KK Truyện: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một prc, full

All labels

2018-10-31

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ. 5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Đình
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 2165]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenFull
(bản dịch - full - 2165)

Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ.

5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Đình Kiêu vì không có mẹ và cú shock quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm.

Một người cha "chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và một thằng bé con "không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "lầy lội" hơn bao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷ lại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả.
Chương 1: Mang thai bảy tháng;NkVTNOSPrci+PNIXIv7vfTjvOh3jDw1cylGMlYJjV2EpQEFBPYi+a5/XDz9BPGpLZZNu0NQ+ILDlKLS1RpJpES0ha3xpuslZErU2zadD0IGvCbNJf6ysWr0We0U0B6i+mBV0DQHvGh0999OaoVib01pcxe3PBTeWEXBs45su9JURdmpvbd/W/fa8RQogXVAjwREnxChwIBGGIyiP+Bg1MA==|Chương 2:  Dã chủng của người đàn ông lạ mặt;iMg0qLMhMTe6yhvHf9K9fB0ZataWjdDOtHiVVSbNpMKqej3ELdjmpTyvzpvMBDwb7WekBtEYd7gfVn0vDJr5Y8+ixQF+RlTqCoP+7g38n9O7r08df2VP7UYyUMSC62b7V0pj5QBazJNoHcthWukSVpfOg6vJOvRrQlfIzA7usaCUsiDTaRSF2VyHuxi6uHJ7MlH+5x6lCTHg0THN96ggpw==|Chương 3:  Thằng bé ở quán bar;OQvTj7+3LWYQ3d1/4TQdB9AE1CHL9pHoQtJRknDfaaSAP0lxcnrWLdQlgEozh2MB7Sdk6IMIXMHb2YcQV0HtQSwYK+J0LhOUq70caQ2/U6/bfK8ScXc+IKuWiSKAhKWIpu6K/r+siVExmZasyAEXYYc6a6HqEmAfpXyL2NQXqQ+3i0/4pFiNFjQPO0sjfB6EeoX9I/BL1B47PY4i8MW2/w==|Chương 4:  Cứu được bánh bao nhỏ;IYyF4VWFURb98iizqI2cwZO+8yAlbwBlQZzzos5RDKxs0LNeJOlj+RlLMSkYshVLOXBqkxOfN9GZxeh0myUzf49D6t5pNu7nlpl/GAspkInW1N/HCcq9AtFhSlynCm1AEc96mxm341szwKNctLThn3jb5QuHICTBIevZ4HjpYb1KlWQJ4hL1hS44HUByOekzNl+UxGRyF7IC65KwHtBm6Q==|Chương 5: Tìm thấy tiểu thiếu gia rồi;SsSrfPtZgnjdcKwaGy67hhrTngsSLz8SxLdrwVpeF7fcBRl+Tg9NtstpckhJgNq6bbhqajeVLzQVo4wQQoij0WxJC5lRkoPQVbikEmSV/hiDIRkm0dHdtuPg5LDxx6eux/BrSyTeBkG0uwbADZjGrarOvHvEOe25nxhCysxa8ZMoxIGJgoPdD/Hkt2A+RHO57ZFBCoJ5zn4kuatx+6uENA==|Chương 6: Tiểu thái tử gia kim quang lấp lánh;8TEsAApx8uqFgVNaBjg/+qPHKJJC9ZCZ0DBv/gnzINEDjkBk0IAc+5SKeePsoUH8ntm3mYVES6CJ+lpF7qdbSGWTZKP4kVchmogimWTXhZPchvi9p0zPHq92adJ1Z3J34YWAC6KydoEJ9SzVDAmkGxaSoTW1wPwa6hnTlTXs8kDmWnlPm4YvhlZH8cUpq3i+w68MKCp0jNMP5TruA6Gxqw==|Chương 7: Bánh bao lớn muốn lấy thân báo đáp;5u5cpKVrHKepjw075o2VUV7wqHYJtgrY8zT9YpOxUvpnFiLyCreAIF3hQH+epJlu3cRR91GPOTyS4SCBvPm4+jzpCh1hI3x+POS3TLrNKooVU6i4eofqmpp1XQgWDjpcJ+OQ7QpZYADQq7M/mzEEfTnl3X1MGagN2HMD3jNAR5anQ0LIncCR/+vyr8MSLLhdUOYMrrTm3yiDmaXv6bIzJA==|Chương 8: Ngài không phải là gay sao?;1aWfFEYSLruDp3rslnU7bCNlMngUm05BbkN27KtzKdJEuokkvFV3cmA3uRSDqWe4bHB7HP8dngmqVYEr3wcZ3ESy8SgBXJyBhpTp2Y8No4hCwPiSNHCH3v1B42IzZluCAtidPzolr9qp8cy4FmsV8mXtKU4kBvssgKA/WGgOIwqyMdhzRm5YAwPbrIp+UfVLY6vitDBTFxJ5JuqBaIE9qw==|Chương 9: Không phải đến thử vai nữ chính;cD4xtmWCE2zo5gdq7BTc9Om7i+FL3r9rGpzQ4GZmxfo0EsRdvBsamJFXBzULDCg/XvMCJ9YC9LaKCT4X1VkdypWweZF6scMcd7jVqmfaiSCMuz1DAGGMbMnzZU9KprNn+hWFL4Q2p6wzbpatXr5WBPgc6frllWdRmkMLE5a/knAgk9Sxtee5iVfjswFi49PnM8xGHC+lyvpOcs5nB/7OFQ==|Chương 10: Bánh bao nhỏ nổi giận;g+JjsOz5bHfNmCSyHNxY+jrxDuvawEKdGuq7/FmMaKV7ez8yr0ilXD93IafOxkus+Xvn+goXR/ASfjKkmh9GpV059+XknmFRrtdDHKB6DfiGg8c/nJY4EubCNrapji7WhPpJHSGOv7sR/iNufQnPLfoTE3w09RB9wxEN0Jxen+I/dRKZX3Hde5OLYKOKeXFNdYJ2mkbTBITagGxIyW5GyA==|Chương 11: Bánh bao lớn kèm bánh bao nhỏ;hhq7MHrwAtMGTgtv/VMhYSqkW1Y+4RL+tUg3TC9RTzR4C+XW0nNTxsW3/ELWpfiWSmJAzUOJmAYb0t/i9YyKeCvJVkdy0Ni1ktQX1JvN2leadPbXylpF/12gb9LRqd8AYV5XZ3NhB8py+wAkNPdNwthMeows7xo0jHpOb7JXpN+VM0nMKhZKoZsjt5HwjF2plJZTGmLR9bby/8qNAMknnA==|Chương 12: . Ngủ lại qua đêm;lHFTtAvrAkGeKZSnVz7o91PCA284HTvcwWy7xag4vVQW4TmKWZAieQvGMIhbhXI2QncORgLPWOwSkLMHx8M9fm4nu5/SK+k2CFbrrgw7PFUqvs/u9x2EpnfEGvMYf4oP5GHlGIrKAn06nSUkk//e2ezHN3VjeTj06tvZBr2tPbW/wjWDM4WinbEYbon152S+T9EWeHU705+TN+QgAcoKUA==|Chương 13: Nuôi trẻ con thật không dễ;ZdlETR7Kv6V2WvTDrMcSi+TQsj17G8T6RWEoVzujtETdzzmWc4qsTa1hd1gsd+nW9vDA89qqgSY4AJOtLQSMoxMzaXmUiumQNadPihIPtOAhxmTKgbIHd/EbFvshLIPWSf0iwSDhI8CvOBm4Hlc/gba9Dz0+a9ewvTgEo2PfEP1wm7lbsah/I28RDV8t/Wmcc9BmBw7PIK/z4V4h9nbFhA==|Chương 14: Dễ bùng cháy lắm đó!;F1CoAUyliA1lxPrGOp2R+NdpGluHtW1Ob7fefxMeMGoayeT11a0Mp9jHZ3HFkv9jxPz97Lh+WkZzFV+DVX75N36xU6W1Y4M7Ftxkal55sEYEBc4Nu7PPmDkq+XrqoUuhXuojTR6QhpzrIc7WtOlgnKoJ1oWpzXlflrC4kafkUmiR/1/q/IStN8v0FpgsuIsUOJZPqN3GZk5KiwtKMqMZdw==|Chương 15: Muốn ngủ với tôi nhưng không muốn gả cho tôi?;P8JWTdGAoOe5QQyaJxkalZ6j9D1j4OZXWDEMDnkSssj5dUBY1w+oUep6HSzXoZIlD+ZavQU6EcAuchlHOPSir6ps4TU3zPoDt0I9qRv6MdxrKa0LCKZE4ydjtgJv3Ob3J+xSmWCwPV86N8Zd8+y/2NTxLT4+lwXgf1ExBO8aY1W+2fKFjCIdBO2e1lRr3Nlw/D0La2obEmI9obajH+smAg==|Chương 16: Quả nhiên là con trai anh;2tMU6cmRUsRF6QRgpFs1xEASIPqvemNzwwvlurlACvc9oLjtabN3U4DIqLXwVW0qkt//2d6xAnOatLf5Sp/rbCFH++5+E/Ak3jKO1J7QPaMSxYYQWBWcXzksza0Qdn9DNtGR66blDacQqdGND394RQ9QbjJBncj2ZogBnsrrHRdqNTgO4WeXOwxhIGAWN9KP3Km+w0prdn5t0AcfJaUkIg==|Chương 17: Giục cưới;s2s52hQ7J1wlh2hLChAM7/xY9bos6snZU4mk+jR0vVVp6f3zNY6NoUGX8DXBc9r3pRZsO7hyDGrUKBo/E/V4KuNn06AB1iwlKldvXHuQ6IR1EF9YfNZey2i/9c7EG+0cJBKp8mM5WoYlNuhXMLu4u4accujjLfD2/PJ38a5ahULzkSIX3eBjDNb/0BVqJm8cXdGc7Qhp2IFmKBlZ3wylVQ==|Chương 18: Con dâu trong tầm mắt;lHCGlOzMBqUku3Nu0MMT/h2B4wcRI9YvpXOxvhU6ud0BSRWGg64zC97HhHshuj/IR8HEz5YwTzuwsuqXCxch6t2iZxLUZ2WxrFe9oGFYUCbghJHUmfzmbaYLgoElkBNnz4EHMw68w3AVanaPVRXyTmoFkzQU2J5rvhgVZLsN+CQ3W3wf1k35OliPqB1ZCbisEAWl0ZmC4u1NNTrH9fhDkA==|Chương 19: Hai ông bà sợ ngây người;bm+k5WhgQ2rAIb8G779ufVZhNGoDJc5k2pdj8Lk2hs6xGF/AMWFacoakPi0qs3GKk500g2B2xsjTg6d3p6tbi59T1JVWtR7rwZrLmB1tCCE6dO319ZnjirOl+kVk5/p05G1fUuzQ5bGJ550nddjb0kQppCYO/+NY4SzuX0E+MVxwHet+Bhf9pFOcMN1F3AvbjPajhhcmnp11tlRUWTSC9g==|Chương 20: Bạn trai cũ trải rộng giới giải trí;R6sCScwxJuY9go37iIZokKlO/cywPwG3Tj9edQz2IpCa2ipNoP4ESjlY9P2cTt1LG4YIOnNoIvkmjV+utxsuMx2mliZZ8nsIylM8R12CcNXSfV5bQCMS0gEjpkG3nA8pPoBShOOuuZJsQUZQUKAJCv07cAn6Y8TItgOdY/BStce6quxsZOm6HFv52ZIcdnrGi4GvVvx9EaQ7u5HMkDz7YA==|Chương 21: Tiểu Bảo đại náo thiên cung;UegZVmCIqqNQVLgRwEed3WiUklwjSqJ4hiwUyJYQ+5K/9pjUsP7oYkSUTJZU460zSIaYgkfvIMDgVReuj/KIuVKYSxU7VR01rtYd4+0oO0E48xs60sDoqzTLqhr3FQS7D5W7CeEcRD70WQkKPokiMjgnTbx717XA/TXvLoTYWUjJfVwUsPA0W8y+iJ4HleTVHsJUF6Hobk82+ZOwCqCKVA==|Chương 22: Vội vã gọi chi viện;GO0+55tVovrazE6ptFlYrojuSll3TuncMKV9rC+WZjyucOWPnl7WJEUUeENONSIkF/d33tK4h/COeH1OQnwRVwa11hh/2Rtgnn4tHGssI9fnsZiit5CmMwoXqP+XzYgy3IfyVXQ+SDpY7LNYkkLs5ObHDYw5dbNwFGyqBGuX3Hk4S1DD+8gxc8eX4xTswTCOQ2WShuz9yKysmm9QwNZdvA==|Chương 23: Giận quá khiêu khích đại Boss;MQkkssxt4QSAalTGBqsT0TJpzd6HL9A4o+jBog2xyF54izEV9M0h0V14hw94vGuBhHkeG40KhFKzRzdk3Ltd3rvNelJHQ8INJ8wh7WKp4PoYmqtAYeoElujZsOboTS5Xc6XoeaiaZw0gwmXQbc25nARjTR2I8G9LaV5dOtX2XhtXvXWEPom+TmC77/kzjccNUv9DGjgOm0MfEygwhvigfA==|Chương 24: Hồ Lô oa, hồ Lô oa;copckBpATam1OYqxr817DcnbA3LMqNBJCqxUIVkrJGYsMkS+JZmPI861UttP8GPKvNolJk6/tJ5odiz1ApBcjM6P3ELr/nKuhf7WCPPKUotgXMFoIkuP9TnyilxqCDajDMC+YbdfCCixCEUFn0jLb3TVpX7/j4eNs52yCR5CVTLCIBWYBZDmlAw22DgMc7UNSw60JEwQsNDhfnMGCq5Nxw==|Chương 25: Thế là ở chung luôn rồi sao?;6GDbH9g8VUsErc/exFfiIjlqAXW9mGfmwxm+W8xnoVw/Dg/rp7HwUzZyIvQfsK6JVIbcLO78P5HnV5eAFmqw0mbpppl9fPEJQBm+X8E6tRbAOAmo+yysBE/X2fwdbc3Vvl1CAA+u7IsVI7cWtQtK3GSoB7ZPubQNHI4AhGWQsWqX64VaPy/WH3lqEzApTi3eSig/KFrE293IVqrzPrQ0qw==|Chương 26: Ninh Tịch, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian;5mAvisc5xDeA+tpdfBFsW8GWiZq3WVOjxjJx/bendsRlQWV3jNjc0xOPUvswPpaIsbiUToczON425vXwTX+smH2Ze7swM1sSuSWvVzlfRY5Ee47NkiWCNfPrJOi93BJcLD1FDsLyq/pMl8JP8yQ4ggvI9jxLSNW3PssQgNBv0u66YKV4Ak1ChEhGh/2BNtg5CIUrraPD8D/A6WXIXj6/7A==|Chương 27: Trường phái dã thú;N3aE5Hw4C76szBUxA3zxVjHEQKa8pL76ntvQkZeyQjevc6a1yVKkPXI9kNMkGmQcTYLRdGTCKC1tV7DrhuMusMRF/LirOsuwT9aQB0WRrbA2AHDGpUe0ofg+xkQCfoRj0UoSm7ZsdbbHWscS7kmjpDKXj9qpIXqaRZMU4faP0GV8Sa64bIW7leqTlOAC96vXQHPAbyqMuu6yrN++9689UA==|Chương 28: Tổng tài bá đạo;ac7E+sdZGXQ9+eNc9v8DTq4UzBimMO+z1GD5q3PoBeUWaIYD5TmypHTPgL+cgjX1Sw3gCQFZXsuX4akzwljyb9RjMBjbPRxMQTxTxzsLgpZnxeAPOyFf2V1PaePmljZS/BulL8upaKEipuROFT6JJXsKG2m9EbYlmhCpxlUnIYI1qd7m+XP0y2EcBpNmGmUhB8mh8JBp/H0l+SIgljhOJw==|Chương 29: Bà chủ tương lai;mYRLRWVAi6iNxIDm8zNYcKTOocC5xMWokyyjLtaeiHRfBcSnR0OM5brt1aM5zzTerT2hlY6pvTNLXGbDyDRVIqqxVrfCz48GzZ5oD/fJaZQ+EZeylbrRDTaA3RxyvjJuaFdP152yXc+cpcCujcXPhGIlJeDaibU6KRDys735ZzFcd0g0s4dA7pumCfb9uvpDTT2z8Mx42MjGVcXa/ZyyKQ==|Chương 30: Lễ bấm máy;miB+3T2fEfaicbO5HmdE4/5mkSNgFqrm5IU0HgHK3j5EWbqbtGbinunCEbCOKS7qGM4TLHn8HBIQlz+O8RMm3s9GsIILwVMkOZ4dNeRTVb0wxvVXAg+S7LtIhBp0iRzIy8MberXXl/PylUfZQNSPSvMdG8xzNAZmO8iLo+2h2ti+g07/w/szwQ/dDfOYoOfhyXI8x5VwFeN9TGov2bT+1Q==|Chương 31: Cô có hỏa nhãn kim tinh đó hả!!!;0GidPaYS2cFmS4kAsptxawSJ16qBPGQNCPvWzlCbfgnJTj93MzxFW8ugTQspU01OFJjuepuios6Q0qeZDgtwucrMoM77oqAs/iOVZ8/OqMgA+qsdMKPH658Cf6Viu2WcvmtqyJghBuhT5UI9q2y2Q/jz6HFKrb5aqO4BF4lOH8yerpeuIP73c2lSiva+ifMZNKek9LPC1S/r6TLvGrgBNQ==|Chương 32: Đám bạn trai cũ phiền toái;e2OMUSOd93wwC9lOdN+RQNlpvTH0i6rDVZ6wvmWfHCPNgdxhvEGecoaGxZIfT1vuPJF8vZdkNEaLMYPNz3qttYnQsYvfh47us102DDsuonVv7NT+hooWhThh8KCcf4FjmWuQk2iMi+cB1ycYlUDoNPGBhknu6vu/VzoqNallxzMYqQ87+OJVprVADI3Glq0l466r79KG4w8k2MO6dTijow==|Chương 33: Muốn phủng sát bà à;EZx1lfE8CEm9F67hAe2l/BGqzgRkr/w1TUUqfgITgELIxVr97gM9BKfp1CBWtkLE1ljMFxge8HS++v08/qaapOxDgi0C1A37P3VINUbdNgHbzCH2D4vAzAHjNYej22ADkfntjRRBiq9VzH6LhWl0mIfDcUtI9Dr+d/Rtr5CmwxNECsBNFuMOvCF7HSRNsPJczdBlzLGBmz0X+oaa9hYRxA==|Chương 34: Đúng là một màn diễn cha hiền con hiếu hay ho;sBet6ttc8GlfMPmh+O0ymyIZoWV0E1n4yTXxIFv3mk8hA3ExK2nNCb705c/ed422MjSOPTaIxEXS/oCLsdbHvO3YuHln0gZKaDPXDmNdWcQGEi0q0e+byhi+zbemjYJ0CgfUHoiK2u8VLqwMtFGOa9so1BdhvOTl70RsaEEuI2PcMJr9Ga2LVqvRCrHEVEqyQNyppodyJ3sLOjswNX6IJA==|Chương 35: Người thiếu niên năm đó đã không còn nữa rồi;58Fni+9mBO7ViSHA/VpddWWRC8mnWn1BIxvaPKvIz8GIqPf18mzl5ONPMLpeMvfI8A7uTFOuyZuvuu/IAod+cut18qf8Z5ug7yxChXepMlzNmscKCw+CgWwY/gpsEaZ6NZjbx+8HVKcoMC9ocRnNRW1niV+usJRGLyWCRjVg4fpLYGrukFu6GLShhBLh8QviMNpxYUxjRPpLrHpzMj9XAA==|Chương 36: Là vị thần tài phương nào đây?;+iezQPVwsjgKjHQxCvhPheZktQuCgYmsxMwm2CMVc68Xd34gWHNPxE/rAP4q6GnT9MBooaDMfWbltbteioNJrMjmhPQX7ux7t21qHxcmiHylkOGE2gHcvl8hXyWoUtnhKClFJL2bVxVEaBqHoBGpk910LJ/jaP/ETCIE27xc6l9x5ugvCyQyy8mVO5x+roR6CbvspYzKX6Agey/c0e0q7g==|Chương 37: Vào nhà vệ sinh nữ tìm người;qxIdEIBrh5RnHYKjVS6sNfPI212dI6clLZEv2KJ81Bxfut8ma6T/jJkYhDBbAWFugoCvRenmeWTlKr1+e/I/s9e+r+x8a1+SeGA2YTGOQLq3MncqZvge/B05hUoQPqtwCoOuP5TBD03dWKS/8BvkFy9gFKxJ0sP65xkIH4YRW1gqMoPfmCrF4oT0euGSvtqYtJ+F/j8xD345CFobQx4QXA==|Chương 38: Anh là đại ma vương;/lrdrw1ArsdwOegcoTUUH7Ca2QksYwbDPCEzv5xJmonByFyXqk4vajQlX3WNxJ++MXv5mcNiC8Q+zEbpIz98SAtQzG81/Wc4NOJn4iHbHl2X9O13qboRSUMWvachbY5Ow5iWC3WtWFNMmaN5/Oncv/XyQA6LWwgN5Iv4O8GxEc66jDkURCmXf4eTARDJncjqZun45QGoLIBRD00HyDjy7Q==|Chương 39: Chả to chút nào;G8MQS0oo5Qsa+Ulk1TgUA6ER+fxfQ8ELQtmNp+kooY7R9ylsIk0dWTQaoWKGxIJOXBM0B0/iyhHEURfhbHJH7InUKuLEDpaosHYwp3ufILyE3Px4TOyo24kA2MmHeKqbHz48ksCvoioS1UngS0+OIk6gaw+iAIZAluuNHoQBmuNl3a22+luJPV2OJdjoWHeO896X0EbFXTMdgeJIQ/4Q2w==|Chương 40: Bảo bối, thật muốn gả cho em;SRxXZ68KI/hkk1zQQAn2ldRhrPZC5P8G7TJCbbTsdAD3m7bB1OPE+Y1O/o8tyEkEMytpcn/rHw/eIryto9uxD4gCrTGPv8p8k8ttHVffRn1f5or1ivqXJeNHs2nFEtrWGnFXRlr8w5SyF/oKbu7hWj0yhhrcWvHeKeSD2v426IfJcu10nbAy9BUW24d0WkfOFUw4UOTCIuXh0FxDm+N4Yw==|Chương 41: Còn muốn nữa không?;6Js/KnLmx25WycP26VLywx/LY3c+XBqgYOGvniRT6SoF9aR2k9HNmgBFk3cYbZIUWqc880EeojsumAMoqoywRC7d+y94HbzyAIF4yF0g5lXRo7eNQ0m6X/qs/IyZWKpjPftvWZjgGWEvjuIOeyyGwePZgepHAN1UHzVi3lQY/Xc4zHfCFw6NTOpAKyoRlAc6u7Vl56UfCp0ZqPPowHmyJQ==|Chương 42: Chúc ngủ ngon, cô gái của tôi!;IRoki3d9z34Vh+C6TtKpeBWzk+8EWVU9Ipah/04J8XHiAvPRzmlKATaKlnfb5fpSsR0FsnItXcuIwE2eClVyAKSR9r2AY+zeoH1zNPKLubxwwnO0mP+XVc3ra2ajeMdJ/RJB8fo+ciIoxMjOucDJw3Z5wwQ5NNQTfObR1/bR0DVJ8bYLlVr1ddjucPLAmDWqmLM6ljgsWJWb9EO1YAcILg==|Chương 43: Cắn thêm phát nữa;z+WH+1IQ6BY6s78b35gYpHjA3zOIvMcYjv6dyhC3pQMaCtNOFqgRU0zLyS2hDvWiorgb37cjLuWzPY6rAnJjcqggFZ1z7xuxNy3SfupulPpnSkQbzlM2I309GniPdEExKtXLnsC+FyGXnfalP0XsYaaUaesvk7JBCBmp2m2z5VTCzg4pSgVKFexShBpEUUzvxP5aNalFMkeBqQMbMDUiyg==|Chương 44: Kĩ năng tán gái thức tỉnh;OpNuOk8Dp02UUDBSmmF8zSm/R6Z3MVTPo6OnTw158aTYtFktlae1MdO8ahgF6UVi8pfxbhnjflIKKh7lEBPVs61QJf3Mz1jwPDsVdiElG4+YtlaR3qqdUZCMy05bmgoScwznT3dGDJJbqpurQY7ZWEW4UhnjPQpGiCmT1e66kqAFil1BHrjCSim03U2BPU3FOYVbEC8jI+g8Hk5aP1dFKQ==|Chương 45: Cách báo đáp;HgFI7GtmATSL2FRWGEhEFLwv00PNRD429b7SYuMF78rXtOuGQeU02NRS5AbKwnaJcIsSanXWL0e67tRzx3I4eFz+bSl/RLPwIJxNo6OycSztjuJhcDdYdOyjAfwIBwnn4m/rXrKsjSb1ET4qew3lKJfreFUmvXt1Kbpcn7sEiMdDsuloz4R8x98bjaqIao4/ESKnfphazwBCj5dVFkiZdw==|Chương 46: Con đúng là thiên sứ của cô;4J22ecdbVl6xRZcTlU+F+Rj24EwQrSg/SnKOkq+nMCw7B01AKTrpeB5aOhxYuo89saMxCjBzL2kTt6UJhNFWqSgDj6E7s1FC270jHzS131HCehXveMj17FtOa2CMRffNVeiMLYxAuVxfH1FvbIQlG6mCMkZsaf0OeOZyN0Qpu9mP7HkTRFaVVL920qm4mQvoX1FdUW9HPCnKr4xL8okjvQ==|Chương 47: Hoa hồng đỏ ùn ùn kéo đến;zp2eLuot/7sPB5MEHNcczKZqdXp8ZZhoHvPB0Bh3FlAqIpS2X7YdY8ScGNZwtZwUxzfW1ImweZeSGXzABWth3QyjzJaZxjm/uN9CIKMSxDuHHsWFb2J84W9KZ4tB4+S45K31oeKL9cP6w/BRApQJhFBxoCtqxHRtTtWv7TcySFBYNuxj484d2b6mwvMSbOZNvfMldBAiMG8OdVCn21A4Fw==|Chương 48: Đám bạn trai cũ muốn hại trẫm;NmaLw5ry+IWQI/80PTj3L0PGTgcOtTU8N4EZYvXiY+btd1nZPwb5bcOT6qwTyBQnH/+vy2enFhjNy62QDvKc8iBPyothGT0bO0jgZMVvHHEk5MpYM9N3AwzeUVH0zZUF91vZ4i1V3itOrCChvCKtCznANiPham2l3TSVPHBEtzUV1ZzxL+D+/mN+7l6xRMBJMmTGj0j2AeUNymBN50BrGg==|Chương 49: Tiểu thiếu gia thích làm nước ép;euHixCMQVgpIAilqdot3GmaSPYptb15sruB913vLzx51GkO6q1gt/6kpf65e+JEHK58cWeOrCNyKg5ETwaaBYSEfi9LTFCmjPfbh3YQgITIK141pV1JX9sanOnbFIKl2zk4R6jKsHo5+HbVsL7lIweMRLqQ2d7j3yWRcXUgyFkvEOffxWwA+1Pw7DvobxenTqz6WM6xYxRVIKK0nhIRH0w==|Chương 50: Sa - Lang - Hei - Yo!;WCNqY75R9TcjcllInfpr0nVfrx56GmGtLPuDfpN8l/D1Djx2q9XJyjFGNvQhumQG0FtpMo+FryE3hPL4nQc1oLOoNPow8vtPcntnTLsONYVP5T/77cXHaZM5/3g+/rEWK4mNSMYZK3nQDQxQobz1FEQBz3+P1J8GaPAvM5Mzw609nGEjOLEZcaJOPF3NVWm8wPTw6/eKF7eSPq+Yh9V+uA==|Chương 51: Lại là bạn trai cũ;UmEFjOZPBarsTJ+bV/LzhFBrKvP/Vr9C5LKzr+Vd0SH3vMl+AqjrYql6JijwY3RSITFsblGhoEoMaqP8y4flE7WyEpAPTiA3cxrBkv381lpnFc5Pq8IALl6VGsdqNkCmGJL2CFX+o9dJywxTxvcgda7dnmzyqtaAAlao9zFaCcpn44F4SWLr55AIIRUcWW2+1h90M1AIXRLfojmnTmnmaQ==|Chương 52: Nụ hôn chữa thương;5rSZ07RzrRIBYXCJ1QHUFsizQmyszIGaR7a42n1GAWfHdMZt+kOOTLc81bzlfCteAU9RYPP6lb1SI+0au+dJSEqQiTcUOchohbpvTbbYWSJLXzp0WXkmRjDao3Yeze+5EhPaO5VmZlRqvL9wUU7XR0J4iOeWIEF/8hzOpQhIbl1/W7tC7iUU79nXFdGTlaZkWk5cmGSgOPUSCFwF2befkA==|Chương 53: Tôi có làm em siêu lòng?;fPCr5zcVvSLlP55vYkb8OOAN2RWw1BCPJH+MBlEKeG0n3otk0tx7mJcKyOm1rSIqwPM6xsgNj2UapyMPvHZBV5M1BOjJuVOPlfqwy53oYIe1EfLXmtmAM2CTcIv0gJBwueHTS3LRhbTMkD3clT8FcK3/Y9JrFcFEA77Xw6kckVqNP5Uu4qww6TYV+YDG+R/Auo7DJ1aTRWg6IS7c7IxCQQ==|Chương 54: Một tiếng chị dâu;qwpg3Kox27nTOr9W5ac86ve8NqYWaBIZjjXPLPCkUMRH1+h38jWb4WC+WV9nrBmhDZqRdor6kcJDew32yK84RqrExMkWhbIjg60yCdGhiJFfPKHyRmilE45dO1XWRKTbj9NEcfd+CARsRQlrEOEnt+TjT3LMXOiJfiSDolr+Mt89ZQiGp1Ml41J2RXNV8pm7PeJAJDf8uDMjiiR1xxnKnw==|Chương 55: Tất cả mọi người đều muốn dạy anh tán gái;LeHnMFj80K6shGSf7IYCuNf/pDDSZ2dDA9XmtLL/cwG0UDsBs1F4PNIDBxpceSUVXWVTMu00Iw+Fw6NeRjq2GoSYKgnr8EB4MaACpswX6yrFEqLuDBcMEyBEFVoFP9ijfyEuBcYziL3Gw9b4XZODZg0WFUYb+RAsPUZvWLt0/M3Tjc+MRrHZjznWcqxe1ciJ187J9fJEvc6Is103OBDNOg==|Chương 56: Đánh vào bịch bông;JLvsuPTF/wcS36Z2u+gQ+zTZVvlzXEK57+3DNkV0byvUATK6IgIDGmxbAf7b9rMdLMauJiQTvr1oHvqoeYD5W93+aNAhd+RLh5B9y3tduDPhBr8uI2VlwUQoUohdukz/8EyYN7cbkp2ucXV5d6d+hb5T01sWloJPfH8HYl+5EoipemnKOGISSYAypsmroCF6tr2fmFNXaC2qHSaIuYm8Kw==|Chương 57: Thốn cực kì!;X2lZlz8Yjiu3VmbS7E0Y7m37zbZEMJ9w1VW4VMWCyD9ZzKXXJ+rb+zk3yzpkZnQ7jxpdVBRWF2fgxpDVbSzMhe7fP8r5NkNwB9Clbm2d0G8OvUqmjcylnrPePCHbjPrwb3X5yJHHyCNISnGuxvkhPPuz4ZadANlbYVd91cPh63kzAy4KNAUOPKV0qoIzRhp+qsPWknAa452iS/tOVP8O4w==|Chương 58: Thiết mã băng nhập mộng;9Yi4qbKMqNMNxKf28D/tVvO7lAN7UZkr34BYmhJnRwgcVKR26LRmnCBg2A+0eQwLCTkgWJQEhflAdKsxK1qcuIUdO/vejJTKqSoOG8CRtTZp+CPJSvvltzqDlMzaoRgLH+7Ihfgqlo4m+0R/BFFXcx89qi1DgSKjBlZmtMzHkPwW2dwjSCMPpcgggGrMiGuXctt34qCJWWTrC/a8LcxzGA==|Chương 59: Nam thứ đẹp trai nổi tiếng;IzZKof9PakSB8r+6fWusG6iYgZEp1tQi6UMuxj4Hf9sSz0jgqHwfoRrM2e35QrwemX0s4uFy6WEJ0rfL0oOC1c7DOQQOXts/ecoDdfEMTYUEv/DoG7rFSOMd7Wn2tBjBlZHUmixRofaXq9xsD4yIBTre3Xq9tIY1BEDuur6aRjuQ9E/0Yr+rJnihuY07zJXLr68DCGAXrD/1SObFbwlNrA==|Chương 60: Yêu con một vạn năm;wZYl1kj3+5pTa75D0T+S3ZuWsm3j4a/ArfoiqD5ipodwrHUr7qQdLqU2q3El2aCf+sO340EvA9iaAP/bij1x9JO4SUqV6YR96p/RPivu+U+amO6Z3dfgODpaUpFWdY6nldd4LOUfrBjZjXaNSx02WPW/UOeN6UVt9q/a4dUQuYY145xqIwAi0KmETUexaR9mMKmRH2HXWo+PZtdHNWcc0A==|Chương 61: Cháu ngoan của bà!;B2E+D2HMGuQeFaTzGwJ473UdSNsNW/7jJ5nJXmJSE53GbsfiDnAi6VUomkxu3ZVgym6ggSWy7bzULXuJtJnGCOKPnbHXUCL7skOK1YILrNdU0mQqgALI3PpLkXmCK7awxO5iQeV7iXggWzsbztv6HQ34RUhVU8fuz4fdV5ILCEW4Avjw+zt13Dr3V4qKsVD0HEeAamCNFsdUGJQGv+XUeg==|Chương 62: Đây này! Hôn vào đây này!;rKBlYTqHqXYatkEcDyHfvNFjKNSpUvq3jTGTYsujIO5z41KdAA+jJK9d0t5tBPIuAkplIhr5ZIk1GLyIT8a/XG+BZvkeuURG5sQtqg7S6Wa1TGV+mFtJWFLokEH90Pd9AmHSuyp1kBKMrI3HDzCZU0oycTr7gNXLBPDHxVIychRtQjfIyFOhZ7/j/Zu3vQUCrG0t3l6juPM96LLg2EIQAw==|Chương 63: Đại chiến ba trăm hiệp;7zKnuRRQD5iqloExvjJUONETakZht4auScg8+QgmllLbCUC0By0GqhqJq7bv0Jci8tKvbqDyUQKrR8LnUbRlqJIbh8mYBEogqQdXlPRT3ZvptdxVt/B9Fdh4YxCRS+bEBMNR27WsqvS3vLVOhEVX+ILFVUO4T21FwyigKQxzmdjoox7EA6sxiMrbcimLRsmVcTE1NOJAZhNIzwanklGg+Q==|Chương 64: Vị khách lúc nửa đêm;vbpA9va2lgbFHyvBaw1w3aO4CBn6Nx9pDqHcpP7JeqGcM/qtX2q2rJYe0qLvbMrAcVBN8drqmSuatpnYLnaDHPANlmwOimbMYIFD+nFG2wZtWgwrBCXWKCpXgF+/td3SGzJlGjy55K0rjU7uJf8ySVFcs5WWysGrq3t7EDiCRInNXu7R+F1Mo2O6XjgaCBEaySsd/FHqezwcwqsJoWT0og==|Chương 65: Cuộc gặp mặt không thể tưởng tượng nổi;ktIhnwEQ3ObhSb8Yv0xKIt/pcp+X5Z2L9NImRH64egsh4e+r+yDFQsDyLM+e3pkeJEhXNKNjARBNsBSH3ooLAdyLbKHGtplLcHx/qbA4lLbV83vVjxwZ4v25ZKRVEKxKxjjtnNNNw3tzAP89mfR/eLjFgj27VuJp6wg2IUgcUVyFI6/Av+SdNn9LvhIX9lbivuxLjWYSnONTsHOE9Dk2eQ==|Chương 66: Cô đã nói tối nay ở với tôi;gR6UjiYObpTe4Yk+iXSo1phTvSUoysWrzsFT4u8fFTlKJvOoa+1p3q/Sn9RmIGzOCKpgIkmjrWmMhlfBrbCVnWfsb0POMPxkjk5wVTY0xMjqKaz7z5UgRE8zEGic+QbrBMo1t0Nq4GzlIcwSNtMEEF3V+Sl6HR/0Qvkb5pAOk9QAc6YW3VDWPEqloGoVW+wVOd0BhUMf/SzGarjkSMacmQ==|Chương 67: Nụ hôn dưới trăng;PI51GbALvVjliFiGdVMnOqQVKF4c30eN2PstlWiEDpH6t7b24sV9JciKIQ9CifpNrSxMQ7zR/PoD94UI3XR3DdHdBVoAQwuOeyWBM4UoceS8tHJ5WftSfQW9EAkKgh537+pvHlDx4I53GEPRFTLq1veiqG7ieJe8uqn8byiH+W0JtxdY2VKXK8WlxFgUm2L4Ljxy24O+/Dk4jgeC5oTJOA==|Chương 68: Giận cực kì nhưng vẫn phải mỉm cười;sEebbqvXuyC6omhdOmzft79miIAxF4y4HJWQTCjOpP7lL9+SQ8Y7Mx4VTbOTsRMuz4akAh2e/S8Dw3PANxMYhNF5R5m/5lzPmKh2lViPmklUHuDooKzKy6UT/mbYg1TYg0y6JmY1n/9lScFg1XYIvSIc88Uq1WS0B5KgckWwz/vJdxJBhaA5PDAZtK8CRVqB8xgEQzGs3wPQ4+sG8iGrjw==|Chương 69: Đẹp trai đến chân mềm nhũn;zXdUSHBupgjehlY4qP44jXt476af64RkBwJFCiHvA4zVT4OWptzrCqHCAUnURWrxmXKpDZh2TFows2zIPAiVvyIA8t4fVuuPVdpfkj8HM6PWFgjXgBrR4ZOPNorjpzhtONYpcW3x+glw5dysZ1Zj+vWrfsUu+sM8TSWM+FKGs+oUHMRtO8M04yrJLee9UNxdez6y2kfCBpozcBNJdFnbvg==|Chương 70: Tận lực phối hợp diễn?;lflFDgvjSRYN5NQ/7q75SxiQTlDmt0Kx8bU2kPPOnXBViAF9aFiywt+4X3XPFk4IbOglhiDLo6gXYRFV6EvFoPjDPJG3icpKAA5CA9setOemTnxMh7WuCHEUhYuBrVVkekYHeoYFpt/xEk3CQKADlw96Hfd4558TJNC4BFpPMKh8Q6JZOV2nIx6uKymJyoHvkN7nodCcl3ctAawVBLgZ/w==|Chương 71: Ác bá cưỡng đoạt Tiểu Bạch Hoa;nSRIPoqYwxYTsQpw0SKaMqqfhc4PaZACQs3XgdPFX+h5GpCFcYVjgHJSX29mwsbZdsTePW94cnbUu6WOFTcgrgbfUK1GzdRclI03YP2Smgk65cxTsuDQaTh1CwypbT3qj9LGifwZjBxXm6nvDT5Z5lvHG4CMSa1Yc7SmpAe3rmjptKWq/me38/4PhTAxTbOOf40ZSQAMSrYv+ZU5Gbsi8Q==|Chương 72: Cả quá trình đều bị tôi chèn ép;NzQHJBp0oQCApcCd1X98VHl8z8ozcjUZpNgUDf1EsYxg4GQwaCWyzeKqvJVuww7W9GjD3I4b3KqC7IMt/993NdERevsaFpCAbe8zDDScRduVRQzGDuxJeMCdx5/YcR/w+AitOL+S1UENpHNEtTDnu4Yt/2bW03y9wSoVhH5pjpKPZWU/+G1X77240BffoYPCeqq+AAdiodd09ph5xaXkXA==|Chương 73: Tiếp tục đi, đừng dừng lại mà;Q9OixFpNq5taA4x7btRJi4IIP+5OWuxW+8h6+vdsCna8MnXda+A82GU+b62tjlzeuuRMVdnyXVM1IGr2pY5TwH5c+T8U4lW89Q9ff/GFQ+ltWMn0rEB6FBo4L6zmm1sKBSpmZoSWNrwoCpfNYG5nMwAUfKvdkbU12FAQcc9libcFeIBqxaNkgDlpy0FF6y8zqdbGDT+9bKHiQJGF34PtaA==|Chương 74: Cảm giác cả người như bị bòn rút;Xr4aT3KBZNm6Qo+ZGhfgUDAIFGcj/ZDSyDXJ83EFZ4dXwNLF6xDIua1hzS9tp5aM3bkO1uZxXbH2+MyWroPa4OQTMQBCKdbdfmZkJBiijVLtGIBbz7oH3xmlcDQKJ6FbWWfv6fDUJ4QonPk6MzFDpGRvpW0mX149yKs2L0e/LiC1W9uE7dmA9pGirYMC6574OorxwmEgDJ0kPT+BdB/2QA==|Chương 75: Mỹ nhân kế?;0QK5pFbU3ZcwlSsLZFQRs+QbXpd4ewwOBUjPvk0Z0fwuiFsB50lZt09Ijtmza4i1RX+whA0VZfq/FRblwAgr1WMigxMFnq9vAe42QiQPkBsfB1+m47tSMi/hJ37IPHl1/XlR2/qfiMgGzkYRKx9p5ndTOZanB79OEBLmxQR/hww3pTwq+ONNWro+Vyb+MhYlMdjPpZNaiWt/bLpD7U4Qpg==|Chương 76: Chị dâu uy vũ bá đạo!;2bMOLLvnTXNox1yJ4cf22yeGIkxTUlEj5a+wY9H5UfZfS4SzD4I+DL6jvWHmBYOoVjYEhONNO6aYjlXW/tddRiST/yC20q9gL2prX8eyoac0izuMAhwX627js5Mw5TQtBYHNdYnfPdCKTO9zCW5kac7AqbfL+xrBBk3USzyMxzUGAUUHZnzn2qRhs1RQr2DtCmbRTUwORr8WWbCE581WOg==|Chương 77: Thật muốn lừa về nhà;c08onVvRBATIyxck0oWjZym6ywZu2LmuA9GCz4ijZOvv5aC1403X/9eD4NhINJJm5j9/3IEyHnX+fWA5YqYURvh2AYx9lxUcB71yVshIydZRw66NtUTD4nnhOxfA1TSU5okoLPiGF/j3RNVWYx5cICCWE83uOCesgHaJp4Z2d1cMg+arGkpFkD+OOmrJnU1D7GgbyE/W7COuolVTpHnYpg==|Chương 78: Sợ tôi thành mợ của ông sao?;6vTRmVkBbtxxrdxwE83yM1onMje77hNFNHfLNPwVAf9fbeFouWNoG+LbItEg5OXc0KlLBflSU6jZD9Dy02Kd1HvvBArzxybhL0sxiGUvRjtILzXVRUHL2xAtxB8dkX5PR3mE2wwzW+JUaE9LfUlsUXcN9RsJB7F3sqAuXaICyEOaQtCs8bKUDPbjw3PcUw2n23mxIB+Uf37a1y8o4lqGdQ==|Chương 79: Cái tai thỏ siêu dễ thương;huEqcQFYUV/cqlRxxfojQ0An02yfUlMJ+wj+92Z9x6plz+EaqFdzZ3veCaBpEJ3cn0bxW+a1BBrSoRDSxMKrove6skF8un8AR1PMc2CssqsZ3ykUWh9tUxevhZEHDfCMifuzLmbfTBXuHtvC+rbUEWg7T6aCj1z0tC3XsFkwWaiffpx5jYDV8jSQNKXIqUpR9hkrgUBnK+ZPUS8ie5BRyw==|Chương 80: Không nói lời nào liền quẹt thẻ;SGtsLwoWkk/uycIbNi/zu11dP0MgzkJfwD6RhUJxVb2l7OKFq40FnkKOhdF/BKT0hDMJBx6r1BX+fmKR6d/QisaDoDKkB7mxwYTCSCS3Y+TXYqrU0q7huwgRKqsBh5yOpNBTwTrRHZERffRu6uFVz8I3MNVrbD8xc1vRjaOokLi5c49zoUZECoLnVyz+x9Hs9t0yuuRYfNCOT1dLSGb+lg==|Chương 81: Nai con hôn mê;NQ4fvAIGSz999gUy2+PUABW0O0/2HKdXa7tHJl3sGHBkginKBvHbdTLqP8grc8JA9SvAunF6pqoziSsh2m+oPyR8/Jxl29X0C5XfDSTeWao2UoAltpLeEptjzzAFWMnit9CZnFTSs7JsOMT8yfdIDqNtPr1HzZ4qTdcAaYCS88kHSjQ+aOOkodLZzzCXySAKiEKhWq+m4jJb9mQCUXdAXg==|Chương 82: Cô rất muốn rời đi?;z0jIorswsOkEyAdhv1KRwy/EVLemsKPErHSHWnkJFgQgbiK2V6518i+kDLZeFDITti4ZcjKhxH6euH6TMq0UwYmqkoE2AZKB8w6KW8HvWBWHa7omjtu3R+mSNw2mWeWEil87DhTY+1gMQpCls9MZBDmhdsgzTeTJ/vhIIpu8kxJvOOuSCs0BVscssTT7nT+XdGfSVsUYAMGWMnzC+jQPpQ==|Chương 83: Bị hôn tỉnh;bqbmnCNOZGYONALKGD5fe4/fIGGltGcEsODMwLCw0wGWZ2ND0pCvo3Jx2adiILH3U8fyZB90/rSxuFUL0yW1p6sKW0WhxqlDQyk2ZeA07n/+BP3UI0PnZQIzM7kUDGYePSCtTIP82pEDyKRcleZ/ark76ewTBYLoNYzUxAeGfADeOSA/lJOtxz6HzgpP8wAt5apok4egibyfcs9z7jj5OA==|Chương 84: Chẳng lẽ là mộng du?;JMZTmw6GfwRj/E2UgH050FlfO75hKLOJ/s3fIzGO6C7ZqeD4STz8CWxUh6n/A5c6cGzN+BYEILldrGpQtIXkm09S4KJFg3to4eEI5xGxrLseMCo0FPjJziB/7krOJ3oSI6t9bHFgrvWfV5R41uD4r6kcIBZKpjfnGWmVqJgomJR9rXcNiO+htA48tBxc548BkMcFe0bMHDexxKgaW4OTfw==|Chương 85: Chung chăn chung gối;6BNuVFNGXYMwx/OuMSafkGhJ1STVsfFoBT9JQ7HJB6pSQRQkaI2Gow3aPd0RaL8+G9ZWy9MGhUkmcxzfe6xJYGpe+5lxJW9zn4+it+KPT0Kr3QAbsY/9cRfelwgyx7Xjui0RX0AUAwXJpBBc758jrOJPL0nmyDlvcaz9p4SfL7xY7vP8HLOvr6wsJZTJ4HSGSWzDKGpuuH+C53NEBCaBRw==|Chương 86: Để cho bão táp tới mãnh liệt hơn đi;cwEkA9xGBb5pdRAbGmaMXiKwNFRbWkcqxujdx5RJAGCxYZW6Cmd8ACsvXFTHWya3VWUZkrTd3SrVYozTvUNxBD+8vljH96sxlgfY9+LoUjFBUPhDX0pac5W6QLjQfLFvYJmJcM/c+LJuqUXwhxul/2gVuEm0dYZ+E9e6KvBqhgQki8IXgABjNCeNufCk7IUw07vT77K5cj+jaymqvt2V8w==|Chương 87: Anh cần một người phụ nữ;7cv+/s5BkeF4rEmUMPHFMKC4HyDFNjRM7r8G+W2XiX+PrWzMudiQzutZL9BrbfxSFJbO87rUp2HBrWIztbybKJ9eVF9bzPV6kHJjZv7baDJBYI5hp5KnjQL3m1RnfW3tJ1tRVLSpgdXlFWwSONWj5CE2WGSWW4gv8bCL3TrwmDSocCSZz+N2v84V+0zaeROs+DjEl0D5pTp9RISKkN21Yg==|Chương 88:   Bá Vương Hoa;PTxEwInsHx9slCIKYuNk17CYhpZPkQDFXNhLDkGoAZYr72mjXkrbxLPOBnrq1Uee+SuCaNOnYQQXOhVqMeWu90w2hD/5nmXCnEf8mbP12lHHwQ6DVXMzYZK9mYV04pGV977n/Wl3BeKY9djUGXrMOYbSMHbxpnqNeU2J/GsIGJiQJkWU3Qm/bd4D3Jaa1UrgDbw4eDzhZFA1RzQf4YGQoA==|Chương 89: Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi;JLXWYITfMFm0m7Y6anDjj+CeWCNEV8EtrtFem83VpAP87UG0kGLcBDtKD5X9yeQNX96xTMDycMrp7grueCwyTCMWZubRw9IVXRz0OLTo5S+u4VFILyAR7FU+d8bc/+ieX/pKklXpDWtvNRgqhqWM60m4gps4Nt8Ut+BQPV1pb1T9k8R/VbOPZ7F2tINibSHVVUvgMXeUc1sd4J7ackz05A==|Chương 90: Cos Tiểu Bạch Hoa;0ajboH8d0t2MHnQgq/mcIh2O/D0l2ZZUlDMbRvtaDXV0XmjNbmL2HQiCrlgqKyz7aM+AyM72vFOxjg6XRLGC/tMdj8XfREhhkSALcFBu2cbhBjwNKxft4cH2ShafbUdik6eMPFXu1gLh8eXjxEmitzpuqU6jPAApy20doxGKYvOCATwWGnrasrm82/YsjbZ/N8IskYNEP9xF9SS6UwDWuQ==|Chương 91: Phản kích tới cùng;7KMs9iTXvD339IO132b2+Ft+S0jbkiPwAKGQC/TyfnqwcxJb/CJdkb3WYh9kJUbnfsijrFWoVO1Eek6JEi02VesiXc0niULmcgBONTtbI+bpn0q0/LTdEtcF1n0LRkxGQ5zJMz77bhHOqyeKH3rheFUZbxftAWcKMebbeuglqhekmOz99vEEr1DwCQWlRne7rvw1uHrQSr9OjGRLmMTJfQ==|Chương 92: Đồng đội heo;1GA0tZNUg+ATfMcwprfM8cGxtu6CxkLDHWlWMQR10w8LnvphSrnALVzK+KmwZNSwmiRD1qfTC4X2MmzHnj7bVQrABl50imMkXfIZpgiQktx4J/l09GMy11MHQhjHuGbpt4amHJ318+QgW48uC30cq2JS+pQ7WeDkTrUZudlj3wzuXvDp1WbAosYk1cZv8J84+yV4xmAbMmTbZnfiCJTOdg==|Chương 93: Thanh giả tự thanh;8fOMCBoXJF72uCvdef0w6DTjZDTOoOZC5KsAlU8T218NeHcwO1+fUuX1MhbKgDtio+red/FrKh/30nErfHAL4NELyVrTagQB/GJbgPDRO/95MbVyhJvPcuZHwE1HR1KD8JolWCnJoiX3DqlVMVEE4TlAiw6Sq25M+AZilWX//32yoazT9aciDzv6X/duXju7VA115UUIPTTQEyg9RtwLkw==|Chương 94: Không khắc chế nổi lửa tình;S9Cm9u93n+jethTr93AnlLdVsma/LihLACQ3yMvA2sdCFQJ6Praa6lTXSyev50hvKgjMAzxgBE8CzaE3EdMAfG1cCFpQ8cOyIMeKX9kk9Dm/7ho1RRYb3AnPB6TKdT6d+yAkOZfkY5J/ApaqVFz/ypqtLS9lNlUiwBZnK0nz4ekn0m7v8zKdiV1/Xyg18wGxn4N6mbnXSaGtjTvnzWrP5A==|Chương 95: Trực tiếp lãnh hậu quả;Et2dFz5fhFGg1S88U3ITBgaCfr6vQ3CjgrnIMm8N0/Hy4GB3cZ91d1sBGptzGvLXwvzafsygEejXq5vmJWcUxkecGqItCJww/28IjXDZFCsSAXoZgF7+d0srSm3D/O4+Gx7g1xS60p/ILc3jz6g5B1GQPeKiGIcWKDZhJ0hNeFoAook/KXkHF2NsxaluL7NMCR3JdYKDBwjSWR36/2XOtw==|Chương 96: Bà còn nói không có gì mờ ám với anh ta;uBciMfGI7jY5Wc0C9h5/k5KhH7+/rafXhukJWTWCvyKn7ZzjtNUQ0En6WfN8o6mMO4GGlbMIc7eB1zcAVTNezrtvAcY48Q14+ms9Ci6tR+W6t04Y0SNzvd0ALuwEYV1Ar66Sq/emB00WVuDKYd2HfpQEo5lW7aeigWKLdSGsf7pOd4R+NJpanivbGrL+UVbimCOUpsHG4snjLOooVc6zag==|Chương 97: Là cô ấy theo đuổi tôi;aFmZmX3rm5NZjybUNNWGyHpLpodZEq5vUGP1u0zmopOrUU0SHuSC79z/+TmpkoFVIuz83RrNhY/IMshW4QTOxtAmlGZawUOkZS+gA6jMunWNjlkWrTWPGTPMbk46189d3osAgSdDexQ3jovb5ljzTINa2/gjZ9YilNWPIQUzygSOK+C//e+5tDX4cgV7Z/nJ5FOrehKos+ulIqoof08k9A==|Chương 98: Bệnh của tôi chỉ em có thể chữa;IxQxg+kYd0Iv2na8hp9wWknjR2iVlBCGKkeHb+CqVPW2zdasPk4Dy8+2mxDjae9lvyfx2r4hn+wQTGcQh+T4dYx2yfZWk8oH0uJgHnxGgZN4ectlL/daoNoK8z9T1jCeNs0oTambIJw60wn819xbj513iZPby0+RmHAjMHkpiSXdmwbqUqKaWNb4gGTh7P9HJ08uSES62+XARqcepOTAWQ==|Chương 99: Sáng sớm đã đập cửa sổ;ZEKBnxOMtdGHvdknBfru2cW9Mr25lPVmQ4qHoTmYd6UHfGDPkyZcf1ZIR73b7jycEhuTtkHqrO46+Q3xr8Tay51hMx2dMw2FT7NtM6EmTTa0PDIRTKmcJQtG8BoELHIEYbmszsfvFOzHwCDjIvml724Hc3tnfRevIt34fnF8gHtV+iPDnTmNqYF9tYYk0VnMSQxENHwMFNq3yprUoKU2/Q==|Chương 100: Lòng của chị đây là biển khơi;e68acuyLVeRBECHgY3UJ7Xcrj0+jcmv3THvBX7LgqoMEbZNou60rgYZICsjPEsaiQvtSfHGJ9034GXL/V1MN1CdCKEO0h6Yu5qyc78m3jLq0pMj4VXkgoty1koxj7Xef1O03dtjQ1L8bUn2d8k+RwJ3ngGgySut6O6RNMHo6jLftHpBjJ13mOLPnjpxsL77WJFcPJJuBIWWV4ZYDoyOLUQ==|Chương 101: Hoàng Tử Cá Chép;zlVD6qnkEy6tDSVhBH83NcAajspgOPXay3yhVOGrFsUqdXxRklDhGqG4Un9GEv7s8lsHmrUJ6WNauEDBZLqXMohWjnEAVCnursiT6oyWuY1annUE+9/ihSpn6/A9RPks6xf2pUvXaLEPKnra19/Y0BSgv86S5vuxc7mB1IzAdEkURflWdxO8buNzwiR5XjhIJacgONO5W0Ik5GRB0WGL6A==|Chương 102: Thiên kim hay là tiểu tam?;/EMThBnmX/+q7VG2I25hLLgiOgen2Ae1kubXRRVGrqetff7qdmFhVuN2c+JZW/2TExs5C1gmjZI3QMaMjeGfTtVmCzaJ3ERNNjLD3nv/DW1hj7KmYLDL4G7EAcTUVAspyWpYClx22mUlvmlK6mlRudWiU6bn8Pk73pLI4jmKgqVf6SBcg2wrBq2pNXnFkQMjtMnjnQ4Snumme0zuq7ocGw==|Chương 103: Chó điên cắn người thì chó sai hay người sai?;wIjuMaf8Uyh89V7oZxiY+IOnVOwvfIhFFJP6Y00T53l2aocWBYM2zF4ZITXmMC2buVIpI0NRS/ebo4snIXJvyW7qEBgGHu4OY1hldfALPAzvkWK6CWHTWZnyOVVcrk5lQB+/rprQBOAi0Eu4//ykFhKNApIBserhvn7JL94MBuTfOS6DP6R/CFBxJc0C6FXWR4zwbprs0mMBFIqcjn8bjA==|Chương 104: Ai chả có chút chuyện không thể lộ ra được ánh sáng;z06ZaGawLY5b5C6fQ3WnqQPj6QCE3JvVyNwF7DCvLC2ul5I5iRzDhX/5Ot7dF/DmY76JFskrH8MdrzWSvqwJu9sKo4jLJQxoxL+yf7Qb/sgEObRlDgRqQESJ1WG1zdyvgaEeuX7Z3PovsjFSSME7orca9e7vtue+xf0s43cmE5zCxvQvwZgIYwTjlxcsPm8hNIX3tuUw0HgtIzw5emCUvQ==|Chương 105: Mua đồ Cho bánh bao nhỏ;h3GGuKsmQOMd2uPr5CgXCYDI5xdgC0HngIn6osuH7NJd3ivmilphg1S1Mg6UhvjGaIK0gMJIjQAGKa4WEYvFPRyv1Zd5c3jbftBHjLrqg903jkikTJNypiKN3/iYfh2AfnCslnrG1XzbDwIRdg0YdaopFYQoq4ijte+PYhHKjmy1veKhLPzZif9zR0tbU/gxvA8zohIrfrktT++9+i81jQ==|Chương 106:   Gặp phải "cực phẩm";QVlNbjh/Xh6H7vsKTGzUMhnr8K3njbE++xbwySzQz6LouWKTh+jufZORVfMBs+HNRijJKh/jrw3aVVTYRTUkxqQHtN6EShB3O58Zcpl8iZcunvSC52eq68iZnPZiReMPrDn+p4MbuEODEdcvJDTGE7Gio8RiQFkslDNJITDWh4U441i/vOhrM4SFY39F1cPcV6CNHEdxshy2RWbWMjFdPQ==|Chương 107: Khi đàn ông yêu;m2GwMUkh5QuznNW0w3O/zUKZOlKKtEqV3D78pyPk8RiXzfS5/uJElRLRb92Wyidr5StpmOHu753sm83KfEOReScYJFGYQ05YlIV+INUUhXcWwow9d2L2Neq0P0RnI0QBukPZAKuwkBa+omQMrBx0MAOjPADY8oU2iOFbGR53zexMcwMSMXGAuRvdw5xdwifQjl/R0M6OcN3eQMjdIzNVZg==|Chương 108: Không cần mặc quần áo đâu;vtNDPGzqbep/6EqNa8w2bmNPszM/lVE3C3NcCCD3jmfYGMm+RaeBMJ9dDpVpugADUGyW2Tqt6LqCxHMtrzHivxkR0MBJilAtpOsqdprpROKwnGlFRTN65VKpWMbOQdSdv1XDQO/LaRXCzqy+ya22wMEUFgFa/yAms6Z+DSYAHIl0FZjXyshDJGb33zNrks0CRNViNFHQf4xdSSFgEexfsQ==|Chương 109: Đừng đưa đàn ông về nhà;Tu1cmXmiZGHUgbq3aWHeH6H6yBk0W1627HGAjwpMAGC8cZ2mON+VyL7Jq1F3M6rVtgopd5ovfeVPhmk9DDdW34QJKIeVyJJ8kuV/bwxWJBkqa72eYuwD+fZ96O87zcGT3GWLBc5zbXsMdCLAWMYVW/V0nOz872WXcnWQn+R62fX0W1/RMJdpavYwjFwPREIJshHfHErkWsOPlJ+IsoYUPQ==|Chương 110: Có thể làm chú rể luôn được rồi đó;NYmbv+9/6Vq8T7H41coGKGwlp3o9ELpIm4N0pDr7DHe2sBcUL4t5PH/aFSVFxFL/cG/0XvAmMDHnQYuKf1puiEZarbzlEPc41iBQnVC287NtdkuYxR8zsM4aYVNIaPYXvraLscrjpibc4JYIEmLpLUlKH4ySD9Q4msjBBkEeDaNMKwj9O3Vqt3uzj5VNikBzFbEPtZG19KC7bUBvwgMeAA==|Chương 111: Giết hết đám chó phụ bạc trong thiên hạ;3gj27neiXH7Kd95bDOouxPHdkLmsQFe1zeR6OA56w4Zo6ZHCh4aFCMMc0C4P5LUlumNm+zapX/FkgRz04Q3VT+tphgNPVFnC9H5nrqdEw4mpDLnLEksGKYuDcP3UGdNM79QygU30W8wtfmL8koiaaIQgLSKLhWUwVPNHL5gL+rEtb1d6GNhwPkqNXD+7hrdf4nV0Qtbd86G4vAPiIxmOkw==|Chương 112: Chị dâu thật nghịch thiên;j9zxxSPuVGnKIYVFqbtoRP2dh0atVUNVkrDrF9TUgkoLQ4CcoFtT+zICZxmWm04hRbqNDeJR02nj1ri3yu+9+CqOZXCsOpSTNG3NzpxTrMdqGYfnt6lyDmoym2VdlW+21qA6S84jcz+pILFntsdeZ9HRrGRszQwKSb3YZCRdy0koZOJS5fZDuxM3aUVN/pG7KoVFZyPmKoLk7D0dV4poSw==|Chương 113: Thời hạn ba tháng;pT8fy3y3PqtU55/RKo85FGlM/UDWogiO6MBAlsU+QPiSoA0zhKYv+lHTHBs7Yp98D6VurvXffcltG74lg/FVYdvnLLVxJNLmPSyAPI65vFRGh+C6W55iwIzIxf6zm0xo99h4KUua2CmlYuIZCo6kDy2vavZvV4iGqcsCVIlNOvYCjn5uvr4mlL+9A5lPpSDg79TAwQcDIMXxLirq0dMuiA==|Chương 114: Dù sao thì cũng là tôi cưỡng hôn ông;sYJgyBwwvjZjzpI3kp5xKVV8x0/7Hlw/5kXajIOjVP7PlnibHMrF/dDkRHSP2BVM08N7fYbLUGdQGCjQkWO2+xUdSCSQOjjuZRJfcbuHKUh2eqLwjj7x5N0+qP2apffIUUSlSyM8H7ufv36JtRKylEjHlssyhqEKXRmgAtzANfOX+oWawYnEYOrhe1HqeBSSCjIgKlOTTVdHd+Cxbi6DcA==|Chương 115: Sự bình yên trước cơn bão;k+7rEM9Vq9Yiz7up19wtJ7PeG17A5Kk1XObX/tOW5wptuSHeN5JnK5Ne/ABT5OwYnvlAmmR2Sk8w9MxJV13XIU579RBmFAhksa99Bcp44kbNGdNHJM6Ngt4Jwa06HxehO5GUEvQktO+XNAKe3S/5HTX3iFv3xpGtstrGf5i/NE/GJzI3aqAyZYE2lEVAhIOO+spybVwdkG+CVyjZ85Xq8w==|Chương 116: Phải hôn thật thì cứ hôn thôi!;mZ+xDst9Mo0SmXMBHnFU90Lc4b7lp8NnpHIc83MFivegJ0cX+D78N8HdL4roMp4e9e2ztgdiX2AyotWSufe8facmZw83Ggejnf3XCpBrmvPJlQWMxEpFTZEbYyBeMpx9JpHxlVBgtf9aogqL51O9mGpB9xQ0MomasVSwaqLVq5FG/TJsqnJEndcC7AcicSYTkpX1rj+eu2bBIKv91nQLRA==|Chương 117: Muốn nghịch thiên mà!;pxE1CFBn61S3EdGaSkOEaavPL83H1yIZt6iwUaxiVV4wwuNT4X4fsU7k25Sam20kRgpmtNhe6n31YM5IOmcJAlK3uZ7w70wTilffRTg7632q5J9xprk4VZmbYE1xTLra0QV/k8isuzmi/xMbGZVAQq8dzJCeoPgX3imAk55HUOWOUEw4sbLqCy1p8Y09mvpufitma0/sJNZ2lJ+EloFVgQ==|Chương 118: Gặp lại bạn trai cũ;NxnV3lNwDa9LJi75KJrYZwxigU1zmr64A4FN0gZl2jDkRXm2nfjvw98YqAenL1r/bBn7IWXI/K66XYKmb6mX/+8Cq4iEc8AnRTuTDCKJx01MjwC3Sse5/lwN+TaFH60dbEJC9z7GO4vODTwnWVtN239YLJelUSj8rprE1rqCjov5Ir9K9+4i8Ww0mti356dmCAOcpxTIUX+DvntOfF51AQ==|Chương 119: Cùng ngày sinh nhật;/91L64rkk2lJH4T3ee58ciLYejNZWGgoV81iLmqunP8Zj8CtbYXCBsRHQsbDZJWdK5LkgU0eOiKgSsbXJxl7lvq5I0zwM3oAuB6Uxn09ZYoQ2oVFzyfPce9o7gi1NkmNC4Nd9qJzqWMFbk0gOOl5ik/mujf6dKgjnVTXeDUQLVpxvXdburI28JV1Fpp1QROqFTt6AnLs/UQq85oqQQIfRA==|Chương 120: Chết dưới hoa mẫu đơn;9VQJ1/Y5KLyjTlSQfY8CBFiic7RN7mvnnXxg8iTIdGu7BwW9KLcDt0t7KjxgK4y34gIHHj+kNm77FtmUSKoFm6Oim2cA+1rDo04X9CXUZmvLXG5K0DfrLu6EQDl97Q81xDVjMBlwIzrp9F+SXlzmPxwi92db3fgRFTAoxJvDzeJ5LgZXNfzK8VeFsvYgcBWoj2lcXEmvt204VrHh1MJY5g==|Chương 121: Xông nhầm vào đại hội phú hào?;c5pboFloeX12AwAgoW4PnEths9q6oBO1zNI9xwoK7+jv9CbX6yNlCNXG8eS5C8VkF86WC++1OqtXFSoxmf5uwzg0fB43LFXgwpZw7GaggCWBU9pZtrLm2V5tTMjaeqAi3iB/4WY1OlqSkVhB1D0PNkPEgJppSx4o1S7ximU7k4K4TUDUkqMpCllrTnkzvgb790308KiP1lZMfCXMLkizoQ==|Chương 122: Cả đời làm chỗ dựa cho em;vNcnQs26cSRr5YWhbb4X7T8lYn274nHD2BoTVP5MKv2A8nMFnDTu54aK9c0cetSmMlUgcpiNBEbzQ2j6vThI2705Aw4sMOZ2tblpyznfLDwSu3/OqqygbBxjek4GwZL8+uVFVij4RPHGA/gKBcpncs60t49V9B24/YcgD22qVw2kvcO4xnKs3eCYd8pmptghEJOQvLqRG8fpOYkhkHVIBA==|Chương 123: Nụ hôn tuyên thệ chủ quyền;TsRWNWc0VShytldmK6dnHF5TsMc/Y7PjZ88kSa5YG0Q3v1GgICCySjl19A5YIkbbEE9Jjw93YUDFU2YQ/XO60FKDkHsbfq7Qo1xmW9k0QJw5T+LiNhV5a2TdpnfkhrxikCiFgLBDPn5T9uGEE47LyGUy80X/J9vrkzkAQBvnlgMtZgAGlz6J4vHkz6DpMmyDDlDeW4bfqsz54p9hXI+08A==|Chương 124: Ngu hết thuốc chữa;SY8nLiO4E6OR3izGjPLMuP9NrzZL9ye0IWAMep3cPSs1dkdfvU9B4G5Z5y+tUg+ZvN/UIHEkLOZZ3qdUsavL+1Ie6dFwpRpWIxt6YTGZDboYk23WPVqf/fr2CcBvFLMGDpWIiWWQW6EuUUFQEA1uDZZocbBl0B3slYHq0acVz+c9F7afzFjTg67P63IfEX4VxSx5yE/kDLvzY56NvrScPg==|Chương 125: Bánh bao nhỏ tức giận;YM2f3ygZE88B1Mffom0/WVzkGpddDlu+IyaII8JCi/TtNecseaRaXY7ioB6Fg1fc1wmA8k28sJCfFYhs2uicrYkqSit0ywr7ZEf43TWBQTluvsXWNklMle/1kR8YQnGgCJB87ILy2c3Ze0bYtiacgWNp5qHJaPjJIorwSxB4gowWlQRncRMhnnWj7m0dfxTUKKVTryF+WQWLy3Pn3jvOSQ==|Chương 126: Mỗi ngày đều yêu thêm một chút;2THoAyjUXmcnZlwYOvJK1eR7yxSCqgWcEhKT9Oaj1KQI+r1uH6lc7jwal/4g91eZHnty3P+xep+6Hc6SYKD45KvcvIGAi1vwNw9Xa5wQxFyJnUiU43nfi4lz1CbX9i7hsGe/OQ2xKzLnUQM4Trfl8eiCFUUu3Y46y6Bk6bPdJ7frAmydGsJB+nERlo0bCJYL6dWsSiNhnNpYzDx+3R+//Q==|Chương 127: Làm cái gì cũng được;hQsJN+r8QDq8QAXiLEsT8rbA9gdnUdRBTsvEWTRv1GuIO+PkgDioyiRFVki4QJskEFqRa+OO2DFHn0/3ijZZvCvzIxzlRXMkffSeZVWlntg7uNCvUvMcpxdaXGh+R6YRc3KCHtTttpRs7Nxh6UO0Q+lSr0uIm78JL+RJzWrkE9c89TSIvkwvAvR2HBKXcqDHstS+zIr1p+HgiKIXiO0iuQ==|Chương 128: Thật là đau mắt;LdpRzm3vSXbElryzgazeC8u0iN94WNH832wKRPcmVDyFJNKzg4bItZzG4Tr/BlZGv13r/FN/5EI0a5ZRJfbcNbJO5RxyaKYexQFWeQ6G2QbUN7jRjjWeH52WDB0outB4yqPxZ1nFSx7VPBaHnzzdqk38uIiyNgoyx5gqvx5Kc7jPjlURH2uExhC+7oUYNc58K3U7q9CYbDw227aDF+30Zw==|Chương 129: Giống như yêu tinh;p+VtLlH/IkNxPrWKg/SX0tkgvv+Paj1iCZN+Wz41D6LfoW4TcZ4aIHUuoEVNiQl0jyMaanS8TA3H2lXvvCg8yFvs1AtcYEkkknOnEoyXqC3B7D60BOCIBF0Kd9ZAh3E0oC4TA78kGg1ViD3qUjFaYaqIkJi3kPCN89nHu3G6uLylB2WwRTWJ3BcpkwRnOOkUAwWnoYW2QGH4+z+LgLDkIQ==|Chương 130: Ta chết rồi thì cần gì phải sợ thế gian này hủy diệt;8pYhRjR1Fu+AxdGh9gp5co1RX6YwmVtZW4WeZIXh5bLRgPUxsSzpEXSQEJTiUBIR4LNUnb02K3CiW3ekl9kfCC2BEQZm/saPEuwwlBx3LxebZITNGWHMbBhYzdpaqLkaKO1Lw5mjH5xL0mpJP/JHLL8Y9YaH3fNNN/mz83AS8aoUgxCMkWWtdlMJhcEGpvwLGbbf9ex3GcOH6EZvrGOx1Q==|Chương 131: Ngoài ý muốn hay là có người cố ý;RCcExzfoC0LIyKQOc8S3RmN1ViZ1jqUIAfv7Ua9F0ZDgV/Xa1FpwyjiGK1vx3ZS1Db6+6jDd1KcbmNkTdaUKnrcr1tG4uO7q+D5RXLgxtY282wMec/Q+/Dm5LUmNkVjH9kdhF2gGt5e8ozXuurPbNT+4mv6WlMpfy7/rex56wsiQw/VtCcZeunhMnpEkTdt4OIf5m0yvXfukLS/AHE2QGw==|Chương 132: Đây chính là cha mẹ của cô?;iMo8S0x8q+clP4LCHvf5i/14dMkxKnRU+Vr/KbmwEWwxb/7TqSsKNFK+B+G2S3eVvfmsFCU6085GSTJG1L0yRizgr7DN6Jv+iXCYVlzf0mY2R1Gliuf74scPlZsf4i5wrSTJcMBFQm7i5NSnysqHL0VDUrbbn49cKhqCTCnD1q5Uop2jKdF1lhT68F6BgQBIHsEOA8y4WSBVJHln0KthbQ==|Chương 133: Tôi lựa chọn làm theo ý mình;RaWivZXBLqJWKikt9MYfhdW5DoIoPWMPf8JP8ihRtN8s5J6017aaRatK7c7UvHeCiUyclhczXkg896IQVCmQ+jlDJlL1BV/Nitfw86nmSv+/Yu/Lax+JhZV0VO/fz4TzmDaMIkdA89AB5wvvexCYMeP+VURaUQB8x0ij/smn53WSYkrMqpfvlHKKxdfsx/6CrTdyh1f1r+JTyeIZX7FfJA==|Chương 134: Đổi đồ Ngủ, rải cánh hoa;MPOb+ZUFGm5wQYaj4AwE4Qz638S4Rv8tK0zcCyvj7cQTkUv/9g6Dwq+VH0BNrS77unLcAk6ZNrSqHKXOwzxG8yvay9znTXaaOBvbLtEAVV4mqnsn8k0lZM69BUISTVyCLgJoiLBUW+7obHZuki7BwVsy9PsujqK9YtKfOVZtMZuhAYtHqbYoMu90OjSUldnqtvEJI8YfZc1PpVa6Pe9SAg==|Chương 135: Chuẩn bị một người phụ nữ;RBsVfW+3atC8iQAQ0xLvT+Mv6QVlOLb0btt44LsCre55Zh81QXhICGW4nyg8H37+MDZwWt+vHGlgZxBoxmnT5pXnOqKF0twtkWb+vWS/Ip7e8PTjjCW8sA2sB78GqJwD0iPq9IxQ5ordmATaz4kxRHslgL14FTuJ+A70J6VkvRXII65JXh0xTI1h/DsiqPLjpChw4V7/NqqEvAfTYultgg==|Chương 136: Chẳng lẽ người trong phòng là ...;uQ1KXATbpTHMK5B2VgNCTVT3NdLgiCrPVg1i/Aabh/tjdlZI2jLQudVzUF863mVxDglkchyp5szRVosZpuWMXuq16B5rikcY3BySZ4QrR3BDpIIke49rZ/Vm7XNXeumaUkN4J4E065TRF54njzu99MQ+/KNj18++LbX4WBX9Kwoq1qlRnJrmDDNnyfiCbomeeKBdQG3qGXbrmpGGY5mwSA==|Chương 137: Sắp điên rồi;balr4yZpZBFt5Nk9UdKf0+fm5JQ3kVomsKpz947xpyXjRroEzrlsBqX+KYSizyX99+vud/TGRE7Vdt3oa1XESLBDqZzlYBqx+6EnN9QSH3hhy/lu99QafFsML/5BENQvskUkab8XbWO6XeyjVZYci8mgwKoPQcML2ixGzTYEs7Y6IRta2SBKRI09OUG4mxyRGyzKl/DfzPYranJm/+DZ1A==|Chương 138: May mà là anh;/kdCGjuMxNX3hfW5KlbCgIM85XsWQbmiUlCxrh4jHF8GIMuNu5mD4IEbcYYN0KvYCaECggmFVkVHAPlfWBkiWijEoaACfFzY8IB+7pcF8FhOGrJrb4Cjjcsusc5pXQO25JKNELRobo0GOIVcCSZUtJDWEh/FgUyH9DD4+H+9UHqukovtaCzFJKfP7L+wXnSk0t1JtE7eIYZaaorYuCZ5CA==|Chương 139: Không tức là sắc, sắc tức là không;zVjzW58fZghjOidV+5xSHFgCn89pAGsO79wikBktmAkYKPROZiztH6Y3DlsP8IJULf1afDQPeIxjhT8ZQRR9FSLFywbd1hDF4L9Pt8bxG8+GhWnXP+FLhp8NKTRSNwwPHELszWfawv0dQwwbHrELS6sUD073u/wTYdAuiqZ1srzRXEZ7YLw753E89Mx7tqS2r4+ZP3nJezAo2RFfYVG+DQ==|Chương 140: Mau giúp tôi một chút;1LtpLo0rWU3X3HrcPYarjdYVT0QJ56y/8FBxdc5CHQaOEe+Ad0//hYJurfxtfkbPQQ0OAn/HA3w287CSPw7kIX2xSJHxE4TQm3c1w35ZyLq/bDzLBEA1ubfcFefKTTph2KuMivlryen6UjlElBZ1QgkF6tBynO7Q+osjBWa2IsgA6nAX5nemOJF8KmcqEV2eUFcJPtN8z5KWLizCk2NxkA==|Chương 141: Lỡ tôi bộc phát thú tính thì sao?;VSyN7/1ZAQrR+wtg8rOY9uvRiAAcU3ug91dcN92Eag/W9f463R6YWa6ZsWnmQSotJp+5LH7XvqcJJ+VKlNF6VY5C+Xt8IEiqGJDEQYNP9n1jCe15AGlOaMJ3HnA6LSR2ilw2x182VW17HUTpyPrc4/ujKUvcm17g+w+5VadgNN3J3bTaPl2GzpYaWX0j0ZvIeByiZIdOuqSAP1CVKlzVyg==|Chương 142: Lăn giường cái quần;4hQYKFVC4uJIZyjjgZuV+QXVkE/Mq5az8OOX0NdlinIR9yrdqR2yBrz224H5nKTDbcIm9i/xWOCmrtHPAyqO5GVMCCoUeepLQzhZZpNk2gfXy7tS54/iNhaifiIDrJyU1Cjlg9dr58x3or5iVQkbaOhtR6iBiGAkCz9OtA4Fm7wCQCdADgdCC8MV2lOHcqHjb0aMMMaS+966pLmJkf2cpA==|Chương 143: Có còn tử tế trò truyện được tiếp không đây?;WI582RsH2pNgxD/P/62RhZdDcTOEmki4YQihdAu/w00T6smtZubAQI8NgTbXuML3q0Y7HfdGR5VeUISHVIWPw4TCnIoikqpW5tpueHx0IBWhguU7dQa5iBBMlVM1LvMAwDn9WRXfb98MUP+7IdQe89RndJJ610ce527IjybVfO4CpPB3nlV/rWtYly4zZffLz/p0a0kjPsxZ+dwuWrBhvg==|Chương 144: Không có ai tốt hơn cô cả;TweQuJ6HEDQtdqUm2zAuQQI+918f9+fes0prt6/ZAObtX4muJXXuWrnTOLTmJdToW+op/TaowOasU8dCvlphOo6bXNb4/Ng1TvTpbSlvV+Vqs67P1o43+xm5qgEg4xPcK4hw7x18UwUJg1DqLQLBkRHU+nUv/dzuj3QUfZYAzOPEk1Fu83ilQwz0wsdQIhWAPvN7/nzNpmJcuNWV+T+hYA==|Chương 145: Làm fan não tàn của em;f80+WAJHO6TGGJ2qRlTchBh5rZyX4cdD9PuDEkB9CwNgSd5vtM6bv/ue/fx3NKAIk79SqQqf3M8Ngs49wtx0d/Vkd+4DaJV6GhVRnTWfmiUhgrv6WuXBHh2S3evm6J5Xby7lgjm7wUIULmpQwdRAt+qAIsCnAjM9tyElKaFPgOZ4wkVJot/uvSUK5JJEQTD5BQRe0rwNHhht9MF7xRyqug==|Chương 146: Không thể chịu nổi sự trêu chọc của anh;FNftlunJzcNvnf+aLWqyuAAxleZ3FD8J8/Sups4wr0bccDiNXaPQGRoBtzly5KoDMvSAYsJASLo9P5ac29zJ7cPdp8+THfnkQxYqTDqrCqrKcjnXDqTUwm14CagzdE/G2bO+pnlvg06iQg3LWkPNZQIcg/bNz7UyURKrMu2+5NKza9tg2bv9+3VjdKIDvpMjH87WWeoGx3semowgqWxp7w==|Chương 147: Tiểu Bảo phá nhà;79l74R0nhkyGSrK5G3GrfxGBqTy+0HYlnE6XnVn95/wdXiCwRZoV3k/SR3L2bQNoxwy1G0gXNp4KCPU1Wrqaq623FinkyM6/+idNrmXiiD8wl6KZMZ4o2X5QoKksQmdLQ2QJb/3OA3o6X3ooLMeCFyu2OUELmfreT5tHv1fmP6+yQTQFMRG4sCr3VVEI6zs0ZbAEeo7NJCkkI0qesHxNPQ==|Chương 148: Ôm tôi đi;PaswhGhHjvtHjxQ4WTIey8G8bW4JMIUymoPynHSviw5iLeNnxnDzn+7krqKl/vxyWIDPAPBw6lFHYDbDgU0+IkXZdT+Z/WuUhxbAwjs30jn0PIoB8DKfP5qHHZT4ybLI1QzcdDZc9bT9yzSO4cmY+pCTEQ/Wx9U9DSA5w25046kkxNvXydgR19Msx3DMBUdETilH2LBjZWOWcurNSw/bQw==|Chương 149: Tư thế Kabe-don tiêu chuẩn;QiU8fSSEa5FZwtuMJUGD1ZngyxD8OIsR6AkhoCvi1qbF96SxbuhkY+imps76W1UYSGKIK48nq9PRUQgd7joLoy2py9DmClCoFbUrNfQA6fMGP/7xgMcHAO+CbO1SnFtK9ULoA99HWxkwevBrsMAArBh7niT6i4J5ZdFALnFyFqlj/W6UKSQA1geiTeY1vLcirmIA8qSxXWLK14AlPFN2Nw==|Chương 150: Sinh nhật lãng mạng nhất;LRXSsukqVZpY8nCfZf3CPjsYr9GRD0AwJN7TMrxGKXkxEZ8wL6RJuX6FCvTGq1Zx3e/dz/JQq0GEXCaSOSgFNblt3+xOnjpVnAtZ2LxQp3yCHoxPJ4FrfGSYA3rbH0Oq2XBNU7PQbM25q5Lzil8unnIw0zPijftgZ/OIujfoM8FEQZtX286GGwU1MTOGQJ4antQDZHK7dtOfkCCm3Rjvnw==|Chương 151: Thương còn không đủ;ah4kmvaClC0l6XAKKcpVHOGN12eQjKJxHvXjd5sWZUe8U2/JjbGGkFr1jWtmPTPaIlYzRhB8xqO1EpmK4nG5IsOfxYNwZxdlHXUuzI8v1ODXI4pVG9SAxl1o68p/279eRCgxRqaEd8iDG0VxyiP1kjX5wb64Z6R9jV6KsOiTWq5vDxprM8U0u+nXXqCCGPZ5FOKN7f/DxPZNpKkUsIaHqA==|Chương 152: Mở ra chương trình bám đuôi;5bhZCu2scKdy6kDkuwYzWJv/OuxorgLXMbIuZx6M29JrR+512cWiaeVhVJ3szeWZ+Eh+kKWmv+hdnuPINBrK7FGJ121mIX2vhXplZ4vYcYgrcKTaloOZ7Cwqn5/ZU9Q0d9PGyXBLVJqvKbmS4BniV/Is/EkDH0M6QOwbuNHJ1Au3QZJyhdpP3JJwGH+A34C04CUlQzcQLfGndOo/RreTmw==|Chương 153: Trừ khi cô ra nổi giá;o9+f13HBXa8OspotrRNWVcQpMQgAivN72iRnIP1IIHjOAPLAzdyH1rv+bflabNxIwcGi/rzqceylW/LL6zvaLzyp/y1cFMASigpvRb4hHSTKTnQc5UnqBd07uDfW1OEr+WcGnnfEWauTu4fYvq/+5LuZksC/m5Rw5TCJmoKnoBR2ByunHN/J+yjhUAaYR3mJw5531XV5ppwGlDWGGHUzPQ==|Chương 154: Chị hai à, xin chị bình tĩnh lại đi;fc9tKboNQCacpnrVgBxE2LeXQ3yygxJqxuCidltUEuesGZfSw0IQfVf7KkSoB/4/4vpycOADWUprBvZkxuGaTrL3X4IhGPpPJTHwxcJNz6YR38Fh2pUbNf+rzu1tflrktICiPf5IqvIApwR28KXkoBpw56wMPX/ZpzHch2X1OvtecVMqADNL1/60qGKYb039jsIt8xuR50JtGKltsL9DFA==|Chương 155: Quá ác độc;Go6zIbP4EiWS06Fq5HuUylvjn7wnyzIeiAkXPERyFT/hCt3gP+nYUlDD6slrTCFANZAZxy8+ELk7NtT9qPhfCrbl5HG5GnIzeevH+Z1mBW5BJBKc3QlQxz7UAI12H/t3M5EJaFbIpy+7TFHls1d9Au/zhrobsyT6BEjyjqCmW6GkKMj1O1QayqqP1GX1HVgtgnN+o8qC/IxiUfuA2JI4Yg==|Chương 156: Sờ tay đâu đấy?;5qYFqFtd+0dQuDcXcCfif8ODjda6FH7W5P58cwABKoaG1MdeQGZOXbvR0H1r0mvt13lZbADxe4meOkML9YvTa6w9ZZ0fkV20o0ONVgkIhIbY7FdDMuoPbYCE3KDmZwC3Ui97hp5DFhLCbiVPkTlsQ2/wHlFkaRHKG1Ixn34A40PyVr5r4LX9wPhZaAHZ+Mxb66CoelMJOQrvceMFdHP5zQ==|Chương 157: Vỗ mông ngựa thất bại;zBM/xqlt3dag2rqQFCX9D/Yvt29sO9VtWOoMmKTZz5LPOK4yLYNhQ4jxkyh2OjbhaIRnIrytxby6GW9jWzKrPb09s7eaOq8hKrFSnom9MLwWkuxkm823QRmvms6plOelrkN4wiCZRk9VKsupL4HHY09yf032t7XczWtHr7G+ulOZT+ZOKQ/nus7v9X6PuLNubfxx1qpDCe4AtcVFgPaeRQ==|Chương 158: Cách xa tôi ra một chút;rMRpLftOrfBQRmwX43MoDZzrVY/bz8U1MxTtvTjScYn+b3SppSWwvm0j8TVW76WLi03Vg8fEJIIxo6bwkECUQ1deNFZNBx5NETkXb9xT4NCaC80vRIL4Q3GFV94UL3aJGUXtfeQ5hdrm3hJZj+cnvU4ll2hiHM534gFxiFfgCUBR0UPs8qMZIvW9VqYivB2NKXT80R1UParhKzTqMpO0fw==|Chương 159: Cô cho rằng tôi là người nguy hiểm?;iCPLvS17rDjE0N5vYVkEB1Th0SnXZDf8UFlPSXNKMiyG5Xw8eTtXYV5onF9Bv9uZosNl0uY5ft5SJLofI1lVmLHr1u9nH9LBAbHUMnFw8QlriYY0UPDZR2KYQ3i8e0JmREVLYu1SO22hbUJ5zEx4v97iRDW/hwhDZo8gqOjseYwgikVYqB3MggDzfd4s5OjDCCnXyt38lkpZ78Rvu+zfSQ==|Chương 160: Tôi gắp cho anh ăn nhé;p3wlkICVis+89I2kJ3fHAdAmbuBE/4//ZEnJ0S+OyYadDjlKQFVSHctejy5tfW5lSskbfPL6h1YQ5C1cJnJKO8h0JXDXfSgY+LwmdIlW+Z1jommsXt2a+oS8KRrHwvXRv2epeVf8np6nMALD4h/2/33ECdK8GinRRs5JBp1k+svWpO+RahP2OLKZQeE64QCFGzj90yknhfIZ7IXMEabs5Q==|Chương 161: Không coi anh như một người đàn ông;/t4MccXiVFVe4XwdbgRyIDVKjrBPAFMJD+FPFT0+Nm1oHDR05dSQzWKcH7hgpVn86z3r6IT/w/8G86DXozvYe1Sul5kJzNXx0ko46qUgdIeIffcJgTciXDxLM9rv++smABoUrcFaDRrpIVcy3NPg0N/tSsKHLQGLGDAOsg5HSMPbTaFYmkxP1hzEdIRpkg0IOyVYBVbmrwREZ3U+KxP+qw==|Chương 162: Woa, vợ mình thật đáng yêu;Z14tdUHQuXoxHn4L2X29ZeddGGv96PZcBe3EVaUXig0KF3sH5I7z/S4y8hzLe+xU7oZdwXcP5kfIiCTL+LPUuNvHBZY1DisOlddFVavxHL6a2nU5ZaqsT2j14mWEFHrkl51rcSUvsIBVrNxZjnIL3GC8ON0/T9L+rV3VmfYMNkAlgx4vABpcNzxqKPvFpCsdHikHSbYpg1y1PrLFWw95tA==|Chương 163: Khẩu vị của anh không nặng như vậy;TuICIxeFZChdK2xLh6sWD1xeeE4aQ71bMERnPQsKAmwt0v1CzSSJuD5yOPNbA2JzmgKYRzliOIRZy06j9qN5VyrbLTbHypDHu2RCZsedxm+AiopKaZuF8x+jXmVIoHY/sTxJJIYr5c+GHKs2st8BN/MuTD4ukNODjRdu3SYBOwQ8f8DCt2lIDWoxQzclEgS0QZ5Lg9uErwX0KDMag9wsYg==|Chương 164: Có ăn được không?;YVOp4MyUqVTvWeBb+6DVwsr6kPG8ccfwVruYFIDe2WNjw28myoa7g4jyrICcUOa5kr5aFq1kdZqvmwV1QPpEE55qNyOkUtDSpJtMARwWd3Nl4btAeebkIHpTkEO6m8lXIjdh0Y3e8o5C3my4MEOaqpiK/huyKTVVAODo8XxUktkVSBJ4BbJDZputmnjyLjIW3tfMz9IIK1qlZAHHLxaSWw==|Chương 165: Không hổ là đại ma vương;B90o0X2pvVzkheNYAJO71ASSzDZwMHu6owTxxPO4foCed4A71YsRpEdDr5C/p0/jlLAIHRjhjvvbSIl5WJg1j/XwuLcljsBopggy/P9Mvh3+4o/o+AzfGoaSUhY+RcSNThD0GTUXgB7e1TPfRdrqjjKG++5FTqNBc9SWERK+5yXcZ36k7JKp9RdM+GNs8KvAI5T7uiEETKxfmg0lJ7ROBA==|Chương 166: Biện pháp nhanh hơn;/ayPcryM82ntHfT+MigFpNHbVKrc5V3XULm+zSXopvqepdhzsCLpejgRjJ5zmzKp2mcDNWpOrTL/Asf7gxKPSvMaDU1jRvKGelXef3irRG9YDP4jX7jpQe8uDDryNen6KJxR7mliQdvfnf3+af/Ngk1bMlm8eOTOH9L87sL/NtSyNqTLdfEhckQXFDkVuYokLtksIGQrWO3NvnQIilya5Q==|Chương 167: Lưỡng tình tương duyệt;dsdu97v44gDGwVKXSkJO55KmEsa9QO3jfg6FI9TzvPUR8M9/tVxH6tEjo1JkYLrUMyvGykfM51I+dyyJaYcL85ahy2oy4gNoETxVPzwFMOGRZeUTwB+1IuBIzAyrRR9mYu3A22K+rcJN+GNS8OwaHPEE3ZEa17Tg1ZqwFgrdO60EGefOG2exQtWF+PpFEmjPf/xlFIajoxZEVMFnQmxhrQ==|Chương 168: Thương cô ấy nhiều thêm chút nữa;AOSZ+kTWkHO1encHnQX/QiuoLGv7/GBK8lvG1QtwuNFzDP+MtnQsIfQRXIkO4c7G/vUncj61Sfl9C9SCXhzXWUyCbYXUL4z0LegGuPRXBTH4PcXlDwmHxUlIicMr2LBh6kc4SDpkwrOPeLpfRAWSfPtSe72g9RmlLWJTbPiX4FJos2hEmPrOtmLpx1HPpULtN9+buLoRt43LtIEX4jCt9A==|Chương 169: Thật muốn trộm về nhà;OZ/sEe/iuIUn2ZAtMxKPH1dQUsgrEgqee15u2OPN9KxYT1y9HY9fSVIqdhdm+SWfDh1G4vi/GDM9uqvnB7dW+BlemwtjT5iXcxH158XRFvxC4Whxo6jXDxl6HGt/ELkb+VeeeMlW3OCJ2MmDDpWwy8DwYxk7ipvsmlc4ucorTtU59FDFs0FxZTYhtC+s/1GsMilYzxeGSRrpPBdr8mOljA==|Chương 170: Sao có thể là Ninh Tịch;H/bcOs0J7qmW8Nj5KaEiBCHakoHnDCW28cRU4jPSpCckKujiTIJeJN1kc5TmN/vPzg7UktfRTl4N+n0ThDbZGJGf2Y0/z6vjHHbh1NSgG6Hg2PETxfUC2xZD2RWMZYtlKC1eyAZ4PyMT5uHarRfvVRiiqkRZbWaoQEN2uTOXzfeVmRfXktHYPdPJTh13DWgzJa2qh59Cuqw7otArlsS6UQ==|Chương 171: Nàng công chúa đẹp nhất;mkmpa8lGQmOdgV32eaphulMMcCxLQoxCaOiCJ19ocrxi/avNPolZwJDeMm3WQNmV8OwgJhiF0ZU1LKifH0+euhOv8nGx/NQyIEg5EgHw7irBPaKhQGrod8fWFWK1Tv+bUMREvrxH/5bFeDbmZTVqX0nnjNm1A1s5KwgIQzpiavv3fLn5OxBfgzkLJavKTgmy5h1kGfCwzVIhkmdjWD3szQ==|Chương 172: Trò giỏi hơn thầy;rV2xgYbiIPCCJQ4oIlbn7aPKv9skCrM/iRSom0qlhr0vaS9uMSbfSMRhO8JcoP6mdTKUj1YB5JdquDHEP6E45JwP/36WSPWsPff1oVzm1FJWXkv/+LmEfkieTs36tQJfySm79J9j7tPA3ZibIFOnnTH1D3qhoBZFzmwdTrBypBuKiKiWC2J9tZewpWjKnsdUs3AcHr2CZy5ZPq/Fe8zMmA==|Chương 173: Phổ cập giáo dục;zIwkH/ZMmOz3+QWZDO4IwkeBdmEIaQcf+D2UachGE88Z+4TT1v4jFgLfqifTqMGhwth3NKPCt7RzxKRFOZu6YvB6HL7mMAGuIc7nakbQgNFigwsKPhfwofW+rZwBCpgLFQyiaKyoipc/djUmRLc0dysYGFQjxiKAlGBuo5e+CsRECcW6K2Rh8piVrEBSNUsI0P3n18mt2o8kpcz6+wHQXQ==|Chương 174: Kinh hoàng lúc nửa đêm;Nh9/WoZuT4de6JjDdm16ZEnCIs8F/sm+/DdzU9vvByksiyGYdJnSDIVQgZyyG7v6JnD9OvTfAlLmvn8qpA65yhoh27vZFKKbL42saaLWPN944Dhg4CLniyP/K5Iuj3w3Pp/mf4/dNgEEn7nxXe2A5h37KmfS678TfTQnlStitRJJtak9C+ovu60G80rQiPn33MPeNqe8CHFPEMZsDotReg==|Chương 175: Rốt cuộc cũng xuất hiện;PwN2F24+JJJAaywQjhQE1z09z1WlYamO9304f5dRIujuXTJBT1F8rjX5fCa4cEsxf3k53UyYjFFwiojQ9ZppqRbqaQmaAcdiCKMuwpFB/7bs3rFgMuUu+bPjkc1C4JfJlnm5Kj8P7W2HT0iqE94WwJKDduZQH+quUNcMphi9KvLpbtWmTzOAurlJM1w7JT8qTZ6NT+OVMGgOI+VJ1Q0tyw==|Chương 176: Tôi muốn đổi công ty;MpPssSUnWAY0oU8aQpx8y5LQc+t4RSlAJLpx9UYfxbF4MPm/07EqlrJ4HcqKaKPmDGf76ZVAUvdKoMPBBvxpcO7EVRJpQV+IMzugLtBn5UQNt7rCFGvxEvRtpha6Tag2e6QQ4+SLPbQdt5T/Ori+NXd8HMzW2afxweXyu7C21YW6FMZhAyFzQtrJYwzlI7FiGKYTgt1ZBphZ4Wvh0aXHSg==|Chương 177: Nghịch chuyển bất ngờ;ZuoTvORSmb4nb3ik2E/zijuve0WD4mbCKgsFmZ+op8NWiXLJ/He4J5L7789bCZ2voc1SqZcxLPGDjTMIyxNWw42c+jrIiDnShxk8/ItVysjj9i7ZunU0PvC9cC+aQcDnlT/A8T7V6JKhIz7CBuVsgVvXbhsYoRsr4dQl/45bTem/ufXgYSALp4xNOvyIMCilQSRGR0rwjCTt0cFYpSjYCg==|Chương 178: Kim chủ của Ninh Tịch?;LFaUz8FLMF1Cuj/aLwANSKXCwmm2qgy+BtPQ5EN1g3dtOLa9ZYCRosbUZYzriHxWXSLaa6pDCEOk0CdomIqD7zg9r3LhnCIC9opdsVaT8WpO1aESiaiVQxHSw6ZNOZmEe26eAsIe2kmOaxkiT29avoK12M9VMIvd7bQdVvX5wA15x0uaGQ/WcqKVzWJx98F5T6bz/wpk5Vq9xw48MKErow==|Chương 179: Người này tính hướng không rõcủa Ninh Tịch?;Od1h+VPTr4SwM+y246o4ScYhlOj03seoreYwwQMwfiFAlt6GQQzMknvSqGu52cHLCu1dcKYLM1AEt9EsiBMwDlb/TVVPSt5AuyMIyh3ElEvEdpc5BcQBFpbJhqmszx3oTXWRLcwGl4/0u4c8Qc65Ue6hWdstvUGy50xoJpdNeNm0z4fyJJXpJslDaV8Tli+VL5ya41gbxdEL3l3sC/ZmGg==|Chương 180: Bán mình cho anh, thay anh kiếm tiền;WbU5Xfrse/n38n+mnvhTPsg7uHdS2XbZkHqY0ma9VNMhA0Mq5dQgn3Smt7z8M4H5OnoJ62S64ENnGEP3NiS3phH/cI5v8ryI798HdIv4Zlh7h3vwD6ebsd/zLfiEBzwFsNLIuMk9iyCyBSupfoWAzaWWotK75+9I1lJuGmjlW7bVwYe+MWCDLy6X8YZJu6cdu4PZXqAmkE+Qgh0oouVW/Q==|Chương 181: Chưa bao giờ từng hối hận;62c2a7L9QqgIjmYI4jbs3pRyN4TLfDLnmNSGnnm6lPRrZZZpwTosdjnxNlQRiX9P7J5X1MSpgUY0X6eeWYUIZaSRiMMOYo/Jn5jknxuYCzG51lqAPfIsU0MSdSIzAvyq+XR6G6PmQMiNfu59DLVr59DTCOKDQXvWCCG8b+3fYuhIL3ANgvXz6oh6BokLPcHR9m9j+B24geZ1OsnnAXWCYg==|Chương 182: Bởi vì không quan tâm;RKBZP/ZZmPpe1qObphYbd5Y4z4IS757TZu5GAX/5ypQ9BlFJ4PzxwVTyuk+/T6MM0qK3Aw75VTOLl1GE220BhWwXwVVA4QDqj7QTox4fHFT6/AtCUf1cRfizncAP/zBgsrNx8N8tnJJHf4/s9RH7x/ddsJBOERlrz0xi2INT6B905D9DE6fhbfUA5s6tLZmmNrn5UWuP6mj1vdX+HF8qbA==|Chương 183: Gái đã có chồng;hJR+IbG6gfGeCZdRrGcj6nWS1lwhyiojWsnaPMj4LeWvWu+15oC8pNOSmIwyTg380CLteJDzVcqfu5DR45LM9xFIOAETmnDmrwjcdAICUGThw+uquDOzQ4fvXg2sTVzssHa+Asa9yx1TUbDJFKcvfeM7LXTSUQ0/xjrSg7YBXKKaXjrLIHAW1US++eLnB19UcZsky59QzZbcGu1HgoBngQ==|Chương 184: Cuộc hẹn đặc biệt;78tH2haj+CRY8PWWslj9wv1Hz7Kjp5RVBtyzjKYEGN9qK3ZngoX3aUOG0hFxUeV/IP6QpDQgWJCpOb3iThFjIyf3MHCMJ7dsp0q4rEQpAuVPvlH2TxysBLb1BPR3n5IdgBM6bygn1mjl5y/17z7YydbY1QGzmGJaxrLJlmbO3NkFvoQjNOmU93Kp+LGbqrs40EIkEnT32ZQeSU20Ht9Gaw==|Chương 185: Cả nhà cùng đẹp;fKSn/dFarsL4NU1sbIIzdqKUY1Yb4mKoXfQ8MdZBD6aFQs0VAy/fFT87HAecVIrRVaj3I09NajWu4Fw9FX/wyo8ssNBhlN1fMR7R1LKeqvCQ+BC0xJB58bJ9JJbvraF/BYKCqWVhlreDJ2o3xcntSaYn+nIagMmBKcU7KWQTjD5uJuhKlwgjs4f5ZWCELFlRH/o7KpKWrvC4QrtILgrb3A==|Chương 186: Biệt danh ngọt ngào;huontgjHffJ5MC2zco3quhuNDAXMau1BrqzlEBuyA2V0/VOsV6vvBNxOobwH+PJIcQk1FQENXUzXdgKHtIQ/XZZMd6lQ5MeNMXsUXkjOie0tdPEKdB7tx5/Z7Y/D0Qb9qA3iEOfknDPqlfifbd0GCn6wpx5A1yoYWvPSUKgisnKCy8kv/PBWw1sqZcnQz0pIyNYTGcn1FVhqwM/+cJ83Fg==|Chương 187: Món hàng chuyển phát nhanh thần bí;9DhCddWi9Q65lKp2sDlkpqDU/4IogwohdoSuH/0T8oqbsVZMf4K7N5mqIVib7cjCJ6Y3IXkh7EgQiWPRjdnt3m72JAXAGj/RDzprThmOugaXzqJmViqkWuq9trY8OEL+tFk5NmCflgjB/1DFExMo03i5j0XgnJRq36xCdw4l/QGjEOcdWt+Q/1mWpYE0eBWWDEN2IjwYpSo31iS5O4zjEw==|Chương 188: Cô thích kiểu này?;S9seF9Tm2mXlCDYJpy8YzuRqExdmEuYQ9fHZ540+7q8KP+q2WbGPWUno1omRXZ4SIFB686m0Y8T/+o8EyUT0OK264hNkynUVpX/jtE6BlMXeDcRsm+mHAE0G43Qhgar5+AH7y1PdPIJ/PV/FqVERHULGGskzZX8VqWPPLkeKMrW1ZzYA+CNIygB1eUx/wPxg6rWUtUlQP1fiyk4D7MIeCQ==|Chương 189: Tạp dề;pceMeQZKnre3rWNxCvICAwQbTuP9jCSbKTGlrv25nA31nvF1YuY/+I6Rf2dJx7yCLgjXo8v0oNF2IEsG4aozghOkaekThWvY4XT0xccCpkKI9B6raoIhzTTj34O2ITX+O28dqSl7XKHAieS86AXAjHbJUelL+I/Ud3M2Uz6RsxO+M7fXwbAJtdXI6Cuu7KZ20v1e4xF9gou3N/4LeakPhw==|Chương 190: Muốn làm một vợ một người;tRxC54KPMT5Vcud4owCT5CzSJkSQPkzJmEriVf2KilpRt+57FDVU7KlH9jcIA3TjWIhtJFrw0hcmBpaCj82X8ba7jxfYaSPOh0vBeyxB6OiWQNMwH0EzIaZWgotj7RH58hm607UTOxSFp0w/bGgmZVnwaW5Fe9DKImFWTtLgAsW3X9zCdB91PBPpycl/bM1Uq+VdKDFcBIclBY81mMZHIA==|Chương 191: Có ăn là tốt rồi;TXueU9g5n3jrGLFLLuIzCv4BtaeB8AvD3vTv+oZHs1pDu6gYrvp6YuejzoPYSS2nb/SckCY17Bc58L4RD5cMOj2/RBAYRrpOOJXlMpGdLQ53ex2wlgee8z1fTDKBTa5jWFOgtkzqf/eWIU/8T02MNdKSnlnWZEtwsPto8SheYf6J3K+lZs3St8k5kiGks6dwTt7IHsCh8oLE8LqNb8crVg==|Chương 192: Chị dâu tương lai của tôi;gmCNq3YGeWROryYsficIWh0fraqWcHtbZGV0iz/5T2356B7WyGuHvGL+bzfUjnu2mqbx4Gp8dQcLl0ETgw+4MB41B7jPfRZWsDgEtwidrDJ90Otswvce/Mxhn50pUbG++/myoc/AgA4opVQQC0djEIQGyZ4lNRzD2bt04QYdc0oiVTpqsVytYlk8XpzkgF5FAWb4JB/2LyK+cOpQZg0pAQ==|Chương 193: Em rời đi thì tôi phải làm sao?;lnS1nzP87aqurvW6FAeMi1PF3pks99OmkYhle96A8PmHGNcxIxOrjGcoMcUeqIFKhF7fMBp/SNc7oSjrcpjXyJMZkDEQ+Vz/ntq4TmhPHynS66VMxbvRoH56SBBVKKmQoTMAIk13oO+/od0wZbJ1YuWqrFBt9CY6PTJ3yO1QRgs/dynPnEo14APQTxW9OY2K/4/jzv/KdH0qnXAVOaYdeA==|Chương 194: Ngày đầu tiên đi làm;p1IWKuF3u3nLrX6fIR+IbuOL6l2fHvVlNaalB1ngz9YFcVJgF07k2c6zlY/cEeAj/NH0NZ1d647PT8pFnI3TYHorZ02rtdqgXtf51LYVSc8VNTt1JiQPOpcVLwxyiWXwaTLvNDoF0+7zKo6CeV8/s6btCKCK7HKohdyHvC33BN54eojhm6skk9cKpdWJnmlsSPHxdDM6IwMz49ADZ3YG8A==|Chương 195: Không thể yêu;YpX/yeDCyUQ4h2tdOQu6SOpLD+1YazVieuDzc7VSa3rYRDNeQvpDIWweU1zkLICZg2PeUTJn5DcIu03/wZt9hRoENYNcZY7rn2yvDPls1CcsPrvhwL9Or+2F688DFUJOcUQ990dbP7clGykfB/VRhleCKNTCFl+ph/ivUQ0ZJtG8GglIzVE2cffe2LIjfGaZCEQeW4tbeJFl6UJ1f+P8+Q==|Chương 196: Hoàn toàn bùng nổ;67TbPCOap9695cTXLQvHN7YNNz9LEN1WUil4iPBCvYSG1m30vJsUI7bv6DqPQ1rTYdBJZlYWIC29xO+BnqNlcosV+RQz/N8Q81PVbZLLaunK4lNx6qc4YKtcpZlYKxn3mwe7OQEXRBNgbDL5HXWcyxR2yu1rgargkbpsBo6XQKG8X8NIQtevXRzbDS1wwjgpGTgDz4HZWmg6hIYR5/e3kw==|Chương 197: Rõ ràng người háo sắc là anh;147yuTbszztKkxOS7IpEGcim2ghSeYjQ1flC0lEJyaBb/GqvIoFlQ6JM2m40Hq+bd7D/oOCaTz70Mral03XaokUcjND7NxW3UZS3DyS5oVEgzFaTfZ/gjICllngI8UYWVYmjPFDRL1O2dcs+wYu0zI6YFoFHk7AJ9hSm1cLrEWEKsiYT+YtZkKBSCNZzY+yUrlRSqL3mXv/dEKydUTjxbg==|Chương 198: Cậu ấy hôn bà ngay trước mặt tôi;V5Tp0jnwDrGyAgT+iCajoyWrgI8i436Jm0uGE8V1d9Nl6JFDJLSlkcpw5MABg7V/Azhnw5YCQF6+Qd/8dnD84o+o1lCmM7xZXJEJK/KUwJf9OEEfG4YOSXHz/vMNlElkhRxIHEd/AlZ02lSqJtItqcC7iVBrXQwf/qMOYbirywVtbofaivQZBfLZDLCknH1lcHetm7WsSuUgOW9uSEiZ3A==|Chương 