KK Truyện: Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc prc, full

All labels

2018-11-17

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Truyện Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc của Ngạn Thiến có nội dung rất độc đáo và gây cấn. Nhân vật chính trong truyện vì để cứu lấy mẹ mình nên đã bán thân, lấy người mà cô không yê
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 156]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenFull
(bản dịch - full - 156)

Truyện Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc của Ngạn Thiến có nội dung rất độc đáo và gây cấn. Nhân vật chính trong truyện vì để cứu lấy mẹ mình nên đã bán thân, lấy người mà cô không yêu, mẹ cô đã chọc phải người không nên chọc..

Người bỏ tiền ra mua không ai khác chính là người đàn ông đó. Cô tức giận nhưng không thể làm được gì, vì nếu cô làm gì hại đến hắn thì mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng kỳ lạ thay, trong lễ cưới lộng lẫy kia, chú rể tiến về phía cô nhưng cô lại không phải là cô dâu mà lạ một cô gái khác. Rốt cuộc chuyện kỳ lạ này là gì mời các bạn cùng theo dõi đón đọc!!
Chương 1: Mẹ điên rồi;CdiZqRPK7tnoigzEFNwAdV6sWVf5o3l1cCDohfcw6QokxUulYaFl+TM0YL4HWMquChsSn84qOkoHVeRHcF9xBfppo6vVR6Xkza9VCLafSla8r8N1BhkCUq9+aL/8F0teyyXU4HD49M8og2w1x+GLYemK7BJ4yLiVFxAUInk/0Ck=|Chương 2: Đánh anh một bạt tai;Q3tm8fEB9ByGUtqSA9P/QzzOUUFrIHYQKKfU3T9LF7GQYFFSe7EewLrT//xB83uQMuZ7StnGH/MJo5I1BJZNRpzeKM2XwFBfhgYyKAc9XKAKeil1kLawN85DYETeN5SVhUfa+40aKcT1Z1M6nQt3vJFVGc103nA6ZGjnoBrq5ek=|Chương 3: Một trăm vạn;gYmwBGsHyL7sCW+dwV8qtZ4yBpO4eMPoUcJGp7+nssLs0cFB4P9rPM3WW8A0lJ/AjvbtAkV9AaX/slGtyD6KDabEnE1Q7hBI86MQUXnJjrIyCM+VEmYvGpWIkVxpIaUmQshIh5LvAlH2X3lZx44zOKQQ5G2BkJy0ygpu83upeFM=|Chương 4: Rõ ràng rành mạch;F8a2DMes5iNl2ZUKj2ze2oGrh5lWlrqsy0Y8okRhj3tt3kJYRNdchMahJqxEfrkaor0gojmHtZyKaNih3EdoLrVlIS8x/Gvq/qJzIpsCpxXMPvFpQcQ/UJdKfgYUirAYt/cdokFDfh/jrTHHaCA0miecBROBqWznrgxA28yurX4=|Chương 5: Khóc bất lực;87Wdjsw/F8CNaH3T84BWGRnC5bgLTJQuqNp8ev2rT5qD/a5i2n56P+a/G7XnqKBTwzEKYb7lJmjjz7GJAjhVSRJI+5HA3Bmk3mQIsl77/RnAvPKS49YtXa2j9ccdpTKl/ps2nN7wKwr+uXQc9hUBjWChF588RrI3+Fje/VBkUsQ=|Chương 6: Trong lòng ấm áp;gNSM2TtOtPlJUH/7G9561BJpBJsjS7L1Xmd110oYrG7lIME7z+Vbm7ofQoYh8rqR1NUvKcB2h/eCVLmXbUOC4sbysUK0L0XZ17ammTv/+IL2YMI6IOw29LOT5KADPC+ug87rk/2H8RAvNbh++3SMhGz1kgbXEjy4Q0KolQ051TQ=|Chương 7: Có lòng tốt nhắc nhở;Ax/DKDstYX28kJSseCtVFxc4H+mmxo+EMThhwbIIB1gFrLko8c0544t0kRMcK9r7oR2yO0Rdn6j3P98hI8F7Q23ZwqiVnYo001wZrNv8ZbCMK0GhStM6h9CU8FdxmMmNQ+2UbFpCug3KVJnZy64OQDyqQoTKTD4MmRNENCzGpN0=|Chương 8: Dẹp bỏ tự tôn;rOzSs4LUDf0KMtnD9vxlLBkE7MhtNpahajC5LqJVyXAJqYHm8/Wpu2SlUr8w8hE4ZreJrB4fxpFgxCjlbebijKSBL8MxxJH1NF6MB79IVYPdLOEs8BW6ohbZDF1CO/WuvAIo+Tte9gj3d8kTFdz/W44F6aIhnDTtQChY53zyRTk=|Chương 9: Nén giận;eJEyUKcjl2xL4S77ZAM6/WmBL4h+uLKlX/90SWx7gy29GqoICBW7OCZcK6djKrPrPJ+MdJyQKuYUH4101EkpsykAS9S6SEOVp5boIDlSE5ywvJCdivAyuJoEGK0YKuSTHz83+senBXoDXAJSXPWZJeN1IXUunM012DfqOEaG3YY=|Chương 10: Thẹn quá hóa giận;vgO9peT5Vun7c6cDIxEgkR57MEDViL7VWS1WHiwidYLCmtVSZuXeUYskf6QMKSU0bhKs7vH0JWN7S/S+fjbSZGtXI9NtAs6yfeKlJ7mOFCCs0/shw/FlGFZ19GWHFkAp1fQCUxnrgN4S2sQZZoODYPtXuPs4VUx2iXJkcyUEFkI=|Chương 11: Bất đắc dĩ;LcjdwGfHYoEmgs5SKPEcCc5lb3adE59jlGeBsPzvGEX1kCRFdslj8mI9IcW7aK06QEzo2XIYQqdgF81gngQJF5Unkwrgr3igP+zo6KtGwQ4QvTzNvQ2YxvhTQUtj65wnrkavUNa3N28y9qUvj8l0Bt4kDd2oAdqUr+d+1lF89q8=|Chương 12: Nảy sinh một kế;HVrqFoN16naRLE1Rp/GRxS36AKdYsTb0k3NnMDQFsIyDejdebiP9RqnybI7D9c71iaLRVk+9ReCjCGF+ik6WblO9ZbW9ovBvW0kEBm7NZKuXkk+oeHnz9RvWodskvVu0TU3BO/zWSxhCLBmYcKprCjKP6FVT2sg3zt14qLsdrlQ=|Chương 13: Vu oan giá họa;OsxUMBWjdAPd3+1DSQiJRbq96G0j83gJQRHRz4oUDk/KzDOJNDIlGRjO9+CMVLWZSq4hNpfS0A1Jzb+IRQCsLi06R2qb39+LclmrqYlOEc+/sElAnYwBk5gIlbiAqE9Q2bGbcQFHePvTPW/mHF0lxvu9t4FX/fSYtuSe7OXiD1c=|Chương 14: Bán mình tại hộp đêm 1;yaBcBl0lzRxB+IiT5ej8yaMILXM9XvHLW0ouBR5ut4jJGyR5QU4zj56S0TVtit5Hd/x6u+ykZ3dsO8eqFsYm5P/PjFi8yFByYTcZAmtkBjOc1NjO+Duo2vbHk+oDI8Vg22bmSWS7j+f9oR+y15o397zHwHy2RpB6vJbUYEdV9r8=|Chương 15: Bán mình tại hộp đêm (2);QzW8ycXaPsrpOT28JRvAWQINMlktWNOoZIbtLv6vsheIjUCX2QxNRdXSAAk6N0Juxi3IR5HvUxiz8kHuvoUGFzLOQkwkqcdDSncsPHyDxU+VOJScXXhTld/vZ1/OYd0cjn/vTaIoFdqg6sURmQbHWHTRd0+TkA0Siz6lYnWH1bE=|Chương 