KK Truyện: Thái Cổ Thần Vương prc, full

All labels

2018-10-26

Thái Cổ Thần Vương

Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có chín Tinh Hà, hàng tỉ Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần. Võ đạo chi nhân, có thể câu thông Tinh Thần, thức tỉnh Tinh Hồn, thành tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết, V
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 2055]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenYY - TCT
(bản dịch - 750) ( convert - full - 2052)

Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có chín Tinh Hà, hàng tỉ Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần.

Võ đạo chi nhân, có thể câu thông Tinh Thần, thức tỉnh Tinh Hồn, thành tu sĩ Võ Mệnh.

Truyền thuyết, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một Tinh Môn, từ đó câu thông một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa.

Hàng tỉ sinh linh, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên cười nhìn Thương Thiên, hắn muốn làm viên Tinh Thần sáng nhất thiên không kia.

Cảnh giới: Luyện Thể - Luân Mạch - Nguyên Phủ - Thiên Cương(Tôn giả) - Thiên Tượng - ... chia Cửu trọng
Chương 1: Đoạn mạch tu hành;MHhBKP4ElZlXalKIfB/X2JgIP7NtKLV6kKXSKMn8bfLgXyLC1xMRFBwv02F7KLuS7IvVxurmWPdE4gHIyFEh5TJOTzhxaBh97NXO8D/8NEtqJxEOQPrBlfSE/0Dhbb9QZHEz254dJqYqhlFvgLujvOrp5pYVdIuhq312XAec+qcLU1dfPKgfiLJqaL7S7nJH19w+HjiplITRfdAUKP28mg==|Chương 2: Lấy oán báo ân;g7fbkGrotVtutVYnKe/1SM9Yoh1H/UqLS2wc1EGLidB4mTjLaGLRoPfNECLqG9X7RkKgbKW8oJILNvk4xuWj91beggCVhM/DEnaQOIJDWjF4+zglCIxSxqVTtkffWk85SHHhgYt9Aj0nNq5JIgdd7teUXt803VVQO6t2I86kFeE69+83QcE5VJG6v6u/8BDiKjC4IATWXm6NV0PVXnTgJQ==|Chương 3: Thiên tài thức tỉnh;PFWlHidyhGIMIx5QHja5cu82SIFAWPJRdFlKbJQU/Kpor8aO6xlk0ky65Tn5GDYcPYtSyJz5NZk0dwDKqAIw8iBUHKR9RIg5fPOFrlS5iGxt9PTt6XiyqXvMHwFR3MVNj73wqhAK6XlY5WW96d2+ijaNXtqLIXCsNnPy26a4FTzywE4wf8FUYW28Bkf5mayvpERH4MaITXVn/KNJdovRiA==|Chương 4: Thiên Chuy Bách Luyện;ctURPZAmw3bE1mLZ5qgfdtx8Y0xq9Bl+b5ODebW44ngWf7fbnqZ1wgAnislKd0OdI28RcAotvTu0ZEJxgZ5xV+7gIYAQzx3S2iaKDxD16d1lO9R9HBOFUq0QKE/pTOAVs2BlGSF9P64csT9XK/sWzsQx4x4o7cmhTNQcG50H7nvgP51pj/maLqZJR8sMDutmbJI1mZ5unbDErVUKTsjjFA==|Chương 5: Bạch Thu Tuyết thái độ;ny5FAhYlHFMXINzJ0HyURUShiq8L9eD285TG7rNlU5IvTWJhuQi7NPhuIXvdit+esD2SXlsjjxGRRnE9FRqHK2ovtZkX7qb9Ugvyp2cXyemOwFX68KqT/C/vuJi9nh0RVaoj/AE041Ly6MZTDjBsc77n+bcXheefZKsZ8p3zy1/VfiXEWFmTO5ttyJXXLbxrmngytiARk4uMxEFg5jIvPA==|Chương 6: Đế Tinh Học Viện;h3EGcTDjxTrn3HNhrtIneaLytlfz1ol2d1J9ES7Ier5hYwkYNweraOd2XOY4SiE9GVZGhwkEzOxIwIDpgob2PjVEmHt5vtmfzF0Qbo/cFlDyxyNWzYgQbuAjBPIr2GYx80/6d4zCb1eGgKg7QcWbHwuUeDeph6DWJ34m4myM0MbLUPaSLC8efXe5PD4dlOHZ7M3WEkHTS5Ao9CJ2GkCYlA==|Chương 7: Thiết huyết phụ tử;xcNIFlaJMJhbWXyJlFDYojhykMoj1k8F2loNkhpFIkLxSynr9iYkjW8uF4VTkbtJ1uwnyhGB3RgyOOYxFwOaSNSNcPHdIwc47snGQ5AW+Y0Ig99TYJ0x5G5wviHIfm+fLvxpoxuUhn6gHYdAQKkRwM4fGeFYkoFkCuwAoDYCxyQNw0+h15RKSBe2Vkho15tq1gmWDPw+hUByAXxuH9ZgZQ==|Chương 8: Tỷ đệ;RNUgV0fO8n+aS1nUylAzqAGgd6Srp6FuQzw0oBEyvHtMVxW/PzoKLUAUfTEPSIvjzMC0YRSowEk22U9UYTKrLsBV0QYyBsJgDQqh2pWgcs8buvs3zKOKnz2jDjES4XivWdJlzl8CKkDfpaVfVR7qaYI1Bci1Fxi+8msn9Up+R77w/Ej8En0ZIvqqqkds/VXQhlosR8WfDKFrVQyxzhYKHg==|Chương 9: Hàng Long Quyền;rBVPByi0f0JpoVe85DwtCVO/U05Rd/eMvfhK7DHchHmcTS4xo1XTrAQYNrghMH5CFm6hXBHO+MQListCgy2XSpO4UBktos/hVlAn+yXNDpDmjQT3iTIaHKlaPaoaY6KrKvo44Xo1i5WlnYrebifn1BxyNFH7z0LArlS5KQg6cJvU5Ai9XU7tiFL3HiJoBdQ/rSW0nU0W6DCj9URaeDcVOw==|Chương 10: Tề tụ Bạch phủ;BHfVNhgB4pPYtZLOXmZGKXXdGB8af1o42JzeTiPuKEGIg0G9V0If81OuVW6fXV5O65cae4tqo+dn8iyJ82A6s0/xvfgoOAsJIPmkB9/vWHK9OORir4OVvup3At225cxjPKLpijSI89CSM8WOgv5cWiBWmtLO34gPVfAkB7i9od37D0QgW2UajiL1DP/LQONVxge81CFzHJGq+DJoxeBNaA==|Chương 11: Khảo hạch;YlqMFRYZXymWNwvxdfYwdNOuPqu61sAXkQzCG8RsTfR3omjEhLSyOUeE17WIAhzLGLWaURKmp78JKr999neoVVuQs1wuLwoAD6ypAv5QbWhNAYkU8hbwkXevhKdQQvNVD/TmTEd2V+s4yntLPBJTFapL7SVxTFAQNnj0fHYA1pIzr/vWqyHpsdz4NXqEhmoIDfa6CPl8NsEXpqRTOAbmCA==|Chương 12: Khoảng cách (cầu phiếu đề cử);js5+dTuDyOQnLX7uBPPzdYRTfo2zDY0GB0SWU7FV4ozGRvXxS3YrDvEz3v8F+INFRbHlXA/IJU+Q1lF+fqJyaHHFKDjhuSjqc1eubB2o+zF3e5JPG2Zx0ZD9PDQrFRUApqxQs6OIFByAiV/W6Soar/nLFCM8ptP4y8GjELJpno3KdkWEQ2hvx8941o7MYh7XzAKUlSqqCzE352uDNSAKb3p69pcIIyU6VCglnNK9PRP2zraI7oA86IrtpHQUIj3i|Chương 13: Bộc lộ tài năng;WLll5LTsTfdTmDeOYeyk3rEsICFoKSwsBvN4pKt5t9l/6CkNT6gpERRh8itTm6FSJOJ4YvBZWYaismk5Pc+36TCRmN/ASXfuXdh3K4uXCJ3ZTulAY8Cxvnhb5JSSLChNqG8KsboPuDgrmXzsjJXGDObmOVOyoR+Okpii1vM/zR3YhASUPXlCTPsABwdvhkGHkqh/EYcR2H0XkeKm5fYuaw==|Chương 14: Lựa chọn;4y/378Kdya/4fh4/97bwwLUk691s27+CvqkQdsYpSChjcYZG7S+aWRSisV00Hv5xPHHfKG09UwM2ltRW6HZAWK/A0isS/Bog4H5qy+JLXgSgQigPzmD27PrPgjJTZC81oEDcMCVxS2St6P096L2KwHZW321l+zExauZtBHjrOoXWtKn6MvAHPY3W2ohm67sGhAiKWjt8AkTxn8gQQnVqoQ==|Chương 15: Chiếu lệnh;o/Al0YxwTRMk9vh8616/ChNb+MvyZPfYhBIvKQy0cZ/aY7S1P6tjsDS0aVuVTZzVo3T4lsWgddJf3z8MmiP7dAJLcWUMy/h3KlzwmXmS+XAorAnkvvx7hvV8dx087i0AFeBkO04CbAarahDqNeALLwp+iVEi3KqkAz5T+hTcuv17V88g9xPBLuvRnU0yJjZczPqdT3yOiaqfYIrjrLyvZg==|Chương 16: Thiếu niên tâm tính;DQZLSzK0ElfeUGdpnsGHA09ehcTlihGYVzyYx1GVAhv5qns0SHdtru+ERizzzPR6dlZduwmUJmejbTl0e88v/WzVp8ekqQJ9+ZUX4NmyuXbSMtzPf9EIv04Z18LZkKxFWHqLMQOcTLeYQ42ExUXCmIpCPCQlquUXmBD2YNyHY02P7p24v56N9lq7q+GJ5mUIkQDExm1JDNpCTDHcx3rVvQ==|Chương 17: Tinh Thần Tiểu Nhân;gaD6h7LvCIktGEiK8ga6BWMzf7IrzIb+qGA5vysyQgaWTpXJRemJA0EKo1bzVFQaS6c74b3ubhlveHtyGWLEDxs5imhcJ1hO+98ze/tIa9lyPq22EAzoMHJLuuCqSMDJralbZQb2G/IRQb5xHggY86RdVRrJZh4NB730vEbr9wZ0Pj3Ej9R1qYyEKh8yHVzRbSPfWgVpJC8yOZAFD8StiA==|Chương 18: Tinh Hà Công Hội;m8Ubxxqm9mef9Lj5k1nTWTCiY6vu4/BgmSZ/oSPc68f/0ibLJ3hByvXCU4QG+auQpnO/3fX9/cWZF5d9I39xvqfctzS5cPSbB6NuhPnYvJtj20HxLRyl+0+oTduyyGG8TK5amCY6Mdt0pvfL5TyZiRwtyg1Hbc5zGsvs+uFCegpS9hM9/LopGzlDGeXkdApdbCyk+qJ4EIyKLobqspNMBA==|Chương 19: Trời sinh Luyện Khí Sư;08UIByqj6S8G3sfSFNeUQttyb1qrE65JCHA4BcCPMxbNbKELu8CTa0UIFzEQXmCRYbpXrgeoFSBzH+hUPrNG03XAdI9j/bMxJ84kqOk73U+mYIfrNgGrv8IYNS2Kon1AUun+REv2oS/suNtQ1TtU4djFVXt7kGJngi4Wb90K6B04OV42zerthwM1LPAaMQpjJgzeWCCxHT/glTGSP4wW3w==|Chương 20: Áp lực;/MuwkJ39AMTLIg1CLGcMRiC4IDoTBio1t6Ryh0hNxlEXzPTvgB8mcKbF/RnuSvMpSbJHwcDK6BTmzazbtyhcT+qNHJyC5oNcMMVUDYkD3of3+4dCDA1JRDCxZ161nECDhq+q/FynhE5J9h2HRi25rDkgL+vJrC4dMAU9i40OEEuyaznj+wlWsL6aA0blrDcmB4EuhxHj2yRCm8Rp9Z+ijg==|Chương 21: Tàn nhẫn;XK7pSGt/mlyiLPYzO3yI7LBIfBaztgEevT+tbdLbn/s/Y0+87MQ2UBKW4nDBQFi9D5w1Hx5HHYirTfuWgaZWcVinE+7r81v26qfJ7h7DIaeGwm76lCD5vs+tNc/d8UuvnKIfQz55uTAAYthGdJIiqgGFsirJ5/KMWavIxQcfZpAjosDce/L6Gq/mv0EGgLPd7/OcXc+y3bDviFO8KkMu2Q==|Chương 22: Phong Bình tới chơi;2VoT9yY5XMPOa8+lcTTSxYmPSUa5B4/NgSbHVFvJZC499i5BeBCg5g4tP9JSmQ1uThsolhX0ZlkSSlSxokQH5zS2ZTTVrKwpZP2ffV+8Ye/5C874BU2RhIYomPOJbLXN6gHwDkMEMfUzxw9cu0g21D6+gn/Tnjwh5IepDV8SydjhKJlH8oStIbgMvn9xJkMhdkbUw6iOCLlCavcgmSRiUQ==|Chương 23: Nguy cơ;PUGHH+L71QBJShR298KXErLIFp7VtH2TAGuNu4lSoIary+VhBwuDYiI33ejzTE1sX2IUI8qk1Mo2iiglGT0noT6bQewM3f1akaO+mqx1AJX57xFY50UHMKw9zLisOO1/aLM+OeegmdutYcaTJEkuLcgYZLILYnIGwOcVllwlMfJ8KPuQ8+dU4xuKtNjekagaEN6p+q90jZbhwy0TDFuqqw==|Chương 24: Lạnh lùng tâm;rS7/UBPh7YtpQcWqmZUMcQbBcG1Qg8ThUb56LCPASL+43If2FrlpuLU6L2gxEmXmu0a2I7ZHQKc5Jla5pxwYw5R2jkPKO1M/aV+K5mJ7ZTRm3yz/JKePQUQJ0vHb+4bZiHn9MO80MB/7ulCyi73wu0QwYzsNUErnNBHIwkUuGTqdQiGIbN7yDQzE0ZyHdnulfwMQIj4uvw1i8DHILkJB0w==|Chương 25: Bùng nổ thiếu niên;s0qv61dAM44SOd/DF2JRJXWE+p3x5511ZBGgzAmQ0Uy+CmcZ39japFO654px5oC3VbcFgUAN63IDZgQn7yC5fefPjdiXFstexp2DF1DQ845NEH4+6CKwb60tvkG8ZiioE+/A0JJYgxZq2fNqf321lIgwqYVBQETAPs37tWEd650Qdso4m+Tw1WCxnPkex9A0AJDBHOhH1GoRUpxXVYsg5A==|Chương 26: Viện quân;5St1LjAydIfJS9sFerPxgmIkf9iZGBNRjuYvDprMzhMl1+aI4d1G4a1QIKF5Wgtzl5kCBfy3A82ST9FTMSHDhdMCmVFsdk8LWe21IxRgIhc9FklDT8UALkheal5d883ylb2IHjWY5ZiKTDLyrfeFhHgO4IpJOS+QoN6ji/vbjQ1B2oL9LUfoY7BwGeLirWOEWcEW6FQ5H5B1ALkAa4odhQ==|Chương 27: Hiểm ác nhân tâm;GYtyGH3qiytD4snZ/33edhO7k18RxIS7IhRoGx1oscEA4MmIBdnuLWIgCb6ETUq9gcXMMWeKt0vxKS0ywSYMhOrnEF4otURNogfl+S1hQ6X7WSmU4KInUdzRqT7XjS6N/AhYi6m4titip6jNcnv49QzdYUYugHNMF5IQgvR3+gCU4TeeuQGeebXDF4Qhk8u/uVOR8Xu3mxNVBrgLx/Dasg==|Chương 28: Triệu hoán Chiến Thú (canh ba);mNx8JFoOjgmHmbTLnCrjJ8MEQi5Xwc2GbkKaUb7LjG8W6xB8pmB8B8QGYoVjh7IUL7gKMJY5xKgh285h83psob/b+DPyEnz2qacyjQlFA9LwR19R3bJoJuaHSAPMwzJX+GXU25BkXOORlyzL+qkBeqAgn0O6c/wuqzfD3TFINpUB8cCAL3taISRlYz/UHmdjV76Lb4/vCD+gwClbXZSNc8yflmcXuUC2dCJ5D0fJzV7eemS8368KoS8Te6Q9VlHc|Chương 29: Bạch Tình thiên phú;ZKJF+nWdPudM1eZ+eRX9JxDCM2DiMKoVd49BN2Uuj20VnMEjRpwXyM3Ea2ABn6A1yO5B44agMcOMWTYMwukyp5fCe0NOhmFtj373A7X0wrzu1zNwiGzB9PVVm2fMzjf2NZy/MjRE4sRAkT0c7GBestPPAEOIivlwhgevAXUwKtSX5irtgnB7wOh+fD8xb546YpG6J35Ed0z927bytbwW/g==|Chương 30: Thế cục;AHnQYswQ4HD1INujb3EMVGyadMAHIr43+eKJrmO1EZRyLyTllvomiL2++OfRMRm4apYdL26iMhzwk8FSxzF6+UvlkxGhVXFChHEke4pVHlbGqtZQJVl5GUSk0/z1Hj0/1amkmNUZSY5eNE1P773hBJmwDoZbEE0tygT4+Bj+Q7uDKzGcRnl7EIaRzrfiQF2UHmqXQk+pfyl3FsMpP2chKw==|Chương 31: Đi xa;7b7HozmafGW5Dr3vu07cFEuWc5RoKkElrrkq8bTg/XfFemkRxKQJninKWxScz6ZLl8deBoWbKYA0w/u61QB6dBIOAWTRDdUUZdrs51SAMjX/rTHlmkkow7eQFTtWczm0h0Onek2Fwj1/hHFxvtFu2pi1HJGzdrpnjkETGPdTixKNA9WqVvFc7yVR8Jsk4QWjaVbLz8UbL1LaDU39PSufcQ==|Chương 32: Hoàng Thành;y7OHp0LKCaTaniDQbX8hKSZYsL4P2opdEjGx1FIdcnUYm1c5c5ikeu5xeJzUyaA54YJui029Z+w4yWcgTNsip/J2fc84V3AU0DnTkYFARyBUZbdcKdSw0emNV1iMUJPGwRL0ayoi0qrXSM2LFB/FWHijjuy/RTiH27vrB0WQzDgMY87S6RdCQoo0jvvBTv/zQpR2pHkBcx0IW09ePXawNw==|Chương 33: Cửu viện liên động;JOztA4kV4TtsolPCAT0mwoy4ldAe1Xpr4lKQUI5dYEtbz9ETe9elqIx/UPIxq4MqTwOMtM7iae0I2wp1FdTLRiTwBukyg+Gte1tcDkn6NxGBpv54OKcSVsj8YPS63KrHepdG8JbUU4QNeTRZLEVxq2uSH4eF+K2GQWnBP0dyo6y+siNRmLgQH+t2vRLYU9dAbL8RCN2lhfEx30Q+Y7FhoA==|Chương 34: Hắc Ám Sâm Lâm;DuIjspF9veCm6KGLCtdC3aU19Pw4MefXSK5Gg9Xhj7lxD5YjMrvNJKeVMHeFZib2JFoHbx2jni3P0Jk5zNFtunCjtGnjUH/4+00sFPt7hsDPbsUEfSmrotTHW5C0P+kPCzF6saLb2b7Xr1+b2jMPoBXdZKb8twwistHoRa7ULEkdSh9+mwB884lPDNWJmNOcXR2YD6hMhKi8JbOm4vUTzA==|Chương 35: Thiên tài mập mạp;ZiOEq/yPndncpEqevaA1G2771SqzOMXhzrhf6HeZTYycelF+yridCsP/3GSy+KKk6/fns5Tg+LX207QTIoyRDRjyU8EUx0r+7vatz53klnCfzR9slYYvgFSgTI3vWaVC+QZtSRF26XVyQpjA6zXgZPA+0GURUG+QVXB2QyJOWixwwTMUE/wS+vQSD+C/zhNHh1NW9sxaHQcaGGGaQp60Yw==|Chương 36: Thiêu đốt đi, thiếu niên;GX1p7XS/GB0DU80o3pH8VaYafubmKqbA27G7tZxuJDU/LK7qc/PuAWV61D+W0a+N/Xc1ukuP4UNC4WMIp8jWf/avvh3lsAqUmSsUOzeg6XunsCakFshCF0CZ/ygaFYgyaI3/aoWgu2Kr0A8gUN18UZchMBBXW1SjVtDTmn1AXNzGnLfjPHgVNMFe5KAvz2mSwZhIKNeuEh6uiK0rnSN0Yg==|Chương 37: Đổi trắng thay đen;G3zQNlqFi0ElB1bo7bYfoyxzRVPVVErVhvKWGqqfudmGb06GYLhHxefWDdBfFG/6+BOFN0BVYEjjwzhq+xDHkvYfXceZv0mx5CIXIyLM00v5pXXHVSvDuqBPnkObzkY3gFKwo6AT4xnnSe99UIymgooO+6vjRDAZLxKcKTLAqofrg5aifpDWJ30Nv4zZ6MvMJv0iN7Z3Q5hn2ax+A/WzAw==|Chương 38: Sát tâm;uUCkD1tl4neIdGcDzBATmlDzBRmem17cB8Y2gnPBuMheltHc08dICRVC9v1BwK0+KvDcdrn+y97X6ugIU2FOPpHlIKmIUbPDZg2Q1CBfuYs948aCxkUXywmtmXFDXRuwCPpSFfr8PkDaVuaJ66B4BkJJtFT1IZvFtDPDba5HeUJd8tIB0siEB8OilZ+EVxcm3px826GqEFw55OVs+x2XKw==|Chương 39: Âm hồn bất tán;DdU9ufJenHwbEyLxVDChfONI3e96yOVCtwbpJdS2Xc50LBpU1yxX0yUUBMDTq/gTaYRhT1N1eFzk06FWpGk5ceoWNnEPiO6jTfcHIBsjppQjV/ox8bF+BeDXTkiOAPj+HbhlurtaViHPBKAqgEMl6XygFKJkMUZGVzdmmovTGfitvTsjMN5mHMmZ5jFDexM3rxgWqTIdX3yHbqOl580sgw==|Chương 40: Trùng kích Luân Mạch cảnh;yqbq3pZnly+osSFV5MLFd42k+aR5MF2l2Qqwfa6EMBYn4i833az8ZPiz7tvANgbzPdjlmjU1udCzUWiuMVQC9OrKgAJbx858EPLl+X+CkIMPaDkHyOey7b9Htyc/ZkLf3lO1f+Go4NoV/z1xnUVpCbMJhGsgB9inuSmyBduroRRKQhrukr2yRLOlXtYPLonPpZU1hNGBSdwiU6mTYw88emPSkAFk9xLwHp54N4AlUxKkSyxnPfFlYZ9UYlq3p9tk|Chương 41: Thần Binh Các;ghwLzLSvpEjsWMth+yXeg+Odw9aNj6wlqAHjzzQE6Mb5mnM3u+7X+ra0YFg1u8UqD40yGB6IEY40yLiLhQzeXbiL+r2oE0lwM2nFPQk5fen9T2To1S6BdaFUHHoRWs7ZIRza7ElgN83kLa69yEH8NBO8r3igRxTQUtzy4miSsfTzli9Dk7MaMNAPwbXvhgWsbyvFvg784LHSu/D0K1e/Aw==|Chương 42: Đãi ngộ;VF8ibSvOEcKZb8yaSO63fdgSm5pRg56xRhqxubpw1r2N+SqzuNWusNpDBAS7l2iCsOTSmFMtPJfjnEzPPGLCdSW2381l2qhPK+N9h/BAFVOeL53bYGegbsCXCFNhfZ30W5G4i6zwoqVKd4++GNxj8yzSJhY2r0JmeI9dgy5bODmw7bqy79zLUOar+IIQed2IXwyrdZXnRf/q/e0n1SmtCg==|Chương 43: Tần Thiên Thần Tông;F/075Is/HU/M5iZmEDkEmlU4gJ7/fVAZbXqcUq5cjOhvBKoWsKH6vGm89FJSAgdXCdhSqupZtsVIt8RCEvgnrrannMMAAAoP8MyqSvZudLI+3qncz6iEHfhwlMG31RN4aQtjd93wphgmLXdDWNTLDJXrPBw9m8hj5c7sSMexToSTBht+sR1Rhf8j6HGJQZVhbxUmDIaXjPpBNUQnhsO2Xw==|Chương 44: Luyện Thần Đồ Lục;eZGmkQwm5cLmP8xPGh1WFR3zNxKKXn36S15cmNzCI1pQy0LO6cvVXtIJlbbTpt7NX4dxoctS9V/e4rOc9GfAHKS1FGsInza6cGG7YudIrPMCPg8gS3UBKjdsd7EbQbuk7n+BSqCrJPyL6ULFLFVaHAOr0FBSpZChYWTwA4+yg9CuR92VNZt2bhZuNOgCaWOYM26ycUPpbKDO7s7vjZx2gw==|Chương 45: Chiến đài phía trên;c6G3PD3koqdAL+n0jTL+eaVlPkCbgpXxpap6I6c8b+Cc0cUvkhIUvvFHCSy2BwDS/EiRxQkNGqzD06ORTafvjP2Hd17kMY52izvQIYN5pGXS6rLsEzmE8cglDpKi3IbCZgoa/1tru99SSEmG4otTOadeiCJ1BrEe9IkugU2AFkoJ5nEygzQb1wWb3aqmW/sU2R2T+LsJHvmD8aahSF36Vg==|Chương 46: Đơn giản đáp án;oC+HGpMFSn3CIc9jeyVU9RYmQaTzJQZRBgqqphnHBKZtCQaLsY2jUG7hxVN5PMoJltAcVL7+rGqN7+5d+pSIcrcaBSnHUJyi8gIsbn2qfsLeOMSwpOsdxUdXM8w10QuS3IT2JdXBe5YTKXox92zpLwUDfzvw/CqqGoy53ttkB/jsQpUwU1UuZb+MS/TfBC8bZwhqfTcvYmChwamnZbJXww==|Chương 47: Giết;Lxt9AYYQV8qzgSi/SADoDSQLE1TKRknEhjvVLpWE0pYm0E+AcwW8Mkmr0tXXJjQ8vkiSqCMY9e80G/EqBE4L+Cxg/6jaFZzww7fVlvN/IaUpWQVUV3lvHMHI9sUg+mSeafisYr4SYOtuuuQ31n6LRPUA74KI3pGGNDH/2Osotdspkfps2VBnUlyEGpBDg9GEiNvT7w8IijnyX4k29LwuoQ==|Chương 48: Xử trí kết quả;5RKEDPYaLch4fX4jRSodu5fzF9KtghCvZ/8yxBgm3LMZVpf5fs+1EeGmjydROD2hvYyxm8d0oYC3FyQB/tWfdD+FKkGu0bPth+DD147Kmuq4A9LuqI/lqbbKKvR/SpGx7MgcjYJR7Wkb8wlq3aZuQv9wqa/gwb6amgfApI05qrlnZ2WQmMQ9U1kTpdAb+5owH9BBY6Uv54AD6l2xI7VOQw==|Chương 49: Thiên Thủ Ấn;JpCdyX9JeTlZDkqN2GK/gUv2awa9+IPWC9JHLWRqaylguIqj8FsbUN3hzpIZW2WHtJAM/zJw6XNO8L9wuExaR4bUheG1yFoSdCdVsELbQVuSSei6i5XmJR+gD/oxynadNlyNjR047cuJwtk7ysWs6bbgUJf5Yixqfdc19FRNvqz2iJQS5I9U7NXD88SRjAVg0nXl4skVRUW6zJxCtkpjMA==|Chương 50: Thiên Mộng Lâm;Y77s0/9InvsNQjFuWums7ffu5YKAUX8MaC8oGxCpxg6wTp1YvYm3QB8cOM5F6TDHfWrFkb53N3ZNxVN9yJ3uBP07QMfajQO9gt5AOd7Qq2kaxnY4SeumXHFJHTpoPAwOzeQkb2ugiALB0NsxExawBxIWDVBKH43hE2pJeHZL6xstDQn8UNjLra3b9wiA1ArYwSZgbexNqWf/e6lqAioXFg==|Chương 51: Kỵ Sĩ minh;xLzMzdhHlU4/bIs9cxSnuuXbI8VyYvi9INg4v93eeB7ozD5ffxRRedI7OAQ4xfMBYfibiWidLTOIBw0TLa+ltD3PcCbx1q/rB/GkGReFoZNmW6HzpBx8ME7HMwxjIC+nb+Kn3dHCDlyjti/mtqOKsdA2rRFrx36KqYNGDiGa0qcS4bzeFUdzhFFYlvtaTvEQmblR3Ln1eShZ2GzkOvWdKw==|Chương 52: Đệ nhất kiêu ngạo;2yYYwLq4sUSRN6E8rnoOKWqOu48QKyC8KuL7vONxaCb6D98hxSGYx6KCaZjY/PbYXQrmUP+cd5pII9T3qrsGjMSni55DCSRIMJCvmhRTeAA7507xLBt87G/+GdtuALgAo554zgIyRWSp9UrPrqyM6eWsPM2go7deeYfyPRhGX04WwSAg0Q0T1NwpX9j5yKcpvfKkUk877B1wdKdrEkFPaQ==|Chương 53: Ứng chiến;7bqpEiIbu/0prmFaO9iH18dsAM9publd4s1s7qan/jqyKINnrv4s8/0xSE/WVSydgwq+LbbviB9RiwYUlByasFeYwqR8mARUY7ee5twnlDlZu/FIK2zVVqwqnE4cgnpu94X78tqThkfVV4/Vy0dbf8mMHYmVQmYAKwl5KEOrnuKVDacvDwVWGc8ZNP3HOOcTT/Ytwcmi6IWhp3BrP79e6Q==|Chương 54: Quen thuộc nhân;P0t/J7Gv9OaJYvIcU1KXe0zB9L+GbKvJod6oGeY6e7cpfx/Dxsrrmzw4g/SuRuDff7cPJDYBZOfgEKKJBUrEIaf9WDUmj91vTuUH7tzVzlzFt7NnwRLXetAnQX+IeAnt2X/TXdOQThsQq2EAyMLhgTeSgz2CzJU1fHgksKMPD6TU9t204gWqUL2obRzz/1G1qJw9PbZ7AfPh51o99fLqzw==|Chương 55: Địch nhân và bằng hữu;xYPCdQsjluBKTF0uPYogGmTh4ZAj3M3/KNaumGmgy5NII7U4KQd29XV2DERGuXkJmVy51t2Umb1NkUy6iNS3f+TVeGKQxYtP496qos4UsBa+RcSrgim4XN2rKF66+8tSnkwXTHeRly/TxZIuEqQHxVYYAi50u10eRc05cmUQ/04jTi/fLEolJ/tfBA0NJWdU+mRx4yGJhvIo58AI8ShMoQ==|Chương 56: Âu Thần kế hoạch;lgFJ4Gv9b8r+wkpHIidZj/KopXgniMawJek8pEbM5OfjxddN69yTzbjOue1GOFw8H0HD8RCN65Z5+PSg9a+yWM8tyn4N7MbLZEsLBof21/Zgs0VUkUqNoYKpkVALdgERtputNZRVwW6UEob4HuSYtRA56UoY5gBrcCAF4LqKvh5rzWpnqdmqtOR9NuEwuEE6MvWhWUnquXnlqLdjjyRauA==|Chương 57: Khiêu khích;I5T+e05i2PfGXgV+5uzH1EsEpWipyq0UoL9e3CAc6nYkrvApKpc4lajVAlV74C4KRWUO1vs+lNGhXjIhnK3Exk8SNl6i6RaXUNZHrmLtO69Ym3cZIJyCsxiuVm98Og4CAnSNamFvBJ84ivKhLTJ7LLYnurMwdjimMS9KTESfek35uxdNK4/c7XRDXwjMdc+CQxUD+BIDbb+xIX0Gp4F6KQ==|Chương 58: Chiến đấu đêm trước;zxWtjLt7S6ipa34XxP5Mv5GrxacUpScD7M1sdX14DgDIyKsYmRn20IhuGEVCgWcoq2a+R4/5kx1v7jQI7FsiraVPLoLlprHpaiF22Iw76JxFIA/s4B2f9RRftQMrBdKcWuFpyB94Dlg06A+Z+D8SoTJVO1sfsG8G6kucjSxnjruFSTkNQxOzL0ztwbFUoW8RHH0dC9vzO7bXfoKSS6AVVg==|Chương 59: Chú mục cuộc chiến;Uui34Jszn6RLAehozc3UVzKfhYj7FDeezQ7WbkN3/nP/SKrAn5NkGujQ6dUO6Q6uebDHFUR3p5U9GReW+hlq/ATCwjPbO13LzI2VD5h+zg2OuAOrrzjwAc8drtKwBSyoKWfn2ZIkqBWcmGsATAc+bpYFh1lh+KR+6Gws2SAlbqY9CfoWZEHQqAVrWy7CJlh+uWq2TqD7Ru7uDWCwglbX7w==|Chương 60: Huyết Mạch gông xiềng;2svipDizxch1NOg2CD3s5xjyaBzLMci+fKj+Fh7fOs3cqcx60YJlN06KLSrZ1AQ9LNv8wx8QIAsNV/JTgOYozxlne15SjZx3R0lfTCWTYmwEKIOZQgxzXmfFF/zFD9QVwozXU/Gh5cEK/W+s1rfxqh+wURZkcZBfhHWTDH5qsJYZDjweQKl9ZA1nHfZd+qof72/ryutosMgPfmco1Y42mA==|Chương 61: Ngươi có gan giết ta;hQ/jAfJaVJYrnWrf/EOo9aDy7Nzg/qT18ZD17/YO4FsWF3HH+ZVl9RTh3pSNPyz9vx/YniNVCxhVKyXDQCRlNobt9l/GQpTBEex64nDqon5WmLfvSdk1+CSREIMPJmu8G4F+QL9j5JUvLm7lO2hcn5Fiyy5fYxDHOTEnqb5d0PDgn7C16f81RPIvbHCAfcLHG/asTC85FDHjbG6dW7eB3Q==|Chương 62: Nhâm Thiên Hành;HL64kNjonEWmE+ru2n6B9ny4cu8AR/n7ukYNsgEHFlTZsQDArDTpb2wwDEZj7qrxCgbP2QlFO7wtx8MQJN9irCGvM3BTY7f7mOTdyt6PeC93QdYxoah2d3ofeBt5JgAtodqbHXs1QsVZlnjrBm/gQLmC+Kd5O+NbLEp57kNSzF1RKXAbXHIBVApX0E2m/ccsg/kAc8l8E73wdXwXVcNjZA==|Chương 63: Ưu ái;xUW0bdvUgBUNAh8RjCeozwZ0xySDtjP/9XyMT6TFyiJLcBrpEkuvgz2RQx/m9OSSkbZ5IPL7xDPIO8rakvvhWpwoWCLv6Wb3auKq4B8Ra2SgJU97cQ879eZa6Rks4t9XGK5LTV22QKmuxywTk3CmlFFqQZWCr77vvrjZIM0hjF9dmzl8Sk4MMTLXBm+8IKamsEAPPo9Val6PT6V9ru9EiA==|Chương 64: Yến Vũ Hàn;kgMBkgfpFx+WT6R2EuFXwX27864ozJhGGnyYo7V0gT2kgskSDhSs5CzzVVjVNHp7iMX1wl6Mb2qxq03i+iSx9ewu6jqzVgVq1ZKSrnkucHp6Kyr2xnbpgyWUa4g1u1FKUEB2bP1aZ7/Kk5uN6INKaFjuz7HZrV93yESLMxc8OjuM+imQPYAeq5BjwUWeL1TpgAVTINews9DOltrcn4dsBQ==|Chương 65: Tinh Thần Yêu Thú;eyOOQJfoCZaNlsXT9Za91M0XAhz5CNvhp9nCnA8QVvdn4WllY0SwG1PCgDKanmHamtQtFFte+7z45cy9uViNrsGyZt9u1DbcJqW2jtPcpn0qAGDhWxmXv3MXkE7pi21qf5TXxvbiGAphvL+Zo5y01IUf8yjs+3JpI6wOud06hQrFPbVHZ2vS+H+YNKlOledtgrVpxbm1DQTKaXEQL5Cz9A==|Chương 66: Huyết Viêm Quả;QISaz4q2iTBQ+CgfJJ8Y8X1k+rj0dDzsQUdCITcmcqj8Ao1HGmXfGsNL4YbM0qCgidzKQ8Gs0PtKqGGeREIxATnuitKfpl1mtqSFOBp/hSzj9V2jAlTxO2c1y82/UrtqHuJDOUqrL+lAowyys3elWw76WjTU7hMTda/KcE3XykWgmHF0tbeAcrAlp0+0ofzaxLsBSSTEzY/VC0AL1SCulA==|Chương 67: Trở mặt;oSKtSGRSvCuuQIfX1jvVFbqA0+pdqnD40IaBN4zgldOTpgLST7bDFPM5WQ9kfeAge04ghYeWBXFwBvp7G1ZGNjdFbt+TD/cX9C3xxkNMP0kyJf+z+E/XFanHy3Goopqk27al5U66iRDeBvjhaWm90Yp0Wb9o0sknh74sXFi2dEzYAeAxPwSS4z2V5lyCbzAc/MviC22n5U+bfBQKmtPBzQ==|Chương 68: Ai là Hoàng Tước;9Q7GFD+LfYKpVww2iBcHM/wsuVsJmZFSX3S7+lGPa5J7rxEJaYRV6HvBiGZuzzczvQQbjzJJWvt4EYeG9CSR6GnYE9M1lMuLMLBoayb3FVFh4PXumltHT2NWEEKpHAevfzIjX3GRDiGC1R14bc9DFDaqrfmCiqv6sp/gOZ2EuOPmV3SZH44vmtpAhqhDHiiFf1YkuIZXE7kGOeQ8yeVFGA==|Chương 69: Gặp lại;djkEl7brALR5nNLF9R+b8cjJEWlvE4Ztc5J8lDL00d7DMJFuu0JA0f/1K+C91Kxw0JH01BAmknhRN/r8yOFv2Q0WfCKuMPyrneIwFlHq1HAOUocz2h0sfc2vLCA6z/OPESFYuSmG3b0kyUfHtEZCWY+nK21AZPqWl/YZxDi3wmzl1rZjcA4IdWehJ+FNvdxgN8aOCtAm26vbhzxK+NaplQ==|Chương 70: Tuyết Vân Quốc tới khách;SKvb1klVHlRsXZPrx4ya8qySz2OVBoNn+8sc9YHBjtsYPayffuIunmxzfuvjuETyFB1ETmSxNIgaMr4zTjhia0NtaWlfE4cNBmdJdIrSbZSH40GvuO0WKCauzLlXzZgV7q1+6gLKIR9TWJtPVOUTn5IF2dtRkfZJxBn0Wkn10F6gg0kFoDSMWg37utoeU/W3Gpigal/U8Rnexe3UA79VQa6FcWoVTw+e/4famwRK/U+b5ZxUXQCeKpfuV0QIIC33|Chương 71: Lạc Thiên Thu;FivY8+dgH8rfUijxeZHYHCjSwQuU67vjpD+qGeZpkT2Obwo9Gq3sWjDBTf2V18qU1lC59Gk6R/Jmt/ZlRjncz46QQKsX+ZgwwOu0096Hq8VYyWt/Ebo1vOVyoObEOmKbancrbttPw440RpGv5Okz26xFqS/qhfdvVWlpB2a5cj4a/R8wCv/NyipJFJ6nf0XVBve1F/R3JOfkjfvP4+YYdQ==|Chương 72: Sinh tử nhất niệm;alIzh9+GRd3TWmbWwDrw9rUuTfBgQZrUjbqjWOJBTS1Y5KXhCJK+0eSJJ5yEHyKQ+ZN0ZrRM/OGXWWwvEZiTVB6h5wkek5Sah10S505MrPMHeNkmibdEGI6pAtCmVrGEyDNJxceATimcxI9bVptTCTofBDWIfpi21zlQf+E59R7AqZ5f4TfUCWTZ+YB/nSmJMd4umBtghhzBOqZez7hyxw==|Chương 73: Khổ tu;Li6XTUKhhKe6YLfQly037HwzdzR3Atc0zVzuUJqXFzm/ds1lt6IN81tAHXYP5gxbXmr3nvaldRjtR3qPzswgrpufA9yAOH6qHrdSBVGXaledBP+6OFJMkf+B8qkPDyOyIy1cqknjr1xYnbfqT7hxbzbgplp1zC0YMVT/Q6s0k3Z8H9r8SxmCwjlpUln9UnowY3CKom6NDgLdi+xMYzpK4g==|Chương 74: Chiến Yến Vũ Hàn;L4oLspTxsRc3RaZiiCqrq5+X2PBEGuMIZU2NHjQBiM6/XBe13qzo/hXoQdVwCMBVAJcpvh5J5AbXCUdfV4woH/mZeUbNMa2+HbMGX6AZYmFeLYi7CsYwvzA2/Pfce9mJ4E3ZNhg2FWfp3NDnRGP6M0zXTuB4yOJs7qxwd8nGPQBvTuLKxGpQmpJ1fN9xuq2U6jL8vD3reX/4XjtKyUsUIA==|Chương 75: Hoàng gia yến hội;Mqkk0lV0Jhh8z2I+p7dvAIqd1VpVyc56zQY6TEI1fJa6fROTzI8Q5ZrQNGewSmlOViOCpW4zTq/H2Hd5f+pByVPLUY88kaUDJNpQnEftOZ7Hso2gG4h6yNR1CNy5Txzl/IF8rkTRT8h4lHv2qUn+qpE1aZ0XJtUo2sMgOhD0t1Ir2ibEcM9m0rVxGyNVVd+g0Le9y0FZOhx5m3zv6pTV1w==|Chương 76: Mạc Khuynh Thành tâm sự;L9ydEicxhaYMjVpQdsKdT/i0cIM/yj9uz4YjMWbYVWhg2IYrihN+CQlZ7AmY/3TWV5JRwvon1gOy324xviI+N2IDKK4H/rvtwUckwFk65pAm5rUjKGt4J5XBx6MnGLyyPFk+K8VH3h7PWqBcJcXAMnc9YDBPaBkvxMaFrYHgdxTb5vO1xDSq1nge00UofBbaxuiLdWUV0ctyPNjsffV2Kg==|Chương 77: Sở Thiên Kiêu;EYbYWPuMH3Pq7bZh66d38Bz4nZFREqfP+Q9rg+ofdOGy4DDzYumgo3Qy10cHNe4SS46ERdmB25utaAEuHIUlbOQ9kTuEZOvUT7n/LVKgZiELGtt1Z1d4dHHW2l80vqyZrmSSCMjNvYIcnmP8c0uldrj98SxCGuJtsTpkCdeDhsNJq9wpfBcPf7neC3t1WIz+xuJxAEOb8RT4wZxZEXVohQ==|Chương 78: Tần Dao tâm tư;BvVmYITQYNjFIuTcCfr85hRqFbva36oM8Kp2WIHEB1wSisgt1pgyGKg+WFYlpj3L72lebNikcb99PPl3qTm1eBgduxlY/ur6PyT+YZ8u7QY7pgeoi1ojGhE3dhlVtcWuBt3qC5y/43vd+Q0JzPaERWXFJ7elCg0Uc8sP7+7EObZMrSu5CSRevkEahDil+FR/hQHQ/xzDMCSELN+jgevWEA==|Chương 79: Mạc Khuynh Thành nhắc nhở;/fhX8pNEOTy1k7yJEsA3YzVCANa5P/GhwZ+siKF0xSh66qtT5VlCmfqaZvOFn+swPGk7kg/zrDLHW2evtYIc1WhMyWdFpED9rXvB2GWzh+kpxdqahTm8sS7hK0lRIxMvXxOMKVJAEj0civ9K/xK2eQuTjirNe17Rezb7OK62ppD3z7RV/Tg6hWCjyuoSDU6NQZUTulHSJidcSNB0gEhQMDFjP9vEU95tUuAQQgGJjHA45Pivc6OaK+Y86IFcHktl|Chương 80: Cục;pT9Sf3EjWGfTeIjOdgRaY5u2/snN7DGYQfWOwoaJllqLL2HhY+E3iwJ+D1L93bLTB7SyfUuDDTqSuFs/47zNRWvNt/Jy9vezp0pEyJ+1fdo9UercoTtbZZ89wBafSp94LSjRyOJhtOtX8u5ppJICuXi1MkdBhjcAyOAVFgVPaExg2LdBnLlR5YXUMPgNL6o63/MilCnateWdK3JGr4WZ3A==|Chương 81: Làm sáng tỏ hiểu lầm;IbEfW50nAUhpbQPNXAH5KV/D4Pj40EDEzkyrR3MKnT0O1L0QAek8jVqHram5ChcNeBpl/CDq5I2/SmB7cZj622GtqggREJmrSsbtg+HTbhAabMCQPEnm2iEgylia43nPba++7JrAqDGgp0L/WLR3SbWqu3ZA/qmf3onPVlp633mzqz3y5FCUB1sJ3WQh3InpzhiCfgKgnqovVk7Jhe9kJg==|Chương 82: Nam nhi huyết;kXYIH4e0bUJDndMz9cauN9F1IPZH3Ih/tr9Y+mqFc0VbavJekBg+lIYUaK7EuVeoGVFGxWV+umFVLKWpIEOvSIqu2qEzAgaiyXUdeaPYorUZ06SDklzfr4bo/w3k4TJXeDTD1MoU2XUyWJZznkx4RT5Xqy6JwI9BGPoQsaDt03hG+jYxkaXgjbZbwr+wQYjgkFRQaGTYsj0FNK4c9mfEHw==|Chương 83: Ta không thể chết được;f1+V/Z+NJxrxsa+03Q80N8ypzX73E77HjR0gQQc8kQ5Fdz5UPs1ZW4+TbuOBkQyE56rJ3AcbHKknslNGfs2H23/TnCis2GKLT2R/SWikj3Ol7pFXhxPhmesqtdI6AX5L0HQSHFSrQKAbZjDilVWRK5vdiFYIKwEiCzNYlbFO2G5I+h6uIhfFsJcZmBsI4xZmoX7NRQta4uSwbzqEBdIHzQ==|Chương 84: Xuân thu đại mộng;FdCr8Fkta3jNBjWQirdsuvZbWBmPH+2kbMUvA8AhvH3hGgnNf7PYYm/OYA+oSl4hP1pSCC5H+HJdCP+rPUBHJzjGw6osR7SazP4Hd4llH8+Jt9Zj2tDNfVj1RQy/hKddMNpdJYwtPOdMSErhG/r/Z1/TH7s6F8NNT04gG8pDxmWxQEaQN5xsnT6P+EGfIHfx2Bs7jAydAXMhs6UvaHXnfw==|Chương 85: Đông Tuyết;dbfoX7y6Psvolzc19+Sw682/6TuAy20r6K8LIOIX8hPZVMB7z5JUK/PWQeoZBWDyjfA7di5p0ZHo9gYGRhfGP2U8cdBJlmIF4YgU9sviMz1SUZ12X+uVBalVwC5o/8yMeOZ1q0DxVcaTIofQIoHX0eXFQQmNjwvEMGCGfvcgI+pH9XdnaOL0x7g0TtQnqcSRJ6e3jfsLKhypebsNP3Dz8w==|Chương 86: Đồng mệnh chi nhân;Lm5UA6yZZmrorAYyjI0c6Q87Dnu47IMAN3YgKDTuMcLAwCUeeALvkPX2Q9oInsd/qD2M+yFECU2q2Ec7Xv0BnP29gTX3cFRC7TtbIfPsz2+qW8zcU2sRSPEDBIEwooCdLmee6glFk8TE9ZOaiW+rRREyPwtcFw2EMksJguNe8EvfAEV33mDL66BMNGFYArOH0CfUEqYX6ap7cNTWsrqrRA==|Chương 87: Cảnh tuyết rơi (cầu đề cử);8h+EGQCJW5OUdrBys7rWmbRguys/5gA78v85JHvQjWfT5sI1qVGLJ91MzJ94gQeWNGxo42z4zXoJsL3SALeP2H4CS05xnjYh0SrtkyqLcxw5fHc6LF6PdWV5yoiIM6hF9U9sZAGeIt614NAnrUw0V1HpDCRuJ2I/IEbrFsEa9pxKu9f8vvX/Vb3B+b9C8Ks2igny3apy6UCOe6hvCB8UGhPCz6idUlhf/2UHyUL25sIQ420ran56ip+p0JNP5ZO5|Chương 88: Thiếu niên thiết huyết;STf4Htq97K63e1cTj8EBJBlj2DqNOHo9ADt4xE0TvsrdAqSouJTtSLjDIraLZgEM23FbSsaZnoY53Bqr5qQ7CmD/exM/O2CVazJZQUskNMbXohCoTaxNS7Ny4CG/bjH7RnDqa52NSzxbsxTu54pd4THepzrPeOiYq2280e99odM+MkkbY9070zLKwpRCOdRk/abYBOT5u5ov1sH2RreJig==|Chương 89: Sau lưng thân ảnh (cầu đề cử...;YWSctuoXk5aMaFDydtmrULuRIqaMQLD94ffl2TjScsppamyFks6i9leDmX61tWpbKDCuM3GuLyvGnlKRcqKIGztTamZyOj+5SrVeXh93bTHMBbrcy4FaEFxCLBC+jd+2K1zjXbG1LwGuiIDzxnEoM6DwdfKAhghbZzvqIB6M15CumME3qwarfNJsmM5dFIz/ICnOHumCjj6gIE9lT2iGR712cxhNWNQoHJEgXBr8mJdVKic+6kGd62faKlnAg4Qn|Chương 90: Đế Tinh Học Viện ý chí;AuNzYkK2QUvZ3s0gS3t1QDq07XGBqvWzCSE9X3ITV/CAMrEIRytuHgSR6xakwI61sTM7usW6aN6XlPZtLIbNSuunyfw2qKTyWPzqDttfw6RP7xJ4S8uwx9GZShPlAWmBrknAvk4sGHjlxlozYPWGezeJkzkJwixE4ObLWDL+z2AIchlYQ2WV288/korbpdk7STP+0yWXLY4kSXkEovXhVw==|Chương 91: Chấp niệm;Qt+7y4PI0L8CzeksZtlRM0RKqrvVgnE6qhb53VBgmhoM+zZVR0TJoaMk/pMmiEyR69N5Z7F8DWJRmqp0XLKK42aCcKiPMmA0sqJfB9A6ebjOrfTMxwGQMLjBXzexUmMChPF0uVUHQHBJ8RGTLBNsr5qOqrXfObD/bmOtGX7Lggz8eSGw0S4fdVObH8TbcsbNqrdTyVYYddAOcGczww5Pxg==|Chương 92: Ân nghĩa;8Q/t1HnvBa3mI+RlPjJc5BSIVKEH+DGNI9ywVFyGteVWMnrjqTQQNCuVaS8khk0DEqfoXcwFZHJOMpOI1cpN4qTKUNq0g/7sQtY/mK2EfOMBe+EGfDMinYmK+l+OztGX5e+/9x19Zg5ko2WEInutB5TXvEymQRH8l7khB3hW+QjKPLv5RwRB6JgUH3Hl+IK4PcoXCB5pd3F+B/J6uLnftQ==|Chương 93: Mạc Thương nói chuyện;wHI3DSNt8Szlti+Tz0/tA6n4gbMyEMlJ2HxeShwxcHzqACAK/e4n/1oyOvBu0bO9g5vb6xLmk9ftcKFkgbOQ86KKJa+bqV1Aic34uVa2BNWYK3EP6Zy5ljSdXV3DiGKszL8OPPX5NVtDwBwa6PPHzLmgvMtc1hwDxNvLAhaM204mqZIbTBxZCsQ0ycZ0UZpzTfTdnzjI2D8D4Mzj15B6dw==|Chương 94: Lạc Thiên Thu bối cảnh;hB2kB/P9J3jmgH/RoEI/RI0dwB/aKfB+SmxHRknWz8EaULxM5/nBJGIM6q1IhozE1TizRfQxcdE4bcxQf+lyjWWdwwDt9sVj7JGHhBk9tKaf32qQ8b4V1W8RGSKuQusVwgfeHsCvl/ga/avvkL8PJs2KABZXdOi3XRgfj3nPcCYByacTwqUCApJBqYnPPVBpkO4WfDo6/m4LuAl9dAjrCQ==|Chương 95: Thử sáng tạo;uJcb93t+glb3LbPiukmO8XctBnm+13PSu9ujlx3SFhm2DMvKpcgOFtBO4NSmpPLrFfwgECDh33WBs+pTFaxkAXIzM6ziHXfNzAhBiSsO3nZKXSxJ6l5MFhzj0nEmusKzAPKKGgUTdKPEcsQliUhBn94qy5tcfTvIXbUJF/D1Uzs5NT56jOZw7DD8kzuCJXWMHhjbsjc+9hkRB94H0p0IRQ==|Chương 96: Đệ nhất bức họa;OGSxPvft3YoT0CVxrwSJtSeDH2LrHOdjpwnStKYxT1epzVsV+Q/ZdQ/f2lrLO3ryq6UkkNuOBpEAPwlsN/MCh8WSAotSGTcYHYwDqgMdJZZ7jyh7Euq5y447r6uwc19ld1UAL+XkdDf7obTJfUBhPiiptgzs1B+BbPIyebBBEnRCsNhITZ6Oob+LZyy1U8jsLEtPZK3KDdt23Q49/FSlJg==|Chương 97: Một bức họa đưa tới oanh động;ur2RN4FJH4lqBunhTozs32PSiCmZNs+Bn0m6lwUSWLhgYhn2PnFNac3EWlBg+Qxj9ZurLBjeJTaJ53Wmz9yB7ZyStPuBnmFPgDbjkiCH7jMkegSkUvHBuYDEv7GnhJyahQivgZ6odIUpmMAgyNpN++c4uK1B6kIWlwA0cQgRWGMgF6yWb9a2nm0m9SnJHW0aZqKaypEgEuZOBRKRXvT9KaKPrHsfGZZyHl34kLSRWzASTWbQz38xPiC531WHwR8W|Chương 98: Không biết khắc hoạ người;wTa7BENRsKqurOxRVtC44oFy26sOwopr0fkcDf8IT4ikQBbEHu+KxtcX7XvMn+g2yUGZfcVnMLx+3/Gdu6/47QmtjGSHIfsjlVmctGNJGiYavsRImDS09KzaE9ZvyOly6lW75BehUdOOi/jYKjECmRnEgdGdD+TcU4WeEX8tZ3xDO+4t/BGXBKvEPlODlf9rn/FdHqwtb6MPCcc7SJIaFiywllJ4ScGQhC5XjwAIWW3F/Go2Vxa5ifYIpyFKcruS|Chương 99: Rất lạnh Chuyện cười;1rubKlFDlLlv1ZWhDjU9e+ZPA/CZvrNSw3DK+7udQ6j4aHoYzJwU+BpxoDcZrGnoJjwIYvtEWB26wV7iK+e2deKfaXULp2qSYXCZ7o1+3AdqVptXwfOyFvgTv/7GKNMZO4lwwtI7hPDk9Y70kpPBdO0Pp2XD59r2Fddehb0qCv7s0D2Vn6cHo1WmUPvJ5fMeq209i6gaIWYqPMcgJhCM0g==|Chương 100: Thái độ biến hóa;xFCmsvxTCY3gaAIIEn/MP9NJJVngjOa6nd1nRJAFpF60+Z997if+Pc66h26TAFWbH1TKhMjVqKmEfrXYTI+oiHphFTEoEg4XWbQSX4hIO+s4jv+xImYa7XllW4VTpSmLDDoyDdreOh8WlT7XXj9bmr7TxA2zvNy2EQv1gWAUth6ngVR75pvVc91uq+VTdOfkIl2gKVUCJspvCb5FnfIUbA==|Chương 101: Một cái hứa hẹn;LxdRmZdX+5QLaexWuuJEhcSthsB5dVDVdAMEyHqj1kmUOtYsKLIxfpENgUjtKxgqQISyG8TwEKmPahIvhxoPuhreqRtOuUdkLCb9e08Us3bC+GD+kpIXmwdVcXvFK3w9uex9nhDXsj16wI9ZsvG6dEQmaSCLlwQtop5nPvRXana8qtJy2xcp+SuIWpgln0/Bk34DajvOPgfc6SBGzZzKew==|Chương 102: Công Dương Hoằng;W95gE/zcf3ttwPRcRhlv/z8juzs9PLvkHyST8dtT7puB+AYucuWq3M7f3WCIrWSNw6Rv+WPbR/uxUoiFfDmtacWejdOw68A4qh0Rg53H+CN0FQ7MR9GGR4xu3fMk1NJNBQpM1htVu6/AEpHeI8QDKv2WmjuF0QKNSj14TYcXlMzHCKn+85q4BUYDZM/O3RNiPCf5aMEX74BK+TijWQ52yw==|Chương 103: Trong họa câu đố;8b670G+9xb/UHweDgwBKQdMIHlEFZOLxuBFtD9uGPoA/ECAdC3gKMrW/36ev/ELiDI5aQgxNvTRTk3N63OUQh7nRrw7XPDtFhMNiIBhb5KBIrAdFxSc+hHQ77ijsvQEpyvrYnfPkqIFNuYhUGR9PeCsmQwu98zfu/mTOqRrkcMu3uk9tVq1FDeVNiM1yzSfiEgpq9WEuDkHtiLnawpihVQ==|Chương 104: Võ Mệnh Thiên Cương;OkrV6mYO/6mukhuaHA3yGClwnyfhC427uxJiwIfDw16HihbnNRlNtyzlAPAQc3gsBNIq4mvJaVRG3F5sLqX6qU0f9AIldty9Aw9hh7JyxeAq4I5QGCOmyfp5HcSEgDLt1CSPV5FlkW++zob/NKoRfG+cx+G3278QiwXbGOpV+XOclS1KhP5UfAmqIDBJKiiNaFSun3Dxbs8hkA9iPLe7ww==|Chương 105: Nhược Hoan trêu chọc;++h7Ia++zcz/FK8Yri8yK6/8QkAJmbyg/dExEI6k8p8MS489oOinvIaOJRqqX9iMxoargfqB3++AWO+53dOm8F/Ez7z5vGyjjuIeMsIZP5chdOYfklFsYbfBP4ah9Hj8eMkSggPCdmoFgUOuJ52m4LkeNWcqls3wb1yR6mygJ8FvgpuHvpMTd8UxEtg/08W1w4dsCVVh2aKrW5ZdT5fBoQ==|Chương 106: Nham hiểm tâm tư;H3VyTsCoLmRgXdE0RHHQTq/IjL+O1Gs7JVN0KTZ0SHVygA8FTw2A3rWoZ1ZU9DP3VcvMI8S0gZavs3dnaRvaGNIGbCsDy6tF/OXlMb9r1zJApGdB7MBYzxhbpN3hYkSWid73JZbacEHYYTp9+n1QqiI7qnVNJollxPJXUVahHV05zVImVMthy6oOSoOHEFapj4H8CkUZLj6lWj67GK750g==|Chương 107: Tận lực nhằm vào;gfLIBaEPusm4jAFQjKML7UFdBMzEAi89maVJe55uYyCdWe8FAu0VEZqXOP3GVHDZAGYIPWKYNCWPesRj5yqJCUNdrVIiu6TdkroMWB2W/N+c+0buepBw7mR8BysnxzHuByy3ilQt32KHydtLvksbERRDmlp2ldP92Kimj/B6dkeuN23k9jGR7JNJ1ba1pu2WQLNUlmNa91neHG9q1zCdgw==|Chương 108: Chiêu thức giao phong;GXMGdyxCFuCVDENGb1uoSDSCDg5iGQmwwyk/TpRCOeXAxVwpGOIG6ifJ3TSW4YBas+IdzNpMo/jj4soUtFaxnMPGC4x3KWeQs91R1ZJ2I3wU7gXzpN2Qpv92QpMWBxfLLCrmjH1bAFWtrwQXEseNf3g3eyWfM3p2A1lC520p5THwDFZRZ77dvCZty3fWVhYNqh3g6Ed56mzTXKELaIf7Cg==|Chương 109: Hùng hổ doạ người;jph1T4wkSlAdyJduhNyfpE3KBjzzHtU6RIaaDGVcEAuANCiYf7V+M5X3u9bxbVPQapyUwQIZCGZXVx0zD06i73IUyxSyPG2TCMKLYoRabuPmbndhDAwsmVOsSG3o7lJUf0D8XwDLtJ6wRY6wcEDgpsFcX0oLYX5ypslTqLPBVdjEZn/J9NwNYznafYdnlUbKFOR4R5KIrMuOcQ5Dgpxl3w==|Chương 110: Ngốc tử;SXnyE1/h4mPb83pWuvO7UC47d+pHy1+Gt3ytOcB4cAXb9l5O57Ut7+i3mmFCnOU/KKSQGb9JneNab483V9AC6WKfRE2cjbXOkKv4zsrnfsTV8R1yJhobheuFRGMLpYduxsgRu1QbfYASThc3U8YMSLYlccvwQkdyLj8oLXGbmWPges5xHQB4T9/Rf92pu5cdHf8kspOuHX3//p2U1vHn7A==|Chương 111: Cưỡi hạc;sbl3S2Jg+jMJzvMrwoh0jdyYp03TGOnWtOkZaNalQTaHy/aIjsBSJz4doSixEbtHGIE+I9vS95Uosgz25FXI9tKGA20X1jLK7N5kQwZS0S+5k63Jt9sMZqf8/mF6Vwl8t9LnUUDnGsbAqD65WszBRsOwFDYoVl8zzEaD7nzgntOiu8dF+kHBImFjOgO3N5l4913sWPl0AeDqZVLY4cwPGw==|Chương 112: Nguy hiểm Âu Thần;/5lK7pVjRq7TXaN7ji1nmbRX0cpm16jNmKUHtNIyj6+4zTMn2/9nZf031EfuSX8kq8uEdm3cYMP2XgprNVb2XzT3gNO0bgMC4uNKSpSFt5gce2hMAU5D9EyRXRoZxfjcXxQeUK6w+cvCVCCN9+HH3bVtV4izeQ4JMTGNys1oueIzgMLuxwrVJqMQEdfWev99uvCG+M6pjNeaL/jVwI79FQ==|Chương 113: Trong Thiên Hà Điện;AwextcecuKskTx++67ByUf31uPP7z0nCTFQgxEjLHob6D40w/MVnb3eAYNf0YiaLTglEOfseWoFzM8zjn6M2VCVGDm0klRbr1mLRt/4kmYP09e2256BGgm0lvRATjhRtDWGp9voFz1rMmYhEGpF5k5eBCR1So6NUYH2DokeoR3ZlOjy7InCqINpEswfCUiaMGXUucReBNNQOtljsP6w4xQ==|Chương 114: Khởi phong vân;hDDTtuUf0xN+ECalwZ3dic9hv0+VlKBEdLcciv+h1ntKeGH6lf4NkrYxvV5Czgab05ZgFM3I7OFalEI4hCQxF1CPDfFi3SBrBcwqcVTot2oRucLLMPdvE1Si72NVWdsb0i+IxgNqfjv1ZG7QIm33TN7ppMEaOsO0b/7t54mGR97j+Ljof7NVlwG3gqe5pnPQ7qHGPjoh4bOK6Ik0lXNK2Q==|Chương 115: Điểm sáng Tinh Không;T9Jp/baXnR3odAr4Ke5DPRNi5VVYNZDlGYQUrgt3NhyLFq4+d3ORsnZkd7k+dUOgS3ecpSAyr4MYjmMklDXNsMNCZgHIxx0gn2b8qYhuDEBVMI1I5g8Oi81Ke1Um2yN3IWwDLkZNVo5p0o1zvXt0zhUY2DgjcR6AHRLh9OIxhUB7WlyNrPljE/d4Mzq4R5FXG4vMY7e/SR1CUri90Q2NMg==|Chương 116: Tề tụ Sở Vương đài;bvIVLTjPRR9zvwp8A5BknhLgliWX3QdbgKcs4zjVohFXrpLQ16FGiG8gPJESP/a282XadZWdOTjINWMcZfYDzA/fQuqRMZySAjQMKHMYze5F1a9S61+BIzz3ylU1A0uq0xYcgq0jSrHz3/UiUKauI2QXu/jFg3JwQjSVdE3+5uug0iA8QEaZ/21+0RuThlphpFfOVSHWEFNVCyXJFicr4Q==|Chương 117: Quân lâm yến khai mạc;CNbEnwgn5+h+l8ysSISg4/pk+azeHv0OsdidTOZqDMLv5fH6FPFs/xw482nROognKfZkYrwsKd3iwTiLWd0e8AS1t1YL0moXqs+V2THN6H0A/kErJGYUxDt5gfVMr5wkxBBwgJfI0J+bC2HtyRDEfoJh97Ms/LB7gEcSSUAwE6wsXF6EHwLfnDmll9b3C+G+KxTCi6PcLH69LObpcxDYPg==|Chương 118: Một năm lâu lắm, chỉ tranh...;9hMmOK+zcIj+FpsWlCkp8OgnVMIurBPLpFHeAeMYfY7uv1B04KQX2B/62Gzl40Vy1W7ZejJq7QKtpI/V3HNqqDyxaDCurwXWfA4GyhzASKcfmxpMdA9rHzXZL2Lv7/t6fHIV5pkbATl4Gip0PEBVCU29zPlZ27zp2FVvjnZfm2utfpDnFPug2LVELcl7up33kSg9Nn+miL2HurQQYaZF0/sG1uIMG5Sljlob1PZSLF/M4Y8jHP3+xHlup9EotPrK|Chương 119: Một kiếm sinh, huyết quang hiện;4mdarxxUhqOz2jS4pt7TMLpycwJzLZmiEd1f17CheMxGQIwgJWvY9xawjDuULomrU/nBekBwsO3QOsa714Upv/Taikel6D/NxWAUQKmagO3y4FHYdqCpXjXKumONANU6MOVk5iJV+E7goFP4rtBu0d5Bep75U3zwPH6AllDYU0aj53e9vdUmM11Q3o0Xrxoim6CGoFRKz8iCV92TQjm+I5/a2oF57tonvIo3Qo/mnR1rYm3SK3v5NtFTOY1+VTEK|Chương 120: Tần Vấn Thiên tên;qrgE8AtMmbAGgynksGbsbgPbL2RSQmnzdn3Y0+parYi+XmdD9KqLmydAIEz+a4x3xfwRrJzdmakR6krFzOoM17iYEwyaGV6FzFdKNPy8r33934rFbIzGaGCLChjOCjiu49OhMvQsDje3K1FIH82FwMKIQdMrDoZmDLl2Cb5s9/5oEMLeIXoOCi/y7aeNbvtPpqj5EmqzpMAY6YvO9OF1bA==|Chương 121: Nhất tiếu mẫn ân cừu;eb0eaG0S+ZI8GsntExhsdx8mNpRXYFH5pW6OUDXIXaGEeK3TmFSBFWKawJb1ANCdexhz/M5wtjlhsrCa+MYxfcx7+tfRMg2kwq3VqSQhc3ftkSfPXedZpM/7GTdRtVlZYUaN44eLDO4dzJKtzPd8u/ulvcCUNwtxP/BjWE5ck5zSO8W4qAhNp5JU1Niq8+UJ3e6nHJU5YxdE1RA9G11jcA==|Chương 122: Tấn cấp mười tám người;3dbmaT39Kh0pSznQf9Cm6PezzVZi2f4P5LlHZXE5+mRGGh9cKK3+yxM4eiYvH3qjp+eycUhgPSWazjbMe5KmVhYGHCJHDQe7aboC/YZ08Jbc8mDseM0inOJoUQlXMWtqlI9zbNmsppVtXE9m+FotqVQVC1Z3/dvyH/2zzrO8d4BStSeoOVW2C0AgUYJIvSZ358ywp10/H4Wa7zI7bASKmg==|Chương 123: Mà lại xem hôm nay, ngươi có thể...;hx8aV11jLXO2zrW+nhWQbOR05ELFTnSJMCSzr316E2PBzD+JurME/Ko+hCXtKEJxHpX32bkBdXSezCazm9JVE6Lz+7Vw5PZF1H+QJakm9hll/XMUlzRRqYxApb++DDSyqsaaKIyr34NO0R9Ke65inBRMsefhbhpHhhWV8eSyRjzwunYBGF5ml6vfI7aJPw0jddsH8biF1zUw0nT3MDljspTPWQmenYLybRoJGDlBlNQBrw4bqCndCk8DYmVh8lA7|Chương 124: Tiêu Luật lời nói;1Gg3ToauEHH61UBGqwj+w1fZEJbh1JLkm+XFw4tO8FlEz5CKxNxNn2bGJIn3QXEtu2/FFTXD5Q9llBzkOPxLjrzOxz84SfD93Jo/DRPmXh5e1qZHrhj5+DbEnvN6bmO5+/6GK7eWUIzvv5tyIho6TrkbTiZayht+KTqGLuQqbgevJy4iXSRnxNHGB/i/glJtjMmH0i7wj1MAt7eat4Mg6A==|Chương 125: Tái hiện kiếm quang;XUrLspfP7sN2O2zqhcXoo+aG37OPG+sUSN1n/k7m6eYDP74P9t5PIzr+GWbEJ5juj0KFr4/3AJvBkOjrfLGGj6x2mbURJuV1A6XISrpxEJz6FiifucQmjZMBSaO2J+APeXvPzZyqwlSLJJyqKBBq6le0xvpPS62tfS1J43Fwhjw9beeDpSU7mbEai/2SKu6G/Q8MT93ks4TwQdmsuoLADA==|Chương 126: Đế Tinh Học Viện bạo phát;Ova1zGDBGrrGee4JYWy3TbBixDlKiDbsmyPm6yyqp6tzmKHAnNPpGoyPDmvPBc+UJv/Bc69yjKy9Or+qUSxPy6S2zTCA++NSAxACqn4tMFN4/oLbU39c07f6MY6WTeXFxtiIWKq/9kfGf7NPi0X0K0BLrtGHmERH5lAv3TlcqEtgS7N+9tzkyUVEoq9N7O5M7279KrmXbWJGxNw5tBFMcvxVYmJUrwXsniyLwwQZ/JfzYIalT5q9mDJnSfPgJjxl|Chương 127: Cô Tinh;/MSiTbOv4IXTMQe7xc+kmXsWdFoWK8Up2zaTRFONxZ0FUpvvIPhzmATdsMpXT9fkouZkzlT11sJrZ04CtNeeQrFJPLe58Z9rT8iNqd5JmoszWvWCSi8asI2bSxLey9QLfCDTUWwIAsxq5VEFJb6scAlxqyCIyfvnABIrooYIs2x9/aVqJjTKbzD+XNsTRhi/QjZrAd7LngXpxSpuXrcwWg==|Chương 128: Tư Không Minh Nguyệt;8J7fHMN2zD9lc/o0q1xaxUv+Z01fUyoDhJI6NT0cfO5qwdi/KsHxPKZSKrZ6C9mXXyYq6sQ9gXxkQFOOvv9SCuGThOdsayxqywXF3GppryHSw29PJqTTQ2QmR/e/f99DDyM79JKMhks15M2TNbz9LDatVA9lJQodiLIw5vV/N2idUN3uQB0Vgmw4eN1FYE9XeBFGzHg9/FZiYIttKKzKqQ==|Chương 129: Trường kích sở hướng;CxN++JI8T6sbn17Mq4axObVckXhj0UknbSHtvOlLdf5GtAkOY317CrdVTRdWGSDpMwwrDFKgHeWC6uXtVi3R2Ioy0ivAWXO73hYtGiFn4JdVbVzP89CXql/eoL4T78LEACcR7Q0nMXTnGHIEsled8UZW07tUYLuhWk9X5m0nmJGWddVJZXe/qr6lrLNl/NhHaL99lp51QGCaCV2Z+5rwhA==|Chương 130: Chín cường;s7/tz68BJjaJnozUE/qZns1fEvZfgT8BAkcnV1I0gfco5DbeSFKMKWhPf3WTn09YErU/gXuQcmd/K0spPfChrIY4AS0zaPM8kywswgyzk4nxgyO/ST/jEof3ddjPY9Kzaa/1dSQv3FkOVB60X++MXxnV6nFh9OljYibDPpTKJ65G+6sB4UZ9sjXHWkhvWIe/sshHvaZ8bIV/Rm0Y3o9eAA==|Chương 131: Điểm sáng Tinh Không thân ảnh;diY+AWD7XBSqrrp04LSyKH2uM+x36OByMFr38mpPpPISN04XWr5xhz2A1Lj/EpG5C3pNBntRjTtrFiGWIqrMarbKXAU+0+JcX+X9XTh87389r9LPtGMHaxXE5T88fhTDOuePbRF4AhRr7khM7ePsXAQVdkfZL3fJ+tLG2mwm4trjm8zcePyy9+ghSGrjYOanQ74gOZ9I/C6B0eKXpUvSOlxau2121KtV6dgdmWpW2DkjKftAEoBM6VbZmdqwDqns|Chương 132: Tử Quỷ cha?;kBUJ4UjzIfIU1WiEXcE5dZrN6atE2GGDh94y5PnfU72b+ZBnQ7VUy+eoaZYT+0pj940K+XQo3iQgTLHDZ+PDjiI3OSM2llV+HkRpAHWzkDUpnABdLTVmkd0BC7X8eMKiixYJRyeA1jNEb37bwf9QvTK/9By3QDGh3YmJ4DQ3qWQl3Lq6CmulN+9hKpt5MYVKqyFMF5SjwUDdnp8ZWd1dbw==|Chương 133: Quyết chiến vắng mặt?;o9BFxzn2osx/VT/AD1d3AfJ4tR1MJscvO+GMvuAKN1FSGMr1xClGfVayVAzM0o1h+aqQUXipD3Tixst6kVmwluaE1FVjox2xpG5D9c8L5dMFwiI6hQoi4cAssy0skwN8ZzSkP9lSIE4fxmsmJWPmh4z0Fz2u45iQxgJ5GPxtuGpZU2mclaXtBrB1V227EgaWhUh+6aq/u80ZMg5JZ2YR3g==|Chương 134: Đúng lúc chạy tới;GkNDok0yhEMUZf6Dzy5NdGYij7nRU8tczXmRR6omgoHR2NNB6RVI464ciPLJ8jnr6AogQNa63cIEKSo07zHDUgd5FViXHoWN9bF2wuVBWoV33yEDFIkJ4t16bL+eJG2v5MTIkYJAS1VJyXu3omhdnzR0hFa+na90mUwDe1rMHiU6eivuNg9H2aE2gNRrPkqAs0iLIIg6h0jZyV6QCyuLRg==|Chương 135: Đế Vương Tinh;UDx3vcUKExD6ToZ4Vs/NlCaWoOTrTxg3Whkrm8487v2k6ZDcms1m/T8O2rtRC4xgp1MvXdw9H9c/uYvMQ12z4A/TcQojeGRddZjUzxyvlEnbh6bDWN1s2C31+gm95HdptHJP+Jy6w/f+Yrz0vWOQA2jtsobgPyMJc9dHfz5gUiObqVz3RcjXmwS+wbIMbrd0+FBznpJuN79rwL0EPYH2Kw==|Chương 136: Tam giáp chi tịch;TdzuZ4Y8rusMQQ6tn/MlncwWbUri71Spj81Z3itZOHGmnl5x3GKznF+XfBlMq3oNNndNKy9lZ06TOuMziV8TC+xObPBYB0ugSQWH5G3FSfGYiDjVFjpZV9G3Wmj30YU7675IT5PIkhkEWBDhFlZ7vGiL2tfjGX7PU6jOY6fJVW+69FxnoSdUlJzFtcgH/U2hwflIe/lH+o8yA3wbynjePA==|Chương 137: Đối mặt Âu Thần;oQDjwJzC1nstqGASVd5m7XJ3xZoOz3wcE8O9ezOTLqKLKMejdR3i+zyW0DbJwugS4wxYP+De41OAtjjWW6V5Qx2ylLIbIb0QvKSJ7DfIZV5mHFMMRP/bPPGP1hAjEWbolfOhv3TwbUDckQ9bMCI2ihedcBcw8UnqDeZMbtJee+cIIS3ip0N3NzyNwFp3NAiPCfPx0q7AVfm0FzIoyjrmlQ==|Chương 138: Đỡ không được đi về phía trước đường;4osNnKko+r2tVXjmIQuWjm7PVhs83LWyEjveFisSCYXnvfPHEngA5uKGBEsyynwj3XO/QeDvrI+23IC11z0wAc2nCYFSMLhVhRaS3b2T3u8OP0B82FPw65l2OZcjCdnutnKxR+3tWAKXf5itTWNeAD1u45FHvIu/NPoe1GMraw+YdN3ZOwSRqIpitr76G9enM4andOC/dJmfv2fUyYHmqOoPhG/ZEuoNTqv/QK4bDtfNx2q+ooIjb21zmrM6d/ks|Chương 139: Chói mắt Tinh Hồn (canh thứ nhất!);i5hJXtdHBPkF/VNvrE7ceYAWdclOGyJHjP8J1sU8Xn4QmpyLy/qPF74lnehMktijm1ecnEAWfGxAFSHzyKqoBtMaLQThwGtqQtobzJsX9wAjc1FD3Bgae3a/RO3gyLGlFSKqkBiDp5zHCWRVslmRkeeimlJp6CSJJO1OiqmGUnvGonSxNSjEhjR4EmKq1oKSvz365XmLcBiP9bP19/6+ue7JvPT0CL8em4X4XxHHrZIPzjrsM5KoV+ktCium/xyT|Chương 140: Quyết đấu Tư Không Minh Nguyệt (phần 2!);efWd/faKn8A9jD6LXLuqu3/yBfS/u+0jqdGh0qgwSIrx/YE4r7MLLoR0FJlTQmNak8EOD9KIlG+nRjJkd8509/S79YS0vFaC97tCf4nV6VG0fm7qfz4QFe823THpSQEc3cpCdTFBB6OjWDkQFBuMdBxMgF7P+Vf2mE35GM6umeTXq3PvMztuydKYwGSe4UowSymqx7LSA8XcXG9I0ggZCFzYwCH22AQp94gYU1XlPwcYd+vJ3lPFG6OwWmLCoxh8|Chương 141: Kiếm chỉ Lạc Thiên Thu (canh thứ ba);GYC9Wdn9vvUrw8VL9/M+44Jx5l+aCioNo7qDGxG3XVO5ubEQBhI+lX0F/5YR15uoOQBTtqztDsRwav/eUKy1cxUnP//xJ8JAEyTDfJ7wP8Zo4ySuEG3h2X/xk1/WOCZFknNsTDotmi4gzqqIKej5SiVuaqNgE7IXx4ZsXbf5gamIO06/wwH79VomeHiUIHn6Hug1c3HmU0sntEBARBvXXIxesJ+M6oP1DPogUXVBWnAq+Pb1mEBx+e5exsZ+SMBv|Chương 142: Ta muốn ngươi thua (canh thứ ba);YlytO+sogEei7BDOz04l5IaVnq/sjEHWZ+RKiL4fqJapwhgNG1QFK5+Mx8m6c4T1r1EVmucuWcvnpti4W/Deh+8o42gWJMWOiQkhSd5C6oK7JObYjG6AD0za23/ba90M2hbR+Eo5/hr41xlxtCUxFlkJrEPHn8dIN1aAVaBVZiI6TAFt+p5YI7olsAH2i09ZZI8WYgNOsKFEsuXSw/NWf5b00mFIuDKuP5uuScDdzbCizrPOXrcNK0F9UzXP2V7/|Chương 143: Ta không cam lòng;Yxzixxwaj8XHuKMnpz3hycXi4MvmlhlwKL4UiLpDZsjx0RdF5D4QKqCIzQqwdg3RE6njFjyVk0qm51G4BsSyPpMwj38QpaSnwLh5Z+qZlUMN/MtBInjgHmZy0xQbpktIM/wNNHYF9+U/me0E53h+RhNqX/l+QEtg7mAvBeKvvt/MPeSZ7yysDb1DgDIyY6H+H/NHwPf01kqOrEnGZwBZ1w==|Chương 144: Số một!;dZR4reilRZInfOXaHwPWO/Nlp1IPYNTKmTkopMe6bhmyTmd8SFpAUvnxgy8b+Bbh//5vOR3JLsdsBsnvTc84bDnnZ7X0eWeY1iVjfURIzfAx+a4CqjUrfjc9LOVakCpnu7hkZ1AhJJsWNFof1cPKHRIGft5Q2GJzvT90VsmbW5ONx57GMCs4EdtPY1sh3IYDDXNUvdULKvNnBRpslEEJTg==|Chương 145: Hôm nay, ta bạn ngươi quân lâm thiên hạ!;oCXh/EYSys0DsENTczmONH88hw0WLxrWpRbEtqmbQjh7fUM1dFLRlpxH8tkJ2Ogykb1e9XcqjsQmJ3nea9oclybQB2mxQpGOhVEaP/gPz/w+DTuWXNQTaNWqJ+F1dyShdHPe09en8efix+/+iPi30kKxmPhkodzKySRvUFjfYFyfVpJmQliuW8VjRRPUV47mTZy/kEVhzY/rRauioyXQb3hDJHv5BPdnW9Etet/l0leLhL1f5+vhQ3ZCDfEjQJzp|Chương 146: Cường thế Thiên Cương cường giả;1S5v0vfP4FKq/Odf0VBOaOxCuFo3o2KYl5vDOVjKs7iJLlMd1d3Uw7zzkgziVL2MLWMZrzmZTsvCEb2jnyBy14keGmZ6jTDBwd4CywcmMt8X6YitLsAeFfDA07e0es9eV4nEs/eTEwaxcYUMkxQaYvC/aZlHiqMx9jwYltLleb9wjoJZefw1cECtJbi1qE9jTX6gBL/+xJLW9wBjMpTrEci16FW+kA1AFv19a46VVD2SVyCrpBA1uIBDAmVm3X+Y|Chương 147: Rốt cục kết thúc!;0bYssBjLb/K8tVL4+oYPPwOWoqrJxqpyRso0bO6ttxAIFg5RIBzb5+S9RxEY/6/BuX2RI/hETzI/IemdtRNqnji3ulzQdq7lU0htjKTDU2PGs1Xhnb/DrDmqVo0jwwg/xyo2hmAOBt4p/N2OYcabH8hbkQ52KgiwOXblS4b56nTLjovGP0tT91tjW1K698UUsXTUSYUybF0fom3mfSOchA==|Chương 148: Cân bằng (thứ 10 càng!);OrNLHkYmgnKuQBv63MzSl2cnQrYTdPoXxCKu1PpJKo0VMBxwOS2LLLlOhw5e1wJepgrD/eKEs2XQMWrYYOr32d5298N3gn4ap8V/Qn8phoPWPGCjTe9RVHvhhMLET+EP8G/1ntiBwUnDzTse0VgaLutxPDHeLZDgCdp+nUErh++4mFsoOIscoU5CqLGP9Nrn6Nd4+jxR7d3YNf8N4rnScg==|Chương 149: Mạo hiểm (cầu nguyệt phiếu);0SRMkBYCDMWWCapuPsUS/oqjVZ2o3A1RomDoFobn6wwRspXCfuYbT4v1fYfYCTSEDydBC6QumgWTeavash6fXeLf2eW5SRuIKxEOJO089HiuV8e+OnR7EwNAD9FcWUc25m3auff2cy8C+zEJtZbIq0mzpH1XazOq7i1PgE2kxdRIm4AyQ2sk6jEyGKYFR0ljUGmMFfgsSagVxI0CvXiSkz9aDIwedxBBq6NRLNA533pn0GGfcb+bMD7r6uJgeVKY|Chương 150: Tần Xuyên ra tù;blc+h9tqd1cLV++gB/f5cd0vAIVkeQRO51oI0trzvOblI/No/gjf5JZQjaF9U4QMfQ3s6A7Uiof40gSDA79tk9CSH6A9C5hLQhxzMGwz/aJQFIuUVtH47xZ9SMiS98+3V3jCO/ItJTmWwLFpx1ztghrEoGMBVKF1AdLsg2uclSyJ2ThdYvLjcoWv6WeiYi/Huow9gXmH7i7m4aUaW7W12A==|Chương 151: Uẩn nhưỡng phong bạo;YY7upJk94GkTUQjGQfl5oXFzYG1rT/UeHmHhoXrzRbl/QikuOHMqedq3fkrnTnsSwlFa2REt8mVVe6get4LPgwD4IvZbySZLlBIhuK6PsZOylv2B4Nk/9uyly5Zr7NCtXNg8fXj9dNMMH2vilza+5s8Jlg/Rh3JeazZrInXvRY8T/wany9qn7LfM8h0GIRvJSU8AYUNu1ozLYv+pLzGxlA==|Chương 152: Chiến Thú Phổ (cầu nguyệt phiếu);bscqnetAC+wTxoDNP3leQ0J0Qv4mKExF75ZwQbpQxG89968YqDxGKvgWwOJRDsb5QRmGjoRAUUZ6qSQnrbNLA9Nkp/Sf5EkTQGR/2+iuFj1asuAf1/ia9DRRsShKXo7i/fyPRvrUXVGNmuv8EkjPOUK9cOOdjTlNDJB6laG55x1Wv5UooKMOq6QWsP35XIFKIc4BH0hrrcAHFitkORebwk4m1Fe0dbRBlGd9PxnKzCfgL8sl/qaNOVzGxtTsai+F|Chương 153: Thương Vương Cung;lzxQZgQkCncHimu2wiwmxkmLYfRua0eSZ0Qb88dAlXjtPqdp1u9ge1FmlseTsX0LAb0POXa0N8iEXTSAJoYe7X4HCKJhqSdBwI/7nsC2njrc6w6pDEaV/Fz3WFdZSbl4ATVxoRW/DsC9IMUS6IT03qVIgEdmwIF4tJ/9t88kfvGHh6xDJSUfB5EeG3wMxaIDQaIi/mOT8ybXlqSebFF/mg==|Chương 154: Đại Hạ Hoàng triều;/zZMJKZO5ZQkHGZWBV/BQRqGgvHHMt6GOQVmuFXsOdrO7PcotD3HKIzqzITeDSR20NWYGyoVJJMXizZqu2g5dg/7g0PYIjaCqu7Ygfc24y5DX3334OX94jBEvJ2iq6lok/phFPI/3jZ6lqHqPOI63ShMH75UoYhfwOQTSt4de2bzin+kusTpCMYeDnY5E4WBUN32jzCdLZ6yQ1YJOQJvVw==|Chương 155: Thô bạo Chiến Thú;kBZvXK8dojEnCR+qDN2+lDLouBo+xT75LvWXX+RdORRcZwVNWAc0tBPZfxac6vgG6dcNQq4eh01dl8fWj1ACLSNb1xUPMmvjN54K0MfQmTqfRN1Kxe2qSu2dTP3EhD1ipq1xATkbjQ1clqbrgHDAkBm0RDhXwSohocL73dZA/KwnP2butfhNpHBi/YZ/Gjf7TtjDeMyeTv+y8Vei5o7xVw==|Chương 156: Chiến Thú Phổ thứ 9;vJXVz6QNGpA4jUo6430/lhAorQYrmZPHAXOqdIHJbx9X5l6r9e9j5/04aGcUU7mDiGNhpUsNIc5Y/q4JjiVEjc5+Mmbx6ZhSvYYoB+ZasHhVgx+dD0bawk+qR42pMXBUF0ocd4Zo5vjKLgZaPJ8BPEUzRFSsmiFq/yuqsGw+z/MzzFQv2M6fTYkT1ZQ78o6qXoCwj/lUZUtRMynDKpUGqw==|Chương 157: Cướp đoạt (cầu nguyệt phiếu);g7azsRojJzDFhNubHLxUt6SuelTzWBicg7/Ci+WCxjC7afLXewz+Zu1p7B6wgye3gP36TrINqNiRud9KAZmHNC9lL5mbVeo3bvwwMYXUzWOv4OtBjClmV7d2KTwYGI1Ddvj0pmAunSd/5IpNypbHBdhGNCR0h6NFBWSgEUcGuWX+0DpIZQPNY1ZMo5F5l5+bFMj7LcyGgRKL/WVWprGBBljb+8GyuqU59xBgdgVzVHa2qzPnZv78Dhz7blhGJy5f|Chương 158: Yêu Thần Biến (cầu nguyệt phiếu);gGAuGIgjKtVsZN1QAvtLubCKwLwQJjEL7AbNvHTk68Ay/7LmljuxdbHcRIzIEXiMCAoudMBZZb/yAHkwpcDzsZQ94XF/Tx+vlnO8fwWUqnpfKQoBivFzqsbgHOODQRr2tPuF+bZlv89ro/ZlDowHlPxwrrTPqx+m0GyhEoT3lvgG5w/Xb6Nk5hqBlywFRfA6q6HEIs2CnB5JzPCUd0is3NlIVyUep1UI8l2u5WyPP6EI0I+MuRAVSEe20NZhJJzz|Chương 159: Bái phỏng (cầu nguyệt phiếu);Xyj513/3S+iZhfrsFE0vGXOirZjYB7ytFobS6LT1KTdToy6lwn7pet6T/keB8JsTayHR5jrRw93MESy7dWA1ElSh+ZItMQC5Cv6kg45aW54MRot6pOhipFiPlW8VL1kOlflrANyc9xjy05qIgQoPwM2p0o2GzK1h7q4CWY887Vvq+67xhis/nPbbtl1S8fjQ8rvExvvb4diQCKXg8VbcrKtIEj9DJ1LrD3pksVFmtEwhHtSsBlNmd5hoeLPievR6|Chương 160: Khiêu chiến 5 Nguyên Phủ;8MXD3vvO5WvFWC/qs5z1vAQoBNoomnNM4tYJnBZvI32Rmm3KiQpAkkGeu0vCf6obMM5pNBjlHewKqVyrxmKEBN1O2RmpJe5YxU1vDtMGH3pSnYKULyqG0jymmwGqCkJpBH+17S+o+TazBG2j+lIfugJ583dEAyfVdunaNaZidcId14yrBuOanzk9xasPNISuMCorkBXy9vPCkxWfDhuJxHtoRvUMemQiwrwDAIPhTadOEJT15k6nOifGxc/fOi09|Chương 161: Thảm bại;H073rktR3ISNwjaUZ0pFrKkusW6pPMEq3nD6D/rTd0n7ExUTfs/QLr/MaRcE3ME4eJL+a/YIMNWF64FWtkGKWESDIYcd75JDJM18MMSkeQ6ph/EcVHua6yaDxWHZlWBByTHL+wiQRc+F0yFLzkAdWOJLs1d9AAJ9ebt5vOCaISNFr1f65xaBlEEsc2DBpcUcKGIslK6PfeZc65CZ9gn/nQ==|Chương 162: Có qua có lại;aZsvR0FC9i9/xEXaZ0o79ZDzAcC4lwJihQpe6yntxmBBCeEjs/XSKhN98RbatED+kVsL/sNs5zxwmRrrwKmRY/yhs/ALjKc6dEjdhd9HkzOHwFs1watIi1XgxAXvBAcvFaIOmrq341js1iQke1SUTQT2pu0td7+V4wE2AcIkF9+61UKU6cQWro5VsymHOvpq1yYDK1fgjaBwvrmJtFJToQ==|Chương 163: Không hàng;VTPDAILiOpeSXtUF2jQFpOU9uPVVYDH34R6F8TUevvpw6i++xi2agz9A6aAPw+nQ0AXShfg9u9RspWnQkYYpKNMStFFTyG7c4Z3S6bYAWoNzq99xs7vtAQad0dBBZw6x9beGsXznOHTc9vkb/DC2G05UaQDhlndPP1jZDCe8bIJAwiXRD3TeTUFh60nl/Da+62LUc6HgiWTaPJEDeaOQWQ==|Chương 164: 10 người quyết đấu;ExZG8O07kIaIx1xl1y7KCdH94w64TYv7UEXrXh2Md399A/s1J0Rx+IyctMUB1beBQAJ2kP2ryJcFPH+5YSMMtm5oxWWaQd6qAM6srW5J4xZ3wz+oo+/mtaUybLFOraz5vb6MM/fYu2CKerZbHGrE8Wv50TQLOTrHaFwEpaXyPRxcxwjZmNyyz5mtLXJ8q6FdVbT9Q6aIGyrVtkKhRmYr6Q==|Chương 165: Toàn thắng;eTmsCZ6PHgOUA5Mp4sBb3Rxvkgj1soZnT9oNeVBEZV30QCqCAAtxeFgSO6oLo7cKSnH1SQVCu07LNeQR+BSVCmqatxQ8PduXtTij9ztAD0BH8DAloYxchlSD/4wUgXHt/YCKB1bnRzfwb5iXNlTAdh3VMhVI9w8aAeL1BxbJ9s0KYrHySc+bryAT29xeW7uyy4jtdDYmHKeoIiSAtqKGCw==|Chương 166: Tiêu Lam;Cb9Y4Dl0NhaHg+jOR/+Hl9sqXMiQs9iAMno57RXtjav9657PQcER2Hao8NaEpnCjSB9GcUKHfdKRmiqG8ncoAJjsFVVD5koa2p7biQOMON3p0exRFcS2jfUcthnZoTj7h4OuaJy++wusj+ukVwYhDcm5ymYHx7lc+fiBuRZrvzx7CfmT4YLhVM0Dis0fm3QBo2hL5yajLru/nCFcmCN3Sg==|Chương 167: Bi thống;bZJSGVb6dO3cMqinszQG3c73Djc7Tfnr9MOffRGfMWuwQixAgYQl45iQ5MCgY66tHd0iWh0RPjWTGpmUnzyOvSmrX2Rrvrd4uHwg0mWyk2TrOVmB+ZCjQjq266/41FbeocVhkvKTuR2ApsevIj6+EpseyuMriBUB/h2rBzSzxRdm4+Om7MQvqZCT5SqE05rMYwrjzfcvFeZm1IwfzoVpZg==|Chương 168: Đau lòng;hYMbTwIcjkjWnegXSpxrVpIpAhZVB5fsKlRBZUbIjd1hwteqAA1e8TLnlodkVFrHtZtn3ia34OnXlP0sCcUHaHfYbwPo2O7+UYQAQ5lo9eCsSm/zeABNS+In8fh8J0R9DVyuiAbXqQziuGpIInoXioOtzAfXbaFmqScncEVwPviECerf/+5H0Avs+Z7Ago+zBQ3b8zGUnN1bqhfPORXUzA==|Chương 169: Phong bạo buông xuống;efH36l/pUYP534Vt6UJcmq1QD8/dkypgSatoGkQ0M7/z1jmEwoN5KBglnHvyfM0JiNu9pZUEEiKo9BFx9HVCrMUND0JbuI0/6qti7hYjqijNopD1S7xGbzAN+X7uHP3YTA1ojpa/bHtX0T+aWiHF4MiU3VkDzSN3s7V4cXECdwgb4BCfF0xWoDbQAGkCUoEPSd1Jr+UW9RB/jvnHE+F8YQ==|Chương 170: Sự kiện;us7G4O48r2+5wgt4zbgpMZyIXWRXmhTbKl7r5Bz69ylrN7wbesdDC4PhJuv7BoJJQVx+16DikGDABze2yLks7Za+FruzFH+T9xUBahGVuEMdVeAgFnxydyYosgT2r6AYA3nKma0CNu+P5LtRvnOli1MHswg9SUWE7GYlBp7Yk16UIOpa0klut0YTKkStj9ttYDCpUfKhbTuyOiwtOeT/Iw==|Chương 171: Hoàng thành giằng co;mvHGsvqqAHs7dloocMa3wsy8FchB+Z2aFiv2sHxfj8eEgfwMpunbJ2uWlaKeUzjx2LHOkcqKKjzvR9DSl08md15fgLWx1nlods318ZperNA5VQ6/mjGSJ8kAOEJtP4ry4WHfOx+jJlM8jwshRhVh8YxQ+0jLA1tnuhH34FeCikLW1h2iCFdURuCAO327QQW+mOjk6jGgwNs8eGLHTXv6mA==|Chương 172: Nguyên phủ phía dưới vô địch;YnFgc1qDXHU9y7C2eytYXIvZ2J2HZvITBtEoskdsOEoB/30TVxASTnxa3AlN/RAhej3+kQzgmtatpeA9/8pvqBEETT+XsUt6KCzCIrQFuEFNRcq4v3MVzF8Rl0GQEJXkL6GWsoEIzTSUtsh0zJZoX9/PcfidMAVru6au5+2E+ji1N63g54qI+4XBHwHDwroc5FCfrlRYY4gORtoNS02gXr+7Ns/CDf5YOS3b5bfxRfkJxqmeWcnDIKcWKceu1qar|Chương 173: Mưu kế;yQbwfTBU1sPmy6AjYmPtTN50681tQ5G8wwIWLpaSkxUX3xgmPmIM+hi5KL4v/FBn5rNtDlo+TjJ6UUsft2JJWF49Ym6M7RmlXYFKwyo2WR34VHwX2Gk9OMw4NYMETjvN4szYC1Uu77RnZ6rQog4MJkQsyRF5rlIliF1dIsn9TebWBMXRjzJEZQiImpkcZihmOhgRWRIXhrUlcj4GKXF1CA==|Chương 174: Một kích trí mạng;Toh3+Dhl6AKNbTB/DP2VMafXVPwA+NRJ8lOAF2VtcG2huamTHHwnvNDU+juZWbpBkejUXkGACYl/wO3l7lZ2BgJBT9khJ8jCQjyEJoCRybTI181GcKUGGHWd6CCuLwZkO/dBUQIrdvlkQ1oKhFBG0trmcn738mCYbBpmnG2+AW0Zmqw9N4BDmkkvVbhPeTeoSkM+PargHOfv9hPq5EcKZg==|Chương 175: Một bức bản đồ;7HL42iqEvMgB8Aw1lrItOuqCuuJQ0QSC0Xs90DIni5204U9n+Tj45GuXflWcdANe2OEslGdMNha4qzbSN7bf9LtB0yGvqKBAthuPdawIKaiVwYrUOKdUpS6JAzl+5aNgxGtG44LDgM/qNY37q+rbDn4xx5Sd1URcefKllDAGkJL+54wAHQZrs00AkZXJxGHTb5f8HhVE+z/n+REHGMpT3A==|Chương 176: Dùng khách áp chủ;qF8PavRNX+8CCfk/D5o5u13KRiVQJoRiOCO+pN2JZrv40tNt6nvMTszDgdWTdDEf1/mUnUcNds9BVHUE5LSlh3pbH/Tv/Y6x6AkcgnP8td0L5I7SQfJFtZVndBXX8AUyz/0P94OM+qxPLCDlrPjU9ci3DvdGI2HkvmS8YcshNf7k5h5CeWGX0jZntzIj0drybiHR075cajAzz2bF4sJJ3A==|Chương 177: Xông quan giận dữ;S3oNnpgrrzQgZQ24fkwUYzfD2uzpZTNKPrVhL2D+oFXo4tpra5RsjM0byJ9UUsUT9Oam+bub2H7FIi4TN7ugIfuekDNukGBCWrv6kKFHm/4CpTPWuN5MhYcIeNwv8PF/gmP+qInaFRc3Vrgu9hqcR3SClP+Y5C6HAsfgtGtyqu6Sa/CUMLcYUUOD9uJlWSkZn7Ge6I1J0PO0UmeaHRM8pg==|Chương 178: Đồng hành;lYTf1TKpCO0uD3kmibP2SrpcuAOmR9T8fAqUhy834UvQngQvD5rKNwmiOq9BQqEOCQ4X7GzvyJEy9xhhef0fYiMaUNfGXDqdNMIfJs79OoneaTgRRstXlb2xaV5eDB1/GlPZFu28ce23iGSVj6nNavMB1iPB9vHfEvOUVXl+g4ldGSocQrEIotnrnlrRuPmNxPobEMJml0q9GySEVC7Ohw==|Chương 179: Thanh Mị tiên tử;WnxpIyBUhCUGCzS/fI0LGzCx1GrI9ga5UrdKTHRqDqMcT/HUwYVCwuw6UW5xwh22RerN1sX7aD4uEmhQIpTcxhgaVTtuO8t/7l2Io8nJhaDr5Te3TTR+hwqgqYBCKETHI9PsQS6kdqtZlSoVaTJjFWSE0iMmuMZHRNBjU8tk9Ci/iStyLk3lWyzwLRvP47FHrngVAfN34n9c5gv8YWKvjg==|Chương 180: Âu Dương Cuồng Sinh;a+tkWu1gwJn0WVEcBfLduuvjLm2lqftC8U0r9Zvu4DeEMCaW3UYYgmKKObHI9knqsSxb4EMVMyFKxxiSR/Gr8yoD9nY7h3bqDhtMpMTELAvOO7Q2ALtYlqVhy7PEyKO/C/LybfwADkoVTj6x+rBhT//DVM++jKXuHBehwbg940MR1wWckyuMePZbUwhdJEmTXRRlW5mDf+tXG2I8daJY6w==|Quyển 2 - Chương 181: Tiên trì cửa vào;5lhIs6V3QW/3fiTAxyCp9QPfw8cCpy2bn2PDjnG6DFSYOBN2oJEsw5OT6nOCK1GmxDhkAliISHpmZT0e3CuU4pNTLrn0eCFj19l0XNkCZmRZUvn56G+h8bJR0LYFK0qBkEESqxXewACathnhVsLs6HipMU4l3ttkVXCv7H7cdHJUR8DA4mrCyglCuA/wjPTXpkzgfzPxSjg8UObGDXNlMmAE8lLq0TyYDbjG6zWEK809QrXkRv9kL4Yy0xbAyQ6w|Quyển 2 - Chương 182: Thí luyện lộ nguy cơ;6i8yzmNKNcYF4ClDGz94z/mTm5r3rPrXJbzcTvveRI7D5DXaEX4pj5COUSeHhyeZuWLyfUvzXUEgf9QXpkcYKQx7uoWOwLZl9pqsevW43dXU2kxMzIGntCqZfe5cvFh79SupTYwGAQh5q/4g5ivd7s0M2yNWc+jyrrLOVVVSuw3p+qpfOWuAJsMVirXM4XcXIZTJPBLcu189K0DrimZRuuP+op5ILdr1NEWLVqhWCzUYFIFsVItpvWHKAIcWLPuS|Quyển 2 - Chương 183: Người thủ quan;WKqwSN82ja1wrSCsshtEczb0gu+kL+spI5WK5o6uhgRn5xI0LVs0nHg/6nQpBdgPi2faiLB05gze4g3L0L9NYRd8sg91+QpHFWGkr1+4+4S8c5CSLd7uu5uCVZQ9jpGe0YRglbPo0WfFpD3KS3Jz3D3qsOFQTogLNWfW1cw3HtLPr0OuETOL0vLTTN7+UPqln2QuJ5Cdr2QzlSjOLXygGg==|Quyển 2 - Chương 184: Hoàng Tuyền bia;4EFdEyJ2MOdUGEmCCRHiZ61iXcjzyYwK1en937vHiHqvZtNUlM/GPUoKFpmzO9rRc8Bu9k15SLn9IIFxIFvwTRVXXmuQomzV/kNtX8uqxjsTJxOMPwIpW8k6olzkMy2x/KKx9VDnORi2hWuYkol+z4cuF7wGCLgdnV4mW8TQnqgVeb0XYqRNuywnGn3+foftW1R19TyEbXVcqb10i3TpWlvPSS595eBKnHopWQ2wbkZHZEXiUJ0J3PY0kbVefOUR|Quyển 2 - Chương 185: Tranh đoạt;k+ghFoQTKUPlTewK38cJYHDPph4CE3Y17AhJCrzi5c3Z7WKPtK6Z7+qoGlMTXfQ72Gu7O0h/Hbjm1ALkLB6ZqG8xbeArFBAbbgy3FySXwy6a6c4Xu0fC4z5AuWUSaLvPkhz9UaYDwzhiJLykwqc+c5xFe3KosinOlxawje642YsyVpstvMMUW0nfl7fWzpRqh335JEoxJ+BOLlObWS2Tqg==|Quyển 2 - Chương 186: Huyền Âm điện;mQEmO0wp2YgyBntaMfqse+G8gigoWvjaAKNQXbY8pFrJOdoGlG65lBugm5AVZ/zqhNftg0FFJTvupRG8FVFSB4zpo2qHWdzjjcgpBPZkEThVlC/NJBtFIr5TNkalPG+9ttGml0voFXIuT/N5hbIWV71gBPSFX16FiOR6kYAWqIX26T8fQX0WioBiVLtVfWQheK5EzhkuIfg5TohvJC1eiQ==|Quyển 2 - Chương 187: Âu Dương tham chiến;BYr+nT/oF3ANGHQ87TTl8KqKtpwZ+VIctx6j5AXDMBmz0CaU/+Jde2JidqoHwqI1tAqc9X76yw1gWrI/9xS0gDM5nD2e624sCsprUAqDKLbqp1goD4kXF3f4gxGo8aBgI292W1Gz7yoUZg/gy8zBTMWnB4xBW+am0C1yMFmaG7KG1zb4TJ4/XProlev3tEvYsyVJo3Bc6uCZ2DaQj9vHHVwwKfJ0Z1RjQK3IjxKZQGFhsvr5QuGekfLYkmDT5TZu|Quyển 2 - Chương 188: Mắt nhìn tiên trì;O8viT9LQqEMNMLOtRS7PTe9HQwqlV3yv+5k1C71DLug3wYR4FjVqZkmiHaVTgfQAFcSnA6JTxvm2SRV4akoH+LGlFjnZaaRCV+hTwy24KKUNGSq9kpX4qqx59b1bdpxO2tdBvDzzIeUmZvgTAhScoL3MHP1rMTYjBH2cpvOFpUjLb7xRcfvecDECPhOh3XoxpvPHaaL1iaBWNrEsC7H2HIIHIPzWZj5pKmjZkiUsU1w1B4xpspUwvvphXH7OqRVF|Quyển 2 - Chương 189: Binh Châu thành Vương Tiêu;6ANyRH+goa8pN89qMg0HnAteQAE8/k87C6tllYXD5DOJmGniBcOQqLFOLyR8VSie7mHwGWITkCgBB3Y4Dw1Ia2GVbpwH/EK7CdJcsPDAx+ku386PJsPoGCnltL5P7hGkFqTqV+yCAuFvuxwlxXzc4fBKbOhThH35EbnSzWRnTGecr7/xMMDYm7zLXb0Ri5LrXxU10RHoNNnpHZprReQLcD1oGe0kmvNTunG8LQWB7O8NI2ksqTtQdywtZIc5Gi/e|Quyển 2 - Chương 190: Tấm bia đá chi uy;xpnQWww1MtzFePXdiH5DELXcW3Srnu9VeXRLrsPrbIMzk8IQFwT8JwCovH4P+EjwRMo8o4C1WYxkGwZjFp04s9cDCcttxwsaa/0VlesF+5N1WB/7PqIdSbEKxORFUnyExnXnDS0Zb3wpxPMuPoYdAIz7qmSZNoJMvId9ffT1ChTnNhdmIod7povRiWPY6Bhhf8HO8ZQkoLa5azGbw3wo9mgUAq8cS8CMrbxqHspVM43B/u+HJhCf+yCjzhtjsns2|Quyển 2 - Chương 191: Cửu Phủ tinh quyết;wlx13OfKUCwdokPmgVwMskd5hm6Sk/tuowEh0EQNu5/nfsmpGMxZgrzMSVypINGuMGAcZFWBLhkVkuQEWjK7Y/I630yQg8VGkJF0vIgwHWhV/RJTk/9Dybfolk6Ygd8Wl9Dh0L55Iyu92A384vLVJFZV2rrBkCMdFHNfvpA8oWN8A0EkxBJS2gJOuk0mFioCwSERki2w2QQ6Aja5dUbHDir5U+LYkMpXyvXSjSz3nRvWZiQbKVtFEthYcPU/X+wV|Quyển 2 - Chương 192: Thanh nhi;280nBVbUmu8kIe0s0fJbtpYShFtgTcKkUygIcNdcgqn3iXgqpwqwcgnrEXIhdPrBHNCo+TAqiX5x5tLd5dC/SqjVh016Q2btNIFF9twcSsW9Oid8QcqArHTHlDaZ+W4nJikzSdA9tzyN+jVUlwYwh8neOsQpsID+n4nzJBCHLPmdYusstswYgb03jWLADzJ633TU6Egm0wju+LfnDwGRVQ==|Quyển 2 - Chương 193: Trở về;N+4xfh0/RVLACB7pgxoNGCIs7CV7nZ87iTJsy8WWwTA3RYnoTVrcPVrnn6uBXwMbjiP8PjC0KEipbJ8Uq8n4SEwYwHnUQkmTYeStD30GTtIj8y8MAoRDwyRWF7zHfVfLFSM3v/GcnPCm5qAGveTnw4HGqI2ZyfesnBq7lMM8Gq2mTjhr36trTo3fCcyKE9LSl7KC7xAoskYUQED/LcQ7mA==|Quyển 2 - Chương 194: Gió đã bắt đầu thổi;10ToqspPskx4WwstyM53h8R5gs8iK0g7NWsJPPKcHy6kuF2jKbSMPKzWEmXZUkYdcC42hcC62hRZ4DI2u5x0AXpgnzIXCOhhXo5hmIHSvKkdHQxDExR56QP6O1eZxO2Wt70QFdlKnG6MfK6+sj00RsN4Lh29DZn5LUZcHvgfLXfedYQgKgZvURLZquc9AVEtcf6RS6fXenlL3l9UaHEBFPGjpMqE9clL1UChXfkJ4869+y77VqYLxa4IG07o9462|Quyển 2 - Chương 195: Tư Không cầu chết;25FsoHWDnyzR2eC879sEN+UdIboni4htIoCUFY3+F9lnNajemk4s0MWt/UCPhNkXFW36ECfD1ahuiiTTsTH4iA7pxN/6b2K7rss7uR/t4PvU2eiviNj642X4MWCYh+L/GVS6Ub6cnNj3zFB8YmabTtpCg4W9vBDDaH1yJnt393pMd/kDL5zuBuB3YhiFY2GssNkDBjiolVYHliAdpf1Ii4NxdqPnLWMP4Y+McNWjpCAu1/OtkLVNAeEyZa36ZJm4|Quyển 2 - Chương 196: Đế Nghĩa;42MPBCUzuUIBnCt91OEZZhatCw9XjUUD0L+Gc/WKZeI9zV0QAc+gDYYXu0hep8wnsi0ibcW5NqaB8ARZdt16OHVyqfYZp1v3XXMcBmE/k7BnThTUaMmo96M21rsAYdh4Q/lBAAWVDDUnYTGHjJz5XmHuy9x4f4bGoFrklFuXOH565PeLS4w7nUFUf9CsJP3/7Kg7JpVnbUSzrBatWztlSA==|Quyển 2 - Chương 197: Tiêu Lam;UzSD7ert46yQRnzmqJhS3wPcRuGIQ0vIvWPERVMgPlpYkkmzYG36EEaACG9IwzRDhvSN1nYb4anxqQzT7w1eWp48/8YOfecnp09ki7gNLTuFt6X8XLFhrCytH4qxkLqUUAyT6bSoL7sRFiDTdMYmN7GbFUPLgyNq+RFL52YZlcYGJd7842XnDKY60kDVDVfkU2JKP20Xgc7WCy3i8RSzXQ==|Chương 198: Sinh tử thư;y4s22YmF3O2yDmtT86FT2DxwZS6drxHHpymGGhc6GGE777KOF54hMkckqXS+5qp2fx2xDXXTRSTMOfVEP9JkqN6QVuoDunHM/VKZHLRuvnaI+2gcRYv7SHqBpphxvMksF8RMxjT7q9u5bK7S7KyV7pg9JHiCQoNfqqwpeKUdy581l9HOr0F90Q7EVUOSYZw09EKJPR6dV/4eOCSotHA4kw==|Chương 199: Vương Đằng chết (cầu nguyệt phiếu);g3uRhrVXqaMUnmZ5mlcK00cX40FFwPykyoZVlfrqziULWDN28aPj52MThTZz9fpH5F4xZsiABwuhWzT5kpxkxsBwp/Sn6mSxnvi9U4j/yM5LrB1YwlHihsG3qxtK19IZmZvI/dfL7BbMFlsba6gaEIb+ixmHolgluudQlh18ceRPTEObxf6gdLEdyB1CbXHb5SmO3mPbZ2UYWGWk/k92zH5NPvToMMTEH/UWmTewZlB59X9v+B5RqiUwp5N2GwUa|Chương 200: Chuyện cũ theo gió tán;cwn4cEvIIR4ScsZCz5p5DbB7gf6O0IyRuHN6V7EC9sTMYNTl9ke4KDWXQFm8kEy/s8EmjduAwey0pBv+iYE0bSE6fz0TbfyXF5QtvCvczBN0IXC0+jVuuQR4SEyE0tG6xhBe3aebKx9Fw+BzP35aUdANKrk0odqmBMihkXW9K2xHubHFk/YxXcJWw7MqTGTjSFTXfjq4hxBpM0mnnv1p9A==|Chương 201: Tiểu hỗn đản biến hóa;EeFQGJr/0lq0e6ajZLE4fwKSgGyq2iMxaPLASx7UXQiVr3jLXzsUsyeeKJycfV3LN/P2R1f56Wbq8XUGYpByvtGh4u37lNdWPQTQTgb274mNssDLy2nH43xwMTebq7PhUoubpMi5j35zKMbCJbzljHHoXVbAV6ov9Zm/y8VP6ug6Sxrc9m3lCRFNm8KWNmjpWaEUb5iqTo3/SpWyWjs7hQ==|Chương 202: Từng cơn sóng chưa bình;h30r+aypTWC4NCOtLMkCFp+yvMXJdynqw2Aq1IVc/PsLe3VNNvCDGiApWitDREUKc9SWOJmSU/El8IWMlFwNDx3ML4uUhnQCO3kXszuLD1A29LjIudO1lboyaevhnaVMcAygooVvtUMqT1K9EZz7ojm8OaTKmzd7rPd/ba+lTjs8psZLqeMLUdvkhOZOwdfkU/SBP0GzkIzT2Dc3omnZGIX4VfqeY+mp1XdVnJsMM6SdFubMJSngaMyPJd9FNp16|Chương 203: Cửu Huyền Cung trả thù;rd4A83208eALTJIAl8v7vHXvjcC2gFFo3d+bt7zALYlUZ5ot+YGTM4CPIxfWoDRz7dS6v1fnf549I0NsGXFtBvwjdgVusYCXPuYGcwng392wVmR4TdMg7/tbNBCyLu534KWcRkGaH+WMyLWAlZ5YiL+M4HLmDa7KBpCj+KqSeluV9zfdKswWGOTX0ZH0cuBQXTb7sz71M0T/5jUptjmYSQ==|Chương 204: Võ Đạo ý chí;5dRB9yJgARwMzNfM9UNgbuExmze/zZK8NP9heHP9pZxqavVkAVqhZSOfnXV4E9elrG1tfvAIFuXsST+CZU+1W9NndhcizUZy2s6LDw6oybjGHAaRS0PykWquqiWQd3Ink3WOkstQtAVDfiN0VDTe8TUDN50NHO/Lar5qxAwz0XxkIFSzoX5O2rXWh+k0bYCug3mXwiS1g5w/k2IbtX3n2A==|Chương 205: Mưa gió Sở đô (canh ba cầu phiếu);TyvyNPa8O/0Sefr+1OGF+x+Vd1eooQrEmQb9XFcEOzqIILm+CJ8HgjrP9x+0fQTMkcLK+v2cpscZy2NKtDMiTkBHDAAv0DXKGLqju+e+PM/LcvqCcEFwVqf5kK2epEN/pY3ozWvAFj6jc8QMDXruGBTtQBKso8DIhOfmTtkS3gSkevPes2gLXjiM+zWDe5LUcVzqxY5aMwxpsywHkkYh941ZSIVPpj7hhIutHn61Yl93LCeWvRCk8CDWNgWj3oRm|Chương 206: Công thành;WxTU9adZvn+b3nUl7cgoqAp6TC+6zope2MuI0soJeVJA6ButDKwfZrPiA8RvxcFvucGHIJpNDN9KOZLJk7CArqmtk//k2NQ6VnV7Ahfi5r7wirQLL5QhDy1lxn1zotNkiHyIUH2pJiDIQjoktiK2DEzc7SUOd2ikCuckhtBm0RZNfnZ8C1undsksLDDNx7vMeulHCkAe7ExDMeaVhDhKwQ==|Chương 207: Chết như thế nào?;BA0Vu9pKUcGJPhKldWsD7yBjB2bTDjmTACwEuC6SJ980+IcNRHHxuxP7eLlespAtP7FlI9fLjMro2riq1pbkZWfO3+DsCwUbQ6DJEflfRAZWbp21VX0c7gUTltzTQO99SRSiYuOcsUQrKNOq6Dbyf5ZI7lZKqZj2QnWNueysjKP/+S3hbD1kxKwpRRu390Vu91e15r+/ZXHwBr5kktRk1Q==|Chương 208: Thanh Nhi;8J5Gch9mtZKx+KI/KzDWSvTm/Ot1sja7DTagD0kg69k50HW1L7XECywRZbVJqdc94tHI14LiyYJp0225ou4T0pKzBdrPjTcikT2IjrMEdol3fL5hKaFyNcAKqUeW0Wdl0NIUNaZDQ++GJ2aVRH2qjLW5pE+YJ3DZxjNarLZsyXKHzKFVA+42YLQw2YdU/VHNyrYt576coUV+ZwGmUe05OQ==|Chương 209: Hoa Tiêu Vân (cầu nguyệt phiếu);+Bhxt8/HaqiXsHF82w6mw1FzDxjA8UEf9/Oq07OR7+m6oeGPos0MR/qIlVOAcE9APKfQ1lYSRSpiMFP9wJwdHtq8wBpefHH9j04iFAcQA4VzORWkkCZFwK7iPvnGgoOi+2z8uKUMM9gFYMlGb4N3A54unWePydoyNM5lBWgbDGuUa/zJXXZBlcaWPm2FFl1L2pRQyKewJVo53d1InHsrsKgdUWcyBCXnP40RSQfKk4EaHY81t00C/cF8SomGxqxq|Chương 210: Thiên Cương phía trên (canh ba cầu phiếu);Ev5S8fk+BtFdECgF04JSaU8BXqBkE4UKzk+/j3ZRvFko9dIiGMj1SFo5HOLA8rvcxeTqOdsZqejea0YFp/e6GyTyfnvKaECuGf3P/ohZ3dzTfJfqIDhk66ACHdA4m2pUDBgvbHLyR7tC449RwsZ4mHKS5wXIWxdPBAt+NqTNqFwxsy7Oes5QN0jv6p/FJFCZw3l+CTliP0nyttbx9/L/OnTvcVN95/jorqRCu7PJnXG4jkZAOIFMbsfIaJ2ZqSdZ|Chương 211: Chạm mặt;N7Tk4TywQsbUgLfCNy3RdmN0XvY27e9JAmrfiYK3SRJuo7lm6nQJ9L2dAyF48xS5txTcJqWRKzAi0LEIyLLLeNR+EzTSP2L8OFwHmuLwTKxuVBSAtR7RiyX4Mv1n+BOhQ7H1cbULgKfMmTm7ECMuZeB4+8YnfNcNCofgJVk6tYJpGKCTzSyt7L0Rs+ig1W9oQND5ioNvLCA4Z5x84KyjSg==|Chương 212: Âu Dương ý nghĩ;h287d014y7EV42xgDDL0TFOMsCu7hDtjCjc0ks+3MJq92Evc8+KhtH9BmvU8uRSTF3opGipZ0Lw4aob0IczO+9DYG++r9gmJ8t8IodNqiRUQxrcLBBksgAWaR0wfRLe3CNEkpKNYWgj2+syBUf93RgQzfTVWGKM7aocrsrqqtzw7UrqaJk6CAbeqlwpL8al2Z3ZvSE8o3JdLNDpGNrNfWA==|Chương 213: Thất Khiếu Chi Tâm;BE50vxD4lAi5QqkrFQygTYKo7mOce9jIHt6BHOYOrdPONfg3nt0nBXRaTvC7Vp3BUi/HlXwhG1bKvQ6dPaA083nyf1XeLUXy9oq/nU8s3JfkPY9qN5jvfBGRosPdJmmNmiT+dN1r0i9bIfgOXO57VK/R/cqsIWD+CMsMhcb2g7H03eZ/wTU3HKhyRr9D4jNTTpqqT4wS0T5o4+3siMakLg==|Chương 214: Huynh đệ;c9gzs9waBxteyc28cebkUs8ez/OZGb4c1SxUT9VwHtUpqN4zOY7i/33zoefqcaiQOUw0v48nWLPNmangpe2jrD3oZivQ+Zi1PVwmEeNOwYoKMBVIF26CpexMr3NfkcaUx3Bvvo7Df80SgMjgl53GgqUXyBuO8Wk+c0R3A5Zv0v6Ss6Yv9KahewkPTtguAuhW3a+eg214epMY/Ufv0TFUlw==|Chương 215: Hết sức căng thẳng;ic+x8cLaHerlIKfGODsQZ1BZlJH6T2E+aLgwq9quvEi+WHtiHTv3vZJc2mW6P9IbMx6jADRM9wbdpr2EKi6LKTtgamPNIaxTGY25P7puihNycuUnGO28CnjT/c8BD6veBDcD7gr+Ug6VlcCThDNm3LY6MGEX8Vl8pCtb+xPHY2fjMUqgt6zV2zWSKMVoYOykM+HPRMLuFSf9nmmJ0h5NZw==|Chương 216: Chiến tranh bắt đầu;ZIE/FKE+k7QhUhU6Ai4bfd5r7WnaKsMc9QyQ5839+/8ESUVTVAjtoHzMbqJ90f3m97dFWEX97gTyZDWZA8JjR9UTZL7Ql9IVmw/ypCCTSfvLk7B4RBi5H7XixBxUsVhzXT/PO70d0WMEWQyOU3+QnuzFNRcEFRCztl6TEfkH2ibdLypDUBwGCy6cayVphVrjeBNnawdACg9/d4vQYDuz1w==|Chương 217: Lá bài tẩy ra hết;nEtrBcvJOoyUZMibcCmBdY9BZ2TttPjL4VKJgeFLWeqeb5gWbzt44GvZlP6dY9O4Egh+IzkzwfC+qr/37Rd7d4C5xQFq23GNOW40nv0EZJPTHYgizLzPayXhS1n460jFL21ppVSXFXqf9oaKHDA6785/RnV1pu9gNHHHhJbklg9rqAsZkBMD8CniYJpfICVprwg37e39GKGjwCW14x7m8w==|Chương 218: Đi tới;5XtivE1zP6FlckUSMGBI0he1dPo+FB0s4rHkL8VXCgTOsD2tWfk/svYPXTAFdBkx/tG+Vw6yhwbbXaQP9ZuJ1EpsLxJ01TUAjw6GtTIii+q+a9ArumGmQBEQIoM2WFExCPe2bCzXFOKd0y6a0EPX/pIDkwamMA9IH0Jcl6w8ngLHGhxaNbHDlZ/BN9z4LDhVmmcojStbhWQsrT3a1VTiAg==|Chương 219: Một trảo chi uy (canh ba);TXtXbagyIQmFYK4+DhlyJEFmRUMKRWHSoBn3vuorsxmZWoABRBh2pwmj+N7U5ATgM8anV5xnFyEX+ZOs1MUYfaG8XWZUdrcVniZCM1n1V323t038BqChD4Hqi9PVMRSALIqR/kRVnw/gFPX+kYZwNV6krWztiN3lmfm7S4BZLEVrprpZQotN1CTY7/42gYBOHxuNy1URcZcOKBGrMR+yybJgvU9n7DHWI7Ou53aAaiJhKN2wMU5OanI/Ts82wJB8|Chương 220: Triển áp (canh tư);PQ6X3Czwtu56EE2r8DhpJnOXaJNhXHRKY5oQhxlQVkvQmfs8MbmSXgcn8sOBpNppMx9Ya0XiqOepxnw65Z/cDXsGxyxaQQAZGu9cPRBwTos2af4NXRiMSI+WY/EL8TRk60/jqvE8Nx/qi7Ef8xRoMfz+Rgax4fLoGAW0WV7RuKnXr3up4z2eN2K0rmJn80UNSxLoGPx/IuFCcUdY8ceaog==|Chương 221: Nhân kiệt di ngôn;JBqaa/aP9uhK/XGfcB0FLX1hjZNS0GujE8vcgUOTrTwz/RSczzioZHtnCFnU1CcNQzHb1L71Pkwuh2vfuWmrkr6FlFY0yJXNOAB7RHKYJLsIU2G0ZIwpC41S2Pt6zTVzy4zpCeYcD84N3p4HoGfVeFzkNONc5m4J9oO7mynybTUXuVMs5R/rPdUvny2LjKaf0PVstfPQQ4ukyrRlLoyKHg==|Chương 222: Năm tháng như nhất mộng;HbzZfH1oBfISmRhUfJ1/TKuhsAXTK9haOAt/JvsoaQiSHBJrge3qmZB2gb8/b9/OogJz51JOynhC/EDrxq8HSc7SELVeQA6vpfppZmeM4z/UG6B2nDR8temOwYOLL4MLlR/15//bfp9RSfXGa2Ugj5bKmpnJ3rbD0hTj8jUZSEXP7TUeBZ02e4PDZcqKJZN+EpmoUi/Ecp7B8rmXTChxU730lbaltxz5UZ+Dard4HqsrvZv3IPQWgc8C6ca7UUd6|Chương 223: Nhị thế tổ;toFQq38hwf2d2YASqxZz1KiX5oShaaaz2CT/WrCwrUyr7Yy41WUDKPiq7rID0KCXtWjJ9zjiwz7Dj9mNdMryJ5Fl3eWViKXTDrB84h4riG3INZchkpAAOpW2DLgaXzIbxuFPe1ygdfWNh9018usGwenFfjOZtJmbT7OBAFDE5zlYbk67f6Gdnb/uaCr3NERoPTizzrJmNRmtZlIew469Yw==|Chương 224: Giận dữ (canh tư);AXkVxIezB1tgoIu60jNXJd3iM/K7j9aXUwtSGxpnGg88lAa+/Mcpe8r7uh+RnAGh1RZMpQNATQJ95iDHkMvz2kPBFj9dF+1z7vc3Jo/R+wxqsOPErgEXnMEFyZp5o7XM1h08xzGtMSsIEQNXhMLVLIw7awGelacLDhHaRLD1GVn+4cAHzUT3BQl/m7AAqwI0netUqisVqT7X9FnOnW/gzg==|Chương 225: Viện binh;U9Gw6ss+wg4dExqtzuHKbCLNm3tXs2zaC4GsAvAr9F9TTRUNLzblTtJV0q9u06p2mGnaNhA2bFzU1j+4Ga8B1rxwF2ougId6dHcYVtkhKW22iHUc1SIcL00RoD7GdHW1c3qe2xzH7HsQklZvfqoMIrKuLAkS6uM7lOGF7dW+HPj1h3cLXu+2IxJVylbV7lUnm8k7TAN35SJlkKwXwovGrw==|Chương 226: Triệu hoán;8mZvv6gPhTMSiOJx0NGaD99Z38kOKcLcFM98Ji6PoesNRHABE69uiYB/bZVjN95s9OOJ66R5Oe1FJXYz1Pg0NkCbGBtAsbB+iXmYfjdRBdl+PlMXBCeS16tZAOn65vsQBYzTVz9OlJcbcT7pph1gnq0e+5o2lA5j5LenvJc/p8e2qZG3CZOtuLU0/e53E7gYVPhiuIqSYvVilzdGR9bYBA==|Chương 227: Thiên Mệnh bảng đệ nhất;+CSmy2VcFv2OCV6WRh3O0aL5XUmJj9c+UNXn0w2+VsDad02DEYKPjPnd30xxsjuKfjcPxWsP2ZCJXnln7D9mTElpzrlT9q1jFfIDd5CXQN6XnAePbBuQEMbP/dMoqVfDZTD+2ObNfj2nhzQS5i4F3XtWYq3whtth+Jj7Niq4sw6iOWHHgFxfQTy8vH75KxPVv9Ng5nqznJFYTOLbM+ocXjiK8kSWfsGhrXMe5x71LS8GiuDY73b98klKCvNDv3+0|Chương 228: Hoa Thái Hư (canh tư);PIaIt/CoAz6PzVQt54PDlR80WMvSnUevd0jqARgmOIs1KTU4TNmdNqdcWez/KDx4IKOsSIFr7nydxwuVnkZE17dja9L4RmEZ31hGh2Fkhf7SWme08fi/yO8Ia6nlGvVnkPEMUTF6SnfXPQoTu6AYHVTKEYMt0CnHyUhrGRZU6Tx2GisdKPy5VoHY8CrQ5GsbTHtPaswHHD6PhCiNrioxDA==|Chương 229: Lại một tràng đông tuyết;lWXPRLgLVD5fjIx2cnjmKfxlIyPeJZMc0XrCB5eidmi0oKPjpVDgvb0LqptUwCHHtDoe/CcHlxjEWS8D3RBQAWuhqj2V1mIqD7GuuUxjINdwvJOx0Z9hVSNSZovSi9aDhiK15PR0wgQgbuVAt52q+U9nhEliHGdVdSW/84qzetGQ/oIGdGZExOkWTiMcncXY5fryLXt8J8HeXLZ4/Fv+A6rvvUw2s+qxCnCb1ag1sbTQPux8TbkAi/44WQIU9FSb|Chương 230: Bạch Lộc thư viện;VB0XBBjx3Emg/eL99fh2JWjUwJ37EpiaXl304OmYGvkEN/s9Tb8mia5UwqVZQ0da8i7aNcDqcmumEmGK9DF5Uv+UsDUIhe8US+kUf7PRQgbe164af/A567zYyOq7e28URXeM5D6CBuXxB848LPyb9tQ9XkUXa5dAXZUO4g507C+OHX/sigk+hNhxfAh5FCkydsN7jz1Dt4XXdx74EWmZ5w==|Chương 231: Ẩn vu thị;c2Yi8VCsjnyWRoUxrkEQweytU9TpDI9iKsC2a574OQWAz9sPEFtjHLnVBYzwHps9/6zH22TOBaqYEn4QpOWZZSLfTh/44ReM4novbvIWtU/99aQ0xZpX7NNpjqhQAWPIHuhlyAOcxtguIxEgw0uVUr3BrUOgYCnla/GDVvHiiUy6A96TJ6nskeMkFimpNh1hg4fC3/O4/1uFxc1T3J1Y/Q==|Chương 232: Mạc Khuynh Thành chi danh;UoxNynpdNFCHjdnYG3xHAh06lpgi6bnP4eVTDJsPmDt4YTPgP2JWRSTYrpJRqcDsLSUizAozFmsVkQHwpCHoyI5ojSb2NpwZNztREtBkg0LaAxCXWGVXpotFa135MfaFRiIyD1VaaGNp5L07Qg8zNlqFDzC+9+47lDYGeEGtd2LtE4a7fFNRJzpAQXJn7IGgeCZ+rG9uSHyR3gW8j82WrVhSKH7WEep+VgW9QQno7WDpXpcxetZjjjL+hUWtqiW1|Chương 233: Lãnh Ngưng tâm sự;o0+WJqXhgmEhky+5hggndPrYYjH68dYY8qNl4H3amhQAu8iElu5Agiam7ejbxjMFGHijRCGPo5rjv4NQdWv4epUefzsjzJ5o4881tNyGOPSgIk/z1tGhdDnHGx8mxquVasSXACuSZkiOaXdEzCGeCmu6nQZnw0uD+HsQdMisfa+4O4fOeXtxsRwZyA0J3s93ZqocgpGMSMLg+lt9GH9xlQ==|Chương 234: Mời;UqmeRi/LGdFfK87/qkrO7Srd/mXzZBAw7zkQMflSV21v8wGFr8joSLpQYi9flShxUeBC/cMeSfBUqLbfDRjdE2r0t3hvdgaRxVcBnV/tQ3U7b9ZeQAPp8Pw6ALalCvL6GaelZdcnL08oXcIgWynb5hdCawnsz3KIAMh+pk9+QC6haLLcjAIiUnDFV0M67PVdY08G5pBVRDEqRSsKv/8yKw==|Chương 235: Diêm Không sát niệm;CmMwkZ7QEB+/xmUuXsZ2L5y9SSyCq1CFD2mHEQBf6++K0B2tIMJuTbkqbUCSaXMXpFUni0ucFwDRNTpF7CdaZP1XsBG1EBkPcxvcSN0rXCeO/Wq9BCUy6rnsBddWjY11QOdE7dAeAUchL8K6Wqomu++5NSKl3DPMOLnaImUZlM1DQsK6sCuwDs6k2+3NDcQdc+2EXs+zAzPURwMxVooFcw==|Chương 236: Địa Ngục đài (canh ba);tex/fceMMpUDeDvKh+LA/DUskuoUOBmBz6uRPo2/GLNVD5Vi8n0iqgHi/aqj3Xpk/+cwFTwvF7iwnh7bET+8izqVI4wJNb/O5kBFmOxZGS5kDD+DklNmwd2dNunsDU7BmNj9IYrQ+VV1nl1McHdu53gcAzPGcOlbcY8IdgpK6zw0/Nd1JExyWebBxnuDWIlLwVAgQPaIs63H7f9CdPzGcw==|Chương 237: Danh hiệu 'Kỳ Lân ';utUXJvXRXevN5mvL16EZ049GxqP942MyPCqDD/fTdouqkKpUE0LopwD8IH1moGIvmRn0GJvb+VKYo7Tt4DeeWEm/8DqsCQLRDqHGNcPYosYZAz95SRAUEaXvxpyJDk3275Tm9IPnjnO6qxM/N6dIPExpHkDlhrut0vS8B1E4U+us18YSDYBpNIjqyTdg0ny95TgH25aBt3incbyGMxUA4A==|Chương 238: Bạo đánh;i/tbe27IyVkrYmICe+n1hKVCwSwV6CSjDbpX7r9JjZ4hP7iIZSH7vHm1kE2TUwp/utdY70pIdxLxEm7fvJukuQAC2GiyycQP/+Jqfdj9khvTvvx+04yfBAPfN899KklaQReYyTEp1oW6grO4uGF2MUP7RAZjytXavDpkqpNi1scZYq4AQ5G/CCzjp43cLYsLKzJcogG238fo/hnJHxZVUw==|Chương 239: Bạch Lộc động;eAng1GJnHiSa/Epj6TpAyb7TS+5+eNgc6cAb/hCfKdtuYL9tBp1fevGDeuKBVsGp2bpMZtwFpx3ZWiOlMVfKqodio0MkKnwc2jEK9eY0UXUQMXnSklRwyTW3l8RSXpsChFLKy5krvLVFUq38iajSltK0Rzl79Djql1KE1VnqLlVdQAg4PL84i+JjnYrKb6JTBGxl3bmv7W+kFUEYwZjO9g==|Chương 240: Nghịch Thần Văn;EWSWK54I0n5Vyh9iGceZYna4MraazmCNwfxmjQzm2rR8NxLv502yx59cyk3Xn0NUA3nNbZ49FwmqrEq8k7hYRC6+MICpkyNrCSYhLazps4HqinrHFlMw/3naNahcqD0/AJPdFzNgrXVxoadxRlT7pDFxaVoGwdZ+vAm1A8cMq8iusyYVZtoPnNWpJYLbePC7v+6kh1+ROWljWb832U0UNg==|Chương 241: Tâm tư xấu (canh ba);z4PNSnJT7P/3t7NuBBmpB7ICdxrBB7gs5WSTYLfMxclloKvZba6WRl80DIqSqBYiVQRp7k4rXsoUqTuFTLJ6oqnQflvzxwE610vrA0UDYauoLGRgcuSWiVBvFvmKic0M/OxRIkKGwIoE/Cw0aspeRVXZP4hlJreVOVjK1CTwSZLqJRGabKt0DnZYSkwEKZKPJGmy8qEtD3CW86NCFA1u8A==|Chương 242: Diêm Thiết cường thế;umkeRzSG4VbBtYluxuw71WV5y4qNQRsNbKDkugO7R9nggXGlYmTm69n4BqyrtamqU7bySlO1f/jauQJB4QoqRkCvKno0YTC8yKvgDLHCHw6NaDECDn0hflWKJxcv5OszWp5kW83q/6Bg+MReFU0Jjbw18PnmjGKFYYx+N/960GyyJaKjbXHoa2TJYRiBKp9NHobdjObE0iyC3CXcKLehOA==|Chương 243: Tập kích trên đường;WmFme/lqtdrRlp1R3Vjg6LEP+JtsPNw+Dvl4KCZy29FGkR3oTWVO0uJhRtAoAexUYQc0YUup8Tu8hJsl+Ig3Oz64smj+HYxrlpbtLan3p0fG7mKGWhXCvZjVcixF5E1xZCcrzQiFsIdktsMTAVq71H+nQzuOzMPYK9XqmYTejxB06FtUqsJASAktket5vLRfvzynMN84ODT8A5+E6P3cMw==|Chương 244: Diêm Thiết lửa giận;vDALCXeVpWuGIxJzPQDu2hnI/iqifLFGgRLm2nas85Y0ZdOYUSdKpUYtwQsHKOPyffjzw89385sG+AwKo1DcKHzEg6SLoXs47xpw5VaxcK7F+sK1vxDYhUWlCgND7hrKYR4E3C/2cItMUpsq1mbCtaqj7SCtfIn1TYNE48zu/UOkGl+mpfLGpyglb6H0tx4GfjFl3HtcJ71nAp00JPfTYg==|Chương 245: Ta ưa thích hắn;2OVR13GknRogREAnr19jO4H+xwslcYZ3CMdCsbzP7Ho61k75l1yvHpndr1+nd9Pq71Mh7+fJBlxwpqo8MqddkR6Uc/GvwQgZI1m9sQCI+tgfsvHfLWTulajDHSfoVN7194gHDc7sCbYuUpY3/N0NhQpiROCP0olv5Liv10MClf3a9cnWmyl4/Dmu4U8NlBQAD/7qvHULJEwkQkoNuG0L/w==|Chương 246: Suy yếu;oQ525IayEw3nLzBGQ8r7K6IHzuPR1Qi/aedXV6lorajUIokU5k1c6PM3c7+oIBXestI8ZaexkZO8qiogQqisGigE6FPEnTSqrhzut68+HDgm8lTnUDTacJqDHG7FhWP6pa3qbfC0PjSnGge5OyAsXwN0pN4LblGl6XvKfO3YKZZv7CypQEHjOXe7sjLnmRTM0jSsVJEmTTJTygI90EnzxA==|Chương 247: Tâm hỏa;OI/CCPyn4g1ar66oWmGS0EMZ86AQfwoU/YHWvPCVDgZgQxPJdcT9bQMTBcAvp5blAivUklhXVqkMeeV04fsLULpCmuornX1xNCMP7ZV8dEZs4QCzDyAxAvCe4dY/y4vzGUuNlFEtXOF3+JgyRc+q3NwPhi/xoTH/W7T5uPbz1OruleyoTQ6prXIuK/O3/AYm/Jx9lT/gt0KP3+tf28dsPA==|Chương 248: Tử vong danh sách;/Dl9bQ+arH9ML0MrS5X97MXEFWwC4MS38iePvw+EUxh6rL/BJK19DrzedSZnAEUhEfPGeGEwkKNcN0sIrhH0onpCAHr7Nz0YoHp7xHxxV2foCT5ZyLPUvquxiM6w+j75B+1E8f0YmoFvLZMTiQREKAiDdr94YhYRtYs+F3ES8io29rgVOYNGUaLLrCigft2OLf+dDUdyvv+g+YT2L/gXDw==|Chương 249: Lột xác;Q71nxOpLlC3sUFSKacGPf/eu+2u3l/RGJSgwamTxu0wh3vWKSTvlEBDFHZXAHP4JHjE1H93WA1KbFfqfwKsQBJETqfyR9+UzcfHcCGQGOvvu//ycQNpYGxWNnh2aZx3V7ODLtZI7TToxRzt0/i0yJii4x3h69hA41mCJMk4vAyF4dpkJeeXHyyNCJE0S/7VpUL1oY2DsR9xJqIEiH71lHQ==|Chương 250: Tứ thiên kiêu;9J4mXfWHryfWF2novvICJE68uQhK4gpg2OCGBA8EpczfV0ZUnGaGPsEbQOAsKvdRfttenOcp8rVYsRUR8l2lbv/3DKw9Nh7VW8LLbHhzfkt7gLWOZ90UPABrIUN20CRQoWg8k/7tLZGLoD9Zt4hRVNr3u8E3qXb/pVcTlgqMPhgsxyYB8sBSml4nihSZ8fp+PJvpp9LyMpHnw/mygid1Gw==|Chương 251: Cổ Hưu đại sư;lRGRlekBd62GPifoSd/HYLgRRHeVyfKafY4wjWsZrBeaiomIZvFFuvU07IEf1gDxElNJoAg7BOtyYqG5ek4nm+dcXnnVR1fah8wC1CYmDaYZLK7pxB9FR9UGaKNz2RmYqnVcRa848Q3A3uNTLvfRQ7v0VfUKf6xqOUYQqvOGFQKeKZQVQw/AEQytRcxjoxLYc4FwrN67bSJHUQysRYxOVQ==|Chương 252: Thiên Tôn tu đạo tràng;CuWuTVdn4eQHMQTaMh2zbfutoGmXxVnYkRFX9i/OTehCEdEEnIRhTRswHwOPSsqQH12C6KVFhXFvIi99FHhjkTInjujFdBTXkIrd3BUfGC12rlgFLhH4XCWWgrXdP9mAqoel0KivooaJwK8QnGFrZPPumuGKFsAN3JRWJicSZDj3Zov+3j1Ht4xW/ZI9ENBrGexPMC2Xn7vLzFzcTqG52g==|Chương 253: Một trảm kinh người (canh ba);O5wNL2xIeWAyqdbW28F5PDl4Q2YrH0ud/SU/PVFA7SHp+Ds4ZkGENCSrfB6rjb9JHGt3KScoaCyriaaXFzwJISg5q5f8KO7KbrIb7GDuGNz4n4Sxem6tJe8DYHqClPTZDFRMgkRuv6h2xfjd8lhMiUV9rGues0OSQ1Z1QgDVuZXbAD7gg5OteLBlIe1HtEGjWtunDtvagEWL/YGosfGYC31QvxpJi+Ucav2cCKrcWTPWIu1xrLgQ4PbTVGMNJNwn|Chương 254: Hôm nay, ta tất sát ngươi;uDDiRzqew32mL1nIExtbnXu/a9dEUEfHEg1QzMK7brMAbw2i0N/h7v1pjBogmkSVhsGXmLk7coYUBm+sGmFz4Xh2zlgzXqHnhnQecWpVSrVgNfjjDiplIZVnOSdR5DMaWVJM9/uDT+T1appyh+okubzGzYHo+yztOcWUmCQfP2Y8BsQZqhbmbYS6fNC/c0Lb7sI7H7RGJA8f2K6087l3OTn6KRgwy0PR+2ZFqHT3UdFCZRiIVo4bOawGG8OipdK4|Chương 255: Báo thù chi