199: Không chỉ là quan tâm;KeIhICcW0FdGn9EDcEO3erBIns6MRj9wVGBObMbu5bBN3qrxLgM1MMCgJDaV2MEXFDKFkZLkKVDmW3tG40uSjtmoYostZd8JJy9FIjsl0Y0BiEkTw7h9TuPJXqvXLXwkg96zb22tdaTMUCWAsw6I3vVC9CnOYJOJCrKPC6mZ3UfKU1yoJvKYdo78x/e1i5zGt40cziJhWph5b/eFXgG8lA==|Chương 200: Trúng đạn;MC0BVxmElEDhRHu/gOylfkI/QUQChvAJjhy3Gu1CKb1kHaCKoiZaUFNnORMsKkT9CVWjcjit1ygsR5i/UplUq7w5tlPJNMl60KLFpI8UGB4WrojURKDNiDH5MSVQYmr+xo9xjUUgOwFM+0F2hAeOjrdcK2BZ7mpwEJfCmLfgwVKAlyjp5d8UPuRGH/bPFGrfnOTTbuA4O8RuvolzN8Y2LA==|Chương 201: Ngủ ngon, tôi yêu em;n7uUczw2mff6B3FQhpIXAcq0WYgZ/FXFA0AL2xgt38fU8RKzQ06IVaw90VEXC1KeIDOLgb6deRd3PVzA3X0TTEMSe6L033ZP0D1W1zpDP9Tp+5Qtxb9PQC4lt0/kavDpn8IcoUXb9FfOgTxvNCJB8Ecz3d0cm49ri9S6RvZ/N8lvk2vQ1pB8OHc8/sXpzjIK002242Bwr4IB3NjcqKN3Gw==|Chương 202: Trận thế kinh người;U6DhcEa0334LvMA24TCsr3ihkkGmb4wcRGJSTzGdaoILHCZ+XK+rg/0H+F6yBpvkJG7za+IkYV/gY6rIy9m79FBDXtSDr+yKtXCu0z/mPwLIW5439XLihSPepn/De2m2mzOeQTMEqmxt2YC55rXV+cBcYj4gFkkmGW+LQA0IxTNBgd5X1G03q3rs+B4v+HZ/0NLVxGbTbOIM8d9DrFc+zg==|Chương 203: Cú lộn ngược dòng ngoạn mục;wEQXaocQkc/2e1tFiaLi9mPOkPgQqI4i7MzVBp1vfUgdwCb4Hg78UtpIbXwVa5RcUkt5yHi8DfAVFgITIqkIVimAzwLKEe+AlA8QLQVbh0Ia6Nvq32CPfQKq6HcLmyxK2KXGRxg56QRFWvnE/T5slS/tjUGClBLHHS5nZeqkedHB2vIEOFANqJrAVi3Qzdi80i6O4cEy5NwU1wtqFxEVAA==|Chương 204: Đương nhiên là có mối quan hệ đặc biệt rồi;PskmkNvH7W7jtJ/HJV+MhA03rfMgEzbKB8A3UuxbIJJvK1nDaSnVGJX+RDpE9zVFhz99m7OuZJRJQ0apACA7aBhNdO+ooBrHra8PFFkk4N+p95ru3qx+uhW13qoM1Rc828b0M6lUjIoMF8O9oDb5sW4qJzIrmzPGTw5hwgqiJNWGd25SkDFVHtHAhVp11QZfKRMdCAApoffAZulxzqEKUg==|Chương 205: Giúp boss kiếm thật nhiều tiền;YD71Czy/Wu0kcA7dnyq0xBo9kNpE/zQK5v+U0/Zl3imiE8Hlcy4zAfWRAVgmeITY3/MkWTIlpq8+ZFn8+GvHTiZWmaYpBajZWO4YjOaioon+Op6dhxXhKh4NEY6gjHsRc15EilN8Ze00VnTsk6bsCa1utalA2XniCvL6P54C/Hlc/dIjMBb9LK/7NiMmcZKwe3ufOxKjBq7NlCiwYXjLlQ==|Chương 206: Vạch trần chân tướng;NTqTVbDzPAbxXOhMAqocs+UXI0/2mc7o6CHysZ2qNoyYSijc/7OcemdsUamzQ6yWPCpbDTDgUuxPd/AkXAxHN0mL0f5C8Z8B4QKxuqGuUib1zJkCyPUKjoc2F+10k0P6iG4lpKZDz6AmDrWqsgPZ0esyFfb0iE80lamb4AM/8ZJLpQW5uQGa7NAcfzpAN+rEvhVeK99oDcr84VacIA2cRw==|Chương 207: Anh còn có thể tiếp tục tin em được không?;n+kV3FLzrumR+UwN9Ma9vCvh3p5/IoUOaNoDudnYI7s2hCj6P+pVDtVEv1NzzNCd94FB72XTWG08MHusXRM0HF0EXz2VBwHYNIP1W0cm5NBuTUzWXy2BsFXZCioF7WmT5ZoHjnInVtKPpCe4EVNguRc2E9QdgBDB8BAChD11ZHa1e9W8A4MPb3Yp2dEo4B28L3tzoAds+zuLAG1dNX/KDg==|Chương 208: Tôi thả thính chỗ nào?;55K+xMuFvRWYIXw+nLV8n4LTUoTY+liTnLoGAbDJqpggnNZjwU4Fkh2miXir46kNc8ypFMzGQCPPTRiiD9yKCxvjokSfmy3F6WqIFwmKhiMioA5/8FkhK+RgIMg8iin9R31nWEVe+maRqabyDCEh+BWMTmy6gd0ciWhBJeS9U1lGDqytknhrlI1RlfXXyuNPSaDCLLUvs8DPk/u048xwPA==|Chương 209: Cái gọi là lấy thân báo đáp;V94T188y8sIxZnyS4Q2zVugjGv2Oc+DgLGzbSTGe8Xf2AIZz9RBjrSXUgYGV7q/bXJSYhqBCq0A5EJbylr1fQJ6BhPnDlY7B+KZg6cxu4P8TSLxyDjSRRTiI+ahhbroe62piNmgFmkg76yA9bw51kL8MENUJhBxDq2eX8SQOGGKyslYcmsd6QV29Ki9KhvKI4qhBLCNHOJwFm2wz9EJpvw==|Chương 210: Tôi động lòng với anh ấy rồi;4vT8Grpm/nPlavPtZ3J/CozWNp74rhUiWBv2hIeKYxBJTe8bTGMyqgg3Xkf2Uf6Ocry30A6CiCvh/ggRnWkp7H/fbkPL2kE1WA9FUop0X/DypO/mkqrKC5dsop4Eg3qORRLtrYxHED5CBjZFUoKWpVDkUVhWQw7cT84cCxGhmC/IcZzDXQtbl2E9Yz94rEaqBaYaP1b62zsboQ+Rm1yOog==|Chương 211: Bà muốn tiến tới với anh ta?;xfr4oRrgJaUVwpJdeuVS66E+GTK4WGGAMJzGFD2Bd7SspCcHLnsDKiXDKwfKOy5HrMw0OexU8u7mh523WMWi9qJlCm/m+2hTqDv6FNF6K9i/j+/8msRJDf5ceQAiRCo7fb9nQvyc7guqYRhq2SyPQZO4ftZ+dWAQd0MmdWSZPm72qD1tpNl2d0iYkvJqiHLpH32mV6hCse8HR/UKodOc7A==|Chương 212: Chẳng lẽ là bạn trai cũ?;agxPJhJttYwF7GvJO+JH3IBh8Shgh0Fwp3yY32RAzC9ej0OMkjDLrG07uQn8/1bZmdbiKrx/InkOhRqeXHRM62Qndyhu697Og32eD/v0qJFYrh04Iq6+mIvhHO2A6sdc2bvNjF4cj8U1wB+CyaHiyl1A9Bzdvdjv2AHrbgZtAk5uOhK4ieaDi55kHoP2EGulfV0axfJVLkNtxNE5j9hA1A==|Chương 213: Hay là chọn Lục Cảnh Lễ đi!;SwjcTaayVXQ2xX9JJskxafciXMKdzDAa5nCkbVrMBgiENGyPabDDxmaAFmMTmAgicASF6GRdrsVHt8s0VDlSssJI+f1AVrG/PT5mlp1o1sVspOX2uVq+wB8K+rjUHLnlWVWOMI17SluDrwgm+unEbTpFhKbusPPxab8CP5h1O0aUs/9efEO157AVVof+/QGnPqrJMbm89qV0Chp7tM5I6A==|Chương 214: Cảm giác xong đời rồi;ErBoHk2UqpEcr1LhH0AgmGRyspl6MNvlVxnBeaxEA3d9g8Oz8WykCFpBfSX2DLFg/RKEmJupTrj+b4pierFyN10IFLgtbclgVrtgV/vwJg8l1biRnKBQAy8qbVXTZp7I3dKENXg0SvdU8HAvewMn+TpBshEYG8JlchlghXt9QwNcgoxr/wFwS8laG0cKYgtTTtbe5tJJKANwucOd8FK8sw==|Chương 215: Tiểu Bảo nổi giận;Y6d94Nu+ptntnWM3d+9VcPTghWp8p1WlzkcFvzPsOgdHNG2smYUAmWSF+VZPiWqavUIuxL8ekbDrl8bygQlKRSyAbLsGFC16JeAYyl/go4mcFwY1/wKptCRDhAC1eaBasryaLsl3ZGQDx8dzaBKY4iLhZTwl7SopWtflE18uAtmfGdfIWlzuDcJQaWIeST01ZHRoyppo1/Or8/g8ZKJ92g==|Chương 216: Nối lại tình xưa;rTdwjpeiGWA3W7YvLm2w+jkfzcWXkqvy1uOeepond5xarI1LqPjqL06aFQA6hD1FznLtFXBD7iilttrpweLYeqBpyWdSbMPeOH6v/alNzXn3aQaVQbTVjkX3otmi024cM2Kx6Vu5Wq8YC+Vsw+noOdvC28k93kkvRa8IZWzqA8znCdGF+qkWxVQ3VaRqIIx0t4cwCmFqUYLuc9D4a7dGvA==|Chương 217: Còn có thể xấu xa hơn nữa đó nha;YgAZAJRkEkP4xisvb4OcIpzgO1ikQKySArk9tX674nXnY+Euu+6nDs+HmT/Bl7bnvm4qzOhyzj/geLUnnfE+FtiGiHDalHRCQkJfbZ9ifGgPbaaQM+oomcrXELSzOTKLiZl1+ViB+HfGejFJ301YIcM2zLR1O3canv1jwaPnMkZgeLf2HBFM+U7M2gqmlWhriERut7A7vg47DhmqtZlUzg==|Chương 218: Có thể muốn làm gì thì làm ???;CvNHL6log8SL7yIvGWkjeXoa3YHnJMiFau7425t1K5srV+qQjSyZWSTPATMetsEX6Rq2ALxkKCt10OY5NWEp4vSN+yNrmLHeDP9F3Wdy3YuyZBmQf6Ut5lt0EwAjCaZjzPbRM9GBMtHp+KJpm0+UInzzR8y9va9GntW9PwYLG2QHMaJwjCJ8LwyMeiVTC3G8zSS8NwB8qs9or4Iqk4aAKA==|Chương 219: Sắc đẹp khiến người ta lú lẫn;YXjyW/XAsBEqcZCGdNyBJRh7RhCYEE5B8wqWn6v/t09bpURAPBa9rE8su1iAf7FbbJAOXonyjV1yaMJxgUFfbvRLRMgd3BAa4WLLPEAKtX4raybIWnBDGoQjRNMr5dc+iGjMgiPWlCN8KaPufv+QRVOoBhLTN2m1FaDjPU4w7HuWiab6bwiDayk4tDznT/k29MrNenm21L0knVK+Mhf6zA==|Chương 220: Có muốn ra ngoài lượn không;pa+3GBfM1O8JZwmJg0wJl5axQOkqmgw/SwDUK4VawlE+zDbBMT6q37QHM8S0uQGuM6oaWAS+Nbw7W3YMZ+txHv9YaF8KDCQTsAa8rUidt+MkHQ02c1VnEPiFy/jYOl9zeW4ng57Q7o1EFVJyb2/2kG3guwAuzxurndSdB5QcrHxAPghf3Q06fBkGu1Fz6agriMW2tCfUp/vj2qK6Zikm7w==|Chương 221: Ai hẹn hò với ông;6jIinuFTuhTLJAZBuK/c82Bz86nv3SCXatV+dasIoD7EKvMTXRMLeKOs3VN1krNfsER5VM7yzCPHGU5GoAbJf2KQ8lCzTfYN78FSXvg+IQVRWGvC9SjXXvdMZeJWzdpSzclb4GovN33tn+PwMQNyvR5aVb8T1y+yv+Lu/rINMGcHCSuLNxJR4Y5ClSnrBFng9YcX6E0cdwGdowixY6B/Ug==|Chương 222: Giả vờ thất bại;g1q71owysAU6l8iefJPjBiuvOr7uQUCLnp36d8jygX6FawHEbfSA+taY1p7A8da5axz1dGPVD7ZlRBhGrW6/9uexhB3nHbXBrS3UodkRDARhKrZ5wB275m4DKXhk/v/K58h/Bnz1Ai88AEqzrIl+vh6N+I+0qt6mckRg3SVOInV53mkLfr0gf1n94NGTkRhHmnHfnHAO5LI1ROMTBmXWBQ==|Chương 223: Không nhìn rõ là người hay là chó;pQ7VGnhKuCpl9CpW/iU8/fVYNuyAM126of+Vn5OoK+n8IwVFWSuOk6x1g7taf59ctaxdSeVu5/J3Wt2RiR+WdIm4CHNmXmYu1bQ7yNIFA2peERltqZo6asRTZ6F1Z3Z9J9kTeZA3xtAMwfOPK+JeCXZq8uWrZii6QkhVLecksVsd9UiYRs5j0k/yYnvO/kfdHULyoM4hOerHGvXz0of6zA==|Chương 224: Oan gia ngõ hẹp;m0nfO8FR62t4FnIIiuoj9vIksisHXlvTPQlhJgFzIypVeNH9mIRLkTmZI41GAyqvxY3FCLFV7l+w2I1VtAijalWwW45xvpfB6O0bn41b89AXAiIT62YP2a/o4UU5voyxzg+kPzIpMfvfehLA2zL2Kv+ua2VRjn4xCwAGqU1/cBFWY3G+1p8oWZL/dBhitZ5I9MLN0vgYu6FWTTQppHMrxg==|Chương 225: Khiêu khích thất bại;ME3E7sZHD6Lsu1CKM96sEXJbtJIVnELgECdzr31ipjnE1pMzVrf/zyZAR0EcXBxr8fYwQFusmrxEflJE2GsSOcsbPBHglWeDVO7Wf30FEds3+JJ77RSg5jKdajYZ3HN6xSts67e2nH+TZd6WS1J2KutLkoWt1JFqkDN6cUUleB6rL526aTcfAqQmwqjpleB4EYbQ2WyzmmucMFCV55K+rQ==|Chương 226: Tại sao tất cả mọi người đều giúp đỡ anh;72USzEgMzeVVwaiVAoujY87T+2+Uw87uxnheKvEdy8h4yOAt0MJx+oh4TjyySDk/OxpcB/gvvfJxVeD71KmTGGaOCZf+FXwxMgEXpCKftFOIO08Hza2R97ErVFlsVvrZkSnHFwv/NhvZaIEhd2vJrGXamyGiD5EDgdcx7psmbbf5LOdsLytUM0CAndrhdRtoS2/9j5WvAIOp6j/f2YqtDA==|Chương 227: Tôi rất nhớ cô;VhWmd/a0Zr4aXQhwivuTpLWvS8tFciGfjMfwT1SVuXJGmtUJ2g/DfbyU9roeFRwpFJOyJuk06qFrufBFBvx4CZQgK9G2LfjoVx/wdAu7MaYyn2EJMmkaTDu99f+48OFIvXnbjB0lM2t8ifJBaGtfTOzs/narTozq0Mqttqa6vbXWw3Ti6xlU/5a2uEwF7GMac1pXXrhO8/DZ+b2zt4Wl1A==|Chương 228: Để cho tôi ôm một lúc;k8OjH00HMMKShVM3JtZebAm4tiUDlnnnLr18x+Q0BZPzPubvQINw7PvWyn9MaVfmrHp9p8ZqLQZKCQr8CEGu+MJi/GoiF7ut3G2CCsH1vrUVpyBEszcY5voSd8yQ+r35wiih2MQSXQx1/41+Df5z/FSfkTLce4Afdb6NwpzzqGUH1gb7xMriiUuzGTEV9FnP1GtSyVsVnxBpY19Bisuvqg==|Chương 229: Quả nhiên là không đấu được với anh ấy;U9k1LK+V/5lFOj8mLi1EBHQp3/wmyq3uN/+gwG6mObpUWc76zfSE7ZwcyQWZ8g4oL1M6saPQd2Esr3Ewi6iQggWhQ4e27FWSlJhbANrFNQ4zY2x6Gok0ERoA3hkXRHWd2UL7Y+Ef/Dy9BO0jDi7dKSK4GuEsnHJl2+0ibocxlOVlUsjAJPoS4OUKqwCWvgofTzX561Y8vp6bEW6MnFmBqw==|Chương 230: Mặt đầy thức ăn cho chó;txaAmXfOUt9RrX9QQCpSqefXpTlZZ7UlY2vogiALkE818Qb1hH8cD4WCedFZLai+bnsE2UoTswJw7t2xZ16uL0LnJxiSCpBlwsvDCyr0EXHdiA8iJT6fK6iPKsVWNAjsHtw+Ds0JJEc/6vY2H/oOZ73G1+ZDauk029ai7R1pzdJtILsR74U9kgjV7GfixxmZ6adDVt8LTrtqXsddygpV1A==|Chương 231: Phá vỡ sự sùng bái đối với Đại ma vương;oNlDRIYu71eu+CIGmcKGeyUv7VqCdE4+437fkQvVkBYcxqpFci4wBc/Cj+ns2LXv3BjbflOmkORMHFh4a3FyV0m7bKnfvkQIHl8emnHlUQqrwL/uRMouBacn35Sys1CzvuXHXHemspMeljcy20Ool2+oHgRhBi77HBr8bV4jbLmZ0klWmn+PHcsCvC4oBXj7kbxWvTQ+rlCO2NeBQEXKqA==|Chương 232: Không ra tay thì...;UMIUgGZoi3Mrsa9NskrCxSPtLkmsagq7AeEU2HaBHM3zXwM/bdUnPs69x8I+ZLJvUX12yybW3rUy2CueZLioWdv6HQgboEPGPqtGSMqvh+Qag4pXunHjeviIwHm3emk7QXQiU2g24/h7F7hOhKcAIU5V0dtth2rPZDV6L6Yx3EAmHuZEVI5UtbmaAJ6XgJKTtivLVCaZ/2eaQVNU2LVoyg==|Chương 233: Một mình vui không bằng mọi người đều vui;9Nr9q8s95h4V7LwLB17BlQdEMLifCjrYjxffCgRh7T6Ekv1Y/Vo84VqjEfagLBfXr359QJzb8qXKP6ViMigJnUlFuVuNKEW3nym8mB/bYaTZ2jmUGLCJsp8JxnpMtw5BhgjGi71xsUZRWJEpWHfb+ydWxuN1iUknM6QfshCGiZCg6632i5K/hd/16IkIfPtsr2dfW2PjIqpIHmBMxYxyUg==|Chương 234: Bảo vệ tình yêu cùng chính nghĩa;+LaWRNsJMF6oNJ7vZy0lOUHAYMMK2+R4HKjR8nioWBy1fq8fjdICD7cYy6jpB2p6PAOHI/n3Q/gqoJxoK981bM26yfF4VGxDmfGZkBbMMEgfHV3cdLzDoS0AS8BnH+RFg7cnvS3MfZNRbxifyfdcqWqPd+DKOtWESSvve+q6Lw+0BOIPckuWyTc+VVVle9Oiu5mjVKaMqRiRFQx5h21iMg==|Chương 235: Rõ ràng là vết hôn!;gUxVU4tFopGoKdK3UmQQ27eZcjFb5hyl4kUHjpW1ZXxTd0doaSW0vi7uyYAVea9vD8fqRP6Wb8jpdQj8la+hO9/0vRJL5KtIXK8iqN8QSmu9U9uRFhPrJNJaZEZGLTTKZxPXgkemdVCCIyJqCKcif6FNBkpQj+qy7oMLMQ8xr3tHx8jNfk0GUdVpjXkImrAaulJpawG10J3EHRgvmkS93w==|Chương 236: Áp đảo;ULbfbl7Zw2vbp8kBCv69DMgZ2miTHzxxFlwZWSb9KSHoRRar80Xhrao1C8V1zX6kaotwFfoM16/TjA5m5ZwdT/iukrR6Ga/atuc7iYH1ivVvzD+iqi85jmpDzhubRYoeTZ3RRM1MVXSnDOw6ZrFsg8KjNqsHS1LcTi5L20tzlkSPbPszzy4rUjbqH5/43B5tiEhEjISmDorNYkCwO/pdrQ==|Chương 237: Đưa Tiểu Bảo qua;0NrqqknJo4pnVSX5zhoSlsZO0eKQPzzGcpB4DWZcNV7CiMF744WO+ZbBaCX2jiRnYizf8px9bfWJKDJyAlxworY3j8hL+/ekmuytcteljd34FByzj238GdK94SaJ5LfaiSPzKYx7Or28udq7OPeUhJXnBu8eZ0L/8naU5fUIP0agurk75UY3LhgjQaT6U43EVljRL4B7qtaLhU75Iontvw==|Chương 238: Cô ấy rất tốt;jFHtXRFFuDmosibFlQS21wLnB1+pbXOmElVxKMyqob4ZomLZhcm2SyqPSnFTid24TsrqucC+blvNJLTW04aVgUja/6t7AayJypyYTdoe9RpZ+DEVCFFN+gEl6ciU42KxgAkY6hmfLFeu9a7ZOzXYAUUeJM/3DPbKLT18UE9+rMuv8bMGRtwx8DTvFNtmUoGk6Z7iwxz8xrlF9GUEd4MO5w==|Chương 239: Cô nam quả nữ?;aA0RdXesthVfpcvWCukH+3+wYwzng/Kcv88Xu3XN9ZxulRtU8ehfWYLY7uistkJj3bM3BG1pShSYT5/X0XNf+bJSlYdZKJ7WV0IFL2db+UU7s74Qkzb+6Xoc40PpcET+pLCgvmLCXuCPIcezN4OlZOjTHwX2mItaNWcR2IRO84OUodSvSUQpCyb1qjy1tXeChgBo0+0VQv93gthtX8IINg==|Chương 240: Đồng phục tình thú;gUp7ew6GsMHPGmRtxJc5aR9TDTCDQcAWv6aAYHtvIDWB4IN5n5H1up2RpLqjpyHoRdcw0af1nJBPpDPbn9F6jCVcG+dx9WnBrI7UcMvv2pkp/a8GVM9HdLt/a2GNmvNmwNmCz4bX5BvMzSqJNXdUOPMVyAsEAn3BlezciAn05zwul7WfkS7shZlKjDRKfz2N/1qJ9hrKtlne8D1dbDRIwA==|Chương 241: Dạy Đại ma vương tán gái;F3HTo7zR2v+zSLB06DwZs/6/ScIom862BY3B5N/CWY2sW4wyu49HVeOSAW12p+LRmKRQc0Nc5rB1jiedHmxl/MBNRsXlEc4FUoFiHRX8hl5L3qllsiXr2CrW/Wfp8bSEcuBJwmxI0SnVgtfsxUg+zxvERkrC3xZNyP/+ndZqvksY+IFQgOgqgnTNrOZJ8R9sFf/bJ0DClJM3e5bH33x+xQ==|Chương 242: Vậy thì nhổ luôn củ cải đó đi;BlNkkVHiCZ30n4p2R177mlcU8s0cFyUPJ7UmCPjYFVvgvqbmQCXdcIivuyxFUgsyXWZc2/4LDjR/BiEy9aQLW2IH7DqlAAVtAmifdUo2GrAz1jN/473xqw+Yaf8PYC7UR8cxD3CiZRA11smEPG5m50En7UUiE/YjqeABAH0O2BA776NCIfoxuXuOn0LoLp0xGWk/x+zCWMrCcFA9cHCXWQ==|Chương 243: Dùng cái này để dỗ con gái Vậy thì nhổ luôn củ cải đó đi;h3UYI14Bic54m0JZQMrHxH49+gvWaKVdFdM0c8Lm24FSzUuGQeKTGEVnvnHsa0du3419eQDT94FBDleZFPdE66KUhovXJMFA+9i93GrYgxjQYrw874LYfHDG76jW25IxVTdpO9TODAKEufxoF2Rbnbdep+ZtO8mh89WPqH9sIBhGJpCnLoQwalgBUy/G6YX1qT0ymtKBDyCj0GJZzE2Y7Q==|Chương 244: Tát vào mặt;rIeYtXpzgRLJVqE1nH/ISDtrZbL6ckvgr6hTQsrfsbcac7uOufV1CxPoPNDo/2Qv+VbYBI9BsU5nlo9El+HHY+M64zxjTneNWwZZQZlSafR/oJbutOw9iDOq6S6dlSfmlo+/2N4SNKCaJh9ZqKLHkKT+BE5tSKui0pa0oIPBNWk9oyFH66fcYYDOddAMTRjYyGsKVKYRyz74bRccy9lanQ==|Chương 245: Thế này là định tỏ tình à?;aDhstMDFll1JQYqKtaV0kTYXO9Hx8DkijorvNe7CGJc+aiGcFIqOJ78Ydrm5D52OYp7FtNlqibYDsK6Hi7dFwicM1bvicBlGcZ54/dco7vKoDKJ3gN7U2d8gqZL84D04P7nEx1C6p6NxMQOUu8meCDX0YPRkjbR3fdH0E0LIIU2JuTIL7yjQ3IJ4bFRrZsT0MYmHXt373oWXMhGY6t/5Cw==|Chương 246: Hôn sâu;p19qF1X2wEOaWCKRAc2Qih2xtvTX1Ylv+FzCf98pAoLNjVqNJycXbtb/JSle7lfadzP+/KNRRIfM9R8yLZ2DHDYjjpcSjfYzrb9GeCA7tf1b0jX02Bx1gDEp20qib8Uk6yAHzP83r+c192SqdCXzhSkRmWXwJQWC+SQmT3DTS9+UQ8bCpzB8ZOoM3GPL3pDDjiHJt/uoA4P/j+JYW/cf1A==|Chương 247: Không ngờ lại dùng mỹ nhân kế!;GLFys8QUgkVUymsqDWAwpT3d6hRdHYDKXFCNTkOcm7wSm4ziywQCKh4h25MtbRunw2I8wT0dNjBOk7PHw1TBW6BzH5n2GspDo+pWUhBz0FrPuHi3RLZpdv2QvVXiaBOao/CtGkriU/2RR54yFmKF/VOOXMarv64sVLQIYN/tjyT3SC8F4dBxRp/vFe2r4vbWpXWcWnqD4/aMErFv1ZbmkA==|Chương 248: Rõ ràng là một học bá;ozGmfgdrv/B15L+NKnQw0WG8mVKK9mUAZsluFerFuXHICWdy8hjIueJqUebd3RTSTP6jBJCsDQLN4+icKxj5g3FC7IHwV3VB7x2CJggR8HlkX9ZgsEq6C048igyflL+79QB5Q7rBP3OLEQr/SKKiNuF5bSflh95WufupmtkZ9flcnmOKw99hmOQlUYQHoWrfLPGtb2hWsdQSE6gcQo0dYg==|Chương 249: Sắc đẹp hại chết người!;/xlw6DTmD3dJx+1aT8rd4WLRcbGzA2eu5Ra086EcrEXEzoxrYxC/9kqiKCTo+v+k3/keYaS2Iwg6FuZP8qPFRHOy4jmlnYcV0lhMCwf/bVOeAx0ZlA207VAJ2Fny32paqRipCp4ZEX3FlNTXW6fZ4A6It7HRoBAX04uDJ7sTLxxUBmvkYRFho+id3Cy87PkgLXzB68mHlfeTF9Wh3IGNlw==|Chương 250: Lần đầu giao tranh;XWqAblJCzFNtWJ4AJD2LZaRHlLWVdtgIAQ1mCCBTbqew5lrHkuVakkAiZ7EYXiho4LPO6UT0vQ4nijuiyv1haLwBQ4pRGCuAYFMkvra+m1U5x1S4WV2AW9UqhkFaN8kGgYgnyz5U8z1rDpi6nMR0gQ+63YkKkfjsRo3v2mP9QfzEGKZTANDWWbSFXejDgurSogZM2dE1PcXuVM41QFR5sw==|Chương 251: Chỗ dựa của Tô Dĩ Mạt;ZqhjcEmAqSmiHjiVRzwcUyz4aNeCG8DUdpcUbZfDAMqwKFUuMDo7bg2PcLudYcldBunF7lLqLvRiFAPT00BV/3cPlszMFdnbN8Pz+wm9+nqu+/qvx1x0SooMpHS/MVcYk0vJ+1ad4aBL9/CwytnqWNPOOcAd0Tcq3bwG6jqiLnGGkvLCsFB4f0a4u74VRhWpMe0AgRTiUwcgCxIVZlJRqw==|Chương 252: Sao có thể như vậy! Lại ngược cẩu rồi!;5FaTR5ACO5FkkMP9Z0sTohjjrT5V4MBvwcAshUAWfNNcoRaTCzKnv47vWM/D/FL6aWxHqgZyYmN2vL/6mw/sgbhBJZIrccbip44PJ34/h5GsaEv1iWyv33CPzteVa/TodYWVxSwL0HIrErYsKp7VLc2rpTMjICJ3mpmNo04DacBEuY+wXoDDdRFQ14IFcHCW04ESEzhXuk1K4X25o8KOwQ==|Chương 253: Tôi chỉ chống lưng cho mình em thôi!;8aE024g6FbOoniNdwtQThtYFrHj+6oTAY5lAoEP4C4Y8+UNeVAKQjG0k0HVa9s4sOM0mkn+q6TSPFNC/KKPycK7HhQg0Uocf5dTWUpt6WlpSVe2DLUJS0HfZT32RY94GoK7cHABNsAxC8fYKGHaY/pzxLxr3RZGVFYHCec9o5LZcz1zTmTOsfi+Vl5Xl+s7t9mhFrAACUHuDsPqBaDD6Uw==|Chương 254: Bây giờ là bao nhiêu phần trăm?;iBbU8v++MJjDMGPsnea3QbI3bqB/+neLQSFMI5KdpxFkT/NV2v6dZjHRkcXWDvA/It51K7gN6OUCMRh9PpaSp3JzkVK1mdRctRhiN5yrSV8dmQD3Y/FYTb6gqeBriEwhkyMZLapUbhH7RsyhsKGbrAXLsEKc39ZjA2HZJ6nkP9wCUoiPdVnYf9C5NWf/VC4C/4+ywloxnmvRAX+yGFmWMw==|Chương 255: Ai nói là người yêu cũ;kCKvElK9npY6oa4Dg3ZyPqsdeNHLhk/DGF5tCY1J591lFQe8W1LHNN3x+2958Mr8wVc3jfzmbXqVdiLF15mqFGwas0YJ40H2IXNMro0w+qE7WiDmcaWdVU77ulYDx41iN9h/N4Qx7MfJcgVgMcT+7xMq4+XAlC1Y35z9LTsO31NDYOeZnG3JhUpi/42lG8PFS1YnGJEo5SeGwRMLsrhuYw==|Chương 256: Ta là người đàn ông của nàng;Gl5kGwVhCqKKpYBvjBFQLplU3NYrHBzt1BIqO4riy40s+LpgNDyrkPPZ9nIhBBItZLO0CsmwtHRni0k8ed8IyjPmRFJd9dSTvxz96PHObRexOyfzjHyZ9HM9cd8qTxvv7F4X+7BLv+yIu0PPU0GTP27ba3bk48YUUv/zrSc/N6UHdnH5Uf0MsOA/JO6Q5TEUv9/M7vh0NDYkp0NVrXualg==|Chương 257: Kỹ năng biến thái;B2gCwZtOgaWFpgPw4CsVNWwQnlqiP+biVwEMDNf+BjY+kgPDrrmppRrBDQAE5fRnjLW+xUhzWmwzCieyBB2LxEQyL4zcfdT5GWA5Xm/oIvlMoNSo2hH1r6Nr16xWVjJBpREkYcDjpIkMd3IjYvgBslVxFrLA3elbYhD7vDqW1IQbcZv8TUUGViYeKxD62o9OTf9f+uZonTWRI0hEmfWO9g==|Chương 258: Luyện như thế nào để thành một đời yêu phi?;BGnpTMSjKN1xvP/4AhRF9zRaboUaPsA5lGCiXVXZLCRmKpoeR51m2yihz9o0gv6vK6YFoEVoI1hGNvPPZGJvQhvShcCqCRDkpJM+X0EUg+TlgURKWUv1anUTK8OujYtIkJ9VQNWbphc/6cDhUKs+mlqT96/6SJeabwnfQwoxIvbwwMSznR4hk407rOKorhLigfw/z3+utPGp4IfvfWd9/Q==|Chương 259: Thật đáng sợ!;Rm5eC/GyASOXESZ2AmyXVnJaSlXaRa3UvFGQ0YYyBmvXDj8BTO3/j1y4kfEc4zpMCIx5w8bwb0+DvCLRQ2q18xz7rr3ZfJsw8ERpILhk/roy+ORgaRV/ieYFBy7F4XX9uqNdkMuW548o38S+sqNtaLBR4twu6jfbwpME9axbRg8/dWHwk3VdB4nC/F1FqlxZVaxFJo/+9j21O+xb3nZsdA==|Chương 260: Tiêu chuẩn kén chồng của Ninh Tịch;XQ/s0Vk1DhqGg9McCiuhsmcGpak0zgF9usNF3PMEk9nZSgbg2d8sS2gpt+kS7GFfisNeTNsrDZzzOKHmzcice9PeF+xp/dNiXM51f/z2094koAq7CRJ5OlFmFZSru9fHu1tQJx/voXWJ84dOR4vuY6kkrpXUQkZka1Mc1Dj4pAqlRtrnf8+h/O8EuVTwqLm0LzRrNwhgYa0XfqpBagdG7Q==|Chương 261: Đếm ngược thời gian Đại ma vương nổi giận;ZusBXD+bXMXbEZPvBT/F8Tc5YIv+8xUlECAPPB0mAmnAv5JkMyHPupkKQYD47kuCwmDTNgl9Kh/dSCfDuw1m9iagb5G2EMy2ltj3NbJcf+7UU2vWUZLv0VcJ8KWqsLIhd7ADQiKYbGo3xQ0dYZ+ncY8a5URmsdhYRgwr/BZEbjSVQmCSzeinbkPLtWjii8UDw03mtBDx3cSd0Dohc+eZCA==|Chương 262: Nhổ củ cải?;xhaNb3LhABZ0vv5whRanhcRAwQQjMoJkNPO9GA/REBz1qR8egKuNW9U9a4NQKJxK+xnkK91utYQaz9dEfyvMi9qDkGFyYcKsHNSsJruXG6rVQ1ffn/5cXYkC9gkzDV0MCQLqXD9mwaSbkYiTsxWefD/N/5xCthvQ9mFcPi0lQo/ZO/A8A7XD752G0bsfgmXl0CZU9HDkXfvTyraiuJGIsA==|Chương 263: Tôi với anh ta có fan CP?;tImorc6CKIKD6SPhegBnXaNA/jTkJ66I4h9tEuWjq05ZVxLmKf3Jw0zVBUHHPHXAzO38KpS7ATTj1rPREmccEMwEVkT7iTwoljfmSbGKt7iW9I2EBYg4wHhJmhvuVrS9MNm7i0Zpqs1EGqmj2JeEicyoRD64/eRswxePXvRy44gzIjy1ZSvIopJaPAr8ZPqjjA/6CnbAuVxOC95nktfKNg==|Chương 264: Dự cảm bất thường...;ZzZeY8/Q/SlMyx1DuD9KkpB5SACz0CoXvvllp/ht9aRB6L7TLQx310gJx0WfHB+QBLhWE6LQdPaQGqQos7vJ61F0mjbM62wIgIcPxAPcCGTAhSK6aJlbxaGbeikbWC4HauYzdjxaOPdy6UQTPWZSQeN+IeHPuaGt8H2JTJDbztyjjEKNY/SF+lOlb/UWHxgZDxnZhtYmfuS/kcd6Bwuuqw==|Chương 265: Đại ma vương giá lâm!;ubBK/CU9+uFBe3AlAhHQHPnMrXNnFQMZiFmG+Z4Zd9ttrUcAtUD9mn1NWRISmz02LZVirEiJ6LNspZiRs+divM8aMAJDxJAe+7HI4tXTKMAc/6DS++RHpyiZwWVIjUAqQMoMGBhPgN+xv0fsU7NuvtU0F/g5xaPRF20DKblP4vWcf12FXntXqYETN3+G8AikDvEFTkis0tbOOnD1Pb/Vjg==|Chương 266: Móe! Thế mà lại là cảnh hôn!!!;3qeWVeUlk3/PoEGOgn5HVBzKzglrk8aHNt1Zs4ka5pmxKbj/iKs6/ZPk0jLLNxooVwJtA45erQqlVCPDIBQf4MKgl7X3tSuyT7xn3uHPJiEDEdZ6K/41M6O1U7P3llXIE5OvW4mTrM1Zi0pPiLP4zi/IjhbT/iSwz4UFQXbpo8SpEGlk5WEVUhVo8oXNzluQaUVK1eeIbKU9zYanIkQL+Q==|Chương 267: Bầu không khí căng thẳng;7MB1uU2jhjYo872OTO0/iU0ptsQr31rDvYzmgYh3xtl3qB7fsevRUi4KpBfD1aN8dQW+ufQpyLXtCDT5AjQHYKK0OikHq3S5l3+KD2JSTI3WpaDoPimm8OAW7QaS9QIx4RlvEibKvT0FRyUQSyB98xT0b46KMoIB+k+C6jqggD1HIY8Ibor0XHAp007r2678EmA1ppyD7lthoCqvq62CpQ==|Chương 268: Rốt cuộc bà có hôn hay không đây?;nyeT6dzjzMIHjrG3HqHNCQm+Koq2Vt/GCRNM8ZTA/EJOVjJuimuDOqiXIOt8Vzhqlys63igDMOLeEKMjk2c8T1EffM4uNE1ECNABPBWcT9HUK/85w22myS1W/FaF5H60LLz0vzVMMzMyQXXt0vRqZnL3nFzcCepieWTiv1wx8YPbD2btt92E/Qo3a+A06uLswwuAEvOtp0XJ/Jqb4GmmlA==|Chương 269: Núi băng Đại Ma Vương là quả bom di động;LOQgdZE0wdBd38bkIRg+g7DjqJGJ8mOrUqNW9/eCUG1J6eylUHbaOG0WAGd+t8qu9Z4kB/68j6/rnKC01YpAn5vntQnGNAwIOYnV3Tcu7MGJx01VbiuB8r7qusr+PyqY0+0blTiFfE00P0Nk2soLyAN7aJdu3C5h0z/1Hzla0ktWkexvI/QC8kpiAsW4ey8l8K9th6mY9m7Slb9fbQIGoQ==|Chương 270: Nụ hôn mất lí trí;vj+7QtsbMbablGwBf5yuYBShuFTAHuY2SMU39prNnOD8O7omXO7m8xhymb1tgMRbZa/YR1xH2peTX/BfYDd5n8ZPJo78SI/v8E+2Fbf+AipuoBlkSv0Bxj3nKamekn3K8+mEza2jlt8Bwz6AOIQdbMxmbev9+/BPWeaQRVnXXIIkl28O8jeN4XDwYCAK6PSZoROaR8ZzcJYhkU3evTCV0Q==|Chương 271: Người mà tôi yêu thương không thể thay thế được;hE8WgrMkPrxj81sfOm/71vEW8838SE8g0EZLT2yL98L0zOAR1Ocnz4+duBsxy91nAZIqe2QRXGkMJZQs6vOv6lfWpm4f6nVax11FZrhsifVJpaQnZjUhsFfqYdXWOYL1Z16xugBmhsWj3LAWu3GlYSwVdf42iCo0ALo0Uz13NkLP1Rtuj+Y4pVNc5iWwJz/tLSQKrZx8Fbzg7QvxCjdrbw==|Chương 272: Xong trận rồi!;1XTo6nS8Kzbg17t85L2CqJdZnhfQlKxAlJxyrkxXqyataDMMAmng9K1Y8riaD5TQxO+8dYb8heovMhgXKZgpqy0vIeY/yS+CGXUyzoG+4qdiAOQTHsxFD0/wSvgTqnWF6jFhHATKCbeGU5H8dz32dHGj9CJ+SQwkmm2HQUDneGUNknID7Vw1atXMIimGg/B0Wrqu7Vn02rRVb9pe89GR+A==|Chương 273: Lại một thằng;3mBJN+5rxxzIuldTQouD2592AIEULcyvqRL/RYHUKoRbyZ3GJoWY569EdB2q63iAskIquA6I/Wr2TwkmkiKL8JPcWPBb4HrjliH9bsw0gJHc0byGgRaqQt0HHawJMIMp9CmN/YwzGZ74nURWHtFCoCmb+Jp/ZKBuvNNf4iSo8trvJwWdxN2GmeHCdx+Rn6OqrKFuCGRTEyzVpNEkq9nbWg==|Chương 274: Đêm nay có hẹn;v52zJpZXQjEtwOiSU01ysLNdohzWjqvgbM5H6lNDWXRgdEcaw7idus8xwb0nq6gIj6GinurNmqwcB/DmUinlMzjJmowXb2/2Q3n4od0TkPm0YXQrnKtjhclGwnI5ooxtmp0aBo7GuCU3l3rmGBTLpuMrxAEL1Z7eO7rWEM4ftI7nOUyX7KHcyJBebaDa8OdGzJD36pwKv5/ytv9AWYj8wA==|Chương 275: Tiểu Bảo không vui;MoVqeXF3yoxgmi2lbqsVdebqXdmBQ5ts00qlZc3lzgN+jR+sLrOlp3I9GdJ5tFnfzZ9KlwSejNHcDJNr4cqaJ8TPyNq7sougcC2GbBV16hFEPrrU6EXOqZ0rf0HXKy/sm3jDmP9UyboLhHGiQ0b66MjY7ZsYYdezfdQa3P/VKBy1i5WNTWy+1csnMJqFneDts0Rby9UgVlV3lu/JLqv4Rg==|Chương 276: Anh Tịch của em thật đẹp trai!;/UtB8/t34MwLsKQnuCT1u788J8mpaLc5z3hdMIposGtl2za6Hbewmp7qnbvrS/piY/Ydi2vixIlMkfkxAn9SSdX7sy70wUJ7cmYpHdtWPD92x+bCo3q7C2NNoi2wNXofn5Jdt1peE/2mGzBR53HfznL/e0Yv4LTh15WuRDiioMb/Ehglup4YEWL6/O8DRNYVJzPdqwFVC+z4rLIHf7e/9Q==|Chương 277: Khôi phục trạng thái tốt nhất;dZ1SSYXGcfbgxTBXy+yYF8scnnqLw5rQGwDVl5BjOZspuj1yB2abL8YSRHkoeuBXZYBXQOJAuQ7IJ+54t4fA9goVzhiN9Sv1nVkUNMW7Q1gpLbLylbYQWmzN1IObOvGoDljP3oTh0YTRE3V/UDrWqNOF7d7xhKH8qqB49SnHeydnlO+jtU2OpOFUmk5XE3Qkt7iZIyJy9nx73Pcrr+KsSg==|Chương 278: Tiểu Bảo thật ngoan!;ASxDwJFHS1xBCu9U0IYeLxHZCdvw+snmBRH+NEdNPXpbvpRVEcx0y1SnEMES/7wz+7mU7dO7rvjqKt/g1cPyR0+F9E1HI3rjVMq1wUQRvCT7WnAtYauFRYBuYxqvwQHmxLf1u6cHtOGd8O1iYLm53osgxEGbYfYtoG/UUsewQvrcjRxupSwXeySIv8WZNQ933E75wyGvHRRt/qCGSTzKdg==|Chương 279: Không có chị dâu, cuộc sống chả khác gì cỏ dại;nvSxgXT0DBmJyaLdLDCKuWoXwAL+d0ue/BsY1u4d9AIC3+Ft/V1QeUxmfnrPQFzBI83YrMvpkAmoLMCThPhK5R/kMApJgj90oxs7O8FVPC765BZmxqwdJhnIOU+OlpfVhLynqkrvLKaEzwcOBDnlgTMuYJJajVGQbmfO7ndyPYU7Ypgdn0RVEWCv2RT2tIc5BWE9sOWTrfHraSHt9FI/RA==|Chương 280: Đứa trẻ không mẹ giống như cỏ dại;0d5JXGIgIYq3a6fW8bRG/sLgFnFAid3Js1Vn69CpCEG8Qity5vWaPicvzy9ekIgXx1CyaS0n8FKRMing80dSjXDI0hFC1R6rO+NLF+n9VtMMAeA09Vfx8PTR6uCXKpxaerbmWMEdFzKRDXrMYdBj0f6ScUgUBoxlweEyraz4rtyVvutID5+fR4srTi78j5byo6vbu298+xXNjN74O4DvTw==|Chương 281: Thay phiên nhau dỗ Tiểu Bảo;ZV0SqAc3Rb1Yqyy0bDpAxAOIhZC05nHHEI7r6UyLlgtCuDWdZXFcRPn5RgdbqyFLZXOSoWUtzrtR/uYtcvhg6uSa6nqkgdVFaiYyt+JkhxXPhG3WVcFue3uWSpI8lY2VwFe5IwAn0WoepqrL9jdxfpQdxvqNdlL+T6LPkX7QgTdr+uM7hi9TY7xJIDa/q3+xwQkDMi7Deg05EkkOes0bfA==|Chương 282: Tâm bệnh thì cần tâm dược;X5hkxgc86QHCnbTatX+tQwVWydeE7siyZTpTF7BVtXE6M8xxgt/CSy0JjjFC2pmKas8HdozJ/vMyNfasPzlhWAx2GCD4DjUCzQTu+OffvqNNU2AaqU2wxSn6BYX4/2X0GqAMo7BBpwibajWb/27jz0jgmZ9Kzd4/3U3Cc053e7Y3PVIXt2nB0rQlzfpesR1sQGdHi7f1FCFbw5hbekTZlQ==|Chương 283: Cô lại mà cắn tôi này;85jJTEBUxXjBTsfesNb/SkICn9rxSiHadzfklqY6rh8Ue4p2EgfCq6VUWLRL27vau3EPGOGMWRxYAxoX8BmFrEYnvXUeC6lpSL3cTKlmerBi8tPYkapXCiURf/6gVmI4pTmi31rTppseVSYI91NfMFSWEpQ/nn4XfnM0sxEQzWrsVjHvm29zUk8y+T9yBfnlm0bQ3jzWfcSxv3ELbcVaGg==|Chương 284: Phong cách chuyển đổi quá nhanh;v//NdfWkSjXbuX5Q8UUH5mtvdhVOsJ3Iib+Z4MTjdb4waEMioW879PDmP2UzaT2BOBHDYhriORuoKlGspg9b2ziRocQxfU8Cnyv8wfzOBvESVFm0fwebWEugnX0fgkH9ox49eYisMLBRdOek2uCzRiIOXzHz5aaN/3YbS5F3WNgDfi4d+XNpK66fko9tWFvE8tIP4YOYIP7zra15zkvoXw==|Chương 285: Em thật sự rất nhớ anh!;x/Vpo0DevK/Pa6eTe/Y5yme4KnwqT7ky2o/3oDFKWSTj6hz+ilbMcGc729PpRHT2w/JcVLnL066v/fJQ5z7+56PDXksWAZBbpRlV2wFteAupUWlfc8drerBgvYdPv9BgzTZ1bUVP1UJWOjKjNYHumQst/JFUtsTCJf3OGrwejbnvv7GLThK3j3J+Zaf4tQSbjOBxRzAngotu8n5iom7lHw==|Chương 286: Vẫn luôn thông minh như vậy;BziidLMXW9AMOUP1uEqPVbz9xny+fTpq1BI5wU3WbKyGZ0D1qUgxCzWsP3pWC5SO6/hJyzrWLHl8m/HZgsHgTbQklcF8F98AYjnYOAxbrncdhG55CrJ+0/Gk3PAzU4r1UC7tBxWQI1whZMyQ8vxiAcq6S2n9IV+kef6GEmFdOboZ+3zQ5W+oScK0m9E6EftAdlWkFLzGWRDfUXS6XbktRQ==|Chương 287: Chỉ có con mới có thể bảo vệ cô ấy;naMxivF9NlJz45VIJDOMxFSesgNmU05HTr18UejgLXhMeluNCxd1Twqp0RUyOVa2/RNpptLswfhv+jVpAAVm4Ydt2HujbUTHZ2PFoxJZHW/e4sDoH6Yj2Eebeqpl711pfnhB28qKKQvlNUmzfzKHZE7az0vGH3PNM01f5q9zbHtzAtoZetn54nIgTwmRhKI++mJ+qHT+boq4ykPZScEG+g==|Chương 288: Mang Tiểu Bảo đi;zLkzDv36gLF2GPI8Rb1+qurz7KEONwMyz82AWYBKtzjq2wRhBX4Ywf1dxNYWYhY3W1jz/MxjXttzfiGR+re7Rf94KIZ2MNyeADhN71kFQX/nwcBLC9BLLyMKer3sjBX5LQeRyT8Vkpoa76tELYCCGC42HmnZXs1PPFdnaWzJ7D3IRdQCZOYt75QINYFe8oNyNKBAQhdsr8qNt3/TrS+k9g==|Chương 289: Ước hẹn lúc nửa đêm;xKQ3tFrtRHXqL+cJURow3EzKQy2pd7ASjO+uHKPFkFDYWpfAaU0Zu+mSFBzibkqfHphoE+GL6txfl5fYMpo8DgU6ofjcwDFZLDDiclUIMWnJnBP+Q/91tjdz/YBj+X4k3tfom+5Wp6BaRvoFGB7CP7eK5ADQCs9mEecA66lTu+fbJtYUOAiR4UUezpm1qd9rli9oj7pvzSJKVBNqGRsvKw==|Chương 290: Vừa có thể làm mẹ vừa có thể làm cha;lw1lxsy5hNiCrf3i5AGP33g9y5KGSCkb3h+oQ11PmhO5MJqUYQuw5JdCOc05D0n7qtXbumdJ+zll+/QKMKHTL1BIOV8Usmsi+CJTDaM8E65pcW9DzYPKI44MlhAl1rnhP/unF/2LgkADu87XFnA4/ZL7NVKNckaJOU5zyYZkkF/12c0k/gm+l/qp1kPDa5Wx2rOZBu//JzKyO8haDpqUbA==|Chương 291: Vợ tôi là đại mỹ nhân;acXJYrtMDSKiMDbx3r3kWrBfIJEBa+1eznB9ptcunaVfjMdQmKZ4x6/VmK8uor7mGrMZlupfRmw/r9jgmey5Ffj+gjsAgRymUtmJzp0ah9G/h2uwKC03q4h02vvjqHG+Sa7NP5cPphmkxlLADZktY6RK6/RqXE0AW9JtTF4jtNhnxFyNXIjQcsAb9+lLyksWSgsJZ6QfUqV2h9ELr82aHg==|Chương 292: Bảo bối của cô;7KxW6veFwUmadKdF0IPachV64pEbYYD+h46w+b8ryV/4aFdCWRCg1z2EwlkB55X7+cJRObkpTXV6+xKtMwu9JkbkLKocBoEe0WzP2iRTzpzelpX/+neHP14vG+/RZz8bsobLz8phevBz/D0jJwbRZYr5i07pmuCmaMFi/sZ7EH5G/WkqNP4zxiRKJl2xZTwOOmZhsPgpzMEyLdFa0/pSgg==|Chương 293: Bánh bao nhỏ dại ra;hADGRMv7QzCpd8HT7vTvRC0uqgTHs1gl/y2NnRSu6LCHKjIXIpJFgw0TLlsV7v2t2H37wCQPACbXsR9fceSR9bpDFf/Dy94p8VyUVYUySD9P10eO7hMuIc1M3jKxCmyquCk0p0JLFAQ+wABRE5t8VOmOoSdbrCt46pGgmm/yvI5wuVV0Vn2RdDSIwMUByV42HUufkcZY/j7gCGBUacN5EA==|Chương 294: Cuộc giằng co giữa cha và con;x8bWZXpvc6btl5/pzF1f0FcqWxvAZ2zmeActTiCRueC5CD2t2UW/6LXC+H4Wpyi2fE7HFG4+NDmAh0XLZ3c3Jn9yzl5JhcweNP6sZLxeqbJZE8umAQbLi+lKnXwPLc0IKQNW78Jsiv5hY9/kUBxti1RroIwLgRVaXiwisoc1mOWx3M61jy1RrDOV5fmJzz7fqd8rp8v/LsznaiWxMYf6Fg==|Chương 295: Ngây ra tại chỗ;9fK09pdpoKELVYDoVDsLTpaLN0uXFfVEzao6befS5M3dGbNo24r0ffjQXLQh6cEiOy7hkqhkFv/J05IetsJ0UN+OIFVU8uaNEQgJOAB75rM5qc+2Ih+jCP1ZEhD1TAUrPpDBVQHa3VqlYtUIC5x7jy8/3x4X3IO3y0v20Si95xnIl8+UQ63qULuxyhCRQh+UTrYmO6dsOmDRJo9BuQEueQ==|Chương 296: Hôn hai cái;eD+3BjBh+GDSw6fe4sdIXxApx8Yih9Cm+7l9xp5TbM43VaDpX7tm/oga3lw3x4uMP0/RJiINofppNkbMUH5YVCG2Ntv+WemB/GchMA0872jjaLpazss1WdfFnjEncORoJIBEDAgXEDY6+toCvrGC4wgKUiR47kZ+BAp/z2WD+j9LRINEXUw04g6iNEwDlawNnliOZ2y4keyIJkpQMOp1Ow==|Chương 297: Sờ bàn tay nhỏ bé dưới gầm bàn;d+f0idoIygnXlE4W0e4vk9fZh+YZw1V5MxVsn5F51ERg3mLE9YJ2rwgt0kY7hOUlnVtGBnOif7wHzEn7kvwox1j1ms/hDyo3gl31rxzmN0e9a2Po6yLZwa1Ai5bM5kPz1HQ6Xudtz0+kdUp5WCqB4+vzFAVipsZ5qryKcdm8UniVGuewYMXNjpHXvncv4ERcYZZZExBbnaDeKe6xpzkn4Q==|Chương 298: Cuối cùng cũng ăn được cải trắng rồi;/DXllXWfPS4bEieVwTodN5BtBS+8UoxaU2RJqS4WUs7Fjw8wJIXc3uo1SL2SdJM0ABqKsgOoHivsG/0RPMysSP42NSN9qcFb83ZwZcdbA5Cly6KYH4/tyKj1j9W8MbC97s4kXBFuGsLOxwkAkiUWWbGnb7/EZ/2BOs4tm0Xk+j4nWCwT5LeE1QLKlcJChgIaMwc9O8WolSeIJWjoAZ7Exw==|Chương 299: Chống lại cám dỗ;N9ebjRXaZcTP/DtcAy9D1sUzSY27ElOErIhz+XReP3/qMXoCxh543L7pB/PjSsscGFsG6GyftfPYK2BQ3LZqPDdmRAqFdlTO5zwm12Vl1mpOus3fHZ5PUw0cvSH1t1YQpOHyMlFwi6xwDnXCkFPEiXveS3LkcB5Ju/8GK8qirzd3e7BhKN15vaPXvzFeO66oDZ6f8mwPcNLDpLKcOpjFjQ==|Chương 300: Bình chữa cháy cấp thần;2XJzReS+9bcXumwIvuTm2b9Dq2VzNTsD3f6P4//Rp1yb260vwsjYylSMw2p1pxXxbjozY2HOhag+pZBdx4cVyHwIhbvLQe1X4YfY57hK3HYoEAPpG1kqsIrO/JoGSMInC2kFy3VRxH6VduenulFshlW1/dLBDk3GGOdJrYMBx+q/UpuOBkTTsUZ+IR+WQ9zJ3DRPjJ20M/ldVUC9aREc5w==|Chương 301: Chẳng có gì mà “thơm thơm” không thể giải quyết được cả;EMuoIPNDLjQpWhb+eRvaDOgLd8dTi4YqyCMuz1HRVlErvdskxHcKCFsqd230w22Fh2FUhWxhlv3/Fl0JjjKz4Y6ucsFhc1yK7qxABy66vLdaCLbfUnSGgXe43ODH16/Hok1m3aE7pEDdxi0iwPwCDSltdyn8U+WOoGr1mV0M+5plUhy1oxNi4Yw+p0H28S/El65w2uKUahviDpUS97ZbgA==|Chương 302: Đại ma vương đáng yêu chết mất!;XYiFhTa9xfTiNY3o5RVwFh8mG42c6PpSl5ylgLf7hI2lBd2pQrNF0j90OtbvbLpCaOlCSOCLh1ngItFaOM3R8P7ESThfL5VaBNLR+c1mUeWHzqOg+fxpheeSO3kkFKk72bkXYrbs57E6tXSbeUBuge+J/+IuUr5buDB9KGQDbcDJN+HuRYjn3nsW0g40aizMyfnUmztns3kYaFLwyQXNAA==|Chương 303: Mắc bẫy rồi!;D3kscQBcRyFRsYyyADVoLlGJYO3I9KAP6PP+U4wvJzTpLk/YH4itE8iMWrjfFTCunfkQfKO6VO2wnm6sq8Sq+edQ21uYV6gk097n5+ItPgEjqJVIfFH51E2ey6QXddiqQdO2xQhDxzdTb9LXjHVHKdegZ6CCmFks/Wj7DKyy5D4ubZIm+QnzL7b/36KvKk5efnJPfhyBK3oRmvq9qGQEfQ==|Chương 304: Toàn là bẫy nhau;iIC+ei87I9S3RAhZsKraiTgXIUGV3emz5psH/91iDuBumhy5kBuKwizzJUg/3V71Zo3XTh6khaUCyLqHUh8IGom03eSnLCB+4mux1DJIEtGgOq1HBSgkG9smMAn9cDr59oI6pYsrT7mxVsrvuQbe8qu3VJcf67qDETxwTIqqiJhb9YuI46DUYRnefmtLu3AF1KSb1zOe6tIbt3MqZ7dTRA==|Chương 305: Nhốt em cả đời;4/CWoFCGgpwYUAxHsvR0Hv97ztkZ4JNUouXVTnoyqSVtcVIsmkVo04GHvnoURGIz5fbCQSi5t5YSNdxGrDpQgrpfgqX73b9L3DDlp87+jmboOPBn8ocbedftCB+/g4AwGi7oPJ7fPPSkgksT+X12bC35GeCSCsmf2tpIZja53Mpf5FDKGbDgGcrSSJ95N9f0BNU96sRKGW5SrNtXESaD2A==|Chương 306: Hợp hôn môi hơn;NLPqfrLE57UNSdUrUDKctHMYvHlhASXGDyxWTrzDemPnPmSdSyWj+15v7do5ojSJn+RHdHT2rzgF1b60I6VlfKY78g6egYgxvjo/EBr4Mp3kmGhTni/zFIRwkI4gWx+mbCVErixzRu9ZVT9RuKfSSwqA1erPMh8kPvmEFrG7/buDEB+/gNIqJeF77JpZofOxPQ9Ue8sjoqsHFpLQ6NaZ5w==|Chương 307: Em chắc thứ này là của tôi chứ?;NmRbdGuLXWmGAxixP7Jy++RJWmeqERFJF+StIE4zqkFJRoGGlEl69pKyhLjTR2w3aj3DE9DoiVUF47aIC9aQjEY592wwaqqXFxBINhEncwHHNVgMhDXNS9Q9uumLpKDDLfRto66mkLFmGCaj5zzoC3PPWiq53fakCnegaxUqAmq5Noyym1NMcA/szx/XlBhBkdYwcJ7hFlSeIzN/uGNFEQ==|Chương 308: Để cậu ấy ngủ một lát đi;ZknOeNgwoXGXV16t0OD3bIq4WRAfKKsMaq6XB0YzBHogFB8QEHYSu2ANBXIVchvP8nBhNwyKmDxvTF6weNswJLONjxG+QDivPMtVePoZ1q7efXit+DRlFHGg72t3T1RFSj8OGo6N0bpz3v3jYuWWBrzeq7CrW+z0wrTySi0Xf5Z+43qT/NQwjmJDBwgXoc/XvXUSpccm/GoCJaL++9vqzA==|Chương 309: Cách duy nhất có thể báo đáp anh;SKp6URgOeCuV4u3GC81tJycYk9BmCBh48fmrGQp6ywa+JHWrwkHBtgY5v9zrMX32p7cNB4bVpELA4NaQi0J5FVnwplJ8FlThw6bJhYdHiTdNXePKljpDB7cFa5Yrz3BbmAtM6BdqWsokGUtBpyXAN2qe7jUBcc/L6CI+bks7yrU2Npn5BeFTCO3QJxMbgaSAIlpN6Q81YOYVvAtTSsZWoA==|Chương 310: Quả nhiên làm chuyện xấu rồi;WLEsUwP2ce2xrfT4nFOnYIdevXawFHDvWNQTMZDNyBVbxzFLKSvy8MA3V1a/gV8PCeWiGyd6IqiOnpKZDWaAOTLKA92Pni0JIaFFR+PrYSxGVBY3skMLy/ve7ZnA31hirOAcJPOWgG9eT8sDzdSaivf/RKMlH7Ge/TqcnjvbgUgvyYRn7j60/3oFbXE8RqQ5smTmsakAVYrD7C4y0MSEYA==|Chương 311: Cô yêu anh ta;OIJD/IyF+Nn4eve2pNwGy6Id2EemMac1LIO6tWnHOHwQIcvCB9jms53F7519uXVR3/uqc6uitUcw62FYpXLv5S3rnyU3thdn1KksuOZeJDvit2PP8ZvmhALKsr9t1Il50SkCJE/WLl/5/9ecTLkyl+iHgSZJ1imyJ4N/YPPADRkH5L/biFml7lTs5VXGLXtU3JqjRpYf1LURG8vj/ppd9w==|Chương 312: Mơ ước của mỗi người phụ nữ;Fgu2JQG+HEikm4uHqKXW29wHobSN3kI9dyC3fPZWj7VZP7wny7JQje5isi7vzASXgAmgx2YMz+uzPLvzRnfJN1X8zQNxFc3N3AaaoNyBZZxcaYNc6UYJWszYGGWDiTDsVFlra+713jnh5FkKpuchcYpQe3EsGzWG7zshaufKA7sCsriIJBr9X/+g+uqRiLsm5z2yIGJREtOlIAhKXfcarw==|Chương 313: Phiền toái tự tìm tới cửa;y3NCepOkOWW2+yR8ex8cQOUPOz5sGpXeOSDosI4qRA6ggl3xpe+4MyoMhPq297FqTCsNpYGLa2xEnu1evfq1JWRc1BOIz/o1ceKW941l4/bn+/enDUesmFPqKsKklkN+ZMmFR/3SYM3t47YqmzdCcdT97DrjNC/oJvZx9F8hdE6101hmj9paxo8nsirwklYkQ284b9TImNIlOx4swaBOtQ==|Chương 314: Váy dạ hội hoa lệ;aNh8wcIZ54r5uXncvCzXmSqxRMGxL3GGCFcZvbAVJ1t5U8DoMVg5UTIivaj67icLUkTlblpS6vv6roKa5TeLYqadhe5oWi9jUf7ruwlahKP+XhNn+7ZDLJ44Uc8Uj4lExgzpzS7ir/wOihtdUDYeRlftwefqKdc2GD26y2lon6Cva8wQAQ9EYPPIBcdHOqFXg8GAi0C1JtzRU3QklthFFg==|Chương 315: Hàng vỉa hè giá rẻ;KvwAtrC3yMPntjX3/m1qMAyvNJvD4ncev1+6M7R22rhKeJAJ6KINYa0xhvajr6t2NLg+t/XtFwS/9n6XthbSarYazWnIEXwgwdoG8M/cmzD6cvvyHtpUHefdiyseMejqoHOOmvrTd8NSsK4mTaLXquspnOO0veNav6w/Fj3WmykS6FnQBPbehmBN+tjxaDzTNGXf/caebRgaYnDrvcIcIA==|Chương 316: Phân biệt thật giả;15WNqvfFQH9f/sfdq5Qj3rQCB95oHrr7/mtipY16vIHRVaeLurYwwz2E/Mb8EnpK9CJWy61IqvJqkGqSKRSzydbc2KgZ4veNeOvYX++N3sbIdEPGnfne6s5xRExLKt1PJJUwHLnfOfibRxI6h/BStsMufOkDgZzU/sHtpNGLFoSFgdl+Ug3SxujjKt/iMVLd93PgwB9BUII6EZkDY+v2Cg==|Chương 317: Tất cả đều là hàng thật!;2zfNXQb+2jljLPv0zGcO14iu5NaGpB0TCWwq24H4ICOnu+tR29J9DHA1Yh8Ysj8rgJ8XvppZtjrPFV5lsR8v5OYzWewQSisVTB8hDtaNox3I/mPFK/3djuQrzMeNgPaxwp4Ji9F71MBgsSNA84aJrFJnmHwkF4pGEL/yXSRagZ1EW7jswRjPx6Q5VsJhySpi9+8cXA/ON2XGlEkLstPxPw==|Chương 318: Đồ lừa đảo;UPNKC0WXMmdiLSgb96NPmDjfvL6Xci8nErhWcjNaxxPotH6XKIxbRDL8uqfaJSlGiRYtXu8M39YZsaf0x4XKxf3tS+/c2wDcFmOKX2NT2M6smAC7GT5mWfXpbOhDr3S6BReq+2G0fjL+b15P2DFpSOEOOMP2p1UL5k3re/wm/jWJM/XQamBZoBVZkISNw8Dh0NXjl0x12QPt2Ajw35IEyw==|Chương 319: Không so sánh sẽ không tổn thương;piTqkwLHO1eRydlqv/ESg7hyqfEeErG2q9lb1xZ3fvj3R9MXRRNxPd+jabF5ExobqWP3BJOpXtWgRSPDMhJK26kpQQ+LpWquxkWQYoZjRu2CViwXFO4lQjnbnaRZiReQZ5AFfKjYMJQk8Ikp+04Ey+z9o0fG/jdsdK6pVYepVo+sVkl87AkPEnT9kyGCstk2Q+S9RcFdH6mP+hTqsRmU9w==|Chương 320: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn;PiYhTeI7YC3/cTSHMJz0zL4CGkbdf5czFIRs8ObSIjDMW2usAJZAs8/Wvn/Y77DFoAbTnGE1CNyIY3PnvtjVp8+FitWtW31FlBQees/Tm+DxzA3J5lkJbbZyvrQCjfN/72ZHNA8Ea2RfrOQToyJFTNZ/cZrIuTA2pvrdtuJWU/dAt1A02lXcfE2GgkNlQB20ooXW6i+CTKAL/LCPaHrWxA==|Chương 321: Có một tin tức tốt;ZsHRg6nOWK0T6xi3iOROHa7uFI6Joia/9OtCLaWrF1vDSHdsYT60FaRZZVE6AdVHyHwlKL+TOdlhfMx1L6E2/ii5gG6KmwkafOkgo+VNdo0/7AtnvVq6/BsNHwHAKZtD/jgYOZMbGfW9O28Rpa0ok63aqQlAmz5n4SWKgBNmP/CuwfJMv1v9V16+QLBAJ29Y19MRm5dqLTBCq43ppp8GSA==|Chương 322: Cứ om lấy cái nhà vệ sinh không chịu ra à?;Rg6Fa3lvPYd2APAJ9OXOp+5JIZNnHzpPSOBk6dOeYyIt7M18+vgh73v3B8t7Qxc1Q1uVqc6NSicP/KXreZiEJv5rxdRLXOniZGNh88cowP9Gs52X1LTnzhpmDdn1xH5A+KfcZR9o/vIGZ9HpzkBkdKboImP2Lf9LBpLBvfJBavpSFRkSSzcmi5cyJ9xMpbDwCDvqmaovc2kCHreZC+bshQ==|Chương 323: Cắn chết cô ta cho tôi;y5guEQdUD+J0dh9TKuebHxZbNVPY9ZEsRIppb83yl/9Ymg6x7WhRXVG5WRmiNFLvA8mpnSWCDSH5LwfBaR7ERfrxiccqN61tUua/jlrMSBNKYoD1L8WmpCMjrnfHsD/F5kgp2udMbr5y7/O7xhfeG30OR+ofTqg1o6vpUH/+3RrY2S4S3F1iy9BEsXXhdRUBJAeAPI71Zs7gdzW38spb7g==|Chương 324: Ba cũng nhớ cô ấy;p8qLTkWJwXAaFXVh9oQ/oyG/rof2SJD+VVIlJc9176Y/KqnWPSsMkZR0T9oVD22ysUdGJ1Ier92ieWEGJxXoLSH61xQjeuAhZxYC8tz1Ap6GvzH/fEqX3ycwGT14/kDykKW6gRa/kQHFqrQbGSuSmjuaYDJL8e6lt9c7yFazSoh/upHI8rfp29urpRwRvBJGQAZTybOeqY/yDMhOyRnyDQ==|Chương 325: Giám sát;VINwDSzxnRbvCOi+vuZh4WFB+PwL7LyAeN88LOwRhDFdgHBxCr3WgzCipITTDwKJD5FME9UssLx40wK7lyFD+zAULo3O69MnP84Rr8I7of9nlHf1fn5E9gXY+GFH3iYdlcJckwflIzU9x1JKLPju9AkS6iMEtwNDtlaqg6ezGHp3+GDDXob/I0y47NlPmz1EyMcR2TwB7RDnb7g3rV6x2g==|Chương 326: Hẹn hò với bánh bao nhỏ;OKom/lKE6MwaJVWzDFAOs6Play9yl8u2FitOtEPdeKi1+yhqVaT6YBGOpr0FdM0tpvrGzL3MMcf5fEZO0r7ciqEwA6z/+VeK6bjsPF7VIdIyueNpeXEoHgmcbOSf6/Ou22F8OwcibcavauEr5sY0tghTLqNHtmnBarw9YrJfSqm6j+6KdFp5a1N3lSXGAMEQMBOHu22pTC8/g8146J6dvQ==|Chương 327: Cách chung sống đặc biệt;64WKTOYGbNaQWQ8QDQ8dSpm4qt8WOjSw3RvCfOJqrBRucDQSTOBvGu1dYIekW1a9OgEforog2+toER5Gw+9VO58B8ZiqnP8hL6T+Q+v6e5nWsXnkZVMu6PJiGV1+CbqpW2z0AkOoOvfhHXcDVfYobZHrcE6qe904J7u+cSacx8nE1Hc861E6QgJx7q9X5isAQEsWnXielkr2587s+e9UMA==|Chương 328: Cô ấy dạy cũng tốt chứ?;sZhV2JqYrk8/fx2Nd3p5wBx9pxTIE1auaCdO4UD8CEUW4++6SnTP9mf34sbANfuJMfJXUEyDskrMtw64QcYuriFsaosHWdMVZ8PyFjj+PSIX2L5nNnT0EcN8PgjtRcxDNShj6NzClo0nzR37t+GT9aW1q+nwV/PNSygn8ygiqm6nXA+fp0l0WlRhstIF5adSvO+c9LJDRfi8VKGbfckuRg==|Chương 329: Chỉ cần cô thích;MTYNoQ7iPqgs9bPa4zZGyLjJFwgjysgLEFqGAy6Qkk+8ku7kQ/ZLDwWMlPIbFCTCG92ID8A+89sNBRUvnHLVlZrx1eCwiJu8C9rs5t4+dgXibsP4rI5gCzYzO4ore+FO+H9uJGcoOeTNK3Z7JxLUlXXMiPyhG3wG+plEhNwXTOMdFX4R65zn6QndCFEGLHhI0/ndoJBpTnXeRtem7JbFAg==|Chương 330: Đại thiếu gia về rồi;3w34R+PyXosk9e0GoQayRki9AcdtEX9NzaNkAoEuNlovxC3VE5pHo7ZK+JK6B24ZeoopwHFi1YVhjwLwjS+0ltijpybTb3hjMl1XvCzYcnk1+C50z8TBXVdHgcm4UJ3uYOvI8hlRnH4cNcbbyL6O65af9Z6Y6/s1TVl1ptkqdXr/lfGhdVMv0F56yVeuLm2sGSJxGx9fYudVyWVgwWp2Kw==|Chương 331: Em đang lo lắng cho tôi sao?;Bmglmt2tK26lERHHXiMGpjb25F/6CzvP6pNhUaKYkgxkDG5dFUB1PBpEQeTFTeaXGIQx4wHXr+6u5JITffC+8LedX3uVn5+YDk7HD2r2xVniTFFLz5l+vPHuwWr2O4NClXZafiBKqw5IfM/V3h9azHDMf8OK5WNPwn9y8kt7ezg55xRSR/Z7AUnk8oXB7/YnJgdRK+WPZgNd9YsZ3cjsAQ==|Chương 332: Vua ng đích thực!;101v6yejXMs+4DpAi94viQpa1bS9Nm0znoaRIyC6a1t59TkYwLBRnNMK+Mjawc0u23HHMpy+6C4ErJjluyHQs4D7WVpERCp0xwl819nKmGPWtYyY/fmTPFvZ3wSaPfDrUd/yqsez452aaBLlFX3bundPaTNqnWrjlJKcRnPJgKbapQLMb20Cp0TEN4O7ZFWJX5FP/2X3AqPigipp/WPaYg==|Chương 333: Phát hiện bất ngờ;36BG7p4ZyAy6PIg9qDZE4i+XfzhqB0v7B22YlCWwv0WVcFNuJ4YznvGJr/nM5qFMHFwkGRBlFDWcvjOejc+z3RowWqi5ZEOmZhSIVuk2xJjEdpPIREdRF5LpiXzCy4fXw091o9iFaPtfv7VCn2+nneaaiVkDnHTRSdoqenFvluD1F6BaHyQMsAH8j8hq23dCRg2MDfwDCHLEgTZhXDiviA==|Chương 334: Điều chỉnh cảnh quay;blALlamMFlJYYmBAHTn/gfSV9KU0fxBmrbQC3HAQt183z/7KhEtT1wdjW2drLcVsetCK8cLzd7WOjCoHAi+sYWvUoM9JmSYxCaITQY0Ye4dKGG5+wyGiie2iCWwE02IlLpgoqFJHFH99RUu5Cj3eO/WHHg5K3bCWOPrx10B2PjrFAp9vJT/KHurBwj5SaQAkvQkFS7xLT0SyWsIrLpmB9Q==|Chương 335: Trúng tà à?;zWS+rq6lJ4Hwqn0ChfevNVcB050PBM2MKpDjAkYdTEpBCwHFhyB59kl/I/IuOlQJMIk9AUNns89l0k3rmBfI8fSaLZ1PyQn+KLER5pPdRLGh1IkycSwAQ0xOpHfBF20RCMSUQpLAgeysxbb8dWwp6ipIuvwLs23mE7v8SVt6YSmw2uCoMNDm+JSygATRzTrsDIEEijzPCxHTjnmnLBmxpg==|Chương 336: Thương hương hay tiếc ngọc là chuyện của tôi;m1dkVI8HFhGrzikAluvI6SZav/z+xqSlcOh7TQT2IwX+RkKeF0pbxJ8715Dtj8DROU5qOWM58RoK84eeDef+ulsXJMG35WQZEEVdo0lr8rv7Aayxv8YL3YNvDNMMf5iiFw+RLPU9pUT3u9NoyxshSwS0uWUS5mipH3h7zpYH1osEaW5837lkubHq8JDJeX0AZDX3Ng2IS8tSk7r0ihWJCw==|Chương 337: Hiếm khi được thư giãn;ax89oKHBRjJtSoA3/mmf8GDNe61EX+yfUcQzVftzifKGPq8B/MDf7Upn98H0LwAOsTvDPb1d+mAcL0L5Yn9CIeSlhbLh0HGN86b7KjqhjG3gM0pHnh/mduGQeqS27XPQ5cRxQe50yEOEiOO4r0oLCJAf8s50n3xl7wGpM6a4F3QlsNaCXU+NA2IhJgSm7fJTxkGJ/ryyOOKMQMhpQN7/HA==|Chương 338: Mùi vị mê người;2RxFZp/fKQroBOOhb3sP+PZU4ypLpoXQKVKo3f+I8zDZaBEHecx760mRAlVrak2kq9cLVUvZ+fcPd/C+RQsCkaKZz41VfAhtSLqAnWo83n+GDoI8MGrzUA16kYidojsWAiM8cSn+t0jnwjH9HoonqZHiHJ9n5hzEa7HJP7TsTtbMY7aMXmTspfpLWkaTybPVDyd7s/lilA9L9NPcOw8QFg==|Chương 339: Mỹ nhân kế!;2+p36lDeW3q6iQ9xeodZQHA0Ncz9zRIgPBXrpkp0QE9GNsQAjCn9N3i2KSrW2/ncGSjXYfVQwqf3Urcd4iNAAKQTrpg5Tg7wpExCgTr0smU1NUKwCIJ3WXU2OQVym2msWAm9WhQ19qqM7Lk36t+F2o+hlEhKj7QjBJbDRz+9aFtz5Mgh1Tb+PWUvGCuVXtJqWe7JF9QT4cRf0tXpixrhdQ==|Chương 340: Nhìn não tàn làm màu;GsYjMNSNr6XYQLRasOkbkYkoALOO6DmWqRpp5FNJXmegu0ZT2hoa09YcUW0xMO5pmR84xZKEkY4rIBa28ta8li1wWeJruePqai9XF56gg4sg7AUPhjR/Mc9ECvBueEXXoiJzZs5th+FbjH+YEVWSap6d7DfN3+epBLg3fJPqEZ/FD88vpCmyMX+KPEAaYtJ20UcESh6xMbicajpRm905aw==|Chương 341: Đại ma vương lên sân khấu;lBDc9DdyihAkVHNXk75jJUONcQQX/H0mv3/bfCWwIkj6dQ+kqTk/Siy80gfp24m0L1RKMErfhG5F1qY6j9SDBFep9baGm32ribTuV3tLvMFsVIdZtc38CpMZx6RD9B+Ynw3sZalcajxchcueQJYs2agQtDCi2WqeW2+0U3G23Mb2TjHFILwsV8gkLTStJ7p6RcY/0nSLd4dqkZBOa3Li/g==|Chương 342: Cô ấy là người trong lòng tôi;49Wr+bNQFCWwif4nZM77D/Po7r6qkKg9ytuJcydDCkmg4qFgXc9vZz+5NwCLLbOq4eKT0N51bfeiHRB5VT/OAZbNCRbPvVS+qJ9mo8O2EZBJCN4wYie4QmKF46SWKmXzpYrH5XrEiBMoINPBrkDGO3YnOpQAiwX29ek69uaMTY+C6VomT9JcQJre4y0C1YtCVEXdUdrxOi8H/6D0uhW5XQ==|Chương 343: Hộ thê cuồng ma;puKGjqu1nF2igb2WVMyZk3VFFyl76UdGoREqNENE2c4n67TVBvYuK9Jz3mRDRc8Wey7YMlbavu5p1wnDtENum2+HzUT2yQGKrOs4i8rVIPY8qCMgncMU4CRKexj2+flhTQ/75c0RK1O5IFn3ci+LxENr4ANpDYdupAhBHAPDFy95yM/rB0q78FSb3W0QMiD/vFkCYqFSAxnKBxxEf7+/Nw==|Chương 344: Tối nay em rất đẹp;c77GPvy8k5aGf/3YNk4T+9hCUgot4XdRAy6gcZcMCUulfDlahEwdsPeP2A7DwrqnYaH1V2rgMfwAX8NdQlkdHrNqZHyJjOdJQxsbOGsFpRHtbtWXwNRxmOLPUrXkOksostKlE8wa1Af/rY4egOESB511p7jdbDtS6XdAFHz/j/lIX/203OrH+Ah+nelEn3mGFYM2a5uNfSTnqQYToTlvkw==|Chương 345: Darling, ngoan ngoãn một chút;8Zl7h2W7/JnVeAIeq4wUs+9fN1mbElBWsech1kbKxFvHYddpJ9+8TN9JO/YrXTLld3/AIdtn1ePwFIr9kZAz3R/W1IJFgNhARVtIiAAsara934/eGaitjD4OHm1TpPzQTyucpMCmy/Hzs4dgdpJcD/yhRd1atCCSPSS6r84ExR53Ws7FUB/gD5OXgetlYj7++5UF+ri46Kg8vvOEcK8ctQ==|Chương 346: Bức thư tình kì quặc;HcU76u5Y4rbpslLwT6Uo0FzrAZDkFHExSJqoAf4XR/JmbBND/Wz4MEECm4xhLjCvPlnaOO89OemwFZJ5eWg7VBiHOGegNHAHc6Mf78N4I9ktm0+IjbF+2yiFi30O757QxeypSprny+hPXMmtk6gSno0P8Z7z2AdI75YgOGDOj1a698qrn9TdIzOhCZTvaaYzjc82qm+AQ1bm74hKpxBaxA==|Chương 347: Bí mật;mExx0Ju8BvRfk0Lb9/sZU/yZp4W88OmamtTTn8fUpCXCJKMhMrcMYfJImX/NpmuiZr6HiU8gyvNEr1ulH9UJHXe2upE7TjjTh64NMdXzEpb50F/ak2rNdb7PJTTY3Jxp0aBe0wjFuxmtHTxrQKlu6qK3rFbJe3J0v5LxfE7I0zpLHs7gwKQiF4cKhRxcvhnm53p+Z3Bz2EMkY0X3QKdZ9w==|Chương 348: Thiên hạ đóng máy rồi!;/s+UH8F3wiyCalrNP8KFwLcH7r6AG5K+e8Uu7G2FhuTLo6xIhfwVi2phf4h/mAvkgvxZWr97nb6d5nX7T8BdpjrORYT5qeBtkQXK3H4MJUjpIu/FaCsto9JnOIP0ZSpXBIjbPwB/20HLnoTzJ6lt58ChQ3SNX1AeFy6De6c6jrQbM2kgCqghJLclvstj/Vie/Aw8dNfzLWLpYHRn3A84Vg==|Chương 349: Bức thư tình đầy ma tính;b3/dtdvr9gYDS9DuM/ODouALVCo5bZucEBsIIN/VZEk9ahtrIvWK/xWD+Jc+26WY1whiJtCL+fhfKNRwU/u5M46g3mmu+ZI+G9LKfki198Q9+f6GeyzJgEnVGM6bSuLsdMCQ5VMSTVe/nVEhuxSN1rAlMIYsYQX79fBMGrS5DId9nFNUaaf5/dU5iLwG+MRb3+afoH1Ip3pPbQHhe/ZASA==|Chương 350: Trẫm sẽ đánh chiếm giang sơn này cho nàng;FqgO2fR0xux2WsX4ohb04YFXOjtyHCV/EYeX+S2Dh8Kg259AKepI6rPU8XkfEleOxIIOVS/oT9EnElzNKrSje5vYJK5C4WSr90XdFCF2iB1vjXEU3Qv2Z6GomSlNnR5IC3huRauOvZr4TmepESVS8/kQDsVLVR7yVRvnFBjB5reW2VmO/R0HpbjJt3cGwZ16bMV82YWgC5hBXu7l4oX9zQ==|Chương 351: Thực thần William Fei;1yhHPwCS5auRmp8mKCDjvDQa9+T5wqJYkWkmAHp8M/3IrFCuu45kSclgkn47HYIcChrifD5fSsIVceQka/DL7Vk2AGNdJJAzDZcxPq6qZYg6Jw5XwRk0RcM0XxktETPzpo7PaR+7MEFyeiAGlIJTF0yTTxouZKR0ZnJ1LIhe8Cx1P4QHrw3u7wYcvxUPqBAYjrNagEuz4xOGe0e6Qvk/MA==|Chương 352: Trịnh trọng cầu hôn;1vu4gsrroyJbfDeXKdMTwU/OrV3dSYgSH/zb2fpdfTR/Ik9g0JsVX5NAfWZOgMpvNoN62VXPmbn5Ut4Juipy5qrG8GPMaPB+BJg5NdySQIc1JoK87zGnVby/Pa9NDTj4n+wFHUt2+B2HejxEpFNqYKk/mxhsiDDaFs/S+/H9nARvuvkwEEhwfIhJQMEKK6dlFs9CuHd5IRj8Hb4waYPoNw==|Chương 353: Món quà tặng kèm hấp dẫn nhất;rjmmBVqjNrhMKm8eUwJp/xNpyCJhFS2d+U6kdCd1VfcmCZLOP4Hv9ph/23B11MhtrY8pTGwuobxzGXffFV67QABkD28tvI4scYJQ18drg2DVr3abl0JOl9cy5SdbtXn3DRcFMEqtLlV9yXqYDjb+s380YXbiy7sWKHlcZgaIpPENEGNmIXCdQ+r/a1Hr7aet2nM9j3Zd3tbivO3TUCrgmg==|Chương 354: Đồ ăn ngon lại có thêm trai đẹp;NYPSmCoj+aLu5dJSdGfUMU9k7pSk6WhYO8h4zzh5/YUbPNUdtpufTNmEtQC4e3vfYPpVzvodd2Xf9RN+dP+U32gJqHAb8xFaTeXdvt/TK5zHbMhq6CBRKWjJZ+Nb7ZFjcfexCCp2JvNSfEDdbAUy6EF3PbyR+PKJUzNB6IbdfOwrGUYrrIxaUEIK+N0RkgLM4kFXbIJYnqwBQkJKJN/Z1g==|Chương 355: Đủ kinh hỉ cũng đủ ngoài ý muốn;6GLnNqKXl3uOAWsN+CcJNaYsgahIA2JdGmT4l3snyqbehZ1hNFWKN4gUL0t9b6HZncYkdbUrXElMSiI/YADZGlL0JvVgtgJCdGgEgjxo/nK9XIP0T64/YAdltkDznyPYGtO+bGjgQTkazZ6NxEwVJYEAOOOIsuEbglmS9gQa6uJtUELldevebKd2wuM0JVNifbxcN7V7/JpiIwMfFNepaw==|Chương 356: Vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị;JM/0SL56x5tB2cuL0dTC5gyge7z4wGhfBsOy5KcCuHmZvC1z90tFNsG0auNbPTBlnKitjMXLAi9/gPIw18yKgw1bXT3dtUELE6BT9wqUf1iX3Gyt5ePjXlt3r2ZPp/iI+HbzMn9zapzg0247VxBDh5WopLhGtyOLJwsu4Nd98SyugosK3ss3C+xEaE6lBMcZoT6ffR8xJ7+45cS7BF82SA==|Chương 357: Đầu bếp chính tối nay là ai?;3vDObzMdnTIicPF1TEf2/q1Ekx34kp7WnkknYzLZtZZQM5aw0oY8LOtUEoEbU3/RuilDfHuMl8r54Dj7gruEYIxVJTLo3SfUncC82KFmj04otuuTrlCXyGmBCYTAxJ/WqF6WA/EZCShW5L05zuD4a9fIZnrt+xn63IaASk6t7SmGwzJbVYxHvNRbQOo2nRCMX2hlwKOja3AbDKxXcqFFlg==|Chương 358: Bóp tím cả đùi;AxWQ1QRG9cwlJMj2/9VzZJKTrF/T2GDNEMpNC3sMGeQM8LVpEWzB64+tVuySi6N6p3sQEj8Y0hEeRvcK1OLBP2GoOtqx38+rNp4u6hqZ3h4QzoAC1KF1IqVoX/VUAmgJNnIRWn6r4Kf0RsInlqB3Fejvmqu4JtUGaOeTaGmCn2nE/Wvlv5Il3nCfDY49MQaL5lwxdIRkrHOpzS8JM9mZEw==|Chương 359: Ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn;6x3KXsibF0p9h0QavwI8EER4AHaBHfjD1l1kn1I29oLELBYAk/6y+ABEswm8vR49PSiNppLK2sKAQFUti21JYnrv1f0/fKleANIiQ1MmkZk5lc8Ssr8T8CegDHsRvOqzzt5NCnX03bAm4w7YjxUV/FG+T+W63749PhZuSqcTMuQomHTfTtNGBDxrvw2R4AKe1jBZ/bSbVvPlIQWCjv8KVA==|Chương 360: Ninh tiểu thư xinh đẹp tôn quý;AZSrionrFqktlOPtxFhYJDtksnIO8cGjl4b3bAfY5+tfayOcogEytHaaQKtX0AXG/xqV9/KJX4xsN0c/KYdd2ZVT3Rn0or/F1iTOrbL/ORCdptv2lIFYCG44r6FxdJK5d09KJ0vLvLCenWCY7Enamk9hX35bktqZKGF9MgkHCKDBDROzNIKWPccPAZ3HnaXNrYhrAt+z29Mp+hv2WzJ7OQ==|Chương 361: Đồ Ngọt dành riêng...;CMZVTmnKlnC1QE/M2oozEeJSbVNaKKz5kYVwY5HnHbNaE26YhRFUNRHZujraWEW1dLvpAqSOTcmXoM2sbj5xjtjjGMDio4Y2KOmpaPhfu2VEmKEYXA8GNtAuargwSPbWr1DNnOXIgJZWp72qexQraQj4isVh7O/0i392axMkCYO8H8KndmiyAFbX3fwp9sxqAi0yw7/UyvnfDI5GqGwptQ==|Chương 362: Thực ra cũng dễ thương lắm mà;BmbX3DOK+hVFcaS/JCRH4ySXhchuQ+yd9m9FW51dtCZDEWU9icZbEd4+THPeB4QkcWmo3/fhsWb8XPvon2mVLRk2q7BkP2U1nki8nW42OJe9kDSf/Oh3YlArRMjVibNv2ANS4AkWtP4DYS6nHlU1cu4IRfGPxq1XZtshZWy76GPX2W+o0++baDHnsq5EZz+mjJrhrMBm57P47ezgsANEdg==|Chương 363: Rốt cuộc ai mới là nhân vật chính!?;Gm+T54lisdTQYG7R8daOW5lWM/1Gt6EW72hYIG6Wy9uPD/sYwaI1n9zMTQc1lhL0R3qDOlrY9kWXGo+56Ab9F5dwDU7e6Heopq3TYfaLMmUrdH9SOJdB0RO5l3DuoJls1kRTbhM15AKeGbEr9orKG2lSHVv4kCMNxPqkYANGfARezKMujbKX/3BxJK2DY8n8KXtpChn87EhOnBqUjpFMSw==|Chương 364: Một cuộc điện thoại;sKMHXScDC9MLPI9Tgglg/Zsv9iSSOJAGWzI01Yl17jd8fwSD3hWv2CUdNiWBbq6IVKm/5viNzjpxl+lHpRdMrXv9lbcLt+oI49IgmJIVwN4MzYknxMr9p50M52/JiX2YYheFD/hPrRFW5M/Pfz6uKu3mb7ALOfOlsGLS4BaPLsRDRLEFrhOw3zUNoVmsHNDNfMtfFbEaiVeIk+vYlYrdsA==|Chương 365: Tối nay thuộc về em;HxXQTMlxWijemsX/NuxOWy1CHGuHeWi7Ad0wxBSOTHYzGogltCSvfKUUDW1D105yJhoVXbjXBgJgOgGLn4Oyt5MsvjFu+RXEmEFAwBAs1Mq3DmBt82095awwW+021MdoEfz+G/kwudA9O2zmUG1ZIwqyFd+AbECZKUN51qgT6eIkBMV0ulSrN2ZpXPuWj9yZhknqSjgFkTIujF3K+oiEsQ==|Chương 366: Khơi mào tranh chấp;EBbQX1HDz/leTV3Cw5G8PBNGCvSOBktfyvYOtrd9JQoZHrH0DgJU5D1TOVKExZo5H1FKMCdUg6Np2BNOyffqiwlWCFGQouBl51iKYEY4v4vBPNWCMS/LE3Fik+eUSwb4lc5SOE1MDrOpyXf/EAMR1vEr2i2r7eZ/rItaZaHtEhBLkjXlhXSke5u14L/GnWpLKs2pFwA0poYZCnqHsxSUgA==|Chương 367: Củ cải hay cải xanh?;dnQXbJp6Qd7+7ueFX7Ao9++2A39dvwG9ACeBxA//6Miu5UtQ+VZxA0/rEpQcTF+zgZxAeAM42nLnQ9plxwcu5+28Isg4EsXdtrHoG4cH8FkbpEl+FxX4mrrgC0GPIEso2D1t9mdyp3R5nHoRDaOk1iCC8WIKS0ymtQn1dktVo0tJXqkFz6FJAlRj5sghbzYhj2YATK4P3O1YC9PZKtn2Bg==|Chương 368: Để tôi với anh diễn mời tới nhé;49i15boE3ZerFpfYiC2ymEjiV7FbjMjVCdWzyq2YQASgeUVG9ZFbGl23M8A8CBceqxxOHVt9Yba5HvPiR441MYcWepfjzrOz+pAh6XLlsMAwqn0QSUc6IhwdqPuXGWM/3qLU+M+NT8BfS8H6cgBPz6y0gBWbw3cWs6n8lNvc9Y67hablABils14HNLasr0DQq8RK25AuXI99W3jpjuDMzg==|Chương 369: Xuất thần nhập hóa chân chính;2oMG8jK55zZG+eLNWxjAxifcqqAITsF4duNZT3s+U9QGsVC+AelI8+Mk7F+fnWoyHmEiAI6QuGycXM56VwkH934HdO6pkIDySx71yt5wPkapcwbwEpZYaKLHy3KD93dMXCrPTsI+DUw5BGbxxAfkNcQMoPq6gLHFepqZi3u2BRAYWK8Iv0uHSk6V1B5KqWF8cDG+CH8BDfql19N5xX6wSg==|Chương 370: Ninh Tịch quả đúng là quá trâu bò;mU6mM8bUpyYo+Ort1bI9LFQQKvNIRvpCMB6rO+nvTEsxPZoZTX/RQV3s2HqapANOO1otwEsQwXrjTsSwj3vg8bkVr3M8kQA6bDCxJ/yeyFOVsKUgU7xCenOjV7EpWgPq/Ets5OCf1m3qRvpFnUs49awEmHNixRcAsLqnhjNbtHnZxHVjfJb00fEUampEoRymiCP2CJQcr1edefwHuU9ySQ==|Chương 371: Ai đã giải vây cho cô?;A+pqMam1vJF2nINfUf8XIoZIKgZGjDc8m4PIYn8iD8DEYtjiCwF3VuHrDjkL9l5MJY2LRh+UUZPlJt52chqTOZKEicUjvWT1lsN7i/CRcbkfW/vQb6vKcaDc0fH0nNR+mkAx/7TDiKLahnuBekGafb34UpAFOYHy51ZwiFdN4EwqeNF+lk/JJwj89v028hedHVtC1TquV5Mr6lVle0keEQ==|Chương 372: Trận đấu thế kỷ;PKUfrUcGuI1SJOqbiwtEU4RoWTvwJY6PU8g6CwCerZ4ub/mNjMi6UhHjFO6OzQzJxaBLTOeyakKXkSAiq/iKyFaSRmKETh6VURNDF+go9SUF64hm696ENR0v6TubLDa3BR2ifd/1TUMg9eOP1mUIfhRzvkmuyBTdthVHPmZIhivxdQm4TS4Rgknf3WZ9ajD1byAqAxXKG16sCF9e4px38g==|Chương 373: Giọt nước cũng không lọt;gm0bLSL8KX1BrZP8rG0RmAepZuudmF14ZTPsdFP9DN5Ob1Isw5AP+u+ZYTXMKpYzeDLzeXEAoOrytgRuajI+LR0aHbGzCFVXo9m/hOe4EE7eFrpntaZwR3b5qy/IGXvmtnCGc2Vzii9Y4tJMVW87ERlSwoifo6l5Ii6B4zvNSHch7t79dmRw7EPLr+PZYEBNqP+DVy1KjwOjg2II/Rxo1w==|Chương 374: Trở thành trò cười cho thiên hạ;ePsYE5tenSvonrLBVrZWcy68OeACQoFWpGh+Mo9HJPpp2yRh9p8olVjZaiY5DZDs4LQXsvBRyd5Oy7sRj0Yzon5B4jQ+e82e46iPsXOE/bOjhQyouUaFUrqKBA+aE7b5IIH5Aq7jWfbkxN3D91VRTn/5joy9cJsT63eKv6zsH+lLyvV/Lwv9yehKVeLHqA46VVib3qe85pQ/1QGW50NX5Q==|Chương 375: Khó phân cao thấp;dYToG126m7M/UqjEYcJBFLmdD4xFfELepLCeFwojGB2qCQ70ZxG8PtRg3dCAikvBq/v2SdGHv9zr+Bgs/KOmE5mBmbCgDltAlBm5fXJlGNrGbiKUk+35J7xZ41ryCEsUpB5Qv0CIuKFN5bKZRpQ0Ifd4tGRBqtRv1K1toy7eFRGiEvjgnG+6oZ6Iug8xGFeCQ0ZJ6VeGNXSJ+HrO+pxC+w==|Chương 376: Tiểu tịch tịch! cô hot rồi!;K/6iuTMn+at5rkGGulV+BMfw6TC7hHYQTh7SixV7MwkEU/2EORWCzYeI+qcTEx52ISouGHHwkDdd+gpGjxsKBJleNqIfnE6yHLy9VpbRT0o6iKnbTDbko8yinoqabimg/JXGAzrjX916D+B73B4vQNGSl6aEFD/a0eqTVH0sTecTKNdIdB3OFOIn4ImVvhIU8dZqIYhsLdojd9GqBNVekA==|Chương 377: Lục cải xanh và y củ cải;IOeE2BabsC9EC4IGKsrK6VgR12fKM4PBg6etzku6c28i0kuZneO75vRSdCHY9K5rj2mpgcf0DC4KNEoDhb6faWohTu7Qhhd1OVKDPD4YXuHHPMo8lKyl7lHuiGmxokW+uHOzy7AWEGIAeKDOEqCq8YOLElH4l4e6uo3GgFSZlXLDfnXmEQOynWQeAZ7Fdf3FAYQIeKvkKPyxn4ijz5go8w==|Chương 378: Tối nay không thể ngủ được;FZZ+b8NCHncT0ir/E8ShUvuJ1p7FvI227C3jDlNHjqcMzG2QTJ/Hs+56b8dkNP9S853YRYTrjcKVyNH/JeepIo8yrNu9FRIhqW2vBxoR2J/nSKYGUDQzbxdMcJkuApnxm1CZEpgcIaqmx0CjluflKWAOT2jkERhuC2oZ/OJmbd63aZ17jwWWhvzGtHCPpbaIxdc2KbFFVGGWCtl8AVj26A==|Chương 379: Tối nay đại tiểu thư chịu ủy khuất;con1ywrd+rX3aD9yCToCr7Em3DUyTfcUEVnCpLKLBCQquK4ljvjJffW0sWfF7HDTMgqPP2OSwWjHZkkW1xRKLWx8dku1VXcIzRMm9fwJ6UMifEUuu0ElmI6ElDdB1dr9U+Zz+hOckANLP7jUY6jDwSZgq9VqsuKEG/SlVtx7L6fxitdyxqD+2m7xG3anGeF6VtftuvvAZ8ZKrHH5GavkCw==|Chương 380: Tai tinh hay là phúc tinh?;IIi5bNNfKKdQuOqpu3dKMcatT5WD+dyFNFGgIcLDb4NqafZCOJiPjWM3LJcUUrc1Vpg9WauZDVUlE2W+/o7k5g7j/g03LkZoDxvT70Q10BFO7/lLXNnIXUqf1by+bGa3GEYPcViwCkeABs4QHgypLVGPKdbYFp1qFg+4j7OpsaIuo5LX2ExTyMVbSBVxIPaCfHEUHhpQWh8u7DLkPxtH4Q==|Chương 381: Hành động kì quái;mle66fXE9Y35JA32vYc9FXreDvGL1xKmrQNaa+UdHIftNQGTzwBU/KY6z+ipTjftoEVKcGshpRb135m1rpdfOQhqWo4g2lL/0uGJLx9bBvubzlqcLOtfXcTgvBkI6QtDjhp5HEvX87O4EEkAQbjCgzMmjvKxXRIEhskL6FJ4j5y3C+WhpdPV+xHbEkrncyY+Y3+Nan3H9UDbjIemPoGVhg==|Chương 382: Không phải nội gián, mà là nằm vùng!;fuP/SrvIDX/Rz1l5AW9L0yCSe47N0Ie7xF6VKCoqnObODtUCg8j/cwJHGWXzbDfo/+6F3Wb7Jjk0sA6bI7TJo8o0I/0u17SR7Q2Mew6FtVUZW//Ml4DLQE8vrm3kAy5e9ZE8mOA+dh6UlRkG+IYFTBxrWNRaGR9ZrtpkHxdfTnyMeKP0WQ1eiNF1s5eSZP+rDLbAwJJRaEHEtcjj5x3YJg==|Chương 383: Tiểu bảo không phải là đàn ông;C1ZcLmGY4EMOKwnwVl9M2WzjfbO01emhvS6a7xcAOnLa1QWtI1M1vWnLNKYsEggeHPBgFnUKORan18CN/qqLYdXbFUiHn+hV8jrkcshZCWTBBTxK7AhifHFURI/1HQEtDghwI29OcPyC6E4+L9yoQiFHISKAHEdJhkXMpqzlBMpYuN1C7QydOllU0zVd957tH5tBir6r+4GL32Z+6+qbdQ==|Chương 384: Không đi học nữa! không thích nữa!;X6DNVZpiFRlDaDJh0mT6Pvu/55rO6iOOAbDXbq4ghRKh0UhL2gxFyd/vf+i1HXAyGetI5HLGB2huaPqM4JbjY9y1aE08U3TKllkug/nRL0cMBZbRuhjEmsvMw3lnCZuPysTmQUsp6pU+/ZMzQpfHCyVlD5v2GUQJ3XVJVVZJiUWfYokXR+68oYZ1z5bzGcX0XgB8UwB49rIEHwNpwcYNRQ==|Chương 385: Ba quá xấu xa;TGFWCILxtzgWV9HlOXqZE6oL4tq+zt1LtVFQTSbiDGni7/heOEFnYC41EFEkOGoFDZ28UpzrTEMVij54l0A8PI46ZDvw7Z1SN6IB+L5igBJ1l85oCmV9+2iaf5EaWqWSFacrOY8mD2DYaCpLAikcqMi4ntEgkKJ++54tbJCH9HMVe/FmUZIleDx0hVETeSfmOY/0yk15PrHjCdX2ziPKiQ==|Chương 386: Tâm tình của người mẹ;S9ek/VmuUQJ8ifTXiGrpHSp5tCmAcgvpuBk/2tGqOIxGsOsWsZ+nYFBpZe0sxo5I5SxPGJEJ4dCGItZPL9+5/A+IjnEClNaj5UoG7t+qb908+ka8DrEf0h4lIWfZjQR3Wb4KnK/3lVLvSSZHXSOyOY36bgsR9wS9TWt4A+2pe4874yCfIplGUcRXyg8JkFUlnWd92huVF3vrlH/3lcNsrg==|Chương 387: Kĩ năng của đại ma vương thăng cấp rồi!;uA0TZAo9qms1o/T0jsDzew1WN/yKGIo/MKoSbZHxAwvGwYZnufkH9aca/63gMtYDctst8ovhGXWXeC5HtPC+F7edWr1yedoZ4VCdNP5K52f9hI0csPCrrgUCbg2tX0swMPf6iEYa3NuhUcP2dHtnAmhgbHmsxZcygECOtrVW3C+Qkj+YWUxREuXn+4SQCVkI1zWZNgPkSp1vhZxQm+fD1Q==|Chương 388: Một cái ôm!;UxFGoP9ZF46kyyEHqs2nBy7V5yivEXfVkVWlFNIB86jYAw2umgPwczyZLdoAX/2S0E+cI+RQ1KzQ2x2kV5RlmOmiOQc7gFWoTTpncSQKaxXE2S5/xOgAN/ioNPWfWHUIKpZpmhEmtlmtmJxaVS05MSB4vwuKGlzNTJ3f+hxYnHlxOoXxWK4lsHIGywuxeVZmPeygLhRompYr0UcEQLrfBQ==|Chương 389: Cặp mắt chó của tôi, vừa chữa xong lại mù rồi!;nYiLnLrcs2DperQG70VvaW5O8CCx+hs9AopDv/kvXTbYWswSz95clTlYun1uM7zC8OSsUckEfHXN2jehTVevVp9tZ2qZohD7RKcadtBJgJqsWmzzEcsg8+6IVtl8vurdt0gkZXspJ+bQMvJsDLhwsG3ayOozOEzVONV+aI2BAPwUCvZI1Pl9ZDq00Z3F5YlngYyZEinjt2V4JWCObJWNJw==|Chương 390: Phong thái của nữ chủ nhân;q3873ACkNXwqAGFj3y2EEGoeKF3MlFkMqNV6CuU2v//ZPKWEIRlBx+fxEi/nuB6HH5RlGpVfxI5qBz1cLA41uNBa8a0c1Wk3Ho/cXxQp9AoZbOp7vP7k+mAqsggI1HS91MQ27flsvd0i2GYJn+q2BqbEasdikiUPdPCR6j/D3UuHTQSB+M5g8LhKuKlAcr6ZUQCdTyYpxA5tmTkFlQNx3A==|Chương 391: Cô ấy chính là Ninh Tịch;MbpS+j4RXsHmVDsys3t5lApOwTeRA78drZB6JyHAAlmDwng4OnHt97pFTD/FSNlm/Q6nvRXqLS7vURr4gwsozMOCvWi4krimzQrKdUoMBAi+Ml6LwC27W6DW5qvClhDFOnNzMEdKwYYuRq2FXxiUg3Ui3+pA4ZKqa2V5u6AcWD8eFbz2sn+Z015IybjF+rIW2g23B09ms7/mmEPegVId4w==|Chương 392: Yêu cầu này không quá đáng chứ?;pdghO6++VI8ORkF0JyZhwI9mjrMFbrfpJ6/jvuPvjwbAab+aFm8Hj3mOwf7hcsF63tipZo74F+qo67bAgeZK3cmUBgOtPHpRKPYe62X0qOim4kpmWuLZ9enITnwY8+XehK+iZzi3paQWsuEuBVACw1+nsZOvxzRk13NzNSXXNnG7RoyTV8J4cqfe42h1CHA0UC8wkHPgYk1wdEpj8Jdvzg==|Chương 393: Mang tiếng tiểu nhân vô sỉ;H/F4YSTt0lliaT1WBxjfNj868J4VsSri6n9ZeHJMap1RbmQu3737Vo0a1ey15Y6AuSrhi+4IPX0aAV9q6OQqsAHTnksQh6wGjNlbrbjGXW/HyDrLqXflxNOOnEm18I/EpJt/6T07g1fP7uWnKdUd5zfnfILPBq0sIFscB22JGnTtNOJuLiSk/e2IstGJf7OCwz0SBUTxkBh+T37j2s/K+g==|Chương 394: Tôi đã trở lại;oOCAkpJpDU1d9PiRwW/B/6bD7irc6M84dggqYzE3r6qd27/IalxwnEqaxwns1GLlbrl6oThk3zbJ/nFFBM/AydQ8mHYICRw7IHGTdTLaSCH33LkqBd2kmD0gH2lpk2NtO7XwuTMDIUs5zOPxVhTVT9KUgimHDh5sYHgK37YOO8PiiDTWsxWCf+wp6+hVb4ZwuEiElSXcsEUX9+Gi1LirvQ==|Chương 395: Quả nhiên rất thông minh!;HPIyZhwHrGkfzd0FRpxCf015cphNim1X/G/OaYK7rueM7wQL6jtT+uysqvKSexXT+QcbHntmjQqsk+eaNb+IKi77/vrWFACeDVm6SOeY1FUYwzfsAxFmKiNO3fYtMjoHGM7ELGdv94LYQlMH7+gIVTcFWdWXgPXG1sTvuzscskY2y8VdWDlLQlX5hm1OwID8C9cZqcvHcDlcOhDyYozcPg==|Chương 396: Cô nhìn đến nghiện;Rb3lJLZF2F8ufh3ZPJ/ELkQJZRs0cwet57eMFU2kwRWeikan3et2ZpYn54QHtQKh2EwSOK+g7K1n5Cy6MNxPcpTIY9GW98+mpw9fiQIz5s/5fLuOlHqpcI+OUXs+hkeT6t92x/KO/mD+OfaC16jURILejiP3N563a2ko57N/KYenI6fZm53Cu+HID9NMJJYkt73oLQP7M1+9OJKqIDxl5w==|Chương 397: Thật to gan;d38mg1Hjq65weXNaSiNOM9TO8HPcfBSJnYaY/1FmRpQXpgAIFNfHnPzuVsiMevvp1T/LxuXoJ12PNlb+R3SFtmTGuq7Us1UskR4pftPuxP1L6Slw+NxpR/5mkhwTeo7JIGKS8eoIkgvnFFQxsSjXetAIQA3XQPdjFQtjkq6mNKVUMUoVPv+VI4yJ9t7QE980Wqchtf7ysskWWh9YYwONPg==|Chương 398: Cởi quần áo;p9YcFm8hoORXJnJ5/xKwtvbeiGTgmFLEGcAWQukcf/dLWEJhM05gHOLYRAVt7LzPO/Mu1PpFINn3n5VtZoa/7p6DA2VrDWWlS7CVMmBoRxndPxYBNrZb1QfksM8iBp9vQeNUZvRotXN0AFfcAtBuUZKCr33Zi4mZKIDhklfHssloEWbpI1OiyB0WIiLRK/Q5k4MaybQQ52/4IqdzFcRGsA==|Chương 399: Dù sao tôi cũng