KK Truyện: Vu Thần Kỷ prc, full

All labels

2019-04-20

Vu Thần Kỷ

Khi những thứ ở quá khứ trở thành truyền thuyết Khi truyền thuyết trở thành những câu chuyện thần thoại Khi những câu chuyện thần thoại dần bị lãng quên Khi tất cả bị cát bụi thời gian lướt qua xóa nhòa... Danh tự của chúng ta, những mẩu chuyện của chúng ta, chúng vẫn được lưu truyền trong dòng sông
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 1903]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : Phong Nguyệt Lâu - TruyenFull
(bản dịch - full - 1902)

Khi những thứ ở quá khứ trở thành truyền thuyết

Khi truyền thuyết trở thành những câu chuyện thần thoại

Khi những câu chuyện thần thoại dần bị lãng quên

Khi tất cả bị cát bụi thời gian lướt qua xóa nhòa...

Danh tự của chúng ta, những mẩu chuyện của chúng ta, chúng vẫn được lưu truyền trong dòng sông năm tháng.

Giống như mặt trời trên xa tít tắm, vĩnh viễn chiếu rọi đại địa, mãi mãi không tắt.

Hãy luôn nhớ, từng có một đám người như thế, bọn họ luôn ngẩng đầu đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa, không bao giờ chịu quỳ gối hay lùi bước trước bất cứ ai.

Tay nắm sấm sét, chân đạp long xà, quyền phá đại địa, chưởng vỡ tinh nguyệt! Bọn họ chính là tổ tiên của chúng ta, là những người có cùng chung dòng máu, cùng chung huyết thống với chúng ta. Họ, được xưng là Vu, khi phá vỡ thời không thoát phá vũ trụ được gọi là Vu Thần!
Chương 1-1: Tiết tử;9JmleVgAUxEkYST2bbdPjHYCmp0uxAtfuHPp8MKIVKrbyHbsjTOciWIHoRsxNSx4hX3IRd4YMVzVARXaaz7oLgChSERYYn+OKhUcqATJQrNCg4y8+nZdpc2riq/GHkVlupQn0mesGlfcRKmXxXdUhQgaTprcanEanAeEF34cwfc=|Chương 1-2: Thợ săn;amHmpK+cbAPqfvE1YSVXESg+EtdXG4k8Z4RTSUEIIQy22+roWhnvYMqqhdF35hoR+0IuxBizQgtHrq7zpx+1veITYr/Nkq6UhOXJZ2qRlYO/Ap2H0vH6QRVWy//7BahkZy6ct+oFLHuudDH28tFjfona+FfxhMEWgN6e0KP1bXA=|Chương 2: Ác ý;Bjv7n7knrQfr4lntBHxRiMlr9OMkupL7QNNcvOYtg0dyMUGbPEzXwR4PKRv8MiG9rbaOYDhS96qXTRQLr2n1RtpDl1/p4koVGfl1t9a5Z5OUF7fp0zLTKekEP4AuPjgs4M4Vv44XcqJ6VYkMme3U8svrSCLES4IbXjwHyIdoyVs=|Chương 3: Hẹn đấu;abaxAR/XP9Y3moAUfmHBtubbFunfhR3gntFGIBrh5vKBQneGz+aSUJ0E5kKDR6cYHFQv7U9hJxrzADc615QwToIGdiPmqUpTL5oCayIQlmNLa3LuQ92L1a7xdLRQRCuw7qI9wyGja2Ye2S3iMLbBmaFMRoI3tQH1TxUroqN3GXQ=|Chương 4: Giao dịch;Q2lcHcWtW1ei5IdgN2/hH6EEf53fzFqcF0gYwIF4EyqaDXMG8N3bk+QVfeQOoDuQvWYxfMznEYoTuwb33Ell2x8IWOk0BJkbpx4JFpUfDIyc7bWA/YeY8gVEPE+uTohWETwrE0netwwzcer00vAJimddTfld04lw0ESHcUpcSC4=|Chương 5: Thu hoạch;dzytj+wPKjsb/ejy28/wu+hIx7xCYhQcsXR5YcQAx4GhRf7OQiZCTVoTa/5kp6eXITGiiCfKRmnuJHcOS0X/oEY7kCbZt2TAjT4moibjjzS372kXVD4y6V9snpxAiyNHcU5L8xQUx5MXPk8EcUZjZcUKq+rZKuVSHmkfvOqLIKw=|Chương 6: Cha mẹ;kWtsAJooyhGh2oBSpPvjJrIDIVAvZvCUuoeJK67RL0QWMrrUKYG7W4wt5hrdAamITBT+x9wX2IGl534NmVI856Abxgto4wdc6hSc1JiBtRGT4j/xZYKs0BXkGMFYtC3x8Efm8zu+K2SoMaiScksbiPqind8Etm5OWkxRrcoKonE=|Chương 7: Khiêu chiến;yrUo6xtt3w8T8NhMvrvj98DozPYOBFd8PDWT0YAIXzoW8RbuLUBvQf6D4wgDhP1ncEc0QmhJnmczXm7f3BkxYd6E66n6BjWufUrTNxl0zMng/3Fdp/MV2IaW+5RAVPmMdJ1kka1nDklzsSq9O1yPZ0fG3EFwRVYop9vi3xK4qqg=|Chương 8: Dị tộc;8FRnTFEgStYxmAfPnfbSS2w41nczvawA68d4gYOhUscSm+OkuejZTy9q345TUBhEs5fF/jmDwTsXveOzPQoD+Iol01pY8aDA43w7hjx+YAEB4yaYfWs+EN1FoNe8P9EcSGFZDLpqo0mSUz29/IlzksWaqSmHEZB3aW4vRwmd8Fs=|Chương 9: Tính kế;n7tmsqhEq9TeBQyX7l+urOrEuaeGkcq+YDztAmf8sBSI+9k0bQrKBiXbbMKs/+Rf7c7kzL+fwlyqF2TUns7f/BOn5mRcFdnRsIu8O9fP0WKYp4J7Oj0zxAhCMBiiq70BOn0z61YA544EXVyooR6ckLFs8fCZghHp9y1T4QI9R8w=|Chương 10: Cường sát;cdrQcptby2xtQiy95QhoSMVW3U2KZ7DdokevuTLc1SYfPNfj7Ms1FB9lodaIlY+0mG5BtmjkF0qmXX1g0TxVppXxUWwgRUVXOfSC1PWhhWlHo62giq0q+eJmOuL0Ji+yHZge1tR7vh0zN6ci9Qkqqn1qT7A5CPOsYDIrVqqTQOU=|Chương 11: Giá họa;aeRpLrmu38u9MxlsuFE4UNjIjVWGThtu40Hmij+XphdR1rswrtdt7KHuy4rOvBUiyMxgmj456xlKC2dwL4xbrW8MTcL4F8UFWvAUMcN5m2cfCClx0XRuBgUs2Ra2fAKUxZAcLBK08qq1p/ToPUWZ7Uay0SbL9prrjW4P8AEG0H0=|Chương 12: Xem xét;9tZIFfInA1gI1K9wDSkkWIBHAhBvnI4y3vOfAtiRBP5fEI4papDCnB4nRYcrZyVZlNfQSg1nZVJjZOwKudFVSOzdqOp92xE602T/CGxWOzCR5idghwfzomNj/GJBoPJyrEOKeciZpAYgDbbsnkJkeCixzwmxO9DjzkHtc2Ljizk=|Chương 13: Kinh sợ;fb1Srm38e2O9nLMBNt6lt99/9G9Km5OgPRRt5uFtnRQmJ7zdSDt58ZG7OhGX9JIil2xVZOYCXGwKBVjr5754YIJTH/AozwdjG1gGilVRVidYU33ehA6+2WhcMXbwTkKU8dpBzteLpHPzVHV0+hvSn+lnFhI2mepmL8fwx/WGZms=|Chương 14: Chính nhật;5C94KR6RCzUfHZR73KfETZC+0PwFVc/2zgDSjd9cEerAU7UsWSs1gSLJamJlvmsjeRglTkAmuglupwyMtS487VXDiDH0y/Cc3PoI3OkAWyd6Yk/yYeLvjEkVsws9D15oZYijgpo3Rp/wKy0yWD8be8+tD8VB9YZUx9oEgo5sGeQ=|Chương 15: Tế tổ;Wzwsq47WhY6WJPqBEDMfyR9z/bLbqy1yjJmhj/qxcO5YYzcP4iXVQ1gHzQ8lhYvHT9U0nevKLbFm3rI9EwoYs+RbS2QbI7ZknW3GZqNqTd47vYKsVgZNVa35Ulz/slGY9tAr+RIsfzYGyoLyWfVfC1quoLCvG2F+i2C76cMzw0E=|Chương 16: Huyết mạch;eouUvhW0dzQF9nhsHKCzkMTC1VqglzklBPyJMvJlwccn6URzfg10dsTjN/23egHeQ2FbbOlJwghyUEQsciVZW27O2Bm1E72MCKScmopw89b8wOwxbZs5tEDfO5+0fTABZTYMUiJtSOl32RCGdfjP+D2QVcYJpMZdWayNyT67yPo=|Chương 17: Đại vu;PqdzeiNYu2xURbDzV5Hpmjz9kReeDQQP4OzkN0RtU6tkPSdLYxEpgvQfMqWbCXENGOhHbzkkWq4ABBl0S+/FypYL8Xm+Xg/p12dYxq/Fr+G3aMGzPndkQ48npK5TCxjFM5M67SKx9vcaO77qc+X1tcR6XpX8IZGB8UVtS4vf9eI=|Chương 18: Bạo lực;4wcgHqdoSmjmtalJOB5I5Exws2yTYbMH69ehTtVSf3cf/xFn2ssX25wko30cELE/gHmZRvhbZMM29Px7ezBe5aKpHZfFUfm4l6jrqL8knx6GODhp/BzEsMGNAsnYjm5QH05sMBQHJMoGpA/P1cSENpTy9rvQf0VJ7n/dfjAwLwc=|Chương 19: Vu bảo;SXnInszWiGLdwM1H5dB0CkOACkDdNrHU6TuHPQz98H3LQIiD2P+wmOp/Uvm/JEiEXv9K+s9nwvNXMkx8UGtBGAFjz1znG3HWOtIaauR005h6f0g0k4Gqyts6IYiIKjIQajp1KdnZ71XuueDFu8VFICiorIypMTukqdicsF2SH04=|Chương 20: Ương ngạnh;typ5V7HUG4VvaeorrGyD7zIUu1WMrF96YW/fQYWx6sr45wOMZYVbfyHMcM4pat5Nrc20bJK8fpar26hjThbqHCulibvqFek7q0g1LnjmrR/VFfLCAwHSmpBtrjKBVyYEUPtLkKArCwm7aFQII+oJbiTJJsxHrBLDp7mP4jZboBw=|Chương 21: Kẻ địch;m+efbbX03E+X0QwsQOm0MPaDBDhTwY9cUFIeJ7lqldJStOxRk+4/0SBHIAxSfZkRPZnzNLNk89b+4laoxvZlkCyB/D5SLKheYo/ZXD4MULArxRREHMhbV+8qwPndgwvcsBHtqF4j8lvF010V0CmE4Ow7lROdpPT/e9fThtw27kw=|Chương 22: Khương tuyết;XsuR0wQquwlT7JiCbVSMPldhHF21ZgQFPsn9f5bmVA1uipevHYDXAUbMVU1QCI7eI3WhKOei53jXkILYmRVQLsg9uCQXBLJ89BAiWqc/wwAf26nluOeZUSNPLKXtnAXOrH7bBCjp7C5OfQeRL0iuJytJpkujUv/fZ8yHsvWzUnM=|Chương 23: Âm mưu;uv5uRMvj37B7Zc4hS6luoZmnagmNorTAqNFlCqVw+fw7gxy3xG5pbi10Jcp04Wlze07dO7nB4fIkKq/p0Dm6Lfi5D87lk4c9tNKe/MmP+olJQ2X1DctI9+j6/YKjLE1ITH/hXWV3J53VRZ+Q1dr/mJwvL2gPz/nX32HEuadU4GA=|Chương 24: Khế ước;sxGNOj+ZnYToxiAe/K7vDvzZhjziTyciNd0hTuYmUEFEnCpz+X660d+BPXMBerxOXeuAMSZaRcijhSWpUpqJ6E5dKQlNLjJBgdJfoyAvbWGRTJrv2+Z+544LtNDY29KusxQGWrg0YngvcsRW5V/LQi+dx0NMB61SGZIhOfBLHO4=|Chương 25: Tin tức;Tc7uP32sEAGYSX3WvtchAQe9j17BxyWZiWqwtLvrFnJsZKEOQlXvFRJDqvmqJFRTx/q8wv/TULquo/BvZZxE0gEDQs3oYRQPc5I9AlUSb50QWPerlHEW+EuEgFfw2ObQXtIsKfjleXbtssMFozhMfSdMjQM+LGhli8riHajSUT8=|Chương 26: Phục kích;FxjPrGVZcBmKqbID720Z7WEH5gZetiDyMORFiXeNLMEUIcQ7cIbItPmUDD3GtNOrQ2aQqULKQNrKQDqmNgR+CwkfaYuN0PhCLjf/b19+m30Aw9SH3Ju0dr6ZTbFLc8p7ViHBxd2wNwz8+l6YLoL4TPdBbz3Mkgs+4KZiJMGnUG4=|Chương 27: Hắc thủy;yY9min+TeLn+/+HCpk+ILWYJBdC27XUIWNU+fWGCnfM5RZVItlLEQ44oKQAFyCJBcE6BFPvXXqdm3B01yIypExLG4/YgNjfBndEhA7Dj5l4kUT5uFJsp1kLkR8zEM3yg7JvGt5MTOUm8sz4/HwsVuo5AKimYqIzuEyy9b3MVyL4=|Chương 28: Sung quân;9un9zhP5TTdIUFunnDYsAoKPSRA2Xi88gmQigCeGZqujosFMHpP03JPjljWPb0jiG5sOgfTnYKL39v3FCrBYdTYMQNShVdDd98MPkz4GTGkLqS0OPYwCvwe1UBLjL7ut3HhDAoWNmC1xWU4nJsiX7f88z0qWOUpYB7FX228UCMM=|Chương 29: Thanh di;7ZWsGq83Z5HgCFIKS011/sS7UMH5vS/v/1geLdpZZpaSrX78DkXx3nX4YJiSnnjHwoT1qV/L0mS+7PEup0lYr7zLI03l9SqLhpAzSMTJXG3Vag5Herpwm+4wc5fTFN55wWUdRmrYPOHlMV0V8RTGflvDIJNS55HopXBzTxANEAk=|Chương 30: Ngất;/ll7TlHqP5J+VGCw6doYqG+/SocGR+YPPRlEk8bvZ6LicXAgLH6uA2zb4eMDL+Fk7KM/LybGuMg5aPFZ9avz10+YHktnFFXz212uGk5MkdJ7uoEulu6kBknF8ZY3+8IbH/EAgpOCUuxRntVYWOsqerAYVrXE7Wa7TNuM4wGI+rY=|Chương 31: Thức tỉnh;hLao9wiJxbQS2oEzidn5X4MbQiecK0gdtcuLzUjIIUjMo4r2MgTQu2WXPjMdGdoZ8jHM7Yj0STb1oHVWjv8MT/ce3beGI8s+wBb/1LjWGEuNUgHheywb2e3pEaH5tGcP+nP8tFpetO3s0T+14B3WQlPBodSZ5zeqmsD4qTa4224=|Chương 32: Khê cốc;cPiZEGyAupCVplFZJsG6NAYbvy452cKeDjVha4C3b35cRK7mTrQ+0q9nNHNeFEDdECRIgEIi7gttlc3D1JXe544fKz1IHnbwLqVSmGS3JcmKol2rISE1ido4yUTS5ve69AFRd8UpZUFaezxMrHZ1ddAq8uO8HuFWOx6KMwRHVmg=|Chương 33: Dã man;lc5g0HyZv7pOflhhRMbmPpz1miV1s/YkbmUlUEaSusKNsVf5WwT78VaVqhy/dMuGkk//xx8PIkK3N7faRmgfDKFfUIHCqZd1mpXA23BaHrZcRWTdD5C8sguadVdWlIEuU2zaI2tseBF9gR0Tea1hgsIxokVmv4JUqd5pJzo9GB8=|Chương 34: Bốn mắt;jBfi7VKDpCiJ+fhB6Heri5pTk8WxfIzbqW3em99tIOBBXMmmmTBmEWjnCjgijGNbMWadvcy27QDY4EMuAdTFW8CMa7U2xvme+cNRnY7cC4JvWmoaYxOlLhVKZxU7FDwY9xE1XQ38KN5PT05MdYmKk9xIDNXmVYALF/IwbS3vLvU=|Chương 35: Vô giải;mHsqhMiFVhr4dOVIDXmB8gw7VtQsZNxAyxZbeWrBWzP6hYnDTCry68h+KIEYSw+oPb49Qv0kAjVWtAqINp7urL7EwJkQPkn7iAYMlgH1LXHAqfQWDIInX5R/4LlGwc5RZEqCwrzS6FCM38x6TNT6SiBdP7SF04PRyo1Q9RkN/pI=|Chương 36: Nguy cơ;pZNPdaXXDuuc03jwK2zx5DvjSFwMKR3uPz3hya1olMmO5+hkjnbvT3ZYy4Mi6GbWH2NRPHzECIjeK6jRSwkWbe8YzEybst0+1k8d3ZSIURo2d3rN64UwgHlHCrMJovXdg+ww+/1aLKNUDhj5oylwUXN4QB/EQbbfQ89m06ksKtI=|Chương 37: Con rối;L0JLrlQqedxTqGlcKH1WxAGZF3LNlc5xRg1arpgUmIK/4PE9fXgAWJAAyNVZuVM3CrOc8r2yte6BRfOrAfoXWwGInploAKQ0UkOHY1BWa/cYMsxqtfXy1jmE+nNnuXLExJhgF3SbAuUDEvijFhfO5M7QLcNGHvxHJy1DGhHY0X4=|Chương 38: Nghịch tập;1iLI20qceR73rajYfyE6MSuBUfGdbv1VMONq3BZoVKEhgZpxkOQcyvS7DVxofmQVzR33YqlGyTzDX1fq+wkaa1o1PRhWT104kqqCr+vlhu026tuoPgVvTz7srs8pivqhX1uAIz6wTUfcioO6EkppEfx4wQQOnMdwnmihXmHF1+U=|Chương 39: Giằng co;N3LRQLqRjHLjKC2R8xHauKBIbNqkKRS/wYa6ziHgD0Lww8pNKUBKwnyEmzsiNcatq2Pca0+2XUaPyzmL+VaseKpnTPCY0mxzM/+rA92/CZpDxY0xCtsYwhE9dRCEJUdSwkChgWLRhe30zKd12BFuX98ZGJKGNxZJGQt5amkrjXM=|Chương 40: Phóng thích;F0uUC5Y+lM6g7yMlch4vxXJ7oRSDLQDXTihnJGYW7M7195WuMr3x9Da6jCcxCJLeXI+88mx/DgfYhA2vtrCUIi3fdLBUupAVl7Qw4M6a2Vv4AqaS5LRLQdRAgrynteJDg0lojVYYZt/9fCu/CKBhtQoXPLTeVaoLtJ3k8fgOeZE=|Chương 41: Cấu kết;IdjitCuBpSNdOUg6y5XBf0sqCuPTquCFJd9Y/miDAPLheiyaepB93zC+R2JmoK2LzlilQ3lOaBasDUlk1C6sfuX3dZnfgCKkeELMS7GUuI/svaVt3r2j0DQq4256B6msyARHa33kI4qicdBh84BxjBiAbbnQE1GNum5Y3g5gay8=|Chương 42: Ứng sách;7s6Fk2jdkFp0xpmNdWGe826qspSy6FPT4/zihvMIqvluF+pruxruFK6HOE1JzbtRCrqxPdXTu1xnaKH76F1OJNWCd184Q7p8BBxLkaa/QEiVUvE9VIsK/Pv/GE8UP1ak5piQNf7neBuulMcs1bMvUmJQgSefSUEFpxNLt01L7qU=|Chương 43: Thư kích;/mARsLCzGRwdwNxoqDYKelyv4UjmexXELgGYHK4+Jg1L4D62jY6uw1i5iE9oiUvy4XkdSd8WANyabzqT68V/mdMUrjp4ot+8D5O0bk5vfahGROeueZ4MehScBnvFtqfAN1Wr8R7NGC745l5oa539igC6TrA0Z7RrRCMhjDmJ2gI=|Chương 44: Thống sát;ahaN6saw10FQQkjGtUR6xBahe/3AIGAfFs65FNbrVzhWxfDHSyH35pl87ioWhl8wz2MF2NWBdXyarW/wHjiV6NsdxQreglSOWF5HBgAK1hlYOo2bcuqQBTzerK/CMKKpKQGu4/uPv5DFeNQ37diz67pKEXbQPDI9cP+1aik3CvQ=|Chương 45: Bức bách;SKBhQ38PHIbX2sU45tUsm/0aOdlYi0ZRgTju0b+LWZalQUvFhZObsRfqWYGDDHmtqiQuXKlj47LaGCzvKk8jg5kJ+VnRhN7ZLl9wPwztQ2e7bb6CrN7jmt4JMi93/UAogxgvZ6FUIkMbZyVjB0qnJlO+PWCLJ0GZ88qk2VU2g28=|Chương 46: Tiểu tỏa;1C0l6tanfsfOTFsjpSB0U+PI/t2zlM0u9mg3BXGWQ/6X9CvDQSkaWxQ9MkN7Bu2pa09dpc+Gwix3Zk2uVaBH7ZWkyKK1blGZyMcxj+MN8FFbLNIx95b6+DBKGM1TDhys+Pe04QSq4OWHNzdsHuuS/Iju3fYy/tptBZ8wszYgTeY=|Chương 47: Tán loạn;sXfqB1qdZSC+FbOyfF2mFuslplBtDr4JxNNr7CLACraOsCbab96MiZfOeG0BXK2JQdTB+wkNbN9uv0Z/n82n7bbUZ42GRFfVbZqXchADeZAZylQ+923qn8BykhZHc0muNLxTdmP6JwBmrR54tn3te52EuChjubVw6dFhIHLLz1M=|Chương 48: Khiển trách;j7fLUEG6tzjBUbipL1NYizYEOw08x8AMVaP9GeNQ03Qx9OqO9npGBRTj7uZrCF9oa+c/5oQtsxLYzJagqfhTWl3m4kORDEee9xT5/j1vtoi1ITdyz4icLGl+oFXZlotj1FWhLNPCzRj4gMW9p/i9E7g4+JECiyCBL+s9b4Rog6E=|Chương 49: Khảo vấn;5JMogs9FcYs2BS/RdQl+aU3U8kKUAWotf0sCgCC+9UzM6aftLblHekqx/Gsx4Ym9s7XUnGz8rGkWlkJEsDWM2P78N8aAFi7pnPNYo4i/TCZpzp+Uv6TWuuYmLQfTlZ/lcnRmvRnFVZBWgAeEQ2nlDzunacFxaV0yabYstcZv/d0=|Chương 50: Dư âm;eINlLoO1Mfrm4qERciEDWAnnG99qA0/n08DysKEKk25HtgBosPHpXUolM0WS3RqwDx6FrqkKnGw/+e6gECr7gFlH8js0BD2dh+BOfHlMq3aa5ffu+fHZhwJFouzBd0PApSxJqX4xsrSMqAe0FXfH5M1zxHXxsD9SfhOtjlfwz3c=|Chương 51: Cấu kết;oxYOvX386r5I734rzxH1JkevIChSJad/IkLCRLRBuPNhnWnHv3KTaF5vA/jgWNgyPcLrYGMuKXOB8ULA91v0g2ibE/kpm1B07/qf1W/TSbVqg4SF0fojdq4zmi88FHENJ4lq5UA66CHoL2BPfNvkdngc6KDEoiNnlr5ZZUtTGfg=|Chương 52: Sơ ngộ;fET6j+6LNywbLD0zZyjg3xbwrCK4x3DONPe9lsfHJ3R+47n1fTLR9llxzbreE9o3fCUr26t8BDVLFWIcJ6sIn8/DFlPkQ9Q65AZcH1okuqT+4OdjHnLIIm0dMFWZXmFxBnPKuwr7Nn50uhE0XKcAUWtZ0UyXJsrIQjiKTXi+fvQ=|Chương 53: A bảo;cR8M4uMfLXFb2yRn9hAUC+pnn02XZgCSFeEbSotxzQkBluFOveCYSXTxlR3HPkn/LJtQy3CK5Ov+NI/ofRwertyZ7WS31xtOdzQ2uynvnTFOzLw+mX1oeziFCYUbQxfz3bFaavT+sTG/c9uA9dj/owMtJR3Txr2/xR2d8jjw92o=|Chương 54: Tặng dược;BI0XuoN6CpZZt9m3snMSEMFES+4JYkl9KqIG9iiF4MJFyWgFrW7FNssj/GtwBBPWYHC81Mv6FEfGKGeOQ1J4/iJBEIzR5hdbYNiT8Y9pGG9DnElE6xGmSnb+OqCfoPNd0ViztFEAg8CL1wLZuMojKG/lH2sEsM91nIzWJ4yDAXg=|Chương 55: Đan dược;lAs3PXIFG2qcFqy+/t5oWa/+8Zp1WZiHvgUEPytF5Y77KQ6d6Obvk0uJkJn+0Z68WfNFJTBxm/6xjV7rk99UQmBnwv3kss9PBLtdySzWh3R3ulg57hHlVecmyljzdafUpWz6U9+Mtc86yQIglDlZGwfBpMcs1YqRQMg5+2kqNIs=|Chương 56: Thức tỉnh;NgwHdS8SmeOm6Mh59VKyTKnVSscPv+rSl4GYdT315J/v7wEvLispKrLUPpFdcS0O4AujeXCXuZpfX4RVbQizY74zh9LEQu/K9h0YepbiWG+vKSYat/EQjhh1QMLb9TLQlwbyz/2/zveAAx2kUtZMWzHYjIFnf40oQiXQXH4qU/o=|Chương 57: Gặp được;VDCZw9nACchIPnXLsjbjqGOGl/3FfBdbEuILlkno+NHsbX88XncgJ8+i+Sjx94WEEP3cH3A/eVf09CmsD7DLytA2fQKTHccUsbTIQoQp8CbXI8MgCu3OApH3aZvmgURXVTzjxz1qt4aWFO/yJEhvDg+y0IP30j8xfotq6tHfuGw=|Chương 58: Phá kế;cYypctk5LNFyMoAH726UJUXH//hPYDj7//nfYj1qd9/p+F8GvGynkFgkOFzhdSFzU0X7pf2qjKS61SSHRDHewUJLHgE8IKlk1ahKUqthlIy8krbfcYuYa0LSTDAoPGLNGxCsVIdOOE/w5mqYbcELruzveKL0UNWHn+9/qNy1DkA=|Chương 59: Cầu viện;WHoVlMGFIHGItIVIZ1vFkkhRWBZpUB5v8HRwmGH/84QuG9pIJuOiRToCpfGRCfrUZsVFYsntNLQ7M3XQVl5f1zvSazQ6PQXF3KKticBZrkbcuPuRXS92JqYPatB/xxTHtPPTs4EJjVXgqG/nMjVrrU2uM/Vc16tWVxb/gAM0gmU=|Chương 60: Viện binh;JFdGgDRd2zqxydV4XCgTu5X6FO3Z6159sbz3KqzvAHl/PpfOWwISt5BDHX9OnaVqVTfLsMptxlGC7e3zFgXRN+hUmdjQUgQLPyuoXHgfFld/Q+EQ95C52GEoNIXvIMIfBLOzSGVQvpL1UnplB5zt/VrVOxmwFhIxMwZdTr/aq+o=|Chương 61: Dã hỏa;rAU3Ex2wjz4EX8HYULNG6R+8z4PYDpH3sdjYL6ZH0Sv8IjUQ5edUjcIuUL2qXUul3u3mzgtFO67MRrTLRFYF3cc9YaSHu5LC+jqoH5xZQnUJdJnwgUjXllr9YMwEw693kCFBQWuavU13KT1y04iCdEn70LXL1zrHOTSu83jiXUw=|Chương 62: Bao vây;T8+BZLdrJ6ZrDZk058poe/iCWkdlN9gCm7pinz74IQK2Z2zYDPD7IS8oYmk5xrL5Q5ZIVDafuNIyWv7lA3XNNusXNQP9E8JJqPssuwM0tDecaS1TTTrP2kIiMmtvWcfpYBr3tYc8LCwG1OQosCO9ZEMIOjNvFkhRhtpqx6Sms0g=|Chương 63: Liên quân;hRNuj+q8oqYmwwx3DLfKCTnzxR86m/2rPrXJzHNb2CLPicmD5T9kQF6/5V/Q0qcJ4m0Gy4k0jPZ9I0/Rn2DgxANkU/Rriy0WBzwEhiSD6/DJueE3/qQnO6CB0QCce5cRfspK/yU0OF4UAgCIJSLHq8L1XM1L+H/KiAiDmL823MI=|Chương 64: Gọi hồn;YkrO2RHJDh3FjcETgw8D9ae0pQvxy9sdd9R0osX6dKGRLGERZ25RORtj0JN1CKilW+btwdcvytMgY29zHUb8LMXH57R8JUfPBLJySwVRbg7jI4uX00Fe21VTWZVOJkiEY+iDpp4yIwjenobhs3IEP1qgps9TWA32hcJZRyNUH0U=|Chương 65: Tựu kế;IyJ3NGIImSYkxT1r3jrr9mplS65+AeLHTAPGBM83Y4b/cjmD8P9BVEMZgPIriW0ABeF+H092H0orlsY/5kED6DcKtjckQN3GVagnTl9lLhVX1fOYHl0sm1b/dlKiagP66NOno1AZDRCeKbYJ/Y2Dh7cLFcMKmRAGtCWj3xh6iUI=|Chương 66: Trọng kích;PaIarMbi33c2W8zRI8OUkIXs6I7lK5V3C7P3F1grkBOTX339JKyNY6MLDUt8lIXqLnuQ8UQnZa+TmHqr9jcb9pcIlZ/GoDXPmjkG3A4MThd7QlrR4mo53w8f3PQsh0T2lc+PUSp5PywpQj3q/DmSMoGfPlw2naNElAC9TMG2JW0=|Chương 67: Cạm bẫy;5HaOsvR+zl39e0e53uVXXZeRzDpuDuGL6KT6tlBRkBpEKYlhBFCt8qlnLyVZ+kdhCCky+IXKtKU4ETOwwgyNNIM5/sLEDUeDYjmXfQlXkiIw7GaQBupxn60O/2n40WGQa5q65661u1xAROoQv39FNdbrjjUh6ag5I0IUA8kYe1c=|Chương 68: Dung tuyết;bfdHMauYOPtRZ0bGANRL2u0Ce9/g8ydfFISktNMDsmJgEtRKS/ZByb8yXXixoGSj3ddevc2tofFev3Eo/CL0cbt6ogiQ7zKum+21vBKOX+v3cW9uW27sfloDt8k7Fo60hHoOnWs2Q5xkPJ0gR+Uwiaj2EXKRyz7qvZBxMdE49JE=|Chương 69: Tàn sát;vInJkbRG0ah+jv9bz5x76ioKK9V4MMCihAK3gdqlpgrPzLks2dqpXVBx0TSYsI7XFkWbS14mOnJr0QkUcJ6c9TK+pLwdE2IGczXYusexMjG7L8y8cMF8Bozs6Aq0C+LW6s9XzV/ej9F8d6LYTOzc/M3YhZx39fEEOWFNsmM01sE=|Chương 70: Trừng mắt;Lg+72sYMM6OmC2U33TkZHXQVYs0DCLVI52quk37pTnu2OeV9jmov1P9P76DOrfXU2LvcBnLJJ4OhTS/kHkjcy5ymqDXE1kInWGBkFZ1fiVQq3W8Y0zyuwDpfKLv2ZigZxIzBqyJUOBg+gSBBAuYbDjRdgz/Jh42Qb0+6/Q49iLg=|Chương 71: Áp chế;+0xOKAwrZMBVKzlNVzkvlj91Ca7IjseHglyoT8rbbur/y1jOXgqsAr/Uiq+b6fcGDU8NAPaM4HqUHtQU8j7GVEfZ541ADXtaT3z3neR8SJv1YzK75t7xkXB+gqc/ZR2dgIy02Zim2+A9TrlYN/davZynw67mbYVl8pn1At05y1o=|Chương 72: Sô cẩu;wctyC+wPv7ZLzCPi17uehWw5K1Wif7UFaQWyxDCuh0/u9SOR2mdWvz1ivv394qtuzg45voh8RkHdTTZYFq5tHmoG9Yg7+Mu46dlk09PDkdLMWnWHsAIfwZcxflZegU9yjGYRZsxN/Sh5piicyrswt2Jw+pG9TglGTR77/0Gd/5g=|Chương 73: Hiến tế;g4l3vIgf9aTyvDbj2cwt3cygjluC54BmEUbxWMqQVQOJw1ROSSUHKhlTWAhpEAnlgx1MEdkqFXlou/1CS4Ps6WLcKnie8c0CkxDugsTx8VtbhyTiFwsk26MVzX9Qz/p+aNBy58hFG4qgBKQNWHijpkH88aJWu++kRPAiSJjEQQA=|Chương 74: Huyết mạch;XgMsOaknIJoPWAL0BI7qBRM5qMrp8xnpC/mMQj5gz2CVI4UBqDhQtuNGknC37hk4bKP/knkxatUJjylpiUsurXucgkEImNPOjgOR5k/+eBPhIdzOE2ofxOMtHXsLpBzFjtlgpSDMGXuL05CTPvIBzuG7oVzGCjFzcOUGicsFVXY=|Chương 75: Huynh đệ;tTtKY4Q1wPMhT9jY6G5ThxmI42yL/oSncxD3iE3we0LsN3xTeFIN9c0KbVBKpa9qZCX+47gpZdzaWocn0ljZTkmtnAebBquxT3mupnopgHfUg1TenfD7tUUymS39VnXSd9SxTtEY9Er929ArjS2wsQbeMdVO1oPiL4+XbfM+Rcg=|Chương 76: Đạo lý;+1EQrIeUpEWyAT9lcefOrRmZpUDOh4xJjAuESZa9h/b3/6e/WwA3PUZfcr4FzZ24fq6SJQpmSRNbrC64wHn4Dr1WRpAWNzzNl6z/Y+TDNLOULkEoFQiy3CsI/QmalWRLc3osBHbgGO9HGpqRfDA5uo6xWv7f8Jkbc/1PZ17wSo4=|Chương 77: Tài sản riêng;JBI/akAdDthHbxA6sTV69esIY0qKUmwqZNNqXA2AKtkDHfPGq3kztM4DD3tIMqrBrvLfeeFaAnzXMK/81EWThjiCjEEoDzgDXdVW8hAPEbh6Wfk2ZSvtaRJ0YVSd8TvYYDV+eazb0sSWd9ybJjCQUJWyJj3rA3sQd+4zEXuP9fA=|Chương 78: Gia nghiệp;9XHjpWRPnazkQsT0i5XF0S7XTsC/TWlzaaAizo3F76NxGWsbH3hzbdUEvVv4/RQw8KdxaW+er+mfY5l8hdhdolhlReUIsEzlj4ttRfQ90raNGnyegK0oLpwYcWvSLy5gMk7iIr9W8bHy3mn6axPbqWg2tpSpXd4rZHRjH17Jql8=|Chương 79: Mùa mưa;Sx0DpZ0WHq+OEs+zmX5NapIlZtGgNNDP1LR9mb20kNFBMv1/gNU6M61UmT04F5o+8TU33uVGA+yLqbf5a28ohEDI1QHBULl/WK8T/AuITbu8cGbnVxxN226q85GmcHdMRnNamPPF4rTDpAoqkxeItHwPRbZiIBiOe3Iy5kBW+5A=|Chương 80: Hành cung;CXzAj1VARm1xR1XApG37Wg7V9ZghrXUA8Y3lIrWYpipt4/DEfGdARzHOVOgn07U1vg2eeEQ+tsZKD8Fr2OyJbSRyMJ217/tnVleo/PvleTUz9t0RR3+vkimqm5ajw0ysAarAvHUiUg2iign/UjrZGXF04gULz5h0P/OM26CLnoA=|Chương 81: Man man;yTQO3IkhXqJFwvR8E1KEzgvQgMLeT+449zM31WWBlNVCkAAaZSm/Gkti84PObLOoAO2tyeTXShaOsALRN8PrU+BKeAl2piWkC99sapSP20pBXDUBNkbMsuYm8/IbReo+HwzH9rwg82OQe3i/jO3ZkEc763xIC2ft4sYFT4Y0e2A=|Chương 82: Cận vệ;zzU7wy1PMONsKpKKlTKkMKds1QPA7p3dZ7zxctRL6IA/dvwhN4fqhMuWD156MWg5jDj7SPSk94chwce5gkktlI1Zcqk6X9cojsWyM9dssexoUh3FMufkkio/d3LbNIHpcFa1ux4fkyVUw0cn3+9iOhPf6GijthpezMHkdiA7ums=|Chương 83: Cậy mạnh;K+b5/OhYfygmIv6sisPvVmqmw+XHptCSq8hAzv4hqHIg3h1yeHl7m/TNdczfrNm3uO2Jv2d4+HIwDrt+yydZgCH5YPDZfkorytkoeXfK74enjFZhVAIycyj3QU2l9zt+EMzG6CiirBFKu2upBPAgiN6Vh2EZ4ZAw79EIcmyRv5o=|Chương 84: Không phải con người;l+XYxdjWeCM3XalcibhKylIQrpigvT86XVeX/YugUcf4U067aWTYtLWbQ3QRDuoo6/6KsId7PMU8mvo50pDD0OFMw2FV4XqHdEDcbYeD4gNLfuzBWiQJRxWkUwCbzjymkebXwhu99aqFeTaTsQKFuiYWqX5ANlbtG65aRyNuxQ4=|Chương 85: Địa nhũ;Dz7CwEXDIxzBGYv3DxmoqSsSXqbk7xqLlP+XKFe8sguM5TMyJEC8nUyOzMOCYTe949UlQVvuDzdMOo6RNh7wEo7ZuS7JgDHG9TugjSInlYmHLxnVH4ieYohYJSIzK/zuPb7zwI+t6jVcwpCpHfZHwxeeHkDoArBKFg3yWkHT+dE=|Chương 86: Thối thể;ygV/cMlyZByQsxE/DmTDrYZCrtYI2WrcaSsla2wIPT8CeQovBWQwqegh1TtQseipJz4euQg2/c39ZD45hxE0FRFe5VnCyYlC5zOUx2Si4B7OQmC4lTFj94FfUe8+W3ldFDIZws+jM1LdORoofTuxFNhcpq40KSDpX0urqrRc9Fc=|Chương 87: Điên cuồng;THBSKEbCOy6BiE+UMb+plEPuwJWvB9zSDs7P5KlMZiL/HgitKr96zCYlE8XhdrFqIStcM4mMaa5PtxdUioAvDBNPb1qu84TrlR0cg84LKsiBmIGhzDzSbc6Q60xh4ZN6JjdyZ/dCzyTezGluWsde8nskFK3wSajbssxIBsGJ448=|Chương 88: Chạy trốn;AwXHosixOpbUsMvySLN3u9LC1ScN9LEfrJvk7eG4EICCVDHQBVLXokWS5NMZrBrwY15g8lA+pGQgaDLpmSHSG4olvlj+YZsXak6ZKtSWKki9heNZHNdx26u+Xd5t1DQJJpZ14obyxW/6wNbimuuR0m7Vry+7rpctybkYnYHl5Jo=|Chương 89: Huyết nguyệt;1Y9gh/sjNi25U9zAcd4JV8k0Oqd3KlXkXSXpiuDVHPGG8RX9TuF4haQVIan9pBoHYgS0j06jUPKWxptA2MGe+GQkkVoqo9eYNJNCITMS2O24SKExQ+8CsAhCF9jq8Ps+WEN/iDUAW7x6e1qGVwi6/MksgD3RiQClbTM7X6+0ITw=|Chương 90: Khai thiên;SxFXANKEatkKr4f+gbap8hEBhNYh/ScjpKeG+Z9G3CYv7TnalzjLe47Rd/1NkWKS7OX1s8NVv3eVKHoThYDi/YMKzVH/PEztqq9DXRzz1Zgw1+DN3RoduUYP/B2FRfZqWD2H3yYccf6GW9lXufn3SRWU+FNdpDQwuIjSDzqONPc=|Chương 91: Đào vong;HKwYfVZ7HExcbWAFBF6MC/qRIIDPNh2o+CbMXMU4Vpx9kw0XpMwZFhpyEzr7agPXEM5dCfHXuLso9TMRE9SlFCCJ5pqQ8cOLWSs9uRSyQIdKKcHC+u+Hx3K3ulKWNek7sq73g38CpX803rzD7gxdZT/X+/qxXfbO0XXImz7+xQ4=|Chương 92: Thương thế;Ieud3RJ8aue8eVNPaCjWzdo3666I/Wo20K6eFxKUz8nH0VNaxer5T2/LSZW0GVI2449JSzXq5pGYAj9MWPJs+TjGPdo7bY3Mgn3fTe/iyKJlS+KtbBqFdQUhU4vsWxkOsLfqdMeCjuJlxWPt7C7iP6hUjqXQfjdPEYKymigAD+Q=|Chương 93: Đào sát;lE1Ztfhk2iaNgNi6BuW9eLFuayRQcmhY5wljqZJzvqK7794xlrqlOVH7Gi1RxyYt9D1tr2DdkH7f42AM8J02tgCZ+nIMJ3l3zPx7rfoU9GwLjEl1cHxYhhh/gAy1v7aS4TPk30GOOkVdecTHTT/CVucAdAuC+cI2cjAARafQpRk=|Chương 94: Bác sát;cot4gvt5IkTYc8dy72dFEswYgGmEg8XiTx31Egxyde3ThK+3C/cXx+AyKqdoYdU/bxlyS9BuQ5K/37jXw09qAiwEf0GVtZ4ZYRxXGGt9u1tth+6+UIVVhuLtQZxzqjxBCHg2gvOW6YMBQveOVzeNujA6xswicpYYhcGEJTyjpU0=|Chương 95: Sát quỷ;iJiAdRPmJt2MD8HxhL0oHR1PmETBSq1wnw/2Yyyvrptr/V3wCgdjnJlOtT/gpdiGOzGJjnJ36Bv4AGGFQde4/gLCU8y/g2RwfmdIBYDcpMaw/dHQTxEuItnl6LTj5eyHFIpRdwxRfVnE9u6Hu2CD12VyPvsDRg9D7YZ3WUSCu6A=|Chương 96: Sơ sát;8aPHFjeJMSPNbGqCkOccbIQqdB0sPhTG09D5RoYfjepaNMOBcFJN+yo+qnuua3d88Lk7GvlLZ1iv6Y7aA1NLhnxpUdgHZurh4y/Y7DR0kNh+o4q3kI+gbSrKeKFypMQvy/AQVoVWvISRB9VHm5qojJL3LGP95FXdMC7Q6UsMQwI=|Chương 97: Khốn cảnh;kPEzOj1CivlHOZHa7heSvIFCdlkRjGZusFKLvG4GfdqeJnoz/fR17wLQ0r+XFeSn+/HqCbcKIZ0s+LLRlNBseJ/qQX1sVMYl7Rl2AqP64Jh6vn75PHMWm+mq6lPezVDoor3qX2PjLIVqKREKo554/NW6kE4y+/+MZQM1fQXb0Y0=|Chương 98: Đế mộ;GOevlP4Rt5dRacHDuh4JWSMgvHHnudfkd5PqARO5tNS/7U2EZ+U9BNY8iIDb8si3GjGqnfLAWjZIHvb0KfvQa0tTSlpDyugY/z6zN4R/hKoSkFi2Kbs35woA61JHtlbQh2Rpyf0qZ1FhXI1zJjCxEy7ffcnsnw3JCH2Up78AM3U=|Chương 99: Toái dao;dMiS1HDMnDIvA2ARCGcb7qtujZfqE7bERd85oJ8YMCsZOJydjayzuREqg5B/NpsuyMpBrlLnNr48dZoEMQEddKzOUS3zx2driXVkrRVUzpXiLf/8ywHvynqxH9eXeeP/OdaCh+SZf0Kmf7wzLu/Qzbssm5oaYuAUk1QtZFgkdJk=|Chương 100: Đại thúc;HaNe3cu8qAMv/LyWVbK1ZfX+of1Pe5IVcS6a6kVYm4nJofE/lC1zSCKO5t1/5wWAbvDuQRS8cJMnelV5jintGEf42pcHBI4YqS+1FdFF4UcnLuybIbmJBzmlWNDsVH0V8BdFKyx6wZ4nVFmyheIza3aMmMvtVz+YnvT7JQIOzOU=|Chương 101: Văn mệnh;Ox4nnx813uwxqcNYaXf80fD3PXgOh0rgDpW0Wgkq4rBsfSZBTQh5zHHymxbqs9eB2Ol/E/7iWHf422eF9T9qA9ZGcptAeFRWlp8ktfiADqB0NfVL6xl1i1WonmX3b9esUn1saSBWEzCqyEXG/wJLvxlrwM2DaEZEs0Rwh4eoK1c=|Chương 102: Trở về;narvb137uhUpSdXzs2zARHEHqBhnlb5lKNlzNOGojoC0MIedXT7nfJUBk6qHL51IAESApBQGFK0qC7G98TkM6EB/IMKLwyDbvca3XIR/kX7FRkcEYi28oieoKJ3+glqo91+0Qy+Z2fAou4ooeLhdvS3HeTc26BXjEuuSZlGfVhs=|Chương 103: Đan kiếp;DdvcmXYGYdX9xr+V6XKoYFSBLZHDviuNFnD5Uuoj1WtW2+geTRvtPAqV0sHUMavdpTtc7OnwB2FP+jmhT4NTtxsJEo7TXxzU8QSjPCZwLA/d8xU1fs3fGQVmqj5GX+LVH1/Xct+QtZI+BfjNfAMGBFM8LbCfdZLpO7vk2c9MyBo=|Chương 104: Kinh văn;8vK/zSkUSbh76C6qYzCncVyqC+0eKh/FFD1IcJvWurlxaWrpQACHsp4f61GG9v5PZJGOlvrIVyU6c35NBi0VGOgc7Bb1okL3HAys9tD0rxOcUvAjQBxqsFnfwfd5ErnGr6nphGP8/hpJkKH7Fq6k/+UYLVEVnVYIxGyX8CVwOxI=|Chương 105: Vấn tội;QQ6qYhOfHEN1ONML+vADMtRBT7N35QmlYx98s40Wwq5bjcIny3L3JYMmg5O9UkiMVwM+1sE0qbzUb2lRoJJVE/IaFNsPpTCsqmk/RikqjxS5wihUm/jc4ktY2GtsCUeLSGgKPCz8QXi/JMh3NpLdkLPZ7c8SYjGTaGljZgs4Mks=|Chương 106: Thần vệ;LErdbvFfyD0GXPm45Sh+LZ/MuyVtdQEOA1VVm0Ar6nGWQ3VBu1M4ueDe61jzPwk1Bxh/fY6o6VMpZE0yPeTaYhg9n68nVlP+sEPmujIxcgdwqR6lwuWadGEZgjJpCNuS8mi+iBa/8ogSrilnsCIFmO9PWavtjw3x7IKA5Ip2YRo=|Chương 107: Ra sức đánh;7rw9e5EiiyL5//lcXyJPkUE4beDfhQXbfFuzD+ZHEJGEqvtlKrAsNQ8R0rDHaRl/dFCot7gHMd2U3MVrkfsVdHUy26gZeYvO9xsAEX6LCkhuxI1uO7AHOuZC2eN+nn6ghmwlK4Hs9nSRRX9V8Ar17FINkcqhX2vCncUmAKz7S1s=|Chương 108: Khởi binh;wzt73rZeRMJXDsBjNs7bz65jxWHXOi/G8FBo3bfLyNU54K4tvHuxOJb4SVYIphlV42VZTXbkPIRWMvi0LVM2aUx6vb0f8FBtwbTJB9QJUi832AqgdAxqb73bX2nn9PgGc54g6LgI3DG/mgk7t7p0UsdPxbSZvGLEtdpcBRUukWc=|Chương 109: Truyền tin;9kVPDDlwl+W/IwFXvddKel8dzFsNUtoDo4vA05uKsGrQpy3L/ekIj6s5uKxJ5fXR8MLGczuqORA5rTlYQYlww3ltbTeVPN+6IjDdcnfKt+j+ndIng59sHrZHyKcDhfBD6V1OCl2ieNv0qj4NDsl0NuAHq6g3MODvSe2CVRU1yFo=|Chương 110: Tin dữ;KfBr6H7Ndc7eQMVy4PcrydplhqqVxi0f6ghh/KrLxvqqae/gfyX3JeGde4N9ksuLpzo4Yh4RD0pPZ6sgUjBNxEQSJuthefBBMt/ts131KfWefXhtLatoXrT03BJcNbDgJEcsvsW5oOSArr9kl5ahnIxAT0eHX5WwVe+2Pix8sSk=|Chương 111: Mượn tiền;lNCSGP+b4MObIMMA0vS92W9tmp/GehGukywe+hI23oqKOvkPgicriUYVj1lVbq0jC5U6CMOhqITzzatRvLeHL9+/bb9/Z2bxcAyyJTeNr0kqlalWo2nVqiU+KgbctFkHgP5bZEgUgF5UP+aeU/uFs9xhCSggHyy4g8hjeHcEIF8=|Chương 112: Cường công;+9f99fkZ3OI+7FAyz37/bHktpRoZQXXIzA6NGg4YG7F6qHnv2oqjhXQqcPiOHsI3vqiylaVk5yreQBInlxVbCtsjdKEfRXuecry2F1TDDGUswSnRqR4vb7oqa1TfJUtU59M20Q/DQXqPQnqRIt8Vrw5ZrTfQdNfelSr1flUBXqI=|Chương 113: Vây thành;gDEsBl4S8UQJCnIX+W9D2YGOOKM+PJ95QD/Ojl0P+YkZ9DTRsLGnawaOIhH4GgjkdxPj6LFchzCHQOFuhSf31uQF9YLBgBjAbqgCe6LlALKLgtl8plI/Z1/iyloP88hqBSfUpv8fJ6Ls7vm+WwzbmTyx6r5VmfiRhbnP/APIdtY=|Chương 114: Thảm thiết;6gVgNnB3hh0L3ITSb+W2hO+hiV2fcOPujl74LWljokF4K0NYzN/s4iOyCRTkhKXoCCSaedjmbuwhUWcSbhlhdYfHuabXo83SqTnh6ba/MbZnWOnLwaMBiiVirAAAQuRZefCBaM2XHcYwJfphDaoMuJXVaGJYyCSjde3jewkcogc=|Chương 115: Nam hạ;lQVvd9VzdWZJohCd+gBw72py1PrAKKHaftgS2BySWYX83Iogp5SAzgPI30CJiBWwAO5VH/If4sU8mBzDceIdlNe7KKwiL09tdR+OPSR/4l93Cg/1tr+aZZ4ckG2r5iu62j35p87EGdmCRK89NdNxbmVFn+o41UbFSgchR35YBaY=|Chương 116: Đạo hữu;FfMgJLkuYUZkuRCOLNueaHM9xR/4n5TtuXw55TS93/X+ZpStliS8KVoMlpmQ9+Yqebt7VGByZ9Y/cYd1eIeEaSXTqJK1xFUV7qOESx/ZhICEdzTxj3u7ArtvMOvW1Lsxo7qyQVVarrzfUNFqbDY7TUpmDZnwq0ktV2UUbWjJv0g=|Chương 117: Dừng bước;y0FBoLbUhu32iQ+WtPpX6DoEb6y662LPnqCmYUv6Yq9UUgHaRa8UA0rdRSrL1p0y487SyU2CyQupLfofdIgkQ6aHS7InVhpEY9yo+/jr04q/FxK/Hr1yFcyWd2Wo2YTBFy8G+WAu7DeEDhcywgb1gg8JKa2a6oKSv1j7k6m1tb4=|Chương 118: Có duyên;k/OhYz0zLEShCSJIXutoboeeT6JX75v/htTDT/1JvAwZzQ1cIbB88IWRb7eoZwERF2F6DMpB6oD+LLKE6a/thZjUUSxz1O57OTIdmp4iv5Ofnh/oWFG42eOOvtrthsSMJFrrzkCxLpMgXUm76TfrnVljSZxlZ4NdOvesu2hKVgk=|Chương 119: Cường tập;qiuKNfzI3Kd08xhoYqtIk6Xv22X1dgXT9QvRz/K5i9CLYAvUvUTiwMKGUasaQsVahKLgbeYdcQRhpkzgH4yCWefbpfrsoMhXLVX80ZXhG0GqxSuiWtr0A07zTQPStk+zVxkDnVQJ6z9aXl1mMOM91NaN1mxY2nSgT+soKiJptVk=|Chương 120: Thần quốc;DFkLTw2HaBY6RRIFrSc2WYjDxykT17V5pCHiabZCs7MuWrS9Rde4a3rflNVtyDbanepcMDDX1TO63d7wioB5y4RqSd3RLd9i3C+epGwlYROuoBrGP/Y/X+H1yyilBTQe+PRA/0AoQ30B5avSktQdoLEZZXNC8Lmp5595u5VqiFM=|Chương 121: Thái tử;bP7bORNOI0pYDULVzX0IXX6SXElV/sEH5ksq9eldJLKJRTFZeBTtFCUyojGSC11lX4RWXmysiP3RtLDQkiO++M/gWXAcRDYGVtMw2aASQN25T+PPJSlInVHB3v27PezpkdMzsQjYcg1w73OW9Oja2WuRixgNG00jwWj+iH3PgiE=|Chương 122: Đồng cung;JNNvynGcAQ0FgqXqm2mpZhktEVnrdQ/yhJRwnu21kV0aiSSSwOpoJ5vrrlOIUCs1f9nfZ7oJEVESSeYZaWtIQnpfu5CdJ8X2RwrGJ6lkqB+yuX7bxT/6cxdpPzv6xP3IKvy9PQ7D4Uxp1YhemDKd+DhZjbdVAmytktVhhl1xvWc=|Chương 123: Xuất chinh;lFIijyO/tNWYibQNmNerc2Ecusk3Gx2QrQnK8ptbXCKQljR15+J7FiSWz39eRBYmg/o2prbDhGHHl4bVl6T+XB9xAQE/KHLDJDloAXsJ8Q2PAuxuiYC3oX4P+Q1qXznfmrQ6X6fW8WitSK0CWDH6NPKmfjfBpHiJZrqRJwpdpnc=|Chương 124: Diệt khẩu;I3i5gGe9jsEY1ETbIA5ZRiS0gEnmNBxeKARU/CxnU37jcSw79T0DkUQf23VvS41M42CRzFh1OKrcWIb0fuhxKxxRK+F8N00jpOBK7mW3mgOoG+8hOZmrz7TqMUXdSiM6t13mRw162B+BNQCxjvtJMHs0d4z9OoJXWI3k3uco3Do=|Chương 125: Tranh chấp;fJE8+jgY+71n5+8TlznBKZbUEhB/Q2dg0d21ZTLSJ8HD71rcfQYW6GKVuVluICzvi0kf96HATsgEOVTVnjJPWG5oqsgnOi5GH5qW7T2ZD8bqPIEvNI1oA6v4fmluh74RHNw8zKaKChW7B1VKsEZctNIYlb/GcYNpqCHXzDbt8Ko=|Chương 126: Quét ngang;kZg4BaKNVIxC7xMnY4bOxIQcky+HKtvUpJv9G+Jkm60bc0ZGbo1/JPzMOVDA31g5R4cKkrnkoPJMJZ3O0QIfi+2zneEBiqE8RUbFVZge2mtkurpD+VJruwJO7K4/STTrtsnFioOBLYgbjkHVVuQaVPPEMdRIsg/twLJ2jSygD90=|Chương 127: Chử hải;G/bEKfgUDniz3mwxoVjaLleFfr1P3bXaYiytP8p8AO+jzmk5sG4gzg72T/RGIkSwub817gy06k45qHVDamtDLH3QAALK+Wmftz9awnAk000fRnsEkI/8mRs9s3JoSJTTL2cuQBdtHcnUjFBafiXgRG4DjUxPaV7VdDgxqn0g30I=|Chương 128: Đánh cuộc;GgngbFZ6IPutjcybPS6csEaEwUK2x1rHGwQKK3VR7AJl5WDroQ5pbs9l6opeTv9YUgvoE8F5NfN5RaINr03vaz5k9jLNH5bk4oT0puNCfmxGAb7u9sKyMTo69/UPOgVSFSHCVsDCaf0hpl1RyeR7nbYRxzlBP1pC+aHd1sNXPeM=|Chương 129: Di vật;eVlZ4A04bOvB6wo/spctktsmVQK3cLjPPJS90BZFDm4LKNbOOru7TjFXBuYLbq3WDoxc7YeagyrQ/CABEvtRI9wImOKMrqtSYoLePvzLE5LFS/QaO2sTddEgGG7fy8h2dWdPmZHQ4YixHx4z0WbBccRI+dzh7We5zDht8jfyUo8=|Chương 130: Một người;4XCESJCopeeEHaa9Ns62wgM5fAYeRQ1aGpr0u+tq7ksQYfUDIGPsHIO07mVue/v8ulA/3ZAA6h6twoHurhEkv6prV8zkkKcxdNZvvJjD15Vw2rOe+HiTX8r0l6y8Z9yQTM6T/w9SAVNxzoUvy74DmmN1w+eyMy8LNomXLtROcDk=|Chương 131: Xông trận;CrWc8zg7wjyqYC6JXswYJmnAN6Hixk54dUByFRfsWOkP6yoJOzO74giVC3DU5bbdWu0uH5vpLD/7egHopaHMhSbpv8xPR2J4sS6xsdHmdWVX0h/r6CsUInnRRt6cMXdFYqSlDnjec9whL3d3jdOFK9cN4Rvip/Lm2b9u/gIm9Rc=|Chương 132: Phá trận;L74cLhkcSAHWV5CYc+01zaDqNJi8GKl153WULU3DlWkigbvM0sV4wEm8zDms9n3t9a8xVXMrOF07tQp4TbSmYKzeqxvD7dUpF942h1uRLIvvvdmQC/+jEA0QLzUZWSqp8ymBKx0iJItEGqm7J7na6IFezRVPXR4oSrzVNluj8gQ=|Chương 133: Về nhà;D0L2BnIRLUOG4LT95qBZL/R4jalWSt67NepE31fispYsSz4vquh3L1oSAnb3kk0FSFFSCQh6IM0ItCNG9UdsOM862Zp5Ok8OdGP7hR+HV/HDcuTdysYkxKIbavOU9nFubAuqno1sV1LXXFexFAtqMIlJAP4LfrE/eflM060y8cc=|Chương 134: Dị biến;GIxi4Kc0FltLBiUiMhwfhH0OZyjdyvsi0tCHOx/JAh/9Uz88yaZQFdAJPDs6KsYaXwd2umYISwhkh4pIkRajP54/AP4bcv1vJ2G2sRrSFN4Lx1+7TkqXgEQRbiWABx0RzAYNdAwZnnjnLtA8hN/DhNjkPD+WO5SM5xiXXQG5L2Y=|Chương 135: Mạch mới;iM44hsapZvOhGaMeqM7dUoCLWX5VgWern9TFw1CZy7a2W31BNr2d9TegF/XJQlORBUAGBOMPb8s6wqa1DHL5lnD0gnedmXmbbN31GYJA619z5fuiMkxsmeFkn2BRTU1KFxLvFyA7grDozMeCIqkyQL7gKDgu2yaD4H95H77EoXQ=|Chương 136: Quyền tranh;knsUjGZMkySSU3YVyprd6d8GVsLhwHqFpxg9oq1iL0Z+XM9v8AoLBPKlFh2wJegNbLKTPhZE7KbOqrmNrt5lxebWOz0daQVHAo6CPzfgpXxIamrPfpo/F9EMdj7VElc1fKoImi7442jEjhA0ku0vUEUCu7vcYcEcdlVzO1XH8uw=|Chương 137: Biến hóa;IDnmry4PrfMlQOPgw//SftwdKLMouBihRnlJ4ROF/ive2Q7Z5Y5/SLHCL5SfZPgXe4F1lqp0bVxFcP3W3R6GjsAIEMuZgSAr0nzugKnt/uQXzDSQLsOrmgCZjaXyR1gS9La/7OIikkZKOOfPxSvQ207cJs6QjijE3S4WK/hHnpE=|Chương 138: Mời;RHITuHMbkzgrqIKJ6nDw9L8QJoErr1E1bv3TSudDlhcJDo5iZV6DF4z8VgwYdEjsaDS2mNxHJBFFJvAv/nYrfhTZFPqukayyoe+QwxKUjaJNkpcN+v1TVom27iTf/+A7/dglTo/Q/t0pCev8zlKIaSm+e7ENN9Esyh/dygqBv1k=|Chương 139: Thương đội;LW+Ws/Nn4V/lHYHUaPsbVuSC5GwNU/dszMOwoRcnfOh0g/DYfplsf1bjSmavjyHJQ+yCTPVn5JMP8W0awbCd18zN9W5nvV9GYFCzKOy2Fkun9DuyNDRQcv+qZ7QtNLVtoEDYcD1SBv+mud0owSP7z2UirEUpAzA7hJ94Alofa28=|Chương 140: Thở dài;5JRsDBYC8xSMf/oiTej5yCYBBhClu998vLpokNQlUSKIubcGcbCnSEjoR9VGiQ1pHacgONj4i44ZjiJLlsA8dH7xW4n6yZL7DlEn6f0+lihUQNCVNsOL2YYk2WYA3sT4Kwpw+VX6DaBt9LEJLlCZzosN2NEhvy2M4ngm22IMIxA=|Chương 141: Dị khách;R7XguEvJDeT9PYVZFNcKWaE39HFsIeOh3vHr4RRJAhV3a337lkRj/t7e+oT8sP9TnS3tyTGa2+lZyh3BU4RxyxZPeyIbIFwgxiFqrRGcu22VSbBLUbb4LFesvXaTyDSp+8jMWxHemFEImyiGEO9IVdz/6MgMRj2FRvPOR0170po=|Chương 142: Xung đột;VozoFxvOnJ54rBE2RKuj3BLYp6kG87OYprXYjyT0flcfHjAndt0ZibG+p3zUgxbXB6Sva2oobTwhNsyMRqRxcotdpMgaBWoTyZx0kAHaa1PIIfxlcysF29V5QxbZMMy3US7BA+3qRiRSRSZ/Z1GckYB1RKF8uL9zjJhsdR/VakA=|Chương 143: Thú tập;Rq/kjOYi4yc/uSie0+fVamLlXWBZsQxrQOv/sg8aEwieJ/39flgx1Nw1+7gFwWEDg851ID+PI5yaU56IQrvTXTG2xPIWThZtYUJpaJaPtXsVkr8wPMUx3yh1gINbxealjhjL3+inDTvIjr1WWRF8SOI4YldJjFuwMl1wYnMpiIo=|Chương 144: Ảnh tập;lyFGkfj4K0pX1pmis69wwLTi0nYi8dELB4fgon21CtYn5nDPUOrpDnc/dfJFi7mmspEQjoePvvChiwthLYwIDpH4vVfkWj0mNyNa9Z1ZlPPsSN0FQpa44KnLThA7NcfHbQJV3BBNoVPkl6jSwXnEXvElkpJrHAQ+iESmui5A0SU=|Chương 145: Huyết chú;k0nrLctIpyV1Q6VJOjZ/ZslDgf7urt/qn92xWwVy5UCEVaENLmHrg18erwx5odllNQa62OtoelwzNtKAUkRfDenfuOq8orm1n/I5KJHKuavc5c/8ftoXcH1FlzPbBjX2VzixsyR7Y+UkbsjnjppEJ7eoLtmi24DfMsymY7v1Ylk=|Chương 146: Nhiệt tâm;Ny2KcZ2/Y0cIvddna17ti1yfMUrpeoVXDXBGebqu3Vyin+tmFZn1VNTRJVUKHx1dggEPCr0J0KwRf8yBVYbz74WL/CByjUhfAMQ0DfbtbbLTiqMvWgry2m0XEBPcqyB30ZB/U3R4oMkLKG4NqUw+pTR4vELr14sxaQbtqmNbxGI=|Chương 147: Hiểm ác;60CHmsVgl2qGq/wZ6GkGmKQq8ovJFVElqwbxcx9nrFPdMmi0qEP3UJ1chFohEZxakJkRFhniUhqUHwiWvwOFnnNE5XQBI3FW2rWNe4+LIKuglbTwQwPCI8Z10DgtPs8AwPahjWR52BRAK+nx1J/hMmO4LjsDTMCpR09vE+6GcTI=|Chương 148: Đòi mạng;Blaa/8XrdVgfh0CKJcGHHKPyJTaQFt/XkVEAbgQmGx2MaV69/jAWi8wu3dVsakAcgUe15RpO+nzcEJVjU147dECWs5R1UpAR/W6rO0WLwbSrBjiC6Ml9d/LOVk/EvqvJ9vYRWYxMcFh9fyqcx7bm1h7uLV8wLaAfnlvcMixRpL4=|Chương 149: Man khí;agGfqAvvpos9HxDQvureXK/CJoKVvGYOYG/zxK17Ne6aolCtUfm17tBZTq+Dp3KBAkfzr02D7rHrQ3v/+4MOGxCl7PtbNhchMtDQJ+mlTMi208Aj3UWiyqg5uH+0ZfiM4M+7iD5pU1jiiz4uzcCAx2bDGbVeOGDwqfp4NFtyVP0=|Chương 150: Lữ đồ;nBfACIiwy+34Jg3w/3SbWNh3iGeqHGL4KIiw9R6fHGRvedzf3Vh/bPdTOPf6xdLzlrkyx9kzNL3eTpXPCoiBaEWltBdg/jTbWX194nDk6hLm7bWmobk7PKSe06Hb7LpXW/ksXR1EULy/+uOMz/tcbiYz/mqHax5Kk4CB4RONHSE=|Chương 151: Chinh thuế;rtqj0IV6bZNXQvcrqpUjUFo7/sI3+k2oqAD3P4SoQRLvf+2T4Pcc9tmXcCQyJFKIILfQL3wOGwMGUFVBJGn3eBw6ooYL038X6C6SvvX8QQnX9KGHYlAMC7OZTCNACEtgTipBBdLDScSEPBHa9tvhSO3PgOztFEoV2OFYDpruWy0=|Chương 152: Nhân thuế;O7282PTVtXDoZlJXPvy8NDVLJOUPy3n0GRNsS8J2de+gZPzD35DAljJhm5/Wc20xNzs/G0M3J3DeDuwGYhSGxjD93CM7eYc1vF5N7UMrJozvXR1plm9x4VkyOr2JyUb3yJwZHFgub1zcMpKT1IFtfIvNtaCHCGH/qwAkfqE9h/w=|Chương 153: Mạnh mẽ bắt;GdHRMj8bGBWLOMXdWv9yi3h0eOocWY1kZdJo/E5lf/CZTB2zfLHjeRXlCRFkwDL50PJ7KLNpa427rHXhoICcesFYuhehfRj/mK1PS1bess5hjeY3GsuAwjQ+HQT5OLVz3EifUlTSHMDKYc/MfkeSsB5bfPfNR66Opa8q50BNM14=|Chương 154: Liên trảm;APu6Zrlx+lzgPcJS5LS8+KJig+NuQnU19eoi7Y5wfedAq0uYIzlH2HNrOhkg+S0W4gW5lN90tN8W1YJOE7/T1HO5X8Z8372YdRZcOmPyGzASu8vGA5kYjgqMdp7f1NYm3BQhOvd0lItGn9M8nH3khqqQf8yLo7lc1jC9I4yDwmc=|Chương 155: Hủy thuyền;7OQFyjaRNPQhKTND9SxmyK2L4vMo7CVMkICL/AoHqfUZLNIVMt3P9+uLR+8hK57Ck5f652CL/T8mO+VPVnAg+P+0LrdFnQzSHnsijHqFTqYXsK8JuFe0nWcLTiNyt5g808XHDPgHL8H1GSISOeRGNZF728oVOSNA0DuKwlNat34=|Chương 156: Lập bia;YYNuIOkg65UMdqavPy9xSDhjpDoxR1nGSN/ZhQE90zQ5qIupWkoXsbY3KBI1I1VzvDG4NrZR+XEqT8E5QW/MXq6R47f8fpq1FY3Y2I9JonQ7JYTmqCuSAH2DJ1ujTeeZdtmi0EZaFPANfP5+tYA25qKCugx4D1ZxsPgY+MUVRI4=|Chương 157: Trung lục;W+4zbGivNwtv/X7YIe9wu2W3+fIoWy2L73eOnO9mv9RUq8qGSLixdMHxSRNC4K+FfWyLj5dMkaIg3LCw6Ob/J3gVxIJyV4wA0lKQ6ugbAE2cXlfB01gd1I79a38bCgHkFMJty78/lLEpmBZWHa9nvWSYAtRcBlSqp/zz4n5Vo0M=|Chương 158: Ốc thổ;2A+6d3XRbRNwqVjHRxCQ0qT3cHZ9p3OIVfbectYNiMjnCzeeDERtt+l36vA7nWQnfetL83rm/NoLasNegF+zYBLvqTIdVCl0lR7qibrqOsTMf9p0FBKg0xOAdH/06+E8tztZFA9UnxVzXDyZUdVT5BRdnTgq5q4X0pWiVifheCc=|Chương 159: Văn minh;8H5t7WwWYt3tcKN5WyoBRt7VyzG+ZGcbKeNya7ycqcUTnmqVF3SGcJ+EIDzwj+pxjmtZBJGhUUuzkDwuMK5PC+AD1a5pkkBlse7Gk9xKviJpPTaAfSaZpPlyHmBT+8L6Kcow6PHGIcETIxKJHbbnvbHnGkmWzJPpNndhFjeC9G8=|Chương 160: Tri thức;87MEN/FbsSUQP+n7zq99GYyIQnuYO6CEQnugGvWy3wWEbQhQk53l+QZU6RLfpetMMJDkYzwmB2R9erHgtb4ptHooGwGaMZxcvHsLP6f+beSBBbsXXU5vIA/0Ewo87kqpzM1dPyY2s1StB1CVI2ZuiHJ/IYEQU5jE1uf9Z3OvPtc=|Chương 161: Khai thác;sw4GJeGUDZ6+4q4ft0O2krN5MO8QOsK3aIzzsdvxnj5Zbet1BFgM31JvokTcUm3nAySc2JtnQFRVWDjvdwFGXg58ojxXCRtS9jb7qaLOlTT9Un9J8xeaSuXSHvU6BFr/g/tcTYcwp0o4/kihi6SuUZ60CKq3Swb6i6cVD2MRDbo=|Chương 162: Chinh phục;dr/9SCm3VlKChA5Uf/sO+vXt++zDEtz6JZrioR8oAAAQQplgPQ6q+8nbwEci4mvjmhFB26th6Lzf4/lxeCfmCPG0mwaMh4WlQzw3P4b/RlcVgAv8Zkqx21SfkWsVsN8h3P3StgEnBX9r+lZRX8vJcLc+pWN3w/II9scUAmtB0w8=|Chương 163: Phong ma;viCu3niJGfbaIXEbPOXqtDHHZEbI4p/S/x4KjqsaSfjnD8Olt/hGoYoYA/GVvFiLgvqcW/f+99Ie/XxeYQIbC3yqmCC0445TM3KUI6wOOdnvv7Kmnpf88ZElOp2koJRtqn2+wDGcR79oN3BB46P21IZLA/YK89Aopab4wxuprr4=|Chương 164: Bạo lực;Cbbm1gUJ7SSsR18Bp3DJyeEVjVERCDBCsvE+IAbuAEaNtDrskO0sLdV+J3khoUl8eWnW1GqEolz1W2LXnWg4QzsuzRYtSg6nwQVQqzuvPIgxnoBisZiZbMgypanB8VLTgz8m02DSud8op7KDyuIGtxgkofYiWWTmnJHm1dn7pvQ=|Chương 165: Phá giáp;Re7x4Msdi+LhJjDguCFl9s0c/VogaljuPX2dutwPqkNzvozEtAldJufALEru3yNR593JHKVHUzTJ5d2bq1rdKFLq2GQc23cOe3HlN6MmW/HSuOgH0vIbxt2yRvaRs7FrRtNNq2chWfK0+IKvLEfgZP0GEKLod0NAgDKfDg5AehE=|Chương 166: Giáo huấn;6sCTNJj2xsYtPSHpibLKAXdXSXiE3QqQg/jd5vwl97Iaw/rC6meaw/KaTCjJ8TY5hHhfx5GwRf2l7t2Dpa4wqmeGVS99LrkVtF3d6Mng0LZ4dmrDs1xpzdtezjGw05KMJb5GrXM4PkaNOoRrFkD6c8dOCunSk2bEso6OMxnkTXo=|Chương 167: Bạn cũ;pkj5D9ih71TSUV8cHcwW5OGbtuNFofW68bESwJGwkLa7GfzDX5GOkcA6tp8i/cDg4XsFGQRwg+XgQNAiG+z5/z+6Pxaig4ga9pfAUmQA4c/RObtQzD0B7HzWvRTYU+yLJofOE+ExSTXqgNB9jXwQmn2DNiW50XPdBbyWl09gsEw=|Chương 168: Vu điện;tzKKSq8kxbJs4Q3QXjDUYK8HFwxrARFB/m1c6q4SW/4q9Ihu5m/0OJs2MXC8rPYXJ0D31kuNtb5hvR2oTuou3NxlygPXBzBTi4N581mk/8wTkjCdxZT6pXPgjZ4wUXzngIUNurvMGEMnYFUI+VV8F7uo1Mapkuol29gp2KqVq8M=|Chương 169: Học đồ;R+v5OjIjoxBAPLUWBoyFSRhQZczSLNKgpBvOovn6OUwmdmvBE9+pOtDRTTAGhz1tHQOrpAyjlAPR2DYVdB4FpUSXW3C8BA1OZRSN54oVL0TIiM6fUxjSDuT3BQLt4DW4p6K7BKsm8B6137jHXn8g1w41bcFMW0TAv/im5/bLR+k=|Chương 170: Lựa chọn;txBIMElUhqXVUTyy//JZwy3eRaVOA3xqwZ+VB1goSrqqu9SFDbn3XlD2kzsRbVlRV0a6r0RBDynL6ZymD7zr5U6T8wUGAoCXZV+zZNJpq0gDVxHLaF4522eZFGoAEgOLVZD94V4x7uPrefCtFcZTkuFJAz9Z91aw4aw98XRdNvs=|Chương 171: Quyết định;tYYtoFfpodjQpPLoxe9sVugugWn7r8GI9kaV2++qcJHQZBZ8+6sGgJIhGgVfWfljtG7UhpV7xLey0G2eQT6ltHdGECmd7U7Z0nQMCcsBrzz6aPiPOl09Ho3QpIVytDloS97swXWxKHVAryKE21TE0zAObQU1Q0fcoemZB1piGH4=|Chương 172: Tiềm tu;3q1q/ccGEIirj25p8G76a2L8OdeksmG/23B19d5tiq4aCXGgV4RSQQvIHpsJKVqroENU27poteZ8Nep2VDV/aoaugzQVMglhSA6Q+hS+s3MYPmPSP3GmJU4UZUjs1XV+B0ef06BNPRd7mzilLWPYkstRTAM4nGRit81/VWxjcCo=|Chương 173: Thái ti;hrdFWKTKhHmgo2SsIoKOp9GL+lSFCOY4zVlRI4x2cF4WAb/scVuVyLysIyG/NY4PY4o0Ub/zLw5OtbbW9Mp48lzYuiC6EyXvXoZHKcOI7JUD65QfRLAwNvTidMHU6MnUCoGU1E2Ag2vPUtc7XW4sR0fzve0p2nkNTenMi5xEY5g=|Chương 174: Khương dũng;JjlgE0XetXE/hFqtfvxeMSvbODrcowYqjJYS55rJSy8fQxPtmKyA92b2jRqmhLbATzaDRchqcrfwW1tdBppH3hGjJyCEE1VVdV8S3TFgmgExOkL0Gn6M9ReT2TqG23+6ZhnK3Jucbiww9/cnCKYP0iLrluCYHDfKXaEfi1XiU6k=|Chương 175: Công địch;MyR2jggAbzL9HkBT8q77Yuz6X3iKHWsGARBk+X46+hvfe1YCQVndnpXX1Ymgmw6od244kYlgNPukhoalb4c6Hf5PMWFdUB/aqQ+uJQpSaBEeNfBws0AdMOXJi4h+mme584Ipnhb/u1Pf+6RX4rtzQIO80F758xLDp8IhSzOMA1s=|Chương 176: Minh hội;YLXOHxjQ9hjQX2moKFnSsV94vxrDXbfzDMKiQPYXBBLjspsJQ7+x94cJBE3vDR+Ub41v0OwFdHslN+lwWIabW2iukckQOYfcHxDlNglRdBCZaJek6X9dZJ9qpPsyByjXH/PT09aysswAK4Am35qPiy3CyxWqX8EzDQxsbbFoJIU=|Chương 177: Ngạo khí;cg4IYakiE8CvrBXu6cGH0RP5X9Cl6MN+xOwrI3xTntA9Y54IPJ/aeOEqVhtHk/Cfu8dxtt+aFxzN0wzizZTZH1+G23kCh8h/mM0toxYcS0ws1NsiF/w6/i9gadir9xVnDnyQaNpIIrURabTnGwGNjp21ERl8BYeGukM8sQwTYag=|Chương 178: Chọc giận;XRbGvYMqBamTin6C4OXA1Uod1Ahk+LKF271CCxHX2xacoK0txTHKQGV8AGeKPqTXG+poMPEnogQvafCqnYvpbwxJFpYI+HZwhNDtUxtWEcsDNOohiuqzZvRxOvR8ZKQfHxz1rHGJLM8VoknfLHP/Lc2vu3F5z6yDIt99Zrv8UOQ=|Chương 179: Đoạt mệnh;fBXtTIpbXjNyz8qoYUlt2HiLVWHv112j1QQ3t3sKWYr/ndfGblFIi3ng9cUeOmGol2z/BppZuG8B+Rj9PIfF4C4jrZFiCaUUcexBMh95QOMNF3rCl9NGom+zpJvmdwcY0HWlDazGZQDHqKnts1HIeAL4LFLUHcbIAJqUEST+vqI=|Chương 180: Thiếu ti;d/mEkh+/LlJ5CqPjq8A3t5NYIv5BNtQop4NejoYfvn24MpbfkAw6LyC9u8Ie0V5ZvUgaKTHLv0i4TP4Pv5hsHJjV1IlUVBJz3Ub2OeQAYpfRFr/5e2xMOn0jwjBfT56jj9fqcgh1gB75sIRf5Ktrc/UUhDzDgDTXghcOq9P/8zU=|Chương 181: Mệnh khí;04plueVDClQxvLigFsaVCdBfoyhBQrehTZq7RnE3MKXMNHlxrf78yFfwTYsKrOPa73nlESilEjnDq5Bilzf0rsKPPY6YxprgxwZvKnzo83Hxzh9OzmmI3ldtfXM8T2OkfTuj/hc89bmp0M6/4rSXz0WkrTcGfyv0mBdQOBIQBew=|Chương 182: Thương nghị;WmvkQ8VVtFg2k5gUZAF6+i0tN4QbCRUtCdOBzoySZcZFrhYet/I6hEArOAgu0KrC61ksyUbbIvVfoJRV9sXXc49PBlgpaa4zC+BOyVVTpYjqh52+ruT4kHyYj759NKFuvedtCAy8XS1gD4xweCMgHVMeiUObIXY4SfVGqvOpmYc=|Chương 183: Bằng hữu;a/gRqn4mdjT/wSeR50DXciFMob0J1nyG2WeTB+EnKig3mAq+FFfbdzEa9ZtByjD28+CVdkF1Zt5XUxEUJV4pxR+BL3xY2J0p2xudRPJuKf6uf89AtBoP0uUPENs/N9uGygzU5m2eh5zZIhDVEAhhp3utPjePyax4nW8JoxxGHCE=|Chương 184: Vây khốn;T2dwLBEkZj2ojFBG1VQGOI/gO7Bf3aLlfLICU41PKTLo1PPbZb9aXbcx9HG1bwNp4bUBzeJ59lDlR3BhylRByTEwrdn07PfJn3kdbnz9eNNEbShFskt6NZZpXWdLoavEh+ohKxuJPMjQY0a/hu6IvZvS5amrxC053eW1OgFsdi0=|Chương 185: Ám tiễn;05kUCbmd7YVrxyux5/t6/iSUhwoA7IVypzw/HO+1ysKt65LCibPLOhfD1RR9gxtPSZZ+QwADfYpSKS0QROfl62JmBPBHb8JvX2E/IaQVdAYTuF1bBWis01mxiBPtFNB4BH/BJRo9Gg/8oFj5ecYagnUjIb3KWg7K15qJWRSgXkI=|Chương 186: Bễ nghễ;Izg4H8uedcN6YVq+zJqIXpUnRoHfp0pPgkaA0Jlo806ZGOYOjqkAsehXKmxU5PCzOT4Mq8hyjmpsx1fKmjmFjxylXAehM0AiI4R63C3HYyEOLUD+Tm8iE/GQQ+6ZwMxWHQ87m7WMnXoNK3kr0XedEsTAjaD/a6hDAZsoB1LztSQ=|Chương 187: Hợp tác;uqhTwDd/QHf4Si+Czm+zD3E9SeKGMiqXLwJTdD2iUwDEhdU7ryIoCPG0pbaMufBW57CmeH71RVV5Hyah6BnuoBO0E2Nk4PuJNR7kHOnfn1Noc0gQ1sHE2ZElFjfO/eowQkoFE2PteWKDozGjt7LF7VTM5T18UzEM5ZIai8m5FjY=|Chương 188: Tiễn sát;U0SN8TBXjlfMJx03wfh9CEqeWKqlFnBO4L15IzdmQosvgYzzdraqoV1PDr17oA3jOf9bghqmJ/cvPDFQ2cJqbWN4IuOkMMwJvAteylOSTievCAD+7hfCsfEy+Dhpc1eWsOtEXAeYGqestH7NtAhEjTPWcOFIlClemniBhCM/wQY=|Chương 189: Kết giao;DWTc/M14jiKGCd7hkodOz9+lXocor+D4zaNnhPUWxlgShMVcRFhrYCqlHnREwMwSeQDw0ZqesafxqQahUK403Rzbt/KFMl0QdEeqjYFmTXG8OmGWUpXmRqebRDyKG3EkcA8d6oYdDFttNj1JaZgRnuyCWJ8U0sUZcWFbKWplc3Q=|Chương 190: Tử chú;KU7usMu21e1aFHHc0/4PQN5xF/ELiW51nTMmg5awpb3lMQfrOO40iWd7CM35yb4O7spc2N+efQD6wmn55x6Hgeb7j8WzRGikbaeRlugdCN2k5Y7qnkEkGiDEy3zhvkXmEjDg1kIlq1ih6Tcr2/QRxCu1SVP24b0rhinu1Qt7Iks=|Chương 191: Nhiệm vụ;2rM5hwg9Fr0cfc4hviaepaacs2GcdGSb1kxrJQ+nmEJM+IqFAjTpYWqto/PMns/IkrqAWOfldjKOCYhFfIrfazp79FeKB9auGC4d/05zeCg58vnQnUQOPlNOqb8eZZo+/17SvZjr10WVAzwviWJuQUyFtsnztTUf3Y1PuZVMOh4=|Chương 192: Gặp lại;VjMnCWQXUCH8mswNWcGqo5c6sENqvHhH9HZcJh8tExgAJlmxdEA1QAlP0OdQOv4hIJRTHqjGcSGzI/o0Sc7Pk58GytM5VL4q1FZp+krNUQGh7MRHsqqHIsdPQw5tZ+1Ps7qaWtqpUf50KT/7wgmz2afNyPJBsWDlJNPHS7+ooq8=|Chương 193: Kết đội;RbMR4+ca1fZu7REkbeDJ5+2VjZt+mlYPOxJTGa889QjLtCa6bR9VsXbBW67y2YRD3A7zq89mysY3hsZj+ELW6WV2GPYXf1Fwr7JyTJkj1sCg1eb3z5jWO7g1ddxbTXoWmacWhyAPNmTarGAmX790fqEbPcK3AnYBA3BpDNzYhKQ=|Chương 194: Mậu sơn;cVB8vhkK1BPtDn+95u8kKnAtcJj3fvlp7qhTACcV+KThCztu6Gc/LBXZTLCzwZ/dJVOjOYDO+f9aA4/xOSQfANVAVZqkiQ57gpqM3Di1UEA0NnmxhluZ+21175asWVcdrR2oxXqAigNyGjRxwkgSuKjDydcsUVpSWoIBvZlrcHU=|Chương 195: Đại vu;Lwq/igGZnqh1ArKMXcpFyuapupquksTmY6KR5wj6/AyIZ+nus5Prj2EWsc3k7m/DDjQR27ad6hGMwZXOBO9FHgJRLregBevLeRkM810OFlAq7MgiLKMHYh2fBcyP2OX3exhXlo/13Gbnp5rzZTTiu2ZCJn512SYf4ZdCMvh1M1w=|Chương 196: Ảnh thứ;fd8dDci10Wa4yrDcNRtRMC+hjl+GtXJbHZfJhMF9/+1WyYeB2x8GuTXsEahb84mIHHgo6tih+05fy+JXAuUrooWQrY3m2l69y5gcvGAP2QNBklfo4rqDOM4I/64wrLT+voDnM2+JoBFEIgyJ+HxmBV13ysGvhhXpXxTXhyx81pc=|Chương 197: Quang ảnh;wJCKuWePhCgCPOQ6m5lWp7+xb5W4rbkmT0dhul0yp5PjqEkdiaul1KSBaomQhVNYrIBdaoQFsk2BZ0VqLcHbKmsAfmRChlD8uwkPvWpNmV3N2nW5P680HKFIvf/W2f/z7McoT4InOUYuqfG+G2ptYCwEDa40OCRZEKWIDzrS9tA=|Chương 198: Đánh chết;vP1i7PYWvmFMb5GQamg68CI/2RGe/MEjkdELejn3ZofSFcjPguLibfKvbC08yKXGqdpwJBOIgXdZ1VNa1731+6dx9EAbAYBLQNLgff1UxVKBpHmLBllem44jLUDiEMuY01Dk8WuZDwcIUv21K727L060y9zaZ306BmXinRUbEa8=|Chương 199: Dạ tiễn;EVdC1DH+hWL1zDJbaKp6ph7+AoCOiPMhtv3zhPfnoSyzeFW/iu780LG9d4vViNsjmfgnVYD5D8myKDfWxOZWT/5WcZVKcX6/knyXkp55mgY31haNRYmiBAWNcJaDeaIryrPiySU6Bn/pir/Jhv5YIsEp570KeAAoMuswYjVXx88=|Chương 200: Cầu phúc;xJOJXadpMjYyxvILnfFsvpTED5+hIrsNCWFFOYy9KV83UT0UvTsoBWw51Qw/L1zMpGz0oYjxGJBweJsd5T9n11fAvwDxsAlvnS6dIDTBss6vXBLm15gnIEWahrGJndvxEn4DEiIrxjDZluirol7BgwLTAzJHDvpw/l2hQ0LCF+c=|Chương 201: Độc vũ;oeIrpudPsRR7SAxxFhOuGJfMnTGGNAHIAjHR7WiSVKFBBd0IKBUU85rw+Y1hwa98h12oy9RbRYfB39S1lzLxn4gVhhRpH1N0jRKZp5lPHz0AKccSnIFGur5BgpJwWCdGvtggBwdlXR9uyhQqryGZRF5osPap8oK0s8MlS7R3UPI=|Chương 202: Phóng thích;KvAqOLoY98HqcCSS0em67KTNpp1Ql0SL2f7vO1TAoa+pQCcMNxBmgYOv4ULAHQxuPCwBql1UdqcJ1iI3ChjFHX+Is3rQt4C+glquzb/waeEYVbcv62leI9R5QEioRDEgfen5zKKR0m9IO5CEivo6ih5qemnpUOojVf/GoG4seEE=|Chương 203: Chúc long;NPK0hgeXeDaqLno+U81caZYYhROIiao8TOpOXV0qFCk/f27mn9uXv1Jin0hPK9IqbxJkkSKE/TBHRrBwEEcfnah7St3Cv5HlTnH9yv/bP4of2/qzuZlwglS7J0YuM6PqJJ3P2Xjftdarj3ZOumjKMPeJClwjQDgWJioOvnQRYR0=|Chương 204: Họa phúc;WL2jwf1xJ6ypmKUq8K0+gg0J73OyR1gMZc/jkPFtL+bxJkTUA5sMJjx36qQPq4tEnNBebQk0GweU+1rm430oqgsYuCa8o0my0Y4GvK9PcU+8zzTWBw9gs/iET2x6TY1T07MT9DF+05oWpu7Z1PTH4j7xGZBprpZF3wU8ZkaluMk=|Chương 205: Nô lệ;qrpoiKaKFX7jD1vJV7LfdY11dgOQu/nn7tl4YLA/+lB1g28Ijrti1DB/Z5ngCC+Xba7/eHU/yrj9HlEH1cpoCJidG8igkhdmkkLW3BPA3cuJ+CSOZMa1mQ972+1xBvq3c79fbTKNSd9sgHTwgT+dVMvPNRUAJ7ikdfLBwg2BRnY=|Chương 206: Ác trùng;vjfHNfkYpHauvSBac2f5vnKY0bt2XRTZConxXFb+I7GwQq/+nZF4Dv99PomzVpIStL7ybRTciBZqEnGFlQi3EzE+mn6h3cfVm8AAFJL+Z5zBvmeE9jINAJ1WZKH4FBtKgVUMkmIrIBdQm7MQQ8hMyoudc7l433nPxjnnQzpfhgw=|Chương 207: Trùng sào;0evgbRt/OVd4yHwXipg8/XuIwc6VCVrbQsfFKjFvvFXNYqbu9ULQbKS9zRPzg8he9ZUo+gO9glORSP3sxbRuAGPKdIYs05zqZu3dzeQFgL0xzJhcoFCu5prELBri08GqYuVJ9DZadujsqWhc7RpiMXQ4B3Sh//waZdPmigLfnvc=|Chương 208: Trùng nô;pnzCqKcFssJ4QEHEdqH/ALDdmPLNqQhw2x/yiLJ7UTt9/aNUnnRkhdcnpsFng+kqTePrcLy5pxxL6Ztw3qtl2OFYqIJZEYN0kVicFkTeMdwItbV2qWUyW7ievP6Px7sGTv88bKMiDBNLIKkCMmx6+s6ngmA0SOmVST0ZItDEZjc=|Chương 209: Tinh quặng;lB/abDypV9m59td10NGoYTNWAhBIljU82+mJTxMFI2XqLjHf4dxj8omWUKvn2LJub42hNuL6l+ZbMd7qguXexChkWbGSnYneIgCog6EmJ7ZOkAPNfMDyNWenS3yHqiZHc8fc/0nrvVNqP1pnDsB8XzGOYPteCqXwFsY2pKCwwNE=|Chương 210: Liệt sơn;DfQw+On9RwvDSAODZEGlhM+E4wJwtU+vsuXGLAnkobpenJSYlqg8tsDp1QD76QBh93XCYyA7pXAIcMpBlYlpFWg6C431at4CjQl7oA/c6K+RuiA1hTgNaas3NYf6UCXCTrtAocScrCTO0VgsU2GcrVr0TaWdAp2Cl6q0bTjRJPo=|Chương 211: Khốn cảnh;fwmni+g2b+h9M2hdOv/v37vd/UMNN6Kp+FOxP7SQ8LS2Ao5G+M6mlaow4/i6qY3MoYhQD5nzmRGtG8HaWlUfhCVoy+b7Idp5Y0ad8u0f2AWZe9qk/uvcTYx2szjNg9WonfiONZFajGbSQn14vmuqj8ki3pa57W4CN7x/Hcum+yU=|Chương 212: Dị cảnh;UxV8zaXMNWL3aUoX3z6lWKqyrbkEscB38/2P5cit58hHxGHRI7q7sWb1B5wu8y+hpCwZWFS3OopDo04HSUI196q2fIiAqFlZydwJ7VulrhoIhu6J5ol/O4ba6um3vhD1Lz8XY6lJfiQf+bclw9i0Rz+6M12K8Bc/3CEft3ib3k4=|Chương 213: Thánh binh;d1QbLhGHVdEoG6ghRaPRbJYJMhR7Pv5rgT9GfxaiWfBX/H0qrl+suGIa1x3ISMgWVGW9IrmdY5D7U8ewsikQXR8hERFlMe2EMIc36loCwG+VSLE561OHMgwOb74wDyyKGadrTHrepd+8qgSq4FjPlGPQHDAdLS2/ZVYLuuQFOxE=|Chương 214: Quán thể;KX2BSXTHihY0hp83f+J5UGR5b2c3f2L0LnKcYz7b6yrOaQYuPXswC1xuUiizTDUSywI9Fb/5jREEK34Wx2M37KWsPHxypALLldZA15rKxkGIBsPaweRH3m/H0Zz77JYER9KUl9p0WO3GzyrpfjYi/CDJjHXdGGFZZP2fnvdyFko=|Chương 215: Đại cục;MyTGIE/OUL/n3QRnQ8oNuM1jnin8Cc96L/KZLSKzvnmTCcx80HHQKX6PjSsi2DJsU4mMO3wlZ5FFMRxDuxx3705e6k5BzW5wAtCG99NY/98D1z3mV/IgkxtWcjX7Z56JUYeMMSuLD9mXnUBZRvJfhMJNjnVxld4gO6PW9mSFnUY=|Chương 216: Chấp sự;1+W8Zyyu8Kt5rVetAKBDkQVHb63sDaC0NDQYhdMl8cJTop0OI5FvfUuPzx1wMmfEbeRSTYJlWjKDYoL5WIpENIqlvxvjTtfLybDOsMiPh2NNDU7Vynrpus9apF+PlEKat9FHnM3DsTvxjo+m29aiKu0ocWERO0wlZEN4d83vwCI=|Chương 217: Đế tử;1I6G9n65de9k0QLMevIg8TsAws6IMx9PWG7A52MgWQp/9h6CFKTKIw9Voagx2IFy4H60P1ehDmhlbDDspqof8GBXEHMMhIPwrpqEp3MvUktOwz43VKk4uNmw7YpkHooqqfi5mJAzpWln9TkaKZVDCS1JjfejCkUftvB0f+ipSUs=|Chương 218: Vu cáo ngược;3/rYDaCyz9eVgAGSnBIpl2+lsamqGjyHNqMo0rOniv3Ik1YGl9rPpLGROnBzlCOR/a2N74nwFVyqKgCiiuDpCWkbquJEOI3HEO5AGnoSvf3SxiiyfiWSuSUejcgnunxVN3DgEV9snoNdSy+R2fcrZoZmxsRBdNo1/vQCPb7jWeQ=|Chương 219: Vô ưu;0BrjXM3pwGaqTt+Y+FRCQ9m9ftiwGTs/7hp1ZtT2ib177nGuBz/r5sB+CxyQwRI5Z9sNi1do3FyAyXH6kHZaspR+lm7oPFgIHWsxww6nHCgflyab+n1l/lnUqtdHrB5w+oKoA7BL57SDYIos1ZKGL9RVDmFMAAyO0ynnR3Gdako=|Chương 220: Vô sỉ;uRQO/wIXH85xzKqTSWoo9ProoYnDyOJB0/mIpHt8Fpg8jxgf9W0ncIb8+fNUSBCnIOxResnCNX6bi9MgRj94+iwoJskeoxLEioG6qt5Y9oiIucp4yQRE1DO3+d+KYZ6RsKU/zHwoDkFqfUuR+uNT8sEZF3NLlI1TVtSZng7TnP4=|Chương 221: Đối sách;gHy8u8Fy8bwIp4BcQ36nezVUaCyKl3kzin5oeMscWKUVwZxj/oaGhHj3OadUD7MCofc2eJG0+Vx3cdLNXVBc7IJJSGBZc4PvC5FiQqpAoI2OUbG+NaXLNXhIUqoNLHgWDR6oQm54A+MU7omf+f/NZqkHRRCaIsDkyTRGa/NLOXg=|Chương 222: Chặn lại;9LRPkakvSX3X59qtMHVkLm5hvV0/tYltQXPebOKtxzVfFP5iNLcdqnlNpjLsBbrs97TYZcgpsF2ZkRlaNN6Jvwc401o9Msn6wd5dwTzNMBJqXt6PlyUl+YAHNwooCKP/PbA+vxP9EJUbnApXar1VJqSn6ZMoikX9rND6rbFfP1E=|Chương 223: Cung tố;gZ5DYYa6ZH5+X1O1bRQ9IS6KI33JzzxIgfeKLWF/mI17+gZjx9gLKtV3DZcCfMafY8Hom1HblVDDZAE/l2XSk63N4MVpwGq3lQS7E8Hg1IReA3YD8FKxrGBcjXJuj86NBqbr06xjA1jsG6CDvprd9WHUm33REsI7Vpm9nkc4ruQ=|Chương 224: Vận rủi;StN7YdriKxZHL8TKB7fZX/4swbRBggK4h4RfoS07Tdj5u3L+0kqfDs6DESMqcGSqNJT4ALWt+3xVUUnRruObBEnYd+CibmV885LAQ8FHuQK3iO8tdUqdt57jdTNFjTGaX3V85r83Gyh9t/EC8hslok6evMgJRC4L1AyN4rhdzYU=|Chương 225: Xui xẻo;qTfsjqttUDo1ot2so/yuXHoFolMkWvcq19pWvr/P15d4fI+J1gbqSndEviXPucrtdFyBFv738WebrF0Ej4pc8iN5g3Gw2B4MOmN0Wqvt6wT7p5m67KxKI4ihb2GfKA9Isn8IZmLEn7Qef2C+46na5aE7g0pYwhuWYsNGFvzOW3o=|Chương 226: Tin chết người;J78zvYtANH4/n1hG+KROdtpCj/6MaPS5Vwx81QTkBpBR1XOg8kIYIEfTw/OcKWijphYzsJRX51Fx58RMsoXnMKEKTEsVUi2wK5PeaesCs7WjNuhZz4KHqGdedppJz6QaEdrWzojUlSrEeAYdasC3frIzns8JiXhwhg4zPh4MjmE=|Chương 227: Chết bất đắc kỳ tử;/hcIWO+t/KS5xb0LvFu64fLJ2tvKApphV2zoO0eNdXHi5zfTzGDDrAtXuMmpZMTtpMnAnotQiaWoVurRiio4xyptDuMN9MoPkTFiKRLbpLW37hZQRzbz3e/zwa8+V12y8FIYmPQAeoyvCKBDZcR62ST7YqBtRNOB8BvvfNPUQwo=|Chương 228: Hợp ô;9Drxe8MTiBc7VilkE9NNmlXdSktZm67A2e3nx7td5oh4zYEbvM8AzmPMCiikbLEVeLHFLLGP8aEhyg+DZMDlnKkiTg/HUn8EERrLjqZNzHl1s1Z/g1TMzu6w45Zu5UEAmXInIFPk1VqrqguDMyvDiLIcHqx+wWIA1FxlIrkj99E=|Chương 229: Khổ tuyền;KfEInfeg5g5m85Dm8tPyp+kWbJqxtihZjfvLe9GVeDngtpZM4jTim4V9KTtsLC1IU59zLHpAxF1S8lKhk06pIUU2kOMgvKHGOW0cWVCxXLt6cDZH62I4JSPAZE3p1ehtXL8YLx8gUhPZmkIvDSmMWEWlB4jHVP/VGldvwKEQsQM=|Chương 230: Kỳ kỹ;BXiAITM3wXoB2xrCtIjqZ7x6xPjraGzD7iAQ84VKPwqgshSfgGtr/rksjOOH4kJRg7eAF611JbxjQkAoij14QdVuXez1+RSl91ZeW0ZAdXbzmjw57eUi/W2nnf851KInJgRpXWQfkFwPv5582uE7T/PCkiSTkeX9eKBZiZM6lvM=|Chương 231: Sùng bá;axszS/Nubm8rvtAlB85HONAWITnOpJz/pcTSi6kbvYFUNYagdvcY4QJS82hCLWzzK0Q/Qqs/93aRFlLZVfn0LY68oMuzTxE4Az+tlTjaxAGZIUaA8HAmCxEfKNaed7hL1en16SrldDWkM+edA9LQG40mONg7p5J/YhHONc17pmI=|Chương 232: Yết kiến;3mPmp9aaD/r70k1Aohd3h1X/RwfzcuNhi2A02CAWrpN7N9p3uqsh1SbkIrm0Fi+oy2bjmOB/nWErJ/U+kZm/UZE2oDpqXhSBfzMWMmxrgeoyTf9Dse9Y+4PlH8506PfIRiTZoYQIIpsJ64Xc2YxBOHGkhhJIVPg7iln4BU7P0r8=|Chương 233: Đối chọi;6vxXHddZXYfDTtqRl05Dh5PCTmhj7X6Yi0hcLSAhO5TbN6rWQjOcL5CzJ5SG7gHhwPTVGqrDlvAYwcahDk8LRLRMJxdoxoQIi4o4nLgxuIUAimIzruPBw5yOPVsneOrfEovjsYWeAUFge6zD8SJveSSTtYFhNbuD4NC51oifAh0=|Chương 234: Bắt giữ;HSdhvthCiVUuE820NLR03awKmA5DYO1KfwXN3ADm6UBO6C7HEk4OxjN6IaCX3bdt1d/HLm2plfaSArJCqxTb/u7sWXymuHjMGfOEDuOI1DCs/eiWBeX/hC3hXk3tuxivIcm0zxGA9Bb98kR/LKbIU5XOQGHlICflozpRmS6JKMA=|Chương 235: Nhà giam;Qh4wX7iof92sne/kK/dZuijX/tWWXqvPCaHAVVJEd2LgzNdt3IyS07cmHMmcUoWyWp/o6WfV6LgWFHd+u5XI4kamc/sv0AVbWG26Wq9GUO5cTqoq4L6MFu24HUOFvSxyLK4YM3geg6V0oREjCBTKHdNPh0jpfcgCrDadI/pmNKs=|Chương 236: Truyền đạo;RCfV1LUIhQJxpjadd7NXfn8Osf7RgFvLFXzbmYbTUszNZdNXArpUYeQl3Dg2URFnqrXsJ457bdy+Xxc1xXcbLXpBA8a01yWoO+UMFHZRJBV/bn/0dvgvHTz3C4ACdRS8nI+/a3e/Uh26+t55TcmbP7D34zmCSv+JFpug6MhyXOc=|Chương 237: Hải trãi;Pdh2PUgy/apE0/u2DAGA25slm3rETtUgGojClCysaGBPkepu5GsvsF4Y2+beCdNdip2LKmiL//3DRRBwtlsl4MVIzEt4fpoq2FM0F7rkfw9OQsk13xEAx9B+C1b/GkwHDZHQjUA+qM0vd4LTIKQmxVi67JHJLEPL9UN9/USa/U4=|Chương 238: Quy linh;cVSeH+dzloRDdcVB8wM5tZ3djR22uaSbrwndv9zEBWRioXHAQkVmk7BsKLGjTjqjtPgkUbLKIO+rdAUtSVSIpCxLGlLBcGIKQrDVGLZcjyg1JxH+MkAWbIVAJ83s3vzqGKGzVQZJAjbEiGPs7OIw/A7FjsKugSMl45nEbXwi9xM=|Chương 239: Phẩm cầm;2TOLz5jMr2lSyWd/uvq6nenVzl7M2Pi5YmhxU2JVgCiEWFUuNOaP60KROgPLD6lXNsp9eNLPk+MLLEinJygp83ndrb2YW/xR4gmQOcAWXoJm2bp/OkW9SjCaGZidjWdQuzowNt0g/y/jGGiDKHHSw1oaAnwttwvPnoqgJYvLwE4=|Chương 