niệm;71bCGXGBiysdwL1our6kSkDx2YQ4KZy2EAte/tTFoa0hSq4LjE8jcK9rEqx51SAQ8PC161f6MMBNuwvxkHz/7Q90iXxUK0MyjofdsRslJRDWzf8Q7crNmyJPgJfPezkKvTMjeGOpCL5qdGlVk9lPj3MlIFXpnSh//sWqotJP9EZwp6kFMRat6yAjgM/Jb+Au+peZ+X3HI0TMnHGo77HuKA==|Chương 256: Không được, liền lăn;a3EGqnjxgLBtCWpvFlSeOHnscSyQLcEyVUXeHQ1sIbv/S1bEkRcQwfabwMHvSPTTwB1ZOPyuvEHnuTIgKr7rhwzZd6D8xAJJ/vT5/2ZRzdOJhabtgvYvh3QEW5jnImVZQdEFeMWMm2fC0TvHJ7dts9mounIEoNIZ+3WpDQsgjBey+NUWJ//+ojBLupWsn7MVFT4RlOwjn5RPjLg8csxcYA==|Chương 257: Diêm Thiết, chết;o4oLqMqQFczpw1oup3xY27LAVWkFbVcYa/3Km8YuuvKZb+s4aTNWr63z2ImPw4mFjI/vtgRQ70Q1fWB26Z0sutIFJ7OY55HeJ+YnmzquwbUCpNKF9xA42kC4vf9j8Rk0rVLzuOZ8thp1aiDxy03lLyFX0G64OOqctSEUXNB6fw3PHRC0ztCHzZ5yWB+IBcrQ3p5cQNP06f6+u6K0ju0Llg==|Chương 258: Người này không sai;mMoH0aIhkPQE/RlLi4O/YKHk6rn6s3eKuXUz99g0MJbTOGpJb7UTJjt/mGS0YnsA/mFEM+66rU9Ej7Ig77a/LPS7eihzALyFMMLCiXGej2U9Rk0BIcQNNEO9hiVyczcDBEdhJ5ig3CBsuVIANV2iDRFYMXfsOelCCDUL4e+ecvxEX21DhuoKDYnsJmIrZIyelg4MZCIXCVuk+YTPldAdUQ==|Chương 259: Trảm Trần (canh ba);NIMy0tDtg9HNCiivXagef7rq4xNRSyklZ7fT01RvQWURs0eSZms03cwUuRwXrESxTypo+ZfAgBC321/gbB2C5Pa5A9f3TxkTDy9Q/8IFdBymfDEcqDswID7mgRXtUqcKnDkT6/yVO9+wgH9N0+Ye4XfyI0tUVro0VE6pwNwvdo6ydTTOKmbaKnAZX9dydWYZYrBvGNbymimDnS1H7YsOzg==|Chương 260: Tề tụ thí luyện chi địa (canh tư);krMP7k+B9aCNFedrMaNYCuJ/Gxua89FlIoDVG8rJpAPsz8ytQ9Of0xeg5lp4qGEo2r172NGsxjGYFrpcybs5igyrtlcilXjKNvcF5ISCMw3C0xpIyLI7fFMdZbrHRgWNt4s2bhy2LYo9SK9GINDCt23gpQzSK1hv4KoYDbhwcUU8n1tgxFKm1X6xj/ml4aFJr1rKP3Tu6+GIZvJha7g5eHkc7FbHeslE4F2jWlgfY+++bjadXAgsAx7UvMDRQM/x|Chương 261: Cải thiên hoán địa;ASmSj6zrtRZQs4oyQim2pyU3vlBbUY8tUw1uhezsS82z456mBA/PD5eP/b9m5J79k9w5ESwMVZrFBaVfNY25ovv/xkNjefanMs5qUTBxtyKu3KrXuKsfpRGlEeMu+I1U6pov4GtjDIz8QaPo8W91d8SVm1vbqrpnndyUf9Jq+5VOv6EoTfVYF0idtdW6DBoa2PfPJS3NyhqlqAWFdoz52w==|Chương 262: Một bước một sát cơ;4Fk+aF9YNBr2FVKzIn6ZoDCb/oWuMH3KGLk0FVvZlmX66xXRvaaWGhVrzIV1KRsckD4FLAHFbKzxEoEGWA+SKcXfb4pYIpk8q4wSlqsi2jEjsbEwmgG+WdrBpAlyn8uc7jFe1r3wUW3BddBUqyr68+Uz2oVAc70ak9niAZJCRkkovBkoMKiimC25E6zVVHV+bC7qvHpdBVQxkI1Ml6Zz1g==|Chương 263: Đau đớn thê thảm giáo huấn (canh ba);3nyhg1ws6sc81xOQKDjInrSRc5OHJAHprmAfgTDrSZ5kFgIpMqa5NwYxG1ji3npFjLejIvnLUMX7ZlwK1tPb/O/a2wUeaiuCiBSC7EhuTPdWxBQ21BKxUcVEVsJWfAnioqm8X0VrezUbd3SZ/x/OEevQohlD07TS4mifCwIqSjZelFE4lHoKejZAV3MCxdUnkOYLzYj4RYYSj3I/1yfhJ/2zGfLFSTELpaJPr4F3TP6I6GyDxII+dSPIgHlnK23q|Chương 264: Trong trận bách thái;mfSP/lQ1VFWnS2nB/KVw6yiEBtI2aUDNbwkByzosadu294p8YZlyNsDnLEpwEqVKh0l0zWtw0fRYKgTCM7fJG915/nvxp4CyQGOVLsz/wwUwRos9ej6a5YbKSUrZ9Fretq8v05BMJeNrxxiEFlD8nw6yL4XqZRE+Y9DGnVjs04514uNyVzaX5M3QZINpyDiWe8WydJp+d3actuuuXGfDiw==|Chương 265: Bắt giữ;JUHzxHuB7uxB/T6KRvMiUxGDUnzzjUl2DLCd2yjZDLw7354N/ixpYlSQdV+y46rlhcjhr4I/JGensa374NY8hOBzNLS54Y//GOPQlWycz4QFXeQyXdTgzKGGWT3Qz5RmpSDWRbWxXG3fxy3mzOcA7PO2NxKXdUHqcSDqLitUH6CmJSmIg7Ki6UlTdXEizQ7gq951jZDWP0wdB/JPbUD+Dg==|Chương 266: Quát lớn;m8M2K3hKCeOr/qujrfICD9qluVMBJaEF0RH2bA/WDCL6BWlO8IGrzB2W5eqW5xSUznFz8Yo0oAItJZU9IfDexzqf0AQlO6ec9GJnAmlfA8Nng0uscUbtF2+c4JIMgi1z+CfvHD4k1NKll0fan9N0tBZUhOoqBgRZezuutWo8En3Clu23fBxNnFFWBXTLWSGQ+Y232h4e1giOzEFBYp4Hqg==|Chương 267: Trảm Trần tâm;JotLoikBW3sHuXj6vDca8mNhn0VzqdXk01WA8qzWECtd2gekHyZOoKyacirSw/Wbx5AnLwU7ztIqMnAYjcYh6cWB6/ReLP8bnIf1NwWxmKbgrv1SwmySX7Gcagb/FuBjF9FrU0wCX5329i/9S2rsZOpujpb0cP40PaaFhEPuJkw9PP0wc0j7VhiguIOKkLVdxXUcZPMf3wrZdnVlLjYlFQ==|Chương 268: Ẩn nhẫn;R4kEFy9HQ1xvNENs4lmQAhhGSGjHyO49UGdeQ4WL01vywc4F+NbtbCDvVRtwbCmhOkFbDqdfclG5qHHWdoDM8fR1r4XIcmfD7J9F2GwVoMdVDNhdkO24N5Kbjf+0kQD9/5/1aUoIEgiNanRKlgLCOlyu/To3kZFWRpuaj9nIEklzN8V1Z3C2SIml1nMV/z7eu753eEADxP3bijgk0Yd4iQ==|Chương 269: Không xứng truyền thừa;lZDIyPJFGNZFbEOytgcU54jo+3bnRmvQass0GRJnYibXxj6/WVeygtY8fug6bKRIym130KadcX0tBrmjt9nvg+JwwIWpO1+c4X5eHtyT0OiVAAtDbAF2w8bu8t5bLfYjUhxgt3wvsvodBiSp7ir5XsLHOuSZrHhpnQZLWPoFVo8PfeC7Xqvo1EBWzeay9fw7feDCHYulZblibwdh5GKpWw==|Chương 270: Ngươi cũng biết, tự mình là người nào;pfup9X37OT9Whir5DT9wJg4dupsq2f+TyaOd0E9OxeDEuIYdQpYedPSfZSYeTEthmJp443AZaNhsTd92BODVQGvxU+AX2i1rjUTQ890JlYXmvxd7ysFmZB7PpPB5fRLBMrrcLIzDstuCniY1ZVYCluVEo6tiQOVfYUJ3kULtkKOqZKtKROrx3s+681DjvEGCyvwv02UCcEfftrvzA80H4eb2ZMi8TsqbvSz5OMtMb8Ck3qnv5vHHr3vYNVWtUVpo|Chương 271: Chưởng khống đại điện;r3RvfNzQ3xAkZLOf9G2RJ3kixKmBlwXNw6be2xAli3QPMju+T6ciRHMVaO6ciQx1D3YFsruoK6LqMWsG/mMBKMPkWQ9APgaK9ulLfdNH9ayV14ASHA0ylKN1NTtoYghQkLqFfXCILqIGBmO15iq/XMYVzVu7B3QdTUW+o+a9YVprNQwKLjI5ZFESARHpPKrpuiQFTUtQT+vaMGKFdCAZEg==|Chương 272: Truyền thừa? Bỏ đi;SVDPkKiyLwujC+vJtE5swdgRyhZltHTcI3Guc2cMFgreedLDVxGbq9FYiCJqqVV5eEN6oojZTvQ8+lKum0AcFn4X8q0Y8a29XsheY4B0kIYv20R7qRGHH7QRUIS47V1VJ6gb3hTwLmp5dbTK0BsZS8NzbD7cRbuZwvgtiL5M5kkT+AgvRlhdvplsRpr8/sPybtEMM/BhIA50RM9QTRbfLQ==|Chương 273: Sáng tỏ rõ ràng;CtKuxrPSMJGPFosyDJU3QSYZjtIjB05r/K1uyN6gL51puNS+3c2javodfafl7MMr8jWSLyXpPNqN09uXQrD3ayKAGT3RQLZ0GhHUUdHw54eVHKpGnGzpMDa30yVvmgDk1JQ971GPMmrUcF027OpwZNGHndsI1A59MjIXfPSZCePbHSZEHoxgqKUeV+0KMSrSK7AZzHZ2qLFu7BiP6wc+Ng==|Chương 274: Đế thị truyền nhân?;iYAhvU7BOrnXtc+l9Chj1DH/kyIFjENft+dlTRS4tARgk9LA0CXGaCBhnIyY41orc357QcS/Y5Ph4o1IvwkVC2on3us2iG1ysvP4s4f+ZX5YqK6frcckZ0b+Pg5CojRLgsuFhtMb137G6u50PeOLGsd1HwoHPqHyu4xsJHpbgNLFL9Ur7X19GgbtIlUHF3ujLAOMcqGhGtRcQqTPSsxjtg==|Chương 275: Đế Phong, Vương Thương;ZEO0DqHxtswR7MolbkXauF/ENe3bP40nwphMjmtupckGx5w/gV/b9engN3dE3Dqm7292l+8MtqkGXn08tgsIF+dyzkJ47005UiA7GzeJm6RVxO4uEL37PyfWUoSaottRwZoU6asdv5qitlABgkcmMfiRPFxv8vNzuZ6d6h5MG3K8eqG3FV48ofOkBGgccUZHC6N+gwKY+9t3KpoSlNfOPw==|Chương 276: Tiên Tử thái độ;624miuD5JBoDeRvgZKaCjJaJmqwUVkTgReVmS7mYeFlhZcGhNzjlBbJq8oZNj/ZAEpFoRd6KmfqeQoSByxBnZ3/5mpJ1aKw6zrUXpitiWQ2KMW4xYlpnEDq18UjR3p6W+5Z2xGJg6jM/OSxvb6PTdULmxRDMqjseSP7sbAA4vjY0P5Vp5FHDXIywd4O+jj3Qi/4JCIUyA+qwpB5hVEzFDw==|Chương 277: Chặn đường;2Kp5PJKCJGcqcv/YhZO9pO2sSyo46es1fSRYG5a3b8p8QagAzt/+BJv4ciK+i9jvwRQISbeXnONOkWVW7T62rKKyHNSY1PCt+tk7FULDrOee8odWNZp6xeKC/l74MMCdduuIW+jiHDQ1DD3St5IyZk1ZT4vB7og/iGZHicq45uAQJ79X4yzbo+3DGVeekounK6xcvP2ss/BZNHy0QPo1Aw==|Chương 278: Do phồn nhập giản, minh ngộ;Gpykngj/l+qmtYL1cezYybmi7MEbKZ4s+H2pP3rqzlbFlJKyhDCvCzl9G/W9pLj5F/rEeaPSRAevSt1/lSl6jXudqSpGjunUxcQ0i8V/7AxRFLRF4OVUoS6OJ0N3+yDGeT7W2orydRLUA1KgNkcWeig8H9zJ2sB+Cj9JunMo4ErpafmtVzGLdIEU1Sf6Ty/3t0EHr4IDgdyjFWo7CmIbod3McI+Yp4f87/RmJ5Bku7McX3hIcU09Z4TFTpKZpMdU|Chương 279: Áp lực;J2IXGrwoM0SPrQ+n/PMld9Yj3NI8HlNyBBgqipypKYUC0ttY31sx+4XZmoKPuQoqyCMoP5g34DD7PD355jF5oOfeCuOTe2SOJaRR9mHR20tskaaf9MaWfIQTSBRHPxwc2IKKWwzcZSwUaYw7RkwwHQG5m0dSq1RC3+0CDDzKi0Sw6CgB6O6RXNS+NcE4XawpBPntIQ1G6pFLUnLeCXcPAA==|Chương 280: Không phải vật trong ao;JwufyTk58UIRDN3XI4W8FtUbcxiUxDZyk+1WgUQ8mdWcQt4aS8VVPb8vsqYoESGbHDXfAMfwws1za8BAo4noSCYo/4w8qCHk+D146Pnds3Z/1DePqTBu3oO713LhtjqNB9Ltxd2R4sFJsKwugxmukVAgq4VEVJ6q6/XCnEByz28r0761vNriEhnm+uAqQlQzaD1+JgfhZPFB3IRSPYVivTL2J+25DfMl4EdmfPm8vY5/53soBN2TqQIniBDWIQFu|Chương 281: Giương cung bạt kiếm;OVIP3Ol+GrkzDI4JOnbCLTIjKn+XFAc93wPapVQn+EXIj0Bx5xaRiLhQX1nvATRzEG5676Nj3F1bjGZ9irOVdqloW8O3JpMRRt1wNJgIej13VHT1A3xwOLFXyBOPRJ7Gy5WctTNcmORTS400SNr5zLwz1NDZM2wp0XBvjP2/oJDRT6DBzkWV8+/QUdFHM0G9UB981MmM0hwfxrKhfD+2mA==|Chương 282: Một đám phế vật ngươi;9jCnSq5jMw02H3arOp7yRa2A+fmS2517n/fbKAhq4Rvy8pBcCcxxbib9sFjVTQKLegv6pe0/8QtOjZu7T1H9rCwUSCc6vMMsXgjARemllxhBwdRY8dUmfUPLXDm4iNM7xYPkK92HvDX7IXYUqUhs47+hE+T82iNWklbiFfo11JtEEnrJOVfG4bfY5vASnPIfQgRWlWdlkokLji0r1o4vwg==|Chương 283: Cùng đồ chủy hiện (canh ba);3btcfWdUsbZzSys5vQhsg5VP3Vrr5eb5qOrSPmRMwrrVDpOW2lLZ9C19wSagxPtqtrvYH9zPeyzCESABtMz9NKBNifUksdVhZXLkQ5slmZ3x/P9NL9HEWcTurCBH9ZJnF0CS023VPhmtdKOrg52t+9DNMgDE1bbz6UmbN/fz2dFk7JrhqELJh2AFf87wRQdTKW6Mdv24uNg4tNVre/muAiOgDu0QDkkb2ojZ65Ce7C2A7Ux1Xnmxk/dJlg+l1xB0|Chương 284: Giết;M6MT13wg1wllcGQHByxWWcNH26RxJ7fUGjMXXCZCOVm7LE5JRFT9MhxHKlDzzU88BKBV1Qm13TU3kF8w33heJGQarWBZLkYJL9mSD2jibOYOXiHq0tMTWl4p2oNx052MMth+Bg2ZuFVmuPPBHuUGIeB/CqWb4CBdJ9Uvj1tu68i7KjBdx5B+ZMYzvOvoJW4oUoBT9+tIQQX+G09bSWv1cw==|Chương 285: Thanh Nhi lời nói;+PYJ+70Myzdu1n30wB2Rwc/FswC2W5yV8CxvaLDMcCouZhoms56fR8UFrFiItV8jE73NOlhnvgalJdGimhKSAR0fvonIiKPEbqoa5R3MWlacrF7vwUflTPZKbS/eb9MjuDcHCuzSCvvUlD5dwWodgIF1rSJLq/6wQ8qHPVU5xpJKTkN8NWj5gTwBhoa6xQAz2sTxfbKat2OlyRwQ35DkUw==|Chương 286: Xuất ra lệnh;AEI88ZU7ke0sgJAFTizfyAm0scTsxUUOpFr3/VcY1K7c7MaHFVEOjs6CHM1ZpGPU6E/BxirYL/xvH1zYgENXgXZE04a9GynP4cxUOrLVQkDeA24y2AIkW6d8sfFFLenIzgCMriNJhBN+OzAS5g16M9/b6kh4hwAI7jlIBeiThEXuzcj12lfDgcW803vtjaZLjId5zINiXZCspPQWGvQybw==|Chương 287: Phạm thượng, giết không tha;o+ir+VRePhKfo2/WdtDLeZ80ssVZZh9WV9fnBsIDCfsMQn4djLTZ4F1pMoFRLcm6UArN7ARgBGdUwDHStH2a4oXruk/e0pVdcEjcexOehpSjM14KamRglokeySUMuDsBqaGrLHtOEuD5IQ8gWNahrsoM8uyDqGhzcG1rmsslKYnY0SXDiW3y/w8mJZYDZFDqN/bg/nucPNJB9oTRgR3GyTSOxUz7jRaxhfg0HDG2BypZ9WE7nuYB2zMpC4c6AN+s|Chương 288: Uy nghiêm;emY9eGbsctWlxMawkpX8Hy2gHz2zwcpOitnnD1zxnz8XjVCwkniTigplaiX3ISIDYGvLFbsSsDF3Y1Lwv3NyUa2pyuQzkQK5FAQQmTP6DnCei7Zun33oZSfdSjyohEgODgZlyYjR0vnIJmXuw8HbkAVZAP0yRcioBQQVqrAAhbsMXZseqJo5bRw7AgYvckZWmI2we4R+zCrhcr2vLzDjlw==|Chương 289: Rất đáng yêu;YAAkEHLYL5JiXw9lS9hQ5iJgNIlesFsj/+Rh0nfcUMV8WNHhpVsQjEvPILj8W4Xq+C7bKjZnZ83AhGQ9kQuEXAjkCYw4F2riLrsBe1PZT7Dn7o4dHpoRptTnNBPzpbt7t5n2ufrt8MSxpLMGKzkjMChsfiI96e6Y3Wai8QBae6xBkLuHKIdx1f7sTMF4U5+FLx31e6Olh/4lD3FLyTwk2g==|Chương 290: Thiên Tuyệt Minh;SArquusU/n2ABPQC4NBy4EnLO8SgRNzsisHM2ubSWQ6vtfdqeR0YwD08epWPUYjadtKHxIYtmBdrCgHpLmS0ORLcugBRwMU/tarMkSmRIe4bCeTd3I5QI3WNXW54eUI3q8dvNvzCq/jcNy0MhIJyjpU5sJOjpqyqdfw7F2XL1fjZ6M9/BJ5/ddIbn3e1ekuvY5Sf0XIyRbw0044/XDEl3g==|Chương 291: Lại một lần nữa mời;2c2u5Y/LWkpJtLXcCBFzcbx9q7keFgi/9veT9o9n4jV1YIWe6DdgV2VKnjLNKnNoVvhjR5YlojB1S5lhR+kL5hxzy1paziE0+e8k8XbG3jpr3CwfT/CPKFJMT85bI5TOClCfEV0gkFbe1mnA4D9u89uhT4kFZfJaM2VxoUXzj4J3Ft8HSenRAqc6AYdLKH7rxWo5hbyKu+ERBvrmMVgIXw==|Chương 292: Ngũ tuyệt khách khanh;bCuBPf9ji/gLqL4bOpt+Keyjp+Lpn4QlUHbabLv1R9HXIQfuEdfxVefBjYyqU8swNWNuNQ8GSV1CWCS0MXExYILnK3wG8nrPvKl10ewa5K6Ax88IpaXz89Do0ffa+3FrZ+wDAATx+s/ZOj8PokztglHQFKQZfgcbBysqck/3K1EmcQcO6iiPehleu0Z0oroDFOhVabQY9ABrLSqMtrcwFQ==|Chương 293: Ám Ảnh Lâu;ND+fLnxMJsYzs0pa8RAT46RmW5M1wRIGVMdq72HGuRB5woT+baiG1rWrcqQFvRKNZGZQfy2zxz4tsICl3O/xbCR6OBqfcak1TZSM9gqGrxys0dQd6doYCmm6NJ1I2NHW3yZCe8LyCDeyX0KKxH+hIRyrElIrP+MKcCLIfYWKuOtqDpyn5z3PBWVKJ18YNVGr0yraXT2rqp199QBXUeCFVw==|Chương 294: Ai chết vào tay ai;t2qkKle4m+/KIwI4d1PkTaKobYxDYtnVQRDzbURb4DhRzheGfEAEzbe4X9l2e4Hzzvrd/9fnFt4z/Uzwga0AhmINaKalbOoVvSrEUREjshat4d6JVG3exiXncozZrSGNfdZ6lU4OvdTg17uZYvXEbbBDNssXLpIcSju+9vZyZ1mmx0t7GyPoE1jczAXjxBKb/LsDCbMau2x6Xxa0JbAayg==|Chương 295: Vị tiền bối nào?;1FA5cpveJUBzhA3+oIBYq01uJZrB3R5JxlpMpLkx9w8htzxnohGzUNRfIc9GWGEOwoMsvVBXESft/dua5rQAEne3QC3c8IJjMOjbkTIHYbcR52Mp8bR1GIBT+jym4Wli1F5bSJgGm2nVVvg6PA8cPgMIz6sZ9X/TobakHU/RWL+YHnROykUdBIKJNLIQw9QltMz39AlFtPOvFJkW17eSWw==|Chương 296: Không gian lực lượng;0r2Ca6i60g8Dig0dtxX0+iKn9QkJ7/CDy96KoVf4CcXr18ZbmCLwAR8NiI1C5g7+DKsvc+yfyW/LrhhkJ/4tJTeVjmLhkX1g8sS2kwDIjdTxc9Xs+fGNMJxO/+F8+BjsfX+1IsYDaswUD1lTzyNF9/O1Rh5jDtMhV1xXIn3BNxP9YL5Sv0uCSdDfYwmYr6orOWxSO2KdYSQ/5HNyrMKCxw==|Chương 297: Thảm chiến;nWEFXQoePrYWmQwBWml/+avLfP+LAEfOSe2D107Bhg6uctuOraIeclrmHegtgOF+DIdLkCVcvOs/3Jr5uoPWHDtWOllDVJpbIjLZ1TImLGtGVDW1a3cpS8LPgMahrcj+kE+KynHcfdIfQChXv9CAIqonymWtt8k3RF0WwvBn+jF7RhU3+0HNhnjPMGMSUa9165KCG53XRQrPWpOCvYGHvg==|Chương 298: Điên cuồng;nQBoJcrOBpluHvKfE5hF4OVKF6L0LzypHEi1hFHjvG0756bjX1I6wlTnlDnIRdmaHC5swpVxmw90kihyQYGn/Yiu/UIWUPRCl1LGfPHXsGMH3MXbuzQTMXayVyH9u0k7Eb8PhVAkRhEAPdHSiZfvT3lX1fbKomEoSS7L7PaVfQy5QkCVdaazX3c/MPxMjbAOJaZ6Z4kaqRg3jI2KKy5pKQ==|Chương 299: Chỉ vì giết ngươi;BLXmk3ms4RxDv13B3IQUhF+nuRT6n5AFcBE8Z5HuSYJtu51uyTge2Qk07mDXOAJ5wx4QzznWoK/Txz2Y6AOfVbakD/NJaa0XYK+Qy79Ogc1Chh8gqIkKWTeES3iq0KoyNfxNMsZ8NWUvKyhcBrqxELzTfDhAavKJJ8ZDmehL0QO+WqTdI6+w9YTkItuYsGuxJ0jQBzQozjkVqmJLJv9X2w==|Chương 300: Mắt nhìn Thiên Mệnh bảng;29zMy9POW1o18M/wMj83fB1OLCxOEvCoQO9l/KNUWOKht2Iej4+mgnBMgKOWFtYgh1l2t8muO9VVjKF7jYHyKjPkSTDJgNahxoMShYW8cHkBzq90crsp29oX3mXSgwIKlYjYuRzMSUrGqa/Lr6RolADRMKteyLSwzhyKcD4rKOsyHNZV8S4u8bbvjC5b+LZR4MVlzu2kJrcC74lEc3CgY8417j3Cx13wEenLE1S3M/medpJjVCIZqlJlOMRoHauO|Chương 301: Vách núi Vọng Long;RnI5vBjuZjs9t6BbYtSwiGpOpgXl08QjkEkyBJmjlB4fC4f5KDHiqrjdppz5ANAX5ANSRjbrgq8GANK6m5s3wYJGGExMwxFB+ln+thjh5mL6E8lmoDN9TOgiLm8EEIPF3RcsCPHH4AHUI8U7I/6LcUGgnOKjSkyK0+bO2sqz2b88R5zHErjXjrQFBCyeQRkngCVL+Os91HpE1ElMi1QoMw==|Chương 302: Diệp Tịch cố sự;zz32hXUMUg8ipPFuy2fidtm7PbFZ9dIaKaXcRpQKrcwXnByPhyLN6LTP2omoChQThVvk2pUzFNrPJZ6/bz6EbMm7KUlTAlb2bZ0qRrn4PFPdaddQD/EdmjG/Gz4ePnRNpXyDr5HfNffa0B3FSlIA7NwFutysiXysQraXsC8BC0I4hUmF+V3bZvXPqDqkvmszaz6UrYX0Y0/3Xi/T6PTkpA==|Chương 303: Mập mạp thực lực;CH+Rjlwzid0rUn9tU0mmwfKi6Q5QpXWqVhsE/b7VUQV6Jsgbn5132meQKGcjc1ClYaL2OnNdy0uQIzcTsFT739fuh3DAxuadts6ofVQTkuulUkBXzAgPfnxeO94QPbqCGZiarn9/O/m0EfnRCHGyskpa8aLOfz//9kx+P4If7ILPFjimVDMOtFK98h8rRzKaGY0lEYYboIEWZY+sYmK1IQ==|Chương 304: Nguyên do;Y+gGwOY/I/6P/GZBsENM65lyB5UrHE4jsE8MFEtJ0FdR0oEcQ3vf/s4KMmcvbjIGGgk9PE/FYoqe5E/RaEmg16/TjdmvBJpxtBR0/J8/D5r455rSCKhcq1EqJg0/IGaAc0X5aGX4bt6Ei2O8kFJyN8vCIa8MYrSJ1h1h08Rt4H6zow6wyxAPofFITTeuzYFs0x1gerbTPB0txhdqXYRRHA==|Chương 305: Họ kép Âu Dương;P1pjR1P5m545thGKqngL3Hd4dNvrQVfGeCiUtLSwDAhaKLrD5cEVCkuY0k9ZaFQOQhc5vyJbsre2DA4wFk9XeHRcV3Xw/4SOpRlbB2pRRqZLrpMZXpR6czjhwCV7LN/yJkhXRyK/YIPQLxILrKbnpcJTntQoJVDhUOPRa/R+o1s+CpeORQBIZRWER0KLIjoVSArbCODIvfEpDNdWDZ3i4Q==|Chương 306: Âu Dương Đình;WMUatzc9hSVFirNnsOdFQlMgAvx43owLt45H3t+2K09cWguaSmMSxgbE4r9Rb1zrkDFBN2l4/gZjZ6DMg8GWq07dl19pZ9Nc26iCaKE4SnCIGaR7kQ80Y53s6Pbv3aBqv0sAK/v0pGgCOjMFavhJLvA0PRfrf42aCbi9nNlhU43QYQ3Lj9L1xgKT5p4PpizCIeSeOlS3TFBqTjKccP+JHg==|Chương 307: Đắc tội với người?;d+f8v5yBNvxR4AzHiUhttnkN/aGupiGrzufv17l4+ahKj+XmSFKnFOvpW0QQBzRCtymkbHsyAtxynK2sRZ1FPvfsfncqcp2o9QUM8G7BdXL2yvosFhufOCMMM8N6j/ybdnF3g1qeGsOFQM5YdtsoxavdPyriP8d7lZfnvCUSTkgkbca+CwveKclPs0bza8cmFbIqZ+BjJH91ai76biT2lg==|Chương 308: Đoạn hắn một tay;lM80pDA8l0oPGghJmLlUa649QBQVyDNLFSUZgsEMyl7VtOOWAYBb9tn/n/znaW5O/2VO+lal6IcKvvHK5w/DMWdCH3gf0CzCTpFwBwnFMqHqvmO3Vp1MyoPUPA7xSXGtjoZXdHunNFBlMMh1bb+it4onBJFbCeFVv2T3/Tf2QN3s96dhb3cJwhHXeGNmO7BPoypJ0dMrZ8HBZPRivYlwxw==|Chương 309: Hai cái tên điên;aW+hMFAhnIq6ZNCjMbDE9RGDsdUxBeSeBWq0c2+0mRvvznwYVmV5NpjiLdyz05L8OeMg3Nv/QYUPGfek9b+afg10TEk6eaNHO+JBjIZtDk9wXsUm6xEGdBKKFDuOkll6XJ5kF7xezkYM84F2ZtjSESd5V/c1fTtZseWaSKm9DoNu/8FMhhWCp+TRltdc9mZAHp2YtGAcKQotyusAOADh5g==|Chương 310: Theo nhẹ xử lý;J2/UvACPJCuVjk0F+co14fhlWa75X/pDqDKc6cWVkIcicsgYgq6QsVQJsWA8DQ9QKE2rryLAFc8peVcGrITyUZ33JgyKWnzGZ9FRqrtwUKhyyx88HZKMh+BS/CHW3NFRaAws9ijU9vPvpB3915AZu1aQM5C8bFBEcW2ypLzJdC/9qXCK3cLzYO408DrqWyO7yPRJpu7nNJeCGIM89poZLw==|Chương 311: Vô Song giới;b6MaULvHvF/OPqWxI45H2lbF6KE0OogPU0bs4SKQSTGn+lMdJOmRfQn1Av7mwe8AEeJnjKC127D6e+Y/oLdNYrTOoJBH8jlKE9KAO/lBQYFssF9z7hDP/cOu2VLFfX//myp6ypwGm0rgCvz+faHgjTAog+lpXfKtKQcupElnotptGjVkvg8QVbHmKb41u8dBCNCL1bwv8BwhFGAVeQZC1Q==|Chương 312: Một đường triển áp;tes5OONeKP+1gnQnEP8j27srnVg4b/xrsZuAMHrEPjEA9r7dX2cHlQ4L7DHNLvzzMZbzuBVBZ/Snb5IcMTMCoTmF/Sno3FoBuPVcQkWWejPMNPFPINES1TDc2Il0zoKg6vr6JxXMynWZzW8p+re3ynXM00xW7TiXQtVtiPklfDs6KD3YuDlsDFkCHpF5rIhRExirBjEWmtNlK0pZwmuOtQ==|Chương 313: Không người;r0fR0mKqDJwxhwNz3QH50d5qtjdaw2nBsLY1896iUoL7g/Tmdno6fGeplFf2v5Ccj5fuSmAT1v1qtD2rXY/58VO2NR9+3d4pA7JNTjn46qgY0s+YzrMbi2c/Gddkw6sTB8RLr00aMBqcdGORswCWj7Zyp00a3zilondNyfOpkCtmDNi3mXjXl0kWfGg37mtUCjdJDs+5rTAojh/SE19Ntg==|Chương 314: Ba mươi sáu núi;nZI5P2fbcOFfSHhSwptiq+q9dztj9823QW1mXPqicom48JFpg0SjDENl5JoRQVmSnep+dLyUtlYCKmUg/S1KCJaInNzBZLl62tFzhDmxT6PBv0F9gIw0GYfl7Bw3PyRXKHQobcqJG6UNggBsxDlDDyL34BmkMQDTiNPzjOwWmX6SQffoug1TU1BX2V7gHtBr31ZO6ViOT9OKvwYD6Pf1Kg==|Chương 315: Danh chấn Vô Song giới;otpAXmlpUCyorOHuFbyzWJJnOoy3qtkoX2CWTCV5iU7ylMe/Gjg+gcoVDq7dFnHy2ho6l+HU9oD3aFlViJTrJEybPQsCkI145N4hZFedTJTAzyy+s9IFW9awYUGgx0uo80lAtSF6sNkQTaVmz0OskaQDR+BDh9oGJqPlfTrjZQxYWb0P2D2+6Bw23/f7yhr3hd5q2JE3L7Mv7J0GKJRJjQ==|Chương 316: Lạt thủ tồi hoa;VgMSK/zCLvbaEkQI6PWmtat77GGhHWotJzfLH2JDVAVGSzidKSqfKo01SltQMHV/ZA12/5Az8VRXVqHLehd/IfeEI1BqlwNmxf1hfQWccubihLyW6SAFF3W5UzvwMIxIpCDxSuHlD79nWgYuX3xIc9eZTiAM/jHDV0idAHz641sWbSVZ3427yJnPKKhtYz+FaetDjz6izVrkQtMgx7p5JQ==|Chương 317: Kiêu ngạo đại giới;lW4ciNbnPii1nnCf/BzcbaZYzAquCqYifopyKlsZHnYLIUFOSDHBycyGVyWwUmUyAnhHC850Fy6YdjjKLOY6zYqjk5vBmx/TE4awk5OmgioyV3HbH8qlpSqAYsXTPaN9fI9X6VlTCfaIaBft9RjmNlJWo0h5InqsdADkdEPIAnX+lpaUBDe4oge/JC2QHRKm3PLW2MXAUjXA4eBb5RV+YQ==|Chương 318: Tư Đồ Phá;3dbsztgb/wE4dW7TE7tZf4DDOiTYMkdWx1bfnCgZP3UhvMSy54vNxy4wF5HsBn4V49rEmcD50BQ6CR/xta31dMPKCy7ja/7ndtseGP/BMvk3EosuNiuynv2SsHIoT9ZYLOTukXa5G/S7gEZPgMH96oZJEcgvVgjPVad9cRTkatvjuCNjTYxJMAPp+egc0b2Ay/GM4QXCbbMl+9ugUwpj5w==|Chương 319: Man Vương chỉ giáo;W71hgJ7aeCl+nmpuD3/enoo1Wsde1BAu52PrB2QOlAKcwBXBh/c96cFl/DG2s57GerSeNWO+2GyPR64F/tENtXmm8Qjuz7ZCqzDlxUxBvmaVsm6In6U51RkfPIVujuVnp5pMukXOa6lK3hHh1rzNYWhkrzcQguuHk8tmWH2WwJ5OAsWUHP0RqH/JEQI9gmW3Q4JTsv/eMWllBQzTXWM/Pg==|Chương 320: Chuyên tâm tu hành;qj7BrDkXZhzXELab6BcO/2m5Qx0HSCiVHMcmoP6qg5oaUyFqgJL9D5acN83aq2z1WBAAYYN8dadRx7AK+3CQsG/t8DwqkefQC4+4rvMWQRaL3gcB/uwcDi35w8g4jDMJY3a+rygZMofFC9bnlBS+HpiDCmL+lzelhNQ3XOV/GRGN/hOWizC0d0TVuzaq3Ogj9k6kuNfyi7iOZCYdzvPCHA==|Chương 321: Luận bàn;um5jbNCF2qIxFd1OIWlpnXDJ6m3WPmwv2/wfKrTD54nsjcsEu46nVyp2mEH8LSPXwrC50COJogBC9ljhorOAXgYGoj18JonDO1nOlgns3KtfAi8xZsRRvvWGRr/tKONRiwhkO7YhsT37WSv9afokjq92YvYtLiK4lcsYYSlCKVTagjZrQBKbNWDU6qEISVbyVdPKNLPmY12LrlVSwKko+w==|Chương 322: Giấu sâu công lao cùng tên tuổi;DHZ9TSlmJeBt6XWyiSmGV77Euwf6Omq1O3ZIKklZZEB4AOkOBWIYZXld1HZ7IQyHfRwhZSfEYTrWPJqEvYz9XAizAxqH8858Ys3Z6CkPM6jRWBx8LkA8eahGZDYwB7oLrJcjXSWxvea19Okejc3uTrGgCyPIp2rFqSN/AUNx5Uh379ZMbdRI1/+QjOmBn+cQ+9o9tkvagkCeGecy2/9QxZj+ChenyARamJflvPT1iEpsuyFR4fWDjEacvwlOtfkD|Chương 323: Chọc phải sự tình;8jNk0jeMsffc7/DQLbXZyb+glUUUEb5dR3zwHikSU7a1s9IfFnnSI7jbNSOuVXZpgI+VPJXtcHueYiMrkTyQj5fkYFO52efjbBKAU2V03+CVw/X/6xIPNgfD9qs1JRY2eTmLvx9woVGOv2IEXfEy4TiulwBNbkgXtQ9DbuRBbA8Z0XjtvDt+BBbbJfLE8yivdCIqGN0GM6O3nAbBtkuaRw==|Chương 324: Cường thế;jyIqBuLcIJ07cqjKvB8AhFiQZItN9zQc0jAkQFV9EZRjrczlMULWDFLwupwh3SZ9kfdkEa8PAZx9xYe7YyoWoX44OeoO+SXHxXdgrMAQjL6jfNInFCdzkQABTTgZ0KcCPMakdNuLt3qnV2WTQxKqUhe0DQlpfgzBak2FmJbMOH0pvytn6t3aUzzO6IAf2jCPruxxVppJ8DqgA81GX7+UXA==|Chương 325: Sát niệm;a4BdLDqRvPOmjfb3kqGXPDkLUZfTrJIffFiWdPCn8wHHLTSHQVkRRDO8PMgr9ktt/Mh8Ub8tuz4HG7L7xHaC7sVUfxnxdWMP6B3UTd4IuTtbcx5Ci8Ivv6rSZixdORFt/gjd0z2rT0vXhS2DurqQ6qkTw0ciF2rQrfiGVteK4sUUr0rgJU3X2/zgbk26dJZX+x6FbR9sftujxt3aM8ciVQ==|Chương 326: Tử chiến;8xrNqxqabzlBiJGGRRhxGT4DPSGNmTUFNALKNJuWhtx0lcsV+obj0kNnbIlXop3xcCx6Jmw9F8zVKX9vh/TiOU/aXn+Oy7LEiMVCM8xgmvISKn7bdKxDP2ZNT+SjliYOhNJyy07DIuO1vdIJlQsg0vhSJ9+tR2Bm+TeDuTC/VQ+muPaaZXCiWQgUMggAVJxgafxs/yS5ZcPJq9/PKL2Nmw==|Chương 327: Thiên Bia quan;IjwBeAYuYHXOfKsiM4UFzygUe/qszOPX+/L3HtX7vc1yFP35a+/nNKnbooARXNzycNliht6nDbLOGQOK7CwAa5/5TNZzY1ohQB+9rC6p9KCUx0gwM/0/4C0kCaveqTnCVJqZiY3wy4sCcKspj1renAcvx5xFVf013+JBME/sY7p5fm6MMD52WqQaeS44OV20PHLUn+z9hteYssmhnyoPLg==|Chương 328: Không phải yêu nghiệt, không nhìn Thiên bia;EoVISTpd9jPUpKImJdi+821ToeGKVNWBFHMuBV/yUen6w7EXDDL+XkbqBaMVKRV+EQiaUxbhqFkKPnfA2QXuZCVa15ht7nurxEYwYqrH8o+lWHAd62uQYbAjohTYSvF3tetK/P4J2Y9yOzXOZG65+z1p1xsteWuOmTdLj20GkNYcagjcdmg5Yn3Yu8f0CyGL1fv8t7jk58Igzwl4jBoPsKUsXc4D9gWqKyeakMxyhLOMIG+B9LgGJY6bb063rjV5|Chương 329: Cổ niệm tranh chấp;KXts9q4c5Bx54ti7Xd5tAtqpUP3+GlBFxL9a8kDanfL4p5SncmdGkmf2zj7YzcBOlTN/SoMdoOp3r7iH06TmY2doBGUisBSQV0AOT6VxjbdmVC8a7BSNcWA4iUlFYwpYTCVa86qQQ4TOrtzJPwzmofYV22f3f3kA8wrcucqFsZTXe8Rf6yb25pqaorIUEjy3tgeSSj7spxInqWGtgW2tbA==|Chương 330: Chín người;Z61jDeLhRRbFcS1QS+yrb9a6RHAkDEuHW8xnGSqJ1RMKIbbYeZdl1AsLfMzw4zpr/QtGu4VWe5x74LcDk2HOJ+ojU6IBrKM5HX/Ir2Ok8OSAC+yVbMo4no04ESSkVKmFzHpyXGwDf22+fEOfQCPOSZFbHo29xMNebteWANXPBEI3RSSCb+VqypkYNK5gR2kIY668XU5idI5KAKGP92GOiw==|Chương 331: Cuối cùng quyết đấu;0AOlVX+jYIqPBu0zQuQe1jZdFc5/FwWIFWmH4366pfebMuP+LSpSFnyTFDvpThaRYAmSdQk/q4evWFC1VcWsq9OZT6mT0+5tTRpX7sMUok18XTVfsPj6AzlK8Zf6AO3AzxoRUMSFyZXjTP6Vi8RimrTiwFlHkov7rntHGjXxsNn3t6HI5utR03ZHDYmgndGy4lyrqNJxOyN7/fZKuNI7Xg==|Chương 332: Lên đỉnh;FCt6iMGKZ1BUmW9Np5jRXQ/m9JMrOWap7kfOVh4fJVcX1cMSsEGW/lAyp1zcvYFIpQpPkEKzHapFxpoSKh6pLhZLFqqP0IL8NmpvuxfViW3JVdOw+JbxWOoCiDPY8kOd1BpQLFSpQxWfZrPNN0Q6Vc9FZQXZv8Ys8YVBF88ttBoKRJC+umSI5EUiymGRm/QvvgZUgWTb5cF0+xCyuVGy9A==|Chương 333: Tái hiện lịch sử;r6yApth0LLD7bJXXm4BtMZFmjGBCpdLxliLCxM5bk9XG22r1/oiCJ19KM8jG7ioIYj6eqXRkfZGmxYf9gD5PNcTfRFvixVyXFRcQ4tcFLnXsv9ep0CZim0NQya+qG5u9n8YKf3pktrRwUVl43gXrhC8J0FVeZwhJ4hDdbj9t9XX0SFSKgLxKJoGLv2tJ7tOVn/IEzl4tEWx39/qGji1fxg==|Chương 334: Giám Thiên Thần Bia;zp8ofDPHWxrDemRe43QvBYJPRIZ88ERg9BbIfwv4xwDm8dSsRmRNUFq2DEN4enkhzT5/Pd/IHxNQuZR83/nNwF9XCAvY0I2Pm8/UEEUMLPpiZB5pLTFi8n+q3czMWhGYh+yy9eD/pBzhLTjkY4ScMILAdgSGH4V1fcC6+tTxNmDeU0enH8qE3SVz5ddjBup/mHsXBtpaG7lokqCSJGblRA==|Chương 335: Cửu Châu đến bái;I7e1BRBMYLxigkWic9EI4t7NC4AFSpGlT84582/Tm/TKyQHLuavQ6qr7nRw7jCi9DtSHJAeQSM50v65NADgnqSoNcgAefMt50TJMoNIEAYeJdlwkg+8hQZ+Z9R7mC+lvfM8dHRsSBM7ChoddOvwrjUUsp5zr+E1SNN7otRWRwFAoFCMtb9sQMWmUxP3aCySDS7OsiRVfw2JiGtKM7Iw0Pw==|Chương 336: Cố nhân;B6vKBZk/jut6AzeU+9OobRX8SZkJ3a8MQO7oShZVyiUwQetKxb/Rimy5GG7xvPAlqnum9c4mJw1tLEmlwCUDWCMyQxie+6FbbSeHil+XtHG+7GiGgaoMSM87UF12Py0ddPFbgcq86ki2th4Oq6orsqzmK59SzKxYojizrmx3zrFpnrO3+DlFOJHpaNwRgZzb8e1KxryAg9+LVKpqppJBbw==|Chương 337: Khâm Châu Thành Trần gia;CHmJmqGg4HtVYE4Z0ZJpTbXCHvn5mR/OHO5RCcmAaLz1uFF5FL53x8xWxJ84/DaVm+Ff9q4XVPlNV6YnB25M+jWy6IaUAt+/FFi+8BR80zdGyInOrhgAVPzSHtju9Z9pIS2e1CzS5oNBzRdNp1ncDtXQl/SwRBXbTudUHRovfxa/C7JwKwbzwF9y9jO9Mm3Rm/yPFjZZCCLp0U/Hr6EIFri8HdIW0fjmmo/VEVVEFzVahng8iclMR/emCBNbHD99|Chương 338: Đại Nhật Càn Khôn Kình;plBiuxghH8VLolQerIgGES+lUQKTsYm2wdpGwoszk4mPFPPjci0ws3Lcd7/fPn9pRTjdb48wfJ6toplC00Ap6jIhKccaxtV9esqW1Iks0KeFIUK+8P3Vouk4yOmWI7KBwEG3mmQx/YFcEPwnYdyjjGIXNjBs9sdOC3WE9wSf4NhL7TEgMSl/iVooNLiyEmlOfFAvVGqaZed3lOexNQzWDA==|Chương 339: Gặp lại người ấy;QX7SRz04AmRJaXPbpG/aiyONUnMRiTUxmgQ3P49iGJxWh4WrNSoOrndHFpD9nM5pFpsOFAYeaNcj6tnigcMuxiUWh+vfbhvgoho0TKw4F7bcIn7Jx5HjaZNHRpyQ3h2uFv3BDiu+/eOhRQmFXhv6BvxyY2GBi2lNaU3bwgl0/XbYxwpoGZFJZo/TVq6FTKpBS6u3dp8J53riLc0dUKt64A==|Chương 340: Người áo bào đen;pG2rp2h03Q9b5pfKu0W5PS+23F3jyV9e516xrItAsmjADSDqUtecGyk6JCaCPFjsnPSOPH0MJI9UtAjJQqN72HOrNJWuBAYf+1791IDnsQvtGrsAEvjrIWP3zwR5rjl37Ue0+Q+RDxxb/J06Uas76B3zdfvMM5Zo4KpgrgTwrxBFmezvVannTKi0NARuu4r1wOkVAAZjfsdK+v3e52QMrw==|Chương 341: Loạn Thiên Ma Công;0P/H/TzAQdzCpo6TXupMIpFYf+HP+FV1NeX+EgG4820Jg9iNT7YTgvIMPhR7vqRd2RJd/P5zNiZ9u3TjB3mg9i597OTNgPJ4bxpXwQDmbfo3TdDgt6OCDRm91fbuwBSfEsdf1NszoJ0N8JM49Vc84yJrx/pqZol1jKruBrfQMmmQjSz7AVsUVZSX9Jrcg6ntMHkX021rc2aHhwgNC3aTzw==|Chương 342: Tru Tâm Cổ Chung;JIBH4vvq4nWihFQZ4WWdrlxzl3HRZZ/1HYHF1ZlLlqSXrTcDOgEEhqATh7NmaYnoOUM772tKl86QXQut4i9SnK43y2CltCjJ7fo/XSiA+OYYz6EABonkA/rX/XZ+Wd6qL+lr7Wn19ZJGiGRe36EgqxqSbpQaiOFlSKNINVqkwv+bKrNp6+FhN0Q8pKxzEOs7aCla9SnBGpeUyNLiLMr+xQ==|Chương 343: Đại Hạ bảy tộc;FoU7jkR8VDjFcVIiKuZPFl98n4g1Yz9hw/p1fq8rOYS19E7UmSsFKmiDp5jPKXwUOJuFXAndnnvJkTIcXBeh9Ixx5fVWO66ty7NABWOhVI3JWHtzy5HlxbbvF7BRjGp2szjoBIFaehh2/44PRMe7/kkwXPkPb98CJEsai1ZoZnXxMX7y+7nTqT/Cr82zJxgCigwoGooF3vaNzX3ifOvDoA==|Chương 344: Tranh mạnh nhất hiện tại;I4nOSIK6aL2vFicMVEaDSUCxr+VhFMQx/nj1b9aFEtDPIbMkjKP9wl9Il7VPDHzAB4Bn1En3LbsMNg3g+/fgBWj65p5B5Z8gQrlHlj+ENYmXGglwwY7uEXDFg8MIQU2Duvfn1WVzm62BtOUn7mHMGkdNMO4ljzdr7LcjkmnKcNmJJtzfqzBCj3xn2n7r/6mXdD5cuG5uHxc1JZMj9C1K1f51G1HikkJbgcjQ2IAXEpdek3t2MC0eed4WxrenPdcU|Chương 345: Tần Vấn Thiên yêu cầu;vESBUXvlBnvDSkp0hE9Xu0tz1oNyai9pS1B4nOWEmL0F0XwaFMh0LJhI8L2rLxJKwTuzHpvTe30CigONAMNEtSGK73ZdcXcI12zdnLun2rPfqs/Ag+7UU7o/6YUH0rTD9sXZ6bSCgq0yDZUcIz1RT+lMNF7VxZUd3PVu96V800idzWMmA7bsTiWmrTb9oJ1mabVLCDY2NUmpBMR3VuPGAQ==|Chương 346: Ái chi chấp niệm;d/eVCvgCBqihuLYHYIUfUSDmJUKEUaznRpOST6dtJAesuTL+h6DH7ML21FHosr49FJujJ//JdxCY2YaBL9bjMeL6yBwacEoDbEzJbxy50oNpI1jwAHi1kkjb0I/Yf1sllJi21Qy07gpcEVbxvmziBA/kJcSx54dGKtsDplb/xv+LiTs0eBzSyaEqOJTfI+4sSXmT6uwM9ssDZj8pvFaM4w==|Chương 347: Làm khó dễ;3yE56CvGaWD/8As7N0WR6xgWKwuhp0CtD2S0fSnA5C+UQuM0ctCZ7ci8J59b9OmkR2BLXw+yaAJgqTsEAUQ52Lsw+PmEd0vwQr4Jf7atJ/55TJxBH6BPfsNmIX271pEoUprA1b4VBGunBvFP+EH6p5W4P/BXS4lXmqoEXqUjr+0gJdMh0FctvnwQZVu7XmuNpKME64Z/WcJCBFzxuL96aw==|Chương 348: Tức giận;RLA2/CDH/CAp83Q97DvGp0yuTjXdLgLuyR4bucYQ99D7E58QlGj8qkrcpX5JDE9/qAx9CyCOJUqhCMFFcMdQphukntGqyScXENDwS54TVR0+JKQI77HMC+E0DWbTF6wcvCjBS38SlV9jQcnVYRnvwSndDqnMjwEczap58UOptULO3vs6lkXFaAk/PIS/VF+sji/z2/7VZztaB4rVwaPvtw==|Chương 349: Chiến Đoàn Thanh Sơn;aCMqV/LeXSJN+ASvmM2htWbOPnqtkmgnoapYd0ThWaA4xCXMG8FXMZ7tKY0yD4hn7OFVqVxKppa+odc4CO8b82V0/JimZQ5ajKR5qQ/lscocAe//H90/wzfINumO0aXAFRbuq4HQUfa+wKtP+XULkJGRcpO3/qBlqAast0YfU8CqPC3JzeCxhlv8jZODDFVexPpc8i/Zu381xSrfk+jk7g==|Chương 350: Cửu Huyền Cung uy hiếp;ViIBUhWhOxAbztb9eLSKEvF2Nrgf8IhRpyfwaCfNz+rSNjV1G9IB8Tn6sM+i7cfzRG419HOB0ZzqOF4uco74mK77Mdb0Q/Pt/mUpI9q43FIt28ML24ec3lLacG1hMsqsX4DFaTdKrDxtPw3LHwRVzoOS52Mutf9Dc3lMYTYdO2A2ejgQAuTmRBZ7MApsEZwPrAZJA6UU6nBS8jNlXNNKlA==|Chương 351: Mộ Phong;TOYWEU4wIdgz3tjtOq+lij8gwD4ZxACWDqf9PtUSpCoHoGES5BwrRLqfshA85lXbJ3ODKim9voiuLjJWMOVSFOI+kVKJJLEyrQqcCfFV5vVpzMIpdE3QSKlCrNg0Bhs1z3QWcaqlNfPVt/3CX+uLTy/2lVLz4ztSh16izXfuevsKZb5HH+x6QFFPMiR/KFroWwwx/H0nWBeuj9RGtFjZFw==|Chương 352: Khủng bố độc huyết;AP+8RCjB98evdXdjUV0deSIqDx6+5bkQXSntw26mn4LZY3VIqDcxwUhW8Q250Bj0jHv0lhHY70YQLYMxUqrLamxdYNg4J3qYWmGUOvvZeZwV8SIG+x4yjoG4sWNb8wesENlWU/A8TQzL0FDOOEdtr5r0aXgr/uYbjbx2env3Yg/oq+3vnswU2EF3H4QYgC+MsXuVljiltYVdN4bbz87kdg==|Chương 353: Lấy độc trị độc;GbDMhDbkrv579Y4Z9m5zWnrQSP1UV+9zsg582HbSc7Vnd0Z24h3dWNDXxzI6VgTNSJGCjtYDHJGTYhyjziXoZGf3ar7CSwpkIzwUVhr9kZsel1YwCh8toxooJhwyHf+CxOJtww/DylrXk7CC03LY91Mt5GbY7VKJiLlVu803YkSTVRAe4ifVDz8hbMZTJnnJDeQDhCqGILqkrG6ywBgSrQ==|Chương 354: Người nào chủ chìm nổi;zk+O6x4MhQzbU0l5GnDB1xwL7touhxDUKKrxDl+SehSdNiEVDwWo9Dpptw4vj2pviqxWjhfDsZYvT6pE4yK1kBlXwRc0A+n0QR3YDY+eI+Iduk30mKoubTYGpDfeo5XtqctwIysjpbiqp9gS1wRWVIKDd7VSZ2iyF5vgvnZtME9mWxTNDk7TPGmTedgz8eNwdUnD0YJlRn3ghoxcuZk4bA==|Chương 355: Lấy trống tranh phong;LvRDnP6XRwpY5AFExJ+L8xDIqrhBLkwFJNOjnnkEjmZRj1pSGJsFE5casM38XLcNZJFA66k5yvtEof/a0BzK0RTDbSViuanPyHyqIYgb1odxY5VQAaFDBtYXdCZ6xHvgS2TPKIDf2y++26yXcxppsRGN2NHD9GnDQeLNl7FBBwNbc6FaodQ0tJcF69PQewJ2WLQKroJ33PPeK55BvVsoaA==|Chương 356: Sinh Tử Hà loạn chiến;S5LqBGuFPFQ+1adt981+2FX9zXZnpm0JWJodmXmk1cw6pDqX/ZtkQhV8lUJ+U0R9C9Hv/s1ljugG3KaQCh0LKbKdBl1uJ0lKJHWFHoXUNE7stxii+Dh1a8mPAwBFXoK7s8GoduzY52+e1gxpryFvGH7JexqKk0UWL7vKxYTPJpm7G9RJCwSQsNq2sNDXplUrIZY8IKEuqN6ceGJSNKKwow==|Chương 357: Đánh vào Sinh Tử Hà;CGEyMnvjVgsL3tI3hFC2kZd2yYTD/TVoyF3syJm0w9ZhGQwisDudVgo2Ja5zEXTCFDMV/gtYXYz8xjaVvQ5TOLnnAsNCdwPtKz9fnWZTVUzvY6APcvpzikuyoSoX0pe1V+sXQiYssuh+OZpVv1I+tam8x6aJNifxqKyK6pR9TO1KNG74x4LPvAYlUHVdbLArefr++jJMMB0AavfgsQbJFQ==|Chương 358: Trần Vương cường đại;a80oDQMUf92uBVkFnpebubbQqNHBak1fJNzsavtTK8rKu01JsEKyEdlVvbqSNXxj7rbBrmyXMFCviDzASjvVenQFxny5PPnbnMpx9Gkb7Fye8ecs+TOjET+n6Xl33l8J32s8aa8kRcFlUn3qAHuBBsko+HmySN9zrYHoGvXOuvA3BGxX6xTJ98KzT04FMeLaCoA6UY9kz+Hyrl/89AcgUA==|Chương 359: Áo bào tím gia thân;73tgICK8d8IwN7OTTV/GGOtA7eSDNNriHes8+dLljjoV1A7ZN38TEkJYEyMutbVup/GjxwMUP3wGAXS91ydR6tbfvHccvGJx5rbRwAK8Xb3A7jeN2398Hp5kjaKu55gWTjA9W8la5l439lR7YuYsiQJjG6Ej3Fi2tkfSaRLyvwkQmtEnqcdS+XJLvCbHdMsQT19npqkcNx/loO/mWEI19g==|Chương 360: Bạch kim chiến bào;HQHu+4EE+m78hYxNt1yAO0D81fHYqXcuTqE4w0qWQ325JHSMtW1zsRD2OdMkD27MNd1Fse01lZ5TmHqqsbQ0ZWr031x1clYsMJ3nRqMZaG4gUNxMt8bJJvfIAzBBbJRtZyjWxfpSAaQfAofkyqcNLl2yEDRuhaX/58bk4XxGXxDgya6qVg2AD/JjJrwlbYPpfyE3J17W9rRV7Lvytgahfw==|Chương 361: Chu Tước Trận;ISI2hVCBZapBVsbEKFHgLpS/GZWJCnAmf3SWFc1L1lcYR4RGCJlnHJohlTpfMxjCNp2BDXMLs1iqGeogEZsAazPFgKp/aI+pgWmbr3VHx4txpSdRBIYBaCim0J88fbhu6zGuQblNPfIwjAX4PJ20vuM5jOxiSOI9ZW+nBRLq0sSASH2E8o6xsiy4gslCXRnzA0qu9vyUifgmYAZ0PA1HXQ==|Chương 362: Đoạt cổ vận;n4SZ7xNwAR8UX0UqFPUHrAGDbQpZXHXP78dbB/Sh+HvTpwht6v5aiKSgc9JvVvWVN20iJnaq2OB0kMZlEQ/BhyRtlv5SD4YR2N7uzabiZb1aVOSaZOGuGAT34ayWC7chWz7clklr9tkK0swdlswK+b01f+asYOhq6LESayC0bHLL5CeVGDPVxHThIFjRlhvC6KsvBjPnmWMESNVO4vmQkw==|Chương 363: Vô Song Giới Tần Chính;b9ZhcKgtwjOoGYlj4jg4tleThcG4d5vVeWRL2BiH4cV9x4EKhoP5YdysjswhLE0m8krNIQTQi+AfflPTlRum5mTTrxanQFa4oYUjoETxfTqtdKnBQfhzZsNN56UAFnASH0Qu6z2LfzrDOonG/JpE4QzkOGfSjmNTlJKDyH7HtCYOGGBMgXplUpMmGS01ES7Hfy1RB6laMJVz/in4Xaeeug==|Chương 364: Trần Vương bạo nộ;djdHN8GWiDbnpijFbV8ZJ1oqESmwzcgIDGeglFLwcUBEi8QQuwoiRmGkveEKKQ7MM/z0Jfn9YqtCpIIlyZewB8ciKI+xVsJXHzQk5gFUZdM5rdYnZD8dgF8Q9h/IL1553BubpMEeZiAPFLiB33ia2Ji4LICFbLVzY/6wAy3HdqgLbS/MmHZgsMo3ehSDJJxS5O7iy8b8kuLl/J0vaDzY4g==|Chương 365: Lần thứ hai Yêu hóa;4GspgNKE5Yf6rfqzzLPu1fGf4Grzo07dxp4Mz5kMUZRBkeZNWZJYtwwVnVpeHf+Kwgmn1ifSIPlxbqfOGD5vNHMyIaoAqINRd1BMQLZd5CZMTAVm/68FrlAgyG+vnaCTYtbJPQit6wtaAYIlYcx4Da4pUwSYzqpQAKE03dVtnyFWLvPA6pB2JEAje9Xl1bELFVHeRA4hFXhXOKJjH7NISg==|Chương 366: Giận chó đánh mèo;HayPosij5WYhEp5YFJpqbjGInXxtLK8BdkBeXcgznwWz7WR5RZW+FVQNM+Y9U0R0Xw7m3rr5wJEjlG25DiFLOMHpircJAwasGxATbD6EZa72Y0yPXdcu+4wn4ztLaDrcnyutvtc4Eogc6thSfdfs9016VSm3OwciaRsTZy7gRPQimYhmUbOeBXO6ic32yfzjt7VMskE9QbMnQiqJQghMXQ==|Chương 367: Ở đâu ra can đảm;+nduAmFDyP5bFgpVlFzv2lqXHk4gGZhayqDYNGH1LtetBrFarBrRFj6Udg/B7ozU4OTgT09VNhE8HxF77Wik1eGgWW4aAOAGsErr70XqTx7YkqD0St4u6W+1lP3nh+CHQTfNilTz9j6we1Qlcx/Z+uEI5FE9c18Ty5aacdkVXzJR2+WHO2E3bQBt8lbRe1Qg3tO4SHZfJms8uXbBuamHOA==|Chương 368: Tuyệt đối triển áp;qHxIi/vu/xcbUBbUKOOi6ozHlu1aGra3ydDAGqTNBYvFB4wJPKHIr4C6RP7wSLnPuZGtXERAjSuCXViLxM1ageCPeHDguOeY/Brorgbjsp7PBiU1GbGkVaEau/HHKImKY6XQWfxBuU/hnuD3qfSFTLHOkycPhzzRScYvq1GvoNPjEe/gy15m/ThsOdkhLzJG8aMmeLQW/CubHbwGpeYclQ==|Chương 369: Ta muốn cổ vận;LFwOHnZVXceUedN4dOB0TvHKRfLTLaleq9E/y9gW7y73grjwGw0gE2oaHeXPRLEohNbDzcWQJOBvJJ1DpbhrFlmHpKyLg11OgxPmeFt/S/Dz624YmUUYZ/kEQyfYhRRYburP4AJqLKT/ilAonPH1xzZUcMI5EMSUAcZ/u7EhUAn8hPtG3DCm5ulkuIV9pr5YIgiW2w7bCDPnpYxH+RBZzw==|Chương 370: Thiên Mệnh bảng biến số;gGQpPXWqaNnrCg2RkJ250RNUlrtoqHYtd4p8T9zRjhecF0ObPeNKRZobyX48zUDzJWEg5bhcMbQpthlNc5U3Ejpeuz/i+kS0T/2irK/0q3Ua4FkO1LJusACMlCI1F0B1HW7YVnoNo9T3jq2Ei1q0XVcieW5/uVIo/eg3ZJTy02GjFIUHiVQ8WShdRjMYhgq1keMVhr0lGgJQYuhayx9kfogL0BNzw1Ypwr/6kbQXnFMxuh9PFB93YniiuE/6UOvw|Chương 371: Tái hiện Yêu Thần Biến;dW3TVEsiTpICfFcrr07msXHjbUrPeXkwyZ3sonIgGzCzVSl9+X4apMOREPBKitG5qiKM4JQTCVIWTILWdN/ZB+1KNpUX4jFIcp8osumouWjlMPodkEIuiSkhBw05vDa5xEji4bhZn2eG2+rZK8U+HqFuL4AFp9aQ4+iSepyQP2IdqxkCAY9TmJIBzU9i8EowDD8KiBkE85T2a/OiKOotQg==|Chương 372: Yêu Thần Tế, không thể nghịch;rtPPodBa7NxNUrBQdazh3CFLkuHHW0kmyy8zpLU63ETzzqD4znKXfZFLKpEjAC6gqa9d2l0KjKfJMvaeErtfKTYg52E/jHb/ifLEFyMeZhOfOWt6qT1HE24gEAeyngaUeFq6B9GzqznRVXjvsX5BhAwBSP8LrT7JdvWDmqJ8OHiTi/Yb4I2RN7Rlaq23796ZOU7C2QlY6cjCKUFU6f0Z0C8q/vg4+IZY0OPtqF2rfhqdV+qdinQ2FVAhUkQxmHsi|Chương 373: Quá yếu;fiCFzUMPLs1pK5FOwcb7MSq/4ZPEDDa/PTegeyJBoR1ssL2mW71DVda68aewyJ4inGmXqi//u/BmT7cT/POIErYIMambrj9Kvfvq9Yp3mbC5W6BgkV0gTH+abjw8s9Z1BkLYJJtTOc2V7d4IBu4AT49ANxZPqkgBsV6db1RV2Uu8lKQvMmL0wb6TLME3IT9lJXuAHcJpVgUXSrefk2iqMA==|Chương 374: Cự tuyệt;0FF7eveuyYzAb+7aVUJKpfIUOQ2uyzt9cD0SaIShTYqk3v4fOVH5yUqiLYi7VzP8qz7BcM5QSQ74De2nT05kkPLZh1X0q7catw/ybxH0XwVT1FS3sG12CSFI4YQbNclu+vL49RPDjmM9NnRfNxdh9gX8iD4zCJFBtuggOis1IKR37R8ctWK3HmYb74kQwZaFtttgYifrz8vxFo6NmMkDaw==|Chương 375: Người áo bào đen, nữ nhân?;gX/dvkcc2hI48iiiYr/Gb07KELBuH4xfi4kxayYUgrfLxatsrFzMhAdMjLU+8WCloYkojG1x8n8/q4t7wgguoorRq35VKo+8EaXaKUAPdHoQUwU4Zz68fMeZxWw0HxF9GM6LUEXDy2bX3rPqSStdOIkbtAlaZQkHZSHXVyeBc1F+kJ/18QWu+2Sx8fWo6ONcxSfPWV936MR0ifS6tSf5Fjq1dSBQZABd8WZ9vcsJmR/AXSHMwKjybgzQ6YBCYSfF|Chương 376: Vương Tước tín niệm;ng8NnNyZzd8G0QNE1dwqSEFTofcWPNuepuEjXAMqYZNDlepk4JjN+AutOZRMjZD5gVArWTi3PYxF/CPN0W0QBkHlpxxibmeSGqG+R1yFLbEWwFHIOB3KrRZlVjj8x6w3EZ+0Y1jr7XyLPPFTV6S7FkgzFKsnV4yXEGmLi3rEyQ7LGcOGPJRhDSO/XUHrvWmtJrLeLrJ5ril9i7eOBmPPqQ==|Chương 377: Cường cường quyết đấu;RQDW2GAM8k+5wNDIZhBYcvlvl8qggV9oXyyakOSQV/xA8HTSZ+ei2NZr56Qgo48VOIQrlrdB6znmKFy3vLYXnXv8ArbTCZqqFh1ZFW2AwFLEbDA17Ep0cIgQffnT9Jq0mAqc5RPCTrXfNzKYjbKTDEyY3nxRzxmZr6fTgjmti1rfTcP0ohjQhoPRPlMriHS8r6Q81R74q3aDKYBdyG9juA==|Chương 378: Phong mang;fqxV30S9lyLy5tL9eU2skhd7DknrFXyjxAA9C0T4DDnmxoz5+PppFYCOhhJ827lGDhCBpeJG1Ojy155hitXoUiDhvdHXMGuhLxNi5flJppNVRBBFrxJ7Fl4LT4LvujiR0CuJj5aVfZh1SK2SX2PHS9cn8Xpx2ko+w+RB5/Lz6Zuu3MNbKhRy88xfJfHnjle7KUo0n6OAUinXN8+kbaP5WQ==|Chương 379: Đối mặt người đời;hd1uuZY4v7DvTx85LAf+EoPAqsGsbwdpf/DydBO0uLEehm2fHnMWg4O6wwVPJXGeMT+3jFlk5jCdz6pr00KNtXkyHJe8HUYFRrfHv11Hnnv3PTEWegokI7XZVcQm02ijYNm9RtyFYuDCLF/X1Fet0tByNDh5bmPFbrXyML2h8gU94cxocmphpXR9R6HmAsDOed7z0iYS6oP1RMUKyoQ6fg==|Chương 380: Cuồng vọng;ZdcAW9YfJcyAc5t5XEBR29XgBQtEST12R2HFf6nCc22HcmHvtKpq1Q2BgAgRDQzC9oYCwA3nEONe+Xh/WAdlkaBqklKprLet8AlZmtJHl1wrXm4C+3JbCzgwV/6leHGzZHfimaLZOEQIjjCXLVKXGbv9UQ6hOAwfp7K5j8WildG1bNbCzqkDnvaugp9UYYLvAlBUZXdms3vzMZ+sxmyedA==|Chương 381: Ngươi, không xứng;T8VrrcNLekW6soa089e4FnUzal1ama2dNSLe2sBxY0UAumHnPMEjwbruhp8jAUhn+OPXwegqlt4JZfu6wCAtu9UH+yDl22fftnHp7NIaYR7+MZZInk8M3UvnF6cri1CZh5SIqkOW2dyOll/8snMqzQZB2dHoC+4jU550SEUM79siIRpZ1scgohWR3yuJCmzxqay8xigbKLhWLefTBFncsQ==|Chương 382: Đại Hạ chín tuyệt học;0pXLj5TvHgMp6/T7c2iucHkeI2I8VLjZZ7eeidsSb0UIVeAr0uzgOGk4EllchyZ/PEyVJgirxxrsR823sYOGNC4+L0W4+gMw5wi40cQuDQpn8pCXNgQXuatvrhyNOXysvSI3RwZoBgEhxa5LgR177TXvSQ6XmZllYyfQAxSdZDoaWKFBl86g8TaL6vsqO+Z1gVlICMxoOYuI1Z1xHFd6Fg==|Chương 383: Cuồng bạo đại chiến;FJyGDFUKyly7dqhL/7vEypDaeRpVfD5369ZusBAQGYfL+B5YDXRXxC6UvK9jgrsa/8ThNdQNwluRq6OqtR5dO1KN0oi4IjKNWpoEQL3JaLlUvBLCRR9tV5AnkiIo0y7LM20ADO70rMpNtKCemkJUG7iurb2c7zOo8OWM6kEpt6nLKrdckrtAEm8x627neB6aprvWoM7VyxK3sO7+TXkr1w==|Chương 384: Người áo bào đen thân phận;2b/Zr/hdrbq1twxlJK9jC4xkguNM4OyJqpiIEY4EABd2G+0bIfBksnEguzlywq8KrQECCRVixtXFWI2HB8kaM3Wn1TbuprhKK5h3Li4xE8v7lCF1ZgVVaDW7iN0bfxIK2Bk2JeVV7OD8wYVrxiwtMWcoysdObl1kXwA3Zg0Md121fGx5MzMkIiyvumS5OkrwDJBLFuct0h6jbc9I5e0y7Ud16zjcA5u/2b5+9fkmHQgiV7tBdZ7M3my5FJMV2kIZ|Chương 385: Trảm Trần quyết tâm;PMdWaqguY4wbncj3h/oTotqr8ijRZsbPCoxotpcgBc54IcSD8W5YWlnP6FHY6d0ZqchB02Z6bHzb2iRqKUwvPVMrm9aGKhUiI79CB1+cTKDvY6+zVV4Uc0iY0TL1QNafe99JNuMzLEi7usbJIiWb9U/WthwxIJZO5FMAuZ2VJMar+mJQ+M5+Ia1/ha8exs2671aNNdQ4LzAN97TDSaFntg==|Chương 386: Quyết đấu đỉnh cao;RFuEOv3Vo/r9Az/7LgQ9+9Btyf22sh1yIl8QeVvhG6cCkp0foGrhVHgh9Db4CBoOv9y5DWMFMkKk8vupQz0+FNAdWlByeXJPQJbTv4c+QWQU2Qm/zlv0b+I1Bh9Hlb/cZRcuPs2oCkGzGf6+r623jNs8Vih2YJUz/K5fxSlRnVDDXBXwbKh6VF9vr6u/hTpbj4YQlIXqTErh7/DydxHZBA==|Chương 387: Cường thế tru diệt;no2alm9s7lO2gqQFQkKyu66XO5CGkblreYvN4U5fCl/hcNPM/yZHS7Sj7btJa8vjI4IcuBSQk/aA+t0n5i+w5kvDqua6NqJ+VUFgigtPHzrsxTtmmVShcsMpZ/xIJuXz4BIQj7KzOU9XeUDaNax4xb9Ie+Jf71oxzK1LXIJ3T9ECbY4rQj1EgyZw2xl1A60AoxZRl1jPJzQJpJAqtxL3Vg==|Chương 388: Khẩu quyết;MEN9okXBJMaRKtmdq5Xsgrk2q3YYwuWrHOF+Hj+0MoDCIKo2t4bMFuwVCgtI3TcSg1X7x9U739/0zIxm9dFwOhmekh2CEduA1MEkSwaw+AFjBH1HXnlgWDG6eBCrsHOjHtsDlsI2RQpRU0vafv1iTD56MiViir/JIlRk04lVoN/538VY5FELIKfu8GzzZ5lDxgJZtsPGzJRlKHe8yX/qbQ==|Chương 389: Đến ngươi;KG3D+quXmVM8mYkjUgB4/Fjs6WMU3fophvx1ljMUw++NGA3vCfu7KFD5ln6g66Q1xvGL0vzK5hBOAlRpixnqHE9uEJt7ttAlSEBVpEo7f4mTRqi2ZEkR7uGE35PY10GDo+6zGeqhxtKLJf9dulg9Fbs5Rvq852qX7vysqIQi8zjbfSajxxr6QA2sK/oaeQONHAc5vU8CYtfxRgUoNA8CAA==|Chương 390: Trận chiến cuối cùng;JtBAe1SQqla/9eWTMO9iE8jYIT/X0GxOeQ/a7H1Et+5uYK7uArvLdgNVi1uVsk7ZiGGw8m5bhu+U92E9+jWuo79EQ2xaXjmdFRyRUeJw5Gh5hLEqkcQY3b4faJS2W6hBBdRUbCpmH/1LEGt7JNvfe/zPuxmNkj5x349N2MrI7COtsqNnax2H3hVWGTjgpGRYDQsi3DYgpcQSp34D4C9ZpA==|Chương 391: Lên đỉnh;PkXruHPInCXI0Dl8b0uBUc4sJXFuolMvnK9yvEbPCkTsMIn37fK9HcjhqDn2yX3sGELLuU9dAaaXXZVZ3jUi3JGe4LVbeDkWCtmddVL0Y9VbRR1Oe2P8sby3KWfzDEu3bvTlJBJsiiJZYJhmHDNb2fpKK2ch9sRw83sQ/2qsxKhA1IC+lnmZnmL/K20+AKrYHrSIwC31Xk/IN1pEPxIEAw==|Chương 392: Cuồng vọng thế lực;ifLO+nssYvB3gVtUONDToXW8gWHeKsKzBTksbrevWkC4HbC4hBRJt8C1DrAUEXdmE4h+y3M+zWrKySgIO/bpGiVApyILDVdzVTg69GlEcqblb2Z1pgrKYjfyEJj6Jdk7jQiD0gH2NQPbFfADg8j0i/kFY+zom8bMWYAAohtDZqzNxS/t5FSOH6lVl3Pd2R52cZC0QWiQR6xJ+WO8qlSbAg==|Chương 393: Thần bia tụ;69ohBuJrIO0Qo4QlNxQNGTwqK8Q7LyqrPJA9ZqiAjcAdW/p2NUn7+felNsbeOSG6Ow9VIQcW917VVu9Vlbz8xh1UvCDNGM8Su36T7rZDspoGvS5c0PkRXZs9MNZ9+IDooD0qNLL3HXpeAj0CpZKyoh3dVTNe7xFbg5Taj8mj04AmDyk0V/uF4dSSc//ERLj53ix2VY2AUza1fOH+zuC6Kg==|Chương 394: Luyện Ngục;9ib8AFN8628OKX/+q8MOom5yhrmyV4EFImwj/28WLzn4xEklJoXMiPwo0baRGrhtjHYw/rXK2Mp2Hi+X9zbo4fp8/RSFtPGdsDatvmRq3ls2FQ2vJeY6UQUn43bI4J9/WJ7LkgJNxAQUwTUKJZAfCk36ssR7phISQ59MXXZFi1Cjiv02Kj3jPk/lwkrVYoJja9UHjCbLLVCVYUx/jcbE0w==|Chương 395: Đối mặt nguy cơ;Z1/HJooKcesWMJ+Q9GdA6WmByo5kQ0SKNW1pSYJA8nXFHujVJMT+PhTVR9Zq7B+pm7qxFfWypoa4FcfhHpTJ4xa0fwGR+JKf9ZQ9WZE/WSGqSmILcKiH9/N46AcmJIGqe8yz4jJCnmIoEbaWqVVThprethsAiFOIZdIBwIMMbS5AKMSqOi9OSoBeCbO34cWMvf56SxeNMd5zSoCVA3bFAg==|Chương 396: Đại Hạ loạn bắt đầu;YQlrUs17YQZQIkXOy9K5i843US7IpEY9+u4Lam6/VxWINfSbhj7ElUFkhbl90ksjfgrAX89sMOeQkBv4W0bMYmFquVztWsNbOa9E55f42wn0ZHc+velnSjCMo/Vb1sqtlxb4lMv/n9Gt/S0dk6K0fM7wtlLexH1mWpcRsOYhNgHW+EWtc90Pq3+GeT+xh8SURPTTLaMw5RkjVyUMPHwMFQ==|Quyển 3: Quật khởi - Chương 397: Tần Vấn Thiên dã tâm;p3ClQv1G9ADJM/uNynSBXpvLA+7yH8wV4x147eKdhw5VxMn9r0FKeKK8YB++e/EVuS1RFO+86x9gSaRqkM464pJKLhH6yozJZSJviLy1Esx6RFB31hhZ49YAjpAEYEaFgDA2vwug+SNt1I7iaic8E50PZ+ffY65nfqgG7YNdrmt+InpJQyy5CZYLQdQUJlQaNHgio2Hmram5oCA+baQApNPASR6cTiHX3RoCM8FU6bFOXVTLXTiccm44mM3TJ9h6|Chương 398: Tinh Hồn lựa chọn;HDM4B0C4fl7BSdCyfgULqjq4729L0LKjkeMIOEELgX47c4A5co7gyxqgBJssHqw5ON+CGEqidJOXHSrBse5y+UYCClqDiuUV/WKlIjbyqRIc/5i66/jKzyLnVmM8Eq6jVN6lwEWnMdujWOV0VvVMiZ0kf6721dRsn0LcSqUevOwOFjVoVLrRE+wfjbH3IjfpotPaPyV7tkxaNX67VE3b9A==|Chương 399: Thứ tư Tinh Hồn;8lbpvf/iuADimjzYoTmTg8PgQmd6yLL4W9+nENZ7olS7YLhwz/jB++E0wmGlX48RUCW2YMyXOeujbuBLZEcQolhfu1hhXGw0eAoQ/tYPDgH7mAAhjbqma75X+cKuStZFt3FncMKjKT2+5+Eq+js81npPg1DMwdsr0vKHg/EAiL4fvsbmUYA6CkERs/JMKtclFfY+CLFdM4T98faVbd5bPA==|Chương 400: Bái Kiếm Thành;2M5k4AXyEUdKpdUxrzOJN9DqsWe0TkA+V69CAo/qgUnNIFf6j0ZmffZ7x/LKnfWSHk2u7xXx6JoJfKjrLLzE1xAw0OgTgA9EDHiNUdRHRp4qRHxIFTwCOAohCzx5OM7Y+QwrutUmVUCD+nG+lOcmqieO8P1E82eI+8onLc2xkbYnsIxpx2YhfZk8L/xkuJwOlHxMTUsAVoOzxxV68moWZA==|Chương 401: Yêu kiếm truyền thuyết;AOUAyNkTIiy8WypU05mRNY2TXouWFM48QJVfOjJsasBrGTAOGfyY7xPidz8Og5QO9DInGvD+fGxmxVMno4FRVhVagOqwelsYKeetm5w73Kh1bbp38+nRdLopal8DaAc1rDcq0Ka7Eus9IJe96AC/z9fUt+oB/uAOIk/3Ls6JdrHlfNiSXiL4ywVylZ4Xdx6PF/WQ7OLBY1khhBmnKNZWZw==|Chương 402: Kiếm tử thân phận;LDG2SzvWiUQw5QJcxfSzIDNgrKUvHyFEYKUlbNSeN7F52CKjZ2g2ZMTpthijICQHtKQ6q45EQX2eMMVnFs8fiaohFGhIftUNQWGaWZBRF05RgnhyBKZUBYqf2CuYvNTccD9Yt8M8irjdtohpJPEsbybom7H7QAMtQffkTZPiKkmDYqX5UYwcX0fy4FSE1psY4SE9wZufQqflJzmFJN0aKg==|Chương 403: Yêu kiếm than khóc;cqBFZhiLhjSxlkkdeDH+D+BAZo4JNY46RRGczk/ebbAHqOLyp37YXtRbZdWyaZ/iCri/gonSPnW2ZMlTtnujL82znP3Vo0lBTL4mDJ/PoYJsAaoifISrFMJrDSV24Tfpa4R0qG35DLrCm2+NJ0O6ZbGixhiO/k66wtnAnCsn/29RGooQ9/iqbWKRmFGPHB/RQUPztnQNe3Z+4j4Sif59UA==|Chương 404: Kiếm ngâm;GGQ8UsD73lSSwLYtRkxxr1uoQT9YmOCW+MWqg6LVyOUG6O6W6V2393CxmHGYwVgmGGRVouKp7H2WuPfbTvPbQRykiNy96eafhwyAzgdFjdAgrtG0A85V0kx4QqEFRhN9PfjbBChwk0iZNmii+IGyAH30bIoEsbUErGVZbPtW/VE90AA2j7TJiXElxSQfFiEp9rWsrrjLtznc/wvgBEpAPQ==|Chương 405: Thái độ;Aq5Hjo3HfQsgBRTe7vD1MHyHLx3HmlrTte4zrQrJK6CaVam+sNMow1W0KUxg/A3XaBAv13A54pyAPr9nCXwlt9cv9umU49OUaIfV6NdapQWslO2finrtldGSYpheEcMAoww1e8vJWGPftZmXHBctXWwmFgGEaFAWdWlo0N43uylodnhfhtCYIABDaXoRSga2t/sRs5VRIBRW+tawE8P81w==|Chương 406: Ngươi, không xứng;LzVbgpb8elNolyTafAQNxycDvzvfAa3JdLwp/VvuiOj00BOEsv7rheGb+amd2igMH+mD86jOlxht1I6nLbQntDLSg8lb7krXX1tyGexKerY6GA+ENjaR32XVd06U/HgnXIlhwrS4INHOxFkiTDLR3eIEPXK0rV+JTqoCVjDhRWWcHh1GUMlBqJrUFh4g5eXPsomKorYzjoTs+QKu8qGgmQ==|Chương 407: Kiếm Ý triển áp;caauDo6BE1AcF/PUYEh/ApdSHQlCe7Rj3J6R98bTwDZc6Il1aBiWQxlwyB0RT9pLW07ANOqvdb7K7ktK1shOm/F3A1H9tfjOXUc5PDMFCH5N2nMmlFCjp0hjurwyUqp1fwEDscCA1elreGGTXdkbiu96d8lHeQOQetb5GxIIV3lsi2zwz8w+OLVz9DHFhLUReAarIgL8ToHAY8cS/8/jHg==|Chương 408: Kiếm mạch tranh đoạt;OaxshwRZhYXTWtq8FaIodu5z3TatYfJQfwo5WUc0Xv8DbJcncbTryBI06P8sPFmmj2Rq7c4tg53Kr1XiyQcSODjGLWS1ZbbShU5ZUeBaqHMquUslnglWGXslnx/27/4l8vMBljKpAKkZZGk3tE8+p2dZUKio87mCo95sZLWLtitxj6+8Y57kvQOy+4ElRW8E5S2Mvo517XaQehrhBkIMxw==|Chương 409: Không để ý;tJNzox1nnkul7xBACkBbD4xz4UWi0mMc5llxRoCnHxEYFC410uhn9uNaF4tPdecrxSJZL+kIMk5AV0oMrPsUxoXntmdByKkxOo4FZB6PzqBJuHkhXIDHEd7t/IPVy8S3hgINL12m2gidr/lRa1iXJpxBfcBW64lEXZ9maaDIrI1P6hSlJALgBsB9nUrCNXVCoHQs62o9+kPjul7YcieABQ==|Chương 410: Kiếm ngâm, mệnh vẫn;RdA4VoCYT0dnbe8TuyxKccrvDwg8tuFVKbMZ1FyC6w/vIeMRNK1IAbsH6mXGKM6gRxXh0vGW4frBGHooRgq8zZkQpkYHG6/Cd0psrJzfi6Ggiz1cQSNT5MJoMkzCTCcgu0ZC4w7Xvu3UeLTu5sf7Wyhea8UGw4kOH87NBFgRjNd+R8ptgZ4KO4dMTuGu4WWf9ntW02KimkQDtIWafJLSjg==|Chương 411: Biến số;EKyuC4U8UGsK7EGqXt7GfuvMzrEqtsNHqe0ex3uXeQFoqbGP5INQ7sQE0WvN76HIimfIQRIwsOQYpddZZMiX8Hhcflf+cRp1rikwizQFB6miCcG45NLwoqW8CJ/kmu5/82o66vGXClSs362XZRkLtK5uf14dZDGW/GJSW349RQvqDFrifzZoS9XwPkQDKyw9lDxM2JP/nTTtxXkED3rowA==|Chương 412: Đường lui;2oHIwnlnt4Yc/UuCXQDNF0UJPMiRL9meP83BiPmWMTkPoXjHzWR0wM8SrqkSkle1UXk4VsoU7HhlrxW5eyxVnfsZhmayc1dnozLUdMI3exZwvbY+7BP7sZCB/UT7cIRYlAob7vEBA6hmdrVcTqHaSqwXI0iTk/hUS90678+VvwYeQPhoPYjBy5lNmqbmIYQw2jrcw/5ab7Yp9T+HUUF3eg==|Chương 413: Vách núi kiếm rít;fsKSLNq1hCc9zKi8RU5YeXHfa7LQ3nrNFVH3NKQmcY/cPPWT4Hhf2CHTlIgY7BhKlk1NlrEUn0OY1gN5neQkCMWq/XewVjrv5qZ6czaPKyOgAA4CkLl33lUM4qAmZ5GdkE3Uu5wwqE0I9X97CVna4NfoG0HZYSzrz+sBVzJ1A288X4i4FPB4SI+CFxryURWMbUS26DwMzvwbc1+FqxSN7A==|Chương 414: Lấy máu cho Yêu kiếm uống;ur1LOa0FO+B35Tz6yGLiAMYiTTmQVpN9DhJQf3mwJPUv/sy4k1VQpqWIKvVizKnI8tFH09e8xRD9vi/jADJLy3OOpxoeWgSANGMMj8UY3GmY66LOIr60LIe5FkmUmkjhe/nopJz4ltpHV/yLcUa5kFevgvehetMJ2ZjGTFiGPDx/NUhZsjRk1iM75VoothmsH0ENS/iRHoAW0Lp2C2NGU3by96tquTSAWQOVMn2Q4dxGqAPmZ43bU8H3gUR5DElI|Chương 415: Rút kiếm, máu nhuộm vách núi;aU6O96TTvi7Is0boEK6v/j/1ieS692tgs5mL/h4hwAxLYDZtdoo0FHZHss14k6t9eqn8gxe2j+ABLe8yFxQqLDmRXldDbA5lJzoisZ+S48xW6NhRHQZNtHMfb3IL8wgS1JFd6sy6T7PVgfDW5MCidbDZE4DbMroTlmJL0AQNBKBG6z6+5LLhd6mG0UHQtKiEW5vUhY/Gjq9LZEhFN8Nsq56d1M345jeJ3nj+lv3TPucrwYN/4QGmTMsuYJXWM0+i|Chương 416: Hận thiên quá thấp;RAlWndKSkQR3W2RmeXq/P7pDUy9YSlKA+nIFFAAUIqBdGQihg7NY8zf3Lb85Amp5iAF+z2meDxvQ9bC+2iwPWRs44ZfDQjWNrbJDiceoUxpCbKXvDRsAdc53nwie1llrf/tWgkhyVw6XmdXMzmHz/NK0897Glcv5OjFH66ksmP5znfIONvmUENHmNeRkwIDBkwpXm2Bn/C+OvdbxILXEpQ==|Chương 417: Ta chi chấp niệm, có thể chém thiên;uLpGgUV38rBloR/JdAe8kCrLFrRebrCNhD5VO4ikXrofBtdzcDkVU74qqgKkS7RllFm503WLHjEPS9JvFUgBZz4pYA+fa+/Tl8iDlHcLL/rJpsZHqPs4q2NTVeWXiIt1gX4WKwcoSyzTu7wkCl8IRv1Dnr0J7zGrxx70kYWVxUcXa/OTg6LdYWVKjMV+qVn3ZL9rbIHLPiHaxeNnKNOXuVet0JEgQosjgAFF1tNFWZ2mKpa/Y68ViToIA4PbDSrC|Chương 418: Cầm kiếm vào Vọng Châu;NOz25RuIhQxBUwHu/lX6nvLCOwXrUMhV6cHc4i1J38AzCstpxzkktjJimV33IRW/s8J8ePacL6sQioj55THKy+Nf8SK6+DguXonEJJRbufamrXbvgaUCEMY3NEzGWK7Ihvw3ijzlY1mzzZy8Ao9sXCTBq4YdqaLlh/HamlrQzmhgFfTO9uuDMTIXpUXxKagUG15dESkjwJQsDmysiiv/Aw==|Chương 419: Đan Vương Điện bên ngoài Yêu kiếm đứng;t1TpE5ee3oZNN14wI1kbKAXw6/NFB9hFhx39OzYynFNV+U6r1szCE1gZeDCTdWb7LXlb54tiQ1jACudR282LN/zRZtQaWqZL/6mFcZJUC47QBg6l+Cl081z/pW+Jrhp643Kf/ni/354+diaRmvrdQmS1VNMNfSwRnrMWW+XPrg3d+s8CsrZKodhfVQ3fE39u28yXE0kF6ocjRp4SQ0qWy6FE4r4eMwD3Bvh3iJhbQB8VDiK6F+iIc06LFpP8ahom|Chương 420: Đan Vương Điện chọn rể;5Pav7GmzbzPJuox0xnW8IstcjQHDEru1lIOScwE7LcNlV5R7ANzX9e/U2L4qxG31DoiFZEQj92fi66qjkCuqJ0W7Eyj1J75OLpiCqIcHDDCnp0eJ3oN3wg6eraHncyRJmVz2l24Plt6eFPwMuOUTppXNNz2ucYzuJkJcctgkynpVWpIb0WhvGPCWdV156XtgVub/6PVGz7nhjsXcIqpxOw==|Chương 421: Mặt hung ác;wGyIm5Uig3auZHXDFT8kU8aq0MXQtTXiZETquXjvdVFWaoZc786rjWRS7LKMLOi755aPv7riaxoW4R1uwSQ9NFlGgsXXZN4TB6DqgcR2Z95nvhVZgwNx5yGPSlHKeRrUUSiPEVaYMkjSAwjIQaN0283MqMQ84vAAFNamlammLk2m6EH2Nn4Mjkpg2vDWWy5vD3fOdXfqERo9Ty00IC7FKQ==|Chương 422: Tuyệt sát;Vl/a7iUkzY4nqYIg0FWWO8WIdFmc3nxRq3zvhsbS2hCccLtmo8DcmYb8u6CWNrigLERXQTebUN+xCFMO1dcxyHmCfTWXJIFZvRZIxwH0MJXt2zv2+h0AtcuA9Z4X28mKP9VkgmUelEk6vNKO68byxZ5vsYF8HsWkUtZWiwXgnI4+Pc5oYoFCJhDnNLyTO3KlkAjXlHXP9f7+DXDhC7Acww==|Chương 423: Ngang tàng;fk+Jht0TmOp0PwEzgRkbIEZsVkaVWOxy65VsfE8jBwifIOsGmtpfVrv7kpBpTQybLflTwd3VIZP7spaLPBWyz5//nrWp8d3ditr0BqWb4VDW5iQRFNcTjtXRPwkyG/0RCVpNDinOV7HK28qQn9CmDVTPakJZGf+myuyPAxoU/dlVqc0eed4RKIHNhp/qtSIZHBmsjSNdJH2Ymt62cVXitA==|Chương 424: Tuyệt vọng chi thương;XTfi1xGh9ToL9NRxcLWpD5eRGHSUlUT3jadYjv/Oa5HveuXh+5K3rpPRrLw9ZT6PPBNPJLzVfCaImYnloO6DHbEAvO0/xJ75OYSuE7953ztSvlcu+RZoK+Roz83tuCi2sRRdnXmXpY3VkkjWVtCw5uKa0rN/CMlEht3aRv2Q01kBg2vzhn1PuPTjPgFHXpV3yX1CB02ZP5zxWOCN3n52Yg==|Chương 425: Trong mây Đại Bằng;gtbq9r9rh4oqf9ePg+HxkzHQydVst41TUAYsE4uWrPAxUej+UUa8GX620EWoYnAn2EETd9z1PJEuScxkJCABnkrrDbvYCPnsN6mJsZhtxa+4b95MMV/Jaqt9LAU9pQMpeMa43NtQSOb7sZOkXiN8F9iZaEBuPSSLW3wEmGlsvswoJzw5KKcIZ4lDwTmiVqn99f54NIqG6Uu7JzqDvO7hpg==|Chương 426: Kiếm chém Đan Vương Điện;2fQXl7M1jGifBFHn74r7FhD6jiu4PIdF6NGWuTq6rLAL6vsC1Xj5el7lEZi9xytEVZpjhLh17NpEfqZFwexd5z2y16EVoHUVaKUbuzvlFoAzVC4KmCBVui5XREAnZlYBTqiOnG8KlovLPXWWPXcyDOZLJ+qqy/hasT5rIkgdW9ogPgpu9Lm2HhiTzug1iMyJdhahae02ZFNovFWwF4+Lxjb1RHNy87ng8ZvBy1waWN7ymP1sCTPhr6fD1vDW9lkC|Chương 427: Một tiếng thở dài;kxJE1N234XYRaVkqwGcaPZsiSxk/EH924coe79Oz2XbuYadjmoP16b1lWdU/mke7f/zMvo2tqjl8vdvb6W/IPS1nZkD+tC+6GVXPdk93X8LKxQcilvDZRIHU88vFj/K6MGW9WmUoFfMqESx70gX0CmlkYNwbzSsPyglvUO1mDvi6qXpsCwSln6jpJXHdNRvXWjcBpXQtPRoVZsI6uwLZyg==|Chương 428: Đưa nàng vào mây xanh;t6j9o9Mpkp3nMEOmE3ruE7/SleHudy6D0oQFOjaAWrrCoY3zBIvdyWpUh5VXE5TCc4ZUlESCutn/cHyLOlqODtEg6bq9aV8o6ZRhffp9qvE+UbPARyfwJg0xTlFSKEZMF+691nv/K8+5yV/jWDXXvsbg73yitFGYTiWRsh09X17cu3Q80MbMIiEBqNwy9XPRw3rmvpz47Cr2BexQ+hqpWg==|Chương 429: Thẩm phán;MVczQ8A8+Lpk2TMous273KLRrKFMW9NBxVa7ZPRPJoxsxsfEvBzN4oYBPYn9RLY4hZW1SNsRaE/zU4h2MGwOpzgk4MrB9+5knXZikx/ka4fFmuhciRnHaJh9Q/vPodfxMU7rUcoo0gHUhP3Ahu1qBHRIDNLPkBqnvKtN0+ttdBsWTfVRdG1FKO/tucxDZi5OgvI4+Y/n1BiPv/QMVMZv1A==|Chương 430: Đan Vương Điện phong;bfl++IhU55UHlN593yjKVJ8IELnXtucrsPlWXVREvZanZj3bMuC3201+oVwjEKzp7RsNJZkTFMfQuqleuJjwvhSGtTTC80VhrOG3HtNvy42QQyOHMFmjRymjwFt+WMxeJ/WCpxBuuNyYQtSU2yNmnAr/gdcxemJ9ee+nLg/wIe41IWGU9DOPECTEwybi8jBnkGGpbLdREgQO/fzQlEEYcg==|Chương 431: Thanh Mị hiện thân;KSLBO0EYQh2MA+rX7kMRWRqykyCfJ+tOkC/VF3Ae94bWPhlLyiWYUfUdLsoyfGOEZ+j0s4oE6aYJBYVwNpWtQaMBiRD+k6rtFFk7jG4w5iOcjHr8EGSVixPY3qO4QGUpaHjFlXWy7y54rsjDt8Fxm75n14r8W01PTvGhHh70QupraZtLfgyMBhDO7izifJlXWXzFEy/FfzdW5fNO6CdvCA==|Chương 432: Thanh Nhi, công chúa?;bG4qedKow2/WSSa2DqTpvmybolyayCN1nNU4E6spo3V9jLORSL2CxINoqYICFf2hvdg3zr0nTdIL72N7n9fm/p9DB00KTSf261NQ1uq55EO37UU7d8m9imW7GcIt0n5PaIY/vMRcDVHs7bqcu1u4gQL1+WoLxaRiQM8Py3YaBmHXhApZMM406mfwIm5JeeM1O9md29FrNu84iR16KoRbag==|Chương 433: Là Yêu, cũng chính là Vương;hDVthxhN6C+AL+8N01HZuZ/CHVZ4eqPrnNnnKPNLnwvROzf2iyBNyqQ/RoCpGZyvxbW5vh9bIW2n1vCHYFcAnlYuCPLoNqAdBQUE0OYYT51Rn0VEXUBOJe0yCX4jdsJC6UCQI0e5uB57S8LhWED38WaXYrbT2+ZR5UsnD0m+GMPJgmKt2zvNRdM8svBfkq8BYgizuH6QXvs1nSeZaosKGarPw3Bwp5ef/edVUy76nw7fk8BOtL1+EhhEniTdmN45|Chương 434: Tên là Tần Viễn Phong nam nhân;DeNj54+EAoDbgtB5frNA//8IirFrbhwKkiZDC5OLtl2dCkenP0jy/pEnkdJd+GAHYvVEBqJF4b5ugV9bS2H7K3a2tyyHgKvBmTywsGt4ZmT1n+5xyZu/oYUmAZHKgsc2MoO+0NVT4Fc2ovvhb5Md7be6Q1OGI4RpgGb6+OwXQn5YDmPhm7mqC2dGLrQF1xkZ+n5W4bi8r1UH9RyaQrCHLa7YZ0q5duw8TuPo7jgF9uEVsTkdO/oTVL5INSE/oVWJ|Chương 435: Bế quan;gAW2iitWI4ZKq+0WTY73C7H1kVD/0l+bROlj2XmkapIIS+40P7VIBdHPg1UebkP8Pt/5Tcb3NxyA7SfLU5lj8QKPePEKigI9Hv9tCeICkRLLImkg9Bfuw/gs0tvqyJWVATYJDbFi5FmsP9iZWU083Kg5r/rmTZqKVtstuKGQaSQLjOfOESacHPgUWagIGe/1txXni/kvIo4rd8EJHLLWHw==|Chương 436: Khâm Châu Thành phong vân lại nổi lên;FHSe9UGCmTQpDfS/o2igCygHuFIfTvjtv6sWnGlAfzsqYGoERstxtxCcS8i3qHOazbsvdMyFFWj54VnLuxk7HUovfOulE/7EQzZtHgPkgjtut8UKLRUbMF0vrEfQz5CKopWgYa7ctFkZWwPtzb4/8N/EeB5xzCXMqa3F4ffLeG9aYGAnd7KotG3L76Lz+ikS6x/hpQdgHoRBNlNW7MbtJTdakbPaAwiQTNPNwOyb0MSUUEACRQwEj70x9U50M+bc|Chương 437: Băng Linh Tông cùng Thiên Lôi Quốc;I+HuhJeOre/1g/b2yo+QkyeD81uRwhT3/zFIuwtmU5uBFCjpo1xgeJWL1lp9xb10Snsmkunn8syzNlrNydf3Qat8Rd7yxxBykGrcEq6GhoJ3lM9V/RyZVEijab9FyUmZuPirYhyvJ+aX0iDy52P9mmYBw9I4+EODU2XqSCqiWXZgSJjtR+DE1tu3nuVboikYrzcQbYJl6tq2rn5JGLS6wupXjtrGxPmg4Z+ggkIubzqa8HZYkR4DyAUfslqjpN9g|Chương 438: Cường thế thái độ;KqKLDDItp1zPTn4C6A1fTs40LYqqARUIYZhS5YhWRZhyJq7tyktiyuyVXkfUhBY9k0uAV4A3+VXrhpEu9W0hLivu8f/uvZIoQTzCbfopRRwj1e4czgYMSzvfXe3MmwGPjSNOxHcIkyHh5OL7Rx+AQhJNgBC6rZyCwoUCKNYHx3bbb3w8TY3T7WWcZnV8KaerF8qxTGjytqlm7LHMWx61vQ==|Chương 439: Hình phạt;d/9ATSEgIPaoJb9cf3OkGaceR9R+xBAT7+h7B+shRx8AGA+vq5uQ2yOtILXvpZM5GD70MvFcizYn+3hnk5snDu4Kfa+BaZCHi88koqXloJ8NxlUg4e+EXNYCRiNtwYnDyGr/bas/yF1sZfJJxj1I5y8srHTQ2Ryk6jZ7U1eP90woN7N6C70z82xRE/Zp96Ui5hIUg1x6zX1msKyNIZqswg==|Chương 440: Nuốt Tinh Tượng;kQXejn811N/lb+VieO8X5+nCJUnmcpFh49JoLTxH9dJkKcIaS9ovvVeP1yEmVmaRNbdWQ4+bgyRnx2CT8bLG6MySy1g+ZS5yHZvFBRXXV8smWwOjVWu7LqLi3f83/zDWP+lWdgtdBA0ZfhxGHbEBxFgIaSvrN5/oxnXtG1X+AoFmQze+C/rSdUoSp6nLmUlr8Xm/kcQ+UT+pUn/PEC44EQ==|Chương 441: Tiểu tử kia thiên phú thần thông;lf/R9VVJDpwIfWvA5yrOP0jsXfFNziLwLiHXRBR0LzKJ/BCrOM0vrhQ2MzC2ii/EyqFZWzIM5vF9asz8dO+NxSAbNPsrngA6TwwI/9pYukD8FnXf1drxxWzDJKmq6/tuzagZExQQ9O3luytD0QS219PBT9mD7JAvW6H3Ua/temujnAV1QZe1iNEHC5lfY58mVzKevSn+ra/+zB78L8Xv66TTiwt82EZOpuHrSg9zCvnSlW+0Ag/QVHgBX3de9Mva|Chương 442: Lại lộ phong mang;9/k+vacfYe68BM7/chZHmRjXZccflaJO326uTSlIZGsNzHfxls0PaeIwiME/qnfhle/Fk3t4UZvsaw/RezwCBTxefeG3RGsFg7lKc21uxXsEd6HtQa4yGXe0iI38YkIk2Wl0NCNaUV8TJsGXO1litBKga2xADFVJEVDmTimTsDWM7WGI2zDi3SMvgh2xf2EsBwxshWcKozAih3+7biNWiw==|Chương 443: Huyết Chi Chú Ấn;qYIRKel30TEq8KTIkgAycnW9vWkJNLZiqLFx1JBCqmxZJ3p4B/M9seAFzrWUSDaEFGwhL2hPIA4DNU/gXas5mp/NHYmEWuodIasOJssyZzh85MXmRc7k59qhMgKTl8Sj+XS5wba8g3Dr2leCwxDmvdjbE+zT5GyIP5mwsQ0aIxR1FMM/MLJ9ZzqjSEuXSUQLWk8INuzvuwLYZQAcgN8LiQ==|Chương 444: Đại chiến bạo phát;ISUmeLOpuEwFlJv4R9+IgJScZxklXI2UayHWlYLxAEWYbm1UV40ydgxTB8U51aBky71nce6CR0J22f21TECaGLA1S0ojzkJoWV0HcmIqZOnDwbqz2WoI3Ma6v586fbBgyVZotUpsGHmRtNOL/Fvqqytcq1Phukzw1xF0yttBupQPvTfY8CyHNGP0M9V+s8BWAAibbl92vH778AGV0BbDgg==|Chương 445: Khâm Châu Thành bên ngoài;JnPHaVxMJ9vkCVjq3pfaMuyI3uGB5gndDUqwhkICbmBzsQVBYvz8w+RdfGl26DFUBDEeYRhKPILHTDYG9Hwdj4n1Cs7VX/1aIAIcVnRudT3VLO/El+8n0hdWa7jiDM9zKNQlibdtXK0z3hWOschr4xfZsSyx3qtVVLiHwymij3pk/mHdQlgQ3G+x+HYnaM0SiU0tOa1taK6VCable3y/aczWOEkHtOS9fsvxf8OKqCwWuOa18eHhe/VlO+Lp/EzC|Chương 446: Thế cục nghịch chuyển;m9uCZiEAvSDF7qfMGMfmWw54jxWpzpWc2yLDUEsiyOvmhU1zrImbuIOl2C4a8SY3spYL4aaok1HtGyPfLzc+ZcdAn/JXLHv7e3IbXFVhgR+ZBEsADryXamlWbk1+0slpa53gYZcFw2HX3mV3U7xuLEHEhJw71zSK3Ap/v5Xp6DypQ2sFRPe6j4GMk4zymNgsJhcFHAqobV7zLnlqGeKZlg==|Quyển 3: Quật Khởi - Chương 447: Điên cuồng đuổi giết;ez6p1panfYFwbh0bIxdnZzcemsJfDau2sQrYS8YmnA3b2lHESKJgfGqUq1ajoW5vBXL5kGLSEep9gdNTiGn7XgICPQx0Rqubn0v91sxCndI5MR076TSbYIIQuUKh0avPOoKEn484rrmAVPV5gbR3ZPEFYqs47CyZqmRl9xVoMyDrtR/eXISXSbrG7MrqYH59+amv9NsgAHew1rjdPoctNijT3TVFBnnmuw76jC9WDZOLb3lN0z7X1XQfn4d6QRLG|Chương 448: Trần Vương chi tử;6HwsobFL2HPeYIWVGMe90NeOcDZQr1Zr04/sF6p0DPq/zvjsewttACx2Vt7Z3uNP73+zWvtVk9xB80z7+nF/AHIUuUWfOQzvyffbPEYyOEIMAkYwKuegqHuOmhrp22BD/QMQZNVrgKN3l4kA2pqinSsXJGUJTJcX4CFUTxiptqKexHZV9nrgpbsNnpeLQUbfpjPvYqGfwBuRtVa8LFMDvg==|Quyển 3: Quật khởi - Chương 449: Huyền Âm Điện thảm cục;AjMOI5DktHKHfDGNDr3xTuhVDq4Tfz/OfjhqwfOh26NhFw2pnxQlsBoOBfgP+j80wZwxYziTcvt1E3xVyg2RNzyMuZkrsRu5lc3Sklh5XqEhvJ+9SZsivxCubiEgKDaI39vScqJ2/4L262X6OsrqRLZrAGR7hrkqCDZVsLnSJlStpwONozFmKVrVmvYOj4TubYfrbZWaOB2eSaPwQtyqZO2khc2tapT1dqKvrfyvn0UlImLG9Z+01N4jl7lq/XbJ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 450: Tự chui đầu vào lưới;7eU7W4PebhMumTKgAsz0U77F9bsEaUgnb8W9HrQvolipzdP/gXRYdSJw3i5d2t9VTkg3RJb/8nmFbtZicMAxYP6ONA9Qfychm5t0trP0aKc7/HqiPP2Heq7tYUGbWDge4C3103Bhc/TeugridjC/scsnSls8r4tIPA7f1WCXVRwBN2PudPW0G07QdvbNARtmrzwPCTyf9dKv+/pQYQm7XTKftgJEP4vvEQB3enCsgewWJGFggFMgRnZypaVLuQgE|Quyển 3: Quật khởi - Chương 451: Bát phương mưa gió;s4ptMI18vT10VnxbP9hI7vvDgtqCY4gcqxVE/zoVKFgp7RTNL8lhq3k/6SP49X1zJpw2BsENmXvHHDIaIDHs0e+H3Dy2Gj4QerxTilTrCmkeuIPbU1+KJGRlkirUebC3nB+qX+LLorAT10T4kGlkp4BC+boef7vOC8adGdMGE8dpCgf8gh+iGSX+S6Sg7wDAN12GePny2HrJi+Sr9iO0BpIXIhsHMS8lag1u1u+8ezUc+zMMjs3pz+i2rHQHtsKj|Quyển 3: Quật khởi - Chương 452: Cửu Huyền Cung ngày tận thế;iV0d2cK6KCkyZ4eeTkql4XFsEVQLG23MAm+Gfw+TN7YDKoCbBX+ndWIKJ/5LUBshANFYEtMUUXPNc85HsqomcfRMfyxXuYYu86hIly6L0KTqecGLJsHmI1vAsaupoWp7HEcm6w8ow6HVY7J/6Z/zHkIXsV4VeZEoVTVHTFfuzw/A0TSzSvdGMLkZHIUKodTwyGIRDxBWbUgWn3O677JUZt6Hhyl8W8mNqchILO8LJ+YS7ccmoqeaW9dPC3TfYsft|Quyển 3: Quật khởi - Chương 453: Yêu Thần Tế, có thể nghịch;M5jLbNQXpmQDhiZEY54OrDztINzgEAZFXgcyfHAjOTxi/SRkS874BbPmjHj/ZFyMxbkVef0xLKtujhrlQ/TQnU/MhADwCEhvtpPQnNIy/RIG+9zAaETpwl0F5qpFqQDgyQpMlsXiruSefmOcu9iNfW/j8qfQx9zTvZipgrZj4qRP5djGcIVQ7WB3TD6qJ8ivsgpNCS1LG85gYl2cNybWRjehVaSRafRq5GmMMJCAM9QjcRwRl65AxS5Cuj8UvDaq|Quyển 3: Quật khởi - Chương 454: Diệt Tiên kiếm pháp;uxKQ77to6+sGb8FbZs4e21a9B0iNLuof9rSmJ4ph/K+fMq7+61AEQqF9C4aPtgg7GCqz7njjb5f4oe3uhwURDs+r+fq4MVjMCJOm1VVaS61PvFKwm339jFdKUjEy4Q8Q5kzRScy2KeUv405UXGPnzEXrND1L34g500wAfhkPGke4z3U+nn9fe/j30ujmwhhoStYqyhL5sqLYgxWcq1t5XNUAXVKYqBkAj6Djp16xwqX+rPCRzkGV7TzmQShplzVe|Quyển 3: Quật khởi - Chương 455: Quân Ngự;+BXIFhWjdcoLzOk6vKNNbn59jCcothlMvi316SHsIqfl57cpAQSP8MV1pRuLJW/tgTwSd8N+mMDY+vlZnXFoOVqt8rXO+mIHXQArJNAJAwav+ohlNW13PxO+uJaj+EHeADJgDp/P21PaP11V409M/A5ecsNDZScNQnI0nIYgIcCH2Sgz2tyFzgZMW+xj41pYdYBhTVxvNdvWyxe4nFYJy2+PHwe+l0dJlZ+NZXVzRqxArlGV3UxWqrO3ykcBFkMo|Quyển 3: Quật khởi - Chương 456: Hoàng Cực Thánh Tông uy thế;Xb8d/zTBBuQ+IwJaNgzq/IA9gkgI6F5zpHYwfd9njdwS/ew8qTWJQjqHaC9Uz7Fyt2usEnX1cO7GMYBaQMfAGMACJslJ1B4WH0QkH7CqOK7kmqP+0JeUA/JUcAfpnYsEBJ5LBg6aOasFVCECrtrMHa3JGt0z9TpC5xjbddnbVogGF8YkP0pAXQPnxkKOe/mqHqz/Byz/4UkC1q9oIcq6y3d2BkViJD4PLI1XBTLKXZxKfHgrpiIZjIIbA+YRaPXp|Quyển 3: Quật khởi - Chương 457: Đổi người;lelbGQixpqPGjsHrC4ZU/ka+2lc4L6W6GRP1yqpjiTChpq5innsozu4NW5vyJJ6Ualogl5yUGFSGgPCSZsJ1GyI6c99OqmHkwEnIGOAA4im+dbhTKj+sLp7xTomqDHoNKGgsAKMaY7PMN9G3Cy2OR1MUpFZWN/ZrarQOrnVQ3P/cjmlm2V/Cdk/zN8rFGcztbj1jrIv1OEx496vc1bzl/Wmu7wx8yMI9EABxdMPuhEtbk8w/S4Hz6eSMrY7ynEpp|Quyển 3: Quật khởi - Chương 458: Thiên Tượng chi uy;Cnjbb5SoPCMFwSyLwjJO26bOmtaus8nnuqTMuCSamnIOwTr1NFMM4iXDmCxeyGYCHUoBKWQRZsP5FnvFxLR8EOPObPxyLZ9w0vufe/T+50ef58yrT4Py/i/3N7nd/r6fCA9NHTGMpqtEcUJkBamqRbvXp/ro9ipFoGsLVs7mHTA8/l0h8rHVoPYjMRs7Oyjws2XZy+IhCAojmsaQ0avAoWXg2Sk9H1Ik2jmRQXDynSLQUTVOLh7mQr9nGiQr5SQj|Quyển 3: Quật khởi - Chương 458: Thiên Tượng chi uy;pSiplTn6XUJs3vnTWx5ifB6lZnWB45tmgpn/a/cxMF6F12f2upj1GuIe8KZo/cJXwRWC3NheMf5sT22vIO0uzudmjqMyXEglr5rGy15q1Rio7MRiCMKyRu2cm9yXF8gMexzD+lyaKZaNdX1l3EToqEwmJWfU3LtKT8g0rardYZ1c+zkOF5FM83Nx2HcJoAGvZHQjv+cNhXKQROWjEjbNMflbHihi2R2JIdF+xQZ/vnVY1pGjQSLR7F57wIg5QP7r|Quyển 3: Quật khởi - Chương 459: Các ngươi, muốn chết phải không;prfiZSvnsCD4/whqDY290ZShLWm6e54iyNLOqxNcEZyXcGo+zCqtWlrPUfqZ7pTT5PslmJ7NDp26D7soC7+6poUBK0l2v0gjZXJaAT6ndoIThm60BUuQGVyhX0BHC31FmcpdPNF+DsXd4A92HsL6rXAZ9cc2Fvu5LFfb+dLfKAcObpZfHKnjnRTF9Di+LF19wdP/ppZz8SU/3wE4h8b9dlYwjBmKQYDpJxbyPouGAyShImPZtAFdJOOmO8kw6Jg0|Quyển 3: Quật khởi - Chương 460: Chỉ rơi;OhlbMw4yq0Ka2C4iSi2CxFM0M+PMBrrf+fjvfltAo6COEs88tiKdmWWcSMlXxfC87HAkx6XBYOfO2LigXIPb4l8ZKJPj3E2uL9L2J8Rehj/yEzoGscmjclHqKuL0WMX8c1gO0LpWxxs73aFvZzLHzUOmYB23FAO2aPQWijv0K/Ik+NhTwA/Eq7Aq5nJO+RjzKfzBJ7YAT5GTiwvEYeYpzro1PHKqMYSygdyly7WgPUWlC/O2EJA+LNWjU1z+HcOQ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 461: Trần gia tai nạn;bmXEXr+Yornu1lYi7J5IoB0xnuNZEl9igd49F5kD6mIFSdmCcQfgM3s9Tu0mXlyNRAXDMZcVYWKWVk2It7+9as48v13QUuzO4Xj4nSeFgAeNU/HFVAnxxA3ZPfj1b1kfFjQwXrD0edFQbsw0yqCPiXyv3USbRZsLuLWYA89xdLUqyRo0GjHTEFNIWykwUifsUl+EihLgTG/bgZWghPO1GSDIQKMqV0s9tZD49pBe6NK89UOpsC9f2oCXArQiUzpk|Quyển 3: Quật khởi - Chương 461: Trần gia tai nạn;wOUiFo9u7giZVrrKdVRxe7AbXPjPYGPTXIXoxPtioidjCYowbKu+W2iv4o4IAxq/RhXvHSmXiC5n+sJqYbE5tb8+yMCgeg+Lw/FWT+7Cgo9GeZNc+BL4Oyebst+ncsGa0dO8GPLpeC083kjQvqPlmAc2PzKqAWw7mIee0brr90EKZu1z4KRsPvJTfi0gyfSxss1d2LUhOHLZcvz37aBAWnE9O20B5lHwPJ7orAx4j9Ecmk/HGehtuO7lR1cCg8zs|Quyển 3: Quật khởi - Chương 462: Thả người;wcnoGlaHrvC8uPmeW4Z8JttnOetr4YWJc18XBcNdTP6pDR/LjHhwN4fxiEVqYutgRHXkePItYDqVFWe2sz0IVPC0g0NkuWankpXnLD6xd5Kht/t3bdqO3HSh9JLUj4rLHvTTYkKCVJRm4VyuIDde9rbMwhz3th/TysT2jc9qWJL5oRN1P6padGSupkJN02mAF4Hx/wC3mLsbqHyrXWE/ATr7suOZHM0jZ5Tw4WPz6kjJViEBqU4tX60D3rlloWuv|Quyển 3: Quật khởi - Chương 463: Hoàng lăng;TGC2Kx/ZM9Ss7Lha+e3B0bO3QiYFEpcOBqWHipKFBTaBjBiGsN/2fZrxXA8faOQjJf4/K7eNdgigzNvotTF9UnxF4ELJiqI2C5gxsxCtkXsnvbdF/xDvJO6Ndt4dzgVn+Xxa5koQ7Os0NgMcFXUWQCwbY9c+WpmyTy7MtHCUqdix16HDL/XW0eRySsba+6MSxlkTJVcHLKfSQXa1MB2dsQ2jEctPU3J9BmgCwMEgGMbMNIVQBomeq/WfMnlDIYbk|Quyển 3: Quật khởi - Chương 464: Vào mười chết chín;8sZh5bqbQ1padoEUV92/OXsYIH/9F/LV34Wnuv061J4scBn68/XWydbLHV8wgqjOfmNNf0IqG+LYpMqmkfkPndt8/2j3WDskX8xU7iwRil0g4U2IritS/JYWrz/PWriqSnH522LWWgG6f48jzLZAj8uDRDcrTsxBDRgiZwegeyI9EJEQ30+5GkQyv9Vv1yRhbtnRJwh08nFDbtKIEqr6Q9IhdGjO2qDJTssIcEYHauHggnnINGPykidv2a1r4N/o|Quyển 3: Quật khởi - Chương 465: Đại Hạ đã diệt;uioXwY2gNiOO1V2oOsZovTvImwY2XHiK/Wxxjm2GCJHp7Ge84XH2fFPC/IYDj0Ki+ArzkWvG58NF4vj7Yj7inmSYnrYS37XxOMkobE/IkCpYWowObPFCDYwssZE2vD5+xuAj/1wmx757864uipIUfumX1TmFjWakNdnmileFNF86Ba9CTZ1x6+fb8Ju+bGXibgONF6QiNhSmAFePx63x0uLLs4D9MZsQ7X88iR/5FJ+cWiRSS0M9vZ6Qvcg4tu8r|Quyển 3: Quật khởi - Chương 466: Cổ Hoàng truyền thừa;q4yHpstM91+yMe02RlMkTtsyF0gWB76/idwMOCXb5Xsd749YgxdwhIRy0DObG3QhRAmrAj075kX95aXAAt61jYngNlrYtQfrUk0/5JfeDCieFczPwaXroZN8NaFXoXJSOKJqHW+PjmRU2Ctjjg+yzt29dICCXZc0E2+I/uAqPFOl7RYTpiiyM7tfynCSLx5EQHNPtoCAgkUGF+2enRrh8y5Bp2R0BZeOOVabeLU2gC9T9eJNkowo/mO9MYD1ahuN|Quyển 3: Quật khởi - Chương 467: Đường khó nhất;iQoQYiFhKlNsq3FvGZgOwbT8M8Kj4c1KX0HFNNzZ2VtHhpnegelaG1e+zKKzCkcMRNPAgCNZmUBLACnlscC5cT3SdlZ1ID2quMr0XkhdBXDZe7LN4maMdJSo7pGtGsQZVtiSTPrIFMUUxIV78vgTbW0ZiHKzFJeOu0Z5i8UHucAWGhsADiZDMLaiYyRq+2WhP/e0dEaQN4D0XK04C0i+aX0GTkiT0g9o6KCl+7fImOsze3Iao7OyhL+uN5hXxHU2|Quyển 3: Quật khởi - Chương 468: Rừng kiếm;UntCRz4/GHd/t4arFf9mw8KD1mGWO/ovdTqI36n4knBexcYaLg1t6COrOj+dKBVaUBIOy+oUYBp053IC7YRdBiVVvVgQJuyahLQXqQwBQfblKQuQOGyr0rrN4PW7va02yKq1ECL8QLKwX9SoXIUGKBK8YqBLfriqoQJ5rHCMhCW6AqZOFQ/KlOW+MBMyzxNoTd+ANSL3UsB+n16pUhiEAZ6d4BiCLTPjGBu7Z3jCf9nYhtlfTMaNQlziQEEftN/4|Quyển 3: Quật khởi - Chương 469: Thất Sát kiếm thuật;q9JtrqsUzx664zmwEQzSnVGnOk0x4+s2hltbfBYxF81C0icCOeU3A1pPskrzbAF4w1+L+KC7GDBZWj21EowTjpnuUqDzHZcrdl39nJN639DsI7D/qp0RdkaWbPAJ8HQYVx9JMuon6eTGEbc25A1HCZhYwniPQmGw15yCVkquWv5IpijAOJm8XbImVpuvjXFkx7GYtN44p1+NIdOGa5z7jGdGWuFwP1KkmupqTlppMPSzIf1fb60EumLpRjhguw4V|Quyển 3: Quật khởi - Chương 470: Thức tỉnh;7HemYjRZqxkS2/RIGClPPK2dzpzvbxcpL+0T5zV2mWy9nwSoEXsrNbPmBkBKLx/cg9NDOXN4IkrsjKvAzI5mTVlnAJh7ujWp/2tz6btIETc+USA1ChdZFj0U7knyjO0VkwH98y5zo5/t9qkp6bQKF4fH2aF1OdicxgxO1rhNR9YHqmRwmz3Vv5VEkXFeHongQgnfVQ5BSd9fmWmJCa6DipGRw/olItO3A6NcqoAs65kdXl0kvZs8BhK4YqmkfKIb|Quyển 3: Quật khởi - Chương 471: Tâm chí kiên;j38y2HG2XB6qkmSw9ydLw39PquPg/1fw+q3PmC9fx1rtjgvYq/sIdBB4GaSbDY+DvgNwfiWCHWWAKzd1vfAhiceimtH8NIElfH3LM0jizxm8QSyVUdERqNwigVDSNGdG7hCjRbbCjwe/ytU2pxNHEz2FJfkYeWJEd8imhnSXyt70dB9l1wtD3Pb9JUSIrh7jtczHP/vxcWd4HPE8ttmhu04fP+Za4I6NMRdGfMgA/FTJGWb1NFr/XUk0kzwAiXFQ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 472: Chu Tước Tiên Cung;7GiaXCQaUDLiy3ZhI2JSPJxCJnV7Og7aGVV1Ez7T0xXQ2X30f9ncNJkQsyxGxX21rkIeUz/c0c8X/jNO7r0YsyM5mwcdUOCa82rnblbuE0Gh1r8weMWlm0TmyUdZhshFSAkZlRiC66d4G84628oNfmpYSM9YBiT2yddvSNSaurkV4ieFKpa/RhcTEjCF317khL10P5gBq21bkRoU0EL5WzI8bjV+VQRZRNLHnD8eER+Jaxdf7KD/AkpRUlMnVNyh|Quyển 3: Quật khởi - Chương 473: Rời đi;oO50ht81GgZCK2Gghflyl50CSGJ64Z1l5sRTDG6oAgweSPLPYmgJfAhDhaa0dKJFKGIUe9zcCBZY102mYTietCeQvkwUMgeSYKBBQAy+BHz9NJEfce5sGj5CeB7cL+rm9aCTSu4zGhhW1opA1mJjptn55YRTI2dxkNL/JH/MT8Kb5Eual7kIvvj7cEOrjBhAKXnnetrwEUlWMkTDTZ4sqdDOQwT/RjXjbHbgiE6le2H875qA0/99ip3+/FcIwuMQ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 474: Chuyện bất bình;PXd+Q2/sIhfwrGfHc9naliW0lTX5VQtgo26NYUc11XtkosW1a1MyXdjhB1Dt1YxVPoz9ObaMq6CImIbixlNV3ppRyjhk3ZmIEj7NJ9smEyUxPB7lPXzgYp+WLeLAW5iP0YdHwaTLZpFvsSrFzSW7fBhEMEK7FdkKI0EqVbxj/xu/BAuPi1vsx1kc8355iB4YNRGyP5yvMvZ9Yp9ROj13gVUhMEXwf3TZgAsUbZkitDw2kj9vg+FW7kLhLSzPb35j|Quyển 3: Quật khởi - Chương 475: Xích Ma Kích;I+3O8OJyg6l+5ZfxmZ5Q89yCvlqjP3tzVVDCLsf7MRQFAmmuPw7cu6DW3iK9JR2dqVoOD21orPcrdC0EuFCHdMmQvtucWaKo7AynvrjSs4IuyVcn0XBAmFoeupMSgRmXViNuZhOPv0qhiM7P9Cq0PRXHOKnZosIjhcYRYjICFKi6gAJ5azIApdRm3xwjx7LnUJy6DQZtOKwT1kmKRPN7q0+YOpYpyfzPbgOHYZtxmBOCtnvmE1xrnckpb2mr9g9K|Quyển 3: Quật khởi - Chương 476: Thiên Sơn Đoạt Bảo Hội;X1rSSvQymT/Ncs3ZuN+WHj5nZ5BP8/C5REicPNelfH8tIGdF0870G8uNjMT0HbNWpudCBiyKsqg6lSyhwChm+fTVb96LuTXCbQzeQtXW9IjL5fVkf/D1MWSwwKVz9cdzUGJ9dkSTPRUHiI35yyR/e8T6GChf6XfOuE8lvPtXium4ESPMsw2uNuWrr25Bjkk/pvN1A2UT1Ac85b/zjFF5ZNwoWkoZcQAPPTXZyd3qs8txaGOmTV6ZfXv/UZlqQKzZ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 477: Hiến bảo;4TUrSkBEbxG+HL4CXxCJmofGYI+iIZw59B7iEXEQTGUsuSvX/Yow2gQox8wOy8AJU1zzb2IrLF5ep7oO3cFb5j0W4o5xzcJ2nuCzrzxmfofBGx13VNAHKZi5ofGXtNBEkwyfDR2WXI4Upxjf3FFA1LorZoEDjzt2njx0rV16UqVENIvpNv0fG9X7zvSEN/bKURZeR1Qt6fhYJWpEdQ5OhdCvGezs4+JajCuVWBPHwocr8R/lzYUE/ZR6blMRapzI|Quyển 3: Quật khởi - Chương 478: Không Gian Bút;5NofrB2Kukt1hickJYkvME/dkjOMSVlRyggNp27RTiG/hIzMBoID9lxr6ndUOn2UBf3vDrdr7t8K4mSoNANifVEcN+jCyFuIa9beuBwdVKiqSJvbPhsvNBn8JPBvqM0UYQkV/Ux/BHUGQ/SpTOXe5OVals3XF5EGpLh69U8xAXmFtmG6W4e502dPbPlLJ3+IeE49/A/CasCGp13a5Us5kYG7eY/6BJMxMcPJHxN0AjCynwi0Ig5lQLtsI/lWO2vB|Quyển 3: Quật khởi - Chương 479: Ta khinh thường bắt nạt ngươi;ENNejlomtpG8Cqu4m9/9x5BvtO/kyayHH4BljJr/cfyPrww8yP4V+f0U4q8FH2UwqchQhqGWlp7CVVTYJpRDsqLxQbAwT0goChnO01eFMBjHK1eZGbgEUxlbsuhr7wK0UoUEGOksl3y8rw8TndOfiVgl1GxJHPYJkoOvqutVBD47E9L21lZuTAlMl2J0DNLF1CQ9/lotEwi7e5N+H7SlPN2LBkceDN6xPFW7kVyAR1v2UOxC+r5DvFBzcXD3AnwQ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 480: Nhất bộ nhất sát;Ez8ycOp6Um8L0wJIrcpadZcyt065ou/YIxi3dbFvdXiCo1KesnWD+o7r5Ai/5hVRgChogVlYvbz9ZuUyGirKOh67tHeCFlfL+fX5vdY27CA7U+B+yVbF98el1TZqpwcIcpzrdWpa99y+u+HG3t0cQbhGL9BzJZE+CvpVvBa4QLo4C4Q/LoB5kj3VVPOP/k5CxgGBSiNqGA9d8UDxp7FtqW6BZlrERfZvgAi/eg8L3xpGlqVjy756H3Kvg6bm5HS7|Quyển 3: Quật khởi - Chương 481: Thủ đoạn;wUmNa53ZrClZUIteQcHFjHnq8m/UHmEoUg2KcPNEKLKctFGt6AexHGSmIEwuQiVklLPEgO84x5I9+UcvCufImThmIUvTS6OacKXul5qTVKm71loKRYU+L/YLigfHD+dq9LpJ9xgUjkAgapnK+fC7DKIqXf/5261XGqsVu5cxWG7RYOW2w/vgyq3uilM9XnwwOaaaKPVmHwS0yEPux/c951Xk8K23JW2Bk7EnLRWgwGsOYzfndSbFYn1VCqITiOpK|Quyển 3: Quật khởi - Chương 482: Theo dõi;qFq6Ixg2DMZvJabzMyveTE20pyItHYIMsQoIhvab3XU3/3MisFs8VVAa5KPTddZc0cKtlgzzLBPuquBdBFke1Y0WduHPg37d/B4c336lN7aAiEajoBuhSl0daaJMcKD3SOQGiJKP0+cstImCE0/9UANu7RVPpcKQWF/VWw09eYDnTXbo2ZubEEN6eAKv6z3qSZXn3Uv89hqY+dIAxIW12X7fQ9HTqQe2AFvknq1/+wi2Xmkw8hKHe1DRZlCFX+Vy|Quyển 3: Quật khởi - Chương 483: Kỳ cảnh;0D5tjbWe39FvL2r1Sa1JCZtM+/eYglUMPh7CO67SS9hu/w06LPCCwYYC1oaaDB6xyJ9+/Ul98NrypZVq05+hjSZtIIJbq3bGzkafMgDIlJlEvQBzXXdoI8VCSaqTRdzDVy5lo9YwTNtWLiTcFIuK9gwxrpYNRD5eLoHPr4DgH1gc98wa7q81TJAqnHYWO0s5IxzhLuqszPxo96mNftEe4DxnMM3uAzbf7M8yipF1ILYOVI16VJcuVao6oAh54lnN|Quyển 3: Quật khởi - Chương 484: Thất Sát Kiếm uy;nJqC0YXfGOzOiWlP2nXFwXvv8E3RqB8Xnb3SOa7LpMMQb26yAD55iMahhvYlikTD6GkguW/Wl0oegTsYveU8WwWwVarSKL4yDDSpBSdirptWctSrUzXga+4WrQQ+6HG2D586SjWxU1W5543ZGU+D/p5VOjLu1azhlYOEI87tBtix2mjPjvJyNqLEuDVxbQM8RHcmDZrPgiYkrxVHeEFBUgQ16ol2A5UeQBgzHY1e9pUR0pA5xNs+ZsMReCs+dKQJ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 485: Trong núi có núi;ZbsdGKHNx3UDfmfQQ250iJZyOSEbnlEiflOIx7NGZ9oiwZaAQpOtRz3JaRWBtTNdfQkcnQSibZMetl9dwnamLgwj5tI4B1CVFC/HdRa+AlW6QlYKtYjSSEwyHl2Ua30iSjncBdRUOcT7Z4toV31upZ5ShxIpDYpDIkPGAtAaF2zzX3zs+R+7bg3GSrcQWKf/XSp8150+hi5CUoia2JzA6HuVq5RVhzCbk2d6CYpbooxDv3rexyrDZADLtR1l76uN|Quyển 3: Quật khởi - Chương 486: Liên thủ;0FzY0Ejym2YIgf6t91+Fk9kE1fE+Fld4de9hi6hsai6n1bQCQBmXT7O8Awcj4iHXivD2pgdKVlHWjXhVoN5bxcWR/8NhdZDM7vvOEYGFUFwg1OTF+KD1T91BLBZ6WaU6eiOl9bSMIeS8dpE4yPASmsEOqseESAl43fHIuoFVTGAH2gIck9WLM8V0mOLeDugeoAs/wF+XIYe1vn9wdht11dcEetiXZub0x1B51s1CD4rD+5YviTjpsKuvLzhGswdl|Quyển 3: Quật khởi - Chương 487: Thanh Hoa Sơn;wzoUCmC97PHJkxluoBycH900wuHhITQro1lsDEI6AwYyPMWNaHfG5Jg/1kP8f/TMH2GqUY6YX+PBD5SJb/n8L97LpVcvBawaQ/FFrN/7bvGCZsUTJWzTbeIKHqgwyoRjvH3hLV5DxTQAUALeDwGYgwGXnQ6fzRo6SMnVo0zTJJIF69IgLPDXLAXXgBMjwITw998QiGBzPHsay7C6cCCtQ7+MparHEK0ToRiNb7BHhbKF0WrMg0K5sAfn3fSV8urg|Quyển 3: Quật khởi - Chương 488: Ý niệm điên cuồng;dW++8NwE27iT3Wdrsk6sF03Bf3KI+oQygAHn8mF+M8ZaZc4/QjLgnbjdya/BEGEsROQVYAFjxq9Fji+xfHMCVSWbqFvw26p/7b+WiCgqsqjjm4pTZerbPW49wjOznCmXa2bhAo3okVvk6xEZhKVYAeFQsuwJiN21OREEveymy7HrPUUI2W2tmDFbGcP36staDegewFeTHqRngvq0RL5R8DIklCTPespI2pJyxy8zJJBR2p/MEasA6DP3i57lgkqW|Quyển 3: Quật khởi - Chương 489: Thiên Tượng phía trên cường giả;pgkP1CVstDDR+qbv5x5Gbiik5VzLBH0W2U0Oi97umsHzWilW4E/rhcE52raNrksO03DVgsrm75+NISx6pmHfKEVYfsgSKnrbPKqHKZCdbWOi4WRI8rYnYaMM6ABU/C0/Tk8eRFg+CS3Hk/A9nU0LN6siJtmayge+416Dbz6qDm9bGeEAN36mMb0nWjZQyA8+V61ts0aTfZEx8KU60qD7iEPK1vQjCm1pC7+qXm8pRufftayb3XDtymJ8cQSR+oUw|Quyển 3: Quật khởi - Chương 490: Tranh đoạt Thiên Tượng Quả;cAyHhXAi2dVWqik7CBJeI8l/SMY0b+MyyrPOCJSLd7i04NQt+3rGxfbimDezzcAgs2AGnr4SqLsVwRKCgwqLjChyr7an8TBhNlGk3BtbGkckY7AbsvNbjMQ3pEHJ9HCsB7ek2igRgl68SorTrsJA8abcrD4KeNiHmSFiJcFPRQUTEZ/x2FvQMMrwNqs4owuRU71c7EihXJSb4pNmzvMZoStY6P7M0MzDK49JjvXHoy7LDZbvl+3AO8wsfFLB1siP|Quyển 3: Quật khởi - Chương 491: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ;wrTgj4t2T2iE7jVeKwvz1nbsPLUhHcXBwRJ6iQv/WyaECdCSvhilTzZq3RW6pNsXp54zlpHEeRLVUgJb44lr7Lp7ksM+OGfpq0zBkqffmOEXwwGYarYNj7TSErdS3YQfs+S/Ie91Yr3YYPbqegZf0ojm3PC+49IiDy+ZxrAmU6UD66+gepy9n+yxd8recY2dMdcbaTVMfjcRDkzhQ5w9yqZMj3C8GFFApY2T60uSCxgE+67FxzY08Dz7HiEiDq0R|Quyển 3: Quật khởi - Chương 492: Lại đoạt;JUXoIwzG39PZueVWlg8PRio5E42Mx5edO4qFw/fXxb+WwbPIppYcSM9UZCwh2PSFfuxBfrEoyxAxmh4cVXkv+VcehIrl6Ql2HTdPEp4ZOhqabuy5m1hxbIwLrOrHK56KMVB4SWGOjUkJn3VKxgBEDblQQ+3vVB5ny/CU2xDjEfnj5baDYWAmJCT7nuUdo7Glfz6ny5KP2yTokXktnuiIfE6EGJTuk4dhisuzDZ47y5MCvrrxHZhQxLo4+IaK991t|Quyển 3: Quật khởi - Chương 493: Một kích, tồi khô lập hủ;XgSFNd9LV49TxvKaGHgJA6DNOtsePhfODRc6fPF6WGYhp/M7uf2PYBjSDXi+SD8F32FrdWaBZAgKbOU+ShGsISZlQSzcM7UrLgzlWuXAuvdBFex7SwPn3FJasQq876BaN8TwMMi20+kWNgBZWYBziB4VxLrAyG0e8WrA5BAduZ7LMSWHvl/DgU8a6cr9Y2iGGueGB0eaGTmfT7gFSkFiaOFrXCRq6iH0OjqPszPwEDGKCC5epov8C2oxYgzYyrWy|Quyển 3: Quật khởi - Chương 494: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi;OUNmZ1bmJBLi5SNilH+HbEjN50MnxCMd/nossz2h6M9129WlDgcrpcZYYIeGqCirgFtUDQLLWuddN0RW8NzRKbMiZJZWb0PAGMvgWLiSoeqLlpDIBnTcD07FajIX4+77KfTiAN72z++jxYk3Rko0gZiPOux1qJDCa/8UNI5FUmQC5fXEKB6DqNtNbA4d4Te7g4KadYQwnIkrF8BDdj7pT+qwNm0yErjvGRPtcIrrYK50jfb3e9EYLanm1Hw4OTYO|Quyển 3: Quật khởi - Chương 495: Chiến quần hùng;M2UXX/c6BTJeWS0U6o1uKHiiyLimOuALlQYP6qCamnokqnuglOTKRjEgAyxjBP5n706Uyw+SvMkQtsfwkVEXgqfoA+Q8JCHuJt1UtnjN/zPAa+m4dAvT98rJwbRdgwxJg3P1tRM88kP9NnfjlRcDMjXY1eZ1LIO7Beq5zNcj4LhXZVBEqFykzIPuNJEc4rneZYirdqRqfDVH54Fpk5kHzfKjNpDzqdZazlegi85KZRX/myAFV8bssLFJd1Jf9LYd|Quyển 3: Quật khởi - Chương 496: Không chịu phóng qua;9h9fbsgFjSV3ZmvauDF7l0pj2IxiBz8ymwOG6c2wOCrM7ybDsLAK4eznuGjUpZPceq3kX8mzU+2z5kI0XQBX3nsazwT9XUuvGN+pS71J2Y89D0FPhNbsl/qOXz/q4pn+fCzraWEcTfof4Dbfse/8tX4KBwyRAXii/EA+1jYymqVR+q/54M/Y4cXTSltV2tdcytJbUZrkCQe9bhKCsSmk9BWN4hXi6F43mlxeBUbtwCRf4kTWrQBY3Ww10G58hBhD|Quyển 3: Quật khởi - Chương 497: Đẩy vào tuyệt cảnh;ZDN2oqL3HXzC9q1eFC23rE4dwbUJDubygyFd7RxOArb72yTzqLZoYSu6fXf519giSc1kKarHyDO6k3pZEQHhx65MTWXVhdlhhZ01cHFrWEN7OfFuaa0lkn8v3SnVPez9AbCeRzjMLF6PmMqo9HjSfxtdoLD+R0E9g9k3+16eOPUuEzyQ2argtqHnkbVJQEn9OlX2+njnxV3rsml/OSBhdC93jqpXG1xJMhBlEv2PeyC5CosqLscqD4Cj7ppyMQno|Quyển 3: Quật khởi - Chương 498: Đời này, không phụ các ngươi;4785YdlCS37sVmSvwr0hYMNvIauDeMEAsHqs97Ds24nZu9UsymrtUceK2qnrvXoUsMdv/gSH3XSyK7I1iELuG2UFg8eM+PT/FMRDznsK9ikNeqQ849kNszUwwlURmN6CP3R5/AprQGQPt1+4QS2FnAfOESiDFAbQezATHNuwShTbfdhKmx6PRI02ffKo7SWjXxSEDnboeG0V+uk52PmCWtU8rsMtRAHlTfmrjG/4yopwNhLIPa/zMFcwUNIJnzZf|Quyển 3: Quật khởi - Chương 499: Nụ cười;Qm6g2Doij57ExRY0jwe9TAdUqLK2agohHrKU+9H0i2JsSvTRNaJhfNrvPGXfWtxpM/jmP3ANbe8eZq6nRF7qaIQLIo0ifpk9B7f2KdtLiVgn65ZXGoY+K1JQDVuMv/PUw2X6o0VHRUHGxrynudRHBSE6jvQNRXfVYA9toAwvKLOKs+1bvNSFGpVAa51lYYsMUwp8FC625Tajjop1BWKMwN7xpHFQtZegoeXwWvrtocxckQlUC02NS1jiM7xNBEpE|Quyển 3: Quật khởi - Chương 500: Kỳ quái lão giả;6d+NMPf8kvbNzUPFQQc7e4weI+WfQ0ZG6fNFiX2mmznA+ewPX1Ey8yeHN9MHEkGLK24KzOJimblN0Lg6RNRIuIjsabeXuaeKx5/Om9Ow381zFEZzvEZscsacqXt5F48Vcgf26vwG+Sim3R202k5nDdyixgULn0Cj4U4qXZ/E8FzA6noVxACq532XQIo/LpGny8WGMr7pRos5L4nbGd98Ci7g9yRd3dxU6wbztElfmtArOvsJy6SuZH0FKrNrgMZh|Quyển 3: Quật khởi - Chương 501: Trượng Kiếm Tông;ATeebbOS/eQtYUzZWE6kTV5rO4FWgg3hqxdzbo8ZjSjc2e+Iw5QxO5CHJfAcymVqRN/kRYmNsEB1NKPaBjl/w2jHV0YI5mmOD+nZDKXhlUMXEJBsZ/F2MyjM4jYYPLOqQCXYVYROEqbRKhGjFkw5SmqpNdgbxV2sGfFHog8TyAptaRRWz80v+oo9M9WwXwNSb0Ps6BV+aPOLSPN87vJGhPkAGZZdSsop12ACHFz/9CsOuTK+/xOwrJNb32lc9A9H|Quyển 3: Quật khởi - Chương 502: Chín đại phái hàng lâm;yBZGFm8aPEe4C6CA2bD17NublzqLU6FSfYKfPS1EGlL5JcZodWntvWbrt0+A+7RWsnd280Oa6Rrr606K2R++4Ck40Mo53uZBIs3/5pAkmw+t8Z2dX25QBDE+CDC2YXnRwLvB5lLR2Slo+gzbomzz9qVkbxJcfLZA6ixJtrVRrIsE/76WI4Ed+uBgBEsY1HaojK7/kfy8KRXlKTiZAfCHWtypoJNUprJ5gODAykPijnwVMsv6uRMDSDU/djlbByvB|Quyển 3: Quật khởi - Chương 503: Tử Lôi Kiếm Cổ Trận;AQ7eV9TIh2UsYPLY6tFeA5wPUt8zkMrtilmeEnW9RXTdWYF0Gum8zgL0oJM7r1EZEupNeKZvac7B+JCifRgQj4jd8Wt1u9LdRV39M/kc5hp9T6ADdP2yLhRVjViCfKgxzbl3Kkdf2BcGPZvuewkrGt0he19Z6DwTaPvQGIh78E3fAcl2X0LT06jp7u7KwRCPtaAsuJvhGVUHMe+fxpO1mlEl+m+LYvy86XDBgHJPUta3n6V70Scc8EAVe8/qxtF1|Quyển 3: Quật khởi - Chương 504: Vì giết người mà đến;yaPbQ+qphH/Mh2/dGoHzr6ipMbCr/U+WDzD5SKolKmVBMPWXGV3xrzkmCVv9gy5Lt+Flk4P6tQ+kz/Vq3M4wNaUK1jqMQEKTfkZtM4QZ0mtTZ3BftUIyIisCKqzOdno/qjS3T8lUlFIGW7VKYrcBlIsdxeIW9sBbeGRY8YRFCusINiAscHMgC4mS1ADw34wXFMnCYRZNoDHx23mXrt1qoU8qkE/m2dq/8DzZHtVPLQH8RNpXRN/q+G9OTH/9ZoJ4|Quyển 3: Quật khởi - Chương 505: Một thương phong yết hầu;CdSf12PRnalSR1FJon5ULNJLEN3aZSWL9CeOmt3gS7AfL3OrPwHjnE4xcmCIdYH+YJl8KX/3ajC0RPGDgMEfq08WWk+aozUGe46DZPPMeZYm3R6m68Pf9hAJB2JAkfE53X1mxQfzi6E00jgdi9LXlr05mDAbw2nFskzd2PQdPAS+odA6EFAUrtVvu+/pbTH2T27iFEq9EpvnjGvs4QfIjg2t0ydRXwirQr8+GOypqX89xFlgYYNsTMuGzIafGar5|Quyển 3: Quật khởi - Chương 506: Cường thế sát phạt;kNNs/BrcmAN5tLUVCjeurvwQon10HRHhaVYsQC9VLjVbbHkkxMhR/nJfuKAPBc9xu8t1xWP1bs6iqLx0j6McdXTheXswxnXXc16GuP7DzZK9OBIYBWfDjpo81zx5QeZSi/EplzldampSTtrqbN5km/EbsTugS2zYz8laVg4jKbNpphqoM4e5qs480G2NfNQsEFCYpSEmO3N3tHmkdegKjwRxaD+E94hQGtSj72tRjc54mkuKN5x/KM1SIHn3VVRa|Quyển 3: Quật khởi - Chương 507: Kim mâu thanh niên;prYZ5Rxy/gWT8Y7HahX0FgFx98W5cK4PXloZRM2JmbzYyCB9LGVe5cEsh7uuvJMQb4f1g5z8cQeR3jeZlUgQirmXsof2shkD4SWDVhJsnUWIGsdibi9NeRfwE6hqOsCKlYTEQppdLljtdxCzzgLjXH4o+z2d5HbKtkAH5kL/rXPbkuFrEXLy6PhpACRy6SJXgILycZtEWxNXvOdDFxZtwg/zi/jtWalX97jFo9DeYJDT5xQTVUiQuKf0u4QCTNaX|Quyển 3: Quật khởi - Chương 508: Ai có thể giết ta;Uz5QJ9hbcGJObmCdOEf9ipHj8vZTXbd+2DuquyZWVFnJIGvd2CEgoF9IU4bqHzsRgyCpQVgTMHzrfzgkaOF/HTxoQGYr+DrSTVetiZDkmJqZv9gomdOEEiKmRcmwyd5J5EWRiVdG3zVQ4RS5TPNdd+BQHKh0mv2dwv/k32OFQLsYbCcfSLJ5RD1W36Fu3H4CTsvMl/V5OBYydL2AOLVNK1ie00cE7Cv0lFTs+wL6CYatl6848KuWihLYIx7V76/o|Quyển 3: Quật khởi - Chương 509: Trường thương vô địch;Cr787xczsIBl8XFxFD/P69hrcvdd7a7fpTFCmFLgWIlVaL5MvHKw4FPIEtMx7cmeu6VDmnTkKbZiagbANX21in28ox7CPec+WsE6nipVOCi+aRrDVeSB9n0ILpM+wqdlZa4t46zRsMki0ms7SLAVCVI5HKhoMrAbJJQMIuLQ4WUen6yPqK0q4Lqgt8G+wU8I0rJwfUS4hZOSSswUyTYXWx31qAVATDMWrcc0xGjFU6vSP1EGL3G9dp6wrTCFrVfp|Quyển 3: Quật khởi - Chương 510: Thánh Hoàng lệnh hiện;XtNwMpTC2pZvifWczb0G6F4hdNhZO/PqvR8qCmqPzJ8sZraWwP/OlbxzEoDp2zgqZKxmx3uf6CSbJgwY5HwG8UhS68zUq+SwBklqMcdCNrf80CQuN6pwJJ5jCrhnyekiVO92RGkbDkiNqZ0GoOOWEaQC+krtnnmEklFjxDF/76k06bZErnkYFq7XPI9RJd4/71cGLfgTI5XN+kcaA5OmKtDb7rhLLFa4mKlTbzQZpaMICnt4sb2ZI4thL0Nb/mIs|Quyển 3: Quật khởi - Chương 511: Mũi châm đối mũi râu;Ny1fUwIG5Co/BIovmJTHDWU7zE+2VyAt+5HyfSNefe16Srq8pke36cG8bvsTMIXgO+LHXxh10TSpT1ha1nC3WblCq450aRGrbscrZ4rtK0whbmM2+R4oEZiS/jfMZOqcDkeGRs7PiKbEt+j/4QmoMO90w42+jnFUS53Y6MZ56f0GMvP6J3EYXJo5/Ezd72psz/L5GZfLy2I9Sk63nw0j1+8a7eGxdSoyWfWsU0qQFdO8DShLkIpNTFVUSapZE6Rt|Quyển 3: Quật khởi - Chương 512: Cuồng bạo;0jHKLvX/0s+1sTKpIIDIIjS66Zmt7SN+Lt2j7GdDhIjKUFq7T6JcqKfhTLBoCbRfpjSFx+LxScSh1U6elT6soA+ISiXkVg91g35qRAFWrLlNdw8S+7EzOxyuzM/uCROMUpMZPAe5QPDOlmu3VjBfv7l0cB6H0InZg9xQkgNhP+kfSNxIku4e0wZdNFEHPhp1ZHtkYbB7g0yP4vF8qmohQtRZtp9l3wL+bVQxAqfckiSvlVPWk7rfxizqgdbMzxRc|Quyển 3: Quật khởi - Chương 513: Xung đột thăng cấp;sz4nezMGD4d0fLOrs5hQNWx6XZmFHvb3+OjEDI8igsf01k6L3cz/kbQVxdjm+81FH4GNUCOInNr4eF0Ysmw0rDrL1FKyCCAgE5J3/3a0y1ItaCjTKxnT0u5NLokH2n1zUJrf8WT2Z2wavuFgTWQHML1OD5ZZztvx+pxpfWttVgwV5DN/wld4eICaFDpFer104NNwgyh+uCnCNHYrgTQrMRS642XXY1vASY8cg2lSR+WiGF8vlTJSkss16z0pvJH9|Quyển 3: Quật khởi - Chương 514: Vô địch phong thái;Emu/7yFs1Wiegkr1xAInXnynAOr2a2erkasQW+pLOKjix53yj10S3EIpFvExaC3vaVCWqT9dKIUs69/JIE/x0FIHLigjwm3KKoW91cUIg/pdJIPs8ERp/5K4dcFiRFoVbXg5EDMHRfCkuNzuAvmeuPJIVRAvDwU14sMV6gwfhYH5VQdb1lIAXg7pcUF5uYWLYgntWZ34ZIcY5uBU5i0Q7uiBdmhx9NSeRe+MYolg2YRbjgBnK+Bsh0a9U+HOWYaA|Quyển 3: Quật khởi - Chương 515: Trượng Kiếm Tông cường thế;p0Mg2G83Q9B5zE8LCWkOpi9329me+JYIa7lBPfJYr28NbD9d75x7JxBFUTFRaNtof7JWf4idq4HOwF0byv5nWLP7HLsdxz0b0qgX5IKPy13LTfS5uGPQhDa+TRXHm3p66KCCO7Ji6ouLwFrqAeoP/9ajnTQvK5u8jQ8+arohBHiQMDaacLUssjnCjtW+OcFXy82c7M85m8ofBTfnRVq9CSUERTTQOzQhm7MznHh1CfECiN7rvpVkBY6xnuvGCTBO|Quyển 3: Quật khởi - Chương 516: Thật là khó ăn;r2V58/B15frf0wwsrtE22cD5JzKZBDlhBNwck+bqq0XIKPYkiG5vN7ImDO5sGzUQHP04JieWZQbJj1hvvb3UGXLsryesexDk2szPpkpVroa1gFUqxGvuKhh02jshONUrnTY/9YxD3RyUbKeeOT+VPg7+r1PA/aLawgN0LsCUS385trBZdZlOdm7qnBxA9IwvATH63LHjMVCk0Bl71ov1yYcKZaiSKoLz7Py/xCpgcIk/jE11JOlQZFYCBRQMjUa/|Quyển 3: Quật khởi - Chương 517: Người trong đồng đạo;LEjSKNii6N7HAZMHbwL3SoRBQ25uqr0pMRInN0uDsAK0MtIVKb6pGSHisUILHLfCNK2zbgIwdMKpXBdKwCn4w92ZpAFwWUm87CX+oe13nD+/FA+ykz+LKnr9+JYHCnCsdt0wsmuCAq5UQM7ByFtjZ88POFp8ZuR1rdO5NXAN5y358ww/iZoMke0c3t0u6uEoixIkd/3Vo0OYROYYC8nXHP5mi/3OI/pVcm/OoAJmRv8Wav1iA6oaUgdNt1oRkvpd|Quyển 3: Quật khởi - Chương 518: Nhà cỏ;plr7Ui6goJWbOAaTU+qiW69K/yDzcTxbHhzPluWYcvkDDOFlHlk24D8NUutQoOxBRZFx3i/FQKLgSaJ6Fk719Y1CDRAIlfq5RcVOdrhkK794NIf8Vf11aGeDpxFve7jDBSmxG/3OCvOp4mHdDPjLsy3RRI7fYDgNjK424QhWfXWs+oidlK1cdjgX/qDy1b/sz4FlKQcVzEJ8S7JfH39DWM2hdwcb4WUfvbd3WggtETcShBdm/Tp6zoi/ia8UH8Po|Quyển 3: Quật khởi - Chương 519: Giải kiếm;wKLQ9q4Cy3XtqyLMd2qEIYsr6G9gvPjgucJAfb4xiwWP2XbjqeMOBC4I+8ui2VxnExPrzrPxVj3rpcgfFYnjh2pxI+m75ipUm27OxPfZGnpNHXVMqukr7jA+EtGIfFdeuwlwC7IXiu5oi4SsCTfb2xUeb4cdwnv8o00xte/xOLw5RpV4MAFJRFRpa/UDcsf/4tSWJIsfKGwrYU49K2YJ/BAmbbkGJzzGg3pOmAJYp7+JRnJbWHP+TrqRbhDT/yfa|Quyển 3: Quật khởi - Chương 520: Lại phá kỷ lục;QkSLmNVIJm+18sA4R/+5at7H1A/LdOdZbHA0WevJ4GTc8dY3+0uglNCc3ObYz7SvDlJdiCfbpnaUiSxLJwL2mkKlX9bAPT7B/FnhNBaOAqKORiq3w7jt68ykxQ0OSAuilXgpBg2I3J3PTWsC3F0NKMDhttAnyKkkzQWVRDMITW7UYUkNsCj/dnqPkF7rUzeMtwoc4pBlenAi6SG/wIM9eXcc+BpBMEaC5rFij3HzxPw61jDKnaj+og+EdZ65gCed|Quyển 3: Quật khởi - Chương 521: Đảm lược;hI9dH7NR7pY/quxF1zU888cw2y+2O57CEZlitQXkmvYtxI+IWHFL8XJv3VJ+Xyyg5mMhM3fUaNBu+iCqC0+K/OV1+yQeC0Kkd8DTsIuF8c9kE3ffiQHz34exUDiMl7QqmmDqXuM3z64tK74bxYwQrhEG/XE5shnBuq5oN2cJEnAG6zzHJzSE/Fl5sbbwZ+QQegtsAm7K/umhkzh7ae8p/W/yiNYuK92s6NnVYtUSzLKO7WN56iiA8ijUhN2r1EjZ|Quyển 3: Quật khởi - Chương 522: Trọng Lực Sơn;c7UJ5TeWgu7czOPomCUsl8zSgLhSqqQy8wSRd3iNomYudh2ws0uyvDHmXltvnjccqCjcKFUOBcjvjpJLf6xIUZj/fzKGg7QLACKjSPh3cfoGJkZtWgH45mZ5wNNIIg1gdjDApwp3NCyA5ewzSOZ6ln0kncdwFeG506m6EXSUzFaVlOZcr1w5zihDEWWGtb2pG7MypCXaXUKjchwisXqVLy7hiY9e3Z3vXvEoPWvjTTIfSAq4VUSJuSZlu/yFdrG8|Quyển 3: Quật khởi - Chương 523: Diệp Quốc, Dược Hoàng Cốc;m1owwJmAHDx0ZJFj+nC8B0Q6F9R7kpKCjgJyKrNEuEezuBw42XHX0zrpmbn69Z9U4VvO9xXLsyXSkudQoIbrYKB4HKBJ5wTJ0KLWo/ZUSK6phOGfJPh9+g8crmnl645XnozavhoV0vjCN57HgBXPKPfKuBh6oJp+ZOdGu9seHPPWc7RNdvHLUHVYuTjRew+uSKzM1Hng75T8x2jDUv6KGJ3Lgsi8mHr3Ry30CTMHBuUv+L9tjUKyV0wcFYTi6eFH|Quyển 3: Quật khởi - Chương 524: Thế cuộc khẩn trương;m2FKoey4UV8hO9/JP7p9FMLuDcSvJEOO4SvfANuD1CWfqfH8tUmGz1y353K0vdzOHvBZYbm8r0ZnDXEHydW+h8kVozynhSw64ZMUrcXBhb0iKTbpxhVxvFV4Yuw0Y6Bw6SkolCMipOANrM5ODm63OO1L2IgLeruDfFYKw75KaSbqlmIQi2t9QvUj0Hst6lvJJp7J3DGwcGHTFn5vChHev735KPEds3nLdP0OE4AJiBhJdTj5Bll+mxL8KLX0mVzs|Quyển 3: Quật khởi - Chương 525: Nước mắt;1bvNCoPrbviO2faaAYKg4UplN5zSMr20aOHK2pN6mqKfQTxA4leRJHurKQ3l6z+hxudCCcAW9+XC99T/bJdSdNvxhQHuLu9b12xBrG9sbW1BJlcS/m5vYjBcx92lqufsMif+xX1DbtkBYy9K61sZnhR5dn+1qbmsVM7ke4L5FVPjSVlDy2zDCectRt0rj5PauV5TK19cUQkxrojmbr+htK2fApotNSwhshxpGhSXiKeVoPHkDiRklLDqcffMr6g+|Quyển 3: Quật khởi - Chương 526: Sao có thể quên;yU+GeVo6JlKz5btXs842BmIlt+r8+lG0A9LMQyCcT+9i8cvGZgXuDCucuVVc+jyFZJlY8zIw3SDQM08CYtGEv6Y6ggG+jzdXb9LENSOpEmF/5DejL4jjvlwiXRCDcAEzV6Ra5Lzcjpvo7j9+FqbfceyVxGpOoIBFFKf2n8lkKYEqlaTqmYLioEp1UTyzeVsJL8ininwzfUkcAQVkG/TKYBknaqvaWhUrzpj2K1AC8bsfdXWOoQYvd4jbW5paZrgm|Quyển 3: Quật khởi - Chương 527: Tâm cơ;MkXn0Xgy7kg+lh5QiUpb7GilnaO8iVprpBY57jeY7bSnxniXlT6oesLCe6B9CtQ84VnkJOlr/PmpXM6goW0CHMzn0O8CgRWuBzpU6OiJZeFdT4bIEv/e9wZTydsVfdW7dtGAW20ItkBAZ/e9mWath1nvBgaalyXIH0ONQunZYFFGS5l//8xSZGMIpS45Moci1FD1PG6wPAWcCDPv2Wp549h0TlENIjhVqr//DpHcsBtIOXbE3ljpQ4phdCasPOhH|Quyển 3: Quật khởi - Chương 528: Thánh Chiến Đài;mDdY6p7YTEiKKoO1UkpEJ0m4+Okd4qbrSqNXr8M1ukTe+qYbeBrKyalBewd2waOSkbeLTBDtR3sQg8piRn/LMz++gVwzPapsHJCvojmH7JOdB1aYiT9OvZ4hdY5vaXWDCJAbnphMA4XncviPvpi/UomxgQ+qBnwCc8754A/Ncjj0dfUETFfJ9zV0bwswbLmb60ufSPnt5YBIbQJiuGQVJEvF0zTc2AIsHgeq9Lnvi1PrwyTW03R9Bdf7x66wzU24|Quyển 3: Quật khởi - Chương 529: Đấu chiến trường gặp cố nhân;xQGwJCPMqK8TzJLyg2ORmLsXLsyIfX3yr584n7mUQfCQj0jweptW+VAMQyJt1tO9e7Dc7VvAitwujUvLtQ84Z8aMkAOiVj62zizwCaTLgdeP1M/v0leAo2Q8BHxcOjKKgQsigUkgSxthG82bl3y+/BFAH5/WTkvMEgFbi+pxfTcYoIFu3sBJuBpB0yDypk3BwfdFraSZXmbuCzgQ1UyEBAp7ZpV3ez8Zc+03tmQDDyrUFKsWoP8THqPpjrv07eZq|Quyển 3: Quật khởi - Chương 530: Một rìu;c/Ds2UfJt9A3C4eH4QKxXfPUGj06bKfJ8l1oiOIOiIZBPomEW8plnFJjkukP2bCBUtc5S0dIXD2rYbCN5uBGpWfEBjcukshNQTjkGjSIh3JvRLq4pKwYwB/bY/bZ4cuL9KSNsa4h1xK/GN8uoSIMT8Cc6bqvrSGvdchfTbPnxmHz61mT29PYfmxRfcNNNCG7qbyyB8V0soQorl/YjR22KuwgOXmKskz1GKjOFdnljyIfRgeAiKc1MAfkaPRJ1qfP|Quyển 3: Quật khởi - Chương 531: Tử Lôi Tông thiên tài;9RL8oJCQ+Hl/70UFt+UxclDzngD/kZ85QUM6FK00xvLVrvCE675nuzNZWNspf8vYlOhMHLxNarSa25869acU0c0GnZ3Zfztnbwsvf2FOHwMrPxMwTAM6IpNB+4HWgWHtdj2Wl73b5rpnVad/KfGb8RyOnZuKpchNaGLHLmWXjpVKPPpKFEAiIk+S7PncDA+y8aTF2okRQcOYWWRLio8MiMAzChLKE3I93LwMwOaATiRRpHlx2cR868mXlIFWUosj|Quyển 3: Quật khởi - Chương 532: Mất hết bộ mặt;h1aRKJhEuPooW5AXZWVLVv9h9mFoJGhiKkMLuDw3ObOmdZnVM2QOuamWlDqQALEBL40W2rvc6oDOOiBlRsfPi/UujcZB8UAPjaqnGPyN6wA7kxlJ3kegHyBqFJFc2nZTWeeilgn37BPCK0PFE8knF4XxlF0Lo/GdovlNfqhJ/J+9COHIHf1Ij2NT3iBQqgsPxqkthMqPdQBsgzOETaT5kHBR7bEattxiuYQNPrfdLm6GjcIaZ0Scl0hFik2Vcylc|Quyển 3: Quật khởi - Chương 533: Nhân Hoàng;Qdi0oWjlVJrLhlKD6sE3wyfMyMJPJV9KJaryjxQ/uNWgyFr/DICIwz6ehEZTp1tenjAnug02yAWTSQVeaP1Z+Pe1Y4Zjk5r03j/sKkisuayxSEgolscvliJS+5HQVlWB4dI4SXKjeogZ5109Fi31xPFPsTVwxbf3f6pJztwGY6nKJ4tedId2TNp7vab8vrYZbL8+4yCeXOY56nMwkFLAl2Hho56vuvV1TTUOiNGQ6KIEiKsk2Mna2k2fzot39nd7|Quyển 3: Quật khởi - Chương 534: Diệp Không Phàm hận ý;JqwzVjSBMbMhU/M2tY1ksWrXutdxp77taDAshLM6DL8Bw3KTAgvzj1xYR1gPZxTXOQoq1aY2LA8HXpE539977X6JfYq+N8TJHPgxqFCox7wa0JHXGn/YKI66qjO91adoWmtbVWTd+Mi/bdxkPfmcyzeXWAArp1Owu2iAIGMBIxa8cWaWSPZy5WDYT+L4YLHxQ1ME9ZaRxBaYuMNmc3TenMsG09aQ06Y/zDoXBVzjJpXGfeHjwptU+TaCs+3C0Y6I|Quyển 3: Quật khởi - Chương 535: Nhân Hoàng nghĩa tử;RHz/QsCQfgnxH/b2fn9n63TU7wFK4lKJk48024PoKl3FSXb/MPdZ0nShmVrRUZRfU8FKvoUFwMpNPHdmrpDKILpPTjqAkay5s9vMtOFwJ+4jv5QZUO3xQ7+fotOI9qvfkcsUh+bE86WV+r2Z0d4Aez0w/iucOf1yeyDowC+fLUDHPexkOPxD4YgNwxHisJlmM1+93n4c3zQVOY1lzUdKylpu/+M0tb+Njkz2hfhD4yDDX5tXZK4vmlCC4gwvgWei|Quyển 3: Quật khởi - Chương 536: Nhằm vào;OQsjLMJ+MzBoyRBDPYMOUROQnjtGQhYXXXE+XM9U/On3kuryag5yDE5EingCFF8xQf80ATZJXF23ie/SioyzPZq7XlX5d6933FxBy9MdLcZjxrIkxWRdAWMbLNqlvKMq//iFHhHvEAe6Zdaj41reAaT9mB1F+DTUkgJ++dUhwCnTe1QuuFRSoZ0Z/GzqK7onlimgSuFnZMg0tk4iNbt5Xh9Qnrv2aTpI064el4nXiRxtzWyfvnOWKDdkGAzpGYvj|Quyển 3: Quật khởi - Chương 537: Lửa giận ngập trời;ZJKvfGTsafVV4cMg/hDHb1qQPEOn+gOxbQcKfNlxqo0RCoTV8KJuCsQM/RpJf2GscKWvE+XXKej4JhROEoWgGcoGuFV9R8TRzkii49/ja3sk9CKmvx6Xvp1+U/hTERwayH/Ievn7CPCe3jFMzSgCirTytJD2ak1CQKRThjhYIxvonEOWiYxbA22dMDz3iSBNo/rypVc0jTrVKk8zY31LyEAIFPH+8SqWpXZqxG5s9ADFA8XROpz8VEeQqyqO/K0Y|Quyển 3: Quật khởi - Chương 538: Quét ngang;3xZcsoMJL4V9Fzzp4vA18oOVg+STZvVNHT6nD5VxDbY0jUQtuIqIMbrieouzK530XfX7e9SwBu9SLb3Eb9PclAsJ4KkNtxysxsW5sIqTcjRagrqkStBINGfp+X0vixGVWmHdabEb4y8+enjXhHL4w9XUbnxXZzWBLdD1EAE+qZt3OKWG5KRt2LD97Caoo95LGvJoquyowxK8YMCgs4G+FJZNv2lPkzEMB4NpZB0DLzMU486cueZUhVmJfQRedhip|Quyển 3: Quật khởi - Chương 539: Đại khai sát giới;Cl7YbM1oPQxhLVITZEKkF2HraJpQsOhdrwjiFbAJYzFIBWPITDEPKgIm7JglyKwAsQ2KuVDvaOYEa23HNMQgjVMqkNe65Du63JnFN4cthYkTBIiII8uQZntOIyTERdbohJbOgYOGlVb4Ji3oZk9UDquVEocgD9RTe++Qfcy6UcwmdzjJOrIfYkoAwgOC3EK0GpGN7nPGkioNcyaQcO/dbWu8+5OGEIzsvk9tlVv4t9vCnRmn8k23zeu3zciyiZtC|Quyển 3: Quật khởi - Chương 540: Hàng lâm Tề Vương Phủ;Mjf/942aIP2+3dMveyxyEK+UXDmzTw9TrljbuQYA7eT5tKaRuo5+cNNYL7m6AnbkcSkEBVxxZF29vCAM2175qqiSWHt60nMtKtiMlLs01Cp4pFVh3eMyEEFQg1d1WKSsuGQjlK4hCrXnGhOQnlXIQzGQW4iGGVbN5VVY+LNbxr0iWq+2GwgO9+oKURt0AFtaOjJxRgCdkiEy4utCF3GA4vVeQV91ul8Czn8dRUxLEsdzME5+b9B9l7Crg3JREwxW|Quyển 3: Quật khởi - Chương 541: Cực hạn nhục nhã;PkqoiSnJgbvEan5cHwKV+/SOzRmDy4uF1BA4h3fh8rS+gxg5yVdUO8WGBAgsKPUYU4sr87tOoDlSBZSe4fy58g/xAVKJ501tfkPmnlqkCVH1rooJv89iaDVamac7MD/PjnKxt6xVik6iMJQv/EAShMiGML/8ERtXmjhY0XvRkocqBsHkf3iHDLX3yUnOBr8nzo13SSlXyerCqeR4Kex6El+g5oj0+AWw7Yo1SMeV0eEP6MRzwXS9aL0KuheuCGyN|Quyển 3: Quật khởi - Chương 542: Bế quan;rpG7NXI0spt6Xbmq4pI4XMpfxDjlraMhAox1U9ARRNrTSV4EB33IdVeSG7HGKFq1MR1dVnvs4zWSdVAySnK7SG0JPKqXMJAfrAnxfj0tuloPhmDvVg04TVP+c1pzZyRJ9PY6YR67A7JdKY/W5QwefxaOk2vT7H1wLrGEN6S/T0Q2oxOCMv606UJX9H36QPodfgLgavSku7pkN13e6/4mNHHqfjlR4grk9HNJ+CWoAjiigdl0Ps1+C0TiRqNePhC5|Quyển 3: Quật khởi - Chương 543: Các cường giả đăng Hoàng cung;9azP2LtZd+sjf1WB/zPRk+9z2SDltajgeHeIIdwfslhcOExwGK3UoTowZEY80JC0p6MRM5mD3GdzDv4xy8DrHaWIvHDuEyBYzjMhLHU8xcPs/OOjxM4OwsJTT1ul8Gx1pSsoRfhGaalK9FcfxQw2s+iYWKRq/S1Bjdd/Mn2YYR0S+0CwmIUpZHOZRy6467acwr6wsPSGBjX86WpKbw+HRnQKOgU5E3SPyN3wlfJ0W2cd2+WjTKuBCvuTP1Zlwp8X|Quyển 3: Quật khởi - Chương 544: Người thắng làm vua;nype3aKukWekADkLbT7J/80vtMF/9so/WIneR0lEKhJGO3f5qpnkduFuGyaAzeN9lA9RWLeD+A/fXyOaw2mn+sDlZ25qqS8M3L8Pu8suTLsvE/I6zPtTMsBaXVeiO0OC5muMq3buIrkGqY6KjFI7kZwBVq5BevXFQ6641c0X3b5+jrLFnfye8so+qfo55949w/oF8avrKMTS2bl5GN7tSaXufOL0kj229xrx1Z33Gm5/LDWnzoXyPoDs5l+344el|Quyển 3: Quật khởi - Chương 545: Tuyệt mệnh một kích;nRMCYGO9VkiFjCaQ4QkKRTS/fSVGSc01jxDJCAqXNVW89le1vYCCX17BkAj/FCgqQwRTT/4VIjd1M+OC72ENPFpvMH5baHKZM/eGYr2zaOnl8OX3iQO1NBaw0up1URp9H9FILaNTTyz6dnhTLRaxyGnA6Vz6kwGGpKaISWEcsyUn34fJERHNA2gdF1nHwFKLJXAN7lKnQh27h8rwQkYF1is0k2IeKu51u+RE60oPVaHjGCuid5GEoHbwD1ZytqNj|Quyển 3: Quật khởi - Chương 546: Không ai bì nổi;bhbn4hkLV/UGkCWS7D5SkX8Bsn34u72ZHjI7d0MFxFb2BwdKp+PWpOj5STy9fyZO6s1lc6eFBst+fRXH71nbsjdXDBZLf3YYS64VWPPvUJpx42/lHunjeXrdCW/o2STP9ZYFrCsK08hIwfmRsojykR+Ug2Iwis4o+6JQgbuObsb3NsheVPKbPAOjgRH2mZA2M5/jxWTYvd3rrpH7+bcqLk15TsjtrLBZNNTryQ0ctoYkB+udix9xTp/E9gmDAJg+|Quyển 3: Quật khởi - Chương 547: Thiên Tượng đại chiến;7k+ouFs7AhW9B8NxMgk2/lfGWclxSvMh/30D95GIGsQAd1V3EsO1VNOXDC036cTa6PqDdl4JnVvGIe8ZyOiXDxoBdPl11COOc7lWbX5bpLgmV9+yVqgaWA/OBnvWUhl24gwGC8j2mqbNZSRxzOfgk3IauKTs/CAL5vxhFag+/f8VOSfd8bu3bmnNV1ZU50VHBtt+wcYUShqQ2vGI6RiNxSI3Qw4NQVnoRY/3iUQptGQIvsgTVUuYCYnXDxiKaWNO|Quyển 3: Quật khởi - Chương 548: Kiếm Chủ giá lâm;gWcRWkl70lweddfPWdHT+Jm+IzkJDdmQrFe1XTmTCfFDnJp+bINwg+UScf80TW3LOU7Z93MMrBqcmyYrjriVqhqwJgCHfM/wCaFHED2wMcThZqCo7VK5lwkFz4Bxc+wknfD3vGDVpWedrcKNBcjzFMgwutmhBkJUqAFb8vIwk/8QdE3e1dmW53qkjpM6lG7w6WI1cDemEv3ee6arNVVRrZ08m3Xp/yNIvtso7SwjES9bhlBPGy3nH8bTAaLkeCK4|Quyển 3: Quật khởi - Chương 549: Bi tráng;ESzxs+RmMCl6H4xKF8TYsU3RoNhPlk4PbVqsnPyj+6aR8Xim6FTaN5ask2gIQNdxiR31MPrNjin/j/x4s68xEoK/kwRnAkVBq+xi9p7P4k5qSJnwfj11NLwdbhPqrzpmkZcZkuTxvM8JJ7sIle6kmNGXI6hwrPeNWGCmaPASCX/WKmAMSvXoVUOtlmu/1tKer00mqgWm+lzzYgE+t755cyLTBSF9lgr8o4bwcslxREbNfVwkLrcKJyLU2RBsHJuH|Quyển 3: Quật khởi - Chương 550: Tiên Võ Giới;VRH1QfXo7H34k7j2TCA5FdeMWZX3A3+6kSLQsC++b8Xyyu93a3QyLNAJ+GJp7Yw2l0IBdeHd4LtM/27PJNWhB7yG/H5S9DHheQRMv1cPWjtdQKLijBDqS/tSZkJK+HVE63u4O77/jC0IeXdIz8bwHQ0ocgqa+xS+zoQGGkPTN+Kc9heLymsry1ErB3/kC7xWjDMgUPlpF6fXC7B470ZfFZmpDqU8CsgRRxCtdG6AlblCicuQI/aXcrTENCcLNPi0|Quyển 3: Quật khởi - Chương 551: Lâm Tiên Nhi;IhFZmK9OSIWa73nsoreVFcvnKRGnk5YcVm6VVrX7CaX7iSL+vytVpPH0TF4Opj0qmT9wtwO7ohaEFrJZjyQbXOw/KuPoljpP7jPHRKGRVzTpmmdjF90bW7DxkOTmSh8rFqeZ1oB8hBS8ieOF9p8EaLBTuremHarvPAwE172+ShAMn9aFvyB6WMCOLrt9zK7C6VdCtwMgqT1QWQvst4hP2Vl4fgOvVNbRUN0nENUGSG04mH0rlNU026tiPfAcqeLN|Quyển 3: Quật khởi - Chương 552: Họa thủy hồng nhan;q/qeVrexvj914M7IgCx/fCG1LCsA/xsBpPNtFRSfpR95qOAG0FFExh7fneaqU82WPPQKKRE0npnHlWPRnM4+9XWUdZ+Y7azIoVZlnQrefNcr/DCquFRUOmfEqX7sOBQF70D2GL1x6rZuVtdJ+Pe7NUXXNwQ5onTQTmJjf4ILzr59wFGGIlIETumHsw59hDpjh4mwQECDadh9YaqKDSEJkSRO+Eaf12sUgXKyZRHDFAYxpdrUXHa3pQb+pVQcwUFy|Quyển 3: Quật khởi - Chương 553: Siêu cường huyễn thuật;+xWEDlZtMzRBfKNlLe9oQM0uUb++nnX7r4KxIRSlcQOGsBGKt6B9B6Hr+20xLYSsX6+L8foYScJxAoSkmyQAXJWQ3VtmDqUcHCA7w1LZubwA/yu7YwVjXhS+gcMqhpHLx87OJaVdbVoyRFxFtu8unl6uYW6FczpAQuXCWyVqDL8Y/R1mdE0FZtwQeBVaW3SODEmAZeu2ph9Lc6Hq9FQKNAvqS86JQWLFdzp0lJC76jPHjrjZai4FtkWxq1MLh2sX|Quyển 3: Quật khởi - Chương 554: Người tri kỷ;P1Gv5leaxat8Njbej2n4+bBHayASkl4o6BLhhL3M10uls8qXDV17dwBl0jSHlfywZWcmRfqymL9jVaxHg+csYYp5Nl+ja/BbqSv9LBgOIa6PwCkoPh/g74hfqb2GVG6iabxXa5xyYmggQr0/qEs/zM4L5CtCtGW2Wtm2c0nNJskdTmh2xfyFYW+QpK9hwfIlxKW2wwnv0S6WNA2xLjpbRGT1O1QLiD+eR02MinA93etyhMN1HN+lTDfbK0mCb280|Quyển 3: Quật khởi - Chương 555: Trấn áp thời đại thiên kiêu;leq02LzUSeckpj8ToP9fFzRPDminr6posg2qxTuUHT8gcuiecgl6IjM9mzE46a9SbV2/vsk6v6JP+k7MMryUHtiidaZiUhXiB5sd54VB7vyVWtHXPY6zSTY+4nfhFrS58a3glQb+p5GnKaRGhRZO9IUMGEea9FQ1I4y9oNcI2S2CYbuR2Y/tyhdPAoMbSxLXbd8JPOpAJGDpr+MBbJg8KgNqK9n0F26ljYaWEKbs954D61PPeYtHVrxhnZnUCdEc|Quyển 3: Quật khởi - Chương 556: Gặp lại;0amFYg562jhzeKNA0gsFWNP40EsroYCk0443/uGeb0YLKam1OjQFTXoV4wqlkURX1bRyXxqQM4yxOPH3dloHzR0caKWH8kyDR7k/mp0Y5yiQm+r6UOl/CBD2rCbHiS86m4FcErCzqdasRXLugifOBFG1u75V/4ib1VEqFD6Ov8rRNWOS6cTzZLmsCBNhw4Z2BPEeab2dalWpU9P71tRhVPLBJvcVAQg+uhJN1XcUGCehWzbC7eqa3Hl9lQXN9EFk|Quyển 3: Quật khởi - Chương 557: Kết cục bi thảm;yHLRrfF2BH+xEnotLLk11WIqoWEbcEof4gQxNyxMrty+nVa9cS1D0qYMKJMeB6rJ+ykUBBkYcH1TGsRyCeV8sRKeuvr/KuZDtOuYodx1QkkKyr2LQnmCtZ4scfj5YBmuRXPcZm8/KpnnSzIevx3bBDRL927ffLUlOJj7HTg/1cIFYHa5qfVCVeb+gm3P7B54jqFtpvsy89ZRbQVvXWm4FbB5vhLm1Oi6rxgidFZ+UulOoDR7DxOVU10Dw+5ohA7Q|Quyển 3: Quật khởi - Chương 558: Đều phải chết;uzwZoDyG3bojrbqC/oIdFj6d4lj3HLYSGL0nQkXsBcSH4roKhMsrpAjIDvxR4vEzppbn+zV9Ihi+SZKRJhp376Tkt13HcktVLAduNdadIEzmJSawy7OaN9pgjJNv0cbvna2L/xgIwS8rY2JzsqJxKuNBXlm0/w8h4cLxQOg610BBOE6Yl4wbmQAjDhBSZTh9q8t89Q590v1q/SzIftg5UGO2uJmkqd4VyYcd0jMn0OJ9abqYSZggE+zVicc79Dkd|Quyển 3: Quật khởi - Chương 559: Lưu Phong Phi Tuyết;tnAv1Yb09lrSPwfDjcMIXYLAMbJRDSd8Fb6Iw7BUaiCo8MaCAQs8getqSpWE9nAoRjV7LVPcqfRaCiMRPuURvL62RV+bAFbw4Ow9yrOLotalZrorK7NXzTQJZCLq14Q/FV+IhAhtLymNnha5u9/7N/YC6Fe6Af1ZbvO4zhGEzciymZzJXQ/+JuNGGp3ZxtP+3dXtJMFf4b9mtWZFneyTXXLhkCKAyKdrCpmtwuNagSOlrmee+wgYvoEHyJyPqTZH|Quyển 3: Quật khởi - Chương 560: Nghệ bắn Cửu Thiên;cwLVPaXlVxqnXBHsSF1oqHjpmusQPSTSevore21wRqlyBuZiJANyZduiRkxPd8L86oKZDdW+TpQFwWnHJJYyYvhy56o109Vvbg+iUX2wTNxlareY1liIReTwIyzqT7Q6G4fQha1mrun6RGDmTFbt14lMwwgOag+T7iwcRNAz7K6OD2f27oggixwZO9G970TLXf5svhoL+4Mzw0/3vVfSXVs31qPjyMCnvULIxD9fKCalgu8CI43jzj50yHq7203m|Quyển 3: Quật khởi - Chương 561: Phong vân nổi lên;/Gpx5WduVddurjHCsR642SxuuFXYaJK9uL3pUcdR4Lhvvt2iX05u6sk4VA8+GPfkySwqcLN9RggGJhF0AT1LDJERSuV/SX0Zb6cwU4HWwTHBfdvrR37yz2jHpe3/4H4hzbZHLDmJI+hp7O/kalor2r1WDncyoFZ6IJdZ/RSJWHNCyI8uVsqrDGNd2XKgTVhY5YWKN42Hjnwur4cWWIv0Dq61u9JLuxanUllKVeqJIqNE7Ik2SJAuCKJlj7WzG8Hk|Quyển 3: Quật khởi - Chương 562: Tiên Võ Giới hành trình;HWfy1A/iD92bOizqHaZnRM/ITe8OptDbvlCbq04/nw6g8iEGe0pTGKq7zVxZWg6yHeC9jCJ+2CFz/O/LxrxPARVvBO+ZXyLEpoA9dORPrNgxvGnlLYg56qKiMvxPrh6NuUFglD6iWzH1eV+A84gfiyrCdgbWIlRTkqGKsqo1u2HzGWnPs3gxxTS0ed1kNcYFqqshuUT35kfLgd6aTAUNOk97NmCge3OzMK2o9ZBs6WCDCCkNj0YNt0qYg9tawO1c|Quyển 3: Quật khởi - Chương 563: Cầu nổi;/Tjccdi1JZyjiyiqqkDEMLeOrJdEcmxqqO38WzCHANfMy3yZLSBHhn82QMV0KJkk1RBppo72GsDzGborCpbb03pnqvQZ+VtWHZAMhawR0jr9aU1J5xHmOHJEJBB6Hvl/DHjnmkZGyA04XSYSWvDW9ddcEFeOD7G+r90OsFwxcVnIuYVapeqA9HdFOKjGX04RWkpbPXaHUvYpLeuU/TIezSk1M96GSCqcbuLOL/07XmH+OLM5wrg/sjoo4/HdtfOF|Quyển 3: Quật khởi - Chương 564: Khi lấn người chi Yêu;OZVTGjZm3MDSJMGsR21xeAjJrxLJVGXOr4FFLqH342kEOhP5pJdXiIyLhOQ1e6e03sHTWHpj/VM60abOpataxkY6QQoAoTIVxDMEpn++XiJ49z+vADP/Rxf2vP2GnbPO8ztFY/bOQAhXdCL0T86ydxCXNDRzGWgD0j5tt1ALuUy33pjGM1J00vOzAJA0EDLbZc7jttdxugQJpRvFlSW97vs32ZLBTOnwFs1r2UISShOx6Uar2ihX39zp1B2uBOFe|Quyển 3: Quật khởi - Chương 565: Tuyệt vọng một cước;f/Vn9/yOyIhqET/OE2yevS9oJuUbck4ampG1LVlH6vtUwiiFJS+XcEAZ0yM8EHhjtoRrdi86PGSjYKxcn28j/GtLPZT9o+Uhp4lEfRW11U3uNDfEJevrC3UWIJEQV6ZZ2vbnPjSgfc1fltk9IY7VjZMhfBFXOtrJA05TKojZ5+Duh9sUIW40Geia6bQ3ad9uE+PnAU5ynP0wf0q34g1NVaM3Oh7H43mSC2Jfw6kN16rQ56qe5eOR7GigdAYjZ+Ef|Quyển 3: Quật khởi - Chương 566: Sinh tử lộ;d4OoTgA66aYwL5rIaiBxwE5bo5G5OxVnnIJ68E8uY82x0qltsW2G2gaf8EeyCdUBN1QUDyechNwBGakw9KEQUzVXxxAske9yFc+tPDpIWZgV47DQ69CghOM4F5tAN0cIEu1NGQ9Qczzw5VNXBfOwA3iTc83NCnQaJjzKjhfHXDRFtgtqI2w6vOFDbkCInlvVt5TnDboR12AonYLsepgBxII4qNJjgq/eQ67u54pBVFrvP2FuJi8nwLx5JFz2POny|Quyển 3: Quật khởi - Chương 567: Sinh tử lộ khảo hạch;dufpGFslinNTSaM0enoieq3rQzfAmkT3Qcz3BcGtS2jS1MxUN1Njcu1fpX3sYx5Yfv6gCunwrzT5tEumwmGq+y3s9yU+8++IwA5YtdKEYIhNxW3c9PDazbYghfXqgsotfodjejNrXlK2b2a36fjoZSQG7vrFeIi9qllFm5f5ado6/auhNDsn9dj1Jk5ff7CkIoqn61AKSeYBr8obrT3tNduAFpdIwLGsS0aBCxes64PVcdd8ePuR9pO82nth4I3g|Quyển 3: Quật khởi - Chương 568: Hư Vô Đại Thiên Ấn;EgkFDPQVm+7UCHV7MYrkZABROR7RsVtJUQ20eOldV/4w9qVziL/wJFJ8hW2vEMIXU3eYW2Cp2hR8F3bTfSqBBOa3PzoLyUcz3TF2b7i6UDeG7afJKUoYICP+l96g6KtvmNN4tKv2cd74nEi27jUD+5+HkX4MsXJft/AJmhcg2m155WkIbagT9PFtnOS/xVffjtU6Hbwg891V9aKgZVS7dg2MKODnGID5O+Cta0D6XkKAshYa/j52a+VibA/16bJw|Quyển 3: Quật khởi - Chương 569: Dạy ngươi làm người;zaUSI6iIo5vUKhfv7Z31izdVxN3uwsuMXoTVoGgZtUrjpi9LH6GBqWDJ/S9owOJmErj0KqgF9CrZkI8TExHOu8ThNCZFODBAmnP4oX4Mb3AYHAu8p2YnEDCroDmU1YmBpH3a0gxtdQzIcixtBPBf/0WdjpkqfopGadEWU4ijvn/plpSHR65LmRuHtDPWlaK67Sd2hP6PCuTrNlksEby8kOrUj/FJuMhNS3IweLlX0q1IO4JF4+UpX3QqGoxPfjtT|Quyển 3: Quật khởi - Chương 570: Trống trận lay trời;PKx9RsBO14KcCNaeRRA2d9xZrVYGjabf1anr/va2qWKgTgJaWvrcDdEWhphV69bncCqlJmRvifW+Yj+kQPc38rHXFL6Yx12zDLBCCI7HHt4+CJnjgtmG24DtPgH/kDccKJmsBjy0GWQ6YlixKKevau20gHE+gxDgnE7X+7OdcWhiqguHSrUb1OXr9GWzpzhJ3dfn9Cyfa8VQK4CkwPkdtDkiKXfnbAmkehfg33f+jqvsM4FitfAGe1TTB91R7/Zc|Quyển 3: Quật khởi - Chương 571: Tru Trần Yên, chiến Trầm Đình;p+QObnVWX+PGG/ChehFbmumZi35BgJh+yI7xTTRd4bEOWVnrSCcpzxq0bOLOqNi9Uo6Ux7QXyu7z1O/vhrSF5GV9XEiyM6S4Gbxj8eWK3J7znoPgp+m78xTgvg9M/RXQ95+qiajxaZ7je0GxPsqALPWnljqPO4KgmqkflmqlJWHgq2lbKPFaVmqE069x7vO3q1x8BmOrUSJcEFfHciqJvnw8DF8BOF5YPwDjve9fQjm3ayW8/1pPF6GgQNEELKt1|Quyển 3: Quật khởi - Chương 572: Chiến vô bất thắng;VoZ2AiOraQK5Ol3TJ0EPSlvX+ksHdKyxTNoJfkFzckDlPNpdVmr/QMjX9Ae9FunG8w9mtURtgRt7wZkd4o73iEoyj4aHkUD0rPN91vpuluU421/QejCtyLACWJzYQFW/RNukgdpG+EtQjl24FynvNyNcy3+vq/mQ2M/QK17Aet4lFQUP2N/kCTIe7kLECI1sjuquxd0GvN7Fk5/kliIq7avm95H8D4rAqUFqP0GY2Ldn/aNmP5kIsxh58GBBbaLU|Quyển 3: Quật khởi - Chương 573: Thợ săn cùng con mồi;n/gVDM7C4pOo45gf1YyJLBpT88deZ11UaMrt0Or+KDw4eX2FwWDhAJwWFj5gaJQDJ26VFlPeOXvKBmvasrjzWmnucJtqYYh8xdHBrPz/nMtbKkFmUs0F9xgUgGdc/3sQ2TlrnwROOrxhC34EhNnPfJI4vfuajn7hrXl+nUto+IJkfBgr8lxxIUr9LVXbRcPLSmvkXqNp7cghnOlW3MxKn1Qiehu1PihV8t9jk4nDpzQE5zBOVSZZHH1XoaGuoFtc|Quyển 3: Quật khởi - Chương 574: Trở thành duy nhất;Rb3ilAnwXJ+Ol6kyLcjo2Kgk8uz9cy2NPpgmWVJvnod9MzbkBVVS9JEpGRRUFj3WiIKoPJ9vtOvk1oclpfKD4JcnCihvtwqPiGbF6gIKx7QusycpOnNns7cwLoVbNlsjaNPvx86aL0F1vyASVvdMoglxJ0ksiFuGrixSrWbYNkh0hQfwoTJH0PJRDrpGukx8H9qxL0AL93uKjR6nZS4bmistKYe06H9nH3aIpo7VTZxh034P3rEWG+MVYypGcBZY|Quyển 3: Quật khởi - Chương 575: Trọng lượng cấp thiên kiêu;UrCb1h58aIlCMxZBEZusYK6VnGK5EQZsrSS7FJt6u8B2ogJ5BQSQwYFShCjY9xWB9CacgIMgPy6zQCm8xk7pmj/lrcz0Luhj+3oQ3FE0ZPyBqbQY4Q5B0/MZQ/BU3mZVd3k7YX8rYOotR0ZyYa4k+gLBqA/Zr5lbq97/wDAmL9wD10rRfwvHvwvVRwv7F9TQpFtOo7v2N+KoUGacNfeNNVpba72wNRDuPlm0CnHeK7CbXuTJrH4NgkDNwgCNWwzy|Quyển 3: Quật khởi - Chương 576: Tiên Võ Giới, có Tiên?;pL8C9MQv5lZThZ4U8WruHI3Hme79JT8Eho7dF+6iYqp41DszQ+8/pFWeD5SbCcXW6JBreUSHjS0Wxb90p69cuf7cN2XEpjTJElsz4O7m1aqJAc0Ippz5Q5KF+8+tvgVfpOyS2a5keosM7Lo8qu71GrPtBpvsceV+nDV1pwXoMugN3fUglAu7BK53O8QWAUia6DOHmyc3hxb+Yol6F1MTZB4XHwcHMoW0R+6DpVEoigozooP8OOk1kUoqZx42izLO|Quyển 3: Quật khởi - Chương 577: Độc Hạt Tử;s2R3lLgMbf9rHtKtfT1CfgbrqfjZ1M9NRQApy6xei6pyUrCKL6pURnEfIa4YgH7bQ5uw3fPSdpbdLiul+9Z28FH4aWcrrd1aVrZK5WkFjNd0Dm+JzJC8M15kMKKgEUhWMqb744PkiL8Wy+4lGJe8r4+vqquQnNgfH4SG9ItMVemQOfY2ZvYjWFBz6X6nVctJ1ADoSi7TaQyO3JRE4vfzV95htklBnbjx1bp95aw/jp0CMTZr5rpdKu43vhSevjcz|Quyển 3: Quật khởi - Chương 578: Chiến cuộc khó bề phân biệt;dbQBIfIbSTycCEBzjRyv2+LtyRUZ7OWF9GuDhd/mEnfPQ65RVvtvd+USySTxhTT4Wx3yrChpGCQtmCQlGkKyVPccy7WvRpiyoXKCXUcMsHZNhTX/iFb3U/H8OrrwDFOqHQCcNyvCqqqQ5eQtRzXzQ3Ed5hb1V3YylDebROzakBC0J0B01lv7rsCqhLPwNgtQhvEsOrRlnPhCJD4WtSDSb3X9eKpP9+M9k8dr3AURAGJ4DwPT2c3IPP7nyceIdC9q|Quyển 3: Quật khởi - Chương 579: Song sát;Zg0s02WiHH/dZ3tmlIFXkWUEC5x5HkRJGiclcHCglo9WtFXSyUxN9fcw7hnbjE1t7+YFBtFtR1rfJ9NEkUPEGwE5MqCQnWj1GYdG+Cwxfx2JBsE86LgYEWUX4o/LF+gk+TfmPcwEpHugCRqdg3I1EHe9HuU+Cd9MOSrGlNt0drwsPxlMXWUuO9LEr+A/bjASiFMx+HYqB38UjMWvcHXlqx1rel5vGJt4bnURH5SLEYQbq8LrxPlRk3Dykvg/4b/n|Quyển 3: Quật khởi - Chương 580: Ngạo tuyết hàn mai;9vhVgmTcPMn2OUw8yHg7sqKagnUTf2BT94XBMqmtt0wuuJf8SiSNPvSJLVsO6QbD0M/Z+PqeqIrTe/w+SPLklY0ckoaA+BARuaGfs9u2RWTTmCPV8OCU+I5oh/3RQ3sqsj/wS/g+wa2J/W7Vb7pKLDFcEsEWGZrkXLMG+o9mj5q03vV/gwwBpjv5jTRSZNjXm1vlItB6/OzJCDDOFeNubPe/QIQGjjXhuQPFhrNqo1EoBu/My1GoZyGsD/1kStZ5|Chương 581: Khí khái;DOtpw0jPxkrZiuu4nOh6QRa3yGdPfhrwBFi5ot3j2Lcf/3lTsadnrsgbjeTi/uSHXUM24R24ahFATjDHnFFJ+pmfqpWxa45Hvpwd673wJXOmG5nKT/CAkoVuFQZ2SJBBvl8iUNZdEIZyYnrbYNMQKLIv1bCuGDmtwsSQL0QuuzGpSyq1VewaBpWGZghqBNY8PkzJEz5srcF1+jCBdklwjw==|Chương 582: Tự rước lấy nhục;ybV1XHcajqnNcvFI7sZSjqWA3oaVA8NhkdkLvyZv/zCUDlN0s6i+YgfZALyzudBHvlmSxlLOVAmaX7tGRMh7OrofS6YaBobh2VSVnHcZ4jdgdWQL3xzEoC+Ss5PY1IbgS6RgFgbZaxqL0rJTPH4cX+9HEkVgneZq5+bPyIqPrl5h91QTXJSEMovJH5exoFN80TfnhDqFvIiQba/YMC7SZw==|Chương 583: Tên trên cổ bia;csf971LG8Y2M0vuRi6sqeD9hn5h4SCqpc37riss6GsPDhVWVAlQ1vzjRipfGtxOsojFPvFbZIzNnSQhddwKBxSPG7CZx+lKQg4A4cOE/uChY5Lh4oH28h9C9DzHwvOkzsZBP07G0jouwokUaF+uhxpzCOn6NwTlgCHL83baMmTB17EAjfOVdXj5PuATsXk6FLjT4DOp9gfdRyI5HwSJCIg==|Chương 584: Trước nhất cùng sau cùng;/C5hK+DCN0Up10rH7RTywkmfVpwsMUysbHxfzl2LMx0jpQ68cJOL0xwDuV/OAQ6hlmw3yy4USyrhpko4NbfK+ceilIFll7emoh1OHF7NsplCnHRdL+48R0Ylj/BcdeoBW9XhXKDIJXoCuh0skv6DZj+W559PP8XE2dcoRZtBpCyYD2KTVNJLP4L4V10ieJNyRDIQE700w6p5gJszxZKMm6vqacHBoe4gXdE/bi1GzlZux62ENOrIKibFRBSGpzoZ|Chương 585: Sau cùng, vẫn như cũ lộng lẫy;AwdH9+dz+cLQxFQV84CGTRGZFgBMh3nwpUcWhmaUyD64C0IAKiueq5EmeapLGTFqU4CzU7EwZhJtMB9YEZbNiH9mlCNZELhHj94A6nkC50Ywjy3HS/vooTbP+drYDzokNBZEuAwaBvXQ0MXMEXXh3JRjvjInCt+6S7kQYZHYg9mjZueyGHYn89wlyVbM0+M4paGg+gMBFIBCoGzp1hLc30O4DxSpMEbxmyNx0DnEwSjnV4fxXjfk9fnvTgrfPFQn|Chương 586: Tới từ Đế Thí áp lực;KK6sZDjAi01hKAof9g+4XMOYpaIv46UGjTJ4p86/Q8ks6eh8mqiVIH4fKF0hSebsz9E8Q9VreyRmgOj8fyNZmgUiRUbgpIziZFKXjTBXz2hlmhxgKHdgAraplCAmXsbBt/ZPndsgD4n1qrVy6MGsng4JmXI6ReN8HwPRVt0eTLXRXtfFuA+OdFpgC3hgo6cdS684VFioswtOf91HY3qKfQ==|Chương 587: Đứng ở thế bất bại;95n/bYtIihOHNkt8zqKq3/L5yWXrsdGnsoVq68Q/aBtQKjCS6IF7U1QlwxjhU63TjRItX1+joEy0fCSIwBn9+dO8PDibs7L5LN8wBBZg5ey194R11qCTMwt2frx/H0MJ0bBAmt8O0eOM3bmqus8dQ2uyQ+BovQqqrK6eXiJCRUiu+U3N1H5AfvpQqmnjLnKULZeKeymlwxUFNDTipTsjXA==|Chương 588: Lần đầu tiên xâm lấn;0LrrwmMJZ2h4Vc6y2cp77RaVFiZFuBM0aVNGxuwFABQvs/WXLGSUj+jTX4j/ZXx0vqeobddQJibweItXd3cKqCzCnZ03ZX50zJHEmvB/BCnQLpfifwLwN5rRFzuWP/PvSTxhn44ZdXTCipJ40+ownQwzVeJc+HeAtwOKbD6YnDc1T1iNNaZVFfvgOKweeaanVaxR2ZM4TTEtoMNIzyFmFQ==|Chương 589: Trấn Thiên Tiên Ma Quyết;ffN3ZpPxsWGcZCQIi8S+TH5we8ST/AHORYRUxHIX5+nBs97LidHBmwD4U8kgxOR2DBvf3Llh6SiV/fMhfUquDOCZFMQ9NBxQxjfUbytLDSo/FlgkfaBS7D1RkWRlkjvHY05exqwEiQhMM07NMYbvjv5I3/2SsbII57sX6aVT7zE7hBKnPiGTg39D+wxOGaujSoCXXk1lem3C5OAEIV2QOl6kpM0ym2gTPfaud+ccf/XrmfOGqr5o+4VT63++M1R/|Chương 590: Đồng thời bạo phát;jPEBA60hPVW4ARN/Ri/H9z4r4SY63v/P4fBZ/B92x94lTnG98OGDZApPEKsdh4F9hhKFJhKN//dHJFj5WywZ5XQWNScONO1aSUZNHZi6baBSYixFhTVvvcnJZCeuhM+mZXk3xymI9EdUf7BJQCua9i2MLOILgiSP+K8bl66n46Mvl0iKJpdwqityPANJmd1XHdBnsSWGD6b03Ai6x8HUvw==|Chương 591: Quật khởi chi lộ;5VLrT5+BZpwvVhmlC4sMcyxzMvt69b+cdFyldvUm9HSStf8h8guqWaLej5vlC7DO9Brz2Ra04V9IGsVc7f/FdKwNlO+/iiHuUO5KqKziMKpf/3+3lhAxsE9pnqLaQ3o4vA25M8Z8QV+RFmw7XsXQxMvRO3d0SPuCEIB/leQQ7BnjL1qB/MAf1DzXw8qrmyg21XkIrGiXaXx29uPa8bF2oA==|Chương 592: Quyết chiến gần đến;kWw/j8ML1zXG26mwxAfY3HFLV+C+Xe5s1RncC3wUFoboiuTDrrfUZI6SUh+gJS1s38SmDmEcd8QX/DT4vRBfGW0rpFrSeyZDAKCg+fsuRku9ze+fG49bddQfUWnXcN4BwceqdnK1LEwj7P8Z9o5HZVkX4gpLa0ny8yLfT4E5K6tap0Tzj0FU0CJ2bLv6ud7ByCy25zjWF1hUYf22VYUITw==|Chương 593: Tiên Nhân lưu ngôn;9ZjPKqm5tGAoS2ceCz/b5uuykCpJqrPCwmaSwlJ/QmG8yhPr4zUxhCbwu5aNlgZYN1IibwOr+p/xJND4iyXmUiZfc1jxqguh+PczRv7BGTF2IH29xSyR8AB/GVAa471Y83TA+4E+PytLudcTr/zZXoUOQ52tNUlQY6dBDEThTioVjjuklQ+lGelxWAZGrNMZntc/ZWpB2OrMAYW6DBaeqA==|Chương 594: Tông Sư nhân vật hàng lâm;gvTc1uOLtZ9T5LWSfoyUtSo00ZIslBZTPfELBpsXhr/if0Y3R1Wgq7ZtYw3NeV1YtHs/2kmOYvYH+9TzSmxz7sJPQHtah1Ff6SJX5I3Lxw/7o3cg2pXiZ90eHn/n+NWfhVrIoelWzG4aPY/Kf2T90/15OjCQ8ccnwzBXdwDhXj4eDfGxH0LpK/iv/dMQllneGPh4EEG902gK4s4aGwxtORUn2ypk30jxWbZDD69972dbgl/HfVm9CyYmJdaaJWKx|Chương 595: Người nào vấn đỉnh;pjCcTd/OkkBj/C2yxc09IbQ2lLU5YJfJ5e9ykkR7C6109eD2W/7HxNqLlI12We5EEwAmuotBrO5iqufZtPHneqvk5gV6sCVSUwoERQ/4PTZmbfFWftswrp/UvWl0n+BdPyanpz454z0AcN7g7atfcOfOA0wWYdniDChJ1EpZAGwQqOh4s49oVm5L7YJfIzN6aqKOA1HXOFbHAQIBVAtGeQ==|Chương 596: Thật muốn hôn ngươi một cái;lVAqSDuGsXQvv4SQwxHpcA/rKhJEOlff3yqIM2PvAvxK569RPVDl+pKT1FE8AdSudsYq6TrFmc3HiAWryFKWFTjj5h4Z8Z/OMab2X3/lARMH1n9fPNTBZ4Q4Cn0MkS2C6PyH1+4hwwXUHGxwaNMRurUQq9HuFUWElFX9nSuz3+diMrn6tVtceGwTR+Ou9NmeCPuuNfPyU64aSG9puH/Z61ZZqlmLB+GnBBHjAmhNRJNSsvMt1vaNiVbH8zUPADmo|Chương 597: Khắc bảng;ihax1F1w/zfmdiscA3b1AHMcJEKxSlNoYqfY7Px0cQs06vL8p4tsE7i2Ifk3xmI+3FkIPLFflzapPjtQc7OZnEktERH0QYT2w4gV9lJ/aaUunYrs5I/GzEN4YBZzxR6mU4Ot1j/N0oUTBm2ljmIwDdv4mGycGYnmqh7j3DtVuoCKRfkIY5Qq8I1rS3pJo8cbMvqNcLtJQ0Kk+F7NBQs1xA==|Chương 598: Tiên Võ Giới cổ bia bài danh;3h4v6B5bL1TLpr207nD1kZJLopviPyrS38HhURIlTtCfzAsEh4OmeMJTVQVbm2bjOPDD3hwLw22NaKHuORBpEiQIKEZdsYd085aecNWhECu51j9GGRTmxqL2ob7RV/JGqbnhEJj5cLEBydXMJex8oDnyRfnKN7dCpW8oFZ3sqQAjsZgy81Z3sGY0/4JpV4E/hvUIcmL6T6VRtoaCCIV9av/MyweH+twquHnithJiQyogV+emTZXiLLE2uotW3Wi/|Chương 599: Một sợi nước mắt;l0LkauTjKB4/W8YhMrnh9WAC05EXF6WV3P+qzhgetMGm/CpYBEGSjrlFjW3YbxfwIRAbBN+3EJY1soXgwDcTOyBCjEx7Ev8w48qv8JF4RYdUBh6XKNmG9clydpmupd1gGlnDPEKFWBun8Kr+ztn7k/KeVbHWsecz0IjjzY7O520JNC1jD0f3T8JwLv0PDXOOkwxXSylYBYVf2PmKRPS8rw==|Chương 600: Thiên Cương thất trọng cảnh;He8wNLAEIT/KMXaKo7j7yO5Z6uYoo9azmeK9Qr/btJUHcNHYkDTDt4uDBo0xGa7pGvLv8nz7+ra9AN7Kz66oDh4Qq5DOiIbQumjaP0B9pmMyRZkKopBl+Ky0kO3vhfwxGkPo1qebGd5igz0dwd3Fj8GJDB5NiAlf9wJlhXEAt7YXCG/uZUIT8Kwg3sc5D8et31c+rJmuKJ643KvftfU7+dL+DYoJsnCcHDRduTSfqLAMGw06XHnfEc1QDSLMAZ2Z|Chương 601: Thân thế;AqzrAJETdeUoJK5sbP/yJ1UiXwlYtl4iPa6l7zNaXMVSbaxybsi49tj4CNA5ohoLawFYIc4/4ATfH5mQRKfr4lHQOcfp/Xi5z0spfmbx2lH3iBNv/fQKU3LHn6WBhXJxE+UBdZaY9fA90YMTSU7ktUJUnmt1MxiowNZZx/3gjBqZRShQTfNPHM12y6EzbQP//fu1nnsLWCs1UjMH/f2lmQ==|Chương 602: Mai Sơn Kiếm Chủ phức tạp tâm tình;H5J4nFyv9UhInO5C7k8ejwjW1UAP1H86ttM6tQW50yWaARdzNZH4cFhql8C9wy6EEF6i4Zx9BUpCSS3tZC380LVtY11T8gSrOxZArrtN67FTxXg0aVBPOsJgY6oJRhJHD1OBUgsCnUjo9VQhlsbHUyBzGGY7+/BwQ9+Q1lODXHJqVgwk9Y/KsWcYu3TbP1scavd7VYWXeLnOsmPorvhUIHih2Kid8tAqu/2xppdO5Rh7tuBgsHz/tkTRaXOk7yB0|Chương 603: Việc nhà;N4uQDEYdx9NV9ezZb2C51/4MS3cWV0L56Zlvf+g1SUQwaKWbPmOxWGo5xgISrhO14RoMmfZIFx5O7a0UK/7CfG2SrgKFB78sRi60FlZRZJV4ETqk4R8VxRPBJiULvepsPkLDTTrqm8iZU6dE/xW1L2AjZzxhsxyd/1OrYYIZDD6TiGT9muvjt3JqB2fX7Zg2O9sa2WVPwjl0xh7K2BoNzg==|Chương 604: Ngươi là đang nói đùa sao;+Vg5kAr4kLmT8rND6D5W1Xm15s2H8QNTuDTwmsrLQrVMgiFCxqscWwOwanEJIGWvPJQKXr9+QKXWiwUFfJ0uSZ8M1ldq9aarXiTW0S481u66Wr3quBxCV7uhfGJxQ2Wel9ODCL2FXgZNfrGil9trllpHxessX1/Q9OPbrZDyYv/7ZWWj/37kwterY+7H2PHT7GvhoZy2Bvy9gc08VplMbuEhgB+Xfs2/a8nBep6ZNUMqMeAOS2HG5t+JRzgktUCS|Chương 605: Tử vong uy hiếp;Od4sg8WaFku23fEL4890YVuTBKZboE3Bkn1tmQURIg/IrcGux4C75ZKkXB4/x1ydVM2eynpvR3BxRU7lZaNgEpGGp9sEhC4+LC74z3ugJCKzGz9kcyj2/3CvI1uWALJBC6Khn/P5JV7qgHbZW0jtpBiAV0YbZd4BZG6UOSIjjc8MeSCBW5kyXfu+8LEF14l2gIgdc6Fz4yP0reQFxYcMDQ==|Chương 606: Quá điên cuồng;U4J7SJC+xkfFoXZqbasrcwgMky3OvlgFv7lCw9Ceb/CYjCvvnK5cigO2ubeZx2WWlIfE91pdSNZmpW++IKR5z35SvmMzF/Swr3tDDLpdlMd3YrtNKvGpGv6Yi/SGw93fxiR9EgI3JpBowxLiglEbowiZm9WgenbhCO8IMSVDdDQYZ8DdWByrKWlx2QN0XoLUx8WHMcNknFHeNgI/Ww9csQ==|Chương 607: Ước định;G3PHuZ5x7SbuN/nc56rLDwSt3c/gw6m031P5hoofDZuX9r4w6cXg515WxdERWKEVqrctb6ExLfMX6YXoTvHBxeniqTo2IH5c1xOPhk7ZCa3OzMpQPqAMaGrjK/JDW3tA8XhJj+6xCle3oBaAK8abOZZk7/XJfZjEyOJh1aFXU0LGWK2RhOjNbKLzp9zQZqEwzrkhtZE+8nWyHKY1VEomSg==|Chương 608: Nàng nói dối;tAEMtk4vMmUdxFgzrbFz9qcYFr5BMcBHQfIVM8LChN/SK6fOW7O71FR2m+7ePeKS2+s1k6lHqDyXaWNMWQBhcAwHvFqhfza7v8OaFPl3R/2tEU1mVJzOcIalYQN8jWWlsAZ+6DJ6oL9o6FQrF650htK8/W8d7GG1HVzflCkg9LAuRIPXCNOKmigqHphv8RyrFugib2HOrioCCYPcKbcULg==|Chương 609: Ngươi sẽ không cần ta;bpiemaUFL8FMnWWfhVE7zBFEX1r0gwiAjsKinoaCxDEOIi6ufSBDP598yRdsDPU1S9JF+Ah5mPvAdfCT8kO5tkuPWYLqZ88O6YBS1as2lOD811zk+fQ4OHsOwlozD9rCnF5RHmHCCSoh0RDhJCtnWwbKrHnJqpXYrLWqSb5j2b7yxOvSa7ctHTBt3dLlPB8LEk+nE8rFVd9LPK6qT/1Ljg==|Chương 610: Lại vào nhà cỏ;C3u91gLFieF+orBOn97eo6Hi+yld/10VgPCQIdGe7Pv7XelJUiIS6ugUizmF82QiBzIucjd5GA6g5Xj0RtTqraU/J5LE64kRjY5SFJo62QgcMJb8xsPkAhERMhju4lWQVBQV4Xh6WXE/Yrrk5aiA79WHyCEcneurA3M95B/wrSCVL+JV1bMpZ9Ud0WOO3gJu5ujjT+PwmjerDN0us036tQ==|Chương 611: Cái gì gọi là Thiên Tượng;ldU/WM0EopneltDPRHJsOhTjxRw/XqW18/G0tv6gn4nOBAm/+S4WIwI7rJhRNmQg8YG3QEd9FjTKoQ9dMxw9yFLkIKFCr2xWte8PUoo3onlJAyqFDFaiTioD4DvFG776doPANGlD+sx9UiN31Gg6V5wyc3ltRtANJTP4OABufb+l2825iqnw/J8RPsdZhmOlfnvZUntn5+IHNk2wSQ7OdTykvAgn/mvApdFljsD1RwY/k03D2Gv+SXj2gZce86vw|Chương 612: Thánh Hoàng Thành;ZXHmSFHzwK7gOrk5tgswsnODIDIyRg56WNWzyQCJCetrc8UfUvAkbS8TZOacmy3814Fd8jgoGrRQw9al3oVipwoH83+Y3lpGgCww6LLTjOfetxfXa6CjmhZ4gOIHfOl2Hml6gHboN961TRp85I+ibvrlasRodMYDTuHp6htAF2rgGvhnLey6hdUOeHN07dZRgIzmZa3YsLgYnSONfszR4g==|Chương 613: Thần Binh Học Viện;op5rBher9wOsrk2VOfQomFvld/MA4VQ1QdbuvqFFWmnmzd3ysz9d/7H4XPwAeAIiI2Yav3a3PvC2jxEO8qkCrQ/K6yHP9YMW3bRQfTorDEy37iAEfX0E4bTr5XtNfQ5fXkywv1b7CTWL9O/oFBlsAMIXZ5PlKRXMQ/JyiGurUmAt52QuBoOxLfCeMro7Wz7S9+6/k+eVbfPx7+vikodOTg==|Chương 614: Ưu Nguyệt tiểu tâm tư;iOcqoRHoeh/kX0YTXPZwDl93zeqz8Uz3HhG1W1QwZ/IiMa0S8Ehy6CthejubZq8OtreYNVoQUTLzcjX0zrYypr5k4FRO5AQ31+xQMyjvd6mTacA9XHFM+x+YHTtpwBSosUc5DQMxh5D5K24bDdEf+kuyTCwoJkldD3I/L+gpqQaZqRf33Mm6wM2ksIkMrE+hOCwbK1txTRVfia3CkJcehQ==|Chương 615: Thiên Ma Giáp Cốt;o1/K02hLzXqCPMW2D9p+rD8NHUHRXijSrz6Lb1JOJFqrKQqqEF29w8svy/mV8LRSJUABn8XsWW5f3QOJ/0+hZ/OEu/Jg6+DqykMss62gSdXQR/xfwGf2KdphVicHtlEJ8lrTqLb9Kz6U1Smj5KLDY0L9BpiXjbYd0cfDhdFgIBdZpPNvXq+mrqyAZOb4h3wgQYUhZ/YBWleRfQC7kBdIDg==|Chương 616: Ai lăn?;dcjDL1T7P9CrwNfq4tNcycgezsUT1NUDgIFlbCHF7vawvLLpKjCMQUbcHlMwEkWpkfPsGuzhKAuVqMh7PhhDJx2OZcRZOBgyhhqckQ2bO05sdEbK0Tkqadk/ZAq+nYZubHVhcnU3huNPB8mGNZmyxTNYPXbi501MDXQWsp4lJZeoT0u7Z1kAFxxsP6WvmUV3x34/xRGhKA2JKsxl7ER0Jg==|Chương 617: Luyện khí đồng tử?;iuwvvtIw2Q3oVhzgTnpThuz3ZOwkSrR5PH/vlJdBv5HFE+KfzrWxpa0Xzilq3oM40L9HyRQ6z/bdxmuSWUK3bQEuNxJToq98AYxojoFrk7QVu5uK0COqsmQbnR2zRUy1x61E1Mtqn8qYeb8SXDp6J1LWskLWjv0yPAw/X4yHfaCamH73L/a8lTtsdtk2CUopcsawfsnBuEWU6OObwbgbHw==|Chương 618: Cùng nhau giải quyết;Togk93bsGV5laQ78MBkDWzrtT1snf2PUWt1O1Y2bfAsoqvNNkT5NqDcUIVp/qu1E1qaJnmE9TOsMxmEJmMGStNWfOPPs5fJjj5fRuqEyLwAyVk+vISf+RhdO3wqPN0W656kiqLYiL1AIBVPn8Zpr5mVOEVIm+fXrSy5aWseRLZ22S9njLcfyFWIME9+SIRLgUz0Liw9mQLQB0wob4vwy7w==|Chương 619: Hàng lâm;/RjY7lBB6ijXggXfx/jnFmMn2eTUJ++9oXBO+L2s1fOIrYuYJU3jzfr/8F+giy8crkgTKtfFap7PuGeimzpwwxtLDclaUXiZmo8BM76+AEc9ZINrtr5GfvaKDV3HPPrFkpypC1tFf3umr3VgZwYkHxhY2OhyyniVVirCk61FfCgTZDuAvo9wzA1dmJSePSzsQ0282v/Bq+JIv7wezv0GoQ==|Chương 620: Ngươi thật rất yếu;rGr+jcOUgkw4SPx3UfeA+G9Iob8v9cNMTjC41mLZKJQ7dVIH7h1haZ8YlTXr8Vln3OUvVZ7wHGnXFqWGmV2OTTIGoResHMQ/yoF3IIcTVZC/6IZ8st4WF3o2uIsLi3E096vKuS5rUi1okYSE/+1ovJZN+NEQmM33y2bLWHU/pApB5LVdORnylClMUv4kaARUUUYl8zLLEkRQl7wCHDG5lw==|Chương 621: Khiêu chiến quần hùng;ljWX+d9sy6lqugZwxo883KPLF0CzK84V6xyVgDiSnHMOOUkG2ULBR8Cez6OM6MNhFq5Lw3JMtAw5E6+meh7TJlE/TUYfaJ2wMFp0P3ABHS+Hi/WVJ4tZRxlw960K9uuHq0DzNzfCGQF6dA8fj0SioNKAJirDwz+Z4PwK9sL8k0rPKFVqIPcUHHIu6NHfXh8SfTF40a26LXTWV4NF25KP0g==|Chương 622: Chiến Đế Thí;HQcvtj7au6NektFecKnRdYL9eVz8PIB/JiBxmcK1bwKPD3uOcAQ2BvAF97mWCxieqUCP/JfO3Tle8Nnls4+bC1SFZfs4GArrjzKvSq0dBiWWPEvp59McaaAVk0Tv4CrpKdFX4nFbTVBYQEIKXR0qWypxXkv9OxrapbiQKjA6bgUOXHzT5PKi/RfoBWXhm8jkgBUXd/BbU4ghrno005ECyQ==|Chương 623: Cực hạn chiến lực?;+qWb2umfGflalUZkhNo67tb5LnSILBiGHl5qozlL0uJHXZUfIrOGuwB2Ec/X12PGADDQCVCW/wNyYSPlWmJGvGtMDumU5s+VfKTBQBBF9SFCtQArHwj4hDyY1l99hTfLF6vQTgsgr24LFm5eTQsU9WLVbqta+QlC4RlCjYk83CwxQS5s1rRxSQdjSXbqJBDZrPWHPVaQ1Wtl094m2sB2dQ==|Chương 624: Bất bại;c9WECEhkWRylpr8wVDCqnkDpyJTI2v9BUY31fhn/qblf4oZ9hpUGQQOTXA5Z3418ZkDzZpwy4pd3bjkwLdtDKSWMU2C27JJXJJMrOYERvgx4I9EkrgA4FF5wEhR4kqMaYPI59OpYD2TgZXxzHLuc9ttUAt37ou53++N+7HNhJpO9fKSvPefT0s7DgKJtadZB0oNLDxqnvRv9QHGZVYQdQA==|Chương 625: Minh ngộ;crtg8MB1gAvBOyP7Cvwe3xfrVz/sy3QxIaNAg7rbfsbm7WF3kYIJJYkzSW3kHlt5rMSGsmhpeMuQz/a9r70I3claXA64g36H0uPKSVz5cvHtkUMxKJrEn3rv35K+/4Iupk4kV1uu11gHCN/Nr4eHzNbEw0GLV7yHAKirf9Fi5bu8IJ8c/ce/5Zb0AdhoXKjpj+MF3Y6YErSy6Lr7aNqWaA==|Chương 626: Đế Thí chi vẫn;xWkQK0COsFJ8OLsVhqdZpXKAregTCuJmbLKFM/RUNszy3txRzNhpK9bKdlJnFnySdV5F4BQtALk/leIjCyWF01EIHxu6J6OAYOYuzC6aEkMy0SPhpEb+2bmx35bnaljKIH0nD92MxD9iTSOL1XZ7r7v3/ptkx6D1O3xb/8ihb2zJYTW1I4LbS06KLvzmT7Xa0izUr2GjKa145ZeR5ZsDfg==|Chương 627: Cường thế;atEvucUz9KCj1b7IQOm2sl208liu3CJPsV0Vi3t68J3iPIY2kF67kXT1olcP/J6Uiexsp5b5EsikgosOwwifdWInZH6kg4GiLZ9TfiqLVDWpkW2RJLCxMlLjwc5HPxDpahdIxUo7vSlyCKYix+u7U5aJKaIJmXuhKrd4IlBA/kZUpvmUtRxauoqjPqoRxASehmXvaItf3WJgUDTqpT2hiw==|Chương 628: Muốn cho ngươi thất vọng rồi;AwLkEKJl00Hahcf/1/7pqorigjTWsgUcOrE40NDLKnKejBnaW8dKRY0N2Qy0ntjXoZqj4ey/BiHlwEgqTiQBiJsCPbowNG5OkPs+pAd8Zedze952IYNGe80oUVyp0KVUbpHLDceDDet93bzWWHQj9M1kqP87ceyKzET7t6iVQqClBurJTpbXgXbgjvVpA7EDKjuL72xu/hmrGw2eRHcih+Fcsunfan58If5YtUUOvI7t1XpU+flzpz+/M5sFs8V+|Chương 629: Hoàng Cực Thánh Tông lệnh;Oj4cH/U7BlsdFn/5NNclVv+S+GbYuW4+xwZMwGRF9jnB6QZjS/UwemaLFr0iotbDLVubzIUDw1IUIvtPxrzMtzo5VcLEKlSyxkmMWmDWtaEszAItmmsrriHrjXCIX8WqAwHbg6YTHOhLYK69dV+tqNRMBEzVMs+uuFWwkUUp38E81qx1JJiT+LCxsOGfGwOfPg0MVC6bEM5Uzrebwc+0uth8K14/LbP2HEWcG1qXp+uLlVZnYtzknynd37kuTPR8|Chương 630: Hoàng Cực Thánh Tông mục đích;Qwo33oDumL3fV4ffX3Y0Sxj1fpbfMTkKpzdCAzW10FEIISc431a1SKqSx1oVR25r4hlqoIOc7QXlHIpW3ysN6MqH489NNGDwwjJDyLbAIn5uiceY3q3lHpgce5gzoofWcln8LEnK9ZzYO0BjgM+9upM76XQvGnF5IKmoPY+GnA1eqio6cnhy07GQoM4QgJUMBYq7O9zVNk0mOsdbMh2+VHPvrQWluyjQwYomfviXsDpj39QxyPWeFsUf/wCOvTkP|Chương 631: Cự tuyệt mời;8EzSrsnfi8Q65wsbGx+FK3lTci2gUUG8SYL/BOgoRk3uwzMQazixtEnVQzvZTOaKW/UC9un8eedbeRDehoNxKjWuxJGn9vn3HP6F3SMIbbN0HZHirr2KPR+2OHN39RYnNhX41McVb+okprARh6XwDhkKlz0Ctdpl6LdVAANTbJweZCiLEFwAXyDk5G8gsgOBaYUG0AV76it30PCm5DsxHw==|Chương 632: Tiên cung;XCLhshRCbu5IvdZ8nmzEu94+yXZqbdOSzTTJD/s744T0bqIeIZlUACV/5hW2Cn+MCuqm+RzMi5H/iD8P8XcUOtIvyXMiLVMWS1SS28dpv6zCLfCjXbGprQR7Ij3cJSIdfZDhHj0fBDakSkMvCKqzZPbY4pWyV+XBD4aNMjVfgc52AEbx5Q11htuoCGOVVg7AzFfUqcp6FLi3B9ti9kYMCA==|Chương 633: Táng Tiên?;paOaTrNO4Uj4sPztVcFhUxhzBKOlVc2C7eniQ62g5QJWKUhJhuVwCNVxnG4Moj5on+BqRI0iemwhqJN0rky+OeHkoZqfmbqYoJfeMLmLM7KX+ePptKrKJa3RSw1WgqlxLOuXFaHmXFUCYWnafTboK1oMPhMxPOw6cuZWO5x6RjcmBHk3dbFOHBxgigqjeZJPWYPbsELX3lorklpqijd52g==|Chương 634: Tám vạn năm;6xt8A3DrtBmVQZNuyI/nYMw5vV4TxrEBBMCH5YV4On0tdinus336BOsAh+XultmQq3vCLY+jnrJMqma6jTNW3Uu3A7vweTEC3qNqmbpV0ZvjEfhOnlnv7Y6aI4qIrJmes2Xwh7hRZdbPldfjlF5SDauYrn7PhePnNebuKJehQMckDr9XJBOu6F8yXOPUYYAVv648k0MqHhAAHMu1ksG+KQ==|Chương 635: Chôn nghìn vạn Tiên Ma;JvSEINfx4VFiWEw2dpLMxuLy2wX1LI3yNNQOQkEVTA0AkRuIaeKqH84gV2dmq3dLu3JBP/mKw4kiL727R62ndXJ6q8/J0Td+5HG/pTfpUj8u0RGRId+8IpGXBs75ap1THkJa9G8hyuBvdCcqLdfnBRIlbKQSfec8o2fGleWOahaImUFS4b7BofawGA9+INYmpONGjXWxkBADDQ35ZAbZjg==|Chương 636: Cường đại trong mộ Tiên;M+sHbLzOE6TzUDqY9GcoeyWV/wyy6/vjlhXRLHKDPOAiN/WQI7Bs9XgyXWPruQMN8YDqfiWtpK38CN9rjvt2gjlQM6LD4quS79ngpBST3Kvs6HKblSqW1Cc4KaGn8sIAIUtgtebWPOvD+eVs8eFzECIZ2ELuJxzdDfnG6xA5qu+muWG4xfsEJlGWYq8CEyHqF7muX2eH8D6k9NFlr93nDdFhyecMptkk4uOJC1+nLgfI/W2ybPWfU/jq0dYZvnTB|Chương 637: Trong chiến đấu đột phá;4L80nc+WJQsICpsSe0pfbEJ9OwNExGL6Q/D4TktsRLbiNz0X7rPAy88t/qbYnAGhMsbbC1EWzP1FxEmFmGz0VVpZ4d7KpzDq9Q+QZ3vtoxDMq7IDPBbCFj8fB4KSX0mvdrtbW2RqTLQ0drtgtojgrEjzM3YXbuE6XKoHI/JQrOB9XnnfvG/F31W+JFl/cWSfKo39egr/HUfD8s3GOdYKi4XZY7dHws8h6gJd0WAPYSB8FuAvtJSH458nmgjHffBS|Chương 638: Chìa khoá;ar7ep2LCY4GJTIlPEiUF4oEuxFciVlAC8AeId/XxyI0+LrMsD9YGVn/y2TZi/2IPD3MsU7iXjj81kV7wdQElgJxhyXU4pa7196vL6ELFeHDQ8NFM/nE+KjiOJMdfnFYdt/BbosujTrPIH1u2Zn4ejapke4RFX9t9BZm7KML76Qhbt1BmlvIEvHzahy7td76QmgNGCTru/eAVyzHxV+jgbw==|Chương 639: Tiên Nhân bồi luyện;qVoLadvgoYp/5T1PnZVeNWcZB/V6t2pO2lwYePR0+FSJJmdfVo8yL4sCe/15jFPa9qxGmQU5f3lvS5W0tDwMBO2yDP9xsR0F9AkCcVB1cuxQqiQOldf6sG9WOxfMgObIf8dgvnjd/3xh8DawBFaF2rv852gpWie7kqJCaMO9OYfft2Bgh0dgJ2jJTUhGvNfyn7ytziFoyrznSBDQ+7PNDA==|Chương 640: Chân ý dung hợp;9dymSma4/Cv+TSz+/fbm3txrsUlFcIQQXz/p/TOwWJinvCEfrGAu7VuDegfZI+7kh30XDpPB1olV7wkJNIwhYABEfJ92ysuLMqZilfBqr5Dvwag2PPHElMIUIgxybNjlw20cDKTRj542gYi59V+hbEeWjhiycz9MLAGNaEPOIDhALJ0DT8k8ReCAiOUVnHTvB7jqv0XRpK/pQU0MaxvTAA==|Chương 641: Đổi trắng thay đen;Q4YxQSwpnhvzHGrfU8Wt4Rxcu5c2/InUGbDd2KmLWRRmmEQuvEmJE1G4+vx8Us7hK30bhui20xAEKcfZkuUES/8kIPekNBQx9ADg8ik/1+aSTYhVuERf30sMS/uxCMNydaEX37yxA7GNv9Z5F/wL+xT18DXM9fmQjHpFUGjHlgpPjhdXbDw6PXgg5gc6kJaqA/BUq+O4Kr+bS3rO6oh8Xw==|Chương 642: Cái gì gọi là tuyệt đại bá chủ;zngpTaAL/FuaIrVZA/wx/xdDQugclhlrQ2+tjdmZiaWavXBL1pU8YrOKJjWrOSGm3IwIce470oBlY5T28RE8PS3K+l81ne8MURMj89aF3JkkD+xIAgQB58vJFZrQujmFm+nAJF2crCtziPBhTDst4bRGEjtOBiQMi/UY6/Th7LjU4a/fNFBq5o+/YmkjZCD8K17oFN6l7ndu9BXFAnGtVMnfXPliN+E6RdKvY4kqNiclxc2lbD5HeTeDeYZObDnX|Chương 643: Đồng dạng tội danh;HWmocjuYCcnhfGNX/9WBEYpbI65WKz4z0D6ilIqcz+UzFrxXvBy30r+6FyiWvTGIjL7TOCD6ATP9BhbR2LF9QNBjky83tlhw9pqqPz8yn4fgJietbtKbYNl2fI30MnTGMt2IhUI6rddz1lY2OrBrGsjemO+9Rvdc5bevKx2wCRubSWYhil9yP8rTobqW6wvQttSSHD7EBDwPJ6dI0UdIdw==|Chương 644: Thiên hạ đều biết;x50HfAzJ6XSp0MWmD2vYH8Sjqwtyby5InTEXlt9Np81Q2njLu1r9L1vqySAVczd6URPRgeVLyyFehqS7sVwO4aWFiUigvfl8NxY+KQW/OUHqLbjQJLcispwyggOulUtuCUrUegW8SdmDswZW3/hmiZkGehSRSUQwsDHnY78HdjaXU+le6vrex4VEUl8ZWOHwG/uQ0V+MZAYjM2deH7l8dg==|Chương 645: Dược Hoàng cùng Giới Chủ;0ihdqf4vNfFFuefRAkfvW/WRLxksrLEV94/TSdNCOG0ouqhu/Qm06a+cK6S6AbWC6Rp3TgFYxpHbFXToVyAb5iixvgKsfez28rl3LogiN3aoWfJvFEk4ki22LyJyU7b6C8CqzXkeuYOGh9s4p8b1uy1SF4tHv0zqgZB1836OAZpItYybIwR3wTrZRDaUibd10ih61S2UyJTwmqht7GSVgpvjJrLqb9zlLHbxeGQjWk65SSJ6JrJPhS5IYTa95pXW|Chương 646: Thánh Hoàng hiện;/Orma0ZsJS8CpYuwDO+5RWc4tTUBzKP1H+4ZCzVwJrB+EGS2M3vwLOrn2rq7D9Wc3Z8KhQvz3a5fZBJGbvnzWcUNxKSm/61wzw0s9zOkCUH2/yNYYj12id1EmT+BQtxGUOlb3Z7ADyvGvfc/ryspHKL3O9wum34n+QDWY2mu+VhoroN0eoexGDa0QnyVaPhYsWWnl4ZU0BzC36r99q4O7g==|Chương 647: Hư Yêu Lực;8AjYgTE701dKy+W93SL6GzyQWVDUEeWlRaSeMgf5+DUFRUfpfL+wmwNr29SKybzjaiuSzQ/QpI70hDvv5vyo50WL7+McPc2bsdX98HDWa+VagnAya25Jk7tyMa4OCM+QBZkzaLt0lRcN2k4PSLCdwNSZLYqwt4CMPfK31Ue6g91mvq/3OJy3oM0rhsGgSqj6MdAdritSeeZh+DONDITYqA==|Chương 648: Ngông cuồng nhất âm thanh;Kh/iC3wI+NrbTSbIkyGpUzqgFw2d8PVy0gE5d+n9d63AfdxUkFvZ9uL6u4ACDrqoePfR3iu2MBa1oyovStxjJkbNMMBDdGZn+wlPMV8jq9pflCOx/AadgDEOZbkozA2TKDWj+J4vn0BGEyfQnfMcncA918YEsDMYA8/i2O4GfVwOcGVAPvanZT6RINYGhS0XUAy+Uy/07M4LQ5hCzveKxr0Y8QYeiYjlK0h/ZyGrBZW4vimpvTvwvc3NXF1Pd0Zd|Chương 649: Gả cho ta đi;iN+12wJN2CHkMYGidxtyXNxkOYqbm4TYUOKtcM/fChUwUWEMmvAeLOABF1MN8GGFoVe52A+LNdkZ+v/TKZn+4QvUCb0hJqJZxJykNEWEUU77cohFf89f18Vd5oTQFz6PmPFwH6sXg13aia5SZtcSN+XnYpff3HufS5x8IvYKMsh1ijy12tzJy6npTIz657nwsvg6Ez/g87koVOBEUxfCpQ==|Chương 650: Mạc phủ thái độ;rKcDeNrCqJTEtSpBFZ0/AZitLmTM+FdkrvoWf2lXGRqVbeQfg3NeEjuJFKPelGbfmIwzJcTik8i7z1KBxguRFw8IxhJcVs3GO6sIUS8MH83XGYXtW0XL4J6Rr7VWobOdSm/nNRTQEPH60fTtJ0zKngD7Gkr46TtunL83IY2h8T0tlyDh2OqUjIDfQfNXzAB9zhuJ2MbQPtyHFbpZpbAidA==|Chương 651: Về nhà;6n0TgmfwO7P45gyCR/Q5icTcKdGgwkT5r3LWW+q3H4acD6gfXYJ/9Vc5q5SBJSHANv2OT6HMpDcqc4/pQ2IahRcpLjv10+JFOe5Ur3SRYYHIGSANhCHgs6zXmomQtZ15fbnw3HgyiMUDjdRFF5nrXHRB5vhxnACsnahLGKosPD2qtW7G9iBNLNo2jbjdv1R9YfzrvlFswTireKVHjhcrag==|Chương 652: Người một nhà;HHGXd+dMfmwVJqWPNHALguL70SAXa054k57fT5uByQ7x7jhPcdfpQot9bsoLWKnGg6DWQudkUeQq9TDMH4y/RN36xjWCGHfgWPOOi5FaugNIPf1ehojXHM/N+TScczqdh9XGiB1+qFG/mHPuJGS5uMLNhabdDlDvDlyZ4nCXlTUHooVxbXdqnQYMrqj+wlvEFuw8jJitILyzteDJpwDwpQ==|Chương 653: Ôn hương;iWNi6ooYYhGVyu6HTVcow2NeWX1zXjRxjR5+Rem9oCmRTmVx3a2vNPulQqgF6C9DdzgCTDh4mVxsLwDWwl15b/KSBsr6m7uhpFGLbJT9S78+V23u/oUOAhZGcZxBU1WPbUsEzhHeklyKs6rNghava9p05PXh/VtZok2AboAuJ4v8Ep5DDTbEOXVNOeMCJaiuhC0f0JIDm5qfUy5qTgr1iA==|Chương 654: Xung đột;Zrl6FhxloIDFQxbRGAyoCa+A75jhBUWT8pM33axNNRhf0mhEfZ4zNlI4Nbf4sKiG3+nZiSadJvjUaKGK5lc6Unr1EG7DUmyBQE2cNm+D0E36wAqvczYyw/M2qTZGXwGJn7dpmulsi6IH5tiXZcJzTqsuzqk4THJ3+zP8d+xo6QhlL/qpsUnjXVzzp6A7mvh3+oMvQCuAWPamOxE8zxVY/A==|Chương 655: Tỷ phu đưa trường thương;jBrgLaQia3kDkvKKoj9zPKWG8m9m/qj6qii7i2OCWfLDy8iRS3jtx5F+Dl6NV6DaLOEknen75n5DTOcfvcWnJvq+GHQ1BpWcXGjGFunnUdU4qrQEyp9IOWhVuT/PSsVi4FBy7Qx5WfKsYNsJj+RSFrqypiTMTFUJAaxcI3klDacNAhEJtH/asiApRqsu5GfNvCN2XiQIcKrbzyklnydSUL7qcPi4Rf+J5TnYP1rjWJvEJXMVeEm6T4Xp6NYcre0G|Chương 656: Để cho Đế quốc chi chủ đến thấy ta;II2nyMZaG9cbfvqrRiYgp3NhGHEzBoNLPGg9DA9CYxJIUg9vX5NaYmS1oqeO0RBtQQU/AQ0dHnbBGNTHUv77Ty3YspR2z43sCJTqCLv9WmxHFa7rRfWnzrqPqmYXAmqutNAoENgTfpaFiqkFOMij9mfreLd6cxRy5Qit+hXffTHUu0t6NRod/OIL2qd9MKotVgd0yHLEHQDHMSSrLbufo5EAazRSrQB7uKX2REK7vrLOYUdu8gE2VJAq3reiHqGV|Chương 657: Hoàng thành chấn động;lLMrZdoUIx7Ci85dY/sFf+ZSSNojDS4jFtul6F+Kao8w60FWdqpGecy2AYNWakOmjG9xaLPDCFeq8leAvAOC7ON4H0OXVc5UHdzFak118ifdfJADrn4rX+c2wp9sWMqsCEAK1x7jGlv6g9MdQj3FHvjw3e8dmjhRqoiGwpyojOXvfJgiFDkGCan9j8gONkaqXnMx42fRre+UubHBlPphAg==|Chương 658: Mau tới tiếp giá;+Qdpu567GfRqrYVEWPqXEfHW1pIJpfyFwTyl7zYVYNH/IZX7AqL770PKt9ay9fxwmQx58RPb/R6Iwd5HZ7tY1BiBPJQBwwR2T6Y/qC27BxNswXm/0AZOSIZqW7IuOT8jVr4bX/P8ONiy15r5RxXHr4+RQSuq076uBSh4c+ng4gouv89Ux57Qx6fRWWBPcGMLW21AtI1XgfiZytMCL1/nCQ==|Chương 659: Một kiếm tru diệt;+SsqkQSK2O0xNlOWxZrOoJIUA2LaF9QYqGH0qRxmecCj769EOY+I+YKCxQ1w5+DeR3MYSAXu0FErBDTQHrk3wGnpQsovb+GQ73wUgFPpFNJ19NXty4sv1e4FcWu5fvox8nOmLk9ko3bS5PX77kkfVlht9V4eYnhvZn49OAzkERfXgqnRR/RWmhyq70U4LItTN7atcUSlgKeM84SR7ZdyuA==|Chương 660: Triệu tập;oKWSKg3yfoHxBM69lKQ4CK7QBdDVcF0nTDWEXAR+RUQaJF+4bp9ATaKb+1JX1Uoa16nPlBGsesATBh/NwslsErBLPRBZ3gUcohC9TTMXM6RbLwUjMxLS+NEfosa1jLUL8QaLf9G3bfjVk5IemRxX6D3rprc1wDiL0m4Rt9FPe7aTXkggsQjM8qr+uZUMBc2A++z8c+9T+p4+Pqa3EU9q3g==|Chương 661: Ếch ngồi đáy giếng;GrdLBXEo0sQwoNN44LDK9VZFjQvhtcjDhLTVTtlRo/KrCLpVOuIOIhqKMwVSYz5+Xj43VOC53BckI5bdSNrrsm/FA9mTutoyl3j07fbZY1KojE3gw6Rtf15lf8wrV/9jUcKQOtpD75LJyjLEK0u1GKKiK7F8fCAaD8FJP+ti7fVtLx8sb7M1KrBUasQ3J8qBPvJXpy5SwiTKBh9CzIjtdg==|Chương 662: Cường thế trở về;n7tK6kg0eN+9wvQdl97kdwE/ySCJiI0+f16WOtT4rd/uio72RC6pEj+g48n7VcjhWRj1q98LKtSEqVEXQBSyepnonK5iK4ID9uF5XbIcDWkWL74vxFPGNGgs4+AVTPO+fH/rOVnFC6iksZscrOkPaX6YrA/SLE5sMEWJbrRBytzVOxngvKvH3Dz1J01dNcnhFRfV7vSTq7Gp43/LRFNc9g==|Chương 663: Vì cái gì mà đến;Si4vAE2vfCWHEqu/QU9/ik9y/ssAS98dZyMk1sc+2Z+BuClYKcajx5y6RFT6y0qcEyH8fzViHOgII7NSFxrr0XeuKWZMYiCEWl8hdVLy0rbRcfyIkvgEUY3zXBn088RcAQ1GrPiNkt8BpTzUNBbMcNZXHnM4bS7UC1tmqjLu/D4FsiFbTnShrfOUFYMsv8Gwd9vB3nLigDB1OOphpFpQSA==|Chương 664: Không ai bì nổi;fNu7bWduVm/HRL9rP26IiesWgs5i50lPCI6vKVYPpu8uQHuqLz6yQkwocibrfhxeWkymUXH1zN5vDO8qEFF80+Tl9ovrRKoHCW9Rn244prfenfIzALbLlnJ6XS2i4uH1xGu12zsApFUuFkR2FAwk3ZYrB2eBKlx5hr5OCVx9TwIy8rXznNT3QioV8le/IsD6nTqYRK34Pux5Fa514IJF/Q==|Chương 665: Tiêu diệt Thiên Tượng;gCG0LvfpfAQGGIdB9UFMr1c52rkTjqH6t+wyJByTMSl4mk5MhmuODTqflX345/Xhfd4OT7hyfUS2giYhXDfZF8uxB+AA17kTeyYAfxXvStttWSQL/V+1PeYHw8Nyb16S+JFcwKcZ1zb2N1que/CSswPPtHl0bC0no46k0l0MoYeVfSdeZ9OUs6K0pbgVEa0oYMq6CQXL1mmmsID0M20uZA==|Chương 666: Kéo dài phong bạo;6mtoqDJDR5x2aIoJBIX2y8RgDPOIRmujdmBGrK8/KUnUKBkZ0jvFsh5tJW/7BievggR9OE1lABh4fBbVmYEsm26JyCeq1/D0XotvBNbx0HPScsO0Qn3XqazOCfREOEZgivEOG4vYJr400A9qEqze4fBHKwttuLfU72R44FyvGZohyXrQAlVKZ7hb1q+hWkg6tFnj2iL97O4B2MdWplgPRw==|Chương 667: Ám Ảnh Tôn Chủ;R7c5J0YUKf3vNuqnloj/9pOlDN7/kVM7I3oY92X5DUjl4Hk+OIf6GR5ASj8TsmQuQKsRC2tq5miknWeLlhGpLIYUOUbh+pn5kHSBq5IgDpmgDu4/B0KSclBmEZCetIlbLJtrADRyygDzZMfnd5PZii67XnLuqw+XU1oHXx/9iYDNEagJKWDRHf3KEdmICsN0PG7pwXQYT6jsCWSPGtj42w==|Chương 668: Lịch sử tái diễn;oV68hAGT//vp8DhUmbfRcPhOT2uChjIoUmBkQCD05yugT+O6l0Csc4g4ouHVq/2RJgVKN3nH15XScliFzUu+G1uYmOwVcV7lbB+LhsBXsopW7HrvVuk64c5CstlKEd52+iaepKh+wT19zWBFbAj08NWppq/45ExCE1CPO/FGm0PzajL+26dwW5Suz4j25UJScm3WadhzPMiwo5hnz/w2kA==|Chương 669: Ngày thẩm phán;1eIcFT3GffW/MikWoKS5PxpswIrlXlNmB7CrUZGpnemsinLxRBoSYk2NhysbfDo1ZfGXvNxAnjQ/qo5rp4zkQYVrKdZfq7tc1W77+RxPHIrnYbN8wQ23xItzi67iIbzKo+tcCaIrtgonVP73sNUGsF+9tdVtZeicPhMTBernUDMUIPQh1nad14k5AkNCWNiKcD7MIhsQFL5+ezOyBfG8HA==|Chương 670: Đan Vương Điện diệt;Vwsnl2VwacoEQ5NQd/K4GSS9XjE2L6sjgeui+c1lw56kgAx2mHD47GPGN6TyAlfPHsEpWhx4KeLt/JB8WCEjj5P3BloQKys0U0J82OYdX7eBVLX/3NBZ/z+1cjjjC7iTBaKFSmVIbZcIzOZ4lZADeuu26dkXrza3V55SFMECxOMkFbbQEiFv1+oInQ8n71HUX6NLLadDOAAG3SWOK9bhWA==|Chương 671: Uy hiếp;2jibuaUFNl+qik/fZNGnNzhr1X4J3ckIDy88CtYuH0jOfVpgixTgSgI+hUSDqnedc8BRGzJy5zFpybVZkGy+jJpvFiqaGEL8ujV+Rf6gnA2xyOr/Ki80e3GXvCwJ4zLd8QsUAt+Id4o0iPPUgTyGKNHPjmwdU9+tWQIT8a6FOWId+eMCj0gMYYBVfAkfLyX/77JpyCTQhZk1PiX+iEoDtQ==|Chương 672: Ma Tượng Nhai;IK//Id0p5vQDGvTyKVk0E1bhYaStWI40vEzg1meIuO3NEArdWW8IVZ/du8NR1vwrJo+V3AOP2WPxgsSx4TNtiqRffIHG1/ed76cFUZg2XL/DomvoCDvuFk1YgMcb6Vk1UfBTVVTojxY2GUygRP4bTS2VYU4y/UMp5Lr6putfw5mQbkwNLwQaTg7TPMJpKlbv2mUuCVFeocJfJyt4lVQTkw==|Chương 673: Vạn Ma Triều Tông;+oo0oL09W0RUZO5T7dQS7dNoCHmOK2MPRw1LvQmof1/u/dcAa6FeSFEZuDwCcmSOAIrQg6JDLUfwVl7Iu1LtwAl3A9/hueneT6TvhS4J1TXSBdzPE8QaLcn1CdkPhgXMbJw6bNKFga8tqGyKIk+Ve1TU+3yWfUxQd/Q5AGhW7R0+lFcUdaPGxXuitfxIPn2dta1MnokuerX8dQd38l5SWw==|Chương 674: Thanh Vân Chí Tôn;SNtBTRrPhCL1ivkXQlrnIHuQ2RsnnxRB9IzaJppfBczEfcApfgVRjSDWG30H5ACSKEb8XwWMV189Z0z0JIOGEOZtOlN9YTcqYs1FYkhBZpVSreYCXIP6Tmrn9bo6QovKohphPPMgsjoVm8eXwbGkE2vc8DEicksXJJb7YyligiMEf/7/j2efNXJhFQiHwmlcYyAgKKu/IDLYILdJtxBZ2g==|Chương 675: Huyết mạch thủ hộ;akMwxvAzz/bfw2q5NKj944Ze4jxtWRUJjnaImlHxhkzfDSmalI9LLBLF2osK+gh03bdP72nurp+cYP9uwfKoqhcVml8I9lFsCqnpY8MLo+gPDncgzNP1WZpSQCLzSwx8kPCI/031hay/+u3gfj0NinGl/JW5KEEbRG16XUU00uehAW4IkP2gAq9rdVwQ8PlfVN82pWClc9MZP57N2Mrnvg==|Chương 676: Chiến đấu khốc liệt;V6LHlHbEn0jX/k+sAsr1MZ30UbUF4K35DYgk0S16N1WNKZrCcE7NHG0NdQf07evBTNuu84v0ot9M+yN7l025oCfPonAKm3/xhqObuoBNgvIt1lpP5AZXnlZG0VVpuAqje4kw891hmCTTbnmqFogsKa0jqtpbwdAByJWICwJE8EtuTuzEOPBXpaCWZ6N3HWeel8E0lpOCNAe8dkPx57G49A==|Chương 677: Nguy cơ cục diện;/Gz+47lniClk+oAm7aNow8+hisBzKhvx3sCgKG075R6Z6txXS17mfnu+txqA7oYmIi8KUMNGISRUolF5h3ZmDjpV5qPO4jMRFLAAAkkISfL+ZV4MYcr0Zo8zRhNqqdhSR0yDwUS/8qVYdNnRkbqCDwJscC8+VnMR821OK6aRv00SkxFwT8MUYKqxQcnxjPNibleEE2XGB9FGRmw28/LWQA==|Chương 678: Giết tới;Xl9k+0WGTuPyoVDjlI19STKp1oIWnZCLnFWqyOq0SMZJxKG2i0qf5vQZrCtNWbYSIkD5ybwk/HUp75DHvYsr8ZG5VcNYhqrRGUyZb0uVzq7S7qNqKi4pBxDhGXuzy4HwWI2ay+rndlB1lvRSDXxhwsZ3r+umhLSj4+FgUOnBGNmwgsNcBf0a8fQfhQMHGs1uU1w5Tq/r7DQ1VdNkZkIxQw==|Chương 679: Ai muốn giết ta?;smJZAbhF5hGqK/iqmeiJyObo5eHzwwvYPwn310Gd0s5ScI86pb87dtuwL+55hrcCCtOjlc5S06L1egy+WvSoZ15HHC7qI+KW4ls+5w52K0BLa4vulGDB//Xcx7+c4rocmb5IjgPwmXdbAmpcO8ukEuU0w4A4K/A6GYFzkHNouhuwq2yu3zs0Vadi9eTosPevsusWAz0/vJpRKYYekF8PZg==|Chương 680: Kinh sợ thối lui;2buEFNwGNqtOjqSB2Nk2833xfXyP0IsT9PToPesC74Slwh1WdagDcNxZzLkPLgQ+iq6FSHM7m54vdWlkw87h/AnXsNoTxZRC8f0uL71U6x3ruZHzXCtvYNLumXnFTLcJD7sPOtaWPvFHi+oc9eQ5p2G7/E2mbd7MnNxq3ST/dHiO8Ujc08e9pROMlDkTAXvBoSIr8ylM6stU4s8cWldGXw==|Chương 681: Lục tục đến đây;GXDwxgdiJqYuHkGCCb3I5RutB5D8za3y2I9oGoocLYQ4oiSz7ksroRE1o46u8vFavx4UUSCrZ5BA+vG41ry8z3MwIW2oQvczTegT9KNrV96/odEdztBrme8jI+P9g71QUgXoFNDTpz6fj0/nbFip5lXtIqQcKqLW5OR9sLGG6/Aqef4l1Rn/nGJuVjAqjhprtMvX8rz7MC0BdXgvxtAKig==|Chương 682: Thanh Vân Chí Tôn ngày tận thế;kIO7GfFSnAsjdwrhr6xofw+BEkLe53NZZFPYcG5zwCfZLYM2AMBWAwCZ3CDnM6g61KHuJbXDxCaGDBOVOhwxJWAkvynkVd6ytLtMAFjzNlEnh196BDmgrsPrNbwwAaDsAhwZJ/9fwcn5IcuiQhxc5gwZSnBCDkFqb9h97m2kM1ZSjjq4sYJuts+yksfRyI2j4Mft7sfCv0pyTYjpr1gMTBzGZ1CGMhThgDj/FFnDxngNDCe8TuViSOqBr14nepI4|Chương 683: Phá cảnh dấu hiệu;JUWRtHgtnbUzBQA0opj3dJCwR2UV5OwjLXrnGLrhybzdYev320aOzs+XpoSgSBFsOA32fFK5O+LgNirB0iJANp22FId33eKZbolTnsITicdss9YqsjK2M/onUWsAof3WcUDGwss/ualc1E47UZ2htgV42YeZokCj9DiWkEsRw0gznWtJqcCLAxbLH2E5BBirYYk+/R2LMKo0B8Yo/iSiyg==|Chương 684: Thiên Tượng cảnh;VFo3ybf2QfMA9sqbllyiHbr0IqE35SACXm0hzxjgW4yRpW+cQL15foxxjo4gg9SkgZmfoF8BsyrXmlyqHPQ3UpqJy7fklKoch48kr3EI11Apnm+2KkhElcJv1ufe5odTLuWjfblvOrGNDrWMcfqgQhfXySnBUgNn14+NX2HUq4MGHLM4QjnxXvynZkrHX63kOQD+/aDKcEpjVl4A2agtyw==|Chương 685: Đại hôn;co+Hg414BoGv05SBOkyzCmjFS/3FsJ9mIOnwN5BY5LJFj2yGvmY4l35sDVUCn4by48iHUDH/mU/pBrUG7Bbef9LCqjwzVpLx1PyYI7IupcdO1wJeVJcTqTQm3h+qq5oh0/IW7zR9n5mhudRmZvWa2354kQZJx+7p4AK5560UUb5tFT7YayPOrrIF7IIwsW/TM4qdzduPeqMo9P5O0E4jZA==|Chương 686: Thần bí người tới;HvvqnuER/6RG6D8v1JEyxtDoWxdUVs1ZHBSbmSnfmKqf7MtWWg/iACYh92fV2KGdftIEnM/vfiZHyRLPwmiBikZIIStRlErsKjLx2qBCo3RkXRIsvEIzeceKvpgz9qZvAyrIPAvP4fKU7yzP56mGQEyM0JaXA0utU9vcXV0skG/1HWaUdNryxRAfzxDIgRig7WEqx82T6fvtaFR4NF4bww==|Chương 687: Lễ vật;9vxptzcvYoZt7H4eNBg89eY4dvPrgOf5jsvmTEHVkV7l8kQw0CIMA3mmFB13hCvYO3iS2Hujny5J/bazsuYuICdmjpwTbxm2o9RwnsJlTcyjNg4nBBD4qKqVdNvoPsQikYRjn0F2vjK5pOUrxtC+6uZwPfLLkClW4yf5L7//4Ihowc/6cBupklO7STnD9SCP01D40SAk3vhMAT34qsPzww==|Chương 688: Một đời hứa hẹn;g5nuPgsPp3A6u1Uo12KXwohoah1hBzWkf6dtOIrF66QHZuaRckHjdy4pLs5JKCCPmuLHdP/YxA8g4H9l6TYYO0Y/5KAiw5k77I5ei5BYuUIqs/G9QKb/vb+rtUNzhKVwk5RV10uynNo+ohSkbZmO91GiIMTIpVoooUcoZi8jva7UDUIdiWQ5sc/TrkoSO2+OTs4LkfB64IckXtEGacRTKg==|Chương 689: Triều đại mới;51KsaX7NMVQc4WDnIwi5yL4soNF6N+58drxV2H/mDxeQLfBub2PGUI3bLOmkERa3W4ZDYZetFEhV27CIbsJw6xE4izS0WqzJ/jAlXirydqii4jYfU7TfdQ37lBri3JQ8uY3qXSXAvLaUphbSoVRFhFmoAI5XRie2ZUPGUj9aRLW1LkG4Ws30I25G9O7grcRu4JIikzyMuPWmbrXcBQ575A==|Chương 690: Cái thứ nhất mệnh lệnh;KmRXvuHIB8FrSymZt0pxEq+He36VKaXd0SatHIFjcg4xjvg3dAafx87uMIr4gOV6SeGbkQMmSOIOQH9uE9AJGUMH6gvXs1n+NW+GtZ/T08elLK6GeCrvIchmxQS1LzyZkeEHHRmS0LoUQcPyElwwOZyCqEHxgUwvcJLp5aaEUW4SMfbH9epfnjL473iU2xZmrZuopFIW6Vjz6dFp3UU8og==|Chương 691: Mộng Giới Tinh Tượng;pY/Em1tGDt/q4cRhNKXEMVVMYdBlN1xOqkE53R6aO5eoQMicJIFqG3INHjIs6fbbrzqEKhtfL+DTRCR/TahkEqg8xIQ2ZWuQbYBS/FxUbJundVfPFjqEnwTiZa8r65sB+5n+tge9JsGoY0pxEMY0DtVT8SQiMIJ+fhldB5aPgOyiagH/4mnh8EsCDa8EU96j7uLjluQC9sDc72twKmZPug==|Chương 692: Dược Hoàng cảnh giới;Xwy6+IxUbgyGlZUXtocrUB5YDTPpmAM9nskiU5uLm1dH8PchRZMr8W8e80aoBqawOvQf2NEaObZgeOCybF7WyupJ/RUQNKXvi+QFQS/e/BAY27hhqpk7VT/P9p/72Zq0eNNYL1IQf6pz2XQ+ej55NQB0LP8ZcbLbaRcAaFviNdNkHUTdnZaM0S2igCLc2Oe44LaXM0dSVt3eYDiFn40UHA==|Chương 693: Phong ấn Đại Năng Giả;O3IVX3pzXrGJC+RSe7TFxyPaWtMUerjbdXC+TrWCmH9DNJ/SamR3byCItW+vVfo7/DmKptT3vQeRVyXF8qi00e/z868yGjQ/dacuEWye32mvHcWcOFazTjTaTuNH7g1wajjGhVcfwByXeOcmKPO7hk/yY3CYsBhcxZSJNYK+KEs3HeZ9ySXsm2PIHXzSesFbs6WdPSzq5lwZ8jLJe7Q31g==|Chương 694: Cách Sát Lệnh;kCo+ZJtOb+zJdRole/ph4bhDlokaaDpa3hB53Zs/40NEYAmfI2JVhKAIC+VEgVc/EZY77xciWda3HQey5iZ/yHkXYJ/8GRP4zfDik8TBnsZiJTcT9jLXWO3dQdGPWWneTl6TpoRzXNIG16ZfP7Jf65564Td2spgzsXgERZx7yBBLT2mtQFBbv88hga/LgAISRlqLP67l7DHQtHC0LNf60A==|Chương 695: Cường thế giết tới;MxOb0gfoFYZp9tKhXkvO+ZZjcciM+YOP4B8d01kWxFz7iaxw29lagjebm+lNAH+ovW3cjj2GYV19yZ9xibgI6eqdHZk5T75ID/JBc9LrbdHGFlaJfug0SfmTaOsWQD0bG31WTnh3cgs+67qh1eKUdPXFSM6hzSPPmSQKWEpSIZ9p2XyhMJ3YsozuVbsLmpq+61PEG4WEcNkjD5ke2kd/LQ==|Chương 696: Rời đi thiên kiêu;Op0/upKoDRwx7nMheJ/cTJBSBFvzIGmmYh2aRCaPL4AUcI9TujXz/7TB2R45LzwAea0WpATafnP2YAT1aU4S6U7pcGdzZrrFOa1keUz1Puyf2N0Nmq94FYq0SYurw6NVcPTx+m3h3psZXp9dxbB4VeUL0fSkG8hYzs6TTctPvm2Z+8WQZpyZCXhyRJn7CsvfDAhlCcZoeru/c8/9JVjfHQ==|Chương 697: Sau lưng thân ảnh;rkduWyy9Vgz5DBYV/i9X5wmXItj/KheV8EWX3uXa78KENWgtteUCCOsgl0Wk/BZ/yIbih1WXqlgKsSQ6seW7MPmRMcHiskOOfUQd2umChmvQpE3BtGbYt+AzBu87spSaBSz4TF2RHtPHSitLxrMS7jW3y4obf0uau33UkAlb7IiNi/if/he/GxWC03KyIgtpig7PZulrkKnp2kAsw6qwtg==|Chương 698: Cầu chết một chiến;6TzdvQN/Qun+bP0rQ9ZuyVJgXlsuU4FWq1BiQCQHfLP99VDeKASO8vLJZ+qZfgJIeh3lh2tupCizGnYHtwyk7XxaOLIkkt56sNQuXs8nmttE+0hxlDA60t+rLYAIB6ReAc5GSAquoaDVWkioxwltdBTdcEWUFoBzuMdBGTP0Jh6VX4D29M4m0o9jfqKDSYmZ09iRZk8lHBDenljqdn+Ayw==|Chương 699: Vô kiên bất tồi;jBMyA8W/mxP5AzAKVmibxilTH9E34OKEPdc+DAlqFS7WNuuuGpLO2w7D/JvJVq/JRvyUNbthGNntIi9gaOgZyLJgSMZRmkqkHnKXr6bD0ZaqAHSCG0lCYkQCOOOUrkgZUKWdZBfzjyfT2p/1JJV3OgPVjWgArnEL6EKzIB44Y6EU2+uIpY3wAP9TZXDO7GDKQkvZHSUuKfGEFZptZTbzjw==|Chương 700: Thổ dân;Qy8fZ76TR/4qum34VI+QwPbR2A4MKsBp58zbpd39oUMvDi9NEadaQoIBOsmbQ2v/1FiyMSnADjU7KtdSI4Ga9Jg6yVmDDuqPqLWb7fVyQto6kdMKO0dzkEV1kB3vUScv1YLye+F3+yGZ9hpabXLjsJsn8gWvwzkHPwKoMvgANkO9UzFimsLrlhRmsAtAsxOezedB51KkC3lEhbWdoGRR6w==|Chương 701: Thu đồ nghe đồn;MU9pTub6KOUhuFrM2s/1btpWcR4slbA9cdvS+E2o71YBv1SiD/smPIIDM+KVyrxoUlOGfH5SL0jxOvbCN0BDQJXu3TiC73OMp1gJSQymj1X6AwtNWriyO9HZR0xEFtXr/uFtQzI9LmYlxf+zUNdnXDQfw9VdCcB4Z3RL5KGFx/bculGDUxv0owG/lLtYgL4zfAOJScWTvtiwYw0KxLxs5A==|Chương 702: Tiêu diệt;jG6EfmepxdGuQ5L4a6vcOXZqWZitkQ/hXYUPcwFB66BMO04an8OWNWBiuL5Vdu8Xfp3RjVNXtH7zWuu6SOHGGBKLoq/8c/R3Uyp1/D5T9jlef7oYY7+h33C4/F0a/hvBiPztXD6USF5HnhBeRRvEct0vMCEFYp4ncG2iglOZC9G3F6eo3IXSYrNy//G99nneCmf7kQRyyeT42Zjo0rdN3w==|Chương 703: Muốn Tần Vấn Thiên chết;VmtFbx39SRbOY2MxqCbiw0JQRVXABi7XXOnfdAcIA+h7Q//yN5Bg5679RENIX86+LgcmPn5pVfWLG34B5YcVi77U8TU6aTSmdcmwZr+Kdi9C1lO3K5P5dzWZndpXISDrCxVIgXDgNaSXGZHgrN0aLgYs9OF/9YLAAqT40gcnu0zT7kNO+Fjd+YiPj6SfyiYWhvp+p1zDWCwMRPkvUdFFqDPkd6yFO3sQ2VrFAlxOnBlSRBzUt97MuGGMSYRA+Soa|Chương 704: Dược Hoàng thủ bút;vhzHGium2MvxCFXuTZyAn+FCpN+Gez3Jjlq91jPNqgPMQkiQnEzScHXTK4UXfOYKiIsf0XWzhe6AGD7sfQsa/V/oAWT0MZFRhgizE4I6NA+6P2cziS/UHdWBBqC4zItNAw4dFqXmzbQMW6mD4iKsOl4QogK/GuHF1Fx/83jHCbbP+uDK0XdqlF3QN6Hp2f+ghJhkIS9JLsuSix2tb9cAFA==|Chương 705: Rơi xuống Thần đàn;IOdCS/VN09K1zAL7eJGu9XILNhd3GWxGsXg4E+oXrGKKUzLaOfdB3LkP/Zf1WEUdLPWUQRoc6bfXKVgwyPJmyffNJfxM62RtTDqCq2dnff53fAeABVx6ZYKm8KyaOqoao0+OlGpUg0GU0OoyMXMhSkYOxQtaicPIDmMnJ5RblVfKY7fTLggcNqDJrbGUrHkiIk5OPvGZlNJr00JIiQAKcw==|Chương 706: Khách đến từ vực ngoại;twRtU7q60+mu9npock8fx3MEJmnbSKytXDWR6g6NqMpfzbS2wyCcG2F5mozPhRZK1h2QHZW9wjzz0zikD+Jm+vhSE7XVMyXNSxYXoSM5lIQs7UMokVWk27sOA4d1KyGWmYzElNTAANInRmtkP4QkUg9YcjeVVG94yzVKmHeNgZhZ0QJmqNu2v+DYCd550e629Xc6MH0hmmXtCLLdYS86fw==|Chương 707: Chư thiên Tiên Vực;Q6lcseGOVux5ib3nrG3pNSR8Ylf7KanPz4ZwEQD8Mjl09I/VSSIfSkaLSJH2XoxDRgj8OQ+aggyUX2lZuRUCThXF4VzUO9nUq6nbDA53dhAcDF7gUSJBYPpz6A1A1DAw1/vogzjpIbcCz17LXOdZrdTrbc9DMr3ul5jqINI8E/Q1ClqUkKsxW5Lxo9ZB1xdwfdIlNKHGG2smq1jHzqKvTQ==|Chương 708: Người không biết không sợ;QUdPXCL93RsbSeWkjHbLDSNM9GnzSCYDyy1ZlwaU7RNmC54mJdfxnFLEylvBP5vqLEQl8ugv9UaDN+SAJ86k/mr99dGpO2NwRadrYc747FDubz7QyqCRlw329akrUa+6KdptEaRtFjDxWoNqSK0qTShtdVLPigRth9vCE//EhT//NTZ0xI7TdsDcl2sVimI+/jA3mZq4tvunIBRpP9TOlvtugSywCoWWwLTQeO4lxQoFiaM8KvhrvleGmx1uVdbU|Chương 709: Bại hoại;BVPJRsP1hWe8I9k2L7b2xr+T5iOto/tW+ohrHNwT0owRFFMVBRg/oJm8bDsdxTLmKR+3SBkuby8MCuiH3Lwro9wt41uyRZhjjDhhUpF3/J+7gaplypTcHItMrvAiHxPxlvSnChMIl6R5t8HJYUJeR+vtYQ0CAh72EWY22QYQ8Qm3XXXBF6bAmbKdA+ZkLMiSiLnAdMGr6oeaNG6RCIjpmg==|Chương 710: Thiên khung Tiên hàng;k2hXnoB9/LTwJ5rJOVhphiwUU3xC5pKVOlWTrpJldycy/884MEF+60Isb1qSqba5EapTb03/WUzeWm0imEeCmh8WHbX/8nw4CH/lxmdvKbSKpjGQ06HqePdV1tMSEyxjWsu+YqIrF08UO4qSV3D9o4LKzIxXgUVUnDsQIvrJpfNcWCR8r72XiHcwMOW8Ta7xC5czlpG8NGBm2bDTOr7Iqg==|Chương 711: Trời sinh đại năng;vwFU46zpCod62FyfRopGOsfY7opu1dKjnYMSnlE6gUndoncVgGR4zPXPrPj2Vnd99167gWTClE6Or0cQUrwN9CLRusobjwGRZixq5PwKN/neHx/AadMgrE5SqzHoqT05Q7HpEfN8FUm1tUNEGMThjuLrq6VwY2uhcq7KBCulUJe0tmFj4E9lqci4Z/QithL9cmuWaIPz6SpvjvP+5XgaSA==|Chương 712: Đẹp nhất nước mắt;gPc6nM+yl0DQSA4DvLMaqqbGGFbwYc2gJy5CBvRt5vwaCSrC0x6SXfzuNjl/WKvtGKZAi/r2mdRG8quL/8shYSfVwFgj9ubI2JM7Wpzp3EadqVj+IHTkhQ7vwWuH2aAvM6fw47NxFarw/8d3TarjpWYN3ajtwpiZBurJ3H1zcNQcV9+OafsEuH1c4TGK3cmVz7BfyXU4o8F6f4/4wfhTpg==|Chương 713: Trường Thanh công chúa;gLvNmDQ2eqYz3LK1YTZD10kR9lg2dlOUpRjqOP4AWTUFeVEkspCy3o09XqHLDuv4S8vFdNSF2LnfrWpqgLPFY8Een0u3ux2euTAUk9IV/e86gI7lX3Z8CklAqUESCCsK4q2UxsTDF/Jt2kRenRugQd2hnX/vb+3ykPkNZTRMXZVUpXHWLb2sf/MrEmDokwGC7BJpsK6mN0p01OgueNkjfw==|Chương 714: Tiếp dẫn;eZb9YY41OIQObUQk2jeL21SCLIzpCuN7+Ch5Q9xPeSAj8beU8232difK8gzDWpSWYzDsNIPeJRfak9V6+s3mN6ZySfudS2VafRHXcHZ3L2Z1jHd7NpVZfx+mBSY+j2KE/tV+EZ+iLo2y1zMLKT7aNS6mCC+FDQ/vpRydhHIu2zmB29hZxdoCKTblTqyLSHmyirFMrzSo4DxOrI9J0O4cjA==|Chương 715: Tiên sơn đỉnh;UE62iUWSr6SYEMYy5IN9gU6uXSuGvLoRpWbNgwOWME5er9N0fMIcUaf5XnsYuf7J5SfJ/1oilb5r9urgEJwXAJBYigfwa2o+DCSi5RpyXZK3WkdhL75U17FOUMo84gdmO37RCbBJ/npvKeLpA45g+SHaaSA8S9uYDcTLZ3w2ugfsk6QEBGbNjVgF0ekhnDLheJoNF4dp6pV9AFi+DMRJyw==|Chương 716: Vạn Hóa Tiên Vương;PrlHdhrAbJUqyEn/DXjLnuFrCw/pw/YE/aTSy6hIxwM9bKcUXAIvLHEM+mIAXp8BQtdJde9jEpChfda1PZf0HXxenaqayaLQS6UET9wOAolVjd2iO9EgjV5ctu18ey2v05Xcsziwo01M1VWTW9lu+H3L95rLWsW/vn2XkhN+/0V5q5YXEjWzVfi0djJXplW0BXKbtTSwlGWJja4ODtCNwQ==|Chương 717: Vô hạn sát phạt;Hrkuia3BUtlS4L8v9eQz73lAVahOvua4uUE2L6Rgiq442rYEtJjuhRTLDVbHTsfDpm9RonpCP07BTTlQakNovuk8E4BHZqeSlhuGztFdAzkLlj9O7ubJ7m3dQlPvPjXLmJ0PfjhvjkNwiMme5+a22EnXOBa9BZxPrQZ5XfMQTaJM9Nbn2OarwRKdUcFSW5knEs/DygJI4vViiAEahusm+w==|Chương 718: Sau cùng bốn người;hS7nzVufdajyHaIQ0chFqfKfxW+vdiSvvN9q4XGxraePeVMt2NHGiqQvEKuyOairIfppxiAdZ3o1rG5QzNNH+Qh06LdF9wd1yUcnMBFXgCSFXYT1PxchXUibBDjuxNezw3T8ZcOn6lkWHoHQvAdZHUNUB6T1Nyoq+w7QbBzn7K5LwEcciKzpEjS6nnfrqfgkTUFKlw4cQ6DREkvUmUV0QQ==|Chương 719: Bạch y Tiên Vương;xRu7siXL24W0kXAioNW3n6rE/JLJozaY6Jy7zD/wbVChsl6eI5Q5ED0W0xOGQQwpDmMghcTqDclZYHlw6i3QDYyV+tf8oSVhnntuFgB3CEMEYYv2QExBplUuC1A9SdkSwRcERaQ8emlSGWuEpuQNI0CjboabbY2lB5GOLBVXmaniJ2l+y+PtbIfZMhuUW++kTCmrV656wteL6JpwOK59Tw==|Chương 720: Đông Thánh thu đồ;UV1ZPw4xmQNNTHRc9NqHD6Fvbq0BFQ4IlXNEla/Z5yPb6vmnCmuwuVT7n3bZCRAJEih+Jb/pF98i1VavRE3qyy8qHPjyfx2tkDVT7DeeFFOZirUbq46ue0VmFj6hYs3wXfrot0FzxvS1KpLY6pbd7QubAoB2szpXEA0GaiFofeDmZCugfLQb5httSv5xZ9rU8yb5UyLhXqueKOTVJwkM8A==|Chương 721: Bái sư tao ngộ;ti++k4mJn8jZivbGujwFlcgifQaSLYVhbJvE6k0Qc7wMbYW/lr4rXFb3fz0/9QkfXWyydmsXkUGJ9lDv35RZfIb36yOEyJdIV0wcDGomKJvcfyfkiOwNZnEmdnSC3p2nb3/W+2YEInHXaERzipxZz1RLtey9tLLaUDMFlEJxoelv1o7HIHLxxr+wS/Y1oAnPsNbZel8LTK+dosRma8W/Gw==|Chương 722: Hắn sẽ hối hận;iDY5jby8qWEaKINs2vXqtfTjC1OCgzyHGfnJuV+r+9n5ZM9dus3Zb/RkC4IqKC5xth/+OrY6HXNInvMTl83E2npHcwUXouZwOJID6AuLcE5m+UsXmyF3Mz6fQO+EjN5HrbxjB/1oveNZ96S1jrHzgQ/P1ohdAp9/ZO/PmW06EEnNj1QGnTX4m/vLqQCTyEQyg2tKN7Rh/x/pzGIFJT7r1A==|Chương 723: Bái sư;g0syxee5/yfZhXGPsxRCrh8wC6BOCMgrvgJARWEGzoGc+/1FjQb889Cz/xHA2gDU9Obe4jlpk0/EUZiadBhTqUPwQjw8bP23rr6I3nR4T8aCfAhDK181Ih9eHlPx3nn1Tj0Az1l/skzZ6qpPMgZB/zpk+oQS+ZylHDo/mWlhMEx7mGdlDdnjKQgEX3opqMV32ahKzPgV4tvRHHIbBhFhHw==|Chương 724: Hạ màn;0QQVyhgLPNNZFxEyTWT5G9q1o8Xj8ppuURg5D7DRyFkEgTsePPzzQvHy/O8lI8lwoZTdNNO7YcRKAMxEHRBkF5e5I2YuRasFfTTk7aGJAGuh+u/xv24sF94QtGZYOf1HkpqE1j3qDMErOI32FGTIvg9ZMYCtDI1gRZrZgnUEaIy+FrBdoX4CWAd0WtEllpOZy/I/qIha1Rvbh82DstNxEQ==|Chương 725: Bốn đại Tinh Thần Thiên Tượng;P5kS0Fj33ZiSG/iu9jIl2/rY0wgBgl2ozY/cvDbV3v3dtpTf0E5eZv/AsBw7ayATvT1xTpEM2v6Mc/agdwLwxbw9KxjhzBITvBE/cF91z6Q4E13hhyJKAqd9iZpD43hXENhTrvtrFID4veWTRH5GBBJKXaHd42gEk3gHyT9XU1gXmqJDNKmFAvtlfTLRWoAD4ZlXLQTeMEonvu+z98KzGYUg9CGuzCORlpYuhK6ACy0ZXH01Cm94Jllwf3ys+yDc|Chương 726: Hoàng Cực Thánh Tông động tác;aCxJgwV/DPqNjoELNFwh3IsHs8CaM6du/TyiVEM9k/cQs9MXytefkJ/bkVQa6usp2ufrqBG5lLdTFp030peIHdMnJkJIoXblFUwaku+f3hHTfetGuOMGaKRTd2SsXfcGl4gYtnAE4XmXkXI4rK1vlEVN3LK6Oqb2ywEpvDwL/LUDgNc9nHL9SjVHkhiC7nMWhmUwmWO40l2InD7xUfxrcvmx05Lcd12C3fMAwUwPH9A9cNvcCyhi9F3/kRr0Fcxj|Chương 727: Khai chiến;cpCtZ1gI/eoR4pNMz5Saq0X8wcPK4uMA4cNEcrZ7+2gjQZcT2MP1/GF/E7WAHx0Y1ReK2E7qP/ogjJ662OEV2BDrv71HfyTQGdxLLt7wNqsTbtNvggRsm5kXCTEcWH7yLPGq4MbVm+JVxT3FZ7Qt5HZwiubNggHX8gds5le3YK9oMsTK2Zw033jmOuBhSTqPhyXX0EyTAkpzLwbLuLfTNQ==|Chương 728: Khống chế Khôi Lỗi;uonQzw7PRw4gYKypEWd9MvfyPD2YgVbStKHFJihRwpeTzno2DtT4dbMTxnhAxth3nTgllpXWgRWUyx0OaH+GjzYqrZHDKDMf/I/IeOjpUCC7uRnis1zeFmgG99C1LD+hDuc0fchf6Cvs1olFvQ7Ea0h2itDzzmj4uD2XbqOm1+EAzsea5nYJhnbZBAitpGwqxMEbnMRwyHCqOaQLUHoKTQ==|Chương 729: Thập Hung đại trận;AAdDQw0zIfFnRZcmD4waxDgNkhwBkmn9cYkBjbr+lMUJFhFIYrWl1x5K5SStlA7g0BGI4J+mIk9GZqSZVbnIh59743BKCxNQNXnDg662HtPhHlYhpX41uO2spDHBz4AIuc+ShCRAaa0SocITNkluLDBBoCzExdpCI0GvEGAXUBc+kPrhEjtWOfRtCZEnX5eqp51S0i7nF87mAdF76H9Vlw==|Chương 730: Bạo phát một kiếm;ugKCmf40ftwIoo0fNlVyz+PlD9tZUS1v/o0iEib/avmHgvgm60wVU97eVptbVC08IJRhhOTKUkLK1RKNAfH6axab/8gCvPoo4MQv9XpO0e4Gku0PfaiIej4xMt673uEPqN1OIfU2mi+7ODM8QGtSb52jE4591m6qbUCmkGRq3zf1D8/jq/KFNOj2ILC+KGQ1pUBRIcyw/bkGkGEgQsRyTA==|Chương 731: Tử thương thảm trọng;z9X83N2GXYPpoBxFHW9uQ/bP4L1qS3cuVcNQzJtZv8jv/xOtNhWIvK4/clb/NpdRpa0l79F4hv7wCxO5nUx3Yu8+FpbP1SYafvCm+LK5AXudZMKB1ZQ5hOqZKd+EwSXpB1kr3LOvqm9F2WJv0RtbdvA+INauAerm6b5TdFK2ydHdzhW2Tgp4YAsU5A5omeS5md0e4p1PIFAL0a2pZ5hayA==|Chương 732: Lão Thánh Hoàng hàng lâm;yZNXmDRrSMRRGaiG3bamAjl17JB5L/w90VYcXi0VPfbIUH6osZIy0LKNtJEHRw/neY6bTf+oWlUSqSZdr4EL3J+OATIxM5lsFhEZoQZTJ1nvLwkVq6Nslp0SzK01zS9tKmzRYu2r5tUz77L0VCHff8hM5GClUKOjXDVYltIplUUMgytBYFjnO2CcKhD/TKazS/YLtpw+ZxGV/UBYAQ57Kc/gxVcn+GTj69WhtiQlC982yI/mMosqHLiaLlzfkgs2|Chương 733: Hàn Tiên;thDl1hhTCPV0L2zk8Jpw53l7YOGghsMgaBPAnU76PS+zsEOMenlny74kx9jw7C/FdO6N4f0C4Yjr8vC3KyesA9ugTdhlBLcareF2P98maq7iihpPMAQ7rCyw0+wtxje21OojpGp8KJsrmhdaFRI0huIiJdg3POeudY0PXETb8jjCnR3ebhpjPMR9Lj+FMaPaIzZfNXt6mozmi3I0dsiNbw==|Chương 734: Kiếm Thánh Lý Mộ Bạch;ecopRjIU82riZRtiQXMr0O0QSsSEkz9CS4SKKsT+1tjTvNAyx7h1uVZ7PlhZgQY8MuvuXQfmNX3A6CsmM3gRinItU7Ry//3Z1ic2r0ThS0ulTI8R3uzua4pKvUfkyV/crRecfCwq4tpU/QuV50lDVgUYzahzbJvhE641QWoT8FxH0IIIWkS3M2pb1SETGA7VLfEE/531Pq0DSjC7UZ+a0A==|Chương 735: Cuồng nhiệt lão giả;apRn9I7N3C0n2ldrD8eYehW5E6MYPpVI325L+KiJ++iKDENw3qRNprnkhXHGXMBrt6aQvF1pCVmneuXQASfy/cz+rBZNfnF/7BTS1ExybesTDQlMOW94yJGEvNzjOA2zLQNOg83uEJPOgeua/Ohr3Bv9W1NxtQXb1/wrewKChohkTHdQOWTEg5oSq44c0ZnU47dTbsDwQoRh780Gb+eXTw==|Chương 736: Giải phong;r3S1kC5bGxwXLg3GtZTJaIa+h7LMMZScpaH22xsrqsQaRkR5ecE/+IaGqlLNGde7J6euVcag5/04nB4bRPlGkRrPulhZj34zUyfG4D/Y1JXvTyDwJtiNQmZrPmHEuInEpWfcrJn+xbx+bCi+vbZasVler8L8BxxfsHidR9sVCh7qEg7ZJsPyxGchsn3Yj2aF1lbSQPZIPECtRpx4lD8ELQ==|Chương 737: Nghìn cân treo sợi tóc;f0ZdPAH7pQfSsa8z5UxI9ekmB/GB2s/odzP3ssqVrx9a8OGLtij7HYo/mlXnpzEUjhMobo6PcBn8+UXdcrehQZtxO89ZARWOkIqtu/sBZOep5ALOtk7ztaRvC8s5SLrB+d71DTiVbFq3rQHLsdZ9ER0kvo1L0yor2qQbeGZ4wvaI+zbgyCKhzpTDKPKh+i9y5tw8L4hGIXBdbCJMdONR5w==|Chương 738: Run rẩy đi;0kAfU/FgmorUXo03lTqTDlyc3ODjGB2tv/ko/EbmevYpagCVYXBG2lksKlTSec74xYLKywxO4qn2tRfbaJWIx/W53TQYELUQ7At1ipb8ACiSJD2BIYmzyIROPSTbgMV7jNwSwV3kz6LmxlbAvSRy9HAvd98oREVtNWbB/v1aqbkHXJipm9rTlCUoJU1SSPXGiZnxAghJrDyEoBo8zVt83Q==|Chương 739: Một thời đại, kết thúc;iDZtFyXT3W+kKUx2AZt9wOkGlV5YK+ITfYyrjsAtUET/bALMrmyD4heT9PGtSKONMJv01CA4h7tAOfbqL9K62qIcVQFrcXgJ2+74CaOO2eaOe64+bDC9Y+Uec3kW6CF5FmrUP8SEnhaEv+10/0hxloicD4No6fkx91hf5RM/L756cfg0OexfQ2FWubKZJt9FbsL0Tboh+BUxgzGdFQHTVQ==|Chương 740: Thời đại biến thiên;mBqLTgFHPtQB6oXakgyyGMkAm4sq266VcmdXP9KQ3P1cBMFsL9VrZC4l+gFDUXuplRl5G+INmb88otH8mtaJ7Oobb//mte9kjKlomE4u3Nj552OdBu7WrHTPjYOiZlt3N/d+7W6ckl573JAJWqVsjB8yxcEezM98ARAHBn5txmFjooUrr7YatzscUm7PJZCtfTT1O8nnxVw4Mm28Iu2vpQ==|Chương 741: Biệt ly;smsFtltFtE5+caUOMnFWqsruSK3lZtHxLVizh3AT3/fkDmaAe4rtU5RnhxP2wGHx1PAMzOgw7AviCBBsL22NRM5tPMc0RCvUlEl0HZMyBUpqsZAtVz7aIyR7xTzxS/0UvBmsJ3HnhOPNzUdV47+Tavi1dhHibueTnaRchat36hIGlxx2elig0AZ9h8qhDxyjtVwrAzJ+aHJO7SHbEVQ/tg==|Quyển 4: Tiên Vực - Chương 742: Đông Thánh mười ba châu;D1GfVWxY9uSGzYZdXRr9eqt8DiK3dPegwyjwCNfXNgDh0rZ0T0xHgG894FnzpHC4fiW/y21pIArnr+wJmSjKBFGk29CUs8krLSB0fAHvM8YJhWFgGTit1S3bg3oLON+fKBDibNfW3vpN1ChND5wIPi3NBO/dUgi6FL1dJnv5OtGD3f6I/BLkXp1M+fqUUklzAozDTF/oDmBPPbOvMgeaAGyrfKOxHD1GEzFlrEGyLUTIXpfDPWB2Ns7GCNZ8N48c|Chương 743: Sơ lâm Tiên Vực;Juu4cqfLDB/SgDEZiWrkQydtpAeURtTElSLQ65ze/HJCZHuJQoSFEettAXW+G1b/AArzAN0ILFJzF89rEKSxcoimTxgfi6nh6vn3igFJCygQsrE360rxUcQnjzuC53k3DDEEQdpOuEej9l+31SMMpBu++S73otkIN4nGW2qlFXZCLSAl1YaYYs1UY1YYblOD9CqNbiXflIDiUSGq7O7rWA==|Chương 744: Trích Tiên Cư;YlmKXamKzu/3aUkkhlBza3qIBRwIfwZk5zB60A14o1o00C+Kpmcwfsz7UxuAmTu3RMPKSAb2gzCgly7IWwzLC4I68onXGsSrkMlldbSEUoVx77DwvFmjhh4/mKeitJX5zRHmk563kIEIlmMFQZVjtwZXOt+73g10QBywdEnLLbsi6icMRF3emttAKM24u540QXb10hxTgFnw80M902/CMQ==|Chương 