KK Truyện: Vợ Ta Là Hoa Khôi Cảnh Sát prc, full

All labels

2020-02-09

Vợ Ta Là Hoa Khôi Cảnh Sát

Tiên Linh đại lục phía nam đại đô thị g thành phố, huyên xôn xao náo nhiệt, vô cùng phồn hoa, mỗi một nhà cao cao lỗi rơi rất khác biệt tòa nhà, đều là trải qua đường nét độc đáo tỉ mỉ xếp đặt kiến tạo, hiển thị rõ hắn xa hoa đại khí? Xen kẽ tại cao thấp tòa nhà giữa trên đường cái ngựa xe như nước,
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Còn tiếp - 465]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenYY
( convert - full - 465)

Tiên Linh đại lục phía nam đại đô thị g thành phố, huyên xôn xao náo nhiệt, vô cùng phồn hoa, mỗi một nhà cao cao lỗi rơi rất khác biệt tòa nhà, đều là trải qua đường nét độc đáo tỉ mỉ xếp đặt kiến tạo, hiển thị rõ hắn xa hoa đại khí?

Xen kẽ tại cao thấp tòa nhà giữa trên đường cái ngựa xe như nước, đường cái bên cạnh vô số tuyệt đẹp trên biển quảng cáo xinh đẹp nữ lang, cũng không biết tạo thành nhiều ít xe hơi hôn môi bạo cúc tình huống. Đương nhiên, người đi đường như thoi đưa lối đi bộ ven đường đèn đường thiết trụ, hoặc là từng gốc từng gốc cành lá rậm rạp một người có thể ôm hết cây đa, bọn nó cũng lại thỉnh thoảng phát sinh cùng người đi đường thân mật tiếp xúc sự cố.
Chương 1: CHƯƠNG 1: MỘT QUÁI NHÂN;He4ajaAyx0LGwdaeiK3aWPL8VWl6Tn2BcW6ez4KQ0brvv5dLOl5MsrdPUDyYZH+7iAAyy94NyQHX6lMtBlEn9zI9JM9zLXTRzD7sjgD065f3C8da3y9bralMiNbJ8zsHgR3jqnUIH7TTTuR2wgRX76RuHq6O5AaYeslWr1CRXSUTFVVfvH68U8PtaUZjxGY7c0480IUjF7yIsk1IzXCF6g==|Chương 2: CHƯƠNG 2: CẢNH SÁT TIN ĐƯỢC?;Zpn1l+GExw5Ay12DKt+zLYjtw2rTMx7wME33FRGjdxqwcRlmunsmWSVZcK2cIH+VuYB3RoOvL66KA+PFUFIWsUGFxW1Djgu6rFlFCsWI4Pip5KHZml4eU75o4JuHSX3ynOvYRjirnteSHgHUM5AWW+cnVAxpI24fYtZjdKreQ0+Si9jM5IzJWH7hg+CyKRNBPoEPV0JvDxNYx3gnKyY3kQ==|Chương 3: CHƯƠNG 3: CẢNH HOA THIÊN SỨ;NVB0Z2Uz/NyVYm312G2dUdLf/8XXiqMFROHCONTVTOTwvg7I2nMYNlURwyKb3JtKafkzmd3hZVicmBPeMh6mrwdpBEIsOB4JuEau8CWDCAIfbeEIdj+aCHED9S8fTIHQl/wi6LKUhTcSIFeb6OeOBg00tB65/338+mji3iaP10PUuU6oCnI/GXsoT5tHvoFSQ42LUwAaEkugYernjLOYCQ==|Chương 4: CHƯƠNG 4: TUYỆT ĐẠI SONG KIỀU;hIJGY8dADslwZQI9vdAMsv53bd+8Rzt+vlRd0asAbV9Kdd2KREcXP79wm/v9836DxWouCjns4B1hk1ztoH7Z8H/waLVVO5FzlKnBGtKMgjs2ze5tRfhV7HF5CE/0iSTHc5W6WRXbzP9qskZ5vk7Gr+W3HzlMzCyflAsQ8LZYaZZV1ClAPkcOi5YwK2pWnaEu9xEVAVD7tOHVCskeR0eKcA==|Chương 5: CHƯƠNG 5: KINH HỒNG THOÁNG NHÌN;+YrB2LcfJjcOh/DC3YmiY3gKUoIXVvVRAn0WEJjnqJs9/j6I2AyM2FXIL1mABbkd6HOmNHXogtzqTvxnIuFxHsDgcII2/RhE2KHi2/lVxs3e/58AKSew8RDQFm+8Eu0dCXyGYdohVp/G8jXD+A+E1xfGBNJiSD7yrntNSM+eKK/G+XFl93YTCbs3CpiPzlB9JlcatZPorV11o+usKaIAoQ==|Chương 6: CHƯƠNG 6: CẢNH HOA BỊ CHẾ;2ACYC1aZc+wRH9IgbJFdC3GxSmy2tsjwSBqYw7w5O1HI1pxOJsvhrQK0iYWLUumkliP1cRCGVAYcUPyYTAqtww3y8PPaZizj4t96FbbomzrChN2D3JFvdERIVa3oYS5ZfilmhQOhwpJwfGU/HALXTAEmogWKABNuQAh9UIt+lOd4yjC+DXP/QvbEn+3NtGiM9NjpKqqpFNqXf/qH+/VU7w==|Chương 7: CHƯƠNG 7: SỜ LOẠN? TÌM NGƯƠI TÍNH SỔ;EQ50naHn2u6FpmBCJB9/4G0V8k18sGTti0EDaPz51H3YvU8VghJmpl8i9ZTMSBBWC5cM8GzH3ndxyn83NV73+vnK8Q4Ham4JJPTQ9Kmzqb2ugRDoR91lehTxA/KgClZFUcwDJD/Bjkkg6iRWSgB+EwKOFm5R+Ym+pRK6ICB9zNC/KrnFqvOzfwnMG6ucLEvtkJDWnDv6OqMyZMpzCh4aQg==|Chương 8: CHƯƠNG 8: LÃO ĐẠI BÊN NGOÀI CÒN CÓ LÃO ĐẠI;VowZ+D9xJtUVEv/nS2oxlgoONQf8CEn9bU1DYrpJAyZSlICtNrpOb+IWCX+9V1qfXumx5Jl2CuO6MWdUm+WJGjApF0yRHLJ+7vpd5GOh+2l9frqxRcuLNoWmWFsqLFaiVYA9/QwV093T1VBxER2QmC0rWrFIuw2OTQJbirALkvf1CzZGFEtgAF9+Piqugy74ImRb5Ofy2eGNGRFJVyPY1w==|Chương 9: CHƯƠNG 9: QUA ĐÊM MỘT NGÀN KHỐI;jZpnFPT/63qGVOClS+R2BNnb6uu52QsA1yKRvKyrw+ey9DqQR4s3YVzpZk2FejHpcEMIWIzXZY76yV1gaYd3vkXNHchGyFY4G9+SyzR4Y/nm4FpcOjXdxHK5nC43qyrBpPjBKkpmzCkQb4I6aAuBzwjXmwBYaq6zmnOp3PCDNfVukQWGGqFDph0+9O4XM1oaUYaBRvhUDeOdhDRAfYgUfQ==|Chương 10: CHƯƠNG 10: CÙNG CẢNH HOA VỀ NHÀ QUA ĐÊM;Cuxy3WbCZ4y2YQpHL6mfX0++Q2FdBcufqV5jxO5XbMLw71j71PJF87PFezg0TbsyBqPkDVrYIY6Np8OO/q1MvpDUM/xPoInQJLBoBwthfMJdXVxrHbp6MibVAdLQY/Z0Uh8qn0Tekw3x9o0VS8uuBHL8sedDMQ8u/XtE9GAtCg4UQnQ7s7kwIuoIXEDgJVeH9DGV5JrDGfqLOaEr8jAdXg==|Chương 11: CHƯƠNG 11: SAU ĐÓ MUỐN VỆ SINH;O5Kiof97Hfxl8rKDEu74avWLeGN7FoHliMh2RgK30HzpV+OHAegsqhudoUWlJiIb8kBL7VAP1AXZyuCBcPtSI/0t8PQ0NcMDACoy13tD6kn0Mu6N8hQtCaVnQqoOp2sU/HkDkDlBmmZOo/hIF7afneCkEc2ZxpxDEvDAXUzF6eDPuxtTo77+H97B4gjDqooL8Tuo0YYyClPa0UDTKbKnKA==|Chương 12: CHƯƠNG 12: YÊU TINH ĐẾN ĐÂY;sdqO4JG1KKpjt4VucPO69sQPTx0T8l1k57gBrbhanyh8sj48OHYVzHT7VM8WBsDe6wLU1FN9EKqvzQPRkO1bEvku2DqoBzspRm5OqFyxr7Vo6IZPhOjoh+SqO77FTAx58LnTbxpRmYOIGXDqy3KkPG550RzspSAAgFzIIuWilxxEvk1y4mzXPd1W2VrHoQaLgxnDFNjCpuQGHo0x7Nx5ng==|Chương 13: CHƯƠNG 13: DẪN MỸ NHẬP THẤT;+ezo2Ghn30CYBXZC5B59FkVK7NwbqE2ar4T6G2Od1r1GyzZa/9uskfVyCsJG3Lkk+CSN7XYVNCYD7jmMSEUcMHTICxr71ipA1Kfht9iKeh17un02//GwKa+nQ3MLYIEjTO51grDA+FRrlT0aqTgVr6g3KE8WMTGeRY7+c4qkkHbSuLLzqym3SQL3LEbNxyqf6bKWRxKDvrF+isylGM/NXg==|Chương 14: CHƯƠNG 14: TƯỜNG NGĂN CÓ MẮT;nbvezofCLHcS+f4eKPd6T6qYxLKYOl+p9E1T7rpVta0HYzLuzPSat+0H38S9E6Nrhdm5Vpjib/uFMQDGzdsfVPavdSvWIDri3BDU4ZZZ8s4/X9dmRD/XCOOyhNBbsoUGpvrB0gftHy/MDTWzzvRMNH2Zsuw5f4Jxe5SU3SNJ6dsWz6kyHQE5Qa2Qj9I9HlGqa5p0KQ4VPhH3wI3koIqY3A==|Chương 15: CHƯƠNG 15: CẢNH HOA CHUYỆN XƯA;zEbf8WtOPaBulzKl77Atko7w4P8LxIJrp1OnubvIT7MielQ43QAVulBuWE9CcVmbjLuPp5DyI35wNwMVpt1WQTFCJTDBmObFDeEFOG27g0/L0qM7qmEpYPJilJyT4xtOP1SVlD6pkZDL8eCCI926gZIxfW4LB+OEKv/420Cu7vHfbFp5xO43VnFqoht+v4rmH6EfEQJHtrtktjTGfbtzew==|Chương 16: CHƯƠNG 16: MỸ NAM CŨNG ĐỒNG DẠNG LÀ KẺ GÂY TAI HOẠ;21T6gKXiIaId1wG48KXUxuG/VlHXc5fsDymjAMUN5SnFKqExEbS6VLyalNHYNtRh5hgZCspeF1KDSdF5GHiCIzp3ySzE6pAWz16j0BVCJpEqDZY5nZdZwW6NcnPLuGN62NJQ22RZ2xO8WyBig0PLW0QVdCeG0Cn4qc44WIo50fPegPEMWqkSE4+BVXpDiBpr5IAeCxiMoYkr7KwRLqnyog==|Chương 17: CHƯƠNG 17: PHIỀN TOÁI;pt1X/545PgDMr2jIsHlxw6YIvI0gE2EQXmd/aFJvijhrXtEBp+H3ULwT/qchMII+jxuSfY68qbzqxT4EmxtGiXAffaUU0PJs/c2CbLZarv2nGXAOmZNqkROnJqUDtXESJt+rWcPaQpk3fvg+KNTwCfDPFP1AYhguKtU9lXdFuA45lGKdbBZo1twW8yrewqB4hM/4qnWtnugdmqAoPO1Dyg==|Chương 18: CHƯƠNG 18: BẠO LỰC NỮ CẢNH SÁT;c+Ya91MB+/bD5ruCWwO5KR8HAtaP+33CqWqs3xqbXJj3Rb4vcAUodDXPNoKCSVDAV2I0rL9XTyFNzRTqEq8P0VuaWfJTcT7YFvs6SEsVyAVYSIZdDgJWaO4Chd4sIklmIX7V5oI+C5ZrbhSfUBckAXVpK6HMgv3tvzGMyVGnKw9pj1gPtcNhSTLewnvByN/PfafL70pAftZ93RSjIwFHQQ==|Chương 19: CHƯƠNG 19: COI TIỀN NHƯ RÁC;Elm7nBlp0VckuLqYwvG7I67VZQGoeHd7OUm82AHlURhUQ7wuVNR9B4Iy47PqtNeq+Wv6nHXwFPncNQdl1ffQ6MH2g5SoNeIy5ppxUQbApDPSfcMNVFmD4Cqqm6x84QLEN/PBWrwhtDmY/Qfm1QhVvfUZYbJLfhJz2HD8A1zA++0swV9rDdj/h/WdtiZdUCBpyVuuED1KtQSdJCmCVRNE+g==|Chương 20: CHƯƠNG 20: KINH HỈ;xBrtJdrB64oTrbQFBsYDK3P1WqFudQF6iTTxF4hCBbVkzmXV6BxuIEcF0Llj/DlpdKCqMoz8L6WL6s+h7yxRmZJps3JrXklsTVMbV3m/oKA9f/QzR8G5OaC+r2y76M65TSAZ53wJzW4jRoENLWWQFGwyVFa1iymm5uvO3wVnp0Jse0fAqU7ts+eI9N10LbvwNuDrOVJKCK+eDxjdU1kD2g==|Chương 21: CHƯƠNG 21: CÒN NHƯ VẬY MUỐN NGƯƠI PHỤ TRÁCH!;9zO2vVxT5/nH8uxl8gxmhU5WtG51Q2I2R2c/Ufb3AjV+zlQdBNPBUWKyaDHMbuOhRyUi/0SwssvSodzGOZdO4vPjxZSw2yn9BqPOU2UqQz6YxG+fjDg+VZjAuWID+ftQrEgwkmNIVD8mWtUdZDFSZ4BjugfCxEAC2nvbJInL+YvfyRPmdAkDZ6bPtIBkLRppUcxsw8zWpvh+Zrqdog1PxA==|Chương 22: CHƯƠNG 22: ĐÁNH LÀ THÂN MẮNG LÀ YÊU;ZOUAcySWfDTuoYLyvBJRZm3ro9N9Y40L5jKiAfUX9F1aelwNroQUlzNy3HHSdiJ8nHtMOyBatfRlamdxS4zRDDBi46yqrX0LryGm4I7si7+Fdg//d8s7Aw+jdAowK+dt7Qvz/0y2Pu7/po5PSoouWGb2Fpg5Ef515VAsVFD5fZxBna2dLckW8RM3K+0OemNU2q4B/WrYuOi1jvHzrM5/HA==|Chương 23: CHƯƠNG 23: TỐNG XUẤT NỤ HÔN ĐẦU TIÊN;wKDaaUL/556adw82p1J5JkN25Z8xe47of4uHSPW/BGnxpv7zhEPYLYkDHcmgTINCiR1FOX9glrUTmvHl4k8n4NZiMDWO5HXlYE7sqxWNGFpMl3KKdkN6kOoebWkmDLfzz98xR6/+9Q7XctCPmBe00ewpDjxwBQt1nKnFVHuW3lpk8+4kX+4d7lqPJ6PcKxG7hnV3RaKAW7hkRDt47k8big==|Chương 24: CHƯƠNG 24: ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI ẨM ƯỚT HÔN;pWl03TSZWSSXNGJhC1YBXyCMWW5pPEW7keXdSQSvK2pF7+CGxQ+jaIfi5/7qFTk4Uh8/SuVCostjDKn8WE/1ifc3QlMNdY6ohd/fl/7xj5OYoWJhS9lZht6ZliJnvhH1pMobC2cKQMLduP2pSr3sCOTrdOdkP4lrAST2n0SAw0qcxjFj3p4klfkH+JbqKL70QGs4zXrHa3NeDILLT4CXyw==|Chương 25: CHƯƠNG 25: CHINH PHỤC NỮ NHÂN DẠ DÀY;GKPl4MEQAtpciuDNKEof3LqitvV/WYfKRDYRrl3s3iUxaWodIqWbbrXSyDSGiygROXBhM4pSdYJJaGFlqmCFehxK5hnDV/+fgJ9lGMLWKOUWkw0k+WUdP9FKnOD0wvNjT2hNcMqN+Yuj1+/MG6qDyKfGZufSzR8fLH13hWn2IawXVnYHp7oLPrP6wuBsJV0N5dlEW3F4YRlS2FjbNO0PLA==|Chương 26: CHƯƠNG 26: ĐÁNH LẤY CỚ;Hrc8qWqNcm+wOyPkIZASr9tej5tW13cKewk55BvBAs2x3OH4AEXifpvljnPy/rXoC4MFkgAbxDtcWh9EeNxaiHhMl3yPWJtFfhtbK400T9Nue+UOMc1EtPUfkwPrAvXyyLLuT15yXjYpGH97faM3oDyFqVLbTN9TGuP2s19Y8KQNuyqg9t9xvml+R80eAWoQd2u7YTrb8xYUeS18IztxbQ==|Chương 27: CHƯƠNG 27: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN?;ZKy69Gh5BlOQssyuF2Nztyy4ZIwtLxjLIMIoLiVLA/IF8aDROor5YFuhQ4Jbag/7qPHDDZjOxShrsK8+WjGvuHLgL+vYzM+GgI/WAQQ7r2ANPN0/u/GID09c3sK2I/t9jfgs8g9q6ACxIpv3R0BV4JvN9u4cVi77yNBHEEwFdXbDq/vfWHaf2vPN6UIgRn8IccqvH8hm7hAwwqn/ntaBhQ==|Chương 28: CHƯƠNG 28: CÓ SẴN RUỒI BỌ ĐẬP;6Y7h6lYsDKhZ2uOxoOAt0qhs1wqsiiH4jmii08+nxbs+aOcrMnMIh2lS6NQF6L/6ZYeFmt74+hgUvoatP/8HLaqX31mc8QmlFSJLE+MyE6rc3z2KFeUm/DmsACeXG7ppWtgSERiFGsRFaz3WHLhiYfBkM21EL96ZhPFFxt52Q5xw6GdExuaMOTLmnMT2kyswlR7Jdi+2lkODt6QNNejOyA==|Chương 29: CHƯƠNG 29: THÂN PHẬN VẤN ĐỀ;/NcmboHCpwa7TkK6ZAPArM2VXsnmy/s9fbnLwI/2S2ioaUIDD2tXHkworXD4Gu9dTBU5hxtt90GOg2Cq0kcLzv06lFR2DwOcqBWiJ+F7vZxWZjlRZcFwJNWLSw9g29+5TXLmYP12rLHhPasKkY9GJNXQyxlD0Jc5N42s2JCoc37/mEYB5kUtD5zLtNThzEEmp+IqoLRJ6uW5G0ie41uvRA==|Chương 30: CHƯƠNG 30: THÂM TÌNH THỔ LỘ;Z3SiUDlTNKgZwoxwEBGD6f5lT+4ddouggQ7YyOyGWYsypg7kfNcahNk5Ky/lUBi+qh0NWmj+CUecV+q4WVucMjsW8hHBt0XA/tHK3DdQtnaakb9GfCBmcqBs/S4xd3ZpGEA2OImtK+NhFNjDuTZzBqgLTP+Yx++5jhqeGpzANnKmqlGTIFeIlj8MenE7vjjYTjBDFiOIrf45wNSJgTndQg==|Chương 31: CHƯƠNG 31: CHị GÁI VÀ EM GÁI YÊU THANH TÚ;/I/WMm5LBOLxmR3JhHI8op5UEJgD/HRcR+3tyHtY1gJNPT9mqwLWyWiZHQKtDD62j50yxb48ickCeYB0Sh69ESrbvzD88XgXJK+ngU6PZhptA+6LLLywwsPW1VCuLV7KAT6pVKHJc69eCQ2WKuF1s/zV8IbB+XBaKsjFY58b0pGwcP9yE5xDrQ8avxulLsyD7X/JXXdhom264wwbTykGQA==|Chương 32: CHƯƠNG 32: KHÔNG PHẢI TRỘM TỨC TRỘM;NbiZoVAZZnww3S5Au5bIZ1ugZziYbCM4jKCRgrL0ccXsCKfVXYNjC3aOam/EnG383Bc90HM0It0DHq8DOWpt/UvGqhkud2uy274Ied5IuWyT5+raJU1WDopIGiaA/LswYtTjQ1kDF/KAjruEQ9HSi60TZFDP3kBxl4WVm773fwFWOFrQNGG/udlLMrdEhpIJC/S+dopm6CwB9A1lFBQdYg==|Chương 33: CHƯƠNG 33: TRONG XE THOÁT Y;vTKcuWbXYn3bBNGuxo58KpOydwNo/5vnZ1u9eTWo0M4z3KYC70x2g3m3MYdcXWu3CKKy4hto/Ha1G971ju/MJ9yL6dQdahXlMvwjuvE1mZVUICUSSmix+FI+pSAXEeZZqbGLpxNelEPHdVk18ea5Hyko9yvKHsy1U6TQ/eRQe3Cp1wuxfDizxFn6MPCq0O5D6V/Ho3/kNdAPRkLnfdfl7w==|Chương 34: CHƯƠNG 34: CẢM GIÁC HƯNG PHẤN;wN5v1XMVXcaUOG+sLQFAK8KY1KwN7+c/441+iT9G1GdLB311Le5joQ/lr9aSmX3yBvPos3SPMf0Hw/dDj2KsbPDbbMuBZhfRzkdC/Mjn5xzBRjz4hXmXqpBbr4ntQGxtko6ZB3VofNIlPXO6fjMAuj1gNXOgbeNs1hzO9MyfwT4B5rUxO2lcw4vjYZUjUEAaPu1SPU34YZlSSh+VfZrAhQ==|Chương 35: CHƯƠNG 35: TỐT NỮ KHÔNG ĐỞ ĐẠO;4kBESCMFMWl3lUC6X3G9FtAYUcuAPK0y2oe03UyA+3c2Nz8bFjkflibB/ZfqK6HDLSUWeMSY8sDEdtgHcNFf9K+SyREGoNXTjd+dhxz4Wp1/+Edr8hyQmIbtqXrAtrIBL29ej2O1/f1bK15a95S/5pq3gVPQkU2QZTH2URAMm33u6uJERGmXJYbji+bzuM8Sw9b3EuUkbXSd3ACNoMcXXg==|Chương 36: CHƯƠNG 36: LÔI GIA TRANG VIÊN;Xk/fRv2pyEtguHVOOATJ7II9npZT5M8KeSr8/thQW5mQl7Jm6fSr07R8ewuPBYQnlhgjxjp/mlZcjEH3PzSp5OB4Y6U91CHaabcWJbA0TiH2Wwja+cYjwaaljNl9QYJBHkY+6KVMjK7Vip9jeRxKqj7FzcaciqmFlK+/cVmKnX9jHfxZheGGTbrTOVf7XhTv2izRqMjuIjwYgftWa0MObg==|Chương 37: CHƯƠNG 37: PHAO ÁNH SÁNG CỦA NGƯƠI CON GÁI;kfq5wm3bfbYWSCrImkGWkh6E1/CtwkCGqL7H8Baiit+uPrvAcnW4DIQLEVnlKwAj97/qeCXLsKKK8BkVJctrc1LiyOYjbh7R8CpNJF3vP7r9CgHrQbQ2w8fwWH6Gwpy9uit54I5VThsJZ8Mb7f1FV6jg/KpEViwoLuXKiiolIWaBBLbUW2NJi3XkwqnkXlFUHsQg5ydcz2mh/OLgxIayNw==|Chương 38: CHƯƠNG 38: KHÔNG PHẢI HỒ ĐỒ;6qKePZrpOnTnwtICmCOWP5UyVrto+9yjUGcMwCP1/0Y7EsezU3RBIA3mLnmMtto4QX8jxicUPrQ4GG7//S0TXtQzCzMyMUTcuyMGvLK6n34g/4wzVmRwZDdsdR45ueW0m3OFB+RthAIVE8Meypet49QyipGp81kk1gMYFm+vCWQBiun24lZEkszBMh+kyRvglkWEaWcRvUE07YrvH9C3tg==|Chương 39: CHƯƠNG 39: CÔ DÂU NHỎ;W8yTcwYilE4qz0nLsqu+Grmwww8w/ICfwD0mx1SU9kyxplP5W1eGURFpHbSgpGu6d9h8vBy4HBl5KXuSvWYULJp34uWJjS2QMguDjnhtw1sVbSn/6CtwG1bqHSdAPBPUcKeh915x8hPkCp1+AcUTHMsO/qaeVozUkbPaISX2WBRU6bIF3KbTMSpO/6S7F2hpMBrPlu6MYqxf73iN8eYujw==|Chương 40: CHƯƠNG 40: VÔ SỈ TINH THẦN;TAQnEop9s33OzgwqHorGc1jOqbGmWo//Klg54llfNYCLHUNAnueYd0w6/7uerw4VuY2MVyd7hAmB/t+jsw5vP4DhYUNN2QWKinPYc1VMMOKS1k8wqd1iO+Rs0m4FKufpiOrHtwuGsGjdsl7af+dnibWqZkwHKstJMGv3867ZrSabtPtp7AKbhP2WcflstEAzDb+nnvJEy7xGK3/CaqWYfw==|Chương 41: CHƯƠNG 41: YÊU QUYẾT TÂM;eul+4L6RRSZPeCxPS1G3WhnCfy5oAu/4TmysyeCR0EZK6yuO1bEwAjtbhbALtT0peo7rL+YYS0Pil7jhQomfPOaH0r8ogFvdr40/mVqLHkmqWMrf/vH2E248yll4D4ywVo4hnBeU0NOLJErWzdZKlqc9J5a8fOIySoy1we2DA4HIza090BY6Fu9a4Z4E30gRJDEQDpUA81YA1z4XzmIM9A==|Chương 42: CHƯƠNG 42: HỮU TÌNH NƯỚC UỐNG NO BỤNG;01uQ6mofKXkQ2LoeQskOsdSo/RHGKwx89R83ZJJ0hnaDr5pOPW4iSA6eTDagLwrebwPr14XX4WXPfLVfru9kka7MJnr8H4bnLJYbKU1oxtGcrT4Jmsi00/t8xzIhG9PCDcyECLKfQWe28pEa60oOs7Tj6GpjXh6lgbzZKLMM/n6y5Ve67qyR14uE3KKwXGB61ECRK0LMp/HZbZzJwocdaw==|Chương 43: CHƯƠNG 43: AI DA DẦY;aNjDhE2yK+0oCMtYeU6eKyxZHlJ0bJEMasrf5hTj3aHd7ymJ6dfTy0rt2MTwZBoP1zUSsAyh0DKi4k/Z+2Uq2yEX+CHFnHka7gX/0Qz4MNUo3vPC9jmZXlsqsZKFkai2XlMjuhNY7hqJ6nGwSwRXl+X4DZxMRCBO3DDpdT1rluvuUdviORggVq0ZSK3HjZhrRm03B0Lu2ntkwXZhxniWYQ==|Chương 44: CHƯƠNG 44: LÀM HIỆU BẢO VỆ;X/jcTSvN8r5N01sooDyH4OayWPqK7oTPUQNc8JoP0653zE/mqdx7hHfi92l2QkQ0VmIO6qaYNm8z9ERosEq3AvoJqshOGLVUzVyKMloNQHIau18Jyp71xFY8i6RoOyOJPxcwjqFZjUnn/ImqjPv8fwnPsxxJ7tyr37jKxBUvE5hCuS0LTk37+X1gOt+FpifkGOXRv/t4a2GoSlKcZgzt5w==|Chương 45: CHƯƠNG 45: MỸ NHÂN GIÁO SƯ;1ENiULME8ZdtZCtPz1pxRfzWII2UoxQ8n7Ld1DhHbdC70NxXZyvmqEYpZyPRkDVxDuae7aiy+DrZswo2d+VvnZjag1PYTm1be9smSUkOJfHMcoetNPnsGlQX8I5MgQw/6eNK/wrdnoujz2OtayUKdeaDIoaDV1dRdoz7WfRqbUNQTxtxWFMRTkRKVvN4y9r+ZG6/aepwN5b5Em2Tn8wqAg==|Chương 46: CHƯƠNG 46: LẠI THẤY CHẾ PHỤC;F/vKtGAyX7HcpImEUYEP9BeNS2seLNwZCQb78aTQyhYwzQg9KxYg4CA1wV3CwVVSFz9TGKCJSESyoB6yOohJXJk8SwnUACMJnoMlFrqo3EzYW5dlEd7u8wdBdlgdlPmwu9TZvimxK1iAy5Bk0TQc5SH3e+OSVdYbxTy6FMqxNBunU0eX7ugty7fS483YwTGV9byxpfmHPPPxI3Ucs8wuEA==|Chương 47: CHƯƠNG 47: TÁN GÁI QUẤN CHỮ QUYẾT;drK8y2QOnohsmpkkEfMU0iWR9N6WxpFEvtQNdGkrzxCb9O/GusEgQIfuaSUnFZAQXaLoUeIvT7Xz64qXE6bPF1wrwayDUeUy6Vqd7+VE+ZcOxeXstG4DM8u2oTt/18L2LzpChyD1vU/TQPJjNWe+bmz8nM/jrNk64A7fZQ0IVsmXMnMHstCpI+JJ4B+YAucW4jbw/67L97BJMW3ig9+bOg==|Chương 48: CHƯƠNG 48: CÓ PHU CHI PHỤ;rg61W/n5zFHoe/bcTgFDbkHfTu4aGT6kcforTDK8RY4N6TermQzphk9GTbYbwHdPpU2fzR6Ta/256Wp9jxlhhXRvX9kAIRF7onF1ClxpN7yzHMD14X3zujdBz8qCV5ZnmLGZQ6YApXcb2l+RVqfCZBiek8RFUpDnSiv5TSdzZWKPcEBY8bHjrBlz5G3pGKiE6b7wSwtsXRf2k9tdyJy3gg==|Chương 49: CHƯƠNG 49: THỪA CƠ MÀ VÀO;VBHZT3ywh3mUeWsgv9DVHtbqRAuE5znJGhzA4MQYEbUOYLaJNIXtj7V4dfwofrkio724ZNfo+YOIKBDSGK7jn7chOQdVKbXJvILe+cTUSAYdHXuMlRkJsbG8dLAfnhMeV83BsBBxP2FHYLN8gUR1efEr7Gr3a6Bw8JdGP4+ySN/x37BlVq9lxqnxDtQp9TI99tnGar0inisMo7vKxmOWLw==|Chương 50: CHƯƠNG 50: ĐỒ BỎ ĐI THU DỤNG CHỖ;Gy4JFBrOl5WP6aSWRWRFw8pFh6TAZWC0WrcZHnGyjRNz0U0fvZ5tYSOxzUZ56FNL29Za4I9gQF1jb9ibdYcw9V0oZPrDMCrrXsFoaarppkT4gpkz9vATLHb7jofBqt6QOvIsg52MeP6UHg4LefsVQzltTiU+iC9n3bgGxZQ74xQDkjPRm15yN6g3OdHMxrAll+fB1yUdaoheiWDvMYa6Hg==|Chương 51: CHƯƠNG 51: LÀ NỮ BÔN BA;0uE/8AUBvt7vsRG1vEcVrLbbRMXlsUNWXmfGrNe2LkBV9KK/fXgen7jwIcWiwANTgH66cGDg0cyhFqTAAWkuHNp9UdnWh44le//JOsrHUkNoyFI9LMyfnbyF1ANH8FzeeDK9iIeALpQTbs5e4Ym6s0gKu0Ol+nxBaG3AR6uOJbtrXzx6ZCau72/z9pV+MF9iuEMA4Y2lOXeydm6vQt7cvw==|Chương 52: CHƯƠNG 52: CHIẾM TIỆN NGHI KHOE MẼ;91NZ6gUo6ZStSL754wdhXRUuL2wk5XC/hJDIAYRF/95+y9tML01Hmqp31lgQwkPSCfqtJvasLdGwMlQEfXMtQEw0XQLnlZAAaCtkZEkOGPjrTPN7JY4TDYRXSpxsjWjA2bsRvEQQ/ZdjiQ53OMF29yx0Yl50oQ+kBwQ3vUWUk1UqxPPXycGipRAOKfajeBdvAtF/D+hJ7QQGFqqcEs+cag==|Chương 53: CHƯƠNG 53: MÌNH BỊ COI THƯỜNG;/vnbats5hBcj9UpUGyVDE2Qrt+JH81YPqj4mf7T78GOcYKsxkbyBLStdE0wktWv7nXit237HoJJSNhvcmvVpWJXervhX8IP+RG01RhpZ7cJrWIb5MaCgV92k7n06PrSTD+8QZE2llVg7JFZrXC0D2wJcKbNLBaCli/+DIjAPiddjUv9TVH4QR6hlQB+ACLXzb2Xt6DXH0KDywgsy5YJKEA==|Chương 54: CHƯƠNG 54: THỦY TINH?;VliTGiqmgD0w6vxGFc/iUJS0JatFD+lPHNXA+lfrDP++Wk2EHlDxXxoMA+sXm36U+DtYl6zprFm8h5yhJSA+QwZIJPzxgAPx+zWjkigkLbvgOz515VLtpRRKSLTXodwoF8ierq/jwLIZIwy/o4DiPYDG+GtOfm39cDQjmosdwj/V60jyuy35SjwRum8KXiZi7AYJ5B0/vueS02kwMaXsfg==|Chương 55: CHƯƠNG 55: KHÔNG NÊN NHÌN QUA ĐỒ VẬT;Y8+KvAEvl2YOqVM36juKDZipOdFxOwwuX9AEUO1E87WnWiRqMkl99IIj3dhJdy3bNu9zJncg/f1DGAfq8Y5nztc/MTidvpuaZZGf6GVaw24JOuPqWfFjfTW2XlD9ZFB91BCuygPUxs5TsGNBhp98RKQLll5JHpdlfAemhsCbtYkgPM1Gle5oNj15tW+0sQFvz7VjXmCU/ghxFRGwzLO4hw==|Chương 56: CHƯƠNG 56: HỒN NHIÊN TIẾP XÚC;Khq8S5HjX27GUBv+pMuobu3CC0SJBVDLsbQJLblCrmYKqpaD3rmnEkXr7gRbT/n0ONcSwBMkB6TjGwWqszPBPrg9OqdGInVP/2SBeoWTkxXeppWUWCuhZO4fzIBbUK6tQpiJAJgH9exToJXnrzEOM7gM2e2UM+gcVJfyRpqGpuom7AcRlb6kzPJKsGKi7VzvBd/PT9yulbcfdA6OtZd4bQ==|Chương 57: CHƯƠNG 57: LÀ TINH KHIẾT GIẢ KHÔNG ĐƯỢC;6rZyv2kCqZWN4gL1xJReQBf8kjqjKkv8xjoCnS821QiZ6O1ZRWmMUhYHcte427S4YrOWjHJRyeoD1ohEaUQ8yKHxBiAEEeRf7d3nUzkFr4h8tFJK/IoiP2xk3kLKvUrlM1ueTfmBoLWHNvupLQkpGeHp/ZJha/JVQf5IfiH+shejaf0fU7OW5jNCiQJeXLwb1n9unOqkDf8MB8EVIgJdCw==|Chương 58: CHƯƠNG 58: CỐ CHẤP CẢNH HOA;+GYluo7Yo4mIfOvueCg1YSchNrYJCwLt1RNY+A9B8FriGeEnZIAiWzxI26EORK+k6qiNBFWvA0w/sG5ec3jZjLL90YOU2kyLeArWsDnULTHDeKhByOa79AksQ83idnS/URdTEum3eD/Ity7G2CHIhbLIiJciNSgrzTnNs0sF/dcVNj+wVwOdTbVxBPxearJDSElEgcH76GYUlEmeyOpILA==|Chương 59: CHƯƠNG 59: ĐỐI CẢNH HOA THẲNG THẮN;jzLCffcXM1ryMN4sjQuFEMI2XH2UJFdJ0MyomEj1YBszRfVE5J6NGDSVMwtsHUAGy8MqC7RoK3CU90I5eIoqp9Z5yXhEXP5YgnwMwHalwDdVG5pjtSXTuCUQD2Vzn8+hOHDXJTIjABSktPVYbRGVYVPVRyjmFn6p1G0vzLuhoMwonGx9K14PvXh9eel7ofKXLMXe3YCV/0Vs0A7aCwrUgQ==|Chương 60: CHƯƠNG 60: ĐA TÌNH SÁT THỦ;HknB3BvJpXzhenrhm3ai/7/UJfPq6+vVjL95B7JM2Rf79nLznpoE26VxuShgq25suPE0BEcutvB/994C8Tw8V/Npcv3PXqwZHMf4nQEjPSf0mVLqAlW1koUzTFHMDDsc+r5iwYA+NJGyt4F6Eal9zt/EJgJtPJy1kFsB5o/Xh/c+4YJALRVegIIC5eQRld78683MqfqCAO3aX4fmSRGumw==|Chương 61: CHƯƠNG 61: NÓI CỐ TÌNH, NGHE CỐ Ý;k+a1xy4opZ69oWPZY9yLJ6hglCO1zGOoVHC6RudEg6afZEWQJsPyCpHLunqjQBAwzjNI00Bh7g/8p2HzZDzI+IQFYB2BYY+vIp4Vc62BAhKgEvThKMO8T2VpptFWRFS/deoCf/qWXheOllFcJ+8XMAFIiydyHM84tMGnclLfobSYiH7FhRhvcUOLCuw+PSauZ4fpgK3iFyMcg0wDNpPcvg==|Chương 62: CHƯƠNG 62: CUỘC SỐNG MỚI;cWr0iXdj5S6kfCmjHfvXIIUjuwzhRGJLK7tkVFWktnsbD9qauma/9r3HGkyeIUKKr2jl/kcrSzyrigcB1TL5Ec79rhqY4NGOF88MogQBELgw7JcX2xodD6TKpnO7WMthcZf9keS86Lrg1v2mznNIldhg3o+SG6gahBRUj2rk+7iKspzOkGn7CueUKzGAIWzMhUq5T1xXIuf6EiZE1bvlfg==|Chương 63: CHƯƠNG 63: BẤT ĐẮC DĨ;Pe8anOkm2Fp1QidOwW2JCsY+9mCa1WI/bZ0RFdQSCsdTgz0rSCUwILOBo28oyuj1amsv3ghfUOWk5+vGjy0kIF/aFnxTNrZkJXWWAu0DGzzXDYrPIginYJc6s9uyM3MT93Kju91CmQ7Z1NlYLRotBbMbPJvutFOnMpZSGnfzPZ7A4X6eixO0dYlqUKjYVkVb4cBvHXHXneNzFGZt6MdmcA==|Chương 64: CHƯƠNG 64: ĐẤU KHÍ OAN GIA;BAZ7d71mkDtbqNal/HbD1KeKERPJLqxxH2+kr2rjMwdlcXQ3px64OSfDFkE2NCW8yFzNqT201k+7/Xv8s0L1GJyL2nM5rXHUYJV/uaYN0EmO6r0BK4S5jgdjbc94K0+yF95ONYpOCWG6YnDkOv4Uyao7cAZ6D16245MscSRwIq0w96cjBQ0f4QcYMIQp+lGSHFxEz6RitWwWNw+nMumcCA==|Chương 65: CHƯƠNG 65: KẾT HÔN SỰ KIỆN;pBXL8mrrMwErtt3fO17JMDKKA0xA2J8E/q3Unk061dpyT8JKApeeZEACR5s7EbQpsYTD48GRcRimyjAFh1TVNQOpCLftanipLmwENTykPDb33CWxRGuDBdjyI//Z/94sTmflI3EqqsU+jnhDhfwUcvvHJIeEUya+yLABLRjaMhYK720CrAWQcYLPp81aA+Ps7MgdbUB69gfASyOV4Yjliw==|Chương 66: CHƯƠNG 67: TÌNH TỐ;8x0xhomsG+C9VXisgQVRKFfLMSxpgQ29nbwhqlYwkDHgSx1K5TQcLnYJW0OTM2ERBc90/cWULmkUE7+jh4Eit+hWvlIjF798of3TCpaDWj/EuNHcQBXFbRcQyOeh5P40XaAMl+y2ykKKSCUFE6/HPgDWFDdd6rmq26+A6a4DeRx5p0ufk3XEe+0bwVGhsU44JKO45Rppv8iRDCDqGP2cLA==|Chương 67: CHƯƠNG 67: TÌNH TỐ;1pWd+QT4OtuisdP7wlSvimzPkhpu6OnUbUCoEBdG85KgleCxnG9tmq0iWprC/eOm3/PNKuklYir4GDK3gd8/QHTHdMCCse9Mteh9NNRKNuvn0BWsDbk0pKZik8t97kM5nkZToAy0KEQXbDeWJJl7+EyxNbb6KGF7udBCU7vZb1mkQnGjqnc3OvyQqhKZOmcUMssK9B4EdYfjdICZHLFMZA==|Chương 68: CHƯƠNG 68: HỘ BỊ CƯỠNG CHẾ;SKEUpjEjuedzO3Zgonq0RYhEK1zlNGoz3ohyqbC9F43QTGTK/7aShsHM5g7PtlEul3qCfuvG8JVdJlPGzuWHndeM8UnQ5H/5ybtlwXkCZjwThtKDXTr0/pwHhbS34nJol7EpcYiqR/B1OtETARA+j1s8SD5mgZWOwGYj1Xo0h/LFRZO5je7RuWTcatUAK0jlDR57IusaNNm6RApNpvsWKQ==|Chương 69: CHƯƠNG 67: TÌNH TỐ;HillQ0NnsZq9wdUhmcsYiY31O3UoKZwEHKfH8vlMVABo/Fl3n+0U/+7NZTctUpWJ5C5lRZSQV9zgpIv+dKEEDSlvWoFm1Vmm2ZzO/fPnCKDJVERZ5YJn3RKJto3AcUfXMbMFlZT/a4Uyd7hkBwYOAepXNZW1FAX242vv1mU7zTge7NSMlhxbZn34bgq/6etxzbSFGtzDWO5pV31HfXEB3Q==|Chương 70: CHƯƠNG 69: VÔ HÌNH CẢM GIÁC THÂN THIẾT;PINAKauaMn5QVZn6Qzypkap/G1vi72Q6IG7cqs7yNIM8U2XMXYsoeVSI2cTG0lL5eBgxFgJKSnS0wdAZxFL/USVoLpazrAtU4cgSsQXvgNEvE31GWd6NLwkP61wAXp/qbYvXtu8BxfqFrky/VbYIT79wd7rOCRpQtQMXBV3YZVrQrC0e650fohTuWOyNK/T4Sr8ozPMyxfLS7we1Un40ZQ==|Chương 71: CHƯƠNG 70: GẶP PHẢI;VwoxoyFR6V/QI63vL7nZwITcb/OAXzgZkWU19a8IDH6nySudU3VhLxrgwQyDi2gcQBPKukhD8Ev1iFUatE60d5zhINQN3AouZeem74abKYckxPNmBswC+OwL4bWAIWRIg23LLnNQYGx10/OKOcKEjBGrLIaiw9b0a77KaVJMbAYzmJbzNpEg4R8y2a3K0m9oAVc7cpdt4MADRRjWZVYSrQ==|Chương 72: CHƯƠNG 71: NHƯ THẾ TÌM NGƯỜI;gancyfIE3+AOykYrNJPQZtx6DqGhWOwE00XdnzBfVYj5IyEa8Q8Tl0W3uPDI/WO88OH31zu+tCJ8HDW+XaPXZszwtsQVOEWv6aKDjHC39BQ08RRyciw9je5LW3qybRV1cxhtVLqR20ubl+/C479CZpqsnKkjywxOtB6zZ5xehajjuucUGAYatfw62zv2Pb5uYWPdvZ+J0YesMLN0vLsJIw==|Chương 73: CHƯƠNG 74: TRẤN HIỆU CHI HOA;Ikg8jKw7PqVhvCMTIiuG18ZPkrQs+zYjNHHWEbFIO4Fs18xYBg2UKZyEk3VEU3V/UEH1490fp+DRE527V3uURBkVqKw1eVEOagoOs2gLbTeRQxYW2Haw9BvZSworRe8aUMNiRlwIpuMcCnyc0DcbAK+5iG2MavpXvGPpE4kiXKtqOmVy+7A6+nLN5KwZ0dUhLSGkhZ7bTaand4lGIQP/lQ==|Chương 74: CHƯƠNG 73: THIÊN MỤC THẦN CÔNG;PIG4PKEe5rJ7qJuAJVA3tDMNdZ4XB+mSG7Zj8qO5WQoe9Myuc3zUCvwP9j+lIr0+XwjLJ8gmfwFfI7ko6deYrC0MiQPnpMyAilGaeyE5NyvvbrjwwWgIppQ/AN4KCVETz6aZ67eyjnJKjDvbjZS64+73x8g2f4Pqn3XaQu4d3Yn78qSbmb49QuEJlEs/NJjlB0WH/xI/7sdXPcQ2hARA4w==|Chương 75: CHƯƠNG 75: THIÊN HẠ NHẤT NGƯỜI VÔ SỈ;1KC2nyTfZ4HViiU0KmBXIcISA4vf/dqxRYtAxPN151FE2RDbH2NrCiT92ie8u+flSphtsn3B32+zeW99zTJ7sHoYTkjuUtmivvEuUij/kDtV1pTw5R8ZVsQUezoK0PFKYabanvbPde5PV0K0pwaFeDNlaKwjdxE7wULcwvoXKL2TLnpoH0scMmsNwnve/oCtycThMPr2s6D7UWURmnTjHA==|Chương 76: CHƯƠNG 76: CÁC NGƯƠI TIẾP TỤC;HnnvqepaQ9R7xbIE4h98oLuzuEnWsZyN3WWmCjQ3oGumBLThNlCyhpYd+IymQzfSonzxbf4wVzw2X3TYDQBva+g0DlZaA8GuIY+DJOk9OcAimWHHaRiVgyWhYDwlsj6PN3UXFwLgaMfti9+9+hDiSVg6nIic/5vYMhyCNHQoyENLFUsntBCYe1NarZoLvpRDomxv3jssXdK/sFhs8TRtHQ==|Chương 77: CHƯƠNG 77: TÌNH NHÂN TRONG MỘNG;eVCYhYj9NH357eA+YeDDRGAxbT3+6Qa4d9/J+UL97ZK4SxzE7vcIyHeBaQODyOnRJnEirDV7OOnzjwFLOv0XT5rM9NmO1K1DO6h4pFWcY8RGLY1sK37gFi+NQpXUKGmS3akDkfk+GNa1bp8+zYeSxhMB8N7M4fu+rPYXVII04gtT/KqYgP4BNiTeQVgll8Z+I1znTFJvKQWVp4OllcQo1Q==|Chương 78: CHƯƠNG 78: TA LÀ BẢO AN;nQVLkuFFiSfwsyPhdG2oY8rVazwZXjvB1+zSx7fFccL2yccsCNGR2MKVXfgMo/M7wquFI9v8bPKig2OtlBgocJYcTqtkbL9UqWYXwdfbJ/5MGk7EaQkRFscron0CJJVaEQteqrdi8y7T/pXkMs0cg8GwnGPeV1OO++EN9j8qX0UMZj4uWrBRSk/psPAPRvB7jrCJ8kIMRChAFtAhwbj/1A==|Chương 79: CHƯƠNG 79: KHI DỄ NGƯỜI;LXqkK5TIpfTJ6UPBaEnEUpJeTe02nrGHcKpHP8By8FTbl/sz7JyJBCoDoVvdRFSP+g24H/jzhc+mc+0RpNNYMtcTZuEcZhqtugp0ESm+M6YJpFgdxsu/UOIZ89GJKoBgFbzU+Mq5sS5wOFFDGDXcSnDxO3A3EvZJlFxqHnavmtGNhQdd7+YszxnqDuXeXMgB8CRfj6MCRgHNnItFGbWA0Q==|Chương 80: CHƯƠNG 80: THÍCH NGƯƠI;YZH3u1DRU2uvfeeG5n0+0FkULYueyOVLBPmAJdB3Bjp6FJThETnU1mtWyrDI9OQYDh3bFumbQutZ3NQhJpH8hiHU3A5u6ZKpReuo9Dn3fRFIi2ujqdkj7NjmtCawys8loK/QP3FTeF65ltygeWLVKOfLtjRlpzpGdWw2qsRnsBaVC3CZoRMDkX+ZZb6NkVeF219MBIDYnOPz5LJoVx7XuA==|Chương 81: CHƯƠNG 81: CHÂN THẬT BẠN GÁI;ZoMsinfaRn5nXVs2FQJ/gONQDV6qJpWCVQYisDRzeMWPGMzJvXOsl9OicY+0psdDxAGMCSpqYyCdXVlpJ/ZXrkWQU1uy8BmvgJAi9mhZmOOJI30klJ6RszjFvFSWd7P3GpCewZ8fwWQ/Vk21rbTHKVS9C6/yHnv9VC0XixvFQlOav7erUo4ZoDjgSNdbuYK5fTskpFwH0AsnRrBVlgL7KQ==|Chương 82: CHƯƠNG 82: XE CÔNG CỘNG DIỄM NGỘ KÝ;GhNW64D0bZqa3eXYylF1MH2aAtTVWrdORRtbCRhaNtFu5y4dKjM39PIrM9Y/7xikgF3Z2lH8nVfuJwAqHSZR+rlRxHZDZdAU66rNNA5KpSVizZN1i0oWz0yTot04osIPvm1LD4r31tNFed2pDOgrnB0oDshoLiS6ist6nQfZC01JS0kMuc1Ei/FMj8O/DVqfbitaurKvV0k2HIvc1xDC+Q==|Chương 83: CHƯƠNG 83: MỘT NGÀY ĐỔI MỘT CÁI BẠN GÁI;0AF4t35Qm8ExzBaeCycCz6/p8a50aE4k+hWXFdb75AJ+3enOWFzUT8/ukbLKt51+GZzIBziYJcas79RWBT8GPysm4NCEoMReqhf81wpms0CswNh3uTWoHQYkOfzikxU+WO2YEwbb+fwgV4UJIXO0E8BGZcU0+hFHGUzAGzuTk4b6vaEt6D6bHhA4Ylk4eIk8o9amxodYvmogDLdO45YI5A==|Chương 84: CHƯƠNG 84: CÔ DÂU MỚI;H7Iap54+SNcXSSqeiphG4UXrsf1uJI7Mg4LL4xJaA8bsQbYmiu8ukngvh2+ol4//sfLF96giZk8Q7/iS5WRHUbCdoyWvzjjg8EVgPyPC/ZHUQiLKZpbOLe4Q01zg2G5eXqORcrmWX8gE+fg7dAhT+Ug/J/B5UYhPW5GCwCrINSLkq29MEhJUatWtUCLcJvq7VGsPWYKnWV3A6rXZahbSbA==|Chương 85: CHƯƠNG 85: LẢ LƠI ONG BƯỚM NỮ NHÂN;EJ7Wa2WvvDRpxmEvP392xgkUX4cTpswSq7cUhfGHHfr6iSsmNa7XMQrJ3D4jjZmfPQVf3fO4qNpXeYQKqohzMZVM79pwONH2wMXJMF7IGTWq+X3elnYZ1TR6T4pRTbnMpzowamkFcFi+bk/8fJbIRe12A9Jym385Vb6hFDeBJwHp5Ic7oz8uDLUmiBw6pzCKjkYkYBXNIdpqZFLx+JstpQ==|Chương 86: CHƯƠNG 86: MUA SẮM MẶT ĐẤT;OqiC3LczMDpicHVkaX+2D+S0yqJ2ASX2LFdWsa6M/PeEJkmqBJVfWZC72FTuRnTty4bAYpqPP0m1pegI8doJMwMWlmx9g5zR4FEWT0DliisMWpyCVlJOEd4S9UQ85u1O2YlYNCtQT9JUC6avV/Wuf6BYbyZQlOgzY+ac+AOjEYznVz1tAPFpOCIfbcaZCcdEL6m4SYcwaf3i40GlDXAEug==|Chương 87: CHƯƠNG 87: HAI NGÀN VẠN BAO MỘT CÁI TIỂU MẬT;Jdrr04uIUpsV5IFtb+ri8X8GPiaxKeipN8/S8lmNoRyr113kpQ+mTHj13sB28mCwICjRnPlyro5Pq6Uu7xXOU8a4SJqInKuBpkpYaL/m7FIVX5w4yBwoEIXDRjd6/VkqsJPf1bGJ+XcTH04ELsDJgGhW6TJrB18o56j8xFimnKxkucREQdZX+JDP2LNj5nGc22MyGMcg3t0KMWDQYa+47Q==|Chương 88: CHƯƠNG 88: CHỜ MONG;4fpzmrl69X+UE2KZJzxLPhFTB8Mhg41Hnta4K+YogBRt743TEOk687A9pzsFmUx8Yzz4MGmDVweqVm0Q1kUlEXFc2I+ch295edpng8A9zst3/+T+hEsxfHP5euJzKJYWnK8w7+uvshIcDLRznGo3m7LFxNAk6bz/zUuCDL3NrwjEeyCOlCunhvtehUKZm9ttcjhOdmBZHXpawKRJANlPwA==|Chương 89: CHƯƠNG 89: BẮT LẤY NAM NHÂN DẠ DÀY;GKlGKNKfxAsf2PTo2PcfycAdf2LUBRa/qGZCBHC3O5bT2hg9f1xL0T58+5Z6JevCoPZXZhnOYmOA3dP49jkRwKY42zFUKmlEkXme6bfOfyj0+tPzltQPYMudflpOlr/8k/eA5E1jYsLQma/FAFJ5OFDHlA8DvG4JuLqvrPHGxOeeIaAQ2AonP4TPse3KhLM7HyisXBvPI4TwCijJJWWyWw==|Chương 90: CHƯƠNG 90: THƯƠNG HẮN TỰU CHO HẮN;cCGvQWyPfNl8uowapymCM1z/GPmZi57tVCjhiU6JsLciLhHK52uwuSyGtszl92EL0pLRgfPPcI+BpeJbr3lsWi3mDCazdV9r1RsyrlbdK24B2xs/Vi7o9jPQeSy1cA0UVRrChDkNFvbrBX2lGBTsQcZUvf/tZkkKak55CDbquX5nabSsVmhqikmCJaYkXHS2bcHNxNM6XgCu8835OljNFA==|Chương 91: CHƯƠNG 91: NHƯ THẾ NÀO RA TAY?;+aV89I/NQFcxxRbI8aWCh5+ZrTr1PQBpC6AtQlMul+xJ/fI/APDNDsdItkgd5VGkl7huZiab8MtI9ccAbEBQOea6IEvlNue9D4XzmTFBv3/RrSEuRpG8wGFIJljREr+ahKD9MrQ8ZzjUxLQIoMvxTmn5A+wwn4KYoevLnsXUS4QAfpdCxeeXcRhhLO/roZqgwh5ixBYPPenvWxGUIuk+QQ==|Chương 92: CHƯƠNG 92: ĐỪNG SỢ! TA CŨNG VẬY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN;ZZZ7z7M7tktEruw+LFNF13b/pbrOuZClF4pu98G29yf9MTLREWjMv8UnyjZQd5Mx2b0VeUpLQ/0Z6UW8h5PjuOk1PAPJsUilcQXzOUYgP7DymE2DgYEEY29t04HjwlxHwFKjGmbYRwTeWYWUDZiVgOvii2EC82+7WmC2KN5f1IZwzll6fR9g6hGqqzGIGpjs2obI6QWZwqHhfQ4Zvg1Llg==|Chương 93: CHƯƠNG 93: ĐAU ĐỚN TẨY LỄ;FNBxz43168D5cpdYydJ5VoJJ8pCWMTOLRGTS+d2NWUdEpeWLmbSd+1Tv7cEEm8Mk+bnVytBdSCvTXHPU87e28q6oCxQXZbjU61agtQhY8x4WQBOvPCQF8x51OVy4jclcbZ2SHpJlHczRus2GExleGaYVSYMKNyWnTQ1lrOChzWWLOZRzv9EqiiyWnwPUJf1IDXWhUk9L3/sdeMEHgqzVMQ==|Chương 94: CHƯƠNG 94: TRỜI SINH DỊ BẨM;qxNWYub/uzD0xdge2b6dWmsqvwgA75LoXSJT/wZP2ttuU1iz1+uOppSKBLLJrUHUHle4913UPWg74zt3qRu3SdRRwoZNRP/pjSBSy8DzTBWmMM1MWiKrELSAtPqBl0nThSHIP1NjkphsgOjSXUi4yJu2wtQyV6dCc4wuHRoWTKtMC/e0O2zp4YSCD9WWIXVO5d4G/VRvLSkwEu9G4+4Nbg==|Chương 95: CHƯƠNG 95: TÌNH CHÀNG Ý THIẾP;jO3GSc323/JXMUBWR7J2CtuW442yBLPn8OT/KiSedsScl5K3FuQrVQWF8e5vAQhG4IH0hrjhIvCG9YpFTfencXgFZmjHznYvDAlVitFRsCfb/KS8m2T1HXpXQUzKbcNew8ADz/ZM0V6gWUmsUeiXfmMS7wqbzxi826Wl8aUGSBQpOwA2iBePfISMzGMmEC/5PXNiSn40IqCm1u+BlRj9og==|Chương 96: CHƯƠNG 96: CHÚNG TA THÀNH THÂN A;7KnxbaXRXhANg/r9XG/dqurzXYo6GoVIxxvc+dHNuKVUNfQsXUZqS1PzudPBGck+qTe/yIOc0itN4qGGFuT0hXTdntJ+edf4Y/54hMA2Q9jfGE+d15lr5uFUmEJmHv0YV0HH7zRUefmUg1VycrXQqJY4bVQt45ycQ3II52usw14TWklAy0F9h1RtuqXL2etgy2Cy0eK2ztB8kL1NOOBACQ==|Chương 97: CHƯƠNG 97: SSS CẤP BÍ MẬT.;kryHTWj1YFR3Uc/MVBBTd0ndaCQoXChv66jjcHmPBOXyDJCowZf+S8Q23tqMGOeJLMlI88T3Tvk+Dnf0DzZZzM7llBD0uvSQvOIzjUU5cGMRl/HveL+MYon3ie01PBiOjTV8OkzsxRqxKRpnUXcRB8pbdPuBjvivOrHMdqh6gWdZ26Aj5fvksFAjHm7Zwn2uHiDMJsFsB8hgjxmnj+jjtw==|Chương 98: CHƯƠNG 98: CON RỂ TỚI NHÀ;mNY14bXSltxfcuca955r0sRSXpcD+nYCFsKdLQzQ/555V0dYYW7sWOLbfltXRlZ+iRm9vDI6j/yiEp7UhxZIKxmOnB4nYjsHfokYySbbKotoDtwxCnIOqfdofGxNhVxm42qS8j/vqLuBWP7dMfLYt5zxmc/MG9o7XHYt3IKuQLGx0Y6nJCp+0q2gmGzk4dGOAbEoiWiR0lEcpXGa+oOH5w==|Chương 99: CHƯƠNG 99: NGƯƠI TỰU HUNG HĂNG ĐẢ KÍCH TA ĐI;3GghtjFc1ouBTzz9vIKPlLuoMfLLH1wtdbZUHDt87uQfAbD7PUoy12v7g5R+SJbPCxFEcW45JIujNJqm+pUfJUhu2XayXLpUrNLt/cxB6eu6hYzYd88tkwvfJ+wsFND3KBkdOYt6x0bAMU32MkGsH3UNkaQoIfwx1Q2IWj7u1lfjWGe2jd41yc3gMVm3Ckudd6WgjoRRpfjPm5/JrtHkyQ==|Chương 100: CHƯƠNG 100: HOA BÁCH HỢP TỶ TỶ;baQYO10RQIqp+U+GD8/x9mkOp9aVYeU7nXSvRgaQCLjGaYwmjSGxCHb/CL59M56Rg4YLOxDt336MCeT6US8k6zXsDeIsLlvFg1O0br48UkPcZDxBkLXYPVSbCpzpVA5ch3xE9QPxuwmrD5utx8x7oSQqK8d4k0gNi5RI1DrOiF6ITKV4XYV5oXi3W1nq5XKTy5duZdANMkVyCXKkZN8zsQ==|Chương 101: CHƯƠNG 101: HIẾN TỶ;3j6cREb5PxShwEqzkEpHD3q7/ZwM7gpMztLs3Gd21NjRGb5wZxh0Rtaz3UCkaGPTF7ei9xGR2dZujk+FnQ1/ixOkJDdN9lwVssR5YJEXQRmD4rjrhPXouHYQizSks4QmN5goF7JUL6fTPBzRVgM+sHNjurWMD8cc8YGJE24uMIFlXplApLElv0wH9ZT3szAOuW5uN+gM9OdNbKhJFrjCPw==|Chương 102: CHƯƠNG 102: CÓ MUỐN MỚI CÓ YÊU;ZtrJa4IdSYXcS8D6lsRY9x6and9AR2HF7USBXoQjvKVomkg2EEByBse8AzIOdQIISLNcPmkKxZYdMakLwmiAo6lp73jc2DS1xE6ufgs1IxtUl9m6D1FImLyZjRawK79tnSr3YQu3/MeUk8n92pxqjohMtoQxi1FFh6j0MT+w0uW8aTbSGi5nwcaoKL43ntoaoDTeYuoxWrgrMTQFsYHuMg==|Chương 103: CHƯƠNG 103: THU NỮ ĐỒ ĐỆ DƯỠNG LÃO;IZm1zLboe3P7nF6GkX2TYZuplJjvMc4dXb9LtaheAfn3nMqdPqnl/vWPa+jRCch8i+kceO3YFD5xBe+xfg0ekPgER/jf9PTiRu6Be0V+vS9fTZJ9iQKxdbN2et1a3czZ8nMe4RHXgTYyY6As9W2etOmrZ+L6ObaJZKIShV1+PVoNFu7/bNyLZkCldmz4tqOV5vJSZ6E888Rur2NuYxTA7w==|Chương 104: CHƯƠNG 104: U TĨNH ĐỈNH NÚI;OWkayuTI2e7z70S032D0kYqlD+N1Gy05ehrSEOM+4IasR5iZDWMLl/9WCnFK8mOvd7kLjkCyuNvgKskFgEgTw8mvs1tZg7s2WcABuPSjxnzxwNWwKwHoWyeaET/Fhia4k74A2k3J2Fjv9dNxJeOeCHood6B+QuZ8FQs9zi2xRAAATseNcF4NFW+2mA7sHrtde9B6NY4KlkI576lCakObDg==|Chương 105: CHƯƠNG 105: HƯỚNG DẪN;0DICtAA8LScEkeZOyRYci2KBmiYdTl0qsGotn/WirjIOPn3aiuqxNw6NCLJ5z5Kk9PHWc8s5QLvw1FU8yhWdFpM6GKZY8Mescl/WJAZMsUQOVkNWTBaJ8wXxkDY+6n7Faqtsr03hDtKp+/8GwV9uZfiLnRRuOQShHu59GkTFuNLCHL39G0iMC9fTneYiUDJ4YkcxgHY+G2LzOLxb7YaTJQ==|Chương 106: CHƯƠNG 106: LÀM NỮ NHÂN CẢM GIÁC;NhvzA1vlAxafR8IHYM1wa65afKlaszlIjB05xGJS7qQyCyPTc+21JHvtdlGKznO7XdI/of05bv4WHsIPgb+y9iaJCd+mBEKFBUBsZpCijqhVWFfYxhdWkDGT63KGOTzUqf9zYh6OMcNuwxuIcwSMKDTW6QBARIPZ+sg4TAQBAkdDOqUAr/Ga5H/nXkgXN0RQiZPN7XDfIu81fumdbdn7mQ==|Chương 107: CHƯƠNG 107: NGƯƠI MUỐN KẾT HÔN VỚI TA?;XszHteFG1VEt9s8bN0sQwef4QBxbOGN8L2jghJgKuVxWvC2tGcPfpNU6A9BZ9pJpJWCdyOeil9Tbu7vb/U1SMY6yxG3iYzDJ1sdBq/TR5DtxkQP1NnOmZyDQVc2uj0umIAykWxWOxnjvQp9KDqiNkjO2PMsNhG/AuWNNExA+IvmgjSutvayCfi/Q8gfX49Sju8gGAkl+Lmyo8UrHtcAJdw==|Chương 108: CHƯƠNG 108: TIỂU LÃO BÀ?;WK+/oWwCuSfkz6irrTohAMFxJS4t9YMcCTPN0cKoAkCde4NKSr6KptLAgjSTBneMP9Hxuf9tBVz/hUn4qgKyOdhZ5G5d0iM0lSySTx21woZj7fKyC5HTP+7CxD3ZHRkldyxwllBrLEzZR9P7WWERAWXi+qnogjEioI2pVRaliwo4pHlZzcmDhlUbtWhveJ/pzwiRid1GG5locqguknqbdg==|Chương 109: CHƯƠNG 109: CHÚNG TA BÂY GIỜ TỰU BỎ TRỐN A;NXXwj29FIu+Pco02i2HPlpyi9efzH0OSx6IzgK9bT8VRUiC7es0XW8HyOS9xE5FHS1gl4Dln9ezE2cl7YSqyJwFcfyBNjYE/l1k0+fZPqzUd0BgQyaPtfI3sLHD0EBe61yEirrZWEPuQNiy2qO4++mtc5cpy0mki8qxv6NYE339/0I+0Sbu9yHhchGjLHPaewul/JwP+LTriCPrk0fuEdw==|Chương 110: CHƯƠNG 110: KHÔNG BIẾT NGUY CƠ;K2MhuMcPhAOYsTZK3EtbeTPKCEODkm/UbSWnvKr+MtEp2kwfCC9fw06FU4ByNlyyk8ZmXK0CfBFtXUVijyKudyxq32Dm1fGKIdHcwkWCVFtJN9Fd5MEwiUfb3EHcv6KynWamFUMpurxdBTgT79Om4UqUt05URJZjsIH7e+F3fL15Yc8GCq8wYaTuUJ/gTTIrHNjI+FZv3XkMu9apXtj8pw==|Chương 111: CHƯƠNG 111: TỬ HÂN LY HÔN;7ujGkdhGE+Y+OotzVW9uRLRBOlBwPJD1bqdnZ1NsHuRvDdQzV4zHe2GuDOk+hme+Urne4LXf0C3map5TNDTHQlymRfojo1VDzreI7HjX7T4ZqCOATsrs3TXmbK9RhO+H2hRdOcEU6F7uYuZHBeO2QI3+Tur9c1kF9g9WO1wtwzzCxr4MdIJQE3TKwr3R/2bvNr9GMSe4gqxAFbHmehOw4g==|Chương 112: CHƯƠNG 112: BIẾN TÍNH NGƯỜI;8T2dlgmnnBelxUulD4DFvle3yo+rtXMrSELAAQBs064tCLfZ/bTjycaPfWO09V4viP3fc9pud9hrcLkpLyxZ7YIbkZqy34YrU+8z88D3eBPnsInWvFeEqnh+rGvFpQutjtqD6YoMRmtXLiGCdahNvIsIILUat661J3WAvHDLiobB9UtmQttSmbwWwsavUN++T4PaOSnXuBKMGFGuXWWTXg==|Chương 113: CHƯƠNG 113: THIÊN Ý TRÊU NGƯỜI;Fy9Q7bExrTHUqwzx3zDeECkAYccQyAvU2lewIqqrnbJSdad8C24M+gyh/BsbaJWZDC40ytKlqocqwuNY2XRTvSJVwsd7dG3Zh2cfRwVEsMBq/GF3jDau12JcrAxDTX9lZLR3b3AODaS2Wavch+296DRRiyh7oJtL0DoyT1YUKA+Hon8QRzzzifpriG2TYa9Qp0uaXyt+b4NWCno/vfKz8A==|Chương 114: CHƯƠNG 114: PHIM TRONG SẢNH TÌNH LỮ;iMBSFmcQimmTgb4zAkr37TX1pV9VIxLq1awicccRERyP0oCqTRr/n5jMa17bdULszPg8c7K+1PxT5p+6rNeg/2NuM8LSUAwx14/4DX8ckRgqazrwwsbPKwhSbMSBbFnbRIsH28aRWcpnAJZB+/4z/W588UmHIjhwnPMkpN91hVzYh6ynkOC0PLSYtw+YOP3LH8X+7kKhZRdsunll540QdA==|Chương 