KK Truyện: Nước Mắt Thiên Sứ prc, full

All labels

2019-01-11

Nước Mắt Thiên Sứ

Họ là một cặp trời sinh, nhưng sinh ra đã đối lập. Định mệnh của họ là mãi phải chịu đau khổ chia lìa. Có duyên nhưng không có phận, liệu họ có được hạnh phúc thực sự? Nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa – Gui Gui Không cần cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhâ
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 7]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : dieplachoa.wordpress.com - TruyenFull
(bản dịch - full - 7)

Họ là một cặp trời sinh, nhưng sinh ra đã đối lập. Định mệnh của họ là mãi phải chịu đau khổ chia lìa. Có duyên nhưng không có phận, liệu họ có được hạnh phúc thực sự?

Nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa – Gui Gui

Không cần cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian. –  Aaron
Chương 1: Chap 1;KgEpGMKzy/IAG2SaUuozuaHfy6V6SHXtNed7gV1v2r3GnFJvNDvD7lCzp7q2vX4dZsJYbGyNsuCuErTJo/6CDaAqFC+BRRW2opucDi0osSc8qLvj+VOxIjp/viMhEayasFrzhyOG0JT5C9q3WT7S6D8sOS6gyXKkpNPy/tVVtJM=|Chương 2: Chap 2;rGl32cDzCTAm79iQjcl7xEzKAoWErsfE8J0w9LUeYWqRtePIP7NsV2j6jTQF++iWIdY8+CuQ/UWGI3cG4SLne0/MVtkZGGaWvGqcjrv2btFcw0qLog9leJGFc1QYzefnJMVXA54YhEl/ffeQrm4SIFqg79C19tbZ5Ur9LS5FlUI=|Chương 3: Chap 3;pF7dSshOLm/io/nJLzYG6FMSAOfi2v27pBLriNKh3FNgrcIty23Z/iTMSxxgKQnmsRkNRAmr3Kb72/cQmvOz5Z9IfMO80sPKYl9243e5rtRxRb6PrIPUx9iitemXiNffv6CeYJ5GKKqqaoqDD9PZGZbpdyiYVOLjIyqCZOpwNH0=|Chương 4: Chap 4;0ZMFLZc13/qPO2G0EkXpdej97h+bSIwi/Ndvwx52/y9+n1LBVpcRbTONPInF4rlIU08uXWehXdjoXmmaf7Vi9IBwyXGr9NA5sU9Q3IBWihjxLb14xtTc/801etDTclvwdn4j7teUiuAHmRxXsPnKrl9YUnK2q3Y2N544G5cuFdI=|Chương 5: Chap 5;603JfqpqDf+haIQysXew23kkKqpFdjo3vzK6xOtyWHKc5SA1PvxLh/IJuDQamAmZQRFAF+ssRfVHCA1iR4hdnnaNrkROuH+BnX9dKLXgIeAPm+gvA8Q8YC3cBBqfVZdMtg8jNl+O8ptm+Y+eABiEt34TsoYonhgr9OavAOtst8E=|Chương 6: Chap 6;D1UA+rGxL6G5d60OTheeMPR3pH6jaM4roStBQNqlxjpAor3XoBfLPRPBZNi78xW0xo/T8bXdRlwve+bXANBm+1UrhtoKFuTe+xPG9VJ75XAVKS0sw4yU2zSMvJmcdDhfsanE8RoT15r+gD2cDY6cdYvaxlwwqCeSDNpa3dWYgM8=|Chương 7: Chap 7;zhaeYSpyk0dxZHzsU41rh6M1kvR9GyBIjNT4IX0TODutZZrWbNzvcJZlac/keY670id2Fc62SXvBcy/IJoHmTp+9u4MTscz5lBNbMrXPQKu+4bCdjFjFRSppz9cwyedUK5NJgLqMgDYfoZISM49/QJra/eRLq5BnU9q1GKO58+0=|http://truyenfull.vn/nuoc-mat-thien-su/
Từ khóa tìm kiếm : Nước Mắt Thiên Sứ prc, Nước Mắt Thiên Sứ full, Nước Mắt Thiên Sứ ebook, Nước Mắt Thiên Sứ download, Nước Mắt Thiên Sứ kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20