KK Truyện: Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già prc, full

All labels

2019-01-11

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già của tác giả Đường Phù Dao có nội dung về sự chờ đợi, tuổi thanh xuân trôi qua một cách lãng phí. Sự chờ đợi của những chàng trai này, rồi chắc hẳn sẽ có người thỏa nguyện, có những người phải buông tay, nhưng họ vẫn để lại những điều khắc cốt ghi tâm, ai cũ
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 27]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : kitesvn.com - TruyenFull
(bản dịch - full - 27)

Truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già của tác giả Đường Phù Dao có nội dung về sự chờ đợi, tuổi thanh xuân trôi qua một cách lãng phí.

Sự chờ đợi của những chàng trai này, rồi chắc hẳn sẽ có người thỏa nguyện, có những người phải buông tay, nhưng họ vẫn để lại những điều khắc cốt ghi tâm, ai cũng phải như thế thôi. Rốt cuộc Lương Mãn Nguyệt là một cô gái như thế nào?

Cô chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, bố mẹ ly hôn nên phải đến sông chung với chú, thím, ông ngoại, bà ngoại.....

Và cả người anh trai tính tình quái đản kia. Muốn sống được ở đây cô phải tập lấy lòng từng người trong gia đình và may mắn sao, cô đã làm được điều đó.