115: CHƯƠNG 115: NỮ NHÂN LÀ MẬT ĐƯỜNG;4Owh4B5DQ0rfLR3S6daka3TvkvfWo5SM3Aa2KcKvlK6/6EBehGKvnv4vBM0RUnWM3bIHRrUXjDKCzzZ1dPojfx+oZGrzc9ZO9milL8wo6iEU45JwBuDjJb3YcUb6VoRqaFJ1D8Z88YvfqbOXm+0hvDzQHeTLKZlDE7nohkX6bpqiCkkTqu+H3R/hFc5TBts9qjoQoukfCL9oqYd5OT9v9g==|Chương 116: CHƯƠNG 116: BỊ BẮT CÓC;n/SKDh6mRLfru5Bk6wmobDOy7r+DIXXKoApKe81lbVUSPGQ6FxNtS7e6XiXjAzpcIJWk3K6OQhB0FZqatAAUyzwzCaYld7hMNHEt6cU+3RqviRX61IKsBAxXh5tWbbz2KjvsrXIOSaR52SqgAGmH8d+13ZQwJnoF3nbw5QhLbAwFeeXdamh+58RnS66PIRjvyJsvEXjDQLiw5wREKoUDWQ==|Chương 117: CHƯƠNG 117: KHÓ CHƠI BỌN CƯỚP;Rd0Nom3Z6Cpzm322b+4zvucJtnNpFa+K2qjpCfrrfH9k7XQ9ioRfRpZwlDA9OKMtfXmy0GZyJ8n9j0T9cIERxn4Qt2XhYw0nl1vVP7V8PRfSB5iH0Nyv1GjOVD8aLUDpC2QJ30JugpUgxqNGbae8xElcHoFFR0KyGDVcw+KMp56R73hKALJy5/fkXuejStSD1z97RQeN/h34TFkmnAt8wg==|Chương 118: CHƯƠNG 118: NHẤT THƯƠNG BẠO ĐẦU;59Q+NW1mWE0GwsVUlOw6GO2NYzzHVnpb6ORgpg+oixu6NoDnqfrJRmFuxrD503DojqIMumJkDvxCyO1/8M8nDMttwDkIh1VArRwAJOx/acl/0BcQXbuL1dskF5LkT53f36uWrWLR+kxIFvdCGEF5zn1SHVSY/zhUqZoGjsSf1v35YpYD83r6Da+GhpmrYH+ExWybRkAzfKEWzXr403Lgxw==|Chương 119: CHƯƠNG 119: LÀM NỔ;gYAFURhudYdmiR/1swyCCYhb+mb5ipbx31+lWrfkdv2n6SuWRXscS+xoiTnuIUN30RshiwErtu+2uenQMemlomCRVn1ZOwNBNrGM3baEmNhhFURlhbPxmpwFbnoJPrY6WjtrHVGF4P0NVfIoviq3iVfDwAXnLGZRvp1u7c3IyRAqhfFiaGiscrNcshCYVcwa3QGdp35z2GeFmNILW+12VQ==|Chương 120: CHƯƠNG 120: BÓP CHẾT TIỀM ẨN NGUY CƠ;Nfz3p49ZxEAQYKaHPR7AHkoDvmoQWi82U2gBV9+JzTt4NQ9udZUQtqxXHkdSdNL6aC1PMV82KQwoZ9itPJtdD6A0UBlpal60jE0bV3DPfl6PTLHkN+OqUv2KgbsFBsDBr5dio/CN8wi3WgRtPBEsQeGzVK2ZZCcdiOJPbCJG3D6QGkKf4ok3Zr62PsUvz/40VM3RT8ibeWAuHgNkFtkwmA==|Chương 121: CHƯƠNG 121: TRUY TUNG;ip4CYrh5n8F3u1vbPKwGj7elDCi4SYK3n393RmtNUXu48XiifKxaUB1eHJsg4kok5yEvoV1VNgxOMr2Vi3r4m27WQT1k2pLxNp6nxDwzVaqba46g7iJcZ2lf+FRr6q2cYZ6zz/WbKy7tQ5E5C2QWC1ddAJcgX7Ysl2IY/4GTOsIjjnlDe9Rq/zwvqWf59xk0MmfALWfAHp8tHRiq1wyjmg==|Chương 122: CHƯƠNG 122: DÂN LIỀU MẠNG;dA7ijJVXw0TH3tb90QRpZTlKVSjJZ47BwjlyyU3CHh7+wzY0V/c+AmwV7Y7tfAxqzMWUGUeYcbpAD1zqpCmYC5xbmkplKZR6cOwSfRl807mOQRYvMdJ7f/5elm6G9LHzUrJC+XKKVw7ywDnFGhI8ypAarNioqyWbEE7ear8VmltJuQB7O4V/aCHapgWlm4JxwHHtjwsbLI7dv+rIXJWofg==|Chương 123: CHƯƠNG 123: KHÔNG LỪA GẠT NỮ NHÂN;iqtXRnL+kFNn/BVrpIPHnTBKEnEmvXYtfOZWzm4qF+cG/xuM3t3P1L67NMln/xaAz7WmSf8hxjeUVUvG67V08e+RLeLnXQBB9dARVQVlkwhdbYjaEJgWbWurnOj3e94Rs/mdeFkXtg/KE8xin4C9SVKMtE1lQeFNKYizO1eg/aDgNjOXcywN8MoawMMamsQkrWMC4Ekx159HvlSB0UhvKg==|Chương 124: CHƯƠNG 124: TRỜI SINH MẬT HỮU;NE93P0hZKx7j31NZj6jP1gshY5oKEzjmtrIl65Ov/9OvWIHGE0CzfsM1/6xTHRiHnXXlM9xRvFzCszhoW0wXZXizmcjmogk3QEJpOpSIM6A7w3uhb84+F5VljBbJPyvvd4rMCBmHWx0X8ef/8to2IvWNhhq6JVcWK2yx5CAO7RAtCHoEaEckXsd4bieZSNRjMs64bn6Ojw4EUU0sb6+gkQ==|Chương 125: CHƯƠNG 125: VI CĂN KẾ HOẠCH;PwOzFe/66sjaC5Q8noywRaE2gJRKK8M297zlIealzZnNtqxYxxez+18pt97CcWSwm1nyqvkSD0Rl8gYHk+es8Og2fbWZpEqOqvQQaMkz59/uRkuTzrRgiDFiv8rOv1ZBPdsoOizAAEIwXd9ZMDIP1yZOqR8E5SjreDzQIh5YnuCrUeRUI+kU47Wae7din6Ce9plhvRwdv4IlDoJIwIP7rw==|Chương 126: CHƯƠNG 126: BÀ MỐI NHÂN TUYỂN;Sp4sGAoYWAKwu4NmbyPyu9zIHZ5rKN2ZkFff1gnQL7R5lES99F+1SiE0W+IMyqWGWbiTGZr1YnkZbH0zbzYbStCg5akx22gMSAvUwUn4BM+PkzEkYFZBxWgbSZcnltQVsBQNX+I3uSEwHNvghmTtN/LwWZOCTuAESyzFMSHxt+yeL9fa7ORgOS8JUJiMuBH2Hz0AdGESDhQLG/IxeyWR3g==|Chương 127: CHƯƠNG 127: ĐÊM NAY CÓ TRÒ HAY;ugglPP41TpfEiEeQSQcKAsV0QGbwtH+REO7ZsrXmZ03JiUq7DAblLf841VbTjd61LzoOga4vf2cpLp/FWEniTJ3AKUC8if36Klslh889g923tUaWh01RxGEctjlNYr+zbZwODb4C9PzaMTWcdXTrTnfoa09P1l5F9WR/g+KsPEkR/tmSn+zh6vM2TaQo8NK0ts7KXsAxeyUg3ZqTlB3JXg==|Chương 128: CHƯƠNG 128: HỮU TÂM NHÂN;+Z4jB6g3uQQiXW+hOjiTFOxCBTUJ/z/pCT0h2mmPrNofr1+TY0AQtXADsPVFreJcdpe8Es6AQT9z5X4I+Jys6rHSxRuZ4N7O8XMdLpcIxzWmeuWevdUfefc4HzFrnquHGrQ/jreqRGmYHiWMtyJRU/k7u8NrH/QT/o1Cc9lhqxHTaAh0gyzRxdlNaMEUTdsdPf86BxmEKfTjXdw6jRsZgQ==|Chương 129: CHƯƠNG 129: XUYÊN PHÁ CÁCH NGĂN;Xmi+hGomMu7V9YsgCmQMWLnayB+kGwsKBoCFANnq5ibdRpsVqUxnNlDymKs63Q3ywJZ6jd2MqXveUWzLzC32k5+l3zApzoAbvvnHGS1cKlgG3X5X3XZpPD8vMGbkRUhRChEXVh9BJV1r/Ht2RACBs+RHNoNTII4IRY5l6L8uxCc6KZzDZro7BYkxbsbfjxAC1l+7+k1P4R/mTGHwGDvOWw==|Chương 130: CHƯƠNG 130: CƠ THỂ VÀ ĐẦU ÓC KHÔNG ĐỀ PHÒNG;cWm110Iw0/Rlzc3H14ho1sC4ODn6riFl2zkdgYZwpjhMa/cFKVmbx56Zg+aFXvXfvPptYIcKyVkNuUk3GtSEMMzmt33xCFA4rAgtXRJNqpx8ReyQZ2K6IG80LkRQZ15nH5BhxM3KNkuUJHYSApUgZs21gHTn1jRb8zkZEdfu1VPZUx6ae5VLXGI9HRmBHtYfHMfQdpbXMhA7KvO0uIdiJA==|Chương 131: CHƯƠNG 69: LẦN ĐẦU TIÊN CÓ CHÚT PHIỀN TOÁI;orc/FlXmolZxf75PxdTu+8ObNEvcWKAsrzHZcRdxjdkaFSSPWRlBFUAtKMDCsn6QvUbojk6wa3mLX+1t5rO0+2BYzF9HJwex/XMUze3ByE/+u3NftGbeHTk3qye15AjFpDvnrx/A1okhD4UWEfkKD7xaXtYdMPBRrelZS+xheYTS47nbtKfiHBj695TaG3CNSKgOYL8HGxKwNJgKPjdERw==|Chương 132: CHƯƠNG 132: TỶ MUỘI HUYẾT;EZQ4E/60c1JG/2pK12YPlENBjo18z3gpcfjSOcrKsVBzy9KRMm5lZWAGH9anrr4d4OOhVPW6zf+m6SaY2gxEcIX4MjsWXbN9AwdsZCPxsx/jxSh56C8P2l4Udywz8SIpZ6vcq6t/1Yvjp5bUD+AmqYuPMQUlVg8IYTp6t9EqRd733UsQBVi9aMp7ClW6q2FPK3SKxY5p2STMuSTISdGFSw==|Chương 133: CHƯƠNG 133: TỀ NHÂN CHI PHÚC;qM1maJc2NGGhG3UfLKKaM6CxaihtUQE2gfV6L32yJuUZfXrTSBpbmwsnpu3zFAY+nVdvAAdbbSlO+hOESLCmFS6Q0zg/21l+6rLYkYkR8aZq73pXkAsgqyV/XwDtcX9MlAA6afMjxNkc+Bmyn5Xc6snGgElbNTIq5a2gYFBPUztjQoz9qv3RT5mCiSHN5HrgIaJN6CAZfbLiwhlLuteHeg==|Chương 134: CHƯƠNG 134: CÙNG MỘT CHỖ Ở CHUNG;XzOlZSnwDqC/mv2KP+YGr35djBUTdGc/A/b0qPumHjhPA9sBcJqHrbzo2A4T6nqCZPw8ju2uXagy04G115R3yU3bkk4FVJH3PFV5CKAQWcoqq6r6nDdLnGErSG+EsVHS5/n3eyfIqsayAhDbBs4aXK4CiRUmC+ujQ8s4ZYO21M/jatRqoQGXxWcLQXgrGe7idZBr6LKW0SxRYxE3/E6uZw==|Chương 135: CHƯƠNG 135: TƯỜNG VÂN BIỆT VIỆN;5AopVLOubHSoET7zhBZfR8oX5w7D/DOJCJpBQr5Mw0zbNxA/vI7vkrjLxdiyBvgkwmu4tBl9tcTm0ZIug4fqE2EyfnCPc5NajWhNXzVmnV8fAFPkXaVSQvSIm5M7tHEi40APcAvtOQuk2NXearfw8ev+hk+kpvEaOXIRvAdZIj8UBrL1avRJSNkwfuCPowyTPnouBnFCJbhb6psWLeHHYQ==|Chương 136: CHƯƠNG 136: HÀNG XÓM CÓ NỮ;rLrKMHg00ZZ0LmtWbotbNe+3FFsgn45cHRsjLAZdVzqWVTXBzpDqFdDWCey+cq+qe9ovoB9qkLWs/VuNlJ+0a0ZuhpulkCATzNbflegFunmHycuQd1ExWQf35yVxGouOvEZQ2rW3DPlBXcJYtB6GpxJdQtVP7/nf2VS/ARgTokvRtatX63Ln0tAsiMg/VhXX2mzk25ABoL3IKSYjpigUHw==|Chương 137: CHƯƠNG 137: KIM ỐC TÀNG KIỀU;dEys+h1LpI58qXnYRf90AxSq4WaCayIKYYkLsObXzdGneORvUPyyvnQM5Z5ZTQSaYJzUrq71yrGBc5Qij8lOKSkULendZiMPA/9L0RfAZQx7iJT4RPlHNEAb/WjrV0dyNm+8M69ElLXrA6YYFDLlP3H0sZ2d4P3lwBvwWIilSVFvf+hVdKS+3IR4uRF6b3H1M/s9GGTXetmBFwTe+vnlbg==|Chương 138: CHƯƠNG 138: SƯ PHỤ HẤP DẪN;ZfhzVdO1rH0NC5lkTgW+uJo86hOgilhUiDa9D/TIlIWQSa5itinhVbaHCi4OzqQi9NXOAanFs1mObyipcSttGlpe0OPSXmlPIk2BhK3yJ+KAb46rbWPmoUHTOyeI1uGkqIzFe+4EhHii6NamEv0esFciz0Y0Fiuvykyctr5uHzWLOs18MY+G48CNZuuSY9zaCEWJ/pnQ7/khJQx8K+ZM/g==|Chương 139: CHƯƠNG 139: SINH HOẠT DIỄN TẬP;QkK+HuEyahluYEzgmSvRP32rmWrRmRv6CFxBLIK1wkHbGYY9nWnmde43w8qrfSGiqcE68EiNbhQnxh49m8CzdB1azKS4tQjHwj91QtC+YTqdIzGNEH0Fy0knCYRq83fwBCtui2PV/zv5z9UZwaZ8BetVs+su9DcOfjJbtjWlff/Fwg6kEDvv43lTh9QDSsOXS6QMbZ/DCOavoTrOD0OecQ==|Chương 140: CHƯƠNG 140: MẬP MỜ BỮA TIỆC;VBbGw3QJFVKfI3WdzyLhMiKjoiKguE5nlQWUmKjYlxJPHr+M6WrU1egon+l6kQkqXBhpozf5qoB4jzDReKXEd3sIablypyub7NhzOakSmRHRzrB/2Ao4GMHSq8jFxEkz7XW6UMoVxZRDd7D4dTLqMP+RWeCZhZ6GNfmLV3grG3New4S6xwVhCN1NHLiCsydfaf8FEfsXtuBA0u8FKd9nEg==|Chương 141: CHƯƠNG 141: KHÔNG THỦ ĐOẠN ĐÀNG HOÀNG;tQsncYDKykxD1UQIwH1X/cKzSF+iVOAemoRHAe6lYm4O/CNdUl5alIcORXB+ZKQddYB7hDQzMTcT22YAOg2RUmbof8ujCvwXnSP2C/6UnEhtMFetmrF1/8+Z/nz8qOzHAQ1X3TGBqE+9URQhuA56u5EmHopFfuYq6jdWz2apGA7s5IglpMW2xKgUN4QaDJmsht5S/8hWq/yf8kYeqnWzyw==|Chương 142: CHƯƠNG 142: BỨC MÔI;acRLY923pDhAwU66l6kraR0a9UQnadRUOJXhzXJI/raRCmrB4pb8W/kOQSJKbp4pO8Si0uAsEsf+ZKInFVfweYDVOTExcM+XKdWNMZkzLD1QKGvGImrAN+eD87rUDGd+jSUWB1F7Bqst74TijLwGqIgoocivizHh1XVFIgj4Qb85fIfUWPJadeW3tj5kV3XKp4lkCrIscnIL3PRR5pQ4aw==|Chương 143: CHƯƠNG 143: VẤN ĐỀ MẶT MŨI;mtrYnUiOZLflZZFblEs0mNFRFuHxu2brWJW/r3q03h5Bb276dVEfu3JkNNezLRCDWBB2AfGdhPETZz/+EVlRqB56LYv9iFDuP25AykFlBtNEc6UoLzdAt6nExse8bNpFMJTvi7gZU7aEsQ0dBC2uKsZN5k2MLLD95VM5ZBL0PuWir5KL3BYNji7/ZXl3+MmVMwkRl0NTOeJ0ZzNyTpkJZA==|Chương 144: CHƯƠNG 144: LỮ PHỤ;pD2uF+5GSKWgfm63addJIPFyESCPdhjPg/1/zvlq53+PuidBt/RwjIwYxHpp6DNMzN0kfWPL6RDDEf2g3R8hqoYRo4AGRmnbARXWc85gUdOTDZUIoHiihv2f61Jn3vWzVdSA18HsUrZMdfoDMLfAsev9FC7stabxJjs3YG5a0bSswTK/5+TL856LK1MCob6mojLBCejetBrFOkdY09nqpQ==|Chương 145: CHƯƠNG 145: LÀM NAM NHÂN CÓ ĐẢM ĐƯƠNG;5h98O3Jqiq4LMzW8aXqxI6kVf8Ar66NHzXTxVQLedBUUA1+Y2za28LVl9cikcwpMIedMUc1N+P61/39twJMih0SnVDdiTukKjoxB8CbXAaDZ2ayTdHlXawFeL1pFiyBrDQvpvk5/Ysrl1DFIajsJND5tqtaqr/rZ+dktQ+HcYo1Vchbd9VO4E7BEZWNRswaQSCa8fEc9oq1oi9/W/ye2UQ==|Chương 146: CHƯƠNG 146: GÁI LỚN KHÔNG DÙNG ĐƯỢC;oQwLGbCvAJqaU3zxyO8PoVYKxN2iQ6dKy2BWo2q55i+HBMJX8+aQTRxFwgKXVTZf29YwZGbgL0MVWRfdOJdpCI1A4/gwT+j3QOqnCKTBBBzqtDGWJ7E8BN5spyxFBs7yA6D1z/xsuRLTBh19y/y8jaPhLJ+VYN4xYIhjTOOg2D/uv39RCFD6AlY+7JKOFa/Eq7hEu4QyY3xnjJCjveUe0w==|Chương 147: CHƯƠNG 147: CHUYỂN VÀO BIỆT THỰ;f3B2882nGfL4gH26d53czIj+mlalFtn93ohT9/FJ/CiaI5NFN+zJfp7o4Nb3HQz4eP1Za5yFLxAeKi1xo39Eu1VSHsWvMyMEmnnMB0WbTmp1xurX4R50o51sq1KXYLxEjs7y1Pi1/CA43pomt3Nsss864g+QCTnuf8L9EjU5dj7GrVfu0mrVufTaSu180CpsTZ/i6tzs5R39TLeoAkyz/A==|Chương 148: CHƯƠNG 148: HÀNG XÓM BẠCH MẪU ĐAN;ueWK28mvbHKuibYbudXyfiaZSHkhbbcDmmv8or4LnoQGD+5ON3b2liwXvF+i0ZzQELHHnWCuiUfXZWaY1j0TuMxuTfM/JW9eOlQ5PaO+CF7PJayq72lIOAPJi6hLoU0jJtxvnUj3WdVwyTDzX8SN5ijncd6OrSFx//B+fVTXr9GHiHUdhacVO4oKN3PcPkW6UHU6f/yhSIXpdbdCXa83lg==|Chương 149: CHƯƠNG 88: THÍNH GIÁC DIỆU DỤNG;peycXCuS9iNw0eEP8WoUMfpmjXcBhntYirMBUQhK8bYA0y39ULJMsibpmUDdVhc7iiZ1vW6kWsVVyIgoeniwMSSsVZI9a4bycHfmoMhf3baaHASkSOavBbK57nORAmMi/HNT+ss+X7v+q8q6y6ubbz3quaCjx9a58bCJdY9a9enZ2vLqRTwuOAio6cSNCf8A+6IyBKEFzgdEFDJd4StZSQ==|Chương 150: CHƯƠNG 150: UYÊN ƯƠNG NGHỊCH NƯỚC;9PXogER/XDUU0JpE2IAHr6FDixLHvnGi1mBIO2vpAsy1Yx4Nfvw863GX0juS00o4ThikgCSkt2BmaS/6Y4skoC68ZdmH38H6LoVwim082uc1sWAuS0YWxqmJW4WIFc2LqHEq6vNcEzNTGdXXwv8ZrtS+31L+LFIsEzBakk2DD+Zxw878rndUmIY7wXAaS61akhG4xXRcTgPwta7nPJg65A==|Chương 151: CHƯƠNG 151: KHINH BẠC LỜI NÓI NHI;STHjmhFojaQ2cJDJ2DTSTLuIoiz+gCoYqdjkrogqa1EzQChsb8qeasS4F2qbS/AoLR255UQM5Y7jl1Ech4fXykgBuvdjZOXdgq1OG24aEmAyCyCeYHBKTSf6M1kBQoZHqzzIVRy706Nr48P4rD/u3iPvXkWzVjR+LzfjuHP1zVSlS9TXjYJDs6aL9xE3dvv2W0zQEeXraD77igl+TbtGyg==|Chương 152: CHƯƠNG 152: CỦA TA MÀNG MÀNG CÒN ĐANG;byRQ3daaD5NlD2CfUNiqjnUAw6b541Iw7iBAIxsetJE8fFMdmI218btVgMXzKrQ305GJbtQjhzJUuLCgXCGi9HqTKWecvAMOra9o+rV2vwLk8ZSIR6AQV3dwuKbd10X15UnpE117oRnzxg1LRfK9gRBrG4t3konL+w8eTERCJTjY8p+v8bxJHR9MjAqVs0yTE1XQOu4hbr360BMC3k9+3Q==|Chương 153: CHƯƠNG 153: LÝ TƯỞNG NHẤT TÌNH NHÂN;giUFfuXE5P1HVIIaRFzW06dxjRdEUuoFVl2xYGtisYc46DeNJavMDh8Y2bAudalFYkO3cvKnpZkLGnsJ7Fx8o2UWOJktAbwnjW0qwpDV9I4Hlpbfv9rXeMKDTHBM2OPpVLrpvdxUQS8s/8I0Y8ISGChQ55Zx9h0te13H40d4eon0BVMSs5phTmGz4dB/cp+gx97Tyt86vM8di+VF0R0itA==|Chương 154: CHƯƠNG 154: CỰ TUYỆT THỈNH TIỂU MUỘI MUỘI LÀM XUỐNG NGƯỜI;mCVT/qz8Dx0ZvrighSk2LKoBPE+xtDPdDYSQAkuIOmYc58Ky3qx/YovPbyITtFr9K35cMGb4HDjcLm9tKmY8QoVE5miiII7XtbTsl0/jyFttBPtAeNxS5PZDC4DwiThqdrEKvMW/CBz2O15aAqLNm/4/IkZFJijgJ7aQop5v28TBdSwnb3/MpKZJ+URdqBdpS9EVT4mv6Qd3NLRT49PH0w==|Chương 155: CHƯƠNG 155: KÝ THÁC TINH THẦN;ezDD5HIymfnLXv9L3TXEF1nadjcTCI8H37rcHnEfiseQBPuB/UWOzoNbTnktgHJwRu/UezE/5qzlSf5320CHVe1DsVgWVQiN6TGocVMARSznmiMyZovh6GQJUm20JvIaG9PR0YFVEOLq9Q705w3BVkUxD8Ac/SOhtxW8aV6vBS8xYU2cpl4aDMT6cBTa7e1C8sV2fuVqk85Y0hk5ZWWLPA==|Chương 156: CHƯƠNG 156: TÌNH THÂM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI;7TQ/ci3logPl5OyojRmR3582n+p/ADS+EXJrKEz+gReDS4AY4pBVib6LtozNj9bzg+/adaIs86VINHOpXiuf+uaKekrr9qMWUBGJzeyJNmAOgCOgEXNkHfWNit8CtJxVWibjugweLKB1eCy1Nj0xOtbtCTyk7zCDrT6rzfc2ZWApz1LIyarzNhuD9WtPIt9sw1WTYFgkgV09rmnN6+VNlQ==|Chương 157: CHƯƠNG 157: MỘT MÌNH TRÔNG PHÒNG;Xo7KazZdTw00WQZQzswjsjUTZ+rtfHWiGqKtKzm4kuc2VQjMRFadS38xvGtYQvmBQUviQRfYBsiKBPIMd9n9kA51bnEHM83ux7leCR5Ky7/4ZZyUviONBKMGkP16w/ZgZGbH+DY0VqMZOdcJvaVAAfTa/KZLNCrevF9uRXvpraEw0VICoJTA3qimUoVO7a7uPR1NydCMhUnhgZT0EXPYxg==|Chương 158: CHƯƠNG 158: NGẠNH CÔNG PHU;xFfWfg4kC9rAzSaENy1b4ML/oprogkkPxtGc68CXaCu/juF4zrrv1I0TthD352hboQ2N/GJCSE8kKmCS2FM3OcNO5P3DaXLwwaCf289L43PhS4ULMF8OY9/fkgF2wDxuYMHrX23Y5wAreumoZxHYRIHl1v8KlPZ8rfBILl/dfd1qizWt8i5S4TYpX2s5kFcDV1xWYtpBokJXoc7CoVgs4A==|Chương 159: CHƯƠNG 159: CÓ KHÁCH TỚI CHƠI;S10tnNtVEv2epfTAJ857VIDSoykqE+odMKT1+/2DtlVjGrfat7l5/MR+ouzV2GNkKPmJDC1XSHr/mk8r5kPCOpOW6bfrN8Q63b6xqLSuSYc1vuoZA6nEMUz26MoAErU+2XOhReIRlU/A6pf7JhJkM6ZUQwvJzvQpuyFTkm6pqL57AC0gXJWCqtUJlGsE5CbV08mE46ltCONqJsm6Z5sJVQ==|Chương 160: CHƯƠNG 160: VONG NIÊN KẾT BÁI;jYVvMOeEYizpDuQYX3zKnKdZ+XNZHLpeCpStoiG6v34C/9Awh00O8fD1H+w5Iy8kFhL/n5DdZRRQ1IpyzZQuXUvowzjfl08Vw0uE3p0K9Fsp8ZBh2x1zVF6fDYNKf3usicqPpHp98/Zp0jzwrcem5plAS3fh2Zo4YRU3wPrqcB3zOc9xi0jBfIb80vl7WEge27CeYO27Z52TgtcJ5Dd9IA==|Chương 161: CHƯƠNG 161: NỮ NHÂN CÀNG NHIỀU NAM NHÂN CÀNG CÓ ĐỊA VỊ;TmCVNif74ShS+Hh93LiDK8gd/0LCzUt7ss0Oi/SiRDhiswPhHwcGCF/yxXkWtct+5vIFbzIj2QvXP/MtNShBj/LRkD0iQT1vpPl5PNQ/1hxwdOws/SBMB4A7dLAFsONOuKbat+gO+yV0IHKaGrZOLts1NzDsw4Up6ZeDz6EDQ5bVjfnHPLKigHnpp5wjf6aJuN/ZxXN8QR7fBF0O6mVN6w==|Chương 162: CHƯƠNG 162: TRẢM THẢO TRỪ CĂN;YG1qE9nEFhrp0ObDMAzjyXGquKpluGeMQMhZMNVVXPZ5OrArbvRHdNlOferex7q9mD6IEsRyCW9ztQrFCVLj0tMQmPTUGy72c8KtIWiXkg5TOP36rgO78UeZ073HWol9rUgCX0T7hDRVagjOzOALHWVYxNwtzVTz2uyCf4K09pfqkteiUaYxq/l6Ka/stU21h7xMYzzhwPJv+e9WqMQDLQ==|Chương 163: CHƯƠNG 163: ĐIỀU TRA HÀNH ĐỘNG;tmN89kDCVvqamTdGgunJIxIXgAq/btCIUPbKFEWoz+bjCCmVsJpx/Kss7acTRJa5KLnJYc2BWL6NLhV9mQsfSC/dAvCUXNkJvo8RaM7Q0SntWgpiW+quGjR7RVVOncWZEM1GHwt58vYFJl63MSoWXD7Q86g3gd5WEnRgbVsswbHpy78UHOseUJXR+UaCbbG1wNPx8nybR2Ll92xnRwI3EA==|Chương 164: CHƯƠNG 164: TIẾNG CẢNH BÁO NÂNG;j94t4k9sUPmd6PgOP0Sa2I7FPI/HU3HINGIkAATJSPoYPgE63cMVDwOaD0vEkb2JYzCdgzN+YSZZx8YsrgQUVAUU1YZ7XGvXaU8LPrN92N2D4RGhXZEAvnBi9ts8ndFx444Ez5oS3g74Zbprdmc98NXCzHTRaEtbBCE+faqN4tGMTn/USFrudWYVGheAIcEup9xHD6lylhRzNhJ/wJbwwQ==|Chương 165: CHƯƠNG 165: CƯỠNG CHẾ GIẤU HỒ SƠ;yFPvAz3b6rITQIhcM/opcXwpuObcKVKH38OVYuv/Tg5/nDSgUBb3G6eY9NwjsgknheEAZQe8zv7pmULoL5+XrNNM/52f8luDf3HbzX6yitb2nygAxecivAx4Te85d/J3dGhldMgnHTYqs/A6kM/hCuqqoUF0MSJLJZB/89sksugQjmeoolcq7bDKrfODcPH46ybyrGFlX309fvSbjNocDw==|Chương 166: CHƯƠNG 166: KẾT HÔN NGÀY GẦN;hBmf6+0Q/GDSaG7y1JXlmw2AzyOaEzP/UetQQkAQ2My+I8KjC3hn8ZIMQXedL0mb54+Alqnoz+VTJpDRBqWdx9HX/IRxW2hB0y0ZjwNvGu0d6qsTjWAONfkDvT8A0wxinSb4Lc9oRKIEXzEVdiGkZF0jkrv2SyqlxomycQJVghaAdihzjsFBHYd47B0CHV42GnMmakR/OvDzxIQHYWyseA==|Chương 167: CHƯƠNG 167: DỰ TIỆC;s1EtMPJ/vI02KM2BBVXI0E5FdJOG4106GUmEPQCo+a6G3S7bN79xZnS5pu/cnlNQI8g1zN5LIbyOLFs714H0j+IsLINMOGoOg6JWDkK8ZxCv0YsNwY8zI9hnJdye4ldJQ8QYfwLTDmR0CocJbQj1BXRsYAbIvnylDmynSKOxHbvhjucZBw4kBz3NGGIr4HSuLzWTsJMF14fJkxLARlburQ==|Chương 168: CHƯƠNG 168: TỶ MUỘI YÊU THÍCH;MQafnELtXWazccQnqaeoXP16oDJIPAl/KY6hADot0Wpz++N3nusoYF1RmDfSJi7kc8RptOLNqj1sBCCBgPXUEhyvBFEk59N5c5NXsEXfg6xNiuR4gACRQlpnAf3tlWsLILlayFUnM/9XnDbDZ+qIhPFsUpBLwaQMB4NNippQKBqYslUiyLPNUmtlshePR+NxthnDhFgedW/F4LzEvzj7yQ==|Chương 169: CHƯƠNG 169: XINH ĐẸP TỶ TỶ;PewpKvB9NRbewKSsignRnn2+fiMf3CrHazhz1NMHdlHSbuNIvo4TF/aYlAtJXR7UqSKvi/vpe5Xw0hlYQ1zwFTGBI1IAOIKUN67DeHsnX4p5W6WUdnh1yTM0hJTkwt3Bf8ub5RzeAev3wNVQR01GOOPGEzuvB0lg48xTmx1jLRIm9UaVj1OvOGyB7Bzpj5IwFNWf8zOSwMWR57Y/nxAbXA==|Chương 170: CHƯƠNG 170: TIÊU ĐIỂM;jUoPFvewvWBhxYX9BxsH1DBNjZdE9BftaitQb5NrIbma92Vh18gDD9+/WWf0he5vD9vgBHm42wBdjIuGfkJvxoxi5rV0tEQDVSZFvO3Ic0E7P/fh+wvk1GTu1kf5Ov2oMPOWSlFsbyQ43xkAwfrZC0w+AgAkbbl9x+B9lY8/b7NS7FdwijJ3YA2J0ukEqRAy/LWaY06Qm/NfnspGSFXFEQ==|Chương 171: CHƯƠNG 171: DIỄM CHIẾU NHÂN VẬT CHÍNH;N280P1bPRvZd+UPJsgxmoVhDWxSxX7cBtziCzBNN5YPUHvoI2vrNW27O2YYEzrx9I5nPRs8GxRTlBeeEMZg638jXIO8zidY8v30nJcFsjdB/LqTRp8B+xpyVV05ICKWVu2fFZAvP+ZxZ0SHVLVSlFv1fEhc6H4lqDYqQi5TIFSB9RsVDkcaNcNRg9nk4iEjhmwDw78ItzIP0zOOe3nWnhw==|Chương 172: CHƯƠNG 172: CHỤP ẢNH MUỐN GIỌT SƯƠNG;KAMDoRJfw4ZozaVT2noniMTaCdI57pr5alOoS5OjH63S7Yib2zmV+iaZrlREE6UKbGIwxg4TgDYzFp9ImKf2gcSxKoEC7cjVqdci2Lk83mLpFQLLBcwn/hEdRoH+VkDoQtnOXk/ymQ8xzVZpVNBfpPbtFRWBqiPNW/+IjcpvVLVxfU6iHtTgZyLNIZmV3UCsXtUrcAXA1NG7nnH+QUt0cA==|Chương 173: CHƯƠNG 173: SOÁI ĐẾN LÀM CHO NGƯỜI TA KÌM LÒNG KHÔNG