KK Truyện: Bụi Trần Năm Xưa prc, full

All labels

2019-01-11

Bụi Trần Năm Xưa

Bụi Trần Năm Xưa là một truyện cổ đại tương đối ngắn, và buồn, buồn từ chữ đầu đến chữ cuối luôn :| Nếu nam chính trong “Ngày anh mãi yêu em” là kiểu người khiến người ta dẫu hận nhưng không cách nào ngừng yêu thì, nam chính trong truyện này lại là kiểu người khiến người ta chỉ muốn hận, hận từ đáy
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 13]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : uuquan.wordpress.com - TruyenFull
(bản dịch - full - 13)

Bụi Trần Năm Xưa là một truyện cổ đại tương đối ngắn, và buồn, buồn từ chữ đầu đến chữ cuối luôn :|

Nếu nam chính trong “Ngày anh mãi yêu em” là kiểu người khiến người ta dẫu hận nhưng không cách nào ngừng yêu thì, nam chính trong truyện này lại là kiểu người khiến người ta chỉ muốn hận, hận từ đáy tim, để lại những ám tích không cách nào xóa được…

Còn nữ chính, nữ chính khiến mình thấy đồng tình, và thương cảm, nhưng tuyệt không ngưỡng mộ nàng ấy. Nếu có kiếp sau, nếu không gặp người kia, thì đời nàng sẽ khác, biết đâu được, biết đâu…
Chương 1;nyQF5N+RDrfEss67kI3e+fuFX8KFSGlLH5mKg+z3XvN0RZ2x/+8iHAUk/TWtvC3zOCuP/uCzeiy9dtAGS+cKaI57kNf2kXc9kWQsr1sSbXmeZDA4d5PszLIkxHQ3MONN9++veb8NuG3yV8TmihVZdnXDYaqMZwW4cztzvA2NESE=|Chương 2;KBrkN1/fGUgamM6s1gKr8URfl6H41k+Eec47ks3GGhzQn+U9kxDs9/KUUDrPWrisPgD8Bg8cuTVl2NzbRB/N+6E+nthfg5W3TNrzpOlky48CDUuuGWZ2Q6M2gnk3frOlkaQuSaV5Fq0NNYtNdXNk4HR3wCs67t1b6nVGgLzHRL0=|Chương 3;0VBX/kxoZ7y8pH7KiBq1LvUzvZt9sqmEOUOqikS1IpcfZPyvawG58NuYQfms7DefTdVV8+UAbGjvyC4X9qjSEfNUNN21i3iRmWQixlKyRt3Z6m8t2hBcVxZkV1FjmRuyeLB37s1cFxmaoF6OqCuOF6FI6uccApJLZfwgBpbJV5s=|Chương 4;DUBZNtOyJVnMShJE/sJKCn76E3hFMglRTA21WufcIwj/FfyR7/zyNQhTu5NBDjCMKzwKwkqfFtFde2+LlI9zN79KqnQ0fJ4Gd9LClZ3shKR4Na+jDZ7KwQxuvLspH3fNfh6PmUTiKZTfZ6z6CTAac1QneW4NX+JD6+IuggldBAA=|Chương 5;ufLqBVQy3YneVPSImtzYQcLfCO1xS6ZhFIakrdsR68Xh/V0E7SA+FqaeZgDGHUoIaK/QUWNvrn8P8qM2KrC63r432wrTZaGd4dvIy86Sj8APHTy1INaO+D4DmGqmH7PXIiM3ng3ubUhvYxgfsHL7Rudyy4Amaa17lib/RZ20FtY=|Chương 6;wT/+Ej8RHbILaSt4PSjUZfvN75jiEs45PdWje8f6yTDV8EgVBhzJtDE6r/KpheIkSZEOltkRabE0mgRmKmEt50CvQN0er9ODzuy+la9am/PvcLzI1jkVXkoO7WP02KTuh8f5hgkZaMfmpkrpE/3Ovv4v+5OCQJSjhxCl9NoDg40=|Chương 7;rzlUwmfCEYfwDyqlqFL4UtTnY4FA8lgBFStJJBsCLpdpWUSJCfukflDbjPw6gVOQqDLOKgGYLuV1JMve6ru+Or0PkfUbycU67DQM0uWAwHij9cC/g0Gb2bVEtvFy1Et/r/xkO4vTeYSdy/XM/R0+hxl6XGsIWQhoKtJDRufVZ/w=|Chương 8;zxbBVCV5DGGUZNFXYO8n6pjRTwTTgcxYmoO/sJqhZzDYidLkhc2eFhZXChMlGVRwz//PSfwvq3zewkuFRheczPSbuSd92VhHvSyrrJ9aK0ovjzLydG+ijKklHJda4W6sAwlMH9RBICDYRRYhT5xVrwbMaXhrnmTLKu1bY/eIoxA=|Chương 9;guc+DodIAgYNRcOowCikrHwfQtXgn6v9Cj4IDQDRszkuOXGxhTr1qdw6HXKz0pi9K1iP3uP1MUf3tAEpTmebk3bEOzoAgBNEo5d7pY8NJV4es6B/lp1NZPZTJmNuLNgEoxkZJvNsCWQWV6zEJBiGC+thRX6AykFu5vbtcuzt8Cs=|Chương 10;b+U2JKCep25WU7NTYVndyRaVoW+b3q79N6h3t55r8qJJ5PRho46hSEBpwbgYFILLS1VcBcApT7KnxbwvfxxAIg7EbbzoTPyJlxpevA6+U4gT+HxASCLGE99AfpMNUb8fLudfNP3TTo6x4XmcwSJmoa7DJCCcc7GSmn9sjIBkUsQ=|Chương 11;nGg0lGYG5YmWug4TejPGRJ1iQc6a48rE19/MGFSrMU8Vg0Su+JByq0rMEPpaDh4uEyQAu3+4udQUjd7UC2+Y0FsoOjKT/tK5Ph+3Akf3Ft45ySqWi2NGSRogF/3cigJRPP6u+k6BXFjCzP4k76kDuTxsBDWi10yWZ6unIe4GiAI=|Chương 12;KUthv29elVgGScADKHo0yfcw6Y9yHLtiPLBv++TKJftvfMoyu4uAzjsQHQGV71fJh2UP0gpgwyNNdRn33fhiVJSg/QSOtFB7ytECRbuOwH9KGuYxhzBNDc13VG97SfCPSfOT8S10TsQm02/i54ywEQQqWD+uOBYVk0wTyfSFSms=|Chương 13: Chương cuối;rTB7tf7SSEImCYwK454knzVqc60geeksr0A6gQjtfMR7iuMv4lETDoZ7aw4D1u3yts2ctoI/7v0Dn4HwWGcBE4/e/J9OZMyvFgkmybdwBZcg9JhB2eOnTenJEZf8xsWRC0JFv0eFMkmGehAzX8oabQLnKIjxi1Lw0OP8RemDnHk=|http://truyenfull.vn/bui-tran-nam-xua/
Từ khóa tìm kiếm : Bụi Trần Năm Xưa prc, Bụi Trần Năm Xưa full, Bụi Trần Năm Xưa ebook, Bụi Trần Năm Xưa download, Bụi Trần Năm Xưa kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20