240: Giết ngao;MQ8qQy0AHWzDhUnh2wzUJ5OIKF3Xls1dgeG9ZDyo0cHrNX75cNJMQsnC8sFJJvkx8htVz91VnVIFTUKczsc3+2qy+VIa+idRNcPsBSNEMJanTNsBM7XtK2uYxowQ8di03MLxH0K2BHj179rdf1riGIV5cZCNTkacy/w2YplLGVc=|Chương 241: Độ hóa;v+zRbd1nLlEhnR1UHpdyxLYkk5E455unrkhi3MrBA1pop8WkHrVqbG1N28TUt3mJnwL4NF8sZPUmcYqWQJDzrZMT4vOdozTor2JIYWpHfXq3a8QL7lru6a0XSYuYE8T7UfjAG10velN8ua+wlt0FkLBUetF09yhaQZe0/ZLja6Y=|Chương 242: A kháng;SkdfX4PcfiESiPuqu9jmLAdVsv1eCI7gR81xuhDU+LZGxMNdkSYrYxFi10Px1l5kZe43iXDpCNUunm5IHZJNTI9AgACxUquyXm0WzDJb6K8MLri5IUEmG0MpyRcVeRDiLLbUX5nWQxLwn9zy2pdc8qaVCBQ1SAD6M3WuzIgdaBg=|Chương 243: Hoặc tâm;RmXEVsuKihWoLin2czjcxjnC3BKjykabAd+KiA+Ga52OEj9f8xMl2EA7TnsHWjWnLiP7Jn+XwNqjxOvvSnRAifDnYiogGbiEb62JpXdgwgqSNx1YgwiPArxULoU/YUOlznfELs5i60KVGT4VGXvhlcPIhdp0QL8bWVFOX5cVlFg=|Chương 244: Trấn áp;KbC8XG0u7AZk4vPPINsDp5/yGdWnn56yISce3tUz6nzSZdfrjuumxwDyZiA4+treW1vB2Psek0J0/oGf2kKJQ2JJprnemwJGpAPhU8wruv3lsklTsOr3NHAIaI/JfXfHSxql7l9BJRLYEJwp4Nvyomm0hQ10OnSF9Iu9JF7bqf0=|Chương 245: Bá đạo;3zxCRa5AZ8Vp9QQpYwMECGf0C9t+tb25voutWSqzE3wTXkFbQHjFMC9t5qCOgrXdJi6Lftv4CiYRMZGhB/eHry4cbe91snOugN216K7w6zqoyvSFtsREZpk8BwD3aDsKRb7i9hM6g+HxsTGO8zfXGGRlnbDH2L5hetVGMQz8eYM=|Chương 246: Lật bàn;Dex8BmXW7rOjhSGWrCf40JkaMQSmRYCVarOigXrioDXHRtUdNgwbyED62eATzkErnAd5h8m7myiXtCmlKac/SrQq9tuZTD67NubgUkM6EqEWiHtoiWyLbri+sMun/Gvr2/7r4zpEX+v5PYU6eJ8TYKTWPICvVI4soEJQtdWGz4o=|Chương 247: Tòng quân;dSZ7LTxUmIrjjlpzD/3hnLDL4sPDELI+D+AsChwThE10glRm0NBFOCxyy+mhly3olAQPZdn3J157qqAHxyofLIAQyNkTCuJn1YH40zw3UL8zxUg6MyeiJhywWUhd8S5Sj9tQ84PXNBfxjr+PIH7JVZmVZNiv206kL6tBoV5SMLU=|Chương 248: Một bổng;3DkAKcBY4tJNgL7BsdxWkIugARqCOwi+jKB9p4blF3Mu709ykqspA4dbsAeR7rxeDLIPj7BSMh7uCuZlKr8k0AzWo6VenXbIDkkDw/5m4v9jVHmVfIx3YHn8skhGM8Si4RZmXIjNKL5OXhC8TosQXZmPgFE5BdTHnM+8zYFd+I8=|Chương 249: Tặng bảo;ponagqWUQK6whmB9L2ymkXKjlQI+Z3NPtCzF2h2IcvIPyMaHcS2ltZgwL0oyQxfby+n/bywDdJQ0x6okMcg3ROLofQbiDnLLo0MU0TAsnV+mbh6Txi8SifKuFA5z1rmuXBp+aZuodaRe6T2bKXjHp63CV0wFd/REQ9VAquJLhVc=|Chương 250: Xao định;PMq8kUql1kLzwXoMeg0gWYNjQZCEG6xPiI+Dv6Fi3m4NcU7Vp3/eoXHrmqQr3+5c7pJ2vdHe8fPYGPfkA5qieYCbvuR92qPcgpZul/VfXB0ja/yBWnQl3qDgySP32VAlued6pKKmWSGnHvpfc5v0CZ/3HdWRFFn84snGUt1+UnU=|Chương 251: Ngu triều;FhifbuCfM1uXM2JYwVXnf4lA/shlQ5zg1pSTg4a9hwpTt+cGbsvK0/CfU8bbVL5GVO1iRnIHdHFAyBbgGy0UzyhNKETpFoHT2jvw8Fvj32rtcUWDdMQyBSlMuBQDe3ObDJjyGbhvLJBN5FVZTrG/Thhq4ezecDMGG4SPmpfP4rc=|Chương 252: Xích phản;lDiq2KI00KuF2HUzX8hHu+/ZnwAiDXbjyFNZxuHPwCxYOPLAYDOvXzaXF9q8NGnPfokQ19OEORmqpfgawrsKNJrf9v75ZdknX1f8EMIpFOJER5ZHaE0+ZI3okroeBW8XYaST+sAq582KyWsCtkFRzfWKeBrXqeianNY9gYv/cWw=|Chương 253: Kì binh;phU6SdWPX3cTI7XV45kVwXE5yKxrS/ObbRex1EY3ybgtffL1nSReawXifW1i64fq/zjJpHU/md3vB8IJbcVoxVVTjw6hlby3uXCNfQIvqe90mvw8cwbX60Onfg1d1ubx4PUe3yzIxM1c4rdTv8mjklzwOemBKDjj8GmK0oBN4QI=|Chương 254: Gặp gỡ;BD89vGJsPM8mABji9eKUjGC+UQFcu/nfvY0FVrQg/qiBKI2ULMvM1ZPUm0yx88BEG8l+ewX3Dr/+xwAtnTiFXV0z8b9FGXreDQ4fVew+7/SEd8J/8volmAIVK13Fe1fL6OocB4rBjLWJQ7b0UoGOIYFQEDyY6OMo1FWGss+AlQ4=|Chương 255: Dân chạy nạn;rtCYBPTj7NUif4VHnt0FJ/WywYQH6HjJiaTqdzhO77gW04u2GvK/uLw3otXyAZKC0DljjYp9OEBdYJAUROrM4JqxecBOn5pqYPPkMsuox6TSWnMe6VsS6fdcSFztJLvujvO3vS48j+9yuC87P0YPz5v836pCb4kAKVTciKgIepg=|Chương 256: Truy binh;IpTq+txOwgP+/n/5zuuLfPBqpjrqigHQIEKkxcc07Vne7n7uQAkOf9ghcnnIFgzyquSl3cOsdchFabrrWp1SIBtNITr7741p1rCbU+z5QH0l3C5afJo/KYeXlfuwEmQgMWNVrtOHpBZzNWTEIMi7uZEZIdXLy8aqjvGSXEHqRbY=|Chương 257: Tiểu tỏa;3S4JiAP7JKj3KjzLJjziIp5qAVyuySBR9eViB+QspIh8ra1Rl03u1wQg72LpJAdJC7Wk+VhMAKUhRCjHUEV2R1MT/L8MERiYby6W64kYcsPNeHpS0yq07dVZe0daeP4BDKMPoa9cPc7QVSaA6bFGEoluyYtuk2X0hkmohgqi0ds=|Chương 258: Cận chiến;Cfh66xCQsTzYnmoDAAUDW5451y3luWZLMJOxUtDk41jgNYM+iPGTeT03YQ4OYCFZNVcbstAKJYgpKpgwsepbJnJHuC2j71xK8AiAME4xALHcI2VglwSXOWJW5IsSRDbhFBJMdmgdyuZ5kKGWvljPwnhyjWWYEiKNNMQmeCK3Kl0=|Chương 259: Huyết lực;wmJ1GDMe+aM0+YJQDINX+JEzXXKJZ6N9VVJbYlvGsYtQjhIFCh4xTJZuVa8hmVDL+ShP56gwgMrH4vGue+lbVxPMXVrwpYAWcUzU/khzRkPnSDEK3cvN1VSWEGErKE4GauOjw/fcc8IsxlGD6lnW+qaOCaimRyAecRKDP0q5TWg=|Chương 260: Ác huyết;wePTfk9qXzGiA77ExFDiPKqin1YEkGPO2oppO0lx1otFPAM4hjchXzZTLjh6ZJ8/NAxgGHSyAaMD00yDxfgMLtOKun0wqAkFaXFTqCvFCQGylt8yqR2ybPg6I5j9RZFcROiMPQZnC5zaQBcNi+pawVfC4Yy/dHZZCWCHmmgizV8=|Chương 261: Phục giết;1hmmplOKXjEIWvm0ywWopC2XpPmZBvoa1toOIpbJ9vHYTMG53vxB8/RaUXcvhrHq3MqLLyY3vT1XkK4oxrwKxCSOP9+Potdhgnu0mTt2xBLSbWLG/UcWGJLMTM2kd93aqG2k/+6vblBcl51ake4jij/vwKzLmelIDoBhHSfkLuI=|Chương 262: Thần cung;jCHCzkqUZOhoahh6YbUPyL/tnNsF761Xb9quzozSLEa/U0LbrPQv7CVFyfb/m2GswLxgeHKcENpJP+qA5sfhBI30ECGDpZ0eiv6xlIvt46wrm+QQ3OwoAFvQAQGju9O4vkaymFC1fcbn4HGU26GIvM614xtGSoHh9rZTfTeAQoA=|Chương 263: Trùng trận;GodJIUvOA7yfbJGKN5xF9ET2bokwzFib8BP9bq8meGHfbfn80Ab0chXdNiUAI3C5YH0WXXgU2yWs3/4U+x507RqLueN2tKNRX9TaJzbO11EdaYMlxLVR+3O7XE7Lpw7e/pZ36FFRazsuzpqxTrvgCzNfYNe6uPRZM/eUYM6C2vg=|Chương 264: Khẩn cấp;HsrAqECiTk11oxocHFIWTf9oNhyE4okCupqdP1m6FS6k1e2sJgbnsrJbmsEOW7WhQlXCqNB/FP0suQN9fnDnIk8Om7U9rWJm5HQetCWFEmU02LUcfIeI/tf1C4vjknoYrXT9gRo1HQK7DNYfTlhZsTPcjY3pOz0VLl0SpKqv2xQ=|Chương 265: Khương dũng;KME4CRx8s8IVZ8Cb6kuECbRN4MdHFnVB1oWTE3Fwz7GWl2HCMOxmhNk9kiJUb7CMKC360ceBwVr9YQBI2wBaIentoN4b0ddohuTEkAWdkWOGvBsUqvSDH9YS/w3Oma0+GpeOazVRFdgM9TXygyvC7jqN7eOqR52UOP/bocExbhM=|Chương 266: Tình báo;PW3VY7hrplJWGaNNnFmUfIHMRGWmbDohWdyzAMZAvSeMYkFwdvjZM6VyXNtEQNcF9r/+LTFDnTZHnKozDmw2ViMF0EA9W1FPLzKOX7WaKU/BUpbMK8FCRE4h96X2MHzhxlBlhCRgLEYq4wWgpmAkEf12ZRsPFT6cCqnd5VI9kWw=|Chương 267: Ấp trứng;wnhqPleifoAk9vt6JWXdOvB4HwWFThVK9GNguQbzOyYQsFgZR0yioCf9ESH6XJCLr+NNn6Xcz94e+GFiBOevQtbfckgTGSzE7yBAW05S2tiyGVuJZBajtwHGVYUvv4FeiUQDy5GDqBOcDM0pE1bO+f5LlEUhLdPYP6T2b+5ncA8=|Chương 268: Trùng hải;jIvYZnSQxxiBuN/QAlU5RFftgH/62jVFpFW/zFfplvfbritrPkQ0dOzf2HOuhhKMPEg6mfLR5/yrIxVWErFEjX8JvJo6wva0UJ4It7ilsy3JsES7xWA5FldLC/W0x+0rrX/WNFVAzDThvtM/VR3myfx9E45X+Hn9OhR1Los8x4c=|Chương 269: Đầu hàng;FZwZu9/FHV7wU7DiVvDPphzwcwuGv9BbKLZmWRp6qZuXekUqA895ysoAYTu4NqE/VYIdkqwQwH41UD8sy9n2n73qUwe3fCoueXg9be+uYr+gMUyeYHeCsoWvN864SnEw9z8igwFjGyPgtSUJqWBsdAOnfgIr5PY6F29MTCXipSM=|Chương 270: Trùng khôi;Ikebgj+Etfr6m9MZv0Y4t84KUvLHTSRT2E5ih+9DgKPKXTLrzrROy7rIGtIQMrswjAFK6ltJo94q2u4GYubLpI1fxMUwY76QuWDUTvbkOxiSZ+ajCnMGeEE4vn4gXy3nAZlPzrGYeO1/nRaH6TSaQVJzACLst8uVMlbOSiFyYLs=|Chương 271: Trùng tập;YykWWQTiF5/Rtpm02nQ6kSn/F4UCrz7WZWPAmM8jzTYzer1aaslZw99r4UeucXxeo1wSheNfvek5LGra2mSjXRF8mQOaYF2XP/30ypU5xDI06lfRRjcv4Zi0i2xRORxnPBkj7tcBG9yXY08jnFU1/hExP/Y9DpnH057W2IqEEc0=|Chương 272: Chọc giận;DdfZFQUlnVZw7pvkhVZcldQz52jiS+2lgJ0Zj7JLbb+snHc8wpED7/cEoDCEdpgAauM3q9P9mzxFLZ67ZXHjMSZC7AZuRWJNMCtVi3nr/SrNPOi4JcxjjUO2qRHtwxiy8nXvIJJOEz+9yCAaYgkSYrNFdUu1eLlAf6NMVwqfcGA=|Chương 273: Bố trận;I/nIaCfJrm0hIfteCa7FPVHcNvfkT8dPxLANHzmK4GPVv5eVROdGqm0HNPU0q7Y0Eomjiy0brLKqkPIax7dil355fu4xQvhTLy4h+OfmUZMHBn9TNJoWBrEaNm2eFTetHyUaPh0W6BRv17ryb1ieFFU1MdfkZwEIruVQV3VmU2I=|Chương 274: Vô năng;Moa6gGkoj8KpUvYnPJPV0Orym0Hq4wr3TUb3SuE+kKmFm1F2FKVeUWVrsBjBBJahiUvr0/XYwIXqkNKWT8IAKjk0VDUgyy9X7FaaGmshB78V1KY6XIVTQyjaFyFz6iu20Y7Ovw6APSxdH8NLrOTEwMJITEUMCGnKq5FUOOWMj9c=|Chương 275: Quyết tâm;SKx0BFQFeqz1JUuzvgVJl5cfryAPqt11RwpOHVLHGmbeCMD0srDKM7lbymy5NfHMpZ0m5cmvstOOkmZyhdgPWibxDLadEA8Ff47oZticqm2Ft2dNKw/Bw8Zutp1Q0AXVMQsaaQ1+c8FPRZbkvGT8tQFwmHn2bPCMEGxiCzrTGns=|Chương 276: Huyết lãng;fAIVddaOEeOQn7YGILESrKTP5b8nva2FZEFnTBWw1Icsedc4Q8MeTLKKiB4PgA97snsB+46Ki6yZ64Al5+yzVjEcrYYtndVVIT5fyHsK1p4gcLSba6SZ0gtNbkckWb+Xy8hN9qIjV8MN6Yks5jA4e4buQJKaFnAlXDamzoP6TOM=|Chương 277: Nhiên huyết;kHHLP+pT2IO2RbDDzOKCzsYff5Ia0/oGZhOD0vQWjn/KRjnRnEPDem/1OD8hNdpYcJnoOraBnNU2CHUpmYx1JV94PyP+q71azqSJzo8xEJUW0JqUSgo6IbCI6aQu0U3GptVGXFQ4hT4hO/0fUEGfYCevqjEzp7J06gsMBr8yKfA=|Chương 278: Vây kín;jHfZUgZ2qlZw/8prm/83JlLmg4bNMoBb4+Zh1Pgm8iaUllw29TsZZ94UZpX+XBMcwzrjb7dwhdjvsaDCyvqsagRwVTekk0ApgWavf4AvbX1nxBKTfJsJF3L/WFoYCcvPBFavE9+hxPB5rKHrSQboetBClmS2P2OgPXf7JT54j+o=|Chương 279: Lão nha;+jt5B6gVBl/0HYwQIP2HIipkmd2Xr9ZjjUYIfpz8NCbFjkzbb+HliICPnWG4PNTahJftwj8l4FBR8rdJQ2qAI6bqKlAd/ltw5v4d3zh8yh4SBJRgTrrAEHwu7ScwoMB5U2tJ1PrAXbRxGS5VwLl/FUHkR8jOhx8BSIV0Sfo6mJw=|Chương 280: Khai chiến;WGAiJmN7qnhc69UpqLQpBGF808kKeQESl9sUNNSzyECOV3cKJU2UIII16W6IPz5V4NHtIlI2D/KJ5M7abExEt0zP3nl87x/+9f2ePZhgWde1na5i4eElpTV1kGT6ujdeGESmsm/glDQ+8TRu34GNHTDkFYD9xoFBYNi1BaR6iaI=|Chương 281: Huyết tinh;5LaIjk4erRdwfSupRKu1i0bfWFW0/nm7697kTmIWIZmKkZObR0CoYnNLELce8TPhRJFvdfkBBCFg6Bsocoot3b1BqTSZSuMh8DfWBxWrb/MCM4l38ulWt1A50GXvOwioqlBnEtBMuBV+aULpcE8KanSVW5/+FlFkoaiG2xMZjog=|Chương 282: Tàn khốc;Bj6Kb1NZeOY9usspZF4I+zFaGw4+1YRYDb0ebpdRdKcMJUryFODJnnLJ4JdXdNznbaXwenZj4kl6bj00f/61R7PnVwqWWfMz7M1rC71TvR77BjQzz7y76nCwwiDMFM9knID9oyTZO8MrstATXzmg46WdDINlZahPTIEmgaSt4iY=|Chương 283: Vây đánh;Jaaf2+3F7cZUyJPP/YbITkDiH1iQ5l8NdL46Oay/FR1xYeB/ZSzJ59Eo2k9UmnKD5YNK/7YFVOBy0K5+iqa3o38QA+/Sm88ykisVxdaY5dU1sBxL5hx5lORqDFoa5+l+dYlnx6ZI8AQUq2KIbAovOGBD0qXWdp9DGbZyGvLSZOg=|Chương 284: Vương chiến;/wAq136KSpMYMYnG2mHxPWp2e0oYP5oAzEoqFYY3gO51T6vXEDtRrSwnd56tAhqIWwrZaD/pZmiYlnt9CdJr8irohXALjxzyfSlvtn3JE5DHzV/jg4zvKLkTOEDIco3S2lYhaGwX4PyjJ/bj5v4GSMfhQFTJ1X7Y79M0mypNxYA=|Chương 285: Vây xem;hgDgKOksvqs8CAVSUwYeavd4bY/16pDo3xY3K7Zh6YUgt04Z7WnF/Bluf25LGxrPxzcstixnjStPsqwvv1W/CVlFDrk7Ty1sfYum/zKIRVGLsDHxlpFMizz7rrp5udOGrFH/avKpbPpw/pqr2okYFYPzLtPrAg5t6sGfG93V3/w=|Chương 286: Diêm la;BMNw1y2xROoKSZhQSPae+VzQMpgXVgYlap2m1ItN3J5ZQQquKFtql0zgqrhV/CkYfSBshKZ5y9UKqsOOArlBcivYegrS3SRYjMgxVBNWRvV3Go+iFUo0CDph4Nx5Rv02kdcvakRsX8cQmRzyAQFi9X9nvspO8shr2JAiNiHqpy0=|Chương 287: Gặp quỷ;na5B5FPIzEmEiGYlEAf183JT7V0S4COOxWjMI0jZyltaJE7KfQdNzd9H2+3ypmxtSDXKlwT6pCUB3hvOAhK+RyPg3U0K2mPCsQXBinlgCy4jYDEDK9s0xxrEnOg1+M2y3RGlXnhSOIdxy9Xz5pexQ+NqfjmtldQWbm7XWB4Cbcw=|Chương 288: Loạn chiến;70EuqaX0rltNLwwJLt5RVuUoN5gxNRRo9ITeIqv90NFH98RahNQwDstkvfFfUSrfxfN+jQ+TUSeGcswj5KRwflxPPDiyJdf5LUE7Q0qKpW6i5Do40ASx+3LQxjhhiI+Zy+eOqB7XrchaF4ieNP3QMbDjmfDr6W7h+IwpuRFUlxQ=|Chương 289: Tái chiến;PUFvSR7V3ikcRQaZ0ZFyDohqnOwzgJAqCOa4Fc8Tjz9DIpEzx6/sbQWam2vncBbLgq6GyzEydoni4iy56Qot3k6d4VMKCMnAhuh/2Uc6RNNego+OIG0n93/jlCkZRz7pPwaV1J16KMf8ExYnbRqIr6t0VrotvIQSGBhHffgZdVY=|Chương 290: Tán loạn;xKYfLWjoccVF2E0P1VL4aiP3FC5sYX/8kGVfGzhNFUogG5ylCc5vwxIeDHjOgNbjm4n68wbZA4P7frklAtV6SIMkv2Z8zl8GRFU1VnVwLQWXETp582GqV/a0+ddCeE1ZtK1ZiIleE7JLw/x/oi+Hwzdn7m8CmMhPKWJGVM0M+sE=|Chương 291: Truyền tống;neQ7nFW2yDAUtEXUoAKUgwNcKBPXlHNXomCvyzi082nOBzahXGKDhDka3BP5MyzcjZJvGkPkFyK4ACBq+oIx2YrG0tIac69XOuE+qe2RpIBW7lkgMnsdIYfXb7ARLtJ6hYNbKzfdH8eBua1X6UEg+WUfXQk7LTE2jRSHJVYGMzM=|Chương 292: Phản kích;4Gj2E2GwfdEo6ADELgOLVpiGKPrlMqIJJSqx3boVeh0IQ05C4jzzuFf6V4V/0mGDF28/TQsFqRh6xI+L/WQDh0+qsG8gtvoVOnULLgXyo49WBMB+qUy9/ODNXEefYRHsIJmMBEIgcU4WNBwVvSzSTqdXp+AkWw28uUuKda8lj0c=|Chương 293: Lui binh;iAbp8ljn0tO5JkUFzGdR2KKrP7SChe5TCC591YucDGkKZJ41MnOEPRWBk9YNAKgUSwd33W3+ioQ+Da/DY4ebudO4ke6DxFsBwKBdDmVhDyb+8aw+Uxu94t517CMyqidWIgmsaEVsDLc/xWrEpwJhxceMWpNmetKc9KvH9fJNczw=|Chương 294: Cường địch;qLUJcUjZWzyePXdt1L9QsQC/ZWjPSBfHyQ/dlkLMkPTl7maetv+ux9ZMmnfdEitwH0yzmOLtesGmkKcEcQEw8syqd02Imi9eKrjCFSP3v42QAwwUdL01QzjPNbYwUDagXGfPIoFig4OVIduQlJ7z6XWS/GYIGt213zZgQeQxh2Y=|Chương 295: Đinh đầu;QXKfJ33UXL1mO95VIXxymW57KEIAbuC2B3csvh09wXyjDPyiArfFElIeQEQq40hOo6AnJNLMGeQjtJ1vvKs91zT0zYoEkl+ExDbrgA9NlCkqeCnGMZaalFhyc3/m/pPHfu//KyKowWrbzZtOUAiFdJawfxHCupNIOMJWBST7QzA=|Chương 296: Gian tế;mdt+vokz1xAO0uLtApSt9nGJmfVZb1pD+cJZefRah9a9/9pJMvS8WISDdPd6Kh9UfW/V5WmKehaVfrcluO4NfxYV1QUnZkaE1tlRr3vuNjBptodZwk80QiG4bOpWtjU1QbvQGbwHQlJqU7v+kqGi4DFvlOeuoFkweycnNpyiEm8=|Chương 297: Một mũi tên;kePB0xR67bgZ5wRp3Gg7Kp/e+JQ2V5C/yZx+xbHt7OwUQgR8gtAK5SiQaZt/U5gpKiM+il9zO2RDZL69IfhNqqzipcCBa9kRlPrlcvNnMoDAOMeU0uF2Tc1lWWkLi0ojXFBlGpW8stgO+mF0qHjPQ1fcTF38wgIlpjVhhZwlg5w=|Chương 298: Hai mũi tên;ieCllTsr2Bbshh8vTCgJTnyZzqbtfxncPm3jngAF1Ao+N4R1tL0k3/oxhcZ8maata+WzmZ79wxpb6bk7vwMHU0eL1mAb66k4au2R+f+ba+SdxJOBa/JWVuQTRCXpMdauly02YA2q8Z+RyyBonuqT0EYAfaaP+ibpg+n+Vg8kyvU=|Chương 299: Thu đồ Đệ;eKj1NgRhjTIsqSJf/W03vW5UVDVxYubYI3nci5cIHUkBdsRLFFYW72jQLCAdVmxwFlN0ES3gmcAQMb5vOnY9UjE769xH9KcL4w3w5IifFtXvzTVbnViCjiMIrJk6uiJqhM4PGwrXcmT8b9XuyzoRGY9TLKxgKHwP0bnKuAW4qLk=|Chương 300: Vũ dư;j/dDj9IcpBpn6CjBBQxT+sGbyQg4iDB7IAI2NbSuZf841sNHlvBMMkKAc8vc5E91OmMyYtsUPOwjlpPdHPJmEVVM6NjZVP6LGjnXcZP2klRh+eRlORPLyFksyj7dbS4Xf0I3PRveX5li5wSis9Xhoz//qX8tATjKUMJCPcDo0kM=|Chương 301: Luận khí;XB2tej17w5OH0XP6+hZd0gTPqVfj+p0hgSIXARuj1hzKx+QKzPyFZBUexK7zrMsH5KFPVDo2v+hItvvYXj0n2N6WTV7DIi5ChnA7XmfMtgiPX1D1MsXMydyY2T/POYXFdvT6v1L38b/7xNpfarvc6bXq8EUUYOIfuMUNSlycOjY=|Chương 302: Luyện khí;XiePR3PgHJQHKVfX7XT9sHPUeQW0XZpuRsHY9GorvokeFfkpxwWucKfQLsR5n8RjBE8+fHugPW11FYDvy3+E97lm2sH/KXhOUhWn3jgWuhACq8KTnK3w5ZSiTZvhNBgisGmg6BEEcIUHihpUzDMjHKeeHSM2oGpczI3PQA6ACDc=|Chương 303: Truyền pháp;lyNGM5KtBdzWAQMKA3XR9xXILmUBrQWQ4t/Z6iFPlkdAQr0L3OFN3mJL1D4UQVHhklTsyhma+hZ+9gf5awY+nUtK/njLvEB18TiqEZVPWW+ssS3/wrFk6Cwo2cg4t0NLQHsPKThWvMU1+kJ4XRgHG1Y73Ei4qtiEAGFOA2AWxfM=|Chương 304: Ngộ trận;j5t6XVkD/vyA5NqL2Zycs5mOYJFKTo0w3mYG6G/7h6VO+d4tcofRIgwmbQ+SSBUXElWAIqnDjq+wY3TasKY2yAm1RG3lPmRoyLYk6bvP7xRNQeeovqJGcDQw700LAWPDfxfb9y6p7+TygpGMXxOTMFZyXwcLK2DeqXYd+E6/5tM=|Chương 305: Kinh sợ;SqUgUxHMBx/dhnPGsrUviF026GbgDYSvYyJrLTckujBMITbzaA4fbVLUO7rE/agSJIpA3W34WJXgpt/NPi6oMC2lToAOvBMc+NG8PHXwlf5/0MCiuLUIsu4WJnlB+P50N7TyOrpRdKiRCB0O7BZbBADIijNQEJMquvx/tsmDxqg=|Chương 306: Chú sư;X4rfDwmHDm32qfZ0BicwDgZq10rgQMYGP3sLayPl6wJdgXTcKpFoU3+V7/3TC0OU0/6rNVxMlxMmNjN2JahPTKjnOrDcrSPsEwa8HD6n/1l1UoGAR9EwYkb+Oo1l3c/tExGsnEe96au5lV6u3c47Jqnn4YjBMBIZStZrxv2iIdQ=|Chương 307: Đấu chú;+ICM3cOCgTDVcSHLZxSWMqDCOLHb2O8eR5MeTJUmNGPl8lVYnnqISafN3dhhH0Ajlzb8ECG8IlNmfiuRgOFLbPBrwtjad8X3Dl3oYUoOWrMhF6UY4gFTN5HKM3tt53CH0BrSAKTKCKunbjoS6xbUsuyUV3JzpLg59E38DftH/dE=|Chương 308: Cuồng nộ;sIQ2n2XGjVhMsXx6e64WQ98/3uxTd2IEkiYKD3vI1IkxByiNPSvqHJ6yrFgidKj99cCtYGT4Br2qByWsBhIf//VgtQrY6ARe+IufZQbvC+6zSRG73IQuUPet9swRkQ/qKpYMqRQI9h7WhabeH3dEaKTv24RZYJ97B4hgHhhmoqw=|Chương 309: Cứu vớt;pJsK/aWpgTLA6jl3KWX1yHbx0RpmFf8q7eDs8c7WonmQjylr98lpfq4rdp7wLVWi0oqp/cEW58MuUjJJiJTMqizro06eJs6gvoYgieinfXSvT+3eycOORh3vgVa+hG0+XMMOZnKn1o5V+91VeIU56OZCskLQnQmuSZ5AOr2FNNk=|Chương 310: Cơ mạch;JCevOzmnoIgUiAJdV0N63+9JCeZ8/oVUWJ2fYBDA3pD/rokeIAg2ewwG++JupdxvBVqI8lnCyHqVpkva83ws90uis7WasCyakpb4Zgc8igQmkJeX4KDEfZrtRag6ueDO5wh7QA80Sf4JWlJqvHxvB29GeBHuMp3uwlbkmsYKtZ4=|Chương 311: Thực lực;ubIzWJAkNfgsuO26WOU06Lvu0WNUpxe7maQI3jzpWTKUEZ44/tQlaNZoSpbptN1V4MyS3xOeLnRa25Wnggg9dQl2Up/sQKzNnXx8QeZfUop6Twchrg1R8kijsT8WNehCdu6cAncih5lJhtH1z1W/OmjIldekDhMAOnqBNHbnvig=|Chương 312: Đồng tộc;e39izuJ1jZjvQCgFxzKkLgOAH/iell3Aen2zrv7RjophkJJxlkmghU6mzxvLawDTgo5Yl6i1lr1qlZRL0juxiAywM9iPEnfp7GzPcZ4ytI5xga0hZfPkeUZ0HitPUaOihik3pbO5oZ+SeiN2Ypa5i1ocPcSAl2wxsAUD4AI521w=|Chương 313: Nô dân;ZyvXeiCc7mRTPf0aTgNcjxGyywFgCXNp+0zXRyx8xJmPlwPpz1sYSJaKgFI69x44XqHCgZ/IXExpsYfhi5hy2WeefumAx6nSpR629Ff+3W625Hc10IAKlAopDCJPRx7y/ucLidTlLVo+JiI21PRSRcmx0BPTS5ijkj6BOGtwvaY=|Chương 314: Sậu biến;3Hwxzr/NBeogPPzoaxj6SJEo7lxyvqvOdY2RyEkZFZ5xOtaPSAJlBCyVb1+h2TduW6PN4JPtsUCbzJLpicHgCIlGQL+hW9qpcOuiF+/3cFdfEZJ6PPmHQcZ/x3TSAt3eJebtnRtal/biWvzk90Gvk31e1drHV0akkYobS6ToDS4=|Chương 315: Đánh lén;x3NEC/Vk+2rWWjVcee5Mk+CdjZDqfMP3tkmjJWBuZ3bgsHFrgrMKoBLzHKkvFeV5RCYLnvarSvlRY/RWtERkXKQeswYQwQ7+QfDhPOADijt0ndNnCu4B9HAoNYKVP/fALh4gruPfpPavu5awaUwbQNEkorp+mVk1sq9/L8guVso=|Chương 316: Trận sư;qtsZglJ8mslyBDIcPEyLq/hDwTJeRNZWCG/ghu3tGsyPCH6llMGdDZMT+UefBUXvgkPFNROzRp/4A6bsBPERTOEVmS0JsaCMw7kJfV9tK2CpNCNNEGu86mJhhMjCl0ZbR+W4hgR166zIEq5bDIxCPE2VGZB7/Ohwt5OK/T5BRfQ=|Chương 317: Đối thương;sZ+57Qxek6zcTh+GXyajGkw/M0nP3Q9WTPuM9HpXVtJrTad1ai9zf31HoI+J4/7QbXolbxtFzsWT/5gP9Re0W0DbC+JBRVnEf4koOm1umRtvWcTxMmJ+QUokqmepmmL8zSUGBvjnvC6Oi8R8/TlAFPiiWNooqBwtWKAqmKQ/P88=|Chương 318: Phi chùy;5VYQWLPrCwtGvwrgXTSVLAyLHF0JlZSIn6A2bqLcNjLy2GDibCvnsoAYDkXAqAzH5VCgdRQtx+nvl3YWUVGHWGrepwAXorDibDWHTmWmQ4dgRb51FQuPJcEOv6bbhdkq1/DoduQqndpeP87rn6x44eF8T8/T9veTxpRDhwGBs6o=|Chương 319: Khởi trận;5KglE+7lDb0krX3WHD3SqvCB9x9OwT+KS24e18agWo73u21I4EsVqnccaDcASiTbyxPxMdOs44BCUsrjYx8jPWNvycYPwaXfJF7JfcNWyw8ynA8UuTDA+g5UsLTLnsrxBNLtoTuGIEo0Ep0foVWDXmgaO2wvPjex4HRqivLwJAA=|Chương 320: Trận sát;b15H6EIPgxuzvwBvwc9DGnC0ALTt5dJlTnwRm5+Ey2FCPxOJjpq5/JcfOIVq/iFABA0VufTWyS9lJKQnZhlt5nNyur4F23axjXfrzmB3wkaLlk376unjkwiOf3usCcddfXvcbKvFzn8gXDsRtLqM35p5w4oqxKezwHMWwOv5voQ=|Chương 321: Trận độn;5UFi9nw82Bqao4S5U23NhZf+cp8Eggg+ddYLY9HzrsJoLwA+hJNIlKnoXL6ufLNVBfUP67mOUYVRfQXnMQ64p/saJY8I4JDODBSXU6+B2MXua+8f4SfBSparwIyo/+JMaN1IyR+lPP62gO7DwkDHDzIxx2FCh2LZRZiF1P+zOyU=|Chương 322: Truy đổ;Grds5U3zSo9+WGQsoHPI93QczJtU0y1lr9gZkOg+EnR9F3Bwd+QCe3FR6NmsORTECxpz6wB6PIhLSgoQmsbb/07ZI2bGxiSRyvAZMrsRHoirtt6GbGCPSrlzrPD/I1F5Y+9Yhmk+9CerFaBv0XKsW+ma7uA1bBodOm/gI9TNyfc=|Chương 323: Bắt được;a2a6rmC8SIo6615vSMnOLHdQzdBlrHh5Kfm+s8d44qft6zhBZ6ySv0SdDiBdcSiipUHK14U00mfEYm0eQjYcVUYUGncNMJKV8rNftAOOLFOSzG6IYXf6VgacL/OW1nlBV9mxBFzxBW0Z8nxvBhRjzCgNZWZUC3Up5ZlSayAy+9k=|Chương 324: Sát đế;oaWpDwJkYQ3g7klhvJKThbvo3y1ZT/7hF6fILG7cciJXkQOJRcRAiZewulKzFekKwfnVjiGBkTe+hj/4VQV46GIzfcfuiCcQfV8nvW290kBCq07a9yQhIgxR1kUCLuGXCKZNmdVbvmfTMRX0OCIptJZzBV4bwUuj0V/T75pU5f8=|Chương 325: Sát phu;Q1a/EAJl2/iAGJqhR23Y8PqqfvcIPZ4DD8BVi6Wouzl//YtR+3ca0G1ib+/6rmcSf5UAAJs7mv3T58UuTWY3/EsPEhJWocflYO14UK3jp6NfOKeR2Y28AETtCtCuu9XbfHkLxCx4J8S69xMJC74xwl5WMNYl2G/3OPTQT8PSUqQ=|Chương 326: Chấn động;QFA5rus1Yz9NYlSDk7RAUSw9VDXZl6Zbin6B2z5zkTneE6jlLyQDoWcNZdecWAg/66JXG/hJu9yhEPf9LADAAidL9Su3cN3igvZETG6gt1k4ZsnuksidiKv8CF9pnkTrZj2FkN9FF9OLkGvPimToAAutPgwWC0ceO/7uXekbDn0=|Chương 327: Nô tâm;ZB38JEQSoq6PFcYl/yEaStxoJY3QU/+FxOs61Dvfeb2ORCR1OUfUvu62zGnXhXdkY3I6AywPk+ey5Luc72xHxBAJ8GicugPG0Dol8T5XzjqfG1/+raP7m3qDDHNB4Wkx2N+3m/q4hTjuBR+70OYe8i7rHmyBkfDpTLf1jz7kYkM=|Chương 328: Răn dạy;n5hnfBK/eVK1IrzykIGEDfWPrDDSfktlkfiYVBmdxb6v++jK6kPi52aEkNQvPyUFizn2mpKkROu4rMA5jeWF+QiTMuF3QoFQhGULAi3r9HtbxrvtpYb1jDq/AH3jtZSEsW/+3JSwqtTsBj+K4K3RlVVR+8rQh9SMdUlBF4kH8sQ=|Chương 329: Gian ngoan;ljLDRHyeq/X5SVwXI60NV18oFOWfVgtnhlNUz828IiXIiRw7Tdx80VEmefgnJm5UDyWTqvmYzlAmuQrGPjiTh37+O4GhQ294gTPIWOP28td3ccBaUpCL1zvIp9rKDdjr2HPJCmxDuupV3s6TL2jlgN55PRjgME09II3MqTXpgjY=|Chương 330: Giải thoát;S3vdxZSxzmYKccG0f8Wovj4IJIuCu8njgC1hz16WBoG2WN1vfzEZpQM0JSQXPcY0vuBcF9myWiPPHLB75+3PXlx3xrJSD7DECBybl75s397lS6zksUntHwgWEFqD/39zmGHBgFo1NQ3iLR75yX603BHk7qJyqUJfEswI6rbPAaM=|Chương 331: Hỏa châu;AaG2SR37fMOOI8Y6VvI6xIuGXL6fCMEBNb5HF9qBy97Z2RHVw36iuqSwGtlvmsRXJ7VEgaQlChEPYKwqDVy3zQcPZlkY2UjuX80a0OJeI4GPV0Uq+p40RIlNCkDXNgvRpiN8rCJ5hVDc9R34fTze0BJSlswmkDitr3o6iWoWgZU=|Chương 332: Tám ngàn;2xr60FtIwLI7qTE/swZsXbEAa4KICRZG/Xkt8XRaS0tWjeuWp0LwNDb+sfmr68udO2RJkjj5AmkGdsAe9UCCiIeE5k72Y2ERsQ/rNxc4kL4ZbAjRkD832HN9OtX/fH70pBDW5w/HkHJdk9E4THPdeanFOc4ggALfpkoC67Lddb8=|Chương 333: Chuộc về;cAjajvTKtEpCN3frw+K7meQVbn0g4cejkmb24BG6V8S7b8gDUC2bJwJp2Sj/VqfG6U9juyTGsKfn2jpMTv5Fs0v+fSTsPOUYOVQKYB1WYJqmivMOulCy9AnGlqrjMSzBXQq8c3Xfrv+xenzzgY0xT+0OuGAIBvtltd8uBUcVnN4=|Chương 334: Vinh dự;mYX0/mDVvUfz6BT8DEYmfSqR/o307SgupSCgKR0M1vDU1u8T5KHaP0FEcUt4xb0IOhOzhzk+t+S450NeNUgYkCriQvkNzcQhAUhdrXUGl6WBNE1hztcGfst3zOXJFT/roUgabQ3VfQNysISTkXav5eRfRAEZWT/QBn5D3A36Dco=|Chương 335: Đau giết;pnClGWIp1tRixefAC4sfxya+SV3/3rcOLUB4rlmPZgUc+OgWCMIAnJDNnbzsqi+h4kCH//OGkrHtjqd9fL+NVL5ri5UUqw7acSd936NLonGH+eIFGBRWkniC803ILTQ4suYNR7J8wy3lgnWn0b5WDuXVK0i6bMCEoWfYPL6UC4E=|Chương 336: Giá trên trời;u2pCsfMknJr2RGcWXAYVLV5yABH5M+Fm2kh/xajD4Wj+0odA8j83nBKzYZte5tRmhQjmcbNK0BVXHIOXdFDRKlmCRPPmUCdJlgAfNFfyuI4McUdc2fWOTvCdJeU04hSv84DV7rgwamAFSIJsEDoV9VzHuZE2IheIuV4mO24x/S8=|Chương 337: Vơ vét tài sản;rgaBiylAxJqOy+bct0tzkvgs2IZMSkJ5PsPLqCMv8V5ptVeBAjPrRsHgI8hZZfdM90KyL760cwk9V/b5/t7oAgWFuawHPBMwi0yaUtb/mY81XcfPFTzWxI7X0ZGYhhCacEm1D8wAn7/uZb0Xp6z24Zjf2qGtqORRKtSF1G7D/kE=|Chương 338: Dụ dỗ;+Mzf6ORFzUh3l0lOoquZsaTkWrLGW9iMG7QyfQlldYCarfkSvxTSEn1Gb/6OnyOlgE/P4w0dcZBigz+uFtF89wZ0TEauMbf2wpzeKcTKWc8qtirxrXLFTWuY5hK2pqryf2q+mH203znuJEc+ipb6M2DSAR0vuajX+Vyl8q252os=|Chương 339: Kế hoạch;r+R50oVoe/wLrX3DHR5k9qFkh+RWMN9s5nL7dkR6VNzpUtZ947WZQPzEnpe8JRKRCuZSv/qZpo0/mk6d8G9T5k0fdmCIDVCoTWSpK7enBcsFusU/INP2fLw3aZxhEHPE66nZRx9RhjL1ztmuRpmwK+m5UONulL1mOxNG523ZkRI=|Chương 340: Kiếm trận;GmDvXQ/TxpzNXNk+pdW5ybkDU31c9TxGPvyVjrcU2dxisx1lADkNAGVBp+TvmGgTopX+ESdPrZj4PJz77uwib3AZGJ0rLjBNjbWFnk2CBVEwDdcT8WjJCpH/6yJHB7TOjnuEZTAe+EB8UAkL16eu3MSi4d7M0jv8kFzYfNcg6pM=|Chương 341: Gánh trách nhiệm;LDGThJ1jAvT5a+5/sPvK1YmBQfhAV6gtFHWSzq2JREVSp0u2KdAw4o5mDYj/FcDlbG/N5dJtpLagR0FFh6bclTDgdnLeaTEwnddbhUaEAmA6gnFHdA0UP1ZSOrHYfG9pNTP+ybMr8wXhXZId4ZZL6fCW8G/VrkGMh+hj+syb5OU=|Chương 342: Thu đồ Đệ;ZTFffn+HVDd8eP+temLWgGiALwFFw+3AeU0JdZeZed8uzoZeISESQ3gk6tsMtW6CjRCPE6TRllGjpPquBFt8ay1SHoHGHhGnQmx9nCAqr181q3AfizkV+GpDMC2Ueguc7U/3z4W9CC1NFwGa1YhPsWFY6ljKMJzjXUa7NL4ll94=|Chương 343: Chợ;wPddrQEVCgLdtjVZ7PJdcHzOr5f/l+RJet4lZUw9QYa8B29NQz+Cn14t9kndCNGIAfEnCth5k+Qu6zrq9yuFg5r4E/XRx5IELQR+X/wCc/OEWhX1rzwTTMjLE2Zf3ODAnVtFcyYsRte7BNG+b0fEqxPLvX79znYGdNkfBQQ7y6E=|Chương 344: Hắc thị;7s3X06txK3vPMyhIEA9XHHx4s1eLlOQtE6qbOSmVvvl3Qs79foxb7ARyXqE22028vOiF+ebUSCMDpJbkmFbWf1QOOPYnJ93LiQnNnJUci94MZTRb9Op0/rltI05CwDUm4ErVighNu2HD/a7TQIbnLpmQ0Avnl48f/kfwkHQ4nng=|Chương 345: Kinh hãi;azTQnC1WgrsLqQtZ4MWBmvv1YXttXsK17zxpTyOkAcN4hVef4D4ctzz0LxacGw36R1tW7qhYtg55L16DabyNeSOM2bwk1w0WTmleMS/JrGLIPkAS0PkGsl0tLRBqj51wt/n9ogJsgh9qY3fcBbzmZb0yK1z9ESsA0c07XVOMOY0=|Chương 346: Cường bán;LxlP7CIGxkyfF8vu9yunQ0KkTgYUhCA+z6BW9bRQiS17XDrzEjr68X7ZQtDq4sjmAIuMvdVI/1jY7PoPtUdoMrHggZ+TBJ+SdiKl/VTZVR6kBJwXJgRUaAT2vIoUc4N9p/Tdv1Den8VFBhWreJWSx/e15tan26AyMJPpD9p4G2E=|Chương 347: Kiền đàm;MYO6gOPuzSgrYlocAHM/gc6yxp9LtoOirgzd+u09hNCaf8mlCi6bpGPOLuoypgFaC+hehSY68xXBwELsQiPrgutF3nORJx3DtcZv/+4DMX1JvM10QSiNU6JC7A/S8EKPiB2lf7hXvrJazmEkXTdmHWuiOvSv9ww9u/eduOC+F+o=|Chương 348: Dã man;iz3vQYMKs1OnAHV0E5COrqPIpVbapAwYCiEFQaYNWaZOFdz+IvHhvn5O7AC6MutesDZ+wdEd6jiiWrcAXeKhncX89hPe26H5AWETWyeEuvSf7ft6GrwZWqs0Cr1QuYCcOCAouMIB2YxX/BFdI0ThPSnx2KvkEWzQjjEK+Hks0So=|Chương 349: Cách nói;GtDg4BTljWeVnHgaQrbpRD4dbdpCQaFzcd33wxakrqQKybD+Flkkte/JffBzv03e5uOV4VShnx3DN/Dlm2i2C0Tpv/4cHKW6rhENopg4+FSDRjrcr0HziHi2NqcFq7QE3sq9cKIx4oFfd/tp2skNrMUpmkRXLzwFGc/ZftLRTyI=|Chương 350: Chiếm lý;BnAVOZjZyWoLvvcdP0XMgBo1CqVrD6JQQrdpfiUN0KQ0ojXLDsGF9HzWlMtWcO94hv6l5geiW+uv5vWojj4io38JbQUWXeZ7UkmQHEyxAoG/htdlhg7msD/GA/aKA6zY8R41HYaTJiLTn/qdJk7E1hjovmwwTz5VBmWsUqVga7A=|Chương 351: Cừu địch;6FNOAnKwHuID1YqDQvQ5LfW73pt/xPXOhIDeDuy7UPknpm/X6HH8mfHR/NGa3Fkc9+uQM5C9lrDWe5jbwgyZ3LG+Na6YRYTTkxvAz8gyFniMdPP1zObQO86JO6nnOtL/apZVVDlsUYX0SOInTT+igCcn8XLS0xzol0UE20H/hZk=|Chương 352: Tiễn vệ;eDNNrgBqEkbN/ZKpvC6mTf5xqK37XsuZnotux/dvpsKOfo1F8/KCikiwH44xTL1ZpZJ+BQJm9oTaF2bPgCnF4b/ALVcazD2uPlRn5NtzbOiGghRADh7ojSPmejFBoTC/CUsGwWNy0Ep4dAZaLnqMrJcyEajk0oyiStSKjZFQF3Q=|Chương 353: Trúng tên;qJmR0FUu+8kGlwBC42FumvkzsnRZndz5dDUfDjTREKoBd4+E92RSw2DYiNk7nAAAjZm3AvorIAgcqXzR8heEmNlNSA8DSiNdA3koUYMzLeJtY/x6H64pFPf8zbSBZI7X5KyPqO+1YagtOBZ4ifFp6nZfVEi45Hp3Z51E5bALvOQ=|Chương 354: Bị bắt;1cYHmoq+TsKnPF7mGG6HqUE3vOWZ03aLmPG3swB5aaus48tYfcvgGPnpiaQcpsdFi6tUoXMW7uQy/VOzAMBiidiTIPffkLYu+Y7c5wYKzSTup/a7cNbois+oLkJnNjr9Ontv/hD8Fwd+w7Z8NepcGjMbiydLOWZRsiwUn3YQ9qE=|Chương 355: Xung đột;WqyNrBdN1QhwY0SIchctXuK0B2NG2MPXQolG7+iVObhQYo39GmJibwUm5gy9hiXaORsRrIzhHU1uw84mCLBMvSSFsn3isEcV5A9B5rrawU6hGtRfeCh6erX3CA2dDxHjTEIR+1h65APpQSSLp5S7QuwbWMpgYdh4xVu5SYchKbU=|Chương 356: Lôi trận;LwxQy0CMzvfTQ35cMqTja9l5fqTRMjUMAq6k/8zk0cWoH1RXNHfJoJG1XPRofBlF5v3T3pVi/d7a46KLC/v42CbEdLbY+YcRa1/feK0Qh11xGPk8T8dQRhrwx3KWZlCR3xs1r/2ENFvvGjPby1lL5oEFaDMwWSEIrrG/19QpD04=|Chương 357: Sậu biến;gNY0RG5HOREssg9/pHGh/e/xnfS0pdyOMKHsKV9OIpxS3KCPcVdksQtPyGZX2pqD7rp1x7QGKpioatEvmVBf5xpSgRLvUnHzu2jDlSBSVxIonrnn2/0muzOYdeUym1g9q2GUV+pohG1SSPM4HYgO+m8kJiBZymL0bOLoI0UQvtM=|Chương 358: Tiễn vương;5o0qFatXS7kNfcNap8WA/5JinOKXIeSiPShSbWzF8Vg3jT8F7G/4rIGt7tzSg2gxKi9PNhxU6FilDEa9Ew4BRcwNJgbpbYZsu/gG9Aasda9vGDXEJNMRLbg81GgsI/oXEmDycSc9EpPOZE5QBOr9UB5uuSFLbXAOWEmTS54BuSo=|Chương 359: Thanh điểu;8UG3mtty77prnT/ThEJzEf57cLA8hZ2qEZIcit/4XvcX9cnWxGoXXoQKjF2o8Gg+IzEQnKAO9cl23Jduf+Uv+d1csCu/aDLnKXyz2TPNFSu/3ARnCu2z0YGQOpWHChlbc2UJ1ePyCFdhNB33YKGvr3QBw8vQuAo2CjeaO+Mmdx0=|Chương 360: Không địch lại;CQSIEIDns6hJHrEnih4DVkQoTdMQv6tG9/t/veERh3D6ZDFo8xa1quQ4y0viapGZmRA8UHmbtbWMJ7JfNqf1rxeq8cZ1DiLL+qXUlAA56XL4Qnjd82W1MZ1MRILUflhzXpRJ/hogQlGG+tLfybZ3vqO9yLsk25/2Sqy5XhsuvVI=|Chương 361: Tinh huyết;6huT7aVlc+3+5/arDDfo7yBjlHPkSXSe+zEPY8i6pTKHK+N6eZl3USsPhJ2j2XSIs/df+JfQ0vek4BFZkWPRRtao7ZGlPDOzQV1b6UoxYBmPtYGF58QYGeDX4vUYlAyatUwNDzYB+ZZUKWdsp9WKHfaskIqJ4owrY29lYm1ev9M=|Chương 362: Thác mạch;QF0uWtYpPL8IhBhUnUoURMQI2brdok6di6zBmDzl7DFX7pBy8xHNxTPzt/zqy9FkNtpRj1oV73dkFnSs1dgZg9wLlEA6zteHPvmz4zFaYSuzrbPFM++tptZ2nQB/QDqIHxKV+fCldIJCPuhDRIelTbW6SgoYdHTfNNe3UDPKTVk=|Chương 363: Đồng lòng;ZG65cr122d5ohkPFQRrwV+o2q26P5FAkD15jMOezFdpGSKrDLvnilLaEh2VOO3umek4Wn8TgXb+lJkxGE/Uy6GiqlJRzR8+8QM1Hgh7IrgBxLHPyioxr5S65jr2BMHOAIGfeC2iGemvKPyStoyHa9OeG7htZFVZPH2PhOuVFNcU=|Chương 364: Vây bắt;BaVWnKlIijHWNzrrJ83lALWJWZfgvXc5dKX336jHGGATL7z+l4bplANKdc6KtZaIxZlRdDm9cTyEjoiidVDk0WJz14iULmCnUeBmGvf5h6sJHBm0P0ZsDSHfav+jQfSD6cIuI99SsVNaxFB7D0+qPdy7/xm7dm550Pq+jPBYt4c=|Chương 365: Tranh đoạt;P/pSlz7Y2QXAGVwNkIFax8pfB6urEC1djwwQjKW3+c1Sd8GEzziGO20nbGbUsSuLKGXsdiSHZUiIUv1bcggk5ALL5r6hLA8ASHTLVBgp0/HygWHz0D9ZnjzfZwkAiwP8jNb0mFPCHpemzdGMLNwkz/r6zgTmJ5B5fkZjsD+O7oo=|Chương 366: Long tộc;WOfzRNC+umgz7OEe7RmrjqCuGdWNnntndareoBI5GKVTIcpUNQHzk9OcBe6merAU1N2SRXFc7mmYwJz1GxjaXh0RYYwFmwYZpi0taiNVLCoJVNADtgvbMXqZ+WdvA7o9F0YVmIqUxllgv9Hmohi5Gb0JfYwGN07k6f52qFVkz+8=|Chương 367: Thổ hào;OZcIxCOx+QmbzWhyQs1ROhZy4V+46WXuzAyP1lVW8mJCHZpS9irVoyu6JPbs2VMLwjVbDaPUBvyzkb91Uao/Z4WrFliNvpJckpuX/CrFkNgoma9tCw5SlsAIqcSHG5mZZwYRKinb0qaFxV+/45KiSYDEfI0s4BbwmcLWBSmcu1k=|Chương 368: Nhặt được;XAQVFtVSdUn8c0njGRZ5d0y2hJpxpToe/lCv/Dl2qYQbMPVKeHlw0CrCfbn8l5v4iruKJl6DKlVoxmqpvjDvldPX/nRBMvAVV05d7dFf1QQ5+B2yMODbb/UaNarZDPZH8aaGBj+ZGhkszxt5RUhB2NghGxWPPqAiuW6jJm9D1co=|Chương 369: Dọa lui;saIF7NwAA1Nio3zAyLHwrplLZAE3exEApXiPKQ5akv+7j5QvQHhkM2P3kUrnfFe6JTxlpBLHYOKY2RWqmCVZJ+Lfwpzs4p/R5fR4csVesb/Vmf2i7TZSc8Val4WbrD6idTKr6FeDicwGy6M2Jk09x/Gi8hVw7MMvDLFM+X+FWlA=|Chương 370: Vu lão;Ybej/PK4T3hpr5wz3khTUVjo/lIt3QHyuJbL4MTRNW7mXVU0WlbxE51uQutEaG04v1SM7Ct3xcoGNkZuK45LIIHcBgKEA5WHN/4g/MxFMTTqvQTbvQIPZzlKSZwBcyUFRzmiMsJAxutzYqBfa0bDjDfEd+gynS8YR31BD9eJ0rg=|Chương 371: Nội điện;kzXftMby6yAAT+UOQHFZiOfe2tuYelAohOhZ5eUwmKu7OWxDcDX8R2xG4RO8D+nVeWw4WLnvm6EdNTS+AxuB1hF6ZYdw+jxU+c7LES1yWSQiiV92YoXVYNBmkew4kXQATUegWngAbYacsKhVtIA5JizV3okPF1YfrWxjJ1ls3Hc=|Chương 372: Vu sư;BYV3ffjNVtnu+TNILO4Vpib6mG9zbEcnvJK6gpiU4UBy5BecnidZ3ktQ1vP+DErul87emRzBVOM69OVK1wyh2Ez+dlpS505uglyZmA9A9oWF5eC9uNxB8hqzd1SQRJk6X0hO+Wd2dW8/hek/J41W4302nVmtMQMiyIdZF5SAOOc=|Chương 373: Tin tức;U0US3T9dwuA9+3Lw//7mJicZv1d7Lrypi5pfKLO69FOokQ/ULZBa2n8upLBsMIqTMl84Qm+SKmujKBvmPJU/EX9nxlbV1gn61vwcVtG8Pc/asGm1t+7yH1RlkUQg3pxEuBuqRoqrByZQMMOADI9MyefK5pYoXP0rczbxHtchRQ8=|Chương 374: Thụ vương;L6iDBX5S+cKXGb4sqdjG7iGfPCLMpmUD9A8Kw0GzoRTQdxejPqBCaS27Be93F+dva17RZpudLyg1vBnOm5PwQlDmWYGkENp+dIrY/vNU759UexFM87Q52IQPPujKFY2k72aptpoVpKat5B6sii1w2PmTU7FT0hH6crY2PdfDDA8=|Chương 375: Du thuyết;S7AQGBA0piI+507H1SQTxJUPZaBu9YHPzF8wc8cUZabVxz5f/XXtV2ekkEpKZYiTqQ/BlzYOY9VeGEbqe/1GgeeQyU1okYKy77khESIoMkPLA54PjV2rX0f7VgmkbuA0z0X7qaTkkKMUYtPMsukPFcAyjlJNsizweCpdwTQt2I8=|Chương 376: Bản tâm;KHKvz0ii0oU4fS+cad+62gL5A3NuMw6Bg+73NCSb/XXav4SrvWIpgQajI3muqslZQpqSkygFQhIFLE4TsKYGvD7l+Jo33pJDZiWcDkSJJWxRDSqCgcPhsuYYbGfca8yQGXGAIunZxW4OI3gDml3VeyI4HSIpn7fK/ZPzWq4SJgg=|Chương 377: Xâm nhập;kl3iecv2K5BZE5iXkdXYpadGYyyiBLPgaqFTRfej80NUlc+1QEHWTU50HxwHjaG7C7jX5NT8+KSPnkg5W9Bblq4YEUEFvy+oVFIAF12VKrBdCYCrNBWq9eKLY97pHc45b9/UvCribujpkTQMg0/FRg/mwdMD76EBPD/NBH4fuSc=|Chương 378: Cao ngạo;xIs4lfFC7UpNOWOnF9KeZswKUjILJ5z2oAUg4ClY2izW0GSpVhfOotU+OCOZWwQJM2P3MLHcnKHMYpZR9JNuVDXXrF/IgABtWW1Ki4hWc4qIi/aIiRjZ9pc/JXPYyn1hvNn9JNuUPKAKZo+J4Lv3k+mZ88Pwe3wkYOl3h72y5YY=|Chương 379: Cái tát;qcAD1r/Mtf80hajxX5fo2FP5qtpx+zmqzOj3oxzv9qVfBd8fMTCpHRAG7Wft/f09O+zBHnepP0FMYJoGBQzEwhnX5vZTZwF+lUw4xGhMCLxa3ytX6Of2Q9I1NfAL0rOuk0gRagSzneLHpvC4jDU9btwXdQ6mfMtJr+sYa7Kqows=|Chương 380: Giận dữ;66ecC2chzverfVM3KEApRjl0QwWxK89mw5R/np2a601Hy/B01Sco5cUm81vs6Zb/jQxit9knu94HhxI8I+uBrhgz21KWlkkapLPvObmCd5al2ubA0urqnZf2MtTJiXk3BfOg/PwvnLhnOTSqpCqbN4VsFdD+LofrzT71qZX8YIE=|Chương 381: Thanh mai;bh/ZDE6IwtMMsirm3ONXmaajzCxwvrTJINLTvoLDZBJ1B4EZGomVQhy9mBL1dtj6UXOJoMyMPIAwR3PH09hc6NPx8TZkMT7e4PsuocxcqHzvTlnH3ZCVgTAms3AAaJPt5h3ompmN9ujacnCvBfhgFDd0qtcDQcLIq/OaCV4IHLs=|Chương 382: Diêm la;9Kbb2xVQWXGMkt3ypiKNlCph41diaRCJgrLZr0sD0NVj2Hl18CKHzI5+m58ex8RaBaYW2Q8Er2qcDOVHOQ+b1RBB9KJWFqQarpWP6TwKScGN38Xuh8sUz8QMM7LHYQqUngqUycHwwj0aShqFtgaBMQ7XQjpJsvqtnKxWUcDXnQ0=|Chương 383: Kiếm;KP5wrce2cRya8AoqTvrEEOjKlGJZ6ScZRat1s6LtA94vlRXetojUbFLfHIGLnreEBGukrBsHhGBw4QWAklPoJMRnZq49ZidcUAUbVe1DxeDg04bRHRcBBuyTR/rg/fQsLF6wL40I16ziSvzn2i+uJiBRSjo/VtzwzyH2Y2Ias3I=|Chương 384: Quân bị;Ea5XFprZLE2fViH2u5AgSg5H1QllLK9/0APCwTNBSfFCJiJMKu/xFRlXVDQ/tuJ1aE5vdE7TnhzdXGfEKA86H+wpCboRn5RQsF8BMR7QWoMDvpXurXOE/XIcEUDBOJup5J28jkJEbas2TDG3NAys4wy7DsNh1D/vnz5mSw/KJ/U=|Chương 385: Thành giao;qlTefdrh3sRsdnVJy3Q13/umssBctX2MIStpCJh/Y9oviaLKsuEaR9MskspBFI5PihKw3dC0vvTVQRoODjJLzLhIiD8p149vVMg9RQ+VY74nSXm03m8I7wLIOHDFA500Q+3uXPagNlTrQIzQpvFZk2kEgilRYyoGlW/KmZnsCqM=|Chương 386: Phát động;A/GOh4YSRsGX5zaNy/glhaFsCuV4OGyc0F0eccuE22txBLSdeHFPrqr0Lhsca23XK9TQCvZAFBs+zO1lJAJKIs2YnEElTZOnq5uyTy/pzbuvBfiL/gTQgtahuNdnSzR7RCj/lNsI2UAZb6BjCQbVLApMIvKcFGboMCRVJb+4B4o=|Chương 387: Diễn trò;/CAsrwGW3C6M0U+mW48ujFnLc/jObDb8rkfJcejkT9joHo4+i4pQA62zUOcJLG2n8zJ1Wzrn3QDjMzADUnKhs4m0ULVVirwdb6wp9ns2AVpbH0QarTGDdIXGD1UE6yyf2JxoNo7L7+0qgjM6I0vDqjowS2CdLNgbufRvv3rAoRE=|Chương 388: Đại kịch;CV7aFa9x2Eqjb3+Oz0HViIMTuBkjq9OWYT9SAwJa+MWTUTupSclLNQcjZevBFK4frj6psDqLnltmvMin5CShmj4WgPwfkqZFCX6MNxSEfa96Z0QYnnxOPLnC+J4K11piycSjzUzwCBM6ugVto96LJsIe/3D+zz4kC/qZfHRU9X0=|Chương 389: Xâm nhập;FARn3R7O42YFTwlwhN/F6NrodPHvpTlEMnFSIA/16iOIzIwAMB2vJ/8YqQP8Nv8pV4dmIPrYNEbLN2hy3OCuYIm2o6ofqZiQOzt3II1n4he6aaanhu7T5QHx4MNPfr1FBTrEDdRvf+e29PacqYqujRnlp2DTqmL5iku40U4S+Rk=|Chương 390: Bố trận;x7g6ogc7jj+Eh7qS4+vtZcWjcU6waTcAnONRgzo6UDjzwkU6dbzgcqF033691or9xwO887PBvGyTuj7BgAodxU9HoamTQ2h4mf/qEC8htXhzxx7IGQqHejjZiVAaiHRpiB7jsl3EkXOOfEpMUrhfPoX+j9BMLhNND87mqXrCx5U=|Chương 391: Cừu cũ;1+lEZof4BV6KbjvE1BuYqY6p6QKece2tvnUpE9qSiEGOoQAWVPCAFl8Qfq/RO0UfFQEFCS+Nw7enWKJTMT4hNIPhinnOc45rNFqFwNrcAhm1DTDO/6SWiBQU2+JgwENObaAHnQXsB4WhYh0cQ70zXc3aAIFG1GLS2VGXgM/UM6A=|Chương 392: Tổn hại nhỏ;88rHG463irV4jOg0YjMOOmRnouVeBWs8zgRYqfHqY2ARK9oy4jUEkHLXPP+/vZxLELAJeU9b0v51PYTjrrTXKasKTDLgP95dyLk+JS+HnpMuPfCQp0m30LNUIR/DX/iGV7nJwftT8BpvkC4c/SHrkTsJW/Wb8SOP7dvbhdxCxA0=|Chương 393: Vây thành;Jdml3gQUSDjfUq7mIUiNP/km0a9L3AEQU/w0bRHvTQCmH3p1wBqNSPypvY+fmRa/OYB0XHT43rEf3Z3qDTK1/usSyqc+p3kjhcoyRlBZ5EESh0zDVthc9VLQ+vwC89CHitA86JBjzuCV60OdKMZbgq9Szj5cFDDvfJqsHYPs5rw=|Chương 394: Bắt sống;EXUUemOlg84xDzr/bn4bo7zs2p2w3YE3ofKrjxgdFa+osKTBCiG9f9jsq0r58AJ9uuW4Xj85EXfKPP2Y7jQgRwxvSALf5xIJRcdpth79jR2p6ieidVYGHy1ZSrBpqAof6j3mg6zSn045G2K4rObvtFRCcHN2IfW9n3TunGZ1cPI=|Chương 395: Khí thành;LpxWokL6qt2IuKofTipPmfVWpz3Cv+zXrRnVGaOkTvtZECgMj4eJsI/jc2bQHIg4lLDBw1CYpnAzRhVIAfB/KWdRShY3q7AQRgH1EVn4BwYMS4iAjUrKSdfoWzefGya/zoP7WD65w6NXZ6kSlqHbRZlqtC6ecO/7zXZQj2sXHMA=|Chương 396: Huyết nhị;UvUuK+cVbL7gE98e+38/kUFDrlJwfCsUgrj+3AJ9fRYklYaMK14ciPPAuUBzb+4gJ78iqB/SN1JxZ35qOM9NdXXsBV7Jb+vIT7QV7rUKDNJnBUhJqfNHz/DfFJ/bSBwGigSdG/+rAOdHLx2kj9LsAIr2c21yX/ySbWAEEauXicM=|Chương 397: Tiến bộ;p6RN3j9LFSsyJRi5wgt/YLQpa86LfLYClvnyDYd4lIxsTkqDYXUoxJBLuJuZC/uWZknUq5gGyIPAGbkkUKdTK4yC017XNhwOMZsbO2JYrbUMHw+vjwNMdAd5uUYcL9vAU2R95lZA+qC/oz3VNJdud5gudBf2+5u9H9l10w1jVzE=|Chương 398: Khống chế;VbQJXs5THa/6bXMBHKyUJC9xZrvuCQLz/rH4BEGnj5zU4L8YgetMtl6r5zBXjO7DvyUrS3mefASZVfeQW5022RzGzEn2uhIBIrhfuLVMEtGWZIdY9wMqsQyK2P16yz9pFwi7T71csf9+v/7RsMUOnMzcIoR9zK/qQ+Q5ys0gFco=|Chương 399: Phổ độ;gnWwn9tGSpa0v/XicQEehwo0gx24j9Z1906XkaZKgXEPATQOmX6TA4o1FlD0aVgfJZYOPrPbOE6oy6AvV4EedUqB5M1PnV2ipJMjTq/ER/ARXUpg0VMON1Fb8/EfQyUlYS1cdhzgXkaxT0WUM8D786Ip6+rmfQ1Ci40eD7hBSFU=|Chương 400: Quy phản;VTNhQ/7mYP+AHUz/0Gv3y1XZxODoHGCAxeGJMPFdB8qNjmq58UIfh/WLSDdvk95IGX+ZarQMJhCZwegD9yi5ZcXSTgCg36kAiZBRY8lghlFzo6wOovvlVXTRRqRTL+7X4aWWNbuneUZueJEjjVfBBluaHZHFr+BLV234FLgVLl8=|Chương 401: Ngứa tay;NzHXj0HHPdB6EUvLeFuGiJTHJIkZtsz1mggL/w287NXM4XN5tkoI7esFQVCJkl2fv/tGDZ04ChR2schxvPA1pFk7nu+DKKQvQstyv/eghZHrmjcpvgM/fGBupv9OIMpB/pfS4Cxyg4uEbo5SU7Om80WYJMuleFPUNusmnAx7ebA=|Chương 402: Tới gần;3lkaTE+43ZUl5c+YW3900fta++T7q3lj13W0ngQGC8E2BDPxeLhToHk47RlhxjXLwd/DBaQcmo9bNhmMK+/VNZgzK14xXDGDtr8r65fOmVs7Dol+ZVPVGyQDxP9T6CCw1GyjFAn/PHnBKdElY22pN5b+XNq3BUQGnpnH4MVc7PM=|Chương 403: Xuất kiếm;I64hgcI0R6TaMo9vuxWJtoMtmQyJdUL9JVPh9Md6tAujGgeV/DpUMyonPaiE+4DBjTvPaLMSGFi4YeNvNjtUnbk68laW9q/0R1IZaFKVFItoywYntjR6Bpq42PFisNiz16RPAInzcjUNAf47KpasPOijZJ2/hzvDTvjDBbt7LVw=|Chương 404: Kiếm sát;rENdhYLXn2lFR6vj5X2Ilwqf+NMKiH1wBi+XAGgiPrVvU1TiyKSs0O7GnXGwpC4ojKR55Zj/k+Iu8iZH01rT1BFeqsNcrWYHhIxyBwQvzd1acr9ntwRNoLGMyJKy9sYbYUTFP4ff5dKEALELQMN8D8tQlEoQZJjNzAt3gihVmsg=|Chương 405: Yêu quân;D8kM4Q7ALdjt7jmdZWFPzVxByfDHqQBEAkIOkUwLL5LVRDJ0VeFE/lrV3Hkw3oB4KVnOJO6GmMbIOOAouwEkEmQfGvJil62Iq/bCdstE2LCRTZh4I1lkDKdFNsrV/kOk9T+WJQyFbWkKsmpUNFFF6WZ01ZE0CbymAxW9lJIqAjg=|Chương 406: Quay giáo;MF8y3JFRQMzka3yRfIx57T1fusG9YEzIoiWOmrqmtZd+qfhdDV1gUVZTa2ttX9D7ha5n8L8Pi6FLjcDuJ5QNrSwNWY5msd2jap+zSV9HSc3+5vMcdDcd7dy0qj0q7d/7RzI56yciZ3yUgw3FQVNJ0c0mgTtUoBziGX2mx6cVvg4=|Chương 407: Khiếp sợ;oWCIxpLK4Mp5l0YewoD5tGJVcPcq7nwRNTEtYmAy3eUITzvbCznizQL0owsdnxbG1ZPkll9GlezQNNyvKEtKnLcIJOrhWb7PbhbaWbAMHBaUI2L4oa9lnwk5bhbFh2drNcQznhjf462xGf0402jd3vFndFg9B1GQu3CDE+xeubU=|Chương 408: Giáp công;LudEhbl9axDEky9Oak/9AFsXZ9u+iD3X7ieSTlxH0/Un5XmtsAgOtErH0kaJpyef/+FP2OJw3cgPT1s2p6XxoR3RZmOCBPY/Sn+QHbNwenoE96kQy79MtSN/9tx44fhyaynEtlH8emT37NAJbguJH8B2yz/XyCA9jrYIrAFk2/M=|Chương 409: Minh nguyệt;EXsPOnImoRuqpTd7l5BPu6laVlY3X5o2tKyG6XXGew4kw71vkijoklo3Ifa5Mhimo49+DnCPSKua3vm6lkaNP4pO1G2j7e7dYHU5kayr8ZLCCFrxfnJHTqoILiDcIeU2R4DfoYJ6PozRQHUSM6nKRHqw/bsdnY9PbtRRprHox9w=|Chương 410: Chiếm công;PhspPA7vsHeJ0kuYgBihoDjTImLj+X5KJtbnfNrCMMcWknBRRBFArzs/jlyqL6GnjtDayktAH57ur+tJHSNOJpugo/lLM2K/GGzKfafyrvKio/yaZp6nzV55B2w4O7UXsjhaOeqGdPb7bw7lRi43OTqkD2+aGgdkwlzXSNCnxJk=|Chương 411: Minh sát;JFzTHy00pUn8uuHBpk/MNfBB50Psyz8GGdLfsw+0ELqwr3OMkDmWbX4H4hIG4vWxnF3S6EQYQm8zSzPVa/Sfezg/xzpv2LwPHh+bWI44xogchQXHLHuyBChsniYY2sYycWH+QKK3jtqBayFDhu+qvrdcnXwft2QRmqyLOJs7Ndg=|Chương 412: Công trận;bFZATEZ5EX1GDU4tUoNEw81t59omrR/rpcjBUYXdsGYlIf2IcmrTF8euiWmGKkm2hFQJi2gdTRX6H7jDtc/cCwGnBTI4qU3znVUxukC328voqgYTPk7Oj9hxOTRU6tlkSWBR2EGvXQpLb9YJH+D9vX4Bm0W+hRVew188rT/0ZXY=|Chương 413: Trận đấu;U6ofp3RjV8UKbocxW3wR+gB/vtJWaoKnwLCo89W4A6lt+7+VKG8c0we7OTPgBlRc6wuBUTD3bM9AmthvFlD8m85Cz7UaHG8VbQrYx1hM4nhjiCDaAX/B4SyHtn9BuAt1BbRY3pBpBhgGgOnef1G7sIqzQ8sMZBVKRsOppzLaKrs=|Chương 414: Tuyệt âm;ZWx45lj11yQ9i0xnpDwLwC+T43kTN1mYLqGlQQZDJD8bBuzq75VYJFE5Ihjmgl3hdOn0FWiPLr/9cA0U5mw9+/ncA9uKJ9hOtpVZzaEjaceNs6G829hYYCB1634rQsGMnKQW5u1CgGp+S2vuth74jFPnArwqW97Xu8Z6jO+mkLs=|Chương 415: Đế tranh;vTCWiHAeDFtwKUpUVM16AKO55hEpft6w4zkEpql8Mr/xEUIBY+UoDP7Rxr4LNP7ZD0ObRwyTWU8E5GC8XkKr03hHzrgyLrWmJ0vCWQ0F+qfv6ZJ3Bs0qExM7P/Ss2LBz8zIagxCy+vnxu3huJ1mO6mF4FGasD/sLkUMQSTuX6Oc=|Chương 416: Giáo tranh;gBRg1PtlFaG8SLKdoR3CKJIb3sBc7CmU2x5spOlTqVeqYiKygK9O6C+hNl5mv+3NUvSpUKy8z1lOfzujmcPabHqj6OM+TEU3JWM1ANzolVQ2p85A8VGphtxOG4x388MlQ7D5iMWrY8bRpKm2Y6rhf1aHgnB6ptAcjTiIY6TQb1I=|Chương 417: Trảm thi;9EIlTbTNrsf+gFbwGLxkByUdHYWFWklF2TOprptVMiBG6jvwajcLZcYS3ZAyEfByn1moNikUVeG6MRpxMrrk6mPKgT8x4xEn01a3mjWk368V1fTguOGAa2/SWGdJSjO09CY1gJO7HqO+szcEquya/3hfQPcDoneQ4EkoalwFxM0=|Chương 418: Kiếm vũ;kIdWFPE6ojZLZEVcKXcEDMfdinu1qglDH2sSrnoM0x2DdmluZWVLEsmLAk2c286OvmR4JIShfKrwSiU2PGkWNau/gkNy0vH7KjN5UCt3QiCGSIw/Pc2nIWkrqjKzAJL6ZBI3RQHIeMI4BH6nHsvsQmzk2UotcTU77g2egrNKPwc=|Chương 419: Nghịch chuyển;3N6vZO55M22jAR8Lw4P7OgFpuZCxTm9jdpOIN75PZ8F1opvFqzeM/gCIg6jsdizPQjtiiBEyQqmyoq+Kbn31riQ/G+BTD7v83PHLYgWbUKB8y7AMIi899BSrmxG+vNSVAnfxEdDGSFoGRo8g1Qsh3w8d09lWKXWX6Fq5Yf3kSZQ=|Chương 420: Thu binh;UX8Ci/f6L4SfQ7NSZ9U0W/ufApD8EJQa/hgvkZwFqEX5uKGTj/C5jLZ8pbeJeCllSIGzEGrz3c/GJlpcR7DVidoPQAgV+8OKPVbsPmjvvu6M6i/iBjR4Il/jVrsydUxja0A7oe2pa44KxwPlvi2izjxw45YrQj4in9AFx8PxumE=|Chương 421: Công đức;UaukPaK+hx0knA774+6PRE+7jDCdAJCUprtDC4zKwM1YhlI8EWSo3NNUhEmRMm14PMoZK1dG0m08zzAm/HjpsxPkHw27YQL+GXHFaZfa/RztSjRaq5skIdWdGJAEHv6f2F6immzXjKYvh5w2DhwA+BvimQoih/I5UpCclsxVKNE=|Chương 422: Thần du;5Yhyjg8XTAyD+pefS/Q0loIpoLuYQA5U1DZgcfn4IW18DJdmiaaHW/YLcQE/SCQpSzxsV63E9fwFSLF5LH+8YCiOfhI1kqGy5GcA33zSTF/4GQy4spWbo3pw7LNDZB9lFS+A2DaQa+Y97UIZXmTv85OGfuguLPf3RKUEfGB0eAY=|Chương 423: Kiếm thương;IT835ZRL/52s/5C/mB09t2QlzYAOXXYkVzA0jG+Fi08sOhsfs1vO7LR18j+EXTg8TtdgkI9UEBkxs3LTjF01F1m2JBkUc8T3TAstOuiUmGtUdIane4EozuLVqRDlxnWQRSpbw1uP0EB9htgPc6cnIuOODj70VsFOiyoWYL/p9XM=|Chương 424: Sống lại;43/7bjRHqZqR+HJS5NEwb82BFExk3Xe5TVgdxmCM5rXCtzk9L4Vbg36V4A/geU5l/dkqXO2RiElSpS6u4j0h/Q9by3UM8qC8CU8SS7zuFMbTvt1aJeU+sEKi7uPuyfXNixkFjKSrRpkbNP8c7gzZW0V5QOBJBvIQzJhgv+Wu4QY=|Chương 425: Thay thế;BO4OtRTpcUUFkx6I35Txcuug+9C1c9YKnXte3rUwbtwMnI6FycVNxopSidKxGPdC9m6ZV4lOgmw3mqiqKLip+7Qr8YrspQ1zKe1QzvNk7EpwRMVYJ9M+G4V/9e9KMrFU7Y1N4Amyuvcn9vKmr0dyiqsjky3q4vyEX+anmSi80Xw=|Chương 426: Trở về;rGg+EqbsRrltiwYftmbDiC3+zpOtBRms3073Hw7eL0ekXAEDlRvFZgtb8nwO1YTiMAgAQxAqiAl7wtxD1OVQvi0ZwbeU8uA0UlZWNcquxMt4gyLoEeqIQC/HruXx0cgaV43bqL+1Qyvbmcq00t+jwuBOTApwbL++BDVU2H2oy8Y=|Chương 427: Hồi trình;Oa2K5z1K5MwaUnnbJ2OBAtB65nndQIsxEQLmLqdKsjL/MFiCW8m1aqpOrRgJ60rp/6F93tXuGogFI6oerkEz56xBSMKVRYdev1nXGk6eFgyVajarewgtCs6Tad/2H1eJxgsjxySRMWFJ/Y/eKtsITKf02FizlnfY+BpdjyY+5sg=|Chương 428: Rối loạn;EJ+uC6rGXxZEqI22QNqDe9F6XTEi+At1vuLbVxaLL2JvnRz9KZKqMUnG5WFqhyvS/aeK+B3MQU62DgMVGlIx+HLlGCDj5w7/MHMqKc5N3A4Cbu4ApQrwvIYb4M9E1zKpXt0r6gnGPUid9t28lDOHliXT+tVNsuMND74kWT/VcbE=|Chương 429: Nữ nô;kKhbd2Vi6ivIyKtW5DYglzt/zn51lBD8dRIXmqm22qemL4/3FVGTsu8nyN7KblWAM2FlfqxYZKXEEOF17uCEDpOzH9NeRtRHTtTSEbNZ3BHUX0bSM43BMvRRUWo0aY/bqA/YA5K23GqXqY5oml+TTWZHNnnmVW3WLIowcWQ4ggo=|Chương 430: Đàn áp;kpHug4G0djp68AE/YloKCTfqc0r75WFFKs97ZrGnWqh629as2AmMlOQt60+hnoyzEy7mP8mIPx/JR3LUGGqP3DrCGW8GK2T36b5UABAxk0+e6YqPXVS3KjvjQn5xlxe0XrDjrqCdi9KBbWH0owAGYJ4ACMgPMpGlcmJ80oUvnjA=|Chương 431: Hối lộ;GmbNCjEFzyS+9lN/3QbNXJ/zxbGiw0khR1PAG32UMpe11KXq5Xt2cZhcw7X7z0HHPQNZV3spL+t1FqUmXGqBPUOlufqTtfJYfMMSTMGiRla0J2irXyWW4tlkEl9hSUHSfuHN499/xPiAIE6zxKpQrf86gLhOoYYB54catmB62uU=|Chương 432: Đêm bắt;Qjgt1L/jq5DGPwDd5s2gQ0gAQvrUYRi+10e0PklAAhtt2UztXLdWUbmOfQSLKnKxPmMxQP8Gy0Jx55UqZT/17OYQGi8RLJk/jxG5bnITPF/yGOW6kraslhz046wNyh0J0hyG68vyUl3KVFVGOk9EFl6lFP5RVz5BKJzGjhDYJLQ=|Chương 433: Đối địch;i9PUJQz3AJUFEM388f4fISJFytV2OidEYn5fXxAvg7CKviGPD2TDEo9apT28ruE8a8BP7BeYzI42RrPEbudI5sPpCVv0GuoxbVqi/EW1yHtp8ODzWE/2sCfD+otxvTWk3GRRqnljiM3kTyptbfh5Yj5BOUYpArY8drtwWmyRwJ4=|Chương 434: Thuấn di;B1HnQa5K5hnePHa4yDfYHgHLfmH+7ec5Z3+faQbLKFaRn4Fatf/JllwrSN7uQCqKiS7MaSkWwqqzKF58jxgXWLwXGzPpjSi3nfh+OPrSeKq8ePfmXA+/83lTMUvVFoOY4gm0Mxn69tS0xRiUusxjyrlPVJ9BoH9BuxJpcolUbss=|Chương 435: Thuận theo;j1FAP0SxAe2eKwFrY/btvUTJ6QTpyA439yKd2worMdwHV918rU6AliA4gTYb4TQDg8bimcr6BjJ9NGh2n3PjroDWA+MbpQfNs/SH8kKG/Z2QNRRiwtO2K4TN0jIiRycuSDhzLypUln7Jz/oCtKeSzCQWuvsAwuSTl+M+QZHNZcY=|Chương 436: Lãng tộc;We4kcIvo4gV3NlFOUk5duWYbi2+7GtEzqVqQffMiwW6PUzkj8yrjUMhIvV3HiDf9bmltuR9lDXIB4JqQR9vR84F5uQqZi0KV//HtpNDq0HAULr9iFXJH1SuzAlDeTv5P1BeAEin/9DW8dugh7BUSm2ssBSWzH4vBPsyR4t2FlzU=|Chương 437: Minh đoạt;0j2eFE4E1NWA2d3RaZ484OZ3MUEGOOB70jv7egLjqPaUJoLWbM4Y+HpXvVTPKOFL/15c9D7aN1RRXe7EYdt2bUjNSGK93Wtos1UeEG9x42D5lmYG4Lkqae9gCfwpvyv4KRl9bXwXWloii2+unpoFuDcHaRYmIx9v7GiCGeDfgT8=|Chương 438: Bắt sống;FBO630d9W7ndolJsJe6lu8+xL2ronIngyDLfpHaz7JjMNMEFALNOx3EIUNcEbsozSh9AahJ62+I5e2+qkMwXoILRt78taobkSV7/UCUpHNTt70us5FNIaU2ezhCUdhoH6H0B0KQG+kfKaViFMXjWtV5mdgFkUxH0goJurqWRAhs=|Chương 439: Cường thế;pHWnTjaWtAG3HgfbArEUiB+pFsbfmQHbH10bJ2+IRiz0/izU26trJwRadOztmvyaiqQJeVf4PeF/vbcnKldKxWdrta+KB5/GSd+QG2zpnXMZk7+HNDtfZpfwmMYAFKI3nEQCstzklIcghmhGwHnxWTSxblwGuTWeFJE9KeUG7wE=|Chương 440: Bát vương;qTtmMH0cavu7Ck2JmCtngBzJwOG4nLPrb2sDiRB+BsDrpmoOebp/P2bgUTTrY7I/emUUd8KFkBFaRUjfZFTaY0cbS+VxB/TwfEzelYxIzX9AfPfC6EA/9WqUnEU0+28Deyf2CnPBttjVYO61B4Ed1f463PDLmjGKsPAo/FZM6a8=|Chương 441: Gánh tội thay;rHZ11Pn550jIZyBzZN0qW8d9S8VdKKj0i1LQlNvXawo0h7rYCkqQrXNXVNZn5MmDpHTY4SpQEMCXBtPu0jfYPmilEYb4keO4GTZIh7UpHfEPOy+ElETRoNvZLNcV27316QzMtFGI0oJ/5lzBvYw2QNtf+UDMzhlyBOsw6yJVbEw=|Chương 442: Hành cung;ZBFYZjdD8BGbZil5nfbIb8tHir0groda0CGQt+bplkYGAdZxHsjPVxFnnVJpXoHAtMl9wd5hHYuYvXNxb0AD1Tb7X+OwVHEOFzaJ06zzLdo0fAWjazTyJUfbiquJ29cdRYgRPpQYHPL5lRtOVPUNUJ2j4obOjv7NkTa/Y/sRZ+k=|Chương 443: Thanh tịnh;YYeN031U8iZLSYLz60bqAmJVL+8zF6IYm061LAkbJCdf8MY2+SzYke0X0WbUCph8OzU5HkAegabkWe+TtBN8msZ3up2vGVhMfngePZrl13bPeB79Hv32+6QpfPAy1RSoUaxUFUa8gnMvXIvJjKU/3Yn2+FGVsjSqkniV9IRzNlI=|Chương 444: Ác khách;vXjCHJZwxaGOzd8Ft7ZeYI7Xpx59Onfnd6IwXP6S+0d7L/SPhu4QnfARUXqnB+wJaFCjdbMXUubkwcwHWVUDV351igtdZwMUTw0wbu3Lxr/8SU5/eXFdONRazHZCxe0cQfTtwBRkNh+/damJ1tGxHLxLBoZnjB+PEs847lJHBpo=|Chương 445: Lấy lại;dkI6xH9xBjCLVlctAo7WqfXEfKuSbIaHrbm8TYXF2O4Uvl4rc1fBrSrgQ+mg2E3SWCBu+Yq08UbSIVtsw1Fz7lh3+NbZ9hc/HDHY4AY3+TQwq/5R2uC7kUpULqz7/9eEISsxFOrB0qiKe3xpACfZ9utChNEsLPfzhTGmFp/VGS8=|Chương 446: Ấu đả;ZaEm27U2yHg5BYlG+HbWEnYqeDfbwo+znjh5DK4Ajmnbf0H9dNBUOuDWx1Tg0QDhVgQ6/IuvjfeZ5BHBwBGNA6P8AZgXyXOANbySvk7s7p+2PCiH60nPweRByg9B5680vzNdnka4X3l2AcpQNzgzDwz0EjkLDnbwh9+iPZIvVlw=|Chương 447: Quải khởi;yuJ1trzzGBeZ/6Hbzwv2YI+HNZqoXdPBqXFO25WQzOGQtO6EhAwa8BM5RoDOF37NEG628FeoYEKItoCDPxy8YA1cScWGLuafQAA63PmhJsvOVPs90jamIJ0JaW4074bt54ZhBmUH3ma5ErDzpExFPNgsRSwLHi23/r+crj5RXwA=|Chương 448: Đổ môn;pD6pl9+Qem5qwgGaPOrlBwQQ0UA39VxhkfvFOHjqxt+aMp0EG2D2IEkumYwjF6Uc2sB+J2hyZ3z7ASZsqTYnMZBHsO4FKSEidvA4Y+No7AR8qojfCfPHdET6VUMCVLn+ttYYplRq5AwdAQQitwbD73vGec6uh5xgEEwnPPj2GX0=|Chương 449: Triệu tập;Jwhc1bw2gJCM8FxXRlbQk8YXmxbOYv+zzWC4H9pGEK+cIAX9yUuNM/LFnRZK+MLvebjDvsN123fjKm67I5WKYlFttI8XcgU6piGJLTtcR9JRPDs0ymdZyvjVXmzJgrgb0yb0ABNMkUMK46nrPPyGeRAzrPwqOsuDkpjrT0+wX1Y=|Chương 450: Tế trời;AZ0xAMX+brO8YTDIcJMdUiaB7sXSvDLqFmGS04HYxdXBTA7FuuaOvUuZQOCEcKvL2i1v9H5nscQmc0rMTByYICYRvYETBGRF1HOR0/6wTRjGv1RfZLLFreL7zwvy0vMG7SXYccFTIhCunCkvO2E/8giOPquRU5OBhUUrqwXbKO8=|Chương 451: Phong thưởng;NhVIzlrOUop53k4NYH0DjaWstRis5lL3CaQUHXF2x5GZu0e/imFJd2Dmre9ntLcYq25tdhzz2LRDvBlTyGIzlUi4bEBk3EfxVn0T86cddkBqQ8qjnGI0X+T5WAqZr1sozkT2N6Wf2F341YpY84cv30hoBXzhFvrEzb0S+9iY9d8=|Chương 452: Chúc mừng;ZbVW0kBUBwq+2lkIqatqY+vYn+Ne8/btExEjeKzL1gtBp1nQGWm/SakepKnIGU8OxtBlOjwVpF0/zPRf6snv9xWUzod/NWlnmnTJMx6n285MX2d3xnQMrEzmZZqr/ZCwU6rR9ulbFcjNLa3JJD4/OaMx34oVQeNGnHA5rS6e1E4=|Chương 453: Tiệc rượu;tAatkytK3OGg4yW/4QamwW3AjvogShC4k8M6tf5XvumMySi3b1yQzcsgkhDIE3WFkVc/ibc3SBfKd904Q7J22V5lO98s0EWzDRuD4lfYMmmWGi3EJRwTBCNtJx6uEgAMzEnSDYwGH2Hm6uyAJ5xCWK4iClzLT0Zoa9yG/lG6RxM=|Chương 454: Tạp hầu;HdVoTjg4Xrgau/FsbB6E6ItBQbpj1ng6FaVZlZwAC3fkSpA0bsaKfzVYBqqsFHy1YIWxg/VfvTwKUnOtigQbdL0sDxLqz+coPjkcoq77q47yZj9wEP8dnsDg65HeA1enwgKkVhpFOfFkTGbgHqgCjiKbMi5YNP+IvrcURryNlP4=|Chương 455: Ích địa;uEN6kOepARDrPPISPv8N/cUn1Pu3RP0KOiAtlgKcfpvN5r6S0OMoMSWrkX65/VGl/iYp7LBQw6NsaowWDh/q5/09mh6dqNOTaFf/+3tk9uXiFw63V2OkSx3AExuTd/q8BOreG3yXnl3vHl8aMH1CRFHyfbozVFKgExmPGEoPT1o=|Chương 456: Nhận tội;pyfBXPp9pcbR5VyySnKTVCnJ6Zl+pZm8tEQ/oy2+yR7pS/T7NYp3npu4NymjjGeLgTswmTPHX7DWkaH6/cpGAHBeTp9bDpJ8K9qdmvN8t+FZmP77DbdBhVZpDdxX5vKXtw6aDLLJymv4p8wncd5D4tIX1pliLr606zzTE1gt0pE=|Chương 457: Rượu đêm;y7JMAy++18ePOsc7o2LUJLL/dGeAmd+lVuUNa+nrRSe7+HMUubIUT98KO27vPwwwyU1RFYYZy4SYxDZreAyrAz5KvQSvJUwLd1nFwoWLVgPuq7keC/wW72s/fj0Y8gKfd8WxDUMa7uT916M6HQ442EPOluq5Ut4ls7MzsDijZsY=|Chương 458: Đề nghị;EWb5OXy1zSkQccMmORdteKQldGTCVm0Hd6V7NVhj017yRr6eVdl37VoGoz5WZnUe9svG3nIh755I/7fQ8JkLMwwkIDv3aDAVIQGnYwXHxJpX4HZWEwPfITVSBXvyXoqhfOKhZ6z1uvYEINjzO5c1588yvBgt6Q3M8YzSZnLmZbw=|Chương 459: Tâm sự;D1a05tGDvZGU4PSkBN9vDAkEpPra4o1c0C4FMwAYhFXhDwHxNLgZcEnYQPWJxkWU0nOWizX8oD1KLaUcIVufF5yWO69yGemQPT47xLKdUo2hLEMMJBzQxJndFfqO550dws2o4n+eDYT+BR3ffLjIsFBi4g2e6H0gwGAZ+MEIqGY=|Chương 460: Tịch diệt;E0wLuswKkq+6NfvC872qMLdAndfZj6m+13Y52ZnRpAwBFTsxz6gscLdWv68gU7Lj6QSMfl6uv1vDzE2kBQYOF4Oumw5IeczNsJGCuWM28egTeFVXYI+PM3X88BdsJYYvHB8v9+Kg1zl7mQALeLW87Q+tmfw0HhN7ZVKb8/BfnGU=|Chương 461: Thi đạo nhân;nhIl+mYwbXhw0eom0z9/sj/UJB0He7kgQyZuTxSb2Pg3CBos/f67EGn8cP08aId6HYxu/6SHIkirQ1ET+3miC4I+uoOF+90a8MK1SZ2DpZu/oQYZBN0vV67uy0bjH1cq86ftVsysih9Kc8mWnRS+Gd7mYxiU1zKJSRSbWrWUMOE=|Chương 462: Ước định;Mjxvr0v67nkfIxhN/ncIObcynzcmtWZQXJ33XYzUzrBZb7tLF0PPi0BuShi4iDnqiaYlE8+pvW7iTYr6OdVfcnt0ZeLq7raVZsOALgUvoefR2TNBgE40K0iS337uCSojHxuKswOKO5DGuKUkkg8DV8T1HByz/3JhpjACNQSwfXU=|Chương 463: Mua đồ;udtZQsouIZ9d9QbfZ5N0H5w2eA7Bu9f4hD70q+8bXPZpcC7hD/3WgRaBTVSDEmzNycnm+o4MKWrS8nbdXjRjLjdV4QIEfQZAXjf9QyQ8tNCeMcXp3PQzeEHeYvLDyw/teyedmJU0zjfDrjV5e0wV4721aRemg/Uqu9m6eXpmoA8=|Chương 464: Đi chung đường;IQ2HK5ZOtXfsL2tHlvPGMb+NgadPxJ5rZXRH1Yh7vagNasI+SfmDO2j2Ylopg8vInaso9bTX2MOYnJPWIRTa2Ot5uvf9oWOG7f8wez0xZX91NkzPw/SdnUeERoNDOUHwGH5wX8r34MDOH6ZV7DE4ZsYaXbNkw0Ymf7KZGaDQFBQ=|Chương 465: Kéo tơ;ZSyoW63JZ2WPbgxClK0siE8dipzP5P6DD8bMKq8fLCzTd3s2wUSlcCv9mX+ikc70DYFc/HUdkxX4dTmjDx2lCyi+yOwPgluKv9VaFn+fSr0JywtSeCsTok4hQCADryQA8cPZlbDa+Jhn9ReokHt4XlDC4QZ4Jo37DnI2fydhAz4=|Chương 466: Làm kén;3yHSY440+8Vwl/DlaY85wKb85gOJR8ksUzCsAng6J0VkfH2M5n0VXNQ1HAwitlwNoARtFPLg7msE68WY5Y8dr+aMGbwjz27Wd5Fdbcml3XpG+m+XbYltxOzyNXdvTu/uutqn3pFpCl9cSfe/s63hGDNYqvy8cFxqzi4mX9t7k/U=|Chương 467: Bàn căn;OUlLZUx7EBorfSrJPH0DnaOPUF6nMa+pdQr/8cLmNLmJL3KUyk1CrC8wOPSqoLD+I5EsepTw4Jpl7cF/EW3bf9D4SD/WEiD+rjJY1IzlqAOIwPFwFLbwg2MnMOQcz0ggLNNLAYt0UvvA4b/Vx1V86xqSCSCd9dagXytfukTx1ec=|Chương 468: Cứu để;/hJENdJ42819w8yPbk++AxcbRkWpWYoQtEdaGruHYKYrkx/y0qAAM6nr8WRoDCSWYsyB65UCmwPQTdhiuKv3lTvUFHxoTQmf9Ke/ApgqITF2JjCT4lgWaq7W6CMN8/hf4k2/wsoYh3q9pJmLoKFp6COtrPICeOJdC2MqdR/uCxU=|Chương 469: Tranh đoạt;qBGeq2LK0NpsB2CMjwa1ilyxcs/TQeOsgOk/D9Ugk6apWqrYCfKVCWF46kMiLRV01bNnA9VJV0HVYO9RAgorB6kqDDXk3OrxTG8AShl78Ad31bqALjTms77N29z2OkBxseBBOuY4TmLiGuExABd9mlvFlX7aYl0jqIng9jv52nY=|Chương 470: Hắc oa;yl+MsDTzQk2dnpq85u5TMSTdPw3NGZ29U+gIJ+Spa9C5loLIlSdAa+ZIM7R4FOmXGEnk1eZXWrnKPO4ZMsdwp6XZg2fuFjYZgxng0sWbrvpE0y/bcFu43n9Zek8pkzgnhfwnCs6OX5stBGkb9YvHW2M4kPoNVKf3k0Bpq/Y4EwE=|Chương 471: Huých tường;le7CtHQixv6RzjA/Q+G3Z5L5Z9+RNfTpQAoX0ziwtR4EG5A6SAc/Ot9HYqktpmx/xDP79ENe4TJt71KdW9NDVCQUa71K6hzN77dXcaWy+6RfxXqmGbe+s/s7LXRjqIvQVuaNPkTQ4QhpTqMjqCgM8vX4q6ccVBeUy3ZFellQP5o=|Chương 472: Chuộc hồn;2yvOjVLgHrQMnU5j2NUm/amUO77xJaODPh/Ogo6hyJrh7TBgWq6P/HiPteVrGG0p+phFBAl+TrRTV8mEm8H7FUXIgtTumOyKo9g7LNU/S56UcEPVuYy9QGOizomloTDisF/my1pwS2kCvQvIHsu6RzTwH+UR1grJuiDPLaO6WsY=|Chương 473: Chú thể;+zI7M6ad2lszNP9NJwhOdQeTBfUtb7A034QRY1ontlSlyvJU01jernN2lmrGGtEyV8czq6SethdxvsmqKW7ldIihTtBZ20qRj4LEU4DxSYphE7uUTXpyoBmplmNc/moIX4r4sc1CwuZzP5YQlcUeZfQb5BczcceegKnWJmLUKC4=|Chương 474: Hồi hồn;Ib+1ERYYQ95s49GgU5oMODMQZLJRErca3dQrQOFg0qxMfxx+/YFmva6p8/EhO9i9YXg1nSU2JN/+qx6yuNQ99y8RyS1nbUDZ7Sez5zvxQ7UkYuA8HDeyU/UqwfqEwm4iaGof+Yi0OtFDx1hcCbNrVLQzz1J+d70LiyvmVU3ZbgY=|Chương 475: Quy phụ;r4TkAM7XDz0The6RKj3nHTuep08aLPNWtmnv9/sToccEnGvVY62L4kP3SJ8hi5nYB5KCzjdc+6PGmuz11mBhMQ+9stIuNBnwBeQgtH0vfVkxQtAS02XJTlzTKTbAQzgNKdGvLCYezGDZ+gitjjlbV8Gz3DjZdryTgTgjw02iPCM=|Chương 476: Soán vị;95hLSgt3fkCj8+TA0scz3CDw61I4dNJcvGYvMNh4q8fx1gxCf4kITNMbHufrE8q/GAb92+OT54yQtmaso9m3kYYa3Zbi834HkD6jnzZ2IniHdJuPkuDDTnSCuLTBTXfsyEOrZuaQTpCYgshTP2VEjF4WPSCwybL94Ahg0ZEAa08=|Chương 477: Cướp đường;g8MtAoBJNNcIu5Zrvdn02xOoBcQhIlRcIsDEvuDii7qsPSEFOAnn22f4l6c+WyR2YYWt5AQuUvrLHy2FnDdwyyiA1UG8pDnn2QPaYEahw6SRl5fZmMFm1lcJjU1bXACIFl52reioYV5OR0qe/PPWkWBe54QRMAUJ0/LnGz2T53U=|Chương 478: Trảm mai;XZgxZU179TYdC681hPfW4GAim024MBOFyaSD/ew2PyaCEOiRcnmQBLzWlJL9NgxJ9cOUciS/YD8GbythK2YBozxpCdVxHz/h1NRJMsCz2UoVGOh3PSUcvSOOIQHbzo5ZQxx0sJhHleWWt2MCS1xDgZNQ+np5qYzvbV8rkaB6T9g=|Chương 479: Chiêu hàng;Yad7HnhuL3YgzcX1zbPMAtV2L3prRMURKhHrJLMZ+Md6V5n/urliOAoY7Rdnzu10e7awZhJUPzvwVuzWHQlrqAfR04PefNtA6BIkcWnh6ZvWtvyaPLhAK7Js3SIxRnDJl4SZ2bxepmHtMH2yDmpDra492+f3mlmYb76S74yyBKM=|Chương 480: Hàng binh;rnl9UOURSd4+t9bUmQJGLxKE54eAEwK+7BHwYqISOlnN3M8MHiKlLipxAbCPKq5v0XzPr3VFk481zCawuIqAq0kDI3zLZ8B5ZznWkmoMq/5aG6OiMdZSLZWeWvCV3B10g4gM2gE9O4xBcBc9QfuNZgUri3B2eGA3e+6PuYSoDNo=|Chương 481: Nghiêu sơn;E9gNV1hk6AfHcBLQnYNFU2kKs8nzUGzU+m6OLJzXobJuX/N9ank4wAXqpg7A785xLmKGAChZXW1cX3x5xfhkhUyOhiTT56L6541BIJXCHYh4aLPqiUh8aJYSNRUhVSd65eGjxkklNp/QDV5D/+YcWKYn82Fhv+FrHw0kg594DwU=|Chương 482: Quy hoạch;kVqApK++tIUflV5/622lYwzkLU7uDTO7CBcsMWJ18bwTu4u5BjbnBchKB/4qIDNBTbtobv+JKJJIfFkGJLXgvPkAfLTRTD/Le13RxR/eTx6tcUd5ZUiz9IxHGYJXzLO8E2o26I8mXLguyfkK34WRdYX//Wp1vE4aIDfPqR0X3YQ=|Chương 483: Phong thần;S9rtIPuZa6DW/aqkdwZ8voHhs7QxnR7dr+nFuSdywoXBoctbgt/yBYkcSQtWlm5nSjV1wvXLORw73/Ge09XKVfkhiaTnnD7uL/QKXgx3+v/qiX+OY6rLtLYPjuiw+PpApXpKgYbVQmk7bwmPbSdEQQ0fUzWchgkPvX3izBRLit0=|Chương 484: Khoa nga;kJmUWn29hnMS73kK1em87k34wZ2PiB5BmbgFA933oCYChdjTlooeRguv535Mp6Ll2NamQu7w7d0NvzJkFfYjwvyTz7sT/1rHUwAd1M+zZPOoA6fI9pJtbA2NYE7s8hLT1CnX/SxoLM15W6JVQDxtHY+kEfb5MvRH7jiekfQ1A6Q=|Chương 485: Thần trận;Ps2uUe3TGGdjXOb/jj1UCrjApawqsJlpU9i9fiPQyLwdMKTM5+f+2HVgHLuVyNlUss2Avi0o0X/nN3G5zBng8PVVkw3tnxrnYDdJpKKkrC3znZJ+OQuV95ITh5jkYXISjoGwNoKg1suq3WoRCkA1xAkEzWOQo5N5uaD+lMYm940=|Chương 486: Phá