KK Truyện: Chỉ Số Nóng Bỏng 100% prc, full

All labels

2019-01-11

Chỉ Số Nóng Bỏng 100%

Cùng nhau đón đọc truyện Chỉ Số Nóng Bỏng 100 % của tác Xuân Thu để tìm câu trả lời thật sự về người con gái ngây ngô, cô thích anh nhưng không dám nói ra. Cô muốn được tỏ tình với anh...Nhưng rồi một ngày kia, khi cô tỉnh giấc ngủ cô phát hiện mình đang nằm trên giường và ngư
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 21]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : diendanlequydon.com - TCT
(bản dịch - full - 21)

Cùng nhau đón đọc truyện Chỉ Số Nóng Bỏng 100 % của tác Xuân Thu để tìm câu trả lời thật sự về người con gái ngây ngô, cô thích anh nhưng không dám nói ra.

Cô muốn được tỏ tình với anh...Nhưng rồi một ngày kia, khi cô tỉnh giấc ngủ cô phát hiện mình đang nằm trên giường và người đàn ông bên cạnh mình lại chính là anh?

Không những thế, cô nằm trên giường với tình trạng "không mặc" gì hết...Đây là hiện thực hay chỉ là giấc mơ. Các bạn cùng nhau đón đọc để biết thêm nhé!!!
Chương 1: Chương 1;cBQT/ONUnvZEve2iDx2iNFMuxk4Q+CNUDNUK6kYHk3+kYjaXBiDPUfk+b7UEjlJGrIfQR9wVx9/eAR4LoaOW6B817RUvLCkEDAfbmGvJPKZJh45kkYCTuX8rAj+jGg87v8C/B6Nqv9XqpaBlq9RQWK6IWlY9YaNZaswRNyGG3Wc=|Chương 2: Chương 2;laXTlywgKtrm1G7DgY6U+kOk9CH29xRzdnw/qdGKW59HRKLBoLVGKUcAXVpj2+cbMwri87KTv5EA7R+PIJDxRUypsA4HdeiHYWg2B5TC5h479gAG71HCADCnj0VhXVD9LQdmjwYJSny8My9ZGfggDIqRxKdd1sQMgBAUd2EU5MsyPdOivaPt4qSyD1TE6cSXCoNU8IxC0FIwsSn7N1Mwbg==|Chương 3: Chương 3;0aeHvuY6LXHYPPM4y+Pql4Ra/HdCsl6gi6IZ7jyc6nk5CLeEPPf5HsToSJXRVkHZKeAxsZ1dFpeyQT/FoQvXaKzyMdTIHnGY8WJ7eHkVrTXmB9sXSlNgcRSedQDl5ySlt/sCwIwV/OsfJkXUFHIMRH8PyJozm6B70BVed9o+Py6xb8nlb+YWGrCTFScEBNsw41pia7o5jFxSt1WbivddHg==|Chương 4: Chương 4;i7s06DkuxnrB14Bzo4jPrg633XtiTvq7XkvpP6B/+k9WTS1c8OOcX8qqk3i26zh5piiYIUtfakZKJ+Ch1Zh0UHIem0Uy7dqaqd3HqP8U2+emxMnmyDhn2iHJ5kMChMR7+AMN4AiKvmYmSLIQsSPvtj8xozmx3/MX1zdAgzd9KCM9QeJca3kQO44+mqeEXwIwTxwkimf3YcJmdd07NAg1Vg==|Chương 5: Chương 5;WzgqbvdsUfAWhF+0fdAF7aMPbJwZ3cajH8dTkiUDjcCkr4lDjCSMyN/sRf1xaZjVKfM2o218hEWRGab85i+Z4iEUK4F2+IC3Au0OJvMJkDJXgwLjRYf2Qz3wbmgf+0FqkrKu8xqt4/wB9yFJCWIvyaqGglMOsNRZCamTdB8Lvfh0YfPypW2wqU7HfJjYd2EXuQFS7pIpQS8kcFmsI/Klfg==|Chương 