16: Một trăm năm mươi vạn;CwA3vHttUsB8Hei/VvDLGtT6xZ0EW9dJW6n9zOtLz5hTPwVo6nAQzIRKkkg3acFth5nfH7ziSz5fCsfS0TY+ZpjS2j28mUqhvxnNkBPxbw9+7VsNnwai2kHJ9RHC9DGbmeW2sesFL7GoH3TEMlDzr+DHkSSvZ+NMevCjusOd650=|Chương 17: Thiện ý nói dối 1;yd1aEfKn9bhE13Xyrkk6JuAtOiblHiql7iUr3oTnYkVI4H0PaadGtC2jhehbGtgdb3EGPbSXNdPCPruOLNXbGfJcMfwVPJpuGkxfev7eGdyf3TV5XPTxAroXFGhqKyD6kGm5oonqkRpq49LxnPtiqybPJ5EECB1DnqXdQY3lyzc=|Chương 18: Thiện ý nói dối 2;GT+WM71imcgHI+h+PgWorSY+ZM+mVl8Vf7KFyhe8YcN6rwPHL1jkyy/d7t/20lZHay49yqMegfphCxY1jWD9fs3yi/207jE8QlZXnrFV16++AvQJ6b79i7+pRIN++zBVGsBL25C4QQ6wOrG1OFGnm5JfuTKw1t7kLldaNxYRRc8=|Chương 19: Trả tiền;EV7CX4j4A84hMUgNiXPokG4xrtQCT3tvFzOvD5+2oQraRjtFqR+JhGHJiMsyxPqhZXP5RVhmxM1k9Dl2hiQ+yPAYXaOlW4eUiXldBZ8MnVUim8U7EGF1pyog6DnWhQov5w0pxRfUKI6YT6Bm2bKHAXdYazEEJ9Iy9e47gjqYC0g=|Chương 20: Để anh chăm sóc em;jIicd7cuFuutoV6Oh3wepe4hqyN3FZfUJJl56SWj7IrrA51ojyXDmtJ0RNYCZ0xKGpnzQuAgdjXV+GbOF509UWVF/E6nVAVRCjcnUi+ECszkMVx5ESPfeLA+uSI6cutnCbjcEfArfdIXzCPw1913N++b/XQisuIRGS5H1WFzW3U=|Chương 21: Vào ở biệt thự;9SHg+jgp4DVNqFyL+uZh+GOWSO0/jIVszXXlJKp6RhdqlhIgVCaTLXZCXrprlgzJWz/EprDDPQtCfbMsjfzsRQBNE0SYFpB5Bxf2ip/WV/231IPeQY6y44yh9bjjoDHjVrFYaR8xwyj1KOfk1GOtVN8rTYazelHN1iv8oSUM4N0=|Chương 22: Oan gia ngõ hẹp;RtaJqUUKxFjHnQYt0TAwQq01b6fMvaKcm2C6tYpzhqSb0RRZv9zD0mis8ldYaIbyRif+hz6db6aO7ViklFAfcJsqWdue8dAPMaNdLFa2zYvvjQ4bOB1nHcYzVL6WAiUvzO/dXscGl06CZYRdYRhAQOWDKz4kml9MjFmU+dTM33Y=|Chương 23: Uy hiếp đê tiện;1/a04buS8zqeFScM3sG3vNlx1UpjNijrbc9v0dnShb4/B42ZjHTbBmeiUT7B0/Pdoo6ke3rfUHUkArr4Gevj35gFfI4WwY3JJGa7eo+j5a48HMATQDQSAqHAzc0k+FzumTZWZMOylQ0qPDWitQP+0tFOqiBbbFhc+dG2CpCTxjo=|Chương 24: Tránh né đêm đầu tiên;38M04nrJsgmUt6vZglPG8eACWsOxZ/SRsS3voEsltU6Snweu9HiSNuj+8jS/+XQTGZsruDa/ynhev7xdyzsh6L3wPOte7F7pRwZokJc+Qkv5DU3oEbg2MbbiLkj6kx9FAWnDfyfr1FqUK1VqaeVC+Glaqq/PoSi1Bi5lMsOEnKA=|Chương 25: Đồng giường cộng chẩm;zN2BN7YbQ8asorWOxT64hzMg1zzIFY5cQKCfinSdIGi0b1vygHfDaGLXfawlZuv58uVjupvLVnSx7OFEOH8C5GNsqxT9MUZVmq21B3RhnhoL8PXfd1y8aE0QL6+OPh08Jcp5dWOQGnn+tTEnt0U/8BLEvyptUywaor9GWyb/5xo=|Chương 26: Nổi giận;15JFbLGffRNXBMHDnHCNsVtbR96waWKmSGY6M6qHDjcK0izjjRvWE+ASPmFcfx3X2qS2AEg7jI/KKN3lWemmTTz6Ts8jvCVUFiioEVCNJiTWefjES+2wfhUWJBMNC2l4Rq+26tWYQ4+PQfNlvA33tuIVwRKVeT1laVqva4jyLPM=|Chương 27: Tự làm tự chịu;itR9JLS2mYEMkafH3L6D83Y4Uwx07FcZPG84giysgriliJKuU3isxfZHugr569gB+mNlGqRN4qJOjigqIEPGFOgHK/mt83qghnliiXu04BTMMHvR05omu4AGZd0JeAgpHhlNmrJIxiqG0CC9plOfKwlPcLJ1mlTryxDtnIl3hHs=|Chương 28: Bất đắc dĩ thỏa hiệp;JWIr7mQ/xrIKWJyOzIvwzgC+NASSgImFqXzYVRXUxyBFe6dNl70DBaypNoOtTd2AR/ehcc1EOZub4dl6AS+RMLPJWRrWTGYDLdwIjjkOoBdxVqNM0oNn3Qx4ggxbAb0aup3qP5le9qG4JTZv7UsFrpTLH2x72bZaWOXvEVzMQxM=|Chương 29: Tại sao anh không mặc quần áo;YRWC9lHjJ8/0LkMFyyho7Dw5W6zIOfUXDqSYECk+xkMJ/VudFK0DaCKgimibTkQOq5nY/qeWuO9hKGA8rB6qF7+tr2NYBavac5hooSQ3j6KMBJ41F+Aonnr1dGfUADQJBJ0cG4qsV/BEMyxMldoiaD9tkLWGN6aubkrwjepvyxM=|Chương 30: Trao đổi với nhau;huxmye2uuLZsgaMGYzS28OGa2vW/18P/1eWpRM4Mh4wKu5NuoUMatiK5kxb8kgyqkN+Vp/Bw8QN0G5RsglQhn+A6dlMNheTQZhQpDu9taKwPhym01zcwwezYi7hArd74IoJ36SJiURihZrLRoFGVXNtGcn020PYIoThIep+TqN8=|Chương 31: Điều tra cô ấy;Asmesd9zWrUFzk7uKa4DOWzTkFg2B+gklDy3C4OqowQz3kmu873EfT9wFX+a/gsBXdrVBurhfiYFW7qW9UN5y9lt64hqQMBlP7aFIgA4GZ1dcPfgScrqy4zU7J/9cWA5BGfFVl7FrwVml6pZTuerLgQs/qXjvorTW2H44nItCgo=|Chương 32: Anh yêu em;g/YiQJ+9O5T6Lt3sHwHZ1ClhOwp9tHegliKSuYVGB73nVYUop4vmF6k8zt4/FS9P6vWZCmejIp0UffQ0rn0rjRm6YDL/DeCy8Bi3HZilaI2+8NR+5muiVNxZANYfL+Dz00wan7/nPAGfoFpq81jkSvb3tpNlAfpVk0vd5qfcRRk=|Chương 33: Hạnh phúc ngọt ngào;gE975jrtabWaBR9aQ1ixwv9ozGVNDilfhYSh8P7RdKpKBVEEhyWxFLYXhmjH744vPGGhrlD86ACY/zkPh9N+7U4N8p5RcJVGHnTg3D7wgBWn/SehCvJC0PFJisG+op0JfbvGQKowVGfGPyGh1Ac3opgMugvWmohhCwAIeHus2uE=|Chương 34: Đàn ông vô tình;YSNGHU8wgisvgh5AaDgSsMVstczo+Vw78tzwPUrmkZf9FRIJVcDnWUMyjMjIylYub1qjzegy/vvDbCLR9QuaXrhJP4kbGHv+r0VI7tPsTp4Vr85SmfAchOtg57ZMRleIduwi7RqHjJX8hIoLgyu3A8HRmob5orc3ef6JHy5+Q3w=|Chương 35: Chọc giận cô;LZA7/cxMXdndu9psJcI5mpdgRcrkIVJsAh99B+2bEFJ1y9kyN3OiPDT97JvCblN339wm4lklvCe4Fwhoev7rHut6DH5ug9KEhQqGHWsSjMAMje80HuR/0ccgYDuTBjEfdgmFlYo1WBQMlZVF4BZCkiHTFUqA7GY7lqBY/1wU6lk=|Chương 36: Lỡ tay đâm bị