thổ;eXOjKTaLg24ypqpaZ5Pt4AMq9dJPRnhHJNr81igcIumdz+LHOLZpZhw0Nw/nmRiHPwyhiUI1FCzNBUpyU+2sUZyaNMq+W18LvsLV53Nx/TE0q9g8Qs/5Hy5t3WvZoXdr3GI4CalPVYnlGzk4J03CRZC+nk89YCGsUjYGgpYjZrI=|Chương 487: Manh nha;i3DRTYVT8RvEvs71efcHsPdXOqCceeUe92W9AHRVa2oPK1hUcYo6oTQgHmDsxL83HDIPo6d0yftMr+TEj2xbZ5HvMoTzDvgyJbzfxtTR/ySTT86XCU68iVoX16JtOpnK57opc2GVTj00tMiFbIqI/tzWVDCh8KrwMjRTMW4A3Yw=|Chương 488: Vi sư;eIlBjJilMDiI9PIh7tidQKoafhhuVA3j1eJE/b5M2oOgi+ecC0js1pH6C++c2/geRTzROQAasWVBxrAOrhbgMvO5CZhPb+h6FvGc7SonAuUr7YengbnzpnvHc/XkQDGtjHyPyIm1BLB+FN4q5l1F92qjzPitzrwGEpNnoE9aS0s=|Chương 489: Đàn tràng;8eQ3M7Ta/xpQY+RncH+3flDV7V6BB/Akb9wAyp/9u2/5rw0Z0FrTUegBPe6S3pbuCOh2jsf9aE5s5bw7mX1HbrxTIoAFz/bBlYvpxHGm7XhdhV+CwzY6N9IauU2liJncdTLg6re92rZmx6uedW5vaDcNFEJyuMp5jKnO8xLo+Mc=|Chương 490: Mật sứ;WkYl79W/6I/7JdxrxUpXmgUy3E6Dj9JUVVb9wDP+834PbZRYzgH0HIHmwUniyozsoFjGmA1qbKUZY86Qo4MEVgrqDRvSSa07AoyHAm/QR/tHVKYZzUbawvMCQPTkcDrGeS2yY24FJHgB7Tyb8jyhkCSeb2kiC04sFR9laEKsJ7Y=|Chương 491: Địch tập;8sJRbCvRFNGMXNe46oOzgXSW68OJVLfAKMriX5whrFAcvIzOMYEVsVDGQEl3v2nKeNlCqwWE2snj3yxh53H6aT0h2TWQ1ELYuRymwOOsdumWidjoueEiXUymBFLQV4yy+QW/RKIjLLTU7XSzvn3CWKGXL//NS/mJQff2SQp26T4=|Chương 492: Lưu phỉ;v6EoPlZrkxooWL7+DD8Qk1EGySHIpape0y46l4LZvBtzjLu+xdqnDGlCCf/I0nyoKzseEb00O1/+XKMToFaR5SdSw1skuq/cynIIneclr37nMP5lezA9oNuul1us/PBbQvgiu680Ik+iHxyhDNVIP95IlB8ur62PQnuUdoVr/e8=|Chương 493: Tiến cống;tiLEiPgCPmsjpqZK6C2Yi8FPr2aqgJmICJQzSNdF17mDHeMRO0EjmG4sjseXGXAAOeMUjl5bB+oCsw0wk+1oFJZpcYwgokcg0lFbYv7BgHRctRavr5s2+TkIkvHc6cK7BcZd6ieWxSfDDKcPtHMXrEDmR/IUJklIFJ583HsIOTc=|Chương 494: Hương nữ;jlhEGMuVOEBqBO0SANld/ETRHVy7gnDzHQgBmo9HTwgXIFMYzetn785A4zw1YCvCTfTn5xKdH+kVG/DFeek5WoAyjeu9lmRBmwplcq2TiLM72fM4rEYSItTUAjKg32m1uBreHdgm9Sk/xMy9/opUTJGXFk9jRTJhDCiOG6U22bA=|Chương 495: Trường sinh;1P6ezYel0frVG1+g9/6XZdwUpn0Nldj3sxZvKr6zXhUs9FK6D8y1VU1JHQxLnQoiFEqnt0eFsTiQx+qtM775Yd0szdqe2i3qZLUat1lVJMll+ucgg8eKIiwBqAMTtU9oRmgoXKY90vQS65vNTlhEAwWeMHhxMcBk8DTC3xe41zU=|Chương 496: Mưu tính;U6cRa0ZHDiJZH27EO6VVDts3TeBH1GQUvmv/ENJsO/xZIMEiiQYLwVAWXPkUzZOqng/uz9IgQUC2IhD0eOoUicBTDgN0obJA6y0U2CXWf7p2ZXOHOIbqRbkTFvZMcoTj8dXaTubkCuDqp7c94INKciESMuk7mZ5uLdOXpi9azxk=|Chương 497: Noãn hương;tdOakTtUA0/Dhb25qcXf/LtriiawSgPm1ui6Agg0qrctkWdVt+4CtwgT86gaMlqJ566XT+LmEoQe7M9AYHsd98k7l22qYD6vECqsGiOkeLS6TBxZZcqzvZ9+tSthT7xRzKVsXf2f+T1kfNWOz2KRxJny/PtIv5B7j0kNIjCNptc=|Chương 498: Vây xem;tSgGGhy9+cTqq1K2cJqYgW/2c9rnXWZVi6qrjqmKzHfe4nJOSnWqlcziR5xbxzpXG8RmHTlgAr1yr0WnoOgjYYLuHLW/cz4r7JrvTsBP8rt81ZZQ2DpBEf8l1RSTY4/2558fUIJvwPpAQiYHjEOWoy7HbhnsLQKST/AhH3pTINk=|Chương 499: Xử trí;Z+JAN2qtMLIlnnSXf5qxv66xnH84VLjaBOuF++j8C3au4KOCz5I/OYOlhfTrI9HqHmSKCEd7Zf0StD4p7b9JwXIxlL7nvYO2+R3wO6eNBEC7UlsDePuX0cchIXckj62OsMRUwUm2vylkucVR2FOHeaLihNS5H4Ka/o4HlQSX+FE=|Chương 500: Đồ Cưới;wmhH049upcXiIm/H1kKwrXUs618Fv8HFxutaXnJyVDwjlCRymolIAhRJq+lY8hmoeyw3o7GnZmQUjXsrNJ/KqCdQu/TU+DrAQw8u31N71ZmGAe/s7elEjWM/pUJs42o3FX4dhj11n8kS1rKByC4Kou0V6OFoTgnCASasmRnUjjs=|Chương 501: Đồ Đằng;ZDfdA8ZyhEw1jp13G6UwMWKSCEO7TTm1Y9Wkw4A8VbxBQ3vO6SU0NR1/1emJuWy4v/sm10G+DU1Gn7Qy40rBO0YDquN5UjMGceEUBWFm5/MV/qhCxnjAzYk7cUi1ikgtroLAkGigybwi8oFqGn/KmV8dcY5cjkb1ZtmAxpilb8o=|Chương 502: Chuyện xưa;KJbREDAvesBZUz+tqKETGNZMcZhy23YiQruMdNx6gC4Au+KZxEHfakmS/shHeXsg7OWBTscbsHFA+ObDKHnfHBCH9+T2+Doq1jgd9i7SXEs48ZTDbD35ZUYCogbaaWqoDnLfUvW3QTaOHkhYsHS86tRtix4XIeMTXAXNtwQ69cU=|Chương 503: Ngộ đạo;hlhk+szCHTvZQlhjtEdMTjIe7ZTpAlaEGhudb+GkbM2nVm+KSowZEf50sAivELGR/WFg/h70qtE3TqybPpmUmNYJh9RbFlgdW8fFrg5rvmH+3Bpdy/P/VaUsWuXza2E2Gx6LTiIROWMQZu4Rtf90iuanejtBAHWgV7ZRtVNJeLI=|Chương 504: Giáo huấn;GXWp+5AsIQBNuFge4h6/Vzagxwv/8CIywccwjhbXH4qe3fcR/7ra/2GGULR5w0TVvFR7v+ZDg+ZFSUbMsXwAADbrD9Ri7SgAr/UX3/3Fh6Awdyf9gQnBPrunOiOQSLUbmojfKI6uY0rRGeUQb6+foKvO/FBdF2ejSlU3VK9kHQ0=|Chương 505: Răn dạy;ZktECnGotWBWaW2bVVCjO9i2wCOadeWiDSFIT1pzoMndq4u2C5L59q0NR8IFKm6BB810uM2cDbGfaRLnk1J9Zzxxsx0LjtWXbSmUMVd6CqEp6eLwuHyUWobSCuKKf+JGaTgdkbmVEL0EZ5uHdP1q4NYtjuHyGH8FJPqbxpXg8L4=|Chương 506: Ly biệt;YTwATOWiWvqJthCZlY2kMTQgiQnCZKiEknSiB+njE8RBr0UOKzgQfMZRe3IdZ9g0WTQmhodQ/eciBOjGpFevYAbcV2BnVtcefFkYI+a6TKP2L7HC/nSDGYG/CJKr8EEMb3XxjcpGjPBlIi1N4xdZDufIcgOg06JgcX0FTiOvSvQ=|Chương 507: Làm xong;wp2BLlxf5FhYVGPWywcbYEZ/IU8q66wlDsC9RKmOvs2ny5dcJbyblNCxDOv67ZcFj5ic/7idZX50xAkIBKMmJknCeRty37+7ABMZIqMvL4CupeDbbWOh0MAy5kMlosnOCkk4e9WlYuw3ukO9FxzzbIRLZtOjpGix/bADNS/BK4w=|Chương 508: Cư dân;pcKHIJxodZV8BQozuw1ngSH3HvEhZ0m6GkNMx6gT+NzL6qEUIaAIERq30QRlQba/aNAM4Mx5If7KvSErFc51vU4/rGVlDDfcid/6lFzVW05JXYJ5gxZkHYwAFqG/JdgmtbebxsTG5OR0fqIPnz9U/nI7YYEGDo0Rmrm4PeLg5Pg=|Chương 509: Giáo vụ;bduTGfDxdXDUwKS8w3MvO+V4neYklpLpmy4uKpggAECQdDHuJ+m6FDXb+5adub9VRkzII2tXRhTzS2uKsGRZNBr68QtlkHWKCtHzzAFcb47Wu+PJWu52mCp+Nf7Qez1tCI7fsvZGsDJVJgHiUdnTlz11Naa1MCrZ/3rchf/XGvs=|Chương 510: Thịnh vượng;EofMnwylPUEZUKKorxJ4nNHq9JqV5KsQufBs8rMcK3v3oH04iNzAbXhGeMTQI5h0xN1AiYhfFj3FGdBMILnkDU+lDDEDqD07h9C2zxN3HcYC4iopt9whkoNn7kEsXbCfl+EsMZlLEzze6FPB62VCJoaBHyIGIhjftwWutqhFjvo=|Chương 511: Cường thịnh;OvxDJyhZidlbcpROQy+IfTmaM9gjS8UpLAZSci/QB70HRta4te5t2eScHBIkmXplZSmt3ZsfJmiNnjBrhP3ljAQjW+p5l6QQ4lR1meF/bBNSCv522JMayVQ6B3LtKA9qjEiNW/IzpVcZ0dNRzFtVsUHs+kfBcXtQAUWRzn7fqbY=|Chương 512: Hạ chí;ZVgAw4oee4+TbpHgYAGi9O5eMfxdNtfmHvX4CXLZBdZcy4f+aBw8YCS7lGZwgNxR1833s53k/HWY53RWHBXMrrwUYC1x1OiYfOt+7w/hp5I8KKVAfV2+rEPMaY1yeZwj4ptf8WtHsmCUY8ksVz24930BGHbV/Ivl+mnCKQyHNsA=|Chương 513: Nha lược;gdRkhFd8GMA7y26483yhGCD1PT37DmqEUYU+E6jhlozE6TCdFn64Enm5z3BP39v3A1zeivB3BRAHNUoLKx54E/rkTaEhQn59tWDQNYmiZF5Uanw9Wql9gyPgSP+1Yb0/roIQ6EJE3JJFhpT3sDzVJ3aOkVv1/Qd9LV09EQLG0TI=|Chương 514: Nha nộ;P5glgsNXX9jfD6cfaz4pcZG9HQIFwyvfEfcA5wGOFccR/ZC3W83uKi84Gkzn6INjgn212Yo2mFvtcaD6KO8pNzTWWzfPT1arD67vDaJ2BslShCoF6dgRPKk1IpO6urExonA4p2Z3pGnB3MDG3SNW887lDH1gWBqKn0LuyRK6+hg=|Chương 515: Nha tập;PFOZQDcI50UOTlvCFV17q8vjS/eclLchSI22/arwSw3dxAeMPGo5rLixs2L8w5fqPCdnmY99fWT/v7KX37sWwubiYRNy78sYwdTueri3NjSAj6LsICfY5HoTzREp/GDfBUEIqAgTB9HRU3o66nJR01ij95/uQf4t2mSnmevTvhI=|Chương 516: Đạo cảnh;1sMtMTyamOcmUIZTh28ITdmPuFucpask+jr0/0hbv+rvV5EpVjq2LXGxIMwHXz7S6B3zeZPo8oXfeN1IwEO+Ln0T0Csf7bWapseTOPAEKHo+ZnHxQEIGacK0bp9ggr9tZNjp8LKQzKF3Ml5QwWh4XkGwsfg3mGUoRNskUZKN2PE=|Chương 517: Triều kiến;bVo25ehXCLPK1TQnfiTFhjaDAlrrruRjgQ1YcK+CPqpeZw4daoeI5tVbPqfpxxQQ8AUDPcRWyeE2R56VLZbf9jnImeoGgGU4yJjg6aUUavdJ5ZqZZ1XJ2AH/xsqm6Nq61hiC0gwWV5WsuTntWhmxKVLwVP6VmQp1gdgMYqKJ5jc=|Chương 518: Đạo ý;01gzpo3JmWISFiQ1ghAF4//pYFXRu3msn0LUUlnqWii2d6/DUfO6XASm8lDkDg52B6/8CnF71zETyUygUKmeDwhxUPGwLkZDp3ltv1BT78HqzWQxzwfS01d1xjweX4+SOpEEdTdOH1YD+me1cYmMl8zNozT9xufydqEDHs8mIbo=|Chương 519: Phục kích;/9oBnVuDbtlwCLRyEb25IlvZF2y/Y2nZBMz5AYVMxNmFIGvPz3mwAoM9ZBGWtsFmSdjHYo+iaMSpaP+KZSPT6vKwGSFOFH8oz8qltnI08VR7oTE6kAdaImkoFa1+C2OMlyr5Hp2a9YugvFtcYyxZs7hKI7pBJssscqOmK+dz9UU=|Chương 520: Bại đế;AKi92nU5eWxxvatprb8tsR4OwLOmnk1RKK4frcoJPWCvzUQNnGQmrdBUZ8eUXNZm4xlJ+9X5X4/dmIc8/LjbpvIvfbkz0crO2WIyl6Brv21XREhqt5CCQV9ygebqRMM6wqiTJhSD6Vlf+QxdpRUMrL0NwKLXjNnvFk6iO5CBs28=|Chương 521: Bắt giữ;QuD/EfliK6u6xWLPds0t5aQU2+aXcBeTUhk8CEdlkH6kWt3IixVrL1q9c0c4gkdqVKjMQF6eJT6ICIMehvXKLnLCEeHis5bBxZxYpXvuGWKJkrA5vyCeCoov0f8tppi4qkrcsRE0nSl3tJ34DN3gqtRd2pIMnkmdsoGLtXdD67o=|Chương 522: Tập thành;GzEJwa6mRVexJt4nDuYg4PdvPBegLdfeqNk/4nlGU3N9t4feDQx2JQ+248WEe+Sv5SfH5g5kQDCaXGbuw14H/le+2gL24lbdWrhGIW54b/kT+lTurI+tEoPZ5l9CVzLvAY6xIIPOOyI5m/bvZGMgyeVionRSPq7vCaommwjhkm4=|Chương 523: Thủy công;UhZss05HBg0Mee1AOUH5QXqS1YKM9iu+0k8SX/Ou27d+QmbqI95THbkEF2/HBpoFrHYQ4ApAEkZLbSFmlXj6Ifa3B20XYVuqR0snQ1HCTzRdsEoTpxyiIaovHruQ0RUe2+l8MCx2X7FlgVrixYdAIAcgf63M8SxaMsJcqFqZ7r0=|Chương 524: Kiên thành;zF1k0dRvGhlVdqkZ4P2/X+iNYhhppIWUC2vZ6LZmoV5OA5QMXons2fGNee8cY7cULg38ySBNLZ3H0CRucIbrkOdWqqvlDg5rblt4LOsgPSBCVNb7XD2Mbwr01a7vTslaJ+5/fuGL+xnPqpBCgGMaDPRi+cb3Dh8KSneL7OZvkPA=|Chương 525: Loạn không;6hAUu4Etrskapp64VmmfqdfS+TcosuWvvz0Pl8ZNxKZRsP+PdTbN75zUYwe5KqnVe7SwIbUmNbUT0R2JYY9Y4JZqBEtTHnhD5qwThsQeQtG0Y8igKvgTGSLbQ0oO2DRglOhPRXUG7ri8AWQGC7yz2pKh8TdFXO6NYE0fwa+zt+A=|Chương 526: Nhục nhã;0OamYXUJRdoAml52xUDYaRfD6ZfWIVzkf80YGuVjvE1CwdOmNUz1DyZ3Bzhc1ChM4giVYjrHoW6A5HKIl5zYfDr/EI2HjVsm6UmNF5mJwtD5E9pcHGsPZ9ExhffC5j8SoysDQ/IDt/yg0ZDKz8JIbiFxtRFtmjOjb4tPNFm0Ehg=|Chương 527: Lấy cớ;N2rmztgijRn6iHmOIK0gHXatGrcMHxgQ9RoKo80tAsNJODIBvGU7UngaodXN5M8NNEVDfWTqc8OCZUiEw+9oM/jZ6j9dyeF9LIFRc2/YnbVQ7/28hAXdszw+Ex3KrTvJ/TN5B0WZ0zc2fCrFAlScSdlN0eRIUTPW4CEOnyCT68Y=|Chương 528: Ngự trạng;r8yi44lKov6EOVHugSameCojwmU6MKjTUsPUZ3TUUOz+UNjpBlqAN5wo3iXAQoMNgOTGCcYJfccEp+BNsGQmlocvsnYUDhuu0CO9CtEc0CCAP/QPMOIdTnCO2Hp116zjmVtqjd49iQeRvJXEspqn7fQEGbwAbkqWrRtcUKm2Pg4=|Chương 529: Phụ thân;8Wa1mK88qy4BcLNQSeOVgC7qXBNAHK5O1Mdd/tBwZerlcW22OZJX2zJkPcbNv9jxEbqK55fwdArMTbZldBtjngl9Bs3iEbFPWj4/AkzFtrtK1KeBuhVhQCa+6zecTZlMxKH4cJ06UlMxCGI7OZyxrIIcojnvH4dUUmz9eOzAAgE=|Chương 530: Kinh sợ;eDhZU/r42Co8CKjhu1hJjejlMu8veM05KDSKn36KaRZHz0CMKVtTDiI4tFeBefjMUVKxgmSMd5ScxXcg8JEjhUJxe6bYhw3xLHKWji4TIvXFgD2w3w7iICOEDfdO+IoGSoq4C0irK9RcykDUH7lpRJMIZKICrXKV7Boz2qdfbtU=|Chương 531: Bồi tội;uAcZy+eFtBhkpzRnVWzZbrQoNprzqkzKxGqneuRClN1jjEvmIPf5o968b0DES5uq5QiwYRQmk0Zwsq975gUWh92TcHQ+Qh29omFqWmZfMbgZw83a2FUBs1TC1C0ijX4N38yxfwn69s46Vl1LrMycDDLxR12Lt/qk/noEapUJweA=|Chương 532: Dạ đàm;MP+rT9VavnBklkWwa/n3IGdnP5UcyU8kNqSpCOzdpXE3cU3zUboIgJKFdALxeGBdmDhBl9Jh+oZl5u18YZWw1flVQo60J1PKBwu0n/isdWMbW63+W+sBHe3eO9sOAABvLDoaf8s53DLoKbxB6a8iy2jgVs1SQUyDrqRcP4OOJEg=|Chương 533: Lựa chọn;w38A1ij/+wqpcbznxwwg+/SL19/SYl14PQM7Q3OguLOvjFCCdmwo01Zf5nXtG9gPF3VmQg87ViQPBJQTAbrAm/ZcYo2SqkvgfkD+PThuKOLRb/XmY75DWdtShCtz2NouFrnsnPeaLXVAmECLhwnrs6KN04cxgCyHU2s739uZJMw=|Chương 534: Khóc lóc om sòm;vqPruiSWEZUJXWB2GIoWpxr+S3romZNdmdCpqXBbGp4PvQ0lYbPbXr+/ljaW8NaeAWvIA3IO/VcZG4q3DJVSOz4aG2VqRuqYTJvgKsSSOr+Hg0le/LOkugP1LklwiS5bpTyk9aoVXiSAcEHiZhkCiMV75JA7CiGGDktFWCDXM08=|Chương 535: Áp chế;z95RvPqVjRHBsAwL9CkvvQDkn3lIcjXcbYhGzHag1SgHhMlAlpZMWzY8czEoFcXKUIz3cLXV5VQUPRD86xSFLQ8JQWKo7n+15N4QBwJq6SstQbf2R1lyZi9lXb1XjWMChRsuf1yQ2lpnzZycF+cDiS8QIyyWymJoQlDSY+FU5PQ=|Chương 536: Nói rõ lí lẽ;eVZ0PdB5wbtPt0Djgb7UGMs8Mc4DWrHwVfmrlwIX7yoSK4EznCyZITl36LptoG2EhmBlUf5A3lYOE8ap7GfXqcTNq+T/DsAXZ797Mdoc5WfsUgkV17NnkRnwHah1AmNBNf03dnBDtXDsu5TOvVGs5e9BiFgk5+rKtIPpvm6iSYA=|Chương 537: Xao động;PmInrPbeXYPua0mphxrZh4JWFXTHwSy1/xr2hmeNKT/GVxwxTi9fm6y0Q5UCfmCTzUyM9QaN8VKjfApDQ4Qw8GMR9DTmbHOHwBr8ASjYBIuU5ysYIdQXmRGeh3imRb/2pNfDcAcDHwE2pBb/N1RnkA8Y7uGqx86NjGze4JyW5yc=|Chương 538: Mờ mịt;RL+/+8GmLg/F8jA3pc4/Q1SRMVmfYdGP0jnrHOKXVhOPSRL7XldRa7MdFOQM5c8dqwbbnJ8gXE80TbxoYGGEr0FTbwPH69UaY+qiYkvjwBQAN5AeKUuk7uCBno5Mx2fgWYmGa6nN5mx1JAWp517RJ+7x8A0URN2LHdJycWmqgmI=|Chương 539: Phản phục;gojFHPufdPg/MrImsdhzmMwX1MXYMA7iliQnygoI2lOvP6Id98GVdPQNPjm8R4P3cwWMu+IgA15pJOeLv/ar2+vjNxnb6Iyttd8Ke758gnoPCrB9Ng3g5/rGXd0XJpen+6p+/eW4clQfRxfadEM+r0jJQbuQ15gCMkbwsGwbXno=|Chương 540: Quyết liệt;y4rZ33Xo5477kgNRIyEGz1L80+NbMHnUp2g3EPxflZ21WVyPt0X5F7gjxkTs/xRVnBcohldNA+xM8m+LIVGySjGyVIpOFCFyjBSUO67Efpa8WKumLJkXVGqwzOPfL/ssc5j8zExFI03o5OnnEEnsVIXJUX50n6T6BaK88uTwmGM=|Chương 541: Xuất thế;DW1syhjTpYuF2JkaMAZGUP4KZtG78QPstVikVW0VLE5QaLDay1ZGwHSk/2RkF8jnmKhGBhh9P27ggcli26WcGUg3dLxIvXgD+/HUmxc4IREYgpiUPNi7sE+mMWc0gkJooNYu3EoXy0rosc9lV2W5YkZx8WBtGFR7SrmQUiBnN1o=|Chương 542: Theo nhau mà đến;r/H8EcsflfdXTbCXNiTFoCf6BRvoJt4MDUfbAqfch1uRmLhaTILRtQFGhjmucg39a7oa/nytctHn/AIPoijJhsxLRoRUh3K1ziuWEX1VYJG1Csfa/w4gH5kT8cGymohrUYJw77Y/a2ix+NXL0TnVeQpZQ7D1fx+klVeuu3BHH6g=|Chương 543: Nhắc nhở;hkwppDtUHozfTGQ2afxllKuUeQdRIAFwGneXPYuBlIcoxCKZSMAIp2WyOXlV4IqPtXGem5OQ+tyMV7DMlRYFkIKGP2RpHvSGCVTu+MkDpkHVg3zPCTIr2FIssQYH9oElfmCU/uKujEz7XP/o4kwHRzKeqeVyWLgVlrTLwkeTN/w=|Chương 544: Bí mật Vu Vương;3VW/9iEoOLB3QKOAZrJUu12haQUsEItgD2ZPw7S7djCexqBWZXumQ2BjORzumBUa+7IL4jhloJ7WEZ3a8iD1ZuKXCqsLLTyvDx6gA+h4oHgAPU+DhNc3UYxfMJluhlJgXEARnfB+fEWcqBDbwfr3wgSMATkIeBVFIOsaYK4vVyU=|Chương 545: Bí ẩn thượng cổ;rE5pt6+D3n9ROdZ1PneeriPsmbxd64hM0TpM1gpX0qTkRZgsx3LL4A0wNqESOsDfBP6LM6OwiZtjXD3WPdx/OpYv5Ftq9laBr+M5atnBhbHL0CJxeSw/SJBf8jtHETjBehq/c2w3IvuiN5LWmW40BjDgNxs4Xac4pC020WeHzm0=|Chương 546: Chuẩn bị đột phá;kODo7M7S4L0dPHI0Ppwz7BwiHpCBF8zaLXGEDH68xQxCGSTOFcddYkP6H27yZKWnnl6Fw97e5ujly0aXw3ItArPKgAicPABJqB6/rpz6ua7yKr51rU7tgdtsoYsD0/M1eQHRxCYUa+DvHMkJo2/VuNVkFS1BWcKG+lvcVmG4MQQ=|Chương 547: Thái dương tinh hỏa;zdlL+Q00FV1+LOtms0kOZt3UIzXhjbN3KW+yddR9xKWaGi0vPmxdP1TH7uMU5w7XXRS0xUZPnm25sVbzZzimKu9c+3sFtlr2yU0b5fp/YPjwJeVtm/sReYRVRn10RIVZSulzosiMDtFwbgm+UmCG18399mQmLLSm06a7//WY0OE=|Chương 548: Đột phá thật lớn;2b2SKy9irHaRv8vZloMnH8Rf2W+4IXKmJsD4a601Y2Q+c0RzKGgkruZvwtDLe9c7xQVnqZYsSUSy7s5Gi7zbM9DVDzxekL0ElI4UrcH8pXjpPiwfvLDrG4tpdQ7Vp23M9MDvsR/IHWv3wqpvZvL4bEH3ew/aW4zhhKrwHPu2myU=|Chương 549: Ngưu đao;R+t/sFdCZiWMm5kqlxYMZdOUwwF6rCV0tqLEh0MF2/DPzTdJDAnz4HpGm3J7e3M3hu9mjrfk6uE8PLDXEI5hD4m0y8qD/pBYDry4DVOMh1G24vLfAavtzXY+TjWtQfVx01zuQmvyEkdjQkwquauQPLGwkmzhhK3n60PFawuykUo=|Chương 550: Đối chọi gay gắt;75eLWlVlx1h9smWiDtaxG+ilTKA97SnfKCdPrWNW4O+5UJnjESdatzTHfcvjdqp3re9oauQ+tYu8neYpmpYqLdxDJCHq+ag3LClvFG0YogXMsKOEVtjB7pPpsRI19CnGrDl0EH0Sum58zp0ro2DgbJBO2Jkm0XiUKhQKsiIGVrc=|Chương 551: Tranh chấp;l9QH/vfPKiC1cRv7y+AqvyuAIoATE25bjwNUqMDI31d/lQCjN7+zYKpEZw1oyJtTSO/hs00ivG+na2l0PpCgQpddS+cgrTVGgA1ftXXfULYT0hIX9RKSkkIkqLCMpqLkontOzyT6UYaWDzYsAuOd0ljBQvct3yuk4XnXt9lAFdE=|Chương 552: Bát khâu già;Dhkn2lQkMc1ej7EEE8HQJbaK2dViUuqpODD8sVH7PoJRwhrCbMI+9lDWRAwzOu59a8NjjArt1N0/+T6vm7Og5NksSTZtymtMb3WkSFxrE3HeiBiqQ3DKdSR9BxTGlDXyaz0OVG2v4p7wZcBYIP95ljGhFx8Ec05u6oQZzQ0bB6E=|Chương 553: Tâm kế;PDRPY+3Wnf8CoOneNuzFpQHaL4kaiz3cMbuqCKb+vPr2Cz78Xy1LEaGbbeK9ZIaOB+s+Dxt0SeQtr7oe/ITdIgbfdMZKPhYm3XcIaSL6bepVTbygXtvrDmgAOevbXROZBagYghGo2rSxt0CJD3F/HHPh30P6PqH6oMaSlMny5Y4=|Chương 554: Công Tôn đế tử;Z/fI4YWWl3UozfzrEjLUaIAsZFp1znZiYS8GkrqCg2AoKHkAjRMjlT/b9+wO6SG311qiqzinDDN49XAlGbg2TDYvbEaBla+79m+o/vbhaI3wedQLKpl6Ux2ZyUNtwzNXpNr+OYIMuIVokBkmhR5zPtnw0F5G/FiF2P6uhrJxCUA=|Chương 555: Sứ giả dị tộc;+vA/QX903+bZl9jvTo05u+qbVd8cTpi1i8OhSSYZDkWmhbSKX2QLiDR5v6F5ypISwMmiJRt5/H59jKV0LFdl+yiPC4luip/WhPz5tGe2A7wZh/u7Xg5IE4re4COZf+95bD8uCxsvuUGCjMNovsOXK1xt4P9UkCQC131PH5Y7gU0=|Chương 556: Yêu chiến;HhTP7b8o0Sah7WzC3fIt7EV0NG58s/XJfLyxsqcOAm41dLLAS5tafdEjlgduBVBXXx7xDSifjss9bVVAmFy3YdovsEYEo3mv6zyGSWyjcoXkhT1pEvHvQoncVBnzXD1cGs6o8ZAWXQS2XdJt+KXum0qZjAZyvFo0sa+hnmv3U/c=|Chương 557: Chọn người;usiixBAur0KhkOu3O+7psKe82nrLT5Jx7K9dKg2u2D4HxkyX+Cl6aHXrQ9hVyvBXIOa0Uqog75r9kx7Tz0GfOtghBmjeIZ2EUefQFE1b7mjyyCxEk1FgOc5OjKfdGhgUlmG/lUqv3XTcn/++7YnZLY14qvuGaIYkrfDIycbpxWA=|Chương 558: Sư môn;3+M6IiaJyO5XlF2g5nDYuOOzqC17y2krU9PJkyQbH/JNUNDrw5R/yPAtmO7P544W+wMxo30TOEEpQHxA3KLwQ1cMpRjbwvFuJAAOmIwxaNNBFWDl6J4zrXRkWSR+dEPiwbZYIt/RIUCF3jfTkPo11eMFsAGf4xEi1rMGpMLUgTM=|Chương 559: Huyền Đô tặng bảo;ykT5u1MhJow+2jBqgsuvNj2nbTENHQxzFuEJpynHSMszw7BTESIFOv6g5jkrecvlxiCkCcLgcnuN4LSxxoshFvIz94bGQIiQ2A2TbCTM5MEfp2MOuXr4kSQLXmECY7QXwsREUM4MgjkwS3a8V0aAzgkDZDWky5vJ+2MfNRaItAU=|Chương 560: Việc hôn nhân;eiv0lxtZQGpjGRxk2Cv04ANzO4twFcYNs5YXbFFodyi0tQvJlpnE+dcMOE8VT8aTAf7wpfQq/xYnVPgOoHv13aFykKcqFB0Ikr89JyAn6RmkWN8SnF3aKKc317Lmd2mzbOztshze28xF7szYZFvn1NtFTT3IdaOGxoy4JRM5DwY=|Chương 561: Nha Công tiến hóa;u5leSfJJyPZr5xRYJGLNUSZACsRMT8anNakqRY/UDi6QXngpZzGfR56vOFKw5OzjQG1l+ed0X3pJIVNxJlAjAoPp4YPsBSGfifRt9dNYx3GriNJmSC1QhunUMPu455zm91ThytFWWTgODOQv6YBGEOd2OE7myZk4+9IFWNZOEsk=|Chương 562: Tiểu đỉnh thần kỳ;fpUpujwFLfw7RUAjgUVRSVM+mNI+nLF+s3abosPWdS7ERcKSXpknytH0LIPRaBTqWzyXU8Ar0dUx8aFdDjvplL/wwFXwIdkh7xhBwLwG8dV6UcT7w085MrFy78j/JlPaK+C9g0ZAgoCyblBLsFKpa5fE0bAqnIw0eIKk/+XwjUY=|Chương 563: Vạn vật sinh;qhW6u1HKlVfpV654nbHa+Wdo/KW4O1Vd2SmJtBxerToM4D+n0CVDJt6L0o1ObzXitO8N2UWSifzZWbAN5mrpleHVHe4sNhFziLT1Bl9MOcJGUevbaBaNJiKvHNC3Klun0Cc4j4LY0z7+SmrP4syvV61R5fxcgK8Co76M+f7T5M0=|Chương 564: Tạo hóa lực;p4wim2mV7qXDcBwzJ/e7zune7aJoG3mSHoTWg0qHqEqQXfXx0TPgBFwLasJQdhiWl9VK+OZHe6KYiZrWSMiBs4OKQ/cWCWzs4dxt2AAP6evtvaDFndN1vBhWL/sRZX1neI7vbOzMKw0UhPQOOh7/Hlj4NhLs2oAGo27/R0L0KeQ=|Chương 565: Bốn phía mua;YchrdzJoZRPyxJfv2r/1tiK1DJBizIjGBpkGnNZnZ/McUNDlDx+Tgs9mD8NL4eCPGtZYsRgeOiZDPFTZ3HRePEK/C10xUpioFjNdcfQNEACd3n4K4BXQkuPwpoZ9PrPGdgDG9pxwFyWoMhKtzwrg9XTBGn3aMaqSx/roGjcTQYM=|Chương 566: Ti mệnh;SXA2Nq13u0kuqz9DBP1SNYZEZPdRt9lmm30qzDNYD3KlKbzmf5yFC7Zh0kHuLDq5Trr1kYU//qrelcsNwj8GjKDcaUAo2Bvnfi+eLv+tpoYkykBS5oGZLNMDLuXey40NkdRnAPTAhNetN/RB25hvCZA9GezGP+vO049o7UIOCek=|Chương 567: Ân trạch có thể đạt được;D6Vh4QKSV4yWTpKVttpOuTKvIwgWYI4qBJrvq/JvhDYwMpCieMDMZW3cdUpO8NJYnDiI7odvrv5ObPvnqIseYti7avCXxMducIr/B9Tw+3ryeOaAniJ4o/VlrWhMmrvPKmRJKSaOxZYYjODbYxniNGgyHUrJwlhhZt41q5HeKY8=|Chương 568: Phượng tộc thiếu chủ;A+Y4/Quy4FekX83vLxgfDNyJ20ZO5VA7s+96vgxEUNNsS1arAHf2/BSHeYmmgCYNVbWH+S1xL/dU+WEJ/mgZ7tDUtW4AxYkgh+ZKW8RSMXW5oqzbBkHje1eGpjpAfHlc9y4F/p53ROOYaSq+Egt+CY73+GEg+rQ4A/M19Hpro3c=|Chương 569: Ân cừu năm cũ;hSs++EBzqiZACCFjJQfAzEMBvAA7IROkMVXS3Y8InoYjFIy/YjJJkv/7mfFaMkNCQfbEr3T/FYloP0GNNVOwsOqR5DQ8N/cj50i1HsitCavrk1pb9Y/3nI+mlHjh2bRat8GIoZ1X1Wh7272PfI5qoOqUw2+/nrHJh0KlR4ONmDI=|Chương 570: Lệnh triệu tập;gHPP5PA3pMdZXH7NkbtiDPOrZnlIp0reyCELo8HlOou+LZNEKzfIxnIm6o4ij3KBUsm5q7t+MZBsrtbHv1we8EkOZKTlOOOBIiCY1dUumG5tQIC6/a5j1O9At0TyiJ9ZepC4HV1hybVOHwmGRUglImZguB2FKLTZ6HM+u7AR0ko=|Chương 571: Huyền Vũ chiến xa;dfZm0iOiFUjnuCaAdL7KNCivguO/pZnNAl5duHzoSwMhGmFzQN57seQxf9tA1BrkRfKEpftk89irk+ntp6MQ5io7R/Kfg4nhSeh9AeO8jZ8eIIFNNyqKcOdmulF951vFSezDTnQVCJI8KzPRctK3COGjN3ARmj+/NbGu0+ATERw=|Chương 572: Tử vong uy hiếp;qNwJkww0U63CwnfpZphinAHkAd9Kws05Nnt0WOZONlz+q/odQxOM0pKBW07IhVYjgOt4thpklpfgVg0qo4dAgI/L4Sc6nY1npXyYOlqvWwXjPDlWXxClNvTB0iwaGwbELY3rLESeNKT3XJ0id6D/Ih15dvYsxOjCdhru0CgzS1k=|Chương 573: Huynh muội phản bội;8Vst7Bc8jg2A23YTuLtcaR0iEmiHLSImElhns3BgkEoyRS/l4lXi2MbB5renK6B3FQYgs5qIzR2zRmcuGtpLg+MDNZgDxTLf71r6o+JtwnhtZTILFJCXNMOwLGjSnmflFlDdDpUoj/jG69mXhDBoHIZdtJOQVhEagB4QTbm3INM=|Chương 574: Tâm lý kinh sợ;FgkJnOxlr0j7KmDnKo9TatA2bJJ8x3g4KfqL39ZD+BD/ZbGvi4epqbEIbCzxxQj9V5AUNTZ/CD+9cakuL8xxi/HIEhJ2mZyFIwMP+DbOjDCGFWxJiVa5lbsd3/kwX7B74pEZQY/kdUIZUVhqrp0Xc5vKekzbTNtQ363m75prpKc=|Chương 575: Phía trên thương thiên;c1/HzTF1Kik0vw83DoWjIXVWF5a/mVWrmntigzo92apNK3AZypgdKRDckXOxWnVqFhglLNCB+fT0rPMklD2DQqIeQqm72o9h62SjHZUPUl+YeBL349rjK6nKDukMSKN4h2AqGoX14SPp8v3FXN9IHuDREU1rNa1HeFVt1xmiKYY=|Chương 576: Phân biệt rõ ràng;/3CvtF8MljY/arK9+saA9QEbSgYeMngMXDQpCkelubmbxM+bVTny15BEIltCs/REoE0fW0ei9HXyQF0q/mRLvV5kz9iuoTOSfL3drpxvnd007qvRc7b3QO8LA27z2CSEzXc3ad3BMd5CXRC9imlFQxD/P4t2+tkcd1GCrFnGxKQ=|Chương 577: Một sét đánh giết;MTXNsNYgM3FemE+VHl8yJm6DiB/pJjAunDPZq/qXPV6lIdbiyGGavsI9P1/0e7LxVZ6V9gZw6OtBZoYy3i9+n4H3xNZT1K3lspet2dAEAFj+mEpoiZRLMQRZVACU/k6juxv+vyD02mOYjBLOqWP6GO/UUPh+jHsSpAeyeseJwBc=|Chương 578: Trọng điểm chú ý;KL+pX8qjdzTJ7e6Ilcn6Vsc+h0WZDI54Bmu+fMDhTrTlFRJgWEFyRifW2TBf1PoLko/SPuc8/+3bYuLvubKuxKpYt+OO7WUFam98zvBObnRZKba9Ktvh5OMUl10vP+gd2QrUgrfHgBBkB10uHzX26H++sIOQavyAAk+Ex5dAvaI=|Chương 579: Thế giới săn giết;yAgr5h8dP2pNyDahqj5Ntl6uplqtG7jYN1/L5nm3XaSSccteIR6lZoAuJIkLwMra/RYQbiOgBAGdNWUSa8x3Bua3L9UE+RbvA2Q3nQTLabyVovGJ7Rvv1kwCjwuZUPaGiRu8CNPaczMR7kVOKslJENZx0LRVIUcF0ozllpEyQtc=|Chương 580: Thông đạo vượt giới;ulhuQElS41wZAy4XkesM2Ip29+QCjaK0QDNZa0QZEOGRecfYM36u1/Mgf9vaeHOBzpSX72Hw560HEtVJsM8LGihX0rv4ZBbwjUotyB8aFVpv9372LRSusAxsNxrmRJJKLynOss0QHXtO7zq2UtR2jQE5OsT08Pb5e/2bUCaBPvw=|Chương 581: Tiến vào;hxCgwEFon9XaJJ0WLt+q84SYMb0h/0PeG2XqDI49wWvwh1+KXq+ZCK2UPnk9vw6UCXL/LwNwUI2i2Gne4xI52FS4/HiP4NN6X36hyNQMJzwUx9cFClhokhzVMtOlEy7xF1HML+1UjVVd4EtJhJeswLZ5nwCxmjpXbPV6jD8Cs4U=|Chương 582: Thế giới sát khí;YCW77nW229pTwsGYdqRu9NQwsJCP/+DPQV5Q3EHvspEZ51H94BLa+PMzDFU6lLLMYBph+vcsYbrPuK5mK/mJtrIn1gxb5vi7ic9/dl5f7eVRL+B3mXfByyYAo/EpqagqiUklVxVR0eCeemIf/e4v58wtN5VjdE2+BEnpEdKd/ac=|Chương 583: Thế giới kỳ dị;HnIUgOl4Lferww5BAVVVfjr3lnz+Tinr1xPIl1YHAl7VIvaHToW4lKp3zP/VqaaUwJ7V4bficj9bCJt4x02fQR5V+LiFQdtmr/Jl/Hun/wBiC9HB360aqDMjhw4EeerEKLpOnixGW6GX+knIr4J8v2V3Z97dTv9LErjMUdiTJ+Q=|Chương 584: Thu hoạch phong phú;ZjXTH5xg7TDky9XII12NjO9LYu7LhZ3gWJUoMe70/NJUU33qJrCyzrjF1Iip7HzMZSFOMixv38AXAVXNNUi0sczzfTrqUu9jF+k4FwdGexDAhMAISeVf3OJLHz5R0X+mGhljbYpICeQUeI4vKqc+jWu4RWV/2SKy9OUZvyd5cn4=|Chương 585: Sai một ly;4ZgM7EgyL2ojQHxRuwDQYb/b7JSL0bj7GUBFMFVMAdJUxBVqaPNOQ9yiZfa567SzCu4pLpZCdYiYxS7KsSIs7MhanqG8GJeTuqze473k6esOkjovfPviYcnC6hJbwt96GqdH9Vr1mhr/vdOdfS9F9KGcQ8LZgfl8A8Mw1iHMdN0=|Chương 586: Sinh vật trí tuệ;Ui/rLAOf2q917R8C8HEbkneAMbCUwnc93X5nBpr+R/SHPyFXJZH5Y+oSgccuYKhYxpOJOVc8DgreQ709UJdNpc92CejB6Udb4X+frprxirZ6yFD23EMI/9DzwGhdLY8taksGaBypacczFHPRaSq/BLkZog3ewl+a/M5/Ae4a3QA=|Chương 587: Theo đuôi;Is+jstaNZ2O9H37FZvHlHmHBifxMPDE09nzw2L62Lm3T1VgjxGZTAkLursPdxG0DOKZFq3TJXsVR2VKLKZQjUj3yLEONNJijlzKaELysrdoFzJJ9r/QQU8X/wWHZs9gKJq+UMOE2o9KbiBrUyyNQiEOckoeclm9tM+iEDQxTQfk=|Chương 588: Đêm thăm dò đảo nhỏ;4V4eGgvwvH3JPLG1nepz24prn7bxlgeKOQI2bAwqLkg/3iPQvtsBYHgKbB6IE7oLeRw7mUH14Noj9jJgUxG3ZkG887dDKXeQyTRTylyigiET6p54XRPj1d5nYnuk3ZttesyvwnS/wwFeT8i04akTgZ4o6D4eGifzrHVJ+Lp+toY=|Chương 589: Tù binh dân bản xứ;l8E+GqyOyVMoRhKX11U5W50ekv0ztQaAJ2z2arw2MNSeR3aSbU+j7qGoyUheNFXf2Ihq+LEKSdoRpFmm4ZhAVzEp8iJ8U8gTzQj7tioH3i6YwPSlDfraUmqK/7UGIx1zmxqjAdnIP14RBwHnQ/rKJah2HWLZRygBXeWM7lk8DW4=|Chương 590: Sứ giả thánh linh;G/64awxHnL2GY9D9H1f3VhV3u7yQeUtTHmTzGP7Qm2jkqdk3yzAfZYaOzD6WHwK2S39bo2ZM08iZI723pwvE/VLlvGK4fAMm1E2dzBDSaO7AZDxaihcIjmH+x6OYl+NUh5bnnwsH4BHElXvt9Ti7Xte77St49fNf5hB23dIQQTQ=|Chương 591: Sứ giả đại bại;+zI1iLzzou/wi2lWX3iTQlfGLzMPva950D/rX1X7NZof+3VnPN0tHcRBQu/HWAH2Php2KPFN1gC3mbfar4EzQGrrbzr+XHwITk2Ozo70YEhUydZF2irLEOOjzrHhH5ZhKAHQ6YEseoNH1lISQv6EwiZsbAFhow+2qi6WCv9ByK0=|Chương 592: Thánh linh buông xuống;Y0Qk6QSpK+0c88TXb3kDy8Wo7rUsUr5E5Cd+kh5aV9MEdGuX6JPVS/25b++7a4M5IN/5b8a5AfKKHkrrrFTrP2k9NOsKa8hmvHc/XzGrPNyIb/Mx+JP2HJTF4bq48dYUpnAdY8KOUPcRFdEd31nvvGUFeAbHLpgt6MEvucZHEpQ=|Chương 593: Trốn vào đồng hoang mà đi;0cquh2g2yBMWYdTjKKcyfG1kQqQ91fDebStcgkFVSn7zrJI+3oEcuIHka2CQwwRX1DCymBeVgyyMS4LKBKLSj+R4cmQlB1g9s9arsZDwQJt5wQYUsYyDqP7zMrG3RBEnQTB8hnYIXKBii8mNW8p4afI7rKTNrqMFLY6fFCPYsbA=|Chương 594: Đều có gặp gỡ;AwVA8fnk/z9u2q99arFvMevS9BFb90Kjw6MRggMBviBftMtUJE1vjzVJaYFQgmp6synte4VcCLrDNy0ibdrfckCDczFcY88evuFxSfAKA9qxx2GSNJx/d/EBAw6AH6kNSxCRxY5fqMftInknwYr5aOeBDBsSsvpua6FxSlChsRg=|Chương 595: Cướp bóc;MS1nYmymPjbRZauDskDOZPplxM8wNu0XxLr9ce4B0qWfcjxj84RZzXvsN4k+SvIgcnVkduWkF2JxBqcleVZ7dkTv1fDvM2VeSeEY3x577iGEubbMNS3+LrbnTuCqUPrQjNF3GjvcR+KftVMnepe6jvEBaPHGXwyuvv0uYPTMTXg=|Chương 596: Cướp bóc khí vận;oqU0gdjdgz7ALT/OQpUJaz+kd5XaEqG+JE+qLhaZJflWITMzzzJosPoHJ9VYQ+bRcnpOA6vhJL8RN9ZssDaKHKKQSP5DMqPnC8gq5CEEBQe1c4Ln3kwJWBUUCJNXeLIebojmpSA62NlftudNax8aVCcUQ/NMIj9ZzBmblpm1hhc=|Chương 597: Quốc chiến;mLvyPhosyWDxc5ipV4koCdKjd2/7OZVyO+JoplJhQU47ojHjHu6jKEGNiV4XUtXa60Koz9PQ8//Pu021M35cobWY9LNJ4xIuH2gYvhu9VQNjMkb7/oLysduxVRl3ZSnvlTmprc+9jy0hnKhzY+nzlXIisJp3ZG4OJPFmvMjPH6M=|Chương 598: Cùng Tang đế tử;eScOj0fd8xZ9AOrw6IXEjjrxrw9Fhex8CpK7cnCL6DojiozouHASwbTNr8sf2cXVg4aT1HPDy4gwjCuZL/caWwy/318PcKYnOPGl1r02HEt+PL5KW/JM8lchpDmhzW8+FI3JbjPnmoqmp0u5kqsZggEEmuOB0hmrmGY+U3tVihA=|Chương 599: Cạm bẫy;usAKTZjNyUfoubgpr9kSnMSfv4ww/9DE7OTgqcYacfZpO8noDxwyBm2SYfm6IlGKMbOEgzFQa+Vjo9Fj3M62IteYMFxB21h151uZmwNYtoJ/Vkd45V5vRBuTr4Its2MXrk9yUzNGEOKKiANSWO2DDb2dxnK9QW4UaPqq+m1wpFg=|Chương 600: Người tới thánh địa;09B43/egDVUM0kAPVLbmHf5ynYvXY2Zo+xsreJst0dg7mMtl/hSt+EW3lYTeltheN35qKGTmnUBHNIFpIGJKtbXKGPLCRaOuZHG+DPORvhTEQFAEScC0TrpO9oWDxukTxAoA7eSIX/lUq70fKZLFLSRNeEl0BN3b5/dWW07VVns=|Chương 601: Thánh địa;A18CAigAxkFtZTww1ZHG4mnmmFMMYeTVO+4sCry9VU59YSgi+4aeDdT6YNuKvfDsiZ+XogrhsogtSHlDohccjou+ZHv6C+otwEvel1ZY0Bagi46fuyuDnQSfX2y9XVD+wNfDoDCo6KDCNW/gIykMdvDff//2DxvG0PVaK4vbJh4=|Chương 602: Thân thể sống;FL7RItoqTPZ4YNZ01GwXqycTB706/uqCBsLkKyWTYjlkjVSR/x4djLttMqpoQOf83RaUuiGWIRSfHR1jEXU64mnKkeFzOV131ZFsN44QRx2fWz7nI4xLaGH2pfN4eY8TiGJzsWMxn4Y9ugrwy7h1+jq0AUykq3YaH9asyeGSO+c=|Chương 603: Thánh điện;tpRlNuxerC5raPuERrnx5wRRtUL/2GNY+WKyhJCcwqyej2X3LcfZGG2eC54aZOixpTGKfbbFQLSegTgW2utIO+tBHo6CFP3AaI6g+uNiOwCteIBmMpV/D07N9xlvbXBlzosHzyBaZUDUtfTxkxYdlfj+qFRvi17B0PTd2Py718I=|Chương 604: Thời cơ;EL3XrMKB8kOKgjVXEy5KuCap6sKf8gnydTUoAIA+jhjFKcTvkuEkhAwVYxiHIWCUU2k7DGhE8taomAWqQtvhppHH4IJFUoR1RaNZkChx1aV9b7Uh7RfwNziXkvhhE5+sLq1d4CRvnQsbPhrQw4pve/O45fWXbBHvJa7it68Q6Ws=|Chương 605: Thừa dịp loạn xâm nhập;ISWun6uQzmiBEwP1JyKWz9QZJmlw4pjj2N0jwhHT+GqUHK7iQ7o5SxmOpq8QyxceAOuN2oGHMR0zfDZjVtJz3IO4y2AAdhZaGLUYjW9LB1jE3/+2cnyxWqCRCQff9FLQHFCfy3RbXRJJ+XEjyUYkZqtZLRaz94flox0ViHuOccI=|Chương 606: Ngu tộc bí ấn;nhJeb+ljd9Eh8FK+JNNUsnhfjVI2aqikTTNp0O53MG/wqLYHBtsjjfIWaAtL06MgLEBwlZATqg1jJ2vttNep7ABosNow0nTfb/TKInFTwFEbVUykJyQJmWK5aCYgNgu2tMZ0+6RnFqHJH1v/n1wYogHzF032WIIwB/ilNTYyy5M=|Chương 607: Đào hầm;BaTC9CY1lgV9+uW3PcxTTiuVQsm6v9cK6TInOggWAOz2fMs5/hyGMjL59JOINydR1qu45yWCX49L2hSn5K5GCRTx8OxhiwbL1HM6jWaeBDbfqZ7GSdHV/a4oaek0uQ5Ye9SJkTI8A+Q4hKby4SZH9yyALkwcb0i47nclCeCE+2I=|Chương 608: Nguy cơ tới gần;VeM6WrWrPrmii00jnQcSsqfoLn3MiLUow9gtE1JLChpv9bP9svY60CqOd0f0+NgF3Iqli5lwINuSPF+G0ZIyrZgQrBVzEoGcoCd/BmK2B+F92omuRC3ohvfRZ2YlUS42YBaoU3rkfOZmc5IJ8ncbfP0nePB/FJRdlW2GC530xnU=|Chương 609: Tổ linh hiện thế;tok4WHiwffPUE24WH5lv5c9QeSNUT/pC8dhmalKT9ExVDsRfsgJTi2ERwqU+PxQNktBjJ9DnqO6uSMw5xEykr7Mt1XPspaKDsAN6Z5mOxce8t8iS6w2hAPNYibewf21m+NKtyicxpARv2GCgBITzLd3/KVU4kNyU+Qc8pxsNylE=|Chương 610: Tổ linh đuổi giết;12cqqJch4UBKclgTN+bLkKIJUUSg8VinBLnPs2u/9Zmjw91r+OaxKsE+Ssr8gUFjlOup4LpWS/u69IufrHJpOmdlwna6Z7LxA4rLt/Dr6BrQry5MNZI/5/MLqv0ZAcJcpdvojcnSuNLAM5KUgBrwiCa3z2I6kOidL5W19r+V4dk=|Chương 611: Tai ương cùng cá trong chậu;TS1f0qkUcj93NuANr7syMPdKtPAAfTeI9m7Uc9k8lgg3YB7wOq9AR8n4APCLCA7YzFv7/uiEtgdkBZQP3rCSO7C1ao7bEM6EaW7EwmqeoC3vjGH+19lYH44kHN5W2uADd5mHPSpEGNR7kssfk0xX15Qq4u8Gf3wLRoJO1FLMOYk=|Chương 612: Hà bá;Yy0fe4LQZ9r1jmo7JarvFz/mviPe2IK8D4XBGfPfzqtYeKmC3iRdzo8bCQBaz5x3zrit2yAqmJceT4FsXzTav+YifpSTOwlE3Mwxm0SO+6CptRZ/sCe2IoO5Zu3osQIGKvk6bGKGUAx4RhSMToKrU0bN1dOdLom8ox3TGs/FjGI=|Chương 613: Tiểu tỏa Hà Bá;jDImXRWRz7nuMkRFn3/2a/4zbHC2PyoZmAgEC2y8WW3bdMPOZlxJGw1GdryrwDbDnZwVHoPZ7YtdF5E2hSDlz2yFKo4Lxjn0nP3YFkY3WJyKgJtPKJYQNOpuyG0evhdqHY5tLq7SlxqHsRIS/ay3uGkfPDn4Gx8TpC3tx4R6eT8=|Chương 614: Đánh lén cướp đoạt;ZFmgh9UQddELAV7jy2krW8c/Ahs39a2xNAeo+QONxvhOrRhEqG4GaRJxzxvaty2RlIZ8WtfENitq0RE7udBtqfgImOik58uLW4IsmdL4V3f04nNw/s3PgBpQOId7RWEY2EBIZ8zXlrlUxAbJAyCXq+P7968fzAVT6+aJfok08Nw=|Chương 615: Đoạt lấy khóa giới;Sz0hd8hs+VsSGEIZcCYFIjLmowiOhDRxYu2I2jgKwk2GMvTb/0KATc54KqE0EymPkTSp3rY7ugMCrSRp/sGE+OVTkAOL7wC7ktaMVSmZjkWdV8uIONsiDfDUGf0JpzpZnOrEfwHsnxFz2BjqD9CDxPwyZZMf0Q1FKVsZnGpGfn0=|Chương 616: Không thể buông tha;xz3ZDuwTnFT3Br9bDCsGNs7iDb17fzd2UJt1XNzdMdob/wcpMlAnW45x3Wfa9cnahdsn5PGBTfjixGsx0WYGDqKDMRG7FbUv7Q8BrJ+lk0sKUrb7uxiNPRVldT7hM8g8Yu0b9+6ZkPO5ajACdT5ypWZF4hG3d1JRp7EiNf8w/HY=|Chương 617: Thi đạo nhân đánh lén;8kXhpi0qNc0fvduQIRHPy9CGXL4SvMXvmmlFf7aXsUryoEarOdGt03kp+C52RF+NjLMPEI/9Zymf35X20iKNapgygot6LSG33VG3qOnpUCnclO/dgNk49HvtNCPVIsdke+lbXiZ4CN4anSXaG22vpgiC2hwxSSUV/61jg+ANzo4=|Chương 618: Không gian tổ linh;0SYdtiBTnEa2JK4bcUnqdf6qb1luMk5bCDSr+t4WF+WTq/JYA4T2yKj9ccWqcv8rf+AROJtiIWK/aIWYBr1MSM6yuONm7CFyhAmg8BpHGn5AJ87ZxXNJPD8J+NmYJHZB6uRPyZCeDdBwK9yGgUGG8kfxBp7j/UnYxlNgzcQ27m0=|Chương 619: Thiên cơ;XsDV2vjS/YCfo0FAt/Bu2RsaNHx/GfF5En46R8MI7KeEK0oxswYoTXjWJw30EPFzf7lLUBdJmuNYSuqQwLd43rs5wMlka2LJsUkKHo5XDVnizmgKd1e3koecrhHMemr+bQ6l/6/mZDU8XjarNjC+dfCdkmpYpqw+31vt/NCV010=|Chương 620: Thiên Cơ trưởng lão;D1gY+UpRZi3UWYAQjCBHSe+CNcQvOoPUz7AWjY5pq56IOP3eeHEylPdABrvGbHzwf07q5vvcx7+4u5BtHrCk+QLtQSIiUdiWr/jpfBhWqg72s1fs3UOuEUWJWCVXhrnEK3fEPxSG+JsdxH5isEguDt8Oqhvyd6+PaE+o6lGR68Q=|Chương 621: Bất đắc dĩ mời;P6a3+lhYeXa4+3pnB/rEBsQd8WFu7+yN95jLvg291L+slmuXJvNYK1A4kbhqVr/SO9QRSq20vzZmVHZDoRnW0ue9GB51NQFoaXkrt0BHVbE/DDhhYUnbDMPtNbdbVqcIVedXSu7NYOrmnvSynUix3ZRw2YY/AcnLt4GW4e8RuZg=|Chương 622: Bất ngờ gặp lại;v98vRvyyt3JTLthi1Go0av/YIZ6qX3BPRBcCyT+h7QGat015A3subtE6RTNoNz8nBmb4z+6MhfXMssA8arb++HE+CsP9mSiVAGMGjTZLtYrOYH6FDNMgc06unESAvNosooZAL8cSWbTWItKlKxI2nbC8LR1vhU6+TyFmVITCtNg=|Chương 623: Ẩn ưu;t4DWsO1VVBSV2IoMGcVptr6A2qN8/iKRjiT9Qgv7RaGONPhcodlCjOF6x8QARURWN9SK7BRMj1TUCqgJpD2jKQldsaLxWbr5kJJRZvrzp8RfHj4B+sJmLaIanykYJdEh9TKgg74hjqjnWKRiLg6ZnIoVVvNUmT05UEykaKvHJDk=|Chương 624: Tranh đoạt khí vận;xVYzYSNdK/PKIiDsTN7JWMvz57aj5IJLGoeitIoC0d7xzBBeAlBBk98N7lPoXL5E1tCghpsiX7Z8epshIpAcQ8CQGwRDMoujHgHsnRcE20k3GC1Ea/zelljykdsYwXev0/sVLO+Wx9oFxEH+Tm+tTHlDfp8Zl/HyFKCmuxRasyY=|Chương 625: Đấu pháp;71SbqPms2TpCBisSPo6MtJIKr6JsZ9/hTByzA5c3mjsKIhLlLtmiOrDJdxzzkA2UMwKwOB1cdOoRLAPy8fMW+a5P4wQqgm4kHkCgpMV5u9qU2v0Gr0oXRNoERoEhqTyFK1PBVAv/0kXXrpogYpnX2gTUoHwyPd9eBiuaLu/Z6T8=|Chương 626: Khách quý thánh địa;XaWNcN6fqtEgbwuu5Je1UXtMsj2V1izSE7tuQXRU5EBKaSGSO1JkCO0e7M/mk4zCxjQ2tMzAs5zmQ7UU62ltKAEw1oJHmvpTX74Kfaodv5CloigmQQd5Lhq98YMttX4TStTWr5I93hz+DgzJDxXmhT6ov1UGCABuaXcSGjpXA5w=|Chương 627: Đột kích quy mô;67wGW2vqv+AzMJeEzdcvHIWaIfKheRejtUtm8A/JV28jEsaPnD8RDJjkgYWA0JQoHmrgnqmSzOLzNfVIko8FaNkU6MflP5GoyeFBjZuJSwuKCb29ob+ofo9WbULA9O7aqCeda+q/k8VtaL72ghrD/GUKXjHAFn9z/evn0JT7fVE=|Chương 628: Rồng bay phượng múa;MB9L4OJVMcksBSapXTioWDKVq46Ea/0QuT7xMJ4KjFzT+KLD/M7sxD+8e0J/QcM8tKKtwl6n4WmXcDWIXUvKEgDGlz5SBT5Lq/3upiECTxD1/pF/aGNUenk79bGHyuV36M9Jz74yIww7OEm8Fj5YkhzBlSn3vQOlCtcKJ0vZKaA=|Chương 629: Liên hợp xâm nhập;lGMyhBs/6fZQemR/uCoF1uRz3OS+fNR8R0S4VlwccDLBLmOfE6j65M245gjeO2YJrCasg/wlo73RWBAJfpESfXu5bo3Mxq8H+wcYb2sEFe9THM8+JIRQqWn5j6PIpfg1JdUzj1CEqJB7rWE7DZrENtBER3NMUoIeuN0rdrL0nbc=|Chương 630: Một mảng hỗn loạn;05Th8NUmyMAlSJHZbw6ja0DDJYvhuB99drH6xMh423/WU82Of+sDQOie6fz2cdS9xXvpX9lalO+kerE1JDGWIWp+EX0nFgXxhi0Jr3XqBVJk7D9BGSCcz+PneS+X0tBJY62vufXhC4aO9Ek5g/bhnluROoTSV+wJidmP0GjAjFo=|Chương 631: Công đức linh bảo;rEAwyveNmcRX9sPEtftRyalObknuTL4kCy45dJPRGetQfErMmqx6NnMDAhbIUzqM1kgBBzg7gHiGdwz0ENQLI12mvPWZmJDLuFQIr28p/jvKtIOI8Y06Uo3pz0JXusiB6CTGXO+xVFCx3QMvt2POfGeAc05uxmRMKA/3Ua3nMRc=|Chương 632: Long phượng đa bảo;1O1ny1lrTI5IEeOgajpWvZ55/TVs2GWllDQc1HlwQ+/jghXjtiKwuTdPahytMwheYg2/vksCI/EcTMMeNjbESfL6hythWIUSoIshJB+gFzk6tDzqif5PjKmWiJ3cDKrW26+AKLBHBeg93GbDYsaOevwfknMOAwTi0uBuz9w54N0=|Chương 633: Khẩn cấp quay vần;tj3BoaieRC7SlX2YG8CmqLMHCmzUfOgtizWmfwi1DiBnozow4sdiXwjwygZTTUFtUSMLq3ZsSzY8M6A7RJAnR2uDRkGvmM+tuMd18rNpXsEyo7C/WLNvOyJXuz5ltFGdrwAOJnkKJ5GJqrHLjS/q3scvu5OXy8mdbGclAjg07dc=|Chương 634: Già tộc Ma Ảnh;AasES1qrsrL+fs8893EV971bm/gv1tNNXBstXsynkAi81sM5l89llpQQ6FlhGYdfWd1U3gFMX6IlAXdEBbHoiPHrgwn6MVCn3l5iL5QeiRWtshsmRSPC98oMzTHelWYCdjVTgX9p0zsxyuybw+MZfj29o+7Zu32MrX7kLXHv56E=|Chương 635: Đánh chết tổ linh;Vl/kKasCuCSuisHm10IKvnft6rfJ3S1QLr8inNTzzH226jkFcGxYR2g0rsd3WzV3OW8e5twWvg3Lf7E4IN9vp5jv4aY2/M+CYHNnP8JfxihCcuLbZ805fMj5Jn1bQd+O2NyPCwQtD8LrABOBQIASWVwaUP7Glh8Q8hvvwRAomxA=|Chương 636: Thực lực dị thường;8pilIISR4QLw3pusDDQp6j+XpZaZYuitzEyn1vsRNGtLkPvxJsGtxn58eKuCLGf/+FvghKuKE5E2FdHFmtN18/mJ6BqD1bSny8QcfoH0QEBypOhJLXs9dakeCmbe+A+8WzjsfIghnX4emVSwwJRI+7DTlsiIHQaH7a3nHYrKx70=|Chương 637: Không thể phá vỡ;KE37ZCrjOVVW75moqIGSVr9JYBjT2omhxTm40os9UwVF46ACuF+UqX2gnWxe8PxJPbyQ7+f4eEBxU4qWUG1O7xC5vHMe1C/uUu3NBv/PG5Ro0RCdY10n6iyXAevgsLvocbbQ0lCiUn4yCKUW6SvdqL1SJAndNzT4+ZfDrjX0mho=|Chương 638: Thái độ vô địch;wUZTyo/lr81Q4SXtSYatnuoMripDQCd6gIlImtEowFD9RrqiUFThelsw09VgyREBut/j5UXwDjLetZS9pLatKhfKCd7RyNyWssr64NEmVKTem/qN0VY8QYEe7kT+CLzssWTUcKXNNfZpAe6M4M4zOLDDz9U+jE/f4bwSqV5iXSM=|Chương 639: Ngay mặt khiêu chiến;XDtbbHLijgQ2yILosEn21jyQdvx2nqsKY8+IgD5j6Cgz1/UwpflFLf5v91NQQSIdsk86ThaG+QV+z4EZeeVLNarETR9stdbREBqES4aoa9GsrU6fyuoaERIkFjr90Q7YLrOf66k0WNtxUX9dMp86T+7o0kULHCl19/e/9y/85iw=|Chương 640: Chống lại;o1Umh4V3PxrBsSBVi78pL9j03BF2fpNDJEGGoVqNn55gyeOtn6pnsMuf2XbQkMlH4RDRuaBAmOowIjN3KDFYE2HA2rQnRwHeIs03zHrlDF6US2ZEERfOS5PZJ4iFcVEE5fHHrRiSDSSH4LHpdmVrvJGlqg5Ymcvrq5+kALf8sgM=|Chương 641: Thiên địa là địch;xkHNNkyuqRkrhl3mW6du2wh+Y4JGyBWc1aSjkNeHBpJ2haHGSDgBhHnmpC0hl4pebugDwVS1/h4yNQ8ZVdkXt0YZRjLFoC/WeYzIBjlrRTdcaxu2n+6K2x1OI6ZlRCAvsp9adR1TeY+o4K8Zh4W5fUuHG3Zf3Bg6u4rogL0lpfM=|Chương 642: Khống chế thiên đạo;vp8DDV9xeoc0GFY8y31C1zY65iGiKcu3yrPXj1nrwkAXF2cd0UKteuk9zoy8QRBw4lJoMcAtO8jJayZhNiXpZyWENB+pJgte6uVcbofDXuZ5/AykTWBbhG2tcwKbWAXhHhMmVjYgOUjFCIZoPVH8nnDyZt67DLoejpQicQ6rzds=|Chương 643: Cố ý cường sát;XAuQym8xkjKh0xujw33StHA3/jObpFoxvV3YLdMQi2Htr0uzMqKqod6SZ+w8Ko2ykz6zwiEISXmRS9crsGxWR1UKaExZvqioILedEVZUaQeGxkTf23R9K2Lc9yQcs4Jvlqx7nde15YQvwe224kERLahqbW+fKrBWbgDnH9z6l+Q=|Chương 644: Hỗn độn kiếm khí;LdGdvd+pXt0sOP9HBhv4cm0o/z+DJmKI4v3rVfjkOPHTaQ1QMeSDSLVBNnyfzw/LjIs422bQ+TWfM0k4bEykpogJpbABFjYjuoIosfVtnVF5o/felV78bG0DeG135G/Qat7auvVIQbbj54IcdtAwyVTQ6gzAiypPJI8As3uxkZM=|Chương 645: Vườn không nhà trống;FoQYroyiCVpTkXrRPccDx4Q9XPfyJGlPiPocSCy7z4ZaSbFWfBSpDh9dPX5zxiYQpxNZpSb9wmeBdRmqA3ev2+rpJ3+IbZA7hwEnfTt/LI9n5iliEBKls9jSeGqsKwUnwlZZSJvMn0BwK4EroKKx0tcZRU9pBduou043eI/S+lA=|Chương 646: Rút lui khỏi thánh địa;gQFE87Fp0Zq30P3W32wcPPtiLDd+T40J15gdL9OPazwt/Q9aeKuzxn2RfA05tCaEQ0bern9GDW5d60va1fXlxTG/9R6fQQ8Z/itrKmmR7mx3ZcXNSakASrC+OkgxXMu4/DZWSPV0NEoL9/sKA6dNepuQOjzRen3RgOZ1SGNU564=|Chương 647: Vẫn lạc tuyệt uyên;kuKXglfwIUJdApk6H+9F+dzsKx/H4PgXjnpCZd9612O7HVJtEbpoChrSodOpiIY2GOdR6BCU1s6uG1Ry30WS0pEZvCddyTQaiK+jHKsPVMvhZnDBylA9vqZ8+pv6HslJDhr2RI/T5gpeVAPxCoM2E6mPJSwLrK0RvqnsqMj0Mzg=|Chương 648: Bàn hi thần kính;eMhTL1ZYCU2SKAFsD3LZpSCqh9aS9kpRp7uSfesseN80SS3RD+REkYVGO6WliU5BZEIXexJADP/6YRz/VH6xfYQCb85w9tq9q0Y9XaiOFE1Sdp689qOGQIlTxty27PzgsI67CLgfnpw6E0Ua67jSQPK0phYXdL70YiwfJ+kJZso=|Chương 649: Diệu dụng vô cùng;OwSTNbYqCXa9vTiFLDL+0TtwGj9pmrYM6160JRsRrBtievhoG4NeKCNEACFPqosFJrDS8aIbkCOu2SNmfMd+Q4tD/ze9ymVsiIyN2mh809VHrF01RYBXWKz3KR1ZWG4dlNVi9EeHVzgAnt6Zd26L+ObwLJSxEhEfw2x7dlqPw+E=|Chương 650: Long phượng hợp mưu;qubUdkcXrMPsaq+rvqZDhv+JGfNRykYgk79eluH7dZYBvM8myFfBmvMyVz0afbVUUnZL/AtR3nZ/ClKtnROtjmQ5ilpvDrsUschsUvr179BTCwrfL6cv5UcjU1rOIA3KCfkC+zCEfPC3aWaC66SxdmhlnlAmYfYj6qDpCT7U2PA=|Chương 651: Giáo hóa chúng sinh;aKBZKWGMuBj6obyWPqv0XIpnLNzTLMvVSLGZsJ3cuUppfoP+T5BCIYlQUUgEpl8i4+wubG2Gz/TymwkD9YVU+Dvv5kcZ+xHdTDVoaDwUZ7JugPa1rkh9+p0q6XXP2qg+Jr2MmCEEHoKx+nDIo9H32vqVxE+j7K1T9H7L5t9HX9M=|Chương 652: Chúng sinh đều khổ;XNso+BQVicQCRH3AeD/bjdkPb7wl0qWJAfqh678MrupE144zxaQOnHsuxw9EB1aV+fuZFp4yVDk3yNisWdjk+hXbPU5muRyUEH92uByVROOKnpAw9QeZPpi31Ur2RtP6fVWSICDgkjnDqsLGoj9r7+qGXB6O6z9aJ3oBxev+mmk=|Chương 653: Đế Sát đổ đấu;hfGaTY7RvYyTrCNpNBRUBqBTzSxzebc3CbDAuTqepRKjh6FhvpWoq40qZ28KHopdUS79BbdsoUVHyLOhOZDo8u0jDbnuOUCXHsJpUxHxXSlfFfu+lnElK0W6r/IMEAEKrF0zyUpIh1QMpdRIu3zuIpjUwstFDYXbpt9M19o6KhE=|Chương 654: Cộng công;0wzRjyurSOJJSY5vh71Rbnpp3d/o0Ty3oIt5Zb+EikhAfNDtx7wzzdn5l3uf9aSTfUp9r/EiO4iKEY+tt4V1qVeQWY2jcY2skuR6Dc9O6JnArRNh4XCMLHELyJdZ5oqMiSOmH2ushzxk7hUDtQ5GiXT6+FncGiRBZ5dnCSJKXP8=|Chương 655: Nhiệt tâm;TDArF8Ke4HRlaDfz9fZ/aPVNRTBtXjiMjYCx4bEWbMQ8VQCi25vSDUMvIaWwlkPPyfMBLvuiIpzxsMNApKaV/ArKsOxBw3vdAQ8OW155H/HF3VXwpuBm4N9nuDACL1XWFGKMOCtPBgJTUyaBt+xaGUkIyDbMmVpDaBFvt5vlMzc=|Chương 656: Dự triệu;h3lwbnlvu+TdKZbpzHoD2X55eZBIDiBWABRByjkD5I1vjMxZRRw96qzdKItnJtlBoEaLVrPX9EizzHNdwhwgeqO8KZMc+GMm+6XFtGRtbPC9TdF2iKGbokKmBYXLqJ62TgoN/HOE6BzvV2kGjmGCgXAUq0mG4KMeiSi1EtvFyS8=|Chương 657: Mạng người như cỏ;JZAfYjT/yuxuso1QZjipWAViP3VwT0tBn7yi6fgRodIlbZ/rEXxj+EbY2eXSPnwJWfMFJrite2mPSINwb3rg1BFu7vg4ki63xTBeeEMLYyy4H36qxREwpZAtQavIW2d5tc40oHsiQlXhQWEKs2NSzuG/9mCJDt/tE2r7MC6cdh0=|Chương 658: Chịu khổ bị thương nặng;Z4FU75hBj48zqlC81O2R2EHAq23P92ilA7tRG1OfrDHLIoYoOO+pbn2QvKZWghUhM+2BCCgZzzFvSt9FIfvDY+dORaHRU8tW5zHUPrNkdlERyv3MxRQWU2JKKtiZHLWohofrf+hNrefktK+hub/16uZDnHBXyrSqA+UhMX+Fk1I=|Chương 659: Chính thức tiếp địch;BosN6eQx7R/S1OanxrG7OyvaHSEXzYhvBCF6aqBV6QMbrGk1LPtklrCPKknOqcfdKDxSjI37GXcHdY5aOXcxjnfQR9R2FJx+fwruQaMR6p6W/rY196WKChwJLFpipHEwzve+YvZ7T9uF+todxx/B9WoIzn2eE5mSsbY6IcoR59Q=|Chương 660: Khiếp đảm;I/zXXeR2bQuWAxHuW//gsHsNTcleogAub/Ofjb0TIhgfA0fu3BcYMSJPHmh2toFyOFUmKoEECA6h0Yzr3YWSRQ2OBkiX6lrl0/F2auvN43jVQ1r6he/8HRHJ29GTAjJkYFO8f1WBb48PkPRytcjJPMZymk3n3Qg3x9Xjxv1dirM=|Chương 661: Sơ trận;a42ZrNDY5hif4fOlV4YZb01TXMAh9EPRTR3KOI4LpeCf8UCRPohl1NulMEld/9E6c+SPz/yUDnjzRJQSGPyIhIYK7T+L8rmgtvWV5IS6/7yuo3hqmJHjH8RAgwPJc9cndWPexzPuAlkW7isO3JJUTjmncGtgNcGbyCIRUYu13Xc=|Chương 662: Hy sinh;4Tmp5dcwbjMHJoQEB/DBnZi22UxyP4HIcACmNZXkrYgIroppO7bWh82rLJPLyoi2EO7cOO9lDG3evyYWaxu6Bwqz7pJBI3FOJM7Ua+2oweVKWE0oprGYW3DIi4YQ5GhGMgHvtHPcbLbjbGztq4PxjzmREsLqvd2EW0HopIcNJuc=|Chương 663: Thiên Cơ thủ sát;hMw62qoGV9IYYNfVUJErRulTXypsW2MYcDu3H2PuRSAI/jtQV39Zooc559KIQcjn5KYOnOqJZmD6ay0hfwS2WRqHkjJqQWNFJoFI/4JISUlNnq/0s6rn3pG4RFadfO+KVrSDb28bwLCnLWpUZ4XFn2iTbKdkxjRxvUIju4LO5Bk=|Chương 664: Thiên Cơ liên trảm;BxXrZ9KPwY+pUmHrBpsrkDEL6K62P/aRLSwGLRcW7rMeHCSnrCLmEJz0ywttNMnpnr6ZXjO+p9m82gBw1jtRWw8VWBS3bZovavPVcAxDw6xhnDwKtbegeN9XlUPKc8xeh2xdOx/ph9RuDoVSwR0qgH8+tUh4QR0RFPuLlEUcVFY=|Chương 665: Sinh sinh Thiên Cơ;7OpKRpqiYDVkLRSUt5a5/1wBEKUbL6gxRv6z7HpEbEwYdc9ts2EkZZS/Gs+fh1Mr1HtcSqpqm+5+TOw+wBJLteSzqnM+6MSXSIatAeiGmTyv+sxObfzwz2YzbYk1rbZycheRP/sE3Fp0HvbGO0MSY7bZIdsn7oMEJPqjhe8H6qk=|Chương 666: Mạnh mẽ bức lui;Hat4N4CeQ8chTOYV4xx5JzwnkoPrv3DITCHPLDx3/SzZuXUQeTY4gI5KRu1jot58DBFPlOT5X+D2dgqjdximpraLmdVvwQ/YXFkAjoGlVutOA+bdIgxRIxaZdABMP1E6PuvAEID2rS8zmvw9Ud/tH6Lvb6vSVkBL5LwY/K+Fp0Q=|Chương 667: Liên thủ công kích;EA1nZgY5kf0J0DBqFBixx+1ZTlGIJT8FxHbf7wLNAtW7zsuWV0CvfOMz/QfXK96bdw4G481q0Hb3nFFOV98uwHEhp1MgQZRMyZUQAkrLK3z5CvN4o6L/kS9ZZr4oK6tEg/MFQYck+9g2UuMxw8Ec6HdWpZ3/FJAOkeTNgQvxJ30=|Chương 668: Giác ngộ;CkJUu9LGQEI9zeWE3C3q0KKvQcdSgtxx09jhV/iDvwonYKZYw2fhAt1S/wQJad6SZkyuiOrUuCMQsTaOLtwquUYG2bkwI88wrns7CxzT3/Bn3HI13ABFeQDfMJDd8xY0e5WWtw7ONX1xZ2leYY7fZZ5IZnrwDrtvE9usova8lbQ=|Chương 669: Bản thể Bàn Hi;c3M8BKkgkX1je5WMiCsYytMn+UGYJLkmG1+bLuCFrDoNc83a+daDIaUaMD0He23yXIQXXOJLoi8knn6vSUit9hPIoFyY4iKRdBpR2XWSJhQNVtuxVS3foo0JVNrHybY+LaLwMbroK9Yw/Myq6LUg2GMZPZv8hx03EnLa8lqXqnI=|Chương 670: Vô thượng thánh khôi;YIXuvpoZrg2Dk+buFEBJSmmrJh83eFyx0chxxojIjTxmJ3JCZwOSinHVcNB4eKRaWAjvJwgsV5Fb791VBC5IQeL4kQ6g64XCl1r4XbROt54LwyP3h0X9bLYwfB6c/Rk0bTfl/A4VKC0Vl3yvaYeucwCgDRdfOUe9ME0V5Vp2Pb8=|Chương 671: Thánh khôi xuất kích;ubeH1JR9WdFn0pZy3Et8hs7CdO5TVT/6W0ZfhRx8/dK7VHHmzgXo9TfOoIxrVqdWuwqdu6k9T6RuG5h+ezotz5wRQxnWF8hX1PW9Kq8WrDduCkzdaAV1nYqX3G0+XEGujhwP94tGCVg9/pGTHLKznkbgrrMyRb2RfyRwlM/tW8g=|Chương 672: Hoành hành;PnG+9np3mCjBGdFWfMdAiLMEK0+awOcMEHufmLiXnqM/X4VszIp4CLiEufE2XjRdMD1ptLn24tByiR8xGIUMCg59URMzJRCic7wTxV112b6ez6/5IQkE18o+xxi8WB6uMjy5lPkq6XivdmVgJtOI6pSKn+vI2DvKaMdqayp03AY=|Chương 673: Vô địch;u0zJZ760xoDoBQAoGoPNuoeDvq6pReRSyrq5QFdcD4teZk89DmVV6YlkDmT8c9efXQs+yKGPS9ZWqRxDugHXdAKRcOE+coW/0fS1zE6teX/sWmAkBFeRoFIECFCB4Lla6bwGHbAq8GR7q7px3Hml1sJxeIXlbGtBNsl57rZSGao=|Chương 674: Tiên hoa phân thân;Ijr59aYSV4CJ/s/UVJubN83yIGtfmfSek/o1pte66+SwTaB8QgpO4M70NJXawjLBtVPlaR11nREz4j79AK5i9/fkdxWr1aTnjLOQh793fXpdGq+EuQUCQA4RZNeUzKYpfebI4sOeT3WBpmeQw0+gswanDee+lAFJZsium2Lc5fM=|Chương 675: Đầu nhập vào;x50B+SV5MId6LfNZvpkRiGOlxf6PzJkSjz+FFI4EXvjd/5VAZNdKdYMLtegKp/aEP67qWHIr26OdviKxSpA5Hz8K1qK89ANBxM/+oOmkOwhbh1m5jCNdkP2FpNDT4peL+X0zSFSbUkKBm8Q1cgS2J7u52I+JjmppNmKC6xOkO6M=|Chương 676: Cản phía sau;JkfnaA91elkH3VBcnHC3ezqPniJgHAQNA8A5RJHD3RD7laD54ezOp4+CeNic6uHRc9suzEEvfxpBYRizADZ/Z3W0hxe6Vwbb+mc+kkRm/ryNHj3Lq4wkp/ipVQUKOzwhFGCK8F9jRYryOkH6KepIL28TSFKEBhIRaTk/qMPu1Bs=|Chương 677: Kiếm quang;S5Bq9bZH3NbjKhTBI9JcH9NO6y4Y4XdcsSEUCqhAjY/VurMig6hFgfUA1ErXWMSF7wypdT3HmGyzbWMGKTjxePDFBaOERc+tfaCWYgXu9tMURvze66ppQJq8JMc8dWmys/yHfu1m1sBvvl9dJNLcfUtSbIJK3hG6NsQ5xsZp7W8=|Chương 678: Tám cái mệnh tinh;7jfttlJSfDEmOQ1S7eGxD0AQXs32924JiYklHtrlbZe6aAT4oySxUeJV14zEG64fTCznHNBhziMUuc90lLG3XQviuWU+JoNw/SwBeHfS8BpAzL67dl3vlB+E/95K4xvOwCGOyA/XwpsDWT2BIC2tk2JEaD6LhAEKbVu92LRoFG4=|Chương 679: Đốt cháy;+I7RNPorpYjxLColEP0ANf4B9fDSXDFb0QIROkoBOKpiUFnX1xqDyo/S8SsvgOK7nGN0ciYLvyVbM/eQb/SqveoHmeMAg8zS/lGJsFTX6gfpcE+DQ8JG3tB3nvbz6m7g8gciv5RmfliC2GxaChJzs2RGyPhWdvgb7ihz/KF2H4I=|Chương 680: Phòng ngự vô địch;Z3tHme3nUzKPyZu1QninzYxozsYJB5OcgVjkKU9cGbTp40sWi8dSmWAsPtP5zB38uiC2CGpJANuou/aFlqwHj1NPsib3nvMZ/9xzk4aKNcha8rEkhMr264NkZhs8rw48rTy/jhBh6qY6QiXsmIsD6pDzyf1Y/YcCUSAtmPe8N00=|Chương 681: Ngay mặt đánh tan;bdVXzE8mb+biiRZnHOX820zxMpLS6Lm0SGwpHdp9L0TgCCB1iIlY6sAKzQ6L4026fv6viQNKGuNolc0tFtqncF9sc2pJulLqRsJ4Z22zMcElD/HU263PdkAYLku6/Xl5cIX5EkiTyYB97YCwbOcD0yZW1T6FbLurKIPH4t3RsV4=|Chương 682: Gặp được Bàn Hi;jG5Y86tYrwfV3FAYz8aaIOLkYJwUTM5lav6FvN6tgI9qZorUMkOfD2bZcFjiZ43TdLJHTgET/mxEqsfOxyNIBnnro0Ui4onrxy9yQWV/ddevNramAHWwNpwpjQwnwR0YbynMC/YARv1FEM7VGJS2PFiUwx6TuKizw6oa+JbH5Wk=|Chương 683: Nghênh chiến Bàn Hi;hPuAhsz7q8KAaefPZKyxnBa2tio+1G264MMkZhgbulm5ipucfEe1Y5t72nRuz5JybdY+2tG0Ag4wm7fWgRgEaEyGfElLB/lwhggym092Gr0NsFYLPpCXM8vyGGRTZ9JqQBHLdRX946Pl+/U+q7v7ygU3F6sKn0HK3aFjCpJ0W0s=|Chương 684: Tự thương hại;d4XOcTEw2UHheFMtcV5mRf0P+rpzsd44Id+EzpvUnwE8of+I4nWTc65BhFpVHXUuEvDEtU2SGwNKsQz0GjO7fQ74E85m9Zp9zLQ9PHvb77GM6JDqth+2THo+IkcuvA6iz07+dj1+115VnTEFxQqrDS/2154YhZootowGtrVbb28=|Chương 685: Xi vưu;vOm3HutD36syaj2vQF7I++ff4bRnBHFNTYKuUgIvLpnhKx7ifAr+HUo74IABLF2i/ehh44j86lBCQpxLgvwhWg6t/4q4HXgmWxBplXeao9kcRkJKR7VBRTI4GUdSqAsLHbcYXTcKmU6J9UmrlBH03X625x3nv6EgVTmxpr3Mduk=|Chương 686: Xi Vưu chi tâm;F2HVqQPSuMzwFIDXZ1Y8CDuXIxBoRuB/qX1z4D/Uhd2nYEmZnxjSB3zScwHw3fZ/Iw5UGZhHmtCJPo1rWOTNkOkSOxVWdGGAgknPPwrM1wT3exuE+BYxaZ1Gh/RS7rKyoi2pPCTdLG/m3vTzgX9AVOnX6WHTR8yOeL7nqnVlQpU=|Chương 687: Tiến sát;fTPdOsf4U6hzqi6dyocW+9vyKGhv5aXmxuUBF1ZsvOuDIB1YAucQJHCVuFsFlJwinOXVdKuVyZiSjz6b2C9AiqtVvr/uHKyTO6lZKZKnMoMhz3MAvmZKeCmOwvJpeHn4043b+vD1UjkbDwJ/48Nn15z5VUwts6SJOqGvp0tKy64=|Chương 688: Quyết đấu cuối cùng;pzCaKJakcN7Tn+Ir0E1BFnNfoz+aBqo8ryC/1LoRxikW5ezI3VrHErQJDf/KlOCNHRaPpjUVgmO9cDAqnr0q/+ryAuU0z96egThYJO4W1Df61MlwUTDfxhXLLOaxGvtv47Dqk+6GXnQ149WA6NIlMK2YNoV14Tl/6N06s36HWDU=|Chương 689: Ác chiến;iuahVH68smaF4VI4DlQW7y0ULfQtzAazuIgVRbSdqQ2pWJuDCnIfLTC4k5h5EFKuNtXyXDK1kxSNtHmI7Ke+Qqix/YtDMUDTmO9261HWs1C6619DNqsaLp2d3coAERXaSM45jZDgyDg2DEkkWMploUq7B+PogKuG5MIyIdTbblw=|Chương 690: Hà Bá xuất chiến;V9X2+ZwO9V9OkiEnMduKXU7KHB/PeoSp8na1u+eX0rV8VqM1ge5TDTnhbszkaoOkMDSMdJjAsYxJUAzuuCnpiuf32Yt30dTeR2q6x+0di9mrHB8UDgRgouYz3BKlMGoua8GsMefgEZUTQOkUs1GgtygVf4mYWXwXnnnMSROLAbA=|Chương 691: Cơ Hạo đánh bất ngờ;rkyV394mH/Tq0ihqVumG/nsTy18DkG+tyHRf4UtDKeRZRTQy5KoVKLCYM5f33Yj8HdrRzm8Awoc2f0Scck6CI3h1/MoDPJAybbv427PQZFXdIc0HJea5tgFvwA1N3G0fYY+Qn4BtD5WZw1lfxEqJbe38ppLcV9t/a81HwYzbhug=|Chương 692: Chiến cuộc giằng co;angAY0HRQfWOArzORXQQmHTXfdJ66yJzsiUVr26feSMVMoe9+Yy+pZTHjXzKFU55FKSCEpSHvtbeMCyh0XwxgOjBeIlw2ni1GztltwiU9Ya6SBAefPg/7SbXAbMhAsuj3jNgiemoVV8pWSjVQyNBG9+m+jFSZwgmXRShEkLKpUM=|Chương 693: Tồi Thành Cự PháoTrên tường thành, tiếng giết rung trời, máu thịt bay tứ tung;ln9T7u7zeAGZMlFuoT04jBHmfLdP72Qgpt1OzmEewtEa9P+pUrHUNVVUnDvHHdMJRmO+zB3jy9gIMW+iEOzHC6KCcezZMCO8FegFCV6ZrsqAeqX3xsli34RXEg8okPQiYhNcZOHppowvF1hgkZA28Sskio+5Qv9Z0LnOu0MlBM4=|Chương 694: Một kích khủng bố;1lTPXDoT2CZHHToUVRvy2uzAdPxwvQOZ88aE0zZxCLLEEAMWi9K9elP9DPiy68cNL63GKwbifNe4uw+PJ4e6G3viad6pyeiJ1p7gwJCECnfIeWEJN/GoYisQRxi/eoG8q3gXulMn9kkE9iniAO8IpzY8B4kXgeqGWOYNUcRR4Ss=|Chương 695: Thừa dịp đánh cướp;OvSGcqVQeaUMzcXc6Pdk4w8NE0jy/XbHSmoDNTvxgTz0Ox4aKuLHwEjaCj/byHs3d4GzUBfX7zK3TFztAzHpR+GYzq/OaQGiOUxnN0LMt/dQKTicCed9Prhw4uYFYxYByQb2KRYXcUaDh+0GvV9PMnmFEgMvk6H1LdQylvQKfps=|Chương 696: Hợp lực;ToT0/PmZm6UO5tkTihRW3koy64rVtMuvdnrzctBlLHfuYNERdYyIk6hL/Dsw7QFsnqIpLP56dRlYsv6+skUUl89XkR5aBSL2MA7IugPGnzr/ZW9RVia7x7P6lIJeFtqIMXJBRmeJryUIvSWWLhMnVMT3GfYKDlrj8njeObTegAU=|Chương 697: Tự mâu thuẫn;EeYPe6CSVjDLwHe/ulMhsNPx8gS5OLJXGbIf68o1v5Lg1EHLcWPrQi5PKyahMMyXa7WqVoNe0a4u6ElJxB7pmCeoz2bdJSB15nGM51YKI6DR8n1Q/IgZH0H4kqaJO958DfnGseHn1TG15NNOFmLASy7BU3hHjoF7CEW+vh38tx8=|Chương 698: Cự pháo tự hủy;xZPA+S1TYNIF7qT6rd8Z2QQ8h6Tru9RULboj+1wr6RHOghmMPgYPMukqTkbU3OkA7VfZpvIclVGc79diSZ89uw09cuSAXDGdFLjDCmW2f80Mjub1ekjzkvMrmVhklOIBZBFuay4x9KPFZ04w1SsR7h3OEAKVNMzKJNwkmVwjKTE=|Chương 699: Tàn quân;PVwayUnns9hB/3C4ZV5CRjpfhNwse9Dtj0c0eSDLkqgOou5Bui03M816Smf797icMhS3xPXbg1aUjFnIUIchojU6PNca5bW41lK4242qWpxmE4GP9h2OzMBR6/kiQztOXKSd3/1Y+6TxG2dlbjWaRUsb6q/HT0xFbnqkyQ9VYTw=|Chương 700: Tiền tài động tâm;P2c4eh247AhhiQR7D5Zu5W2uEB4ldUfFX0CrGCWm/yt6jG6nDfGlU2dQx4s2euLx8H5NPlhuTeyj4uETwTEaeHDmdooE7UMOgIhoRxtGK33GpitEl/6x2mkUk7gc9UGJZNEbDpU9u3ZVb9d8erohGUCikkFf+1yRGUCY2y+SSzA=|Chương 701: Lâm trận phản phệ;EjrKz9yJ3MH7DDYO1aioenUwLC9xlnQU4a0xcaN4ZRbWDEuUFbfzXAO9jEMMyjUSZvE2NKSvtgyYcrtovXUTwyd3rrKEH0q2J24LF1J050M7qePcub52r5Uy3XpbKuZJS0Nv6YsY3tcxnG8K2wlOv77vtD4dNFGCwAc9Vwo9e4E=|Chương 702: Sát khí chợt hiện;iXfRj7edTWROciZOe1oI1m1k39rLTNBGB0O0afAVOJGfWUDBtyD/V24zdzcKs8bHOsFOjXWufYI/MBN5bvCJOBX060gx3g73HhFpuzrpbdTv3Fs/dZz2aXSU3AQ23vG9M/E9l2r7EdvmcvXmi4F7lZL8lU7c1TvIIXZBcLochvA=|Chương 703: Thời khắc nguy cấp;JLloCIaJc480bro0wTuTwgWtCaGiavwMeuGr05Bx4BYnneBz1q1voddPB491y1ZGCD8AJwfoeVacUmfqkQULl1khVM2DA1oY7tKWaVTKddjNnQHlcYLE0YCmgwUejgLcwdD+B+Kq887jyaz73Nnj+dVPazVGmMs0DRMl3sv5KuQ=|Chương 704: Sống chết mặc bây;hAYfTNZYIkpbgnKiBO2i4AFc3puXdZcGM8wy78jbHa1eL630uQDlbN4uK87HphVthOzonzg7I5kvkjgT2SnVObNav1mNNKIgCEBofQdvwowqyWzVu0pkhhGelctDLsLeZxhdoow1B0YbOBwZeGxcTCJmiAeuTVCx0wExxPSWm/M=|Chương 705: Nhận thua;CJU10Oqg2GkodjEtamUEehXjY2wU+CF+91/Pz0SLlKYuoaepYgGZWsGbt3GQ/J5oq90i60ruRGdRcuZOFaGwtD9WJ6nG2nBTVRbT/hpyWk/bwmR1Bj8+M0VRPDn3ENgy7uT8TlFp9whvKPhd4gxWjazUl5rDQ/w+YDFzWCSgSQ0=|Chương 706: Kết thúc;2+zRFuX/TCV/IQTXmD7mYrM4xa0u+ZvyC6EzvcK+xGMseIbYNxxwLdMEXeJ8xTPRLB7Vj0qUXZhK8yf1T0PYm5UQajiGtsC/QD70r5VBth5zt1lCb99IVJoEEfbPYjt+kEtQVIvkxRkfyBGUSGqwrf1vGN16/gFeuz64hgLjBTQ=|Chương 707: Trận vây Bàn Hi;psUi5/3MsBWGFW34Ww7ZUg7qtabf6OM8KGj5LS3EOpPViiJRzoNECwzLlbp6dw72UJmAPhr2P1nmvR1/jz6dB5Cz9cyNyJhK722FGGWltRj6ytpcgw4q5KZe2bDx+xOk4MSCyEcCMaBpw45eKAc4byYI6iHxg9Fl565bm1/wiKI=|Chương 708: Tranh đoạt chủ quyền;K9vpG+wA6KBaO6FT0pekfzXAVHS3K8VLzkWra4NujeBdqnuoK2IsScBXUsxyH03vLXt6ambw2jkF8PR9gSb7pePmI7/IC9cnEVEZTdd7+aEECQ3cOselb+J77Azq0nqcurqqv24Y5G6azk9XGDsFm5Agfaw3AQwdUlTpyaByUhU=|Chương 709: Trăm vạn quân công;ASnOfWSEXL5EFjnBM0abPyieNsikel7mn7A+Ae40gCjrgEmEyavgY8XBUxFz62YXx6BrEViTzzBYiZDXzNTGi/HPEvVsAxWuVf4BBjxV7fWUng/s7mICfd+IcuBRWDLWUJBOq+GzQrGhE6+zecTMHA+GRYeNmr78ZdWEnAjH6EY=|Chương 710: Cộng Công chi nộ;hwdgfzwazHp40s5hBfti4ae5Md5omcmbcjuph6aANgTPh9SjPH+6x3DcdTMIQhjVGpK4MSuFvkd63pKLZtXtXhjButDBY1hNJ5s81R3KBek2LsVTZoRjZXLtnUnSwA4woE0wYRpdxYzqAsVWDF1D7I4vKD2kuIwPW3WrUkM1dKg=|Chương 711: Cộng Công tức giận bỏ đi;d6btoDworutZr87PqABEZLhuVjsNToyWtSAdsxqP9zK1Sq5tGghKAggZ/Bjy/v3nWktFkqZVFXJFsU+pM97WjM3vFunJAmL+rM7AEdjD+JRlFvT9lL4MpZUmMuP3L9r3Rj+vpom3BgOrHNInJzrVZEiNv+Q3FyzTdItfnyqg154=|Chương 712: Thu gặt cuối cùng;bcRT0txXyXm0SsEpoCcTUh7JZtYC5NeBF6x9196rH7K1zVRrvSfa7/yxYRSg0OATzC/O2hj2SD4urYsxUqhHwvR6BUaWjSb3fdIN9CuEAbaaRDwfnF6kGcb93a+8Dno3+igeqWWp0G2kojsgKS5OlfjgD5wfX8fivL+IgEFFL50=|Chương 713: Phản hồi kinh văn;FQ5XwiJ/44aaalz+a2l/dfN0qFmzH8CNzs5EMGFWLp73pT6nvwpbAKeI6lTVWCHjpbxSFgg70FOxugewEzb6nr/cISouo7hjrZSUAWS/erZG/AkIphGlmftgmiencLkdL3b+dnr3dhncauiOciL71AtLCZPSvcbFRuTmM0IYkqk=|Chương 714: Quay lại Nghiêu Sơn;nIoeWn2u69tsJ+A3TB/Cs72ry+fl/zG+tBTM/kNslIUnV0++TzAw0JDdOic5yTTB1jUyA9iGbQuR3jtaEnz3ugeOTydlWJ2ayS+a0KTeN/4CVIJfZ4lI3GNnGGb4Ov7t06tX+yHKgcE6Figs5tMtxlw+yOU1x+GXdCM/hXWBJV0=|Chương 715: Chung cực mưu tính;mUfzVYHAPx+22UpPQ1mZG7/YTLhuJmcZy7BRm/4sTnexwyMO/nEncw6mZXp0PEiNIbLs33eAG2bnzfaNgn9tYiLqcdYs3LZo2+wHeFGAxXjtzZavnzXHIoE8Zbf2bxbUegkwEO0qx+442WrVl5rf7Z0osIOECHCFKtU5k30RnvE=|Chương 716: Đế Sát độc thoại;oLO4cBneacoRpar6qeWjf2uCjU6S9u2y8UuAAh3IV4DODAGiBxaA1/NBTjZUK8cUVXy1SG5SCiKkmRok5ajd2GmdTVOtJekcGvvAqRfnbzoViJEVkyRM688DAVbdUZuHWKFAVTY9lmRKmgbFd4ffbSRqSOhYoa0qYeDUlThC++M=|Chương 717: Gia tộc tranh cãi;tCCRGNZ6wG/Fa8vVd7gNqj7Uh7Zh16PDBveg1X18X53Qa5LFcHXRnXLlzI3VtnljBUfgU5G8AE/j5XvXh44krV2IoL+g1tb9YdA6MFlHmluN2Rqox37yvsDAt/mpck5cHgabeNxkqWkfvj+ZviVomjRH2yYDtopGuuBTZCrmVW4=|Chương 718: Thủy lao ác độc;TC34UPOv+q20mLXxDKUQiz94wZgFoopjT+7vu0/LKNIg+zh9qZpscCzlRJpBSMd55qiFvNkSHWVIHqgau32NyfOa74+t2cU52seZQtv3mDZO8yoLyul5m21Kcc9LUITXX9rzPPc8DJ9Y2/IAY+OY0Gt1/xVxTu9clms1aqADmLg=|Chương 719: Tống tài trưởng lão;UT/uNh3DV78N2CdvTPdeKsVOOVohUtLp5uibODRZiq6FHV6NaQOCCEtR/PlGMi60pH1MLd4nMgs996I0zrp5UYT9t72Z8RKvgki1Ps1KoanDT4Ab5J9loEgyhysWD5uV+WVviuEUW1WUqBWr94JN2qY4bcZUSTdiVbjgNIzCCVE=|Chương 720: Thần trận khởi động;p86QdyJZ50YSZ+yF3fODDT8vomg5iU/w3ycPF+tVOENqVnnWet4UpHU0luQgUctNy4l+3lzkGKxriUr9T/rXELREAvMh9yRXa9O+sPUehl9YV7fFiKr1YicvN29RpnTYij4L8x6QxNLegIZbUvkG+uCzbonE86Sw0Y8gxcBsYJY=|Chương 721: Bàn Hi dị biến;LWJxQ2Qttd4LXRQnaZugHQ7jITFC7eD7bP/rlSANW2BnwVhGRzDoWqIzBhBXtwalBRVqczz1867J1l6Idu6/aA/Zb/G3TO/G8/BgQesENyDogrCxARrz3IJ30WYyCCbYQ33fmvd/ZJhHsknbiBkAYDpgWRHUIx/iAJan7o0CwB0=|Chương 722: Thiên đạo tái diễn;ZYL4PfA5G6iyoMdCCOpsNgrxh2kgTDM1rxUhVw4ZarYvbBk6L/r7ThwlcYO5FUfsX+JrKLfDRCgMdhVFU2ae5tmV+pQcOUez162R9tMamd6qZJIrYhde2xBi2smaNqeS1nbFoVqalkLalrBb9/YcltaeMICJfv0pjB4okZ5DJpo=|Chương 723: Phản phệ khủng bố;KcDi5OiaAK/AapezdVYF7XhBQefsPQvrdbV54p+X8tDlU6Fb6HTPj0hW7XtG6OwqZWh6ZSLbqlp/b3fkcWRvLxby8rX7/NdN/hDTH0EHUipGpiWbrZwiBqU+7AxFgogL/Bs0zPhlDwF/PnImDcM33gHMvVe8X4hXoVycnwZEVok=|Chương 724: Lương Chử thảm trạng;98PNdaR/u/jGtm5HEgF7ckGdapU4iWcVMHYYoOWqS82vEACy9Hor1TjvNnPVogYaCBDNnHdk1JAt02W9m0u075otNM8kv5LSbKKeTsJyaT3GK1jGZfYsmdT32lHs2s7IoP4Dd1ORFeXhTjQJKWBrsflJkNNPm6iVNBW84+dLoPo=|Chương 725: Tọa độ thế giới;ZT5auQTQauaJd146XvUrMFar/O+UfAnc/N1IxSfZDpShQYeQWnz6FHYwGDl64ekSy97FHrC+g9ZkzfIoL+lZktD05oRSH8mnXQdqLPMB3uXguxd2NVgVV0DbOyCkWSApUY7Pli54Uf3BwNAj74xyec1/l6fkMLjfbkqtabxioM0=|Chương 