6: Chương 6;5HXFwruB7lDu5R6liuO0l+6XNtg0VNJN8+ejQ8lI65EXhiPdbqhLwLbt+C/Q5fqxnvTIyktTNIX32q43Enjok7nGEIYNRjf2iEu/V0BPy/8pxhzPa4QpV5W3E8exFRuqDacyq1rSWifg/aRVqZ9+EAIsLBsGZdb5mspgpjw9CGPZEj7Pd2+1kljQtMkN+cccJJK2FgZwMaFmJRymm6bUcg==|Chương 7: Chương 7;kUlB87vfbymcHSg3gwud6gjEw6MpJHRk8iDkUAAIE5rmBPzZKoTdyjv8qVxeAh5J0tOSo6RMcLRoU5dK4o5a/WzuOMXtBJYv+zk+HFCmC+bvWBuD230qWaM2sNpeTJVyOym17VtB6rzX+GqbTOxBSZpTZX1NOES//VIOUiRik+At4zRvO5empqYim5Rwe3eoXCC8oQPN7/1WALmc/1T+EA==|Chương 8: Chương 8;VkDL9owyv4TCduWuc7HJ1o0ObaAV4ZnIhnhc9m65PD3qV/89D40BHEsEeHkROD7PxL2Yk+44sVbSxWtvRTW2VnR0XFW1IDz+UdnXQgxQJe9rEOWFL4/l579ddKkQ9VD6s9lSGOUnTuev45xxMKLACLvpwuXSsYpBFk44JgqO8ekkcxw1KEfcroRD2+5u/130XqPeRDA2HxkZDArCwNncfw==|Chương 9: Chương 9;vEqPElgZf5L/dmZxh/9yPV9X18TQgYksFN7wX6QMIl0e6+CEMu/CxkL6kDAB+HMQHwmqvtsqJ39RwaF8Tsj4eCTu25ujljCU+0pKfZEXPFTR/P+gTA9oQoqarqJibU4aJBh9/DAbRGncQc2th7U1jhU3qJLQLhY4lqAFXqp59PTq2jLH0WXqKVLlUt52CB5g6O/IlZYZ7LR4lgYGJStBWw==|Chương 10: Chương 10;aB52YZcpHfwdta6LwkKcignxpJjTcTq9373MonY6tmNj4w/iBonMvdgPgR1PvL3W6Y2lGqQJedoI6pdtvOHo8lYJWbS776fYc2CFAOKKYYlICAnPm/UH8h1RtgANaYosL0iQ0/D1LTWEac6AjK2BUpjop6SYdSzTgX1cZGf9HMaq3iL5/EMDMRnBIelv28TbctwGN7SAAja/WJKQvNZSJg==|Chương 11: Chương 11;K0QbxOtuKsxSOxbqVhTuwsm1tA8tMVXSLGmmtcqqMkJMz7Ltoql/aMPRHSdtwh9HHpOWREA2T51ETR1Hl/wGP1BOFNYk9eqe20AMHDCWOEESv7xIGaJnqQT9MLidFZuE+bCnCBeNunClGWKf158f1Eq/ebEXz5kJTfgdXU6GCkcAsdk8xFtFcfB9paWhFkb3ZsWYZFyT/Ja4TSYbi8HgEw==|Chương 12: Chương 12;YU52U8sSkqLZOv07qOkvczDmijbXWO9EvTfc+8mcnll14YoB0E3XetKxM9I+xEmBgbTKtPr+0pGAaFWEbMZMu+i6D1Q4gtNha/VM2nbgK9ueG0AGFeju/49p/m/gQCRv0jjz8EMnQ76uAz1easUgA2CVFh0VuK+noNqGwfu0IfEZGf1idX1HZOTkt7qbXoZ0OCjU/PPGzWnEuMbFcnNgpg==|Chương 13: Chương 13;bb1Nu9S3Z/YW4510RndZhRKxMn6CZqUPmmAgUr3d4T90rHNqwAFZxf8EA+Dyf+j1gvU+aeIs6FGSJ0Og2z51FwqGCdQYkwO6Q7aHyYQOnQoahNhlO0nKzZHkZqdkc5AHT9LXYYF0WzeOsAqkGzeRCZ2vc7S4+fF2MwkGYtGuL/a0DWCEPrX0qomvy/EnnC5r6DNqLppTPyGEgjG0H4EZ4g==|Chương 14: Chương 