ĐƯỢC;ahVbF1dFGQ3f5qlCtHY7CAEPHqz6ffUQYcrT8QElUe1JoGezeE5L+Loq63EtnisuxEcorhHLwNfMGkCZItWpVRtIhzi3mAYzQHtPTBXx9Ne+E08OaPoPcwhe4RIywlKt3dA2EJFDaEUDnLTRpypvmsJbYfWt0Vdq7zhaSNpF6bSDcMa+x23FOVtZ2eqJzIbrdGb8mKcB+weNn49kyLtTKg==|Chương 174: CHƯƠNG 174: TRONG NỘI TÂM CHI NGỨA;Th0QUIaQDV9F2/K3+WpJIi0d3WPeV6nQMhCJpx0kEKqsCgg+vKTG15A+VjrYdkwypXyUD9sLEjVJOx1WXHGsN9QatYiNbCOppo7+ojcGwaf2QR8WsRvwXflDrhxtKPiBVBlByAwbCalzryDkmvYKcg8+fPpOLUMC5dq97nOsC05vRWz/+TkotJRDAclOxzedWAsWMPNEvhjftpEI64lujw==|Chương 175: CHƯƠNG 175: LỖ TAI RẤT ĐAU;8LfQ4X40AgwcBHw94g9Kwaq7kWYhgPSZf9V53bGGc7XGCx9S4/nxeJxxjAlEvQL54HXIyG5SlouNzbtpa49qWw/lt6OI6tiongV9I/3bBPMEj9xQ1u6Fiu3bx3r7Q8epjp9GrV+TYNJ3S31njkkGmdpiWdoYdvvgMTAkvdB91eg5FTH6TCWLu5XxXZz1K63IiqsFweMrk5CCQ33T//B9dQ==|Chương 176: CHƯƠNG 176: MÔ PHỎNG KHOÁI HOẠT LÂM;sz/aW/NpIcnLrongkiJarNS4a/gsXYWmfzXosUZJLL9ygX4JicIJRTnhCzodU/vgbDCldZlZnzJTU6FztHPSpuj4wgwM5sgaa9zaIfWgOlk8YgpQscpI2rEKB9iR72V78PyBJuRKCesxJnGIMVd5OpOfBCXpJfoh3P6vLeJQSJKV2QKCmM8mE+cMZKtWt9QA1Pp77t+mjunuHNnlA1cgCQ==|Chương 177: CHƯƠNG 177: TỊCH MỊCH CHO NGƯƠI ẨM ƯỚT;KAX+v4PJBvlDDMxXgBr4uibiDZHTkwjvYyev+uqJFc4HlgjG6MW11eVKmIUAvL0IJldMcXsKsxyuksa9m6XQJWceDj9LnACHIzUnv8ChkAIZpuSUKgAGrg1fkARp/Biik62KKwx7MQOhoomInXYy3WBUbrHugab/AiRAuz5sJuZHbRrNhRDS667aq4cXfwXDscowihhNAowjybBAvmK0HA==|Chương 178: CHƯƠNG 178: CHÂN THẬT Ý NGHĨ;Q3w+w5xmb5T1jQitB54cxsFc5iLGNiUZYYU38OBwaXSam7CsW61TDcVgJEmWYhz8UdCxlRV0G8ZvOFt5195DFvhxlSm48efB3UTgS1AYX9CMflQtom/2F2SXUamnPpZfZ1jzFO/3rM08f1iT7kJCgTctFmAgFzQ/QgkWxYfgLlcSUGw0N7wusiR3yJO3tVZo/GnOCyOQ07gyEI9zhuLVMg==|Chương 179: CHƯƠNG 179: NỮ NHÂN CŨNG BỊ COI THƯỜNG;0tpxk454HMpJjnNpckp9Hl+1EuyqLLC81KtwQEfIfcqnleWzidGUwLZUXKREoSGHdF0bPBfmotghoeCbs03NG4sZucSZRMyU6w+yzQMlzbsuX8L9E8DI20XX2F6Eu4lJH9Q6aTz2GA2XqgrRdSG2y3+Ll7LWsgbd963bz/SyhyH2qbtH/7db4YE1pG2hy0R0hObiqW6jQ8a1xRcPgYhthw==|Chương 180: CHƯƠNG 180: CƯỜNG ĐỘT;3F2AHgE3hOaIo8jdvsS0bEtVoB8dxNxmEZSjpOn1Fmzm6Jcc6sRBzL2t4dVkHqZkZWEnbQ+UQYSh+2L1rrNYYaMNoFTDkPxlDV7OikgtHDPgP1803Cy6W9iUMdBdBfJf21uBgSNJ5WJbDXgHuOcHqmXUBaLueCnu3Cr0MK2T/Ptx3Wq2/oqPCmk0XA1wQ5SeXPBe90bWTEXW7LBMDqBldA==|Chương 181: CHƯƠNG 181: KHẨU KỸ;6SXhFmA9+/lk6zW+2/GR6n5zVO4VazmzyN9i/Mo2BLBPql6SiGSn+tMnyL0w7DcgNTBR412S3t9eIWVfcxU49Ra6b/LPV+c/HtrGfRq8euyWfK1YFs7wU2mNMZ1YnmtgssIMJPq1Tp0b1zC4DRfG5kgPfS1G/ZcHJAlP01AjLHcZ3yi0zZBNgji3/dz4/LUFhsajoypD1QO+0z8ALpIJsQ==|Chương 182: CHƯƠNG 182: BẠO KHỞI SONG NỮ;3ErlSznQF3L7E1xh0dOlEbkCSGQZBJmUowvkK+M+qDpAU/zvwam+wFfADTvgpC7xkGkNxWNspguAVnj3e+DlTX5uqpBqcaVvRhgAEOkDP4VpGwT8oIUA4dh1MXdT6hjH9CgbMRhaRmhA3Hl9ifk2J3osXNrlA+n/Xl9RXHRWxlN1pBgJ17FLd/1bY6OA+rAAq9uaWNkKmTRjGVMZ7e35YQ==|Chương 183: CHƯƠNG 183: TÙY THỜI MÀ ĐỘNG;7hGqJ9DEKeBz85F35/xq4TBSVCEusHmuDCydber+PEuUBFvSUZWF7nBh/DA6m72KiNWVusz5UjzL2UQ43j6cAEmploktnHFD6GS+LzE15cNO+2wwPd71KwEnw78h0COyM1OwbPWk4gOyxCX8kF/ydWcCPgLrttQb2H6XnkAuDy3b2UV1aFVzKRYt5QKuMhZw8fxjoUcQdw0ojQ5m3a4BrA==|Chương 184: CHƯƠNG 184: ĐỘC XÀ TẠI LƯNG;/Wr6tbLr6mH8Y3DyFljGKQ+qiI0T02ouAlxtSVtJ3vLFmBi21zQ/nNI67MOHZcpWcIKrH2I1qbPi2kTt1RGMYBh4iDnDqYyLc+AA0IM5Pst24CcsEEzCXxJdK+INEhVQAy76FNFnlhac6a6qkx4xu1YrNn8DEoE+EVzFE/iNsiyWljNeIPD7CceUydYMA69qvecUl3qUzuplfQoVL36RaQ==|Chương 185: CHƯƠNG 185: SINH HÚT XÀ HUYẾT;RI4tcNPBl79Q7YwXzP82kC87NRqzjUD1rW6o76gJ60p5x9GLL5RTO3pcqaoGKcNfjqUlzd8cTvGeqG+6dixnNUWe8+CZBhZAQt+eLGDzGjjOB5WxMdv7wegBz1X/D6Aht6Exbx9lQAZqO7BjvUPQqkdsN5q/sL3HVXg1ZPqqlabCPpAVvNmJk83DG+vV/Be6cjOdFnMMgR1QPIFELReieQ==|Chương 186: CHƯƠNG 186: HUYẾT PHƯỢNG BÍ MẬT;W4qi7ryhQlHM9qRVLtRjIC8UVPYSZbtbO/IIAD1oOHz6fHmR1Ss3sRpb7tC7WSpgf5NA4HZvxmnEHOttrObZlahDYJZfC5Y/oTyeWi4nRVte0E9iJKPEIJc00CmTWHVdwD+0XtWl1Wqr2eA6kXTMwE0SOUOhGLbrP0TvBXl3+I4ygamr1GxRkAMmfIerfwPyCwA6div9Th2BJuAJ2EeQlQ==|Chương 187: CHƯƠNG 187: TRONG LẦU KỊCH CHIẾN;+Ut7VSmOcUOSXrnCW9gJmtnsdkFWC4jgFshj9ScZvNbQ7QG47f+E+FAhyswH9ilmB+bMvpMOeTOZOKlWuNbR3AX/VUyQK6WVsxLtQSyOy1vn+Iuar/PaN/3H/75+NI0q6tKPdMoj4Vs4oL1RWsbuH1FeFOk7VRlrT+tPF/4VUEBV0kpRZiaeUPVJlR1TB//MnQIbPpAQZfULLRkD2fRnqw==|Chương 188: CHƯƠNG 188: KHOÁI THƯƠNG CÁI CHẾT;osKQwK6Q8OnGAOrHOHEnxOzv9LZls5aTTIkNkB2EM8ZDpOZKwg2jzL2ELgH6Ys5YesGLJt5pjfScKIQqC8ehwKN/Myfo2SNY2b4rSRc4n0qJfDsFo8GMjeouZ/qj2ibcfN62o/X8v68aBpENF2kDT46ieJmL965AgZqh8ZXtbuWafCDfHziTdc3vVFv2QGHAi1zGNTucVSOWR83Xp0xJgQ==|Chương 189: CHƯƠNG 189: SAU DI CHỨNG;LUnTNvvRlERWxpqkLKIZ91yKIjVdELi4shYDDbrKSPkpolObQ7MkvCN5r0wtXLAD9C3bm2eSqN64b/alny8IdO3fKEHgDfkpxmQZSRfUcKt1H9H6iCJXqQju8CO9BAIza09DS5pFQF52XABZz9hCDyQKhvs0q76Sn6fg/olwAEemtNB1f05dcmCT2sVYl9C1tyHu5N74nRsayTz2gyQ9aQ==|Chương 190: CHƯƠNG 190: NGOÀI Ý MUỐN GIẢI DƯỢC;/TNIum97H2V9XuJPNEg0lYNuAcx4bK83AeQmRMSKN5TtJuCxtcnmbektUmdEDEEfhniQlk1Y5IsXl+XG1eE+TqN5C2RbyRpC+F0HvYoRzei1vsZRkNQXp54yF2bXNPlZ/dZEQNXhqZIBeiTSHAoRxw+IQtgbGaI71zXakKby37WFJVvtfPn8lTi/kS3gaT6GsIo5h+QGPPK1gDissi3cag==|Chương 191: CHƯƠNG 191: NỮ NHÂN DUNG LƯỢNG ĐỘ;3/h397OKMAF6ZqrPBjOpaqYZBObZ62mDwhedFrZWhIjvW3EoJeL1VPM1vqkgOLrHqqXJWH1OjcQ+dwBkdkc8HQXD/LgmdWgJzTvcoDl876Eao9/htNNbL7gP91FLlBdAVN2AhqPCYD8CjiUgJs9HSdqSrCcA1F58XjKOOQCXAVZyNJmHT/YLeTlk4SIe5tB6kMRUMNTJsbw05buNPtiXPQ==|Chương 192: CHƯƠNG 192: CÔ GÁI TỐT LÀ NHƯ VẬY;itr7u3mM68pDzWyg1+pBe7fd5Tzf4QZ8+ZPl91BxJjM0dB5ptmigm1j40NOuIjIJF+fQd06noqjbfIOKDA7WrR1srkDd6KEwCgLiILzO/Z40QdMa8NEz5vGkeraPVIxXibFmrUzIs1tJ7GHLQdV+QXrl5ikj3ibyinqD+DyrnRzu1+qx0nuyVK5FC2GeKkQscvr1JYQCAmbwLn4gNWcszw==|Chương 193: CHƯƠNG 193: NGƯỜI NHÁT GAN LÃO CÔNG;I/ipoMFniLcEoGTalySCBZSZpCT0iwDUrsXIMk/cVKu3+9gCfmxQVfUqVDb/WxShgyFycS9onysttCsoJ/Sp4wFaQ75NwzjEk71ehcswl3ZkkPHZO4CFLaJXxURN+9gGD36+jHL26AGxWQwqAjykDXHxGF+G0TZaUsAuROYSnKk0Al+h+0ymvnf5WMNduq5Of94sm3gz+OPpIz1SARooyA==|Chương 194: CHƯƠNG 194: LIỀU CHẾT TRIỀN MIÊN;JuRUrHntlple9nh5whoZJYvfyeMULYRy/gRbO2MlubPwkcXq5LlGqQCHZ2xE7/K+wCcYjd9wUffMV30AlOsMH2b4OeNoevESgfyI3z/E7sh65+BowP+RpzS6i1GfnNvZ+qgCoHiux3FNHjmBIr+otcu93A1xKWjDe4Ojm+J2hDx42yc24Gd4SOrIl2FAKWlOJW4KnFizoAr631pJ72JF1w==|Chương 195: CHƯƠNG 195: BẢO BỐI ĐẾN ĐÂY;F3WLnn12F/J4MAqXqqOtRlI0jib715m+P2Pc0JKrWHusiztVIo0yvRg2iWBCcXYYwhFakm4S5/uxzU7xSO6ErRjDyrh0E8air7atW4Gprww+aZSRjhkDxCKlmgimearoU4/I822/5uCkqn1sD+g3EDSNpKXoSC2wYCmiADinQt6C8hpmDTAarklwKpaeQQGkkg33NCQ+7ykhJV+m/2ArqQ==|Chương 196: CHƯƠNG 196: VÌ HÒA HỢP THOÁT A;SMsJQB2eqdEg2vbVTNFhxiXskQunn6JFfwPpbtPobkafw0gCv9mSrE85JOHzpDd5Gi0k9Kauhz5LXA83ZUFJL4J0wsDFDX/ZsmP6b8VXxtMrsvOHnK3CgvYutyvTvnxagbxkZBPu+P97H5BPIb28+6Yk3y7FV+jChyoTATvCjR51Yft85H/lE0zjJUuPgqNZkuy+yuCpb9FBno3g7ZRPQg==|Chương 197: CHƯƠNG 197: BỊ NỮ LƯU MANH NGỰC TẬP;HiRe1Yb8Sjm9fKHruiypHBcE2rULOXNUYMX2hXM/OtBQCyOd8FzW5iW2vHnkW2le+fc3GHzVFXchHBBnbqEM+OuST9wlNPXwpJPZ53Of5q5VAM/l4NMkvRXW1xCqAQcXuiAyQdk4oE/LZt8YXlp1m3ZrQYnQx65fB/5yuUjZ+dv6JhSg7xh6bwCrhDE8r+g8R511hlH7l6UtdR8DBWWrYQ==|Chương 198: CHƯƠNG 198: LÀM CÁI QUẢN CHẾ HỆ THỐNG;qRUewISrg52dwZkMOPUYPIiK2A5mDyJo66tn/C2qrxzkcxGhcmb7TDD57nR6yiXNyO0Ie5Z45JdJwL+Hxt90jU9o09a9VxH4MR2onon8NfDrZHAtRtERBB6FTr/OYaH1K+/sgV7Rb7y4QlFhFJeM4JPMg9zTS0RsF/X+2QaXi4N43nMtemY7mmBUQKsbLinkanzmjYnynnvAwYZ4joSO1A==|Chương 199: CHƯƠNG 199: GIA TỘC THỨC THẨM VẤN;NEf1GKmSaKmNl5TfxgK2ENL1oJ38CNiNVhyloqjPxFTZFRVoAok7Li63mJu9dR9+aW6xZuedryquIeHTEqpi0O3Q/eDUn27Wx9M1kxqE8BvSGiLCVvu/yYnXaNRNwXwji80RHWg5apN1FOf0LvuutsXzkvfP7PPxwjm1ttGEK8mX1+IoCXpF76/7p0ilrYan2ktfZiAI5nzHDFnmRT/sow==|Chương 200: CHƯƠNG 200: LÃO GIA TỬ KHAI SƠN THỦ;ET4emsXQlS4P7QcCaBkL0v4bYILdkTcHAZZcGGHt7rX9S+p2wdpu5c0jr/ciip5Y2YHR8w/IxeoZ/8aMHgX9jsnPp48dL39v6iL29NF1FChx3gZ7N3s24XXsj1cwHXw7vQKVBdNvPXVo0WhpW6DoPbZMMsoK+PbY26STHuLAVyPBp02cRkHsp4X8c1Sk02dn4oGiMNwi34NZoYO2Z/Rh9Q==|Chương 201: CHƯƠNG 201: DĨ BỈ CHI ĐẠO HOÀN THI BỈ THÂN;S/W41JDsnZtZrat/hVSJxD2L766EI4Y1c7R+jTFuMlMLFYdctat01pXS6Ibc35lbhq/B4OEOii96oJPeOnZu9eh6VhhbjaVe9vcBHoHWP9iMHQuG2oMi/TZqtFYpxkwN9jRhHd7Z4/rlffKIJoipm3wcLc3K4bzShjL+ZZaRZ9ISvT7ou45Q3VfpLmMT3NULDplLO0unrjlIBPPkUW2HJQ==|Chương 202: CHƯƠNG 202: TRAO ĐỔI DU HÍ;r8vb1sK9tpjkedyxlh1YqgOqM8eseEJWakUZIAkkfFUIOV0NV5caJ+VTGmhcxIgMGfW86XLk35XJNs9GeeH8ghV/RK2Pg/vWtLtelME/NHXM3jKl5uLvEh9bTGGl3kB4ybJ7snQGHtCC8JSrzAsnoHI8/UzbvXaGyqSKoT/0h1POnr0Yn7ORYW8klQzAd3Yyei8slPrY9tHrln8wbo0jbg==|Chương 203: CHƯƠNG 203: ÁP-PHÍCH SỰ KIỆN;8DHlJfLzklGwoQF4+Yw9fR7TcyLl24qP+ZIpEcFilesV4Go0bNvd0QW+cDNAkZTf5cYlvju7eE2SDaxM5VIXKi0P+BJWUymFCidvSH0oaIZB2OlpKTBKmS0Bw48RWIYyVfm7j1FgxUNPWVX9l1pVQuDJ7eLuV9W2SD+aYxTXN25LATPIVpegYcEuyzxkhHxjqqnMYtmV3xjkgXOscG+EkA==|Chương 204: CHƯƠNG 204: ĐẠI NẠN PHÂN BAY;qqM5dGoha7yq+tP+u7Vb6WT6fQfH9pjRChJP/hIa7ThSLSiCt+ddH6oYbTR4X1asrJwnglhV/0jFpz0QIIpU30VciZOpCCoehLufgapYP9fo61iEpWju+TdVDUpg+y4ULg9MFox5/9L8n3xE0Ty3WNDXYhXDI6UIUFdiIyBFCxvvxCNR/DcrV+oQ7f8Zb5bLer+ZELt9mRUMZSNeaJFWqg==|Chương 205: CHƯƠNG 205: MƯU SÁT THÂN CĂN;QxbmMfzz2g/36jnFvW8n7gOO6kXz8aOeWo4SQQEXi7utQi18eZUNtR/7eCT2yLYhulYYnm12ceXTjUv54J+X3PCmNPEEq57544aXkAMEAFyPn5vEucCTNlxkllGmfRR9lM+guDym208W3lABKT1bWVgJtlvj7z4o65gnoEjwdyD2rmvArzc18uIvIs7aliyxltk45RQrW0EEyEAZm580rg==|Chương 206: CHƯƠNG 206: GIẢI PHẪU THỜI GIAN;NZw2wXrmNfaf+J283iuiHmDvm3+W0Z/L/mOg4kuQnjf/Lma8uLb0Lm59JSPeUroRW6HH1lgPcBgStKF8ZCfdlZSZAp79zY/Md566eeJdx7Dulrs0wQ4vxQa7Wc188nGyOgIyJsvFX+BNZ9KQ8tQdvAlbBkodd9nGfHdzq4RKrtCCq6U2HnqBokL9NhLxK0zh+jw7JU0STTlAKH40TEIFZg==|Chương 207: CHƯƠNG 207: GIẢI PHẪU THÀNH CÔNG;9/eweLMBISyeqcFt0PGwcOcAT2plbGuS69VQ3wbUZmTArqxYzB1ntz+Zz/zJKXy9/UTiQ0EfNoPhg0pczfSBfqYe0qJNA3m245Egjx9FlP59L3vbkiwyFTrCtMKrswjzVCip71jd8U3835PiaE/rSUcXjJgzQ8kcff3lABmPzSuq2tS9U5gVPi0FBI2u2b2gXViblRF5cIZTDhThbKZOGQ==|Chương 208: CHƯƠNG 208: ĐẾN TỪ DỊ QUỐC MỜI;b21EFOikpM4CzJK012FxebM6R9pLu/5kP7012Jj/j7o4HHR1nhKCookLe5RF+CVgkc9z8x2826YmA+FdAzE0f/1WmTnTzerrWvdqmBuiSAk7R6CX30pTx5jYirWW434byV+Rhh67HT8lN5nkv6iOu9YzgvC7D1DbcO4XQwmQAOAwbOmlB1eZvyXhSj2/BlId8HIIn6lknMYP/5cjabjg5g==|Chương 209: CHƯƠNG 209: RẤT NỮ NHÂN HOÀN MỸ;RfV0pD4+i/NsavqeabMNAyapGpccYQTS+1LWJkidJOjKuVpeuXcujvoEJ2sbrES9iRC89tX1pN5E60uXZPd0UYmqrvoBIA14o8OAuCE2V+fy3XkcOvuNx856ShcLGmrcmD2W4zkN7SLjJUaHxAa3N172mLF2HvsE/COF4QV+ugo7XvJ5J8J29QYiqH7bWHtdX58osHFt16AN/lsMLG1SQA==|Chương 210: CHƯƠNG 210: CỨNG NGẮC HÓA;lDd2XA2fTOu21hQ1Eipz9IIlj3WuOut2v2sW2mOwD37WZpmSDMaJGFmxvlZv5MU1PCFTcG8c44rn8uOgfwnQ7+wQwf27OHdAYfsODJkZrugkQwsPl825CoUYpM7Ruib1rFDOFGZ27KB2iS+H1Prrf7C3/xtX7DOQUgkTG55t2fpwcTeCOT92op+8Jp01kE0/Lm0u0lpY/nLh4C0wDICG5w==|Chương 211: CHƯƠNG 211: NHÀM CHÁN YẾN HỘI;ANCcgT/slOWZ4wuQxr1YeahTu7BD8Ex0E9gD/aI/F81xVIaM7HD4dL6L3NSVnVULrgRVVC6HLEGsttITo6WFMgFPomusyYZvWejDIcoFQ32vtMmvD4C2eLnkTgIQagJeW8YgYiP7ITfo2GelNM8a8ehmkrNnU68FDstiZTFZQrJIqAxr3gxHfFwh6WYtfCwsw4lebutofLL6Agv+e5ASzQ==|Chương 212: CHƯƠNG 212: HUYẾT TRẮNG;WbAt4CNhlgUbB6AfhsTeZpHBDj95xzygcRw05EpjLZfYqHKM4J4VD0kM+v4GA0Cn2qzChqlsZgIuHfN7OLdak2fpaEdx05glhdlSYqEYlg1jMtpvsIVpcQooN74FyPoti81dJ0lGrn/8M2bdisppsFbdtwTls1srayaNvvuh6eA9pBzOmEg8dxa1IGbASBvO1gSW0diXqxviXrbFkrIZIQ==|Chương 213: CHƯƠNG 213: MỤ MỤ THỨC TỈNH;+4Gop6j2jrHLH//VA2V/xJeAUeLjNFnbbXKAtEBEtEvcqLBHZn3cQj/1ZHNpkXDlBTEwxAmprjzLen6+d0oEB3ir+bPIDz/eq9rgbX4y98o+cy+s961I56qknBBtLdV9aXqpoJcUcpSiSfDFRa7IwmCia0shasB1LNNMe9Si3HNm7r0Pec8do1aRENMClUdodowjLs89JHJDc0oAH60UUQ==|Chương 214: CHƯƠNG 214: ĐƯỜNG CÁI NGĂN CHẶN;fZUBKA2jlss4mnyOMQnIrh1EdDm0UnZgqi/0LhiH1DQVcg7XZzfIfd36Qg+9ICyL24E0Y/KOh0OdB1DtafPMgRvk9w+pC3aGdSI0JC3uTGGe09dgwEj008LDFJ4buAP0jQiyMHgEDcEpyoUBHP7DjJgZlk4xYZissjDeQAUa4TR8JqDy1fBGrp1D+vTsGaR5kXPguKlfmFMMgmf2XVrZxw==|Chương 215: CHƯƠNG 215: CAO THỦ SO CHIÊU;xx1zmpbzMJUvdRbRpfNxNHVKGhEBfIUUqmqNUEX4puef5ZPRnU7sk7Xo51Q5/bzh52QK5qDpJgPqAZZJRaT5sRY4cqn3m18wThAyx5/xYJdLuLoV3XMRq2l4R1qp5PttEit9I/tso0fDcHUauxd0qLbX5nsVq2wgiEGMHNRuWu/p8g+LgR37H+DlM98PDpyUAaEZxF+xQ2F7OQn9KqEyNQ==|Chương 216: CHƯƠNG 216: HOÀN MỸ GIẾT CHẾT;bg+81rRIG/L3VanLEh7Q9k6FKomz9rpbnC5u0yeFQefS/39qR81nc5zYaAitqx9E9dodFVPQngP++5rutNhX3HKrzbp8iIj2Obrp+uce1NgWmrLFZFh3cbqGn0JmGmzUW/aTZBOwo2urE814vvTylbHILzOiQNRv8hH8n1bW4Afo+iz2FoISnh4xkHvqGhlvYmJCP1zFljK/PsqpgCATdA==|Chương 217: CHƯƠNG 217: TÌNH TỶ MUỘI;vCfFkWw7cZmmzva+zmvFRZLVGvqMOIJ0RI3VUhCjZMHWkOXl9GBfGbrOt4e5y1CRlYOfNajUSPLT2CQaQgawyjRUnNWgQw3o8I1NWxIfLSeR837KEIZiO+Ct/+wp+euYfJvQ2XQnjC3H+9MIOtIfYY6Wqd272Vh2j2JH9lz16bXu9EHv/oZc40z9hLoDAZGV24eDx4BmzS2OxBsHh/oY4w==|Chương 218: CHƯƠNG 218: TRONG TỬU ĐIẾM NGUY CƠ;Zx0DTDadqtKqS4RuHmTNMNjpZ5M2rYrTn3LrWyOsQZx/S5M8r0zelk634Sbpb8GWPsvjWyQsKCfC/8vTHY7fuAjnAh5BNi0CCz9ml8goWZhU5W3g+JONd4SdrAnPcJ480LtSYDJs1pj7C8I9EqdP3QRQdczVIoNLeTQUczyeSSJAwfkFyDlwgX8435iU2x2cFZ2TY/ARzulP//wB3jJQQg==|Chương 219: CHƯƠNG 219: ĐÁNG GIẬN LIỆP DIỄM NGƯỜI;BCqd5BH041CnHegJljEKFshH4bsJmsQN8aD0VHaYWwaaiw8PG//66B+7rcHS0gpDMMYZdrPo0aHLY13rzisLcfpcuz92umwQQdPv+RqAvih2uTJ+hAdo2yra52/I2rmN8Vy7Lp7LQM2xlfQnb03m7TEi12fDBI13hPo3L1Ts2woONajaYa9SuM5X8+3lFhkBaXrevPTQe0I8gFIbk5F48A==|Chương 220: CHƯƠNG 220: BẮT CHƯỚC TÚ CÂU LẠC BỘ;hqyn1U3C3+7JUzljHVmOkQTV40pKma295syVYIEFX+vJIYBwLlathD9l2NsA5eEZbuSI3P9Nn/8BpdqM9w7e79Xt7tOgynhcbMkSq75K5VMuzTiEx7zByYReB8Oq2v3c+TwEeXukeZpS/5ZtAP30fUv1rStyMohkQQP/UDIzDJl7xD2O1QklirxfpBxd2QslmDTm/NcUZmcS2XuYpEBkWQ==|Chương 221: CHƯƠNG 221: ĐÓNG CỬA BIỂU DIỄN;rKL4Sa7frmFAp04boXn2aWKfr1ZmyUM3tw/GbtIypBuzFrru5vqut+3t8+IuxT1gS3uSRffQs6dbEGGVmUwb+JuDDt6VLkLgs43OcnsqSKVbjpdvbLHIMkGGzmsZpU6TFAVKudwR6Y6R/GusG7mLg+YdVoD5D1a0xhtANwvQBzizx+F44+ynzCz1MA6pcONy/z8d3n7mWUC9l/kc0Hax6A==|Chương 222: CHƯƠNG 222: BỞI VÌ HOẢ HOẠN;WMvf5XJjk8b9UoBvH9hm6JxZsI706tihZRbVGrfvaBpylVcYDCzvllNB92/yyaZfN/2LbRXSsF+6BzSFmK2X4o36AqLTaaA8FBoIUWs1//mGvgUJvdsxoMNhwK9F5CRvw1hVr9S0JYq0B+QOeDSGGYv4g5ENCLrAJZ9QBKyoyu1ntrUebc1rYK60TuMJ42RXScXMD1dN9ozU8u8bomTYYw==|Chương 223: CHƯƠNG 223: TRÁI LẠI VƠ VÉT TÀI SẢN;KqDwt2fNp3IRvt5r+gmcVnWZS1Pw/CvkPho1ijB6p1aYgYC9TE16u1NfMtcEo2KK0uwO+gj563bHZks970GKiE30mG2SHmohVUJ8sp+f3HRJ/+zhrH2gkrBNIQDSCg21jjnGIgpoSV5ayIqt3xbRFghrBzeJ0ukkEgCYsxS/WBzui9mvUKywfcPVQ8evQYccwhxmBRsv2LD1Wf7PvVuubA==|Chương 224: CHƯƠNG 224: CẢ NHÀ NGƯƠI ĐỀU LÀ SÁT THỦ;N6hUcoPbGEKwdRmIZFHyGtnXQfcm4WeLY5JJUBsz3mk6Dj2VO+frhKm7yAqsVMN5un/6FWjLxhiXlVlP382On6wXl5aLoYikI20lkfukOliy9oJC7Sk7ReQ+T6CCaa7SfHO2l9Aqr36jerSA5ZGwY6Ug56MmxOqweBkZ07UqD8cKGv5r60GMteZh8+jONlHQmdcxm2xdP2Vt7z4HMrTSNg==|Chương 225: CHƯƠNG 225: ĐÊM NAY MUỐN NIỆM KINH;jKbkXRbYFUfAB8uILu6I3hLOkRnZ6qGgXW5gWO6QDemsjRaJSp+vBcyWH2hZTXKQOMkPuN5g1sQXQeu8qLr85gGE4ZoFF1FtTI/j2ZHQuLxjeabzQ1LWhV2zx3FuxOqLhC3Ft6aLSepAbTqsMaWmHcDYrC4b8OhQDsZI1zCUsg7AaniagpJA+MA5kFnlZnVN8N3SpKLIwnVIPIlTL6h9Zg==|Chương 226: CHƯƠNG 226: HUYẾT SÁT ĐIỆN THOẠI;xQwW9kiQpfPxz/igdVydjOdNkDw2U+/w5BJIkLxkt17XkbnQRtmL+pZHaqcmMcD2kjOlts5Yc6XjF3WPBZw7dgAhnbVdI3QA45CAEqx10wpvTQTLiqR8SQTjUZvbsa4p8RKnTF8yka5H1yX6bzulHj6TBRCL/zoWJbAOpTSJZ3nSNak8CnqLVprSNCKQhvAwB6z1LcyjnxuTQP/tb6JaAA==|Chương 227: CHƯƠNG 227: CHĂN LỚN CÙNG NGỦ;NK6MmRfY3igrUEqY9ztZZTxWN7I9ayqjcE/C20+5732F4aAyyJP5d2ws0HKhaK/XcHr4mWv/InBBgBI9kTq1GhQygDMfxCEuz/MaP09nPryWRammL97nCkfNZhyD/ZGAd4LsNtZqhJVSngIMCA2p7iVJZOfoFdXCOAKqk1L2oX5XPovnPiaqQihUVitAErH08t+BZtx3owFrDNsaMvM4iQ==|Chương 228: CHƯƠNG 228: SÁT THỦ CHỐNG TÀU NGẦM;6n5qkyZ9dQktulavLrTyoaA04zW68FwrXAHnwYuwACHo9fgXr11itwZm/Vm+keNbmOvO1ffmY+6c4H0kHZCQe7zfjS016YymWCoJ5jNRvnydnXDemfXlxuwtWigqAU+H0gGgo1e/2tuqpH8yrYZfGCOnBps/8IizyPIHBtSUI5j5CEe7zV3pVBKPIPXgYPc+Fb9nedHjShiUzzOW2e6Axg==|Chương 229: CHƯƠNG 229: NGOÀI Ý MUỐN THẤT THỦ;jQ5HgGYRfzs49NID7EpiN/mKyvTE695XNAloEBxV2HWvm9AsmjfoBocIsPQ/FWB633E47T1XAgzuPZSbVAHQAyk5k94N7KjFSNZhyt+3qC37iANMDJ761mXuvVBp4cz6p4xjdoqK9OVpt0qt02jnkkutOeoCKa3TxtnRKg0OYD3g20UkBMSlvcGIVkzuexTWWiL7r30GrdPwWpelJzXxTw==|Chương 230: CHƯƠNG 230: MỘT MỰC HƯỚNG ĐÔNG;LfCHix92zAXWlRCsZR0T7zu5diedWpBKt93os6aulSCLj6dZDBnX1LTeIgkA3KS5JGAOuHIeE0DSI9AUYjwfrvL045TNQyDa9TOlD5uaNVTnVGjhnZoy+3v3i/kqIdfcCmAKGS/O3BFnm+Kfzsf7LcOgO+lfhB9+2gXfW8ukYeWW/oAZuFowelJRU8QS735p/0hmK8gBIc/l5HyWpM45pQ==|Chương 231: CHƯƠNG 231: MUỐN TƯỞNG THƯỞNG LÀ NGƯƠI;GUlvOukRSCCOjfy50gc0Kz11+KHnYBvmDqEEenEdm8GpLGALHjebliQXbZu7J3hobuqFBruU0gF+mQhIfoU7Apbzj9G+cNcdO2xRkefgDiIF790SwO9QgKpnNfMv/YeD2WaUU5X4vcJRiOdZYqZmE9bkrgkWppYrzVOr16ZhzJCoJscGZboDBy92OMPccDK6C6weBwfWoScOBb7fcZhAmw==|Chương 232: CHƯƠNG 232: TA TỚI KHAI