726: Gia tộc đấu đá;ciHYUtLU57qFfu82rEgyalVSwId//H5Cfi/tp3cnuuXN9vQg7s02fAcFdkJ1AAFhfpQw9uw9LxVYKC7jAlEJSoFLhr2Rqn+US53YJp92DsXX8q982T0bLFkUKarCFzcjup7DB9wZlKC6Npu8PlZmMQu2chyndW+pToPfUpoozV4=|Chương 727: Bái phỏng Ám Nhật;Ob+O3gAyVEOCNRuR0cxWzi0FAeuHDZRZ9GYXFLTiMlt8vpZcATq5dz4aIzwGlxUYft20xDfV/9JFKn2JTzcVeYPVQ8xlN7/mWmZAKWgcn4GGfyskswJXAXfDiXFnwZ0Cfkea0E63FjnGlVvhBLyxppRlJw6KobYmB7ib0m3ZLtE=|Chương 728: Nô lệ cường giả;9f5agG7esCmkh4vn4loRZWfkpS3OikEo89o7/1R8SIxHOhuqNFMyRNADttnUrV9zVX/AUOhGUJ7roONVgzabKYgANxMPeBto/epcU60tgkY10kbtNGa4IXeQOdIDDJtwjXyizZ02F7joYV7NIY7Str/JcWnUMC520r0OyNgy7rs=|Chương 729: Đăng môn cầu thân;lRItFEa2ytWdG8mO8q9dXRv5IYBrnenRa8mHImZmK9eXt155IcXUwVlgtCiVS7AAqd1dEO7LB+WYYRNqokR2ZgLDh+Lv593eRHz6eJ+PCUEyaVkADgAWyPFyLG7UTZe/mvSjmH0evMMKsrEAMJmc+hPh/Vk8xhXLpQ7vI8d46qE=|Chương 730: Mua tình báo;4TwiLfSUPR/oryw2Pz5e5XRr843geyGK70+LyImtlj48ofFxJYl3gimPE+upCDp2ijcQd2JHhHMJzOdUuLnZp44p8tkSbPwu6HkHK176kC7TApUwTvZG0C8W8MMcRE5rlQ3Yj9y5zqOEdtR8CVYtRL5oc9IGWUUOWY9M3uH9P14=|Chương 731: Thiên Nhãn chí bảo;HEMovi0+SaLtPqJLV2yzGCkCAf6VVfXso8egDmuLJ5GBzaqh72s/rCmXO6ctBkg/Gu2tMvuvsy5lFrCLEMsOiURODd+Wu8ZTMhveVl5HS5dQ7yOGNLo17iTBeOabbsimTXA7xVaLgha/+6+I8s0Ofw3HFJGdMLh4Pu37kW7Nyow=|Chương 732: Hắc thị gặp lại;l1U1VvApNdxe5hXYcPofkTg/ocadmYwfBUUXpkpdjNslxABeWQmawwNvV/GsA6YGH5arq/X9U5Ozg0xwq3LhBRAAJW0ED3RAal45EBnBFcK0B8dsprd9vwTEGj3y8qGS9N7SjqEUnhcymwKE1kvEbG8YeWyL73xNm+VyPBF/Lo8=|Chương 733: Long phượng tranh chấp;Wlhm8y3NDUnyziCV9tUtKNglgquyOVdDMj5HA7iV1wUtAMva2k6cKPp/5jvONHIwp6HYZ8grtie6yeJ7JDW/wb7AUMDEIabd83Xr7rnQXfPS4Z3sdvURGcMKOfw9OjLnxwz93i4i9erfbo9cDlmMvv4WgfPWxF3uxGJcZPc7zE0=|Chương 734: Ích lợi giao đoái;m8R8AI2IBl/34F11WAvQUaU1oSeyqM4tW7jD4meFYpUjnvKANJIaevwkPESSY4G0GSdY2j80X8njP7MhCC4SrPaOtJxGHWDRoNFTKWzaVGI/+RDtmVy7nZlOLQ00TWPXghQBbEdDjO1FakFKvYcoKaQFf3NGSYsbwZKGiQmb9Es=|Chương 735: Phức tạp;vV2IEiCUyEta2jfnk2vakbKfOrhHLOJYM8pJq4z1vg45QgqeKBOtPt7/ASA4hcB9TypK1IDDGnuf/z4McjEbtnkVS0QWRCqNmvZYp5IyJoCqmoFbdAlaqwMVKLDdVvYb9jrlTmJCx+ySpLV6xln39bWZB/Ikp4Qp6BoEFzPK6+w=|Chương 736: Nguyên Nguyệt tộc nhân;QTRBNYHaDcTAt9lBRmeRDozgwfTC3TtoxK7gxTNp9sUWnLUojQArzaIgBn9LNZ3badAdREF59iaEdxNSrV9DnjbixTLtE+uP29BaUXBNLrr/QtLWGWkLOdYoZcpIeQprdH74+Grg7+3v1nT13yzkRtr2VJhXM9pkMzSz9efPKzQ=|Chương 737: Kháng Nguyệt quý tộc;hJwEuYs3SHfmEPz1DrQGoqHqMe6GTd7DW4qWCGIqpF0h88t49sbXhGJBULoJ8Vs1YfTR27j32OU2cz+gDHs0BSiapH5DeGNYQMB0yWAT4dsLjxoTdEifuMTZxEcuyiQBdDNUmaIjJmQ4fq/qN6co6L+t+TBp4cqfVCKP0HbKqfw=|Chương 738: Khai thiên tích địa;khdbKWkbTNaxKQCq2YDFHd04IN3AsElJTqMGYXPXA9MkexRSiksLJzlMnJubyyvrGWfHAywQ7ufaZEtPXrrih8PTgRrsE2z8T90eOpydDN9RilYTEuP85lFJi3LmWiaadIT0rt5Z7xTHyqxBCSga8xcBqYMVM+Rcju7Z0iCIqdY=|Chương 739: Dung hợp Thiên Nhãn;l+F8rUiNA4EBTjnYcIqKjo/fTtlAdg6do/jEKj/vNhD+Rb6rPw2MiroVITbcIsplnhDEeyqsZtQHIWvpQRoHQmd1pBdbKhffsWI27j4XAwAYPhL9/3OE+2xmOBEmw+rK02d0hpMvCyU/zLPNR8LrQQY3w1n/dmCOYGsJtN3hN7c=|Chương 740: Pháo đài pháp thuật;KfpSOQzk7bryE9s0M3xDdDBhsmFxWL8QF3zYy/i0ma/dzorartANHTS1gETWvE1iL1mZ5S0CkDFdlZVvppIhzad/GkkMuyKbt1iRJnFCj4+hSlwUWAji3go5s6ftNuSwMsu9143p2/WO3VVs/fE5xPFXMMNRsNDHqGVDiqzNulY=|Chương 741: Tu sĩ lưu lạc;rU18gySrRjRI8FPUEDl3pNmFw1+UCVdWH7vLGMj9oohYyLQK5XTpr7IKeQJoHE40GcFod05nqwwIKB9mmkfpoXjAHHc1gMAGC1gjqa+0FkaQpg2o6YJ3K8iZsDRUi4LivNB5P73Tj+ek05R8xcWEHfnvmoUzvORkrH2M0F5ZDgw=|Chương 742: Trấn nhỏ Lương Chử;BySbOXbbwZExnrjWOhrTBg50iTppIHIzy6vvlbqorkw1NqKG5tgzbbB/3eA5cMr+VR6mYEQ2SN7QOh6X4iuIpmDC/4YNggFH+rmJ/tMIYfAVY9/otJoHJ5K8pShgxmJO9+O4/VG4JCQdu8GnLfs3KUWfkPQOdknUgf5Ga2pIdQk=|Chương 743: Trấn nhỏ ngẫu nhiên gặp;BkFYmxXzp8OexudjlLYEyG4YR7XSMI3T9Ck6MGZ/TJkNQK32LHN87LoyuZ4dDETXMyWisdNiwQf/CIqEYcNqY/RF1+xxqJTXhewSnIIDBbtUALSHi6DESYX/j+TkEIrQ9IYXtNV9a/Dcpis3/PJxtKgy097sTo5vakMcOXVYl+Q=|Chương 744: Gia tộc báo thù;363X8DZYY/ZFw05Os5EgIaCWt/deaLXeLD0uTENI+XQ3DeGx3RK6YdD93SGpaKN56qMCYjp6kr/Jzg2SWauWoqJAj/nE26qai1DxErXXmuk1fp1NszkTvQzlMoRrjXENm+vUBZyuxWuSOznC3hLVup5P58vMzjqjS9+ZI+2Nvxk=|Chương 745: Bè lũ xu nịnh;iT78IZeBE9sIvf04CZsaYpqUDTGxwMGfqQoW86s4a5PVL56twNKdbjSPTRm7TBQoGZJ3B+/0C+nb6M4rvq+FQCPEpjAjN00QF2n1UBciSb7fCsN5iQtnl6fSBx8z4jGTrNJcseb7ae6U7MIxIQ6Gx6dIo7W0bUVZzgMPOhC+j2w=|Chương 746: Thống lĩnh trấn ngục;HnWPFMTUacvR3as6kFdWzOpql+pyM+UD7KeLfNZymRPglvylQ5bilOgQ2F5LBRbFWARji0n5Ah9oDOy+H38wPzRiAnTd+Gm456vhROJCIqq2WMUiFic9+bCLYxgzOJgef8QI31IPkYo6ljK4c+aYLYHyueFc69miEtcBpUwXlAo=|Chương 747: Giao dịch ăn ý;2IVrJsyjND8vlSPJVw3KgkW/eITDygYYpuafq6S9jFSJV6XUuUc/TE6QRX6mc1XEaPvpe3ytBRp4zcrxqv7NfhDyXumgcnerqpJBq5TRds+2mcs0dJgNeXKvoTcFBaqVT8he1Xmm9oI5QCls5szd9PCm4Eg/Qj1R310BbV7eGZI=|Chương 748: Cứu tinh từ trên trời rơi xuống;S6y2x/KMbZLj+WvcVsXuFr2CIVT2Rkys/tyW3vOqRatsvyGiCOVESKexTRo2SX3XCfZnPe/LIbYR9vvLM4nN/KtrpbjQqAP9exkg1vgSfg6BIjNgM9PTc21pEZUye0xrWVrkgPxQFZvUd1FIks/7aeVrfR7V5ukk/mE15jOQrO0=|Chương 749: Tài vật động lòng người;GscDzTYST19Jgayfb7Yr55IaThTQx3uNtG55IYS5gnW0p3spQqL6tlHpc64r1+EiRu7UoKLVjgZisVunhotOWSMYYdeqCEJPgixZN0cPdkby58DT6dt9Ao3/AJjs3CXVnQqnwdSvK+93wmsLZ7JlmIZrfiNwKW6tvkVB16EDmQE=|Chương 750: Quản lý tộc trưởng;+p4QjhUDDSINv8l3oeSuRgZBl2NRjD/apmBXNOamYU53XmceJYfyA+hB8j/Agl9yVikrYqKJ5dmSgIjcyGkZMM4ZymGfBsyuu/eHAiRIjx66NAAki0Xd8/TPGyfgQsdahwdQxP4g55z1mlqaxSsuWfZMuR+2eZEKYenSf0wzo4c=|Chương 751: Linh hồn khế ước;cjpcv3mMPDexyy+DO72KlKzghZ4ihqrs1l+fX1GAcyqIsWr9DIRbIU8+WQnw/0BJYU3xtyRoQw0iNRbLlBrlXYW8opIL9AKesGv/9gi+7g60o0t9eUtZKp3ktzbnVhnEMq4jVoPKn6rzdzgKHzQaOB2UQOlqhwPb51ysGfO3BhQ=|Chương 752: Trong ngục;FWjllEyNWzje12TNF1c1VlHiOt0SpBTfu17WTIemQgMiCjSCB0zgGl0oP8hbqQZoBE7QuQaZIQ/XZyrzNRUbverZJ43i9BwPWItHm5ZwPJ54kV3NrkvYxAYDhJUxSDANTOREWC6mENl8L7Nt+Do7eBZS4Pgoa5/Ckrg3XyAW1F0=|Chương 753: Võ trang hạng nặng;NcEV3qQxm+yf6NbT0PvZNMFIesRVJcBrOIOYUZTVY7aeVYKkubcl9VTdEqR4i95YEe9H5mFjDPBu2Xza9l5uapiNxgbiB7KR9XmUM+X8qdHru7F/RFbdqKgLueZtFdO3H+QFeOnzwunbFhO3Tq+dm+b4uhq4FImhgKZQaCUPwVo=|Chương 754: Hắc ngục truyền tống;j/Y8kz3CEjm+4k5wISEVkCV+k6UbdRhWeyU8EcFuDzS9vYIy2Ze44WIpQilU+tkxbwLeSycgTnSbZl1a7s9RdjfcnwiV/HlPZ9Efq+2/MXzl1OXhkmW21Ck7TBpzs0TgLETPPPIrJc2kPObaQ9qKrv/K4FgM9/gk0+tH5e7cF7A=|Chương 755: Mật báo;VighoX6jYd4tU4zZBHF4iNpNcnpynVE54A/qG07p2P0O70ugo9X6vFN9uTGvAbOODj3my9dmzjHdBAZJs7s+F0SrD13z9BFctl/Y+jwClBQxnPvtLrkMyAKRNlpBgY+ASUH2pCZqVohS7mY2UCDS+bxJnh24/Ey2/W0Gbif0yHA=|Chương 756: Bao vây hắc sa;d2tM3w+wGDiOd8egcJ06WoMA/c9AtueAV6AiRhIMz2LJJk161gbRpIGUmGTJdjEepWszWrZ+PG+ZziVDx0REv1lNfwQzLZ2XbOzu0Y1ZiIEbt6PBmMx7+/RquMFUA3i54DLfEwqRG8Y0UpiI7hh/pIF0ztu2KRcjc2Ogp8HeHnA=|Chương 757: Tu tộc đại sư;eEHxR3B37+cQ/Na3avpHEXyfrsb/w7KiOt2RMpvkB6Ik7eikTI1eufO3jhVeNjTrXqcdoq1gw64+x1OnP/TD1VZ5kI0RMM5+07Z3XemUoLJ47S2tsscQqr+PA0VabovRl+6sCB/+fpy7XgyNo6CDpfbCeD8PoOL1Fqwf2WHxfdM=|Chương 758: Cường thế;roMUeQKNAOaw1J0vMI3SnuQIpxd7tObd7KI7rr2pGrG9jS0HL0XfOdHsMFzgafd60iAMDd01eNiI3o1QDhqly0JVdAbTA7EEJcsweQS2CdEzbNUU3fvhpgJO+fomA1J6QlxFvhxdZV2o3WF3+zYbRtqwYBgKYDWNp/rnI2y4vWM=|Chương 759: Hỏa cầu;SSmq8sFcWAMhQ0Qj/XwgOBMRSErSerR3e5Yithv3LWVJ0Kk8W5rfr5Vwh+nLQN88eeiEGy9QlWVfUwbhNt/BYXYqiP5JYUNEhqcS8wotKy6yKkHC53VwtyGSTTIY47FDEHYopIOJxyeZSAMPFM2gCiU6r+dnNKA9ITcw2rf9iwY=|Chương 760: Cường thế áp chế;ZNEUprAc3Ug1sM2Cpd6Q+HYnReLMK3pDjwf55y5GuPTAilrE+EvHaCVzD1MiMR+H+yMsiX13ZAAcbTPRaQ7pDiwlollf1w/XszD3D9Gm20i8TZNs+36jQBo8ZEy41Hg9OgMttUZBzCJkhALSPJTAYv4W9u4MuBw0tKZe+HiLe3U=|Chương 761: Ma hầu quyền trượng;XIELYAA+1esSK9IIN4pKrKG3LwweGTebIJ71RaXJoy0r0TPaqesYUVA4t3tZrn6TYh31JX43GXLvmHDBTpuSTMjk004cyU2p6eYU3GDiQGtUG0pDXqreQ4N4m5lH8HecegKLb0XhX0bifBH87xdjsL6IwjeNc64c4APSofaoy8w=|Chương 762: Đoạt bảo;ryjk40DCho0/VItiSIhMWFtNm8e4wfm8ilapPSu57D3VHiQJJ4sn5VbZ149epYo3JADm7DT6dKyxyObzcP83LOufm8ZoO3Z5Lhk3iKwW1p+uPYZZfxGZzYL+uuhhxlpmyxou/UXlnDN/UnZGHfeobzFs1rlZRWQxWAMjpUA9vM0=|Chương 763: Thiên giới thân giới;IY8vpxvYRmz+loMZvAKBEJyGOF17G84qnzQNC9dtqLu0l/nmXPLiaMapggybdRZjQg6vAnBblZQExlHlPfEDTEUvoeTWSUJK5rl2fRFzrksYRed/OEWu7Ldoa6Fqd1vh4oH3UB7fkhcomx8HshjXgzC20cSO5uZonN1paw3AGXU=|Chương 764: Hư không phong tỏa;k5FrEfbD1ErQ4kfjpU+oSN4o0bBp93XoGezj2kN2ijyOLpOoE2AKLEDYnujCoeO3VmonURSTEl2lT2PeoRtGEZLZlJeeDT9jjDCm+V3zBmJDt43YdVNn6JjTQ0d7wn0Y+Utie2CUaC+ek6NqpGgogE69j4/1Y6peeloUvaPjk/8=|Chương 765: Cản phía sau;C92sWmn543opYSYEN7LZzIqnrdhpzV+VlzbkxdtWJRGOHGFMb0Ybhu0Ng84gmuvDtR5bTTDb0U+6kDQQOhzfSedD6FkzJzXHpangzo1gAIXqwxuq4YIWwCt6QCofeCvb0PnZPAcC0r6SvUzUOWNy75mf4GLZ6IhXIuKt0pgvdiU=|Chương 766: Thần trượng oai;m/TklDp30NaSPs0T/jpeBpkd2hVKwlkv32056LxtOwNb78JDQ9+BPgu08kb8mOo99337wrGpqbsANZpoAOryXQsw8HIkvYUId5BA79wAEGWkAeWjwXcQJC/L4TRAytq6NOasaWJ/4ah/Myo8a+Io3PYWMBsbRqLLKbGI1VRnpC4=|Chương 767: Hắc ám thần chú;oP8xw5ZZ4EoY3C8/yBUZeVUrZTU5kqh2jylREh4gFbLQM3dIj2fOV/czdeXlxEJVdWzCzUE0lxDmXVzgIu6x4G9GJBN3Y4XfgjaW4jaEzyJa+tk6mtOAwhqTpPf1vjmsmdY1Veeu2uHC2oBN+SP5H1hOVMWJupNKlhgbk6/V8qg=|Chương 768: Kinh sợ thối lui;n+VAe6fDTeR0pKwuyOwG6ygVqeTd/Tu8F3K8HItcVELssx4JuPxFgVXJ0PGj1Da+iJl90Gs822jXpCyx1puhwnn+eAO7nctsyt0uXV0CUzEjtknEeci4svM6JqiZ17fZ6klEaAg8INh/EBFE+Mulh9f4+t7KZ2iI4RF5GytFzSQ=|Chương 769: Trọng binh vây kín;huK6IrUE3nuajblVjlY3kSwNFIfQuYSckXn7M1Fs0oJj2LJnsPyWzUg7ENwwiJJrpKrb6nch1A+Km23MWM7GmYhIVA3U9Motec9NIPc6u0KYXPIlskbnmP7kplWFzEF7O6nYB6kxwzgFKT2BIreNCq8Mm246qkHjlpKpIC0/CqA=|Chương 770: Liên tiếp bị thương nặng;7MbQeieIOOCwa9B6HEmwSlbxuoyZgUrm7YE8Gi3OFhhIOxl5f/iLwz7dFJFH7Ob6ulaKoHJbSfDYzB/8kWoJyOh2b/qcWHDoKK9+ydctT+PfJB7QWTscObnQfWM9lAFADSgXo9AVDYtoTmzzTJUF6FzoMAkubPQZPKWt+O4NcWs=|Chương 771: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi;RiU1CSLFGpvX84JxZM87oAfQ8iiS/CgvoEPRtZWaWEZeOhthTypRTT9pZ+wFpVAYJmPUX7+4bSAxFV2Qypv6AQ26fD1aUifk9o9/75nw5SXw4d7qkUOpZriUMz3QZsJXI8EPDoASyP0doFWDs4ygsN/bjRAqbN+gjKvBqQcTVRU=|Chương 772: Quân đoàn vây kín;8DgSNYO6KEu4fkzaitGSgWe2dFCdFQhIAl1IUTS90DCdd6eZPGt9vN7fguArRECo7i6AQjbBEDRw1GRzGTdUOxPr1x119HLEYZX4BjLKmzjtTnweTxS/yzvvUDMXfXpIiRQlbwDBxFX2N7slDDUKfJhf6zPrU/LPYoAL5urJM+U=|Chương 773: Viện binh từ trời giáng xuống;s0eL9byyG50XhCUo6da26ghH1o0bpi7VKvRzvikvZcj7MeQomYCKqNe9Rr3+QqvOSb28FGiQs8O4iwmtq0xzyjrhAJ7Stej/58ICNuJ8RXY+deeQdaQotR+kZSLC+WLjxpBL/hwwqy9HS7soLXEZP0nfn+bnPD8V5m7O3EVJUaM=|Chương 774: Đế sư;EkLkjKjfnwrxB0RJJhGn6tBzTuRmkYHsQuhbCJM2yXCrr7e9/WWua09K6FsUrGLkuKwhVRPNSahXO9co+06/N7elKy+metlq9teRkCokQsaziccbGNTGhJQUrpaRaIK9abZe/hac0mgFwmLBzqljDyQYbCvMXbjWH3rpiX0AK7o=|Chương 775: Chuyện cũ;S5gFMcKLwGgZYyNFR+ksX/MNdEIbyGjj+OS56PZEBLpzEyMZ0ePVytFWA7jhBcaqHj7EiLmN9a007R4RQevICHbI4UGLwWlQXkDoPeREfihmxWac+l4f9JOHO+mOvrI5S7MgdHPImcUkCHTZZO0vJunE4sY+jAwJ30zPoIi7aUo=|Chương 776: Chuyện cũ bí văn;buF53adFvdjiIB/hzmkyZnNup8gPOCzfeajrTQxoJZz0iTdSeS0Kdxnyu/f7ifoBvP04hXhj3FJ7bjYzgwXORKvneeGv9n3UH9pvIGUtIUWjljeQ2YLdRnoA9vZ8hK/LHJbMvLAd1vDWpPSDjNxyAfgOzBq+UVTqHyGoAg1ILTc=|Chương 777: Bàn Cổ thủ hộ;1+Noq8kfzSZSqvHnGaPXfWvxI8qIAIyIQFMiAEMxkwxq4uMq8EfJzSurs9ohmjg/v01TFQQLHBjb9+zlC/jvMIen6c4xKQ3WvC/UGcADShHz9rvLumRvj+HnqyfWdcmdEAmm1euKnacMpWznFaKTkyWCA64UwHDWBFUNzCXjjTY=|Chương 778: Bí mật khí vận;tGXhixsAtvZ/gODGhT9MY5Xtn2Y3ftLQrvetC0bLnIjAdXPqVkFcdSkwAgoxII2SuwLTsxqKMwcOCMTG7d9rd+Io6LSPCYK7aYQ2hB2KDe7YZ4nf0bh68tEO5mkNZuQNKTUm1zuNkjto/Jq/acmYV3vFOPcGS9jAHRIkQQ8gc3I=|Chương 779: Gánh nặng sư môn;9Mj+oGvJ019gbB27k+GnZu2fYHpivP79Knd9SbZxFMZUVSLJsuJPT02wV6wxe/5X8PFde0kTsvsNx6aUvi/k5cpiJoj4EMAw7G0wtemtEHdSov8CBjQ6wTPfeGpsinnD284QKipewdCJPmeQ6LzOH0EVeOfPrqkabfQaGtQsMZ8=|Chương 780: Đại trướng tranh chấp;NYC7yAYpySQSLXjpUC2sxpSkQtaNtbnxXy26yKA7VW5g9vn7muIEmWPmSsmemUh8yTd2sjcxcVGZcjOZcSSOUaeuijc6/UjyEdOEDJTJmHbM0/X404IY4bT2rN35p+OSJd8iLYEcr40lccR8gtzzqGM8oI6qkZToYhkLYSJVN8A=|Chương 781: Tin tức tọa độ;GUSENcOzFKlSe7vAdZQkiQfgifMltqlQqqtrgNSV592XdLJEdgvPpcUpZ9YwGOOT80trUZpzISi3xPKX/LzfjoW6PHRNE+drNSjbfiU0ovDv0zyNT6KaMuS/tqIAhqxpLvJBIjcLN/P4/NO9hqSBVeoxlgqckwl5MpShRAjCXYI=|Chương 782: Nói về thế giới;yptsa7yCuUZiBMkMO28Je5EzBSy5ADLo0WFf8guV92L/uNjkHUgGaT+tPy25AoCl64Ow9A/xhXcAIBupp0IlzXgs9UGxhxg/EtVm1zBNkKVhZWWqY266P/D1A4aJkIKX1BAAtH5JW5mWtfy5RoTetiw40F/WJWiI9t23CQ4nt9k=|Chương 783: Vũ Dư trở về;Yl7NcQELYHGE3cyT/+mHlw2SILx/03pSBCMpTRnhmgtpIXyelmD5AU68UBV+X0QqAQ8Th9uflADW2NIQkwwU5odrpcKYtY/+Z1Osfbga3Ag4og/RiPGO5vLqDtquni5brXkTp10LR7kTXeVRNAhQ9pxpOng9LUyND20eF2pWR6g=|Chương 784: Thiên địa kim kiều;nOqvmqnzWPGJVWoDVB1M/1/kvw0U9ysI53QGH2+y65O/VFIUyLLU/WM7En4L9YAL9loB9hY3dmyait9EPfy7BME3FPBZXADfLWZOSILyW4mnDNfOMHXmOTd8oEZ7W7H65LoE696HIE6NQoRzfYhqJ8GmBStmcm4bN1b2CQcCB8k=|Chương 785: Xuyên qua chu thiênTrên không lãnh địa Nghiêu Bá, phía trên một mảng mây nhẹ, Cơ Hạo sau lưng một đôi thái dương tinh h�;eGnOFPl1CqHfeUHfNC4nGM8R3yfevEKi9jtg5pWRvdC5EjlTqeJqdeObSCqYPhwHqZAED3ebca79TJ0VYEVXCnnXIPCVZizXX0gxQKVucRRBhSjJbRWPNh7WH7bgR3QHDYx8+f7wRtM1y2w82SsiKMUUp8J9bRJUdOwxJOn+Khw=|Chương 786: Thái dương đạo mâu;AU3O+D99v7dQkmEym/QnSBLZ5GJ+OVuwy+R10BtxmNG/nYmqCI3JBQ/Sa/b/1RdSunYrCnw9EgAb4v4d6qGp9Z6RSdsMK3PtxEy7E8Ra/fALnEoVUcXwP2Fav2iu3pW/IxE2zRyB/qWUUhJhzXTDahd7WuscBXxZkF1nuz7Bf9k=|Chương 787: Thái dương đạo chủng;OP1yPPrz9uG83adDJpixKz/MI8jVtULVmyrGnYwEaloMEon/lGUhvT2HI4ZyV6HzbnpxH9BAFIvroTxnnfOnVi9f8YHLQ4HHmwXiHRXdRBYqtR2cAjyFciYe23MU9ljv4V21RhDErsnayeqCnU8dIfkkXAV54LWPQN8dgGk+MTI=|Chương 788: Đệ nhất vu tinh;kjGv/iqCRb1rF5bBX1/fDYPsCTT0gauFnxquAE/qiPnTvrF1rJp0bz+Yfz1pZzWFOt08nyGTSfIVVNxCzh9qLzscMAsAR2dRrSTVNxbPKsiduZHfkGV3Nz5SwYBhnXcDLOKpvZ2fVrcX5lOg4fISN/5eQjPlda3jRPU8Y2Zzrhc=|Chương 789: Đế lực;J/G6/mbB0MOXy4MnMW79VvqYCTSmembqg68NYxXG7gz910/5UHHCdQWd1+cCDumKkB4aal9+Z2Us06LSmgJJJNgKDaPM989KkYodue0JKVFMg5FURJ8dCtB5MX/Ar79UE67rw52okndeIjMI9QK4q/8p5MuVz3IRvBFlmrRuXNc=|Chương 790: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà;YPvYE66wwMBjq8NuhBd2boBy5NCmSH3wCsGd/F+q2AuydlBFY4dhNEs3mg4os6Ld/y+QIMC9clcRkEtArabr/6NiQ2SK7AR2gjTajEbXCixswE8u4RlDD2CMS0Z7ms4JG4eLioVM5vfPPj9sVXYeGxg1Kq1d56bOc2VjjPC9hMk=|Chương 791: Bạo lực thu phục;hr1BQhk8AjD288DvCQo8fCIUoxOyTelECq9SxCC2hA3ARiuh4QtSK44JVnnlih3XpzbapHPrxznsI/qz4DR+EL2kFoovMQxuW/sPx1K2rOQty9f9R6FfRig4WW3A1qpKbxT7BFNsjnV9iUNjyyQHfUhRWrMOZJCb1RUJc9o55UQ=|Chương 792: Thù công đại tế;kIIqtW1Krr4LQcw1t+VS/fqve2OdrMY40l69E08qgSxHfvZ6vua4w45MzxAaPvJe82M/ZVCUHF4+RNhrNordedGKfVOTh4jm57pgqwv03ThIyDrk3UHaiAKxzotVDWNDhqOFP6Qor9nfM2kEvJBqvLfA0cv1rSr8cLpdiQTu6ys=|Chương 793: Đồ Sơn lão nhân;WxJnABnnLpcln4tkZzGEbP+o34ou28j07VLZQKd8aakvCzha+k2YpPZ/Ey8Pe9+eHrvxD/FOIjyMcaMDzlJCXmMn/PC+jw7yu9dtlVkabKMQuUZwkbQAf1KmYmPJWvsdb0HVZT0Phf4qH2iyKoEOvBzFJ+ZvOP7UZd/xT3QkTqU=|Chương 794: Có thể so với Long Phượng;tLIXpL36oN+BgJYaV2RlC0snwjtCLMtEKAL2pOTbhfpSpMucBet/OG9qmXp1O7zx0z0vlG5rv79BV/wNvSPPRNiebVsM2KM8oyqeWXR8Yrq+p0+k+svAxen+OIoZ+zpT+ixicUXFwG//5HuPLI2iNfM91pIFOZhp0hSXQcmbSL0=|Chương 795: Lũng đoạn độc nhất vô nhị;Ces7DMyvkfmSvaxYuhgLc/R7cfRzj+Os+NH8Bld8wwPuqEVOIkpHmhP79psAbvfTgWAhenfcnBg7wV42YRCDcAzbSVW9lb8ygyhwNIyUmAYJm1ZDXWwiMNEvGjtg0zP/0GvAOIPF/qQ0ww0qpVd9QlgxjSOSnAALFoWRwhMuzNE=|Chương 796: Tuyết dạ giai nhân;cpuQUqCK3z7FDpp5lIMMZc3UlhgCPdjrOF0wfb4mdAUSIETDjiih4tGARSHjotJJoU18KHPpOFLjyI0g/XMs9ixJcnKlw9scChsnQHLXGBF0bbKbM8aRDfv2MOgLuh9iuNu2rNrf2PLujyGNjbpxYFDQcFgnhuj4Logu6ONI42c=|Chương 797: Mới gặp;/1fWXhzFNEDXq/8mz+Vl0GT2h8oir9TZnuMFdPvHJhkYy5VmBfj4E58/kHF6Mfk5vcKYLaSWTavneUqnjI86dt21t25EcDfUjOB49kPHUCTB2Wzo8ugrH93aOan7oRrmsMSNPH5eiaaieJtpEcuJk8BkuBHIEMfFJm9EBrfm06k=|Chương 798: Thu mua;C416m1mnI3SDeteUKiNnTGtR8pu3MEKagfwmOS7ZqDvUTrtK60d46jVr+oXVhcD6dXuKnPDgpWzUpBl5RcyqAeEEKJBxFQcP7jDzhGxtHMU96BgFshdsg/qR1/y8YfBV1IaoNuE3/vGpPq0giN8tf2OgYLCa0P8nG6Z8xPoFohE=|Chương 799: Tiễn công;ZC2/nlc/C+VFZRS/vaAmxKOoWeHEewtwSiB//4rEc8oHFmE7iYHROwCibH4+QjvrEsuRHodAEzRQqrgSFx8Qcy5HmckW2E1QkNFjA56szuedPoy9f6+mfnd/AQZifOcTeds2hsP656Q+MDWCidX2qhoArLUEseGdU4F2yurk68c=|Chương 800: Huyết cừu diệt môn;e5KoiTMoCyjyREKbzbBLpQ48zjlElQKuaV9V3hwyX2pwk4Il+3yL5+GhANR9tCmhbhLDVF9WfkxkQN3rDkgV5e4qndlxkXGjXRmKQsZRUnOp4yhr4BEZ8iEoL+f8bqdP0ouAGlPILK3RC8X5dKH+PljoDQgwOAeDLwZ2JWx3dJM=|Chương 801: Thiên phú hoàn mỹ;aDwyvTsN7H52KNgB2RQCL9tpFL+CM+6/a6CL71qJHc2tYYgwRdn2Os6dVi9wXPBK8Tib3GSiNXAxdfBfWKSZJmgKX6j/d0VWwFabDmS6zj5LGPRQzdcjKzSmCwNk9PqH+7d5JZ7+kEuM1Go+DiddXSon8MvtxUpZc00CBzOZoSM=|Chương 802: Hủy diệt ám lôi;NzHCfG0eI3E+RhQfVCNkRf8t1bwQCZ9ONpjcrsApTNNIwGUSim193ULNgjl3QQobvF00bb786kILOlyxM7kLerRWPQqG5ubPIJGVeWkhK2VRo2uIV8qC8/hDcXYK2QPDZNYd9qHM7FHTKcDppDHh3yZGY2UXk/WmMBXS5ppYcTw=|Chương 803: Cuốn vào;apkIXn8Zzs1S1lXUhkNN+YDJea7TB8eKH1bNV3JZpEOvmAUn47uVMyjMu0fbKJGe89Q4l2puWxfo99doBfYP1m0mRS1i+YtEEdo5Jq4lhFLxTOGOCHFaS0zh/7bnmut+RKAvn37SizwI08E8lgrgKbZomoCoWFg9Ou7i8Ym+b/E=|Chương 804: Thời gian trôi ngược;v3JxCdXOzejq+D6jtpTf3nptnK/eJNdcYHIyHG+cIL7aqNAv/d/WYhboluzkPT6fyJqad98Cc0kGSDODPiu7fh5EgxsSf0gt7HayBbZBQ1mKEtvPP/SFSqoFh3Dfl9oK9yb8tBLKTKTNG7heHItzjxhYwysQnUMBqXb4EVWL2bc=|Chương 805: Tương Liễu xà sát;grkrFXPR3+xMCWOeqQjj+RzJaSETbAvo+VrId1EymHJj7ytPIBZUXr7iYfO82Bn1F4IjwsvQeDwLhlCUPTlJJX9nskk3buiOVWTMOuMReICmuRgNO/3tQ9sLTNgzG00Md8rF7K0tYuLU839IQO6p5cFlKSgsZw9LtM0sgkPSyL8=|Chương 806: Trảm thủ;iePK646faYS/jDuWWJwPuchYEtpDrYxwm/ucyKmv51jmEpdLvAJxX2z+0MbP24C6eMwTXK5Ip9u6VICld+oOYLxdaGl0OHmXOx/fW6593LmSM5MdxVnZx14aiZ9lA4GuDi9ULNxW29otgg30UR6NDoR4XR2Lg8mPCwgWsSJXyDs=|Chương 807: Trách nhiệm giám thị;I4UogaqzBQws7br8QkSGaxC+5jM6eofCQxJpJ3eG7fHpV4y2HGUfbRL1let8ruJhxg5ku6g8aJrhQ/Mo6bsfJPwtHOfkOlA8TuGlnXPUP5FqWwl9KY5sT7/QIfAH92uTI29yuxrc/+c3wzCsG081R4Un/ug4fjSw0Gm/Z5g70do=|Chương 808: Phát động sắp tới;xTA8YK6zJDKpF1ynnZ7VINJ3p7Y3RYg13qLbEXnv5t/Zmhkg6gSnBdJ297ckJzazH5qS24A0wvj0mN2EwntQpH+xPvselTtZOn/ogLqIlQXVkVOEPOSfda0bBpfjY6S6wt6R/4i9l1Y7ViZBIrBbpa25RSTIMSbLXBuasn3aix8=|Chương 809: Khóa giới hành;4FdbCDk1NErShlYytuIw9GuHTlkeHJAQgd+Lyc2vDI/3aDMWDA1P412gXhFwEo/AuhYzIQ01hQHxLNFLOFLxexPtqMKf+/Dw1JCHGtIDIehu/POYoCfa4I5zYNkG/aj8Tc/bbaeDpqqfPx5mImjHaHG9Hwv7uI1yJK+yaokiv18=|Chương 810: Theo đuôi theo dõi;Fa4ypZuy3aDD5Ff4iQc/KbP0kglCT6H1fM1QQv7IXKYKzglQRbpvMEp5E7sTq8YcSXd++9lORJpCxwJAv3TVmTfZu39nIK9oO6rrKxqBNvJ7r8/jubrixK3W1yFkOmzePZkFYYJm1pCLgSdR+94qt0j94jHH8/v+Uvr4ViauNvA=|Chương 811: Thủy thế giới;KcmcaDHI1FAbAODnqzxfqK5jBai5nUTH1noJtdsbYulkoQ7ricvXKrgLm7NwZ7WmvLsYaaz2rWO2aIsN8MpihyzGL7QGvOilgdyC1iI0gm5jdB6oRGsDtkQiADoc7kRatesIvvNx0++oeXme+G4LaHsK1Jdf/ZwCbRzOB8nq8lM=|Chương 812: Lữ trình xui xẻo;/MDWZ0cX1vObBq59E+GQAUyr/VBzD8LNxRlRDsK1yMx3BxMtp/y3b3YCrOc5aa4UBsko6cDT0AMYWOpcn8FX2I/j/Igy36a6dGmijdsvw7FUfjja2aKkeQKYOGIPTE0mr9RLv55ghgpxzJruKxErpRIdZi8Zg/mK0zBh3YuujTw=|Chương 813: Dân bản xứ thủy tinh;SU/+nNLkPbhR6r6su49LhkW/S18/vQ++QCxlWkE0sPdYd/WfrI0DLsYTuxnW5FngHaz4wgUwpsiLLaQkqKRS/BWCDl7yTFxI2g522eNPCohcVGpfeWK9YWpczszUkiS0Gmls8vSaQr5x3B0DIqamwrUymGcb6LtpKOG4nsIwYB8=|Chương 814: Bản năng sinh vật;DVkLSM1Uhm+i8UFm0rbMF9FTFchVBN8hdvI6kzTAOrGj9Ho2t+foG4tD+c88S6NkfJx8U1ATwe+58eDY4AD09mstXmeLmcHElgUG7QWWJGUcbTBcnbuMsi3KayGxJp3TATr/6+bO73xfRDNBQj3nB3q6Fx9TFZDY3E8FmnzbBbA=|Chương 815: Túng đào;vS1+xm4yit/g8tLGlXAUWIUTMXB5mdTMBIDQ3TseATwRk48SrzCfMs4fdxf4oq8eTCL2NG6f62bDoB6DL8Pve/2PAsZOYm2dk+c9eGq+FZKFkK3ypoQf+TGc+B654UIsEI+8drXjXVh2CTTqFMObuZaTNHLu3YUG/aO2Ot8WdB8=|Chương 816: Sào huyệt;+Pcj2rqHr0jcZb3YPrQTnGWq58Ibb9ZIRibA+nKMGV1GreTKohW8xR0Co350cXYhIVgE61jy3/TuZ5i2PqzGyH1gvJTHZbjuo873y+VzvgXpnlFXB4EW0h+q2jns/XBcQD6OhF5sq0p5H1u46h8fnrQ2Z9wzPjtq1Bo6SDMkFY0=|Chương 817: Chiến tranh đột tập;v1A3wz4w1qSt6oVJxsHTbbZLmuMDhRvKAXnUNxxdRNRr4+tPGSlmxu4OOb0ixAcsPQSY9m1FBbWuyOQhYqIeAGyU1j/VoNCAFHagPm0K6Q9mChxmt4uLiRB5vivl4zAfAOOMlzU3bHm2+o6TRD1KBe/LkRwsBJTc8jwn6xWLklA=|Chương 818: Trí tuệ tộc đàn;ANCImCIHX4CKy52gBguo3Yz46xdwEiXGkdVv94wKEOkq1iDIBQuvhpfhn2SFfWVP3XWsQXYaGNEKI89Mp6CWl5E0aH6uYecj1Fe0DGl7aYIPCi9Yd15BY56rJ0cbbAvqrhKKwmuNblFwBcChTV9wdJPkcPd4PrLz6Hji0OGjR2Y=|Chương 819: Tộc đàn kỳ dị;BymOB5q0hIc1N1e6coy9frYGHKSIkMPP0bM75mZUGqiphua0204ZGVJ01Ihbhg95adHDpBH7w4Ph/OzBAGw/Mqb/bbtTjuTmcqPoqbb3ncU/Au8CwzjNb8c1YFtyn5/rbhdqbourWS81XUN8pZJoQABqCgUIGLnfu5q5Ly3qsRY=|Chương 820: Phổ độ chúng sinh;Ch1tDJaJHnJ8FowAo+dDVmwIEVXzaM19E60NW3mCbmk+Hp1SYd7IIh0UDZYmmBv/ATKyl0mi6Xp/gyIEpT6NzF5Asl0jScJras6qB3mp6YoqhyDmgJjIjqDKrzeIycfDJFeG9POdIr1XuXQYsegNfMSmRmGDUamEhin8+fFNGY4=|Chương 821: U sinh thần hoa;kttvbXPmt+o8YaP4dtMgPn9JM1mGlkbQw7d+Mo1YyguGT61oqc9K3UfcAgm2SOtZyL6Gr6XcLdlfAYp050KQqFkJ03Bwf+ipiyqDt96x9JiN5Q6WsH7jW8NbhVMDCviSmR2HJ2S9vwjrk/ol72robDnGRiUDWiISNrW7zDD535M=|Chương 822: U sinh thần quả;aPsQudAAR78lzT59GMoMTRLfuwJTwMim4DZzuJ8IhGLd+ijg3/SYOC1IAarJ6vgZN+ZWNWMc+nqQ0JKMTPaVEJQTxyZyYB5fupTg+RTseYJdPj/lz4oS6lU8mMNa0vAFlf49Nu2yY778vtAy7k1kioInZ5x2K/SimHY0o7etu3o=|Chương 823: Chỗ sâu trong thuỷ vực;m+y71rAvQHV/DGU4nSZAQ+YPp1X7hWcRukyx7YSz54iCDM3MTXW2ktd+50PV8+bnNi/svh5u3RVNiYtUcWhLddsLYHsHXX7VJWE4l20BAAugzfElB/Ms8FuBVA5iTNe6L1xVCGyF9FiaR9rjDSFsS43spmVXb4qR8rEMwa7VgCY=|Chương 824: Linh Giao thánh địa;u51B68NScusdGCuW/jZ5lpARrtTTYdy/SBHzuPZiUx5bDloFg7Ik8ISnJD8Pv4LowDxk9LFSOODZphZQsm9aQT7ozu3bi9pSmAPB7dQc4GlPXN/OseXZAHwwnvOs4Yd0XXbaELR/J7/3NUgftdcCnlyZ+BDBFZl9WxqATTAB85g=|Chương 825: Phát hiện làm cho người ta sợ hãi;kdP+XN37kFF1Xwq5SlHNm87+fhwyMAj2ua+FQnF2btrgZvn+RyJH9WpJAKlzOVOuJ0rTNeFoKJW3D8ze6617QFxzvJZRWVBeeqGU5RheeXm5kmZo0uMFkr+la3RIpmxLybFN664sbpp7gvjNeVhjx5r0a47vx2w7iC9FbKIQ/o0=|Chương 826: Bọn họ đã tới;GR/WQ1MGE+hL2qIqXJVqWHTB7F0arL7ys7FIRCBJ65a/MD36tre9S8ym4QtlxISTsCwpsP9aBISo06IeE2ZTBaRN1T9omIvoFroikJFA1wOEDVJHyPBE6rP8kGFAORkX/VqpqpmvLiRYATAmZsFdYw8n4ukpvcuhdjs3fV2xqN0=|Chương 827: Ác Giao vây công;dgdJk+PtKWlxRDMlY5efmjM2loNtH1PhWndL3Wn785dPU4yc096+SnaLKUpb8kHXDJRilQgUijzhhyal4hjCiKHHn3ppWVz7+kXhw9Tfe8DjNuu2OxoyCvqsyekMdHVJzavEirYsMpZS7strsdbbv9jyz7pVoEWLV+w8/Va15eU=|Chương 828: Thừa dịp hư mà vào;VwWb8vOEuJ6gs9kkR5APu0OhyaIBsWiA1HC56zPw3fQeYg77kCl+wzTGzMvzT73Xu816Ywo4eenNRWHtJ+/Hb4rpaeNPZYV72y3BX9ZAMCQos2gW3/NmbhgKO3Mj+XbajYABlNtSA9PuJr64olaFbXPhnzNS/bHb6Y5B4u0tmX0=|Chương 829: Quay về một thể;kXuzB3p6z8eoWKsfZuIVtmsyxG/Vr/D+W006Qq7VKa0EAn4Z+Dsn382kLXAT9tm6oWsvR00/vGMS7YbTBTNNIueVvdl34+3pcQK8WhzpfbuNHMkMw4O+7ParyVhW68wkHXJGNtscTcaRuMccC3IHXG3EqRCLPW4E7wXEyrDshUY=|Chương 830: Nhân quả thật lớn;H6I5cVH4QhvZIja2X8VGcyoFxTxNWvEK0opPC1ipjZGddu8+eFlmGgZhAzKoPtURkaFGgP8oD75D2vs5LStUu8ElKl9GXpmj4mhLVoi/lXeolXE5lF4lGlscdN54GtRRkHZ864mMuuaOJQNUYYJsoLKvZopEB7Zlzp0qb6ZzrYM=|Chương 831: Vô lượng thủy phủ;OcBMoNT/CpBngvkhOZyr72tRojSENwbNOz4zMSo7xnw6/LnVdz2qUUmMAzUKN3d92DX8FiVpKSM+HWp1L8HVLVW/4gb4AyMiBxHX8W6O1e+RC5kuAKi/q/fMnY0N+fySkLZo8zRU3HtdAXZ5DHCLyqac0ppJ9qlJsZPG4UGPS9M=|Chương 832: Hà đồng;7FI4cSspkIZWDCdm5OD1HZgsc7dC4fUVvCV5Cc/PvW6b8lpPXdfSX/RSnGWR+zXSIDj+EpUvD+TJxANxbQgYi07SHB/SxM/+6fimeGsWvpKLMvjFzzYzczdqarn3wQAgRFtIjv28QToonbZfexcRmaa6nNXMIpnuU4+TPLx3pw4=|Chương 833: Hà Đồng đại quân;M2Y0+WArfE301WYx1jCOoxgQRwt7JD/AYFctImUCfP6Qpuxmdk6lnTVLsPWGQZTXcpbAdE037WmAYX6G2DwJVkqDSmLqsh7UAUxT2FibQQezlNZdc0fd0EdeYIKk15qK0qC7sDw+E7OczucpXXx1eZr/y+g0MNOAkYEt18ncgpI=|Chương 834: Cơ Hạo hạ sáo;ah8Hxt9xQW4LbWnwo2FPWdtfEe0DoXKpSSOfaJpnC7f01EwaaEGWIzCCtBRNMcAoUsjvf9CPZ6jp2s2C1DYcFXbYQa2HejX2i8fekN+eFJ6Fc6LP7JcPdn2eMCiXbzVbl48HeDhiHyK8a3LhWNKpYCih9MPv2M3/1ivvj8W0yds=|Chương 835: Cơ Hạo nấu biển;iGa/c0RYUvWwKnn3l9Pg/NY+cL3FE4BlWlxsbGifRMG6wqSs+UXAt6y5du/Ok/ZACrUxoH12mNvqdtSobEeWZBct/LCi3k6xC3EpcJaqFfkRPAI861R6Z7im80msWKTXXGEDYuCjDDlv2qrTmAbj/sdIM+o6afGfg9NiIH5h954=|Chương 836: Thiên Cơ lộn xộn;BsY0G1ArxDPh0n7wR1HsX8DCu8Ej1zCqvYDXYMd/k+80D2z15jLerK0Dy68H+jjUdn3qTPBfYGfjXLC078aqkd9i9zjGrDEqjeMvGq1CQqHzwS7dlsge79qcMsC2RDXCHJKFw9hnTHT98e6Ss9DB+PpBjx51k2LW9udGFH4dYXc=|Chương 837: Đồ Sơn công trường;K8EAJWnu/3kmLG4AAedAaYGZz6HJdDQpS167u5/0k6ICv8UxMv6DFoaIEimxHi1d+T/8HwpRGeV3D4kKSIKbSbbK71Lzz8zEe3SkJagTSQNuTuV9df6mv8bXI/ey8UkMOWR4FJiS4yQctJbn/GLK5d6qFh20VMTYNtD1nfpcGXI=|Chương 838: Tinh không cạm bẫy;LLi/4jrYFZ3uK76UgtuWWFyvfhgmCcrtk3H0ha9B6I4NEBpWrR4RP/UJ1Z/4aeef+qCedt8/WJ5cFmNSsjNdGu9PI+XBMC0GOLwdHgxIwpd42OVXfv+vK+6b3NP9fnBDqZRT3ajt70SkgodZ9OMiZ+jgsZ8wS7gbjAmAUD+X0SU=|Chương 839: Tu Xà tuyệt độc;9yx9cF7WqNgRbRWCdd6rRfq2r0hVCuLtQ/ORhPXKuOoYcfrlZU5UQwkIr4jfm6iq0q9p/9Kd5dQaDPXuB68OKF4bCgJU/W6qskvHLQymlJ62QqA/QBkOR1Ov8fQO16DmxIMrrx2IATeAmKsOcpsACI7ijwPv0F8v9w/YjopRl54=|Chương 840: Cấm bài;wrNxUE5x1/8hfYyD6j7WKvm4A2QmMlpiRScRpxYFYtOkY/tNDqg3ORA70Ef6XKcMYJHF/10EiPvZ0AHvaKkmmCYh27/jIDWGfp+ubnhsTw6pItjKLqHt8s4s4LnM/+FVOkUrbHkKSDzUQGXYz+XA8J1uYSn6ZfFrDy71ORVYLXA=|Chương 841: Xông thiên đình;e2oXhoQNOP5agZiCkgM4rFTn4crgGQPDyzvyXEAjwO6Jky5d+sAzgxqbmKwBcRKSP7Ccu21K/HKYyr95yCDrFUo+g2kG0crfFU01xq4zHDpeegMAqvIhmgx1kKUFgJyu2jG54YNWMILgVTd6xMIrcgdQid9Y07i5r+9YQih4hrc=|Chương 842: Nhập thiên đình;235gsGhPk2ZamM6b4f0+8NAr99XMUL6ugax70gl43HMz3a/O/1MdUjI9Bujo+GXT90ugAxT1SqYL8jR5AzuHFmaQTJOL9rGHBtQ/soottRt49EnFXMBUqRupjqgjTY+TFwUh5PqLjz1jubbicIilSXfB3s1b6EU3xZb6Lg6rtOw=|Chương 843: Chiếm thiên đình;cpMf8/6tj/TdXidrspp7yraHFbA8iYML1DygeeYMULrIGOiudlkQgv5hhCZNEeMMURKZ+VGeHcbf1JLk+8bLFscjGZd7eWcU2WUCyQ3wfoS8O3sopAvTYJqDuCaVKMHM/ua7NjHdGwROcpB2y6UecWUPm+DfeOeFm4xAckoAwi8=|Chương 844: Chưởng Thần tẩm;ewKtAHn40Z29s7rDPspAwX8Qc6mynY68JdOLi9hJoF6xwbfAqRuALq8R2XBR/JwJf2gK3wTTtgCQ3qg0B2OtMuDRyn/Ywo+k/UkwxDzXMgZ+e9fCJoU2yEwQ+pNFMe1yBNIwe95Ejos84o1jcNG7c6UOvHTs20XH9l1xLYT0X5s=|Chương 845: Người thủ vệ;FrrDFS99H6O93L6uS5q8dptUNqREsa50gN3wTpxrJCgioNjm5+fP1Yeo490ZVdtfPiEvoWmsfoDkg4Bf4VpaiFdY9rx5cbuqGv5gS96mqT8XTSDwEoHshu3AKuE+osbrNl4m72ht7L39gBsFwd2BImT31ViXYg3M224aC8GeZr0=|Chương 846: Thần Nguyên trì;+CodRBpBqC6LalQQusQWJWd9DYRdfCn2pB6vkbCJhf9AGZDaXVq79VL8aveaTTpi4XxOM0bGfhUjhB6wn7BX0BT6StNQhaGDDN1DLknnuas1yCISGbPhsOz314PZLFoXGICy8dBgyrUcaNjYSHj1vV1MiJi0CvMwIg7Uf/FZ/bg=|Chương 847: Hỏa luyện Hà Đồng;qPyOQ+VRjw9Eg1lTrzuTp9Ls+bz+eHmtzKYQ0Ou5F2I6yGQXoA52TZ7Hf1RUF5HsncsEwoH7apF+PeZvvC0kUCVb7ukWd2dVW2Uf7al72w/yw55p8CbD4uEJXPGI4Zb3amfHafeCwNhnJrsa2AZzXfJjxSFi9Gjk6Y70AZuL7r8=|Chương 848: Trảm hà đồng;xkT7HXx5xHwpNYQ8W91uHmwi+PGPILjyehI5tIZvxCaMch2SQO8ivsourM2UBoKSdt/7TOSjsdfdzbNUIa0nd1ye1u7sbbXAJ4Ax3Udw9PTEc+N/dQZu7nBlsDK6U0RR/jJ/As8G8YtKnNkn9NH/HZClleFqV8DXsNZDpCylfks=|Chương 849: Về nam hoang;vSyBdRqzFsVLFDjyuWUFc1iL1QrTPGj4sKddmCECZLoUvamgGJDcfyvVqlXETLOHjYXKFS8szVw2z7B7SFt5OC9euGz2oRbbu6hfhKaccrG/CqslR/tgE1PUJMrALLA6mbbciLjHbEZ55e1Xf0sXEjYmmgPO1FA0NRWI0FcFBTc=|Chương 850: Chúc Dung mời;D+inQ/jRMpYpmpdCHG8rKHlKBG8XDCWeBqRr74LCe3NCWA9vqn50xlG5r8WQnPaGsVVe/05Ka8kDuXxVkLHT2NSFlGl4kSMKvrRdmw8B8IUGu+9GaXhrFeCqrDLlufPEZ6R6NlfORHqKQBedTLpZSXvFuWAD88ILYsU/cgehVBM=|Chương 851: Gặp lại Chúc Dung;jVDPl34Z+3DpP2EtgroKh+2Z/M6EZVN27lffrWzpiCVVM9bMpEMfwD93j/O84fahlicJK8q4KKcEcRDGDZKulJ1JzQy6gR3fr9R0j3xwTA2Uec58qBtb7Vmpwf6IzJgWIzepenCipz3NyLmgItLfkcPPnWf6r2fC0JWPVN/rhbg=|Chương 852: Hỏa Hải thần cung;BrpVjlazMIeVoICja1Q3krEVVPkNl8y5lse4CE9oAyL0z0kMoFPt4iPDZzRj1pErQVwcEennBGxdDXA4ejM7tY+g8Wkb9Ye39FaEOQ2CwgszAH8vYIf1VGm5e+AI2IL9Osj5feU8zcuEnT2MDiu5f1u9JDhElFoS9Z56xwf7i9I=|Chương 853: Vĩnh trấn tà ma;KzbwlVEch2h0ohFcisuvzNYusV0+LCL3lZeEpzIWTjcd/SnyhVCOvljZs3BHJNdmGhpyeHi2S5QMuf10gAtR9vj6BurLmi56FRR/WZAPWqW7snrzpr4+BBIFIDQukvU9R/znd7cKHWoJ31GT590/Joiah2a/aUpZ1V++3/uXuX4=|Chương 854: Đệ nhất Xi Vưu;fHc+rveobVRtWLJNvTywfWdlqNHxmTrZrV1xQNZxOYqahebanWpSRyapWMBkzTIACh1gQyFMhxMvGatJjUXDWfY8fXhAXDG0kz0mphum2oEzOxQgytgKhJczL0/ok6INoBaFS7UaE4LhhU0BvSm27/6VzVkulWOrjXeHjG/vL7Q=|Chương 855: Vĩnh hằng tồn tại;aW6PwfNjl0Py4jHpwkK3gNJA7A2caSNFIvEne8UYXo8t0NXGjHjYwp+OAMLlwdPA7rmsWJUO1zcn7+TIsBThsTGSTz12PmoC4VQj+J1wQMNxVEDVKNkOFQODwaDk6mZ/TAqksq7H1nr7hasdXCFIjsvWs27pGSMXqO7LM6sTY4E=|Chương 856: Nam Hoang cố nhân;F50MxW7tYuhVeGXbhg3SXle8bVQncXl86YHuE2QxJ4SHO1duwdYm0pB/ArUTPxjFvK/f1co2kfN3LX1yhDyxtsY6kO/Y8Hbpigjr28uGhRDa0RpsLQNM94UWFaYa612Wa6azVwsFCLX2He6cQhFklpIz1vZYQglrApwiPDaXZ7g=|Chương 857: Kim thân bảo thể;jKI3FzF/TULCzc0tU6bQlWa3dBLS6JerzbmIoxHOJ0oeXBkiz0e9lABFVx3AUcrwo6w/YCf3g0OesoyFXgx3Uotd7LPA10bB+QvdZ1Bdt7MHqVx5no5+cuoN3gNusSKYnpRvXKIo6vYugMn531nlIckRksOEDHgXSiw0w0WXxuI=|Chương 858: Binh khí hình người;bG0UegXZ1U8Y+2vnFNgXvAYqEaC2lr2l8dEQ8sntGzRng+5IFyjkFnNHPqviz2WJhc0qE/GkcwTmEah+bBoBOwSdTz2qBeiTqm7XPnX3p1GE6NjGS5Doi5A+C7PzcjAiv9AZkFpMVtwOU1Dghy5P6D+a9YnEZwb1FXjWFrU/B68=|Chương 859: Vô cùng kỳ ảo;plQBIQrLN6X8rjbyQCchlD54EG/2trQ+zl5FYmSDqlyTm6kK3NuUFPaov1x0xqGQyW+Fi/MpBkBrZ9vgDFmHZAeikidgb9BqNJxxdayMyEuQzQVz+/3UCiU0Po0SOYRTzimLioygGt6w9qfYAU+5BEuB3LBdZ73paaLELvWisCs=|Chương 860: Phi thiên;DO1rxz/JIDv+oqaHEQ9Snl0xJjOEHQlKlg82jDqmj4G85pxJ4Ie34P6b7+jp/R5Fh/YBEw3uTt/wgPJ0VLtU4dvK4I3SW6JPuyklsgfWY28LWqwbfjUIg72T84JTINkjE0Y14rckedD4OUG3DHQ+ac3igIz1EH7P28HZVzk17N8=|Chương 861: Thiên ma?;xS+oYj0hWfBHgx87I5Bm8y3qNG9px26P2fAfUuNiD12rOw7NnxYmPoMLQzhme5N5aIc3NeGq5W24TtiMrcMI1eudK516M+jFuDeeKrmeU/G7aS0yqSpHkCpj/wKcnklruT701RGoQuqw1H4hnr6lojx2FoU+pkvHAMlUPf5PXw0=|Chương 862: Thiên ma bổn tướng;sPPI27qcaq2SToKwgL0q/Zp9rpAU54LnWnuRMI8dLbWNfPYV2AUuNeQPPE0pCzLFQ0K0wiI0bWMhN9w8hFz1EKU1poO2uB2IXEUqw9+lYubmlsZEAGRholpWsYDlLDMfMG4xgGU9lsfvf8eRBZ0JVqcJmKQgMlkMU9icLnptPsg=|Chương 863: Ma diễm tăng vọt;Y2XLEx3kLNdFCT4LR9KQ4ICFW0hCTBCihEL4YAnL5zkC5qD3nqAdcd6TTJ7wI0E/BTF2ZO+Jja3wtUIFfh12um4PP+vN7e2LRVT8kN1pW+Gwqw8SUK8Guc9SKceEZWdCivnA00z5A9WBQaRKffXajzDDj7MXwpMd7eEayGeKhrE=|Chương 864: Không chê vào đâu được;aA9h+XoNwOwcmYGUjvZlAN36lRcafA6rD2D7hl7wlGU4ZSoiebvJRbHepCu1BD1Zxgu8cYLSrjg2P97Tzq28qc7MF1R8xXXtHdGUEIBFPpD8v+vs3o3emHbv3F8Ow3LUmzs4YKUXRuXK3EAIw35lF9vbUyXMWz57nniaKxbSktM=|Chương 865: Kiếm trận tru ma;QDsQVGh80u7sDBDBmwrYhsULCSHEH/fx5k/ZKJkGj0Hx1O/hU6jDJJ+COFNcP4fZ9AraWpps45vWhCCgOsrD4FI/TJDM6W0MOxeshjtD6eebexn6jA+pKROdEw6VyZQ2cx8tacUzAkcMDJat5zmV6lzyFSoTzd8Zw1MSWo/aebE=|Chương 866: Lại phạm thần cung;7cZj5c17ifeVXvWsTQTVnBRPc+3GQWlVqXLbdALh5qj1yJLiIiDOPXYZdfusKOdc2P9b8H55V91njS4m/Np5Qp5919k7Ddq32TtCaGp6igwaC9OE5F1phI/73j1cddYoxc+tUFcL7JPrPB9U7yvXEqCtBweFbNoSHYZDqDMryDg=|Chương 867: Phụ thể đoạt hồn;lbPRd50+zx2rQuoZqVnjCXAVaBv1mOAG8I/aU+T3dt9Ve922d7zQENtsnoc8IZvFOYsf2cUi5KegR7wxQ/up2Jiemod9WcLEK2SQFpMBHQ44YmXyljRQmJh3NVW0FBDNlzUxhvoYk5yfmWD3Hi9DKX5XntPwoi5xF/Rfu4v8SA0=|Chương 868: Đỉnh luyện nguyên linh;c3FiNPQYjvlfeyVH/0/KgCtMPLd7PStvk1GLslCPpqpZ2FtJOIei+qeroIEFLcTEmyXWXZnU5cjtWVpTYUio1sx9OEtve+LcOJ4mmPRw+HzToRaQF5IxOoowoxVwbYCBppR2xND2KRHsurG2xI04Sen1jq8Mpek5dELOdounsBI=|Chương 869: Siêu phàm thoát tục;+naZN1O8EEfM9TfalQOjGV2hYRrj1sEZU7BMrY3zHROYMMCcYHGZaBs2+DDJyW3dCZ0hQq0DoCD+maVOmvCl1zDQ4EsY8fn8sZIXoL7M40ZjJOfJ0jqt9kvHfxOcItHujhtcqt9uvGlshbo/JaNZKS1KgKOwZwg7es8PlLgnERs=|Chương 870: Kỳ phùng địch thủ;ZlQcDHQFict6tsBt3A+h2lw+C0sLsFZYjcxw1nR0vB6EHAFwgUTc20/ft06SI8g/8DAdRMqL3WY8iaIxM+ezG5Scim0d2lJ9DK3wdtkBbQ3zqYSrpQGUo0ZGY+7GfuJVFieORi54mzd3fjjz/AiZ13N92dNvUsfB0OXkFowJyog=|Chương 871: Hỗ phệ;sXl8O4FlYoRrZQglz/c54TGH/4W9Uoua0hipk1l4JNWGtysRYigL2UoCWFr4gFljEBBJwzj0EPo2UDOoNU1LBohCmc30AtP9nwnPSKzOdWCuK9LCd4TLh8hr6m4MCyjmjZ3nbP8NfnogUmYk6WE90BbqNFOr6RxNXLKWDR1ZfHU=|Chương 872: Biến số;G/nUaLMBsHnxWe9KkB+Cp2FOhHjADYFdAzfUAc1pPHs8V5mVC3DLLeIUVrtyiHmQbxaTUA5Erk264aiNhnQMBohG3eZEYDHAU4iNLD7bDE2sStc/NHDrmXJprQKDgkC3W/y3aDvO677sStjNzhpJhBOMdhb3UaD9f809iLvPwco=|Chương 873: Vạn dặm tầm ma;FMid9nubVySGLGrR3x4I4vFizGt3qy82Q2a6XcxF8RCeJqdd9O838r51PJnHqR/M4vXCDoHhQnZAA3jQt5zbMRUdCB2Z8q2TUKcSo3GGGnHrbl5dqZBhUEI89xv3BG3RodzFRqukRTNrOyPWJwALO9ZtgwwzYHRrINfTQH0Eo50=|Chương 874: Gặp Mộc đạo nhân;YElxLlLohd9d2FH9yhn/H88uyYt0F+cENdelRPGNPn5iFc+DGJ7twbz/q8g5bws+wVNITSI9stS/njJasm8nHb4v1+XkF/zSXIKMru8YkMa+TTCEPE9sVDRyHIya5/3EbHLRs9I7tSKSJzQ6deRn3FdJPSPRfRztiu5JKu+MQs0=|Chương 875: Máu tươi Mộc đạo;+7SJdAnjmks663pI67oL8iGQlbC0KfzGPkR4KazrYZCg72z62KBPpDupQg+uKAucNIQQVlMxcXp0jOoGzTQmi258xCzuk1yC6LFC/6qkIQqYvPdMlIPspIcXY6Uqgwtq2SQ6QTpdS5kgg3Cs23x9KbkCMjkkFocBwxyzDBGUAoA=|Chương 876: Theo âm mà đến;tvrESzxf/io9+ZjRWdo0InrwOvQ/nxRa1aZtFPwVw/RfEamzd9QV+ZDn510B13cEl/98aAG7b+3QF8wWOx19iRe1ZZPms2SHq//hKjhweK84IpU0S/5LKok00u388PFPtRamerC7Y1EK4M79UZB3h8vO/4j//d6HPfOY/6MEnhU=|Chương 877: Bá đạo làm việc;JUWb7fz02i8vN603LdTc9F1Cu8gaWayQQQ9XSG9iwvZgEsVpSiDDGoPeO73CsNF5fTmXbrbLyvnUefj0+V0VlipUySVK8oUkJsDftLMRwXR0lryahkmAE+J3+UeyQp77h8VrWaLPZZ1DIXaUGWGmrSPPcNHiBoaD7g6qMkqHtUg=|Chương 878: Thầy trò liên thủ;9iy69SlZSMy6IWCDnXk5mQuMG0mWz3u/g1VN0D1UEjDujKOWIAGytDGZNM7qIyEnoTNPOkf3kVBg9pfNZkN0vvQWOBor8OwJgGuDrQBMk1JjV0mlqxN4hApO0WYAWzeiATfi7IrXoY/DT1/1BF83nZSlXuSqe65cFypfzTmnJbk=|Chương 879: Song cường đại chiến;99+VUR9lIe5dJ00YvL6zY9PfCv2pAY87PZ2QF/bKAF6fxDzObd+JBqRrHxM94mtzELJmuaXzCtQ27NmXcYUjMXnL6PJprFTwnYG8nipWtEmMku85yL3W/6VCdqtNgeBOQR9FK6lhE/M+l3UnNQIoKRnmzgyau+L33ttYammlUMw=|Chương 880: Chém giết rất nhanh;bKrhdmAb6YaJcFOnK5gNgPaNO+k39D93wIKKnmHeTxVq3mfNX75DJNvluIvHYmnK64x8guwRRwYCuEtKPnifdbpeeG9gBirVZxVqAtmV5CjfqLv1VyPPQouDGYaxFKHeCBmEhrNb7k+wqbocLKY1OTAHq6T1fbLl0nsacC0rOtQ=|Chương 881: Ma tung;JMpB/69yNhdlFoBRAQtbVgKwjOugCuDYVc3OVtVvMOVM20JuI8NG+tshsaJGYcsvzTIYZXr/GnF9YgFw13DtKWYymwzwKhQYcNUGxQ2OamwI33Q9WS228P+xmNvZlh6sjakt1vhO1kYqh9rGstRhFiRdXmUWFiBux9C1OBEbNB4=|Chương 882: Song tòa;whXz7Ww1BLSTGUpub2gKRMb18akjH0Q77iv9A5YBOXn7udlk08L311ssrYNdo+OepvvaoKdVBv8VpMKnoolMja3e2EsH/+s+nkbCnsKErs3tY3Q6BR2pPW4Z/lDRvgn4AddY66lKyPHKA7sZZwwIdDyMECOOtDkWsVGqDVbceRc=|Chương 883: Chiến ma;Is9SW7wz1WPWrl5Yq+4oNSYeav+/6RTwE58LFAo+OpwU5Jw8yokpWBvitb0BZJl/PpR6Qyp28ulrRUbfBA+NMK+iOUgaIjAR5j/VXk1ZacVOfN6NOTvISCE1QKQ47NEvNV4l1k47pT/aPtuJvEYFF+lQa44l6uJqlRHMeEKk9+0=|Chương 884: Ùn ùn kéo đến;WfDAv/KUNdRM3EgtHO1Q70epNq4iYaPM5tx5yJFF3VkEEpIGMAvIdNBI0dTxQUyk5ZpwrIkGAA6y72q5ESN5yOoVZSL9GMnn8UVTOwFuLpse/qv4OHGtbpLk4aK048FULfHvL9vDVCtbMyirayB1Sjped8HzxZaKi5KX6QRL/9E=|Chương 885: Bốn thánh đều xuất hiện;muWLj5VaLnFWEShTIHOo4mN2OE1rZR8Z4GZt/qLhMFnSAOM7ng++THc7QHFhaLgC2gKLVWQeR3gluXTu7Ad60gYhws6pZlDeQziXLgoFwHAyoo8o59k/4Qxff7SXG5ICKD+MzULr9Jp6cg1STJSXmlV3qVuaI4A4iO/gUOGPrNQ=|Chương 886: Hồng Mông kiếm phôi;LPfmL2byIKMu+nl6aUiK2i1meqldRbB0x5o3vqpvcQqABplxkgbryvQiv6294XfQ6bqS3McW0oqKIR5K4ES2epanoZgMgCYg9+v+2+E5enbsJW7tErz/uWNwzEBHANqGxwkHXSQ12mr3PMhUKfRq0WA25loD5V0YMQ8gpsSklz8=|Chương 887: Cửu dương đãng ma;hqobNnpMr/m/adihFLNdfmquWwnoyKifC/Loz/15SjlO7RaJ5FhReHp1L4xu4pJFrAoA6Le57/URxhe5ySq7ZkXpoG5H/IMPrXdxpaU5xJQ6B2e9ke5TCAl39HoMYpGPrWFpJJnERtOkusuetnSOArRMNU+ENxfKe2WDX8/0AOY=|Chương 888: Một miếng vỏ cây;aSjUg9DOmBahrPLkKNAgMz408X1AMrQLUTn3e0d1Xo7t4LGGZnuqThP2AhL4SeuLpKB2CYU536zWdv1EuXjtcD/4P9yEafiZoP82WAjo2p/DgXKbMoSL6edHhco265+9c6Rku3vL2Kr+hRUQZxrGo0qyz90pkod2qLtvvryV49c=|Chương 889: Cửu dương vô cấu;HBAuRsJWhJAvlAC5D55o4DWYl4cbN6IT7KXSYn7/SciIEKjYp1HI6diRNsdloVjsyTvzOTL859MKBBKyE1Gb0GSnZVCAiD73nnOxK+thYJSovKz12l4YwCQ+R/Oy+S7ozdNVHvz2DnYu4j3OPWlxFOh00H6vmSAIXl3s82sJqzI=|Chương 890: Vạn tên phục giết;Es1lw3wlmB9L/LYE/rWY/EMpaL/qST1VQ6Ex7ALWpWYZuFnaQIEWPcmPZpEclc3X1s3Y+B0V62e53FRHoinUnh9aM98/3xv99MSet9H4zK7z6aigjIeewSdoohjjowPzBeYw4qBSI5bsT8lpl/w+sdn11TQUFGTI+lqLfl6gbWc=|Chương 891: Liên thủ làm;hx7/5ZcaqaciMeGu1U3gdI1KQGLGCQGBKoL7qesPKtybJ291KkZ0BuxVi2GvAwawEiWDweEQ6QDGB2oOutsUyJlZFdZIjmmTjtMzfuXXxrbWz668AeeBQ1tFKsc4yVko7YRjnj65qmty2w4tUDev7RjrmJlbCN+7/vij5/l68Pk=|Chương 892: Lực tễ vạn địch;nD7lAwnv6+6VOpAkjkhB2SiUPq26OlbV3dcY/6kslq3qU/UYW5wvm4D8sVGeHg0/JqQMhhteIwuApEw9f+NmdxPlOFwZ9ipl2pk4VcRLBB+h9zUW8/J2kfgMC9LqA9sW6s4QGOf71yfTqu4NnyFPaANvxlpqp/4JQJ5AhUpbP5s=|Chương 893: Đinh đầu tiễn thư;++KRQv5AuJqKo8LZEZ0OWQSpOOt+9t7S7CLnbZluzkO2qzCtKBbrIxwboHGRtqJgZQPSnG/u7HcaV8rWW5NmBaDa179k4JYogaDFO60eD12gIfdWp6EF1M5H0J5i+0YYZp9ESd89EEHeW1A6KeeKCoAM/aaoh/qdH8kTtOIruMg=|Chương 894: Vạn dặm truy hồn;5WjprBC4AZQn4emRfWuTaNbtSejo5KMzDHWnxTWoobCkDtRS3MtXTNENVCu368de6jEiJKlfnpEldq3mgwUI9V1k30tU8LfO0CHcQy0IpEGqQohc/vJ0WmJhG99uPfBP/kv0ONAZSc8EpXXvLPM+mMtfEXWpeArh5ufGn4FIXuI=|Chương 895: Người thiên mệnh;j4OYWOL9Atpfj8KnmjGh/t0L6nUhrF60/fU4EaBt70qbmQHobjgwQ4ZHCFNBBYG49rS/vTk+N5ERvzlBSvX98RbRvk7A2xMTyiwujTCx/ZXw7egHvSe35NSDA86lGK3ZqxK4Z7Dpk/9yF6IhwtZs7Cd0HLvGuYknLgWLOiBGC/s=|Chương 896: Tập thể tăng lên;wHx/WHSYSPlMyD7MV4HK/P3WhEDsYBSQSPNZDs5F0sb8Jz1K+PYirenFnzHOextNMc/PZIbDYkFV5fLjTEwjxJYWE66y4F0JBXLmofitrws9Yk4bLdK3IrmRDsZkMLUQnqf9Km++TYTZkpgSINzK613CN47QQhOvAj2DqMD7cKY=|Chương 897: Lực trảm Nghệ Thần;WTbFaQoQjXRAODruUq8p2kmFdDOuwuitltkGfqrWiVGjMCTHNqAyfQSGjA5qhpR7GotBiX7UKUypqv99St2iamrlqKctpSsH/iM7CCLaISmyHwxUplJK4CTUZ2rKY/M658CYTPxXspHFwbcINaJw6dnNr9y2MDunIotN7mK4Yw4=|Chương 898: Vô Ưu chết;J5RTab9EslTLmbWPe48+LaJ4IhRTloX7uJfaP5YPtPdhG8fj0/3YlOcPbQhHeQSVGqlGJxEkAV4zSwu2WrY3cpTLa0iVR2l9/miTSjio09Q2jPBJTSsGKE/sGWbustT+p4c0auCH560GqRz3Rorr87qf2XG2RdsoULH5MM2zY4o=|Chương 899: Cộng Công chi nộ;HL+Gz528QVKoSO9K9S6lDh+Ert7/8bLnZ1fzmjhToDYAz3V/Y8kfbUwomtQCY2YcV/jDwutfgmp3krBpi+ZjeqaBWo+5bL6SpffDNOBE/ffvrRGAjV/Mo66QCoCfxMfBgWpKhRciUUNYtEDkOo1pB0ThbIiMau3rltfolvfjH2k=|Chương 900: Ăn ý;0C9FgmQk+DfPjiiEUbvO46auPcHOZqkcRPxuYFgmDJlfz4/RudYuC8tMsT2O5PC4Mw6dMxyr+n+nsmpKpl8bJnW4c71dsV+/5iVke87XS/7nyhH4pfkMb0cRo+s2zjMKPvRXjK4lAH9XZJig57Umxc/4rbC2aj+9CVbfvmxuSV0=|Chương 901: Cộng Công hung uy;mLR7o5RkXS1b+7vA0VqGJrCULkqfGFG437q/wA3LQ83Fdl4/AhXSyME1Q28xY4/aW7SdtsdrJLA1gY5TZmpf4aK6sBiRzOGc5YCN3HTFyg0Twe7cSQ+KExT9ih8+Cqrl50TArc+H0/3hZQPOuG52whFtMg13B7GRmTVtcKvnWAc=|Chương 902: Bách long thủ thủy;EAlkPNryowZ6S5vbADovVnSmkYZCscSOlhZjcQBlBy9sFNhmhYzb4L4jGJfRrXgpzJWUBGEfU5gnc3xEZpbO1nP++17QozjfS5plouW7jHr/Vztj0UvXJjzLITQhkXpu4CIZcGQoipIo+YNVDkRGkEIjrkuwYrvTUpq50QNrZZM=|Chương 903: Thiên Mệnh tịch diệt;Y8nR2uTWtxjYxmOquuKx3fWMPQj/M1pFJ7pgxolCSeQc/8DQrqTs6f39ZHCgZdnijQ4iH2PgSm3KWdfwXhsBnnHJrHG0eVZY0TFvfLY/N4//JH3NW1T+Wx9UCcgHfdGHMvHNC1h7huSfXktXFqjTJtkV8mHUuvt4U2tpXT+TL94=|Chương 904: Hiên Viên thánh huyết;EVcrFTixkpSYc7MoThfykuPLOKg5JcgqiNEge4MqL8oa/kFjdiY44OyDqUgvKqhlg7yzWzvCMDjyMDBU8jm4MGgO+v4ObgGl7dVZWHhhgJaP4KZcmb+Tn/FnTJjapd0zr7PXPvzQ4RGvPQ5gY2txobMhyLWg26tcRlSrL9eC6h8=|Chương 905: Liên hoa pháp thể;23O7fFhb4pccYb3D+YXdXv50jJ3nPvWbN9t1xyu+a6SPtloptyyEq9mr8LfShHVscPsFdVIdqLNGmDYNarfUhaDj+TApBIWj6meYoRjf2UTJUHgjmQpZp4iCK/YZZ+5z8BzqeqwGBxPnpWqbKit6OunEksj61ZXvBKxgeQ5OylM=|Chương 906: Công tôn thiên mệnh;axwubaqn0h3sE0xHqhBrpzuXXr0lj29ydRSIf3lG+pu/KI8vo3KSFWt30IL+2OTCSOil7Oa3EALoj3PkoTGRNLMZbA98iQfYUiuTspt1qM98sV5aTFY+tckS3AiUrJ6vFOtbIvG+PiI2WC8BfSjaWqByhot7GDzJYFup4OunYpw=|Chương 907: Đều hỗn loạn;4mV3Kh5HJnSR+qP5MZqVeCE8NFqxLBYNjdJ2V/JNUtD7KINw1SSDpPmp4rJHexuw0hbccZdT6usuELVeRubtkDVtZ6Ppc/Xc2GOiwEV9ZqcgdDZ7fLCuTl4Q7846H5Q55oRA1kB144iGxzxQqd89iEwkaVWAr1dXReL3jsuqPag=|Chương 908: Động đãng chi thủy;LpWkNFUv3IKXs9aJpe7F1ahGylr3gIS2AWg54wxUxGK9m/DFro3X937xbl4U/V652Cy3V+WYhDWaNoNwJ5kE/vacgIArPVgeOzNfQ+CkF2tiMegwcsPmbwth0Z9XgZTAgMAGwtDec8/6act7TnEDvxKAOaifMZWVrbWc97fTs/A=|Chương 909: Lập tức xuất phát;ZPmCab2Gd4abtB9H6dUvpSwj/jxjD6qmVcQ0T4s93oxMDYMmXnPf98LPE9oPLr/xMswzRxDVIWalzMVLSrKRH2SUT/myDC5fMUoA18roPQkLS4uYMtknx9st4Pw5fSYMYN6sUmhKWNLwp5NhUAuVnQ46Cy9xnBxKGfR0MWo5pBI=|Chương 910: Đại trận đều mở;ti94nA6VCCPdAtcL8y6s6OjAfwwAZiCmXaHSq5UL0GJo0lTK9m+hnyqYxJNdsr3JXIQbaYDppQpndLtDkQdQw9s06m9EZXOSIDVL+sXLnh9HJJXA8zfH+gRbRHYhWYE6tAnK98+sU673ZIZRAA1Ldn8PUSUU2Y+PZfwYQxz2drk=|Chương 911: Thần binh trạch chủ;47efhS/IflOuP6NcRLExhDAo8kClZeYxSk3srVvnraO8yI2z3dIEiirceiQI6rGtMncsSTBNUqgfIPeQvt91WvW4RtqrOGV0nBdVcTw+J0e8PjuLCPOpliQZMfnUtLzBOg5Sid9Sz/VGmJDqybAhO3cmEJzvOAi3XiLKf4DQ3RE=|Chương 912: Hữu Hùng chi khư;42meMoLjB08m8pn58subE0MCaflh5dbFo0gE/LNnADRnLy/qi2h8SxaTYdJZob5Eg4rs+ZwAUDBy1/B4mfkCzfYyb+btQfilYRwAdwAGoOVR6sYvA7wIxOzMCbDqchpbCJCIsVPY+ODQcl0GuWoqwwd90Iwr43z50cCuBSMB9qU=|Chương 913: Thiên ma chiếm được;eeDftiNZoF5y8WujYEJlac6yLT0lPyOv6u996jKrQZwUrP/wlYjFkRz9dfq+Bo3UjpOea6D4L/+NXdNgPwl5nhdXOC095LaKR1BpNNGW8V3rgVih4RH+rHt9s5H1yIWSBUSarlUa1GN4ol4AnZAV+X5uhjvZxJKE0i8csEkGmes=|Chương 914: Thần lôi oanh đỉnh;5ev8dejyyYIkOXwD3yDTLjMyGjup7EgpAECMEIh6dJNCQMnLqzIFEm709e8wVxjKkNDMdDPYinzGk9BkLoFMI8gRnn0p+NZaGD5/iDVdseDLv2wwPAFnd6NhxNBgYSpIL7P4DDFzCnO507TwQDD6P2JJHSq7m2BFo5MjT4R3EZs=|Chương 915: Trực diện thiên ma;olAhIbbOPj3nTuTq3WFeSJLKDV/5ubZHKSjPUHFWwFZoDttSQ0NrVKozfVJMZ8qVsYBKg9ZDfzV4tx8oKYmxgZJnmYkYCfn1LD3bX+xpiQsz2SQrBZSBpZB+W43CrPHCkv7aXvuZOWdN7EvFmoQaebpLlP4lT6j75CPvKq/Q60o=|Chương 916: Cùng công;wtO4EJmDxyzEFYn/g9vGRYN/h7vDhxlbLSgSaAIjRJJpeopXsz+4cEqh6wNgdk8CQOjBZdQu2tTzTNfLlf/Ti4reUeAnzPGJDqglxUBcIfksDwPSrvwQRMNPbi7ywiA3VXo+aFsXkXV07ipTtyx6njY/eaf/eiAcBZhzdmT4C0A=|Chương 917: Cộng Công đánh lén;PDortqQAZ+7W+89Oza/qpwHSeMLmkRAYX6S3jWs7GjFQPFYtMd9y3jpTvqUUv/Mj4MCW4ShtvNlgA83M9Tjc2Itr+QEcdfxWS44TVf+z7XkQ9O0uIPvWdANBbPsPXsRBHRWqmWGwDprgcrM36ZuoF7nHKpYVD3CKeC28P2w1iRo=|Chương 918: Thủy hỏa tương tranh;AVA12bLBsBaFmjKygy7Yb9sBO3juO1y0/u3TfFotlgySIlh6F20YST4zkRIUS9RIxAfcglhnaJly3o1hrybMG6iAciI+Gh0CmuDSULHTyM8+EDOMvu4WASzkzZNTPGJBUaOcSwVtOgUJyGhCiWSNC5bZnrDTd8JP13IjRL8EdnA=|Chương 919: Núi lở;XmjiKx8fiAXtyIDuyMntFlvnqSB6RZwzzgbDIGR92x4SzjllR7h9sj2exO2Ax5IPdpF05ykN5E0fTvhOUJ6UMf8+vbaiwYojN7afqEuVuynv10tJIB6PDaH3mmH79/3vnjsB0Azm150aMpWYkM0811u+lJdnMAxgIvNCSleE8Ds=|Chương 920: Đụng núi;375vFaF/yswlt3Uc2fEG92luFQamD6CiKPTOdGj1mSoKfEtqeRzczLnuCLyfQJSFticdNKGvWx4v+VMRlHRLfiPyrHKu+VjAidpvvcIBJ1UKVIAmwb5NDaLlEVwE5em0pZTYfUBcZ0YXVZi6y181x7Nowt2//4efBEyv8SCJ/e8=|Chương 921: Anh hùng;CN1CrnZZiX9dFu2CLHNRpQOFC5OepEkMWbROJBp7aMeJP2bN99QNVGaoR90CoVVkyp6asRIGGxmlSV9sq0/niwMMRRRL/i5lyIW0fEuN45FRM6Ajn+Isg5YxCaJLQCa2ADeNCja3U/pjWkFhhtN8UXc7ypILvaBBaEvclSJDqgU=|Chương 922: Thủ hộ;oc0EQ2UgL5N1ZiG8R3TO0T7RnxjS+GjIGmjYI+/dZOAe/gHer1oZcozkVT4bp2xFnSeRZJGD0pNmBHIxK5XOWGVfCt9wscAgU+qT6NdyJ8PXBWn2TlbPtvzIoq0Ik5cIusVvivCqommDL0ALbWEM6EKXD9ZbbU9ffoKSh6cC8tk=|Chương 923: Liên thủ;lxNaIYL5F+ux2bPlT++1nmpqPthAAZHN0HSB7OPxsXVMVS/8icmaPzGXh3E4T+RbNBuJmHitBl5wyio4XkVocIMAahWPyXmjKwwX0k+cj9i0l/gwHyJ5nLN4UmSCo+6aF3O7cZIt3dGfj55UMmgeknsYz+Pvz99yAiTno4JKpSo=|Chương 924: Lâm nguy hiến kế;IbNDlxoeFsHdvYfSIxMkjoNAyhIKgZODCf4Fy2In0nS3EH62t0feseKosdBWROfEH7ycPS7FH43pT8xiVblB3Fg0RDKg5e24QP8atyPtukI1YCm0aObxCGxfu+uPlYKEICh7UdkZoXnK0JTuRnR3nRo6WQav7NWZ9UGo8SKD2bA=|Chương 925: Phiên Thiên Ấn phôi;KI2vQDJnU76zXWB9sGZCqjivT5rFQaj7j/4ig1IHiFHe9rDX1TTrDKbvgVhFPvj0hYhaXYYj8YVJxfaJHCK2vW9v+msQhGovQPBgceObRaBBF6VNT8i+XAJMZSxsvHqSXNStpfzoAnIqPBGHelaeM1dWhKA/PcKGD2TtR3+Tvr4=|Chương 926: Đại vũ khuynh bồn;XpbQEkjBeV+vJQxX67bSjhPVYXXXi61poY4Z/6fN7cx4ynzZR7pL5ApDo3BOh0SRHQsXy0uPh13N/zdGChTjKArMjulmtSKt9MKIhX8V9z5lyV61u/SdVPOBCL5iTTfLZIdrCbNtl9lw/eISdLLOq1Kf9A/UPgrayBb+dxLZBOY=|Chương 927: Thế mưa ào ạt;1jioZ6ApM+pGbJO0pnn+XP2feV2/ydM4Fawq5VldqH+MttiUGJZJxnGxuxizLHHcqnE0pCK48S7BQRgX7FzJoL0H6SNbxHz1gfeEKXAEJgGsJpY3RzqmMQTCy74weK3oGCu+C13E+3XnMVNZwDxnLzS+APB2/YBHNmsPME+r4S0=|Chương 928: Đăng môn chất vấn;Hicoezs0uQ2Cmx7e++wEbzZGNFAcPtqRJCGB6Eq0lNzmZVg8K4M+siVIvbMoQAZm3U5mzOMqk4szd6MTOzNw4VNDQIBL9DxmXE6lD1hXVMh2mXAJpbjwHhJ2ndI/5sEcsE3nw/NO7fmSTWanLHLVMqqknY1CGmbqkUU5WfHQ4GA=|Chương 929: Bàn Giả dị biến;pRky2yqAoGrf95BuIjPz/SUBF+a8CM1DGR1quUdduJDO6Ix9h8Mkv9x2P5+TlzsEAkGTvWY1FxRc7vAi5xhVp9xaAJxgcUkChoqDbJBzrtgPXSfk/MJCVdNczuWg9FfhDX1rzzXoesGKnfhcJ/rUjcBLWK49+69u3ybBNPUcmhw=|Chương 930: Điềm báo trước hồng thủy;m2meiEZ6ou1BbOgpV4rrwiESluE/ae3nL3jWQxfY6Yi9jE0yXUuATfIREKFyxveBolbqVO9tIPwaVBIAzcRL/GLwixWa2TilMxdvuG2DNL0sGz1ppTCUF7Tryunex1J0ywuMT3/tF7P+zL76Ly9KfFMl0ILFV0UiCysAnr6LnH4=|Chương 931: Thế giới liên thông;x4flF5AX20z9/gyUdyaxJ/vRF/I966wleFIBAAQnCI0yPwXBDaXUljOWjwtlw7bMTiR/no/txqIwadIIo3Pe338X07nbNfchyKn9uwvcZRL8ZNIooN+K/piAHjndiv0ypcxPEDjraVuCwynAAAZq9oMxHp3z/gf8D38KE8KTCfU=|Chương 932: Đại tai;F5IvnDNPMAiPORJcHKqPTH6vJbMC+/SyCyIYNzTRYoxpA7WtMqQGKtwrBgGg3v1AClHkAuGWt/wsA+IFjww4jeOWwvFMhDSl65F6tpvncax4xkREfMOQybSFhxReJ5UYqRuTwqfoSGaVC+uI3gdF5vcHzbd2HSBmAcLg/Hi3lFc=|Chương 933: Thỉnh anh;8vMrDOMTlpz/CbryE6BRQI4ORH6bYRVcQIjtrKCrYEleAGzLeMvlo+IzigfBm4NaWelqSGy1s3gaEOUpiR0zaT3kA8juEbNJhnlNhLMq9RG6AfaMPL8JhVJSbA+0Hs+sI6UGNVmFwOKVKdihJtNUujqb/5/4EWojbqw6HnSWc7g=|Chương 934: Một đường minh quang;oq9AEFB1MfYJxUfdWgxYTwac+H0oGhIjTmqoxQtnDAgcMFLS1uZ0PsnoYl30OHoKGEBg9H5tNo/uq3aeDkk26UNMOoPwPkBNFn5olYpfXT86a+0UgN7w7uiYF+UWDJKiDQH07/nTba6yOyBOakwpfRVCRjLzAfPM0rTC787B4nM=|Chương 935: Cầu viện sư môn;LLN/eLzSqUWiNnUCoXeo7tsMC73IJhxUCcMRVnzlQWiockTvKBmuYrLUHZMv6UnzoZeao9zgn5Lhk65Ja4XSESCDoAkG17fyuK9cVfZwzRD4ajqN4jcXdF8t9xM3MBy78xnNR5foFSvc1hH7nRVuf//B4rzpl19ag6C4rX6UwVA=|Chương 936: Liên thủ hiệp tác;IyT8ZAci9+HPUKY9jX/k1eCeugHEIQfKMeTqHoOgKys8FMDfSNmx9CuMJNODPBiGPJTpkW7HxgKv0eknwCHRWoLY/67Z+CPLB4LyLDUneKxDfH1zhN8Dsb8jp5R7QEN5SHiaepANwAIHkCjo3wHjtmT3wOTyGvWeTCPm76Z38/Q=|Chương 937: Bạo lực phá giải;7PevmUZl0e9r8jtHOtkjwe74ghy6n8TecnMkD8hyJR6Fx0gJmHO5zKToq9aCwuOTc0Qz2YyIZ/qGgLUdKc50w66cMHHOTQmaUtf0n+c65F15Llx41RQs3/L4zsdplZ49w1NR2A6wdyTfPRJ8Ywel7mpYBSmCJZsCf9Dx5uypWg0=|Chương 938: Tàng bảo mục lục;l2EqXTv8H2WHtEhoD9HmszPRSaurX2l5TTwczgdizpxo1M1gdYM4PPJnV/7RvLZPb9ue2nX3Hc+I/bR1cRE2qaNorq1+VaXKhKTGi15pSBpiLrM5BS5WdooW6vv6nFZRd7SiSAOWYpL1kM5N0frB8KHxZeYw/kdYX39ZtK8oCu8=|Chương 939: Ngồi xem;p3zMBhge320T7gBQjUAI9KYnGB37AepUHQ2TeS10sbR/mN6EDYjWWGWAWRCaFOSqAgmjpM6T26UVS93EsCo/M9byoDuw6BHD7Snk7PnYBhHK4R4Fyf6ieq5hjR/m7ENQThXrshHrmYbRl0QnwtDUZcQpbvdwEuVvQoEHcuC1WbQ=|Chương 940: Hoành Công trở lộ;PECK8g+CQAi1TtKAFdx2wEHqKXZ0qSZr97j33RZxopU40Gh0+wpXM+4uHmqxoB5d7YnbdsdiYqMVZPw28yjqPTItWGkDeQOsnX9YjMZuFXOsusWNAadVXUP7+coVwInmzDepOwxLsr82wMbbnAexXL2UTrfd7Cfhx4QaTDMmlyM=|Chương 941: Đao thương bất nhập;7VUg/PJDN3CiKLj0XLCVvT3kIeRKwYglGpq+riOuvsgX/CoDrj5sgdTctUC/JR9pxxe3P1SK2lqVP30ySmk3i0MwFkCDrYTQIfbpBClPuzVJvCjECF323cKgiXKCAWqWEzS0niPnfKzHlHj8qUuYRHbDtgnsH23GocmkJj9sOWY=|Chương 942: Thu hoành công ngư;HJWuaSdgtJEGTYb2i2WKqIrvyIW7ZcDVfAujmSszfqBGkR8RPjfhrnIql6eNnETDQpXpifXM6KJgi54tn2+St84AX+fry1i/Uvk0WM3fulDZ0KpaN1pJthUrJ2CiMFPg61Xj/Iao/p5g0uqGOx3GPZKxr4uZVAaBN3Q68oDdvMI=|Chương 943: Thần nguyên dị động;JtqQ/KVL9uInzRWxyjvHroYimp5UT7B1V+X0uBvRGaC2Uxx/M5Sj6yGfPwfHF0BVMQD/8yEpieg3gmNGF27dgLdee3SrBprh84BCrT/qMReDpbtmu8ukX6yT1Jg9ntWVJ7BDkk79w2Y35ftFaKGGUn1hiQ72UAoQqg3Pfqokwrs=|Chương 944: Hỗn độn chi tâm;uWmi7hmXRsPoOEr9YtCdYNzN+iM3zRrBElFLHsRp09wgyUDh9ijrUgyVSOrqIAIqWrj/sPdKWeQJOJa8wUhuyDS5/M2FgrWc5e73zxlTd4AYTDvdJlCFCVGToEUAKTMCEz+bND7U2MT3vBd3fEq/owiWv7K6znd2kIeWz1KGOso=|Chương 945: Thẳng thủ thiên xu;nV6aNn3LGO8ir+G4pkZl1bNIbVty5KadkXBfn2IXpVzTC+GDKjFUw90WR41rddqP4ddpsoFfwOyqk7ZpVCUgRNKnCGtCfl5rzX+oM5zUwoAf/Q4druIWgs6DqO0W/Wi32Cs3CA7saU5Ici7rWJ0vxjD09rj03CfE1SOqj1ckl8w=|Chương 946: Một mạch tu hành;K5DxyddTgJ/xOBawar7HB0oiET7WwYXOHUw45HjoCa/pPVRnImHffvg5WqAk5RZquW3qG6VwdfyQqECiamwcPWw/RZ9lOfURoRQA20U3kQA7CpAwa6Nxhw/wYIAWi0vY/VJiqUuf1aYlscLs4I5LlB23G7mLXOAuaQ9Hc4r8cYk=|Chương 947: Cộng Công kinh ngạc;jar3lBKmvcc6ZwFYEIKqmGWpPJWLSx3/BVyzfoM7yPvM+JfzaLpJ54AeStO+nNZU8fpqzrWptByRL2B2PIXcPPwQYTRazIhzCyeU/kSKASsTVUxM7aS2rw42nfdGmwXi0WNL0hdtQCkQ6H3UdBkrqxk1i5PrCdkCrObAKy07H1Y=|Chương 948: Bình an thoát ly;X6mipZRVhi+BNNbAZ5bmnDd33YSg3Lf0NraMJZN5lZJdAlB85fNI8dQw8fL/dPH3nna4eG2xIjaWN0WryiiS7yS9RXZNxSSOPFGXhI+bV8geaaD9KeYwhXVY6KVD+csBXrGUmCxXtZKgkLZxmWMQiABHpF9ltbd+M47V2Hbmd20=|Chương 949: Trị thủy chi sơ;Tebv2/JGUfTzjruIXMtTRIoznRlh8Qrd3xBbuAIzNfty839zbzpaUxyyuSIbXG5IrZOoIyDiWHVsgVKM0J0aDC0dEyMWnREnzYN+0DBlEhkekPozBYlOZgADYxtCIxgczVlY9oFxhWxLAG/Az7Rr+2z2DaJq4Iu1stETW4w5bfs=|Chương 950: Vạn long phong thủy;Ri8WN3EmYnuqbGmlzuDqq7HEn85wVe+vneY6K9/peM8g29Yk88xygVGnMlawCfEM3BnINKelQb7eaeCTW3jwUYrQvGockY7C4fiIRpl+PT52wVWVLhXkalRTlr5AZJ+3edMJQVWtKyQZ9ciwplMaSjctYj1eMvYGrQEiWR87rdU=|Chương 951: Đại quân thủy quái;DnZU9ttxcQRpdGED9wht6zm7TQx/xhYBxAfhxI8mvMMeHLiOtVYc//jdAbQDwtv6jpCzjbDsSAOEFh6I6LkxkhbEjvrWG4M72OinA4vB0PjYCif+CrscZuc5CmQV9zuriBClTPMcau+l9OgAwrIYdQIAm3gd78GWwbLCYYw0kZE=|Chương 952: Cự Sa yêu vương;zENvsUftTtmaBu+5ptzNqZIVBL+QuERFaNZJN8AvockjLgNKK+ZSvOwDwZU/A60rs755SKMjMMVWD2hWke49ta9ZKcxDhMRU6IIKevDOB6vC47e8SLvcO0hoboLQ90vn7582BS1Y+CeJYWBU4sj8lZbX4XBaFDSevpoGkM9uCHY=|Chương 953: Sa gia huynh đệ;aSh2OB7TlmJHDMjqBdrcIH3MkEjygeiwu12ktHnEs2RecTHJB3JgrOb7Gq24cKRPHOnbOG2+O6nz9FEB4d1CLrkUiv7QV8i1HkYCrK0CSjQVBFwhiFHGaUuuPN5MO8L6bjaFOm0dbHsdpQz7x8Ic+i9JTYe3hg0R51nv7G2ZZtE=|Chương 954: Thủy tộc họa;sP7I/T3GIgImA3qtuWm/g0IQ3HoAC3tuiKd8itclP30St5mNhiyIWHalgUOxp6W+l8znh9WDuCxkVjaS0V2bkASrPm6/PI5IqtID4RQe7FH6KrScjWJDaC5DgVCpR+Zy8xjFGoztsAtwn1+BVJqaWVlty5KFGEUKvyabqGUBW+o=|Chương 955: Nước sôi;rMAk97X4Y2671UsMS9KM6AYf+YiPQqOr+eaX6jCa5ArepPI/RiqSfnWsH+ra2TazRE8Y2H5SbJpG11arDCTyDGwTN50WZEgPZzOG+zNGV7uuDintWmwtQqNvq8/NQSETn5gcpFPZ+GOYNQ7EX/hhQLeiTHTbWupZ9U98YuV1cI8=|Chương 956: Tứ thủy hà bá;5GMdkQeHve9cKzUddwZO2f3iNqGxzYEYvkz7rk9CpZ52ppu8DwmNwKzH/MoWO/2NjvCkW6Ra9h8ZY0SXApvthgzd/ENVB5JS0ay1y0nKzqk5SDmXHFWZ0BnM/LxLGP+1uV+BO7c+aMADnVRDtMLTFHf7vQPjbvMw8GOaKRzYinw=|Chương 957: Kịch chiến Hà Bá;xSp85mhgMGg9sytTsZcRCgRoohekXPPKCWWSZtO/sEowyZeK6PpA3NcDGTM5e/sX5giJN7E3CtID/VoyMR+c8EQkvFTPlISZc2GVcxxCa7SHsK+IbWxwSbY8XxLZKZbt5K01nZJ7RXmIrlWxCEASd937QJTSk5DCjnPqrar2hic=|Chương 958: Kiếm trảm Hà Bá;J3jnb+4GekkYlSv+KFbMewSYRtR53QsSM43YAoyxYhnZmzsUwz18tjG9DscJShnGlhpbaDAucSwLvSh9EAdNYQ+VXOsyIAxNIASiAXPxKJPNavOWSCMCabgvPjhcWNcZz5nMwAy40JO+k9hZxwTki/qnStW6cyvoOdK2Fmvd/ZM=|Chương 959: Bắt sống;gSxP4ybmWMi2C3owSNipA94KX7AM10TM73a6Gdf8GnwB2caLEct/m94a9d8fCtlK39eBfMSQxRjTYGRf8UpWQPPKgjVVHVOr3fRJxQTFFU6G/2OFZEriHar1QszS5FxMbt08axpN9VKhWSjMGWG9UnqEL/YYBuyPRxzyz+Uor3M=|Chương 960: Xâu nướng bạch tuộc;rWKHvfdhqmF/D+93NyPCHeaokcU70ftV4ZJGQBPBJ+R+w/ZyFX8oY488ACOxcE5nKQw1MhTVxsaIcTVdJdVvTbg+IzjsaVSWVOEEFnNEJKVJYhvtrhvdojFe8kz6fUd7WGkNisvdi9AMCNgRN4e+HjXgFNN42vsx+uSHy/u5MWU=|Chương 961: Thảm trạng sau kiếp;j/bVKog17rQhQCrWHKBWzJ/4Sex8cCIAFLdZqOgcN/ulBcz3+zlT2Hb28FGVvI8XsQy3c8BbpQs9pjsUVnUzGdTUK6Oo8i0oaVsJH1AHG4I6VVjqcq4+7mKcc3xotE+0O4Rtyska6iDtqEBrKQcIpB7gHbbltQuuL/VEHAqkVzI=|Chương 962: Càn quét đàn áp;sS/mNcxlfFJ0SVWBy6PHDEw6WFSJJqYg5nubTTL1nsnqI5yqMGkH0pymwdNfqYETxxS406VGDxzNok8Ngse6wKcV0yLvOwviFI071Bo244uk7BnrwxABXXT/V3kj9pPt41T68BmIgxM87pth7wIjyUOrbNMnpR4PDKSHA1Q93ZA=|Chương 