thương;mLSuV53p8PTbsAX/edf1XBx27REfsr9JKgn7kyB7XFu/Tg/Jap2I8aomB4C0vP1CypNSHspy++NRURB0ql/V6reGAo8a2Bol+rL/cdgXm4sh9ZUYBZTwSxzE95q6jdDlsXbCTmGM2vZHq6tBgI1e9EDCp4WROaYjLsqh8JNn9vQ=|Chương 37: Hoảng hốt lo sợ;GEYnElVuK84oQWZEUZqmLFrFmPbdm1ouiPz33F7WnqHCgaM/VeECDVmMYM/Lxn0uBqI3xMWLzBMkxba4eeS85385cLrbnULsLdX9VBHUZlRbXsT0ODVarRvvtPexI40uU6pFmdRrJX+MurELz5cn1izVOP0jT8D4/wg+efb6dYk=|Chương 38: Giúp anh ấy tắm rửa;rVVwZ3Ehrv62XDZeKX6JIClfayxtm5eyENuoZH/tAfhjnmvkAzAyvqvxeAvfTdiASkpQoP+S8wnvQlnEKMQPBjJ5jCN94sb/giQ0zWDfmM/XQrmyIYyXxBnHa+wMN3d/c9aFjop3rsLPREEJxV15W+20zd8GI/XEbet0HmXwyGA=|Chương 39: Không cởi quần lót;n7Jb3zEfwtpt0AvBzbIN1AZbhyjCWq9+4Px1Ok6RBnDeWBGirr0rb8oSwXmHRfqwje+bgHdpLeFmXG0XohTO23zqK1inHFrClxb7es74jaMjCPEhX+rdwO6hRzt44prAh/dKqWKaNr21FjC5FqbrrwEx/uONhV9W1ys1RTl8RXg=|Chương 40: Cuộc hẹn tối nay;uMyBuSTTaLtcTi5/t1zLQIUJRBZsriQmzm2oKhY2P7Q24zD01k4hp3vCpMAW3e8d9z4EPvZCxoHBw2r+5MKNDMvB3E6DwqEMPQc8Z2jh/tTCiQvJj0GmbGWL9SwKSTa+blB1cgl4Rzj2g8vO+q4lBgWbl9wVcHxiRZP71JdpFEI=|Chương 41: Thiện ý nói dối;6PsXU+TGZLrgs+zRUwhZVF374c3h7KTkmSMlnkK2hJJyycTuulRHXElxjMN8o2ffeIX5cQpa+1MJtxQELu1lq4YaeykKxMx6UU/gUzz+9FCoZriKVsBcj12+imgwRVbwM6bpUv12ipuxb21DfHYPRstgBnqx5VoGvxWBBqLMPTk=|Chương 42: Đổi phương thức khác;Y1kWVNGSkyhmIZMb/PWcOIj0JzH+2CxfDZSc9Hmx4IDsGXmeogrtTR6sZyVbMBE6cAwVASggM9NRtzZaGdgXszczgFov0sTwdFb14xU4xe2ObCCw+K/n/jhMa/tERnph6qbfcIdFHP9LviyArZKK8MicLK+OkaawBi1WmA1qwaI=|Chương 43: Ình yêu dưới gốc cây sơn trà;egvvcU1INav3Bk3qQTsxD+kx1zBHGhu+fDQef2qGDkSdCgQBduLkJMXSrd7+MBL5a4XmtBJI/hxiTpSxNkpSc2vA6NeTAen6PNUSJER/foERoRuTT1e0S4f3K4a7yukUI5iT4yLU94h7ebR1B7N4EQ2R0mNmCtuLb07mLKawbnc=|Chương 44: Anh ấy là anh họ của tiếu tiếu;es7mY78I92hV/xrHOa2M5RWY/Bu2y5UCEaMSqIba/6mpwVcEG3h5YDL63pWWH5QlvfSmx1VWhWkE78qZpeG5lU/BKknLiZ+ZACwXrsgTxtSDaHXcYAReT7rDB6kLZQPYn2HhkeJgGVpnfVVdmH9Gvfy5DNrkmR5UhFNQzocd6nE=|Chương 45: Không thể tự bào chữa;yiXDopMQQcw2LwVGFIIxMozFxEWKEFYq3PH1zZkPS8IUmTNTh/DeI2o8DTE/KYGtouPn0f3UP0PhFMON4vXE74IQCbOfTNi2nAAyGAmD801CQ3kFe6oFls36Aiz59Ob/Y9pGRPhBOVAknQ0wJ1P5YVf7Um2Obg6zv6pECt4+INA=|Chương 46: Điên cuồng nhục nhã;bMCk5zp9eSF28klBGNUnyuZRPuIJIIOvHBwig8mN7Bq10mKNQfapHr6wMmTEMtydukfiUK2Ff7riPqfxz4U8a1YQ8S/75tbnCH36Tb0UWP7kbzSyN0hIsqMiz1LEEfk8N95y0Cy+LpSPqwU5qL2MB9IMgs9X9M/AiYKOfEygCSc=|Chương 47: Từ bỏ giãy giụa;5pCz+3xjJWr7xrsdxTK4g0VYOJFoJxLQobzJkOWMzoXBugTksAMNb8tw/I0GYgFaT3Zn2LQ7aZH2umIk9TjN3GiJfSLFVvwsbs7RHmLd2u1hfWUExo9VQKAu2hkaDlN06+vug2yIe2UUdVWEfW49Bm0JXXbSVHy1SJuEjQCtiVA=|Chương 48: Tiếu tiếu kinh ngạc;dVmKcll3/m2xTAZI0zEO+qbBVl8bhXDlGFmgiujDWeNZxSun47bDyg3XXXBkN2Dvza8e62pIjuLAC8Qj1HAIBhIY8ObHXQQDfKJFI1h/0CCLH79iPzoD69ZnYRO/w9sOp3bk+fUxe9DvrqyolL0AMHrXsRrpxt8v7RqvPwtI7FM=|Chương 49: Hết đường xoay sở;w7RanMbiabSnuYEHFst1jZWmXjAPEQWcytOBNOakHob9K74afc11f+ZuBMoNc0o5B69Ufu1MbdrTyFqgXmxP7UbrPAEzLCsOjzydOef/d6D42TKamvGZrEJXcgI0wvRe+ge3uTEKxoTq/XLBTJCd1jq78NXDvYoRmURCTM/mRO0=|Chương 50: Xuất hiện người khác;E3RqF4ZZnuWZZQv4boinM9rC+myrZJ2DZMFYrkF4yNiakfgEUa8K44hamUlv0TMEYPGMg++1UXsrRveCT7aG4l4uLbzZnarORwxPqOI5L1jDaYP6IiafvTBs/Yr1WL/lWtRZZuaVR8Qcr/hSyYqKldaekR26PTz5jNLUovr2LR8=|Chương 51: Coi trọng;5BuGCNj8j2y6DMr7zxEgX4AUwtPhE4UW8HxBsfBGv7owxB1Wz1NkQR0AmgSj0VjcW6Wp6Z0ggK7dvlTI3jauPiu2MGnTFIjb0fjwCV2yHT0CrVojnKqKbu5JGg5NN+T/c8Okolxs5RoOrP6hEDu3FhNGV8zvwIzLi61ikeexi70=|Chương 52: Người phụ nữ bí mật;QFGAymsimTjKIDwLGijkvghmpCg/bPt7Berjgfz/27mZFrIXKXCqU/Sbn7rClHNvKaeXtIgETmyrUKozQ7hUGSY5YDSKx2AMZ40Q9hCG3uudy4d0dtkuJStRfUgHmL7MoVMISdfmbhJVgZjTP6Al6tlXlUjCKsMMuZRpfh0Xxy8=|Chương 53: Anh không thuộc về em;tLlDhZqHz3lbhTn4uKuSvlAkZxZ6eBHutFm3yd+NldYlBsGdHlTYGjJkrUhiSSDrJ+twEDBSGq4Kr/rKxpk72zsajJC11nPc/HzwkJ2OaobiLuLfcSalcQSuuLcHtAvuIkbAVDSLdS5tPtaQ8HAqG+2wlneTPkCvaJMGeJt7ujo=|Chương 54: Tham gia tiệc rượu;lcRiG1h0JikqrqxULbu0iq25oFsG0N7Ia1vnWeQcktgdUBKCsic6Oi3uj7Fr2sqCG6RuCf4YwN2WPCWdntpbSgsf+CVMjsmUozW1NEy39lQ46jEsUJ4xEw9Jl0IxCP0/PLIFkHn/8dRKOG03eoNjqE0mZ8Ty+xg/tawd7b1tAJI=|Chương 55: Tự mình say mê;vPEM+CJEDANiZzRIDS5bdDyuwCGWsuzkajNBlo7qGc6ZRC2OSnnX6HlaQ8xL+sN3G24D3+lqjL2dDYgdKUta9xy2Elns6J1LQP9Zpt70XC91c/ry0Da08m7kROku3ITuUW2HjfjmaV8lAdZhhvvWQoAI5aMEfK2Y6cV3qF/PSqU=|Chương 56: Buổi tiệc của kẻ có tiền;9LpxBj6h/pHyXYUGIX2Gc+ashAgNhBFpjmuX1iVH/EF/JTi3OvuYX35GZ9rl5rIux4JomBAk1ZcAfEPfnqfwhle275M9dhJpgQXK05TH5QGmrn9V2JyF43ObKYZK+kqJarfrWUCmH+Tll7iuARxeRjadRZO2IagbOPBHiVtMDJ0=|Chương 