mù;uGB98m3c8qOU+dPE8I/0YLK43B3+uleAcVzuo7wRmTBINdHoUESm32h9AOSAnoXU4rRFM9/15A/q+D5eQtgLUKJblWsbH3jsMRHioPlaPpHYqtheM92UShoXhs9NaAdcLDjoXYPDpcwyp/laX7MOjhFdBz1osFTQgeLcp5c+DwIxZ5cCGvVoHjRieXKn8dl/KJzq2kyhCLO++osRFu8A6w==|Chương 400: Còn ngại không đủ mất mặt sao;jbWkw8GU3I+vVERtrcAmFPxhE3rbBrC6ITgaKVizgbWeDlYXQGVEiAoA24QWrX5MXO93E7zR7pPiYq2RKUphJapYOoMFC0kqLVqBfw9kE00Oip2KbDMgmG9gRGAT34A/ZiFYOuhBsQb5LJEf9/q/R2VgkcATMlM6jgAsTWf/HxAMkY3/lMK0iFKSXFVIe9Tf3rAOfA7QwqI4Uyc4/bQCDQ==|Chương 401: Không đoán được kết thúc;pvyogRDKpBW6VginoGQvjvRDUW6xadozrK+POd3QpDG3wznCwOZaVDu5EI2elxZT5Kcd3ZUF6c57ZBfrk1f2/KWMBSFbGqJ001+Lw0iMTTG32FEP4sr9brgk+MjK46QLg8Pbao61TypGdZv3btMuhRblXlywASDwxex2M8HG2RK7L3W9vPJpqQu3scjkvs8+DClMO7sCCMl/Jx57C96onQ==|Chương 402: Tôi là con gái đấy;9Ab5Zhe2hVELHg9gp51YnGJcQ2TfMuz+KQh5Dd3jwB8Hxawbb3yp9u1niGBi0fhjl1PoOxNLjRYpH5xM7mD1DeL46ymL44aR4KoGD051fJ35sfwRT0f5D1PC7k7T5JXuhBW0MWgGC3pa9HkHSsoYSm4cr8RrWpdKl+dLFJI+oBbr38NZ26v6/gS8fBvn+iBMmkvTteb3kzmxNqIbaGDbUg==|Chương 403: Bước lên đỉnh cao cuộc đời;yUTGZ78hBOaHuFsDkgSAlPDFwY1Dyr1XEs3u0soLA6XTyWJYF+20+VZIUNwVJqW68MN7Gs0Hn/fSqJ4ayoG1kDSrtdHauhixEhG5Bq8FEJ8KFVPEtFqjbubV9Hv9EqrveJV/zW0qW09qJsTtk6RonxzxOPFp1A+Ca/vRPqp1P/hfePBmTYmjtEjPukwEsxsm/BraNo0694gluNHpR0cJFQ==|Chương 404: Cái vị còn trên cả lục cảnh lễ kìa;96dmGVQ+TBjj2FC0hgVJbFUFhpfMWq94PQYHs+5lHVF8CZXSYvNtIs6u7UEfx5N5nI3Pi81Ye+Di0hUJp4nq/f8S25eFLjdtAZxdLqJYKthcZc5arzCQwFm7ckxh1+C35gx5Y4TOWsYJLMogZi0S+9dgod4ubZNUI8tl8M0wDrpijwrikS19d9GZOHoriHvcQpBeCkit8Wpiyj5SSdmJAg==|Chương 405: Cái kịch bản này thật kích thích!;xx/jhHvEky+m59Hq4drgK+pxN7leSrFseV+VfwDJYnwhgvajpcRojl5QV/luWY3KZgDEsm1zxFuMoQ1iYg5zbKCC/yAnqwS8QcvECyw7nUkZWFMvOgQWOE9znJkarCooA0SvRnoDqkju40RdyvgSxCWEcbTttxISCJm9g2oeO9JTViX2Qn9q23K4dyXdqMXrjf9sa/AYGTkWw3QXNvFWxA==|Chương 406: Trêu gái ghẹo trai, gì chị cũng chơi!;e0T4+jlNv2hzctCT67Y3hREY8EWVyjtjjOikXYZ2VxVs2zCMEiVnVfuhbz1tpKKzk2NCgerDQbu6Xy0axu6VHSw4wEOXdxLsRltG429VqIqEn1VcsrovxlazgI39Ybzq6QE4XnYYiUER2HT+gdLbObr+SssfIU4OXVi7vcbsfQsEhfuHOV2V22RXPovZSQ6CB5rdUhvqHQCMusKyhTxUIQ==|Chương 407: Không ngờ giọng boss lại dịu dàng như vậy;Anc3Pl0Fm6VwlnYM3bgsyMXZZ14TzV1+GQX5n8T0i2sWDmpjrvf8Gexac3mid4hMgddYv8w2JWf+ytv4PRKuTjTo/Ym4MqLsdEt8TPnkjkDdqVPrgVBbNQy+8G2dnmYWZL0ypzCMlNH4RtPvKnqO2pg7kjNrIQo/O6++h7OtXLWE05KIhkAM8WJRscUwi/dYaHBly9OTX0IE8YXVuRA9Ww==|Chương 408: Có hẹn với giai nhân;9Fw9wT387NcIF5Kl+hDJsYUsMPmNB37FAD8oA55mLP/4yL5MBkDWgQtKQATj0ULgrxxMkK/L1TsoTo4KLk7AjtCn8ZzSlBXuFpvW0HnxcvUCTemPQ0rc1p9giHy4d1a8uCpADRUpcS+uvaSZd2fq+FKT+0PmB74Z8BQIE7xGNp5II422ILAWK81uL9Z0y6DfRiBBkIL0tokHQx5QyrjMxQ==|Chương 409: Đại ma vương đột nhiên trở mặt;YzBqHeQfkJ31qraRoJuEmbXCG/RGjG6I5fDhDOygNu1TP+tE71BJiM6nC43qdTxP6Rch1KprE9in5/P5Tz61WhRSrIMCDn4uKnJHdBzF2WbvysOe+zIYcV1oJNaz0FIm8lDSWRNE+W5YnfDITraA08+ghOINjICIMfAJTiu3YGj3wxgJVrVzgBTdKtNLeuXr668u8ybgwgfjwZ4maWU4GA==|Chương 410: Lại quyến rũ tôi! anh lại quyến rũ tôi!;DIGzXn7iSW+LhCpwkKo40g1cEu6quws24momjHosehy7X8aY3rXWVZicv81GaZCCmWYP1ZEnxauXVAUzcJtppaLBOS6/jcdOHMc+jTAl+FbbkSMJeQ1euP/ih53qS4RrqkfmbJhRU4n300ngMb1ZkIHN4ED8xtBxN9tOP0Ep4qQ5T4WAM5JPIdalRadKbk14C1s7wLdiutzckajXXZWX4Q==|Chương 411: Nơi đại ma vương đã từng ngủ?;Axo/3+AL0QYdMGdt7dBDqCWCvvQlUYygILz2FhVaY8aib8sD/1H3rywXQ7/umPASeFO2npnI55tdISF0IcXEp2P7I6Cosxcd1Vm+9AWMugdA2TA6k0b0IT2rquHOzNC7Uh9B27TJ+Oo3t1rJcKluyrIstqkDmfdpUfL5terU0AXhaIcCF+IMn7iTaVJdLagErMnCEDyRr1wP0ZXrJ9EalQ==|Chương 412: Nụ hôn trong mơ;x36HxFQdQltUm1OX+STdIrIA2pVYIfgU63IJgfi9/VTNaYWVHL3ITzxYHSE70FgrD8fNTvSm2/owlrfYTabHdq7w1bJlz6BpgB5GlROMIjBEUhAUP53sxzw/nQAVTWsTjfPCbNXLrze9tBVBFEvkJWLY2C6syda/THBkOUE2Z0rU50pJkY5y3Suuh2o0UV2zbCOF7apQQEtnWZJJEezkwg==|Chương 413: Về nhà cùng tôi;HfeGi7ojcQF1B/+QxpRx8lT+QWMzbxyAgRj0bfdwU0WmaagNRKXpV+KPc5by42tMDHbaeJ6zsXBZfkx5hMRZHjRj150nwQsoMGsHhp8k+GYHoYnflJ2IINmLRgQNs/39+d5VCffsBaRgzBhQkP5HtbtX7Do59yDAYoUC1qHIqhZ8qCXgaWpHb5/lNVIcFBWQrJAQoggoOU5CcBAFHLO1lA==|Chương 414: Không kịp đề phòng bị thức ăn cho chó ném cho đầy mặt;oi06FvYeYi/IuAmjCjqHaBkJPPrHGTBKVzEHz7UEYqyHCr2BwL4erB1gpkOCfK5xF3D9MIqDXc7EKQ1vdtg7aLdvWDbrJJ8B1PahWC24h7NUGUar4dkJIB9R0jJbSJmpagxK0Ocpab0gjLeAqkW1/62HQOaV88PivktKiWKPXiRg4ZfgaKQhGA+HaQAPuHSo43V9VzHAOGwJ0F7wmkuvbw==|Chương 415: Ngày may mắn của tôi;fgHnXPboHIKEYChEmVmbXyb210kY9Y7cVCbRjsC5HJo/0yzX3OOKaosy/xuwFjtA6TlvCcjWieIUOAQuxEwmLrcBn44r5QSEmfSyNbXCPm3grRBJbzU5bq0MVLmJ93lELtg82Vj50/lFpoTuh1A2EpXSRy3OZ72E7JVidbQZsK9XN7PFw+iaCgCDWxbYhfRwg4t2pdJDpQTNhj7AwfF11w==|Chương 416: Không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm sao;sCtKWQmZgfN2L/azAYGISY7lYtQMslAzD0QOEZjEuYpONbpjVo0xFqCGwJkuBiuX1yZAv4Fm79cNnRuyYG8KfHaokpQJSeaRIJ5NQDKS1YLwA/9jqLCDk4ApDcjPYd9O56aZSRI/zwsUBNY76wNaA9Zr8DrYd/oy7TOYKfc5vJhjALPt7vAdGzZ05wTg4OW552wyuncFvuB7MfyOgZZlww==|Chương 417: Lúc chửi người rất đáng yêu;cZlbczU4gzVd8kgC6C5wJ63xMoRqU1D22Ph2kJEj/e2tS8hkB8nMUZApu6PVICYglkSqRGWoXCrY6sPaE/KMQPbRVkUVRMY6nxskIR8Ogev2OPdEhRruLHl7I+BLDoyhMhQCxVdHh+w6ntyaf7tV4k8ptbwTNwZJ9+u7RIuKPRLgFB1TQwnB8EtFPyhUzySVKWOgS4hqQWhsmi8PvswOGg==|Chương 418: Vì một nụ cười của mỹ nhân;n4cmJgllD41JLf1tuyeYKTXMQYCLxyNoC8bxkzhUCwmUfG7/XifcnAh7VkVuFviutWrODl15WyFW2CGX8znhhRLXPsYcCF0NcROoDJCa3YyWDEwdqmbI3I3O9Czw33fVeKuSkJb7TjxZHPVyzvJPik/Pt8buBF2D92xP5XU2Q8ID3y5HmqI5zBbQXVWz8T8PDFRvZW/6goBGewZaTN8ubw==|Chương 419: Lại xảy ra chuyện;SKDSp1QRf42goeVYtPO5aJNAwi1G0/b1Le/tpxKw439BM0ynLNaGCstuf/KtVXpdBJEOwN+ncqEil8cDYeb0Ja85rT59uePZZGoMwxtBCk29IfdNwDzGyQWNx3fE4l/BgG8s70PzBYVbTuoW6scPa4Uw5oIUjfw83Mn9scmUzqMeTtAHASVFdIFOP3GAMt5ApeyBMw3KksJAciVCc0ojEw==|Chương 420: Thử chút mỹ nhân kế;eBZP9XPU8nbYvki0CLTrokpCiG27xO1EYgvGFok9I+eOsAAH24psjXtg9zfkVgNu3TqdTMoWWr0SMw32yBuyVcdOiAtYa9DYkTcc0dVuzVPtZN9RdetcOo1JIOCQDvmrnEdHctM5mICxwPYR6AeZTjguJq8sz+Hyk5fThjWg0iKn/U/UwoPz7ekXt/KUN6ZXwnHc7MWsuj3tik07FEPQow==|Chương 421: Đánh gục đại boss;bUjKTDWuKnyfqTWGFwwbKFrO4ZPF0miwSqhx5zqs4osRuSR3LNwkEXZbkHCCbtXwtmBA/KaS3YWG45EU/hbn6dQQNU6jPrD+dpkz863hZfYbAGK92PzpjdV5lmhaQsyK6XOj/Gzryvn5RlN7KX8c7zoUzhEYtn8Bwxpkq2/iHp3n7cfumpkVTDSJ/JrY5n2z0oGcBk/jnP7tY7h0jgEFKg==|Chương 422: Nhiệm vụ đặc biệt;pd2+yH4881Su0hO3h7Cr8QqHImfgT7jniUs1LfqWu03kAKbRua8e/CAmDLM98zTtFHJLvtCYX/uCbfxSHjfjlj2mimucYp0XW9Gul0KkJJttr6MamQAUmNg01i/OLBa+3hODGlyqhalzofb2pPmM3o7lXFTHmEzaH6uUSZWJDYQdssbovQvb3VUax4rgDQDp4akmxZXemaA1MF6wBBC63A==|Chương 423: Bát tự của ninh tịch;E6xaOTiRLCv4XDFlMajcPy0DdohuPK8vvxX5uBDD5Hw568gc8K+0XIv2mVB2Op9uS+qSP7ybGMnl4gAu8B2ZpafVxkIBO03ScYQ9iKs4+jwn4qGwgF+J9EMPpS8QO/0wFwAFZ8gGorjM1+n0SCu+X77eGa4lR/lRvsSCY2s9Sm4GCM7ghIYrKlxqA5aF+A+IqTGXC5ggiOgptVO/kVk+ZQ==|Chương 424: Số mệnh này...;405VBqungGLjKqIOK8lpQdKnRIHyuMlscdSMoP00ZExhxFy1opfMDMvdeYkxIhI8//tXLBUAeXx6Lh1pidEmUYNufpq/vr1dD8aTWZBRQIzb9M48YTxOUozPZrMphINwshk8dB0Be70ahoiYmhA8EvLTZGrM/yq/6ua78OT0pNdH7G89XLNMX1/2iemWUWJpoJLDgWldQNFAITyNhLmuLw==|Chương 425: Phúc vận song toàn;iqb/aHjOnLdEdorJELG+F+skHBch7keFMcXNRtkfwZjSRDpoDXDf7bCNG2ubaATTWeDR2GMxBdSK6aEEetDjTX6UsaDq6Ddkb2CsLatOEmTeeANEj1tsluYecw7WUL1yMkAf3IZtyIyXHBB3qkNYQpOJtRUxlVMonxk0HWJC4ARSvZQIu76yh7mglgmwojNpgt0JnXY3w82e2qpz/9g/3Q==|Chương 426: Đủ để đập phá một trận;zqihSfkpM5PJ+PfQLDlQS0RS8yJL6Hn8Zcad8Er5s5HgpDpwrHSKJJAV6Q8IEo0SuVGYZ/h7Y+NrMKV0rqeNIMPSujGZIwtiWudmeF5exzBfqOi1NTHq0lK0++/ZOqskFHgISzoXNvNxQzrUotazucYNUF+8RVoRTFY+rBsqXGF+T8uC2zv5x0eeDylrRJhU8g7I56Nbcqyl/bTjHltVWA==|Chương 427: Quan trọng là ở tấm lòng;R6m6wnm4oxtp+L+ApQ7XXwhIo8MEPLpnNPF4kPLxPkw1xLBjk/jKEicH60jmVseVGUBeT12g7ekdLYiZhDAal55QYfa8YMCUsLgzxnjK15q2HtMqTCkCvDrG5XtRc7MEAr/37hYfs8zduQ1CxNCvBA+LHaen5Z84GDEyGD5Z5Zr+wzN87nK46e2+di2epxZBr7Nf8jRyMNt9n/7Y6CQFSQ==|Chương 428: Bà chủ tương lai của lục thị;zp1xb1IZjhLYgfJgEgAWrpj01Ee4yEXaKtgduVJlRTBQKI4FhgWFqxrj2PjFFXXtxSxX76bkG4JaLV9lFCw0gmMkkxWosDqJ+g5824xDLxoycvm1BWqKYjXAE+2rUWV9yf6X9cGwwM1vu0mv/h4Ba6nJBQADwQABkA9nuaQw+WeAhCrsIxCYmV1ytQkN0q74l6zm84bP1Pn9ZmdtQAudGw==|Chương 429: Không có tiền còn muốn phồng má giả là người mập;tlniuNZGx3DJtwEJSxhEfRhGpYr1X0jiqe0HHDF9UanKFGFCA+h6CLyfrO18g9NySvuf0MGqOvi958No1AEJUQxfvGSdAX4zAbkFUG4RH4Ec3/AJT+d7l6iVp95K3mMoTPYQyiu6qxVDDccRW8CVJfV5RzoA+6K3AERM6CHYoDAiUDvUzsZJGp0nYglT8MxtXX2K4pRvEFoIqEaZFuI9cg==|Chương 430: Người tình của chú bị chó cắn kìa!;hvZOugfdmgiLOoJDL9S5NWQTYgyftBchwcS80eYJG0YV0xv0/Ecoq37FCoMICp32beQcfxhwjAz/uZ0pun3Xs0Rsrj7vifhyXtKGflpMnbxwAse4AHZeq1m0xCITpPHGOUSz7PpDjrjZpNl++hRgwFn5BfrtR6DQSbemHbxhch+/ETlCh/3igUzcT4QTxwAYtBB2DRf3wSZb5TxUc84LJA==|Chương 431: Nói tốt vài câu với lục tổng;ew1BVZxl5+r6B5HJSSnrnhau0jbQd6Ph1HiBzihD1uNfKmNrr3orkyH/oebFaWBY2Bz+nzfHXoR9jHYju8jiI/zoefkQQUVarsPO5YG1+wXwiw4lzkXZ/3UDePD3LdjElom7+7p/ogaQeMZUcC3UH+gTyNgNSqDQjABrUJ+A+P++coVHuHUsX26BE1nZEAMMoTrzxW1UauwIWBYJ9F4nXA==|Chương 432: Nịnh hót cấp thần;ozGl3Yn4tmGXzeOsf2L46P0j4zCUCMgTyCIQHq1ZCxTt2uwoeHgweEJKPViUJgy6WzNHjStiGBQE4wS6hWHmrj+7UJpnMA4HqNxakCkj01bnjmqqtFLM6vNqJIvZDQWjmImqXFFg/rUnvrKypFcs1ibCzcTeT4JM1xPDT2v4cnyfWQ9l1Bqqp5Th7+hgG9yhxqyLc9gbXmJzVrxHhiqU3Q==|Chương 433: Ngài hài lòng là được;KeJB3H5tIIwwluMa20NAWsTwfLuSvfSXNn4/KBtABe96m1Okln9WrnXF6dIGt0RFHYwRS6iL/MlIsB/V8wg25GiWd88KXhMl51YQ9sgBgIQJ1laq8Z7CilLdHAm3mebbbrWEmzk5Z+ydss+SJxL9011r5HVT4OFySEvZIvUQZjhWbPVArRcnbXFM34QgHqLQjevvtKK630YWzZ1Qv4NuvQ==|Chương 434: Có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi;oT9gTiBDOb+mQ9oI75PjHFXMzyT2/MBzjuVItvTSIhtArQBNkPfo+n1xaCWeCvZ6NkP/gMe/JLi2NQ/MupNz/xWqq/eEOzb3T2/GcXGhNo7XB9kQ1Z2h+r7BW/hN6Hu8P1O44feGyy5G1F/0Sf7NY82FH7NiuhPSxsympwx3hnm4pg7erWL4KniTGQHFjv8woHCAOE9YmsDQD40OG6t1gA==|Chương 435: Không coi ra gì;0lzyNCMzqwLuHeizFquzLyAQM/HEqtLIDYa1mUqqXMeknsp9imbG3b6C5BS3/NB2TCHx/spS45RHdzOVQNRcXmNJ4qY9oAdVbudjPG9TwzwzUIURz1hZzpSWZ5qIb5VoSCWm1/Ip6OiEZFoUcEpkvefcAnGx4j2Eva8Qs2UJS0XEfHTacZUZD8kE3y49rpYLq4Y79ILm8UzapTP1Gqqf4g==|Chương 436: Đếm tội mà phạt;pkJFKw7ofuwtavy/WHeuuBxfPCgPXwTKQCI31/dC47sjKXSIfYWlYKbT75zjzPfKTOi5AeQvhaD/yO6WJfYhDqh3mRW7/zeDiYBb6JuAkqUDGi+YnI7YvNpIpMkBiCsw5blJ7j6bDZUy6A3rG1gz3bt6bo9MPmahv4M2jFKLGG1TANmu591pBJ0TQ52WOCySUs8mewJk1HAmmemRCiEDvA==|Chương 437: Boss để tôi đến bảo vệ cô;YN63djB5cmOrVRb6VJNo3kSzZeyJuDd3hY0qR7xWPVsXs4nrl+BQJ9RFfzctIIupYi4anWCRgajpkkpgfs6TTfBwHN09E1X3fMN8ybEM+kJiAwqUdcD+BCRraZ2of3eyBX/+LTKFOYaUhMVxepHjJc9puQ4vV/kqKWkhGUYCBv2uqqDzpjXD4czbPbg2M7za0u4IhS+UnmWqu0uJBMwhyg==|Chương 438: Chẳng lẽ có liên quan đến ys?;CIi/Y0LrGsBURP+L+QOED9SHkZZOXzrFWPNTQ/82IsuUgQ91GAeoWZzs5ZXfyzPKnzaJmliQgvd4LDHP/5Y+X0F6mnNlTDH2sYR+8F/9CupzbGoxET1gfOIg6BbbXMQ1bPdSJrqurjdsxmcdLhgh/PTE1SqTHJrXQzyYw3xxqxPRiBtCEIRsuHlCdGVJnvWpQCZvaJc69Yr9Jce0Yb314A==|Chương 439: Làm việc cẩn thận;EVOaFZNCydLFe1J2JH87I9BG1UXBMbyAB4S6Iuthc5XdS2YUf9ZvW/6S+uErGJEWETQnVaoNUwRwoXlHoS9PbwE9VjE1lHDrYVMvAcQyMCrX+Q0P0VTkhB5Ld0YRt5qbOk6ptt+xdYPob5YXNyJiGDFbwNesW+mBAEa6FvNitNgegFVqeIZVMxpZbTmQ+QrHu7BZJ71ILVTOLycSN6Yhfg==|Chương 440: Bố chết cũng phải kéo theo mày!;IhVr4FoP+IN10mdmYDD8caFs7b8JJ7Y0dXz3f8QRFBFyJuJnMY5vRzx/JemFMaV2/mDuds1MQITAT/jArgK2MB9dGI9oUe0SEpjO8zqq61pyKggtICrnNXCMcROlVEOuyBuhjhYhClXliGGC4VfXI/rcAEugZYJ4YHrRTj8xevQHNuRnWlxr5J6lyMOfxC88JhB0efOp3sXOfjnF4fNk9w==|Chương 441: Trò chơi thú vị;+G6bCC0nT77zMHuee4oaW7Nze9kBmgEgsUInL5f9XM4b+6m7DgmtzEvlECK/ttp5SFSJZfexrcn9CprUvPFX4AlsvDOmcXaQiea2i/jchCXoIERgoah0kNme5/FRPB8uUEsG/c6CD9QmXCu/ku5Lc33DHUaS9L6lyHSuY2JhgxJul8EolelysdWscW/3kAa602iSY3O+RsCUVlfGzA7xAQ==|Chương 442: Vào từ lúc nào vậy?;ohh8/NMp9q7XKY39C0WR7FmZZti+0lE5zu9vjf6e9UFlT5kuI29zk8ed4RCS7Q8/VkV+saJSpWg1T5Rha+CoKp8Ldolhoa2kh/LB0M3lck2dEmo1lweFcqfAm8cNQTqvFFzCk/enpKJ2ohLijvlesBXGkTCI/Di505Do7VSwKfrFb+EIzYTospBMw1ACJ00m+H9WMGCXSC82V1PIMZRWMg==|Chương 443: Thế nào? Tôi nói có đúng không?;0S5cUIOf0I+IJDCglBHnshbf4CHjdoUlZELywWQNjJnDQaEmC2Iboy3KeHzQL2+JqxyivbI4pluNG4mNhQDiQ+OqPYtyfiDPBjrn0vM1pBjGYe9JTLI6h1lF6mAYXiaxfxZma92wFA3KzPI/RtiPO7AxnC+zcJv5YnC+cu0uth3kyf6KJzx9O0dcyKuEn/iEYgdyMGoUX07ZBqJINQIqBg==|Chương 444: Đừng có kết luận vội;3XnlhcVHZbNUu+roWnMmLBpzKsAq1O1cyUALngrj/F4xZN4u+QdgOTPc5KTFlFvJnLTJbdcqhe/bPnSoZeCZy24rLXiGsyo8iaAuGNOiD4IzSkbEkXPl6tvcQxgW6cZeK7I4qvYlKpVGZG4U/UQ7Ua1Gu0yANt0jAqgaQOTumx6yvQtXxYilZPoQaijsvhoDdRJU9/V6/9IGmDMOIeANBg==|Chương 445: Đổi cách chơi khác;ZNWaX/g1m4vMAPyWtMcV5ySMz1BdfcWn6Hj8IY8H9+5kLUGjXygZjmEdkJAGC7BJOPBg/E2A+vjmLgps+OLNY3WFZ0Jtlrfh+dyFjmwT2xWBS3fMZtH1sl9MvhXjJ0XwCaqkV15P68p0fJ5OMqJBtj7n82ZaqVDFBNxSXInqa4P1iN2Nn6GssD1JLSuQeRzNKUJqYY1Rvm1MaUPOKVpV7w==|Chương 446: Tôi cũng có quy tắc của tôi;qvtKt0l4TaYpS0zVLSbthqx6Ks/WiejBSy6u3omhKj5ha2aX6HhQJvq7QXNHzXftMtkpgclKFaDP6onWhk0vOReTyMlzehuuUGweKNS4dfTxUY5Mz7beBTOlCjAo+c0kc1ckV7xsIcFEoNVfoNWWUwGd8+52gk6Raq0UmijvoaJMvkI5L9ao8DIOiqnilzoDYjQJbOuItGPK5BJ+WnWjug==|Chương 447: Kĩ thuật bắn súng?;XuJK0sVkIoxNtd31nBoiJ8EtfQM9FoSqjYyItjLsMx/KMEGEvCvOEmMXVH0eJYdMjmVD6uGNTwxxbw6A9T629fUUkvBgwsbY2+VWqORZ18xvCQpTZViSCjgO7Q7EJCpTdq/UW0F3QT9Y6cQTnCs09WzdtsLhrcUFAJPTFnta+7bx8eK1IJqbbHydfZIs3+bh3NKHxDCPchXksoMj7sz/2w==|Chương 448: Tốc độ tay của cô quá nhanh;T2xLmuAHyaqNv2u/CH3i5CVWa3goF7LrOcyAJuCYFeXy7wYSOnFk5o3MWSQiq0rL3+aDp05veYHg80yP/e2LOEvGcs8RSCRYW8qC/zTXzGV4sEwTTTOcWSNgxMwlfJgGKo4qVCPPhBVGzLI7sN0t80z2+cO6gJkoU7SKb+ae/jEK1KGXGFHnx9QnoPED88UvXKCtlKvesKz2JAqEjH45aA==|Chương 449: Đừng sợ, tôi đã ở đây rồi;gPuicod2h8pOJlbyw/tN5EHCxR7jBD8Q/1PqcxkvtvgrJhAF5bmyKIlwUGPlJd/8PsnpIsMufvtBB/rbWNwpJpELeXtFE75Qw3vOScecHivrlfE+YmF1lw4SPyneafU5/jjciKU+osxh6wRdws4CGLWTSA3+3qvmM1cQ8Yj+UAdDuXawOIg1llFOCOXbCY4hpVxOGiCZMJEI1/wHBSFL7g==|Chương 450: Giả heo ăn Boss;eYTKdEn8/a6pc8rTnqPaDj1eDTDoYPCEMD7mzakCJk48ssOIxqMMoHkU55MJNT+wjziHbKBm+0s+k+J5m23UTo8f27JGZQa65KGqautEt5OEO4wWx7HTCuknn5WEdLvIvpBFHfypPwee1rc+wWAZUTHCrvgCe12PQSYQRmF75H4BxjIUw1eZrlSGwyTno9OrPKaOZco3ZvSLTMJ6GAnFVA==|Chương 451: Họ Vân kia, anh là con rùa đen khốn kiếp!;QBy9qxpVMMzirQ7UM4KTqH0od2gpLc4KszNvwZrrxtbp29AM3JY5Cn2zZsxwP4sjyywS0cAJ03DqoceEmBpk+69N2vrH9gZcfGvs1BkEqM++8tTa7xOqSgkgwIbnCddB0K0Sd9aUaz02lVLa5iwOb9MzLjaAkeBIm01O5h5+/2MUOgTbNIe0hPdLlnIGAPqRk3b+UnujvYRQuLJ0b9gTfQ==|Chương 452: Chỉ vì một người đàn bà;d/cvxPBzurhrnw76B4gjYSKBT3tMio6OEWR26wA49Zv8AONQ6ZR4AHojYW7jJffPbxwOaXUpTkXeHSVaAA3VNu+TTs/8fnh+rMIxdfcX1J9kETsIPZmVqaLctUjcV3KnR/P3LxLPQ5I1iE+hAtV1gLlNBaCHPnWRWS4jtZguQi0nTQxAqTkicYxd3IWF6Kyi77T5WhegLvh4BcuTnmxu8A==|Chương 453: Tiểu sư muội thân ái;16Ad1ENla9zDrUWcW62Q6o/Ue10vbLrSia8dgstN7OLg5m4VI0g8O2akLPPKOAwwY+qnDbQ9LF1AuInvYuI1BXHG+9S+cvbl+hGMB3gHj4t15i8kxKyOuKcfhg750/bhidsaeWMMML3PlIMrZS4FH1sqjCONhI+rRO1O5Iqc97Ph6RbFB7X/hwytvQ0GhFyqkXQlerwk0d8Ii5ftszq8Bw==|Chương 454: Tâm phục khẩu phục;mBute576lBotBdsbBN3z3j6zx+lnU3SJKbwJC6JSgsZR0Bx537jNo3tdxo/eOTly5NrnvfUxRrPFZCxuA74O9eyaGnb/zXf59E+A7SocTmch/2tknG14BUfekV6ygTE9Vfrsmj01Zw1yBkmAYuROWZK0O0VboT7EHw3A4zAlamlV+e0dVnmJwlfb82Wg/Q/Qbk26W1m9crRM7CQ6UOy24Q==|Chương 455: Rõ ràng là Đại ma vương quá đen;slySP2wNc1Lu+n0Wi/1rF8bLY+whDnYjvH9t+DNeIl2iNWag87dUkG8EFPBYjT7ASeELMk7fCk7JgtzA0JXz1XwexSjcqArIWo8hTuZDjSastsFCcG7G/ElNSYk7pdXrzzrl6eTlMNWskrewZE5+TQeruLd0H7HYd/qZLgE1sM0l6XIM5/etOXNQlEqXE+kDO7BQkGViUGUQHbtjSfW/9g==|Chương 456: Có nhớ ba ba hay không;HAQAPxzUqD0BQtxoAfka9LFmFj5NHDs+TDvHoE2OhwXVGqihzg+vSG+h9jLeNFTkO3nc31r/e576Sq5LglGyy5S9uCC0si2sMA1cTWaCpnYj8QUZm76Kn7dEfK6lZNTDusY9ej1YwV3fGtjen6YHS9eC4JPmFRm2I6goTASj0fwOOE42kKedVCTZjd3eqEuQY1k8/Y4kZIqFSTHvbZN50g==|Chương 457: Con trai lớn khó giữ;YEfht6jBbIecrCIfMYcdNpQCpIUIF5LZ3996z7LhSepyzB09mNzEdoBLvOQLzJDJeniwk26fi5UzfQaiYjtId/SpdhuaKYo49YdWxHOv3kyF1yuhbprjDTxp0rrnTX3sETvBktuXkHlMIdXCneyQo9e8P+5leqSX4pAtiqM0DcSu+G3VxH6xcwJpNBZZ3A8FgN4dNkRAdj0V72VTeRJdnA==|Chương 458: Chưa đến cuối cùng cái gì cũng có thể xảy ra;EWCL6hpD8382uBqU4rjflTvuJlLzS5LMO5mMRgF0xYx91/MU82AWdgBG2PBL7hArEFthkFODPx0k8fkiHipOW2st+P+3abi6HE/vUfsg2s8o0R3s8K3Qso7PXPWPD3NCsokOqx6l+sp4etKnnHYiGiyZD/ZSSPAAcMaEcmloERTEpsGHpnkTKLYWSjc0kdBlOIk3l0Wg4+dxlZfxVNDPLA==|Chương 459: Tạo hình điên cuồng;hWoulB0ViLDPdp47aHZluaRPl8DBj1gntcOj5n2t+KtqeG3oEkYWBpIA/qViT16wfR7aUqoM4GBC/Ra8YBDBsN6m8JviVQevLC2qs0sC4QctWu2uMgQtRAxvvH5jlPNxDQ7rJsq8pnvLzsnMcPbiyvrkN2+7uxQA/IqqtrqUbTaTOjuB4LdtXmHebGTrJouJNg7ofM/U5kBH45uvH7pd+g==|Chương 460: Bắt đầu casting;j8QvRNV5sSXQt5wHc8djGbAunyKfKdJWgdY2lNL048HD32ZTHUdoIYJXg/8gDyD1OcHetH4qM25EW3zWstpq6lx7R7MH9n2wR3DLBeCorFU5uCWgtcKBMtTbL/iHTk4/tIbApiB2sA1/Zf4MACS66veWmXqHtJwrEmfQZXi+mz6ttZxsHu8lR3aFgu9cFgA1xeHJrGHKBvNtF3YyuEmj+g==|Chương 461: Tình thế bắt buộc;mfDpLxngr3QSHTaNvEybnQ9Vsp2eVDdg3whfpGuE3H/EJEKWx280WP+43eMVP25JWhiAm7xQL341IxcoByIEcTvTrgvv9AJprjStRrfmkX1lzjfeUwJj5w9Koj5IbNKHgctjTYMFstJgthR62Maf3Dfs6OAppRO/AdmlQBESk950G0YyLV0uMxRmSrvLQlV00F2f+mBZePC/NcBYUr6IrQ==|Chương 462: Ninh Tịch lên sàn;gtnAIybb1GS+9ZxCsQSNiJFax5DFCDjwjtUIiVjr7bHtVoshQJy+h2rB8jggt89+sYJdxCX6PKvtEugebYtXSZY1BUib1sWcWuXNPm8zaERLy9T5Z94iC7si/dHoHVldI7ZQevSt1g6AS0VC4cgmgZdyXHELxPkN3c2ERJwn5tBR1I4vzEhtvv5tPgxt5G+7+7MXrzot2I9hZHwa8oG1OQ==|Chương 463: Nhất thời quên mất phải nói gì;6PNG4bf94IH8EeiuUlWR+WxRKhfhxVNvLrW5X/H443EI1hTLdxPQ4vitnJQ/PifTtjCEAzlqD2oVRgQxyt7QOjNOLxQVgGV76Qotg2vSMshFUPgEpDvTve9ppuVmSwyH1AgnUOsuCYEs10Xw5ywQd92NK7lRXzzdPW8UHF6l4m2uq2ukBY6dY1akbSmPEXp69D80ql/XJTNNzaQ2g7j39g==|Chương 464: Vô cùng thích hợp với chủ đề;uNVKymhTzFrnTMSSj+sKVIvuZLFN70X7m30ozFTU0E4zKn8RUnnkRmL04UiSM5FkeJFiHW0oYMiJ3BJhGeH4a5P7755wJ/uwDAmAMzLTWH30/9lm31K2xKzpY57PcOJpSCXDA+ZjFs60USkXXf6rL4pY788Hu7ijGW0uINxibKxBzA5x+SUUsQ5owd0TkGAfREkA/hPnU42ybkeTANUPCg==|Chương 465: Bị hấp dẫn sâu sắc;J0Cvn39Ym9H/c6hIoCf4iGMUfZrpGZ9RqG17YlABqrW2u0iFtLo4LQ0/bNJWxcV7lmOHMDjRj2l0sFiGAbWtA4RtXXlhkxu04G1cx+65CGB6/xHwCYwMamfrgPJzHVJBySvCQZPX3luamG414O+VmlWZLpzj2dJZ53R8VhMV89SZVAoMb0sYsmwiRzo3MX7crnORO4pLyaU8pwsIJjjJ2w==|Chương 466: Cuộc hợp tác không gì tốt đẹp bằng;lE9JtoHyeeic8LjYXzFII9EgPl+g3tBRQu6+GoPpHiI+E5lhuIm2Dvd//K2hh5CJiXvo8hD348Z6JBCFuy00yKT/ZVQ8zS7HG8xz/FE3agpxrqF5/uwoutBom3jo7IHijFBGs2paP5Rnh8+lbPxirSOodXc4d9S1U38cg5ArCsEbBZuBquBMXeo0FLE4wyR2fp6qN1k93/Qh/X3A6YpUhg==|Chương 467: Để làm màu;fsnuNwkuQ+vawI+FjelRrYs4cgs+9oUopN0omITXceLKgvU+IOB1DYKrj4jO+akl1uvEazoXbS3uxzr+s8S9qodZsoDq9YBIrw8Docx0Up2n5NoqUj3yrcdtKBYTFVUl5LZJTGrrP0INxlXMJ3Rp3SPIMRzWnurIxdjoAAiSj5jyzPo4GY0knFHbTFci6Jnw0TV2HUmm+hoGkAlPb7O4NA==|Chương 468: Tới thăm một người;9ebKMM7ov83tb253eaeyAI36VXhs9TPteQI7CZRxxSc1yXw24ImSZ9UQVCbxI+4100NKYnLsXIjLoEyYVC7LjLqeaRg3YfNax8HGUXMMBR14L9a2CS9hkvWrqDD9M2X/2s5oQX0Z47zMF1Z86SjY2u462jYo5aPPYGPuCNIIJpqnqI1Q1WrkeDckEfc0n3K9/W3gWx57bS6L/EjGN+L8Hg==|Chương 469: Vị khách không mời;4J0g4lfyc9I7PXNnfVDrZBnlcCAQijOSDmsOKlBDW6P8igARNLFaIrXYdp/jnr5nnmBa+hbtaPjfME1t662CvQOc9iwhbeaumtwKUJuzUA9aOJ+RaaBH6aRyjuhkcPA9EQ+rQZxtD8zof4jcrNNc/j1nzOUagNw2iDjPSok8G2B8qXc9gdiUCr2K92FMDr3ypUBfZE1vuV6MTMB3trkx2w==|Chương 470: Nằm không cũng trúng đạn;knIARd6TiJcKVFN/AHwm3TBOtL5OQaP6lr/77Yy1vnfx4uAJDDGkuWr2v0CKarU4CrEjmhDmAm/Dmwm238tV2a2bXrf+ZI58bSsXRZjaO7PzNw/uKoP74/JokHF734yum2WEGNqv0j//oJ/ZGM/YYVLmQf8pw9TH8SQn/H6vgSD3tuOvp7ccUKkCr+8E7ENCpouSuxQIt/Th2Hl4Krehbw==|Chương 471: Giằng co;4NnKHAbE9D+Q+nWjtHO9JtCr72EzncP058tSWDy+/PNOLuCQz+aYY/w3kHFX8gxZ6urgKiY9fwv4GH9R/xD+rIGb6pCRnXwCq3ua8sw0fZJkBEQD0IQ2qSKXcoP9Ww3Sc3yWTpBLz92NeZIbbsmyXnShGWcDJHK6NZdOObdG1XnxGhAXE5NJvl0IZVrsaFczFiJanO1GNnqA7hldsq1TAA==|Chương 472: Em zai, muốn mấy phát không?;En1jUq1A5Hkb5WJJgMMLuhDlEx/o3We+WICmfipdiwjE0fYoIDpi2XcYm9oD6LABkiVjzmd8lBVEik5+h1KOqS0G4pAGhj00I4DSeVz35+BOyIwUs6HzO45EAF94sUz1eHDfIx/ly+Txt3zAu5kzQR9LTDw6QRiekkYmHfUFnphmNo/UdQf4KwFuhkHaMPLlPVpoeZKReRmvrw62mtC8+A==|Chương 473: Anh đây là Gà Quay đẹp zai;FG/pojFIoy01Ny5m1j5hJfL6BXzdpRQrPqrQm/rJ7Iyvre5SkWNfSHO3CrM8V7lMKoCJkU7mkHk30eizOezJqWxx6abYQ97DH40yE56pJL1FFGzz+Fqqmpu62M6ZKOLNqwHsUGCoQlm6WZAZiulLEYlQmSWOq7hjukEzxRxJnyKqx2qJYtvw9ED4SgfFvgFT72ZLhiZQroUNr9M/J1k3mg==|Chương 474: Cái hài hước của tao mày đéo hiểu đâu;oEuO8xLVRKGU+1UBUtNjVwjzf32EcS6VK3f76xyWKg75fFjpvy91rFHs0tmXCKwrKGhFhpTVKc6ekhk27nsAi8qhNkuQKryk0iGpH9F3ZQL9gr37Zq978CfaIvWQflq5kIMfqQYH7miC5XeuHJ5UqMvpLDvVWpaLVDpusnA+oYgCYJQR//K1hyovo/A5SEdJGI8nQkSIAhOsTQO/Lk97xQ==|Chương 475: Đội trưởng thô bỉ;BAO/sEDCLK+CVgcFQ0RIA9g1fnk0aJ5FP0L9Mpff20OD3eFbU2sd9kvUutYPcVe7NVbHs32iMIzFwBR2cFE/1tD9SsJoX1lc4E3qZL724n9epmoeiQaO+dbT8fKcSnYxLYWBfjCon0SdmtfrfNy3jqo7/+HPMdZBOIJ05q0n2DL4p1dnWzxogRTB4V12WUceeSzMluMAjfxY0ZPphmcVBA==|Chương 476: Lão đại củi mục;kZhf0DWB3tO2o9tN+3h5U83sHLiPRAqAYC25H4dAGKODWlpv0lVoEJskQc+SAiVFMjlz+JXX3cbnmGyUaq5dzMPCDXOwyn2frh4eLza2G7qAeQPYoPooNLwCfoTZzUg6/INYxQ9iyxSNax3YAONjs6U3bmWjuqILy5dR5JmVTt0UMVRQJq0zCMqKggkAZVp7+QejrP5h7Ys1INMl3nymXA==|Chương 477: Mặc đồ Con gái dễ thương quá;CkKWxIowtPuDwJcWF8RqNw2jdwVxtSeb0yj/RQBxacU4bsKljIRfQUbCMlF66vc6zg3UfDh7g0gsk/4kd/BQD9Kt5VySh3yNHjyKkcqvnS4cKD1fg9IYVPR/OTj2J445nWGU8PG2DQPykKGO2x1DZUQrrg9F/rqpO7Pc4F+ied+r69issaEyMRGxcKhebCHnh9lNvnKqnCCgucifnqVymg==|Chương 478: Tiểu bạch thỏ là ai?;lSdT7GX9kjtxWy01n8wnz2VT1rlzcX7fbTguTP0MlBWHsaOcIjCNUcqQOpKk9aoArFBIMKBnuXS5454nuDhL1GDBObbHPmIHkvOFb5PtocXCCWpra8DWZEZej52sjDTXS/ZyREinqh+G55YBcpnWeUC7g5lDn+UwYkN+zCyP/2RwKMamTB3uZvPwmPlKJ5Zex5Hr1XwC3WX2EtQKicB7+g==|Chương 479: Biết tỷ hiểu đệ nhất;996nHVDIGDaRBYB0TYbSY5E/izLDIYVrJQ61sGN87cRJIyRzdVc0NbJpa8Uqj1ioyTRtXXSwZpz8DdQSZb1tLsOVQkw9r1nD2YoFAtYNCt7UuFMKmYhZwNoBAs0SieLDCT7ByPMD9zCgmG5VQzFSfCBqA3c1akMHg4KRXVGDBbgbXoLUGRd7tKAfkCYkYX2bXsW0PZxnJ07rOB6weknZLw==|Chương 480: Càng khiến ông ta rung động hơn;Ce+t6DQhng5pDb5yh9VKb9mQsXKosGrYwGAZT9Ety4FkSHvyp+771pUA2wS3HBPA6raZzBWK/HmYaUAx+oScAlVwqA7wVMO4eVfTdwE9tqPHlK/jqlGahfEUhCBvBpUpDQ20MEtJFIW/4+kff8wtxLIlhSQ7SvyFf1fS4IT6AUf4wcQR9wuEbcxNDHQA0Z6AV22cuINbhU/cgVjkCSnRhQ==|Chương 481: Cảm giác giàu sau một đêm;B5YCHe3YlDaa4mhzLHs2R4Bas5X0W0q/hVVMYWO4+nsWU6RMi9d6OBSgFLkzNSGRF6TVl7ZCvV3XvlhhQNAjZ0+KkIKH55MeFkds3kJwq/uAaOqggtc6OZBz0YVJBz3xsm3Jfgtgwh3faG1j+roN46uZ9IvzLDmerApnWj1mmG+Cz7FqCPk8K7alheEEPeyih0Em/Q0oK2smLlSQe9N+nQ==|Chương 482: Bị sức hút của người nào đó mê hoặc;n3CzFrAvB0dEljYnwnm6lxuKIe+s8VHcIZ/Gx7WgIPnsauOJFaR98NsSLkYN7h6ymt3d9UnOuGphbDO+3k3rwFzzzEz70VBi5CSG8Ln1bgsHS5u79CnulsF/GhEUafDYbBQGjixHgs5qvhAcz570X4zTqV2pSW1TzapJYeh4k87jGiPhTJd7Iirmqbaq5Dw5ZfgrxNQ6FSFIeIBtbHMK2w==|Chương 483: Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi?;s3HGEDdUNLbtP2xAsECPqREVkNQygxyOu5s2zWrRaRbCdAaKhPABjDim3siFBs21qBL/ZmMDU4wnuV/HEXZzVUDzFW5YpsvZlF0spK6eh9vBRvcGlUDGC6/P0iXFom4B3OHapDB+Vt2bWRheqv3n5f9D+s0o1ArjHyKzMfzFX7D81+Q+D1huxZDEpfaQYmXMAeUK0OS1PekM3XppeupcnA==|Chương 484: Bọn chúng ăn trộm con của tôi;YhubQedr2o3ieNYtTsIXqninQnh9B3GhvammNQAerkCCwSSj9kV6o7xD1ghL9NKR3m+t/1kIs0XvZNbF5LqZZ5kJFrg7kpmo4bnzptjGhECTBYR5GKoe8986q0bFeMO0jw1vCRCf2S+YVGDVopqLEItC29enl8qqMEHtzm46LCinZETOkDnWV2f7motnBL3B/eKaQwEcA8L7Mg2lL71sYQ==|Chương 485: Vườn xuân;b24tt5s43SKmBqcmw3zRSLoVi3FOHhETtKp8cLgZBq6OeC3oZR8JOmgHih8WPZKxGrbr3H6+RiK5LQgKkPmZTV+sv61QVaBBWdYtQ4S0g8McTXSFroQSQcYH4f2qOsAAxxPWMwEKz61uyufdbEDA0pZPtxn/z3kfBOqIbtVVKvqJiDhoLyAuopnGu3VPqMN1tKEYBMn6Oin2xqvmf6jy7A==|Chương 486: Cậu tắm xong chưa;ZIh+eOIfZd/kjTu+j0353jLcBBP97nJyCB5IQUqGoJoNAuYOu/E4uNruiYmEo7clk0Wj6z1ZawKvdo8zBf7CHAtMdDOOENd+2UjE0eV0Jy21ZallQ5kUAk6VS8NLoqHNFnGyBoolkPCJX4F3sYmbZ2cVbgaH6Ljspus7JEZRZ6tnws4wC+/Ld8i52TKlbCrY+yw7DdS4VYyWG7DzsvFbyg==|Chương 487: Tôi tới sân bay đón em;m7+JZpr4g4DSZ/ZakPpI5yXeX9lx+MiInhB7UjNQSuFZXWMGAfBnlSLs7eSLoBeTy/ZiHlIK/SFtwdsvfaGzOdRwlgRNg0mBxRpibv5+AiyPIISXeoPbVxaiIs3GVGWFwRWYmHMoLbDvROf/uGB4vXLRezYNkrqXTc2f83N3FA6X5b9pw2Igphz1oRHuOS7EndK6XVFSz/IZQHAFf5+3nA==|Chương 488: Bà chủ dẫn theo một tên lạ mặt trở về;XDCurQwJtTBrVrYi9OiOWy1hNevO+AzJdCSCZx+N/30MTY06E76k6umzM49CPogXWb5I3THtK1nIkWfo+qUjnQWcTdrj47Akj061+7FDoEarOsPQewd6A58NusnQVpvFT4JV7dCg/Vx/DtAV26x5R4jtMyLhmqpr8ZxUq3GagD0ENuMiQ9woWnvdIqCuHCwjX9duNLHI5u9a/fpJaMemkg==|Chương 489: Chẳng lẽ là... Bà... Xã?;di7SYTQ0DuJeH+JXfelQ8QBe3CwpoSgqMw4eg3gxPBSYuwX9ao7e0KZM6TM1XKp23eeZpVcFIGe1+Bpk2lQHB5xW3AdENpANduvlIglZYMeDCUjVduoLYTGa7xAUMYZ6HqAPRDuBhf2Lnc5DYulCrPiI4lo/8VZFhN25nRmV8geuhzyvm0w0CTTRyjH8pACtgc0wWWTvdrOLELqCp0BGxg==|Chương 490: Chắc không phải đang ghen đấy chứ?;Bps94+H98/i6PY9CQKPXd+0bRYVisPacTpLfrDATd+GQjKg+2Y+/nYtyexCM1t0v9iTi8c0MaJohsQ3cDPyHfSdD4FpPi8ACakcGXbN7Uys/KqpnE7J20DPBh3f9Gf9bR2fMEKGb21Fb4uk0PkL/6J5qDpPAKWZFy+ZU2PBG+NNg/knkZNNmhe3VV23Swpka7+bifPfLNHCDHNfKJ7TNBw==|Chương 491: Xông tới hôn một cái;J0T++RNC1vcra3Fdrb4So8RawfwRNGT5QMVnmvaqNKwT/U3BJQ5uIieBjAQzTPx/AVjmK1X9eAnkdplzqYRp4o2RIJIngC1dA9WKP8uZnXVA+V/w/U8Jhuq2Hpn623rDWUj6DvueJ6g1fQ6jenExsvDYj7uyzTs9vGvH8j3v0ocXNHiuN2/25J+mw7T08opSfb3dhQciTT+tgIrPYd5YPA==|Chương 492: Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì hay không?;/SCjpiQE2CnK1c5zuvIHoeM4pXYa/hONR0Gh806Ds2uK7Bki7EQqGSwPZXI2TbeX+zRmyME8BK47n2qk3vDHXeQ4CBoFa3ZMeA6K2ODQ7LZVyJraK3xHLh2cYKiDq92KZPb1mPR9Qthem2Csm09iXvzCzGWVBOQ42CQctifwaMXT8zYfQOG99/MDQ7UBINEIDA06BBwm3B9ly6bOk5PFjA==|Chương 493: Bệnh cũ của Tiểu Bảo tái phát;1p2uYTXkWl5N3XQ0XjSX0InlviQtiZPozz+ntFrRWZuzu5jnjfU6BPXIuuNp2Dw2EX9T10pzA8annd/CcFyjReyNDJF0z4KylWpbwiXFiuTNkCR4+9oRRKf/8Up9VCOkwumEP7NhQuxdVRlYcHY0kyrXIoPP75vHY/Y0GoLKmMqfVBfNlLLhldI3oTEZESWY0wVNrxCJNhJRoL3FkWGkDg==|Chương 494: So với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn;n/uxcu5LuIz+zLgOSkc3uvF8lpS1l2X96cEzFZnI5NgbrVjEUaDbZA+4/7RS4lFwxuZzOWkBBfBZqLgcWDT3qDCMgwDDtkmz48+XQQ1DBZoJL/2bGE+iqDGx7cTI+lJXlDXdHAizoHrHRQIhaFVSMqwYRhUAUspb+rJ8FD7A0U+pdEhFlVWdN/IY0wMz6V3wtNBxRC0jEA3A1NLkJVFwzg==|Chương 495: Cho Ninh Tịch tới thử xem;4skhvMDEZH4ESt8opKUfKtQZ3bUoVAN6LqcZBB5KqkCMCKh6EwAjkzmtfCkQn4IixIpiBv9dvw8EXTaj2WQidmGSAG2miGU8h2SRliTRpdS/JW+dUMgtQSKYeOIBB4Ogpa3N3V08D6aTUh6TIVG8dFV0gXxWAkOZph3PxKco0nKBBBnkY9Cb2NIEE9mzDkrq/R/dwFHOcmUg61Zu2xww0Q==|Chương 496: Nhẹ nhàng ôm bánh bao nhỏ vào lòng;nJZg3RxNDeSNJzvyqYN/4l+CorapgUS3xenVLcF3TwQD6mRo+28Z580ghdcFwuzHq6hj/T/EvgppybkTumwqDYmg0P2DicsXcOE4Oq0W8IoWrr9eUJeSIeEg+CZL4zUeIdwz27xyjL02f9OQzpTWDhnebr0fSuqYeYJTNZD9si/XS/4OkenUCW2jJe/SZoCLwzV8TbqjIP7PwbqR+irpsA==|Chương 497: Mẹ yêu con, mẹ rất yêu con;c5ioEMofCUZhmA7MfTlOX/TMHEcVqwiwQnv9gWG0MBXf8/QIHcLGMQlpxQEiq7fObKcCmpLzLkMCchodWK7EitsjwJDBfmqMLEIizypSpaeyXFLpUH1j0sgdsV+hKKm6JO5QgLUOqDhgYEapmE7pwbDle/5y6kWmonGUlgK42mWtCY86hwrc7/303upAu/WP+BKQWa8Ahum0TVOQQiSpwA==|Chương 498: Vẫn là không thể rời Ninh Tịch;Ae3SSAGr+cAmFAJq30fcFlwohHI180Ss8Rdl46v3eXuQc7n75pydmy2SU4rLjeroYsVR75WY+bO0HzPoDk6dyb/g6fd4q+PP5bcwEPthTEcXKMfQvAcjm2k1kP/paBgJueE94CQNeZ5tKaKKClyit9fB5fB1ZibyslqQDRlSYAJfBHa0xAXeiDOxFzhwHRA9zSNMZMurcecC9pQPM5EsjQ==|Chương 499: Cô gái này có thể bảo vệ Tiểu Bảo của chúng ta;bvoxAWzg1ck1jKch/FNRk+qGh5ZnKW10fideVmSBF15/2OzE1MPhdG0/cEI6RSCTo5tHWpzpNiwBgCIDQbvNOMqCDfRLlA90mdZLnYF91j2X17zDjDfRZXwgKZxTQPalZ9VgHCDqOnidAWuPQbFX8kFcqI0ccZeQKKC8QJ9T18/nD3UjfLGKkn3WeyrUVlIxbtXHtYkr8fAz0GvRKZXdww==|Chương 500: Là mẹ của Tiểu Bảo, vợ của con;KRtqYt4lwZPJkUOo/kN+eZzs6Xwufawmjl9kQW4gAR4jd9oNOyyavDqEMxkLJRX9mN9/b7nLe78WcusOGDTi8S2dojlYeUsVrtaI1OuXoKb22mglzXMmUTW4jWAd1/7WDvqs3HFq4RmRiPb7esH1sNei6gKiuiTmbVAg1TtFHpR8O55CL+8gnKMzY1iSnjSgZvmfxX1udalzovaDGCcHBw==|Chương 501: Tiểu Bảo làm sao vậy!!!;l7GvP2+sNsqrpNfegEcuaSjDpTE0d/Rh9rSVWXBn+2hUAToZLmXBhhSAwK1Tfl03erRUHHceL9Mp1TJq7Kq3ZOQtVC2jaql4VIZBMcuLKao27JZqKfUhUGcCUZHUxlGUenhYBJgl3TmCIAmiB8dr1V2NcBxaaH3TmTKFya8jI3o0D5n1RjdbA8XSkzvDa8/0vwBgpZ4uM7TJtvqZBWmtpg==|Chương 502: Tay nghề của Đại ma vương rất tuyệt;7Wpz2tKam3O4dmAsFxlFk7OockTxS2Szu76gt99wpYR2RfP3ja3M87Vss3n8hrghwCyeoYmsT2X0kRNK2WchEo4Y6yk+asAOFeoxoBj2CJDyN2LE5QxCdgmjfTQy95aeUbxRk47WuKUYlvVsZsS6c2s5xOZpXjpxt4Zv2YDd7ii9ApX472YRvymy8JNN6pwUTrPPlw728os9VA3mOxdY+Q==|Chương 503: Không cho! Tiểu Bảo là của tôi!;IicsRVaD20+sjKO3F7rLNvPrgv34h1F0orv3jQf8BAT7h7I/0wpMJg1tqD9n0kYqizLIqft+V/pobIlnewmlXMtEQttTWteo1KCeumFK9BjBTbp2xVq7j9An7LVrKfEQQV2dktKaOkqTUy6xQ8k27MuIj1QKkYr7fAotcujn7K7GdbCl3bziITyhRW0y91BKdXo6jwqeZAm1tNPPg/UtPw==|Chương 504: Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện rồi!!!;TwTb/uojF8v8LlbPAeJWup4nQ0+CBscID6ElAQ/ANYi0nKWrVHSZLXLVnPRB3/EO8pOgw7ygtnLd7BR0SjtV4af7RYdbK/xncTwtKV/js4BBhu/mickg6ccPkznB9D0Smu49N4zkWsqKGL8xpzbqHMlHi71iAI2FTLzCthlpWdOwtuADQmO4sEKPSjKZFJV2lmxglkZXiShcC8X1bBjgJA==|Chương 505: Âm thanh của tự nhiên;ItZLfXamqXrxS9gzszRae/LmFxZcISJuKP5jU3DCrKMGOIisZyBC1svnxQUIz7wmNtp8DR4UqHSQS7CZOyOdHXJF1ASc/tucEDfCU3895C1EHjs5hEazezVw73ggO02ARI5Z623/yZr5duFFhK+qH1W9zQUrvbb0d2KV1z0HESI4mrA74h2PNIThmKytwcGByc4NgK/iS8bW+npMKL1aVg==|Chương 506: Bánh bao nhà tôi đáng yêu quá!;gszX2px+7tmUBDTzSqxtXo42o6PzGaMkXrvfzTyg0C/AFnaDffZyqjNwDLNljhv35EUu+N7rcacloXVM7WOGqs/CDNMCr3ELALwnwEMZMBsJwM9kvRNjaOBdnUmT2aowQjWAqlGk51XoxeXYmqhQLlRUSSio93QYqsuJg3sf/1PZKoIM5D+Hm3z3QxtIKOQJz3EY/XQTZQQ89pNCSW2fGA==|Chương 507: Trẻ con có mẹ đều là bảo bối;uSS2AWD6n8CHW6Br4sw4vGvrbqs5+NqwSuXG1c5FhQh0Ot4IT3skooWpP3Zf3R20j8/tlomIl6LAFt9gJztoyFW7zyja/6xTv7YblGK72sgUwSyn8WcslrjWh+AumsuONMjIlWHWVYMQs9GzrWAmlluRWEfdSGWoL5KbSI12ZJ0Y4kfcoGegaeA3xwzrfLTDBqF42BrBns3NBk94wHJ/Ig==|Chương 508: Dụ dỗ bánh bao nhỏ nói chuyện;WJdGM1OtMaw327df7QjDjPr0VREKSKMxZBaFNNwdelJEKNggUZQrx3iEmZEjJVzQrRsIrSS35mABwCzhpN1GkbpwiegiV/VadShUAUn+NCnyqRyJYb8L79Hh8r3RrcHQ4aRXpsS4kJxaa7Xz62t4cxNAeDwILkMhUYJeNqnc+zOSg2Di1dc1rJGFXRhtUp3mm0L5Ma8kwqidd5F835PGew==|Chương 509: Con đưa Tiểu Bảo đi đi;DeQbYiSzKbDnBsrSKwTOI5rEuOF7h3ixxwkI4l41kug1u9Nc9uMxdZNv0QfGJFlC7INK4iJB9IwldOWGzkjqo7pJrfkk7AHfCbq/d3eJvwiv6Segdq3ZF6Ae9RsgMhkLy2RIRrTZcw4nYwRdWS0SCtwhfOg7AFFG6ANOkcyxrm11EiVrL46twP/oaYP6RcBQzYDgpQD+2yifQx0ScVch9g==|Chương 510: Thật tốt quá! Ba ba tặng mình cho cô Tiểu Tịch rồi!;7qB2wK+f21L8ITgNfzkRMo6q1zQmVUAgY3t/93l0zU5rCbKM+60TYlwTEEYbuY5hPpIFGNhuOzhMSexTYWEStQ3LSY+nHwd3LA4ngUh3qnaWXyZaZSjqt1OHq1vaqplgikjXjiuqeTaNB/a3eN/8N5EMllkKESKGrpN7xqI4mnSAk8UNq+w/LXs+FgYvkn5mSQjLOylI5mfTo/yMcGqF7w==|Chương 511: Có thể ở lại sao?;klG1bgWxFHIw+XjyopbY8u6ARK3WXDRF5jLkvY+ccAQs4otpj0EOXc5Q89QET68GSHQZf6xLul9+FfDO5oUTl+jGxYyH2HSu7Z90579bpq8ZdYWes3WIecESV0hXyimEdFSdgX4wr279YJouv6Ib/O6nPT+BSkhcMd4mgchUqggvoMPOxGP0GUvflpekSpj9MgCkYvVzw3cHclja9ts+hw==|Chương 512: Không kìm lòng được mà đến gần;ImFq8iHCyX0PcmBhUD583tuPi+1CG6Al2cl8DS/odWN+cu/lxOKyBAWPh3IRknVI9p+6Nody7jctFTjZT2+inr2woX7Ga0Dv2rqEN+4a/jbV3mwBHn/I4B+zdIlndFKKQDKCYyNJ3bbGuFfs3lfmRFrS+9mi7OdKOptxg2HZPy50XaUTE7VcmB9qd9FSlq/dqS30pJe8bzuS1mZtAcAoAw==|Chương 513: Không thể tự kiềm chế;zBoNHDhlXZ6X1ePWm+lDf7QsfiOx4MpFyDacu2oq36iM714K8ypG6CYK35qM28P7SegySsHEGP3JwySsCYTA2i2ZFCsGK4zooTVQZx55ATY43r3b9lqcZpkhYg6d1m3YNCw/QDSXn0P6fF64bRtUAPhCGDkiPCCUk6yPetMSZ3/UifyP1lnXqBBslCzWL307LGxiURiEtIL20hQ7ZbscHg==|Chương 514: Y củ cải rốt cuộc muốn làm cái gì?;umQY+KFy2pescXIIpF+vJLSAtjRZ/cjHky7Z3FHRRVddFPQjX+qRvyZbhn4diOSzGmfXqrOkp7YLVg2ni/kjBdZUjZb+2OWmn2oznC9aWbtyYcuJtMHAVy6ws+PPuhqsbMM04/eQdYkKevo5UUfjW5WD4ybCdJe9PZNr+zZehzIMBzd255pbaaJL2KMEAEEQ8dN1EQssbDhZhyqsGju0ZQ==|Chương 515: Tôi có nên cầu hôn hay không?;Rmea8wIQYdFk6Ewn0OsjZMJ6ofaDtg5o4Hs9GcCZT1yoSYjmpR4XZP7sf6dqgZhgzoXDnehQpXL0WYXX7qN3xcX2VN0zBMe3SjeSYw9/4vQT7/0qeNSX8P2ypLcOyA/tYXWGU4o79oEEwZqtKLedmxF7FCLV7gIaFGnnpk2IOQr9HNt1aomlfy0ZnAf8J1zJNKs0pDN9ic8Kt1i092K82Q==|Chương 516: Ôm một cái đã;OMs9egaRM81nBqwS+lTWw3cQczFV0WCKN3KPpm8+wzydi2n3JyNn/iQ8qE3cti1bNZK+reV6+QPcEIBmsJwb7S5gVp90ky7Lbbn2MaPnGebzVPkOUWrHg1PVr+ITXUW5jr04oyTADukAB4l6x29KMVfvnLGusXeYsNTf4JrKFVdwqySkdfig/jJ2nFp3pXvubGuEdOzbfluZ6c2cJC680w==|Chương 517: Liên minh cha và con;8aiwlxSuY26JSQ5WzBEkgweRLSbeI1eyXfE6b+9Sh92JSIHtIMMQsIGhpo/B3c1c63o5E6+OWhqyDjACUG9uvTMkzWIWVyk//6JnE2uP+pSUD4wuPClBR/CYEiHX7X87fQx3iFmRgWOQnVrxMHBMCPwG9ss1SUjx86z3K9TNbE1fcOjfmagXYsyl4EoQlgZWzwgzPZFvAAvJtjP3rlXgmQ==|Chương 518: Tiểu Thái tử thật đẹp trai, thật đáng yêu;rLkUaZ28v17fXO3ujnVfSTljPbbSi1Oa7hkLk5prxXoPrfkphMRzzhpnEocEvXK1VNPGEf1gg8ZUUSBf1BoS0/AvUBxEk3QzY/HnxcIsQfUCCVHRNRBJfPlm6VIBmmWugg7wA2I9l+LUe7uEg205om8n+NVIcbFMG5giX6xCaHPTsRExBCetacMPT+/pOaQH62bvfhHKRFeTKUxb5m+liA==|Chương 519: Mẹ ruột là ai?;f3V+Kpj+/px/JmNVmQJKlXetPFTb+x3oE0XAfwdwsuPfJ+8bphQDNIM2fztfzJCe0cKYFWZnMbX+YunAKUfRyGSBAzBEcM5UXsnQYkdceefJoe3UZiusz9jKRO+io+BWJDTL2X1XZ/OQwAMdgdOc/1tM1WDSUUscj9R0J7SMq10ihbwcj2tspSsT7R9N2ebcBo6YE3KyY+Wl6ddF8WiLGA==|Chương 520: May mà cô tới;OLA8DPUdVvfxem6zhzSa66G2YQljCTMO8xDmYDKGeIheU3yi57ZrZKJQCnqUhTzmvAg0UhTHGOrFXHnX0FLWx4sHW2iqUKCZmemA9nOKxM6haDdLKyd/a8VwqO56PEpNm+oyhhWnxqeDCYXO6DbxTFGM3IhqtF8gq+qHT2CL2a17fIBsso8h6gqd71VRdIN1nBS1QLrqyffhf/bBawYbrA==|Chương 521: "Hòn vọng Tịch";emkSKuyhaQd9LuEA4xDqcF29JMhrZkzsyGmmC4DBsLmCA+AUSplXYh76gP1bNm1X598U+fzWFvHNdwphQE3FcDBfDDdVdTw9Pyd06hxDg2LenvnbAK03q2e5KIzAVGKg5iQFVJ8YmPo+6jlNcbPFaHob5hGdQSQfkXlH1mCsvP/hwCLgUP3yIXjmFwbqRDJLbD6+46/E8SIej7/gDc5vAw==|Chương 522: Vợ ơi, trông con khó quá;0Zc+9OXgXSHZhrkRr1/7vpFQLMvCs6/6ufq4QGK5VgUwEaC9/gwTV/PDDbS3MaNmW08q5IRXgB5bpWjiPnu79d23jeAUw4850mnvjGOI/YnkCaKKyIGMZPiBQMKiBmpPOYU3yHV04QWmjFvziDorT7Fzskb45MswztXySarDDbHiIJCLuV2P5afhlHUFeD5GFZOed0DdJJ7wXmXYSD4d5g==|Chương 523: Chị dâu ơi, chị ở đâu thì mau mau về đi!;l8QTbEov/q9MWdzEI8U/8SxVwqc83SGmLbxgQmQCgJD7kfPJVD1KJi8C54+EtEfukRI2lg52+PC5klwE/edQ0zyrFh1dnAu8ODEd0Ur0i2RtCR09rv0kDrfOywg+NVaK8JtW1oIbAYvQCnMHd6AYu5Rjy1q4TaYdPhK50sXciTIDhdQp6WfKQKbQ5YienCLJHoOZtUp08w3jLu19P/c7Mg==|Chương 524: Tiểu thái tử đang đợi ai?;kK+I+C8VAz0Qi2SqYcNp/JK+dBxFPdq5lBDUgb2QHygpNSg0dnU1cmDhYu4S22sLiQstPZBrZW1UbBMqe+IKhX0/qRnEto2Q6/aW2JTh57pmytmEkaV7FU4wvOuIvURxCH9m1iWVfVIOWh5me30Wk0UiVsbkTbnDECeRpPbwddlUB9CbroAgNt+Rhmc+mJgX7mUQ+5Iz+L9AYOepSBr+rA==|Chương 525: Tiểu Thái tử biến thành Tiểu Diêm Vương;ldtxOePZNgihqj2QXRfnSq4YFyhc6kQ3fOG4w4cHnSUSdJ8ofiy/EktYTWUp2SgkijNhuOUJBQZk1U7XTf9qIGZoNquOHe3JCnoFnaJ0o3zieK4EphVKaRRrnXy9J3BR0yv7rHDU2fvM4az+ldlPVrooDG0KxNhzriSnIDAD/CjT/4cFsu/1UfnhmFuj688ugBXFCylvGSoi+vXnERabMQ==|Chương 526: Moe chết người không đền mạng;vVKVjQAqO13fu5lFC/IKAmPslmddgIcFnAEUl42r5+Tv4JxmjYNIwp86S6Ojq5B8iWwDNxliWvm7ucaJUSkzrc/Ul+yr6pLrfj1SXBBOvl/oMEYSna4uyjnBADoYpmylBZ97YnQDYzEr7Qf0swekk85zrUYvit4n0aCMbzmI1jGHanvQtZ3GSRcbygP6Lrn3hR2Vb0zlfZl9qUeytGs7Fw==|Chương 527: Con là bảo bối mà cô thích nhất;CDPs8rm8zZw8y8BbYjrrnZvBnzB5/UCWyDlVzULinaG6yzFJALZrLUwFVy4cgTsak2ZZad116hyUGGKNl9NSGl5c0stGKlDtasTUKWRQ3d5SBzCL82ybLvBXs4mOiCmBueUoE480R0qHWdwCB3jxnNXqQNy/Edf3ehfzFurSL3SiE/3t0ZFoyPiSOv3It0JycVIJ8606Z7pEIMUkJVCcAA==|Chương 528: Đưa thằng bé tới chơi cùng đi;cLhxwysJbH0jPK7UpX/Mry/Nim9yNAytnJddzkccwOxsElMDHFbM1Bnm8C1ajNP+o+t+oLUceoHq80K6eUMSeQcBqgGEEWwyLpukpvV9dTt3iFYkZSqK7bEUO74mma+4QIDyXKV3S3xkz1P/CcRZsz6tdLsnskKBi+2ZeyZS8KS4EtRUTiYTWoHByPxLVuA70lnB1Y4O8EllheLVx+2QoA==|Chương 529: Hình như bị bẫy rồi?;l+pI84xjdbJ2X0Pa1M4wWqCNSZIW0ARPovz71tMNLrOtQPvi3Fn45CcT16dii7htdioLb3U/912yJJe4vnljtD4QQ2UtAABFZCPpRthdPvPfgonIt5tieiuRFJUoPDaLAxWiasov4sVe/9EbBAyShGVYxFGH7WlX68CAFBNY4powRppQGkcurVafugvxS6QFO/sGSuywMZIeaabMAW37RQ==|Chương 530: Vị khách không mời;mw0EjzjRfAdbzPpWW3xfWUGDVSzMnuznbKTNMdwF91WfhWNj3rKD9vFOX5imoaIHHfPpJOCuzbHtNHH6Bo/qdFrLxMf0JWXHhssOdV5AiJ3fNTYl0IvKkosExLZVo9FjPVnXbakox8tweVBWGCNscx9g6OMoXwz4VtU8t5bTkvGoyUMM2PRGlRP9cVrpSjDl4DNB4WWYvcmwxxvI9OCYDg==|Chương 531: Một người độc chiếm;TlmRZL5dayjwViwE2L23gwZdZO0iTRWBiXCMua5IvLAk/kCfEOiijQ4yMIFx9mbndWrsd+AjDNBR+8ip1/dYTHJSffigY7WTh2rMcGMLc2AwOdfowm+B7epAKXAgGzlOFGnc43wUJ704Tmf62DVCt547Db+dpLMG9bb656AI68oi8+UojFQn88to4JEjRJsrar9xXEKUL+gTTM1nJc/sMw==|Chương 532: Lên sàn;62vYlboWh7jezRf7CII8sewF9F5RDOYkyjuhbfdKKgVwVOyKru05w6BQFUgVte9b8mX0g3C/P3xECI6j0WpEMd7498ojlb5A0MzmcUgF0xVZo/q2WZ1n1Zr/N84J0AiqvZrrjoWPt08VXGa67XB3BWLPkiBn6sMXRVSUkrE3JlIvP3PThDRiiDAfcU1S742pNpifUaypztFxaoWDQbpIWw==|Chương 533: Đơn giản là một yêu tinh!;qvfx1hLKIHlKYwKqyBQkcyQrB4xsfZ5HF5id/kJcdTdAVltomYRjOGBvm+K4UHIK2r/RUjfC3fBY/6Sr9qk7aZiSi/AEhxxz55LcPuB7C5SC0FXqqszlpugBCuLMLO77SU2ggYsqEPVaD2RPSQoB6yJ5pNwlVvTnO1rj5HR3ycplmbiQ8t+7YVbqef34IJavtJMgqZOA9EwurPd/uT9OlQ==|Chương 534: Tôi mà là con gái thì cũng không chịu nổi;NOQ57b5MLvHOoTuoDhESVBQwuXspmOauzBk6wVgGA514cn98TX0/FtwTRLiBF5kUkjGkQf33Ie/GnrM8bjvCFdn9tU+5tZGwI0nn1+kh8Md02Zs4daQHc7HtY/AQvs2S1UUETfFTc77UnPNFmQtaurFG0ZtepMPu9ZIxNjq4G3Eqvy1VJ/hp+z/sb8TlolnqDb0rhDnDQ6NdOxPQWaJZdg==|Chương 535: Anh đây là muốn?;qG6e/tcYWHqSLGhpKfFUp1tJlz9stY/d9+NJO74QEzA8WMuyvvA7Hiv4Cr204CsoZaHhAKmJiHmvtVsValOZNDlgr6U6i+dOdPx7w5bd9iYi3dYGGIW94EHCluqJ0J2QFsZ2jVdo+xf0bAvt98NpY7cyXPBFRXDX0qHw28FrSl/f6yc89Rf7owXXxf71xrAYD+PwlAnEWkLRZ+pKTwBzJQ==|Chương 536: Đây là chuyện phải làm;2L8UKVvE/9rUxVwj3ZMltYINf7uudn2zJSexxzUUmHrGDzqueUUS2v/himBFJWXTB4lNS0OCNaoa8Y50vwVgrbwo/Y2Tt2qDNrSkiE6gaUx9AnnRoXdeOdtdn/FL0pVSA+3hZ9eOMlkOOqwPw3no50S2oGNBjm28pNzoZjC1kG+wAly4ye703IgcALCqguyAOwS3akepD7a+mb/xEgFRGA==|Chương 537: Sự tức giận của chó độc thân;zPS1KiD4BCAMqk8gkwNUeJpr11314PFbDCWzXW0hQ7L7KuVMrgw1Z7J7KiMuB3N0CvGZ/ky8T4MuMXMnyXI/Y4AKUcwI+FUm/FXgpemw7eZ4WDZzd9iiIF/yd5yhwvIvmXDvQXkJddeUzcptmV0xw9yvgG0b61bcmlXIZPAF5L1GhvFVrBiIG0UWWNZ2doBc+/0Op1gzFxGcCR3vKJxPhg==|Chương 538: Trò chơi nói thật hay mạo hiểm;ptAUkiRn2vwBAKOCSzkO88uowjavtNifX89NXVItCP+eamDiFGku8TAVLP/TsNuJ+HjHZSzcOWsR/EOMRE3JBv201KuL8ZpHdTKl+6zs18vT5ws4Bowt9/FBiDYwKMFDMDmYSoYWPgY9ahwa5d49fDMrXv+bcx805JB+llfBYnUhRNTcgVitgloN4l00ksUJ7//OfHyZxmDUgpEObugt0g==|Chương 539: Làm bạn gái của cô nửa ngày;vYryDpj/o+0KSaTCj1aKdWDFxSXwJwNV1KFmYyJWCIMsHIkt4iRB1Fa2mMjOicZt+PyNo5q7mJty+b79BB4F2Sb/h4MkYvZbjxJG6V5Vxo1VdZONydUSnR83OyPLWOa4p1iHEt2KBmwOTLtqoFonP8gA81w7cjTRYHbBC6fG/ThidyEASvMMKe1hXBGpwY7lnfLsA9R15E8Nuse7CPeyBA==|Chương 540: Hôn nhau giữa rừng mắt;f8KNSlZdKZRIUzb+T/+LBVe8k1nqetErgbenugoclEPEN2qF4lJLKnYPMwlxQtJB/MFGxto0IaE07+3a0ohjGYtFXaBeTJtILmgTvCz/WaUW51B7YLzAXKiPsJXA955lVeMRgQaR9jOQJVCllzkMo2KLhmhlnqMCimtPcMXbRtnEKb4kJUZFS7oCmbNr0lI5sQX48VTSGBoI2/w5pmq0yA==|Chương 541: Không có bạn gái nhưng có bạn trai;AHZVXxCj+Irsga3c26P+mcpWyy29PugrbamzP9o2mhOK1wUhW8MrSgXRqxuI+F7XPV2LGZmXa8cdnhyiJeKwG2f/uC07NbAxU2WeeFLgJ+06yR4vxxg15at+UQd8z3ameGCH2CEPMMLEiJJIN5ofbePA7LgsF42/KtsmUG0QGqNnleEoYUAxLIzMCYpY891Lv+8tAsjHuM4icJNCSJ7Oag==|Chương 542: Tranh giành đàn ông với Kiêu gia sao?;HzqBmjyl7T2rK9QaysKLLixLXnGvLT2Uo2j2hvK0+NmGq/tqTIDNrmQqFF0hPNExa0jJ3zMXsTVgHJsJ5lOCWcVMIdmfYetzvG6TZ94+BMMbBpEo3M6wTlX4IZnX15zyA2RcLoXLtp0KSlYnjJrWv0zXhKlR8qLkl6Ydui/8lcJEgjmSyG0T6vBvtnh+Hss1L+T+hvqAcCvQoYD7OfWkkA==|Chương 543: Quan hệ của hai người thực sự là như thế ư?;SxY44O650HZG7v1hg3RMPLKd3L8wOq2bzL3CNXNWImHwU/HpKGVTKvQ554qol58mUVrbAOmD9lqUr/OoofYw3aY610bszTDJJh2M+ma13Na9/K/+kfB9oEmbhzGlgkOE7jIDihkZfhzpgqDZPxboD1kcf3+ZA3/nqRYXeJygll/o/P9rCswUqCXHHwHsjqSbICjmlI6y2SrUr6oZMcvCtA==|Chương 544: Vật phẩm thuộc sở hữu tư nhân, cấm dụ dỗ, nhìn cũng không được;R1ZIqPs39GOEabe4QNFdhufvcpb/io3Ga/PBnpEA6xB2PIGu+DKNUbvd1NHmv9p9BHHV1uzHu/66uPdr+BouS/rBKLcLV4XcK63vBGzn7c1SfUh7pHtAorB7cnw+c4oHZ9DE+EWDDIL0sr5H1mw1rk6VE9yuv0EfYhBX7/sB16xifkXCpwuIcotq/7H5hii4MFB7r89qMcEFeOMRM4yEPQ==|Chương 545: Có phong lưu bằng anh Đường của mấy đứa không?;4ud3VRjpibQap5Ix4hFMMBSYsGxlSfeCEivPHFVTcn92AaLDV+zk7ZTAD9diY74cUI/D0+ej3dPDzCYGgK1WPSomajZ7gQLX9IoGDNeQUzFiwbQCoTwih0/UI84IGh7ZYd+oMWXLZ6pNt4FBk/sy1oM/pTFqolqOQNe1eyjaR+GOBZwZQ4FR6ra5aoDjgjbx+OpJn1wjZkSjekDUdgYu4Q==|Chương 546: Hôn đàn ông là anh con chứ đâu phải là con!;y7C5gdK+SWPDHV4fEZQiDlAoTBTmkJ+OF6E5fj6T0cezmz/R5RMBigl0wy9yoXaDZbY4GAxNL01V+xI+8GPhRi/SOSxjhbtE1WKKXkKT0Ea927YRznY14BY6byfp9RXYUtwnLUJw5W9sb+jcPnUrKEYwrS0i/nSmcstsX5BUVVO8C01RVXWZDElVcz8c9aHJG46lryDQID61fZe4dWKE/g==|Chương 547: Hai người không phải vì muốn tốt cho anh con;peLWpQXRICYhDyC/j8C6pHiJTZ8pswKHS8M7redCZspAFslBMGwkyD+EXt+LnCmwbykXDTLvNk1ghyXMsXs4Zj+6ZMs1dDRadZsVMMZtAqnIOBIQRun3IzVdMJo4/nJ5k7WyiEhNhE9ves/+VPJ0BsHxgrzKZC8WvaouAJ2uZaidAwZxiZHnYhvPYqCz3pGkSizn5OxzHLaoIOAiOXx14w==|Chương 548: Máy quấy nhiễu tình địch cao cấp;LBTXS00+rh2gVLH3pAdBanRfcI2sw1IsgKOCCn5DJ4P/PXaSoyqfOr9q8ZypoldjzupqSFO8Gk+8POUBKKL7qaZd78uqkP4xsZsMYym6QvX0z10P5AymdONO4CB1CVTnL7w40ccUCWjxW8UBrMNy42aHyW/F0fTjE56F2w3ysESS1o4SmuXUByoJ7jLEiwP/AKp7UnFrRgt1Zqw/JtCx7A==|Chương 549: Hoàn toàn rũ sạch quan hệ;opWpwwD96mtIRd+aOdmX+Ll/Rf3x5Kng7Y3R+hksOeYlG5xQDdmGYE+oPhV7unF378YymEoAUxwLBh1xgnOzhErdJVzB0jwiRcv7TaPnaOPPgo0FcFU2HGmDkKmbRCgRYme+7Vnfz00UU4vwdHrye/FxBmc46fw1kG2DIDDH+koKROjtsdo0REHwVK4KOM3wR4nqhs0j9UmGVrNkF99khg==|Chương 550: Trân châu và mắt cá;BEgNHJc4VSmxcLi5bVlV4xq+IwLbumKjiPflAfbPTf0FWtSAZH7kSPhhn0T+TnqCdSo2X+pDE6TMb4z265v6iQJAeMmoOBjDFK1d8Pco4DclMUfoXktoumrQuuF39OfeheuvzrXiRrB27ZyAsQ/tPv5pj9Wh3JfTA23QMVoqYtSccfycEj8Tg1ragkHyfQqCmGGdBFSS2fshWTyRuN0Mbg==|Chương 551: Sinh một em bé mập mạp;SQ7lXPRE+IDLS4P04HfSPwA5YDWxr0qkUAzjC4byGbnY4WX6K3C9Q6HKI+KomxOMvJH/hEl0yxhkkUe53TDzescWVywdqKOMMYqivQueA4UaKEoBsBuBq5QCl2boIZRzYRHul//EtXSi04UJlMAfec3qL0v6b/9LcwvCg71GKJPWQ3bd/6jzpsYd+rexkrF5lNtZxbcK4O6rZeCtGkeAcw==|Chương 552: Người thừa kế huyết mạch của Ninh gia;b5VbASUKA5dqpvwwCWPAvL7ZFGebUGJe5d0kLE7ghkFPTLU7y0XLdEBuibexJB+cab9CMAF029h0Mu0m9NnC0jznJ36zhpL2oLusOvFcRBkQjaBL623f9oQ68JybimKSaA1kXkRqWdAbG4vr7Ju+rUG9Hobzc0ktitFFnVnNntB5zrpkeAV06fkrl7o01zn5u96djqxstGpdlvYIPVA4LA==|Chương 553: Công bố thân phận của Tiểu Tịch;mFmsDbMLYaiMSnacjY885ScC9gn55GZbkbt7XhnNn0CjGOElhPtAwM67d+IaUZKIF1QFCNwDZugSAwNknf53GkpT2d+4fBFwwGCn9UXpbkYHnPMoxD8ML0rXdPE3fagSmd0PgAQH7r+8cUCS8anw6djbqQzwu6uGGWFvy5cBuBSlRZCpoh088QkZRDahRgOGyZQ648gWn8hZKOoObjHNXA==|Chương 554: Sớm muộn mọi thứ cũng thuộc về cô ta;pXcB/u2ETKbO7Hx8UIKwfZxvvcBzB9OeY4SQvz5uXiFg8fZkrJdtgbmssmzzVxoJ5J1LJ6Y99ZbwyD1r2NQ5FtHpZC1/dmJ4yVCq9IyHsRUxDyzTGL3PG6wpZ9ZVPS3koigGtC2/jIUBMGL4kGfWparBSZZgM8qPr4YCqKNoxsJOa0AujaIPazsD/XgbdZg7QImnQutsFfNtw/dwe33xAQ==|Chương 555: Mới hai giờ không gặp thôi;zCOCs1LVAmYEqyklpLGhj/AbYIGPrXXV/EHcrwiDTVe0oiLbhEI3a/IFWqKj8M2xFWmIjOTpl4/11LQK2mFCP6nbxAnOov2FEAPLT9T+XqaiedQGqpZxOD+p5X5Vu9oxPk68vibK5Psen8qeg/IfuBUmP8P8FJZZr4fNWVfDcHtEzF0thzDpuFRfUbNqa9mWS/38pMGL6P6fQKRcyflpCA==|Chương 556: Không yên tâm về vợ;xw/hB4UXnAtDbqya/N/I3AkBVjjM1LB31ZdH8SUpX3+KGhq34zHyE8bVzU3fX0yJQFVB89r3ba8LKATBe1sfs6+mTI9o8Y128hw2AZmR+BWl0CYCbLGPmFgMU5t3H777FjaX986sfmXLU/qQtn+v7kfYDIhniI1u7KnplpcK3wVkReRWEQbD2q9D6FPrWlq15YC+3oACyZ2c9ekCBq8Srg==|Chương 557: Biến hóa hơi lớn;HKDNWoODKNsX2JZLCmHaGQzNxZB1OJJ0AQyFXO3BWpXmz6RyssBiidrN3erA1IBk0MPGYVcfbSEvjOmcnkXYrvMsCDoIXXduIOg64CyzcXMTnXtPyvVwwX2wh3QfEZeGRxib2Z6tvRQXuX82neRFU2CnVNj6V1Juu19/IoPTdvBcIc2Bkj/bQ8OSVcJfNo22jd6koYRwjtp0i2mwum4amg==|Chương 558: Mê mệt sắc đẹp của Đại ma vương như thế sao có thể "tứ đại giai không" được;ChPF2mu+jc6A7UWH3hYxNVfdyG6Uj/kmPQKjRX8hb0K4u5uhrslpplQkYTrS1vJ01bbD3yg2FQLfkRKKDOjdp8RHoJX00FjYM1cmhUR36S3fJ+lugPIdpg644c72ddFKyuPUgFKfQpE7SErBsPy5E7G/fVNfXqr1ZJJTekOZFS9uXR9CaciYvumTbmgNbYe/eB6sblkDHgkUO0pKAMTrNw==|Chương 559: Quà có vấn đề;DW799G+XlQpLEK9ZKNcOoAWlFFxRMFNkPrJW4iX7RQjfLW0QNK1I7ooQs511ofJ3v29JI/gEKk6TnSbXNegSviQ+fPjWfVRtgyIFKDccoxR6NfFOC0RZn5/vE3IZOxIJOcHAHS8CP21iEVn2KTIXCHFIRlC7/z+ovpmJtMq4U+ZdRcpLe/NHDso70o5lyYk8WknY0fJ3/RvXO4s4GSht/g==|Chương 560: Bảo vật vô giá;JbyXcgXT6wLnACUbzAr1EP8nnEe6/zrkPVYs/YYcY7YXsQIE0UvAq923uRCo53t2AIb7uVdpv0DQcB01GHupGWmDVoHsAinuyRN3fgoinoCOSS8tFzwU7QvlXT8/nITrgHMnm4X92KSzjojaE0ReIB7gLo2sRWoRKUyD8SwYVr9PsY9UBD8+bNLcz1HnLYC/Q7gDTVWEvI1EaK68h5GB4Q==|Chương 561: Khoe đi khoe lại vẫn chưa thấy chán à?;oZOhZlM6uJqLptUVck2Esn8ZGBukCYP1p8vPI4RxROBj+2L98t9Vir1ChCrxRVz7TDqQh9tzl1YzynUeCEcxWkJcRUMgMnh4vsV6H3FtFLYjSx8TjjBjkP9z7VSDX8iCQqTt0jyRBiPJ99sBN2w2ufJOv0qH+HAzWInq4RwzHete7zclUs7NT+wxgEn4QBuMo2tP/Cf6aKviHEXSeTS+3w==|Chương 562: Khen nức khen nở;fijxXhUrn5oylMP8vQFvOVSiiriGqcujbCmI5MzvgzmbFJl7kfESbTKhqkeLLi3fr/+crYmFAqYGwUQLO2UxMCitUa0R+6UOPxIWUgI6p/nO5MRfMqEJTm+Vpj4d4bvsdjG7k0pxHl5+T53dNex1Wr5/AJJ24T64/+O/9+0+p5+6Z1i1RjfLoxQroPRSOgTqRObXIOG6+ydvXAd8yhduKw==|Chương 563: Có ý đồ Gì với cháu gái tôi thế;dCNR+g4JIXDfcV5ric1iHfkH/awT4A5tkmPpMjTIfdl7C4yrH7YQ2LYkfg0Y9KFHw0ugvYXX8Fs5kbaE/BfGk4RpjJzgCK3kSBn32oUlqJJF8rNfERIanS2fCSNf2SeZPqy8JWGWaCbmXEZB5M7zZVnpZDRIOuEmyvApCJi+QPmLMwDkGaSmKaamrOzADFHI5GNdaWG3hEabbBKVZ7r3FA==|Chương 564: Bị sắp đặt một cuộc xem mắt;LSmPhePTtk4K6p4A7MiNy2oZtSPBoa3WwbP5uVMsrnPGqQ2RkObPa0wx7cLPZjW+6X1PHAt3O8oIStVGophAd0EB5BdD51jINLpCKwIrPqDvEbGMGUt4ctW08huWh0+PtoJv7N92AsWAzRPu0z0j4g9T0haprGhLykrOkR/CHzCCGkpwFQYwDMUpbRZxaCWljN3nn4awUdF3S5FhYEYVTw==|Chương 565: Giá trị liên thành;kdAPfK0pqYPBRjU8RhA2hod/0IZJ/ZV9QilLYjcoq0696r/pQpWx2EbKFFEya9d/ZAT7UDhRyJ5ZgG32LAKsc4oQQJlLggkhwGWGro46EgkRUckyAp5wKwZiihXmwLXV8yXVxAA+uzn5NM+Elmj4XERiqBGt5tL26zlgbzdT6oh7yTH6dv4U53YMVzS7xlmMfW843wRLJpV9u17kgv8xag==|Chương 566: Tiểu Bảo làm loạn, đòi gặp em;O29cVFIiaF6BCBapwAiyyZKeL/T/aL3F4ETEYIINXVP0YVK/cwsQPdpTtgexZ6r1Drfw0LqLosLN/ZifWEeQ0jZDvnSMRKldxCjh4PaI0D+lrY15i3IxePraiJ64L1S0PKCMx/r0c6TsHAbghkUwf1mPwZKchIPNTC4jlIxUfqi7M5m3lQeQVJ35pkMKzuVvdXEZjC4E0mjFFE4pllm15g==|Chương 567: Đích thân nghênh tiếp;r4fa1/aHFl8B9YFcV5G4Ys9b4PPIQjcPH4tZSy858nrXXF0JQIZRZASEY95VWbeCUbQI/vBGeoy4tMVDWGNR1torAmPTGWCbW5awirZ1sPUHoI/63+dqMP8IgWVxLzeb5djEjDoFbXrJ6vs7BiTQfwdYmsVrIlmhxC1G9jiLX5TEcPWTI7vwfKHeeiZHOnpbiUdmDrGN7SXqnWs2t2ropQ==|Chương 568: Đến vì ai;DYKojaDgI0LrQRRRrOa63HOjYYRReDOMj+Vwp0hy/kLLbqa55xe6K2EbgxFh38TfJIoS1kFPh85CTOQmTu7NZSQ6e2V0q1sw0c+3/ZiFQzoqXhgrV+2als/C9MPc/KZ8f8XB9MXvHmO2914LD2M+5dNQ+uT6sZJBrH+R3SXAlLw24g8sFNvy+a58XtggC81gS7cz5fIPTd2zthC5IJOn0A==|Chương 569: Lục Cảnh Lễ;Sy1yNhnSbk3OmPhOtj6ju9yGuyhSKNE7ihaXTaPgwkbiHLD1FU1KLPylXUMbzPZnXAzF+1mTUO2WOIsA2VkefEirsXNCihdHEEEb7AMozb4NUlK/u5dRNqBcDLtVqid97n65UGtFqjaqD7BvfJ1OCNJYVYgWvqD0mEI55AFhBxPcHtQqAdMIbh2XJqKcBGgFqI/WASdJ8e/5OTzP3J82Hg==|Chương 570: Bảo vật trấn ma - Tiểu Tịch Tịch;Nap/Glx+cjtLKITmu5P5kVkRrTi1MEUFQdS4z93HJODCJL7zlyURad8gtFXdqijpASU83oqyqTYQOLtnmaYBwXjMVG4XH1IhB/XCKzw0TKmBZE6+tNadF2Yq3hvAr7gJtB5XaTXxHcUhZARUsEIHz8iBZ5fTfH46XIx5kTzyvw43+/9PWrFmTAWiNbG8DyEMD9IZGXANOn2kg3ByyuqIBg==|Chương 571: Giá trị lợi dụng;PaZkesZzt+lQ9V0WM35y/TCnvzcrRnY1Cp3eWX9P/Qh0CdRaqYRq/OYTXLCMadc1R49qY4Y/PBqq+fYIyb5qPCGqINIhJAlCiJr5E7q9R2MNA7Fw59LI7BB9aRmPUsma6UksJkDMlIlT7CoVWjJl6eYD+Nr14y9BnP4xdW8+HLvFkqBLVHBumsz/BeaSeNjPDBkXZyf5WQ48JLnO3usaOw==|Chương 572: Ăn thức ăn cho chó no rồi;pfJ8yrt9Q4adiRHLC/UQbEKcD50xzppvOsSeSVyiICVmJFdVaXjtGacPvS+DkWrLjh9sg5mbBP/BfgZSIJMELY5BJAYqNf6SVHUiDkOiJZyw73/ikm8UxILJCW6NRsd+rCwhkRg7EvGCBx7mjt+SL+b5z+EWuk74K2R2OzTE7Q4RD2qKuaOBP4IUwXTr5KSwzS+skbdjl2K9dEs+ocFO2Q==|Chương 573: Cứ tiếp tục coi thường tôi đi gâu gâu gâu;kgXciSrV2EAMKUClsZocisQttbnH6fYb2i1RElD3HsqzwRSn3iet6Y3ePkk21/6QzK1daH2dVARtzfs5TK7wp+H2Qkj1wcvrNBXXxckiVyyRoBdh4rRX1JYjZGGV2gqekprOTO4qpkaoDcTeQ3JyXTj9vdmbljupA9a4Dhms27euqPaJLpwqaG7sBXw8sIVQT2yu5VHR5qA1LPr+AxBfhg==|Chương 574: Tình địch khắp thiên hạ;nh71pux6k9DEC2wDE7QzZFMaB4ushRyXDcrkL+KnoO7O4sIgleaIxfoyV9KoD18ksMtlv4AdI0nToxyCifXBXG06J8Pil/WQVXV0J9AQVRjKfw3wXr+VwuDsiYdTMX1WtloTVkBNwURiHdrg+6nXNbQJNdxaQH6GpK6VmCbO63huhy8yDWMEXvz8fU57jZsCqZcygMH4quftruh8UEttvg==|Chương 575: Không khí không tầm thường;xz0LKFvZ1/bTv1h4QocqxJhQz2x/0yh5TFJEDIWQWR1GWLC5IiEAzLo9rZbZf7whuBj8I3MPIWRI0bNDus3z56BLzRuGFO1N8IGdTajI/Km1qYKxZJd09fM8sJ3vl2EUlAyhywV+W9N8HkKwgigaDFm3k5BnwHmzOKec8ENLdME5YssdAtOBzUKK+CZ9GNFyLUib36v5PlC5P8ZfbPOH1g==|Chương 576: Có phải cô thích anh tôi không?;Xhkq3CIVcZ9PurznnShxneif1FFXeIU71/YXpkDPKsNjKNRHNUwVK9ziEGUfkRmlW/dE2aH9UNitQy7KYnCtFvIhFJH5rCYaqBw6I1eFKefT8NAP3QCLyKDadd3fxHP/IRoUS6m/hzG6cYNvd2hO9A4cQdrpPfa5udS3d7L8lSgEtdYVOHGDkAw1i6HbMfE1GaSnSJ8PYHnVWOTgcwojAA==|Chương 577: Vợ phải đi coi mắt;HTuDAa2qkovYgP0M4/LJzvu8TfrlW0mixUTAr+Ryl6J7sBTgSZ+Csae57GemFSf+N6lvYhdH6oEmc2tPa2Oi0YyssHGXuPNtK/5QH4IawL2W72nQKIDcJMqMCRHE6jwhc9iZiE5280CblMMQPtJp9YRtK25HMj46kD0WQfg2P2vl4fQ8SpSREbl4LqlO5P7MuR/YamI4RPPkuRFQER/aIA==|Chương 578: Còn giả bộ nữa thì vợ cũng mất!;+bWfn6B58NGPP0ao+otr3j03BAtzj0N6VxjZ5X2eHtGFSAFLyUlx2Z9fi+QSNFLexGGJepBrBD8ZjMYFOYgtZsICcyaI0PGKsDew+RIBRy3HXhHJjpY4+6ER53+kFO/RBLLSdMZSPEN49E2SLgvFHB3vzj+iuIhLSbxv1dV3HM/tYs9MBIHGug0vZxmEZtFHmf2opTacmmioM4+JITlItA==|Chương 579: Xong đời, tên tình địch này rất khó giải quyết!;/D1QIM7txAu4y0KUQGr7WQBMYrUw3Lrqot7knsBBrkgpfgn6FHlsaD8+Xs46uorpApOPkN1jZ1Afj00cTrWbbGMsagHgvIuxEo5kJwqS8IcjMNCuJA32KSd9WdosYyAY2wpWB7PR9oWay6UR+nIDwPOKcJuLeKaWa/7s7jM3Vv9ljdjMqQrUPjBM7eAhEQeq2iDJ5SifAGLAmhdIKj95zA==|Chương 580: Hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng;5GZMKkisBIwkPGTL3Av1hvI6QgbAqK+XzF/LbSjHPN/riY16Clhg4DwdPWRXp1h3LT953Cr4YDpbiBa7Lf7OtjR2fDgQzpLzxxUbot0szmgTeFXE+6roofz86cA7KuQko8TPCMrkeDvFYD8iW0atvt9TGXOgRmbIbTrpPRuZNU7gD7cwxVB7OA5o42JxeQJQ4j08onny2IULJba9EjDoCw==|Chương 581: Cô Tiểu Tịch đi hẹn hò ạ?;HcvDjBFGK2JBIFDax2grW5A+f/jpgAaIBnTmDijbylvXfu9GE+mNHklAIY//YrJm3f4i65ENcY12tu1GqG6AaDdsuYgh38bWRwTyAlkf10yn0UBkHoOYWNIFid1EzGG6LcOCMSkvSuYK2RmSJlgTHz1W7ZH+dKclMcpg+k5eCKQMFsFQ9jShP45vRm8pE3b/mG3Y3WrzmQ87DPNpRTkveQ==|Chương 582: Có em bé với người khác;bjVpTgNjhgDJrLcdqGufunYXhNZwy6BXLzxSrxEixB7ZLEjZy5LTC+0W+OBBlPkvtK6yP0YdT0Xbsgrarh6yXNdkFF8DS7ArWpR/J79wYbQeECaVknvkFFTBJGW3C9lk3S8lAcF2KyNkQvCy/0HInsbIucnnf6e7DfxEofWM9nsdB0OqmTr6IN2nbyETdNxjFctb5xuVuiM7UIYxuTpi/w==|Chương 583: Duyên phận đến muộn?;YceIWXv+tFAIRziOVF3RyXhdVrQUQ2sVZRzf89NYHfTyKXNeMM8H9gI/JJgvf4MoeTC5kg5yFwfkE/iBabXFCdNkBsoWuVnqMWhCJwkyJ0yXsAO2mhLQjDD68oo/0uR7xLXgR45egRpw+Vpv46FPOWY5UuASR9OmU91GuSzvTMI1dnICiW7KBgkovkVeAUV0ZCx0p1rqUvpOgrt17BmOPQ==|Chương 584: Cái nhìn của một ông chồng khi dắt con đi bắt vợ ngoại tình;Sys8SUTijm2vOnWJn01mkBw3fRn2sCnirNcjuoM4uCR9nrcc35NlvQrddiIGTKRyida+gOE6BwsVb8vPBVsvcF1eVV3QXXIOBiijdhkCf4fuMaUlAMl+iJpQab8RQ4hQYbSNNM4pXtShFG61KmxeDhcNebrVfFV6AJmpveq5qN+lzY2AbZEikt256q9iw9/QEGOZn2rCYh4hVcNxIEbaug==|Chương 585: Có quan hệ gì với Ninh Tịch;rj26/nczibkz///T4k9d7MlkPL7Q3s+ub5BEvbunBoYiUm0PeQdhDGvTHDAkbwvL1HFNFlDvgKd3hMuATfdedWE+oj/K6obh7WS2eNkz8MpoDoQ74te+7n9h8vpuJENANadQYzrFox7W9z1brH8aVOZelxHBuYoafy2dzY91thYtDJOqAVMxL4PZqWSHE3roj3ISrOxfqKsaCQQC7M1qGg==|Chương 586: Không thể hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi;BDz9LZK1nqz1KiSJqedMYz1dypL6vb8JfRdwHbTjKLyGd21cszKLbmw3r2p0vGnNb6N7bxrKZ0WLNUEbwsrrBcfUHRbahkRorQ60RgAgcqr6RljJd+MJ9S+cn0TvCFx+HMjeaWL2ZpPsAX+zBwg1ylSCyNhe31gA069LB+D1MSOZ62yfqPHm3i4v0thJXQ3UUjqqoOmSUDP5Y44R0styVA==|Chương 587: Vậy mới hôn anh;FwDDT+5CcapQysngQz+XWLBvrSN8P2jFbmacXzKU+dQvJhTp+IrLmmYL5vuTefSYG1Af3zomNhaHE4HZ0h92ylodE2A/PJF4XRj42vmF/fi6vygGt8bIbyXsBB/m+bkfbDasiKUUKL05TbJL64KVlwMobWwJ7sF+coaO812d2k/FlRgNOoQpD7YaXgzdRkLWQL0UADCBB5k6FDKWj1gseg==|Chương 588: Không cần lãi thế đâu;cVbPIn2vZLywwagIlUY9Y1fk3olJMf0U46RngLvcBcB5dXg7VyN35Dm0hnLhg6twW7IzxkiPu/TjzXY26DdyXp7lmEZ8CIONZkp7XUCe8z6jSdE1IG5yNDhaGbad3GW+IdxONq5jdbjRoSxEuEhJzMCvs5PrBMHMeWOpyXYuaGJPBFCTH1vA5+naXUbEC7xmMpt8/0AFznOrezEkuLOmUA==|Chương 589: Ông chủ không cho con yêu đương;5N2WaX5HFJadtmNPc6fUOLxsaQxLIGBNTi0aQiqcXmpW6POKhSStXmRgWcSwlFvxAEbmrcDNAGqEizebj4yX7MOhYuRY3oubQt8SNw/+tV/egqj9GdT1humsu5U57q0LSbaVjKL+3eOFw29Lf/i/35KGtWLIAEUAf5HbCeC2vFtbtcYQrItk2sb8hbAagsgRLk95QqRzMuRO/XlmDtvPmQ==|Chương 590: Ba ơi đừng đi;gC6WBKlxqTMLwmJoIU4Rn7IMp3nordt+psGuEGA+XsV5IH2f+NSqmC2X6H323spQgLrDb5Ir7N6yCe3LcZ7oC1MBBlaelaRwbxtrJrq4Suvbe4cr3dgHMYZ53pw2xtPliufplncRtCL6LjX2dOTEDkc3Jt4qX4hUt04M4L7lEUK6YQ3qnIig0M3Q+eg9HEJDLx+eKYBF9C1aIfC6tQPJew==|Chương 591: Thù lao trợ giúp hôm nay;KDlr+jmyfFsoYyeSWBATKtOg47ttJ/D7X08IT4dGfvikngdy441T4aiTJWNTv4dakYtRLQdZ40/1Q3sUFEANfidvvqGE0189VcWU4WnoWWFw9miMrEaaGjbWJyhDMPS9/ncT3xu9cFt4kGcZtTJqgo8MjW+QcmwetdtQvlTEfW4fClgGGjtk48gNXJCe1/et5yQudAwpNiwrA5swU6e0uw==|Chương 592: Bị mộng du sao?;W2EKMRx58pXuWgxLO88DcYm3PTp1LBmU8zXR//lRjmDhc1Z2oYZGZ2o1b6lxD0+7XlJJexGAP/VBNZY1vcSdds7+vQDooubxN1zf7PMWC4CPe5+6Q/Vqva3r+eWuApNnh/zaqVsk42AvyeQ4VdpFkq3lhO1dHjlSLJXay0MOmA6QiBpCnBnlDx1HvwVxq/EQr61tpWBGqurrxOQYg7nhXw==|Chương 593: Phát triển bất ngờ;0g0KZanrSd1+UX2mgRJfDGEwR4s0NzVglZKlAEqfIy5ssbtAv69SSlbbgdGK+Ay7gUJoIKAvF31vbLktdRwQ0XAfLFuFIIl+q+ysr3snL+T+DgNbVsumKfpeGdrTb8gtboyfJC3NUWdHafHviuhoV3LhMSTv9yQWf/Zbt8rpyE1G9sb8Qfnx0ErMduWwfmOWyrHRcew3jUCfMhg+6DKG2Q==|Chương 594: Lực sát thương lớn thế sao?;bFkBhJNPrkQeJkz9fb9fwC31UWSrgcpgPEo7GymPH8iJ0zFeaXVOnqEVapEVgoGfIfSw1WjJdrHHhjiyfQCZ9aoNzks6c4/UoOQBNTCH8seALVIhM9F1NezHn/ArvZD423NzW4GQJBYvFqCfYhJ9VK7byL4PwkW5Pc/xxsGA8u80v/AaJQz2P5eKO4407ADhVxMQfX/Et0GTpi4jrP0Naw==|Chương 595: Rõ ràng là thích;IzZLtP9mhSviBfBrOMxcUALckNWBhQlLU7Exbc+Yo43sIJb0D0QMZQrVre0lbXIdjfQnpmLSXR/ZnJWKGPihqJNguZsD0fAcJDeUmYJNUSGQOscTFfgvcpaW05szWyECxFpIRIuwOc998CsEigqBNhNvU9x1vfzqxjMQx8d9qDFgP62DlPZ+nrgsxqv1zPOjFhJv8VCbjvzjDT7CgN/nxg==|Chương 596: Hoàn toàn trở thành một người khác;UNIXHTtJ45A66jj9eOvVKOxYlVyJ8ZUdI7GoKLhIkTvJ/+1vO4xS4zc0eL+YRnzxN6mwJQIgzgTeX3TRu9RDC5WQQi0rzKnYSl1KS1pgp9hg/7NAr2+/RWPCLvp0SkkuoD5MbFDsNIpGik4ThNgF/I8wju7hVS4i8YamiLBEKSHmAS9B1J2ZGTU9Pb5T9i1t1vrSmbTC/p4YHjS8exPEhw==|Chương 597: Đại thần, ngài có thể nói tiếng người không?;1DzumsCGiUe1c7v9H0xL3CRy9U3CffvL7gNewvvgOxxkbOOU9fGChvZxlkSuxMDYZZVKGnxG/qj3xOaBPhd17vWqK1oyCPwXm4iwM98s+qaIJ485J1XRQD+7BTQNnJQ/I/OA9TumWUWAx5IVDNr2XocuVhTIlTmkkJ7GBpRoPnZafCZy/oBnaPEqEKyPanhhQRCZkQORcLxOrL5D1UJQxg==|Chương 