963: Dã tâm của Long Vương;s21lrqLUd9daSzadx0dQ8iJmdIoRPwSKK47BnUhDJjqVu1aAqfXHXFWyNrB0LLENSvTsKl0AcuCSQDyFLNlhniX4p3aQzcRuKjLF5Nug3/rYSc3CfEcc8n8YHzbYWX7ELLXc4AQpKR498x0/uAKQPrdUCJ1BZY+Qz2ZVn560FEI=|Chương 964: Lại thấy đánh lén;4JwYrpbSHsVzQ6mt05VeE2RStDP4/XivHeSaZMoFalwbXUncUhCebK3bZO7GmMy+m/1TiwvR4cEQz1vv4wFkkRG+vdm8HWR9eTzNQCzJ8qHDQJn4fVwB5qcHOoizjZVBch9PCmxep7vH2yR5Xc4KZEcxe5SZfNi9t3A/UQlyrR4=|Chương 965: Bảo thụ bảo âm;2rubnvPNeDB64QVX/SeTo+HHXMcIypDeuLGbXpaqdrSDku/lMLzlgQuHcEPqW1R5b0jJvjycSQ6NFYTjdjofXDTw8vnoFi8lwuqeLpxniCWU866/q9L3GACchuYVnvrKeaudEd+P2UuLUGsw4YzxjAQyk9ivEIcZI8aYao6dtGM=|Chương 966: Thụ đoạn âm tuyệt;pR4KTj0RLMUzNMhyGJ3bTQ0q1ElLDpuTv6Hhr0pDFP1Cr2oDZg/5DTZxvUMBX1nH4yBll7KbNE4GLVHaG070aUGfZ7TCeQngMYUONwxShOPU5h3WqU8QbMF6x+fFT7IYvWleEQlqnX7X1xOvfA4d4Wb+YsxaOQiUKgrO5LOY1No=|Chương 967: Bí pháp hoặc chúng;9GU63+xm19+nCrTouuQTOCfqrAM1E1qiBuuTNRIzG98kXcbHIdfXx8uLTEqZOoHwXZiBFcvPkfJCVBH8jIEJ0EITTfDBQ8XvpgNB+Exrkos1OgIBhooRRnrkzTcE7D1Yb9UjWHh5DB62sujBBn1M8xZSFlcYZdWvGdACS0QM840=|Chương 968: Cơm no áo ấm;Jnko2hMKqz3xHWSsGraqqT2iYmCF0jEjVN6WoqzoZ16ZyTGx1cxz5GKBCX1ELnAmOIj9Z8+RwzfJlh7VyKFwnF5oGh6PHlnfa8N7UzUg/oULyeWrjfxOK8IfIXb9QWQ6qY3ilIt+zRyDCzj5XOZ/tkpKPeqEE/OvXGQHpJ9K9OY=|Chương 969: Điềm xấu dấu hiệu;/2xYlRFHMLigsiqTFJue6QlLB8QK8xKG3pbfH58vDgGWoNFV569i6K4x0mP3W1AQR9E5nssIX6NcJvlJcsKejJe/DtM6lhEb2L+MVZQOrB2gKWagq602lHrt7M8GD8nQfg9RMzGSFbPcpgv1QqVDEDo//S2P4MHs1MVjJ5cnDW4=|Chương 970: Ngoài dự đoán của mọi người;ovQb+siBfRfPU+gEQE7aAgPJrfTfH5P47K8doJAQK+dy7W4fICQHMc0yZsPGSmdr/i7MM/diP49SM8hhzXY5yqsMVwG2uNIp2bAGTOSHRmCymWPyxziE1t7Hex2Xn1qzOiwuU3Yh3aG+LSTU4pFxudg1WGlTp+mf+g3DpZ7wKLI=|Chương 971: Độc thân thẳng nhập;GfPr+ZxGuvdoO4tjpNn7ztsDbaI8/69hibpTHORpDXCrIXHXg2CyAYNtXHhEKUVWXrstORLMz4L8iWtCIxp/QUY7M/Cm2z8B9LIpvK2+C0oJQH7rDbaD+GIngY2b/xEEsrOwI/W4MsVv3vli0/YED9JqHpBa7C7vbiG6+JsPSdg=|Chương 972: Lục nhâm tụ âm;J3/ZCJ6ynCTVtAFDm5iLa70iZ48v1hQqtq24H4btfklPNcpr6yNiF3k7BeYA75WMVNk/B+8jwIb2WA1QDyDggDclMyT1zgp0/FyBk7XpLDVhaXJ3dkCXj2q8V6uyG6WH+zPlYOFywSYDACjVVpwUn12C3gVBDxo+ZJYa19VCRWE=|Chương 973: Đăng đường nhập thất;CRpfTlB5PNK5WUHHaMpHUlRjfnnoimlLukWP5kBN/eFk6nKyoiS9vQCMYVswl+zbVbipuoV+LHg/2JFnuKKsU6TAwlP0xuJSNU46mywgsOmX9UKmeWJYC/2ECRMPXbPh/3uzoqx3vCOiRRUa1BdO2WrsNGjJyzpFqWrIDq0drx0=|Chương 974: Giang thần phụ tử;4bUYtUG174LGm9Fc73LNobQf4p1AHMgPhZkIh7CYgwlfwjGn3SWw5A3zcGsL5VcUm2FpMPAyNMWzHOGg3SHDlmbFTaxMOPQdBsNKXGtdyQXs0wbzK+svkSSk77CIAR+eodM5fdJtb0+F70LeiYK2IfjyiBLcMoViSRWqLYOMAgU=|Chương 975: Huyền Âm tụ sát;C61wLe1YqeoyvXIQMnNJSCtC2Bz+w37M4RPTF3cXMnEx12KcdDglGakFpMhtsKwYOCDCeholgy/iP9IKh++yxFs2ujcPG5GgRe5nPP62I44l0WOERwXw+OS6I2uMc8mJRDjElxAE8pNaokGBgGQqst9Aw3/KCN+KYnQzl0sd8Pc=|Chương 976: Vô lượng âm sát;xQgctyYsc3zeQQ5yBt4OyAAvyAgwVRzgTh6cXD7cwpnF+3RHszYBvoXm7jgcE2dhcyGRWErDy2jWA0tMDzfoJ25Uwau8jV4rCRW86nTB82pnms/ZfeHTmLjJI79kkf1MIV2euyGS2I4vj9mP6gkqMEMhtHzi5PmkyGSS2eDF77M=|Chương 977: Gieo gió gặt bão;3JlYEk9t6TUalAVF0fm23QTUtnvMzeDjpse/whdS7locwcDnXqCiZ9Q7+q9GMfkxnW3Yoc2rm8PvvkgsQbieTsKi/osgUZ1mY3xMiQb2pUEj5jQYJeitjUmvFNGiYaLA9MOTVmQNmd/BC05J5VITfSdckhbC7sBPrQkNBTk10kA=|Chương 978: Thái âm hồn đỉnh;ZzwY6/R0DuJsjGA/wU66ptZwugFhvfGqC2ydXesuKDocgGP6StrICGb2RUD9UX17hBHmof6nPK/hbV//9swPIkdY0fxDQqIawMime+2gtxprBeNPIWga6Ukqk3eqNLj9sZ6NKbuqR9UTTXw/JYXkCAi2WFOhtfcqfLz/akf7Pmc=|Chương 979: Da Ma Thiên tới;S5zwkMmWdFQuYmyTjD3vvmPlOyK+bla8TmlOVT7vnU43sTO2AtC9zi3XjKeYLTU33aL0rxlrINjLvE6eYJseKE9ay8rJ9Vuu+o12n8ccOOCAY5WeUf/Iw0Kx0Xc2TFf5Q0vitjGkQ/1n6kV3nSUqhIo5uCXVVzO9WdpV2nUwy9Y=|Chương 980: Mục đích chân thật;UpibaLVP3HS8jJLwcFx2lz236kms5nl6wbSAMoCnuHzavXr7ciyownaKLFe0sCbOmtXgdKeMYEUtf8vcaaIf7uvsQKnIM03IIZRMfd6sDfP5B7RYO8Gk17bImO4Z6h26zMCHTAHWip0h9EcRKMiuvShQr7VcBF/A0lYZOyGgn6Y=|Chương 981: Đoạt đỉnh đoạt bình;1HF7HTjsnn/+xRbl6OnVBFmElp6I1fljLXrX4NGpEgzGGPw4S1DnPtPg15qHCyIi15I93ToyKonVaG6fH57jfAFeISYcf1siCaar7d23OIoc/eTYt3BrtFnk+dsb16zUatCQ8dk4cJUpfMBFehJzJeReZ7XFbmH3HLRKqb5KeBs=|Chương 982: Hít hồn ngưng sát;/JeX152HFIsJRYzYOk8zgoXQXobfrV8OroTz0ySnhzWM6Kbx1C8Jpd+KvNEe8XINd0MT4WLf2wQLE+8zgzByt6zF0NYHzzF1txKmgkWsJOZSYs8oUc/aBSxQXuid7cYv4rM0Bs8+Ajf4H+xeEOErweGjWzVz+/xhSphOmgjU4H8=|Chương 983: Thứ tự văn mệnh;npXdM4v4zbBzKjj7+cfh8vhSwLUf583THMQTKo3d27K4ZDak5UiuFvRQ06crZegJHhMJT2VQFiebsZ59xkR2yD2vv9UiXElS0DIN6v6zoCp+w+grQJc0JEVEslwhNme27dAzFWL+M3xroOiDe+4lUq4KnwMSjioa4aPP4l70b+E=|Chương 984: Tức Nhưỡng thánh thể;rDNrEgq9fajJal+GAgvmhXx1Uj/X4jJsV61dapv06yWPmPwQ7Az3RpysO5RbfNInZzwf4xl6B5LXZJl6Z39RH4yMnFrOWPbKg53wgXjmqiCU77UC14oosnV/nBChY57BgBQ60gKkH1LM8UlKR6+95wVq7L57mIQGesvqDpD4q+E=|Chương 985: Cạnh tranh cắn nuốt;CTNCpShLkaAtoYy5JkQI9yBpd+epue/Ss2ffe2hzb1LLlOJD3Gul6mN1FzlJXwJs0VcLsKae+fJFhtF3PHXPP6g126I+5WRgo6FOAyERl97GFTt5FZ7HGj0agf7TcCcSleBjghjeF6CZdsNW04/6gYZGi/VDzAPybCQHfSIvf84=|Chương 986: Huyền Âm ngưng sát;ISb27sblUqRtmrJRxpjruuOSDlhE3qbKo2w5u/7TNn4fbnLEu5whWyN1fqyLftNiYHRfUsQoZVbbz1Pfz+tZtz17jkcHo1eQwXxcQvZm4DR6v9zL07hYBmEXirvSZUniachZhTQMGZe4MyYKQbOTwwpD2AsNg+ZwLH8ErOKn9pU=|Chương 987: Thái Âm vô hình;sGuvaTF/O92gUkCrUByfLDB8NwuTwyAnTNqs+V1elZVMx2gKqA31sqGLsF97PsPkvdp8HlVRphsTySXHY56O/Ib5P/gmNvMMq6oHsBHKar79rBjxbxODaRruFzEuMiYdqWh3FD8WDAhSPTiatlbWw4gM0bLMtWDV9WJM2nHPxfQ=|Chương 988: Hủy diệt võ trang;5pxEjZX+js7h4xelxEGzQWB/MKMf7svU/eWjveNwt40EWy0cYY5IIcY6kYvJ+/DfyZSZPgB6nK3ZykqnbuR1ryo2Ir5mW+tfKiTjrSxIyXSOIL36dZnBqjZjiHq+zHJGlxtXtosVIheOq7080kzVDGnruH1YCmqgJAZOvWrnMjU=|Chương 989: Thiên hạ chấn động;dRD1SiUww2jlntIHVAU1k5SZh5J3pdn7vjf0q4YewWs5fxY6ggHM/3o4dPYep+aiPZq4pcL8yRM0gyJqAAxtKh9tmdpMnbUb8GYcqP7BdFJTCFlhtlvLdW0xpbIBPgv5131CllOKh8Z4ijcCZttJ8BTFvX17Rfb1aytWCrbRxXU=|Chương 990: Đại Xích ra tay;Hhc5V8DIBAhVIMCjp8CgXtIg1d2vcptF6ZBxpjdS4dzVAMjn7wGtkCm/HgWc2qM5X9xqcGszq1qu95jAz7docfmJcjyRr2b8PvPkEevNU6K/11N/nVZHgqGgesMBL5SC9s8p3R39iQMfGaGxxJqagjnTkja7B9T63givk8rQ+eU=|Chương 991: Mười hai đại đế;gczHGO9KiliA9YZp0kcilZVWVz8+L4t/Hrhi5jp0MEM58PkqgvRRB9Y0zHYdxreeXHQDO6vP0ooMqQIPFMfiMu1DH0yZAVjYdn1sBC4mnD5jLbDGklpNW3oQmXAIQTsX5qUgRNGNs/ZOQztjAqk0QwG26NCMteDu8btxkVjOenQ=|Chương 992: Ngạo mạn;VPf+d4i/tdNit0B1h2+2aizWtFYSm6AvnUvaZ8burQeqjRknChfhL9u0kHgyxeAXuqFQUMj37evxVkgWWLanDcJH0BJboiijt2Ur6bxmcrH2exzLVCarM3xvN+rHZlPa+L/6pz811nWadiar3z9K9BShcpKbkDsFqwKjfJXu1qQ=|Chương 993: Không nhìn;1irgn3KyAIKoADAWP00IcbNS95jFYzAzviCViI53SHgQK8JY7Q6+RD5vM1xv2F/nQ4wz8GEMb51vtbu/ZuNbSg0lhHmIMmIZOTv4wLihTEt86OQxuQ8oxkk+hk0ERhJcrH4vE1g4HAId7823vr5uD4JQEzZMu1cRET6SihWotlc=|Chương 994: Thủy tộc nghịch tập;5S5n2320agsIkdWluTsgkgdN2RtOJwItwzcgrBvQDe7uwItHcL+VdTKOPMT855fkSDLwEcntTBkJVdaArfnLIFO7+8Q6QhmLso7iMQrT4jjLq9PaHALRscqcoYQ8pKu7sUjEKlbjy6Zdi7cjapLvpg2t9vSbmUnySwHLG/q0ims=|Chương 995: Đám cưới;G07PU4ADQXB+wu0tGJvUJv/7ZHW11JbnDe3rn0NFHGMZw9pAjyjWIDw26yFF4Vhfj9w0VPudfDani7KSaCWM5P+WwaxamOiu3ZU+hQY4oERW5yY1VtJ2Et/siA9Mr7TjUEXMCIBP260NbxhODRd3m09x8o5oy/NhO05WqvUMMHg=|Chương 996: Cướp cô dâu;poZsnKOsAV208EaDyCeYlMABqfoiat2ST1jYWiIpMoPBEOZGmTTAXAJLAD+SMEK6OBgwEvzgdbMwQt3yRGQKXPYI32BkbrPDsjQ52BCd2qPuKFUHYtrdIusl6T62L4ARlzIh4A8ThYWU1xU1tYWGKJJJ4/qKC2VgmjKvD7GNGsY=|Chương 997: Cuồng lệ;VQVYw4r3QrxXRaoOIYyyPYKJZeKGUcPYv+hBq3jlg9oB57Lp8xWgZuWCCh7xikPMalPVyBcQCIb+uM5k3U82GtTDE41tlmVgVcWDh0RUy/9AdaT4oZi/+eZJiZRceyW1q/la+m3ZmIENwEt5PDHVTSwSh5kfZtdSCy/6dmhumsg=|Chương 998: Thái Cực chi đạo;iqjua4bgbmVOtl+f5eBldgM6b9svqIM0kdi9R5cObE4+abckl+OrlUf+kN1WbTTRuTd3wU4IDL4AXEl/blc4GWRpMPM0fZFEeeR4GCBa9rk4psBSp4ZmEi5oo0pzh8M49Q07DuJ5Tb1mBFwagDhdu6rc4/iC9sbU3cwSPPcagJM=|Chương 999: Thái cực tạo hóa;2t5DPSRXTAU7JgHu6XlUBNsdWsq2ngHvI4F0R3UeLy74uQJ876mmydCgx0wGsJJl6BD6MDYkDHxROOG+e3Vhh2vPmkiECqEiVDaIxZM3SF+g4ylGpzk68xEgi4tJ/N2pz9S6nE2IZ/Vc2a0q2qiG+Gfd8voR4rbfo/SS49/Bwe0=|Chương 1000: Đại bán tiệt nhi;WJMPjd8VOSF/BNxYHkzyS3uck4FZ0ymLGlaOM37Xg4X2tro1HVXnLcN51j1CceHprc7a4AVPuGxsGex3n/bFXT9SjN7GsXBKb8gV4ELVgbDd/U7MRgJIfxgOclY9BrrV5UD3C999l0wHd4nI9RQKkWeFJeTIbJVwH6EdCjNUzuY=|Chương 1001: Đấu tên;vr3rYtaMjvb6ehqwR8klBJhNxA7byU5PSbjfyWfhwDb5mcIG9JlYQ2z0gwD2Fa6nJA6j4eVvJQDj24vvbYUWha99QTInXlnWcEzSzt/GTGuomQCc0nwAbT6wNxGpCfsW58GZMt0zzVK9zl9SwwNLWO0G3SJCYDUBmNyFZgSTpvM=|Chương 1002: Bàn Cổ Chung minh;4bYDvmpODEb6MSGfOI1R/dfKJxF+bkd/3zHAuQODVHjlReWVEUgVaxJ/ziuNDc9ohtpgQkRLnHQ2yFyd0dg37/yRRaS33McdbXRMZHEwOwfmd3mAf2+1BxVz9NYAQY/A4q9UyBuC6571mXBpGmpPB3ujU8NMjLa86MKxpdEwc3E=|Chương 1003: Ám tiễn tập nhân;RWOSKueh/FPqGWB9yP8dWGR3cVGoNsaa4EXQIVOwQXfk2DK0Xb+t98LoX8QCyj4at1zXwjQrLQ+F7e1s1usFP8V6tcOkZiYY2o2ygXMV/zOT9/HBG6EZVjTXyjKuRwqOdTxtvgI1DsOMvbeAdgbD8zC+eD8GK8JkH5YPjmx2kKM=|Chương 1004: Kiếm trảm Nghệ Thiên;YMMvTi4FvFQpnXVXspiCBcApMUOpsQIjRZAtp0h3G7o8WY/tkJpIQ1BTG/FbPaenLaniMtWb3kJyLis1AyY17c3vuCQs8/bgku3Sr4cW043j/yVLKrnKCP2asVqvEWVC+pNnSEm7krnp7rEqxpepnD2MMUVq/fmDb7FOOvBvdek=|Chương 1005: Nhất kiên đam chi;jpkOcxWUOHvKqyYm9RXOvcl19a84s8lHt9kgmnCG1kWst3B6Gdzpgwvs8n0IEpTeKsS3twxJ+GX9i8e09BLjdrRQSr7RqeLQUoK9xpjn9yYjmDO5m3Cr87i7/Pgx4i7IAM5lbhTEjSp5/x9ed48nN1qEHzn/Ip7ewH9Ybhbj3BM=|Chương 1006: Làm bạn;QUsmmtuSFwXSRwnFvPhQjzRTPQjUal7h85bbvnhnfV69n09b3wdedkY3fCduiNWTSn97Pw8DdoLxNyzAAGr2yrVeXkCZUWMvUNlKoSvCdea8QZbt9zInzhighJ54CasgN0/aNxB4ajQ1/sq2qRKx8jzr2WTLQ61yYHf4pyrLDlk=|Chương 1007: Huyễn thận;GvF6d9Z9UZ9jj5Yk7xx8Y33L7NlzM+IhS9sNg4XsSpQHfv15I4y56x+d7rAbwtbkiT9hOwoNxo9FEyxeHCdPnZuUMhb2GVTYfQhTsuKRoFWRXoLhgfes2P+/lsP7yGQAsUXUxYBq1V0zQZzkg05IRCQ/LIrJYRLbySDzK6T6tsA=|Chương 1008: Huyễn Thận đồng tử;oHshBlUTf7vayBIh3Pg5UOSn6NBzxjbW4qmTPcmgb9I0/ApJ7YxJfdV5Hftc3USn6er0l0JsKsFdzpDQvj+1UiWH3Se1fF5NAZ3SCUFCzvyRGqbuibKPvTwLSBoXWQdOk7J20kMj77Eg2rkXw8yxTrgvsnNYdHycmp0CNHIeEYM=|Chương 1009: Hỗn độn cự yêu;V/GXuV37PoD4EKiXirltzpkdNTQrSC1HIS1fZfZDjMOCDOaXq/kPSjcl4EfUnw8Tow54A05mN3xDsSKgjDS8Fz/ikoF/gPw2IjSuD++oeGDATotYQ0LpXqr6ZmigD6/ycDxHfpHrhIriASpJLVHhZPNlhzjci/lLABDh75CJcnw=|Chương 1010: Bầy yêu vây công;fiunx2/d1ehtG4IIriyATfI/HQNO/BqBdcYNKVtmSUOX+cpegkLwaItn27t5tdX4MZ3JAhEBEODwLoeAow7F33RCGVPpPFMDqTnN2dBpppnDyDIn0ofarkVqRXfNIOtDijsj1K5Hw0AneSVXbKkGdr+P1g/DhiYUCBOIFVXVqqA=|Chương 1011: Hận này kéo dài;KBtLx0xYhIRahxcuIxPojH7oTS6AvWlZx+1Y0OPbT11Ag9g9iGVxJBeIVsuB9smEoNZyhYpiumMvCeyzNo1pgogtuTnVlOCggejkbK4g0IGRH7/18xIUzC9xAeartdOemmhSmEzMGDxWAB6Pkp3Fm4kB9BWOh5aE674vJQbWgJQ=|Chương 1012: Cử phụ ly lực;riiW3Cs1CFZQgOFe2oQ8TKM/3e1eEMhROGjJvAcWUv4ygohL254jhjKGhifQHveVtjeO6WeGHLhHqiJAg/MOgmxyimaBVjeguv6LKTTef30woDVDGe948yjgKE6fFBuQO0JJiQLE7EXx7niTjqc8lqT895XIjP8hUGpehMbhSCI=|Chương 1013: Nguyên thủy yêu thần;8hcwwGDjHTd4Ts8HBKPKHiIZ9njDWiJ9EC9II8ZMSMUiY7Ezjc48l33g//P+3WQnwVYmqli4oCR6eqDsBzAaW6+ywIuyetmZD6LOAiPaHBb2J0vx2a3Mb2HCw1cOAsHODCcMQHCfttt8YDBr0guylol7Mt0+gFbBa+f+peHzjvE=|Chương 1014: Vu thần tự hi;Gly2KSuUzcRrH04lH0EFQRr4GPkqFNm8HFDP2HYMZJyhJdlxu9PH3nrnw5mKFsxyyjEM31M5fLQecPIQUQHDX6lAIVCsH/bC4zHR/t4LQgTRW731eBgFTr6iAH4mga1Opw8+JkNyPB90D7tuGK+hN9BJ8EpMjANp9Nddru53xK8=|Chương 1015: Vu Thần lực;/vPp4//PUcqWJqW8+Afjh2DgI/pTJrvS8yRzebn1qtUIotxdSKOX7ZGEMUYCf4zYDM/WbLiHtAKPqW83GomGsbFtjEi1J47F4x1Ckw07m5yA9XeDbtHPHuglcxxOXNrdWMN6MZFccoH2VPG+9om6QCRYg31wcyDRNpQUMxNIc0M=|Chương 1016: Huyễn Thận xui xẻo;EhOq3K1bf4gssyBtkKWOs51IexRjc8RvttfWOPDXlppvpr0pXhqLMDJJGBEjvIc8bM/1jlpGko2cpbsh3trvHTRss0UpttmTkbEFqc7A62J91ZIl0qpMBjDofuebH6nNZRqxoKxGOUpw4tg0J9rbb4mQH3YJIJIQQ/VAwnsEdA4=|Chương 1017: Hà lạc đại trận;BVjW2qSipPo2iAJ7YzjDTA/5S8PEJdpaN+j1VNgVRI9VeUJtJWL0Vj6bbCKpT8ujWlgXskOLQ6khfURt1nLpwgG7Vuwpjm4spMom7OKSjDQnsZQwYFT6jP9ikUWG6PZicbRdQcL0RdnjspC8QRvbJc0BOhxQ9IZR6kvwAQBVxac=|Chương 1018: Đại trận khốn cục;QDNMo+63iJUWtY03/J4W40MlxHHrPxHWWnknrwBSx+N+FEe+Wv6AJ2bKzdK74bGlnyj97UpnoD1+a5bD5bKAH2EGzvIRGjK8aPqmM1A+K43UwHFdejZbfaKHKyxjeEv6l8+2ikGCh8VDh4Txy63PErwDWmioJ0lrBTLxZD6ihEY=|Chương 1019: Tự Hi lực;GXEQ1BP4whJmrpSg1BvzIh8QaAhErFOuHIlXi3HOSjhJAjocdFvw07twdvJxs6b4U3A4lIe+SngUNpBvgGqcrAdI2FwBJtSD94i2b8qPnrARGXhXzKkzBpA9c0AvTD4EmkrKbes7FOHPtCAOnuu0SC4q3QNBUL6ZuLfKMcLYtMc=|Chương 1020: Lão yêu tâm kế;98hV2FnbAah5Y4ofnUjlvAncv8CaVNNvDmG/BPzEz+lWrlGDkPPExlfwvl7oeyNwgZ/tKRb0Slxg4Ww8Z2g+N8MWQ7HAeLAZgBsPpPRv0Pszv8vnz/rlN9LYH23t+ZpKGckuchIZv7VhoODrXSG9BCCtKxAoBgUJexxjyVFR7Dc=|Chương 1021: Cổ yêu bản tôn;EYG/l/OAmJBamyxrc2pbH0KtOj5vYMRQ5zlohqZsFbLC8ycjm8YQEtzwW8XWEOTuaCn+r91t1iX51vaRbc4ZQta+vlPv+huJa6r5dV2YfMtHQZfKDYjTQ/o/UvjSH28f0OBKa9InbSjI1Oueqo5iKzz2H6jeUHrvwrTm3uCdX/k=|Chương 1022: Đầu danh trạng;pkDsoXKDExf8Pv8ZIrJ19wITNyedqlDBKFl5OwfVd/KhoVGBUXXIFvKywdsGkx6eRhAn6Th5mvgvn5xyE+rUENq/p6v0j4wsEmwWOI+pFOlvZbcRfXy6E+DghZHal7+veRdNbvOEbBqtu2kQ9dXnTeohZUPEA0PpalhHZzkheGo=|Chương 1023: Ác chiến không ngừng;By7zr0ncY88ALUSgrgdlE8tOG9ByDQm4iJhT1Y0NzFF6OrFZHXMQ3pW0AmXmB8lCbHtmvjretih7JW25TcmQeiZcRHJmhntEgiygXjzBgAmNKYTy31PZTxKVKDj0QNCJcNSYDyr0j9aiLYsYwRi+hnxDTc1p+Jh5mLzhRlzp1oc=|Chương 1024: Bị buộc đổ mệnh;z7rijWgSd620bUtXnF8pqZALmCyPNX4xKSNsnNzbgXISp4AzOroomQVdgQWK5wcPYsY7Pi1McfxiqNUEUjZ0MfseJK6/SXepRcu/5W6y4xQaAzkeKJ7j00/McNKpe5THY+jVx/S9lZ/mTouppgjj/STzCOoMeZ5+yE9gQnzpL70=|Chương 1025: Thần vật có linh;9msauAdO8EEVSXjScgtgxOdECpmCoYaz7xOfdiDMq7ir6G0AkzJZndltmw/RKPjqpzO21sycE1W6a0HMlsmr3aeLHTqBBspESJtFYgdovm149nA+CQjQsMBa5hb5O5Qcb/TJcg3OsH4kkJK2pnDeW77Hj1a/wWmyIBS0XnB2Two=|Chương 1026: Đại nghịch chuyển;7Iq7CWRFIJ0dMrjGiUWoY5OYkmE78eESVuq+ElBtIju58pR62oAWymwD9zxy0UMMrFYvIQqDKDWEmyHN42giRU/s3pBx4SIOymKYTfsPlVGVVTkxKuYxwrD4GtPLdU5kr7CKkar6TwXEx6DCBXJQA7eiQq6d571yiqQWw8shYfo=|Chương 1027: Xích viêm thiên tập;nlkrXKITp361HJi+y9hxLtaPxOBJuzo/2935GsECC5QpuTGwfl9rnwndhhgt5hw8hNQ66VA91thnS6NCoG8ewNEEm1CSz/IOQmT7XslVnBh02xB2+IKzzMFamhO1VJo0HjQ4/EtAQOsbTnaba+kzNg9TYxDfmeZEbaO9pRljEy4=|Chương 1028: Hỏa bộ chính thần;QUrNF4TRxiDmV7HJamsuKshIzNBUopSq4QEGlde9r/oOFSnlnUsXJOg69g0avW2FcRskkIfpSUKON8J8z+Ua8AUKzdOK8jz1PpluMr0CXedqS5wtXH/xTvK/9WNBWzyNwLn94JLt5mze0FnKj1NVQCenbVGIWswoVYCuOfBupww=|Chương 1029: Thổ thần Hậu Thổ;H/X9ep9lSR7/ui5YbgdIPpYcOokyJQ9VN5YhKnNm5kKb+MEHJfLqEfskURx5Tg0U2XAAJMHmeBSqk+vrChbxNozQ7UK3gTmdVG6jc1fI3MSXZQEn06j4UDgq0hvDakiZpptLqgAXhNSpxxq+qWrq9OusXbF31T6NzzOxvsle9f8=|Chương 1030: Hậu thổ thần ấn;WoXYWAnKAmFwVvE6TYU9QvLGyOhuICaTCyXB2xexNFMzMU5tTCm4kcLYEla07bzmdlXrRcBn/c4F1ksPugWAe2VSDJUuYggyWeK/46Te1UKkhjFPiaa8gwsW0p02HUDy11nkDVOsBwPQN7M1dKG6xeATbbS3JGe6SPKLXLY720o=|Chương 1031: Mưa núi lở;P+TQ8HSrS5xhxZMdLi4QJ5el/S7q3vJIzro40ZYD3mJbi10osFBtJUzl5cUtL/2Re221i46VztMQoiF3aqIw7dIuNXjreU4jw/tAXS2nodoQxEPzUm6Q3norQUElk3F6ibYUAGvuYLtfAM9AB2RtzaveM0qBShzUwQYD8Pd5Q4w=|Chương 1032: Trảm tự hi;9R8iFFXXvj+rDmD9Tvf8Cg84V8s4SujNzb5cBrajT7f/1fOazQHrpFfFAsYxkGhU5+dHsHAWAPyZqCx1k14lWYlaWuE+Jf8F4kGvY0up0A6ofGbYIOkKdb8dBxxQQHg4p3oRZx/vkMVPM2cNHW+o5gqJlEw/CBqfUbejZrXDMes=|Chương 1033: Vu vô thanh xử;r8f5Ed+508hoNjHuPxXN8nVW6p/zg8UNTkC6RxMXUtJh+jVC5qCAjD/8NTifRWqwMws+QSjb00OF+y8tvh4Qy+ZcMH49jjZzZHEQvlDaNWaw0kLzOlxwlxVcS1MVW1U/4ZWJhjEnAFOOjJtWKKWP1KjTNKO0538eap/0jfQG7Mg=|Chương 1034: Đồ Thần;c0t4VvLL8ZungsZpgg1tBTfHGrIlHt3g+aeM+kzV8PixyAuh+3I74N7wAiswKfpTujf1DiljB81nxxwL5VEjOJxLNvLShoSf1ZvcJU9epC0yPGJULYb/b8ev7OFemZY+15fN20VgbpVlrrxLAqWLGzW0k+136+yBjl5augRNniY=|Chương 1035: Hoành thêm biến số;Rpdfp+wZRYLc8dtHPBIIZdLdSoStGf7qD1JFRIsQewHfRjec1YDHug4rhPwCZJ7oPnt9rQpeLVnnjb97Fv0Z5NgTXsvrmaupIwAwvgvP0GQYqqfPnlItjizfsipxOz8J5hurz8bAQQM7BGYW0c/5VIxigJ22WSvpPeOyB3Y6xcs=|Chương 1036: Tự Hi thăng không;zHV2atAUvBOpLNNRG6FPDqHv8g2FRX7nHJAl5SQNPbvjiCFoEEQ3iXnl4YENx+i6CW7iQjck2KW08UGFC73iajfUxhejSg1D1woVxxvIBVZ5n5XwEHGrCDQWOwPOcnTRaREHsrdqvzG9JO65YtdlIsNp16hQFR/PzI3YqoHk004=|Chương 1037: Đêm nói Vu thần;AG0fGzAh3eOC7hUNcaTrPa/dRXspCPXVkUHQrW4fdeOH9EmKSMRLJAPRiGdULmJ9YtzgfUlMHELntomWqC8ZO6XKiyR6qLV+jzGkZjzRsye0kBy00Pum82Ic5tabJ/HeIoQUdx0udNiax34QdXmjcg73zCtHCF7EgI5NGV82I4g=|Chương 1038: Tai kiếp lại khởi;6/ZhoF45XlZTdVgWlQjYWv1AReOhEkvIlCngBkFJ+zg6ExSMvxbJORff+xZ4Ce4uka4zBf7vZugha9qSzDY00ZaamO/iL5yaIHDrWklwn5SlEushRl9rbxTxf+PUa8uajUW6+DBT6YwCdVbApqNVMsZCJ6TGTzLvRgXsTVsybII=|Chương 1039: Quy mô xâm nhập;k5d9PKl9ry7afmZgWQDyJVoBK6YrHm3IwzUmTiNnaJT3uu5SJEk9v/i3FSmTCI/njhTWK1NpndZoiEvSRhTSmRczo3TZgAgHNyW0K1E66CyvWEcpkGrUkh3I+Dgvp/GRUTLEixwUgX54YbfPFg9gYBqZO1Xg82EDd+B92c4sKhY=|Chương 1040: Nước vây Bồ Phản;+NVkoBKkNlb5Ke8U8o7OmXazoCBUTBuHapSya/u+9ZKkvuEC/yo3U9pynYAyw+Djcb4gfYGwu/1W6sTNhWOseJ2sGYnvVvwVIlFjmF0vPhh5Hpyr+1EgP+2dBgMC87hXYEVByYVb8it1gOP3tbWr3I6+nryf6P4daaUhCU2btAs=|Chương 1041: Ẩn ưu bên trong;uK0cC/oPNLtZ4nRxX4yoHadK3U5QoeSEsv+8ndTubHPbw3nqIFCUn+wa5nU39siKDlrxhXOIfjXGXK21uOogccG3yarcOu0Ax9FMh0b1fIjjmsYHg1je50HRJijRRdddj9rTywDeof9tnhbU5/bTRSyc00KlqwLiznTAGr68U/U=|Chương 1042: Kiêu ngạo tự đại;tB5zB2nKQilKtkm7l6aawnHUXT8Jho0rAGKyRqFCmQBD5RD8Iz0UM50uMf3W2eeQ+BnJ8aoGnRhhgAyw3xjrYD1avYMqQkMa/3OMv3sGu35vq33LROtv781GWxXPvaSCfxYerHtT4j6sP+tjlnbTMTcRwl1KWxh9P2WNLTZKEh0=|Chương 1043: Thủy yêu đột kích;sXdqphyUoIa96+lQr2Xgjy492A12IHvT7Ti/Xb9h082t6MPg/bJlWMZ6Fe8vLvW5C1CM0x9b+0cI3AxZipZRlHnDu7KPMQvJ9rOxv4HoB6xU9iq0MQ8YZg/huIxkqFZmsSj/LT/MH3TIMVL5P0GG2ItNM+HCU/AuRj8NED6IEo0=|Chương 1044: Hoa sen khắp cả;kcrp+Zm4Y4bwunYQijSPpBxmZqgelr7mCC72ccTF9G9VRB0smj0TE3h2NQ2yiRiQgD4eIEQaeNIECGPlMjovT769vdnfFZa1NoSli71HRxOpjUAf3qEiEgBKW5Ai4hKJvJNUjWOgzuF5IR44bb//dDdb+LY7YYF0Gzdvk0WQs6Y=|Chương 1045: Hoành hành;ucIeHnc6FDCIspopWHd5/e2JwpDmhOo7x8/bcMnhQJBpJDl+NXk71Bqaq17l4Sshgyx1mI/rgPikUXYIK2ji/8ZANWYI1TNqcnYKxNEUhAKoysKr97AFNfN2ZiTo0WsPk5OJs3TMyGrVm8cMeFcWMazmzWTvKIKIF0IClmh7Ydo=|Chương 1046: Thủ đoạn Thánh nhân;s8rBAMSeNA5Bxfyl02igjesJ88MdJK/6kR2t8dZqFw1k67g4YojkpDP6Z+qehpkfsiy8OjyFHZXctTjdiEMmvArvOJQhknE3d0//lonYyYgvTEfFP8kglgYaQ7sS0UQ6ywdatLXSQUxs9sDv+R5iZKz405ktLy3Zajlz9NFWvr0=|Chương 1047: Kiếm khí như cầu vồng;WwpasT3tPBjwINIjsS+yZ4+sur2liHJLpcwO9VOjOn6dfM3LNwzL7SyyZ3jcbhSj7yUJ4FuECOktgTtweZEXz8V9HmGwLTGiSRJ+gkeV6neqpE+4CNj7bVWue7LU9n4qrZwNHerIw8X1lQ8Gxpp9Zakd4GMLjiIJpTj5fVGwS3Y=|Chương 1048: Bồ Phản hiện huống;msDc9AI45p7z7wQ7puIJg3kYdCWybkPH+uJsGX37aoV1CbqYFO+L1+jRt9SNrHcMSmZ43M+/uPpPZIMmpi+wgQp7lQvAFxlKCG84j0bGSxRllJ6a0F1Ddq9grRBEWw+cj8ECFvfDou+c4H5TqWxOSN9+iuSD6W0lp4f9jqoIgbE=|Chương 1049: Bạo dân;DFSiraILUJRVTJlOCW/Ckyr+JS2lYNXd/k5XvlDbvzESKN88BvZoDGSCEbfl+rE/8VVm/2ZK2ucELT2pip91U6rZuMcDknW0sfA8SZJKVWP3T2qBY9+w7aOntp5Il1LN3b2OLgZQNi74HpTrV6mC8iOn4xL64TvQBPCujXrRZco=|Chương 1050: Nguy cơ lương thực;P6Wj0wddVpt15TZLPw8hrsWlcRutAmryEt2KUv4HuPMAEe4f7pxz6QEDGHRCl0XSzLzrImFYW5ph+8RyvqlcgZiY8U8D/EL+mkBuYaSgDpjZJX1JPHgkfmxvJ9Rxh0OIvFE8gS3R13N+rSZigfk43oOnMVqs/YWzSbxymF+2I5I=|Chương 1051: Hoành Công Ngư nô;S66IHbsbBYZx4mO86TuMp8tfq7FRNZoTGLBpk4kOBXscOLSd/olEoNdR//sMszSgyqq+2P8JULrS5wXreJ/dzbwcUJLgITUgPQ05aJA3OiVX9rYwYRVW9ORJzi7z2yQGbLsvt/PnXAG9YBDu3yn6ygcUIgBsi1OI0kEv8g2AeSM=|Chương 1052: Nội ưu;NzGnForvAkzIVTdyLRfmW7x+z8Ndya6u8obwCMedhr01hoxe7e+HpOf/NeLcolQeXmOikUJQX0nJeJ16kNKplqGaAfIJsj8LEGzbq4xteJVZ13E0TVOL0ydHEzEK4LtPn2xz51A1T4MN0CepPrCZBbw5Hc+qWcHypPYb5Vrif3Y=|Chương 1053: Tranh chấp chọn người;hZM1G94MqlD1AljRycaZ1VwLRaE9IcYg6n/AkFiQXaWur0/q2qAvpTMHWOspnI4Wi1eNHXQzPTBIfoQguVBFNQe/o1Vy6O1rHln9PojboXLD/GQ6N+hENCLAXzjym4Lee5kf61j/1l3xLo+Maq2V7dCaCzDOOuI0ROjEqh0g+OQ=|Chương 1054: Vấn đề lương thực;WyXYqrmS405vajDlQbON97bnTeSy96nRKe8HIjZnqztLnEg7etQ12K2bTadS3P5Z4UB8dXpOYm/uW0cTOFyX/D/tDbjBy58hxfR5EPm6mkBL/ADKmH+9QgQv78nHhae/MGBEvy7SEHbY/FzwhsWhuXsGWEYy99oasLWkP/ri8Mk=|Chương 1055: Cướp lương;OBipcDUvg+okQNpgq+swyVpNBo189i7YdLSo+dEzWhJXyiH9oIppbIQsCjhRVkHDTWUmA/+S8jZUVi506ftUHeNpfTMLySVAQ4PZeaA7eZS5hFkuoAqTGjorQetxNp/HNjavgl/8fazr9SBWC25IYPqP+Og+iRomq1m12fl5nyA=|Chương 1056: Lương đội;f9MM20YQHoU9r0d2/sbk9zhZ3c1C3XYkjZXRFK9gWvrMqy3V66wnsydHwY+yO7Wpoi9pVSP9FQVgsoobvGBWHxKYz0Rdmcm1M89lr1qYWHT3JjKJIJP8QUFwn426Nps0FVQvitg70Udi+ZWOku4kgYfwxJzWCcI3FIOTramlxiY=|Chương 1057: Điểm mấu chốt;KhDBNJhgVOKdqhNI1UAGjshNHhlpRFx3RQ+1DTztPXF8WFBfccaScnXWpscW171AuObcl5UAT8EULndIXr+csL5GVvI0ys07E7EVbJDWo1/kQbxI1oghk8odoUVbOI/JTXNZb8NO5CNkpW6WMAfStSbn7fAGjOr+2+F9zNQi3Dk=|Chương 1058: Trùng trùng chặn lại;X52qx+F/c0yNsSkP/jLK8Hb1Od+Osm01TpZQ8GtG58eLRxypzbiPeD0kiHiWkHFNDLmIv/4tURmM0r97uahAeaaq7EY8ZFMCcuL4y5k+Tbmj4rgKR9XgYiGmvHDUhY42oNg4DCYiE5pixZ1KF3ZD43YZ1tOaONPl+/mlZnaC1aI=|Chương 1059: Hậu thổ cộng công;jC4VFJYYbQs3nH2dntGC46/Yf5BbpVT1PrKsYHJnQvyrbOiEHjGBQ4D2PWU74Y3Sqj9JltgiVnhqb/EZ6Lz/z9wuSBPylX6y/Bw5LmeawoqWT6L4ABKqqjq2mZfCCGcPHxaY8+As/5KpibShTB1KtpXNyJjHjCpW3iwrmmO5FLM=|Chương 1060: Vẫn là lương thực;hshZuXphNFznjzgg5kdzX4Zm6GItV0uGayRZXZQp0Spzm6J+yvIGaP0OGJIF1NQSxQv/Ccc+e3biaoKBU74q0YK7NC99rlFdPL7pHhkpX/pLCBUql3vZ0v+vSsYqx2hl642ndqptVjdlZvsFzcu7teTQ+BLr/T8dBAmQwtxxV+A=|Chương 1061: Cùng vây Cộng Công;PrTdS9anTSJjPUvlJ4hsWTOetbTN0pBJKpWyROTA8cccvAO20TlpCYJRc6iSC4yNYzqIM51eFlmoXebwViTJucXEhRTuHoydXdZh8Kw//M0i5k9+cV0NpXGAA4/qdjUtJwj7pVvXsoTKTo199nCzUAmRnYwJQ3PQlwWaPnbYdnk=|Chương 1062: Độc chiến ngàn quân;PVd4ebGZbXa0upfCqDRa6PM0+bQDnJ1XkIJNjuu7UE9zNW7aMm0Ggf3r+L5RoBMG637oUCabgrpYhB63dIuHQqFKMQnkpScce9o/6Q8gMQXaADMxeyxkJw9kius3NXuvPV/MwYquUnwzDQWhOVqR+vHq0yWu8ApIufriZpaFats=|Chương 1063: Phi hùng phác sát;yqEJSFQYXu2rR3Pshw2JWpF5FdI/KNE2267TwxUQR7w+RFe7KCorRZ8s7ChZwnCjVDS9WtBHT1bXiGN3hTpc/tSPnVlaib0vVeSBu7sQQ2h7Oss6TxEg4Q8fa1cC5TFniVt3pHZrozzE7cHiVfoXmVFhYqUweIEhuPhtk4ZKpyk=|Chương 1064: Hỏa thiêu liên thành;+F/Ec9k0QBACVP8Bs9KTez3yTBtZ4mwW4esPyEhTo+yu+4v9XP/6j2hcStC3yx6Ct7vbMbBBThcHzrsCavy/nJielVXSMGCWPR9hjXi3vzLNei+5tSE/SqRIEdKbeW8r/3QJ+sbgGUJ052UsjqBYa81M1AsGJvGzoyFtYyJA2nE=|Chương 1065: Ngọc thạch câu phần;2zV3UI64vqhQthWGSN1A1XyZiiaJCOmSmqjZ5NAzjgzfMsHK3/Sp2TipIA/E0VJ1BM5LvhwSiKF/HR96IIPGA4FJI+dNQe37cBA4tYwe3w33XOF2XPEtVhDguz4kpKkqWMclGOgezbeHdpoOc25gT0cKGCNFctkdqFAdhQjoAYQ=|Chương 1066: Tranh chấp chọn người;KLhlWy9NvOmmkmTphw/UhwTBt5LTO8HSm4t2CFO/A+o/qxQDZrXRlUpyqkbbEZjPxgb1CEfmSXF5z2BHx4QiggkgLb9A100srIFHVtUATDiu/1D5XZy5QJ40IGWdgKICCGC5gyS0K8Zmmhy0ccPXZLAE0n32PRFsX193v1xHh9o=|Chương 1067: Thụ nhân dĩ ngư;U1pf388H5h1QsQRXfTOd6E39UmocVMeUB9xPh1JBzkxNF/CaZAJUu78ECJL95GEtpj3TawuvESmwOTyhp22l7tFOaW7YlEN+C0rXmYDk/NqC2p8YidttDsPXgUR/V2QX+C9J2GXQwGoSs599mW33y+VvEfsd3XIFuLoFRa7DsCQ=|Chương 1068: Ánh mặt trời chiếu khắp;nyEbsYGAynOHmnb3cLM1QtqE3Fnn2ILow9ekkMv393bPOJO+T3HpVY91diST97k9G8xNwhsuKhtJk2T3varXTx9G5zGKgsvsZ7Pkt7BRfzjecbe/rLaYDUAFeZ08IQsBt3ghkokHDaviDID9Qzn/3OW+nS9T6i2JY5LQ4JMnXFc=|Chương 1069: Thái dương thần tháp;R1eJpxbVT7owW5r7mEmWVQ4FV3LtI2I9nB1+lQGNDJB1KI9UPyQQjkBkSegrPgILfM/SS1ZHkzt4LHnrTIvPZSjg9CjdifwV/fRFuvdOlRlj4q2C/0KBHFG9I273crdaE2+du46b3fkQumkDMP6OKzfWyR4br/FNFmDvUcJS2aA=|Chương 1070: Thái dương thê điền;QNVXicKPsIytESP1fnCoF2Y95Sb8Lh9aQISGQha0wJ7L1Pms6dKgKdsludvy6NAn03GOZebNaUHOH8S/tuuShgts5NpNXN9yprqlpmwiEaUCeutX5eGO423Rvi3d7T6hkGEqs+vCscrr5+XBWzTuZON3O57hDOwBy+bBTP7YJ08=|Chương 1071: Kẻ thù bên ngoài nhìn trộm;ViMAnx9+/jTyUL65uut8JkyAnoZ0gfy+rl7ZsM6vYPpT8RfAS+0fwsybfN9ExMHHpB/N+tYqRa09EujA7JtOyluvi4S5KcC+mp5ECe0gp7dRQ2OHL8Iawqsd3iM6KP8uElPz5bftzXGaShH4d/0h6iZSgU/aGrxGunj1uNOmnn0=|Chương 1072: Phong thu hỉ nộ;DGKAtWl2IRJ19Bj24rS17Ptj9R1xxovN+ACJdixtD8QPUCDpjLu980+U8rIdPtfsE7UK3oNQVjtgm0Dk2tUW/Pti5ro7zl/wBoSZU+BBuZMwWIUYLwO5cflrb0yDgx9l5sv47NilQ68bo5QktqX9QJH0iShJ3bJT25ThLU4jq4A=|Chương 1073: Vạn lưu quy hư;2r1sRrzRnGnsTZOSzc1I5hAfcohogBsCkZVWfKmNqyC1Mi02c8xJC32hLStD3hLoQ/IPQEqNy4zyXp//VtWlHtFS75vyFkFcF5bw7Ep54b+EPJO6gTkVVqmIDpMahUFXpBBArzeBgn4fJkP0E3xdi1LYsiQ2XKsCbEDZTE1uRbs=|Chương 1074: Ngũ lục quy nhất;JTMFh7tIpGSPmmsffYAdS8cUFjPfOErRk76iNS4VDkcmcv9iVOSm0jbPyGipBtAVxPwKvG11mL2vurcyOoMkFAUFvoymAzfeYqpRxp4r+cXe8lweQDUJJa0u9IfW/ktI9dBIeTQUYFz1rgehQ/asHDLz6wuqNth6FJtif+xYEpw=|Chương 1075: Thành trại trên nước;o39Q1eeN+lxEtsY6EshlQlbwLG4F3lH+oVc4vDkegfQqyF2LPgk4n0whBeFBRKGIxhp6n9tzyuoGjnoVjYjS6zZ9/sAUJci2unuGlzI/gvTO5v/1838pMtdzJgq6i/xKcQMFnFVhKiVojSppmNmHdDxg1DZJaOz4iOLtYycQGqI=|Chương 1076: Bỏ mặc;P98D3CPycNpi0QlrJUMfu6PaiFsjc2R3adXsRZnTTtbC2SOn/rzm86tRnDstIprvDquY6hyMrta66CqW+SToBgsdCQptQB1BKFSE3EpJleauIuloVCn1uD9inqUbIMl+SZ9KH0kPPE1Ms1OORzijcP0x5/d0c7g0t/X8lWNGbPY=|Chương 1077: Nữ nhân không cần đắc tội;Zzug0Or8DstIp8W3hmd/ycK7ExLKTgHRHNbTpftqfFUD4EHWV41dEPsx8qz5LFr670E9oPZ3zVSsAd1zqQ1172N9EgQon4Dva5A+UCpKlcG6AwQD2eDh7pTMri0ggXI140Ix3bZ3lOMqYddd+79TY8+ximDvrWyNNFxvx4ItrY0=|Chương 1078: Bảo đỉnh thiên hàng;TOBqwUZROYFA+jEhgASNYXB5kNIrwParODPBLAr/EBdUj9boGOXVTEGemNn1QTowVrnqAYSoLFVfneKbIrIZm6JOJeicS4CHt8+/DkBIzhu8r8So/rITeqihhCeSdaoEZThkGbtY1qFm4btdEPN2WW2M+bIYRaSCmQzaiOpXXYg=|Chương 1079: Nhảy ra hầu tử;rUbDEgJV4hBtuS1WvcqQ4WM1DKP68IGvqP50uZ9gMkOW1o6PuyLJSSu6zz41KN+RynDoJxOWzMRQuseX+wpiXvTek/vBXW4DY9R0bNhTbvDMo4ftU5GXSICSP8/PkVLCpctsVEnhtanS5dp6/FqnnUBWrzmSf1UwxBIofDR/pxQ=|Chương 1080: Cường thế áp bách;5bFMN4HA8WOjxlV+QKwbFOfHFF5Zhf7xZxrcs+c6Oe56mQma9LAcUdi5CEVbJlgurOfZdPOsAUY6DdM0CQsEOMzbRBRO/Q4LVtuDmBw40bD36Z5DZHva26uw4i4ZwkUsWjzL1kxTt/lOg7hWDQcvTx+CYU1DeXPJVtFXtmFDmIw=|Chương 1081: Khả năng của bảo đỉnh;aBQl2iXvA2uF00eXLXi+1ocbmTPm1/yOWHFKM2mcC+C7ZS81f6AvDTue5o9ihkRf/QwUhXW8gvBu1exKylE/LEnOKPQScRgKMm5OvJhp10KJTHyanpixYZPTiRmQ2nBsOaBgiVMPOBVfLfFLnYRxKkqCQSc1GQJbT1Ytfc75hbU=|Chương 1082: Tạo tên;YMFw1OQWPcreCHKT0laeq5mSpIJR6yPKd9ELtKYmf2dIRLvIyEJiRfN/gNjzUiCWNtCX3s2NJqUhn2juS/LEWJDsp8Gl8mBR39KuwEUlu6CIFCg9Q6VTvY68qfwOzv40qfsI2ZjyVnFF0OqOSYMmuSAFLGF6z8n0O0CeFEbJJI8=|Chương 1083: Tên như thủy triều;0GzLGTNoP4Ybo5flreklhXy/EnbUEbTgVxn3qDXMuWkV9wz96uaTeG1mN28sBpofbFV7VrdwaqCvurZbs6CMBbvVfJE5o4LALNtQBqTdRB2WQaXCz270ZboLJYrnRzeqGJ9Cp6Pgh8uxSQ1sRBWiMMOprwKkOrozNrWI4jmIqFo=|Chương 1084: Kinh sợ không tiếng động;qwZ4xoNwzrH9a5LdMnXf9gbCr3Lc9XIflzLzQGEQxso1ieUWi5dJaKcGpJ+a9L3aEB65WcXuxklY58xrIqdGVyXbXMlss/vp3/BZzQVTm57rW8uWxmO+1PpM+3T4wovadVJBxRJewigUmhmp1j2YmcyfWdYhP6XyWC2v2T4j0+c=|Chương 1085: Thử tên;LQHYvwO6J88r9Smt5ngg5zxnNIdHQfMO7yh4rOi1X36JctnyK9RSnxQy/iypEbI2bShYM1bj2fKtnCthpD8ya307gopPt/LVyhpwJvWnYzcMIFr2imWRo5YNHxPvlbUCOBvPzgJEcT9w37n3pxTr+uP3ZWT26rdEuhJmlfv9KWo=|Chương 1086: Lang Nha Đột kích;4m/o4ghOpQUPEp/jaRrTO3faz+0vDBh8/dk1cZGxXaVlOEDSj5/2/MANMV/abQ78IprekmsqoubEzsZpeVuNznPuT8hMCgQmW3kgeIrcX30KvRjNf0HEArtqP2+vc3WwxHT2AleS8TO+LqIrWcR+nHMg/HN46PHEwU8JbJj5Vqw=|Chương 1087: Mưa thuận gió hoà;30OYGemf8UnfQy32oX/E9r7vOB+laaZzALf6nVAD/AK2gHXI6iFPi69tMmUNOlQVT+7Jrn9x2ms7pder2YBkxJ6ELu3AY1GnG2vaa1KrUm2/bUuOORIUWMhQ1xeSENaE6CbdQwubg0enYW3mV/2Je8XjliLjCZLBZ+21R7jvOoo=|Chương 1088: Đại sư thu đồ Đệ;g8FEplLMRbJYaH9iRyI1oaXUVdr2QMoSp3BR/MK0bXNrCzEj/DCP4nc9978OueLnPFE5qIV0bkBN3DO6keP0rAtcO2P9BMq4PvzCV2Y52z7i/UCTWlubyez08e73xXEzh8XL1xoNMwyJmMDzfVNh2joPxUW458XptotQWcz8MPw=|Chương 1089: Bảo y hàng nhái;qO8/98/ZrNIW8f/7GLy0Pls089SdnNzdx+nSR8TKPswhyK/9T5aaUyemb92XLSIPeNK2+EGWZ3D/NiJ4AptYmpDtmSzUyyTwAQ8oiYvTGHi206n+4VBch+TZpJAbYJbnCDmUV/VTIR57KyDBvnZNzqNC7ZL0njJaGFXciBlZY9A=|Chương 1090: Toàn diện thăng cấp;SoIRVP0ajr24vojtvwVgM2GWqP77i0BwcbFDRuDspyx/nCesI3FE1ea3oD7r65rW2qhiIqYvZphC5og7ZrSjelFuy49n57UFzXpFUK4/nef5P10H2H2p+tXuqBCK1952e4Qpe1/Y5WTjgip1KBveOWSKpjWleFuZa9ukp+Boeqk=|Chương 1091: Đoạn tên chi thệ;6aRmmoAIUASbFgoJyXhFlSb88QET3KIfN7UQ1eOxcwP/nQqwf+Oe8FkMCHfIsRnN/4s/CsaUoKfgQdMyiPq9P2g31/eQ+ZrwMx4Vh6p1h13sEB+BHmDymHqr0RQ0DshZtPcZe31iTNx3fm94JcjRwq5U9ezZm7tjyrvVn24WNBk=|Chương 1092: Đặt lên tính mạng;+GzqQUL05MQdWzp6arrXJzzskqjy5U5cOlOJAqUDOgX8uaP09m9QMpoPZTmt+efWx/vYzSpyb/TjoJ3ARpr6y6fE9mIviLxDQZ7MPmYUopMHYlJCxaQ8vhjj5EarhCnOWBiPwGqSU7qgkCpsSlfwH/OjIX8fGbhDHgspiQCXR7U=|Chương 1093: Đêm khuya phóng khách;4rQ9pF3x/vgB81zR20EACHQJECNnBMqjLpUAvcaWTFXJ2tf/27FNgL2aXQlCZcEHRZMv85G5XkpKo1tvPbwMjvuJ82LLC3SyEzr4Xx9IX2E7QeydF+ZCKUf4P8KLD1EDNf1eJTK3xw4MOP06pZDt+FLb/Xf1A1DuxqtqOdu1Z1k=|Chương 1094: Chiến vô chi kỳ;J/72O28QIw26zCnKY4WBWOw4nEPYyWqGtgME/ljt+fVDvNbf4RvR+DdeKdDEuCE7H8n7GNz9lExqrftg0/p2zVUXtJ0H1kZxpcCD8LRopadPAbkRbL5IwT5Y4y7JWYgbqL2g7pjSJskvAXSnayiOGKCidR0qyGfQO4ctyPGLeu8=|Chương 1095: Cân sức ngang tài;ohb7YaPsj3RPOzfVUhknNantllR0Oh+o8a+lfB3klQcnDhSjte/MSYywV44bA3WbzZLKSoQ805fr/zKONZ9tMsjvDS/8xVbUVWi3TzAJSdate30zcLPuxUcIoxntGysxM+JBGIHREZU4HiCgbarM5m+lN3Ghsl4UnIVtyYN3FiE=|Chương 1096: Thuật pháp tranh cường;oeXqFE+vQdk6UAyHS7A/kvvI/8PhSEN4B//KFgMxmcS7IYG+Wf8v+h+rW2w9VEpMolTRz25zj3mNEMDm3+Kp3ClpdAdsgrEraMFSGETPzRFsgWVkjg9w4iRPefsdH2qISh5FevnwNv2HpLaYxhGRGcHtl2rVTBN+q4aZkTD6KD0=|Chương 1097: Một đường lui;a9mq0FWZrO1X2r9FQi/USGHMJaJWc/6l3YASiRIfRBaiuLSfmZ+nyTsrCKuvkOELlGEgiPOn7j0T3OKPIWY85I33gRLzAzm8hjZbJAB49rhTD4LgUE7o+ct6qDIbxG2zsqycZjBnYH95wWtPaWWBElZKxopiQMgCxjupC97MVQI=|Chương 1098: Chử vũ dạ thoại;9dh/WyMAUOeXswEj8YBV9XE5mfe1pvSMm8wbrr9fW9Csvrr2Jvy2KBQiOI2xvQS2O6Qti11GSfqj9rA9MpFXgAq7WdftIQYUNvQ1Rq+D6tHdG17yk8sI0c1XO+E8NXo2Ufwdktrxw16R7gF+JWvdKvvsn6IpzHtWg3iz3QZF4js=|Chương 1099: Âm dương chuyển hóa;giyTZBvNMU/5zXXv7LuiQONV8b2SuAi7miH0hveYYZG72UG272uNHlab3JdJ+6Bnczfe/U3rnPwCjaJM9ZkZLWujFmAIeL62DzJxwrywh0WPEtP6rCuQgQRuj83XB1nbVzVwVWS3nZCQlJHrn8vIuGf1OXz0dbehieThNFGbcoY=|Chương 1100: Cường lan;cTRuNCpYMqsLkLCNMtLPXZN4qGMv7N2C3L/WF5CyX8hrskD12bsszvDG5tgHDU2UKgGap55boOmb7VAcLc74OhmfGlizow9KabYJB3NYf/6Q0FC/tbNtgiEEz7Bob3LWFj4Bd2cXeuCffctFCJVw0kHehn0111ZfS+pR2fRNNpc=|Chương 1101: Tiễn tồi;q5j9UqhWpYgw6YAjUS5blCeROc7DhytwrBZEF8K+3TDvFkDDLH8MBUFqpcWmL7EZ9Guhoh068hBb5QXddK0SgSELAdEC695kT+H0Qnmc3GI9gaw0ETVsV8nHRyEhg/0R2bygEA35CdN1Wi5wF0FSwztRsDxBnDftLjmQ2w6ysKc=|Chương 1102: Hỏa chi cực hạn;9dgEeS4MMTzxhWcIl7hFKxBsMwuRJwnOUap/XmeZ6/LXs8FcnZHX0TLU7gbtxZ0+KbTtF4/TIyceZeqX0m7J69lmN9+LNaI/DfHsmNPNH/QWJJdwpNb0iDVjnFmkIs2XHKzro8O2cXXLba5UodgSUqBDrxlNzJ2l21d+UIseyp0=|Chương 1103: Đều đến đầu;u932E6HRi3UPYifcnwiy7IGOpPnckDxfvE3W/25orxRHPovXaEcwl2Pwm+QBXcCZFbgJsj4K24q9XVYy3E9vElhl9bhYzT8T+qBSt39wp5CxXYYy2wEJRUPLYo7Ec548XRv4qBeVjKf0Rwyzna5VLBAmVTNeZxAJNuk/GDTjYfQ=|Chương 1104: Văn Mệnh cầu viện;16Q9srfzN5VLrfV0BuzUs/XBgWNqdfB0rv6a+8eN5GYbI/sJq0ZYy4pUffrVaSS9m6W8VNBiXz9fK05ndZT+uaJluzgFxbRubsj8er6Ii/DfEeZYhm5IBvkbkzg2d9WD9McHcVVX7OSv/cOxci7qSMF1W+5gfRDk28+20Hdh8vk=|Chương 1105: Thế cục gian nan;34MkcKtWitvqtM/YtSA6z3tudCayQK1R5FQvLT+011MV4rM6iKfWQvqHCS2R21Q1IcSBkzI39quzY6PKIjCGi680jUhrOtZYuxWc8i7d3s24Z3m91FtGlhPgJ4Mt7A+wGSYIoBsmrCvX2ek8gQWLBqP3uJlUGaiRONhHy4Pp+AQ=|Chương 1106: Long huyết túy;fwtPhjhPuM/oo91LMi7e9GPVn3CxNcF4hcPfoNoKk3lNDkGkv94onybXfsIpXtpreBU9wADYruw595GSJSAeQ7UPvym67GErtuF+U0z58ruo25FQgP/5965KutN3tETjTpAql7gqY6sNyYoeqA9EHo1PEfoBKSv3LPEtThqYGtI=|Chương 1107: Bàn cổ thủ hộ;elsWzVX69VIgw3xA+4oy2U2IOnD/XOG3xvlUsJh4cLaytb50R5REz+pTE61QVV60kZzava+O+kiQs63xOtZLRNetlHQuC6WALAxontjZkzaSKpirWDaM5gqLteBmand7U1wI/kh1kvhI4eXby6eBrA3KSM/1hhhnFYfv87k8ZsU=|Chương 1108: Vạn yêu phát điên;0vBvifxY+rDxuv/IHnXQ8Ao+7A6k5sE6U7mwyiXvpfXhddr38AcSRe/aOfWJmQFDLhs9CBfZlkXZVphw+F8SP+BVZa89osWqbmWZNm2sGHaWZWKxE5Zb5u3owH/kEuz842V/qQhyLde50cwE5hx59h4dHqC2b5PF4ysF8upjuxg=|Chương 1109: Thiêu thân lao đầu vào lửa;6lccicZirYB7MB9h470cNUNyfs/bRiXvozdJUTLXxIOYHFAtHhqK/ATQGFqqWW8vL9xaiyA2KwSVTunmlwSIcS7N4HbhfkiC8qYYScZTqfYll45nDUlnFpuEl9ze5vPJZlKHS5j971R5Rf1rCg/RYttf1O228Gd70UHdAVkGrx8=|Chương 1110: Giảo sát;qQXs9R4g7dPuDM34IrbV6j6Ipw2ttvAGYDahkaqY5k49zprNupJ78YTgny6f68Q8lUGRPscivHhVG46jTNqAiBOAKjKKdpj9v2rNl5xe9pd9+2jMIZJBapwpuLr1QufDoI7QuV4uwMsv+f7zvGlRbjaa/Xk31rXwq1j4heYViv8=|Chương 1111: Cự yêu xông thành;RzroeoNU30vtVrF6FQ6ZKdH86qEXSvDQnZC4Q8aasIlSwGK4gBrCI5MFICEpiUAiP7wEZ5LKzQBXHepE0o32wvhlTi00WjUS2k8N6fzItvFHTNgbuzc+JRUTRdZVKo+/08fpf0pPXUi6I4RjrDG/2bls8rkLJDQwa4sNC8tdhbU=|Chương 1112: Đục nước béo cò;ko/w5iFBeJbf9chfK7P+tYwWObSZdOv+4D6nVTMWNLmFRE/dhDV/U5E0WxI25xayTNiYusInsIAT2RaCNLwOBxomWwtGEroBl5RHTW3qMR6WJZt/pEJY8gSr/V3H9jMl7HBkQrUGjxO5K/ThbJP6sS3T1haJt8VonaiIGN5bjK4=|Chương 1113: Thủy viên hậu duệ;Etv5iwtIqWehYjI8sUT/7/trv3AJmS6pBSq5dwVvxKDcZySNPXKLMYjpzJM/eCw5z+Qm8az+MlWEEsiCfrs/D6wGsgdeIkmX6g2y2+dj8SOBHszarRYdoLhRUXnmM7WnG9zlMXMPvKtVDopCrAfP888plcX3UqBKL6fgMvJ195Q=|Chương 1114: Cấm pháp oai;63uqEZEP3I3F+n+2guKj0tsCyFORFroCd6n7yCodxsizpzjEZmR7fq2ziaAOwixExAAhJgKxuggmTSifWtUmIon4uROWurjPBsknSN1lH+yknvG9+S/gbj5nSbXEIWbBFeFrosnPheOi3JBiCikWr42wVVqF7+39CTXhGRw1N7Y=|Chương 1115: Hàng phục;esULqEhbu6QXmdN9H34LSVAVeuYb5zBdZA7sgLb86VCZgLQ5SkluCaIZ5eHtpoWZJxO9xsu4vI600zpqY05WNYfdNMmrIE9hUr8kVYxNHwiz62zSpM1DRomrm0UVQWRRKUB07NCEAlFJyShT2UAHE/sLItSpRPmBN6Lr2S1rOdQ=|Chương 1116: Ngân giao;OcPNdG4B5P5VLr9LIu3IwNc3M2FTgLMAUSywh+InS0+lYICqu9R94/oatSXMRaCuyu2x2vleb9j585FPhTyKbI0ok9yoZTBTFsTSv1HbcXdF5LfKZpzXqLCFHlvI5ELYf5qYeCN6r8/EQcik9KBBLF3f4oJ1cPvqRu/6Y07altk=|Chương 1117: Bị bắt;NbKuBph9N26eOs1u1cU2pjoIBQAOhcyVx/wjRJLpRN5LNK7mlhIshTAjIS3CaV0Vurck8VAYfF/O/OqN2WrEr+FtsSw8q6UwLFxx7kkpkfohSVObafMOfUlAOT4WxGHAqt9q5LDPfvUzcP3Bra+oRQpxX6WnMtKejjw+w7jDkCU=|Chương 1118: Trực diện nữ đế;pg0PuXOuorUTKEqEVDuzNaTh5k845elDjMboy1h7unk8PxdYiMwsuq4mnPeDeOhZeXdtTn4pb43BNhbkrXacWf+z/kLZHgD8sTHriNo9snuoQC+Vdyc811UX8M0bVAwOc1lB0KYwR7OWUNNcbrkvPG2IzMuMJr3JCq/lTGEPbII=|Chương 1119: Nhật nguyệt một kích;JiQza1JhJXevh8QvbOaqxJ+dW7OaUwgRsi8Sq4LPvja3E0D3Lld1nPiJ8FJd+p9S3Uvn0DvnHGB7a7eUMlNMiC90jPeOH/HzIZ9BtWqfCxXGrAeQ+FQuTPI8vC7OIvSZNi7AGQNYUPju2FYBjZ7rN+HjOtsC//LBXOg+zLM/wSk=|Chương 1120: Điều kiện hà khắc;jfhcR6PnGwsx239RjvfCKUQKdwfs39jAyf25dlV/sDGPAnJZlEy7fMBXQWqgOWhj5BLPscdbGr5Jjqmvjw/qkIYTdzR2IT6wnvA6B1ppnljzM/LbLfpDqzZA8SUl6vMePow/frbWTwN/uId9gA/3er9FecGlXr1N15Lle8SdB5w=|Chương 1121: Định ra đánh cược;ad9U1wX30Xsg6ZrCZvHhatQ9hCCYpw10FgH+//kBfHkEZN6jg4hR/A8JioAmXFw9u2mzpsocKJBeR8uxgB5yckvGyQVJTEihooaLnCLIF8DonINldELJqdj9qRcUS91KssMg2B5Dh6yth+Xh9+oWR+9UWVHtfAmwvrEG2NnCfIg=|Chương 1122: Cắn nuốt một kích;nCrzwTL25T6pmwpjgmH+NA03x0EBDt7pLs0NzXFHTT4ZuRvEGGJQaQByNAzXRyCA2pd894Z66Nhgvkqaq24fUJgD3BZ3r0W8h5VsPOhI9sOZZcnSbQ25WDQIrQTEBDNFFJEfRRNOpTWtoAI/CbWWVEPZNZy8vrDz71WuhOhhL8c=|Chương 1123: Thái cực đạo vận;YUZDJvSObRFkkjgh1hU+u9MSEqa8o2izXQTxRAwizEM7pAVQNFPne3OqQ/fOc4O95QnYusHcsLouQMigyddovXswrbgcvmTtYIUMRXpYMSGPgOzPHvRQISoFH6+8GM71BcBLkWhaqWNCrUsbo++SLTmsqM0qszYC+allWW+meDM=|Chương 1124: Một kích hủy diệt;NX+/sY9Mb5K72bky+7ZR9SWTxGBkcf8oiijWmG0ZNDKKba4oHyv6G/H9hNjFEITUfOlNgxKE2iG8Sjb9Kc5EPTV6NBMe+86AFPCjoR09WB0YBbBF9xmHjUdwZ7qBnmFiUS9Hzit1M3h+cjQPzzoUonboQnt/VIKZHThI6DIEXUM=|Chương 1125: Cân sức ngang tài;sGi2KXPbQQF2IXgKzJo/gi316j53FWqDbTm4WazVXd3Mxk1qvCIdDRNzg7xeKnqtrvzKeAyRFKs+Y1qGZeFtYGCGRLjUAjxhIon9OJ0/REct7zFiGebUtbyBnaPTcujDS69yXVas/MtVjpqaw4NnQwi2DtcVbSsyCgIhYzBNQus=|Chương 1126: Ám Nhật bí pháp;U+V/0uyAj4tBn6WjIU706HahWRWSmSdmalh1Id9Xkn+D44Cc7ZkqMdblELge1SzBp8ElY8ULj7snDZGW1dautleI7C8IsMBFRRP02O3v33ATeea9lnbNzF0PUaUPGKxMc+z7wE5ckl+UzcO3PByZMHNK/oTslCzBpN5cRtU6m6Q=|Chương 1127: Ám Nhật truyền thừa;2o5hhFtKX8C2cCNvkJaHqn/0LHLh1YjXN1U93/4jVxB6jX1jyEPcfEsRAxJXpH6GbsiYYaH7MLkGJ1uCspALhsPDayGov0pT5DXOxfH75guAK8kDgeSlmtEG9ygMcoHM9onzpdLmpMBtnUSX6qWxJzWOpHx7jmHWoHDd66CYMjw=|Chương 1128: Giết cho tan tác;AQEMINaxo6vwoA3j3nK/TqcufqPfpOrSXmWU63M5AShdVI7jWGtfHjcPFsAj/TRHxiDtfaPPquIqU6gCdGWCVsZn1YZCJIc8YjMfKP3ymz58oYAZrUHzEpzlVfQELNNM6DMmOHKcEpyliKKN+RDke5Wlv2CU0Un7cP40FQlN3O4=|Chương 1129: Da Ma Thiên tới;1Vd3Ro5tVcTM4KcljITWbUSD+2aIPPDO6zdVttgLDFCW5HG21t0wP/t7e49r6oysAWD4xuKsoYBeBtQ4j9Lb4vZyLtTgEVV4MSIoW7o6gloYozFfkQaXHnxp+kih5wQ7p9OGQ/SfYHNkZNM8NjL1fYoNCSvZyapKptCFGYI3ch8=|Chương 1130: Tuyết Lăng chi thương;AsUKMKix2SaF5IuZggP5yP3/ydxQz3zDZiU0C046t3iiS7VYp5BUzqI94gWfV8S3kHRjfV850JfXsD9N52te2Q+nw64TO3xCNBKb89WyIFRgwOvlMpIPT7xgfyDDhjgqHqb5E8C1qKl2tJZ33vVYtCnHJ/N6oZWf4OpykGKPRyE=|Chương 1131: Hầu xà chi tranh;GyVIvJxfQ0dj5i8ZPJfay5sy0rtfcLbQLvIyk4dbI6aybVWWQMjZ2zjc6ZF8eNEC1pFFdS4AzcylQuJDBmT3XhNttwtcJeGGHn+eIlHTerobFT3YlCEKDhAyyUSo1RtQWqHA77+qdoxj91Da1HxW3d+Xxfh9bl7Ap60oynwrsrk=|Chương 1132: Hàn Giao nhất tộc;a1iAKiit40adaCQ2WSki1qwmZVW0A905c3GmUjMHF7GNwAGMRxAZD73/u05F6Yga1qnGQ4J1JIsC46JTEPfZdLeE6itbKInqx0+o8wLOJN5WzECMALPHqNOlBvxSf0fvvM66jFaOV7XjPitN6zlm8Sp8NJZIfdC0qEJ8A3Dp1Ys=|Chương 1133: Bắc minh giao vương;KMMUluR+sxakP1VUfauiV/xxGno8fj7vNa0fYnGSClzx0MWi+dw+KlQIKC3Ykj0doipVzuvBYXQpZhoBgx4BufjxHOg/YGG/tVH0ddW9QgYaO7QbQR8u57ZuhQ4IHU+AeWzLm2as+fiBNEdZ4TMYb/f3ebs7fZeKZp/ffN+FZCE=|Chương 1134: Huyết duệ duy nhất;YM2mGprsHWFQ0LfeMS/l05rPlUb2zJ9+o14nNLfueu9I38PzzzxevZZstRfv/+WU4hufXo3l3YLg3yN0eu0T7tpUnCLrRyjx3yqs/rO6Q2RGRynI0fRBKGN4uOkpc4hqOP1yDlrMFhEzvCtC511Kh5FYQ04feYWuJJwrv9oVe6k=|Chương 1135: Giao xà tướng trì;WO2/T1zZ9L4dwi8YlvmNR18BkITCKMxl8nxRCRg3IZFgF7CXUJeERIWV0nyk3HC2juhaygFvqpUyd3Bu4oNalZVRs8v14EdSRH9lqBL9kJr5VHsDP24d6Z2djBXgrFq0BjBw5tK2cybPZB4MTiOP+03dyHlbcx6K67BIQSzmpmo=|Chương 1136: Một lời không hợp;s91NHZywPxRNibnluZrtgAy0twvzQMbA0lVu2X3jMdMahMOMSAApGgeHwJeUMnvWrgpU0QrtvZw96A4jowaitz3yLCxTId4q/bQW+HK24bfhHPsM3HggTyHBEU/9DUn+akp6Yg6vHEludMhZbTLN8Qjfg2DoWzDGz7NSQwrHiNU=|Chương 1137: Kiếm trảm Tiểu Bát;gNc6PNw6mnjrsB4eZnuGzhZqghWnJnQRRj1NqhKO1Oq87/pbjZJidqZ4gNx3krJQxgmu60bCuIEjRq0iq8Y2P2SBqgr7ImVWSVld8ggLaqVJSkyRSm3k8qFAah3m0MRo8OvbVZv9ge3IZYd4sVx4/CksFeOitqlwuIySZLfocVg=|Chương 1138: Vấn đề triết học;bPwD4WjmyrOrGdr+K++fUe+hw1SKlOKs6Pg/rE5ap08h8fMOcpMcPdh9CV5GU3koRn3mVglA6TP8Pus9ax05uiwE3HnkPe9ZfFmOadSdepypmD0Y1Ueo7GRMkETlOv7bI04ATkosYGFiFXMFiByrqbVlKp+vqh5oIms+oNA2Koc=|Chương 1139: Truyền độc vô cùng;PXD47+nyEqsBpZ9RB0cniHItEKSHW5d5Dg8SP46lG6iRD/ooQEprvmnuKwL1i+/H3UJMTqn7HQbVrX2aZ3cJrEHlp6Wt2VJ6AWNR67yFnfHlMF+cyG3JCj3W4534eMaPj5BTk/jg76vmTnpzRImw5vE57bmsBHtlmlA++ZX7ItY=|Chương 1140: Độc công;5uLsNz79Q7u1mJ50a0FbEPadL0N/QoXoEmwq7AoSphhemYVcFmyzxej6xb0pNJcKVXTQSvYPdISHhLuSK+/9LRp8WG16GrPtXlIMaWcYgYHm/Zr/iK2SuAU9Ewerb9F6KOhu0DO9Xk2XgIUm9du9LODf3abvnB9XuoNRm7RIdek=|Chương 1141: Lưu độc thiên tai;LUAMNLNbQh7HlpGg6MGFDvQAFfToUePw4+vKFVYk2thsqZsj3apfBxGjxTIv0EpKMHoevc5OutD1QzChIwS0q0dlpQCwQWriSKTnsmU24OTyfUlf6F8ez2Hz8CX9j3vVd9Mmefsw0pPWFmseehrTz9rw1bFHadsEeXjvAXzMdMw=|Chương 1142: Vũ Mục xin đi giết giặc;y5H6sPl4alwBeS0xb/O+e2q6f/MnitWPMgCa/r0smpw23PFmFdUlaV/YgF2lth1dbmaqPHeC/gavuiVq3jZfZyvVPL+lVMlv+3awlTVZk4ekGv5rS6jHbZ+Cys9wCn6PGlLMD92xktoHQ0UhznfGatzOjvBIfFv9BeqGvuzwA6Q=|Chương 1143: Lấy thân thử độc;z8C/+9e+Bw2J3MqA35pWDaQotEVcwPak8Uc/C0AJYwmlNep0Xy3XIaZJCk1MTjIm+MYzqws2xsdZfhWmIv/fxKD/doWPqGNxk9KH3KY7auijTsoJBFk51hKnQbl+fJfsE6wGvISWVrUquYRbS5Idfne/SMeD0PHOjNWC0qm4hzQ=|Chương 1144: Ôn Thần khắc;ZiUW+shasUjwguf8CyZpLsEaY35HGAuo8cUOkeU77CqAhZaZon7sOnhxERGBoFdHoQFOJj51Fd6rsD1HbNgd2pb8Wl2rNqEJV2zFgHqTAe/6SW88LpnZeIaQjW5IqfkBMcMAudEWHLOzLdiVCUTsDh+sjjfhZmwSzjlZvatO46s=|Chương 1145: Ôn Thần truyền thừa;moeBhn3K1pTuDVP0Eq63mubrnDtN63nTJed6MfIG0EUoFc56lf6Ptt/FeNAIbpCujG4QYh9BRKxt7N8K0gtexwngaJqWlopX8S21dgZ4e06rKGkmEDHYNk+ELnKK2qExsbjxf+sm29yYIUsmvUnMW+w8KyCliH1n5pPrrEg9Y7s=|Chương 1146: Vô tận Ôn Hoàng;0GRIBtfSlA12qiEgAfHtCvXEMWfK+48eKbyejLvohngGzjENLP9gHc79tWHP/YvTY/ATrvFi95ANeSINzK7FFGk2iGLFr8b4V2W5yEenYVThgDQZPtvfD3a67x3u3beAtvJ9V2ve7x7ZzF9on9wQzMnJmPP99lLpIgH9Zyz39uE=|Chương 1147: Xác chết trôi vạn ức;+S2c3if+l4UgxjT72nLtX4ZN7v0tNCAlBK3UP6DvbVw7xdH1J67ze4FJy7cE4l4MuYVhb/vrchNCnkz+zxvS4Xy39e9QqBV5QKobfXZZoML5b8Upg5Yu/7qJiuAlkcQoWTUGIhn4mDFMRO728mzjtKrRP6WepB0yM+Cirh1iw88=|Chương 1148: Truyền độc vô cùng;BlXs+LiIb8uCzRYHV9gzGgffafhuP5iVD36ECSiqO/1AP9+0f+DuoJrxDVrEmQ3RzcXV32Kr2uNs3ou/Gz8EWClt0lpno2DttqoJXRf/bhQ6SoA4w6TQKn6EpaDAZii5JF99Tbumo/4X9QUVoVNQAsKG+E0z02do+frtGsYkOQc=|Chương 1149: Bại lộ;d4WUimGnesdfOR8u5V7JBSaH7JFy7FQaWEqn85YVc4NqreQj1AGB+hBJMdZh5iC/VeUQVkm1rqFByO1JHuoa36OQOVAO26JgxrqyMwKZHFTTmOOUy6HFQTmTUnRaR/Zi8xP5J4HF/I0lXypKIPZ3vK5hVUERQeoGX+ys6oIjPuY=|Chương 1150: Cùng hoa hữu duyên;roMCiUeeI1oHbE7phcvr6qQXI5xnAaifMPIH5qGk13IsqYGx3Zql6zUzIuJcAALemPZNpXccT35Shijf5N/hVgs0BnLkAZSm5VIGUgBLjnd6czbiVu65hnfEgKFrv1Zayxywbmf8paXur37G6uHbWuxfPcHOesCI1tEN4erT/QA=|Chương 1151: Bát bảo thần liên;Irh2f/iA+dKi1rKaJFfgI2r0VpwXSwMGXFfAJzyX7Wp6Gr5Hj1sUKYKSbZBkoetmDKaoad6/KL+q/NeMJX/JVeMY1hMUqDnGcJJrMSXrLYM9TwRm8/8Z5rxmVu8180mYrymadoozCNum72uxa2eUdBmBVzctFtQ9vg3lv3wf1xo=|Chương 1152: Hoa ngôn xảo ngữ;MKKcn1KP8QciHxJiQwnKgmU+Cfyimz8+9oJnZcFQvQoOmtLBfInFR7OPTJ6jk2mY9k2eliipxTL5+ScYiuF6zxFjlpxqCt2h/hJWnCvsLMaVHAy6KdzvoNf6ocCFej9/887iptPK8lM52q86NIrcmGRRAUWfkaaEWTpztZq347A=|Chương 1153: Bát phong bất động;ia0QyZ+FcC0BEhHiRcb2YzD0AdrRcejhHEK6hNn05N+XpiKTeodHcNL4ZwULm3IF+UfClOSNfMBMJa7uud5mN/pu5oemhdUbzJ2HKeoiuSC6DNSyuf66iykPA2ShJHnZo0dIUV7OJ2AJTL4qTMpfvGvLH8sHXI8WyeztIHPJTn8=|Chương 1154: Hoành thêm biến số;/9WOOxqIu7hECxMwuCY3YiMyvp4Loh2tp/+Xjawb8Quv2IkGMv2z9IFmu8R0F9q2qIHqbfL0UxD+S9GAt5q5jo66u8E4RZvF7Xu4h7AWTzK0mQ0b3n2vXs52SeUrih0JOhCplOmcmciT40p/wEvwQ7QtweNSaJU7XbzBSr5FvqY=|Chương 1155: Phá trận giết người;xrvhX1+Xs83hX5JS9WhylaSUwEk1TzQpN4kOemUSIMg0GBYaKTMDjTr3d8KE84TE2Lt53D1V548SqtsTEx2nLlotrv23yOPpCMeXYWimD9U5rH1a1jA0+bi2JYp+f/W3twPqcWvc/VJzG19wtLF8NGazZJDw5+5ZtM2Pda3jPtY=|Chương 1156: Giao vương biến;NkeBNO1ove/zwiMz3FXxiOPIyb62h/ohqCWHq0eX4eZriqc7tpCYqni/6+W3hLb2q16fAsrK6Hl5Emj/HwKIyGrO1Zof5xP7gollcvtkjjtYYguVqDSZ3BnL8PkhPAy8YBjCds2XnVhaSse9rQ93Kgh45+RfRhVKdSVhPxN46Qw=|Chương 1157: Băng sơn vô tận;9pmkxq5iujgOlKCGWP31d3jAz9EQ3O33PDJPipa8rVSW2zrSbBsAL+EqSO0CPAWyGQNIzQVNb4g60CQyWIOj2WkpskDIa9Ikl3fXPGTdX/0TmW+Vd/vSniYYo4F1bMp/Dqf1j2yreFsUtzpQqS714eAniUQB5i5Bb/XYidAygXY=|Chương 1158: Vô kế khả thi;dX91v4FoO8gxpsHEGXiAJvvdbmLfmpB2w4hL2lpdWKBhw7JqMkX0X71gIAI7XjzODtwRhH0oeouf6/iPAVKEh8ofPNxJLCq+3TaxwugbW0gScQTinJU87knv36p+ZO2h8q6ibDWkTf1naHcVLM9BpJZdv13oggy/gV5eF2nXIoA=|Chương 1159: Cứu binh;7hXsxx+5YeNENVvikbQyBtnq0qTzOtt6jqddPczN/0h5ujtnX9w8j0SXMaIPqe/0si8//8tDrHXLLo4DXBPwKD7ZyIiUF0plycuyVlRL0ZcDKjhY1Y31hkU4DWk+LdRBy3fJ8NrP5/yf4QHbXDQ3fTKD7j26xtG7Eu+Bqkc8wIE=|Chương 1160: Toại nhân;ogD5adbXFd6RpCn6dMmNSSG/lnNTQw++pWSvRimeSMtJ+FaG9maK/PpUCLbc7rwgVVbiHzak7tbBsvENucl9ld/LbNQPByBwY5j/q/e/NAnbeuIdjr+FYIgrAWhz8y0QvIunpS9VM4/TrWQnn6o+rMx+ZWC0FAtXoDGfQDoMmtY=|Chương 1161: Toại Nhân phát biểu;waMjcB9+L4kOllLUCWaORuOqGNPsJn/2qIkM0DldofoPLlilWMJECyHoc5/lUut4f8BOoT1HKTrOJlxvzm69uxrDP8WK1xm6ytLZnLe5/TRkamzQYjCpU/HcZPHf0Q0IHand+zf3CD/1NR1j402elkLFBdvm1soNm7Jr0lrP628=|Chương 1162: Sông Hoài thủy nhãn;HaxaX6M85EEaCd09S1auNI1yBhOwTOi4dOgKI0FxjCkZixqSQj2wibTXnoytimI2ylQh8Uml55q6/fF8Ld4polvSvMYEGjuvpDv2q0b+vc9uCzSzHVcFesA5TXqo2MviPATL8IArZHrz25Db89EPTM9vWNiEn0z4sZeYoCjeJ2U=|Chương 1163: Viên thánh;GEDHzdui5W6BYskZ3RcdRM2MdiSiLNMITfJRS5fgUx9mDc801GZ3FGBWSwHWiLWVqdnpLVAGT41vTmA7JEKLrc7rYvNDSVqFrKzJqfEEp2TAnnfMc1Pq45OBe11WruhXFxQeFLSyZOevonzu6dnY7CC2fJhLCsEdDzk5RrjYLpY=|Chương 1164: Thoải mái xâm nhập;nIbEpbI4vfyc3ke+Du7iSx122NFIxnxXR84XFoK1vE1FaVzopfLnEmJKK8amqZLjFsX4TrbSFm5pI5DOBctlFr2szs0K2KwvB3voYWqS2h7E3YHCjyc+JOpIlq6vrQX1oogs+aV3oLOyuwDBZ+kVdL27JYQI1S613vZ4/iQuEcg=|Chương 1165: Long quan;yAfH7IK6jJQKAukQMKk1cswIq8+YcefPuZsOMuKMAtPQ/MEb7C4ZLSEMGoGCDm/ZrING6r2LRJLoDJYtF7fBBk46Mk4xsqGaIzJPxzyOFJDLvB4L0ndPxxBQl12ASQFLdUdPVyaKIgf6Cfa6pqkzucrqGAtqc0sLT+QSOI5CK8U=|Chương 1166: Thủ quan nhân;91tlBVR7QUWMwAsVBV7OwJVW5K/BAYFfsBVgPmb/R2jTJ2Ldr0wG4C27DueRnpAT84u3Utyihz/GxTFASVYTgqsI3SxCNEtkS2mM0/r7m2nZQDJ4SL6DkjbEE0yn8vpHSBU9bUXTcQq7rCWP+Z9oh2YrEaEtJDk6F0ZDUNGyRLE=|Chương 1167: Vực tổ;pIBbJuHYrYfLS0g15Ngr4VZJUAL2iyqrlgVK0eysbIgY23uwE15qXgMZFQEdcmd6BxuW48mZHGwpntQTZ4jdO8oMqiik07nH8hSi009ATt01BzkCjaQzcv1sLJuFL82gwJXSheBg6pGVAdIfEi8eUfDOURwkkmB3VMi0OEHpfzM=|Chương 1168: Di hoa tiếp mộc;7FmWKYe2IeiG4LWW4Ti9sd3G3o2rfvFqFXMaGjfsEjSj+A+F7a72U/fD7jX92rmcZchj23Rdx4xrSSqxluZB/vZCZdyvaP0RgGmx0+y1D175/zyh53ckN1hKX9jW8+GCqwV0xn9fuVxTLL06fkd9je+vFivDIkNi2QcZku8tiPo=|Chương 1169: Hóa thân vô cùng;V5Ow+6qabSbYT13c+RHNc0lSjnoqrYX70wnIOGoImUvDksI3O2pYYPC7sm6u4Kc6V/xJOd2yZpwww5D0icsFjsykvKbRaPDcAnViSllKoiTXnB3U9OwhrJiRTqgQx2K1ir7xLWxUhKcLXsuWySnbx5qW/JIbBBtsgdIZwB0yAyQ=|Chương 1170: Xông vào;yDGHpA1wUwZBnsk7QCYYlAIc2vNrRWjsvlOkW9laixGwsBroU8irnaQqs86GGsR3AWbsI0mhv9oiiU2d0/njkgYymDyJ1qUoPlPxCYdGOVBqPEdkiIAocPaOcrjMcR2g1zJsp+aOagOdpVDj/DquI8+rtXkpVXdyAA1hpRUQO2o=|Chương 1171: Người trong quan;SNT3q4ek+kQicskzSkc5hh/NaqmKhgfKH153uCzTs2U3M3dfHZnyihI1OBbdexgN/ZzktqQJP+K9PineHqhqtF10cPi73HuBsHD9aVrNttd2bX7v29/ujeCUur/bvHD61s0AKhiy76v/KrSrKcdsro85fSvaAus9MxZoDj3Nx/4=|Chương 1172: Cửu linh chết;A1UPdEUEOsskxFaFj6Amw/XCZFPHaR8QaYTedg3mEiyNK6wsbEt68VH0L8IByElg3jrBy3D6woniQm4ytbxWlfF5tcL7Xvrxd4+xHEKxbFCl/dTPATzP5qZA8IgyEbbD8I/DTW3zsoH2fziOAxIKGCYW3EYSgb6V/Nkpe+AWPvk=|Chương 1173: Ngày trở về?;07WgKzrygImvw/xrN4htwV1t4D4O8YjXv1FFKF2JFxe+ZQmYyX8r03PWHE0aBAtG+cIWVkAIXgkV0tpOQNuR9IHn4FWhq2gdvijnA9JclDsFVtBHW/EA+DRDoa4yf7ZJyJy7t7daMVmBKcFIzX7FbbZIrMS9zeRejSUkBvgj46Q=|Chương 1174: Mưu tính kinh thiên;bL0W52aBiCKSnRCeGuzCKdGTP4dXWyek3mhZrtZQEXh2wiaDmKkS5qJQoAQ/Uk5qSkLvVpkT2inPA/gMCxfHA6LhzvAv0CM56JlU51TVHV99EPvgkiFfeMJFyy9BGl2PrX/K32A0Zg13qLzmQ1cgFLcZPclRkQyNR2IgD04sNAk=|Chương 1175: Tiền căn hậu quả;T/WHSXR8iT78l3O6mb1zfV4NWTA0f8x0od4TdYOwCBwIX5rafl5AsBIxDS1bn4HfQly0QJ/G08/sQ29xIo/HzJQmMpc/vJ5JThO2EESjjqDSbZMy2MWD8+1CFn7uiHHRRzHNiS14iPt+2ZCmgpeLU/MVOQTtedUvVHI1Hf/0ry4=|Chương 1176: Lại gặp Viên Thánh;vy34QW3FuBt9A6sWiD+3mG8eeGeU0xGpeIW7Icpe9dMH1xuLlEDLm1zPTAppBTJCwiOKw4z1QsC0Q7um9IJd3oD2w4tQDP6ex8sAWaEx0HWM9l6sY0wuEiOMGkl878oLzMDCaFBJDS/21joSxeTYtZ/BiAvWbs30IZLlwctP5Ko=|Chương 1177: Hàng long bí công;516zWBj3mwE4YE+FjYesbvSGkYOSGhbBHVkPv/nyOH39SRzw8RxUD503BWeG6CB1fhh+/7ox+dXSZQwzPkgnDl/yH3Cnk73bDu0SQnDSvyfGITnKIWQuAvw2wqW9sTtaKZJs/NSoxwfUNijC2HtuJ89odKKtZu8o1QmM+Mz9BZk=|Chương 1178: Cảm giác quen thuộc;JIddzsUBS8l5FQYzon3+H4K7blTrqvoU/hn9+PvR+z7evJ/ij5cULLvEClM+J0X1zoutO+DTLvsjOhI0AbjCaU8cH9UUkvkCtoU1ivJpCSyTjMAw14t0+RK6I5FD+IapTuozZNlY2ib0xVfl612pn2t40e1tVnOM+OStOTbJxPU=|Chương 1179: Hàng Long đạo nhân;MbzHasx7ddnxOS3ets3viJwp9fSXqn7NUjjhA4ZyCyfNOlhfTKaT62IfnrT/Iei0k0wzyABY2R4xExT2+PZHA9cfXK7LD8DwdrCsEJm/RgCn/i6owAF4GcJqD+t5AePdU1bJXdSMKlCq9pUyYLBWY2Kx180BKDArujx79xfr0ts=|Chương 1180: Hàng long phục hổ;P8fHUEoAnadEnWwtOSa6LC+ThBiMZL2RhturpW+VIfy47y2HyMPe6g8PeiRGZ8sec+F6oXpcZRTTiWWELTWrivA+BMe2r/8icFyitv3Ee1SrjENu/YxZlJ24tS1xKc8+NHsNHPRXVoHAAkQMRMI/VFElZ8tJb82UxcHCMU8MbzU=|Chương 1181: Kiếm tru Viên Thánh;z0HiBkVe68/a1hyspJzQBoiIbAR/VSSrU/vVVPE0TDmtjKTr3e/1JUybcGmfJiw1xOAl+NRbO5UOZvSf1eE9byYHYgwIvz1/HkrOFyybAKS41gZv82kIReGh+XmrW53d++0hIRwEFS17hJn9YlVchhrV6kkETlNS2/0A0MjQFZc=|Chương 1182: Pháp thể kỳ dị;CsEwcTqhvY4yqLNG0pCWg7qqfNPf5SBxTU1hZuXpJTrCVtMrIMpFDzHQthXVTvnajIPBE84XPd0ZJd1QR2NveZUVWqB+lfxER4Y1hPvMDclhgjrhi4pQlhclrextYNqeq3Nl9fgnSrkSiDv0flAoi/9U7RhkjiIETvht2bgR9zw=|Chương 1183: Trang khang tạo thế;XCqcknwRwubRynX8M3EGn5zel+wMQkcLor6N0mpVFCHYgpdRyFwCa39VP51n/He0v6FRlUyCpiTcpZaWbj3eSRZlZSSsPFIOJysq4sCYGrmJPy/wFo422HXb8zJM8BD3L6Zgx4P1BVuQQRtXP54i+GY4tocMPbom+RElxZ1H4OA=|Chương 1184: Bầy yêu chặn giết;FOOuhydBDLPwhB1ZgKVDzn2ctGLGbh0TdFemJs5jd96vV0dJfcisAJJS79nDHDwtRqt9PoHR/R2M9UMqmcmhcSdpYesSjsqqNhcnavYcEw5XfMLq90dnKf1TRHEE5GUknwvmHy7Bli2ITZKpObAze68IV+7vZ7cDbR6vRQjAiKE=|Chương 1185: Chúc Long minh diệt;FmIg18H+wGfASHIQMuliSH914CXQ9jo7PRk9TcEqIu3H5B1NaW3+iT6iMhjsDP44HRgvSukHpVoE1DAk/8RhVoeaSvOY/XPVQ/vpVLufyYtihO8wvSiHPACMMarQlS/Bjd93CnAkUL7AMNk3pL0/Xe9BPNa1f0AzVVktYNGb+Cw=|Chương 1186: Vạn dân lực;c24Nc/fccSil8ciwOX8oz0bl4kPJoK3SX4iZpvzn8btmrh9NDZW9vc+37RdpfDYK512CdU1+gYa9QR3oP0z/7MyRY3DUw7A5v4+jT9PKDSmuRO55rrjZtQzkSeeHtmAuUSSuN3L4DVsyxkSnCNkGcdL6J/cySOEUMJ3d6lbWiFs=|Chương 1187: Cường thu Côn Bằng;rug6HfPBgAupz9gQ6/wpNj0SB+0QtFhyE0kXSSxYJvQ5BgoyUJyQADln4A8+1fbfCNnZOJBwehdGMfXx+iIBFul8OmOhpXNB8vOuep3MmVvHJqclQOKuoLn2xc1la1zyJ01vX+pRyMKNh2QqxRvPnV5cMDJFaIZAsJYAZp+V9no=|Chương 1188: Bức lui;baZzlGEK/dcdjpXxJ+e+0qciGjeuewGstJMoVK553FFT+Pj/1+1NIFULVkzAFRfRhku2yfALp848Z3GDdHKDLJFafwm0Y2fEySsXXIJz+dD4+3DhEv8MMP7BvAUAoytxM5lzxWdTuIFAoFHLmFTxamiStELYb2REb92TCz2Vyyc=|Chương 1189: Lê đình tảo huyệt;rWT30DtHAgUNvPp/08A/sEqLXqWn72x1g2xw+3tqwCyPlCs86T8g8bpDvrE22e3lPNH9OLxGeFYmHqpj0YFJ1R5XaQB47sY7M++lGbs+LBB3RwDdzZS7XYeHp0q7aeT45M11FZp6d+dyq+7GoWIULXQ23tJCVrnsTnTuaJRlmsg=|Chương 1190: Cộng Công chi thương;jklYL+w8Rmzi+KrZrriNv3ciuJHfa4rl9rSiloYauYc7ySlG1AhIyXFTiC5jcqEN6r2PCwdjzk+8B6K5PJL8IgGHevolngZUtc6CMtyW+Iug/H8CxXvS9RatFVy5O1XNQnLMgjU5yu1TBJ1hIvoBql+AoIzJ62Hzfkgl53MZRH0=|Chương 1191: Cộng Công cuộn mình;FtULxLAs640cFwqQHUj20eRbONQ98+Q3OfT/ScJ2hvhFygi14JgPn9K6UqgOBAPa1lxw9kHpfQpACY7XFaK9ePtsvN0B/XTTq/r2kGlFwv1YOkC34iZl7RwLv8IO98AdQONZbxbtCjqyUyH/6x5GnvfxNHPpYoYK61NuASvzt4A=|Chương 1192: Vực tổ chi mưu;WeCWsziwcd6GAalIoSiqEqg0NDnsOLIkI0Uh1aLYxhlZAEQih6PE5I3lHKh1VMn1gM3uuY3S9WYizC0+28nGTT7Mb6AIAujHQVmxahPDDtZqOnwlyhhORNAMZT0QwYWsr4qZKgnaP1KTsfukE81W9oPoz3VRO9YHSjGvIPzU4ew=|Chương 1193: Thất tiễn sát vực;p3oMICzrKEvYcGKFxA9Jll/GjdZ7pwaxk1SP3eK+eCJbG8yyAXYV04LbIqL95AIHE9G7gAhZMX9iNZe0afxWgsygP5MpdoPmz30BFEuR+UvbZtbDeGZPRnsfH/elXkYMFxk3UJJM5Rz5Hzv2uidt+JRZgBfTDfxBHQSQ5wPSA3E=|Chương 1194: Hồng phi minh minh;VN679HtkgITFLXXmyG7QGYFMZ7JJAZ78h4W+gSKrJZKG1Rb2UH97VsQnGdZT7u9eArONSi/BVth5uH7IRZ93adWzYPZp5TAsIJ84osWMf5aPQH30GPdtH+TpO8qyq//RYj24CjhfIHpLn80Peg8zA6MOXKfdualLnRvsEzK/DjA=|Chương 1195: Tái hiện ma tung;XlQo7vSk1kLS4qJpDurgW/rTZMVSN8mpq8gJhFtYe4ZyTUr5asGboXHMaKAkQIWi6YZNR+L6BPkYORveaceCmLs4ThH5e+3uT/GyDC0ASGV7IZoGaOXx4bju5UPpSiRx1uRYq3c3I2du9oJ4i7JyZYFOTBhVRJKVL3YkxAvO3VI=|Chương 1196: Đáng sợ;p9GCsV+lSCsyX6qCZ08N22HzNIBLtY4HB9M/H75NzRUcNP8T2sqZCnU1lqI5ePuPGz4EZ6iKyrLvaRSWv2hNTAX3R+NLqwigVg0DtAePUDTRLGBeyyyoleuti6FiInyQ2lF+cn4j8Km/zvceWwh90VecEL/FakvPGY7KncK5RQk=|Chương 1197: Ngông cuồng;BPB4VcTHU8ogHyFcJ95oWI4ZasPtrKxSZYT4hH2/7roQWnUCYLvnBn/9oeT+XjofHp4z7pa08DceKzxbAJWwmeyneXzdfH4Ka3M69soKN+Bn1evjcqk2Ok8C2/K1vavenUanuSCWEOd/7Y66b4r/9RjwOlH17kWewsJ1hJkmynM=|Chương 1198: Tranh đấu gay gắt;EsPbUkEoMOCWoYwaltDXZ2QsEwYzvZLNBXoeRulMFKsMLhT3+AT8OH7rVfPCcxjl+2fykC7GG6IcTk314ZpxXPWdLKWfUNdOefbp0vBIzmsAhD6vsOWyIfiSBzH4gljPHzzkOKZtWOhWYtEjcwkxq3+J9WCQmm7SPhnUOdfrlLA=|Chương 