57: Mở rộng tầm mắt;0kY6x1c2+W6vaijV4i/dPmFzcgudIZo+yxGDrZuiG2r1Z1YlT5eYwlwJAe4erD1nz13WW7NBUIxAp0lgNQYUJemqWqgV4Ph09/kU3nSVvMjXhm4h6m/CfNbgrq5L/DpG0KAcOJ3UHYMeULZCJKLbCzq3Hh28MeZdRw/ls+O8cZA=|Chương 58: Ngoài dự đoán của mọi người;S6gRPtjPt6z/23DNbbeQByYleu+3k1CmJPwJH7QEHfprF6+848TJbmdCxJAzncWuhwOsdTGDzpMxEdmh+KAm1MHL4X19LyDvsq2Ojd1cqbnvFvN/2VmU9uuIEqHsHzMKFq7kilSg6+TvGxmnOaZ4h4SlAqqOKeQw7fp+sfIi6Xk=|Chương 59: Cố ý phóng đãng;7WlpJC3ty0a+oipdJsQnKMruisOdFJFnVR5m26aRFr0pseSpdfHdVJRtIQNRYY+2M+Y6N38Gn90KqW5MGpFG77pnAjp5KDlHIjY2J4mvupdc8HGep3MWdSDT0SMZBaXA0H2PFR0I/txEtHc8NyW03MnRAjPNBay9YuB1t8Nsyo0=|Chương 60: Chơi với lửa có ngày chết cháy;r/DdHASBDFRc4u85npmOo3Aoz14Une8QkUZsMhjzxlwtxdKgfgd7h+NzWY+EfQ9sHLpw0YyeK8uiwXxWb9owQrEZtdakXDPvsRraGbxOYtQve4bmG7TZTs40UUr84+jM2kdgnFdBxEJe3NDfjOpJW6RmehEKNsWq8wB6nj2zCiw=|Chương 61: Cô náo loạn đủ chưa;pwvvvIpyhtOWBHjDaFq3AMi65BhoIaEBh9dCG5vdCKqfGkP3hrw1l7eaNxKwKYXmZv7Qm1afbCf8iUPBxZ0/y/mh6rUBKRgvqeSqDI1EH09SfWi0shNfpq+dLFMI3Td4JwWbQG81Mn6P6zGzvo/ARY3fMCZqtRCAdWU8JutatNE=|Chương 62: Thật sự uống say;kk5Yd3Pj+O57XkSRfKj7p7myczNRO9O7L8KZnn5U/qvCVKjyyBVTpLuqNKi+g1UANAHDu59O70xhZj1UPr+ZJesm5Lj+2JH57CeVkxIewj5V96dD5PKI2CwksQDduT5CHPCS5wIiTQYCS7oUGOXMzOZxpGWH6b8OByQAkvqrefU=|Chương 63: Vô tình hấp dẫn;UcDAnaEN5C6CKTFtwDWM4rCKdsDRmev8VEBOl3MHJEba+AsXbFATe4x1nnGxWWNfYtZS1s2NIyph8ZZfPoeHdbQ8bnGBJq/M8EdU0qwQdvhNZafitvEQZDrA8NUIUX5eTLfd/njos01os+EpGOSYl1ouCXfeaX6waWrloLhjdqY=|Chương 64: Hoàn thành giao dịch;y66rk7t3TSn+vdG+kxSzbR4wC33GnOkFBfQzLVtzVyXU9uMks/i/9Umhw7bCEg9y5PfBqBY8eDZ1CqbktYfVYezUqujsFOSJfLbztoS1J/6/RNzpYaRNWHTQESuyG1BjEaNpNca6n6XE/+MUb80fnKlxAHZ8WFR9RdvR3Lhnp08=|Chương 65: Bị người theo dõi;HEZjdrJ+Z2t/fqws65XanYpD2CH5SPzEn0PLtjEc3OlySC7oi9BovDQXMsuX9VCjrIFRYfTDIazyMOCeA5+hvYzzpcBBzv+vbHvplK0swc68esR3sbMcCTwSes7Ro+aPzL6TagX1Qtqoq44uvTdx1uqbHuJ19BfvIKJPTL76x9Q=|Chương 66: Trò chơi thế thân;Es1+v/dKg1pkbC/6eSs01LqjDuU28VRy0m0zGjNQj29ULHMiLH3jPAzs52LfUR7IIqvosl/A1C0nM48SjQkw4EeukPwt7T7n2BCnUIfGZY2jb9G7aebeLabjiu14ggirEw5evr4mEP/FQv+xdXv2LBdMtZGiAslRL6SNuqYaP+k=|Chương 67: Vô lực phản kháng;gjUuozAbfCULAn5uM1eB1k53WWycka3isVKoiMk/o8EQRRKBTK+h5a3QrY5diIar1Bu/LfwZ3WdC6E/vT5whPll5S33xKwi9SO9+LZGkuW+xUdd30pic7qSH+ghLclDeHtA6OeoWAL/xH21Lb03Qa1dnZlmI/MmAHjFx2gFKXRA=|Chương 68: Không mặt mũi nào đối diện;2RlhAXvW6kwXOJVS6opqs7ItL04YdQ5nCB8om3VgsyeU+7qGDBzpXalKT80PlhSEL2FRzfovGfUHm2u0e59F8lg3ZS5O4094Ihn5A4FRdOX3wHttorlhk5Z4JZm0kLz1JwNZ/e6MbJwXq/aPOtHGF6vhZziQ2hEuxZKLnrwfgiM=|Chương 69: Chuyện cũ đau lòng;+v+0i/Jopow8N1yKfklbL6hTIFaRzZQREDVnmvWuH4DU1Hom/1NBAoOIm9XSbMI/tqa4W7XrHuCfUP7y2I8CQYT4xmvYwLxehNjllP7UWAOv0s30+zkJiQrYxV9rNNvEVAO1YmTX8dNDuwc/kKAm4QYwy3t1ToahCd247NZApkc=|Chương 70: Trò chơi kết thúc;X/mL++FSUMxBTHt/TAlCXKBNES6uvZy8har1rTcHId6W8qj+kT93bOTcOxuUdeqXIas3uDD+4O40rza5syEFopEk1IkDMqDK2zU6r7HCQdCCtzVqgMHwT5IR3Yb0//uhrjMToY15HftcyQCpNxo5UvT8s+IkZNParp8aLPNc44g=|Chương 71: Bị anh phát hiện;kPrmHo0OQ2Md8GCkaNh+3BQeUtn5hyl32AUMH5D/gmXsR2KKCAUdBmAbG/+X3ClOQ31wlgpX+eMhjuPDfAuzABqGVHE1h5jOttfuzHokHWZ/UqOogxuYkzQq/+IpXD3qyZdfvd4v6aXhieO1vj1DMs9knXjJqoJs1pql87VV8Zk=|Chương 72: Cự tuyệt chấp nhận;yYMXZH2UfrzHGR/JJVx25tNlhQtuSqk5K/zyiLk+dCCDV+mYnrPcPkpLsVJehJ3Wal/EtiSz9MAQWLiWYqX/kER5xS83cNNufmYleifyrQ7yaFVLUjBHjMeP2plhr+LkjBam6tZtE8p/XugiYJiTe8gkDdd0tnX5ymqdC4JsjXg=|Chương 73: Không thể tha thứ;Yv0CmV/wrSC3KJnqAOIsEb4ixtPEFT3f/rKc9ZUIQ9cXEf+puknvX+I6J8mUsPDzdNWYh40gjHPHzSuJ9ifGrR6WvabIGqFsRd8aA8NSuPuj014hb26yF53p9XosbskMSTYm4DI8G1syjaWhxRlqwwnxztuv9R8PCA2J0eXCjms=|Chương 74: Yêu em thật nhiều;db2mFHXQ5Wmul0Sq1Xki1mfbllpoofXcFdK3UAoYqGrq6eBIQuHCbDWBvNNElK0mbwlD4C+VjmrRiNStccL4f3wWIoEzNhowddrXp2Cq4XqICeCEXDKfJTYlIPvCYCQqgsME1iN65klrKBXOeWmPAi7iPLEGnohJ63gkGuMNgis=|Chương 75: Em sao vậy?;4BUNBLdDFdrd+ctAiglWy67aJO5QekuyCD4JKFQGk2lA72OkOY0YM8sP6XzdrTb3JPtyWVQwS6JZJFwslJbXyI9HCY8gkepE+PEF+vVdAhwmIDHitmFhobIVc+3pGeBrWy32zfCOzFCmzUEQ/QMwUTOo/LqV9+UCx06lYIFs/Tk=|Chương 76: Thảm họa bắt cóc;pI9j6ATRFfn5hzdVprwRJNxHU9pLdmOm59EAev9Ppp6b2NOr/snP42RdE9IcUo/UfPOTBt0vWTdkgBxb3w650wrBeNE28b+CiR5xI9IhCEptjQ8xIAP+uxugIud//UL9+/Il/99T/hNJhyXPJ6uwqVyA/9u4u0coLO0AZrEe5sQ=|Chương 77: Lanh trí tự