745: Đánh cuộc chiến;58VI9uZI+0POFYmBRJCX1IR8KTpCG413daZp7prxsXx694hJySA7W7dKsIH8TLVieBUpCiEfGz/Xvw3yBxDSFVn0CeFdNUdexJJFoUEO3l8G1rJByOD1d9My4gxOAxszvewFWUSdBd2qXdNmFbftp+K5clSfajsCgWFtGWd/QneJJ/FR15YpnNUfPvpt6M/iEgVCx7iYO9zoTBTBEprGLQ==|Chương 746: Trận chiến bắt đầu;BxS1aKLCc6sdAsm/ugusGFAtMPCYxRaTjTIKkD35fQQnymYULevMdiOTQ8WuTUU2w0NBvzuhLx5GaCMOu4xsjZQx94Z0jjTuFYycz2CqM8+nroyyDQbHIqlRDgh98aRC11Ye93WixW7vMBkeosTz3jI+km2zgMajKOG6dETWAT4L5Sr7CDyF8cZLDzJNG429liyUS/keVKiMYNxwb63HPA==|Chương 747: Sức chiến đấu;ifHlURayB7Z0vcNiv/du1XbReAUOSEB4ezm7Ft4yQ4H3gFUYpLhivFJxPUM0oE0pgo86JlrWrNHQX2PwjwgomkjoP6kKw6Sh70Wik5B7z+7PquEKzwzQgGQyvvhVGRLgW45H6WR1m+i3Hl1+1qAm68jRn4bejBC2EYsppJwWSQONt3v7R9IRcTjnQszhqqtvqNM+vFnCH1byT88MqY+UUg==|Chương 748: Bạo tẩu;m11aV+J62i80LdhCCye/8E2IEpb0rlyfNrozpoV7MDlyS/+6Rh4uFQbD33SFcaczyieB75dGAFNzaKe7Zo4EKMWlqXLY2pAR4/VqUEa72ER1cZR/27EfSVqYFuB8tlDeZQc1xM8uUSm3H9A3SetCKh1tfMCuEOBrVoY7KtHlbwFCBLuQLUsVRuQj0mLIt5gOph5jEBGjosFAMQSYDuaHyA==|Chương 749: Duy nhất;9kbC8kET3RjwnPHi4vGuuMMVwe7Gum82rX3snOiUCuO6wxQlSobqGy4VsPJI5qxZR5CwG5BzZ5gYmCA6hNEWHLs0fI1vukdFVnMnnRcGtC5pJjyKScb72e4A4OQptJsFT/vL5EoCY1eifD61vA00pb2vUGcgxRhqxCxu7YuB1b85jqrzQWLFim/OzvEr1uwHio3V3w3qXGzbW8JsnkZFMg==|Chương 750: Tham niệm;rwQxJT6TBj6tBhq9k+SMHQrXRZ8Ex8MKvRDWab3rzTB45AeQfNoLJADcgrzgB1r2HchqwSy7PKS0ZRfCMURRtVmuKVUCcdbyc8hKEqSnefnPQEwp1ZRPmYqIbgl4q/2FDF1om//bTkjNHM22+oHHuPcC11nkMxE6sH/9xM7iByumYpvaHfk9vJltUtccH42gLKQWZtznldGpa5aKiLxZ1Q==|Chương 751: Cường hoành bá đạo;B/6e+kGGjkvJP9zkJTxssmnWg3aTkIm7uYAmmoKg6+1nUTHnbXAsfMGAOhb4mkFvabswEo1k/+RdeQp3vkPz7iLQw98A8LIm4gBI1jnaSwqEs4kmH2mnAcJrQUmr5zuMBZg8KwbD+nGx3t0ZADbnRs8CJyDNN8dG5hKNr8e8hy2plAzPkPV10nqNIqPLA+ZKvQJs8ev5M7FVc0VDsoHr0w==|Chương 752: Thiên Phù Giới;qWm2V+/IrYIs2vQFkmxSO/HeaGKHPzjFRtE7BfiE37NGdi1y+raPFCcaPW3GWldOwj2v5WfW8fM/5WIRImd6eoAZ1X5Ie6YXUKr2meVLvF/DOrKdH8a88CbMhWrBHKy2gV2S/qz032dwUQ4JeLBEfxXyK/AeluZlqGWkxdCLi2r+B0bcgbMMhY+lS+k8GmIfB7qlcHUFCtyHuxt3yn3Otw==|Chương 753: Bái sư;pFY0JLyY5OYfthCmRKMWvn4SeAPD4kw077YRYAVihmdjPQpTIv5e5a6aeQV1E3qNIUH5rFvuHVyGSMgD0/ic4zibSXTOO3SuSrUDbhltgEP7EHAZUu1SsjQZGBsc8KUKa3BRuZ7VCUvNArvcbiPbf8U+W5q0KvrfCglGHcoBw9+yc9uvODvRNaaD9HvXUxgux+LZjEc0y5HnlsLnm/SO6A==|Chương 754: Thiên Phù Bảo Điển;9u8IUi+JjpEyiqfQ+Ekgv9WdWOtlfLiNY7teWEagfkT9VFZ8H21bdnQp442oG7aB3A3GZQXSQWL7Dl5H1Vrv5Rjm1aoUykmwi9CE9vQAcShLXeXjTdbQNK01hWsJEeWxW56teOBxgoC908ThhPUCb4XOO71OWAHlCDaaa/e2R6ajPa4ER12Xeo+H9TQvyktXpllJ78d+Lg/bB1ZyvOpimg==|Chương 755: Triệu Ngữ Yên quyết tâm;4aI+JuDOSKzkN29OHLF/SsbKpZjQjND3YWj9hOSpHEfdvlAqAXMObinEWi6QkjIf4k6+kUTUqFegr3bkeZMLhQZSc0K5nSQVt+B63com9Fnm8gnIC3cMuNK5Yn0X9CgKIopQcj8c8Q9uyEkcsl6CJ1mAzvBGvIOmaw/A64bKuaw1vss8Arpf1jdarq/S6AJhOvM9FzP/XMXvKTpGoNsf7/ShRiP9hj2xAn339Jirh2q/18ks3bcMGhtRuZhnkz5E|Chương 756: Cướp người;YNvEOw7vOZnaPWnYXRUtgv2VUCQVV+ZarkmeZ/IF8YT4+5a277QBdm6jUmzi3HZw2rwY5Qm2BDlTbro5mmWUbpDxJB7TSmzMV+xdPH2wVwgb3NnGZhOuCevCEmSwBdYzRMzH4GrSCqNZ/Wfu6fr8S5C9sU1ZFxLgRgwr8Yt0pu7WJR8004m5pb9IK/Ml7Yi7PNOYkS1x7f/3vrDDKh0gvA==|Chương 757: Có thể nguyện bái ta làm thầy;mZraV1uJZgb2YH2dZnM7XA9NM5jHTMW2EN0927ALRap38Q6QNxbhsR5z4ykyLwTa4cIttk7HWJM+uMwqUvWFDCAZvOb16oJQeZHz2p7IG0mbloqBxgaB0l9MnmjQs4lWYIYdtMfiw/Pa54RTY16y0DJli0eHzKUSzPb27eHNOjImH66kFGhec5grmuac67Z4aHmA6C24O61zgLkvjmdhHL1dXO0f8Ts1SRqkw00RhltJVPG6FrHXl5DY4LXU2q5n|Chương 758: Cường thế sát phạt;rw/dLZSHjl6Hp5OFa2dbmvbGtjtcv07HZk7rvSZgJSuX0yB4NwiwR6ulifO8yOVSuWEkPDbUJsy5epf3i8Xql+X50urG4QO6pUJGAnWt+KszG2YZC6fn9HtWzC41Q9OusrvjpipS+qOUoEZnx8NUJZ1Hhf9lGIF6Xr0/R9uv6tBUu+r04Ff9mdTsRtQqHBdL8MoOmMf4i7VcUOmvjM8kEA==|Chương 759: Hàng lâm;sdA24p5z3VCmXr8lKn6pUvJa7i5sk7W7z8fbrdFM0Cf6nkxfQf/ROFsUyEPAAVwwHa6aU9LPWStQ1pNcXIQRWXVgMZvXmjdKYMjp0L2ZpW8V9oMOt02z2eGa2EJfovHdEg6xgMo3SvB3nDsBIRnRXSGkBDuCsoQSF6nSa/L8aCvVRz2Vvxrs5aAf27ODXh3KyKPx85OY75OS5zMeCuT2tA==|Chương 760: Muốn người;smk+hZ6CpB79cc/W7f/sHxgupjPMW5i+LJtm5w9bHj3aC35O070VZBtzUAqRozRJ9viuvod0SV/Kf79giMGPf8Yya89ruqINnchxmTs/2vllP9/MEnT9m2mGoMvGrWIGKTxAhv3DTJ5K0mKkqpSvw91UKsrjMbb25G9WalFv2bBBoCtlL3YISYSO4wOrMrOybhHXjbMAYzmgYr6bbPHjAA==|Chương 761: Giao thủ;+QhSJoA04OY2gtjK7eguxyia4Mkn5FQqCz2LGDrvQzHgxJs0qPdVoSlm45NkdX9nc2T4Bv6qaYoUlROp+XgSLnQqahe6zV6giba2dRU1ilU3Y9lCiiG7r5QeLKa4v9sk3h5/rv7NPB8uj3J6swVonhQNXSmy+h2hTt2/4759u317YCZpa1TwS6vU3/tZfqHhUeIgUsTvc42ChlIOXFS7pA==|Chương 762: Ngoan tuyệt;garLN8QWdb4N+B9LPMI++S8rnO3MyDWXSXdRw8SxJn5Lq4QmoinSFeg/WPgt8NHbc/dOEnN+5TQB+vqk/Jv00dUzQ5yvil1SkY/y0CTXWswO5Fy5WRiQwB6rz5KjuYklcKyVWDUti+LGjOSZm+W9nbw68HSompSEksuuol5Ee83StD8fVyxaX31r39rBo1FJ7pJxDZ6OVQWPtaUF+1FEpg==|Chương 763: Truy nã;4pmLuw59LRUUzwVPjFHBemkf+QgRd4WUTp1wZSumc36XItL3NYYr49oaVfvefHVFOiLKQoKk6EfeVf6DqeAKbRW1irXydhcjp1iI+M2UnTYpwSUduGMbqEPLEuOCyL9eeu0geflhgiQMwZOCPDk2ayHLlKoedrLYZieHffqCUpN7Pa/LAqExhn1J8Om+Ph+lViKxpFllCfCJvRRAOkJ+Zw==|Chương 764: Giang Lăng Quận chủ thành;z5Ljp3AB2VfTHMvAJNZlvK9u2/3WHE1NppSgMix/39w7O1S4HW/xUW0zEtLCVZ6eC+nrKQho3romWV7xHydPa89rmFZO3WkMIRG8R9pgeTbUxKLZNwCXkS0ifnobeSruJh8jlG6gC6hVMJLfZCoIwnMI7wg/byZEAfeMlvr3FvIdcwfZUE8iTtV1zbll9a0SYxTp3zIFTEfzCaMbbcxhFxibiM3ilVJOu0nvW18ek8YsNGdRBvprfL+dS2U7xwih|Chương 765: Thần binh cộng minh;lpHdIgWMk5sQJkattnLKqgIptan04JE6Tj626v6ViyksJaoUM1DRKB1ehIK+n/PLFYoBxZWjCDXG6rKwDVBimmdvDXeuDb6U5DEKKK4BFFy5Izlb0hL/bQbAHxDyYg2uROBX/KFuzw4vgGs6CUdMpuU8oq9fXzUMog1756DwbWfvwiHPVnoLcHIsZibqtjogmDlxSeeq8Fz9XXpmDZbjUw==|Chương 766: Cửu Tiên Chung;spAZM1IsXub1jYHh7OT6xaMFtXbVtjum8CuzGn5mmqvrvgB7Ag9AypmUbcpUWpYiK6jj0HSxmSggqOk62mB83/9PpztyEl+PBs2s9sY5qNlIWqTLGMz70ST/DWi2WddKsjsfBH1rxtKY3LSjuJXHqMeqrJDsLroUOUc0XqRDxgFPgy2SMyBMzA13z1jGELY316T0+nYNYF72G+/taLIb+g==|Chương 767: Câu thông Cửu Tiên Chung;aaSEF4MOptRgempxr4zKILTXj7n8NU/G2aCZriTZWmDwZTmYAGdTGGDLJJYsuoA7uuXelQCezcCGclCTb8lptQjo471rWFGjU5wsaQw+AlzGM6yCowBKf44x9CWbHX7P949u8a0OB0NmooXiDbHYsejRIi81YgKpz/FriDSpYcP8euhfRYWNnxu4jJRqRvlA2/OJBdgpS3/Wwj0Ky41tTu9HlBP5zLT31TM1KYmMA3fhjNqYNo0eXTgMWBrQ3Ue4|Chương 768: Đuổi người;YWzLtv1OU1MElYrPNgbdfGhTbuM01OqWgOTly+qMrT1AK586r13VyfuhXMkPZTDQHt2JJ4Q4fw24hIS4pavicj2zRnb76FvWc6vyOejhxmcRSJmD+X1YWOcy0BhKv3Xmw4YG6lKWms2f291jBDJcVaRgUaj8eneN/M99IL37cY6/xh6gtIi+JeYZ2I83KHbLjWhLZA3SmC5MiRypINz3Mg==|Chương 769: Tiếng chuông;aMLRrTybb6+jqzwwaiaNSSvzfjECdvoBMV7yzR1ju0aq3UNbfR7hUwaA91COTCUGCOY/vXTE0nSS8PI11GIH96Vo+TCY/+wg2uFu6ik2qx5YOZDMyEIGwSgIQxzsU88X47OK3O61wQRGWiKO62S4d0gJmDFf745MhoRoIfEgwRH36iDg1VkXrmLW/TCbWphPpPogTpo9AMTcY9m7aEW5WA==|Chương 770: Phiêu Tuyết Lâu;jJtV1U+/NUDCpUXVBBiXC6R21b6WqKQDf+ZLYVmse2GZ0w7nkbL1hK4j7ekOKldkW8uUa8dVLJwRwS+2BeSNrRflkkrTKvPJR4yipXtmH8M85e16o65DKrce7LBgsf5DAzOjgOJwtEYhRU2mYIiYSySky5jqRYSAYIjFbW/+qntrPBJQgBM+tZpInSiedxZIOuMve9LeuZGZqfzoax4Pew==|Chương 771: Thê mỹ truyền thuyết;oNR6DpgLZmZrniXgLHxoprg5Tm4u59o79g5wX+nU0qn+yyeDqok/OVjcpPpYGrvL97IvqKOiwELwWGU6x8QFkxEQUC/Mbb8vUNvs/1CWCCQQnrEMtBrDxv0rkVJqwFNibR3dzNmHwBFsD9nV8WlCdi8sgWgR+2EeCbYykwW9RMUYPU+RuPxdP3/ckb+YHv5d3QlUFgYCETjojUaXPSZKQg==|Chương 772: Miệng lưỡi sắc bén;PaDdvexB3yNICev5SS6NsKbu4cDPq6KJ/xgebU9FPNZZ9IKURNxh3j0QX2HGGzBb5GWJyU6wKI1SSImhMLgz/HFLopTm/OnyFqG+QsB+tMU79/JzDvUXGCNx5GNnrFdOVvFgf6j1OfJLq5suC57dVrpaL4pAVMqlhRvi3PGwWq+yEd5Ild5IdIYjtRoXhBJwY1Zz9bt01q1MIfhrJO2Nbw==|Chương 773: Trợ hứng;25bMEyLRSkZovtkyHHcCFNtJpiKppXHDfcARt40xJ4inHbygUJ9poHwuDvtvB0ie2IFNQIHmc3YN4e0kmbCNnBdoJ//q7FYA23Ay0DNBStpfDcxyAPitjP1gzXF7paYFzAgL4XV00Ld857ZIb4f24IZC7n6BwtZ06TtGN0PSyNZyLUn48YMP/Piv/mdrDr09tbZGWtbYr2cBldqGsBZhvQ==|Chương 774: Giơ tay lên triển áp;F50k6bcfaNY/FTrCeYglF8S3pePqMVTuBZg78aIsVuaHGdFPTPHfxQXZLvEwPUs/AzJgjHULTUW60v5sEp14EgfPVC0m/Usf7eHDkTn987YJkgeF3rlGfEGJrqtGl/hLCL78HbMB4rbvzLaRIP9SAQPhkcPdK2Y1gTzLJpi/JfZQP8xluw2v2YnSYsNEZE1wovW1VgdqvwxKxrTBR3h3JQ==|Chương 775: Cuồng ngạo tư thái;Bz0hLvaO1Oya8aLV42XbNOAzTGjY45hxv59o8UzDwCf5TGy06lJTXBVJXaU8WEYZ0IVcbmGMw7oC8G/dv6Hwdtru+GdjlZ8YitijvqHovOrl4mTbKHzbaICiLlHdk0dGDSL/tUlR40JeBqIEs7XzzwtZkE8wCZlmEPooQOj+sF/0GOlBtS36p/+i4c7NYC5CbT46SqEwu9vbww3xXg2i1w==|Chương 776: Cuồng quét;u4GOqsK/SzBwvdmWgs8ygl0sJ3Yy/XwPjC+bfM3O8SKvVXofZ09HeaB8YBkvUTVjKMkVM7HL1ndHJHUNWVw7iQ3VHHbjlPc1zYFO8LpQb+TSpJDt9aeXa8slR1e8UJY6mCUZjty4ue8dAflQGklSnfCOmsfCeT6vFMNvdreqcFNeyTEYpCEE1tcxTlRhXujSFTiy9/NZPHZ2WfPrlwtdwg==|Chương 777: Mất mặt đến cực điểm;UJjWbc9Q+nIPjOYznoMIfZ+g0A0dbLz3ooZdDFZdzeEGfxfF5YBuzohtLDgqUDjEXZeyx7wcXubWewgNjZiFgKPf+QDntieNEYCEMJ/0kU9J74t77tKzSWWG4vLSeAh+upewmyBoNiCKpwpGE/nbWN7PqM47YebJUfp5U+IbbSPRgrNM/SblMEdZ9jHkX56V/kiwUzvHD14OcuANloXjjQ==|Chương 778: Phiêu Tuyết Lâu chủ;zFDXatXya3UFd50blODQEAqbJI5OgdEAOP1bOi8/bIbyVschpteUiKf3Qm5dHY+Qd7nrXI4KLJEm//KcvjQQqGFCILHDBcPP984em2P9OlEVV8LQi/wj4aM4HGocFluya5lBI1i8g4B5T0ZI00NA45FKZ8xvwQHAbsMVeG/reWLxy6h+tOqiFUajYS5PyRwh7Is83QqPuSSmXXP5BLSyuw==|Chương 779: Cường giả tụ;kzNh42T/mMNQfSZQB+eogs+1WeBJPLFogRiXnERVM8FKs1Ug8R9Z4U5XKlUtxwEhK57bCakTAOMV4USK2eO8yonGsin2lxknB8WtygSygXaXaC3oZT3MUjA3BcOkUzX2SSt9eTkcvQOoAfN5r8ST+2YE1/EOBlwwP4doM4iPBqe91884l6oS44ZVSob1Re3PNIa5Nqj+aG44pQhL7rISEQ==|Chương 780: Lấy thân luyện thành;NXtqA3aV2ooayVBwMwP6viwmlZ1mXR1e0h290sQint2zd+0WMnTce/YJ+Y1EQmslpeOfTcR96iyMqVlymWb2i8xsAIzGscGvhTvzaiL/YEMuJAM/L2AS7JSn+sIVmsUm8BeGQoKVhlnTu8TratpZmgDYKLSTpJ6SNDrWt54GzLOhsqpwR5he+FE5THxDgbZvYm1AkSsIGdvI7w0ohKWxyg==|Chương 781: Luyện khí thông Tiên;JUsduq4fb9UL5dkjGPnK8EUZZx7pvekKZOB1++Cy3jdlj86pxV7rpfaB/jTyLGGxmVexU8V7D+/y/+44Jb29nsfAchUwhoD8W0ALZWPo0leMtbqihA7isYHCYyvwJyN6SdGDODURUIO/WAj9blEBHXF2w8rxiadz67j7o8a83BO8iqCKE7gfQeY9XmyhrS8wBHCTuA0iq7CAMqQqMOAR5Q==|Chương 782: Mắt chó coi thường người khác;jGuhIdCUOrKVrRAqcN6mAeB0Oxtx9KKMgxYtNe6+pdAkQAUakPi9zfPmdKckTNXnYlpF/IP7LRfUxdcoENO89MLvcu7JehBP0PGdihXzr2LlljFt1wT8cW4upabZj1VZlu9OONFKBur6DT81YaMsDJO8k1aZ+ok7xKsZpbnE530T/1nATY7oKCxsWfRouu4BLkbh7R9e0EXYfcIUC1q2kudyCj87xhbRYsxtiSpjmhKvaYHqd8tsN3uZnS0mstx5|Chương 783: Cửu Tiên Chung quy tắc;HXm77o+sFRJAoB6yGK2c7BHkKg4ujiFg/MltIK6SiS/TJ3nWv+NUs0cRVz/3sfCJcV4s+P3JabQioIz9AkW1mw7Luw4fnXMlJ4Q4xtD7+ienfjBVb9cSv3YPFzucma2nbFDc6ODOgEwnE0ihmLz6t8Uwd2wEBdaBYB0sU5zwoYazGfiEWTzh7p2M2QsqPjhN+3f5GRTCmys5AaeVlcmJnA==|Chương 784: Nửa cái đệ tử;Oehh13LVMKolK4fCTQbsG0OYXtuyH/dth6CY6UAdVFyfD4QNcNrlnsxSemnkOPGWKqGZ+Gf3reG9jllSXJMHS6eGwzOpTcq6sHTyM6ir2y/2CslyHk1gza01j7ovQMYbeOrLvdHvbHa/MWuaZ6fJ2jQOSNIpCLQMGYus0voBZrK8mjq3ij9DsfHJuQ0KrJWQdg3px51uODzGM9ruqfXq8A==|Chương 785: Thí Tiên;OgtVuqPd+Ml0wXTM4yV4QrCZIvo8CYb/IjaEA3B4R8DV4JEJfFMwUN4LBM0Rqb5ME75jwyBNOMaZjDdhS8PKq1kiZC51NS1Dgks0+e0UCI8rW/oYb7Xi3Q2mNxMUvf//qEOU1YEOC1aKexhPro0Bjza/74k2RZja5n1cj2kZO2rTe7W4YBp38XCadgvM4m8PwiuJBcRlI2PADnY04I14Mg==|Chương 786: Không ai bì nổi;4xUe5Ab2Srp2ex9R21XC4dybvxVrB2ZvUEjxHEOZcxxyUFtkTO3vWaOVdV09+yS5z/MLcnuqwkyQhmDSgioeDsvbtKlZM7GSrdo1c9icU1M7senGFmNivoz8sj8kbLqHB0ccVRk/n7WTLDaeQngKL5L2tTY6kh5XaLgKmjTtOoVtu9oVxBPyr5COljjoUcckjuIVyMBoZXE/rczekn37Tw==|Chương 787: Khí Thành;Wbn1ARYbADGDMD2fm6ROiMGrzu0al90JXz/f4ZFN5yFm7Ewxg5/vcC7GQLQGjgvzO4f9yfuVcMKAjI7UqRlrtUlaTPclPVrHv/2S1xHdll7bXhXHP+HUbPiOmjY8mLCEMKH4BjNu6B8jSUkx9oDGLfvvfxbMU5bkFHnxx9Mo0Wzs1xpev8lFkEYGXe9H5bT6PaF4UkxAP6h4vW6CT31oiw==|Chương 788: Bộc lộ;eM9r4Ou0yAIFdvbXE6Tn7+Jt10y3cZoxqnPFu1iEgjFYPXwiHS8mFLxU4D3nqUj+n3wYEwn+2Uks2b/7KPBQauyj4MiAC4cG3qtvFcUD0qfj7qDE+41/w0s3mJaopAIto8XD66Xavf7bAKHb0zuSbnffqkIC/8R1ocI3zkFZDkjS/iV0xPTBc+oJEzbG0whlzc5VidZ0Jv8bpOpn3nE3TA==|Chương 789: Nói có thể tru tâm;2RAeEV1VoVqLKJX3TiItdb+JUbgtM89dwP8taifpPYtwWZjq+M28BIaWuDxMNAT7YlzcISjzefs0DdvzOhEargvNNYi24kZqizFj5Z0QLuyR8IL9iEkplXDtYFk7SewVVgb9tCrJjnN4j/nUqiGI0dAMy9XMF5aT3wUGS31xx+jrPc9R6wVUVvCDa8N2nxJM3drDJ1CrNKyJGbxFWpsxgQ==|Chương 790: Đại địa kinh biến;Ro/b6Mq/m5XGs1DxpEft+FpOSvpCLqlU8SLoSCZ7bc6mCXuMQ5v27eN+1cf+LJGa+++zpYa9LIIK160BF0pamzCsPVPjwCCJFk9osAe79XMfCRO4Yn2+Nu6vgnQu7iTHODLN2AegegyW9yHhpse0EyG95URGZQkZ2ANEmZ98UD5Q1cGz/VW8sv9G2jaleCaWXA5GZmbpK+ftmJW18Qqs7Q==|Chương 791: Đáng sợ cổ thành;Uw0g4GdIel5H1vmtNtE6S1uFdh+O1beFGkg7aIGZDCaxumMxYUuop/AGtzI3Q94+igZB3lj8J+/xGGCBNQVjttPsLdzL3S+0t/T5fmr5gyXwvmc5yTgSBF9PcedxWoG0l1CVUFrCvGbLU9zOZueIxoAMfL24k7CJk20zSNQ/bovsJ6ABogcCO5aDyiWsaEnQ2lpaFqSPZ6m0bW1qq78Rcg==|Chương 792: Phong bạo gần đến;FpQiyP4OasEwQmKDxl6vqSvXtYatAzkusVd7ZkqfTBq33zbPuvKnuPoBtSdgkX6RF3zrd1j2lE+q72z0pYY4Hru8O2SEZ7LVPNUFIQ2H79CurvnA38z0pNYUhoxGY90/DTpfSPibkzm+kbsdUZOGTi/FXDCYyS0uonR8n7s2cnP5vl/uenF6+YVNtmqWN4UZYNqTWmv6wYba3xS+XkjX9A==|Chương 793: Thất Kiếm Tông;gjRPex7Xk4rUBdzUzncqvDnJyn6WQidzvaFqKlmM2QMJj0ItoiD92cxMjWg9Jft+M5R5LQRWNxvA8avaft5u/GGPb3conAEsyHc+nqzFocR/ZW1dou+UMB4IfqVwB+KuMl1sj7+mcSvvrpSnbYFEc37jsHCfkh/5EnfrQ2IwvJ+2iJqarNqCIvb/Yczj41G7KHuzbDSHQqTn+EdIxdocfA==|Chương 794: Chiến Thất Kiếm trưởng lão;zq2y5RbjrYIaJ58yfZIGcwCCsuQS2efBt5a2wMxLwIWe1W3URlSjYIMvTVSyw+zyyNrzLpVLr1k1ELh8wqf4TZyYL/5L8fiENYswmbAMO5pSa1v8pE3qWtJHKqQXNRxzvZh4PniwVaz47Ow0ixQj/aeA8e6djFeLawjto6JWzVrmTVuNUmfxpAxUCCaEnCRuaoISUsMZyU4cniYvKt+VeLFVyNLZm+B0eFuc2faGRoqvmbqZetcTqkObHMz78D1i|Chương 795: Thiên Phù Giới người;7Jfs5E6qVtMZ91hxVraNUfUWKTBLFq45hlRlfpZTd98FqoeY7GNp8yUEkr/T4bbiZOznp7Z8TpWQ7m/1iqTrORJnQSMac4w8JOFBCg1PhVEbO/lpKW2rSH8FlzeKyFWoDIpz3HPLDTmWU7XRtZUbPvcbHKbzlMZVplHNz9/tTdGfGb85D464I521Q3TMtSrvneDCF20+gtV+cLnbgltE4g==|Chương 796: Nguy cơ;yzBULVKpFXEnMLZeKGMzRMMV1G4O5PlDmvnM9hrTDON6oSOmRZi6mR5acnAJ0PakIBgslx+4D0v1AZIHuR1TKy+QXbZkakZwp1HAvCMb+mztkWTT3aEQB+L8MU4O6RyDBNkbXFFCa5ny0wolFK9ERqyermGIsQbgmVu4yfZM72eQ/LC7FH1WoPj57F4CVxbDxHJyH1W2QCgWR+C8tQRMtA==|Chương 797: Cổ nhân hiện;D2dvHPqe8ojmLlv0IET98tQftn4FxPGX0o8ksFzdBGRkI+t75ytMXE+lxGHM6I8bemWsj2j5Jn2rvyZkykgGVQZctzlV5t0qPU/HupLyZB7xBlEyLzE5EHUYP3SZKqLNQ8s2zMZThT2kJS6we71EALN5Pf7pHDloXw7g6rooYUGRoLKFRQ7vB+RmSAcLWagaIJbA9i7zqwQ/+04+TVUjdg==|Chương 798: Tuyệt đại phong hoa;WZ87Ie/D7MguSHEeXbyv4pXz7SVG20jLE5TdPHGC89S+0GhMT6elfBl8fuoolxgYHLFWG9wkmjyUNrxVyjdww6E6DdH7NDwuUzSxEJIScfJvo9B3gVmLwP4Fr/6xNtKrl8g1DjgwcEMg8/NBNv5jobcHhhyFenx3su/OiaOOfdHoCJgPz57QhK5L6OeJTExTFog4+U5puLiUJi45aCKb/Q==|Chương 799: Cách không diệt sát;pLCfwVN2PTa6z3od/qUhkZYesJppo5YYThdwUAcZaHaSyX1PQXp8xc8Ps+7wquFukAtQRt1XkU/YhkY8i2yP4KWgwN+Qt7mE/qT1gU0YOMYK9zGPh7QFkUf9owmdXslmVINMiefgXgqZXvQ6t+OhDjxvKfyO1gzF5ifi48ZX3Ts6byFIRXe0tWQl2PSyRBH2PtrSXin00kqGlBx4/GBJsg==|Chương 800: Yêu cổ nhân;cxqRXilN791IHm5xvSlxj4Di/0+ZJQuj0cKYMeqLqaIchJBAb7zUr3+WEqwz7xn6nACZJwULIIQkcsum4wOS01ZfOzGS88ZRBY40ajxHPaaA1dwoBVStaS5ZLa3Q91nXJOOf19hJp4udUEbVURslDLlRN7d1VdVjI4IWu+9JeV8WwF1onV3bmYDVCp05w9oJwiCz9ZF3u42eBlEd0blwZw==|Chương 801: Ba vị đồng môn;/z256VR7zwoEMhMp0iWVeVj2Wzqx4GTkBh8ZZkigsFCyQog7rCika1E+/O1+1A2nUHvNzkIItCAcRiwaIWNsFx7sczaLLU0O/dIeFDJEAAyQjRZPJa9ICJQaU9zoXZ8LXl2EVPFMwBwcD8ejpkpCO4AwZf+4gd8ilNIpWQTpstLbbTAkr+YbQIzGPgcMS2dZ9HtNmraTupT5M/ZJV8eOng==|Chương 802: Chiến Giới thí luyện;O3OiqOHwH6hnJMrJDDNiHlR1LHoMuCSq8aBskGZ6dgQ04DGnero/w39nOsdvSNfeBpm6/+wiScnU577TckbG3ODEb1aqCwM7PBuZ03QrmfCPsAPgkeD10ipQCIy2m9o9ULxFa1hf+c6Y8brNQ1WzgbY34rFvIZ5/PY7L/HluxpO0A5cNLTbmthnrLIyDyVdTfU0KQC28MF+tbuIHeF/RjA==|Chương 803: Hai năm;fix09+3zsfuRG8nRLEConNrjH7wbkCcl+0PFEIUK/2HoyxDLNBETjvnuqqanJb23HAkDv4cejbCUMKhcL/usLf0sg04J0NFhTHjxMU1K/SiXNiOUPKUBjk0S0vAt85Vr2WUwtheYhfSifyZ3I20DiGmLzrfv0B4/8Tb3IywqLj7CBFNe/R8kyVZ6wvkENMzUwvg6YXJZHV1dA4RrSl7ijg==|Chương 804: Cự tuyệt hắn;Yf9QI2lnWuV+iauVaCtt3IzJMlzTtj8x2PkgbPK86u7hI4AhX/etUznW4eD2bhcRzPERqVlzmrulvBRijdiHPVFhBYXF8U6aWwNi1dg+hdZDx9e6DknCVX6CjXMRYvECKzIrkjDoIY9pqckatXk+0eVq/30QI+5ouww/tqbKIBPjwCU9vtg2MNkcrpkUjFKZnObIwhLO6cXURXTocKwYZw==|Chương 805: Vân Thiên Chiến Đài;eZV4j3D6tkSZ0NbR3nnaRJJPdQ1AumlbNVqcR4U6ppzpc7oeF+os5dWhKk6svcKhG16qDLUlX9YTDKsg5Gt8CylOAxxxU8e5eQ4SkzJJ+Pxt503Ufv5wGPKCbHtSXJGGhFm+JMRWlJ5btZ330bCDx5TfUVkqIK/jSXO6mxX/l9QwnCakcBiYcFQTQWVSR2REXJ/M88uQxIJxFUcgBf5XBQ==|Chương 806: Phiêu Tuyết Lâu chủ truyền nhân;cq+pQxZxiiFvmPNGI9+bdF7ehe5vOvfTB4wUL+Xc4WBacP0WaWpO3bJWaJlTl54leQY9FLnqBbOhJ1J2Qvc+EMBT/y6Ewu7/tkTAt33q8+ctqbo2x4ghnu8UgRCSZVxu7aqCwkQP/yhQSb3xeR5g/Gv2bGLWQXxN8ICo19q7PHRmf+XmstgNB2WF3sh8iKir1LVpwpTdlCLpXxPT9x3uSy7nkRBPBQLMrNK4AZy+8VCe8zBB+v4tD+sOVMoSjxdi|Chương 807: Thế không thể đỡ;nLMn6tYgjlKC9uGygSnoSbr8VAZfzpVEY5TWZqzlJsmlxAhdM+ELepH9euimVl+ihiAYTTYGjzdzwAw1qCsnTGWzlIYsPxOx9l8zrfOKn0pFOvWrXnmsFRKIFfYXe37Hvr+rmOpv6T1IFfyotRPc0ijVmqy4CnvNBerHksUpz6XgeqdQHK47SdHYNlKElG9A0ndqC6pErCYAU976lYTTyQ==|Chương 808: Chói mắt nhất;Auz7DD5Q/gavqhAdpV0YHNa1EQ4WhjATQ6OcXY8bh6FN4/DPKfljLW8vTBLKTEbwYpMlWJxRHNU6ZtWeBRJRpZlYZHUNJcyM5Pxnt9a+wVwwKN3wd6pTv8ru36l7hu1/z+La82nzozNhvEvH6O6Tg0zmWfdi3VXB9ixDFtmfw7t50CSpjj57pGq5Wy345fHWXjhxEqD/uYi7QDgB7GCZWQ==|Chương 809: Kim Diễm Thần Ưng;5wBOS82vcZjAgnoeCVf96QmiXoQKHQM2tow+gmm4B8pOqMJLrcE1EzurQz73FaFuRjjovOAMP+Yu+mU8WB8K/vu/SE3MWXslQs1ECzEqqj7jU7yz1d4FC4l+P6jvM90n3s+5L3034cja1VtTx7sGA8RGhC+Q8xXh2lcKDnTvd88CXFIC6iiZgR7bspjOy0Jop10WiGDkh+XFcbVCJ1e2Ig==|Chương 810: Thanh niên Chiến Vương;C02B33rzl1OOxq5kJdmL0lZeoS6s7CLuMjo9PoKeSpXER52EPF6hnFSvSjdvWPe6xzlNApuogRBSjM7YN1UmLmPx99dGARdQqVmioSS7UdzLkBiP9maev83TXdBVY8kmPBXDSIYNmBFCviKHGDoA4/RJR5MtYlse7T4B/8mx486KtiY115r6fUMYk1pfMSIlsjp+7ClnZX6ZKYKiOSsUbA==|Chương 811: Nhàn Vân Tiên Vương luận thiên kiêu;brRAKcBn48yImL+pVZ/nxxuIlOrmyQ2kwnXrNUfDWV5uXmTw5fqBAh4QRArxrCZGQGClFFsFSPQTE03Ksc4+67qAD+5AgCgL4p77nsM1U4ATV3kss+f8oiUmufTMA4MVIc2DZPD3hvvZaoCdGNbNgiJO6vvIt3H8ll60+PaAmQeUhfrx92YKYZM+bK4JQtj4qYiawwyggVAPS6cuYSUfWjM9yxFwi5ZBQt8Ds1HI+owmY/wlUdmAzMx3UbtG3mbv|Chương 812: Cường đại;pXQbu+DgIke+WNwW8YOsB/ibOHbewmI1CopzZTfA4QoIMlkJTVqje20wrNHaK84OuYHuivhANkHohq5L6zSeJ+1JGl35wHqV3jSn4xHF0XzO4iMaz8u9KN34yYqbex2ku9AxlUWxmVON1R3rKP0r5wXj50zf8czZvqS7p2QipmBgdsoZx5+xYGMQhtOihfmIqAzY0EAxN7Do6RStuM+pOg==|Chương 813: Bùng nổ Tần Vấn Thiên;Kg77FVWtsP1S1mMIkxbUm5tXbHXYvW4kqMF6MrRHih2WA+vU3ekONor7+B/Lu2fweJi+vBbAOkUTqxN0u2i+QsAl2VT/G5RwaEdooNz98ykdWHwK9qEizBxnON5uzEiefMwKXI/M3nJhoxL7InEAQbipQMAPhN8YcZeO0Vzm8yOAYdeNOxV0ktnZS3zfSC7Q/njhao6TVmV8fDvsQXMbFg==|Chương 814: Thất Tinh Kiếm Khách;uXElcASCyoLrSWy03Xj6MY2jusQXzS/R59zpGSY4v8dj85ZANFi/d2DawAdD9twYVf3XLvFt9cAV0zGxKTYoIW1t+wbUYFWQcEvngJBR0m7ATuMf21kLfjFdCQ63KrDrW1aR5yenTWS/f0HHDNLXFpnDHNcqO2UDYeq2wM9dUCaeqV9FXMxwIZ7g7pLk+BNUUBSabSxgMwjwc634gGAmMA==|Chương 815: Mạnh nhất va chạm;TgzgDEk6eX629zjjra4iiYi6y8x+sMeqmg5WNQaSfFcs8TT+EB6P2MIC3AkjWpCba2CmUTZJhibB/bR/tW5QSpBw8jeBi6jPQr8Cf00kiI/GBDygISk/zd9IrcbzdgMeP6FQ2KafB+j1iWxj2pcHoNfZPg4IdLgGwzGIE47R4GgYObMsHwqnv04eriHk/899nW4gvQQoGWj0aPGaKe1ELg==|Chương 816: Bỏ cùng được;KnsHGqbAPM34QLTxEr8hHqvw8N5UKXTCAe+Op8wZ5RAmv1GrETNsZRWIUNR0oWvYeUZdhPCl3psOGZxyugEkt/4oUE9yFUFh+3VhyaqMRf6u8MpwZLHg7jyF6sMbHLIEUYvKo4acnDRbouw9jI0nLizg2QX6Qc+TSHh1WQCfywzukTQdthmX3P+WYDa/tRVLWJPMVXqRZr/QBl0IV9sIng==|Chương 817: Vân Châu đại địa tuyển chọn chiến hạ màn;sONhrU2mTPU1kcYtKgqMM//ZyZr4xwkVFWoiw/1rwxEMFCo8Olry8eDzEhP4d3N7FDMNJ9WkfCDmwTGFF/rFgPVLCVIixdvdrxge0whSBRvOK/pfLAu7r0Y19y2jDUfZP401B60lNWhJK2fvBAaYK7UPweYxTMOMXLZV4gOtZc1sIWlOPXcU/TzxGtC47NFS+ZnThyNQ9eQGVj14WXheNgdlHTIOunItaOor1SKMUKI/WkVnv+6Ogo+nhGs7N5NI|Chương 818: Châu phủ đại trận;MgZpmi97te0q20Nqfg8jx+JMctO4cowOYXc5TsshEf0HaRL58TjRpA2IuFNiTqfWQCE7k4U89fm/UoaIMRnJvCiPamcCEwzX4eOSVCefrD56sd6pUkAu9hD6QGVcWqYtEhhn1inaZW7lReknEyAqBg/5/eRqZMw5Nb272hf11EbDEKwhzkvpUSv5gsOHku4NjnaAuyWF+hJn3ykLodvxHQ==|Chương 819: Đế thành gặp cố nhân;YzVMxQEuM8goHz4EZPqQ66UAh8N3E9ceBxULZ35pKCC4B5G/QM+oZqo8KOl3Ig91ad0eQ4GfzEeWQ1E/xpr8ZrszNSv2ixaGKX1wS46HJwcaQFoHqOYjnOzuDy7qIUVGoEwJeMvscoZtarVQnPTNOqybEXaSiFs3pAHQIJN3og8zRjh9kGQwSmR2MImLjhVDFFl7FJox6GoQpy3UFphLkg==|Chương 820: Cô Tô Thiên Kỳ;i+UvE0FltjdrWBCJGC5X1a/b99jRaJ0Ls51Y7fdh4V3leD/1eIAS+p8NZMw3zHDRKmldNAsu1gsfikZnvEDfcoqBJV6rwqkZdFx4yuzlb9ro+FFAtF6Xcm0+5M/MD6/YvrbWbT5mzDhzmVciuXa0A9tCoGIQMFPQWdEUQyjxIbhXxAKCY0pRCZf+OLoL/X6jtEhtDFykpcDEbpHuQaFkkw==|Chương 821: Yến hội;54eHP8lNUvUwjgEo1O4JUtEWqsC3U5r+btaFxM01ku9Uxl4luE6TMV+2gDNaUor42vjI86jsfv74F5HoP8jK2hdDPlqJcGA5XVoiD1bcLw+C0sIovTxcfw9aCiBgotlEAUoJlM3tJD1UGGYhfp0gXRnpypm+wIZYG9jhiTc1g2mwFB8nnKfPzulYlRaOwzUCGdaa1Ncg+sgqWS0CVwOnFQ==|Chương 822: Triệu tập;BHvEJwJ/1crDAxg68K7LVwB/6br2uauisxK8LjNrLa+I/hG4fBOwanWSO0pFAJmvQO4EejTEeXsG0RKhBQYU8moyj0emY/fSe2hVbUF5cR0AePoqvPmZeP63d2klYmQhlNDfv122B1CZd8aeNXAHWBt4AGwe6DEgQ8N8zuyKvqE918+OwfUNfnN4ccJ7H4lBLFVhidtv9K9qh7cpzITyvQ==|Chương 823: Mười ba châu;ZLsHS1mCvNEhH1a7e0jZf0A4Ouu5QC//hiM2O6p7mlJfWo8255Dx2JE91W2KP272uSaRmzc8HWI7vj+GRY+bC/J8k/HJ/oOnbyqZlrbdjUV+OOm9uotC1Fa3nGrC7XAVuVsgyxRyZBCvnFEWEOdikuqmcbUgnIsaaaMPyqlIFOGiVWv8zpiNmCIPAfB4X/1XFZBDFN9UspzRZk1tqfPlKA==|Chương 824: Đông Thánh Nhai;rxoV3lDeqOSeneICXWziBAvxtA0W6f0XbfDS5tP1hAp1YKWCeglVN67An+SlypC4pEx4DdiV4Qjnyp3ZtHwlWRq+aGQZ9R4Qo5iWFAq/kLKQoIJDGytsF+48nACs1z/Ye5moeg59bKP5Npdl9rIxxV3dlKi7s43Nsa/qAPTsrYx9d6OsSBmQTb02xoMSSaJinPfqxVNRmnftnqLU0TbbwA==|Chương 825: Khắp nơi trên đất cơ duyên;vCS6OgvGMzAxKmTbFmyRc5VKqyS5u0Fsi20yuw0X3Z59JmEPFXPDQlbsXXIXpHE5app5/X7nKJ3f2RaT4gxlePn7A++Jgg37BQnae9K36QxMv1G6mezJ0CqrCLYzVk1mh1TOHEZYiZ7BU5j5hGxuwo+MoBin4VbsdvVJlR87fkel+5gPWC7mqAOi6bbxHMKq2QzZK+d6rUi1NvctTAADdN3wcJ0WpJzPlEbPuPo4UKUMxe+qV5BelRF8cV1jakrW|Chương 826: Tiên Nhân lưu ảnh;T5/WPdWgw2kg2pZKXRQQUMfnha58Sq9ltgdMavNCW7fGpBKey2tlCNFBvqf6kzgEGmfF8YpGQvgQnvP9IJ6vtcLCa0E3cAOEXyiOwfKujWImVe+KEZc0sI1jxHtwu7W4w0j6qdYEitMXProGXRIqyVeP3HW3Y4qdY+DDOgNv54NEbju5VOfv9p+FQWmlFJP4JYg9OjksbBx7XVCGQNhvwA==|Chương 827: Bách Tiên Lâm;OhhN6tbog/WTKXTvj/kpEDg+Mx/JmzBbbDxtqLiPLJauvR8+tIbsH+ZyODlmPmQUCHi7QcyiwNJ8DnJW7UuUfOh5RVQDIj6X7rGPwNEURwlhxqoy52qukhCwpOz+FTShZ9NXuc5Da2nkxG6KARkhpnbxqtDyuWTUecxoBOV+Ke4WHVf05LAKvo7di4pqGxTzEktmI5Gp6uP6Wmq2fqWU0g==|Chương 828: Giết bằng được;0UNVSrp8VcHdsPBFjFmX6Zg9wcawIDhSqC+ZR/OiMtrpFyoggdRjKM4nn2a2zKB7nVw1OU2J/H4smnovJzWWP1hYx9w/InRj7K1ZROgN6EDnd660a9gTUKRWEHecCgW8/urT4TlE3brDE6d86vSB1K/dPCgBJXQy9jbC8xwpPCAz0ODpRF70RfjdS/2Jx2Kg3h4WW7HpOvp5iAM1Q/y0IA==|Chương 829: Ưu thế tuyệt đối;46eNIZNzTT6C1M9L6RCCm489uFff/cWnPhnSNyMrH9QrhR/jun0dm7HmvNgv033wSkimDAnZHe/og1jGz+0dAmvODzSFjp9UTrSpR5/ApBFVoy/kqe8kzQlYq7cySblqdfIjyBm6x3b1XJVtlY8Eo6hYaB49UKhy24Z+qhWd2ISTp3z6PwiqaqRN4umBhEcNW6G5DQl0lil7uVvibgjJMQ==|Chương 830: Đại chiến Hắc Phong;aNrPmsZ9LDL85dSblzK92gWiONl5/4yrGScuOL/sVE5M5fIJDbs0wMlfVenU32vAFTY2lwoC+iiDTDrJFHoY7t7xAMToifM3Hsql1cwMloXKqELBwuqdgZLZv/LMaA+lmrHSGEb+lNc3NJo2aZwYbgpWhQ+rfExQKeaoCM3OCtG7BWDbIMa4Js1VMxBjjYUVMWFY0L/twyiBwUDEzfGlWQ==|Chương 831: Khinh thường giết chi;8Nx6yK41oNudRCQTlDjKk5m0ilmuhVFSD8qqGjihxLhRKlwTOTs6tHNxuAHFAoTN+nIfkseiAx8IZ6u7pRkXPfBR/n849rgo293l9q/4b/xzeyyUOq0TYG5jFEFO38f54Y6YzY7I7rv0v+SgrIbspb9b2JiIvmj4mBgkpyb7iR+ya7/m8VlFVjaZ8Dr5Ss1REZzLYuCVxrgt5MpsvMed3g==|Chương 832: Chiến chi ý chí;1MK6/L08yMfM0FROhukegeQGGSfjB07PJ25/XVBZfA4z7l6Y48D0qYV3+NTnHT1T7P7iR8abXq4IegfjVTj23CfJad/iC8cV7erPs0eQoCege+TpLsH7a+4wemj6Mx5yXjZLdB5elED8uSlmTqTd8S85+6kv6SYuG4bxnoXwuv15ndoe7Dtku6nThrfP1g6dhHwP/Y2xaQeSex56C1BlTw==|Chương 833: Chiến quyết;0UclLn1zCua5mxJX7a4XCLi1gK90qSLcTNInSjwYEgf4ytvsZZH7HGPv50fAsKStD8ADt0SohzjuaiDT8Am9Wk7NwY/fCz5kJ0ZuebZcnwXBUled59all9DzQ2nt7QspwwW52RMzAolq2DMnxvhggaBFLQTFOg1chc1JQszYB6RmE2bJ/rjwOQa8xcUhHur/a5d3C+5jKDxvrC9xGdGHhQ==|Chương 834: Bái thiếp;8sub6IhTpJasF/ValYxr4TEoCpnuT3jRDO4KQrsszgE5Y417gS2T5YPstq7FEr3OqILSjBuMVuG8U7R+sWmlNbP43riOc3Xdx5x5vHptNn8sC8y2GUYIw0g9PErpLmlmoHyhjoAIsu9xxrSWC/ihndDr36CXB17PMhmnC3QIVtLB4qzVGq4nmfd1nepjsdX4oayPqFxEjUIubeuTrBkusg==|Chương 835: Tàn khốc quy tắc;bfM4EHB2vp58Lw3OQLYc/HM0bfHWDi9aJUQ5DWfdY7Q/ldOhHsKrxbr2wcoLGoyuQ1k11HL7AEdwkmvoGEJAHe70ceKRiXABM7tmZYx/blDs0r7ATd47vm43ahUzJ5r43Zv+/zmSx69uh3nZ313E5LEt8i17YlSx4UAtDNirQfaNSxl6HfVfkxphP7qrzjTRZsP3ig5ecwySTXrM+VfcgQ==|Chương 836: Một chưởng;6K55J+npR4bwKGmtq3dCuwPX069Z5FogKxE1kJTPNDyIqjB1kMZfUSn/FaEQqLcwGkr0xeUqxOdhkjb5XceDqRat/IvvldAGUsAzTzlWMThEXB6lyCnMKp0a4SwQ8STEik1GZAFL4N5sJz0KMzvmFnWEhcE7Hkln7/EMMfP7stxHp8nlnaX4LUIp/vJQmtcbpq2CLesTyOdKTLUoppEaww==|Chương 837: Ai giết ai;4CObxFOmSR5D03gD++kKAagA/BL7/Rz4oXr/SnAfDfEut8cC0FHXqhFQqjzvlwtKhnNjFly6robw9ubdC4p/kGU5qtXp0kheVn1WcfCNJq3pwc2Yb70O/bYpEN5tiJKTIoJsUNKDtwoPJ/CUgErEKT3rQIX5PI+/Sc/1WrE+qRWNN85q/lHH8ep9z5T+jA67Jj7FuTOCESlprEKiDIuAbg==|Chương 838: Cường liệt sát niệm;MiYj9kYxUmgeIj3AX2chHwDV3KiE+lbw86cq1n4+QXgho/hmPJUjFLewXeBTLNt7sA8p0t7MyraJpd93eUH8bIGYqaYI+0o63gMHJzhepZ8b6zdyVu9FqukZrdh1EkzwMP+Zem6elPHu8QKUxfVgWAyaz+Bh3ECkMnBOzj8nPrI6+8cyuwZqLwbFFCkIxHgTjPG6Ih504mEQTcAITFx9mw==|Chương 839: Nổi giận;9p9ZU9H6vu3h+WzFLVb3Ud8cJj1xfVPavwaZcajZru9grO8o5doX4I6RltPVyk5gsjjOtPBToolVXqRP6hm9K4WFdFqACb38D/nC/6tNRKC1hL+1wgcKgkxboL0dRJzz5QA2Rllq4wasDIp9+c12Oz7Aax7WlY6s9yLS1mM6PfRSfbur7tRBnfi6yAWCegG9ynnfMih+BhuqskncbwGLDw==|Chương 840: Độc chiến chư cường;mykFO1rFv0F0DGk3KisV4WUHF5dKcRYGdJftVQuUyJK43cVfax6ZH6rO25i/H+m2KB7eIQj5nvVvRzY8ZmoCWNnC6pLmdEFXSqsFvd1ggxQkTJDSylNpX5nAbSZbzqP8Lfky3hHiqTdiPbrYGn+UXd3LaGz5QLhNMV4/auPb86VuumO4n7KEZ25kYFeSjbncYu4SueK47slbKlVjm2szhA==|Chương 841: Cường thế phản kích;m0SAHYzGDTPJ3N19ytr+de3iw+9oX3I1WnNqIj7hlBjFgtxlZYdEv8nfzzt8voeAzajbCR/dVoyLhDe1rZXGr+GWgq5KUrWVYSBvzIVMm51er5dtNIpPEgltG0pBGLA7BR/0HZ0TsPhsP/hBCUJgsiATnfGGPzxlxycB3X9RxycgvWSktzmcfcLblmu3Ls/Og2LxsYMs5XlsoxYlPKWseA==|Chương 842: Bão tố;lXLooBchuxPfC0mZHZfdaNJnSmY59EMRshiMOzjvk393pbfssZB9TnRvuShixdveAJ+jUHIKVVNfLHuZ1UJa6RtT/HrG8E95mIDw5NS073FkUsagBIF/VcqK0pu5jBUPz/aSY+gLeoW6DUd7rAGX7yF0Az7PmK28arx2QgOp0mHAH4U8tjOLe6rXriQDqBXRbgCT44gRtEAWFz/1xsV2sA==|Chương 843: Quyết chiến;cYqyLVokaY8BcJQzPtohrPfMqekQyA7FSagbfL1DnBzjreybP5d2GqKiI6ilFeXE2XdTODZ508ZcWRM3uomnKh2kMlDDmchlZZiJun+3LNLJNvV48dkSQAcUxAaY/8Dl1H+wJQf9zYJXqiCKM9Z3XOhVk7bFikrKcIXWTAKOUfVAuVONf1iJa6WiiGEqdTkc64vJDud5B+O1zxIPh1guDA==|Chương 844: Chống lên thiên địa;/JnNUVJEy27cg0uJSPjUcJwCZV4SrFOI7yCoF1cN3z6G5PRx5MTRBmmjnroZ6Vwnwyir1d1gaY+8hp5CEtpR7p/PNJ8Rwm/k4AnKqtM1ZcDfwrUb3L7rNerA+RFZUnwQF0w3b6ASkO4FWhFGGGXKhoyEl1B4x2VQdy2jp4aDfMl1MhFEF0oqHeTVrx8GQ3ER5Lox1oW0LcD7LFKoJufDEA==|Chương 845: Điên cuồng quần chiến;gLTmfjUnukEDilLxGkoxQ5OW4KydDIB2rTCmiZpE3DGFqsvmy5kRAlY8wL+xpxkk074YzX3VhJvF5W2Y7rdsZQ0X4TDqE2wad4gpXBXynzH3ZWILSk1jHKO0l913HNsDmeW0GbltuT5tM5y0j4UV09+y/CGycDEa9tyl6zVBFvUoH3pHeRC9xViFp9n3uvySmbYRqGyl+YscFknnumbsGA==|Chương 846: Toàn diệt;lFAoDg2ZGou/DZmLuH/ktWFuWopn4UKlNuOIlclhlK2iZOK8I8wVwrrO0y7AS5YnLSI2cYR+/+VT4y3uHr7p7MudnzzgD3g/6/11EFitW3aMsz1Kggs+m+tpgBKGSEi6eXgXf4Zw74LnSApx0Dqvz1TKwHTmKZRYacJIgeOhyFeZejUshYslBZUVA+0eU5YiXBRDuplsv5e+u/de0w74Rw==|Chương 847: Chiến đấu kết thúc;0ShNjKqc74hTYxfsjCAW/cyFx0JtJTqoZ0yB6te/xywhghgnHw280pSQI8QvMdymAOh65Gmx5tXE/shHo0MqNUuoKgPz5D9RMM0FA4iSw0qfJMBpJJCb2jv0j68B6JM1vC5i/eNLhnwlaennPVzxRhckBwZyr/J8V3tXcC5cgxKqq7NLaAPK9dLIjv90Y2O0K1cAgk8qgbtWB8FyZivCiA==|Chương 848: Tiên yến;rwwNWPcSrsi6Vu6/KGCFwg7P1ZoDmjzew0gny4NyWnJBheNfL+RtqnqVXOaD5rsDbSzLUHKJLBrO2AQhK1y8gHOLCmpL2cymmvjs/F5yAoVR8NbbMPncsYQwALVP98amabJ3qFbmGlVNoFrcfSEC3EZrxYquIezvsqxUBbrvozjzQHW4EdwPvRpK8dC8SRC4lAFz6VfgEiFZjQfva12qgA==|Chương 849: Thanh bạch nhị đế;0r/evTOye8lkrA5y3kp9dnr4Dws8xxZpKNtlUPl34It3nYJ7Rhs/danMk2OEjpEK2Ost27h0O9joiCAcFzjLzDPX4Y1wGZYLyrJ7VTjqQkA5wVWbvHtIMrChMT4E0Vd1X4PdanYHf5XEpHhCE5OvlCQ2yEtpLUc1a7nCU8SLVXr0T0y/8g44PnfrdP87p21nYSAwdaFx2pWbyvMldz2Yqw==|Chương 850: Vì sao mà đến;Al2wh8Xyw7J5k/rEyUzdOljXZ74C/LJgG9+FFtfl0kj0faMP6rmAKrQjYP8fMemSAqaTTLJvSK9v+xd/ReUPEUVV8CRWJeUCFuJXfDdEf58+xrB0yCVfFB/z3I0AZGUsAt/oXYfDC6nGb5upSRBI6RGLIZQ+n5BnuzTYIS7SwI+I1/rFGMerjyuF/twk5gwJE6MHUd7KiAFlEw2GdkzavA==|Chương 851: Miệng lưỡi sắc bén;XIAyn50HF7cftSpEDHc2+kMJFu4jdEVUmxegc82LMUyrpZ+ykqsJ3foUY+GfsTfyC5a/luA359tMNiRkc7WF1LAB75Cg0+tlvIDY72gdCBgKHeE1acFFKRgIa16MYFR0KLfmF7G20XqDjPyfPpwipEUTlvFJgPbU18XHaOCevaI3HCQCIn0/tIR3O4bORRpFZ+4ATOJi77TetClv90d9hw==|Chương 852: Loạn chiến bắt đầu;xxVoTLv0wuj+5LuuKBkJf0vdrVGz8oULBmwLmfYB5JxJTxTwHD/A/DQGiYVcs5wM1OHzI9/xt98IxUbpyb5vyj3FnG2PbHlTnNq1ty0EggcfStLQm/UNo+o+Di1cOJQP8Ak5JuMDYqn/Hqvesj3NRW7Nfm2H2jWtPkEcR14DsmnSmL/TGbOPfdoC2/cZ+Tz3w9LXqqYfa8OhibB2fW/Rrw==|Chương 853: Thiên kiêu như mây;Ajhxp1P2PeqfkVd3uM6VtztcX0D2IuGxgacklwRGrTsx9lq4KC2LeLNRYw5z4qim2rkj74PJl3AJldZEHAVxMDWgOOw0GSik0ag0sktvTLDCjiUvfTRx5oGVyrNDLkSYIn3lp4OWP5JLU01tXw/Wq95NidOJNbOF833Zvznc1h442nD7ZmkoCZobcbeKW2xt/AQooT2dmqyMq9Gvc8mMfg==|Chương 854: Khinh thường quần hùng;e5WYD/OUAXeQeJ/+gOHYEkw/fW4mdbeyPdO/bmxMfnoy0TiOUbLdM7zrEJzCxcl6jWb6jkmsgywvSJgv0MnFFGW6atrcEmhFehRXwmpU80pVGD2mQpj9++QvEXFY80Ng339ffwurpQDbcYnNcPgR39bte03en0Agz7bj+6reWDd99q+xIsO9rl2YU1ozfRtasRed8wMAyd3k5stL4hR5mQ==|Chương 855: Càn quét;PRB5dTsCv+XpDq2IbSO8MP2QJUNuDIFuJ3LgmMnsOJoG3o76rINJjy7ES2aRudUQ965GTogqNL0R/x7J+yLMHs64jiKCWtSp/uLHfkE0SJDwX9AC6oovAacK8pbLwmMAfA5S21GCLZCtbApyWp8/T8MsHqlZ85A4jm7T47+GNGGKIgmjeN8RRpyhiMIKOoYLob0QzDZOuXrnvZQAdOtH2Q==|Chương 856: Ngoài dự đoán của mọi người quyết đấu;y7Rrw22DSIDvhn2LWi35pCvpX63iNE9H5QrufSEfT8ObAHmCWVVrQwEm93B6FV6F3gXue8P25gYw3DOK7/MNetxxpqrD6LJFsePbw0SyP0nK6KwPUxDFsS3ek+k1hL724cIlooxM9hKrGel94WeX2QSvigMQ3NCPSVYFASvepuO2jH6z2vU9AT9BROGeP160MkFOg1ITY2H+5tOZOOPnDMl3xezNZBeLM5osZXHGMTzlwC0bLLMhvHJ+GA7qEUq4|Chương 857: Thần Ưng chi quang;l74wCJHgkWiVifPMRXmlDVU3vozaR8q21u367Q9+HZYBO2Mc3feP3MAF5/aj+enS7COa3e5jlCspDqlPRqVg/keN5V2mtjk6gsXN0WSiGpTRmdGxp7VCd8E7Kcz4FESo1I29c4d2UhCOEf0cLyILJHP0sG5HwryAZFQsSTxaoJZpf3vYowduGG0KoFM1eLFo0ZxQ67zuS9dEeppuibeTeg==|Chương 858: Quân Mộng Trần nguy cơ;Qd/Ve7APLuYdxjWHkhU9IZKSgqjC9bmjYxS795JaLX139T0/ueC3U9vDkuJs2c6wBx/6Dn+zP/IXnfPNcwA/qTKTcZfjCjojhdmPA+1qGH517G97fRtZ8vqQsk32G+o6vmhtSwMrJ6FjofT2/xFvXtY3SAumO3SAyS4eUtgv65NgT5pCbrY5rBOXfLv5yWzOT3sKIb9J0ICGpC/+e/hTxw==|Chương 859: Một quyền;CL4bOcHbjYoQ+7hBowlCbv1AOQc7MrEb3wMxUaWbd7az3JfZA9VmMFX4tjZkmNf4OPNmRhrF8QJQXxaZUyzfzdUzJBLTVldkscq/uB6rfKxCBq73CmICQf+bvbKFwOv2zaL4vO9w4f1RbDVtwZgpFO3nj9OcAOqJa6vtL/kAqTVjdpECIF6cat7VqnXh8Ol72SWbjYstAEHi27xdnxsSLg==|Chương 860: Giải độc;+ueMvCWBgrm0QQooAhpBDRhoYbYrDTCncZofkHZVJPfb/JTgUhBkO7ljgxD3SQ6YCTSqguKCb3Glzb7Jqx+VPjwPr0+4m87n1O3YccC8kq4FHPr9qAFboBroJ+douq+qZbb/KI1+omxxVi1noLtZF+CmMZIpYo+twkOh43K6O82m//BJPp54QYFsYRbRsKAJCjYWr+1xJkQAKQTDGasNYA==|Chương 861: Hai mươi mạnh;joSZV2YyVkVx83qcoRdwY8rI6MoxOWW3PH8zwJvcnHqh80P1xSloHDt9gws/IKVRFlE2pOROps4CAdMkk+GtqRLRk/Bi4H9/n+5+RciezsjXMSr4aZOyLiXMhXZ/u4bG12d/LPOpmZ0luU7liVWE8Pn8rbV42YGJRQN2FvQoEThnoC+GzfvHItbEWnKOzilUqFjRcCz4bnWsL+ebmHjGdw==|Chương 862: Mời chào;5nGEeymy4WNChWUqMCi0oDPC8u4nSwEBrlr4XneSfpHjsJ8kXE/A8+ZI0KYVDwjNmrmrGY77V4F4kLm/zHN5brZFZvFtlx1Zj9cyXjg6QyD/BlEoZa6t6smUIgEorWWdiuL2ufUO4SFQfXAEe2beF/f+jKKxVzM4RifMvGKlYBiNk+DpImgagNEhueTAYkkqm7I3vjm3rkeH9148etE70Q==|Chương 863: Hàn Vương Mạc Vấn;zoAvcrrqKMzcADR/UICwPZK8Ks3xZmDwpkwpIHG9K0gQTbUYYxrFj29aKh+rxBYEqMYejr2/M+9Z3DU1TI+/kBJ8Uo38NlbX8gcJjCYbbwZH17N1/S1fDrGjOZLqk2vgI/RVmh4BG/GZOqIYFDe81ggq/xmRJ2d6EYFtZje8soHM983jLgYlnJVGChOpdeQzhxI+3/wMHIL2uxPnzAmTgg==|Chương 864: Cuồng bạo đối công;BWERS+sDvGfvVHwwd3tI0Tub6J0xuCrDqxNclpvGaU9azzIQmrO0IjX691oPjIJrKEdF+HeWN/buI6TJIKnlnkhMWTGWUYuOOpREaclTWvQWKGgcWAFz9L8uQo0GbuN2fDJTri1cC5zj501tnbLDQirj6+c4VFXZD58nrJn7p6lauwxbfUQ2mRIGN7vg9rSQfM1BxHtKvXOAm66P3VwRvQ==|Chương 865: Sư huynh đệ xuất chiến;kwtKI3AX5Qj9luC05NWR+uA1xYVpRTc9FoKa62lSjjkZZee3Xy52NFCwHacAee7pWCDDG0SFUzF7Jxo0KG8Nhthw2fR9v5CMS5d6f0/OMn60vbfjY9AFj91JD0gu72p+SliTZkxcl+1TKZGmqVXZ3HwvCBDkSTuQinEJ9vs9+bnsFqSeF1EZUr77n8dysYXGiKdrJkErqf0eMkzR/iwiVA==|Chương 866: Chà đạp;cXoQYxAx5aXAMIR2asjYGeH/W3y+1T7XPx6PbqRdE+Sw4bcAlGEPA/niX/LoaDGUKE+K5fRd9P0zPEHhTBI8lcHmM/796r/Sb6QFHQxcs/0AVJPi49PDkCUTFSIjl8OgTuYDgEy9diQskhLTidOaoaQgn+CHquq8jnPaiOVDzxT50O8K3jns0V3h0p4Teh4jWfUtOiLzIVIQTHjAsCbofw==|Chương 867: Cổ Chiến Thiên khiếp chiến;ZdCkKIOY8pMrwp2BJgnzqIhDl+ea/fBLYfMDF6Pggzbu2pgCYnysP1dyE++YJV1gMCOqY4n39f7cqISCf9vuimpI8Z2U0HJ0hkklYGjOEiXC8J661GvzallHOXkcI6Sf2tWMvE4JH/XjiDDKiHiviReMohDH8tT6D5rDDSaTIlmuEVQVcjxIUjo1it4XOYRNLhEj+n27eFrYuoCrkdIL07ROwkfGT5QbmKeD3Rn2pVXjopl0I+j47S3jDOXs6lSx|Chương 868: Đại chiến không ngớt;QCloo90gJh+12jb5sqlacs3k75Ym1Oqv0oL3U8Dr/VMjrViO4gTcRfEMwhCHnu4krngRgOQ5GaR0EJ/+XY+Mngxbyog8JO0jmzpMx5hYGX7HTj4ksB8oYiOvUN07xsqGYC5g17PTRS0wH1Z3w7HxrZEVfyTGmxmjv1ybD+IM58YPbuoyUym6A1Pp+I9eZl2U/gVMxEtZojlpT5L9PZqHZw==|Chương 869: Tám người bị loại;ELbd7i/WKHU4abc+lbbBLpietTg0+gchInLFNG61d7nRJ8meSZk1WHOm3ixIF35/ZI5lOCpev7t1tARusI3ik3bQaqBEGb48ZC71DkQW6AYwygmi/siPjfFEZraBteDtgoG9Mv7GjXWd0JPLCT8ax+fjbyZZKzP73kfQrMKUQ6K/rl0pSVzPRdSLNQchAw2WdltsCee+rCnosv670Qmd5g==|Chương 870: Lại gặp một quyền;JACx1dqRq6C/pXEYKrow5jqu/WrHLPSrG7nGzIWAZa37eSxQEnVGpKWWwPaZe8JDuC7wC4rA4U4bEWRX4JgwAchU/XlSaMNZWBEIyZ3ImdNt4H5+sm7XIC3FEV2ZK0BjosErD4f44I8l/Gh/tkOmptoukyWwfJtso5KI3Jzx5uzYLAtqE7YZm2zZmxNJ6JMrBMnd9BG5/jnVwRdg6i/MKw==|Chương 871: Thập cường;2LKFVHYcPjtCe5+rMZTU/cnfw7ZwNN4mOyHpJ9Jk2+yVZhwHuM83LdbrcKYzk+kleNpY4dPsYL2JB5vNA2VbACzAyuviMVTcRWRkQq+TSCd3dw/l2SunHsYo1YMgFkW9hflmfufbqMzXI8Z+f5489omdmoMcKP+8irnWZUQOed7MLuYgYkv6/SUzX6+kKsPOJrYtv/7bxQgSwja4jYa24w==|Chương 872: Thập cường khảo nghiệm;WlbE/jsrL+alvT7mKED/i1sJMo34nE5Rc4SMULE/h4CqeLHAlFgtgc9jgCvLB0fzg7ceKm/4FGalEPK4X68imod+TQJ4Lzb/QQ4xRGWhsvWjUFbuOvRJmpt/TrCZ59sDTfIG3CB2wG6h9PJy6Jc/g3jKVSyOsv214OZUUT+F6zi281N+THWqoiQe+2dbD6DgZrZcokHGTf8hRdbefkBCAw==|Chương 873: Một tên sau cùng;SQ+umxxetg9DVKxOog/PwRwtaHZPcU52opuTQs4gTses4++ifc8nN7GkK0D5mv7VV5dmHcF6Pajgn31KJO/3lWhKX7FdHV4f3mXq661Lnkk6WpmazBw67n3dj55VLM5ibfboo8caRkrkn+u2wwJjoeX11uLyJ/FMWmD42iCvg4Eimg4pZp/mVNN1mvrIUm/9bRDFB9yKjMKkYVQFJpt+Jw==|Chương 874: Nhằm vào;e1156IQwcgVluyM0Kgu0QDIGc3+mAj6Vx6EqTHoiHIzgyAGrI+BIsc+xwE7KiC77Ms/i6gbDcXrh8xmjP7cQ4FLynSXkW1MyQp+kPlDAr0lBrDuV2gjS7LOP1GYCCfgvVWaQZ2RInrUP5eBHqTQ3dbonPr78KpsNG+SP7fcnO7HAI+yUsXq+Bz3VEeNBSLwtCg/LyCQABZjmcHI2fyjGgA==|Chương 875: Vòng thứ hai kết thúc;RWLCu0wZXuT+PBDnOhQkkit7uZk3Qnxz9NbKsdh7/QvXtL4feU4VVXdlCO7gQNBeN5M6VXLLqf7kG0Pl9bLcOhf/cAc/7FHw3Jec7MjduWBmJwDsyy7IHzKR4s+ftmYHiZaPwDdgqHCCQd6hy6a8iFvVz/abiLGYgAbWP0Y2QBBzPEQjpuUdUDL9bLd/RiD6/rRsGt5yLzyJDzugGIkIaw==|Chương 876: Trận chiến cuối cùng;Y1AeEHZmo1qaFZ3CO47q/sZkmO58OvrrqLlo0KpXQmLHdW1FNFLCbslbj+MuYTESbTY8v4ru0pqcdA1qqxibkNCWAPFtpZHZj8r4oJUBFHjADlFrUNs7AYh5wQWn5z0kKIlY1nOALXSiOIzoWtBuMx2j8C8v1Fc+kVUIFmegt/vIGOO2ir/8EgZIME4cRytee0vBElDixsGaZhDMZzyZEQ==|Chương 877: Vì chính mình chính danh;S0OOh5NdfBO0gZzYffM8Aj6H75sKTrNjeMKGjrPxaedCr4L/c8a8mRO5mcTFkI6E1hfirSH3rF5/YSxBjvEoWZQovLYsA9tmmUp+QRfaPKGvlrVUSbEoLogPZylOHxtR+lvV1DJmFBuoHQ6G4KcP5K4wv6CqRDinN/qLZObKTU7BuFAHwbfxjMoxdr5hE/JnYeF3BTR8yB8WOWoiO15wloMjabVWzTKhsNQ0B1bIX4z8Jwg/CS2ID50qbT9AdP3y|Chương 878: Phách lối Tần Vấn Thiên;bWhDpcfddx9Oiglb+jgXkcSOWDaqGn/9noGlwbQxXz/uU/tJi9rrcDRwJwUnKWOwtBHRwWlV3Uchb2hoG8WV7cZ6dzw2wDlMxXBdypPltU/mCsf5AQRJVBJ4z00rPyyMYwH/7MJx1ONWB2xyb/oOLYdNuP7j+vbr+oO6t4zZV4Sf5hLtVQanFdcgdtxnajfj6ELbQg4eThEb2MXdLwewQ72jglUoyB2HSR7kbjTtcfaednrzmXp9uW7SupsjbcOY|Chương 879: Thanh thiên thế giới;NGL1dTXH4/zQ89Q4T1LnJKGBVSmiLzFtBhaNZogbvYmgDnIiNqGXLDkHdEUdEOGdgfDLTr+N1cu3Kanu5N2WcotlXmubjma7hwEmfdc1wut++DdkODB5HfrpC0oCNPl9rKiw33ucHlteGPasp7zD7walL7t+qkHQNQT9QLzvpJTNjmdF7wLuA41dMv3gJDsGqeuC9alpztYzrXBs7h+Brg==|Chương 880: Tâm tư của Đông Thánh Đình;JGaUI1b9IgmGXP1owlPYhBe1sqeNWfPfm+u5jGjvnfM5NclGIdRGzLWoTSu6eLr1Oky22Lb6fIL7GtJCSS3db3yUZ0f5mppijUJxTqNLGmTBaZREEQ+Sv3kPILMCYHFh8uGa4vt7wTBt3+63OjjE4SHVqxeBuQzBeEpUVOeZ2pqkkfhoQWBe6k0MvVYrxgDVXuU3fRi+a6GMxtKVg1w15oPFTs66hAWyCU7CpBvYOAvhPd074B1yr7w39E/peuI7|Chương 881: Chiến Hoa Thái Hư;Y2MU0QCrlBrJs3DkG+p3PM9t8RnayoyOf44I7tGIlcr00lHFfp40Pu3hSmvrLCla3BbNs3SbIXtAfUDmoedZqMKrYe3kNAep26uLL5xAyA+51xVuD+2v8HFxGZ4R+Bonqeo+Ap4WlOkuveubpygsQp/5NYkYhgxV3Ynq+bcqzNgJu1GfU4WIP/o8PqXI4Mw863o0qkBmBjkDhBXWYIJwQA==|Chương 882: Tâm ta, vẫn như cũ;3SIpEzM3L3dBEgN6vG5haQjgx+1MLo7R1RGEPtv6WooLL5mO2q1IB98vCyBENhZX3H4vgSQPVEUsqQEQPpe9OKJeicaRi8mHxGUERhmmXtO6K7vT06E2JBDSmeX3VPEKrfbk2723jzU/3Ur/LCVj/O+NSyB1E+XPZ7+VWRyuV/GDGDOs8E5RxzZVrKt7cf6CzKuTIST1EGp+KtyNTzGRjg==|Chương 883: Nhất định thứ tư?;mWqBvYINydUeO6FbN3/BQ+LtNsZiNsWv3JfIgg4q/bRE7IhT45jCw60+sBHY1lB4DmbneX5WmbBIwZ9WCY8onKsU8Oe9D5glRbCbGXZCpoWfCB5Y8v/oXqyrqJ4WuOKQeqd4cmHMz7ioh6SVJ+VrIs/dx60U9FkX3q1kTAEJaL+7RZkFepSAE0bRSZgKINisJGx3qtpxXw9RthGF2Zp/4w==|Chương 884: Siêu cường quyết đấu;aq9h6lNAZkUFhQG+d3iqoFvVz4KRz+3dd+rgp68Ks3RpqKKti1flkCrvt9v5GIJ6n8Tj6ZwwfqWiLuSeEEJwNXhoQvFyY3DfEKiIjFiLrrziYvwVFu+/xM45w4NaUXdzOHXdOEvjXY7r8NYXSlOLe9GCs1CpRg+xCjQUobQouOQoW9lP1yDnLQCjdtBJ94rEbeUlELTk/c8C9GobOmSxPA==|Chương 885: Ngươi không phải đối thủ của ta;raMKwKcqLDHOAEvCDdPRwEedXHKtOlzTnwaOEb6KBFgdJgPNX1k918AlJ0CKzYdy2BHttwHpmwoXmLjkdfFNgvcqvDMPCyA500SI1AmdaWFmm7FkL+kNmBOeimOIbgaga5rt+AhVQ0Qc92GbTnm0nBs7np92p1hjc6qaWBUJeSniX6a8C70sfb9xU1sDtNRVyhiGeykDIvjImI6dCzxNTDWkBOAuh2Sqle+RVZyDqcOC3ywSXg9WkUKFUUHQj6x9|Chương 886: Dạng này, đủ chưa?;q0wD1rS0evpwpwK0N/2VyZiPEKH4l3xOdFjH/VCWB6ENZl/5btWHS2GQNEWlJcJf2PDNNPvShqWuf24A0uWtOjsB0TLNumASvQMJayqptccK7kY5ErkcxJJDxj8KrqJGvo2P/V5v5n+b74wY5+wsNtZMezmJxyeScLwZ7rTW22T8F0fxpaPUloEOPVFRHFLB8q7iZWEX/Bqjqel5UksZIQ==|Chương 887: Ban thưởng bảo;tjg83chRFbbURysPZmqnngdzMq9OTgw4NKz52tvkA61u8mNao6vgPR1Z6gYoeTOZB8DUrSwwWHHCstt0FcKxd6ajH4s1kxteJjUP89dsXTUxDiVmNOgcZupfhYtgXDobN6/3lDsUoKfhCdabdlsq6CrM8g/CPEoFkdfo+Nzq0YRKArouuYEczA+9HgBdM/Nc5OhvoVwueygnt2nXl0Lx4A==|Chương 888: Bái sư?;GlWgEyiscsO5Qj0jXOGt8HdYUvNJ3Fzch/idnDCxOohMa/3nT29Iz0uYcHUh9x6elBB/hXXYbty52NWkftyyLm8Oj2EHCnve2Ab3COGfifeONpv2kotp+gJso0fTcDbfySTs4O6xHA7twim7UCN9OVgyXPTDH5rlEK1Z9qfqHd59+0+5sgBxH7FjrdCSxDvBPJ1ajf6DUDzIllAtxAfimQ==|Chương 889: Giằng co Tiên Đế;hkiStUBxYBN5MyQKU7CDivOg793w57Ff24vpQNcHaAfQbxKQ5AVJTMoS1qt5GtkCngBrc8UTvA4AehJNoasmV5+tb116cUiY57dA4XVEAiTZ+mu+AByRU2ZXJfdbOSD/XUnIyewCfzqFEDbKkoJp0Vltyf+Q2UPMYwTx+AWyClA644hW/ipzv3vvQIQJ/LmdjZ4GLrzc3asKd9funcs5LQ==|Chương 890: Thiên Biến Đế Quân;Oz5/C6iumXW1/4tz/hOHtvaBr/qbOybo7VRwNTHVRidV2oWFKn2I3a9pTbQEhtdbXf+rMVnfOPkznyR6utAEUOSpl52v9Y579VbKX8QfP6lYOlHGkSzurYKQqOpboOTun3RKPIeeKfKIcEnm5e/qLuDeT5dlKmXuLi3frtOLhYy9CtCFWZBL52TtBC8DQU7AQkQSdKM711oZpvChBtwklA==|Chương 891: Thiên Phù giới mục đích;4q5izomYB8p8GyNS2tCRbC//qzzbETBkPF2m352ec6UDevF6etg20kmsgtyvUg6Ho29A1Wn121pfdkE3DNj+Td6NaLrVCg2T8/yguKEjJHPCQDLKDlfDD6+P3sxHYQ39MoNCQbO49f7CB1G2VjIbyzfep6uQyAORAJASXe6SJYBJ8KmjEQtTJ13gVKsOaWhBikFYqBA9Z/YhxeYoLO5IkjsAtpCrgd3VQPBU0/4NiJw2RRcxd7HB7xHJprbbzFFN|Chương 892: Cổ Đế chi thành;Vs6NvkjKxvAS7ByDYgY7k9MntJ907Wngcp08oENfGpsEDoISDSnfut+fwabyDg7G3cKkTp9v+yKIAS3Z5DwOZ8Lol3kozYEGWM8Z5E2NxgXtiOZRuIR2+7WxZlGiSQgwWw2hhO5h+k55QsbwvkG9IK1rLXD/GRC4Unb851D09328+52Rr0Au2zLsxlSsHiwbp+YZgVkHPrTns50RxFWZDA==|Chương 893: Thiên Phù giới ban thưởng;BEk1wMKaeChDqXWROWcLd2MIVWyQsDilD6/PmlAkFL4SX/N7SWdtyfbuMUBhDwhBDrVHU+bZNBrus9yPNIvdPQJ1n86Z5KIKvkE/58NkSLD1se8lRXiQFoxm+IXDy8LigfNcVN4vb4EBLLp0/Ik23lpPycZf6NTeqPuGewaIijMoDWki+uwrYkGHPenjpUvpsvJPoHa1g+gIV30XHjxpcQjSdXH2BXkoh3m1P5e9+2kA0cZfMGjruU7lSRj+fq9B|Chương 894: Thế giới khác nhau;hpJjD3+6Kn2zNLOdrCuVpYBLkvwsjfOFi6RGGWuAJ+sm90akk0/0Yx+qKvSIhcTRWhYyOZCywOdJ2nESqeEEUnhiqieromuRqOuh88R05KXhVT6fjuR3nbtzkdQGSFYTGkXNI6rar7gS+WnZe8gBrGEdrMEd6NUPBmczMCFYIq5KDCrSoHjUgWNYW7Ap0oaKwlwpGJrfx8jKS7FUnSy5Ig==|Chương 895: Cổ Đế chi thành;gczlLzyK0GY+1nJP+QzHF3Q+bob64ZqKHdMsqcjIu/CqWKermpVp8ZIbJ2qeU+gvOb7dlsQfYj7G6h4fBNNSC8G+W2RmSpZYePKDn09Fuf2EjSfh5eTc2n7XPdAVEWSpe22qUP/j8R9H0BMLIB7ZbSOE6iFpR5vHGwDUNko5aiA1QvZYlCRy6/8SPZHUjfKGAmK7/g31OE3/Bpj+Hsbkng==|Chương 896: Thiên kiêu căn cứ;iZZn9gTx+E7PS4EIjdHVOY/b8KPR27ZK/r6VGisD4ooO3EG+3pW/pXNukR4OTEoYg57C1vpCEOwM1k/gAx7gOomvsKcRLyLR2f54IF7szQbeG9Z5QtgLjcZ5H0qVAiK26kAyXXizaeCD293k6axZ4t1xS69CEIABAmbwgLtH374PWOVyvkCTGC7XLjeC51/lV+Ayw7LPqVbkoSWwiNqB7Q==|Chương 897: Trèo lên Tiên Bảng;3QZe+Dw+Y96CjM0hVOaJBYeEdhvK40yUvad2lAWD+8RyM1j6DJRRonlyxAlVqeo8r1YqR4HPTFqhYJdUhCnAklK+Nrs1lbY40/sAmNB7y5Nd68oUpNEfzoZyfdBJeF08Sr7vw44ssc8DrTcZG35ajtjh77/mv+jXbETCJy/ESPNHKOHSt5jqCGdNQXwOs83gvKtFnUk5KueCu3KBQr/n4A==|Chương 898: Quần chiến;EYH50gr+M1OL4HqKDiSBpMspG8Aj0BtH7yLHbsuj4GDONdOjaxQJ3HZ/gtKn+HFCf2ZsdaGUgBxtEPPj4u8ljBub/JCp9eYdVQ1bsLhHhazFHCrcXDsIBnJ+4+/6p3fUNgaNcuUx7awnTZP6XiMdEJH120TaCA8rs4MU9GVgbXVv63v6JUDLw6ANFW02EWny/6TbhPUvtITtycc/6jNRcg==|Chương 899: Đăng Tiên bảng cường giả;a9rAwTBrg6/z3MKNMzvORzpxV+4c8qmQZnezDdUMS5VH46CmIdcqaLLHSwn+FsAjBmLxYCLh+LeEYdyXabTS6E7NJLYJGFLr05HIJ+L9zJ3HaWdjdWXON67dvlrK7Uc+0ADmjxfxp7pLgWRujxI46r5k+hQ5uNG+L8CTznQsdcVK8Zk4tBRWasaGWj+ADOd4AAuqK1KBPx/JfVR2s6il8oEsph/gC+H55b9ve4lDWv2gAIahc8SZKdZ5zADAp0N2|Chương 900: Bại cục;+xllCh/1NgbrO3DUCfyp6f545RgCJeMK6EcXg+asa6SfWxNJJgx7h4Fyuts38nCnNdwot3lFVruJr7Ekalsdt8OZqlBJXHCIB1GPOWWWxGsdvcbR2rfddY+OA4ptFBSAo2KJfq2qCl/71Ke9FR2HsH3A9v0ZM6VMIIgdXgdvvDcUoxQkv/6clYh4JykgOfH4Jx0FdBEbcbnO6P9ugvjv3Q==|Chương 901: Dây dưa không ngớt;X68B0hpHWRNzdpWR7d2fxW4F+gXJ5KMXI9hIYy48Lupv0vgDHklV1U4XCPUFk6TC6MfAvgfiZuNnA1Ro5pWvrBEatjcyZfAGiwFO26UVTelwnftSj46o+llIiM+/tXRuwmWCieuFmYfoZGFwHr7gbOuPS6ocY900cCiUQuS0Rbu1wFmk1brcbhq97imkG6r7LtxtoiqkyDKCavIiPa5LbQ==|Chương 902: Tiêu Lãnh Nguyệt;+CIu8Dm4aQUnmbTgDc72KacJdqwtjRxz3ddx2sTbMAeqqRN5g9R1MF+CZnYcix+JXByD/ELEtLbuOytvDBeyezdYM/rtNd0Rei+P550Fp8ZOYH1A3nvU6zVSh7xP7hCD9GCZa5jBhk0lD+Azq4evNECKnDK5Ie3f7pAdQvBPQgAJYoRxuT1bYmDB/MMBfb6LphPAm1tNp1n0kd18soXY3g==|Chương 903: Gia nhập Tiêu Môn;qLiGI2endc7E9Syr1h7kWlctIMrF17N/YgO2txjL6jIRG/CWm23/Y6fVxj+1pFbbszPNakR1Fu1HfobzzdslDPkrWCVZ+Sbh6gZdHJ6bmi2QCAzEsVaP69VjW5ZQYimiVyKHp6jVRghxywGFuhHRldtH5eDQUqszwJEVix+kf12Mc2Eazz7qQFUjZ7TZ3H7RZnClMhpfInE6sDerQTdYWg==|Chương 904: Song kiêu;Z4ZYXsqW02gjO1iPuBcPz03WsjX/OlN7guTqUmmf8amBcCIPFhr2PhW3DLOHShMJkTHE+NlzuhE2q9GUS2JUd9eFLgBS/7211SUV+GNZH3xwaJcshMcKDs+C2bIgeBSkt20xkKsaLPzYJ2z0Jqzs8/xhHhSTUlpTM7CBf5/ryfaYg1fkj6xpriR66dqyMU4AYD4vt8UvlJdfQ/IxZ28VxQ==|Chương 905: Cung điện dưới đất;ztigK67b7plJkOCfCxOy96dZE11EvLdVG0+fpspM22hNu4UaHZLOKLT1pNsBYBOKPD0aBaEjZV1lNa//vFN+tYTn0X7cJrN6sDSy5AnDQRunwCKC/IaBYE+vmRsCriNCigEU1ESRZrUFCrEdzV6mzccbgTi7MRFU0gkk9ZkCCkg4gZQs+4w9A4r9gWWnbhXwPLPeYiYtRAJ1kVbKQQotAw==|Chương 906: Cổ Đế Nghệ;Oz1HMc0tqn9eL7WFJO18PsPHQ9cXFsmKeEeErtBVwqenGkMJJY8bCWCaB79BLJaNJoleJCt5InPd3otR54ZCOZXxJdMQq1e2bbeSI01+cuzXitoH1zZ/qKP9Jh1HydErB17fQifBkWmsEgYwyzlmFlDKJNLJrxUFVi1dHBaVVPEpiSaK7ZtBqS+6YpxxiJ3xT5yIgFwXNtH3mXywWH9ezw==|Chương 907: Thần chi thủ;ZwGPsCQOZqOEzQzqTlnw/DOLPWjMbtErf+l6ebi4s4PazMfQQ+fbtirP8aqtdH1GKsbw63yAZr39+Kie7HBMkUzgYjn3od16agw3mTnRcHECWRRjz0SvfeQavF3cKDVkk/ZyDS3g2QC8eM8FQd19gtQkFaw0rUEuONcTv/qggLj4vAY0C5PaFRyaBaFIrSFn+bGjTQsDxj4PM+i/WkDBQA==|Chương 908: Đại thủ ấn;oYaZ+Rh5FWHuCPxhPOw4fO61039gJE8owk8EJl4BGKZ5xJmvApwWJPI1wtnicpICcRKyNkdja5tmEOxYaYB3EiOnm6fqHsI+FWzzBULE+97tZGEJbWYFyvqxwnrNxFieYh87jzkDH/szAOgnx+u9zXYp7kIqo+rJDuUwbxzgu3d+gTa27yVldMng3kz3VJVNzruD5kdzd8Ux4zn1H+4tYg==|Chương 909: Lĩnh hội huyền diệu;g+FV/wn0kwl2VmekOR4OnRgJRFNq7yglqiVmkSfIYrno7bBoonfvG2LHH1ZwR/67xtMh19VtcaW5ktKkJqhgGt97hRcc5hp8e0uK+dVLtpr8ypx6/ZFPrCmpln0QY6QA1elwt59ia5kYAuIpvF7/oYVB/0c0mgKczMaT2gvGDYW0MhUiHr39gYE6F0QgU1jmeX0nd6ATEcs6F6cbh+gVqw==|Chương 910: Ngộ ra huyền bí;sQAhWJN3QP3QcMWZNFvfYdSTmkMJ0v7apkroe/B+pHhpI42Z5UN9Txho0/O3hmu5rH3mOELoAhpvQTXlL+5C8c9cTWPk/zplcgWFf7r0sOSFBPsFEk/W4xiWN9yCYn6euHGFk5ZnvzA/IBI8L5eMsVHwJyefhEiU/RuICKQPGPEg3D/komoJQwb23gGqYsZYn5IypTdqSN7TkCiyYWJN1w==|Chương 911: Đế cung lưu bia;+8Mpt+nQCCwGddGGVaF2wsRQuYdFNir/Su8pdgmY8T0NtX7rD35K7/2QwGiZZTUF0kuyS2cLH/8zADyxoAkzuLlSOfx3/FmYwmaxWoxDYn1Ewlne4IM3XeoqSxyxc1Z8671R1VCEi52WeNxQYiXk8g9hjF/vodNPzSKHqqK9WqiniTsD+6IsZjWpvdQ81GXAgiAMVoNP1Yu12f4+WKSWIw==|Chương 912: Đại đạo khẩu quyết;dEruaVWZfhi/WAok9bbKrv6NeGHjQa9QV92/CRA4fBOO4fPcmf9KGXPXFcJCcLvO5D1/4m60GxlgDaMlX7KfwlZUQ1p+lLjT6haqR10mP6kr58TGM8GtNOviPWx2AWnVQrU7LNEfG1bn0L84ZdYE2GYODT2qtP/zikyNe9kyjuJdfklbnWyf8s4dii/QbamW0jx7PNT5Sqp8rv2lHWUu3g==|Chương 913: Không tín nhiệm;wMN+u+mvSSR49fpSckgMG3L9nmUZ9KV9RDbfn8jgFtq4gOoYPNLXUes53OCSaZM20sL157c3DRUCeqvNKRDQICtPJstPa4x4WDpUrK52jmD0ea5rf0m8In2ontK6UIGre0/DPI0je+3KC3glySOskCIZ7eC3q5bD91xrw+lZUcb6CFQhEp1NAOLa4AYtg3DY2VKa+cwaocrJZk/iexKD9g==|Chương 914: Kỳ hạn chót;h+Q5kMqf3u9KqaFQMXLxgqCNkR28NE4RqDMb5pLRV3KQrwycwD9Kuv2xf1mEYRzQQUaoEfeWtpniwd7dTIQGyljXttnRgnY4owe3CiTFENvURBs1nILmbvBsdy2UBbjAz3R+hzYiCeOwe+18ShI6i6OneUeCrQrpyP11B72E2XWrgHAAfGbCgMySiurAsJ9naqxsynPowCoZglLjNnE9dQ==|Chương 915: Xuất thủ;EQ7WRW7SiwOT5fHnFSOvNNlw8A+o71dNJg3IFp3CQ83NqdRonF+b2HCSXNr8eUP/PtkPeTLUM9qfIoXC7jyRWfzZzk3VFxMdi/UF5vvxj4TQJKLtnrQn+NWARJHrhDTG5K/mTElnxMkQLRVMIL18qAKjrofTWox/wPcfXfUqVrJMAzGy4noe+vqspg8krX4vY5QHJQrsayKwLB+NFGMEDg==|Chương 916: Cường đại Thần chi thủ;xTLeZ4AT+HjW7bC7VIkmpcXcbyODHbxQJ5I86Lopql6Hd8S/TuzMqBfj3HXoK+ZmQD6Ve+EzocWA0thWrmI3Ksqrl2WjD8/ZB8le7/JnMb/3CNfOBhCEIqWwtPY9DuFgzGwvKFEp6u+J5LomYXBEkTDtmxo+U2H7oDibOVUJWWx/Mn7E4BdvJBMzrSGn5kkGgnNmuorpPpeSQV5fOGlYHKjq/S94D7SjZTI3DfYXuaKFUlv3ux4ViIuuCVuFwvjg|Chương 917: Thiên Huyền Kính Thuật;aBGLxlItXUsSTM/Vur2UqC9DmtbQtsUnvikbSEmyDqjdlIGfLCUABWmgNSlQV3UAkUt3y6uiv/bLirS08FHWBx+opo2aD8gBEiRA4a8BQRvMqRXBk1ScU0NP8YmK1/RsTGnBbRmJlnCav173rPhz7i05q2NDSYiKvbfwO9pvetUGeOB4OZyZGmAKbXGCzM1yeqB5wtwJSubJsgj3q5gVMRaRegwEFqnhuM1x9M/k8kI+w0Dh7S59o1GH4KSz0SYu|Chương 918: Chiến Đăng Tiên bảng thứ tư;Zq+RB5IagU9PguZRiqxTe4uSAXgbs5IEKSEmxR5EbrHTHau+s/OeTZHwdpDGZraa9MgFzzszEwKtC37MokrTPgVLbH1i58BchJgCeZau3mKWGnc2uY0cp7ElTgBeGZpRXj4Z7YnsixupzChs1UAXpGnGBoisNnbJVl2U1ojchPxvRcaNkSnb5PdqZwhCdsllV3US73Q8l2of48yYSQDKPOPdOz36YB874czXlC3VB5SkwTpSqTESAu2DFarjeGD2|Chương 919: Liên thủ trọng kích;a/5lc8saflInYeJJt3dj+qbIwDrg4B4Og1UNiL+1OF+KPfUXJir+VkJIWrhSUsu8NCnVn0dAPdBHkcAZwVSIXkfe5MxYt6cWxzF49bJ8dNSDvF9FvmKKKVSlRPkJi0sKKkhsYRK5mlatax5cTbjelQN+1BevSQ9xwlkp1dPYqFOcaUgHwabWb+KS0qdI557JlEkqDaTGsPHsAug42tIfpg==|Chương 920: Sóng vai chiến đấu;PU/k45WfHfP360F7pjKXIJrbGafIE6E7xdBm5VQOx/SI9J7Ixz7XEOiEmgI9is41L7j9LiFQNVNWd5NR4XcBkHLWEDWql4gcYJPv59tQPKI8HHVKGP6fiT9UD2M+IXMARfa9LjytesozPfLEhD5Ngjbucr4PG4/1a+HCiQMkNvANNKOgyCu1F8V567BvYQP2jB/abwgTno7eM6f3napprw==|Chương 921: Tru Đế chi hậu duệ;yJ0eYQAXAyJuRtXwJVv7/KF59eqszVsuVti7JI6yoOAxeO1t0H6gmkPiiCweNTjFL/UlNT1Krp/Nch3BgBN10H3fQ7lnfIPo6mOIxSfDAmVfJMuvTYR1+8JH/dRL6KCQn1Mn+yofNAwwrlWtqXfzc5060lyjx5TIEg2e/8S5d4RI9V/m9sIkU4FiFxdpqXaqhpBVKfeKZujYgfJlG1ViqQ==|Chương 922: Thiên chi kiều nữ chiến đấu;ehQrCGMpgHiFN7p7mqJun9haHL0/B9u+tI29iPbb638yXghbAR7Ln/oZHH2rFzsofyTiPmDDXNEt8KYi+h98uj4CLM4TKTAAfjIQY+rbIdiCtT9xfSZlH7QciJQD8snNq86HJZf5twebz9D89PETq+l1vfF+UJR1bqJEowbRLYaYc6w8MAycVwnniS5vogv5opEZWxvDNud+kNdDscQDUsKxx6dAoFK6Hkt9MDVetWtkwXz6W6Fw4hjRuv1UUSjq|Chương 923: Lưỡng bại câu thương;aH4esFxkNXx/JHAd4FiLJ9fCMLruku0Nq7zCaMU0B7HoKr5vgNkPf7dPJ8i7mu41kHxf4FQ3uyxMvL4cbOGQQ2sagVKaEjuQ6K9iw8cJ+sVbRCMTFxBOFCiOVeJj/kg5Ely7wCWMoDjizdNPsKDW2F67F+jkkxs9NJys9+06nwGhaxqUhJcsDLpvCK4eVblJjc3aTH+roHsIW/fbhzJp5Q==|Chương 924: Thổ lộ;ya7PFqh0ftaZL11W9ctsxbkWdUFO4G1WkTc0aK07nqNreZcSrP9JqOKblXIv38YZacX7UmnnE1OhbiEV9jf/NGj8/gpiEsAc54Ck2ANYAZudY0Lld4HDjMQWbL7f9SOS1HFCn3k4nt1nENZCzy2Aiq195B/XZiOS7uVHom3RQM4ukd9CACPaLR0b+Lc6u5awlfnjW4p57Pj/D0WsCN3Vog==|Chương 925: Minh Sơn;UPOhJxdyxJF645giv5s8YTdYUzhILPE6ev+GNv6vCTPg8OMhtE9gNZvmBVF/OdTPxSMVokAVJOR/qtUSvoCDJk857yMdWtwBwiY9NuQMc5bA00JlryR8GIPU8AZxwDhKwZcZw6iT8G0Gcc9yqnXD+Vn9xBR9nq+rvxE47Rw+RMEY/d8GYHo0kiQYW6qHqmY9rui2GWTKMLRWALeu4TM53g==|Chương 926: Gặp nạn;WGemTLQEPTlnCApEo9524kv5rVwop3zaYjVTMJLgXE6rqdN9DnrT7wNV2SOM86lQc58fR7mUZuutHiKgaOkwV7cttVBSfDXnYuxOVaDaG14QrVnjv6dIN0vdcrWlcKwqpfk+BcKI0AkjoYHvbE/DOLhihji6HDjXoDT+ahCFieg3jQukQ3tFnjPiyBl7T8C8RbPuntGShLuqf4H0sPTUQQ==|Chương 927: Thả người;bSe56xA7CvRYEH1dBgKDGNqVfFtOe6ciHPkd3+/T/rbzl7dtygicWYR0ELnZpSudXpJobZ7uAzE24jNJ9Iq/051dFjuY0axTWYuJxGVcdJkEQw0TrQJgI3rGKI/oDgTDG2NSiuu5vGqyXzb8m2F1ae/7JNBteXn94hNmVBI+2XqEfdEFuqWAhzPROa+39V+3gCws/e/xOVUewYUzIN1ZxQ==|Chương 928: Tiến đánh Tiêu Môn;zuIqHfM5fTEsz4xjrftvYSNZfRZWJCPoIhbW+kQeGC91EBoja6aAOSXfJeIPNZ0vGiIqx+QDecbmJ9i4nJekqciW6LtQCMs+IY5+yRhYWa3n0SJWJqhW+c/PeZUTk02PtlvOqxo9FWt8ReJcU3ctDJuXb5TapdinMJ4NrbVwfBN24Zi2DU+W3ob8/rQyzj4JE8kJruAckUSsaFdZ5fM5yg==|Chương 929: Quét ngang một trận chiến;q2ADZi3uKOVhmTHWftnMUMJB83cdmg5eL/wT9RUx7DDEOjj2MeuMvrE50TyoUAtq8EIu4gkck41IwD+7d+n/msXwhDd7aHvWekzhDS1Ao80xFy+NM4nh/w9NDq3eck5vR0a7ptcizMgHLKOdfbMpzgrtW6sTy9PqTTabsyB4crqRHURNNdQj2fhtDIbQLqhEbqFEXLG2qzSnRtZKdWOQ4raeaCg/iO0pJucuOa0btF5NWBP3iUEe0EVjHWDHa2yJ|Chương 930: Phạm Thiên Đại Đế;sE0781epcgpYTJTgQVzIczxsNeaGQzKc9TqdhSQbX/tpC08VeGPqg+5hLFKpMwQiyg3wyER2jX0OlmISGxNkSTLxCIMJISNpSstAumcZ6pIDkbxg1gl86bgVhnORlajkuk+Tk1SZoa+joz8GTnrx1+5MBsVNwINi7vneRei5jm+Oe9oA142vCfDmk40ZZHh2rXTcxM15VUjBZO3bmoCxzg==|Chương 931: Cường cường quyết đấu;GHE4c5tJG8DlKJV1sBv3PNjJ5WxBQl4zIkKseytcy4bvplgYH+GM2KfkOs4gB23tOfhoKDt4MBZzB/hYW47ZVsg20nIgie10yDKskW2u9QolljlJhRb07cQ4ExqdQYMSkNZo6T//6TIEoMXekCDTVkeWBsTajtCeaMfE+Owzf/Eq0IDRr7gPMK/xQmDvrpCeVD6V7IFK5jTPDBJvjMIiGw==|Chương 932: Cường thế đánh bại;X14akCgp0/MZ+ebRzi1bBnZsd6wrbeTW5AHMdkTVBgvPQb+lCRU/FkGbt/i7rezdVVyjuIzIc2Mo/SB1qNQRAu1U7bUuy7Y4zs4p0Vfx4o8EtstSFuLz5q+M1h+g9Xse9bO/oXTIbCjEM7VD3aczL+Sxj+MSgioXFQ1CmKt6YjFTXlY9SvhnsbJ/ihS9fF3CXT/QCNrmfZxZ4AndGocxWw==|Chương 933: Đăng Tiên bảng đệ nhất;qiSfPhzWeyqBSCEN4Nu0rVIm3SPnhgMoT58mGP/tbLTw3GnJhfe6LkW07HBWOkPeN2Xu72yQ3ASB2Y9tPS+au5XGE8KFCvaiyPJd8qyJCHUG10L3kRlsFivgWvWMS7gku+WxO9wQpHAIE1cf6EahQakLfMpUq6Aj7++0rNi/1Np8OvEiixIOnWKbowpmdl/L77Xqy9kIBzgZrWQi9zY/zeRkEVgGE+G6uc5RqFlCt9anxHS88edIcm58bEjALEga|Chương 934: Nam Hoàng Vân Hi gia nhập;z+mWtYXMiLijtZ39Tn9XMAHmZiUfNvU9ln/PmT7PK9dauUBvjlValmx8jrUvKPNkZUJoEmk4eZfinPNtBLVSDKtZLrXzmHeLqUyDq3JsDAZe6C28iadUWc0Sq+Pg01UEZ9eEjz2Y69ioapTZubjnExrhkXFJWUaRfu04Hd6usdSlI/rwbaaUqWGodDb7i4nE5sedeAZ3HX6AtIhlt//4ML15KM4wE+WeXNQmNoVgB3ayZY3/+bQIBGRBxQs90Pah|Chương 935: Tề tụ Minh Sơn;E28NS1Y0Ekw+9WZK6HgJK+TA2v3Xog+iZoxcGpaHncKyQho+O4EdivHgZprypNSFc3FTYo8i8TnYTY3R/ako0T8tw4xIF2TuxKA10ewLYeuOGJLiXGMi/ciEWlDZNGkYGXca8ZOLGwC1ElVHj2FsHPVbdKdbRNW04n606b5YdGiAaZqoUSOFxn/btzr1gs75zazYMcSnwEMaA+ByVXazcA==|Chương 936: Cường giả bí ẩn;AXjdophw54HKLsG6X7cJPISxulWVo6K8sd6WqMWCLHPOAZiBsOg7Qs6hEUXgJEIZ1XNsVhCmsoDa2gwRABZ4RXsMOcP+qNyfaE4nECgkPSmj+j7nnNu6WzmBdLpoyx1bKcOX2Q84mP6OaRjY2crdvvEwzYKP3W8kIoD56g5Gw4YMewZVx4wtRNFkA8S8dsyLVSQmfruMdYsRmdeFcs1EhA==|Chương 937: Trong quan tài Cổ Đế;MupYXRFOUXfWPyLYIl3LElAvJ6cDKeFX7VGIHGOMHs0vXk2qVYcGDGBl4zmk8TqMZXqccqbuBxNGWHuEpF9EEzyBdOFRk0YzF/I2fPrcM5IoK/gs2Lh47uXM1Eze7L+9Ps/wnf8oeKa6V50Ok2Ea+IH9DW5YLVMzWLQc7JaMtsEZTkOxhDMoD01duMr8nMeFtKa5gEMXKy1msX+sdlszgw==|Chương 938: Giết ra đường máu;ePL8FOvqiMkxjSC7KCLgHf2iGNiPkFLx/tRdwrhNUJRx3ltdC2v7AJ7UZN2Qd84GrcVMp/oJG0eFceAfX1E/dqI7OtuRvzzARagFJIqpoNizb0jRfBv0N0V53ekqtw70W9+Yvp24CkMTcBoN8h3YDAs3lrIKxJJcshYlso7Ez2Ou51+6XATyoboQ2RjiYCk4l8uBdLbF40tQGXX58B/zsA==|Chương 939: Cửu đại truyền thừa;NTWLfeQSNJgS0wlBgd4fgKjy/aJJo53WvW3rDBgSvBj0jvqlnOWH8KwMHEz9XTuGg9cJGO8MDoIRU5gEIN6ZeCI4i6NOf+AfZydQwkWH8wCe09KA8iPcsitjIJoYu/DttnsN01F2HvWz1fO6YJRCfF53aY9QuKaGDCtaTVUj+e9Iw9HJ4ENEWvlo2Xi5uNTE76ODakO7Q8DXBER8Tnk+XQ==|Chương 940: Vô song nhân vật;Ks4A2wj18gQfEQ53mHtTg7KXVuf9QKx77+gqdHW9H3o5in2TFNDO2RbdpZfbFeENq6INt+C2Ih5kyS5wECb06QEqWUUdGpXL1U3joMzellAkyq+0A+EP8vXXU/Vr9N1D25aSXKL6CwHSMzbxB2FH3gBDEyyE7pyydWRBfHVBU0KY46NeCl63Vle8XLztFFik9F2ZW7p+9zbcu9hMqZcxHA==|Chương 941: Kim sắc thân thể;iPrxUvDWw+8I9ls0RzpB2HYWSPXgqniIFB7VdBFyFFx8oWbJLLWFXinLcLjc2M0VHBphgehm1tc81tZPNIp3ldA2sbg8zrqUw3RfjpFQ11l6yFUFDhpqBmlrA1wLwosQHCV8pPx6yWO7X0w74zvtQOcPOq7n2Kl+/lyBk8pHarDofhVtgjFWfMwqqMnG5XRn/aq22/J1vXtfaRfDZtN+YQ==|Chương 942: Chú thể;PyTdkEDYiTnrfljop6M9cZxHEGAjSXZ7cMkXnaS5UnLmPSF13FAnW72oKV0DWuw+TJJTvOIjJZFJtVbU2wmI5izRzDbExveAA0J96c8LEUBUPQMHaPvyfzHSCmkD0YsdgD3U9Ywh/OKCCKS3V3IWc3ooW36xKWHtDcH5cxvQZQ19HPw+vE9x5wSfFgQtyBYtLHeZMI9vkzVH6H4ubpL51Q==|Chương 943: Muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng;vnBBeam+j37q3TEqwnw9TNCrfVYYtYG0Fe5zrl6e3CxMAuGIlmIme2vwQPzzBBFt4MeXDg/MON5k+VQBUK4tGWHWMZVO5prGglG0131yqi2yjUzkxvE4PPCd4yqogOig2UHQWb52fKrJLPeGRRb4ANA2/Q55PRMk6zy2PKc99RV5+X0QFix0nK1uAwv/BwDrKjVYg4FXqcBNpJHIpnvgAI6EyrQz5hkwfZ42AcJ8M/5WGFGwZKbNrt0oBAU4B9ff|Chương 944: Ma Tà;HRnMGaQ5ltqc8BudB+nPtn5sHLfGpzsIZlI6oXjkgeKi35lXGKmRfs/mKZVKF9QbrY2qsy3E49XVaglJ3AXjujZu+Fl4Vk/FP/F4F435wUoMBD//iW6o/WNonI9v2qGNBTUI6DMLrHd7ElQsiSjPEKZRfbhfUdaA1560Xu4JTBRlc3/+vvKm0L8d7WvOZ7HmYL1rSUW/fLNG5yZIEo5JjQ==|Chương 945: Đại chiến Ma Tà;1fW1QJII/rfFooZQ8OQnDZRCDupLDKormjedDOj0kN5BZJmsJHCZha5J6Jgd3eZiYu40xhRc4k36pqvgO2IYFCDADfjMsXqf81/8vXZfByuJ8bIk0jktDqqPhuA5MIPPGEZKA9TWhD6r0LXxIQhzC/EzXZnc2DWazcpUQeKD6z8X0OC7msDMiTsyrUagOW+6iGsXzsze8ypOv5e/QuVHCQ==|Chương 946: Cái thứ nhất;GWOby+GRQIbcoPPCwloqihEhGrJIt7X5uCl87NMYO88I+IVJHQsCBnL44wsqZuJsz87Swxd8O4VYvQteiY2WJsFefkP5ZPDtf9XLU2v3M75PrRb0XJlFz0WGZlekhovrrF/Au/U/W4oR+u57FrAXj6OUICUM8GfPKzkQuUMH3xTOjkEYyKr7YuWjeJDDneLZGiYRhYyWSOaqKVm9qFGoCQ==|Chương 947: Ma Tà chú thể;AcF5jKCam7b6moHkfspwa9gkcMzbCnwlswreCaMtT0nE/KR5W2cEltv5h5gPQpcho132+MXpE212GKEBizggNsihmor6kKTxT/9R/MhPOYxa5eG/sOhR9ffWBEtZXqk58yjX5AKC0hT+I6IDAEqL1jHbRiu4A5P98nozHMlKmdh4yJLzMDKcneBOTDeRuvIXHb4+rxMkoBQpzoOxRHPk/Q==|Chương 948: Cướp đoạt truyền thừa?;THTLWhTxPA1bgqOtCju2uRXoSvPHCoQjDdqzJmmurS93PSdlD9AWbQf1STZrK1/EuGP/bn/ba7hTTdPpu1+N4Zr5DdQ1bYlFg8cJyeE7ZZyOsIJ0E0JVn1h+3+TQ93xOpgGs57YWKJS+OjRwjDnmEKFksGyiUNQ9yz7ImKRAuFoPra+1Suh6gHdGbot57vxqSJgSdrSDQHDVkP56/Wbdcg==|Chương 949: Trảm Tiên Đài;ANio6oyYrOMDKBkxcn4F2cZoMknkVDYpR+D3/D+LFsjh8K3qnlsK+emSp/lwd9wdQzAlDGxwnmoBRCQT2NRqyqWKsIMbWcqAHw05BSMoeyqq3LKrsRw7weybZzUuESyjqYow+m3OEmfWHgnN4PT2GAmsJW/rokK99pulS9Ef6WAbgYzLnLc3GRfoJ+4FKVhm9n8doxVLefKmxmN/k1zpoA==|Chương 950: Tam giai lục phẩm;VHRmIXB4sDhC4KPHzeJrY6SMyv4bTHWvgwA4SCLryEyEwD7PHHCvvU8qL7ZUB/DQkT/DxsJl7EWS9ODWnfwgLmyuHI5imj8PqjZmBnDUlUtQRh0fN+DbAWQsaJaJ+pzX5YTGdyAR5+Du3Wt+m+lIkuNxNvAmtbwJMUyU1ulwkGkmT72Cz0lykT4ypsdky9RnqmKeX3cZX9c2cqntZdDkLQ==|Chương 951: Đánh lui;OC0GdwRrDx1DD0Uoxr8TMheZG4Kjt+0IJmT5eYdixxGWI3NWqC3AeA5CnM8RyO2a4728vnqJV3loxDQ5nbFKUNxRiQgo0/Jgs+BKxhRMOQOCkjAcLAFjP/jfH2Jj+NZArP94kawrLp9M61GoKY5maGVVEivyU8xDVAaKI8mE81XTnMyOm1awBUpSmbFDOhNr1wQVBaBcpUozszVAKdqD7g==|Chương 952: Đăng Tiên bảng biến động;vsV8QwJPNijBOS5a8+a0h4s9ikL8KOTYzrFPXggzeYe+CDEWilZpVQcr4NfSf3Ylw8XCKFkPqPNY8rYJq+/YUkpd5jTBtW1AObuGDH3q8Uu6QAqU4QpLZJqCIMn1UoHxXn06GqXIVQKq1ztJK35x9ysmCOHIc2h7akK3xql+Ylcja6qEBLtHiJxJHfW3+GWzyN0RdtEmpaz5B2YPL86k+RbHrHtFuuFTssMaphXNNpj2fYwa6A/HiGVYW+DrUdWM|Chương 953: Khóe miệng;0CKfv1hk5syCQHnQtdA1BJLXu2PdRayoRjxvqkbEeMwivZSBBS+977mrl50Gc7YkNrG8TwuUEpAIO15pfpSrVzNTMhzCCAj89F/VXdvStbOYvAMeUq0RibmaVbbPMVxHtmrHMN5tXrd2HldoR+AgVUOmDcQ8AI330w9iAATl+JGqkrYvWMcnYdtKU8sBGFrRCJToe2sVo/m4Z+uG+uWp+g==|Chương 954: Kiêu ngạo Khuyết Thiên Nghệ;8IILouTPWhRs1MdohCUN2kwiJvitYaHzpy1mDuG8jvmO36VXEX4CguM/YjxrKZyCQSVZ4Da5/4LP64kKT4BtSMCtfp/XXQ4uEENbriFm+C1F7VladoSlzaH7CCRX1xLzMmhz8/IEYPnYtOPWFvywhEx9wg982xxe+stdifygHzR2yCCzlVZbJMOewny69U2gfURrsrUg3zukclZIdsAK7PYbnFqZtJfywDkOWnOcmx3KXUTZiczdOHQd/d3CKakX|Chương 955: Khuyết Thiên Dịch sợ hãi;A7dhncpkE/ZPkcIvFUI+vAlTiMbKZkgybJcheQmkTaJiKKjDABP/WD6SwXSp2q5DmF48d1N6AJ2hs/ae0AmgbxfDcoYlgyn2nxhIYeJzEWDPk7/f8Qk1Kega+AnVUtEmnog9WPXMfYj4UwnDXzmD1oDfn3RSXmRTkfC0rTujQl6BSjiOhLyIHBSywGPz3Y6WOQbptUrvCB4qX6nxJuucDRnfQGlVy2V5YitYOmQc6R69qorTq8ZhLd0/lQO913V4|Chương 956: Cường hoành một kích;O+kTitLcZ+6vkp25wUAtX9RBUxTBSY1C3qCLLEQHz3yyPQyW/ymO/dzlWgoPiJexl/KV99b6B6MGX7j5iOtqr3Mv0fO7YdeaQsusEx2codSc+Q6wlmOc+Cg1RgCj6dfECaO+yvAdHQOS3xpL9kgJi5aSNIdD7Vy0Vkxt2OgnS+B1qu5n6W6SQ7A/nzA8wgPWp2aGzV9raCgl+Z2qlOqm9A==|Chương 957: Đông Thánh Tiên Đế nổi giận;vZOSAAkpElwz6FmweCyJcjQI8sInJ8sBjUwIr49fdo4avxOd8mqb4UOioiCOtzgEKVTGzyFnRAz+xMlfyHzvLAX9ojADzpWLvgdYFYHxzt0Ffs5m4SXbQNPZbrgpBCbYLXqWO0sAMW99N+ktPBWzhlnYFfXKHC68s+VEfrt3Pf3QEZNgD2A1YRtI3Whgk9rGIRqy6IeSzMy1TMganU9mW1JYJbrtoKle/Fl6MqeZV1da8oBEAzDCOxC0sna0H8Al|Chương 958: Tạo thế chân vạc;YonYKjWs/NIiRDLmd5gO5TSmixBrAqgBVEeVheGco9aFPwd+y3ywkZLW99FOKm061OLJBm25Z+TFXBsmNQDFSrPFfjN/5HX5n6TAgPpxk7xb7izK+mvkJmPktOaQ/2reV27khefbOaICVNv5aRwK7iU5JVs8kuVlBXuUTTGi/UbGHUYyF0CvhHmYvfrvMF4vYmvrw7OvNzqZrCiqHaxt8w==|Chương 959: Bá đạo Tử Đạo Dương;IM4LLkfTI95Bod7PZ+8z4WbnKLS+btef4r/O1ZgwDblCFpvphyKIoNJ4PbB11g13O0+uQj7uVUNzM9Ad3UdrpKOH/s/vQdGmPkI3Q+oJDxmJ2wOpP8wuXB/1F61IdCRfQVbpD2qPOELEa3m+y+TgjmnPszEPLJSLc0NKgSQAY0gKdZsvABBX/Wb7BUWwjZcGVcZXhPsclnhMrcavc21oZA==|Chương 960: Minh Sơn đại chiến;U6DS0sjJAeHtgALMrXTq+lQ31jzDH21o7XCBwzJdrnY5mUccKJLoVAV6jv4CNl7me+e3FdXika3bsUqJUZGyP/s7QIgHjngmHbJbVyNfE3pCnHNpxgzdM6CX5xIygOPsvks6xqoaE/KqRgdB7WE/XLXMEtfvxbRpfRL5KbH9daHsAqJBBSvUrjBCSVoP4F0xTsZ5KVhpKF2hpY4sCBhw+A==|Chương 961: Mạnh nhất hình thái chiến đấu;KpOYkzKiyPdnLzze11wolg3Usa+dheUhJjmwK8/snbeJMgx7SVrlgKvSbpIXa/3XMHqLGHiDUSirFUgsu7tsIyFLfGouGLaTBgVpnRBx1eEpbtwnXP/vi3hYXLMAaAvBIRTTfiPHrugwox8UZCWfworC1vZNULMVHkWjj+YU+AlEcGCfnxRyZPwxNKOvsFPCRtkniOSLQexYwG4QYPYUT/TJXl3qFCn3dluPEgKsfQZKWTyTdlxp+nbcOyyVw8tc|Chương 962: Kích thương;Vp3ZLQoiJKWX6zaU26I/lMm5pO9kiBIRX2zOXFIkcYHTKnSOYrroZQmdKJrKdZZ41PUppfSu8zKltezyRKx+AlLugC2c6guAO/f7YbVW2KmbrAST5louHG/3PtoUFhCHojjfBwrW27JNsXb/WxWXpCWvz4wCt3/4jEdBv7AuNOGneFT1Zok9lfqdkydUWktKXEmAaQiByz12ttkNRPpGfw==|Chương 963: Tất sát lệnh;lclOanMnTQ23rf/+MyJAcajz9/rUxVGq/RQqj8HkMNUM4JOWxYtwCkhermG15K8ZtgI37CXXeBbjHJBGGLvlJahBEX/SEV4Pzs29VVN+kn6Fc8kc396z2JEnzGTny3HXk/uFF256fTps/Z2fLN2EfhHOwxnBC4EmDcq3xWthvPSAaYntnlWFZi7mwyhnf6E26Sylbo06ub7RZYGmx+iSuQ==|Chương 964: Hỗn loạn đại chiến;YsbG0MbVqftyndYGiSElUxwxSsj+9YxcOxUzuXnCVoIUUP578Gm0dTgQzkrTO7oFtwiFI0yb8kjotscaFKsU5jbcY2Xv+TUxDxlR+zbJ7RngBap2xs58Vb0ajcKWZz0UOEz27H82qhCL0mJMWmUtRSB/SmzT7qhEU7SQA0XrTTJvAfN4mrbcw0QgsJuK8R3qo2zYrsA+1yuTxRm12qdMMg==|Chương 965: Thượng cổ chi thành;iGZ8uPIZ0emYrGJjBCU6It1hAXL5At1/1YZn6kJwBBWkKxHgNXsHtPbuFzy5Um8cMNI/We83J1xAdy5Rr1TFK3IAY/zNE4ZuE4TE56WSCF1cGkfNjki+MBQg+Le3NGvdq8HBPV/HIvLkmqwu9T51RfZdltvqluQgbRmPK5DYy1RnyyzHId7ZXMsELiZDX0a1n5oBP0FKsNStSx+mVwc9mQ==|Chương 966: Thủ hộ Đại Yêu;COz6Y3d8WaXh4UD2GksA7MpVA5ZWHlQQQ3/YQ01DVKVbQlCZegdNWonAQgMiLx9qSUy75oSLfT03bHI/cc7Lzddgxy2oAYOLnK2SYTtarCVu6XXbdmc4UDo8c8YmwPIR1T6BHjlXiurjm4Awl3KSYcviBBY6omvNIMOUty/mlynCJupYS8E4byH1+uUZk09qDVMsrOAn86S0KYjnJhcHtQ==|Chương 967: Dưới trời sao cổ thành;VGcI/K4UUuCWlBGzMjnemnqCZW3/7AIfP42vsNuzt83JQ9tZ/N48/Jzjdz+QXCq3LxPNzvGKMFnGcx9v+DO0ASsBMj9JzoE5jNdrvKr9BNxSvKPVee6ZdYMJzqwOn+jPEb0IBY231EEVr0xQocmvsmmTHnZ+HdVAf2/jetWUC9yjP0CYfqtoPEpg144t5u7LW63zJLzUE7BKQgy+bTRIFpEtKuhlpkisgZJVWqQn1PENqOyPOZjZUMBUpZ0+ptfG|Chương 968: Thánh Hi;UIkP09WXNVt4WEri6adtFE9wZisTdScvLyvlG9rUkQYsXy9xfG7xG8wfyMmp1+qRSVz0eSbM1S22d8id70VWGv3qwrw3cfZWbtayJTzCpwFAcIAblZ5pbUv5PXz2ZFfnzJybKO8R2RfXjSNFib4lUyWzwJDSt//tB2ykFcoMR8OwNLhmkay0nPvF3B+CoRvDUpjij6n6pMxLEVVKbIO6vA==|Chương 969: Hoàn mỹ thuế biến;oQewMKpRlEb5AcqJi8djriS1P+OjMWi8WiHRpT4tVthnPGXq/F9eGhGzam+CT4FCji4Fsp9MycQHjMDt0DInke6ad75tfvXFEw8eV79onH4bykt+fUqskKzKyeFIrDl8z+6EO9bAGBelgdrA2FhNsOBX0+IrIjTA3lgH7nZuGWEDFzhf4GDGgHS85xlXvDMkpzFRmbIryCf6qckpaQIX/Q==|Chương 970: Tinh Không Cổ Lộ;HNxLT3lREp2uQ6aXBzgrv0rdPfl1Ue4+5kZoIEo63iTN1E2vZLrHNC6DddXzLvNLFNxbCe7weTzdDyMERwCAJFKNC49LXnxN1pTzvbfkzNKxpuJ5MZ5BLWFqidxxQRy1Z45xbVFZVXEdh2V4A4OhJyBwV1hxLwlFn35afQQ31qaUfXInK2E/qm5i2d0lKksaNaLMP7w+rCyOiSP78zWwsQ==|Chương 971: Mạnh nhất khảo nghiệm;kkvBACtoDEBHzj/kGZQDxoc/Y9AAOjXj7qP2vB15O0nrEbi74NW8HJLH5KcP9I9Vbh8rBU+ebYlahuWCVZXcyg3WKKNAqZj5jLu+Uc47WZK7bYXjmRje0h5ro/uzx7ga4capcHw7fV2Na0mhjq67il9yO71I+EtEqqUedgB9B4IZO62+dADyJMsV2LiX5azKJU5lm8dFIm/9vfkHY/1h5w==|Chương 972: Tượng thần;3UtoXCQuJWEjfwm8nNsfHNagFqgx4FO/67amTse3NmH3rNcx7eKOzxVoiXohg7REw03bEOCEdXG2fTtQt9SM3Ez5fLCwWP18bW10xCl4LLqyaTS46f4Dk6uTHa8rpSwDDdI3us7DP3i0/FPK6xJkEUiEmeSZZxZcOZqIEXG3EqFwYfQvoV0e15HKua+rk1uz2dInq4qad70RCMS8HXdRhw==|Chương 973: Cổ Đế chi thành chấn động;bpuZxQZDzPdBN4m2e+/zAISdsoYiEq6BdU4piZjTbVi6Tfjwyr3Agh3ZXbmq3ZqO2gdER81B6BzUR5rIG9qErMN63HlncJr3zD3uJxMrXwJ/R5szamjCyeyAGJkEIhtd+ZjjML7FGRvM8+NAZ/GsbJ6lujHHl5VISiUYVU0gSEDHC0Mw9LIUIAcluS8aZYNmbFLjZbzvN0PXa+wnsPrCYFTt2aqccpru83NO41QCodIxFW1Q76SyPw5X0kgfaE8n|Chương 974: Trước giờ đại chiến;9/aKS87G5SS05lsFPTEYh6F9dXsnylG664N6Ca0J5PXb5qzZyg0P2kIMSGbRvinBe6ArKV/yZESCt3/o0EeHoMVJrZ8wMuIy51iY93yWOd++shWVtspZ42hKC6AbpfjE5UL1vzGuRqn5xNfaEvLVeeQLC927iy+68wKVx9RmUmQuzDlDEoU4vVJ8mRIS37nrdTYZ8SrU50dCCCsyZFIQlA==|Chương 975: Siêu cường đại chiến;DzWvRQKun4a4qopesXkwXE1qEMA6gC9gAimvFSjvu1GyS7FEhBuzSvt/mqiIsl841FurATCsAt8gRYGlhFauj/77cs95pkwUnjbHuA18HTF7wtqaEoZpOYuLnfuqc8/TJuar/C876Y3cYJRzdrrVIFwltlnqD+o5b1jpMq0M4PDf7tauqauJE8wZbmY7zDzwlInUB9CHLDqjmM8fvv/mpQ==|Chương 976: Thế như chẻ tre;+F7p8fusLGSNU02EmQotzHg9PDajRmomv4iifvIq1OMUdirVbRD38fiFYDXHLP9GQZL7E2Axov7teaMwAa6KEfgDG9R0xETCcT/5feZiSLZ2bYk3GQS/I6tL27WAmh7LaYdlBcjJOLL7SSL3aInXphMv/FGBaxdeEiBzJLGWIiyOG9jEor7RjtmnudlJTJhrTr0s4ZIMdFY2egEkemVAbQ==|Chương 977: Lần nữa nổi giận;bfYEk33Rof00sgwu4XXyvnlbQz4wtrh8gE6SWUB/yOCwDW449q4scK6C9KXxjAvReYdUlBI7W9mXu01j2QeENBZe6tfCvJtzlf/3CheXf4I+KUSNhBAq7ECoK9o440Tt94NHqLAKMJ1fbphrgife3WwUB7UgGWFb54ez1OHi+4e7kThd9IOQKZ+1UHA2AoDaCelaVjRbjgYOC4Cr2TwGfA==|Chương 978: Đại chiến Đăng Tiên bảng đệ nhất;88cAAzmN8F0/AIVI285VtY7YAP106oUUNZt4ZT0VZ8WHRvI1jYpEk80HVSxf6m2FDN5bpQjMke62F3Q6n8w2ZLeEeUIStrq09fQK0N7Yz9QDPdIWOqzdkuTnR0xsuTZuupfUE6CPRAtCAVkgJ0pCe/P4rIHrOLT0FN358jh9tTUvZEtlh8EtSN4TT3R86CKqMYMJ2K0p75N18obCrNgXzmad0RIYzrNyKdHl0vqIjxZ0LC72OH/jAKQrilw+bcm2|Chương 979: Cường thế Tần Vấn Thiên;kzz6q9MZUFzwyG5YlFoIOjpnpd0gILKmSKdusPOoL7CPkddhVqdu0WoPM5iveJu3nDd4+CIs4frDGt9cmwJHYB/v300LIr5j039ctpQ/2nxKoPncWwwAhwsEIzWThPnUrVfgXlTKz/uNU4lnlxdsobEVAd7EBic1hBURCeAHw0vupIeYCeCXA/uXrEl5eTXixTzSmsjljHCg68+xnXkRsx6VdlPJnVXnspFvb9fJr0+eVbUZvaZwr3gatBZT7Q9U|Chương 980: Tử Đạo Dương bại trốn;SdTUjOwQSupg22b9LpNbQxWriXVP1TScDm2AM1HZKUtYjoJtkGgTo+0+WuLgjkhTJ3fKV3Fp2qTAYyXqmtmJWrz/vf51ATvrL/FMlKrlAsxRKL27bIvHmVyzZfYN7pJp++6XoRlZMuEcIcVkwfvvt5Rm8kdoUE4RfQwbbnGX5dRizuF9rBnPA83BxH9kiBJ3WIfIA6V0FxJH0qMQKIX37g==|Chương 981: Rung động Đăng Tiên bảng bài danh (ba canh);hKX1cvj4pIZelM0GdXM7YJMB2RCLvvMbWZIQ/iF3N3yhk3TNMuX7HJerKtZ3G4+utygxM4tzv3ZAvuxvk+nkzSW0bFoGDVQkHy1eq1z+uS4gvhphJu93KFElNH2+p0y78fy+D9rrhB+Eh3zMuaq63QVJZNrg1Bqup89FGBrSi6DUz66emlfU2oN5X3Ik3SMGUwy6ZS9xy8GHNyhX4FCTT4Ws40TlDRbPdoREihs16pmuedKfcllDF7yd/z7p/68Z|Chương 982: Tử Đạo Dương cái chết;YbYeWPbTuZ7nCMvCL5otvZKGU8pVQfLV5pS1MI2I7ngn0c3wHZcjqQsimBp2PXQVLT3l5IzLCwS+VtpuEcGtYnSVlnWUvLDBOaFzZPChoswWJ3vcCJWI2+PCNmdGLYKRC+HeR6y3ci1VOrQK8utMKYrnoYM9CLHUjbOxbs0XzFPcRc8e/z5i0xq2TpFaO8tDzQ0AksUojJ0i6wsC9++jSg==|Chương 983: Áo bào đen lại hiện ra;oz7dA6i+4HZYkChtJ6Iesjw+MTwou5NZFKTOvZ/3JAobpSdCRwy6UgSIDGNPgLaD6uM5O/yD5/sXCvqH1chC3WNUgPjTxy7NepspAMtxNvqG8B8i1zGoE2dg4tx/7KKOg74JJG2UpjNKyH9DQKsKSLKR71aoEX4SHuZvP3ivhVV5hCmDJ2GXHv41t/85VoqG8LgLD9IQ2BwB9exs3hJNx9bdWGrIHlix/+WlmdsXSBmM77ynO4eOOGvTTcwEKPtj|Chương 984: Sinh tử một đường (ba canh);ybmqYtbHZkmhmhHvV5nsdOzniRqU04y/iRIQVUgSAqw6bCH7LoUUdQAQ8haOYQxGwGsSZkkS6bAuUGiyphuqALfc2Xd8uZ4TL9RVVtPDPmc1yWExrouwPwytKex6rCAnSm5Y0Sn64ZGcYJQjpzjAFm9acf0Cm4R33Cev9L3LeN+Pu1F9dC/tifnTOZ+DKzjPi406XsEbJkhbggMVpxo/MIoKMYn89KWAKzncdc6g530DlixcpXGYbZBdnaGVJWuX|Chương 985: Trường Thanh tiên quốc;lrvMZDKtE4uopPvFwGRdhtZDbJGkGBLtJ5rlUAoN/Fcy/TeTf5NGV1t/9urIMCPvpR+jzc+W3VaMfjr0j8YLil43IiHV0oLCt3m8R8CfL3e11TTgNFeHxwh/j58jUh7nM4fTUh8cpZKzwN5picPz3QSD7+srbyD3FLHhWoF4GblxthHw4XPmHeiMb5346sDp6+vXUnRP+0BENkpUUg4lGZF8w6Wm0G4ILIlqOeI7rG0ni5tP08JqSNSHadN5Pt9x|Chương 986: Hầu phủ;j0zglrQJSiXtjjXFZZj9STxcNf709177v49/LDKsQN6vXH1HMMa58ySW+Ret8TLnEKrJpezXlj0ItseERigJpjhKPX32KfOz3jZqCkZSvpp6kofzZVTjl3SiQg/ougQ5WizxaLGMgSJeQYUuGZBIMY8D6kKFGjsikJ3pHFwdLTWTIwjYMg/qscYEchKjZOBYYsHpTmObGQOS6doiSyH25A==|Chương 987: Xuống sát thủ;p3uk/edgSsqY3O+LREXfZDx4UB0VGH+Vqi1GJ5nXe2VjTBBpdAG/HWuEwZ/Fr9ywv2wZT6fxEmqNozPnkAJtdw1LrIH7phAl/hrC1YVI53xuJuIDp3BSAWbUtnOI8oIRevf7DO4O42TBcgGSRJ2Xe/P65xb3Lx3zq5XB2krV3P/JfA0opvHiWSvUo9DY4gjMeZpEDqdqPcOSaEsBxgXecg==|Chương 988: Công chúa chi nộ;rbhEGHyrohsimKevpqsDT14uwglR9P/kA8PuswcrEckjfMKo2nbnTJa7y3KTwO9KX0rhM02TCePZu9LBo+PCowF0ToOpKFDqfwZ/O8KN7YUJ/VqDOzX6XdTQyfuZvARlgLl0rbgXXQFih2Af3ANUtVFdl0tm+x0tSkn4NJaroQZVCQHbMv9OrZikYNYXqEeNFegPTqQwSRs5EkWs+IQNQw==|Chương 989: Thanh nhi cường thế;wtrr/6/0SJ9lSlKAq6xs7FdEXiCiXdhf5fFRGBcKz9YrqObTlIKiCzsqsR26XTciUZv4J0SP/iqnDoyXQlbrgUfoK1AQHXdFJOWwZWuU7HLrT4c/WhKQ9W51YDFjNHJnBoi666A9LXJcGO+qysCD7Xve7ULTIFNiL6kBAoayyhHPyw+618VV9AZ0GfRPwWCjoyEsTN+gsVm+NnEVAbHKJw==|Chương 990: Trường Bình công chúa;/gRuA6XWoXFJr6/Eti2suFvoRyxVY4w/IfVA1OqCE2S0mS1aye5kkkPlXnnwh+kJR26bYxY+lTd6mtVlYGVrN0XEfaQ7TpLZFH3wTTeAWymcpBNWEoiDmRI5sMt10vb4Yau1Wf+IZKmOpJ1ECIeGCC3uS+CsPLk6LIWUo9wb0+XLCO220JktDkf3qlQe8sp4mHeGi1Fxjx65MS1kV5pxEQ==|Chương 991: Phụ nữ;lIYL4aBFdt9j2tv6USjpNHWk0yhEr1mTkPrejGj7SB38NcrkQZ+3t/9pVBdZMM1/c8r6YYZ6MwgoVHIH5bnmab+AW+ppIXQ2c+kIrwRzksWuVZvD3Lcjxrx39uBZbU+H0VnmccvOBjUmyaa/l9BYQozKnNDhtx93U3o/gTmSiGx9dasP9qVw6qdWsj364osmmbUC+/WnDGyXMHlcEVuN7g==|Chương 992: Ngôn ngữ khiêu khích;KqyE7q5PjtCwhb55Z7q0yMkMJBU57exFPi//qf4Bt4orK27EtoZ/eDPR/6Mv4f8+Wxf59g6FmPM/jmOpyySc8ISh4eoxmqHGez1dRyTsUcxpp4pm6TxvbEHW6sWCOmYiXFH2I61IDejdH3jD6edP71WnjvK2RZURAs3Zez4bn7thvXjFZwCR9AqkL4z2/TVrrxM0w47KvvEk3yqNKjDKEw==|Chương 993: Giáo huấn;LG224jxH/iKpk9pO+6+rztKDlQOzmLf1NXjNGN5MThLfock/xffRgdf8Ml2/Xhxn+77j7RSC2YExfKF9b+w6GK2j++ZT+hVOLz1lVbGkKrXEvL8YV8buU7/yNQO8ieGrtatttJ8zWHIKGpcQt+WI7uB7QtlthfH0qXKiAPWbnMGGzkih+I+P858mX4Xah1TwLruqOQDD1RyNrcRFIB+ojg==|Chương 994: Hoàng cung thanh âm;luXh4VZbY3Inrn7uyDmuymflQZ6IchiLX4JmZqjRhiWrrKQUO+gKFOw634rVSd+2/G6eDpGR4cbZ34Q4tvf7XcOHpIJQSQgrPt4KHQZQqwUbf+3vEsoHYF4kKVY386hp5Ndo+MfOyhkV8rubEHLLNRINY6TLKtWcXimT4O8/tViJhWsLCnvwAfcq0sHmsl+mu3qz9p+lU6K+JZ5FptScCQ==|Chương 995: Thiệp mời;uHti5pOAkZr5pc42HhFA4jMLp8DiW+hfPvyP1fGaFL/VsE5XvbwqdkQdCTgI/4DGPd3/NGyHMF/bxEJqYHirX2/HEBlkoodbBTku8aMliJ5hAtvHI808Ap3qiBurOHDj+7eB0KO0ZfXtwVjqKUtT137DKUSKJjlTCILzLq7qsKHtmJkS5yIr6HY4h8K1T9vn+LLUbSyWZG/zfV1g8j0+WQ==|Chương 996: Tiệc rượu;JOLogGcBTO8butpJpFfN+jqrHp0LFgUEK/zlainMJ3IuJPfn8sRizEzKwh17g4qCuY958ZHBCwgTKooQ8CxVCbFCwb4yEIPoGkJ/Qdn7NBV9U9p6qTufVtfXdEi5y6H0FCnPajgJ/gSqd22mF0vjKWnI/3zv5WuBR0JqTTfsy1iwf1O5EDgb86jrDSoAwmsb71/Gr4Sw3rEOwYjgwz73nQ==|Chương 997: Thế tử Dương An;dwmRudA23Y+lknwrD77HLhXoYdq9h8EjmLVLJwDM1VcJxxku+g3SEesyQBN/qSR7Pj2W+Si0z+oPYdCPXGxmNRWSQpttjwhFD90HlIHePdKZVNisHJIAq5KnjKHigVrpYR0gvsK/BZQQ83MyBUhe5AsCHT56f4MjvO4EvVy12mV7DIryWaZikSHJ87QZjQ2WPZq+w93dIaYa/vJ6oumKZQ==|Chương 998: Nổi khùng;7dp0cTeVjAdsto8wLE5vK82LXGMKklCxCnxNFFVWgdhyImFf0imsVXnc56AYChI915NmfyDfVgngNk+bNoqKKTFBP1r5XP4vIoGMcD0SeNCVkTw1lXg0oOymkyM52v/AhEV/tGORoc8V+/1i7OKQZmpqxuaXzWc10TtwIuqXYcvauYEKwq3MOGnBEY+kurEd7u1dtlWvgn75FFH1COltJA==|Chương 999: Va chạm Tiên Đài;n7mM+Yllsvbmd6reLXTJ2rF+llQl0xNI1LogPeaq71QrPmSr9VUildv4QMQLrDoOA+SbYeq6vQ7QD4yBu0HxwjGKGRthpXbRxsiq+kaT7HFLDGHk5zqey+zlQ2fMyL3d9QPoFROeujTIfrRXHcDtI4Obz+jJ8D3s4M3jIqaisF2ZnL4XHxHWLGAp7SZd294lS1i12eoMkyImW6I6VTtfQQ==|Chương 1000: Dương An sát ý;82FDVcW2C5TKgYsi279IXznWF6LMMhY75Vrs/H672CJFjmCh5kB6hyhVQY+74fwse4p/AHIH8E9hp6rdC3LH9ZejQlplXp29ht6NDPOI7APF+uMe0ONcvTgCwP2H8/nX7sXBizIv/N56qfwBc2KMSgXrL4cAK41RjZFd7/PktqrpPgmaQpMrXBJraJYlPhzkAXc9ogyElUZqgl/hGlWchg==|Chương 1001: Một Kiếm;O5LL//4SlHctoZXCZnxc/xLRQtAO125FNQpp8J2416e04L48p2kRjyFjGWCRs5uhY1JlJks7lizKSE7qWD+/2GD/b0yS4/k5b/zhNq/SS4eAVGP/d9fu6fKnHftlY7aRs3rp8qgNv97jCpkd1l2mL7rx1lCO7lyRdEyLKX3isw4Ydi2x2++ZNst/phQ9EYxCHx83ntH/pcEoWP/P6qah9A==|Chương 1002: Tần Vấn Thiên Chi Danh;eFxBWCY3xoNj5y4Do7en0j/TvVYPXjI1XugSYJvIh4EZ66B0JJx2aXf+qSWDZ9rFLqTmhjWfbJ0F5M06ypkhQBuDHWVedMcAFxyepU8rz1T+22N+61xcS6VDb1GEJMxZYnMPo9isHIMDgdSiwui1yVvR52OWt7tii/7MScJZss4hw+DSwJCdsp9nZa/lo5r36+1nueHO8cKfKCgX4Vu0pAzja7+913JIkBMsnKwqNIOWPtnXnRAXlYuae9IbsWUE|Chương 1003: Bế quan;0pZHpIt9IXVLtNUXapKxbNLOpADtmcT/3KRcxOCICe4+naDlRHyTCTNyaDsbn0DFEp8Y+4cSF7WlLkSPSL5Jtqhr7HrA0yoGNXh67RAqa7MjFYX9ZSDdt7KdQwYGqvGIap9D0oNN6iyTU45oe2rgtKUicI3/mx+2Riv57uH7CFPdnh/1AYqE+n0S+rov5cbTH4UeXQKj1Xxl+z67tTQ8HA==|Chương 1004: Tử Đế Đòi Người;qDjglpdIM36T7QgMEGlDWr87xEPLxXzgcrpXF3M7MzgRR1MviNoGCzxxjlrBtdRQjmia57h29pe2XEK7/gf6J/vtf1gDBSgUW41pniSwk3jH1oeL/Ih9tm4NMSeKbU8IV7/9ZUOtAwOoOFStcigKfSVmsVa3lBc/QCR3TO2c1kbjpPJKDZ0SFDBriYWITbR8XzQ3YX6PR+3r70tG+NE0jA==|Chương 1005: Trời sinh dị tượng;GbIEjc2M+PpFh5acoKhvEXmcLdDibaHbKaBlILCexVjCFpCf9UWUD1rsf976IY2e9sAZbYZcw13kLUHt7zC62q3I9Wk1GyyBCYpwD/9cDbi12cgK3p3znPMDl2kamm/LMWK8Eqok0eWcZBa+D/Z1SZoGAqaLt6cdOnpM5wiHgQ4/vNqt/3yDyYPPAEBeqzI1EuPV1odJPa0KbrTbnCyZ9g==|Chương 1006: Ký