1199: Kinh sợ Thiên Ma;HCKiDr+ABh4WJ8p1EO8X1wiEnoFwJmFnxFCwRvNUIFzBHSFQ0kFVU5W5gtQjbrTvxNQuuP93ZId7lrDmdGskxl0mbd31/7G6bMC5kvHDLbZUccD4fNbZ/rPyrFo2KvSlB7HCb7hGmA6g/rcmf742tDmCuyYcsRVHGuZ5gh6Cxmw=|Chương 1200: Đạo đài thưởng nhập;lQzRUeGAMQrDdlH4XrSBptEG4OeW8qZYQ6UdgTo3y8v4dDrSPVPRqmNL06Yy59gxKDvVL21Xg4wiAIbrvlNDivuvFlsGXxmfv4Ujs0GRSlIJ80+h1rsPRtHdeb0ofq+iSMgSnqPw9AOHnMmhXyoTSLXXtpw/7iBiXg1qTLGQ78M=|Chương 1201: Nội gian;6c9v8t6EWScugh6fGZ2k88XWXaaFlwxNW3S07CZZPOXd87X3qUzYH2zuoU0qwSmnV8UJTiQhXuXJwJ9BGsAsKwLwxvaUkpcCdcOjRNJsQWT0+0iQF32Mju4c3hi0pNOPLCcwIQYrbTApaA1orz3qod8s/ujgPBZZSfykRnjtIvQ=|Chương 1202: Song tòa đánh bất ngờ;kWaAjNRT+pxnD8MrvTcXfzprk/UXGnAN7zuxIryAUsZSvKfoC1wWBb2a2PeOhvkNjjDwPrDuDRFQqgr9DuLc4CzIi2cTY1xnlpxfHK6JN+h8uRe1UWyUU0ies5o3RN8Hj2Vx7MKoVKISX4Z8eqtSzzPQYNWfpkDKERonbRFvaJ8=|Chương 1203: Đỉnh luyện Thiên Ma;k3c4M+AonclMi1H+/R5J9tGSiMzuh7xhxRibdAEcZEcE65WQIWyiNO3jgyg6aalKmh5Y2rs4dMOLq5pGD0Bqj6bWHBVKer4qi3VHROqs7CSddKndqgLMy+gNUD+sa0GQjxXPYCoL6KHFVfiWtmls2PMUjpBs53xaPuVKFBQUpOM=|Chương 1204: Tham lam điên cuồng;RiDRTJdIbhC49St12m37f3o2mMBLnFi0k9AzaHmClSogDg5OKV37T2lk2izUaVvECvbblkoXskSFg4wmdSODb+9Zix9AQPl1wcNgLJ/fB+lurS+XOjMfJvB9WOPsfWwiVYyGTZo9bzRCszi4YO/cbBH8C7BLiJHeF/MdLAzrxMQ=|Chương 1205: Ngay mặt cứng rắn;JQJ02qJ7lijmho1YP7kC0PtBuQbKYA+Stk6KcrVuZoWtAmiLyNqqffJd6SNGiVdAMVbiaj5lqOgfoRbTLV89vze/ti16nglWKumsISbgFDOCKu8ko6dLoL73F+vcTAzMLwqna7EHocTvtMSKyhDxjMr6OnFVVWTjndckw0Uey0w=|Chương 1206: Ảnh tôn lực;6uGbccG2lPEkvSKjyREdhViAptyPIE1OTgFZaC+jbI4328mhUeIqs2+I+AQx3RoQahAuF0rhdBVeU34dA8lNmxbBx0uDfHyygSd/Xfc+iCl5S1PqNCHNQ+3ANlkMO1ZajffjstCSomv05qBwUNdvnvRTEZZlwboLmC7RBrQ0mbM=|Chương 1207: Sắc tướng Bổn tướng;/2554BBKg0mMooUYTAAeMw0nGKm7ipOt28v7+UeWzwVzrOCe+tLC3wZ9jsGf073VNaei5egz964mqxDQb3HFKAD0lsANQrzd+RmQxa9BgzlK4LJwcHvUZAw3bxWnY0cWy+mN25QK9LGlFcAXmqNoNoA91F7paas6aZ/7BDjfhb4=|Chương 1208: Nhân tộc ám vệ;2ekp7GeZt67cZ6dhHiQVkkifXTx0Bw3esZvOkWDEFUskAKF5n7SgMKlkTwK+ck/IZhc3WtuDNVZqVvnEUwN/GRu/mhgaYJqvIcK9s/OayOlV9wjLFzIfLiXni5qQ/dotGlL5HbPK0WeaYqZxSnp1rgZGygaSHg0+VTARw/E0UkI=|Chương 1209: Chấp niệm sống;ZkJ0KRuajmQVzCwFQJPgDXVU4BIAr3UoAiQmrPzO1+HDOs68blwMuRH/FL+Z6VfO616p7O56ESlmTG6S781P08cQSSPCvo9iiBBQL0BfKdzFklRMGcnsNfGKtxFXw5S+dRCeHF5fn9vuzwOnk0H/9vqqIgjSDBquAN0fi2eWdR4=|Chương 1210: Khoái đao loạn ma;Qu6vBCbTHIeoyZEIcaMdQdYZaGQmy8j0jz130R+FhP40cX+/mruldq42MHh5kF3B4Vn8MZcvorDRg2RhohuKzMEd55oLbY0B7u14G/6fkTeJc+yDwqYNzbiSYecuMo7KGM58YeR2+kCr84LcrjlQNFdozhwv4YhaxhmrB4oi1P0=|Chương 1211: Thủ đoạn Thiên Ma;bxPcr/YgUlxj2zr2aZZASnZRe6spYG+T380ruTi4UbSgN0cRMFaQU852Am2p3NBISg/AIA23BKAz8I01ASn/Id12/jFwr4D+24brNRSejX+USPgv8DhJZfx6V0CGxBDXHaLrAo3px1HMNCKDSzKJW9yMAS/8Gek/XgsCLRNbFVQ=|Chương 1212: Vĩnh vô thái bình;M11MM0oyUEr2x3dckeNa1U/VuD9yYLaNVWCT+N2ku3SqSr1r4O75u3M9rbuIgUE605EqotIMWKgXZHhWCysiXsIkbXvuscCkuDbcjcA7Fe799gBhi/0p2VGPuXYFahBqV0bIipi+YGBYw4mX+ytz99BBkfkOHTGz2ZcvAyxeegM=|Chương 1213: Thạch Long hồn;Q57AG/bkR5Z/ak5eeEEqvBVgaKQ7MbeW2NNBLpTWf0YjITFTtCUC8IId2Xm5Mdwjv88vuvxttCDopXCOY4ZbU1flgWtTE5Y/oU5fwxSrJvRsMAD1IQSlCNovezARgQg5YUhUnH5wNR5LqGm4DfG5UAp/a4UGRSLSO5HbfYc4CIA=|Chương 1214: Tịch diệt cùng sinh mệnh;H2JO1AoEoyUQRHyz/qlnB6zgd7acCPg8PcDhEaJXwfS9swYVJ/yTQ5jM0KoZ0xS3OMS4p5dZzuOwHHJ3D+UrfehXqfzLNcC0P1QwIZE+alDG8dXDGkHegr6+eNkGd2W1yZxmWbL6xKJDQ9aPcidAEqisi4Vjmef73IZZ8NQLcF4=|Chương 1215: Nửa bước Vu Thần;fI3JwyNFmGbYUiDja7/p8SblFHVRt8ztdmNT06YAoswGkBUMOtvwrHS0DX2US3Wzywgd2C/G6J4KRE8MrxbVwEZHcjpq7GSRHdumN0BUgiYRzoj2EIm881WvanataTNXczEjLr4az+eniiwtPaG8RfjiQihwBMOyqHdigZNCczU=|Chương 1216: Lực lượng rối rắm;v26K7Rm0DSZEpABn5fTKbc4l/6fJ1NVkBM2+9LNfh0AC41vnIPhFWNVKv8y8/ITBzfVynzpxgBmTeJb78DM5EVVxACLfwaepEs4py4z7RQ+9cjj7cRISUi+6bTi94haGwV/bstSFl76JMx0eptEn650Cc7/jjKN732LX7oPg6hc=|Chương 1217: Thế giới ý chí;HnOaHDv4CJqW1iDpcF43NCDMjkyH+Dd5ZQ0QpOJ7183Ao3xsI7Dg8wTmQRFRXbx2/x5bVA1Ty7vfM7bB4gxJYPjjQLbBbIpvzrJ2e8dgcG6K1ga1gg3qCg6O8y5O7SMM168ax/RyZc27wcI4yvDOn6phozcKx+BG5GMzjBKgP3Q=|Chương 1218: Thế giới bản năng;AHtUq6N7pMT4MDYxTRPjR/XBdyqnhsLWTXt46EF7CeVgGFHzOxDWexITGB6DG+0jz7POMakOf3bWAuIVhIt8uLDEXgvFOQ8EC5lH7E/Ja4inOv0p6HM8P1B3vDvjvLk60fbOMQ39jjd/6i1wc7Ka/rB1cku78T8SnTgVEO9R0Mg=|Chương 1219: Gặp thời lộng quyền;y9m5e3rkou2DFQOmRzwumtDMRyZIZ5gLRPhbv3ShPQ7JIetq/s/Vgt/mw/UtEqu4kIHKMKZW2Kw0zgNi3dy6kMtapMDwrc4M+pLQeQIlU3B3apgFeUipy6XiCTLTB8CJVGoxV/O7wh0k2mP/3agG2kaVx6sbIJYrqV/b9zLqP4c=|Chương 1220: Hậu duệ Đế Khốc;48XyKhSAtcaw54ehFrHYe1CNb8Djj2TCy4UO9k+yIZhYM7JuHhRl5ie0mSci8DDYRI9uqk8oG+GrQdlvmf8EyF9kNEIe2hf6F/pQn8ZSmr2IgdVMIydjmNdrClOZ8kkqjU7TZ/d4KnJkTo5K3VuL7P8CCmBFF5a3HUfNjbEIREY=|Chương 1221: Điều kiện hà khắc;zNHE1PB9d8p9dids8qsxidoTB3PfPl7gjNwiTGP3sZbfDICrxE9E6haZ9AN1clVOkzC4vc6sD/qGqVwt9oQrb4zTgl6p67UkjCqw3Q2qLt/FH1hP2iUrXXx649GzNEsv5q7CMPXe8FsmFU9JtzjvCeGk1herL5iMlj/9Ac/1uvo=|Chương 1222: Thủ đoạn Cơ Ngọ;CMhP615FqpHrmjDE49hWZm8zNiSDvXDPignTtrdrF71Pxsyp/d9lJGwPIQ9VqZWbGYohydTnqCDr+xPZixX/l5UurODXjMy6ZjeN0SFHHZvwXAlGdAhlr+0IF7vZvC9IBv3SjMwdk/pfaucyXB13yM+sieBfXszixJUnh/MHj4Y=|Chương 1223: Mạn đà la độc;tACwiLWDHbFamFud8UiMyNuiLAmmbTfm8a03AYYIrW8XnKRofu041b8TBCiAyvJh6e6y0438x/7sBOmYYoHbc+yjxf8PJHqtuuP3CuECdQnlk3g+HNkjD+7OHcZaL1uuSiWJnOEGU43s02SRjPtHZdsRuKgTB3STug+pwKydmOs=|Chương 1224: Phá thành Phì Thủy;R6xRlv2VW6mD/Acas8DFKv1EWKgv4zFL/8oFEfiX2b4nkdJqDcO5edUO8avzex/K9EL9+Rfo3mQtHWyDynbOFKKXMOlBOiHXWu8Mpi12X8w/nQn2X45dCP7rgIFZ0tL+NCNt8H8Y/a/XR/DnzgdvEDMw167xOE3qF8WZGBJGThg=|Chương 1225: Loạn thế trọng điển;+KyXYsg2yrE3iXf/622VLwYvAi20epRt25Kl9Y7HFUDSpgYwbWXs1YpoAKJtb8RN80poQuTQOxni8U2Iqh1y/80Gpa6uLvpLeg2znbQsctKA8G12oJsITS/lSxxvd7iUws4Dbjh4ny9I7XCA+1DjJoQhIUWinLMoVMYuCGxEoKY=|Chương 1226: Cả thành là nô;RKW5lpuNMAjoWW8QIUxDbsMSagvXVq0h3vOpT4cZz90vCfH4lFRAObLoWoUwkqG+mPn7Ef0z3ZBcm5fzQ7T9lSw8TK9X7Plcq9uV5OIMyQGunqpCwJxVD8rwY0pRI6ToPS0z4Sia6mmbjVhkUquu1wlCVpNO+gYEzTwrlW2d90A=|Chương 1227: Toàn lực phác sát;3tifhI5IYr7IsL5r+wdwWZrTBLgbtL/K3XM1K5lrovjyZb/kME/wiH7k/+1C7Mj8IGvRGOGVCa/rtZ8dBr/Yc4gfJo3o9wUKaSyXrsOb6tgOvQ7puc8/P+eBA8mKyu+k/Gt6PtauILAiHp9IthjW0hmZ0Qh65hU0nR5yClwEgiY=|Chương 1228: Hung danh hiển hách;rb5BH3KvgrBEqHfBKrFjrLhi1w/iyNLzXylmJ1P6cAQQWqyzpcQ0+zuCZcmJsSW/WOLh6UorOsEaqQBF+syIQF7Wm6bswcQXFKXMmGFxTmOOZQB1aaK51xJHqIkgxJsI+hIlbjhb4wBhL6HoxUfFJldQ3sIz9lorPIv/Qem2NrE=|Chương 1229: Vô lượng liên hoa cảnh;u0IMdNk4mY+eWz46Fk8Wwf6r7KBqsuBN8HpcA6eXI2DavYp2ewl1mC7rIXzKrK6enzwJyqbRFDTZtNsTY+VCfTmaBi2yeLqctaPomABqMOaSUKTMeroyAJT74bq9TNYOvvoS+i7ffaxtyZ3geLpl5xSsI8YKADcyn/T96vhxFE4=|Chương 1230: Cùng một giuộc;IA4KMWhV1uRhowv1tghzNbDxxe2mZRyDwYFTzGz/4WqLg4cWQZyOrhZFaB0+GfcPS+wRv8tkapW9ctmyQlU7gpp/hVyLaEW9beiCwKSOo1Sx49GXmkKoO9TeM4vsFTNTqqsNjXFBpJ2hAWxtbGNMRWW58ucW+wYUJKrx9AV87M8=|Chương 1231: Buông tay chém giết;TR1lPr65X69MCBZJnx550crzsBZvKm5ranTd8mCSYbcwvSyOK+9GI0i3ouEq4D7tE+1ab4rcQbRswFx3E/1F1SgfZ/J47xbOX5EVPmYqchy0X/6GbFDl/zS6Ge220gjkvuUd8NmTuHuxZ8znjQ0fi556OlAyI4w3+T+EOUT/fcU=|Chương 1232: Vạn giới bài khai;Hsjg/Q1t+t7pwJDIGUuO3klZyxz/fZd50Cm9cvtBuvFCVkSMoHyEQnhLOXdM1y2L1AN/2irirLxgjiBWpk8M0AG/bFYofdN5e8YDBccU3Q4x79z9YTCCkThfWX0BxfOvyBq538P4SuunHluVeKkwQLv54nTovZCtLvU/vxDZrGk=|Chương 1233: Liệt hỏa thần châu;C4Kl2LfUFeKLoP8XjxTqPNUmV1eCqlISBGelXRH+jDjIJm59GW9Rt3Knl4wL+sqF+cb7zeGHEiblTFqsJUag/zYVq52MNxcWC05Z9GfBpVciN1oxPa7I+sulA7ncIpwCJIkho7IHWQU+VSJagIyIokh/dbk8OIB8m5v+jr5k6Rg=|Chương 1234: Kim kiều phá giới;utsWd5yG69zS1ULYQ7IcHs+RsS6jXs//3ok2NOCJo7aP5EiTT0ieGLwjbgOIi+0BVdlUfuLUHaQTsLvRKPxFH8Nufv6YFFtbhW6Vf2a1PmiePzR0Xx0KGmFt3exVsYiKNkqv6/5uPPqx8t4/eJw+LhUEHpFipVhjzpC9n1u0e/k=|Chương 1235: Đạo nhân thi giải;TSm8XYyuU3F6qXkbu38EzdXNkOQt/zlVldb5RT56dxIBEM+UU5kmDPhn0SHDQselsDTwwGjMW978NvpgL8fhZ2Jj4xCOLmzn+Tja6ntFnVVV3B+et6+Yjn/vVZf/uhEcCrVa34X714hJet7ujXNx5zGo4ZML/ceo8MAQJ1jGH6k=|Chương 1236: Luân hồi;T2LamERm2ueLXQsJk4DaszWgPAdmVRHgfmFHlrqFPBd3iyOy3LVnlY2XNpJzR7Cb1H4UxyG+85u2gkU3KJdLAVslc+vln1CtRbLsidxuaZZKF+/rJHY2fmGl1nnjGGRzfecEbKJAXk6Hf39nJ9Y1HfUBJK2J5RxTl64Jsxng3ME=|Chương 1237: Táng đảm;WADaFDwus93sgElIilUja7viHXtmCNv0Too15gdh1LCTyPeJQ996yuAOucTqFMHSug2xIed32/XZOthqJMcniEL3T1jtD5d7EykCBLX/l65c7Lh2Pi45kkMEDYbkv4ugdOa86QnqX8I3/M+dj5ZIvmal4JiuEZDpnAaXWy2r3Xs=|Chương 1238: Thổi quét không còn;mDGwHL9hX6YrM9xDUiQXjcBwjTigFRI/L3UMoL3qJJgkvw3yG4OghTY5/aTLveU+8BH4aNJmRecniYy+wLXTEtbhVNssrDhnbcFDgpsciQPc0pWgMHh94ARCmrsyOstOMrEONdPG0NiDQbJsuGpqx0njil/jHMlOQtLTzSKT+gA=|Chương 1239: Sát ý nảy mầm;t67qpeGCVmkprkBfPMOKU6ETua+y4VO2xh9okHwKnMJql80G+vgzPGauH2tda2PcW7n4NtGeQ7Jcpp4BILax/mv+lDaMfE2yM0NnEjZnM2WVdzNv0RuyDTVCYibs/jHoGK7QfTpBucckxrpVxdx6S+E2KEBlOwlh0IV4LSg87Q4=|Chương 1240: Nghi ngờ sau chiến;Yie/ZJZIndXaldWcSJaBIufL7QpRe+cvMnyWAmgVtSi78uSlEL3cSq5l6wOYg85/DsifG+AjWF65MNBB9B84uw4OePqUbKgERcjG4pmGvDtN/WnyTtrvLQ3xgZf4zkxOLNAfuk6+qlV1AnC99WMnQeEfhDhefuT776ak70QPvTI=|Chương 1241: Hoa đạo dị trạng;uMGMa3ly4F/cRuNP5j3g1tHWceb6tl4+U4O27VyJiHLasfYEAMRWyYHpnEE+SgDQd+GqdYiK4Z32Ue8pyNROzEMQhE6LcGiWnPtwXdxSJrnxVMHWzsxm2qBFR/q3FoThBelYjxrC2u07lfjCPHA8lvxoKe4vmxnP9lQOh7nppAA=|Chương 1242: Thiên ma thánh chủng;EubwUjbkMPDFW2oW0ib4ZV+Nkec9LjT9JQV82a/HT2MfMTW/pXsapLvfhBt6T83j76vAktVgCpuvSxRBI+41qX7B3YOiJ5bRZNUDUH5ujb1d5QGz8HJfJ8Gy4j+G6h6y/dimSVQd/ugmbJSe7bazxG1vuUwgcxhIm0CVOKC13HA=|Chương 1243: Hậu quả xấu;2aJOiicmBsBBNglfsSEpKZiVQXUtyQ8ymWqfv6RFh57VIYI1UB1Sx3yiNPYfnRvQHJ9iZrhjOxaPxPkmaxufh6JpAsun/H7H1qn+HPNDZ2xNYZumZtLgUdbchbqEBWVdS7Xr29UAYC0Au/HWGfc2/y5hAYwVecEHWPkjSLhZYTE=|Chương 1244: Đại tự tại;ZV7kh+drSrDLu2O3YZ7iWZw8D2x8DqMD54YUe5UzQuGh7TQtAoE7KgAFy/PlRBHaSJabxh+ouwkGgYfkMdsAArFZL5MLyp2M0GPZzazIcXOvGNFlK7I0tJdXqLkICIXaatABcmRQyVrH+3nUIcM91UuuIENAfmJRn8fx4nBfKAs=|Chương 1245: Hoa đạo truyền đạo;o9U04CFbHr85/trXpcx3Hu8pOMuNr5ptvnMI58ne3MXH6JA2uTJfBJLW7QpM/MtkPZbzeTp+sP0pPW/w7H2yjq2NuRrrGkBlS9DH3MnIuroVE7TEtf18v+1qsBBDxP4luNDPhkDNhNn6PzmokKrtj6oae+XHXWjBknJk+3vfG9U=|Chương 1246: Sau tổng kết;3BbhVD4x7Gru7aQ40msC1SwVhQSsmdDyTaCmeeYHjoVcV5X9Yi/xk7mzhqwHt7leF1z6oJB0V3SVZbyAFQVdsytyFUaunfpwkcJciu0JbZbVK2rlT3AwNt9h6EwaT127KEJ4xeu1eQs9D7jvG8DgKuaVhb2nkLKBOYLEY8BXxD8=|Chương 1247: Xa lâu gặp lại;c8zhhlvLTBzdT1lXqIDoh78LISwZE5u/+vMWO7P/jUfM5A0p1wlC+OFcUv0IB309DJjZ/MhYvIaIh1afiWwvQM7/3wNDMhYlpxcPPyGKvavo83GMWpuKNjskAFafDDjQCSvJXwT5eNYC1uAiA5Ol/r0pHLYtDrVyInTGxmsxs9A=|Chương 1248: Cửu đại long môn;eKrZK0s6tT1BR0H069xyBAAH2G7WgcDQ65mr6pC8B6wdySfPnaYb89NQXOfnJHrIS1A1mCffmLo2xZ/GArkNYP3BRgjmpm72e74zfAq2NI3hx2Qz3fI/sC2DVObhX8EfUCRLZmcnFS1CrBqfpIN0cwkdPNl28otFHPbm/3HJJcY=|Chương 1249: Cộng Công quyết tâm;TqbDu7favV2k1Z54D7WGV8uG0uzIvlMrNh0XRLp85SEgM1L23QZMmaQbdccC/sBj7Lj6VjOZgFwVbbsPvamIPKDFlydVWvX5f7wfVQCCdwDLd1gwJ/92Wk0z8d+fx+MpBpkNQhJlD7hCZTUifXu12qb0SqrUdrg9+Cz1Qfo9UbA=|Chương 1250: Hắc thủy hào hào;YsHtKfove+h+tX71BBSBamBlBDQ2wp5lNDqu7LLXSwl2dTEhBVYLuOdMvP2MO7fzW7ccIu3x5vhHyP2phnwPyAe+5K+xspxaH6eOyHQ23cuKE2le2BEP8kpKOGnt7yU2iZWNr+82cnFOP+bnPj6e3uL9pcJJvvM672ALpAEzDYQ=|Chương 1251: Ám tiễn đả thương người;yvgDrMsE+5OxfWez7mYqKJhI/tTgRZuTmIw7Ap8o4jgsxCqSaBvNqXUzCvUmBc5vvy1pI83z3zNi+w1sK2YIAHtU/ChlM2PI+FVdtg0VwbFyfTLXJZZvdHq3PVUjjRtCVn2kC0azF8JfKoNDX8PSWTrI98ao/cS1wARXiY/lcOA=|Chương 1252: Anh dũng tranh tiên;5+VsPOquhM2xkoc/DSQmgTMooUqQxtFnQVjrqGK6cfMbOOsSwWfNEKq6O1RuWjsyC15Kl3S+BWWwzNBEmtwKfc5B4f4Kx7V3ho8tMfa4ZkvntlkZ5Ne6SiFOUaZEE9YrHIyjTs6v1mNCpDVxjm3KxAVwKfv2DuPJWHwQVDGP8po=|Chương 1253: Lần đầu so chiêu;7NxLFsgVXlg4ZY9YHGiXW7fzw9oFGG8O26LfehoJk+GWN0ii6nJ6Z4bhFgg/lBKaA86BhYPMQ/BGgzCf5/cvPRDKNg36P7/RtwNH7sK7oC59erzgjTkrA/bTm4KG97Ny3oWAN/HqhAb/TS+kH2h+aIxnsZhdljsEMELvGTvraDo=|Chương 1254: Cơ Hạo cường thế;f78BC0yqFQvBpeqP+sPkD6U2lPjc2Mu2IAjtGKC21nXTZ/Dyh0udoTI5bWzEaPILEttrxSNpA+5kfdd5385HnQ9o/JnjJaJRL5ZJqFKs3RPqeSxtP5/5AJfYf8m+uNm1npkXflq0oZtWYtadhOP50iLTLSMqQe407itcw/eQDt8=|Chương 1255: Cùng Tang Sương, ngã xuống;AxYFEqn9b/cUqwundKsWYV5bXTMkdKr1cyRrKK8clpAvf0kobmaHEegpp5IGhyVjOcIwu6uTL+RAAc7EM1ZwOVPO/8QYV0cQpip/iOlSnzr9rnWVvfudanB541OQtJGDEIVYW4VuySO1gB0vvIsFyfV714XG66BROreNnNcnbOw=|Chương 1256: Hữu Sào Ngu tới;O32+9KJajSHx3ceS3bCOfOY/XROZ58HZRQFxe4cvItq61+5KvcUGM85WQkkwLwI480ZnfX+1xYnHhTLT82AiLn6+Y9ocKrMA7v5VnEDjE4rWnys6NT7WRIdTbLr0lf2FNB+WT4+0aPbjPtWwvO+65Vn4G3UOXriDUyKZWojVRVY=|Chương 1257: Hữu Sào Bàn Thạch, bại;sfNlIWdiUHjZ+My9KejNKL05Uw9T4SkpURfnxYZw6vVT3C842ryHyQaZ/W2I18CakMchPQTb2Cx7HYjOZBPqI1gNeLL8MT5YQ71CrgVmdq7hLsviA5/Ornt/WTgnE642p83ZSTDDi7g0JzRYnlZBQ37G7Qd/GuOi4y/j1EI+Gfw=|Chương 1258: Dũng dược tham chiến;EDf7Idnm89Dr6RyFpmWqcjz4o/AORtbv+1J38AeblrAT9rh0X+j4cMd7H4l/MbPQhYbYjiouZRNyWkPhkq27YCOwiZX7RjD3Fg4sEfk+aUdnlt9zpwEniXRObhX+x//MjzK3IGmRyGNP/3JMOpSgJBc5ipmdLo7WJG/nz8q65/U=|Chương 1259: Quỷ xa;IKXmNE8Xwt3TUvUp7HSTm0afj4rrczIqL0fGbxH9A41wbX6K7i8TtKhxd1Ooi1BQYxFfj1k0raXELh+eBC2LlGzsQUqFnnunE04f3QOmSSLxFCY7bj/dpwfJ57s8aMw4kIhg/sv6qup9mbbaL9qw2dRDvAC8l24IU6FPvu3ZcFM=|Chương 1260: Liên thủ bức cung;agSfdB1dlRz6PrVNgXoeq+NE+yd1RcJ3nFuL/PLgS0Zmh8PD4pFh96K0S2qnyXYUFseWSDZsejigtHP7tWRQsy9s4sn7VRuPLfJOcC7Ca5OAfZx9QFrr3m+2pv8LtaWiENiHvA/qQ8MLTilVMZ6OjW8UmEtlRLmmrJVn9NGzhdU=|Chương 1261: Sống chết mặc bây;zNBjxce3zhm4+mpU/rubefasL1CgCFF7t72C5dEOIjQ1UGTdApeAsM0O/2PXmlPKrAWFkfwGL3s5spmUxxKxllU2UxmNY97CViuyekWDCIH+jZ0zRg3LKvAsd80WhAeEp05/S3DFzPuVCOFX1dmTieEKw9jNAwjCtvYhW/WCr6k=|Chương 1262: Tổn binh hao tướng;irwdRoeC8wKJ3M1DuxNMa355N/MfIhdkC920THaSpoYV6yTjBGqvvMoWominKwSuzcfV2azG3NiS5t5kKTYaD5gf7f7V4QS0yVGGjAUhOG2lPI28POwxJLYtl/3KsYGRJqt7hUIUvKaaLoYittT00FehpsZJG8FPl7C1N2X5IOU=|Chương 1263: Miễn cưỡng giằng co;i6YfLH5oyp4Rz6DLjnfQClrcGzLf1ImBqi9jRNnRgU2TGU69zGpm2zi1XuDT2SgVpfeJe2f7lUKc7h/9us/hll3APYHNaG0yP6Syaa0FuZNRitg4D75K0rAdJC8lsNDk5Kj5F+/nbJJeSRyeJkzctLThW4KgHQkvl0F01K9Dc1Y=|Chương 1264: Trọng binh tập hợp;Eb/xtC9KUJORd1jmOhq+fZl6iPV/xX1e+1oaDyHX0zg0IQ3AwbiHnf7JM5AVyZUD73pnj6QBiG0lvGd/21W5oHsadyU4rPZ3Ml6a09yCnhjVTMyXT3te6UOUy6VLIFmHTMRiF7xjzx9OAvhT2QQoivFEEZkiF/mH0VHKUyfcc2Q=|Chương 1265: Vạn dặm Hỏa Nha;Bp8GI5kmmtRXryq7PrywRc8hXtbrc6ssDlfiKWWIY3DRE/EYyqp6laN0gteJUuJw5sGPUbMq1yrFjv8IEhsuazdw2tbmngzpSw+pthEl0xCzGb11vrXc1GyMRla5dTTIefbhJ9wQroAZ288cvbGvycPa1MQSmJeoBPQliQ6BCbo=|Chương 1266: Một ngụm ác khí;ZbGWi2DaZvBHVFMxr0l9JiZElgCAPEgdXI5D12aMd2Pb1mNi/6Fdl/M2bcsn5Zm94yJoAZ72+UNtnRZkxujfv5/Ka7sdbO/NclNbA/CxcO66t+sJhmJy7UTQ3zad95syw2idn8ytidYu+EWpPbVxMTQoYWiG8vd0jcoY1CoxLnI=|Chương 1267: Mấu chốt phá cục;PBArEeTgnY1PWCvK0SmRZDlY41x43AbEQ9UgrVmduEGjeqinhvbcpLOy/irOuh9QaoSH7w+oWJ6X6AakwF7mFbTwyF0hDiMILS8NjpMhxxUtW5LRL1WK7NVn1bNXjrGyHRnqy/Sg86B+nEkK4V3BN0sthOH1qpPgYfhC5YW4EKE=|Chương 1268: Lẫn vào Quỳ Môn;EVJy4dmb2hCpsCFwmmYPvIdYsPZzAsWcxy5LnxZ//Skrr7jnByS5VcR+s5JXfaxY+v2vRLsgvfxOSJzMn7SKsXf2wC39YhZs9XfqtYrNU8qug30mPa1n1YZisG+pAWFY0I+AfE2MEgb00Ui1R6m8lp57hdmx54FxCCpLHgsJeL0=|Chương 1269: Hỗn loạn yêu thị;+Zrn9fFTuoHCNzfW2NZVTIT4kFYQoDLGDldiV48ufyzLNaRJZ0Xwc9s79ETtGj0Kxas7hhnhtVw1Fu2AR0h5SSf6V3Y3oEamlQfpJVmwwlm9u6FQ+E8+0taInyUgMN8Y8RSOIPzFg9FR1gs0/xD5UhOWXz0nbaBTT6Y4jeAVpAw=|Chương 1270: Yêu thị có vực;EYZPxadPRr3Fr/urdGpTQO9xpZ4bn+9yX59wIDJO8o9n4SiDqkCFcUtfNhbINk0lJhKCU9up0vijybdudE/F9FmT1hEnJ5qE8E00FaS5/KPyBebzd6BmDQtuWCkBovrQ/TAXzcWgWNW2hzf++BxrThpiQxRxladWumrcf4Qyw9Y=|Chương 1271: Phát hiện kinh người;BL52Sr0gst8DafsIXQNj+nEbmiK7FgMsuDKkDZFxNyTQ452N16NUHB0J6H2dfn/THubV8t1LASDeG4dH7wjwEaikoy74xBX6Y5fG/muEAKwEwcAg+oNCDwb2am1FzIdhQ/mhkld7FxvK1yshBEIZhjxV8PbkltB7OV7YZ3STvAk=|Chương 1272: Tôm tinh Hạ Mễ;UeNu4XjKbZXVghppaiiIpKW/brGzwcFF10IFIwckpEpUBFqQH9ARoKL7wmrJ/xbdZ+NahF4xk1QiJAR2ol14lXHf07SR+LGapzZMXrQmHYXCtm4jcf+mWwecDx2OEnAjtqModrGNe1c+ahTwzvi6E1h9nlPgxLvmc8QmVgMO3LQ=|Chương 1273: Cơ Hạo thu đồ Đệ;fbRG2rwHOvqzrtaPVXV1LUTHXLrsGUQ3qblf8Dpb11/pUc0bIz4ubZ4DocDxemZRDwl9HrlWDx1AfzgWkn97qAJ4CNTZBOTegcygLzwQ+NiIVGGWKIjCkn5bTiHW9nWJtqF3LZvtUmTdNUH6PuWvCHcq9ntbP43VfP14Xq8+XbY=|Chương 1274: Địa đầu xà;V3ritpAnOi+ea4r0XZ9Erf+6+EUdKi8q+InP4EwtjvQctzzoahQK/woVyIlU0UKlLXRsDuxte4ligsTEJsnJnVl6Z9L9lKigqvl1pE0i9YlxScoFcEhALmm0u7So4qAS7SQcjZGo8d0mzwrgfps6gv/ndDMRyuaB4EFoGzzEeos=|Chương 1275: Thụ đạo lên núi săn bắn;qRjlYNQszlWDW92alKOHV+3zTJhMzVaRVRwFn0PVEDdaB6CtBMLVnFxqu+T0RK+fMhEEx2881F6858inqhTOBBnzF2KsfyPGjwtCGVsF2ZDnoIVyaVxMc8+g2wjZVIHsFQxOHvzGQ3qEYbQRx6FCw3ZcVfxIZlk4Xlu4EEtzz6U=|Chương 1276: Truyền đạo ban thưởng bảo;AWoNsMr4Ajk7Ph5yALJUMgOCaYHfRf388juWZJ9nOi/Zguq8wW3B+b+waiT41V8YdXmfidnexv95B8iO0uwhk6+InqNT71qqWADmlYGeqzSp/SWItKUHVSUCdkTuW6FxUrATn20PUPeh1FVjvVsv5dP9peBqf4iWHPegdUOWtL8=|Chương 1277: Láng giềng hoà thuận hữu hảo;teVOHDeMXZt4TV7xm+8Bc9xwXsZvjSBwC8hSgPg9GB2RXDNYqwUN4SX87tvb/V/hO5Jey1OL7EBJhr5IzrhEhAfxeKIjRrENJLebtNINitVFAQG1FuOwkbbOEiWnkxGCeX1rW15Bai0Hcy+Vcje0dSsSI/+PN4/YMd23Rg+H8WA=|Chương 1278: Ở rất gần nhau;YlO7/QJjdBJTSK/WlnRaEzvtfnLi5Y8NllCTGxioY5Wp+1WqcSR+Rr+FIuA+jL2WTExpey4x1/ONWdfFcCEY3K2sHH46MHc3qg5w91h0dQQMA4SIIypQLnVc9FcJrNZE+euW49K6EIGoxNN/97EPMLq2uISgz4d+0FOyF5qQ8aU=|Chương 1279: Ám khống trận tâm;wD8evwNkLGjY4yNi1uRXPLi6cry5m6dNSX9by9k1gG12ndbtDsMMnSa1QwDp2CpKnW/TVGRXAAusRZ6sa3jBV9jXTOYmThh3hIkaZXtaIovokvVMgZ+9CooeO+Bw7jFmjNojLtEG3FGHnutWGELJiCESYnewXSShMB8I/So1hkY=|Chương 1280: Ao Ao điều binh;oE2QwAdMEjrXeO7YdxNG4gqAtHfDPu7+kErw3BgDlzZdqGGjHpI14/8nG1bdMwf7L/wUdFd+k93wJPgDZGzg7DoIBVnw2tbgNzwJHM7ZxwDFbFuUZfU7uSpaViKwEVaxQSdSG8mVN75+YfY0akGxi1K97yMWiQCqGic7/cke03U=|Chương 1281: Cả thành lùng bắt;/a7es2iBuWtHjJhkshosY/yiSEZCgI0781xrnOJ6od9p5/JSfiJYGCRVidWm9ezZ3/UvbtgFwi+kFLsDGtKS/2f0WA5wT7IpjVIkCMduWccuZVVwtH+5C/5e4rcExidORcVbaJBOnqIq9UExQOmPA94nnXj+Zd8mnx6SqkRs+eU=|Chương 1282: Chợ dị tộc;CpnuRL2QrNz0v+c/BFVsP+TFLA6cReYtuU64QPLyC6UImzDfwB8VW8AuWg2OOn2he6Hsc0b/h+D7fS45qAoMsppsE/68z+LxgXGMkTrqs7Ob7yP2zrpPwM/c9bvlrsQKgC6mRaKP4pkawnAOZ9IcXhTU3RHeJ61nndgE2F4VRT0=|Chương 1283: Âm thầm kinh hãi;OiQYSKG8zCAWVO1+yUxNgfbJKunO59xqIHxML6IBMlCJt3B3ICJZScExi8uhZlagFVphJ0+K56s1tnuKifEvgXMjbsGSk9+22CDrFPNak+RyZsADL8xc58lbXT3ibNSl+dT4gU9OjmIX4nflx676nee4z/qgxolxuj5z4yogYs0=|Chương 1284: Ánh sáng trí tuệ;Omy/lbakm7/wb3P1EMwWdHhQgaFYSRSOL6KWS6DejbkKz9uDlT9R2oCYfodINYHPRyRH01MI0U4GztysjO5LX3KMpZR5v4UrZ0HMfqofMt21jrI0g2K1qlbGV5Wp2d65KoFuWP+aicFO9u4NZ5LltmzbUfE0VimQNl1Ecc1FSA8=|Chương 1285: Hào khách;uHgEnEXYcWxCojBU3gGxXzCyoPjkihzHA5fBhkbMCsbkYpR6KYA2vDgwbe0/b0shG87QAZWNek9M8NGl9oLrW1iBQbsqLt0vwnCrGepGG3tA1Pdz/J46QlMW/Lrzrez0Ry6eOCpw2ukPPFcWMTI4SJLMlg5PVGxRvWkpP2BD07w=|Chương 1286: Rút củi dưới đáy nồi;N0Zc1IZa+B2PJL0ERYro+K5/6NPn6j0jP9LsGtxYbIKe/0L6NW6g3LF62h4IOKbqCEtlBnTyX8KHWmwVcHs8id4yu1q4EN4btBj29+pYpj2AXNxa3ryXP07ha7Q33dz4j0DB0YkOfzDiB51uT1yIlgNfati9TzVr1IdLk4tWxIo=|Chương 1287: Chủ động mời;29O7UdJ+Bisi5yt0HSVliMCxMkZ5qR4eEEhefTuQuD3ofLGETdJvFnW2kl9Tmypk/LxmtbmxvL/M8vK7tgywsndSngOytkCwav47PerGmHC7j22orFFTCfZbiX4kDQdT+VyIocymbz0YIibkz0h4wLP68Fr6jXOy+dIScAmdYIw=|Chương 1288: Thần ma di cốt;wEJ8BxU01En5+xTNxKAAeCS9lXCbFNFOp5stsWJfdh7F4s4f3FLLBNOJrGl3Gv2k+ih2TUBVyCEv6nZU3ucwSoSlL0bdWAWPIAzflhTFebA/E23RKGmgsTjxB+Kurj6aiIcaitjzQfIst5WhSR1JM/C7aTNSX9BN8WfzlHAB62g=|Chương 1289: Giá trị của giáp xác;syv+9SM2QljJKWwuEzf2LKYWT6h24JJAC+n2kH0Aym1r05ACXpLcjNq08e2TK7oP+Ef1lanPbsYyRrIre+xBAVYf4ycENk2GtB6e3W6lL8fVJ84CexEH44zvpENdyuTYmtyMt0b4gqFchyEHafipriiQdAPLCXBxpQ/L75M1JPI=|Chương 1290: U Minh giáo chủ;10WTq1RUIT8rcXfqLynmtc8vBMl3XBmihv7eO2bGBgihU8sd2tTpWFT5G+ejtD+84RmbgsXEONnb/5eafbyKyInXvol5XFci6DFTKo/UIjr2GM8N7ZcoWB58GWVWK2wiY5lDkhtGgisnNHVWyFIvmHGE/TDgSS+KAXHwwO5Xwfk=|Chương 1291: Cái hố thật lớn;OR4KP98hFK4lzTUW2caUKOqE5z7z1QTPEvJQ4ISvNTWDQPe9uh/6RphiB1WZkx1zUmIahy7wPfbXOxUR0SRLWie4kxj+JDZFlp42fzobtMuE4lOtL6HRge69oGX4mUCrAmDv5MSFPNDShMZdir+AAupYAZfyRWIl3f7vSImRy+A=|Chương 1292: Mười tám ngục thân;LBbEQfJy0BaezkMbW+Fc7g6pdmI9xuhV5Sx5UVmyfwNVOFCSCFK0nGIbuAMiLw3Ox14/MTIRbor7jWY64nYQWx3UX9e+KvEPF1yJhx0HEdlHnzrfl91eRl4rfSYp0IkUZsNqAIuFAQZTqzWQ+5L87e6pJGRTXL1XzlCCnF4uiHA=|Chương 1293: Luận đạo, tặng bảo;/2FglSAn7FblxcUrlDXndlNLer072KWJl0dTYHDVgH2sWb97Wyzq8SSCJDKbBag33Jp8Tah+2UF21H12T0h9CX7ir/OjKnpsdjOvPz+chE7hlZoZK2s+b+iJkGrHfDeSYQB8Qv1ePk4+Y3AQtw9Bfpm9kAToNZydYGZSOEW6mWo=|Chương 1294: Long hổ sư tượng;ln5MZCKbGoHpYdzqjwfYCQCUJdlCnGIc0oeHiOn0xxGdrjTcDGkX7BMk6z6qPyQcEcKpmb+5MB2OcRGfkfTMLYzBn0y7JbumBC53yr4GSrt7hRBOShaZqliVIVsiKuRlc9ORRZseVB0gCZ6P0ubwL1pQoViU/od3W3yWGaVK3BQ=|Chương 1295: Đạo hữu cùng bổn môn có duyên;BXLOgAXWVq1hFP+Ono3B65DlVmr7hau7JmAvUThuDEM0h9fr/AfMVsHDm4OOSP+eMgCymn41S5Z3g+DJ0r+PUU/XLnwA5K9GIPQ9altoswf8RvwaBjIxUFk0b3Snsssmvp2mg3jGKNmdNEPwTNGrQ2LlBBS/2/BM2yQRxzDmS9o=|Chương 1296: Đại phổ độ ấn;yh9M6sEqnm6NGw7y6/IfUb/1q7TwcPQnONJL+4knzP0AMGP8VhratjQbwoimgVTQPBWc5+fg9XkzPbDtQoxdHdmnWe5XmhJid4HTX+gKZfFaVnmJx7yf3H9tVdACbbTnRyi1V1SsOvxwQVk0j34WPbijrHULe1DOH2m1kkLoQEQ=|Chương 1297: Lực phá vạn pháp;QZ9x419OM7SMkfc97QHa5iLGsflhKi0fN3/JPTOQQS8OLGgAIZFBqDigXNdUNkXGg5gZcJEwDnDHxh5UQ6eAMV37j0CpXny6qybGPeAUuSrc2SE5IUp3D6F2pJpQ1R8tgSSZ+mAB6XUG46nhq24z6ANGrTMI2Ypmb7EG0VH7Kg0=|Chương 1298: Người hoà giải;30MVz12kco+kot8hQLllRDHyuuuosySZv0j6QZGllEBCPc/KhmwuHTAatiYXsVi7Jn4017bo/oYs6Qa3/0KGK9S3YJA9oqfZDyYw4cYd+yKgkUDSk1Li5mMzAXJhc/nEeT51cZ2G2W0ouS1MCAd1TJwtQYDJzajiqY41Je8HCAA=|Chương 1299: Nén giận;cmmjy3zAhTNi0zle8s/t4XV4ic9q7WDNLP4DB1azVvLVNyMc5VcZ8ykOdrKRn7/cI+6OitxcoIgQ0HS/xTNXhVV2btBNC19T0eUGWEbE3PNcnAUImL6HiUhLvBkkrk2PuteYCB/tKvEiBE3qKyvPHyJDwJa9AbqTk3n7NPOz6/U=|Chương 1300: Yêu vương khí diễm;pSVHlyqKYTmA5MkIAfbYuk1A4Nqe+NoSDE7MB6KqL839ZdxayQJxHXugvuxaPViGQt4KQlCQiTlIy2WrRJZSHDtGODux9xJD/LHONPosRpZV2FGiXa18CZqWnKPe1mqk5J/h9QXpAokrDrstmSrs3tf4OKMdMosBlSfDmLqVY8o=|Chương 1301: Hóa Huyết quát tháo;LEZMgpyxIFDYF4tRPPBolz2AqBYJ1rlfbtpD3XVVXyOIeei6/CdWs47Cy8D+W7u/AwICSM3tfJtujqS8ZSrk0XSfyxfmHNAJzPjSqlRhdyT1MhEgeNkzy2/im2WtKPry0MPpHRDfCR9vd3mofnjdx9ho1vMd7z7MZ0E44+WtqS0=|Chương 1302: Bán đấu giá;oVWJN3nMaUkSA/BykjK1joXBdxw1DbaO4yPZ8hhBcR6aHdxTxmyREsz2z3hpOPPP0YGuFHTQzlqK4C7EcSQkmyzLwrLBFEmyfXzkwrxUSQYJ8nLA2C6sakKZ5I2Ze6BlLP/P+iDyEM/wQj/SGi1YdxDkCvXIgj/4wappv5Tj0A4=|Chương 1303: Nghiêm khắc cảnh cáo;3/yvuQyFFzvDors3g6BoxjwvgPbH88x15uLXEqLl9Es0E1Nd++nz10Q5NczYpb3dcsjEo0NeOY8sWzRPfljZNvot69803O7XIFYx2AUbHd1pPsIqMk+RD2ZtL9/EGhvVMZciL5bktk0/8pWvg7sbZa6Oxban5L1Axy2k4wWhs8o=|Chương 1304: Tôm tít càn rỡ;nVdtYsLlqFiKbFx+oc2fB08rH2Vbpw3SMnnk6aHUF3YqoafczvTaHJtSTbT6h3OfNeHdozDulccQ5FwAhWkSl7mwczr/SUudFi3wUzDbaBM5i0AabZ9023GDv3CJp+cd0WIDR49z1OnU4Lr4fBUqzgZz6TFKuB4nVfW0FpoEdac=|Chương 1305: Long cung trọng bảo;lUnCP+aBIOj5gKh79Tr1x4vxMlSnnu0Cu9zhQ73bAJL2Rmtty2tDAr7aJ4LcF3QPefGKFK6BmqL9mjVpEVpNdai0VYK5gH0H3wO+OmF9EA2Uk220vDIryCp5s9gp9LQ9ZuxKC8l9E5RgqnXEeHLLKheke+S8YsIBJgtzHz/ZI7A=|Chương 1306: Bàn Giả hàng lâm;izr4WAI36N+n2Jg7i0PUeDVWhibw7E8IKDsIcKNWbZKWszzAO5sZT3AkUPYF8cmzaZ3dNn61J/B9ZcsZbliMQP5jTFImtLULg8LUHalF6D2teWqNKGhhKM5GZF2cUceLPjy7nzAQnj/3aActB5q8BNBp1SwETWtPD9sxm2QfeAU=|Chương 1307: Việc này không đúng;l8Ec7wqFikvhFTkQ8O5t3p9WJmUslZ2cT0GE8LSsmE7cL35jX30Ti8NPUJ3N5RYiq53WCfyV7f5nnI5uvlJZSJCXQLgaQ8ssp4C1A9RYWgFn1qEcyHIIj9B4raqGE6suENlAHWT38V5IufvsNu7wWo/K+IFJ31SqCMjc1vtcVvI=|Chương 1308: U minh huyết chi;ruXKuXWpujKm9SplfkKi+BMdt4fjSe1s5q44utTuBff1QfYaIwme4W19INjC0l5L2ka4Z6QUuDTWPfBjlZhAcfo7BSmWGP1aDwr6msrfPLiHaqsFi+QtCvX7c04ytm7Bfyj2Om+YlUBH+yRJjYMA8MnH6vPR+wJo0hpPAbVqfCs=|Chương 1309: Bàn Giả bức thiết;ucbcsQdlsNyOvFNJ2QfJWQ394oMvHQZNBT+FIb4giQ7igWE3qJnRKnLRfA+yv/kg74mLGL0BMx7/yKnAdis70QG687cEmoY4EOykSgYMUhmmlRQpXhbPFfA5gnAaSeDt+1BdQkvzSdfvkjbncRIf3UE3jCy5zzunRQAVt0TdLso=|Chương 1310: Binh qua gặp lại;jt0jTNpg6R9mCsjWADeA6NlZwmCH/PT1LAJXJSMMYWFUZ5n+Z9rI7xJBWcGNdPfUwJXgewKGVJsQ/RyxxvXCpC9d6XxNNIAFg0Mvsfp8n4xIal1ytJJCv5rW0UtwmJAzbV9hHsncZxjyn9cYOmcDYHcVz8I55nthjzCtCHG3jFY=|Chương 1311: Đại tiêu dao;RnFQ3gFGhjnnN7jZELkDgGEcHDCtrE9/emSGOBFzTSLLPSMLgoVcIcWNt5iR7Cfle12UCUlG1eN7KTiBR50kgd9jVoEfCq2tQQqZeNIEoK1KOdYvwn7XVqJT8HlxvE46P+7HoBqMRZU0MTT6h41BR//S1NCkn1plEoy1fZuIj+4=|Chương 1312: Chu thiên tinh thần;wymNWlgjTWDenbT5NBvy/sZeiWS+ohHOZlKe2ByBSKQWjdC2b0quc0YAxnGRtszFgdfYPS8de8PFJ1qcZ034Y18rQMytj25fXwrWEiF+lyzmYUmP+wqgwbXoDVYesLrGPdBFjoSJn5BD4ju2Lv9IhaaDE7mMDKHOJd9BdpdhcgA=|Chương 1313: Răng cửa Bàn Cổ;mZujmduEQ6dLcgvpBrg5OQEMCtdGJUiEAmCrn34FrlxiUoy1nalUI9q5Y3kjsLnQAcdWVYVQRvIKWH7mKhTqt2n85e10RPO6poh93iSfnfnSVqWRE/Ts2DyzT2Fwz8sdwX85aepeIoVTSqy0BDgu4hcmruvzxxrRBalZDXTVnT8=|Chương 1314: Không đâu không phá;YV9AD3ywI67HAXIbumd8Np6jNwSouRGx/yyoPUPftzn9KTc1wkkCKsLbCxsD9CPk17GjpLXAcB6QcWQD3lTOzoJtYhtJX0jgfQ+piovi3wh0K9U5y31Z98zOBQxnUNdFBy8lkshNW+UmqEz7+D+OiQqsEBGuYMtvgPbupPVTOA0=|Chương 1315: Loạn chung đánh tạp;97oZhEmsY4lpw2OVBogtu5XTlMPLgQZtKk0Ky9DA23TI/jis8ZowO7AvrFKXzDnw0Fw8SOy+1DuW3VOYKbAr7N0t7k23xbUKHwPDJtYbA2YHNoCAWQMwa6KR/58Rpyp5WPMW/+3Iy3ODClB7CjzloTFgHMvnXEF+mpTLBiYIRsM=|Chương 1316: U minh tỏa hồn;oBi/FBprj4hMS7lwmZjS2xf5o46TsMx//p/ooN75eZbLuADCWUGkbH8y79gMAOLNkPROYKsSRFF5rl9Kn2sXCFJ4or2GyGNALy5QajZU7svY2K8ANJuCkNHsnG2GxhZhEM2azs46pesS4BFJJnkle2GjpnM26oEQ9WtjloLHPC0=|Chương 1317: Tiêu dao miểu miểu;7E16espCnNJMceQ6d/B5xSV43LRAjGNed6b2PlndvUellZU6OPx16yRFq+bq81Pyl5ppah+qNlfopFMdFRD2l2/0mIqVwHi1OX2TwHoxbVJKRfjbbOh3HfZ/8Ktb+PI5cWpMKN7bPHZSgo5DMWZp7daOvNbKb/MC8RRl6kAOUxI=|Chương 1318: Thái Cực long giác;CotUzqMp8qOSfDn8vYt9JyBx598yvwiorNgma7rhcNhqJGzYjxmQdYt3btQNrAPa4+bPNEqmrPHzz/nmmIzxI3IQkH+raR9KorNPm7sO8Y9eyY278ehW8fV4fCK5YixY0ufkRqCrXd2q+/4YEoL6tOzjZOZdPicZIzyzltNzL74=|Chương 1319: Con long phượng;ba6drCV8ZRRByNNzfzkjaxX3WS8Lv/w2p6J55aDj8iGxAYEgokQ4w2/PchGvE2ANo0a7dqlmRt28uZfeMgKC54WA+gt7r1wwjmw+v/eI/W6DBejCyUYo1yx9hjviONwUWjUPkf3JpdkoD2iBC+gil6Pw8gaVx68xthOH6ocppu0=|Chương 1320: Huyết Chi giao dịch;m2jvxjd5vzL66uqsN2iZP+Ck06M9k7AUr0ehDGSKEEmA9qy+/lpZtgfi2tRYcP6PSGenjKiVzTSsehY3FNZKwvcdbjuK7i7gS1S3xS6CU1mlHFLfO8LaPFEQT0IuHf9c/4D/HFoZf1G7z6iqqKwzuhIo8haaTa2MpPYgukYRqt4=|Chương 1321: Một đôi lưu lạc;WxWKIA8bz/4vYsLllcrUJ9qaBK+eFhOAUI+O5gVn8xYFtalx7qXvUKS4UmSsPyZc3eSCmJ3GbrlFKegHgSu0r29Q2+kTev60FbdrReNeTwM6OQU7c4uHoB4OJoR6WtS6GEcOZ2hMAbL7ieZq5W4jBWCaICDl4AuaYDzulW3lnl4=|Chương 1322: Thị tộc nhân;TA1CZAsa5O/AHuY3S1HF1Sqrex9YCBADn8Hrku/fIpNHEuBnGuuc/RAgdqGIEFaZBwON3EfRxO03KPSiybX5j7CjYn2a3OAAVmc6hPuGHbs5kxU/q7brGj5Nu0N+WnUhyPXR2M/cPnjSbue8ZA2VhaXBTZLu1EvxBgxJDDS/G8s=|Chương 1323: Đều có mưu tính;1i8Wf1gDLH9fr9RNMESxqKfF2zbBIIn4ya29Xtb0q+Ua59s9Ce0ZjUr169asM2DCoNiJ7NddG+ywIK10v6gdDvPCbzZikTf5aq9Akh5N1215Y+mwOHmQiRUr9SXDV/y6EJ0dA21JF5aNBxZu6qZVSaeh1tYu/a4nS6N2sCo0kIM=|Chương 1324: Ám sát Vu Cổ;iaESaq0/yGyabI0uzzZH7q6ucN1YcyKJyprJFfKip3ulf4IEApcyu3zImAYtVtY8lrBgX1xWZsTGHxAo+umMpW43NrH6qmr2rHNEShc1KYoQss1J6RxP9dVLdAyXz4YACcx3qcAVtqgEZGPNFc/JJI5xb83KkaHP2jWrj1eYgr0=|Chương 1325: Mười hai giới tới;wajYmkJPtedNNcBRIf7OSI+8O1/OjE7dMLm7H2ZikALajHJExLt9j37oNjIwGdnxZIwOToUi7wDmjyHSz8Tfes0pzrpfghh2pHjTaa4cw+NfhIfkaGN0yeJCEUIK41iI9rIv4bBg7/FQ2Xzi/0DrNJJ5EiT5J18hJPV/BPDlQsc=|Chương 1326: Khóa không mà phản;baP1/yZ9fxO3dh59H1iQjn6C7M4En1pw+1iMe3n6p8nNiu0P64wApp6taK+wdctd219eK6W9hXs5/38QEc0HmUnhm7C+jwTy8plUgqHbOG9iQBFi3qmpo03DolchJ9SbdS4R2Bv+I80grC84+ywnCFrzNYsE+be0t880cguv0+c=|Chương 1327: Cột mốc —— Bàn Cổ!;9KMnmNHFAoT0FhRhjZtBkgwfCKdNXJ2H9ufHiq+vZ+wmgRSODJtKAWAcVMQAH6gCTfNmRWbjA6/NaAwYiGWMzd3uZjvaRn+J49n1NvUDR5iNmL+cvp2lT2B+yeYKxkbeD+mQc4co+yyWnz8tWsaCSTDAALBLax9mfaa4B7iwPcs=|Chương 1328: Đại lễ đón gió;hABCINR+8zwAoQLxYSxw1TL9rFQ7P4g4N51X3jVzX4/GnOWuEnwtVXpwDWo4ivzP0zc5QE/KoO3mtP1T/+BKz0WJQ8Qfw45AF0L87RQRNpoYjVqUbCZoDLEQkPGLVznE7wzybzFxY96sDmJaeYvllyLe/4HQBJyHIUJFD+maxJs=|Chương 1329: Kiếm trảm huyền xà;d/u3ad/ni3vjOb7FMUhixiM/aBfxefSfxscN5waApjw9H1Uh/4nR/a4yZw9xQ6Mn3CZoFa8zyDj+dWQlaL7x5CLukzre8f9fkP7Mk8Bq8Qai3I+kgRjg5JDC0Tjkz/HOIv1CfBOXEtJ7SfmvUdL5Sfl1qXvEMKBFLqB/7kfPNEs=|Chương 1330: Cộng Công Thị chúng bạn xa lánh;CPCHi8HsAOXqnobv8hEO+A5Qg73sZHxKNqLDa+CrkhOncu0ltE2E87nHn+IUnY6InelYBwyue8uzlH54CngJfJeYYW6EE0B7UU4qfgYNyZo9QTtVTRWZKrSe+QoxFNkCN6s/2jAAebrQdjnDCNT14wDdSvgQxOhlkI1uL37gP5o=|Chương 1331: Huyền xà lột da;GatQCF5Nkch8AYfN/uikHJ1K41pixuAmOPD4zggMsIw7RPR9QmSzXwzWL1JiARnpqck0XaETuftm9xLAYJB8q8YyE/U2nme1NIesOyWdhAkkB2TmxAwKZbmJsxsKeESRWqByzDEvFfMZ2ERE+CIa8L8ecMecHyZn9DOdM+bjLHc=|Chương 1332: Công lao của ai;IaJdGW4hD+X0BCN3HQvCvyV1r5jELGteIVBnp7JIx7tGS9faxX/45jaO7bQjnUk01m4QRCAAnDsRBdyVOlHpLGpvzi0Z9h0kYfElpq3ZE/0cl44UoTaFiNdSu9CrPKrxc7QBuat/d8+Ux7zmvBbVSF3dgGjGKlYmOVbvpBwR+kM=|Chương 1333: Bởi vì ghen tị;2Uv5tThGXDwvYhiRp8HHdwGzKQ8xkX9QHalZvs/ert/wmtY+63tqx9p+bxRHYB6zaSRwjo+Syd7NseQ0yPAP/EaLDtsNHBjidsNxdqCBkds4qYxEfM4xdbdawZquWKDeoTwmGsc8sWTPe8sxldU0KFqziyfupEVyNvX1HJ7uMcE=|Chương 1334: Muốn gán tội cho người khác;I6PPt25ylmKWw4farz6eb17qtV/kS9AmvYxpa9a2OwTjREYwGL9+4e1lVqhWDMCeojTfpy6IPo7KHqF/rDyha9mp1Y8OdfW+bcwQwb5WRoVltUQmHTObcs+UkasSIa82BIXaffGkbOX2dmhSO1MvgF5+ahPubXE3uzxLDNQqiSk=|Chương 1335: Thị tộc chi nghiệt;Y846/7NSq5fxU8Xq/zXpAsdDugEvU3+WcfvgoJnsy1AraYcKR9CcG65/nJI2oBmv88QINrjXoK2IE4S4LUFAw9/U5ffbdlmEsuLm8eoiiHqaoqqjuE0e+g16rp+/rxkY37o7MFmkKl5wKnzbDL6MYH08Nbg1xtOLMflBTiZ0Iv8=|Chương 1336: Cộng Công thoát thân;+n1XphcD6lskkIbjeIPZoecP+/iVtlUeq7N7HffO+1ECU7J6cQXBtv13w5Ai6wUo747ZZgG5UtIk95eCdL/dDGEaOmt23gmbt/Gt7AFEy30Jg5kT98/adonx5awMHmdCmmNhB2LCD3WbbdgQvsWXSKNlHBTRp/n5uW26w5QN1aE=|Chương 1337: Cộng Công nghịch tập;n1FAtteG/LQvdZ/oDS3Y5DH/dpkHZ1muqhRPTtLYvD0IthIVarDHnXW4VjBG/okWudEv+ePbfQKT9/36fgnPpRMyVxwpjiwkuBi4lP031A0yTGBxZ/tOG3RbmNb5XlB/82Uxr58/hoAhpvkyClR7pLTyFzi8lKqHHj/DpRmZPtg=|Chương 1338: Cường thế kiếm u;wwKU8D9e+lV73kU3VqStMytO8um7eEku+9ELazGxEGB+dsMd8eOvp7IbIjkMBky45hn36pl5c+mXYTXKDitU4Q+gZedvy0eXoAEO935bBJdR/BIC/1spDSh9j0EUwY/MvCyqi72YaREMwohOM1DF5KfWHk+6DdjFq89Mfypyh+s=|Chương 1339: Thần xà hóa rồng;1Eb1BhTJEGGBcKhgpvgKbfgr8x4Hb6rydw3Z3clFPs1TQo2NCaWPjtIC0OPpI85+ISR8807uz5bzj3riXLqw/DG9QHu/Wei2iy9g+mFv45GXhkI0MPldATPoc5BI1CiftpEfP/28mniUibyHTv445f7PQvbQH0hm/owg0Sv7S1s=|Chương 1340: Kiếm chấn quần ma;+YSuhfBdkQNA5orEShjSAZNGtNdAF03FA2rp1UGDr6aktrGp5MutH/Dp75EJngR2ALjwZfoFwUZ1Rh+OBygWGwykFqKgW3+8q9QBpmP8oUYYWTCHgJdfURc83ebyYzn2dymUbt5wVOflto8asjqFsuyY6mRIG1OAuobau3A6YhU=|Chương 1341: Độc chiến quần ma;Yn99uYI+bzxS0tGJV1PW1BUoIiWiADpv2yqS1R5vrl5rsE95JhT5G+O669DJXFNVoXElY339HCmaMz6EaDx0O7WwjtOj3QCxXEhRHGvWedgrr7dAtI59HbDYhCMt2dsRs0Vr+RdGJnewqePjY0C0RFblfmJHBJuw2HY6gVvvOk0=|Chương 1342: Nhất kiếm quang hàn;M6EQFBvYB/DwAZYoiZ5UsoWJ7XIJdNQvySm+aZlGUR0gdO36m5d3+9N0dNbbvGAh2WngVxuYzSGv7NPISpB/rvg4+GSAXfIK33azFfnW9L3/kJHWbHZbKYZv9Ly49z0tJQf9zAOGkPBMDUivvRq4878ceRYqhvl84wLvnH4fj2o=|Chương 1343: Đạo đài thành tựu;Mt5tE/ar9eSIWDlfcZjyLAQQHJF1m4l5t56ubXs3gHc7SgihRnFOQ58XHQNvL0lYwa4GzACVxSycmQQhx+5pz9dy6N/8wQlohFCaY3OaI34NDP3bCh1mCa3z/hl6ZUa7t9pBGXYBRh3N04bXCLcUvJlBy0AFOVJmAA074OwOcz8=|Chương 1344: Dốc lực phá pháp;HAknQqN03i5UbisBhHLjpGJ1N9sY10tmJz85P3CFSAf2R4Za6tyYvZQgK35qnNHWsXas6JmrhTdn7PKwAXK1S8jx9wlbpMxyZkxl2gLaJefjphaZxXEBIACL8wN9TVhI2ESqp98c5Zi+xgZfYoXQS2MCG/P2ii31BkVWyLW31Ms=|Chương 1345: Bệnh tâm thần tan tác;BBMNK9ittlJPF/+75fwhWdjLLXJ1CI4IWBMoFLjYgTp1R1SQVFL+lQyNGpy4mI5jbC8lZEDJra5fp1mLEw1Sze2YqwXeNJRAjmIwCe3nToUt0CmeXxGGwLR2y1tZcyhNrPXCWMEjOnooERUZQgcVzetK3TvZgU7XYOZCtMoM1XE=|Chương 1346: Mộc đạo ban thưởng đan;sQXIApkPSwvRvt3d89oUPEU3lVkuKJiW8dvlgBK2k2p78bLt0n2RJF8/0HYYS54/Ji5TuP3i/FfYAr68gfetQyLRNHhIaTo4QhvqH+POjn0Qr3oKaz/3v26BHxQD/H2YWvId0xkyDPTc7f5mDejs+8LTQfKDg7CMCSS0NPBmpoM=|Chương 1347: Cường mua cường bán;FPQ1JwSwS3oIVGMwLxBfdDseNa1rdUFShUADshc4fq9nOEGnye3lPYvAqThVA5wvty7Rjh5e4XD3mA2wQC6veZOOX3SwgcBX8+Hl1fBvBFvNlX3pnxBY4SxMvJLC5oPF+9zQcieFeO1yRj55ILXmVn6obz57aTJs+MuGwfY9FYM=|Chương 1348: U Minh nhân quả;RIXdzTQrgOCCQp8+5JHmanqepEwMXKcxqmL/wG1M6YkQbER7uGcnJ2Ho4RP0CRiD7nTJVnog5MLJz5mi9KVUWICyezr7rcuvFlgl0FEkzDsMWkR7HRGUKHbfhoVisBsW+8ksnbn4eYRhFsCyil0LUvF7Kyh7YIpB8QFgn63M/nY=|Chương 1349: Binh vây thiên đình;YySgV/9PG1Ny798yO0c+YI/9W/XWzLLKk0eudOZBlrsdHdxNtSw8SdOiMeb5ccKITel6b7Pati+4H+oETpZxL6QQ1y4dcIKmI/ECkO/ofE+Rab9iILcoIwGU1dndL+lDAy+JcM01WAvqExSzC1CMRQ0ncZu+Rrff0/KOIeR4N6w=|Chương 1350: Kế hoạch cùng tuyệt vọng;GyHzA12qNgFXJG35MoN0hpXaGtUYLET3I2Lz7Db3byekTJ4OW40mTr7iPejxQ6eHjjqzArDttqBMLJVjcvjNdBqajTcfMbXzeNRkFMgldwLEksIBONVbVvIspNgwFC/B8fQTBj+C8IG8yuizrBUYHqE69v0hmHGOfEK/YEgG5ww=|Chương 1351: Vô Chi Kỳ mao;g/1dECXWnXwxggB1DuK/c5aoLVYllA4dGCjvcPw8HGDuASs2GGEI36oXHyEnB7IH9sNVEOpmmvhdHUer8lr3o5Lw5sdT6+O5kOoFfdGzr0RBtbaIcswXI7FaVbFoL3qPNmonCWyTFzLgndChyp9WRR+hWhNUC9FyvblgdCKV0/8=|Chương 1352: Trong lòng có kiếm;idpSVjwepMbKAM9MmauY1YbUnwNmoMv7+4fs3iNp/dmbeci5p3kJvx6iNoMnmnQ9q1ncKAmWTD/hU3J08SVRXhUelWevLMpOCx5fjVYXbosaOMTpNE3hv+uGQM2QcAmkeqcCyLoJtnjF17xQJr2aP7iwQ6P6+UzrbkgpxSIVWYk=|Chương 1353: Công vụ thù riêng;SWh0+euaZP1pyD4WjsuqSn9+BtrU3WB/SFWDhDqI4PIIvWEcMk0eWedW+hsinnXNU/za1hR9zxIccvOULWP/1frYDSyRVDhGBeCKT5hylpHCJ6MSfpqZ9tWHfTC/WctX/4xasAWqQZokb/iShBWhGWdpn8yUy8nUHq0XNCfm01c=|Chương 1354: Không có lựa chọn nào khác;Q0N7MoUCHqgC63RjUTc1V3y6QjDgRNX0qhQoKszLTFctVC7msTO04JEltHwtEKTpFYsj5ztRyTgS9AZFDtDU+otnA2jn8J32nCNszPCXt0rWGw+HVJySlaqcT7XaGGoFy6XpQU155NOvk4z5ujEiUa4VEbHEOuDSPqTb08AUb9E=|Chương 1355: Đồ Thần như đồ Cẩu;unZapD1sAi+jcvF6TIHqsw/zZp/wimg80lk09n00erjyNZtkgJRZ6DbHzhAM7IIWhLvRHMrXKqBcpDT4ZQexD7R9Ikue6NuwG7M60PehLIrtn6SF8H/tjzvCa6qQ//U3QloDYv3GUxmvhKGpLB3AdTjQqNB+uBot3uJXjbg7KJE=|Chương 1356: Bầy yêu vây công;KqtQQ0h9K3TTM+YFugU2jYGhzn9IBJ1b3CtzzNj6j/Y+th/xpsY+2JhSOZgdAkqsTwtEBdR3e5Ds7Cv+1L5WcWjoUQP0q6t2SdyWgSm4pYBgxKD45JSSUUIMYaroI6+nnhU2eCPeA0u+9Fd6YATyHy/hT/iK/dgaxn/ko/IKCe0=|Chương 1357: Nghiêu Sơn sát yêu;HaITdM7X2fjWoeISRhO0mJiAtBYSDCSJZ8ymYEwEjNpv14+Y8x/27TEy+OclyOs7u17bvQq0G7iZ0hQHWeZLqW5WjiKl/1Kvqh7p8TiCl7UZUqWaZeCcBS5vFuGx1WdRYie7Gcmj0aGqYAXEnCQrkdyXHDrndeCYHC0IVsw/JcY=|Chương 1358: Vô Chi Kỳ xin hàng;rzsZbSbuB9TpmR+kMonaR5r6y9s2PUSpanQW7AvQaROgiRJjGm3e+Q27pKE1DrSLIfDw8G2YrN+gidMcvtL91bOcA2ltnQW/7Ijrcb04KA+wbFvm0MzQ9ExJ/13FHVnrZN3b1C0NfXZ2isD53F8Oy3IDOpKz0Ehep7nPXjNF5J8=|Chương 1359: Long môn động khai;SF1jcCj4Da85KMjMlQfE2mFNjdC1ZAwEggDnXk3uVxj3T5rKwalSgq1Yc+zUsdV164drEOrP1UF/Mi+k3uWQKO8xLc74eNWWEssvW5xhEXuViaD1vGnYBSSs41x0FVReDCBNvSzFm5joTf0jp29L/hoI+D7FxykLD2qLTHlsJac=|Chương 1360: Chí bảo trạch chủ;vLMTOmf9jJ9N9KNeKsSZivNtR4+yPaHELAKPo5F/BEz/ETBgdZyMWeMMeiT1r4nXXGA4jytIvqjK/0liN+16I0Dtk08/zen8O0BGc6NzakqnnrsWT72Bi5IBfgUq3ztZgj5p51qlXR10rMLzOSCbPwrJl/ZdBa7Mk132qpO0xOI=|Chương 1361: Cách sát lệnh;CrEKoYAL9kpTj6g8siZ/vgJ5czMvX7jMumF8rtLYt6xnlaeGm0oSVO+uqeDBSWPlqEERcQGeFbZrZcVTo0jWy6VqkgsE2b0Gy0B3gj2q3GFWGsJZEvQoxVHXtWGpX6YhCyBh0M5GaMhAMzUkro/eFL0snKo98yFPcfdk9nltp9E=|Chương 1362: Chỉnh quân, chuẩn bị chiến tranh;7rVeYgMVxrRGfS2B13HKOiYCoCDV7LeVm/blKrp5mwd4pw/GkB1+CBkMiSpIhYbjrC4PKLxS4tGPgiFe5MiU3YmsKupAYUfyC54rxY9XEylqIqYwjcaqaRXZq2mNydCzLZeNz4Hi+LRLCM1TaRd//cVQMML5zN00gjcFwqKsng4=|Chương 1363: Ám dạ tập sát;3+TUXrvHuWUnIa6z5nxekC2w4hl6dCGZvrbrlYP2ihv+KDtpq39hFlTYuBAK1rDs8ur9vWinRUc9pv14RuFku5er+DMc54Ni+tRxXKDXR9AtjfM7aA0IC43P5MXsIf8kmLyYyY+tFH+Yc5KBeBmPvzzmAm9pO/OKKYXQcGtdLMw=|Chương 1364: Liệt nhật lăng không;BwCJeSw8Rc33GVke354lMnhlwQH9ob5wvgpGB1LJS5g2OPngVRTGnJEm6+EZUHVBam9M95I7ZoC2VygESy4s4d+B6AKNVBxex8X/kmTbEUFYXyG12tS05DaxViCZXwz10H0IZ9F3ssZmMnczoWP6DDIoZLqrqfuoouV6Q4sFkfI=|Chương 1365: Ám sát Tự Văn Mệnh;Opu2kbPm1p1SJNUvkm3txMYrba6lpY95A95znjYKnafvFtxcwplywaXgauaxLtOI1YNmVJRp4ziqCgNABXY3kM8wgswWnjChUodsA/HWTyWZZ04fpgwjLZ4IOYZroZZiMs+B/2+12r8x2tXINmGj7ucQCmkDmKNgJ+d2rv+zKrY=|Chương 1366: Toàn bộ con bài chưa lật?;ikruLFrHJkVQKJu8VyAA1uRlmDLpgoWQ0JXP2M2a/58mRqHOIj3rDxtorGS93WufnWJs84m6IHpNEDyy5mbppyxvcl0mN+OVJLIU+LyiNl1KTPbwnScEQ1/s0t7+b/sy4l/N9D78AdgW5oFvU68/ClLijx0noTEiDtkHHDDCVB4=|Chương 1367: Bồ Phản phong ba;ZW/gQc+XP2TpdHadWt+0fTBkJ/k/nUYKKhY+265u3+f+P8obYgelHi5xL05z2CO+7Dlv9LyMURo+oQFEIPd9C+OqOCiz0bOiKnRIiBp5Bg1X5qgY656qto2V9MO0PC3APgQhxifWDE0xI0rHqfJaEB9UjiR1pwIq33Pv/1APdsQ=|Chương 1368: Hiên ngang lẫm liệt xâm chiếm;dw3yPIRdQYcEQ/PVPyIAAkMZeksnFrYiuxmXrfx0ZX6VBHaLXFaw5LBqUfLxIuQH7nxzKayQA6JprsHn3P66mc92zABBcFZ4Lx+clInJL9GjAqVd+hhWdY/5krOXmGs5xosDktQlBE1Of2legowK82JwWMN6UN5SaCq6YprNlIg=|Chương 1369: Toại Nhân tộc trưởng;ShIfY9yX1aBCXDCRB2u6lDoQAbv0q8whdORm5xBECMSlY8xV7I/Ns/sY8/1P4N1A4PjT6qZVI59gWjLBFYNNRDhHPbo6jl4B0WdEZyFcrRyq3L77CKzK5vcDk8L5plH7j5sl8fQ4xtq3wgMyHyaDpb9Az6OXbhg1cY2R5LWjfYY=|Chương 1370: Công Tôn tộc trưởng;RM4JP4SGeLTrR9cAjunSxq1NhticGTg9286TvO0WBXiRPNd78SLBAbVPFtUFnhvAcxwJueOZjJ5s8eqp3ccW7gsv6FsO7OxFgnHJbT21oCemiWii9FBtEpC6SR6VtDEZGA/SYEWyXN5tVLCQztjSzSlUss7NC4NnB9jErvdVDzQ=|Chương 1371: Đập nồi dìm thuyền;apKKni36/Jla1ZVLJnjXAhSbOvo0Xm9Wd6e4Cxsha0Mlt4WS26HMCd0gQjZWnHVu0HDWgbSDTldq39gpr+cnjIPVRfltZeOkzMHzBZqbiOKwHs61QEsQOMkJuB6VF3aKdhsWpEMs0r7BI+ebrxYZFN0BN0UKsmjFFQBXLMz7BNk=|Chương 1372: Không đội trời chung;Uu7rRhfIZ7O5ASBXPVJjeeCV+YcEV4P3s0sTS3x2w4w1lPsf66QFQeAGUYzLepwbveVD7u5LUGacXdRK0VOtvy3YQgJfDO1vSkmbLhxSHPlcn2XXRXAQ6cDNHr9/o28F47qtzApC5yYx0gtdqQfnFfaxnPwH6DMRwx2TmHd+YQw=|Chương 1373: Lập trường của ai;+k7I/TW/EEhkyO7TxhlZZifLeDNGnyL7OkINtaK9vk2dCqaDY4/RKiL8dIh3VYpYj2ISsk+sILwcdImGjeiGKK4a71e/aQ0aVPrxy3oReWkmLa0F02O/z1BJNxgNJ7Gb9s1frH0F6RrRp3ej0xWAGT58rDwgX7lWSg05Y9QgYeY=|Chương 1374: Đây là thù riêng;ycJdR0zkCsY8y56OlpqC6anr2dY58Efmv6dmP+c+rMsOphCwoZPSdd99tR5OnGqLQorw5EmvzZYViUMt1cFd6CSWPecqv92PZcKYBcKHiU1NN/rxt7DuRexcdYDDlf2mOvyvD4CvAPtCQo9OnLAUvun7K4PMQR1BUjUjCIGKxYE=|Chương 1375: Mạch nước ngầm biến hoá kỳ lạ;OP5ScI1LHrVU0tlG7ALAdLRtiOn8kDAUalDAewNRrP8RpougSTZzQHmTTlH20vwcW1T6Zyt6vQLgNRxwIk2LpxmQJNGRt6qejwt3262NUxBwcH67b8Bw4bUABUHDi/FQcFKpMr5ridr7t6wcExzGJ/anS4DQ2IQqXUcKr3Tzkhc=|Chương 1376: Trục xuất triều đình;kiKwQSjFei69MDAK6u+IfVhuJRTVOzOQx+YLw5QAgPf4AoD9WEdwULF3jIBwtFTpnCU6xE3w5RFk4VkdL1izapfrlRC83b6yllyzGPreml8358+7uCmD6RhzLhyGR0q3Dnb1Sdy72p+ynvj+CmiG+1p89H8WTJD1ro2Z0h4dqAI=|Chương 1377: Trọng binh vây thành;oHIQLeLIk9DdYV7p0UoXqyex/fxD/0A1kmC20Q6dvC+rZnOLgJs7biNi4DvhR5oMYZVdp/5YktsfYEG/GnsHNPSJk7FcAuRHZzySPYM0aJX0erS+Hq60EfpcouAid8q+LcsfYmOEkCDlJJmnJKRNEaqyRnu/l4cGCirD2Abu/ak=|Chương 1378: Liệp nô quân đoàn;QNlLDd3N4ANCDbkEjUZFnDkgFUSuKqk8XEjFZNiNOjDS/3oMBtHl7yilBII5WZr5VRbmYntJY+08NQUz7N3tYrnFaLARRM2fGdrg7QtjLEYQBRv1iLM+4VCbX1JSAwq0J/3UxPdu1q6bYOSoq4ksXjCgxMKGf0/LKCVIs11FNWo=|Chương 1379: Ôn độc ám tập;WdZ3S36eKBigJrLuJDvuzFvLlM6rzRNptP8FniHU6fl4iaf90GYGpOFAzBhvTMs8FqFoPH7I4EUxqnH4QbMhGp+ffEM0oQVv39Zd+itN4ZYrZJBT6w0cmXALcPu7gHUhK729yomFCtfmjSKxRjJpyq5RxmQJ1T7636g6B5wUChg=|Chương 1380: Dị tộc chi động;aJb7LwxgcxIqznU6vaNtEahhRjUBE1qznyR+OzAuQNquwdVgDi+2V1hWjGhmOLs1zjzKgn6FEE+iCZ1yv5DLoQR1B7yg8jAjMmUP8XPbyZWKDrvj11giZP46xPlDJ7EiqR2V+fMJylm0aCYCX7fCCMrEIqqMO1VsMZTvLCvD0Yo=|Chương 1381: Ôn thần oai;H1DHKzMmgVrXs1oy6wUv6bSFI2wvzJ4t11wF8HInt4k8ohvnMNrBBqDR6hKr6yQkoHHu8YPOG+51JAHr3Fl4wtC2ilC6vdl/h4EkwzE1jQcJvhjg1/Y05jdUXtfphZWRQfW/fFOLrguBx9RjVLW5xbOL0Sz9ZHjht2ykKdmnT5U=|Chương 1382: Cai tử đích đái lộ đảng;8b5jjvKqFc7EL2ajVOpVpmhh4UgoSVn+yZBkOoAICElJi7TUHdHIoC+A3kjwfk9ENyDkcSG+iwFrSrxd3GenmdmNtovd4X34VGvN0yHad3YrTQ69ZSoaINfta/9WYFS6t1I3z4utdhcY4Fm/F+iKpWAWKP0paxnbr31wG4xX3kc=|Chương 1383: Tử sĩ;lejcgBmfbXVXQ5CzJFw2fyjdpeQibjeyaqpvb+TEUPK5/wtz67SHknBSRjUjr/PABg8n6nw2J94pZyVE4pm66fzNy5jh+SpMrNwBSjJ87c8cR93kxm4rJ8EKlr1jKgyj9euYmXiVywptoGEhl2znTlrs0XijrWquhpRV7vZs7b0=|Chương 1384: Huyết Nguyệt thám báo;hB6CJsbcSZmyKi2RNaDAD2iNAsrllKnPEiFJWu7L2Jsd45YKwzOOYnWITNl7nGVDGghTaokKzp1Os+czHqlIrSPwafx2YtTU7wzLOl3snAosccuJ0Ajk3ZH5jkQMg+KWMCTi7d8cN7G5rwMt4/hmOKbgHzP2hUpySCoK6Wd+QFQ=|Chương 1385: Chứng cứ vô cùng xác thực;m74CheuX6CzToWumq8NjFukS2XyrUf3MG1v8hGQvc7HPmWUukF+/VzbGUYRfYtd7HFxDZhu6yR1ZBHxMJSSbA5bwpTyNRJaZK2RzlS7AbMWm/u2XMCHO61tsp1OSbxcl+8xzlbqrTZ71TXfOClq6LCxU5ACmPlRTIOmcu6j/KTY=|Chương 1386: Cơ hội kiếm tiền;PTwwk9IefmVh7RiHGg2Pu2Og6XIk0mVkkQBREKhJJIlFc5MJmSyHqQyxmelZ2edoVjq7/OueUIDrNK9eMmj1kBEGzuQE+knTZ/mcqI0JQ/7e6c/PKCCO1xcR9SaOOH24GX964bjtxiYw/QpbuQ/6UuaHs+i9arW4aYJi7zCF290=|Chương 1387: Họa cùng tổ tiên;FFrP8MXcc6FvqwAGd3Z0UYFMtc/BW0dhTHmrFuOEg6p5iN68DBitG0EIMh6nSi/QiISizt8Jk40YxcPWyTxfXgkFlBN7zLk7kbxwVwBDmfNHhqlKsWRKlDWhhZeZ7fbT0GJM9f/9Wt3PRSH/Jng4/HAIF/bMIzoeUILfvM4c1gA=|Chương 1388: Giao dịch đáng sợ;3RynAKNI0YgqJIVFq66mspWTrVEvX/eUVzGI4nmEcn1cWtVhNxjxhW29LKfLWiJHfQEbLSUrU4R7Uz8vvNKG60d3iq17S5X5MeQuhc9zGxU0DPeMGfrAXd6mkJcb42v7uKbyNTeeT2rNHSUdWkODxQYrgMn+O2FykB+FjKao5ZA=|Chương 1389: Một tấm đơn kiện;zsEPj3lL9tnKWo+L8I/hwwhGXcerj/1DHejgwFWXE1ujZPuLPx07UtffqZR0TqPy9YpCnyEQXqDTpjlLw21D09sECSn/T0MdQixvy/331HOBHW2ggc2vbccQODngqEJxrrHpddEvPbiATMSogHk3hVrM8r9XhszooNtEZpG1JGI=|Chương 1390: Thế cục không ổn;XZNwJunGdX2q6X8OsFNvOqmpXoCo04pZ4lchJ3dZxVlZtpPVJQp0e+8yGPvRtkb8BmqSz9KcenG4pV58hUvZwjf+YyMrhHnkSWMhAP4lAsgNBZlecttjHcjYUIklOwhxaw08oRJ37VDKLvVN4TD76BSel5N+0xvq9gwP6+A/46o=|Chương 1391: Bá hậu chi nộ;kavelNdUpq7J3PX6juzkAcECqoJjHEfFPSNJqaFHDxblxS4nyFGAEB6f4irmIU8wGu3Ol1pF+7ewD43A3S1sSSeKxelZJ2XVroIv+iKh5DFt7mLvwJl4iI1RNa+mL3/J9e9a+OP1ztaI7L5kC9AI6ikfhzF87S5NVGWFsryNaZY=|Chương 1392: Nhân Hoàng chi nộ;uRr12JOMb28asTg6dB2MOKxhM3JCckaN79gpvjYP2GoHytfpY3IQ6KxJgpb+tF1R6on03fpnTOh8MjqmeAMYgGCb1roeO8SJtixTLjG/B7lZ1AoN6ROTh80ms0Y9O+WHuI5PLzxZy8VHqDZTHQu5+u/SjtZ8wtsqQAN+CF4jTkI=|Chương 1393: Khoái đao loạn ma;cW10tCBp3YOMkKa7Uii00j2JbDn4lP5XLN5ByPOgyjRhy0Qfq/Yzv5jrtuteJeblJcrxPdB3NakvuMYv5qbDpsuJoYsoOeGWt3N6mBVcLdKiQ0lOoGLOA0XHU9fTmIm83A7Pfb43DA7w8Bs7fXwZFu7r1R/hzeJNqq3ZnLLASk0=|Chương 1394: Pháp trận dị biến;m2SB5zlVLg13vJltRGbepyAVMUnzm2p6Sh5p8aQz7MDEpXzlyn6YQkyre6UpHIgdVdBlI9iTguHmPGB+bVM7xYsUFx3CZWBNc3/Itl+AapOx4un3aCB3x0gcSFSof0ImcHgELBksZeVYkJTi/dH0XmOiy/qBoKDB5BOw9b7EZe0=|Chương 1395: Suy cho cùng;Oo1Ag5wekXAcUwko0YLyVV7MMTUuICoWTz4nUNC1nt9Gco6QXTS7VmePZSLFTtVm1tyl0tdIqhW1OxPiiIVgydb8GeWuDMtxfAJyZpzSGXoixxAoXPrBHQ0Q4ClEe2Aai9xpgFpfXv2BG+DEjfYdod0ttKnx3ftUE8rTNkr6DHw=|Chương 1396: Đe dọa tác chiến;6Mgw31cG1zIcbCWuY7DVn7Qqsn/dsJ40f5NZ/6p0fSb7A7enwGhx0kJkhVlgrvNSYZpNgipzzIFwyFPf/b8xEFNSdMR2/XfN3qHEN3zFQ6TpHLRtSM8SLpeSwP8oHc+4Ugor+qyr/z4/ubAQVSWYxQaMYDN1oPQkVeYZxUmNa+Q=|Chương 1397: Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh;r9/p70rSt2WJ3BNsXb3WgJ/MwHIXR5ioya64m/S/jME671YlYssuImXawOnjwyqkfIQA/hTMiuTPc3att9UUdvPE0CrNpiQRhs6kw2uHpKXzF+nYdYotJezTKA/pu5uRlwlO9q0NSyg54fbGM3VqZBFqn83z5Ys3mPRxxr1ZFvI=|Chương 1398: Sát thương có hạn;M5PdPiEJv0fnDGZWSC8Ft9IgT/2MW51MOCcUUwWIudtJ6dovu8qLormrRqB4ycx/UO2f0TfrTr2S5wb5qxgNs6K8kKIqR/+/gVYaHmRKYugDsed3k/0YZ71Hcdzae3dWD/Mx8akbf5SucNHUl5AJ68W7qXGnKjri9BQUZPzmCb4=|Chương 1399: Không nhanh không chậm;GseoMAt9Zp9d2yFAG5u6mmWMFwdOb9meN27HMUWaeEVYz6iT2nDRwg5zRVSJ5LYFYaXtqL/ULCYvWBPEGqakWEDcYZ90u9Eg6qAi1O5SWh6rK/PnyyuLRhGv7rpTHJE7PLRZFiVdApUVeClDF5jnvsb8bZkCS+B2w81X91hGHT8=|Chương 1400: Lấy công chuộc tội;TtCm17HyQnpzUolvPsdFMvyCoQ2C9LGsM+l3SCQ8x4lJcCOKsrRCZRbh3akbcFvBIYU6HoY1uIEJzuj60V5lsEO8iV4ie9wSRcC0oxHen66KUjrs8X61gRmdgjSqivFYdUg95WXzdtGOiNzcfjzeYMJA3Fg73eJXMdH7AdtwH6Y=|Chương 1401: Ý muốn như thế nào;acXJc9YoPH8slwfqH7RaeZrMw79LtJdIrUqPkxMA3pqbbNaE3R/GCj47vNksUCEnRObcFV7Z/8girniTlT9HyMVYDDFxFb3wCCt3lAinUHAhbT27coAX3GF6NpRmsrEzDtR7HzR6wFb3YYXfxgYNI9+/j2PVar/S4LdQ7RrtvRc=|Chương 1402: Công phòng hoàn mỹ;6P++XW8ZR0kQ406AEtroNHu+sx1WUfvqqQ/lfmhBM19cnwWK+spXMX5sgsrqc/DEjajCKBls/YHcNqeuV7kNHW5opGuqBDHq0A7M/pTcAJ0OOiX5VHrSl5Vyz4RagCXodh1K2IFiX8quXG142tr3TjewI3Ery9/das18YMWBQuo=|Chương 1403: Trực diện Phạm Hài;pLKCTp0lcl/fxlA+xlbs+lZOkghaOgGjxI7aefS6aZq7JF1wYAQeBxCrFxfjNd9n3tnbKqQGY9s1WnpdbobNuOASzCYBvW9Fg7rTakPTvYUr8IxTZ0+dJYnBj3LwZ6Cr50TCFTFBWiOwJ+TF6ZFCVKOvhthoJw/QfUjDQP6Nv4g=|Chương 1404: Nữ nhân ghi hận;h84eTwTfzEL8o+6KdP51ZoOO6ImDLtzwduMFvCpYDwTHUoGBHC7D1LbcJzieeU5+m+K4d+orBrp37BUOGIjjsnY9LRPLRq2gnN9F8qDPYvWD9lNXiHJCpH8DiK/vqTPKvmDPUzF9EqaLHsJKdM2KsIVFQ6vHvrP4jnu9S7SLELg=|Chương 1405: Phạm cốt;OQmBgXyoKJcBzSrIwdugXmNnVdbvJcVGqpxsXBtn340FInPc8Es+8uOkwC5+7o6Yb1LwylOTCV7ldshYKg7Za8VJ1CviJ6BlbhXxkovmWmdongmF1LjgKo7kKmM7VxAwZADmKj0vPrTZPsOUmdmwl9CUQuDD/4cpOs/EYS+gvu0=|Chương 1406: Một kiếm sỉ nhục;56+DdyfVsfuJVikcYpAe+XnKk0vFVk55TYKJ1jU6ohjGZ6i/EdatUtcUYQqewbM8drTbCpeDGxNUh1XnJY+5PI2CmgQpMqGbl82XIshSMIJHv4z0+DrPggPGjdzQFffbpwbmKOMLolI0sGkeGMsgiBwHgsjpaUAwySLH1wYLWsM=|Chương 1407: Thành ý dị tộc;6QX4b6bbRvp/Q+/e4xnYw4Awp5iIQD73qpkYQAC8Rtg32+Gt272hzSYoXJMPRmrsliNHjhFaN8gtLm2wj3G4P6XeqogwJo1tahAnwqheR7OrNHOmOz2obqzE40+zY3+JMOQlgj8wBgoaIea/L9H0BE2TzZ+NGZLuB6Xfkz7OSmM=|Chương 1408: Cùng tổ sư;sociVVrJIoMDfoGjfvfYvV42cHAF8+5kj3HTHMmGsAUXnuMwOACqzO/mWeovOmf35SNLt8dEPhVzyELPU51D9Le1r5Evy/+TiwwFbNN2SnvqXPlthC6Z11sFQjtRqLwH8vpxU75II60S6a5tgPLFhPEGpkEyTAQosnowHm9Lf2M=|Chương 1409: Bạch Liên pháp đàn;nH/aeICPFbDsvjukEw5/cu/fJH/6TplcT3GoizAAYEFekAdOsbDrAggdGbHE3nQxzo/wPat/xisvharRoANsNHvBtRnqLIKkib/ytpkh9SfJac2QOtp99dc6mb9Ka5ERv7zppfVlpbKFofuUFpx3SCPHDefrDt1na02EFRTUKqk=|Chương 1410: Lộn xộn khai đoan;0TLMwDu0ZPoDeJ2DWrut7lmY8hgl53VsIunOwP1nCYLRGoA6EOLlljGQ+GH4N/jRlWYQ6DiXsTDRpLokm2gKyt/g+F762HRJqeJlb5Rhuu5kcRbS30AiuiVTHn6uzD/QJ7h6aqZ7BEQX4oewzMcJ0eUvX1078RZ2HWti0pqT6IA=|Chương 1411: Thử lẫn nhau;vcPZ7A6m/4pCNfTLOlUQoBElhr3eXkyJcj0C+4sjMhu5vQqBXSXzrNGNeM4c5hhvRQh5ir7cS2foMeZkbuP/+Cru6PLO3roMT1phY0W4bskwoKGkgXip1YOOSof0KRjuWtNV34l66mC/emosLBo0A/pWHcLPEnbi4pIiPnbwIrM=|Chương 1412: Ngao Hạo tan tác;jaV/kUCluNThW96VQkuml/flH/h/uTx4DsZxE6drk+Y1V/fu3fT7dQSSm7WDtmjtnrj6mn8S/yMmyILD40UkHVBj12JkLAUY3UlDh4S7fazRwWauupklFrz10KFha9wFgYU9sll+9a5MTuCjrzy/yrZYae3VOnXjcTcvfPwF+ok=|Chương 1413: Đỉnh trấn hồn thú;JAz6wztYuipfqVd8hO76AGiGUWQ95pOHL/PmAGfTQI+cTsi8C+nXr9zhIVBsR/cgp/YP85PeqZpu4rGfsM7HM7+DozMWH/kLRqTcdqPfcdQqhMYk0b9EqMyhWoGyTz9rvEqDPhRXTU+TwGbZkFhmA/B3oePACbgFPeTafmoAGJs=|Chương 1414: Ngu tộc cách ngôn;bsAnYr+OCvC4ilCLf0J0KyB3luIIgTJIIj4s+HJmo8o2cYGobmE48Hj/CeK3gyO13BwFooXct3Znq93Xe4c10vvV6L8XHhWkxjMglDWTCNWD8Uc03ct6aKmPz5UgIpHUtEnMsAzZNW7XkTLlrvyWqHaYJmsAN4BdxhJkW3Y26eo=|Chương 1415: Liên hợp tác chiến;keDpjNQWQ867l+dX2I9W/H0+3chz7bPdY8N5st4zLJ27Auu6z2j4NWeqaGZdt8fTieUDQYuOnwymVzAVlEh/Ch9NjTCfLfAvND8h5MEPRp8tOGFr1l0nJjO2LiFXMXhLaZtLVv3Dhh8z11kRcVuehndmSoB4bGg5ni13rxTiUBw=|Chương 1416: Quang huy Chúa tể;49Fc3l3zwODE48BnnHbs1S0letMyq0LxnqfsKNhdXD909/DabXmo7RyA/mzPTGbCqcm7Rivc0wV14ON9eIhiRNRNMOfK2MHv6iLO4WYwMvo/2UfMhWAMkGImCrFKFjHtsPEfNinvUN7FslEPpoI//585lf9BBaKizepBSXbWEo8=|Chương 1417: Chủ tể chi thành;dL+sGnmomme3T8uv87FHlgXNeCUNCtF9TfqZdH5k1FVHnSFdhY7cQ2BKK8B1lB0XbgPVQMDI6DfOeOtKsuQYzxWpYX39YZjkK28F/uGWfb1DYOiuAY+o98o2jgynFlaTT0AN64nadT/E+xvHgFYsDm0qo5wvHEAJb6GviQxzLqk=|Chương 1418: Quân đoàn Chủ Tể;/fY8xYhvIRlbTOyi/RCsBBvpjtBZzfv9HEjtfpQ74dPMPxBA2NpP1l6U7JZ5D1jR/sVM7KodsUF0sQUE38ufCVY4NfFwilEEYM995C4p+f8zeOXqNBtwO/BoaZn00ksmZb47XucUUhd9Oet9ElrlJxpm4Nv/XS9aUOYvFVCVs04=|Chương 1419: Lương Chử không chiến sự;ZETZMTfkMxCsKcbf2xyDLbS9eA2hUg8TazjqIbcqCuk/rmKBQmuPlAjT9EhHTZh4KAVgBbE310GSYyKRlX8msynpMxr3nQ9X2nS79Jx7xggiMHcXkFJwZcDXoYWQjea80A086K0HttwkS0OnHkiE9OhdpoqF6SQG7dorOvkdjOs=|Chương 1420: Binh lâm Lương Chử;E+yiTCUbN6hP3bAuL2ZvhxtO2bo8O0qcgfmlW+/6U5wiLnx7Vu/NmzcYjsomwClRPyd4S7QITfjd6nagvkj4oo0fUYBTXv0gOKLfD0dUNbEYchbKofoGNXEvb6tAzoe/KrTF7D7EN6+NhvGaAXEhEw8ZyKFidcVxZi/0VRWOyfw=|Chương 1421: Chậm nhập thước sào;6Z2TKWvn2IPhD9H4Ktd7aa7eV1tNwM/Sx84/C/vERZQbyA0XbE5t5azW+j1vDcjz3oxyeuLSmGzRSTMJBJVMT98rcBxAFw1I9TkMnpa4rJGWYx/AwXpIPiChGtha7cXnmPnT2gR3LHKSTRMu7mSN/KsiUTMzGPG6UW6T42NRWDM=|Chương 1422: Rượu độc;0WMr1yguyTJqstsucLOtd9iDsR4cHt3E00IjNuz9K+ONAeZ5cQqqzXXj931O/FZAzn87tI34cs2r/Eyf5+EwF/ZXjejff13768cuM89G4xgxVUuEeVk2XHOSxZWvJETgnAHKiZFTPHq9/nf3778K6e9hmHS232XQUdKQk44O2qM=|Chương 1423: Chậm chiếm thước sào;A+WjKfzq8E+cS2cz168YCHeD8f7b7JpdoAfTItJzTepjoxph9O8Eo6p5E/2wNT3tGZI/KvFFk1oL/f1mI0oGlc/QuM1NCCAgE58ITMkHqebjHUwMqqtKxDu992xxtJMpDJfX6mqSDZydW12z+72SccASRkYfbnySXG9+L0ttOqM=|Chương 1424: Không hẹn mà gặp;0p2EECoGM3wZDVp0+IYWvc69Arc7YqqXGOFVUKHm5RqiaV7JtLjqTzwLUZc8rqUHdvIodgC1SRWcIfgm/blq1gj8P7dAF0sBFwYuhPIMR5cdskW9wLOmREhr7MMb2rVUh12EPrmN3ndX+oPG0OeyccSy22lKKteSj5EhJ5HuKXM=|Chương 1425: Tự chui đầu vào rọ;xPLFlLAmNEIxrDIYtsdN217WVYDJydWDZ1bk7MlpskK3Rv9rZgJlFWhEzCxnPMoRmsgECGD9/UZc5GWzLW68A3GUYbHqqiwzcgeVufG6hfzXWMq1jUK9W/LQUUAu64/8Urchvq5Iu7lEIQwVcmubiRErbyzmPPSNQ9xTJ16Tw6s=|Chương 1426: Biết thời biết thế;CNHx2b50b9uydqCqjzXWQ0tqEMnOn14sCXRy05DuefT+p/5f7hZoU8tKmdN/h4Njqm8cgeMWWAzFDXvfKOal0mAD2NTzximrwK68/EYs6K0reoBtY8HhEiRCLAhVfL8SXUzhYhQrVcx5/QzDzWw+NBwyIoOcXx1Bexdi7v3o1kA=|Chương 1427: Đại nghị chính sảnh;FR8TMOaTsoX6cKpBVaUQ8DuUE5nE3E7/kNzyUV+bcwX4EHFlK5NqrGt/C48d9X7VC8JbehNfehr3scnDpuoRiby5goBPaTGjxwcfJuMkKnxUtAQoXamHaOo9CqI3PJnA4JyhXzmtCVcQWI8BzmiZiDnrtUADvkfPTx8Ie75Z+/o=|Chương 1428: Cường sấm;pg+A2e2Vx8lyIO/9BW+JdXj5xTPz4m+Ox2HbQSAklWPGhvhF7gTfrn7Kq925ScBeXKUmTTZdWa7R/XhgiADxAylS3MFQPuY5uAs7Td4VkAF6QUgImdtKAIueu/eZtIQJj0zE0svZqil/+J6qHjWxvpp1xtN4hq8cu3ggaghpWeg=|Chương 1429: Bước vào Lương Chử;y7Bj77Qt/19Qwaq7qG0Xgh7xQO1S9p6OImRwoxCMQKxem++UCihEEMpfVQz9Bg9J8L7VqhsW4oM+tgvCYDH1dfXRgSh99oeWPyBtbeZ6LpHJJiF4vgH/NMRC05IHtYdlgHO94Cb77mLElka9wryTgm7ERK0Q21A25vL31IRAJVc=|Chương 1430: Hỏa thiêu Lương Chử;MAYrscPZmv3IMt4dd0w/m0hHN22dTTMFb7eidTYRsAUXP0cS/QK3QQZHC0c5eRCveKKOpUGBBI6tisSDBiKBbSEq0iH0SlgfR2hzQErlaeGtZgPSWUUfHSUAl12bZt3AbI5tm1XJwIbMpmP9LRNt9MkOdVagtqDfarrDgYIPTWo=|Chương 1431: Bắt được vô số;0vRs2IMk6glxFmshDamR9dtPqTV7YckxyX22fsZB9L8AHOuugMGJRbyVqKjuchyHGXIB38dzaAaI4haHdhDdIDZr275a8H13oP1QYn9G9Qkqh16MnGr/iF9mGqpZByt4Y9dLgAPcmiG/WLISJCIM55uAAoJQ971ZufKQTGbe2Vc=|Chương 1432: Khủng bố võ trang;JsQWa4ox8/jiNMwbQdA+W5qT4dwmilsnm1gqyOJsHxpFYG1+WBUHwP0hVB6Vs3PtgVDMBhh4RVBsOTpUxv6x47MCG+7zglxo22gjoMd3FPWhMGzMFxZutFRzeHo6UD45dDeIZx/hymCu2cmGGzvrC8xjj/HcFV36QlfcrzaJIfo=|Chương 1433: Liên thủ giảo