thoát;b7FrLLBQOjwe0kqAIJ/SIwVc5YvO11WrDgPKvnqn4++O6hWiTMBTweeAqg4qmrED0ajdfMwKmTEYErWhs6LtSwnCTp2HI/XGVS78dLe9lSN1y2qbOOEpu3GOE85aSRastE96nGhP1f8O3LBiWmJDhCX6Nxu7+704UJ1Q64EELjY=|Chương 78: Thịnh nộ;/h7/zX1p4gfjN5uJaiTStbIKpJX2rh9n/qGKF/tm28ps7gwuxh0+lSUeMrvKLFP7GvUvxUZGkntQydiE2Gt8YVEYnBY8h9E0AfOdlk66t68ctvpcj9THQV1Czi2YAndhPK37soOaMeRJ6nbgk6G1nsnW3Qauu/hAR/zgMmNv6zY=|Chương 79: Đấu trí đấu dũng;5F5+yayCWa/NKwgGbj7l2fyuLVsRG9xii8cxBKK4DuyJXb0iPWdkS4DolriFzfpQ8VIz+AEq0mttY8U1edvs0kfRpZWJHw9ULWO0kUrM7UHvvAdDXRYZgaShFJVtRULQHjNzTtbNoIsVdfpVF4R5p0kTKCeEHS0tLFbVQ9yf89s=|Chương 80: Cú điện thoại cầu cứu;iUO1++k3NtYMnV6axmJ/0prx4Z2J/JcPSB8uU2n3Wap6iYWqD6QR8pf+qI8esiHOdE8fMH1lKZhZlhF/tvgOKa/zBeCbIrM5wln5dsPfvdlD+l/yi2PrRsACD9hNZZeJSHaE3NuLxQpKVlZc8eix0gANr9XIKp5L5MvsImvljCE=|Chương 81: Chật vật không chịu nổi;YOerNWUHMmQ6/RHBg8kiZ2+ESv0k3S8TWsajVRDxN5PEFOHVNA64J3xc6dayBr01epLOfRsX8VZF8JdomoveIQpCQGogziMU3Jad46Nvvfk0gKfudWzGGORFLRSBVEjI/SZyk5ZzIQSgN5S4oJI9t16hnq7ffVLo6xT+AqSv0xU=|Chương 82: Ấm áp của anh;Pa0g9kg/BfL0qHWcnCrIIQd3pTs/Kwv55xGZndA5Ww+xwSmw0z6IovaIWZgz9on8yp9Qz02pCwpB7wq9LWsKAv9AN50SvKXd8Q6QEeo673zrmXqo8vf3L3MfZH7f2orw1rbtUOeBQL2J7Fk6vnRTPWErPVsr9dOHEz6aU/XuLjA=|Chương 83: Yêu trong nghi hoặc;ASbElK9suW9vXIciWxEPlR41pgEvjlOmvVdyT/fNGFhDo+WV9gGbqjfgbvQ0HHrGkNHV+q0rnf9CTTM8JzkjAJCwaNVNNa7yqsZUiTfODYX54EmB6Y4eXAHjX159h84/bhJqeWaQWiFxKR7s4PLCSxkrDn56LuHAOopzub5pAY8=|Chương 84: Chuyện cây son;DQBlJvkaoKLrMsjR1Du4WkEehBlmsZASTKxZYj8uohPzsk20wjnszj2+mvXjvI7q4DHAe5t35ug4i4KI6UfFMOllNeu2XC3AbNBpdEeHsRelcZE583+f7S7KDZyoQ4LD+I4xtx7CquCN7C2R2a+lucSTKkmksS57bvBfXD7Jzs8=|Chương 85: Thử;Zx8Hzj+3012LmYbpJv1jERsAa7q/YvsUj1VBiCSpVEcO5zUHg9Y3wOE7Z3P4xQRAK/gSHacIO0vD+pJSOPctUfnWdvotjED7+/sZspH95PScL5jL0Jr6pD9yTW464GbWEfNbLqjjAN/uo0IW9RcFIX5FAAAAtoXtyZbpo2KlN1k=|Chương 86: Khẩu thị tâm phi;M5cpS5Hg7qz7hM21+AruG4PUD3EuLnVKMxnAJdd7vzFQd5/Bicl1gUqUeDQc5GCmKqB9HjAObiwO/GJvSPHMmEtuH4fZoZKyDqYL43a7VpNrU3Vli+XOoCAAFU/Wb24jGGYDYMUCCj566YSTz4K9NS1JFjWCvfpuArfwpi4dnvk=|Chương 87: Anh thích em;bkaYnXGujLqU0VMV4q2yI2AwIXH/gB9XssyFarYKumR8z4srxgANyCNv3CdsfuUsqjEo+l/VL/y0+XPdgiGgG5RQybkAgXWKOK+QHVFPiOv2XWbjxemxbeQtdTD/RyNqcLp4C7iZiWSGXvFf9Dlucqh9vzczyZh0qsbp6q6stwQ=|Chương 88: Phản bội;lFGqcmQfBasQfigiMKro3dJJoPOEq/HFmPhEsN2QbiObWVX3upoI/041ItmnaehLYL16qdYQuM8bPnyGouCyWyogBP7vuGiUN5B+ORkCorBk+Pz7OLJgUatPkom7pq17e2kbcDpCvRg1qcfuKbjGrZZqZII7RLc2uOI1RTn4k/M=|Chương 89: Chuyện cũ về cây son môi;GVGUxSuhhc/J5QaXyOMihJFYQhLY5eCooO3kBosVXjism0Cd6dLI8VKkikoZfeNhWUXTOj8dRZdsjeEjO1rK00RbNBuQ11M9hU+J5QALNNJMHNMZMY7DSMoZ/7YeR39MXWmBQxMSvwU//GBCuIxiibaCGWPcY9ITfrdGoQRal7k=|Chương 90: Cô gái bí ẩn;xY88khp3W1WBKWU7P1vAE+X9WqbMIonL2jH2T9r9iODbwJq2HEjo3ukyxmku8wTqxystZK5U9RCHv+3yAPV4mxJrPEtOjK76ks/bxDJyDYFV5zPy1G8/Rb479WhRbaa5kAWd6Zrs4+jZCojMVy6kV1XtLp3yKBnQ0Q8HgCbGuwA=|Chương 91: Anh trở lại;KsWHF8X8b6ZmGLQqaa6qVbYRDHXQORuzPz3boTsCRrJIBYKCs6mmPwxGZmxobdlOOGKz/rudozlElUNHMv9/LiOnI7S0OSTdLtBPaJ6QLm8OPuWORj5E5EKcm+otyKsWPOtZCeUyw5Fm7TMwB3Aowj/P/so5nqoSouaw9ajo7WM=|Chương 92: Rời đi;T0/QseWH+cmsEZbBHgArUl8emd6tleeJDCJ+fywH6nUQZbWXtd6SJADEUWTUO3RzNJQB+Yf62zzQURfB9GoR/C6J54L/2bVvEjZQFrXZA0YIvC09q2kiVg2s8xPU46cEJuitE9lOQ2USFSA7De6xoz9DH25C5IfH79Z3XiI/NqI=|Chương 93: Daisy kỳ lạ;7dH4r45OQgMsV0n85Q20Hd0UG5B2qRhxLRMx4PRiDiaxH8BVnC777ElIRxrj1AF5z1y9izenFAijK/Y9pXq4lre8EGYOc0HKs/4QN/+FG/QSC/3wYm1uJOfUBvuTkBdKL5mfrsQM3DdUT0U9SgrwEf5FprqqthcCu2qe4Q+yQMQ=|Chương 94: Xin em lừa dối anh cả đời;iWnZ6U48Tnl9w0yhLmn+zuqk9lYY6v93eZ5/AcQLC3Krn9+t3xAU7YzNSlPdO5St7O21prQeeLSJSDwARpDe7dVfHVG6xPfDyK3UTGQOy/L79frf7Vg64cVFywJe2K+TLPXMG1DdgLC/TTcltPioUU66cOB6pUGsIxx1ZtZGzb0=|Chương 95: Đối nghịch lẫn nhau;srYaBIOeyOTQNI8m32tZNl91jWRiRYa2wjrXI6/bIbOpWLSR6SQqkO0NstxGx2Mqy9hygybcVf9a+g2/IpRpMtXU6lEUpAyDDTKXWuTBzZuiHsCg/kLPmEyrdiO1WTB6a9ImkvoZoYujDm+OniSLgy1noTwC9gD56EgpTGq7nXY=|Chương 96: Để cho cô lựa chọn;nvw7KdEtYKSJzMHxDozWUUblfCkcdIg7Q/b0emNpWakIa/rTycyREtnkllShfEHNjuhOWF63iw4PYBmXpBpdqrYjX66azjVdtS7tMIUUDharMSB3ynIyRF/eIdDzaKW9jBtlXb06ciMTsKzYOhKItvaLVfymdSqUyAMZEWQtzGs=|Chương 97: Làm cho anh thấy;kkBT9gbWzkIxO/pRU8tQ73LWh/FvlwP0Fal+AcjCo0ow25oUTuPr+TdJ4WWuJ2Y5u8cEFmrO5kXf4EHbvN2ErykTNGowqY0t/2s712R/ri0yHhOZePAECy4Eu8pPJExxhmcSEvMOddP0lH/b71bShwnXvBWbrTbx9qgFHKSVw0g=|Chương 