598: Khoảng cách một hơi thở;Ce6qebKVizcdORSm8PuQ9oGPtM90w1rIrfY4Quu18AmVoLSOs/3i90LaGB/gddgZ+JUUP5OgYHV2fMZT3VzQJ8pyXYaXUlnZ3E+4DavBcwUjyiF7FmPIMtTI0LY1OrQY2DP1F3uDgSix6+zFYj0MoMJtUg9jnG395yopthXjxu4Dk+zpi1fUl/C15+heXwPDeh00kz3671Vzo16zUpcGNw==|Chương 599: Mẹ nó! Đè lên!;lfHTwqahSWUNgM98fkd/6PMpsO9/P96PmoHve3/73mfnl78bAv3uvKm51HCR0qmyZKBKnTibpO0apy/P1Qsb/wOB3XXo+nEkHHP4SPouPuj5aLQ7cBhWg+Fz7DOeS5icEUkQKV7dUM1SlxN1TU3ZUL64VPbdhgKrH3ZVH1jIZGAmokG+T52BLofGjJ18cbOz+qu5bHUqu5I5SqvZIbpFXg==|Chương 600: Đại sư vẽ cho cô một đóa hoa;z/+gcJW5Xp9q2smWDZm4uJb49umFDebAW9kCrmH+RULOjCfuf589uROI0N3m8ZCWDXFQ+1FAOZjqnpZxnYoFczmePBDHEj0ukEyz7t6FiGSVxTxliejG61bMLNmD/6CMxbuxSp3vfHDyffwJhRrO8jj+y7HcS+070ijalLNqCTRyusVwtUj5V39JzGkKlBwmX4+TLgtwzAlEirtrQW/IPQ==|Chương 601: Cuộc sống không thể trêu chọc gái;/R6fjrBR4H5PdqMAlSKkh2J+j5Zmr/SCpqWIA07nZgDkcuBHIP6gN1APdiSdyqH8KZZh/+DDKaTRiBlw5AU3YB/u4FzAW3v28hcy3GkpAw/YUXsZTIBn+lSeHPGi95VoQy360OsJsQ5kxQHGTecOyqcBDxC4sNK4F+4hRIE5155WrQeG4Mqpo7TDCtvl4Unxk/jb9x2A+RZe3pDMKZvq/A==|Chương 602: Nhân tính ở đâu?;8TLWboZd3CjD+athcr7cdVg9WXTKrx2/aWLkMHGgPGQ7wg25oiseyXfq6m40bYLb+gI4J/dR3U39jE/tV1R8KL5yD1Pay61xi1RVP84SZaJk/qVCCwvaCJrG3nFvywIXMPNgNd80MCH5mpWCJ3Mwe34c5pL2i8vV0cC/CyzxWf/UVwrPq3IBuDeKQer+5ijDT5iQpKPkLneufMjuU2lDVA==|Chương 603: Độc quyền của cô Tiểu Tịch;30wEnWYFGpTzCixJpVL77gEx335PQdPlUAjk4OMSiQjRoksXlln97jUPamnkW7p+ml8jtsjDfzyGXJGNoezo99bRC4Tt76cuXE5K9kEUZELC6wnZ2RgsQlYpn/uWusBHJIQOmull3XR1eaPPHCvhlB7NwLyh2TRmBRybL4O1Dlf8Pj+AB77kauT7i72rn2ERL5VeSz+TWNt2BPgwEv8/6g==|Chương 604: Tìm ai đó kết hôn;KUd2VfA87+O3hrS90GScMZCEr+E+LrjOVB/QobHpr7H/ysZwOlDAwYT/CH3Dh307A0BZ++UM8aHifN4w0KKpJws/NVYKTeyL3ZSEIVg+hzCdMnRT626+8Q/E31BXRLEmjAKIDZSK+TnrO02ORTZw3BnOiWCVUzqa7TWmdpSd8xoAs0oogH4SlNTkxorkwxPtF0GbKT3iji0A7yHxiRbOCw==|Chương 605: Đại sư huynh là cái quỷ gì?;TuqyT5Lmp2whfvBeGgsAV5KIHN5DSxyTQoB02p9482eP3EV65OXDZfS4aufViHFfxeAfeIbpOFRFwm5+nl8rob6+puEp3fJwXk3gFRyRD2dSqkZ+DmoyCqrtZcOePu6BiUEEFqDCYd4QTRtOS/FG0mDeH+aS+qjVOWQ3IGCE2OW6c/qjkoLcQVf8b0MFLNhq3wmsJfG5NcAbY8rvl8JwKQ==|Chương 606: Chưa từng xem cô là con gái!;5xEKO7M+nukuw/jJLpOuBXZwCpWVqL1TnCDJihCgMpPgL7hBf3qohhxaVt24ZX6MdPE7CNVjtF32vwMAmil82OOyA9o/LhfmVYDZRIg09UfKh25dh9R3/MBSIUuQtva5c+2D+IztFsZsoSKhYJvtMHcrWrD2X5o32txaMFtntYZdwKxDWioZqfoNI1oMFRX0uUEHmYpBcB0br97++ptI/w==|Chương 607: Tiểu sư muội, đã lâu không gặp!;bgk3k6aBok6Y32KfwR9Fqp2vc2A+mjX/McHT447/GSY9Fbh3syV+4gWPhkitqBgFdGNJbNAL1VTV5kHLBLu3lXzXCrF2/ZDT6wuZg2av5WvDfi49ATgkhcNphOqpNQGkPnXwaoG6xkbbz+aTwJGZGpujsZJcOm2dJK5LapCQKHeKr2gKiBP6AGv3G3ghP7GBFdCbhD0GwuVAJNMCn7LS/g==|Chương 608: Nhiệm vụ cấp S;HS+aLokbd3s+N+2/iB+W2FFnvx2PmgMgJcOXwExF21Wxs0Z4UeUbAY6jtUrbiw7iuq0MOjjiJYJoa/fJFKflRch3WBr3IzwDD0wFOlb1ZKAHmuhqAUYdxxoNt7r+dHQosFZTznFRYXaVbVqu8mr4Pcqxpv+2Y9Jay7H2yDrXrYDeCqYuEtnuWlELgmcDDlH3mMT3kLUzxN7eNuPsLXmiSg==|Chương 609: Gả cho tôi;VtbVcTs0poBI7gVuC5UUkbRGrAgzq9nDC8Av0JYCG92RDucT7AAGnjHH0MydtikHeS/sglv1cqAW6v4Lnw+aVLz4qsoIe690jji3p9WLBkeULBoaUOlfbCjUYbUCu6NECCtaC1vNvUuKFSPPZV8rphoNjm5wbyCqHstlLteWylqYyaaTq0+orhSXIO2mZyFZ3/ItOiPrF+i3XfFnLNi7kA==|Chương 610: Đao của bà đâu!;URv8Pw7+ogD1GgCvUHu07/ZCjfrYUUmtlxxxhDZY2hQUbPSyMVSstxrnxpkM8jpimOXYP5sFO1s+9vlgn+Zj6gNY7B1mZCNrTGpF8Yv3d38ONX6XgCsBGXtj8mH9hnDIltbg9OKoEIISxI/Ji3hKYB5xBk+Fupol2qsl+kv8PnbDjup7wYoVE36Cz07rER7rlpSrrDHSoN+MGcUY6V+l2g==|Chương 611: Lẽ nào Nhị sư huynh không thỏa mãn được huynh?;eQ9VqBOpp1/kUMmfHIAZGOZcqkdXzChwDU0mOS9cP1HMCamOH5c70GatWgTm8zQQi12qEKethjYh1MX8O6UtQjsrUKivOrPvgx9+XcOr857vB6vozq4wxfZ7HohGCCKxWTtrqz23FRYlS6DH8GoSC69EG1+HWFQwaUWTPEWn22KOWeDVhRMR2ObDtKUs7bReA8POdqARMxN7pznp2tuCgg==|Chương 612: Lãng;fkAnzyIcCBJAlxV/vSBGc0gUN9dYM0NpmvZIwjuS31w6uezqEJ5ybVsCIpPE2YlmogrpsoXXTBSZ6N8vANI75fd4TGTbhI6tsL2saDtKRWYr7WxtlqrwCWsc92JxsWMomepbS4ubUPzrhDerzE3SMPotSIxJ2z5+c3eNgqxlT4MO2RD3IHbPY6dmSA1cwHcDsv7ZTw+ih473t8DUzZXvkw==|Chương 613: Philadelphia, gặp lại chỗ cũ;Oltm6Fbjy+NxvJEu0ZCZUJtIyDYl7MnL0cZpHv9/ZV9HdemJbIL99IxbG2PPB77Gjsbv6JVHx+ChevTmeiF6wOFzaxrn1v9OsfKKKnLSCOBqk7rTfvzQJaSxpeY9rVD6xrtFQjkQgKFV6tRIAQj0MnPm9AtSdohpgmD7qcBckJuTZq6ZITD7b1XvkwB0x/u6wTlNrucoje7NUgC5Qpxedw==|Chương 614: Anh em ăn phải thuốc súng rồi;K7te9vxgFEcQMRJKmd6QJYIaulx2RJcA/CD2n3mAY2gwoi1EoNroRR7DG1v5lmeVwQXx0JniWjuJGDHHS28Gp7FUv6iqgRmB/VxLrXnlYX1/t5o0B+KSvuFWXSnvkpMus/Qf+6UWcWl+F/J8/ElUIIBGDBdZAWTil6lHBMc4Ku9ok+eEyKdXCe22CbtOOs+35Y4XRbE4eRbq+CZzaIqxLw==|Chương 615: Cút đi tìm một chai rượu tới đây cho tôi;VLtGbiQqozuNy3Spi5EG/l6zUgL3X8PHhh8Ag9T+LKZCk5Vq6knyAVbqHYsdvcGFAEMf1hdWsz2Q4HXfyq9Xmihu4S28q+YwJ4nwFDE/X5mI156iyZo5Zz5WFzEcmOFAhJsK47QhxFjs0Hl7O/yPpFd5l/32rGss+dIQPt2SH5JQ2mgDPL92YvPvBeb+lb0RUc29f6S51fZX+60D33QdCA==|Chương 616: Boss, anh có nhận hối lộ không?;ZXBpz22mPxIF5vK6zQl8UNpYQ01q78iiE6k8C/etcq8SVDlqq3sRpxMndjZ73XVv30+gKA8s1u9K8XEQFS0bne+5ckPbGs8ouWtkZFnm+duZ2D40PYMJv6b+rEyxEzTJWfVtbiybqrMCMdEMbKRrG+gN46Y4J9r0G9pkvoymVBVTpqGNQ6ZHSNczXupAIzkbd34c/fmmm3dRqVwyYj+ChQ==|Chương 617: Em không ngủ được;pdak7ZsACZVsx5akbDAgbqCIZL/KzZNEFeVeQR1vCucKtKkSQKBXsPXOqJIjPz4Oqw0KDqteuV6SDh+v4GfM3mVES9TXIrgBsDN+ZeHwfn1Np7lWGpwHj3RoproIRifqI6KXt9iDG5ctLbs6RaqJrLiThGbEUiNi+B21t7t9pixj7pwMFIsvYzRNFMzAFv44TXDTYI/RRJTux/u/A4Xx1A==|Chương 618: Tôi tắt, có ý kiến?;FGEKnBbeJjJxTEpZeSxmxQF37LihmITFOa0jAujc4M0iWGEv8VBZQaCnLo4kmOeGdXEW8fOUIHjSdsNVYYWVG2ZXLYVKwDnTje6lbBBjMFhYtuidg2mU53cruf6lo7uaxJIQEomutcNj/vSvVSvjJhKFYDkSSwYQT7ZGZ7sJVI4DF3MSbtHDOJ1hAnZrqvd/CHB6gnHl/Xm7gxcY7RjQlw==|Chương 619: Không được đút lót ông chủ;Uk5KcwNICgSefyn/ieQru1NDyx9BBdl80brT9WBBM1vRvZR+nnVpEmfKkidXzTs8VbFOWeWbMupIwpS2TqLCpc1v0z22VGkhdRAdhso4oyHsa4cIcsagfqhpe0d/Wh1Fkr0stx3PBjx4tisY3ADSLiC81QlfcrUscn9HFEdmZ+XM3S0oaFXz5zglkfxqN24h0WmDmMARc5Ij47voWxsYQA==|Chương 620: Chị Tịch, chị đàn ông quá đi;Xtyx5e66oSIlWNnwhSoKt7nLW4A6aGss9PVLjq+uYkbBDxPJuNNNjAgmVWF1J9+8Vtjw3/R3iIK75wze6KoGmDvZ6jXUlq/h2ak709BAzO8Xe0Ok3hkT1PIvxK4AoDJldjSmd64RTcp8J4k9HzQC59uT9YX61HjzCullDtNy533SqInmbQ7ZmoI1n7V1Ui3y5PPfs6AkU868GPw6TgEaZw==|Chương 621: Đối thủ lớn nhất chính là mình;b5fdGEvAJ1opq2F0c68sqswKvmJdAwamn2iu8YlCqplXBULkzgYcZRnhNqrlFfmdrjjPB80SILlFTenpmaO83lIxVnSGlpJ2j9BP7dQAa4XDVqZVsIoPPWqoBDeL4axjQKzYmLSILYyzJKE8/rOBAEVY8Tafb47xAjGnLp2IPnLf68tLzsjjjqec39h+Rw38PfhH2WBt8vHo84rpIHq92A==|Chương 622: Tác phẩm hoàn mỹ nhất;kt3YzhpHXEa0/Aox0ZbI3pXrIJ6gP80UI0+rEOORspI20U9BcAGKKbnJ+POh9yqnaNgfH2oOouHLbvmEOp97eYXVYeL960J/ASMuioZ0BVMfRVqEveYvRPFcVQyh+/rYhwXgWBQQ47xo1etG72+4Wg+2FyvAKcSzAJpZ64KHFc03+9r5TK/2hkmr72UCOhTfV2UXtRcq+v5QaV54F0t/YQ==|Chương 623: Kể cả giám đốc có cắn em thì em cũng sẽ tìm chị báo cáo!;sNc6CDIpOVT2W/hOQgXHtK2MOpY/boFsQX8ehGCTawDEJR3UQYIgz+0nG6Pz4qsWDXsVutc080+iGlDPGnuPzFjkHmoF+pqLf1D+fb+m4RwJDR8xAJEhb0c7K2tnznayZv4m4FplYVTjHGrz1pTenjG9pj1j4nR8YQr9Dp/2lRLSEplwYBMHY9qm/oeZ1sCPAgCAXaGiLn+RqRvei39mbA==|Chương 624: Chờ đợi kết quả;OdV9V/vQO+bjZuT/bltcwpHSomRVB34zMYY0YLWT3lkGPJIoFt8hqT/DsmIiZJiOMic0PTnm0quv6cgs1ZeqbMQTshGV74om8jkz/mmehTk02ZaVYAfrY4HHJVTo3ecnmWt9v7x0gnKeGPT2yTsWMEIdAof4/R2JaUvdXBXRsvqHnJ7AkiQbHYcnyFz1YzL2wHXD97qmArlHdAGrUbgPsg==|Chương 625: Có cần phải trâu như vậy không?;EiWxqPQfVokauu5LswhPcFr1DexGZgYQ3xVYbjfDa3wYS9E4XsC2vTtW17WA3nIC63giVYoH2LEnbF8Gg5hi3xVWxE42g0kmNu0sZJVwJg/i/eupO52ytjezPsP+w15L+EmDlwU4/l0j1plhVowFDC2JTs4HtEflguhkkua8LKXp5ybUo23qx/15VYBlRMVnIUGieJ+f9caHY2/71AGtYg==|Chương 626: Người dự thi cuối cùng;8t875RxuIkSBEMPS3aH8/Y6B0gv7fN4o7eKaFxtDSTr2I9p6P0xIWuz2ba82ahR+PED6CUVl7W6dMljRHEHUKCZ+JfPdVBUP5pHWLCU4/lkdtcG3LzEZfO59Ksmol/q6CRPzpzI34aBIUPqqwsw9+0FqszhTrvA9RDLGYRvLW6UTZGM3p/WAOeUlL2NmCjpXdcJIA4El//qIuFTT9EOXLw==|Chương 627: Điểm tuyệt đối;0lMstlGNHrEh6KsNBPfmlgZmGj4XTMfMu6fQPb+8krMlMcBYHCiy6KU2o2eYUajtjB+Itf+t3e6r7TvDvFl+biJJI2Xwos9egiEHccd3zssiPlZPAexkkDRiOz7jMsfEKCKq5JpKALo4inr19s3x7aclpUSEKoxljau7R2gr0zX85WMb3KaVQFiAWAhYNj/yVXWbe3zyisMD7TAXoWxazQ==|Chương 628: Bé Trạch của ta thật lợi hại;9P0CruMMU3m8yVDPRdDAf2PvG7zuZ/m9qmtjMtOMRMIbzDpU6YlAlJ7Vp/8agJlZqbzd325slrn9EPkFjbe4y4GHM+lZBr+oFOWbx2VzChXV82T5i5MWDQjsx5Gize0SuCcS2qirdY96E+k+JrI+n5fIHmMh5zumeejETWiQh72XxwyFNwSd8DWNZn0DIaTyAgIK+jTId6NFApCoAtVLFQ==|Chương 629: Dựa vào bản lĩnh;qfUC+y536fuLAN6afirTtF4K/ivSeVU/+/il84il65Z4FZShHjpN3j4+nwHymVSOCiENgnjOLyfkyUDOt+GP86ufaeC0VBGzsNL5/OUMrmiMj0o+FWW8BfEfPvuvzKEGiEt9Pdq4bmOmRewuDE+C/6LN/lqoi/1sQ3x8LzJphsYBOJY6tCo3eoBaX8AEbwS4i+6UftnNDzbst6gqe2+eAw==|Chương 630: Rốt cuộc là ai?;5i4N41d+BSNqb9cIrp/ljg2DoCuoEL14j64AivOz8fG/9dlSUNnJTmcCBZxkCm0fTKVeU3lihJfmpu520FqP5DYZCH39vmCczieHk+DyaMx2DeMy24VRhaH/PHWA2sJIs2U7KJtMRL38RMyeF6UcK3uqoqtsLXOx2kpfgYCSyLokp3dJ3m+hj4GgSztdskd6aw0pO89ar4RcHDPQgX1NZQ==|Chương 631: Đã trưởng thành chưa thế?;mZkiNzveK4Md/ZySx29jD9Be1RxmbGbxKmYTI9AKaS0/RcLTI9Jjhm9uPITkSz4AOpERQuoGnJUgIa09mtd7QkmoINbd6YrGKqdjf5t/g2eaOuxbwGTRLN6BR8Wy1T8qOcH7IKGXHu8a6spbQT5vN5WELSJPQu0AJRkggCQxmbCg3Bh2V2LWbgCC3TkFZ8pqd1fvFcF3d0dvqk0M1wusKQ==|Chương 632: Em muốn nghịch lửa?;AT5jMh52ySPCCNCi7xJyW4jK8uL4InjRu2R3rNIz6tZHalw8wToJ+AXn2zAOXbXp6TgvPXblgAQbPkpZWmkdwwAOuLsPc5gx2zc7AGDXfH6WtwvhVUP2xkRyRTm4W+S0ti9SGeIWaYe49qJAeP7SZw/HGiR/NKoYxL/QyfF3eGG23gX+arLDWr4moO1Jto7eSvUf5Bc+zR4HIHTb5xSf2w==|Chương 633: Lục Đình Kiêu, em thích anh!;fvKgH8mcbbK38LUXzPh98v3LudmXNWNEwN83C4ldyjiUONj7ZOoVneuwpiHJnYSdjTZq3zSI1z5DweJmXdTqNELGuFUIvkU8404XU3vYdrdUSRLP2pvhnm43qP7HxGxdDNVdRQpzq23tODELdtJDsEoRGI182TOL8pOP8rO0vLmZ9HOTMDjBR2bg9PjHhkeRjRSPo5Ph7OKOuLd+zktPdw==|Chương 634: Bao nuôi Lục Đình Kiêu?;2I945b5YYn9EUAlEucxpH+WbCF8UAOBnLCRsdKK83yStvcrbC3pFVnOHndeo3tKyFsqqzB8wFoErBaQGNNaQ8rk/7DQf0IXhDHQNXtTl/MuA1/HObzSghjifO40UaRzsNQLisqJaH5R0VUAZcLXlMVx6RY/Ovs81rvgF99+WSF4s4lcZ3ek0gd63DlmFfnFHf+/ztUpy8YNIL9E0MzjpMA==|Chương 635: Cái con nhỏ kia Philadelphia rồi à?;fiGU0JbhZP0tHBm28gleNitsEaY9/CeInQJxKsnCEejKUxGFoKk1Llj6CUK7Oj6Khrq9CHBPi/5Utdqw+4ZqE7+KigQ06QweJLA5MbRwys/SqQlZAt/iIxLVVHlO0RWbEzYd1/vutQGzfmrAAUeNnkKL+aKeQsFVQXv7IemiAm99E+m3Nl9ggyHcU8bQjVSJfb8YEsIlfREWJWdUUyiyCg==|Chương 636: Giờ anh là người đàng hoàng;rMgzsd1s/tPoH4O4HHoZpzVi1n44yyATOtWOB58UqrSmnle9zJDS6XyKowmwfQy0kO17tuhvPAgnkP+akgGJc6QUcsWWHy9LDdbyVjFVQWgs2xS2xV0PSvxqKXlLIM2FJih7s91aNTQhnJxHB3Cg7sT4viD5a8iCQZNraeyb8XHEBkpCsp+1Gr5m/sOCZUcnrmtSzydmJtAKToYpNKZLew==|Chương 637: Tiểu tổ tông, rốt cuộc thì cô muốn thế nào đây?;ObjRSilzzMT0pHccyFATTfPqZYmKHSGO2C16WPGM3pdRWZFNiLWxog21vnkVgv3R5LcWIs6Umj9J16SrS6JiVOLGi93JG2+t58DyF1RVN80yoasKIBPJe+WDvRIzJdXGasfGe+UF/Djzc1QS/Q+uako8GNJ/bYhgvbN0AAPiq6uoo5Z2qrbONEL3FxPmNFVcJ07jLvrlSHVeWLr4LUjv6A==|Chương 638: Mày chính là người phụ nữ của Satan;iLzJz+BhIEOzqyZtArSD7jUssqBpYMxC9Z6zw69eWSj83bT4oCbWu7QyQjoyGVKmvxFfjv9J370db47uXhO2FjyNXUA5zAaDqtcGLI6jmMFpO8or2wSDTHsF8EYaYZzliYPIH/S9QgV4pbNRODyBBsZZ2OdUDqFsijivDtyIXROvwZ5A0N12MDBrsoy5Gry94KkgLNrWrduJP8o9eLfARw==|Chương 639: Nếm thử mùi vị người đàn bà của Satan;sbwKIavccwa4i6Cnu+Q1HHmFmAPO9KvkH15YOF9sRNvy6GKF/LGHryx5lL007Mt0AfQMs7mukiWwMHb6QVYh2bUgri6gJKapUAcGE5DMajGje6oMhXQ4T/sN1J4tCFrNmBbqTX8xf6wDuPDRGJ9CmblJkByQR0eQjrodpcZu/cZq4DrAC3F/1pEvQ6fKglTkQOdMfTS77RQI5RFWO5YE+A==|Chương 640: Đây mà là kiếp đào hoa à?;YvJXPqzcOuvxT1I7fHPifykO4/Ps9dRZW/UATSAaA3m18nidXcb+8fptW48yeiVepVGPqStlLVrt/UbVxurpFXLeigfQ9ry2BYKzwkPBxFWexi2A8iDDQOSqij2ws+pN/pmz4PhE3NZ7mPInwSU5rWiI5Y0e2qE+vfMfQvJmuVuo0X4vIA8EdDLDz5cOlTjz60aVj8yDX1PBhXA1xg0nsw==|Chương 641: Chủ động đưa tới cửa;+sJnyGh6pmKQ58Qgnvf8NCnMn765Qpo49utuGJY4JhB6J4rfCA/YkHoMOmQxAvBYQopHYvuX6x5MXwM8FT/xeeUvcWTVBbI2oaF2u/InUhLEncrz01caGOr27Mk0Nc3CwubMOlV8YP36LIOPP9eYO31bdjs9/rppRTzchCFnk1XIMdC0g12lpWAjIbDv+PIav2X+HV9SpWrxqfOF19a9tA==|Chương 642: Vĩnh viễn ở lại đây là được rồi!;RrZoS8QMXGVlZJLlovi/anSLJuEaPUEKOG6/AAonDliKekoGFLnEMmkFTT2fkMrPwQzvhP6zD2+kzz+j3EysrXuVU4tC9SG+xYfrUtODzola5HVIL5pzVeZu5tKHSmLrjTzMyojQpy8YxC4nVKY+f5PqJTHltJRIflyIc/Gh0YmZAoWKHHN4sd5tGHn8bfbE9zKvKzaE4AFkfEMNPvDsBQ==|Chương 643: Satan;14p921JsOroV6rR3fqCJ59MNc2UggcTbGTgXEr10+P5Pzn6VRj+YyRPPiiDrL2pe1coRZVKGz7+FtfldDlNQ6jQ75/8InouOQ66+TN8axWj5laXzhDmXb7xHh1zVmsUUJGrh9bnt9EkNPhyCESSXMC9ADCLgmNSXug7WDLanszs9f7anKmtJLbbibX3jkYf7YPDQtxzWEXPGghfPMN9kXA==|Chương 644: Honey, nhớ tôi không?;gwF0Q3UV36+zsd5ngkJLWMGJg4YAlDLewz5bYLNeeAe/pyDDBsQx9kENwklGfRYYni0ADn+vMCXS5b+Avm5ElFEXWcveFNroJ8/nD3fWXhc7f/vdU8nYLsr50DuA952HoOPM1NCDeC+vAVDDi1kCo3yEMcdl6uDmgnEbpxe3r/o4tSiIl/DpzndxYlpZN4U0YrtaCun5nbde0pwsrooIoQ==|Chương 645: Đáng đời Tiểu sư muội chạy theo người khác;chNJUce7+eK2EGzbYwDAUDF8EdCkBro0rdvyOpScZKW31feap4ut8vj7Ei2rTbWuvZ57rWxYyn8AM5EC59j6J6p3WudLibitX0kQy06XwN1s+7P5mT9oaIYWHJtMNuud/5oKZP6FYtlon/SmpreL5IoDT141pqUG7QsAp7QEm65jQZLG06AUeDdXG7TYPQrsFnzpPP5vHo4iF5YbLulNjw==|Chương 646: Cắm sừng;CC9mz1yEPLX7VwvhMw71buyrH/w1uNDruRqRi6hGf/Rttb82jmd6ZVGHn0LW5okbAz7B3N/hv86grS0H/wxlKw4nqYo6dJEfYkH6+5JDiBjTazkXfrHAaHBhwnxAiDEwe4CyMPNaIrAVVcO/s9lvFUfiG0CwHK1UjitFrHxV2E3lei5BGyO/sumLXAIDUf27oKo2Oppd8lvQNT3pQHfGfg==|Chương 647: Mẹ nó! Chói mắt quá!;xzDE52AgeMAskB61G2LIPnL8wuaqpmWB/7V+biU6JOZU3kbZPZZ9Kyq5nGPFyVCRCYjnkEXiEQAQtq69N76MqM4jj7JwrckM15mCJemJwNEcYiKTR8Tw+ixgxkCncsRcsOEysSaF0kKMJNFC+rvyWELltka0VHiF2fvd7nKxpdioePNMEA5/Sf4wB86O7kSXqWtBGTon/eJ3pzmdmASwVw==|Chương 648: Vợ tôi ở trong tay mấy người đó;xlkqsqO/UfXV9QAWsbHTMPLIQqfr8HzozoDlQg4dpOTWV1+5wyKvrTnEKcTJSonlFWy6XtcXA0SOgg68IcHTGRQHzMbBw6IgzJ1RwpLWeuma6rxZ7TcYxdsKCIomR9GzbVtws9JrAnJvI09xD27RPNczoxkRzK/dOySd3ikYgkKwNTwZmtWuyhwSBA7QqZyE5Cozpj0Q4MoPHSzt+jdxew==|Chương 649: Cũng không chỉ đơn giản là một thương nhân;ROa7hwRasbTzK/vU8LogtPZ5mECIsONYjhwtzSQvxFlsYS5AXpehUtXiGQEoQEWorWxXx6naQnrjduvzJYmxtyOKXuiHDIVJFK1TH+6+UKVY6QOWd6FwMSXhsw6ljPaTaVaZrDRkEGCKC+sRKhduwQhXnynJY87IAWsDSbUfGo7e0Yz6n320dw6835xbtszzXl3YH+CF2qHUH9mpBjKNtg==|Chương 650: Tí nữa thì chửi ầm lên;NqPBPfQ5x+RSGI+eJKfzTe8kfzxbiKXJnoNtqMyPFQBfWFuivNSfHEAbKbVzq2wpLrWqTMzeBf2y/s9RprtWOPSgHch3mgAglOdAwknUopGRlN+ePwZoUmE5ZbfTnhBG4nx1w21tENguMy4T8qGc25R/TkSD+rM6aARcdkZ8ETEXWirvNyV5v2cH7BHEpvgjyFAjxa6WAud1ZJxX+n6eRg==|Chương 651: Tình cảnh khiến người ta đần người;39PQi/ncVaryAp20NQIOczAbQgathFFYzF5bWWNg6MaFwNBwzhhXM5kmuCe/vGKRtDjxSgrbe5zZmuPYRP9uBn4KGEfNCl3s0RBRGnoUyKL87BzUIaDK0BNO9dmQsXDtavxRlhpM1AMYiD4BacpsBPUO5Kjgi2ais8fXPuYoAcAfmoGHy+N4LWqpULF3B99qC+rc8uEUjyAKpfdo2DinAw==|Chương 652: Vợ mày là ai?;nruOEoQLP4IPuJfNb6VS+vnuoRg7XVg2NU74lKPmyvRvvH2zdf25inMrTVXycyFhAOLZc6vmb0G7IGu2MpvDnRVR2rJPcFNGZ6q8EGQx87bo3FIQXAD9N4+OGpss5khvKQiAisRddoxv0WxKX2Ek0g9dVE0V2QSbvfNmtTXF/AfniUUpmpLNjCYIX1jt5vthDec0IxnB/JsrdLS0bW/sOg==|Chương 653: Bị người khác cướp đi rồi!;R5Ps2VO8p4Xl1NF7NI2sblwEW+V2wlLOcFYT84MGtRBkZDKpGfGawSJxprZ32U+gtq+5TzpIdDBkoXBmbUNJBpiCMTu+Wh1pPP9/bDCr8QiApKQndr7rB8vdoM7V+5BUhzf/NjQNQDArrOa0/IuQapR29UJxee9kvXAQQIs0bwKxriZVh9W8//r35UuXI+nnYcoHf4WKubwu7I9r2sJLRQ==|Chương 654: Tôi, tôi tôi! Tôi chính là vợ anh ấy!;Wx/Myqy8+xYACx8TIhXVWrwvrdGB+2oxJPw9FLh8BiVOHud8dKXRcKBgzFgN3kNgTZFBdjUggUWmsew9xmZ2HF6jWpg/4M8PqOwM8WolZcDI4K+fjUu07rjT+osYQlSPJSInE/bgMThP4zLfyBEEpL+mRfjtRlVykWEaeK3CA3q/7HVSgUaFwRMRb9ob7HAbFfrTL7YwhC2IpZpXIE1dTw==|Chương 655: Bảo bối nhà tôi;W7YaKCE/fM2eLBCvXiqda+j830gvax3z6iC23yKgviLhzj6w0sONq/6osn0UvlCxtiZvT5KnfKoM9Tnpux0XLm9GEycRCMrnmCvWdudSdD7U4lPKdIRGyEHKsBonfyl/zjYI6k2wl0y865QtQCCViFvNtrE1lIKyHje3pjWB5Io+kWl+wIruKO4c8u5phW13IJGLDKWg0stlBa0ToiUbwg==|Chương 656: Ông đây càng muốn đưa em đi!;wuVTL56s9T71fQwou1Bo/z/0fydl1j2tAHX2UFt7HepHTu2b24OY1jsV7xnHs6VqVty7DRuOIEDePdFWzkz/mn3tkP2ULrC/rvONzvTYFoEtCvaJOg5nbd4ShtoaE6HC7yir4EGzIX0sKWaRGawP1qcZ2pCzmScbnnXDltQflnQTEZvUrag/ag3m1/NqIxJjytGvwwOpepf8zEXq121l8A==|Chương 657: Thật không nhìn nổi;Fr9le0WDAX+cbSLyaz3dGl2Hh9K6YgKdmfWbOLPFBS7DOrSeV46V60aNwdKD4BAt7IAcIotIU3RB7NbGp+4/6F2a5DUO2gLicd/6to3Thg/0NFvBOUpY3349fd8dpg4vvBEoaL+qIdwrUmr5L1w226hukySAkC1NRt06qaokH74WaAiPUAYV2BzWhdKvVor27+cdrWAnDkM/o8aNmdt3OA==|Chương 658: Đừng hỏi đàn ông có được hay không được?;5VXP4b0EwTe5I3b/pMbN/iID7nnFMpQq78nJ44eB9L2Q4e10FNl+uFSZThYPycp7L7MOg4Tnk+B52ukC/cVrltKwT0q8g6VTMzRIY1NQ8yXK9GP7bk+ncniyPhbZr9HwFV9EmsMLPjb/aTAlGL9pdadAYqR1lNl5tJGW9XCsptFgeRTxpr9ey6BkXugw//AA6/fWrgZlRuIiicDzCPiXYw==|Chương 659: Hôn rồi… Hôn rồi …;JzBfR9cgvJfMWQU3Q0bqMlqvJk0JkPFlNjcyivNIusxqA2o92Lsc6zQp7G7fXDN2fmjwuFkfAHA/hHp7HEyw1EgJuBNVSfW9+BanQj8kCnc8gb3yuAyVQeAL9J9rOZ1jnBHye5K1+LklJsWPLeuZZdy0e9U3h0X6OXLBjvYSnx8/51UPPPQM2bO1vrMTXgWVzF1w5YJK+jjjGW6WKdGvCQ==|Chương 660: Xin lỗi, anh đến muộn!;3AImHFBnHSlpDN9azICFrxmdVAUnvAfCxxU5CffSdZw3QcPicSdmnP8rFa3j4oxcYgbHlxijNvU4+j3NYaPDT5x1KkLxjnptNOYNNoKyY0P4sLWmTxI+S/c+sRnPU7psdqBvmJ/goMRbyIs4L+JsiyQKJ6pQIu6uKzMgID9TT7iFTpCWs6T0QuW9jPUatetpb1214yxpmZkUjK1uxOLUbQ==|Chương 661: Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi;9zTARbgc4wqf6JYsOPeXzOaawotdHGMUjycTd/BEGfSX30/uGwm7FxndV9p1oBMEgl9rerlh8fMuVs2Y+m+If1/g07k6JN8ZS3/+44FIEL0dzp0+G1ao6XS8C8IcKuxqCNV+Pa99EZfQ2D0r8wY5NQMXD+bI5dOTCvqsZE3Tave8c57dzIxa+wHbWDSF5eofqHl9GjRCyFp+SycK7ouhSw==|Chương 662: Tiểu sư muội trở thành bà chủ!;g8pH9nebbopS3iB7Q+GPxqMg9HxTZZPXObYIcf/Icl2tzP5ebLJyOOvFJNMs5ur2c1JEH7x3MVeuxa8XofYDyqPE9FxW47Ilc+lUG1Sj/R0F2PtvUloetD2wv/vlSCD+WwcPPrDNWDMxKgmlwNVDoMnfOYyM1mhSej20kV5MvW8pVaczi4znRHah1/yNqxX0zcOuZv2u+Cxg+B5PEcSr3g==|Chương 663: Ông xã...;wHLSKtOqBjMXM9o8JS1q3zAbRypKCOqnSE3KDPcKR3BPqOXOg2kRYtjFTM0oVTEZFQ7f0MgK5mKhhrNJnLItl+ZhYlCAb7K3MMCUgzppmGTCpYxroSGdTu2QQ8KCUlwFDXOZomB6jtEUEakQsJ5hKb5jpr7GkDV3zeBmJw4yO8JL4E7BvtzuRCtsTUnP1WZUr9k1KVECnVdXKLnu67MbOA==|Chương 664: Ông xã, anh thích kiểu vợ thế nào?;EzLmnBno6ZukVbOJMuwM9KPRnZrIJhH/sGphqqHb+NIz3cOidxNmFdxn4GJPYFZPhnobTMOTmduIsFs2N7gn80ptmnl1l2Q3piRbns3cGvw6uxx+R0EaeOO9Ih09Kqac16ivKzCxKzwqBZ2jq5mtFEha6cjGtAH6bFMLHrsDDowT/EtJ6qt8G/bmPlUcqqYXoi0n/15ymVVAWC6W5nAfAw==|Chương 665: Dạy tôi xem làm thế nào để tỏ tình với một người đàn ông!;8iCKlbCMFsvaFz2UjNAQtLAEZutLdEdekcGrAJlzy3D3yDdpds8kDFzhgUugNQKiOHFG9ojTpAwQPKwS+AQBph4nXbTGkCUYHKu/kanYEa/ihmLopfKp7u6u51fv2fq8cVLdGRB0aALYiSgXFiRvCca498GyAqsVFHQvAuU8gc0EFS0QTiAN05L22f8XFSMs9hbw5lGZaZ2MmpVfkBnbeA==|Chương 666: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp;7714/vHpg66zmlQqWWIJhZqJicAEsYIHYkmMta15bGF2+rpulooNtWqohCm3nHE3rfZnmdQnTUtezIDRz8Wwocj7fW0T9gooc/QLgBvJwNkuL2sOMHCWS7oEdsSD4Uo0SeEp/MGwol0cSyvnhN1YhQJJvMgxzUoLZBx4WPcoLM+1GW98YqB9QZ2EwWJxrQXDXXjOTdOdwRXV3fzdf/Mwgg==|Chương 667: Tiểu Tịch Tịch, cô muốn tỏ tình với ai?;n16MmEFRsLcT08981UZmow6QkIrYy3fYQr2IOwSycKMVC92WqAAbaf5jrIiInaUlsqFOPwDglBYUV2U8tCx+1793vRoyzWPEjNpgDrwoUO4g1OvyCBxwoULjnolDyL6zSrfZF8HY1erhuPGnJRLcPIyX0ov4hjaN9RhCu7unTVCKK+ZwJ3R7AKCq1EMuCgWcaP/0ufONBEbSARBuiOHXxQ==|Chương 668: Cởi áo tháo thắt lưng hay là cơm bưng nước rót;fQseCRAIjFm6zMmdOw46Qi2iKZZHUOuE/NvZw8LSlFCe8mK3k/Src52xqwqGyTSDIoaKtba6LJJzNuwppByRmgVnL5vtPzmMvJLDOwuZOzc8f2Y1m3Pt/g9Wl9zr2HUrkrl8WYzu5pUhwUXIv2n1tYDXanbkCnLOOyyeHZ3Ra1VnGtyuvCiB1Gl0cryW6oDzoIqM48BTvSr2vRA9lb/FhQ==|Chương 669: Tỷ lệ thành công quá cao;rS/OaeqbauAp+3aNVbyAxMDnhRiru4px8e6cKL+rPwKshag5C4zLJ3OqeFnolpmZMqVWKTnYmmjdoMgjB4cPrJiREXN86kagitmCUKOP4ezXvAAaImblAcWWE7KpBmOUoMfM6K2x3wdTzwp/w6zq/Gz2tYjAf/nhfxuPc4vOxcft5RBTddW8Stk6RkrsS+nZySN0TkBvqRDG0OEEDZ0uFw==|Chương 670: Lục Đình Kiêu, em thích anh, rất rất thích, cực kì thích...;bgDckExfB/xvDEiY9sejiCwXBElOSxIYIBfXWClntT4IEzAND7ihfqWHXXMEycLqmi3TM2hfRyfm1NnoCWFoM0zkgf/cyRMQ0LkoTTdo/Cvc3fV+fxZewmcwYFvkrUepywXEbxqhkp6XxJnqUkdzYXAdpAnAS8ZkZyvHlSc50oJRppS5F7aKba93kCLSXQQnVMiehCRJcGD2mNDqYnAhGA==|Chương 671: Chỉ sợ không đủ kích thích;5BlXUDH9cMnASALvuzxCcO8fUg67UGJu8lSLVnUPogDvXOA8kDWuPRSpNYyPI0BocpnOTCPNcOw/qBzV/gHHS1UUnpUR3CAG7gRalXOWtj1/sx42XXIk2ayQAnDuCPJOGCX/2InPiA1o+bvN+TYL/z27Pp40lalhTkYXuKzaj0wYMAI/5OHG2mpHSAMHHVWVvbskT/3Sju6/q2XQlrdXUg==|Chương 672: Bởi vì em phát hiện, em thích ăn cải xanh hơn;EV5wvyvtweeB+3pIyapQ3olW75p5+DaXkot1JAPavMj2Ue7757vheVqmjhZvWZzHNcbzbXOnLM3/kYQiFqSv6YXbhuQ4rBW9VZoKCykPmTWaEaxBzrD3F/MZ0wGyJj8/Iu2FToFtjJBn1wy1jFJzC2+naFA0VANcQczwjOqNpGiP0cCxRcY22tthKd8wvRMV8lbIYlQQ536iadjIn+cxUQ==|Chương 673: Chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm với em sao?;2qeSjK+cNTWhIRvK3HZ6V5o669Va313S31s8hGMcr6F/VyIm9ovFm4+uTpsfPxUbS31F4WnIDU7IkShyXZtxHcuLFnbWyGxNenG0eKnxDWaT5FT3FJI4GsHYHY+BjdQVusPut/njjATwZHV+OD/3jghWLOqVpHa+OutlDrcErNH5xlQcCHX7fd7h3klJenAAQt29LIiNRBCdTmt+yFYd9Q==|Chương 674: Ôi, tối qua thật mãnh liệt nha!;owmwMGenWwujFbyWFTb/o/x50IgNntLyyTw+cJsHfBpzm9GvaSGB2CdelayLHH2vm2qnRdfV9DjLiOMRohEfuk/6dFebESZiO0P/n1AE8Dgce2b8CfOJge05hYV8PHR9tc6tpIzas9qechDnpAiD9Uoj90n5KdSR1GGou0pyEijvGhOb4k4g4RW82IzZ2J/whdVYe03sXz7pqJy7fN9H7g==|Chương 675: Anh dễ bị câu dẫn quá rồi;wprOGpTbe5IRn8cS16j9Ta4WgA4EPWFzJ2quisgXi3dnsmnYDHuiGKRrKFXWGYyF2NkerA4QVktg77U3kddcowsDjKTNyjDlVGhOYh7hLmOVKmHV2jIKXrGrCsve2D4aFIOUvLPGzGc1E1L+BCP/9wY7n8PdfbpR5rrmZp2rsbae1TMocO2ecdvQG7YnwRqRWYifhb7ZbSXak0qw6eio2w==|Chương 676: Nhịn là không tốt cho sức khỏe đâu;SQvrMDDwxdTF4bXfF0poDflZ7A5+Y8+FPcmY5DmtIru4qepiN0kMRf4ZsX5IwkeKsU5m6T5i7eMk6Plltrin26Qlm/dhdiRRMUI2cIQx5zSdD9KRWI7X8PBR0tmk0dbUb4mArDxqeMIIXDOBnTlWk4gu/7uoXuQndqpiI7OgQfMXQxjUoDodjC1z9HxTgGk7fJcEI1kHwANeliDgRtKajQ==|Chương 677: Đáng yêu quá, nhất thời không nhịn được;jQgNwVMVzkKlhmuC37l5PDB6JdOVHxNPg64wJg+hT6cLff5Y+I3nF9FdnoSsmHQvO9OkwCFYtDE1+ucoK4KU+qRWAh5pJkj9NMrHBXawqPSaIdIevHd2lEFDenTr8ACP9RpMAcvJ7xd0RhnbBu2UKlnBihcBdHubwYBb99dXaeI63MNpKe9iY2tEpzkwaeo8hhTPN6FWRkBPpvLepu4Izw==|Chương 678: Cái gì? Anh Hai muốn nhảy sông?;TfY1tT/svL+9Hw6gVEZ8yyFpqYHWgcLzIRt8caKuLx2UlbWsun3qCvzSIhrvvXeCUYtdbwctc4BEkU7yWKDX64K0zkHVvY1lYaig//eivt9rRn48HEnXy/ssbDIEk3T7vXVXEK6sQsQ0dS1lfwgB1Fw52bUP6xT8GdxWgRY4Arhex5w+2XxuQeEgM4SPhFaesvwu3+zrEEF5tFOXlqNUeQ==|Chương 679: Ai bảo với em, anh đang thất tình?;Ok55WmZCAoOT4WV09w6zrGzPf9uy6FIu3tvyAv5KpqtdAV71zW8PYRNEIAcbvS8lXcN3cRnXZ5UEtaVA7GR0v2R4fezbRujExj0qEy2MUry7qQP2NShLiFEdY4EgB6wNE+3dAn+cf65pcXewGnv9BmnDiulY8mPtHXHm/zR0mSnYvmVYWkFICmFZ8xJ4HORxMzdoLAN9ntH0l5sbKPtfBA==|Chương 680: Không sống quá một tuần;3qoBj0dntXlSGYIytuY022Vbkuxzi5Ut+rW6lwEXqbG53Q4vWnzUlRoLrp3UOmb7PrUnxoS10r/KJ8XDUOiUZL/AZE7FFApD3GhX7MUs1LIIO/45CQHZIjF1h79+T0eM0wGCpagTho8a6Accmrjj+MaTNXmeySyUizg1akmENLlhOHy6gaVMeNCuZwJxa8AVYb5EXq9UKVCg0TWR/tE7Eg==|Chương 681: Tuyệt đối không để anh trở thành bạn trai cũ!;u7F+qU6IcB6eU5NG5YkIYbeBiSleEZkovDWWu3+pSVhoFARMrFM4kKWt6O3GH7iSFthJPCRmGLJNK4NCyda9SyZFhxBcu0dotD2nMT3WVBlTZnwv663//mtinitnt98RyW9rgDPjpwcRiTKDAZGbpcV8vyAjbi4jxk3XUZZNVm1ykcHZ+ILZtr3iWxXdZDGvN1xgj62yhtyrjLx8sG9sDg==|Chương 682: Sau này xin hãy gọi tôi là mợ Cả;P5W9ezWjPRXviJVda5GEXQgTEO4eYL7pk9GZy6hBAbSS1tanKf/qEwITCrFY0+4o2Le0YJRJAERYUNldS9Nq6pDQagwWXGnhpzPDlCOO0t+0zsC4ron1W9KwFhVWyh5fZLbUtMAwPx1hqsjmDPiifUpVaqwyMmzd5DIw3ZfeDmPSWi5lQrt4JsHSl3fa85i5bisqd7jaenfMsmKZi0P5Sw==|Chương 683: Sự trả thù của Giang lông vàng;CqSnzN/iLaZoJ0216pJs8ZbppPUMVOXddCBL211HUCoJD+d4Hcn95IrIbPEoC9pse1afd+bjWNKhyDtaDHEvYAXs4nMfOhM4aE9LL2MKXBeQR6cs4LELWe2EkLbxVH+XhDLZuFFAjeQE+UE/ZrrEnAiNWyKNjA2DH+5aP4ymtGABWaP2k0Oo6kMd/ohfL4OhrAwSzRnkJzkw0P8QvT/8BA==|Chương 684: Người đàn ông sau lưng Ninh Tịch;ELWFVahWo2L4W2MO4RYVwArXVoH5xTcZvEYGkfEKCliqkAmyQYM3jr7XAwQHNbLKl0SOfoadhzxc76kxORZ+hlPQYLh9nSDy3iK4VZUX0GtYnCRRwuEo75tqoNKtlrJ193x9rRX/IOXfJajJxdlWL+leutzOZcUD8tQhoCjLx1rIY1fz96taNPAWVvZT/lrWlgm9TAS4nUGJ9KmhkbrXSQ==|Chương 685: Chuyển biến thần kì;11myw0bCCp6Q20h4BCx/oLsD2tsQrgrHSUEpbkS1fhGrl2BrhrlX3zCE9PCK7KS0UnNJjil/FHaXFad2go2GIo8p3Bj/l9E/LpwGmtIcoamDFNN4EMvPuQP7lR7gVyH6ixD9tQgcOjYDOZYkHHKzq9hzdydpPme53De4abWgM/FylV7LMJAT5tUwISqNZKp0GWd1MvHae9T1k6QDILaI1Q==|Chương 686: Lục Đình Kiêu, anh lên đây đi!;5iNeR0zCnpwK6dZvMWXRbV3VzPPZFRrD4XA7WvnUeZ8dGcc0CgK2zhvsQ6N+dtLL7TogmRgoSf0eo2Q7axcLWVSPU5Y0JImN0gUFb5rFT+pYKvNm4HqtcEmt990ugsixqJ8SM14wH7v2js9MY1+By+3PcPYNXapbk29M3q0gGMkg76DdpQyLbEnGHMo3dFm6At239Nsn0Z5fnthYDbg1cQ==|Chương 687: Em còn có thể ăn thịt anh nữa đấy!;6nVs/UhQUXEdASLPjBTAXESpLdQB+/21YIJGcwssc/k3+wAjN+vBny9EBL7qeZ2/bQR+QN+GVmkKEYkW59VBjv+3dC2JlDfmljhwhHyPkMswxYxo7b9yvLSCXpZ1WgH1+y5CICKpfVZJ0slEi54sHtNoO/7QiJHjxBmjKIcxkKXDfmAJO9xCj0GTWHnumtuHnChODQve3WooW4PekqHjaw==|Chương 688: Hay chúng ta làm chuyện gì đó thú vị đi;VAQtMmQAV96IuNdnXSomhma8UNChKL8Xe2LAyaqUoFFOYFyCZexYYEwc3DpkLGoAEFEDv1BnRe+nLIONOx6Exo5wMwMj7arut08vgJlttW5F3morTfHxQiNbkdktM+5Kcsn+N6ucJ52zAaTmLRR9n1binb1cBmosvC0Li6KQlLYjxfpF8Z31WVajn76TZWVFfmnE5A3IVMK9wVqqssEwzg==|Chương 689: Người phụ nữ này là ai?;0xXQidpsA9R+1Va6cBci6+QZ8LdUdCv2pUXdHWg0fLwMTLt1gBO/YhSGXJ0iyXIMgUvFuwGIWqv8cx/QnjhZ9MkHhPZmPIH4Q19YGNmKcUalr7AHGNwnefjqLaQklEKVd2gHo0OOK9DyToMpPxzhdbNssi6ezrFU7V8hkbpaxipq3DhnPCvzyhPwKjlXULGpUEFoZTuv0Yv5wsGwqB04WQ==|Chương 690: Tìm Lục Đình Kiêu bao dưỡng;OOr3/RJIWX5a+C7Fj97pwRt/qCSyqIMgAIy5qncyiMtbsMqc/BxkXK5lFm25d1cx2OKxDmKPsuV3PEVTtJ9cMh0j48rdPzb1eO3PQSjixTo05603a+IhW68r1HnwIb35rQHDxBQhF6L8MLUonJFUXbUFTIKItfpkm0SzmfV6xGwHeWKoumpJabnFdbsrLMEzz08twG9HiPQ02IKOb40wKg==|Chương 691: Từ đây quân vương không còn lên triều sớm;hYOQr6LtX7F/FylGvIcOBsQGUZ67zgu7dPBkehm1A0TRYs11M8nyIh/o1IQtVzRHYannW3eKRkL7QqcM1k7DdtZEzsNa/oeZ4bswRSg+0LOvdPEXqqzJf13QXtK5tYXIaDHNFGWefOGgyyn6SJdsLi2m97Shb2JAabUdtjThsbl3vzGAQUKBegpaT4rdHzLEhbQ/IcTItKlU+0m+GynOWA==|Chương 692: Mang thai;Jp08s9OKqtIsgfE2dVUkv4IhAL6XL4xe4goujlPtxFXAWfAZANUhdYInliZt4aIKEBGmipNO36ckJLiJGe03yBLpmBi80cMMxjCPrTXZR+KlhHBRUrPwBkpJsmLJln3HF1HLXz4NqIKsTCMgay8ADfyAK3VmpnxEOdtwFpvTJY9FxT04oUA8yXsH3jVXkBseystXD5TfA3tdEyIZnH14kQ==|Chương 693: Có một đứa con gái năm tuổi!;oCdw9gn9TDL5p2wkZGttdz4dQDovdNpMMkrpkwUxlPBYcyS5NTYJ/eB5ni32oPoWS1zLMCsN1XACv5BslACausiENBWemtU9T3ktiMoSKazYeRb2W6Rr7Zw8etY5zS3tF20H+vk1TafGzVKg5DbR0xrW251IkxREd8ICJZYNi4/YGPFyCjasaqltYEVQQpEAisy5f/8cSUF/FYm3kLW9DQ==|Chương 694: Cầu ôm đùi!;1LOZ0BzNdDpPVyfCBTtylT1wnQMLZrhPJvJJFaDsd1WSBSfZBcvJaKougtjef24+yZVIAW0qKVOMVzmMbQPnFO+VOO6unocT/lBBLllJdNabMEI6m4tHC2rCztWhzPd6VqpdPYUjmnftsyJLmgdUAQ6RbKQurawR0zmA7V2/gXh/qM1hjdI4Z1gS1v6rVefCy2e9EAaGvk22V+SGy6rGxA==|Chương 695: Không bằng gặp mặt rồi nói?;sq4bdhHjzVmkHrR4OkRbK2+6rdUgd3L4jL4vKuphj/URITi+7j1yYdWiai0yvEy8a1u6QBBO1dyRNLcat9s0eV0QpfHsMJMydE/aQ84Sbe/u4vmB83C+4GONASBx/rG/PeITSm1pGS0D58PSS1Utf6/gWjYSsXsMcpMEPSBDYo6BalxB4Lt+Svq7d64y2Yd0FkZQSxzK2kOgF9D5BeWdOw==|Chương 696: Chồng chị đang hẹn hò với hồ Ly tinh;ZtQ2T4hFy2Qg3BUfgAM8E5REfyW0T7eMNfnAEgOo6OCsEQPJzXPZtzFCu4bXlpHAHCehzjQq9leyQM/HMz9148XYfKzw6TpOxj0fvPPN7mrhLdTcoPbTMWDpE5490h24eS8iLGZ8kv0F2X2IbDKdJ/dgGHGhAi6S1327B3ZEmrYBt9h+ltkyNX9+k8XLSyYCa/8rrCu0vYzsSE6MWOQuWA==|Chương 697: Ngài đây là muốn bao nuôi tôi?;28gpXKprtLTmI686TjUAY2CBcMWJ1xMxlcrN8lmSwduHJMijfi5tYA51IoSuNWyx9snmBKeV0y7Bjiql/BIgFlWcWvkit4t+9BNFQ94s/xfqYxR5nu8YLms9Ts5ah9uXGHXovWgj/7fpV4yfdgB6myn6M6Fpy5FC563Yj4jw/yh5Aajxmo+zXBCJH689tOaNjmsTL7eL6sxcALUck68Uxg==|Chương 698: Chồng chị tôi khinh!;pS3uOeBZOdVxq2YpWadcIqJP+BxLuuRzcB0sKLET9X698AnSYZTRH01ZsJSnsBPX6C77Sc6PQ6s/LcL0oIDKMVg9a/fs7TwRuBpjDMIzWFr9tfRCiGzTY2hggv27jhfd1FMXKLON6qFhby5M3HMYExvrDtbTKrLuy68Fg67RioFwNysYpRo8ahBNn2QRfIFyzdmRLK75E061BzhchOHDFA==|Chương 699: Người phụ nữ của Lục Đình Kiêu;GLqE5DA4f9zrAPuSlNfOGD0rOZtbNZjTHTS8wsw9uo1tK9gBI+RvoNEVqtWCBIYjRGOiQ8Z+VBHCYyFwvy7S+k2EMYox5nDswZ22eAGMZ0i4ubx5kN5u1xoO/f49yzkxHkDZhttw+GtzPBzsTSF0v9wb2bEPBR6Z5BdgYTROUfWzDiREpfONeq+FecHWgIoYB6LokNJi0eIjl4aXGOK4kQ==|Chương 700: Để cho ông ta nhìn xem chân chính ỷ thế hiếp người là như nào;mFE3CtlW/wHkazP4i/2JlnAHJaD5fUkVpiPWm+hnAW5DVYmYuR2t9JgOQdWLsdT+DinMa3tqmdLS0j0yqxYeLYBwP0WibUKfcI0VRqVIolQRWNnzs5qWYtWeqFLmOQc41/Lf4qmo5gTfo149sF24JhvvdOkFcLLCTeHLfVNeg0YdXe1wP80gjmqDUc58tiRM66EoJHgmsCUaYg0KdE/Juw==|Chương 701: Nhìn không thuận mắt liền cho người ta phá sản;1gneGtWWFGm/BUAFNPjT7t9xmQ3uCoTLyqXGrgbl/CaiNBtuQLzZaNBHzQyOXF/ZzfNoI11TFmLTnxp0agnsba3J8K/fhPdKj4c0/VNgg9SMOAA+fpenhQflu6dJ9YIf9y2u0qaxxPewZFV0PEGgxHonwJOeLO/TSriRABxm/Qrgjlef2WHWg6QK5VnYtMZigusNww2avappnxYy+GI/7Q==|Chương 702: Boss đại nhân là tuyệt vời nhất!;hkcBQ5DcEliYzLoAfwDstTJDQWT/P7T6hm71knhoosAqQmGdveT6bhgejgXrjXVWrpxRYnV9xIEF1HRlJIirB4dp3fEsVzqWG0qsQkhA03RnRjjzkIF2ifAgqusvqyckd3cAZaIwca0X0aVuVQENx6ZArum//btQk+O5ouLwe9a9PlM72Any94ktg0OVkFcLDTWJ+4KNScZWQ1qtdXXwjg==|Chương 703: Ngày hội gia đình;zoIDV5zKxYSMI/K9GxfsFhl5wg9fqqfzyAEwPnyU+umoUmmDyjA8pI4FIk9MAUh6v0q0+X+ILDH1rPbfR+wyyheS0gO9wq9oZfSSXvdZUK5I7PrPANQ3nDvbpKUQu6dguYyCu6PZnpSWic+z3tNkKNzAn7A80bLFkrN3+dyWEHarAmsViBnTqv4E21HIsfzMCuX57jqaETQMx5GnWUt/Hg==|Chương 704: Nếu là em thì đương nhiên là được;YzTXZ+ucB/GOP46liKabqSbOHkPTp2DcqhCg4PvZaomIv04ckqL3pqglRLKNb6mqy4ZkqCLpH8O/YcCF7ff4peQd3139qnOa5jr3fU6/f11v1q+bHsDDqSgp8KSOFiO1A5v9ufkNg8iOZEpDuR3a/6hXmWqZH7Rd95oXQxtb4K5l69su2XbcYCkG3xxjq8k2Q47OxNbBRigdIMLnjAC93Q==|Chương 705: Boss đại nhân, bế em đi;twhy5JUb+NepjI8MY0h0kVLn0/kMEIjq6Pjklsi1yp0YBkwX04ABSUsowGH2XzAhRdf85ru0pq/sze1TYXGPGsQ44XJqLrfMKZQSe6nn5Nl1hK5Moil5dfrzEOr74/+fWe7ZQqrGsiPsXV9n89s+TH2xLbqJsewWLGLouiuRR/kjUbgL8PmvVLqX11ZMqFKs33rXcrEQNTTXZPEk1G2Efg==|Chương 706: Em muốn báo thù cho con em!;3Ng8v1P64VgRTzcHgrljhmY+R6MbPKEh+mG2Wqrs3uu6Bpo1p3MmDH3fMXC/FEegRyDQGa01RZ20Md8QpxCi2k9L1Ve383ks7+FJPKeLjc+cQ52GHlf/DjyjatbFx+FzVdNDIZvekJb5dMAPwWRff1RbZZaIu1zk8F50L2MKLurivwU/L2s7/LTSdj4gYTLPdMw+yZRyl6j3TBzGOvSyeA==|Chương 707: Con tôi đẹp trai thế này!;+XHEBHAiOByrsETa5DmEv4UGltWo1qjM5jRgQt2dQFeSJ501FzItfiue7TFyL/a8IH45dXkAU3/Ldwlmv3ESQRwrNq1/fpDRZrfSptC/sHjcAy3IKgxPvopt/J4dJk0BOi1kuiHbsHuoO+kgdCE+nEkBwuQZQ6trZmmE3Srpp9nY4Hu8upIATmDqi3VK2Fuu3qtqAo8qEgTicKE8LlT1Uw==|Chương 708: Bà xã anh thật giỏi;btRo+DD8UX7R1F39g2z1iqBX6N5M4fMPijYQ1b3fcjiOrfRGcYcJqxwrW38BVS9ul+hrgqhJ36X8SopkGFWimsRCfa4YQLnQsuIX1dAucZqkk6Cs+XAgx3t+mSFussMlRvfWrT0zzvEw//kswKnzvh/vZDkwnr8LjNLzZqUr6zSXb2XaFbPESeh+BKonHU34fXWxf/bwDz3HUDVWfd0EuQ==|Chương 709: Thật đáng yêu quá đí!;l5EmoTPOHDKyiZ7+rwC2z5VOFYJRLQvrfhzCAkYRxKAdKOrMLLG4wuXWYkOyWuG4BRrhQ8ipSF8xKhaFjgDjnweuVRGDL/DJlXTFfxRBAL2BRN5nLr0cwkryiXqxt8gb+aNw3njcQDUIqrZIix13RV0xMQ0VGl7IpOkFHwT/bi0oZVuesFjdLY1rRkMWEDAEv+UhA95ObhFkdEaZnCIgPA==|Chương 710: Tiểu Bảo, trông mẹ nhé!;GxtOMgv3X40Gtwjz1aAEkftZ0XmLeonC16j7jPALwsawIHbYxIIT7G7D2ZoGld++OdN0rEP+B8fO2PSJlmCYRJEDPejSlxB8ISqG2L6y4qQIC6k0auAuz3q/wrF22H9uzOOnWyz8saS0VI50L8ZEMg37eBCq70RYRRbHPFifJenF90aeFcycbWkwhMJCVqdh+eOJCZB+Q8aJyvFkrtltlA==|Chương 711: Đánh một trận đi! Thắng thì tôi cho anh!;GFlWXjlgUtAbUQ8LS5DNuJmK4oC6Jq683lxQQcz5y00InGJ/3JBwS2++TaB5nvgIS6yVnRzNp5UFCDs7Y8yYIJvqCQSpY6iJwhOd3twgBMoeeU1h5j8UvXjFwRSOtsrWC8lF47Tzg6rWWSywG8PpG5U3NxFHF4WXwCPnhvbkMAwp6bAoT1BGDStDJBH5ItUjAogrUxNhgGfjo1zlTlDviw==|Chương 712: Đánh cho răng rụng đầy đất;Gwrwah17M8by5PkKMnP49Bxk7HCdKAIDjUFwSQ996S4LgYi7QPkuNyHigwm8vmz+B+IYloAr+8zCtOsIu64okSB0VZ/NbeFfu4/xoMGU33yrUH15FAsIOU6AHl8Q9vdajcQArwAmO036t9JHkXt7PxDWTWttYXDfVerIeyi9s0rccA6wprVMOjA59jlpHEmv3pgPr/r8WXhtnERDFHGMgw==|Chương 713: Có phải ở nhà chồng cô rất nghe lời đúng không;BGV/ysmHg4YgDCeqIsCibHJJSu/2ZqqfYDRxSsj07gs2EM6ZExxkwe9eC0lAYg0VGNcg6lQAzkWHXJwK0BixerRn2FYBQHqMGzhixhl+FWu4Nr4QRu44dKJ1rWjEyETBL/mdp/J4p9PLT1tfR21GU55BHV1mg/6amFIeMpfHsl3wNQmWntggCywGuH5utzhRLL827IYHQq56tegQzkcXWw==|Chương 714: Tìm sư phụ cho Tiểu Bảo;x9e1lORLiPqejmtU0rj8jMWh5DAO7LFhE9d+6QEjg9X3YEK6sJtec6dNWKPutbVjHsZJ5p0qNLFgtQgfXR46Ls05vXb+k1TjB//sAgiUVjo3nUAEwJyoVxm5EwiSfXm98dIB4O4Q8iAGxUw3JmRoHMw+ewNP813APRoe50ZauN70SNe4Ak4K6yKu1C8BSMwcnWXFIwz8Kzrz+mOjlrltIA==|Chương 715: Anh tôi không thể đáng yêu như thế được!;+G8Qt7V3YxpqMngRdVtI45rVWSS1IpVa0wuOrDoijTcEXqj58k/+22kfYFmKdQn6BWeMv0Qa5P3BoDOIWNR/KB753U7u7cYnhPTWw1mlpjG6y9a9vKE8d+qXUlAtZPGUnaTzLKMTzJ+xYP8nK6ZN1msgs5BkmJ/J5BQqeWOAG8H6oiN4FnwrDn3QBrZz9NXv1DABNqG33axylhctal2gtA==|Chương 716: Hóa giải tin vịt;lOI6bWWs1pIKkA6k5lcyweF2WPlElyBesAniixe5g2BoJFR2uvTypmWmTrlIx1MWgMrkeIKh16aPhPEqXEQoHgJD00Nft658FKZUktlF7B5qLoT+H7oJhwpkex/g5GpYlmj732vC+KtsZLItfFUl1un+VCQ7tvius4zsXQvOqzFcqbEwYJOcHWBk+q2tAdJCe38ayVUnZtlkcvQLklDFAw==|Chương 717: Chủ ý ác độc;pjvUEPAdyvbZ4cfif/eGbYRQSz6miwcSdfn9B+vHo/BI0X9EphgpARRPEfcx2yO6POnW3YZRkNbSgtufF4n3gx4gq2uNMF1Ov75+EsLpP5iej0n+gvZmwtYEjby6exNvJu06WJkZp5wBUC0bzteOPKwY76E40BVkdBtwy6tv6Uo6Sr2xqhotM0K/rr1NPDtuTu+98YjA+6QIzEvXRtDQCw==|Chương 718: Tôi tác thành cho hai người;ySe4A7YdwEfuKHHAK51gWMF+zXootzRKSGg/14HnoBcX+Z1MOSBpUVo6hqdICQ5xJWJ7ScuZ3USiG4sGRpAGrme0FrMo0zW6aJBC8dnaTQ9r2EFmZkmITpAWnXmCTXOw7iSoqbRGk5IgABDidLN6D9B5Vuzv4pCq5qYwmgSk0r+ElUx6kImeVpVMUGSkDG7ju5vQm4l8kYBb6UkNJoF1Tg==|Chương 719: Sói xám muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ à?;ezKzjwxYT9C4R7ORjhv18eSvBya/zIw3EGbE0IkM8qOY83UMw8xw9iCzyv0XlGHObZqiAs20+bnqeXT55+XJRdgijxDJPsiQhr06NlFpqR5AmRPcNXoUDUCIt7dlJk3eILXQQXhKTsmqxt1yb1tlt+ndz4ei1fx+HCmvm92FvMO/hwBZi+7U+JNuuYfhAHm4lGSxHsepgng7R0bxLFukhA==|Chương 720: Sói xám hung dữ;FXqUO9V9l09WlKUsnXI+ty40SVSG4VYkVXYwQULzGA/W7L0fAmxqiyWssHSMV0zWx+/g5Tc2P6D+3YEIn53voRpVCNSNhnfsenjRacz+QAxXgffwNR/BMPdlumlueqUi+ZSuLuZ+C7sQjSXPT7IQ2OAYE8AlcgEODbQFf3NGbqS9uXH4dRy8DlphwyFKcEv4aG0jPok07DV743T8KBChgA==|Chương 721: Khỏe lại sẽ bị ăn;6KQg31K5HabpeohqNrACOm6m/nO2zN872vTxRkjcllUi+DxAGGMfv47jBSUdgb6r8fSU6vg21t6lPTxBKUxfzXlANi5XmVkTW20WQaoQytl+iDAsfXnwJfWAM1kbIV/V7wPO1kfO5HO22OoC0KJT3CwbtEf7XUrn86Hh9pOgBjUFEDeBbAKP2g9/6LInvJbAMC53hXCOiCfBaUFeZNWGQA==|Chương 722: Gậy ông đập lưng ông;aA1DIZFW9wta5CsH3eQg8USZ136vM7OTkBtL2C/21nhpkNLyS9GrFl+62+pEPKHnV2Qk9+qSTNcC4dhUSqpSd+yvlfMpthcE9gH3DQtOBakwOEDJ3EaSYmJSNQTn2i3lnaqf11blxQzY/Q5g/6S8n8h7m49kzyGoJ2T/dueoSkcqtWLCfjEFC35RAxsNslyU1AlhrRn2ZEFGeL9SmDpNoA==|Chương 723: Giang Mục Dã mất tích;u2fF4OFlYeaATYvTq0bSD6ZB9gj3qgyKiLpZhTXw7mgfxZYCwKUl+69ULbhcCZHo6Dk/rPIg5FKZwrfr2/ATfU4OjVPwvx02XNsKyWoJUMpRAaGuSL3C1VljEz7uoSyej5pm/G+R2kehQbXvDPAGCO+Fj26fCdcFShc6jeaGva9Wrtv+k8AZdjUhgGvBPt+feQ19WGTsJPEiSc6fRbob8w==|Chương 724: Anh cũng liều mạng quá đi!;Z+CN6HyWWyURV9LhjY1J+ywZWlL45O60Ynugv7+QEo2X0RQ7MoeSCN5zwSJyWNIUQcRbrtp3vwtWV+C5AGVHFoxEqMTtj++Ukta4vTDP2TBLXh8EX/xWHURXSKCYEZtGzAnqy6L80q1pMgEAoCFJ9u18gLCvJVbUs+2Iniz0H0OEjLApnmwtCzKtdRgsgosaYAavff21unqwodTV1hQ8xg==|Chương 725: Tôi nói cho Ninh Tịch, cậu thích cô ấy;y5gmtPAtiagAh1gE6U8Bi+KFCOOMx0DaDHSr60mKqIWl1ZmwrHVZr+cqAdpmVnK8PHzn3QD7OQ7M9RoFF8bqC16BcOhXgoqpvVnj+8ELtRgewMOe5YHYlBBGmqsVmDLVTWbN/hjQXeQ18Ef292ipUFBHroHIw5jNj7MMCVGs/zT7G5t0nm5uBgln7b25XmhdS5YY7PIfKdwGvQ35PVU1YA==|Chương 726: Có phải vóc dáng của tiểu gia đẹp hơn trước đây đúng không?;klMHUPc4oNDv095yH2xmJPtbY3i9B5T4IMXFQdSFFkmwTOjnuwErx1GfHK/Yt3aNK3rE9Rr+4z8dNhnS2+8pYTvKLU9HfuN4Y4GyrCFlcrPDb4uQT20bw5Lc06renK0scL+TIooSJRNkPh7ZOIMhGAUl+hbgqFgTGRoyr9+CzXc4ZdaTZDXR2MkHIVJi80H3eoSYKgcatZ6pkITMy7hotA==|Chương 727: Anh không thơm tạm biệt người ta à?;r+fXgKXkqmnoL0LkxN8sknXz50CoXDpCAzFaoB4SVS8ArxGoHzu0tIGP0ewbpCDHSkvIK663OfDL7PZ18GSARwo/SHcSVh+eanfa9GrOLcJDfWfqMhVIdgX2y+o/7saWrRiVVe45emo2MGnc+51ifWWrxrWxQg+xesMIp/s7Lj2ID9zViM48BdMTsM+fV8lxCu6fmbGVCPdI/C0uZ3dLMg==|Chương 728: Con trai muội;Tn95vYUOHm+OCvh+/aOJTSYSAvF9o9+z6XOZNd4LzAZ3G5Uohp4ej0gaPcG65T02LCo5hrvQn9Y/rtS5v65NglOZi/aOrYKdmkQgtxXFaG6vWauigAcyE0KlkPSeFznmtxr/Aj4FNYCQ10lfVKqbp3hpyPpXg/xqDpAkKINU3qFSgrt0peTQA8onvtXg9WAKMsznIxd9VcMfoTJVGsHfKQ==|Chương 729: Khẩu vị của Lục Đình Kiêu nặng thế;yN+MoYrk/HBGMRg65TGrGMdqXdPTtIQfxFMYQwhOUJU9pwoTiaoPH8XzWkr4csgUMljH8pk9CNI2J/Tj/fdVIJVGhGtAbIHcby3T7YdxL2tor6sZQDSGQMZ7QJcmjnDhvAiPOUMf/EuaCSmhrLRsmscvyPpDoWYN8Z2ynZbkh9CTPGJvcxdgJKvy88WNYH4R9l8MvzzarIAhGJI1BgniQg==|Chương 730: Cuối cùng lại gặp nhau rồi;7OJ3m2I5oQ+j13sEwlv7kLo46Zm/7puPSFqq8T5FAxp/vY1BgzA2FEicbW9utfzNPppIrTQp2VguKFvM49eYbyEWKDTjI8K+H74KSuhyTcpZYiryx+4BxRA6QrxmjRhKNbpFBIVF1YJaRgtmRC1m884kvaLg+03o68SyMagfKO4RWT8my/K9FljTQhwU/g+S3bHdiT/B3BExfgtPN+kvzg==|Chương 731: Honey, cô đang yêu sao?;g50+qrcZLu9ARl+fUST5IhdyLDfJJ3tLOBPyOQuuQQKIMYpSIaSAd0+Bo01F48DeeieEYHgwYPJCuCLSVduA51vXg6oHn7s+usR+eeu+KCVdw7mJ129SsKh8W5dcIvopAMsRi+zrCJYsqHWoU4Yx/Ek858YhsgH6wQ7uh/dEMRl6ZmQtpDGNAwqeZYYKu3B9LN4uWGYwe6ts5RM5je74Lw==|Chương 732: Người đại diện giấu mặt;S0eW2IxGsiBI1x5Zbu7c2XJrm4Co+jJef42HCVYtBWATdP5dmUFa4T4GXUfgq0gjiHcj+q7da7ckq5jfOMwoX1oSRBBuqvoLTHJKWoKswpadskCc8hLFG5UmsN22KIhTuCZZDrWUCqH6tYtxNMeLmUrtCnH8bG8UJb3ogf6zpdqw765N8uKzx0FuLtglnDXEqwaLFQG1Ma2rxyxLiVkfHg==|Chương 733: Vẻ đẹp khiến toàn hội trường kinh ngạc;xEnAzT1PJtg4poMoQKS9lhzFCqah+fUk0RTdGyXm2xCVcBeGJYQrc3nt/HtzkT65oJl4fKUnKzGd0KmMLLyUM62iT+wOPmDM13Q5HKgICZNVy1O1TFgawodbbmPJctWYD252M5f9PLnVLeOe3A3ERtdFIMrSZgtTotqNPxCj3ZqizKmUk+G6Zc2Tpx6FjfZcqABlAWJ+GQxv8p3DRZ/pHQ==|Chương 734: Chắc chắn là có trò hay để xem;Y5QuuA3jQ95sB0SYMStIQHhBaHT9SWDMruyWPJDrCMLctDUFGLzbks/sbebbr8CTjFPZi3/lon3FZ0/rAK4Fv3LWE/IIU6hEgZ/UIPagELOI1poEiGF0b6+keSgAa5U7JwmaAOZD2GKpAGHIAVAzLpQ+g9gFATF64g5wvfgX8m6mkJkVQmNnBD9z5BvtW4ct6U/qV9xrTITWdREnSPUAxw==|Chương 735: Phản bác bằng thực lực;tCVary2+yosKrUmabvIF0P9FlxdImqHnIF9gEwouVzRPhwaOehLiAQbKkAqUgahvYTMcglQTeMaKFbAZVZzIFzIwRyUOqN4o/2O8NRL6cqQ2QjZxYZyB5TOnXu1s8/xkduuEX4QplL462v3iMM5F2wzaDQD40WUE+NUr7m9Deu7Dg2BgU3lDETPGul2E43AtFiczqMAzErgB+o+z+3tHtA==|Chương 736: Cú xoay ngược liên hoàn;30YYD5wuZIPDag0fKEISEPCvE0lxTnHNVhfPCzwvFVGNB/HqoVx4cibYptbQovb6ZRTh0VL16ci8tPzaNdren0ItbobdR18/+HbNB4ucvbcbU5upO3UMq5Lysw69WcOAEJl1SBxDG3rzDOIVfi1BDF12ryzD1Kb4Qx4rns3BxJ+Unvf0PRUTIfoThIVZ+qym/8kcELD/pUlAke5AAyNEmw==|Chương 737: Vì thiếu nhi không thích hợp;Ab1vrdVUzzjhcPZt2exx/koiKmzlVf5p40B36hAIQolP8FarlG4hIvF0+lIlRK8/ns0a/pWvP4lLelnFq8CNFtlSWjBNXY7yMqO2p70zfdLKTsevwH7SZg7nUFkbycIwkDqaaqTpqQmxGvdesGrkVTZ62IS5W+Z94btooucflCiT0bu2StWee0v5HhLBFpCcUietsgOPN/pLMqzzrK9OAA==|Chương 738: Em giúp anh nhé?;6BQT4wIypkMvkk75afCk5nhNwE6ZLELLH0o1H0pSj84XWPEiWLvi4Dn6ZqlA4FfVOaV7cP5r6jHzv11f6K+H0BI3o+aQOdzXQeeukZy09m5Yl3lRyZOSjtbn9lr5JTpYKh2Bsi9sLGooEDIlvmX0a8izRNJ2q3LhWB5e6eVdYW3U9IsI8vDVdMQApCVzyI9RW/mql9H2iQp1eOkWuU2yIg==|Chương 739: Không thấy rất kích thích à?;w2+0ypcjWA8me41Pl9LN6MK9uJaGTlweNDSPywjP+5Vba/G1wlEFDWLqY7UrhfkoDsPjmWrEH6ZGy/D+oLtf7a5QSRUIDUXR29ERk5EK813cI4zYSaJp13Rirb94snQzCLL2lk5la7M44l7JDtF0AA674hPYoNGDZqC3+tat1q2ZYCXBlYIpBDI+cy8RL8/q9+u4fD4cgqJkZ7sKaBJIdw==|Chương 740: Đợi em thêm chút xíu nữa thôi có được không?;5DJCvm5UiyiwmqDJO0NPAmIGvjQgEHOPAuA5JdP4llaru/vI2PRvgy7uvNDzIuZDdAprLTP9TcszXjwu8aZvxY0d5oJF5eIEcKzggWS/TFNcxtrIHElf632hImYA0S/+v4YjbYAHYtajFicTT7T7t6dgUF5VmyMHavn2PGzW7wWkxmfcimBY+B8Pct6fihTnQB+9jMqBuCEjiQwpUH7xhw==|Chương 741: Hay là muốn... chỗ này?;rC7XLWtXwgXXH5BQ+xhdQrxWxP1fpgm+sIvFRZFK8BtBSJw4nXI+ZJ44VKDxqtWJFh1wcmS6nbJ6lB1jX+Ldo/XsO10AcwW/8O/O30KAbiz6MYRn6qOT8gnzvUJZlFQpOpRYLLChcs+KTv+dNSKQT0cf5konnAxSrwg7CQPoHubLEu2tGRnVbQ8qqOtXA+Cp5zpnxajK1VD9aMJWjd2pMA==|Chương 742: Đúng là tin tức tốt;Ocr27EqfFAJ2SUC7OTDe4dapyhJR3o7tY6qt7vFQa85IvrIG2sgxhzuzSQtcu4JU+Tl0wjiOOMdcyCVqFa97JfAiBwUjcnpKPcqLaCD0hnZW3ahhsjnc5WRrBW+WaB4PNcRqvQjySWL3HzS2sY8Xd4OXXL7E2EIeqLnL7ajzdk0uiftOlG6Pm/TCX0LBvJrvnsVSSp0PvcdPCY0APvqTCg==|Chương 743: Ngược chó cuồng ma Lục Đình Kiêu;hvWYYiZPAylHKAMrqgNkldFnR0Uzoe7W0JibhEwebTRXK0MYt2yHXRToJZftq4n3SluG+40dk5uB8XIyBYTei7g8pILNbinq2mHzeXVyksdVghWnTFVu5bXi3Gx5Q9obxEuhQy+xcfXUSYPOhfAGdkOjFXxZD/CjpUEJdZG3+0wqWsfTaqsJpub9itTMioXtJrBBK2u1BpoJWOpokJLvdw==|Chương 744: Lục Đình Kiêu, em có dễ thương không?;YsG0YB04uKed+LyZ2wqfZ1e8e6KF5+1VeOOzX+49uWWRsA+GcVnqIXf5GuAaWeHdiei74Jw5Rc+TCBTpw63r63DU+v2UPEqRk8Qq7PsvyTYtCZ50f3LHzlgPBle4HsN5oGs/Q7EvC1gtyu6/kmyHtm0moAYVCrxNI/iGFJ9YQDttMmlQ8ruPgBQ+rXSBzX/ETCVKfugDSUGCIuKoqBOdHA==|Chương 745: Lục Đình Kiêu có bạn gái?;HDQJTh9m0nX1mUSrGySLj1cpVlL7MT6HxSjZf8HXZIW93qYwPYGQJ499P3xDCYwOfu1vjr7FZ4R53NwbRKUqqYGxKH8vQvG3Ig8O45qAj4JrMDkByAbNTPSZ+RxsNExcd+PRGoWHaMzx1f7YyUWYPybsAApBup5eAR9a02RjHuCQcG/7Loy/9V9K6ir8MpOmuRNRIhEDbozQEYp2NOIXGQ==|Chương 746: Cho cẩu độc thân một con đường sống;3l7Ezj730BcOPqrcKxBm8aZ/ArHvVbeqYkSphPu+PXi3+ooFBMQZPw6Avd7TX4PUDvrMiZ6Hq56TcBwmS5u35g5cLQ+WXPrSjjWhndz4P6CCk02EjS4ISlGKYta71tSYx3Omje9RmfQvcrdJUowgp0LSmrvKVg5+elTj4ST9r5l2/R6mOBNt1WnBlY3l6vhR6I5kTE7l/C4tzBedN0FHJA==|Chương 747: Không đơn giản chỉ là Tiểu Bạch Thỏ;QpbKRfI2kDf7xVDAEWWWXaudHvMQ6zqsZa4INM8nu8Jo2FawV8OSCU6Camwyy9mwCYDI1tXSB+YgrnnPYS0T/xh2zpSNLvoGfPHO2NJAuGq2QhEbL9A73i5+DCT6lfWkgX0fjwOKq88c95ptyMM1HAt1YIDsAp0hPPayJrNaO8q0Tzk9X1qbWTgp4Ct0t9EDyUhFE1+OPzpu5pakDZAw3A==|Chương 748: Anh chiều cô ấy quá rồi;IsyGKPxY9XNGNPHL9Y3D9U9Dv2W6qJJMvWHFtj2kXWo+DYuCsXAAHuXTh70mY/4M4V0Lr9uLcVnWMEPdwzl4aYjn8+gmr45CK/sLIPjV0u9YqlQdBz5gHcUhXL1VvEqlFFj+XHXzLYqNkq3ilCl/K50958Y+pYdzMv9Gr7GAVvj5OsRJGARvpETnoNVnmc4Kvt6RBaasYqEaCmNpFCJZJQ==|Chương 749: Anh yêu em như cá yêu biển, như chim yêu rừng;1KdOrhtYLuj+oQqcIxiGD2OAQGiJiiD2PyH+dxN5fTYYFpAn5XZ4Q/UPSqOZUg8TOGnLXeoL9ByRs3JNJbUu8q/MVOW/SYHfEzTCo9jPhD+1r5s2SiQstbDRxvnXEZ22p8EUpORL2RYJWiHLmCffZlnIo+/mTJaZZd+MmKoI7hnlQ83XIFrNO4XnKkJ5aAcKNCmOE1am9VNs1s1v7RXy3g==|Chương 750: Con thỏ nhỏ cũng biết chơi sao?;f1tty5kHMVpKiZEDJ08fQ+gu2N3uyhhIaTcdFGI/rqe5cEL1kEHqapScLjg3XGEAlbM6UyPNTqE5c9B0WN9gBkvXhX03ueX1FhN0auqdFsM+u84JO4WlfHtJcxSEHwOyOZLSI79CG1kFKMFnyhZnGQNMdXL3uBHHFGesF7ELhRMiyf0Gr58hJbUIlQjkWnUlestr/R0gv0Spidshv5+9SA==|Chương 751: Boss đại nhân, anh thật tốt!;6OwVc9Zk3ZCOenN3PNwwC1Dvy44dFz1GeNcPgdehTc5cPgE8Jdlj0jixcMOSMbGkOgUvJJRTTXSAFhAB+tfBpIlrEEAI3dNMJaUf9DrkeiUG+J5BTPnvWfvDLwyDY1uBF29ydLG1iXo9dkr7+MG2V0bPpAxBzsKc8FEh4pXowarSr5ObMDaskgIHftoAFHMf2vrJNZuNI7tBFZEwB/sMJA==|Chương 752: Ha ha, rốt cuộc là ai ngu!;VftysohXGvL/P+qpct1dXTBhLsyRgOXD3du+i2ohKX5PwRMScmAOEEOcbFG3dnaqzKnIjJOPSht9XtlL8C4GnI8zv3PF4z00TpGKQrUtRdhUuCZKQVqOeFbxobD9DncMvGenSTpRZpw58KWge9i5XJUr1bqeGYHVSlyPpX5Ez+CTpbm4W5xO/1aKSNwllcb8ON8Fw1VWgTicwr8TDHSoBQ==|Chương 753: Móa nhà nó! Để ông đây đi chết luôn cho rồi!;OcGNOGSTJ5MZpjQi2s01kUknYMuNXkW/06taNP8OCSSJ9R5tg6H5DigA3NAfI+v6cxG1F2tWRdbTIx1hF/gosEzCGrF73a7Dshuq4PRilBV/98Hw4mJq43tnwnAhdWm6/9aLDRaB5cYNEYUyHA99yWn6zbmJcnfkn+SGwZjM6Z1Yf9aQsE7Of4ipqhZCbovHqRNlp7PIQSJUs+Y0DXyz8A==|Chương 754: Người ta làm sao có thể để thua mất anh được;AyKrgzPuykG97evpOikMemDQC5Rvk0PJAeNfu5VxGhDyxH4rqMJh9Y85bhOxhUVGWzaDmhGQdtcm3C6FGd4kLdSjrdmtQ8TRGhHOLiPWTzgKs5QW+x/OPIcRA+kQItLJgqET7vj5DGwZuEm0rWudfsBuHi9IKADJu/CUv2pMTFhoMrB956pDAaDQ8ClN0KXm1EQxnd76EyBQg/nFwU4mAg==|Chương 755: Thần tiên từ chốn nào ghé qua để phá quán nhà người ta đó phỏng?;TNqoVPWGSTEwNCuhbERCMz3FT8VThibGamk5K0KKv3RiwfQviXlDdgXWf6NHgLwO746ovpVtoIGBrzFaLO+pM1rNgqeEy5pWGzflEfIS11pSrxUA3dfZl/VMbYKvn8/ndt8YmFo9Cy/EUJR2jvlcvpZ65Z1LCDEho1dMj315FCPGQPvNIMLHpWgzvCopXFu/zIAzssGl2owljA+YBru/QQ==|Chương 756: Chỉ là một chú thỏ trắng mà thôi!;FG1U7uBLqp9ftdPSa2/NNXNhVXAJx9Bi6yo/W0yGDzKUIBM/pZGYYuDR3xXYanfUkYY45KKH2NQNdac+IxIBYqxX97OAi/L0psnO6YVPy4d22YpzKRwp+3qrVzmQ20rfJb0VuWOu+KL/8bhhnik/b4BhvsVhYUp8HkHeCCpOah1du9v3VQIR77yL+9rOKVQk1WSGgo7Zor+cExpx5AVBKw==|Chương 757: Đây đúng là yêu nghiệt!;yLh5Xo7G4pTOz+/3v+53sTDq7sUP3ZYQ/RkMPaG7PayeJmQgXe2OqWmKoaQS6yylUtxxuTg29bp2eY692QLL/xEL1i+7pj7xThPb/pV5Uzk4mcQY7J9AQfjUc0yLlOAQ2BmVdR5iNTRLLjoc2VIVh2hJ4ZQ16/G6prBQmsL58RKF36zaKfWKl/8m8F35qrMc6V0WbRYzQrQOJRD3ezuoRw==|Chương 758: Chọc gậy bánh xe;qhDVo/FVDo3n8cQirSUci2zvItNi0NO8qel9CwgST9AU4Zn2aEwqPQ5FB1OWKAVL6jEnDG6nobGEkFDseSa8A/asgb6SdACn3nglFONHYeIg32VNPLCavJyevbmUbJTjd3wWoxm7BSbnNsZdWYnGAEs5T0feCn97byWAEvrshKw7V4THzEVbaz7qhpNuR6JviDoUWHJG+ywHS5osj0CvDA==|Chương 759: Đại ma vương đúng là một chàng trai ấm áp!;Bn6CJ6gP2Mrkqj+TFNzGfw4AtdXQV5vRgEHNuQyCwVE5MdI7sS1LsjvcagdnbMT+SyU6mmz41i7rfpCqhVxkNcieGsPw6SukFX4eebIrZxrDkBU+EWm2t1CYv6mHZwCKwrkXqg+un8KtbLOaiYviVW69/itks9R2qEjvHKXvuacwdF0GyGWxklujpoAeIoQuZKH/Ft9Q5sMvzR+fXmRGjg==|Chương 760: Anh chắc chắn sẽ lấy cô gái này!;Dk1yqZVrR9ypNh2mvYoS1UvnjBCung/kIaZIC26ixgPTBLnYllZJrADsWG19Q+3uGwTR3oBnhDbbh/ngriykErtVq41WscmdnocuxYZ4bsE9mewAaIbCX/GcRdKQ+r8syhKjNYgFLRx7GkWg6F70XF//NY2VyiOgoHgquN0JdE0MJJZBIUwSskA5PvkbunYqvf4bEHyiI7spQ3Rpuvoq8w==|Chương 761: Được rồi, ông thánh của tôi! Ván này anh thắng!;DO25PKE8b4m+ndHt6buHwJqTRHHG2Mloxw2MyOKt7jHB+X2IeloR6yE7HClQuUOXmwvUfa7lLDW0mbUgdsaCLDWN9iIankrGbW0tfA8ko33LtlzHuKladXGs03bDaqg//vcF2jC/CEXiBLrFeD/lnDKBQKX37mI1HLNZ+RntkAwt4WiRKtkT5x1jEFnAP28y+UNBMWWkkSCoyG6QZXU5Sw==|Chương 762: Liệu chú có ở bên cô ấy không?;WsFn4uhrLdTcmzWPeC0L7EFjeGW1bdG/V1ix10uR/ImxmPfO8xM25ijThFw1Yc/0QsZ9TiadOgx7ntN2V/9gfJgBmzyHDiwUi0VvMJR0tfgOOnifsvNqgp9M8bI+KCLTu0Fi7+5i3RhDbuQ2nak/lto6KLhoJKtaYqnP5n/DCpZBMYqUpBFg9K5qFtX4KGrCjEVQNAV6i0iR/KWL5app7Q==|Chương 763: Lòng Tiểu Bảo như mò kim đáy biển;hs7JcAcffAPm0U8Vxc9UWQFTDV5EKtZlBpEmjBa4FDpWnwK2YrxuEpidKqhydcckh6IpnQBgoyjNbAJGjQplM9EzAm4treGvG/gLNB2C5UocHvpUJ2ZJkAWCF+s2XPL1VInIHrejImm6FR9JNKBX40+qgdjvx81AVfvja/4iDse9Uhyq67a6Yn+0nszgU6bKZd9kqgH5+j9QKV6a2X74bQ==|Chương 764: Quăng xuống một con gấu bông;fs09hRpyzvT/G3h4M34DnblgMsXpcCg2xSuOopYabNPfNmvtp5/cJMdSMoRbZXQzvtSRaXaz2Y1haT3FiB+KUkkpvw6wCngkYwLnQkqf42Mx+3f5YzvTOzYWCCgzqYWPYBPOF3b3QqvMgj7fbmWr/FYqQks6ces61P//cFjyV8aFTdkRty9wsjREjbhB1L7lYkHVxRnI5ECip0oUydnWLg==|Chương 765: Con trai bà cũng không phải mù;so56P/a4G9HHImVh4fYRocEgNhWNAG/CNSBCwDDwST3VFbknxWtbjW4b+Y+sQxu/OGZA81X3QZiJKM7M/Yr13D0SxWUelXCQUa4PjnUcoSw5Idw/DE3BFw37lKU6daCMZdefrA1lJA8AApPLzgcBW2eKVvNikcvTWrHvqj/wxLbF/8KTZov43l6XJUxPWVehQiK0kvmWWDimY7MpBytECA==|Chương 766: Thu hoạch ngoài ý muốn;ZyDQfkSqbpQHFahuDseTWEHYu5e5/6adR5PEBDyJxZ648R3vE+Fphvb3p47P9d1lKY+Ei1QetOjJVSydRvDepRiqwrCADH1hr1vXV4W2BpnVc2My5E8axdbBFx0vqY/w51F135dna1EitshmQAXEyJKUBVmx1EdD33VP2w7XzUMjM/4dgoE2yxd6/YDI/o+ev1F/auFHO5cd6a/6vFIfJg==|Chương 767: Để tôi mặc bao tải lên người cũng được;rq++G39OhxCBItXPn3A2c7TZqjN8UwBb9CLRTN06btFduWdGGzX/MhXQfRJztoAKrOkShdRDEXCitu1d1GG53+FP6P7xNT/xTZe3M533vrW0FeSCo4RbYJJ6MjOdat08zAxMw/iLzIKG05nqIxIlyVE4xMsSGa9bYzt1ezvLfzEhDM8IqQGOM3Va1qMFPI/FQxlnDtX58VIY4JcnHSpkMQ==|Chương 768: Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy;IJQ1sOkqDfEM9aXJYbbUcob/CFIlWZjaFmhJR0cr+FOcgL91uIN2ji9DXZ3fH+a5D03ZHchRipcru4isuvt9ic9otQO/DTZSBLdjlFXkaU8RjVB+jIdfbcJMTtUyPRSC3QVt/ybCbbgDahzbMSVIYznfDqRrbyfEDcvppEeVxSqCATl3zOCW5XRAIL42TjdcMI0p6G2QnnvJ7pkbh387+Q==|Chương 769: Có tin ông đây đá vỡ trứng của anh không;vnll24/z6owNzdXJ1KHMJzqwUCWaJpuPF75QoBSyU3ytpXbNW7xyZwCd46bHPxbfwyWd8olhvMIZH2bYWL2QZOdRjYtQ6nl6arQbE1KcswkS2hJ+AaoyzGCzq8/Ge5yniOl0ZgZPxQx241f7yu+n9f+Ba6DdbQQ/AzbUvP3MfvYlIloftMr1QiR+Q+PNl8svPOrr9ef6zYsZrCboSx5+fg==|Chương 770: Cô lại dan díu với cô em nào!;dVMABVVOL6NORmWGpVa3Fy05azK5wJBIYd0mQKW9Yp0tV4DGBH8RYObzh+W/xhb1hGyKzsnXomPJK4Ts8/NISlKfbaD8b4rDac1Piqsd44TtgdV90Nt1iPj4drcZ7p2/3c3ubC31LueBJ8oEgOe1PE8Gw/HTAnn/4MNe11nPP65g64+ObJVZNvClDnni7DAMjegH8DqQ2QRocd9MXE30zA==|Chương 771: Anh cứ làm chó độc thân cả đời đi!;Zpz57S+m3TGUCMVyZZ5W4UZE0HsvOmKPsqSauIELMNiJwEbmk7SYtxLiGdIRLjm8+4G0Nnx/bKCY8+5sGL+pJhSWjrxERu+XJYY8K3JAMLR6sfeVHipgmVA1fNSUfFVuFqxCSX+4JP22qdfW8ub37+s52Iy93dt2xxHX9t3kqxwcySGPbUltQIKghSLPa4x5x+SIrCG2w66plpCRoyt9jQ==|Chương 772: Đi bắt pokemon nào;+qwGwoqQ3Oi828NFlaWXM7sV0oxXtbJUM5H8ibWYUMKA5Qn7RVj5KQGLjr1omBFsRqE8clC0D9BkuYMTa20DrzIFYJxtZWpnlICZGgdlPyfJUZTHQy7YN2kQZ5Tc4nlVJNf1V6Q1ePtKueU0466ukwG9w263v06D5OuW7Pha2Kq2hXy1lx0nXL3rPDhyFnjH85iuJp8PNUQQJSgTylDNbQ==|Chương 773: Cô có thể đừng chia tay anh tôi không?;xFSZisI/7OaiQlEo50AEFZsCsdKJw0iAJNQM/WfQc6kVE4Br47+Za0FgCuynp9spfTVC5LEfF1zAqh66XLTd5YsJEUze5Fg5r0fQHggKbQ7pDdntF9XWJaPM1/nggqIboAlmsMLP0e1H1DXn2CygsUPPNYEsWgD4ncaS4CjonsvlAbhiqtAWW8/PJtO9T6mgO2E8K8CLW09ahuwZRv0sUw==|Chương 774: Quá trình tạo rất đen!;s0I7vnBHiaSIjAHTrNnvZk76KN3fgF5Z27gNkxF4Tx/2WA0q0fJE+6bzOn+dFGrL3mObAP0KSzpjboJckI/ikhVn52d0eOyG5fqyIj3dnxKKerA0cNPLlMqh8POki8KUHzwIK9pNxL5WOeMoLHYqFDuZ8o3NVHNeyOtzQr4eHcMrNAFJJ++h88zEim/k05tXnBjNld6Qv7WCdvyxdzokKg==|Chương 775: Rốt cuộc anh yêu cô đến nhường nào...;MOEBktPI7JuyCHcMQj962nF06XAVjVVa1DLJYyKvrXipfzQeGD4PU1Vut5dq6sLyjKTVB387c6Q1VnLHvf29oXPtwm3nlwqypms2TA9jNotjl9piYq9FLKpH/o1VpQY2wZz1GFxo+8taJoBJAJFyuwsIlNZjk+vyEm6Lmtz1iBe6AT0wXGqccnt6xwaN9qMy20C9EVFeRhMXxQAxoUGebQ==|Chương 776: Tiểu Bảo sẽ không tức giận chứ?;5sivYOznevaMBBgtHJqyrqoaUm9NNJYjzFaKmFrw90/lX9XrIf1yl6nNJOMPgwoZsRcOGFLUWMlShYyBZKXXXYqnIYWfwWtr5NutNZvi//CT5ZbRgH2CbQVllKPpxlq5qD6BetSd3SUJRIt1MFULf8FGw8MEzl27LfhKV7lGll0DIjc0pn/dfnM6vB/hJLaBGxO+i6WYeXaeCPfP9NRkLg==|Chương 777: Niềm vui bất ngờ;TbIIRRZ4IXsiPzQgc7lIQy5or0gnpGuxC01ZrZu0q6pS8jucLYkRgRCwuhSMhzTu0Jlh8s6DCbB+MDyuxoeYdZwrqNmqCAP49qzFOZTpfXZFPeOpEN5eY6lHmEGVHaAZH2eURdQFTUdSYhL0ZyOKE03+p9t5XJbzsahn7x5VHBbyyH4hBzB1OICfYQpwUn7kM6pAnTbmu71u4m6gY8oPSw==|Chương 778: Thời cơ then chốt;bBXA5qXrTNPR/O1os4vKETqBORV2xsSgSScOGmaVcbOC6KYCazU4Vtw/n8zk5MY46UYQ+AMKPTJKqmKEKcxEfVYqfmSk/+5OI92fRuLoOEegkBB43gzrjtD/utju/dHh+loxBheRBIQY/77Uo0t9cNxzDCbc6WcQHsLCb+NLZdFjqPV146nM2GnMHDtkFLdyXRknC3PDJENpOSu+jhXwMA==|Chương 779: Cho anh thêm một cái đùi gà;Esv2EANTZNyYB0m6fdpvIi/TJKUennc84I/mXpt2/s/+OCj2C/wuy2XX06P8VdJpl4KP2se4xpEKuKHUFPnC1TTKtArukHkyx8H0CG1HEUg8WTl9fpQfJdrRZ0LiwQHcJvG7WBDGiMmrzZms1oQNPCG66yjBLJ/gvJXNw/ghTqZFWvPI8hnry8DC1puluNRS3d94XzJDNFRU+Z+she/W0g==|Chương 780: Anh hai tôi có phúc thật đấy;H1oYa1X/RzaHH/WzDlCkU8BNH+EgKMWe41mF6jHIPxlm7TSK1sdtc7YUWMzDVqcXvzQWAMUgdygrkIhVSQiBzlUnlVN678/2H1qaS5ihOe5+8Q41wvlqcLnEd+hw7Ru0zfwR4VJ5lbRAd8iCWKUC1LE7f9dNOmMQarzcIKa70G9uxs07jlTOzEnAdJRFXjkrJ4W0434rMtJ0aoJOSA4KlA==|Chương 781: Cuối cùng cũng lộ sơ hở;DzCphAq7JbD4HnJl+ZUqqtJcJKRPTYyky7OBSXswDb0B8OZ+lGJRvELIGl856lp0CazfWxFZJsxuoaAilP2UGNS76/XXt5dYFiUgAG6GZFZYQtNk57dKpMOu7rtl/Tiz8sCLSGmJtAlj4LBzXHbqtBULzMotFLr3R1yhVxO2AjqQvM/Q9jPrQ1I6jKjT/um/mDO3Civ9/K77y4+X57MpmA==|Chương 782: Cô Tần, nếu hài lòng thì xin hãy khen ngợi 5 sao;zgv3t8BYt1LjaUoDJwBsz5MdpnUShBKJriOZD9Hj7oziW4QVspdzmnsQiZGeNdk2XU9TFZin/aaQRpssryTbWKcKcpnrwe2WZBAQratXexSxH9oVp0WyexVBKBLnIfq/R0uOQ0bDYBiWdpVLEBCNkaNZ+CYGMNLX/U/VKE/rEN6jWb4Mn5TpeFwrZ9kDd1Q9fOsGgx3uAzctBzARuiwgeg==|Chương 783: Sợ Đại ma vương sẽ ghen;T+6SoiwJn9EtQ3tPkpXNMsR7DD8+gin66ALC41XPURop/Qpu5JQX2J0tSEhmoi5jVcyswGQilvwFWSMTKc9T7DUjwLDl0La1ouNPg+gCTokHhHRSQzib5OicD+sk27o1AHPk7iFT/YZNZFiV7dkju3wAzzW96ies9mMplfT4gXFlMxL1f21xKoAixE6aWWvmy7yEGa+DooRr1+Dm0GwLYg==|Chương 784: Dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy;uIEkEWYmqa7DJ/we3O3ASceqarRT9qq2IKh89gScjpCOaO4ewIbnjG2ieM6a7tiA2OhFlXTvIrG9dZX6WFc3FqPszsB14mRbsapzhQ1JDLmCZDj2L8whUmYUimTz6hAIvujRBTE2TjGIrzQMhexJev1giTBCuY9FxPaj1S/ZCBi1JyydeNEDFPwav4W85j3cLvYfDYlOUud3a5z0swNhtQ==|Chương 785: Cho tôi một người…;WhXSZ5MDCTtN1rs55aWlKrUfbHwO8f9yb/OVJ13V0oEFZ4PdvWIiV5BTPefqV53VvX09SYf/oZ90v/NYIW49/IvqZWD8BtZXXPcPMsRkYwY1oRQfpE8xSuvRIvnYcHgiDK4zcil0maGDr4U5Lnb95xdVSvwsHmbwN3bj1IO6xOhTQj1UTUUgCW1eFPTCIzNkJEie04viVef+1qPAIRqSyA==|Chương 786: Dùng mồ Hôi, máu và nhan sắc để đổi lấy;NGyEeeb2qJ7mXSqGT25RjmIe2uyKMEqDsxue5TVxtDwPLUHM+7tsKP5XEEdMqnzqFAPDpVkcuExGSY3KJmsZ/sj/k72OV6XTWhlSt4Ffj6Htu5C1IYcS3Lj1S5mgfF37k2nA8p9r/sd9ALQlFipoGZYKE4iwOPa7g08fKtikb+pHa9QdtcUESvoIRtOKwP2aERtWYdSEGkhxLzxTLqp9+Q==|Chương 787: Tiểu Bảo đút thức ăn cho bà kìa;2es0kgyg3Oo1PKrHgdqWWKg8mA2e2YEryadcn4DTTdvY7i45Yh7261f7nsNg3Oy9GgOLiXIc//3R7LUc40Dlea8sWLeiOG6/jzsJtHIgLQC53ZObMeryJ/Ml2LMd59k+hl9omx1g9awBorkBylU0GZqswMtCr7jZNUjjf6Ip3CNmdnuY4vo+M6UjfJ2JZX/grDN/cFFfHuSCD2kDhE56hQ==|Chương 788: Người đàn ông tôi chọn, sao có thể sai được!;WnxgIttppmTBoDMXp3RsUzgAd1JU+R+kBkpZIBdwTxBRKvm0a41CgRmjY78OUuw40F3Qc2vEkCry0NLWgWobzK50hpRYB0g4r6nSdXEeaJbgOlPoHf7pukZ8bcuLIYz4yd8kTiivHqyFUvMelbfJglnRyXHcETRdq4WTwzxh4qUSBE1UjI3AFKf+0O3zyn8fUUlRyW69Zl2QzTUAbwM+SA==|Chương 789: Em thấy hai người hợp lắm luôn ấy!;30sK63+412pPLwHwwXlOyPQ/faMCtbX01RR7wrL/IcaLAQDRWyBBahHpQs7rA7YNK4MPA69x/8YSHnBC58eLzlr+AuL2xjmwjhHW9GZmPYafhi9kC+h7GJ95SIY3T1z0qhvW2yM3XG+n/Fbk8A6BXz74KuRsUK8NJCcVe4nx7K7FnMdhaY4ZkZDSO3hheSvNv1pT4ciEqD2IeIkwZ77NHg==|Chương 790: Bà chính là đồ Lưu manh đấy!;EUWk6X7+9Q5qiprEXlR6RhCETF+PoX4c1zVzkF1K9YV1D4TqR4zhk9bzUPTfB5d17wLfJ/JRmWWF003A1ILlEln0oDrbobzu7xs932k+RhC7zlIWPXRBMJsmHox7kMtNVaJyPzVblqQy13yiUXk3QrI8YzsCKKAGX6KSbIpKINsshlTLodnkCp6/SeHYYpORy4XKb92eIoiYP9ePMUcyrw==|Chương 791: Không phải chỉ là nói đùa thôi sao?;hBTvSzvI0ERQ8su/fbRj62KSRN+u/uxR4MXnLnUpY07fViGnwl5p+THfY4Yh94PTIzC7uYA0vTwumV/QCteVoPqaOTLQDT+0SUR32JWrHMYn01V1Du6RP4o0dyovvRzihwmb527xTFbfrwDglb0aHrbDemj/qMYfoh0BpcwoJNFHH/REKymXlo6kaGOi3qY2wFGOy7/Z6JOA9IvT+T+fiw==|Chương 792: Là vàng thì nhất định sẽ sáng lên;u9bcM1GQtS5y9dxHEsa5gx0egjIrEmEYEq/KNGKNvseLkvYLq3IW6ESO+4kKYoD4zPR3fYynVjBrM0jOKOmlmMuMs5CqWlG3k77cI8YxSRbWxyHQdH/qK6rXdrepmjNzv3Hlyh1wEZVpR3z+pCkCZXSdKChGcgrOApR8YRlMYFCHs4wcL/65QlGFdKreVC2W4qJOIQZ8+eakud/31daYVQ==|Chương 793: Sớm nở tối tàn hay là lưu danh ngàn năm;mQDBaND7IDDqfT34nZt4TjCwAUNw3EYOfhw5JZDX2rBaj3t4w1iqG2+OTDHK1XhzhmYSq8/OnlnRFBCYutQJbYfG3+jEyUUEsAgawNYnQHnNa0XQxC0l4S625VxD2zQPSkvEnfTXJeSX0yqUfCHo6Ys8vol7EFZczmdh7J3OrWtmpalMW+NtMz8/pEUDVX81GoaegNy7Ft60wHHP4HNrJw==|Chương 794: Màn kết thúc tuyệt