sát;alwkALmmp5Wtsod7WnV9woJoow5NkEqa3N72dZauMSHblc+dGYd0tDzg9tbQjM0KzeIpHcE1eKtppHT6fXR/JCScSXRNYuHAa8xjHCtSA7bQWAcNEkL4ur708kB566fTKzLX7MTFOp9kPmMYx1sNOIxSzTQit8lsGFnTzojNwzY=|Chương 1434: Hủy diệt giết chóc;9OxZZzOUEtT3YeusGgIEsve1hVVwDcI0RN52z/KnzNaenp7ZY5O68lbEezMQF6sYxf3lEtMe52ND3G6GNIg9VIh1EMdP+Mpj2dDomeKCxjNIv4T4dFmeLcZkDUDB3sRK0YRtYSP8DZGKT54iGygg5G9JnuzySwS565PFjHVXSdY=|Chương 1435: Tiếp tục ngã xuống;AG8zmMfJmdP3LC1wlR3flZdhGFxwizhLuQXw3jFwWVad3JyxmNRPTa0Eq/izr1VhB4+lEKPs8BzJBEGJSKoAhFlfjdap+RodKGVD7X6iINY35QmBP7zietdbMQndYFeGoTAUrq36ARbbN6t2Ie+2lHAfG3ka614TrXtCyL1tonY=|Chương 1436: Thiên biến vạn hóa;Labk7KT7uQiZHCtvFqAwherDaX821/VIpXriuqwP7APnVE7wVB24lYOyMYZAutzhR5wRYfHQmQWOh4dk83ubtBYxVSCIvAx8mg2TDkYjS0J0XTdGjzDe6Y/VUHJ4pdvvL6haNb1FCyn4GnP3xvOzQNBohL3jLbQ8VK4eWoOMxds=|Chương 1437: Bà La Đóa biến;C0TU4HuPRAAIlBydaj9Rd/zWbAuGT52b8xsJ+0WUe5YLskOhf8oGf0lTgIg2S3Lgu10xzP0rYBnDt7AENGJlrSMquE2J8I+bmT5wA2/sz3BEe/ZzNOP4Ae9Pz4uwVKexTp0hAa9qKXWCFpCaXyHdcoaD1ogXfQfTRU4PKg0UWqY=|Chương 1438: Hủy diệt ẩn ưu;qu1Y9iKzJo85tUAZuaTQzxbjnOuyNM/nmY1aRtRydCawHMg4kcYSwPB2wpqfhfZ0NNnwJ7cWpQeQ0TyTIZztJWVuIifZHhbQNqffFbT6SmHW3PEgrW6PCz37YMUTdFfdNsKBbdsE7rfwSsxd+y2evvpk3IKatPMN2FbACP21CHY=|Chương 1439: Bất diệt linh thể;H06JjSNLdC9SogrNaesCLT1galWZRJqdiDElshZnQce36zJ+c6KnLos7gLyHP+ZGhsk5C1B4g1rMYUSFIESr5HtJTbdyIQAgGjQRAR864O/JMd2wj/hxjrFWv9IBQ0cU+sAMmfChonHFJffacfALVeVTQo/UJdh+1DvlKU9If2o=|Chương 1440: Đại Tiêu Dao tới;4MeRMsh4v9bsikHhpKGGE2RZYmSVJsTuNCYS/qaPorKS8fDMhvK4BOHby6N4jC6FNvhWSUbhMChF59ah3m7qotR0vQfll7zRRSmxTIzUW8ZHrmeRQn3+vJ9wP188W5TRplaqPIQH2T45dT6OXhVzVAE93pzUa/K/M8QBhMl9kTg=|Chương 1441: Cướp lấy công đức;dHzzvI9yIUGGCBgjmmicLp7gA0tQLOAfNgY/jiYIAvTl9Hc/ax+1wu2aAx4sBGXgjquUJVorPM1VEiQzqNFRVdOLzvq9DTSXnh0DPRQFQO2LOnZB6XGXju+o9zo6ESYb35WHxfGRVca/I4dYl6I8O4RlaLpHV/iX6/CAvQCcjPE=|Chương 1442: Mời tôn giả vào rọ;ZM/c77e0J1Rn8lQro6f9rnAwnL6WWZrfP0OW3tgpIJ3XO6vRI77CNE0FO9SOXqF8E9jvGKDaeubI4YRpKK0GdFiDZzW7TMBy3CD/7fThUwfmlcV1jCR0OAQ6JCFr+mmxzYZEVS33Lf0nrmu9uL7Hv3ayUmMz0CSjqrthrUhdZ4k=|Chương 1443: Đại Tiêu Dao diệt;fEkP8HemtdIHYXjZKLpwSj9QrWU8jWgJLutZgvH5AMJQFIIyjwhGXyY5F8ps7ZMW6MSJfSVl33Rut7VmvStlkdF9MDEZ9EnLHKsWT0zzJtXYuc5f3QAUW6Dt4JaZ15swjhHObyHFLZgk1QPQ0A/KXxaHySBT8kHOIQymTX/LWFo=|Chương 1444: Chân thủy chi đạo;eTYEcUKqPXiiUaG88U/kVpusIf9S+IQTR3ZP6YzzEPsbQP7UTegpeyriaMvRAlU0EwhejIMG2COv6QSxrUtB/VMFDkHvjVCP37Vbh65Bs9nbfIuWMmUW+iEkGO3+SeAPjQUPVpnClBFpWy7JzQIA+SysMAEEvPmcz9IkXjeKMWg=|Chương 1445: Toàn diện tiến công;BD/d8+HJmne0I+uZmhfFm/O2cx+kPSmF22I3tFglcIfxThdlOJwv98uiWCfLQxxPNWLGQ+l43OIclzeQwY1NFB3CQM61YgX5LJikjWo7JI/NsgFZ1fZ1sJAo03E8zAuDpQURyCB3dV0NwOdJLXffi+SxHlRr7ONykYKshS/VV1c=|Chương 1446: Đương nhiên;aqLu8jdSGMAvzC1mW8bOy40YGzYta31wKWdO2pqFEVWNIQTuPhTgLi8kja5qXVim5gl7KlclI25OYbBxR0utk5K4+8074afv2CRk//RUL6op+zv/Y58wc3DNtEEiQYjpyn1cVUA5Njcn2mNafhMRbdomEM6O+tqjHVUpDPNENtY=|Chương 1447: Da Ma La Gia phân tích;Wp9FXM/yUbA52urL4+DC6P+zgLMVQ91gstSnk8E0oXGAitJ7Ato9L8gtjm0ersj1ImJ4cPghCXLtbD9jT0X7FVaaPcdBvzjtqdW8NBzV9qHFMB6MXldnMeRYhU8Q/22rcsbasUks00avcDg/vGITOU/31Qaak1Bz4yrUv4wOE/U=|Chương 1448: Lựa chọn lưỡng nan;HiywR1k8NIl2G6x4YL2iV7t0RXW99+huHfgbuCakALD9vUeJ/e67+7eVNUI2bHT2Z574aStTGMxpp0K0Znm2eO2BbgqRPhtj9KxJAWKz4ITJEquj4LfdROMCktWwa+kxcanFQ+1fGa/GvU5d0SB+n2u1btexvQEc7I/hRUj/j1c=|Chương 1449: Vinh quang ảm đạm;vaigth2/+NK8e32RZNa7ijPOz3+sOPxZYgnBaKm5Af/ftPcuRAbuH03IgVTBTXf+12Wh6JO2JAiue5vbWhOI+OTkumgvJWTgASTbvlqUYc5xj9WY12J7FGx89b6hMX0zUO5fTAbO+5ehQ4Nmpg2j9kU9FGLKCPLjvVytyMI4dk4=|Chương 1450: Phất tay áo đi;iOtAuGxVUR6E7KEhIXSE2SclDDZ88mf//rwVMvI9S//fPAxE/85rh3pUWWYucMBINJ8oAPnlBjfga9KqJ6bwcD+bhRM0mKKDlgwPQ7ugCwdOPSMNqRcUh/NCXqooyv+KpL0E1rkkV9Hen+xQlWyYBUoUC7ggFVfuaWppcMzMUjM=|Chương 1451: Tin dữ kinh thiên;bwybIxDscB8dACIX8pCtELB6EmFd7XaP3h/zAuLczqSTO6pU1qL6b8IrpGuzv7hY1y5qFH39d4+YBjuaKffh034enC5oxTOe1uexMzPpJnije2Q9yP0XolBcyIh37yIMmmRZBmsCkOLtSaP4bK9k30LbAwjXqZC9/kGuHnuHI3Y=|Chương 1452: Thế cục phiên bàn;exiaWMar0a18OKlj9v04EOVY4kSVmhbd+Cg36rKzZy51t9XItD7UqKxNP2uESWXc8+LQtUVS5CWdgORmIWN3RjVSjC71crncRommzojD5tywIMc1GXFvkEbdfy7JWwcxNlFPAZE7e5mKsRij4PLiYOdhmUuK9qosZQv/3/ODLAs=|Chương 1453: Minh ước công bằng;PFPOjrRk513yOMEQL+SUaYTAgn+jNuDyNo3IzqEkCZouvqAzikbYIzmFEvt/AjZORIiNIRIYrV78rsM5FTw0ayYVqzyNqbN0MlO/906O4mUahPh/uxm+clvcD6WkbLVBGmRCvjd7XEaPqyIaX1TSCepMNX1lSKAIr9ijhQY9FMI=|Chương 1454: Điều ước bất đắc dĩ;0Og7S7fe9UO5edjatNURToBYDC38lirJhFm8UvwD1DJ/DbQwp2+KPMC5EO0uwGeelxNU1l3CPCCrndTdQFM6x91AkwRNxa0oOWt5bxWB8Hpd3/EQlwcL24Zy6CHEFAzq7EotmRB8vOh46opyMPNvn71AooDFvSoomz4ZeAke57k=|Chương 1455: Lương Chử loạn;AvqPF9/9DKkmDjvRL73UyArIqYmAdTVQJHYiGYbA6hTvYjnVfd3w/osblkkCNSP6vkA5MidbruX72cs8ina0AIaj1bqfEH50D7F28SdRpmU6w8UGZY4AsSZqIx4SMcgo4QLWdE+9NtgrxeFgYye8hikrImPYUGRIIlfe5JywrMI=|Chương 1456: Bí nghị;GQxcrGEuWWStKixnzOzzBToGEYoc8Qak5zifGtZeYAXbWXlsZh3vSUDsNz0Fa9PFDlMaOZKob/aqEhmlsrMmG7E3p5JqJpCSm73dDcCOcSdYvsUX3K/auzq4ResOjw8pbF/Zf0io+g+GJ7yULoAEYIsGfvuhT5iM4zcaKMIfInU=|Chương 1457: Một mình bỏ chạy;ypyagYZy7cj3eH1xeZO88R8C/WRZ1CLqYhqZ94Cetnikb/8zoWzSrHHCmpsJTHRUoSSOReoH0XWKDVo3zpbR0UetoPibsECh8aXgoqDuczctEXhrUsCBd7Eeta9MvhthBKTpuBhLcbpTv70CUIvDzJhMEOUXq9uqiKeZ9WWAoVE=|Chương 1458: Kiếm phá võ trang;eTuCR32zldmVoqXyAWM6fv7Mo/TLIQB2LxXWYtNuGHfr8w40gogvoNx1ZsHQ2UeFE7Ofa76Y8YKEv2A4j+bCkyjD4EmNOo3OFoWt/q61SkSTj3XrPwXMSODayXrY2qFT/kzMUfAuSdSSndZLq69ukVz7HsVKE6hGFRVY0+6+PTU=|Chương 1459: Hủy diệt cùng lôi kiếp;AGGCxLuYlMDLsg5GVvdGn9paoWzoWOeLEIciOouSRyPg6LPNAOJ2ptrr/QBkqMA9km3fx43Fa3v7y+BdHJVATMcmbPrrDp4Qo7rLw9iT13KVPVGHfGA8V9/pf2qs86gqmTpcrCtE3AjpGQywWvIv+yf5xqCUmMynW07T0i38RGU=|Chương 1460: Tạm biệt Xi Vưu;dPNoJvXdVwwYyasPSSvpWrF9CxsssGHVOjwGyY7SLQ2n/1UCvqFDHEEFd9VMLxrgwRi47j8oIgP6PQmtsBSu+13KZ4ezb7Du4/w5Y9OulK2SYoFNH/ez9TFpkRCnUsQS5pvg0DahTPzYFhwq15iYMHbDbMfV4tF6GebMT6wqknY=|Chương 1461: Tiên phong đã đến;lcVZ63ogRDHACavmmGPIQcHH+Qo0noUNKaDg0XosQSQ+L/NUjaVmgJ0L/CsoDspEhTz5+XhhZxgI27daJ5Ybx52HFGBGy+RwL3+nC2ExNofd5U618RCMgHb5/yOpo6XKGFy38KJTacwERQbkEtzGIeLCAp9RDsRoJjXsMwR5us8=|Chương 1462: Nhật Nguyệt kỵ sĩ;la+3VKCDfzWVOcf7TeRavnOAPvZRHAg93VXWykcGMfSMA0C609opPg60yIODJPgFavd328j5lpu98s+P+GqpcHXXgQpvX3dA25vjOkJxbKzIwNAS3V5KSmu6VYZ+uOrX31TAqNv84ZcvmbJRH8NiaVPi9QsvhtrMdB5GEJ78L44=|Chương 1463: Trận chiến mở màn Nhật Nguyệt;HK5RsZ/WpDJmRgJ37eYEUkx6KMmoCJeumohyRm9tdOFyJDfEbmVi3HO3MOaWcVN3UcLw1KnozcxjpHrleX7H2eT0Y9tBnhQkT4rrbD3mqkSUU4KKxODJe0jfa55tpMhvoY4BXVDtgcjmZL8i0HFxOjwBoza+tkZkOEn94T2r9Mw=|Chương 1464: Cường địch chân chính;irmW7o9R2PXqrd0ERFo6Db4fHLsaJ0eQNSWxsFSqAwZR/rNWhQvRNgLEHR4qwqIi3SuQ64Z2S+hXRLvXwnNeUPFYzYjaw7YVBkS+cpipLY9tef6EyLodlT30bIyh/MBlGB/pM7TqeSyOsZ4WrLVGG/JmFoc8xluANyrr4clkAxc=|Chương 1465: Trọng sang sát nhất;NGuBbU61be3j5uomG/C7vRUfHbixRA6f0evWTMYHjOxzKKd/LifKfQYFmXJQ0GNiW1oo16ho7/fiVnNMiV4DXcgRFb8OroiuJkoWp2iWfW+ejbBe7QZo9IZAbANTpQwtEotm7N34njArT9ENgKZ1IYCnX0Q40wcCOiVNobg/JNc=|Chương 1466: Đột phá chi cơ;OhdI4OklChKHu8kC16vm+yN50QMcf6kj15So3QExBtYakBmy5vRtnJ6fCKA3rvf9qLdIvsVSqxfryCTa3I8eG73XGmwFx77jt/8qMB+iAJl0Ru9KR/8ANEeYinj9+hALyKTeciiTvDMRIG2ZtWARxB9IGUhWFioKhpEK3IZVJTA=|Chương 1467: Thái dương hình người;KjE7jEHJt9NL2RHNUB4VieOep1DGS3bp7CKV159qDpoWfXoftynF6/VRsY7Vrgnr1cj4PwPcrDMHOCkfQ886feF71YPMoBRfTI5RVSk/5mmKoK2StFnD1EzmYe0mOW35GkEU02SRBelxQvJs/wmN8c5Ixh2o5Bt8wCszzpDrfP4=|Chương 1468: Vui mừng khôn xiết;NANGIPz4F6CWVF2+70unDO86Z6qiJjkEpk0EWJu7QNsg0rKDzHyL76KCVlPbyFpcwiku6wivTv3q1EJVdZ0uFIsukOOVPrDXGmPJ2ufAQB+i9NsD0zIRtbUzxIET0NDea82lhe/yGslO2/aeTpgGH8po0aJ3NJ69A1+1riruMjI=|Chương 1469: Sư tử mở miệng;Yqm40YNI/N04LGDdjm37paC5ER9hm95PvT28gxNgfhZfiMgwnD+1VvBMtQknT4TXtNBa14DJGAnXKcUsK17usWhpnmoc6XXL/2rJbJd0tQaT2Sx1QuH21nVUy4w+KFo0u3yRGCpPjcT/6+7eer+wgd5nLB4PeNns+B7a0RRq6B0=|Chương 1470: Một kích phá thành;J4Q9RWNa60CUwxSTzbonX63eceTKMhE1ZUN+psTPyxc0zSlNNZhJqZZFTGCvuwWwHReaKoQMKO5s5gcRH638Bf+mGsGqS+WeP3iytEatWt3GSbMajXv3n/5sOhtq1mwzmdTs7n801PeGm63fGUJ1yZyDhRXitKphruEtWX30lnw=|Chương 1471: Tối nay không ngủ;lM8naZrosyZbAD1Z1HE240tjY4KlfsUeUwRI2xi6UjgRCrR+BLdJ2TTzzI24KpYNyng3j4/zjBSmqPwjgYEkrHN6cHKK8ZB1kw/RiImMoFClRvM4NMdz/H4IXyWNpG/BkXjlEvI7XCuaXjOMoB2rG5S9WRpOzkyzBMT+p+z4p8s=|Chương 1472: Bàn Cổ mỗ đại lục;dwjxMA+Uhausqq1pTG8cGoIfd8MyQ8Cilig21vxObTOfQPTh4j2OM4vZNc0x8iytMzuIPlQY2cZNJs7EXtGu7tE92WlFfC/VtddQ7yRsX81zVlc0A7MFgjR1wmgeYQlFYkrKee3sAyxNNC+Ms3pidj6KCMx8c0lNIjknojRBKwY=|Chương 1473: Công đức lại hàng;sQWwMlCBVpV0A461cZcwHLAJXyhhN4O3dVBOSdtFx+NEOkmGg+xofdnJfj31w73ad1vItCPbF1auj1hGqGUJcXJ/aMOoV6ryKJcuV1yTuNHcD/8lJ4JFMv5p5tnUn+wLpWk/KbGqHryULaFP1b1PNJ7tey7CM+e4IsRELHTgXAU=|Chương 1474: Nhìn xa chu thiên;4DrYXLqAtg+G0Iaq6fuQvKHqFu2E9qXc0dt3GfOteL7RmqcUFPEyUIEFbDG1dhG6egO+kNV49q7iKk8eDc8uyZvC1pcyc1+yzRb07/7HjcXnfVMzIeKEWpE/Udjo1Cy02t9pm+PLqt+LEOKL7nHT+AEyF1WFt133isJC0/TZXQE=|Chương 1475: Tái tạo trọng bảo;6q0Sv5kxy+Ay8BgwIvkKkGU8XrijFyMI4FOT5un/UEyicilhN/86gVOjVgn9bipbRw6c8ERmcMta8B6qrrTcshksWPxnZCUoc45ZI6mdrQDxLLoIFNsDMNaqhmMHOY3roY6UbJbOEyQhAC30WkEHXddT8VhgYtfwGGzToWakNzg=|Chương 1476: Giết chóc khiêu khích;skRgbzVJwH55GDh/9yrCGgVDh+0KTUMDlD8o9vW2DgeKKpXeP0h9aRUoKans7SzIYsgpfOezVC9s99koAY4v6jU0CN5ZazY7QJKe3Cnah5y/OL/GfvonfwV9JRE8GhOgSwYg5MC2lkGnj+b2o7FnlPXWteVlEoivBBnehUMVNTw=|Chương 1477: Tụ quang một kích;lFOE2I4gxw0Xy7yb0RYjbOZL/PEuLn3XKrBAMmHlQZN4dUkxBePpHMk+xImDfbuMUT3Td9LPkfR4l+pt4/v2M1jqFbRcdOu/MqOlpue1jMgJKu2GR89k6sFFw/tPaMLDSneYJOmwqQqdlywUBRTSYRoNZiLDU79lbxwNH74Mt58=|Chương 1478: Nhật nguyệt luân hồi;F6mSbcG2JowF7WxVSCKC3a8cixGvb+4N+B23rfqktcLuSheS0NFW/vx0kps6zSFUoGGG8QdKBTKe/2Uoyom2Fea44hErZQ4Bw+rRq2oJ5uuHk8kmO9pCBclOsWHfC7DRuhXilWI+BN6k9DDlblVcWmtHzJfKFdy6YM6qYvOjafc=|Chương 1479: Bàn Ngu sáng thế kỷ;zZCPNBxBfC0Ms2bEZ8ZLkOEewpqRDcIJv/LxyxV5VHZmhDRpdmPOr/ZXlBrJacMZC2rDUoMLj9DLU+ia9z877Kf53VLfhf9HVNZPL3+nwlCZcrc7F7ND0JhwKXPLs5PYcIxwLBkIXf9/fZ2fIk532bTYf2TammUzmNPpEI9nXMY=|Chương 1480: Độc nhãn Nguyên thần;wT1OrZjlm6wf+D11drfLoKOpr4hg2sV9pMhsIj1bqUCgyLn4yV/Nf1NkLBMbk8MwgKNQgc3Si/z0Wgn3t+yT0ZXZexhOo5lis+h510353fjKpYmNMv47C/uLPae65TXgVfRUXuVbSeQNnEdGgst4BLBuCFtaYuv83SHMOtADiwI=|Chương 1481: Chủng tộc sai biệt;YkRhXimODoYbRiPLr6zYqTMx3M2it99IGD7cXsntDNpUfaZl0F7U4fQmm+NGuTzYTsb36vKVuCUeef4nEnShkKLPWlV/Me7Ykx1nvreWOpO4KPqhrhStjjBmz7nUfJyiaYhPKKKJYKCWNVpcEFq2yFU6EGK6D14/CSuxwii1P+Q=|Chương 1482: Quần ẩu không hề có nhân tính;deaPaWnrD1Nve25fOVdiUx5WO/C03vrWNsk/4fiDXW/2I1yvPOxLMTBgUV4V81T0KyXC5JQC5hWxxfu8blJDqKS0jkmSdNdmr3q7dQsLZ0CALLiku8xlAy35H5mgeKriJBG2ZgccHf8b9RT7/uMzmbO6/+4wmKMWFF62Pn1VU8U=|Chương 1483: Bi ai tù binh;kopxgUyeGrDkKZGe7ZCz3pRTBhaNN4GKXX+bC/5+ePWyAHzN0eFka4hU0inw7PD1A3laPE0w/u6H5sNn/q39buPFlMAevA01lx6s3RXb+wQJQJT9hqpu/BTlCHW/f9Fr0AYi86iB9gJyS5P34PR9+/ZlAkWB50+fhtV7LyJvswg=|Chương 1484: Thần tướng thiên binh;CbvaZuotdAXpioNqtLZYHtV9DgkuInMn6qTjgx7yKidZaDtWZ4qux6RteSkLHQcKlVzVdCT7pXEtXbyx2iKSebZ1D8XzVueUDQqNkO8ZdzdHUn0Dgy2flkvtmThE/MId/8WP4axIbdCjXAnmV4NNIj2sbb6dVXCyPc3sr/ndigo=|Chương 1485: Thiên địa sắc lệnh;WeK0C3ToGxeWLhjsPZuiuxL1Zi5Y8P/8bVpsMvfGGGQqbpvHyX9Fewi1ehUjHa4DVD70RLeBcTZJBT3lPHdcoM+Ri/1eWnum33+Yiyq5Fev+6fYiQYKakhdpVLisuoh5JtIL3HChK8mZOrCGgDc8z0OmUOpLZ7dV7S87nPxeAF4=|Chương 1486: Đắc ý thất ý;IVT+apa0T/RhqKaTmjkvVgBP8rSRqs5DXZlEex4mEHa2j3GIdF1X/HA9VRCx7ROK6zIipU58lPTxsF7y/69+rtMCrNcZZ6q2oZ4EeWQK6b9Xxeijx+++I8XKBBA7pfrqtdv2cHwBokymsyJvk+Whum2PbX6HF/Pf3qMH8vxNvNw=|Chương 1487: Uy lực Thiên đế;5foSw0t9ks6IDPgOhx/07tWYLPRiPnp11plzyH1AyBQs4yeHcMF+oxvJErZw5frWRFNqtVFdhAnApgxl+YlN8G017yzJOgaVRHNVEjWKRCEENchVIhsnOfBS2JJAQxV3pUCjQNIUSgwqHMsi1C1X3g8OkoA2HsfgPTWnRga3Y2I=|Chương 1488: Bọn họ chỉ phục tùng vũ lực;5v4XWKxtPUXscdaxlOm/LbwLh2HV9eh+UaZ9JSKFDRjJFMeH/Y5BJEubr+tos27s2wODN9MTC++odqVmLr3JYOlqD7Zdg3i81cFt8cjfmqSULGalgucjUo2Zc3LbL92kBDAAC8l6nKrs+EYVGywL2Lxs4xdUEqnfUtnmZrQTkww=|Chương 1489: Long phượng nhiệt tình dào dạt;MPckuc2vUyr80TM47XXYCMcOZ3iaWhv1BL2vBFikYIkt6ZiFKSpVo2dW16QHtQziSJQbhEPCRzZogkh9XosWY5l5/SIpiPL+VSfhK/sdnWFcLecQuxy32YkjKS2fQNLR9VBajJ2mQUsZ0oqnNr96Y5bVxuMepXk5clZ3OqZHUng=|Chương 1490: Tam đế nuốt nhị tộc;TXhhbY49/Wa6ThEeP0srl2pEhhBvoTTi7SXWg5QgoxU+GSHCT0eWPd4TeAgrHhG5547sV3yM6y0o83NWKjhqudnAtr8ek5DXHbW0cSIcDbNwkXPf6v9VnfeOZRvhtYXPus+Y9NIRTUMvYO0ZjMS4gFrBofWTgTn3gLCkpY0SNZA=|Chương 1491: Thiên địa khế ước;1Rkaz16CdclEcoWwIQJwfzEudsWQnoTlSrJvmvu2fl6bbr50hsIcixKMxW2A016SYwz9GyOm+zP/Z+5Uky0qbnPLJGt3tSDE8QiXVImnOHAM+dkQwUOj+C1REeN3RIoCPemR+nxsNVz3z2kSJnfIoAVzaz3JYvR2R+XFnBp6VSs=|Chương 1492: Tư cách cò kè mặc cả;UEdNngcNpB+mdviaVQ1tSX8jN92DZh6HAu4yQW5AilpGqCdJWGX51I9AYA9RBj88SgKViw750Yzgfs7R75HSDhvcsYhwQzSn9/F/2W2OzvUfDI5Cv8/tn8g6OA+EXVoUNx8gMaRMTze03oaBjlRIJmPVJz/VaVcKq9kFLTQ13Cc=|Chương 1493: Hoàn toàn đàm băng;WSNTzTh8M/YZ/AWXuPBraVYJ1gSakPvmyyf+Vja24S2s69NUMYTYCZABHDhrJsrKiCy50crltCm3cVy3aCsg4nGEzRkrtdwlowA8NHWwH2AtDJ3ZQ5hbVLp+AcIU7+9MPhn/X4AlIrgzA9YqI+LBvCI7L0JXYgyB08Ddy0eqW1s=|Chương 1494: Vạn long tề khóc;nANkIN0ipUwcMaQ13t2rBBpQ356jsyJZjs7FqGR/IWwOhKUsMXZH+As/kT3wN2cQB/0Dk4Eg6eZz5/kSraMuVC1tbX0msLutlomqfX8FDBY8zCflpMUh7tEp2S+STG6jUoMpPL7SzIiTYeQ7qHDHJd+zzTgSCZbgkX/orQI10ts=|Chương 1495: Long huyết quán thể;asN6SM3j5JkJ8hEq2j6CNLAC/UXvYpuy3lw+1s4IXzJ+LuZ1YV9NvQOuFrRF6wC9B+PHAW+T9f4KEA52t+CEgZn4JgGih29vAOyYGpDBh0FSo1kM/VUaadqk/YeYNFM7OGPlsw0O04CAwNx6YT9XbDMn2mfgJPF0ggACdBcOec8=|Chương 1496: Ngao bạch;ZjK6BbHPzLvP7r2jxPB4e/SKZ3AGlviEwB/ajSInljru+kWCFj+PzIdlM0L5HLRATYBAdBHlcA4z4c2GpCKWxw4LLwfPWEwVRXUnakEzGiJXWgpu7BQZEVNC8CylSzCZuBuMDN47TqhZwI+dvMRH/kTtIUuM/htW07T6g82CLkw=|Chương 1497: Đại trí tuệ giả;EWzTCNfvvkgPl2OUQv8s66ltT8B4QdZlb1e2997D0o8UUVWFENoqYe8KmLtdmXwsEWvxoEc/BAk+gj1dY7z5gBVqY26lsMUpxDdIaxSXTB5M70yeVNbxaxHzT5272Fg84bCT+G0VUbegfKbWg9IEQwlPmioB+Z0LvlS5cuviXDo=|Chương 1498: Binh lâm thiên đình;Jcgn4W5lwSbHL/ZfwlNv4fD9Y4hzIDrm9YKznoe9i7+cpsxqM/VwdgdRgNWQEGI1V6VHllfnlcwVk1+3eliozBI7/eFBZJufX5NRA7golfQ7ZA5h+DrOWYXsZrgaFwsFbz6RFBcRaIqbjicSlXAymlqVpFw0o0PHkByYpNmpQO0=|Chương 1499: Thái Dương thiên cung;yuNI00xQPGDRB8F43xvNHall1BISRR6hxxopkWzFzWOiOCK29wjuMTMj3dNNEp7mszXF8Zil5loAwv1qYwtpieOT+WeLX3wtEpH6QvuwXgPovFZnwuQN7YmJNBlG7RPqoqgaBDZW5Att/JoG2wSA+BAArreX3fy7tcYlRB3GIgY=|Chương 1500: Chấp chưởng thiên đình;/X5el5k6FJ3WmyOf4E9VdDXuvdbQ79pKauDb8gAA+1FONCGUYbEY2cg1L6dZMKz/RGO4X+dr50Cy7lCWScDheDjMZM2Av9Gx5XYW8fKdsXJ0bzKWUZx6/iq/WYxAJeB0fx+6VH44dWHBoFEyCAkGZvAsD76y6CFUTrEdhwCbxPg=|Chương 1501: Thiên địa thần tháp;aj09VIJqnuLgIJ8Puc4kBx5xhBIQxfhxg6typQb89F4b8gl8CLYe6BVCBfU7XAgmC1oyU9iuUQnP9141J2mParnNSKeU0j2T+dlcaYkj7UTr7+9P6KULYO0gm4Su0LH4RIGyuIKKq0yVJVvOISIQYbXwqN1ZeLq+OViKm2s6srU=|Chương 1502: Sắc phong thần chúc;2iPRqnMTndnWqFVN8VIcpQ6AMlYIxDF86+vBwqjsf1HYdKwNvGLi3piS4h5bHB8ZlI+vYE4OypNW96Pkt/YSrAU6Z2dmKCTam6ZmVH/8x5PxoPX498HQcQQ5TQnvshRsmtyuqBGODDs111c6Xkw2sIV9FR9uDTjpOOmxrX+ySgA=|Chương 1503: Gà chó lên trời;Fh++nD3byB0Bwm7F1S5A8pGz3OCP0M0QAxv+RD6JDHbDcAkcJWwRpUPt84TGIj4W5iXCBIp0coldSR8By4uXtB3jXtV2masc6cfIrbeRpi0Jfutyblr6SrbEeeJnaOOYe+Xpud2Py889ifEgQZR/mlgxVal6E5o7itsSPopoMes=|Chương 1504: Phù tang thủ trượng;cyYuhLROOR0OO5BmWxodkIfmNdFLd5Lxf9e7D4mhP7xw3vV97xkzHasFoTg18HTOU3wSm/bR6HOps9cZBpHN/3Fk0/LSOz97dm/z2Eu0MO7gPWxJb+j8IvwZoXDXWMpefB7lI/SGSpjWxXG+/z1TDc6XNAKdH+LFZ9f6NROXw4o=|Chương 1505: Thái dương tinh tủy;HPmniJjMFrms0CyU6VZjE6QnvFC2fK3LOLqhld+7DY5VAI+w+1O2+eZvFNvAHaDmGqtKQrBn3cdtUjBzWEyVYnjbVNdAbl3mzqOD7gdvngjP6ngDQygCq2DsR4/1R+qb6XHEEd8n37DHOO3mRVVlctzDr5uZl/13hrWowTM7ywI=|Chương 1506: Thái dương nha binh;IA6VQmIyhxiU4cgyVni0Xio14QZ9Qkui6TV9dTTib44uKlR3gsjCC6vhj77jX6iUc8R8XTYOibJx/nl3JAPTEvEJa1sp2EAaH6kkaFwfs75mZMORKSvV+zrbPkgnG6QQC3SZQSbNEuKZms8reqg22T3XA3U2zCRjbiHSnW2nUwk=|Chương 1507: Mộc đạo chi nộ;EuqWKPLhXt293Y7SDKfR0onBKxd1vwRxwTyqJOZpoI5mG8vsf40IeQ8sGhrlZnxJGowSwbIxi85cVcE5PTsPmxBGohDBN1wWFHLPGDKbftdRmgQvSPYkhO6+nAcnQ3Qu4Be+10f8WliSd62a4rTLnpA5+3wEkPCkWlidd3Y0b9M=|Chương 1508: Việc năm đó;TqZBb6WtslvXkmlt0UkxqYJMEX3U4CRLarQl4MJsnsHWaAKxw/5pY6Hp2cmCTiSUSoo47CHzWTLw/Ejht8v0V7nESshxFYGOZGo9xwdgUBDaTNiKP5XcoDyv7X4IdB3PILprYdE0ZPN3c6mLQ4ryYKCbnKbL6AV4ZuGPO5T9S30=|Chương 1509: Sát vũ mà về;I7o1RoTIK+B1zBunyGs+hr8MzlcY9/tFh5BQVzXK6KKAOD0/nYPPH0BEmEZUhbMQytg+peurBWtFafqxNLhfGU7gVW4ejdUcmoSa5sYWx+z/eWLgC2vsM55fHeSQ8iB6eer4Mo1Yf9MFiAiJzcY9IzBJmtEkc/Z2xRBCjKgqNFA=|Chương 1510: Nha binh kiếm trận;I6uS0ILR0gQxdgRvA/HalfyAw88LHXe4pc9ES5pKwltRhtqTImEPXoCUB5ccRDwuRYlwGubiffI2THzsNF/gbLC7D6iTGYXgn4+HqjUy+T1KeQxpd5tQ0jmCS4ZkjpVqheJMfbRCHWQRH8+3HxhXROAgqo6KyQtDD2H3f/xXFu4=|Chương 1511: Hoa đạo loạn mệnh;4R0+YpiDqWPRf9kQJ4H/01NvzxxGN0e5ajqyHWOjwglen7T9BNugAM3rKHMBiimqj7cGmscUMWq3+ziouf3VLT/4Xvv4kxU6e90DQTKsWhZJdoxxQFlfPj4dNn5awMuw26LbT6tgLZaS0TDv8PqUOa8nXnD5Prt8dSaoyMCxfx8=|Chương 1512: Kiêu long cuồng phượng;dhXWgtIyMnaYbGhdYgp3pUIpuyDNzuMyK4nutLdp3Sp+hzkiMbLyXSF8/Pf0it0HhEsq9OIEj6KwHTny3E1Z/5/owGxrkUXF65ZVTxPw8JLu6ZTJbIPmr1lJg0F/+m1pArupm4nB72tV6W9r8D5LTEkhTbvrbBo+7Q1zeJvAH50=|Chương 1513: Toàn lực phóng thích;MsbbRiD4S6cl/M+wrq426xJSYU5r3/KAKGEjl4YtjJl+46UeemOgweShfNEJ4JaSh1ImQ6jbN/HEfiGbcb0fbKgirOKWpWWeTRx2wFWjls5HgPe96E9h7cCv+DNYLIDbHGMqiySxozjEPw7pI90CqIzk6mViDGXoePY3htpI1CY=|Chương 1514: Vũ Sư thần uy;+og5rqy0dM1O0LYlYXtukcKyGJiq1x0EF4515eszc0g79shiSO/p3qSrI/PmCmhFEvUJQ80lgD6f/axA3M7qV7eAAE4JvJw0d1vY/CS14u6wjepm1vbDsxyyjeXQidoXPwsSoCLg4cYDh2BHpJ9pWMyeipA5NlbN/ie+ayJ1HV8=|Chương 1515: Thiên môn đại chiến;VFlWsxPLCEk0Lm4QpTIloOneDHMaxZq3wzeYr4Sx4sdsC0DrxnLOMHlckki+klSp/HnxdYXQlQSzH0yHdW8ryWuBAnBbSgh6hgaH/cjhcT+8BfjT7xyQpxZS2nvaLvCFWByhcHHb1lr9P3YYDt1tQyg+YSg+iBjId1ldpkRBK9I=|Chương 1516: Chịu chết;lfWaXEG++JZ+YgXg3rD72xN2bSSRlA1asYnEulYvi/6fP8kOiFUib//SUM+PtN8utdosftWSJ0Pp3gEtcMXh6xqwNPkXYgnaLgRIy4fnu0N7mE/6KF56E51GwBIdFNycFkioV2cdxd2Um+153R4c2pAUfbyL2scKyUgrEPhZg+o=|Chương 1517: Sấm rền;rI+XxV25LX7TKYgfvrE/I9l11CrEykRpYUeiUOQMgkjV6RPsnpNMaWhYGBtnc5DU+iaSAI24N4TzPHvE4VsNTAAmpERdrBOPyzpgnWWGEX7Y3jJR4fjX983dp1iSoF+xR7Sab/0eyjUeeOR4B5fI+/nCRT/A+YF5ZhfdoRIMQc0=|Chương 1518: Thảm thiết;Zd+N0xgjDT/62QkBP5SW5kr8rQrlRCq4s7XH1U7VdWzXuwgBzKN48V44z/tWGCjVnn99HefJlsBRK3YCW3+0PEn8RU6V1uItJHOwjwTBxRX39zVOb7pC6YnkzVXTfu84kz1AK4KfbTemWrswjt9S7jlNsufhnC8Bu+rWx9UOAnk=|Chương 1519: Kim lôi đãng ma;EK3HvUUY45Wthv6TSlpR154UCTJcuAWMDS/rokX5VHEM97Y0rA/bNbaVfvu7/PyL+uez3OYegcNzGm58WQ506OMgtftFMK57kHjULg6URWj9KEXuEiTFnsT2K8y2h0zugtjMLqT34SmE/Fo3STxeDCNB/TIazGrO258IXZZQjWI=|Chương 1520: Mộc đạo lại tới;QE96XfIsAITmvfndExIeu6syX9q8WwuL36cLfDlM1MdRmlHu7jRh7l78pupeuQSleZgs3798zQlwqwA/7jJz19AJxxxmkT53eFeusIroX/i2gS8voLgvZgeETsANMQMnlVQ3dhLjtdeZz+MrP5XaDoHMsK/JHoZKHqyo7+I+l90=|Chương 1521: Tru tuyệt kiếm trận;Pgqb4BrNsIi67ZeaPwRgqOEaVYM5ctsi9QpeBy9Wsu77P3WrGI8BU/AzY+TjfN67eOnxOZ9Z8yRgcoVYMCspx9G1L6PcsSQ9qSX/RQIznM/j7lYCkjmneFKp2DgwkgbBGuHer5kdOofcsW14cBQyhJKy+e6xQp4NS4hcQ/cPuT4=|Chương 1522: Do dự;k5gDu6SE2iKlDLOYtprSnHe3xSdG1c1Vfdukd+v7ZjbvdPuOIZ8KL6+2EWB98c+Try5XWL11iSFN/IpUpohfr9phSDicPOFHWaXsua62paoijV5NyxQveil1LcAg9QUIPc/12LC5+sFu4yKFHnXbDSYXjs6p9kxMtAgBmNP+UsI=|Chương 1523: Ở giữa điều hòa;TvOU5EnjvC2y1YOk78zNNkPV4PhHhv/y7B3va/a6bn5Wi6AnO+kHDUSkWOMlY9MDPYBZk8BXsD7I041WlP84OXaZ3sCJGhDhGE4GETryIeANoTTarN9/grGzLLOriqDjOkrNezJ4VFPu7/XtGSoHGUbkPCH9aTwuLVj0CGEi6L0=|Chương 1524: Mộc đạo hứa hẹn;hYx/G8lftXAXsLXs5N5yTfnBM11vwId50Gtp4RbrDYkBvOxTTL7UnOTyWZpo23moU4dz8VJSdEM/Zab6eTxHK1l7WaipNjrYm9TB3gjhOCAn8P6xdLc/0dEr5LHY7uul7H2p0GPjpePDUjqMVmy2e+uOGC1T641Uo7wQFxEzJIk=|Chương 1525: Cơ Hạo nghi hoặc;MUFQ5s1RQkd2vchZih8PHprTNiCkn0oOpaKpItYsUJSuu+C4Qz3zsXHJogaFRQTBmEW39ZW7Sgc3TD5ZjU+zUfCZGGuksf/k2ylAvLxVznH40PF8HAHm6B2Oxn5t6OJGpjsrAsuzvhgy49J8xjSSElClQ8xTejvQwiYpJscotXE=|Chương 1526: Sự vụ hỗn loạn;enozAZVrYvbJ1rMNs5k9yhBdjHWyeQskoqmdkfIM/X3dgJtoe6ycwawPJFWzHIwPZSwNvUK1A+9/BG7ailJ6HqII/5BniaAJUegM0N4Ynz70fwk776DbKxJKc0Z5LlSktSlD5Qpf0lvUdoVJgpP7l5NpRfjuwzHE4b2xP1s3JMY=|Chương 1527: Huyết Miện hung uy;FaPZPDRbOTkCCgrDCoaqbD+cJXTJzEWV1UUuMmn8RY8OimyDwCqV9VwFp0M9zRR7mfE81MAaLZCsiLjD3SGaEhlChD2KVAg37yc2iKAfu19PDefxOru5lyrYQSLZK8P0O6cn7/Tqlo6lXSaWqVIZon/16upGM/8E0vwZ87w9CPo=|Chương 1528: Diêu không giao thủ;qmOjXAe5ZFHRV7QQ0i5Q9ikybGDVrXJh/qZakWYXfCQlyS4ZveZnZnYNhEHXq/3U64tYpZ+5kmgvTXrRKFbP69FBS4cOYDKQw3svqk8xoC5hiSUNvme4bgXWGmqKdgwJj86s8vyC5gUA7GoLQrVkFucbYdwV28hGhvqmgAJbYj4=|Chương 1529: Minh đạo ra tay;tZU9BP4oYXvFylqVtMDwdhWsQPV3u2ZF+fsOzTuJ4KtlenteXc9elhTHAjJzqUN8Uptvq2t40yXYStQgqC8sAERW1TMet1QKLMbqzrBjFywhLYSHRnrpEyWrG1d/e2OHQCKW2iiB3QxD/q8eJIdHJRfwwiF9BmS/M/f+gxxBJoM=|Chương 1530: Chếch đi;vCSjmk9RM+KO/A2Mr2c169zbJGiotfZv9IggACd0tBmjcYpgfG8hULKmROuqTnv7DmJKAy6no9h11hOnVj+h0tc1sTJr7Pc6kAHqdPRp72o17DO6TeEf8GEa2TJ4dOX6q3cRLdLWPCHDlOTktTJfXuV2O6jnSo3BXA6F9NX0yls=|Chương 1531: Nhân tộc cường đại;WLQyFsxEs5rsw2Jll0RVuRo3C+ilourh3NJrYIt9+ecHzuDev8IvxIavml2x4MtZDNO2EnQMGjYp4jPtMCnFLfI7OeXr8ncTHSGfaE5T/Xa+WGFU+RSGu1CConYL36dme/bhib91Jjy4BO9xPYODEuopx/HLf2SsahM+t8WmIA4=|Chương 1532: Đạo tiêu chếch đi;xfVIV5S0QKNtf6orQS8ZmtsfZpVF7j5+YtS7NrXNv4seLOcB0gIRkvkdid8aea7tqiN022G3hKfw03di7JtpzqK67VXRbd9LOKd0LUwnuofoZXGH/l68aDzI7cE8IBdlI/HZkkDAf1bW6ZXviCiLstrgS9aBGCWIlQqpxteFTyY=|Chương 1533: Thế giới chi nghị;Wq4BjgDR3JrFopZeUU75kD8w+A4gS6ZhC5UnjOFEfryRQ0cuQVgIysHPvr+VspRdctjy9eh7tiJFuyYPjmgP7DtaMaez7qSsign2JxTMmorqU2woxUX0tkt3dx9YYsoV2LdjqKHbnmjp1XkUmtyf5iC7i5pWHaTsd+U7LE3cOEY=|Chương 1534: Ta muốn cửu đỉnh;23N8wgBPU9KdVu3osxBW9qBI2pX0eyVMy2zmUQpLkKuK7y+ctFvjFXjA4cMEpntmeiBajqrY9me9F/83wBs6ryNVZdn5jJfyBZOgkYTiTUt4nIfX74oNmEqOyHU+JcdluWn26M2YUD7WBWCmcOKx9NRg72UQE23QPw3fLC5a8oQ=|Chương 1535: Vạn linh tạo hóa;qS5or3Ck+ifiysz0gE7dWjjiA4KGsY284dTys0YSdz2CiJZM40T3KKtCoXy2IkQTZrvqyZIrVXJzkJ0bYx1+ZjsTW6Yqnjmo70Gesbp8OQMRhWs1i3Ed6dt6FYDOgRX6msy2i35pMc/ySoKyv+oaj8b8Kp5aPBKtpSWjlZfaAAE=|Chương 1536: Trù tính kế hoạch;ogUoK4eje9NB59LpfLoauGx+qPmdnDSpH7O5ofWAIJdj/o1clZCBrowOmX+WyNcc4bMyOLM83sOsHQcE7lcBb+GfrY1q/Kl7Wz9BNbZWzGOXCRidwuG5NXQDX/652K3mpHm75fuY17MMf0dVy9NdJUsghNcbFsFbzaUQdeXlG6A=|Chương 1537: Gióng trống khua chiêng;KD981HvEGe/kH5HDqEiZFb9c24wfV8eJ3HGnwWPIjb9dqz4eQARvWCpDIrSCUbb5FsUzBs6a5nce860KUB6nPg4R1wzoGJ/xr62uYbNVhwlFqDS2EsI7napaJOVYv8ZmDkxSQV5TbAMEW6FmB9yLbQUPG0RNp2or0TQ0ZGOTrzg=|Chương 1538: Khẩn cấp;I3a+JXy+sozmhogNcBjxih6aO/LAhWNsDQ3B6NCBr/JdQEwgTzfxSgLpfD73iN6ZjWTweK38QgSHjt3FkFUnPlNfP+6v2Ed8xx3psCFlp5Kah0aMDozmGb8nY0ImJSI3f5J4E3F2lvc1JupKmavKIm6nJ8Z133UHka0EjhfCufs=|Chương 1539: Tiền vãng bàn?;YHr+xUr/KTM+pxME8iyekPfAMM+yVSUp3NtoM90X+C5BAcDNxiFx9QOiidH13gCn9AsjzcsPUfLr+Ok3C9VSDw99a2irAEQePN6UrJT/8oukhwn5Yp8RgSEbV14TA6n/KHpHZLKdK4iaxBytlySlFZmrqDPawK5bF+CzxQnMSDM=|Chương 1540: Trong thái dương giới;IQjwEVrjzC++cz8wP44tb1yX7pU63Y942PWXT9wBZiyppdcs4govA9bXYanOQhrMx/9ye7LX14muR/tKpSkyY3u6OQQuaiSqvFiWuqPgaWA5rJCY3IF+sMqFdTskmfWryBmnyt3j/k10pveV6KdPfV60mLCzRh3HzHTL4LkiFhU=|Chương 1541: Bàn Hành ‘nhiệt tình’;HyBG4xmOTqs1+rPJ43UY/KxmQ/S7Ew/XM+c3vQuBvGOOovBNRdAzU2aitcPkM+46KIutEVWjsIVV8kFb9ptN+0p9HrcxMoqt1RAGtNQOiCZnVBKpYGUtvIO/HjqjRLHKwCoXBrYOqUdGzvhnIvadnEYqBRu3zr3Am4Ffem7omrQ=|Chương 1542: Tiền tiếu bảo lũy;ARJ39zKI2ODAIVC/wKAi0DyAUUojY26uGqzP/XsdYBUqvmIik8cDGx3vwVrpjQ13hB2hW7ETlBSjLkTmIwrKP/pO2twLq6LyjGN3Xp1YvcJ02G4A+aHu+nKIP6XpRUKrc2muSfeCAzvlPb8uSKhXqoa9CuJLTbel3Bpt/j7GR2k=|Chương 1543: Tình nghĩa huynh đệ;sZZ9SGudVEHUN/Wc/KBLfjfQ/PyJQ+mLqPmuKFMraLfYbZDGb6JQAQyxkd5Ub84Q9cJ5UhZgj990SvcTaWpgcs8NevC98akgLU9VefFslD7dDdbhYc3Y3GIDbMD5LzHFkhhHz+sbXz/JEDKNDlPp4qa8GW7W/SmJU6jY/uJBWBM=|Chương 1544: Kim Ô oai;CDFqVaWJS6Nz97opX3mM1m+HEWKCPqPtSZYQA47+9m+Ds0oGctQJg3cNHUhD5lmA1CTffW/LtfN2WlBOLGHFqDpRdIoa4Vj/FI3eECaxasLVnp97WPbOgRsqr1u9QP05dAFfSazAk3nbS0DlaW+uYSPvHBm5TtfootePDVW8Ej0=|Chương 1545: Huyết Miện hàng lâm;XUJ3GdTClo+X2MAUj5P9SC02RXyg6yIMFCeJ/RVgwnNC/Vtku+4EqhXgJaD4+NOfcUR5HYAwzeNt5bzhErUOdAtElxtjVE8EDJk1o/YCv0qA56yB0b9TKywMHX/H3lPXx1GCmVfA7EMQjlh9vtY+q7/X7IVhBc0LyhTxccZLZmE=|Chương 1546: Xâm nhập dã man;lS8KMDvof5IHxQN50OZ3SlGpzxLBcg9RPVVeKzJoZud6xG1agHcO/SJOq1blF6RTjeB3WuPh0s7KW+5lC4+MvylxDligUD0OYByipTBYuf5DRaL/Ndm8u1IWeHeb7J8YxFVH8gtRvWSG7pdq5AneLlYrkNYo504nlcaG4Ly4ovQ=|Chương 1547: Bàn Hành hạo kiếp;5wH3Q9kemFIfCOv17ufOz0BVeX5gVPzrUQ81Z+KZ3jPLZSaBAUiQWTllt4wdMpf6+lnvygpY1z2B3wmALPMMoKchvkOvjToqtyG+tXM/Sl9fnq7cAx8UXtUgfQ7I/7LcHez01qpe5Rzn7a1ctdkpfkbOaFIMeDYEGEjd6B2pPT4=|Chương 1548: Công huân đả kích;8H3ER5MCYLIoQ+fB86R3ikBbEHzuZGCCkemPsbq8I6XJpD9rDRLbiPBiG53M5b1ICxm5KSEUoYK4EHefzYayv3fc3zTAXAKdTRLoThhAXm1q7ZwXoHaF8kTmYkHKKZEVJlZkP1/MfZd332R+Kn6UM5SQsmOUxHjEwvx0ydjzJZA=|Chương 1549: Ngươi ta có duyên;kREhFvt68WjZxr4qeIjYdW2VQlrvu9qAPxtBDS0lj6+a12tyPCp4G5b6svyxqicvVcAVhWysKkqXcJFi5E+471ST5JbLGpKsft6JGyMQSzRIVpbD8NthIgbsoVrbuRv47cDcDvlBnxvBP00IDAOC8aEnfekUtspsfp40KfNWlP8=|Chương 1550: Cự Khôi tử tâm nhãn;/HGP29z9SZ+gWWvFyF6Vj1j/ZQC/uPH4FtuG3ikxhsNdZby5BBdK5tgnhQnILa4g0ivhRPgpIevvVa7YvMZOp6A5KuJoWJp+DdHCB8uCY8SG8PXQuMzrVgWZOZC2ZOboBWSFOcs8l2WetgYTMNgGpCvZ85hyKdL1LXK12o3xhR4=|Chương 1551: Bàn Hành bát bách vệ;4UNcgiOx+w+5q/5A2bZRbockitNbonUL5kJaQ9+ZAaMDd9eJoVnonyHWfVKfglH/dtAVqpBstLmixXzO8NzLyxewrQw0MQrQPe9Z22F/YNA8rw0t/mubDwCEF/qysRAiI3zLHjuyjbXktOyDp/LSktPXkIcPtZfFP5QYyF5B6FA=|Chương 1552: Huyết Miện cường thế;n/YImuzGo63mh8lVghB5ZJY/rkIazg5HGmr0g6CV2NlTr46y06bEaUij1JV2nVWIBUW4bvWJNk5WOB42QWrJD7XQ8fL2PPJ8krKKUjc6g1YXVyCdSYMgLuIuwg6LVSUJOr2oBybEICqt4M7IG4xifL30T/PGbnO8tfAjoHcyt3M=|Chương 1553: Đạo chi quyết đấu;LSmH/1qGNMjYVsrQpr6FriqlVBLc9EEgcHI8+0VaxIgwRF6g2GxipccTAukycvHfrUDJIBdSf8qeQSeMES+h4J6NXNl47I+BOfoSPhrTIGWlLHbJDCkybAmcpqgwgEi6kvcCveCLD0hVPoF3vnkJeGpb4LW/budI4cWXTbb23jg=|Chương 1554: Sinh cơ cùng hủy diệt;qV0/0cRkrAzbEsJfQ7JutMc8q0oAJ7R4wnZTQnFhU4JlOc67Z19GTVs2vTl5xq1cHeWFd73oFnfK9nntjRuynCPqCxCV0zYd5N2YEkgWeG8zNb7nOfU9oQKdERQo9lFcQRKsB/oUMRvE57xAVQ5tXwvinOlkMqTcbp9qu7XrsDc=|Chương 1555: Thu hoạch vô số;tx9o/tQtLZgwL//Kd7Sff2t6zhKtFn8i2FF02QjH5nQL79RHhNeQ+8YJJ4zDDEcwaziEugUS6UKUQaAzcrXJ2Oc802xOT9Jg+iNvqr3Ny5mOaDjG+aINAlR/RQWEv/Z6X8CnkdmQ6OxC3FqeEBHttV176WBB2vBlyO8cjRJTcWg=|Chương 1556: Gia tộc thí nghiệm;nkpK8VNqQYFt0IN/+kCvtRH0nZRyYdmBA1TNXlvYpJsX/ahq7Hq4OO8WNxpsWnjY1TIJZGXMkwl1dBatwS6G0+G/ru/GHpm5+pS8nsqg4JeJvaz59Fn+yLUF4bR4Wz3HSMYgk8soAPVpWVUPQLnTimGq2XNiXlty65JJN/knAqA=|Chương 1557: Mục tiêu trọng điểm;2qvr8p3OyAukm0+w314m5CUQx+q7yi0WpDo23ve+bdlrFhZLNC5U0LjWla1zlKviqlBRd0WyspxGvHNKBkKsyLokCHNFCLieJin74JF0WGHH0TWxdeHKX2jaf+4Yx5rr8ks9XhJU32wVwUZFOQL5z9WvApuN4kjiqnAlspoI+a4=|Chương 1558: Lại thấy luân hồi;/aEqNCYymTAMWRdDM3hs3atcByyusUA7Jq2YOLwlky8iVzYg8MnLZD5HxZiy55D7VEYN9dh7JWPI6K/pgApC/2KMppj6ApJw6MXoiYlnxK/FkQgj49fcaWeG68HqJs5TEom1azOumjSu2dasNq7PY6WOS7dYT0+TEyabVXkKwdg=|Chương 1559: Bàn Hành mộc tổ;9DDygX9efsqd6T6+MbT9w3wviwKdtF32TVP0tHWxmBCvOn8Osmex6MRn/cJIizpm3t5lWc1uX+361v9E34YfPmXSAX367nzbJoJWTeGL5z8ctdk/rzKwSBWta+jZpVDel3dF8uWQhmi3qGTo0+SsS7CXVbDblLQjA3cFfxafBkc=|Chương 1560: Mời giết Bàn Hành;6bsSa3ViHv+vnWmRCiJ+Zg9lvhoh3dnMrm74LcLBW5ZAdl90ibohUsal+bLncZkOBH/4KC1wQEZeLriOK1uKU93F4NlmSETs8HnOI/g88y0hfpu0B25jKn3MO0yNb/nRTHDjYNinV15S39EcsP+Fa+8bU8Y5ECkS0XWbCvhSdnM=|Chương 1561: Lai lịch Bàn Hành;M0hanpFwOxiGHlkrw4pC0Wh8cSUMBjnG6JpFgYkGy9sWCwZYQXeRa3VXcmUwuc7NEacaXCLer3Ub/8K6VRylODwzAExfiin7sFqWDpz4pQB6zL6Q+YsslaWfTz1A3N9dkLiJ/Q1D9qJAySZ7C8jD05tUXo4FwY1+YjfQ24efEoc=|Chương 1562: Hồng mông linh nhũ;HCuPh07Llc9optwnViy5nAQh9zbpRqNwgFtPMzq/s0rbwaW4JGX07arWGiMp5K2hsb7KWuRESk4EhYTsUU42xdQEPr4jN1fN1DvnTeoeIILimP5BrAqt+jZQ8o5zhMaqHUUomINx4nbcPETVjZxXfi4wXu99ZAJ2FrP3qkHiskc=|Chương 1563: Huyền công cửu chuyển;6r63b4oMq526yy0xrTCCGK9vFjUvd0N7eYtvsrIJC11PA38Bbj26vI7o2MM5V28Ph03o7HNgMDRdvqXi57v0NdhLfi/ei+3INajugcjgAyO9KNn4vA5ELRkP872S9nTrVIRIv93h3j6mlGcj/42Fw1EVE3+UYrtcC9zzCCtvZfk=|Chương 1564: Bàn Cổ chân thân;KbA6BCxocRQWvAb7J/2wn/sYvYV4Cy96ICn+U6/0C+y1DKqh1w3PhWzHHQTZoJAPfAYoBIuDbPIdMJTJW2rfpo4TVyeF4bbnjQSJCMbUFjgG4FcZNVIVbJ8Jql273riq7zzhrGeLNKovPK9NTetZtNoTlwEW8/bnvktVNiJsYl8=|Chương 1565: Nơi phong ấn;w2WxdXEeILJdy6nYab48cXdPbaPpuiJzZVfHXL/edsYRqBONFUvLcokGubrxlwxW0oyvP7bmFpY2JG0c2eJHCZXhir0vYg4FdRdlEt5D03jiWC3p361Nqd2oiU5mrxe6gQWLHspi/zVtYkNSQrsJhYWlZhT+i6roFYnFsp/dcsg=|Chương 1566: Cương tử cự đằng;vNdx7+WhYWiqYJYlHpMxdsRketVUuoff+KIViMTEjovjPKUshr1e+Gt7alqhZLdPdJwnyaRJpiAf5gwsHLRpa+kzvdHommdEwHFP0AC5iqnXwa4JKv8geL85quEtsE9gK0gOoQlenbe6AEFDL7B+yGmTZmLmvyZVxVPJHaJfCgw=|Chương 1567: Kéo tơ tạo kén;W+nTA+vtRI02uyCSETjbEh1qDN//UlK/hiOr5nWDHyiVciAOrx3vlinycEqQPNeEs5poU4fshCichLcMYD9NOAj9FY9ydPjE6LCx2a3dITwwuB467mjg4wndD9xwmhR2sJXAq9FTrJjUoSYdJ0uTd/tPV8X9C+lg0Ys5M0DniOI=|Chương 1568: Trực diện Bàn Hành;lz8avP5Mqke8B1DS/Yeqrb1Ss9jFyGZvQt8nXFdFT6/XVH50/3MgdQyg0EH79RVuika31EZVwKUr3Vrp3+9hUeisMW/v25xozPTyeuqRarpzlJ6j498wc+rUP6d8LUop7eBDioEAMQi8vLrwP271/MDeUUpNP+1BMs4ngi8rYqE=|Chương 1569: Kinh ngạc không hiểu;IZR5a4HMlkwXIqvqPWe7JZDB8rDedJn2unpBHQmmoYHWgRGVTEQ3CJ80Q1rFfjJT2ie6bmdqCt6QXxPPi8T5AeiTOPCEDx56AmkOiByT6lh/Spa7Q8PUhJdmoPytLEJBA+/7OYZC+x2K0GIir4f7sjj+b6Le+oS21URxwUUy+bE=|Chương 1570: Đàm phán tan vỡ;cbdfs5t3e11jQ9UEyUV5gwK7xCJftMZLtqTIlhhrnJWIVdG3TCNgm7tUB5VmAMfPL/mueK1CZDul8863BpT3lXaszroVxJjbdeDyNSfJ4o051MkZSGdq7VkKr/26Teysz4fB1BdwAe0HHcAYf+5wGjM678+DTUMn+QQZHZa+5yc=|Chương 1571: Thuộc tính áp chế;cxxoyiXUyX3NC1Ta3+fHLxM3bNHUHutEslWqDcEQ/6E+oR2X0jpMdzWimPfdi3ACpn86bSRMBOek3t3yBnOH6IjdGddc8RuCxWK0xm/0C46bEAYquOKrmRCcouhlynmIiy5+JygNd90O0J7V9Xrx9yulqnglEEiJRu1+h3b1jCw=|Chương 1572: Một búa hai đoạn;8w6boZlhoKvUeS8TmymgFiO5NWYrcpCJ7JCIE24jlem32Yfrfn5kFAE4fuV/mofETY1ABTHFzc+DgiFi1R3LPEUtK67sUJgquya5W4NoDoQB9mtywn4wT0FXznknYVA9G1h86FLoaE6YdX3u4Oh04b2Y1Eyx+CAUO9KfaS5JisE=|Chương 1573: Yêu nghiệt chi tư;wwMj+g9QprTHBqAzzEEI0ooamXwXSP7Bxe8X2gspOSGqJqer+2pOkD0m28SulapPbT2nJ/sGWqoaAFMyjMemRaULWuHIioy7nx+DTnhiCkVIhJxtx2B5UKlzepGQ1m9VbKj4PXpcV14GUKd8gprxgo+vTD3m+ZM7keOzCHoLSls=|Chương 1574: Quá sợ hãi;zhQzmk2Ie6OZNmWRMcHfHVhqa+6O2x1jOKMmipp7RjUiVcms8NJGZ+oy7OBHoHP3xJokv7RZDbC6+MCmU0oJnIMB0jYn0ApARAD/neceORNLrWDAwh0dzFPtFU2uxiwdjcO/s0hXYueDUJMSjYPHBo27VlCOXJmhfLuN3vTFIaw=|Chương 1575: Phân chia ích lợi;U78zbamSJHninlPdNOwu+vmXgQumBYhgpKE2k62vHeu86SElyWMHxQNwsfBH0nxFQ+sgLQEhfTv4nYsuMwaC2NzsxDUcLkPz7A//WHdFc1cRvl7IQWJahxhh6+eeblPOmrDVH/BFzGXR31EG0Yr87uPLt8WkneSahE4DsH+YGVI=|Chương 1576: Cường lệnh thu phục;R0//JovjFQH7hhAx/Ycc0vdc5irI9UeXfuHJJbvVSbjtKQyeETODZitr/mot7ILufmsKEV1alIbb6QkDQp0Ua0PYV/RH28+Yekwa5w5jsTIOd7ldN+meb6fFVC9OD1j5X3ad7WrJS+DApbTzG+XrV6MGQxu+MAgx67xbyLKiExg=|Chương 1577: Khu trục;uIHM0VPmfpwq/UbKwKueyVpJ3vMw7p/c21+i0t6vI1rrLmKP87eeA6uQl5Pm4L9rkIwx+j6ezkieV7DpXjv/pZcYG2+0IPElTVT6BwDT9d69evpHaWA221L6ByObBehu2GNkMyOEcew7AZZLudiUEwL7aZ4sn8H/k6XGHlkpXKc=|Chương 1578: Tọa quan hổ đấu;W6XBzHgsEN6rCI8ZPouoSJRfmWPhfeqMMBRE8RjdBVD5qRWtiDahVE6EVDrtiD7hwlhmPVMebTVbj7QeNM/d9/o0AmeuORm/jrtE5UEi5qu8UZ4/+v/bCkM7bMFw155JSWXbXUwXVICD9QBxERTDJ3C+3Y+CQEzXB/+brItm5Bk=|Chương 1579: Một kích hủy diệt;gqzXjpQirBuaZIguWOdfZBg7vz1i5pPsPpqERuwKPedc+mL+H7z210xI2V+/xy5tI+uWOEdzt5iV9qdaBRrOQXaqtS1XolzbBK0L3WL7G2GxHUlYZOaog6fGRan4n7y+DxkTJrff2T6wZU3GHoUAl/qXUD8yonqBlqxxdPFi5iI=|Chương 1580: Bị thương nặng Hoa đạo;lMnP1aoozVv5XsOK3pPb76oDCIkyNB4bl1tx6A9Pbtzli8uvy9/jcdzGJKP2Ix0lmh9KHqiSWTDIPei5CgthYwjk4i7ysZ0ABlhjLIVgOwdXB/rzK5uJY5HuMI3gYo1XyMZspaXuBUMYxrhJsooy4U5zJCy+3OrshMIQV/yeOHg=|Chương 1581: Cửu nhật diệu không;CCZFgJEgJiLNLccyd5hDVz8spXEmAw73P105pOnPnv8gve0og2Gg3eeTWMTS4Qn9eHz7yMqeJLbYSaxVbvVBNlEsoxeHDeF0aRMp3be5DgFfacv9Aabf1jmmgSQc68E/U9VxzJcVvbUX3t+L/P5BdsCw568yJ4MDGb8sjw9O99g=|Chương 1582: Đơn giản là ích lợi;rusa+dxqIc0IfLl46K3xSxUtoIvu2BV3J7r8pZi+YMgRUp//znWQqQ4A49opQxzsMnEH4U29+mJMkXUWQkeOZ/7UVSrckTre+9OOoFGOtUz8BcKM0qo4/G8YuFI+rW7UPgSXEJsq81RfgAECrRJQroD9TZZPWGB7f0Nlagds5Gs=|Chương 1583: Ăn nhịp với nhau;e5JcodRUKfz8QC1C3ld3aL8KuCDaXanJ4wx4y1oeN07G+RcSsYR1RTKGNVHC8P3KGdtqCoydIW16b74haYCBq4cq+aoOP9sADCSe31ziipTMUdgcwAEK0k8WIG8BAqfdH4UOTX7+2j71A9fald8XFjTaV2Tpf4CNr8eyvM31YoA=|Chương 1584: Đại đạo chí bảo;kxuEJlNx1aEBWc8Gyc9+URU2W2InVGFtBGcKIIp/mAN5/MDjQPLzY+3Ykw/IH9T8joa4kC+InOIqQ5VDG41iv3XqBj6O+Qvsocvw4VSi4hHNsRbqWrlvFNIhS7IeKJfDysexdCUPgSl2ZwdHgQSOQEAvVDLD7D1roOQQtH+XM0M=|Chương 1585: Phong ấn thiên địa;IidysYkfhqEcP+Tq+HYV3gX6xRzqElHeAUFFFZCHjiH81DRJPOiYKohl+xWQOXk15XcEIflmmpiDxxtSiuF3jjWO+IYJO9OOCCKgN6B7z1s16C1YXkbQ23Jq6Ia3jg0YuITZ2hsqSN9+2/QSy/NsRSd+zAHWTdqf8/N8EirqOHw=|Chương 1586: Tịch diệt đại đạo;fGXcvR4PpU/BR5ERf77JZanwRitPR4MX5OEmgHaIqUxouPEdIwf+U0x27VcDm0rQsqP8JNemjDvhLBt406jDkdC5z6wKEHtzwdgH7WTXQa3fxItVEqzFIuCB46DmuGGeBMkYuwOQsmkSNnXeRL02FrH99cmSPzQeLsbu3G3Gqtw=|Chương 1587: Đạo ngươi tức đạo ta;KWVogf+yAZKiogo4g2qC04p0acvWbFB0xSbTz1TShbPJspt8CYZ/hXr/fw3gxcKyGJH4uzxCX+SRrY2w84xIqHeogJue40FOcXg8ql6MtmyH1AShdwaEXm2CxPhZmapdCpy8OQ57fVw9WC+iJSXjYVGzc6yCTX5ldhG8ebVPTWY=|Chương 1588: Kim Ô tịch diệt;hxYq9OI/q6jMvNrDR+5m8PJx/dUWa8SmulBfkZGJBiZRREk3Hq7ubpIg4mcr0Rd2idCBaKLyBWA9r62kyCR+9CG8qDzxNmNL9U8aWzzsq6WsvIDR1/z9ZIy7yTGmYZ3ahiqR3UHJtPiY6/aW2vjWdqh0gyEt3HMRMTaG6D2zFsY=|Chương 1589: Nửa thế giới;nVAYgw9wNk6/SOEJ3rcnL7djxH33J2G6wR9nLxps7eaXTwXm8k8braVeLkOXKfua18ID36KzGAZQly2UpMedMoI79p7ulmdDodBttULwx93DKWj5O9BrqGCT/Af57fwfIVxHsHyCtJ9TlSMLnxL84z0k7WfWyH34AWOxQ+1fkY8=|Chương 1590: Trảm địch trở ra;+0Uzv8OCF7k9JcIbIVmfLyFoYMYUKmtGFZEIdl+K9bOJ2fLQ/x+w7xIOeMZCnd5iwiL+shsZIWfHLFEnXz/vffEqLTMacjjMpESiV+L5gvgnP7H0kMWT6wRDa3rEm26D47GLg0ggmAGV4ZI5ehqAUmP3kGKoNEPdA6mYlBZts3E=|Chương 1591: Hỗn độn đuổi giết;Po2a5g52zxXJp47zOX8IDJsy+enkqq8qSeHiEYM3w53GUVdc1C2h11ZWh1fhzUf9b0mwjC5pQ65QR2cCi2A1DmL18qgIFGUf1KSExW06VLJyqpXiiZ2xKWXd/Tmt1VHqslez4LPq9Wdv/Z3n7TRUANMxIOTY03QMP3omuwFCZ+k=|Chương 1592: Pháp đấu song thánh;0Lgq7+wLd3FkSRLWXI2z6ePJbvuwpV6sakoMquiWQVPix+fgXQlx2VY86q5HlMTIgWjaHWjq55KJbPmP9Q/EIYTu9iUMCDbjtz86U/q8O6yoeMfRHmbvGxZRKnZmTG58/U0T6e1HLufrIH2QcMsl4fJ6hTQYoO6flN32ZICbraU=|Chương 1593: Sư xuất hữu danh;Xt2v1bov0g7GcT7JUJJn0txt5bi1QOX4T0FMl+HIeffosK67Wm0uYDHStUcitxueqaRNvx9lRXS8nmIDjNPw7ANofmM8F8e5glPPAsorvM2ygPZOyo6WPSpbIG1T/MvC//ZR/rHOrZceWo/PyG1T99n2yx8Mu5yuVaiwj5xYQvU=|Chương 1594: Một cái tát;/yjUqdNlCIX+x2kKTE9fzD0H+QX4o2qowGR49kqztKQQdMfFaJSfhA5+MJqx5gCEWsc6eLKuOAgtwhrukOzhK9vY2f/DNTh48PPO4ABhbgbd3o9GExRnxLqBM1hCuJV7W7PAw4vF2irXyBsXSspuftUDqEngjhRxAZIMe5CE1jE=|Chương 1595: Tiền tài động lòng người;6l/ZUQ0pAfMkJWOlZDmROP1AIIikA7OrOMxUHhM7eFkib2R5+vX1sWAxs8EKH7dsLebRn2xQi8fbj5Ufty603wJCzb0qPwe2cICAvTgXImW/FN/d6+/AEpTw636kqMqwLILcnXgnGfwgceNs6uWW3NN/QvwE/W9+sZq2DJNBEgE=|Chương 1596: Một tay vỡ trời;fFPt/aakl/UDUGJhguZz9P4h0jfO5ib6y7OJzRKKlh4cg99o66VrCOz7SlnSzRMasPbKOdv43oAOQUJJHtkQk8QU3caP5FVmHcHgCHHnpdazPrQuTPaJOdH3BNFz3p7b36lA5cUYo7jsQ/HArMC+Qd6vylI+WukZEW4h3b0onX8=|Chương 1597: Ngu man;xWTVCr9dGgwySorWPkAH7IbSJsnNgj1cdy4VeOPps4mvRCIAoAabm6JcT/Sd+spkPkEqaSpjLuOPu9GKmLpj4NqEvFxaMQwX2Oap/X8XRcDVv+uyUwzzAMM4fFuG0ryRTnt/C8cTYBlTCEiaoU0B6BHBciYNg3uZu80Xcsewj2I=|Chương 1598: Đạo chính xác;lvI9bGUDVlnVFeT8GAselXHAKAzLMkFjpY1tOZULA7jeO6JxNEIiBpjE+vuk5fx2s2VG9YUs8dwTDCBg8M4vuAWz0WMBIx9Ojd8sdX99m2P4sA0dmxQurL+kLc/ToUo2YSkFjZMhOITstxnj6S+OQSy+F2ywRfYLw5RTo4RTHoc=|Chương 1599: Hình như cầm thú;MAufuhCnEzoyJ+Mgim4E43aAi2Z2DR9AzYkle7ck9iiCZBrHiOqRFxaZ8jYXDmQfL7PER/uaOsL1Tjpuz4DXpQ0fq9kNvB6gc39NlQk3+CXRfCkL8J5Z7jaRxuI/opgh69QtlfczR3UvanOwAc46SQGchB8+5SYd1UeUkP5ueSk=|Chương 1600: Tru lục hãm tuyệt;2351PhsPtAd6jN37XanjwrN4iUATyScKbKzkJGOyMA9uFxk5TG6Kj8iIRw9h+K4fHfdZ6ZW1tVaqQUpIbCcsxBukr4viyE/jCDW7P5HuxZVFFYgEd/5QOvT3kX/Xa2n+PkeAsB0AeXp8iTlLaQ8jmbaKlcfP1vV2YptTzKcf9nY=|Chương 1601: Độc chưởng một môn;rtFCcEuRESSoR5IIWBuan3S1dfDs1DOX4OBUwqA/L5xw3eiWGDUUa3FJ2JN2+PmLwQ0g4XMkZaURhsI7QtDF0N0ixjkol1u475yMBq4wyAzj63uqoclQn2KuC+MI5rlHY8iNvkume+PkBRYR3TU/NbamY9RXrRz+y3jPXl7Zh5A=|Chương 1602: Kiếm luyện hung ngoan;/juUCkqFLaIKo6eRDnbKkpYrU7r/zNTDRc7BkJnR4HdoMl2jmQtZUa7ACLLEH0D1cA6SgjUdKlzWazzUVRQ9TIliEINK2GBQsqK6WwjISdIbk03paqxbD14fOrgFRLa9EDqL2SOBE0DC7+cLPrlvqgnM140z2gBm7urGYOY41Qg=|Chương 1603: Da Ma Thiên biến;QxebUt6z1tdSZok18Xysbx7g0cuKSt8c2wLZobcSGiHym1xU53bWyoi+3qJcQD48YNb3qCk12fFsDPWgr+IqHeFB8zKdKY7dba1/E0TJZHUKieZ83dxtAMt9/vZtmV+Bn4Izj4Z9upvLFbXfSBxpPoSfgOjdkvARkSsI+zTauEc=|Chương 1604: Ngu Hoặc hàng lâm;6FasL51yEx5wuowoY79xJ5drhqms9lPDALQ9TX3Qsa604UF2kluWgJprMSFaPfosw1+FfdYGqVMvrTP1eukgWaZmS70wJKvt/AX9A04rujEP0DQrbFdP3RlEx2mk9hOSAQ/MYrrEHR4l+QLACjjy8SoulBWubs75Tv3DEoqozQA=|Chương 1605: Ngu Hoặc tham lam;WqG6TzeYO26AQ/1KddrxRLRtmne55buumh18JkNmUcUoxl95LGXTUQeg9cSzWDvX+BnLnoUl3mpaa3/m8Ii4ZUAvTznMI/oopxQHak05iowITecy9z9LbHlhgu6cc1KXbsvtxq1LKMOUQku+TfBzqITRP/CElYPXTNV8zsn62nM=|Chương 1606: Đột phát sát ý;7gHaUypReHYfxLG+bAwEohG6x2olXkGDmvXgXO77Cz6JIg+ZpIjrr0Wjp775bQjtkm/SZIQVwqzBGqTXVneQm4+mL/71hcb12W77GlPg8d1ZgHXWDkMICboAY8ZTcoI5qrFpGqg9PNwhI8HOn0sC4t0bw/rmIH6gtwdO49/AWgY=|Chương 1607: Lược hồn tai ương;JnuVnuTJd4Z/Gp1x19j37qYDbCscuMWtrCUSI3+/TOBF/x/XyGkZOVTxi7imS8VDDfO2J3l+SqgNxRl7VMICFu8dTU/rGLWYYFsa8AVPPe8+ojTIw6EjfzhnW0phCGFosFUaDvHyQp4+1BK+gBQGw4DU6/WRiaQi0Hd+cQRZhC0=|Chương 1608: Đều thành kẻ tù tội;9pV6ramI8PNpN/rEfxUtNP71wLL0zmTwEn4qYAtGqLxzh7iUZCFFMcAoFxTWuK9irGC8bMRq+lHasUV5BMzxNiSTO+d+CPdf+YA79bztwqGRvuwMZnP0tZ4BOK4NjgzN5oma7UElrSCMgzSrPWAFbf+tHYpHQKm0Nde8qIxPtxU=|Chương 1609: Huyết tinh bất ngờ;27ZiLyQ7YGVhLeggTC0C1L5FfOD0k1bgN7DEY/sVl5XaOGfrNhnGb11yijc2WLx8pN2LkQTkjS4QPRLl8qG9nYutjxPHzVPzXOyj9+jrUjx1eFkT05CCGsNu1o0gVGZ4tcTU0uylYgItC03unyCUdbuJzLZLHrtzrK0tsUdJub0=|Chương 1610: Gương mặt yêu ma;NbZ2NV4ZWNKnbs7Rh7Gp9/6ZpeQ91JIYol+6e3MhTXjDZChM7BmkfnyX2YOtOQ1Vf2gVkaJP90KBsvENqlwt+84ucWqqU7W4TL6iBIg9lr7OPgqqCVYge+LRtmkqwzCeoUqBWXV8pNkScIipe6gq/CdkDeJsUr5bDP6vYWQtews=|Chương 1611: Giải phong Vô Chi Kỳ;+dOS10a+SZ7u5AjkY32ujB/wlZX3Gazk8TQGHUPpgpf+9VoXk5JSng5czLsZ5ywd6HcXrgBkXyQ1dm7DY+vOugmdbdmK2INFb3ijtfn38EbkJ5HAOI1C1P80mlfIlX3NDnZQH3J9dujEJSFcQiBxMUpg+UIvpjkJjsiRu7q/QEo=|Chương 1612: Chuyện của ta năm đó;/agYHdJ5/ROSx8VFD9JvGA0soa/ttKI79vc1JBUDInSXChRmOzBwwBtRtftmxhTjYESIdt7cGgWj67R5tbUnaAX1zv+E2mlkxhgpS7dgPsTE6j0U6wVklAHGaRT5JbnHamcQkERfp42gY6bDRm6U3pWs58t65G/VZ0EnWLzjQRA=|Chương 1613: Chúc Dung thị khuyên bảo;dpIB05B2RnSuh8ztofSuz+Di2Sps4dWVLyB+SfpueOk8KyFn0dZTb6YLngQesYwRo0N2yQzP5UxRXUjKIHWA6oCfyaA1FkJEN9jjN4eQA8qld43ZDJcrlWV9gWyd9GQOiCBbuT6o132Audfqyhkav+ZpUjODcT4qYwELLUySMqU=|Chương 1614: Tự sa lưới;XSOrpl+ap5KYaCiT0UnMBcjvFvIRH86FunoMUN0CaMvZktTXxrVzMtmInY9PzzhFt17ZLbfg4QCbitmOhNjGlzYkwgh2f09u4AULe2VgxqXi7UZFwWnu0iUfbjAvy1+l4lg/Nh4u+GfnVMvyjWK/hAQaMRU8fYCN3OVtbUp6Txo=|Chương 1615: Đạo chân lý;R7DfFBcjBWJA6PF88KYrHeTahxkDqq4QgYBgrlU3YzO0iZl5zvSeU/6NSqKH7ZmSmDWuSEAp/BXNMyMZ9iARu3sU3CgHLKHONt8Ok48XKVOmPkzj6qsiRHaLQqL/cjvUp43hVPEhzrfo5a83hSjMsmhBMbrDtRpRKkbL3GzBmjg=|Chương 1616: Khí vận chi diệu;nDL0znMfesS4wPhMI5u5Nm7Dl/zn9uM+cUXipuDKn/DVC36Z/8yw6YOP9AAwGucBer5Kev99T7+eBbkjg+e5XLbMaAOkBF3pLPv8cBtqisMKXqoVZgvSb5fpQj/b4qVCMDSdkwiCnIwDIlRAUnlvjyqVELs3S9M5++HIoFazYhs=|Chương 1617: Bàn Ngu chi não;zkt6CsfF6BzfhPWklbAb1txcnxrH2z6Pvz6do9tHFdJjKOOK5P8I4PameZ0rkkVKT7fWDVnnHZ5OTsDg/RBubFAQdAiylvafX4158AtlinEF8Ujp/Kevtjkmjin+hAGce2AkapXaJWn/blsJ7olXWsmTmctGOmjAr3mOV+9TbI0=|Chương 1618: Đế Thuấn luân hãm;LbmucEI0RlAYDZDvpA2E0h9bZkz9Zs/VU7acNpneqob9UmrZ8oc6In+CC9fzqQV7oyweyHakGAdKpHpTXGlFkCvBsFxwah7zi53Z/QHAu3o78iJlcncj34qYY9Z4HPfByrPrBEJaWW0cZSMWSlK6vy60eXkLWfOdn8MmZreUH0g=|Chương 1619: Nhường ngôi;/7IBiOYmJI4B3OeAiy+q8tBIXrRB4PHdNynp6jf63v8ofYrZetuwtXopqgSdfHJ0/2GSBgAzx+WqxNpFBEb82C4wExECImTrCqO6NO92SM1SW2fyEVnN+oqi52u6laygH/HmuT9IwB25SI+kNTJ2O5ExUuwsIY4ya2i/txtorug=|Chương 1620: Tân hoàng;ZIppKeTUPF5Ohkb7XLhkIbUVD7jrEICpKaZNWXYny0iODL69BqWykfU/ZHZT8M8+yj+3V+X9ShbNRyB5fY3cmzL7aM0b71rMLy3jpzwoKLVAQO3AedTGFHz49N6VjZcjVqsCEdIHFQne90vUdxHsw6H/tSXAgxtr400oP+t4tRA=|Chương 1621: Đại điển;2Oj92xDyZBcFngY862TmbxGOROh4QeR/6l7mikmi9QMwM1Lp4ziysco0ihpFUONhlNapG50bMlqeJ+t+FDdnQaOjTuS13o3MzjKJ/krTiEPshmrsvo8Oexa27w7dMze0K3EEc+PfcxZDt9CmA9JcC3h0TYFKl89RT/kb/5mn1QY=|Chương 1622: Tiếp ứng;MTFF00hHzZdWbotrDElHK4TXu8dvr3Sse1SpI13JAJyDDrbUpX/4o5Ep4oPxClEGqbmhu9sCH3Jf06T2ARwQ4URSeqJYkP1F46dpFsAgslzXtvFbAnylk4ZtqYH6anjg2zUJrpV6bKg9DPfs300lxOcv1soAqiL58hNoTPtN5CE=|Chương 1623: Vây cầm;43SbHHAVZErOyV7futKQSeDe1DG5NK+g1AiX1s/zvxifW/X/LFp97REVJrIrfIUZNklCbyyN0ZcJIkWFdBwU9XF9oVAgSduYiAyFnMD9lLgsDueF7z2QkjSrXnXFw4//+uVSZnp2pN8JkdrdRzzbV9jfnwT2FR0SzM4jWu2aAN0=|Chương 1624: Cắt ngang“Phi, phi!”;efAuF/HOf/cNiKQZJLWSO0dq2A2k/fib8Z/1b5lySVXspoxHE2HfJZPmHusGVI42vAcDygCz/afOrawsDDsdrwgbwWQRwY4SxBFLDQv8xR7sIkZp1tetqNNHPbmvdlok7mgARtqJAMRRV6zHnxXjmOXCuetCU5QcprhvvRvh6Kk=|Chương 1625: Tư cách chi biện;09cbqsA3DUfoigRf2ObqZ6QXZU5I+Vf8ejxfAPhN248aPnEtor3nnvkq85VEh3ML60ZmDYURCkbxaWMY3YiVPewFijG2iM5FJmcraeE/MRddcyE2cjBfLc/WBl6mKW96NtclChtnH49Hk+3cYhplv/EuUWto+4OFQzHt2HK8ODs=|Chương 1626: Cơ Hạ vô lại;K0g1juQrWgk/Sz0bJ6eRu+TLdjJhawOiMccr0jmz7YVNpcgxqnuQ/ohgWi0cIWwYRuHvnLkS7P1jEp8A8To6KmbYcf+JyU8ByFr/B+T/Sl5UDwgxDVfDs2Yf6eWZUMsEK3dM0dMocg+JDqZPRB77RU43x0tRo2uPkSlvcM9ceYA=|Chương 1627: Đồ Cùng chủy kiến;0OTW6k5JuxO94Opg2zj44ccS56AQFO44BwgbuEJrGgg88BoJfSeslIa8Un7sSWGsd4+8catPR+dYR97dZDeggvzN2UxCb7bPzRn2YVa4UzCjqoAYPehtYdyKXymSrZm8dQ+UwXPtbqWN8L6uJwQNN8jrb7wvNTZAYIkGwAkKmVo=|Chương 1628: Vô kế khả thi;40TcESWKXaj96N0fvgY6yfUXQ/8iYFI4RvcG3aZclsRIwUXI2di27Wk7lNTTSKsbw9FfIykicialmddniScIF0d+mD98vnC8qkmSEBTsg7YwH9cvro6IruX6E+wb/vkQ5nUyUst1tFk+7bWJFvrSCERjRYyS7yPh2l8ce2r3w8k=|Chương 1629: Tân hoàng đăng cơ;z90BpBa8p8N43tZg8sXHfO6R9bfAHRpB4fvvBA+1aPmF8waFSeSH1Rl4Z7zl0JO3hYFK/Jm0Kv11dZQhClcx53rubvOUzG8a799lA9G7IbJvvYfe8iF34SOAZrVwTDkD2ZeEpIpEVrkkM6sxZeNz74AEuDiclB31bFrKmmKESkM=|Chương 1630: Loạn mệnh;Izs3PRcdSQdGknnTDP0go/8yjX6k9FPVcAUZcRWhOZBXJkosJ/23lIk4MYPsYVhOrRU10x0Zh+JDMx2poq1i9Vlu0jAjYAUP/rFQpThHRl8azOFNxSQy9YiRHCcfGd/+uh9BmHiqvDiLnq63xTKp3X8rtTqyL6u3Ol6A2hNib/E=|Chương 1631: Xé rách nhân tộc;87jeqsp2D8JXSYKYCQxY86PSmz/LB8fCZ0y4d6mKU63SCaVKVHB2Q16YmFFFA79CUKGrrhBHb2H6bh5CVD2e6HU9/Gs/wW/K7bzrZcCXrLUHEc3C7UBVUjFRQbvvJ5pU8pMpY9M+H4cpyu4LMT5XVC4PyHorq7oqse/rl8MZNNo=|Chương 1632: Mỗi người đi một ngả;Ksv/tkOyaod1nCN2Y4riuP2+MfLEvF+pPxca8I069HbU8+Kn3ZGJSQxfRny28/Aq2MW4H25j/tCDjTZw7Dd1EvJBtnAO/ZDR9qBWrhZxsykcHFpGG4a9zaIQDw6INu3f2OEv9vOfguhyoNv96ucXRIj18lhQy+iGNN6VxvNmkFw=|Chương 1633: Đế Úc hoang đường;YFEIaYGYUxa4l7uyl3dVif+TSBfLX15oIYMI3J6H8aJz0t094HOVAPJqTFgHsThutMmKXPYr8siwhtq5++69b7/AIxOCruytWvJteB8pB2Hflxs3Jf1AB2ufadUjyKX75DVcTjSv7U0TPBtvDxILwoq88VSuf7AeJLRfafSm6bI=|Chương 1634: Chinh phạt không phù hợp quy tắc;JpzgzEMCpgBb6dAUovLnEoaIqGWs/kA936z4QZSnUooRvUUfrKPvDqDNb7sao1m8pWg9+yhzYAaVlwuVWTTq1UBTw4SWj1YVUoNSij8srh47MhaChltUL0v3MQyHGZewZ4w3obbz7kERRKOMdiL3zcioQlwX9lzVAWqARNhfwkM=|Chương 1635: Binh vây Nghiêu Sơn;8U0MXO8AUZ3aWLTgjXh1q4IdAIEIU1P4Qz9CZMe2SqKZf+Cmi3knr0KJm7pxE46r42No4dex4iZB8srKmqNaAU6ZSGI5KO7I7gilAX3W9Qal0D3B32mOT6YW+MKTCcXXPtgjgCMZ04SaIg5/sBIfVZ2o9v+XAk0x2U77otPMaHY=|Chương 1636: Vãng tử lý đả;KgYlMaCaxmsT3kzkKzMOouOZI7zoHNNBkpi4XLKp6RylM7GpyC/aLsEdN+KjgoLeCzmhaknQK4Ra6tW63NjAX7N95J2RLqP8UzKe5QxM+q6x5OpLrq9ry7DtP329dPIp0iX37WLHkPzcArzOTB31cMLXbOdJrpQ837mdS2oa1w4=|Chương 1637: Nghiêu Sơn chiến khải;b4WPDaYuKYUdVtaQAkRmmdxvTq2xiQ7HwQwlzF1aqIAts5GrXVKNUY6+/RNOcWwcw18G+v6k32eEeggvGK6utInGH63VNqMjgyayEeGVzQKMTI8bDUmvQYjFSe82ixZwIamqLP7GkBOB3dghBe0RJBLtz4cO4M0tJjkKQ2JpzPg=|Chương 1638: Thương vong không sao cả;pVeu/I7h+i6CUz6Xn6JgVx+wXH9UJqONX4mWdtLT6d4L2/Z1tCCNj0FzIo4PGGfYGyWDkxnT4X9Ydur1PpHEPhaFtXRzA7UJ1n18UWjOKw6fw80ztQepns/+FQrSok5AsauGXE7GmCZb4F/F/fbPsooVx+Inx0+bnc9TbzEpyLs=|Chương 1639: Tổn binh hao tướng;nTQ+bku68/hPyNZWCnePz/UxWFwxA1YHMYy6l+XBu2085EM5S9uJVZWq3f4rI6pVnTdlM4frmZC1sMlHV3ASLqdHlZrfb9vB0Pa31NSLhBKldcWFD78s5KV5mIHjfsJkAcXzob12AlyDgl3Sfr9gxXmeyMCoQKbdHO/zEBpdLY4=|Chương 1640: Đây là mưu sát;+VxumKTNy7aX0mTWSJwu7FPNGIcek6m5DmazOZNM4yD9xN9zqSn5MT8s6Vy4oiW59PtPGEJBtnJjxQ6z8Rpmv4q5geBrJImJPWH2cZINynRDMdjrLRfbGH10P4XRgc7Q1zs14IBiGKr3cI9o+vZRBe6htDDqABnUiULF/7XcPOA=|Chương 1641: Liên quân sụp đổ;zh4WXEgQYHhwF2yl1mxHf8r1WzNwzuNhFvenf8fipxlFFbTMJMPMQvHrIOz5CtSrM7CLejOGTTX34O06uyBmY02/3MnR8W72jV6DH3biprKVw/jOj9CnGFu/m7L0jgaW0hCrRHeagWFk6ttJbWuBDymOPvQnhBFump3hka90J7c=|Chương 1642: Quần ma khởi vũ;rf2UEBN4+CsLa4by3pg030c2MgaPKnRVskYZl1Qgc2rJOsqQHsnarFmYJhB1idNZekEdu5KEl9guNpg83/EYx7PiwntT5VRZLSrbwrwJ2XoP8c3xL3JfQykiuJacHPoT5VGmjb3H80XchG+LRvkYxl8MUK+LEpDFB1dlxiKDoFM=|Chương 1643: Song ma;CcdwwsHKmMGTBXDqRbFDn6nvmiTq2+RsXh1sJsEZV5FqOupaZ9EFa9uPS/jhMXuAVhiiiVPcvIMQNNbMVPQo9AEaBGkkIZhtnMhoSFbz4fq7r132etfekA5WSG02Z8EwtSR2Nur3r8mIqboL9T631niPT3WT+jsRi40Dgx3v524=|Chương 1644: Tằm ăn lên nuốt trôi;d8GjUv98pEUYqc8Pt4cw0eYAAYRYrUEmWgDwSyrz6R6+YSirU5M9JX43f+NOj4mISUzlZMhKXU0plS8eKgUmf098uID0+IsJoF6Nx8XRbhabiIE8nxetxwKVyi4gEhw+tdfDipM+yJCUwm7UPAXcVdLarT5HpwOSVVnpHt7TTZQ=|Chương 1645: Lòng người ly tán;n1YGrCwK9tuyzaJ5fcOkKHP5glQDfns43VywkKQgEVyGgTa0Hhg8144HrOqdcbMTm/ImWO1qLYjaUg/lBXDRfzwINhjFKpQtj+RDpw8Q7mf8aRrSPxzrASZgEXH5PvqHvwVcneZD+B0YzCtveGrAlF36SewI3lgiQtn/r9cXtIE=|Chương 1646: Bộ tộc di chuyển;Rc3DnqE3JJhQSM7xNtfhPJYYC3z2/XDtT2hYYLNGNbpGQYvWipxj6x3hERDBb2G/JizrhaRIoDhM802CNPfbKyob9orgFzRUJ960b4b+ygiek/S+QJWoa9Tq/UgB4sztKLBl3f+rqls3wrKWS0QdxEwxol79dxHVgQmqhu/q53A=|Chương 1647: Cướp đoạt quyền bính;04Z7aHElnkP8ioU2pbntQ0ry3czm+tJs8AVlewjbHWKgM0zpt1DreYk6ppRmi6Wk4ZKuMerQYtVWSGn2B5DrWqzYYg+Zf+1BZcYt8eduRY+yaqomaCKWz9n65XAaJMulH79HseFzLNOPLBJW9wpKM3hTpVBJJAUcFfigAsy0u3c=|Chương 1648: Sợ hãi lạnh vô cùng;6/GtS81gaodPr9SyMYdxkyCk2DdwGbN/3kskCbPjN6JQ56u+g9Mf1s6KlqmkkyrvJ8E1ud7gMG52c5Bu+mF3MgtYpbmfUMjCGyXB9c9Lp5P+/OPw1KtUHoTIwWSwjQ9Ur1fjK4r+275bLDaMrQS8W3szUG32MwFfx6bS4xwzLbA=|Chương 1649: Nguyên thủy ma chủng;mmtBFLIUYkHSqy/TBPwzRnJr0U07a9gFxQNQui7xDo/Csaqdu7tbW9AQjOkR8fb0Fq/010CDv8rkSQZIcNWlKcXNkrJjwLAcPHH1Bb64soJY5mxCGeqYpngKZwXLUZ5vsaMkV1TLT/Sy/tQXbPxM3zWRSrojFNu58Ri72m6WxtQ=|Chương 1650: Ma chi thủy;LuIzgt465AJntmddrltezuCAb2jUWpcTi332qAWJgeDY4Ol88QIGcAMi3WMRoXdeEDZsqrYLktHdPrue1A4caW6VhGoUzgbRpiLHv2ZhwK/4hES/0ObiJPXvXRDWrd80jxCKaJZ4aMKzKZKzQ87acfb8Msrkwru5fnEfn6GTdKo=|Chương 1651: Hủy diệt đại đạo;IoCQTO8ZOarRzZBcGYFe44G4ayLfbx5+Z+L1ntO9rio98Ij5RSJ+cWa58J4Xbgxs87uB8Oi15g/ogvqb7GoPkhzqMlOja2h3XI9wDwIXQumX2ZUnRx5J09IzXWGIb5pnonvivHSrVsp9lFmfR0jgSVAoJzQmxknZODhqn/ikgps=|Chương 1652: Hủy diệt thánh thể;zBMTrpql2YNVMJPpwv3s+REOe13BTzp8lHoxEzJkoh1XVjOa7YdmSWIH/r0irIun+H6q2NG31BPwZOcrncICIi4Y8tT7mo/rmpcKXeHxPRp8ecoqL+RQQ4188IiHSL9iBDUABJWUWSkWyGdSIFs8v9N7k4PApyML2VkxpXBGAgg=|Chương 1653: Hoả tốc trả lại;Aip8UlleQpToeyiGim2Karv1XmahcS1pUmCc0kLmcO98VkKgNWq4BSrxeekF+tK6F2OGZW+46HnMfHE6ZcVr5oqO8wn0PNzxVIYkyhEtwCgsckxEk9VO9wwCcdZg1FU+4SqMNkx35oHIJwoHxHmjEdx2NU0KcCgJcsQdd6MfxBU=|Chương 1654: Thái Dương Giới ngoại;xyQxUyUJN2cS+m5rZRV8e5U005dlcyVvqILn9OKuyVVWwaWFqfBEIErMJKtbOI6x2B9pzomi9P64aNaFQN4gE8b+bVRd4SrInfOdDn02W3pPwk0s031jxZDxIeXkBLPpW4DoWr+UCCpLBynJFVfVPqXaoObD8g3x5RWewmCPFys=|Chương 1655: Chiến hỏa khắp cả;lyM3quqBB69M1nKvnM/vpOIJIyH5dk/p9H1FtyWhNJ2X1lJKCaCl4lSZYwb/tHGuVVpgn71iWit9+lVZQass0SA615bq0c7Gr0WnVSBPMeX1UJhKEY7esxDV78fW/B8bqpj/s6IcfHhJaFpmq1o4RHoSQDKeKf7ux4/byUGzeaU=|Chương 1656: Trực diện Đế Úc;Tn4elRLcGQMlqLCdfHLyYGz7Xh7M+imKv79hCAigaoxoOhtPh6b+e7QLql0fdZudpXbcQF/G3m9ZkUtXywphyEhwnC/7RQe7Rum2wftbC/pkOWetY3gSkTZW6NXLcNeEa5kiRiYh8i5gZI+sKZjzpPGvooaBPzNaRzlZtTZz0cc=|Chương 1657: Xi Vưu ma quân;B3ngucSy3wlgIGFr2wTEGVkkMYuS4Pz3zhOTnqOdIW4xsD36nJgrfj26dD0v9K4hAUtl1+PviLVrgZIPkC+K85VJbtyKXdrz5+dJ+LyeRsZkzp+eAoW7BnvELcajKZ1st/LcCa2Mb3J0AlWtvrBO/WffCUDZ/8t2qi+AqiDM3t0=|Chương 1658: Không thể thương lượng;kM+ERMSD9W6Ggu7NWe/DCsuuQGuLE3WikUQN5osjp7LmvfAkzOYgwq6G936RHmR64YyxMflMpDZhMAGBx/4n/0KDV6w/dGHljD6IeRfwvI7gVzkB3i4sTqzV3j0o0U0g2hX24YyJv+VNSaBn6Z4+0N+xWN2555kTUhHA4ltwdc8=|Chương 1659: Thoát gia Xi Vưu;IHBxwxYXbZEI51yosLOBn3GRvJFiv0nXM/rjwp/LghT9Apyn88kEMhOIhRsyjtdiMSYdvFLVq2Dn+Jq0AWcdQfDqZtAj2ToT4uTPxAnTT6yEZE+VhbmQg9y7OHGqfmEeK8bnEQ/jqOMcB02FR225aZW2mXv77aHS6Zuh4D5SBpk=|Chương 1660: Xi Vưu nghi hoặc;aUrlv1ns8w5qg8CGYSfqBqqreIVx4Wmg2ZANh+ACmZr8ihmDeoAied13RIlqJtFXx6YYKDNTFM3Q7ZGVLRjDxVDm5Dco8lgTQXLSAlX6B2G082WfQJFnOsQAgjV5lRdWC38HPA4BcrpbvvErrcvRj7KwogyyFTddCMnynPooagI=|Chương 1661: Quyền chấn Xi Vưu;6N0tz00PQMWYXzSijX7A8PY9tr/R6gJcZeIXu7i0OkE5IBj4mhQCJzrlYqyptArf3G/JKyLI2wLvQS5xLBzXCoyxqILpQ7F5HAkwb0PDoQh78Oq43cHnx6IViOKrnqIYyHgVNl+MY67HVYpvcTE/Se2bL4Am+GWJKHpZW6CkV8o=|Chương 1662: Bàn Hi thánh thể;5kO1Zv9Z0DuKiBzOG5LQ9oB/kUqRye2pxMHmBXQIulUbSgW+GC2gixSOOq140/MCZBzvrBUYG+nlpn/Qev0K+y3gf8J4iL+/BNLK3PRhX6fNJj6bGfsfwx8MKS/KKYBJ6zeGblpqH6wEt/lV07BfnWIHhRicENw2qPtZ7Fhrhpk=|Chương 1663: Đối thủ khó chơi;bpI2ug+BdPTfSGtcSTy0Y0wm137gEHCV7xYWRO1MsY+FJUTZlomL+hgK0Kl5MwIp52ZW6zTnBVFTqmMGenzBPky3z+zjY4gC5IcFGb5KfJc1MLERRN72EfMonchIT4rbM2HYHUe3P8NY/zfbzmHrfp5alcBlxchV1icP+UUwoGo=|Chương 1664: Cửu Châu chi binh;9KvojtommCB6oOEr3dmpt335Crr7c2YFDLmpJ4w8FSMGr8CcsjBiSzsDW92bdJ+mqzXdiuPAXjIEMY4+cFMkWDtqTbIsao/ihx7AlDFesE6LCn5NUzvvkrK2/DTdX49jTDdNY3+ibfCdynUJD18k2wrWhyrK0rfb5T/HAfOEdh0=|Chương 1665: Hoa Tư bi ca;TI9ZOhvwF0hyJ/pnOMarUthzjCbig4QQcWdvEqXs6A8ZRKQ8Lqo3JsvY/xCocvGHG6X12lunmM87ldvmD9cKOZreRWLFKjVg2URzJkfXtjKn1ROwIesVtDTcMg+np2Ue13nPwhV/3ysWouylwJAjHBAV2tVBjDH6b1KN+3but50=|Chương 1666: Thị tộc truyền thừa;lOA2b7TGFxcS5Pzl89E4QOCNzmcuivhtiict+mwoVc5LGJHtHO+F/B13FS9UNUnB+a/EZOG69xS7d+zIO/0z1abLpf/zPe3SMt70thZnatdswrt1/zvq7qTSd99PWAbRuNC9whBTxsPpY7+uJoX0L3GBt2sBTvhkAIOv0dSpAhc=|Chương 1667: Gặp ma;yGJI43AmGPbw+pVVeNGI2LG2N2QA1zExb/xlviumBaIL3Ato2+Wt3kM9pQP5/PO+X5i98eAtnElSBV21vIgQmSiLYACcPSZY7mxhPfjGJmjkl9PXceyAw1yzeov5QHpErgrzZC5m4wPqrhYEorsniENNzqXpnyJOJBNOC9eHQwk=|Chương 1668: Hiểu rõ nhược