98: Anh và daisy;kcdvmw/yH1YRsDwRcVFxmcBRTlOeWt56v12pvNX0t/fYYwNGKyCL22Ys5AUCfy6XLMmnF1riAHX7lLGudcxJYMCaFEhwpaHXo94W3Ylis6QMqpe4oFmlBc/7Pp3f2GsNzl0Ct+QT8/qu4r2hO6lIniIfXyIP4VZOHFwndY3x+JU=|Chương 99: Âm mưu của bà uông;4IG8T92/ZtWeYAQtiBoR5h1F7cZinzYOwEs7sJ0xdmlv+YbiEIezZiOO00GNS/g5I+ZNXMzZDeeUrpleZFlQ7a9n1XBE2GPyzfEBCwlNJz0QBaPfKZU4zG64zGeEuP2knV32n2VbdSJx9bLnBNUHcYatgSldNd5u+3lUc9S88Gs=|Chương 100: Âm mưu của bà uông 2;c7fI0F0/mbix5h0NBgyHkLncgN6zM2JeuQnjSrRhIFUrQqRyeYscT4Pa2IEGWTh+5NHdwRb7enIhjFl/xOuinhwbsYPmjjFu2Yw00guRRrM7165N1dhvbevmSgh/VkJOvnVr9R+mZBzos9W5l2hddwknpyR4Fnn25V9w8c8mHq4=|Chương 101: Cô ấy tên là thích vi vi;S1r+F1VwScUgnArFUCjEyZ3T9tcqSz7eXwtOBRq+h+iuQvQd5SXJxNc+qxY0OqfeRf0NVx3xMnLqER9inZqhF+Xmmo4++hdtO1qHSS0cBC8/sHw9xMW3JCn3zsfubrcxlPrhWpcXhaui2NkP6ABBo+agv9ytRwPPysfDDsMALbI=|Chương 102: Tâm tư của bà uông;+111EMQ13LWUgITvYB0azyMEURquaqHXuJR5MpWeAg5n6jVLDy25ZwE9rYhXV0QpU4+DAeBNLtkNQZYq5g4RjVMSFPeYD0clnw3+uA2rBws+9ItDpz7Ll3wbqq6fDX01Do+Svz6YxBUJAalnxU9faVzSSHOsRd9fNn2g31zHECI=|Chương 103: Thông minh bị thông minh hại;rBY8WNqj6x44rCahLr/MnB7wORlEIojqJdJFBIwT30xpQ5bFsKgCl8utqJu0brQUT0Wy2C0eDDW/gS8B14XRq+t6tyFgrJcUh8a8y/7tKWGnti0N4J0gTTuKxjX8h7YeA7K5Pzd9EMltBotWDp5yz01ERycGI6W1EArEAKDR1i4=|Chương 104: Khiếp sợ chuyện cũ;gFx3bZtrK1zDYU0j9PQiLhGPjVtHtufMBifZjB1eD6JCqPcjPz5+bRniZc/o3aAQ65o4V2OZi+AHJBD1t2L7AGyHvvT/26ujReJDvBLgfLBeU8GnENPhn6nF6hI90XPPoH55Vi4AeWGxMXsvSW1w0z4+jeVWsIlIOjC8GtE6GVM=|Chương 105: Kéo dài thời gian;hsRk0qPpssuSZaJGx/72XRhbZ6P+KWT1r9nLasgcEVcuVlzVSm8JID71awy232hDZGCittNWeZghDAj4hGItCo3mXzgWysglkkYRBhEYjit16uq76JJYyvafVsxe5bpVGpouYJfDEw7orSvB7PAv46Hddrbu76G2vaMbYgiZIkM=|Chương 106: Tại sao đối xử với anh như vậy?;ISV2hDZCAOlDnoJX/X0LZ3zkqA9pMYa3zLNGvufCZq18Ujqt//jIcba2IQ4crT2nl0+wtGo+4cnKQtAimtlBCLyLIAFMIZDgKxuVpQOvyMQaiLDxe8Wbkf7YAscgTRD9n2+hNKHHUErwkyshLhtpqYaxPRykDwDQWn/2pTiowpc=|Chương 107: Em có yêu anh không?;DeCErlgSNlnvBc1hMukzVnXM1pt4P4ppC+KFyvsQHVRqQSJxl3BspKTaLQpJ95EkLJygMO3AXYE5F5uXGqiB5ID2WpamzwY0M4Zmmm7KXrbOetrUZa22YKRu8B7BDXSiZAcBBp7t5UTGjUCji1Fbl/XTIXJAxrq7HEptKHfsy6g=|Chương 108: Niềm vui của mẹ;732+Xn1rZS2/C9kSEBhF9WIfUCm4dr/ChB7dFTKFYxGV/hFba3flxE3M86OLPEIao0e9Kmak17thYALgAXHPtj2paTzLleQsmCL6oaUtE0/ABx9x3RxnbyW63aeLVRcuCG44CWJHWLyxuKCjKvd3+do/Jk9gCyNdz88PvPCe2BY=|Chương 109: Thiên tứ cầu hôn;aBPViT0KFflLMLIh1PPrOBCAqtgr87Dy8UDr3uI8/KVU1XrnxU5Yo/L8iwJyE/lnPWIgIIktgAtvdB29FXU4un1n6je1Dk/+9bYQX56Wargd/wCaxW9hhrvCIL+ERokXOXVOBsBYVB521XXPhTBSoQxux/QrxcDbkdRju6zBEww=|Chương 110: Hai người đàn ông tranh đấu;cTJ5kFDr/jbudDOXZmMpRtXp1wsDGfhPaQDLmlBYeV9dJ9tDKiKW5n33ZH5Ly//Y0UVfySKnxnE/j/5IIErfhpmunyrGeBh/coiGVS6iJpLHQZInbstyCEWU7TF4mh8C7BcSjmVy5rPxj9bHXoeK5BRm/ZzEX4SArO9hGI8iNYc=|Chương 111: Vi vi mất tích;XR1tqw7ta6HitJXHt1tgvtVcP38hcaeFAVjaFJrT7dvSyxW6z6ai7jiCL8cCNNPSkkF/obhlJv5LqBBnaNI9CWE+nSjsi5gbyqjN3zWC+lu+vNyfLnHhZEWmOhxUJOCJ7u9R22gFHzaJrh1AM3y7BHlpYVteJsXgTnHvGXNFIGI=|Chương 112: Lộ tẩy;FJuJj0iiX46NWj/OronIpmfMjyW4k0kIk4idnrIGoyz9mIX5im1P0gRyfNI8oE8bGAB3hat6nwWRjPY3zdS7SQu2FhstMI8+7Cp3iO1RbzktOMHQhzuE72jNNO+j88KJWd/lkiCS99ewzp3XcBmbyoaTKzJwzjCAUg87V58iWd8=|Chương 113: Tình cảm khi hoạn nạn có nhau;/IDCcZqANe7ABuzjV/SbPy+ziWq2xwJyeDp3lSieN3I0nlFJfTMhNZVhErXadNPQwn0bFpudwgDj1J/zDO/SdVIkgQEy4mP31BWnjFfgWwvLrSyWPwq/Y+flc6PwlRG9uy7Za687pjNX49PCfghjQJy+SttzOSGc7UqGWxWdUOg=|Chương 114: Trái tim bị dày vò;k4CwtmvqkWBpDTpjdMmAWjSB61BmhijEjRHoNsal2IM6D2hjElyBjiWZsFhabcXz2MX90ge0z63wfI2UBWs5LG1/viCsagkgYc8Byg+33oMffMOROBAFXBO5UVUa62uq1vMN2mg+w/RjsevUFHr0PFUaWUurMTeMBU0PWmZroxc=|Chương 115: Bị anh tính kế;cYTQj+bopNNH47YROl8mXohbRAw8pt5zAU20W/2vS6u1yXR8UXj7I8Mf3BHst80DNHz7/EUZZW84rSNf3KBrSsCnZHoYEc5zboUSlSURKm/kVTufLlI/ZN/E2xf91jfJhSdpfqEWnusF/T42Yq1YQy/eC8gob/H+dEt3PZgqFz8=|Chương 116: Đính hôn;6EpEGhvHjSLus3c2dGjyZyNCxptKeHfwil20L6gHmn94soieBuSHJcCFrGVoeMHeGyOB5E55zSZA4zZmKe7uVzZzJV97+Az/RoD75sGACLybjk9NgjOjlB8X90FBQVO//24CFhXTsrbvfEwJjuiFJTkhZWTWII/tqUbn1wOEW3A=|Chương 117: Lừa gạt;c/8CpXRvcF/n53yHHd2c5NmJwodBpFfMs/xVFyrmFXZ0q13b16bwkZj1aOBCbTQk76aH1k8gAE4+WnL7PaSSEwO/OB0nF9TiN74LSl2xTtHp93V/577ogbocRZMexd0PGE/IxFayXTlawx9TJcocmhD2973rGU0maToCKA+58T4=|Chương 118: Thiên tứ tức