Ads Main 1

Hướng dẫn download truyện tại website KK Truyện

Mình quay lại video cách download truyện cho bạn nào chưa biết. Bạn mở bằng chrome, cứ để popup nó hiện rồi quay về tab truyện download bình thường.

All labels

Ads Main 2

🔝