ức;hVqZ/Sa4H5aaw0z+dP8l7Ihz1932WQrf46Pc5Wq0686W8yvjR+cySOkN7S/btQ0MWm75U5Dtf6zZwjUSZcaJ/9sAq2ywLmIeIG4qbCOhBkr8WbREKAMmd1s4NfBGTzKOsX8LgBcnnI+TMZ0j0Qzl3nFHPjvqGX7utxPyoKqDsxlwr1O98yrIhW3kaIAa719K+ZaaaFOvw8/ZtLfumvuDXA==|Chương 1007: Tần Viễn Phong một đời;pYUP38x8YOLw3ino9Qbe4IuIfEoje5h7R1PiSAGQMl5hktVhoK381ILt3f+v4yx/RkQvLCfzbS0YL1dbDU8DXXafmf8UTUznxf73zNYSrGP1MWByBsVuXvhbFK5unzZLlafBu+NIICHeKT24XyC+txErm4hZhM3bYPknp/pGHTcyrpe1uwQ4wJ1Rgu+IUnVcZzY7hkbqECtIT1aL8+QBEecSWuUDuOgNWeP4Up1KtcLgqkGyDJXA5EkTj/nfLb9d|Chương 1008: Tự rước lấy nhục;3YMnGQ+tlrlOj3lqtWItv/30m7KtelH0uIm8S6A08gXmRe4xYTVpLNmElnVOxhYkT6Wxd+QnEJ8M0Qbqbj2Wk9Fdct3dXbjgxMQKkrNQHkLedwf+GwquZ8+SLfgu1V3KvemH6JYD62SAmW0KSdxOu5lyLiLr/3IeVfrzzYfeiOk5m3bltCwWjVxAWLNq1v3UKvbwknjEN7UASRmEuCPIvw==|Chương 1009: Hai đại Yêu Tiên;ci550PdOdPKIO22D8pFOLNVSXDpZDPkL8T7Oycqn2CsWbS6GBq4Phfmu8MCogkQzCv351JIDShpoAzFIHWksE+CUWZZlKjY1Ohfi0u9MYUQDtE+BBp4U9XaNHrVZmAQRjJWAklUcDl++E8o2Cf8QHTe2oyrYOm8H9SVhQ2S567xTdAcAKjD57AYhPmlO6NNindhTrBGh37il2ERWy9uvpw==|Chương 1010: Tiên Vực Trượng Kiếm tông;lKOLm3yUDHLu10pupF14NCoMKxDE86kNV+5nGeCUdOuv4wYYT3NRgKDeo/T/nXoxoAPJbUZA5b43cfQNB3UGFjkcaRl7chnPr5t0XXDVFkaeYhzzFCBoIB9f8TMrgT7A5iIGEfEm6QgXsz5MsaWgPFyVBl3yf5WHSIRpjni6Fdj4vRNnhWLZtW6Tc6FDtVASULEnMHqgAWiHSKcD4V23Dl8d72Uf6BTFvBdFuxizeMNmvmmdGrdqU4q24jkN8sgo|Chương 1011: Tư thái cường thế;U1AaCNoBEsXN4ko5Fh52zFunT7F3jXnnBGGtQuKYUOaeH22WGCRzieZCz3lpxJYZgR0h2OlEcnKdtXVom8j4GD6wxCR11qDLTzA98SAYqiXVeeNf+rkJacxfPwYJ/6kn3MvC7ndQ/KnWe+SBuF3WhNbQnIkpLioHyCMFm0ddZJ53HiiczHCcxNt9owCxs0ujpP0RQESqtlb3RDv3Ixz6ig==|Chương 1012: Tần Vấn Thiên, Tiên;JgkDU/njgKrn3R1fS1erHuLK6LRlh9ZTL5wJpkZ4ue1R//biqWJYANr5egUDYvDGvRMrF6HQYFQOHArMa2TvI7AT7NmEGrsMl1isfDmS9H0BgmlpCBik64wG9+zaRisZB/c1IXka/2fwS4mx1HXcZiQ9H7Vq1iF52U3NsdoIfRNmPUMJv3CO6PqdgM1LYskvLcrtKI8yxKGspGDT1oaMGQ==|Chương 1013: Tần Vấn Thiên dặn dò;2PpS2wVhH3n739tEhdvqsuhR07msrV2U+UrD2a/jzz8F+xXHiJEsMogp5WaT1SnZspqSqoS8pl72ofscEgG8kpLKau0RmgG3oFIb56+fdqQrOi4STH983GUhI3q7ZXRDWW4/Gv/CBcTpgQuhqUiA210l3jGTDTJmkvkgJhtWdoGk7xjrneojQ+AdbWalkDfY6l0irJZACrroISZnLln9Zg==|Chương 1014: Sống chết không rõ (ba canh);CivjrVkJO4v8ET7epoUQ56VrZpqnmqvpAWyF7U4WpUKAFZTFm1xyR6fl+pT6kLGeZamk4VH/5dGuuJcUqyJSPX58vFPJKuYYsYj15LRLeCXnFcj1qGTuvsoC0EQihYs6mLIVHlpY6eUNEw7XRo1bQHiOVQAVHvS+eLCX22SVLfFomYPiuLBReelxRY2AQPvHdV5G6tJ3zfFjVTlR1kXiCfV0wpNDxUFCwW2arKQwaRQEhVDZyBP4UsDsifIoZbnT|Chương 1015: Vương giả trở về;/9vFvwZnGsqMuQJzKEtLW3tbL9Rl3x5Gxa5/fHi7Skl1ldaGXPQaPlxf5732qRH/HSGR+FehXIZ8JRmPVFl6PNnSfBGoDs4iiI3gcWKKZh5EDRZbB46TltuQ/ACYPr8lBFgEG/uKMDW9+011uY5B1MYCzMvUrauA36DabDiNJI+FU1jQ8lkdZeyYtl8a3tHoofIVEvq1ysImCpSRgZB0XA==|Chương 1016: Thiên hạ truy nã;eZqpnQtIg/f+VAKOYJ6zQ+368K54eXv1iWqJ1aw7ngKSO5cDt7BaUiRpEv/lwjy62bWYMO99tjhOFK93Dx4mzRoKkPmqhch1LQZ/DZmshEqkfmxzf+zpEpleLWsU9rVASuj+wZFKwMujq/z440noLZjbqyIwu/37RLenuRscVJ04p9vJC4fwZkDDJS4oajt3RfVPLdNBmXV/0DI9WsrwpA==|Chương 1017: Phản đồ;0qFYBBmePgoGPqkvrOUbIwc4Mcz/KLAvZM1KOEDwHBmeuds/ccmzCmHvg013mRNMfrV4pnMid1YObPWHqSxP6mZRjjqNKECP89SxQzlaszFq2JOP6G5+D1ArrMsZX/zdhIlfpUnwUeFgzfIY7ye+1goFyt9otIFCSz3xhIxmUJcWe2v1/B+iWfUtDAGbQLTuMWbQyRgCYWVZCEKrePyD8w==|Chương 1018: Thiên Đường cùng Địa Ngục;PVrGHyLIHBf+Oq8Q3/hQxk/vgNmp1eBBRXISRFabuLhZliAebVnRUJJFYiBlE06rGN0DPJE4OlgIYIW79DdwTazz+j5CsiayqyjMbRiz0EuvEGpp8Q9bQc2RthLBAwlJvBCWQ3tLUFkXZF+QaK690Zjn1MIMFIj9A+ApsKrgdFgvk3AiZpiXwYa6EKt/fX9v5Ou+zQLmujMrFLatedc0cUdxj/hDq1bT/zNr2VsSTFSMuTaYhyhl96uGqmYpB5WX|Chương 1019: Chỗ nguy hiểm nhất;RtnLgAe0ifjDfCJK30ayfEMp0si0rD/z3sLu4ei1ujAS1thCmaa3U2TUg2GGU5VAveBQJMENF2519+//0qUCIR+saMC7BiLqI2u7mN3ocntOxslJkBl61wKmTaqFd7iL0hWmZPhuelqVeotOuRDIz6x/4lrhrG14MhEsU7wYUxv6QvY8s68mihwUa2N+nQnzUygccVSPVozWOwE5gcZC2g==|Chương 1020: Trùng phùng;enTmVqOtUUtdvfOjbzJpFzHfXwlsllXF75Jw5bxu/gJCKjscVfK+CRD5L1vltSRmyjmiu4kCxA8Njs7AKjduKpQWrQTMwUwBvtGE+8xH01WOvqw4yBKmifOByh/U3vAQBh5PwWjEcnmZdlI7RnI3OiZvYTV4iL+u6kyrVxBS/SimZaqLuCqpwSXO97IK9aJBAB4sCMGmoqz6xEkeqchGrQ==|Chương 1021: Tần Vấn Thiên lửa giận;moHbU144x8EX3pVZ9ypSHGgLQ9etp9c8/aOAqPok/lj3FPF0TWddRwvMt4q8aLjehGwUx8LwjUttRkfL/Fb4x+Vi+JqRWyPCgKvBEzJoG2bQdH3vSx4O0e4EFIETbl00/TtSbFKrFVefZlNQNCSSqO8NhXiQaD5DutN8R2/EUuSdn3Dkw6dHIFjtoWJB46muATEce43dZLXP1SrBm841ZSrAtgZhvqrEDHFlM8IqSlV5QwkMH4u79iO3pMRdQOVW|Chương 1022: Đêm không ngủ;AU7p3W4qELHQRXlITshIQDQsHQmHKoIWRvZdZl+PeFPqEf9nbWO8PZs7FSf/RAZepwchs7qIRc60o7HWjj0RwAPjZy5LTCQKpoWs1aYM7rVuxJIg/eWK4szrUiptDvukfW5wFt0OlYXTnIbQcA6SlB0t86MSeTPDU8WbsbQWIwoeY7IvGFYRY8cvu0uqyovw1jbSV+lOLMQDD2qG5wsz4Q==|Chương 1023: Tiểu hỗn đản phát uy;XPE/B1F5l7TyiU/Ivl2OjSzBD+XyUIm4ceh7rkTC/d/0U1fus7Y8oR8MrZHAPe6GjAw4pyRmaSwYjCeC081WTXW8+QduHgqzG8Y9CBkNhuaiCQ/JaIUv7YxAoa1axkq2MhQ37PGlplfkP744f8uyZXDQpZvnRF7vMiqT/V2Zj1vMlSDTCjhUAokT+X1XdXP7r0wVJUctt35Eo0UYLaVTUw==|Chương 1024: Thu cổ thành;Evvj1s2vlDnTFIy+4iTJjjs5qUxMFeaLZZBB06GOh2WkDtvNNlNXRE6nSqZdL+AIXp4S9TAbtbyJihcBmAN8tna32aPkeOBO3fxCB4CxzHVxDW1GgyHTkl4Y7Gny09V7J+CcQiojr5fCugpaHj+9cKbnvWRiU7sHE6pEnVX2d1OR9kBwiAUvfdzfjh6HApj9z88LeoQ1bcOadKFYAXnJAQ==|Chương 1025: Đại chiến;et22S1zMzre0tQXda8L7rFlpBGLsz7ccgHYXD/rnBGSJJPC8oANeY7s4gjfqzHZKhKZgVUpQfmomijafr4zoiaU4SRG5iDoAVhQnmk3nYjRCLDTYxZzGiMl87oYze92Rc7O7O7znTtPFk9DbXl1pCPADcqAnmmMN1kufrO/EeQgudi3FtUvn19hQkFx+L3xvuLdlgv+gWQS8YyeW/XzEEA==|Chương 1026: Già Thiên đại thủ;yUbpVCuYEtD1mF7IHMqFwn17S2coOlCNsqiaipiqIxFyitJICUbjsrvbykL3YQqe2rkCzWB2k4QqmxaKqPcZ6Mt9hPlBEAcG8SeOIVZ8hFw61GMwYu3xUAw7mEr4UUPeBJAHVdB9HWvbk5ByViPL6thz5gDyqcCTJTEk+HgjckQu892MoMsBp6jFDg+71tOTJ2Q1ince5dKQfjRVGtNQXw==|Chương 1027: Tiên Vương uy hiếp;Y0KhvxYWWThblVN441xW7I/5wVCCfXs6lUjVrMZ5lIPY7Uk7bGpOtVMmZVG4t5Y4ppcpmJBSUGQyAjX/KR/J7fG4bY3LTSbNhQtwtTLw4xOjl5axtXWDgFpCyIzBeP2weQpZ1QUMSl0NyK9n11Ng2Y2TSlIzhLkTooXVKlnhzreY6nUU8pKodTKdMuYNqA6cI/VZURxzlFcJfiPDzXT37A==|Chương 1028: Vây giết;vlnOpc0or8oIIGQHGor/soT2cKskQhiW3A05tcBcaRGmPK6bStdp7c+k9gnHOZXvxD/vPDnExE35mvF7LG0RHkjHylwcxelmFnO86SZp6Pgk2ejaEJwb5rY2bXtxndM2CNvLyNKFQ8RELB43CBEFwrqAQaZ1jpvwBnt3EqkXnLMX6qeh8J+tWPGUIBT7K9zctj7lP/+kXKWqUlMR1yx4DQ==|Chương 1029: Đế Quân tiên niệm;ntj5iOCHBMASiOH4CDuV8czBsVxiq3l5Sq5dxu7YpfG7ye/b/Y2xEVfhdLuqCZeHgGEU2famtKP1n4zDhBLYTvSR+sgnC0W6jVeU2hlrwIDQTvYV1boYWzj8wbqbd0d076ooUTpJlvMAfkuwpLFW8rnx/ISiGI21Btwt86Q6mi3ZYEBdkSrb/Rt/0hDmetGc9xq3zBk4UxvMKnnegh24HQ==|Chương 1030: Hắc thủ sau màn;NDiJjgTCL9SDK/xGuT64DOo9Qpx8aKBsmBwqiQV+tTSnrgd8pOxJdGIpj/GmBwH2zsrRcIgoSpLFWbIaYtbOceecEBGt1Pt19gVb7qSVPJq81j/ulEyehAXquhAkFfqComSl3R+ciW0w/j80djSlREIbvGm9NxKeAfcqVOIxPEypxIqIJJ4rRWq3xNOkD44s7bF06TsJUG4eHR6Vb3qThg==|Chương 1031: Tiên chiến;VNFwyoxILtvA4rohG8xmKMvTYbhhWnyoDJb8DW88LyWUIiYeGRv95yU55mDciSetkJh22iv8E8tPYu8s4jVYF1c+o1HQUsAhDysppgply5D502RalQjUXazKr7dwvHaO+Pfnt9YUbsY0HBq0TsZMGPKDxHyEhkyaFsOhaIzHe7Y5ufcA2SfrMb+wZF6aECZHHty4XQxRn2HyQXAfCy7JHw==|Chương 1032: Bạch Y Tiên Vương chi uy;TFoajy73U1caYQuW6mBjAMkU3WFpJAEMNJvjBFg8dXgke6QyiEMdxqimjEmBC0jPuX+DbnnQm9WMCq6ReyH5gN9TETxuKaVvl2y16iPlFK7UhFf4+FZIXnJBwH4HqR3MbK1o66zQZjtKym0YP1FfXT3wx1P0YBby8Z6UQwu42Z2s2vDARliyatmFqUr/ag3/ilNXictJfJ14qdr+A7wvU9AcjMUseUK8apcRTjeHsZDrOm74YANG4xq3fUFpb+Z8|Chương 1033: Diễm Uyên ngã xuống;0eY6qrh8hIaPxgM/E63fVwfsCDop9M8nqLDtGAOW1NB17QSHKljM/iaXUhNkyDfA/kzPyzf7Qyxvzf5N8E6htzao/8FQtr4cKVIubgIJHTmdIV9uW/nsL7M/vog3Xvz5JrQOHV0MTsLbVKZaXoMi752LLlsPjI16rHQOJY3fG+jNij6GaMICX2JBuHXok18lceY4cQtBDJI3dMM2gi4nyA==|Chương 1034: Đế Quân kiến nghị;1YVpjGHcY0UzD8/KEoUyrEfpANNux/5lVOogINPCuw06TxdZQfxTtovPyYwmZsC5qgbT4bouHkDrFgfOYTzKlrzJhBTlRpbk/3FJ/HfmzlSpDH8STXyJgZVYV6kSPGf03tpfIscYpCoLXK0EPV997LI3Z/6L5LaweulQmILEjPpaRDJmNoPRnmfsSDuTmdY8T970RB6W5hkcxQBziIUDqw==|Chương 1035: Một phong đến từ phương xa thiệp mời;wKIBu1X/oMqjDhbt8o25jXsCuWCwBqKVwDsES5DUlTcxg6T1SUjPPrvZFJCDmI6psi/i1m1gt6afXVkRn7D45idmnA0h4iYBrv1hDqVlSxBN3TfS4/xt8MMyyESdC6doOYrKKwAmnayQ6cHUQ16vEZVDprJilyBzPsohO9prKy7JSn1l/kpsUb/wlkRcyfyFfi5qYYLsIOqN+drglzMqXtFeQjUBR0ZjheUDkdMBWlM2Y/Lxo/UXdrsxlzBMq5YC|Chương 1036: Nam Hoàng Tiên Thành;rSNegzZaJOLQ83I/iNB1lfGmW0ukj+R5LIPAW8MGYmaqCmG+NRs60Dea+1JZllvbB4oPP3ty+3gpNevmw38o4o66L/9qCef0RrvSFvuAt4zmOuiE2ahz3FpqFKeWheczs+VUQm6xkNZ2/c4+cOEOX2V4lLIlhtrKDIXcoPFVOj59LC3r/GqRji4ZLlfahsgDLHHRrbNcxW0oW6F2RM3Ppw==|Chương 1037: Dự tiệc;8/8lyYOTRL880/QVfLW0eiUre/qWBotI691F3CzjxoVbvU2rNW1PtvBThNsKdl+D6W/WQBj80JldddVj6yw6b9f99AB2VVpbBrXgTM6FHq4O8KtgvLuQXoWJ/a9HideXj18k9YNe9N1TmArfBXYrTsYjp1yBXgOP9iqjMMrwQbwscPgoZtsPbWm7gM394x44stAsIkTmmOGHySvlHrCIgA==|Chương 1038: Truyền thừa Thánh Nữ;e7esM/WEHEF6SqUyOhlyCSN3dFAlx8ZpW8MwpBFLBasGG3iO6RWfKQ8+DY/8IkXxzcDrJDO7ATWbH3+cOSgnd7eoyAxyo6lOydFcAr7oesXw6udgasRWgeQH7kQylOWGfOUVq5cbvqTuVUSn1C2+Z6u2jeyB4aKNZqtiG+Xlrj1wpnas7Z9KZbFI7xsbqWFABbSud+2TMyrpkwDiu1PT4g==|Chương 1039: Tiếng xấu rõ ràng;Qx+zttZjEVYp7DdUt0jvQOw0hC+ZZElfCGyOkC1ECRebH072EupoqK4TQeBXS+HS/FfWwCXiyIe18Mg6yBxbjfM6gv5kWZhLrBm/N66NSckKeN3VGs4p6bFsSAL7l8X6MGR/TP4Q5AGnnUkTqMDvc2mMxKLUjHpuMDaL7IlQwrY5YlsgmTl70bx4X2+1QTQSz+EoifJ467C+I3mhyGqhzw==|Chương 1040: Nam Bộ tam tộc;dzYSZtjzM3dbFBNCbjEtRQxC40lngmAcse3XJraWPM+n2gOs0O19YT7yDYIDmUbN37yhDTKt35db4rAD1jOx/U3qKl/D1EpYHN5uLc1hKoxpwtaDaKqC0PIQT4So/hPgCJsIjGz1X5QahoZ1QPMds0uhva3hPP6obXlBPdtkqocCPUIAcBgudnUxL9m95zVA/Br7SXTWYgCKC55Xvl61gw==|Chương 1041: Trợ chiến;XnC5RNRSK+QgYda9npycLm1Q86/tKNdnsiBRQ+wgUH9aU0eAhF35uV6kKd5oysymBlx0dD+DU54edJQBoRHoa/ZDneavTPNE5yJ+3uKRwB7YWlUjYT9k5TcEnnwtIr3SgynB89cn966Yi+wqGULNFEdF1COwEdFmYXhf+rQs33iqQ8/RveXoye44DWVTXYTl+QhAc11CiTeQuDFc5aGbNw==|Chương 1042: Khương thị chi năng;+7hRyj6SXlMn5NVGFD1AD9RUO1c8AVAPMwB/dRu8EFkyERR10xdDdjk2Doww/TWDGuDegu0c6zBmTy/URHjjJte4I/gXtj8EFKW8F3DeSWZ4CFqV2AYfhQZMj3nXBaEb03l1/VGbNXnuLGr94GKiP3PTHaB32eC3KZV6CX4KqhLgsdGRMT3j+iwRXJ6WdcaYjNHY66o2vIj9NryfquhZzw==|Chương 1043: Tuỳ tiện ra biên;zG3zB6dOm3IyQDbBLw30Rvp93weyiwDKk5+GfMyLZV1cgZ1x9GT9PLglYbVcjlhTljY2WRaSAa1L+yTOEbwgwPoS1MOxbxduUTCAY8AB9xyxLUNK5MrTDWukiMyg/SuqttQxqp0eA8PDxwTkIn+V2Rf/04JkOO8doDj7p2tNzkRcAFFi9VuJO7KsD6ZQdff3M878cY8hpTnFqulN1h0nHw==|Chương 1044: Tiến về tổ địa;bV/iXPzozlBmTKz/AgdJGC/g1VXkzqkMi3ua3fgMZuI9657qQyHDhsCQ2QZgD7S8Md/DxfxfeufRzdCxU5/3olX9Ay8p4Fl7N8iBNcS6FKG/uYwCza6qwt7gcE7Ih4sAj84FeY7kC65Rc2vSSV3oKyFYHP9XPGOTEvEOD69pmpktB+Lb/u4qwrhd+nGoyPfgB0n35YPUamsQtnQEkJXAMA==|Chương 1045: Ngô Đồng thụ diệp;YgYDeXQD1+Dno/H184nngfhpkMeJymyi72zOZIW+JparTgnAu6/v2SS7CY9zQZPOFdTCzxoTDRP6LJyfU1eolQ06fFKEDzOdHBK9SevwsMyji6uVfgQgQKlnw60tJFDEoq8Xy7ybDbf9uh1zjOd6Ws3W5goEeL6+j6Ad+r1QyaILRGfKNfLdg0sI2KHEShTkfInyQZYv+NkJseUJvAxqXA==|Chương 1046: Phượng Hoàng vũ dực;6a6Lym1BgV+W0eX9mqKtBwQFH4ey7gh3roF5+GLM5arwvir4yQgIWkjue5HK61HovglM0mAyioBtEojzrgpxFHfyysIE/i6AsNFHEDgkWDAu94G+abZMSsUsdoKcDfnxgSnUHuKy11+bpmZpa2vHNA1QYKrfcgdhmbosr8WmgVbqSio1Lto0MbRLot25TtsSfol+nFbyHt8tKLWmXaVOOw==|Chương 1047: Niết Bàn cổ lộ;sL1G5Ue1coowmdk0x2hTDyhbaqpWQuWuk+XxVGpggdukuP8js3bpu4s2mxpRWiN5uR5Ni5x7mkTVCbxLumql+geakvx4NE41LPw8gzZSGWUE255N86pHnEGQJiZH6Elmz7Wmo1MoU0BfYlc3mGh5FraRldlVuO2O0KCRHmpmhLAvU+7xzQsAidfRJM4swDFvCJ18++BM6EMRk9UzIMEHkg==|Chương 1048: Long phượng đại chiến;8Mewiaod+N9EO4lZrY6hYhW5ZXwXiKerrIfRIE9zavXGl9CWPZ1RLNgNxOQDG0boNdiDxUPyq2kGP5d+y8UJSnGmodqirhouZOigvee9FXzdoOlsmtipAtFbs3zt+SfW1uWqTRDeokp8RuWvETbSB9COQkhxuEz6gR9PPL6zO+Ftb+K7/hlDsQ4BxvbaGXzzC/mZF/kVd5RnK7KQ+F1xqJJDsGLA+KVW/fzc8U2Ik6B8Jk0P1MBrt3m2m8OYiIIl|Chương 1049: Sau cùng tranh phong;0nsmNrJNLr79TctgE63O5GgmjLX267PWOD4650IkY+U37WIiOeDLuns258gdOdFhsL3B7IWhsDMli4faK9dxlGQdNN++Bf7X88wKqz00XdNwupLgyGNUw4x8+lVxpEvo0Dl1kNB+YD/Ch3WyxzmntBvWy6ED32STz/6O4VRaIlWTDiIuNJA01sNsm2Jh8JGoHlsmjARY9q45smFCJOgBgw==|Chương 1050: Biến số;vOGMXgyBVGzONuEI61WutMqr5F+hky6FmcCsUtxCnxW9pDr+xB8qBlmp3HujUwDDUkJ03s23lqZXKdQgsNAmmT4f4iFMwFIErnEejUhJWuSUhfPKxMP3yCexLHgSEzyZa6/3GSM0+Vz12X4g588XMi/FWWbwUDNDhL+U2Jl5tjdxgP/tvJ5Y2+y9/WspD+bDldld3aeP/b0q2LVeWVaNAQ==|Chương 1051: Mạnh nhất va chạm;9NWQ4ibTjlXYYEhUVdP/W+eZuvscCTteB30uDkDVfjN0EUdYdiLgaday58weGcJhsv5VV9U7alZHq8eFQr0epAwjXG4pKNwjROOxsJg9FI8YHe2fTlESVYaUuWl885fVqycRTSx8EkwSNACKrmCNPu9AxIqElGOG5oYv/1JlowAS3oGnwRzgMOwRIsM7XX8tHED+0GhT+PYAdB9iuO5kHQ==|Chương 1052: Ngươi ưa thích hắn sao;nFEzR9slffKFof+K45ivpvedLYjDoddvljVGIX3j1y0TQMKCy7JbDnz4PAxSKlNnft3cm2wC0munnP54w/IXmp89yJKtiTXBqlxLmXHW579tcUt5k+u3W0lKRKPopmV8/nmxG3TqAl5PN3PusGBNHP6oKAgNCLXeyKpkKa8xQZR8qQocWXR2oDNQDeSNZ6nh+BT4oya1AD0N81q41ZA+G3yYZaoZ++x9q96gqAp1NvMA1eXjeJEbmaDTedL+U/cn|Chương 1053: Lão Phượng Hoàng lời nói;V9GdMfouZrAI2x6NtwtFiuFoPdh8l7bI8YAuHZU9iR7KkGyadExxuTmPiogiuETqNh2P5zNqft7s2MZR9pzKQYr691kXCpoKBfNU/INO83wJy6RSv6aScAve4pPyzvOiF8W/jvYw0DZvXfS6L20fV8a8uGNDDV8YAK7Qjhoy3uvys5bOPvZ5TCsc6yNk1opRv2cGg44+6temdDrvdWM8lx8CvOUwnze1Uw/jnsXYAlkMdwF2xtQ9tS7mDWO4E4Hg|Chương 1054: Các phương giáng lâm;I3dWicfI37/u1M/HZJDEfPoe3YAIKbOQkq0oVL6JM8mMR5W98apHwO55amiy97/I1zcN6HsKNC012KrwGEHmywuPlE8f46/OD6Nzh2xb2PxdFOTP+kB1UIl6PbdBmSQsjagduae0UU3t9JSE1xiS+C/d63G5XEVXhiTEd8optQc8VDb53+vHl/gdmJ7dP4QfI/AV3lob+n3kCCIVWaZY0w==|Chương 1055: Cường thế khiêu chiến;fpg8+BiZx1N2UxhM7h8RVqxDPsn5M1NvEuiXtzoO3qI4Lg6iuA1OWfjIFoG97LO/1QAgUIiUwdR2K/dmqXnSOJGOt3+U+fs4Zc1Ltz74RWbQX4e+TVEj1c2FttJa6kO4a2SGDl9uUKSPAYywWEtXhqhnaPgQsyTizEq8biPxCStrbNX9ikCuKVMpdq6NiJI/bB6IdYGjsLJbXQSIHLr6IJ9QQ8uGaRvXGs6+RSj+qXvlkBuh2omAufwLuWOfymOV|Chương 1056: Nam Hoàng Vân Hi xuất quan;C/eSaKWPnhplGfEVzJSrWFD7oE2uer5yxzAtSk13p11voYl4IOVwJfbM5b1j5sbW2DxZvTFrkdrRsSrDuHtNPUJaC16N7jSbFxk6bB/yr3ulQUq3a3UuNDv3UmtEnGXcOAQH9nWzkaDtDPyKsSXhGJr6l9uaWAS8GJT2icsPLQsc8wNdnMrVtC4nT7s78rL5jkWVxY8iBANk2pxDH7r6LeMBAiRkSLLK994dW66KvYJnXxxw1N4nzLWkvGDIINIA|Chương 1057: Nam Hoàng Tễ Nguyệt;JeNGX1VxUkeS1kAlulyNeP+qSAdGlXmUu33h8Nk1VGy4eK0cc0gmU3vYnFhU7qlXyELypN8ZwY8MA8LWUV8IeEdhnWixsbLFgt5y3myJOztbR6pj3YVxk8JR4sr0Aq0BkhIS6U48YiFbbkm4kw7sWBlENPEzqEU5DfRJE5s181NhEpzwPr+fsMOHkQdJYfq3TWeCDkNxaEmAIRP8yDLP+A==|Chương 1058: Thần Thủ sơn trang;/GFR/MyMHhQEL+JBDYM351oIq531PJr9UEvXxflJhYqWI1pllpXVMBpMPK5jYXOOg4p+5MqWv4YHODerXOUi7t6tlDkygFnLkU+xGWuaWyZlXuzrg95jJt7TfR8EvBuxlZJvnX16wMOFVqpsq3HFqbT+7R0/hHjBbCT7d5F8XX5fdISlxl5DKVZoaGeoFjezFXsySArq+ZTJAHXjEw96Nw==|Chương 1059: Tam tộc tề tụ;97eT8KlyptH8nVRG/sX7RIcqmYkUSHQEKRXZZIQZx4TDd//vNbhTN9jciCtoGZN0okyNV6ZZHsYVGQl2oSQkS3GZUl6cOU3bBXgP5xe1jc+zJKm0Cxg1lhV/W0LqGQx30VpUCZGVDFwqm6jAWUkwcqUNEOyfsm1VwHbbMlEWNSI5XKZjQ4st9JDPkOVQ7Q6RQDmubaehcCLGn6K4Vd8T+Q==|Chương 1060: Các phương Tiên Đế;q7hPy0kaTQKmKQA9oHMxxducSfJ5HnzjIZsR//OAAoWYSE8ssvdEqHwA1RH7PA+2kzZRU/IN/DvdpkYVPcDHshj1+JP1gjAkajYySxYsKuemTNB+vvIeIq9/BgspkZtFgHu8YNh/pTiibak7h8yaikIpnrIreaYBqKwVD/Tcd/cAfgJrK0E1jZNzQPPvIG6HyvQQlL+7759BN0yoG03lNw==|Chương 1061: Thần kỳ cổ sơn;PLRaA6UXI4wdGWaIuQehMLpo6j/kqs7dfkQVivjHjUDK92Er4Ki0LncYyNdfBf1l8IECaz4ycn8e5n6dkalGWJjJ2IV2ql5MNORjVqJqy1xVgotVsvaomyPGhJopSc5+V7LTnMjX8ESv5fD47NikT6S8ZVQqutpIvCDgXx8EehUJ2sLVV3jQ5PzWSlCsJCIVTpzr1xinP1k87C02ELBxSw==|Chương 1062: Thay đổi bất ngờ;eVQRyhM65tfP12MWfZDjnFQNnhoCQVpJ6yXnHMMXqnc6NAP0fc3w1cTdhtx8rl7q20hb4F3QTZYSMSdfzb8uPiAbH6Yz3UmV8YnN72PubKLsDLqX9OB0k4LpmyGdm8vPPsuiBo6GrmKm9ntWhmX2W7V6ur4d7DUXKitIrU28PlP6qxudbXOFWwp22KmOc6l07DykrfQ3CazEAWyj8svbMw==|Chương 1063: Bước vào cổ sơn;AqkD8g1wiWsAkzGepo5ASiCTM7+rB6QpHLiePC4I6KqPd3GPc3J37z5Abux421uQE7bpsawDEsinqc82f97+Mlv1f1Rcc5GkVDwTC1s+kZPbWQ2vemfQMLnQoo0nD9lSAGf358R2SYqMcwwFxzFl2XrmKKhFe+8mhbyFrLHGNEk1WMo3cVSN7xiqtQbTG/a48arGwK+PaXfDrDI3YJz73w==|Chương 1064: Sát cơ;oAb0PAjJc6SnMYlm4DdzSrBgrxWGOI7+JiKrNW/yvPULf2PfxWCTxHRjQL6MDZMN5NCEBoFtMOeBUoTIJk323ouePXHoGE7d6oZxdeAlca2ZFv9kDZ5TXJYDOK98ATaJIGbanuux9EpjiXb7rkR4l+9QfRcgu96RszNuf0NotIJT2tx5oTY8iLnDZALs+vbrHRipZFaMPrFvuEIFWIC1HQ==|Chương 1065: Dẫn dụ;wi9ocNz/pt9s4lmtOPttAmyUVAF5dQKp1PDIGdwninGXITkWbiujiQG/aX0SUypNs32lDRljt4v9OFdPYNx2ODHH4emEV6I+XMesELi3nzAPl0sU9Zkpr0M18MkKaoQvAX16jiJsnwkKMqHj0xFxcgZ1ll635ENZlBJ9OOPCKM5RLa9cy3h0OwDglSWZWQKqFbP6iOKwFgaUfOx6g39L6w==|Chương 1066: Của người nào tuyệt lộ;WQEyHwUoI1IsR5rzWObj9E2E6hIM/J1czy50hoVnRHHQTuiFtsrcMTeb0bXKiYVDzXpTjPtlhb/28F1OA5ljilXt1Fx2cuEaCf+MJdMc+dsYUsZLMhkxgrApODC/vEAj0ISRPVqzbNXonSsTMd0TXL4HW9YvXIVRoK1M6OsH5Vhf/PjbS3FEJgbJCKKmDGr0v6XDrp+QoKNCkb9uTM7S0rU7bccFWIVsYZ3c3FYrvecH2xCL6wl637TCZFWlZ/sv|Chương 1067: Đông Thánh Đình tận thế;Cisjx2j1he53bLNuZpvKOelJ8eBYBV4aZdATrVrNV/EIo3v/K7Footv6cpKKwNG9WlVVx0b6QPe5cKnhChhkS0W8YxBSGz/QYNkzVC4dE87JC8YDHNPlXbHkd6xDlTWATXHpP0+6Th2e7p7jd9e/fUseVEM6DDLYQzN3liK8guzTT9a4pgCwmXel7S8bxsH7V/6r6ulqHaNMXoYBdE5B3SNF/ptchGvwy9LctG/8MflF+pL12oB+ZaKJOAywjYqt|Chương 1068: Xử quyết;b2jUEFIM8nS/3RFFB2R8Oee45CykbznydTcyVlgOOjDna6FbEIOUhUNWq8vpj0h+du6r9KE2K/IpP9yMEIqXfUL2H3Y9b1jYN70pko9Jdoi9DbfzBRLAyqfgPohtWNU5DW342PELeFbeJGPWSfaAUpFhJtQdCYki0ddBC5OeGOxsiQJ/p7vARB1ZiPu/HOV+StbA40iWPfZwUS/oYbcP2Q==|Chương 1069: Không người biết được;dS3ErEEaN1m8mQtIaVGaX/AOWTyCKxJ2fo3oPaSdRuZMR9GhNyaIDCj2kRmDE9IL1m2j58Og+vpJKpk91pSI2pEB8XpY6d/aXbmaCN3mjz2fXUqO84Z0PFFbR2OjVj+c4eBtx58GOgfU4/137/eIdoNS7I48g4wlXUpxAND0l+g9kMvTG05azFUB6ax9lvl9MN9jrKQgzPwirXlDhg/yaXthRfXSZqTwcmElmNBLjkyT3Gb6Gu/x6bG8CcYMq/Lz|Chương 1070: Người hầu của Nghệ Đế;6ANdKCqng2GofT5FEQ5puGW6q+Riwt6+JdxOrrQDpoYaTnObJAHk9Cbb5rXcCTuwcYt9zg30AO2clhYg8UfSSGm/AtVDll8tEK1Cgw5p2NB1Lc8BRSBJ3pnsxiUHsBD2IgoEFGnHWne0pFzGob3+uaAsY1sOqgnnqMSCyvd+AK+M9Unmz/a/9Np1XVJE76tdTF61xtNGf/9MVal7h8kTyABvTMhPoMQpcOv0aJueS0XcjmtsnMNJYRjhc7qTtsgN|Chương 1071: Chỗ ở cũ của Nghệ Đế?;9Jq3cnEOBp9zEh/ugtn/ZELnzAr0nl8+xEAh9ayFFuZGWTXNZ+UL4/TxVtvsSl8SkhrPjBw7v2BfoUNAkbYR+3xg1k3WTEcsdWp0WyLdgFNL/lah2spxVWCIxnRN+43tNA/OYmX2pL4E1qcWLiUFemE7J823J3R/wVQXgQigTbOnFHMOSP+kisTcBlocprXIV2qMRjN6d8ivXe59Kui6TA==|Chương 1072: Cổ Đế Cung;ngmmg5+ULpB0PvgHs9h7o186PUi8u5rzjOjHqz4ck83pCDCutjN4bsmCo1sTHzqU0NNqYqsJMkgQoWKz8hpCZcCGOM1283MGik6YwZaKGU5rOLT4NAuQ0iD1twmbL0Ur2uYdkK1nuX7fslzHdTXajUMVzYS+dA5yEy+cBRaSZ+UqAHRsUH6xLFhtanlviKzMpWhtRRRZHt1BPC79Pj8Low==|Chương 1073: Tâm tư của Doanh Đằng;/BCQb13yvrHE/d/iKcUwubUQHbakqWqguCna+CMpSj3YP6bTRyYlEnvi47xailINtwycqQEC0WzT3NXM7dFyWJ5QHInYhnKOEkNOC62NHuXzyXq5kTpU1/y32bVcTc1xs034ei9dFeemhMj6N9YOVb1PEz9blNtoco5CbPIfOCVXFUVJdOh4feJG4XMxwOY0I+HjPlYk5WzZ1O2o+hrlO3MhbvUZjDl4w/XE1CQ3QdNd0I4lYl33Y9Y1kRKK8RM/|Chương 1074: Thanh đồng đại môn;oRjytF27aVDScMmfyl8pJ5V0idtfbmUSxrpbxv/awl1bLIj2iWKjxNTS+Y1acJwPdS7s7Gfn98nk86pv7/8u6/WsSkct4Lg6ORTZ+nPR7waC1lUYjgLCGyobuW0qRbP0eOSgbLtjgjMrpT+QCUFAzddB5FC1WUyd98lMS7sTCGbcbv8IK0SLRwP7nW7FJZGLjO/xxXlw7INA+HbdWNQkXQ==|Chương 1075: Hành hung;VLIqmffckQktSQVwqbWfLgecfIrAO8UPylmuAELKBg0tD3Pmp2ynwId1mH6oc055SMGT7Vl2MJWgKgd++88xA5lu0YEOU0v3ntPApHp8uOApXTHVGdOMPaFz2+9ZfBgtIRZ/V6vNvA2pqFKtYc5s+xFKIR6xo6fGrWq+vgvflbfXkPnPD1/TmokgLYT3XHdRVkrpmadPIal2dv0APjm38g==|Chương 1076: Thánh Chủ (ba canh);IcAeMXX5hPCekTIbV46eGn0/VEQgX1dePSLPWID1U1gi6M0gRwI4IDk7Gnu2wXvDiNu7zMkyj0S0cDJdTqw/gPirdLKzYw3scdBSxujccjCv6DUkuBAX7VwVcpY6CgXf+VZOdQsOxHZ5sj9rcha82Li+SKr9LyKWqmlnQVkCh5yhfwfB94WO9wGG7n4ZLHr67KDdFC71/GowT7AGRMk47Q==|Chương 1077: Đấu Chiến Thánh Tộc;swUpthU2LiHdfJOOAsgp32KsxKIOuWszghrr8ds2/pbiAQyM2OoPFLjWDp6gdcwTds/fN4jxyuLIzCFcRbcNG54cI716Zol+gPXqWZ/uuO5P+YTpQq6lFb7gHifjMomSP1fTTxq+IH5MKyOUO+L7mx2BywBhqrp+3lHwALS8mS191DSjaV1Y6wDpqr0OzwgSir4W/OL0OsTAPw2LDAiO/A==|Chương 1078: Bảo tàng;5Fcr4HHtM36ufiTHEHeX/8TMlB+jez/eORLEGwWF5lSg22ICC7d4X776QqTEhfmH2MckzuMk8xepZ8N2MQV6KbP5ikluGO42irN6Z1ks8OhLw3nPKhXIEqXHeWfj5g9BVYl7Nxa/ZleCHmYtFxTcdlJr/6LJNO2dn5AgE3a0s5f6fCJA1QFGk8SQNjfB+Pdc+tgqZ0YZm8meeJ7nlTZqxw==|Chương 1079: Rời núi;qTxmm3bTT2ldv7jnuhqCMdlgyP3r0efgXvEdjxaNJVPALidZJ0OVCgJwkY1N/o6qYW7zYwZvbJuaZTzcJySS/Wd+4ZMInyc73OKsHH+X2l5ds8/UkstsQ4xPnL1tg/J/u9uNUE3oSGCFFuV/5LvAEJQVEafeAfCJrRctpZdggCq4vxhDbzFwUCAmtLk/W064AEQf7zM/YZVqtECw/fL2pA==|Chương 1080: Tiên Đế thái độ;K8hkYlls1lbMDlj8R3ueuGZlRXXJudPznRJ6uBerVs7CqGmoW+MxunQ8XWGl4s/D4vZck6K9jiSiTFPjS/rVEngb1k0SLumQwLenP144vqrVuYdEH2s1Cjz6vRWdYQXVolq7GSzXnfbuHdEKkp3x6Q3hW6WdFRjwwIecktvWK6pZ0VKljHi5wdkmWwRIyjq3rg795W+ciTElohdFgIhruw==|Chương 1081: Đại chiến Doanh Đằng (ba canh);oz/ghWrv1UolJAvkmDFBzsyV62AO9i0z5nYxxOBoAdrebui1L+YfeUaNpTgPSsvOcttD/rGfQVp8hW5pSwiv//gOIPvhrSVfWELtx5CbfJ+r3IxyPlwplY/rzz2mGBka/EW7kntReuF+ocWshbiCb9vFIlJNya1Pevs9QVhev9YlBar7inedJfM/9DL1SC7FpsRE524H7gw3cN4dIT0X2YbYwp+Kky/3D6E8KNA/ZUAOOOhKl/Ae80CKZW9g63sf|Chương 1082: Tiên Đế rút đi;ayG2jkKXk7jLYzQoWJPlB2M4SUHwX8CMO008LAlI6DjmFK6QvPfMJPTHKiV1DztgBoJ71wFHk5kL3fRydsv2uNy/ZM0kRVzHzFUTX+ML1YPKhPDZQsFncC3+nAQRYkSq0p+lDg3v4wkDwpsYJ/7HHvrfVpGwLtf4JLgkoPKlnW4G/PPZ8+8v3UtWfc0MfE3317NgbKkyvhtPUtYPlT0uog==|Chương 1083: Thiên Phù giới đỉnh cấp nhiệm vụ;UFZxkTndt2cjy4p0RyeAq4fCiSjksiPKI8XqCx6YwYjivyvHT3H4iJxHnGhgOvbx2mKayWYvyE3mVyIiq7wI7bIzFsib4GyMBPDQysD1W29ZUk8up8Hbi6mOp1MzsVDvphqYhTB1h2WHV4ZbHKOJSr/qnRs/RCR/8hzdWsxWImZDZdm2PR9GFDRGlLj86YwDP1jmTdtbAQv2U+UkuWyRoI5/p8PUVLcj7kgCuESWElZhX9GCeo4fYSWe7Ou70TRP|Chương 1084: Sóng ngầm phun trào;uIKbDHhhEyxD7QTAj6Z1bkgLeFc8OxIeeLZtZ/oHmkptraHDBV/Vnv7veygMjpHcU6m7v2KZSJTrHG9U3JEmbnb0J6hkE6omLRJq5ApVRSn24+UkgCJJqfP6J3gcY8nD2oTrDuPDaLezlB5WMJE6/8xIOL1dSuFkWzRzAIqJDaHRSOZxwTiQP7xsVnWVquAr3DtmuaEXvdomCWD8jg9+Dw==|Chương 1085: Tự sát;/6uFvzOiQwRjCT83CofV+HrYw5o9yYAgtD3lZMKmVqUFzQ6kdQRPvoU+0pO3om8vVGLZ/Ih7GqP4+yHgT/Xfyftccig2AvdA24qMZfs0Fyd/8YytFLMAvTz6fKv2EtBS/5A2orhEIFjZVJNoN/id+ISZVG8bxcVfYFmaVjp3fHnfygK70MiHsO4rV7RfVM2CYQd2mp4D/swkeZP8uYNUzw==|Chương 1086: Tham chiến;bBUpz+MdXrXNRWgCo5h6WUIGItXJBj+bjHIDY0xegEId+V5yNGind0w5yhOTvVnCwyn8jAkpuv3uUTYw/6Dh4KydwfVa84MEVWk/7bTtU0xBAN64ZlYXeylo+Oa/LcwKYjCJt2cSLn/Dt8FxDGowWLiki1Mhw6G4ILQxJiA96g406JiByB4m1Xk6ISgyIURebFZTjRWO3usP/xqjxzQW7Q==|Chương 1087: Diệp Thanh;ROlO+Dq4Ki8EjLMuxhi8hbrEx6b/RRI22A1I3Q1CUGuJFhOwxXTRerL4u6Kay1g+EqEGFvoY0D+nIrHw4JwBN17AjoBSQTWMZestkXZACcWNy/f6FXmupdly+5p19N4PrLEcN/a0LZ77jbi2Jkpo9PaLoi4H0UC2bziOpca0hKIXhOwmzPuUf5a53kTmMetYxhgtoiMzHmRzHw8YKkrfTw==|Chương 1088: Mười vạn đại quân xuất chiến;1OFFLs117Ipm7PA0dQ/5imuVyvWFsd7Ujj5rE4rBN9A2QCB66E0G5FK2pwGHtMjF7/ojwq0k6PYNFLY3+ib5eLPZPfOmFPlVTsbSO0IInxVUZm2th9UTRLN4abs9We+g7G2euGpsg98kTiMZFdN5cYuycQSTUubPUjoabA6zKINq7CQPFyk33ol4W2uaP+AELfEedCwW7vyslNiLSyTeZaFqRIQsqnr/FE1GHbbThLpF+lIqmf9X0d0U90MguDf0|Chương 1089: Chiến trường;fAptix2JpqRMepk47A04tmRnXgLKOuPRSjGrEcFOk2UFhQQl70H/i1wDZ/vuWzCu/Afa6BUWC3NOiupF8mq8L737g8xoVjXky/aUsPO27AkHMv3QoVZjushieYK3dPFpwtyL3HY5ZPNkM5ZoVNUIXRwGbznfZUYhICjiY1iQIH1L6lm1cqAYMbnsjdMNHHN9fiMHPvsYNMXFv4XU369uOQ==|Chương 1090: Đại chiến;b0TocviCJBJQM9m1khuzh13Nltk0jUgFDrbdxsbLSlGy8ChTHGTR0ZfoB4ljN6fbiB4EgSN/NNnUlIEqqlMtxySR6FkLmVlw3xhOPtqy47k5zny+s7PkwAq+v0JZbGrUNnhJKXzOP7JLLQlcENR1fQrwV1nb0uofZsgAYFuhH02TaSNmeTbE6biDiKRWhLO32i4p9TiCkmYvYoIfUKMP8Q==|Chương 1091: Cuồng bạo chiến trận;xYIbUhRno7v94zqg7+M21u+/NbC/c77dH6m4SSOFA/cDs3imRzvQ9D3EswGOSpLzNCcU2DkJ+pKIAGioSc4WkOkhw2C5qc3Ng0otXeJVztuwbwymzgfZSLGq+/aQavDF8qhjoA/UoBn/1znIL9V9MMNp1tfOVNsiFmSDV4LlqqMQKShsGBo5W+GBbsHep1bD9SmhjQciPIXwiCL84EGycQ==|Chương 1092: Mời;SUWR7q3O2P43toPPzrthvNYxZxDfrk3VjlsVL6UuaxLgq+sdp0+plNzYbxaern1jtUfR9KRJcx0GN1WXF6WdfH6OnyDr6rDV0nJWteIqVR063nxlmirgsRHCqM5pW0PpD1snQSI55k4L2VR8X1/VPlGs8AJswwLnaStheKY3NuQw8nz/J/El9T/uUvuTJ4IdfQGkhYrX3UbMO4ylCntmqQ==|Chương 1093: Thống lĩnh một quân;uNBst1Wa4yO586b8aS7sNHuaaGYZRB8UMV45l1aB/6/qFusZIkuhxRq4CUGqBggnp+upK9rg90SW1/+qsUBc0yaqZ/3z8HN3lmd8KAOHmbuaGfE0/1dWs2tw2p4yFwbf4i0jzyJ1/UxVyyPb2WPoN6ikS8cUt0Ce2YfDBwJdBKJPau13JNXiAY0phoQ7c11WH2KWOd2q+Vv9krVpKfeH6g==|Chương 1094: Trong quân mãnh hổ;/me4SJPIET4bIdXF70xY5yYC+f5PuP+GVnt/z1Vgl5ftjxt5/+OXZy2K5gNxyZ5Jemz8/DNwwTgK48KwPoGCxCiwcW/eQGDEOFSN4rf6LItqmMeAratcsPzR7YXRaFKp4HJdasraYRYzoSDMvAWUrIqxrh0qqhyStCxXuG4NFB8yxcN5B0i6U8rLJncsFiMUGorTfO+R441OHwdMPobsqA==|Chương 1095: Quyết tâm chiến đấu (bốn canh);L5uKXB5eqt1FSHE8n0qNLyGA71Zc0qDotKZf7oPH5inXY80oVFiIma5vs4Yw3ftGbwntYmaCrjwMA4rwOpNY46ns5ce+o0psfrmSpwqqiaaQXUpttFPrhR8O4M6/7JtPCN+yqMx+S2tCmAaNAo1WYIHjdJTlU/maT7VBre6IIEjxNqrdYNh63hs1ow8yRE/4w2WeDNFr9T4Mm0i8IgJxUSlpJvvCy0J8+yLMWEFRNZOUT4DEXkUcTN1mo51cdmOH|Chương 1096: Thần Viên chiến trận;ogBETrjeNcFCxEU4x4SQvXQ/Kotxa4tvGsK4tfSfhzYRPlPfbF7UcA7xEqyZk4GYeQ279+6cb6H2NXMTcYX9AGdF7e1jx4JPD9yKWJjqNQXvOQ1VKDu+WjBUPER6qPGfxT4slKFZSp8UNiFIqo4qMQ3MmAsChtKCoA9VsJ10nHOsDb4vn77xwkMrSDbubSbQJbzArOnc7pkwz/5/z9z0NQ==|Chương 1097: Xong việc thối lui;3W5/up08IOC6JzdrZZQ7OnezhCVL+DDZ+/5wYQi0lrs2pVm+RuMgDl2EBmQpqOJfXgg2Cp8hsyXQFje2qiN5+nMkjHdr7KXbiyK9oDytPFFrizHjKem2v0RwO9m7Vkzp8dM/XFM87XoEaYUREWYbGQaEMm7CEetD1AQhFOfXAsQ2/Jkm3WxXKHPmuET41rep+p9+dlUIJbSa5Ig0sQjr2A==|Chương 1098: Thiên Lam Tiên quốc;FpkQlXwy/fF4YmKU3zhVtaHCR3hH661qCXD3KTs7PajZ2hpXqfsdGtsaZpyNEsXRadTt1tDnSdAgSNtO4IYDdhgLPxx2EMp6mHQZpt5FyxhvSzHlB72ZsOm8+V6KGsYop0ZdEDdgeR0E8vniiN+73VKOJugWMI0kKojvaQR8wqWFZavP6UMQqtR/csX0Vah4LnkT1zAQjTh1ImAcVGtgfQ==|Chương 1099: Thái Sơn Tiên Vương;EXykwsuAisTwt97q45QY66Ymyq6lXXLptsttg183/McLLW5mKrTJ02U0Gkdq6jEpkRmOf3DphFqbdHZxzZvqTTzTG639/FJxzr4C16ocrx21xUQ8We8ByFVUOqxqsUKwusEB5vE4C81K7/RHJAvl8+d1+WNFoi59WVar4l91dunu/fWONxmL+k6HLuDFDhJHvrLVG5FRhOL/x88n8ji8UQ==|Chương 1100: Thiên Lam Hải;j+B0NGzRv1PvI58rndwkbGxHMizRp12wA84rtokBc2FiZkZ3DCWqVqgjfRmzq8+LoLE29Lrl8rmTYKj0G2Y0hDHNyFxSDAsgS7HFsKdBqJkIdicbYlhuI0SsA2z6JBDaMD2F7UoKDUsNwAHpski80JuvYKkntjv7lNBi/URhVQ8NFFFqYzCjDLsoEGV2lVDxJ7cYCvwwtSg102uW7BS+LA==|Chương 1101: Tranh phong;0ac+BZJp0qSL8r7qB8sS8DoEOItagip97duneBjHnUrFYYyCU8b9XPyOmCP5mJ+xb3BWrOftSLK5AZH9QPvFodyIK7xTmOXORHZmAPfBOd5XcaRSxJM19tPpqXfMdiGQtpTbPg/EsFSe3jFhSegKUBZ7vsCOdroI9bVn/8ZSpB9QsythSzES33pyMVm9mARgX327Q+PzRq8x/QeilLL4fw==|Chương 1102: Cường thế;ccpPvrqEUz6f1wAfuikGgtjsquemUJZ7nW+cP358A0Epy5vkuG19K6uAVjBVWhZuxj5zCY31x1rHI47i7mfNoRP2qwa5wdkIunfWKhdqG1XRGmTI4WoL7GCV792hnMAbUbKJghEMRuYBdZBR2qM4BeWXXKBjwsqAutAIn0hdEyjyokBYlfp8y2MXXYXz7H5AE9mOzmnyIJlxmfRYsqdncA==|Chương 1103: Ra oai phủ đầu;tfVqRMIfuJwZpK4XvBrpAK0rEVvOv+5aofGuJI9XirE4s/yDqk7aZswRVMeWOIpihyVn9Ybx1F6hMha33rvKxNjmjWG62Keka7iEEB4EiLvvTNR+BvY03W4rnOn3vmNubpzDS3rENAA1VlNqQrX9daX/kZZ5mDZgxNpomuP9XZfoGnYdSUZDMyfkTEccgJO5ILE2qbOZUdqrb+MtX52NXw==|Chương 1104: Cuồng nhân;wQC23RQN0thu1ObYhZIeplctxPZZvp3UVWoc8eTT7h+GTi3H+xtxkGv5+PdbyPtJEnPvL22xLYLsTWSCHBRWOu2vL5cNHdztLp2mXWkhgF8AIy1Q9RShZZzp/ppGUYU/hO6m7z9PGx+kxZ+WKwcxHcxVwAeSCM/qGud/KT8Mb53j/4iqO7ILV4CjJLuEyfEqYYnidCkbbWYMuwdzQRYHvg==|Chương 1105: Đấu chiến vô song;1XSUrcfZ0pHL1jblcwV1GLlrs+qPxfIxJhUG6WklLaa1aOKHb4VgXz+4I/ujMj0R5PhR3Jg5WkxRaEvIZX/bumRD1h2W6BuZESOdz/8ay2Mxh4JZqBUqrAsHYKvRoz655fREcp0+pSM9HDmjbSWUzlr1RGYiSmpBRv9uv1G7S5DdSUG+FxPGREQXOUNWtwxeB8eirRbrMt6PeakBAbxhEg==|Chương 1106: Tu Di chi lực;Vz1JZughn4rQUOVXC7gF7kAavM8ZLtNs5Lq+Udohtr/fDXvK2J5K9sUPJMhRPbRbfvFo7U6MMx5uM6EtVwsndSutPDgYPqgyqpqwqNrfPASrIeX1x5hFhvZYgHHsGf4B/4dCuqeM3YuylcxOpmSnM40O4e49I6LfYazGfx4GihmgJ0bqxD+jarVLbg/Pa+n8P1krmZX73qkDyoFeqgNkxA==|Chương 1107: Chí Tôn Kiếm Vương;8X6qp2ITZP4l4byG8dY+tNSAgULYpe2OC1KzSlu9bMoRV1VoZSn4JvlZDlhwUhz12rqlj5A9opp5l0/RrkJ9+2DSjAh9EFWCsXaLs2dpByVyWfQUfBxFmS9pZC5YNLBgPzKL4j5I20RgZY2W748SM2O0NHeJxgpEYHmzAVxVV6u3rc+NPO90T8K0ECo4bOLsh1PS34zRiXeNFDZSqwVBFg==|Chương 1108: Tiên Vực phán quyết;hNGMKEkYqfhG0/jUUR8+YkM8sBtsYlGrlec7ldz+utoBBoQP4OY0R4BsNEG0zLrhrQ4ABs3CVruP31Tdr7pEx8zh6FvjacR4Ix1uqsWwS0LBygGFvQNmE0PA5qJOHGR2c/5qekSJ25x2KWUI2klVBTcgbFWfL0HoUDWCWubP4ieF68myRoHXprebkhSaybgRaysfmAIvqkomZXC8Kq+m9A==|Chương 1109: Đánh đâu thắng đó;8wpQ/zcPxEJ9picjr7Q9CA5UBtM+xO40lwekPlZywYwsTwB82fd7jL3f1O0t5nQOLPrplsToAFC5JgqeDUdbI2N26Oge8pJDCEQ0ablap6lBVwIgfaNas7KmW9wLt5sIEJ8W5ePUhq47Lax3eOCcbI/xML94dLYFo4DCJV4GB7Clgwtgd21Iqwy7aSCWBIbqhuUumt0OxwY3s80T0NvZlQ==|Chương 1110: Vì hồng nhan;6cNEI/FzEDdeYeJpjH/bMD9zeVEVR7GwamDQiVlj72LtKckrPhPStOvQAy7tAWMR9sYXKbAMJrANbXl8yRHpfdhRZE00pPcyeXLdJH/+qYVkmz6RuD0kJ7LnYgzLkLHyJuCWW+01dBpULT9phmyK7vvYz26Tm+SUxHRyGz1rOWQTyUB3yhiSkMwl6vqM1JwMmx4hT+IhzSFQ1OJ+/Oe6JQ==|Chương 1111: Mỹ nhân như họa;rZWDOJ66XSEe1313SGtxmGAj4soyc2G4CtNifR33k0Kh6GX6HbjVvDNBqDuLfNKEeCCDerQhFhjtwVBDD27Qrno3stRWIgE2KZabXYv5s48anpAJdi4TdX1GsRyjqo6nNcVnS+H1bR0s/2MXbzxf7zk5gDiYiQ1Nk1Eh78pSBKBEFsaJz51sPPPtsokA6bG+7il2fD81aGZomVW5Xrn+AQ==|Chương 1112: Mệnh cao ngất;ouF3TSyaoCZhgLB4qOTFrYKViVAyahJtjJtapZkooFGZ+pNiaRwwhNtQp+PBGLTwSq4a+aHmq/JnS6iT68bfIEPeK9D7yJxhc+WNi8Az+GhLJ74M4eNCie2l10CJCMJ5CJUPaZSiljFv//4zEUtZAAj+s3QbdxXdzMLoyWyCIDA2OsOXL74nASyEcrqP9ps2h97NrmROOlyzn25kIfzrRw==|Chương 1113: Ngươi, muốn cưới Thanh Nhi sao?;5nNaUZKHN99+o1iniBx4Z3qSNiX/vnsOZNkdpvRBBM+/U2hU7Dljk7HX1PHZybvki5m6l033or+3KChms+eie7FoQBlQZGC1AUuglyW08tYWrgoZXJmmSb44cH1xym8O/+TvyPWZx4dIvTIgQf/+Ypf+hhbak5Pj17iw1yR6hO4nUYHuUnTs+pFdxUgsXq6qtxTTdUgs1iiknMdcmkONX9eqT+uN/x5bO50J5IiTcL+A4UN1laJ9pCfLygEgPaPG|Chương 1114: Thiên đạo Thánh Viện;1O8ex0+r4TB21acOw1V54SimZdYA5Vmt63w8eqJ/PKkmIYQssr8FMR2oTmW5DTvxEvctW8LUfxZytEiOyVqEvOMHikz0gKgBCK5rcBGCOKfRSI3flwtTm2htTPGY+qtT7ruzJb/7FfN2AZuVq5gA+i9gKgqx9PkKhidID1v0tjfRvW8w2FySZf5uTcuri/mu+h56NqvnG7/a3hHSQZ9W9A==|Chương 1115: Tiên Vực chấn động;IFgBIh9n9aNIICmMdejfYxLRFzGSjPM4+BITqjRY8xEImNDGoh2HZwFjY4PY8a2F4QA2rMcKv6FT88YWRfqFHK7d0HNnHmC4Fd+A9fXkvfn/rV+I2N/qfT3sdpcfMtDYbpRoJwLetJEgE12LEPBOiR7dFVFhv9mCSiSZ44ogtmdjgbmm5d+rdn8CNuwOV3EH2oXCI9m2URUxbPPVXdnEkQ==|Chương 1116: Phong Vân tế hội (ba canh);9LPsEiRjMN8kQEfppFC3fFkjd7ylNr3JN5GUFgptxLEDMW1HA/iz5k5N7biPkndRaXPhhpyB7uVejQHsh7NXUQ8QeRliH7tP47N7e7rPZ19mpV7yuRTUdYza6ygCqKZcmgRTj4KbeiP2udU6NZZuycjv6/kn5+P6SJAy2ZEl16ujzmKyXmrs46tDTqiHtsew5oNR5buD3qVMXo1ePaWi2WSlLa3jtwVpJRCDFbGqOm4ennJU2fTtKOjRS3lImbY7|Chương 1117: Bắc Minh U Hoàng;UPKnR6rGeteDsdVfuJDq+SmlfShB/UKHY/j4ulOCcADHOyUNyuQSdy53T6nIAuEugKQAIW7Vyr4P2r4IiN3SAcKQmak4cUGp3DbwZLI9cxx24lmjipCXJGPRYfylDX85K7Ph6PWajEHie0wpp/39w1i+UHYwJ1EChhOshppEft7EVvBvZu/2Gl6bYrCpsefJlI9xFVxdz5ScI0NnnmbCGQ==|Chương 1118: Thánh Viện danh ngạch;gOdfAAhs39uq5q1yNDVHPSGRklSw3o089WzgFczQ2sTSh1816k6o8dOcWYBHu3qPMQcginHTw41zPtrrF4ZbDWQj9V7NfTU6AIFBb2oRtC3OntSdvMRDRdrrHsHkdTNnJtchzrbJnlJsNzAn39En8Y/pXKCZTOlZsv9j31+XcxDZdfD9gtrPg3aDq0AlQjYvrxWGKZFxTJWfOtiOWsWWYAd67m8AYp0iAVy3pqLIuckfukApIAQ9YCpFcDWWR/oQ|Chương 1119: Tiên Vực vô song;7Gd8zq+oXyDTlGcnCbmF1fiHkMGfEh5l669YiOu4j+gFmszECsTeCDu+xJ4f/9n8z2KPs34NBEI1P4DmqDj8gIv5Pxi4xgllpcJgtleeaozpzyir7lFNgHcXzlmSiktGE/CrTt/+5DBfOL6j5OTiDWBCEM5lAzR6ogckkObqwkZ2GECLtCRKxxc4fIOgeqYIS3QiaHL8TWGefwzbpgtj9A==|Chương 1120: Tiên Hải;hoGEs2C5yDqQxoYfo7nFGmDIu+FPRrzZE1AMQks5LzHyftmL27JtNp2vcy+q0tRh90El6gxN8yz0InY5TwWnjqEB9fBxiK0FcfEyJwMVYfSGjNu3BwIXE9TpNJbF7a5ROeqO7bwYlGNX8IzmQJ/3ucnrECGYsaL0GJv0OSRmv6ZFKT3Do6BMIyyfsRLoVt3e91kJANRkCrTkxjj8MPKPEw==|Chương 1121: Nhục thân vì thuyền;sfIBca+Vq3v6kKHotKiKl6opPcWNAlnX+IglXxEbb4295VgBG7Ng3C3c1q4XQTGZ5LpHCy0Z7FxCIj4n6/3vWb5BgjdILaFNXSaRrZEMQbofv+h2SG/VcAWj7T3PGU3jlOih1U3qISKWahRdnJGHak2g10PcLxMiYNLCzfRcvZxw4lWOS530LqW8vvEpC3wWhlU46Y6JXjimNa6fUUaVWw==|Chương 1122: Tiên Hải không biển;lOU3Qkzlz5OKNKRwNtvrLTOn7mOxBWogvyX8lVoIru7TdJFvLO7L+5e3savhhkUot3DZ30e4xx0P9zQbBQXJ2ubW99+Rf3LPeAQ4oJZTpQiD/Ce606qTUeKagLHdbQTLTNFu95G6fk5sS11N8ptJkXt0REJVAXblfpC0PTPFUOJy7yusoMAibNXJ36VLxJeUF9wwvIuAYxaEVFX5hB3HKQ==|Chương 1123: Phật môn lực lượng;ByhyaGkJm1hQWx54hPI1/iFT8L6VaZL6vHBQep4RAUdMxkB2qs4pnMlzU5SW3ZSMjuZVDPPDtZji/nVnbLzU6cxJz7oHgl57d1h+iA9jDsdcnA1KFyoLywa0YNDkSDZAejufvc8rYQ6Y0i2+iiXLPWShnTqZ0pL3KtZ8544NCDAezmqiH8/qr9ZW8cLHayhsuYM3F18AnVqkE3NGr00uZQ==|Chương 1124: Chân pháp;hBq8WG1bLrhvh1PviulFeRTYquHzJ9DzGhJoZ3nSzkZsZiacIW40O965CsXT7IUKPedKAq7Z1UfzJyv1KZMX43wwfOTBgFuctuxEwG7ELwjwZU2LAJqkIiBPP0HVt85GnDeKlmBT+MpIb83GqgrqR2SigsUm/YOhEvji1A3+rJoHNEf9dpvuhxRzog3shWsIcKlSCK6r1fzvWsGReVUFKw==|Chương 1125: Cường hoành thể phách;lqmJ7UbvUJ/guybRJ8NIUlXFHPopfESr5la5d0+ZhXIwKp4rW0H+zsIDS1oMIp8x+RyC/5wFA3iuySya9+OtQO8S3qJMlTMg71rPT0NJz3KCw5VY3Zyfgddpj04MCPkD1+fN2SkcXM0gb0VyUTeJAMSHSdD5BXfNEk0nw+c+DTCU2G7UlVoOXJLdk6tm6BmmS/1jcP2TW5uehvHR08p3pBezzOAMMxj1gOAjQXcRI181nHjJX5BKjFZx8bTlHht4|Chương 1126: Vương tộc Bạch Mâu;BCmtMtr+OookTwGrWvmlscU9vwLsumhkDyXOSNKmJsg+YHHb48yNLntkCTaxG3QSBShIDMxl+M7Cp85VuEMw45/HeXCpFFTWySmri7SibJ6qYxhLOeTrrWQNhznkznmEc/pmsXEVt74C/wizTXnVjO0zMHx8LpZBu/MHZyWRThWXwX/wSnvUJYrn0+o0GNoX+aFHwdfQMrg7P9/eVgbdvA==|Chương 1127: Gây chuyện tổ tông;rxA66534siVco8ik6LyPlaaZ84vn4JNyt/ld0j36tTlV70FgWZMlNsTueyhm2J/lH1p9ti/4HOsLe8a91xxBg1DaN2zq3u1O9fn4+c6/rMmadl0Cg7v4JAYT+cFvEsFdbOFJih3Tlk8rQR0h38TxcoyQMZ1Qg+eJtU/70yzevwTALWrWjoXNzr8jADARYRawUcRX4C9ibUoxNetIY3fxZQ==|Chương 1128: Thông Thiên giới;Sn1mys2S7luQheiY3U/TB32w+i61A+/zs8mPfg+yWSrqEqNYfXtFNCPEScWDm+jBURZhAjB1qUmvcEJPAreoHm7x5IKwwPQWlJKiRkivyDYLyR/mMmzhhIirrVonJn01aHrde/WHZgntrHWPTvC6y/hTmotgXjJk0hwKsfeggMaC46uXRxX3aJOXEzx6cgQMF45cbEyWRPlG7B+M8siD+A==|Chương 1129: Già Nam Thiên;v2kKwqP/l9XE8Hc3Dx/DfXxtQib5AvImE5kU2IqCDiC1dO4SQiKXJvx+Y4Q5FCSH0uK/IifVjbwi6I90e3Y3wK1sx+CQT74ceGMfpkQPDBF7ke/I5AfJldUZxB0gUWrJt+d+gFp0I3UGF0ad+Hp8dYF6kdleh2aYMKiF23WzokjFgarfAuYDDtBB78tsIPU7MPwNMelcvT5m90K7q4a3Lw==|Chương 1130: Bất Giới tăng nhân;BzCmSOTzRTBDGscpXSIuMZN2fdJo+5p2Vzj2st6jn/SLVd2dwhj/81/xp7bEYBQ7Vyafpfhj3ku11rwNlekiRurcuublshDws9UPUUML0liIg2+eBs1aHdPM2c6CWaTAcUipAWROlorI5Ww1jlSp2J0TcH3R3hIXXySBJCCvMP23VsYmFKImPCdo5A/+EY3XgGTz9ulN5IVDczLmbgNzCQ==|Chương 1131: Phiêu Tuyết Thánh Điện Thánh nữ;AHu0cmuIiJVJFE+H1okFUNx2eFomInCgr8OqHV0K6YqdNyuakvz82bOJtzgSer5r0coFP0IZ24/k9eDZ9fkzoulVF8m0hzPtaYEWoEMsl+PnYS3C0YjsyHjwReKZjPaAbkmiFe3j+6fw6GWglZIlLn0KRIPMJ+40pcJQUKMEFBIRTsD3VKvAODykP92OTayQfTlkqsxgzc4NDQg61aAwHP8RPefvJoU0G642+tWecLfmUoF4UaFdUB2bMYrTuS5l|Chương 1132: Giận chó đánh mèo;RbShlyFuUKjRHZMBvzw1uh2gjH2uMOHYOODrLYImNemnoeUoJP769ZgLRZLjveR1Sv1g70tT7TdzlU5AZqqnyKGBtHM4h+Tm0qPWlUPtksdGdNyW0UZXDf+A0GN5ZLu7xIyI2u+z+uI4pnGzxuyxSGee6f/x13OlytgPu3KzuhRyJy4RdhyG96xxmRTnj5yzeKTv9iQ+8IzjrPAMjxVfuQ==|Chương 1133: Mãnh liệt oán niệm;jwDi6YmbrJxdLPjnxh1HtE9Lwp7IlEKKac7q9jWVVxGS5JTkPy8EpZsmZsbySW9RNN4ltZEHfhau/mZzMuYdoYwSrw3YN7FZbch7pKzoDNqdjTJ9eoteCbz2jbcua7YQhBvP/AMsjMsBPJ2n5ve2rUtgsqr0pqAt132PDv78tzxGAoftbpfn9XelU/hs6dxY0DOuLqt2OTtGSVc/xdejcA==|Chương 1134: Triệu tập;b7N9tqFa8U9tOdC683nw7kFGlbe9dNVGoJ+khdaY48JgHRoqZszrqVx1C9etWKsQtBWKFhfDZ226xoAQUswe/Yw+KKzEo3KYJUt+18ifI4UH1QD1Bga822LEDqjsuBYkACH7lWXytHbUeymUr4TC7ET88X8gsSiEiSA9fgsOTc9sNvj4Nu9ma7rsp4SRzfrEGCN8PR5jiDuSQ8+jXJGlBg==|Chương 1135: Cường thế một kích;FjRtt/37EETuVaI54Q4cjLx5ubpvQ0bxZOy9tybLYkctJH2gf8QNswKlqmV7l7uYggiRxQryEpVtm5cijIxJNdHs39iz2ehYRqbebFZhMm+HDnbs83FDy+ue7jns2nQ/ikTIonb3DcIbC9atTmih4zeg8ue4CrQU+F3taOp5TGqnpIezm7EUCyJH4rkQbFldy9/Uj1OVmyvgOR03XG6d9w==|Chương 1136: Thánh Viện mở;ocMsi8pTebCcGDYaqLI0ddX1PdVuGDHwqGu91RNtve9COJDzCDrdnkcBQzarb9wowPrlfgofhpGo0F/aFKTkMJ9VUa777Tca5/tGc6VmZ1njQnKeOuprQPJ0ORBGhXw7lwtbY82w2/WX3JVAKRpkpYvmlYgE8Cu3EsgFXsCumAyIaCV/iBCCUoRQCsEwx1IlwuKF4PAc0PtStMEOnmK6Gw==|Chương 1137: Ba ngàn Tiên vị ai vì thủ;OiF7yKhCXtr/JbLMG+Hq83gVrz2bcBASoifEcoSceyiWQgAHTqlP7R7D4JLMLxlhFRlEdUFv1rrYVpJFHwSsMuTyLiKgtL14wkNe0RPwKWSlKwuxrzFBZtPyTPIbdSh7w769m/lFGu6i6azC01yYMSpLFaj78z1TuSjEPPgsDzgopdUzMRoLe68eF8g8BlWpypppa8lkLnejUhQ4ofh4fFzf9z4ZKth+sBaX565T7xOnptLMpvljsyx246jmjCwk|Chương 1138: Thủ tọa không người;Lx0yaS24pWK8pVrF4rO3PXqOCxpoCSM3ncRNzOgurgOdurxCq9XLq8F4D0b4Dw1ftX18ZT1VBqqscedFzeW8jbZDn7v+iRL4b8bRwIYwkx5va5KBmMFhsF2XZIB/eQHQYzEg1lbZ/tb/4DWYSThvExAMGBFwb2yc/eeaS50ryN9vjwCaMDDWncrXDr7Sas8K6hg/ADZhiwiR8qa5PjawjA==|Chương 1139: Tinh không giảng đạo;WZRkW2+5NsrKHOmk/gxSDirGDzfFfpWacGeKBaEHFaeVFJCkqtZzCW3dWZPpvrL52lL6SKs92PGf+HZzMMy4d3aC49hkOC97uLDgV74JbbG9XPDnphELv+uLGDSEDaZbiModEx4nMZqnSSChwO5+SVX63aeWPjlKCoiEQb+EXmnCdeEq++EyA1pShO9Ir+PPLK62zFcwxkqsOYlHsvIZeg==|Chương 1140: Đốn ngộ đột phá;Von0LNyWFIGZCCnl8Dp+FHxBgVuaxywggvIEvvnbgI/J3DcF6lJFYfy/ZBZr4RUNQnKH9r/3in//mVDw/qgTWR/W6cn5ebcZCKoHibjPjUK4iO5gIYQW3WUBqbA8FrynoIIhL88EIQ9XeSrzMJMjkaY/z/94CwIa7QCpKoJxY++3VQNp9dgmLFDMG4l1CtBlwHqY8cv8xgelqaMBzfxL4A==|Chương 1141: Tiên vị thủ tọa;ZEh/lfQm5hknqYvM3WXwuFo21FzdpcRhnw7rDwqKqlGVjpAsctVplkfuqlss+ja61ID8xYroi8syxo7hXyKUTB/94+DXB/X7EaD88PjwlCB5/SO5flBgI4u6272H1mc5GYVgkT3rRLuOqYGTrlxDRf9dnQ36Qj1Id2NS8VkFApvS1HbfzM8rJaVU3zmLjiqfYLTwv4xlv7P0WsNArdbeKA==|Chương 1142: Đại chiến Bạch Hổ tộc;+VGW71DMA9BbahxeUq+UTTRh5lvoJLyV3kIES7GfQf+EKM5I0J9DjBf6uk9HhvNfJM0Lxq4sdRyiLrarXqx40fKATVe9h2Bdi6vZKRgRHQLcRjxWCzEt1Kc5Z1hxM/KWRQp/9OAxh9CGk7FNDICldKN6Hi8IxGpc7IIWGXm28pmkeVjjZidsMPHxNDB4qOJ+kUFVUZKtwLc9P17mp/z/qWK5RfEiUHkqW0rJoAYcyjqJOUCCPLEAu6wgkIgnQ+Jt|Chương 1143: Cuồng bạo chi chiến;C8/NHv26y5IVjBLMcwuL0cdEk0/O7mwiVXrjGQUH1SrHtVhVormzTqqp2+NUgjyl2U+AP5eIZ11YecB0sGMo9iAa93hR8pDjvqlPmV8GXrsGtUSTwqTax3bU9Ylu4oksXHV2MbvVpsFAK6Se2pCdTlj2G9zFUA1zMSGcg84AkMOm2aDGvbCP+MnHQNN+PXLv8tFGZDBgHsHXRatm/Df85A==|Chương 1144: Ăn Bạch Hổ thịt;UkeXcpvb62floXRj/VEG4ZCEJX4JGYBCnhlN4KEPt47+bUccZIazqWnbSoR8naJlc+iqOMOrmgBZNrPgJ+rORU0Z82mPHcvSp9MIOPqWJRFNYtwpXhgJLy3Dhn2JroJn0RgCyVbiPGsvMOifoPaZ1JqJydsEp3HmuSi9uMk4cUnj3yWgyYPuij6q8k4tHlBhzijRvfA1BrmZflnosc37cA==|Chương 1145: Bạch Hổ tộc bại lui;Q8xWENJ8fVnvDYGZ5N5lvTUpAFU/rpu0giAXsRVk9loGGsee6nkFIsJqtqgJh2Dh3YHqJDkRCsHTVGGfdvJfGlyWy45j40mJ5q2ARgxAQFgnKQskJfsdXPZGFZnAaktvII7uLFRnR4e6nSSuhBOI8o//VoII6iLdcQZ3WvwxNk3V6E1fAUYGzibP9swwh0V4s6+BCyJZCKfJTTei3WjEoA==|Chương 1146: Không ai không hiểu;Hh/heaDlOa+0GZ0c+X8RNUQ6KRArUvqDme0yTgErIpOJhDCcq3ZzWgta3+8Vbbw9GW+Y+RiZqr8V4vIZTkpZUTYdQczmcJF5Q+T2cspqGiVz9Omd54f3wHYBkIBLJ1ROPdO0s7mgLJfnRutFcVh7Tbt1ScCd1HJFasC8q5L/T8Ia0JJidEqu+h2dMEclogwrQYalcQxeGuFc1zfLRPOx5g==|Chương 1147: Vô sỉ hòa thượng;jOeRIYYEBRROSAZ4ROjytFhc7k3GRem545/jMl1mOD0/C+dtWQtElxstdyZ4nCgxn4TWkeDD70TouXVrFUgckL0zMRFbR9WyrGiVnVQP8JtK6GZoLFPOcOgVPSyxlcByu+Jyjk71U96QEAlIpudQvXvlYfPm26Oyw76w1X9jGhIBoMNcAeGibxo0tNk9gg1Cc2BR1/Q2AWKxJ7KRXa/KCQ==|Chương 1148: Làm ta nữ nô;WuIaMDrg3pQ32BcbuesR7GzLFJJx3r35kK2MT94PHjrKdFKrxresYBMKtjMKNNRfRYoY6O1sfZEaYebiQ4YUjz5fIOu2RvweAg1W534uyLgpY0n/UKdfeOrrLQTyGrYRz188RY8lWJBNRLadJDadyKuG3Z2dywHqv2f7MGpMal9kpmTgRjiypiQlGR91Se5d+eIzo051IUMGKEvxh8iWmg==|Chương 1149: Ngược đãi;Oz7Bw4baoggYetoZkBJ2sXW/1wd2ylfzCurauqcEqN0MhsjSiAAC0vRoP5lj+6pwXdLqCBYhSTNLMeHn9XdElBNBQTIMAsuHLlbmgSLblkECho3328Pm4iO1SdVXASYVkLfDY1/MLH0d/Ba9s/ha++opIC4B9ezu5/muVqhflRg9JUDzppHSweRudorDMxLeYmw+K9BUBLgCEhYU9Nxs1w==|Chương 1150: Ta đã là người của hắn;NpEiTIp3ZDdLEg+08FtZqUn055rbXU0oLJ2R03TPVtfosEtN4rLQc3u2bOqGgsAhVconOPEsyXUPM91GPxw3VfB/8yZdarJJIaoLaKAn93/K6BkoL0j4yH0EFWLyQxVMaJy6dap2aBWWpthtpsTxMuJKfhH7NZQeCGKqrlxWcbtdspCtB+cVb8zvKQJq1tdJ2C6jhNSJj+q0clpNFBajW1+txn2lsA0/vZXqJH+dac4O8hSHgC/GsYGuwLsooxoT|Chương 1151: Yêu chi thánh địa;hDZnbrF0sCEaJGpJWl/fGrCVUtJlWsTARPM3vtRQ/zjc/CqiK10mFWKxmKBwS7NiDCt7llRwdfC25d0cTV/lVFeyXFSmAJo75vissVklQjL5BP3HhQMjcybCP4sbDGfPURto9bvPc0dc9t34gHuCN4kLfH1YSZqxXrxnuFbw/9q7KDNE/dZVe5gHiD9BT2mBQTdA8aBhpfNUHrJNGnJIRg==|Chương 1152: Kinh khủng giọt máu;Ai/ruOGSgaXcxTDxr347LnZe4sTbct5XpI+9sQimjI1Y/5u3yk4HRqIqwx3MRrv/KXBDKJ8vIrytOS+EXHIrtgmsAkpnnRWmCblLHYQf9d1Jf2pmQE5wSyH3x0eZnbHL/f5zlA08iyYLG54XuEBSUgC6fXUbbUBYZIuCLRh8bwXJc+TVY0Qf94w8fww7nA0TFgO3i6yQEXFM4BYpXM+glw==|Chương 1153: Quét ngang con đường;B5yAotLfLNb4KT8h9lvgDlhVyn+XQV+tJhpzO1rQqAm4UysqkEifbKZ2kdBEhGVF1JGdbKo+HQ29oMYKtNwGxZH3tf0ktAf6YVmiMeEc6U0tzPA4ECst0X80fkFl7jaysPs5R28fplA2plEuDZ+qQMci1a8xAgbwYn61l/ionaWx4sncNFpBxGXuzs023AgLWrptv15wQh26zbXHEWES3Q==|Chương 1154: Hai mươi bốn năm, thủ tọa chi tranh;jrBRiftTbfHmY5Sg+Ckev4uTEN2KpVdBUvSipEApNAHMYIqNBBtIwY2T7L7PCXe+Vp+qwsllI9KbZexdK8ew+c8fb4mknEv7QLjhJ7z9M63/Sl2hFPwmvg+puMjRFxjW2dywUA0K3HIKY2+f11Wq16jJkmcrmR3Bm5i2fetDobzFuu2LFDRG67CtRHrmPEVrTKjWhqwZdjM2ZZyf2LrWoW58bGuBfWkqGdJ7py8y6ZzINXQbVJ7l/gcRb6Xzh9c6|Chương 1155: Thiên cùng nhân, ai hơn cao;iS6xjovxbwBznJ54zzf4eR+l/kBcj91XrtUJwKINtV5iDXEbW44xkYLitKl1FB3Bs/m6SGsWxHf1S8MJfKOeB8XTWDH4zVGoDjKNUKsHraR/7sGygJ1dMEaWflbJddTzQamfIK+zJ0pYjvrV7HCNwz4WpDuOzL0eDWNxQkovBGyfpkt4Ky+kMfxXO9A7YkAKvZwj5vFogonNsxqjwGUCd5n0Y7pNM0/CLBNk3LTFqL/DoFwm9lNxZcasWs7UQBn+|Chương 1156: Bốn viện cùng hiện;ng78CXIPEoJVVaofvYEvz81Sbp3RJoC6uVaSmsD56y7j44/ndQ7JpZyuL4yP6h7AjWDB4U0hoWdxXdzo7vdxDxZgBiVQm1XDB20eqChWR2AYLWiTxxhBDGQNqbk2/JEcqyQ06O90ZnZL5my/x/iXlGbIr+ZMs6zBYb3U76CQ5w/joCwfp0TfehI6gKub6+QjSZMCdzuIohwNBYlyI7RusA==|Chương 1157: Thánh Viện ước chiến;k0bAu/ukLtW44earUg+IMqjNk1X/ShyUB9z+JFUCEiyf83WdyXvPnA76HIWxd3ztZvSLb19SOISgaZJhJX+ajZY1uIYlTYdwN+md/IGJMi6Ep/lq8br+f/LVWec7vc58k8z7uPuNLJ+ceF17vCLWKwchdeMjnp+Q2hFCRha/Dc02mlQaQEMxzyiUeSZy97p7YufJ0S4JR1iCVq9YqrhPOw==|Chương 1158: Ba vị Hoàng tử;fVCFoBEECcjmFKM/XNU3JuZQT3n3vnbYaHlOtBkRDUxK5C/f1F5EENldfPr6MOr9JpPj4fEPQBNPpOoTsMSaPp3qquCVWXYBQwVFY2TUro3jk2jX/FJUEcAgW3HvY0WievNUGo0B6b5ktZnBfLrAvDvZCxHvmeJ2VgfSPNi69BX/PbTX5r9aJ6LAXEPl8nDKHVuub6DGMjwY5i450GzPsw==|Chương 1159: Sự kiêu ngạo của Hoàng Hữu Địch;mYaQrwBzq09OSX/cc3iz4tb8yuqcQV5/nNLB2hGYprfRPCuMDAi6JDGBnkWdb1OAkg8TzYycMKZTaQZQAbSArA49oY2BDczGRLWT4kMYwdM0QJDG0RoD22lL4ONKUJCqQqxehUOhdLMwte0I/DnG57MZkccWsLyrRWJRn4/ghHUIdztBRKmKbK60OYzgEjaUNPDn7XjQORfm/UuxKVQd8+V8Mrj8QF9D+WeguNoMDxwf0djdmD0LpVHOOzZzvjzf|Chương 1160: Nhân Hoàng tiên quang;/NOvilNJgXmrcFXqtQbWso+SgYPtOZegVyiBaAHtRpRfI0xhJz0PzLGCB5ztF3FS2BnKXIDIfcf9oajRXZwgNCpfqjXOk3Y+Kqm1eAiSDZo3epCvROMg7xkKPQGlLwjOLnAjQ5UeSfNWxDg89qCSSffFVdCQbaZZnrEgAG/ocTu12hdYeOVmPM5WVdw05IeDFHdveCX/85EbKm/WNKHz7Wtfp+9Ph//b4v5SUwNIGpO5CMykWHGr2v1rSqg385sw|Chương 1161: Đại chiến Hoàng Hữu Địch;TrFim1QmBopNNStLzsA2QjzJ6dmjVfXyoJZV34ah9xglVRdskRBOh0WAg11e62+3ymFB0+wmaE2Z9Et9/8G8uyLhQePcYOKiv78Aetmksqtin7Qo81ijJBi0XlvIHq2r9mgsvwDZ0LmrzaYfpyNA3E5i04yAkL7BEViSRMlBn5cyLdT+/CKipIF/K5hgIg3YYlwRGfzvjt/s0W/pQ7uwdUXAf2kZCK5ws8IJvNuhHGb9hT7bdZqcrJWJCCyd762c|Chương 1162: Nhục nhã;B2/5KkUk0u7oO7BRRtoeQggrqgz/AaC9gjYoOvBLWHwqzKPTxt/ki8JiJz30drm3v+05VqnHC4GScnVAJG60ylMoqQGGlJv0t7HIN4IUemfF9sTYTVeqS4m5ZaGTnRxMJgBDkhxkP02X0GCOZdZGUFB6BMWZE67DzI8KXg1daZbSgLBYNbfsWafPhJqCtMAOB45E1hSna/xl6m3mJzC61A==|Chương 1163: Hiểu lầm?;mEXINi71JgPfLDnKE66eelqyn97y3v52SX4Y/T4XKWyf/5FGEDVdQTI6j4fSUTwy1Zbk7PgmRurIG/PdoMTE5O3uPFEtzimHjJfxbPcHzCpleJACA+727XWRTK55Dy/qUdmO+Avh3nA7/1Zn6KmoQvPtpVrHtpPOWLUwwno9/GcotpLxvlSG4Ii+WmkKq5rCmxoGtIWNgK4GZ5Nl2eDJyQ==|Chương 1164: Thông Thiên Tiên Bảng người mới;pqDdXhMQWucChhf/gQ0t+74g67Vt8phu3dyCwsyO9zDIFCyJ9fp4uoLAZQDnrS6fknjFQXJDbe7XLSdKOGivbjKBmau6NZwoKwK9TEQRCzamRyarKjWBCZNlbE10sO2At0dAAoy03eNYOh81IzSXZt6VgKAePW9zC/9aDCISAI75yXLYAiAuaMXzpT0iZpj/p5yig68KTvKvrGBsWx4WwsptvVa/ZirX/+bWRRsv5x6P4j2Qp9GVhzNq48EGvlKW|Chương 1165: Thánh tử Lý Dục Phong;MlKIEVDQ2QaDhyh8SWJHToyOXa77Jl7e98EQHCiStG0hnt1pesPJK5I/61HCyko57MBR3hFNMUjuhNPcq2pLzxGhjGTV7yG6USYehFETRPb2izUNQL09VPXDRtI/8o8YIzUx58sED11xWRtl6sxDbkm8EWSVpLVC1rAzJGS8dSrDgmQLxh46L89YhZMNhkg1huYJjR6aMpA+V53N6zRVo4cOlwwQR72yLnSsj+N8l6hwwyQ7sFf/m0W135bEAUZ0|Chương 1166: Thạch Chung Bích;cpSPGscSZrE83s3p/E0bEyZ/uAUj8kfZmGiduHgws6IwbrOGgGcHt4FDWpPOX5EPhOXD8cpRDXvQWgqP/XHRKWPa/G6bzKYaJuVrfZhOE/5ObtkCk6B+t04a0v4pjHCL+2gWQdsmKhXeF5WWYaglaJBpqLhiI+X0xo9AXV1L67EIJCNhxnsfEYbYFv0wYKPiqPh6Vv8QZYsVqGJxskqLMQ==|Chương 1167: Đùa bỡn;xkMYUNJEAUElke5go6rRIJJZbfyPBGDK/EVLK5z5q8H6/UCzLTUCttDqhK5lO8sLLU2oJaMJvzcpyl6X9aYmJaZKtOoFmD14Aknk6iJxUlqijT1/z83veVV3jHUqwU4odE+tPI9OX/h8Bg4k+UftBtB7YQWHLc6yXP79XgmKWZnuz8FRprGJVTQLcCFU+S3VGxj1u74DQNt7tnTy+mv+Aw==|Chương 1168: Thánh Viện chấn động;zD9loTlunhgREvckhza4wfCyJ0SzySLDG5btFQtu5Wlf2COHlgHLZXX6qrvFHQmcSoQNWgVd9mP2E7QKJcN1hUZ72VsvWe3Qm0bROKn8OqUqxs+TU5vW8KhM3TMPUIiMnvcZLyJNNh7gKyQI6c/vbwqs5hucnIQ4S6zbN/c6efkTP8oHiZqxItVyeujex9c3f8kzNx+WtD7AHc5SulueKA==|Chương 1169: Nhất triêu thành danh (ba canh);ScyfkzBQ7ws7Je2l//sR7NAiw/0kmg/gzKP7fe8JztISn7AELgn1CZhiIrT8b4F3XLkkTPnQfW84nNqA10fr5/Z1EAkEVmBwxRfAnVV6absOWlUK8zXF/tJaVEgQEskAho9uKavUHXyl5y4uwwz7PriPDQiNTAS8AIh62fQjCYJ73+93orxMLhqDuOJZLATix4nsPmPpkG7fjrJJgrNtFJMU3IQNIG4uj31HVQiMqpCydFSK/xdQPHcVjDncsezo|Chương 1170: Tiếng chuông hóa tưởng niệm;ddjbBrqgGpFaOODtFjYEGWJafxuLv99NMjxit23qQWnO59UDokwu58zMGTlVJc0vOr0w1dkSOxp7QsuC6hfZkN2IAdyoYdXBA9URF36gdtSOodg7DfcDmmdlilW24OHnohJI2WEFgd8EMqPngo13YEaSvgaFzDLFODRE4Q5O3smEFfQMC0fbg+VxRiVHkf0jV4RlKDGLZgg8oDzuP0u6ADz8Yi3Q8X+Zj7EY/AzeiPCDBGWxazXt39aRG7WbbBbR|Chương 1171: Hỗn loạn;ilvSipP6RAKTOwWJfesGatLcIFFZmBtSARp9V3fAifdeSfgl0gjIVzsHm3UY0QiSX7nZxIBCp+dIAvI9iBE92jDrZxPL7/gvlwkm/M/jzb/5w9uUj4z/lDLk2XwZj872ksGe9xlo9N9zVAcJ+jgK9ngrxHBODTqdQDN6qt3XuJCTeI/GfRln0oDcctzxJmVRvSVADmZMl3hQm9M92xZ6zA==|Chương 1172: Vấn Tâm tự hòa thượng;TqC4jy99XRA8tznMAu9R/ruRWmmE0+0UoIx8NH/zFLKWq3x326fndEsLuDSeQmLnxSX+9rVQkhXbCwn1NCJh9ha7Fk7Xu3g5wYJvsuPST6N9P1rUfih3GvI5yyC8/QlbUF5T266xq1c2qhgjkBBxxFvUcaCLPOjO17TECL3l49sx4YDXZFMDGu2f6+rYhcQdVGYGEPdPfYovdSApVfpvQVqeu0BZJF7qk1mhOhGVrcjL2IgpErcArOFm2CLeo4kG|Chương 1173: Vô địch Hoàng Sát Thiên;sUVkj1yjuUKzW4shk8xCI3Tem14t234Mvq0Nbd5v8MP9jWjbwy5Dw8iqBhCERNd/93iLnHAu7hbrq9MuYyG4g2o2iI2SgyjNKcFn6t+Wf7fmBvkJ2BWlIs4rf7VZDuAKtGXlbIDId+UrA9zj0gwot8DU95gXpI/bSKmbnwmKBQjXG+EhwdgIIWXSo2i/9MWorIixIs3qRk/DHZZLZWJroyRnS2nm7Gb5tGYd4u+RxDUY+0cftIflvvZyjDdlF5j4|Chương 1174: Đại loạn chiến;Yx4GA4eLjt+mcbbBPBi1vzd9E8Zo/wKxjnRYBcL606zVVvyegt0CkZldCt6owErWxEvlPj+rPu/JgNtDI5shwPP7O9T9Vc0FP7SlEn1xk6eSvTDN/L+OFE/MaVPUXrn73lPG+bCjzJjz/404szQKHKTr0IGLSsnU/GjntApWjLzxfFKPhu8sZSKgBB2yMrrRLcEeXC9lAhGf20/thjtoJw==|Chương 1175: Máu nhuộm phong hoa;04nsQPJPNpEz3NkZMedi1Yiikj655JayoiwAL7k3dbVa7xWGNgoP5MyTtH5fT5il6LJvDdSg6mg0XEKeRPRw6CZdb1cQUHwPbfQaEfkyb/1kMUIHLPOJQBu3FXVfwtOZ21+EFFkObLY+JJ642UZEdBY4oZIDROCWOMGuTadjuyoK3za/EMNw7/f0Hgp3dw8rCW04cpEuy6ONan9cLVQ/jA==|Chương 1176: Tần Vấn Thiên, vẫn lạc?;lgXl1sSs8akav1gA2jY/lhbdiZg5QYuSBG4XyhokVW2iTvBbBuHE+F2THXlW0M9E3lSweSu96UvG6TaLhnCzD9CN2wF/smhk+IKk1zlGyXDbV3WZ+YlqlC2KiB/Ec4GNkfNGz7sdNbo16hIzvkYtxn8KTTixa1LiR5jPt8q2ctjySZv3vFzNQhoKvBRzwJYapO9vLchkEtNAmX6PNvhZu/F55dya6FYehefcyFwH2rJfXWaHfvEI7eIE7y6ZG5xW|Chương 1177: Trở về;0OL7EzCb7pRCZPgX0PtChVE4qyzf1bqRSyXgyndi/r9uAp1rC8pFsHlgzfBD7vU9q0JDY483IKwWaroK5+B1CGO1SY2h6R4speqcLuFRnfDEz6gXklCzJtS5Boed0xBgXT2RAliboCKpd16GYxBH8M/4waCNzsXt/lWhu2MgSfOHje19PQBsxt6UgsKOGQ1ObpXZiBuNTXLgD2ZG4RI6RQ==|Chương 1178: Lại trèo lên bảng;EauS+BChQNsSVTxpTAvzHHjmRaw5Qq8BjldtB1prTGUoqOo37jYbwrEmEtR940+7pVI+An+4zw0kM/c7KhPye+DDZorcR0CmiieA6ShY/NEFXumpDi6BirnKBv5/jW3OfRBZSYbk75kFYdIPnuNTY2nwy900SFGveyCkxUKHHzHlu3JYcE7D0JycjyGzJRPOZXzhZGzDPEwwSIS4OwKuVA==|Chương 1179: Bạch Mâu thảm trạng;h3/R8GCS13tjGQvOn3aObO14/vL9lZwj+dmBkgtPvr3LqFt/4SCh4DFkt40j8cq4dWysOfHrn+LebTjH4upvMAJj5dft5FUBFHqCPguIz2WCJjLytkMSWBBbtT1cDCBB+zH/+9XKx9WdDxxILMsASCqBrO3c4xhShIqgpCmvoD2iE8DLKfhIppHvXTHux52Ws5Ric1fL3ZqpUxTGX/Sj4w==|Chương 1180: Đại chiến Lôi Thần chi tử;iSUt1InHQgculRYJcM1zU6N3I+tnJ9x/1oEvYUlieAovdYHDzscpkKFMnIGhsATCUTmYzDcfNwITD7TyDvkplewLUHdzb8ccFDsMMHhZtpp3XOfb5AizT4Y5XstyZqd+RSuR+qjjeEGrT39tAqLOlbT6c+DMlO42arwfzQ9oqYp6YVCt7DeAdUqI4ZySJVZpV+itu9C/Wsh2kHNasGJOl3ppq7xXOjYQRv/09TS38Cy0S8L6dJzc+16mAgv/71Et|Chương 1181: Nhập Tiên thạch;Lfrv32wwknYPq4PROb9edoau0FyWub8/WFHkOzqm/QVAllzvKC5ZlaQ1M9lqtCPCUbwt5J6YR1yshlqLQRKeTpEy/bNJ2lGi7gUho5rfv9Y3ncBXiT29tzFUrGuj1I5ZrhMedOEOHyQ5pGabsfWWPyljpL7ex9nGDGkPqtFtvzEJ7YLwNk1R2eLZfNMmPurww4Y0V+xWYVQrJaV7OxiOyw==|Chương 1182: Khuynh Thành nhập Thánh Viện;fZNyffAtX3K/2kHeC4R5iTIzB7W1WNgBrPGv60uO8Gaqzzz81zfBiDmp7NZda8D8SPPLqZNus66CAVOAb6Xw37+xUFFbuv5hbPWydmq8LVspy2GzJokfrIm4Xrn0hg599W9LVY8bx2Q9shBQf3wztYGXhiLuiD1wpH3/ELyAwLk4lseVuIOB0o36eY2udPfMYE8Tv0VomNpf2LUJarcnLA4wJIvAcqaLeDOHt6oVzBev32VKhbycFNvF1rAFmdik|Chương 1183: Vấn Thiên, ta nhớ ngươi lắm;XSPeqRcBo92ale896qTVV7aVHkrKSz8IT+CYDV6Yvk9JeeGQVaWGTz+wkzgtx1HBFkd3vLsaHZro17Sx/Q0t87WkfkwS+6E/9Tq8wD5+KxesMUnqFMArFQrt60bfd3VNCBQAkW5Wa1WJNLwKcPL+SOeyFUlgcBVqOyImw2WB/a0FWhqvJzrMDfMkiW9gYmareLkZn2QTijveQqtmTKhnaywtNSVirtiIV4ttS35cKFeQkLevQ0JdKbzH9jcOSoZd|Chương 1184: Thanh Nhi cùng Khuynh Thành;aEU4bo4AQoEk/5Eq6nq1HLcHPWBWiXhu6R6szUpoJMHukirY1VCpa4ybVGPOif2F5Emc2QZ/+XZLzQmobKk+hlHc56we4M3yQ2qHfoBWsGoDWNveXTeAsaSuzxqVckM6EYjXRHsEDkg76W7Lamc64kDTaOmGIWnoTHiQjAyeMq0S2NC8opPxcsG9SIW5CjZCZcj8s3IGxPhDt5P80WY8lDDlmATXmVsz1QQfM51ChC7BojKptU6782I9PR8g3V0g|Chương 1185: Yêu ma liên thủ;jW+fnAX/L2bevhMci5pifO2tnUYxrfgOKUEYsa1KCT2gEekZAEdHtCyOQaQxLUea6xmmagURm9Mmtn/Wr4wgj7l/P0dtEFJKuBXnuhEplvE2QwAigQD28XEjkB0wPmzUq0kXng/Od08eVEFSPHXcU3h14S7fI9cLqdsgg7EBPP8yBhFHqsct+8TBoHur2+ISWbfPr1i3H4bYV33c8+Y6hQ==|Chương 1186: Thánh Viện chi nộ;aUzMJYSSIbLe4dgqFMKeN1poVU5F1Fol/9YLecjPXoZexKvAnHTcbqgoqoPMFC3Cg/QlIOgIVfjsJLqLLtMMnHgPTowAqEUHdtismXP+jVWZ+DJz4lJkXRL/9d8wG/OARFQ8yoOQpYTr1OePYbnttqCfCxH7S30dohKmGsrAHNjKUGy6yOokkVIXbednd2sZAZw6wxLrOz1gT17fN2jwiA==|Chương 1187: Nữ tế ti cùng Ma tử;IXkz6yPl6+1pDI0HOe7HY4ZLrVlrmdLb8vO68WJ0myBz5h/gBj34+o9brglQumajsUT37TTocGZ6E9r6okXsyWBbftl4YfbHbFGeCxl0wtwgFtYxy/jKHwCOf9A0xChFPd2kxZs+qTUXxsG61kPc2y7GTPtTJgdxziLefElT/3EbU/BYZ/H26S+hXC8FCqc5j9ZsdxGuN/TFTUrXlBaWTA==|Chương 1188: Thông thiên chi chiến;eSNWVDj0cLFFezwe9C4L8ZlgOS9XIG5Bwkk43LMB8Qg+rSjYLagSBlG/orTxuA9lTfawys6ODFMBv6zpMTHzSh3pJ7OsQq8gl9/DJCs6HTM9dyqrIyFmfUmVDiZiUfqNyKhEq8Ih6HA7diijia+VKlKuY77pS4tWC7pqNWFHV9t3GuDT7XMk1p0ZJc4xMv2dev/g+hoDAfr8Lh49pQ+qHxDNOoeKd1grvwJroawOjXswzBnLfC9BytFDHBVEyCTP|Chương 1189: Quân Mộng Trần rửa nhục;UjDijEc0XQtTHCAatfTxZUq5w3XDKI/INLXkvHgf9wu78JcJYOKUBYyHHbNJVJbt+dOHLAZ+ICLsUDLhT5cgjMryhEy0tAn9hEJ4qP4M3G9403zm3y8G94VRKnTP+DadRIztCmJ1ZUUG7uR+TcOX26XEcNKNY5o+D/0BJNK/lmoQ0LNAdaFyVsTA94zzvteHWdYQv8zOW/9ED5vRRBHzvdUiKBDTOSW9lpxp8zcmN8x4TM8DyfGBPnfQqB0w5vRn|Chương 1190: Phán quyết chi thuật;Rxuw4/BphfdSfNAz8Owoy+glrdK+8LXJQ524HPWXTmse/w1v3uJphXckh4I5MqPyh8KJ/rdQB/6Gd5jK5rK2umJXXuMS+aiJEQIGnYyRXSHXcOdTLEIbdCNZ652rOirTQzZG7f1c1OyUorIHDGEu1ztzNVDNRAdOK4MNseANN7CYiEY0/wFm9VXV3tgCo2iyMoBOsOLMk59U+pYNfrc8DA==|Chương 1191: Tần Vấn Thiên ra Tiên thạch;q9ScqES1neSVeC2eNym8EQLJHk1TxHNoDpbFa9QqTzyNn44CUy4l1DVnGVgC343KNkku7JSscHDshZaoteLUp8oNwxDocSq97wPqEWOOUDB+1eXaXIetwWf61sZx5w0FwskGyIacQMWXm6sEuBx/qvweh2ah+4DufXWXFFg4a/Bj7GRR7cMniFscqYO4WkYLjZaxnSlnCNgXqn4Q3evCQJtzXSCQ1/TMy1QzBpg2LbVPdZF6hgLjqQeeqKL3aDf/|Chương 1192: Chuông nát;XYp509/pdVR+RCoNAZWQvfD4ygWxI8CXKmX69+W7QthTJhaTT9rq8FTMCH02a/wAUEoWOqsYAHo1BX4zrwcgaghUDSF66T0iP+V5mRN7b7RRxy9vgR4tdrt1ipHkh5oxWTBOir74ssgnn1OrhdenzfXmuJ/n8D0Ep6wLvJ3kZgb7U+ECMpKwtw8iCjFlpE7yVSMfMhsmgJlz6//4wikxpg==|Chương 1193: Chiến lục cường;wr1/L6U2/zyPTgpPulMdehsx111aQ5uzcwGnhSKuzsGPCERSCvvWdYGJyfbo0KaildeAR5QnyPsy1qqmxNBgrMe2JUFdpwIfCOh5ejZVnWcH07sUmrSWhlt10xhj88zdTwOUtgAMqGJPt0IrqxyGJ73ocU9Pzy+GGYGgDB7yAnN+3GpLM2sR+XH8Y2ZgYwUMvS6cBtOxyLn5hALZNTyPfQ==|Chương 1194: Đòn đánh mạnh nhất;ukjy334uHGmyf08TMExHhIp1+vKVDi8mw4LQuPA/7jrPDbfyIhZfi+hhFk7rE0v09uPSGLclSoVeLG6iAkTBnlPXo++lTch+T+vrQJyQ03kJ1bTuNMf93Tpg+fjQwFyp6PWY7YkEKAOdPWH8vU88xFxD+xivzVtAj3uoJ8ZCpKsNKQru0jSSKJH3JCecg28QmYYn21jL+pGSawEWuyYAJw==|Chương 1195: Cự hóa;0KGZx1QCc/Za6yYnjQcILZ/fI/k8YLEWx+HfuXHUeEtLat9K6R4iRHoSGxVe7LhDZ+O5ar3gMI0jbbeYlYLBaQhXH9744U9JXYhFIszzerOdBYLthej2i5SSNtkwKP0dkewEjB2x5aSfsNOlrZmEFvsLsOCiKrL8InZ6HeJITo04LOeqsAOsI5vHVRjSygjDVG7JG/PM2g+UdKGUETTWrA==|Chương 1196: Lửa phục thù;DAlEq37CU/Kcwa7YAKKd6V+Bp386KIaducWT+SVrBOJGOHxywWQUpGkhEhEXVi9TfiGXkLLvc6IsLXziDJaBP42EP0Bld0NjO1wq1C8tXSuqi240Kbj3is4b/ZWFPVbxXyAB8c9lfTXRlPwp1HrGMsRfK3j93svs11Ickr31Y8arP6vHmcipOGyvoZHCwlhoOutkBxUTTSEbhUbO7fPa+w==|Chương 1197: Gặp nhau;16Zjj3wWpmsDmJR98BljYgie2mk+7U/p2owy3lgNkxqV7uIuUg5Wn2Yu+kqeUbh/YCx6v9dzJhMbbAcId5KXZkjq9KSMsgfF0NjmT+MG1hvJ2aO3MRg2g1xxW8X89VE+EGNGyXQbBDikqnfepDOOz8vdYHVJ8feWQWApeM5MDfoKZTJIEfazDFlI+bVKiF7bSQrebAGAUpkTJU+NhiL4GQ==|Chương 1198: Chỉ có trấn sát;MEhDZxrmlVmwYA9jFY/JYESp368uaqcOTqz20BDbMOVYQp1cyQIdyOuSIHYVFFByOjEFxWTALGDq0wcyHmVnhBV99eFyixHq/65t32IfXjaE1sbWpwTOx1PswyG76BLTgvcNET7H1hkz1lO0PKzwPHhf8EuQuvtDgWEE8Q8korWaXQVHIW7Rek0lbwWKU+bM01HYJpAG6nIYdcBoc6LUeg==|Chương 1199: Vạn phu mạc địch;q5QZN9uhvvmU3H6frPl4y0ohI0fwd3YELQIYRh/9lQjcZLD+I/fCtIIo9bm5xQiDmHJ4lm15KwsmrRwndY/FjVwMwDLwQ1qjgKAnk7PVVqPA3XZhrj7XEUR8x+YqIl25Jj/O+qd35ZuSOXJdECfJjFFLy3ASTbUh58xw8nD7zCqb8+iXiG//s9hBmBRs6zgDM92OGIUip9p63uvanN6u0A==|Chương 1200: Đi về phía trước đường;lpGUFA3gqeWVJcmkNxL6iL+/uSllXTpOVq3Ppvag49z+l6CTJKxLfJVk5VLqhHimI/U4d9ZZirUQpyz2J9gR0vevshtLHFgohnAehfZcmTvoBwtdCs7iIJv+8p8EWt8KOcNAUfQmon1Z6xdJbSZBBA2cVzgN0Y1CPF9ceu3h9vJIg17aJtNoRaT2ong57oIXH/4gt75pEnzlBOoCQAfOh+VTX+1WJCxBaZVJc3/KhSFwAX4Za9FH6mlujpQZt8ST|Chương 1201: Mãnh liệt oán niệm;GXm+LFhk+4N+Y47z7oS6Le/T+Nth2QYceJO13tv5Ypd+2tgmV09GwubrPSsF0R9SNlugpyMoPPsxVfOJSa97SPFPSaJcWuNhUAkSHsCFg5YZ77NJrCfqKr/4AzW9dt+wZuF1HZO2a/pTKKz3ojblZS8b4kiaS5kJ9+NS7VCu6OjLP4Trg74Xu1oyeHN6moC1LgPcTdt15m0SmNX9k72NgA==|Chương 1202: Cơ Đế môn nhân;reuPSDa8UucuYc5cl/I6sbtJ2fC9CFSM7qGvKsjVdnFsMXYELGgMJv+82u4YRDl68sNtnGxQ/arPtvCAiqpB4PAXQhSn9LLGkvuzXkML8/EaALrmxEUto3gzy9vhBebAjy/cNp+MW4hL+WMsU38aEL3U7OFwYxiQQ30EwVIMm0BzXpS7WRKqI8WhqmAhUrXv6VXekBvI12ERgwYAwS33cQ==|Chương 1203: Tru Hữu Địch;PPI8wQEnkGElaYN/5nrqRuVds7tvDncw8bNEwqQV9W3KxKIUoCPLz5WawV5jT6xIXh1ugIPCwKIrF3KL7TRKjlIskur1ZKDVURgqQefM+WbxPwvFPPd78Qxes/pEnhUoKhLc/BbwvW95YhSg9RTMl89jZnIjmk2KBvVJYYoAS7on+qmlT8tNvkXYOUsqqRovfYpTBPl8IZt0o2otscUDGg==|Chương 1204: Nhân sinh có thể có mấy lần nước mắt;ycFcdcWpYrJwY0tEdZCfHpXmB2gS2YhSAxlCu8yFCcbv0otZEZ02wwyf5sBTHTcU3y8KPqt6CA0mfOh7sCPtbeGy5gpzcuJQ2GVOJcQ4Lcd338gzd7QALSGnhsTeiO2IqdTDXwvSBRAOSbJ0IIM30TbRB2yrPSG4/0rhdUEq7JzUhnD24wIu+eu53B7/Qd56dt2KPLnJYmj7n86v2Y3MzgFN1ociFDTJmkkCN4NyUMTlI0xM0XtTYqirvfkTqlF1|Chương 1205: Hoàng Sát Thiên trở về;DKsOmt6QvgrXjjKaY86zFY6Qhzoozx98NKSz8rRDXVzQRFdQs00GNYPAz3uWBJNB0glC53Rdee9x1eguIBMZ89KFpV2cDpSkbxar+4nM2JjCVJMirh5yA+2/hXm/Kejx7nu0M5coJr5yBIb2g9V+aooKQzSweKJPf+NDQ1oLscU3eLyha/C1HqDB0xJGbXmm9FmaH/M6mn4Ttp9+KfdAYZuE1pL0/h/6wgCLn+cvRo19bZ4mESpXTDJk39DMHDcM|Chương 1206: Trực diện Hoàng Sát Thiên;Muc248qKei5ywtRHHJaFrgSb1Vmv5Y1KRo2O45BurdXlspY2OCZyky6jA+FSNaxp+us20lFwtjauB/SGPDft2tx0nDsJo+VS7kIHVJeNd4MIu3mojBiSg1iUezn/XgBjYpmuwkydXwK5z3STT6BR5ohqG0Z37CsFyYJBfzUIZ3W8FTDZtQZZya+fsbfJLyzpIfFbheWO6dE/n8L4CnnA6G79nt7sY7mQFZqwFQnAkyokQJ6hbte8bOJjyK8zTeMD|Chương 1207: Ai không tư cách;gV5g5kVCz92CnbF5bXqYtOn7EWSCKlHgm1i3Am2lNchhe8C8W1aTIQsCGe252UEE4POq0riLEsA4y5smF3Eg0CzH/0oPSFViOV1T8eUIxGafAIgb3LhBtO/NJkIlh3nmt8474SCLA3k1sLGuZywt5x3oY0EBYxDmkSU3FeOt58XhY9fKkuJVihQ8m4eSHZJVpJAJxF4awyU4qTtKA/P3dA==|Chương 1208: Tần Vấn Thiên chiến Hoàng Sát Thiên;toW7iIRVvHoXIrVkncz4Du94JBdZWEamzWoKq+WW9pRSQMDVe07nBmfHqPPv9cB9Q8NxCAswJiwWLbLdW6SpzKwcPV1vjZ6vm1vUHHZM1lZ01cJZNYh+7OF6lkAd92hJEIauwjzBKR6BBUS+On0bnER3udDGyiRzcWPp0YkiAG7NqcQWSpqmBomOnQoPdnqcJ4j/HRTdi6nsr6IDCXMZwiv7U7L+EIL6ihlGSPVoRJCMj1BwQQm41kh1BwUkRcCw|Chương 1209: Hủy diệt một kích;vEAHRYh8v+DtULN+Ye9f8LNOAfQbQJQtzhePSeRwdqH8sCnTvpGCHds+ksTtH1U/sDTLE80c8y2cZ07zYFDRwUDfKpI1TOfr4f4Wpu2SiuD6e9IY7SeYegr1huLBiT2xKPfblqHhu2048d84gD/R3gpLd7rqpHwj8AoNY2xeXRzy5PH9N0az8D5OnRGQ85XPc6ffo1e/+BRCjid1arJ2gQ==|Chương 1210: Thánh Viện tức giận;jKt5HNeuHPwix52isJU0ng51vgOWWXnKIi5u4rTaXQvBm1hn2IAuByv0xfdjNbRyLjLokn2X1Xv4KIFNnSUwH4Sg3J3QD5ftxJcazxmJB9sFPM+LRf4FLLqkcBX0CFprAjSkpz2kfoaWRXBZJ0Z5LN24KD0sfPg48OnIHRNs7fCQkEC3VFAZiY5LbdTCPuWMPgyv5lQLyByHJ4SERu3yRw==|Chương 1211: Ba năm;lyf/OYKDH9KcKj4jWN4ItMVh5+Xh4qjMwxD4PFmKoaiCyuNTRTc0vTHFs0C6GcYAAOZUfLIT3toBuJxCNww4hQ5MxhForAFEyTMy8GYz+goIcRE+0JqO22FXHTXsaTeJVJONE3so5feaBZxHdAPyI2tP54LHhwknZ0cpOXwgAPKDYxI3Oi3OFGsR2qgMO47JtDIQiv6ra6ZemGpCUa4esw==|Chương 1212: Một lần cuối cùng giảng đạo;PzvGfgXS4vzOhYt+pRPTkliHPHP/W4sN7vDhmEAkMaKdojTAtpEuKtva2V/Kd25D75CASj5B4CAddq317eY7ZWXoWQLOKIZ1DdcznZT+Sd54Yvs5CVnS1qFxv4TluGZSYivdE+K0XxvreEuR6jFZXAcgFxLV1cP+FWsqKAF8wHps4WB2PVuWl/jk2HSDOyY62FZD0/tS/0RdshDaddHk25cHoM75Z2Z7segdhnV380tZfdL/6TQkljhdL0R21UNC|Chương 1213: Bước ra thánh viện phong ba;L2aMu0yW7UGJBbvuz6CgdI58GzdFrCn9oJ5M8SzklIgSZZG8wRWL2TmpVStHIZKFviA6WwdKoyr3X+HoXMg7E30f3YHq6fTbzVuJMAKnvfmw5k51DHOrIniGrAmbt/SZ+a+u1ngQZp0NbLjDVPPDOs/NyP1sN8xbyKdrF5JD7pYOXdYEnCdDQyFAUNHVbefmA1euyXKx4F3sU/9b9c3jTCSsUaEXxldxhBgdsj6jXlDUG+6DOEKXB9Ur9NdyldcL|Chương 1214: Về nhà;ZavtQM8ZrsceomzDE4pprfXX2U1jle27Y6KflQqDtsB2FUn7tD53mgKHwSVm4fVjFqViKAlhpPiGskESaKxjni/5vHHlhqmGdXBQXGLXMX62KMtNn6SClVhAO9Z75hOgPr+Ayf/wi/GVtvN4saPRahr2ROJvvWA+fo+ffPseyjUPRp5zK/aJCgB1EtgVvH5kTBpOxrJmDpd7mPu9nm4hwQ==|Chương 1215: Hiện thực;jtMV6i8jh4xkqJnMO8LmjPNZYC4ZjjkAy2b9fUi1SoTR+hgkNrbe8mIiLk6GQXZZIKpfkttG6VGHXkq7K/tM3jif6yGFtm40bf71qW+uq8xUmE5JIx/8svniJjOC5cOZ9n4/799NnjD3JVNDfuNhZmiff0UnEHxer5A5cEgiI+b6yK6y3XYfQ8g0oVaBQDNf+EkLvei4rutoGUmbNpC04w==|Chương 1216: Lâm Soái đại hôn;twwl2aQ+zvi6NA/JqnB2aTplhCvgQIStnaJ/c5YnzIUCRvONa9iuRx6gNgPE8v6VvmZK9P9NTZhCQWfXFwYPINXj0TSCFDhCL+mVWV8w2owBtNvJ2x13H/qZN1B9CkjgmoVhwrjn5ozHwM610BhnGsK5WTqMqVOOnkAeuHaPMzihyqgXi+KzuTvyXun7WnKyfthJx/4sFk1/PBLeYbQLXg==|Chương 1217: Khinh thị;a7iRyPmQIKWDf6R/7bHHWbP3APuns5i+EtDL/lbFDba/jN5qX9mncIHCtLvkjrhz+tBShC9saGfc3OqxdWdcWfLz3otenpTLmvG7r6yIMWps8qm48OsOEa2gYNqri1Dm7KHMKGIB6XKpwStauKOPypRKD1ME0uK6yeOwZ/wCeNX0NDuRnIlTfDg+/vUt0w0jgtQA6/qiv9q4EMfp+2MiZg==|Chương 1218: Xung đột;n09Ks1EmFuJM+IgWdj3QO/C2zGcRkEgHV4c0bnvPZ11vyuEE3pKfjJOPuzQT17hYCyt7jn2KhRxRePtqP5yy+jUdQAWWgdQrCse/3aEAX733se6WCVz0VOY9uHUeCbVXyKepzmDOc1dqDxdl/QX/xxkToTQh6EAMmiEkMGviZpx6VAI+OgrKx8vbeEVNxUWWeDRqXwg9wrC09Y51qCEkCA==|Chương 1219: Ngồi đầy phải sợ hãi;7KOjxwQueQM643yGO9AnbGuLYSQOS3jJxNtJ5aGZVVz+UXOinwdXGdchZ5kQJxIsnNHgEhYRlgrO9AjkLy4ng0+FPzAJBX57rU4IupkVQHpzh4RPeNLgzp2cvr7kNWIPJ218B9faGGpjL/pQP/pCYgjOFSzVCjH291u7JPlt6Tw7aQiR63xVoFxCuaagQkSUxdcs7rGN3Gg4rZ6tNaNbfg==|Chương 1220: Thân phận uy thế;5cIoPVXOWolY8T1/8MHNgILz1DrxWislIEvPRAkF9gx5bpXWjPgqbv2cXT8yHMPy9HKwiIcGhI9/CiFFsCvxTtGO3yGmi3jLW6hCyvfJ40/+6CMzhcYeOXVmOxhY1+aisbSUvHw+MtdQc4CcUDmPNW4mFKWfsvdW3pqdpifqTtW36U2cgV3jtlxCy8945mNEeuV5HVjkmEbFDfBcdj6g+Q==|Chương 1221: Tiên Vương bái phỏng;4/BPBuUcbdCy6zEEL/606UVnfKDp9hn29AW13AR5Ve0j0atJVMKgWq2HUJyBOQBL33ttYy6hsLAaq0oTqAik1HFDQPBkUncUCAKrMhfVzxUmk2c69a98+ql6mRVWX9gwhubomuLR8FNN+X46zK8+bD9FYY47Fl3oNbQ1QuSOAOKTt0/7qXnzJuGs+Q+pEiLBdoxAvQGq8mXUBwXPCZ62sQ==|Chương 1222: Gió nổi lên;gWj4Mltvw8yLDffdOkEw8rt/2TBdusK2qLyUxSrcmPuNfLujbOtAkCDDlluAM1gc3sFy0Q/QDND7Si7ZwOP7ifcsCGmhXqT5EDEuPXSIcnpVaXWuL6aoJxb3fsT3anUHSC8WIg0/5OTe453EQpwOfrEVcOakkdcEh+cbLaL78jzWrv/h1x8hFshRmNZYAy7LaSr2HIaOBmLAKbA+EPt+Rg==|Chương 1223: Vạn Cổ Trường Thanh Thụ;r42EE5UIUkFDNxOdNwuM5T7mfVOsoY/ovWHo8HMAGDLd+nOUbgPhHeQosB9ws69VWZj5p4tNkPEkqpbphyCvpTqpNrLxtx/DsclI9lpVMDkWwNEx3zDTqh8SXyCSXl4gC2zYORaAEkL2of0qekRTV2xaLyXUF2dZKTHCMEc07y2xniSC7eTzINEysZjMVuAfDw+nHKPRu+YfAD7KkFrcSD4HzBQO94js6FbbW0FJ0JFjkDGjY0Gn2RLA93buL7y6|Chương 1224: Đế chiến;Zqr6KbECv1nkh5UAhG4YBg36Dlnc1xXaFFSMAvcdMRRYXOpc41EYyktKXT7zx2pf3kvmcdUwG9/od0PVng/eWhBzKsDox5VGoUWUwA6fRX+8+3mIpg0fzomtY+8qPOliM1q4cj77Nv0v6Z1DU40LLTokIut/8iFxI7MvDJ3aWaWhZVSs+zSX1RiHh3MiDqpVWU7tZygV8FbLffsDkdUgiw==|Chương 1225: Bạch Đế;5sPq1NqeQ6PwHk3X4wk+WHuMNacsmxdxIXKI6bSTRkNA5dmu530c9I6TpkEYSfuF75JgL7WPz4RmRFQU/9sCNmzFIdFfxV+vOD2LWgblQHF74ZPacPjRV5fT0xGDnlWzYqOFcPNQcZ9huCECOlW/YtKd4gJXHoiPPEM+DEL2nx8IU4agYH7uhoZ3p6KvYMhps/hqI4mCVTRBOfPkG5Hu4g==|Chương 1226: Vũ Đế hiện thân;hJbuqIa5Po3AgmIlnkwjM/9E4WsjGSKFxdM5430sF5uPa6zxg7pHJyjuqjZ2zA2CQpghaqVXuQvTI/7/TyssFSBW4eDf3Ww6RTryBoW+1zjXhqYUpAfSCyka7Rny8gxvmLCqFru0tPHTtGnHiRgnbBQVM6XnvugpqMhCqo4LbM+fOerz6TocBQ3E9fvXp0pzqUXb0qWEZnrQ8O1xkmOnXw==|Chương 1227: Định chiến trường;JLxFVd906NdcPOK4Ib0OP15gfXeYoHFLPIGgxST9N/mxunlQTNjpaXjS3jx+olNiYx+kb8WZQi94tnWeXy8+voK+mjVK45ZpbLBbDr2Nysm+vCuFzN9Jed3WqFWoB8FHyipJI54Zxk7RlqgYcI+m7FW+AY4TLAiafiHGS9K2dDAJuBgq9YNnO0xo5RfsoidE01FO2BV+YIUIlpWskkp2Ew==|Chương 1228: Ma môn tụ;NXITA9/Shov0E6TxIIgF/D10kP+M9jndR3tFJ2dBplAPJkcjFH0/9i6HTNYh+s2KgG10pyn3Dk9sUAdo8iFHVXdvE0oHlmeEhjTacg9PFGkAC8PaugUdNznXnkw5hPGc8HjXoWL/tkbKOBfZg9naPNFA+ltRgEqaQmt+83PvmfATOODsiIG3DhPCrAgKzQ4uerEYIp6TRlGvkESSnyNhpQ==|Chương 1229: Vạn Ma đảo tàn khốc;88umgqeSjo3pWQL8AiRtl+U42RMFlWyCSzc1Brp++qfWh0iHQ8oC6/O0eRXcedcpUrKzqEmJPJPnmjDM+MzG0DGMmcpRjp8eEe9AZIHcMYh9CwugsutPLNa9apAzf+wBvOYZmAuO9FAGlSGg9BB0ErS1rK+7V55D73tKOlMdn7P/LhIeewkTErQdAabObDBsHdkg7Qf5dOxKBCHoZBWAPg==|Chương 1230: Hắc Thạch Ma Tông đệ tử;AHJjrsCI6nIYjyPUYeEji6cJdgjJvZ5obqlnrfTZ4Dy4ILTW24J6JSZcm1GTaUNxYDOLCkweskQ7BPBx9uH/qeVFpFy7EaTqRbp4xfKGLb9Yfya1cWwcHdz03DXyDLWlFdczOc94TrypllQ0GVced+FiZtMMx8W1RklUvU7MIvo6WUV7iPE802rfsVfU6QH3NT10SngWdl4C9+7BQkpZDJpPO5btgCCFqqSo/GyQKGpg/0itfpceJEGZbMl1v5iY|Chương 1231: Thay vào đó;Wi/lL9iMtMfhibWLd9+/O2O5RViDD94wZLgFVgkTHqZxkZpgMHtZ7+A/wEGoHRTNUGfpjd2U2DXKZ926Ai32zRdMDhbllx8PsEc9cDfkrft+rkf5OafwG4CoA4Kv3pcA7/vFNtFfOmJ9DtcX9hcRev5m8wO2WL9itntqFSFCAOB0/xwo7p0nA3tFtZa0LAswCs2ajfEpuN1CxTOF4CRMbg==|Chương 1232: Ma tướng;UJO3ap9WC3vliU6AdzZqYtQKMjq33Q/2UL3c2ndah4UoGlRAfqGiDbLJ0pYuE1unQ0ZjyJdgI0vN0BfJtUcsfXSK82Ve4QSyYzyVVdzis6BKZKgP2eY48wkrmKSKe2gHh2JnX5PQY0e1Sx41AKkY64oixpnvdjtHLBuNkz2i7PuejcK96uH4Z5CFmqQGBwjHqDOC5BZH5kYJ2PtM1j6spg==|Chương 1233: Bị vứt bỏ;Js0U0pFo9gUXAeJ442JA+VbaqYHmIEMnJeHlWqDDHYQctC4+n6h3SjFBLntI3xL1fFHufxBq9IpDgUn0MBTjRkkPdXOQwmuo55bwZF5eIi12vsahv4n8NTsJxr/rf53+T3G8X2r9IHUST3zMgoLbDgZ3Eft3PtCn7NZ3L+u4vQCY4wJKHa5jtyoImbvFIZnw32VdMbxP2fCCcF1hL/p11w==|Chương 1234: Ma tướng bài vị;yaF5MIi0tKofXfjzn+UCq5QyPjRDYzb/DmBGsBqYf5tQCiBsUeCOZxY2JM6oIT8THQK3BpLlcUHz44J3mw1Fw5ikHcESTZJ/GW70FwaBuV8XekT7e6/ZSW+17cSW4HtPXHGyZMGllsnyZwnRqaPhtn9T64OESNPRVVcMLYXjYofVS5w0vjepg3LNfRYFeuTbdIe6UULO2omk8ZmqITzXjQ==|Chương 1235: Lục Tuyết Giai xuất chiến;TMgusiAGhpsXtKsl6JS8eOHvQ+eDJNF2d9GCYhIj5O4UB/Iufu1LbIjvM+tT4iWR4d7raBs25EE2my6K8nTE2TWqIdgbVOEumcpO2GrKMJ8A01SioVzQJxeHfzSSKHMajRDd+7nSC8UEhL7vO7kdD5ZuGPi5MDp9CVb0CdzYeyfZZyxocdOocZv/xfN2ezUpxBamUipodagByEFEkr/+sauj2/cR/sANbpeglCSsa8tQzxNgGzjUyUrlKUNLaCJO|Chương 1236: Cường thế thanh âm;5U5/RzbXCnAB4yqXrBGS05Lm0Nr0AJU6ndHLZP6bR7yHfTe614XsfDlupokq1RHKzvk9oBnYLT5EbeA5Vya4u3lmF0jPLj9LHlk80V+ZMpN51zKHDED+315i+0vyWe3i238+y1nbC0PEqgWFQBSmCTMr1VJ9kAZrlMHqBcuyRXABGWQJBpq15rm3UZPWGzT83A3t5SHSLXuNAnm+BQO+2Q==|Chương 1237: Thứ ba Ma tướng;8/P5dB53/Xnd5AuCYCWvlTMxySPa9vXCAtKm1JkouQTc2FHfprqmiUJkiJqxlrBJOaiSrIYKWW3NEUGo1ESffrzlfyraS3G5UPnQE4tStOK3tGhMCzORs5XbxIJ0XogDFA9+pCV04A5cxJoDxG0X6nl6vrLoaMmRS8pQOGdL8QsZpNAGPJhaIfi6kAxPW7tSUwx7uxmh8pi8eqxUUmgBdg==|Chương 1238: Bái tướng;fw75zXCXcislO6WgU0VF04qGhkAN+RQJCJhL9WnM33bt+CQ4NaKjzpdDG8YB5y1PF5PG7nMBBAcIwG1CTqmjhQzurTJ3rcPIUxRHuLUfFyStOghgmgdsYg/Dl5lKoLoqiK9A70g7o80w99MqYbb/gVDpHd/Nm0u+yrh+XOedDm4Rusjgm+dGpYXlY0U62PMGgohYJ0h5HYQZLRz5aPqSaA==|Chương 1239: Huyết tẩy (ba canh);+zRZ7R5WLFnLjjmN6/qXAjshNm8WUeTgLqHv9j9wWeN7u26C9Nw8gva0UWC+VaEZSunCfUSyz3SygYw9KMERBoCEOl7Nu0rtMLexjSeSWLTnFDGOKdXfhkjq8LiAc5QjLsHWzQLRCSG8MhdkztWnOJNa99d5MQ5CHjQK8Vhx4SzXpSguxb7nBp/xJCliQfEgmaiWsfXhbypxPagmTUIb+Q==|Chương 1240: Mới Đệ tam Ma Tướng;D6c9QB4ZzoRwkuVRr6S4fXGvbuKc8682p0ht4scHZzazeJyYOLt1BEE8UphvyCOR/OswSxLkwZ/bHTckftP0V6FHAEM7yBNAJr7oVnFbm2PteWS1E6pdNdbVNqfd7ppDE2azF6q1kc/zhJ2dbZj4rX9SRoFany4TBv430j3NpGIV3eOrWmqFGoeJMe+N5h82Jsv/RF5XFXJjOkUOFyd1Dw==|Chương 1241: Cạnh người truyền lệnh;u0B7xig5Gf9oR5bQnfgsQXkqb6cAhjFcjDZPU6BtmFAayp0Y0M5PbJqOJVOCBDB4d0FgW4PxpUr5vU/ZAm8QGb/bGAXWPMV18mVh2GrFSuVRvZ6g8+pDN7uNJXj1lKanKzmFyhtAFqKCZ7jdPtGKoRSE8OfTsxqZhbePmAuIHqdJbbuYA7a1mtmpx1M1pjWMg674l6cOB9CIvkXjPWdFAghRcCn1i5MGAFAf3i0MNtvaVHFK5nNtue++oFNo/6Iu|Chương 1242: Tam công chúa cùng đệ nhất Ma Tướng;UTWNCxbl7RZVzQuzvnNdweiFt7aTrgn3g3dcovKbK81Z1/xuim/Xby5k+HWwm1KkbLng8J7lJNHCUVJbOcNJbyBq/Ndm8/NBMaOV3tJdbBeEQ6aRTk3FP9mOdaeH+lcI04NgjgNVG+/HBAgCeedTqRggMuMlnhLTSM3JIQl9L0FZ+XPqhVskPhW4PN8NL3PvPz+5CVNPWZQ0EbkXRI0jG0pZTesip0twmTK0T8JQitcBDX5bF6asTjWMXS49QATc|Chương 1243: Đùa giỡn công chúa;IhFbn6hlbdGXy+FQPjrj9yH7hwKGX5X0K0SwyHs6s9PwfadBfGpFPW9IfWGMswudKDL3JZmWrbGicYKi4NMuF3usJb5qCAr2sjdyqx70eKftoyM/cFtIpg8609rScKQr3Z9XauqY0o29MNyZenR7BqMoa3xqE4JzNY/LosazKq3ch0sxVpmH0hBbtaF3dz/UNwcRtpJ2E3TPyRZDRmazkA==|Chương 1244: Chiến Đệ nhất Ma Tướng;LtlSs++v6t28X3egBwMxyUCFlxdTnlHHtIhwnWsNJPoFDR4YkkI8rNLvauSDKZkyhe2xGoyJO460rzsiQ2xFEYIFZXrRnnV8R9EL9odL9QVrm5MYi0pdkyQSJri+ijj9mqyhroWKAeiUl9g0n3Z/q2Nr9MQJvlMLdDxBfMGHwIDI/8HPICBNyZDTjOrdFow7kozlwprxTQjhXaqLTm5wxNNZjpmKIzsHZsBykfrtRVNJBYrNQ+sTohwsN5huTFXZ|Chương 1245: Tần Vấn Thiên, Đệ nhất Ma Tướng;j0nbjk0JkmrAZldsa1nQcHEM2f3FaE1B6059t/PTYuNm/CPMRcisV73QQAfLYwQTRS/V2jwHOc42et09PeEk9VuzsjL9sKHrWQ/jWwjpKSGTy0im5C4bw4alvwtH7oEyQ5YIiJW+J/uRn76g5eCkHprfQrryRIfPfNDtpNHLrqfIlSC15Ey5s8+IL6eRia0SK4jsRCi08Jkjtvty95BoIkyr09smKi+lWbBJZKjf0g3wtB9W8y2478ly5Pk9YJfM|Chương 1246: Công chúa vẫn là ma nữ;WUpdCcoakcz3Z7WRyvAiWnMxvlX6AJpU4/+7IK9lf8aa4IQviTyWiAlqoWof78aPzy1LUaBfPvMbaEW2MVkztdVpTOcDTV/rrAHIzfa1bb3D1tFHYUVDrGGujDSAVwf7DtVxkZZPwXQTPww/ph7/A19X5J1W/8EOzPkt1wBuPQcO19ORh3JdB8cNZo1p2siwWzWVNDS9Mhw9ZBkgC9tKtCL34LNFxjzJvpu3b6IHKC2/3mhC8xBSiVKw7B5d85Kr|Chương 1247: Đọa Lạc Ma Vực;oQ13zWrY10QnXo1Wm8tipLCR9YN+N1Ony+xteX8Gn9Xw00RVFOPpL2jNyoZP1P2kbZeDNg0oF2uDb+jkxAoagWg3V52orGkbcvjpjpjG8krnFvpCqkYZd3dCwQy265qG/ZsYwEGgtChb8CRS90QXKv4oTwchaBJj8dULpgnCGiN7V5biLGedUSmeqEVTB+CfjRTcMw/alxhY6RXqy/roQw==|Chương 1248: Hắc Giao Ma Vương;gy/5Lux419/3zrSaNlVddTiM/Ed/8ApUiNFz4XZLfTcaUt7kFTZFijpqkHMum35FGyV5/kaSDLOFJAf8LKYxrAW2CWSQO5sto4QSqpy6zRdi4DFUgDkiKCTdCvQ5hZHPBtCmkSBEEo+QvgXjMt0/vGjL4Z+Wm3/ozDQrSJ14HM7Jc/64X04eT+HrwrZBzCZtqGVlL+vJCP+NBWOue5CJYw==|Chương 1249: Tâm tư của Ma Vương;M8199ff023sF6C/y/ulejOm9kYlm3OK6HuUuT9qGaX1RoTBYoid/WQDT66DxdQ+6FxUnaeXRoqzbVdRyAwClMyGMv0/Q/zqRWk/POxigasR+pPKywxUZxi24HlC7w5sk9qXz3Hy5dXoZF7GQaC7Hwfak23/f2cff04rs/DCeflTOkaSMoEYUfK83oRLEsOnaVAwUcdwdD62vvDUft0tRTg==|Chương 1250: Vô phúc tiêu thụ mỹ nhân ân;WPeMjvjWHQ3yLrgmZF1BbZNpkfdTgG18W3V6D6xkbBkrlz4OFgHzr5xKUCbLW7jrIsEoSkikWrEi3rZny0AGOpEs+TSZkZCVrfKa/vZQAKTim4PecX/Jc4bEKq1LAONqaKZ3JW0o5JVSwUvR/CEdCq3RryhevTMnu691OvkwwCXvdYRgBnnFW3H5GjVc1nvDq59ni4Q+2FuFQAPwK2SOeh1bTBinM5qTeBESkBJrwZzm9jiNVM70h8lBDwALk/Wn|Chương 1251: Tiên Ma biến;yjCcpuOe0Yumj7hALLGKOl8f/Sq/j7TmsLu/UMhvjrDY9+D+3zvkYOz7v1ntOtA28cjMwUVwcJl2a21XUncnpPJYV+3lLnkk6zw18GipKtyUE2KcW0T27M/OSJorzw/jb+6GuEpgzdJzbBcpUYnoyfwQZdQ2GF/OSJ4ZtPfrdukKtXTfQZaktx0TKr2pzm1y9UiVmmZjMabmXhQjEqi05g==|Chương 1252: Ma nữ tỷ tỷ;vpF/BJ0tFF7T3U5huM/ITaKKChwFfVXLVbMbLyfrQrYl4Jy61AwQWxADTU7w7Zvh4lNBErLIxG1S9lWzHmQ6TbrmnZYgRypxKUUQCr1bVS4zDyigvxyWjkw6N5JThjgv0KQJoWaiHpwnk+Tk4EOLNfl2/xNX0Mba3CUOzmn/SfbvtEhiaVvfjyZbqSkVlV+36IW538XV+EYayWXcRz3bJA==|Chương 1253: Quần ma loạn vũ;MsvWdxfWG9YKY2uLInKLSg6FJMqyX0a08STaU2qsQZaG7dvos/UXFncfwjHhFso4/zAik4DVndkBzK7zV/jXs9EBER8ZuHNXcmxyU2TC3kZnCRWOa2mt2f7k2z52zoVtly7HiwipiZ2hRLLyKLU80lj8+m2H4E97Nr5OK2gUKfw9f7LItoA8svNsmq6bdrvvsznSI1e64CvvHJ8iKAJYdQ==|Chương 1254: Nhiều thế lực mời;uMoeTEs2RTU4rCUja1crp2hQP8d5EAGHdeB2bjyR5duDc9QN3F3RRKEFgFh1hpu8qn+VlGz2fnKFTSdoLXq2RlV0i6kmS2C9z0YnBZoaMBxdtPIyq3WjJFiA784HoAfWVAaAWrP/4ilGXyXhqfMFwv3MD6QLwzCmBi/Q/bNc+L8+e0g04IJ4J28b8d3PrbbBI4wP66FGTc0ddaKsQ6Gk7Q==|Chương 1255: Bốn Ma Quật;x+q1ZmGdy7xBIH+8cw6ld4ZiLSBV7UGT6IxxVHLJXzlLSFJNbpx6rpigW5GSbdocl06ESu4CcN642VoRPjclwvCFTeY4f9Jsxk3b0emNCTLpQWqfaJx46Y2WV8lu2gfj61FknR45r6VCn4iOIapEwRjaNiEhyy8BT7GZnFjObllZCgT86QBROPLPLERS/xsbAPut80AGaSbMXN/UukeREw==|Chương 1256: Ma Tiên cư;QEUTd+/7Fp+lJBhGrBEx+azx4L8kUZHCKNwdGP94H2vYotepEqE/PIMj/RRGqrY68X8iUPfKl3+EllRIIAGJYGTSjoJndrII75NSbHQzvp7ZDwpBb/pBGb0Kc60BQp7+unL8oQhT/am4goUyG2i5aDxcPxXDBFobYVOkD2xNpiiOyVBa+TKDf2+4FMoIdvnFRLNDSV8F9EGbqKBxwKdz7A==|Chương 1257: Bá Kiêu;V3oDiHXU5yrJOD/RDK+dFlWL+Zr9WHOTpXZGhCtmu4RLLkGwdtWnt66Ns1zPkABKiJpTuSKfuL3hsYQZhbm6niW6YSQWPvuD9jAHdUQIae6BpOz7Chs5wTDlwwbleEtIfB1aYsllQIr8NJksXvvBacajwxjPeHRKtWeUawvnk/zKt1/b5xXNcLh0nX+J1T5iG3jgzcVbQW2v14EaOlOacw==|Chương 1258: Hinh Vũ do dự;uQ124BNuq/2AuVHYkep3+QtYSDIC60Pxl/7YxCqIlHlEI1WpSdZtq0ooInieAkdLu2f/ZrPzOsKMGhVQFHUnnMzMTSNZPFgEAvkrPOtc7nEf2CeT2pBG/tEPZTX+z+sDX/OUyj2ZAPOfzntRiLgf6KCc2h+4D3BXGVAkYuszyReZ63jHxoHpq4vdePR1ja6EIQ2kZjnzhmRiTZ7EIsNedg==|Chương 1259: Lòng của nữ nhân sự tình (ba canh);tzh+v9Zzpjs8USMC0lHh2RAZReGu7g+HWBkn+CzCwp7IlYpiLl/yaf5wpnhe6olJBf6tjI1U1HUTlBIRnWyGLudd/hCkHR6B9bSrtm90cCwyAZv78xH+yIkTknxFJIrgp8r1BXvEVbj4bBmLANejlScHu9dp/7Di8LCzQOetrHI6Bk2FeXhEnOiKSSIQ7APS9tisb4rbjPVSfKKqAvCaz6BNmC9QLYzcFBq0vNgndvnlvzDDilTcb8fHlivu4+pj|Chương 1260: Cao ngạo vẫn là ti tiện;cKn2pAGi9sb6bfy31n91OHDjJQT1TVUUA5tqQYGFcc0G1KRV72SFk2DTqnKJunyB2DbAdxzvyYrYWCKWh+fwvwBlDnkfTAQxpvd9glzzrgpmpJsuz4tcmEczhGLtRI5qjnHCHG3UOxuXzOuuSG5EgoPo5ePrtLQISn9KqJpdFWwMrncS9aW5oqNjYDE16hHUzA6+KcoqEUuWeXP0TWr0aVSgFLrQDVntLYEZV2zwsmS9OjtADdcI5Cfnzm4eVcet|Chương 1261: Hạng gì châm chọc;AgGCd73alGF8lqdUBDBCFeDB0r7toBBJ97ZHAnXzrEsU5aFpRhLvHB6eVY2dSpkmR6I/HyPgMRMlhB2SujDqV2sTuZ8DSPI74WkDNEW3sHn8kwHwpDDS0zOSqFznjnoEg+XjrZftTaNFl59j09EbAOsaaVyCQXCwd5iJVAB0EuL1Eplbz4U9Hq7JChJyT6lOa814CEvtOiBx3IhgV/r4og==|Chương 