giận;CHT39lgHsQwTGLlSoKVps8Cp0pkow7rrN6upRFYW4OChfZfPzGOC2z2z9iBmxj8LggwQ6A4bfMZooo5XcDfC2Yv5alQ2PQ8YSt6gV5EPAhKnLOL4i7uv9vNN7WcvGjJwFCXUqiVrUwLPCt2XJ/dP7HJRBA0aaXw45MnCjPsHG+E=|Chương 119: Biện pháp của daisy;VTq7DPtGMStGva0GOPu2MKN1KGoi4OIUnAIMswsJs0Ts5Dq/Qb/UO+3THgp/QXHKYS8iMFoCU8bM2iGPUvWLnv2o+tSzQ6veWzBNZL2lQaBaCXk2squ9r7AE8LrhXT9lzjFyjPFxTEgsBw81wUfvFdPo1Nu38h2O3hyPp5wIZoQ=|Chương 120: Em còn nhớ không?;AAxYJkpnSqSgX1DqZrjq0oMknUdiG8lk207mDQgaXt/I8yuO2zFIcxNepr66IaZ9Mi497Uh+3bRNNm5tQDYjWCJbrx6fIXubSHadXsNbePZkN/fIfNlFbEdDEtUmGhHSE1MaFVqGK7Hz6KM+VObLrgmllmKZPYXLwkZbCKJNQOA=|Chương 121: Lập tức đính hôn;RsdzedqmYXky2HS4MVpdy4Yy7hBJi/a/GlQWBAe3gk5H1pBgWx9qNR4S38ZGr6mut2+Rps9r3tdF7WcA/q3t2r0d6um41f1FsI1DVTH75U36bdHcWwG2gqZc6nm6QtNcCrHn7w63cw8eAFEeHGvOUKfL9vTwXO495tQ2pTbmyMo=|Chương 122: Đừng ép em;r/Oj0jJOC/oFYrPLrXihj9sA88Aotk0y/8VxXAegqxMzPK9tYMpbFivnEkytFlSsIMPT2LXiwmPOZmoxtfgekf2RYIxndKtV7Y5OgKlDFMjvmdxiSCd2oDHv/hAuift71PVdRSV2Z/For5huhUSrdIHQeYeT/moWAVT8aIDqp9E=|Chương 123: Ước hẹn hai năm;w94OHiGSsZK6LK73A0M8eJ8r7kLobcLn6ymbYxX8gtCQVmEEBNBFtmSc4sRTZJ85z+J299MmyGHMp9+sOeiiEvKwufI8OD17pZeu9u8iQ5nJ8wnyaL0Z4yOHGyvZlX3GOT6LPZSgEzNfx8A/n7gfVfZjEKb/9SSjNIZXDffLFnU=|Chương 124: Anh phải kết hôn;NUtV7Oyt+Gdr712yHMorQSkLIOXu3GoFoMM7cJ7nd0e15Edhx4pHg8JyQJK9lFSTpOjLvwpxS9IQNUUf6oMM7uD5TxtInKaHWqYciJvNX63UoOwfXpEDMfJsjB+PN4iJSb+rKGtElAgIXKb2twV18RXSHiFKCHgLngKHNPRHlf4=|Chương 125: Anh kết hôn;JxeL+sLg94AWr1Qig2hnV2BJXsJLizbZXvMWoC3VgjGVDEZfrInmxDKzYwBmBsJlT+zwVfueB+wYIeOyogH6bBuCKJy3akua1wSP9uXfZO0tjdGbBFATxIXQoy+qR18/TpQz/acIQX07eeV70xyHTCfUKSVKKy0UGk+GqRR3Q6U=|Chương 126: Hai năm sau;cO4OFL+SE4o6r+zkXSqS3Xzif5gTo4RunYwrjtOuXA7OHP2JymdUxKjCpfhySG/zBCYzRkXK0iztvvWJDES8q6nl/QCq2edknqfUzjCzwktYbPPnvRRZnrrRfnKIbsqa9P3T5WEC0/Y60rY0v3/0MASulEnpu+T6qu95RkdIRSY=|Chương 127: Hai vợ một chồng;Cm/e1L5Yx/nXkB8qCHLI4ELPdsNuArxOcGt5C7zU2zMHBg+y72O7MslKQUaoO/oBihVcaJlLtX/8eWP78WrXiYrYH5WyOQN/Gcyy/M+rfdQTU5EOrFxmoNhfJJCdEE0s04c1xj3Y1MgdcXAB2x4eb/tMgJ8ZO+S1ohCxPl1akQs=|Chương 128: Chia tay;xXydYUZ0MmmbgtvJTO6mIvor+sJ75ql4sPODi2/GtSg80YIjg8tw/LdQFDxz0MIXCFcKGq/mw5CpW6fABA2OglYsudGfdPZ7CZViMohzWLdhgx29viw/DyF28KQ9y2Icx2EasABE5m1E0DfE2DP7a+UEEYY96W7HjAFR2Ban7l0=|Chương 129: Hợp tác;e5q0Mc32yovAyEm+12A1XuS6sstkayv4gIjbBhaNASlAWdcKv+F/U2fIzszYAzKFLIIkI9LF5HORFk91GB3pyi2k2VJITelMGnnDTaJdAoRyimy/OIMRKWVxd0wkol+4m/j5y6wp9Uh2zzP6rJXIK8Gd2YUASmDynNqawgOvmmk=|Chương 130: Vì yêu buông tay;J0sE1AbS59S8zcp/mnlaaFvnex3q5se/4t0qKcKSK7emxfCOL0VSCpbk29sk9kI+iRoXM+mAov79NLLU/WTGNmXP2fdp7BcLO9RPwOEWQFD8TEvUWhxqy+4sC4vwcopc+rgtv1/PxuysKKicT61c/13yj422Z3w4rkcGuaOPvy8=|Chương 131: Cô ấy là bạn gái của tôi;gurdsZRPVZ8TRdcXXbdYeqHxX+5bV5BPaRd42Zx7Bu5nJqTnSyRm63mtLQHLwVXRgQLBLR4a1uHoxtXrRirG+rXqaHR+tDcDFYSdrMi7fUZiZDjjxKTvWnW3xQD+kTpq+mgcMzKtIFT8FzmqXgNYbdJa3x5WTqFoF4mHtSNQvlg=|Chương 132: Sinh bệnh cũng hạnh phúc;dPKZiBfFDbVdKczqEoHJUZaknFOFfQXax77HASLwj2NFXwgIdmH/2yHMBaPIzCiYiHsRJJEd0eZypGdwKnhX+AZUtWNg0Wy/80Lao85e854Vv6oG4UjMoxAmSftLzziPWZbBR3d9IeqnUh2kbiYRj174PONMiW9GMbiV3HFY9k8=|Chương 133: Không thể tiếp nhận;GzWJzeX5ADGvuLnPhTYkJST81/YDfKbP3M0rMdXgthz7IgAXgHmD81BF8GtuJH6ZUk4isO6mPzeNacVvNwIrByZTzz6vKbWGZ9Y3t99sSQSo3XXroed/H2H+6LgT3c4K42e94SaI2WYE07LnAG5uVdSyTnecveeBSQ5wi4ZqFzQ=|Chương 134: Không muốn để em chịu uất ức;WLIfXJ/3lslmfVlZhIiVAK6qVAHOnfp5ZCRhh4dtWDSD8HD8YsTDa+EqelgYToAfLccMDq5ZZc4AUYvAoiVixLHyZ+cShNA4u6GOrzW7vkUu8JkqMCexgoKRB1syeF3IW7LX1676LSLCmtxg8h/dp/deLNUvNVsXLt5cUH8kVZc=|Chương 135: Chúng ta kết hôn đi;TN3BV0WrENoWVkFlse2sg9j8HSRCW2Omyhi00m/6GQNqk3heT3GtJviO5T0VQ0vPenXnULkOa5EZyUO65TjE+0bztEQbeGrIHT/LZqg3Je81JMeQLV3w815jpUvncrMb50j4rEMQfj9ZV4Stf9uVGAw3iarK0SybJw9AuZr5wAA=|Chương 136: Uông hạo thiên giận dữ;Pl2hcMGVMberuUDeaOXLa6a5LhhCvruhYGUUgY5hQAIMxxwEihxZPKrEk4AWeEKcO8dg99Gm61qwbl6oFZA9+mksKK5u+5cXKXGv34HbXZMlgcBMEPdcPlWv2CsotTQdg6i//B7qqaLzoxTeLw9UP4j3sqxvapL2Ny4AbvVjYNM=|Chương 137: Chúc phúc lẫn nhau;nSoSJWLplDHwW94XDCRtI/qsxb3vb0Lte9roE0ULBbmTd9cbMDZ8Fdg4ic/NjmzkOFYr37FuOb1aI9dXyAaQJ0/MkbNDrd5UhpHT0ET+gaaIryuhl5RbbzITsG6CHNh+hyJZ+DXW7Ahxh4AnxFHrLaVN8WYjX44sikS97gMQCYg=|Chương 138: Con không yêu cô