Cô gái sẽ trưởng thành như thế nào trong môi trường này....
Chương 1: Chẳng qua cũng chỉ một lần từ bỏ;6eHOKlyeow/ONTcZGMZoFmJBNBRDVyKz8gURcwrE48eHlNoHHQpFtYJVmq9qRZaKQMk9gPlBmK/HGnFMtfpfRPHUDq3GoZRZPOWE5WoSiJofOXSuWyAvcnmWAmh62/dm5xnfHcwZSYmgnIB2ZW2ekp/Tz+fob0K3GrEKfbTk2+bR+fd6yhgp04m993qr4uhPcaO/YxVwegm436AzdbSBIw==|Chương 2: Vì anh, sắp đi ngủ rồi mà em còn phải ăn tận hai que kem đấy;HEOQFCkUSv1UBTXFPm79Id85t8tFsPx2uFr9UhztWrvXZYPKigqO6VjMApcZtH0Pr4ZXyYSloht4g3eP+xcONbrCjQhRO4+97THTacwtEnou0DVCqhR7Fv7xk/fN5swuD9KLN9NfU2go4kbcJKZd2yUuzBzXofOtCdc2kjHz53N8v1ouP+pDPpJYsL9Hq6F54nUaGaHwAN+HKgnfw+PDZg==|Chương 3: Nếu có thể, tôi mong được làm một cô bé ngốc suốt đời;hSYR9gfb393CUkXMUY+uBXuJZmZ21BnFUaC6H01TfcU1VjRdhdZTuAk3dbdULuIAcsUOz84sZQFn8E8dC1t83Eh/H9cu7WyRmZVGl84kQDhbfe3k8yTGbNOPP3NM0Eorp0uBcj+ukRT4fClsznCUgla/4XbwKWGzUVmvJbfLAVXH7i3WU6hQegbFZKgfqol8wrRh5Y6WsJ8nu9ADtuTTmA==|Chương 4: Đó là một người mẹ dịu dàng, chỉ là, tình yêu của bà ấy không dành cho tôi;4OPFT7F+8OOn9er3nRKmWXQWPAB2mOjT/wCnqBRBChZLkLJMM55tIT63hbzX6kpmA8UpjZVBFOCWx1/52xa5koveVD0U/wwtCT5u070f25nnkFcMDZGEc0s5UQMsTnRiPv0rXtaVYKRnWrfkAIRMe+CTNcAcG8P0heoRo7RDhMM6b/LEmhY+hITdJQFd5CONoNObmAhfjb+sbKzxte+fng==|Chương 5: Ánh trăng đêm ấy, và người thiếu niên tên La Duy;ukR4W6c1cIsSXdZAzeBDcZC890zl4eaH5XiQnEJFkUo/FUqXi7XTWTemE/wq/p9opdHEuzomiRaWMvV+hMSfHAIs3PNfK665zl/WHRc8ISO0cw9SgaCvAXsGNBr6AiX1hAh+5h3NrcOz8iRUl4LaqP9FhiDfVWtY4UB7SRg0lxHKFZA/DYhKa7RudajH7y+BA+nfI0UBZXNW22Dt2YCxpw==|Chương 6: Anh cười đẹp tựa gió xuân, nhưng không thổi được hoa đào trong tim tôi;6h4nrTo9o0LxKxaYnU0nJcRgaVARHN/z24Je+uJC/jyTKaFF3nGJfyIaXBGJuk6nzj5ozVIW6AFLk22/5+1k+vHpTZy6eAeanfrasmO5HqlpbV6GtUvcnOh6x/qWIiuRTOGSoKwm9UUlrgWidWv/RgbU2V/WD5Dc7paJIOJlWloRyI0zIlUIXsu3yrv7UfL+xfE51joVCwO0+FhLzKNkrQ==|Chương 7: Nếu cậu rơi lệ ở chân trời, tớ sẽ khóc cùng nơi góc bể;DMtTSVuQnrCQQb6dzjz6LdIxE0h56u/xcTVHC+ne295SXQ+3q/sBBrZyBCOrqCkbtWZjVqn+5gkosi4dDpckNfxUCh74mUGdk7aJhFM2yT1RyWW8A32NXKidYY7txamsY5kJMxkjn2u/mcEyeOV9wKhffI0UaV/6ZlrezczRl+l4DRbJ3WmJXfej+kreRnfcQuyhd+30Jt/dvnuydhzXjw==|Chương 8: Chị ấy bởi anh mà khóc, anh lại vì em mà cười;5hvcJX6FkAveEdyPqjvlDXe22OiJfQdbTU7wJXVLRVdqBpp8gBtN9iPJxxB3/DfnOSOEHEUfH7Ncwt80gdsbNT1xmOFUU/0pM0QPjKbtiKvqXuPh0D07Oxx2SO+mX55mwd+8QbNQugVTxSGJHK1QeB5AMcnDCbgpzOIQz5Fq5QkDuZ8zvR/y4/h2tAe/L09p/z2U5+e6JxoDF+drRUCXMA==|Chương 9: Tớ thích cậu, thế nhưng tớ không dám;2ZVGVZHgLuuInUgNBXoomShGkJNmnvBCzYH6WvQToO+VeeeAQ6feLnmdDdcs9yCbAZqZUZ6/VPPrZKKHusEDJH81UFrxiVSzIvjeWOEa09nEVmpfh8yGlzICND3EnPcwCfKSfS3/UtNkpCN0p/7NPhvXtma1Q5pS8L+D2qM44C676xWSD+YzyE9PiEZkOnK5ZXwFmSNAMIRrZMnN3cWhUA==|Chương 10: Thì ra tên của hạnh phúc, còn gọi là an