đẹp;PQFUOlMM+8JRJ0DOy+yUNLFXAHiLH8t7JYomvE0rawbcteA9mxhLBYkeajs1XX5qlA487CUwNNwOP176E+zeDhyHVrmYSTN3HSDhdax+LXr3e1UgRSrCXjuQoGPX80lCF/7wuAbJnp/32DRJcEr8jq9iW/QldmRjrkjoDDQEMshiZooFSJJ7cQznwxz6Z/5Gvf/nDyi/oEBp8stakXlAvA==|Chương 795: Lão gia nhập viện;Hw1RDQiTO3BrI2HoH37bFsZdmo0JOojUFlluubnjjGdmFaqtqe4V2JwSuw5NAZrCvt7BvljPa1dQQHcywAJlCEOUUgVSjsA61I3rcJBdUNPuARI57nlPn+l67geFKgcIqpcyZX5ikbajS3k63xNXBGmPp4aZSdtYeA10kHFm+/IZldDGU+n9wXvhQs0pkxGs4t/h0Q7EKDD8QN1eoMGJcA==|Chương 796: Muốn con có một chỗ để sau này có thể dựa vào;vFF0e7riUT/1XkTjG2KIhGDKSdGmqIObAelZS4Ss+qb/xDS2OjtJgHZNsVrwxjVi2RpFl57PdmAFFgw6zwJiXhJvvF4OOy7Z59pVDUsT/QK/tyMh1pk0+pe2R6jXTf6tc4krODiUTs9s7MZ+rLtEe1xYuhkT8Oo5tQKQAKBoDO9kR47SmCi9b3W2wlinnNBY/pe0vb8WMYPKcVTnv0oNHQ==|Chương 797: Không qua được mùa đông này;yy4P+AFKNWjubL8dKKsVlq2NIlvJpqqNxZxoVA46k8ckL0kJIzB8MINbuTQgM8fZ8uV8Qb8ZEX2gF2bG4IwCJHbh9Ver9SR1VTqDgqVPxKZHJCRdFlnm80XLZLaL2WekwBzO85UHAcjFRmtbDxZXTtPLo+GNkSmIF4m7g9RWXyVFbxgMNP/IWOGLlkdO0TUOCnRCPJpzHObEM8avt+vgQQ==|Chương 798: Dẫu gì cũng sinh cô ra;2z1Y84QfDncLehSHKPqR3Lt/5YGtP9SPS6Cm0IVscO/1Pmc4zvkoU/LDee/HHJaELEmbHap9SeQYraRng/LEA9TYz5WjWiHihT8B2l2sQT52oWlm+yzS27zzfvXFOgIjPM0Rt6+tuZoJHTrn3f9AjALTT658l3AZMZxm6v6Urvwfle0/qAEqEvKyywgJPefovlmSxq1maMtoAuO83MfYUQ==|Chương 799: Đều là những thứ con nên được;9j5uYw+ofBjhc/Xhm9A0Gk05dX8PTI2Ch/VCVGZoRsI1rWxZ5KqPFzFBqy1j3eHWAQH+iaYerE5Rsxify/h+lB0lOYJ1k0wsmYpQi22GK2QwYDwf5GgmXbdkmHaM2/tICji8d17invRhuAfExxBdZaZ2MpueeJ4u7JcJQfVKN/ZPoE8PBb3CX8Fz2yk+IhwUvbx+2yEQECfuRoqBYk66gw==|Chương 800: Cho em mượn Tiểu Bảo một chút;SiKNSKdK0l/GwfkfMDf1L21BeckNlVENajAp+bU/IP6GEUWekJkWJUE2/UZZ35xUk/eyb46ksCc+UlFSPyAj7ujVVtVjYcyXrnNN1TLrdz317NZd50f5teUqY8HHz1nDDPrC4hnFLL9A4nHJ887RK7hrAmAk9IwIRpLBjonzczDEtoPNMrInuOX8U2/Ie6VpS3EwndFtP1Dt/Ca8RvwyEw==|Chương 801: Đây chính là cháu ngoại của ông;KewSguDEwfP/hqQpOwP9wvAbU9nNqFaIqA0brwlrR9jh5cvzRIZCSTlwTm0x+ZnRP3p0AIQFUN7IrDVmSUw8CQbDoMc/XGbxW+LFrNwZi30WoOn0fb1cBZ75hHme+qHWzGM/Cph21oeTzBay+JMrCz3gPtPEN5qGTnwmBck6+fiw9CKSEgVYGA4piT88jqbb4GTMyPashjpGwkPjFw+eXg==|Chương 802: Mai sau sẽ sinh 5 đứa!;qNnTQBlpWV72A4/3xC0OmubqcKfAUKQN3g9bixjEvzJn70u4qMPCbd75TraaVIzdeRrMCPtse1fYLFfNp8j0LPGIqQtDJHbdkcfdg4fO4sn9MGeb4sDjX1UeD1xJmNQSUmE9cq+0F8b+s6hFAaQ9v27RVZc4XZv+OD1wJvak+7531UYPui1q7lc1MY/VvLXQYpJnx0JfNVHOhrrxrMpqeQ==|Chương 803: Ta đang lái xe, không được quấy rầy!;IyzoRLFSKf8jHVwdjxw6IiJ/Y8eei0D9aM+pa9oXr56r6czYPlAX3kZgpUqblT6bkOdLtnznWPW7YKrg5rIm0pM+lHiSmVKU0J5uh5/IxC075weDwSvWhQtSejF4fSmK9kJgYFfuX7vFwLhGQytRMHwQLrFNS4auVwXZ2F7Vbn15eNfIA8xHyZ2PqVy47eZnXtiIKsrAyGLihiOXes+oDA==|Chương 804: Không phải loại hình nàng thích;Iti4XAgz9crjqf41763BUpSDLYWfqRTd27bU8f+HWVmxG0mGJT99iKOn2kAaJ2qauDFu8q5mnvB2R34A2GH6LhkSQk0b6ScpZpM7Dfk7Cndl9eyYNEfNJ6tiagZ+vVXbsshPs+/OS6Q8ox5a3hi2ZA4MDETP3QlZCNkEG5pkc9xR5WQfQKquL2D/S0QsrdPPruw97BDw4+RS+yL17zsVsQ==|Chương 805: Nam chủ là nữ chủ, nam nhị là đại gia;6h7SxQvMpDgi2PI6nKU1rN+45oQg2LHisrfxjW7k9h5JZM9xjWdphcOsq07O/6Hzjmsw5dmtnpaNO7yuYg05BcfmIeiOrKwt5wt7al9/sOZZalbgtktiZcJPbme+2OAKqAwcoi/auDPsggBweM+WQPcqexesuFkOzOyJGuttkhJK9aqgsuopoznE2F/b9GLy70tLNqMoTpFn5tYlI328xg==|Chương 806: Đã xảy ra chuyện gì?;OcOZG24D5blhvNP2G9XyVzRMMXZNEYjYBmZnw/qkQqg2IIaI7NMKwCbUB+HN/lhV2RMih6pFIKSpVEGEKymSO6aUbhZ1DHMhAWhigXYrVsVXrVpoIoAuLkJx3hxu1NuQ/9ghgLYHcc6kbSX6/T1n92+mnWisfl0kjRcCnt8kVN5YdOEkdOYEZKHwjrUQzinb1bqLFW/1rdvm4f5ORLOK/w==|Chương 807: Ứng cứu Giang Mục Dã;lvYmVt062Dg1SyBD6EvKnF9pBwI3cWH8aUZqoWTcOvxx5fWaXixoo+NR5OJviwBEe6U8R7nA7EJf39TeG6/iQVsya3TQrmx9kTnoUKZMuG97Vtvb+eRxgNKWyzFq1gIWvmm3RfKqMJVGcMQHXT2EM2zwf6gTdWwIlXeBZ18JFVOh9Ewta5OizocmJfAgD53LBgSiUi66oV6y1GIDomd0qw==|Chương 808: Đó chính là mối tình đầu của ta;VFKO6jhZ6MOu3c1pXYQ5txjsaLvsJ2NUK3WQbcEuXgnyBoqRDeSa6MqOvXgryrv2mG2q1wRBdWs1t3Hmfi2FvcrZmWR1kkPLvSQ+e3f1yWHLNDwNClicDMTi84gtECIXJnZh0DnQ3+O+QbBIO5yzM3RYN9vYSbaje7JHCM+9JnrB83+jsR3PcgqotYV4q5hTQw2BH3sjtqmAdS97fzMMhQ==|Chương 809: Đem người đi;t/sOdC4+bL1pdEu2Tk7euFORd3APwD/WTyQh6cMgnB5D0/cDWCC9d41nQhmkMTt3pPiIdi7Sjw599XiP8qwd+Ir7gipMR0MISz6a8oRJpl65cmRPHBOzAxPL5zCZoZXIr1U5l/opCAW8FqIcssmteldGuFROG3gFW+SzNP2KxtLc3PL7rGoLkHbPdXu8Mhb+K1HTJOqQPRCC/sJQAet2SA==|Chương 810: Làm cho nàng yêu cô;sKB6rdztoZD3Hnzh4L4ARf2ANv6bx6MW/StCJehwl4L5En5c0bJKvplaaknVSzNPfto3MW+8RgHJqMdS/Ef0hz1yW9u8wqKXqs1DzfzlH0sLDcb72XvZsQ7Bfqt9vdcG66m7oZ5EJ9JmUR/Dfc9P1DF1u0xF3Om8dsD2a+B7LDCk1Fu6031P+0k4nCL7OMohTNZ9ddQYS2P+vHUcUXIeDw==|Chương 811: Hợp tác vui vẻ;M+rx17jyFbZhqUtev7wc3SPy4yFcRXYtu4rOw3QbMUmxDb1M20HrHdZWoqdTjqPMILn6PxBm7eammYJgjD4FWt9h343p8hNp9gLpmPjegEQxGu2JjYuzLPX8OmV/0V9TXoPkjzNZRyZhP/45P22lz97IItCIFJ+mcy1q3Y2tYnpWRptJWtG71NIqsl99zMgx4GGRSiaujfP3Eaoy2E9w0w==|Chương 812: Xuất phát mới;WuUgqVF2wRea06Sa9OtLRAXzp71SCwmC+AoZbYZ9LGnMhyL1fQ8bqn2TDmNPXkYm1a+oZtGnbXi3hQM9pMk4/Pxt/50xzTwfRRLXztTLJ0BFKQFt0oe9iPdq63jI+PUfVVHm9AoVvULAHGJd4yDhg+x8KSPx+cJLcAkcdocYPqqv5u/WoqpMGOhDFIfRXgSdYmIMiGDQrkDKyzPAwOHBsQ==|Chương 813: Lục tổng có đến không?;OU0TK0BT08miwQ1m5B0zuEk+kidF3eVUY8NMKFJvAN3L0JSr0cG00QWWJ0S3e1AStDAerJhVcZtbjEBW6hhYe5xn9j7kaEh5TH9jxV4ILIXA5Tgu2nGGPihhndnQyNSuhMNItLuYPJqgO0xnp+uMygBowwHy8NRwmR8OAXK05T7/jh8HK41AMSIYQSPbwugPrgzXcZE7ChYAHw71DJsgJw==|Chương 814: Bao lên sân khấu;by9ZRFuoqEHKID8fX3O6fFj1PmWKzQdK6tZEVAkDSBDAzOIekhg9r3wvFoVe7FOLwSvxoiD/jHo/3yx9VSGBGwoLFX6tpMoA+rFH+POvnpVD7pWdnjpN9o87epth3eFmMsVhz4Cdq24OhIMke3mnXzcWBLP4cFyHFG2hW+pTrkAR3cS/xGtvND3Z7EaiGObenB+ZyIKfPdjHwOrxoYsCKA==|Chương 815: Hỏng mắt chó của ta rồi;Xb1utXt1Ab8IuP6UZiCgL/hw6nSLV1cmeYgMyvX2Up85Y1s4fIuzGOtDNwuez8ActRliyYzGmqL9W8v1fshkd1a5NEqiKKard/H3F3dkQRk16l0bPVoSGKyXQgKQefa1t1b0HBDuQiOiuo7sWJe27g0K5gLBzChkKEXNEXad52H4BAWUMw/VIv0BP6Rz/YV2bqzH3K7NBUVqiLTch6fUmw==|Chương 816: Mạo hiểm nói lời thật lòng;H/NBZE/Bdzx5I/5nAdSkSKmDkuj6lDBuDEqdJOlxh19m8vk/BdAXcuC+0jJuVlXO1N0/u4giGU2WMn8aAW6ZzGA+B7XoV/Ex0F6WRc9JBIorK3rPMATpbvAJIbiTTE3q3I5LNtwCAo4F4nbLOlWsGgNDg96AOdknZ7C6mShrGZjxCHTUAIzUMRnNkarOZbNlmoy6kGq1nzWniJ1RDHNv8A==|Chương 817: Xin một cái hôn;3+JY3VtkbylOhkLugjOrr1IusvETIO4ZC+j/p0aHfrTqfEj0oysQhNlafvluq2pofOX7F7Z+6LoBgd8zDFMnAvWSIKx+k1vA99fOC6w6p6zLknt5v+/JEmLEBujzWdSbCTDhGHUA6FOROZSQb7uivryPELukiZ1k7k4QQAAosW5OckB747GHRhmx5LduqUSnHspd1frQ37rJ856a4+ySfQ==|Chương 818: Chết không có chỗ chôn;mHA6fqby/lWtr0d7LP9RAct5mMIgNEduqO92Z3R+iyp7OkIR87U3U4pZ8Nur2MyPGVO91W6PlR+oLoPvAknms1M6JV/G6nYmEJc4E1aszN/hiINtZdqKxtOmPC7ZNLbVRGiOuIulzICgmDFyaGKZytiSIw6s1yv36V7UAxEUg5Lc8fIxl1Qg2cOyU0kbTibuSLC5cOsUcN3ngBWlpbPpyQ==|Chương 819: Đại ca! Tới quá đúng lúc đi;ckoXKU5A0yeUbZocbHfs8FXwoh1XAWniF0GW5QSpVqnxs2uP7Rwv77YlydXEFZ75Wz9f7+r9nCPwZWrWpOaoVEltQNQtbt4LDdAkU4k7FYbRHG3fQflY/59zut7M/dYKiIojwq9NzEpzZFygNKUNtt72t81ah3GkAU3QPFEHQQF42Xd8M68W1EFYVR3uNMm/w+zS/5watcB5YJvza4WYYg==|Chương 820: Lục Đình Kiêu chủ động hôn Ninh Tịch;GICWGJLksddfnudVMr8hr6w0eog+UExLkiyOEdKxUYrPJxZIahul2G/W0xy1u5c41ozbhOQnUahkAgGFpGe+6jsRwdbqPv4wsnQvNtshBRpt9dR/y/5xExMxqTkYB640VzExT30FQnFwPvPMZY3rIPz+HiBODXwWreRe5pWxzdFB3a+kH7EgNcnG+1Mo7EVcUbRvtngLreSnJS0NBMDujA==|Chương 821: Cảm giác yêu đương vụng trộm;Ilqhc88N/CcPVBw59JI2xbctsseTiyO5NfOTHQeR7VV8ydqazdBzT6uhipAL0DPrK7d2oGePErmERGG5pUG8P4U1hXzqjhVDv86IWNyfx9IoDo+a2JClkL3YNDGkvdoEk9nFX7L2UKNxSuqQsOby12jAOZULRQtNnx0MtHe/IIlm7KWlwJspM7A5bQBo8I1TJva64vNbbabHpMJWdybBEg==|Chương 822: Cởi áo hít đất;nYU0O1+4y7dJH4EhX9S52P1+cmBUiCNIRyKFwX/vLenDaEQo0zxzC3Fk0uo4cs9GWO7IyyoLfc7qG0XNRfvKJEh3T2qKQ7lPtBoxO2ncp6u2fXKcC+84FV7Z8lU9b4ylv17wq7YegYXm2ZU3ZN3GhGFnVum7zRWx9RznQ4V+Rm+d2VRlkx/kyeSp9wgpR7iDXIridSqVEmkP9BUAl1NfCQ==|Chương 823: Thật không có cảm giác gì sao?;R5gDB7+2OZgkiRcXQ1etVcn2ok5MXu6veUAWz/2STI8Udp1lDGqgCSRBHqFw/TY73XX19mlRRJpa4KJHxurErRWvuqpDiyQmXGb6BIiHXrWJQxQnT4TCWsuAUO/0YogjPGA77DLqMHFJGMie5SL8UC9IMjbzcInpLgv1LzbxVLulG6IJFT+8GeKwGkw23ATD4N8XwpaoaeWlRU1DJdtldA==|Chương 824: Muốn Lục Đình Kiêu hát nhạc trữ tình;n5GML54s6e2LSR165rt51MM2nYFhiC3XV58MXbAG+FVp7M9v0f9W86ApESwOlSTk2huOSAf3pgVhb8kCxqXAMs5wLN0sIcDSmHEG5gXVuNXkvlrYEi4C6oRSodGqV2CdWfy5vcZjmKm2/Yw2rTke076DaYkfkchz6HQsZIqA/PEEVXZJ8txkGqe1yDfvgb4WJ0oU3dyLCUWnAKfhUtH0Tw==|Chương 825: Vợ chồng song ca;OXR2i5H+2EQtmHx1ITp9xuJavMGIj12EW7w9ucal6FKELrrfwLXWm61xi/IJojBgr37X06mUYQsA8qb5uk0lOA4dQm+KmMax23Lj/OTj8Aj+c14gmlnhqMOHbrN9H2EaoKEKfflbYrG13TOnzz425GP/4SE+iUpIRveSjUvXMR1F7yqOoisLfO8fCooBZp+05w7TckO6+IMR5TErXkS96w==|Chương 826: Cảm giác luyến ái;F1Q7Vh6g5GaJ1LcWq7AcAovzrvdivchxC/wdWMKHeqyy9Ig2s7kSmmJEBFMf36m+huT2CVWAoahGXyyAi/Iun7J5Wg3koIclFmleD4TznV4HdUGAhzv8z+OxFxaEaI7+oid04LKYf0qWqe4LL4taF5EwAqCbav21JHdWjHgp9Im33JMlpNXms07X9AA80QmvEmCHv4fcng03Pzoldb2HPQ==|Chương 827: Không phải ghen ghét sao?;IE+QuuvVjgWdx3hmb2vfQn/CCiRul6yibGfuczz5mZX8YVJifonTKvZF5mbj0F2gjMPeVqsGFI3WsIZnBv1NMIFHLkuNBu3Nodog5QDZnXbJbHhxVX+2QJWiesqEbA1YGNTIZ9yqdxrmYzgkb50XMhLTdjjk39yU9c9nyz7HF9Fuc5fEprufnNgZTGi74yJneN+QyoO/Y7RqLHNBBEOeDQ==|Chương 828: Vẫn là, không trở về sao?;goTmxcoEp20zoeGUxCY7WvFtI4UAFieTTCrv4s3bKodRTOJfPmZD7gT9vKPO5svwHkRJjf3sQfLwhYIzTn6ARYVxzDN5iH4NpbtuhIsla6PseIGOsMYf/lSeJ4Bw0ULFSn2/VgBQ6nmGSOUwnbJE/hhMZkehxl1I+t90WE7t0zrs8AsshfBm1oZPWtuT/tRxacvCPFJlnxJw1ueic0MxnQ==|Chương 829: Hôn lại lần nữa;KafytoiYPn2yj13rA1w1W2q4W67gXr4jaldFD4tZ1OIOELxOHiG1MBDJD/+qqgzaAw+C9ldluYDkQpw/ihOuHwVeFq6b5A9BB3LFvgFMoyV+IMfqyGxvp27lZPQH0ZTgER+9k6th9eLpq95F7F/1sxN1bwnbTFK5g9ATVZ/INOkuFU12DlUyU9NlRzoQ71VWWyzk/norQSwjc+IND9CwYQ==|Chương 830: Nhường mama cho Tiểu Bảo;S7MyoWTgkMSGMwlugmYQFrM2m5yUcsWNGyKaVytEIo0roR2JWsLrRVcwYLzCNifASJ4gcHgovSVPaNzuCz8RxrLPsrjUUhCtuKFg6uETkeK9p2DkJmi5Qngx7qXSoO7CCrX7sW8m2R2YhhwvkaARih6qkX3OBBxhqOStT37bt8B1E2XsxEUJuUuxBVJfd8JPhCeSeLGRm2Y4SpALq6c32g==|Chương 831: Làm điên đảo nhiều cô gái;JP7P2GmTI37tmRdFBU6c20QAtMZkV1XviuCnZlflLwtla9qWlOTKth8Yxk+JK7qK6ptAr4U5qosymdZn1PhpIQR1I0hX4qmSPjdEHXj4C8ue94TiI/To5w3si57mFrwjGhryUTW4C55ciafJjbnipix7Pvlr7z+Z/AB/LEtzGjBm4XREcypTm1sCXhu6h49GSTxJ3/yOvzg5ptN7fF5NMw==|Chương 832: Gien "nghịch thiên" của bánh bao nhỏ;WPWkKKr5c4RTvoybFNhHo0tGCZsIyIJmb/fL9o09MPZ64aFrJbkiiKMoCynZhcqsQFS2hlSG6E4K8fA8e3IfAJiCRcvlT1q4Mq9QdmjeR2k00GqUS5XTukwL73OzAhTynHsrm67Xes/RqCt2Mubh68ay26bzzZ36frcV3kwx87XP4bZeTJZLqBYQk/Uxy2Na3QIgPIekvCgU2CudukCrcw==|Chương 833: Tiểu bảo đến rồi;IaSfj26b5iZn7MYwizY69A8CAsRh9X2rggeb+skjoFejvgBCPdaeh2VQnhOc/RqTvVmX0X5+/g2xwiTiZx4J1ym7qTGe8WmzlO2/TtDCDhvehaErbgjiRBAo6OWjIOfWB7tiv2oHTr/ucFGc2DrY02ZLKlTgeo/t6TX8FneFh0RyVBe8pl1p7bmqzg4kJO41OfmuSrf3vkTnirs+TMk7Bg==|Chương 834: Cháu trai duy nhất;FMHWrdGqpPyt6BlYL5SrmkwYSFfhaUUBws6tAXEPY5r1+0DwEnZWbxjKpW1JuEcjl/EzKKDHg254cI2X5XzvmpSCWZiiUAJHSOBYauyyGmWe7B4AIa/RIA7kVI/WhSj88RqFFA8vqubEJ/lbI1T79suAeumSGHjp5ABXIYF2fANXJ4XerBR0zFu4Ujf4KgiKsObpDlW62CZGcp/cas474A==|Chương 835: Không thấy tiểu bảo đâu nữa;/TqDQeXnSRFpXUSrxTYJQ7nBXPlYOS9K3EpxI66Wg202f9aMtLdYVBTTLeriC4akesXE2sHi6cQGdqEDcsWpFtgbNDrj+Lri0IzrF8yPRUvRBWZ95EG/kabAIdGEmKqb59p7R4demPwpGVfjzHXOZt2OdF1OmUCrryiotzSvl/cirQKhlBcpHu6xPgjMFxxLBQtyuW14kN57H+I6TvEFAw==|Chương 836: Tiểu bảo cố ý tránh camera;kGytyYM0Y2xvdiyl2yegElenehW8mgDIDkAaylamBBP3J2q4KDbdOsuB131j15yGxNw69LGglL5a8M+g0Cb81I1qZ5oHf2hnWnoHUacOJ5KuKGlt6jIDorx3KkuQ3Wan7HQXQJEDWeM+MlNc8L0P9CZI+SerN6F4qzckd7eliyA8NKgUyuSa7I1mBMs7gDaalVdprsVYRtBkP0wnC6lTag==|Chương 837: Cuồng ma hộ thê lại login;CbOmmvl0OCwkbSJ0IOYOFjYI5cHkOv7K0RDWHJKafYRkRuq/Yt7faQcosjMks4AwduA1EwoZoSGMp+fq2p5D/dy8xqa2QvnXYw+7CxQ4jZESSf5DVptJ0adBouM+gPRvRNAde+BwHPhh5RqEs8/h7+hDEXSjwjqJp0y2tO00O8lmJnR1V4YzBkZ9205049U7IUuP2eV0+9H7mlPJphpohw==|Chương 838: Có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì rồi không?;qEaF4DUGx5pfS1ih6b3fxqxNB886gQqbVO6/KmucmXWDh/nSvgMlytmmp4JBm1UY7oGdLV4xVNNiLuGYbdLwjHUZCx4PxV0H7KnifhpjlkyCoFFAkk+f2WHTMYVHBZkFvLYOO/YH0Rm+ryb0ey5bWuz9i2+zs90EqsXSjLkbXJGElu7eA0sNeqzzy3O8lQr8X1UpZdCq1Q+4cieIwUrr+g==|Chương 839: Công năng tự động tìm "bảo";4RWFm4u4BOf81TYp0QKSVU46JeXTjMQZPOtSvNX5OfKlW9K37Gpz54zgPdx3VvUchCLWQNOxOLJfyi2mGuwx0gtGwYea7fjsyJItl0xoihJZj7Nl2CNb/RiZrWLSE53QoHxbPitpQShCkkR7/XBKLUcltib/+J4TH5cIUVFqrFH3huTqMQzZc7P4l7opr403479zXN9Pvv2pSnxF6znPgw==|Chương 840: Tiểu bảo tìm được cô rồi;sfFkb8Q244cELkP0PBsG5q/LZlf5WTJme9bERWMFr3AsZ/cQL4L3sR8aEkcQpMP4juU4cTrtDP/t5BeDipySHdbjoj4dDu8vpKT1F7cXv5cMhJH3Va47QjvNYw4gs7z0R5mkdYt8/bXoJX6S0Wn+1FsUGpRzTsoOh70ylVNhs0TIzmW7MNzv3gRbvgKYZ8pCd9k3UYM3MClwpHo8ZRpGJQ==|Chương 841: Nơi nào có mẹ thì đó chính là nhà;/MQNs7NqhGPO65XOXj7sXbrhvekYKntPndAwpTVSzPQfCM4YWD1yDftItfkN2l5Te0PY8fkY+UXA+qpWBx8VkzHuaAen5VE+eOZprgluNYQ0diE9LqdNyofQ3lyeDZX6KKgVmhCNCCJcj8Fn+Bs3cwRNtPmBYlaRuPwfz6dSZx0YI8QlrcuCLbU7YefAdhwSMPy7SsdZ4ZIbmM9lAikBfg==|Chương 842: Cải thiện quan hệ với tiểu bảo;d1Jik6niHDfK2CrmgNcJiq9UgS0TAJK0RVhlJonTFc4Pk785EV4CoHPIw0zf7iw8WZe7KbUQZ6N0CMONRTncK4us7ZTjC4UHyZwBWI/5Frdp+4q0qJwejhgdcI/2x8PR43vYUn1VvCr2rl/fksLE9z5piBb4oP4RaT+S8TJ2ehsLRvLQwZQdrjmDM16s2YkHFjN7ex6IvdJ1KpT9lsQwgg==|Chương 843: Hấp dẫn hơn thì làm thế nào;yhGdL6FjMNHzjL8c1U6tzooTuUVykgX1LkviRJ5PiG3IIS/ZR1goEvoi8efHbg8F7MaEdCuSmmnHicDW6Tbqxz25EOPZ1EZP7LN8OKWlgfHOsaaXsPi0zhefhoS4/uJjj1PzPDSe3zSAQuGvd3ev866yoviXmBTlk71f/9v2E5gHupfWdxgiSxFgcnzYRyXYEOvCPeP/ccVDjEhRkUrjdw==|Chương 844: Đồng phục tình thú;LauvhUteD8UNqdUxk2iIikmG2iY3Sk4Ss9rZgrsOGC8nedoP9TudoJxuIbm2r8ihk7PjDYAgMQ/hNa2mjDURfVcMvhQ6aZXzqU5a38VkXiGy77eKTtFtO9sEdUBXfZNXpDTIZ3twVMz3D/qQmBwYBVAer2f8HnzkEuPAtaBL/m0a5WpAlE0FoEIqlklDupmSDaKeXmQXBtT5c9IEJv2xYA==|Chương 845: Tiểu bảo đói rồi;e2coHD/YVb3+vW+lxKC6DognpIL/1Gd57QuRBLh/sLUtNF9VFpl0+96xUi1fxjn+UZYJF//+HK4Nd6y4/lVnVfA9jsAsu+JH9Tl8KRlNUu1qSG2QZh8fEfQ65fFasip6Kpp1nc918C+cT1T4ysVgp98yrLOLR/0EpC/K3ofR1+x3bIyei1xWXkyUjPfy016fKcAsnnI4qtnRcWoKZOaRjw==|Chương 846: Là tôi không xứng với tiểu tịch;XuKhOqdYf581Ejw4cW2dCY0b28nXh3GRZ2H1/qtBPeCQDdK4wddIK9bWyUp7uhAY/QBFdVzxuZNGzU8vOdaybINXPsE15fKuNOOh25OF9nju9wKIWzBquKld4yYpsJFmVsb5qTAU9nl1GBFo/Btmq/rrfPfLmJz68JsPXPaxr/OQ3t+g3XVHb2HczlkAAUocr380qHtpzd3sbigDYC1JFw==|Chương 847: Hổ phụ không sinh khuyển tử;4a1bcP4oIVwKsvsD61p/djSYMRDbp4rP4HdrO+drXi7r7H9d+TmSQCJ9PnErBPv+P6JTf4BjXJKhnWJFxcksV3KtGccjHR8WOdbELjQBw+6BYviYqITewMEXMg3zXQun4V4dxnwniDy5clLzxJZ/rjlLXJtbz+zcUHo7rcz0VyJ9SDiHShqcl3AR5INNlWM0AO2qA40I2WSIVNZzDTe+tQ==|Chương 848: Không sợ gió to quá thổi méo mồm sao;V5kD83r9zFSKgMPaLh6AOdwl+rBFPByxd1PjycNUsdY0EX3uklEca0RSkwzc6yLtQql9GG5O7JNwMbWuGM3SXDQJW8ZY/mp/DvcgMYrn9b9bOftWozo06vsxVwHNZ+hEndpLF783xulZeCTalrpzrp8aOnrr3qgYjK8mfWvYhcQWQ0v4HUKZjqZS8LJwRVmjg2p9GcSo/cHqdkoXRo4iag==|Chương 849: Tiểu bạch thỏ! sao lại là cô!;cy28wwBB0Lq53707L+jjlEaoXNYbuKwqjky3ls1qTYJLIlgEHraJXlH5yMMfac/rGYVT6aqzEtoqQEsKlUudO7pBRmh2m05PuKOoaRrX4FjD6vktW9N51k2lUS9zmQyBlT1LCiAVWOgOka5DHPdgyUfdN7HKG/L2g2iXkJV/lLwxTgQX1bhCJC4VQiXh4MiGqSBO4w+T5uNzllzu+/pvqA==|Chương 850: Thần toán nhập thể;TixdSyN37DFO2V/63KQ0whWwL0FESm2kN6b1ipcTIFdxvL+YZttUb49Ba+OC4LQwMuoyvezD3YA4pJlTxUv93Mno0YC3VNuVO8ZJ+gDSgJElQPGz/4n2Gq/09G6PzNkADIuyMhe9spmiA/T+rPBdsO3D8Lz9pInOoGZBL/gD1CKf/WB6/iW9MkUrd8SEG7sEQOPupjt+sJEf3L3vToe0rA==|Chương 851: Thật muốn trộm "mầm mống";7htAJ3OOmpTTp95zNzc6Y3gai+AlXtQSHjgtpVNNp906fC5Y2mSUPsRsOJbMEhwM/thCMVISHiBEBrVlzhaQc7mqhy0AKXRtO6MqyrTdljHEAevve/K8VaxjB1fPLMV6DJMQCE3G/E7hDcP1CUaT5d3g4/wr0XBakwNj18v8BEbymdMX1K7CTYaT0n9UR0Ub3rVoHPtrN5EV0lrPmxR91g==|Chương 852: Nó vốn dĩ bị tự kỉ mà!;5xepNC3rA7vcyslSoAQcesplTgno2WSG5bVwad/ayPLjPNtaeEhnlZtxtUBe8hNOEClKh1KgJTL70fXbq/7VrN7ljbOQocMhfp8uuDMytDKE2y6gDJps50Fi2rdCZebZta/YPEVwUWLC94IkB/XSeVx7S6nmlsBAagOAPALjqXPvFzBlrbWSt8FjZz8cjKG1/DVzWSt1nZmj7tXb4DZSBA==|Chương 853: Đòn sát thủ của tiểu bảo;2wmhQHCRfFiSb+3V29qbJ2TmpxOLy6sb8XAtuyPVPRrizduSD8Debeuxm+QbURQ5b2E/lpn3p7NQXer37koROoxrHnIWy0FHCM1sGrJktJ7zgL/CAdymuc/RkH3+dT8OG5b1GFt5aSiwRyPUkj5f77x3NFIGKppZCxaBWwY/zD/kWFY9Z4fC/dSFDp+aLCSCLJbYG0VhC4bJ3OsI9oXeNg==|Chương 854: Thật khí phách, muốn gả cho bé quá!;qfTXfR8iklvzbJuyhdh1+aCn0LO9Lm5zRpmvprClOSC+tWElK8PLBGxK2/n7igzkxE+6THBu6bf0DgYZI/EaCRu9aGIELhxIOQogExi+P23VHKJh4JbKH5UexljHzDavRmlPJMgdrelH3ZyTb02olpaonwKOR1/acE8l3q7bvTGZmz0Rv5DP8sdY9fya490J5jt48aayY76Z30G8WxI/qA==|Chương 855: Không hổ là cháu của mình!;ErZX1etefLpVYOUdyB3wnjyETR3PoyT8WRHrKCFYh7Tdr6sZM73UmQIsI+31G9cNYz8d0f2Kihovutl+i5Rq9a+EXp+JfE1b0c+98Ys/QDdsghOw2zjKTm3fGNNKz7hVhkixswWNzhvOKQJYZ25kc3+oYSkbxImbgmM9RYoEm0jyqog4kzvlcwwo72EJkMYrmhJe8KHmL77xlOAxJf+WPA==|Chương 856: Ngàn vàng khó mua được tri kỉ;7CetHW3DmMBeHC16Dw0K0t4HgB8yEUJc/aFFT9/wJeTrqGp/Dw/Kq73xTWjxKrN2DAx6Nu5zjHhMIcfQBZZtZb6VN2ee26sTrTBR/p2pNhjJRjgzE9vFJiPjNX4GIdcICflDKDdoWR1hxqlY/ZJ5gzJIp+Hy0byIqtHtt2DKpc6vfitcfr/7g23zhMcxfD0dRW2/G3irKJdt3Kyn6fwe0A==|Chương 857: Gom hết tinh hoa của nhà họ lục;EkkV5AkzAloui9fJ3Ro9dacZD/91vBfIe/ul0qNLqlKmYfcA3jogN0UVz/ShJtTJQ4HUTzpg/3I2A8kqPRofTY4sIa+MOeG+MTtZOcQLf+sB5187bnNGYdAyeqk0KDd1ZkXP49R9BZwZ2/SsSmcDblOVZBkodQdRcu8njRiQvXLSXRZ6Ad1B4JspMtcfwgDf8cx32h4FB1PjZAbxJMz3vg==|Chương 858: Thằng nhóc kia đối xử với cháu như thế sao?;VmqXrswXgUl8es45Y5Bei53qAas7b1eZIBZoxyYg8aO2kI2rl77Q/S1wIeLdclUeF8NI3GNyOOgHSoLIp+lCsmCNot1vnyHIvfDnI/Uhd2JL5yGQdoZlYLFVZJu0lIWUImbcmqFoq5AANGgs+ZdZRHv10C8wzsWHpwEjRaFQdi76hNPqHRRRSDKZtJeALd5A0dU8aHbWETc4X1EBsc4sPw==|Chương 859: Mấy chàng trai tốt tùy cháu lựa chọn!;ZQiGTBN9PResVyROBIRwMTcXorGBaQAkuAQc0DAF5nmDYhNiGVRQhw05vcfT1/KOfXHh0NdxCAfziGp9ovLxtjAAlgEVHsR4QbIFnqmqX0/UMNDmoo4WzQyuwO70ObpnY0tcqVYyozfyn+2Z8nRu5OvdFcSFR4Iwn3dSd7tmWLzKBbN/it7p7EljFI+pyGUl5csTPx2vAANs48H/9JuebA==|Chương 860: Xong phim! đại ma vương giá lâm;HFFWSMl304ZjdDKxTf0lhh0vyHUzmv/6e0HxrrceWb4EcKxn/q7Bt8no7ho33xtnSXvC/GJlBvhT5jETv0UdAYBj6aaiX0WvySjZpoq+HitJQc3s/nv3WdY92T0Pj8sijlk9hIsTo4hBrLJM52bRs/7JblRA4bocvckHPjXgUW/wCBQsUlVkNJV8gEozYXRmBRe5lClAIb9JO7FMWoQJYA==|Chương 861: Chẳng phải em sẽ nhớ anh muốn chết sao!;0LQxWQ7WcxAKDrylr9v9I4Zjm6I3WPf+nvpoQM/W2umTnfaJQUigfm7zky2NkxgEHi49NDt/l72gAbXObltp1k7HT8psj9dU0QjJHw9HSM22MsCwNOpPaIVRcfkAVT4RebIfUlbg4WM9ulDquEKDis3c6XBs7ES75fYbZY7oKmlBFlaQvAR8BbO0BlVlpFFy2DwAciH9HhaRZCVg3cIdtQ==|Chương 862: Ảo giác quen thuộc;WryUfvZE/TVs+2sGK2TMffgLrt3CRJ7U2D5hpo5/bC82jmHVUwLX/JDosLEtWCralkrjns2j9OvKKINDwrLdMzc4f33leG2XKaJbwBiGPULFDjV4eIWRFhR33gZTCwFKj4U08pmykWas/+Ptxqw17voGedoeAv5Izj0y9bv0WtT/ag16u0pMrL5P0ThQxLphQ6C3JYAztXHZ9Xk6GDD3Gg==|Chương 863: Mẹ tương lai của cháu gái hai người;y4xiidH3z+yWWjF44rRgN680QjdV9GpsvQ8meBp3FfmDJ0tSXlGODVUum6zr8mP+B1gzVVfjqzzBclYHIdIHUCeoJWCPDgHHrlmCRduZhI1RZvMlkYlPw4rXmOL7l24KuzMsVtZ6BDs6W6vgCQdYn2Wjms5PGyN7JNhUZOSrPg7VvadKhYn9SDq4DNCpUj1IYEr84wOWCeTG3VC6Ie+LYw==|Chương 864: Không sai, là con đẻ;duGltGkPa1DkogGBshb2JsAlay17scSjAPzWnOKhq9JfhgCao1SeQTwKypVVaFeh9cHkX/PkWP5/dBvHPIQyFJ3AHMKnfiZ4dzakRehM54K609RijmjptolWX5kM4fselez7U90vwQCcVqjPlsJDk2cd5AQZ2LfWWRTGuKV8mZrsXbz0zq4LLID9Oj3a+SHyLJX1XhuaHeH45gn8yN7/BA==|Chương 865: Em là duy nhất đối với anh;fAOgvnZzDKL3yoe7Jd+LM7HupLXyOpPgf0hByPtQazotWnxN3LeJncDvgA+wxUBWjub7WLeawr0L7sZrRrLAOvdmmWHdyxUVekYgS/RZL7hpDznTTKdWz8VYKkIsTXh4QPdiINE9K/QkHFIppSdSc7yJQTB3gfXM8G+B/w3/EeC2cODpYRMNpRhtVnlITKsKDCRSrwkTi95zivDQM1NzRw==|Chương 866: Đẹp trai cũng là một cái tội;tG+wcVOmVFMEZDVkgX6wnwn2BzEmmBfMW+cCGGIQssXFQTmXjGmemvcp43jiQ04+iS9ZlHJZe7WYCFUlpKwf1FDxuuBKnmTUiVITUaKRgGw7xSqooHhBvEQ5anxAQI4TQCpBpWCUDU6lAJHlugohvFv8JTNmV9rqXA2qIWMfUhA9lHaSVfZpx4L146tJ4cGJRXfuvvSAbrux7WYj7h6UXQ==|Chương 867: Đẹp đến độ không thuộc về nhân gian;CbO2BbQQRSl4cWMm2Ce+fwmUtvWrEL4RIuf3RbnVOoMb+ReULeX9JVjZml5qCWKk30dtkuMNwEW76C904ugcz89/mMHqv05t86LsqWJoc6Ysy82G6uvsQ0YdZ6gHmYMriXGRCwrg5gS/IvyazN7jO8qA2vrBCQC5OdWYRDxj3tHEfMIgdHMCUs3m21brdSMi8XoBVDukatbCGzBkXLZ7eA==|Chương 868: Không chim chuột nhau thì chết à?;FJEu8BLbd7C0kFwSEjZgsfh3JvclaxDQOJ5HiSaYBbt9n2SsD5zjQn5JThnOFBmWEDLsu8zqoi8xL5OtuIW85934OSYJ+xuf/AbLnIUYMr102+p+uMqhQIpurp+uBmIq4ZWdg2Zv8qbghQuq6NmQA1GiUSLBFvmw/kL6W290T/moNGObbKO4wDbGXZinqwAJnScMSW85SGnB5nbxwfsboA==|Chương 869: Miệng em có bôi mật hả?;rYA0+1XPVyJOaB4fyfKyp0ON3A1AqWRPe7+zfcnOOTJ5oV8lZDuIEej4mAA0JhN/U24VJwCF4ekSbwjkXIaHCidZ0poUIV3+DSP29qGeQ9H3JsQatd0FZ7hSNAATe+BY7Ss/sNLdXJNNCHo6bp1+Rww5mGG5cZjQAl8J7vASHyzkCDPrm90fHpYVzmlIExa+pClxGDEjBf11tEEojOYglA==|Chương 870: Đây không phải quân khu đại viện sao?;1sHSR+HYdFjiG+11Dk9cCSJN+l/3ZOgQRS9jJw9lIuiyZdv5DdQ7k6Iz5RM4A5XREFKfWj2ecoVDetXJdlwHOcmfBWEa3AALeSbiNn77YcE3K6MYMWrhyygDUkxjt0RsTvOGNsF1ecyeOML8SjRF0t0TDmAtG0tdgiT+Zes4xnU0RcCqcmPvXGU+Jr8vopqR0Bn/jXbf+WhQ8ueee0mqhg==|Chương 871: Mẹ nó! ai ngáng chân ông!;KdLINGB6Q1Muh9SJQTiPfvZyFAvoxXCdrl3WqaY+yatoxRwe058fNN6Iyzj25I3xwYYHVxIC3Api1O7pFXMxdI6ZdkQzGfnC7j/KVtVtQvLrgJhCbaDtf8wNr9U6DpxvQYEMYlbWZONEqDB71Tf6Ys9LJNK4ReOELcxmUMpp0BQl5hTgMJAwhJaF5rockmoQ6KIwMIctrVT5YGbHJ4zSgg==|Chương 872: Bắn súng còn tốt hơn;SIl9Shq8oq30vlbyqSKby8yzR30ACEgUpO5dOhZCvXCIdZWQNWyLZhQq4YY4Hbdq0Sces5c/B8gyVqN0CWE00M8JjGrOl/IJ1jJh8sKxaf53zRelDCQvygrwBqNALB3f2wf05mo2ocg9PTs442x3JVBeGHbeSZXgYG+l97mpRudBCxS4Hg/YFbX8v90rRbtLLuqPYmXcSDivGcpu0kq4Zg==|Chương 873: Câu nhầm cá?;vCwCZDTi/0CLsaUL5XbK4h1Oe4FeHC7UU29s4IYKkAcfp4yEdbA/dXcZ7ORIQxacvzvUF18rgpdFPpLtHQ84C/slq5tfho3OprwQhAY3iw+hxc8cW7R7zh5nUZ/21qLhcovEbYHzndSe6eKMdZaeXokhP5WLGlVBkurg5iFr0SnBModu0usg0SvNBd4SQM/1vtPue07VVd77pDDfmdyZuA==|Chương 874: Tôi cũng thường xuyên bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngây người;Sa0Z/fDxyOmp/Bdb4INNfIafDAQs/VjaTDhQ7kVqZkkghAtntcnHZVOK2xkx33qYiBchfPg0uj0hoyqm8sarWKMg5noVWqSHfePHpm2ioaIYPq8jvS5x9YzUhMpOfduKwodr1P/jQOopyugTcrAkNVo24yWPBQmtPrv4jIiVKUtAujFytedj0IGcMT0zrsEiQek1/i8IeHU6qI4PuIC9nA==|Chương 875: Là mẫu người mà tôi thích;+rz+vSbfAd8fmDxAoilV9qdiTGEY5ZnJK8fLbyCU+1juU0DBxJ4RdyfU0+wbLhHaCBxpAxqxWg+c9ViqVdHZnlpYTmEayfRDjMLyc4yAgISB1LFe9nzKnpULtzpwLAQC3/jCEn2Q/OgBVHCvAv69BIUkyeonIv+5B1sCCh9y8OIH9S0mE5qheKNBCO0N0eR4aRX9uH8APYVhE060mXeglA==|Chương 876: Tôi có thể ăn con bé được chắc?;2tgbfiUx/UDmFfdvVQMBi+1FJ9PoYrxdJF1wjwfBqvBItZqQeYKLBgm1BG4kde8vavPvHnW/QWzkRgxWhAvR72Q1yqrZ6w292t/FPzFy/aweqD0mBW05q6yLOqw2LpIk2iLdpgaVUxnFp+4Fe8ctSrEVuHL3fI0haf0sR1bGEg7MmU9bLJh003lLH52dx0RJ1QKbvQlwHpBXVVeYTO1cQA==|Chương 877: Lục đình kiêu, cậu quá đáng rồi đấy!;LATKVMr1bg/t2pj83BfmPmFv6w9qX9QUhQDYdDZcYxavDx2itS7KN5Uw4rWXqENvdo3iJ6pHEPfe1v1bcm0yozaLYeDto4dLSimKa/bnq7NxqubzCnDJe8qT9T9Hh/zVGel8CFE44kbks4F35lQ463UTKQQlfMbSMgyTdOOYT6NxiMA32gCOr7HibrNL17uhS+7roTj4DUF/v9pk4GvwVA==|Chương 878: Cảm giác khi "bắt gian tại trận"!;grV7Cy1+jiz7HZ5QK2Kxb56YDJU38bdwLojkRPl85NtIov5Fkfozw07ETsE4kvVZYX60pDBEGvZVJ/+oeAadgzL5qw8WM8JM02jd0MeAz9eGkhYRWgj2a4W/tKfXHy1mLRhQPRa/SMUFg70tEhkXrFmO2aYxj2HQI4vaFnxJ/go4zKe14lECQL9H/FEmCtYiB3CAfbhbW8PjqZwekd3sEw==|Chương 879: Đại ma vương của tôi đúng là quá lợi hại!;DxEyCPWtAehTSSTIbJ4lPLR5wc88M2RPQBZb9hU2UsiG9GW4EP/tiMGx/2YOEADtciCJDVFtnafOfd0p87apxe9T0Q0nlGBXoPUQgHDlj0WbcbfF6a6FOpqPj2PLLFiWTHXG9hX6vGfilY1oULI/QHAkx32KXkDMsrFx0p0A990U+qfMRxQ0xq2r5te6Y1eAWWzLHSmBkb7DKzoenN+/8Q==|Chương 880: Có phải em ghét chị không?;cIuqt3s+9cHhD2Swz3CR01zDPxR7BTLXy8DqlZErHLaiz+6QwZKJQK+1zzSm2kmBvu+xMhuydPpFHkcSkPDjZQRgXiR5ovMejxWwaMIi7M5RVj1Xf/PxpipZndvZjwRbg1Vqpwks3Cr0ZYH+BCTuZ5QtBl8gJH2BVYgC7/dowALoe0rSmdbQy8FCtPEFjp7OCHB96NrDE17AYR5ZVgreqw==|Chương 881: Chúng ta là người một nhà;Y0aI+KVoWFVaC0OxeAqdzVIHwIUxlDQPjG9aY05a3ElJvtd0YRKjz8S0qBhXcSUKEcu3ZCJ7FTmLnHQY3H16cUzbX4s2LSkIJxvrGwMs+NUO1T4E7CFs2m/SWrr5BirUsA6zfSfkuFZwoOqncjx8VXeSrw6ytJfkulSUB78QhfByrr94psNA+7v66gHp5s3N9/QgjQozrvCFmrMPYKqkdg==|Chương 882: Em thích nam hay nữ mà anh còn không biết ư?;i7/+wgcBOGXzYZRkkMfjfIAXIi36prdOhlqrbGs8CNTHFTHh8OUaw01Cd1P5lVflCfijQVUu4mJwV0Glf5J9Js/buTOCd6ymCIvVPQhBfqUIREvI43wXRyok8H9bpBLwA1YqlbeNZBd3hq+IeuSfkqsv38+vsz3moQ1/1JB+n8+PIpJlQ0PLxK8b+EmzOl1KfYtulC8INjPHLfZ/eeNodg==|Chương 883: Gói hết tất cả lại cho tôi;ef9TzZyqaNMExgNZH9GeQfefU5bi/eDWZrKQw2wgEj4Y627ZH0nX5mcqRNcEdBQU6sDxb1VYL2I1JVsroVSZV8eAWBeLsnGVFWbATq68EQeCwdpc5GVUaEl9Rn0qcppkjkDGGoDHFsOyPT4T2cAe7sUUBoNBpIvCzRHNhX0uNbW5ciKCpaEcRjYAIMUPwOcwJAw6Syf+lmawMUvOwoOdfA==|Chương 884: Ừ, tặng cho chị;5Wkb2afhqfw3bqJsjEK74rnRai5iUp4FWgFIj9MSBvB3hTl+pGLLqczj6V97x+QZ7LPhkTnRfOyphWp+FY340Z1xIPHrb2EWnAAp/gYOiArkAixsFl9E3i6K6flpbHxXMYlcr7VetJJNwvEhUvR9NWXhiYKo6MGIfC4urVp+t9DndRtI0d9gEaX6IwGN7xxVM+dVAPtWFNj+ETmD9cRK/w==|Chương 885: Yêu ai yêu cả đường đi lối về;uQRQhuXRtk9MqOS2DsKD/1BON/RTPbqI3Rp4g4YtcvF0hcj26JCHgMtko3MqNuh3Efb01lVe3Ol0sIQ4QSSr/oDzM8HUqueX0uDX2TtwdhnCQBpFYCCRYOwt8OKurXIot/bqMEYN+atTnrnkgRGHYtBxpj6W7PEGGXi21Iq4vfCg1d9CCo6tNTyi4xz/n7SF9/L3/ZfW7QmqXZ0PU2wN9Q==|Chương 886: Nâng niu chiều chuộng;P+WFPVTgm1kQLJDyr1FR8yhTEOa535aVvSIMFtloUxDD7RtV0y8RzvPY1F2TG1MooMw21JvaAnt6pzSy6Hy5s7aoMr/uLSiEZtNgsAWYy5DDKp8dP/5wA/0qBcG+1KxnjuD3YWrnwhvYXjva5ZlR1C23JZmevNh6fiw92xDBvTMSNtr+bGk1iyYftsJ/P3NS+ADm9ad2l4j4/FbHWu6lhg==|Chương 887: Muốn chơi không?;EPMMRYSNyWJotnX0M5QLPkeZpp7cJneqSyei7BIidC/eNwqdygUVxJh5RRrRMhmpCyWP/nB7xa4vKA0brr16C1YbIiOOGSd5/X8eTu2231x+SHGh4uwH+CrQIwW1qemuzT3BLAdPo3vqQrP10RLdsqrXBLj8+21cZWtc6mAf5ClH9jyo+gvK1dAo9zT4jyGFwd/sJgpxkypeVD4pZTumpA==|Chương 888: Khởi động kĩ năng tán gái;8N/kReh/MduSkWhtBK6P7j9iiv9o/twQuT4K7UXrbSuyQAy2dVGAU9mzqKWZG019np16HKRjPkBTq2Q5DD0jziaXOFySckV8BIYsfHBfznFI+LF3KMGF1ZYkPiR1rSNVdydOSHpLFaZNrjvBTHiAfiPJcfz2CsWmSJI0xXm5abl2b2oWAuwAjUUGqMfUjI9rE5buwMLhUHmp0PxFmlE9Yw==|Chương 889: Muốn thấy tiểu tịch mặc đồ Nam;brfqJagvpqfxLb8WvJL9/h8lyRGgD16OO3UuUAaXttClOUZeES4etcCNU0pC0M25EyWjvk3iuPgpMirdIMG9eixcKS0+CyesCH5SgZhll4PcP7In4oMeq77IOaRQrmP5yCOI0KUwEyvMw/syeHfhElLnvjLXxZGZ2WZRcgf8IUpRaYWYNekKWGVPRRE7EDoZkcd/7TVATHcVY04MNXav+w==|Chương 890: Lại bị đại ma vương tóm rồi!;VJgVz07aQ64fBcAzOgnWYyoV6jXbsmJmboTUUDODq2CMPGn/CZgO/CcT8jTgHNZJdFL+qRBgk/F2Igy2BktUxCubfQq4uomKQX/x5AVlh93L4f/7xKR4TNPSBjFxp5AiNKtW3INBbGVp0tO0dgS8cv5yduhzN4sf+CtMlfdqnuWu6wDnm0Bif+5Q32kyEcvn3pyAcI+8HO9/9xAuOAQ/VA==|Chương 891: Lặp lại lần nữa;g7/xaqLxfsQ1e7FPcaaZu1BUSdDRjI8X/PAI2C7swYuRsm+NoE2Y5qEHXXinRNznlHrBKb9AGbH3BQ+E3AZvILuHWbI1UiJ/P4GjXXvZ/eytU9rtFs+UCbHoBEW47X8V92EpyRl3NOLyX54+W4esuCd6E0/tWPEucsQZDyfSPyY0VKCkgfSeRMbAKji+DPUC8//HqwjeUcTZs1sFAYqUrQ==|Chương 892: Thu hoạch ngoài ý muốn;3YBySnHmhRLnWI7bRicMiyFh26BxVdj88d8bnWEPYwtpFhc+vKkdm8rLs4s+XKM8wQwCfakNXuoFhEBPtBVqMNNC1/uO4L6qdT+slijIa2oYpj3J/GqIr61Ei7O0rI+cwvd+skH+uegfy9TupAcAduYpkzYN7l3kLZwKOUMo5LBOH2w7t6U2XbplJB22gE36WIF1KPO0jMmAsIi386CBww==|Chương 893: Một đại mỹ nhân!;d5GO25iVO41HNngNyZkjZ0Ht2XNCXSZU1EjQTWgaTQzNO3YrHMDZK2XFBGw22YCuvjFKADHDmsHDddg1LaaU1oB+X2QLS7TBihhRykQ8BtYqJW6nKAcq29uLDR/s9g96o6osOtTZlt8AfFFwkWP14ASTHGZytCbAKaEjo9upc5bsR85zgsGMwq+jpWaFlhS41KY9fLIjGsMy25vG+AleHQ==|Chương 894: Còn phải mạnh hơn nữa!;nmCs5mXWfMtAoqwD1G4ioAzxutK6zU6iIhj+XFEopybMQLvqjuCnpsyFMZN0QBXM6n/XcGhSdPVAMtHIdC5Qcid1OLUszGEOqtcFizBUW+//ZpJRWYfMQfm2ntkH6eSpL+XMftm+mPrBLn70H6T3kW6XJHApmBj0T8vURw+udlClZS1XcIwJNRDI9i8VmGHb7zIgnsDHXJs4gGYMLOvATg==|Chương 895: Một núi không thể có hai hổ;BxuYuaPMY4rW44QlZgMQ3QwfHoBj4HeCBDPzq6ZJakDlAFCbmjtAMaDL9X6Tippqc0gFLyBsU6MKoR1tdPQ+Q01Wc9DiFYM23SaqVrhK9MJY+fJuAw0cCUM5GftmTbIEqHM6lcA7QqC3raWFj5L+6mEL6WFA0EpID+7C2MpSwVYJQ3YCZWs9IS5hnDzX96wyHHvcK7sqc8GCgMCK4dB2oA==|Chương 896: Có có có có có có... Ngực!;UOCAsqFmr/TRkUCzy+9T0jhDQdIiFVk+qGmiuPK7/J4kzxNyJoaxWPfNbD2QbEKAm9zwtxTFROkX1HLX0i/DjdQY8gNS1LucpkO7Jy3CsYD8emlR65OwQBAXPJ4zVy7adaMpP6vOHwrlJixtzPlCEGZ5irLAcqwL4cScJiOgkqs1u92I0ziCzMQhP1L3TOJTCrAs2m+LvkOeln6oK+3MIA==|Chương 897: Để làm nhục người khác;B+MR5UcN8TJTVYBDeBB+nJgUknPGwI+89ZAdmAs/qutOU3W4q6sZcH63hKRkt6LI2zc4Hygh1uHcUw4l7Wz6bZabHPUqevLdyhmxLTXKe+pWsmE14aeF0RjImXSuowQNBHiPve+EYQJAsFniKF+BFnHXApjItVXQi6K2M90wJWM0JHaGEJVYp8PWuxt0E2FmmXg2rYl1jAquUqcyZr4X+A==|Chương 898: Người mới định lực thấp, cầu nhẹ tay!;WWfGzCiTJ7pFsnMIF9XYRZcZZSEv4NvRoP65vx0frzWcrt+NCiy6u3BZNJmsyn66zDEDM95ngc8sVxehNImz4HtQk0mRLNfy/8kLN1K4DZxQw0tZcO609I32jhhedJsMUe9JeWWX8XWb2+Sk2dgCA0x1aLZxT7Xhv/solPaZNLzVerjZKiR4KtwqLOJT122Wr6g2JLgIBV8Ye2SMzmBe/A==|Chương 899: Quá mơ hồ?;hCE7N+46RJdUGajFX+Z10ngC/1UL9GRdGFvq5MUaL52YNxr5I9UI3zd5BVi4lRNcz+EF8zz2AxHE9YPuWv1NrJSlzY0AWNcOuLOjLTPkSNeXb6z/RQRSWw9ef4R9QFmHvH9nxuxH4QvtJM8LazJo7LLvpqOsBKhXlr+uZwElf7+HOrJ2/LabmGcNcMhXuAbREtjRg4SNrERMDF+W472KZg==|Chương 900: Vì nam chính mà mặc niệm một phút;7n3oR1ZjECGSWtFDJtb9cQI04WCQLADs4Bcvv5MlXvcaS3XE3ukgQJGan7F1mddHsZR409A0BRQ5+O2c7ZCbafXGLXFGJpX8blKlWVkOg7X2ljFoOMy0A2PexfGFawfVu8GgR8NDnKLW0ydU6Jz0QovMOf4F/E/74GUXW3ypoueqcK0/kkhnOEbAD5F06K5Yq93tEZlYeADUTHNQZsOVWg==|Chương 901: Đừng dùng ánh mắt này nhìn em;jLcbMvco8nE0RQWWJIyAnzfp+xNcBs70gDL0lCdonGHQWv9Z/VIOFJvmYNXLC1tJwryY22HSAwgR/SLMQN23RgSVhNrpQ/rB7yHuAiiDT0lOw6r/QNcBYBj1gixrJofXk5mUWJ594Dev0VzSXKQFwlysukH+DHNIqaA+SKI6g9nuXYpgrJv/NJKeoP7Rm9zRKepOwt+QG5jJUnLW+5KPNQ==|Chương 902: Chơi lớn;7vR288l8LVk8LccZa90qa+qIv9ZJFMPnKA9rcGcGBWqJ4EmAsIT46847BwJJW81xBMYxKF4Oute4u129IqRZ6FQ+eFhgmyacWruTukR8q5TFbnnYATTHPKK3uVfmNRTfLo2KB27epH2kPeuW971uXpOPXMYZJMFVfFWtNN3skh94G/HGtCIRyWKaFCmi4BM4vUA8NhiO7OnobpKD953K5A==|Chương 903: Bị một cô gái cướp mất sự nổi bật (Cv);8j7YvS9HguaSJf8RsFWi20F2CZVSVvksCXPSE5mCha+kQYLqNbsfnYdR/z8sjePuWXjJD+VJvpQz4VmMCayEVtPFp414Ct1stwcE2pJQ6WhniaijFUiLWWWrr5Lz1lQd8kF6XkfJh7M2NxcZdP3rkU26psbe2C+cEPAzPLW/olGD5AqVqVX/X/6RoNfwblM82dY/YgKrSLiIIC6jLO0XFA==|Chương 904: Khác nhau một trời một vực (Cv);9/fFBMimXg166u+eN/r0A6bFae8HvpaHNIZ9ee9wE5k7gMTl0IeNJZn2Cw4cPfDjyj18fMPZXP3VA1UKbSqVyBdSOaDhd9rE1PLpbOTrw22b9gha2FseQMNY8QdVYTURq1CraInKVtyLlxHqdFmEAFuMJEw5WQyh5eCbJKPPwzMKh1rx8I5eYPxXFK9HjSXX9Zb/4p/FrkpXNuwWcEvIEQ==|Chương 905: Một chút cơ bản cũng không có (Cv);h+TZNPpVrxch/klxQ7uuAtX3Y0Yjx1ja9/C7JEefDDoUk5fZMU1FELFcmCdq5xeMwkrBFReRyBq9tAgedXzyY5/CENtR4Iqv8r+i5oBowoGaq/AupPMIiLxsSxr5yHT0H0Yged3dsIM7pngw5LbAjBlO6aUL592Jvg1acBKWuZnNnRfA9rvIOmqjXqO3tLypleV2aUZZsVkizzNljejPpQ==|Chương 906: Đối xử như gió thu lạnh lẽo (Cv);LT2bXAuHICoSX1Hl+pZz2ErgmtDTtfVzgnkwGdzpEEpC/Iqd+PipCylo9SydmzDpEJHKFWTnv018YBDh1Iy5kKGScJ97dOB/+4Ua9uUl4riF2dtIXiQrpi3HtIjb/tN5K1Vot9EwIzJfy1vnd6o0owNJApjUEFQvJeKnR5yA0XZvxDa3uPC410lj3iAQPkpeJHU5VtG9zk4fZZcEySRdAA==|Chương 907: Nam phụ bí ẩn (Cv);ImesJ9PfEuvjVVibXv3i/CLL2sC7PwOJ00tURVvxdRQd97V3+zPULPFmys8W5d8BPefD+N1pCKCHKiyRzvOiq/u+/P3X8k+lDXqu5WZS6ZPbMDX6SYfLsxeeyJhM78WHTmTfhZPwXsrdOy2RUmAnuSYZJ63VhSQmlW1NP35Bzx7ldan5y1pgIZhKqxax1Fa+oK6jTdAFPfuKy7QoAJWtDQ==|Chương 908: Bị hôn đến ngây người;D8JiCRxht82uw4BPaRtS7DxQPjryx8gN/FHk1sKYrEDDMxquaMLBuwrWGXpTI8ZxRtvscKI1QzL+pxvUIyaDPIg79bf8KsjupEV38kj9IPkLOp66XeH90FI84XkR9ENNeNhC8Fo0h5j7n1zta9NXKvbHbVYthCWCltsyTZ1PKO0vP019hA4AjeDJ/TJhcqqjROfgc5OyJ+5L1yRJ+u6woQ==|Chương 909: Có nhớ em không?;rKqW4NNf89Ba06SgBcV+o7jVvNvlN29DtYXyMTVMWs+0+Rr97+qfmpzbza/otxqK90CeVyTxn9/F2aIB2NWa+ueWudsRIbEinrdiv8lJ0atkw9/4aNpT86u4qmGfwW2GsN1G0jICmuynch9Q5+FvCv9KlhY8xJ6+9qiIrfz8NoLe87FF7WFbj7JbrBHw9L3NpGYAqJiV/d91Fk3ofJG7mw==|Chương 910: Đi thay quần áo;GLw1Iv+gv33oEhRlPO2m9jPvrH7Ig6aGARNKo78K3utjGRUWwGDpg4CPMSCF4oCa+skZv0uStns3aiTYhYuNdnwdpO6kPqGcggig6Qm81qbh7OVNEP1xvbszH7AAhqlyUDkYmiGaLQ1JtnHX7lmQ/r4v/w+IyXWhOO++rAOAb2GEH+YQOhm5h07HqwWe+InLsbWAtFofNBWNv9c7puJpVg==|Chương 911: Dạy cậu làm người;YjHQ3A45djyt52rJQWfm/7vS5/GrLmUyAc8XGhhumsRCrhEbD98fz/Q5+vsCbI8Xg8UxEh9JlYS5mANCzOQe8Gh3y4jiYUhAYu15sPo6+3EA2Vzc+987mhcZIhJDLmu5/Y3+OM6ehqO9Sj6bOvlwqDc2kuYcW1pPUx6sqlknb6Gr+0s7aPNUwRVS2W0/SO8ujjnVpI2uOo2ukUtVfUTE0A==|Chương 912: Đi đoạt nữ nhân!;OEArBssdlUO2WM4Yqlg7XWj5mpKXqhqtTxtMwqR448amJ/dfnWgdtDzzdOe38ipuQYQLuQ7vwy9Zp8zfVfHZAGysGcg8qJj9UJpaZB2zyn7J0brBK4SdyYAL/Hhs4HNInVWYtPIzOrSASAbNadf/O+1aAKS/rCFS5MCpxu82OusQP0nfxOi0yIHsxCR12k1UrB4S8k5UZhMsZ7TLEbtdTg==|Chương 913: Mình thích thì mình làm thôi!;+VPNlzUhnkoFWzWdADMZ9ImLpU9YHUlfulxo7fQLX/40oTII2ANLathU8PrdOKNcyXk/9lvjXrZJaKPR5cQmpHrGUnWgFKe9tXXXKSPVb58Ee2n/Newgo6hon7GHjvWgJOL7zrOlPVnmQv1Cd0NtZXAa+KOl++dIRjWhGkJ97wjZFIiEZHZID+kyprbpBQNK0qZZxYtpIsUqhMZU7W+4DA==|Chương 914: Đàn ông của tôi năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường!;BNuRTBXyCyGzp9T5Iuk5KKwXZ/j+GArqDB66Q1cgkukanZFYGYa6580srxqCkgYGzmPVd+2NAlL+UwapUuuzsefCoPa7xxHo1xC2qvj9urTcPaUJIioytwRBey3+bG2w0agqfnbWUw5HjgcqUZL+c0q3x11ft8ucTH66RWie2q48Dq+fAYNWPZdEtH0GN36bQNTnQfCxSaJwrC86/eHUnw==|Chương 915: Lại thông đồng với con gái nhà nào;/aSbqleO+uDUb3SzJOda+KyIPiA3OAksn22OIy2MW6UapwNpxgmQ2YBcPovTCYYGAygPqB4CRF2wrsiD/KvUDDdXqMyJIp7SxUA7D+6VIyfllE4KNHBfoiLSNhhPaQg8Mpg7HPJ3RX/SYQ3wn0o1V4saU3wWUFDhdRuG/3kOAQr2Ui02d6DOQZYPkMf2C6gk5m3NEpAeNxkSncvJbc6epA==|Chương 916: Quá yếu, ngược không thú vị;RrzFEX2RMriX4CmAFpVYXByzL9VGnMmz3Lo7/Rpe2MCXGQvQxBttcickvJAFxUpSfmI4B66WA7vacB76vlOxO8XLkN6ypDZlsi9c59ZkMKlh5ax+BozJTebbmZ1PY2zRgmqrSb/PHhekzlU9naAGbFl0bLKEYEdAteOp2izQm3036EbUsoOaAJAGqI6IsTRT8jpjjJEUUBhTXzfilhbBKw==|Chương 917: Tiền bối, có gì chỉ bảo?;i4rQ6jEQSSnbctdFEvHr3uR3nVxixLo6LJ75Pq9F7MrVKhC47zUsgXcBQccGhp1vKElWb4TN6tg31EZS2Mpo6Um0Htk/JQRtMAd691vr6mj2rUSt2i1uZJ/ZAap6weqd7UnQENKY8LSKeZmgFFDyLIHp5i0q2+kbMixcj6SBNiE3H118jQcFec1Tyy1eMVkWzatPokcwF1FqY95THBl1ig==|Chương 918: Cắt mất miếng thịt!;jqWGc/Y3u32mKXEjoeHxRpJkWHe4t8Yi+7z9yUuDY9sw3NkAfc+kvnGlvlu3fBZQkL4aEDAaF14x3n86XdgpxJoS4Rw34pF3qy6K4upgIB/S+tJpu+nlCXgh9JT02PyU66KwX37RXpH/30girGZ6/j5NIK1MK8hGpy/DLU8A77tj+nEcyHAM0H0yuWZ9BFCyp5Fcp6y2qoPgro6hSCY/Cw==|Chương 919: Diễn cảnh hôn;fEngrDhtajrRFWktF/552hrK2unknNPvpUwfaH/iUKI22D8gjA6XzfUesq+oZenK7HTb54HCRmslt559OgoV2ELyLSzmyccwHS5Mj2XZEq+JiHZuQTk7KawbpDbDM4aYj2VmQkJ1QMhVoVNwWsBIT2UZGe9YfMAJKUJVuww5hKAqedB4q++HjQX92WRbT/MIu8j2gh3bMlj+QzzotMpRGQ==|Chương 920: Cô vừa rồi…… Nói cái gì?;JI7AOg51f/a4nCw3LUpLPlVa7D2P3QP4hWXQ88aLjSxDA9w0z5/jTQ1DxDvLJl9IGpzbFT4vTAxsNsd4DuVhF/7Pc/CM9te+dJysqrnx3eXWPDNXPItSmjcgPMvWNmOwf5qBKaKdqk6AVugwDI4Whfs/IibU/+NaVP6ygQoS3HZb7JRv6hznkFfzeLFzu/nLidGIYwVakgkPu5sFB2n98g==|Chương 921;dZGJtHDN+ijOte/UyGf5oe0u+nWTKPxew+L8II6Eo7FmJ5+iPjDcV2LsVLm79NjmWYXyBNoExp7HaWNYYHBOELu0hDBcyEERDLBgXMHvnOXSxrd+JoDAkcA4GWg/n1T3KLvdbSgkhZNzUVn6bgyqIuQ2tqumiD6hgchUehVigtWi+9sWAa0Jx9UmSA3vwX7sFm/s3pCusqovmYG3qjv3Lw==|Chương 922: Thay đổi hoàn toàn một người;3oJkkLwHZqSsO5HElTWEsYQo+xvLaA5Y+pZgf0yB5+v2DFz1nDYY0Cq5gGkMcTMe66zijFW14ZgkAgq6Vujd6a7rYoymqpUdsmTlSkNNaz/srSffW0F3XLEKGYvuXiPTQ+9aR/FFFYwpeUTdyhqgDEyQDJdkWGTOgjdnHel6oqitTkM1Otsk159wvEPdD6oG53nEEYX8q5+dQaHuZZ5t6Q==|Chương 923: Tất cả mọi người chấn kinh rồi!;7mvjzHOPEPoZHHfLJCVbkJvpq+KjUtGD5RosZWN2VPmDktj/vwpHGNvgm8sgpoPB6ToRxAYS5l8K3Yqs7C5jWXhWijglVUjx2VDA8kS0UN/eL5V269i6CHciKmcAWNJ0DpnL+C01R8uB2SVnszgW8PwJpLqRjGPyWOsianBMlh53nJW4EieCHY0puzQJdHUPOmUDxkUq+CNZAyC7m3QYnA==|Chương 924: Đơn giản cùng rơi vào bể tình;lAhUJ6glDwEam3OTCuzpnJBvdJNeXpjZ2ukRkDlxEx6YFDfZLHtxhMzzY+sMvs8pwQsNkwhMLx6dFwvR2KaQVqmIFpG6XIk8gUshFDFIokMiTkmDHuJkYTKsMvKR3YUYpsHlPXUF+xvnVqs8iOMznT5cM37Rf6La9IpU8wAiq750AvRMnm1Lj8lnFWySxW2AO/yDor1Xs3UlaG8TvIMGnA==|Chương 925: Quả thực đang câu dẫn ta;jVPPfUz8oyZcDEHnRxqTVwsEOG/klzasL9JSM/IiX186c4EwLWoh79o7ekSeJ8ZJriNlKCwmDkF6rdm5pujd/6kylM0mQlzGGf/C6jZmgYLhpIiTWxWI3juio41DbVke012rTKjt1jlc0lJOJl+5AXjtA46h6D3NNqurDl2Su/8+tO/bYyFH8v+/uorDnCfR1j8J5t01h6YmSK/QyCfzxQ==|Chương 926: Hận không thể lột sạch anh ta ra;3zvAbDo/IXSe6FBK7lfK+Pzub7aC7mG5x4gS07FmmeGONPHDVcaOIiTmsTdn9cdAabWpwKxxN0PH/uEG5wN4bPf0h/isbWCUMF/qjJBMQgPztKtTblAhUw8PGBLTc6srf1u/6dk8F7Upk6t8eyeOk7CaWgSr4e9xlqkZ/G7+j6XU1eRXVtkVwznRFaulvalt86RRY6o8S4FGdz0PYj/nJw==|Chương 927: Sao có thể đáng yêu đến thế!;WMVv4x9eG0rFURVgDTrJuB9JyYDaFAwpOm+enlJEJ0t2J91bVkT17kKgZ27vnK1IqabkKiNzAsjYBR9YZx/9nK0vjjbnAOv85fXAdLt7SucpdUth0thpR/njlEEoacPS1PX2Lkf2ivsE5yAgI0fGE+c/g5t3QCagzOBoG2mAcxu/W1ddakKm86zDIseiUFBl5ltsL3CjGQPWuYSCjQau0A==|Chương 928: Hoàn toàn là loại hình tôi thích;thCv0cAc42VhJOKoKuFB/8LnZWAbep9W6mO3VhKxkUht7amA3rv6Q0TFiNvHWhlFwkk0DBTQtQG3DLX074VMhLtEBLzm/5+hyBvCLElQES9eKfTW/n/cODG1FZRwu5+JYZXaCg9cGPN0XgXn1zyJwMZFYlbRnMvioK+UlArEj9XUpzMhWmtOEueX6UJjND4VCIfLSkY38BfI6sK+MQJzLA==|Chương 929: Không phải lả tình đich của cô ấy sao?;DKaMBvYnusKdMwJi4XDw9jS5Zo/C18Nyoeb1afiBqRliKDgZpJR/1byQ7Ke58JN6uzGrDF94iVEDlTedctnoH5u31oeAqt+SHiFec9mfTvuCOMekRoo0EFO1cTxAl+/p53JgMPkeGJYLLEeBYblMHsoSbVAXLkXXQXOC9ZURnYJBCWCuIhWbtE7liRHivnu6hPF0k12GnAzzretAJkjRmw==|Chương 930: Kích thích quá rôi đố!;yqPcVauMlpoK2VvZt+A7IPM1DLD3IEdNM2NTDdZp6U1iMltLIENV4SDwQsZ06+EUeRlNvUS6wvkIR9Oa65y+LhnpMwdWagx53dOV3SQ6lU79t+1If8h7E0fvI+IawFjXN3ovwYc5CWN4m/GYeIY4kxfQ9VOwzp/QUxBJ+EIAGsDyCqPBufdt2ewwLkLp4QZI30Bnk265RJ5EBQtRSdWKRA==|Chương 931: Ninh Tiểu Tịch, bà đừng có mà tự đâm đầu vào chỗ chết;BM+crEpBThCdXuwReJbyVRG5bXzxeT0YHJTGgs0FsKejqxSaVNS65UxYG9L0FpcK8ZPJTuI1ucKuROTb2jP18omN1MdYrZMmWEf/+aW6YPseG7DLyFUeKfboLU+jTvzoflg2g3CWFeTJAZMhKoRyqEnpNACw7J9DdS6py5xkZWqpGpAeZeYI4DwhPb6saWGOCWHCL7QxPnOiyklcs3xQKg==|Chương 932: Trước khi "rải thức ăn cho chó" có thể báo trước được không?;TOk08lGTxo7kqUGjP9ZYniNSLCWsywxsCoFp0MG2o8d3kpc3ef++d/KIYJ5gKnvxijcLmGby+fjbLyDmHkcSsa4rb5JTS8X9y4MXAOveIHcrxLTcgAVabbwEyefuvS9Duq7myk9Kax9Nzff81FJuoaoawxUr3LX1lFJcSPgGj6UVjj5cZ5KgoII5ZeqMM1H8YfmdiY4qxweBDAoq3Dehig==|Chương 933: Đừng tủy tiên thả thính cho gái nủa;DxTlxANB4HknGl36xiuewqRQOCHeCOvrLiAA3W1puSXwobiQeTSl20UBDIjisJB6hvW906SOvgZeelx2Drqi4SxFRpHxco7lUnNkuG6Xas9Bmnoav94Oj4CG3CW4y2MVavPzP2RfY+OUm1B4MVRn2fMdJAZh98Lr35qN2cjLytZ8G7dkQo0sNGZZgG98XZBwLKAjXTeLF6TlW0+DM5PCgg==|Chương 934: Móa móa móa! lai quyên rũ cô rôi!;4cgNDawUmGBwuc4aBu1/rYjvaM7OqpmZEqvZPlKSaKYcQjWBrwElIzPiOl3LZzWS2QET7R0L5brcWR8q8YJZsdoqVbXv3xVrtN+bwP/6bd3qbT7L5Ey9q6Sn9jw00XwzY7cPI573Fgm7w6xXM2/gTGPj4X6hv5oyg21E2Qht/5h5c2fp/GkLczoomtAAxh2JsAS6MGOdBeTDF1O/y6J2zQ==|Chương 935: Tin nhán;Ru82txV0B8nzrGsMNqr2RTppgByyFNsseGJP+BAiVwXHmWX7nJ6sPtqXF+cM9vZEikoLo1X5gWEHFV+p1iynkd/HVhTJlBMCewQWblt4STz/zptIf1kAOEUzPurcRFevAE0RAgknsNHH7gFTxhZMcAkbLEVw0O7Qn6D/kNMOskmhGIHmx9ITLrjcLL9FqMSTpTgxJnsaH3rIl6eBRhKB+g==|Chương 936: Ở đây có nhiều cô em xinh đẹp lắm;wTi1tlUYQQR+lRtji/1Cu9bZ2XrhQq+xiqsG26Dp3tj7EFpbTTZzFXpmhQ6xx4i9mGui+sWu3w7rXQuAAco4ZGTzMKzDIEkUAcBUhIO7urEcM9UQu5IiPxYb++gMITTlDmaNHy3zjDIedPGG8natWFAFNTJhShGVWmS0grTUWBXRskInKtMa+xtRUwJ2+pG+zCZPr/FRi/SGmvoQoY91SA==|Chương 937: Đợi huynh đến quây cùng;E7R4wqeCVSsu0v5vVp5rLAau0zXUy4acU668XMgD8SUEzmep5e9a7wGoeLlRb6hETegF76OXkc2r+yQ5AGs3QLg2929RElvZzS4xbUfRzIrL2wefhjxspeO7MHX4WCFkUa1ZxbPXApJankxnH/DauFrGeRnQiYYysYJ7TL3dnEbdcHol67lUwITC+8xgM51IxwMIjh7MWWONGikQbL09gQ==|Chương 938: Anh có thê chọn cách chêt "ductiên dục tử" được không?;PuGBqfM2u+1/c26d60LPv8TsbXDffDyfi6lNxnMUa9uBA+kwkNO7MgFldV43ZDCMtVsogB8Z9ZyX/2OsTJqj3fDakiiPuOUJbTkIMCu8eAzLaaAT+9tIa3fDLvAGhntFcaYSlgxLi/OmR6Xj/yr4G86JDy0dN6NugcCoaXCVOm796CDQj3qje02xWj9+A2SPQEXdyXgnYGrevZMGvcQk1g==|Chương 939: Cố lên;d+I9zOweQFJ8kND78dG6P0L4jxYlVBK9/1i8+XTht8hvxC3UGn7rcOykZ6pp7fC/PaBAo8VvOm9AaneMNnbO43B4NFfA35lI7uudJH8ZUs5UjirJ+8CliviaYFDmwykAreBCfrhpAHyM5CmzyKkFQGvnyfIHXTY4juPXN0VjArrppmTm+MVIBrZjyvDK8bE+NYZWC4V//yYgz7LnyLPBog==|Chương 940: Tuyển thêm nhiều con gái nữa thì chết à?;cBqbauhm8IspBytVlstjgorpuEsflc7Ll8YI5egJlwR1PgkvwmKWvX94BAiPErWQXr7skdYgVT9qrea6P5v9M919uNuFsYr51jhA0OChjdaBO6vNiJs0DnfT6SJOaS3KRwkEvNQsEVndMb54SweKS5g8zcmYhTnX5ZyMcWmSPZRRQSaDZ5Brg1WuAeb4MbJS/xrAX/VtatFGUCJ9nOj6dQ==|Chương 941: Một cái hôn là đủ rồi sao ?;XA56z8Y8mdCqKYdrwLggcXDI3VwZY1LjTJjGcqi62HTQPWGwswyRgRkjJCXmWEONt24tJzgUHP1kRur5rRmt6pwzaLLlJONt8KIj11AIo05rjfAI7Je0se8e1fMk2uvCdjteYEooaav/ONUXb0qk5AX7dxjVpO1iL8yW0APVL+tGNs/FMgA0YRiSnlmdP5fgGc7tHTg25LVOU09sQOc/9Q==|Chương 942: Mẹ Tiếu Tịch mềm mềm thơm thơm;pkUzKidNoHiyTfIS6QSvkya12IUyXdKhPPqqOV3VZLDy43o3WdciFSENZZWRaDF9r1e07zgGoxJsSJRZePJjKQ9IBcFTZ9iRVms1lIlDFBa/sqvqTnTLsaTTlmXnCyby0kii4KsCy/dUV057FY2KGgNwXd77OXoB9B1go0rjcXYiOARSdP/+1v/cBrJs4dOesN9E9wBSaKEtCzrfl5Yx6g==|Chương 943: Không muốn rời xa báo bối tiêu bảo đâu;bMNNYftjV4gG5zWYMlT0mBVEA+ZvDkNjo0HOGABmRdOwevGN82y5SCsP7hFz9aPWGKq7rg7HZtRWvdm+gWOrLefEAH8C2f9oEil8aVxq6HNaMH9XaeSlPLxkc3X+TIbvXLU8LTfmcxAAE0TpQ+Mu5+cJC6isVndSoeQhuTV45TND4uU6hrK1kEQgxdctrTwJhpSip5Y6F0RKnOX0KzF5/g==|Chương 944: Nó sắp bị hủ chêt rôi!;Qls6pO3Ss7YjDSLU65VRBlcNwqsMhee9iud0SIcLB0TF6lt0a5L/oQCzKWWfGYFNUdRfuHssnReMdbiCZY+9SnOtd7ks8I/fY/LQPMb9SrXHQrvuVIifBkYhHUTneQTRQ74jN0aBXmCozftxyXQhzpUrOkQAI/mtf/5vmxTeAtJ447kGBI6/jGrCLI655NU6Z0pouyZ2owj4giqhYknnpg==|Chương 945: Tiểu bảo tởi thăm;fgOQV8tECp+4egqJeh8naZq4Tn+GzfdqgNymcqIVxxs9hzQl9sp6qojXM5VD7tp6FVHGlmAQSTXHc0LVYCRaBUyKoouvckrUHADTaV2d8BTawuE0KsqLqHy/2wBQ/G5UAsmWHqtcqFfgfPeSeMQXlrsXeGZB0Ohq60TXVS2aYsZ/DOeXdh5DBXzNmi1eVFNWhzytkOePxbI9cSywdTikFQ==|Chương 946: Dễ thương quá đi;835WPfoT6WSa63D7RpmRdd9arX1s45/erjMkKmOjhA2VJmjH2+t4B862IFWMT2PznTfai6pvY7r7IXigV8Du2t3bF7noqWNCissLaPUAaOckkK/AJ+3mv9/6+bsmzt0lSpPB4zconlkxQJfXU0f+26Lzv+75ulBcNCqEnhhZPmUKavaIoGArAOcZaN7FzSm+q/ZOcuyKpAAKldM6pdOGxQ==|Chương 947: Đi tìm mẹ con đi;VFIBSJPNuDfRbgxmCMa7nwI03LQXeDK/fVLP3rlF81vrrTWqTvkc39XXGs7pMqqyBqTxwmMtQ7K35k9hT+uaKlLqDMXlNyaPjGHgj4pEya1gaaqnHI/kDZY/xYUczOeYwDMdG/h3b+6HCdJdQFLEG/gjrF/rUWW9J9QbcDGuE6UVtHJ/B0B3hFc6uTyjekazT2dJmd40fHWqV5WOKU+cRg==|Chương 948: Thua trong tay con de;yWgeyE3rer2ATpwhWIIwQk8ULE7esuDnv1lg4ojamDH8g5KI0Bu/rWNEyi8MGSZISP0YjPR9m04TPuw6CEODbch5s+WV+humKmuS7ce24YdcWzkK8nK4OOeLxrL/YB2mzDska6fUij0+OylVxLx05YbUNsC7QCtTB//TyYOrsLUu/NgB+qSv97U7Vk9ao5e7azga55/O9HdqZhfDXEbmNw==|Chương 949: Hố chanhânố!;+zXu1pMMU8+bNGIQy3Egul97jw2lkJLVnXPSnh1y9L1wLFTf0aNeZ2WoFb3/N6yc1yb8JbTnoyJ45eKMTeWIa8IjF3TnxyFui96smwmqM3j01Vk6pNO1SFltfGJV0Kzv5IFIj84h9zzoHeZ1s4ZAFxM7PcMnzUryODoX35JsM36OwzzGfvMo71X7naLQyO7sAZtsiAQl/xPQV6nuhnfDag==|Chương 950: Tiêu bảo - Lá bai dö tîm cha;rZ+u6u5pIqdUnZ1RSSEXXSdKq32b14AKrYyObJymjJJnzQ30YunPEBR+/RpCIe20jAPSm4ST9GhP2VbQmf8P48+qnjYukUu3gdctCpgsOJH56bh12sSeZCktcoVUSkSotLstmFlb5NE4UXJEY+b9ERkJJus28RFAqvANEWutXcH8Ceu2MhAi8mCUk81dmOdCDwOJbMf61nSRDMgVN2sJlQ==|Chương 951: Lúc nào có thể gả cho anh;mlQuIeUSX5tg28PCAWwrernb0CLTe1BFGSy/CNEJwYRnLmAcSedfDTaAT2X5KL3MHIGYFJR8nBzzieQCKQmXX9xLGX916Ukxd0dcwji2qQefQy1gNac8RTAJyvR0B4MEDouEWB5y7oVLl//4C18ZMNa4ElAZMBoCNuxI6UFX6lRACHHNKvViUU9ensYvV5SJQzTo/EkhCNDu55W3fzjKNg==|Chương 952: Một nhà ba người ấm áp;SuhgzdW5N/TzifQhWhYqm/kNJZJtioowEppQ2vTVvVeOovLzz7AoMn4NPD4amRHPekD00TcH02XhcR7zXyaXSoqfAZ5az65si3vPTWdOSItZV83iio+LyY0L/z+DcHti3min+oqE6nd6JpwCIaAC/D8UDlR1j3k0SbgOOCMWeX/kKmguR+AJUSfGwCCV66aj0vnZvH61dYRrhCNfCMydIQ==|Chương 953: Vị khách đã lâu không gặp;ny9Z3XFqdNhiDQ+JOmy2tvBe3Yo4lVvIhhujaV+qm/PRttUkybroeRgos4keX7fjn4RQ3L4Ug5GkxpqECDA4zqdwB6EpCIj7YkaMbJSqAgPhCc0FTDzhjTQwMz1XnHnJrhi0Chom9JebX8Oe0kxPj5VOPq/7nSGkY2HTmWgzedCKs/MTh23JNyIMG7iXrduWWXD8X8TxdaNAr1qB6LTlNg==|Chương 954: Mê sắc đẹp của anh ta;vaNq4ri1agJlkbJlrOVfaaqsmH9YC+mC2SzvKeFxc0ROJDPCy8ZBiUFriR7jGT646sI336RO76f3l9a4TOt7PU6xK13B7zifwldWzO471lzVRNflKXrjTj1eibc7sCjQ2+UZoWvTbb5PmxMcOwyKDBBWCAI0uUUVCtYnh7BuUgrHuM6AbAdoFXodVqGBQAAa4RA2VYltNJRltn0Uo82RGw==|Chương 955: Bị bánh bao nhỏ mê hoặc;dq75mc7s5jU8zeHbPXD9Cfmj8lBdiBA4i34/FVQMiqlitY8G1Ft5iQDnwjI5bNWPFMAu91n7RqrgVRUhteuSh/Rfrz+u1ydxxUZHKEPeVLWBePgbdwnDM1tFVkOyZzGoOzTWwO5xS2NNGVcdVGLa7Y41YepjCUsBgiY+19RUa7dK+K1Q0INczg+tCmJiH5OKGHgPvXf+qtT4tY2Q3VUnxQ==|Chương 956: Anh với Lục Đình Kiêu sinh hả?;hTiR2me2DWdFmfwk/BlEV/A4rvS8sKLYRl8FLZv0wmMvNki0us6d6VvAET4ry3fsB/UEH61yB2Lcpj48Ci2iAMMXHW/YaieYxhHyTJtv1e8Hu8gX02CMNHJ7SEap0y4gBhVuF0RjC/pQ8bzkzfcEd7fXWkYusOzRFJ1XVRI57Q+SadvMLfwBIOf0/vdgI5Khq0hAcLIe6nRAKUC5d3JARw==|Chương 957: Một Lục Đình Kiêu khác hoàn toàn;gsUSixUvEJXWSiJMEzw1tdTpn6APt2NOOwXiS3u4sgqYnxgyzjJ05AO/UnABg4+Bzmg+/MjUX9sboDm+YCOj6um2chxsh1xtq1qJo+fX8m+t9BbcnjTt9vzHrNKi0yMKhCzu4DtF4AU0CwkyENWbyJfOO634mWTpKDywVdTgjL/7aMhFSXnjCVYXifq+8xKAnZV9BaHFhyWlBC3u3IpG6w==|Chương 958: Giúp tôi cám ơn Tiểu Bảo;BD4PQAtGr6qJAW+CTQ6ASrmggn0EkBgz13xStJu+JgaytwnsQWKINnr9ov4p1M638y2iY05RZ++rlm63IpYXAMRjinrnNrKTm4NTXbZuyIOBi16Sso2sQz+KEBwWvJoxjsfkEv6J+utn+R/fcSvjKH6hPT/+oql3gvKcPTdVBasWHe6XV6vThahSo2+IlOXX2gckomQnrXFLYbnVCFdolA==|Chương 959: Chúc anh hạnh phúc;kdtFFDo5RBVd+YehlavO84LZK58zWzGq8Ualq5IpuSaYIym+3kiYHYtNTkp25CdwlCrLtDc7LnVUWJnHnt2S4hh5Vhah9SD1sLKgsmjvze/14ij00SWx09PVtKO8jkwTMUiOLh7sGnF3b9E4muCF9e5xFJRrMEPFxq25+YJWpUr/PsjQ1FwPsFQTYYFdaES8Yld7ajylCi8ryOMtDih1bw==|Chương 960: Tiền mất tật mang;daBXzeaHvSHdOs7uUDYytCiCU0WAKUiNYQy4XPlgkgiw/p+kJQV2fjPdgCCc6LjIRdHMKvV433ycBiIf6xfHC13tkItiKM4isVNEkt+nUdp6XGUj17wYwz2ClYVEPJMuW2rcKCgG8hgpRiiD892Cv/00SyQKWUcBeZ0G+pDFczSGBI5GDVThzR/Y8SMf0sSP3sbDpSMlPtwRQlnVSzZ7zw==|Chương 961: Sê khốc lốc câu χιν τοι;TGfrj51iihN5chhd3Pw/8IBWFJDqJQRgyVv3qr7yRi+lU+PVz7B0Og//xM3dEkMWz4DVNKYE+hH7eWV+yFmrEEQkmuAtk7jYKw7sA9Y+RQ5L9MHSPz+SNSO72b9gJidhKkBMiYjPzhAtu/v81FAzbKHak4kILE36zywLhItgTdXRnerwbdePpHi5nNt0LJY2dM7WP5SWE1glKoTE0xNL1A==|Chương 962: Tác linh nối tiêng rôi!;blzihQHPk+WCCJgyL0peRD1u6r2lZnv/NvYTt60cQl46rKI3MQFsbvPF8ceUD3y9ULr4zr8YgdihOMQ2diUYetstOhO0MIyFmtA/upnoV0uq/+kxAkrTAffVZkmOpDMv9mEvJpM5vPEvbnVRVuI2kSTb5CbfUW+vRSUdA6yuPnRSBRhKS7IZJbYbZZVvt65G8Yb1yW9j8qBmdNtokSR44A==|Chương 963: Rốt cuộc là thần thánh phương nào ?;8taPSQfYWxpst/oH695PJTuiY888HM8g08G5PeHwJDhs9MgmfT1VKsPgTy0j9Au9LgIZdoimlotYKCcspwVSzwjVUS/NPjtMHYOpcwIxE4Xw2N62g4/0NUz3Pr6/BSXFozrpocFtypgr6JT46KaMSezUxS8c4tj4mOJFmqBDZG/R1xRhP+HgaFEOpTnNurFibXdLCCHaI03VTT9JJ5jCrg==|Chương 964: Lời vàng ý ngọc của thầy giáo Lục;868a5Sp3lSydrUbjm45Dul/6v6BZN6V2QJ4DTGqDHBbY1km9ehJZ9YsKXLQceBAhI1uwefvKm1C5ZjBQge6jZsNwPwh6caYIIgAsod2v4m0xpJphK3teaIrc7F2qRzyTWHrqwG9x3xT1eU+jDEcbSGlZXdP84DISJ2Io+gtv67rg4L9bqw/0PxfQzWXgOP7CAzpJbE0fFzU1fTWeQF+AVg==|Chương 965: Tiên thêm một bưởc trong kê hoach lấy boss đainhân vê nhả;vcjvOZF1V9G/UABYqkIRuct/t/eGEMboJ6MfUclpBtW+5GMWG9klbimJO0NKr8odMif+By1xrpYVktkQnywWFMHujiymas5OMLv7fix+yeNnDKfItS29DEkan9wjDmW8S3tDRUrvagbGiXtLRIzMQdvaFljJ43jcSiDF4ZSTwVScgAo0wqvz3NkKWqDD2oVx5HWyXIu4N0zF2ykwszwHiw==|Chương 966: Boss đại nhân thật là đen tối!;qtPl9u7NBaGzNzBw4vMq6qGQH1UTTE6TeL+vnbiUGdud4t6r1XhrpBozjIJ/ajpnjoGpvTPKsdTCKGEBQJLdSLkEKer3w1PD65/5sUyoBgFGEevGZ86AW1jtvxJqL1MDIhWLhtaVwwPtYlgIgtnR0URZyDyP2QCqRIbkdNJykqQhFGoD7mB0DjbbGE9nxVSDlr9OKx/kc44ln8zHyg2m4g==|Chương 967: Lại gặp mặt;21AbNcqbrLUfYCuyG7o3sQEjuo/D5+BfD5iHBRhvuMgBmJal3c1Tfdunm3pytdUT+ewma7FUUe+6Gu0jY0wKrvFSOz0tJBiroR2tdPF5mhBM9cT183havuLwfQssV+sIHuTv/kJingwj7/geLGrW/+VJAWDL70rXgK3zhq11tpsDH7QB6Rufk33nnSEAeIKc85AV7lQBPNvrJ0L43emp/A==|Chương 968: Cửa hàng quần áo vô cùng tuyệt vời;6seij0rYlcBNDqmnU780Qx3TR7D06b91fXuTBNe7qwQcygFnZIbrKVMwIRxRteU5qom0icfmKpp17hlTEqx9cc13m7/z0E6Fb/Va4yx1liO8dYNkVyRJ60f4y+Mv8iEE1Y/t2NvuR940khCTXLIiZ8h5lsQXso/4yQlCv8DJqSAyRopIRbSbAUPjVdqN8gGu2JmH5cCK0TxS7hcRCahjCA==|Chương 969: Đến cùng một cửa hàng;k5p1EYi6SuM+2U4iR9s3E5JHfiDzYpsZRaidkCzZcnuRoRG4GZi8q/eLKalrkfYJMIPuCX/dx936XHcsIY0o2/SLAYtj1smlzn2Jc4gGIhp2GgbktuIdFnSlnwrTTBHFw1oFhhoKpgalL2pxF2gqOz0hoKN5+QuTXppLusoiMKR6qwgvzrcppKxIYUngtu/FxYqDwjfcCUXJOWiiNFXzpQ==|Chương 970: Chẳng phải bây giờ thấy sao?;wLoymO5357YrYKGmQlc/+jsD+PR8urnucbGrYgKb+qOhG3cnWJI0Vu8qMFeLM1LVsAY1yJHemYX2rQ+caFu2bAmwbp2pLj999kflkkBjYGKxLMphyvEi/ApoDYDbat5n8k8Sg8r7Cid9wFwTRM80chFJy0pYzmKmvrlFFgieLE6UUUym8cNHsm/Y2gP4Hnmu0GinFIqLCUgxJ5nGO853ow==|Chương 971: Tiên khộng : thanh vấn đê;9msXa4IywaAGONf60PQvkrplLpIfTsymJr3e/5OJCF9qtIA/0eXpR0M9fXeHtnOUzjnBeVbd1EBm1Te3uOlKgEXeOg+zMXpiBvBKAtKWhIgUrMkYHtDfVSvF45WZUufsyRojzdyB2EjnMOSxb9y8AVtF8H9tEJMzMhIALTPPji8XPFXsf8oKbOkJ5QU50lvABZLWyuTy5XUOFnr5otBPLw==|Chương 972: Tôi có ngu đâu mả đông ý;qmM+g+Qb3VT/+oUi6LON3FS3qvcMgVkJSjNSPdv/b6gEN3yju0m4k3QlcaEh4aE+5tr5K8knDduyoholsUt3vA+3U6Jj+pGSIdaJO/yyEWGf7WI3VyGOqoCiSDHHseVd8oUNs2DsiyopH/9QbD/BZMpfLAiBKPgCRS5GP9bWi7islmFGHjIiNnBLKx+H5npeqtArnyCnmZjB9kwPY5NLBw==|Chương 973: Ba chủ của chung tôi tợi của hang lây hang;lJdW3hvhN3khhord6A+UnbiMv+Tld9vEI5ZTYU+MTXvk4oqmDWsivLqFQr7MOH8+8e7acJepSKZu+VkkLCvN+MOoSUB8jsXcY7Xj4e3htZDHup3R2Hq5kmj5R67XQWjgCkWQRG/WphdV7hVdb2c94p6xmlqOiLz0hVD8Eez1KiFbHblC0njjfCkgqZOWPZE5bRJkLN4wM+pfIEBw8Kxx/A==|Chương 974: Bà chủ của bọn họ là Ninh Tịch?;Gz7yvwXVgw5IwpksOdEIfogguyx9/cjTz282xXVTqSetOL0EQRobxO5dSMgmwOEtpZGc+61ejSRgjSuPxlWjPgtjfYTdondrlWMe+qOU3PZ9Toh1+A9hh9nBZvmXHj//X/4M3CHOsb5NU3h65+gReU4updngb14mLEyFbI2LNnDqdiaMpqiwc27yuKbrl7h8rs1QkzEn7pOLJa870oxAdQ==|Chương 975: Chỗ dựa của bà chủ còn cứng hơn;Ly7uFJL2Kk98gsrJPaBZiBvxxjLt4F3Nmg8XB0cqexTAfxvq1BzsifVv/kWUyV6FRIMeSzW1hSiUp5BIU6kTPZtVt9IhnGuRvvIYIvx6Gia6paQRQdvxMUri/AKYFFy6KM2SYaccI6gnHAz2rGnuS6rYZrBSGFoHKNxKcc8g9OSiheztaZhZb7XFBGFh5o/G/XLd/Gxp3se4mJ8hwUqqlA==|Chương 976: Để nó nó tỉnh ngộ đi;/npcfmsqG5braLUs99YgIVx2kQRWJw4Jvj9lN0uva9hUqG+PZZ8yOsl2UxW7gvRPC7bHYgF9PRLGrjaLIcZ6ijTYv0JqLyzvYk4vgy5UEPDp32pgd3w1amuBr58smBFOQc38kWSyiqmqpH4IPnCYWQ8y21sJgmwh54Mb00C8zn5UzaH415EKB7iGgWa3T5HrtReXEVSgrL4eeCvug94SMw==|Chương 977: Quá thiên vị!;4tKCRhSY/+nFxe2S3qQRuXJfK3N+fTGPZssMA5iPxanQpUTuchLup6AvnQNlU0Ow9lq81cx+B6EEkaY+C6QjWgiVP809l3k474hoLIXzNeirQG3s2U8JUUF85GHwBicAgivJxjxJC0oj7l+rXtaJ8MWJBJz+mqw1zSTCrbVYjL8pzgThM9BA6nQ6fFSL2a6Dr8scjes0aJS+cKoBFhDq9Q==|Chương 978: Mỗi người đều có một bí mật;Ry89HxALJs6GNLCAMmcD3PwJ1b2LjAQ56b24nd16RkzJmqOeQVUauMqw0lofoi1AEi1WqjDTpWvIog9t1ijhxY4ei7cDbOCZBodfq7AiJh8U17vW+3qL3zpdWx7IH83+tSvRDWQcv8hAoaRUo0Wm8Lqn+lbm6iNUaeGYik6v03a4BJgrza1TwFq2ixo6vJSFb0OR7TsnQHXYYbgNxJCzJw==|Chương 979: Thật xứng đôi;zlCG7/F1fsT+GRm2BLk1W2Pd90WoJl099fLQrmvmfvDs3TEvbg6bvxN74ik1fJ2gPJUqD6UCHGOo7dxnLCebpnPVt94yERcA1RczREljOZKjOQtsngUXty7aby3twiq0jLN9d8iKbb2V+A+YXI9ip34dy7UzTsj2+jtxqbVVq5QQz51IEjBjW0XoESPO8tYRXQ1Ruzaoj0xZPmnHr275DQ==|Chương 980: Tinh ~ kỹ năng tỏ tình của đại ma vương được kích hoạt!;9MU4XtgHuxb47bEC+ShvOClSlTaIVSnBdIvR0L2smCAVCkmwfund0rqNUAfK0fMVRyYI3wD3r6ghQn6KEmI3k7RsK2qVv9fhdfyfXVrRIX7BGVJQ3hqeuFeZHsLzG1VEvUZIcanmKWjW8HYGNEVzrOGvZg7uehV6zsFNvHwtcyV0SN1KLGJO0z+CC3pkZa2LTugG3mIZtKsGXF0hKX4ggQ==|Chương 981: Việc liên quan đến năng lực của đàn ông;63tMoQxHkxNY15upWGrpvSjdr8pHCBi8l1K7/3cgRXdJ0ZVt7pVeq4EKWkvKUs8uqGioq8gQHwfWJBBh3THEZ4kiEzSkBx9mekEOY6GBwOhvePBnZQpiXl1x2YNQsO8DkAQB0ZurPQKgt5SnjblRMJiYTQLg48fZjt6z4weKCWDf2Yc6zK5+dGLeyDX52PFBj8Vyxv1pJjnq36Zb4SV5aQ==|Chương 982: Anh thích đần một chút;gLc8PV5zSIVmABQTDRR65HWxrgw/tWzX4S23B469LKLZdQb1TysAEDrRe00ONlueyTgf02ewt+c5C8Yzx+/NUeUribwA+jh0ysxPLd6RYOQ7T6RtuIZ/VpAo+66e+H4vEBLH5IvTV15f3Iz2Vi1jg6z6QAAJX82etFJhBDfux6h7uf4xLvZN+yGOKliHPdc3t/iBrYOP1OFbXfvORavrHQ==|Chương 983: Bận cãi nhau với vợ;2qyZbxJX1xjwcluOXiapQ2V8lwEaY0ljlOVTdwujBn2bzmWdUWmEmZw47Xc7+DNxqiY6npZju36CvkyQ2JHu1D3EOkZNuO1xZus1sCG5gycTAma1241secFIflVN0qgE2xcqxg6I/1Li/GFJefFvfZujhFFs5QDMmdA3ixP7t1F9v274NUJTi5XSjWw4hwu6gBPYi+daH79t/0VusmIyrQ==|Chương 984: Cái bóng đèn sáng nhất;JkVj7rZFdxRRHZWW6bqoL4hf4Em99u0QgDG0dsEn6plmf4ERuxWT2z8T1pTFlcjY2TXCyH34fhU7rV8faPZt+4QFQom8nTw7gWRFsKDMfvEcwxg5eaBILOxUy+grEcLlj+C4YuYVYNQIMKNFZAXgRonLLi8xNvkvHnLoZpIGGq5H0cV+XL2CyM6igQI+jB1E/Plb8ro4MDoKyDkBFanLrw==|Chương 985: Chia tay với Lục Đình Kiêu rồi?;CWb1XXwU8EOgiSoeZ5OjyCCdxPD91gkfZj/8kT0GwsA7V/DVa7v7KIGAUr1LF4S8AQuVC/PKCr0N5jjy/BZE5oWTpVJytSNi0gOehgfashhh4c4PJNyDXCcXzU8anlFnswZ1YnedyigL9c0Ev8cUoJ1c5nAKMPWiXPeHoaTqRLrDsEooXZ7GyvTboLCJFPYXZLaYUK/wwLzcu7Tc3uHOJg==|Chương 986: Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa;dsZNesIJpGgCNl2gauYcBFHaiFGG+6uz2VNh9Tqp3uBBsBVbKd7e7GTlJJGori3IK8o6UZKlflODcZKBFukeu3bn5xVlhps63NRpQeN7GfOvMuEl70QCpsGaWZvxOoqIK0U0qUfeQx4zqJD2bV4D/eubPyckgVqkmqBZ2t9klKjzum7o3QnIW27NYLbMamzn+qL+lUEy1OkiFSVuCUdb1g==|Chương 987: Nói đến việc cho đám độc thân cẩu ăn hành, tôi chỉ phục mỗi anh kiêu!;6HQsxf75I81x2vbBGBDaMgWGCG9x/AVB2E8jvE3WWQDCC/YIRfkRSGlClSGgzgIZ8cy/vUAHDfd6UUDM4LcBKmojKsBuRrPXCkUPcZ794Ww9M2PH8LTpAMebn2ubQ/jzFooY5DqJgG0ZMgiZmmmzh9mYavT0B0jcL1ZYTrAqqOwyofJrxzBYrkwoPaba8XQPVNWxUUTI5727srT7NCKDTg==|Chương 988: Lục đình kiêu, anh thật độc ác!;6sOSBJw22oHG44iW6swc97WSBKTkT9JHEoF1QP5jYNpfAMlCOZfsxT/mnXKYVXC9imfbn1m6iv2/3z98wlS4vzg39wDmftbuZ08aM+FcPFOWLx1k776f5tC6KhKo/sPY7GoxbW0LgkWyiTF5eYYOOGB0S1eQBqE+UvObqEhNUu5IKrTZtxeEzLGq5FmxKfqEC2lwpXXHasuzckz85qIT+w==|Chương 989: Yêu chiều đến mức độ này;5kT7ufJVBTBMGX+MMNPYoaDEvEYv+ztF+mcV8ItQyhdrGFiTM13y1068YxUm+WcS/7++/BRavcNk7U5BQWqGOpELY+aU+x9aUuLGBv6Y+zPSzesBsvtfPco46m/xAeNKOhlV/+i2CAgS2RRqR7qip7+eFCdBYZviQsqjoXNLrmqsrMZZGJQSr1gsN6kFV4ZVwWlhp0HUD9ZOsnTcysjfiw==|Chương 990: Con trai cũng không được;eM4+lMM6f8WrMJ5OV+J5iL018hVLC9OJqy39yJzxFknrryzrpycYEMHEf3SG+QAf+4pzuUYF0t3yHYac+jnEolLnBZL0DdCmj1w48dbXUrSa9R4gDXrNACO4A3YMNWtJHYV0EfT7+PIsNi/KxLvq0AoID97CiJy8hKfnL/fnT3A4Q+3CDKbAYlw/ysrpwokiXHqR8HjqHJqbwNFnGbWILw==|Chương 991: Không thể trong sáng hơn một chút à?;kpaRcQ2pUsrc42ZkDPGxM+M3/9x+IkjmUAuwUhY1P5tLxWlqb1zybaDxZ1StxnL1w93hXuyXP1a6ebcTDB00UicsP0MTT57gb5P7cwLZbVlJt2aYlG0rEhMyM5y1A4zNIdloTCafdaf3dAm9clbiWnpfYVrQkyuY3qwfJ7uRjXptAnxwXzXIDyzsQHcdiG+rL9WD/YJv3HAMl2IrEMtEzQ==|Chương 992: Ai là kẻ thứ ba;wl58qKbqWRgPiQOloLlA4sTGwS3WfetuQH50jgL1IY5gk48cIRPnTlsTOcgqvJlbsm1HnszwvJiVlZ/27jqV3eHZGQkVG62S4wkuc/x2l5sCibYyHk/2UqdXh5riDKz8HxN2bGGhW5S6YudIUjnwVQoHaX0nGGMxwTOzLs5pi//kxxVWymiyOOb8cuVNvb1IXj+pL3cOi9paKlz0tkQlyw==|Chương 