PHÁ;adQ3sPNKms0bWKPGNCy6/mubReCdNfRonL6Bh/GS4SX5dO5xXNfl6eFpkzbf4DIbOXPkR5NF18Zm0/uZEB57o3v7lybJiAZ2SLT+2v0pyQCp/Wo1JFMMTiZUptjiJkcLgT9e2Hif7hfiYcnB7mu0j8lnkSLtBvmzJxo//WjTc/QcRxJ0p0UlZrLMNCVqTVm6jfpK+ywsZGPDamTdI2ZDkA==|Chương 233: CHƯƠNG 233: TRƯỚC KHỔ SAU NGỌT;4abphVJuOv3lhs6G/EPs5lPwBkMwOLCJnB+MA1FPrsayll3w9MYXwIjK8la6k2ePVeKivhUKfd9Ld7u/w6HffD1HiaFMYPPThlMZEG3KcW3QQuavfAwRSsSLnjHzGqfYUIwuCPrGc8j11H5HDiPEz3Y5r6QPpjRGEKaAkZ0SUG7imse50KfdZtSMEwL66jOaAzhesVQu1XeFmkGIamcmYw==|Chương 234: CHƯƠNG 234: NGUYÊN THỦY SINH HOẠT;CVZXrNLVQVfwwIucMurQ1v+rvrG0+wD4z2YUgoACayLiLNYzNkxo1+bmL1ac0uaFYGi/BwCowKV0yOmOcDzFLJLSzLXkgfgUe5vnn9XDCZFzNLm8CwGZvyIdqc/mu3b8qe7v5qoHSGXaSDn7I83IO8js0eZ8IzTv8ebIk8VVd0rbm1hMqkB7c3LcINlakBhf1OtQXeYIRWqTnjqg9Ao8wA==|Chương 235: CHƯƠNG 235: NGẪU NHIÊN GẶP MỸ PHU NHÂN;ePwSudFJmbZBzloHCFP0Nq8dE6PRvk7PbkRUSvdFHg0PqUFqDpZtsgXq0I65jADwfF9HWihzuer24KqoPMoYWnpoA6/Av0iarn/elDsTNAppJMcwniZeo+fwYTOP9BgRdKI0K1Pcs6lL4ewGrrfwBNm3FEc3xwI40bfAChCQk4TwokMTX0bnbTWPL0HpXS/EhsiqhyaqBPfosupPw4kSUw==|Chương 236: CHƯƠNG 236: THIỆT GIẢ LÃO BÀ;59rc3FkmlvDp/2uR84pJnyuSS+3zYSgsqBRqJDOHD353RsreghMERE2XYS2ogQWDC1y34bFe2qnzDHbjJuSH4mpmUO4rmVKbBa24jcJsJ1UHuRhNzwGit3yUIt3haysR7CJMDKK3SxjvLMppoFhtT0poAspoUEgcQkT6fnR2dhCGNzvYwJoZXddaH+2eHUPve9XLULGv/FMMVuPQSf/rxg==|Chương 237: CHƯƠNG 237: LỪA GẠT SẮC;xxjn3VXh7CNaWji4xUuAuaOOV8pKueEtCLflNeR6gn7WHmTBE5NrELAE6djRxQKAcsEBIGGjGcbizwEZTSfqgjnkXBz1O0+a7kxe6KwT+btWIJsdXlJrU8MFmDt1c5rnhVGik9A/6KAiuaSXLM4kPPPQ3TowYo0lfDouc2mX+B/aUHYuJWmSPAG1GiCr8DBOlHP9jwXW+azF4lh56HI1EQ==|Chương 238: CHƯƠNG 238: THƯỢNG THỦ;cNj8AnUpeWXlFl52YNMwJAlc1ZDeFyN3jPU430fEzGt4SzQ+3vrJcVUhiIvgy628vrgs4ficfg/4O2nb+5p7Jx4jibwzGUmYiz+JGrqMFFCzN5ocBFBns4oCIFNkZSZO2l8xJK7siXpt2IVhIJg+bx7UUWYf4XKpI8Xand9OQTHt/8rffBBEw6aBDD5y3c5Yqt3TZfv+1EfRq4OznE0ciQ==|Chương 239: CHƯƠNG 239: RƠI VÀO TAY GIẶC;hbIOEP61J1rYZFNWDIKXAxZyo9Sx7CoLsKdHZ4/+94pk+4QuLt/chgA45+WdXECrnneo+hE8An1WMnOBirhWEvxqR1R0rXzL4SmiDvaWd/Np7Bq0O+/IH4erqrRL2e/Wp/2Hm5Kg/+fy36ydVO8SA6o2JhZ8BtHbTftDL3Hp5CVnk7iPLuaAuA/ameednQVlaE8KI2PrxHlsbkWHSuH6vA==|Chương 240: CHƯƠNG 240: LỘ HÃM VIP;dPD96pFKG+lqrV/1jOZtzXnlMTphk0izM7GzAQVXDRjYs2v04Bm0bnNOeEQVhnkefsiZ8I8F78zv5SyU2ghUaF+sVh6Askd4p64+pH5lp4sDS7hSAeV/a3NcvwwvCGIbE1Pmk0OHtkRspO7MuEwjoljbKS8O1CMx79UF5nY0qMJh115+fOFi7zOrC9OsktnnIL3GNxzRNS1xtzxzcmAE0w==|Chương 241: CHƯƠNG 241: NHẠC MẪU LÂM MÔN;+sZyTgEhaK8c7fLnabYsJCfiJFXrGuWtGlWRGm3LOH46VyChMEM07Z1hu0M0lMiFv85wQtUC85w8kY0iom3B9ZBrquThoO6Hu+4TemWxBPdkvR4rP/kIAhaYHbo6OTKg0hZEWoKUOxqO4yEXrADYhU0hXF93dD182BV9RcqUL34bEdIMsGSSRe0KpGHJFW3tUmFaZwEz72/fN50TfJr1tg==|Chương 242: CHƯƠNG 242: LỪA GẠT VƯỢT QUA KIỂM TRA;/evYEyYCZOqMLryBQ0SDOqMVZ7iS+/PWr0+Nt4dq9yioSZZ5p89Uu8B+eTxsTXDDgJANNzaxntz4ObIgmOecmzOIh7maaA7KZ+GI8HvoQlX9vDeoeMKq5qHKzm6E9OLcAl83oBJu6k21WsQyPOCgsau0T2K0j0pLrdX0RikilxeHpoHZd/lgGRY7NuJvpbgt6MZaSMR6Zw/2wHHGPJOjeA==|Chương 243: CHƯƠNG 243: TẦNG HẦM TÌNH HÌNH BÊN DƯỚI;JpneZ3uSRMlk+IFxYlX/vjzWlGs4GqZvJL62ZrGaeKjspKNpZjt0i+7k4Iq/eumbddLwfF+7b+CsiwjKAebulWmCBdp9cO9H555e1L/6jaKsSrEK+GFfTDcLO7hZIbPewlLjxV2+O4e4XwfkU89dNoSfYup0KNS2oKSNzNUTSfxmch5Vi/hXdoueDJ88AMrU+VQH9ywYWd78Z0v3V2L0JQ==|Chương 244: CHƯƠNG 244: NAM NHÂN CŨNG ĐỒNG DẠNG SẼ GỌI;brgCwIkzSGfTA3WMfFhMdljHRDyEhCvVwI44+eyJ1Eyx6oGq5wcUU3Dqbfv+DGCcoVnpM2Oou9PPAQMv3MiprJ4mV7GF/OYM/+PwyDexctFHGhhk3/tAXfwLQEcfTOif5cDtqp5z/9PoREdAiXs8tSGqM8MMLwllIBa1hfsKKwxY68c9V5Oyb9ZGrG4kBcArM63we1SeENhhsJ4oQhXlnA==|Chương 245: CHƯƠNG 245: LIÊN HỢP CHÍNH LÀ LỢI DỤNG;6kSDyrqiuqHZ7it1BcpatBpYBe0vQecuMVs5DHlH6eittyXNNXgm5pQNW9Bq09p7IbjsqWGk/TckJZelvHZnaFF9hyD3y4NpwhopDpMb8LzBwN8825ojN2ty5XbHtvUv7Kten7AYJt3JdVNvmDv/uRuf1LJd6L4VIi0xu5nZ5idcOK/h02T0EIL7OnT7MAZELTWZHqSMp7ZjhJ9t73Ib5g==|Chương 246: CHƯƠNG 246: HÀ TỬ DU TÂM SỰ;S6ALAgahuiPNAbY8jG0Jn8fNm85XHOHp910viTZV7lURki+XvRDBT7Y+fjWHnjqOv2X7Mac3rHR/IKJFcLIyzYAPzj5aeWsc/aCWZA9pfnISVAZooN8/+9QRGmjig+hGx9CsWYr2lqjY1zEARzhKfSmgmC/CUQLrC4f6Mb/Cz6Ah38pjCTGdo/SmpsLgHGMpqV2SNSwRj1osmjUYUcbxtw==|Chương 247: CHƯƠNG 247: NGUYỆT SỰ KHÔNG ĐẾN CÓ TIN VUI;qVVFwgjqW5Vhicdy+LLAkndFLdny5f8mi+uGkepacJzyapaNyzuOQ5VaXb8i5AFCdz5gSjZ+J55ChrskBsMEnXP/ovU0AVA4RIXmJrCyVsmG9NzXtdJRs55cx4u9nRlUR7fqmnobLAoiSvleZfhNnQ1eV3jlUg4UTThcjNYBg1GeQ8dA/gKcobpT4OSb1unZIkegrrV1X9QQ6kjmHBc1lA==|Chương 248: CHƯƠNG 248: TIỂU NGÀY NHẪN NGƯỜI;f1F2SfVU1n+goWFYqpUm3FGmzWl/s2o+uVECFKOHL/UD9knF4PeZfrTb2MA/ofrFZo9Qo1h+HBGg587lr96ZVRv3iLT779UqL5uRCPeVz69YoeUmqjGe45nDLMz+FXX2avk9xJZkR3+h8ioB+qtU8eO8/mv8u06nJ9WyuduGWfSd6GWKrp4vkcCS99XwG7IqR7VtlsHMgYE118dVLk3IlQ==|Chương 249: CHƯƠNG 249: GIÀ TRẺ ĐỀU KHÔNG ĐỨNG ĐẮN;W6cHHQW0uIiOM4tbniEWDEHqTfj9lrtnmIndvFGixhcVVYjC8C/MziaUdZga+8mzTcI1MTC9BFidyCMKU2WEXrsUQZS4e3/GXbus/0zsgYWhQQPl0iypRqI+ZpauX28q++C0rbzrMWDCivLbkZl4PUQiaCkAa5qCdG40WI6oi+pbCdkeh+prkM6mpxmFSXl9tXS6MRLuz/767S20mBNRkA==|Chương 250: CHƯƠNG 250: ĐIỀU TRA ĐIỂM ĐÁNG NGỜ;fqWfwbp7N0A5z74jtuRdsYPVaSHmcWBxfVYHbpZEyMzDRKfDSBn+Hger83O25TgWWtQ56nFtD4Nb214RPIYwWEyBqQ3d9fvUmvxxcjyJn/hjwrKNQLbVTBi5FotXLS/ygIMwXWFooT2cnuL3O/NmChN1ViltyB4zITYTxf2EXjHIOvfSDonvv6XjPPzUhrwcZVLZmSJnd+knStJNBf3zaQ==|Chương 251: CHƯƠNG 251: PHÁ ÁN MẤU CHỐT;6EiGbq7Nw7FY4N/0ZWYAiKEbE3SG/+kkMuR58dvmpGV81f1iF9GMBTnTzaVNmFvFKASXdD32p/4/mhce4xw9JTbbQeSYAJp0x6BgkO0DBOOvBBnXKOa5v2C4nvWuS0peHBxBpD90Q97pfESlWdldxAe3rOCxECpu1bTTykHNq4grHJ9KcpPvxprMTeqvz4/BR4OUanvPyBFfGxLdDjz8/g==|Chương 252: CHƯƠNG 252: QUẠT NGƯƠI CÁI TÁT;HlLo/u6m4BVY4RuIrtGV0C/uWELcJ4H1XfXZ/e4VwvinrhykWYwa676KVEbPCrgFaIqSvV0KZbwzBblYCznh/rPyil1CbJJoZyUpfAQJuo6lqvdcWj5qF36BiYVmIIN9XRqUpit++i3MM+ofAt2fwtbcfXVcNixTFWFga2gDN9g++4bvQw0GrfFs0i4x21SBuUpKNYhzKcPWAUSncyJawQ==|Chương 253: CHƯƠNG 254: TỰ RƯỚC LẤY NHỤC;JQQrl+HmXskIUq9QNwtSeCMwoK0sPgplN3VkYDAq/JJvpEu52kgoNpWXZ75JVFaMpP0EnvS8TTrH2P+w/fCtX5rBHKhbOLUIna1q69q8tyu4KHLtPWBxLXW4I5bK4yenp20pyJ7ynwiLHJT2eHIB3gsy3X4NnH3ksy7ppDGCult/QTBWsW5Eaw+53o5hLWKW3oaxn+C6leZVJb39w793uw==|Chương 254: CHƯƠNG 254: HÔN TÌNH NGUY CƠ;M8LPe8XVNjr0BqYLJvlqUbPeZpNmT07Pd5gASMMWKjlYLardzyhnQ1MrD/p7Hjyo9AGDpRlfqCMX9D+73KlGDf4SFUiM+DJcwnXeC3XGWyua+mV2EDHTYELAxrItbm/0lNXfQQCCZMjc69tnlF1DITui+kTDIjIDfrTOQMlonZzNl6qaLyjej98GOGdUHb666vP4hlKxXPGiCiKWRNBFmA==|Chương 255: CHƯƠNG 255: ĐẠI CHIẾN NỔI LÊN;aMvmUO4CFc4FEm/PieVESZmc+o8qA7CGX1A58HrXiogNxlLAhDfYiGup8AYDShWCOVCLkjq4otpakXWQVPqZqXOfA+S9AsjyYzZcx6s2bk+RJGsZqjxxuoC9b/OAgnMlJnd5hegYUxoQkA9OaekafwiGwgT2Ps0Wj5asbrhXzBSwawiM26NWGYogfzduDOF8ZZDbaTB6FlOKOYkMexRSww==|Chương 256: CHƯƠNG 256: ĐIỀU TRA PHƯƠNG ÁN;gyQOfeZm5m74KIX7gQC6QLwrkVqATXR89zryzTs3VD3IP3Yk05XEOOk5Y+jMWvoaoqlPcG0lqOxsXzr2Wv0UIvseyoNg8MbjG3m26ahTRBb0o+ZI1mR+rY4/6Ihxz9fqTkLASZHlMCK3LQAOKLTDPOB/0Xlp4CBKYZhjH5IpJVBF/b6piA7Bo7hpMdQ6ssNV1awTu/YLe5QRuUUCac4iuQ==|Chương 257: CHƯƠNG 257: ĐỘC XÀ CUỐI CÙNG XUẤT ĐỘNG;82YUG8Ei94pNYAzGCSwcJL3CMLuiEBO0rApl8sVoX4NZp/NMgedHWY0bZmLNdJMWLtkrVCvLNRM9HWVorGFJ56VRudYChuhgTSroNH77Ts7lqHapOiK6kaLD1Hc7/bAYTYSsdwx+6ogEO8ZUT7G0PahABL56GcQLWS7xaxJWJvjfbcNdNUCUGYbHcmL0mDrgT3ajwpRXFje11BTCY/o74g==|Chương 258: CHƯƠNG 258: DIỆT ẢNH HÀNH ĐỘNG;A9T09ERCZEKlhYM0qJh7JRcecy6d7xpBcZpoTjOG0VfSxoPxPzl+q5LpMhcEbJMTLWDUv5SPkTu4vME+VV4PsuZjw5Y7tUVPA1WFPZFzj2cunzHXm/A592nzflxcsPyZcRrWwK/ttTKOXMSsZFVkYZ8cEZooBy2K/n5oRonjLKM3H4dvLTK5IOIVvfCLZHE9NWEAXxlnInG7s6Jjwu1ZrQ==|Chương 259: CHƯƠNG 259: ĐÁNH LÉN BAN ĐÊM BÓNG DÁNG BANG;qGCR0XwvRf+qH06UurLU0BHsyzWyJ76mtx3poonFpS5AnZnhS6qAUMobxNMzaZsMycn+S/C10s+xS7F6n0YsQYvFedxSGkxsfshMWc1g24V1sbyY57fnSlpwm/aJ+lUx0fwNsjvWinPsoMsYkLj1XH4uCzRgLlkpldr1c68GAWBJkaAqu3sBj0KRs5RHqofn6C/jQ4w8C2SuxAPYc+fOWA==|Chương 260: CHƯƠNG 260: GIẢO HOẠT TRƯƠNG ẢNH;ItCgYeuCHfIP46XFxK/INeVemL51Y+EAcJwY1gDH5MScbv/PjEaFBDRN5umNtDb+DBfYgxygAlicPg9tGILbMzq6nenMLLOMPTKx7VxPfwLnFWqXTMdQ7SSMBYYrymWGvXN2OS66yY42Cw/zEOozLSceoIF0f2ahf4tbno207uTnfa+8+suTFgJukgUPvrkzwGgv45d1Yymj0ajxgSeuWQ==|Chương 261: CHƯƠNG 261: NHẪN NGƯỜI TAN TÁC;zd7m00EVmg9R6hnhnCoI6kqRwDSVjG4tKJVCm4xfqpe4v6uHsycENNQb181sxlK4NX/9gNHD3GxHsyv3DAMbboMzARQ5YDVlrRPWkl1vTBfEDiUGyW6KqNCLOD+Dfm2dzBKzk9okftiQ6a5X581HSTUQHcoEdnJGHAiNYr6vTaC9q8x2optKMEp0/H17QrCmjMMJZdg2B099IjX67oQM0Q==|Chương 262: CHƯƠNG 262: VỌT MỘC CHẾT;JDm35bgKYl+CykdCXqG9/tPvZkdjzvGlf+digzvHiGDsaULKjQca3r4rNmv9lE4IqnFDZiYHeaAw03GnnIokWhSx8kBRl+9zLr7kC4jWMms2ytv/m1wwLrlL3OqZG6AdfXLArKI97tKknIL7BCTSu1dKLMo5EYd2Dtd9IfSTbbodptCnrzUVmGIiC2LnSsbfZYAcmTMekYaj0EmQD02O1g==|Chương 263: CHƯƠNG 263: LÃO BÀ THA MẠNG AH;ud96Ld0jLLdQWUg7FTfMyrAPPOxBG8VZmajQQ9W9/RGu3YhfTXHA7KbIjPcWAtT+RtX+s+xYgWiQqKXcI3wGVbMitW6l8RjNE7EYOc4clq8HLkek2LWLRO650SOBSEGq9fVVkmaXOh+HaahD0sB6C37CoLQsquJ4dHvENP8Jd3lM6rxceXrvorAnWDmSzYfDYScEiy1brmWSww2yDvmqRQ==|Chương 264: CHƯƠNG 264: VỢ CHỒNG TÌNH THÂM;MCg3LjAe5FGbINGr1VLwHJ08QGmPJzcWehoAlncyLjGpAoN5BpQZeI8LWO7EcxBiZ3w2XFMQ9iydpBnCHT8yxSooVQ9cnshi4mTa1AhrNHce+N3QvV1TRrCcUdUKn82lB4laUy5WTo7/wuu2gDZJ0+6j/4+ww+LrUmx1zCUT78E33Znf7jYWbs86DonWRtDATIIyGOoTlx04W5NxRYkFeQ==|Chương 265: CHƯƠNG 265: LÃO GIA HỎA CŨNG LƯỚI LUYẾN;IGZoL+4NDFL3n71tVcb7ptA+3cOiU/yLQkl2sT953ZgiE5RUVkkPTOrpEsfW5deCttPD0s7WGm20Bu+rFlQxpV1z+cPBygb/Pn5cJloAlLisU7GY5XiQjPhpHDp3b8fBNGFgaEYd5eH/wbkVIYXWG+zE7rsJkRimhtpwMe1LqUVgjB3N04L+3bwP7iXc88kenWwDAF2laIlsiI5iD+NY6Q==|Chương 266: CHƯƠNG 266: GAI XƯƠNG TIỂU ĐAO;kqXFen8/Pot00fwcgF08A27wZ2ZWO4Fb857W79ZFzRiuYe1rMSvk0CTrb5NSQ/CWNgEPLZTA7HHkpfIzGlbidtpnhVZFitP62ouITpYvR4K2hr836d7tUqGv5hY/mj8H3u62rgIveWd0rDiRJPL13pbeJLK/pug1bKNvU+5qnGkV6iulFES+8vwhBpDrAA70u6NYwlL9wsSC/JOK2bETIg==|Chương 267: CHƯƠNG 267: TIỂU ĐAO CHUYỆN XƯA;kGUd1TSL7Gd3uv0oRGJoBvKbmxDhsEjZ00+3sMTge7i0EfuDygJd5Xb7pXLeU6yfcjCm/07yHLBDBNfLiXx0T5H2OswW6WaHisFR6k/BypwOpV/nvaBEFNDOosOadSvNBZhFcFNpa6jTnxQHMdn8c14aW/r0zfQLQx0rg3p0E+nxw8pyTvLc7SYzJzDyDxftnFF10WK2RzETEFvZyyno2Q==|Chương 268: CHƯƠNG 268: TA MUỐN LÃNG MẠN THÔNG BÁO;AH6d+A3Al82J5WJof8Nz2MnMZvYqz3q8LJEidzOk767EmKBVJG7J6mD363Gi7263DvAO+SM1FRfqddvy8+17DpFv9w4eqC7OSdU/SrQFPERxbcCcO+RbdHJdsl9LnlG+AACYsIFrZWMhYjKY6iBc2F8lGE4zVJtnS6wWMiVDc4QXUESeUSZdMyQqCVjkgQckrRBgae/pkydXv9GFbNBdpQ==|Chương 269: CHƯƠNG 269: YÊU TUYÊN NGÔN;6jTLByL/OnV4A8QUebRjQo8SkX6rGmPUly1QJIsxCdzF4A99HJ+5pA58yrDnDzJELaNdOr9tGkxVP/XTPoRA/1BmYZBDDkSO/9QXB/YBQ35tOsYBXBLrk/vDMM51nyVDnMrvxZPBMGNlkLn6nVbGKFZ5K61AYs1plSYkTfeurZGmzxJ3riO+OPB8PF1AsoCrQ7gINKdXe7r0sJWn4eQxlA==|Chương 270: CHƯƠNG 270: VŨ LÂM CAO THỦ;ouT+R4g8FLobaacavR1UPalSixtrPsKn+yhk+waGr8ZdccPWMlQVJN267A79teqniX3MLD7XIYE1BnV54o20yNLLdFJLFRWoHe4AA76AeSWqrikxtEjv14IHQr0Xq4xIhrCxeb7ODQ9DvQPxYmGoZEyUYA4GLwPw12CDuCBwCEuXx15Q4c1YlOcQlgUUkhROr6dz8jxTJp6FjjLEK/xpLw==|Chương 271: CHƯƠNG 271: LÔI ĐÌNH THỦ ĐOẠN;mLTFBh8RIztQF5ltSUjAFe0KVGX6B8/wXh8OLRgqx11zp++p8c7VkjUHS4VM5XnVpr+q79w11aEfiYX24TILELo8lhghSUg7lp2W4iuaG9ml/o3xqtnOrVXKDMgvz8KbMQ0jQS9cqEk5bH3+OXDGTLQK6FeWH9s/SJKOm/RGzECw3gm0EMeniIDOEn3edPLgvUmVkPAG+iP1xCj/Lbs2gQ==|Chương 272: CHƯƠNG 272: ĐỐI ĐẦU CÓ YÊU;zYhQ23uYCQlU/LZxni4H3ddIacG4HmljuZwWmS+ptyq1tOyTa5OId16/NJ9dk715SQteKm3vlKmk8wEsMJ4P1DeITXNfVptrmuGA73LNQisEBALhnezEHTAALgNv02curTNPIfTOQYY2dmlwM2EtjxphMoB0w44lPD04X0MZwUxiKlgEVlnNxetKG+RT6Nb2QQSg8wbRHi1Nd8BB8EaABQ==|Chương 273: CHƯƠNG 273: XẢO NGỘ;wS/FUi/jFQhE1KdZtAM2eJgGfT9Dyb3bd9QjIllax/AO9XAx2LJkCyaIuJaqwpGTKQh9f3o5YEg3LVTKQlML+rCvC0lezo0RKhZAwcI087mkkOYGXQ22Tgx1thYVuRaM/UJ1fq62J3AmTy5r3uVckGqY9xTCi4qbnnSXOmx8ySENj6Vx1swYlLSW3LaG/k/jxR43K40ghkgwRlGT6CCX6w==|Chương 274: CHƯƠNG 274: CÙNG MỘT CHỖ HỢP XƯỚNG;69y151KDDUG5kJ+1OhtLFVYmfhGYJ3XfuuCUXzbCeIuqOMWgcDlly0rpjVncBw5whnxe6RYmUhibY8TqOdFVZKHGGUKFDaP75y4RLgZGkgOQoPM4a0vrRqe7TMOUTGkaFS6U1NLnOptcu/x4aYKVgielJU81HdQfbOR1LeXjcOO61vx+IOGs5S6SylSVZRM7IuKxKYOAvv/gdnKu9EkAzA==|Chương 275: CHƯƠNG 275: NAM NHÂN BẤT TRUNG NỮ NHÂN CÓ TRÁCH;ry0jOp+fFsRypnnnl3vbVJAsCZb9rx4h7ncN1cqJPCk0EfanM6bNdz2AhmA7oahiHxVn7hptrSRC1o6hTz8UlPuMJ3Jks4WrvhabBKCrXZsDdYM+ALqNeZvn5Gbg6tG12D8Zrk2hi9GSTmCx9GpceZo1D1PMn2IIvBqjBsD5QXMOayDOnNIvBM2dMUDFVzaB+LrcEXYbglnSA2sDgiuozw==|Chương 276: CHƯƠNG 276: CÙNG NGƯỜI ĐẸP XUẤT HÀNH;WCnW0yiBFRdOokj+eePvM21zLfae2h9zT9Fxj/9oC5dqvPZ2IQVYGYtVEM1LBuA+WRcWTDQqi/Rv8EfN7rXO5bnP1XxlpqnYyMM1PTmPjW7riYN5Ov/+1QhcexLxrUONXafIrAsJedLHQxCHQgCXkv6AIcga0qL+vOpBm8va+oi6j4iTXfEOaA7se3gOCXWkUrGYA94pw3jj3DK/Hwfhgw==|Chương 277: CHƯƠNG 277: MỸ NHÂN TỀ TỤ;4mdOmroJ9Rac+x+IlgOcPY91o+Umt+hJyCl4a2T7scmkydt4EW7UbRrR9wmz6pAQnnC++iHXzZlHilru+pJ/DRO9Vf5twGoeTFsqBreoPvYlEya7AQO59QKht4XbQdP1+1JRTRdFKKTYh1v9j2qdripc4tzwxKO64qnvl8sjHNEXgzUbGc2mL6KhuHfM9SMVxnx+CbWvy1iHkP9G5wEXqg==|Chương 278: CHƯƠNG 278: QUAN HỆ HỖN LOẠN;TNWQePp/2TD9bk4mLAOtI8dXSpeOrUrk96HP7Yw4rYe4oF5OrJtMuTiyK77YN27U4oSDaCmh1KmB3JOp5K5cjJ8eGaqec/np8EAuOhz+pVYM40N1gQjuSBYHUinG4fwS2LN61w6d+haq6dHNEOD8AwmNXoMx+QgpMkVEotPafiMsBCagGDHVSL/vj6oYGwmcgCpnzvtrC2zs2ymIRKCvLA==|Chương 279: CHƯƠNG 279: ĐỐI CHỌI CÙNG PHÚNG;wWPlRuQvb5Av5UJhMWcWDpE41xAlS2GlfmyBMztu5ooTMkHcirYVFngloKJNMZaUp+L3UtTjb0JIqUB5O0TMc68YLjr8wvjcJRgG65ZZUg8NYICKi1JMxZZs1/7T4n2/3hFbdjPuuE85v+NvadWp8YXmDQm5ssReSqQNPlIzSHguAxHaGfHLdHVqy/4HHha5IDcXT1hTtsRCfgAJlOh34A==|Chương 280: CHƯƠNG 280: CÓ HAY KHÔNG CHÂN ÁI;hib7Ty57vAAcvCS0SqS9IxqNehpY66INrQdcQ1Q1IeJu3xMqN3Xiqc1ozJO8Ed4Bw8LHFDcV+dlB2w5Emo7Yjw80qyYZyRDmHhnx/9ta8fK9efYzZsSHFNhQIKmDH+KPyKtqhJmrpo/fOf3avBBDRr+6gxkjrePoMAzBHgUaVbwT+l2/WzcrSOGqLnbdTGSstNhCjd8uEW9Kd38xArvX9A==|Chương 281: CHƯƠNG 281: KHÓE MIỆNG;wDUvJ4cDIFUUm7mfeKkS3bEaAUu+Q+eHkYXAC0F5g9DWcq5hHRlcZm93DB1CVVTbMDn9X9N+KXEQxHPV2MkkvddGpHPg+ip2mFRbT3xmICuHa+YcjG3q0wQb6dcI0XI2/AmNPJk92+Ww834GS+bI5o2lKVUNsip5w3g/oWxzlsnq36X0Gc4gDyBY/hYP1KFIIwPEQfwc44RTqebD8yDIWQ==|Chương 282: CHƯƠNG 282: TÂN NƯƠNG HOÁ TRANG;Hm1iwr5NpOu+/2P/tkNphPSSZAkxYIOvO3fLwYzBTNDMdu3IIrv9RZxMbWSPkJHzEsZwDUmeBO9RFcoNYuRaC/xw9N5TWS2kfqMeFwJROUfHJrKxOtnca6h1oHXBG6iWIn6u9jHaxc7lK6ae65O9zZ9KvPLm5mWj2oNjL2v6JHL2ekNxvOUQt6U1wihNvtKDD46u3/k1Bh+r0/I0UDEL9A==|Chương 283: CHƯƠNG 283: ÁO CƯỚI MÊ NGƯỜI;tdZ5l6OLQnYkycI++5mZrVLMzoTFUwxFVfiOh91AA+KoFM55wydXu4t6jsc9H8kclnH/CJ20iOqpJqdKvuyBRWUn5k3i6wPBoFLkgX1TvNGGNKdPCw0RfY+XS4t7zOz3b4AUKUgw+T/dq7RUhTKogGGTZvtzPEtbBj2Ov9qk96+iig1RbOeMGTbY2JV9u4UIVGaqcslyDV041Vdt+rdTVQ==|Chương 284: CHƯƠNG 284: TIẾP NHẬN;4jBYySdC4iUu4wMdwUXZuD9N299lZryMgEZVSuWCbbLvJ6qD64f8VpJPYyzFIVIZJWgsqKcSi6KFSCe7fqeFjOuSjqvXp2W8iIzVvIlVXrvMAIUKt4Nbw9H/4Wj3Fju903VMOaxL9u/nwVuV1hQ+rJ2jS15MY9d6gohWDr/+8X1H4C+kBqWo7oeFDHh/mbX2wB2VO9/EUv5QxmqAOAZaGA==|Chương 285: CHƯƠNG 285: TRƯỚC HÔN NHÂN NHẬP HỌC BÁO DANH;LqUYCX9nrhSxvnpO4sNFeGJdfnsAMohtLkQLWCfpGLG0phjiyejr00SZK+GRdv7Yoa2H+mcbvkJlKRonILpy6Y/tJZDNsKSUFlKo/tQ6cxJ52Eq85+ODu6ax4WrH+WJnxZmxYUMzjA0+6RFo8ktvZwSUTRlsX6eiwnsHB9hG7loRmcBHZoRjjzrNo9H9HA9tfWF44jTRGLhR6/yy2zNalQ==|Chương 286: CHƯƠNG 286: LÔI DĨ BĂNG CỬA KHUÊ PHÒNG;ftQJcxiPkA/8C4fE5mJewZw414HLHyiSLVoNDVOkKI76dxFhCl1Kc3JDzBsmUJV7tjjowvKoMj4+enyZowje+7ym2DfHEAB7o1IwBj9ASldqGNaPS8hkA/rU35Y8QW49OTjxo2FOLEgJwIPp0JyzbiBy4uF9+MraKSBgPGguED4OX8Xn++ab8glPxfCvAWtJ2ATm70ccCru6cyA/EaPU/Q==|Chương 287: CHƯƠNG 287: NHÀ GIÀU CÓ TIỆC CƯỚI;3o/6WfFdmqPH2A3PjHTMeF/osgjf3QMutaXuVm4SGHTNqVa48SD/1agyZjBOXffAmHqMxJCyNRzy+f9V2OUvIYmzxGhunv/IMyJYko4ZzTMn9UFVTHWquXPGg19iKeTyJ2Y+eHmt51da1s38ig9lTjuQ50mKjBGegOSpqU39ttjWZXE+kNZH41av0eA/2fPoY/qZ9zRrUHidLrDiawFGCA==|Chương 288: CHƯƠNG 288: YD(DÂM ĐÃNG) CHI TÂM BẤT DIỆT;MkyVPhFAzIARXuk5wijDs9XS4ulr0/bV0stPFF1Sk32RxKIWe9VxHO4spFCwzCO1kJdD3AEypGGu6JISMrd0NOKW19oenXobSviTDvxzKJowjpxDrqYkNdJjfj00cTdDkclW4QPCrFrKUBn2We8sJX0W0P/SnuiK4A+UNv/hNLgKK1fMc57YpcPZ8Vyji7GvE9nom5crjiRTtNp61tAsAg==|Chương 289: CHƯƠNG 289: NƯỚC LỚN CUỐN LONG VƯƠNG MIẾU;AHZTBlMc06jrSMwK5Fhve9jt7h0KotXoiIC/Cyub3evmzvJdr0G1Vp1VlTdaPf9s9eTb8QP/YwqFxuq4DL3EY2To0cxCa2q2AY95CmHKvGEV/eHgQE43GbYwevtNbo78kXIHaUQZ3Rn2q/gTOdzw3OX0SVahChY+86RLGY1gQ5p1+WeKZoGoOradYymiSPQXx822mmYsefKoGUNUdQ+LOQ==|Chương 290: CHƯƠNG 290: LẪN NHAU KHÔNG TÍN NHIỆM;9u7xVdIHwYy7wdKLuJKkjg7NB6CV9CMcJKmCuJB3A4jldPMsswYJEDpmixB65JdwClCWcbdkrZv4tS9JhTBR3wlXdkq9iAfT6n9aCMeogU4yd9x2QA0oPULt0tbARm8VpThBHbBvhyKgntL+9/YljX6M1wjsIAanBsKQqdct570MZdSmMU1QIGDXPmNyfofK4sO7qmaR4MkGejg+EnctDw==|Chương 291: CHƯƠNG 291: NỮ NHÂN CẢM GIÁC MẤT