tâm;ESHtz3nx/ZBmhgZUIQELU3cOpAWXxZF36GByoDhDomdvlPu+V3RIYI6CrZbKlwHSWMZDY47S9ium/bohmQpep5cpHHD/0jj0cin1qGs/vm9/s60Q3sIta5PXqVFrh7Mie3IKoWkNGt5V1YwncLARC4WoqJ9mvt+C+iP2fMqg/fDAfdS3KTdWzcb/ZrxwLrRIF9ynv/5QtbMJOnrF91qUKQ==|Chương 11: Anh tốt với em đến thế, nhưng em vẫn khuyên anh rời đi;Z3hShYEHsNkBHQkT7CAJdioVk79Gk/QP3NCIaanntV8S19lO5HgRzCteEDSzlvCVLhkUjoOSLbdUIl0zY8wzJPyaupJfHUHqsW1xxmo2hHFQjS+k1T237RjOqlRIh9IVenu+0XgqD8WSD5SjmDpqKm0YvaLlbWyfqs5zTtfB7t7Teekb9oxIgwRawGVG+vh62wir7fLb51CPtKO84zcgLg==|Chương 12: Em còn nhớ pháo hoa năm ấy, và lời anh đã nói với em không?;ooAgEYbOJrJS3wFnBMfODCWUs88oOG3zELMUgNExGsqpAUHmbGerg8egg8QdrApgElAcKTLqLM4/gbwrqNf/pYxZr0UvhmxFqA8lt5lUMjp21+pXL3aNk/6qLZlJyc0+nO4iM11e2Jo3iHsaTC/33186LKlbpC6JaweaMH92R9NX8WepGc6tR+1UwV/+rjW/AnsCZL/c0nxWdmLuJn/TIg==|Chương 13: Em muốn một ngôi nhà thế nào, anh đều có thể cho em;xSondEluK5ullOaa+v91xZmA1LEu0UgA90RrcvPub3Ca0ijqaUDuJWDrUi2kVy2A1+N41yvobKLlAFepXag7HHgGTFuy+piyrywtU4FoY3/1kBf+bG5QvcXACOCEdoHnIA6tl+OtGBAFcJ5ftZdTIrLz3nBh1IGoKRdiqkVzZqXjpCeiR+MqKvw1cwEYWfyVQGGvu0mVSqLBOGlUL05Hpg==|Chương 14: Tôi có thể giả vờ cười, có thể nói dối, đây có tính là sở trường không?;dl/Jt2Dak+o8aHR7KLvF4sBtyAayFtsM4HnN3xpYS1Ya3/RdPf2TPklToSaNU2DbAjw93bnj6Bu7Tn+fUtdst+58i/sUb8A29M7hYvuoc6M924d9icdl8aRTIrNGqM412Y/ik08IfQOPb2QFnnzjxOyZ33GfMNAR/QduCJfyTL48pkwvtfXfrXsGGwHlYwkU8lIqjGg157teSGerwB2kSQ==|Chương 15: Không hát có được không?;0QAst7VIvpayy8Dj2xHqRpcX91yeAIZfYqk/lbGIeHoGduOzcNAFeY+Z17YzxRdTl0wkiX/nvg6TL6EAxRMxdKaewDwiAm7I1WPp3KUYjmwwOg6oQyH/P6F95hGJiTgaRISR7xlam0tLo4xEg1/GzMc81hbs7r2+QYtkvmKuSw5LkQmFGJxle/c7RR3h8cQdapYddEgLuuEnAhJbIg1Cww==|Chương 16: Dù trong lòng oán hận, ngoài mặt vẫn mỉm cười;ooC1ar6JVroOcVgBiId31MzAn4PKSHtUOyQe2QT7O3SCIU6JNNyEiUtgslLyno8Gmk5Wt6vj3nPLbDWi44i6W+ZHijh/gYLKTfh3YwcUZKhFzNu1WWqb9eJ21fPBXes/zdgQ+wImirtUOEWr4YOkOhVbGTi8uiodJeXdfo/NAtQaYGHUZrgCAlb+tM0QajsN+OlLQ0rdiorN5np8XRzHUQ==|Chương 17: Những mối tình đầu trên thế gian, hầu hết đều không có một kết cục trọn vẹn;0Jn/vm6dTM+1X2DHv/sv7/3WlPVCdD4qECWUxhhBs1hULe2LxVhB2IrtkUETBK8q2bB5HA2DTts/z9u8Hgute5klx87DUUEA2efn5vo65IPWs/24vm+UR1UGhBzbeRQtmSr6AdosnsrY/1NVbnU1yY78gcXQMJQ6YUzUL2ZjYPFKBjmkDNogvvmp6K8XQAuI1A44NsDSKdZyTY5X2Mwa9Q==|Chương 18: Trong ảnh tốt nghiệp, chúng tôi đều cười trông đến là ngốc nghếch;0kIHXfRhJcMU9sJ9E5TjaZiReJsb7Es+aQOQ2S1a/ffgeZayU+aiqir8HrJderAKq8gIV9CAO1yF/1q3L2I3vEZQ4676YHNQDonD24AcJs7o6O6ghnCa1o/htspwDoqX5MDbKr9Dd/32yS5S6q+rpXl7qVjEYzND00Hekqfq/26vQQ49ID3EWpE+hNjU6emAhJ2kzcrGfI1IrSP5qQ6L1A==|Chương 19: Không phải tôi không hiểu, chỉ là tôi không muốn làm người lớn buồn;vjH9yhlptJLo65dAxwyASDnzut333LHkv/OQpH2aQdvYmU0z148043clYZ+scqFUvlzBYX3RZOTZALXAGJBWyqdtKwqlAF7fvbLHHCrZVOWHhHXIOYJ1vgaQhI7pE0sYEHUkbKJHyrfiotcTiM+3Spuh4N82LokW0kv87g5OVVzOKXZ/PBELs0xYxCDhmUgG+lrvQ1Fstoi85dhf/LfTPw==|Chương 