993: Ninh tịch rơi xuống dưới rồi!;jPOqiLjmYy9WEBNK/fFgxLgSynkBEGo39QEHSpysx7OlsdMeCvGYF0KjzhIQ4fKerGW34Zs36jlp6Wn5oy5LLreksOhinPJLWHZaJNn7ITVmPPJrOD65rTiSbLy5lkXyjTV1G0EXN+7FAjFcLtsrZM0vzz+7pgr0FMdM0O4c7Q0LNYhaQbWhgR+zkr+FOhpyjnyUPZhFNhZXZ+uXjCr2ow==|Chương 994: Cái quái gì vậy a a a!;rRjGRUZ22Co6slwl/VQ49wpsXBuYZ7Uo5bcL5CbbkFqsLsDcLwd14shnKJwR5PONWGCxJ7SNIDKU9F9zyqfksHOBGRhSbPD+X+quuC+aX+NVGbbhtBuRu4EACJyommz9CJ+1wvsjowhK6cifCMT+kL5P9yIh4KhMrcChl5RgeolzbZLR7Zx1CAV3gENjyTcTXFmdx3jZTzgKTG7Me7qGMA==|Chương 995: Cô là đồ Cầm thú!;lipOnNhEJHIE7b2y9sZwayaq74hIECQFDSSnc0Gl8eUHZInIR6ROsIn23cXQd6O36r2SDWIvs4heaVyajoKsheDreLHjE06/X9Vejh0RYMRoBvITtwgA2VUF1PFwOPJESDbrBjw4R1NMOvvYJHKjff+MjTIjLDXuHukGWoZaOQXIC/WnZV6U2M6PD0LCjTUdo2LEpghQ50yJPUEGzt2Izw==|Chương 996: Ngã thêm cái nữa cho anh xem!;lMTgtbdcY7iittYFe65om7aeOrvb2YICzaLxecUdRTNrvcgt3ic1Le2/c5PINjClQmTSde+/4tYnmKw+PPJc1O4FHmsvol0fVk+PekSGjZa5wRcEQxMGd2AjSeGIjY10dPBFKTzeaeiYY//LcLoKsXbx1NiatDeFCfugMHXA2cOBeX7Mu06DgN5I7SYX6lq3H9AU5d8ubFvLrTa6AItxgg==|Chương 997: Anh sai rồi, thật sự sai rồi!;9kxygqV/PjYWSGZn4rvy2yRltc9K7fAaiog26P5hsJnNr6NBBGC2VcKe3VWsMqrGOjYCnjd2q14p3lyM6biQsFbAfN6O7KRqeeeRoSm2Qadq7Xe6tE80818C+OQawOXDMgusLboPfDHaMPrvqaRSVfgEG7QOld3jZpwS89m+oW/N9IWe53ZRJ4QHDX+eSP2UpPRlvQ1XUJA8v4aryM7+Aw==|Chương 998: Dắt lên thắt lưng quần;32hifjx0DtTADNX5cX7beamcD1L5gLL/9aesoaXBBNeKlc5vSFwcT7lVPbYhwtZ0n03o744WKhrW+b6fs2tJxu5Jr8DPUUXGxuZ8Fvhkf72pDurNVZD3HhJ/bIa9C/w6eNN7hk1MFbkj9H8xXI4t9RK5UtrzvUR+AAXWunswfjKO+c2qy2a4sGCRwdix4WA0WansZfJb9tm+AhklQhqq0A==|Chương 999: Kích thích lắm;pqad3Jdhz50pIMUdktBdvfuu1mBq7tue3ON69YtNSUmJcPcBVG186VxPCJfki3hRAbixqb+TvSRLp5SfMJhdbFcvpW0xycXEOkfAMEvydxyevfKdcSDlycDLulCGEKNz2OBAUwRmTvfGiPMGqRPgfzqoau1Cg6w2WVezNm1WPOxt7SLEoqhZq5TGlzC1v8WPe9PIupFJzks2vMLDggA8FQ==|Chương 1000: Ông xã?;EADjf1K7i3lvaPoVzHTRbCWcDvO10wLqu2Mm6LX+XK1pnhwxV/Lf1F26HLHflCKiveVR/347C7aNc+LxBDI7hqPL4Q5S6mWHi1OXuQyphUaE5WRWktOdxvn7e1R+aHtx99S/xJMHtLS0vH8KldJc/2KbA+IdHbI+FAxIZ4+gXpslris6Cz79qMYRevIBvGvr3qwXQYAXbeOQNKKYudytyA==|Chương 1001: Càng lúc càng biết chơi rồi!;QHoy1yDaDVgCKD69EkR7ac6/mftv4MoSSP+pSuN7HRGwFIvFDlRk3doPVZJLLnACGemvg3EQB/hHnUdOFRmmC0HFo3+h1zch50ZjLAy7xYfdV47z4eQKqUIkuD2/ksDM0mMcCYxfE+NheBY4FF/GyE1ghcyBGotfpUySC5V6aTMO0Yi8axZ9Qk+MO/Gmb8K4Nr2ZgCBig/yysG+rj+0CBw==|Chương 1002: Huynh thèm đòn thế cơ à?;93D1lwW6nAravX72TO1R1t2+a8niYkIh7tGOOR7Qxj+gy0tZFFUlscwmXZ8YQl6gl6Ses54ANiV+C1TKrIhFT1rjUe7ePs/Rx8k9A73ujtovAlet8nAJdTtBB+t41+HditrL8GOYdYY1+y6qpNC39vfobZ8cI4BFMqMo34Wa5uNW7rD4N3X6jhAl1MwXTdR1ve1z2m2ek3A0xtln38mhdA==|Chương 1003: Đoán chừng chắc là sẽ rất kích thích…;C9A/ddGwRcwsCxT0wogWpnfAgK1OyJtvJ5v/F1eqikAdh+0JheatjB7JKdh1Q9tsqr3fIgTF4KGo0ir+tZ9rPZ4IAyAkoDCJeTw+wc2cLDsNGciENiO0Z3U8/ao8iNI6717C7qsmSmcpYSEwjW22h5tga5rpILSbu1fFMerVRQtskeWC1bVdLQaODRuQxMlaZj5bHKKsgdRVe7jTwXh0ow==|Chương 1004: Một khi đã high thì bay lên nóc nhà mà quẩy luôn!;4UT1hEPP0GHVIqFVHjt8mgDV/xpp5LDrM6OgHX0yaOxIJpwvT3ycJRnn0/XZ3NYHVhKDQnMcbPct9KJJ+gGImaX/7iHUO4en4v1tta13cggECsrJhqqdgBl536ylqxHfDsi2pMtdnEoqGA/GgA3Y/Jd7TS7kxkA0Lo/xdVwq+D5HlrME0uR1zXUpC2SmMjBHDg5K9cKlol1xJQIxWFh8OA==|Chương 1005: Khốn kiếp! Sao lại là mày!;QOCa+lVZ/fXtECuREQDxgMtxjZI08HoRdIaxxO2ms3zdO/okvNWe2rr5aOSDn0NOubHApkmPlgrJ3pyoTtXuaWKtxCDUhGhB2X/yqxb1KLuLq/ZxPy9+gC4vfqq4ZJn2QRNNbFPW1Olaij0EKDxj0QYR6qeNnc3vmuvwQFWZvzbJ7zfnvjikD4kYbHwjkz7ij/GJVUAx/nUsseuaVltr8Q==|Chương 1006: Cướp người phụ nữ của em!;fuVuVSf0rozXZxsi9VVV5K7mlPd/IMENn+mGfQKOvxSZ1OMZNGaHWU1ogDuA4rS6NE+RBd4t69HDuGR6xfNaVu9YGd0Jv5O50C4+XsUISflCMwRy9ryL98fnUFozRimd+AQYIDBLx+5zNTFaabqFmuEVW408h4B3G+ycHMKLz9xjA16e7TPtoidEDbPrCzcrae4bWRU0xs3h1anKUAp+iw==|Chương 1007: Một ván phân thắng bại;kbLC/25j4oiLRA+EjNOWVxY+w3LiunXnCS0lFXPlOEuUYSU+Sg5Ly5LkFJ5WYvFAZ67mr9sjIz5kmsvxztfLHM08/pCQ0WbOOoG1V8YWREaWmwXpjXdBtrsdLtF2DcAt+cPqZsfw5t0pJ1RHIumwIilK+4of/JmSkDoH2+xkiNBgBR0MCcPj0NQQXB9NYlCeL52ghreb9IfHpwKC265h3g==|Chương 1008: Thù cái gì! oán cái gì!;8C+MTuGNsukDXH1p0nEvoJryHO7rTdQPLAXP8qHem2faYrqur7nOuJ2R0JEQTOIXSWJSbqRDJIH4tcY+5P6Z3yd6PqNE0tNTXReX2B77b2E2GqEnYRqxjMBf3fFFh3XTmFkqqktd5y1KnlFQsEJhbark26xZxZ1EEETRepA71NfiXyCY6A3VCbmhKu8qogDETvBdU3HuDU3+LMFEdmPq9Q==|Chương 1009: Tự tìm đường chết;xU348j1hrowR1jab/9y5lEzzTg6rcAuaIt1Np2SaIYWxZQLLwyo6HN4HgkgrrjgjvRJMMLA6Va66xWPf5m/LPWR6zjWhRn4RgM4SwWnmXe/ff/JX03AHybBEGuEy0io0lSk3UwPdkoU4GiDTapDWibh3tYFsjjs18vYP4r83GMGBdYcKJeg1lhk2V0eZ6IkV2tomng/5q7YF5n5j7vZKxQ==|Chương 1010: Tên đã lên dây rồi, không thể không bắn;bHdfWwXnFhP3wJNRojLTqC36/55hmicn4LHR4+yPWT0juYz7dl6wBkQFzqRtrwBW3+ExjLvrohVP49GIJdkKO9ToL32urI0QlBctaGHBtUOIgjjLV3XIdBXYEziw+RfsNbrXjJxr98dNWI7eIwZmFj3KcWTIK1u+IXiDhnd9Yd2PAlZk3L+F4unawF0sN14Crdo9cOfcJGasiGs68UEing==|Chương 1011: Không có cơ hội thắng;uXRmQ51utYPicBSTO4ukIrUiQSIIkCxL0MwO8lNJcIJiqd1WHKZwjOXIFt8n+grrWGBtC6+E7KP7jKQmxFaKvdl9nwXFaXHMLvgwYJh4hXApEYhdWdBuPAl0fCnU4a7N378zjuZ0calEZfioBIR648zTAz7mOgwQvKxWIWvnCjNrSIja+7nso02Eu6MZTYNkLERuBg13D9fi9C9nhcBz2g==|Chương 1012: Đứa trẻ này là con cháu nhà chúng ta;uX3rFZNNoqeXURYZ70GEx8HYCLElbXcGOgsP2pbkLCAOlkn4RQrbQOV9Xr4jf063AuLGFV88QDIcY4T+BtEVniT8Ug5eG/lEwPKfqDaLKx4fJIbDbQJlz+7Xab932GyaxpbwWquofMkjDKHQOv/DXoHJKI1nO6A8gV3A6NfLdu7h3fP3qBhYLm2nFJiqCHzvgSGkJqTiegi7AW8QaEG7IQ==|Chương 1013: Mặc đồ Nữ chạy quanh sân bắn ba vòng;qjSvLkF0tWmC8d28zI4GDxRrG4c6/NzgPfiA+fv5l/8DwO0lYQnJ0OO5xanRf3MzEtYdtU19NTB2XJWpgBnXnJB5H+9ijVMzW3iFGr5K3VbRR+47gZeC8wdYZvicus/E2CZ+sQZkQcBtCuLs93Kt15WIIugZ6XScPxnVG0GStsNZC68TbTOcSeCzVZSQEPNpctuedpqR7pjBOs2TsquAdQ==|Chương 1014: Con cháu nhà họ trang;WVEaaqHdS5zaHFLroUPxIVlwyInpzirVBmDpjQJi9LhuuuyA9IMhYDevLd6lBlaKPpiekTlPafSj70cCz5opJJwOorDV/advFDZLSzznIE75/lSylRzebiv1KhsmTCciw2Ogv9kO6JompHALyyBM6WF1LWnFHy+d1rBTJs3SDh/TbarqgEElt4U1HnhNxUVGePlhA5KasUGeEDKouBraYg==|Chương 1015: Cắn ngược lại một cái;9zn5J2gmKuAWimdK5DpszpaX8LUQdA8uuUQqpWR5NwCws3+xK1gTxzbktvnISBIOXqgu8MrR6lpr2Vy0ni/1lVAk9LdGKjTfeB5y+uZqLqOl5v1NbG/y9lUIwyWLOLOvzOQg1Rhh2xoyamX9KuM2yvVL/VjmlzoUgob7hYNe5ucmPVxcxiFbBinrwMWPXyNjbucPwv86kvwkI2/QxcapkQ==|Chương 1016: Vì chính là ngày hôm nay;vrTIN9ktS8jNG/94Y7aZABubKmIrEczk318OcXFtIgrsJp6YiatCHUocEjyL3Fupdn2WOCAca4QWYRAcEOuBSgTM1/IS6m+ycgXBQb3YfyLPBKzqsvC/2q4SHUsNnLBOzqFRb1UJcqKMQrFsQ4+r/EjZH8sw7Z8/cLOfOrC+0k8xGHTbj3ncCEPJp9enKqJjG8ryGNAF7tpG9fx9YP+U7Q==|Chương 1017: Công khai khiêu chiến;keE+n9KlvXBelxGiYbAd0wVqEl8UM3GkOu6pmFE2JFXYI9Nti7jzl8qQg0ObjHBNIe+AxSLSjyA+zAhc/Gl98cfj49k70lcsIDxkC6xpqM/WU7+ovsGoQ3H/X/YTv+YbTyCOTIRXh+q+Ca2ItmoWdaeXnDcdUbhEFQzlst7S4VhisXvdIIccKpY/0/wPYOIwTANr880vuMMr6fnWk+pJhA==|Chương 1018: Tình yêu của tôi;zZ8GdOHDgDSWWlfK+f7a7FGs5QJr9BPsBd3owZ/YN25RiMZWINPexdhWXTDVVxvC2iCTt5jK/nbGOpYC+9LScgAfMCfois2ZRQFTFnRwbK0hSXGNQx/4LseWy/u4v/yM393MGO0NGvaJrrjBlwb9PWtLR0Ohrob+aK6aR6Rj/6YW8tHXtjOfOGioG+BajY58Zn/lgpsTc4xXh2ZFIJyapQ==|Chương 1019: Đánh cho không ra hình người nữa…;rBFge5ePX5KGIGPUkC4BI/KEVcpwwpNH12A/hcRnuL/DbtvOBDgzA2WEdgA022Mx91ElWWQtW5cNwL+cSMjcaVI8K9FPYOlgikgTU0WNZb8s/6yr/PWnap66YGxxYqO3enR1cJzbkvfyHQYcO1ENZkA+HTQpMKb3ZwTM9WzNZte4loUgCQdp3FDxYy83MzX1fTq5zQqpEHO+plGEbrqHKA==|Chương 1020: Thức ăn cho chó ném sao mà nhanh thế!;ESdVPSDHOFkWp9dQTE6qio0Q97JTWGvor2Hes79uZ4vbClr1DTR6hqALeIGrHOb+ltiIwAuy8x9JmOxKHRyb40MRyQuRfFmCDtqV4UqWQIn+nO1MGSJeYTrZo4Csbn405q9OA9ElVDblk3cUjamRibVnapaPTQ5bygRnMMpERtTpOGLlzRk6CZJ1Vg6si4WLYmNnZFv/5aUPIdju1fCAQg==|Chương 1021: "Ngược tâm" rồi lại "ngược thân"!;v6qVms/2PIIFvlS36w1FP2Fnk/Tqd1YAfbw8WRw5HaulOwwIVtuL8I3T2uLtid3Rfrt/82LvOo3YYkaSX145v0NuMQ/Tos1BUUFXLFsU2YG/CA9xn8eJISP++2wNGJ+iAXI/zOlFP09U531j5tNvosPSHPrIHdbT9JUBu3wsOyk7+/GKd336zkOQ50aBAiJ67uL03aihPLImFkyRHQUagA==|Chương 1022: Là người thì luôn có điểm yếu;jL8tsrXwQe01y+zPae0VBFysUloy3x2FPmONM/ZAGnhFMTE8LsWPEDscfKS8AEDFR3YI4qKOX2u3w+oeKVRBrKyPXHhAHcUxiQS8RPVc3JYrGjROH2WfYZpSAO+TXz3IoP+H9YG4BCAKUdikDvzuijOhT4gvDfY/p/EIuSaAk063Hq7CuJCL9J2jvwsHBN8nyi1gzCykcfIwOtSHriiuMQ==|Chương 1023: Thích đùa dai?;Q8cdEmtZV/nSqbqFzMFcDpH+WbgfWaoz2uLLu963DH1VAOXAAftsypNJXT6Mo3N5j78fJ7Tow3e/XOfEOR/OZ0dgd6ghjSVI9CFPIEeWertnIzTcLQdz2Rd6ZHmV60esaMjhNd7A1gzc/GyZPvE4WXqJBCdHan/Sq4VM6gMN6v+h7v+7oo+MLB9NUyyOcl68ceAggKFqG6f/5N7ZwhaMHg==|Chương 1024: Đưa tiểu bảo ra ngoài chơi;LpvOnGC4zSSzMwDPAeT/xI3bkpPVJE4TbJ/otlDlIcZupoDwTOV47hAdVP0ahLLuKV0aA9wbr2PdIsd8tTVaDLks/xHD2oTGiN0p5nxlpX8FPVhl1+5SzYMmq8eWIHaLX2ibeqPE3aZOlcqY+G/nlfXgXcMzScHMplel2apys+MtIReSsuyYeIB01s93WdC0TNWWGviS80GEw2pUhZPwPw==|Chương 1025: Ngứa tay quá, thật muốn đánh người!;gxFcla6Yc865b3K1cWICwUfQ8r8hjX9+kf/aFTQaYHNLkdN/k+q4oySkduszd20oCPoTDEuIXw46LiCIWuY6s0Sx82r6Bvcbg6/uUW1m8utl9ZnAYtfRfY4RctbobM3o8dEQ9m9rsyzN8FW8ODYhLL87SylyyxBOQmUmRTN6aWbfoeiIqL6eXUH9HYL0ZxL5MW/1nMdPb/BHz+6NDxtqBw==|Chương 1026: Tiểu bảo và tiểu bạch thỏ;RZvR3TY8FgU6vPaC8r4FuhOc5CoSHOkSpjQo2clwtkw101HKA16u1crV7l8nTufCFCqLadOBgLrR7Hn66n97u9vHwabBDd+BHvSapgmz+s4jOr72yUJn3TfEisjqHgeU2uahYHSC67z1dFE+XYYdZJI+PFJA7v0EXb69WA+CcKqakP0Tcef4O04ANLbzkR497ih6qWFoCnXLz1XfhORohg==|Chương 1027: Rõ ràng là nên thuộc về cái dạ dày của em mới đúng;xFzJij4qXIEiGEEkqhiK8dxrs/IP4kpPxSmx0CCaqHgnx5HCSRKvhiY91ozGWcJG26XHNmeRMSoAL/+mXq2IrOZXvNGoyWnMgj8QejT6Au/SRHcHOAUDRLs+rhnz1Rv2emWGvh0iioRXOZveE7m4oSYtlSRA0DPXhb6521m8jL70CgxQN/LqqmeaDyMEmITxqDWkoll1FfFMBsbugydtIw==|Chương 1028: Dạy tiểu bảo đánh bài;fb5Rc+U9d+HRo7Zf/G+UPY1kCt+OxFLkmIHNGynHZoWj0rCmkYt21D0v1SwHdG5cQ6McbSegq73GjVsgfonXNCIereGAHRCq3aRBjH8aXQ9xoupsvNpfDgJaCONq8maXalbyfQaJNyZ0f19GFElGICk0qOFQ2ZvWMnAjy5u/UDnYqrTCBcH7EsPYpjcBMhbynXv+YfvihLxJLGiQP//tBA==|Chương 1029: Bà mẹ này càng lúc càng chuyên nghiệp;5P57g8Ror+pOz5zrwadkMq6vO+YWk665db/lEZdhFr4D8GOzhVPUSQWIVhsZ2LpChFZf60PS6wl02uyIpQyJKk98LipZiEH8VLkIswSOMOfw89wyYMN5Pin38c9u0nu4bIVaKGwk+NZ4m+Qfv4+2gl3yohStp7Vkkow9TGwNCELp3xlPJMAVFfeN/bS+v8kk+1Nkz+e0a1jNJw3rMhJ90Q==|Chương 1030: Vợ chồng chúng tôi;aZxPpfn2z0nFOVOo+dFZfNSjNFEYAKtDeipmLgP3DYNZkzhp8pgLIihLOmB5e/hAW9iKhyNghVnWGMrqtKW3LhS5NGBZ+YZtUgObT1Eb2bB99DdL9KQ2l7CL4VPEePRo6izCPM9p8XSdxGzx5nfUuRURjjApBXiDGv6g2Dl+wUBnhLr+hZYw65xaiOpESZgN8BFq/2YfKkCtEyPR/25oKA==|Chương 1031: Đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ mà!;1c/y6/z1z4Vv/sWjTGTdoGXOjARJdn4XWNaib46on5Cml7Dukbue9qlt8XbgQ8n6K7s2gpUAhk5waHLqYnJazmvJdMwjP/e6Pz/tTG/0vK4nq6FqwhX1JrE+BUYKPsf1LZWW234DaGmB+OAkCzJpAxeaT0jBBX57FmlRZXQ0dr2J8iWsGICCcvCY2EnYp321V4w9LLVWARCDU4/UExAiQw==|Chương 1032: Quả nhiên là tiểu phúc tinh của mẹ!;ULacRQdUG7ieQL3IAHWfdTHkuZ/GkZ7G3FLoRvw5U/LurPeRf/AGJNU2d/EZxIrklW4oaYiwGPVsGdzGb8VpLn2wXH4Asrp+KGV4ZSi8YGU4P6njiPiVlwpqG+TMZ9lAeJ9Ju7RiaLimAtqDkQgkBn8vuiBSC6F+51j8dFUlpE2quEuopJCBrvaJyDQyIfGcy6gd/A1uWfbB/R4mTurqEA==|Chương 1033: Có người muốn vào ở?;TWbWclBF9FMBxeEaoQv6lOP9ox1vJyH9iIlseIjQoEY4e3PRZPtugvm31oIueDPz24Wusy9JflDQLIYpQ1PHDS9OBSuOIgBrXa2mmX4yoacE4o3F8xzeXgBRzq791xHdEgcLDiHBRcZSBqdCFGRavMMIwvLn7Hm5YHKQOMulp3S6e5jbOhjDGPydTNOrrl0ZiCTvbO/hISEDGBVBedIFYg==|Chương 1034: Gián tiếp là nhờ Ninh Tịch;m9c73zXWCAVVq2Tsx2Yh/KIEjZo7egocI85FfXUNMpOCsrzrfc9w4PE4lq8l8fXyJmssBTREHTPQf6a7uT15VyYwy4dXmC4UQPhD417ki6iDqca6cQ5lqoYl5a5wsI4s4kBh/f5ZfJmZnqMF58KUcCThDtNciwkTmv56SxRjoL2Yl4e1FGYXeENEHvZ3UVKcMI1OUVXGPpUG2fahqAjPrQ==|Chương 1035: Chẳng phải chỉ là đi mua xì dầu thôi sao;Bcsq4FxL/htRcVBTvuoYJ6PZjVorfmXt2Yw4phrlUtkmuuEyCBAlqnJ1sxH0bDb2q3dPdmHTfQkEY04DIIStML0j/PZPJP7TTsTOrHnH5w5V6b1TtGSTw9h6RQCWlD4KA8I9WCUbg688Yb/tZU9pKhLkZmZIRGDTwwLyJxsGg61yNx55S4QDiif6hMON+5pOQI9W9EPVRCcUebvS4AhUwg==|Chương 1036: Ông đây vốn là thỏ con đáng yêu đấy nhé!;uQgugRBccTtCPa2Uh/PDmvCcbeEGidJWHXAvLDyjkNzqNkFGh+Y4SpLgzET3Jama4v/5f2rrmxACAcxVSfjJrWjpKkH9T6t+Nm9I5OGnBErmT0USEdUmoD8gCCQqZGE02QikHyhuFPuxW+JgbZ1nlWvwxGWM8+wQ1vh6icEHMJw1/WyoAUPsPSjc/iN5zmb6T72EvaVRicWl57gdwCAxdg==|Chương 1037: Tai bỗng nóng rực lên;HdQ8603GoZp1k1MUH/0v0coaX188aU5uosp9XEgmUZ5Leqw0i7rRLsBpedkzKMex5IRaYCAfBjc2UmjE3q0pK7LNHgjSTBDBi4nmeC6mxYNQbGbB2wx2SOzJyrLMRDU531eylMqh/H9aLlVoeR7wQEgC7htwpQUqqpjeZiIWPVHRQeTBUmxYap45je18cQSxYeMTCJEMJccZnUce7439ng==|Chương 1038: Đợi ông đây giả nam xem cô còn đi nữa không!;IT8JHBHtivWmuT3xtOjwm+SVlQPe6nCmfh+fvIy9RXVvBuCDa+WahMi8uJ1UoLepfauRvsRrCI5zUF9KKm2XH+NtcFdI7/hT7FWMXlOgljiSZTimTKq+x/Fa0tJhxNQTQXKni9xND7aQSVfUiNDQ14D7cG8bTFbl7XlhfNM8YMAzWK12qvcLGfeh3BrEaZedQ7uXrjGs5tgVpCAgl8k4PA==|Chương 1039: Chuẩn bị cái này để dọa chết tươi cô hả?;RTjKgJFAdvacZ7Ayfrm3WsQe3/VNpFFXM9fzGcL7v9gVA006Xtb1mihVaI/8U3Z9C4VdXSzM/cK793UH6JwQwv+iXF0U0xL+OJYW8Fm9yF9kcDvm79t+MU7qqVWm/Sc3A9ZzZVdsmCH6bXqnYzJujLZT4pgi2w86oGfW4lZqAc6IgvouM7ymJc6UigQGjDkeiQfTQG3ymvCH4ZuDEIycAw==|Chương 1040: Đây là vì ai mà thủ thân như ngọc vậy, hả?;v1WlpJzXKvkEtED8kB6RBnaTOgyHrzjsdYLf8ZM+ztBExLShiK92IwBNpvN/sq1BGFjtdE4mmuBAop9Ij2Xw5zymRQ1tzBS+982KWLATWUitjxBaEoSCXqBCC+u4SkdDNYHilVdTy3mjQHV5E6OolDTSCIacwIEVCTE74mCZP0BxIc/E0XA5OXi1C4f2ZY4y364D6pzP+noh2OuysrKI/A==|Chương 1041: Ai muốn trái tim của em;3zmG5MDGZKBL0dw4PD1/GYXqcftcb0KcCA5KkrcPKVMB/BfyvNnhAImjPPj4O9sxXTrImmO3I4hNiJWMqvwAuaiWH1wInvK7yZLAHYeEsK8CppcjREYgY6Zz7imVzLRwgb4bKuPMlm48O3S7Sxb53Zkteeq93YWEGkbD1HRmkVMMxQYsNNeanCONQIn2O1v2EXwufV9uNh9In04q4idRKA==|Chương 1042: Tôi có bất lực hay không em thử chút là rõ rồi sao?;pfEZVbqvkXDnAuq3YAfAWovPrBxOOZoXSVwNzPSRhVwTd4Z2oNLlDHZI9bC4C5E4nboDgSbbDkTV8OzdnkxtQFTKKIxfzMG+kF+j9wL2srChSeTUf0z5NTPVlmqWRjW7VeW38+dYmNsl3PiX87AKanrdJ8vko1u34JaH/82/n0Q98JkVfnC2j1GEiBnh08IgHCjIJ8KCXjcNvRFirS/d0Q==|Chương 1043: Lại gặp mặt;xzPyVNpA0o/2lZ1KYC4Kvfjep6iXBopezQYiToySimZGsCKskkFeP72kxRBHS6RuMyCdr9W5cB1rNsWxA/OtLXFsrU/yfw2koYNoTSnCfCXiclgxYdWteLVVSkzhYClmAHNPguHH2ASuuDuxeR7AZa7qlE+Q0Ida/j9KtC7BPtNrM7k/ulxSUe2dM7vkfZIUnyhVlEU3u32Waq8jJOHUKg==|Chương 1044: Đứa trẻ ngây thơ;zXog+FPqkI5k03GbQSdXbiGhtSM/i1uwGj8iMe7WJJXHNVSdDBLrCbNqvdYkFXfTn6KDFaj2ovI65s6MA5N+YOMV/wjaOdrzbw8KN2gqz5qGUsrn1Z477A+GTzXB7APrFOWXmbzRYKvLp24p0ZDe+dg8F4m+ONWkZSs21O9Bl3YQINQ3zaPGm9PZlzjL46Ibsq87UqhKZA+2PLzTnmWgQw==|Chương 1045: Ngay cả thức ăn cho chó cũng nhét cho bà;YOkITvyQWUxRy2OcTSosz9gUKE2kQdV0XBYg2dZ7DPd0EC5pHaqj8DJK7HrMiR6qdOrJPDXPFdgT/4eCoT71itWHgwZBPEk5k8POgHr7xCftzURDNFUIqnnkxybRpRFBAbmYSupXIJh0HcHTnXaAQ+D7RiczwBTYMmmy5w/etcwbofyQPPV5eeYSaAYaBoUyQ+L7c5xQiStQp+PE69vZXA==|Chương 1046: Trong phòng lão đại có phụ nữ;pEv1mblBuwnjb7LDYabJkZNQg4VtEFTUrZvqXOEpi9vTYjRnmKqDbgv0FiC34pR/1Ywq4jqnqOVmYjP5RxM01/08CzLR2+hywsOw5177A5GmjCu8ZD0pvFzahagg7IJBFVm/xWd4Z+5GQJC5eEgdfJ1ICymZkvMmABwDj3scnVFGWm65o9RQaH7MvRzW077u5xhB0YGA33BY/Yo4iHiJjQ==|Chương 1047: Đi về phía là chính mình;Nr4BfwU2GfxfwHfE/wqS12RyW0j0EJZNVL5hmvoHgBCP7srNQkx4LTYQU3YSsZAP5+Y4Dn8hpAc2/jIGgIGRBHaNuyg3HGsRSnWKMt/vCO8MVO/NWDTMlJF/nVRo4/3fRD2OECxVJPaCpTay5pJ2HXDCW+mgOp8pxuiKIu6PufFrqVU6HTBHFivgo5w5iohntVrA9Q9UoS+c8taTA79VsQ==|Chương 1048: Ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy;V4qtrIUAH/sRFWdoRekqdC+iG7Z9bc9Oc420l1nNcKKY2LCM2d9xB2Ch7eBJPATuYry2Ayw1/14rCup4VyIfNr7Fa9aRc3uIF7FduZ9a/O0GGkkn53snHpRPlXPkFiH/8mvHIgH1hSMRlfaXso6kjMtycUV4nVqr1NmJgOWT+LQ/MH9+IXe1lC1zK3CedJiNOEOIgdKMh8+HSH6RlBzkhQ==|Chương 1049: Hôn cái nữa thì không sao;jd9ibdpclgVclBHdb9kh5XhjJ985y+MRAyr86j4+IKwg8f4B11pfzguQGRifW7JrR4Mr0Xp1G5ttWhOl9LlRuNRVqvwTTkejHtCUEMA3o4y64H7Xs4mRSbkQshCBzmvOYNDqWUSO1y/or+Mry/9opSRudvMaoBZI3vDj19YIu3WuMJlyXkPhVs7LQQT6A7YJuKA+nK/aV4qcNmNc3ISemg==|Chương 1050: Cái đuôi rớt rồi!;Veqpz7ZuG8AfGy7x+F2TJ4Q902XPsP6Ua/Hb0vA6e1jQy2I3WH+9tWTn3FLGUjMAJTtUO++/DgtBfYOLutQAPivtw98RjlzhXqUKEQeE0Nu51l8jnHr77WkzrgpMa9AXSlqr54VM/BdtS1KtIZreoig+Q26JJVUwJVaB8wWZoxWS8kX18a1vWCliC4bVTW1ukZc1Crtp/lF/7hin2yo9Iw==|Chương 1051: Vợ cậu mang thai?;1CHRgefutJXUiiTBMcdruHtZJtPLVl66CNuyLKqS/O22v/9+J+nllhur3Fj2o05p36PNjuT6rKvUPhSVo2kI78VwrVNkTmViL7soXU1h1GKFMj1RcGxlT9f6yc001/LIZ0CiucAnhkaEIMxCnaEla6Ny1xEaSRs8eZ70mu7aa6qp6vE87tonIJRiD87VA47AMuzAaVp+FnNE+ZPuBcswtw==|Chương 1052: Ghen tị tới phát điên;owpW7py3lvh6Nqe2aofX6gFmLYM/h5kaXvioVIsYzHEjO/EfwyVHcDUC/kgapbNtYd579LvOnPNiPXgVTBkSp7ICEDMzMmX3MfjYFfLqe6QpuHjQDFXyM/cN+RTmApDAe6UmHK7yC63XnBM2r4GbKS55uZJJ86x+t4Oucl68Zo05gHJre/OXBMKEeMzREkGUzWyY0IdCRlHpbbWzzYZSfg==|Chương 1053: Tên đó thiếu tiền;52in04JdVgWMbbTqvfRORCb8BcJPPeKq3LlGN4v+yAgYnQIFDHVK8r7ZbaJsZeG98SgHvZ3agFtbF5n0yHVeu+d7WV6ZL7i1PnNYEHmdJLY00QvnlhxsU69Oil5tGZDL6bU/7krKkh0mR66gn5NSJG68cXKmPzWpPjx5iSLRrVtspB5B/qOKJEK4X/GHuclxNpUWwpATxjS9zg5dvF5ruQ==|Chương 1054: Tiểu bảo bón cơm;0jZORj4OHir33ogbynqN7vm38rlp/RKDDwYoWbeB5hULak0hp1cGh2xoJH6JHbijST5g/7R+mlel0mlkfaZ2FwAxF7C7MGSAE78JFM6Ty/pAwqHDvgKTvb8DPX7NjdcmNlzXznHpxILvn5+mvVcRM0kxJcoNjSJVVnxiQYX6c1fwDmmjsa1Pblglg4lmqDGRCRSR5shIdsoKWlR8aaRM+w==|Chương 1055: Lại không tiết tháo;HF9Atb99DqlZ5qv27PGU8itMXBwgb7MjNjPIHVite29nzU08VLxN67te+UR/BlIw6x/7/Wkc5EahcWbnfHkxVjFhwctB8v6OXBj/qR9MlX6HGB+fiuvKv/R7JygUFGcfKxxaMNEgkaGH5q3X8t+upfDle2D6mFq1tsmg6ZKvZKSgBpteyHoTqeL6QfmDPVWGhM7A7vKb5RicS7oo+Da0jA==|Chương 1056: Ai cũng có một mặt đáng yêu;pUv9kaV8NQj2izc/orrOnbs01Hsy7VVc0QA+BQiAl5tH/0H77zkRY1kHN3Yvpdoa0WNbv6A1aH4SkcIC22Bh1e22XfyIYD3n/m2HvEMos2Jw01E5aHLIsXvTS9IrWjxKb7ZMjDjC6J/mSMNkMq90fJNxEKVinW0FEgqHXkALbhaVvdX7r1rsCP4ZJtp+jCsif7w+lK8zKPlS/pIXFTkZ0A==|Chương 1057: Ông chủ không cho phép!;TPs+gJoVgv8Kv3fxOoSElXIpi2xas3h6rk3tRtsGrPrTJK+eh65TneeETuRLAtirCWsjOkv/bq6gzVvcGhY4upZGfLCMh3FDBE8SJaNyFiNZBuFWIk7R4juDDwhepKRajJatPWxVgR7AxzXwvm7/shBypp0LwRQapeaS4pWhCb2vhSoM6Gk7K3+33wqCLaWwjDn7vVFsgg6jTBcKc3UvIQ==|Chương 1058: Phòng cưới của chúng ta;etmn4IRTIpifFAX89JbYi46aKqNmL5BoZ0uNqfHS+Ks/8qwdaofhEA+pBptwgqwYjG2RNifCE5Huyi/pVZPLmr1x7wonPDyM3DCeq6TJ9joS986ezdfWmslfWo/JcitpZdg5QFqX9iwD5TNZgK0dTTZZxHPt4ByHrH5cbmXB1DuCStQQ9ZpFTcJrUM80W7n82KygxRre4AW7LMIpI50/Ng==|Chương 1059: Quá vô nhân đạo;MPMYMXK3YttlPsLu4PfQDc7gjdbWvLNou07u5cVSk8koZAlDCVlRfCb8O9GXkxgJwrTRycR63wcdI7havstou4AxZDzY1Zk/em7MNnaldEsA/lT2UJbSfOsbReZ0tLUrDMwzWP9ewkptAu1CS/TPq5iyH7iZ/n9hSuzbdXGqnj4c0b7G3S50dxi/K5qE5RtxVOAn9At06Sr4VxJXrsksJA==|Chương 1060: Nhìn mặt thôi cũng đủ ăn ba chén cơm;VE1/Yi4OZCg8RIDIyxW5QP6hcD7c5zc7DKToj8h3svK4QIEpu1q7LL0DHhs4AaduGA+3p9c84NZArbw6I3HbyesPqWLHchTPMtTEi6zsHD/lmioOHqMIdaIPGj+mh0DIjgT1YmqrCf1dgD+V5/2TCiEXtATVbHWs9X0sAgiTTCnp3znnwPTmbsk4fNPDwLXPMuTX3qnpmxxixqqVHE0CDA==|Chương 1061: Ai cũng không kém cạnh ai;IYgdoNG7d/9x/gQwio2mxJZANUhxG4gIXOchhV3emONlJearki8rpiI42W79Gum/0dNxeFHK3iFatEinhAePM9Y8dNkxWhBsBlie8kJ/cJLGbVEIRsGzb6tq8P3pJT/3tRw6iEI2ltfzTRxa4TMcY+jFkSCuQ2CU7PwrcymK2iTRqCMfKxO+odB8Ga8r3MKC23BKjIG5CXKr1MZkSM7ceQ==|Chương 1062: Sức hút của sự chuyên nghiệp;GEFmRkcC00nwDkCVXMkmvFCe8XVYfBZ+7thOPd8ceYbX+xKuEI9YEKjvPh8NaVAkOFd78tlli6kYeEPBsNrBPjEcO1BqmFxDDyFE7uiqAW1HA1veHHvHeY1q/f5kl7fmsJwRnGAHODExsmRBoR0iv7md9qrMd1UUEGr1odTu+c+gkEPho6fZc0chVZvm4Lk7YaR+UZGLc0XvbGZ0Aq+gig==|Chương 1063: Thuốc độc buổi đêm;WSJB7A2XTC2GA/1GK+Fzo97IpIYXb/8HjYxoU5sW3aQBPVsDzp4QBrYcijCqHr1DZVbqPLzqTjyJULfQbQXq0LKUY8Yj0wrY+GouSADgmFkNSGl36k/oefAxFYtmHhjS7+FIkVpOtQ4lr/GV2HMuu/jHdK0mI2ZAzYmQer/EtDMS0wU8noXynS3BxQfVQodemPp7pBKOcnY8RJyQfvaAuQ==|Chương 1064: Quy tắc ngầm của đại ma vương!;uvmNHIZFPiBbn0Td907ZVeIEIw0IpaxLzc4fyJH9Q3ByJQxU6oqGHT2lsiZ/TGMbqiELcYmpMYamXW+didlXupMbIT3P2mNe0+oEeSZNj7vBGzjGjy5N45QwGat9sPTay02ZZnoO6leW/dyKNanoQvRK+wMvJcgkyz0lv0lddE91I/llfwXSLwdLlUQ7UXu5trFsCtE5L5OeEOyzv7pxqg==|Chương 1065: Vì em đẹp;/DBWMFiTd32DCEbAgQzRJ5UZ8OMP8X11pq4aVONaPXFh9MyMQpMcmiCc+QSsgDxDP6lQcr6GaMQBwPRLkPZnq39fQ/1gE7j8kWvBncLCgW0DkBfvIgY7hC/8WHWjjR3J7AyZH025FMpqSyOIGRsGwz7mHDjWcT+iS7zlWIrsMzljp2BZBt6bcLdZX50Qdz8TagbRskJUWUgxLT1yVdrulQ==|Chương 1066: Cái đồ.. biến thái!;16jk2Yrg4S92HNh09/gqvRFJ4vBNV99rfPP65ZJPn4oXUxq7K3JPT5i93LVloChd0B6w+Q5Yeg2z2y8wGAX9zjQ4FZbaCjROM3zoYEWLj5MZ6Ag6XUWlJSWZ7Tzcyh5W3XZ3Mmkne9IvI+CYX5BoXDy7HX2HUAQk5k5L6EqxnPMkkmfewxdMghzp8CNFWApsFL2USTjKU7C/wbR6XoLF4Q==|Chương 1067: Thực hiện cam kết mặc đồ Nữ;9OzSkp9pNEy4pbd2BCyKEK437ovz0cUG+Ez1G/G4FNkWYV59STR/wGidCzpEJ0KdFgjyEZkzE4gtlPEyAhCq6idfk77fbGYz+UuVSyM8nk/0DQmZfPnKJp2bwhl5qhiV+Aid/nCZmmJYge5J0CycvRnOE5R0dbwJsMHi4Mp6VlNb0N65Xdbt2HbMCYn4/ppZHe80ObP/nLtXaIJ+nO79Tg==|Chương 1068: Siêu cấp đại mỹ nhân!;mjs8L+8xbkzWiMV4XurUyKg6YSLHLL9nvOL8uG5wr5gqNpJSLgaNxn3RJvWom8JngPcHpyLvOJ712RLY8bcZMpCNrdNqmgVHdFciS14icseWOxJEKxGLirJhW8ok0x8zrIclAyci+QVowuSeiNdytmSuaJ8Q7Hsx2EbuuuXTqtsmV/wB4faauJNUW+/RY/xh0JqjOh+VaHRSQrs6Eilb1A==|Chương 1069: Gọi chị đi cưng;gp5lf5+pUBFvCbLdLrcsHwnfg0lvpjyPi9yL3/EdyNch4emUJziiMcF3AtrQc9VMi8xrE3kOZwalRmx6vzukqIkZmXRw7NqAOZnAitmrPKW2VUTd4xKecYjhBWo2u/+iBujR3GKiJu6skjyJp7fonoom+st/okl5BU66oBg6pfS8SpqA3E6gl7ZPMuk5iV8eyA4/AZTMcMLM9lvr5j5CvQ==|Chương 1070: Khách không mời mà đến;TxEdFICoUGaC7cUpSx88+1c/aoMgXtIJ9a2RyR/D/QG6IDpg/93bwyGlqqVQTQct7UfmdyHb+ncZ9RO5YtMYwKSsc/jCluSxhlLsKRTnuQ8ODEH8Z4nPXgukSEF0HA+9A/HHmqYOKAfrtwaqGvAWP26oZyVKtbawLoxhAdnTbmyDnSYHEuJxtsL7hPQPrhO8588Lx8jN3VHE5NvCVFYumQ==|Chương 1071: Lòng xấu;msMgzLQCMdzCG3dJsTnv9g0CTV9Fs6WY9b4FK29P3Ls7EDt9MtivsjeoBgd8JzahaDzrqLtDBvbTtGhs2hHrDO51NbPezvo1gZNzCPwK6uO4+zZxflYpm2S9KBfNLHHX0CMhRzF8jg2E1c0xzr/8YCFwFheVXvW+varJlX3h+xBX/1oMyQ7e6xPFB5DX8Qdu+ISFfLvh1wtxDhZGcxtBrg==|Chương 1072: Lại thêm một người tranh sủng;U8SkZ5tZFaZwdRHJRCwDM+G9AiRclPc24JcQJgqgUe1+3S9nA4qQeXHHYIPqcL9Ve1N6idUpGX0Me/eLkuUPgfEn7ksxR7KmfOWH1u5aKyIZ358NnCXweCntzUD2va82d/gSyPD2+hFeb8UggvyWSdVPfizcF0oEifx7+uaQcxfGiA6TB2zVLHBE30IPB5EsDvJniUkDXvRFeol+kSqtqA==|Chương 1073: Cắt đứt chân nó;HYh1adtWw/+L5yacThugD4M5+tePWUTbADMGOzo++p7xtoemX5rIQCl1oh2pZ33v2eggJKQVd25z7WUsUT61ND9wrrmIWZ2z9CBoNTW+d8D48DjTOt3aATjHMnrI0HNiOC93zVt/+WqHJVKAhHG4xuxKoiVvOkp+Egfe/Y6pslq3A2/JCnEZNOp3pg6FRRp84NBVc0HUe7UaZcGeIjif8g==|Chương 1074: Dịu dàng;nxgu95dvREDaGjtSFaNEVWCGtHeraLkyQ4bqhku/LkxV11kc5QC7gIcY3gDP88qYh8y0ERAKHKdAe2DAmto8yPjZpEs4qyyr2vHWplhRjGczEoJkbsDHWlHHS7iEwBr6vvj7b62NujOMaejhS/IEWLtn2bPmo41j1Iza/MObpaIXSgJ9ewQZLvBeqI9vH1QRoETM5hA/hm+JrsNvbCv8uw==|Chương 1075: Tin tức thú vị;rDb3H9Q2xmqs+dPJArTFpTrDeBThIaZBbiWe7I3znaBZ7+/1kF3IHezyRlqJhdoV1EVdwlFhK8DX3gfsdseD/4NfEs7XDmiKZGzcBsFSeSQYVcrW/ZCgN5t3Uy5vbJI82nPu2VUULOjCSQqsvwTKfT9E84fgBcqgxExkjv6DKnSH4fmB3rHWEZmPe6UqbPePLWURkV2emfN+WzXDphcJBw==|Chương 1076: Có cảm giác gì?;KCBLPWORU+AIJU3aOmzQbC0XqyZB7aHCRo08IG4qqjwxBI7uwUF+MuIwUIx7lCj8/meCY0vsNmL5QMJO+kLZ98LpqsEHvAPh1tB51OFeFxj3EK9tTTQzEA2Ar4sbjdtUwAzXpFtCK5HLb6Wg7+zmNWgOJSSUrOcbOt82mLj0EBLEMC247K0L6dzYJagyaXWGpOiWXoIqdnkH4oB4Hzhvbw==|Chương 1077: Mẹ kiếp! Đồ gian thương!;fO5SxkAV/Iwo/TUPhofTQluIELIYd+S1LtW0tp5/cECX2tl1fNHg+KkoYCO3I+abUhoeyzlWtr4HJNC++eOOKq13b9D2MnUwMZH2Fqybs/NJnKCFDTJ+/k9bsV7dwuwXxnati4M4MrP7XqTRtoOgY/zbebLbKQ/LjU+l7VLNoKG27I0PyTsLAd2r4V+KhZJb8S+62vde+Tc0RpuvwbodAw==|Chương 1078: Cũng là một nhân tài;mgsPxWHyovEW/fNjVleJf3RdlhInPloTnuKb95+d1/gxLJ9DSgRmY5GwY4JO4D8NboCRR9IAs2HfeN3VlUTy/wh+hJiulPWmusK9Zsz7tQlgvP3K72XL+aa9/sLQfuPz7YfZzfWGe+vVeDQ218JJRec8o6LvFlAQPLlww2r8N+9Yg6rqXh9quC0mkyLsMPvdfzpiRtU3srfD3Px4I7efig==|Chương 1079: Tìm một người điên;/KfZ65I1pF95hhW0r4Mft1EpO2BFaj3uJcSTf0c2GjZPGMYpFd1DFMf1Pc2dcOzDlXPz2UEzYTmg8lnWJVn9TaneL4+zNbsAL5SvVHZMyqFz+8j3M926O1WwgUzYpASMbONH1JeV4U24d53S9Fe9eUXXEVunyh9xKPYVBYnaz+yPrMURtDFDmB5/BXGyNghbuJqY2wbnWZn5DjxPVMPAwA==|Chương 1080: Cải trang vi hành;ylcMqvH/PbYe2u1cdPZeOqk0yl1vMm7YyrPl/ZtpQxWck2P83MYYQazSPkb11ezkIcc87uFzkyBlUe51Y74X8DMQVX7hAob97e6fP6OX8RsNyUBnkX5D1dhr0JREum8wcbw9xU9/q3woGYlwSAyizfwQ6xBq3I23KZsym2Do7AMiXon4MxiV0eVDSv5+NILcSj5c1AdZzzZQ20yoQ8MbcA==|Chương 1081: Vấn đề cực kì nghiêm trọng;0SZD4vFn3ChgByJozHAkW9EsQ2Y0NMgjSKYV3DEhn7La+P88Ne2rl3unz9V986C25LYj54XtasU7WAhAhOGbyRAFgTf7hLhRbbUQy2NpDGsKJf3sWjVVya4bdtER+Di8l3cCQaK2lAddNMD8QAuvfyNx7vbD5s4t9IfkRNLDQ5SUtI3D0rkSq6AP8hzRnVTj5+aq6sxPgFFsWaPOg5bpKw==|Chương 1082: Người của tổng bộ?;2FebFjoftZV+xPPMPkC+VV6JkkoVEf0lHEftPZyGFObXdVYjaUHYgMjxDTNodIw+Xb9cC5F2FBgW7r4WPkOnl+0wTpbEYT59voHB5Ll0c9CSu5aXmCw1dbwVdjyHw+x+KyBPSDy+nsn0sJKdvbIM23vljhwEI31o8MVGxM8NNZwq26XgNBYcXlyVU3bRyoEnlrXHBsyIppQ5eiXle7Q1Kw==|Chương 1083: Gọi là bà nội cũng vô dụng;m/Mr8heQNfTNuckhMQyhBZMhJ18KcSDk7sLyXkuLWzBuUqaoKCI+iwPLbadMf7LSnXObvgu0Bbai2xhivR8hyrMWRoIbngIPRceGjjKXcXiCYZQ5q/T347KZbiphDgteQj+/AK3v8Zyja45dMuniV9bQDQsKmbxOTQd4f7+F4EL+tXXGqISOFRv35FDJXtMGTecEZEXV5l8jcY2et9iadA==|Chương 1084: Người thú vị;v1ga0/qJxGJDLSh7DTiupPYwbxLacrPmbjdYPHJErPkA0wRwk76YWxe8BpvXFXTX2w6iSi8p0wq738zz4KwkA3r6uFfAKFOqNllRPYQzH79fnnPa4rSVsWYIG5C4xljh+xT1yvlBCqqGnp9FtlpIKuMxiWpnqn7Egda7MZV56S9e4OB8BND74wrPZHNjx/TWsI2E9RZ5/WsRB0Y98OeXVQ==|Chương 1085: Tương thân tương ái, ầm ĩ đánh yêu một trận;NZrzZEbFJBP7KXEqkWv+14DKKNmc+0Ap0RH/qY3m5TFMuQ9Dd4xEPRlEUbHTs17E9s60gChKyKPdOFYmyACPfGBK+bCpFDjRnXX+AZt++Pc5WwsPMWmOS+OWZVX+ARZu3DaN2wySc/3sVs+CLxnA6FHxvBXjLlZ+rNAkM7jDjZ2lb20KZJALhl4VGiBosl2hmRrXD47AJaPqK8irkHaguw==|Chương 1086: Giết hắn chỉ trong vòng một phút;7NihRnz9zU9tP1yOiaWNPUpcNdybFroCTcaLmnpNeb+jCH/Cbqb2vzKo40vp3CKF+6S2AOxjZ6N9s3e9Uh1YyrNiseS8dDj5hPLgComMnkDLfV0xq5asR0zGi/cojnvv8KCsKtrZaQ/71VTRlgUdbKUHDTmnTIiOGu7rZwFtxb29sQ+lXh0tJVDWXgaaBJ/AuPfCuh8l4aoxLqPm1oXnmg==|Chương 1087: Người anh em! anh rất sáng tạo!;HJPiGYFwZq58oIayofrctWe8XRnrkJyXlUdAuXDlMefXfyrooGAu1d2ZlDRbc9sj4eHAKjgntPj7CZs8qTXEFZ7uRFIO4TK8Nkc572vlnh+HJHw4JsZBI5WjA3ai27luqJbtuMC7QLDWB5uZTqS7fdvxayogtW1MBIR4tlInGOInKAJR554kNBq8RyHQlhNTuWkPm8VIA9dlflf3Rynydw==|Chương 1088: Chủ nhân thật sự cũng không phân biệt được;s4lOngKmKZ+FST2u+r3YM73lCIqDIywJjLSDm80DPk8TJSM5bcujfi0bs4/MFey5HnL7XgRZUzcoA9mKSCRASWI9f5by46ErukGYLedsN5Vqut0s7gwpSXWWd5PI8suQEGxI7Bsmh2SdGRYPbpOUzW5fmO6bBxgT9D32G8L0d4E4ojz47uy8zxJyD1xZHu/r4nBh/kGkDCifiDx/dX3fVg==|Chương 1089: Anh ta chắc chắn điên rồi!;Ow6xPQOGCGq7vU2A0hvlqZCiiCYLozC9o39n/s6/g3f0Sa4gpd8zic9YiF3cUSk5L4ObgwilaF5Y+ch1yOIjlnbffJjyFbX4jXkg2czWX3DTq9bpJ3uJ34uoqlOPodr2HJ6tabVI0+3vf9gtmbGHKyaf3+7iWupkuNUz5UYfBWr3FrmxvclKrHmmODPa1FrV0mv6D0nMXvNJRBfyXf8qdg==|Chương 1090: Vậy thì bắt đầu thôi;09lGs7uxCq+o26eFFOhKibYigypX4Afm9vfAvCjeS+1VRB5hb8Z3dd8DmtxWx0ZXSXYu2Apgi3h86lN0u7rDZ6vhnELQQlNo0guPhSrwdrhIAbO+20f56+zgbiJEMICkT2MDw5Ut9toTkauxqqvvF4CUDv+DgDVsDhYFIqMW0gDvnSRs47OwSdzLHyfBgMjwm8uluMbcus00Qcv/5RjdaA==|Chương 1091: Có chuyện cần nói;7BiCoiZNrozvtS+kY/EmH2YmjkY03bXXq2Bwez8jFjXMNNqsF1QuzZap7QQz8serVDhhlOUAg0WXfGj7VEPzJ857M5I40KCWbWkdT+FYMUuVVBlW/Gvo1Z+cHDtiigt5NNN1/zEMMvZ+zsS6vI3zVKyt6mUl3ZdGTuSwW+C8VTZnbrDqa/y1oSor/O0UHdnBX0ZvlWQU1F1W7vKHMMx1Zw==|Chương 1092: Tức gần chết;FwsZcx+mHHSQsXsKRejERsMquJUVlXIqfA/ewwIUYmrDtvSkR9rjE6sM/mdYlqO6Xli0fmDV6Ad7dXNHq17ebjWl4jVugo/GvPM5qLUtEif2+BjnQEgILoc6yXzoNo3uWKtjPvUeYrDEtZThTgw4Ft8NlriWulMNeZZziUou28uPsLbLkLKJhwXzu4FB7WWn2HGtS5iZjd7lO/gjMecuoQ==|Chương 1093: Nửa cắc cổ phần cũng không được chia;J0AENOTjtt8RTJxE90N6caXZJ7eHZ01yjeVvG30Q/yHivSkibPoTliXhU+/2jYn6lgqM/APNs99cCOSSFzcLuscyNOcyo28yW+gyFvUAugqhBfv2/rT79rLGGo4MR8bGYh4seEfQTQA6xNiEh9e430CB1D9lCsrXiYuxhoLwvSa5yr+5ZoF9ytUEqcoG06zJ4K6FWEIRpUAsQ7YzwtGqLQ==|Chương 1094: Đâm dao vào lòng;J8TogoOtNh0mpOzDNxj9pkFQBOAbKa7T+dwfHo4pPwBp4yS/8MveCmzMghxixaSd9iCLfE+59xSsPRTO+Pwx8wF6Um7iy8F7ZB26qwZ5k3FJxHUDH/Wzq2e/rLFw5nz7Wlv1Ozc/yC9HvBhM4v/vZl0Gx4Ucy8Ruy5KYWo6hiG9IrFCmCbYLiiusZWOZe3E+tRzIYlua4QAvRU6wk5fkxQ==|Chương 1095: Sống sai cuộc đời;5zpiGtwSjVodRFbY6/6Mm1kEQMCNNQ1+kKtx8K5LXFUVKy96nb6Y1YqOlPfNeso7wKXXV0VOd33gjZs5mOtZ1s7XH4UQKiyFrlSETXZDMRSDOqBQOxwZ39nWreR8+Vgc2fEqnrCkAOydJku4pdZ18QxBKWV2wDOH8tHVtAGH46+yt0lV8lnrQp5I+0OzTUjHv/L7Xa6r5uaMtQMEOBSXwQ==|Chương 1096: Quá khứ đẹp đẽ;e97SCcjrN28n9GIe3EZx+10L4aT3EySXJaKxIJISSVe0KM6WVJPSNykkNWFrRLSAqj9ZDOdlBA+e8iPUYO6O2/WC0S8dVEtjOW81MpSUC6wiX1HwtYX3VAP3LmR6SsEogeUZAUAQOssj5AjLPYVravBhLGUqw3z03TDPHF9jfy6nRk0nOQN+Kp6Hq0TMrc7DANYEBXJKt4sHPuhZKYr5nw==|Chương 1097: Làm giúp tôi chuyện này;XfVa3YzvUeD75psXkGM90L8s/VPG7hNcZmHh6Ls1Eckdae7wNVNgnEYK9gdvbvsr+T7nyEIrAPyWC0I4w1FNyIiJQ1/YZgmt38KUGEhyh7ytazlGLWo0FXTS6V1LucFVbazBOLToAbQEOP/J//D3ttd4qwzncMZOuN+tL/0xd38dJ7J8MwGhKKm2u4Duc7kPOPuakRKayD0U9CQdyouRmg==|Chương 1098: Phán đoán của người em yêu;u+AXvgsd9LCpHZe5vSyJ8fNukPwedLZlEHfVc/Ex5DHr9eljmC5XliVzerJdAXQdhDxEcISFqr6LlXut/CeUtAVbUeLZg8rQs7nP9wjJwa7kfYqXGYGVjIvV6z/a+hZIsMlNC99A7pcDfslCKcRHmviWsSvCpBx4Gc4ZHCeZlhX5ivC3Ve5Mfgyr63gMwwA40NZrxAk++Aecf2Ci4q7Adw==|Chương 1099: Sinh ra là để khắc chế em;ka1SR10JXhoS7Wz4/xWEpqJGxhNFpmm73S7wBD2i4zlhJCN5VU0vcxIDjq5WMdXeNLUHk9f0WeBsrdbsC5epaCxfMqsoRIYrz8/FNnLHuD5gTRmrT4/monWEH1IAXmL4ZepF7VBR9KNpMWzugAnehtJEvjcxEnUTCYY9E/aj/GiZj5CkehbgZSZlHebjhXS0AdFNThjZmAACqIHoAuwjxg==|Chương 1100: Giao cho sinh mệnh hoàn mỹ nhất;tg9bbRYnQZMxFB0cDJNmkUw3otS6eOq5molKhoBT+28m8XnsKNGvekQiBUecRglc3B9El8RJplJET5HNZSrm8mTdJwXcgDVV1FncKsxH8sMM91ydNDeFpRvUqO/8IpL00UXC+pFJRi6XvMFu27ESgySZ6C14XaVefnCs7uA7/xjEgITqzB+gk9CZH7lOokW3AkilbKA+Q+ltIncvoiq7eA==|Chương 1101: Ngần ấy tuổi đầu rồi mà vợ còn không có!;Dt+BwqKGm1kvhY0bRSSmUt2SPcCSXsEMILdfW7NYbstNHSdgPV5pd8TtgpYWhRsROHjnvFLYYNMdEP1XNMa2XZyCziQYAuahFIP0AJ5yB9RrNMB2/kWesJIYha4JX9g5ABPaUs2Rk7/fXVGVmZveV/KjcSCbC0xBXVuB/MiS6R5g0EXT8QpmXx+10nRiCIVNBp6HKctw1nqwO0PE1hXG0w==|Chương 1102: Cô ấy là vợ tương lai của tôi;OxRmoz8q3535vfR5UMkj4qwdEOKcoXTVUMTHR1ZisZjTc0e0Hxob0b7kiR35d2jlBORZF7qH9jzS2dBMMRENILaHFyOQr7LuXGOixPZfpiWJyrPqhML0hdKs0QYux67aIHBd9w0ILcsXXJ7wBcILtAHbcCGTe22pW9zT/qdsOjcmZP35XqrmB0qP6qz0T32FgiYJU0cA3GHySxsZlHAYbw==|Chương 1103: Cô thật là vui tính;Cji7QQ7p0c9gr9akFd4U7jemQGA3j/ksnKBzRriVvPFNh8JgyHCnUDNcqOa+2dGN+kVIgmRRfJ+dlK1bkS7mGVMRQKCiR6tn09TonUnGGtabaPiWxdfXCj0Fw6qZg20Uk8mvvWoWlhl5I8mXo+4SP46Lu5m7Zzsr04PG9E70+RI5NjTIf/4/fDBL8h+bMBHO/hccuxm0X4zB1UYd8CdsCQ==|Chương 1104: Theo họ của anh;XDKEf0DfHTGAJR6RrOwaaJYyKM7KtLUVDjs9saBEdEXxjuL7jcEG3Z6/JKLyuNiiLcEgkaw9bi3U0dR79VwPmthfrahJ46tFd8yXAPJZ3vQekV7BMp2HIZRzj8N1eNEMI4eXdubUhn0X4nHR7r4AsYLuaQ78qXQPfS0LBELvK9+Cb62NI8t5Ti7DTWhxoV1VJgaFHghDPQ4KqD5qChFllw==|Chương 1105: Người phụ nữ của Lục Đình Kiêu;cGtdfObiXmP9m+PsVzgWb1NWWY3pXZQYua/etUkN9cis+ALLbPXAL8tOXK0rKVxrzmbp9eDmHla6ONEFzm0njU8VEg2TZpIXmRR7LiHUuYHIhQki4FfIwNh+ohBpMMhBATnwK/XYrp81aopavqZ3PKp8Z7hPEa9IWvMR6nTp4zAwKd3tefMhyqPNMDP8aac/lNVs7GTFai62B3dupTjvDA==|Chương 1106: Điều đáng ngờ!;k3NXX5nDqqGWs6CM4o3z6j8+qsywPLE5Z5ucAcAuPOtHpvuQO3qlFxINqn5aDU6h55g2vGTjzIyV7NqtIlZCFtkD4TwbslhDq/8QhT3rskDAUWn3v29MlJUeCiYZhFR6xuwylHmreHHstImJSx7WLTF/9j+U3rjoCtKBGe4/vMVSaX3vpp+BtonZaoa+GbieKbnYPDMsTRCJh22I8EnVJg==|Chương 1107: Tương kế tựu kế;NYITNnk9VSp8ESnx7h0dphhjHvdUH88sBUAYzDsigeorrhbys5pycodZcxgJ/ueR8jyEXg9xMPkcusQ3hvGNnv3TFgmH+13YZcdPj37WiMfgeU60vy+BwkXdDdOoe9UQplCjO3H517UaJ8LrankLnqjTWsaZMcuUn+/5DTzX/x2sb1XZ46hlQKmq/yZ1hW/mQnTU/5CxvmN32dnYB8vf1w==|Chương 1108: Không thể để yên chuyện này;LeZ2gV1v0sW2bIN7mGmf8AXh4eDZn0ZOuuu9CSPynFSFuM142pKzLEWxv8Dmq8jbkKlqBrclSmJlgTJy4Yrjm52eLwowV/4wVsxdrDDQKaz11vHxXotGHc1+jFckYkMsVSi3OgnItMHye+8ePidY80v2MCIjJZ6yZd0UhcX2aLhIU+iZxD+Z17UkphvzbF/k4y0MZAy8DlMXEaSUioH0IA==|Chương 1109: Diễn trò với bà xã;tJ7wXatCsN1DlKCh1gc08ZGR7BQbxfXMwEmQJcArU+BBkXM+gmuRnPX1Im6OjLGTupN8ct6Dxa6XJYG4uhx0h+nia0J6kNrkXHT6G150J3IorLTFe0lH2C+vygJLy/BlHWvblsgT4PZIdt0O0mpy97b5s1bJC/ZeM8KWi+sjrCvQ3nlqZoNMKmnTpuiK59Wy3Chy7ugHuMGM3fCbicaBtw==|Chương 1110: Bánh bao nhỏ;09B+Ig0SyP8gUsSVJATzWCtAPdas8I6Y8SR9YMoK5v/BvIP9BRvdnM848be1RZdcu5CvcPN6YYIGcfwFGuIy8JadkY3Hh/IcbrH+kW3x0hJNapESWVnniz05ZNqGlJ95IfZLyaeXQrvIwn/jiLbzvGw2iH5h5HZshuQGwzEXKnU6j0tZ/Ssk0jZyVwm5PY0D1by2qa79tJjPCSNtcTwS1Q==|Chương 1111: Mẹ! con muốn mẹ!;9kMUJlBpZ0ISaKOcIKkPfF9T2hUWv2DdbyX2sn4qtkEXynA4cA4q518MpMSVhqcQuEn05ePTIFDu70Evw3jwtezLwyIlolr4rR8pAXz/28jskJXVCSo8l8VWPglObmUOoAKj7PK/ApjxWmwtfg3NitGxTN//wzJVM033zYRFxRo9uHRYNzClD8E9r6XnVYEPkjqoKGTMMBiJXhRw4+ly7A==|Chương 1112: Hạnh phúc muốn chết;RbY9K2P+dvkPhGNrDhS/ISJ9jO2olYKa1FK3RYkhiXhCoZZkQZ5/ghXMkPnPkQcHorP/r5zmWj02OQSG9/4IqyZqHcKADpscO67U8WKUsT4UgdVARMdP+5ohTXXZlWel8da3R12n2feoUOyUOh0dN1Oxtf6Uc6xLRlMMbCUVNJOjjkMzYnSDEtisXo21jDTonj2ne+TgzH6JEJ5dkKO+2g==|Chương 1113: Nhất định sẽ trở thành mẹ của con;RwvBhBZ8lqDCcwKRxXEUQznOmsC4Xhk4qIjxyyaAT8vnISHwJ9Nj2atLtu1ZrEwvij3Sat9BU5AXiKPu3ruuER4bI1AlphY0twTr/njyo1Mz0glhLqDNygnQNyt4kaUEmsOLbE0/v5vt9U4t+ERMATuDavM4v39sflNYG4FUeYZ162tUhe8Z9t6a7P8kWI0LS8aemFE0DSC/d2LCEgg7PA==|Chương 1114: Tìm ai cũng vô dụng cả thôi;zh6T80jEkS6mrjJyMCffKT5aRa9JSvD3ejbyEq0W5+yE3Vhx5vuMzXRnemhlbLN1g9fwZukdi0aa1UeqxtFQafaeQmSkQkju4rzlvyNMP/eSROKb5dl5cssC8G3zzLpuFWAJk95DIGoP3nZEmQxGreAaosV0K+lwzwBeCx5GSty9OyWO+ixOxbVSd8sbOL80VJw7UPPpo8K7b2ZUNJq5jA==|Chương 1115: Gọi ba đi;mSUe6HbQ1PEgw5MHW5+uy/z+GHvc/Eim3+KowJe3eNfkGcEbvBzMO/wEEqqIYYMSDP5Unt6vywlB95860Sq00V1O451oDu1DZ/bKdGw5y0xHyIvIzq7/IG167sIHutIUiS0NjJCaGQ/PJjLJna7HN7ceSs+4XFzegmiP+llEW6x6lBkBJ1eaWF4pOkuLFxg+GtPy/3emyuuwGYE8mbw9BA==|Chương 1116: Gọi mẹ đi;8I2yNirnkpfEpA1KCXdv6I1K86pyDNvMtISii+gLeezDEPQz+2MBEP36/nrwOK3KmT0i1nE2N8nGNLjnkzEnlPf7IX/vn2Dr9JaU58W+cVdbkG5z4rQi6dVrp78SfTo/7nH6b9kGmIEoZYE3ck1vfjiX7OYq2TJB4XeaLYcpWK1zuAljNxi5SD7RngeZzOilBGDANPii+npoxX8w8NK2Sw==|Chương 1117: Bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh;sohvjnVJ6kkt/yCtPp0WdWfksouV7Gj4z1/nDB3EcxcQy59uWkKjwbIqOQ4ANWkt0fAgJaHpY43wWQw7DrGKP9Eg221UqTcR13BHnApex4zQySAyiRUkSoYAGtLjA9RZnv4G2Mg6MOnCSMjvhMaPiD/Aes/jIvt84kTbD6dAkSwOQTsijpjNq8Lnkq/7aBBmHXHjNYXIXwBzgu7ZQgWEaA==|Chương 1118: Tiểu bảo, đây là cái gì nào?;8/Q4/7eqljGu80ltif/HRFwmHG79Wd+B/aLjT/hPmC1uw9twBkXwovQuhaKtJOiWLC8TVnaKcK3QcB/DKTQkOyx2noHQGGU80kr3dgOfESkYh5yT3+Jly/jlvQr1rKOPbvRyDEG40OFHWTTD1gpv0IB2annlC8JF/eSTc62BcbniNG+dAr0c3f035UsW6eetUM3uDq97FHnbkviNxJbETg==|Chương 1119: Miếng bánh từ trên trời rơi xuống;LPdOiP9dRDogzG/2iywJmT8jjTKNfcFAspfjeamFy4AOqzUty/NN9MpNg0nh7WmWSoSzjDyqs6d5PNSPGistitS/uuyj4kA37YjOH1RvNWFC4bcTfj2XdCPMaeIa1VRA5UEpotLQYtonubdEW5J3HX5lwDuK+3YX/7iOToNcBiVz6/na1FS9Ywqgn7cKqAx4Hn1up2uDLuOI45T+mvv4lg==|Chương 1120: Mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả;HIASAU4tCkm0AyMeDPJpZScHBvUJBNBDpNgx7QoGm/kY3o0HiZm5Yt8A/EPHjQP4b3pAKjb/PFZy9SNPHc36nEQTJCS3WOIVYrlstUfOfRSiEkGd06pkaWPIgxZX+LncvHarO+jPBbbatoGS58oyE7fPqy+wnv2SovU0MIc6sG9N7eJDRuIWIZhbPmu/FDCG9f03QWQYImoFJPkani8anQ==|Chương 1121: Xả giận cho vợ còn cần lý do?;spXoOGTWrKxz684OHV5rLNVmUEfgMp8urnfNTriatMUJdkSyK3wJhQpKHvmOYjKoOwRh3vHcp2WPzc/QkLux316SSPprYJywr4NeeQt3OjJy8US2HS2Zkd390CviK4y8qkb6pMmUmj6HAQDOylBS7XLNUwXl3glqP7wBn+/EnCfEnFKWwV+JDmqIsd5QSa306Guv5FQTfDsLQjNc1CRZYw==|Chương 1122: Không đến lượt người ngoài lắm mồm;COBlOhKDBmuGec2xb36HLVu+ZXOJxRI3mPq7+CMadLLkVif2k/lHtvI4qXpAY6PA5sotzvBYijsYzQeq3XCln2geJ6Phv0JMB0lWrlQZHC+3A6QWOioQBWAVh4qfFLT69bHFQJOIxvKwIzGnFNb4gkX0zfcQWona4BuVIsr9zeMrCoG5BX5XC6E7/vKEWk52MXOvGssoSwGrHpPoiktuOw==|Chương 1123: Quan trọng nhất là tiểu bảo;2Y6zaNfiJI1EU3r41coNHn4m1ZKgm0YVJtPDB1/kkpBGlKlDoMWLar9hxqo1InZVdzh0FG5/PoYn13nfDkSG/5jogQtssTVDZOYscklNUMuQ9yJCPl/DXzpmX4BkNJAHgcnRjA6MBvyoEmkTGngxfW7mbQvPjbaGRsj8rML+R1kkOg6I6i94bdjY15J40XeEaqn+QOMwiSBip9AD4GkqdQ==|Chương 1124: Mẹ ơi bế~;07XjuwDoWd/UFY1zU9116PXG9HAw7/Y2hF8eghlExWfoW/3jm+aBhB2rXf1TzzzHJtHIfn6QkyLG5V/YltzTzppNKtGgbhiehuZWSXr+bbr8touiOpSXC3jXJ/rtReINNtDxuGVX+8CmDEeHzIpx7CeMh/hBqs9RdD8VHV4FUaz54TgqNBDwiwf/ivYaJai2Tp51MB14gM8JWbUfRJ2exw==|Chương 1125: Tiểu bảo gọi ông nội rồi!;jAwC6ELlwt0gdIj75Bmt6fYv2IjtDa9Zi3VvVr/pi78CeEh0QyUgd90Z31GQbzRPHRb/a516ZBPnz/zdG0kbK7iCoYdi8gxxPQ5XDkx6HbRzaDetiT8r5dTsTSg48CvATwy4MITveD/TUsQ2zks4BuJc9eeCEk9dwT5IRLPFXhwH9S1sxnWvQk8WxXRaLUR2yYNX93WQ6A+ZCO2ePamp4Q==|Chương 1126: Muốn làm vật trang trí treo trên chân mẹ cơ;B/PMC0Ii3hE+duzB15LMs/NRwZUdn24S1RTjK8D02L/70OnBBJcfZqZGFTN5v2uAPXfylAh6judsjBJVtciQREA7RW6ogPWJCdrmjL9wvJESKcvmj+y4EyRwWLTPmYS3+09XuLR81Ojgyk5cQfCzhOir/zZH5kk+OIAuFPJCeNF+sgK+i95lQsHmirCRKDQ7rf6ylLFDm5DVrpfbYto67g==|Chương 1127: Tự đi mà sinh lấy một đứa!;q6DTSNqU0F1Bj92zo+cH8sErIlkae4k1o1yjJXNSSSJMDxGjvxNZibxIrqB77unSTebHygQMSbqNxMRGf9gWi2deHghsOf4JnV4tTVTFGZ3ELI2pM4Z/TPfqELJoEdn4Pg9gLi92HD2uoZ5wKssuouytTrDkTYtEbxUMbtQPjCCTDZXbuj2OUs+2HK0OQyucGK0JGyiKXY4uZ7DrYYixvA==|Chương 1128: Thành công bước đầu;/GHy9/0rIW1s+ECEra4o3WtitwF5DZFBiArWK65/I4MlxRhhUCCUjneeRccblyyWn4UdGrbVNvtFlm1xIRxjH6jy1FqgkgdsnDCVd/9gjE1vBr0/qTsdxhQilBErQZKStg+hAR/qCgX6Pv1XDd2IfXi8R8cnuxVisT1a0dx0rOn2FgdzTy8P3x7UFATx+kMz2JGdHXiwwJ9HK6SPK3+yKw==|Chương 1129: Bội ước;mH/Kvvlg0eL6MOZwZ1+wek9kFC86RBHMXLRyGwMGEEwqGsiGrODqkwW99ngiM+Spk62+zMTUW8kmyzswGxoAj2FpvPDvLhGJsalwwKT/RGIO7K3P9KX4YvWm6NrVQi3HYpiVPkKuy3eZgwNBZ6q62vjnYRkCYGgFSXvzjSB9MmXmiAlgpW6JXvh09lgREP/4qhUVWc2b8bP7Z11P6PZN5g==|Chương 1130: Đại thần ra tay;OHgntb4DBTxdVUCsxz1afduVVbzXC7mUKfIggsUREwF8TbODQlIH/BaMJqCF+oeMsTjMeqKNEIDQ00hrVG9VKABVDF4zXivr+ciacWCLjf59RjvqSAgvjg4HS6GEi8a40wQefrTwKBvJbiDxRR4SKIBqTQfe7KXGItzTMthNvxtkCltwbXs4vSplJs6e0OI2mVjomC7kPS2Yqbo68/3/ZA==|Chương 1131: Mùng một, mươi lăm?;scbo8MEneKZFuD4f/GsW1uERuNfd5y9O0xQ9RiILd9C1ksQYbdCq2hPwflio9+WSd1Bk4d5NugstYm10Y/OzLic8cWFypFoN1XJjSLvoijb5CdXwpO/VF1UpjnMwwcvgY/U/u0YnrumDdT/jfgMRtoHwgeaB9bn/z8qNOiCbNLUvZjQStqEhjVuvCmJn1GtDof28Y1wiOwRfPXw1m/NTtQ==|Chương 1132: Gặp lại cố nhân;RtSnkiQLaN6Q2fFyRLie/OtqeO/4FoShqP+8JroMi6nq6voOU97ZtcxppalMp0yi7+lSYmfse1/nHM7r25tVz5l/eCXlYv71VyGf+pRktAkR7/ahjc8TRX0HCJqdgX1s595EjF07XKHebCmCVMzJDkGOfv/t7RmlDUbjpZxpjVLi0TH6RxHeVpw3l0pvut3wX9sjlTLPApiTKcoE4Gg8yw==|Chương 1133: Anh ấy cũng không thể có con;nZSzbBcUTIHyLKk5XS3Unj/I7prr6czN4dWlDnoC/UCnQ1c3ywBFoG274hNX8t1pHu9koSU3DjuWQCSz7SzSmDsxLqu4ZjxwV9iQiwAHchY6Z+i9hOFqtlpgOh/VwelfURXLHStEx2WDVXVBq+rb4LwOvVHKi/QyatYScGrF/ogKB1xAp2ML8+gU1hDcZ3vVfYjlL3EvPbR2TL8b9iiLyQ==|Chương 1134: Tới cổ vũ cho bạn;ERJaj2USRY7unaKxXDaMO0vL8lSZ7bjNnDVd4DJNR/b9yoc+eVbrRZAOz15VNe1M5A6PnYrwB/k8+bpNq1GicLxfdLBmGW7PVI+M+4ZVM3KlgEnsAbiOr09If6OTQYHKouP2qA3WFKHa3VeOMHCsrL14ZriZHxkLMtF132MH8kepdUW9cM/eDqjMhTnGhlefY0baTbVWwhNvwgCU7bwQjQ==|Chương 1135: Đã cắn câu;MrWm/PQAvIkOBTMBhX2/i5seW1flwi0oRTqHeizr2Guzdbo3M5EjkmocsYeVdYurbIuYVEomj60r1xR9gFZiv+41X/YxZy1EXUOfjv6vHH9QuxU+MRjTnllGAn0NqvAQGuajcqP7FbgnhNSJtQJP2AK5nIkwajqFHTg3/oXZIAEpV7ml1AY4MB4Scckcv0F8Bkubd3ohiT3vGU2HfJ5KCQ==|Chương 1136: Từ bụng mẹ sinh ra;SP2h80TBORzS+zYN8Hq5KLTuTqTMcVzufWZ4Oq3djKMcy8oQ26mLO6dxVR0dquKfZ+g6U2Jq96CBAxKxsC7hFINDfehnnc5gn3VHrb4dqDCHmZDOlrf3yDAaP2kCfyvMRsUQ3+lorWQg7V65OCQJI3lGEw3xgMo5fK/AQgwoMa8HTC7IrY4u4fU8Pq6luYoWIBNmW7ivCZl/striV1k59A==|Chương 1137: Tiểu bảo nổi giận;2WHo7oLtyHWA+Uo0hb4PH/ca0zbHNIgzvf0CsLGrDBXc2nIorBFI7eJSRIV5SCaUtnzHINcm8tDa3pYkylAconi3vqDkzCZCEdpg0lpwh5x8keM11Rnn/+P+0utvRaT/np5Kuia/2CATzErFKPiLi/cu9Z6U9J445QeQcufSLdblSk+62KczXQah4qzOlckc6ksDQSy1KkMbz6HkR/RSnA==|Chương 1138: Rơi vào tròng;otup9oAGTTCiq8mYbjSYyl2jg1ykuNEzOBYAoSckUOp4EnzSbjer3Z38PRfrGYGtfTdczykWvFWvyvjes/YP8hlWDBP25QxV3nOULmX+tqBlmQ5ltIln4fKPQluOjBnwkjsXTYjDJIP+rCOnFaP6LipaQi5M8VkMc7rjRMPN2wSiXWhaIG2wa8OzbZ2/8frZJ90YZEyvw5FFN2paYeK2cA==|Chương 1139: Chặt luôn đi!;vb66P0G4t3IqEJVTpwUWZ5XEdxeCRNF/IFQa1k3TClOQKkeeFi/ct6xov5895xX3k82diwi43MeY+Q60gFavXZQnAQjBAurEuCoIZ2h+F3z8BACRpCIsnsfYB3eSqtUSsURrnifv608tZxVUD/F8W1nhiSEFqctexhBcf4fKtnichBaJx8wWNNfVCeQo0GficW3QbMHSlpSYTIpDKAQr/g==|Chương 1140: Thứ này mà mày cũng dám động vào!;oscOogi8tb061dN/nxuaIcP/zoXw5YVwION/ElPFKAwDmzFptQe2SuMwDjGUWrAo1NW1VcNBU7HTdGQ4WSWxjqMKdY90/VnDwIWEr0C6mTmndWG2fo4ZKWw+0QaBGEgdyjA9MES//OCgdZy1i/1uyY72SO7RyEXtwQqeCqsyQ6onSwgAPWefVBgz9Wlspi/ZW+6DOeurHBAhubzg7RQSzg==|Chương 1141: Phế mày thì sao?;G4nRisTEGZjAbEE2nvNRBMpJBzPzgQxyydX30hLHbfdTiEbx/A94MfJrZcz3uK+7VI1dqv7Nj1yMSuPYSBrkXqK9dDi4G9gaTyYNwDugCdZy8d+MwKkCuvs66B2C2+gMshSYAZiWK4vxLKrzurHepFfPx/xK1fBQM5wMRdvWajeGTOvZQc4aLhLnNpHJ1NIMeQ0Y5Cvywhl50vzEH5AMNg==|Chương 1142: Không được động vào chị tôi;y21hEd1a/0zhZyLqCZYQIjW+9sK/5woCnvUXl9pxrvDk2KnUVe14dlEzJyeWHgnwjrnRGmZWossrGnfp/a2GLxnoT9G1DNZTFzixgCPdcjPmCGSsew9o6cvs0juHkJDGvazeiZaxyQjCuEVhqk5qcdHbIhqlggP07rvnxsa/kI3W0IVzQmdjKS63itnHeeXDnnSYX8Zp3S5c+3NtFVzuxA==|Chương 1143: Người phụ nữ xinh đẹp như yêu tinh;X+lVbgarEf9Kx/oqB4YBIBZjKMpGMeHWXPh8UT9IZzKxRKGmvBjn0JIhc2d/di7yA4MCiS56YucwDQRry/0zcBjruk2IANRNcTD3waNYR04K+1d7QhospNsetfa0biMdj1yeMfddSuzrCB7O06HmYqrMMTYEV5+LdmVKjB46V8x/fynQyuEYhSekcdgL0kvNDWZFdBHaydsm7Pdxc0unFQ==|Chương 1144: Nhục nhã!;OYPiTnKSyAvg7Ej2hsqXENFM7hRNZhm4KJCwrqNoiNqoMuw8aJzMyFt/gdnSKq06uSE3c//5YQ+qn3OdXMsaN+o1OnIhdjmXE0ozTjTnrZSA40eDQ4HJfnSsoX6GixKScR+04SyeK9Bub2iG9InHMt2uoUT9DwIqqbiVQ+z6Qz7JPn87FD6GFoNaUiLU8nd3AdVUni9QN7Hh6J/IWuWo2w==|Chương 1145: Nhất định là một nữ ma đầu!;vmRfTmkqmm/+ng0ekVNZu3VEY6v0ibbBSdtWbNN49YAcdr303HBokRHPY/FMXWXezIBL66ugjHrkI+jWA2ReDptGxGAP9V+jy2rFqQm+Ts9LxiLO9ZHgLpRjKcjRBtE3eQXZNmgs41IxjoPehlo6pegnKtpjs/L+GSoZNur50BfnUWWNP+gTw2cNhXZyKMd7hdbND81ixnMNWanlyLZ/ZA==|Chương 1146: Tối nay, không ai có thể rời đi!;jjQ33bl8ilrzObXQpK1VgCqvUxUWzJ5UX1gAC9BTuFN/TiNQPuUalEWh425uAIAl4hXrFHwsusquM89qiP1lmMBmCTFGdXlt3htU5+maQ2+IHPHUZ1BHR3PShMxgUYi1hOnoDZqLk8aukFITUOhIdMEckETl6MHooH3Kh1Qn2AGqHKfVD1ZhxERi07nceZAVHz9Gn+kM9XPYX9Yu97mTWw==|Chương 1147: Tiểu tịch tỉnh lại đi!;BexRM950zVkFYKms7nv4fnfxwoIpGmQwE1tQ+CPe5v0g9ulwHnsbRUe+28N4NIxDOVfSdJgWsYWA45S/IZp9+xBfvSBj/c+amYzDAHHP9+ZREf2rC1uHE7yDPllIPdzajfEn2/gE1pP3Y/2wZO8lt4SMtzbIe2UNpWUu2EW8YGAeMVxIUFrdyPVS6M4uVAlNOMPirnEAZ1WzTaFarWaUQw==|Chương 1148: Muốn trở thành một người như vậy?;r9QSNrbyqiokeX0hoQpyC+UBYIApX9KrKQWvB6UZcq4IDfTBp9uEr3mmxHn/22Yr663Nq2x3bGRsNEK0hPkLbGMgTZGaWCoSUnD/Ma6mTkQ4vKqIF6b2D/8maNQLP8Ivb42uR0UcbwzeySgzqfNfAg4hMTsnDijRJAK/R4WEI0haBY7BT4W9MmjDFuKkKwsryJAWgliTDto2+lC+LqoIrg==|Chương 1149: Cậu còn là một thằng đàn ông sao?;yR8rtOF1xAjJ4woIsw5afMmGfivreF3K4wGxDSIHr95aC4wLjtYuSlVhqSfz+4LnVOs9+dQKyTjdVm2vrioc2e4Fe/IOOx6wxfZxO6Ntn1GKiMVNRmtHGWlEqzKSSf3eIcIEHv4ChLf3h1KDOyWL9jUrfWBgLyPHf/U6JMF2mKfJaZxfx5W/oW67ntVHXe/Zg32a7jmnLPIqRClPKqWVRQ==|Chương 1150: Tối nay hai chúng ta ngủ chung;1jO6TI/e5gbjGRaIiYwPWUmS0dZMsKogkNuhRzcf7MY5pBfGwTfYB/eF2a3OmILa29ZtKw8hZJKJonKs4Pj7z93svv3OqUfSa1fY/Uu2ijcMmMdPQOFh5ChDVW1bVLrT6cfgSc6MDKZWILMvxNMMujdcEs5GbNX3sFYiBTzA9xjtZgBuur66WukmSVD3otO+Y9iOCwAIXLo7RfRLJGKLPQ==|Chương 1151: Sau này em muốn làm một người đàn ông giống chị!;Axg7Rp3Ckyt/NfXiHqOlHSZ5O2ZroiZPm4oDOYpEcInCRM2hWNF3syKOU2e/n+GuCa3TbMvP4WQssYcayIutrnOzXppiqTHqUP5hxYuAXoKoiJmvlwlZUp40oMO/fZ6dmuHMn5IorY4ZaLHtf0BbaVzCwrTAGXUzOORVhK66gyCavmSTssLzdn+jt+ioY+QwgPPuTFdRdzQM/hYQ7nfQeQ==|Chương 1152: Hai người nằm trên giường;G1HReNxBbXtkHCic3f527LoIhhS6Tci4DEBnHHXu4ESBgQ32cA2rl5dhjgOepZM0aklZdUppbxJizn8N5vCuY6KUVr00tjJx9iTH+Qkdn4K6L0ykAp+YfEsVlGyClEIbQJN3zQm96XgIQ1XgTZjzCEwlOdOSzbf1ohESBV5aAaHORflehTD4l1DbW1pE2SeF7Azg2Y7HWWyZG4Rc9SDo4A==|Chương 1153: Đệch! vợ ơi nghe anh giải thích đã...;4xvyD4pX4eT18r6Y2cEl7voWgRES16sErTeoKcJqK8J1ajMkPOOuHyktPLO5eYHJwEyHn5vzUmA9hyXvOsP2TmKqR4flFOlCOMOn5nTcRbVc7SgxRwvTfMDZnXDQz0Ai4gvCYVOn83Y4EqFX5/aX3FzlcPBrmIAHZzsP9oEAlJu4jx6y4Ga17SsqfspOBS+nTKGMVvFRwCAlbTJo4/X0bA==|Chương 1154: Râu quặp trong truyền thuyết?;cI9W+m4TF1mzQSdI7w70/w6zFuEyADgbbma2Nf6iT67Dcb15jP7SomJQ1EyzgTcB7IGOC8djwLXwGSCj5NsPn9p9KEXc3Wt4KswfZU3HdfNi90WKMScfT9TA0HCGrONLxxwjcvnqiuCNW4Hr6c9kHSIQHv8T2rP62JkKe5gpyq0cxadYSONV5VmPYxrarTTSjB2TMnbs4+GVtrwqRmFT6A==|Chương 1155: Trưởng thành sau một đêm;mlCKaCWQNWVhc9z6/QwQeFF81SpA8w+H4rISMQEN9APUI4rA5kBYYJ8nkbteE9RbXRtIqwpz7jXow/3OlyeYmD4H93hMt9lIOg6LS09GmLYNmzp3JkSfPbscu67MMhzplJqobiKFtxyHCosq2vqJlj8JnNbZ8WltVr9jFWoKVty8tOUE20RKad7jhfQR5rSO9bJEQYdWAomSqGFAN7XVtg==|Chương 1156: Cút!;1Z+qkw7v5mM3HE84RD3zVpCFyfaUPGPGzR7JQlRQTzwZDeAVq1Tocm6JpJa3B+vYg3Izb40r2Dn6AWDf2u/cHUwbZ5VWMo3I5eX7IVc3r+FJ2eFG6ZkpgrrMmhBAuitumzWwAvw9mRj14ZoK/Xu7wEDfJM8UTnpcrbLQpBbQIk9OVeLe3kTT8WSR6ebvv1NzVLN+ffperaRTEeGJGb236g==|Chương 1157: Là ai làm?;5LrzVcmOeKKGp220bntoaNjCMghi6HXtw1qHoYjOjCi0B/0jsQqU9rRy4UGShIk4myjJYt5xm3y+tkq2X0W4/0jcc+zqJeQwDiJ/hNGmnIQEkRP8DcZPnh+nEXY5a4xKFIv2W4xWMY7jvE1+mEOks8OUOmveMEFHwmYjagWMCCoDYjpmRQO+19BHhDoGHThOGVufmPMeSZg/Tjm79BDXWA==|Chương 1158: Đầu thằng nhãi này bị hỏng rồi sao?;n4KFS3lwfmceR5pJzGjRkD5ndNOxC8RZqh25ioFXzBfv0CMZEQUXEoHRauc37F9L2fZMs0zarjDGAr20F+g3c12T+cbpMdORB6VIOTFujws+bha0mFcW96b+tiRLvV8/jBuX0+F+d1HDMYir5I7LpDvXNcMgB79HyWPU7WnM6ZwAed8R36aaKNxu9MCwarMM56jVVbGbhwCcPmIBuPT/lw==|Chương 1159: Đây là những gì em đáng phải nhận;WBCTOOIEtJUPjYmODYqc+ixEHgrKccxD36dc0bX8xW9b5Xv6HZtdnpnfWBv1sEKiOMaKPbzC6RcOqy+DXz5omDa+18FK4FYLhD5rUEaTRD5ZfgWlYiJwVcnlv9bvAifvJnKhB1KzuYXFffZEjX3S9k7tSJuqwdEatv1eD7uB2/ULW8+XpBqBHmCskRfq4eYb6zKg5FL2uda2NloQwPNdZA==|Chương 1160: Muốn trở thành người giống như chị tịch;tCgJrmMZnAo4Z4c017vvcV5yKcL/4so2JsKMVon08bBtw5ONsQtOSG1rAf/dKJ1kNRkp4uolKNBmqKp/U8A3IuQ/cXZir/GZhpweRfzFFzLLD1G2X7Zdhn8Hpgtt8ZKIpSGjz9gJC6imy5AJqwoCJXZm+T4Mgna3vImP53P8uQ7Y+j2TVfk7/45KvwSjtRUwbz11OGsnd+i5XOnlnwg8Tw==|Chương 1161: Rốt cuộc đã trải qua cái gì;tkRf89E4WdEae6Xp/zIpVXNL145gPPBdcg5qda3OA3ckvMJzVp+9VWDar/5vIji0SEP7VdLYJaNFB1unfE3FfPnUF8Ft/CajYCicC4CJgnjU+ybzGNjlttOBgRBLZvgPrt7uQ2mnQB9jfqReEsm5fUtKKFbZOuVcevJQb670SssZmClsm/LC3LejYNPXZ6TCJVEZDzlTr0x6+lQKwYzWjQ==|Chương 1162: Chúc may mắn!;QuSnb4O102BcIf5RES0KF0cRAXmT4LRr/Q8DMGVbRg2YTjBRzQUJ55PHrqwiYPdKoSkGMFLU6Td6hMWqyEotU2sXzujMT1IsR6KxNmReqsnUHBLQHOB0vqDabSpkzXnX+Wl/ZXLHUqjxC9k4oe08C+cSZvL4ylyCmFfeBj5BatFO0tcULx/DxNYmxyyCPmMHF5j1HhStDf31PltRN26oOA==|Chương 1163: Muốn mời anh giúp một tay;C6TnzRdlJBbMH5hbrNEpTLC4zV2Rv7u70d8Kha+NflmjLJdfMuwoi5U9ii0ICxgKbNafySwvi88qO2W5yI7vyrmLqruQIJMKJ0iUChxhqio5v4UsUWttBNyHEroNBkzjLfZ+8CjAVnqovtNYa8bx2//aDP6YPS7w27sNUkebShsZZ0b6OYMhS15oX43iNZt0AaFbgCwe2oJYLOmUc17gUg==|Chương 1164: Xông thẳng vào;VvQx9Z6wz6m8YaNquQbTOTV3xg/rTaBDyO/6VWtnm1yLk6EzoBA9xZbz/iPl7Qw47iAwLnzD4o3qlRznaEDLPx/EXW+2phMKzrkCTvOZY/MJlm2N10RoYSV40GWpK+KKfNlXYVTQ+RZ4X6bIn4tjkyd2HsjlQXUmAJMK9fFezzZVmzKLgXz7K8s6+m3zE46TDFlneHVMYaoyrkOyo+WIPA==|Chương 1165: Đẹp như thế này chắc chắn là con trai;JxBG71cMlH4waej2muOc+zabalJ0dh79XkzrhLWT/ZmEiPtmJnPLAmhN9vFgysrL06/WrpSBPgCyUn9xI9NzvTlBE7rH9NvEZNzYs7wemdkGzYVlUSYaMQefOu1PV6FI6abNOjR31l1EGBmwq1Fg5rGsoAXLYS/IJ7cpuNRlB8XvhJY/YN3dlEMrYQb2DJH/lTda/L3PmzZxYPRkoI6pFw==|Chương 1166: Cũng có chút hứng thú;b7tA0R/6/QnAwasZTZ/VofluYfOhZ9EEP3foPFCXXmrofS+2mU2Oa1CpU/Oo1gB25H4hQamZTt+70smfGJTB/V7bwoAloC/8/QSx+6+wAA62RcJzL/OIRwQz/u1PWVe6ORpRV0UN02X3ZrBooMcUhCMC5QmNY39gL1yMS706L0nj43UHcy8XP68/XyY7zXo37vmWCsaFZ/wdhmHR8V6lHg==|Chương 1167: Quỳ bàn giặt?;PsRrBJ50f2sEanQcZ/GlR4PmSdX2OVU4HgXNnopkCbI6V4aMy23EzGe+t+NYLAbsPrjSYNU1jAoul0ktns2yo0ddLrGj02knkHtFv4SdtB1LlPgxHcn5d7EI1+OrSD5g6Me8QAOZWA274GrQlxnED8DhKQd4aW70RSEy+gBDTSq38ZaCwCbN03k1HKzxJWe0uKGZz30mnt/YbGIxiuTBeA==|Chương 1168: Mẹ có sai cũng thành đúng!;orLedFdJPmJXiXA97Vov+LrLWeoyxnTqZjsqONbyJZEojDMbbc1zEGyCsdssZVco4GxI6joiyCcWjfpveaScDMzOCJHgV6RcxwZmcqzvtOA0pTl8WxyWnHCSTBs5UukEBG5dvmLhqroBXfVq5EgsPLjsfwttF3UGLs96b5eH2wsKw3DL9p8t8LYVOalARPDDT8/gTNCUoYYIkM9ngeixCQ==|Chương 1169: Rõ ràng đang khen cậu đẹp trai;wv/IGIGBwxUyh9oj1KDqPWy/2ezr/ptEXmzq+DDecnCfsCSeWa469XWuaiZ+hDvvkH2T5A1nhiOPikOTijFPbIrPCAR3jeXjaMehWIfkWSHGUDB+EFItPmzrvriUFrsgcqlHy7DY1qwS3QpB86qtrexG5u/w4N/rNIGmuPMWHyDuChtgGX/UoDhI2FidQaPBhldSOnqmXvcXZc8rqnkgAA==|Chương 1170: Phiền em rồi!;aT5rBATLMQVrC4ZTw9vgNu50QRFxJ7TecOb9E+jTIsdR1sP2ACqqQKU5j54UHbImOymplHikkJ2ytMcqm/6gcAKxAY/UxijVcAMwMzbVmuuMaV0+h4R8ZwDmCUZO6TlacB/xN3GqOcreoWbZvfQdqvZiKaFnLaZdGLVbUbA2QxGoRocXmhWds5Fpg8o/nNI7SR7y8jE/9bGLF4usO1jDgQ==|Chương 1171: Kiếm tiền cưới vợ;Anq3qKXLuqt/6PvIGO8fUaCqFtYZCe/2E8eUgFh4lTAtUl9v5d3LIC66DpxAYW1k861sOmdVFsvvnHiCPsYa2neHymyVOGp9f9kPZdNugEj/f2JrV1arVYLGKbUZy3yjE+Hu2UVYgjt2hYt+u9KvkcdFja64GzzCCXUg6G5qpxNRfiae6NwkS+bUl8vx9XnzD2nnRjiMJduwkdkR1p8L1g==|Chương 1172: Kinh diễm!;23r4bQtRBlmwIlFvaLX164m+mySXcrPvCMAQmBsA8fYcbGTPQ2oj2IeFuaWT1gVPQEP1Z/B66PTUGTIFlhDXuy5+yuCMztEKrwYA+VSq9o4C69knBCxeUeFMg39ChVy49zdW0hy/O7ujs9hB+xaPoRDuI3joq8Rqff9uGt4pyaBk2y4xmb08mJ8jQQ4G5M0pAGXF0JjrUd1SHqvwGyusrA==|Chương 1173: Tín ngưỡng hắc ám;2g4DCQv7QQuU//BJEydTiJYyNt6pVpSuOfKmXCt7w8Zupz4aow5w365mUISdVCvqz1fNgQfSDkk+FOjH/c5+j7ChYA4uF/X/frlSxDVN0u4+5qz3UBeAqOAWBFlsgtbdDatFSJu3To0MF3vjMMvDK3A8QobcICGK2EuuJqYc9uV4rwSVuVqiJSH+ZTdyOlVtU+5qZFYNnRYdFZxnLlXO9A==|Chương 1174: Tác phẩm vô cùng hoàn hảo;kxruv9LWjVh66Q9g3mWDkDJotQzeKHlPyIMI/DhYZjJhdBoWMHbVXfMU6pMkyWhkMpQh8/C2ZnU9f7VgcTIq5CO9ytIaUM2tj/mUHwpua8MiYAvC89GTZk/JDVXXlGwpp8gKF0N/IOQP1GftBZFCAn6jReul07vu3TqGqjr/5xsEyMB0GHomUMbBLfOMRlXQ/i7c72Xopl2tiCzz1rHrpw==|Chương 1175: Không làm, luyện công không cho phép xxx;ghJxaaY0r7zVljtj/+66SNGcFOIa7cyGyaAWiG2i2q0zKMOz430yGdRiPNOLmuojV4iqFTiJGKtnUBB+WXd273Jkb7Y4K+tZlly+sbiYEGgeulKBF/mLppX4oTic62t3TGeWQdtebvnl/NkKiDES+y6KbkMa5ubzuhmUtMPV7D601VBycSsCaYxkHnQOGS/zKVb076cSNumddVaCKHAofA==|Chương 1176: Cũng biết kiếm chuyện quá ha!;iD9VuuMrNllmiHV3NA3FoAwfvXaOHAlE8J3Xp4VuB/g+PWCdC7dtPFzubOdXXaieTmcS3j+oABoMUazxsaDXbcuVXEV0bDDbjrluzfccuUNbWZFWGzy15Ol/bzm122BsJfTwBGf65j8y6QYokb/17lWvrCP7y1IM4HtsRhvEG34PrLoNlrCIXOtLlPikdr/hRF7T8l7rIX0hGsj6B8faNQ==|Chương 1177: Đại thần, em xin quỳ!;I9d05mJD6l+gzAQFcTc3xEMm1pa97pup4AVOzEHXNe/C0K5JLd4vNiVpzIUJAnpKc3BhML4ir6h138XajR/QkWcKah60aODbitvG3zM5hP6xJ+eisxizWIj7FhKD0oiHYUJFi6WKLu/amzY2jsKbHaVaSV/CarhlQ3rLPVfA8vxihW/guuEuuj55t/eBqfjAuIxDA7MlzQjoHiLf7HeWkg==|Chương 1178: Tranh cao thấp;zHZEKrujNUHRjG43KjZyqlY9jFxx7vrn547F2u7aE9dJRPNn3Swivrs/hvMrIWvxTi9mia7KNG/XKfrbQYtEYYJBdxEj+cEGwE1ct1ZV1AAEtdL2cfCt6MK/NpswJnpszRS+LnO3a1pJ1yQHxY4EvhsQBO7c/wQVIvmjMzJvFqnHsFKfwJ8sQrPDIorcAHW7BEW/Gjwb1V/pM6lJKyZ7aA==|Chương 1179: Tác phẩm khiến người ta chấn kinh;lmN2Xr1aXIlSM36xxbUvd5IrRz+dvg7rZ5yQRLzBqJ8GwNl2Kb4oLFRygAaXZ6MtkIL+21iPIxKsoCggF/JfwBY6oztgOd565zdx5vQ51oWppwM2ZScsGcABPqs41++H64E2fTEsg3gSp/oBLW73Jjpkb4XDWYemu7gfgVUx5kLkTDH6YHlL1Ssnb/fCqTqo9mFtaeds4UrbFq7i9Vrb5Q==|Chương 1180: Tới tặng quà cho cô!;XHqs31sw3YJKfN4XOpplilhTwaN2euYiTQX6ZcutFwyiLZLsmIoSpZ1MZlYy8bJIZ6bVWZxmeEEzFarX4gVwy0f/zRU7KpLyKikupLxfhUdk3SGXnBSefhqrM2kgLYvNbE7FvSdujXvqCFsrvXyWlZlgq56ZgK4B2vQJqF8SHpEAGafbhTVKM/z/ElAIoWvB9Eswh5XaZQYiKUCc8IjT0w==|Chương 1181: Chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện được nữa không?;XOaBw2LLvn63tzl4DC2DY8FiDbTKN9MBDuXD63yobzRlO9LwUo77Wt9QnDwEtT+oFMQFHM4OpLk8/ZcMzlcrRlIhqmjPm48NMXWcd8KMRuzAbsg2t7fIcoqqT4pI8KxJSf7IFB6gTx8YJwkifLrhUxarH6sfwIyZBpqpfuEy9Un9xmkEQ2r0GvWKZDXxsnGAF9hKaiEBQOsh5S+1B4nBCQ==|Chương 1182: Anh có thiếu mất miếng thịt nào không?;B7hB7neuHR2qKEshcwMj8XuswxbtsE6lEgJ26gAGpUmY8IffGozuGYlK98/b88Db1o5XYl3gn3icRvNXd19fXEXdnkOH0abqfVY79+JLm4r3V4B490p8L2SARoVQZJJwcHmK3w7cfKb9kRcAiGsRRI+d6egaDDuHpl83u1QqDCuc2d5ruEfObhDIp0ENWc0BK2KXStlJ/+IDLH1O/5CbUA==|Chương 1183: Tuyệt đối là tin tức lớn!;EgOLIjP0srYNg5o9P14U0v9tL5rRpm5T0gkN3dj5WJUYYbr7Iu1toHbPHJpsW7F9Rolf1RnieP1XeiRFdYtnPleg8bQLOI0iSRzzx/v9HxsuAemLd7XIEQXu1yWkWgZAFGANdlXGDPN8uMnnTZeTk98ekY5pIDrNXnp4WjfgaBXOicR6e0b1UqWGlLiKLtj3nCINm9A58gbE1ZNOJZ7lRw==|Chương 1184: Rốt cuộc bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy?;Tjglfcs4Qm/04IogtfykEItbxBtZwrOWVmEpNYaj1dqNVSMedYnH0/H10PgnKOBl0Jvl+sanBn5xWiEqXOuWN0NvXHFAcNpQMwAsq/KarRiRN+JpZ7Jjbqzkdu0hYsxgxMMwV6qGo6rMw6JWVBFjTKw3ltk5ywHABkwAVqQJaGwQD9BueFqCld8/+VuxBlT8HtSwFbyVwfBVlbpvx7ssOw==|Chương 1185: Sự xuất hiện "kinh diễm";rqPsEPLiJukr6meQwd3VyvS+LCjjrYM3UxQQkbvpgtRzN51CI9Kq6cY1asqewCcPd883GklFBjwgx7Fad6tOwWLiOsi3KNMWpvgK15pqmfiAHhbkCNnYW61yN3PgTuefMZgOhBa0NFmsqWPQK38B+Sm9CHaUoZxyK5iV4qi2AbYqlsuO4uRhULfGiy1elWJ4VOy/E10OqHUmg1FZ7TXSOg==|Chương 1186: Tìm được hắn ta chưa?;Pg80t2ZhvWUvwZ8VSEhDOXI+Q+ka3S+miAgLtpwhHEA+canzL77AUcLZMw6meAuBIkys4VP2kg5NI8JoCpYqeQqJfbijqygyZsZZL9N1CUXqTMcIEWWh+C3gFVyBW5tpDVDQw5y7vPBJKkmA12Y6WPgx9OgBwTRS9G+mXWwC5JuQrWFPAAkzuZ+WgJTNwv6dYMDrNs8lqL2O3ayeCr8KPQ==|Chương 1187: Bảo vật trấn điếm thứ hai!;wnjwEyshT39KPRPsKgYT0fdvviYBjDq955hRNAG3rQRh92AeY7VGQHxyGD4zFU5U5cQkQOLsRGZbdM0L9rndGJ6ze/qATfKXpaIqVEZ6jC2kSShfTG9AzURLKCdYwf43To0OX/1WlgH8csdD3hPR/KtVudpoVueLk0FtNNR4E9xjTBB1zfBnVvSC2xjCzc1tGxe6yeRqji5fKeGwvnKbnw==|Chương 1188: Suýt chút nữa thì tức đến mức hộc máu;xtMe+XoRlG2+hCLG3gwJ9Vhg9gTABnQeb8wn7gLu2I/j8Z9OBscJdRirHrLANdd5v0xYlu2B7cXyl65eAMVzYaJIquF6E5Mado/TOAI5yy/YgD3HffQD6UcgE7IgbssOt+UgqGTt+hNvYKcu/NgK25qVqa5HvqsdcQ6Wd9M44dMwxDDMLX5IabqHThcjFH43WP+GI+C2aAzZZlceDb2IOA==|Chương 1189: Tôi chỉ ăn cơm, không nói chuyện phiếm;4JSEdmlZDClzWakj/jx2cnvS9KvB60a3R3M0JoEz2TetG6CpTMF6t6yIf5O7m4mq3SyzS6G0kM6/pkx4w0mIBIuWieowy5U8M0RBH/nMR+sVmczeot+J2YjJMYlqawbPCWxg/5IinHwL/efa2V/hj2em6wZUF5ZTysfPazlKbMK7Zcrd0FQIiWz6/9qyI00uH9GFwlIPbRoH/gKIjyp8Wg==|Chương 1190: Có liên quan đến phụ nữ?;vHShfBUQf1kKpfABKneEF5w1fVCfAs/rHQpfIREymhX1OmwqdG/2Ax3fCqefCfxl4N6lhIFKkbnrpqc+VrYMnlDic7lL3Q6QZACr7XkIEvvjT+OOGjd14fpgiU22kRZyfqozPvLpNxfEYIFcxHoaTpXzFQg7DAmX3c6vaKI/dVkXlYB/gYI/ixYQ2UGRv36cZW8Git94qEmwcJgOdazwPg==|Chương 1191: Sếp phải đi làm việc đây!;WysrJB/9WIcKdq0uxaPmobOfWkgE1+o1hFp0col7VYN/aaDDSpXnuNkxOcQjhN/3VegPEfzRAtfwl8+2V8aBpUoGv/5g4LQgIN3cqb+saHNeLan88KspxDZjQfU0bc/w5s1cb2OttRHTbHStixBnsupuKaVrNxdVJv02SVR3CqLeBRDW4uvlPj1yjD4rtU/E9+cnyi9Nu6hRxqcs5yarrQ==|Chương 