1262: Đều tới;1mvIxTmEYMAJtiqY/2Q6Rot2QwR7c0j7Aus2fyrE9zEb5ih6hfP5F8nIIsMiqnZhHByhahFwYOkrAaQptcaAmmQuVBZt7weoHFOQlUTYQWA6sxmwz3W8jwiZw/B+8JyqXDhZ2kYc5wlTC5zhRahoR1euN3bpS7qlEfUv6/zu2pBhOmO9ZMsF6dgRCAjDod3IC/oZXsWHp+MQZSNol3N8dQ==|Chương 1263: Khai chiến trận;cxH/dfgEBD2Fr/SuQbaYIlTCOQoelX5stfasnD+hjPlnwm8F6yEeVUhQYd3KTCyHVLoMrNHAVWsniiCxaxNyk8GQn6cM675wd6QNfaCxAl1yJ4vkNumg7LgTKOCVXJ1hrK1dISsGRlAJSYYdnkUh+6vKkksKpX+4WKKF1AVxCmP0EVlwgBYf9SrT1QlGNusf/EhDr50TQiOMUqaLa2+CIQ==|Chương 1264: Được tôn sùng;U8rOJEcgeTK8SPBWjkhCYyFk649OFkMk4jq+yUZRVysNoXq45ZP66gtvhT5RTFpoFtXZVCy46OfqFrzTzjEkbmv6L5fMrTKVPlQqMLVajFUHMvk8GN6bASe+KP9Yj6kLdbLnRm5xq+UpeN7Z7fOiNZ1cgSPNpv0/VskMplwxd+Y5JVks3K+n+qDkDIW+ftOLAxb/R6pQu0PswUtJHOeozg==|Chương 1265: Yếu như vậy;j1o+eCaX4qBBJzi4oAQo6ldecUmpoHHixuDleDxGsj0YbxgAj7SgMCjuWgyAmVIMPkLeOq6udYJi8RrBo/WulAmwvUTgErG3tLOaBMyaxYaob1ZYDKiuBudqexb+xRoDPyuy3Vm8P7giy8jn67bELX8jRqHLfrejxTkEctZWD5XTZ9j8D5Yi2XJQlmoO0zFG/yA3e970BbbmenWe0JQM6A==|Chương 1266: Lão Sài;UsPGOZN3vrbSvu9pqGzewVIniePd8NCWCfwd41bxrlGgHiQQf39UjJ25x0o4RA0vMbiAgJHyy9ik/Oz4lX0cHlzO8cFJF/D2NwD/z+U7E9NHEY7iOYkcuGijbuuZ5YW+BaQsI723gWc6Imf73YjzjKB8rBjSnvQJUM1aXKoEj1Ut/3T3QhoK8mg2ip2c7jDkgX9WMNefDFs19P59GGGGHw==|Chương 1267: Ngươi chỉ có thể chết;tm/S50zZcVY4TPT7p05Fkwk4sOX5/f6tpP0SqHZusUBJmv2OoFkyKeLMq1T3Ddv2wOc5bKIPPei7Gix+SSUSWFYDB9f2+8D/gnXQrMj4UH3vWvWmr701FKnKet+1fh0VeiyFb7lq3AD01+5JFH203ZTk8fNKdPO7t/xNEj5/12sg9Cy3vh+2gxVXUNaiOzWuD+UrYTL8cguddZjTFeoXF2/gjI4lN2CmChuyS4f1B9FePPm/ljWmunmSFJxjbeNS|Chương 1268: Phong bạo;vxubyhgmZbVAp2e6xpUaiahETP6vtAmE77YeAghvDWTUWsfZT/eUp9PI4ie7Yt20ZhKpj38qNVg0ypqkZrNEtsiXQ1QjHSh7rflbfZuBNt3/hPaTdKIM07Z6Ll04uYr8pEJzap9i9DN6JQ35q1+1Qni2wCOJR6siiY7jQMtaY0m4pyWB3iTTUz46IX3XpTtqAo4saYtLTvaUdPlymWOmvQ==|Chương 1269: Hoàng Sát Thiên ngạo;PYWOIkxN4ubCJu9F+YcnLeEnDwIWciMXww5Pe1yTks4oAnEjYAWtjldp9qGEg8YQEy6dde5SDOLrnjdY8DqZdQjzTYAJASMRzzr28Igln8cSyWcHS61hI382M38JMQwEqDqOefWkSa8yaHdsytn1VUqwNX5hX69ruJ4+0dP+ym8kFzwccFWdP9ZfUSYQm2GThyP4OkwuUpcStTfwG4nSeg==|Chương 1270: Chiến khởi;DTIBjwVAmbuTswz+PeMZQ+4V6Tyr3VAeV/CwN0z1XVDlsBaf/oYUqudgvW/DskyITWVyYOtQ2cdqu+svgKwiLYIQaay2rY7KiJvkpNnK7K3YU32TEcJhMUE5vt8pAv5HsVeq54XbyQWWYi6IPEBltFf4idmbl9UsjU+Ui40rjFHZtYVI7xsS7nrXm/YFA85ONTvZQzaGMDyIqbkeZ2ivBg==|Chương 1271: Hoàng Sát Thiên vốn liếng;LFasgCuc4DT9FUWg6bR3jFCVQm+t5L07g1GAn5kRE9TM8LnAb4sFH3/WTBQ2iF9hlL+J/B0wumRII/GbZafKmZvbcMuwx1KAkjyrfyTpBTbRnVbpsw8WyLZozILtb4KBlBkH5le7oR8aweZpTE/pC/KtpHqV8/h+cthmCQbMw9Ziadmpx09vwzRntquXamrprRbLh+8Q6syQD/lzJjN/gvEG/fbxRULTOxf7dABkCJy/Z0Ey8938L7oNpquXQbiJ|Chương 1272: Cuồng bạo chi chiến;8hxHdn+7T/vng69LPYXx7VHpCfaKDGhLUIrGAdPqbnauKu1yo34wfCMP5guyI1FkHtt1qPVjJQMYI4muX2NF/Saz1G4zngu95THM2shBrkfaDmPlk3cbpRm+QNT0JoD7OWjAftC6Wluu1kDPcgmsg/ujLYrkj+2rW8M4XmPtjgL19kTZ8MhxU5y3nRR94Dacv1ZZA18AaQofJNsetJhMpw==|Chương 1273: Cấp độ yêu nghiệt va chạm;F+xGQLWEi5KufE3EpzyUjAaPhKVEKmW5yjJCuI1qzmzlZAdLB1X9708dzUmQyoawC4h4ypxjnG813TGk6QTNqUU8DGxnaRy2TJhzVmPNYuTwkpU9GblbDYJ3rCErvZG/VvAazmJnAvKwCcZGUu3SriDiXSLa2j//fBTWKn6QqAAMQ40lTb5+bEc1PL22Fa9QQQ5JlNrAffrz/arU0Tdcdt+r+LeBhi1bWfZLIM4Zbsjqb1e4OF8ZhNfn0XxFfdfs|Chương 1274: Hạ lão Ma Vương ý kiến;sd7drkg07E26lO6/4g/H6A6Ub6qIXKH/Yh38IKIlnJrgFI7pA0VdDeXOhkRzS+8pv+ZxCdAfgRYh3EvSEMk4ww9Y9kMfjopIok8bbBkcc9ESvA/2XrNkF1Jp/l1n4yaOqTqtvoIO+jK1FQ/qsP79ewWE7Jqjv6QhOgdXnYhUCpY+vtbhVk21lnvPFM9xNrTcPAaoBL4aak7xla+IA2BxtMzEemN6pPefxKFTj9zVWTObJti8pMM6Pm087zYEOerw|Chương 1275: Cự phong;N8PIBn2ZEchfdRhih5UhwYPIgdq0lerl58FHoa6hza51KY/DMcDlfW/M7Q2PZoB/N9N8Ls8e7MADVlOYgq+2J0CuqoE8wjDUlFQBSTaRjZsgu3XQCexfZMaAYZFBPkVhz2aPIoOsArM7Z1ear7lRqL4DBCdKN/tpfUbNO4vGi9uRIXP/9CoDcUWSxn/Cw5ChlcDklc8Y+aTm6U/orJFQhQ==|Chương 1276: Đường lui;ZcazmnvN9AriLkmzM0FxopQYej+ugWbOLyAZKGVUIDs3XhnBMRRYIYiy9bBPX4Qn4c/dfWf7Goi/wZrrOCOfh6Rj5Z0VXGlbDcfHss2CtUKwTP+anKtbyuHROmEAZNMtXVOyWxM2aMm8ize03QUJwWwucl5/Da8Tzsb7EYo7bFAGeTmAYcHpaWrQ80BVMjfGzO+vfBUVigEKq+rOLb/j5A==|Chương 1277: Ba Đại Ma Vương;ToGCA9UfGOn5Gpe6KR36/0GyCZhGMr6nm2UTnlG1QgFq9HGUqJsyOtCMhNuvIUyMhmHUVxmp5pPDXBiAZ8/hcFZ9DlLwGHcemmXS28YAinj0E/9Vp0iuQc+7Wp7lcTsnDhEtVF1whe6EHdxBt1cC2mGCl/oD41ZofJmU7DpqUfLagnWgiq/xrjeP7QlZkGVeVWxDhRE6SsWUTvXTBotEbA==|Chương 1278: Tru Ma Vương;p0VY1UJOV6uDL5YkuNHV/VQ/wAXH7se4rh0MYaoYBIslvtllqrp5RlGyfgoM+Ac/uGVO8aUWZ8RZ6vsxgw2wJYn0ZgoqUNuk2YJF7QerA1PUQUoeZAJwlOjSJ2BiuYr8IJfIt4ETfw+sSSRTFMspprdipNI1k7ZEoZ+V2HqLAaz14qzJpe3L4xWb1Rl/aXclyBtAfUjG4Vfac1mOCLFgDQ==|Chương 1279: Vô hối;pwf120Uu1Qg2n41Tn9IrWENyEoPtiI2i5/HchWeVq6m/3WHmchb03dRtIAlGkXbiBh16VVV6QvELCZj1fvZ79vpgCsnqwHRPib43eI4i3CihMPKTx2AhoA+mxMYTGiPQAnbP1bIN/UlSqco4g98q4bSAYE8tNWzE+3NT5AjrL4D1uA4qImUEnOgNhkF8AZlohxFBkZu1iK7PLlnVHaNmWw==|Chương 1280: Muốn gặp Ma Đế;frLN/CTGOhkFn7yL3DecIptNJ1lh8Q2fxGBLuwICOp1yDpOtZH+MMURgRJ2adv7Wyt/dGi5F649OIM/2zcaYsDLgLBpc6Ni0cDIs8Ob4753wMAILL4vySVfGlolMxa9aSRvePYeO7k84fk1D1FF0kULtwI478+ly6748O5EfzYgEq3F1G5KelPoAJNgNBWZfHuefDrsP2Z//G0+0vj7uRQ==|Chương 1281: Gặp mặt Hạo Thiên Ma Đế;uAZCLiqRY+HyS+dITRQgQyG29odiFXlbmbZNro5tw1uFESvIdcdixcXhefFNs7BkSc2fRYepNfoySCzhhvKAERU8lAgak8BIcysCcR0dD5hK75zpdjBd0si4M9h6p9uh0ADSEJB7NppWZXpGChToeKRKWqCX8Mn9yOCNYNIfejsLazM2bxCnNl84pFklt3fGFfpVIQGwtmQ005ZkN3CyEQ7+oMsDWTDSp6Fg5SKlozYzGtFOqVDHvlST+u+08kUs|Chương 1282: Ma môn quân đoàn;TEpY7e5hcKDQ0vqA9WP7Tr5gNrmFEEh1AL0kthYmTkhz1uZzlotBR+07G5OHXkaCMH62r7wXte/lEm4vmd1RBrFrVRgqfiTxcOt0q3f38h8GQ3SuPyEO6o0K/h6z0FSp31NKNia/Z8WPSin0HJlrEzHg/BHC6mGBg1O0lI0PI5K9OMTydCZUXj2kpSAFj1tEeZ6TZhJ9YtAER+vQk8H3YQ==|Chương 1283: Hạ lão Ma Vương tuyệt lộ;a7yV2gJ5M/kR3uFkH0UhkpwicYEpTbb9ZEnUp+OunozGkz11lYzQqiBIQDiQqTTd/UzkVP0KAK1n3ovAf81UhK3JMUwhqRmwxY02+xLyYb+TmOKQp7J4R9nmfq6SKmbZjNFNB9iUMsYyfYtKRUetedB+Z4dbFrOE2SwuW0QpVCTN8IEBc2PtfU3SUKQvBTrohCU3yluH+GtVfz9UasZ5jkIBSjw9Pdmjy381oSh6Ua6YbEU3+ku5LX5wif3MhufD|Chương 1284: Chết chắc;dmXDyTaDXUePuR5FoLpG8tUNTQT2qkYqn1TJqzd46/vtp8j62IHu2EbILJcQutlXx8uxlQ+eSNWjiRTKX5Yp6NOpnIzy6aw0jecnt9R84mawdeoqFR5QKOqWGSOsbLcMdiWj9ZgFQmgltJMQmmcX0ooRHGrcQY7YDEFx0b4nRTmBWQuPZepvRO5Zxq2dxIPw6wfBGL9XS46Ol3h23D1kNA==|Chương 1285: Tru sát;N13eSnvA0iXqbc5ahJwCmThiL3uSlNPD7dMeVZs80MS324/7hsY2uYvNckMmJJXplaGVrsmG0IPz/6tQEUDBTZQem8ZVEwWjhui0YLQUDIQpVVetaI7BK7hj5M1/8IPdy4N5PwxKLiixo6Z3bCz5/Nl2N/Bi3Hk30YT/cu0jrbHUPzk5i3shA1uIu/eD+hhdT1G/ZEgTCJGXwl5iYAyPoA==|Chương 1286: Ma Sơn;Ov3xcwV3ZLj81+lzHCuC958j41U00sxobtJwmpNkPyGZQpeKMMbzqha6vfhiHlCFkNK8iVwrR+xI9SayHaBJrih48adhlo2h3QAq5GuW2dPybrqhzEjGP2g9hN68+sd9nPcLTb7Q3yzPGGNoST9lFMfabUMBSc/jJf4jSNs6La6ubce5SW1OllezJkYJEWOYaKBQFcVloo1LZXf3EvUenQ==|Chương 1287: Ma Sơn, có người đến;FGlkBQAi4l0Dgj3B+0R9zcDDLu6b0ephMaNhiIBwwgvLRv7T2d7HAFtQaiF2ZgDXh3NtcLC27mkngiymFwFDvWVZ645SlbwmQb5z5hIr5r2YTI5KrgQHodgQl8djN5nYRzFTKrm3wBI9aa+/AujSzgVQ0D54qS3Mm7czq3hK9sCZXMzijh2TpaaydVcetYk3EJydKjyXkSC4YtP20gYt2Q==|Chương 1288: Ngự Long Thánh Đồ;HwWv0e9yyn8It4XeRJ0G2mFqFdg2nxqfd2As4E6ZVOjcY2zs83iy9FThZiuSrirztpsdYBVVycw+33wkCHNsbNn/MT6Um2H+jJlJTQB+CD+wxvPFEx6n2R7aQDZOJ7SdvOxIMmtNt2/AB5AIKhjlyOX0IxbAtso3JITsTGVnwk+T3BbhRFOI6X4eB/OU6taqVQpQJC6U5p2q2wBQm9ItLA==|Chương 1289: Ma Sơn, lại có người đến;+PEsoU7/H55w2KFw15wn1TIMUgKraMa3PAr14FGfieK0It9/bEuNQ5WTfo842JL8keHcXKsnePT0hsNWX+/eOQBPwBMmr2pOuopKX1vRplNSAbYrDeltifWqIMJ2ZwyTaTbzyb6pGhTFFYnEpBWn3DWmAgPOcrWq5CyyFEefUYpZZ08wGaR5bAw39nacYYRBiofwq1KDCjSYhoGTq2anY2rUbVNlVIL3JtUvmczvknsVQe/J2XkQvTMFOgOPRiDA|Chương 1290: Một kích, nên đầy đủ;qemifZ+fIGH1W8C2c1+rlEwVLWV638U8NLFLJ5B6ZMQeF3BFf/bqWEmzCRXmdq63/LtqDDmaatSYCR3l+cqxecWjL0AiDAuu+i45Xn3+VAHJm8HaLYDoPewnVOSF6ULfOKVISUR4NY0BTPEo1pZ/3+NH+DS8s+h9nMFGFw/ziDjoaKJE2M7AZ3Tx0ifw0IpdaktSv+M7zAxzDXuJKYa7KQ==|Chương 1291: Kỳ quái thanh niên;FPxnirrfZJA97IJbBbbE3ccwf/hdNLXAbGpPntr1shoPZ9ye838YVEWi7HWK456dCutxFpUwJwvvSPjBfXGtAyTpudMiUTlT1aw1t0BKDS65KFg3Nh0/h0rm3IxB0LSHLo+HniWHGL86wATfSmrRjyGy6F/ryhzkvJotKPW8eZEKRvCa7nXfzFM86q3w2PIFxEEYLuNde4V5eu5AXBb8FA==|Chương 1292: Vạn Ma đảo;ZlkxNvUhkfMAReiV7gcvGTW4hgk02T0schHzZbUTrZkShdrKeQ7jXtYE/891V46SncXJ4ITwtKiA2D/zlSzz6CSv7JNm1EVMXiD89BrEyMF6nPmIFrrGj36bolYZkxk1suz2s5lOepeBy7rGDEHBBq66oNk/gdvYxusADyNIWS274ocQb7Cy5tCXCEUv/8LyRf8zVpJhxqasJJx0+I2gbg==|Chương 1293: Tiên, Ma?;CAhB9tBqfgfjI/Z1P790wLPgs92Eqx+QWheaE0nXqZ/58CKAr0n8csmKZ6q1PyMmPyhUOE6Qc7iKKKMMgKsn0Fjk7O1k4524eZmlbtO0qS3373t9axVbmrapMBUwAjR6unVbqacbUZI8GaoCDYrqdCXxvjyOlxRTT2V7+jmfhhH1Qx+nN61CCMRfXJkxcQlQyQYDk3CevnFDgKJExMB4fA==|Chương 1294: Đạp vào Ma Sơn;NEw/2NMWU3exFegxrTv4HRnPCEI8P1uRMQwTXMMX8X3PAda6r1CWFglDNuxe8xObKcq81Za+qTf+zpXe3ycy8YVKdydVaEoq7dZEeMRMUB+03eBxAGYz3XLx6tQqvQblmT9n05txlFvGoCX0ZOGAG0O7/ooVG353y+bAFYfKjoqsam12xu6dcgwZ5KKa6V6pPKUcqdIasrEwbomT4C7I6A==|Chương 1295: Giết tới;2V8qO5tSZpi7dIvDxy0YrIQv02rUryN7OUW0yso/UU/c3vx+KDWVygpTtOH/cQSZNnqp9PMudhtci2HFhmJQunWpRr597oQavgEuFrMpXfilbgY1pRaJapNrB8qe806AMjjJ9Dey7b0J6uXzqtojnAQWkJkFIOXdS5SmP372/3Xwqk2oWbmTATLqkXorkEls9CbA+htNe1sYaWDw4vxYxA==|Chương 1296: Vô sỉ cũng là một loại thiên phú;qQD+38oUk+2/Gu5b927sD4bE9n3mTaqEQ0DTBieEMv/K3Hpf3G0/lWGsRyUK0HitTFD7zTDfdiTNqAVMgVm8QcigvCRv2kzDQPGxrJfPdquRT3IN3trnbtUAdxvlQjBODJI79boSyuxbvgxsGkgUb+/HH90l6yMA34DS/U8XXcsD0dkUYeZWmaa+vfDI40qi2pjCaOGJ7abbqCsvaL2Axgr5NdiVugogwV6TCG3dCtzKCdVuTTheyp31C84XDPTk|Chương 1297: Thất tọa Ma điện;Nrm+ILkHh5qPBLLaZ+wMRAK3cEH3FFVm05CfnKH8Z2tmFWTAsIB+aSLdgp3nNgrpSfHR2PUADRxs7+C4vx5ncV7PJ232X3XMsrgTUC6/Gm36MfV9mWI5dA6sQ48keNi8uhz5qf+hR48V/fzptoFExuG3qD/87/CL93bXeaktv0LRe45wYFRO4EDL/z130HHJ+/jijC/Kc+frgMl32tFH8A==|Chương 1298: Ma Sơn thánh địa;f5GQSbPjTV4yjQwky52DZqNUFkaYXRQ1oO9K7AGc/3NECgPYJAkScnEbpG80TsQ52vzj31YJ04dTi1ZjHzsnsEt8uVde4qTEGQkVYolGbn1KaQILybETp16G4OEfbumjkPyPA2GonFCL0BGCchHePXXTR5NIJD4H/ivNu4cxm8F44R3BwcOPH2IDQ2TtFpYidlhcnJ+QiY8xaKcYXSIZdQ==|Chương 1299: Hắc Ám Chi Tử;698BEfu764YzMET6POfJao54cBZ65lWZD1autrTIsyq2mw9IA1AIDP7G4GPJeTZ//wiVrsYnzwvIGCPtqhWxpDjlL7kEXGkIAebrx0hSwdfBTdXtymAYCGyDe2txTpqfiX9g2nEaMPf5B2KVImzGNuo3z3x0L2Jl1FLXlP/0KzYUypkt3D3mggGczNkULrFttVFMG9xjwTXu+lXKbJv4pQ==|Chương 1300: Thẹn quá hoá giận;v0DUl44Hjk5+isf/tFMzLGnqJYAkMeqhthQs29OKx/VVWKIqlWr56wIa5yqYy+ApCW9VIuV75sfzZgg6rsYjO7oqnPB5uNTt8czu6KwgNfalkt/4yKqGI9yv/dYx//1jt2OdZxUPdr6o9nudcyIVqZjR4U69XjsYyr5GlzlAAFurspn4Z9QA3uAIarcqPmQM6Un2cDxgIbv4IZSw5NkZRg==|Chương 1301: Nữ tế ti thân phận;RJlmXZtNeCDAOuuf5ENtBdrYX9CR8/ZGKJjD2xgL9yDjm1xAqMI+SILjlTt4iGPhHcwHAL9Jdpvqlg4ftQOt3am0SmYyXrJfs0BwrmisSFRoa3LWLp+fTXAc63PKytgs3CCRdt1NL1g+nAPaMh3CtXQ96UtJA/W4POf/N7uzgAQMGAzypeW4Rc0oCv4RRyX5mRep3MH6a4m4h25+j2ZlQQ==|Chương 1302: Nhận nhau;+djgNEcvR4aDH/4dkw4CIeNzzqWBv2FlAZaJZYeJoXLFWLX+eIgbMqn2J9gCtlgJ5Q5heztKUoSsVh6QXeybL+OEwjJvjqGFpAVxbsCUH2gidoTioNkTSShOdpD7XISkul11U9m3VJUBjf2AFkVS2uNbcmSmIqL+ZTEcaos6QDXpn8DSCC4CDRn4IlIOLFEvGiOej640mNNsey87QOTNtw==|Chương 1303: Nhập Thánh địa;lOuws821zgCg3G8/8gH1FRUDr+DTVENpM2lRELaqMyAEsPXZowNHGA0qMs0e7c8jknxuLVIBa/ohBEfRzG8E5fX3gM58Q5gkm/2DWQu9OqC+9jnhS9DTURBe+CIsJ9la8D5Xd9xVCY5x+kmXQ+qlhy9VFDOWsUdFC4GLP1VBtjGhj+0AF644AJxS61IF2HDEPhAfcgYv45JC7sr3QNi19g==|Chương 1304: Thánh địa bên trong;QcvF5ad0aXa45MYw16VLwKoqUPaZCiqrBxT2omW3p/2Gx1G0oc48RHPpGXvq69I/KaUDRnd8UbDc1K6AbhZlOeW41SLpShldRbghJr4kn+IJIXV1FxwRYpYb0sLwB6zzZDUktIZJqR/s4WuktmfVAsG9pNHHKkRhEQrCStOtlvHkHEQiR/oE6brjhOr9JNtME977nCZ/QXJvKdf1crGRiQ==|Chương 1305: Một cánh cửa khác;uUCGvj/9Pd3kytdbBo+YJehK8nnQBIHt0xqxiWHvN3C14tuec47YEjlJsixq7ao5gXCehuk1mSGYCESUmxiTMsbuedHRudT9ujNjw6Z27V2D674p+J4mnVn3//nbw5uwaUlxtmA+5vJNLVjj2xuxkcflCNgqwq0+AyJTs0Fxm1JVnLjGQraM6h7arsBOnnVAVujwyYdIQpESFFiqHg1BWg==|Chương 1306: Truyền thừa Ma điện?;n2n3dF5CbrDHbpbzgwUMDG3mQbvP4bJNVXshjlyakDraZxQiCFQqQNoGIZjB0PIr96He0ErmqMni0s7P63zpJGFRdBh1DJYPs2Bh8zizRNYDrwad595KKjsEew/FpKVmG5psR76KZd91A5s/eCaEa6WzKoGsiHrXNqy4b/Gp9+supZlpbKowHRsYc72pU8XZ5mBxRDkVv7b+4FbCf6+5yQ==|Chương 1307: Khiêu chiến Vương Tọa;GPBFQ1L6Bs5zpIOGpB+Jt32pWbIEjnR0cm7qu1YNXCPPczFlxfdGZ8bvl4vTZvuUeAkr7vdW/P7cpWQqMJA6/pT2Qvg7a6/zldjTxMfWeZQp+XI70aG1M12xxyHRrQW7NzQQXctXz73ze8DtjASsGKtkYA3IPOSCD6mskOWHXY8pptrtZyLQeSuIaTdJo2lRFQO9RUU81KZJOZq2cBtYgwDiGxegKoYC67yY0Dn9++h5y/parifh+EmpkYW/Zgsz|Chương 1308: Ma môn tuyệt học;ZdaScpE6UhWGcSO8cB1BOYx6r/nKh1hgLSfiGRsIIIF0Cjj29DgU4ULi6GVMC1gICM/9Zwq/W7qqJXyC6uJc6KOHmq9VZEZOvhWuFNCSm5TMefJA98cUKXjpUYTeIjFj8MtYrg1SUEJwPY4LpyWHBpfehapVodf/liDu39r/BHTk4d9+cR807skLYPd+S1llL4a/fG1LVbi7YQr5suluww==|Chương 1309: Khu trục;lFfemZDCDrmSPvIhG1uKBZiqJtbaGzEXkvX4avhCXsctaaE/R2kbt367a28j43eVqOf2IlEnAdhbsnSaykPlxwr0fREBEG5F3ahPpeSQHPA6ycbLxAd9FpLMRilzMo4775r+RCctSRvD87ONh5F3Q6+AprCXqhESAGlayibGTsKkpZ9Cyms2CgyXEi+VS0V1H5LMtNTETJeAUVYY6E9I3A==|Chương 1310: Tái chiến Hoàng Sát Thiên;4NeloSyfZZ0nlbpkwT8yD9/1MoOgzrv2+P40XJFKn0IVuIH3RF0uIzkiaDRH9wO3WNlxUD3rjeCx1T1w2KpT8Kq2uhKWAdI9K4k6V361q6tlpL3umS8s89j3mvVFxiVWHBkw+RXqpwj5VPWlO2sQTGEFLZcbyCNb3xfZwY4WO6YM0xp8Ggf7vaajVsuwVa8gDtwBkstkz2xCWzzoinC95S5O5ISejX2S+nBMjqGRe9zYhTDRf0jBJPQABHrPNZCL|Chương 1311: Hoàng Sát Thiên, chiến bại;3ZD2H/Tug/CqJpIoMuV81+xOjgA+0n7/ZbyVfXbOFwPuuCMW93Zkms9jP97JFEAytu6S6/rOb6zAE16JeHbiyhenP2O/ArAvl5O7acDs8O9LdCqzrck4ERFpYeg65pd18NoBBJ726j7EEc8j9OKEplvpQmzABRXw2Wr8RlwRdiTuazmIZjrpb2F29WMOmJiBKanv3+rTgBuNpQDO9SuabTwFJBieq1uXUzGcJYrXR+bFQ98NnU0Xkn6hzodOk/wN|Chương 1312: Trời đã sinh ra Du sao còn sinh Lượng;McT3phRhq4FrdIFbn6PTfde9sso7lTIEdTMA/9Ac9qQcNV7hvnzdNm7h9adFCgHpuGiDuPONLzEASj33SaeuAB3opNoY3KFDP5JyrVWKumZsraMKG0Bf17lEGumJozg//+qE4KYHzCoE+7Spspm5JyaI0DihQebdLMxF9sAvjLp/LWTm4/9UnGHhlpan7recUL+RrOo/73akFdtcB7OgytsJWmyM2W3VNtbfDaMpWDlgQ8LRYfGsFjuFVSXh9Eau|Chương 1313: Chất vấn Ma Sơn các cường giả;QmRNc2dPCNFff//Zz1aB+zRArdBSeHVu+qQHxoONF20fSQiMuGB63X7A/ZPuzjRstX73J/6l5/MJoOjBvlCDseziphXX3C/f7N5heN8Wf2WLxORT2GDuWF9XAkdpcLKpFgq2M9VpqZKZ25Q9iUjP4RCJ8NCOVDcq4rSO+SYN80ieybYvCUg0rO9+frzgVnSQWmp44UUpFLu3ejyGadWrvEzMyRTkKbHD6SsHnmm1lYbRK9GOK5LL5RC+uDJyAn0n|Chương 1314: Xin lỗi;jiA/gyWy4h64Q/tmi+n78ugnLVpZ5BWlvwGObFC9Tcd1o/C5uDm+OHB9lZtp1rJa8gfDaSSv09BkFxek4njUE8ZEumQl3K3zDbrpWpIbv5EtgCDZPWMbS+YL1fh9La2bvAMBCvRT/dypaw3sxPCs8DJTBfwSOc8gnKKS6Z2NbUhO3GrWAPqJ79GPiyAxeL/sb87lU1lHFVd+1mlnQgJC9w==|Chương 1315: Tiếp Bạch Tình;vqS2NhJJnvMuVc0Gv8hg3CI62GfjWSbOvNDe6C10gH1YrPVS2ifudBpEYHDYg/gVofuTtHI7m7dEDjv9l8eXHDFYY4jndhw3kV94Ut4VIfnNWmSfTgyULhcyc1behqIXjgRyZx8lnYf1MMAHpt7F7+Xwz1YO4M4l66vToT8FXJ4623ivRBJcZPMA/luTfWYa228HvXpEHo/hj8qV7qi4Kg==|Chương 1316: Ma Sơn tu hành;Xv81IUWvg5xOD2EQEH4OVoalfTedUvSXgvKsV5PHmkSz/AZijZNiUISfj6zhupVvGo9yZhQTv5LcJ3KY6MUNa+LAgBxHmLLpHXvqnwqCfF6/5YQqI3jYC5OJBtzz1czzjmordhZmdsHLrXap0dziNp8k/jXizIgqidkXnhaKTjhiiQ2tZ//ytxIHt2P2fmv0yMIc/DunCvdanV8XBMceIw==|Chương 1317: Đại cục đã định;ribrsnR+hHpBRpwjWNFizoCEVQOOfLzGjKB5gs+rlRniGVAkDOJkg8rvKiahAAHesK+EDvZSWSJ8quMGPO8G6W1AkYSEKHd8hNjVCzuqJBeyiy4Gqmi5yDxzeYVN2CEORdpGlgmwgbZFBJlq/vFruz/XmWyBWaAxg73dp/vBgoYdd1kZQbkwhOGm92oL/0QEaYhqIdcMrgMWeCYA0Ot/sw==|Chương 1318: Ngoài dự đoán của mọi người kết cục;AsNVopzGb25fXDYDUKOiEAefla/DroChSOXvE1u0DnCQjFJksLUIvcSlHh/KMgUUUb3spZcHhqygzoV643pNzAFKb+4vQnpo9fp5V/sPCJSKZYHkltNfCKSkrNN72NDcv4B3FBwF6jeOXCrdJ7QMyVuCmz07WZ1/xnBU7qoG292/Ly7uBtHGRVok1eOY7R1q/Kjtfm8wsKNGutKCfshjACj55C0FhLoH5P6OKkqir7Q/qhF5/k7LIIaSRXZSgCkg|Chương 1319: Gả;dj+XdhqseeC2PYfrhzfbL4P3YlIzVtQ2BXsWVSpiA1duX7xMnaZpJuM1gZlCdIrS9WxSe4X3c+Xn7nVa/iiozKWLmu8ZK+6MTgagB9op4wWCovMQ4P94rkVqFifZSbU868llrVXoCsJIfjA17ycHziEaZY9+td5/chFhG0a8DCUUCcDSUlA4TmV3aUJZ5/S79FWFczt80usXKUpjmaHBug==|Chương 1320: Danh chấn Tiên Vực Đông Bộ;rPb53i+OK2SI+wPs4ReorNPw3anS2tCWgKj9AkJXIGfyITAeCSyHSd7BjldBHMpyau8IC1Ksd1rltoeOG6pRKDEUhy6DP9qMlUlRscL/R0NL5IlHBZU40qDPfvfWcsOtV1Ad4bIDoA2Ed+MRdq02aEzZEF3VHtNykY45juaT+ejMqrczZFH1/4bMiAX5jOXwalEwkJapcRhmvaTkx2xMB0uctkxnNBzkCkfXCC7BkXJmDRW5ffukYEVwJXdA8fDO|Chương 1321: Hoàng cung giao đấu;FNlbJUXW8rBU1WKCXRK0ddofPDUyCP8GRVDHMZc2pxmm4HVsuNniA+zgwR4JJc/Od2xFpCvbm0t+TzzILo/ABJRSDbYEWd5QvXWSSmCQF1AkWDQQeXdM7sXKpOR1IVaVwBzSp21FtsfB0a2yFTGTm7mHT/6HBMjrKLHZNek3kDirlixMdcYsgwJ5Urhn67KgHT1IpN1YEL+y2iRPD/YVnQ==|Chương 1322: Hùng tâm;MCUAeuZCHy3jaVLEQaSExHpmCOwdPNnrunwGxbRfAgfeNbRN78Ol0UaPTIYiVrosRNEmnrdrqyWGCQfH8ZStnvIqiIWv95H2ffOfnWvsj31BDIPVUNLW/HjJIohipwVLfJHVNo7zaulyjv/tOe6AsazsJxqTe8dR7hewXY7PPogJw3Qkif1qZS2q6jDd2/bIQy4hwAKH+cQfjH5CAoLQgg==|Chương 1323: Ám sát;qc4XDhkH5Jf2mFQ8ACR6X3bBmlYhLWc0DU7OnIFblhpC3FdObA/+rDQW8FLe3Pkuxcq8y1HFfL/i/RIZpYEnP0jWASTdburztgR9YBJUgboYj39MG3G+AynLPiMHB2cCQJXenTF7uk945wSYfLvRbbuN3noMhcauHeN5Dx+svFZmbFh1IUGjZWlk6OdXxII5/Au44jygGNs5WoJtcmlbNw==|Chương 1324: Đại Đế thanh âm;rFRTkddYm0eO548Df66JABwyLQKRfGXf4no0bdo12rC7+xMYiwn7LrrxD2dmTw6jBVhLa0HYM5Sx+x3008aod3qDC9QLn+9IWPAseOiMylTBUy9xb37rB++lC0L/+s1oj11YkMxcYpGR587LoioLHlO9Npq3koNpXXe5A7RpUq1towwB0XCRTyjrwn5kLUbBh2BlySNVLn5RUXqkZ5+6NQ==|Chương 1325: Toàn bộ bắt;T87E8zwtPv88d0MJAzFu00/5BciPBBQldV3Cwzf7Dq6O4/ZPCSe8U5b95w23oC7PRjjuUB4uj/8CEYQyeNHgHsKphdQqXmx303461g+3HGfn6C3tYmlxkaVQjZyErad7bqhKmhdF9n2hdTb5RZMqJJOv3tTXNPj0vDYXrw9e/cAVQIChbjMpulaGP5eqflXkX5iiQK6QVbGAD5dIAEVuqA==|Chương 1326: Trường Thanh Đại Đế đề nghị;ibBvGjZbDYkIuE01EgL140S+sWAmZz2Z+rNtnnMFnf13UZOzMIbys0+ZHk2Lv3gxBsQCx7OtYiu8FDFF1dPF2+9FJiA6348BoFhc374t/CrarHsK60ZaSOhw4FmF0PUvgU2EM7YgrnNniCtkzeerkLwloSbY+v1NHd53Xvtee6YZHh2MVz1NDqr2YJwEIJ/AeiiKaLywP7xEdyhcl2ddc5pf6gbCmHFnNwhMewDDtqIolVG6DAsIT259PIF/AbYx|Chương 1327: Không vào Tiên Vương không trở về;pa8e7JgbAurcp3zEJN6/kvOgZPA6ujTNznXDTcw7ffqCRY/RZ5mkaRfA/l+xAM/e/2qePlRrgwUXGN02xzdn5fyqeXLosGKk/9ALhy51zTdYLAi5qAjAn7ug9/+eKCl3SE+bUWlzz/DauBbOctYz+X9QGqL7UJZhMWXEqTDAs+FqvhPJlwMiB1TnEas8cEK7oPY/oo39koy40rDmJ4fTike1mF3HFMXDcOAoXqrHmQgcuCyjM1LL2EPoiRFwvOsU|Chương 1328: Bắc Minh tiên triều;9vugBXyF5LI+3cThkKymehNuPY6VEu/0XN+3cStA5HQ2sspYHGA2pl/xMVoC/UJCAhmUQI5vABUGMolZzUwdf1ZmAF9ClbIdPuRSMDB7GLrujmQVNLsjwgcQZRpZ+PVYouZRmIhW2raAdjIAfUbS5GqqF1KWnI2ZjhgwCr32FA2XGXgopgCJUR0uHBrpSqG27lMfZVWrzBwKmSpm4VqykA==|Chương 1329: Thiên Viêm Vạn gia;5xcQBVPRJwQqfkCFVc5DLGzaTZ0zmI29XhqlPYbXEuPOvOndPfJGnMXWYTYAlCITqEb9Z7MIRhyG4zLvzwsPoj/RG6xuoBjHYvZWGgZfrkseTPyS0xknzGCDcl5AOTkBRo2sRneOlTX+WGfmMpe735/pQJz0Tz56J39Klk71+zIan+Kd9/RpuKWb4iDZrTeyxwHUvx0jYBz6fZwCg9Zf0w==|Chương 1330: Vạn Diệu Nhan;0/ak2ymsVD74HBGl0eY09Ck4FOBtTrpin1NMyKlOoxtPhVu4NFpSTc/jJXiYb6jFvzSkqehddG0roxwrCvtvi5ruw+Z2ZgTRq1KuR0LSHuO0j7p1ocBI5JiM+hohfm0gmqc2hgDED+6McEtDM4QRUPPe8EoPMVCsYh2Xsoz6IZ6nmgpr10eZn1iDecpkcQxkb5u4sXkp+jZatyPcXtNJbw==|Chương 1331: Tri Âm;asDMxdjeTys3BYT5CI4IkmueLLlOvtsld219zYFiC3wveTAQVb0iTqnyE416KV2YjIjLqLPt3/D7khfSmTnzLpBP26Pp0cYX4CHugmURBpwqd3cu/YaD3SwSBBktngb4vXnMK8cQqxTh+cdgvJfO0IJszIEEFPIhwDMoyV4gKK622VVSn6RAclOF0GS+UhWupUoZIyWYmPtDt/dOgjqTmw==|Chương 1332: Thánh tử cùng công chúa;0SNX4AmblWg20J3/m+nYfE9iBJODmrMj/iOTYeAr4UYzpQaZM3TzhdgozSOl6iAOSEIJeWpVMsE0lZym7hGssnR3LyhLk0PAvPR49V33LMrXM2aI9WUdK33Asl1N9Q/djD1wIvXgQlI7VhR2sZgirqwBn3jwP4l2EvbHlDwe21XdYGPR0tkBQ+J1jYWOVBaJz4ABMtk31q5fOL7AIT4gVbt8jzB6CK8JiP3BRBk+6/BPqmKIAAQ2Nz7LrB0+TTFf|Chương 1333: Tiểu nhân vật cùng đại nhân vật;uBiTFhvcaDxI3NOF/PAMWDkWo6HFy3vxwJpoKzKH2MQWr8pfDueb67IPrxifGTAVihzHqLRoGHzpNeae0VpU/ditbfnpqWgfZEda2eM+5B2OnR0XMPGfsFpcSrquvY8ytZ8FNmBANeNUDFgRyxFD7+J8qi0wZArg+bXkcKwMxXaQpJ3V0/k2BwEQ5eSlHpRU2AnjnXg6hiypyEOi9qGgGUw/ITfMN51D30eF273SidUJXYHqQxYX5Evet2qn1Tb2|Chương 1334: Tuệ tâm;C8UY7BuEqsKrgQgqV27i1D0t+Gn/GfRAxwhH3eGzZvJYg4MCFXBW5Y7X5S2SYCZr9Gb38dW/TMjMClNW9y7D+1rObm9X4oi4yKLRnQFKj4nkktS9YF+3HLddPTj1hZBhz/FYC16rnA+2i9Mou7+M0agl/2PiP1uVnQWFW6XIXz2vCRLCGNqo+vjiia2z/U/p1T2tf27SmijO+sC7Rrq/rg==|Chương 1335: Tình tiết máu chó;KOvLZ0VCbO/XjD7mMf6peZ9RrcEPpUp0K3PkH213e0tAmhbmwn7BeR9Cj5IRt4XBkDseZCq40ZQ8+LJPODztbF/5NajanYdz//M6TZGNc/dwdHfX9+hiDzVkuZe2q5zaxHmaO1IxJ2dcNDoHNGBiUDuwhJ/585ziH97iZvXBfku7uVDo0V9grKCeySvQLmlUK6x1Gs162kaaDnDzs2bOmQ==|Chương 1336: Chuyện thú vị;7AuhwfzmiGkSV9nEsDLlhGoEzxLMAyCfuAaSVD5hSbQscu4JZMWMS9RseTDBJ3thfDk7CparTPW+r29krwpC2SK0OU1hp+w9M77Xu7evVedx7fVRUVFIPfP6sNrjrymotgqcozP5aFGcuGPGUGAzKwJyDTkoLwhvv02NvoQHDWv5OCg9hb4VGgmzz0yeJ2JnQ/tAaQ39QhJJWLPvox5FYw==|Chương 1337: Không thể nhịn;cqoc+zpC4xql9i8zTB0q6c19XWL8VZZUtrIX44X0IoSBZvq7+sHA24uPyTA43j2KD2jMAwIW/HazNXBMAbB8tHtitEVETUH95/xw3FCNnme2K/zU089kvLXQyyaHhAp0/OSd9ON9lwDOpjV1uT0UcYUWV2H3up9ltceyHRmzwxG8cdSyNCdKE2s1o/AR2DVagw31gDUYFYciovu5iIkNZw==|Chương 1338: Hắn không chết, diệt ngươi nhất tộc;J9HWNeZRoPmP8lWS3cOwDMy9mvaHHKyeM/zGqi9aEESxa48pYKhEafwl27XXBbJG9Pv4Ii9nlnBkIrz8DjcvKUPFzIH/T1pNDum54eRXzeCM42iVxkZOo6vnbOV1tLcDJVnAagdBONhfA0ww39hA+tzGbQk65SDXnqYpEphMDj50Uxyvxvg6YC10t9SRRy0h9GdiG5mHR8cluoURfkQD8+lNsB5tMIwnMdeusrEHQn7flnF055G2FKfcASm/Mwh0|Chương 1339: Run rẩy đám người;bhEtCo3CWvH2alfoqOAumn5/B3xk99rorKGJkO8wP90iDGiAPHWNAgjn01JtKUry7yVM1aHddp3zl6W7iCmY82h4Ym2vcT06iA2RKmIZeokByty5gNLABphRUXPfqZTuv9RLK0nwTIxNUsODjcEsEGX0mNRJNF3oavQUbk6NNWtCB4wn0scYPKXMV6MBjqal+x8W80ZwfM0ZsOOc/H/TdQ==|Chương 1340: Hối hận không kịp;IUyILQMtD3Dfm7uNshVsxg6KBZbP8EdnK3NIVsZys548CJaCpW4C93gmkdaKEi8RWKRlTMHWvAbQ0gXD16hOU9DXq04vSsOBIlvtWZVPZXoy+/F5zb/+/VUvdBYi1t+LwkTC9lcXD2gPusM1oAKaR/JScJxdqIR2o4uYb3TCGGNNOEQxq/ihsif2kuDRiYA2f2zdxX5Q43Wm0lJOjh3QvA==|Chương 1341: Bi thương;UXENke2c9CKf6JGjByFyHqhCPcdWq14O2I9O7uuL95nr1RZSAXJLWbiDz4lo4I0M/siX+W4673JzL6jshbRdf3lEhcJIIWPRqnUuNbtm6TByQyQwbxGoq1bRVgEK49syQH4TMLdJChnWnVxn+mRmz9saL+Td5G4yk5TJ7y7azb5oV3uiMJ5M0p90qgjfluvYk1OVcPHeAGOTZQ92Q4F6vw==|Chương 1342: Giao hảo;wExz3LwZiKeC8UnQJnMb0EjWspjvEbc1mszThCzTSrsCl8kSRjyu0SfTbZkFDVbqnLa+pgM5abfjUi4CccliTS9x8RFzpQJ1WghJg1lM++YSn15T51+skigvgADvPo+yhaeYfTJAEDvV4RW1A0G9tCXctiI66PpxYbGDLcc5vmEYahaw1h6cXuFr+O+4qb4UFh6fKMtOPuMa6AO7G1C5Lw==|Chương 1343: Bắc Minh tiên sơn;lnKrvOLvZVRP4BsE0Dpy91wwAAYygSt5qup5saMg1g/ahWfmfRFb5kYCfEvypDEazHtDZdNzir+0Br3XtzxnytRQvPyYVse8Rbb4WTTyGYSvur8p/4J/gle8iXKDI1lek3ud7Z/TDz1ERIAPAe/0VWuDYegFgzqbNmULYi3/G7V27R9WyalzMtmYKIVLNBuzFaHUQqU+mZ+ZDhIRMIBLFg==|Chương 1344: Cấm địa;GZBYda7TeodN1qlfQGd6Ly2k2aQnxArg/kTHBIWzor146Re2epTJFMXLUg+deEZ1+59wB3m+lomxs81mae4uBAD/uwFP2fnhlZDA06gt4gnH6c1G5K83VkhaaOXdA5yle/vE99McuRKAL62C8yAEmXk1/3tq2Mbx0LOoGKrBK4EgYWdiEVTR0WQ2LqNlqQm/gg20HNjQuqLc5MNwR3n5kg==|Chương 1345: Tuyệt mệnh chi địa;lfE00y+8qLIarN4prlViF8ms36yjtUVNlK99Tw4wDVTPgkkDkIhyeG5gHeb3j3u6jUYbbzTLHvYidgQznfABGpWzmEY0wiOSS1Cip3UCjMGJSYbdQHRyqWvxMvTbUi+D9maXsVAK6GN+BFMYdIP3FY5PSvqGR3bjVBBwM0c67eDdAyw5fBuzIJvqjhmTjEdNPJAnh8050Hq/AR2xEpU1CQ==|Chương 1346: Tuyệt vọng;zdKKs2uVb9SceQVQ9HKR98MecZ6e590ZIB3lc+DG55TUGSUyKTKVVNRx5pQHVbgzWPspsmFxIhBBnUbTVP9VBKvbRIqriYx20a4/4Ua2a8EVh6mNNwHwuJd7xEmFMBTZARLiE/LYsEuMsmnmdPiKWvrRzMbmbrTl29+hzlbGKI4iZBTUFzK0j70WMrlMB75hcitYfzuNYrrdQmYHukGQ1g==|Chương 1347: Bùi Thanh;MaB0dQF9bYJs3h0EJFZCGwoK8582kusqPwpoy9CjUcaRdFFCgpwo/Dns2cO/gpC8PA1aAGVwDF4XnN1OKgTUtKKYrTt22YMY56NjgY5jaPrt43QaTXxJfO7MCbglJfIlBz7msr+q7EmMoLebav4hjBYrmhYPXr5A4ETOAd+gnlgPqS7CzthZ6XxRse/BxNs7HcXvXfeS0ZPZFEi3ae2PtQ==|Chương 1348: Cổ chiến trường?;tqX/vTbwJG2X9vydD0bXMH/j4qq6w7DyIrcimYgFcVTlOeO45S7M9YhGX65qGzq17HVmzj2QHM/HyP8s5gfWJ65UCi48kyo2wui5UrFXaQK91cAeOn38jWve7JSmHLMFd0uAV0Q4XvJIlBAje1dktjTAeS4XitZ6Xkc2jDqmKRnMihGVmRdKlOesbOFb5pWRb2gv15SE2OwXEFodcywqcQ==|Chương 1349: Người thần bí cùng thạch bi;VG0x/ma0iVUvrhCOQStXxFh3PBwV10jHdA1JideWRTNvwD28aI7aFmIBoCAOCF7wOnuKO6fDmVJtsqIr1aGDNltgPfnpUWMM863ROLohI6FSExGexzjh8ePrZP15n3nYPtbe45uVRZxo2Mca2EY2Z20d67cCpTVt3yYf6dN5HzSXre6pUoc5JmQBNVhkEbjxZXStINKVqg51LvlcpXYqEXzArP86yIlznOm/v4ZGhaN6RAiw1DlSIwcbL8REgJZ6|Chương 1350: Đại khủng bố chi nhân;zPq1PZpGXXJf2r501BMrDfelmn13Z8DIT01icKhWOUNAItSU+Y9UOFABIqpQLXPbTncTk7F25jtqz/bmNiPS+uEgk2ZLSOAE+/JQy6Cw/Kd02pUruQrG9Te853yjEPDruDa8cH3sQP4gWX6PV6/03+0x8jnFJYQf3zRbDeW3W2ih6iQogXSHruu5Q1R0klrb/sozhy0KP3hHFgylDNaSeCPtXL51kaBwlmyYTw3liPMlgFznZgv91xfkje4dVgCj|Chương 1351: Cách xa một bước;3ZA2+kmOZIsYPYCT+7wa3nd9L1l2SyuUWpjprx/UZt8d+etx9J/QyYr3iGnowfL9+vIz5SFz+JMXCaKUmODkZqAtvVVJbCNh4OXBobRuHYo0WQRK5NbKvfCKZ8jiBlFC9WK22R/FZ8ffqNoR5E4ij5C8AcZtvqgnAKLJIA64BdCIKw/WdjvWEypcC6YkDdhF1txMCcmAtLE0a+y5MiCRjw==|Chương 1352: Thứ bảy Tinh Hồn;uFj2aoROHCnJF/7wMnDmkGSMNYABNkigVMXV+Bq4XHcK5KgxqCLl6RKS6RQDP7z3+5rLyPxS6pwdB5mPWruKuaAAJBrJ1HPBwOkp6rD00FTKNbz50xyMoI/nEsLQ+OaYIfE0foeL0ERc/3RfBbuovoL7m4PsrtF9ybmlIRLLBEDDtL0rpXUd/Gpxn4MMaYjfTFLccrjeWNA24AOifhO2aw==|Chương 1353: Tu hành;N1uZc8dmSGuOcyyJLM16jNMMd8L339WROY3psU5xmtHYqPArX8OUcI9dA8emZ8TYPPh4edj6ST4TsNwLZ+hJlkVHQcJwx9aX4UTFCVM4Mgt99eKXTWdPek4EPPCUyTrXGAimRHluZZHcDRiJvW7VXJicmiKCLC+BKUVarn3fvNaVOoJXPLjRTnwVX7qcabcY8qzTmgbIrwIZc+ZA44PSaw==|Chương 1354: Bất Tử Kinh;2pxuG4UboTgxepzS5862PA7Tm9Xvn0VfgBaI9+aOA+XF4o2Sws38hTxniji0BJJf4BdLBzu2VKQNjH3qlBOx4e1vqYP+usYZP/lG+VI6t6OHq8Ijm1jRyqgBtWbO3sxsXebuMjhWSARQoIMb/+RobbKF9S/l6t+UFOFlDkYiPnbBKoZi1IyzF/R9IwiiivzzsnJR/SEzcG7T2QDPZxO+DQ==|Chương 1355: Rời núi;pJIQosK8CYllFX1V7D2K1MmnZivrZRbpoU4DjKrqEhStOFuDasxsJH+Nrb3wYsnw+RXIWQMldhnSbpUHwyV0sKCU8KAEujW/Gb1sViJm+ZfKCyFm6iIr0czb9JYMaJTZmwhD5hT88s3gKS3HXbDWa3h/bXw0w6dvRPrmrFZKpw8xpBggGZp5JAFYLcPn2AT4xYy25AeODilJnNTFdgvXnA==|Chương 1356: Đế về;hreVaurjp9zr6g58w7AK4L7z4Q0cMIvLWT365oGB8sMuFiO1XSZC7c5qATWO3D1ikHZYDUmcUQofHlZGoBMIT5zr4Qr50ZZChyzqU5ODtML0OH19R/1vd393ahcSYhOZEdVXTtfrNgcLdYH6OZJXofEokzHm/26S7ZjAb2Mry03wzIsGhNHExaZCpVYIBq0vZaTROkW8tzBrkeSGve/fMg==|Chương 1357: Hết chỗ đều kinh hãi;YfnQwpL0qP1ZHonaaRFtt/Xk1LUqvY/r1qYTEiJmzmKy194YEd6ve+qRTsNy0sEyRjHa9wPGId9OGO40zBStSDUgRwoRloYqPuWLQmcdwHOccUMcBIQcSpCHirJYN5c9YpnmCUWa2WtVIrfm7v2/I5C4h4TtlhVRAiwTRrnJg7S3Xq8jMGf0SkjCNbGo32yDXM652VbiuCkeR30sHteXLg==|Chương 1358: Giam lỏng;CBMWQ9hpeWKohS5fhIOTG7OFg1k5c6KcthFqjRfZ73+WnadE39gh9w0N48490jBzL38sjvusqnMD+YvcLQ6BeWLHCiipZBOs6lGU8krJskc20nvWPnjYQntdSo3Jlq0z9+9woIPfY6eFXUqHNpSVpt/UhzdeukPkDi53CZpDTiLPrlRhBwj4MfOc5rYT+P5pFuaPd9B7WjYKBpY6WSE1Mw==|Chương 1359: Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân;FLSvbciuXGwFPdsB5Zbxq2EXUFW5Kh/t/TOIUfMYFpSbkwq/vsHRt8muShd9iZJrMQFLF8+FMiQnkpRt1tsdJk4++Zc4IbyBcNASj7xagvK1BBqmfqjOepIsUAAF8g/HZ0zXLx5OW2fXtb1rxA5N6pVJ6jxOoGMxahAqedaPI5EuvaA4inJSQpyrRylAjeWJM+unH3Ct62+ZWsUL4Tkelr/TnbHOwQyUI+92OiF+yNVAbncac7sVrHaiPHx4wp0N|Chương 1360: Ngươi ta một đôi trời sinh;dhI4fj0qHuEZ/cDd3xgPXlbF3tNfHIjr9LfJpwk2woaQB+QUSa4uTU+A+aHfmZk49WLyFu6PCugwlBkiscUI79X9nxYoedPcS+5xFWswPmhYBZDR0mcH+PEpgrAPW4cdZEDpqUs6KXgU5fB8rsLb3P3ElZ6CAB1m25mRza68VY5Rp5TghqrEWZXDHSgvr2rHyWLwBCk936tucOZBmhKaUfK45xyLdMmFSzikdLjJhBIDgsVdCYxhD122OqvUD5+f|Chương 1361: Ai so với ai khác vô sỉ;af0JXvD4pHhTUySCojvs5a361EeJtkVln/EcyUSXkq7nWpBbRWlJaXQbUTopXaWi8C5UUqfOO5i5upbI3N8YlgWO/iQgSSHkzYvRGcBixBVAlOddDTf54u8/bzp3B5E1lf+kKsYN7KEF7h0l6uzbsio8k3GwxJpcypvu6jT5e0N0scvkrUsqunbnLub5etMbQDj73HyQKMEVpcKAEZmnXQD/XtVUgAXejILfeMS3gRaH6eVNqZ9OeT/eH7H0gTN/|Chương 1362: So tu hành tốc độ?;onKXu+J2v+yf+qdvDO1OdXPdfT1dKWQnk9CqJIQPXmFZSNaNEGFIgcwWT89HMuTsAKmZ+rs86at67UQqceO8yTCnoKaYlsjZF6R+eUcO5VIR4wMFPh0sTOQDvn5eMU6+APpkabfayzQFl3qCD+WrF6bWdci6Ya5ucCB1dut6NbDFMlSzCz7UTqFGQZSEOC4uVmkMr+DNPKcCqJP4IFZsxA==|Chương 1363: Ai cường thế hơn ai;P78RgX0pkSJ5Bg58VzTB1pSme0J4Th1lafhHwYiSnHjXmLAGUQkec68omRUrCALqhCYX8YfRtu8O75KuB2DWNpHOgGPIDavhgvmcjz7dxX0gfBE6azFpxFid2tPN2uORj0On/eoJx2UX/UzBo95ySwuOYXdPIWHUTpXdVhGZWBKBXDl8YiD+4VEWdZRndljbHfpF6RZa18lQO06sZzo4/Q==|Chương 1364: Thế cục khẩn trương;WTdD9ACo1RJ7sDdcsgW++qMTn1yeveAch8jcCjhhnljIFGhRauJ8aTEQH2tioWq50socFoePUWauNGTzC9D9MlREwhYbltGipYkE6C68VZ84Iirhslq6cJiybJqBQBwqbOv7oWXRiTlNgTYi2uBrpMLfT+1L1r/OnapLhNwSOaFA8urK2VydwAk8g11fKTBKmyAswt8Uch5y+Y/E18vEPw==|Chương 1365: Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên;MX0zm99hslk08+wg+uiTkm7dO9y+gCTGcMq/QEW0dWaEfrFsZeBNtIX/vVvyieIDb0/2E83/pxDLgs3WjbPeOxEeYOsunbukwlJpm/GK78mx56AJaJcS9ThV/syhYMl+dl1EUqSejfK27IsECxZfXQau0SEO3U6czuWK72pbaHOnaNGv44yKpFXdw2h+RHZcu1LJtbhnI1nT/TcjUwgGik8jjc4mse845d17RfpjIRcLk+1X/TfZR+k2/RapLyty|Chương 1366: Cảnh giới phân chia;/OMt6tqD2guNQoJXC1TtX7WXcjyrOvBmwKJFqMkuJFQjDLNj50XwzFsnMWKDPsXYIi2pyZ0p60MzzJitc/5JNJWpdd5iAIV3tMVJ1gDKaCOKPxRZaMMRCq51LMfuCwqeCWOGG0oCtGiemVvyX/t6a3FhQgYHOdg4NIFSjcoCYiEvPn9V++n3o0VgczGTv3sAvRoM8Hpzu/JSLTOwuOpJWw==|Chương 1367: Giao đấu;oQZ+B85DxdcpFnJaH5OMjLz0KSIq4m2RRuXsLMmreHtbAjXi60S0RLYICAqR2F4QCghgnbzlaWDDPI34znJin4EpiFYmP/EM+WaxHSU3vr3VqkUlEAgpOnxUkpw8f+/1Au2EQ45nbUtz93nXtzupHbh0ny//CvTb2IMexo+XCzL86tp1tED1kR8hrjYllWrkRNKMEd4wmUQgYSsU1DtSPw==|Chương 1368: Nói chuyện;lbJXCV4d5KhSFG4HEz3dR4DbfBIRxRZk2+Rv93R7r6wEKyVfz2wN+OFgKDT2+OSoLJBsA3qjJoXYuq7POOvU2OWCrVE6yVpgpI9ut94ZhYbEDzn88zXz8YboQjqmNTL5bItceo3zj4QimKtJQ/GARb9nzJ1B6Vq2FWxVnczmQD/v4AalspG3Z4N3qR0Rn7nDXjG4ZtmHzoQbo1ZZ79SQUg==|Chương 1369: Tiên Vương quân đoàn;oAf7rUAuQ1Nr0ihGO71jCV4anjkSjwY/+a3lZ9r9QqdrROyv8HsTQFGmM3BpLodG3nUzvtYWsU5+IG0RThMkNVEFIqvk3jh6cSRm76paKY5DyxA62fOIbDrxOr+9AJzA5YakHRe6K1hlKXffp2m9fgGUU0U8uZAku4KmgLMZGsBkmHwSsSIaxfXzQMo4b6Q/8O/QvfJUPJoWxS3rr8gJ1g==|Chương 1370: Lui giữ một châu;7gGWp7TO5dDGjnJyT/uuNITZPGG109+hDKYBzVUEMyHDqbBXZjyO148zB79NOS5IRVTMck4FawU1gD/o0Xyg9PrcFK4owbLq4oCfQkbTF2UV99/4E/lWPvStWy/2ChKfI/WC8GJiYLlE6/8KHcF9n5YSWJKFWuivWClgvp4lK2i/jhd/cVH2nR72p3ZOIHVxjQg6Dno1P0RGtDYkVuLrFg==|Chương 1371: Nhu tình;Meo/9lZMBaeA4SbGTbDBaxl8u/stjSIJ6X/YfLTGiG99XthDwjF+9PFxFYeC7yd/+T+l80940R8W1hsIcE6F9cu1tO5O8ZRVfETN2lBBscxzRjJoDnATuncvDVqyO/T+quxz2G4dUYQtCiZfyUPAis4zpAGlOLLo0CbnEnQsPeb5e+CnqXxmqcBFqGz077Tgu+zGJRxLyHUR26YvJm5JaA==|Chương 1372: Đan Yến;kcQYdzuaL9e8Qbzwb0ayrsOKBUKLV+6vwcHmmXJaEf7KCPTrKODB2yrJ+uVTJ5IfRJp7a4zsxvgQVmderDHFtnvOEgMNPt1rKMosG6lt0rdSmqrMx07FSkjJzELGsBgxcuqGhsg2mDEjF0GOZHz0kI5I5tO3Bgy/OTENoxOYL78S7IofczK2obnk/+ZMF96/1KJTij5TLG319bgut+IBTg==|Chương 1373: Chỉ vì hắn mà cố gắng;LVlRuUV9fwVM2eoYGbJ6rs5S4d2Ns9hMcfWFa16SaSikSH9J3DcyjIxJmlQqw9ZAVbdgAYZJLO7sX6f54x00Vjffm+o6JsW4T6HCmxi8jIil4Eo0XUk9BZVpbwdaLn0kV5NiNNprrPBqpuoC2qDHFRb2Qhq2W4Idjpul+WDkM3Ce+KrY7n/P324yj5OAhWganWOsocnhOLp7DflIiRulWXKU+5ZoR6B6wgf8kcOr2y7C/Rq3bFC/QCUIYz4bHTWh|Chương 1374: Hiếm thấy tiên đan;WRiTFPxuUIoRJbDwWDWoXM+H8+LNZIV9Kvh9Ei5xVYRCtMzZTbeIhhkC+Iv0UhSRqUNE8kWO0+qqDTjZoDSfBS2yrxIehsDZ2e60F7o8Lxgqn3sdeGLSwZYfqv/aLzgu5hSeB7keOYFhQ7xFMgEFhpVep6Rgh/8/9CmMev4JjodgBzGpaljgr+psAKm/+ChYAw2qXQKjwp6wK5Zk1xFHtA==|Chương 1375: Đệ nhất chi tranh;8O2KjMDlKGXzxHiE8L+ZDxAv/FLquVmg85TCOygSIpMx30g7UOJX5xbDRcpGtA3UdZNPL61CN+OKQSOPYOk1l2GYfC+cydpGJKk+VlSG/5mBEVZpIDdc3kM73V6Yu7MjobdVTKkew6xjGk3n0rcNI56mgB/x2ddV093wSO8D5Cj4apueHcFIOigsOrKN0arytrnIXLPqDR4nh1wfsbIY9A==|Chương 1376: Ngươi về sau, không cần lên tiếng;SrxH0qn3a2FKdXDLr3/Ggk7/9y7y7UPMcVjWoCPZo3mreMTEXxNspPPIm3la+cGn5V2WH+D4LQWdd6dZ+BhgVF8KAN9YXwLAoQBOkqgvjTj7DmQbfpMK1FLGLIsCz2CBEv6vohk2vlCB3ceNYwu6H9pGJN78gIFoT54uMRAweIKrC3KRzhicOXrKabnK22WHhr44qkD1FjJlBXl7Gd92CBXuhgr5BIhhgByXKOTMQuacZBsXoA3RZ3m8+JVIUqPY|Chương 1377: Ai có thể ỷ thế hiếp người;U0F6gu6DzJhVVyfZa1SvoGh99g2mRKGyHB4VmQGfwYo0PGOYIf5xi4J7N5lp544TRZIFOvPpKCOhZ3r7A0NzMSMRcj7AnkFgKRLGFKSxNY5BVkGW8r7qhZ989dmycJ4LBAtxxgdXUpsyAK8ImsCFo3IwM76EIYTndfLWIgDBjQBsWctn4JGXjHvBvqfY6vx7mmSisejMRNObkPhvr2PL754CgvZWMOsYuo2YjYrAKt7HzgJhYwmaHTvP15RS6WOE|Chương 1378: Các ngươi, làm sao khiêng?;9Iega/Hm3dlUQ6m+scDQyqaVsUWjr1SU9P8kw2FWmGIcskUhj0IWbvjHEujETWmsp0aVtWVqvlseHpu8JOHWAmCt4QIrLO4M7cwE/K+dIOxUddExC0xG/j4kCW2GPs6wihHIU0G5ehzykq/ymHjJSpjcnsBOHWicdtYCGNmfzZE8PVHMI4TfV8lm8EqOenEe4Iw63JkdDU2YPq8gMY2lWuUhF1wzYu4lOtPHiPd0qx6uOqjTE2QKylqaivjIIZM/|Chương 1379: Xung quan chi nộ;o+HdxKzfhZNyyJqUbAMR8iMqnD08XGwNOHsYQmI2cbocRxBoijGVQmaSpRpNjrzIswFqNSEjWH+xFs6X6MCYMQ/wbDmaQftMN9coUGw3U8uyJk3Gr4LumJXBBb1d7VKy8hMdoOmw4j7TsnpfBbXeqLDj65lJLZRTEPyslrveARb+fbOfY2XgyGOoSErTMS9IML5kFY4+/8rXYSd4IdP/OQ==|Chương 1380: Đại chiến sắp đến;MOIb/wyg+9+iUf9pQuRjDxoUc/jwnpA9bHlDO8gzA5BQrhAsr2cL2tq+g4eCR6KNKFiVe08sV4UVEb1XwjP8wWcYqMt6TJvxnk2fsfwOr3XoRKDWnxrzhDsh7h2dNOKzaxakYALXnb8Ee/Bdm9eXAsDjAEBnY4oWnFmUQrB9UI5mOL28Hk53FnH+xY+joOB5feSgT/9uBzjR5MuIzZKy8A==|Chương 1381: Trảm Hồn Ma Đao;nwjw3JSEClAZTZE5bb9FEVZ0liBJuLczAr53S93UKXyxX75nUydHPbQJgTLh2uPuRM4K/5vTl5qIFg/A3zK0p0W+LKgYwrld0Zljr4u6OzPOHo2AaL9Bg3SGFGCCpm3yn/iYPhlXAOFTh6oLJyE+9zeWUROy0oCSWwP7JQTOs0sOQV3XmHaZ6F/cOabjYJsWiUDn+rRVJzvg/WLhgP50CQ==|Chương 1382: Thiên Bằng Chí Tôn;/IJEtIMEkFvOkIS8gU66xltWlD0Ef3n/85SmJCQ7SebDL9PNqeWVfh7FYeJ12pZTpyv1kfKGfvg1AOa6bqLAHDPSSRKHD+jKMJonpWktFSMc2stxEQqZTrnjpEvjvfDpWwC7e48yLG0UoYCrRI+NH6xTO8FKYnisL1fI1o7Q7jmY1ClmxQ4L7g7h7w8o5KCtE6GfQSmlmgCHmtCl12Z+0w==|Chương 1383: Đông Thánh thân truyền đệ tử;AIQqVPZaUpXaRK+DzBAKEnWhE4PPqZioIAEZwO1bBgMUDu825I1wdr3iSldi/rrf04hu6d7CjRUfBYIJPh82e/Y4e4i0Cl07CEfU3ul77Ve3yWxz7N2Q03kzpQU9ajuX/k1zsArmIgfNaR8yHOMgrfdUqS6XlWWHfpCnBD3+nu0FDeaBa6NMH9vShFUmoBvQvw1YbMl9l646PlCXJQlKb9bUUCkgmJcXhKpBb6YXbyXuhqH3zcZVAT6f6o1PlC5B|Chương 1384: Hắn là ai?;vnshP3FDhAese6X/5DNzcsdQ9Q1rQvEoJ7gRbCS2qRO1n8myXYEZw4XKZDuTzI7GY+2lQWmO4A/tUE2L0W1sz53s7biCSN+RMc0D/qJlvstTAdq2eKoI8EGvClE3bBcINOxW1Y+DEFCHSpbcs3IHe+4gm+E7Z82HjleFg3jI7xo91pfdAmnZHPlpjVOGxXc4LDaN7IxpVUpKFZzDX7YEZg==|Chương 1385: Đông Thánh đích thân tới;4w+NgSdcDsh9oswrzzdJnoAMzANuhRYeRUeHu79I9sIor2YNuI1d+pF4zRtHBwHIDCd/1P4sW0gwf7Z1Bt+RJvUBSvnJLggJalP9Ykh2FTQ950sYpd64cdfAUaYEQ+7BKRU1xOmPYLPP6mWaxsIa7eipkfZkahEK0QczP8s3iRw5GPKBlM/hG1I3M1cEN7UhB8/mO7dXJ8KihZkLC73JCC8qbRV752U5J39cEKW8oiqzWSHR93gUuqWfrR3/kbFv|Chương 1386: Quyết đấu;FGSErwls2qHHtjJesucfsM3ulR8vAijIQqo6Z3I38/5sz65RYBNi0F8+EC3CdK/Z1BqZ06untExtqENkWHB+gEt3SOJ4le70vZnHIODU/UmacQ7TpDgIdxyU14uY0rbk67mSgeU52uK825JO+suLvxgXMXOmmgqGxVSEJgJ0oW8e/5EBxtMPBVkfecQHM6DfARdBm2id5Zp1+1wSYdgQTQ==|Chương 1387: Tứ Thánh chiến trận;FWxTCKlrDobvgxym9yHv5E59+1+6i2nvUrT/xvF8K3e0eW+SZ5gjBjdeOIa/NL3r4vwj0P8LQy58cDIBB2g1MKWJkoTSxfkm1w9RNUyzHMkzJVwehZ0ocu49uzDTg6jZL8u9EGs27hZsYlbaFQIjvznjFKdI4ak0CzqsJDQ6rcNDlcYjNpHsU07Kstbm+GXSry7TfFTVPfkIUfY/YXkUDg==|Chương 1388: Chuẩn bị quyết chiến;pqZpRtn0H+edRfxTTxeN4sHToY3+8f5NwgowApFJr8biSfo6190Ut50GC7KVR1fbmNmykxSttcB8LzWX+YjuUbJWZUCtzOZLyMDLblkVnzTHI+Lg8HqWVNOT9iJ6PiYWGemtkT1PqHm3kdUz8q5/HJFR5hVfKd8QseHR5JtxlnG0jE03pR3UXoVfeKfTmo5BFeMBS6H9uy6mwtIIIAUK4A==|Chương 1389: Thác Bạt Tiên Vương;+JRjCU4lXw0HX0w6vVIHqNX+TWmK1XSZIqY70GjKZqyJD+bwJwMq782n50YnvOjUoCevrU6gCnuIvwPlEdYWyO64DYoRB+Vq6fEO/f9XWdFV8xKXvlGoOjEUA/8WCMq3wSoHw9wupSoZakBC9YUkNtlvSbPWCmKL48JHo0ON3kS5DffofGmjpozX/Es6QXLQsriDIBWBDc1aoF/KEQjFkQ==|Chương 1390: Đại chiến;viUjW3/suxqpIYlLtHL9MpN7czj8bfPfX+l2UFmwkmM76Vu8/ZMniYLFFIfhsA79qYk1nSdnZG9pio9fjF1As9DMgdTcWGmlxGIUVea76urrz+dIxhHEnOWqCHGXxc9qoeDEqowXQ1Ba9tYs1g/IPwWWplK/w9fxHO2EaXHjCM4sqSM03LQwqG3Eq0VtHQwGAbR5k8UJqG6wRsJlS6k/Uw==|Chương 1391: Hư vô ám sát;e6HJ7oSJvvAy3xamoGbxxdD5fuFEvmiNvLzIKzwKY3kSVeyhPvo1aF6sNK+ZYvevKVVU5813A9IoYGEYEsby9vx4CwRlIjCKF/fM9xyyZJWN5ESQif7TusJUuvIj47iNkrGLYN4OOnzhHyI+EvR2zyOlzZWukWPkEsiV24+9qtskZ7m9SAqWgiMiiX+NmL0psj9SjoEixkaI+HTMHENOJg==|Chương 1392: Đông Thánh dòng dõi;9rFnmpehYQIoAB3lQW/FoXNEsJc8RL6dBV0YSIZ4csVY7O4wfGz0/XTQOEoF+pzz+lNgS1UapXCiXmHcIe02LHPwJ/GENuMk7SagOt/9PMG+wL5/qK85obYHPol1GmvsHvK0jUiAVYCkd8jg/7oWGD9h710Kqd94UpaUqMGHfFQg5Za7D7veOqBCHm0lOqAuk5FqYJxOgpNBvr4pgzLyGg==|Chương 1393: Vị thứ ba Tiên Đế;gEtmPblHaa/82gBRzD8xypw5Hm4ayBtDQl8xtkFfrhVEU+syHNJrfBOTF1KvDN1y9BCpqBw21zGTUehCRHm/8wh3R3cx/TzMCyJ5EQMUAmrD8JtuyrrKzDKDieIccjVEJOnbeEl+RnGfQjqCOFK7ZdOkM+yIDC8LAiHW8UW3/rKYefksJGa4Oj0bHWcaiw7WUEflCJwPhYG2CA1rpycJxg==|Chương 1394: Che chở;c4o5E64RjBcQWM/VeH03W57tqd5QyeLCKR6hRo60bpKxxrhcYgBD7GGwVyx6sGZ6rGHFN8qCF1nYcbj45ifA0fH4pYbasom6DwkqLyPQ1Crs2iQCBRZuz0eF3sfaREot29udyhdpqz/RiBToPCxGZSjBoVmnU5y1q7qbAeqQ+CRUNFc9DbGAetE9YB+n9eODLyp0mIATE92rKhrTg8RvYA==|Chương 1395: Đại thế đã mất;Ypp1HlzK2b4BRwbuwsReH7yCYcuZ4EtDbshaLg6gFmBEfMzM0ej7EvsJQRxiTC7H0fMVo3OUq+ksUMjIiGepLQTuaVwjqJBl2zZF75hRpR2MlyTcsTOKa3lC5H20PuGdRagpHKI1nojsPgOaylVSC9UHKOK0aew0lNZeL4W6FFExJBnsm96C7xfVzAnW9w323SQ0g626JvfVTrayq/MnbA==|Chương 1396: Kết thúc;TanPYR2B4oYMiaKD6DFEIRY/cO0fPmCvbCie6QFBW+H/85HYbVqraawECF8jsOI+hJCYRizoS2H3y1r8VBqPAs/KzDvyNbuclIhxyl4EkuOHgivxvYiBMO+LP8AB4BD6vqaAcQqW1V1nhhPRHjhMkP8W0Xc+QRh8zqw8spW2TJ8QuztsNquUvhuJhE+Czk0w86QXYZFmEw5hXtSvpFUWiA==|Chương 1397: Tử Đế đề nghị;Rs/oDamaXpH2/uDmAFhR3Hxsu4DGppwivMtgPcTw1Ej/eOXOWx57Ds0R6vS22cxMNJ7DAPyfevDPH25OPWu+EJVBTyQKlLGxCl9ETxh7r3E9fzGlIqwjDmdfRPAnmZjYj7NcTRpIGaexgOj1AvGAPNjwn3u9+MePfIq20jWcU+Qr7fSPoBe211LDg/H1q6S3YI8g3a64qujP84o6nSAsJg==|Chương 1398: Cổ kim so sánh;twDNlsCcRVk9qdJxoUMnivOS2OYG/GXHHLpO6VsYbaxtTgSoW2nItmx4hVM2IClyqsQXtOb7L7rAqGckq9U18L4zh4W5+AWmrLK4B2isK4qCg84dSBtGooMOMmgxszXz4Q+h8+5L+6feDjWf7dsVNoKD+bwXhnoaBSkBJV2vJMyJQoL32xfqeLNcwtwsv6xkVpoNQo+gQa4DtOEnvLfqXA==|Chương 1399: Dẫn dụ;4jdQrb6wWHPa0lj2ypo4QNoQId/NKgNqvCpo+YVkeAnxwkIwFGszX0NCSA2Y83O59N3thqWP3GoucJNFMeilZKSqdxYU8vyTOoHM1+FeW8zQ2fpKQQ9lVJ0CIOa5hwOhDnM8Xb9Ho+19EN7zeGKhj1mfRxWY+pkNaXu1gbRSa3t7dV8b8lpv1KOjf45pPhuzBIQHKwDBsdhr0w0wDEdbOA==|Chương 1400: Bắt người;C6exBwyoeHihKYzTea8XIJLAzyG2tN7P+rUc9YuTP4aTL3o8bG5/EAZDhu4iw6RpXtVtpg8XG9KamRmZ5nTpuajRWN3sAq76daUQmEiUTXOS3ZTW8wLrTYnjwtcBD3eEbL34bKcxGYA8/LB791s5helw2t1Ksd+Fo2LPtT4zlSmjX7DIkDnygazkyaC69pqwImx/aTQ+vcb9vYztTVGVqg==|Chương 1401: Đông Thánh khuất nhục;9ybD0jZm4+gSr2XmnbF0+Atyh1eAamYfsQlV4yXg1Q01dZkXk2/IpD6c4CQX3YIL1hFj6F5KzOKDokUwVEEfXJQ31gghDzIFll9ER2O5wQBHUUG85uH03P2H8MDS33KxNEfxW229pa5xVzWrDN3s7gNiTDynsV3ITvNvcxan7D/ODGA3qchZn+VzTv2M4dTVX5qbKsefg3WuJ11FvJlKFakKNwno4074UiWAY7ZOd6DU80acWVuFaFaszB4bEEna|Chương 1402: Phong ba kết thúc;v2hqTuIA0L3+XCkbt25dyNS8E0aUNTLVP/gqxBEh3jdES4q1grbXOUgF25PXKTFL2+YLM7SrjGtFngDQq1mOnSLf+NdGmhWaJcggza/kXoVRWoVjFOQ6dQjCYtGhxTE/AWmKOc5wvbB9VhkuGZtrOjxmKv+MQM1yMHrDoVqvvY2BAqPdfigp+nRp1kiHFEgt0v+gfxepOQAULEjlzSSttQ==|Chương 1403: Hắc bá xuất hiện;Er+BXI5aY1oAvKnszrHdxJkzQ+m+7vVSSZvhsYeV/zNRSp2d81kGZ25sKSzz4hBK87b8EoshHfG5wb6hAZsIX9hixNLeVNjNRyu6NyNnefer5EMC/3U5E14hZP2ocMdWR6sIKNSN+CnceUcDum4yl+ebjBmbgtPD0mwGrVTuAmGt2mv39YBNYsIO1YxorupYyzzCa4FoxR1HLOtMdx1hbQ==|Chương 1404: Căm giận ngút trời;GMEKOzdIalsQLYCayna6d8i1gbcR7jDfKmD/IT+ElwjJ51B+tA8jbLNqft3vFAwBHW8NEoVTVJZ0BzfDBAl46tgBdBYhV8JQiH2a3XHB8SfFqzIbm5+PMeQDd+8eq4o4dKd7IkVBwjShQ2fZvGgTga+9ISg2bFIWZr6ko69JH3z8AG3oEK6mSB65wfYJky0m/WWBht2wFAT1VNbEs9Ng0w==|Chương 1405: Tiểu hỗn đản tín hiệu;kMRRqnvrgPgm5IKnf23ZEXmd/rHC72K0QAZyXQI9LIZVXn0T1geHuWMtFMyrt47H/kgn1tC4DYpmNPoEQqBtUFaL6v/zKJ1WAz7R31a6fJ3tegsfQCvIav6idVr4HCMOHZEukXwTBk2y30qEKQb2ThHR+04hmb9R1taZcRONDsUy/zRPSr90/8wgyYBYwYFlOfoDio2oyHp7oz5ggtJ0xrH6VrUJv3g1h9FmP5q3uwGM8cihNk72a5xlL58O9D1v|Chương 1406: Đoạn Thiên thành;/y8NG5NYzoP+EVOSR+/t0t8t3x9jhAgcv8Tl4yNrKBM1E3RpzP3WF8h3Aq2//priYdRMDSZmAueYXMOgUBxwbG+8K/ZJl3lt769Q6DKEOKumVU+BlND9t4px1dV2v6njOBAqfl0pJ8kg1KengXbpFZ1WeHOoR8hKRB03I0LvDRO9iRHte40f0VnXvsAItXj17IxYm7Dqw6fe3+m/duE/2A==|Chương 1407: Cừu địch khắp thiên hạ;QvDIFoSjRM59l3lbrBorpgRPH8xB8F/ROc8IJ9k4/V0c0LcEWFv0ACwVy/C78BpQxqQ3Ix/GwAEXEotgKonfTXw7m8+qXQQQkhnexvDikWHXFx8yv1tYkXoMzhlVgstEO2DhObNQDBXthohj5XC/2tcFrAvKv23qFXycq4lC6JbDmUnWwjCc9bEq80jf7Gh/u69HTIDYE43nIbAmHeHwrckFZd267NdtsxyMvzd5NBmst+w/UZ6OezfU1UyyKOgM|Chương 1408: Man Hoang chi vương?;dNAoSCV21gejYWpBzfx1EZGB7BAwJtnPt4MjTAvOmULOoOAF3rvA03PVh8WtrYwa7OG/EArArIKLbyL7Wu5PApNYGiLPrzf8oPdwA3hukBXBkzAq9XH3eJdEo7KGGFVgif6dAfaI3qaX2XuUCtz779x+JuyqFnaa/a7JHn80vCdNvoGyhmxuBJkBFTVojKRjw1W3TjjDAvlBh3TkMn37qg==|Chương 1409: Man Hoang Vương tộc;DWWooYtgXYXEd6bNteHjW30kQVdkkXj1AnSlXUp1bFJXZBYztpO6twPvWVXbUYcXyNoV4BfiyqqxTlXshz8r7df3SJ1r1814fXT1HbN0+xKOO9TjBvhnkeCJs6uyzVCmaR37nEo6biYsaggHeJQ8Y4BCeGQLKASfz1wfoZ+rFdOFptXlA0e2ZRi69bs9xQPSAWktTeujipco0LNfqsQgrA==|Chương 1410: Khủng bố Yêu tộc;wiviqH7WhNGb7W4V2luqGwGY8ZRgm9ssth/Q7knJh+XG6egUGaCsdW7zIYk7Shcdqg8RYnPIDsVDv8Wk3oe7aw+fVuplKVVqF4sY4Vk4O5thxWLcNAzZ3gyIuZwRw5MIfW5NiT/8kr7DT6TZWQjGZADeONYjtHumyzb4lChKhWjyvTmTOd9v+JnHmffCoLvnTYlmp0a47P5OB9ncMxWcpA==|Chương 1411: Cường thế đánh giết;y8EiCbLHKHv51qbdqINF2PykQmyIkL/VU5jKhsj7BGkrjhvLhi2eEg67Z3ZbBRtduOSGgobol/gQICwJVD/1I7TJ4Om5cBBYsaKLOlFaV7jqvweSXNvODQ05gb8LZyuGL1r3AAwxTif7m4S3VLwbhTJJAqewBp2dFF2vHm/4KBu+aKcQe0KDNFJWoi5x8s46yWX2Y4thwD9VyAdY7+cLxg==|Chương 1412: Man Hoang động tĩnh lớn;sSGeVfXDp4epMYi9tZ7x5Ex0qh85jEMKh9dN3fLlecrFXkD3nUcB1BjosHigbZoL7HG2Dzj4dL/OTGVa1uPkI5PQP+JECRqZXlw9Q/vDNpKl88QHqynG/hfgCM5Ove3qlnT0oFlZw5LuMtV4mxgPkl5h6EXKaSvKJI3S7m0RCfPqO/iTSDRd3D4VK/Agecn8UcinVkPsdXZ+gYu2zmsbXODOGXgH/WILwObCxVeoLjHEHH7HJN86YN3xinbAZ0mA|Chương 1413: Yêu Thần sơn;8G0vSDI61srZgwjRyD++5ah53Y8pJW/1HWlyzgaz9LBnjwWCQBePJC2Z4erauTaO/i41GQkzCxIGI8qdeQgeqkGoA/TTmIU+xh3hsHVT8P9Ipq6uk37XbtERVvRWvcv7/zj6ivq1mO/5zXONibteIJi2JdbmSUxOSvaq13wHpK8MLaIZ4Jb2yHz1JAKXdBTh6MXP1IHKUsd2l9l8o3vYxw==|Chương 1414: Man Hoang kinh biến;uYOgKMzDR0bn8uvjJn4ARRjzfLG1HtwvMXjXeWcNGIWPTAMOUY5PSqYzhX4SXnb2rdjbnFPUEyvRAghFFp+2/wr8IesU3HGVgP+QLuYi8VobGPW4YUtvZgYz/2tfV+m7cMmiVU53LI1DJoZTqhDn4uzS+lXTGgsVEdPij5Nr3mruQJrRmGmd01esUEn+aLdw99l0HjJZceGAJtn8gPsOOw==|Chương 1415: Phượng Hoàng Cốt;OJiq2WqiEJqcUMpvjdw60LauUrBUf7vQtYvPqxJUsGPiEkB8nd+rWSxijo4Rcet/67bwrK7/ppi9hpYb2vbFnAHPc8E/uHn77Nm5KJdzZuwCCHw88tXoOGFHc0/hUQB227CA9tmo+R1i3YnIC0KddabWxJ2O8xUnOxwqlRuoHBhNrzBEjcVuGBgJyEOAnFd5FdGIB/ijhcPMDCq/qoLyTA==|Chương 1416: Phong vân tế hội;zQwivvSCSozvkAyrbsVayHjqnyAHXa3sSJFrkIRIlKvNyxR+JutBYvPSQVUAGwDx0AaeMJHLLukO+JpM2IN9IP1bfN3bD8BiNpPSRGUYZWPyRiiHh0Npd9HBU6oNo2OB7eVGztStkypkuN9h+VrEe8i5srkRKuiLIm8VyTVh+aZtcDQ1c8jXpiB8LJfzUvRtbSBcjqrmvsUdF46pA/ZRrA==|Chương 1417: Hóa bằng nhập Thần Sơn;2ZSMoB3+tBZKErJkOoO8JC222EBlzkVj7Wgy0kw+6dss0egfOxLGrO4iatMsjpNiofT7Gqqd4SOZbo6CYaLSxM2K0a+lynzZ1FVuhIrILzYqMueHYqyI0d4Je+Llg8uFVeNb8odij/iE3LHOVzUkOcsvicvbVJajp2JS0KNk91K7RMupHkUjq7ZTrexJibh8zzvaap5xi8UihYY5CovYsKMJNWXFqXryBnROs/lVcMEqLLcb3sTtAaPYS2Z7rMx7|Chương 1418: Thần Sơn đi;n3PthEL5O0WyAiGXwLzHhMBNiB1vXUlfCROwRWi+AeiuQKJKVfQyXTMAMVGrqLKOjq89KtaNYCnfkJefVwifc7EeQDauTy0PtBkB9gfqX17GbhxI2jiWF1uZq8o/rNV26gBOGDlI4tYrzN9Hh3iiYNRlxPXfcDLtvgjsJ75qVh9aYDo6jCIlAWYVUA+sm4BKBs0vD33ezGE/IesPUCpxcg==|Chương 1419: Hiền lành Bằng Vương;bKgAETzvqoK98goq0iSkQiH5xFvpigimVsz36BnmLL1nxcKPzD0YIQGoYwcdS5bDX2OhCfD3aTF7SM+1ywAuexa/kdxO16q7AEs7Yc09LS1ZNdJkYffZW7/e9jG6lnvs251Mor7Ny9waSB97zqSXxfH8c5ylgJ/Qmajh8BWCMjzZx35+WuD/dnjX4YS7RqEKe+keP8mwd43GaRQpFm6rLg==|Chương 1420: Trèo lên đỉnh đường;YSLonWwP2ksdlTKzhVLKiz8hyHxGzyR42/F5AqExWihvSK3YpqgZOO9CtflLtfsAbTVi4wtl0XJTgLmPJNSDuTG0g0tUtOCx2SOQSrjr8127WeRVxCwV5AbuG2A15qiTzj4+61mMvGYbvXyUXb8+obUKJhcMEUS0XjyektYDNK4cnWqQlcbiUVq16wxnmdi1gFOKkX7/vhPvxIU1NKIH0g==|Chương 1421: Sát vương tộc chim đại bàng;KOuT93DRaoytSyndGlfHS07T+w5rUivpNZtxH1HS3vuzlYnw+VbPh8txCZlIrnbZFZt8tgmAKKgBWEWe6YVwgx5ROoEKTahD7DQCVtDDZooqG+TM9EUOwUFaaDRgNwza8pcwgWmkm2u44JBt3ze6LOiZyddVaZTPvd9n1YxFq6VX31C4jHTXI6Wa8RMmXrb2pkiyNWoaY37GG/uBMpjvre1NWuJKElDwo7Nx4gDTd2QwcCL16oBqB3uDpIr0G7rJ|Chương 1422: Yêu Thần điện;oIhch6uW/GzXkeXgWQe0ZE/Q7kMdSfoViuw/3HVbMf1OYw5WHkpPXf4wqJs0WXb6UNQvKorE3pCCk4Wejv5JylcN3j7omvI7euIvn8XX469BfflLGS+4b0fPY56nDXvYXGrcbkkbuB6BwGE5omBdK4GTyx2Fw+8/BrbDoO+9PfmXVZ7afzSgBE0lHITRdhjusWcOl2DnsRQZZ7H7OT3FAQ==|Chương 1423: Phá vây;9TKH4eR+FpJElhR5Dsmene3Btn1XPmtGD6RJ1y4hkb+ANJQ4aW9AiXojM1xyzLcbb9Q+FT+aUHsesLTnqez8K/cRibsK889+9wqVMEXoEW2ZTTdPCF355093L2HqJ4KCAuRQKVcAGWfNfStJaUdWKa+cu/5EdxqVCGtoEBDrvX9vDgpxzDmgCaw8sSWRtW2QZwd8eZgjaK4okTRR38JVqQ==|Chương 1424: Thần Sơn chi đỉnh;2402IRrum6lLyz4yZCxbmrvcZIWIFWkbFSbVG2KZLMcmSrKhAvj7ZwV5j9D/s0iw0+hY/XsIlkoUsx77T1LXjaPQHW2+IMbSwD+pi808/BQ9XaUd45r5d4t9r4onlRkuGHy2+prwv+wN2rNrDLFMCq3TezhFLgPqzDkuhgCyDhJxv2wtC1fi+Teb+/NerqUp6ySjiwof9eEcpcUVVdxXKQ==|Chương 1425: Huyết mạch thiên phú, Phần Biến;ylImc2lzBGEdZONRMTLPxphRgTmumzLRfBJsFFnIExdUgQyXz9Inul24qmzl+X+lflsdtgcQb3FptYktLbv9WOKgf6z0OnmD0LDTxHjerCcf4UEH8/3L4GvWe/tZKConkrG0UB+uxyhr4zhLIvf8MrRJkHXiUY+znhiE1IuPKS+57Ah9EQz7S1tnr6zSZOaPb8EXMARY+mU+2kzhUN9s4dX/XJx0EClgs2WWZ20qzMtn99STi7rwAtjM8fsKnbDg|Chương 1426: Càng bỉ ổi;/RteD9O9GnM2WGuBmts5rxtg++M+pbdyAbjdwBA4R/m6EttBtubsW/uwzhA8nymtB558pIraam3TXaEb3xZ1bIWl4F60CZZ6fJWvPaTR+vrq15eo8b7DQ1kJkQE4epMO0NL8XkeS9zwypUJ2YCr+CQke5Cxpblx8pdg5Pzx5+IrvsECRUbn/4TIMhtC2kA0LcwTMCfBoGhSp3RbFkDO/+A==|Chương 1427: Đột nhiên tăng mạnh;02eS6DXPusKtS8FkRjnEFnXj/hb6cRXYC78yuWcadjzpA4QIoPLNcIgvmyxlZdfoKME1b58XAdmgYPQ8IoyROTV9O79l+M9I6NxXJCNcMqPIDZxORuae3f4iJpfefmv7kzYvw/R9OmMFaGTFJedQM8M6wYxbj79U6CazHm3FvHKbXKPHTbXMxKZSnAK/TtIvhPevU3CgADwVWNwTlxNfFQ==|Chương 1428: Hắn chính là đầu kia chim đại bàng;K0A4ZQsw9XAt0UO4ncIYqHkC262BrCFxYBiphRA9rS4DNREO1dloBMRZBje2tR3VhIiUBu1oQ9wJ4EiGWYDwiz5aN0YF7JgnELEP1ImX8kfv+Mj1xX5/SuzEery1seu6+iA0l3CZS4Geu0i2hjVWGrJRAqpQsX7OElez350W8z82PSgjUVlrRZqWB1tlBsIjykI4qbDpP53kOlX4oPNRLwlwAMkhA7ZjFHlRmHZrLZxE+i3GEo9faS7jbSkQzePX|Chương 1429: Nữ Đế thanh âm;zd8wtxO19u33x4lmWFfvMeksX1Bl1eYIavd9eZzhHOUH9lmgOCG6XKPSt0AMw4UIk6DpeeckA1VEWBdhWZzTkUWC2kDHDuaEHs2kQ/jRmuMJEknWFniMQQzv5+YDNqdbU5i7oXPROLqnlgurReKz3jVAyNGJXj06dYybqKSZfCGXvSYtT3m/F5TY6fWt9KVjpgpbMmbbqaVWY8N1igHV5g==|Chương 1430: Các ngươi có thể cùng một chỗ;Z4pftZTDoNd9UNg6Cqf3Q3+FsG3Uy1hrCZhzmVJwZ1alEjgne0h5w1teCqMBKNRIptjGnHOk42Bg93iiJV11kBt8g69SK7F2AP9Fgerdr/XGLZu9X9b9VTl7Mdnf7BdVfY0tEstt16Fe8875zzxm4a1cOEWkPeWc7ptenG47f3OJ+CXx7QFn1kD53L9B0diPgx2yQIj0dkuUUzaCENemKut1Ie+xWp3cfttR3CZ/Lt9xFINjjo9w9d+g5vo201MC|Chương 1431: Bá đạo như vậy;fJ9/7lW+/lcq8Z/cK6zMWybYXzjXNEiBnN/0ZlIP6m0UvNvIdmlkqQYOvvGBqLtLlDWT7Jn8sG50+LqL2wpWdhI64kYbc/2FyG0cUPde/6n8oRH82KsM+EX5fzENBYfWlAevw59X5Yo1gvEzkdJGggLmnn3t/CtprzB86nhaC6iem1D0FACJ7AaRicsnG9zGtpXX2BYf7YR1Eo0b/eJMVw==|Chương 1432: Ta từ nhất đao trảm diệt;dyPXCIZPvUyfqmZeejvhoZ+5CPDbtqYhPercrLYhM03GiZCZOxFDlTAyZjEmxOFcsml8APMWxphBT4HsRc2rFs0BlDEKHsEmKJS+5d9fduynvsWLjZWz2RBSYb2DpsM+A0YPqYu9JRGCJdvzOy62QRSrmy/+7yTBsHi5Wdp6VY4KEdXZrGnj4Z/0AiE+eX7y0hcneaCdd2jBFjLwrggdoaK1H8piTkUTtL8SsoIlM70hz4Rb/kPBVsLkPkYmnknW|Chương 1433: Đoạt Thiên lão ma;q5j9TohsoDR1ajLksCbJ54aADEq7Ol8X/Bdhlf2l79KW+8qkc4SzwSZSjWUSlBl4jl179BfpzWUJDt8UdTCRXQwbMkTLVLcsOT89mRKRY34MtwMpH58zR9wMZF8t59faoZwIrqopSPgzteDuwp3CVN+R+6I73ItBGjksjnSG/X0JGM9AAUsYym+eAVJ2/9c4uH1nQavHLqnw/nZyr4aXVQ==|Chương 1434: Từ trời rơi xuống;M1PftiIkwz1sbrgWYRwuIb+s1o91nosuKyr+Pk6tBDkOZeZD1c2O/3rmx1EbzvgXi/5KFeh/UbbPedOff2Jo/fyHDuEprPRR/uZgLtXTptA8PHMtJFl5io3DWXmxqFqD6dkFtYlBeJF7T7O1Kqorp8k0jBbXI/5SiJrdkeV72tCQJhqJp1BcKzev+MYr5tVe1aTZBC/FF5aPA7Gr0XBueg==|Chương 1435: Đại Hoàn đan;KW5Hd+goyKimut6tloS1w/8iR04OpVjEXFp9OsTmtxPng2U8M+IyMRdC/mrGztb6t8Zo3yYYBkTgSwGro/yPAdRNaFk9tnWKg9OrAJqiGY8YSLN7mD3qm0TouC5+QR5betVwWXDIDh38bo0SFTOAx+Zwqr57hFK+Ssp4tWJiEqJHi+h8mWTKASMsaMGU1MmVnKrCtqkM3/yWlNAPgpTfKA==|Chương 1436: Sở Thanh Y thái độ;L8v9QiD5SmN8xfFFaWLD2XOL8Z/GJLEC/Nle+42eBqJ3i0Nmng3gW7qwDUgImB+V+13DYmb0loY+vCkMwJ9RjN7qmDb2mkuxu9hupZbSRA6WPriX8vqmjPxHP1oCOo6yq9Hr6ufkciZglUzq5trb0GrT/vmYYTtqiQYNEskixhRQ50R8eovTXzFz0BF0+3gbk4TDbPpeCbGe5U2mekoQ+w==|Chương 1437: Lục Yến Tuyết;wC20jCUM3rPeJU5nx97who4BP3ZEdrzc2NrSuYrHWaN53L6+VOLYk9f91lQYTyc+7IZGYlvxf1fEkHs5joh6tz+5RLavnaMt71VT/nBJr8AlA61t0dz/KKQu85sJOFSRr7d4kEXVX4vag917P8jTdEwIst/w6s5dIstGiW1Z/efTsmJVMJUARCKmVO/DcBRCt+K7soKY/yJmUfSB/S9ImQ==|Chương 1438: Thuyết phục;6XrKYUakTGCNjCEPVfEmRN7nIHU5lGE6YlTvjFiWPrh2y9asvbuMEelssD+++PLyNQDGGtrWg9jYnLASln5oW5siZv1DCbixo7l6kHmzzBXgSwBN0cQMVv7tNhn6q9N3NAd6vSrFmXePhhS/f41aBz/FX0fvbe67qYStWoSIL0ZabsT+rUmvaWnEYFZMclX53IBBbK2c8UY98SokixT9ug==|Chương 1439: Cầu ta rời đi;7t8AqN/ZYCn9KLw6zIhMG9d2btNEHeD0CZS0XJuVQ0KPJTFbTuF5exaW7XEM2oHnrMb+GOA01PQnpyG0UOTUdpBkiA5mnI7lDLo9zTqGWYGV2SOD3hmJz7+s2fu57HgcmsqeapwQuaKroQR6AcuysJn4aslLw7dRnxtnyfn2m0CZrKVDaftvQMNkYL0+JrEjylVz3iS53plYiTYHjwBlgQ==|Chương 1440: Hạng gì tồn tại;iso+sjJ63MvDNqZJqSeKOC6nztKxeAt163WIPukhCXL2cuUZJWcsIY/UyY6xCIPffxDpGx6/pG9FkUQQ0pGosx/ZgcmI8P3IlWSE0byXAnLzIs9x4eJXS/DAaMCI6Wsnq1Bh8fKLJfnW5t0eohWjo6ATMZ5O5Ei0NkN9C1QJ03ZCiI0DSqs+/aIWblKIq1IdY3f94SsKDH9CUJhWpmR0AQ==|Chương 1441: Chỉ nhất kiếm;9Ua0qp6kBQXdvCdjZsAzID7zYBnU5Lj1ni9dLIOTjgP6sa12zQs7uP9ePm81J7NMFaV9ugxOE2NbaUVqdD8iiCu83xFbcDq2Uc5D4ktZDjTXwKHYUUIYkgOOBbnKvE26tjaMB4uV06HrBuf7pWRyEDbIRbMTAMTjXqugmzYn1e9+msXv3F6e5skzm7naWYRuHuT9YwsqcAna8GL+aC1fvA==|Chương 1442: Tâm nguyện;1ga5CDhMICnfr2rIGFzAVdTXzdHO/w0RREDO+Fty7GFXeOk4ecC7gcnXk2fAar1Nrd1p12utFBCVMDqb1gLmdYgQCB61jqQ9p61EjpXRxXszzg2yv/mZRu3ArSYzhS5fBXsiZLVGruUg86CvY24FMmhT1yw6652tBLUQw9NOVZdCTTwEofLhL5fDh3EmaBXTJXyg4LlPBL1AcuDKjkrr/w==|Chương 1443: Huyền Thiết Đế tông;noDjmMzjscD+Q1q9pCTlh+rHGWGRKsMxZY0l0iQ2Z3PwUFXIsXLBKrEEPV8gJpAPsaXIQFhrxODL0wVQAfuDSDKDht53tH33/7mQq2C7Hkm7dFpdRIZjkPf7LhDcM0VXso7GE5wrUSDpY5wFWtPUSHTsTR++FQdC9HqDqmCjeRbotZxTqrAnOmJ3W7zPMpMaD3OBHB/y3heFWsmaSir6YQ==|Chương 1444: Đế tông Thánh nữ;6jgleP67+W6BE78syUAAg0zKHITPlhocvZ6q+1rlhVywPQppsMcsQVH9UU+kSiCzQeE0OCediyCkAc6tlnE85hzoSUPf3STUm5rQfr3O7q7vuz8rCAVXuvpWyDxOY505Km2OpiR/XcIM9Bkz4QGUawOLt1hJab9d+2AqlO7gteEdAc0L5DWfGO9biH7nuIMC66O9j62qc8PSorTSIQuDVw==|Chương 1445: Kẻ đến không thiện;uEm0g01anLzBNi0Dm5bRUG0AXlecH9rbTNNSSK1EOt/imSZQwJXSTgLTv7kGGRbvahhF6mhl3aYSiwLl5U4iJjaopqyiT6ikstNSzxHvSLALhuXK5LQbpG4Izygx4fAucOxbwGM5yu+YrTtSFz4eAQCHk1x7cf01ovxOAmHrS/dufRvU4u5eVZ+FveGBmGRMM/inLIheys3flhVmoOociQ==|Chương 1445: Kẻ đến không thiện;/bWRCenLP4AME7rvGoNLl3cInusX/nTyWyC0i6JHmlurE6A6jAwqGsiOKAUJJp/78veNEJeCTVDo3qIGZKsvFAZpxLVLdm4yFz9/qhO7ymC1NbdTomFINzqmAtq3ROJTwruHtdi9xxN0grb4UQun8bTUz63784/ROWWTnb5KkONgK9y80Oxhusxj27hLZze0tV4GGq2Tg4tY234WW+jUdg==|Chương 1446: Đông Lăng nhất mạch;68pOAmPXIYrXOGRD5iPcywjtHeua5m5ZdutOUSaiPo1Ipl2HOCpUtAvId8Ba0V6Oyaxu5O8hehe9f4Q7FvnNwYpi59Hk7Wf5UImwUZSSvo6DKIbGb1wKJhujRKE8NBDOTtVeUi9rZ+GR91kTVLvPSVVtSSpFoQBGysS8jWIM5LMLj4AiJkVB7ApIVhsBUDMdtpG46aRQeZaaexEtT+JIRQ==|Chương 1447: Xuất thủ;OFa9HhApngZ4Ue5yT1VCXsMx+auA6gwQ9UayI1hacdc4xOeBm3QjGURLpXlfTh5qU4gPyrR88edRUWfiMt807eQ/mSSm4AVDDj/09yMNaYr+82AU3tjitDKxZpDCxzc7eQxocO5VEODBhYFsELUASoaODMF/Ph9jYV4aouyftQImds8QZkbbic0mRMSBsU2jo9btZr3iUuLlCGryWpeRtw==|Chương 1448: Huyền Thiết Kiếm Đế;swYIgEHhVv6op27wImoqeMuQpB9SX+wR8CU2JXLiz6yZC3JxLuGMqPzZbLkzkAzepKtbj+Z7BJIaLXeNVXj3C058AB+zCnN2GO2MkB4B1nI1a1ihQIY1/ER9njWyb77KgVaCxOp+yyqNC8anY9JcKMgfVut5W10B8L43AIQWjc+cOorEhaH5erbMl6VngA+U0IM555Dt39Q3eAnRZcU19A==|Chương 1449: Cường thế Kiếm Đế;z1lBih/n9XyKM+2A8GNnG/49zLEQavQk7mrP/dCc9TA9PsT2IDVwDIaz7zfUABAehlUW8gcpS8F6uJW+QlvOStpcQB3iKUlS/z/7qcZYRiic1eY4dg0LiogzmjTJhT0WIoT1CPyz5LdG71wzgoFO5SLId1FsXSIR9K0FvJtlAfQsMWANwDj8LJN+jNm6TZ9ytYBbLPgCQESQo0Jpe+39qA==|Chương 1450: Toàn diệt;w8oEb3hSQhTupA3PrPZGjLQn/RJ4Mh/c9IyILyhpH6LcSAT2x19OMevji/kYk/FH0Cc2Q2w3PjHMYgc1+pcKj0rU7m894XE8VpMO9Ui8ek7azk7FZRsS/R1pYo+lI9bfiZ2+/UX/Jj7trjgAIUqXPpUjp7fjHZ54BYBaiyD39F5zuNOeOKykMan+58B/4dGmAWiEC+KeEzGxIJmWM4SpLw==|Chương 1451: Thánh Nhân ý;lXopK4Q/JGJpOUFR3MUVfvbKS3fRjcmsrDE57dclt91QPCfPpg3Hm6WeTjPou/adGvxA/P/Llsu+OHmx9w4A7W/M7E+6SrtUtfOaYoKLqigNkWStgMzKzKTX/W8fAFRYwIXynYj6tmcXR1rPo++ZCGq8CoQDMDeDhl+AOmFS5Ei1c30NrIr+xZ2PXbHMhfH9L14WhWNuV2yv8dBkXwnDKQ==|Chương 1452: Lĩnh ngộ thánh ý;xrFWm2qULBAe+5bca8FpljxwnU5hv2p4bCCVpcjLvjeu8oDyFu1LFv3gT5jutE286Y9MrPQp+/MzvAW+tXYxrFjw3YCAlTxAjtzHQQQcGIqv2l6r52eKHwzqjV1OJR6o++02hcr/7uiHmgwJw2gNPUeYsNzyilDyi4sifPVvspsAvPiMo6DI6xjND6r497fM7DT3Ygah+DKUDwk2w495eg==|Chương 1453: Thánh ý chi uy;jzEFDog+BvoKOpZ+s5/+5ssvQz/uRspRIfBbrx2vomAotmaB3m5Tg5iTJuQFwRIUQpObyxIHt7XEwWZvGTbECcQKLZzpM5KDiORhW4GmDQZ5huOhb2+jJh1J+aDkaKrcFlUr3a6CRkmQuDFGNUdcUQ6iqc0V/dYr8v5CETNbufvxTCUb32J/g6dI9BpA6dncdnnOoYZLDP2WZh0yBlDreQ==|Chương 1454: Đông Lăng sụp đổ;Yr9agCXaCjSdokQQNUCRvJkXtTiJkOFqoBsDgWfqm4EquZhUl/8vaoDWefCr644ZJ1wF7nVh9lVRcwBB1UmUO6hvynquCmUlWrRrv9rhFlMXOtaMmP4LY0w4qOvbLPfBHhWGe0iMyk4J1add2KcLOpir6/heSm+sh6Kc4+TMfkjr1Teiofnz0eo7u4GjG2G62aAaKGPpvHn6sFZlC9IaYA==|Chương 1455: Kiếm trận tru địch;YDPSfR4MXhwEqfChXItoFM7oaPonJFhzikPwRu0qgecbhH1Vpon9PA4IyiMm429dkaL3tHt9q2HXMMMJAtlcTilm9GqTtCITqsGMenNVQToHBpsbHZGt9Takr/SeTLBoNAY8h8osi7lflVr8OkiSi3YOE7ovBWfH0njxQxpRTNke2rI/fzr9tx98/y49Be88DUMxL+9CEm0q3rlGT6KzJQ==|Chương 1456: Bất tử chi thân;coeaG5cj4L0yB3J3u3pt1cSvoLaDeY9iTVdGZOmFkmP8eb/9ahsDVObPEkaC7ANtHi+SljvDGGbBNNdSH44ux0BTqNpBoYbNEX5D+XRLryl9D2r62ylHe4r+aJ7wAOYwsh3EnY4MAscmuy0I4HmroNHxtdt4t6ai8YquSvC+APwbtQiLbECEy8G+Omi9RCDHWFjNV8sT0rBYyTk/BJcm9Q==|Chương 1457: Yêu thú hoành hành;OAlwucnZXF9dvdBH44+ixWlW6IU56QSJQ7tPVfj3/aJd8qLz0H+yvBymDhiZwiwnmkVgUAmEsCjMYP1n4dg9EXZ91vfoZ8CQMwnnquhlsK+VOF1+8lrKvvsY/x3UK5bbOKhCt2EmYR0HsDsSMwo0Ov1uVZks6n2Za79cngp0GwdPohF6R1xucwobzERRXK/TG/lmUVcpHCN/gOZ59kDxiA==|Chương 1458: Đế cung gặp cố nhân;tbSs2/fo+kl2fycrv8i5pHqVPsuEcVnJ5fKaaOwSX22Aa6pVlfg4DnKZ1akSAk8huLBZsq1JjlI+kSLcwsWr6ILOXsG+W5hJERkwk4f8tdqasNaazNa/Zq7mWKc6V0ZiAoYbV38+1rWOkaeX6QFHYJIP9EoQjwgSm9n98ZTM0Nz8BYhdniHtjYKnLmd95891sbRRfTCBh62+zCHceR6UOQ==|Chương 1459: Tranh phong;bSXG1wTCM/DapgQ9DpbvLUjPGW08Jvwtw8IvTrscJtVmxVBfRTIDql5u2Gf/IKyJyFN862QZpPdeOoIHK50TFAEDNqwXKjhUq/bmTvsK6AdaUw4u1hSj+nXpM1VOpuvj4WwumTO/sywIDO8xvDB/dEX7WwgX8NArzQQLwP6DFp2HSWNUALa4vT5M/rXc0YHPvVnP4DIhsQ+touA3v/U92A==|Chương 1460: Đao kiếm trảm;zCy5oxqDRfBGYexJT/BPeAvrsdMggEaolkZ+97bO95q7ZL8CfcCoxBNr9vs1BzK/ef8/QrwvjBP62MS1XcbfvQh6KZ/Bi2jc1YhW0G9ZaRmFs9sen+p3q1GM+MLCEQVYqkss85n09WXSgyi/0ONeaxpBBVCCjCTVQ6A/fpasQI70APOGMAOQulBSH7JoK0RPOMm6jxioKipxZnYUot4H5g==|Chương 1461: Xuất phát;hcGHBM4r634sNSXisgMnC62XNcLtywX03Bncg/a8nPGewpGUiQvzcjHDgfZn8Gqi/Lr10XEQprATFwcOpYwP2QAMYphoP4/eLlyNSdI+1UJHdUqDguwSTQkuH9rJe0WbCrhb/jJKmvVO3x4evFnlyceJBvHZtaSD3Oq4HhRP8OFUTTJ8fQYw/QL1+7e8PuQEzaDX9NWNLr8gnuQzSmda/A==|Chương 1462: Đế thành phong bạo;YygrjFa3beGpbFUKKYT/6aVHAGa8gMQJwotbohQHg1BODQuYWZIV67PDG3a4+eE2ASiLBQgw9VdChDnXOud4rPnjQj0Zmzm7CuVZnwWRKF4FUoLkRT/XVTbvpyDZKo9k/8PHZBtluGR6RhYAH9Je+iK+gLTsXm9FmWJU02MM4M486gdct9zajFD53XaYiqvZQgnLMdYHetXzLoNsQYexmA==|Chương 1463: Thời đại không đồng dạng;lSeguTrm/kUQLgHtfkaCyhf9TEUaMhpWDbp+1HzyFjSKzO3LPhC3fn37uR57oABfC2qS3PmbxGQKdZeoZPKi0+qlhH+ATcZKw59JbHqKG9S/lS5tCVxyhzr4m241/F+Je41p/mxNEOVLX4d6V4T5Hnr6sHfWZq8xl9XRu8PSDSHtkgb65EAJ6bcv+YRJEbrFEe5rvRqeadSeSc3WK2nUXWOVBTT28TQbgtT5zhAT1S3F4R86bIuvG0UaVTs7fOAf|Chương 1464: Đại khai sát giới;mKi53TQ1r+pz6eMx8vA9UCUfqwvySvbFukMnLJvLtTzZx0W8UtbfbrwIRBs6ZUvzfRn82JU4m9JbIUlxmLgYf2yPhwI/00cSluDwRa9PmJdPxSNnUGR0dxLODN14FW5GJevhrTIzf4t3WrCtLXLSZeJllbBt9Gx0g8BMBOn6Ig46Aa3n9U2CbGNa1wjOU4e5hlZ9zxjViaMiyh23jI/vXg==|Chương 1465: Kiếm khí tung hoành;NGqHpUuSYJhjC4ST7dHQqDgvSqFa5mfyFWNobVxK9xDCuGeJyH9MLdhenF4Bp7obuGyfzSEGwlVZnNCIaXpriiSjpka9NGYL4+utJ7XsyO6ToZ51s5SMs4qYz+UUd9z9iD+4vyEM/9ya97f/cB2UJuEQYfoOjjKfAAtvqoNQlXfTUGmDDWxhc3ZgNT28wMjVc77eI2gA278BvE5hpCvDbQ==|Chương 1466: Sát niệm;1G5v9le7kvDlY1oXTjdeg6U8n2mvCqfWLIrtricWRMQFVOEk7qXPkbXkLC12yjkJ5u2WA7Fbiz7koE/rNLl8YpTZEp6o/IYzi1WjChNYX+LcMGaD5bEwLT9RrvDNdzzpAjalOE89u03DdMqw9L39qlrJ003408pMjOq4hKTRmd2z+F2oh5NMBv7EZb0VRzsZzXulqME2ciDvhjPOTTgUsQ==|Chương 1467: Tiên Vương loạn chiến;qCSwA1YcxHnDxvpuP8bqE3FKOAzepos7JBE/Vw8n341WAdaETKqTeQ4f1YucILr6q55tELnwK2t2fsUSlGHBGZbIhCLKq3YQ1PUAzqnRsppFhBkRQDa9E1U47fUA8NzFuBeLG20/9eekqOa0VVgyFJKGeDRRRuUm7Fn2U+2Fdz3vCyiTaZD2CF4Tm33ChqDKrTHTq4JqiwwveTN2cXRUHE5u4bQrbX2hHT7/vGpfZT5O89Synt1uNbu9fab9PPEI|Chương 1468: Tru năm Đại Tiên Vương;DwmshVPenbiU/ipLSUuU+jJLTN17FugkM3P9L36O/TaMOSt1/eQVLWLmM8ZjDzBEQy+9TokpuldbdBFb6SHKtLXn5iy6RJIq66syh6u2Q1zzu8l0q/Xh90zMg2/QNLOzoOMsuOpplX4TfVyR0IwdT8THI6RY3Jpj6bHtvcp/UZ2Cdgw7zJyKJzWprw1s06bJn8AK8V4+1Q6IZV23iqXx9bXn3M8woWIfhfqhYhGWnVp/sxVerJET3vjfINUVZYUP|Chương 1469: Chiến Tử Đạo Long;MEyzPxAEYvyhNTKU6Qwel9llRf/cCB6uZjXZgbz9oorchRpQG8QH9xaudX9FIdoDdd6wELbQuFcvaEMiXQ3g7D34HZ5TIaC1zgXdxJdZcRaylyVVLpDjcb5fNBBK6hjJ6g0Ucs3Zgm0PkLPMUZcN2uZgnexzX9jXovBMQNT/Qr5SiTzx8onyUW9+SpQT0wfgJ7M8vp3ATwp1pCj2eSBj1g==|Chương 1470: Ý quyết giết;G4FFy/PC2ENmNcZLYHX/6Sazw+P8oYETJmLZUagwW9rDVloiIC3SfrlEib7Lbf/mQrqn3F4p34ZfaQH1jiOUhvwVhyxo9yJUi6vLqpJvYm4q+0fYKExDTAOTe/Pv57DWgFfxsEZAERDCUTwRPGUP9MISOb6A2btjJVzJf+W9T8KNO8pIRsGdcFw9YyH/m4QGuXNF0fZi15YH7tYdyF5vwg==|Chương 1471: Tử Đế nổi giận;02l33Us/0Xsq6+SJ3D9O0CYoRkWCf8rdYbhDzrpdszZZvCdfPK5vJV9eU6REgVeZN5vQ5PDXOMyK1IKLJoO9T+zhqxRnnN5KZWMJ5VT9ObPbprRLDqV8L5OeVXUsSO+bCfFe4IklN+Zta1A3sV/CmWgxiN88WYpbCxQYLCa4T4AFEuzckzZnqU9tJMhsmNGhAjE/KFheue3umbDCXpbEsA==|Chương 1472: Hứa Thanh Dao;fGvqr4LcZkPlVl9m/UGr6PG7MUOrH2xtQywyfhddILEuBfupvf5FOM1U2jjIBMAQ+4TI0fKJI/iVM6Q7KnBPDXWjLUO2EeMyfaB3NYgkw8t1u1mYwH5/Y+TqvostehGpCNsLTDYm5Zp2YSIVHNVp6JxKrLYRlZBXcxSCFLpvHhTR7NhRc9UoHbqisDsTrHHqTE+r+jGJ8jHM6JI8H0zTtA==|Chương 1473: Khinh bạc;Sa3N8YcJPEIxmzhxgUPCK574auS3ppwzaY/gHtBk9nyiDeujb6ceAsfloc70O7rGkoVMPTEg3BPWc8gpuPzPKoexES2Vr/Gv4NLb6SOmP1McrRpfOz3xsGCyePnUo1lhn3V2ovap0S6wuq7Wn3l+7v6uIGre+D4wQ/g90zeAg0egh15s6OUOzJ5u7vaxqeEziqQVcraY6kIgb2/Ww06v8A==|Chương 1474: Không người tin tưởng;0P2B1LOQO9m4gIAKybWfARqeke1Jy/Xl+DAfouFzdOxApZaJuyh2TMSgbHjbKyKKDGPdBo/laFm5meCVI56fYzTYitf7ZiRfmpDjM47kmpQsiO1+TvwnJ69v1JiFP9q8e26hq8sLdos8xDoAVipzWst9GdSqE4yDZnZROOnf8tGKdLqCrCoBG/gzFSXzgRo91NAEKNo+PGlUrHZ/krPrbeashc7W6Q1RHC0xiF87/4Q3B6XBTWBIjlXItX9MtSp0|Chương 1475: Ai muốn giết ta;XRj+nJASzzkhOL7LwgmsNZ5/a5Io0Rv1XknRL2viRqU3HjEa21/2NGeTrmb4Xg7lBrfFY+mzT4BhAhzBEJkhj03UKYPTw3DfsPSUKa16vc1u82arhnsAwJKLdcbwOEcxGRcpKRTqdfzvQ12p9efESrLsKofu9rMozikZfNEAESgpW3s/2c/N33TvyMhFPPlsKZnklL1UuAb6M/YSXVa5dA==|Chương 1476: Coi trời bằng vung;wL8gvtDDNbL6C2i/HDWAEhfW5r6CpnZ6Vf2EOqNiTq7P6ETJjtgcMmg4qONYsU9wSsQc9LO9VXdHYqhmF2Ff8tb/f9HHB6KsYaPKo2X+mo++mqbN7MB94FCweTlyfYQIfZYqSVGJ/vXfDq0fnagU/eCU0y2K5ZtF0cOMAkCwgiA/u0mHDfElcUgE6BEsDjNSSfcxldOMIJc3B+Argk70kQ==|Chương 1477: Vô thượng phong thái;27ecK3X8KlTGtK/+WyTg1M5p+iFMiNQbsnMUrk/MVwOXiqB7WXDprF4w2GkeKIC1OZUIQYX+DM9Xm5Y598VLPkaQqIfCZUsdwmJ7dqRiPcsha+TuR0E0Vur0qUF2zeIIEGlyZmBTvNvpi2EV1zZ+w5Io3/HvL4jku7OhqkdQbuITW2ju5V6/ANQEJj2sEqsKq/4dch65p7EUAx7zPAZokQ==|Chương 1478: Cổ Đế chi thành thanh âm;LG4kLJ6rTWfS4B+updZMF1spjkNp4KkkIoc4hWpH1qtVTgFltzjXJPIV+8PUrPLtml5UnOzW4bRyh0fJPIgGjBWw9FKGyl/MGc5wOXH+EA0TKqdrmBxbphg9JigyuCoV6FJ9vPDZ5F7k4mJxyg3GbJAQGcpUmUwwNc8K1lrs+4MUXK+8xz3ozocI/zxSYymUR26k9uho2dovU99hrj9VMpulWMiqJlHtu63mEgNRvPDUR157px9cXmzSIsY52fKn|Chương 1479: Đạo thống truyền thừa hiện;jBI4cB/McxeW/Z0pA3h4kCm7lwDO3wYaE+BAn23f765yhgtXHBZhaFf2cRjxgm1jBfS2AqufrgbgaTpjN+DXoShM27G4XZaPVHwinUM8i+DC6eZhGZcCxoP4x3RVnvuLmevIYpibeheo3W5Tf2KUnBCAUN+Jdk3WGTgxr8TPC7q2h+Ihb1684omrRxAnXMPeyO+Ty0JxnEVKgSnGjmFO0vog5TwOndjVSE4UHzzafde2x/dRbxQbWLo6YZm+TpOO|Chương 1480: Cường địch vây quanh;59n1OEFrYcCmZ/sl9uyiKE0dFFl7ywLniRWV5FuzPMgiUDeeWiC9l2UQRANE2RsUMC+e/dU74Yug4CfkDE31xOXlRIDltveV3slD6Zz0eINPgkHoBfE1dcrnl3bbajMNlqEvkDJ/GU7YOUZUOa+Z2D2IZ1LJlaFzb9rTBoa7KA/pkzKdzzCsZbzDkDFdSyIKHd0mDbVlKoMYBlcH+8hOVw==|Chương 1481: Đại chiến Hoàng Cửu Thiên;Jj0OUaZjO++1dszCBWTHM1aw3h0FgOwCRUn7a4ipGruve5P/y7vqSCVZ4HPCpH7GffN+tffB2tqVXj3bcUWMGcu1e52NNc9jViw/zBfQ8CVe7hPr3AejxAMqRsydtz2HK1CVfHgCcKFM8wR2dp/eyemLuKAY0g+KP1yduTIHEpVBNEVAO/8jo74fid+y80PGD3LTXKdZIVFop2TMo+mSTcqUtnff1+3DqHQ6NEY2hszI5bKz4fm1ab8nE7P5I303|Chương 1482: Tuyệt thế thái tử;FA1bd3ZrOgUyi/AwgnEWq0/IK5xS1WMkdcUxegdRpcxku862ATd9IW7nAXJrcWWMd3KTs8qB7GWUePGc/SW0uORl2T6QK81/sO61M1/xteAw/Dna0wVZyDFR8Kxrsuma8PO9CGKit2lI5EHlTp2Is1Uhz1nIwt5rj1OJRatvbiZIR1nOldVK8KswJQ2Qw7K+otAT69HQ0bt7BNFy9+F7ow==|Chương 1483: Sâm La Địa Ngục;ktvXni4C74rWQnsUVYIojPlHsvC2My4Iz9N9lY4a70Sja2Bv0A4cFxUNEnirOIw0mQqQjFtvGrp/ctueqsQjw1EkXYcVUBIuC573VEPVUo4Dz7e9zZ7iScz0225bTQblqdW9ctpt+a4U9pFk8bK4fBrpmI8Pc5GAB4YP+PGgAzVnLB+URWjco4G+XPceDdGaavjGZa+KTUV5H2M/XC8NEA==|Chương 1484: Chiến bại;NCp6GF6N/my7ziMANDsMuxsLjCLJG6OFvEJIt6a0GydKdhM6mDpH4BAaFPZc8O7Nnk3MDp/IsoF4K5q5WwGh2giVuUL8IBzdW2gX+6yXqdOH8QjUancinFusXQ+1sCXCYpQVamNrYVln7VOlGD9Dr9UQ91rkZ+0Nvt7TvBOfFPzesu/BwplgCxhmOiVxV5fEPuczqfZ2KvXmVEV47+gwGg==|Chương 1485: Không có lòng tốt;6SkvnwxsDNAc7X4QzFTPExqNzYlsCcCfAer+Xg1GFQZEPNjajQkYlX/Juq/UZCf1nRwMyzmoZukkLfcCDN84K+T7sqOPdL0lnUC5fH+GYXylKs+hyUEXtYSJVIUYfX9wDYNwnUYkz7m7aGqaYWc+EUlgI5yIPM8ENislKxgcwppqYUby13PrM1Fhj3tQfPsO/R3Z23MxYOPrXadrGmZECA==|Chương 1486: Tần Vấn Thiên gia pháp;FYT9NISRWqVrTFnFSbx/13133ARXn6gIo9AhPC3XhURtpScUyURpJ9EStaQUbnbiDEHXtxFaZvHxjRT0TyoeD/LSEW2KQ4TUKvvAjBfosw4+WfNYAkTZ33VGTbPuboPokLlFraszh8t2kt+7Y9jnBKkhntjX8McKgdUeIR0k4tRZbE3Rm4JFfR5U8MBmy0ewkrlS6w3EaQTHwTNbY5R6Bzo+z2PKGjWpeaGEV8/BK+T2PLsrEWUWSQb4tBQkVmjf|Chương 1487: Ba mươi năm;wWjljfXyI6hJNBYwY4zFXqbY/u6tKHwaQ+H7bI+Wi9wgD5PKsbl8wLW9oUrHAPCLvIxS1aeqG9P984bSIIUauHMOrMCuNGDe3iBXipnbBUqtllxcWSDFQXIvvYj9xrcBwvQbzwUV+qbV753x9/5TSk6fveJCKHtLkvG8nHn7HON5mTuRCgOb+DHCfzQMlBIh7x8WLG5UJ/53yEcaAQ14Gg==|Chương 1488: Đã thành khí hậu;GYHRi1gE3YuLpN78A9vhU9NGDv6KxOo4gTovz1my7kDsnC7WcSUg3Dk0AOKMINJQpJq3F7za2sKCqTPhib8uaZexDCQ07/YpNzvVCH/9mX4HZqQxuc0mHgxnGE5AhW62gWMM8yAwnkldy/iiAE5vI8bwQlF/FME09ddTyb33lMraunoT50jpqUlhVx8bVrGrcoPhFVBBlU3JsLvFVzEXNA==|Chương 1489: Trở lại Cổ Đế chi thành;ITcoBmE5hDeh5nEoKwywdxOLl86vqUjJtW+roYgZnmlwXbb/Iwq924LBYKb52KqejEGnw3NVCdJBj0MiYi3/hKpvPv0hm2oqy/RqHJUjlaMIYSs64ooDNRy3ygBXGAqss4APajv4G2FvdVAuqRu50D+VQhiYrPOX43lSIuq0+CGCxj193gGpALqol0oPIsE7L240OY0gXXqTOHuJLvvBlpGQzZ2lvm0kZr8Ln9rlVkA9P2PJQB+lB7AQcTQWCbrQ|Chương 1490: Vả miệng;kc037r1rTjW6fooV6S0LAIJ5FUGyZlwCqHlalXx7vwinH57LQGvZGpAgq8b1g+n9iCrv744ivhN7AkZSb36x+ehua5dxeUz3TxJJ0OIVUMcAoTnegOwS5zd8HjArtoXKG68YhJ5QOqk1LPQYEz2LJRaM768yEjp2J7d0GK2HbPu+wp1Wz5JmEMrLayHV8wtAJEhB2Ulh3kXR3W8qGX5Trw==|Chương 1491: Kêu gọi đầu hàng;RAnVRa0Tn+fudWkqEZbQdegBjRj56iwZmKrO7DdzYPe8Vpfx9C3XziDH8JHyrJ39djbtkVpN9j7XdHTSW7kCU6sFtXZCUP5P9ox2p7J9bwMhFpfEGS75UItQHvNC+WEIC4i6FqOYo5M0Dyhzh45rvw8Hu5oOvHHMlefY+TV60FNt1I1vfpIuAVShMhfHHqBuqsMGwrY5694d7wyA6BB9qQ==|Chương 1492: Một lời quát lui;AgzyIVsYywXjBLQ3A6mFZNdY/ourFTvIPGPpvzAgR3hZXTXEgqMQkzEkbORRFtoyy0PcAkr93y6LgCjJyd2sM/EhztnWJtD89Yf8dHgUMO0R/vfPnj0O85jpXMXIHZDSKuRIokrsUQecpu25DKCciD98qSiWCWSg0YYMBumklvuuvz3NdijWUAxtmS5VR4BTOjG3yy8vL8HQhfMFLIQp5Q==|Chương 1493: Giáng lâm;J9ck0P4ggDW065MtZ8YAvvTgdMr2hnvi437AXecsvRnyfQeF+BghPCKKmmPY/B9nHBoCGtwgKFWOsbO/9QT8Smb/i6EdCIqUyzc8FEk2J3iwU7A1pxrAi0YvC0cuVbfEIgRBXO2p7g5j7esHaVuOgWcjHABa9ojsmIC7E1E3AgMxcVMGKekzA2ap/ZfkNnU8YjG3D4eMStSsPNgJlF6U0w==|Chương 1494: Tái chiến Diêm thái tử;WF9mRiF8+ObN2+7AMr8eNXEh2xNQ/KhTxip+pRBuwf0K14n+48U46L68H0tTRDpPwivxek52Scts2JEB4EeLsPz2WvgKyE1gjA3H8t6BZhqcZtjXsRkhDY7U8UdxXYyfsJbevkiaNrkvLPj5oG4maojBj0yLmnDYKIN4/G6CMbtv9OdCz2Cin2pPFiUBI/uzN6ERbQrIZ767oUkJfr89KYKYYGMdF7ZY4F0uykdN0NZiHJM3TT50IbOGlnJnXiii|Chương 1495: Song trọng chiến đấu;PK2fLdCf7a8S7f1ISdX+bQ0tE22fpZfPEcDsQzsGylrmMkAORNt37i+0TnQpPiS/m5a4re6tIMV5fdCOH8Y0ufrZituvQkPwf8sBV4lg7/HdHpBWadLTSGNW7MR639FI+qv/Zz+3FxK2e3DscsVR/pfsyxJ2zQu8xGFdLRDgHxYJOmX+UcB4YsPRtYnGT3k0NVxlWE1WMYq+//ZPXR3QVA==|Chương 1496: Trảm thái tử;FqJ/GXJQJr+sriqIvUt/Gh361Fxg5Ms0DriDEgcZ4xvBkHqi5HDqzb9zC/JsZYe4+RVsIgB2kl6vMaSw5e1fhybqWs8Xz7RBCOKqzkZq5c0C5x9WG9Pdkmvlc9OazHZ04G9KXMCxipYPwive5jeEqMj3B0i0dqCTXlm7of0pNtubgj7JuCDvhWbnQYSdHYhVyKkq65V/JIBoFLxp51ZUIg==|Chương 1497: Quân Mộng Trần đường;GhwpaQqBZZrOpTBAPndVzTU/iz/0UWHlw4Md6QNII5jZhqvJnKychOAAME9REWLDP+oTj1HPEmvU2uv/TW5RhGqTHOhqpDu/JMNl6w2T/my00UPDHornQi4SDl8vBKXIC9gealf+i8U+0MhjwjeIlqmdwqQ02Gv7UXGW0TrzxqQEGxqjudZv61ZlLrcYWw/JiscXQq+nfcqmLRRfqXP05Q==|Chương 1498: Ngộ đạo thống;xVFR8TGx+islwtwpXzs3kn6LDczI1ujXU4mxdgtmygepdrA3hSZQoo/Wy5uye5tBYpDWpYfcqFXahC0Pf8EnmJbEC8rg3vZtEGBY+KcFT+U7fiCbDlFIDM+RIgQl1KO7pdzy6WwHGmNy7FQZ3Z565aLGy/a+BMuQSVShLNc6EiyuQqW6mehwpPSJJC+PBaeI8bKaDw5dFv0S1n1jLj29rA==|Chương 1499: Hư Không Thú;/sqUzykaqXpt+ub6zVxLKgBYX/TaYEOcgwR6j8njMA/Ue2X4VW/5uBJu6O/2qKf5o6YGQnYDS8xRaU5hUS6QycdB/URt4GsOql5vq4CNPfoMFvO8569Nqa8pwTpNZtTQ7pS/WDGIuuXk6Qv5jndgwxcI5Hqpwojd06n/V2JEkp57mTbdTh8Gk4Ii6btk8BCJNAzKgJPMW/5DwxTl+DDOJQ==|Chương 1500: Đại phong bạo;uepOhhzPZ0vEXK7cvrj8J5IUSamj4tCtRR5WXYM9QxFQadoqAEDH/TfCn96XNekczHf3qfF91E1vlZsg9+WkW6jh0Ju+WwtEm/AJ4iOF6zGXALuCLfYbCRDl7jxgPbChhxQfffLgOX1vKobUpzPjad9DgDEezpelQmIJheW7Qb+UzgJcRAwrLCt5S8B/8V2F5dbKXq9ejAh5YudCcVs4lw==|Chương 1501: Chiến đấu bộc phát;0+48JIZsWpoOa7Fvd8vqYCjrpfEjNEANd39weHYzkEvvUyQNsNaSPwxuWW4QrkThc6jzXv8qgz5lcRPFboD580jO+54puzwr7bq4Y02PuW9njzQNIMm+n6tf9gXqCH84dHEvQ7P9rzdowIkLFlyFJB0WLcEx1ItKVi0fbcGCftJvr1QFrIot5gctU1ha1dtdzxd6WJ0mewzWfYsDsfuMjA==|Chương 1502: Giáng lâm;jtc+xv/vSe+FzNMgmOkvMl8QWpxsl2xrpOTM9qbaW0shRj40M19VkeS4cDxYjjEQYX6+UgLDvPinKtzy290T/jP7XXwNASSejY7w2pdzBd5qCRoaeMmwY2JXkwxqb+5foKUAxrIqFH6GaetJMVFD/J9dkhzbPpoZGv4QM7I+nJg3UBPqRFNghfkHUxcttBM9MbFx5a9xz4D0gUyoN6tISw==|Chương 1503: Ước chiến;Qgav81TZ4L/5t4QpRW5KudJXN4hc39IqdMECOnW4h8HfQy/4mzlY9A7R1ZVXG+plOpoZBZx/QhnxRnDxp85wwKoe1Oy3zzolDnr0St9hWesuDDT7bm5eyRS/KuBvbn3WP53e3zZTTFtrdshpu11ztl26KOyRunyGLP3vH7kFngTGgBWv4vkO9KN1jtcGxrt23/6Mou22EiIT7QU1eK73Iw==|Chương 1504: Diệt tam tộc;Y0tnRw9QrSppSKpBzWOyRb8VXi2VPV7moVeXQ6cOwMJGCy8MRL6FqqV1yQMO+kq28Qw/medMK0l4imeWY1GEYWGqE/8/2c5tBki+9Ks6XmMOYHGEsJ3XZc/W4w1OTA20BKfNHXYDTcKzr39LvJ7M2FqRaVQJAAG7uh1iSyVvfLS3wHZ9uQS9HRbL7/7izRmHhTx7CCRIL9NWc4FuPJvH8A==|Chương 1505: Cường giả đều là ra;Y7sKHslBVeQb867GHegbtMIkRUJNiMUjX1JFmo+PXwip+qRu+SrRPyU8b88l5oSOwlli4q7mKQoGtI4tFfL+oDPs3xHi2oyMKRhKXmTHhumMVqznrEUS+bhwxaI+RWcaldDodQJtSy09v/KEhMSoUIGjuAdhPBWZ85JG/euB6ahoosAqI7CZPHTYdK3PGHwf3hrWInrAichrePckPDS+jg==|Chương 1506: Tề tụ;gmYdgDpXBeM2zWRc7K5XyqRtWHhkJw1UhyODXET0oJbT9P+baKlAJVNGGzXhb7WhIUWTeFisVxM8oHLda1m+uXn4tBjn1jWtrwOUAkDLwIW4NXf8QOYuR3h/4nOtnCo3qKB0KNKwOCyGJPxIlSITmVdd56WpGAQrlgBFW1khI+qLnIrXlFFNn6gZTvsoW8sIeTVa2Gs/XkQl7kq9LyOIew==|Chương 1507: Cuồng vọng;0n2T9W+IJ3nBDli+dvCRMaQxbxLyoR8NRbhAeXS+dh33ZKy4IWLYWNgp0o0nCgbfYPRVUgc5ykj6fopl/UtvI/Nbo723oNDQ0GBqTfFYkpcm1GXl8Ea5L9mfCKoV+uTAAIMLxv0jp7Qo8jjdj6tgGOCgdumF/YNXZq7sgauH+RglAD9+XvCeDRmKAENbGDUh0XPYvO2LPdB5xsROt00MtQ==|Chương 1508: Chiến Già Hoàng Thiên;5Aszdrxsriki5hHhIKrEWomJOo1fbeGXvRihrihaThO6S49XJeiyeaqXKRtQ7RK2IHHAXORFZgeJPDKmzEylqpuSdqH4/X51Y9tJW+eEVOwd+WOKBt3LOCawgAGIuxpZksf9PysDTGMnthZLmD/kXkkT5di3szhYBmwYswMaLWSIOmIfMMGWmzhgO7FscRX70zSnkoGHheBYXqVVyHaovumxK4WsNNo+CY/EpVIYxcNEtUZwdvOsk3pgPgZj85k+|Chương 1509: Đao Kiếm Tiên Vương, Tần Vấn Thiên;WbzhzGSxTjZhhQvkKIz7yYhcIOpiUMGKjR0/WtN6RlHcI6vqSV1vuhAJQEIIik6fmalJX2qhymDBuqv4IOWb9de7T5cPgVWdD4K6hM3Iz7hjVjZPY0lzoLNTrda6R1Q6NSAzeLuyyKPRvSKsRwE2W/ZaPwq50zTnojt6YXwW1U6R/2s/zZgAsjbCLk7x0PgIOpa6Pk7kj/aonhP+2IvCssJEBCKKHzXMHGKbf3BV3VK4eTPcn3QYAW3tf0kMNKcA|Chương 1510: Bản tọa, Tần Vấn Thiên;0dIddaGO04XZtLrAnrIuG8c16nyxghfDsIgUFftgT0VqJgz+0uQEbEvmFHyfJsjuNF6VMN9SDvGS7y09EOGIUQTPwpDGfXg1XNB/2NW6PYPaDyS4cf/4tLraXv0XbnRre+mHnAIEuTYB05pK3tLI6FK9NTkN5z4ntZOqEDPmvzmVmukfBlPj9WFhXSaRUn//0Ke/YarcfSspjoiBjA4TfzUGSlE5IhN6rcvYk3MZU1pg6gVLeIyp+qEflZzckSJX|Chương 1511: Tiên Ma yêu pháp;O4DpDqv4rh9rUCQA6KLkRzeesegCizHdaTJzojwHU3VOLS5ni922lNpB1qHxLRxcyCjUaPMmI+gKTfcXRhCUVussFHbRUicb8VwD55gBdS4ggzjGj5IxWi1A/bjmkfHqnNCgxLqAab8xFRgRciJIwDW7pDRq+ZtyMss/AU2uuDvJ8MPeoF6imevK7sRNZ/xEz49Bv5U70g577q8w+lD7WA==|Chương 1512: Bách chiến bách thắng;eKyrbqt5mn7SzuQYoPFzYPfrckRvVCziwVcG2mHGJG2qYr+6syGiEF1A0p2rMnFgGJYjfGTstw0/CbaMUIZmOqIe+Z4de36FO5RQtyR9P8/nr6ZIU4uq/DfE/4vqLZ+EQVvITlZW+OuX5RpXqaA51AO/06Ca9bAduOP8D5msv5kUiD2Wg6pW0Y20wBu5lpi0ELfD2EEhMGw7BvVHiGyAgjZqBL4RMRRN6hSHozwmbGRpO7rj9+8XLRwqtdGetuia|Chương 1513: Thợ săn;Z7wrLUvVNlczllNYKCM2F+fqCtzqznphkK2OzQDJNIzloNbq2kw9AgdUR1QpkCNIegxCKYzBez4/K4B6OLi00qXVrcR/bqatU9LX6RmiLJjFSkv9m1zpC9N9E493HZbiwy9XH3f/7IY8DDZ4c+rBTxJqklY4N/G6+ITHZNfXcg9u3KUmYHaDg5nPRU3qQJhAlHnWGulpCvyReJ2Jyim3LA==|Chương 1514: Phật đạo chi tranh;mFyZMVBHvn3KpcAQOOaZ+bruhDwKHnafdmtUbP4V4G1PpKjIaVyvpgQfbPqJB+C2bjJl/iaEYb3HXruVGv4Z+Q0Rzc3Sl2AAkMraZ2IkIETIZFuat87zEpbYuquaGT3qfYkAjTbHt9xrRt3jgiSZiSmZHHDZPZ3gMU05SkiKZxEzrsha2miIARuJCoEmjLFKtPTOIuWfS3xpZ41K4XCIFw==|Chương 1515: Đế thành Vô Song;eaPI7BGdSxc1BQguoslLg+Y8dlgm/aXHBJO4yDj1uIXaSQLURArH3MwzIKkaHxIEBetcI0dKIO7zR+CMilQxArgj1rh761x8sMb+5CgvwXHoGPMYQmWdrJzCzn8NKZ+BqPTSqf+gObmes4zT7hjOQxZGZQXM2y8YNoVUy+KY7j1VvchOt5B+wlXhTn9wOlRzFZqA9qzjw3tpgaZ9irT6cQ==|Chương 1516: Cướp;8d0rbMh5YrEq3pafcqktbnfs3nkjdRhrpM634Wbi/B7zVjO5U4jUg9MfVBvO5/mARDQb1+70jaVsIGie2rFP4iLLRPT566SbB03qGPTmuYWO1G5JotLFLMXrE/QLqKnhoaIeGbhlT+LYCcTt+Gxf5TC6G7IYtASiHNzmtjalbWaSfq0bkfMrbiHO+eON9l6CrVW3qUNPyE5+Wmo2V6dbOQ==|Chương 1517: Diệt tộc;VHDI0xbwRg26AdN7CbLr3ezCq8weVwWGrhTqhSwhyTDRMUP88jdzlh8Q3mNFr/L+lDy2owpXZeNE64sR1Q5bjWjBuK68TG32EYJwe/mfooz45JAwZ4Va5t46ffxpo7mQMDNQBbClxdSxroKuwvvHzeogpAYoR3HxsgW7JWLJQK1ckdQDn0yA2v0dwCdtcHMKVwwyDGYPD6y/v53M6zR0fg==|Chương 1518: Ngày khác thân ngươi hóa đạo