14;GIyrhJtsHnxYx1hNmW1/aEe/ugQNBfGVBQo2FTrZ6nrM79sl55GXy4dH91jzygqLykGzLp4QTBDATzKGzzgU/SENtmnqflRZzi+4xySaCt+gsTw7euNyHhIVheH0KJFGLnFzsn7UIkGcjDV1MkddIMMSUmgQ3flz1bwQeK4oq334uo+L1ODn2pMnMc5yXX4mb2KG3BN61qgulfTR+zf+rg==|Chương 15: Chương 15;/ZmYiYgvU2h9JYe9kMPTPgzORQoXYj+I60ZZ8716T1EjZIGrHwDDkjChSt9q7mjBa1JBGnH8XqkQ68LUhxp7zJEwzxTldillGbL6JDHgXAIynhnQwOl0d8tispITTvCzazn+m+SthdDFk2sMoDoLts28yFKDu14uPwO2rWkdZ6VfZk4hkAhy7WkC2bdxqZ9XiGIv6ntcpQ6UccLOORxuhA==|Chương 16: Chương 16;LDA3g2q3YetD7o+jQEQqyq8gLP6rwohqliCnK++BwLEMNGjry5IdfJ6jLVQgIm+7SskEVsOcbgQMOeXwhwojFrNfizrMy3jHuc1iZlyoTFF31DMuNgQoJzMgLCHKaOJIlE9Yhql5H0fNGWokkqIRTSz9QY6pxqa8GHaP6nE3AXzWzbaNmf2VV/XnexxEDQ1S9BKhgPRNffZ8911NH1vhcQ==|Chương 17: Chương 17;dulzeCLDTKgTxkWUs/YDfkHf+5Vkz/fJ5uBJECTuLDWdV19RLExqqPt4rSW8Lecp46WfuvyGpndsA/vDE3CbQQBkd6jycnI4rnmgUWu6EiWOMxhIp0Y16VdScoLbwuShJrYCr8HhUa5Hgx6rukPgGKG345cXyEh+SmtnRF49nqKYmGUMFjl1wS7yu3DkgtEiP7NwoH1KaI2Mutas/lEM6Q==|Chương 18: Chương 18;weu+vIhFltmlKNUHpDbCZ226Zv12m0XQTO+xrQbPN5sdy4ZARS0X0ulZnybk0EebTdCjUR/SRpfBjr7DK89NT2gifhpB0DYEurnjCNPqKpyiNDD6ssRAJzCpRZfWnwr2ZVrpZvLnwMkYHJMUt9ciHl90l9FF3n5DvITu0zdPe03WmhcAJxIgCFxdzl+euktvce8SH1kZ0xnsZDfLCyDFmw==|Chương 19: Chương 19;nSPdsH9/IRYYJBiOXIM5Pt7trmsjRRLUvX+uUdTSo3lICjrjmRaMaxitz4ChICM7beuVCITV0nZdj05/3G7irTy6R8U8MhtnM1KeVVY/Nxsl7t2e1YRsNb6BLhwISa9mOdLQNV0VZRYzugEt69YKJexDbNIa7WXxvm+0jT9fp094EEVlwN0FyHVktpqkSBBjTkZAU0Fq1bkr/to0EshhVA==|Chương 20: Chương 20;GOClwnLQwCqKjf81xIIfGn52kb25SOQCIbmnaquiVVWsSrpc9kHgzLLpGmB6suJy/pUtVuyeUlOWoRV2ocIog5YNlLt2KBbRRllluUd7iioLPBLNZCtDdokDvqbacJR8IUAFBYPhEbm5Ew60KFRJyvU2Yr2iBJPmJKfk+Qb0/U/MJq9o1HAEasyaEcWS63ZL3uTVgj42AjCvz3ineTnOXg==|Chương 21: Chương 21;co/PLB9S6N72SC6ORowyE6yc3i4/oFbDDfnKbSUt2sibbZsJxzJXmioQgiU7lfZW+VQSDf5bvtyz4YuzDq/EShYbRc6+HxLVHtPJL8uhMp731fBwUvQTABMYu8LOSim3/cmZ7olBhCwGiJHc8DL8oUERViJzkKMEa62XN8u4g8hXLVY7b0GdUZ0q9p2gKgxDeCcVBG8I6JieGnrE+d+aLA==|http://truyencuatui.net/truyen/chi-so-nong-bong-100.html
Từ khóa tìm kiếm : Chỉ Số Nóng Bỏng 100% prc, Chỉ Số Nóng Bỏng 100% full, Chỉ Số Nóng Bỏng 100% ebook, Chỉ Số Nóng Bỏng 100% download, Chỉ Số Nóng Bỏng 100% kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20