MÁC;tyEbKZ7J4XEDLlqLajmu152zDWOqo2PxaJmYkLlARjo2NuC0aUQMQ0pCMQ7wOfIK3/PNmUQtzLfWwlHHWKCR4aBVu87It5LZm0nN0c1xt9TUmR6eAljo8LtUEEDxoUO/75G5HTt/5DY1yomFZQx6C2cjYAzjDRKzC/jJvDS+d3zrHH6Vn5MlOyT4GEBg26chW58hO34Wp1dLwboqKh8Z3g==|Chương 292: CHƯƠNG 292: MUỐN CÙNG MỘT CHỖ ĐỘNG PHÒNG SAO?;8VgIVM54hb6+RNmr/OtRCoFj3o7i3DCxJq9D1qloCI0W8rT0yGPRwuDUyKQm90TIu93C9dFSuujYqTZtASDmCsfZbvLacV4ypa11ENsTVvMrIPDfDA22O+7FdPcekTZ2FqWJukwY31QhipQ+XJ9KroKGO8D83W591FOqzSHY6sEcvg206Q0SmxyAczFOq/pIotH5HPYG4xmRA+USz8T/pA==|Chương 293: CHƯƠNG 293: LÀM VIỆC KHÔNG THỂ TẮT ĐÈN;UAYMgEf4WvhWEeiXS9LnIlfvkf6M+IwvIJe0NbdtQD3TsWDJRh4ZWkBNbeQWdeXhi9gZ8IT8Zmjo8PCTDVmYP+qDe/MHnla9aHEdcvMI6sT+Uor9qCEsuwmlG4zQR9cbCTiKeRTmZzPoP5Zr5dMBS5Ux8/B9DojfUpKJZNkvl5CPzoqEkINs/bdaiECvhKTrBDMD1BkdMUUtjjqhcbLhVg==|Chương 294: CHƯƠNG 294: TA RẤT XẤU CŨNG RẤT ÔN NHU;PslUVzhmfpfNl/fdImkZpAVdMKv3kYwcimmXwzIJQWxMPjzQONk2RN1z1e4qnBm4w6xJVTqlOxJzsje44YRiLubrdEGOG+lCc6hGCpseUEMLKxDE2Hf/HwH3/wfaNEKvC/QfzpL6isiIPXmBu4f5FRVkgupWZ1JRV4HmPMjwubxuZqrqdUtnu7HogGDH1MHCWIDjyZmdRr6KmPlyeuuIAA==|Chương 295: CHƯƠNG 295: DO CẢM GIÁC CHỈ DẪN;GInkyFSOUrHqbpm0RHcLxeGVnyaKVHmGWmb4F+KN2GRYv+EgTVfh8XuSmHI3dFV5Tac4dfTkCrfvoaBeJgUir06ghg/RWMBW6acEkFWfqhgnKLu6sJgOGXLGOM3s5431wDHX6ri9U6ykyQxN7fD/LfusZStrQX9z2eRZ7+/Is1EakYBA9l/0lvmHUql2gZRxj2wc3eJ7WNEkOTlgk35GYw==|Chương 296: CHƯƠNG 296: TRÊN ĐỜI XINH ĐẸP NHẤT LỜI TÂM TÌNH;N/aTHSGW8I7HfJ38jZSZTKWBN2NtxIyoYzAN4g1Y//p3jmOrpGX5Z/IqXn+XP5LR9vdL9CGnz3b5amLosyV0910ChetS/ULJoZeTI8KT8VCHrD1zHPbCIu0sp5QUxptXjirmvlJm/V4jq26Cqgj0wqpeLYLSOVaIPXXy65YdxGpD0lvDqB+XT9eE6n+LXq3bygBLR6k3us2tmhdJWLXt4g==|Chương 297: CHƯƠNG 297: LÔI GIA HIỂU LẦM;gYt4nlu5kUfRLZtaDq19V3K9p0lh8y7rJLNB9MRJAGqT0uLxOz4ePb0fCoYmiZX5t8yPfcmKMx+UJxW9CMN5JaLrZ8Y+MkBIYlqrGpkatUoDaQp3zYyuz65Cqdkf39B+xnr2BHHaHa/f3EMFZp2Pte+cdMW9sX6hxEvbQNTQS5W/bPwaxQRRA+tY2Z0wp3F+/CukWFDXdWkcFkSBiZ0lxw==|Chương 298: CHƯƠNG 298: CHỖ NHẦM LẪN;JTgtMkeqg/0hgjq4y6LvvWqqE0q7CKOATn4kb9RcKXNPP4MycqsX/kiYZK6jlYgPbwZj1SHnxQmpd9Mw/6s4K3c22zn3nmBqN5KJgaVNq3wMLtI4m2viFSlUjJHVQg/alZIPzxki5O9h6PJTIIOD4nBjjzQQqBQnelGxGHbQQKGzoxqjqmbb3qARX18uLtH3wGgTonP+ADz+MV5OU9dlbg==|Chương 299: CHƯƠNG 299: TÔ HÀNG MỸ NHÂN MŨ THIÊN HẠ;duWH1Bt2XYiAc4NPIuXJ4E/GueVZf2J28LhPJJQ1wKDEyyXsZhgUmkm161iA7UHHsJbPNatll6wP1wveoLjbMbYZBnpgYHn2F0ACToyZ+EqNr8KzjkRs71eNX225WzvPPTBAjyiGgB5DAcrU2gY0LSiSeo7MA8pOwRZc/td/hvGdOTw1Wlw8O9IqVKL981NoQCdWIK35ZuAo/BTZE2S2pg==|Chương 300: CHƯƠNG 300 : TUẦN TRĂNG MẬT NGẪU NHIÊN GẶP;AF6fLi4VzLAlhIcsYPdCSWSJ2J2OjGmtsH4D+X/MPjCHnkIa2rghtaTJBns0QVFc+XP9yuXpsIOez2AnvWKQtDWiOkrRGQ7t+tNYanIblotR8FjnAy275PrZzXTCU86W34bHFjnMTZipWkQ7aTWyh2UftujCf3kYoiMyL2GzoP0lbAv/NRmu3GIuPwDbNUX2omNdF6+huYmU24kISHnavA==|Chương 301: CHƯƠNG 301: MÊ NGƯỜI CHI MÔNG;V9Yunx9psjnKblSKGLDRPnSFXjU4tjQlCFqVGbnXlypY9ALL71uYljgzfBSbLIF1HSv8ZkjshHg61BbLZrwQXFtoJStMeTeulLBFz/zVqVRoGtxOTSB4eDE4gnWOHgCi9VvtUvWfoko7rNyjRu6o4R4wHa+e7cFk3WcUVsXqLAAs5mdMSeNT1cjeoO4TSf0hW2ZCDhkXKQLgeh4IGF2LAg==|Chương 302: CHƯƠNG 302: MƯỢN MUỘI MUỘI;rPSvryO+hc1QC6CR5T0MpW9KOAW5kbn/GCbyuom7PbR49wvkwAzP6HKjLdt6UVrlxRLx7VGnjSPXpqKFy5RD+4X219PmibxN+SlGzX3j4ICsE0gSVKGBCKsedM8HpaHewcxNLJLUJiRkFS/ddyAG9EoqjNqCinWMNiiO3wXsoVHJS4rsB02z0hqqoHL0a101Sq4xUoExt7DVsetawqL3sg==|Chương 303: CHƯƠNG 303: OAN GIA NGÕ HẸP;R/PKXUEk8bgcdAFC8foLKE5lMTCLwM9N4Yrgj8ueiTdtW6nWRE4i05GX7Nqorx+gfrsIQ8KiEmqPTINtMqx4Uu50ZVmC/NV7OJXuUeCEn/htEEOR7dE1P7wQB5EcfenIPlMcY1aTRN0vB1FAz/nVELfM2BM+9fw8bGcRrUfkBc00soTCNAb4g3otiE0jfwp0fu3mXYrFSWX9pUp27IuOdA==|Chương 304: CHƯƠNG 304: HAI CÁI SẮC QUỶ;elPrFW+bOTghjvskG4EZ9mt7SJfvOKmKPN+tOQCaF+1pS3e0D69ivUsIjq6e0j+Na6ww9d1OY+uZ7jBqhJBLARRKebKXjSwgDttt+0LKeLVQ2w23kjaTMF5rdwQ+u5Jk/pDnma7TPdWGvTENd9AsQ2re+GGn9G2P6KNasNbrRc5UY8g86IgDa40867kIw3NuQPdrBrL32tSww+3Hy4d/kQ==|Chương 305: CHƯƠNG 305: HẠ LƯU THỦ ĐOẠN 0;nJC7TDmfXBaNUzhvcduhYbYmnPy5yQAfdJo4362CIuS4R3cG3Gcu/Dqs1XLx4P42977w04x/lATcbp51cVXn9whut1Ud2yZ9Udwdkk1mppw90iRQ7d6JNZ1DbY1ond28njZpAJKScvhkBNAl/ksj2WS68HoUNOLR5ZbFDCU74EuAoz936KeCeicm3liv8sLJ5iGrmlk3JIYD0xklBt0DHQ==|Chương 306: CHƯƠNG 306: DƯỢC TÍNH MÃNH LIỆT;YWsN+UUiA/6J7dPwKdjbFBozRAUtUGTS3RcmxOUNP2Nv+UNVHANrEFLdBL4Ca3KLO/ylSnjgz/6WrSTXKXYgvnLTJ2KET3o7YeaFBGQzdb/o4V4p5/qulZJeUUw62P1fT4urVcfqOh3CryIZvk33FBBwaceIDn++l07VQOCf6XcSbcBVxPGY/G+0oJxR1y5iMiwkcQ3o6Q7PB/jtKrs23A==|Chương 307: CHƯƠNG 307: DĨ THÂN LÀM GIẢI DƯỢC;eyEv9xgT+/tKJfuF966yO8I6LjvKcWTKmoAW2TWEC7NNlh3ugp7F8HF6lZbrQ8XFkMh6ZvhCvTB8+euwpZ7MpoJX6MejY3nRsOETMtgNKnLTO8qMtrT01g4GbrpqtEhIUmjyxA6oWPaysuZE7YIYvGcMjX7GGDaQd+s7gY5m5q47dlYApbaG8bTWjXqL7AxP09DG1fvFUtzaMDiLwB9vFQ==|Chương 308: CHƯƠNG 308: CHỈ LÀ ĐỐI VỚI NỮ NHÂN HẠNH PHÚC PHỤ TRÁCH;ESx6pTNHJi0ktbuSJDtD2a87zjbBan8vBKcBarVSWML1CzT6yGQjC543V4ykh+x1qRMIjKozzrsQbypKtWMwnMhrOyYAmBXNWhOatgT2Rhh7GmEX7kPmACEBNzfuVVa9GKtVOT7UmHuotkOHemthKf9NpAgB++VWHdLqw3WeNZt6xEzpF3961AUt3cuNvNsXy9vcnRMPCvFL+DAszFLjrQ==|Chương 309: CHƯƠNG 309: DƯỢC LỰC BÀI TIẾT;iRtEzA+OdxtUnIWpTpUf8GT5AxnCD+gfcghAAnUvxtTwwDX+r1CjNEiYFzFGeOGnEg+xIG8hnypkOJ8DrRoavcF9XvM0c7+zteu4nswIcM55uAiEIcpZlEL0LMqxHtRBJ3WBvIXTYVHH4uuIm7lbtDwy29WCMghSe25My7h05MmYa25k/J+xYh/ZSD2S1PBdgeC6is58wTaTjzC2k+Sj9w==|Chương 310: CHƯƠNG 310: NAM NHÂN TRỜI SINH BỊ COI THƯỜNG;tV1WCSW/sPWDjmmXtQihY/7LQ0EC7DuAxHGFasV6VSy7DXu0GxiFTT2yvpQG00VGZfOg8EC7yMTMW1QyeR171bm9q8txFf3TkXKrWh7cbiCQ4OC/xBoy6Gc4Hal7o2l+cHQDV6yKeAWNuuwhU0uMcxo4iVs+memmnNRCh0k+MJNIjtoxu5WkO3PYV54UPVb3z+PtSTP8T0YpePqCdvst8A==|Chương 311: CHƯƠNG 311: MA TRẢO CHỖ HƯỚNG;NYfdnp3BxkpLm1EvfNWjsc26lhGhVhTGNNVCskJYh+fQd7FUQv9ejdzt7yCC0G3grCzvMoGd75vp7CQKva2LupVbFO3Yy10V0fPzPtYe4hRhUrcU8OH+R24oTzjf3aeK/Y28x37xZ8Mz9FaG+N1LUIUJGFDouXhxQ+tn53nYblV7pn626LbGMmb29+5VvVxJSztljn0i11lFpGo80DFWog==|Chương 312: CHƯƠNG 312: ĐÊM BA LƯỢT LANG;3ovAy3ibvvlOQxa6FGAzmlhBID0Ynj1yk9IyaS/aTKNmwQ/0czi9bKyHpYRKj2F9jU0aD1vTSjFhMKKR5LSmN+BtFoqyEwliOXCQOnd5Fgz3ltCmVsCXKWHTB5pc7v3aO76xwjFP84CU2kP+IwuvJdkCzVNJK4OsCjlfwqMNBRrEPnj9ImLDv2yHfoxFkIzkeFcHRS6IV1E5Mqe/F5sh4Q==|Chương 313: CHƯƠNG 313: NÓI VÔ TÂM NGHE CỐ Ý;BsBAbeaM0554s9YCu2o9snzSc3rPbLczUmuZkljewafYzS0DPtfrnb+qjwzZua3CUU3T7K55fCSr6pYQHnOUZNc3Y8kXrph2AAZ/6RtvaSSFhbv1j6PPLSqrRqNpGE2ux1FLl0INDu3zYxbkAVRFkD2rFZN/5OjPOTgJ7FKtK5IKDESAUNH3UKV33HdEH0QQAxgDSDamazOp3Ss+g6Ulaw==|Chương 314: CHƯƠNG 315: DÁM THÁI MUỐN NGƯƠI LOẠI CẢ ĐỜI;lasQu1KmWIaoHn08eSAYKgTXjPlXSOY6IWTKZaLf0YDM9+mAlDXinCyKRPxlZ31CUpVVNbnms79zI1dy/6fbHCLEYmQuDA/wedSMDZawCfib0jVjX01jEvD4bmnDvSRhwD/ch963Pj955meA2gDl4Tek2DuVGNOkoj3mN/9loJue5eSiuzUTmfLa43SamdrZJ95rWpZCL3+7baq0dKawYw==|Chương 315: CHƯƠNG 315: TỐNG GIA PHỤ TỬ;Bn8pPc9gwa2tFyrMPVwwIS2E1Osr5XNtI+qgwlv37LczOAriyo0F0AeGriS0UGCL+a91N5wGBzqU0CLm3EUCLfXmcUixyQt0yyoKCEXJYN59HvC8NKt3xfbVYOHUmQ4lCT00XYj5tMCm+KzCKLLkjV6LM4CplhWulPEuX6KmzDvUGLaeBAkwDC8PHIqcTLSZYE4Vqzoq1XEhsdb6ZZzRTw==|Chương 316: CHƯƠNG 316: TIẾN LỘNG LẪY TRÒN;O6Xyuv2CaCFTRczbJUC4NCwUnAlKXEOsqURqgcUL36b1A/4vPOI5lhxkQGW0qFU1/gJiKJHgr5b1gK/ZYQPMZ6y+mDGazKHNImmtPjbsLcFKy8VhX3utP82giAcH1JXgpM2HRtImItV7peLE+xD7Vhs5bmhEv/fnNgA6m0luH9INOkWy4AD7A6adA/9xUtJlQV3jc6WdC0gi+gJiEL13GA==|Chương 317: CHƯƠNG 316: MỸ NỮ MA THUẬT;2/UFmU3VXlx2R2qrdarTOQASQsGnw9uQdQiVsPDW8upL+4WeSOpFUs90OWudPXZ19rlhv9yQ5u4JKCz+q3hBqBk+D7rf1IXjWXr2tyZ3hBdSXOWu5rQ7vX7Lyd51N11O8a6YuWqRhRQvBRtYOma6Yq/x927zlci0B2pj49fYMwWdNQ5YejZkyJ886apH+sO30oBxua4Hu6OdejIL2TRiGA==|Chương 318: CHƯƠNG 318: THỂ NGHIỆM MA THUẬT;vZlF6Z3jKHDW0EUXRS0X1OdlvfQ95b/GS/kwuNxT+P7J+Gb4azP01BOUVWP0hLi3xipuUrPeo8GMgZEMaNCBXsVfuPFr/dSKimy9OP5AM/5HxKxO5ukENU8OPJEGeuC4EiTjIElta4JonLcX6Rwkc63pSSqOJ191netuFMNQ6xz2R9PIe4o3GXxx0QsEhWIqtpt5g7CxzW2wceDm92EzZg==|Chương 319: CHƯƠNG 319: BUỒN BỰC BỊ BẮT;2D1OzsiKe+Q2JCpVxiwvvYR2eiSkI2lQxcxbpaS5WUOmADbtI5UXPVhO7wbR+ukrdATVY+U6+qFO/jP7WGzjscdyEu7CwVDAlZyCxB4eokxoqILPm4Fj5fIoXBt4slEj6XEF04mTZ9AFl69kg5kAaVCK5+WqBCYxzVgJSv0ut4UzFnL8L6U8khD68VJrniwXR4PnTuKzSxdaeJACh2BEcQ==|Chương 320: CHƯƠNG 320: AI HƠN UẤT ỨC?;DEbGL7gwWQj9VD/rq6Gj87j0G1Eqfxw4AbuMTftz8DZlf0JnvqRexUNGmAs4FypV4azs3ZBC9LhUUfNUu25NJf02hn3Ljzxii9l1E9kVDlebir/9FCS9eQPL2KLlOlkMDxdl66elRpxyUkllISKWMpo1h9HTR3DasqCYfgBBfRcKb29gpyMhW0Zw0DSOoJCq03YXIE1UQ12OQ7DCTt6UHg==|Chương 321: CHƯƠNG 321: TRÓI BUỘC ĐƯỢC QUÁ ĐẦU NHẬP VÀO;7748zzPF5629AvNC6QG2bAw1BmtHqGP+tRdYXgrHh+KsYZPz93m4OQ/E/r7w3XIMFWjU9V9R52xSWzIofJE1N4gw+T3QxyA+CSwLAqNaLmtO9xLHMwth+liSkyFYVO/5QSP4TgA8GdXdIQjWXjs06sVTZ4leo6K2o1Gpo8Ncur+vBeOzS874pjXb5B/lkS+Pi5I7jWyjFiCmG/qGHaLpYQ==|Chương 322: CHƯƠNG 322: TRƯỚC HƯỞNG THỤ LẠI GIẾT;A1bIwAFaP82dsOF26ZXE3OVMDqr66uktYZMxWVrXHDluTyzPKGo0PBN2TqUpMQGHzaRpKbAng3t9Zwr5jIu1MVSfm92wVKqoz0lJWRqjnAnKSLYQYvuhpqT0LK8QMVrq2+aq2NLd3vqECwaXu7FzcUbA1y25O89DHrliW02fhrFF9sGxdtibBmFyqwJ7D2kp5s4UIjHRXdetryPl+15S8A==|Chương 323: CHƯƠNG 323: CHẢY MÁU;md0TF4xHQ8CwL8TYJ7V+QfebJwxvJlqy5CL33gz+wDxroAJtF/Bn8FOgy5gZiBtrFYbOe4k/pJG74MnsMG4UFHd8euChiIDvmr45bZMe/yDQgkkPWmZybp4y9aoZ0SNkdF1nK7cQhgU6BYczusNp9NMUUiYt5XK3gyYHLFe/+oGcnXl05fJzx3AHJ+QQ9yKkDRPoTEAXB+3aBGA9KfCMYw==|Chương 324: CHƯƠNG 324: GIAM LỎNG ĐIỀU J;D7OGdgSC0FjthBFqHtzN3lnDVo/B9N8NhPkEJYCSQxthxK56j4uxuEhPaa10oMbpw1Hjgpk7KCDnNBo+0STfq54zeeLqsF0eB2IKbsQRpbiHGuMiCNBnkbVazTksp4D9COFsaqawiBdsI60nhDyXiJTm5AboH4FEqu3vWOFM4EvdYyX7qmtlDsRgy0Q/zqE0P5yWMtrDvY4ZKcF9PUCnkA==|Chương 325: CHƯƠNG 325: KHÔNG NHANH CHÓNG VẺ ĐẸP;bNLQtWZAt7LkT3VnIkDYJodMaIF+gdjQqKHM757+anKle8pjz7N4ITMt3UoS8ofIrDtAfOzZPob+5DyZyoFpDxYFSRRnh8mxwdwFFfIjDgce5dX9Exh3n4D+2FSqQxBH5NTOJQisyzsUBG+M49P0Oe6JgcK+Gk+vV0bKC1B6Ozg9VbTYUkPCQiDZMiM3GDfFeemGHZeJcNUINzSFVQE3UQ==|Chương 326: CHƯƠNG 326: HÁCH BĂNG THÙ Ý;icfHxpmMoz9LIacUVZCe1fPcNUiHZ/GIWwzKxYPx3CBE8tZJrhjEHiyZsKPetMSGZXaFul2qUs9MAQmVPDbxjWbBoK2dWsW2xwpbtt/FD5N1oGHs8e2tW8zR7Hzs1Xk43n3BQPcC7/kjVBLIX/yaCcAfBiUxaI0NZ/76TCVXUGClq+C7PLF9fUzt4mhYFrgTT0riwUuf/fPBI4ThKHa28Q==|Chương 327: CHƯƠNG 327: VÌ MỘT CÁI ĐÙI GÀ;i8zbAgtmvjTOF8uF1cEtkFll0eQ7hXSADGcadoGTwAdAH2VL9JPDPeNsFkFkGOwXNLmDWIbypF0xwvDNU1Gq9y6j09FrNob0MvmitWgMSNNLGbiDHOJpt7SrRKN4K6/cJQen8O+JghohZTKPBFKn8juCbzlXEgHHgt6BPp7eonnEMDIEtOHV0fnaEcZBHp8qXr8+37x+0+DMT+mzFcbidQ==|Chương 328: CHƯƠNG 328: KHÔNG HỢP TÁC;dQ+r5vHDr2NraOxoqHY27HC2P1t++PuwCOfBFFK00ridHTkhTF72jb+9JLVi4QqhylJgkSE6eiC+BZJSj/eJERHRm3XpVL+OexURt8nHD2BcOEFSnGXqNjjnxjyexke8CY/+Ibc7zSxORrw35T+Kncovu0NJUfdTzG/lYQZwqi5pTe6eMiuKRtkx0kZ2wU0kACMJXAujiw5M38xe40qSQg==|Chương 329: CHƯƠNG 329: MƯỢN BẠI HOẠI DÙNG MỘT LÁT;vh9y28c9pOHf+Xl1XmXyJ4Ifv1AAnLFt/Aj7yZiif6dW+ijPsoFNaZqIfKkDGUGPF1MJDG2FuQ/MhXZdSdX0XuwUy3mfoxC5fTUh24z4BWo5KlitYlJj487U6Lqnr5H4ItBfkmoS6FVPDT22W5v/gdUvjZH63tU14jrh2YMCD6L8oygw8tPPRcrOp0cjWwf9kfLWsfrx+5ntljhIspdQBg==|Chương 330: CHƯƠNG 330: ĐƯA NGƯƠI MỘT NỮ ĐẦY TỚ LỆ;k4fsZlolFv8XfJUO7TrRlikNRD0Gaq53PfgOHxmrFlGCRLdowRaS3uxTNE0JegxNVAhV/ZIqLtScTvnsRtmQCqsiFFGmuswmvk8N+O/JflpeVTaeWvG7TBOxDeyBJvoCfaPYPcgtJRyh2LZfL1MkeB2d8Kr3Xxwj9QZpn/tsK3beL+T+X7HyndUEfmBThvLwtnHsjIwQVgZkxDRfhKziwA==|Chương 331: CHƯƠNG 331: KÉO NGƯỜI NHẬP HỘI;zdUU9CUv1dKoXIaH4wpoZZOBWRu2IkHgvvBq0k5HTTkeK2CCnsbygmYvv2bqRlyIV0NtXnPTil7Bf7CWhnoL+6OW/h03SrDU9K85yLg0paTP3MXHVagDhsWFaUNuerFBcyRYJFLIZpjhp2fg/v3Y8LyPrXT5op1Vkdv0EHnS0T/Lh/wUVrxLPlTTwG/ooTeMcFQN8Spa40YJWDNpDJB5Qw==|Chương 332: CHƯƠNG 332: HỌC SINH MỘT NGÀY;xNM2fTLkCC3hHjiWEiqLIPJ2qMO4jbQ8oKi1cGhkbrZXzgr3QHHT3mt9qBwPMD3J5lxpbv0GYWrGafJ29dI81UKp6yV8jaRz9rKNeYy6dvM/3jgHmYQH8el/wyZV92WeoswJNIaeoHRlF6xKsMmwR/r6i8YbxqacT2M/xIj+v/1GcuCILUknPil8HD8elHJ2GQ0ogoltNiK4aRMzFeuNpw==|Chương 333: CHƯƠNG 333: NỮ NHÂN NHƯỢC ĐIỂM;5MOU5PWOGeBV9FUFkVfhPDp65O2GVN3+5lqE2yfqSQkBP2C4NDSEREzkqryUT3ajh0fZbRpKA4cC6D1wr2ag5BRJCBGjEmtrXipELZ7o0dvAsLE6zB+qSCKmYxhHxyfSz86N6/5YuJPwXG8ivFqIY3d/EK81QPPcMOJc5QR5m450HyPsoLOyUTiuOUXQphVB74yZkyvUs0Kv8wf4mlcZvw==|Chương 334: CHƯƠNG 334: ƯỚC CHIẾN;xj0ks/JpYtzcxG1m6Ce7H3CUIt/VPoDDiZEBW4Uq3kFJm9DkCaKoGO2ktAy4Lz5rbtTBSsUDo17/PDEXoY4pCndeq9UUTd/V+HtbAyAQFYOBdNi2n/FX0YgKCryyH4Gotaft6Tujzf81FRB0hTAezRn+VK5eApYdQ239iZfw14RfbogBSUTGBZeuI7XEaAyIHzyUVRt4s4RnuU8vDCAv7w==|Chương 335: CHƯƠNG 335: TRƯỚC ĐƯỢC TRUNG THÀNH NÔ BỘC;CbNpubRnH5Q2Ychi/3B/W22fVCZEM7I/DmEJmw+TyKojh0AmzkO5yvoF0rtdJOg2zsLaq/VGoDHkpeWMzMisBKPkJrDtGMLKKfsD4kNw2ASMqiRXIop3NUJpEboUGzJIYwMT4cmT0G7NKovEESRmWa3zHJtb/Z5tf4Hc1+XeYpqzvWfJm0QUy/OvGqifpsiIIrtacZ/BhtxXL5D1B9Rw0g==|Chương 336: CHƯƠNG 336: ĐÊM TỐI QUYẾT ĐẤU;6h5RZ8XRt9gBVnuBukDyfTzq1hF/TJXKMiByOaZI28/MzMxaQu30hx7J14fkZ+j32xx3j6fADIn8tmDU635qH9rkgQQJd1pV3ElNKYP24EB9ia4pdiIeVl207gHzEjpvwNldEV2YV2SMK3ROiGi0qN3iHt8eB00NSD9u7cHS3TW0618uVk+rDtd0SkiqNVzU/tMGyDOasVJANVM2YJ4uHw==|Chương 337: CHƯƠNG 337: ĐỐI ANH NGUYỆT TRỪNG PHẠT;Z5wOC55XYqWSQ2LDzFBNRUMr6p5y1p3INjNljDSjkS2yvwuChzCsW8+KB4WIwITHKZMv9mjo38+OUm62XkuTSWbxBNtU2PtptM86aW1wrnSbDQQ1RFPmzhTUCPXRI0W2M7x6i6WuEThyF1BiLqnWx1iTWxBMelnWCqPmgd49lq6ECokeAaq/LGTvY3Ef2Zq7zg9NMwacZyeu3RaHpGunow==|Chương 338: CHƯƠNG 338: SONG MUỘI TẦNG HẦM NGẦM;UcqTgQBtVdg1FzLAyuB9VFt8OTVTU23RZ1wWjZXom5QqCFtPUEXY8pw1XzO2d+yqYLH/QgW8ZiB+bIgQ+g+7ZkrJUn2JGx39O+n7APG1BNeUMvlnpgxLVGTAXXmClDlePmJ4KZi93B8g6I6TliziIH82JY4oEH/4Caqv2vGF3+u2yZTrBEzETyMsk5NDakjiS4qm3xK9JXpkl8oZjvfmVA==|Chương 339: CHƯƠNG 339: ĐỐI NỮ NÔ MỆNH LỆNH;5fIWwWiWKT2dKcz4XjUSPM30zieanLHOh0m0XuTW5IT4l/bREemrAdt1kyKiMaOfNFGc5i3mvdsr2Mp00xDiqOxFt2YgN+IadRTXzm/q/03XkKRZf3aBVO+2K2PixbDxvaql6gDMQ4cSWD/S+gpAMljzbwl3lih7bHyWEUykxDGIXiRjyCb+tRA8lNtU6EjSMH2JT9UtWHxVZEJJmZbHCA==|Chương 340: CHƯƠNG 340: KHẼ DỪNG ROI DA;58uc++xtckO+LtyvxzH9/8JugmlcTBUsPYjDzqQXP9oUys8tEXTy/vVUB/8+ewK5W069mIV4HKR974a0X1JBVhiAlHEJKXEejYdwfjUmS2UMh3nrchUsIBLtzIJlKOZdFNLFFwWT9j6FE3ugdbFhb3sKdfgijUrIF592uwW5jfMEhEqFugYhcVC1A6qRN3iGR1t2YEB62jc+lYzA+tR31w==|Chương 341: CHƯƠNG 341: GIAI NHÂN ƯỚC HẸN;PqIZcXDmZjujECETRK3sGm/iMTKftv+hi/DszdABnzx3YVeB6P4CrZNcRxdC9fdfMDAHewAo7kUIABbMUQxMDy2UOXh9dUsdz30pqTcBqZeXLNUJbSrlOUrhFPEf/cqNCUAx5mfaFp5Ng3fLBYE9jUqrB1Wqn01aV5uFDse71yWKQ30+Hu6/vAAfP7dsdUQchzdIZXfaNC5vWIlvpttaEA==|Chương 342: CHƯƠNG 342: PHONG LƯU CŨNG LÀ TỘI;KVcY+pCPopUZeJQmXi3GegMrkC+rqj81ymXjSXUle7ppmcjkvxWdNnljbEorwwmxi9k7OCEr4lUQ6iofQTp6bGh+jmjLUYtonRN4O5sN8s6K4SqABpb8ME6CkKsjJoeJjCNhHYhijZahYSF2uliHaaWXSJwtAyA/KFrszNFe2r/ZxsIrdzW70hMzi7zX8jR0ASCguf8bmGrBKFKaGbr73w==|Chương 343: CHƯƠNG 343: NGUY CƠ BUÔNG XUỐNG;vDseot3Haxx/4k5w0WSixfU5kDfe6AwVe5uZ2ULBSlf20e3Fts4H3hrIbbL6VwVy5vftxHI8IiopGuwx/R5k50wCyiMeZY2ZfC2tJCdnDltpCsOUUYc4YTLoQmGdrWi5vwnVsdvP4Nq3EQd+AN5lt0KFJuQ9zK8LDO2d4UYfVePNictLNvwglWquVsYkuSMil4qdjA6Ai+3TkxDiN5kijA==|Chương 344: CHƯƠNG 344: BỆNH VIỆN BỊ ĐÂM;OccRzA9EwV8Kb7VdrJpkkxTFC/iEfsHrU4ObKCzbVaViFhJOQYMHN3hSJPf0GfOEAOFkAXeUqo8Gx/DWLs+b+2A4fvYVeosw0WDfaqxfju/94XQMHkmBlMx+UNol2xhtoC8ItZSVxf+HxIIsgZ2jvjFO1QPBpkbC6cSxZ3LVIvzgmescsqjzDIVq+g1YXygPiC1e5bvtccAPooehpyzGFQ==|Chương 345: CHƯƠNG 345: BỊ ĐÂM GÂY CHO HOÀNG TINH SẦU LO;UhtCDq1yWMthWLHYswKf2HRc75GWKG9/m5r/8VWQdbh8DSNl+8TbPxHbVfoVS+X661WiAQHN4IrIFVlCCCisfFtZqzSEAgNmdrCJgBI6qvwMvbg4AM3z/c9gxONz5HcoN8WN+Stjno001iB+n7mqRpp6qPN1CDAVmgJhDAqz3XwxVnNDeTSgecdQRpiOBBz8PeyuWQukTdYyUdJM8c2wjA==|Chương 346: CHƯƠNG 346: PHẢN KÍCH CHUẨN BỊ;IwyC67ZqQiHwUzI0dO7O0QadlWqBD5WB0uGwaZh8l01VeLiP6bmv89mcU6OhFv/chm+tnPZElLDMdGaHobfzQABdsW2sYnZf6J1GUd6d6ZRegzoBbKFSnL1UQYr+npmCbfpnGBmcP+5gBfLnQ9kjfwpaGxJy91NaRtsrrPhqpOqGWMKre/w7sAqgO7CGJVHt6lNyUjrR4r8+3DO62yw9wg==|Chương 347: CHƯƠNG 51: TRUY TUNG SÁT THỦ..;bw35WGTNz2fSLugUPG1LGbznQDShBDSwZAhKc2FM2S83Ca0iGuPbgwg05s74Hp9m/F7+0eR3cjcCqDG/rtamrNMRsnOXJvj8nbWmONPUoOfpHk3XYfX6a7R6K2RJHS0hYONRkhOULuy9jFwLcRgErh60O1bDud4KVTmPqOAuRhSZJobmiDO3wFBoiy1bSTq5n/tVHyWjrNcEyLzC5uf68w==|Chương 348: CHƯƠNG 348: HÀNH ĐỘNG BẮT ĐẦU;fV4mlpZGFU7liQGyfp0X7rWh+Wt+SuCn0Zm9WQHr1jb0RAIom3G8eERqFGEnnSvGGDbi6XIQkv5WQ8JiCkxh3hCeOIEcbCAUQkDlvvIDJkzscnl57I1Od47LYEL0eFbcFzC68KyHDA4K8UgmsZPY5MQDH4A+sFUKYVW2FIaIvMzQJM7VKun4X4lulBstBTN3SFSk+kWfvu24Tj95pf5xmQ==|Chương 349: CHƯƠNG 349: MỎ ĐÁ KÍCH ĐẤU;sWvFl9RI9dcjZZWm1Fjr86WfNQ7f3P3soaFYadKkxq3cXjFUkf/qvH19EuC6yEf9Eg5u0uVpHjmwE6FzNS9szWeP0W45Oy3cQuQfFGz/QXWozz7n9stGPZMMkz/C8tGhvVETu/pDMb7VIUuy0lHdtA1r5k6X3Xko5L5BmksriUshsTScoxUPTIyuaUbmHOTzDhqM38nwgJ5hsHCu9UJ6fA==|Chương 