1192: Lần sau nhất định sẽ tới;lTpbYdhZmPTd+rgAgDPWUytdEj6QB9gPgyOzya5U/xbGlrN8JMsgSBar0DMpTQdYo+1/sRkwuOcM5SdtThJXXQNoyh2sb7ENq4aToiuSUqnoIdHOaR8RXllISlakRBlOAlVCaD5TC45vnQv6GWUV1Z4A/SJytkXjNGvrSkjOMzYfYigImnH7qrnwDgUlrL8CPKVjB6KbjknWFF8tq5+1Sw==|Chương 1193: Vật giá tăng cao;1+X1lu2pNnK5Zyd4lOtJqG5I4/J1X2pOx0BT2kZGL4yYtwtXvHwcl14gv9L7EmFeKznUUsQy06qEQLLDv5J2JqXPfB1nHVYFs+d3KkzYZGoZ8zhynJfck/R1GXtOQ3+8F/nb+i4J7V5gZdlQ8K9beJOD0MJQu7kgHB7VCbRO1jsofJBoVC6iSagxHYT03Qhe0fk7tOgdd5UTAvDBoiT7fQ==|Chương 1194: Khiến mỹ nhân vui vẻ;KndBtDWWruXUCYuSDnih+yjrzyKaxxqMwWzcLqfGF0+MVFnje548A8rhFWP3d8nr4udDzq0HUyT4Qetspn+pP6R0jwOmySB45odqoPIJRYM+otIK3iYXPeZcGNyUxdCya4tYwRMWgO3UXR7wj2y3HUd/zhH1UuAHDHEg3BVI07tvkoBhdcCsi62+1nA4/1Sk9MQRKThppCdRikeW7IKmdA==|Chương 1195: Muốn tranh thủ một chút;KHOmd4aFSl5KfAQQuYdQ2cHKJlW4d7M/nyDJMfB5UCM3Os3sZf+nB0BBCgCKI0z51du6Kw6Ma8X1P7SMFsRbnRoAHR6wmcGghDLj0fxAjfNIVXljY2cd27vsEFJVE5Wu2nydf80+atu1FfVwZPy9yR8w38CahmicMeOriadTvE+VCE9PI5kHtddbhFyuJLlZy/N0ved7zebMzF0KBMiLdA==|Chương 1196: Tay trong ngu ngốc;B5wokasjljMeQm+GLmCTSsx5pS/OwbwZOzG61c7LFl1Ks3auSNCT63CviJMbwg+w+XdWRnMEHJgWMLZ0+iu/KYFO7hr6qlLQMducTvCgQl8uUs9xAOmCorRuXIPw6EJ83XHYK3heypJoN+07D4i+6fFStAUmgLlzTF3oUCD5BeKbUjqiCARRdDHDppQexnJHn4vy8j4/QthL7VeBz6EM1A==|Chương 1197: Cuộc tranh giá kịch liệt;yHmf/eaDpKbNuNGFmdLVBX15Yw0qxnJ58ap+ApvmdB/uoidtedMi26j5BGT/xgk6NV7joV8Kgs+sJGEU4MunpL42TesuvVjJ6eUIjmIUG08w4WYGXLEkm/ic9LZtdWE1ejsPz9g59xHU3MnI3oZn7sxlFvySDhRxyjt3BHUgOMNeO/k0a7vCacjr2Kp7/4R3niQmH6PaOfNY9jJrkXQh+Q==|Chương 1198: Xin chỉ thị từ bà xã;C2ctyuiMbxR/HfFevCchQPfeuBpoBdgA81LiKVU6k++TxVt8Djs6aEuY50ZprzTfDwGR873OejPcJlgewf3rF9PTm7eBd5aODe2s0et3INtnZ5/wwRFpy+ZfcT6aL30UroUOAS0T6s6yGSEneS81XDrs8K7tsIiL4ou0H/SmXdEMy0cfnHRgM4y2TPoc9TZBMTMn4zT6yUiyKAcnMmQeVA==|Chương 1199: Vung tiền như rác;HGKG0MvM96uOmxQxvgT090xp0+wefalPAUQVk0fxjQ0OhvS0gjgtx3bOlm4NTZ4XLXnZkZYTZ0fvliED37HdDaCQtXpHIraWyZOOq9vqYdTlglhFXMbaR+oXvQeZiPms1qpqkkZ3E1dQpNKdzAsvU3oqYh7ELnqDNg24zbm4Jc+b4LRVkUsJg17dIool1QYv8pX3ptjkN1wQ+0XHRsMVEg==|Chương 1200: Phiên ngoại : Hàn Kiêu;bDT7v8ws2k7JIboqEKpKy8QVVCYHhG9NoLmfcHfOs/5ubet9QGOjIXdY9sxPyFasDfZobt/JOl7Am5hkN/xt/Va1eNe8V7cuqm86s/A8q/hnMXawbElxuyzGzFOpcxDue9vSCHloEo3i8JCCdFcdiwiGAzvRJS/iYCOw6G83NmHNoiP+px/aggi8fvpGtiGALuRZz5YiNO1v3Z5Ti56FGg==|Chương 1201: Đúng là hả giận quá!;VWLcJvp3gJCNYICcXh88ZGAktwdVolqxr+bBYHtAawpIAgM1o4n3udOGWTka5NVZINKjIRa5QN7eIyP4jH2NCqfw5oX0mLLNC7CXu4F1Y1TmTMEoXpqbWCf6MpMg9kALGEKH+u/HqQQH52oR1frSrpy59CJLi6Y3JGPxLF+FUPOIg0J7jxM75Tn3XRmFoyHxoVQCxzWd3/akOA6Re7Qx/Q==|Chương 1202: Người này là ai mà lại cầm thú như vậy?;BlN7AkYytHQXZfJdks+fzNxUGrIgqPvgSlRaQyAbIrvZeHwjR8Wu0SwkNRBk/3tyD74D+ER9IabNpfscW3L7RQPEU3WUK1Nu0IukIll68COCGlwumWeorj1kGdFa8uiCUXVXTIVz3O4aypcl/fIxArWFVpSv8Gt8D+sMjMvVCBnKhZEQ405upTWGY5hXGJwtLeTQyTOtIEQQ3BUxdA5PxA==|Chương 1203: Có phải tiểu sư muội cảm động lắm đúng không?;g8JHbVWCnYrp6UyQpNKDk/XkRsghNPP8WVRh/yePUwnAdUHT6nAZ3CmfjlnWMQtUts05DUCkNEIMyRd9GB/ivc7GT8AbFnVqpQ7wOM8TKC335TTZDrw1VquH+6g1mtOOaqEJGhOCuJ3ZHIakzkTVTsM8MqjEqr2MAXE1KM6xxFZF+gTZWgRiAabe1gpR9ZioxMLTIYI4etgeYYaOhQkpFA==|Chương 1204: Thiểu EQ;iauNzg/hFgTOZZwfbPnpuOvtg8vw7hsqPIshKnzmXVY42vcDWFz9YRVO/m1o6xgteV0Kqc88m7f4Jnqqv6Cm1Z4juFdrn+E8zA6QQSoi5RJnIlcfsP3wkvFeU/maHIkIe9vPjtJVPnldXPKdfUW2e0QIz1Frz4GjURjfVWSmRzS12Q/mTLePnT4hddObI2ogxIggrm3cXcZ8c4kBCG9RNA==|Chương 1205: Có người cướp vợ của anh;A0tDQ1CdgG7zzrXV52EHOo0ZlMExR6tJmBcg84qAuDPNsIGhj17DssjBugsUs22m6vfFdxHAAHEYp2gC8EVphjEBR4T8mCyZ3eFupuRMxyK68zn9k2IjB/Jce1pDSS+SWc0o/rxPsX41/QiuRBcOLyZZ/nDTbPTRVBqYLbLnP5P1TAiwAijPqYNa+jjHyFx8BLviwzFeCqv4ju1+/LoTpg==|Chương 1206: Chuẩn bị quà;YA/Ckahm8c2UWwTGIYjphFJVfDnjKYQ7h1x7AgbAOgUZINa5qC0i1mWWEPCQuxXaFiPakGld8MIsLU+4ZIYE2NhbaMMhfOSUu3JZ1iVv8v1LtkS/8Ar2WRfjJUDBn+yoWnmbLdAYye62OxeeWPcqJajk0HSpqQr31HpgzEOrEWxkYk8rjnRSMadES7Ebwk01usONNo6Ms0qmnh810lyfBA==|Chương 1207: Sao đột nhiên lại nhiệt tình như thế?;b8n8YzzqBT5q7N/Q6GOfWtiLCeyDgcLr+HmG/0bYJVD56tgcP9orMrr1gar2zH0K68+wzRr9STWhzeynWtgbAHNpNe4xGJYBzolC/zBrCgf2RxxHmzDviU8SsDqUzjfC8exNLuqj1Beo1TOAFRwrR0mopwdnbDjAJFPqpFWUTTjfQkMb/tWQAIYfAHOLMy46zLnbvzfqQmWmI+xp/iGDsA==|Chương 1208: Chỉ có anh, chỉ thích mình anh thôi;HY/yNwBtb8Fh8XzAwQ93xeAp3FfuLzbvEaGcW2xTYhSl8ZQfnEwbzYBgpaphUtxXieguGOkrtJ9jCxxjnaJM1ZE+h5b/G1zB3ryTuPHBO1oEXw1AOA3WJ9O8HVZVbxrmTExyGctG5Kfhq+1VRaun80NfjmfsKbu3JnkmHIkBKHmiIIk9LW4ClTdI6fwD3HSYz+f03ThvWmZe0fqSimIiSQ==|Chương 1209: Không phải muốn dùng;EAZBzbAUR83nw5xybl0DIWXeB1/VY7iGoHZiygVlpm7R1C1vy2DZVmGdW/YZb7N/dhSmrXM8dvQ0aaB+eQX08hvrO+ycYl2WuELatlKIJddKC1wJMEsXMiM8wZynl+Qim1nv2HkQ49/qVGu4q118cw8xpdt5VX7v6jRpS+GCoBhr9b48oiTP1n0UwLO6WqNFE8An+9CwA55e1b14/L6C0w==|Chương 1210: Đi cửa sau;yaWhN0ZWJJOSIOnkrNhZUxZPEx5kYS3jIQkz5IvLMD+0NjaSzmytE4RLKzniZIDRFppqMEBg0YOl8uRBOptUsU77kYohOZETjviCg8bvO9AmRlb2j3Y7353fqdSVGd74MxRf6Tr3a7AGEzQCDBoUVLXqqBgfAICx2msYwcbB5HVyY5o7zUuCgQb79gQpcJTYvDO08qjaNh3wuC1dylvTfQ==|Chương 1211: Thẩm Miên xong đời rồi!;yG6T/eY0RRXRsnikLfPRAenwy3NEEK6osSoe6Q7yWXmsYpbgJTUjOhnwIB7jqfKb0SuVcOtnkkHknSnADhHdKEWMxLYRCsDqFWkjjbFzbG8kdponQnClUlYILiGBDVz8h4MCe9znDiUtnScJHqiFh7pqvpZ0gsWeyAgPCUJRPs5xnKyUHZmf8D3ZDR9SD/Ic+g1BuPcliVPERt9cJgS39g==|Chương 1212: Rõ là cố ý;AdnYVn95CQUKXvYnEz2mE/3PbPud9Fkub7mW6FbfS40BAdiMOcd9hgSqpA1O5yUZTGC4jY8NTZhwkcUHTLRgY/QdiRa6Gvfew7yQIytvj7coECeMFzlSyB2HkPlkbVEONxoQ/JRU7XXTXRL/OaQoHtVxSeF7BnPfEU11ghScmA4NH5uL9rbME6n8A+coyPVhAtqifluQ38zq2DQJaSsPZg==|Chương 1213: Trai đẹp có thể bổ mắt;6pieW2NAIm7k/uDd3JXJgpyQA1t1e6EtIdYpxDkUe/666h2MbbMF+M0hyq4QIcF03YKCZMvh54YxDFeqHSDiLAf2lC57HnYCBEIraLHB1y62PBEOddmXqENUwlTWKZV5SDuFV6YJnyzUQEb0uhTNANQqgbisTCKwt8NyUhK07qtWSrci3DXfBMmRXwvFPO7J0iUND9tF03N15pWrEG9WTQ==|Chương 1214: Người xem thần bí;/+zFK7E/bMCwVQJ1RBG6heTPRRl1ldHgrmZXRQ44FFCDKed7KihkcPzWv/jWJ9MuGI5u/LPL53q/3e8e3h+D1QJoEB11NUvpZWLg83s/KOj6qMgC74rb6EOOTAS3LvBI9vrShkAG+n8I/+0pBrpvqZDmavs0T7N3p6pAAAXKBbBF7zKixD3XPt996WgyCJUhzYDSezgwwGXDr4ohoYBk6w==|Chương 1215: Mở màn tuyệt vời;kZ+Jmde6xI4ZlNOErpfrZAZ3KMhuzhPi1NgdBBbBFCKYd9FZbK5/F9TXq4oiNKV7w/HJtTslv/VxJjfAX5uMKipvGLOB2QkzJnnkl9Vw97SRL8ua5CGS29bFdH02NWh88ALfYA+qpeUeM72cPMc9iVHkirjaWApq50aZpRCAWgZJaL8rZMARGNSJd3dr9pyOyP6kkr4zy7F5+5B7bYM65A==|Chương 1216: Điên cuồng đề cử;5Klas6pynULWoi4nILdXoGyaZXN8gLrN2HG6hBzWyEA4AT2KFngPFxssemcYmb/7lknTooonZ72FvyLX0+mozab8KzwgdLGHmWdF13B2ewJ15g2xdyzbE/vFWWOk/AIVPHo3VTu1rADxQVSdgkM/v/X1ljFkUk/3GbFyEga01xyJ4bV6U2RKSQHTQUOCws5X1u0JzpXPWXU3LI2QnNWsLQ==|Chương 1217: Con gái mà đã man lên rồi thì;lrB3adTnEO/H/NJnrv3SrNsTZEqTSyVxLzGELmdH1FdzNbMiNav3UPSL2eRpgnKfl84eLhYup+s6WX5gfavviHdrr5wFHsdtlRAOWoON2KqbPT8MTsSg7NgHr03lYEFcle/fdf0dAr/4SApSE/dlQxRiUxhmE2ShKaSavsp071fSUYwv9vNaZouAvwsJfn8qiUdebP0xArtx9h7xmECVvA==|Chương 1218: Quá để ý đến năng lực ghẹo gái của em rồi;tZYQgmcvrCdAM/pjZiAuW/azqAoC3L+DAdxl0t5BnMeRCkU7jogDqC9jH0xL6V6ofUq/jFIe6A+KYMDIyheS0Da54e8VtEzNoNSQ1vCMu1LzmrFTyn4d+vF2Kz0uv4e/SHYD4JWijZO8K6rrMoA0EeJgCM344gaUS5tzCEXOI4AyogGPQJeZBKwkis8RtR02Mm+DEnFOpHNTZFzLihmSWQ==|Chương 1219: Xin từ cái chức giám đốc này;JNJ+kCFRlLpZELNIbIc8PmkAiKyJD0H1KDhMyAZssu4EoT4umaKgyWdWxeGZl6pzK2b3jW5yEpFGdiLjuTE2qcFA2tuMbcsFdxIAQuNUfoKZQnmMKc/46D2+w+YI8BWi/Ub3E+AxePOQK6ADOxOYHiGhHLoqKqeMwYv+U37mO+pDASt4KIM1rT9kQAdERzbiZF7QUetX3+/oHSxRb63HjA==|Chương 1220: Bị hủy hết danh tiếng;/UWY5kPuJP6TWfLdd30FwsC94fynyq8CgDRYQIZVq7TS1abXmhaC0y6Fv0wpV/pn+yjTs1rmx9B7sLTsVKk40fSHYcUkPbu1S/IBopJjNN9/SYx3DQoQtGOvy4BcAxr4CPDQaynaHK6vF5wAz5r3SnJ4zYklgtU6t1MOJcGNmwcCWxZ8bNu/B5/XXiSXt/e4LSBn+IRQcdENSF++jyFRTg==|Chương 1221: Đã cong thành hương muỗi;rrSmk5Zj7s+wDGamFSoSdOJeoVvWAZVUz7MfXDlhuFtpCNlTWpKKb+UngaovExUdoObvAVjUyroaU0LLBj20ejHexG/hx62scRzRQb5Oc0s/BiFxQTLidB1K26R9ol5uYPRGkuJL1KoJgF4QZzN+u7n8b8bSo9j1LxhivHih9K7qrwRDqzVxTvF9/HShrNucdbZH2yWcuTLEmzcAlXZktA==|Chương 1222: Vượt quá sức tưởng tượng;RGPtmpqS+qUUqCDVCmAQZKPaIjhpv8d/2iKNOanMhS0ZXxDhRir6d8O4FyCQUKu+8EZrooCfuVo9KB0XgGLlU1a7TD+3uUKhJLaZI9f+RQIdNhsBlyi/FoHaCkX7QFPPvcTW1kRycYPnyzVnCUdjxChnaD0R2HDI6kzLPJHGgQFtrxxhAEg6cZb4x/z/G677RbHN2G9WSq7r646gGYh80w==|Chương 1223: Trái tim thiếu nữ đập thình thịch;9DZZFAIDgY5xbg1GYw5ZpQBkzEuv+q/cPJaEtNq3Cm+dlbI9iEcJcIIINSG/Qaw3/c8mlONvx/RQhh+LYyQtnll1EwOJmi43U5og0EcYmCVg+c4TI3UTconFv4K1F7BNw7omiNUtMn8pD4Y7rBQbBhXs2yQcaiWBFzIm1pX70gvsZeDqS6mfYE7IuNIs/QEKFW3SCtLTOt61S8Mt6ytr8Q==|Chương 1224: Vương giả đã trở về!;G3tgVB6fvVrAtw7kQupO2r0zOT2pzGRA4SZ541zlHMo/9LBve1kZVy+nz1srrZwT1sU2nQH4jXCwWyPcI/XHY1/ooXq6S+y1sbaT9gExGYHUIRGueKEENLDcVB6AO+Gsvsth+LfkpAPe+3HEJe54hM0ZMI1HWghcZPeNRIJAfNGBzE5yMR3Z0qz5/n4GZhEDR+wVyio2GX1W672xlyi3cQ==|Chương 1225: Đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng;7ZAZSRkC4kS8CVEW49ZxQ6EQytWWLHEV1w6Q1sH/dXtQHr8Q2nCyfHPyhFy+cymSsibbuVb+VPwwTBJOaeAKsQ3xji9XD/CpBN1rXxSRwHjrVLS0Zr3GcnrcIFVnnJi8zZimnqqSD674jNeJ8xS3H63Iq+hylt4y3e/hvnh8eqghZl3s6fDxy0hzkrMOpPLbLytDHLjdg3/X7NWRWhYj3g==|Chương 1226: Lời tỏ tình ùn ùn kéo đến;gAsfaLtoVPJKTxU4bM/f3WzUx7oN7Gix8/TVjU04GoTerZqCiCwbvzjzpTuHtHF5np25/gX3DGrkhFgNovrbAy/AzygkBiMNODg5UaU/RB7ylTTkC9d2Fy6r+BQ1EHuzk+DakYanwY9oqNDKdQUFQFXdOeUYqNl6D3clhNgvNiFkzeHS4FVKhww2wmKRsQvHYoMqjcb/HzW3LMZAvKuwIw==|Chương 1227: Chọc vào là phải phụ trách nhé!;tJ+jtKIr7yhZdg+D4Lly+FFVPb9ADVIo7cPsrpi0vNqM15EuYehIvez+2o++I6HqmISl8/VaoQ9TfhJUsv70KB+KIC5G9/Xca4O4wqoVITaMNUhfPt9iDOz0X7KM4541a52TqNhwgjNvEmpCv4GE27w7YDW4wjJhkXSacBpUYoV8QmDqADE5M+X2PdZ0ytUxYFhFwqd/YKJj6wBgmPJUqA==|Chương 1228: Em quyến rũ anh;P1I3phAmu93lqe+2PT5VaRIpB64VXx7+FZ3bYWErqcmdXlC5h/8Uk67tlRo8dRnEYnY6nSU3Id/7Jan8hMH2B23VnOQkXf1tFxiknyKiVTIblv2RPnPtehICjhmmdDLuHm8iOVOMsDiiuwv0ScdohhjkspVd5SlAuO92RMsYjFG+m4vuc1pkRdfIbrK9EI06j7o490UtuG4cOx81x6iN1A==|Chương 1229: Anh chỉ lấy lòng em mà thôi;z22WM4FHuGG1OE9MW7nbgYaOcTLQoXofPuxv+LNBWUKQwEl/g1chi0Yqxg/J89EGc545C9BFCrZ+aifO0W5X7MyWyU03Yo8EiflnpudGguKdOAhMIEcjJEzgFYKtbrmf0PRnClHAFqE9PVt+hMdswvh1t0EqZVSWMVvizvlXHBd1jnXVmihn1BgWUFhWE/dHtlewAW53ROdx1g3EQebUQg==|Chương 1230: Sáng tạo thần thoại;p08GMocuJuoDrkX7k+lT8SO0MGzL+XvZJwjpYPLxgioIwegjNxdceU/2sTXlOMBSVvvpVnxedoum/gYoX9aUwu472koOf5UUch61zL6HChrCjKT2cBWkSj+B19Ug0qEAeTk2UFHlm0nH1ugD/iGOLxqn/0AbKhQbsMHGvi9A+Mw/jNNDYJUc2Qk6jZvhOut1ma5uUFceDvZN2bDnVI3Mig==|Chương 1231: Thắng lợi của tất cả mọi người;aB8Zt8LgbzfLDau6XkSXMs7LXRhDPEmi+HySwKZkvK31sIr6rGRCA8C9rSBYHUgpZF//2SfSyDK2ZnU3WzRh3BnpKgUPI0ZIQnCJEZNLvxx+JBnbEg1qchNyi4JGTcZPx18uzdM9VabXzJEiqF6Dgr6MADGnfq0aJuyjh9HcCCOXQNZdkCwVFSjVTgpVL/TmT0l/8DrrkhF6abXcgcbdWg==|Chương 1232: Cảm giác yêu đương ngọt ngào;wPdSOPZj/S4Qx9ZphMlWPp+2rwyme+E6NG4RGcd8zOUKczcXiwmhWO7+LhqyoQDXOWHxNUkMLyRztRRLp9wwFayNThAoVSJEnTD7bhyjUOJSfTNP5stIyBabDG94mYClHrJMfzQutQoz4J8Vhzmjv1fUWPygFPHmME5wWI17HqQDpDfM676QFLHr57RriuQ2kjYsa6btxoNBqvOdI5iEEg==|Chương 1233: Đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh;pIN5FrKIIRvx7oxo4JtpFfmHWuPLMJk/npOJh7W6rmXTMaF6Z3rizhAdXrTuFW2D0VlpiGj/cw/vAZxUkHx5yqxHguzpjVrvl19OaBZ8DCQ0InkRHygHg0j9wz8+M9vOaJgNq5QHvtotwIqs8Wp71RSnDzxc5yihFpy7rNxrUI8UTPSAvMgwsGqaLqnn2PPgL3pxuc+ILin5n53OSl8eNg==|Chương 1234: Tiểu bảo rất vui;xY2Qiylu3x7Z5nT2N0HInKwY21Ctw8wFg/gWIOZaG2AGpYSHUYZPKmaSxRrrOt7SjRzp2v1opY2mrsEqanB3shnsGt9SIG+NIV/eUVMxy4gfWBTO2t5joa+3nZnLAyUKQD/ZW9CUVEMNv8c+d3dhw7mJGyG6G1iReDvvgTRcYXsqFPmLlUUZg78GLab+2HSo4Xzz+THgBnbPBJvdXBxoaA==|Chương 1235: Ngoan lại dẻo miệng;fwzwOE59U3BfLi0DLaP4SZ1x6vm9Oorrj0Vw2b5X5SBfPtduimj4/6qsCWoA3XRRflUFUcBLQPwUyFgv9gTbUiRzJ9IaBVFos6yMXu2xQlWhuSCCMuDAO7jFraFgAavMaXGFbufmEzZAyMlACZxLmzoyFvtDd2RrEKIe0Itr01Ap9pTd6u/CEQmvLde5R/YIHYOsZ1eKZ6+tWwKSbYGdyw==|Chương 1236: Vì mẹ đẹp đấy!;sOx80nV6wVJE2xaTn8VCuzb7Vc9WOaUGjAVVIJdCy0dfnkzKUfY0n1Hafg9iMVkW9gPktbcX7m4i5xvqskJGvWMCJOiFqtzfeKqn5lhcOxRKj5aG15E1hI8W1XJ9aaTKNtogqnrXEWp+AFq2N9PyTTGLCYBwVS2CVUE257N55FKTNPsxRc3KnhiunBUu5/vPdYBnvukOd29RExYqTNuWSQ==|Chương 1237: Trong một giây từ nam thần biến thành nữ thần;+H4XqMAzGExIZ6EU8f9weaW9UD520+DyQ0M0uWTNyAkGt61kgcr+lzDY26n+mnLqBgIvGcHCqaOi3PNZzoFHCGFzUfJUO/q1Ixn35H1SLZwWQB3o2rbu+aHsjXYd/j2fbZddvmDvEPcwidf+Ln6R29JK+UV9atVFRRQEhus3BkQI91Mekz/MjeE6t46WhkGJSmRcnl0d17ZcNcoYK2tthw==|Chương 1238: Nổi tiếng sau một đêm;nAN9FaCtGSOUQEcKm3hqyn4bXp5mdp7Q3/nAl0UcEHha6VPYp//HUEVieXWiCNlpVPKsxVuj7YS8X/92aqiP0RAQ45Or0C7BB6kJFHhx9xmgTs+G5CqVdXKKR45//S3D782BpzsDn93bUz9RV9FomUqE2aahiifoyi3oTkZLwQRRN3063OEdkXCgLM+YTPPUdwLqZNdta4Fr29oi0p1YNg==|Chương 1239: Ngã tới mẹ ruột cũng không nhận ra;/XwE3qmJnd3ZgYZNpaeaETbkD4EIbEk28FIjuh+wXm4G7UqbbcMWOVsMMIvOWH9lI/jB1PxSVHDCZVfLr+WvVuEuZo6yn2qslQMOnahCumS5bEV7LjPpMwomSp+9kubYpQemt53zN+bBSzVW55n+KmfTlnBNnSWVNeMs8sJIEk/PWFzgXY4j4tu9ztF3ABWArPs1SXg7II3OGPqL3bkatg==|Chương 1240: Cùng đi show với đại ma vương;GW4Ergad0/Tw1WjdXLiIkS8LuuTjWrDAKduXEVFV1TvyWT+n10ewYGGEK6tkPmkPUXizS9EKOGXD6S/vzq63p/qkf8qntzof5oXdnYSR4+vaqRtUFK+2Y2vPrAmCyebeqf+n4/fg6c7DMHlmxzY4ZkGlms+27vx6UwHp9FX+uIt4Yd9cJwnn0C91go9QbRs+HUE2BvfuEGk6hjRyaShIQQ==|Chương 1241: Là đại ma vương!;/b3Pff5CoeQ7pwzrDlO2A4zAFhrgkCdtG6dJhWXeBUiFu4ki7pcUHz19nBOdF8jI5AXFgYPVxYRnj/lWezIy7oOEHsnqOxt/wtvz7p/TsZ/zXgw6VL70i2CLWhU9OuoKSM54nr/hXAa0kyWlh1mpjXhtlmhlrP32VPkLSjhUg6/RbNHr2z7vRY5FLuXfQKEOKvKay7k0Fj5Rheh/lpfJYg==|Chương 1242: Bánh từ trên trời rơi xuống;bNVTYHpLwoVtfB6w0CzAZbqPubLVd1SX6erC/53djtSlQBd8kiBqH2eQKS8fNGP+5kuPeD3NEAGTbP6lfifdeYo059RW4UbKzl3QCjyBLW4j4NcYm7/PyJyASnKN7Xm+VkIvQiEV/9Ib5mpvohumHt7EEO2eBvrtHD8Ow1ucjhCmepVK3+gkc5pei7Dc+AR+tyJ15Z+QsdzLLchh5/CrPg==|Chương 1243: Anh yêu ơi?;sfpT6Wcvk/cMt+zvaq8zOATOF5Jx6d4gTmymHBaOUTIiTQAbou1B2Zup8i2s1m4vqPyyfFnS428w2Tmz5Keu7YilOpXfdnu/RR27gn+Rr1nrRoTFmPjDx4XsaRI+qkspqe313NcHMTlgxT9UczIASvzsj2A65tbTp2Pplyqr3aXxU/QLwX75D84VXG7amTHBIOtd9vED+6fF2XUSDFq9Rg==|Chương 1244: Phải dịu dàng với các cô gái của tôi một chút;e8sbqE9M2F3tVd77oRp+rw0ejq/QHhH/hy25kt30dPWUBPaJwsynms5iYWxbLe8qhQ+73NMS5tADEK9RX8fv92e5GMpmgNX73Gt+gQario1hENPwnanxW3JL/urQbDvAV4hvm11SE2sr5DtxO1vGfQCwi7lCyiTrrc/c3Z06k91IdiURToynD6coucRDCNt+GHYckEgnrOSTMPU9Mvoazw==|Chương 1245: Người trong lòng;CD2iADYja92Lg48xiFY+ydaS0xpFhcRqHPHpw7gVYAHFu6Urntk4oeVHXR65fO4ecjt1rWk0mNUHE5d/yOnPmrOVPZR96BYVwdluFoyq6q5YlSKtd0Ppw6sRtHOrcbBAh2KUkWHgm+OUleUKL2jwZLbYxqpV077VZfL8gpb5lifjXiOl5XXyk3qncrXCjDm9oFf/MOEB6iHWpJP2/lFZQg==|Chương 1246: Cảm giác bị ngược cẩu;Ve2Z5Tby79M1fvKI9ZhiEsU0QH1zDxeaAg7uOlGxEtszB9zuWLYDx2qqGfAKVGH2GTl9gxdHjkWlBbDEJDnnrt7tBD9hpCHaWU9FcEgNhu7SrhroXJQS/unOIQq7zoeNIi28/KeWp3LLBBY/4SPVlW9nLlkYjzP6+3SbPITAXlYikAgsh3BCRnZhVi6muakElF+fGsUV3WI5GYHsRTL7hw==|Chương 1247: Cảm giác ăn bám thế nào?;9RE6y/TwnxInBVKYEanvu4E2lcdnehSLSmvwVdWN2ox0xrV6wFu1tSbmE4e8v634RYalMIaKcBbDqbohJ4pDNxQVg6u+yoW2+fCK5mfs2pu/w74S7AcJ/uaLTfwWIn379B9zTR3achv24YO1saN3//qeeV3FEpYN1BHwbJ/E3zEtohvYBz4foXNfHgWRCWiFUbbKAvt+shAEMFVOEOihJw==|Chương 1248: Hôn không nổi;OkFajTURj3UopJzeIaoYFHTeC9gTRRpp4LvhGrZOQ9I5A76B+U5hv22KGELYYZfvxmGVosqYt0lIk6vQy48OqL+KZjtT4ycx0+yEHLlWj97GpUyzcaVSDemdWOmkyouy/OlfTnGyt3Ahybkj8u+gQL2MCh1hTnMuUYTyKM4f73T5kskTKLoY/bU8viUOYtWDMVqS41Um3ocbpIUNUCTiGw==|Chương 1249: Thức ăn cho chó vẫn còn;do3P7zxB5DmyY2fKj1eg/Esc8XKd78X5+EouUtADegbO/wMAJ23tM6VvB2cHqUyO/lYe9rwqPrG8ocJ5PprFcpMEmY6nLhUChpTfgF2/t2dilHgGEib/O7i6FtNnhpKdBYaZoCeialUG6HUPo2KhbLTpJv/rj7PWGNF6/8/GgNdnrBBWabXkwF0ncv+znWN+biDK01JNYjcuaTgulfUmhg==|Chương 1250: Thu thập bảy nam thần;+9o8FyfreBCWV+oEaJe+UXlLZw5ekM+KoMW7/Q2YZprps3wVmFHE7PhHXRdfgod4RYG+lDaXtRSl0ctFT+uHUHzEv5a2wfAcAC/XxyOTGKcqox4oluG5HyIqNVjifD0TFCwX7yvsu+Yr95ToCH8uLzA1nXy9alGVMiQpv5Elj7+D/NDbXl+zrj124coWfOEcO9tTO2qMfeT4irzWNGWPWA==|Chương 1251: Thiếu chút nữa hộc máu;UUDg6R2InQ1YPYQzWXRrzN43ujfYHu8yRhqUawNPvfa6CVuu74SLOOE/RD3r94Oq/MmSgKI3g4PufU2/X1ShPVVNdLQaOpqHO0PKH7yz8Cp+sREho2QITzI5Fs0wdEj+QqSU0vPeZEFQB8K2rnjeT76EkZLUgK6xdCR+KliTJnI4uM2QIu+dVOfhyJxc93J0Q7i9FBeUqm+9g/EwQXy6KQ==|Chương 1252: Đủ nâng đỡ;X3hZC9AXRKQsUMSfnzY5GtnT2l/kQusw5Z+y41cs+YIW3MB9ID5n3DOh0adnADfcVXtXrFLmg8pJAzFiUokttdw1TnirUAl2eLeRRKfsxSU4pUKu50tGSDMTY5yRr4MWjuAUvgmFfiuMsNh7NO7O0/OU17Eeua8sWpkZv/JAm7DOljHJbO7xSILrVYU/Nohy2xCLONTgLokSScK9svyRpw==|Chương 1253: Đại boss cũng tham gia;7JbFD65WT8sU0KD/mMzOleK9KfwOs7GKJDazKg0VPt4RVQzDISk/4lc1+wPCDDfRz1Wir5usjgFAbfYn7DJA7PGIfxfNXhrHOF4gLSlzIiGs7gVvi6IX8q+azDMAFecYCyZMDd5sYS1RbPRUG1EGZ5qMg8eO5iSa6lxo60IJxpmP/o4OPxJwr+OflbaPPtYuHMJbbI5R87Qt4wpJ81NQ2A==|Chương 1254: Cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân;8PK0s3rEPCDGGPw9rO2rgw/W1z/3NtOwQjPU+/gGq+81hPJ01NJKmDblnRIp2ueXA8K0YzCdAAQhUdpfd23scpLB9gm7YWMhtYNksiBEg1UNrNvMSbe8Bsg1m2f4z3OrzrluzV8Xi17VEKQnO/1kgWEGioHo/FtpBNxpPFjmYZa3X5NGDMQuAwLoPVgwawMmxDnmG4/Fq3Or08QBWPFGSQ==|Chương 1255: Là ai định đoạt giới giải trí này;h18MTO2GqifO3UWTDfm/QShtr+qIlwJnHjoSvxl/lCqX3402+ONuj5uz2VUfq0mVafM3cnzu5O6JmON4GIGqpUwgYj3Fput8oPP91FxCJBqWEalklTNSkr+cGKbSh906Ja6fQ8PW5MZkJN6R+SFtVm2j4/biD6GxdjoRXF8hffY7jXGAzBf0zjH+yW5SVD7bOonuon0gewDlKdnz/G23Xg==|Chương 1256: Kinh diễm toàn trường;tBiHOdEPM16Ibs8A/0sGJwB007s8lz7ge6ZqFKnFabZv9M2EovQS+d/lS44jcDA8xvyiI08AQVFvsDXq6vF8Ou2B5hAjdJfMW97Z8yTs3ddDv1l6rkiXPb2jWooMRqawXuUEkidg21yJhWFg6JuRHxV7kuB6akR+p8v6Aigo3CL0s3QVQAKh9xnDPMnijyFXk2FEQxSk0gI5oziALAYRDQ==|Chương 1257: Nhìn xuống "chúng sinh";ZT79G9IhQJryyzTK1lb6KuTgsg4riS8nJFVRH0rLx6W2BX04v3reeom05ORx2a+2I+S+QFMRSLNYDfJBApJ3xTP4x8ZhAH/QwKWJfH2qwq9iwUaw+oB+zAxnJBDDMr3KfaKIhp+XwR2MIcRaBw/2qSzKyA17J+hx9lcBAUbGy6o0iIlsn1cGSgQbUflLnHLIt/mhXkVFK9/z3Eg1xk+f3A==|Chương 1258: Tối nay anh của tôi nhất định sẽ tớ;3TgjLQ2qudwBiNj5KMByd6YbvrGrzK2aX+eEsBvG2BDXaPBx06dTNPVoUw7Fy3vheduG8qF0gw1GfHtiFgJwUj088My1bESHXK7Z1bfKs2DvvtvRhlT2Jz7H9TTqg18qMToRVYFy/sYqGNU4gnfjj0LusQOmOw7QRrxN+GLcgIXhgnpPNjV/Suxsrvn2ekrsl5g1nmlrZcHr6qVCPTqIjw==|Chương 1259: Chính xác là đang bị ngược cẩu;hY5egWRCN/h0ZwxG338aK568oRkKWPRFVNVS8O/fFKQGWF1gKwp0123zcOZ3KrSQNghR3uzMA70E6Vb7XgBDu6sPGwvOWAom09zNAqIkW5c19sSFiUWPn0smj6fILAnHo8SLl9h2DPD34Wpt++8Am1Wds1+38GfLGigKZDoRjC1OTUS3rwE44EzHyK6CLCPQ8BaKVgPzaG+MTQIhoQwMOQ==|Chương 1260: Ảo tưởng tan biến;2LYI4VeBH7XhsTxDraP9bogMRmeQWx3+Jd74wSc3IViKblUFIIsiWuCNRAjYgkvSYaVuqKLy0cg3bIXJ58miAMcoyxWlszalXR29V5n0rtj56AybhA6q7gnu4mc7reIM9I4w16YKqvBwZlDdov+fLi4Qo4T/pyOYR4CtaV6tklFvQD123wgj1LWnpL3kIsIHgmMi82gYgU37RYd+N1qgtg==|Chương 1261: Làm chỗ dựa cho vợ yêu;AbAXe16PLz58jfrJzllPfrEy+HIMI1927DZzhgJlfU7UX2NfK+QKhhrGYviCDEKxc8Yrxv976qbKIW9ZnNcaUElCHsAAkHvHnZezagPqUi7BSLcTn8/ctAQ41aDTDQY0IEZ3Vn8kW5xC+GTZhG2j8eAXBri0HCv23fJ+Y1P33n0kyrg3x13e2eP50BSRsqf3SU7yjw+KyHvTBIx+u6qdzQ==|Chương 1262: Đôi mắt của boss;4K1K+ICR03Ckwukx/5ZZCSiyRhRiGFBI6gQumbrJaKBpeKQLa3UzhxF0iSVqvDrS303u7cOfPF+pl9RnLd78ohWyn6EsV1TPZiysE+s53u2stfxv+l/AneyWs0g+tEjSjJAd1i8UdA8MyVJ24bc0fEIZQmTPiIkkmXchJNloJLpRCLl7MSnj9d4ZZ86cR+uxTk8fNEXiQuBMsl7o7DYg0g==|Chương 1263: Đã là người có chủ;2QM3HoKPNk3aF6ltNNvhjoe+vxszKQibkM+F1V7ArpFg972N4E4tW4ml8IDgC6JZZXfLhFCTmRSAzZJ+6j0alUuQEHo0dFcmS/YpU98rDXNCfS3OELdZi7odjgc+cklKg5r8eea0BRUVb7uv8KC6vEX+pY7Bo/yKloLXaYE/yh4R/nHZpEhdjRIE6Lv+9RdQ8vBKWkBN7PtairSefOnuhw==|Chương 1264: Rốt cuộc là ai;Yb6zOy+UayrApD7iZTfmMU2kiIdUdsbC344xoHkrDRFHSxWSeBfIrobfCh88RfQZCFu6ECO5FGSoDC4P4xqfF71ZN+7PIbzjItAKvO3Y6iB7c3If5X5RV8FN8+0GGp+OtKh9JPSAZ9X1ynONV014AXBSfZtO4yt74nXh4ujtZTuA+lHhvjimXU9EAVwI0pUduK+CA+5kELx5lY8CM/kS1Q==|Chương 1265: Anh hai thật lợi hại!;nkPMDpN92f4hwSWA+ZDFVRplTFzezFvGoNSHMPPvtlX6ARmDdoxja/116AxmC6yyqvew2ohktzu0f77tzOH1oUAqv9+P2/gdp8Zb0j7zWD9bRfYFSw9ENGU1Na9O1GU3FIiTe4lZYgNG5zG1KMLqD58zg28ChqSGD41N4lEn59dm8DDctfUlyw8e/k5/kNM7QxMSxnFv8HXiVLx+CYhfpg==|Chương 1266: Không có thiên lý;zqxR0+mCKnQcZSTToAkaw5VdPIs8e4//otYqghrIfLWgOVI+vhbRtz/C602LYYRlT0eaVZz24ZQMghw14MtSYWC8Ogmc22mD5ISiAbQaTRtIW0VWQDA80PF0zye7svdRXwjAzLaeJ6RpWkly1IPGbyPMs4vokrMULNV9+Au6OW7mIJrdPER/+lm+b/3lkyaDT4K0SWVdsY4S8YPDJFewDA==|Chương 1267: Này thì ngứa tay này! này thì ngứa tay này!;3bUv4oA2GgC3Rv7zoel0iiH3I39T1DhfMJ7GM5MzbbCbXevhE4HlEJbcc/0Ds0cczLKP+2KGV3wHcgoMbAEmiWoItzqH4ljCB5RBMxHRzRK1E2L1yAXuO/tqbY8mZuZlhzu6fi5VjswObq0GphR3yrM6ZHtTmLCY6VQm05w8oTGoBZyXXAHM1e1wM40K6nsE7L0c9/0uwPReCbwx0PF6CQ==|Chương 1268: Là mục tiêu mà ông trời tác hợp;IG+EnC/niiWWYuCoTrlgnR8l39uld2IqKrdAf0ohqzlrsXGYBoUNLjgZSViSsbDUe6uQWd9m6aOffB9NZR6cLEK+0evmN0Oz6Cle0y2Kvw8BbJS2hqTCPN1hGU2W4uBeJPCVf/0nzm57omGeTxB9y47gVwSSnwxXmSrG+cLkrweBrIFbS2Y2gUJZHq6funvxDxWVuCbclM5he3Cc5SBM9A==|Chương 1269: Xảy ra chuyện lớn rồi!;MEI5+pHabx6gngwlq1bHAIw2I8mwsK4C1GAGbCPj7P68265GEjUM0xkwbJtaIRaNrvK0ZBqEURzj5a6/ulgGVi2L9yrzXRKdfu1BacP5DmC+oT8XbMkG964aKPaLZ4n2zEaTPfLTtA8VY5+NZDmtze+84bj8PA20f7JHrq89vAw1oUFGY2jVQh8nDCjPnBiaZ0HEYp9jYCUsUc+S/wfjqw==|Chương 1270: Rớt đài;njSMeT0nPhCHdfLbaYUdlTdc4nC6zB7ZmSX6zRpAu37j8kn1Cn1O4vjMNknauc2EGDeBbPRwyakXUYM1dvWruPaa1pkjoA2W4HL3UuV75g0l8ZZMg3ZlUtAuVECUBGpO5QUjVxQO3o2QLOK+bLdyYj2hmsin02bz+G61ZuxYkkVZJMMq9d0K+WC3V69lRIW/30DHSJ0ff9YQigvy2kIrYw==|Chương 1271: Vì ai mà thủ thân như ngọc;Kvorzqb5JXQPfseKip5UIENVQpda+CCY9iz93r82gUamfqACK3rbjCJsJWM3iCKdHzkMh8vlesvjYLjDJie753BPJxz4ITTlp+w92TH8jA4o6nZ1lr/gCQU/dkJseUqm+E9KMuHLX7V2ZJW4IqYVYkM7TcXGv3wSwNxJU/EjFMwK2JntUYSyCHNHH0nmK6l3LNkEoUqVd15bqk1EqrdTsQ==|Chương 1272: Tôi đến tìm em;M0sw+AJSkL5zRAvSvzn7cJ4DILHBlFclI1T60e+9dRwuFUut5/2qHVnMdrra2UenTb+ZKaNaNu18t3eH4QVnjAxwv61P/hW/zoU63TWl3JYYF/6PfL4Jaq1D4xmwk9zMbe70D5tSxbOtKqHtMufYk40/GXxWPGx7g8wyO1brdI+jXC3zmgI2DmsLeuTMfB3uoIlhpUtKpJYvLAVMiUB4Cg==|Chương 1273: Không làm cũng chết;uAvG+b+9RS5jAfNj5n68h6eFfAO5tGl/HrfxPQQ6BCT787R48wCes8LWJ6itLroc9G6rq5txzImV5aZPB+8zd5QYgqAn/tM9QS+dqAhvQDCjRhJhvXeT3IgDRjOJ3khfGAhtLtjORtblAg0eC1RDUfFZaLTifDH6Ov27YRnchsbzMVRgMpw+4wQ0VqRDsRSAHww1rM4u76MSFYhGOroTEw==|Chương 1274: Tự làm bậy không thể sống;UK7mzgsOwLND6NrNMvFW4OSup0Gt6D5ajNbNEZbfAgXd8UBOKnr7RiuSms18F0Vmy2mtybS9StxsUWSXIUUbCoxi6GxadPpyBqLH7t/qWPOUxobva0xEfXdrmqsCk1OY1jYxBI1PyBu9UdJ5EROFlS5UcrrFPqdQgxH5RaUJlz6AKZVssqLv0GZIYwiqHcfI8IASWqsRjfvWpwagZQkagA==|Chương 1275: Mở rộng tầm mắt;y5o7HwXZIWuLr+rnCx1WaO6FhDS6FHRV6b9zRTQpDeUZtDePiF+ex0BH9d592F9BO17KtFwywGnhfE692zDUu81qd3CorlSiGarLugCd3tIl4MelktSbrsXVAHlIU/9jauCYRtej+XcgSb1XvWBj3qM5nJ7I5emhm+zbd/xIN0qbIp0F3x+0eCywERVIEOEB8G0f7owYVGTgLFj39FtsGw==|Chương 1276: Gã đàn ông lạ trong phòng Ninh Tịch;uDc/o7kDpnp0hn8YHp8DI8ySrFk/ZQHvlNENd+t0XQN/oQ/NuasxTTzNnY8kpiRN44cTNQ0IgnVM+DyoRB5a4wFR0UBWVhA48iBIm4Ftr3cT8mMjSpwatNt2914wIx9xUzUHhHTkqP7pVQu+11n574b2cMvtMjMnj+9rzM7Y0F9aiVATS6lsLrE0UJQ6XqZr3HKLKUvMlFx9LswOIowCHg==|Chương 1277: Vồ Tình gặp được Lục Đình Kiêu?;tvoCtV4wk1Vo/lJNRsBCJfxQIw6ALqpzlcylBfce2Xl/a7vs0HtxUtTuU/4zokXgfXNNlm3kpdbcTWsupybSPmvxt4JzAIPcXqZGNFgHdO1/I7gRtDFGpj6qHx30qqUTLunhnmQGCJvHb16ALihUytBMmgQjOSPdQedowSA8xTvqKGFciF04KPU0W4lXvb9ptkRz770F2OXKUEEBLfJLqA==|Chương 1278: Chẳng phải muốn tạ lỗi với bạn gái tôi sao;B+/w9xWzvGp34GJUmRoOoj+we5v+fdxyECCE1KrnebETYapGKgP09hYk+eHiDKOU5d05oMF0/HlyrIx3sghzKOPe6smHQXnPH0Cevjjz6yB6bUuz8HHeVthMWvM5rtH2tUdoG/6WcWeLlDviPAaWJcsMEBx6d10Aj4NmU3yNWoMofxGN+tkNHpmtiR1jM5/48wcFP1Ab1TRvAoftdYMwlg==|Chương 1279: Mọi chuyện xong hết thật rồi!;cDer5NicIVID2tZNNw/LhHzYW720rLmcGAb1tXLhGmhjv9DElyea3VtjFMb6jpmZd3XXpOzYE7p8CiA21Pq8paK6oFNH86/wD0jWu/bCaaMTo+o1vLMEy040Ux1SvVzGkdRNA45knXU8Y4xNnJ0daGyXVo+w6YoBxESouAs0hpp8faJOWlSdf2t/nxjXUKBzxmNrcJWXqP5XOr8Hqbk/Hg==|Chương 1280: Cảnh giường chiếu duy nhất;P1tEo0eYLl1xdXwcfRBP8VGB7ryRFB0zzOmOdGMog/yEQ/LlBBVZpq/+8fl9D4SK3etivcba7y4YD0WlwsCBNXDhvlOE12VbDQkChZ6nhrxZae5XsNnIkYOd28ieNC2sxYept8K7c/UagPttMaREngvofucV8slzL0Gxg6iAwVZZbZ22V4bn22mJ/YdZpWjF+GvMuIgTGvghc97TSxAmKg==|Chương 1281: Gặp nhau đi!;uc+DzU9ZseIZtEX4Dy/XQNLeOD8yko/Kxl1meqUrxKx6gvtWKGq1MyZlKhwJwbzbxnNnEKaX6S4WnMZbOOw8zcj01FjOJrumbo1OhhMqgb0LuMfkNixi3N5Sl0cBMKD45ZAs6sfMfHvh4SYjLgYMsaiGlbFODMhMyHIFxT6mkk40jZ52YU6Z9kAL7IUBd3Ej4ff9ajZz8MQ2CRC52axxYg==|Chương 1282: Mê muội đến điên cuồng;1NABA7qHmlkE+l3w9IlgqOxbCZZQ7Aa7ht2wrPeSiC/2cTCECERU3togU3HX02fh5VVKPIjf68TA92VDUD99Ar11j6qb8BavZUHD82f8Gp2I9larNEDaN0CbhsXInz41lYYkOl3F2uP54HUvubBS2Mf5kpHL6KKXWtacaWQri/t31s6pQPyZGmgDEvpZMUoayKIyE8ohF8CPZX4jcHZQuA==|Chương 1283: Nam thần mà các cô gái muốn ngủ cùng nhất!;OyeU4PaigFeI8G+64xH9BL0hpUTZVVCRjkQEGN4Eug8CCT9/QP7wST16SviatR9/W3jS/GGC/I3iDa2ZDw3ZkwkQDVxJwVnCygOu1XzmHVYd/UQrX+GwrxqllPf9A0efRd5dTCpXu7mnzUkAjGLwGDGYOr2+JTyuNfFuQsV0X8yQ58LAMVYfefHi1Su+9PJBlVmE4jSbd4nfd2yeaCvDhA==|Chương 1284: Đau lòng có thể đổi được bảo bối nhà tồi ve;e2sNAqMafblRlT991V8qZ/b+xTc01jpFLBdOePgGs7r/T2u74mvqMiLdufTTlc9LxfElagq60rKXwOv31q/I+SkRK5L7GpQKCGUkPBdJTl4cOlO3XfdP4QW4TTkS6hmOpOnrfLWwxiZmXl53YPs4N0r0s4GZ7a43nCR5c02IaoZ1uxo4fheNCgutSofrMLXMC7TFeIp+YOLBHHjF5LbL5w==|Chương 1285: Sự bình tĩnh thuộc về chính cung;SJzwd5bZKg4AjWhKY25XFGQQnk2VMIqr5yqF0SBAtEXHN3Feqf8AnImfAw7S06fOFzILmPCv6nkE70nXnOme+qsTtUpwV6sJd9hv1ZaUbGksv0StQOOY6Dm/N3NuXgMvZLVhvSu0w2vcdFGuO77TIx12y+VT1fjQT12jQVgP8EqotuE2z2Zq6amfIAWD8xlMa6X+Dw83PCC1a+/OhkelCQ==|Chương 1286: Ninh tiểu tịch! bà ác vãi nồi!;w2v4lsUrOepcraAMRFLyIHV4Q5FtkqXth1H66RcHfKg6xH0Scf24zj08tWtrgMT3kRon/Rj8AWjoJucKJdQD8+ao/saXCOUsGoHtGMsZ6Brx4TXajYBcehJgXwjcRKUgq7KpDtFkIAk1+JrhxfNtEpsZgp2P35oCEnGJ6TPOER+rJDDwVhevAP1hvKIcItkQdnEXRi/ndZI5ODLzD/bCGw==|Chương 1287: Cắt phăng đi là còn nhẹ đấy;mbQEAOwdsxdCLn1v5+KWIqMP+doP83e+tgSdqh2+7Zb24uXffcCM8/B0KsN/bOiY26JDsDSbYnbGlevO2RNXXRERXcOyphZFuPmjfkvda/+sYSalgLJQupK//ufvKgQdkQ0ryx0GlXA/1OIRFZ2C9KmS2Dw+D5UmOWX7mu6B/VpjvPjpnpLiCZ1Vt5fz+h/cEJhKUrVBRhLSw/GKKIDuWA==|Chương 1288: Không có chuyện thì phải gây chuyện cho bằng được;9YOHekO8Pfmw00lWj0IaO+ToyZ9pMSMPkKlwhV4rTgpP2t7aAOMC2IPQmWj/zlWLJ7Y7EsUZAsQftGHbnpbpBgeQdSTZu19kY322ne4IeMreF5Omf+dDq9FCHua7UjqDkW3qZ3V3MWXfQyePYeTiWej0eHyhCScVimoUyrEj3pS2QZ1k5om1MHQ5eEynHtfc/9Neek0UzzbC37xTnFM75Q==|Chương 1289: Thay lòng đổi dạ;l3G2dASPDNSrojG8JA2PRWcHa43YdaGOQlcg8AB3TnGPlmWNyQW8X8JyaxZAzuDpuEe4ah4M/91CfFAETx52WOT5sVk19uiXKxpU499gX1+xi+ZbkVIR1LsWShWdkS7tYlXt/o6LAAoXPnHS0PxLSPUqQlUj1ZXrrM3CfG0GVdJ7lHdAlcTR4yFLDY2sCI415e3TY9cgr/hdCvwfY+rOzw==|Chương 1290: Hóa ra là ghen tỵ;yBLKsa71aBDRJC5de4OEjRmZulJXWU20Rk8kYS23HPRznmvEg3iNngAnfd8GQ5C8+p5mgyVCBEZ/ak/mPaW+ENyEimyr89mOGOv6Agq9pmk1wqCAsV4fRb6jCFXrJFFLdl+vWbEH9ZFdNjTvGYu2vMaCrGb27jgeAkigxpJdjBbd+CYvTWb7/K79MFTEZbUDg55ePOBUDs+EvP/c+09aAQ==|Chương 1291: Tôi muốn vai của Ninh Tịch;GPXHMJ90i8o9RcYqmyH+xbShYlhN1c6P6jJyoNQ5mbZktLX+BaEfF+dsLuQX2J9WRfw02d8aN5eDCgBQGLZ16PDc/evxKM5LtzIvXsPFIqsNObQOHz5Akj2l+m6vfcIbZA/u8qa4Bckmkc42YJuQUEtUB0YK3i6h+BK3jEOijqq/7hOdMJ08AnkSbTM4dLyyFhulrYSgnr2Ekfp2ar9Ayw==|Chương 1292: Chẳng lẽ bị Ninh Tịch cướp mất bạn gái?;4oW9xURNVuOTm+eIAF/bQWUWBa6H1TM3buDq/Rb1a1cE4yJp9nFkTNmr6dhJrto8EQ/Jqp6ilMRLGNg0HYgV4aphYX+apwV8RqFhzlL7StKz50Z3dwLicfauoGiouP6hVoLcx1mFkTGB3Y7t2pPQ/hdICrelgjIc7MSc0xyvcS9jtPbluzEzhlGRb0mhKANWEJn9HGxPC/fuyqSbE/GlnQ==|Chương 1293: Tình yêu của tôi tới rồi;AWEK3bRrdrLgR6aNzOcAa0yeriNJOfeggmZ5ft+s+yDOCP35RYyOe9UJF1roWdkkKnGhU+A/HTrilTAR5o88z6s11EdxRLpbpFnnCd1dIRVJH0F/T3WA61Y/gKRNeGIvH7U+5xRgoYS/Y04vY5QNs823lSndLzqd/Ru/vPIXszJhcsfzMKeD8aQp/JQ+46p+3XkkttUYGbgLUHqCCBXivA==|Chương 1294: Sắc đẹp của anh có thể nghiền nát tất cả mọi người đấy!;htZjiSZMrxiY3k/SCdU4gVVX/4Ah23alSzzgPg8zW3skHnNhFQufvcTSjhesA4PHsD977rUVMDxwvP5wYlpc79/VyxvXFTOI5o6SX/k1s8Dsbz9vZbU5fa+aUTZO/p/xB3R/ckI5jN1BZz/3Uu3Bi4n50pKLPphGrDGJNZxAJYke3bI+dzxqD7dE29Ji6RG6ggunwazORryFCmwikRXFCQ==|Chương 1295: Cô cũng trâu quá rồi đấy!;dhsDvOTwmLIjR1P+6B68dRJa0txhKeVV7xBr6XfRa7litrK893aYWDQkIApiueqAFku5mWd5WGJCW3gOcVq8/vNY8qm29uHyRIEXSeZ26BL9wfag6YmPW1nXUlfAMXgfO77HoLxCfwqd6A12OiS4/5y7Vqpw7WtXXD3rY9kzSaBS+l0RPuXFS81ctDuub+u5sWbojb6IxfbWDOF5LAbteA==|Chương 1296: Lần sau em tuyệt đối không dám nữa đâu anh ơi;BnlTngJaRgFe6qgXoJ6PUutXlL+NTB2czJqF34WyCOaawnmEYFRxybMjhalrrUgaEMr/V97Wv41dRrBoqMvdFdGga15hG6X6BKT1OR7VcW2/Ga0hzAsgN1flyeVEESOAXAHKDu4JZ+vhW0XEKoAjJKEFJYQ1v+OclknDxZRpw5PVfelAh70DTFqpXQ59jMwrgxB37ttbp/lCUN7pU7KKXQ==|Chương 1297: Hẹn hò với tôi;2VgdeS/bZgUZ5IYeubiPyjZGDM44RbftYTHdaPUzts+ZoPoEhcRpSGKgCAbO2guH9JWodVgWjISxJd+/hw0Sm+A3xhrjGgOK68Xcu3IzqZTR2Oi+swlDLAmE63g3/3bzkyZSos+jSGrSvudZnK1w8U+SRkEpUj5b/m0guNksebqA7FsiARd22dbLgJgtobFQGS0LnXB7ffRdc/3yXN/3Cg==|Chương 1298: Tôi phải về nhà với vợ rồi!;dJH48enAmA0/5uBB2vRPRMHrfCpn1w1r3dV78QiwKkI7uZyMO5YkMoQCm3+CEyzVdKGSlDbDiYD6dckJG7C3DwHHSCSecFJfdsZlwO2/6++RcPJC6OHVdf5tb2sqStCidsCTqoWYAUi16AXFxfv3CeZNazpQIjPYze8MFgv7/PTDt4tmmkN1xaSbPsqH3xqW+6BM9Ayu5FJXavEhbEObdA==|Chương 1299: Vào ổ cướp rồi, thoát không kịp;gAVnJbxNpNbY/gtoifRsZAJMJGaGN7X25STloY3fKCI7W9LfrhVpyrPPBeXVEEjiaK3fSunaQRFQV2VB9QGkqO71TZjNVTZ9yl91Je0hpv9CaJX4oeFJTUodPQMF1R6m841uGe2zIjPIHYaJizyadU1F734Z29GEWMfjKNfMzvSvysinzKPe/8J1QBu4RXG1CQgwztJqFPHABor0g+xaLw==|Chương 1300: Vì bọn họ quá là tồi tệ!;Jqb0KrFKbymhX3ry18rdTcC7iQxXSusTNTt8h1hvXeST7KVTwuGMEIS0sMPEDSm/Lr5ydl6rMKuXQ4J4hm2pCHTDyaIZEQJ3IgMGOcJGAH5euhLVI3cAXPivIq5aMViHk4r9Uzz2sLl5e3IxmzPEZrfkB1kajVjwDDYYF3o+uB2v1NE2568x+GCxRs/aUrK8ibTOgND5gEnjjzzDsJG8VQ==|Chương 1301: Chỉ cần anh thích;xLZ8tCLBSUesb7nFwpUb/stbC1JQ7GdcamSzMUdmssZCvul9RV4XIWq/R3AyXAO5kljHFdSL8Zi2XCqf4Piu15zpDUBeLI1sEHypGNV1MzHByGkqEJvlYDxNmFBXQW5t2+5BYlDObk40LICLlWUwp9mon5PdpVkEZqJZgAsAeUpGyUUV4DbHIrejD2alwuanbCj6tUCZf1JHYL75gMiImw==|Chương 1302: Đùa bỡn trái tim của cháu;Ars3vqTwWV7GrNmWi6mCrRALq+cUOt7zJK+NcqsWrMbQLH4epqtXo+LM74OXBjZs6JiT/z+cKTZI0z3Q7vcKCv0Jhfof4yp1DyvfhFtpdl31ZNDGKvv7nA8TAeyOkwJjS8MY27SSIiEDyvOERvcv31s1YLI0I5ty0fu0f+ZQsGufZcUMMFktsWKM6KUrxQ8Wu+wMvH3O7rVhaxl1zMwb4g==|Chương 1303: Sẽ không rơi vào tay người ngoài;DxnDrgeUDzepjH/0BXw7lFZFb/Hz/+BHQ8rL90PmbDBw0Xhao3J3sy/79zHGBgPJ8RZ4oQbc0RlfxGxlsIhnIhtfHKM6HFNOhxTKGHuEHK3Nmy3H5nWZUcEmT9RND5/bDJgoJgTI5/5Of8U1i8OU/6mRbcB+tWryRNpdA8uDQSqA3ECjQUst0Bmr4L4GhyPrmSol+mAID4Dq5FHCe3GgrQ==|Chương 1304: Chỉ đối với người cháu thích;PtJwegkCLsMneoFqkMlmNrcuSEgkwFa+3CGz0tvfNS9uKhPQWPfI6RXvPfE2Xok7nlGuqa9hmg40IyLhG6JUEy4UApUmf8Md5ZSysjItAErbBpCFrcNUGkNxO8R34CdPdQy6+emMWmYUb+FPbB9VcEUgNca+4nOv/bCeFJZ/8ru0MbYVG9UUeSdwKzRXN78xrAZq3gphZYAixmRUQH3S5g==|Chương 1305: Đây là cháu gái tôi, Ninh Tịch;6gmzdYXy/qn0pvDmiGbSj2ts6iSVZykwEY1f22RHj/b9YgSxgz5tUeyexpuiOnl2di/9bsy9yUpUfwnFN367yjFtXLWnxgLdQB6PJy4lG+gKrTrOtAsxo9LJ84wPBl28nant6MKvs5a+pXF2UZJej+L8eUNwR5N4+kCB9agb6zMZ6a4zaIGsGBelUbtvl8r9iiYcX5gjRUQDag7POQNq0Q==|Chương 1306: Người mà bà bao bọc;LqC1fBmAFvJcJm9m9BspfrEUu40YBLFZ/NWqKVZkQV0Z+Lnc+NF8V0qvUOjO88WrBTXpBP52vJ+31PkwVsGwPtsuL9s7vsldoT0znNGgDiSVwq/+eVl/FvTHuwC58pvWVA/ZlVuQ2ZsyxKUiSQyIALa2O99adoJybJxAaB+7VRbLVVL6yeavAX8Pq5oL00eR9dA208KQasCgj6sKH/bQBg==|Chương 1307: Người đã thích rất nhiều năm;vBcSDAFtmhh84qh+EDxK8D+oxA1+Q21dVqA3qVS+rQp3BfqdU07cewONzM/KN8d46tKRGDm5eksZwcRhs4rkg/Yw2dl/0Y5H1YBtZBSyCOvqsXltJBMP71zL/rMwf5Uffm/an/HBn5DrLNl03nMvI2mh1MzfjqkYObQpzp04S7HorsffD/jXt4hl32iIvv7hyqstVAbjR68xu3fe6YfpZA==|Chương 1308: Xuất hiện một cách khoa trương;jNIKNA8RtkZeWrn2l7/PcgEN9QSXwcRkycizd9bF4KLsdioKSZqEiri1UdQr0LXq3O1ObbAOGxVv8PpXHd/EDgl0coukQKZVU4lG3GO0NO7F07a33vtK99YMjuoyBUG6/3NiCaORSKdB5eKUX4g9Uah66HHajWeELx/+XRWmdCL4ALhh/wh+X5Zwicf8Kh05AE7B7WnKIiO8OV9hHB7lLA==|Chương 1309: Ngọn núi vàng di động;PapkgYmy07FEgkQjNRvnzT2gXlCCFRQJainTv3cI5xckHiRc8EkXhz2kbxEnzI1CeTQ+yfXdl1hgEoe+cozvH6WAJb8mDw520NQDuJEh4jKbVmFlSidYILlOmhSaIbfiWy/FQAdwwolifz3f0O+kwC47p3HywHnJXD3h/ba6vwHXPOfsnrMnW8HVlRIDfBPF8Bi8yWZ1ny+0AiPD/xlDvQ==|Chương 1310: Cô gái kia mắt bị mù rồi!;AqmWUIv9cR4if/a1Lqqc0Mac6M7y9UkEG7XT/L23silt51vkyHdXkPLjRl97Q3Oc8BjC280b3R0tPcVNi5YDVeEDZlKgcGkDaEG5Q8IhmI8ttwo2m4B0xydC2CXfmWuEQK++FiIWYhYbIv4wRiZ8P+xBcrO3SkSNih9RFoy3WE2SMQyB6l1x2EaOtm6hG3QD+1n2DjIu1SJoB0WTbsPN3A==|Chương 1311: Cô đã tạo nghiệt gì thế này!;HFQWycDyKYnhhMYHRTn8unpIUniEAW+8ukIRkX5N42B3KUvGusFsE9wmPq7qbkPhe/hLTOv3uP+X2PwaOqzfnRKJz7Gh2smcVnauPkRd3NY+r41X9Tl3cIydDHRXXwKHkih+wZL8RGpScre6ViZZT0tvRH5HuV2b/uqko0L3rHbXrJd9TjGXb0VIc7vDXZ9Cn7ud/D5NVv6hv75tMcjdpQ==|Chương 1312: Tôi cho ông 100.000 vạn;R1AFJ7WqbFeBmjnlcLFQqRxhzhaqZi/m0fXZZ5f8mtcFA/v/T+T1hdmFiu9YpKXYA9g87PyXcETK4OYXXZ9i4X4bcO6F91gyptl/LAQiXKAqsw1zKJx+01cGDccDIEDeeJM2WwsiaFcR3dtRhwCMcJHMf+DekHRjxg3ryupq8SwDwl9s9dQ8VazwOKFbGE3lt1NCgQjcg7hBBk7M5FuYMg==|Chương 1313: Không theo kịch bản;UEXYWglswJKnqpNfGDQLCz6XgbULQSA+cxRBWx0wcGSq5RyYpgRAOOdJmpFVhCLHHc8ajFtGjkaT29piUQzcxB4pkUsm2YI/aLaT12ZYfnHrMz8qTxNMoYlNzEz+y3L9IDrnq9rRQl699NtNrFzW216KR5WBdAJkO+QivjQewqedMyRtQ8YkIzOOuxb1r36gG+uDXAr0VkAzBawF1TXpaw==|Chương 1314: Suýt nữa thì tức chết;nYoOusyUym1TsrRLA37piDfUZL7YglexWnl7zmYQkVYyBNe2PQFR3H+V6pPGEepTw939FC6nUyF0ZwU5+9yPb+kHqE20PlJ3C7fuzrBq+ooyXUIz0H6bs4TkKN9sivshCTCmiA+HnLms9SNRwE9MVBDZGdfjkXEWSE5BMTvpyfCvkJG5rFGnpxZUXmikIJlrMUZ47KxvBYQpt1L2aUrpww==|Chương 1315: Darling à, anh là…;VieCzOq3jIW0ZDiJvwsRlQ2aqJLre6mAJXtwrkl8ZB27Gd/3a56ZcDPNnV5BX3gIGeCdrweC64+R/Rhha01hp0ZmvWD1bzYvYP9WqoIrMkiscI4y2+T00GNbpYsUPZ488LjSxxmrKPiXyg47ZRF4KWYf2gcIg7NhHmqE9fzrU/Nht8YMXms3BkVXFnrLU0TiGbaMFMjDnfHtChJ3EqZYnQ==|Chương 1316: Cái gì gọi là vô sỉ;Rf8aEF/J18YpFH4yHbkTFHxSKLK5gkEPIbRbxxTwg5wWODRkVdATdZviYVfa58/NDNXyId+A0yyG6XZtUXbbmSng7t2jmG9NW4HvdytV8EMMyF/5scBvIizkg1vgDmjc5UEMucxZAujGNGvMlIysiK0K8+A1g/fJAmyaZzcXeiPP/P5oPm5+cDUb416Pk66877RI61MIPFHNVkKgdRm2tA==|Chương 1317: Đại tiểu thư nhà họ ninh;NeLrE0rEBSqxlYk8/jIZEv2zmBq229DhnpLhWM/4wOSZfl72aTpbQ1pLWqr0vdcYEAd18JqlVxOgtsnrSVU64wuAIyjgxPZ8m2Ox/BgEnyI0dA27WC2P5OJPIHRS2b2axOzjg2E6QOBmaMY5QUVYrkaMJACr/oEwToNIC01wxgZ2LW5PciL5/SkJGiOe2nd8AzceoYfLsp9g7LUmjzPNog==|Chương 1318: Nó thì cao quý hơn ai?;rsKh/WlgbsUQB+Zna2n60XkacOde+ZQ3sCfLijJVx8Rg3nMsG9BzKyhnESBeA8n6/aSBrB2Di1YdR0IoHtxGCW7F3RyhkA0bunInJopxNI7QMgb9k28UrkeOP2LZo/FzsEnotLtM+iIREs9karfxGkZbKSEMmmbe4PpAySzQ4mJO5kn/8qK6UdLA8TXD6AVcM1rR9ju1W5sExVONh8poqw==|Chương 1319: Chuyển nhượng cổ phần;GPh39gd80AVPVsmBvNXk9g+w7V7N1i8YtKWeoFRI3S7ryKIDhCZ/SRaPSJ+RbeHEZSM3l+E00MRMT74TJtG+awdsHDNb0dAf9O2b5rFVw66YXvtqWxJ2TnW3vx1By56QzW3OJUGhZt5QSGOPbpE5BGQPu6vgJM7ibkhY/5GFkmTP2bLU8PMWFS8pZncdYyWBGhiIacVabgstvx9/U+LGxg==|Chương 1320: Giấy không thể gói được lửa;1KX8aEjJGo7Mxpv7xwO6mQ002CCwlckYqx7JeD1aG6HEYNG7CXAKxoI2AfP5WgzFWu/kS7Y6Jcu16a9VxNLlYPiEYoIDEDRMdBgbvTFbUf8cnnbsaBl5y7m3hTnPD1Ceqo57d8U+APhHjbQjuwe0d0QSnu2a0SXVAUJtANNSk4KLNWilaSuMXMVDYm4aPHrQm6eCZCr0nPpKDK8lhxsTYg==|Chương 1321: Điều ngu ngốc nhất từng làm;6aCNNkJg06qT++uo+FAf3wvOMLNRHXDaghP0uR+BO9ZFbqTSv6LCGXfB9oCs6grUUhmsF2dACbeEnJe2dSlIA+8pJiMtVlELGJY3OhwV4xzTvvJzBZoe6T4noaptfR/uLtp1Vb9c61rMCM7+tHF764v2zOD00966h5jQN+iPazBCEvt8LQ6e8omHAqX8zbW3L5opmd7E4dGwqbXhK+UuGw==|Chương 1322: Kết quả là một món hàng giả?;PQ1Yq7hDZxmmrSHSZOraqh/hctQeWLWA6t1StyFuCm0KVmGzTG1K63ecOzSH/hhsVgPAVXL08aJwvBxp6Xip92xQ18ESSv6VQVq+JmF3wPlegJE6wSXoKvA0UdX5yCkrHMpM7wbsMHscEaL3t2xOqaMkonsb4Izs1lbmVBG30adVY/EBMq1bakr9WPHSh7QT3RkUgj03ep0IMrRJfYR5Mg==|Chương 1323: Mau chóng đưa ra quyết định;HhWuVlW/1UnDdfnVfFfNmDnX316LYvxnUfeiG9SfB4qvqERGnjvcQAH3QC94zJ0aDadzcloTyfKMmBLmH99OFBpG30PHajMG6ERePtcLAlqqIIBJerUNw59PLi+GoyHOf8R7qqszMrU1ClgCnfWLzCDPoyxGMMfCffV8xqGY8x4vAmv+Z8nnI1dwoiHem0Jnhr5+CMYzvizkJs8um5FjOg==|Chương 1324: Nơi để phó thác;wHw8oelwEu3GbCoWgFtlVJ2oY6d8nMRnEzcFGeWGYx2T/lv0deS+Pq2UbpViRsaByCy3wHC4yW2Gid48oXxCXaeGQCIh9wLY+UJ7rrmXGizLGzcwT7zmeRlvqJHB3j8O3A8rwzrreAblOZes5WWUxWGV2UavzwFwvBVrC6RPvRSVmyT2lVPRgDfWQUZImFj4kv4xOne4F0WKXtcHeKSnfg==|Chương 1325: Mang thai rồi;QSjESw//ynYF1EmIshVpJseOmWbKV1ELX1y6h0gc3/MF5oEks5OlWpTF2UYd3pK0LyReuUb3MAG3VRf5f7LDCv1dhlkl4REK+tiECu4hoOzQYceqVGXDkG8FHKPCeB7snzsSBZTRj7KjuDP3dnNWsOVc6wI0uhYfTzddOygRZlYs3bG3fVcgI18ODSJxpswmhDjF0UX1K/6ey3+5zyRTdg==|Chương 1326: Không đánh một trận thì bức bối chết mất;hoL3LpyOnmdcYWX4r7jCiIzUElaEvBMIW3BqQmN6D35j1yxs42GkODNV7CgIcqsePqVPONgif/LPzctihonAFXZQ1K8YaW0P3IiQa40jYooLHbRtwj1jVP6AforhEpetij7nmtcriGbc8nmcU4kVqPCHJUf/JAX0app4g6Z5PwzGX8CYWHaLIBj/l+sD1lCl8CetKiqkUmpS6j3xPIzcpg==|Chương 1327: Vại dấm đến;+aIWAnCM2nzLl2PMreMDjDvpFbw3Hm+of27EiQqI78ebnW7xpmwvEgohbCbwENvYnef9GPt8u3WPojcL1dD44paKbgbCeFbcITydOQad0bLzZwdvuhpYIwReJ3XnC82/2YAr9JxhY+TXEXGz3Vzp0J5ogXEKBIqnLozpIvPpLdYQMaNBi9qzBBpodKisEu2XgWn2h0SUCqX72z6+pRXmdQ==|Chương 1328: Chẳng lẽ nhìn nhầm?;tGj3GBDzHreslGjDEvG4z0el74ENZxTkY/TkHDRcXyWbyll2+V1yIcglxeeeFqesQo7fFUPtjYJhfHsr6B593obi+3rIyS2ssy9P7MSIWpdBdb/jJCcj3lvvroyzRxJ7/ifZNXhcNcQR3v+xkIQcJa0Veks8bLnNSRngi3zFUF1zv1WMCG4PkFM5D+P3pjjQSA8srV/GSWDStYV5ElCUTw==|Chương 1329: Rất có thể cả đời không mang thai được nữa;lnoGxdQii/uYNwaO59Dds+0vIh303BFHcXZy1fDSfurZqdcGqxtwdAnxjy8VsaGOowfL3LXWxvzVCdubgJkDIag+NWMkHV5VMBM3/cXzqtt0Wx22MuT8FyTdE1qa3kxa8TeVZ66T4QT6+/d9iVSyB5RkBg6Yk3atnOpcIiVifmyKzPOIkX+B03nUwAIq39dXjGH/YbIKEWklvwxpgXQCFA==|Chương 1330: Chịu trách nhiệm;qSAXsB5VlXk8HkiliH/5GXcGB0gtJ6Yy5WQ0KIRI2+n5KDWRcbqt2Uj8O8VX9TEgdAlBTj1aghxNhV/Gf1Nfr0VJWdLODxtnK/OMu6ZIYraW3U1qjAadxNfBdnSkHf9pZPPznrxjH9G0CAvvk/ZNbvd1aOBi/oj3hIm1gKpQ5O0/+9Ako+QurBK6uPVS6Ay9HC8TTgOnp0UYbxeoNqupVQ==|Chương 1331: Nó làm gì có cái bản lĩnh đấy!;3uW0sEuxoFh1m5cCLrE/atKo5Lf/fq9O9+yt5mRg4n88Te0LoC/boCUynKRRvjDbP984sMjBDVn0aveV5mPJfFpw6w/4h9i98qib3De+17C2hXObCX36ZtLJmYsPrVxRLIqg/ta5mKH+7VTo2WlHcYpTfCVArEX/TlfcAmAH93USg/onEE0x2kwAbJjPIDmKU7MeRrjQaoCEE8/zsy+37Q==|Chương 1332: Mang cháu nội tao về đây;KI2qGldpa0tYrf+5+ZsiEQisAvpDmD0uz2A1A2CmEO9OKa5DsGGW/QAlOPc+RgSJxatK5/DpGKQhdQC+hJ3buC2dBuAjJplfiRrfEJGQmNcanXwNwY3ggkRGyM4skk5aiCgIUo/86jnE1rtxJHLy4qL5/sCNOxlJpe4B7wGRzr4OBfdAfrX1HiqF3fEvj9qE3CMsDsHTbfBQpMc3jFtD9A==|Chương 1333: Gen?;LbVWFaB6u8+m4BT8GZo53peqKFldBhbhXtP2T9ok/mxeFCte6b4ros/VZ875L/wH858SoX7PH1gGTw5yXDAIq5Dn8JEy2GP55a6aAVN1igHeBj8aTlRK/wp4XA6BV0j+s56EsUaPsd6W1tc+HtOS+eebkT51yaI7YsMyvKVo4I5+BRgnFC3QmFH+r5ucpnMN2jd2PZIR1bc3xYfFJDolrQ==|Chương 1334: Vẫn quá nhỏ;eq1vd6e9oQ5GufVEFHZIS0n6iOHLrRjkhyHsVLylAVAyCyQK9jqqiK+zpt7t9WiDwZ7uw8ihwfoival/wiUFSgvwp8+m+MFN07Miy389oobkNy3a18b3M2yvXpaLUyV+iJvAWNEsUGYkFQ84VddIDeXFRovjfWVzlwqFU8UvXqFxNkdfeApyUrwGCrGUO818zF+3e3+x6u8ZliAJz/poGA==|Chương 1335: Đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào!;ZL/QOzvvaZXbxT+gES5GqJiUEDFFVvZmni8Xd/MsE9QR8vHahZ5GjfwiZ30e4KA97oFwP01AH55UvPY/n2D2AjWvHPUwWfPJV6oHGEP8TjsZQ9sFUB5v70vEq70WGxb1M8HGvy1vPGomRXHXndvnJupfECKJLOM7JVwU0+iz6h2GiE/v7RX9eLUwAy4Sy7GAncBqeiD7RUi9CEwZOLIr3g==|Chương 1336: Suýt chút nữa làm con tôi bị thương rồi;V3S0wQYTqg+2MXi/d52EcNgdg5+8+73S68q94LoddH0W2COUYGLPiLSqQzHiOPnoKFhNasZH2mJUs3y0pZo2os5rxLAy6Swg9Xijt2ofwPZfWk98QPBDWGV8Nlm3QR7Rd4OPa2egKGSXt8xaDflbXgjjUzWCOS/xTzsIAQH5bR9Rbp6gB+Ra3YocPgPBh/RWEgepZqEc0bcBg7TX23SRBg==|Chương 1337: Quẩy tới bến;N+jiqTHlcowfMVgzg0mA2zEK2ef3zZcQco/rjhUNc0E6CUB7JrcZ9GfdCOMXFKruYDEg6FwKKy5DFB8XQANkf4zCE7sjmAYy1xms7oavQ6PHMR66QsXUBqpvVw/KS+0c9tBXrry1ZWSrT39irJzhqfqwSmhOuY0o36YhQA2vyzYPCMWKSuHKheK+fsDByxLt8IBe6rVE2nyL96lnYvRJwQ==|Chương 1338: Nhóc con chết tiệt điên rồi sao?;1E1x+zmzUGHx2sntoc7fXN5cSTPNVAqhtbsc3CiHupofbZOmD/wHfyJegHWu8t8qRdLB2BPYiLkOG9luKI2g4xFT4Sab2RNjdOfzO74cSpOWJetBQyEjIPMHc8JGIV8yzKqpYXsyBCjIZCC/IIC7GWFa18ut2qATxw2zqOAJUiuezLkmztIHu/VIeQHjuqdzLF+IhV4z8f9l7UWB/W2h+g==|Chương 1339: Lục đình kiêu mau tới trói người;bPYAsInwHENvUgIryScsjtNZjir9+M91U4o98Hen664aTq0SmBH83s7MsFVDO2hQfspUq1WXghcGYoWOBO/DUXtPEy2U1gVGuVOQITAfUJAztlKfvj84iXs1vxn5OJTzerLsZRlV1hAPAY+K0AD61ILMIAmmRHQW7gUFeOJROBQHh8iVrq8IkLqaDAL2oT70DCVCSKGvMmY34Nz74D2BZg==|Chương 1340: Mày có bạn gái không;fy4V3UAQKkv974ml/i9mz6uq3K1cW4Ct/kAuiGhyEYYQUrcczzZXs9KOPM2c0JfC4MgQ+UyDZJ+sFebcuQHBd6z/CLAd6lorIui4ZYJiYrThwxE80tnrd0ySIEMPo4Poo4Aqp1SybeyGEkK7ur8uA0aq8b5u/gr7RJ2WlUFkTyG1BBdbxumeF40L+abZDQnU6SkAohGphuv79QVPYs6bHw==|Chương 1341: Lục đình kiêu, có ai dạy như anh không?;ca/Zls6bw4SJYhzPWsHmZ9MqNaJpAxaeJpQXiMKOlrLmnVaLcohu+oHD//QRIQ65PYkRPVn8GEL1TjoiPMAOYaqqmFhK1j5O/Avif9KIsd9UTiqDhhfI/+VU+7/TVNiXXwu1jvVn7R6AGWzE2rDpe7tORTL1Q8uQczPedZnK6JkmNbmD4FfZOaDWJLJrnygAxx6qSO/2WdalVcWBRL+5Cg==|Chương 1342: Hộ thê cuồng ma login;ue90FMR4sLxj+sa1wjk0rnjElw7cz2jxVMg6w2YXxOC8LEr4i0tXv1hQngVKDVlj66/KktxN+QsCnCo2mX1yH0RArdcJvwVDtbjQTco8bbXXkvyvGHOiAGJVuWM8sNzSGBNBJlU+5ZGVPG5/542MtV2cZWZyOQ79/d0S6syjjfvKyoRvTlpNvnQoY463TMwK0Rpq6XUGZbKEtI168GKbWQ==|Chương 1343: Người mẹ duy nhất của tiểu bảo;Gefuv9ynE7DmVAuQlX2O9JMOFga8qCAhF+souqJ2TQPu5OlTaY8dqinttTzgpn6RXPtKODBHTeLOSCJU7udpuS/zY8JTnReJCLs2+peyw10Ka5IezBhEVEjBxGqedBc+ItMfc0yPcKG6jz636GxkYV2IipTSQBqr9/6VAxENYdnKYKZtxHGb1iw9fOdG05S9PwLaUh3LXResvHaPhEnHlQ==|Chương 1344: Tuyên bố một tin tức cực kì trọng đại;hkKH0Q7JOJFtxFcAtupl3wdZW12vh5tbr0UzSE4ifqDR57ukayZY31zvlIpot/Tso/bQPkv+nHmKzN6SyotfpNqJwZl/5nqfgbkERS4A2l9Ub76hF+897AZGcDZ6QEMTuKWGOnv/QOUdPZsH2PjU8g9mV1S85wYjtt1Lu5lCSJ29pAOP/J+csN5fMUwSrDxlDk18eTXof7A7X8bqZoZEDw==|Chương 1345: Chỉ còn lại một con đường để đi;/o0zpdPOQ9i8BT+jaCVoitC75r0dY0nlrowmfJ8iico203avabY1B74Gmimltn+Z2F551aIL8ag9zmPw5N3hKPYLtEzWBZJL/5ryQhHLa9UMUllOPuJbWra6TovrzsPaSgjin/miOmsHzUlkFL2/yLiSR75JIWNsb74iZ6bZD1/pv/D0kuJhbMiy9qXNxXSW8wTnNLFfGAIQBN0uv3S+aw==|Chương 1346: Ngất ngây;HixknqcWqH0lrtw+MM4PoVXMMVj47pc+OK744zBi8vif+tnCnSVtij/FjyxN1XRByEQsJKr7Ih69jZ2nGqZ5y+sk+eqUYajVjVWumhLfxrONntVGUgk6Lra6bUlYYaDVirP4PQmKlq/A9B4KPYfl1LafU6n5M8hw05Wvrn/me0SAudUMxGDhf2X4AjFDaO0H8ORFE/w/nhWhF/gkcGrpaA==|Chương 1347: Không cẩn thận lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi;6AW16QnPHezZ5OAVQ8MtqBW/jhawLT9bmySlDptaJMmSg9Z6fZ/7JwuFbt3hfEvbwdZumFUgVi/RN9oGQ/PW7NnRs/Pv6hhtPdHQ4BDbjECQxOYHmCRR2zGd0pr7p1fKsEmPDA9OWtJ44L23AQLe3wcU8MxGD5Lc3GQGx38i68akc4OKfVXJOqFQA66CSSRnJbV4epP5k8zNrs98Rw2irQ==|Chương 1348: Đẹp trai đến nghiêng trời lật đất;rztCOv+gdypa6Mf6+NEeITN/vAc+j6sfAQvaMa5aNc+JCLL0tKkODG13xpROSheW3ST+VN2qlmrxIeXmJB/WgA02hUVw4M6A9mSpd0WubmBGFhPgq6nZ+udSURmx8mBymDcEEvVO5IgCmJBG2vuwySCu/QWRKEVL04gV0K7Vo0uEeJShguRM7YjsVy+BqXptMnj/1vQPntCBCiUHiICjZg==|Chương 1349: Trái ôm phải ấp;FZLIxvNmSQmyJubpfgXQiiCHAb78/9J64LG/VSvSQ3ljZ+Y0uaNRm7OZJbvQmmcQ9kgWhNbOdmPYItxXbnpk54XfpwpwX2qOQHfKKHHtnvlhZq3pRl8XDQS4ebc1/kER6jNeLNUqR+u47JTpLGaIBQms+6+KtqDdJsXzLL0sPm5IQ/ZYfv99+orxpg5C5q03bQX5xDRDQOEkgAkA0eAESw==|Chương 1350: Ông cắn tôi!;MqMZ341y7pbwCOlMFk5I8qOHEdUJhmq0dBNDM0lGDcEYy2cV2z/x2GNByqlCn4KEfIcv6clvC6dzH5CrjOancW5PRfbtizFzWcDB3vEI+FeAHxxi6Nmq1Xt1xPOgXdeRy5lAEaRPQX7ivwEZ1IvZ1aJB1StAhxwaPAbBdsEfZpHGBSDnd25wf8IpUtpI0ZTFRZ8FhODI2BkPPCSiRD/gow==|Chương 1351: Bạn trai cũ tụ tập;2MdYAoI1mRc9qwTJxJwUbM03jKs2ulmFUJHDtKOz+xqWjnMfTszwacX5kzx8qVROiDzIOH55p9RaRfmxM8l8msoGWnrI1vf4yeILtptSxTgTnbcs/TPewr2htDRc8zOZjBLttlfJPZsFkWgXxtu54FuS61DYd28ZF6fJiOzJJGM4+7OHaI4qOIKgDZ4Wsk4czaxZ77CiuLMEqE4dGM71aA==|Chương 1352: Góp đủ một bàn mạt chược;vRG+Xkz4hE1fpUyEeyDUMXKyEvuMKgEhSxcxzeeVneZGR79YpT/ZLboOSZSJI7SSLM197ChJo/o//t25CSptavi5llANMobF+WG1vM5RKogpK+pVFIxrfRU6GJXSvvXQXQBtMPNl94Qo2I6S0OmGSyscrj16cDsX1u5MWIsX0CNdlorbe8EkLo3E8Avbzt9zNcty1hyYxxmeASxe5rNwow==|Chương 1353: Tôi có thể không diễn nữa không?;kdJWjtK+FFf4YEqM4D4FLH6ThMURcJL3Xk+1+RPeOkn/p/XMdrrPl0njXnBqbWxvzOgzjsKK73IEZWTjGeBi05LrLD3UDbZMYx8Uam52v/oH/3nYW8KpC920qC6hqNukXuR8quGR1flT7ck+HqaGW+4HYrSC6MSuYWnR/5KOQuinh07s69a8VUw/faSzFDiz+X1UTM207FmESD8Lu8MNSw==|Chương 1354: Gà rừng và phượng hoàng;6IDbeOiIHgKOoGaU2KJJTuLRoQBtpkjNGxNGAdizD6mRTD1jxLGjsOlXfnfYhgcqEPl+FYY+brpWr17utny1g3KUZRb8rWWIhNhuLQxOJwFhcaYUTGta/cBhk2n5Hr084FU/6CXkVoS+YCXst8szRC9ylF/X565iQuYnIRASWkwzN/Yiwj/1jVgxZiQsxAF2jXj3utXYiD5tEUv96UKUow==|Chương 1355: Chọn ngày lành tháng tốt;G4YTSEJlKQsGSaFDqningaDLkEI2YrgIlEqqwpveCXYLJ45xpPPF9RSXfyZGUO/Z3x8xmXM9vq5+pboeWtF9FGwhL1O0qs+TuGWkueHJAvFviyqevNbWsv3r5csKQvPGqU9s4u4hq9WHXgakB7URYXp+9uVunDXqBceXE24D1lD8/6MlMS0/Yjt24hRoDVNN83yO3dTdnZBXhiHle0BXkQ==|Chương 1356: Vô tình gặp mặt;8YdKn+FbKmxY8sgBvpKJOa8VEhOvb1j+bdO6gci197vdLy4b+0yPBP8SR7Ozkrbdyr9+oFAe8h49WCCjnsTKb3SiwYIX+FK1z8y1l2Ho1f8DLiIONQ6PvHQTCTJdBAr1hx79Yk35D/x6aeU7S8Lo7L+WxCWTjiQPnMlF/3tRnPC8BiJOb1wB1I6wUdx0TfCTUVEcZTF6I/z1qidw3803DQ==|Chương 1357: Dụ dỗ biết bao thiếu nữ;P+3kymmEzFhxEU2KRB4joYHXHkpGkbsIAFjHGLlGN41jVKJWGvtouvIX1dE6luWW60Qf4gOP1F3KPkXYslDDGmIwDypwfXbUWNbyqVfGyi1cplb1Kt8EScXgeHpYpY4bJn0XMP8qvyGqh7ES87euTbeV8rlASp8tAF/G4TSr5mOA16opFB86pR7hPJ0X3aWNu/XQxqBLwzCXn69LLN9aGQ==|Chương 1358: Muốn nhào vào lòng ngực của anh yêu;s7/vax55LOBpqur5t0yFQ+AtTK4/tU9QAf83OMoDrrrUK4fqDdtvPDpz9wCfXlPvaqvr2xR/4RFLhaUTikhFzNpptBXnym9NfPmJuMg9rvIFu1WmxAuDOZwj/PT4h14pZ6ljvbQbUCTdZ358MjvLIscFyakdBtlUKL/M7A7g4L7DzDnO2BZYOXJbjcPJzvevb0vpEZUcbnPbM7m53Of7mw==|Chương 1359: Thế nào, muốn tiếp tục không?;kYJc3nJjFZKZ1n8ZpVCvjmVmrtx0y2q7rFdj4IlCquKkRVXO72WB/XGF4FIL0XSAzFwxB0gis0kvlPLFVkyeyglJQ55PyDyPsO/ApX23YwuJGIQnVQnkcYYixQTuh/3Jgs/QM5BA6zQ8UhM9pY5SNtO3mRAm+jTfgwBYLXCrMldtGKCvzbVB6BRCffY2WAWPJNYYkGRPaNICJBmWrk/Rug==|Chương 1360: Bị coi là tình địch;4QtIGG5ZcvJGoPR/VmE8LuMSJFRx7EuYjX7PthwH1GKFPCuOh+fQPz8ONUKEpkRNPPx2k+66O2p5m3lrZhtcFtA5qjBZxHvrWE5tIbjWNwXrfy/hYImnOwrigAgexGIvqJcagm7H6BgtA6aJwHxbr7kTY+HXenfdH53gVJMaUXqBsU1z/Dhq0/Adp0RsggGS7XsT4f9a5x/D6eng3oeTSA==|Chương 1361: Chẳng lẽ muốn chia tay?;vcA8dGOijSC2KqHAWQ77sVOyA3JTUZ6wUrgasxZz8/v1ZHLNZ6Waf4eKcquJMAI54fcy/d9zB8tYbRxxuuQtF3KxEzpRFr0farJOsgHuCGSYcDNuCt+/HtbI9lspGZqDFPELDLLXGFBWq0vCUDQI8H5QzFDe27skpNZyPP6gAMlRRYXFzMSC/lgNdHWPW5PoXHndf3N5TIStoBbDmHIEgg==|Chương 1362: Dỗ bà chủ;4mJp2M/q6nuO04UvCSZwYI1xSYHGgatlO/Fp8Tq2cyOkrneN4oqtIrJ9XxswyH0PuY8RWsisRCxiEaVX/W+TMhErBr2EqdMZIwVqjdHEnH23oqADpwL/nXvU3cyOB8UjKl1rk0XhTlmSjs2ok0wwt7fKHP+8520jIrEtT8OAw98Qcdh+oTTnEh00YdFrJEVD9fKsdsqw7d/oxQPV/GuYkA==|Chương 1363: Tiểu tịch tịch là kẻ phụ bạc;+yDKTtvCDxT91VDijAUrmrf/REyZ+Px/ik4n0fjEZnhS6inMzDx6rLipUIFFgG7ObL/8ry8HU6n8ouXftit4vlU9Cb38VrtTJCcL5+wu3R8Mmg3YI5s2NZpwRlI6p69vZUX9rCg9M+9aMGRQBVJZgeud+tee+GAHGYZWZR/h92cI/+IXS2HbiGeb+di1UaORtr+l+8gT+R991I40X/lCbA==|Chương 1364: Chú hai, dạo này chú uống fristy hơi nhiều!;p2Pp9HyW/BaRGJ8f8ndhJJeZJ43kMDVgOCIk/xJ+ZdZC8K0lMts2unnd0TsW4oj4X7hH6BVUaWvxc9H2BmvTVWK/glyJQPoPW7M1/Md355DcP3/VUamnOkGMy7iH6v/WByzl7FpaqGpsELqpDlWW+D1h3hdMCLO6aGxRFMNHf1jQ0YdiGlK1VpFB1X1DEcH87PATBqQtlBZQu9Jf8TOr6Q==|Chương 1365: Thân thiết như thường;+oc+ScxNBKR5AElvp2qWhDpIoWNrlj+QU9cA585fkwQhUexwKte+lp7+4wWjnY+8jXwkLguJZIAfskjUKqpdRNT0ciaHE+wnrSUSP1SEchtnemzsHXq+uk5LteEDHoMGAeLhztXxsZme/RGjME/VoFi5L5Yf45aJgMLS8VEUxTXKUrugYXpmeQ9DZPBk2YZhpztqQLVvxbbwIh/n66WRQA==|Chương 1366: Ai bắt nạt em?;R+t3DtYHzqHE7uoRSAjWj6TF2aCnyt4GGdc+TxuDFZag7u3qkbZ2fmK1TaEv9277BGMtycl5zjnJkJh81+JxtfVYxhXrM0wV0LrfLXlbNPkqsL2Ec3nI9RsnEUkCbOSmtQl5ErkhesVOcBA7lUHjhhvKYbsESCqtxfdVcwDsLW0wdlb6YHDT/CP2GrIHMv9K0dCzbmV+co7M0CBrhRdagQ==|Chương 1367: Chốn cũ;/OM9MpGstjh1R/RV7I91urJCF6B4GzJI3UtOwE6uIZD4G2fZK4O451yiv+sIrF8HWf1K8WXIhKQoL/1gGTUmP08yAhIu1FtBL4+Ax03MZQKY9tvJ6WqQGVCja8OiTlMtrUAs5vrm99urQjP5wLM2HzgHEUcVn5vQCLngqz5YiZK/dybexddP8MblulRCxh2evdIACAC2zPyg32zgm6uFnA==|Chương 1368: Bởi vì người anh yêu ở đó;yMhU9pMDV3owEE3r+hWuuX1kNYQ0tdKWMANF9pUNCiHlQBCoCmMVo71Ore2nKOwq51kKXom6sLgPTWwFcl1cQSRazY+n4lDN5sl3z8f5iBUMzXkpRlYhzigoddG9srpgj4cUIqLeexUWB9gaFBzWOWGYIJkYcv2feIDjIDt9KF5xoxY5P1+RQL/mKIpoPiuTsgcQvuJZHjHRpHyrBt68aw==|Chương 1369: Chưa từng coi là người thân;8Tvoy7v7wMxPjcLda3VWGpKJUbavpUdLHOWmPIrQ1FWEJoo4KyK1SQbN7Zs5rHzOwmPEuGXHkOxZ9whMm06OdBb8bdBERUGN3fYTHp7i3gooqRUI7fZVjRQcBWL/NWbfgpQIRn0RIVWAV/L7wrTwnalwfpj5QoHCJYL3i6f7sSSZil9C3FC2RqI1CktRpm+n0TISNKA/A380I6z73L8MIg==|Chương 1370: Lần này coi như là phá giới;iMa++YMkUVfs831GAeoid8RhaFCsMVfz+yypIeZegDCv3TR8als3OatYa1txRYJVv72sDi3XMANaP5WQhjRg0WtQKvs1fPeNJ1gj6Cwz8wsWWTrWle1DY1AHz48VuXiquMvdT4tjFEMWZQxpcLLDjKP0cSQ20PLVFA2GaqRBpNikIVtHZ8lir+4r3Mc5kXogO8uPpuVzziLgNuILK+FX/w==|Chương 1371: Lục đình kiêu, ánh sáng của cô;Lm/45Vwno/1xZSghBJpT+GTc/z2YEdj2icFifm0vfszuYg00+mGKZluF1CIvupRBHzb+Qik0+zl/0lifOnVT0T6kKdPLclDqQzoNz5sNbyveM4rCk7ZRhBzUfcToJ3EhMn5L7cSzwjTRSaBMjv4h/6USbpPmL5Q89l9fi6JOah3wb3/qHdRoxtBq7c/GbbHg/D18w+Isiyxr1fpdWtqY2A==|Chương 1372: Trước khi chia tay thì làm một lần?;iVg522LSZZ813adTP4m2J+KVOPk34aZu6YXv5DRaqKJhBByxY21nN6aLy6uyBN6m98VBgGFZ4QfxmARLT3XIOg8wcu/mJTiDzaK4mKBAORAHcNyq16XINHpYcMinTs8LJaNeHcvzvmHoe9beBKGl9bI14JQnTLxYRu6cMAgOdsvdDBNUoYX8qr1rRaayNtZkMXdSavn27CaPyPSeMNBzrQ==|Chương 1373: Là anh dụ dỗ em;xI1WS1yjrnqUXWUklfLYxBwYBF8lKtGzSwrlGAcFqF9kz21qX3+ErJ04PbzNS4h/t7xUuoJGzTwv07piMuUfL/96aCFaX0ZjKsC1L9oM+gcnZoKIlrqjYsuUhTT/9jRAIQGHZ1AkrlVkYWhcoPzmJzbO0+6bz8dxijsAMjLpAntc1IcNILMPoHulnnk0Sv8r/OW40XXuB1u2lML3J99STg==|Chương 1374: Người đàn ông xa lạ;/l2sCSOrB2QhhT6cGhOb3mcaebOvPh8+dY6zyqkBJwKPLF4PJgdjeKnmHsEY6CLTHLBErCXUn41nanC4VwMkHdbP4lf8583WNs8D8YxX6HK4+VTyB8tnRm3UMDgf4MVi51vPLSp+FSw7/bzj3IFTvYDQphjJZk/Ig/OATl4Dh1NA4qUUOYGAWJSKvvQJkuWW9P1uU/12+bTU8t6d/hxQpw==|Chương 1375: Người mà anh yêu nhất;EcJUK9aFDYl1pB3j6X35K4SVP7vExNlvSYQ8MAZBCzN6waEN2piPXdZAkEvtrvdH6EsbI5mSJz9sfYvMYf7mqiF9PnR9QWt+SuKOlEIxGNKOJG542eDwVLVzQrOtT7+D8ezrKA6pVrpdd9C3C1NLqAaYFo2iJe4McBGBg3B+G4wI+vCygH18yWfmz7FEBFEqQEdCEOAJEG2TcRV78745mg==|Chương 1376: Cải xanh trong đất vàng;xPr5CCPMgnK6c273HGZM/qoi4u9gKRZz7YsixZflQhiploI+mxbrXsiCzRPIFropmIw4rFfRDPq1hW9uyIRX42Z5/d0hcH/auGtAusLixj4R+6TcJjEQWDJXHS61VDY8LHGCGpnUcbsEUs3yWX89RqrSRKHcgYsmE5N1VLsXLXswTIOdRG8Tl9nU0ymot2NDg7JcRgjx+2U0UOzBjD2zGQ==|Chương 1377: Bắt được tên cầm thú!;5qhY2RzMxQwwAbra/rDKVEZOOkMDOP4jLPmZopB3YI1QY3NanxxB2UMQ/QLNf89DfHEI+sk/CMla4tJgjzzbZQVqXrfJ4NvVYyrDEeauezxxPKk9K/x6bb4tdXtT8OrLtCgLOyWQ5zKbUpvCrbYwHrImiU96wcowQwKu1STgDfS6W8rI0UDlsAMoLQxeAnFEfhbQS7CDz1J0MH7m8cs6rw==|Chương 1378: Tất cả đều đứng về phía em;/rMyqImN8+sXxas5IWbhfeM0+lOeeomN/Tkli2DKzLP0cjyV4kXcnuwrnRHCuZE2OfMCgYxdQNL/bfs7l30oW1IkrQlwfYNeyhGXb8UYXsuydGIr/2JF/MO5yJFiCDmCpb6dX4JGY6MB/ktEq8Ei1apUBaCROcbcfBqxqw4vVGYLMyRFh9kgOOMhzimSCYH7doc8nJiTScKzm73bYhfGrw==|Chương 1379: Đơn phương nhiều năm;xIgwYh7S8FrTE7kZcdG3A0KFGzjoWZLIU9BgkEInZZd7YB5TB3uhMatBdBNNxaNQMazoPnWb9XqaNlpakRdgc8USXD/Q0BHBo5V7uowylK0fHwxc49YZunj4AzvwLdPh3c/qju2CMkRymJfaSnM4w042kiL2ChYHdZK+Wqqvvk4yev+VVY5HBtazAS+wIGgTRktNnMGb74eI7VoeS8oj+w==|Chương 1380: Không phải để tôi cưới cô ta sao?;EvEb1Z1t8M0lVgQ+UnkF0DU/tnwvEM1FWcAlOeB5Uq9sejcBZ4hcztNEjbd6kEXN8LkwCJf788S2RIi5/s3zEHImn1aTKgf3v5ynaJPkC+l+DpsigzoEXJKT4pZ144lIgkqjf6kqC49VGBt1QL9gNWWddh5eH4mAznFWmfAwjNW+q8YkdBJEpV3D3bfETHx2F4fVzGOri9bRwbhQgIj1DQ==|Chương 1381: Ngủ ngon, tạm biệt;0g17fKD2ElNXQG2t9NN9dp9sYqGOZ2gNrWhBdP0o+LaroNtJEKnhEO+SFEqWu3vEab53vGSgDMNLjCGA19wD0/ZXxkREX5yH33u1q5f5lJnY8ICU0UlpYsfw9qCIjhaoIiq30+XBJ9nm7DklqnsoyNW+blt0yup+jmSqejcDQ1gq+yJuF3YKwhg6EmoVRBxjW0KcETrHgolw62CJ+KGUFg==|Chương 1382: Mẹ yêu con;VRXYdGfRJMvBZUHydfWwywaeJB+ViSibRpO99DpMwX22DC7BvVOUpcdI13iKW5Mm8A/Jig4xibsLRB1zbI8y8+jhD5xWtffQuUPA08YRy7tWRE4agoSmYcBbpIPEA95lCQs/4dkSwM1lbEMZxALuoVuZMNVE+VKdomZFC2oi8ZnYIeYT//EAkwF9Wje/6TrT9qA974XqPm/Sy+SRgo95nw==|Chương 1383: Cuộc gọi giữa đêm khuya;w+ttAQMWPmWiV4PeUMEYH8i3Zb2Yjej7k2Wic4+LhnQUuKKjXjKM5goDwY8fXr2uC/XatVb68Gj6QW9CdhUAx5aVx8aEW3Ad9F5i5zDWGlvUCne74g0iOvi4SXAySxNG/f5bxq2ve2YhKgSKo4TdWy1Q5G2Fcxp2F9Y/kkM65SpZopiYCjot27bKjtdhDNNMhvKJo0xwM+gp1K1Zg3eJ0Q==|Chương 1384: Rốt cuộc ai mới là kẻ ngu?;s134l3BU1s0pt8X1edI3XvdL+izhLVD5wsBr3FY5LGSz8XGtiAjip/N8oXQRO7FefFpYyxTQGdJEAnQFaGXESdC/yAXcHTSagf1O6zqcUGf5J4EtDAxlyGURQVuX6fpfbe9jwXLKo7ccTM/ZnkT5rzi3z7YuI5zCQ5nGz9hn4BBeHRDdgdySPfB+ikU92rdwGDUCWSn9bH9zBV7dKqYVTA==|Chương 1385: Kết quả không thể nào ngờ đến;amxg4Vv4qat2DM3oxPWP78AIiCbDU0PwNAm/1uo1MFWvRG9tjOajJc9P1pUBn8xARH11ElWESLdq81lx6VrZM5M7Wpb8BQS4ZN4fVLnWwNddWOei3G7yj8+Fw9NtkKnmJO1dYp0axHrDw5RUNGWALmsbrBWqsPRowHzR2PLvK86MRrChMKxKYfWOH3XC0aMfwyUTa9Evzc38EYzSoaPH/g==|Chương 1386: Đoạn video từ camera giám sát;nIyH2x1YDKYBdUnb3W9sONNTZmtNv98zT4mknKgLk0KOiMIYj4Mmcf0ebk1s2eRc/15U5NkQ1m1JJZL54+26IAeYujWNrhqR1tGM99NoKiDYcRLtv7a/NCkaSnoovvNnCjCAKPpL+GKiDGM6L3H04Afp/5PD1hTgwQuR+2uc91MgDFiV5WschcMV05z3z/oPEu7ekbV3WlSGGIS9ZI5xWg==|Chương 1387: Chỉ là sợ tay vợ đau;YkID58budRuu0EsCJIZkrwjqcQLP+pWfVFBIPwe3W78QvwyWu+pQ5tj4rdqfPKitYEgccpZ9DE3z5Vcnogkz9RT9pfUfoYuSvzfeEyCmWx7Ilt4C+blzaQqzGelDHVJu9vrHafTgkfRqmms1+FqZr7DI9JZfT0rXsxZS5hS6kyjuURGTlrL2LoEZb6H6PXuUrV8o5JGGkoClK1WtJYE7Jw==|Chương 1388: Chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần thôi;XKJqp3bk4dFuh//2yOFc/3C/sg685zXxfTh6hONkmpfqO2OQOb1rQ/+J+98ZQRwzzczNNDgx4ykHN/dL1pers3mciTGudH7JQQB7CEQShXSjwkWsDcVidY6SW8kxbOODX+H5E48+QHCj00BO5xf2q8kqtq0XLAS/31zmWGjud4MnLIllVQ6WPod/MSIuuTXQqK/zN6e44RgIEzwmLhbeHQ==|Chương 1389: Chuyện duy nhất có thể làm đuợc;76vxZyq4DHLb6GDhGHYF8zcPrb5ruRy4NIjIcMy4UB2aX6Eq2sSfiJoFQiyQ5wvbYYB3nkP1+dqWizvOebj7p0uc9XXA+UxMOlrE569NawD+fuRKn+fKtoN5dfy7UkFOIT3mZVlEFqqG0piGAwR9iAvHvxEfNx+EKEG56k4a4/PeqI+wndznvgtHcUMSAYiJdfWMpPRTkv98btrxiaDyQA==|Chương 1390: Chỉ sợ anh không cần em;TOrm6NKq4gs7mMXB0z8qWq3jJZ/kCuNqnkAdgYsu20Evtg5MYWoGbgNOvBVHykCklGIS2EPY63q3hP4rsnIxWolbQXWMTJ44GJCxd9yuB0HBLr7FTAum+BJBULQurw8W9qwz5N9IW7625j4sXQg6fdI/XvO26PfNsV/GdzuvdZocuUOxbMD6RDd8kOLviNakYBadWHkAOVVuUlGlL+i2rg==|Chương 1391: Bị kích