20: Đã từng trải qua một mối tình, vậy mà tôi vẫn không hiểu tình yêu;ZXhZe0kgzoSYk1eV9pQLR67qepLFKodCzButq7NBfUB1WEUcugn17vgZbcUgoJTuDVXX1yR2bmVgDzsCDDcohPoGbQwdyqbtj+AO9G/qSsvFGO1EBTsVwTKqScGzWpI0VSB3UuuS7j0uD6n0QgogbsHX660xeEHr1O478kPrRMth0Ge+nlXWjEALL8VpONWdIhWPizH5hwCyCLv+HHjKxA==|Chương 21: Tôi đứng ở đó, vừa khóc vừa cười, trải qua một đời một kiếp;MQPrvyjMeFhoiSHMEnw5ycD8dtezeDowJ0iQaj0xP0rPuq36p1Ry2SXyEUdPqROdka8SD4fs0vz6B0eOxTZfFA9LMlLzZ1ZaI1xQsXp5TM4jjXjpkbA8z9EcwxoG0HIrnQclcYySqeTkKTTP2MGOGglBwk0FAOjldUUgPUB1pai5ZgPBN/Bd+0bWzhtacRoe2pElx/In5YNoFUKclFUpUA==|Chương 22: Rốt cuộc đã buông bỏ được, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi;vl39RP5C1QN299E/5sn+8vphCaszWeidxluxb2retwXGI/Enpi/spKCXxRbSLMlfVfFUET2IDqH0FG9Sw5uiMh8A39BqLyNWxByb7s7axr9186hBfuDlmrOg3svzrzin60cngBBJmzfsOmoaxiqM7EjAToZE/Nx9mgnLltEQCBsjh+JmnjPIBoCOXE6iUbs8kleyTF5SQwW87yG/Wfhnlw==|Chương 23: Mãn Nguyệt, anh vốn dĩ muốn đưa em sang Anh;XTeewu/UhTL4rgH4jp95HCSekgJIIULglnReKlSIW2T0Jhyp+xGrdGCN4dFS7iGK9Qj+2BtGD8ZeGUNuir2Z5aXnqJno1o7GHYWojnLqERrO0B9nUL9R+sEvuzi0pRkXQvG0+I25xHfm7HyiJDjfMfjuYdnjGwBxXeHy2/eOsOmK5GE2Y33etQx4D6+bhrZ3gQPIF7d+0vZKDENKvlWWBA==|Chương 24: Tha thứ cho em, không thể bên anh đến già;mA+AzS8BOc5Wqnd0XWof7TzVhn/017KlIIYbTmECZsmA1bztDL+lLVFUcjmbgzs/YRCW9dqvwpq5kxSwFv1uMFjmuGVYHYzuIAuVEtwGWlEcmmqHjksnP6EekN2brjmLFZKnUvy50wcEhO9oH7C3nUHrHUncJ0Yw0kiHjIXCkRKZ8jgfYhGGVkJsIBSlXocL281Cgjs6uNT+c5bt74DiaQ==|Chương 25: Ngoại truyện Lưu Thành Hề;0ofasQQsDX78pk3KclKCPqwJENZVqG9FOn+p14Rcna4DXsExnvFz4byV8n4SrN7jpuVqIb2wAsW8GyDon+e53tAkDCQnYub1GzUL1FZ2Df78Fdq8eT1r0E5YFrulhR2IThP0+d6YvySXkE4hyHY0eDHb68nWIweacGmbt0R65qxgJPPQhLxSAjC3yvWpdlRix1V8HWLAzwxGuN97Abu75A==|Chương 26: Ngoại truyện Bùi Lương Vũ;z01B0gHhjD1IsRgNOeTz6wX1flHYNNM8EoooFChBg3oqdjgPHeMdWNfYP1MGuedluVm8OzBK7t4CQ5swiw26vffQ0KCmlldZh/kQOPH+212QBejnuQcujiWp81HLGxr5r7BPnDez+WbdYGReWe+QzqdcDk2tSRyRJqrdXVdnRRHWFeIg+8G4HALSGEcsDI6cr+fI18EgqiBLmW3o+vPJzA==|Chương 27: Đôi lời;ReNGD5XTQORbs0ftTCTeRBqYBKXI4Z/jNcw9C3rof0YfSlGhlwiqRuq6fwidupSfTj5b4UgfmuI+PWTeTKUG9rDKCuq7Jfl2/wwtcAATMLG4BlV+Z56GBhqgn48QJP0oBgDIIrcgN/uddfIq1JV4VIPNscE4C5dTKfd8U3TqPdeIaf/XANqyCOYaujYUbe/W1kjDSmkuCFHT/eAPc5TaqA==|http://truyenfull.vn/em-chi-tiec-khong-o-ben-anh-den-gia/
Từ khóa tìm kiếm : Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già prc, Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già full, Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già ebook, Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già download, Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20