350: CHƯƠNG 350: TỪNG CÁI ĐÁNH BẠI;fo+X36VNbNh4ONcshgw50YWbRWanGVkzECgGISL2IVqzVoqH2Brdk+TKdI4mWrz5ft+HBar1+I6TGsS9B2dy96vruwRHv8pDuPubeSIcRVqUV6OsL5ICDDraTWK1MoSigQiEby1NTURwZrxjgOJB3YNmf6lnUeuGQYO+I3VMvUIFwsoxl3UhQlaroSSDcQOxkJahRLlbH7J981XmcRsEIA==|Chương 351: CHƯƠNG 351: THUẬN PHONG NHĨ NHƯỢC ĐIỂM;dGjrh1N669FdKEiH35/Kv+nwdfjoEcIJkAZjmtokwB/z/WSKP1NghEScKNDHPVXWS4Enjc7kOK7Cmo4IF5bvaqjcj+vCrH1m9q9VylawcOwXElxyFC18yeqzAk77IiHno0Cx1zNq3r46iZOx/ngIavrJlZlsmYabfJ7WAr2iTiJqLIBxWilF88/KGveA7oEQNDtQRbcaPh/1mFphk23agQ==|Chương 352: CHƯƠNG 352: HUYẾT MAI BỊ THƯƠNG;rC2yxHSMJpyFqp8/022XrDGBCJPicG4fILjbPMc6w6ulfpFAzFGWCQBS7xM2mn2EKd0WusbWeiKo5Gxqu4p8ttTQQOqtyMbPRXzta7PcOmBvwMAOdDrfbJlJORBj8kM02bYPb+u2gtVl8gUTPrINWSGB8fW0skocGVG7D/NxoeW2eUPK9S+Xzb+DMdUkMEiPJbdgK9w3j6Lv0AG878XRmQ==|Chương 353: CHƯƠNG 353: THU PHỤC KẾ HOẠCH;2U20DcWPPNZcHNraEEeZlBVNAaAT7H/rMfYuOTpd/T7MbOkLEvUa92Gae4czLcuBNM0VsghjOP7acxa7rMVqmGCGDtdEDm1DsqKwJbRZqqN3MPIFK6fv16l9fsJPlELbpfNNiZkNdW0LoipS6K3G7PfXEJw56Hk4fPu9A5K4d75Wahz88RfRWGKm48SNY5m10F1dqvWOnd83XlH5f6PZ3A==|Chương 354: CHƯƠNG 354: NGHE LÉN THU HOẠCH;MnwhFjAgotYcKkcm6skI9paY5B2wFm38IW2hJKi6Gw/T50PgW75dP+F0jWE/41eL8wMeX2XpME0Lnd8tY1va1o5ZtwqJHw2nKi8+o8ucN3mSVZzqGHLuUSLpE3PjrOYEnhiS2w+RnvwdBkPhpbV2oEE3j/VfqZ2sbyWU7y0YOrguB+FLcUPt/4tFzoz/g2JOeuvjYTiOOfHW22I9I/S29w==|Chương 355: CHƯƠNG 355: CHỨNG MINH THỰC LỰC;Ncc2jQx4XzztT7I+8fkxY9s6N/z6ykRWM5jkt7ndZjSnROGUD3Ku9JE8nXaEtO7Hv7MzybjlNkTmSK7aigkGCkKyNvQNcmfAwFC0gDIWuPcw15Sv1VXMZGxTx7amZ5zAxNXNQC4g8lwatG6VCk8cs/AllYwsDcD7aWw+vF5lyBafxsh7ed5Du6jusv9zOCtjDjQqdAedVUGUiqLRgs9o8Q==|Chương 356: CHƯƠNG 356: HỢP TÁC;0ZH6T9uiLlVe5zskqj3Q1aZseaS1f9FT5wa1ErKu2Rw95AamCiDSUUQoMW1NokOcuGnZVDPRiF3Siqbr7x2f5P2DgG0jBddB+bZrAUGK8BruT7ultb/106G2y/4e0bEkCrFCv6xPb9Smki10xUyfCTGslk212FPnYA7bIp2yV1tCiA9y/6MfwuHuPfjSUnaENQtyU84nSIRePp8RQ6bWRg==|Chương 357: CHƯƠNG 357: TRƯỜNG HỌC NHỮNG SỰ TÌNH KIA NHI;FjEvBHqZPkdyQkIuDQkZOwZ9fAckcvr9ldLFm99SqCg/EdYHmV9QsrjDJJnM3ySYc7pPKYVCzPafC9o6CTIQ8tHWbJS8sntmpEv6fAgBJkRXEQcU6EkiNDPemDYRJYG6KJBThkT7ThrQzOfJG30G6g37kP668QcnftsM4vdV6BD7liMd97GReoW876N02r720C2c+lCFX4PioihaZEQDJw==|Chương 358: CHƯƠNG 358: TOÀN BỘ HIỆU CÔNG ĐỊCH;7lmLFIgWe3Nz1TjfY2JnGnt/ReLxHFWe8pSQEvC1I+vSf6RNl2VIQy3tv5HPl5S9pbfCSDjYnEKMKNBjsVzUUbaq+dgVn0yaAUH4cHY3G2sd+KQRNBAF6J82bqb1B4O386MQKORK9Og91SELKEFEWQLBkbpu42Geb9f2ltV4Npth22anAG1Gvb1Iw4HBAuY3QO1OLhlCKDkL1IlP02f7Uw==|Chương 359: CHƯƠNG 359: ĐẠI TÀI TIỂU DỤNG;oZfbCgc2rsL8EkDCVWlpooo+0THTFKSqRIaV+FlVtQKuL1nGxEVo8Cb9smu2N/a+YHkB5kaPSf851oRH+BAt3/+YTrcPFft1KwTfEsRgtGp+rO0p+PPZ4UPXetfg6lFgieQYfegf1aAqMbBDN9GGoYYiiebtu9y/f9D+QmCgfMF/JmqH8IFz91FDbDM1E3GzLMfs7Ry2Z8do+laEdn2Hzg==|Chương 360: CHƯƠNG 360: NHỤC NHÃ;Juq4TsfvkX7+g+Mne80x+FK0mV8U/KCNP48NaKZtGLsDVgxmK+pu0WOwdAxLyOs2rIl5sYrOcTi4XO9Hdnt6NyHuzARFywKpdJOUrvd1+iogW9yNKoLYlGTlHPmp70C53lohp4/5YlDRZ9E0XeSOI2hNVMvm1vKW2MI97fcgMpdMMwcVXP8hptve5CnlSTdrqjME+H0r9AZxDTESfSJEWg==|Chương 361: CHƯƠNG 361: TRIỆU TẬP MỸ NỮ;g9PQgzx9T/A7NtzpF+Cz8tWJnq11VK/Wkp/ZLJ+tTB03T68K8aquPAd99jqIQrg54ZYMURSnSGF40JuBurvBV7PtfnsdQmgHZIHHFyAxJDXtIb2ikCzAAG41sRFaGSXSJgEDGT2AJjwklsVxBGXcZC/5T3EaljrpLpcuL2JwLgbaFjv7hXxbmr8TUEMV4PCjxMGGmSozMgtfku7v0xyLUA==|Chương 362: CHƯƠNG 362: TỐNG KỲ CHI ĐIỂM ĐÁNG NGỜ;a2w7MwIjTJ+yi5/QEb28Gd3eFRwsG89ZqQejuMZjZ1jMXaYhOOAe2puulI8c0AMFigM7XTTzk2dFvA93hysH0un3ssiNHTCPTyhZVQhCxou+0ax1I13q3I42b1moOSM/PUPSU30uN9Cc2BR3BjbGvhXooUYDF/j+2KgakWV+ej0toJPelsWlLdXFS/4HLgOSg40/GHFOwI6ITase715MmA==|Chương 363: CHƯƠNG 363: DÃ MAN NỮ NHÂN;5b44IPBp7NrZsTAF0iKBbaeweJ1Df74k9yS/oBrdnmUU/kcAEqUtQ3oQGyqZhMs3YJ9zDUpYdbBLNP7/krRgsc4F3RdRVJ6urlup3hvYbUDTWEMM69kwy9SUypKErKiKzjE75Xu1Z99d+mTLzkIPP7K3bN6yPm7P1RADzJWcOL2oe1UzyLwHsW8OdBUdyiVKrprmby323SvdHxA4ErQHKQ==|Chương 364: CHƯƠNG 364: TỐNG KỲ CHI QUYẾT ĐỊNH;fI69DKFjb2R5HurEpDZ1NrAHBQKlCNkydFVIO6Td81+EUiDAabUt2zpXhLa37zyhdnfpBdssRyoZDYqu9/+FJz80lnstahvV+E7tw3qk5uDfhBxrPH5PHR8d/sMBwx6mWzpWMjTj/flnopCXY4mFO16anLMAtQmxmawL3SltKtlyOykm57Nh4f8VVi4lzyI9d1u/xxYwi1goZn9tdMbcbw==|Chương 365: CHƯƠNG 265: THOÁT LY LĂNG GIA;mM06dMXKrGrmRt0jZx2RQD4j43l/EZB5DmZ1cj37nllBMoIeUByFJsHntszSzfR5hSdoIRWvaX/bK1FLk+pSsc7iXZgmq2UrwLAlFbBWycxxzuOpCGWo7eIApTfrzy+lMUUdJix8V1U075/X3KCs7TJRZ2PunvN/xxLW2zeVTOvJRcDQEOU/6MmoN1yhnzl0rKYZ/Se+uWSTjD0RIWSfkw==|Chương 366: CHƯƠNG 366: BỂ BƠI NGHỈ HÈ;mAKosujkg5/WoEMCouVta85j0GpRD/Ah5Oe0h6FQsQgvabfLl99jPhh/kA8wWP4yPgoz1dt9hCZWU0Zu0q8ZODMCYly2cYl26oC45R3qYGYPZe32Gev+UkfpxfnxvGwiChKi/78OBB/VV2crpjMoZIzXzc6rJKmmNAWkP74OAufeMWoUn0WIll8WruWXPNpHzb5hWzPdRf4TFFxYCEeYuQ==|Chương 367: CHƯƠNG 367: BỂ BƠI CẢNH TƯỢNG;72KzAUe18B5+bWzU0jWswWF5eVSA3E8xLRVJiOlsnNpx4nRZsgv56BlZNp4ztG/w5Muk/IsOfR7yHre8SPCTCdKHmDvvzxhXe8SDcD91Sc+Li6G8R8SA/0pHqHVsy23Ie8ThD0Mz7tA5W8cSk5PK2C0+lxy16tbloyv5Mo20ns30GHzvv16fGLVMsi/ThCynBYhIvgmcb4xaf3L7HYbiUw==|Chương 368: CHƯƠNG 368: TÂM ĐỘNG;xjpPvbWaPKaQd6Y/UHCtbYrFah9l99N0UFsq6/XCWHkoMiYo5Y9N3FWb3L5xx/BQGjrAp6WEQ8fuJrRwh+h6LeNNerP/0cTkIcp/pF8cH8zeCWjPdZHUtyiGY8wIDeoqX5lR3Jcak/rc3JoNxNdhTeAfsJwqZ8PJM71IzVerFFuPos09IeLB53kyU/gA09gvnupxypOk3oiBQpQtQj06iQ==|Chương 369: CHƯƠNG 369: VIỆC VẶT VIỆC GẤP;xWN3xSbUTf80wUkkjf4DkFlr1MeTkzm2Fskj/v4OAUtO3zJkRPNqQpa2qzvcBxj22t7dC/KrZdD2WoUM2JlfweENNEC54uMIBd5a/5QkMh5BP8yghKSV/qk1dz4qiFR3gdHI1/WGAuYLIhI0yD36HzwEM6k0A7xZ7SzDLy/sna7GKPLprq0IDWBHvmxnIE4UqDzp5h/xWZ2YjWKw6sQmZA==|Chương 370: CHƯƠNG 370: CHẰM CHẰM HƠI;SecWl8YaeBjrO8JD4sgVUP4az79bQ63XZGElhWZYAKvTf9qKkhVw6rSQ/0TDLfk5MhQ0Y5p+zA6syHFVOuVeURhP/3RlACudrPxf2EjSgA9cRHDaaCDRlE/vit5wJi10dupR80Gb9HY9NPpjbSIvJgs713jDkkuFgb344TmaLkdjapvGKbILPdX4kGQgpnvcMZVICmxgG1bmpIMIX6v6Wg==|Chương 371: CHƯƠNG 371: THEO DÕI VỀ ĐẾN NHÀ;HqeLirGFiYWlu1GCDmgnSjBiN9ATO4Oa14/ssTZpLYDKoigfjpUwXKCoA/3U9O7qPIr/kS5O3/s09SuTpwXj+W0l+t7mdxNR2Owwdy2Srk4jsls+yTpTaiIsz3t/Kk4Arj8JYq1TtzTPevLQJotoXPEhN696r0mFt1bQ6alqT+SlyPKWWu3F1rqlEYver7RiJmmYbIBlpdlcytrraFYitw==|Chương 372: CHƯƠNG 372: LÃO GIAN CỰ HOẠT;JTwAH/N30whnBPyWW5kkfarknspI7byZKRiTa1o3t7yWhlgZJrD4iPXnKhN62n38U/1KxJusmJYy746hHL45eu2HUNyauNfKs7644PEJFZCIeZ67HvYvMzAgQridqZNW66LlimNYfAtfp4XkfdoMY6L1zmWHUiDZ/jSoBW2BGd24HqNEeuxVzePMKfckWHxcbGw2+9UgoqjPh6YfLkgPUw==|Chương 373: CHƯƠNG 373: CỨNG MỀM BỨC CUNG;1En6hZoOvk38gQY9605wNY/8kt0CB+ADziYwskvIlnuwNiIHjocJ6aLQTSlPOqAo2KuyiUsNW/9FxXN2jDNEvDKFoAcSW6lPPnfEbI2lrRwrvkV5Qa19AROz5YfmyHAvc1uieOdggNU+/E66oee+ZfYhRtU5Vc0N4rUPabRs4YlB3NzKMyNP02ynCR3WQR7aLtd6AndpXup/ScF41kE1aw==|Chương 374: CHƯƠNG 374: XÀ CÙNG THỬ;9Gid9d9nzvFDzLGB9qyhedDfkZeRryqnfQeot5iHl6FQsogw421abWYhoy29qq9Un0ikYgvdjq1pbLI4RDM2hKu2/EdWkkTjddVvU66H9atBD9ZwXQrJ7YWqmgjXwzrY5bkJ6kKgk5GuKzR3rmfZTD7hNKlS6jIpziJ02Jq+ZpoCvgDQW+dtH1UEukmL7uZ/8Pi6y7/7SQZfLzqTBOMs7Q==|Chương 375: CHƯƠNG 375: TRA RA MANH MỐI;bj+rHZKnYbbK5SbWCTr4Fz16gHCXR/McnKEeuCCfZZSCdoSllJuWkg4x/waZ9UOpbSM6UbTFyaqdtHHea5bR4r43fNK0PIWTW5cpqcRRE03qcpV4mWXfhmG9mO1Sk9FEvkJiJb8b3Xx6V38eIjt2KjI5uYV2T39cmWV/U+r7IS/DMkX1dqFg7ucwkhHQSHNC52glHA+xu9WK+QByQOc8Ew==|Chương 376: CHƯƠNG 376: HOÀN MỸ PHỤ THÂN HÌNH TƯỢNG;/VpEh5F1TJIeI2/Rf7pgou/KZP7S+bO2g2K7GL31uo69YVO0Ds4gBiqAECMlWD7SBu5UwiqHoM2up4Ey9q7FS9qUGY35aFlOS6dMEF4K9CL/RuR6Qbt8wKhdYvfXZnbVrrtskxxpzkW2NkBLVzlVGQdEu4I5hScppBQNmiRKCWzsu/7tr5c4RlgYMCu+zuDng04qT1u+X6PQJ1qj2KkcWw==|Chương 377: CHƯƠNG 377: TRIỂN KHAI HÀNH ĐỘNG;tnNZJ7qVFzDsLvE6iNzM2E+Un8iawQho1Al8uZE2LGVyfUTMjywUvRB/9ivt03nReZu18QB5VZ4OfJ2z+AzTHWN7SeJHlqUfLV9IGgKs333Vcb0ALnOJ0rhuqu8mQ7jaFbcz1/zbowfM71kjCIQ2w/I+KWeReIaCHBN6Dd0aHTE5L0hh1nASFNZQlYmwpGjQZQlFcPX78yFD2PbtM8XYow==|Chương 378: CHƯƠNG 378: ĐÁNH LÉN BAN ĐÊM THANH HOA BANG;hz2UKm6z2dDVtVxttF3FGfrzfYfPnjjbjehlECzXUTJ2OTLUWaBuMqknB8wPYURNlP06QVlafRc+CeSbURWmg3Y+dkQucxvwazOyFstO6/AyPjKI4uyaWC6P+3Czqkp8+rYe4eoSh2v39MOZ63YVw/gXhLsaN1mrkx70lIeGmricesnHZkjrPgCPgrCXeGwc8zTFKjdGVWH7tIOWnBh4Fg==|Chương 379: CHƯƠNG 379: HUYẾT TINH CHẤN ÁP;nmJzXuR1Hhw4qxtJkRIfqxj8/uQahJAF5nFq6oKbG0kfXVZ1MA3b7lRqfR+vbUNa4lfrUwe5rGve/7+noumU7oiOttlKWgWUHS8nkUE3jEIqKiix8e6RdhiGV9bzlNxETvOU3lx3eCMLSARUS6jWtl73AWelQ5yNZWl/kvoBvEQPGs7poiH4rDHHZutPXvxFfi103PEu3WlyIxhQ7h8jOQ==|Chương 380: CHƯƠNG 380: ĐUỔI BẮT TRIỆU MINH;U2+uXd5iFQQt4GC5xwDL+M74nvk3uR5h9nsbE6kcgRlwUWRzMp6FA8vewiqm/XzkSHAU0HJzwSSpngTTNoeCfnV6x8Qb9tI+V6jyvwuwmfjKN67I+JiAS5MTWbaxuXZKOrFbey13NxA2CbUl6blqhbOsU0big5KZbPAsHt2FuRPvSDyBoJU4+1BbI46+msGlRqmz3Wx2a7ucGpOiJiij5w==|Chương 381: CHƯƠNG 381: GẶP ĐƯỢC THỤC NỮ;7oollo+eOQ+bVpiqg39itDtSYG0GtMaqNziVi2tGEY6HdBYJiiI0JcQ93vRTSnV8tmRlIo1BkT3VuDIynYgi1mhWCBJ2cAL3lJvbK+PZYZZVIzkZlFc/h5Xx5NmoLtsg7vmpU4+V+2Yv0RVN1XZsP5sQh45I0bsuAsDHUWCDFV8Ouoi0JEiiTf5wfAQV79vs8wySYWM35g/TW9U1Vh6Slg==|Chương 382: CHƯƠNG 382: TRIỆU MINH BÁT ĐẠI KIM CƯƠNG;lQOdY7NXKExCAkwmWToYE0AypAADIcefVUFFwj6YNi+kYDxuQRLLUCH+7T2XH8L2rrSFXc+vXyHdQYT7cOOYtnUx2IsfZ03s9bHVBGD6f2m02OTsUZDsCspgiX7MC1ww7ocAyGOE3u6MbSZzH9ANFLDsenSh3XfvPUQxM6AeCWm9plE8LBaWaqZmzK+zwAjxTukT3OIdY3YXbQOxtX/5kw==|Chương 383: CHƯƠNG 383: BẮT ĐƯỢC MỤC TIÊU;6P9uDAfzzz0uhd41rPKyNwUnRUA1isCAOj4Zg59TF5NOXLj+0MZ54OGeuFnZX19utFvYRDTyEOZjZWkv5roIxF3g32HzfPNhjpvyrnew2X4nikQTC2FQNNqMAesgyqz0ZEoSolmLRaas0Syqq1VDyjKtxqN1M4UxLDaNk5OT30Nbn5MqYGzyUmPdQcqMkZt7VEFTPGS4K6P/lcf484RZ3A==|Chương 384: CHƯƠNG 384: THU HAI CÁI;J+fsBkNMD3HI3zp18hY4r1scQd6hYz7SaFvJWOBwg6mgqwaBluAZCbw8f8xLE/iV+Iw0tz6TP9SVP8goi0gBmzdZvd20ksahyeMlJRIvSCSbr0fXiH9ZtGpWJ+4GjZmlHTlBhzrsJEyAVy7lcmXa+PeqSQtnth+JIW/cem6oN0P5eELX07iM02fsK9N1ZqPMTIzW27z90DyBxq3JoFvtgw==|Chương 385: CHƯƠNG 385: MỸ NỮ QUẤN THÂN;KBpzW4HL04knWsbIDGw4mH5iOMlKFGiAfGAqFjIqvAKy0HDoGs+zdEzKOWx8vD00dv/TNgXEW1jFezefZXKjda/xnN5OEXA3afiOt13x7pb27YOEPCgk/S2ZmE5nt36lHDhPGYVY2J9S1jAAUcJek/FENGxJzKn43PE0Xr3XVKiFu5ehBWPT/idFPyxSfYUw9dwIIbvMBl/t7wqfQ1Qaqg==|Chương 386: CHƯƠNG 386: PHỨC TẠP LÒNG CỦA NỮ NHÂN;xduTQpmmHyryfFRWyiNNvKJ8JIWfDsSqtFsdPnfi6S+TuUj8S3Fqp/dVvIfdzf2UxWX+yd6/5yIJLeyUYXo6UdGb2WlRPHdmsgk9HDXT4o1ivVfG4GL7Qu6N7uUJ/mpT3/KtekPlPpPL5qibVRhrbRc5N2QakiFj3pfyJ7TS5GlGrE7zaRnX963lzcU6tKM7SoTury5hvYjPl5dI6MGRYw==|Chương 387: CHƯƠNG 387: BỊ NGHỊCH;EMwfyP+C1TUXvbqeoov9U1twkEal/faCxgdusBrroQjwuDZLYfoeJGvQFWOCpRyUOKdVN+02QGpRV7wfFfXM8xwI1lhnjcFWnyIjeONuJxU7nce/pPgzI31l0ufYNG1qFj5zmL2UCjyPCuwhmL7n9xfW/l+d++BE+1VdFb42l0asMKSn/CDbPsvHon1g0pqTUtyPAEozuddQsal91EiLwQ==|Chương 388: CHƯƠNG 388: KỸ THUẬT HÔN;XmchnJHAnjNDm9Ls5vPLAXMnXPqXNnl/o2qW6X8F8Sno4lbvIj6dH86HyKyVH22snzeeklqv/HpkrTmKMaPJGCZjbv8Wh8hkcYkRhTpLvXD85HJEMpYpbUMVRPCrIzBFvskmvGYYgIcxpNVo35iVLbHpail8dgA3xPRrfp9Rv2YEwCHfJ05soWnLfhk2GkdTZspQoE0gMuRBXW18QFgUaQ==|Chương 389: CHƯƠNG 289: THẾ GIỚI KỲ QUAN;AkgtpT645sN8F+44fCEFvdnFqj8K4/+n6hI7MTeUD3vPcanrztqVvOyht6gXbDZYggxQCUhwhHaGet6i78mffJYsCezQuxDGCuroSRH2+XmcIZaBDS1XAbODFok95zWvL9leCylI1klHBPcKCL/SwIUUbQv9MxqaoOmgVJLoxjX/IWabpBOHrRhVhKjiF/rY64lpp76ujZUcE/jERO9qyg==|Chương 390: CHƯƠNG 390: XÚC ĐỘNG TRỪNG PHẠT;1PY2cMyruYwDqj8hiBXImuWB/awcnNWXZ3aW/PnL7YtQaPcGFjzIQUCa29n7eYyM0/WfZhTBoDxouAK5hkgZz3jf5npMcbIEspwppHpWYphurt+bU3uQgjIviCptcdBX4ADUxWwFSzUlnWIJQgbo9x0HIto3gPYomE+oFMSz+f3c9C4W4Mu394AE3Q3TB1ISL88nPVX7mAOwv8hGjK4j+w==|Chương 391: CHƯƠNG 391: LỮ THIỂU NGƯNG Ý NGHĨ;kw79qimMZJVnxdu7jv6u4JdvE2bWZOhV1IH7DmTmKOBEzGlheZXSpayuTpNDBz/LyXmYfss53BmTY+q7axuiSqObV14XhSR2uMvkJDD8q7wYds6Au2fEMJC0Lle2KYfLAPWFTLzj7svivwsLLvfxca9rYrHmwjQkGuSCO/KPFT30IIbDgZnBqy3srtEOPCDj7bSaw8FlIyMon5tiXGNCfA==|Chương 392: CHƯƠNG 392: SINH Ý MỚI THIÊN VÀ KHÍ CHẤT MINH TINH;pmFPMuJqGf/jFRi6ooMtN7xMt/5NidBOe90dEcoYByEfnkMZ34cmr35Rj4OjJF+otkowvyFrkXmeKCdDD2tKGHraTwkpgI214Tv/OJZQA+wSJslJ/mf8N52w9AwzWKIGCBpg7HgvWSkwgBshbDRRzLWXoA0mGutr2XtN8+a7ksrDNQnEsQHIzu/Dyuq7YcwlLQUNQjjIfMXAuo+0spU7Jw==|Chương 393: CHƯƠNG 393: CHƠI THOÁT THOÁT DU HÍ;MgT/WiP0qmiNL++DMR/GkzGiC+0/GmWAHqNWnd27jIwREATtwG70pnUYrlhNGHeDAuFoH1nu+wrLWUDbCRBuDE8LW5kgnoJ4np8qAuZ1ct0QqMhv+a79DtfklsiiEkuxQi12iZOzkxl6FsNM1Zf4xzGvN3hVLdoXfX9MwlGPn5KFpQGxHmLopIXluyCxotL7LiJlXI5oFI5xmtZCA4NVwg==|Chương 394: CHƯƠNG 394: DÙNG KEM LY TRỪNG PHẠT;AVdUadU+8JVE6cYlraeEnjT8GNoxAYuMzjBYAmmyQHn/6hRWI3h5+KgX5Qb9qlJLJ22tcPhpd0nauRuGM3E/K5UiEEqxmAjf3qLphzyC37w1ULe4mPQ6lrUW2zEf+h1AYYc8PGsLV5ocwwgwkKIr3CpuOz+Ccke7pIyiqIqx992VbwOSmTeEk85fv0gKC1h46yF4Ew2ak9kVWDB8wbUFNw==|Chương 395: CHƯƠNG 395: BĂNG HỎA HAI TẦNG;uhxRoyIzE75awevVeUyRxwuEl8vxCLERjnSkF2DeT5eqCSgzQMPE7r4vG91hXi0hAhW2r/Kv9WEc/9likb804ig4jeB7UnPsfUjmhJ8h6BdmtCSWOjozFqZYvODfa+AfQdc0ncn3BzSqYTvWcTbluCPMgeqfHK2PA6W0FeJhZehOwROidIZmQt51ZDOMsSzFUXsCB3cFlbxAid80V2HLCQ==|Chương 396: CHƯƠNG 396: ĐƯA CHO TÍM BA BA LỄ VẬT;bfOei37jr+G95HF2STlKSoNwgDfo3wZP4fq/gEYk5ccaoc3PFNSjNrUMJLpj1F0U5gn6egWnflF8ww2SjgCcVDf2Pfg/cYbiKrpsElUhNhlZ0qfFpwJPWK5I8xcVh3SYZRZTApOldFyGvWkc+a+4XROT/Bq5fbIn4F9/PP2o/hpWaBQscp7/F93RtST8lLmqRIgqhIVR9M1T6NA7fS5H2w==|Chương 397: CHƯƠNG 397: CÔNG KHAI CHÂN TƯỚNG;LtV6E5TOQ1Kq4awBgg3Wnt2aBfIDcLHJqr7/T0Ji57ly92g2Un9Yt+HuF48cHuylzsYfmSo/7xBIAa0joodR13Zlykehe421+PAeVFq/F/y/BIuY+ckamCLvuQpji6P6BlUp3+jkeERI40UOiGPR7P6F9fSzkXeqbOq3byBTJD5+1mhwf7Ahicou1BZda+pywuuEsZZIxT0h9d9VUEC/RQ==|Chương 398: CHƯƠNG 398: HẠNH PHÚC LỰA CHỌN;Q7lyWRhXpsZpZK9B8z4my7wF4PloXLpcjVa+xAVf/sFgqNxcLY3SYqcka5cXYqxIWRn579Ug/IkOxQHzpVmyn9Dt9LW62FOuSoG28JIZ8LY3GG+lJuxKRh6jnXXkgo1YRQHYC+2pr64gBi6eAfaaK5KgfxdpePzY4k89JEZvm8XnxaQC5qrAd75XdKQRLQfnZ+92Q1GF+ZolmQpkYW3huw==|Chương 399: CHƯƠNG 399: BÃI CÁT LƯU MANH;HxyqXlIbDdRvJHZEDOCTH/ZpZuX7Ag0/ayw+jWopwZUUvPnRGfs8NNC+3Rq9wZrXJS+Of/F7jWL5IEtWmvZhn9vRC3BXr2IMW2zeOnha2GBDjzTEDEeOXRL0vS8kfnX8VBFFPs4CcaBbdN/7aZ7MGD3EQ/WrdbQYQm2+CMm/8c+Nx/aCZRdwe5MjK/ppSF+sCBEA+Pf2GiFKfTCWNlZkFg==|Chương 400: CHƯƠNG 400: DANH XỨNG VỚI THỰC BẠO LỰC NỮ;dcMVaFpJoTqnDgXo+aHWxaIvWqV3IIAzHK0FCteCWRx2TGTVCF2FBXG+XARf+QBVHHyJMW6f8fFfdzGMvENhboQUk9liABBY81Sovf5O+gVmmtKW55stN3aNWvXymIWAI/euom/UUmgn20rca5Dalv0AbocQabsjzrKFKYsC7mbZGEWSlQJHX/P2J47IDXZmmvP/icHzCnSMBaOlvJFvBA==|Chương 401: CHƯƠNG 401: NGHĨ CÁCH CỨU VIỆN NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU;pP5qmII9AMtsZXP0VtNJBB5T/Hk7z7S+jidJKkrpczCHER1JNoNnyD3tqe+ZY2DXFn4ul8VGgoAZzrBFw8GZnicQUKZpGZdiX7yybMJUQmOtK3MZnH9+AT0sgn8s95nqpD0bLVhko8gQ7u84tKeXwdKRfxNk8o1L+BTa+78DRGIyShyptgbPoBxz+x04E9vmQv625YEXMUSEcXitmXEswA==|Chương 402: CHƯƠNG 402: CHIA NHAU LÀM VIỆC;dmKeM6g5U0kXBRY8NgbnSCqtSV/tWWJDN2EqxBSpPIJfO5CwJL5JOeGu/n2SZndw68GcVvSEA4/185gSxD6LTT5YIldhs6Iuq6AdFBSTE5kwUxlB/nSK0bonw3NF7eG6PJxKpR0jqYuJrxdUhEJljFWutzO3ss9D1bZqopzYAzcD09jTJXhacDZc7VNwmQCT7BUbFWgL3zYodDYkBtOY2A==|Chương 403: CHƯƠNG 403: ẨN NÚP;pd/Pz4RUsjo0YOBVVFAfqG/3wT5ozz04+RIDhpJx2EEU1B03mDDO35CTrsGfqzYdXVvqV3NL2Yj8ltl2CggPDFMfYBNDy65Xl128kC0xtJo51ag/fmd7o9wTzh1oqLCISv5dTOJcN1xFc+1WULpkKbDY3EGvoR7co1hucPxYwKulYhpARbgX7DcP2k3G1wSMlC7GXmVmto+EeFDtJ1j86Q==|Chương 404: CHƯƠNG 404: HÓA TRANG LẪN LỘN;IEffkMt/TYVr5mNzJJNnzfBmNt5lmxqZ/W68KDbcos3H2i0XOIl7p+MxHV62/WecsCJtyJ+xI/U+Iq+i0csvdA6UrTRga9c+i4x3gmxVzVoELtmS/w90NtYBC2q2azVf0zAvsGNOBHLSomRFtSsOKy32rigjJfoC2FQPyTJMgIWEU49EcnYw4tUncU+mU7Rfxbml6kR8mi4aSu7LM5+jeQ==|Chương 405: CHƯƠNG 405: TIẾN VÀO SÁT THỦ ĐỊA LAO;BZNk+Dm4ja5qXL9xH/Cg5pBVFT0zLB47ZgfSWP0S632W2XEZhRQ0fvA62THzYkOTOgQSNwWNmJ2s4ci7Q4VrRFqydyZzQ52UUmyyyf5QeII8VtT17EzaFcQzfQGn0dIwCu3Z/qR0qHPgB+ZzYibPbldjfpMshwbIulFberL4uU4XjdbHtY4iRWRh52GvXA98BIhFrZm9TAM2GzW5QHbC3A==|Chương 406: CHƯƠNG 406: THIẾU NIÊN SÁT THỦ HUYẾT MUỖI;2svaR3JqBSQ6ILPesQamXLXUvQBZRVNc0ccWpGgmeMCmRW268TvE0+g5w4UkQqG7+YcHser+g8bPQSfDvBuh11Ud71f0nk7DGW/VgU0dXtGcHwRSQfF4itNDoSgrwXg/DsFpmR1Y3GZgkJjkpKTxKKe919mSD3tuPTL8SC7wig/Pg7jmm4i7uNIg7Emi7FivYJWXm7s8yW+nbTsIes+FUg==|Chương 407: CHƯƠNG 407: BẠO LỘ BỊ NHỐT;YUgdtUcyPdm8hY6YHzVN6DJtpS0G8sn8gqfS8WDjdDkqO6P+jDuKFFsP9KFCABeoRebV6A15gpZ/3bjq+AyvBLD4MbqfLpLAtJq4zB0TRZZFyAF3aXOA51ozBoXK4ALrc8tCWt4YHCnhxspJOBJnR32Yio6N0pl3lPRh9H/mGSgxHJ0pJ72YNIVFGcAXQPWFwNvAPOROSIwna3WIpYVpJA==|Chương 408: CHƯƠNG 408: BỊ NHỐT ĐỊA LAO;lcxAW9ieyw5EWJXNZjg0LKVg6jhAx9lwY20QfXPtB4i1bdyp6nVDmt0mUg7Rmt6fKZDNNkNXTms1NL8AprxAnHEiLxlS10aTBGZh8eiGFJNY7J9CQTCn9BkRx5/cRN/M8+RbbMDFQwEvmPHIJ2dObDx1quUeE441dZ8MVGnckVpy9LjGCu6LCF1QdQUCPI5J4+iu/csgjIdNnzTp7Pky8A==|Chương 