ấy;/+beJDxuxNhtSXojDbJUL8H5Szrd97F/LnFnmKn0ftmb2oV9lKWu2teS7SrTrPqCeqUtH8kYmjBgzzoi0F7FApZmomM8Sx4GhcFCfSvEcfcT8RAC2stw7MXZkyqY6EAn3bW/N7haA0XSry82iM/Z4bv9E/c7KkDlzmXjVd4TUWo=|Chương 139: Chúc mừng;HSlrQQJ4Y81dLifRGIPgTugxVliBdmCU9k++F0csGYC7jsqt4AGzjmQOM2KfAYxenrHNFiI6OUXezdKqEj9CYS5sHL0XPLyhOtnFMWZQ8mqaDjR2fPtQqBN7Umdrp14nzolBlmjvIImOVtVVC5CV0ZhYjQNnb0qqC6CEkaZMGlI=|Chương 140: Đứa bé là con ai?;mqhXyqlKNv8+uvb9sYxs6hvADEnKNm+ueL9oqfptfWEo9/7ndzN2deP8TzT/yB3Cj+vPshtCqc0lxqt3IUAf/LWPzV8FmPJLVjxA+IvVABIs8+Vsyria47T2KipCSIsMDttpRkT8VGtwhF8XVHjb4PugNxGHZ+E/0uC5PIWW8L8=|Chương 141: Hôn lễ bất đắc dĩ;iaOD8GjJ6WRBOv4XOHwIYGX+8Qs+SBzqHWpW6kpRp1yYOmVKwLLHJX/Q7sUGjL6KsPJxOW7d77txDhaAGd94l60L5wkIIVunqQeBMuE3yHycybW5sKZhvc6KjiYiTnBRtIl0TBrvroHxAT36ai8LHQ20oMZVJ3EweAr1YCtwDfo=|Chương 142: Giả vờ diễn trò;kQGSE4nA+HELLILRPaPqclQoK0yKyntUuMSA3w5CQOfKI+jAcjmiX4RrTHvPYqu/sZw3zT0uW2hW4KO9RK7uk4mRVGdVz2/peJBLTPyoVecGLQTF09HRH3JqjrmRpZnor8cMVKQoewrQl2ExAdGvqS0N0FjLgOBMD/5CST9iDto=|Chương 143: Rời đi;vnRodqqVc//utBRnh5kmolFogEDN7jZJP4qsVpHu3UbTntg8kgmXsJUWLcdp8b8nMJWaYpVmxDKthhWOSjJpyH4MNo5LnK8VNzcP9a09/h4QvyusePG+DiTK7vB6YwWZX9yAIlZhxU2WTX8etPvgcdiMNAhfxq7D7nCfbj5Z3iU=|Chương 144: Vi vi mất tích;s0gn7mxWH6boJajoceglSfDfAWQ4ZvPCB7sZgLLCDE3baPQofY0w7oL0OTe1eSxmfiqBG4CpNVRkAniOH00600kelWG6jYBZKIJum2L1wcj2a5Zq2f3oZ5PzUr8kZFTWVQWQkmT2cmYr01NLD6k+Lbtk1Wzdk78oO75v8o8DO2c=|Chương 145: Đơn ly hôn;ggGVSOJ4y+6A6uaao7RLwE2jD+GyEwb6xtVmxF810kPLO0C8o99WSZqpl+uLfXQanNOgy/s3PXcYY1xOg8wJandsXgqQsdVgiPeTlZfCnJ1qoVcTB294dIOusxNLcv8vltBgn+taVdqcNGzoPxPnTC2jjgw8jhpJQuy5t+gfzMA=|Chương 146: Hai cha con kỳ lạ;zU2+1E4scHmdZGKdFuvgCB/HB8VfdSMePsK2XgmGEBSEiWkhXBU93XowsukYX4OqX/zeahaFzk4RUIyNnpeRRv1dByK2ywWfNmYpfkZZ8YslUyJ9czbHv+a1xNM9LBok0lICNEaGIBrR8/vKluPIgvv9uGhojkKS5nObzew99SA=|Chương 147: Trong sạch và mạng sống cái nào quan trọng hơn;selijNUXkcXz3P4MblNfM39x573HGDdMWEPEngUeO5XuARWwHlhDRVGLoVGp48felZLiD4uyWVRPUKA0Vs6mGgNlZQBxvd5zuSDqaFN82YqVtocCRjWAnW1wcHcAnYGoVq9L6UVIwg7rZywda9GTc2jf8lTLfsB3Y2eMACXMQ1U=|Chương 148: Tìm mẹ;2ZaujolTftgb//8+hn+uj7aemdvQX09MbbqAspVkRXgyWxDODIu8execfiSM/odPH769BI5LQYuwR9TaODkz8I01iUr/U47NtoTOBtpOPaJbsgZM3px/HP1K0Zws9wELUpRKIllBQvIWtJCE28Ie7V9VzU60xW5CpeYdkW0S3MA=|Chương 149: Lo lắng bá đạo;SSyygeFpSwgRNvRGS73TluFJ1PT4Qdej4/KYLX4FtE8MwAXDCj94BQ70fmGkEzWF4R3LGOm7aINxXo2Vh/2dTOveFD8QM3MpbE1W5gjof0ZopbPAeoqRuonCDRUzKh6Go7iOPcasPRp2bqxq+X9rdC41N8iNYZMkMfhsMN2rIRg=|Chương 150: Cô ở vân nam;e1PE3V8lidfu8rY7l/OGAmk2r3QjgHBRsgvaJPlM8GY8r5Xn6RSvIPeG21o9egIv79r5o7FdZVaC+ItdbzDsQVlCuObOubmWBiIY4qHQd2cP5W6Dek65vO4Gh4ApcpszRLoTEl2eU0KSGdhhgFdgDCte6+SlDyaX911PsZl2aSg=|Chương 151: Gặp lại sau khi chia ly;7BktYDa8XZT9RAVtZWlKXxNAoUKnFQCc2Q2MyNyNo7rg9OizX/TNslFqvEas7fJNyCRgA9wswQjwp+fHSq0Cpr9xUfTKjDdfSxN5X2YjfzS55Rxan3BDN64baFT5nQV7zwGN8AnB0MxH4IPPrinPFqJQRymhYPAVs1TzKmST6zw=|Chương 152: Chấp nhận bọn họ;rybZABtxCkG832+dnf/+ConOleYBIHRb4cUvBETb5cachB9SMAnk4H9COCJxR/lqxA5WQwWUecnMbI253Ac97BiWkomvIFZfjEDTCZQbkwhXeBxom/acTMgAUdqV/Rq8ovNIjzqvKHrN0eh9DFJbMCWTvZgG9TrKpiE7zWFI04c=|Chương 153: Gả cho người có tiền;wTPHTHDr42Z9IxcdXOVBE3ULDhYN7vOKicAqsoB9RZoHZ23O26BwDCmAjnlIxirQswYz5N/6u+RFwgeGF4qGJjhUp87H4QzwkiNcJMr+O6v/un97qPr0a3Q4W9IXlqHQrhnvkt34MPjXkbk/UQeBCMX1c49siDfoXgWtd4OK7Mc=|Chương 154: Nhận làm con gái;4jQFwc2FbLDUCNqHowtAqkb/Vc2ZaXDQCTc2qlQtQUgrvCwLRBIRBC6USFD2ArRhoRL6Q9LVKPnGGFzhquL2mvYt7EOhhsmO3naa4Jm7UsTHM2ePmuMPXx3FqKKQ0/14m+6ohzx4XWWzpg7EDaorztLWOgTkVjXdtUn0Cnial7E=|Chương 155: Được yêu thương mà lo sợ;xIjmoEuGtZYopqfOXopULhYyE3mdKzjc/9AJsx0dB+zkPnHe39aqVFeJUsMvdQ0/24gCm12yMya1E+MS+jyQqmV+P3GJujBb423d3IdifL5B9nv8ZnOVBcAJ1Hhwfkexkqbh+Kd3sqB4T59uy32lrP+njY3lk7ysxWo/jtxwkVk=|Chương 156: Đại kết cục;S1oBH5+5QTyFJ2nGm3nP6hPzyv41dwdM6RP85ROZddYTBuQ/xv7c+HFZA3o/SvV25l+23K2le7piH4Doz5UkpC/iL47X1NFe40Ts6BpUZxPgzGq6HiZyC4OHx+W9H4TJ7NJnOyixQN1D4mrHDwsu48C0B4Tj/IGhCjb9GtJWrZ0=|https://truyenfull.vn/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/
Từ khóa tìm kiếm : Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc prc, Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc full, Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc ebook, Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc download, Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20