điểm;Gzyp6LxxzeiT+I+A1/Y6RFuVRfRkwr831NynmRPy6Dfi8VSOkeCdIMlXIXWP6nP8D2OUSXgd+5kuSTjbBB7TG+lLaHfsPV8622vlatR6WGRzG9k4+RE14eNtfoLowHSa5XF4lzrjCZITTx6/Hu1tHZXDXSEtd1eCdV6em8QFuqk=|Chương 1669: Nguyên thủy chi ma;OgRvjH7sciGe/Cyl/6kX+D5TyNBRrMjETkD1NmMGKAvlA3uvU6LW6fJO6OliWMteKyWTYnBZnudzVDAb7O/iooq0cpb9XwlIlfQca18SMO/6sp0JgW2vxqul+Kz3aonpoSz80avRZ63FnYSeJt1O52BPnjbeUP2v5SDKxu3oW8o=|Chương 1670: Thái cổ bí văn;P5XoNdZ5+TBCmhb10WxdnjN1mVwDZK9OOt1/eMg2R/uiZhNlhCMYnUBSEvJYNm7IC62r4nIGE+S5zBy1Xouky2hvBLSSha7wIAbc7zC3Vhhk5bapBN9NNKtlRaViC68jVTKfii4LWmPAuvKaGTHv3G7JMR3TgEMjXRTrIP6TFqQ=|Chương 1671: Nhân tộc là nhà giam;UamOmOj60UGkPVKz6PuzVPFMWt0J0+w72nh9fyc2Z1C/Xnqh1sAVb6OUkjgX70DUNkRjI75UqofsLSZWLsGCK7n+pAjHEiJvWqU/6HnOCtSnTXEKuBcRrGtHZOyc8U2KiUZ2oLD/bLTXFVdE+FkxUkuEzooPnYhWkRMfT2aFsP0=|Chương 1672: Mầm tai hoạ;q+UnQIF2CJNmhtXK1vWNcW8nqomDXVqhZzybYPHVVwGK6uP6+RYb0XJ3q0e/Ohsp1tru4eoPxBFI9wJUWDo+h/UZqivMxf+66VhVNZTxyJBhdt7pvuzUDnNAArrhXHj0gJQmgkkTsJ1WysVd5qZOCOCGiugjy/eUHFw/lKeol4E=|Chương 1673: Trảm ma;qvzQtn6SBgdT0AB/3JohnHTiUMY9lfW1ccT0ZbSWsj40voEjuMjP8L11OgRNDzBk/u/iyvK312K6sra140ussmUiWBEpe2jElIbuj6647Lw7FJO/1ueFvr6GaE3pW6kJXYMdqm98wU+5kboq51naBd+fqIj+1gX1ytzdM+a1Ojc=|Chương 1674: Nguyên thủy ma điển;jwXsEGaSyhiq8yb5/Yf4Eikgow6B2cLs+j15cCfCNG7bGR4lSSpYEDHBG8Z1QWvCEYdKhVVn1PJVOEWPUKeh5EEhlHrVAs3NL66lDZ7x9Pxsg4ez1XSTkqDk7iav+kKlSebdRzYGEWZCIiAkRvofNhhLOgsnFJoh9MHiNCNa1i0=|Chương 1675: Phá ma thực chú;o2duHgn/Q/Ul+2tR/njAN6X/4kRSD8eGoDzvUKOVd1kK6hWUCC58XXbRxOJTYB0HeDe+oL6RfHc5rLxl4u2JlM2YthwSeI2BQx59PPCefRzEQ37Fsbtjf6YeGC4gpeQf7JnjH5KMa05tv4N693aB88FGaGTrSSYILgnKArF3OTs=|Chương 1676: Ma tụ;zRdtvxSr7vk6uBrUzeOZ7qEuL5g58FiSBM9h2t3L5vf7qrb52+OSh4y3vXWHHvyFUGKwe9QlL7230kPURMs3XYy0sTSnX9gz8SwS3UVbd3gAfndJndQiYOzH5KgtWj8ZjZvPYVy0LGD23CwSYUoRY0C76EdYyQhsl31TkXfw2EI=|Chương 1677: Ma minh;lqqfxfK5CNY+t1Z21ZxdYNC8O+s7l+W+Hlt0J3SzkDqx3VviUOVVMsAOqSjWGetxSEIosdDN00ACsPXcrh1irhTCK0w7Wt1KnyUCNTEd5R8ts+/yNtCaVARcUihQsY6obt9iAYcdRywE9YohpmY9z9Q0pufnAaFIfM4I/czHJ+Q=|Chương 1678: Đãng thanh ma vân;rsq3CjgOWWxElFNH9ZAyi8B755Fdn3lTISEPNHV1LA2vqaZ3KMzyQKaLqb67ORUVakHsr6VZgj6cAMPN1tVQ7p2X9Jlr8tVIVWcu5rGqkMqmmj+Iw9JMD6waiBT1vkSrM3+W0ZP6rFKlZ97g0nxUdAjj/lVUY731mEOfQw0nfeQ=|Chương 1679: Hoa Tư chi binh;KcjWURu/YwI/mIYfT1ZeoOoxFbhTCetwk+134SeNKtFZ3eXktnJkeii/9oEJPaFOgCgf7EzA4OVnE9JDJ+TH1CbxyPkvxVcX86iZNlbG92qc6GFIftr7PiLRap+FhG0Zj22K/FofArhOKiRUKIT0dcsHFU7x35eGwjuUjEFo86A=|Chương 1680: Nguyên ma bát pháp;1fuh+8q6IHNOGinu5R46KOdLC+gmoT0nUJJyrunBUHZxg6QC/XbGLWTM/xn4089u6BGbgYaAewvJxJ3w9QG4UPZREl76QRvSs2/dZLtuP5nGTpXzqN+XNbhgmPT8a4evzgOG6EmdjSn8waTFFLZnun7RDfYN+O/E7NPd5FSq5MA=|Chương 1681: Tinh huyết Hóa Thần;CKfLCjvbKy2sq+NzZus/1Qd4EGjedXTI9tTZ5c+MA3VivbYGxvkZ6yks0QVK+NS8jUUV/UIuFyPf9Nkl4f+pDen7FNlZN1+ocuX7M5KeJb8tYg/x15S7parOpw0UNWeqW+jv19FhyHflL5XN6GlgmfurnotliWjsBQPdF/B/5XU=|Chương 1682: Nguyên ma ngự linh;EWQaWGQwqIZW0+E4xIw1V1LZBXlHmhhdltsrcyDZzssa7uRwbtLlZ7Z26VhGjaIl8iNkUSs0C4iZ9GcqSLXWAjZmWpro97eC8HfwhhBvctl04qajJbRq481r33ODV4SGAvcd7/INHGk7vwW+CLcd49k2fNByNPnpMMOrqQzaUP8=|Chương 1683: Ma diễm tăng vọt;DNbss/44uXfADscoy7CKxCYVRiM/RidXgP+NYfTTTlnNZsxcVeD4SW+bg30iiPd0ZZoqoMBJBFu4+Q+KacgHo7peqhokSgY90zCAZMxpmcBD+NSVQRxLIlqTtnEP+R1Ebf4B9Ftr1odvjIuV6HroqbYPPnwb0TzYYwVDzLD4d0g=|Chương 1684: Kế hoạch diệt tuyệt nhân tộc;HNM/84nrogka3nCn8DeqEPUc92SfmtpAHkvnEu+fWCorO1uzgf97kyaAh0yMO7RYJM8UVzxL140PHPPHlOOfIarn+1PpRX4DZGNCN09UBbALf1aVR0FE2w06MKmtBPFAI4azcjchP6bsOj0dtcVQOXC8cYFh0EqsZvrb9waWazQ=|Chương 1685: Thu thiên hạ chi binh;8Zse02fvcKF1wK6HoZNHA2hVBeWgZvQ/yuVHDnRPtZV0IEfB7+iWs5UWznb0BKcOKZ10j3g7njTFCeUxQWBAo3TuqPNRdEmkszSnwlXYaiQH8G+JxpJiAHzVZKQGzMJQvRqg18aA/edGCYV2Nk+cKi18rKmKrpixyrmS9QcGXaM=|Chương 1686: Sơ vu chi ma;qoUrGaKBVxTlxZ9SvAL9fIv0Ns5851JV9W9cDzxkdCffJcGH7xKkEexp5i20kywThZjm/kcpZmP0TQqWuHeMBYCFfDpHoNrebye9LFAOYjVH6HkmmmJSOaOm4luNYR7vQoJlegLbwOwTVR1VEpwMlX5gt2g+FBqIJLzrYC2gyEY=|Chương 1687: Hóa ma;RTzdEg4LGEipPLAjKNbuTCDghrLYIJFEKSIqWQmY8tqvnEwj8g5yH+O4PqhU1lnYT6s/Vd1zF7LvPY4OYj8tjtrhxWqBj8K1hZSarJJujSZOOCI4VAuaqvOfA+e48CNNcGaPDHkh5AyancS9IufeMwP+US3rN+3DvHg9xuXZiWk=|Chương 1688: Sơ kiến ma tộc;HbCTdlTltPBsjRR6LQUezKouVkpho4Dbs+lMfkkHYPEU8fWusT2HZADg5Y6RuKBDOGeQ7fi2/P2Bn0BsVE3SbbBK8AXwcrhTjYHA/d3XzRWdMbyWI+bCplijq8rWMbYhW2LsAbDPzwobyCpUsKuywgVcSclM3a+2ecTkD5Y/PEA=|Chương 1689: Có thể so với Vu Thần;mEWFgw+4SJaHRxzFbSIt7dV1Ta2XgARdsD1RozJthCTdOWyAjzff5RvLExbFK4DNv3JNS3b5bF1QvISKFoFWVG0vJzjKnUzdSwrUdqDCQPi0EpjjJCzZztnrO1jMQ/hKtiyjtH6kRKcWbeaUTD/bGRDHSH3XaGhHpVtA3vrwBBQ=|Chương 1690: Thực lực đáng sợ;FSy/n1N36wdMsH9QIE+d49taFr8qNdbfNl2MpG0RCIepb3wOVWQ9oL8oMnLu90dENWt6igdyE41wPZEMlpnk6zzmmvA6sG09e9Am3JK13xycmBKEvLlmRmgbwGpALkC1a9gfGm9PNAwgnEtsRe+U8N4Ob9AXvPBaOt1fwFrStts=|Chương 1691: Cơ Hạo lui bước;jCULVo7hO1GbvuSCpMEGZAQUS4EOb9a3otrJJfbuYjnrrRJTlpPayBkpXZHcC2SUao87UiYIznaPp1uibpBKHIJL59YoVJuJMdsey2aXkx4iDjlgZQ2T1s7TNaWsmZAvsRDxsdYHftegJj6J/fSoDxc4Pff+oxoTZXRYfCPP0iA=|Chương 1692: Cửu đỉnh sắp thành;WKEmX6xtvVwoevoqA+vhdS4CZLFCjjo7+U0HemIkhGEIZPxhyZTiATGxO2au65kFeeD+va4cxKT0qWWX+yzWxVtNuxu6zx29GdoBpuRudJH4Kc4Ye+sPO8bG9iWQ8HOd0XvBb+/bK8V3RySRGod/7O/4K5gNKN2Zx5d34ODrHHw=|Chương 1693: Khí đạo chí cao;ahRvfrjkZ1O14SzbRvAZLs2JQd3UAhJbSJdQ36O53XVzIoxV2KUsolJJ/75+t02gF7/mgZY/hEOsv6ffvMBjZCOSEnyhBUS/rkSrispOto3gR66Ga2JR7QPlJGpbQXoxO/yiyqFDfN1eMh7+P9lGt6J2Ge0/ATa5lzEO5Dmyg2c=|Chương 1694: Oa Linh ban thưởng;ZHRLRnh6bOG3JhBY3N0xQLv+DOanqdqC1SkrGQI8sw5o9o28+iO1v6spV08tPZ41hyOtDL7eBPCOkBfQoWlk0VRNqS3fJp0LYyV4WgJl92+5tl5FE2CjxZKBkBFqcSBIUoMJ9uwSWa7ey9SO0W5J1bYICicgmfHJstDLnAQkHzk=|Chương 1695: Tạo hóa cực hạn;lRIA5HJ3ZTjJ2oSJNKGgEJp0Ne318Clkee2SU+QL65YhIcaGAfzO56m8chpEDm0Vfv12qTs0ybOsEaizaXai3I3w2f6rJ0uacCcrO5AFpEqLuU/lPG0zdKwXyy1ypVrr57F/S6tBIJW6vEHDUgYn9K/2b0+j/Za2IjDGLteSwxE=|Chương 1696: Đại đạo ma bàn;vnJAUXTE0Pjhonn8rw7YOvlb1b5Emdcdzf9Gn5ebI0FSAZ+LVTKoSd2nR/6gSiv2Vbzg6AZvYvOucRv1RTj2bzP9sjn9NWCaB6HS5QYymbctXnZIU6R6ipl4FTNLt1tgbHR1BkUAIopGzFSuFbm8opgr4Bf1CZZweydyzZfpR7w=|Chương 1697: Thế giới tế chi;FeUL7Q7TxxqJes4EFVfP3zVrUIRRXunhFZAcYB+PLinNeVpW0ABXaedJmejwWiOppS7NZkf7KrO0CSJnqmLzEiVIuN8HNUkfGHQBSQ85hH+Wi3mDwLR9aaNlBVYHCmqTlU6Q6wtFQkUj3D9I5S8xBkdRTzzM0ZBqR+Rhlro7tiI=|Chương 1698: Khóa giới hàng lâm;+bnJLGNaqjrotiXbLrlT2pSySR77tOdYXPgRORG6FCK+hf74vVyKE09krTnciOppGeUtX7QqKlMXen9OF3PSYsmil26ie2aiojAbmPNq7tKY4PmfdfTveESjKyPhIPXGNXWISpyfvPPXyEf3b/6d/4xTSzgRkT9wP5vcKj64nHA=|Chương 1699: Bàn Ngu thế giới;SU7U3GUEPZzdgqkcM8/8U5LWs81dkPUkZiYQPS50ZXgPlRp5vp+v6PG9Xji74941KG7J6RWHh+27h2CV5BmbEz1ds6OQjE+ejzJnFcRenxjazxnWD1GelNf+6TCr0jQhFxTyhU3ssRdFFa8aNwIiHO6ffZ/HrRtv6eIEK/gJikA=|Chương 1700: Theo đuôi mà đi;+QM2WT2U/ggbQJEpdptAYzxK1+k7iLoBoE6wVu7mm3RSu/3qwb+0YImphHaEOcxOgyKbZNZNz0xJgs3nmZI6sQ3yZVsqt3HJYIsSKPg2DMjtruJor5WoLxbzHgPTGHVbRemRYaqDb+lCKb/mBEbxKs+kehgWH0fJGpkAGJYU12g=|Chương 1701: Nối gót hàng lâm;8EQKSVUu4RxE772WiHxobHUuuqNWsxz05NTVc8ZgMbBqUjasJ1ernlgHqOQa/n8uCQi9rKmPzrY9LJEnYynkutdMv2r9/x/VEkZzt6+IYZHX+xXk4iINKvdJE1RUaipNFiVmBC+BzzFqhzOfRrvGxF1VbqDS/v7zUSjXI2nk1Ss=|Chương 1702: Liên thủ cưỡng bức;JiExLVKtwmuP4/mVdMczUz0276yDppHA8+C8RwzEeP6lsa1hj4KLrSKw+yaRhWdXfdq3lKu2JyCprVbBbDWsgcHDu8l7/KuGrqxzlwL7W3UcvGPMX4yxySkUU1B11o9AZt7aSNfWcuoy7r3a/qBad7WT7gUnkmKX6q3FTCCboFA=|Chương 1703: Oa Linh nhân tình;BZo/ix3HzPOFW4sOfikekB/4/nznSZ+voXhXyQFEdrmvngm/M97tEeMlOMeBO442T2D0sr7MzfHRuGA9fBZdBG8ImSyoH7Z0bK60I1THsW/uON/6QgKWJVdQzdpByBIHhXRV020L4mp0rVk99aRPOZwzPut818aJ+ei359bnGIc=|Chương 1704: Nhân tình khó chịu;Oifjoty+F9gJpKbxK7b23R50bIfsxHfEqiK4tw/nbedFT8Se1tEFkooCotXWNJezOEI6onmr1Lp69AD5Xs2c15YXeSbFgwxaq+LieXOXZ6zBJzqU0pgbd5EACU/B6DxtR9djKQTShQGROodE1yimv4aFDdLPXU99oDnS1LYit9E=|Chương 1705: Chúc Dung lên trời;4bf2fEfqO7hSDS/eX1V2YnYr4Smqvv/EQcmAMxWdmqNUBTvdYF1cz6rwHKFmHcwLlhXraUOKfFllZsaa7skF0RJBkSgwGpEUR3ofUNJMErOzdQdWwNBwBobI3HctOx6CtHP1DyrxGNlIy4VCAabT9PpOF413UaOM1XsNI8rKuA0=|Chương 1706: Oa Linh phong thiên;ZNKbTPoT5o+EiuHGXaT32SqoZnvd0JtRg21o/0QnJX7cYZTX/7QMRqC4TCacgc2Re/ORaoZOHV46P2WtbFzH6N6MhEcaUZIVsxeChr7+8bvtnkJwIH99WzP92MC0IXFJyi1l0jg6BLtpbMznqZWs8so3l3f/WFbPQpvCnuw7dM4=|Chương 1707: Cơ Hạo lấy hố to;lIjdgP/+ywZKJnpgIsr+vBG2eNe6kAwyYwMYl35H+zt0LjT3l6N+6WpoA5FrMVKX0Iq71I75Yx0Hwx2PoQd3lIHO3/2RwWgcGh1R2AZxHCW3rkUgX1i4MANaozrXh1sd/dWRMdxjhpBHknfNzotygdLHpSOYU+aUyDSZMor+fR0=|Chương 1708: Hoa Mộc vấn tội;LyzAcRDajqLCcqrQLCIA60mINmNdEBV0loelaTEuOsWq/nzRWmF9xr9LXEVjxQ2QkRWd3NMLRIGENcvx7G4K6NA1bV3yMxeeePoz6V0CR6DRhFN6ZcsQvNs8TTU9+lAqa4i2GVHPv2NDpUn3Z0RpxvoN9yiZCbdKYsOl48+OGJk=|Chương 1709: Tái chiến Hoa Mộc;X2XxvBURgarI/SBiSmXBcER37bpVKYiXkUz/8IvDS2XGGx6QqH1UQUnRfcCQhvTmz5btrXJxZMMzCWTdg8FxUYIegmUUytLIIs8x7vz+hxtqZQ7RYJbrjt6wdFsqSGXmirH5YOM7s8obJcgIHJXtRaD6yxFPtPb50nFRl3bScF4=|Chương 1710: Đánh vỡ thanh tịnh;OGeIkuam4hov0ftgoE67gKgw92/ssXUhqyBZHgRA66MaoFZ9WgPpa/ZC/VsLksE3qTMrSIjuB4R5YaZaBRMaLaXxOag0NMm+phD2mEF1labdRaaHcxzgwNFombch1iguT/UFTrMP4ZY7BHQbkk2C59ipgypv1az6I0rN4g/920Q=|Chương 1711: Đều ngã xuống;xuJzTtz17Cq2iqOnQwbOlJi9ejrEdv/HUFXz20G7+6Hdi7rKv6+NY/oIrBLFm55Z1jBgi0NYEkCnkTCiJqI4xdMrEGmsDXnDzAn7Cmqpe+pHbOJfTL8fRALGwg+uCA+97hMXSHvFJWYgHfPOnHQQ68JyfGq43378UvExsEhOr+Q=|Chương 1712: Bảo tàng đầy đất;q579wN0EW+uLR0rXsQ42Qr8/606/QEmBPzpKn0RcjoTbsTP0vg4xjirEIiswxKPH+Q3AgrjuSrGaEODYUbEOTZZuyxheMr+4iH8EWADc14RSSGzqXhB5St9zCHQwWj1j3AV8QoHrPDoECpHHoNMXJlErvVkMvVa9xFrY1p1Ljtw=|Chương 1713: Thiên đình kiếm vực;rD0Vf7A7bqEkKq+TEC/2WcF8m/nvSQvw1f+Vst2ikfyQ5TGrGgOdE1XtgdAbRC0MJr5EiEQ8UyZa6vTNoiKW9fbbDL2snCXbUvi4ypGTKKTOQ+wWj7DSDlYnzSklCJrsDd4DMQoXxthGSMW+MH/APPvBb45XpaubfklNlmO511Y=|Chương 1714: Nhất lượng kiếp pháp;HMhpJvpz+hvJPeUgfP/tlCgkJc5Sfp/IaJMvPgEMTWcOb6F7kauc4crQ8Nvqci0uuUiWpd5a4/rTqEJt/Q83JTDEtLqxl/K8Pd+5BuJZ/le8XvLqYdah5dAq6ZB5AfsaOR3LU2cAfm1Hhj8CseoDxuzNoAIkd4Jrzg4KhiSWW0k=|Chương 1715: Chết đống hỗn độn;AaUywUvdbSdOyKOjame7ikafUqKpTgUvKldlV3/et+auVMdpdHwyfpE4mUOTgrvX5QvnTGpO4KLahWymvu5GAdO2uJK0Ss8swQneNbqexZGPZzeYs38GQSm3C000aWMp7YvEcfaCSQXrY75nx5G1O3s/bo6+gtgFpAyNItgFXJA=|Chương 1716: Vạn lưu quy tông;i9mJeHvQg6G8Sl+WICi9SYPIuTw1r9v/iwliVQLdaLJ5Tx6RRcyjTufw6xH+Kx1pkD0XqaTelyIqWxfuel86WlXUUxNw8or6SRZTHlgKlJyBVZHZ/2uSPfkOZshkfa4/KC6m2Ru8x2Q4jQPzS+rbUZcgurrgiFseQuANibdi6ds=|Chương 1717: Xâm chiếm thiên đình;hzjCUKG/aU8EuouxThEol/p8jyE7XFJsP2UrVzmFHkVRO5ujDX78N3H8hBi1ewlZmIPVn6dgs6Y6OPAhHLeyWopAI/RJgtmscTVYKbd13z5PftxMCMXPwFOULOTTxqrAyQgSVPkpvzj1wTh8Hbkn0VBltUuqOL1E/wtGV038wX8=|Chương 1718: Phong bá vũ sư;q/Q+Iib2ZJtVLIs8/BHTooTMZ8KbQoQjlIH/iovjYC/OjfzjdOnygWsl/DH+nZuxr7UheCtI0verhBIprIGF+5CY8Uq0E8M5MurMJBWnB5Q0G4aMje3xK9CHNfi4vXgrtfdzBtsYzwY7uvbwCGPThd6AU9Db7FU7CAuuzsL69HE=|Chương 1719: Mưa dầm kéo dài;WKQf+2XPWcM1SL/z6m99pjTkigFUsBhLpxMiSqziF+Sxl15VRGrtOyHO6K0KtN6G7GcxlRoSUKw/V3vuF7FXdJ3yE1yh4HGotGIj2V6OjWAo3WvYzCUtclFGLE/WXyr3rlV+jKWo0AZeq5qW640RxhTQd+/FY33Vx3AuY+Mz/48=|Chương 1720: Cự thạch áp đỉnh;XwCXu9CjZ0qxOJ7pSahf25o9aSP+lKuYD8MqkWBvFQkHrIjd2cPSPKhH76eE10q8qW4ixkFmQ1b6vaqpkSOaMSMZqux1g2dFVwX2ybjBSchCMz0awvPTW0zwVyeUp9WRnf37UUZcjhF27v1wKV4PebDHPW6rR7CMZBMqYnX7EAY=|Chương 1721: Nguyên từ loạn lưu;6KXjCjaEHWp5nuf/2MFIzbvJmxV+99WzKDe9ojFhAaInl/TaWpFWZdIF7M0GrciiV2hs8e1ieFrLrzIY+X5QCYFU9iGQNUp8FElczzbmSecWKmdkxPVNVcSWRF+BcKgqB+ruDGISe6jDIJIAX7xIE9kxAj8zHifjfkMwCV6cAMQ=|Chương 1722: Thương vong vô số;UmmAS32t4a5qu/z5GLe6UNVMi0bv61rBWpGuWVcLriPfgMuH9hQo5kROJ82dbLW6QIDqFFJqCUl1FktC79lNOlfaf4gdVPDpMF8m1YfQysTCLPlVE3yWqAJ8aYG29UMf1zion3FFKr0u2rjz2KFqDLaFlY3BuXysNAjVwd3Vdzg=|Chương 1723: Công đức như mưa;9xT8cYZ0+J6cwPCAamuLJGzx1zDqxM/EW5Nw2BpVzubrVvUe8T+250Gb2fUXPn9g6iziz1hBA3NRMuor/0rXDJAdi6TeGs+VxDox20lDiqSa/k4NchnjrLItG8CzZMKMFAjAxyYibZFA/r5wMvbkZp7smO9wDgoZi3/Iuv7Fvvw=|Chương 1724: Kiêu ngạo khiêu chiến;mNeK/JG/b/krX29bwf7+bb+87BGYvIZJfQtdL3k9unJ/L78Qwdilm5Uz0q6mrwhS1QMFIRzpNhmoKDoR0JYfhGtda5YGwVju8WlNwOdswz/N6zrwhxp9wLvfvvjtozG8M9+MKZTV4qpq1SXhZ47L9TIqRn3hLAIr/z7NYyUegdE=|Chương 1725: Ngoài lề chiến tranh;Z0oHJxhrHLCLb2zpaR4+rXt5o8p01g6JBlKsW200CzHe98AKrsH+50Bpy+2vnJLwdgSlNLuad/L7aQuLxPa1h0u6Nvl4/8YhsK8c/tPZShQZvyj8cA4mboOC8K2ktexjVwghA4TXwPfNXckgJjVejw2+GdT381q4i0BFOwvdMAk=|Chương 1726: Chém giết Minh Ma;O/wjURVJLuR/T0gXUmNl6UVUcY/gRV5763ZA8OHt+Fdg+aRJ3Fq3fSnygG986bm+9yFqWjvU299QDj+cUxD+WLumoAzLsgVach3vpuzhr39YZljY0t6LNL1L6qjnqBmuIB6v4+JVJLRqqrrrFObGCMJt+AftDK0vntAJ9t1//uQ=|Chương 1727: Binh mã hội tụ;lGUHEQ1+WtmCtOO5nRXHZWgcG6Wh7hr7M7xnAx9jjlK7hXeoWI2hQ4jUqR4hRvfSw4W56ebSc/PmHd2uF81Eds+84L0ml5TniJxaIyinSPnH50kL9L+zlJXChX8Dq0C74K0eWVkaQjEuUi64bkEj9mvQ7Wi2oNufRC79ElBwvQE=|Chương 1728: Tuyển định chiến trường;g5exzfnuxg5NojvpMJ7AKr8qJbUzcG87EANVSnC5eV22tKykyGZ5d6NfDEkJkvJXaAUwkMLm8horlEbBW/MlpGOHUJIR8vP34/ZZMIEp3sB6qhiZKoX8mU8C6e8aSWhqN8LEeOCcdI2U5Nu7bsJHHgyBkL7PgXWGnerYeeFilh8=|Chương 1729: Tín sứ biến hoá kỳ lạ;Q2aD2Q3ciV6SvXi2tkMEy46MnPfZgrtXKgnULV6YEWp7L2Qhy797dpgsyeK84ItW40TFvHaWQZzTrH5f28NSd1MxxEFXtdu9ghxt7M32cqIxnqwEETwTN8tqkRDsDT3Y/JzT/sJ9ZZzZBxJlT35xtS4xTr5l5d2JE+EM1xNUgz8=|Chương 1730: Dị tộc nội ưu;taFdzSP5YJtpU9J10DPhWf1kwrzYEzOjoi0543eBORrPNLG9s/uSBjEkDevbiX1XJGhPQe0MuQ+X81l2h17pQ8ZMaKW4ASO7/E2GTid8Cykirh3jS63BNzOevhSnSUxLTQPWtwWDODc8QJiaKYoL5ulL2nYqztiXngFdFJHEb04=|Chương 1731: Tham lam vô tận;WoE/rqS8dqbTG3vGYXfSzCb32r8oM9PzTAP+wLEtbdg/2EfOvIr+ajW4EBCrSpxEFMy+xIml1oix5jUnJapOlQ5BurDpB2XXL10cciaLrh0MNxMc2Dj6dNKMihdat7YJGUgASRkGuKjNcG1R/RId4SsO3ox7BAlxJKGAKjI3BRM=|Chương 1732: Làm cho người ta tuyệt vọng;sk/UyCc3/B7IT+hJlcD1/ctbB6iOqDW3WbtHbvkblnVBspEWbZtsXRi/ArURfi4X0iYmCwt8BjjL03gp+R9+is3Df5kP2IfNKyb2L9Ukeu7SfgGUPFbFXdM5UGkRfYv2xDprcT/KVf0Urp9hMmAQXd1lkXE410zQeGDsUgwm+U8=|Chương 1733: Ngu Mông ti tiện;cLuun9J3agtfGmHhHx58VlG69HcUoBec8ok0dR4DaOCdvbc5xGGEzNvOMBAlFPRx3z24U/aambYCDsLwrOOSJ7eteipSlOn/YQlCVVvQ6Dzy0HfGljv4aJDW+PJPh+NE3DmL/Q48Hyv72vjKw1+VH4KDrYo6xwrI/vmz1ESqI6g=|Chương 1734: Tôn nghiêm chết tiệt;8vcTdQ8QaQqlQJ+1WzWrBfVfJ9vpi7JHN4625m62D7BiFdKtvO9noitUvP2EcrUsv7iO+15QA74DNREdr9upyGuRYw7MLxuxT0sHjOj82PatEnPxzC7A9bdem1ezozNL/xfcFHljfciOBW15APPhPpM0UgTHiHfMMMYDtqDj+h0=|Chương 1735: Lương Chử dạ yến;wuw+t6tCyxTQG/TEue9V8UVbgDFhWQ+R3IYmaIaNaSOTwtQFzlK1fKfK2Rpz2wQwLKP7nGXzJ4NNbItECPPBXo6C8wZhVMRHHcZ+uIl4uZVIWzd9BfFa362HqcIYqUC1exADJ3w6yj6AZZg+GrmSvTAWy0a+gdk5RDHdceiwC84=|Chương 1736: Giai tầng nghiêm ngặt;8u/Hp87yxoGFu+LURUETF6PqTE/cs5v3bDco/jFNvKOEc+iSlZZuGUD2gNeQn1cNR2ArZzhxOONPUtZ9zmXay74ZNK2GahPNkPI1YTlMd2Wb806nHZ2bfRt/YE2/lhJlVPptqKQMhBzP1QzHoaj1IjXvNfbnH3XU/xt5M4l27+A=|Chương 1737: Chứng kiến nghe thấy;k0ic4WnG5pQ2E2MP1mrU2PX56SsiIZPFdigJQ4o0iZh8S8HK+584URHUPJ2zRgAOEPx7Cr74lGXT0SmdCvS5mnyThP8swexGLBiHpvFFloIneXK5ii8zb6+FzUVaDTu9UObhqLy79cW1KMyovmfVLbGgNUS5wyJywnWogIoUPuM=|Chương 1738: Mượn ổ sinh trứng;xpIa7YiZrdX8tDPZ/xew+2PoZAcXollYMBmOIsBumZ1xoe0SfsdqYO9b6/XJZemONsRyF0qJ02NmWn4pTrNAzEOICWQDyjWqTLQTqiBIYsO/28TWxpapX4b2qWR1msWu7QtfAsXnnmUq1wYCI4/oQwZDiNy2NG2MB0u5fS7o+ow=|Chương 1739: Tư bí pháp điển;Pwgd1ZsFf+L0tTGNDqnE1aL2ZkoUdzW1iQVTJp8SShdfDbrORP748S7Uf4Bw/XxYIARwJCifau/PymNeItb9yjx0IUou2nZCKNRx7mvOX6MZzrKpwIEcAP3P+8kIZ7zA5o5ltuYvIJ/U57MCAnKSSgx4keCInDwlqmGMF1IeXvU=|Chương 1740: Vu chú chi quỷ;cPVXW6xt7YccZinZ1aK55hN0DAb3IO7IHLsHzAv2zKPJSVjQ+060ymetIiLtyC6nKIR7NWkpms62IdiCBsTLq6+Lv+ioqLL4BTxmr+KjOQn1r39IxxJcTX5d+Dwqq1Fd6lL9R0IcSuUBse89Ydv+DDaFKoAP/9n+P9un1WlCytk=|Chương 1741: Đinh đầu tiễn thư;83bF7W9dmBQa6DGRfqETC2UNNIssejOR2c/Z6xlmduHt3Glsmk/C8MvYctbRzmRtEq5OZZdiNkkv9A/PB65YSjSH6YvruE+h2Bb7QOfQWgyH7Oe4jifJ5RMaDeKGEeq7ZbB2YJIM5G8ALomZKmVNOFgG/w6lxaP49PCey92tk4I=|Chương 1742: Chú sát trước mặt mọi người;2JbRPg/YnNbbogUgJfy9moQI+WRU/bscWxDTcEN+ca6QF2adgp8xg9zPcf4irW+5/sp6AI92To9Jcd+Za78dCYiB1GMQakKQ8q6lyGob1YZhn6PO2f6EvA8qA7dhVeK6cgR0m8IZXz3Sw0yiKGOf0BCHXU6rmqwhCgMcqvouYZQ=|Chương 1743: Liên tục chú sát;0XGOtrC7LSeTSOpx0n2JYgEaspdyT7L0TkGCJdaM0fGIxtq2ZCi3PyzjJTKET5E+ui5WUYtwHINWUeWqAyflE8vzLtffrJdBmYjLDfWz3absTz6OuZN5AqZekiUaGIBqWXZBpcPqdvgjEPb9xE9KQZHCCMF2MKgN9nd0TIuRN1k=|Chương 1744: Loạn độc;aDj3QF4FqmotiKpe39BpH7961mojUty8+wPBChTQVt0RZDYPmr5U4CS6UZwGjAD7/MKGhfxcXnovKQHliqxTVpc1qNLPxQVgPl3IIgIJeDlsWt5scmo8gN3n7WuYA+qdkIKoi8ex77hSU+AG8SHLbQxap6KUuVpO6ac8QaHQYGE=|Chương 1745: Một kiếm quang hàn;OMtzJb/52SEW41DIS+wtcVFi20Oz+aMDOm5GsAEKY+XzDvD/5jUsD1bcywreMdPIjwgFm+ddclQUcxsqRXwe0BEOcg+srJad0tCsvFecKg8ZUuyeCWOxYpTgHvew2zswetQzTAFC4fCFUdVxedvKl8RYEiNV9Ak6H87kkvGCFv0=|Chương 1746: Kiếm vực oai;Qo9MI+94lrea2+AZtJPshTI8w6EDJpMWe58g4dzNbZgr4hueQezgD1WVGQ0l3w+rdS7CaX7v6q/9dD2F3OsAyxG4Qo/FeimOgze/m7IPo1PN7tS46dZiITTlUos8mgyMVAFRVqHWUSAvIWVvHQYpY6E0tA9R8zMG89HEFAabEuY=|Chương 1747: Trùng trùng bao vây;jwD7aV6NarsUPaqX9sT8aX1UoZ3NPRonFsWRD3aSRwBuMiS/QhzWbqUP7tgglPcbMlRxsrB4QdDdtECklDQIMZ/2U/zF16zB9SyFR9JqaCUxTBKFWC+aAOKfVUJgXw1CT9aQRWs04JVSJQ1bcanb9eaf87Zgq+DlbNnz73Z8HKY=|Chương 1748: Rối loạn trong giết chóc;00IuZeeLnEWvrfWKl8XP13JvSLF1k6zuBRJPO6O4ge1TfzZyvcRoX5mNwKQSOL+uxNhkTaqiwXIAWx5rddecOoiQnR42Jdoq4SiQWe8cqWnp/aHZn8wGKBRavvGuRgWJXCVHIN+HAlrAQhZvACNr3Fqn9cE57jXm5HYNp1x8ltk=|Chương 1749: Liên tục giết chóc;zEUDeHVl6KS0pTWBYh51msEeCM+S3kYirhkCi/HhB8lx4LYU1coPKYmzetNN/xmVWq1Oq/aJqnCzLzaMMcH9PnfqJZaz+oPRHGVkYxPZAZ5zmIjuOrEJITlxD05dXWZALvc/yGeyab/6SLOueaYKJXS3LNXnL+e/iMQFeLxMJUY=|Chương 1750: Loạn càng thêm loạn;MPcSPeUJsdgr3C5iE4+uZMgoUcR6VHprQ/QjP0VxwfCmfireLEJ80J3anxClcIsdAQnhpTLRTi2idqA5B7oboNlFIlUR0nLWlsMB27iYB4q4qghhFCpxHbN2lzukIopjEOCkQ5kDYIP35gPVdE7CQLgdCxp5SD8rarzowyBl0ic=|Chương 1751: Bán nhân mã, đột kích;qjPyVrBx64XZ0DPvr9R7Ybxo51G+mXgCpECnF+PIiikhP6HnhhOJW8G1a+35UY0cGsvJYP1ngQnhqraJdb/d03gy4i9JQNBAbf3PhKahptX8BRds1Xjid9Mks0kV9jGF2nQ4F3jhBcA7WRYej5/V/IDmJ1hUiNCWeE92yA8g1bU=|Chương 1752: Loạn cục khuếch tán;yPMiu26W5wCbZ98EZwMD5nvGGky99XIniIhWrSe2fERGC9hkvySwDLETsUPU60BUTANOBmsLz1YnkoQ10Xp8yVwXHA2SLr0m1m+Meh4PhKs70BzULCelHpD+pZrIHh0vyjauBF2V6Twucmf1Vn71NgbMIQWUv1Wtvct3T/E/HyQ=|Chương 1753: Buông tay tranh đoạt;V5JDFI/cWSz+elKj3H1ds1Q0VBFM6yyzuFmAoL2LPc+d2r1/T6InLNNBImZhEr1kQ3Oy1NdT19WBMViYjtQwW1YehUONjQgSli1GJtqdUFfLsIpFXxaEaNqVJN4qSGcJrwDUc4Ga5nB1T/RfpJXzvoUHaGyii/loSJBqtf8atvs=|Chương 1754: Thiên Ma loạn vũ;0PCNMW40l3NM/K+dpPW0Vmi4cSqFwAImrUmDV0V0XjVUve/tqOp3q8wpp/ZkGMRJeCIMFQPFG8IiUAASx0I3qsitTu/kFZuuoAYynBtnmK/0mR+GR8NscdqBTIBTr61y0wnu3u3+hMKadesJptq9FtV2eyB9hykR9yKZcf+AKmE=|Chương 1755: Bị buộc rút lui;UZoGkFJKZpfgsaElbOiL4zrwyG0eEux7F1oRIntL68U1foTkzXxH1BGkwkGMYZbUGlcsfZNQIaafsgIAx4/GQAn1cHr7HDwmnCBXtKnjay6y5g7yQ9F/wsJozRvaGfu3is+QwMW94GKqpZW+TD9t53vQVMvQ8KtKw4r+7Byx0AA=|Chương 1756: Tâm chiến;KTpqMzlhFahIXN6R4W9fJUt3ZKE4KD3gRySs/BxzKS3PvUSZYTwH9B0ri/z3qL8qQC99oxZz3gLImxfNmn6J5QxRSeEjVCovYD3U63JaA94PQ+YxCSelcpLssg18h7xNkWyYvhgXDHynV1oQFe9CJijV6w1CCu576FUhycHsZNg=|Chương 1757: Mạch nước ngầm mãnh liệt;lITp9XwbN9r9O9ouSTm3skmHaCSHvy3IqtpT0slDpYTmalmAWr2IbUVEkfWt0nLjQADRxwMD2TKg4wmCOcoa1ynWprHIEPOMsdsIkx0Ockk8ko0/z8cFoWL3Q2pIWM5+5TUle1tTbZpCcBZVQ058SzTwL0ccifVPgaJh9jV7i2I=|Chương 1758: Thêm biến số;RpJOy5ja4wsTEUWpRu0HQ2yQk/qnMrbdwMnlR5LcO50vtQW97VFaf9rh7mLgJELbw9RzoYQAKSrrlSfiJ09bcU0Tdy0UkXqXwSfoJnuTcIrqw6fZTLS3JvKq4zQ54NnVTj1qpg7IrQNewUOV2BavOSmKVu4QzrjCBy9eka/vKB0=|Chương 1759: Thảo nghịch chi chiến;gzIxl2s8RX183+5rJTcMvcdDgQbX8wS7S7C6oApv4X5mWURz4Sq8CTAaEwSriJbYqLe35ebMpb+eaC4rmcyCTzbZM43QNL89+S0W+QaZcULE0XDC5KRBHM/jvj4Wa6OW2sWGLAKRFkHSwtzziomKxdARTgKWYiTjzBprQ2EpYdc=|Chương 1760: Hùng sơn;DrVMoEzR9e8ZWTt/mJfp7MYBLHhDxnaMEkUAElUBX0dWTtchddY/COfU3Ufm+qSPf/E0JHnoMWtnt5+FITIi49lRaIAs4roOkrRxBWhdMZpX10vnCs4AFDvCTxwpkFlEkeaut7SvtCbowLtd/OrbHxBdnJ15EyZAbcKN6GNZFqY=|Chương 1761: Khinh địch;848EuUX8tnbFpqTbWPQ5+Kt9f97acQkNQyA6A03MxMmI03SmsnmhFy4rb14ohO+gjea0FB7kHknAwDihpPuVbH+H2ZPOXOkMAAsjb7JnpSM6S3anuNkuZ95q4iuPevLttQfIMrjFQWdKMhdUlY286gpJZf5pzkqI0C2DOp95Uec=|Chương 1762: Bộ tộc tai ương;kX0tNxE0S2RLDxGvn6WW+ZTktvPV6TVhwxLLAPlw0GRTln8wUc8TXEq9eQoVFu6TwRbFBxoP0ULj25CVGKr7mlPbzyjbCXjbvnkpl1R/NxMXvLp27v3r8Qh9A54PM0xlEwav/KQ77qi/9aD4AM1+krQWIEtdpqGwbBqFfiKUCD8=|Chương 1763: Bốn bề báo hiệu bất ổn;RVAsNX803elZTx2tAPSHAeom6JQSIDzrlNSwOXg9VsWla+RLlFDWm11SlCWs2YoOxIYgAI+KjWZD0QhvkPobX/FpEtVcdlcm5kzc6OkwhUQJMmjAIT67NE1a3Xobm9aIgluNkqMardv7j4moTptzEYoHhqBF8R9Ci1uViK298Is=|Chương 1764: Đồ Long thuật;yidgRr/igl1x0Vboc9yJ4kHMaKSYX7Cf9WPDDL1P5oufGL7nnkjJlnIdZbPGAHtehCUtRZDC/iYpoWFQPvjSHu+LUODg+BsGP70cHx8kniFxjn3+NfkP7bJbRduc/OF1p9NSvBEhDI9xz5tw2SLufmGAayBYVrwD6CJ/ZYP56oA=|Chương 1765: Trợn mắt há hốc mồm;7P3VgWLoHhbFc2AXSi0pvT4va61FCLxaS1zjZHnTJKjsjLOfolejrBI4+nx+GdvaOkK9uG0mLUmFuIRcgPMtLFga47fkPZcCZWKm/SyNNwQVGScXXExX3x13Gq0AFLwpaUPC9Sku50YYrxEDINgUC5w5h5pFRlOIwvL4Z3ApvFk=|Chương 1766: Long thương bi ca;O4VFFxTi+SjCi9n0i51nZjzenXUd6KkbSui61r0P3gNLA4F1sc8eLLM/UTI4YuwhF1rnJAs7Ud96nB7w1Axjz3U0b+GJvFfmijruyoMWHjLURrsMRRaxfvpsWC8SBPWP2P6gB/VIwYuYVaL75rWryNxnhds3HyD9je+cqrvCXq4=|Chương 1767: Đỉnh trấn Bồ Phản;F6iSb6vSrMZJohzdkBM6870dDq2IGpw8l2d/uPxKrZmbJLoGgvLxiacqv1Xm5+WivkMZd02IxJlYK12o9zY1GPieXmhMERrCSDhrccK4MdhDj5X7Re++Yk8qKCX67OsTEjXVm6T/tzSLI+5EngC1uQuOAGGfIOs3pE+ZpGDxXuw=|Chương 1768: Đỉnh sinh dị tượng;LVxOvfEggfga8iBPHz+72UwhVuCTW5cn+o1O4NS4ktR+8gWW8WDLkkWSqSY6ekpNgeIQVmax7KKf5tf0lcg/x30AcY1r/X5dEERFw3RSaW6hYGV2q9wwUtRqMarpjzrAc3wsyjrtbjvb+Tztl7V5nEG1rtTIIoQ9MSqCzGMXwpQ=|Chương 1769: Trấn áp vạn vật;WfU8FIh0AHgAg87j+Ze+oEYXtIqr1Dga6bIFu219Rz1behm+g3OaLJfS/Dy7pzjgysxODq8qZCahYzb45nHMc7thTvSb6QeVHGOeHxuhIE2a03+PttYHEwe5tOraYbra0puOQ/VFj7Mv3gDqcLaOF4T2mKepOouy6Wf/ftXpKdY=|Chương 1770: Uy thế vô song;UKNFNSie4trTCTgmxmdgLt/1kG2AenVfNALeIwxyxhvkidvcf8yg2sZXXBJNVQDlf77Pz97R5ybkHyOoy+h1Kvx+Hmh7UIjpYTRxxQUV5EOrxoImId3S3YH5AFIgRTrJFgmIU8eylO1d86DCiyObq40B/ZLz723Rk1PZZ0bDTxw=|Chương 1771: Đỉnh uẩn thần binh;v1T2v922FipAyPyS0xf6ILFp+Wb6Rs/xEqZfbtyHENY/fGAhfIISTAN7nSD+tX5Akb2YpBz8ANCmdJ4UivgO32ms/ipSIWIfVRM2lejQwQrgYdsTL/cQKXosPDT1MUo5cwWKTXCnWL3+Lxc1W0+ZZ94ObYTjGw99ULihqDAFw/8=|Chương 1772: Hồn tế đại đỉnh;+aQxwOdhPteymTB1nVUP53s711d7rnYmgOZ+mFSJJQTRMKbiKVnqf/7ZTmceFCiBhYl1qCxrF3oFynVyMkRu8e3VY4ST8w8q732VQqPqFLWvns2KaG4Gn0pT8OyqkJiwtaClW/E+IumdB5N0iEvQiInQVT2ZkbMSW2+/ybqnnVc=|Chương 1773: Khư khư cố chấp;UfS98C+5L4QHWbVtAgJs9MZ3XFvF63a9eE3SLtoCHM3fQX03+TQHl8f+Wad/w5Jl7iZ2Tawiq/R2jVjyhcSMnfMwYmmWxD75eZpSkdaiMVYEzNk3M6qERvf/Ipz1gHQBB6K+9IA07+nViOv5O0KZRa9JkU7ZlUSNOiBNuABYylI=|Chương 1774: Cái nước đục này rất sâu;PiHGhHNLexweMEjrkxyvIlmS4TnSW0rx9hJghyClIwvQocLehv/jcXzKtemjieWO40nyey0ec0yPnZrlGvdS27dmSaRrx34/1PKOBn8tGGVcwHFxwwzAu8x5BMySpXX5xoKCrPd1K9SGZ2+X8nVIQcIaoCIQaiF/RgycTlKx1KI=|Chương 1775: Giáo huấn một chút;LUDlPZDLcomZxIQgeL3FW12N/HNFiqcCr4cL5bkEjzTARJpDZYOi1XtIAhGJmSeL3wZfmciHswDsscIwkbNGK67XncLTUaBGcrbuabvSTkS8Mynepp7fAxb68ABHYRbisQPibL9d4EBY+ZEHDhKntdbO1i2WUvymKMWBI6JMIEs=|Chương 1776: Lột xác khó khăn;97S0W2s+g5yWGG6chx5KotoymhhiTYc5zi5NIzunpV0MmCLFgNGMUm/mUY+b0ZwXc6AIUFHZMNTnZAnHAXgLUSgKjxU2LX3vQHqkAmzYnyelKoCNqrAB0GFieD56bwb5q3bXFb68rORK39os5m+AspBmX6uwrSyvS+PoXlyP6GU=|Chương 1777: Thực dân liên minh;olsHMZTt6YX/ivcmEuHJke/LY8qJ191Qacfu5MjdlhuUYH+sJLxRbfdA1B8Qr4zgsjbrBOFS8YPlwMi4K2Y3+hEJZVJ0APjeG/2Xu2b3UIFsd3PR6exPbPFrtnQsukhyDogg/81uJmF2COP2ZEqNLJHHnOMQkF76w8jwBfGImsQ=|Chương 1778: Sứ giả nhân tộc;ma6fw2nWt33qxnD+ZalCHoy1MzVvbMoP07qoHTSe1+VIZSq93d9mC2QqPwvR+hq715MvbdNuNn3LUR7acTtiWtFxcSZ3b6Rrz/7c4Con9hj95BqqVjf/kK712aOluNZpL/qi9xZZcQPrZ/UwxCNNTJuXgNUYLkAofHQ64aVETVg=|Chương 1779: Kỳ cũng thành thánh;wTeHi+sarXltMSKQ+SM418hD7fB+SwnGE+GfVKmGVVG61sUhLwZet+xOFVX7wQ5ZDcWf2yRDn/keAQd/4HofX/T9OWOJxjbo3zWyE8pAIbkjsTbiLA8tdc7L2UMmnBOM6wFcuRDtO9a2T0s/g8vZUC/dM//NzfpvxHcNRjX7LEQ=|Chương 1780: Đế Úc lo lắng;GE2oVwHWWpGHfv72+mEDTXhzwo+1yN55xQmzvzxGqLAjd1wXnz/4+hIppa418uHHO8Co453Y8Gt1NxuCZIqLMGX78BtjEBtkNr3kyw9ZIFArXqV3ht+8ngyc9BApVm8nJ/NFA2I85dYDUCoRb0mUNtAJb2AhUPI+EzvBSsVpLQA=|Chương 1781: Thiên đế uy áp;SflW+jFRtW4pmw1v+i4Na+9AYU6nOJ3frBgg7nGPtl1TGdyIq6HX/h7eQPdMTTRmz/Nh1DTd7jUWdg7HwEzA3EU+Bu002R5lIc8KM6/82Ns0+cV3S2GqXkBE3yyLETIHxFq58MdTlpZ9nCYwWtxq7fTAWfEWsmiq7T9XZnKJbM8=|Chương 1782: Ngao Bạch bị thương nặng;5e0GJqSaCib3yP5U+h8Ovf9oB6Jh1owL4pDJctP5BJsIy7UYcfZ3KJoEd/TG/jP6naQCACUYV/9w00eX58z2w2JDLxOC6WsWxj3dCXp29OYKMLqGMQ2TYFYxhhMM2ahFPl5mVg0DTvsFfUEurpIXyw30zS+FaBrp6ZxZZypFmj8=|Chương 1783: Long Mẫu huyết đao;Tc4r0NIq/blxLrZf4gJfKnyKQWMI6OcaO8bTgMcDP4N9DKmFSFwNuqcmd14zJXNhsMN5/hAqv1VMxN2IuNSqGz6L55fYYI2qM9mHm9xlC1/2KOvEAa2WEIv9+YE/cx0izP4ctqaeSoRf7k0DorePrAa5hf9VomcyCPgCmZ5CLZ0=|Chương 1784: Long sinh… cửu tử?;BbZ0HYHCHdZj6O78uhFKja+Yr/9NYGFqLp2PloA7YHdiMQTtb4J9dUsJU15hRFmJhXWN9XzGQV4DA0psEM+TyEHi+i2ei3DqZysLE8162CQVXT5dowAK513wUm6e6wDpmthqhj7k+UqDAKDNTs1/XOBKVCBErRznIYqdLYMsMPg=|Chương 1785: Phệ tâm, phệ cốt, phệ tủy;QFmNHhqBY0YKcujFBkyoYPOdmVPw+9p+P5c1JZ/XHhLNoim5wDrj3riASPpIPQHdi9BlnenB1rwhNxxau02gRQgFRLFTR23Bd245sbBM3GbXUliIXCRyftqhJ93IIzYtZuNRUTwRuzpVthbCGrgCa9li1mOJMiPyg6tHEH0S1M4=|Chương 1786: Loạn tướng;ttip4bxRk9KDNOIO7LtlAbF0q8BL6j9YkOhn39LH9Kj2GwZazuqwaCZurMCG2lX7XFcA74vVBJAAR/V0nPB4moXxr9Fn/BcqkokWY5LajL58MAr9bqz5BGgO3vTcUdubzcrjlax/Q7SAAkJqlTxM8XQ+dkexqVPT3uyyfuyGlkY=|Chương 1787: Xé rách long tộc;cT7oJ+UJZdY6vu212hxm0Sf/0vZtzakncPyWVJJCINjUMVO8hy3dgxAs3t/NYFVsSdxo+ijpdozUMr34uWtw22eJGT+3UOUkkQJhvFarHorKMPMQ9N39klno1JJR56HFhTg6euaOTy+Ua4yt4paqoFTvOBKir1NzFQF1qsOVcSU=|Chương 1788: Một lời không hợp;A8e2x/5yu6Vsje9GDQqkYjxeMmwbF235hpTHwYnXZQdgP1vi9oo1iBtyCmDN9+Rewn078TP6anb8R848mvtEmJJk6ppqff+4Z5+WTDLQLDOglcILAVbKXzOmQf85vgNAg/Qx/Y4I5MU7UBLQ5YnAyEFwEggBfdd6Oozws+BAq2E=|Chương 1789: Ngao Bạch binh bại;G3h+dlKRDdgTuZqlDhjHRFULmTHBAZABSA7dKzyHFRTPEwtEqYFIvH0rPZSIm6Tzqe3V03UkROjG8UswMq95lQsGlCpPBZx7ZjcOYjOljwI8p6Gw3+NeuTyPsqSz7rGabKFwxf/1x/XFL7HhY4fmXUhV59L1TGuajy9Kgu8+a9Q=|Chương 1790: Đạo nhân Dị Bảo;6gmlfXiwgFnmfkjws/wfAtOPiLbFjSsBribZtUrRC/lblxW+yfiSvYj4/I7syWocU7i8LkyXMITMqCRWs2U+7xWEHCSrKqjl1Rt4IrCkDY1FQEdrQbr4Ejn5DSpCOxT/ziZGt80hvCtCLtURqL35wvfzyiE4jXd33a79Ewd1fz0=|Chương 1791: Tam Bành cẩn thận;k7nLqtfhea6mcxcszfKHZ5NNgpamJ/jrDdt5cNkBEAWeX3xsG2onU/M0HaL/pLSZN42nyWHixYgOcW+LAPTLf5B7Vz/24+u0LV9dqJH8eKI0XKoTuGqwcPqHLGSahTLuDGshSAgzh2MPly5R0dmIUY1qWEpEMShHVftdb7z/aKw=|Chương 1792: Đỉnh thứ hai ra;3KKm/y+D880HLV0uebWMe9sYBuzldbKTkn4/j/VLD5vd+2tkNf8dsbWMX6SF08CLH4IUkuVLc/xbuNjagTSKUvrwg4orZkWEQgYzSU53wwzZnhJyTFYUmtg02m7p34j2yyYgZQofZJ9IG/wuVhiNFgUfjOx+5kAEXzSlPQgzARY=|Chương 1793: Bí pháp khởi động;Ji/1e7xj1pkM+blpnd/iz4xU5F3e6Jg9AhFCYjrqlTpDkE1jPSQsFntRr2aaanBMUpUrO80IyhUAT48h7q5XeD+WDeSGBbOou9r+N3HdHP1d54AnunbipaRHyHDy4WrVM0Bw+dZbS7eJMWWPenbIjuY+gaovcYSn2ZlBQ5+sjxA=|Chương 1794: Ngu Mông thành thánh;hskso7kZyZCcCDwmpStjnfhxbaiowH0rbW6n/yL/jLVu4j3T9WN+cSQRfS9bRsoLf64owpTHaMDUZk0iQzI1djQ8SL7skxOnzLPJzG7/BxZTDVJizbJJX7Poo6mGKSYKyNr9GkJpmVgHcyhvyMrjXFLt/cOHMRVXxiwWULHwZoo=|Chương 1795: Nhất châm kê huyết;H5vMoxe/mehDRMzAysIJ0k57QU2noR64OdwpxXf4L2wAdD8o1IMzQuS/l+lp1jjwJgdRxJLN1dTReVWkuGrtOs6pIC2zBHs62Bf6yQIfGuqG7fDKOvHZotSbFxD9g10TFVl3LfmQJytGc1ubOBhGqjfBk67vZOAS9Q3qR3KjPNA=|Chương 1796: Bàn cổ sinh tử ấn;j6FrXy7OdGL8MQ/lWidLQ0H8a0p21XL9dLEhuka63nkUAco3ZeQyfIfx/947wBo2SRlOOLuSpRXoov/sRMEnnhjZhCJDNkEGhQclBUNKT+fmmThLEv3bPT1VejPxRcQLDNQiPqg7jLzNXwrzRlVO7ECL6S5Jjl1fFO2T5UGjwwU=|Chương 1797: Có được có mất;N5YECPwMpRb75S/3GDfUzlzwWzIIQ2gnPShha4VFtMxhaPkuu+rtLeazTLKE8jo6SSNBQ6d/GHNYjMxGwywjXHGnZbe5G89Ghpic3meg5lQE58SB60EBYuBc7LZkp8iL9diG69s6fOQSOqwLPAtBUNEuqdjXjXoit+G1KjkNl3c=|Chương 1798: Long mẫu;CKhYqHB5T/TYWQsgbWOdkXm9ihVkhBccir1nGEsQ1yftkWrFepk+bgmh7Vv05sZx5s2kjd3j54YaqoVlNGOty/UNdXj5BQRybrwkzPFj3jkn7RNbNg24ruFdSl+R90kDWbEp2X3vrY8XwiLUSt9meos02aSK1QGtmOuvoTk7bbQ=|Chương 1799: Long Mẫu lực;RlGNF0q3h6y5vsJtMCCzL10C3LPvkUhSJrmUhQ+qL1tIf35xYK+wChqSdyVao9JSSdTrSLZmJRyaEglqf5HY3RJo7X9i3JzEsC7mWzzuu2i76g0cl3ASDNLhS6AWgpiW9+f40EjVbIsR88L0pvApqXzHnn0+u8yYJ8AFzxh1Si0=|Chương 1800: Lui giữ;VlqBfUNI2tDy206JyUrWUxwjZrLnOFLI1yRpneLi8oylGKTrA7jN8yUIQ7xKJnxixxzxfSeBAaHk0SfAsiHbQ0Ot4lLXpymcWdQDhAmC5RWhMABsrMqasJpgVfCnGHpAm918YK6/YS8Ynk5kQFpMDQN0TJKJK5wW4+fGLU+tFUQ=|Chương 1801: Long ma hợp lưu;+ehC56sBQVmeZ6tW6JG8VHL8tQf8dgQ9BITeNy/LJJlBKcryg4rHa9G5MBTDMKkOlQvRbYD+DwutHloEoaHgpKuiO8Xj744e9Lu3SLqEtv7+wE6aQp7M0ZVZwp8B6KRaci4bTLaIQeVq7iu5BDh++F86Io/GlmsNJhKR0cpqF50=|Chương 1802: Long Mẫu tồn tại;sG+ezlLtqK+dSJsW/3ysEgd6PyXlB5mi5GFdfMdrnzAENp737OgOFU7oQNcXKr+sRnSJglMwk2toRwxsYsjwfRQl2oZPbyj6aMr3Yl6YT23XEkY5sRPXihcPGGuLmiMywYZF4yJf1CFddLpGvNxT+Y6JrbIVZt/Ob/hEwW72RHw=|Chương 1803: Chỗ sâu trong hỗn độn;ouOcH0E8g4HRc4YwLBxBPWw0jgfcXGmzk4/hV+o0fVOipRnxevnEB0I2E1+NWht1UNr7b8wuEehthG02zFcLZxc7KUmldK6Iwzatj1f4AaV3ohEUEJ/pI7mlu6IuDYzHUl1EtMwzcILd8ZOcDe9jGA57yrgvrYM0AIsZCTTBEDw=|Chương 1804: Phong đạo ngọc bích;lgz6SqroDckXA+GbR8ZfaujlG4U1r5J+7jtFYrcRubZD20q9CWG4ruVQxRaRYUEDRPu2luYDdOzJV3BzByM0CJmrP7U5ETFgQNPbKJMDipIjxaWeWOR6rkAyDPVzwwoVgRVReieeNkq1R3Nj0o1tO1VM7feOWiCPyMimi4wHYAo=|Chương 1805: Đồ Đệ rượu thịt;ZIzKKC/jC2XwG58fzw7cpkyMNEavt0crJRuK93cdQF4MtY6uTOxm9j79EKJjqa2U85OSe/0g4r+HWHx/cnO681NY6iMUKl3BYYTmcLJb81BQRhKLOkzb7TSic3LmV/2Gap6IXPBfeY6VymVNtUH0EiGobr5K3I7vJXZbnY9uXwA=|Chương 1806: Đồng Cảnh tam bảo;ziFEYtfprzyppFNpfC9nW+JWihpCSFr3aiasWJgrgEuUiMB6vIOE6x1G0RcRwSQEIw19ODSLao02rkrsXLLtVnNbTfCZlZs+jk3vyZjVpPPyRwoeP4ZxGPYCzr7GsbllSnYC8tmBRXlUbiRyd06JZttJBQIQYwaeCdVkP54o9Qc=|Chương 1807: Lai lịch Tam Bành;t4Dd+WViLeO1uqxlS5y1Lkqn/t/zRo4Xz7KuxcLA8gf0vzO6VkxmXVWBETxQv7qAmbohMpd3nMFPW57W7Iuh10eEGyklWd2Djm7Gks/r87q4cEGLXWJAYEQBBJKF/LBjuWrS+B9ec5T7Mg4EKptO4pYtstp3b/yLfbbq+cDCsDk=|Chương 1808: Đồng Cảnh đoán;H6ACdfGNn5iivA8L+7Z6Mx2KjZ6WW97PnorNg8CcK7nnfyn30I7su+nxANvvTw0xh7HNt635/+2yI7tYmA0/HnqgJQqAxRVwQZI6zdlce5k37jVR3q7fUfOKqyMTzRStdcdXVw/1Kb00Qp6nkkU3YLplpDyp+Z5XcII6HeVVZu0=|Chương 1809: Dị tộc xuất binh;9qH76jXOLwnZgjimujU/Ggg1wH+fwffMcOTJDMxQTIH0JBeWU5KP6Z58ZkGVQ0JS/UEpQUEpgBEjrdGzhM0ieJIWzqBlNO/dg7MDSzVeN28ajhIB94JNffUFP55tLTWyUJjFPmU6tyl8ZuCZKw2Jd9J9jFC/iap9A8DgEqTyEsA=|Chương 1810: Thông đồng làm bậy;gnka1P8JOaputj6SNV9+FfiZLBwNsTlfT+bFm0scrfqfIccuBM5jystfCi+SnZCUwLwkNcet8LH1jsXM7q+wgmt81CLBWt0TgY+s+7J7PpoCLV20hvii0u9NlOoOC5v8n8HoQpn++nBXcdWtiPOLVWB1z8KI0lMPiIA5zjS/++w=|Chương 1811: Đều có bàn tính;LR7GecN0+yB1rPFsQXhhY6udOoio+F3A9+CWOMDy3bsluXS0PfYKqHWWK6TYuzu5XbOmXiHQkDXkCyTeXlTuVLdkLRmiuZToLei9PR5hUxrkdDrl63ZazLw7gJ1861FfIzNJ0B6EiI1wgE+W+xFuBtPjSNEbcDxIVc7EoHPlOLM=|Chương 1812: Kinh ngộ;/7CO1bxwlVLcsEIB7XhC6vbDL77CYSimBE/VgyglZ6hTFwsxApj6IMY4gLRKsFuPACdOMUsNOOQsaoaTxvxFJo1yDZXHaM42rpDem8c5rX5t9uVL41X0Sv9x2IXi4kV2dd2e66d6Hb7o61xNPY+UyOAj596CR/57hfTOQZkPdFo=|Chương 1813: Bạn cũ Long Mẫu;T3l4aPZRV2OZou8GZ1B0Re4qXG0vlIX9lqKDIzAc2nPlcCrUxAeSjcrfLloP/6xT/voB0FPCLt1wDBiek0cQEoBN/VwR3/YalmBX0/KQjORIooUoA4UHtAeta3OAC1+Pj6mxDPBc+oZVDqgxQJPXudvR3TvRA5VsdYWCK/e2azA=|Chương 1814: Đồng Cảnh bại hoại;k7yeawLIv4IhhNNCpAOBiVqBkEMzGUQVS7EGdMCHA4Vk2K7ivWQblymUCTHEbVVt6ssXTGFj/ssFrxKMn3QzE8fC7wxLkd6aCJPd5y5bg+DePvjzadnn4wVKNTaa0HNI9cafpwmDS9hKNdztjxBtNgAxZ938ceYkOHwy1jHeFrs=|Chương 1815: Thương Tâm đạo nhân;BbrrnDcClFvKByk4E5mfSCY0DKTtHH9M0+PDiBBMXeUrepyZi1VGdyAe8V3HLXFOSfeX06COM2tzbEdvBXBePCDgrwY3UWkfx8odcWWjGBeMW4Od6Pdny9nqlVnwAolch7nSjRDZs2V809EoEtmUBBbz8rtZ9yepd/QPossY4gE=|Chương 1816: Thương tâm khóc;5spQq4Cz+PEaOnRn0zmTOaiC1VVwa6lvyEtpu1jhwCfWcYQH7onig7xjlhoVjWWOhGs7l6VkFsmHV5GMdEPpsdAJhNdiVcfJbfmpagTTkiVLU5h1GgQJ1RFYFIOq80+0dHFYHrVouvmR8D2muZW31bESd9TfS8Qd07jytR20R2U=|Chương 1817: Ba người vây công;Dy471aQDZCI7tT4ExPINtQsX2QfIxIo2jfSItFygFIvi7qNrKaOv9ctR7uVCl5CFM6cG1YH56LLhnqul+PU5AsEemNzpjt3SmBiTk5YfzpKVHe3FYVCbNshijEwdBDcJyFvmr8NxsjJeDcSm+CvYSRcIqUZDTund/O0hAXyo+Tk=|Chương 1818: Đồng Cảnh đề nghị;GHcw+iHK67hdwHRdH/zR9hVI0trWcvWIymL2epGq5WF6g6Gvsnk1DNhCAKP3steWs6UbpdTkH9hMhZgfEmer8ivwnboeIC3UwBo/AD9WuSPe0kDV0MwxgiutR6AVh/ABeI6v9p6NAUw7iUqjIBEcagWutZGqDNwAzE/RIvdrZpM=|Chương 1819: Thiên sư Đồng Cảnh;i5BOrhlLZn2dl9biYPtdikj8PzJZccCARPnR2/8RtGQIY+cd+mxUz6IidgSQA/+jfoBtWXdZyW3rKBJ1pAOLVvrmUTzlxZuhm8P6vNr7QoZ02+/dI6QkgdStvd3qWEKCDCBwwwUAT0qjkRveFM9A0AiKglPDYk0I4PrjU1w3v9k=|Chương 1820: Đồng Cảnh thoát vây;+kaxVI1EHeXaIBRqs5yq5KYaHm1Ne3IUdoM49vvHk2IGQ573UnTdLnO9Q5CPWlfeWS7cuk1PPq+BrSkDVuEM9aRZVbJOXfG90g1UM76r7lY1o3hSlOz+3S9wMhFIiKIwI/QjZo6pqG9XGsDVxULdHxWIyaYEPitHAxE8wVmMGtg=|Chương 1821: Đều lui bước;bEPl42x4dsgh0wfh3EROmlrvgh66Xv/niyp3xlTLJceXmYIxiT6MzMaoZ2snr/c5ZqRwBP6IUcaudMxL+PVEUO4uh2FPc8LPT4F6HNuCX4pubkb12XUMDcT1QmY40AaKc4CZcC0drV6Yq95p+U4FPr+ep+6D9GOVEvCRrjuP584=|Chương 1822: Trở mặt vô tình;iQ58gAeSVFtC/GY4TZqm/Y6LkUgbHliXTsujaprg/xeFMIhaotjEZxXBzuNRhCeKCQ5IcYHEf7r8vkIqoaMJpDJOqPg6wqlLCdQabwiyLESr8WG+izbdrelJW9VSuEdneOXjIRmr4uuboAdSNBOYfGEaYFy0UZRkaOzFcTCkZOY=|Chương 1823: Cực ác thân;pFT+cK7Vqs+X7EOenwSn8kBlpS37diC8knaa4G0f1ihUbhzc0gV7B1dWTh2752WEQPZIieyAY/jAPcOEl6JzyYfaEnnDEhZite/3Vmd90AT6XHMlb42ZpCrnaayS6+TJBt42MsikPwDUDH5WkYkLbiqyHD8rO/FaFlK7RDFp/JE=|Chương 1824: Bóc ra đại đạo;tTVZHqj9uMtw/r8QkaYWp1iKIqgqUGprwwJRdtx6KDia9CXhD3UM+gUAGXlvJhXqm5bNO7GHYqc0xor0StB1PdwU5ZeuU1XfI11B2uxm/rbfBPdyVebTMDhBwDLSVnXKaJ3wxx6x7/9n3AZYwegCWV7Io+1IVk1C7KEMkPm3pwI=|Chương 1825: Luyện chế trận đồ;KC2JT6sS0Y5ToL/u7w+6QGKpx2iU4JIwHSLSNTxn0vl7csWfbyp9PavJbR8V2GvJ5L0ap+hojGv3NEob0iXQGFVSVYP6/wm0FPdGQneCfQfiMQgeZtLdX1uWBKAnOKCeTHhq6tQ1fcADcdCCJ8DYaR/IERYR7qeZhjjrpvgWF+E=|Chương 1826: Tiên thiên nguyên từ lưỡng nghi sinh tử;3XrDR54LyuH0Tk1/PKmkyDGCCktcEZFgkgyAWWAdm0TEaYs2GgfEu18sMa41Dkd/qVgsYOaZ+pxpUCSy6DTU/CmUmgYZdr5AaExLh2ArNpG9cLH4WCZzpDzWX3wd4e+lYtZuaObLT8eQOBP8RvTz+sMvgXbm4c0KQv9P0bdw6mk=|Chương 1827: Long Mẫu lại phản;SG0ldh1sHTzOe2mw3axa112RyDcmeZsDFolsqm/2Lzy60neQgJEfcbLCl3r1uccm5hYufodiQzhgBPf0Y0CMiHvwo1Gs8cCKxfllOLjIQEUC/BQTxaVbjiH7OqeMDpKPIUxYwm5ie6WJ8GSb9HjADvyxfUEnDk/dzSia/UoNBaI=|Chương 1828: Sơ thí phong mang;/9XmUESTTUnc/+uznJJbBcZ2jbbm+QwnX2Bsjki8G7hWav+9jMnkJIhQQdIO7ftTUD7o78tXyMPsv+/gP5Jnd3+GpyumDM4igLkpV43Vka7DNdbbixKaQxFC3/Am9jG+bxVbHhLL5ngsG3JR76mMxHeqMH/8kKDGSz8api0Zqv4=|Chương 1829: Kiếm trảm linh bảo;IjVaZa1YXLfNlD0qAMyPM1Exg2NwFGbDjfnbkF5ROuN1eMtdvfqDSOytdBArFEXYHAvn0iepfmL04SQKgGcdZIr+OeKqmgjdAJl0YP6oveC29PILJgtM1MiWMXPaUDMphT5e4SNfFBYTt3X4lKzPmGyhDZ17EafYy2LoyGFHYL0=|Chương 1830: Kiếm quang phá không;Jo0hzpIwsclSFGU1eypc3fhW9Pz7rrUeZ/NYgjKU+QNxam6qvTydMfyzGTRa7IH9IR0pLdInw/OxNRjByZThWB7k27/xhwQdXswvocj93Ob6miGze5eEefCzGEV/K1f/MgVBuY1UIzNtJf5jf2Rk9qzZQSkKtNuXErxknQ/pa4s=|Chương 1831: Kiếm kinh Long Mẫu;gB9geVgSDM7gezAGsDnI7vqhjXOezAKLMtfTwthbENA6L/r2se9eeK2ikgNm9wP2lEYaTnZJtmmXYUawuLA8kaD4ZtvWe5AtFvFygAC2bPY79N/KYV8yJDetGP39aET97Xg/R48b5lu+qov+v9P8fV7tphfAEx8ST9FxAtYgcZc=|Chương 1832: Binh lâm Nghiêu Sơn;zxjmna8Gb9HZTQ+7iNWHlQnvFlDI8J3fTf9oxsWiO3MqCp3BSTwpOtTn1vdKgrIMXATZ4eMR893BtANGeOTBZNou0DWGEgeji7udGlA7PWWkCj5qole1pmFtuq26bvv9BPSWz3f1AfQre5n4IuYP+enRLsLLFvWry11bCbzxfqI=|Chương 1833: Vô thượng nguyên long;yiEUUvEAMJw2tx4UNj/6OwhiwC1nXMQP2gmZDsdIkOBN5gKmAq1E/mmhOmEBCm6xmN+ocCaumRm1oqIfcmtthbhuUxQHVHMNGCXTzlMGwa3pD+Db5Gckt9znFz6ftgv35a9qmj55oqnaVI4vY0MOb0Pft2Wi6PJqTnk904HiMrk=|Chương 1834: Tả hữu hộ vệ;19DYs+5juPbxMW4L5bA3DcW9ITJHC+CfWXtCK8qtnQ9j83Ti7gUG6T9RcK2r7iWkfzwYe97pudzCjBNZ4qFQMp2PeWcRDSRhecHTDfKc6Cuk0AJf0kyshvb05kpVDsaii7y6GbRkY/evQEyGEybdvZH+FdUJnGhP7/2hKV4qK8o=|Chương 1835: Cực ác Vũ Dư báo cho;QWRj6KkhW5BdXbv43gCLxCbAmKADjshGjUcQxBxILT4sP7/uXaBQwhiwfM7X+RlUzvFzuOZbYq39SeyW1T3cjXAcy/5d+BDuz0w2ZDyiBHjmCq4GIKtSVAwN+TObKP0n2oA1hXFEpnjJDOZ9BgWmB/cnNZ8fxRpt7oeZuA2aVn0=|Chương 1836: Giết chóc chi thủy;zggo1WvfYiDoJWXJLrRzgy4cKE4KmrAka9oXc+fR1nl0dCYBufeYLGxHpGAf0NYtbeTQXJh9mV+gziJBbJpEIWkztMKGYgxpojMootNiL5B2dt7CcTry5V9ENiDfIvztwoTZly9TP9USJp+dIefdYkLOX75uacRyK2lV0E+fr8I=|Chương 1837: Tống tử chi lữ;/QhkLSTbAIp5eql4qON25JTKcnqENCFbxTCwFLxIfB6JUuRGhMp7uaMr+94tkhqzUPFTO+o736pHCpsExXgzUyI0nOsmLOCVr2oG9TMZuujlDoqsX0LAa7lTpSjpcO11Fnl0fToOjrzBvdBdEQ/rMTBYYqPL5dL+tiUmbsmdjbg=|Chương 1838: Ngu Mông đã đến;9y6DgN9ZuDo20q35kjyNpXJ58GgDZmZgvaq6bHdY+amouM0Xf0zBAhlOXXkUHkI6TJWpV26Mwrdfib/5q7bm7uDdbtTFvJE6U2gC5lzmG8+DnVm3+WRfjwX7RxdzItZIPOKo5Dv6dyOgyzDfycF5ypvXhYY4JgitKu/7dmdc4Lk=|Chương 1839: Ngu Mông chi nghị;rJjoFE0JRrqdskiBEm9+IeaZlQfXvf/wPafqQpMJEyn1A2NOSR2oDCQzDj8Vj11FD8BpgQbWZiqT0VGVzcdYGQmMoWyVmHfm+WQXB1QGfRWKbzmf4sYsJ0eVXF5fwIYpZ96LyX+4BXIru3KTRj1hKOCiXp/tq31FlrNM8QCJxuI=|Chương 1840: Thử tiến công;L8Z/vgkTnidjVcOJoLfzJqqaukxnaJb2nh7TT01a7gHz/DvwlOHx19n5fWZRI6IhFXyilDRKIFTqveH6VdEwMFvW4Mr+/ItMI1K1zW0mw4kLM3vgesNJY9Sd17w7Hdli+viU9pZx0EVBiGX6JA4yggeMlTemh6vrMSpEg/HHw1w=|Chương 1841: Kiếm trận khóa đại doanh;4umDFxtejs6Oy81zmbMhBl80ubd2Qh8RmNmhJmeWkFoBrxKWf0YTwAN3lm0Xw0rjgqhQl9iYkpdOjdKw1kp651LzsVWx41/3HioufyThZgrU5LyM5wpnOGpgxOpnQGQ5Rbq8NsjgFs99dTWdgQ1117I0jyAbc879QTZCVG+6Yac=|Chương 1842: Đế Úc giác ngộ;TzxhfMlcU9Z7onSshcdmjd7IwEaRW2S3aFbdkFHw7C6lsxwnV3TzCrAiVV78x9eBhih9sUci2OY6sqj+q4OSwp1B2FKaWj3/jU3FRhbBSEJgsVHkHiOGLVMQLImZ71ZufDdvc2ht5KJ/DcjAAzGkC9yvvXGq/ZULFJeS9Ak81dg=|Chương 1843: Long Mẫu trở về;Yh4s6lHMRrHGNlvlJaT4YFrzPV07JQsGgI8R14hGjaLiWN2tZ2bSrVCUekObV7UKyqrtnwoK4PiCwAxlB9QVp0MP9qSJuJzKmeLYxqrZxYm+8yKAU/RrUATvQAjYpOykJ747IeUmuSjr45/WcGkj4ueAKCSsZ9+rho6+v07ANPc=|Chương 1844: Khô Lâu tam hữu;+0BL8U8vERJA6lAgoVGAe/AJjsxj2+9zgTD3v89T429lLHTu2Ug5LGJmabW9hd5J4/gCO6cKx+0dqbjUAsm+S7lSu2JyPUiukXcbR0jNTJJQqEEu/zxpPEH0uvFNqVkRHRLc5OKq1+fhCmLVeW0vNhN2F3Nteyj+Ds9dzyVECTo=|Chương 1845: Đấu tướng chi nghị;+eWoLYeJr0RvzFgU6q8nqo7OMnur1Ejj2BQJ54rR0AXEBrlItDoRxB5XzQDOWg2z6LXV5ZD6YH8Wd9v64wtZeAc6AqrDeOOrv1Zj5QcJQJH4+CQgK34vRAvTtovSuCPqsyNz+OzpI94qDytCL0aNfu4vZYwntU9zd7E2S4xgYOg=|Chương 1846: Đối chọi gay gắt;QzGgqMwyh0huggE5zDdeITH6PsVBaeOJMQPoDpJt1iEsJV/mcOsDzCHbcjNsDT7TsGwv1yKgbaA8EOYxwjb3VpKGiS4UzXypQ8H1/YoaCPM0jgx938JWkYoA09RrolN/gF7agguVFtQhGV5nYaxYrsqdpvLYhJ+MIgwlxGqtK6Y=|Chương 1847: Tà, ma đối lập;PDde23lKuSQ0p3HH0IxHGsc6rjkc8+fMqQtoeARzRxXynRQlYrbZ+uQUVYiAh5Y7EPXLlbBNiOjkTQIKUlUyt22ZB/0/vHGwzEemq6lg2NYkjMgHRvMmtBPsvONP6xuyc/XuhKHgX4CvoMfnUALzFfTvk9+LbRe+wbq0MlX6e1c=|Chương 1848: Cơ Hạo khuy chiến;rW1UZ3n3igDLjlF+HYU6BWtv7syFp3q7xI11LJFs0V1ZCUzFarGz4YCa8M2SESOZpTO9XtfmQdhLOnYEtry0VlTL+ydF7dBeA/X/ydbEqbwXbey9I3BNfFnrprUup7Rq2Lr093IKRQol08k0U1ecHA/wIaCQJkPOx0pNoFyIQkk=|Chương 1849: Quyết chiến sinh tử;z/LWWdqfUdltpSXN9tmeq1Y+cv/SMEkFpQInvM9q+ZuY+36j22q3+m2wC9HGcE/bZQZlHwr2458B3+r8/MwAdGgrsVeVgXyGzfMAERB936ZKtp25s+9IrZ8eDUPma557gfR/zD3TXqPDlQmx/P88K4axogqzfhQnkBGbEr0gJR4=|Chương 1850: Sổ đen;66jlGXmmVMidmUBIwmfMixiyVSVczOwqPCQJaIw0y3D+rHHTf0hGqitqUTzi3XePM9+D+dAFHT4Z8TxpExUzPotG+YPq8O0/e+ZzZ1Hu/7ilcjBMlPjGpVJ3JlAQUGKZnhPPr3bGIbi8/YkqgMjc9GDqSs+HWkmQIlito0seht8=|Chương 1851: Tự giết lẫn nhau;6a6E7ofxtWwRbAWyTf7+vA5tYvQhyiUq96vV4f5sdKnXw5MUySnCGzITrmR/wTgN9EegaR4Bjh3vRESrpczEnd4+JFe6MdEfmNMDwzCQqC9legZQJPEYfN0vzpeCdj68LExsv7nitpetdJTnkcBIpEwqBFkrDL5RHJ0tM+ErB58=|Chương 1852: Mượn đao đồ Ma;XOAI9FClzJP1JvIl1rcOWbXYWbu/nlJpd3Uu+q/rPVn6vxy0lm4xvghs8BBWGrqEoDSfgRWi5KaNLISedwEg13o0VOQdBNtzsvsVNn3ymBr5n3+tlYI1mjZTt89bbOZ4B/rVg/9sMEPJWhh9Z5xjx6za1F6ksMNNmO+GgkDH/Hw=|Chương 1853: Hình Thiên trảm ma;KVKflchvSnYegJhchNDZPkH1nq+2QXBVi18eOHgzjnZpPl7GKxCZQyNR1uPdrRkj5RMoGs5ae6IQrBMG6KKRq4M7WQqxsYVEn/9HQngixD2Jf9aDA4jnXebpem5GDRdJl0//ZHAWEHIN9vROL6iT1wQFEiFkSc1YLX0fDfGM2pQ=|Chương 1854: Liên thủ tru ma;+gSGDHHgldg1igx4+UOmpSqAIJSNXqgX/eIExjjwtUFlMnFk49gfRsWdzgybq75IBvppbBphS+lBgQKQD/fhL3fYWHFR+8xR+LnBz7dYh53NqYcwlZGsY5Z6oLUGxQA7WGKp0XB12sFFxFE3M8YLEW6P86HzVJphrLjTWQCq3R4=|Chương 1855: Hình Thiên thô bạo;FaRZAz+pigtjys/OL1tg3KXEEhAtwjt+vVh5+oWoDUzQYz04s6tXYWH5vJ9/PN0CS2P6JRjZEpxj5KnUxsrwR6Kopmc1voO0ySrouI9+9UFzhPXF5bG4zFjvEqog1ObroxwFv7TnQO9haamO74gZJ2psrt10psM9+PN9DSQ4hIY=|Chương 1856: Câm như hến;EgSMmrQNMdh8L7JwCEy6cpknDVb+iXb/MOBzOEp6PrvjyEOsmwrIrZlCeUvbMdlncvEW4hKfdNp7ujRj9QGaXpZkTRdq0P2ZgRYljTFPsSpIEPY+iQjOfzjeXBM6L+kRnAf8hf/G80Pg6SL6Uiw6Pip05Ggx8azfl52465oOaOY=|Chương 1857: Ma động thương sinh;smYOAlvx+7m3vpa4iPXWp1wVtvhzhvIFASNCMuzTvGVtHnVisVCbT0L/p9bbzSkMn9nvb/7CilE7ryJayB77kzqtem/cG0Aogw0H0Kiu1FGGGKsmGFUeyo7eehaVC3C8mlZUwH1uvODdZ4EP+2e0lsJYvmb4TwB3rs9n7IsQVJU=|Chương 1858: Tam Bành đối Ma Tôn;EF3EtLLXFxpdpNEaXe40j8OYg+VJ3D6ihYq85h2H3un1y8LYKfm1yXYjhzzfOS2Ez1otiuGB6olLgX45GAKUMwzZ+xFKjM/MbvXR+aUJhLYrrcbL2SYmFqT7do5Q5iEOdS/QaFdGNr78qfWnnEX9vEqPha4Yz0g74YuFqzd/5zs=|Chương 1859: Chuyện xưa năm đó;PN46hTXgT1jcY83KapTxGE5Df5/gqCqw6VvqIa1FuuIxtejIBkQ+SGwr10TSTAv1Xw1IQC7GKVlE04fWo6k4jHQ9dpRoiaC5HYU4prIU7DCkPKpVI7E0VRgEMI47mKDhtweGL4+7Awmxac8+bzmK5kqp7rRVObQVtvh3ZvTTQ3c=|Chương 1860: Vu đạo thuyết ma;3ANeX/Y+8HvbiNfzPcUcJeTSm3A4HDChYNaiUBx3OIfCyl3XDY7oChvnbo5d6wcMU0/eUF0Xd64f+dBeUD18ERi/Alogo/ApjiDrq2SIGnOap6f/RretgAyv7yMPuaXzVhGw6YkMF0QNrprqvKT+HZsJSL+0VgFDyMPI7rZN5dY=|Chương 1861: Vu đạo ra tay;AXb4dRutBqZ2fkTpMKkyIxQN67q7YgTgkSfcEYQJIem8i9Uhqsk1HZwYfaumKbO2ERioIrw77ih/voBIlnTZyy1+/4Du7rPigdQrHbqZJYkF5nGpIWVMf1dsAgYKbC5m6BeMZIGvvA4wj1+qlQkJgiehP92rr1PBvoBf7fyI8CU=|Chương 1862: Lão nha dữ tợn;+gbOczGER8ovxsMOYyKWTyqFsW+I9X95uZr+Vvj1gDzD7HTub6CZC/GkHnuWWsJR+Zgb7tAiDN4phr6Tga6ytVSLXgFC+iwrgcIloeTTY/KleM0awArDusxPL91p+dC/z+Exkhhbivc3wzoM/hu1bqd1OBQwrPiPka+mbqwQ6ls=|Chương 1863: Cô nghệ khổ tâm;GlV2fB4h2GeFefcsXt6lOZmbveC8NtvuUpUqzRFGe5qYvvmiQiZDqKwv0tZSqYD15DYCBDefADw6IzvFS1fsiTkGvdOyrFOvXZh69+WbY31mi0l96EQtjIexdQ5ovv2ewciMwWR83YHSGINC2p/KIuFlUBb1u5PuMGOtF3xw5OA=|Chương 1864: Mất đi thánh huyết;kf4sj3UMmdMkjZ383SbCocwBeDieswgjkBefNFaSe5s0hwnY2bKcCUJfjPCxMQEukLaB/QL2qAp65EO50Vdixvv/OAb91Fd8+wKUy9SX1ODbS4YwKndwV08rxxeaohAGsRvkPKtFORUHb26A04A1aHztMiDFYx6j9YmQnr6Uwmc=|Chương 1865: Nhật nguyệt đều xuất hiện;3eexvytPAf+m5idkzaehCas9q1YoX6qbW6NT0Qnt/udD6yDJJmAnLGV7S8ySdk+YDQJSojE2+9HKq8/aq9ZMGPotutr7sUIagfCdQLc8JcMFJ6atCbeRSwcydk/5EhXa28jfAEFF3GDF7bBRxTQ0u207Ij4WEhxVOMGSZSw/agk=|Chương 1866: Đỉnh trấn bát hoang;Vu7LOPcty+w/Q+UynxaMtCTaaD61dT4Lx4AyTvHCc+8OkKC+dOVNciEZq+PpeRnR5m+lauduxqJymgr3n7rCrrldi7exmkxnhGeu4A939+xuyphUA1NiKEmgKT1G42gkwvYzLIFL2OKOHZYSyO0P9fPVxxEaIzWyl0GIVk1XTfI=|Chương 1867: Vũ Dư phù chiếu;jT8ty/3EEU/OGWPpbTQ5/Ojb+dfLINWniXFOg/2em0l7n2ToRpL6bdzvjTOynBoh1JT6PkfIbE0rm20mFQHsjN5b9F780iTZA5LsbRjw7cQbbkYsgDDUQ3vyZHjR9yqPJilZLS2qLCaFtAgicWVq2xRV1jrSiMmYk8TYUOGqho8=|Chương 1868: Thánh nhân bị nhốt;EIixR4GVhMpT80j4ISLjqgKbf2+EqIVh9jW/Rre/bz0YsrjcjhXN7YVB4dM5apdP67IidY9d0TJb8M81I9Y1Llp1WbpyvRS31RkKIfFM6ZmZb7mWf7Q68FY598TCgMyYdothxxsW6uXg/huaDhegcA7WebpgnMlhOLit+RGSu/o=|Chương 1869: Lập đỉnh;OKEKxaxE9qWzo7OKNux31NzE51CxbKKiGgn9fWi0lqyQMy8XliMFij7iNYTuXT9yQxDhm1KzTvQbv2yyLacjpmWMVHm69XpmUn8NAqVQ+Vh2yrRtaa2R3R/u5CsedHFpoqOjfQ5lB7X7l1zwqSPOliHD9xLVLj7U+5Q7RTwv1Dg=|Chương 1870: Tam Bành đánh lén;bC+U3cL5il92CC4PK28691fS681sCQbUJZoyKlifE4gUEgcl4sXqfZFJVoeOGNNOVVuC0oWOxuFL3DCwa3dQpeAyafSwDXzIcq2pRoLlcfPZSzn/ACTN8FmA6YOPhrkKVFbMoF7cU//1CZfjX2N1twHV9N/c0uzxkRPWbBO5M+U=|Chương 1871: Long Mẫu đánh bất ngờ;jENjmTS9KdHuFhCiRQUw2xpfOIajdWdEpDU4dcaJ9kw5vXuax4T9wG1L1TMub5SlKSUgIJS0OaTMMbRztN93qI6bEaqJWz4CfPvSoxkZrPwfHv0qD3AJ0ljwMjpYXLk7B1VTeR3X7c0yCd9Qi8Ssm9jHwbClVUNK0uUPol0xXQs=|Chương 1872: Ngưu quỷ xà thần;XEXkmVgLa5vq8OrLbVahOPIZ3qej3aiqwUkpvvoc22G/LTb2weUD0F5mLzwQgJgJHWbKDWmDBrHpMv+t27ebvPRIx1yL1CIp3QDgMcforzs9Wox0I2eHO7OcuoNGGq23b2qveGO+YdLLgvYceCfqpB+vr+zMXdppfyROROBBTWg=|Chương 1873: Bừng tỉnh;MTs2sVyF6EjULjSWhofo5XdKEf8iPFsBu+lE9c14qMBMYC4g5KkO3ZkrFAUfvO5+ynH7dW2KSF0Bj00r7cFPEY2wh1Fn+dPybBoDSF0mTR6yfmwrvyRgBAZA5sKbUgjoZeyq3dFaPsO+5ypxf98MuKmBfLpnd+NxDbOvHHdHWV8=|Chương 1874: Không nhận trướng;y/9pAHZ1UXqU9lWfY7kacjR6kDorGWdPMUPprjWejJTOPPrIRnRMEMXsU7qrfkjvMHd7jz6BZwt8dTVXo3Wnh8opkmn8FCv+wfdOQXGJx3OzdyjXwczPH8sYiMBZGELmm1MeR1crXVQVdh79EVp8vtPltAOtdv9CqwgB5WGpU0w=|Chương 1875: Thiên đạo vặn vẹo;sjZKe5RFHEOuQYjjlYOdsAB3QRBs6C6EoS4If9owyRNnlG0VFlQV8wi7aQxJbFJIy3NfjuUU/lpMuj6SZbf8mWzc8201GPlyxkU1vzOYO6dvUanWqwN04k39uCGeUt1XVsielA5Sf7IOSkvIO36BfFcVDkz3jl/th17kSLb82Lk=|Chương 1876: Cùng chung mối thù;Sd09nZuEJlbbKJyXIki89BImXnRmNhMtzlK3Raem0Yxj+mCIM3h6vEkZYvTSRRmmkBJXG2qBM7SnTs18YZ9vzic4He/c7J5CZxWGcp05/3KgUfksZDzTtiauOB47V+5A+ZbGVmSMT+r5R41L2/9yu8DESGHzqIKcjuu5/AyPkXI=|Chương 1877: Đều sử thủ đoạn;U9je+vY+voIj3VN22wYET7pgotcamaO/KowiBOTMiwhto5Z+BDhJnCL0SPh6FNaqQeXJM+NxHyph1Rj71BRwcM5BpUGilkfMs7xuGlbu8hZoxp8B1EWKQIRXKz4Xjd9nmxM/ORzVmEa2LIR93eXGAEplWDqSZZ/Ap7tTl7PvZKI=|Chương 1878: Bàn ngu;6Ev4y/7RxmEh6K+LxpmqnkrLRxC/NQsN81bkSpl9avmrCnbMAwJUqqCGR6S9LtzieEXl0Q3+iPhr7UdW+aLrbpfMnFT79BLc2UZNgi8rgxkrRXMX3UKS+bnUZ+Kpn4LCQ7m/+nUYoMfV/maGWtJqKJ2kJ1bw9B7LoeSS0oJMnkM=|Chương 1879: Thiếu nợ phải trả;VUAbiOrlwMUrwft5yAR5Df74AUwekArdUCMrZimtSjSv0uge2npdVnX515H1XEPw77EdhYslzbRhhhqmPTG8G8Is/iSmvysy3sHE6FZVEQ5AlrNO/adyNW/68Cosipve0nWWandeb6IW5OoG8lX3g73TOakOFPXpm1w5/hIcUyA=|Chương 1880: Tập thể kỳ nguyện;6ER5w8Rg9CPk7VDKLkOEttqkUX4ntkasoXZkPVLizuRiSxENJnBe8s4ZUKPRQW/KAOkbGIAwghyGgzpSc5y3SKAq45LLyyoWiYKvuSXcswqojypnni++bnbo9KtIXvSSGcKwrze9qulTWinnh9fosisZkQozDniQRMKSp1khQV0=|Chương 1881: Nhân tộc đại hạ;Fiz2EmDHH4BYYG3di7u6aKR3yCOD/B21Gc4FtAIA900Sb4X+it3ViaIXfhSDLFV6lM825C5rHsl5dJay6qjivbzG+oF0X4TFNd2bPszH0sefbjPCvZVfms65Tt95BwiUV9qyIKEwzDa8k+VrXtChegWpJhglKh2emX/M06rLwsI=|Chương 1882: Tự phược giáo chủ;Ime0AaTzBW+ktNX5XvtTH3sIeg6vWOw8MNgRtV1FLE7ekj94YLh+oMCvcDRp0A4k/UjWJFO9lCXXtkLqi34rO593ddX2c+jHN+7/DnUm3PW+g/FH60u0ztC+rp2YbwDLm/c4LrFN0OzGCq7GGoT0Cu8Vx3rKI8NU6elEpDdHQfo=|Chương 1883: Bàn Ngu dáng vẻ khí thế độc ác;uMNs0H7gVZ00GpYn19a9FVjD6lUZB5tRIdULEksLrjKMMYxJMzWo9Ri4GXnjD1assgKHERrZWxBOYktFYMn1Bh6o1ZYbUNay6jh80L/xQqsbz0+Fh/J6DiX7UNqj7vle69r75jVYC5TLQ1lwIybvR813OlCXPeAJk77ldMTxx/8=|Chương 1884: Mút vào;wSHhjed9XStdMKA4QuaPQxZsW+uBekYBDhBpw3wji4dRTkPoJjxP4/8P1wQlTgvDmrNJ7BOPMDQNdNyym7Qhx5uX2mnBq7oPGiYl9lLfXjrzV2ykXCy2SccmsYCPEOB6EIY4ASPd4zryUguxjyCHbSPk22ny65VeUz9FN6Jncqg=|Chương 1885: Tuyệt vọng liên thủ;I1WwxIxm5bratz5xgTz+cuHaMl8SVrf+sl659xt5F5QSk1e6AWoF3StssaT0QWhZGrNjUOA35gHtd5IjICugCkG6QK9QHZXv/s6QzmP844h1o8zaSbZ1mTO4+txSdgLYxIN7DXAvA/KpmNe8PajNAdOOVctq5JmQfWoznaNpQNE=|Chương 1886: Vô kế;CIbCCy6MUlTRX8Ot5pS+Lpq8XjHhTyAKZFTD5fE1JVq6AfjASGqqb2ZVqDl2fpP050jVKapq3UOWN3qBoKeKkQcx2LQ7uRfeHnvDtTknj3Bc+T8ad/k6N0ENj4y4Q+WQWF/0GDo3/aB2xXELrz8uUE+PHHKyeo1uLQyzW9/kFE4=|Chương 1887: Kiếm tốt;6o1hSnaIiO7PiwU1/aFMVcxvZpvLYzeuTxLpvMw8kiwSYb2P0P0dbsJRep3yrNk6zqDXBebXVHy/WLKjPBos7pDLgGLLfMzOHbwp2ZRTV1HGDodJNziQMlBlNuz3u/8C89cOdL+53wGVaYeIHazDCv/vKo2nwGfD/M4xYKl7hwc=|Chương 1888: Chết ở nơi đây;ark0rXj25RtKyTXZNYj6uDv5G069tfIhVNGz7SRq3gsEHW3b1OGi1rJPALZ5Bmb31WRrbuQCe9f0eqiCQv0OZjp7x8gPdvcyjQZrZW/c2IIV10UiFRLPDGDumDRpNn+bYcUpeEL7J+rXg6JP/8tYn0aj1N+q28ZA2KpwxISyHSE=|Chương 1889: Tiêu hao;cTAR2uJwppPZI9n4+9o+zA7EIg2tvnwfe/wklWCBRtMmaq14hVG+k/QSTuBL8ldBx4G2NRspXYZ9que1xzFbVrsZwUWB/UHIwKwICDDHyJ/3X1ErgUo9uKWcjkWEOjEXZN3Lw2KRDg8algHOY6jURNYa5shALm8XAx26icAdWjk=|Chương 1890: Chỉ chết mà thôi;WFp8MzcoVqfG2zVArJnLbphGk/02Mbemi7/fy2Jk+z3zquOPyEmjE/ecJCZOdsYlScdVfIYM5tYONi6yrZsS78KJk2JEY8zU3vTVEtb0hTH+p59/A2KqC7SGM9776734JWZMijQ+j0C06jSn3aRb5TzkJq8SesK9v9JK7ggbtd0=|Chương 1891: Tề động;1Z1eVicpLY0TTPrRvPc7a0EEQL2iHdgXNyYET5CodJ9wtcDs6nnUy7SL7zn4hR9EhgUmJ5yA7y8IkaSFtiG4KVi3tGhXQJbpskmGAfSc0g8Or+c+orGOsQlZm7gYLNm+IeDCLxNfXMxoz/yX4xCogPsywMNtM0xH5xacZ2AMr4A=|Chương 1892: Minh đạo ra tay;ZKrdaBUYU8v1kWHBZTbO0Uqs8Oj7W8rO0fyKmx8fBoTmAV1ONz8WgSsdql/CNdrrn3URZQ/c78EVhkQsjhURSh60JwUPfF5RVnFdu1ReMcOFFuuuYbyhe27ftMM6cNfnfzpQ4AYu6N3Gmai/FKRcDaLmm433219epgaZwam4FHg=|Chương 1893: Mười tám địa ngục;eZFmwJaZTntM+2moS1547P96VawnG/T2Il4OVAkBfS+2hBGwr1qcrkNGISOkMd9sZf5j9ty9fKmEhIeKDv5zd5XglG1OY+iMAkx1LwhpPM9v0k1Nrm2YRrfe7gAm7M7mFyF6AFv6HDZjc2rfSpI/825s3SdaMApLjqMVodWIIAQ=|Chương 1894: Khẩn cấp;Y8BjlnB8UTtypRJJGtRspDpJdL3WCGBmudZzwwS+oF6xPXuSbAj9XCqqSQtq5wOv/k2WVzGaJFSk1leusZ9MKg3d202XjgVNrmEWjMdyH0vAOPobRVQCFDQjxTpHV/7c1v9+nff8vqFRr43ikasCxGl3pkuh3uif4zaKW1TZFyA=|Chương 1895: Đúc lại ngọc điệp;kgvVJalnwGHrjQ9anoH4GB50tGWGe0Dr8y/cBDJ3cJEtFRsgl+V6XkLcfItE4JFcMDRv/fuvvLap9F8QpdsKFa+IL9vPcqvCEl3Hgu8IpSdeTnfPs4wG2Qbwf8SPwx0735cZz/PWe5zKJbWwEvSGl9OoBQ7gjx1se4uN3nEkdnY=|Chương 1896: Hư ảnh chi thỉnh;nscyHPObF4kBoKXDEHRm7qXAXt6JuBReRm3Kx78kpLz4PfDmjN3iZLf5WGyrpGEwHYtUGuMA/xyCZVlZzSGYqL8bcyRrnIRWcgvHAxPMbdq7hOV+4axd0BwMJsmpN5Ybv6tS/UwxeN0ICjA0MWhEgy21YyBWfk680QHh5EVD7W0=|Chương 1897: Kinh biến;IdtMhRdTv0+XIcKgXRxPDbFtn7LZlFE7TMdb+nxvQdQT/OPqNpmewIdfSbeTCpyMbVp+kFCwktNqXRjwq8FYZeger5dDDRCYvn4kq2zZxViqKHrCzyHDqstBphX4F2HVtEFugv29M93vzAZ0Gte80s6U2E9+qX5EffIwAxallwk=|Chương 1898: Cường địch;w3KZ+zIXBaVLpen5sjqqvQVsAHeuDt4vMmmPtVyHEKqmkjIAKJkwKy/a9uVfBFuXdo+Z8DghuVy6UtgrPYrhBmbYtSyITztXmok5fcPIJHJ62YVn4eGYtkMcM8Pc8m6bdKd7p8RSvWZ6gBA5egImsDelT7RAi4/r2WBWsEAkFaU=|Chương 1899: Bổ đạo;EPV3FTjG6C1GpZ40ANyXO1CCxaFFNpQRmCBCI6h+pEQaqbmHjPWFyOMViVJXol+lSu92NPLh0G1tw/s6ic5x/HPq/oTY9S8KJC0YUX8YRrv/Qk6l6bHFiMaU9nDQ2lge8TnrjqazJCmy7VAf3CjN9g4IAb4txZ1ERvqeoYcn8Ug=|Chương 1900: Trảm tuyệt;/Yd265e/wOcCXZvSHdA7YtXyTxbtQngRzGB3XeJM9pCmOnK5z7MRk0Jq+4ks/M35ZnVQGcfW5liGrVjvcb1wkwRbHtulXtsGdKVt+3RxgXzK+W9TGEIwbfoN09ZbS+wlYZyVnmtt2Gxi9PkvVdzMI3DAPHSav6E3b2Pf7oJy6tY=|Chương 1901: Đi xa (1);Z7QFoUCmdLtixl/ck/yDwNHjXS55x6HQRNp0840dLwZQvSREXTb2KI7xlBbXCTTUhPXMXqgNOxgpHwBTtxJG3+CMV7YdtgslzGcv7fTNQYoHo5pIsJwqO9Whvm3F+BpJRcQS7lH2BVcompHyL2d1ZQicABsJnDZTfCDZ1BBn+kI=|Chương 1902: Đi xa (2);bOiAdu4w4XjDC4xpOeIoJC+N0Yz6GXOn9Adx/FghufmJR/HvO1YqPczvBTPtB1OSNN/qycmGTczg+kZIXkPDdhrd+f1OYjMkn/MQw0pNjSPrExa0rReppP0YS3fjGIQJS+jwG4UY/8cJfnNLHoCEuqESXp1AyGGvGmRwJ//xkIw=|https://truyenfull.vn/vu-than-ky/
Từ khóa tìm kiếm : Vu Thần Kỷ prc, Vu Thần Kỷ full, Vu Thần Kỷ ebook, Vu Thần Kỷ download, Vu Thần Kỷ kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20