409: CHƯƠNG 409: THẮNG LỢI TRỐN CHẾT;3OKB51Gq/Y0IQhfK0m3JihN+jA8b3VJWHiIgNDYjaCLsVaBx2XROkVFM4lv8Mm+7rrtfLwdcILRbxfvPlCKX5ZdYj1KQ1cRKMaVAR4K4rcw8INtugKINCdhYgPWdTjYlWMuWeK/1PmkStZ896C5g6cN5SoG6IE1Vj1e5hWePk4VYfHouiH7MizVrfTQJsclEty575PXnlBVTPmZWNmw/Gw==|Chương 410: CHƯƠNG 410: BỊ BỤNG ĐEN OAN UỔNG;DZmS94TlsCIxftjKG37r8gnjh1mbX9kLh4GHd6B7LDomPibejjeOKbxvH+pS8vEh+UJULbrjRq6euMWbiWFOZBrW3GCddFb0uMr6CpQ2CkF46qcanb++1fJ92BtSrcdEIhaVyiqdJEdTH45t9XBtFAneHvQmt1PhLGT4blVX17ZyAxtz2toIp+vcq6LYJJZcKwdI8NjPOKdHdqpAH7KL/Q==|Chương 411: CHƯƠNG 411: CHUYỆN XẤU VẤN ĐỀ;J9+q376debhcp5PXqHr9I5xlvLCPDfFBPksRXKJ3FCz7zr6kuopsUUCehEs2rJwWSXQMh3/+uLsimBGhsPqUTqQEY5sYy5HrLzGlYLqZgIZguT+ZjVxOGPSRuFvQfmQexZFkqcYRkZsLNNy/DRB6/2PEYPytcZ9CAE8Y9ben8qRWG6fz8DTKTzpE1ORgGJJRXJAQJ2e9tdliFUsisi7/UQ==|Chương 412: CHƯƠNG 412: SONG MUỘI BÍ MẬT;RDWu3d28yTa88gxbiu5wEADl3OPZjqjGrHLIdkuWUWiGcELwYXmuKz157TbMKrya6fRwFkaW2kSNKLFpTOX3MHXL/KG6rba+axMKkXDF1UXIKcNM2FV2VzOwRcMFU26+IXG6ueD8HweKb79nuioDEPgpMyI6uOfJblZzU9fJlTi6zGoh8ZNz7A05LFNnFgA27xV5G9hlF119B8Z71gyq8g==|Chương 413: CHƯƠNG 413: NỮ NHÂN MỸ THỂ VẤN ĐỀ;qzZ21fTD5TYg7Gplzt6u3Rj1Usl681UlojCVwnz33Rh8lRtU/MFoLk7oZ2epw0AQH0Ytglbzry3sGGVBCQDccnGdDUTLhgxSdhBX+BKSNa8G/IZVBdk0mV4fcwjrW0fNlJSKN7KBei7FHcSkLRQYloDDh+ctTSAExRipwWYG4DRDPizJ2rZuiNFZiikX/2On7l984aRsjQcty8Mv4IT8YQ==|Chương 414: CHƯƠNG 414: TỐNG KỲ CHI BỊ QUẤY RẦY TÌNH HUỐNG;ZZryVZKS2Z7lFqisOKoFZr62cHzj9QWg1Rg6I5yKwRm8mJThVy9Plrt95rrESVmK2ZbNSCJbmPiTVy5MMGECCnBX0t4mk1Bk4pAZDvqE6w0iPmgbiErZUw2ymFEIQwStHqSCc2sEckambJAV/xpH0jJPoKxtD3OCGnsumLizhwUBPY5eC59TcfDgobh97zHfxexFA7QZmCtB4pSb6yhzMA==|Chương 415: CHƯƠNG 415: NHƯ THẾ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG;k2AKvP/CXy/wkheqSl3uij87tVz4PqtIe/6+4gsqqBzSRIq955kCDM8S9P/dK11YestheAKEmPTiNJLzoByBuRup47ZlByskZ0jji02aw0xY+dWC0LJOqe7TI62Bcv1+nKVs7K5o5Ay+lzm7DPNJDwWeM8630GGKo1MX2bQdnY/2AVK0jsS3m7sYIdh0t2qzETK2RpxYr6SG3YEviwAzwg==|Chương 416: CHƯƠNG 416: MÁT XA LÀM MẪU;Tc8VT06c20y2sAwyNHuxINmojp8hYgaTcJZF3NKjlG5/a1vknez19fyJdaLiX2rvPc0AC6yHdYa+qQ4mpw/pB/sQsXLmphEWTklrAEBPl4mxFfvHyWxs9HEA8y/JPa7n4trVtWko5eHTYSpSGW6xO48P4lxikkj4j0D04ZitCvhHhiiN45g59swCl3f8ukuX/paOB16ePQuCl5E7iOv7tg==|Chương 417: CHƯƠNG 417: ĐẠI NỘI HOÀNG CUNG MÁT XA THỦ PHÁP;PlVZJ4hvX3lLrmTTIU2Kh7ak17CxutEFEGzrM+qyFA53hmpobsG6Ll8SVujh3dlp8mPnqf5YBDDaIB1TcHAYv3g9UBGdhIc0BoPVnix2FnupyiYHmx3gcJ608Fan0jhidy/f9gGjavUHKKKK+wqH+A26QcjBTb2BeH3rcwM24bnTFMWTiUpmn810WVPWePXGJWCRdNvV+JsndNdnrTE0Tg==|Chương 418: CHƯƠNG 418: LÃO ĐẦU TỬ MÁT XA TRUYỀN NHÂN;XpgXI4igVLiWllnY2edFtqLnygCL1z1xotnOmDhnhVV0JzReJdwXeE/sOQKfIfKRSFeVecdBWBggZVGdGHnYDHCozT62QVYixPVQGotX+BmY9VIi9644E+kfuy82D2Td/dfgL5O1WuVrPefscoTtuh/FQdWhtiAqwpm5o3/GQformhhBGux2FKIyAuBOTRN5u14lNCNqIBokO53tegI7ww==|Chương 419: CHƯƠNG 419: VĂN PHÒNG NHỮNG SỰ TÌNH KIA NHI;+WWpvnMzfZCuWglCrPHepiRiWjUNXu43Ux0qHV5eJQIcmgiBVbVoVeti4rvm6yGd9hGS+pX2f8it2DJ4TL82heCwzc2K05aSB4zWIgiows9wE4vH4J0kWNGjJI57dVPimlUEyy8pbNi7ztCK44A5NqrzLgeFf8kKuYLI7pYcduhUwrAkbWus9PxeHcGr4aka8R6BFpyHb8UUCWWYF8oImg==|Chương 420: CHƯƠNG 420: TRUYỀN THUYẾT DANH KHÍ;do5tSbS2ZzSWq/aHu83erzxGHG3578aECeJPYgANC//Is/8zv27iXGO+1Bo8jjBt2OyvZgMzRVsCok21awvbNWkeGmJIzjNhqsq9+oa+80fq+d8FYWQpn64Dqf6UvsjqNKh/OkuPb8owBpLy9L4nSqDQHkS7e0oVtizjJY3f6/7JJZjvmBQJLCEx45krIDYEFHiiNUrCBiNazSrmCQ1VOg==|Chương 421: CHƯƠNG 421: CÔNG BÌNH NHÌN LÉN;HExaGIdx1aJ+q09JpJ0wjYN9/eYgEl3GDaeUZFVYtvXVuJXNA/Wi3ZRVJAXAWdQQCJo9fAiNZC11gEifrTn/MNWXUveLnpjLqPoQ7V+w6ARdGA3P/zZUd5NqfaVg447FmCESpr7a52ZvO0VCCiv2NCPPg7Dz8mLe4IfhDPbTto8p8uDL+CYbjh33Vpyf8FrrxL255zo8AQs269YFJNaYBA==|Chương 422: CHƯƠNG 422: CẢN ĐƯỜNG CƯỚP SẮC;PhOQiSKQC34bbRxr2F2X+0DAVie8uzyw+KQ7DyVw7NgivRn2IsFRF/OQXCQ0G2b0aMkacCPJvACL4GY8CP23JFOJXW8pdKGJeKlgXN9epfu8Hwqisc3sismE9peZk6oSOFfA/i9V5xGgssnDxo2lNWbDLW8817SVIfIEiHoHm/MiEdtSgEG/MoJgbpna0kM4mqpqCYyK8c+QcrO20syp0Q==|Chương 423: CHƯƠNG 423: THẬT KHÔNG NAM NHÂN;N9a0tC11uilBdEkpiOCQTg1e4pg2w1J6bDNuu70YG7878pchNBJzhRCaglAL5S0ndRGJqpBWdTItNBDDRHRXBVpv2EC3R6FrO9hGaHYyWUy1bta1R4n0oGvVNI6Iesmj43uVZ0NgzSNvQ1tF8B6ZcPbqyWlFW2piYP2R+vh4J9mMtRYw7etXnyYynhh/NgLn5l+ZSvVhjN8Ea4/coiR1Ug==|Chương 424: CHƯƠNG 424: BỨC CUNG;QM1JLOywINRz6fcn4fNV72z2+Z+fZPsSwDtuThtlM1OiPS+abHFFXxQ8OmwGO8Se4FUMXbGcB4PV7vDNBiR1V3Vz8pnl+njQBHecNm4tW3cYSWevvXNO+Qna0vO6itdiXxBddpWbUEYSJJSIrxvq/Fhz5sFTR8YoTOm+HKIe9KZMiJtz7oGfdkpwDSOoDcKyKVtNAy8Hn0ZTnH0TWds5hw==|Chương 425: CHƯƠNG 425: ĐIÊN CUỒNG PHÁI ĐỐI;QMYqy27JJu1ER6trAbdsVeI+zHwf/0Ejreni7wtPWfdL71u7L5m6Jq/AcAqNj0C8Z9UPYR1m+IweiJaxKvqVzcBN32hOUR0VTk7r4iJYGF+SaV6BNbmeJPsaNWcG5kJCKhSVVw6vpkj0UKlNTq8lmNty73EwzdXIWuIhZYyG1oTNxdayILMc+nd+NSKvFKe39e7m7gaxqCGM6+/CPkOoCg==|Chương 426: CHƯƠNG 426: LẠI LÀM GIẢI DƯỢC;m9U4NjD/r42a17TlB7GJlYjDeHzj8QrEnEahONHpZfNs7VpvE05owECHcQa9aoFPdduoJk0tm+QlIjQtmUrcrHvJkmNXza34u+frcURwK53ycMWpRWx6aiJSSy0IHNz5+r5t2a7Nr0eJCs+w1Ke3dmRsKlNdlv5c4fyL1i01D7k1hAVbpOEETwrJ8152Th+VukGCNLDp93aLiskzGvL+Eg==|Chương 427: CHƯƠNG 427: CÔNG TY KHAI TRƯƠNG ĐIỂN LỄ;0E4ZDSBYG4IaydOpLZs8WUH2yXX/I+hBbsXZLSox/yUHDE3iFxkZhpEkS7lHwPdMVdWYTVN6RnARhXW95TN5b0aEJPpNLspHXPNBbWdEpGdPyIRj8sXXx0+N8MPM66P5gtCMqz7b2uCT8zbhLCoD5HUsy2nMympPPB6NuRK+1y0OiMtzu4ACLoUE4LdCb7Bo04HUlk/vsGKc4YoanGS8ng==|Chương 428: CHƯƠNG 428: KHẢ NGHI NỮ TỬ;z0LoefVW1uKZ1wCGtq4YavJMbkdS0Xe9MRIIJb09BjE5fLiS96DeKQ+ViKNqhnuPqeuRNOMXZYBu4KSoqQr5wk3eyVR6/JG5zpJWLR/HI7T9tIboeQc5QHJWV3Q6Qp5QS7bImGEebfteDQ4ipayKnmZNfIN+cmlx5P3bGFnKfy5eOLYfoIbOaMiFQWBx2wIu2m7cEHiSg0hAqVMs7w2hog==|Chương 429: CHƯƠNG 429: ĐÒI NỢ NGƯỜI;cf6VtYQePyNUt7HR5E8psB3J/XqXytWPd04/4OByaIGUzVNtEvZUr7hdulbE12vxifjYR3/UJ/zW/INeleA9MbRQHbgjCtBhW42v19cz5RHS/9Y2tF1/pZxzGlEHoWHAeSHXzyMPCYhX2wfGDEGYJ7GmMBelIE6iw2ev8Hxf74AILUGIxM8JgPuVSDT+SAVplCLx7jwLj8dJ62MGwbxGdA==|Chương 430: CHƯƠNG 430: ĐUỔI GIẾT VI CĂN;BE32FHO7ipVPuhWgIR++43PAiD2uS5W2TxwAO2YtLgc/WhPsnSXEkQROFcZrsHCB4Tnf8LQNIfkrfQF2WwOKXJXuq39gg/SKaqikUddT2ZpvZEZ/ndlRZyTQXeDmMqLry9mbNHHVPXpM2RfbsrTL+gOQhS2neagnllgrsyv1oScTqNWAq1WNavTtmH2ZY6f2FM/pw3QAAqp6wZITo1MLeQ==|Chương 431: CHƯƠNG 431: KHÁCH PHÒNG ÁM SÁT;2j2ALnXhgLzPQoxbtOAJk8TpXa7FBazkWAA3ksWD6ZnTMazNZR+B9cXBNXNY/Te+HZTyn2/gGcS/jNIVfsv0ghOlqZvRd31Zq9Xls7xQnJn7wxvu6GlBo7xaAdXHUvgHqoxmTsJ+KC083I5+9Lg97lI1JoYCG+LLD2LcK3WxT5LBcD1N4saXxrf7I/naZ9MsZFjr3vQToRtTH5XLDm2RNg==|Chương 432: CHƯƠNG 432: THÀNH CÔNG ĐÁNH CHẾT;wV7bDgrfwp5lWW4cVkFwZOdv/urHkBjxkO8gRIV/CSAhZx+rpwYZNQxfZS48zimLf5f7RUQc2xEosJULc0ldGecv+Lk05S1C0h+jKtkzrjatkwN5v0kjKzSCUMlIyGZPVVKrytHyScX0KSjZ1+U3XjW5kTWqjKSutX/zjF+dibQ+1at+JwQDDn54SO9cWmXa2elckWV5MCSntZA5M9u91A==|Chương 433: CHƯƠNG 433: DUNG NHẬP CÁI GIA ĐÌNH NÀY;BXxjnDmodM18d4K92znW8O9opdUgpw5xP7L2FfZwuGa0KB+tiHQloQx5TP0a5H39py9qMgLZo9oqc2+pPi94EbdlT6Trmp2szDaop5/ssz/p/4KQJP82MOTRB6900sITTfUzpzod8I+EhCtPIf9+9ba/GiAVHRdpyycQcUTScutl0fbHOKS7OfobN+5rlSV/2sPq7SoEqBXjXSUHzIU8JQ==|Chương 434: CHƯƠNG 434: HÁCH BĂNG BIẾN HÓA;q0Rxf4UwrgWOEegObQCY0V4WUNcCPWWU3pfgQiC7QQ32SRnIOSfqcxlxyCTKhiMQhSeoWAfJjDimhafxXW/aJzor+tTmmB5hRRc7sElT7UG1bQqrZw629NfOojOPjYVNusGD1aMwF9LXp+Pf5xtmuZKhQXEi9q5s3umfHGdACBAIyTK77UvWsiC/VS+gDZlO5v2BqLfklakDndrH/9xmsg==|Chương 435: CHƯƠNG 435: PHÍ HOÀI BẢN THÂN MÌNH NỮ BẠN TRÊN MẠNG;9H4ca5d/V25lKKsFlyXNszQFTUau+dbr6kK4wmU02FZg0DTxQTiPUdGAU94TdZDcOcSdv/Clodk3gkhwDG3L6pM3qYefzq9MMy55wm1vjcMjFOxRhvjnhDXLacday638pTRpNc2e4bgFQJh/WAiKsAFjzs+e8SA8msqu7KNn7pqBL6WZrpWBiARgsFTlh7jnL2mU8A5tg4PRtkVvPu1i5A==|Chương 436: CHƯƠNG 436: QUÁ VÙNG MẪN CẢM TỚI PHIỀN NÃO;/lVq7vOj6upBxN9q0nw+bUzwwsfwm7DQfysz3RUZMH+k01o/moyfdHtyJJYr/R3agpulxfbUCctlUGtzJIQj3vmKN/0EWHn3eyLHBiAzIADABD8dbjdI5CV/kve8/RERABjcpDqgxOgocXKXbxs4msqKCTcUfbGs9Gbsh1Sqx8bEuIW/cjPkOxWZoJW0NI6pdfBV4ljmdJSbuAoByoJ4Kg==|Chương 437: CHƯƠNG 437: LÀ LÃO CÔNG LÀM MAI MỐI;ceo5UpUYUtETBeGWVkQ0WeGFeR9j18p6x/SJTSUxKs2yO3gd9G4/lTk8l1jaSKq/oJoizjwe4dVmobca1EL1ktiNAdqsxzzMQqO7TJZ0OIRljee0s41CxUGQbPRLEcpXJEwV95uKBnB32X7XRzLWV9ObW2EwqJ14XFRK0klFpmcuyet6GCQAFEaD13Y9KCNKAaKkHiUk7pUu8MKjok21nA==|Chương 438: CHƯƠNG 438: GIẢI KHAI TÂM KẾT;u/govLFEm8iVEK+In9fO5pzV2Fgm1poTJ4gBb+SiZgXt1UJKMLYXyN5ztDoATD6eVYTpabIly4NwPdT5FxidGAxCT5566TU5LWtGoW1EwA6TNaB2gKcVD+xOBltUD7Tr+uil3lBLCK6XJq0KOF8MP+mqOHKrB6n8uOS9lKoSeb9cyLtdeA7/CXQujL6oxpZOHQJZKfCaQmQHvK6xr9x/7g==|Chương 439: CHƯƠNG 439: THƯỜNG TỒN LÝ TRÍ;Bt8PHfofeuvEFMzP28rCT6+jondy7Zp+lUkpPrCcRX0BZoBOODeX+WE1Fe9GDy3j0CQwqsL/EH2qPU71INaKG9bp8v9GUOhOfRhLntC+5zLCISnFvsYQacHr3zFQusSh3OviFplUASaNHGNUv3Y/LeY7iPMYYw4zeJFyqgyVlaD8zxm5PUZxREK650TWoKJ5hS83MAge9uVik2kI57/Zlw==|Chương 440: CHƯƠNG 440: LẠI THÊM MỘT CÁI;BjF1Al4z4mgwWgOg9VRS79ERAC2ca0znh+36dwYBfpwSXmUw7Ncp1zrkjN32E4n8TrzdmcU2rg41SVHWfS0QPekNZGQvHIGYBBW1gxXdicUrX3cSIyLczMpEDxfYGzx9iMfJUziPdPeh2pRgsADJdmOAS81PkdX/cTlz9A4gMH2QGpg8g94qW4fIcW5cSR7I8T7iy+oK3Vdjl7huUJcDdA==|Chương 441: CHƯƠNG 441: CAO THỦ ĐỘT KÍCH;pUNVtm0UMbAFw0Vkn2aVsKPlvsz0ReUdu+f1tCTSlcK6mhCneq4bnM55P4vrGNMmzqGnuopU1qALW66SH2XgCINcueEjZey+EjphHLW098LtitzfxKe0OVFVaZ+8OTtiWOjKXVw8Jjv535U6dT2MzHsv/etd/kHR15OIQCBd8a5A5kHrVvKYiMuIeqXv9oEUplC5UIg70RBRlQUI+47ciA==|Chương 442: CHƯƠNG 442: CHẤP PHÁP TRƯỞNG LÃO ĐỘT TẬP;RFjiUCDAdXWGiq2alL3RWwrwTl+tdPWqjQH7P9Myoew0MEfYU3Gn6nIvmUnMADi4gbRlWSH9wtGB0mwIKe4/ZUxZMWLwdtNPutq35yTBNdUfVBSoPQ3gJyMKIshtH+XdZrpAk/ABewiSAYRWA3i/O6LA31pbJOR3L4LTqa3ijghwH65Quyz/cHIfhhEBjV2V61R0L9qHG4D/DZW4Ntp1mw==|Chương 443: CHƯƠNG 443: THÂN THẾ;PXbKHimIMaIozshDqLKBTWKF0rjN0GIXeOW2S9CTqco/mwqYpZDOQfg6hFkDoAx/T07aUzfvCIz0LTxT/+k1rdppVZ1jePPA+m7APEXipBNvAHouAIGqz0A3xdD+FPuYGBSTwvZ1t9PzPk0U55CJXg5do79cKgesSaBVQc+lfn5ErnX/auRsXit6dcbeJLHc2I/Xanw4i/opVTtZJz1ydA==|Chương 444: CHƯƠNG 444: MANG KỸ TỘI KHÁC;NELi0x0r+jfKvG795gp9JgWRoOPILE3x7DO+u6ikPUl4UrhzCaoONSkwSAVwXsznA4EbBMi2iodAapZobozSnrML+JVprxhV/jVq1/Gir7OD8ZGg5imz7rGK1LVmtuVbZ1bTxRlYRkGBNOBg/fG6d5iyHkpOg92dIaF4cqaD7BDeip7TKhZQdnFpGzP39aCSC7mm5w3Pyr6pQ62VFygVrA==|Chương 445: CHƯƠNG 445: CAO THỦ BẤT ĐẮC DĨ;vSAIsM0vc9TYFdsvo/X1ugQJfmOees7qrWizERN4TC2pmSd4+v3zvgCitrQX0+fVlYEe3codXQ4QSj4pjMFh2eUK9e101OuYndW8hligz4vskD7gR9mZYjeoS5k8Q/T6eN/AjhUageYhHhCEqAVfahDsQaYZvV4pbOmqAKgedL1hDz1yNMdeQvF0pLde6HyvOd4tCANTxZr6sfylg26P/A==|Chương 446: CHƯƠNG 446: CÔNG KÍCH TRƯỚC BĂN KHOĂN;QHkKnKgQvDGtQhfDLvAp7vvOY1PVgqU1dgIYmi/Z+pTaqwCFnzp1BhjAoIyhdpk0gjNBYmP9Hqcg//CAzFV0KgoxxbBoorWgU07cpIbdwuuUkkAkSyhh4c6tcTMZh9h57bfbKsZg52NwEwUHhi5XqHu+rZbEwwuLE9jsUcxxAokkESHgTtv/ria9PmQ3TSeVet0qdp3GyHKZpUUVmCaUIw==|Chương 447: CHƯƠNG 447: LÂM NÔN NÓNG NƯỚC TỚI CHÂN MỚI NHẢY;8kMP+E8Arey5XRTv0d1fDpltGcmmnoQZnXRHhwRZpU8Bzk9TPY3ogwWFRzLBDA9XQf9xgOw2UIBlM9IFrn+q+lacSqWSh0NEfSwCXc+chcu3TJCZju9g8+hLUNw8ONfWDG4FvcMuQTZdsQdboqVbnAWgd46gY5AliZIK4DSu+A32sRy92NvsVajXSAsJAx/OhNgRa7L+tyi44zbuEhOKKA==|Chương 448: CHƯƠNG 448: TU LUYỆN THIÊN MỤC THẦN CÔNG;BbkIsZ0A16bvFXiskO/MzKJcQbdrZ0DDENIWdVPsjV9N6VV2QshK3IvR7/uoT4r+Kt8fsjlrnEVIgtwnDtRxnCcLGyEBBWHAnZTIh/MWlPkI4ow6Q1ysYSOakMB7LpYPJu/u5nGAhXK1oBJJynJ27GAyXdWtHegD5JXv9t3Nlvj2xAx9mkpkrPvuM1IkXEP5baWcWtRm4IvpAcINrfIw9w==|Chương 449: CHƯƠNG 449: THIÊN LA ĐỊA VÕNG;rGOTnHQ/y09vdJrKY+5Ge5v+hzrKRzFORrDaQXwxYjuRVEE0BjXkSxEvnxvADnZ2XUOO/9y7btyChBzYjMWB/7PuprcGM8GmXQ83yyfqrrbaaI3WnHyjzy8VcrLTwa18fwed6AC200YUjJ3bmYuwcACAo1DpnzpkiuvFGhvv+hAxxhV/hQFab3vz5VN2nJVWOtfZHB/2L9IjJypmakn0NA==|Chương 450: CHƯƠNG 450: CHẾT OAN ĐEN CON DƠI;nJMtSAHgv/o9O2ncxau2UG5dMESAuO0Ic6fQ6MEe3Ml9VK4cMY+KOkAC/dk84UTSluwAT4F5YIk4vaVZ6s1N0z5E5CS+BNhPjBjSPi1B0fBXpdIgU3YFz0wG3KhLXaVDa9Q1UvnQAg0BW2mk5auAFCob7UYBwwLO6/PrxelPMYqPwiMyujgx3u9RYorTVYk/zLnMseMj7t0f66UWKSR9Hg==|Chương 451: CHƯƠNG 451: VÂY GIẾT HUYẾT HỔ;m81RnRFbpytXrBZzgf+GRtdi9fMZyHxry981tnBEH6PtXtrZwO0rs2N/LTtkNgxdiJRS07MFehFfJ79XfNGZaA8obCxwlXy5kmDDFX3+WqZy/HbesJLRE3TVTtTDO+Z1SjqJXwPcjpfeyhc0cGfcVp2ick18zy5raeh7mHwLjn2hxR1krYw2wSeUgYo60Ir9hC28d7fdyaVwFf/0WFZYwA==|Chương 452: CHƯƠNG 452: TRỐN ĐI LUYỆN CÔNG;7plwg0HJ2Mb+ZiX+BNKVbTpfE3ctz3hjyzJu5BbMryw1qZNbhUyXrXmt4fJK05rV5VqkQQHgIBi52XERKIvTqXJv/Zlks91gDrzlHb3cB98nNs9q1eu2OT3Fgyo1wcsBBBMzO5ZI1H0IiwbDKNLojBQuaCNOg2xfQYnNuWH04aoZeSnnP+2Cf3l0321Cvi6UtuyTc8C8nRE8h6EE4ph5dg==|Chương 453: CHƯƠNG 453: NGẮN NGỦI CHIA LÌA;c3PHW4KORLnznQRxE2JQnFNNRJ6pPCSDe4ry9Yur+A4ZtuAAF/2kFWlqVO5Df6+Q0PnYhtnUt8uDqkKOrvsYZxsA1I7m5slYmfAJj/6wtUEBbt2c2PNtmUpz2En9nBaC6GuDh8Ldq1n6KEgYk5ysJlVewB8CmJLEpQ8jONCaeaP2xqHUG8XuGtVw9QQUCAmHveX8yk/XgSHxSminSzeZrg==|Chương 454: CHƯƠNG 454: ĐẠI KHAI SÁT GIỚI;ou1ANQhuWxdqPGfjJhVKh69os46SHGtdQScc2qXOnND3NBEBjynOFLKoHZcOMVvJpTBl2aTw6Ogg57c4yqkb8GSeF8MhgbHzcrv8MpOhs/HSaxDA4JRDN7KtGNcjMF0iHeaR1bzesqSBeWYh0bL4eZeavK59AQbAORoVyFCTRuS3jFckYkFYBCe59YSVgHtczd3MUYUicExbYsL5i4jDyg==|Chương 455: CHƯƠNG 455: SĂN BẮN SÁT THỦ;67FrGGqOv7OgSc8gA49zqdvBWrgrRsM7Z+YdcRGRT7fpyU2Es+WcpV/WWhgUHxNcJ1ipOEr/6IOniFWBIUkB9Ff1/y4DLdQqn1EAmEIvv28lNZLdQqWLiaB0e9B9CqFwJ4JufagbZvsyzv9i9iansh8oKLTIY014rNs/edrmuPul3XZe2fLnwog1BGX0k9YsAihv98Yi4kMpihP5Njc6CQ==|Chương 456: CHƯƠNG 456: QUY TỨC THẦN CÔNG;gp45QY+oCINaps7UxtR8JjIr/yvzftqvXNlEtl4WuoqkYe7JmdNDKj4nYXQvUKxxkEZ/+YlJgptgTbt7y0A99anSbofNfR6p4j8Agg8k9BkVX51NaopBG2NqF3Obo/iFE0AqveMktmt+e/xgPgOa1ykn6M+b0LFxccoKI0RUYbKeH2pPJgj6dxzSdwr8ioYd9ajDUuc1nRtmNzCEWwh1Yw==|Chương 457: CHƯƠNG 457: THÔ BẠO ĐỐI ĐÃI;XDecKhYjHEE9ud6vTBG04vdzie6KQMnm/mS0vtKcZy5nu+Rmyqldn/drQ+PkPwa7/FSIeEHITyP+G30xEi3oJLy0hUesmorizGKVoz7RaL9Ef9SX8zwJ/9e8Ui3rDC+fiOyKBzibwhZhXi3pMIgmijBX48o1Tde3pXCcYTU/kqBliMW5M506sxs/eC/+QUHNzh9lX60B5HRTxilde3e6Ig==|Chương 458: CHƯƠNG 458: TRUNG QUỐC TÌNH NHÂN;b6gAJqEMFHw0ZEaTYibVK9hiPWwx9kYym52UCUsg/3tL+fvjG/9tPSutXz+WMgDkCO0kOlRFDfZ0E7Dfoc6rY/XSMONTmuwuGjHverEM1dDIvTO57RBJlAx++WpLNGuk9LXNVLCmbxgPY//p3IyQisEMhL6dKZXHY9903ayASekA2XWlUMX2WQvahLPZkzlXFKz0t+YrzSKKUhIOnvDeFw==|Chương 459: CHƯƠNG 459: TAO NGỘ ĐẦU ĐƯỜNG LƯU MANH;KxR5CRU5mi+l4oSDdbUICauMju1axk0FzErUyrpCvuX6FyOwczIUUGa/9/V1pKhme32wfJhco0vwJZiSwJkt0VHIpk34tkTq9MY4d/4YZBtMKZ4rbrYudiX2mrrmKUjYFlAzUJ0H+XbE6h/bfEVtz6dz6SSk2bj3mEXz/1cKVvIc0gdcfIte/KaXpvxeEzU4Aptkr9zn788IMyPmMrw2kw==|Chương 460: CHƯƠNG 460: NGHĨ CÁCH CỨU VIỆN LAI NHÂN NHI;omnx6IAQMsadYsuOpGSq1qqOOeMM1nSFy46mtQK4OIKhFTQ9OJCl+6sezZ6TuWxuKBYCYb2aP2PZ+m/Rv295lpidn5xbRLXgvyZiDyaQGDddTbW7aKeH+qdYzTynFjWhrm/Di4mL2E2+I1Rgrq4ErzQjjWpnNrxsE6arot4wxKzNQNI3njR1NXJZUmG3UxULO3WZHWMGjkUvDRlVpmku8w==|Chương 461: CHƯƠNG 461: ĐAU NHỨC HẠ SÁT THỦ;YN3VYsQ9/u2z8OCgDl34+sF/yfHUNMGRZ/sLIUqF7I9OersgAIufAunRy96vrrmCXjF0DvMzLWBs71cXOjCO5GeBvoeMpZEOvOJjAGCsS2E1EAA8uXKWZuvoid/zsYTzLcq4c08/bWWblQ03oLmsLNCbpF7D1e3ixbI0YzDZXgsbrEUB3J3eiSuUpkMaPxLx9z4STPDw/uEvMSPzpgOrmQ==|Chương 462: CHƯƠNG 462: T QUẦN ÁO VŨ;HneTFcVRPmlQ8hTWH50Xw0m4ahsPcvKg6rh0w2P8ZVxgCFD63QMzDC8/m9aS62aVJOmz7FBoQLsiEBq3rTRyorP3OFp3HmXdOR/RyKzRMFVXZPR41Avwx1MQfbms8kYE1JIjwhAo6vOmstV+yFv0hWmN/2UDMmY3qdq+JEXPTG6KfvPAED4i/6Jlk8ot8Gw/2uZgbMWlgytYyLgHRn/Gkw==|Chương 463: CHƯƠNG 463: LÔ ĐỈNH;jNEetKQIqqu9NvT3qieWmqqX+3hdTiyzv5xb7bfV7h5inAan3zsnNgTwb3qZ33vZ47kgJVid4PSEQx1rYOqCHHD7wdcoWBYJhaIvIxKbmNY6F6dY72JvwsQj95XhvNQF1rqXoTIVf/MXfKRumK+BN5qt7WTgWbDHwjsHJCEXIo2Qffm+auKlLBZeiPEoR7S2gG38vDCkT4UWKMFeCAH+nw==|Chương 464: CHƯƠNG 464: ĐẠI CÔNG CÁO THÀNH;1l8OieluCko5w1SH5aib5Cra9+sMkBHiTSIsWRBZPtec+G7A7AklZkavbYqmYSxcuiLYmKNkIKLijjkSxJzpy/1t+f6huqgQbRCGRGei2bnmldA1AnqhVUWDff3NsrS7u1Y3Fur6rS66WS1dnFGXO/MQDPXdfIyYGqOgeN/vsLOK6lfA9k/YQGRn1tW8M6LmUngW1HofkpiFYEZN9iArSw==|Chương 465: CHƯƠNG 465: ĐẠI KẾT CỤC;TwXHw3vbjGE8ohtOgdbPlXIL8UptKes9cEvt2IKhoFnXMc9t0fodCN/TOGkHyy6YtKv1BjcxbvL+YDSUWynvqImEWtH0Fbx0sN5xP6//TMbIPnEMzEqSPwK+9gT7PmbDz+cFZy5e/Fq321ZGVmlVCCWeQW9kLVuiKfuI6ojo+I90VFuH0lGMwhkkjUljelLVobqTFOBz8prsRSTLuNOlqg==|https://truyenyy.com/truyen/vo-ta-la-hoa-khoi-canh-sat/
Từ khóa tìm kiếm : Vợ Ta Là Hoa Khôi Cảnh Sát prc, Vợ Ta Là Hoa Khôi Cảnh Sát full, Vợ Ta Là Hoa Khôi Cảnh Sát ebook, Vợ Ta Là Hoa Khôi Cảnh Sát download, Vợ Ta Là Hoa Khôi Cảnh Sát kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

HTML20