thống;Jh2za8BK7bEHZDm/rRMtgJHHH7BWqBdApiYrL2hHHQ4x5OXKg17gV2dyeGhu5C+wRxDrbC2tsFk74lGIxw3Vd/9BtjnmKYaQ2U+Lik8E/nusj+fnIP4tBr/MdFRq0DmtxDukY7jwBULOIw3e2Y1E0NJg0dH2+IYbobPNIL3Bh50oKnn0kr0ylJ74w2Eim4sLuzFIsWsn9JghuKvi4e06yTT6D1J3QeMth/2qlkOhc9DzF+5vxl1FvyQsbSOzUZBI|Chương 1519: Ứng kiếp;f0zjoGYh0LKrGYwQIXtuMrhjth4v7t809vEQLEckXhIaUusqYV7iLRK0/ID45jljXbEy4ZI4BTetvmQA0F9qP6z65zCURccdipg5/BnVk9Fvrde/SDwnZLIyoEwQgR2bNEzz/askj9VzUCLDCKnzXi+ThEJvF2vvyRqmTYO3HC+NHhur3vx3WM2f/nB83rjYo4xaiEvz++v2nyAOm7CZag==|Chương 1520: Trường Thanh gào thét;s8FXAicxhmvLF5HhH9vMSe1/8KCcwvy6DcpvoN/SnZqcb89rF8r6D/+BDdCXi7aLgSRUYmVM02KDA1cUNbnvsgW9F4cbeUsWG8ECC2S9t1jGMhZNWOuvzTRNmCjq+jiz2BkhYgug5+QC58O3rnw0oayDRqWiJIclM4SpYFv6nIRk2IhH3DuWTfrim2JA+O7xPVDXJ+twcMA0ZfSb/Q10yUn8hMqRAko47egOAPX9vP1D1OE4vb364V30JlFl8yMT|Chương 1521: Truyền lời;mbBmoM6apf59PaSyjUB0BTVj8uIE9peIhXpymOeZdwACCOIDYUV/EHpCzs9RTNtSc9D9udsORffyxaHP8Lo57O7Wh37o+CtZ8onvuUZedwwEShYOoZ8/lFvQsbkAWx572rqJxTB1/RU3VAvzMBL+w4k6so/4py2gy+3JgCHplvCleSXBN4johac0wgCo3/seagxnWjt2h7HOXIGyFEiswA==|Chương 1522: Đạo thống chi bí;6UffJ0Pk0LRnbpfDXF9jywutW9dz3C79h1xgQBpYWgknqKk5bVNdJiY1hsnojbK66Bbebso4vxsyjNXkyBcxtp1GpI+YzRAbGn51SK02V9s4NZ0v6R9AMZOYc2gEaps698XjebGVNLzihFunc87//C8gtyGak5+masm0Qpsg5pBI7gYCBCk/jXY+LVfqjqa9Zc/keuAAB7L8s1AnUKWJhw==|Chương 1523: Các phương thái độ;8ZI1MuBLY7t9t9r6ndqYpy4bLWvrJqbV4iN8G/Vrbpf50SFsE2blk6RecWQPwTBeaQW6siUMMP4Jm07fsKgdoP0bEnwaz7Ze70lBFe7XfmqutxA+9x/h6zFgf/f3ti8g3Md7r/Vu+jmYQVUvyOfAenLnly9nbcgHU6ty0kzEA+bJBmXKY7GpnbwO310k3u7Y886banGhfzkRf0HpOU/qag==|Chương 1524: Vây Hoàng cung;hOaRx5OyyigsqGyB++qPDVnMNDSz1yQVv7VORjw40aGg0voEPPsjzu/pVokxmX6d9vedGaZM0aOt+aBLCiBa1I8utZpzYP2Yzt/NCUFAJ1j2QpmC3JPfNDi8uI+fKHR+F7EiM5zDWNkVxlAF5mghzFmnaDhavZ9XTZzM4BfjwTzs77ig7C1ajC8mm6XZX4bKp7+3I4EexhrvVQ0L1QT4qQ==|Chương 1525: Đẹp đến đau lòng;dxtLrRQEJqtOjOuAGcdUCqj2UDKsWlNaVJ6sZl5ryx1d4gGA09psnIY8vwhv7EAbpEe/nSn6yfINq61sxgyLEylg4bwlFH5kAwEPR0UjgJU2jAoOyhaxxhU322kORAdhzHiveBDBZIAJdxZFnndRq4dnT890pCJvXh4efrkIlAPKlwrhz3X3WbXjTNnkI3JcrT3X3OgKBgc5bzDdORUfMg==|Chương 1526: Cầu thân;MZ8qtgt7Xf+n2lHnrAjZcPg1bq+jAd8j9IOUCC6S5JYwdfC5fieFxD6BysZ8TWbFEI9++EJpjQSoZnnx8vSEARgwTAVEgavabBXEI2H4+0KnNOrtfUjqKTryjUzBKlklPJDLvp2ZR57/qPJ2bXxuCxdzSYb64UxcE7hlu1NJMwRJpxD/sq52V/r6tnfwiILZFJdrBjOe5VKk6RD+Bgx70w==|Chương 1527: Lịch sử tính một khắc;TfAGL4k85shTZp9Bq3DRd5tcPSQJ2xZLI+uVTzBiscOLNzx5a3n7SMh22Ul/53JLqTPRqqyiLOcsni5hkR3VFVizk0h7bWyBWDq9ZpLmlFE1YYWP6F6P9Cb9CZbGyzT7Jrjb3ShunoB3MtbJerXy9KttzYoUVPEnclv80YHo3AskRtk2DGDi5WRjh7aoQUbnXTeZxM062SETT5KLYav/BJlXOhL5W5orQTu+zT67C7ZOZ6JCuZK7QNXjtWftBxuf|Chương 1528: Tận thế;lBiE1c3RyXKH56b7t3rLfLDSpsEvBiIDu0I4xoadvIRSjZrMJ/1eqxuDCi5iors8Iw1Xi5Eb+SlGeXCupDPqNb5dSkbk5JhXlAcrXk6kRqL7MezqM0d5ZkXP4YkyGk6EPHW32Gmry+JgjiWWcLNhNsTz8RKz6EnyIWPa6weJz8A4El4PinvJmKNPZBoUjjCH845LBppii+tyz0lW5HsRjQ==|Chương 1529: Thí Đế;z82r4vf/w0f9pLuzykvTNxSZlwwutx/qZF9Wf2L2xUckpt7YcIcyBBiyHMgAioV/biT+prtm9StPVi75tKzWBiFzeWrTCMQgxu7LLeQLIqzFteYORRXOLbi/3nNJAnAn/x4NVjryIpOEvJhZ0mNG/sPQIo4Rg60rVLA4SEvim4FNRCMYOKexb3KaC//FvRtD4GoH1dChA5yj9UoAhlcZrg==|Chương 1530: Điên cuồng một trận chiến;Ojru1plTPJ1dbOjJruUoPmnrbKIJTo1YsloYgdvp+tKiXjIsIQjCVm2yV8f1ArCkgTZzbX8EKcRqDyRHgApVDQ4NQGq7IrJ+0Qa16gYS9O2jDN1sBrxNs93vSL/FVNC9dbkv95J6N7hk3kx3P+wToPi7X6RPgnxjYMRcUUwjEVAezjAtsUMiNgdJDJcfKgOr7PShDbZv9bmus9CdbD+gbuXeLalaNDaBZ2VpwuOTI9hOxisz2Umqh/jE2OtaGj3h|Chương 1531: Một cái chớp mắt đầu bạc, nước mắt hóa huyết;bb4EC2NcwXHVVntvmcLYaGjhrWWoshb5iY6Akjy6nX2l7Z3HoMm34eXdZaCP2vsmUHf9oz+qWXnE+j8jE4I02GO92L49WrAB2F9D7EJm4TbLGUH3eKFvShtq0Q4lrxckw7DPtatZO0UWA2UoksjOAQLSjBL+L26b+KSUfMmg9d8Rh+gAFYVo+ithO9Dg90g1adx2bN8fCgX2Ci4omUk0bSFJ0ECySUJ5JMJHVDb+6+34pS/j5j9Z7+xMLCCpT6Pz|Chương 1532: Quỷ dị;fa3vHmsad+za7T/C8iwbJU3Mv1h8F60XhXWMucdcmg7Z4sJ8IQAC5oJRYJkvjzuvH7I+I2Tntfhjl1sQc2vHB2N50mN10uuytMX3D4oPpiaz1QYSxz946eNDVCUr8Fqh/AmpfLuGK45GRgNxnEpQ0gkX+cHH7z6VLy8EsjUyGHS8nPhQdOo/x8b17iCz16DiE+La778Ref2zXttddUuCUw==|Chương 1533: Nghịch Thiên Cơ duyên;2AIdn7rtrruDcnnzrv7n7t7VVJPCS0GTnRyOkqbnak4J2VCDDlz0ZhMvVfMHKqYBCZ+n6mnlwodMuT65XCmhl8Jr7DANVEn2u35qzig9viVu3allyvmjfGNTlyp25E02uvQWx1fFEyXm4/NTWk1z5l74MmydjErZmGzrDU5+r/uqqffZImtAhTIZd1z5ScYOHCyEo5BZ/20j3s75GUTBOEZ2bVt0LnN3hgcjxa8IlhmqZviqshfgoOGWEp55Zpw+|Chương 1534: Thượng Giới Thiên;NIdkz3QRdG/AYwXFLwtgHO1v45+4HqIed3Je2O4uKle6lk5fsltSVrnA4zWciiGZzNBQKLwNkN41+SmwsLdfPrW50P7JiLQHNvQ21LdZtux7z4LnM92WrRQ2iLIuUBs1rpM7zWZGGZ9dk5dKxPMCu+Yxmua3cUTZmmoZgVFwlfSL6B4STvcGCbe4x/VjCpNaUypfy3Je/88JbW+9ihmb0A==|Chương 1535: Âm hiểm Phong lão đầu;Fn/0WouVqdO/LEBOR7f8MOFKkgagxlfipSSqMsF8PTF1hDZXIu7IcxlNtUFspab7bpe9e5KC6xOTqg4YwHEL+1iHT/X4AAO3nk3mHG0VudiTrL60R4rG788WIw1fHem9SRn6+DQac73K1HSxr9y6L0lHTG5B+S/xUHb1k/77c/e/7bW9P4wRFohayfwQMfnj1xlJSMTsDai8lB0AzHhLvxK5jqEJiGDGiT06Sgq2ala/tkS8s6hLbpKTrHI02xCo|Chương 1536: Bàn giao;haFgZAYJArzH81149admRm80++H2mJOhU0pA91oz4uLqtucBV1QyFbJuFh04pMxXT1NeXcQKruZ5rEHfLjS4Ft1S5HDxxLMUaF9nR6QgQxfxluTpnpd5ApOP1+/pfWtuNjnhUuzv07owck//7r9VS4LqI1wfqSvvo2vcI/Ln1a3IHgAtMu+7xI8/96wtABPb6Z40WuklY4bgv9dS5VuM0Q==|Chương 1537: Sơ lâm Thái Cổ;VoFziPkqYzA6uAWhHjfluOviM4yASPhwb8ubv3JzJv8R2kaYBoq21lcFsUtqPDJzJciF+mL3stlK3nVyQ5uAWiO2QoHlW/KRI9KJdgy0QuPkWwCjJX8+xk5nkp9K1wbegajHiXE2pBwVSUBrDRK1ZVJBeWM6JiSnTQ//LrN7srs5T8vfeguxUsLyVk9l90Na6xTl8/jp2cgguaJoQgwa5Q==|Chương 1538: Một giới cửu cung;haoe/ei+Z9EJXjFSWZCu1X0iKzR6gqyk/akU3h+ZqkJe8RuhFNRymenQEM/628hYRtfaYccBZ63Gr+BO0735/xW8WtsLdM1szE2M6ABKRrThSUVXzF/CpSl8MIGOKEuyqHQ3y6ThpAQSgqE/hsiBOJIbPog3Vt5THvYEFbh0ZR8YW8420nCLRSRXwd6iTgrXydblfxCXrA9hiGT9luInmQ==|Chương 1539: Ếch ngồi đáy giếng;SkDN9/CdqR8PIyq/PKmCQgSkjPUFIsXAGiDwjA/j9uK6sPCum0YFgnRewKZOv1dOW4sRDF4YTcXJqXFX5mQaEMT8UbFV50qoMTcAh/JNatlZ1aaRz/khfP0aDdS3n5Ji8MhHCTpMmyFocggmRc8vwMMkloai9yAU0o4JVplMmKf+r8pL+fPjc9FSqoEKIxjXwg5U3mCwkp/n3kjypx1lTg==|Chương 1540: Khoáng mạch;e3BBHcHFDlqTPU+VNofBzSU1iOGkHQC4edQMUOr2ZpAaE4QuNf7Sx/J9310XNYo+78NZThqTPIveWxNFj7OiPzzTlmrLADY+KUzPyosYQmKCIIpnQ77d5AHwZASWS3QPBkHmMUhq1jpV3+JnGeAKpkdmMMf/gd8Tste9iyQ15pWlPmQ8DANYkXy2pCrr6Hmp4hx0wc2SFfWlLN4ygNdo4Q==|Chương 1541: Gặp quỷ;Tk6PeUuPB2XfFz0SNB7qNA4A3DG3/UX9oH50i0dkH3tOkYzYCRUKe6cK2vS/Yv9KmMQfzgzIgzA0+/oJTih6YQrwCg1mOu1l1MIz/tbuCklX7OdGzNNdfJ4PN8iS1gKSfCwa9teSjNJM/P62BhIs5hMgcbgfqOQBT+ouLN1YtnreoAt1w2f0ZWwmSWC49wXlLdl3vAB7Gz2CLgjMsrtEaQ==|Chương 1542: Tần Vấn Thiên Tinh Hồn;DMW7oB6U2gz5+PLPSYwPUoFhknboiiQ0ICoZaa/aAMqeXVgiPFH79Zg2OOsuJU1QMo3szMNXSckb8Hv+Yp3iA5QNNr0G923gyLySU0C2Xa+lmKvZDR2VVz9+6vzx1qn7yfnBkuDbdv16HYdegRVn6IHB2biEv9VTYNoc2rKkrBFGAUPwUo2L/AHP2UY+uc74SstJyzMEQGRzmBwgA5g/wZ/Px64Vx8lQdoZuGKkjuM/KgxJn7ipxro7M1Y809efZ|Chương 1543: Truyền kỳ đạo tặc;mAkBjE6OOMsJqhA4Cohb5hBg6h0tkXqi83PuWpxfJbdj7J/63pHxD7vcFdbMQyvfPtA8Tm5LpuIE01L+hnAmZYs1ygLaUiLQvsKRycT4LgyfqmnJS8MfSWj7d4DFKv5KNeoK8S5zDeKoa4Ems098NLwrGyxwTYV3tlX1DOAgg6D43zt92NxkGuUrPNbXDohHBGxD/bFAtk/dIXnGxdhluA==|Chương 1544: Ưu ái;OR0fc+h1KnWQiYdeenDnh/tkGeS6NpKs2Y3z4ntgVZNkdoTKWkxvGajIGwneSMui+CA5yiUlgcnwzuiSRzWebLZKGJqxeRTqonLkcaiEDMTCnZunn5Ncr2HF9Zn3YMqLarUXqd3aQfPYXABRP78pGtufnOHXTJ9TAEvx1RmpwjKzVg72pFse/TrqNCdvi/Xrqn6G94vitn229oMb3YBI/w==|Chương 1545: Vưu vật;f+1YR+VvZlgit5XvletLftuMbOD7hRdBY3Y7KLLx/KJ7PmPZCdy+rHq23/dir7JDmcQZsF2vlxjCCSigcHpzH6wjc/NTwyQRXXXYaH/Hn4Oc6wC/VhrqzEgS4spP+rfltJP/bM8xOrEcrBcf0Lj8TojU3pop+U7Tp70fUH660LDLsymUvPEoNOkLOg3sKrF/5uX+IJTFGX4q7KkDxrmBeA==|Chương 1546: Ỷ Thiên thành, đệ nhất mỹ nữ;BqzSUAKxczOKKoQOYLnEOVK0CLMjcmUmSIcymKCZnuLAJ7s19N+PuSxMPonAzyiKgEOsIqQ+CEjYzgNyikvqOWK6Mt48M1nSlx2DX7B8jFPH8QUFei/wZqNJRxuT8TBMzE82VvuwWYdFkUJ24BeNcnexwhSDn1kFVeX79y1NCGwd3IkdDBhE+8p2FJ9Ro6Wa3AYgoHU6jVej08GEoyHVW0vYm/FaOc+Nva4DN9qymcM/mYrciT9O3XR1NGyjwe3o|Chương 1547: Hậu đãi;6SPCf98KsAeSTTATRMXpl3r0uH9231rmihKZ2sOtUUgZuBrz68v44NyC4YhXAkjMqN526fEkK9r4pNOoxr2OeXItkhUMBTD9UhSYvAvhgX3rlou0d0YKcOfiAokq4ZsKuEzTuRkaA39bWsZP0/OkJS+xXgj/W7qtHsBsC1ot/53NfEB98S5tu6hwsQp+sczquq3mk83gL90OB+y+VgP8gg==|Chương 1548: Dạ Đế chi nữ;9ZaBoDbA/l6RH0HGk+JFdv3B6tXDJDAGlqnB2PHkwv5mQ0aIGp3XenAAHzUFlKrB/fzug8rxRFGrBZmv9zPLBTn1g456+t5cbSdYK99csy4gq6ZqIg2sKBO29z8VMw+Rb1KacDQ5bGO3zcPzZmhm3J2sl4az/evZNrLsXpCPSGmMHYf2RKklxWy+lSj+d+yOa7eOlEAkyTo9RTUyBiKarA==|Chương 1549: Cường đạo Tần Vấn Thiên;s62yCSsTWLfESTfYpW+YjqBfazgcWZOqkBhehyl7XhwxOToQ+IUxibYruisJ+dNepWgbjGDx6ItTUMjEbi6N2lHvS4tjy+phBymS3F7RD+FTCWv+iWom6L2XDcpdU4QmWTZYX5NKLh9+Q3pBIYaqoUrJtYImv/EL1ZRrOqhJsvjvbuSaJ4WFcWLs0jzTCXDS9RvCSojJUX7X/S6EcLbxitqRFVQ6X6HXJmZ571b5ZcILpYMXgqplOe8jlUEhTC19|Chương 1550: Cường công;OjkmQV8nkTcvCbm+r5pNFRWY06c+ujabUOql81VT/Bp5IXzWrWy7ycK+inWaGu8cf/FvPy43YJsQeF/JXb1oKT6QrQWsaEwHRiFAJDAAAEoeCbU/BMP61M3QXQnE7mZcxFeN8TLcFxJp7N+2W5StjVA/oNPOkoXfk23Scdb8dkK6O4wNyKqj2NnEOl/XHz40/Xma/ft6C12VbJ8XxDfJ/Q==|Chương 1551: Giương đông kích tây;f0zSnq+/nZ3au5uta0XTVw5HxIx63PVbkLl3ffp38ff9r5B38xB97XLoGmUzgXkexjdgGFgna/sw69XyT4tZlDpBmipAEEvI0zTmmlTZ4osTD44ywW4ykqQbQjQthv42svScimsLAfKQenkm6fbiRAPlqncT1Zz8/eqzecLvBq5FQ7RsTQJBiS8y3Aw24qgxFpO3KtI8g9Vu3bqIaRUrGA==|Chương 1552: Yêu tinh hại người;Zm6XpdMYp/SzVNJ75ytOhBIFzCCv1qJX2BEAZTe8wbqwgJo1pKJJxvMOWYEjkxMH2K1qu/BiNzum3GPLCG31emCs5eOU+2v3TW+B1kV83Ss/idqvYpjIE4prRWvbzYyDIXF0Sk54QpqE8EzKdrZ9OSBTYRCY+4XqBjac4+Y0Pn3VOe4o6TD/1FwEwoHUqpn+alkxoEab3+Eg+J1S0rxpFg==|Chương 1553: Nhất vũ kinh nhân;EeU0vZmZYx1Zbj6nM/1PIGNVDxCzuFwPjVXNGw9fZzrmuzZb4nC74D0N9VgHQ57Jg/mksWmFhFXqk5Kt87Iluteq54oM9GB7oeK4zVY+4B8O/tJ8LaubBwPt1eKuN7laAKTQGEJm10cH2ZPQaWhIQaFUxheV34sO5xv5WHMlTcaDg8zuyuSgn6Ub1ilZ/UrgcpQ4yrs98tzaxA3xZwIUhQ==|Chương 1554: Mười năm;0IT6W78pLcg29k8fxfG27HoJYkkwcApczzayl/Jzkj47Uppp6zlFHpFjOlRrsbpumcZ9wOacDTgPb7AAbiSfqu3FLPK3/UuWwl0lAtMdspwHeUdPyDH8hRaEkIDuhY8TCNbpJ87TO/o9YLvayIf8U1bX4GQgPPANDsCAM58rkeMLu+SyMdIUbdkYoseFYTz+sPMNr74EuNENKPusJCgvHg==|Chương 1555: Chảy giảng hòa kế hoạch;bOeD4/a0fMzGFUNmB51NYzwRzkEzTh54oDrKAbSajECDSGCe4EXK1KjwWsXgJj4mDiI9P5rXsDJtDBK+hENSTga0MX/T05gQMnQ3c71MtyWhntm7rUDSxkFT+xyvFB5jWcl/P9It74QToPVhSS81azqCOMwjgQVZJK+c8ueLRJRRI+aS7PA8n39Hu0ugaq7y+NMlFMJewqmviYFRyYyvtA/T89uFOG24cFUsq7jYYSjjba8lcOsMZyWJP/O0QYOj|Chương 1556: U Hoàng đã xảy ra chuyện;MapMc/R5GCbRzpJyNFJtgjK96L9Y961Gb3rB6hLgEGQWhG3f2giK2+lmIdpmhL2MBQfzI+KNo/1a3VDv9/pBYbSemfCvzSXwaCNcr6+xK6OR4AWh5f/TzNVRaIpwwm+OMgd0sobh6n0e5NQE4Q92aAuWPlDuB278RqpL6CH75sXbtmJzRrMtnIci2VNDVjoWWgri/LNoSEcQwPoYNs2daeK/aWtIXwT4mmv5NLhjzInb3vKmpntRkCo63zyI8I75|Chương 1557: Chặn giết;fGZROtOxI6+VdYX/uaulcaIPsJ710ggMfk8YdiOw/0pnnvjIwIpyAp9P1oO17qSm/NCj8fPmU9U/yohrnjdbDCWoDv8eT+oNSQgp9nYsvahxI7ezgDkXI5TMNn73SrurxtZKXtheYXe/GBmHlO0bRXHRST+B1EntzUgDZQkAvNlWioA+FotxdpHT0MdYEmfuH7FpynLNEDL113ZcS22m2w==|Chương 1558: Vây khốn;z96FRiSK3Wc1qBPWUZWv2TiZ7gzW0v1Ux2zmSKQI8zuxm4wjz2+3PwVzlnJoxUhPomE4M8eD0NhBAL9wG7dv2NmwxijL7eB04L8tiCAG9/XISfEzVEHszy+K7VEcEQMPznC6RE4OhwqN16bw2Bnl0lH/Q19a/jRlEoS3TWuVAoBsg0HQE7ZH7hTdlNq5OSpLhum4Kl3OJ6fTWeP5pj7HdA==|Chương 1559: Điêu khắc;CTVYZJhuiAeBHLiWaSMw/CSefGZDr9eDAfjPkfGHEM0VaaLf5BlgIYmB/d8wNPmgRO0pbWbaLelx5gBi4GskeF3KtAZKhhahyhyjumCFxle7w+cNXLq/5icK+waq6w12+YPChpTUzXzP0jYJJe7CEPoGWK5W+Xf09ZuteRbV1unLyJ8KdkPl4coYmZv4oh8bqOjGHOCPXEp3nmEDbC9Rbw==|Chương 1560: Lạnh lùng hồ;y0k8hbq4aE4oX4qGuDDWk9EzmQ95RcTJ78oJTptRBJHKtCLfGmkJUCb0XMM7KS95m1Gxputo3yTSC+0xJR4bHqY0J6HbCvglpWy0223pze/YTji7Wb/sy1HbhrkQyjV3IX6pqJTOZ4yepH733xZvJ/xjkvQxIW0h+R8t61AIvIajA//nhLEl/VCyz/H9a6+FKHL4dlF66K6HWU8tji+WvQ==|Chương 1561: Nhập Đế cung;Qmjb7LnnJg2twoxMbbv/MpxuPZGeCMQ35WPJVPib4ceFI1N5/3mmkisrOuSNOc9g4P05Bc7/PIVGhFWMV/9PezAdJm4+N4JWb56igrBjnoquP7IJXtpj+0b7ptQCmo631RM92pxZVrD1OY8I1p7kfLTjeztaP2DTfQjNNkriJnaQoNzk5H6V+kB/bFBKrYqPg5NU4DkiEV+YHtMhDzCDmw==|Chương 1562: Không người có thể địch;m0XjS1pf7839e7zbwfIlN6zSAKfe4GoQxqb3jZf0Mg+IxZbVxN/UCN2oEE2DOxe2Wj/C1rcyHz44B/ffpb48MirRXlsSLqQw9aJQ5yJlaj8ABRksqbTVJlxIcRvKUVDqm5K+sE/89NIYc8fKkK5uZhgckTfQJ6rPgC4NOJU/IOC8DY24DxADnX7Qemlfb4wygvpHhF55LfowPg2wRy93FWcyOnywkoA86HT3gW8Ux4kWXgbIQcjSGZXVq35zej2k|Chương 1563: Tù;zXmibTqxp7ZxZCy6vNRA9gRz9NBg0lEFAnaJDgpSQI7UKhnyKRf7489xf3G+Rzm3OiPi5U/Ae/hUf7OX84k1YIiEaLhsQLpcs6UUrD+zgSjGJ8IYNlCYF5/mha3XrxHIRjYMJSzvH1LDsetcQBV/w6gk6D5yXMfrAodRFdGr/f/n8PgSOtfCUBVOdD+9gOkNCStQjVwEfRyDdbQtV2Xb0w==|Chương 1564: Cung chủ thủ đoạn;hIcDT+Q9ATOXiH30QB6eKRBMSoZolWCn0ZHCo9lTzBhSlqQGg3TpjwEg/r+1H852mW12uoAv3+LMssQUHc4/E6QIIjO+Bhvqs9KBSb8CEpPPlUath8Ba57uBmOakjSsKPai0ewZJrEpQYDS2JWP5AjfyV12p/SZ7KxQNkJgWs69lTZGfyWVT4hH1EvLvkbYcfbElfMorYU0nW8tmIBvrsw==|Chương 1565: Ly Hỏa cung chủ;0sCvb7TTnRk15WDeFGpFNJMVIByLW+MC3Dv6GzTsT8CmJqebqhYrClXQPWkG+dWxbThsoBPY5DlK/7s4S17T9DdcVndSyBPoIdOw8t7OMvNsM/MXA08tAEOAt0H4vB5pohkEwkH0ZwI1cBRnE0Z5rpqm/glfi7728PwcHLLB3NHkvBzuemjgX9pXcW8TIRsgeFbnp50mQak/hmdKKo3xyg==|Chương 1566: Ly Hỏa Lao Ngục;oWWqBAIrV0z+HwQ3g7orkcWIbjnAikRbH5xxvrYM1D9YJdOCDNNz6ZlJhc5fc0dBDdZgmOwObtNnmICglOhVVRLKIiRcNCn7bgcW3rltQ27cbyHbkwM/g4fu50Zg1GDApWf/GMvlLdJZUirLBPVL7oXkSltzHli7LXQiui/W2Mv86p34RWEJ7RItyG1itTIia5x7ZQ3lqR4qiV2ZDcQHJw==|Chương 1567: Tân nhiệm thống lĩnh;5extdS7GZvXv4QfAABBSy1P3qKnUotE7sih5G+b93up/UdAAETDGXSsUDxrfHvAfaPKW34cjqeg22WdTppmJrPP4N8utDVUUmqKEOK1A+cM2Xq6bew1r4B0CFVFABZ+GBcDH5/ls+IQ1biIW++LbYlATLuXwP6gx2ws/2XJlv9OUGOZzrVD5juqoo+aUZsKAu4EnefMAuCRI9Cv8QcAuew==|Chương 1568: Nửa bước khó đi;YpbCy/g2VfXQbXCL+bXqDNQT9DWF6QQq4Pd2MqhdCEAeG1Zy+Htwz+BoOgZFqmV5aCRJ7jrv4mANKEpxNCsHsKopiOum81XOiSLDE1zUSUnHcEaZz0XTXlgsDgm4n1IBqB4//ZgYFQ+x2lwcdZqW1XAdbhTwoMDu+/FYAzBWc2d7DBgOTTRmAblAIWPftHhUylePewXm5dmOgCvaHmwCmA==|Chương 1569: Phải bị tội gì;rm43vxDzru00Mku0dAn8uol5GxFinC4yQUPaM7KHo7z0GylA5Fa3iQ89nBZv0FEp0X0K1mjLs2co+SEp5URVIq26/JfV5OFtWIQJpAXENGMvwyv9RPoewsMSfSUWQdMHJaNmwUk3LjjzGHiv5aCJ3Cb9NwarRSe1fGBvJb4W8sADOuFXMMc4cbBP78odzSaNuu0wT9KLboERhermcWlt5A==|Chương 1570: Thủ đoạn sắt máu;yAcDVUZAtXQRAUWj0RHTAOlng5sa9aOqZCYeO6tDXcC3DNxh07fz5F/T9H7zd4AWJeGhRkqsV7lor+Tnac3BZXj+L1UZMhzTJ8aDhn5JNe1gtHDZCLug6LffT0fbbBhOI/cBcfXzkC4uKcv+5ZKT184gHtiV0mUgyFhyA0ZnS9Ob44h/BjXFL9CMS7GhV3+5ztH20vgyFr4jAQ8wU5atkg==|Chương 1571: Tru Hồn Châm;0oRS7nWsUde/d5pCYnsa/C4gSu8pfnyGWr51abB98thcK4BsuJND1YiIdgeSx687ysBFzzz7EXmYqG55D31ehog5gZm0AczCdq07vq9oU4MCGnUj+HHak5U4DXEfcN0EP5KhayKkme2yNFBXLP8KavlpNIRvB9L9bzQR3MtHqKhd8cPeAkUn8qCcb3yuk5PZ1T+qn7VGuGU/kD21J6MpRg==|Chương 1572: Năm Đại thống lĩnh;aI0Xx+myoHS9GiMAJdJLZQEdEioKI+BZvVg/GjRk1XqqtJod8WXDd+F5YHKaqZVrpDmB2Lyatoncm2kIAjfUTW2BDhmco8TlySXkuK7to1pmmjQ5kf4BBb0YWTkZ8chNwS4Z8fiejWDPO9FCdunLvYHzZnHB/KoRAqdKOruEnfsWqKl6FWbCKyWdzy6HlxBz5tVqvMzlKA7y97tsFkp7dw==|Chương 1573: Trận Pháp Đại Sư;kTq6i0nkYNpASskTqBlAnsl7NMWms3pmsCnRYDrCweHvJzbact4k3Womj18Ll87a9ekW1YQ8OayBsoU1tgyx+cy0R7vxoUZh0O/7LDNjM3Ny9CaysjOiRAdmXg1lj4oVi82L7oyLYZ263G4G8QbrzJiTZY9S3T1gTcMqCBjF9BYBy371JnPODibXGH89oAAnt70ZuPP0nCztkszgrplBSQ==|Chương 1574: Nhan thị;uMwLTWmRrR4I9LVxMhW/Lm1KY+7KEGoAKwjTZMdxDOYveFPBEd/0CaVIyyoQvbyUWbD5cT4mpoXQZ/9yaA74t/x8hilyIDL/wEE+uiBQF35cINNvG0/pbsk0LZ53MGnLFe4u2COQrvpGRXGzojzYgDEQO0oBcGArWpN0iaOXqvFH4V6WKZXsFDHfYDdxvSBEzaZOIy98OdrywY8trF48uQ==|Chương 1575: Phá trận (canh hai);W7wRLW7kL5omqXiVsrMt8i3DyNKm1LrD5avj9nM1pxx9Yg/+HHI8QNKk71r6uyOk7dcYgKmCzMEIWZGzMPtzI7GS8B2ROaYMq4+fqnv4FTfXnTH6wqRZgi3FxOL+bvI6svcfuIuLiEMPVKBSEFFMoh2SnW9o2zjTVH34WnxFGZNTlGrMwOtscDA1ILHCb+IfYlbdrWt5hYF+RdpycypzKw==|Chương 1576: Khiêu chiến (canh ba);+Fe4PtbdsFynagwf4IybNdy6ttN7rjgw38AZKiaRzT21MiLU5Zj0oWXm4qj73m1a+ibWdGmMN4/bTYqdi+rYiKN5vAbdRpTebnQcrp+ENTlFM/K5//EFb9PLPT/NtlSgKgQeqsmNv0KVq2hFmrtYS1UEyeyJ93kH4OWmagl2bJa52FCSgrq8RPeKl3fpd+/VfdGpbh3s2YwYoorFbkMzNw==|Chương 1577: Thành danh cuộc chiến;iq2EGBs+iKc71qRAsqE45PCKSeJ+H3TYwNE4BwYGzZ3ANlqN21nFA3Quu4krKdEfzYwIdHkL3IpZQu2hhGEoLvY2vy3vw9Hj6WOi8pCjJerAIxHb+WcselddXSzpDr5C6bPl05ZskrNjwNeigNUYmh4Bmz1DcsyzgLhjuCUYlGu0R7j2oU0EQ3QWOgx8WP0Hb4bIZt/ALYgGnRB4e7ugtd4XMrCz6ElFpWIYBn+qIdtLS0tXat8Fonv+xAsY/llt|Chương 1578: Phong ấn chi môn;leTMRCNGXuEX7avikpAieQr/6EEje480YlOWxGuBxW17P3/SdGJZ9iNKxzZIrPGESbJSKwGspHOlvDIXre7q4C3OM19YT++87/2Al7U1t0Ov1EcEjq81Ck51PxUXONoDwICaQdB1q7AhnsdesUyFYi6D3kO/V2aViR7UejBw5jknu9L2g9y4OeHFYfCcAjSEDVzb7jhLzBYc1adVDdDDRg==|Chương 1579: Lôi kéo;8ZT+QtN0XL3DFYAbMRl46QLIzz0vr04T5FFaZesGS7v/YMifstTdZ2aFkpKSMzXyTJxXR4t0fE/AJFK37BIou7l2Vy4AtAqEj9oPIC0v44V6kdvYqugVPK0k/Hju8pzGCgZVAdGbIRbTTrX+SGlJYgATJ6cG7d23cdEHFo7uJ8nsqI8fPU9b0ae1WxJMfJjG7RYvtivq+8bKIkxF1zkRZg==|Chương 1580: Đế Thiên dã tâm;uWkyTkRXOJDkX4WQOHpOvvyAA4KbjZVGe4afZRiAfYzQ/lTE3UgTAEhk2j7CJRVEh9nR00dw5+aYDkguUPc6geJweKoqCp2abV7qcZcYxFgD8PMluR7NYSQ3NGuKdB1XujND0nsI02A4W/nm/449sUPb9lTrsmUV/YE0tbf5RSJ5pJPhuB4gWjDuFU7D6e9cgHBxV/FOI/1uoq3skn9e8A==|Chương 1581: Khiêu chiến cùng đấu giá;VADD79OHwY4WSbCeut6HM6pOu5+7iJfmCD11jF2gEJZZfVbJ0AvkwFWuyoEb/8u46g4/Wz8xIC4VFUprEmZut0/jD5Y1R0+pfLGxy/oBlNUpaJca0PPnUOEaXFPTEpbfj7y4kN/fWoHkuBIsbxsemQy+Qy9fCWpFmqjzIf/9IKfmmUGlrINsEVqCIYDDi4xyyD0Qbqu9hTC1iDu5foU02/EcRsFJLfsvgEeKQ2PlEmjluPUFS8kZHIJSWGu5BYpt|Chương 1582: Nháo sự cùng Thần Binh;Wm+aiOn+afgcCM2nOi+m7tDp1GcKocHcxo+m3gKsgWDVqkefTKbn2fRqR3o0r9Z4kRMjlU8YaI+HrqOInTlHcItBlS2d2Qy/BS8wkCRShXc0MzHbdTDUow979+THJrWskXL+3F1zwXU0KfJon9aHequDa9MbktjNbiZ4QmFKmE2a4H+zQkR+eAI54CrYIp2orv2FYq/MqpmfB8bBKVP7CLP4H0wUI4fNj78kXHPJr8vfJjFuZy7wtnGHU4STHflr|Chương 1583: Mất hết mặt;rl7MUiVBNoSd9Rt0+lI+nYA0miTVk71FIvqDaKCdPdqF0REmdqf06pAQ3aDcek10AgwMlb2XFE2Mgv73GVjVu1PbURQ0mg5GybUUgvln5EVyuSnOtMxGl+jZYt9wyTZQQ72LsOFlSmvUeeVpsLnx37XcgjFFs4sT3pgpyu9dAW6/tEP1HeIRjJmft5MLuqgMA93eB5gt0NKEyowhN35XGw==|Chương 1584: Đế Các khuếch trương;vBecW1yMUxLDmqXiwKb7lg12QXYRyXjVroLbomtDs3mdJBozMIP3rhbZnUjWblYzl/WMLI0JVnaxJjKMq779ddfzWEjUMGpZFfCkBxgGZViKWvyqh98bwx4DyexE7z4Zh73e+jh2WzWbJMBpjdaLZo2mQfDPQGkP+iLa2JOqhRyBe63Gd0G0zyqraqTkZ7y3V7O/7mZrAyGmheNAVFP3bw==|Chương 1585: Hạ Hầu làm khó dễ;IpUo6X/3h5s0hhah96bLBLfdr8+kvXkUtSdcxTTE5/qEYRQ4HgFTF/0iAi7PLLtbH1nGZ9Rv4GvdLPEC8x6ed+eWBz+Nrk7YiTGcquYtzzmaDSFAgfsFZ0W4ONRMPCe7NZIP8tX+pq2WMsCpKnbgRj17LSbUJUx4NAlLKZCBqb3FrqhdwYjNIoXE4t6L9pEWIBANU0BTjehoTRZLkftvYQ==|Chương 1586: Cung chủ chú ý;OvV3kA+gmnjUI0Mp7qXBsiprMWOfBuQJL+3Ttqn31rrNhBAT7QKgOQX7hX0eYu2trahE0Va1p8LMeInhTWvvg/2d4vf7xeZ2I70/eOXut26qOysrkpjNE4UZhm35x3OxDYgLFc8/JaCA606nlUye7JbXyU1DocB/wl/+SV+Ch1A6+ZTne59x41eFQzl9wA/eFuASUeTyFeNi98ArvgZ/pg==|Chương 1587: Âm mưu tay;MZ+S7FKvEpl7DJ+MCu6VRY3xPhplcAD72GvsrpS2InMIFYg2sR+MXPsy2yOLqxcHdJT7fd+IObkanUznk+7W90Q4PNSgRRkaKkcjNUFiteCXxgTwATvOxwvDfxDgRxDEJXerI3E87lxkcKyJYM+9N/rn6OhSNpXnANcWCA48nOFuX+sqKUVLYtdwDQUJXClb0QSHwq2CHU0hyXhET4HNaA==|Chương 1588: Tàn nhẫn thủ đoạn;Jalkj+EyI32CS2vvkvYoPiCLsan/ZCCRwvmGiugMsYd229RvzyPobtYc+duXyvp/8elLsdaONQHNd6bnmJBUDSJVt16bjvfTqvk1j21yDfVoUz+T8H9a7uVlUU2gajUPB70K5RimbDPSSUMizINlpWpE/00knKLa0gzstCXnKpg/bTBLewfJsUJNroHSi6O+ab6IVxfT0YZWaI35+LWygw==|Chương 1589: Thống Lĩnh Phủ gièm pha;YVXqwzUe6kZ9moCZbTxMVVekNNKOUA5BdCeNzahUd9baJQwQ9a4oj0KLEasv3qqserAZtbSPbqfcLlMMRUweNuKVyp2DOhLk+NFOCv0ZiUkOkGFgvNrDjxxwsDWthuDxXiJJIBvSU5tmb2cUNRpzHOvlyZOIdHMyhbzys5lCy42iybW/P/e2S7e7tnn/WqmuujSniJrGb/ARFl6L93BGSYdSLkYod1jLQ8KWGct8jfNDZpf+qjgKphsCBfCZUBp2|Chương 1590: Tử Nguyệt Tiên Đế;a6W4cWXyCo+1YaeR8uL5o70m/EmalEO0Aj53OEDGYdXbW37LqRvivbWVoMIqBFZQLjKsnuVpnkw4b5yqBeRuow0zAPxMzLziR2zeVPU9A3JXYBS+ObaQfPld4fXauQV5p3MwfLVN91PJ6mBBZTb4jSl4h9nz1U+uzLLMOgkfvWf9aT8pmxbNiM4VcwRvO6LGhBPCPbpdE07rs4dFEUB+Jw==|Chương 1591: Thế cục nghịch chuyển;/D8NSlTQJMLT6zlv+C2aHva9idWwD4hS/vVtZfRAfOmKa6pV+6Yaam2v7yzwwK2bVWOSAEVkXoQ91BaAXMu+lEIwYHsFVtn9pKsg7bOtiE214kPV5AdqISVS4uvYWuoDvTLAjdSWbtYbojOlutdOG6eBXPZgbxlDRSxcIPZHDnFnSVCxYzFNHuXs9URZiFHmk4ullI+AWlRQRTPUzxOlljwYJiRLBxsw/DAUnzoAqVK+NkOIzSppp5d/nIPCPAJl|Chương 1592: Thực Nhật mạch khoáng;7IRAlrxgfJ2IUKlOxzKeZgO5Xw0RPUvq3w6l0sWAmYCVDpQrM4u7019Of7Rz7/5JrpFzIE2vLGYW4dVk57AyMXEjwfeDVGqwmOt1+KQLI75x05jXsuRka4cspKAxPZyQl+iAusQCSfBUb1kipLoF76Y1OeJchp/1vK40XXPoah65bmvvFh5OgGPtUj4A0mbOVMygw/RE7VPm66GRqUJ9MUO3AqhXTTIQQbiLwMsUEZWE1/wypWzVIU5W+wV7WZXp|Chương 1593: Bắc Thành đại động tĩnh;6/GFiq6LTi7ZYZT+YuwuLHuCI49p3Lrrm5qm+cset9tBsn/qME2nm0PjUgXIb47q02RpkH/3jACMkPdRfHhC43menQ7FR+ej1AhECbbBgkgoz3s50YpDcetbIPIL+8oRyINIDn2WpCp96ehEKcptCNjrqBWztOe1tNl7taaQ7LY9GDqZPDYgt2A5qAoVDsQNj87ZUlvznyjSYBWemZMyJarFVN3KApuAXZT7xnideMZP3P0BH19SY243KV+UTgxj|Chương 1594: Máu tươi ba thước;baKjs91KGE4tnDm8ZUpYEeqMbRDLa+Iy9N5yBveAZYHwpH8cxFfNTuM264fHSUKPCERdMzRQjUY6JwcynPXI2R5EilgqUSsZviiwnizeHs3aKqut4dzVcS7Vn8Uc3T6Mjm64Lv/tkZgCny54UvekVsE+npx8tYbiqxKlFUla87a/UGVbgoJAvYLRyjGNjXo+eRAOUkt+fR7HZpMSzSNqhQ==|Chương 1595: Giương cung bạt kiếm;pnQXorz+B9TctnO/Djl1KYeFallHnCpm8hhPrpU9PNGwdsOlomrVPnZZC8EEl4tHkODMYQrm9rmW33IZgNLTP3m3F8H22a2czocWbmnxAF4ypNjuggWGSdlA/hiFj05Zw+Eex3HrFJ4X0UVvTyu9mWGS3yh++ifThNOJHBwQTwnSZaatGQGVBJRqnCQKnE8vsEiHT9GT/zI6WORane6KGA==|Chương 1596: Cường thế thống lĩnh;1pi931MDchxdbPlgDhj0NKLtR5KRO2iRWgVM3+pr7w5nYvzdJrMYQW5U288dqc43Pwt/Hbf01FPFSnkEGn04KwXePz4tyP4ljJCqW6kT6zuBN14mH8ACXnyb91q9oKmcqihgge4oCelX8xXU0CSf7yn0OYNNOhqrKXgBkdeHlfDsBjXib/V7HSckCGfLvOwHmkfylLVjyGMSjpdTtPFlhw==|Chương 1597: Quang Minh phía dưới;UyEIx+rpOZoCRRtyc84kgkEz9Hb958fTJgwVSSuecXEJqvX4fY+pBnRH8KaH0/fvqj+GA8jFt6oLhKwt2Iz4J4GQo6k14+Qpq4VoWefieVa58sXOZsEnpvbmQcT86lmP93DC8qhnDkCZHvVMCZ6aVXJ0+URjwuwqf+T3J+2uWbcYA6FKijmK4tgqHVMmuIIijuuwQuAcaZjsSp19QTFRKw==|Chương 1598: Bắc Thành khu biến thiên;w/1+0S15gARK3VD93P8+hOb4ZNd9yYmH+BQTZN6j8+whtk43v6dAqzvU0/Pe68GR6OfveiZ/KEKQUT36yOX7QrE9AV7ViPXZox1ITQhtoVsMFHxArfb0NVEOhaJpDaXrsA/bzDZQGSsyvhJs3YhW6EOxmvxAyU/g5rgjBm/PN7A0yKIm92hDfFUKnjx3l06lnJ9anT9JB9RxcKbScSZMD7yu38Nb/A30s2+kvV0C44/N2v/QYfqHWtt7UDUysGsx|Chương 1599: Chính diện chống đối;OPaQH2b7fyMwjkEqt5eXHbj/bEYgmzf/FoQBwPNsfiHDx+wSGV3LzTmsRyaCZaQd9jX7aE5ZZIeucmqhjYIlWuN5+pN9DRRBTLGJK2HGmi2xyub1kVw2H/myJLBgwGkBodDbshEk/pQgDhYJjWAZg3QXjc+UAVWaNR6BZnDAGZwV2MgU1jYvUT+c4wIvcbE5Q5muDX8Pw20bGk7Jr3FO/w==|Chương 1600: Thăm tù;jqPZti1eqTLir7xQhx8M53Ik/c8TepLv/s2/dh2BpfgfzFrGm0uwMobeftoSvze94vgeJ6VnUFvM87Qo57xBqLEsP7MUk3ghfLwDhBh6SmCgOYy+Rhf3UvJf1Qz72L/oR5hedXxOKM6KQREwkzj5LA6s1CEfkCVHkPzwt1xgxGB749podyNF/FDbbpTbDLz+KiZCIZOk8pWxMIDEK7OyxQ==|Chương 1601: Đế Các nhập Bắc Thành;tQhB+anlEBz52xeA5kkkSGFZ1MHol63GveH4Ocr9/Ts1OZuqMufqWJyRu5lSHiba6xg7zpbZDRmrV1DQf5PZwwoCE/T6Erh7tcFMvC6jwfOfjgglSakH2BYooafJF4PAFPfrMq4cTIxPaAsfXcUIoBAkhOl1VJpICgnfLJYu8zvd8ZwyO7L2n1sHfpETf/jNcj4JqJf12/URyJYj8ujrYyYm+0YqijW5ZcvsmTQqKdkgaizx+gEubtYJTnWIBwDo|Chương 1602: Hạ Lan thị mời;6HOcpWMfE4O9POge/Nu21QW4fUC0GO0RkUlG20hOpDzmpQtpyzdVbrm8VFdqE+MwjF5LiOSpa3kPawgirvi0hizBUwqvRWut0rQVIto3V5HXxux/zuc76TWUhDqhSmd5QTkbRFYbFzQzYT01AgR/xMnSt9QJ14XliSDg/McxFk/0eGTYL86eqfbF3mnNQOcmzUpx1yTtWnfq62XjTK/nAg==|Chương 1603: Hạ Lan Thu Nguyệt;HU+PG7JDNHjvtTErK+MY42hFmoe1a40pVgR1ube+halkip6pLxpOkSyTVNDmRuONWOEEErUnR2ommeUd4hdHBGavQNE3voNs+9m948i2gSj4MXzNDn04Gnp/aTKJr0fiOlwS7WPUirtuCIH4lTWUgCBqVUQVsGTcy9xVWzJadPP05PlsBRNNlvTacHFZX4sCi3msILQhJIg4pRZA/52OyQ==|Chương 1604: Cầu hoà;/O7v5VqtFBiCzQ9egjmMDkcQA7V4R8rDbphLfxOuonwSbqeSwURSFRwM4yLZo3yG+7JSYoUN/+AD1Ns4Zunf4AJ5nFvii70wT36DLvBUZYJhSBT7Tr678sxi08sDmBTbtVerhatYAr6qatrD7c+kwwGY1riqV6S3FatgfTwHB4vu/iD863k0Iepq2hORAyNj2PjRQz66vG2oztG2qXaBeg==|Chương 1605: Tiêu Mỹ Nhân tin tức;XwY+GzM5+O5zV0nl7QVTVHqGSotwf0JT36CuKDRYEtTKyVsV6cm4eE3nXxzjw8TcPWeIAx1vY494/M0KDguby2O3Z6DByDuVIjTZ+Iy7IAYHcsBLulRiD1QYjWJ2qnd1GZQtBEh80md2cXwEXZAex880UDrBg/FdbtIPi8X9k6bGWXRJIbTgJLMeVCkLX4RqDxg4j2u838C3ysA+2RTBHQ==|Chương 1606: Mỹ nhân đầu hoài;rmhWMHY5ZXqRc12TwrqCOjEK8mGZ7j7UUGpSn04jWg99xoYf9O7M80ZVM3sWUYim9TciPaCD6FMM5GUNrAmYrAJr9pGVaEan25pKocnq23ilTQ07ODdmtiPKWTCZdqOmOh8vCPuNTmyfHcnFfOhhNNPRIPX2V82WVf8h7p7v8WTwl27N6LQF9jbnUAVdZopwoqeZY1PdByLKODDa/PWkGw==|Chương 1607: Trường Sinh Thành;mZnqWk8HT+3byv3FTpd6ePFj9CHALQapQui1uzO3Ob5XZvX1WokPxNUeuUKBjBvo1RTDURoN/6SmFKEqLuMoUHB4iMAa1kh3hdKf2xPYpCuqAljIVzwXXgHYr17cLPpL+J4J9ZO7y5C3daLQNTqmSSKGWlgwvl2oOQ6a5KCRqCxXQ7WIKpzHycJUlXclhbbz6BR3VqRwB8D/9vX/iSXJ6Q==|Chương 1608: Trường Sinh Thành đỉnh cấp thế lực;0Pk4cvYb1yl7z2Td23pRAKcM7tBt0/UEzhG91SPD60xeo5wuwmOWC9zcParYFYOuGmocnFozQeDw3nnYrwJWLnLJOoX8pF6H1QIBRkTHspoGKHoo8hqbjQS89g5yiNhv9s008yJxV17LVyt5eblNkcqQcr3/0j8zmzHUrLGc2lFLwZ49u8HUXnXtjS66A2zdNySM4QV77hl1Pg1qI3mcKEFO+VCegRidjiANtLCR1jQfu/tnmu5H42vGQCKVkdEL|Chương 1609: Manh động tâm;fQKi/cUEwWc81eAX1p+FJOjcI4Ww9iIo8u9yqv9T8k23dlEI0KPpdn/ZF+/cz8lR/63atXq72dHFBfWxa3mENQG2g5ays9yKS/H37ABW0A+uyJmIjQXl+iFCzi3/bTqs2GoOx8LhDYmK2D3payD2qybdOaIcJ/yFoHIN7jkqsF84uHJxt9SAi4os0EkjRG5kmeHdfrFEPUxl+qh9zTj1RQ==|Chương 1610: Trường Sinh Thành thống lĩnh;6vkeX6PAVKtaJhrkR+7/4UbSH83IG6cDYX6YRTzxKaYtzKhwYUZqbZG2rumbmnA6TNp0mmnTj7V1B3YlgzobOEtFnGzRiXgj3yJGskXdjmHKu9m0qvw2rQD99TSC7Zt2V2b9dWgPA5wzlHuFOIZ4T3xz0dZIepcR04I+c7/a+QsETR5kP9V3qUOjAbdDT1nAbwizSk9DVvQ3l5EzliUKjgp5wis8TcLcmk1nCpMT4oI0WOqAYmGEvKkZHydbNp/Q|Chương 1611: Tiên Hiền Kiếm Hồn;t3E/pEghy7IiBctv32EGlC/MT2vHiKrHVjN2zRH4Am2fIcHyV8CUin5TpBeBCumOCfqJ3ifr9kV7PTSSRhP6ciFKu25LpKj9w1xVTxDzZvJ0Zee3NM5zIy7oDbV6a6qQu9bGm5HiNscLpHuRXTJANIhGPi0JrDpc8S39uF3VYywbQeGOynDU/teN1mF3CQceIFojTBI7ByOoechLrT2YXg==|Chương 1612: Đánh rớt thần đàn;HLL3XqWNirVc83hHtFSuM2ofOGOJXx2sH0VhLH+J/slSqCtchC67MOYstMa8MrHBLyNMtvxZil0sGUKXMpFNWYnjO2xXSq/QhJjs+VsxVv2ydchVpCZEPJ8x176WSTNT3IHGWF1I9jT6a5lDGO9sys57cj8DVadJ1qzRwQHbpLHU4vXq7LE5A51rtVJHHU8uGkVMs6VI74r/YKHjnG3+8w==|Chương 1613: Trường Sinh Điện;WcK8PRU3Ibpfoisn9ymsFtP4rv03CCDa7NDIHvguqCYCcHZcQaBE5ytcMR5ZXz9iXJqmGVVxrOZiSJb6ebbKLwmd6aRjZug4xYZMpCYB2OrLxhR1cH+G9DfqF0LVLrM7xnrbaM7DOqFCQcmgI8ZOs9f9xxTf3Vjotz8mnDXjdd3OZl3XkJlzsG4Wz0hnNGCZgp428MlPZ4UWzVPsQ/QZmA==|Chương 1614: Cửu Giới Cung cung chủ;mL9lhOGtmrKrQc/POvd0lkJ/0014PZRkhW0Yq33eOWwXMP+760ujbIPQXPSz2PCUcXcOYZU59ithMMfimgkLO3yNBs/f5jsjdH7gbk3K7/FtMZ+vwUVH2tXXW30aszjtlVIMtFZHihvq2fjJmvfr681Z0Y1y08/eN5A59JoeAsICAThp/SmQRDDjHowsdYoL1WSKYAqc2ovnYzIu1zIUvJcrfDwhDaDfbYiZ8yU9ogAtd4/Ol8wHic89APB9wDrj|Chương 1615: Hồng Trần Tiên Cung;1fmfweLuVH2SijJLh4fNjex5p3VQ+EVZy0/Y1fXLnTL26wW7+B2gtSDwOWPn+maXPjd/2EJ/dfvvDAXC2OaAoNyvxTyJ/AmeKzoXbKKuuhp2+RtRTMKPCf13yU1/W3qClTywzx05uS4PMekvNOQgaC0V/nb2ctRHbXRQt92eJv9MjdazUx5pmJ1OJbIJtdM+Pduu3tPssKsWtEEXjCZ/yg==|Chương 1616: Đế Thiên xuất chiến?;Eq6Fg4vFYJywIxIYkmokdUckT2XYETueKachFlArEWBelp/tGO/6Tz473ip4hsyhgp8bfq4iijODyd1fFBLGWqJOCY9ys65U34qb2iOvL5esdxh0/qHfXSXU5sciC7t4GN74tMdsr1flkhQt8SFi/wpBRQe8uyGew0XeyU7Yju9/XsxVirUhYaQw2/xYlxEQw/zq96NTJt6DBMbLRjMo/g==|Chương 1617: Phong ấn chi nhãn;QmydQ4GuBrY2I1MvOPuZaqiXDOmQhMD2Q2H6Ytl+xJHe7sqSwAi99QujQllMNkwUs5wdPPQjFAhnaTnD7IAgNzzMsSwBzfcNV2JjS49R2vusrxREQbocq4ffwEbTIm5gOiEIjlhR+0Qqgmid0+9KkBi/+p8ywuENSYvxepW7EL2v1zmpQpA7ptCbFitSaxnxeoCQWijLjbwHClZEbx6e9g==|Chương 1618: Tự mình chuốc lấy cực khổ;kFp8QNaZnA/TMNgKeV+uBHuXF6dBycjw444PKCOXrI/FV4/QqsU1bYEZUd4gOMBYgwWANZ1Poxjl/09ZXPG76ljpaeR/knixS5Zb2YO9aB8IGRryLpMKrFDwS1FY9e5NfXj3wXYZ3E3hj9hPgSLtgjgxOdU/C+F492iEgBtcPg513sHhPqGGGIf+nsQ9PRjBFF76m7jIoHP6TYE4V2F+qt3TA4hOkWMu8DFJgGWVPRD2Nlz4YfS9P1zjLtmUy7vM|Chương 1619: Một bước thập cường;m7pFLPUHG9XN9BG4Y8LMgLUgX/CTLoJJ9JIWyDGloD0RM6ILmUDG4lTWPpTsu7UuQF4yqnFldfPIf+divZskW50WDiBhIjREEq/wtuxgxh90gViFk5O6J6UVXm91rsyEnOJVuhiRW271EByWqODSvEtOSZksKBZzIyRVkpT7UiG5zXcdeCQq8E0q1JSjidaM1v+zxoKPkLcwKjeQdxfJjw==|Chương 1620: Cường thế nghiền áp;0FDZ2OSORwhwX7QPNGSiZhxf5S7qanJqegMdZu0dzqKu1ManI0w+thtXwtcYeCZGtm/51hXB13XL6yCurKnjYyhvF7Jgg0AgnGQqxZ7qcqpcH7XFgJMoFFZYAI4P25Tj52HVYCyuxteddvtO1a0MiP8ITCrqo32bV4iSymL67EzdRs4VZkTdmu+dCkD08/ACvEegvXT4czPGtbdqaP5Irg==|Chương 1621: Tam giáp;Kz6+1Q80eaq9tV+UQxHdI/94Uo4YEbwBD08fIHsMum7eA5bqblA/HookkDsim5/hH/c7Eo5sfwMY8bQsUlkqcNXoBJTUrHepFrYFPW1N3n6M17Pcypjbl6u1yHgHUscfcSH+y4HtYTIpPETfKw4/YOWSyf4buwnBbODkfQ8V0ZLF77c+gcrziX+3MTVgzUHOAMycwUxKvLIrF8AZLg9n4g==|Chương 1622: Gặp mạnh tắc thì cường;zLB1xqif7UPD67VPp3mkeXaueBG7HMF59VwLboDDNOMgHyLvphReVw7Cqe5o3ARIF2WzUdtqZlBU+s6nRuySThlo+43RgLgBV0Lg/gYjyKqpPcx9SBnC3O3xuudUSS8L2rhwmEQ31mOYifAoEfPoBlImbsou9rcuHWD2GGVndnijHCKprpmhVulbdAjVG8+iopdwpDINHHALO26Z2YaRmkRO+sdhZY7XBtE8RlrY9yyottkaMjubhc4151iX9hu4|Chương 1623: Giới Chủ ban thưởng;yoeB4ZPfiFMK5NNyEJGro0D4HIs08aCm9gYfBB9CsPN5ByXUYi+Z/pqGLu7LUqed/G15GUmMml8zrEP29ZjPJHYd2FvuL6m+9pXD5fJ/Dr0kenb08jctJ+BhJrjRO88GeiNADZedwucrWsWHRGY7/2we4LKZCGP3q4Lm58Uxaw22lJoskVy6XjoVsDugRUM7DyXnaoLk3+LopLjshz+0JA==|Chương 1624: Giới cung chiến;En5Li3wO1AzCeC2Rv+S0tvK/4ikBp1CWTEs8knZ+vAnovKKKuylIH4yNfHW8lZ4IQe07hmkWBOTFGixebit2T5ibV5YLkIgHHeOKbaem92JIYjJTv/y7zw8rp/yyOzkkB2MR47/9rpvOeqydJSNhPET7neEF+TB4PyJAAYt1A7tDLp0ioPb5vg7n09hnqeF8vdC4EiLUIwzeUf8KFFgoOw==|Chương 1625: Thê thảm Ly Hỏa Cung;2ivF2PCZdtIvATbSwlTuXKvXvAQ2rO+bKA5IKXBk78D6/cBBvaFkys8G0K1bzMY81aVsv2Ah1Eqd8GnVd8iN/e6DSy7adrwlN3uGFIt2s6lfwbDTJc0zJAbAtIn9GRf8qMrIl+ZBF1w4onyf4xnkcCPtIcjcjwigkfx8S5akiM+f5mC/NWp2jdKjWgCShwCsgbtEZUk9YGb81bzwJLQbBw==|Chương 1626: Thỉnh chiến;7/Sc7pp0V4zIZQyw5M2wjomkUkMiYA3BlTOmW0mIUbDVzgYS/AMiDjkiYIGBwq4dLsGk1bv8MhGo6+EusbNrIA+SHWjDvOgjIvBy4s8pfcoxhAS2rnfszV5r+MveEFImda5lSveQIgX7+DM3Gnfyo6nYFWNxcte6sO+BZ1fCUEyofFlFDjYoTJ3rZEP87IMate3ykn6PDbMp+BxQf6gisA==|Chương 1627: Liền hạ năm thành (canh hai);cS1nucDLyQk/Qf2n4PSRWpzGRsrgPqNfLrlyIh858xpVfVs2EMW1Jj+1tkWpGRZPYbhzY0EUphWmXhIctQp982BLQYNS/vNliH74Vp94/0XFnhOgF37N45fpnYca4cSrDIRs0IGawY7bc5Cc7uMYjhDED1OgBMkWfcPueEFVLBWn+dg4/EIMUUF5hEz4CmaUe6yd1S4pwrqfNXHlZmc9FSrczwU0DSPuhG0kOOxja3SmfutonGTvCzWZg/tu2E5m|Chương 1628: Vô địch tư thái (canh ba);BzTTjBLhVRv4J/BM9yDTZRf1wRi7XP1fUE//UaNQYqJDc4gePC46OkzIItiDd019JwSLjBHf5o0pp2Oo7vbUgiCUQSSmvbnkxGtAdKrUNwzVqIFBgxARsuLRUrmRJ5+nCgOkJTpJw19J9LQPKOcyMNoFQp3dXWtKvQtFlShUZwQuUseMINS/RHIwaTK+yVJGJ9+FDhdX8RVlC55Iet7TzTT3J6utwTTynY0OGsrtO+OxDEjlF6lOWbdcoo6uO2xF|Chương 1629: Câu hỏi (canh bốn);0fIpyiw3nDZBvrG9f7UMaS8KZMSqOnB1Sdg95NVhI5yGFYsmluzbdDQsqG9r15uU6LlRZFalSW4tIbV2GI7jSQajmsoohsaY/zGTKsdPNQydQaCCTdjqJQ100CcjfuTk1iHf5P8a9zVoHLQEzzs3CWib/qhBYcdF9Wi1C0ZYiqhZP4N9ykLfptppU3RScha+lt2u/xNNYuoNOLlcxCbvMw==|Chương 1630: Thái độ biến hóa;tNoLp4VYW88DuaQJI7BMx+CSAL7teGsOJTPK0NAVa9Vp1emuY51yzvfOHVXzWI6OD+jVSd77dYID9ilACtjAOlVGM3dWApopBGroIpOKWuFz9j0jUuNTvS1NbEKpBEQGeCflfpX89BHWmDX0cdULaQjjtLBKw5aAsMpO9bl4GdP/AgkB44CEUX5REvObPG0uoglW4XCURLkEbozJc7TJvg==|Chương 1631: Song Tử Cung cung chủ;qwctuuTb0SGQMeZeAtfXKE9Uz2NcJ4HTKM9Jb2Cdc+/HsPwadQef8Lk5XABB3XeGU1OsoKNrdpOznePo5ElfKXhXqqk84R014/lwRdy81txR8W8WOkAIW9qAEYxc/GMHTMyJMTA2D0uQEdlGQxVAagmBOOLxn2GbVhthu/0fx3Mq3TmCnCc3+rdEqxnmjBWekJ2PclaPZeuYWmPY5NwEGlEFhA3FNGLXbm/Zl9mmMvi9ULhbX5Gaf9qZ7lgmu0Qz|Chương 1632: Xung đột;eyqG2Sx43uYsLEYDOr+S+6kQhwTGsJO6b82EeOJD3K0EC/LUK2FoSQCZcEhpd7qj30+HkzgvPBxlQbAIw5Fom2g47r/uN7wWDj9Xn0l9mzncdQqtqjd0cyCTOCcZVSKpE8XsxWo9vh5A3IPTr//Ac7x3+OhGcVWjzyerUJjtuVrausktaeeyF29dWWUUP+NkahDGBVDhG3HEd6RHAlZ76g==|Chương 1633: Gọi đến;Or73oKd/GtqxNMFaTtVhx5Vmjzlm9mgDkvnfgEszC6HX5tBW3wkeKgv+O0OCGon0hEsoqIIQ1R90HL7ALk6wzyOq97gbR0YxZiqhpJyAI3KpzcCb7JbIrY/vb4/b5eQfvf9OwHk0goUzC43fyASEt9PPpQ2GW/ykjf5wVAuHPjk33ZD40NQEuEW/8jnViSmlU9ksXSHvgQ62Upny9T2D4Q==|Chương 1634: Thu được về tính sổ;OnQ0nQLsmK6UlDuGug5BFZvuyBsEvbl/IFA5h7KMJfiTPjZZLXykeN56GXVtLz3AftT03cm+dHQZkxi1x/AMhnkdYXyi+SWX1rdR9nqB0ldI22Pj9VZ9wiqQOB8LV1vmvxiB3GETCraQTOw7z9OCu1PY9WOTb/+IiQ+LlNRPtXWLiATCrWZsiKg4vd5BI71N9HLvP+6+2BzsLDsZpyGEuA==|Chương 1635: Bá đạo Đế Thiên;b4JuXN+rLjK6TsSySSZfPJdYnApx3raBllylTm3kcc9BoNjURsEBm//71VZb/3fDxKIFqAf5yNDaJI+a7ssjGJt54ePw0pLJn//qPz+LfzVW4v1K2ErcaZ+olKHXDAJrjVYGQVJ416cvH7vGHa+zxKbYzqBgIVXSUI9GnXuCoTQHRk027yMHnwI2HTKbb7Dbf0lWTjUNBSWupk0YLJOgeQ==|Chương 1636: Chứng cớ vô cùng xác thực;cB1+vHEyAF3YMIlzIcsEUF2dUQTRzXkdpZoChWpdnXXmk0AwmARAd/pwk96nabuhgYVLs8cYpQSqpOlHvsQPKhQ/sEf7D+q7Ht/M2rc8GgE7RIih2d0Qamla30YRuMNhjHKmESKrR+XTSN2E9kOfdGmivy3RX+Jtuht3k+r/ReoA4mwPEBSYezGPA+qAutQroq9IgVG5hFMKjIDXBkJfyviJ7e4VQ8lV+F5O6Lp7+gVmy4BtGTX1X/kQ3xMO9YQZ|Chương 1637: Đế Các quật khởi;Chn6R2xEVQMMTgcUpPlAtMfz/CgaDGAGhFYAv85bxtNwQi1tu19Dv8ayul7RKGEgPBI1ScsD+WLngEzXfHpdKUXEVyBrPWfgO7/mlgNY9DNyD6zan0mdkdtNMN4/Ykfa57bcJ1/A/qSwIjFWwrjT9qvCkKfSEQHIBQb14F0IvdyaZ2m22xC6br3xf0fp4ub/PNTMh8J3jM1GczUmHawPrA==|Chương 1638: Vô phúc tiêu thụ mỹ nhân ân;vNyV/shwe1K4NeaiCDXFG0yDpIlm2N/J3hTajCrCV743ipU4bxxsqwvCg1JbgaBfU3eFsHlEdM07ufG2vojYsibEwKBiTi14cmabGd5fXtyxq0ELyKWbVZXvB7rhJb7LJKdue1/DGdR1dqN10svgDsBpYFuig+3Xfd/OyjHATMXy43qDFNGMp3SWTgKcrSbA2xAjDafZVCSo4sGw2sk8WLlQoMnXcr8CAJl4AV9h0M0TjKbY9z3Xq58dWdEcFD1f|Chương 1639: U Hoàng tin tức;uHhm8yVMzHMdCHPSCt37ByZ79VDS99+9kA3Vwm1/nSD0Gl+4asGyx8wQTyq4HX2AAXoO7BQ5nbJI9HrckFJwxicMacJ/RH87j38Wbh7dDe/xRU2ZiZUY/6rOoGFxFIUECAObIuTCk6S0by/fp3xZS6E9okdwEqjp2jibbV+EfnUvNAYdGdonKIuccBG5I8SY5IMjVdd/nxPwxCsl0typBQ==|Chương 1640: Hạ Lan Đế Quân chi tử;B5KZ3jYouKiG0qslLGXuVMQ0bplzW0PBzzRwiQDgTrJ2HvIs0gx0S1vaqyBM5gXBpIyqyzo47ul/cmpW83u2jw+9MNBt1JwnRsBJXZPrAnbdUyoOX3YqiyPl3117AHqmyzJXQXWLKrXcGzDgcWcmtW24NqWxxyJHklmnjZ83BnlJ3LJnlU9KlOsAk3A+CLqPMtkpwjzu3bGP3wAcx6CeNbWmV138fUlTxa0qJheLaxpqVWEqzS3Np1Zk4soammMs|Chương 1641: Hoài nghi;APrLob0aDZfUUYGRhp6qJVjXdQBsKM3G2bkb2p96Fv+7j+cX2g3zYvgKUWqGpsEykVv9+yPjDHePEVBGH6pDQWkucnT+LySgpTr9BB8lO61/i+joltz9X1tRgzVGM2DY0AGnEtJyT5WMuNWV9eHBdFcZRe/zj6mD1lR3cokthcDgGsfIjQOKF7uB0UhjK/aPIKTibBtRqF7z9JXd8grtMQ==|Chương 1642: Không phải Tần Vấn Thiên?;HSnWik8Otpq9IDT72acIpZvzaXMWIIOG3evHpEgKG2kjZGqiW/af9WO5AA6z/rcbsx1Ew9n+07TFg2e5osvy2pIasxBt0ql7LRTsYFQUnRQlSZS1RnoByjbxreVzB85rBRNr6F8rXhr8Ol+xYTSe4EwV/FGPSpuBz92BtMnFUlVSzz9h0cH5ctLBAJfsikbOD+/H/+qqCpnNJt2j0mXpG3/ZKo+3Z7+DgC4nrM+FqtH3wRYjmuaJvkwzfipKU2o8|Chương 1643: Thao Thiết mạch khoáng;rspZj/bYnc/8ielPrLRe5tHbJKgOtwLTH1ltqsYhglaVFJwU1Qtb5Mi0IlQHnarD+4KTMgMxVNWWJj6J0rhHle59C2edI6NKme7w27+0GRzz7V0j5VAaGjHJ0rC8/s8502P+LX09y1e9ucd4hd1dppyYMDRo+qYQr6nlzsklctt1EWg/AlBBMXMC9Dbxxfo9+N3gIzE33Q0u3rK6FoGE6/zg9m5TSjCQFtG1+us0qRMsuyls6/3MdGq0RsoaIv+F|Chương 1644: Thần kỳ cổ sơn;R/vQzL1P/yCL88XNZwulJoSJmCLijxXD28sytBpWzbol5ZaAtPxyV8YPbsmyBId9J4083nE/T8jJh00R869I2Riw3n3EaIcA+6sclWMJGi3iufgbfFu1tXCC4HwfYrH6ezJ1mhPmC3o5lGROtfXjXDknbW0QS4NwuYERxEdX9L80xlRUtchtKCgwgAnontbZz0PJxLzs0N6xUYCc544x/g==|Chương 1645: Nghe đạo trước sau;SFZR/XBVYpcoqm+J348pfjcEHM1K77ODvJrb0f90xbJvWh0AZ7k84GJDCqHHShFFLrfkg9eHRt1jIMjHxtfnmfaqqMjkOEJ4jcGQVyENfIVWeI1RImJ8J2bwkexZyxtzUmpaj7BBv5wkE/U+EK5QZZH+2uOdDV2JfTz2EI5thOY2pyOPNQoEFig4gQaeVWIwCEx4AA4zSbDj/cxBIzXroA==|Chương 1646: Vực sâu có người;FmXENpzxU0Babcm6It/T0q3bnpEI/O0zZQhfkEv9VXzhGE27NPszG8lWZQgDWI7/+WI+VMDiLspo14W8/XsLo9U3Xkkfu6HvHhqRXwkTPDEH2cTWC92IV4699+s07mDhfQ38Ie2LpDukACV1aG5+vAPY70X1eoGoj7/P9+3xdqhQIX7Zi46Y6mKeGV0ABRsK1ZDrOIah+pzSd4IrFvektA==|Chương 1647: Chiến siêu phàm;N3f7dnZoFN+gdwsVGtn5U4DtK7frxAF+FaVfx+Y4LDA2E/orFlj8rPy37TPPfIkaGYQTnW3n//4cpoC6T/vWpKaVNCatL0dfeJR0u/rNNuP/w2yn39YBUuMNu8UXLtaVpkGwevRWBfBNzjIhn/IrE8dy+8q7Xqx/q7qURxXgbWZMA5pL8HPDIYYFhwmMl5LBhIMV2lEOXwgoRAISTySliA==|Chương 1648: Lĩnh ngộ;IbmsUoLbR89bzGVmMYpl/l8Yet1ecl9ffhg/h2ltmb9+wBlJP6XVrEEbwm5S4gRF8UCMKpAhpxaK/TkDQ+ZjB+C4QcWexWuA1nvOJMP8qd5rZEt4QINhCOkmp2UHg5e9UyDMYgX3y8xMubGmZ9ey0pVd6KJS1qMXbk8Q04iw5IAcui4bSmYWveB28inrI9QunhSpGXIkgo1PZK6rE0xOcQ==|Chương 1649: Tiếp cận chân tướng;f3JbegYXtU8Le8t3BEVY+PNGfxBDx/qhh7qqtXzdGSrT1Kt+aqhEQ9hNcc4r9J+PuyzYlg5R1LJeos8MUyAkn/lc3XE6BK+Dns/VOabUkwgafNoMBg5FhyKWUuIlXP0ksUHB1ZBC5vu5R948AiCkTMqP/8RxXl8NeshhASFjypoLx+EirQkSJNwFocXd9BFurXzUAC9Ecyorqzv8EczK5g==|Chương 1650: Cung chủ quyết định;rZTJ1GW6jj9d3yQKvUb+JRLirsxIwscDHxOMEAQ9MckSvTCtc46ijMEWuW7Oc46u2L4nDna7XQwC75Lp8EWR6KJqoHtrcgZYG5bDptXjp033+Onwr+pEWmZYTlM04pBktMurLu9Yc71oDmGiunqnQmhJw9ft4N/Eus/XtUooZjNyV64sIa61oft7UfdTY/p0zP2CEj+cWiy9PJr6DxETTA==|Chương 1651: Ngươi có biết tội của ngươi không;78SEGZTjH23FdeI9cgOMxF7YS9G4GgmnrUWqUpsY07jSiMsZrFwOBjL5OCEnG0c2Ie1kesJqUxdZixbd32kOkKQCgeV0y1Hzu9LmXnYUMXSgm03IJqvKYpD6sxDVhLIvjMe1VYm5K/nYZYadULtGFpaW89OmwkzX4ctMGy1ISufP8if7Y6F4s577V2LrLoGQCihB9TKxOMCZPVOTC0798Uo+AwOlIbOWjMTU7BLNslsqsZK7LXIFn+XjGDEIat8v|Chương 1652: Động Doãn Thu;lOVxE7jfvwXcWxpnWFr8tKQGUpGwRbXS9ARIVnd8a7dRpByWUGlyglOq8Ph6rBtWlNE2+a/jFdZMVTrxOEi+t9/AUMd2xcGpp2kaY0P4tEX2CH1GlGwWcxt4CpLaYvkKj9G1UZUOQUOEuwXo7k/hclxOfpxyB+KWiV7I/895uO/NSwdWz5OXSZnjj5VdawATBUfqdDVLw3C3Fvma42f7KA==|Chương 1653: Ai cũng mang ý xấu;2I3EqzK/pvS4kme+EMY+IuSebIq14BmcyPRQDfhImIe4Bc7IrZgMCvmUl7ivfLxCH6P4eeeNIR1D/ufoUU3azFRyO+HEg/6v4pgMDec00H48IL/QGumANaBDR0taXVNQxAm+7hdDnZoAI+N4Kq1YOWAzR7HJoe/BYrK+1kRcH7MLoSWDycuSLte4k96J4TqrDT/gmLnrvgkgGFA9cvT4Sw==|Chương 1654: Sơn vũ dục lai;SBmL+AToIi70JSaw3IQP1jbn+5LGTAl80GmQOj8Nxoem+VAZ5jvoZVVOJU7t8rKFCjrllXu0KWbYApQZELaPyETRsEm7xiCnpF/GHlGhDhxEgSorKQ9L7/8MsqiUI90DgFj8j0zG3EaPQb8TPZoPdg1hvF8n86dU7lMiIjeUnBfb8K+R19ufJU6yNMA8app60gOZMdGxqRtyjCyb6U4t2w==|Chương 1655: Hàng lâm;rrSd1OwIxt2TFKPfZUs1uvYKlRRHkTf87JFP/GXTJXOM5QOK2CnjxMrfY7FPwDLgUxEFir3Wrd1J/fdor3Cwy6linFJTONwkFqkKjFcjc6/NBgb3CeMsKvMq+sfuo9KRy1u8/JAH1haWoLrpHB+R0UfhYLlvK2e7tpqW7auq2McPdmm8CqsmWuLrBmbdGyFG7nXOUBPGO8qIJiS0O+q8VQ==|Chương 1656: Chính diện tương đối;gpVN4JaqoMoJBOfhq4J09JhFDRQQXL6VMMoCl3oqWtTzWC/3wTvOGCmq5c3KCr17j7bAcwBlRPVe9LtKbqlOv0hP7Ks2M21jMGSFEPj+diqz6H154cFDfGag84DS+gDmcCz1XU9ybGNCMTeXB0J5gdreJNVqEdRUOQfLYAeiDsUpexTI7nZSmtQXUdD3n49geEaD3Fq8sHBauOmA5Z6w2A==|Chương 1657: Liên tiếp làm phản;AnQQisCZLL7q3ie7B+gW1AuSHLaQwQQNPyyMJSEh+yhPQb5H+ONzi+dVjiu8qk8N2h28gGwqPKlBBQPpxQrdbTRIEUJDSlGLzCf0KSdUQyYjELY81p99oEySS6oOh4cL4IBLoIIn/r88zzIyvVSuF0P+EaXHCUiAsm+zgUuaX+JjbQhcf2EoW0bqFbUgWS3IPzHjqHQrEyH3WyCA+tTx/Q==|Chương 1658: Người thắng làm vua;lLRnHn2jaliqQgLnSCGUH30o7w/dV9fS617aGMcyW/4MNPd9qAWMtd3WSABwdlpORMEGLrGGHVgLht0PLQx8m3RYdWlyqKZ7TsF7o3iagSxLCMlfEqsbQw63DcagGbkDiLkKVIIFDvn4FC33FVakin+RLJyioBu9p2HevjxbFnb1PZi+esPgckeESpozpibeyiSVdt0f4WrOKwdoBX3Qmg==|Chương 1659: Đại cục đã định?;SpIUC7ZVUPiU/JclYhFm823OwnifvESaNOGFOojBPfV4AHoTw668XxwkHDYtMPQKz91rgJH1EjXaGcMue2rdW3M7YP8YtrejYmQTQrXsyPGfIS8EvgegEsQ+LEy0cO+WzIF4S0JwwcGlsP75ojYuipIk479rmTiMqO6w86zWwe1jMJlHyypBwLhpp5L97dMfKzF3RnIhv+kQ2Saeqy5/lg==|Chương 1660: Chính diện khai chiến;Xpc9in9AnYMFxS50GHWQkpMe3h0E+agQA6JlVlrNE85NnFeg5wk+wSs41OCOXCfOG9fId7eZfdGkjfBWtvRwhYGPSSeSVb7nfvPhy3R7CrbEB+JliquDfbTotFvt5EBEO0DIhqC6q3hg4k7BxjeG723/MF1lwg09nukHVN8zjBTk5t6ctoIGCVqEg4RTbxH2Pa7n52V4tE1nmMJVLcQB3gmdI2c3qim2JUgHpGRd2l3+NipGzRCjuVlvxPrF6j5K|Chương 1661: Ly Hỏa phân thân;zmxq0GfEj6cpYrFAbSRmPmwvwRb52kjV4hlfKBcya6K4G9K53L1rx9jHRRkw1WrPWPfnfpMinjdMLHDdoK2mHGxrGigM/avrGjUXhOMJXujqBgnMJi2sVJV9gcF39KcChOzN2Hf2YTxX2JEKeDy6lG7CtMx4FZ5rRQQQMZYN5iLTjRFDB/zIHrL4t2z0bOgPudhejNcgacfcSKkglcjY0A==|Chương 1662: Ly Hỏa cung chủ sợ hãi;7Y3v8NdPYFK5NTeXVRBRXvFDiu574e6GIt/zxDg8BN+PgAYVyO7MIYmpKhw1YU3pn62OvH+Elyhbnzq1oFB99e+nt0wSB3NLzjwmQS965BeQGPvz+wrVc29ryIw1z43jV958wlNheDy3jNsHVIyvFPdr82H3mw+QN5C2npAaJxQqhYdMnXPiWrZuqRRGs28SwRXxIdMbtzAbGIxUtAwncccDHeu3IFCukjYrDM50v+3EcEHM92oL3b1RI2ZIKmZC|Chương 1663: Ly Hỏa cung, biến thiên;us+I7s/48VCC5aADqjaio/oNETCdvZjJ7uaD4BK97cw4J9xZ9ZhbYWMfMy7trfVdGBToOu8nXC7DPxtci/7R3NztqkV3n7pNPNJOGqVbk40QYZvzNEGEe41c8nvFWUq2Nb9o7tF/2/Wa72o5UPVA2ZffEJzRK6x6g/FCPdyMYkCHeIA5j+vDh9hDyi0lYG9ywEXyCPflGGRuhbTqb09bVgBriQKVlvahbOIonEntmxVC7B+BvOusFlL6oEdF6PrG|Chương 1664: Cung chủ người được đề cử;fXs7W9j3pChA+ikOVXhZmNysxon9XC/rWMhDBnHMSb0zerKqjxCvoiXBc7MPsWJhnaqGx6J7uDkvBLl4ohJ5VUBkWDTmr/ULxt8VkRs1qUKyQBXn03xCxp1iHfsi8ydln5RmJ8JJqgOci3PpYg5paxvThG7naiWJ9zZZ/PjeDgugeIICQcRmeXOMYHaAcsChiSPFyiNCQqbFvEG0spnake+E5DWIH7I8bCqEwgkqHy1AR94Fx5xtHUsqV3hJALNd|Chương 1665: Ai tới tiếp nhận chức vụ;laJtR1chuhK9wNPn8tZSrC9KoyDA6lAGlkJYgmcoPy35jAOvq5LWD4gS2/Sqb5Q5KYDd94cFsoVOWTItdm7SM8/lQ921Dhd8kVJ23sy01w5xYZ0z2Ilzyg9oLWEKwCFauCPG/UskB8va4WpnEzJ+vl3gXu75zbUxd3Xc6dcD4kcl9iwCLtphe59od8bzuhgAiN8HwlzsmnIACuqU5y6hx5KHGCPi0eIDjmE5Sxpi+aBJ0BCLHPaBQjmW3XhkVaTJ|Chương 1666: Giới chủ tâm tư;rGqCWjDFf92zxFNPnlMtHChAxJ93UatGg3UdyGRJfml/+3XgHF3WxIBlXimNA5O0LTVaXXYN6Bi6VYcVk0ow4J+Sjm0wmPsG/Igs1nJVdwWiokt3pT3sLvPyzM2ncZe+KA9z1zK40ovhIrV/xRTIQ2gka1XnsHDgxe+YFT/ro5VcJyUweT4/swYXy6exbUnl0xbP6cqIn5iHUD0Q4eZQ6w==|Chương 1667: Cung chủ mới;Tkxa677TwArgavcAlE6k38gt83IDM5nPdSdb7Qy2X/JcVaMIQYA2OVI68PnZbN6UgQu0KZh+yiGrSsB9j/sRvP1sJ45Jn+Avv/PyVxUKxUPpNLLoqeTCrr6e4MOllPvxfh56Na8k1N4AA+rijlRDgF+tnJIgaawD6c9gn6kgGOzMyN8hceVmkGVo9djHb67aT2YkC/akmILKlBu/MZATIA==|Chương 1668: Giang sơn mỹ nhân;LGNU2qkk/NWQfU5o37SNIl+8SJL5IdSAFbqUIRl2NwBiT+NCCDhC+VKxl/IjFo8ZcQPspF6akBhkGAjEHyE5AM369DAhvwSzS1OaSaMyeU2j+CCINQUTi+gIDddFClCexWURTAIN2t+WkdO6m4C45pLJKW5849z00j5EdqBOpyFIywfSd/dkR5cnf4jj1fLbq8VrW0ZIFOckYFQ9dbtQ6Q==|Chương 1669: Danh phận chưa định;1VOa4OqInh20WbahY9rpTLftDykwqnCwOkb2yCDYQz+5CAk6Q0DLq2UD4zRKUUgNX63HDgQE1eCtVdbZPSfV6ahdsXHkc8uQLrkvKGvIXTotY/MwrE/GdILrpQA9TsH/siESgAFk1jypQkVuoSrpbt+0A8+BvKR6oe4IYswhT9rlCt5lVAfoG/5ZyGLklJomHzA/HXJvvacC2EUDMDrEXw==|Chương 1670: Bổ nhiệm;NC0zWNAKJ9nbWp1yGO7Ynox/0/OcQEVj6tpW8d3nOIbAiBoOEN1IvxOF6lBT7gnm8w5y/Abt7riOb++vaSAbDlVY/62vjxkIJ8aQHEblLR4KJSVuDYfx+AndtjrYVFC7rnc9dkByLrEEDlEwPdODXifSTYgxkkgphtulDnVplZ5940me4/vMwVmfG6JMnv9EDD+XfG3CCIWwx4RksNZogw==|Chương 1671: Nhớ nhà như điên;UFPE63prBX6hfkEeIWEv4L0kqSsoqz7Ej7FjHJRat+HreG5vdyWuyw+doOX06k2ddPggp7rCpbSD3u9+Ky1d3IlL3jncz9qTma7v8NSoQpz6BRIDZq0PondZbK6grT6uVrGWxj5hvrOIPcDqhuSOP9tZoS1FGFueyqjuOdUNTGLsYoAT65XXk3VAQ2OVowZ6rr1y1JexC5Gwdj5vyQf/XQ==|Chương 1672: Vấn Đạo thành;Tn5+gJg6c2nXOgW23bqstUZbxKpsMy5KXY/5msN55TJAesgz80/NqXVdSRp3+8cIF9hY2GHKd0BCj1nZ+0Vd2+sTlUonfhXl1usuwXkoU2pqSo0DqfPVZesIFjgqTi8k8cji9RryihS1hkoDDjrXqnXxihaydvJVT5Y2rHH+f3ylvdpGMCMUDYZFK7VeBzgb8EL/M8UuPnYnqSTDb25gww==|Chương 1673: Kéo dài qua Tiên vực;WjQKIUtYppOGmoHmQhpXEBaQjhn4z+e0XjTsxoAK1COGyqR3V+ro7UUDDfRRwGkQza9AXDqqnhZB5LuTdPqOFe4YKP6OLnGItkQj6X4wLaWA2OOuNAphRt8yNRuRtEyVLHnyUt+9fvC1pojcdT43ehATE0AA26QS5B954bVxWiK1VOEZ9/OwMZDI7BWByFBgaOwaP+ii3pGzfY26PPSIjA==|Chương 1674: Thanh Huyền chi loạn;QPKpxdJe+Nwpf644piPZxBo02Nl1c3K89rc0Rcd/YfvloMYjcN9pBVU704lkcErEYr4i6IivrOqp4u/RR9KN2eE8MP9T8z838CY514wMPm/UgktVfyv1ndpLU1e3t/q3Lh9vNq8bW//j6XE2+WUhGopPqJv08wa0txPfOCIZSFcYNUh/iU3wyBMbG7M5iursMk0Vr58TW5q8hR70ESBMRQ==|Chương 1675: Thanh Huyền, ta về rồi;oeL1eiR92p4KCzELLSCm/kq0+AHIo+fvACOPq1Ow41A8oaZZH78EJHT4rg9/4yPz0v6Xvzv4cAiFqnoR30nULDgv9J6LgL1EcpaGvoDTsDQj/21koA9sMOyX/2iO40ZPwRCC4KDHv3Xk+0FBpMlfdbOjDmJNdcUZnzkDs1kedE6vvJWRaSPdZPw+e9WSZs6ixcuV/JCUVxEa0Gj4f2ALmHlcAyPHD/dntLPNV7LhSZKqLH+VqRvSBvgFPf+Fr180|Chương 1676: Kiếp sau quá xa, chỉ cầu kiếp này;H4pqXmvwrHlA51x0Q/vYjffXq9R0v+NktQvExJ5s+Yehk0UD/xHfE5iIhXeML6Q92zKCWu0e+/xQelbxuVLBA0vxnUpa1RBBVjM8M+kSaR1OinebpCwQl49HFx+XXWEF4cMJgmnDC8WAwsgWzOnF4BlxI1MV8O16331rlptkv7ElQYoM+oMOKgyXRMXESCIs91GaeR3cKHmRCUic0UFLBiVY5EeOOJ/DHiHFsUBu8x6Y+glq91F+vZjVHbjDtIyB|Chương 1677: Trở về;KMAjIgvktiZONHiOBvQTckuNMYNba4s1p0OhbqWiJdzg6zg2wzWhsfv3KWoo+t/1TFkI5RRhcyx30qhZ3cUMm32j/3TDO5OlbwwLbW/lv3M0RCjgNFPvxhZHMq8pyVz04oKScqaW32dkkzqNgkobnlvPbmzNT3IPJiMB0WTvjgoZg/a4BS4sXISBAGGIjiWslvqenvYpC3RHaOBHIMj/Mw==|Chương 1678: Doanh thị phải diệt;OgSHQvylnvDOtKH9f6AHeej4TGL2pfrFbg73Wa6deDB78/v5ZOmbILQTDklxYqO+WMjzZiKZlCG190iqL8RmQskA1C/b/GJannMl/lR0C9PwnsEEyFPzTR1zLSiyQuGINqibP7JVvKRhSvvwFkdDwtwJeq8FmTDPo6D+HuBQj4N9H9Tj7xzh+3GHJBRpNwzYDNMzzIENFNJMpGb9ZpNu3Q==|Chương 1679: Phía Đông bá chủ mới;PXs6OIRiDU9jy7jW0CUS6NyHwkbOylKxaERBhqd6Svz+iMC8XNPM+jmmyBuOLJWRVksc9hTL9a8w0B6+Ic4KzLDbk0CixD7fl2cVvPWWWmyn44FXtBUJEA9q04STnVzu5sLMW+tJ2xDKD4oL3K3MDKJ0oXD3JPly2xIg0NrDUUBsTcv8Wc2XCFk4MWdM13sB3tPko1etvmU9NenpJabZ1w==|Chương 1680: Gió tanh mưa máu;BDKqcEwx7R6UKeO8g/EaKnpAZxDGMYgh+/c4hay7ntuMH4q/LAEnm6o3bwUVcM++qrlkRCj9y0f9RhEOxAMucS4H4jxlpPSg11Fhay/RUaGbEDwdlasWpiLmvLp/QEoU40bBh7804AkW0rGNjF0iv3+3oSq9kFVL+nZJA7oX5/kJgrcLxb9zbPc4DVDzOZnoPMQZKIZbDX02ErSHuDQQVQ==|Chương 1681: Thanh Huyền rung động;Rh0KiyMEflQD8Ul/YJeCa/2JZkG7TiyTKP8ONeVVqvzr/tsl2hDgq6IAf9ukKT2hQ436otrzTkuo5nnTXG7eQHRRtgOOWi884bwsNlAgn1MtcgGQvPoV/+tjrIVdMLtrDc46g/4H1BvMI/Zo4/IypV3aQZDnMkpEcG45VrKXJyiJyuCZ/UoaKi3t4zAl1mId2brBmzHiehDH3TR2wjeQqVl98wi8PKuYyjkBb0v2TJ5CP2+86Yg5qJNR2Q4lUyOO|Chương 1682: Thiên đường có đường ngươi không đi;KkA3XLxJfJ7x9EbUgIvhEThyzw3balj6djT0AY6lB0nq1caJE/69u1CG9FhewAHtGLoSLXQHvd7es458zJpnxoaSn/gj8EDgojX+Tum05xbqwbJo7DkbW70HUDrCjZ7wTqPjGBcyXZ4guIsIzac8mXoLKPBLxcVcm1rYzdXyNTBRtYQbwlipXKM3sFL7hQm66Nau4MtRhFpt4pzUTH/9Mp+bbnoKJxngQqku1K8nnXeV7kAlHrPRkqvyQgBBx7VJ|Chương 1683: Đông Thánh Tử Đế chi ngày diệt vong;ZP0BMeOLLHPXwSKHi8FYXuvNjgpAoxmWh0hSq0J1Sv6fYloYD6VdzwmmQjUtn3/aFiNwPvbgS2ewbQe64OSu1F1x2k1F0eh7YA3mO3zsqYVRqojGO1tHkaD5PJ08bL68nNgo4p0+pzI1LC6MlpI73fwiR4hkyXRVf5Mzij2d/3jfXeBt6skYUriA+LHes817wC0FtYhmHNrsWAdn8+22Crku94yzuq3URRsjXOQ4W26U1cPqT6D5we5d91e6+4p+|Chương 1684: Thô bạo;5FU1dq78bvJVG2o5qvoA4XTIty8iwBjQbKx3u/+0d6TzOAtDfBkTte7nPjvC9UZ7/RC3GFTrDz79zi8WRiTz3Vec7jOmpCGB29lOsgJBEcqGPIue+IQDu4vWxfkU448jvDadqRbBWs9Jvqe2ZmdO73X5haZW9aLFvtZyZTzbCKkwEMFhwWnkaAYj2UJHnUj4gjlYaxxekJJCQAU4Rci7RA==|Chương 1685: Tái nhập Vạn Ma Đảo;KRmCy3PU/7u0a8YjdCHqmkEiZSmhDjRStK5R9lHoArWieEozCHfA3qlFFsrlSqlwGYBsIqj3i5WnlBU5WoCVXFwgZeHYvjas4CWveWTe8ixuHvnbNprkIuw4xGQuwpsI+Le3j+65EPN7jbu8A5gs/FmNURn12KOijW+lR2RoWyQOox1PzgjxS5wyDERt22dK6OBzpkCoC802Ng3vz3OYWg==|Chương 1686: Kế thừa;FvPlfGE/I47+yWSFTGRWD9H229clzwtwL4Ea8TcgpC+/bhBYDO31IbrhKCg9vq1ezs6NaHhTH3U3bPYQdVBh/NGVz674FpEAlMhzBm4nNYZNmwvo4qGJ0CfmGGBzMHn0tU4yNSHtx7+bPfy3BGkw5iNfNqrqtJdQh6qNCMS/OYavLfEiX81CIsNTQUvs/LeK0Mtsdfjdi1S/ZebvwEXmxQ==|Chương 1687: Vạn Ma chung chủ;/0P+RVyagPE7rJSLpmprADp7aMUOnHBISIIKTK8soDZeFYbm54pI93YFhSne6ly6J3bQgAVhULfeK5VIc4gZ4ktB8jW0/BNeVZVj6hBP2+KIOlp5WPBhiRozk05/XDholQKB0QH+cdd/oncnprzhAvS5qJ2YQPf6ootko+wLCsinY6TJaJBOvIP1mwqgc1QwncEHQh0PbO5p1Yd7jgugww==|Chương 1688: Trên đời chú ý;gK1bUXkHfdYW4iqQtPvMHTlDDxTz+nGcxk4ADBXPmXU5rpbVOg98J0s68cK9BftqFxL/mKO0+xMRS4rPlLcVVf8EZcayPvN96kwuzWB/9HsqWtWFlR0ug1yLo2SMJ7nhDli+MaCt1zuQHoGpxqyzsgFUeiI1Uf2GNVAyMr/8Tp+Ohu7EzzSY6nGJEecf4WDghDIt94BDpQIuh5rwq+JD5g==|Chương 1689: Đều tới;YFkKFUmbNhtd5FOM/OpA2dBnLhyBVTv7u1XUT3+bb0OTb0k+bZJxziKpzrgcUKMyuuPM3wVVDmp+iVM+flTWHDIaLah9omTYpvyRNrRWoCfKb0v/dghOiM1U79Qnx4gjJMzr3yUvK0DEfJEf2waA3amMbLx4tm5fHLT8KMbLG1zbjPuTgDOzWR1Vbr1j7N20JOGpL/+YMZEcDjk8/alItA==|Chương 1690: Hôm nay Thiên Biến Tiên Môn;i8ELve4O6elmTkEgGWWrvmj60CYkyTHn5c7N3J8TR7I6gHuddETwAQEtxnWWDS1rmrI3mebDjp+RQecv5hDdH03pdWCJseey9NvrqVA9j3IlTZkrHyywsaRuYeXj/6r5bVnUJDKV/hk4afGW2R3k2CqFye3nhI5QOdcM0Y2OBVNJo1Xh0BHRU6b+aAMqq2w6zQAnCfy4RWoWP6CiKfQKzIKHG10UhETr4OCZ5/BzbEoch403VudY+C6mlv+Y/8Fd|Chương 1691: Thượng Giới Thiên cường giả;lVLEBNI7golOGILc4kKnFRvgCBoYHkhWktXaLyDaEl862qb0r9lZ7iNTeyjUaDRuKy7NkrXHMGAsDg9izSxibfjZHwDWWH0xrRCGU0OuKkWr8Gxzg8V+sgNcQrtvS/GqcVVahrZ0UVzu3evh5uY06Tr3ysJpLCP7HjTvNRw7HqmLkS2hu5T87L9awrdtLiiRleItgcURHwlYc1zef84YGiA1blWLTGqQPyjb6Xf//vzOQk+D7odl4UE9ojv8mmcT|Chương 1692: Siêu phàm cuộc chiến;7+aYC+pkjnR055irkKzVKe25EeIvnbuY5S/8GAiRb1rFd3sjs6FDE5k6jWI/ApxhZCtUMfDwpSMIB1jWEYGqAPXz5YwKnuNoGmAv6rvd+TSKcVCRugmYR8+AKrhfa2nHInfFSbR1psEIScwdnd++MZFvyxVA0m/O8P8ktu84rvaJfP1DS32S9nMcjm8jgAS7KelPvrBRuZAi6J7Hwpu7Jw==|Chương 1693: Thôn Thiên trở về;3fGwGMUbv146WqY5kQJkrg9ECxxysEtre+Tmh5+Gn6JlFH67DpcD+bCJxENRtkWmTgk/tEoSFD37tlgD/slw170aOi9KwOfvUnkL+sCFycftOBGjZO12+BunAWy3Qr25TeR2u5DpDNIsJnATA3swAMtEbp0tkt5B/uzTX9d3r5vIrydPmlPtuEIyV1n4DqxOk4ZWhLo/jmNJ/aYdBp3zDw==|Chương 1694: Chư siêu phàm (canh ba);m9o+LXc/r3ouyGbWLidXIBsNoMxP2W1/MVpz0ZnQisEFOpcuriBi/SHcdFCUIxQ7uYwK4kNj4FVkalp2941Z0ey+195KWJUu4l77fHSJOaBvT+4j85uwlCL5SlpR7tREmmlEp0jmzKzuqSmIe47spUZ7ysQRIH3i9Blhm8Kdcp1H98L6irmU05P56tN6OHtX8y8epeF6XzlyTAlNX2Hz6PQ4SWJo6C1jdCuIZOIlrcYGoRSff+CXJneky1/vVULA|Chương 1695: Tạo thế chân vạc;QSh/Suaq49I6cQgmqRadqYhykkNOshuOUblkT1heEKy7SEE3wsLpvTqZub4xBgFa4HanA5owthTRUQzVE+gMFY6m/PH5X/2S8gYp/eefnPDVrYa14AAUAGJuzs99VKjIvJo8k4u6xthJ7mEELMHvhmhnVloD5vVTEho6YTxXdUD1+MVqnkV3mIVFXtZX7lX6UshgK/PYtY3kDvFMyTKcZQ==|Chương 1696: Thiên Đế;vaUsPmP2C/HC1f/gA5Z6o/KbSmvZomp2fhaOf8onqcsPkapzJITstfA6F721f6gkyEerAJo6o22Au73y/CLylM5KFBF5lrkAXHzLexfnKavEowVDi5GF2HYkq1PTj0keA6J5i9IFru+hmf349yQ+369Pvfb0vbXz7wbmNc9QLiat76nPlcmKZX1mJw2xw3LyqJlpnF+pO6NC7q5mJf4Ebg==|Chương 1697: Miểu siêu phàm;nX1aI2mHfYl2XSYDldG0sspAc8UuJWCZNQgXke5K7mCkaWG+6oRIGhJ0BZETRc5Xj14F0AUCNMQLmeWSLv8t84h6DS4C/Ofhnxtp50hjQqq8dIcMVc0t5/xH4qIy9EgZSoW2r/cXpe82uzJPriDqtaN+m07aMTsSYGR2BAwOjVgrbHLK3o11vOh20zdbYl1Cv1ilk3d5h1sZwB5LZCt4bw==|Chương 1698: Huy hoàng ngắn ngủi;lHgr6DHNOowFGM9+OsCFR++TcoPToWJCsB8ex1a7t8GLIhSDTJzpiRrEP091E0HTqjdxseQsSHwlrkzA9gsAoIdmz3yMxVT/PI0Z0NWQcAmSxxKrggbeTnfQxALW1kmlazN/Q0Wg24DQy5UeA0dvvvOyG8jrVHwt9M+eqB9ce34VKxNXufHnyQFLJFTw3MvU1/qPG3KBA8e+sEHsv9QU7w==|Chương 1699: Nổi danh;DT6YUMwqHZdSJ1nMpHPcss3VPtd2ajYUY5dUsnkWIWkvQM7VXcyVsf2pRFI92+BKHcUb2857L0RG6PjZVDCFsllAXR2PxCFo36pem7X/GMiVJ9fiqnIsIx/pFynQHto+1LRr5Fcw5+0uMqFnIDNYZyGBQgzB/06W3ZdQmwVrJLfEwsSDbXciFuJAbShWWI7vka9/YVu/HtIwJMUgSHUNbg==|Chương 1700: Chiến Khương thị;znKMGCV2pr0E+W81u2daYsp+fgzy+kecBsjejnBRx3PTYQP4yq2JHAHerTq8KqAYBZfyv71x7YVtINiQFFZwfRwQE+gCr0+zK2Qjh/smK2ZIM3s/LbTCVp1wqMbBVb+JqT5ZE17PHOr3x0YSVHnIiO5c1/OF4ODKgyL9wCO4E/hRBGBLxKil+s43ul7vVCk+V809SJNb50VHvS2UlAzknw==|Chương 1701: Khương thị đã xong;YJL566zJXMHvdcWDCLMomLJbfbOt/0c9gM74W+dBN1Hh2MJCW+sI0SrcKfraKsvdkKmG+qugNzz6aYqomHQO5HpB43LeSYAObL49Jzo1lwexsvfMvyadJ5CXp95SmJLDf+L/T9qlQ5LP4fD5bzuxfRraQjucftZ/jwbYssi9zkeisKmDNnAbgiNHf2QBqS+MjwmIGp9StRbhox2scSHmjA==|Chương 1702: Thiên hạ chú mục;gWKMH6Vr5wXG2e7ltcMnVTjBSAjrt+ruF3Jlf3Vz9vt7nanfNui7aHne2jRE6rpYEV82CtMwk+locbLLwqjMpfZXJB+l/PIXsV12OSdcR+/3JDqnN26gosYrgB9MzCv5S7VA1PnqjXbwdCMR5bUXb4rgqO+ChXnlb0mlsnDemRj1NlWJ1142sa7ZGfzR9yoLUHLdPzT0A77tS+8P8Ik9jA==|Chương 1703: Về nhà;XBmqVttJlv4jtt7ZZNyVZI6igL6CTiV+Hvi02qPCUEYHbwjges2m4ropiVscHU8IpDL8MP8Jngw5Evi1Ft4xajEBVEXCGps3iQhwKb8/2sEzwUBcH+wnxkln3vGZ1o11DakP6Pbr4o7UjZNl72JRWcTOg2JaK/JihfaFdLZOWnjgv82MhgpgOP9mCRz2CyHzxMU8NSe7Awcn0MIQrjChvw==|Chương 1704: Di chứng;tZzVmbkqqCHt8CXUkyCqPpKRhwHIvY1U3ZyMFfQs2BG04rbgclFVoDByoxOMjbTS/+gxj/mINiqVet3yvTpU2SGfTtTZy4f/9l38khUeqLYPcSuJtxJX+W9Xvv9DWnZBCFCpE2X3QlaGK57AdsqYMNd73usufBhcmlR5zgsuEA3UtZfBkmgHL1op4b21CxpKlIMSr+7sBlyFEXMFZJGS4Q==|Chương 1705: Một lời vi thiên hạ pháp;nCo9SFuAvyTiMtUmSnCxwsixAh2jgIwaXtJ1q7IZ+MYG32vjz6MprWKCNd9zWDX9Tt4ldxjHobEPWoni2uTeLZk3Sfpa2LERFLutfGP0iQn8z1DRAQNpb1OsYAEhy1H2+RdnU0I8Gc/bBKILdYqiveNsiBqBaa7vI0/UFoaweROY29chvm1q7rSQMenpGdyvYIce5NpES2z1YnZDar0rXTbyhKdMhAH1WIzAG4wcqF3RI7ooTM0JtxYMY7i0h74M|Chương 1706: Thịnh thế hôn lễ (một);pUq6Rekr5CZ+otS9BKtJ4muO8noTRFkjBZs2BbtewH10/Xzm4UZscv3kX20U2VhxuTBshysTkTz7VIeYYZqE175qRtoiE00e8W3xzu523vUnPtlUh3k4SqZE3aQdcbRLrqDL/0IvGM8GJ5h0vqeH2qs65qQ47KAjI/1HPaL4F44YbbPPFRGrSHueuw1aRbR4TaSD+CRGWs2og9rW1kX5eg==|Chương 1707: Thịnh thế hôn lễ (hai);heEp1OGBCWkbUkhYcDUJqSUZ+yxBegk5eVrxx1HMQmsTvtNakFfuHr8up/LmNOjqGcjJL6PKUXAvT8DoyZOAQa18XVxLDJGelT56ccfjUh3ZSNhwMcrqW8GhuJd4S0hHcsOKxMmEsQYcZXop8un+o7oLgI8Glcp/bxQiRMAXBK4RPPIapwHUJ9uJZBM9m+Uu1CDYrpDlgvxuOYeQagRlAg==|Chương 1708: Thịnh thế hôn lễ (ba);zTc3UhOxadaDWtHUmw2WL2DuIUVA292CTWqtx4w4NU0wsKxRH1CUKo5gg9Nz0edlf6TUblRgfeKBYniDTR7dloM7C1jghXEZ7hX3k7u8Id5QGuJJ2ow3MoapfwU+dVGSeU7ue9a1EdBG5d6vMVc1wvxepMyF0INQoxaX0CEyhHsmfvHPz5N45QWq5vHR/XiwMl67fyWPJC2Xi23Tv8+Jow==|Chương 1709: Thịnh thế hôn lễ (hết);mEjSF+p1HyrjiXZ0Se9RIN9lP/8e8vBcby++R5x6zFhd6Cowasbt4vWiXzj5SkpCK2kbyAna1ftSDd75/y5DZvoJdDo80dw/aOxwPZy4Tu0/WCe2UOhwj18AMGoATGrcUL9Y9XcDnuDMntnTolXks4hBoW093zEyd5iYY3z5zoe4eThaGyz//mv4ox39TK8ERmrukJn6XKrGhxPljqrFdw==|Chương 1710: Đại Niết Tiên Pháp nơi phát ra;oKoUrQa+ZOajEmzVpX8F1S57AMXS4stmJwcrZMfH1Y5xsEq0VQA1z9LmFGo1Q1XbiLxyvhDNekVmnSjEENPCX9Nbmp2gredfyrc3/KLVaJDZr2E8mL3cfRdHLqLl4U8aNHQxGxesdSE4F5aGorlZ865l0sRDMeFJZIilub1fDYXp4Z5nPixUUZ91pfd+HJXPI8P2o+ek05JrkxDRAW6cLNCo05SwthiXuhDVBYk1k0mbEQ74U6ONYWvbOLpcwQbp|Chương 1711: Phong Cổ Đế chi thành;udBZHrtV7M8S0dvnd8TDV93te5cCg7YN31h1iz9Fvj4gab05+cigoZpEa9MbIUJCCPj1o/f9hMkYF5zEdO9qHukUfoKvmiLu9q7X1mdQZ12yV9Me6j6vTXyUS1Fgq7RhSNc3wVD/s3QbaZ4Ynn//sPXcrbjTU3G0Oz0pGp88b5rCf3CGmv51kPVVrR6PHqnck4Oygo6HbWkgtrbZswZH/zN74fp+uTcnQFi6llgCHDeP8877pCztkdrQvQhlAzv3|Chương 1712: Thanh Huyền tận thế cuộc chiến;uDz2q5W2tnCiZ/BCZ4vdvO9Vi69LZtBu0kbM7G9xdGXnUUEaCaTfZkWcDUa9zQQ1o+DfUz1XXJm2W2jIYH+JydktD4zv7KNBAQmSLPa2U3i9E9EJtgLC0QLr9dOmcOBhUtv43kL40H5mXZ6wSrLpq+vW8aJMzwkqJ4OytGCWtFgddwiAHmTgBq+3n19zVkMoJv2t/aoggmWsrNJVEaLXIgq3a07K4jb52TdZbibEWhZvhNAv+CQPfddIEO9FCklL|Chương 1713: Còn muốn gì hơn;tAsSf8TLjHNIYy2EBMMPMh/YgTaVUNwiGDfNX0XKiAhCgBHzOIDL47reEY2Ctov7n6qo3BL+SzoHllF8sjw4AfCPX8WmaEdyoYRlaUTWsAofF4Veec0TA2YRhdHL5wxflfIjJiHwAC/viAn3xtYQzhX6W/veuOTgpafEvMc5u7PPsvSHIwzv5QQq8+2uG+NYGk6OLyowW2wctxxrF3Gdkw==|Chương 1714: Diệt Thế Chiến Trường;FnK8IdypM08mIWAeOUSNHGp9LF7ZG6OcdWnnLd41YGHcdfFxVkWTEYihqbo7t8BJN1Syp5tFWBQjN/Uoh7t+Tn9o1CURBdzEE559ylRCUmDtqOE0mWMZtrh8hFK3aoqao4CwQ1sVFB2nz0yPt6mj/VhTwycd8PIvdSL+cLAL5K/KjgV3xTSstVL7bHJbWpVtBtXIhcM+ND4rJUkP6ObuC5du/NeiKW2qxEBsXMRnEuakc0WcMnynWtxqmLCg9V/X|Chương 1715: Thái Cổ Tiên Vực cường giả tụ;o/VLn/MnsrMaMpUsBNZWVUHQhWg1xpudTmwCcpuAyxyCKs5QkcI7Ayru2wU+KB5lKNXUe+8BHkQrf5iQ2y9XA7q6gaR0yWdrhDY02JZzwt4ihhSH5n7rdjNbXwTSpVtAM7b5WyLnUWtUQn7XsLmPS0e78ejNT0787eOK/9DeSSGh/GFUmZx0dviuav1wu6xyEK7hpPzRnzK6YznA5ThY2Rg7tsKm70tJHVf6CSRcBkX9nu3KFvsujt6h6GVc7suL|Chương 1716: Thiên Thần tộc;HxDwQ3wdOxqUGrYxsFfYir5zIVniOX9n7HkDTELdkr/6yL1e5+NYml3Dq4qcqDNNjkS+STYcEG8kXhbhdLSLPfBWasVedlJg6WBZTaVJf5fXPNHeVHB04GGrM9iK/NwOZWn+kX6dKRDdS5vUssemyNqHKz1Qp8d+LyJ/9abUYD8AFQiyj5swX9cCCEW4PJpmyrK/AsyPO2EOixhfJ2dT3w==|Chương 1717: Cường Đại;2BUJlnL/Js1uKW8o6zfe3GewAdNEhAT4Yna2g49fkoIQtdgUnzTxAV8KA+S6IkCr1lgwFJq5KYEQuS1RqkMxAIdBqxs6owVK82pr448Cx/QBmfeUF3Tz6s6wvU9zR+O9Lf1oD2ps3SNwj+0ISgDUVKfveDm5pSkqdV0jHSTWZohOxKifh4jJpY4ZV0ChchessXtrIZgArAZCkNnWwmg2ng==|Chương 1718: Thiên Tâm ý thức;kTmOpSBXYk44mHOxPIDan+aqIzOIFew1oT1bsIdpzkMY18PA+7sGvUTK5al/E0VE+4C0Q4r7Y73BzzdBQRkwrST4S4fbqKyZIWYjXiTpfFGBz2po1gRo/IDLDtpe0rfhwohlAeu/r0qMkSFzG+jlZ/J6aV3LWox7vZRKfnH6vqvwusQln7aDGJcpd2f0/aGLt9tt4/V/MmyiewXlEwqT/g==|Chương 1719: Thiên Thần mượn thể (canh hai);MYd6dAx26zwCHFmGSBC2ekdoy76ID5OHcp2eCq6U6yqF1paBa2bte1WpaZuXPcE1lUzNZ/uoIDMPUTtKsM2Dc/sSVPRGRQi7WaFu56YTH8TQptyBvBMuYcZfmcN9/axHzknpJ0xpOpZHV89uaUkRH3A63nu0Bp9DXXCqoDXSl+in5A6jT1dHovr+5N/hqpTPCKMNEf7LBHFD5gacQwgOKnLcn/iB94hOqz5i4Rhzz1Wb3He9gZ6iSHNQe2yjUYE5|Chương 1720: Rốt cục đợi đến lúc ngươi (canh ba);xX8iHYQ9NZef5ureTgcD2i/ShNQnEN9MOXh5qZqbhVUBwMP0wZ6gTEmk0+7xwbuSJHMz1mnI2xNOthaeDl5DwO9L2MvlKObC3Pwb53QRA6jiVEcRJbvYZlmbIsg0tKzpElhWc8TphhwzZE9xGwzFfbaezaLXES+bbADT/TdSzF1NkOh+NYPIRaD66HNudZl5JJWqCi2HBGPGXhr+VIyaphU5cmjtO7YupHOyiCdk3E1R8YFFvjIgi/Plms50S3wn|Chương 1721: Thiên Chủ truyền thừa;1LUOcBdTSwMy6qFSlb6R/zXXG3r6XOQuUbT1mLvAlq2pwpmv+WsqNoQhw3+V6f+/pBIFCC7RJAdUsPiehHf4d6i3apvKxPZ8SX1dAHKGY521FmiMhtuxtr/JgUB8Kr06hSVnxO9DE5bbw4De4XooI/TWG6c4dhLOMcDCeu5oEyPvDFNzT1J4cLFiSkMf+BTX3QWKrL2ToMAJntoeGxDDarv7d1zgJl4gqGTjkqVVUej7ZRT5YLzUoh+TgPSDwim2|Chương 1722: U Hoàng trở về;NsR4jVdR9Hxx22OrrZFMvPYXSkjqUtfEhpsB3xsL1pnsWh8yIjE6OKMDmCZAUhK4w5HsxtZ7YBykUjZzJUgydl69U0dhwxxCbUv1ORy4Y434DUFbLcr+eRgJUGQl3cupuNqhYT78tn+3fZOFPGX4VowJLM6u4Det54uxy24w4eNL9zkgNxD4sPec7y0n6ow9yLHPrrVlxRV8LqU5R5dgFA==|Chương 1723: Nội chiến;ZNk0QcqzCbmDJUw0XfO+iUTAIBaFQOIGAkscR0hnxm7Kji+iBNmSNPreMc9xWCymlHIg8a2ISBhutnOOWVQrAokt1NN+d4lOUKijpwiXn03I2kEKtwSjysa8aTYP/o8mni8v27snYlQ9uyqs0zeSnY28dvXHNP5FLsSAa0od7yfUVSk671cZK0T+4u/vNufhKcPqev+t6e9tNvu5tlqe2A==|Chương 1724: Vết máu;0mZg0eiHWzAPDx9AI1GwedPyqE5T7G4YexU1stQT3OkagqWgPWuf4XjK+eFO//dwdPymd6A8uM4Yhnw2mwEhU1pwiuuOIpETqQoz+ZzpZ9ii9OY+xjQ6oNJGOEnlEgMXPW/nDnw1RUbrhSe4qiqOsTm4RlOxW86q4Jf8WMgjd0E3rERmqFbyCKxtW4VJ8OcUWFw2BlBZS4sTlM4lyVcD/Q==|Chương 1725: Bất tử chân ý;5BIgUdeumgECDoZG/SF9nmkloHjzQX1Z0hinNQXUPCAbRb1Fayj9mOdYLWs+jXCmJI0zwLe/AAONjFrp+tkDXVDJANu0kgB4evDc64YdDeUJMD0cbyH/amAuvChBdaUX+aTpLT4C7NR/vG08DArX8vCkzie3QSPSo8O0vY6KYQpx6baQ7XNv0QaYnia21GFNO9PItaGSDq8zfvL/fvYf9w==|Chương 1726: Bất tử trở về;yFLDjq+pGOKxykYpxBBZDpedkrjddxVh8cZyP4om+UVjZUIQkAGKrdegRFGqkuYx8UMdANyVHFjpvrsixvvgk2yZQyA+DYttrSRuQSFiFt1sGxD8mQp3uhLKqmRj00in33c+XlERB7MH+NBrpcX9q/h+EqbLhCKMolNA0BaEVfkQcCN8fiX1NgSL5Z2qTdihC7AZBYV8CYZ326SOfFHHdA==|Chương 1727: Tượng thần;4zDjJ4x33d2Aasq2YlG1JW+itZLDjZkBFn9nesycfYOK6QIYkJ2hXLjGlMzh3vEaBJ5np/Nj5Imv2yGY9IbvVyrkPXzp6vDwozQIoxsjdYgKr0z13aXfTfa4s1mNnnzijN+2ku4fLqhZ/Mog7H227GRE//OH8fmHuz8ep5F9YlRl6fJfBxB8zIzAS39Kpl6BRfBahe30Jqg8zSM6b/C1bw==|Chương 1728: Thiên Thần chọn truyền nhân;JPD6nV3qqB7C9lQnDFaYSPlmoR2kYz4IVMcmBy9ugIqXGQgIi8o7p7QXsd1kZdWei0h4vHwf9CarVWv8MJ6qJOUbyc4dsX2/hRgiEoWN9EFqHPLgcwZm5o2io3sZINbXP59zQwHRZ2k1KfYLN8fjMnLZeLaUYdB+8nAaw1b0Ozs5GR34UgFY6LW94Yxz7YTJwv4f6V5+THuNSP7yFjsAA1AnhK4lcbgBngxc0EsUDg0EUNeARBg5vzIEDGvLDy9M|Chương 1729: Thiên Thần giảng đạo;xVaM+a7gc3K06hTHWgPZsQV78M951uATfI/9DXayDwgKBxF3o7u9tOpEM/FkNws3GBH8FDiIZ1Gl76I/cRPbf7+IL4UzI3IP7G8W8PdEjoEYeeqihQJ83GWBG1hwrYmW8GUypMIPRdvRraFf0rOzxg8YcHPwlTGo4B8FtLfOS4Pv47OhKfcVTmcpw+sCmbw4cplcT8gzT2jBQnj3VW+10w==|Chương 1730: Giới Chủ Chi Cảnh;mvGcx1zDV4euDVzK1geBdTx9PEPro/n7jCimhWHS6xr5xq717m73WyzxwhGDLXEGt5kAGH5oAoxCusJs5Olm4uVaiKRGVCO3lvoxflP7QVvGlvv0KD5ybq5pLErKTUmlJYdeLvWVu2UFgow3MzKvwsQ5WjkkPoa23EdMyPJwGzppMwIFq+/WhwMLiHn25Q3Gzo7kj4hMXGxd8tXdUUVdTg==|Chương 1731: Vạn Pháp Giới;u/hKJYrC0qkGJoYtBWbAAa1ow4i7RbEz+qt/IWkSjf0j/wvwAxtz1jBV/2kEBZLiXcXI1ACTo62l/sKfXMxahGlGjpRsLqhqCDbMjBz3Omc8ByGXNLXZWVzrnGCWREYjrXubx0BA+DuWdwO4kzSlBbpfKFRrfbA67opf4AsykoA7/zlSGbEe11ZI4JvE8PO5+zQAf1SZzeBn0v1FZ3Thkw==|Chương 1732: Thể ngộ;uOOc5c6lJwICdis2o2EhvrwUvV52rlJXbd3zh/gwnnJxxM5HNhMQ/gmWXM2savEY/HQUxwDDfgQj0EBHLaF4pM8qMaaqAto181HTL1vjiQ7dk7/r6T0bHknImppo2pvYWZXPfyngILOjJgvubAGLl6jBNB3snjgnrHHFsu9FAuxir4ydU0K7A0vVRf71AbnSJ1Q4pMAnxP+Bpi1/GHL20Q==|Chương 1733: Đã đến;GjUCdZ3CzMwD8divPqcy9/E1QABei2rq1WNYZJVFLWAO/PMtjsWQlt9iQd801BQH9C4rptMQwdPBUS1e0Aox8bSGVCcQNBEsJSMYdvY2X0aGTEgs6TbE8OGyZziuRpsrtiH9nka9EYRe5h7JnkHx6iFFceIdAvvr0+GwGeS4cTX4SJvvPHtjSrq77ZvUpeISgQyKaqHy70X6FTV2nAUppA==|Chương 1734: Bá đạo;XCmUhPw33A0bMR+EXv0q+c21aIkjcR+KNf94pa4OfNHdWf2d3QpoLUvo4neFBW3VWplkxDMfuZKNVc5rzwaKlldIo919qPMsZFk+No7A6kttbS7ISFj2HF91b0AC/WML2TMeKyFQpH138TuLjiMeNL7QtjVvabNpzCpdzQ8N7NvSd3R6shS+H1XdQ3iGn3J9KKysYxI1U5meXlsAciHBcg==|Chương 1735: Hoạt tử nhân quân đoàn;z4XSQHD12SGDQHFwMhnngEmKembHmPC+ZsuPiLR+GT37soqiFG/tBzvw1vMWmeJw1JfFM/Y+nIOVUxq0ahbmtt/4Vil7Valsasy+j6W/6wSLNpSAJ4sfiD3essaWuwyOwOIaV8katcVR6KWlcOTv8ALXbYP0FNFNpIz6h76mCjUGZRBSYFQlljTtz30FOepZUhULMsGKgX1oa9A4juK+psiylXD6qZoIvjaAUp2EqT/XVx+2NVVVTz3kvKRlzVUk|Chương 1736: Chấn nhiếp, khu trục;ThbjX5WA3ok49HPJ2yJLUKk5domp5HCWO2+xosSHJFFyVtvVuUeP0UQEocvl3xQ9wxM0v4oGfRmCcw6Fb/TzWZX6zf0melc7mE3jcevq6ZUBBtSjORN1esQ6hEfvUfHqse2G0pL+oCThxrm8VzpgPkdeRLBIFz5y1IRsL4sDQxDFy1ewWnE2U23gfM+ieL7P0mRM4DR0GsMH0AIGxc0qzg==|Chương 1737: Giới Chủ mệnh lệnh;zD6N6o7NZGmego8biDV4c5taSxtt4Pex5rwH3rmy+Xb3v8F5az1u01GUeyhh7kll9uESHPkh2mIYzTU4A63sZSEBRcv+A/XuycxDRQ+EPpH1gRJUjphECcUg4IbhMS8GKOviZ13d0BRkj2/pZF1Tuq5FxUgZE0mIqcQXRWvD8COrHO3aXKVbmz2fKRuJ/u6qGowP9rMmAI9blpVuvMxmRw==|Chương 1738: Biết rõ chân tướng;ZFl4mrZDPX0P50I9jlpmbFuiis2nN7J6mUaDjOeqX5uwTELI7E7X9jidYwUJalH/bU4OiKiwFjV5yHfJqoBs6Pqa9jTU+W94ezCn7woUkuclLOrEsVwlesH60KwZJNFqkZmuAJsTV8uMpnNYhQ2CGV48WS1RHiVC8aUqXynvB7JElHZHribTYbCIqK/TWGO0aSuVVSSUX8rQKKUfs7Mw/A==|Chương 1739: Xuất phát;YXXfirNr6WVis/nOaFtcMt6NUjj2PQpvu1JPnelDEIvyZeYZjGsBW6AzIpp2kc7dDUANyjLN/RXhOk8akPWIQZ/hvovgSvBnCNIJ1ryv11f+YYYjEt/YvlXDJa09QFVV8xMxpSzUu/vM1O8SrZFzk7sJgy3v5+jsPxi5MglsP8/O5PR9q06b2+Nw8s4IWD13lb8DQhdE2H5xD4YEoRUmVQ==|Chương 1740: Trở về Ly Hỏa Cung;Ms6qu5FIYnFd/0lRbqD2ESW7fIZ3y7wihL6vpvqSRKKUzAxKriufkXrU/IWC0pojgsQJ29aAdl5N1+FAgu6B6Oi49BjJ6OrHxDVQUS6FDibAYvNZptVO4brSOE/Rsc1XFaFXF5+GYMJsXFDm/SS/nK8TjPpxxo3sUV9ntF2VvsapVISL+R0yMAX6/RZVwb5wJqZj87Qfbxa6b8PQPM1pGg==|Chương 1741: Khắp nơi đến hỏi ý kiến;NHfngChOqD0+VDSYApm6VvXTzqnlNBezdEVJIyOp/3a/wNk4fufCSM7edMA4iPr9jQgpih5cNK8kHtVtVDdHzJraZQC1DGHcoA58NEt1y4EAKKXwcpYNK+2WQfSTQ74yAe77/0aQpCJ6tUUa7vg6GlE+ewhaPZzxhRB63jzOu2rpZqVR7+TmYKNxCofi8oc9iMlqtFy10uAq/A+SmL9XjitVNJ9dIfumO9p2j34sfd3vDs7iHoxg+lSC0ISvATw1|Chương 1742: Mạch nước ngầm mãnh liệt;xFR0afW854G5CtCYmJuDaVFQ3ogrfbAGR6Q70uJxaKaAxwhIAKzQRRh0LX6mKaslEb4u+4EY8bXsRQs9mr9kK5gjAqIhnH0Zg9D/cDm1FVi3+IqH7nz1VaIc8npvGldq68TYO0w0EsVLk5MoPijV1kog5fakC6DvIu058sIbTS3b0qeCKAoSrRQiKkvkf15IyuS/lFZq/fIjuwQG8XgpBS0FXBwG6HwbBuLPPxilTQIwA3NtplRAXuu86S70ziOL|Chương 1743: Mượn ngươi nữ nhân nhảy múa;zcwY3tKSyv9RpGVRs4urSrdD4fS/V8FAGMKQ6ngJd2TAN+I6lLcQJvoqoMiPYFSIA+bpE//+652yqqDzM+1XCBn9nx9oe3FngE/l06V0KYqfWbAg43N5JF4NtTprFRG2zBqrpPOXFnrkYZJVdHCONo6oRW+DgcxA1w0GMhQP9IGmDVuFCS2aNXsRdz7kEi1eDpVLOrcbUiiO9n42soubvxf1sp/nsrjpnNL4N/cVWfRWSQjM4SNshqGO8gG4BgrX|Chương 1744: Còn muốn mặt?;ZOchKFekLPioK7NgEJJToUCjRqMpcyG3399QYesfwfxe39TLQ343cpSe8Ovw8mdmz6lEVJXRMAvZkJQcpDuUyHXw/eSihecWVbnOU09stSwyDIfmNBslQihYZvxoiYgWMl/ly6/a04uvPGVE1sPFw/BxpNLQ54wesVHPrFbt4RMUzqB7C6cn6EkSDvcQbAKLowsP9+prVpa8P96KG5moZw==|Chương 1745: Chim đầu đàn;YMmF5rVoJqYkd+vp5Sbvo7Npvlc1wgmnpxzMSbJrPOw1VWKtvjBYXJUFcqW3aqici4D0v6VbbOQrpFprkFujrqr51GK3Wf606JXBm/U1ZHKJQGE+WWzu3UAHmnXf2aYaM6BQ6pxIRQFWdIq200JVupVS8OkPPABbgocpHkic0EbGLC3xSn9aQDPH0BSIl5Wj1ytzs8S7HZgu6roSNBCkkw==|Chương 1746: Tứ Cung Chi Bạn;/ngKONHKnkMtwAaMJSj764ZIClWYrOZhhiHpKTCri65ZjwsukXAbE2kIXje9X4L4DLg6hhjtHzY1SNtJH6MbvI15gk6mXsQ0u92VuqCLUGgxFO91IUhK8t+R/xni7Q9juY0c5IEYstkdO//XbIMa5HwQS1FpyOsPn8Ve8NW/FoNUGyWwlNs+iy9thZDmE1OlXQGSnZ0O86anJPCUvGJVpQ==|Chương 1747: Nghệ;rU617OIkzD4dxKvrlJbBnWYWG2pAAmnzkNEjZcl/KXcvAMn8bgEjyxJSz0ziQHJb4RuiT5g2PrUeLR7GlUGBr8ceKdoCevB5+lfI8P21aLDSzUwn8nAJ9EBOokwqJEVVOVL/y5QFMmHx0ncFfKpFx/a4dfJUry+1iILDYdWqWk84mQTbCpD9nTXqQOVBj2asd7RUd1KWRZI2JtElQZ2wzQ==|Chương 1748: Siêu Phàm quân đoàn;etoeUGO9+p7RIpYwoQ3qSaWrlReRaNYbrpX5VVQubQn64FY8SkgrF0wNKmuwaAkWtXDABtLVUZDNTY79hlxAQHolFWnmKUL6mHFBt+0cp+7mXFdZzm8LCnTpoP1am4/t9DZywoeMh4VVMCNz3Ajau7wKHqsr+VmkzmTKyKMx1gvpFhyy/DKGqaNIaWTSVMy1Z7Y4SI9ucDgtCe/ZMoJWYQ==|Chương 1749: Chiến Trường Sinh;MzV3/+h3BhtphhydUMnjffyUsW6c16kGOTLtjmPUXHAoTxfHLoDseV8B2395f83A3xGq4J2PiZyPE1EmQr3/OqQ/YIK34ZwJ8Z0Q832Lnt0PxPzJrVW25ByojAoyIHR4DTZYhHmcPgehW/nZNXCPzT/Djuz2f8aCPU0BaSdlNlVH1lT4MysaBMnal0LPpEaUN6s5SlH3ZhTl7eZnXpPaFA==|Chương 1750: Song Thiên Tâm Ý Thức;sszdm+AGSeBGT+eFjc9y84EFewRKFO4OP2py97z0MAmS5AcC1vVnQDQhHd4sQHQW8bi+NrtYeCCuSrmnJOztLRRcsebQIBMJi4Rn2B0J8qak7ff5xkqUU6x9lsfrADK027U01P+WMVP9OZaL17CGNgFA99hn+YAvX4aSb3aY0bDWxV3+KmgVE/WoKfwGGGDeRB09l7qLT5apV01ey8uDqlqiYJk/iWlfnseTD+wBZcQOlXomaRFZrCYOX78nkRDs|Chương 1751: Tân thời đại;4w3JoYjllJNrH3IS4iVoqwcHPHlcbD6PzHBGbmJoQbB4Q16TJL/e21z4VEf6n/g9eP0r/mlEdUEshADh1+ri6WdCYkAM8rjn51XP/2Eh0YZwbsSOxZDAXq50UcPX2vbcVSE4x85B87z+L9VblsTgeMuRgcGYsrBJRXrG25psdTZqhHNaeZUq8eTH2Uh8+SPmjiDuAsEiPkoCznd9s1Gj8A==|Chương 1752: Phong hào;LVbSo/dXhbOwbRL3gV2p9hIrYaYs+eIousOBhR5TUpMWo9JQcw9Z08LECwMbrJkoHfMzmLkmkT08NYx8+jArPOzu+w1TKzoBNeh5nsNIg2yrHw50Y4wccsemi2jTEkCs1VlTzrvmq/52g2dE95hdllHYV40O7+jS7vgy+t7wF0ct9zxWQ6QhZJyCB0vTAgW+R2/uUtp/rT/6piNwuHNqDA==|Chương 1753: Khâu cuối cùng;cgZAh6DQGhP2AL8WMxUaQf+zxw9Pd5w7z+2J3sRF9NQzoNQwVpEj7npRcILVvkLn4oq5d/BKyf94DWkSJqki7osdSQKWzjFdP0Gf79ZzIASc50K0bT+3e7pLYGzCvm2FpxMNK18YMHTDF3QdiAEjnNXfESuPN+6nwj8XAvOWXfcBQn3oiCI6AtCGLYykzHs+Aasc0egClEwZq7kg0ER07w==|Chương 1754: Thanh Thành Giới thịnh yến;2z5rGs0j2ja6oHA1ZtZIxOYVzvS3JqzJmUDvkyC/094y3S9Zp5O1v3bUdLRvXuNd4VwMDaJrAOttS8AlJBejw30T6rZq2dK/RP97ctcEeaeScwo+ZYzJhzqouZchc+NO5KzGd2Hh0HoyjYPCArU+Cq7A5tgB5spLJ3rBAVEgK1Oy5D6YyTmAFP1gLtY37NUkmQ6k6lAJrZdaTINxH08QTPC+bopuZq0ezGYRBy7/JNsFOerCopQpJAL/QlgD4N6X|Chương 1755: Vạn giới đại hội;nu8mbgm1Yv+SwIndWmEgHzJwNR+IqMi3xTwNi5J08+q9Smor/hX5M5t/9yMrisbWzT87ydlWn2uqcnbLPAC7Wa3SR9Y1v8wyNPVB9fed0zta9DBm71usbb4amwgtDssB3qeg4nEUjReyiy51DveDQUqhW6g9AsrGdwoQvyXpwOc1ytjaS8zpN25WZ2AiLfyK5q7oGAn4rHW+SiyAGW2Qlg==|Chương 1756: Thái Cổ Bát Vực;Mx1+/BFEcGC9boAlRv5J/ZF4MxM67HFTsjrfja+li1WD/eDJOcnbSSYhM2kEF7DbMGLHwJgh0i1VoKO5uXIJhTwuAzS53Nxt/0c8VDnaVOM9UIohkz+tr9/7zM96b8SOql8lFUV6O92zVtIrM5Y1qMcE6lPieyE1pnATK11pUaLLF/DldkR+2zrMY8cmdHyvRXsUfMgJ5utk22uNVZ+w9g==|Chương 1757: Thì Quang Chi Thành;reovAWcgLJbK3Zf7aOTSXb5BOV0QeB4eHztrbFW27z8nT+XmbHvpuJoeGL2/8TFMEq0BOKZ+WUVKPdV59G4Ly4NdftMfQwrX/NwQv/pAPiOQX5RomhaEJkOTDnsBhMnZJu/XzdPXwgTPx7EGlDMhC6Z+DYkg3iP4ILU67n/zjOfPLu7sHDdzMxXRkVNhL6FaheG98oTpqolSOy/LXgkGuQ==|Chương 1758: Thiên Tiên Lâu;YY9laxyV+bl2BoK3HcaJB1cpOOt/U3YvJJCf5ZcnfGiM/SXavAC1AShlrVb8tMPnB6B84Dlgk4S14tcgM0o4MG+BOBmHYBgX4F2ijvqf51u4LdSeOZqShFCjjYDwueCNZpHvsET/tq7jSlaKAySN+wSNOeceslrlz87Vzju/9H70j2xtPC72zofBc2k4Wk6LA/6BUcjSA/jYK1No24CJXw==|Chương 1759: Nháo sự?;6qCdf1OW+ar8uL6dC56il2vJ/aUHTwI17JktXhEM9Mp2vncl19TihKfABQn2OdSmkZaM2dDkXBLGL8a5S4emK4kWe/IMjm/bHnCCxyNHSafglsJIZ19V0pTFbMb/J7GY3PoyCGVqerLacUeJLV+KnK8f7AskxmR0Il1bJWed7gOvNCnI9jhgkYF0c/3yzH88SgBtYn7fK6cV74b0gWuIQg==|Chương 1760: Phi Phàm Giới Chủ;k6M/Tk80xGehr5y2gR6qDqcldGLQPv+xI096OBcD/qzeoVuSfTVsykYiRii3vP0eRs3w8Xh97dvrj5yH1c6688vvrlVnjQNyuyF6LI+ZML832yqOw7ET76aimzwjXI2o8i9qlZEQzQKKfQSyiGSUQ5fQyoIS3cWaFAvzOuY3vM8+BpGKwXEG+9jcpImcQ2gbgvKwATq0Tp2yxRlijCN2cA==|Chương 1761: Khắp nơi nhân vật;oyYzKwn4ZVRY8lZjC53DGMbJ3bcYz/DWZfl69bIBfDFx42kDJWnDXDXK4nZ6l6I7Jl9ID7npD1zqTJgqhAR+IKhfBhgyfuo/Xnz0ChQeWirUxQaX3Z/Ga64YcGXk3kNKcsEm9lrd6WOLaIHqjP4D+DHjDkRv1Q9lOwfptp6XAu+BtNv3ZrLbMQV+hQ6gdggg0JnbJNxvKSduZTWtN6+2qA==|Chương 1762: Dòng họ Đông Hoàng;G5MgzP3d816FhospFy2pW+qbKvf+/aqOJgZhxqgPCK8944sNU2xlDE6BEBeEneiFeQybRs9SrwPg8dQaxWZ+CClNdX78t3HUGMh9vYVcIadmw3qOLETTbW4eaH83ymzJv6tmw8N9zCD+XeBMxdkqsaTCDQ7Pv+6akq7DN37IHnrkkJeKjR8JC60RWe/BmM6JSqNV+YglpB6YpgsgrpYiiA==|Chương 1763: Cái gì gọi là phi phàm;km71vVWQgSdn2IDLEv+XFr8KUSLHFp7JMvtppDmB6MY8dFzlVlzVlYk7fE9cur5bVkCzfzCopKzAskW5BIHteLBcPzbC1bfJ+/DSijdTqxl5CBgQ9GEvNA0aQPpyY/onnMH7fj3+U3y/3y0S3tvJWK+Hk26/HCtnn4cy3rF3+NiJEVKp0f6e34SL+AwjI+vd/BvGuJ3X5Dydk1CCxnUjEy96xsGpHIrnCz8J+7/tn3pXqnzogXiBijeoeqf8QYQ5|Chương 1764: Kỳ Nhân Kỳ Sự;p52X0oLCK7BuYKI+wUYmQl1G7B4YrYYhxrIZMa2COEyb0Cl/CeBUCgD7ScbIv66syiS4EipRNOEXSL8OSC2z/8q9X09v1CY1OYpjXIDORS1K6RrOgqgsINlbRkIKPuF9atNoUJS/FsnkNRCvv7P9SzALJd4tgaaUpkckAjYNaw7H5PTj1LrxHJj7zYa74kSJ3nF82H6FafrmgdrnHkFNGA==|Chương 1765: Phụng bồi;/5wPSP2CtVSOGtHVk1DNqCdFBcjNn+hQ0m7EHHw4SzaOCoKsGGGtC492c/rcOxptlVpq259ixnf7q7d+fJOcJRKEdVSu1pGt/hpEJdfStCFyfsf2wvQGwDUA7RXtrRd/ajv2lzPPh0g8fewgm+ne3aBhHlx7JaKXeRHKDAOr/3j+ffj/ga7S0AF44KosfpxEKP3g03aI7C+p9924KoV8wQ==|Chương 1766: Cực phẩm Giới Chủ;x1mpuVobnl3QRCADln9SLuDERoGyzPhcZjuVNg6ayb9+Jk37mNd7enKVnOUNOaopCF+HG0B8ZDaPDiOvNQf3P8zcCt0lIjheB1TipYTSIPUGPML6pgmK6PYljeBLRkwKjNeBdOhJIMDcHVANTnN+a9++05oy4Xv0OCJiQI8c61jczLaMzNL/XWFZXUMTZG1KuKJw0gNy8c0Gl8CmFWYMDg==|Chương 1767: To gan lớn mật;mpnIJERXwXqIaREat9oFjvy17z5XsQTWJm9c5qP87623EOJd9v/bLQz46VNJhd2WrlAu3an7nHjqhm+610Kd6A0IwY9KrRQQilVjDDV9M4knHrYeIptfVoPnZryKCdKgLPim1iKGVbib6yadGd12+DZQEx4o9JASY6vf+zye3Vw5N8wIEY9LmsWywELNqjHBTjZiJqHFatPnJUOwYb2SrA==|Chương 1768: Cướp sạch;tzou8Pm+ZdZME7buwX0PwE+5VcyCB37d59EfoHm9U/33HWlFns7qwCQt/pQLc3FAgA4B1MuNN8rENUSUYPH5c0C1hjwvzPKnjKDy3LWhg2RMdXQE2GOCa4hHmW3OrzVhpHl88RvGW05392w+h+lUK5tKiHjG5PzE8I9CMKAdk3M2Gc6kYEYOejfBbiK1wAN7MVgnE9rvU6C8FmI0BvvQng==|Chương 1769: Thần bí bảo vật;ccmRu1qsQQeAvVD3gp9WL8DtkjZaG7ss2L+stHFo2tgGeNSwGUig6dRLrSOXqYYsrYzT+N236XF9LSVqoJWhB+cLQyhYtu3ThnMmNHtS2T0KZOVNiG+egDe0/yg3h83qMeb/5wyhZVrmC9cueogwh0U13nY3iiGqtg/Tp2H6NsJniRVxZJ7WynGItBgmicpTamxflqVc45mY64bMIXKvpA==|Chương 1770: Yêu Thần Chi Vẫn;4x7XbFAkN6afjfhYJ//Fihs+pwHyYA6nE3YhjCDHEfT9rZlw91bietcM7K4/+9V/0zKnmKyaPpMxOuDo66hCfa8IBQ+OOTKiHVA1z1citA4tTZP7pqV2ih4+ECl4+oPx2blXXJvHsPs5kuM7ukMNfLwxA2qNnfzlpg1QHtNpRpv6VGmaJPCjeSM3d6WiOCHCkKxi4+EckwCehjd56aurMQ==|Chương 1771: Tào Thiên bối cảnh;Lqg8o7y0raDVSc4FgVNdinT4GxCBA/40ppEVteX9wXfZ3hwA5+v4iGMD9Fp10gZwBsoTG/mTq79eAfbqc+WqFwH0wKK74DXwO26W0WWWeSIX8iOxa60yAviGSObvUqu8q+G+uWgIo4eayS8mm2OiEba6GR8jUjuUMd7YzqTTWI00diDDxJn7Zl+VZctWXxljY/WSazJl4A8FSu+U9MKBqw==|Chương 1772: Ngươi họ Tần?;bv7PbudAP49rXeVK4bczKMClb/ZmvcvnVxv7U9gfQd0Zk8cOghQxvXJTLYFnvLXfwv3Q/LJUnAVTspLEsea8PCWwukE0hep0pNkOpqBXo9xX4JDymAxwxAQv0DYemO1OyvGE1nWvloqXdpx/QVLYfUY0wNixsSpSrI6Yhq4mMZnmtGYhZdV6YNj4Zr7W6AZk/UQNuPzjUOSR2jWsjp9Z6A==|Chương 1773: Thì Quang Giới bên trong;Xd7u2Em1f24dxrGFYdT8ldbChgLoNX6i7od9x/ZzDh0iMOim61GXuxGxWBdkKHxOJEtfG50QRkEQri5c9CGZdITxI4eu+aAWDkAdmyFPGipwZYXWpUzCRIy0Ty3tfqL5xTKRkkXcmnrB9zRMOIdXBv9Sz8e3HBhxWUAwoUaODCDZYVMTRZgolgz+aP/dx9nT07qIGlwAtyjNac6zfbS1145V1/wx08iQTzorUvCpKHbOvJtfy2srKVLzgraxNEXW|Chương 1774: Cưỡng ép;QKwSgUiD0JhhpF+gULR0LhqMpBx2JEyZfLx880z0CJwxYDIk5IqXzTaS9u562mJgs1qaDpCKoXoG4v2Q9edO1DnQY5tYhKLi20cPs3qA6qrxeRDGzhiaATrQNHrSefoSXtB//MnFzh+U5fGkxkBiT8Lbu7nnlLixFjKy34STTlme9tg+O+Sasi5arVIPi7oza/jaoxUDGR72SBy6BKuwGg==|Chương 1775: Thần Phượng chi uy;Wj4kLZuwJlBYcn+RQYfP3SpIt3mpbtEV/Ji9RxdxbJh0lqaU75esp5gPV0GtCNrA00xvDP12xkz9bzBuj9vxCLffryiV3ZrWhZU13RT6ThD0h88e3lNbIuy+D0Ab2FqjhaUO6syWaaKfoFpOawMOUS+an8xls5MtI0vrb+cFY9+W3GXqDAnDi/ELSB/e8DeqFX86ln5SR8fLNLSFCDjxRA==|Chương 1776: Lạc Thần Thị;gcU3XLZ7YnjLyTQkXby77ZxU+iJ5kA5NIZqkAOntQZ8IqS9cPcT4nPFXZsnFVGrbrrMy+ejho2hw062VmkBATnsqOm4ZayRCmaK5+1bOuQdBJEXaaVFKebKONWeLI1XXdnRLvEuWVhlzvVeIHLxi+FmxSzB8Xkjcw12Aqz5laB6CSy50Rn9CAy8bJvnOXj1JuvHlp0q0MgONWANWcjzj3g==|Chương 1777: Ngươi được không?;w0BQw4Og2k9m7fPaLp0PkcPH23T1YXzPwq9uHmTd4X+d2Q9OcfU2RqUJ5wOiMuNr0Bxbf0ZeO2PZIsrOaIhiH8A4vkHRnpo/rSC28Gn2s03vRJSDJdsiiTyyaouW53Y5uBSofC0YFry99WKqlTP79BoZUhGldT7IOhqZ2AHgL8/t3xuxO3ti323MSAjf3Fz5dk8i7NfzBDE9qS1ovCwNpA==|Chương 1778: Rất khó sao?;1wzcvqRCyB7GK3fxWPK+JEg5GxlzjpmqMHwhkqI3LB6I7RGz1mCwyJDKnTCeBMnteLZ/yCnKdxTfKFfeZcDunCrjcZMHqUC001Ym9siNBUgjtD1YIYOogct8jYHW7v1pKVGzPQ5cEVYykky8MB09msLuIVd9OvRGdIoo0tAnOAs5mOyqyT8EAOo1f2SOAjAq8Mo/GCmte9N+csLtu9kfKg==|Chương 1779: Tần Vấn Thiên Giới Tâm;p1yoeltvVofc/l7vymT2v3J9e4I+1v4wNGZpjIFnI66hIEr2oPsW8h+qB83LJaIlFtCxORx/rZZWclv4z5sRU7vhBcOFlvdvSPYTvss50mx5ALUQxyMymqD2iEQIQ9rnjyif0OnjPpyRqM5/HrsmKlgCd0RwoxBZiZZ0+ebfDcZ2TYXAnUmPgRuXAid2A3Xg+nQK3tXviFZh5+IgkFQDRLNjZ0spzsUsx81IPWFR8tnZdFhROm6Uk8Hd6yl8yx5Z|Chương 1780: Lần nữa mời;6IU0wC/u5bH/lNznXmv6jRNrJ0R3NURPJQxGfW3aTmEDKY7U38xAS+CwhcFiy54NiZmG3UYoj/tJNW0e+D8cP6jiyOuFkAouB+MLhaqpKoOde0hCluh/9wQ783K3L+M6N4xPKpHWvym0jN+kBU/yccT2a5pfpSL2K0saTTFx1o70WwR00OlWA75C+nYFRoNi8gt6cBGSiGQEm6BoYJywmw==|Chương 1781: Lạc Thần Lệ;Bq9icOz+Q8/MVZngX3H2B5UlhjwjfLtZ6dIgwplhW61959UidsW0gtoDjis/JvneGjNzYHpbWdA/tMtpYRiCho5InUghtBV/xLLEONN8eAaUoQ+9lkOye1+9fdX963B4ufkqebH3Ky8bkqFkXOp4/SX0QZbHnYTRKGRe1ZJxz7/wXsnbR2fnPJSCAz7yirvlsweYpvdAmywcG8qG3VOHDA==|Chương 1782: Ca;ZMxB6LsQKtGelXKiRhbmVsVspNjTp1JavIyDn509qrhk6mq5xeB2y+ESELfuBaonCfo+uFuTYSziM4WADK9DagnQmaQB1Hz2KxMvQAAHPRJC5gxFYw7bSpacNgPmRNlNH2tRVLLe1AANrcmX85ARi8EqO/JLKZ2v8dWI6nQNrLgOri1j+AxdXkE7Bda4g7FybUjQdtk9eb9zpcy/L1ZIBg==|Chương 1783: Tần Vấn Thiên tưởng tượng;ELCuJmX5ck07DPX021aDXhjtOl9AM3UseKPv301XTGtmf228JtJcFg4Qu2g6MfneF5NsBHvGPlK4f9OAUceHc52bWQZt2l89/mCj6dyB2lD97CMa/uliCojYGonQIBl5eslp7taKGzSsXQ2SyawbIC9mHqlU2fx6iye6aqga/e+uU4oYH9PKMRXbUuYEk7bWmAXYK5DvabauC6PIcq5mYlSCf75gL7KzIV9gPhKYCCQzhHdZOShwv9oQVwxMqo6t|Chương 1784: Kiếm Chi Quân Chủ;3CnoNiqIMs3qBrKrUm6XNYpR24HQnirgSVYlMLACgAmWag4+s0JcoWOKiEJ7RFUe8E7K9xHfKLSrSoChSBIMpR0id0hB4z6QWuKaa6OsD8aNmCnYGgA6giDio1TTJQpyliBlKi55/h5paovw496N1NQRaduVvX18JA7wJnDSLPx+t1z2ERVReNeRZXSSl3q2ih2wxICHtH38n8Hbz4j34Q==|Chương 1785: Chung Cực Chi Đạo;y5FHa1G68jDtodDtDYP2RRkf5BTWOjXDpQ9wsQ1xMqQUUKPJNR1xDRH1V6w9vhUDP6NbQOhmxQqXBvBXXo2YkHW02ZHbGJxqWdHTVM0UDx9Wpp7K7OC34eOnq096gRYX1bQUCHr+GS/rn2I0kP1e9hm73cRlcxz2x/+ZsO4STI19jCDAUdgmE54Ihu8vRqD8ETbNerOaQaud0CKlSmwjuQ==|Chương 1786: Ta trong tương lai chờ ngươi;NT/+6rAbBlIbUspXiieV/aWKzQmLzkBfsLJi1DU+7jy7iIH3kzVn11/0hv+0USHtQP5IDyorAx+S/D6wfMAAQMmX8SUrbmPlo5JKWjmsQQiy+GgIt6FkSiYTaUDG7pvL6JQ28jBFko59VlYk9ANoFdmNYlBmDOBjiXDC1/X8PcaF7v8sxbKa7ndprPE2JzOLzXvobivhL+/A1NkXKiXBQ9y3bt0V86GWyqz6FHy0kokpEWqwiJ3+tb24w5PeuebL|Chương 1787: Kẻ giả mạo;NwXVeZa0BSHNMnqCPO/cHDz45IMRdLkMB2I6l7SK7l0H6o1RgHH+dUmP7do6WN2U7ByEBkeQJdrnU/PQf0TRT7qoe2DKdKk0zXKsTrin7mdPh2zBwdIr0mB9WmsYnrFca4taoR3gD9qNVpLTQ2mY6ZxXvVUH0XLATFM5iFc3LZeQx4XNAL70WWG2zGsk5QwNCmyD6Ex3Ra1UkuxzujNU8g==|Chương 1788: Huyền Vực tam đại bá chủ;TrGv68PFXGGE8fHjOiw3usWnPuL93A8/N4c024qWVfV9OKW2Pq8kiQuKorUOo7aS8lb9Uh+D37FUm/wgUSjqfbidNszQtU7c8YI2gbFHNPs/ZVT9HBs9gDeJhMH4ngPsDslJRFy+csjZPZpWgD3hCDpmM9JhviO7/PTnzU18hI8vxv+OmnHw5KOeA1P4nEvUYE1dOZZDNUowOxiAracN8enHz+DxmGT7m4RyEYwaZu8OwDfnU7U4yOGqGStl2lvu|Chương 1789: Thứ tám Võ Mệnh Tinh Thần;3/MwEM3lKzBZwT5TPv7d+KdwA0lGSa4UWHbznODycDQntjeyWz61bK1cyhLSSU27iOWlvnWwgZtkG7dBY9BSrU6bGr3qt/aA7n8aPRYvQlGuNLdFsNwrgq/0mkCNRGT/zSN8zWFTkZBSxyXn42whYRC+rtYM2nAqMY0YbD8CFYN2imvM4srECpvWAY8iBhj6sAlGq47ZCXFDgKkUE0BwjlI3X3FwY21laNGFv7LJh/ppRu1OmJmjVEPWXFt4XSRR|Chương 1790: Chủ động khiêu khích;/o8a9KVvoc7zWxUayjmIurG0y8YHgJsh/3oeY9YEbMWc9mWszQYppblRgyRs3uMs+2/x2zWqu4zjM6RePFZqvbuIerET+ZWi3HmLBC5BZv510POBT1dg9/gWe6q3eZOU/oNJgWEuE/IzGtArT9qQMHAQ4IydWlURsTiMCHUY84J06eixzFod8u1YqoKlnY11QjrvKhXlxDuwz1Er1VosSQ==|Chương 1791: Tự thần thiên phú;Unny0QatjLpnTINAiox/fHJi1JNlJqvl4LX2kCo9MgtVLsq9Jkx5t08i2BOwkxF0n4gHKPb+nEJNiQWyCb2QSAh0Rhwil42oCni7CaypopNDhqgRAmWOikQbPdjHfg43or3jTdu3ikr15N6qJ0vvIH4yo8LysQi5Qrz9eDhxLFcmJKn22l3eSoTNBLNDrvbsSROP8oyO2y+K51CF2d49cw==|Chương 1792: Đạo bất đồng bất tương vi mưu;27LG81hNmaFQavp1P+HaiiXShD375ttJgLgGpLrFyxet5nOcVmVJ8p/g5g0WOq6aLuV7Tf9Xfl5DlEQVqeu10vlCnYDOhZVSRI5Pzt8DQ9+vbfpQhMTsz2JeIvMAKm4LFg+AFtLZrZOPWCTHqFxYea1IlKoQ239/pLPXXptje12LnSp18sZgjHafwDxOB0dGokOWMt4Pal9h4LZeVJ3uab3UIurDPWtFidl7LiakR0o5Gn+d9bC4wKM2yI8nubBT|Chương 1793: Xuất chiến (canh ba);4Rz15fNk1Ddv30mqOPp7YuLHT+LAf6hslaIkXgDrwoC5Tn9urdi78vl+JC/Dg00InA2HVRh5hNPKA5a5BarZPdz8KNNFi8dJdk1frbm9xeYI8ZhZ8MqyDeLtvHO8EnGE55PHgTi/hp9WupNz+ON0lEtsYy7emVw10o9nPh1SiIrAyBRsaMD4YmdTeKrKj7QjjirpqJhMlYUa3vdAHocAmQ==|Chương 1794: Thiên mệnh không thể trái;x5tA1e4Uyd+yij82hey0e6RzwFsabeEjBFSvdtsO3afRk6v8Scw+hX93fVo2H0cm2vKsdRWlGaCQVOWMAe/FbgRh1YuX86hkz2VMloWRuAoO1WRlqAUIoxbk0LtpWbpY0F8hLYqvi6ezYk34FMvJjYOMkRnjyx1yS2neHIlw9m7wrAHNa0A7MVr5GsVjO0md4XYGkgxRACaNnUsqJH8SeSXvUiSqdEthhJxsrvel2yY2Sk/DWsjgFUVxLhAruszs|Chương 1795: Nguyệt Trường Không vô sỉ;cPTQpme2l9WCSuQ+5M4FFkEvTH5WAvzWMD+FSXrnQ71JkajYeBFXnEfvBkASEV/8muXhPZ9G/m1Y0xBbu+nmJN1jt2OPC1XZtmbcrKUDTxDUfQR3X/MFX2dKmjgJnr6TK8+ABG3iQwbTzZas0evI/MUmeIoOA88l3BhACssDktI/WMsQkfvPAhHsmn4c2HFCWJMJ/63FNlxfIX+5hlF+LDZhDq+W4wO6Zcwg7cwM3ttrsPGA10h/uyAOFLw1nw8B|Chương 1796: Thiên Thần đệ tử;JR5mIUdlX9z5bTLFKADW4dSzusalVryC9GK9cVy5oKIPc2ZscMxzuOA5zA46FjgjDktg4DYPVP3WPQe+t7YDI1H5qAL12lO5l+4cw8BkZzTFLvEyOBMcane+USVCXzYeXPf0gUfUJw9Xd442xd73DXoPmIElRF3AEOKfsOPTeuQrq3nA9j/4VS/9MkYUWSXQ0MKZU2suNmT9vHbWQnNJKQ==|Chương 1797: Ám chỉ;qqwuALPZ1n/Sj7CM0vy+xbfDd2Y3h94Qt8fg3AVKwVIz8tlQDu8xFfYnM/xvJei375FywMd9svqGLRpEyLZeaPaVCw+dC+WJerPo4siy0UtmKC9fypUJJRSEgrj0k7jb91Jc4ki4VHnIB35iuku0I6trgQXpoQ6bwtEh5lC1FuORXOFPnghDhUeSJ09nKTfw1fYRwfdu47yA9xQkPCEeUA==|Chương 1798: Đoạt mệnh một mũi tên;lXbYbhR/Nuvu//tlNp3jcKOVi6E31dVWu7r44vlGtHxRUcXpHPqu+y5U2N9g4mmt4YNhmt6h2GBY5AchaRKXnCjbotd5/JPUcPUNjTkBEpQ4RVF5fDQeuLCl+eJTahSqO9JqfPVNeFQctdIqIM22dDVSEYc4SZjt1qTaEKEEuiJi7qiCSCY9AzBfUYNuo+p9+eQ5LI8bvdSeN2xBXFbVdwl46AcbbF452O4+8pr2Fho7mpCroz7rmhXtHJ2Tq1Pc|Chương 1799: Bất động ở dưới giết chóc;oUl4BQGAIOUuogA9nUC6DN5P9bMebyANvKrfjPn5WeDMn9WXaoSTSGbkX5bX+CvksVaZml0Jp4PYud5pOa350MeuVtCWHXHYPuTo9uDqXA41/kG8oF0auwaCxTdVldIYlooJLqkvxKZaz0BQr1OTexkJGzsIZzS2EMFKlzB1TsBXet1G7pipitrzdeJKKPKCsg1ZAWLc6peI+jzR/MZFEfOgPLPgv/KOBfF4oZZ+6nGFApnffGLA4/BdRQP+prss|Chương 1800: Cậu đến;JR6WjKsAWi9FTrrfskJ/ZksM6gzyh8dlhRNkV9eTB+51STAkXhyEIRE0TNtV+Yj8kuhpTQWo06SSp9GdddWOrSKQtoOJUmjHNRi2g15nssvRluI1FGcA9y6UKCfPqC4CAssysmkGSQua28pJ7nfphcV2Og7rKpRADg57Cc2W6Bf1YcZ+W07QjxR3wXyx4sir3J1KDQfEwmEVZQ5avlKQsg==|Chương 1801: Thiên tuyển chi tử;qzEiAumFE7t3i/aFUZ/SBrG5fDXaw15C4aE/ybA22OG4K0ZnXR7/CNbA1W3eAMZSVeHgBSkCsJsVKQJOhUjiivJ0B0XH7cTAM6wP3w3VOXDNl+M58YKOc4oIsKvlvgcisPSZkYh2NXlbPIEMCXyFD7nv46tYYh8pVRH2ITwmEaS5By8QdrSJyXGQP1Z49qdPUc35Rm7c/SlIdh63bU+MmA==|Chương 1802: Sứ mạng;caNq1d13GJ+IlWVqfHP/G7O84gtLfPq7kz1hUqPI8B3HGvrjD6aGRetkt4vW8erWf9DxxLBhjkJqfDm72OQRjeUR7TcLoA2XnAUbz65I1nOnOIa0bbbl5YmEz+ZLYk0siKxsdKGQn9fcWT9L+4vpyGJ0fFjlc++x6lLV2fkC7znTK10kVNqFpEHkzMgXzqYV5/vRkG2yzRj0GW5OSzfUlw==|Chương 1803: Tần Vấn Thiên trả thù;TRopjXo+ga7rcDYEQR9Sl3Nug71HtAtCvUAf0YLyfmhSpB+X/FUKfAYwXvV73W6thzvy80DBOkyV1zy63h3kJKw1xT8ta8QVh2wbo/1CFqxfKDa54Z/7Oo1zHt8XpB9Q7zEGLdaUV8iteu3EIQ5g8+jaVHsJwY6m8WurhkoiCBJKB18moKQnNpGAxgkIkbT0bouP/1pOMIWOtajrOxj8wfkV2lOsRLZhxiQI2XZm1zFJm5E11CM2YY6uncPivsI1|Chương 1804: Cường thế Lệ Nhi (canh ba);c6002v3UYopNZ3yQEFVkeCniMPPr3WbLLdzmaGhhUxpm87ZufTAMCAkMGyIO10hS5k3DUpHot9afZJbhuCIpJQJBacIDaA7hvWjfqZpc//eb7u+4+auJja0wC00YUex46NJApq4imNaFyjpW8I+T0OC8Uniz1e2jToQ+d3kYvh59OCUQknh5paDU6KVvkFqHeNTlssZyW6VB1zX0zYOHAsVFyxhaBMyDI0jYSw+OvDUf+c3bh/6dJKbNCwn7BApi|Chương 1805: Tử Vi Thần Đình thái độ;sNrZzHY8ZW0snGqknIvylPmzPC5F55u78cGiW/ak0uC56+WdCG7+B1vm5XYbhyuuX1kvQEAr+A07DoxdkL3hkkTYp+hBafA0mBE/ZFt9iTwzIP6DZHDO/Vmra8fyYzDwJL8L+XwBsQ+J2f4IhRDBUvE/ghT3t8qKPBdImOCXTsn48faTnkt84pavJFnFCVdjHvTkVccxxIX33YJtMxz/pa9xaeyaXg2VvM51JdvraFZYOdHgFx/v6T8qNU8L8SQn|Chương 1806: Cổ kim tương tự;F4AY/wQS+nmHjiDcfQv6BNAAzXjqMYJGMGFE3Ch/Z7cwEVYiQ+cesfHiiaSQ4/zN4HXjbqbL1PNtG0kS9heWOea3h5U1G+4XJkDXmF1WN4xZLhWf2CSJ3TTua2DmA/aGSPNN1QCcu2V0wGOO9QuCpacbIKqXtuXz+xGhx1S44va2zUfIr6lk05KODITJKrf0biqcfD1gjMQyaUC2wixw1Q==|Chương 1807: Vạch trần;KwKJltiqNJ1/k+vq4RO1IpNCU3yhRYfeJWLb6Q/9WsdDvlLfYCGI/YtLnIfP9ZVOMW3b/mljQAYW3EE5bbr2DT1Hm88jI8OrxhqCR2lj0UvwBYOLcHvcKsGqgNgOM2A0uluPntTbKWGlju51TjLDwAGPRxs6/bxZGjHvezpq3nRDzmgFWkaBpaEN3UC/vc8ZXs0Sdcv4s1AgBqHn+IDIQA==|Chương 1808: Lừa đời lấy tiếng;89P6tR5XYdnF62hDVzufcG1ZTJO+8ct/UK/1BbtT/p3J5gfUByScnCQe46OLeEyxLl5LW00ejiSw1XALs6yF96xThJy73LS/o1Nv7qf4mW0JQbPAfpu7VvFRL8tiVkSiqoICcvCdJEArOZ2vujYk7c7FN/neY+oYTnI3ThgLt2r1xfzp0uTlO+Q7O7Vw+9s1GF0juTm1aCHsgszyWrj2dQ==|Chương 1809: Rời đi;yByGxhxbU6/jE/Rb3GXfJGPI1AxlS4CpgME2RoVxHIK8Ry90DYaFNTEy3BorIIz0FuFZWVh+Nf+e9Arb5IfdXwKFuituGBqq7CVe4MBanGalPCOqOXBur5mg3GoUnE3ih/cKQ6P199eDwgcCjr0paogkskL677+RC/zSYDgyyTYhZsimdgELvHFCRFPIgAmtU8qKR0UUUAjsIWKU3AuLKw==|Chương 1810: Trở về phong ba;S3ba8tVkPL2OhO9uDqJOaM9SGey+7f+772E3CI/Wiik3BACRwpLsPjXbxQW7NG4BYzH8050xUHszsqZzHW4LnE9xOQOT9XlXiWyiVRCwgKStVFY5QfIjBEU3YOXGJk9Y0B1u6HbOYhYvUBBCTcVXscwSlTkj0qDKcDp7/3yPjNAsEj4GVBtxmS32cxf6EcYZk7RNaU1XmmbkZm6EScrvKA==|Chương 1811: Người phương nào không nhìn được quân;o3JY65cbw/H4BE0+3WZNgPghpSKZwLp3fzvDY1e/Yc7xDKWKBvPWQdluBwOGKcX2Ej3Gf73aoolUJ8Us4ZbNDc4QlCDrus2UJXiAIVLo35YTFpx1dSuqjbU1ExWa8HT/SuYDHvrR80u5gDg8lZOel+M0PWUAueIjnz73nwv93HeVjS4oLO7Kio5DOV89ysiS0moylzw5rbQqfsvsl8lZM2zWBg95r2iWqq7fuDHY7fW5A7x+CLlYqz8judFfMHnn|Chương 1812: Vấn Đạo Cư;SXGbPGOT5AHV91OufPCQRwdSyOT1abtFW90YioBX9G48k9fwhwqBBwbDUBzA5kjOL8XgbfMfIsXcAKITqLxFatmDver0OHdoRpDgPO1/RKCr3eFFdUjQZ2JmMOT+qqjiEGfn9hn2wFOmtnAKvO5T/DNr4ncLwgRDUQJ/cAqhhKWEvLkAwAax5zaH4gCF1Mka/eWYAuVB08jVKp0HlrcGOQ==|Chương 1813: Thiên Đạo Bảng;V6dyw7wihxEMJ24+8bDM4XxsIChKTMub7zSoj1751piZvlBHjMKIUfhaR5giRjZZGyO7zfQaHMS/SHRWfS3OtuMlghqvpBIJpnM+8c85d+4WEHGANU6Zi+dcd4rAhNWkMqgcyJ1QKl0vKCXm2Hf1LWBORGQIr2Uaizi4ocPh1wExyoE/gSuLtmnevJDTNOV88qVtlJHTnHeAW3latB5Btw==|Chương 1814: Đón chào;3GjH855+uxiyPjYZMhxYbX6pSywxZZ16yvm56RjhOIK1IIXQskRu8GcEdY/i+tDWeoGKSdxlEkEq7z4rCzNXUWWdemBdeBjWCbsW0ky4TCTr7nR/P+TXI24ZlWKBI+rEng+jmQdmJ/FajBZjBrVPRb+QbJkBjytR2dubKiJs8OVaX2kyCdZmZmecy7BJoDTlr9skRad7WUPRpKs7BF/CIA==|Chương 1815: Thần Âm Giới Chủ;QCv5Vf3rptJaiPEHNRQ9UUiizknz0x3BvuPiKClVowpRGRhJkIsjAz01WVzHrKqBJ5Z6IvbR2PABpN5SGsXSVwGgEO9oj06Ch7/0gK16wcwc9h4nrv66Cq5AEXId/i4FPZe5KjBrhUXiFub0YbL/+Jh9INQARJVy1w7LZcDEOYX97FGubxuTIqnxK3XEolb1Rq/+FJGcw8iO7O77KhyfyQ==|Chương 1816: Thiên Đạo Thư Các;BGMVBeA8EORu5PuGEK8MMoQHjnrThKDIr+BIltWdaYLOb70c6+fG6+Vc9JzjbqW/8Tp+KbRCmNPJ1A5CxAk+yc8rK0yV9FKEEGCduo9XVT6kTWbzgnYZ/zGMlfL1M2/ATDsauVnjknTttfBzgIqcjwRCp6bNGdxgGl9s5NWCaQaSIqFlj1epgbiElD4+uECfmRM18mRZyFFh3FowQNUVVQ==|Chương 1817: Tử Thần;FHTkAGjDPamDVxRy/TFa+QDJ2x8D4vetIPWzrfVp7TW9mXaD0zqPv93h0WKdKDexjOrvn00eKO+I34wQI0mk9cHKnCKh3ZROFYlhWhD5fsF+7Pgn0c/xgTqXSsRcXoumb2tIqTVwqGLMNWfn935Ec/t05mUUpRARDFS/Q7jw7Lb/md8/sBgulEpUbiJ5t5zDW+hcA86ps05WpJHCLxYhwA==|Chương 1818: Ngưu Ma;709gb4Z3ravabGGreGRBinSk7Pbc+ACEOYB6vI6jGM+Cjy+WgX4orHsKBdaL33msfWMsbqCP5l4jKVRFRntKD7BVst7EV4PMegeNPI2Uj7UvjTjzLWRsLl+dkTqpo6RKw3l/WDkisY6VBS7v9aoAtD3j0wAONTXelTmJ/13fqTizcJlAviC7W1PbV/VwjXoGe5ZCic1w1Wr+O5CdzxNAlA==|Chương 1819: Thiên Thần Chi Đạo;nyHFJSIkMwXybowU4inKsCRTRXiS0mUwas2/KYU74mklt5KO+JiDY87qcCgQJnVFgNdIjGDaNHoDpHALHBJZV8H/IVMP6fow1WYERRU909i9/ftr3N/rnoJ6tNdPRS53BnYlRS5m82F+P32/MtLkksjTmc5gbHo1NKtdPWYxS+JtUjg+Db2yUAQiPh33OQMllRVS3EWHRadwHxqUONuyTg==|Chương 1820: Thiên tuyển phong ba;FUdxBJe809T4ugMtT/XDhbyvuYmXGtctVZUkNHD8hG6ZwmcGo4Ig5h5Wspaj0CJEOekAA8mw1p5yHv+xuVfzbVcR1dK1zTUBKatiZYo58Lju25L1xhAqw5+IkCvViJ2V1WSmBKaqN/zrmE7M8tCzjYW7m/U3aEB//gDbBH7JLotiI267z8BV1oIa8wGa5vR375u9Dfi3IWcXUvUla2clFg==|Chương 1821: Thiên Tuyển cùng Thần Nữ;yRXNGbFLgTMVJVcs5S+boRs0aID75JIwY0HdkCAB/lub8Uxs5emEPsLsKGhqxWUc6TDkh5CSiq18KthxozVk1uW3xAOcgC+P3UydtoUDQp0x5Jsl1hnrVg3c55PUu/o7GDqcSGWwIEsaBorMLt6oXMMDAa6JwVwSyaV57dzhoOjTKU1/133zVBsu0gl1ZehrFjyuYppFMduh09ItoyZ4jnIY2am/i5BNynDNRcaFKlXVTED/10k9it1iWAliaAgX|Chương 1822: Cầu chỉ giáo;Bl5a26y3btWvAfif0pbVlQCBEZ6UPucb+Jt/2oaoxMLyifpMCAP9gEJem1u4apd9O27PfwChJXK3m2NuWz5RXdHTVZEA7cNPnWeza0PpKQYqtQvUk64w4b/a44dZmVX6j2OlwsteUDcaytYWxhOyduYjhJPGzNdNhw8RXhf2lTc2GdEDYwFyWbj76i8DIReyT8qWDREcV/Ta4MeO0svkNg==|Chương 1823: Thánh Viện chịu nhục;ifRO3Kl6XrHsWp1CD/sn838qKrUfeVfbc9BYAKTr7H0AweQnd8SAdJnjV5tayp3XhqFHnkauQ8EeGj6CEJ/1n3ny7UdFUp4Pz86ZMvdJ+Ex00hSDwJEcLg32zLIohiwmSnCYPB2mWOwEMWqks3lWxUlTZstUHuzBlUCpUA1fhNFl0l6cYj3oghjkrDgwJH7tfFkcx5eCE0A77/oQp6bbRQ==|Chương 1824: Cáo tri (canh ba);VY+0hlQeCy2zexoMmnMhknmgEW0Ec9+re3+tJdkAa7xqVGUj+5+Vevkz2FrAlcxFHOmFClyTCwDHu97iSdaD1IKS7nTk2036Kp5FKqMXCrNUuiB5iQcaeA2NIvi/Y4tK07dGX/fg5jD8Z2A8cR9N31Qq28OnnXfc+1+p4QR7zhEsPa5t+aYtsQdt+fcz6dKvLdrXUsgmQQxVV4JYzl0CgA==|Chương 1825: Thánh Viện Phong Bạo;Pe+2E+dI3apP2wsXCd6PGsgrHV3hDdwMQuM3rBRXt9b0iHp+LNeNeeYqQCbjcO1K4hc0w1lfemulB3WDEmOXj1HBqT3OYqF4Cw0kF94Ff9WF8jR7pILy9nHy+QGAB1VoAY0wwLIP9j+117elP1S92OZazMKnvS3R+F3jJSsbQEZubbXI26qqQykg0qs4Q/+c+e8F+2H+rENwAXM4EH3Osg==|Chương 1826: Thiên hạ tụ;W2RIg+bGOKtcVA2vXZZbXFzXgWOP5J9vxIHBQt25hChlWCwpWIK7ZCGF7zAU2g7FavNqTey3Ts0FSpKKSW10LifKtYOlwNZ0C+lCWVmQc0EW1/RtTmqqVWxernpw9iDQx1HBJ6c111nx6VFKHi3Btk+5l2sf3mwNJLeVO+xcuKkPVzm9SwSzPA0QbyzdbtXBbyrdr8nYawGpl3EzJXkisw==|Chương 1827: Nhập Thánh Viện;WGiYC+0K3MITL/dj7KYf4imTo6YkdvQ13aJ2bMgi26CtHCzTGWRVshmtS6h48BEFpAVoZKcxTtA9Cg3kFpreab9zLjdGcQOyYwaVh63PENBGreO1NoKFzQhoJKOkI7S4oFWSxsA3gnlYzfbGQUSZfXU4G377RrtbIK4U3Au9U7SK6WsP9m2aHZH6iRTeoXTU7VLBCoC5kv+vZvoWUdyiZw==|Chương 1828: Truyền thuyết chi địa;d3tkJqQr2RtYTc+GhgZ5WfKlk51bVAKFa1to75bJe/5Cl8KMS8o5OrnDpstZGH0z6VEbPePmK9N2WcQIVANHft54hFbS3ek1yJ5JPlSiv9NIAA+3o1Kl4+JYSCPQ5SEpmtbnalUfgp5KBxBhNWk0v5q1qlnaONvjii7RXxFL6HgXo+DRotWs3T4O8ApuxjwQ+fnO0ZkjtR5eMZlC/prOZsu/ZnWCzbiPigSATif5dFfXsvLhM+IiAhTbvPosLFPe|Chương 1829: Luân Hồi thế giới bên trong;VhhwWcyOqPq3PwuhlrlwX8F6bNirrqe2DAA4ubcvstHK/lfYCfTTmFwlCHW6ZHUQpUyU0Fa69bq4C1bNybDa7iK2tGOPf2OPVmJMGFyrXqYvpF4CjyZfgEnBQfvz+eVKr5lk9q1iMTbVgat6qNH7Su++Hweufh1BiQavwQEfzSBzwhvJ9oCuaj3xFS34VPiam0mFSsrm3hkse3+ol/nAwmOb5QcWk9UaDEYwtvj3GNR2qlDtiVN7DVzTeA+JU8J3|Chương 1830: Có tất cả nhân sinh;XmH1RoSY3p6oSD0cRicEFg9E8UezpbDG9FfVEHTFJlQ83CblGAnxG3laC9QWwFemYdrAZDaHWm9XVUkXLCLo16GHdy71JXS6LxqfMH5TCNQ+H4WDfslOMzvZ4ELhMW+15kMzOTrOvZI1aS/ffUAnDaMJ7qbouxKhsL8F173KCojjyAHmjr99jyG2Rvw96MHcYenpMDwEhSRwlhk2pTzgvA==|Chương 1831: Thiên Mệnh Chi Nhãn;cqg0tlBNmoVwt5IoGY7EwN7Oqaib8LZZ/yKgYiDzi6+38nDIyvsBnFHtjwElaoGjQKteFZjb4DsAFqEo5otKqRlyNRjXmkkW4sEAQVZDkJTB+z2G8hWnCn2BUDBzjOe2SBziTJNBBT/S+oPX4Gal3Fg+PeGrX8rxCAKhXZihhkgAo4MGIK5pF3sLmP3NCLuorG/RRXEB8l4795jbEMI0ng==|Chương 1832: Tà Tu Nguyệt Trường Không;6MZAo1p1wa/JkB5sSMbeDohItzS12/66INX5zzJDT1Upj+2GD/16Bv4fKgB2rPIsM/NPuJXIsBkA1F53e2Tj42BnegoCSfS4+NPTcfXjqkLondJSAg47GeksQreUPH3QuKb/YqeN6/88xM615NpncNaw738iJ0nCu+rB4WVMMTtqiStlA+0dyku5MpwTEzVeNQsBdgl70ur5cwSGOvjhu+Q1XNDuWSKaUT2PFLDBeTc5Q8EjnTmEm5G3EzzGxtjY|Chương 1833: Bản tính như thế;20y01WJgrOClmfn/QrCuC/sbmxZaSPwsQi2aneUMIry91nBYbkBNMqV1Mo/3SVEjsGjxvvvzsZsTDcm/kkQ8MHsedub4SBfNUaNVkTM9q/3kDmIZZU9WyVrWrPh4a3GU5RdW7+8iBOvjnmkJXKNhKdDTyGJMOzvvGpCjbB2iJTEJmJofga4bP/3TgyQbHwBSt69BVMzJVCD2Ljy/5mcouA==|Chương 1834: Dục khiến cho vong, tất khiến cho điên cuồng;pV8IEHHER4Lb5cZChpcMsZ7/jPCFNghSTmDSjq29GSTqcNGxL2ntrSdc/l6lqW9R1CIY4wUsPLqW3BayojWOO7G/f+AmpY/g4MDqF/W/Qu+Stt8+KlJwvcd2KNGjT+U48HlQXuqYW2Qp6Q9JSGRrQOW62l7JTDjV1+m7ALBf7cENMykB8PkxtSEinXpzYBou3i/un+DG4yk9dgvgGrp7cN0DkIdKiC3XpFgWhSdc9h4VZA13TN2sHPyiiLbJ9pm7|Chương 1835: Càng lún càng sâu;3vGkDc36A8Oz48z3GFKeB78ZYpN4W/qUGgLli4hsXBzHLu0Z7orxtzTFWbYf0elG5jvT3O0JvoIk1cwX3JFfzKIOWaaizJ0/lFwzj0mPF8tJZ78UDu6/1UCZenitxwjCDOs8W5NuW6Zz2+aE4sOKNDZU8ecYkyH4EFVrwQGJE4LUTdKjVJU6C5Ho+xVWN2a7v1pOqQW+fo3VTqdiCE64ag==|Chương 1836: Lâm Tiêu cùng Huyền Nữ;MQWz7rAGZ0c+M6PcOHvdMwFaAHxeedgw+x6bV9oStSpv7S+vdIwkKvkClWTQBc7raV+6cZZpWKVCEqvlXrq2eZQY/C5Ed26QcPzsvQtexAMcH+2S8nFm9s3C6otnFJ3jnZM/ECZjjXcfWSYesbE4YzsOft17Xzzi/Hc8Oz8nVNPwHIP/D0A/nqBGfKXco1JRTiNXmSeARQ/0dpJeY9KxPwOm0O9u6rPKo3nhv18rWDqDVszekNLqha09FXHKYyEK|Chương 1837: Chiến ý;wBCHLCVxbgAsh6OnKEL1Fv4D7N7MhoAxNF2sI+p1LXkV0NIQXWpheTAPTHMoXuscViR38zWsPDI6HyDovUcNUqaN2NTHAmo150M7RhA5w/A9R6nNYPPEcOSpELcFa0Zn+1rKnyq2d9hLxbW/Yd4eG1V3YA5MUDBKTwfeYitlnpfs7gSwZxEBM9BGrAgwl91+yL2LLGTyhpacswpNMh7lQQ==|Chương 1838: Loạn chiến bộc phát;7OdIbMcJk9cQh7YTeo9xGbsh2qWQaaQVRfsO9R33BC2MhWKmOkfnp1zWSC6tzmph0llDP2pxsMFDa+5SefAnafLHmP82iuh2ROjnB0CKH2q1/HkN0ZSrj6r+i877eSAGsbwkgkloBe4SwE9hnGDcN5Bpg+YJEl6B35z5ccJdxdTelS7XTjER6z7AQJAynP4oRSQeG9tSCH1qg/4lZiLM8A==|Chương 1839: Lần nữa đối mặt;+VUi4m1YkHnRRPjO7NgFJIQc8Jp0wSu2f9gHYw9KpV1gPC7BV5n7PuuF+tlszD7osOnLKB5MIS4tqi10FuNxctjYypdnKgC33n/ZpUo9vSbuLOEWq3L9YzscJzfdF76rJuINWLA8yFGJbbSf+ZqOx5XJPUmMuvmGw0w2XMgXUFSY3jznV07CVVRlAfHW8fmviVY5ThzTy9zlvK7HT/4mGg==|Chương 1840: Ca (canh ba);7HWbEoOO2w5QPYseQgPxs8h3O+miYlLVAogl2n5Qvxv/grZcTROyrRvSt0KFuVveZOkXPVm7gIKI7zJ2el4zwhucHPWCc+A+HO21IvOA59zNtWppd99GKVF8fVEBn7QVUt0iS22X7uMcs0qjrPEsIghwE6d1JLxtOAlDmO/Bt5yEQn3SXLOeB7kakSGvMFSNRh9MrwfyWHkG2XKPOtwoTw==|Chương 1841: Chim sẻ núp đằng sau;QLMYzNnxJjYJJaUgcSghjLXepU0HJ8e8QERNnrL9lkvYztW39aHLzXotowoZ0CmO9OD92XYlqLgi6NYr6ReNM6eOTeaewY7z+j7+wptEiIZ/9NnbsSNI1yNPVNHjy881THmVIFBA+Y1OB1NpJNcjSALpvImsYwHG/W6Huz6m926wmtuxvMYuaEdCchMLJbtRNbD0E3GSCWvHEjnVVhlqPA==|Chương 1842: Huyết tế;tAlqgo+wVZtGxokF7GTs4XLZHhMxl6KBi9oI8ISzopscJl+6rmzVqVvVI7Lhuu5rWK5js3l7Gbc875d5qGg0PRJChIpxn4FvmZwDUZyw79Q9IhVHDf/si8cGLacKjmCOPRYNtGY9+0MXCs82jAVszgwoFAG9kyMD0WBZSIVMoXcppsRHp7Dmg0+3+I0uLcitZbT2f4/tkABiol0QrCQ3+A==|Chương 1843: Phong Ma;xdZPScDz0uJNTW1nOgPMeiTfB1qpm7ChmZeRCjNV6/6FaNWJpCfLurdotqdd/aEpxwrQ/KftPZT8XVh9NkRRM6fi/f2+2xT7o1k6NLYZkYieRnZpVHpM3/VDV6GyzgJl7IiHEW0g/avhrnMvnwMNRxaVaFiqK4rGQXqMtyRVxfjEhmg37M73rUsihD2r470fBWgFttr8wO8fd6MecNPxYQ==|Chương 1844: Bởi vì ta tin tưởng;NFLpWRsmompedMLTV3Udoe/DKzTNALkzAveQfv0yalQXghTNG0ZuCkV6sL1wDnWBV5fbkhaufg1cS9fjpmRmiAAcu/42UMMcI/QsOFNgWc45WFZ759iIbapB6+n40DA+iHn7vQVzwoueLkLKyibX63JwFN056qTtEGT0LQdwVSlbW8rh4KmsRn+x1VzNfePvwnlS1k3HP6E6PRYQnp4StQ==|Chương 1845: Phong vũ qua đi cầu vồng hiện;KiJYw+AcQqfGv1GHETI56d8BYLeaqjPRmwe/uYqPfZlnlVBArJ6sNJlfQC+Gr/lgn6rz0UU+Sg9tubtHYNB9xYGvKerCe9OkSPhNJwu4bD4tYEUL0qaTVA6HQf4pow983XQ6XpyNSBnb+A6K6S3P2K0aB9MyXm/Y5YsKd4h1uidDzknQBRsN84QI8xsTjVKhfTgqFXn28GU6gQfKGt9DE8YGq97QhCByvxaUwp1RmUpecABVwH2p7CjMzkZIOrqB|Chương 1846: Truyền thuyết chi địa;9x3q/4nAYNL33GKHJxb3aPxsY/reE69POvLhr20f98CzzhVcL19ZuG+bBpwQa/7lN2/iTB1HKbFh7cYhnuorhzwbWUYx2+Pzaf8zTxHI8VWwH0EWDBrHXpVOHar9NvqL9D4molKxN2PE0OrGI/96QEtOOKgdaiCd+XdQ//fpa/7OwO+vPmhMq2p82QeK5VNKNwNwLVOSjf6H2K8tvOMjbJm5NZzx9wVbS9SBdnEcVFMxmXvVVX6Yl6/T4QPzL2IT|Chương 1847: Thoáng như một giấc chiêm bao;y1zFSMJSjNJxSs/NcXiv8t3PhnKWHhQ12GGGNjLlxrA08AARNBe8HEIQrW7o24t8JmJbuE6OI4MGHsAFh62AzEbSwjKF5zWGYt0WpsSBliooF1/l7pXmz7K7zA0ToKkxYJJ28qjtG7g6nbhMccC+hrf3M80Un4iRWW1QqnQfVWunOW5KeSB+lQNA89//pi41r2uBfIEoImRJEPTPreYCW0KeJJmb24Muu6dmidiwhGcsgVtpou2qHkzpiairLR+4|Chương 1848: Thượng Thương Chi Thủ;BAUiFainXXevssvTsU2Wzi5TOiQDZ5X+pSP/iizylG3yiNSz+U348vOSKhEuk3gSqtUT6vFwv4bUFKUNuoJWZpYuWkDepgXok5FT49sto7yOKcQ2f1SjLATK8xKB7+SBFHCBp0XcDT2xluJQnQSp6/Qlzs3MI4tNkihntLUpR7gO0B2sXz55J6XYRKf0vm/JIxGvmRVbIJ4jPxex8cV0xYsmqvsh/8Fu0RtVPCl6fkcrClILE7wl6ardqacjn4iv|Chương 1849: Đến tiếp sau sự tình;UxhKyNiwe14NVjiH0MSUTSJO243sk++poNtqnQ0u8Wfgqvu7gQLp472chdCRydwlVnGfQUK7Ge2jhYpOEkfQwbiwsbRHGshkyR1YeflQyGs5LhUcGMQawN0/NohzQ9WN0wy16Kx7wIN+i0QtNwa27kop99KAFk0M/W3JcBDbuzbVOI/jqXE2ON/9CWcCV+GwRgSFMdUWtdCXEBMghKOJww==|Chương 1850: Ngoại Công triệu kiến;d2+bXVnNSQ8nlezB6Hyjzl8gX4hF6LvobiAd8xMlLLv1PaXdjTD3u6jhg2YEv418xrj0s5WB2VSn5aydQph0P3c7Zh8G905Mzvrvpgq+2xKjRy3Jlwej8Fa7g0zcxrchKPUNRyFTrRhfBwcNEjeTg1Y/LUKscDFzDevQSZrzDCw6/e0vW6FA7cZMRLd0D7vABo5nQz6cUqLgcZFNY11aBhuokjvIHVtUbr9agu4OdKxCYNJBa5zsJVsD2gpVwL9b|Chương 1851: Trăm năm;HYxP6jd3TJPDDXT6srTAKrPlp1Iy4fNPgVD2NYKNb4yL0lEw+Ys0fpFCsjGYAKkzmg81FEp0XPKLSfj01q5WKTLH2ivEgdbwmDLy5TVBVfCb190VCxMlB4mKc+hY5IZASGe0Or2vWmqpFypFn6EngQZwVQz6qEMyhO75v1nazmIA9q3kFXOVwKMqhCyfh4xwkpwJKG3whbv+sFHzyLUxKg==|Chương 1852: Nhập Lạc Thần Thị;wJWDjuHge2x8ihdpcu+EKq/eTW6ssDypg8Q2+i+EmKPrH6kY9xhlWy8PnIifBbfdB5xTquwuN6r0T+IdNvmg/hQsuKgjTf0QFVx85ZpdMeTXc1UATmypXhoghMKxwoYNZ5D2yHUhZ2zRsDTUuonrVZroU6tsp8ZQ6wMBZHb+n0ny9mZXvu1Z9SgiRftJsYEIBERCr5ptQalYgzCuUXT+Qg==|Chương 1853: Một kiếm quang hàn thiên địa lạnh;jEL/iFXnqbayGLkix2vtZybZhjVaN8awLLWngdHHZDIoU3t9Ns3QQsKfTl+//WXqtIa5Wfot33q/3KavSF4Xs757bqAX7ydFs/cDUFvx2A4pIhoLJelYBw1zFqJavu7xNmgqNtdWXwOHjeO6VR9p6ukIWxgaT+yNO3nF1mrzNbqbRvWQqzftTni2HiiMF5vUZNX2iT60XgLI2QQ4Mai7icnKtn5t1tZIRqyLMZd4yRYr7is1c6m0znHL2byphPsS|Chương 1854: Ngoại Công;DGd8i18Uqg00rW3e1ro1tCl+OUtCBIVlTL84JMit6T0ytBCx1MyFzqNoPPvM4RN62bieKkqrBk5+ArySGqyr5VKsGKOIcucJad4q1jJYb3a5QkbRytViJxKd2+MuBr2o+uLBMqueH6X+g3Lq1+7TP18E/uzCEf9w2pVqMafqZpKsmZzpf4OVWj2Nxt3EWKHTvK8HgGkoI1Jkllfr23/Vig==|Chương 1855: Tần Chung, Lạc Thần Mộ;ElE7mLJrKEqja2mzZTV5GOBqrD2QM2IoyxWPgvh2S0t8CFxGdtZ9mXUz4OG4Mc2RYHlRY55T1tGcKjHf2zywkySMMgES+6EomsdNLhXc30DaOn7NwStlLLm1zrgOo3MdsMpPAjJzf1EjHPyhUxzhl/wIeeMtE+2lrVRDcQI5OE4bn2vNWWPU2Kn/rMvR41LXwc4u0KKLXwCuT0IIUgGGM41GRa5564yNEi+3+cZ/P6RPLLA8OFPT5mpZap5r9VgW|Chương 1856: Đạo tàng tại kiếm;f5TMNeEVrrLHfv6JDShAKs8APngWafmlyRjxW+FLQM+/mz3OxaZVso3elJIdf+7hJddbxKcALz8EKITjjaNvJQ9fy3WtE/cv18yq7TNeFW56HtHfrR1SrQCcUEH7SqUeJtB8VXlPqf5YNe5JwUXF/X1Lx4eJaDIrt276db7fKrl7leq/J906YuA189AamLOI3Q/vJ68gowBe8peznqr+kw==|Chương 1857: Thiên Thần đến;YSFI+DoQ0wDZjS5BAL31ldnZve0QbsoEL1IA97z7epzo3WlXMcOP5WdLA1NtukfLuYlWw24Q2638GfDzYynoZfPmFyMKpGx6EogPKGKtd/LUq/lAM5icpKPvy/In/VcXuVFezOQe4Q8s04OENqyy1uueHiqWQx5BkLA0H6Bddu79wmsTYblMGkB97QHN+ArF0QJoKxdsEVJBL68aLV27jg==|Chương 1858: Xuống núi;hWI6tMtvefVqf/l1M5H4x8evYCmCXbz4/Egef7rHuGu3SzElC6hvSbhXCGKL2hu8fcW19jW39HA1JAOU8ItaS0y2D6lr6cWmySrIm4FTNwpCDwxVBnbagk4P56UFuT20AqqERumvfwQJpujqkY+2j+UDYRtI//7U3O5JzyukUgccJJ7qS4/K8foDBmx5ezub8KZRrPJiPCloIbxDCDP+SA==|Chương 1859: Thần uy;bUtUmVo6tX6zvG+afIv2ru0zwK4Pahm1vCZRMXK8Jc7Wiin1DT3c4ERSsSqx4v9BAonrsA/hcGMCUX1kp3egY0jfL+2RTsAWg7tV0bPVdseq4pHDAmmKyiy+QeS4wR/FgEeikAwpJvWPetNSpbNgF2T6l+NZiyFIlWh9tlzUHmZdBJ2Xtov4+0WFOpzqiDpOLx14fzl8kb2W+Az72AmwlQ==|Chương 1860: Thiên Thần không thể chiến thắng;78xIGvLuKefWEQajTY122vvyfKEaxtzD7gPAMXz6k7Nc8AYwe4isO1AUwrSdCk2UfNimbid2LNa+jAP5HktTj5aUPeEYsELgwB+li4IhQKV3y3zrE6EV2dLaaDPyUmzHykfcLe9mI+mvGMeVgSFeSC7x9vXKCX20flDk1Cq4hOg1MZhj7HzaKj2i1G3pN9Odc+o0zMXuTK5xcL4KyLqlnZU/xy1a9PM+FPMTtQ5m+Ux8JQFW90Dov3T6sZhE3eMZ|Chương 1861: Thiên Thần chi vẫn;bzQl5133xxVtgm21zzz/Ub5oVsNCh8FI75wgPMnhZgqMh2bHrikwOHpaVmc/ziMYr4jo6JCB5h3pRAFsSpAUwGtbMDkrwovg/+ms4GlIHQd/G7ur2B5u2Cpk2+DSEEpDqyVb9CyMmtQudKe+J22FSJ1p3m57VZTtDZmp2m3YjB06uuk+H6uFvrl8LnXkUgx4mRUXAQvBAhcCLDF85BBuAQ==|Chương 1862: Binh lâm thành hạ;Ck6LQXfBIAgdlxYK94imSWW96EWDQ0RP2SI/aG+fclqag/kdZi5/8allQU2KNX8XsEioa9dGT5PA4lrefUMSg7TyHqIsCut8kn9UcYtJpzVyxmd0bk1Q29IQKIQCCcJelCL0zXmFI2kXpcoeXTW4UT4sXu5FeBwmIfLRdABwK9hOGqxwrVfWF6eis9n8KCoepBHgs2hU8xfcTIYYDs3NKQ==|Chương 1863: Khuất nhục điều kiện;m5LoFxTk7XEFY0Jmaeh22ryR95bkcUttPm20r0GBr/TfoxG5HQBf8dOu41R+i6aC2MkFGa5RbF4cDlVBoycFiY7h5iZbpTS49qztJ/wlhgg1QWIXA3Iwz/qFXAUN2q9U2ipP7imNbGY9SDN0055o4PyyoskndU5s3io/ngVl4MHf97/kSv25dwq57FIh4dAca53vZKRjx34y/xHPPjoSug==|Chương 1864: Nội Bộ Phân Liệt;i+At54IuQF6pI7PWQ+HMd3f4oTdU6bpWSkVJSnBi0mFfojfVtrhxy/Rcm6z2JQtA2FEfKu2zIqe4AvlJe93pAgN5A9/j6gTm4f3k9h+LuKv/h8C8kT+gDhB+Z9xmJR+cUD/SR+zu9SvK0YnpLwMU3RT83uggLLUkEtP/pWz8FocGEiu4xYHbbyykWsPGNarBCgUV7h/M+A6VCgNMPZ8CXA==|Chương 1865: Yêu Chủ;40xS2/8zMHUmxvmCKIcVuUYd1aHyKbsnLcdmbke+2g2mR56xguPA3DNfSWRWBi4RRTv/KU+GbFakEGL2pAlPW+cqL33K8zp7dHH5mQtwLYN80YlXHAfMifNQN66qmYDJp+U8Jk8rldTSSOpsTHQan2/U/cw6DcgoVN0ZkBvvs6UQVGZhsp8qoA4mZpO55D371gcPDVTU6OiadKijZVkbEw==|Chương 1866: Liên thủ Yêu Thần Sơn;yja2i0kIo+rr6OiHfJ9o0qPsAy7pUrZ5iGyoGbmiB7wodAIb0uSEQL9NlFgSFm9HZcYLXIf2hRbmlTE4/NYIWMUsagLyyz1IkS9TEGPQ63/yMNTIReJpXWLJqteMwZXj3U67fTj4rrccvIOVYXWyb8OqeBU/mrc/QQKQOZ0a2j1GHnPo4fsrJ9eZd20yBTlJrqcBQ88/DCRPi1mW8Qcqf0Iijt2XM9LIn5VVqI0FApEwzHF7yUdHjJ0K5qtQL8L+|Chương 1867: Một màn tuồng;HvMIfc4e9STmRUODlfVEHn9jJMep9k89UDGdp+BB6MVWiKa4u3w4kW2c2lsrMPtg8bvQb2MFBVzY6c2WZtHcCQkvVs6oa5tJ4BCsUUJNrgOz6A+fbr2inL6hbyZXLdX+EQBHQFU0fWNTXipX2/L+bw5qqwCI1zEVLkiRKVu15lrIY2cnzXBYfhG4dTh/R1lE1C9ZdYEGlMhk4yd8fYsuyw==|Chương 1868: Khác lập môn hộ;dmlAoDvwu2w2vWOLCndV8mAnw7G3BkSyWITMl5cRrFKGIFoSYP9cnizVehjrIm5zv7IipbbcvaDLNrgw73QpYkmDtmv3ntgFt/s8AcbeR8ahnjoXrbFzkalVHKri0D7t8WnqDmY+cbs002wPnkjjHbXvwlA8mDbc66dCKw9K5uVIaNuK4Wu94Zys3ey7nRBUE79lRIQ2VavurooF9xpPKw==|Chương 1869: Ngưu Ma chi tử;fwBg2M3tF3lh65IpsXcnLKKzqq9o2UjY/dX3+7tF2mzK7v8kYE3CciYZCfB990RNlkfQQj6nuPUhrdeG24ci7TEnGff12LFBqTbLtqYy9IXoZYIk6yEa325rsRBY4/YZKvXxyOKwLVW06NYmtfNcXlqtF/q6/AbThPHrMR5GCBzrzLNf8bXArAwCMoVExdILQrh79snKSBWQLgE9NGzhDQ==|Chương 1870: Cúi đầu;utmYzwLLUFZwJAsQgIcugPLzhF890cVFLCi/x6fx/d5Txc8Dsden1s90ehWy4isQtciLpoRI6c1ccr6aeHQ3uxKL4J0pjJALAp8kZehhgfMoHaNcmaUsBtRKJcLV0DdhYl0bLP4a2zPTdeim4TPrsoUJpz9zOs/MrG2354LhusgyQpVMGardDdWp5v9oJLq53OLQnLhc211FYClM1gmvKw==|Chương 1871: Hoàn Cốt;XSsvGIbk47nhDcYnLrOBVExIWtyjHxwrC/QXHMidpiqt7CxCRo7/aFsh+/fi+V803eYaE64khFKbduM95rt4Cr+jfj/OvxMfYUTVIHVV55YYx17eyMZL/5LJKuuFbvF8F/Yub5X93FakZ0F0iMCaw3rSVB6J6Qu8kP4hPF3viVQcy7MkyGmhI3IPpwG2BW7uTwEiXdTWUEOxiXzrKPgcvQ==|Chương 1872: An bình;VNyexfWHxjJD7gQFCzxyqNdFoSt5iG0y6BLlDMWBOoxvSwv+gGj8Th7xG1jNEyXUTLeTj7Z/QprxeC767TxyAkCKz9N8d/iQ8K+NAcLlX4nX3/1aHVKwjA5QG31MZc0007R1g4iI2DvpCPttWiW60dLBWFIsF0FzWPyXO4M2r4jKDfDbxNftA9N7hNgi49O8jdMZxsht4Ss5d1dEqTTwog==|Chương 1873: Phệ thần;KhTSK47nhbBz2OWV21A7A/2QdcfWd0x6ntb7eeQH1STb+YgCQfb7JBXxhyjRpTbYX7l5WBtZLZPSKUbI8vkgXf48aDwZP+oWk3lQqWjSbdrop2KPfpnrtsM0xUOqdGVbH95pu0emhi3HZ/9RBIHNtzEjX8V0h1C06Nljz2x1G2Ano0CmTsKfCx5Z6NEM3sZNVpR6LrFXYz247wcVBV1ZfA==|Chương 1874: Thiên quật;L+T7+cFphim8lLqBt8P/Y64LZzClLbkP8Rq+8S8nMbgeVXUMNd41aWhZZNv+mfUXxUUxp9fM0G+btN5s+2mnnkB9g4U98xA9HYa93ku0hyCsY/fe/saz36ULfZssENVOZ7dxG+sSNJSkWRu2U7PpKGpFX/iHachTOKXHoEJZyPq3ss9Y/UwbghG+5vw7YG0lH15QPqznsN2KJIbC7ByM6A==|Chương 1875: Khúc Thần;1uHmTlwInEhDJB/HzmTgYRbYr1Ic2jw8H72ZEDkvhl7PGxW8hMkh+zDTv0Bn548SLX9Dx35VgPfBwLAmRQQUXNvM3Hr1xYUZKzR9yjGicnKKMHkk+0hlo1svkJmXkI4IVx2bYpCITxY2jnU73dhkv4Ut0JOQBcr0SRQeTJJr2RBfY/2Iyj/qDzo/0w3+H/UeqLkHs/bsdx/lJrpmiwwVCw==|Chương 1876: Vô Nhai Hải bờ;OHGWXj2z3KiT4CrzN3inJigXQ2DLjgR7/iaAHHKZ+4pc3Z9xht28NDjToiye891BYYj0TOfwjGHD9HR0LGeh7TI+GA8WNFwpFpHUHA7Ct80Pxz3utQyLiItZE+T2nFwhG1vdOEbPhlKdrxGL0sN2She7EntxN3isL57n4JhNlDOHz2+Is6QgVHJcMbDy0zBFxjznCrgE4vAoecqvRNcS7A==|Chương 1877: Quỷ dị một màn;yZCsw3Kzv3X+wck84ON69pZj7LyAmcq2JdpOgzmY/ec+96/F9/IQ+z3pRF95lfiKjaJC8cLGKlqMOvfBNS1mdi2dWEccY8qN/x9xi7b+FU3g9rMCqi+j8clz0J6sbvfKpEAz1KNRymGIcHhfedepzicJnoZnHvcnnT0NMxN6vcerxDFFaOZftxsMRJ1I9OYJxbr5BQCgw6SLBwiXFrbUVw==|Chương 1878: Huyết Hải cốt thuyền;R1asLzH73S1gnkj6wdq/IKp/IXfh3w0D6WuMLJPkAFSmB4auUSul39UUppFm3OAH88L5ke5iZMfFTtzYLPSe71ac2tnOZ1q6jB+Wat+muByXeDju3ZxJohEA5NSbXohUQIk3rJPj1kKbeTNzl+NeO+JIHIpRKPTSBSX9oj59EUWAIAhWDaCE7P+WGawOcYuqNI6klW+xjQ7XrLAxhxlQtQ==|Chương 1879: Thân nhập Huyết Hải;uYr0FX5I5eXapxjos5JS2XTKHCU53lym9y8fFabrjokSzvTaUuNUD5SRwZ66xpn32OsHvYWKoFjN1c4eiIBcJquKBjZjAv2vV4zAiVllgVjFW0BLrhaMmBlM92x4T5jhT8hwHOx1/PqVuanKiS6in4JBL7ZVpDBFf9P5Ef8P7eAounSiUPo+HUKpHSxcgQeOfj0/DTyDzdHlXLTnF1B5+A==|Chương 1880: Bỉ Ngạn;UwWIS7kdMeLCwwiWDd+sEC8dTZB8liIiC3gqOMXYV2f4NN5x/LuIguiJ+068pPWgtMsni1zUoumPvS6SjR1aidiLC9F/2Dr9JPWJRbi6S+/hFKsrYxNmR3Uz6u+JCqIVsmzqPwf3FaK8pkSzJs0MaEruukq/uuKAIMNxmadUa9vpub9G9yHDJBcHlqP3zUqGA1oZPhmCXsXGyVGUlzgVgg==|Chương 1881: Thiên Quật bí mật;tJdFsU+95c8Zwii4VcclhM43NWq5+njGgU+++neX0btaCJLZDIHEzvNVZ+dm+Mwy3CZiNCFM0WeFHS3QhHqbcLsmm4GE2F/VUQFuz2qoGdSdpVh6dK0HoPmQFbiSZf8Q5GPXV1XANe2DhLZUv6afS1iQ2IYGR34R7+6JHG2kfUY7m83cZfzssbdmgWpGD8KeTPUI4AJwl1IY6Rb7xVATOA==|Chương 1882: Chỉ Toái Tinh Thần;iq+9lsbowPlFhm3XeU2nnZyZD3DY3T8hEKfaQyN7g+C4/VnCSIfBOBBPFOzGqM33m97Tajfrm9IRztHTfqdFB1pdpuQvHjQhwrII+6WCRUS5i6OiQc6qIYjbVTXR9UD9cmmcNWQeGVNsBU8kZIBZcwuesDZa62Z8U1EV1GP6UzESlxHyg7slWn2cc3MPCHa5NNjyndk7QzsSDQ/a9XtD7w==|Chương 1883: Tần tộc chi mẫu;Evi8+MCcPFq1ddhLGGvi72mxW8o1uAdEY+EqparBTeoSnNirTFqER1tHKWbF47+yBr+pHkxzEWuBBHqBtNu6NvKFsiq+Egd/k/G/x7DKEI4mVPuP9eAd1Hu6acdvVF0ONPShvW1uBBJwaIcjRFrIUKCS6Z+sQxBN8jylr6bvi6XbpoGID3shW82p5/3OncjP78EqUIk4bGM6XDt+tjT5Ig==|Chương 1884: Là hắn;3MXPjnvL4xcHuVT5NpRZmOM13iQF6nt79UjIQfNI2tAYeoU8/1NJcvgzw4kqOkZ5XiVQyQ7w+VNWO165VOnlEZmqPrCM7yQDEcb/xZDLYlkmZ6+AH+scNa2vhRL4KZcvtUSD7JEptsgOi36IUnLtoKAQGSuF/bo/MiyoKUUuN1R9n4epu9eqtcjF6MX+io/ndANhdZh7NgZwclxJyiaE4Q==|Chương 1885: Thần phạt Thiên Thần;KBC6OS601pY9vKOpxcn6TTgUvQaq2UXzS+6yBxXntvYL4frgVsMSVKjmOor5bmJycaQ9Nr6KK3Y51rZ8VlyQ4kAj7xYnWs358MVigERSvgK3pAl6bk09Dg4et+OFqEoS/8jmcCDA9UoHGS5k/azUUFbND/mRZshHSDDf8eGSBk+mXrxD0WpH3WLDwzODaYJM95EIlrGrtcTr+cCmANtsMg==|Chương 1886: Thời Không Kiếm Đạo;r900V0nCTP3AcjBiabHqvayr/X/GNKBf7OcqV182qEh0222OAwtx1uyV9kUV97Uzrv20ennd7SiTx+rGGLcMXmv5/jwEUo76YE/Scq8mVjqhS0p+WQbiQ++pMFnZxCa88wXdqnfXEOD8QXYfD7xCu+GmSEm48/QctpAJa4wfRoMEL8MVeavt2r4rC1gR4yvmYi7mPi/Yw4d99NM5EDjbSg==|Chương 1887: Số mệnh cuộc chiến;V/xO5DQUoBI77rhDerwkMDX6Z3J4v7neTOv+iGfBaspCV0IvbAnD01OgQ42cUsRsR1Uip7nzp7Zt3CfMk/IONS0AykFdFamZpod+N3BS+BhhMAr+aFB3I8EcMPH/cSRe2fp/j53TU8VGFwWyrX3liZxo47mBxSshgfhuiuekxO5WkVAeRmqkntJ/CFlGjrNldkdCUVFuwHoP6IA58uJaSA==|Chương 1888: Thiên Tuyển Chi Cường;8Q1ihjY+i7PPyIZr88FgwjovOSMYkNmMdoclB0jbX4i1TUyVNDjXcDIY7+346fcSMr+STm/CbhCWOsScsFz/nGmsP/ttYl4IkhBMruQt431m8rlQXEw2xvUX5jGN2UOUL7IbJeKBZWicqMHo0D4Kxx+1wA8r/E5LfoZtKKcwp5BGBRdiY9+LHJbI4iXavRpffPxEnvSrfbJosVZeJh6rxpftQzZ74f2gxhBEnHiVGnDfjkvGZl3xS6Yh//gZ2A1y|Chương 1889: Thần tuyệt lộ;OLZXzWmWvHGFpdL41I/ZXg4L+/+nt8vFVqwQad/jRPdWP+eWUb6IiPMpmbQkjFZghLfIBO/YpzHDqRw5QdG/K1AnXvKCW7yZuFlA08BvohFjaLCdvSVbPOFB+18CC+YNIxPEcXWXoGppl+Ofhbi2ZgAcc6DE/Z5hQkEvQpziSiAwULyk4w4G6DBh5zRDcnigcAkrewjHDWB3y9HTO5lA3g==|Chương 1890: Thời không bên trong gặp nhau;0yfeCHchJD5wvmqf+q/aADq9+8RnmIE4YTBf90c36hSBZFqo0dvJTL5QXJqbjI2av38xoUv9ucmz6rLWVKXxjyiGsYGlArjRjSUowfMq8v75tX17Gg2SrSt1bhyQHeGIWDG2FdiAiUncRPCddTlqbjlRot9XcVrVTaB29JvjP2IuZ2ylrqzXRkR1TYTngG/epQ+qw2hqAP33Die6YLrnGdFRqQ1Nj2t9ZtoZL3nJ/OUYadmvNDTAS4/HgcIIxng3|Chương 1891: Từng đã là Chiến Thần;my7TkSK8JUAlv4O81Fs29w0M3dI++p8nd9a1zNqqMkkhiWrr4ImdyvYx+XsBWVdcnfI5/SEJ/kLq7vIMTbvtESVYb6EEz4RvpeP2f+ysvQMXgF5C2xqFA64napBOyI0vSXxh7H05RGinjbQUN9p5tcUNDUr92c71k4QWy3IJBxcsNJtf4k5dj5lGD6DUvuFe98iHijqtNRDxrkXpCmWdKwuOhfTXbycq/DHK78gCSPb4A1IXwgswTP4yeL+8zuas|Chương 1892: Truyền thừa đời thứ ba;ZHaZInb0/tgLaZy1unzkyeTEDWJGqS2zG3C/4x6TDgmSmU7N6tfoCoqiasP5y5LYjdHMN1zMFd7e2TUNpHgG2hUty6BHJ+GxDrTkQ1FUcJJRF/HEO5OY30MyPwd5Xi0GDwfR/xTcwU6/BJnv5ThFaJgvh9s9LNIAlrnuQ9W/sB5o6zV+g1HI7BYxS2KV7BP+4vyjWEQAR8tBbqUezz0mlCV9R7Kkd0I3g54P/efBMLOAlzfR580J95UA3BGbS+2i|Chương 1893: Tinh thần tiểu nhân bí mật;+SnW/7BYI1MCLu4pLvMG0gxQtkz4Gr9zLEn7mC+EFP/HTRufNJiJ6HYUYby1CvH2GIbelVt5RUmOwF49j7nj6ZoupTHuoVBuuT82EEJzYecM1Bijq+e5kNTgPKHnpaHCPbFIN35iXVsMVG7DP7OGieUwkvoXyYDG1QPXQp5HqlWv5vWzpBl+CgCjOKbwGx/PJsL+Xgt9+UKptyIUfNcqWsSMiyqphAm1XMhY0smw/hperV58P0UfLu7TjcEhZKX/|Chương 1894: Cuối cùng Tinh Hồn;fak0VKs/WGVHa8hd60UQa+Qij5gszglrO9bG3TkOEoFS7uj4cBVtNXv2d84wRJIfP/G7j8sfjqACbq67VHq0WA1kXRmc7Uz+23cWu/HbmiVrqssFBI/ifsl7gbQcugzDvfKERjaKgBtQn56tSplSWXZjRo/ye2UnpJw0dFFBlmQTRk/z/x1fCuRGw+bgVwzyxTB5h3jn/1amT7OQQk/A2w==|Chương 1895: Bắt đi;AMer7eTwu3p84ObeQ2YKNwKm9AhL7MYRM6FTSgJvr/OCPnDVYl6pCwGlR/WHJb4SbiGBrLT5vmRK6cv8CzHF3oBgdnJuFcJRbgkaiaTNFKlkQRsv1+f1lMma0WB3lw8UjZG6X+AZc3/JilCeQCxX/G3e3Qh1YWgYUvV7o5B2ci33/n4qvEQ3xkmbVOjwStPa7TriRvSHKZkCc1hFZeT5BQ==|Chương 1896: “Danh chấn” Thái Cổ;y5DymIkKG9oVGw8cthjQm6rEmFwdO+VqWyxvMeupsKmZ7Bo4VuVZAx/cfZ3Y1WwUQGUvpwqCIq5kEN6xrqeW+bqbBRjzyMeuwaY1+ydXry3sv554aSkMLtAfyXvi3hVJjQ8jKw1O2DF1Y5n/YrruMtnOynZ5fFi1loqi9jg6cxgcV6o4it4+uevXgQoHsFP6h/pcHyVn+iHYKY6DlQzPBQ==|Chương 1897: Quy nhất;PcTBxwb/OX42RBqRdZ0yKsP005iyIZjiRI8Am+D/VZmWrPjLB07PfuMXcb6FWVoO1ThdpTAOVfaJLYkJnjqbETUML/x6NGhCeyU5cmbbJhlGfS3Hk1tKvxjagDOOMIYm7v86RZsElCcZs2kg3j+KVHS1f8pMTEX8wyC9LGlPDRCpicy3G+VqDXJqKvWHBYh713Dzn2s2L/muOxy5ijdWTQ==|Chương 1898: Chốn cũ, cố nhân;WRws2z1oQ/z90frV5f+JYDpMqkTSkXgJF6oTyieNzVgKyciahXdB1Hme+j06E4TGB3hjcwxOQEPGWCW40XDgMCpNfRWqjfhcQV2+lECnshmpC0gFEebvN7pcdeU4vl0Z6j2ZfPGcsCsKRPXDlScr6B53WNTlFHGLC6IFxCUPJd4R+uP9wFulbtgzPIp11FCdmuKi0+VgFjyrLEmd8YhbLg==|Chương 1899: Ta và ngươi đều phàm trần;XfbmBFbccKRQ0Ec5yV1MeCRw81Gs/UVFlS9qiLIbJQbWm62PczVlvVvxb8eZgzmfRpcQ2X/PCupl1gYM9w2IePxnQwsHftP2qAu75plLTwltQ1+bssXj86KwBDpOavYRMCBpOf9RhzJAT8lCYYHplBteNEFWQtZTeRAX1ycnicypm2by7nQ1dm1M4dOlnTC4TAFUKnN1uC5hkSVCFlCHkoZF++kcD+wobE1Ev3xQnHBXTTYJp+FX5pklZOuHEFnS|Chương 1900: Sáng nhất tinh thần;0kBxTRc8chGPIbwSnRX+HfuCXP2EAH4w/VKfvj41mVQ/uF70ot4kMTmgSkfBTbJfIVFykeES108s3k3QbqOB2y7CRXWe7On61AFEf8TEIcmXJBROv1ibiN4PvsklzXHOo+CE321yHLIfhzVkzPm0c3+d32bYS2mV+MHukV/aLdZQd9MzlSdLskpjGh4DUEDMld8P7Gz5O15gGnHvQp5HwQ==|Chương 1901: Phong vân tán;Wje3auDvTe9gWTlvSnyc4zD+IuzqViDYl+RopyEuc5R4He619xxaJ8a41sGWdAwE4c1PuDH1PDpu1lH8rJVFKrzqt9O3qwTJCqvzXuHvfBoffJbsMYIvW3gAXDNiwV3sYnp1qdhGCH8TQjQfVcQh28jBIil8ekOTMx5LHNGcwfM8LC6KP+za72nFpfjZ1/zN/vvh4GwWe9tqtJ91z7mOxg==|Chương 1902: Hoài nghi;+Bo3cLTVj/2dhLXJu/spAVs7X/Da49KJsmdNIrwO9ZIXK8UzVzSn4qibQQzkQWaKWSLySHyeS/Xi+93juV/nNzBaI17t5AM/BJkbNK6JaQTxoiUKQPb7/VwiKN7B9wbbgKiNurIHBettR/VYjmd4t5fH2qZoAfq9jUeJxxXPsxTr/y6WFBaRZzLwYrFxBLdeuMkHcgQD/WNEheTJ59Kq1Q==|Chương 1903: Một thạch kích thích ngàn tầng sóng;Udh7yoDLnouvZj6duIvI8u7S13PTps/Mghqe5zNvJRMRBHBuNSmWy6iVim5Cy8OIHAngL0V7B5Ocb5KDkadr3yI9CFYvl/MzfplwZB++641CEUWW3t6u5tGZ+D+ICLecR/62RdG6AZfdP2q8HhRQZQw+9UBbaY+H9i5XKzwDdkl3mF0t7RzsfswhuCPN57FUMukTu1IQj0UU2URYuEcBe8PKZZ5hFt6ZKQ6GzV3VAzJpbyVHkfNq392mr2fhPgXF|Chương 1904: Hôm nay chi danh;VTHWsRHgJB1VpehjsZWSrclBO8eondkfy8cncjkefaU54YyoMWw5eUXNo+4vXZgICHmjIPrNNK19QLcUxnyx8+FXTHaRswAObY2DoFxfK/FkOj1nI7UEWhMR0WyoNagkKqw5uJHVmksHit+P8YT1lneF46S4Z7yBNfRbQKPUy9Eprp/Xny7wxcm1LJxnCN7078ois0HHkhE/lYlY2S3oXA==|Chương 1905: Tuyên bố;PbYE+I3PsN45oAul+fUW5vLJn3x+etOkWR2qjforoMcbApgFk7cVYKc43LPVycFUn1AJMCI+0vX0jKgML59ruwgNmiDamFYcJxbN+LY9rQMwuFSX7B3BgZpLlwBOq4R9di8w+VRTj31v554Pk1sP7VEta6y1LM4k4PLXi9J80Xe/TUxswDhYy3gw79MhlUJtc4Hj73aX5TzfuajZimg/8Q==|Chương 1906: Cường thế;sM5D4BDyiuDtUX5sKJGZ0DrqrzxSnJtmHuL7qsN3Oul/iXvmkTK592xYup97ICyMcxDXE6jJTCRlQYQWYVlIuGfAf93E6VBE6CqsMcvZyfnYzqQThh45hcmxcTFa/ytCy0sOa+ShcuWhjzdRY+DmIYKnKRuPzlGqfdn1h+rmdq2p9QB7eubg91dmDEwzxk1OFFBRcBPdC4cDgS1MaDw/Xg==|Chương 1907: Địch nhân cùng bằng hữu;PAh+VvfwyWbfC32cwcMRO7m80zfgPuq5F7XLiv+DHhHsMB6z8OUIAWNwO9RmwWqX5uCv6/zZ0p6vNe8DX+voyzKjQIyD5Z/jF6/8IaVur6VQKi8PE0HKjWrJNF5hZT1i1zVRG/O582rATW+ZgwqERqmGC5xV4F9l5e4uC5Rvn6sodDsaIvrQ+vRAhni88yYjO3MlYo0hD1Q2GvhoeZSDZaCO/V8GXlgjez86lvIvUWS0ThHau8ipMspoie1fxAJb|Chương 1908: Dã vọng;e3dKvbdXyHK6R9FPj5oVJSZZAjER1ikAa68tkL0BiVthHSYy2eH3B1szINGkTDaOeNvK76nozHejWrEhTbcTFGz2e4Ihrhh21/Ri7/N4NdBF0Urir/fM7W/BjT+TVVTVswWvzMbXrc51b3+8CuHopfe6dCIqHmxGctl/Ay716setM5SwI9n9SF8pT/VULHQwUG0mUT60bSIOlzv0T7Z95Q==|Chương 1909: Thần Nữ cự tuyệt;H1COIU/DG9hkYWsa0j6olfHJJ53KVWu9ZUCRpr+2XS0i+m/plif9h1ulU9rXTJ28V6cqVxB0zCwM8GJ+fSzYqEkjHkdpjjwxMG6IRE9JFIlwYRPELXBW7rxD7rxc8nmHCDakSt2DnK7esOUhh9KqD6OoQ9vQtEN4KiZfErTqEP1ErhHTEUPy1PBDIiwgvYwWLjryyqQbqlAIgY3Wjfpv7g==|Chương 1910: Uy hiếp, phong tỏa;SQrSMoCCUd/VELZTfTtfuaTvXllld2BGkFKz6X+fBSp281EWAxSNcvn5R/iNaiThvPR0v4tsoCXCwMqpYwl7X0zwBxbV59+kj7WaRaPC/ckna02UQL+RxIRxs7F1/6OCs/gAw0f1LdgMpPZ66vuA7yzsQdOM9nA5Zm2YCP7nZQj6e4VMoBhdhUzfdxFRymeGfRPHur7RMxe+LN7g2T7P3g==|Chương 1911: Côn Chủ;LHMgikfPDodf/HmnzUECp03HCKf/Epi+C06EmZTUXzAGIzwaXz5jtilg64/HP2jWirSWO4RrQY2EKdVHQjgwWvlFIjffrAuzOWXUqfvmpw9wkN/zc0TwjqaPn7+8YmqiFArhOBO1hEHhjQX9gEhSQJp/Fb/2eZFAqga7pV29WGC2djSUndIT/TNidiZagY+c7nDe9Y0tv+kh4/r5Ewo3mQ==|Chương 1912: Hoang Vực đại biến cố;RNZjRaTiIvzv16T9MnXABkt4bEODavwhXJEXL+SDu2It5V6+i7oQNOsswlT+uFedA1EzWKd5EfJx3ygxOLqRZsfa6sGCdarvlVlw3J3rOr0VbVT1Jb/ygAz4vh7LOmomiNJRMtujxxCFGdx05ensoMcyQrbUM/Hv+KLEhdwKdkmsuHsVQG1lWUYnQDh2n98wtFG5WtnG+uc48rayCY2dylYaQcMB7z2bOsG+VIAHtVWv8u/3VcwPkKur3FL+1+An|Chương 1913: Hôn ước gần;oJZMwSHALjAxGb4jZ3QUZtef3eiR5GEp3xGJOqJP4Ea4rgmVZIakgIJUIvAVd7MZCqf6x9b+cXYo861HV+/qurOvUVgAaSq7oKVsdKG60jOW1P91+Ow5oi0pTsqxekG+A/3Ym9pfuxQc/AVhdDucTUNjoV8LCWb65TFQowxqIoNNyoDku8tLMfmBxXRFCLTW5mIzqEDB9V3SWwKH8rHLDw==|Chương 1914: Một phong chiến thư;4zRnWMHeS77hSsG13+kYr1TEIXOFsWPo3JZ+GTyWU4Kh0gmwmbsS+VvTn/qtB6tNL6EuWlYe5YATu+tidju2W+HCwg4tOvAFWsmB1WnzxtsdC27+X2MzrMcgKUSDsQYVTSm3T4JGhbkenaAFfyZh5MoKp2vzXsQ26QlOFHQFjXHUqntw84KFY+p/+kY3oL9MhKvh4VSGjKovbps3wIyu8w==|Chương 1915: Giáng lâm;T11sR4pNR4DzfvPBEnmdEeE1Jf/rViXFAfRkPWgI856MWbsOAEk0qzITP6otByBQkCxEP+lNd0iqa9HxZX+R7uJnCcIclu0X+NOtlorTqfx9Ag38X9iAgu9Wgt3rlmyRFvdprTge5feHkkJbDp+nry5RmVwIohLOarHnLCtL35DMi4i40jAxsYgS5FOla7Qa4EzNgW6AB7HbeHvEvyhfhQ==|Chương 1916: Số mệnh cuộc chiến nối tiếp;0a5+z3e82cxEj9lHw5OSSUI1P6tJ31P1Ble88humIV1jofUWQKhJGbnna41Fck72vzslSUBnSmhK/aSl1UHvNUvli6kkb6gLHW3sovj1ZfgZ9gPGJcvD3DakY8RGk9xY2bT1DztY0XFuRt8ucDjYbwNhju3i1nRsWvmRtfkv8q8MtIt1b6FCCzrNYy46Oh893s4dBccqQEhAaJA8wJZoCEAFbkLdFO6TAkAxjK0Ao1Ey6E/yr25Pjli4GDw53ioQ|Chương 1917: Thiên Tuyển? (Canh ba);Gg63PQ/5CLIgnOHq4v9GC8VerXxXz9Cy/izrDXi7n3CZg99eUv5DNCsPiOZx+wyQarK4C6zaIwMzFmJ81yYd9pXWsRLy9Nl6wce+i2r8Di3HvAg55uOQLP/qjHx6qPoJ6ONzz0TmSVe6tjLIbbYkwLmaf0toUmOTsV3mmGv1MYLsWXmYCuB6mNJxRwARoYlt5Mp2KRb2BIf56XcN/xRDzw==|Chương 1918: Siêu cường quyết đấu;9PDnI9eqgdmQlCMeimArecgz4c+s5H2AvUwsB02BWQQAUrHv/Y8F0wpTOkfj6rvONFBtqWlMJBtiCyXmNI+pfVzYnxVe5WnlSW1Qgv4Vdewy0T81STs4gsvvEXYz5yVfwaXp+v8S7YqzhIKybAIF0ZRDQ6LOP1IYhKwh4brFH5pAeZ/aIf/LZyYjzeWcVV4Ggrv0m14i1L/fWQqvjzCyCg==|Chương 1919: Thiên Tuyển bại trận;FlmXWTeKjrvSjVdutPcyBmZMm9IahNw9Olx8UWFoffe2nyoWd49Zj+DAAk46mD3qi1wAi1Pw7zv8a/2K1BQsct7eTbbzRRMg1952G6MBwbcBmeQ7uiJstqYsbeCQtxdulur/lVdNqyAXgmlpPWMCrBPp8oCe8qKFA40v+RCzXFTOqi/rJ3OR98NmK8nxwqtAHuQVyAjk6JQi/zlg3jEpKQ==|Chương 1920: Tần tộc chịu nhục;t66mu3/CAC+JI7MCB4Zrdkoewm3NZpf+hzWrvMKqj9FhnicA9RopbZemzeDBn0o18r6SkDD8yXJLn3heQjun4OG9zddkqtlowTpoaNzdc8SyD0hoU42nPOUJTrtOT9fhnXcvt8Izk9EUnm57JhW/BHaRzBUyArJpWbE/8F6ifgyuouoyPOzXWhWH2+A5FpqL+/qJZuyGcqtIWVsu8SMlmg==|Chương 1921: Khác thường;/vH+3tOuN8k+beOqC0I2OonTbtj9bKxNcDs4qhq2xiRsREWtW/nZ5miG6v5EjFrq5Ig/CnecYlbjqWy41D3Pb/1QyNUu81YP6bBL1E8G6Lv8zbtRCQ8tRjsdU1Os38VaCDiZlQnRY7+MF6wKwDBgFirkcNKzmTONnVkI/KBlyMwPd4OUWt9iVUbx4zz1kZ+94TxsqTls+EyneOyP6SkRkw==|Chương 1922: Cường thế Tần Đỉnh;3JEnrhV2ac81+v9pVlZiTOL3sQ0C1sPl/v9k0xSE7cQgltLuOJGD71n51F5y4XdH+QPiZpfzqF6UhQ/DTtfF8wfBaKWTWrruFoxnIkwlSJWl5MvdPHqzBPPUEvze+BaMt0OstWmeUtKMgEjK+9NqrujRiXSQYHAFLWVO/5GeTZPn4HUS5Cx7ifxHnBwv/SaGCKW7I41Q8N9XSty8M+smoQ==|Chương 1923: Thần chiến;bcGIVSjAxFZCCpMa/ztxWbsuDUBwqqc/78dAQx8QFdThGceI7rmKcVMW6zhHVmlTi6DgNJ5gP82PggkEK8nwL/1PSjhDg0htkDR+aBiuKfROPcEvGOve5HKi81gi4w1gp7qDy6YWy6wuG1ITcBjcU7vQQIJCwqZPQO1xc57pWBOtkSg0AkKRQoNfryxS7as+zU1pznjkYxZdPwASh3006A==|Chương 1924: Diệp viện trưởng;PfiadZb7jTmnv495G1J0C6KN6QpO63lsggouUZREgMiQhaeJprKPf47LKN3OPYZ4q9L3yUJyuNMlSqPt4j5RviD+oexc4D2Ust1fphdJ7QN9wleK37wOs5ljbZ5wpr71kq4kkpACfRutwTDzLnm8apJ9uEb2T65wuZOaHQuLmdV5DXmUhCyLkxLaQwxaXfUWnB2Z+/r7hvxlD7rqOanfVg==|Chương 1925: Xuyên qua thời không mà đến;Z5Z1wiJ2a7m2cVRtbkaEvOWGreX6Io+pfncbf6VUWH/mBTACCc1mie9uNLcs4FRSZdgXSy1rlp/TFnbXl+RRLHKmkQt86CUPYslO13ksgnjgTGQ/xxYgcVQ/BTFKKQ8AReNxgStSBTH0oo1KUBYIzst8PpK+ogzGcEyG3KKfHNoL02LkmV3i8LuHpNJcI6x4AOtOkL+YXPkZ3292QVZg4HvNuIjnMNmGwYapNCSAdfktbMn2+BzhjYMQREvD4AB2|Chương 1926: Trầm luân;INhLnHQY8d7vv8UQxPVDBNo3RrNOGdJmzfi0t0rMmJcZOGRMRf+Ibr0YZ5XYmcCQePyq+wwW8DIcWaT0BxhEa2BbsYnUIT3hcGTHpQGn2UXrPvCwmfJGv9KF9uUegOoTuxz5MS0BIsDgktC0ok1YoFp0/41kM4S3IKMjbdix9dTvhGkq/dDgfEGX47bxTYZEBXs/vysOXJJAY9j8OVFNTg==|Chương 1927: Kết thúc;acdDctxYysjejm8vf2fZkr4Yti6ehM/Ox5NyIsVBuZvz9KWeTQLCmCWb3foLOUIJBF4AE9zBt9PC60p6gkwK0xv88kXDGCsHn3Y16GQu/eqGGpIlvdbOdguEpSHD1scciYJr3pKH/n/EWg/L3PMWfR74Hdv0xkDHfIFeY6GT/BXyvKg4WRZIy2divHsr7cN9XV/9P5FcUc3CwKmrF4p4BQ==|Chương 1928: Thiên Quật nói chuyện;fFJO6MLMTNYR/Gdp6GxlEi4nk5JQznXKwXcJbDSEZlqQX13l78+sXV4TO4VxI68XMijYcn/d4KjJK/9ykk/314/zgdJDCpA/5tUYMGsEDTAXF1lB+tI7SA9Nk3zIvs+pdxnUb04jeugzY6yzRC8e6AzwOMzSvc6f9g98I6aeFz1lKiBfceI9vBaPXxGzJ3BOA7L4S6JIUkK2TVQr2b4JNISV10etpFpBgY9fQ76Z/wapQOWZGoSj/hVqSb+mDzKg|Chương 1929: Đề nghị;IFSRQ/HcdkBqYbG90//h8mUtzKaojoZUCtA7inJeprCGaizSZxtkWJrLhxGbvOF7G/yzzVYY1ZOC+5ZC+HZxH95GZ0dUAnup3jyfRWJC/wye+jQQXOY30kbTxxcLAu8GpL6duqjFqSkvyUnOTUE3CWy2uldJZg7uTjLh9Kl1BmIaah37qVfNxAR8xSNF2KibRWyx5EdnaeYVxqjs3CxT4w==|Chương 1930: Hồi ức;T7JTksRDS/ISvkfQvsAXsV05dL9borLZydYPfORdRuv4Y2njKtGAceDyB4o5gQyKhuqtxCbLsHIJZ5ev1ejS0sY+E8oqALgBP3iAGreB6v35IkZyMndqVkp8zgGlgQwgXWkC8sNPCAn5ViPr82hUqpNvRHR91XumxwWSXMzNoTRJ9KDzAsyS9bjL5YX66ZFqfQG1zR1wQBQZxJEZCgYK7g==|Chương 1931: Thần Tông;bVUfDV5HHdkknLNb5QDzIlOqyMIv5oGYeKVjQMecJFryQmA8Xh8gvX9H7nIVtxKT0DYBKDUT+hNaba7AKYdzuP/g5N1ap+XdMgWF+WcZnbDVK3ThEZJHZpxS/uylHMbxLFpBwRKociuS5V44svg7/GMDcbI//cG8uXVqClfFwEYHJHNW/onMawz9YnSoz5YFD4WQQiwOLytbQAzvgUm75A==|Chương 1932: Triều bái;YzWZgsaQmiZv+RVtXrZZ7v9qkqbTEfhESPiheZ1G+Po2b7lNqBodM2NTiqlRWYpynLbjFdPEl0ogk+Nd9RYzfKPYQXJJd5ZvJuAvNl6pjw5PO6gVvCpW5YbS+pqj0q1LKZjDQCbSd4f6usV7RXaYyvLbfFfaMmPEirrLuZTsMiW7OjSy2N8emfDVKeSAT/SPdZfNE7ydERrZLAIZf8Q2zA==|Chương 1933: Yên lặng sau lưng;bICTAMFWNcTc38OiStzBeS9AUlNN9iKW0sk+pVugJJJchmknQOxl5JID+UJfuSi2H4erDUN0ExeTasE2Nn2KqFne0Z1wDPucSJjmpSk4LqphGlM0X2mOvQHrOkjApQ6WsJynUKd38hAPoFcFenjOfD5ABudp9x1oUZqjoL4gh0n87rkxLDpghsIOwaR7uQ7wy/SjdMmY/eeEgpoJHM/t9Q==|Chương 1934: Lục tục thành Thần;4+/xVuSwmT5KGeeLZeZ8BxfKPvRjnb4xJJq/w+zRlxdyt8wf4SZARWN72IaIF0RWgJLVLcKHHY7ro84sKI3D+qB5JK9bVZ9RagHdHOxKGgLWHzhDjAdutHWKQCLgomYD6Y2HEiSVazJ5YrqNFDLAQct9Rw8XRGmUKjwF8OCSBqA5Lg8MC5LhAFVazAoIcSkvdfcIX9mgSUM9Vh5qI1rJCA==|Chương 1935: Đấu Chiến Thánh Tộc tái hiện;+/m2kCsCfEACQLzlsEhvPwohyX7nS6TpOBaVEstiiMYvXUc/0RO90FH6UWMYPdDHnAnDYriYgBIouBTCKpGBBHdY9VUGifSjv6zF5wcVdq0Q4AzH4GUaMdwCMQ0Z71r6G6XFxn4ZieSHBBnBhd73e3G4xyLfXOl9Emcar/dpFr1R6x2RFxMgHbIbJHvsHBKGTM6DgPpTiczAUjfJ7GZCkvncs21ncqD9XAX/vjsu2ZK+KDvxZCcK6YlUxI5yC7d8|Chương 1936: Đấu Chiến Thánh pháp;A8y21Qh78edmJg+v1huvfxbWpz47zlUR7IYNKqiP35Og2xkQLJlhGgQEa2P2xvLFybdZqy1oGGyfzmI//deNFHbKu774HOYhiVsJbpg9b228SbniE61+9tB/62CWoPYbvfqZj810BrOSPEjjS23RqYzgWThtPFIC/tVZOov5dPeZUaAQNxDbiqiX8B5Q6CKU6F/cknPypNkvjk7iFdbzfg==|Chương 1937: Chiến tộc trưởng;eV0oB65Yi1qjRY0HSO15c1opVcCRh8+CYSNJdRIJP2EduRCR1CppZKUDTcinHwicUYMGfGWD66rW5+CqS/up4upaghPCtrDskSLckwgqPClpclW25P1WPZ7Lq5qSIYqMzwsGprHOH4jx/Pbrc3LS8qnSUS3VmmDliQQ/I/trc3lnNxDqAnm5nbC3irENGfyCjp2LqpLeYZ8mrxo/B3Xu4g==|Chương 1938: Bánh xe lịch sử;NV+L6Dr+Avwh6GuqwMKKtufsOg98Mch3UJv6baIoPydoGfyhbWLiWafiGcgnpWfk1k1SRYhQwnu05H/VQbkHG8DKmeMGeyckXqWj8E+BMctB0o57sM9xAm74xv7793qlUzsGkyisDmNvJ4352/h+iI8BzQPwTBz7nFRR+ppUmLWfFrTcOxFHPfwCW3I4b065y9bI+nQ6f7wQhBJkiy9cwQ==|Chương 1939: Chư thế lực ứng đối;ggKfNWJJseZ6xeVaChIzD1zCJNb1HIfbguPXeI4d8HNrKnL/uCKtRcb/J8EOdNR/SQ/u/Y5KqGlcw8lHuEMslcGUgVi+CNSEtUxgWhzV+5yjm0LzKr6s9Zy+iSX7jbD2L/Z/TF38s/Txqbyhqx09tu3SrHeHn6/WZmcCDsPscs2ZU7Xqcv8y9vUwaFD+qwkO2Z0Pui5O8WyhwYw1mMjSLQ==|Chương 1940: Phật môn ‘Từ bi’;keh0InSi8hoEa4v5zLELx6EK9Jt/QqQqW+Gu0298MhpnfV8XsWIy4f5YO+puOQ9mRTdgG4cJybSEiyfLQvVPlceedVATMELF1xAGWYUiSC39LIr2+1ocktVrlcJmgqtklG1wpCJw9LL3ygqUufpjWAH6CJA4P69hjiUiTN5kWmDJI3eXXWeqpGGflgYGlHeaTtrlFTXoupqeZQzv5LpFSg==|Chương 1941: Đến từ Tây Phương áp lực;WZ3zlQPCW7QxKAedyg7GrvwL+s7UEOxAyj2732UC1vryrYibDW9S6aKtM0vaLDB7waDszy4hM9RSXWpPaK+amCYef532XeyoiVTnrbBt7IuhqxJDgdSQr2ZRUQ1sVt1a/qBBTIFZhgzrna7NyQLkF7+ecSpzL9pG3t2rTgjjAAZRdh9bnniiUprfXd3FbyJeA96yd3M3laEZR2lvl0duIg18aEBNUWSRkCMQChbeRjhHIh/wIbHB95iqAdKOcuB8|Chương 1942: Dị tượng;lcptXk980cPlAOI7HCDx+fs9zBrC6llCWlj7LvJSHfUn+b7HEWZFcYyJ4OxZybEMbQT63DAIfVcyKO2uow4zfx3rDSe/vORnUefxU043JjdNHskzf+Tr3vVwRwx05mxqsnjfbHoEwTTLfUyym0nWtoALpJxtfaIFuFbM1dp7QdxoGT2FY7sfOt7kLiB1gS14ytquAGiEakscZ3AjgqkgqQ==|Chương 1943: Hắc Ám lại đến;n66swNB2cE0CHYal0cqdFkWm9/59WOE1SEFs4xu0o2/tCAGwJczu/RMBmgzayKW4A0MUAFsPT55//MJ0VeHlTK+BPqsUv/PFv3EKcm8VqJH3pC9ISK1HHDy54/YFDIRrTZ/yE7OGvFKkLzKujuavK2cpaEDNhL1ZMI28JcaiKj16tgnV57DL410xHclKojBWejPKs5Lght65YYpp/rOGfw==|Chương 1944: Phong lão đầu giáng lâm;BJOkpJtcKxBZhqp43MM5kkvywgUadf2XmsgG0p0gVoLkG1oNiJcST4b+2s+F2PL0qT/038nneCMAYubVq9Vo5eDzkK2O++cfVVfd4uQHJ4lALZtW6/yr9B0wGmZovrqDFfhOErOcQXV5uXxt5pT20qlD7w6UnAbPwEBi+ABNExO1/ToO8I9MVWBhfuEPtCg/eyF2r4My6leReY5Qu30Vo/2YtgSsuCAmwSmcMjZsACxOM8YZD4hEdnJj/VKPnZ3l|Chương 1945: Thế giới phương Tây dã tâm;7L5VWfvPZPfzYWd/yRQUjxRTCEZqNguKqBbAIZOH8rx0MxxXtQh45yMXBGQ4Lk8ZVZbpCdcVKNhwjZW9PD1KCfmsgEPjTgPc+nGL55aTcTB9QTXhDNzOQLBZQhj5rFC2Gqn5AQBATSqfGAEeGdVJS5Yf82IhgJnA51FVkS6N96B8JngXREtVq5yUz4iHOz3FvWu1y1M8pi/tjatBdNZ+Ute5NGRY4mwMspdw4hf4O48Ehz72199xFBsN8c01Jlx7|Chương 1946: Thiên Chủ pháp bảo;cyEyiq8dwHuU70SLfT9eadYT170MOA1PFhRqnuPqKYCoCQHDZqgz49hkvdTI4hDvJC0oz2NXm1MBFAluVHJeZFiGLUvJCRXRyWjsaSbBm3cb4UioyHJDySUnkt2sLEQeuhRJScV01HuDeBAYaQ52YKZ/pXHOjaj/ixprVz/YBlzsWDI6P1Clm2w5e+MST9DcBGzGKF454puS6LNYW4OC4g==|Chương 1947: Áp lực;nZIx3hqAqTHMYndRqyU++Dg5k26Uq0zZfR977JXf1latDTUiLdNu/jn0EernvyTFg9zpUr0PbPyUBXwtv8SmbxzdrHj07jG4Bh0vX+gaWXC6cPQBqI7tM4FmOXhnfkn+RavhO/w5V+e5EgvgWCCaIzNzSkWRH1e8te8Dd420tc1ae+w1JiMRjdz86YX9HdqwsTubK8qe9A6jeKQKNBlXBA==|Chương 1948: Cự đầu hủy diệt;88Fh9Yi6ukX37NVDwmQpRczFRCeS7YsqWkeeqIPZ1SVG7QNFYY07WLzA1jyPH6slLoWZEZZfC0j7ehfX86aNr5yBpVBd+Yre/1rb0a4g8dBR69yvU3RgVsJb4Y3mNNas0r0R+I8G4Mf24/KFqfwAeIgJVe6NIBzYugzSBb/NfWxP72cXZJqVZ+he33y3nuGjluVOnStb2X6LKufHCyiq4Q==|Chương 1949: Đáng sợ tiềm lực;bMFVPIByXWpUBXXYWGFrbhNAKaSFR/RCXo5RvI+Ayznsx9AKpNf0a3ht33FBYsdVFOMNQnDEotUUWi9mVROOyOtCNUmuQsawdL1BO46G+K0AojBAmHLMElCdBJSf3zst0IVd7E5mH1liaO+pvP8CcKbDlJmFtYJl5X7cHuOxQ5yZWfzbKj8PjNdSGsDBhsYQylYmJ70TvBgzNA+JVlBwBA==|Chương 1950: U Hoàng tâm tư;Satja5hevtPZz4moCvbew+PjqNDP5P5Sp7XhoA9eXGcNielG8fpZtAUsoUj8YcV54KBfBnLMPPdKSAQOqPnB3BzAW2b4HhJ9d4M2CVqgAXzVij21W8FaOR/CZU8OXevSFn7ZeDdpGECe6Uj2OhV6eOBG9FBgbqsEYzPsnDUvT9wYoYRYy/REFqMoHxNnZMEYqJ3BICUp4UlwDTLKJxxCZw==|Chương 1951: Lần nữa bái phỏng;UJurBucX4/5slmJG1L9pVKJNdhsvsEiXlMJ7jscBIQVM4YZ1T5J3oSkW8dcvNmwb7BaiORpbNx4oASwWDy9qhGwxwmF/oIyxawYoZ6ECyq4b76zO/hotrs86qy8zsfFmckecN0ddNQsCBJ4NVEXtU0jbDoXQ3aguEWajIvhhwxcybCWayjeo5WlVS5xGWm5mlSDBPlOZAartmbDWaziL6Q==|Chương 1952: Mưu đồ (canh ba);/I+mEjM7drfSzujtBECuQcWBlyr3t5UDAeJv9TQU2cpgD5NGAaChgJv4tPIMdTWqSIWZgDZRwMZB2ecV+BJCkf+dkYJkS7x6AOzm9gtf8mL1BfsxM+66Ra9vzBj9oPgAojN4CEahoRQKxEGv7JXeHeU1b8B7LHyXYrV7+Ch3CSnTCR4Sq38mTaQJ4+ONapxQBMPrzPAjCksj0M3KrEwp9A==|Chương 1953: Nhân quả;rvNO9RWOLeSFOD9/lFhbXQPlj84oSSpARGhKFUmoVMVCZm5PMzaAinVQ7+341N1+qB9eTjmjVylpiuZHGcPqX/B67LiXHb68BmeGWQDB1b8wFJ+k7FGyiU5LeWZ+wKqM1+yxk/BC8XplABgIa5C8LHCcmL5D5yJeFDvu9zk4y4qVURfDJQIXJ1CURdwdghGyTfeDX0JvDQCH6f0AUTNCNw==|Chương 1954: Nhập đạo;GYdiKrS+T+LbST8N1hcToBpr37+VVvuo9bwe4yvFSFytT5SUsZ5inKgelMT4tQENIhmjJpzZwDFYVsDqzq1GbiLrPh6OlpAKWpYGIJCwdqnxd5PxUId30rcC6yC36cXt+Cx6SpF2hPyfDN1p7w63W30sPepNj42ej6N4gyzbgudkxJ1pA3xP1GAhIO0K4tHJu/0KU93gvPND5IdrEOLiPg==|Chương 1955: Tịnh Thế chi đạo;rrD2FGQZenFW0FGAwSDTN9o403Cit0F6w3qB+CGTahz6LKB/8wyZwIpcx/GxVi9jyHA7iZ52sKj0t9ddpQLg5FZTrbfLQhH5M4Y4oA6nAC2kZUiO7noOsmRlGJ1CGH/YE7YuyQBbPSWXA52zqDnvZzVmVU+muodXpbtCpIyl1a7sSX9ggHDsSSI+i/XYkoXGd7fjlHvdbO+muACvKZtevg==|Chương 1956: Thần Đình tận thế;hxdtoO8+iiXjjuTBnf6rEvhcIVc+HnOa2zxKAcW/KahJNsTfjuZCp7U2ZqUYAc7o8jeIIlXY8Wo22ztoEpUfz/OHq0bhLWlDdlZikxSwHyM9FvJAJOaal6F0ZnD83deednGnWc4V3QHhhi/OAKxX7Ybk4MMPnSSOVR3vzMwdEIrBOucQSNtkq3/lWS4i8mZup/8uVUURB74IrNi5OHOXUA==|Chương 1957: Thiên Thần hóa bạch cốt, ai chưởng Cửu Thiên;UlId9jLm4AHger3fVhj+et1vPKM5R387cu3lb0MbyltSKYbZEutKfuMlf7msW9TX36oRBSG+TqdGZ2bTvvZQB5/4Bc5iHkwrG/K3Fz7dutd+FCVpBRm6jgWqgMePlwtGB1sTgjdBsZqcDZ6IZAriIKjk9GiuTcAo1Cs4AgEXqCesBdSwVYEOFyv3TU6tVYa7GO41vwnq1aQNgLeZhu3jHFLNFZEhBJKiSSkpoEfoOsNaaCAg7orCHHaGIy5LirZj|Chương 1958: Nhân quả tương liên;E6/N/mksAxo5ldVNiJUzpLLsAZfi92CqEv2iPBwV0m6wcuZPa3L7KydVJrnFkFNF9058u4p0ZRER9PWjLcyO5cJURHlsbMoOYqBHE8xI76jteeN8H8WXWn8F8XBros2ASA6C9rnptRmwAaSLXEMlAUMCbGb4339K+RGIdfOogI3b0QQo2wi3P912lCCKC/2Vlm0mGFnpOCCy9JniP+3hdw==|Chương 1959: Phá giải chi pháp;j+wwIntccqLJwnoSAJwUEieGjw0sQglNL9Y3Sn9FcyhEoV0uvhhIFEO24LpvP62rHT0pP87zuKXsT+mJj7eXEzb1V1XCKAsQhO4y2HZ9t6y0eypi4Keer8zgSicPb01U6F74wvDphiEJnXXtHpccs4R2MovoKWFQiiAbpIDf2cGMB1PCmKJShc0bJeuaHEjJsMr+efiCJ7gPNKQFtJi1tw==|Chương 1960: Vũ vực;X2GrMjuGgNV21fzLLPcU9oTZeuvERJkfDm9bHcjl35V3xoEkD33Ia/cV7CK0c8AsSxp8nmbf2gU6PCFGCuXqTgxyd/g3EJ56UN9EOo1gehVx3pmd03u/runawUtL/ypjkJtqvrznjX92NocMzyDDUMFrflacHFD/2dAtSweproACj4Pna8XLrYZT7wCOCC+JtiHSNl1bijaZQI3bFnHWqg==|Chương 1961: Tần Khả Hân;1k5M8haV5kkVRlckBUR5E3S9+CEi0tVNtKF8E1oLuTfhP46s+IrY7nf0e40GXxXcVf5jM9hAqsgp6zxS5wMDvD0M7L244O57R99NNup3mngL6JKXQmkgA6JlYcyNXtQil+cF9TNhrUONgg4TTZOksqdr56sETEQNSzU9kH8L8XasSvIYqnoc92Z2iuci03U5lN6tkZ30c9XbS8v/szS32A==|Chương 1962: Vào đời;Bija7mqlqwx6r3e/ma0Mx1CDFQk6OMIfmz9xXa5ARR6Lq9CP6SCHKtIrkX2SbYhKL0joP/0SXhCz8MtgqaZHvvE7MFcOBiiliIl6+Y6Lpd6l4qQ4TssE9ShM/2P4WSti3kMqkupMDuGuPYrC7Ev1Ki+++BAk7q8KOvZojP3OU5d4xAfQahH+MGhlMg72K+kNxSIBYivTQuCxxNgebFrGnA==|Chương 1963: Hỏi Phật;ba6XBPDyNJssgJIZnJ2Av+O2F7CuLRdPqM7w9o3K2/NgoIrLGC2vDzhApwij4yc4hNgX5Jjy1RbU33bibD3FBL3NTMJDqqlsXl4gp+1TqvK7uE6rcxlvsMgP/3VHNZfN9mlq7HDzawPKfcQvyeomoD8wijfKVrYjqml/L0HUiJx6zAr/rjqtSmiJh4itf9N5S+k9I+gOAmKse9d8/UulDQ==|Chương 1964: Xả thân;4popqbzLs66BltlFhI7JCpvFob4ZIR8GKcl938jDzBwuakTaQNz9sa7tM7c+5QMG6aLS2o7ClnBKxhsFY6g8HWrJTdtOjJTwyHfAE1CkXfBp2xtTEyKM/iG2qV/m0gZX8n6x8M9GwM3A2tsNKDTex+U0BC4EjwUDRFIQzTLflKzylWz4J/J1s3KQmaNDK1n5+sAA3Doioh3kDedzEADl/w==|Chương 1965: Độc lập thời không;xHGZaLrKOghBNPbU7vMgKnu9BaOdZs+tQTEkfgtGM1LTuT/x7zWVNDZFXmQrP4rl4YNMDRms2dD5IT7xs/BaDqes9VwwK9MusunEBOWKI+umRegAakAvgAQrJfYflHx8C33w/R62NsmX/8oJKgARjkB0qxIF8vCKFRkWsGvZvJin5FY6Qy99bkhax719aqFhqTHUNiP3GEs5LJIOsJhfcg==|Chương 1966: Quyết tâm;18yjlGmTqUvvFV22trgHdjLc4nilS5u0v6S7igBSrj7/M/eGvSryR+VHMpmFjrGmfFRaPKn0QLl1AoI/LEfcF3b0RSkewXQtimxYpYtdp+wmrHGPte2f9DKAqB9Kq3pwSFfBOfMkwglzhSbXdqssAFpehim6rD6xsWFM4TQLKdshIIpDEfL5rQ0KrmPzITK3+WCpmEqYPWSdh7VZZAsm4Q==|Chương 1967: Trảm nhân quả;gdPK9Dw3grIQXHyaaLXJTWpm7nVnzVggwFdmL9CmPqLWI5IOi52tDEErrQKOlvrcQ2xPyV0LGK5+w2RcOJyUFPwpfilZlqk9JzK1jT/FgKjvB/p0zOpX+9fF1B4BSF49KyoXgVRMrkQNtyoeNAcjCXRkIZEP0Fbn+yFbjwuhz8aSGV2XHZX91GnWp0AknaXalGfPRF/JcbmUHRZPTnACRg==|Chương 1968: Trấn áp;sO+krW1abm/9lGRdJJ5yl6358V1s4TftPv8GXO77P/71q5MGuVGXaEqrzNPKlgLtylgrlbNx4Nc2AZK7aPX2b6G2o7wn33HlUsayopDhBb0MNxYCu4+qpp0oPFXShpwTEq4QibpCnrZUqLa9jxHPCln0hJuwzL8HaZxu/WaeZeD2uHqusB1DgEUK4Qca6HqwG1CARqdr835hHUoFyVBXxg==|Chương 1969: Thấy chết không sờn;K4ZtS6MdT+cOHhJGY4P8r/Fc+XBkR4mTCWh1ne698NZkzYBy2WVloFQcr7hSMATLc8qBv+1GNcN95FX/skGbeBb3vzBqTwEPXenCihBNiEZXHMyGMouq615TZGcZpw4hpNaKavVF6SN0zh5QQZAk1Lb9uTQxs8w8+MH30+caiFIeNoezhZBBcY8NCwGsUrDejW7WydY+z0hF3BinfDHuOQ==|Chương 1970: Cuồng vọng nữ tử;eYBs7maWqQdfjsLX5Q8i0w2uytcRx6K8Iv/U+K7cliQ+kuTs1JyRSowhUupJVpiBsatdIj0ivLsVA1kGmlfus/pB6Jl1sNs2s+raCFxq3zyq0KgO49pubeW1vBkkch3cZ5wmOawY8NvBn9J3+VQ+b8B180Y40DRtefpdCHFQDVPm5YI6mOPTVm9lvWmCfN61md80UJYMTczaVnqx086BOA==|Chương 1971: Mày liễu không nhường mày râu;DGu5sdWbjH9Ko1bpGYvGg3P9e5mVGS38DKHhwK/m4VFbPoZiDaKod20AFq5K2YPpOM2NWIdc7HHgThRjGgXtzlwmDVwciL/JSQRd/TWjmJxIv0c2EGcWXrxoZrl0wftB9/fQ4ynNWciqqq2qHCV1ZLbgAtfPjeLQ6JfTYkickigSaORqrFcSgx5eD3x2GdxE6t5CdtAe+Y5xC2xq8Iszj8ISlKGcOTL2UZ5cqnc8OcNtSLfYxSX5rjJQCEXU0b1I|Chương 1972: Uy hiếp;pZ2yDdrzllNOCtCxbo0PW8teAa4f2G0HiH924q24YJvVSmi5oXZ807B6ErzXDSWRhgMg77CsHH4hRGPlr+uCa8YlIf9aqBUeYROeyZ7RJuKpfnLwLcwqQlmopAZ4dyTWwpsEoKkXGPzUmHl/6/a5EhbBjWpysz6UJaQhiMU/95KDbqqLiQjkQ4osUfnU5nTH8KPoEPqooUq7elrW5raRRA==|Chương 1973: Chuẩn bị;IBvUlgc9NoKq0cmWgLq/zEzJsBx9TYK4JcaxW8ShIXtF9h52v/M43QVnQjm3kbpUtpwMbcp9p3TEpx6YRMJyZ8mSVXSXuzZWjgErIQHd25WpCOtTxciEXJGHOz0qStRsgDyzfO6C/+4000oilePRhT+3HywzZtEPISZnhAuS4nEHCT0LwjWRICgMSwOlT/M+vaqBllbQxWhehW3XtdIW3w==|Chương 1974: Đại thế đã thành?;S/rdDrUbEM8AXdVEDQzCAHmuk0U8hzPCVEOKb6p4kwq4pnVA0JSCk57GpN6sLFj5vHGnIaviQTjNPutxDkbyWJl+vIOV1ylWrhZL4z7F1vhZTH1DzsGG3WF7TkOlkjAmhfAIusWx7hG+XP5mpLGJolTPaEEhZ9imCaKD2+MxUnzI9mylpOZOh5IzH14Vqx6gfPvn7P+syt5OdWx9lfZy0g==|Chương 1975: Cự thú;uUWIPH2SDVRssc79huMCwepmDzOnfjpEd56+AFsUdsI7uZ+mPE5gHD1PYoSwUf5G/UNhxPxrOPD6UKvOOQyPpjV5Ip0a5vFbdc1ZIq6F/bbwUti6lXoZAZT/OrkH46QY0v04+lXOF1EHLGt3ckrDlCJBEpxiUuFDDkzbCVQ4kYsTYQPqgv0lHeEAjco1synmDSGhthZ3i5BYTr9VUG6IFQ==|Chương 1976: Thiên Quật Thần Chiến;nCp91bcrJ6N0NfPyKmFNdkd1d+H4NxYNVhWgPLPTww/7WEeWpHh5uPZyQIODnNl6f+JG2NMxCowafNDweR0E9M3tyHIeXqet57krVwTyIDLf47yyczxepHkiQhARMuh30g/aAImNYWdBFgblmXGfYU1F8E1RmnbKoVV9daxmwDPU9EwAm2DS6UwwRb7ftCG/RdPJenfil6/vALznBJKabWYzswMA4pZAP90kQ8D09bcp/BgeBURxbGk8FrX3ImX/|Chương 1977: Linh hồn bất động, sinh mệnh thiết cát;HVJ5yki8LObM81CmroJ7O+9BZEh0DHP6HYm3X1IixMQFiDmA31YtSzrmhx3P3DdDjdy9jPWShFaKXc+UKJnOgzmggVOWX3ko2FRx19bYoVQQufKLlRW2T0H7VXfKMvDchVx0So/zP2emlnmTVORBYpcocSLju02YwfS9nMKyuEF1tztsNadUHA44fsW020f/jOosbDwZBwkFhCa12LQdsRXZ5TAZAOr/+IsoL3ZNPbpjQGeH5/ESGFp6tIbbb/vD|Chương 1978: Quân Mộng Trần chi danh;1jriMMPMuuj287SCj7PXG6MbstMMV/Xe225uBjg6WuWTPXBnZfmyvBR9QoYqrD5uPgTsuPAHz/Mw2vK9P0BQyI5JZc/aL5wKi7IZzyWaUIQDyHsEOJPpEdtYdSz3LatTWAeQfPEti3Zk1Jgj74aT9LBdLVmbS8wsWDxZMjBFTnC7gR4dbCrxvW3yFoF6rTp6yQArGRmor9xjDYnqV74TRPtSly9glmIj6oiOz+g11KNyVfsMP8TiusKcpJMX5P5a|Chương 1979: Nhất niệm Thiên Đường, nhất niệm Địa Ngục;SgQ3EV5MT1Fs84vvNQMiQwW82xqdkKJh2RykJ1VTH6Km2qU0omwg4v2bzOnR2xTwjk8tG4qCNb/kmNHkxJBji3DSEKmJ4ITKrzNZR6cNhnHtZMPGSBOosLXyvdE8g9YSvNfMWqri0dhC83WelMVu9w2OXm4RxezksnsGXYS4hTyOlGE3dvttDS8MT17fJw1duoBUT6cdNc5fWXy/CNz7U/BgvJCk9zX9cpnzpXJC0CfdS1BeMNZ3HY9zCmXzht4N|Chương 1980: Thế giới chi đạo, luyện thế chi lực;8TPooNdVfuZxmxIdKOpucOVnZI1nVupfTnjKrDzsqEdXp2jw+97NTw3TzOvnt46gxHJtcM56j8QXDYVAx5OI0pjUmjE6m4FtGlVnqsHokB/w8khZRUzSfKB7Wbf18Li64Xz2jF3H9PVTDDgN7Yq+R7C8DtgGe9jih2kld7lXwrPQZ2iJzBXqbXWnHNR0DWQIrOfkuN8hHkSXlvKhFeGoOqWyMSLUiFB6Lr2sGnBeY5zDfKOj7CIeb+oaZSMnuk3j|Chương 1981: Chiến trường;/GmWoi/6cjpZc2/nZYowVMNkWwUwqNU8Umq5VuHxg3qRHF/7NhgikepQALJc0U3cPJY4HB/0SHpXQljPeC/g+vIWrXFEcTJiPNilXhIonwOq7AvtdDM7CuFNrYFxMAe+g7OIR9G1MP160lX0D47qa5iCz6FwteP5mxFlWeLY4z75lss8Qwg+P0IJ4AyHJnBcXn1rhORGF6opq15aMJRLvg==|Chương 1982: Thần Lăng chi biến;r6BEzh0sulXMh6otrtYcCPGKUCzKvS0oxGOO8K1Rb6PsE3wecptxWI//FhHTqIaQsT7P3OxJsGrwh24FI1UnEs0S3ODMWEUuYyKGiFMYVAiH5JQP8ARfTBeyI2518VPjYnWZiRJ8L0mDDYBJ58q1bQKbTJMz906vUSXiq70TrX2AsD99aa+/h1Sjwzji1U3CGKJu6eQ3QOyKTT4eq3lLPA==|Chương 1983: Tuyệt vọng;6soHJFxNHVlkcv4HFlntEzz8n8I28N8oA6sGfpnmJTm9l65VrPmqaHPx0TE05pT8ZQHpnT+Thh8sfbFjPf5yy8Ek1sgyhgPaNeV0d7Bc5b1Q3Nyr8PFpEaUnEqSetKPrB457ErsZ29qCUYnTh47S7oZEbdnefse/KgGGyU5CeSYrNYIax93yuvPRndkczkVNCFYL5pzZYGqlOXOnNbdqAQ==|Chương 1984: Uy áp chư cường;3B5+W0KntXOkP5koSIw47nSB/BBbfgdFgXAOjS0SM2dttah+92GtfLjGMMl1QYBKjww5vakmeNibw9SHHZLwpZrDk4L39n9YX0fSZMPiOUPZIcbSe7f/BXG8JlwvI0IFVyKTnsJJ6cm1pjq07sgm1DsozHuIX38bIN1kExaN7c4Ao6WTUzbKe3zYlr7AaEHEtfx9imYNHjH/JQFY4wwKyA==|Chương 1985: Đến;nKXIQS4Ni26vDGFfWO6RsX5SZjfuvOnYTAAOOWn9Yj4F8QXOevD9OMpEe+A/yQbXSkf/Xjlllz80cAzMNIKtTJndUXGuyuStaULlT8JuD2M4we8XHanimDi5WnlivRDaLXBJ38GwpUPlZEbVLjIbwr3ZB7C5eraduBNyDUVtYII1QLlJpsys5xfF/ufyvrJV4Y96gEX8UF/8mrxaO6BWjQ==|Chương 1986: Đoàn tụ;hUUqfO7e4uwTAXR904XvBHCzN4JLkm3wUVHYvhsoE6WDoL7pGsqgBOr+rFIMVDVuIhkhgffCDaBip0lQpcfSG8iwwq8CmD1cFIT9bWTnrmVmq7J3Gv/8ImAmOH+0y9VLJUM5EontcdDek+Sk1a5+gNzZPKcYIzNMZxnYIfnKo1wx6yUjkKQkVdQJWbqIrswuqx9uKfE/JudqDd3HfBwmrg==|Chương 1987: Tần tộc kỳ vọng;vypbQ8S66a4FJK8Q+LLtnqUhqnO5QL1Tb+MUk/2qE8F1IhkcAl70QKhj6W02jFBdaa9ANuPdlbVGKQnrvqdW19Z0aYgUF0v+Au78T2WOz8fihXDkaGg3CcfULoibORp2jMeWdVfj5JcjA9M/En1+xEFrNJ2g2eTEhhNv7nU4zdkVVmsthR0wVFNXNYTO3/hPxdAxDv2IaTbII6ASHpz43Q==|Chương 1988: Tần Viễn Phong, thủ lăng nhân;acPNobDLEZSlrECh5gFeXVboCVwWzEzH2jxhUrgy7QsNqBi3zD8inNa2EQ5Nm3ThM1oIuk/Gyvn9tWjE3b5aYq0xt8skIkdZppFIeH0pLRzKb+QfShHq5QFXNClgqTiwwTsj5ZT5j2Il1/FpcdUJhO9ini1ROXzYDqAtFtpbIGv6H6jecQ6EyO12zj12R2Rj1NdoFVzd5AyJL8AZOnxqV10dNDXJUmHCGQvPdgO7UuAHDaKFaDHCGrGBf8RrSErv|Chương 1989: Đòi nợ;4fNQs+5lfN8Di9ur0Bry9Xdjk2sv1GJEwXhe2r2STqL18R//lzxq0XRkCoHVhUXLFRrgqOL6Bw+Yu5GlUJY79WWQptMxfGDpuJjG4NioI4yZRAGvqYW7He2unBJVtUYmWGohm21r+t+EW2J755eWZsLEwioGQKUp6/tVJhzEYc5iS7HLDXuncT4bUq0daAtJ1CX6Q9ObH9TrghI9cxTwtw==|Chương 1990: Sát lục;JY56s9a4c//IzNr9dwZFikAhrurdO2C4xSdVaNB8esvo8Dv+YY5F2G+p8IPG+Kjhmu4w9a//jOgzx+CJvaLQBSiB9a+ESnrs0mFLi5OqyFxgNkNCqbAxJqHvzSZ3SC6lUZd8i1HLUJe5vs5Zq98yBC6nKbvPCXT2JZza27bLQAXRUB/y90fWoAT2wdT/xHFg5ya8Ip0DsgVD21a+cbkZ2g==|Chương 1991: Tần Chính thỉnh cầu;FBINC9cCZc0jQcOLbZ5YjByukFCor/t2MB2ytINCQzffKA9vvIh0M48DDZ1bpETy4aYpe/wdzrR8lMhpMmP1Li2eTdjoL4n2aDmbOUQvciXyvNtBlILsoIvJ9dbgBzWLK8BG4ozv+VDFkXx3k047toGrrvjq4e+W9H8COJhOGbvYYYnrXOlxWCVxDH8SdQdZnRETQTegCS0Pa5GhxhfSYA==|Chương 1992: Mong muốn trở về một trận chiến;LdP2WTeZ0KZYk5MgG4pkvk/WbN3DoIr0Gj0H1I5hhIDyFMK6OXJsQTdvTVgmaXZLjHBMnUTXkT9dReBQpNylYIDEBS3J5EyCvniBItKp79NM2KpE0qN3ZuVDMi1/m3FDF8fsTCAJ4RGzBKzt5vtZmI5e9f8zr7m3P+HIi1VYh7hyzeO1Q6sKtZwkQnUGQwrrY5Dt+cL2TqC6QpxK/0cHrZaiEQ+XzEqdzdSGArTg0jLLw4qBxrhBvjavExMJmEU+|Chương 1993: Nguyệt Thần Chi Mâu;uIChUHAQ5s4hxSApApZkFHLtyj1zFQEU5dS7DL4tLr1Ev9IvBgCkuk2P2Ji9Plgp1ptOKiXGP72WazJ95DPY+/3FT9/a0ORswgCjD7itvwOhAgtHMX1ctCxdzMHrQJuKxHNOSsd7UXTkBZiEt8zsgfWBnnFmcQUfb2XhVszD5284VwqWe6bljQ+jJ8lYm5pvWCNc6hpoqyVEkMYbQqHiYg==|Chương 1994: Bán Nguyệt;bvOFhdMZ9a7lIfHF2YISo5RGZqJ0eIJOZ4b+Yr5WKnD76VgnovQCadZnPBH/mkJ8cpJtpkoYNWBq1p4GRRQkWnAP/wVZrDrg0bEHM5zOGmuc8oqzoTOj9KWDJScCkQRcDIbqfk3o8ksG3P3b6UCc/R1UrcM57iP+4f+KPB+liqXcnGXxy7mimRjnaliXmsODBFJnL0NV8GBi310v1jM8Cg==|Chương 1995: Kết thúc;HTyMX2rYK7WUPyUaGHOwlD/URTvuKOBjQurBO0noDLswiC//Hz5fvE8qizMZ+ORRZFOOJVk3dJwfHHucwbPLzbzx0MHojhyJhbudmTZkIFmABBlt9pt1NCAOIuhVQIhvIgjscUFHrL3ehfitWVDmRkm6ws3ewI6VshCQPzLhtxI1CBrds0Q1OizbGSd2bGpU5yJW6Q73K6HtFswibjEL9g==|Chương 1996: Hai đại Thần Vương;EhWtR6sMLYDoHYvY7Hi/0W5fyL6ziEWMnUToF9ChS9aj/kECCmGDIjW0mdBfcLh4fK9HqepBwS2Q8bB3BkwvJTruar0vgFiDgv7iL2nAE+Jhnfeyx5DdaUdFZ657yyM8sM1hc7XMrHhAHvmP00y+mekW1yCcuca2Nv9Cu12cNXqRlYnstFcgZqAD2eavcAZNmxxWOUQKTh76FOUmgHZ46Q==|Chương 1997: Thanh toán;ASOnSqNP0Wx0tSVEDXBpYztgGrzKEeQsv41V6XD2J4RHBGZDv6gMZolQXAO+vAwVD2IIZ7rOBeP18w0PxfWOgVCTmWuHIWPtBTXkZ77N0UJOFv94Csan4owrbwZNdu09LKIHNFLm13gRYS+IOBm96peiGh8r6oDd8FOBri/EVXPEJGIfDgyZ3PMW//BkghAknD9BYpR8y+RK+5cr12yt5A==|Chương 1998: Thế cục biến hóa;QU5ADsQxN5WePsp+yqfgodQ9l37nobAYRHUSP8EQ8KOi/1b2s2r5IDkvY5QDlzKOvW7mqya2qzRQEOTGSJdgYdpvL7bfS3PzPIApphTQKwRSpvonimLVWWiHz8QWPiElWTThbSzsB6OPo4YosDLGQ0zLLdCTt2y46G8ii3U7sYSKAmV2MRzrCVIRaUGzN1FDVam4Ssz0zMD76uFy58sEUg==|Chương 1999: Thời đại biến hóa;wpC6Q1i4cNoXeQlFd9jBWoDypkvPWEjGd5Eh4OsjrdbMHyfLQKeHVDOCpRcmGzDLmu8TLcwY1eGMm1RSO2DU3kp/zZL/XlaXzSdbrn5l7ArrMTLV7dc0rEnPMCYuoKpc5dLnDQVtejB14X9GGl/mVJ12wCQstvjQ1M3nz47weBzotf8sqzXa/cUQ3poUURVqoEkiqJPnRY/E/JfUpiR1ng==|Chương 2000: Gia nhập;Ypzlkce6nYIQy9TOgXYV1HYlXS/1ZDcyCDpxx8JljmrTA9nPA+3dUewqHa86R4k+1K4Bcek1AVjF9AV3jDBwi2Vo0GKX7iiiaNdKAniMA6l6aiCSB+aIqi+a6TzjEbhPyQUmcizv6eObBAW2RN99yPFwdTeK2PPAPjqPqgoxjVvpcXYeACdJtnTRKD3ZJIC2HzXB+9P4hivgbI0rwIwiiw==|Chương 2001: Tiểu hỗn đản thân thế;oXu/3YTFjzqLhyVHEQK5LkXvKD5MtIZIuXGI4TDuy8aFsSXU114Jv5C2sxirZExokl7ejauVriBe5lV3PLsuNDG7w6q3WUuAgiIjT1Ss1ObcAByRs1hD8GJQnr/krGg5md2BCn9Mg41zN9v777buXnrQWKVllicNenaZfWU6l6QTHItGV7wwVmTz3n69kaciMV/SaS8R5ZwGShvjFUhKjGdlCqPE63t4HjjnFSwApCiDI2drF23RM/Y0Cn7R77ir|Chương 2002: Hủy diệt, tân sinh;Jz/QA1Zj8d/0NK3OuLxclnkxepE0dUgxlW76PYbBXE+YY1Ov72pEj/uvh81bWSp9l7g7QPhOj9JkoNjEpnwh98TZrVozI/YftHqFdWHdJYAJ86WN/AQICTsJBQw9ScrSeMM4aE2n+GykTEFD51zFiS6oaTeRegZ8rydguaCG1YMQ8t/TcER85CVzByMpQz5uFGh3ifaR0oZb6oes5MpLIQ==|Chương 2003: Xa Hầu cường thế;15waXMyvF6uIvTFXi04FM/+vq6t7R8Em/SfcFylX+wrp1NOySnhaOM83sqolW/9yduJ57jHI+DdsFmBON1t6+8mA12l7gvGVXMXJDHB05exa0FmwoH8WmUi2hP8zq+Dw7m7JDHcawELO/cxKk1U0mOj9qQzC3VTvcGIJcac+iDDktDvpa7xab//0293uAK49NzS5wmTgrVT9WLz/D+5zvQ==|Chương 2004: Thần Binh trời giáng;s2rMpr3OGJ15LvTMl9hHCkrR0omXIcINOH/F+ZgBgcj81RSMXvNi2Q3mUNZ9Bq5E8tjvc/h6vEwJKOq6BcxzYPAIN0Y6hsCRsdaaqvXwgqKO5zMQwCpQY6/yWgrZ5hY8QKzJoZIkXGl38XvdneUI5j/ucExR+MDG6Fe6C7UwGFq8ZqGk5ECJIW459Uf9qb552KO1eA2wUL2b6wonmV06dA==|Chương 2005: Sát nhập Thần Tông;89fYqJgKLTWkJdijAAq4De7U3WW+sO4FBOihezVxGdWacv+3Wl+V5nznZyttoyqE7sp81s0nFlfmBBuGOZlj6q5lrQduzeRczbfk7iAELPul+hhYrfr4qYrxhGHc5kdQxTV4RfGcvEyVgD4h6BVwCFKe4Beok+9oXnKPq00ElWXdSrcIwthgmU4THKXNLxPz2QnM+PEqYyHAnu6QKdbYLg==|Chương 2006: Chiến xa hầu;FTCP7zAXaZsVPa0W1D75UdebnXlW0cTlxq01gIXAK/7inhpEgazHRGtb+/9oY+dlj+KfsSCWi9xjaoPeDcfpCCenVerFcCSfDZHMVAiox4/3owpMH/TtlDEFKMaGhz1lsb2AgLmIN5EvBXhSOihjrMrJRIbzysABao4cDlqFH5x1772A4+vbIcwfjN57PpjErG+PRnYWWyP2z/Ac5PpZFg==|Chương 2007: Thần nhãn;8fWCT1Cpa1SHx+Xq8OhJ9Ubqdggq+TKRzMTAjyjG3BDFgwP7Ad+V8Yw/ZrtS8xbFp9fDbjvBvXC6aN0MHGW1UKaTUWnL0Kidtg5uaCFouh7eZU8DTlTOydcngxT9aopyY5MS+PeuaIme0edwpKznAarnESevrx34VlrPDG1MQHLDWeyFgqkyvVk6e9iQQPoIjFhBrU8TusXb0a2pjKTdFg==|Chương 2008: Trở về;bsgVpbxKKJZHEriG8Ctll4eLSRaCF9ANr6+J00sIO/azJ07Z5hwb8PFsQiWumDZnrzEvyR2N+D8KooIhAeWs/kke2B0Bmpn37ZjhUyikn+xp4MlK9LVkTLFV1UAA3u2pIDjx9d2iuJfGMcfLWpL6HiQs1J0kDtiNtAt4JPD7kTQV/RzEEmVbrzjBQjlQWla5d3gZX8yJ1JDGFtWKdYnK8A==|Chương 2009: Phong Vũ trước giờ;CaSwG3R00U4BqgKpyQFRaLPTzx2fnWMpKFETtQWyisPoN0CQrk0nUscuX35xHk53HCGarRglfpDo0lx8Lf79mwEKsdCjYyD+kBkcml8eyJTTvyUJxpu2FiqDvhKHO7UFOMaGiBaj4vjTNjqd3UXmocXh/8jFqdjEgSMUUf9mEjNK8yFxncBLVtMAHnZeY+peSPkA7kyF/tFwbsBZdNZi2w==|Chương 2010: Phật môn đông độ;eNkDy7edujedlzGs9WoqTWcfHTAGaXw7J1cLTgA9uM9T2sPD25dxeZikCzRPew/Q5TjqEZMNBjoynLihneXA2iR9zhM79mRsKQ7loBroFR0GWJzxlrqwyoSewOi61BLeyH69ZOrV8zl+JK07NwioXSlwjG5oUmcKQUvq3sqnYgXPuKkIYpefP9aHoO3EK5utuoWkpp+cLf/pO+ftrlIrbA==|Chương 2011: Tề tụ;0sRbJ+kBSKbo7mPUybha9+0VrerxSbnwqfq/mTx+Z27HVhBiceAxg+o/C0ZP1QCae3jweVMARbdcQGWy8eMe2lQfZqcmz4wKfql3aVSsNVdeTNw1ysICosxoA5yFdBqOYs9ftDDg1vdskWmacEWGJKQ11M2CZ+8xHTJv3NhB0qpG6/Lhe1sq+FDGmdn7TIKM/XB6ZkiPEZgq8ZHDSFMKcA==|Chương 2012: Thiện ác;G+xVzv8dfjftqjompds7IHQqSFEutYcPgsySNzEm7xKwT391J7wa3vqUM0/795HVGMK069ldGC2PbEhDiRFxP/4dhpeBOLFAe452Jxzz7EwNHxC+aNFJEYFgndFPIkjoUZDf56jbRUP8doSDKziTU+iVwQM+waauyWQcbC02GBRwbKQ1ocnL4IqHhOo7BcFpBvzhVFso80uNXHQ5/XZbQQ==|Chương 2013: Cự Phật;PSmWfjxDohkbPymbVZxvtaYgv4C/3J3E5IPrQ8bf9kEYDpLarf/GY4gghlQ4OYgVQ7mgPPpD9JUWshgS/ijZZgtEEUeiTApzlrkE49kUTTllcmseZ9dciyNF+I4+EWkjmSt2KuDcJpMn3VVDxbYXtbUEQO7xh7vePtjzLwtwGbq1qURyniHJ3fV5vBAG3SsvPMm7/m7QR3d1oU8odpNErg==|Chương 2014: Vô địch;L8r0qY4cTDarIghyEY3dPk54BB0MWiROSd/lDsQlm6SKShEsbysCTR7B8XHd518cGwZ+BnOOx+WV1JoLI9DzxUMfjs/fgAIGXNHDR3AIqKS5bKh+eDPgvk7jSHX5m7S9fhTuqxUeB+x9MSzrcQQ7HL7DSxUzRbIAT971ZB3zTCMWJ7mqi6S+it1iHIl722ywos0YuxTHIhqhPZ0o21DjWA==|Chương 2015: Hoa Thái Hư kiếp trước;nHEZzJP2PVRfixKnedXbMDazPoAMho0Ae8zW7gJ4M1ENcXCAk2uLpqsoTwDuBbv+DEL3dl49Rxh7ncLgniDbzMSPrXi39DSUbZRJAcc/KLifSlMHguT1Woug50EaDmC3Djtd50Xm7SuHfRWWUQEzABC66CdivM9IpzTdbptQCVKGulhm17APd6gzJzxDUvVgieabe78w0dKDO1K7oE5cWTrNdo2hPFqg/xu+qorVsIi3JCF3gUegMw1TqtHHeCoa|Chương 2016: Khó chơi;DUszRqNUGGva13pGj0Bvg8QSsQ4j4uscNNBwuza66OYuYfDhFS8sqSZM7n7j+ZKcgZxHcSp8ShS4zduq04ijsxk04mrU5IQRPWQikmLISoLPZLRohK4OMZfhZ5FOny8vM0vam3v3DVR9mzyAh3yqakuMa5fSWQK9hSw9smcSyr/BlrDzrX/icgYlv/0OqCbaRjByG1MEEs82yCCFK+ouBQ==|Chương 2017: Phá giải chi pháp;+yg+jMNDiP1vQYNRLcx6NjkS8F1pM7XoPQJ1yKnOT+K8Y2/Z3KIYYSqRQd15XisIPAF+yHvjqWN+OhWj95uSjZJB/DcqSKjkVKB9/9ytb0ymISucR4Uuup2u9bTJObxGi6La5arRA2tSTedqXrUyeiig8uT5CMNzx9ZpdzUNjQr9VCKMeunx5yOSipNrVYylt1H8ZfIX5vyz1ajKsevKVg==|Chương 2018: Đỉnh phong cuộc chiến;hHcUBrPfOjvCCzCGFtFsMB0YfwCbv6WIc3vt7xbVHVBdGvZMa79gKXZu3eJsm3lAKkly5pGKFD4Q5jOhckpjch+oHYbEm3zRoNpQD+YJ4wV1y01J0GVwQliLLPTnrWrA2sZwIJ2ETm2XZpnsCQS8u75jObMKPG22W7ZvSwRShg4MTKNVBT7PJdnLmNdXmgDhtRWEAw1yvkSnh2r1ph1kxkwHS6/aUJQlcWXwQ+rVV3ZcDeV8YjU+ogIfwZdnNR4q|Chương 2019: Lại hiện ra Thần Vương;qba3YbMPa7kxggbU/GKCjF6CQP+NxoUy6QAZh5zFyCq6emMwtrje7mu6IJS4HXeRQ2kAMiO/7C+uforHDXUXBU2jhEHQW4/2ReGJ1t54YlKfa8MN0Kn9oszyMnRdjbQEPtYOJfcQcIzsgd7mOcgdbWIOJ6FR8JJYuYWPYynDwmprlM8NYGv3AmAoRAgM0pLxBknSNoVS66TGhD8RbCz/7aEo2JCp2B5UmJqlE8QfUqlg6rlfY+uq4zlzLFGRDYZD|Chương 2020: Phật Ma đồng thể;pvpTEH964IuaXSEVZas54cXZz3RqnVk/y8CINqk/quVqrgp4M1ai8dzu8bt9b/IMssGPOa2M6BZeHngWqCsAb9fKX75+Pe08liE6w2qTF+SIs49RshTesO7HIfGSq0E0VZIQysrkPVx+tIAbbOpsBKxx7WVPL76D929eDEwUTj/q8/3wiuKfAiA+c0TmCfLapzdnsZbsbHq3fNGF7y9OEQ==|Chương 2021: Dùng thân tuẫn đạo;qwqiXQc4kdeD9cCCpPpxLt/tTJCslwI48HrllVsn+W7rTTnk7iaKRBbOFYfHwzWlkahyDNEQYQSK10oJhM95/gPn7rrL2TWz/FdSsOZ5TrRjIx2aopTrciSCGP5Dw3ldRhnUqhcXuzwCnGN0vW6uZgZs11AtcNQ2ztDQPGOUzaOUnkpr9Uvq2iYX7ZojG4t4vJkGNLaSEUqbwjqt1ahi3w==|Chương 2022: Chư Thần hoàng hôn;PP0CpSYIc/YyBHjhDFvbie65t3sYdrvmBE7oyYAjg5+LgHdbvpi+aVIqIKul/P6398ew0S9Wmd1gzyEgNbIIQxaulAwIYedM2WALfda5WhAbcOhRyGbA6ScyKkjtOHud2NHiJZbhLJMMZeKhPiltrmgfhth8eu9oYDj3y+fs532fHb+k6jTuXCy6TUwBg1egw0NlCZsB67rjagpTtXnmAQ==|Chương 2023: Chư Thiên tà ma;6DxTr5ee/Ru/Lwu6QeR9WS63BYi8pPYsAZRRnyBXbCBge+khaSo8a86jUU4DeKorNgoIxLv1n4XvwWyAHG1qNJWwEqYn7edzdrlX3SsXz/L+gLa2s8XolTq8gfOkrr9WR3Y8Suz1mTHcEG9K25I765he/Mv7682m0prVItrONz0q795hvNlhC/mIjWeDHgWWZn3KanBdO9p9yg/KhNNW/g==|Chương 2024: Toàn thắng;k/5qAfGAH8AT8U+B+s41taKMPqRoJcAembtJYjKXR1cTAsq+vtcsy8uGaDZ82ZgONYWtjXyd80Qk1BHYjUqpJtJ6XmPYqAE6LS8PM+4497qHSKJFVThTv4SnWco0X8exyVTrXK2sphshsaMBhRZBHMLJmNqLnj7LslAylHYa9JlhpHLftA8gAgsA4yivCNoUp73pbKzZJ2+C0tOyIuQ5lA==|Chương 2025: Chờ đợi;RPbTF0S4ySdtwMzSQpVPO6vJ6xU9VYaFdVVMoHZsO2YStWtpXIEFwy1W5SxSRqz4/9JLoNZZMMj04ygaH79JcaA/Du1KH8D7SQAg/OGL5bAU9alUS4efdoXNVneXEieOm4d25Zfg4/zj3PNIxV5rTKBcomKDk91PXx5DGALrMxOqXi75ojL7jJ6T0tt7szcxjGLsVUHEVWf1+5f4lw7NFQ==|Chương 2026: Ma Chủ truyền thừa;I5p19cBvchGN31L5Ws1e+Qj5C39OmEKvas2qFYS8ra6hQ+PN+Ohf1chC8ws7+XQXfwPW/28q2/Hz8Cs1lXtvqk9nXD9V3lq2DpFk9BiAX2FukmkcEH0J4+E8JOGyCoqPfCfYMptCMmXY/5XNzLCdTqmFsB0HtNibm4ZEZyuyjnigB4oy9Drdv2/UzVjxkj8XmCYzYKKPopP0P82gCxiIkA==|Chương 2027: Đốn ngộ;xrmcKiva5FgE7PgD9LFwJ6J0L7n+KwGEm92affQdviadrKmlAd9NjV7nxYfVfttI+q0We4EwfAPTirQDhJTp4GmT/6lJOwEWhGZ1gqjd54+je85MP2uX3uJs/fg7WA5iaeF2fiHPWkS07XCbZxgny0FuFZD7Tq3inWWNraw3Owyk8N91MnocDPmzavfCqSNHP0UuJlWI86fmsV0Gz84h+Q==|Chương 2028: Thần Lai Chi Bút;QEz056j45VHSM6KzOvP54Bjm1N8XQNziQoE6NmcULqdRaXTVVWu+eCtN7hMtYk5gKJvp9Z+flHWZRsUCT/H3lHIxH+2OEEii7L9zxfkhm2NVPwpXExQrCPZ8XzmXT7tmiBNI7HUwS0Sl4UmYsMjE7qWJb07ilx5XcGcL+dfmkEHp1JJllf6YE3CvFafcOZko/2Gl9fIa5Zai+xHQI2IU0Q==|Chương 2029: Tây Thiên Phật chân thân;et4iSsH/sF1/8obBqjR/+aGOgiplHqWsAdKkq3XgwNc+6R6P9I8VjQpa4hhucQZ1vfIvz32WyG65GGUGF18NZohHWgopeqhDYI/uDaMWsVBOyE8A6L3lX4oMCt8fGWU4eeznSQiBbD50PLw7jwS3rJNsTjF3qIX6DMu8K8LeTimv82M/LBRsU/ihS0cqe++lUAyOXVqb45LuAgnTsxwVUVghkqhYQol3nbyGcJYW0QMTbYpfOILiQgztAVeTfN6y|Chương 2030: Thời cơ;eojo+esXyUlYpuscijHckEtUCU8BpAzUgrJoyLTFfrdTX7bOv/73ti/Reu9LxlIPXUsLYQy7D0nX/48eWQa7fTMstmwZXObaD4OpxS5eRlCxFipd1RWrjl2V6EEJhArPBsN9H+4uj2gTIKXnPJccSczlqZQ1IiNX2Y42RcdiZNV/nfz5H757bkUhbqL9ueNElGe6B5jyw7zW217eQwC75A==|Chương 2031: Không ai bì nổi;8cKf7/KIhwQleIhvDGmp5cXbLLFeyEb94B+1ItXJZOFRDoOIIMJCYX8NM7q7YYhpoECkmWdJbpzfHJqMre8m0ilE26dwJJwox01Ric9KCAmHJB7U9R+vSEpnqV+LK1LAKPmyU3evap2KDZ6alHXtyc/vdljpakJ7ni6jpFVjZA6IJDAjiedrvRwEONQcy