thích?;SRyiZ+toGQiA/YpedpiY7+Jb1T+OLGNWIsBMVEy8dei48nZe1X7t/EewuUCuP0W9ZA1/1R+ubNG2IIPpRTGeZ2bY6VvQ6W1PWOxz6zaVfbbpGND51AaOAYLueQ/ZWEIU/B9sdYR4g3fzo5m51zi4i5c7N93u9iuEmxcD2H8XwxRZmkSLse0t+iKehCQ+xaTRuJFZIs3xL5ltio4D6X1hCQ==|Chương 1392: Sao không ăn chết luôn đi?;qxvMVeAQzss2gTHmOVdV8Bja+qv8FIues/+6J7DetsjcnJytZcddHGRNPgW8Y3zRRpdvw/Rt/TTtmIoNnoDgjynIFYIXu+GigfzXDLufyD9e7qw+udWryu+9GU3DiP56dgGy1YciILWumeDa4bBiD2QaQpqCeQhhYXpD9B+b1UHBGD6RbVTfogRY1ApgROTTMAXRpp0TvPXQfUqhv48sZw==|Chương 1393: No chết anh ta đi;UVL8uHRegpBjq1v8BzAHGU0UHjVht20rkdrOCm7wkAAfoXbNUnu3ctqbNUbOfO8kE9m7DuYc3pA623KDPRSYgMEtKXV69Y8hguixPrxgttTlQDahNUIrZH4ZZEQTiNoEGBmD/nH1xBpE5gLAGAiXitJ5zYn/2Yh8Fp4enlSix3AnGro8f29EY4nmSpDjc8gt8+D2AAVszOBa0kF25LIwXg==|Chương 1394: Đừng để anh ta bước vào nửa bước;6i1q5XjpNwZ+pDsHQgCovExd4eiZB7OFWGUkSj+sOEIU0cpex7lZdePHDuUQqik4XhhvjxH1AJ8jB7qA+hPU7uq5jvhJ7Tc3mu6FndvoV3TEs6+eX/6o/3kMIvX5QplSelidWXYxuE3o3OxWLvTeFEs8C3yRkTD8Pcapohk5K7w9/gezwPF3WwH1uSUFpr+EgIdDN63P3r52km9DgYKb4A==|Chương 1395: Bí ẩn về bạn trai ninh tịch;bleKl4CH+aEyeroML8q+A/+8233LcSIoYcL2+hLDNH1uW/3uiEOE6ltg3zGD493hGgYM3IWewMjDblGqRWcmrWjtXHIcdnOYSCnhA7g+CjpEKtznh+w0beOztKtufwGQv5bWzMYfIbBJho/2awOM7hgkbWDmAsj0SH3RM4Znu73HgYsB5EWVxS9pzKLwpOT+Zs2NDk2lyeClBz9zv2tD+Q==|Chương 1396: Bộ dạng đắc ý;cqvCREAt7fLkPcrRWTpardalqdjIMYvf9MiAeAGsygZt+XRj7dOHldGuSCFA0UOzKRu0UDguvGxpTa3Hp/A8Q/5IjL2ye/DYOGWnJ2Wc2DgPJT0qsdhP9TmdN6S/u/m+Jt2v0THvcpIr7SH4QSPqIwb/ABS4PSS2BEw7hqGoYPOHSaYA0Oa6vrMg/ZxifUDKjkKawwS6DIJnS3Cw+4/znQ==|Chương 1397: Chỉ có thể dựa vào bản thân cô;2pjIiY8GrCkfVBm/BGn9cMoFbFDmR8ECWsOOtcz4NouCn7gA7MQBuBBKIN69UYRrqiI1Sxag4Qdj2VgLIuh9KPArFpYacNzuxIBEcv4Ic5Fr2ODshpT+Lv7xtNcMWFkaqPuPAf2bla6Uc8HfBn2mAboG5qX3VlJHETYlbz1X6kjrtmPrdzeBeGQwIisstt7WLQ8HdVqdH0ABym33x4Debw==|Chương 1398: Không tin là không bắt được;Y28Y0aLFMVncZ9RyfUnJ6AheLtN4hkBjhfb9oY3x7w3gVhso8VrSq1hxtTd5bhPCf/bBfP1hDAlnElXLXKXSgzaOPfU9Lc+GtzthxVE8oEoxH/ORQBEKWvWirg8kqVYiTocPK2jFB8rMGDmUtIh8IXLAnJN/hOvwZDR7SswvrnFwrTi8oyRRW26BwCxxaslDQTIVov3hVOWmHH8XoN3h+g==|Chương 1399: Tình không biết bắt đầu từ khi nào;7l5/amAyQJqbvvwOmDoau9NVBzUnMVd354jb99aRRpkvaBVosjSuv88FFh7YcpRG06M6NCZAfbZ7WruSGT8vC0QdjUwLuw8ouHrFHENgAiXcUX/ZJ5kq8hTRF8ejy8rOUuSy/yDhPJYbgxJMIsOwv631RjWT73bwxqwS9HyMAxOQduoiAwq7z5UU861MxIvuqRyoOi2I9659OMbNKCIiVQ==|Chương 1400: Thấy một mặt khác của cô ấy;LSUSgtoODfHLpLofnMQeaqFKactV0ouys57ERRuMRYWV72ctb7L6Arr9TZXLlKWmQSoEjb68QtgDL7YyXW6qtdvK9HkzguIRuwOYvmZb8iB3MGFzeNR7EUtg4REjPcJGFCCgdh+PByFEqWCtmkEsiXpJ7rztiUo/44pItqCLk3UmiqP5/rdw4bkLHv0/02ne/w0z+ziRVwunl8OWSrerHg==|Chương 1401: Triệu hồi rồng;b4HiECV7+RD/5ynWzXrrCPmuc0rRT8nYv/VBmv2h7yFT7vf/2D0aIU10kRGCV6EGAUGESvQq7Ty3nQexe8N/wd77KZD5ncajrmKUJkcjBxi5FM43lKHSu5wsLBwpjdLgqoVBFRf4+J2fjyUHM5u7zNLDavWIFKDyuSiTiNo1jNYY+AtuNU7e8f2K1vowM70eJGBrexjwErIDPjkG40hFqg==|Chương 1402: Rốt cuộc là nhàm chán đến thế nào?;rp2pWGpKvqTuEF0tdij98hRTFvBf96hQhlj3yeOt7oe3s8/HPO2HYjej6yLUbCH59PdAuHezdHyXwiFT/lVYfHuzgk3rbhempl5fbEkvbJxdLsbcB+st/SlQEifCRsiH48DGakXNl1hbGX1TaaygD3aakCDA5F5gz8qv02CPWzAqVyO/79fTIl0Zg+JKsGXoIrawe0gmMdpar1WiSQ/vQw==|Chương 1403: Con gái ngoan, chờ ta;b3h+RIaJa2MZrTyNe9JcKsaGalR5f7behTuwO9tjATq1ZkDAYG/klSzMbm5JbrhoR0gLlfVw8a1e+0gnP+3B3SrpIhD/beJYExtkbnQ4Bf/U6ZRNcnEGvFsjxMnCss0zEO29mKkMYzigVm4dzAJxLMy6fgl2Nqq2ETP5kjahJ8KHetZrqNs1YeVqcjuo2g6iAS1FppIu6Z4L8wNcfKIq4A==|Chương 1404: Thật muốn giết cha;YiXM7959qAXLMUCA5oAYvYnUlmm8hhtu1i/J38mmIG5ZNu3y/NPb3u5RJP5vxq5ewQ2MBvWQyXSwnqWywWnqq9G+OnWup7rvh+x3/cFN+6Q54BliRkK4Q7yC72+gRibUVsIi/VsH1T6exguUQBv1nM/ZamzqbkUSr8nimy6ce0gdbLL8q63XNr+07YA0VM3W6VDwwt1TH07d1cZrdVM8BA==|Chương 1405: Bà đây sẽ thêm thạch tín cho anh;D6eQBojlICNgqey9lV+GkoWwgIWNuMRbkgigPczzvpIHwT6vp/ptEZ34at67kyMSOF/UBjxiGdYmJUnMv4+daojz3jUCy0qExiQUSNaPdBb+gQzKq9+0qNbQC0HmrzNdBNs2f7TLB0AqSMV2kplmvhMEZ24FeMelvkbp2nyZQUpMoA+x3tvxtvHzuI5gBOZECGYJHzdZTqlNf0ZGMtJV0g==|Chương 1406: Chính là tên cầm thú chúng ta cần tìm;R6FA1R5cSPMFx4/RMt4ZoYdtCNEvAPh0hTA7GfLNUTkCSfrulEmcRjucYBx6B8talcOegE8wqZKkae36Z4kgBFluz4bRbw2J/nwb2MkEyolc2Q5Nnr2dxRzJ5wDyy1cseXtC33/Fe3iBiQEDmjAhfH8tZiMNM7HhuaJR1RliqF9H+CFUh3p3fXPnm7Z3cMVv+f3LwuSlWXK/an1NjBt3yQ==|Chương 1407: Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao?;93Z5/z/JCemQE7IcADH+UzTxOVaRVbhIgF059MvNKW0pN7AnXfP7yxH36q8bzWyMqjD9LgMLRPbyL2tuXdVGbQfsgZkVfL+zxb8v9wWJLjeFxt6rRMLvJY28fYgtRQ7DcEdq4b9q9/p6HrLX+IZql6zvQyNaJrIh/snT96jmwfVsNjkcKllM6xROP8XhajF+bw4GJy9NDwCbbvXSOrCRIQ==|Chương 1408: Má ơi! anh chết chắc rồi!;UXcs34UCWpMJOsCwx64p8K2uJCxmda/bl2v1Yrz+D0lqCW1sS7RaRCRie06lTXDqyfaAmdbv/KMp+N4OmfhaSvUC672cCXu5jl+0viKzMuRFND3C0oHHt/SZUtcFDgJWg2XwX0HHUYoV1OIRlsKJ28GcqH85vU6Q4hjjtKW5l9I4dvoP5g+LRQ6I2/ZWNTiu20qmmuMAYGIVoc4hfvVl/A==|Chương 1409: Tiểu bảo cực kỳ giống ninh tịch;M56QmXdJ6NBkyzrIEaWY0srMzE1vJtzYIc488hjVanJNIfWdj1LrXsYkekmzDHaaFOJNtiRJX9FNBDNkb8vAPtf4/cgKj7YaLukp8zy8oAFtBvbBuQ3aI1cP78yXl4lOKU2laFLB24iOf9T7V/79ZYX0q+33Ad/sJ7tBMIfrMV3wNP9072yYxtftmD01OsffRht2ugnKOoPbT+aDYIrNyQ==|Chương 1410: Xinh đẹp như thế mà biết bắn súng á?;ovlWNEX0p45qWh6lzVQYWeAiPq1uuB+vhk2LqUsIBtA+SXOw8K/NNYLS8jdt+9UWJBb0PojS8lxjrwnoI5yyPIArhHo22L+6a77XnUZWpMnA5wsF4W3Qde+CKGIFLjZpXahKmLRKKVCoHF3QC34ykqlxiGqU/bIoHAIkrDIsOL0lwg+tDnpmQDiyBA1Uvu/b+bmnuClSLq+e02i1OeUJkg==|Chương 1411: Con trai ngoan;pp6XP6RISkYl6crAwOI7LpBbf5qfy3yeemHhza60Mbv6n4BJuRQsaFWkv0pXeEiLgSpqIDoKTngoNtOlTdesONopWRGARGEYifq63wtedoHUiq70b3urAE1qelX6dhXwn2WAbnKpLPV2NmjHXRGcBE+ftxpkpXKGqVsx5UzQgqveMYwlthhPkkqhNlI4ikEKZXtqtdt6gRmseTWPh/LLkg==|Chương 1412: Chú gọi nhóc là ba;gflppK5kuBhhzfvtO2vJ2hU0+Q7iE29csf9Sy2e7v1jd7cZUw9NiaKlvnNcnUWX7XRH/pTeWFu6RxMCkACaim3HGBRENhv6nPI+VuQGEHrTi+J6M9GPFvNesDLlSn81OJc+N3HLvPSfQM4jO/gnNYKlk39VcsE1EZ/kKaxhFjxdyUqnaqbtWcFQn71DLvJDfs6KO5cVfW4MzwLhbUEn0Rw==|Chương 1413: Thiên phú di truyền;fEuu3565HNUx05zC0lNj0TFpMlNiGtPgVW9GmC1j5tIa3Loxz1ACJDb3bM5WmFCqF1spOo98gtv7IxggQ+Hg3J5Zrq1Ovl/siK5a9yVA7PH0Xc5ks6jPuQZhJ1lkJ+3UAAbPDbPNkXa0FuvOTVrrdMTqrKmUsm2oaiWASJnE1vl1KhI3A5gIFz9XwN6uB6RNidUeFJdemjuZohYhUXJfFQ==|Chương 1414: Ba em đã sớm đánh chết em rồi;LHUrqfJOjKyNhhmV5xgUsi12SwI58z/tukoqaQkvpkqEhHhcVLXMPgRv/rqSR41Qfb8HvOlppOEzJ0tQwj9uDrNMQcxsincdee0geDNCCVHxILdgX30Ut5JgSlnxCpNW532AHpq1yLz+IsEhtAhTKfCJnJO6gAg6ajZzgDsmIdrZ7wJ1xGgbI7nmEC/vpUhBaNHTxHAQxSedOo1/fNwb9w==|Chương 1415: Vợ à, là do gen của em trâu;mLH3uFHd2iPJQSNL1NNV/8GQ96OVldqmi0BwVL0X9cUTSojxdA9ejjFD+wpTEmBnJN4Gkx5Cfjb+Xu3dsDLo3mQXN49PaUUcAlNU8YM/2bPZufbkYHdxEUhMNMl6xVOnLlJeBFOWtE3Zhne2PqbR1WjFTlA+JgpYra7EI2qhnbhIv037uAlQRAhiHTKwc+Hc0h010VbfHtT85aBbuMOAZg==|Chương 1416: Em có thích tiểu bảo không?;EL4VBq9gJMvSDtWa5w6cYelGuzU8mIW4bvLyzwJJxY5kqBj7IlDgi6mznGiCSXzImxVuAX8WjzDDk1kYuWSayn5Mluy+ASQ+OGJl+MaCxKpz2dxxKGlkJFS5SxrjgeWziMgZiqpSKVIZ67D9hFMayb+GL+CwqL8guoNqOrNqt/CpOBuKf6xr1sjLnmBDlJyvGFYsbO7Kr+g+zPp0RGKX6A==|Chương 1417: Máu của ninh tịch;A1Al4gwRiI1V6RpZ+MSvp3Sp1oVe63gQDZ5r1rGYCK+JANYN++apRlHCXQjosh2jZ0XlxzQ9B8Ye4W+yMuM9EGG1732rBKlVKIATWv4s0WLXqmBhZiZk1rNTwZkVzrk0V4mrY7dZ+TdSX9FDz1TcnigumblWkQ8rOXQrv1UQDNTho7M7O8EXy5lRKS3Y73hLOr/GCcTGIs/gyX0GUOlHnQ==|Chương 1418: Trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi!;T7bQlAL10GSFfmj+SP1ncuZuj1VioUu/2wyNwg1r+zbPUB1cJL+rY0tUoHOFN/jc+riiNdaiKd9HWYpVXm4tjACqaxAWPPhlx723318/Gc3jLGYz/FFhZCPviCnKzHyHBLOfws2r16Ze6HNEgKymvIqbtHv43Z9Van573leJI7UgzQcx3g+wqt7cyfDQgMA8C3E5Q3BwAHeobVwHOKLJZw==|Chương 1419: Bạn trai cũ và bạn trai mới quyết đấu;FsjvQg+H9GxWDmTCVjCXrw8DanR0HbLHY6ZXvv1U8XKt0UggvJIOux+kP+Usz6XI+0rrKbAQxADAJjSzzZs5mmlzeVNwSv4sIrIEgTYsZO7XpeSIga4woaGzNXYCFE9hs/fIwdjcA0x5BSsIqoKmQkgh01CpCHMOAS0qONqcUMC9+Dm7Gaz6cG0IYbPTVkPVEMmBuJh5Erl2/Hbkdb7T1g==|Chương 1420: Người kia đang theo đuổi cô;5smzwnLpAUEMjqdCSUrWhE+PZ6a0MFbL/66I74seSVZvJcKYBqXeWVAMwRKjSpsLZ11iP6GN+WoGoQz4ThXXH8HXYVchNYqmkqLQBWDV5JTKII8S9wlhMR+ieIIpPGFS3iHxyPJDG1XzOmDogiPIp4Tc0onwvmRyZHvjRoeAXDjUYuzonDQ7diK9xlzRgI9chKQWVZit2HfcUZgU7akxAg==|Chương 1421: Cái thứ sinh vật gọi là bạn trai cũ;dO7Rt7D8fMHquGZay3rkQB7Uo8X9nsM6nh9J70dW0WMI1Q7TUfzkwCKEvrKCTPNX6sGMqM3MnZqzlhHrw2jfdu0hWcXg4WI+9IKN2m3hwNCluiFWPJEuZrYEKeYqnhV117vc9o/J75megselhC6/SaYCLd9HHX1jlFF+x10G2xWFWNOsbKYgb4bFgL3NB170rR/AoBbigGix8mra//IPDQ==|Chương 1422: Kỹ năng tán gái thức tỉnh;A2bAEsmL7iEhxEUp+bSFSsW3RMMV0ZnAKRHhUOJYEho8pEmkh9zh+fnSd2dm4OuiS3hPCk3LUAaA/RB9cm/0ANnH+QZws+Yh2kgZMSga+sTbvO+re1QQlqJs3nTjL+GZofaW0L6wtNntD/lylTHOsLgdPfHj+dO8OO2A6JF1jfPwV4KNFdL8xXYJKMq5oSjxWghJcCOnq7Tk5J5kJtpu/Q==|Chương 1423: Dùng diễn xuất áp;2qrPUm7ypQ7AM5EtbP58gPwyRRUZr6XdSCRMabsuMDpjRlufrX+3hduW800q3kqE3FINaaIys7i2XdHknhOuHNu0Ll/um5X+yztCOvG2YUSUqSQnlzcUjxL95H8KdVXCuurPlxSuGzhpdzBtTX4tEWKCLlQ+mAvJViVKlaQv3VkQhLhj/oe5Qqr9c6Fibqe5ulHT8TISY7kiJBrsqOrisQ==|Chương 1424: Người đàn ông của bà mà cũng dám động đến!;44pqiqQvCQiMVqT5vV6XBUPVPqxFQE4nCNwRbLiGu99zAD9vflkyYKtsFoO1iC3YlsgHO8U9PVkKCvptS2taiUSbri53dK1JzZ9CUhFGvLrk2PLRzjveyroqJLLEDxz1iX4sNxPZww+qMxqEPLz6fYM6/fWwoyrvF6GGd7jKtBdnT8doiXz19gYhJWBTW3DyV1mu0ywnCR0bKMqMfbG6bg==|Chương 1425: Có kẻ xui xẻo rồi;8ZPrNSJhJCWgCdRF2hH3iGiHjR1oow+Saq09K53eK4ePJDa4vs36MQRZdrtGgl716wJOklLNg+SdSQd0yMg+rlEHCbKvgGaZhF5dgJrxMcYc0EcqzbiTACNphDAEieMeMyzJMroPxhzADk9KabOfgrhH/Olfcs7/4l40lZByJtPuDn567sPGpHaEaX7IO3+KU/Kk5Xuon0Ca69nzgIGtjg==|Chương 1426: Ai áp diễn ai;dWOb07phBc/SDPcqQe+rSYimlCL68YW4RQS8EDP8trLukqahionFcnieJPgLlcSAFkYLW4Ji0KeZRt81oie08EdrB0SAkBmHpJPIo6lq6LnL6PLS0bfWJZZW8qK4TW46b0QDwsIbe7lIZ/EhR++Qe9Z3Ndjq2QfILPmqtwCEheZ/qog/bE0VgGl8emK29AIUXEmTiyNyWXw0BkX176YrUQ==|Chương 1427: Giận dữ vì hồng nhan;LpehcrkycxTZngB7Sn4d6Oe2RYBVg4PsH5vtopjoRJA724aQP4Wps6ZMVp2ePu1UdBxyNAjnLt2vZlT6j9R+nk6ouNf9YuLZYJv3F1hoy0cWziBQcU/KUmOa70ux6KgiCZj2EjW+gcImZRoYSPwjWWY6CJlfgH7zpKxqvRV9NSYGYh8XJ1GdflCjG4zVoesLTXI3+26/Nmn+gi4rglLrSw==|Chương 1428: Trò hay bây giờ mới bắt đầu;JIw0RsWLgtIi44c5loWAEY0YwFDu0qYx4+drBoLWKGsPINI5ql9+e4B8ztFDaXm2T6R+Mrxk1n+BPnbbv2ghB7mDD92EekEXWlPF3Ogh8YSsrLu7dlVt+1Q4J5k5a9ycdCENKroI8bbyiZa8q0qv7/FXGNsTCyqzM34j4rPYTUTTRIE7AwOah+x/jwSmtwGPL7GwKZ5aSATr4PvsZ18VJw==|Chương 1429: Chậc, chậc, hung tàn quá đi mất;htK8UUtwp5t85xePbJqZY1Rv6feqrZzxkI3/xRvu2XMdmh6ZP/J9i9Qiy6S+vpOVLvAVXHk6w2ZhSg+boxuVT0Xv9oMvp/3zmi8EO8cvky7JEWJvO+fFU62QpKxOjCU+Q6GcjtKZPNb5uKGxNj11hXbfpGAtCeCU1hl2k+IoUn6/ZUMhgNQluwEnWxge9W8Yolv+RH8xpFTsngZxHvekRw==|Chương 1430: Cô ta chạm vào tay nào của anh;KBJvMnsTRQzbz3+vvi8JIut2vSQ8dnsm3Q6eYAB59BlWPN6rNZGH52utzO4hprQvj4I/uvLXatgU/Lnc3gbNFpUj88SbyUtX0GWs9d18J9wJ0LiQUk92FzXroSoZeNhO4LyuaSPZ/z48KEukK/pDyNMmUERuNxtb08zOUil6lQwqKsyPQgGGX8pCZaMnknADnPUUfcX9ialEHDYOioN0OQ==|Chương 1431: Bao nuôi tiểu bạch kiểm;NxBu/CeyFnG/ysI45Q2F6ksneEOlg/txhkQIcKGM4mGilDUJ751VcidUXCd3evZRGq521pggeBqOzRxIx9af8HMg570jNE87XxaMV0RYUgp1rP9jUyxXgZFQBdSD38cC2mgAJcBKCIPvXyzRqLUJCOng4/lFrsaG7gXNarkKz6TG4rfmwyOmtYeu2cZRDnZfZ9DjyX7qCIMTqJMSqWF9oQ==|Chương 1432: Cảm giác được bà xã bảo vệ;LwbTYnRV7fRKoD5l3eziyvaSjjRwIyndKcP7PSZ76aKsx6o3fIYT8Et2csWOhM47fLbwbvKD3OQNegGVh1XRS3olMT84vyeaX4/r4oDDKirPqrICCo8IDfQdpzZ7hWb+Bx+5ZHshRTuyzEWB70ExEZJpsJIg5a7sBNWutuLe8gebnUnkUzH+ePLSvwoOcovmybm9gz6xuJk80P7gdlcP4Q==|Chương 1433: Hoàn hảo;FOC+48HBkk7gL/ZlQgtipGvSNpaZdEEC60sZIoV9xAKwHbI3+US5GtA6/HdAesv6q/xzF+t5nGT5fYujUUJLleB/y6Fg/fie0EcRDjPJ9+X04nreuNHyxzq6qrgdC7c6CpXDoSniZeqo2bPcepNq4RfO6PCITvEcjulliR5aT9pxU3Hb7lcJDDdkiwTueSApcFFjccm9hpGKMKujAxUHKg==|Chương 1434: Tất nhiên là vì phụ nữ rồi;iTlSUD/Yh76TtPCA4B1mbUNlMMJpZD3ybOzbSDN3f5O43uN3i3ORPexmDSHci2hQvYDMt3ufUKztDRxb/5Z7X7xiSd++3R0Gjlsk23J/kxbckKkeIhyt0UShYc8zC5SIQ68GY7/HCUYw0PS2mogW38KOJ5J7oikxVMk43lDq2qxTNNWdPQTVMzWZLfxw/ezvrT0cWVrP7iybvFMUz/0uGw==|Chương 1435: Muốn gây chú ý với trang gia;vTAtzmCg7RNEtErjPfY0IFfz0t5Z6wf8rPwokuBWRgSwCXJOnhiqI7KPCQixskIo9hkAXG2GvGH35DpEhUafkfkO3gg+afoSCrE13aIzMyhY6S0WmFqjRlBnZRlJ5ayi4ziNS9s7YvpOla6pNkZJtGXdFGtxbJSOafL3dZNsW7BGsNELzgeQI1AxBSjr4qGya3p6Pk/m6VtTruRbhJRz8Q==|Chương 1436: Vô tư mà sống;JlXN2UidIuYCqOLMgQSXr8UUKca0V9hnhydE0DjbQAj09XH61IXcxSE2sAXuFINAC1vXt6gifq8iqeqRhgSzbFGkAlSGmMeCAYfBLg1PoEhxEni68XqnN+OjQ0/Orkud3d2ucgqT2jKc3yNciEdLzd42IgPTpG1FspaIHcbZUPrYC6G9KpPhM6LdY2GXKy/Cs7IWwVZAMfSmvn+Fo+TokQ==|Chương 1437: Cùng tới nhét phụ nữ cho anh;lwEqoBFOOmAxtUXZr5gKtT5uSAthkDHrAEp4UdaZyJCa/SIy5aKUTpiYPzubP/z/t//JiSyKJ6exgi7DYGxEbrA6+YVGR62ueHPfL/DUSZTYTp9wH6phlznPnPktZ3tTMON9JYRisycynTbOLK4qKD+F1AAZMXGyY7GpPBuf4tEzRmseflmKlkNTh6Y13OikbgbE3cLjgobQvtaMwfs8/g==|Chương 1438: Giục về nhà xem mắt;5r4vlaBtIf0sEW1yaMYiXHhS5VgmPmgl4sUH2RSBHdvPVlTYcs0gDpUISBak0QRUw9fxy5xXCPiOghDEaI/PsNSkeTed/XBSQIxfZL74omXolc9oHkJE5VDCg1eOuYMHDyeM0Xww31TbHzys0vJun3w/0ZE11QFiLSqF+kggVxi1TsdTMxaMuVg0VwfX9GcQoOHllX3ZudvwqvJR0AHmSQ==|Chương 1439: Xuất ngoại;67NYUD2BcGBRo7o1zbd4UbgqJlgBFPkinGRqTriMQUeCXOCofDI47PpA/mIjIgMni1nkb5qFDZwydK5OjNWBrjftx0wmsLFtFX+8sfVzPg4KLCsp5+PRt/yIXVcyJy9MyUqPEe3/mmKGzN3TjbSXiCfvztIqiPfKUAjd8D0VxQUPkT3u4COlMS1IFJfVWlIzkej9yP2a/X5ehx3COyb+iA==|Chương 1440: Cá chép nhỏ hồn bay phách tán;YqTL26S0KyvIsz3jRWaDIIf4sbAH5+MmM9jlm8DAHdHPdirqTmg/IERDJy8tmVEOyNfmP88h0lMc49V40wOL1se8Np/WKVoW3W8N8BymJXPIVGFlc2o2DqeTDbX0/kV6insTVP8VrNjjXsX/fxx/TCQz9LlFVEOTvmSWq/jpjbdEGDbN/8V0T8doHE/8BQxf3GVKZmvSvbTA9on8/VpUNA==|Chương 1441: Yêu đến tận xương tủy;eZ9HavHEUvG45MGmkum/i+1bdOluW0yDQLNptkudQC7d/I578ERC+O8wz6dXTnuBOx79cslDmkW0pm/xoqL/cQhKOTf3oE7pTiQ3+wY4/RHYcrtfSDcXqhNp6RigFxjs0tQq5Z+l21e5WEBhbI405Kfc23LCmHWo9sJ+2HareEkh5l0FAiJmi4K7NZULCidv9+iAnd8N8AneIC5qzB+osQ==|Chương 1442: Bất luận kết quả thế nào;p3keKIFVIfMFtNLcs7P5PI0Z9DIbWZjIFA24oDBvH/BgAjypximLhcn3AHngM2p1P4eqfmTsRHmJFNTxxnbynC4t2jRhY3CHpP1XaBhaF1pVKtefkL+/g/ve8jPsFEzougwR1tMq+d2jbd7QYojoXkJwDzRGBgW9lI2SpVXLtsdlBB7zOw0WJZqgc69e1h0ld4ks9MAjMq5IUqNgrb4MjA==|Chương 1443: Đại hồng nhân trước mặt tiểu bảo;d7l4xgcRr9SWszyOLTPMIKKuthF8vqOmTFD3ygRSDi4Q3VF1claW+SCoEtmzSmxlACmpG5/SXSkLXhVsfF+iLRvrbi8+Z1pgA7FIolH0uveSPjj866EpgKysMWPV9zn54y7Wi1XVaQ9XdXzSuTwHr+a94PsmG9eqNO9K+10gPZyx2Cu0ZyA0k/sDYVCSJ1jg6jdqmDGcSTx09rkeFXmcFA==|Chương 1444: Đêm đó dũng mãnh như thần;qzEyK98m97Hgv9GXA7CBzRa+20/k22ZZ1211ZWWEwzAgI6o8K+tCuK25PTYWVAg8YEChTv1ekhETojK5hMwxX/HXCoYX8JpxBRZvz3/pHwu5f/4Igxj5J0Lee4BtkAr4/yE0apGqPD9qiqkp5zI2tj4wMu2D7aalZA6o4MX/QHeLGEe3YVtu9NvABbWv0tjxH+A0iCyuwWXvii7qy7seuA==|Chương 1445: Mơ không mặc quần áo?;xnyLVK0uT/KMzXDb/GPKDtwKPo8lcV/wyAbjl4hmG6dSb7Yia6f/te9Tl5pvYlQ7ALdt1YXdXtcF97+qwJ/yuHdy2E5QBS0NYUgXaSnEJesGdKmWrBKUwylMENoEvfbGRskNXpB3U8C9G9K5pgSUXGrwXcF8ykYtwrDAaHfQV2oWBK/GPB4kiOpV7E2pDQJA3f2C52pcg0SNntj9kpKaLw==|Chương 1446: Cùng đại ma vương đóng cảnh giường chiếu;WV126Er9+3p/nYdBkM4dIi8Al4SrYL61fW9rtr0b6Gtuj2+lgh9kppa0LHJ3rfNZmHPZZYfZYYF2S6sb0CbELpVegTBzAWgFhYeZMpNIZYAh7hZLk0vzFMT7kS2Ic4MtltNExgk6JmzPFa5lR34uh56uiwOpH7pwskIr6Rpv+CKPPQ9BBE6kaSXfmBgeiQjdlN4ZhUkOroVtHuafV0gsAw==|Chương 1447: Biết chừng mực;gBXInTVpJ7ABPpb4kVt3NRAm8OgsH3zO2r/rVe2/Q7XhLXyufCOmhocXTQbwSfviqZOFuvIkZQxeEm/zafgCae8uWkXY9EAcTPxWFo8DUxvosoktI+G9/uqRR/nuQWLUrsjXyLEJynN1+3wg4fNfGxV6Ge0Hz7SVEy7qFOEpctCpJVtAlBySX2ZJhB4Nwv3o3bHJXxfzOxxw0dodf5bN2w==|Chương 1448: Lại làm hỏng chuyện tốt của ông;AgcHXxFmwZxPHk2ORTd07l8GIi+QCsXwZXTsNEOBdtq0TMfF+zCP3a3uBD1ySBodx2LI/F82VCrA/cRzFaEwRxxQ1zVb/zp4fvk2/sliP3Uqq305DHi6lbNwPOY0Qv+Hn6hIwCAHFQ9nBrjIEizuqJucf92Tz3oSa7m8HzvbGQyKIYbMcGPQ0qwxrRhGTdRT4TYtVhD0TWRPkzfJlwWYIw==|Chương 1449: Ngươi chính là giải dược;FspH8bDJ7OxKYFoTFZOY8HOktUuwhrAxCxZ96YRk7YuWFo0sK9QzrUh8Z21FL68rZ6VX6/fLVen0SJJVJeLJYVnymJIZ2ACKnunUoKi2C4XiLa0W16nrv9jJRFG0X+8Sp4hL4Gzl/oCZDZYjta0YgTcaun8Ox8A4k8hdZHbymBSC6gKIy9hTZJ7TiObzr+DSFVY80vFyZ6ouJnTSTzVJIw==|Chương 1450: Hôn thật hay hôn giả?;g5aagzXEY+2O73RFTevjCVyLeFB1euilPgPO7HbEklYihFiK6HYFcGfUewOAMF+wI9eSGunbGazMXO0NX1i53CdXEfVjjrdV0KeUDE/LxsMfx+bhqm/ELS4bl3NvS43NmXntla2ktaPfDvLmJAFj5yTdeT0L34KabjzfzEMnQuE65zClAvEPmLVgmvU6QvLa0dNUZ9PrTW0Ed0faOLxFsw==|Chương 1451: Anh yêu lợi hại quá;2GgoZSvwYfM9FH/9b88JV86faU8j8pcpvz6rPI/9IO+uZ3auHtxVknbRr2G4M7pWkUeN35yqmNrQht21ya4U65as6mqIPvDL+VMrqxTtfEB3qzi51+d8D2whQL5vOFbNaX2a0ZdfhLPOSEjhJvuY+lGgnUbvE5Qj6KYwx0Hwiy3MjjBNvi0l6AtbaPKEWUGrmDAR6CJeGIisfSOovcWylA==|Chương 1452: Rõ ràng là con cưỡng ép hắn;8HFnnLZVWSmpokYwyWXwx2D7B1UDqMwyEdcuexJf5tNSftf/KuuIMBAjuH2RqPHWs2lEBDYnd6EJLR+1rxl9+/NBYLv0IUHng/dt+DblT70IHUAW7gM9neHqyuXxC1LZoyJF4Arxe2+b6ItT+0uql7JNVE3292MPuopjet5dnw6gjCHywfIrt9WK+jpRxykf6ByQASmevwTXkzKlUSzKfA==|Chương 1453: Ánh mắt quá độc!;VBi546lhv+D74do6PZ8CvvkIp8vZB41Ga3xG1fUDLXpOt6+b4i2yx9LEA49I22/cx/aRQaB2WN3+9gVlI+MMnSFApZJzMV0OOqs2bwPm1EIuTHXp9EOCwRgq7DWGYrC/+0+BKW98abXltpG/MFaUJ1wa4VcPcrLKqXT9E9hmnWpVwHC7nMqa8JwMX0s3bG8BetSgnhROcHXoCngf6ATolA==|Chương 1454: Vợ vất vả rồi;AYiRwy+p7JzBEhocWs43g3FSYsZANw0ofWd9hJwW3jgNF2H8ujglbB9yYB0JGkAcGy46ubzRXcWC+lH+vXStRlUFnppwmMKhoVQePfZzAy4HYEsA4+E2wgTsBGx/8FxOriO+TFwo6fBB80S/wnZFTyBmW5QDvKBEMaoToyxmwhlnh3Hqybt1S53O2mSvmQdhmPUS0LRLhgEZGM2TTPzgbA==|Chương 1455: Con dâu trưởng nhà họ Tô;dL+NJFJ27QVww09SnVvarfSQA6UeVSHbUMjqwwWuV4JFwVkg9mCLVQoqYNWlV7+IKGFqx/VJsI9+3Q7lyIa3lnZ+mBA4BpakDkEOObh5sM0kEKSLEKB/IheJSWFBr+nzM9DMuXsmlkPNpqn7CMQqbFg95IEjK8IOPgIJvCTuU5QjxvBC9dvNHJ/VrlEDGLI3ymw59+TBQDDqekomFsmSCA==|Chương 1456: Là mẹ tôi;2czk+1gdHYHjV4c4FSRlp6YFOBxkWI7SBaD+fzimF9lwaa636vZ452K1+dA0mq3iIl51Umk2zOO5RJ5tkZPFEVGhhLWJmQBD8RNgnxxkpQg8tlDsPm4RPUagRiCVPgtm3aYrfe8zctUI7AddNc/Hah6YLvXjgESOorJgSM55AQfhQ717YQk1WgTNeiyz0FNDIX8ICeUVXq9opa+9ux/h9Q==|Chương 1457: Cô con gái thứ ba;Crr9ptjxSBhYlXt1ncWi+OsCjc5dOyV0kxOZ+HUzAx+YNmIfPezRbWbtv6qCwvpF9FdmGKqF4pXyP5friNcpyC7CjT9uIrtQ0PUjHyNNJ7Cftz++4A4qknw8+u4kYDAk671B/eATor0BwALA0VEf2yrv5iB7iNpITxnyIks3ey9thTiRJosIhY9cg9yChpinyvGnf7Fpa4E1JQDbR796Zg==|Chương 1458: Cô ta nói như vậy?;qMv73C/dmuk2lASxzmD6WA0T2TETbT54WWHF8uRWxw6SGe4gw11qXl/07HoeOJw5ATB2PRJIKgWAXiC9Bmsv4on7+l8mvzYsmcfBhYq9owFQurxobzfmlxd6PcmnOvYq+BoFUNoxaEKdrgANOMXy8F5kmZzfa02oThqQPgCEeyFHIhPDFyFzFFUrf26Y+IVp7yrIl98JiLcQHg77dIpH0w==|Chương 1459: Nhất định chị sẽ về;DBGYW5Mi5Qudb4mhZfibQtarzTwrp+THgDc8o+0psflvMOh4mgn8BHeX6npR3u3tJqeQsxX4TKXZj/UKfCcPqo08BbjoPmww9nl7DFDVLzsMU/6JI/OGfF3bDz1U/8KEGzBLNH9BL8xwVXZtmyB7pYcnR9+CKhUcN86Fb6pBmF6N7gSZVtxiq5voeuV85eilQqoGDjBTp5oGlhvnm2LmOw==|Chương 1460: Để em thổi cho;3xhnxct8URm9phMMIHqhRU6D7S+Oeadoh8sggQfLxg7Z1Uu/67ypIeq1HuEHm+3RT/UTE8Puek9h5DDuH+wX7YyI+ncieP70uuANzT5KUKEr32bqUoaDnwvXWakVxKScf5ZcvBXNqpogY70wF0T2902iVBsJzOPPjB0tlj3IBIQxdliucXLFFjwkzAddT412QkWg6+zXr4eGzTF3gwV2+A==|Chương 1461: Bà chắc chắn muốn tôi tới;O1MjdspaVt2cMllPqooinoj13ke9u5owbVXBQCDnNscUyHwD226raO5bhcBErVuzR8Q4O3bY06mG0t+Jv1tQVMU5ihcc/9wUjbXj3O/fuYExf29C24nFrIg3HPIvEKN/HVR2Cwdk9SMOcdo2IsIDUfAN3kuBX5NREI2/2x3O1n40DsWkBas9FXkegPnaaDmqKeXfTfeIrCQ5rtzdPXfA1g==|Chương 1462: Quả là phúc tinh của ông ta;cquRNRMBC/OJUDjoK63ET0BYjwGzO9u4ZaHdr7mIvNE0dttxZCQn12z86NVln1hdbNJVYB3EBO3UJ+hu1VDbb2ln4bshEGc7DbmhjkPguFKmCVP6rSFWebiqAE2/KDAC2tUbPXMtGC/RRMTpXuusKWwz6JE2pYTGYC2VmPatYjXj5+U3KD8YqtVip5SZ2JH1nVj5OmY0fF60z6+HW5BtEg==|Chương 1463: Không đơn giản như vậy;o5YfirhLrY7VG8JkRbva/9TkTTzFZ+gDqRQXmyj1aaey5La9uB+ip9Hysyf9qWRzHzuF0ocFhEQUJ/dhvOgqp8dr04Ss4tPH6X7moDZIrzuEn5zSSghkql7+8O7cIgumsoAyW59tB6LkRmcwGncq7RMyA3AhSAe+mkgrH4hp7QtbD/1BpPky10esRGfQivyyfFaZzvC5dacgTr57jRWwvw==|Chương 1464: Đoán được quỷ kế;M5G0Kc9e+AElEtWo0+MmtGuL3bp3iaXKaOJGg97yJe9Il868AommdO/KW1JqqvZGn9iHypVRcxhFP/R6tdNZ+KjrrzY+TlMjYRKkJ0ytVwaMKEe4r9Doo4IhiYU/6tyenuQteSBqM2AYoIj6vSA+Y6wyyA6WrW/Ohq9WYis3kbkbO0mqxJfAWO60Z26mtUkzlhXL8jxgGRQoqumNpEDWuQ==|Chương 1465: Tương kế tựu kế;bWOOo7lsC3GhyhaAemlEfOnKGOIKHWFMZhGSbPqWx/m4HgtPJipBWqDmA3nEnbc4noh8lSmO/U9o7B3HXtMloTZa6mOvx32bHr25odKQ49RKJpQ/Q0mWbEpuzfF28BNMX6o7FeStrY4xp3TbZHMXwIaIH6j+3QF9oUxykyZV8qsuS9H7dPuFoY+FrFgt4GTPwZwvKMzasqdvMva7362ZGw==|Chương 1466: Chỗ dựa chân chính;4x5xeGaF5aac/RDJtkyVjo2QGNSzLJRBhhXkjJSUFNwquEI4cJWXVNxgWioE2Cw3qkJeJP0K7zIQxqbbG5D+/NyM/5n+eq/XfWfOwAHEjRhEanwyb+RoczyW4dYATaOT9uQXkVkuUf3dp9s3rwdQxAnYP0UVwDoHbzeKnOkGl+nuXQQTZwiOyprIqXwngwvyLHA4SV1HbQYWh6gSnx0yFQ==|Chương 1467: Hậu trường của người ta cứng;wJaKM0bENvqOzurU7fZ1UE12jut+cYEcArvEP7TiHQ4AIAhJJFwnnblz4+Wbp+NlSGTLT+wWOCbgQKQG/7ca8Sl48Q4R6VNohVz5KeYqa0gxx0D5khGUkbmSnRyDBvVABw2OG7pUaHonU9mRujuGOuowfTxju6xCmt7uC/a4ytvIpUNyzqGvjr7z2F96eYcBR04W2eVnbr/p0pNu5uBRBw==|Chương 1468: Bất ngờ ngạc nhiên?;QXkNk8R1PzL5ftq5IenJnQeCEgwRY+mUs+em54fhNji3Rfzg+yko/RR6QIUlOddn91Pq2wKuDtTFC2FlaXiPJK4OcriUXkFn24Qw7Wz7kt7cL111H8HmhyKlK2JCCGJYAGSyvT4r9+8fKCa196ZFzBEQDc3gehU65FcHlsAyYKV8NxwVWc1sqlEhalH9nbZJ9zO6Fd27cpeJoKf+s1++Ig==|Chương 1469: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo;kB9QTvSaAxshgbyqRn9O1byHgsi1JsAZ90izkRBlLKRziWERAcshlm80d/RMFJVM/mr5ymlgyiz1SWfKzPbhCgFHq1yqkpKMeOjNQ7hPV99vyWlXbVjCYZkylnklsbe8+0ZiUDY/UWgOVwMOt35ghRnSaa4imTX0g/DcWf4p/3CYrHQYP5HN/mTpUSQrHnOHlY0cxUIWOQStJDp2sWeboQ==|Chương 1470: Hot đến sôi trào;4Jf8d7HUGhV7EtKsi0UV32/ibRBj669lkpzClKtxUKIMAh/xgEhlxu2PDVajlVYKLWcvtZOTSyUd+v63l7XCa19iXZA+42Nk5YJHRVCBXKxaifLU/oLCifixBdCqP9x0FPTzJ6btgDY2YVtGILEutsHIVjYRSr/dPCo5gUZfxwioR0qXgWyWRD4OfY2e3LsTopD0yGrDFj0gDGAHhx+p1w==|Chương 1471: Không bằng góp cho xong chuyện;ItMhzKqd0/nW/YDXLnK9lJp5VCIGanLHQOk8waGY2DD7cGSE52vn35pRmLyyewwf9dpNCvwQCrRFuFXk7fZvKo7Ik3NHdTE8We8G+iaAlplzzeiEDktPNY5Z6yrFOh9n3dpq56li75HgJNRkYoiMyMTlpYOUbbq1lZpHIVcHL/gAJXF/iMvfo0ZPUriKeMMKjBf1ojwXjTBiHqb++w0YCQ==|Chương 1472: Những người này là do tôi mời;lgwnpzgFfyKP29GHmyspiOgdGQVcmuuI7dMdEEvOKrFlV4kMpvF4v86LH4doG078gw6MwXR1ZQkyyl/WqRuh2bGOokBBixMXdmlcA6CrpJiSCFOujO7HeY3nrDzXM0MdHwxs8wgPG0KVtc/CMYgIN6L1q9X+4J7fb44v1AmzDG4+jS+syco21k4NTd1qWO9ohwMBRHjGxlgwY9urt6f26w==|Chương 1473: Vườn không nhà trống;ee5tj24I7laZW2ANYhDDpeq5OOLLtmSIhHmk0r3q4Qt7YK+98Fc9o8rpqFjz1Wa6Gh9rfTQHKuApBNdZj6awdwQfmcchgX9/lfKdXORMdqFQxtW/cm/nIF37X5Ph76BBsCjpck19KVkz8yVCvbEcgaqYemyrEJ3z/SBdcnrZ4GtA+9j3Zh2RnqNMIBYfgHeA4OMvnfbSwmk2aksJ4+eYpg==|Chương 1474: Thêu hoa trên gấm;byLr8ZoV9W2fyqHA30GppMLE2WCS3Mgwq4AEEU9nojY9fs3rHDW22DGZie5tgTBv1v7cWj+1sInvuZBKPQBPv6Ne2OGR6VPv8q7lm+A34QPOm8XyYs3WhJ05XH2p4p+c3CDAhpaM9C0Z5xp0Ih1KCgZrmq2lhdldPS6OUCRoN08ez5W0Jd21LCIAB7aM4fGi/qNZax3G+C6WOjz1qCOWXQ==|Chương 1475: Ồ, lại một tên nữa này?;IuGmEFAIJEtDbBmODRy9CqdgwGz47IuCrt0UQbKrZbr77uyC0YNo/hCbxvEZjvc0N7plA+ui8rtfh7/0l6YtmGpDtag946Ubr9IrQeerGWxuPCM+H5vwlK9JGyKqsiGuNXLLc5uX37yxgjX4vwvU1s3cM/oWbBwziJOpjIG2ykUmuPcQ8xcsL4CGm3utULAeaQYT+6oJcQa54TrW8HFXgg==|Chương 1476: Darling à, mắt mù ghê ta!;3jpHHvU1UjjROSEubQ+GE0nhm+CyWMj0A6eHK2713UGRIGc1S0svDEc9VUDfLor8Fud/XQA3zu9JvQ3lVRE9lLQ6+hsJqGbAmsdMKQDo12H12KsG0pXQo9m1Wg/a8fMl5WkeI1nKbknIRnS+4gZSyjQ8WP1pJ7PPqpQaFWHIyD5DHcjR/sBSBpu4/osU3pIzk4kxTu2Q7qUQiZDGz/mphg==|Chương 1477: Cưới một con gà rừng;sJ8WMnOzmYZMES21VP5Gu9QrQWrHwSS6CPXvKOZpN5q/PbYqZQTEDo8V9iVqskVDEwMQ51ydjvrf+JKvw/UyYFjg05bV204IiNNAsX54tZ+OyGZA0vEUs3HgiRcIikNT07vqH8O3I3nSDgVPwLFniy1zikpzw9AjAevhmbp5EomYZF950JOE+7Xyqmei2TknTVDt5R2II17jT5IY5zbh5w==|Chương 1478: Thua thiệt lớn!;7yM731Xm1Ty/ssnZ0dOnhZZBdduZDG2KNxZ0AP9wHRV4fYJ4HowEVWDcKAf3k8KHDOC9mmNR9mUW8Z2Bxfn3wWu9+Q2RewBzvUnMUB4dt8Vh7cxhL/9qpbjXqpz24k9uodNFffHK83GEoOFDUlzto11usBJv0OjzjUIrKkK23aID24FsheIpb4Q6zMsmt8XP+yrK1Z+CShNiwsWz1Jj2CA==|Chương 1479: Ly hôn rồi cưới;uwRodlBdh5xMcYcf2xwTs97n1w0qwt4kAe0tzBPjILRx3CAEa3W5xs3Rt87arlOeN1Gng/0o/Tr7m7M0o+nDAqecB0pbuEAYL7qRLN5VNo82NqDQU0RBd9tOJ5uXfijuvIkbRCYRmimyrHQC2kouZPIHcw/q0GM1RBZPPbypB1fWDksdVZl4tDyMRGAc+auV6c++Ux1e7v4j1lrOvT3Qpw==|Chương 1480: Cùng nhau chơi ~;uXHqj/83ulR9V77lS7dTsP7o3rbTfwV41Y8+v8seYiIe7Jh5GYJUymaIEKJhL2QfuNiQxvIX8pGmLNO2wlzKB0M2J3W9Iq7f26ISumNy1hwn4VqW9ctkPnX9sIw+WhJhyHtengulAP9G9Rda7v1BcNcyQJMYl8bZ6w6XErZLLzDX8pvN+VhulaPeNRm6PdqFpMF+Z6spImlBmDAHcOiZnw==|Chương 1481: Mấy người tự chơi mạt chược với nhau đi;mi55YV3ohAIxKRUIbHaayTVE554VN0AK8sUF1JNgzthVPrvKLtYLLwA3uUf0RN6GI+CNxPeflBIVqVDp+cJhzKFFeICDxjO4IT2rQ8fZosrCQ5SzL+d3J2LydcyN0AWpSm1vEGWjSFijOglxFsbyrl5IKNIGJXGjbif+4+KdWqO96Dn6Ya1CANvFAcBbF0c2CXh1dbr69g++QRYqCtZ8Uw==|Chương 1482: Dù sao cũng có anh ở đây;jFXt6l7ZZ50dMWQtiFjdU58faEPm2NeyhcugKuRp+18aNdgJYqZW+xQpAaoKCJKnhadQNON1n1MomTy+Sq32vkUW8G+iF8brcXMNSzX9R1aEXQHr4GxmOHy/HggpdoCkCGrloEGadki0p04v1xfP0a5cgcnDKx+Hds3vlHtXu37q0osErwg/LKKPNk/QZTHhUZ8UxKoUE7kLdu2I9e62oA==|Chương 1483: Người đàn ông của tôi là ai?;AIBJZqS85r9wrkVsIZtXDsIGqk0R7KD0lPeD3m1KTPf2yAaDJO5XMLi5ae6ejZ2BBZHbfK0eXCTmpiOZ289pMmDZrbpAakdjf8VqIVIBrZwwjqj6Waldg9gXOOjOniSeVnMi+6V9eE2RzRUvakd8q1XjIcxxXhHYvA7GD7F/NHOsmK+VHxLdreg2m1MUl7GYSyz4f2cY/3lIZ/FZg6slJg==|Chương 1484: Chủ động dâng yêu thương;H91eoIMdcgGfLV6pqVYEU7YYBKi9SLuisiig4jdPe8/5bObml+XjafC+i6rn5U62pD1qFTphJ2QuLXpcR1PuwmhfI0+litRJCOvUohNs2NOSSZQu3MqU4Yz0OsjC86NXAhN2Wy9xss5vPILELnHoEnQgcHtkvBrcKv5ZmSApSuipZDSUYIxU8NzArbgWKt7r/DWYeAPV3fBqi2Hr9ljMSA==|Chương 1485: Vũ khí diệt hoa đào;A1d0nTktzDI3hTt4+5DRwztXvgGgV7GUx5CFA0Me+6uEgOm/iNTb2pJHvge51CobFtAfbO0FEJ8F+6eiYsIMEpAO43fLXPdb/MONA1woa3k7gKBAiZMKueicrmpei/JdJe3hQeArEKvAjP/7AJ5asGIb7+kJEaShIZCA03YUfTOcekxMI2rCuopU6WuCgS+AaNeVz+t7DIRWD1HCvh6M/Q==|Chương 1486: Chuẩn bị vẹn toàn;GKQWPsob+JsOQ7f8hwtqwyOFis5h0weZB9J6vyoz0QAvleDb9LR0dfioGobqDm6e9mak9Bm7Nlv0H99XiiBUQrOIGzrddDo2YFDDOJz2OMN/oKLXtP3EcOC5WT5dgWb6fs/vtis04OOD8WA1DDDRJIxha4GM96N/oKtsv9t2XuqKSgxY0RNGyZxmncaqlUpWk8HmC68TWoeiQ8ZFotar4A==|Chương 1487: Đại chiến dư luận;pkRPrMxfF5ZbuxgWuXtiFj7qXxYL/mpR/Vdjx4sbr41FegZhVpbI0EY4WRVmwtX6zuFMjy+smnICAVT7F+J8rlSLwSG+BIs4s6FgAHya1XG4KTYgoTtULvD0bEw4xKAH75eKJXq0jZzdLzPIJPRjl7jXkrVndk+dbEau88hOYDeKbWmt+qxMZJ2e+LlezgL0iW+y4jMkYw0yM3GChambeg==|Chương 1488: Cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt;L5BoDZnuqF9/iss3PCBUHack4z6/YzD+1XzfWWlUWXHHsw4jBZ3WxQRd8sXqAHsiB35HHFi7s7nQ2Fa0lJGQ/4jbJLiDJ2sJMe55xDALZrwUDos8n43TaPpRd95Vakwv7SlxtzPQ2XG0W2/xNF4Yi74723mSI8EYpKRIw/88L5UV+WrHlo+dkuhK4LrguJq+p/N/pabQb47jM6Ki5GpXGg==|Chương 1489: Không bị bọn họ nuôi hỏng người;Z5188f2HWPb/KzTkRwHAmz3iCQZ72QYqEXYu4SycCjyZLsDgJHMvKllU4F2RMLCNBqRg1i+PqF9YrLYfd/9TwD/DYcexBZ2HvunY5RZG/ZM/hLNYD3PF+phdMsjLRCa/V326Wz0m7CfnS94/DmHa5/E1FDq5MU3xIf5ooB4v2xcSj8tV+PBVx6OBRM27UcgU8E9CyZ1pS+oWfpXfloKf/w==|Chương 1490: Làm không công cho người khác hưởng;JmizvyOnqHzu/zPgrXjg7mO43W41tpRA2HBmVrtmyIsFzwvkzPFqUaPNDgBuExLGRzFKkIOq9U2sTMwSTLIesxTuanmaSbzh8EdUjPfKoF31NXvasPYLZHkEwPoxSHENNGp/eNQptpi9mkbdvi2Js4kmSi+LRMuP48Zw1rXk5+fz+FNOJPhYWyhhHc/Kg58r04wvpvwD8INWCRv1RFtpmA==|Chương 1491: Khuê nữ thật sự nhà người ta;RrTWWRgqG7v5ykgayT7Q9dGAr/+XFT50ZVljWWbHL0CP9k9DxcGnlM0ptCkiKJo8Sur/RkVrvzRuwSTiELURyFiEX4wsEWhQl9hPF9Bc1duDN6dztYB2FauwP7ZbajK06uHZYBoPFHV417SKpteExh+id/CORA3SxFuZDujjFsUwQATZrc8MitkJeBnFNqap6qnBWiky4NmIq0m34HyKsQ==|Chương 1492: Vẫn còn tình cảm với Ninh Tịch?;2MqlZ7mb1DmfyJZqgFh3viOgVOiC1RfiIOhvAiPeETp7yf58pqv5f8aEDYuGhudWjLrWUERQxscMLFAMw+l6A1ZsKnFLo85AdrpF6FIa0tgBSL88J4qK9EumQP8QPKIYfbmw+u0Wky06GZnCUCr2MdiW7bS6s2i+v66sBMmXD5SfZxeqxWlyjNPIKNe1trOqkVIXxTthlQz/KzI6Kuo28Q==|Chương 1493: Tránh xa đế đô ra;V8FowrAaN0Mdmpe1bwe2kqHWTVf4FoBtv4YYHzpjOOJs/GPdpx+00Jl7uXxOdGsITNKQ6sOgZ3O4xXIU6zutyqVetqkvs9+EyeNjkT7OWjReSZhsZNF4ZJIdf/EVw3JqnTZF2/PQxhaLGqQqhSOtM8tNHeS4hiUUfGe436PkLmt9fSFbk5dFxgmaM4NmxyGX32UIX7iwSgbWXrowDf7kJA==|Chương 1494: Chiếm đồ Của người khác;+XkficELcmDsC0iy/md0oOfElIQkyd/iO6jnUQplCnLbbqS2OK8IJaXLdmEbWpZSRiE3JHQPlBHP9/DkW0aNG9d78Ssk6WVC4QsR7FZ2ZLuJuBDWNakGuR5QTF4Cdm1LpW9DXCx2glcjyujgBwKkt1rPOaKO6jDK9DQEZT6P0wrj5+9lF3KCihvBhmqfJRCACo6qjY08QNOVbT/KqO3Iog==|Chương 1495: Không gì quan trọng bằng cháu ngoan;K75Jh1i4MVSEjfTgDllZ6q6LbCEKW2L8qrbSu1BeE2IK0vu0fmdEpQPp4mywGKOAneQeuRQxnaBQeenzlqh5Q+O+HG2e3vzBEOcj2wA+QiKGAkYbeONF2RsCKBGEqmoPr7WfuSgi4zuBVlEaJZ/rbaQNypC1OVil4Q1gW8QyppE2PPK1jhKfxoELBP6rQ9QvmBBYAnm/XtfDsYfi5qz2QA==|Chương 1496: Chẳng lẽ cưng không nhớ em à;l3JDgMh3zaU4GdASVNWkk82TvVziGsdxBUrwrRhu9Q8kv2Y9e9JHnBKTKcPSI2NUxH8ABjBvyfmQ1iGrl+hkx7ewTB3z6wYLiLzITl+pK92cF69x/u6lB0lwGmuoBk86Xa+0r0/+Fp9ZzrjlMmt3OTpjqIEajwXvgr4r+JGKBJE+n+i63DhcJ6rQKC2Ju67ApQTMvli5o67RZO51Q2DSqg==|Chương 1497: Con gái mười tám quả nhiên biến;4XdZqYUUFjt8QLeFz31xyp8UL99zHgJaEv7ZJBDEhEC2TOBz9bpTxNvhNUPioA2RS+vK4cZTOYY3fqWFqRym8FUwZghRFav5GWjaKP3imGJCa4mh0DhsafDANfuwOEP6Mx6D0dNwfUkMOI438yY2zyBFjpjLRwYXuyRdHw96CqlM2/ctW9qc41GZe7OajvHl+J2ZwP5JiBmzN6MieEIruw==|Chương 1498: Nhầm lẫn ở đâu;YEA5VddegSjWToK3r8FIXr/hGwAuIINFy4OI4JYK3W4lkKjkbjDrl4JElCzP4P0lVdmPARi4jSIuuhqdGjcSt/cviSmaX90tQ3KZX705ZPhN2Nwz6elIv39M87N8fwu/18vREIy0M+oj+sYmv7PCu/h8IGI2gTFd/L846YtzCZAk0VnTcmpY9dzk6Vtsv74xVVukmzXa5/TQdXaXUG+Zyg==|Chương 1499: Chắc chắn là em có thể vào được;W1h7DJdc1gLZ/ctSaUX3UEUVpjnx4PqDJ8gMrTbq7znFmAAo9HMYQfMmMrzvMbC4Pj7++0c5nB87h8Tr7nXQ5Qqx3nt2T2J6tG9qTd8TONt0SIrWmzwi7GpZxlDHjOgWbIexnDVUuGMbdjuzNV5HlQ/hKkAzWTpwvWP3+tUjM4GhSzPYt0CY7F7sdccZq28NcLz+e0kS/1Xg/SYGQbXHEA==|Chương 1500: Kết quả tuyệt vọng;EiYKCrCrWoc/ajnNmwFgHHJ+v4kS8S5zN4saGolW6hFoooC02NFJEJZlCVa16aRl98YejVsXcDq6U1kK3rxvSqZzilA494u19p14jKgcvf0FJ6x2Pq19+NV2f+zG0sZC4ySIaQFNmfMJLrGHkX/JZC5egNfpq61Cve+Bf7Lg/2U2l3TaXAzlaclmcTuZS7CywOva2YXpZxd2fujgKF5ysQ==|Chương 1501: Em có anh rể?;KcCdZKkteeBKfO80C090tjMKtggUertWmKskluFrXaZWUl44i4CYjr5nAo5pD2fKFPCULNsfaOfZEyY12BSDPtuE0/54gCJP+yTtniUX/dg2TAGc5xUrtgRSe0B7wQXf+cnxLZUfb4x8wtH0yxUMREMsv/6+g9zzzupb2QLLUu7dqNYx0CobOltkcJf/jAZBZxfa6RNNPPCaYfqqjDftPw==|Chương 1502: Bạn trai con;DFcB1UBkZJB/QPJQitRBWIeItFU87NG8TyGmitL+y7rR3HdhK/1kNEUkv2VMAWlNM7d/vVYg/gYH1velZT83qMShCrrV9VcyNjR7V06odG9qLFlvmE0MucDr/d1C2a8EoYTa/gcc13CRndt8dINmaZTWFgY1aPHSdsbu0un5ljj7FxD+dA+K2pC2eQaIEVI87PTVJ1M5qwReHhqmjI9h0Q==|Chương 1503: Đơn giản là làm người ta muốn quỳ luồn;0NDRQ5yvKu7j3JZ7CJkb5x+Pj5gSqJ3y6WJrvjki03FayD4K6LQIffM5rBTlGoGxD5NH2ZQTfepf1OhOBJa7VwP3OFwFyVqibLAvx7OzsA55Gr/8MOL69G1VK2G/Gg9YHfXD5NynvH0KjQHKR1Nt/H+rBQaaqZZ7QM51vzQEM6EWctBoceI2QkcnmnmcoO7ZTwaHGeVXbwdzIUPR+MOKGw==|Chương 1504: Nhờ vào phúc của anh;TpWRVjW0EXYBu3lI5On8b0bn5LWBzOmXUjqfm0veY3n63ysB6h9aSVGLXKedR2EzE99G75TlqmhVB/GVJpUwvExuUj6f1m81u+cAbxELWT0yIwy2XdsSua3GISCZoUZ9kLTEoSp4xZn+vGprBdYFJVnfvz3ikDZ2IRzt6UHdMbqUTsljy0v1YyppIsDzdc3sXuT0KqJvwVngoyp38bGvWA==|Chương 1505: Tạo cái nghiệt gì!;e6OU58nvSRhlnPBUK4x4zMMv/dfkjNZhTETwU3YSYodegndCdkL71w79zEQZcDTnsooqtkUnsoWCmAy595kHYXXOUtMFn8nmCu6xS9mHaYy1i36d4VSScPoIoBD7Wx5ka1+3x+3YsoOIKA+hFNBw/o3b/dOyHDKuHmJRBLQskGMcvL02T1xmUPzM7K+cOX0V2wykboyTRGJ41KWHRAfulw==|Chương 1506: Dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu;sj3rabqa96WJ1B4YnxhK9LM3zjYH+U2kKm4pywgPQheQAf/pzoJbUGGtBqO7RIZNjWep5ykdEpNdGdQ6z/40ZX3BhRWZwbDZlINazyneYQHZxUtzc1aY0v8r6IDNKOFROezDDVRvLbFzMFTEJyb4RksvdNgPQ55xAkcMxQ8aGvy39Hg56zOJ9Bw7jxSDHj81/KUEE2NqO7Bn7c9iVuJgjw==|Chương 1507: Chắc chắn là nam chính qua đường rồi;qIQUS5gvhal1onY50zKr1UR26VFTmhvf+5jExX6K5AGUymP0KS61jZZgkC6qDGNGWj+NS1NwbFtIN2VjQBgeX7Y9vHkjrsCgDmrdNUiXlTKtwi7QyZKZasMH1PUKGbeEp0p2nOm3zO3VjQQDP0kkukJDrQMmfgpY/PAOv1yApSt4WlKJv4hCrVVS2ZQ2hfi3Nm0VIoez91z61oeIuSXA5A==|Chương 1508: Xảy ra biến cổ;Ua2ebnbSxpxNyUayTgM7dqcC6QIjlpbHZjvP+pQ8YLoKGUFtUs2Ed3m2fC4U40s70KGUj6x4LRR3WQbc10rDgYXz0NQRaIu4qBRZRvwdHgKMIU+UipFafP2az3UClx9wqOmhu4sv831zd1hkA3b0uYWtzqUqmX80Izeg3dFc4UiQCTuiUJHS2iDJ7UhXhhHOhv0c92QnsnEJTCBKeZ2+4Q==|Chương 1509: Không dịu dàng dỗ tôi một lần được à?;qVGMhawMQhSf+WbdnKOXHntO9pRbrdH0zTTSzIrtid4x8T/0fEm73BvFgHHA6XrbUmZMxQr2xT/F7S8sjPN089h4KYpq4i0q++gRhw1A0qP4VaGRT0+kdiIO9EYPcnu9COK/RMaSPjLwVCy8IjYELiPZXaUcpBwBmPweypcKF7daPuZTC/NRVHML9XCx7dEUgAIcKl+ibe0XFL9YInsFMQ==|Chương 1510: Này cũng quá xui xẻo!;eSwZON94DhQyQUW84u6+9yo87nBxGpjaVFtF1kQmCi3Tctr6vzNk/1jq+wNqGLTHS8fGRi271+K0ldWd0O653x4Wk5zJwFc+vQAh/7NPyHt3NvOqpIbNGJ9cDXjJZu/9lweDz2J+cZ5Xo/U7tSMqsBlvuJbm29hY3s9FcrR7VN78/93wVbKwOIQEgcT71X5uecMAZM33rv0lS5rw44BAjw==|Chương 1511: Bù lại cho anh;E0ScvxNXDfOruakGlBXqosU2WsK9im7t9D6PNS07AlTj2bkKdCYx53bvq82vAcxvnNQ2FqdQT9/Z8FPWdo6urvyj69/FSU7VGoNKnZyKBD7dB5RJQ50VZpJ/p/ekqROLaAvKy3MrsEzwYjHLs9R7AMCOduc+Db6R6n6RKUfdvceWbhlFNxWyl9vm3e0fVoVK5E5Yc2bFLVeECBMO8LTAnQ==|Chương 1512: Cô ấy nợ anh, tôi sẽ trả;N4d9s6G9i9k/Z0R4QhBsLvPn5Or5r6sLcwsT7/T5lWGoywTaZ4VJK0sbYTA6qYRy9GycAjDbWMIS+c1HC73L3jFDsR8jgSx6h0IXMF1Fa7I+xRp5bn7LWkc/TGCiJ9Cx/mjH5clmO3Gfd+bkPWCIFg5GldrCSqq/kD6MsWhqepqTGuvDU3tavPZMgZHJxeeTsVGtMR9kYmFzB/l/sZJ7fw==|Chương 1513: Tôi không có hứng thú với đàn ông!;mwlC1D8beXle3rmzxgYBXNjJGOHTEhRMKVD0bFmOKlzdp00nogyybePWJQ+OOsHxwnL8J5xKoj5leeLYhf2c8m+IJnwTcjgMWPbkg6Cyxp0+dlqynGwV3Es03pVzzxGhKYiNxnI1PqOPJouyJH/4a6tJwmkgQfFhMI8fytlBuloBCP6d+nN06G6AUkBFzcD0t3XWZ5JvbQHyvwsO1+qAGQ==|Chương 1514: Thứ con bị cướp còn nhiều hơn;67smiSei/66hvxHELeXsmQyYXt48VvU6o8XLTdbnGN9UL1atr+2U3HwJa4TbRNzFJz7AJs4gKUqDh98RXjye1J+pT1WBhhJAXOlMk/393eUbQoqIEzm+4Jybfdc1rIZlOb0sjtZETq0KR4kBzqm3z3lOTtlFxMvoIUY9xKkNo8zAbqnH8ArVqFGFfHbyfbL1VjK354vjI9Sw8XV2K/F9JQ==|Chương 1515: Sẽ không nương tay;Gt2nB5u8/kLMAvi3LIx34Irty/TnloHmVTaE008plLkN07xdf6AOh+Edoh0BvK493nwqdh/1vnPxJXNUCfPcwxIPSTkRARZPYiytZmiC8oGNH73hHqg+o6/dfj4jhNCtTv9QmxoX37OwFULaqxliIE+aISnmD2Qw5r+yvN3B06QvRRPEmkHdJ/rkXiNzfosicQzD+m+c7z4FCnzLMI/i2A==|Chương 1516: Chỗ đứng trong lòng cô;D/LY/cL51H/p26oh25u95mcuovsIBN+e+OCDXpK/sEnmgv81xwLyvZNeYB8DgtkGmubEZ2AKYZVx7RC/rcqw0YhEhTGQxucxxcZDweXgkMPMYCxjnUEIj8+G9SFvqgiTKz1X8BFoOsR20zspu5AacBlZVHlR/psWdNFoIs4q/8dBtYJa+77rrHfet2U5iY7f0KBPKXpYHUxhamsKQoiWKQ==|Chương 1517: Sao lão đại lại không muốn;KDS34NxE43eCG4hcsb7VPXmRwD0p31GUb4cEdJtZLD+7aDDt75q0DSrW6FhBoHYbe+EVZxDR/heHNlfnR6WdEwewiJ52155Ba4D8hcHyGI8yeaEMFRh0XhMutfF8sR81Ja+8UOUJxK+EywoXCO6M5x+WxVMLqsnZ5BnCRFZ3LT/Eo8yZXSsh8j4kfuVWy77ABjx4UrrJ+CaPblenWimYyQ==|Chương 1518: Chơi chết thì thôi;GuFkX5AJISvGdy7m697GhrwFgfj2Qv526PXkMnx+Qxb7b2iu7OR8qAQDpYsi7jWyLWGygjXuPNAh9iNp5vmqhV5wMxmh/qPiDfk4qpf74wubbI+YHIwOyNQxNRfw39z/Db0Ik5eo34Gj7Ls3X7i984cs0ECi1o70/pFY35IhCPMdTmDBipmpvhvRTdO8xrXWgLU/Bi4WsJ2RHiZ7siyY4Q==|Chương 1519: Mời thần thì dễ, tiễn thẩn thì khó;gkO/yL58Gnp+8SaB6KfJHd0vMGbWdcbr+1BAIqp2NLLAsLqHRHIzSsHJcsO/VB5vg4p0ZqZ10cOqLsnRM+jjd5C+/cGu9QZzDI/8SXROR2FH1G0Fd7NWDvEePcwAH8qYBUC3+XOU79ekyVQltoFpaPupXZ1nyqKytKS22AnrmEw87GHrcTGF+Gz7WjsrmvHmFjHKmpymWl+l3tbnfY4xcg==|Chương 1520: Đổi sang phụ nữ xem?;YixKVcZcn65W01gayL8sEvKNT5DSAomuWqqG4qvR1U3dU2L2Uzv+bQUcWOG9KP6Wr6JYobf3mIrf81nHfn3JO5Qql8e5avTwaIvx8FJNZWGHBYC2oTrBf4wgpFEgP/xapEh8R7SIeMBiozth8DjWZ+zxa4bZQOEGdJxBEtp6qcjAqZDi0DXxHKX0NyaYcLFKMYAwA8LuqCgV4HxE9a+3Gg==|Chương 1521: Thích thì tin;dxAIW+OmmVlNBz3oFQ5Rai5/kKWnKmqhSXFk1y5aAGzVb3023utOuV9AtCEejH0//gxEtZ5qYBRTOZdLTuqDeuvRJFG2yruoNL9w7fNSlm2LmvO4QeDAQJbnFciNVMMxaJD44v6VnoDMRe01itRhHB+e3etVdEDh3nNaQSdYYOk4+g2u9g+qDHP4Fq6IRAG/xWOOS1dWFblJKpmVDtuSWg==|Chương 1522: Bây giờ tự cung còn kịp không?;R0bxOERgXzBR3B1pfkUmEeiJdWyxHlS/0I3TXW7xsdon7ICx81H/GgT5IbuqCJTRQadXBeLMI6vzzp5oTRT9J3gqskD/2eosZ4UPqaI6pZHPLwsIIV33tGQ28IyJEw5SwCs5gWQwF2EWMw5R0vHQg4F6Em/z7k2nZf8C2V/YbJYUvM8/tvzcg0cH1qInr8jEA56Kxd8dTVfm7sA4oY6JIg==|Chương 1523: Cảnh tượng được đưa vào trong sử sách;Dsi872sHzmTdLXZJIe0R6B4gh1UNZWSuYum/TkLmqaYnFuiY7ghCFe165tgU+VXw5oBsyMBpoPOxtN3k+kvP+sXC5cGYO7MrouQhuulxDnt1KrNV+o1Y8IcVzqfCtiUXfMkM9O3927npvpqGwLpqHQ6REqsXEC2LvD3jS1R942Is9NRD748I1kUKl1ohWO2QkAbqK9t54GK/CLHaqsXeog==|Chương 1524: Vui mừng đón vào cửa;WrH0VLkRv0kLLGjXYtjy34xn9TtArJUQ/3iPibmJqR3siNsJ6ttZk+vnxhdqO7hd9vgTwOMgXKt7mresR8qjBt6sD6H/Sc1B0nlkGiFRvnwazvhLPvWXbgJ5eSAvm3OKuTPs9xwodYKEKRi8GXJpfkI8ZFlM7n4uMdDS5KDfmg/THOZeRdnxqBKVeVloEX+N5JdLor0xaW8Thlk2lTM3og==|Chương 1525: Người nghe thấy mà đau lòng rơi lệ;XsMNMbkjuXUxHaJ9DtR2wCjLBHrYMYey1bScFc35erbfz56eXZe4LgNZw7pM+p74HAVQAbQG5q8fPozeaP3iRmecn6PxvcdZYqtu4ntIU2iLqmFdonHCY9jSCoVX1OF2LWhlxiw4LlWQzRMJKOEZM7KP4+IJD9uzZUR6Y8+HYTVDZsvicJXAZpyB+s9eIQ8FU9QA/m7e1IA/u/EoDkK1Eg==|Chương 1526: Cục diện vô cùng hỗn loạn;MfX3vOtWExBPm1wnR76pBBc/tByTHAKFbMiMLLAT2MgvxSXA0VVbbQ9JJBmTR20zCbeQ8qpLy/AjLDziFdPtrO8It3qsptfJXF9lLJpWsDawJTBGwZcyqAwCz5iGkDOv3umsdu7gYMUrb/SsvPiVogGrOHdZr1d3z1Ucw+VU2tve4aWvsCnTL/ExBp4MRPLnKw+2zctjPrxEONjUXLQkiA==|Chương 1527: Chúng ta đến cứu bọn bắt cóc mà....;hCTV23ndVesiLTz9s/n2armurtLIv2FKk9nZ+ly+OWmtph+lqpo8GxwCNlWInyXezl3XI593RZgFTg5zE7uqR4b3WFsvyAV1Na5MGhqb7bK8RCDvZg3w0SEnD+iLxL/SZPeiP+YCRBZ1WJiuUxKzvbUWDBskYWKzvtdqakzVbMUVjYehg5phPY/0Fk6gsCtFzfnbQWvHaARVSDfhS6hLYw==|Chương 1528: Một tràng máu tanh;WxPrABdWyaWyHz/+7osRTgJ/wNHO9V5x9+y1WdqvB1HzsDY2vLLyuDrhIHwKEx81PyynGekci+33wX6rH9eo/1IJGrM8HJpwo+set1Jz8NAxpSe+oYMEuOhA1p239mdEK6G/mYGAIkwqC31l58MSW159XVed8RGUzFjsJR+LyrflmGDu0e+a+dTt6rsappMRmjtIMC6UCLcObuEAqU7uEg==|Chương 1529: Chó nhà có tang;kyuWvjiOUGBOMC8+vS20pMfXXoGKHCsJl7lzADwmypb5n5owS4OrlB5Dc4kOtC0Jfx+BuDGFY9P4Nwl7pdWggPZU/GFozE9k/afn6B8K/8U2gOrrQDj15CE20mhOnO2f6Y7tvrCLtrRzWu1Lw1xps68te35tGReX+AjG8OmBtnSwm0jDQz6Gadi/3sJpw+NV1SkOAiA7bqcDd01niY5RBA==|Chương 1530: Cầu cứu thất bại;oXd0T/Fg0IVHBbx8MuddMUNNxIWzA/+ACv3x5SHbGJxnUBeDwGoCQSCjDmIXfHqhq9hUrFWrpAtHUsmCZsRcHXH7Mk/kP9FCW+10jMTqQ5viOMhapsVGl2OnbCj1Rx0sWL/7f7h8qpXHJelHrINtbal8keORY2HsGZLFfKj5qkmlEFg1cE9pruI69ZjVh8AHqbuFh0kFrLt7hc9uOHG2jw==|Chương 1531: Sao các người không lên trời mà ngồi luôn đi?;ekas/2HqAwABkn6uq9CpG29sbEz0CNwiWKvn7SYm0GXbAssEGhQ2s/iHQnmPjWGWEQH7vmpa3AL16DVXXKJTpy0xJjwHQJLYCv6CnDfNhdyYTUiVOuEUfs3qwq8rAqaaTjyLCNqQXY/ZZZ2cfwe3Jd6EYhVh2ffFwp4cHtkfSJ/nUsp9n0guScCHMaLDdbZkY3WV+zAWo57kne8oMg072g==|Chương 1532: Quá là cưng chiểu ~;Mi+n7K5nMVLQDQv/x82ihFlmz/5lE9sUFUqKdvO4ZW2Sp8LQINzLlC9MwryLaiQ0zrJroR/TRfWsaUaYnWjq7ImdiTIqSSC0Kz3pc1RZwS/YDalm5gm2o0HJX/PSTVZLLM9s762aAH/Z7O+QYJFQIVI3jW2NLai0B/hs8r6WTN/0bVxN/1dt34teAgRP5y4LXPiEW4Pa9ZYvampYATQ4TA==|Chương 1533: Bà xã anh là lợi hại nhất!;B9vs4zr/xyuVF3trFpPOc9sVgcJvJMy1UPZGIxlH2K42zKsc1H4fw2RBc5/DQVDCN45+tlRrFCdFXNq3R3tZaDYG3k7xdFFBRUgZujk1GPJET0ItaV04YRGHA8pysYU/VnAdWysKVx5PoKQJvG8WuEj1nrs+J4oJ4jkJbg7ShqrZtNYziyyWoOh+Tz7/eaI1TaI0A6YQ+GngGdxC0tlUFg==|Chương 1534: Ở bên là lời tỏ tình dài nhất;cKnNoJv/ofxYpGJ0A4J30XLryrPtOOlwabTgdeDqiUj93aklFP1ab72bpLcC3G24S4WkrnPNi1EmjWMS/tkI3osy7hjx0sjiLX8YabkNSC75Xn6mhxIOchmtfxdNsodlIxKecWbEVWZR2JutpYUg1gKxIroN1j/rd/bElOfxGjIK9I4i8aFQAKNvfPuE73s2F0ZgCKYLJkzLHVJiXcT4OA==|Chương 1535: Hoa rơi nhà nào;Hq0xavj6cD7bDme+dLtIYAFC0IORB0TKV9slBBSgleaMQqpJvTcq0/OI428yteAEmREUsDqGcevPkBdr88WPQ9bmrWhMjg0cDJpw6qVlBQBXdSY/bWqzivXiYUkxIOZj4xji2v83rS2CYgtwgK1yN+nHHtm7JHT9g6A9iv5OU+nHGG69iI9WhyHtRwEAkd27Hbut0pGT7spzHB0FwI1KIA==|Chương 1536: Vùng giao tranh của các nữ minh tinh;xCms/22QvhFvhXREXjpVwHvxLhHAjx1Tl0xbaZZVIzD7o0iEHICwEPSZokC34bb6NKSw+xrtlNC1CVQnKzTdE2KQjn3CcsUZkXRrdWhZ2L8+E43csjOoM52rVJkxlTKYd95sjjCvNdhk1rtZykbnsPIuChLl23mCozw9+nu6KORbpoOBbLBDFo/jBWFS7SnzGFCK1dY0k+FE6kwfDGzvvQ==|Chương 1537: Cần một bạn diễn nam;jRz87j7HJ2MjnxmPPHSlK2/6uezfBoMh9Jbn1UExZYV/2ciokF7ej6KKpQLeyOAJviHvUp4x4W4fpns3Q5fXAPUR4Ug2ymV886cNOEYv76GkllF3WuBLExJyH23dE30g/zThEs+3W9jVDHT2ewkJaFfMkBt5qydftZwjJfsKnBWF47AZYemhHDY+h+KRLnkQ8mtAjh1SYCWbKRYDhO2I2A==|Chương 1538: Hoa ta nở lấn át cả muôn hoa;CDe1B/I6AMO6ml2LvBl4eUZF1Apn9oQxN1PUwqJAErfg2n1cz648kE8K/ZsaPiYi60Ms9/MkVkh2Sxh0iGQRkHmZ8Dl3cUYY/k2y0cfBWaF+QMr+Z7MIJSXn3U7MJp4CBJ8ivFIaWCRra5xNBtZcvC3Z4IiewSxvieVpFxsvb4lYtBR8pbxKIYVqPiGkbGJlc8p0XGXPqUEpIMXmk7f7WA==|Chương 1539: Chơi trội quá rồi đấy;C6tkdnahzWGhtLI6NUKhi2uqvBaYyzDBx3uYs6owdigoIrpUd/RXPYO/gTLHFK4dAr5SHOOzojuFSnCHdt3/l7waMpeiDGaGtIHsEHluOBIwcfQAt7rk/4IAwVXObnIWAmEUy3hUByLNBg9XWP0CIvIstyrgrYRsBA5S/8koiMmN+5B1QCyV6smY6gJN46UZ5BA2k2/LttCtVhAYPBWlMA==|Chương 1540: Cùng là thân phận chó lưu lạc;QA4RxJD9rr0XyqwpjiZ3EFA8o/X3kD16thLJgqyEF64m6WUZux5E4t2cmOCj4+3uP9hMZL2vZqbxI95AjM2vJkmTAuu7wDq/xKbHlbfpY6/FNR8n8SA23r5C8erQJDGr8PmnM+MGnZBpYWB2FSLe3O2ME4eLW6fgXjVK6Rff7M0isPx/YcQAJ4X7txFnPiksx+mWMNRsInVEE5viQ5wDcw==|Chương 1541: Ánh sao đêm nay;ZC3NcWB4qnM7gAlOmC5DTMcvBLtbQ40B6z9jOiENr9tg1gKspGSBb1FKf9GRF9e5em7g9KwBLAYWq5F1SxhuaMuxJx3GwthnXq08r/P/lDeTngeExbiEJvRvQWgkKJdqZz3CCPSxeWxorXi/HHkN/egXXKRLWNtfvx7GBCl0DvLd+guERMzOGanAjYiQrqAb4cDM6917ETktTbhUXmGJ7w==|Chương 1542: Vẫn luôn kiêu ngạo;fuHuwLcVYsgiGZpK/9m5jf7p/wCu5CyAqVZlqp1/FMrbLSPQJmdaGa47WoXyHJX4myMLTvmsqMTbyjpYaMbkxIw2wY6pFNhj38//lnkMiC0dszIN76H3eg/G2Kb6iU2MYvYRfPYpjCV9So8ojY412RRu1C8BSrUZ1CXL/NNOrk1k3iPETLvPJRUuy1R0xdy806KSVeBm4gIvStyV2laqYg==|Chương 1543: Cám ơn ông chủ của tôi;NROYS92VCU6Egh7k2Uh+bWnBJoS6AxR9Cp9BW9SdZ3QPzt9R1WbQ1fY7yM75P6VnMrC3cKP91E7JPtSXpyFkfdrzgOGuf9xeW0+YygyO8YQLG48zXjM1hcoMBuzm7DHuq5ZaTpwWdN74gInUtG4tYrQ8pIiANK8vZ4HsCZaZ3v2FYLXmD1YiXQEI41SFXrrs8F68mYJcPJCJiwOKlpE9zg==|Chương 1544: Ngoài ý muốn nhưng vẫn hợp lý;17J8pQdOqndBcc2trW1fM71VB3lDFM8U2sgkyeZ8kl9uiWyQN47hEcnfRvI2ZxTT+zWj0ikjmAwMSkGX8ggWoVu3qL33dKaZ1r8CC34bAv8lSheS7F2bXm3yyLftKNElJnUBn9xCGpDVGX0EH+H0+EbgujqPWFcRYvHcEU+2ZCINXuvI3n/lkISKQ7nZgOD/1DTjAw99O+7RiMfsZqN5kw==|Chương 1545: Hạ vốn gốc;XBtYbW90V0hPm/C+UwVvEvWJaNICqozHTpa1nfihX+9cJOk5DGum55cHJPYTTNL9uUWCekTMVaT6nnIaFBF8sLxBm/26vpaeoG406MBmoR5nBgsgs46N58gr0Kr2DFlZA8AfYhhVga/yMNOQd/3d5fNKu8iUTdiHSeWaVDCqJbKRdapHWfRFxKclnpayVQRpXc09D4u41IyrMltLyehl7A==|Chương 1546: Hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất;6nY1HsAUiDuwIZ162jB4vqleUb5JqYnWlmhvRr1nnCqnbsmlT7vN2E9TVjwl3DEUnBfI3JlSe7RBu0C3z0efCLEeXdYBd33MvAItSNrWwcxY+X9GnhLq/3LSDSHdmFsh/lAVyBI38NltpMemPw9qNh0yiOQ23+WpUx4XnAN3ty5WTe3EraMlzK24aFaZsrtWCLAZhcQ0xeqQxSfCKeYD/g==|Chương 1547: Linh hồn của một bộ phim;w51CgVabZ8ZzYKi3IXfsGAQpRaPgDo6WKaCsiHzQw74cJe56uR3XucQziY5XPT7LzLWWZlv6uwT0uW5cz2P3LLuUHUl3ejpliQDRhp5x9a3KXZV+9s4IWW46ocNFDTTFTVK3K/2xWU5YKQ5GjMQ8bPVA1i7dT0q5AXR5Xw0An6i5uZ06ndXY8/SpZCrHQuID33QUPy+bpwWEM+qsqvx4vw==|Chương 1548: Vì người tôi yêu nhất;C2fv8SP7qAVR9bjpBMlPF3HDn4n2DbmZZXXjMPnbF/vCgK0FtWzRBdcgAgavSiPv1xP7qEpmvOw5Xwpjqz5j4z1dQhYz2d+x3+YRbgrN8VWaNxteFob1JcF6BcNjoibQ+D4zOC9bUwjFd+IlVDBiNIeDdS1eKMJU2kn+3VD1zWW98Ww8HPnSfDGSVuW0ncxa15Uzjh7lEmAssswl1DUvrA==|Chương 1549: Tuyệt đối không cho phép;nSl5Aqul7t+x3ocETwD4AbqPqGVa1vr8dnLXKKk7QNSg0PIaP34zL1sBj9dKCQjg2zrow5yrk2nnMlaOKoy/qLRtjP6BNv6Rhard1zWgI2vytThfgxPrFLU2d8QUSe78CYUSeU1Gy13jZ3xTbOxsyfDS6DGb+85hv9/xKw+JQddeS+Zg0M/7hKabgXAF2VlSR31d7Un6gj/qBWJVH8Eqeg==|Chương 1550: Triệt để thay thế;JPeN/3ldNmRJBpbVcwTdCSWp5lFqrAEmrlKy9urH/Fo1pGTV2H346hzkPIQHKdiq6fTsIvfJ039pY35pRPfRB3F5esDHYGoJMeU3YCZ7Q1oxvfotel7B/BwUJ8Bwel0OYaHzVqAJWGAImSL96AEm8YxRjtZsSKZEmHX3AyvCZw8IP0J/FPX9zcCWWD4xlT4hd1LmfYLqJ2E6JJmfKBdC7Q==|Chương 1551: Không xứng làm người;AC3WRWD68LL9i5Ws4vCnTN6ukV7j07TFU/zyHGTJHAd0/9c6chdttebjEXxMk4xDQc4aOe61/4ZjNsXakGlX+PEz9SEbWGNz2UfxSKNt1tWaYy/F8UzDfsC62Am++fHmVLzMfS5k/B0oJD9wufsvypSRgqNKf0Jnf+PDjT/UUkVi5V15Du7Kb3GTNWdSHkI+gFzJJSuJtd6CvivC4Ihl2A==|Chương 1552: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn;7y67BSZBQ8ZAaL6kFokWVPgpPMfa1BqZuc9cC7EgoXgY04ibCwg76LUpOWXoPOxG3/766LaW6gExZiYv9ysEinQWJnJ5HGogbHHOk4mOJABQCYPtIZTBjiwUZzb96p+QoGue1385yeNOVR1A2fMhpeBR9WR7pNhFabxA4R+b22+5+DkJ3PJmXEZzv/AeEPvpqh/ejyhmHzqH06zwPuMoqg==|Chương 1553: Bằng chứng không thể chối cãi;eW8EGZEa/UZmm6S2hoNaB2H0Fz8iBE/xz2IsTFNNQ6pAEVdEeMe16qEOSd5/almFnyFFwTrzkVbV0abZhFjnMaQxNRAT+4PAf1sydaVFT+xmybzirFgL6pizJDBWXJ8nJrKCxEGB8BrXB1jqyOUJMAO6ypyWrX/8OiN5qjUNwqgVkBH6/Q0xRGNnLqY+TGZohFBkahQFEhR9txh+e41MLg==|Chương 1554: Không có bất kỳ quan hệ nào;SM3h13AmlQfoQHjxpMn3x6s8nQhnG5pZc+jMmqxPbjThHoi4qqzg4boTl/p1tFvgyRfHi61VdQEh3G5SC/j9G2BtMT5Nm/s6Cz9o7rMeniuAEnKcjBOQUUa8YSKG+8OhNfF/Y8YhB3xFyVYU4MOudm88mexLk9MJMfifEQlVyuVSuQ6c9I85shrFw8krsr3QNcBgXeD72rJTK1vuVA8wiQ==|Chương 1555: Giấy không gói được lửa;vbr3yB546oZnjP8ZNa0MNHqQu7Qp8tNeF8Ay3PNoKMsplcMfUQoxgZUOKLgyL2kEmD9aHpdOG+8eRU36VGNn1623xlVC8yYYuxuxJ/IVRhfLNOYJVS5IERwoHrI9qq7KthJtfjTSki64qWUVATYhwL21RBQ9oy/rMPuqS2Ko5JrLPIXGQvDFG9CQVEjKz+KuePzoRdSWJPRXGc5EGX4Prw==|Chương 1556: Nói thật;a1vHnYF6pXqxkOttS6y9nK+2Zquse4YvNLzNZLkGiE1BnVpNrTFHk6Il2qYJZ7+JHV79R3x3/lL2tDNvkXod+7By7DPYoi8iEXB6oChiwaW8k5zZephC/DZG1CfzxU8MiwMll7UIgjvkNVV/o6pKeAkI59dwlIFwf0hj2NUwGtNotfcCrAEH7NcaUrQG8TjLaZbMunM9SMHj5Iv8DH08bQ==|Chương 1557: Muốn một đứa con trai;ccIvG0mMuBNpZCx2QfKLYD3X+tVrBipB7IVLJRc2owdoxAsvjgy3Dmz9jtcy2d2lzgrjF1wkTQ0Mx16W+H0s++lCjr3kGwra/Abj+Y9f4CqtYYelBBNddNZpXW21zr8k7nSXkjh0BJKAICefU/wCdKVxSgRb9mMb7ETwtAWsN2yyA7XMdKqpewmFFPEETm3vpQcYPEXVxBqy2BEwYQYzIQ==|Chương 1558: Kế hoạch hoàn mỹ;ytxUFGgFD487unFSmJoOvsAia/jIMYFpISSACe2YlS7CJtI6gOoTcN3Dpv2GlPBcYc+y6GQjMKNLY7nSoQNjN9GWB5M17CTlp/HGqmiXxVmAn+eUMhqCnVgeAWcJbU8lqAqGb/AVZDpiQDOQ0l0QU6NJcQrjgV3jN/t8zbH3Rt0UbFsfLjaBQ5jx/K7L71ME4wUgCltNUZNeDUKfLsJycg==|Chương 1559: Anh tịch của chúng ta;dfMsEWg3V6Bcnr0O2Ob+r4x70F4V730+Zwx5q+d45/OtC/jQ+tKZnGdPhXJEquYcQDzn5lIBvKVrLYlseJcukgdJNtZfqgQXNmOEtYDhUPGTCbdvRUQZgXHeIIEMAW+0lMEKVLdEcNo9N77QOQ0zVA0hdkXxXep54gmMihnZFOa3w2LB/yCAG6sTKc6Xq21IdFbGop0cSchm0BG31oryLQ==|Chương 1560: Nhất định là một cô gái;5MmJJ2bdbu09u4HxNCjgRzFB7PeCg+C6nUm3gRjAAYfqoJ+akXRu81hO7wkw/LvTMFOVR/4GcfncG7N9bKWZKO1whGt6sDZaJltfc2LbOPine7M0ewwivJva8UNRDnQlW9Wj4Q1GdZqvxCKBIBMF3/JkYWPmlJzGKsPttNPuhspljfYC4A5QpxsK9N8rKkGcZLRDvZt7wuCfgB2q384mTg==|Chương 1561: Anh ấy là người đàn ông của tôi;UR02AqHD94NV+yAu9AAhObzF6Ik8f0uiiq9LQW4gNrPLniIp2zonEK8l7d7q0lReytRis+3sOPyFTsrXbxrrlKt2U5B6mxtI36atoXrcUMxqi3K3/ioNz4vpTIM4uQMM4WoSFzazQ3o8FkjoC98GlNC8/aNDLyySpRmIXZpYkJCmsgqUR3mMLMRZ6to//OkVba0+4VBOV+APMfFencfJKg==|Chương 1562: Có phải bị úng não không?;JHqcFkdC/EEGzs23UDaqA+VyuQ8BBHu+Uo0YOg4ariAeIEc0gqlhWR/jtJslp4twX59224wJZxR1jwgPWj/GHXuIgY66n/UGOrsYWyLYeIhSZDMh4tNoFEdlVeIn6/wFMgtWoMBIqVVmCcxIZp+FmJwMOAO9BweJYiFqofC5Z+OMZtaoxOTKftOyWejeqfPLFa1Dor2lMpwkYUNnJI3zlg==|Chương 1563: Cũng coi là xứng;uFtHjdujDDt92iHL5+1SaQgqZH7od/fQ3UM0HSqp9yUUqRUcoYjlPAIZjLL7LTPx6KnoQgKlr/PNNvkeQbYMa5NUIIl4WKHyVV+PmXQsWZUiTZOs8QspmJz12lXjwutxstA4GsUwmAoE8xOZeIThQy5Zf3L+ZBPGXoHWtTfBpvopCHQb8GHWI8PWPGf1WtOY52qQcX3MrOzJmmMOpdinLQ==|Chương 1564: Đã kết hôn rồi;RWAu76VHvdJhfByI5VXYoDOQNhT7F9+kN9F/gom08SMGcnPZVJg6iEUTnEamtzw7c83TOMDM4o1+NThGZtUZYkUGQ0U42BDycBcdl6WpvOLeMg5odx1Etj4Oj4W65r0uzDnS7lyHjOSmJjZA8RjC73uZJuSqk/CE7YMpL6T+2gr0QjkR7hjCTRwd3/fEdr6h3OnIF+ypetjhbwMQoGr42Q==|Chương 1565: Tôi muốn một đứa con;dRR+eGRiPAaJ7/HunJONoKoS2X+XXCK3fvF+LFd5kIWuXGPF1n+axZuwnSPvgTKgWTzGQ7gCckwWPluyuvn+T8hWSGqLoMMFIiflVD2vvo5gYM7c+JbNbd1kx+8B8i51fQ9Rd6Hc/ag+bslVFNmUQQko/NAniqywdeHYDIoh3Nv/9osoItadin+0Uk2keTm8df1Tym9JA9JoS8Ky4TC7ug==|Chương 1566: Tối nay có rảnh không?;uhjg1OvZX+5WLgWpP1v1rvvsAqXG+i/NsIktUdb0yrqP17V0ZB6YKCl6r3gzIKaoKF2Lay3jd1/8aRc6ZLwTRGcApztd9UVr5msFH90VrABwMA99ClhsLi1EuzsWAJwGTW5yO2TykZuz0UaalIKeLPpY//gYdMDa/9ssGBgfMiXfiVQ+I8E9zImkUAdxXS6KIJO9/z+F9FVJnB+5AtlGfw==|Chương 1567: Không mặc gì cũng đừợc;RN77RojnD54XzUlyWzTgnDbtBIavpTrTdUjDpVYkziWwDcYOBi5Rig2auRV6Y9mban5lUR1K70tDlOH2wjCOz5ZRm9U3N8rEkt3lfovZtEHwpepZTa0JPecQqJu9YYkpbhu4Y3WMhR+Hck7lrxkWYnk6+hbQYehMpnp7ZYzYONG8+lE37pRMtlDJdMs9aTLB8+qKaxSczKQWtHDDOZnELA==|Chương 1568: Làm bé yêu của mẹ;qBDlTpbn6zFEdFAqVrgYB2oGj0381xuYeKx/VyVzgPKQNw4ZlHc9FNkEExwSKMydPKGf7P04UZzfA7x9cT5kyfdkxpqfvld2qvV4yPAyx2PwAzumY+xXBhIa6/ilM6E/HUWvE2p8WpDcmrN9A4OyAmCrqzgoo4KpPx8Lt+gbD4sUVlqpPlyK1f3bnFrG7aMD7UvsyPf7NWRp7DEoj84Q2w==|Chương 1569: Để người khác biết đến sự tồn tại của em;t9HMGribjUL1FJX5jONwuE4mIxCX5jgF/8Jp2MLTgfMF5Y96f8hFaQS+yE6PwJyzoXvS3N1WHSsIO5miZoWpHnfV4+C/21DhAh6s9qUEmont9LEoueeiBBSrnE3c1dJ7VQ8zRR777tyJ1+QiG2k5y75se4thXfGYgaXr+Wk8tkADJQxZDHD+y2VmOKaKL5yzRBaPb94LH9P4N7CtjXbdrQ==|Chương 1570: Cách ra sân khấu thông thường;T9mErqJ1Lr4gsjacK3EZAsCVbEmIEPF0nHp6PHF/1F27jU9ra1EECg+isc03mxPMvPD9MezhNqkr8ep8xaRaXXhMyFGTAErnr71y7ljSI2cUMGD01nVxUKpkotiwsJOoHpWx7IthexcT041RuR/onqTnNBRPMZWOTkUvRhJz/jC3yfKcdjkw46gCleE1Zjc9r+/A56miFaBYx7WH2kkb/Q==|Chương 1571: Thổi nó, tôi sẽ tới;mKyNCNQ1pT7HoBnkqzxUr9q6riq05jhLSbrIAFvGFZs3+C2D+wSjqmZNyvAszKPj4meVuFCzp5ucaWRuIk5mzttyfBtPILaq9HgRVCo7qiPNKCAto4xJbzHy6AmOY3qtpQhy5idgdejMa+ZBEaDDIAfoihDW+7Nhrbwpzu0kMiM6owXsJLNdGiLYsR0BSz8BHd565nZ+8rU4sd/CZkBrug==|Chương 1572: Không thấy mấy thứ này rất đáng yêu sao?;F3YfDMf2vTxNefPpPo9MXEfgJcRTh6HDh+FFX5NYR274s+G27Ip7z3wCQIIHFXC9xf359bmkADIkwl8Rn2BQvSjCxZ5Ymc1j7Rjm2ODhrFWjmlSXXXlo9n+Gk2MyRYZ40igDY3b1sNJ68SxlnONsyo4jKehatu/6xynJnr+xcNfmjJJ4U27LbwbVnbG4y4Iq4yDLaKVhwWaCUJhilE2BPA==|Chương 1573: Nụ hôn trừng phạt;mc5nqYwGwz4+E+lMGWRyaDNIazC5o3SFco9ERLLho14F6TXIKWp/9u+JMzHho9ASVDRLvfsASaiuiOwWG8KNxjrOatoW1eGjRiiSOld24b0Od704RHbORsa/X+/1SP/BqcugrnNSboWNhrKdstOIksx8Cdm7N2CuJU2zgKbtGLsv6knfR0AqxOoFvSpnHYohga0p33j4yEbUzc4hlGZD0A==|Chương 1574: Sắp bị thính làm nghẹn;5UCLml2/1WhGIbW/cKDuANmWfhQX49kkZ6g21effaEdktxwZLGOaGtVUgvUZp/B8fdKRCAcpcxeU8Rz7Lb44v37+zeXlUhtGWPwzXX6bAtHrpSQ29QEFSimSrFNIUjzpQBupPCPnRfomewQ5lBKd+dDp34uldfaELZAVJOSMNYDWS3zx9gpB+XGjU+uYTNoH2ikdqsI5g4NjaHk2elmj0A==|Chương 1575: Anh con cũng không phải là dễ bị bắt nạt;o7jR0iPJVv4HlqbcbetdtAPUH/cvq7ENcmoXcbi5a1F9cDPEd6S4PR6oZeCY5DZO37EoLZLQq3R2y5VfDmpMD5jRob3TXVXKAORxEofNF6m+5dgvc3A5Ma6tWj3Ay2eJkrxRi9UihCmel+x7gHXD0efbJLGf0jlPAtvDJgUst2pQoGLdHLl7hnRsedJpAOO4fVPG+ryeFV28k+7nhjWPtw==|Chương 1576: Dấu son môi;0KorIWcEfYnjAZ7Iz1ytY3ameROOD6vhPtBZMZJIO2jdXUhOS+OfqlI+XZRCAh9dmIO8z1RJzOxY3RLwu71Pvh/023+a7rGlm5BN62SHnTNptM3RoskvQ00w3vQasYSFUUxYoTHvsA6Kp2kdKmq86FHh0o4xh5RsA2w8US7ARm6FVfwx+ztbmmczy8F7Gc9OaSfY/hr9jsmCPcog6q/PIQ==|Chương 1577: Muốn mặc giống ba;B0h+qZ8zKvEcBLuOMIopgJ0+opnCJpqVJNCtXEj59FDy70B4lNLkkWzMLNb5knaN4H7rCLi7mf3MR3TwqXnpO2Eq/Hh3RfZyl8UGvYu5x8ceIYETiFLiOUlYuoyHOK3kCOYciscj3N1y6WnAjVJ9KXhrzg9/kCQcA8Sw/z4ZJzbF+D6eeYzk8T4Mv1YvDsQeNHrnZKjJX14hhUKImwahxw==|Chương 1578: Mấu chốt nằm trên người tiểu thái tử;5vvlGr4Si3ULy8fb4wH91u3Io6Ev7rhir8keKxD/pPvlzqOvyVXffrQmtZl/mzUg4A5D710nxa+m3fM2YI6coE4Gn23OoJVpvxlrojKQMZhKHzEPNwlEXVzHCnp7Nxk5G+pGCyRKECCva0vJjiksNRLLhuPYZ4gRMPoz6IDmUrepwoc5oCn3Z9llrdiFQyFu0fw38tuGe8czYqEIm7s8Qg==|Chương 1579: Bụng bánh bao nhỏ nhà mình thiệt đen;EuDz+MB7bnuERR5cGm4C7oVFUuhNpkk0Zl3qs06ujCXzATif8nr7C8H95xqRi/QW5J1Jy+Ov5WpFvTxJQ5OTGNKwpHV0ijEkoLDXw3Uz9FUNsKQvcgYSGQNSlHKQOMWJKUcYnKAU4NySjGqL7db/jaSVt642PaIayfkmX9cvSfmJG23XPYMjIVn7Axe8+ETtCFaKLqwWmnhh4lGEqALqmw==|Chương 1580: Không thể ngừng đào chân tường;9wQUCNv7spIsuxgCWAZo3xBkXDAKUD77bR7cOdz/xC4eh0+pMM40CC3SrzLGvyIzezKeusxDuL2jpo9GhSk87ishwX4UZncig/vrKZGJcqqtCrRe9MLd4cR/9qXjzV4XzQtvnpnlcYftDs5yXBJjPDVOSNbh/htk36Np57B8V3ZRdCcZSrnVLUyvdSVB5tQ5sZDTvRL/Be5bzfalUrGPkQ==|Chương 1581: Lưu lạc đến nước này;jfZ72IUw5VC9NX9VuPB0C5N7XW3xkyiY/Mt1qKKiZeB/89HtZXFrNap5ItUWGz5L8EFCzw/e27Jq5/HF8DEJogzlFHrY8rSmv6pxoIBSsXHPMolDTx8eB5P7+i6H3DlKYdz4u1t/tH8XVxpLb1Q6I00ZLBlT6ChbBBii5S6MD2IOylZgdLDX06MKnE9bjaTDGwOlsU2kxbLKNhWBjtMjvw==|Chương 1582: Ông đây phế mày;PMOh0qs4c2y/33km55ETG523o8zWN7UsauVJPx1y4kX3CIQeyaWooDEAX3rO12zT03ue0swhM8XQvqN/M4Jy1E9jVYRj/gZ8ezw5pV55/6HFzuyuj1+ZH5diHFVG+egsmEtddO0YfMtSEs4qPccsJ5y1DLz8n7NZbhUHwHELOYBkav57JL+gla6axqb+BF4AHcWjK6gZjmKt0Pm5o4zCsw==|Chương 1583: Bóng tối bao phủ!;lPGjPMfGCg3DJG/LBVjvqHnPqNX6M2ucnGYGIE6/1JcOXE3sycb+x24fvo7QEWQlmKoMO8cBwUQLZQEHT2AfobrV1bFho7OGmzYIj9K+O+eyOwrte7+8mZwZCEtYVnRrcoU+7U6jUb4aHDtFkz1HU5KTw8XUvU2f1BNppw33/nmv4TQRL99pASmAQ1dzAM4PGSheKPXuLF3KU5yjOqe1xg==|Chương 1584: Đến từ địa ngục;gC2wvyxcoqzpcJ4BAQWHVe1gDeWpCUwcnSmSh5ST8ctaizVrSqWx3U8mb8rwyzQJX7sl2G48p+pGguW26mxSwuP/4nGoHxW/frKlCHWypIW2ytew2MpkJv9/mJyWxY5R1Gqvf9DNCEzYDwfgVa8zfTV2m6rmDbFvbQJf6RhiCBdbIeQsknaONRaKCDzOhm9H118jfGhukg7xOq5BoDF45w==|Chương 1585: Những chuyện không muốn người khác biết;Nd1idEQAPB4wBrQ3li1pFPRZCsLxldI/yKZ/QTaFo9Xyx1ihXqQVVDLLr2P44JAC3PJCDUtVWE3WCfwONFO2n9FAwCMlbYztbxcDe72Id9MPnjP7NE70U4a7KMQXJoIlLKdckw+QprsHR6zzZc6F8rhw+kAKdWqjEreZRNoQtmBOb7oiE3VmjXo7brKcS42ku+LTo2Gg6FsAlWfJO0dG7Q==|Chương 1586: Rốt cuộc là ai?;H7VJD/6cK5CleT3WZ4XKRj3xGL0IxH90KYr4A8NdrcNdXYjxtIxqV8aSvDddX7lVqDAIsgkY7hVmKWc7U5f3a7h1slFjWJc8ljEG+Bpd93aMPEk0IqebGOHQQFwuQ4DWYw7mxNBJnFvkRleEreMp0Dg5QdljtkORY/ntWS6KTI4V6wRLH4HCq3qK45CB0wkTSGkwIuYyen8At0uncPhXxQ==|Chương 1587: Không đơn giản đên vậy;selveV47AwpuqiswC21VwaXDzq5PP6QcF+7Vtw6jYSUyl3XXwqcha3LF+FkBL3xhGOk9PQ1oR71rTTxPGnS9bpdAAK+ZwfUkreJC9gw56MbiELhRKp8jz6DqgNVfn+v4W7mV+eUM9iDblvsmfjv9hnbg4ZoK5OiHetJtg4J/jPgGLIy/NoztGJi8J9tgDeJ91En2yct0OMRiOMzu5jWvyA==|Chương 1588: Là bạn trai cũ của bà;+lGAI9I2ncKXhKi5njImRuUJOpntMGgGK85x0g/AXwWnUMIhRg8iWG0rGMAg1u7RhEDsN+SJ6PiV85/xtlFt7yD8cm6sUZdVKwartOfe9BrEtJPrypG+VzddjHd55FJNbxDbQFQE/ex7rrZ3zMWDW64sofmp9qEqv08070G1Tzi42AO2N2T171mj5LwzPSn+O6iBtpHFQ2vqIlRbDECRvw==|Chương 1589: Sợ đến đần cả người;kznx2oMqbsQ1ogKLDIlAkA1mJx3wmZJb9Mu57+iVvqTidwVU8G7xIFrlQKNAfAqU3u7C+E5cVLK2t2ZGUFwGnHVwc24FDhWVwBSYDaBuq14snPa1rrNTXXJjn/3mQycjNhtGaoTr6K4oySE7u7bEGGeIC3KOZwnRz0TzGGvOVpxWfpSy/neqX0v8WTbfBRb4LqZ88SvUyAcU5Hl9Dx/Xsg==|Chương 1590: Anh là “hai” nhất, được chưa?;qwvv9DjT35D3rdjBozGmqCtQMhk7jpUGdHt9rsbkmJkY8RFzPKOkG8HhgSJ7Ii/jSa9YmEkX3JLpKM9Z7MCn7nlFlN1BxkR4Oj5BFWdHU6yBeR7XH80qdzCmbuz7gb1hIbzJAi4Ub8WYEepC0kQFzk9O4DLHrCzqdYcFDNS2BSXW1KkevbOTtWEaXdYwne0oOW5PfHRybhiUZLockpNtcg==|Chương 1591: Một cô gái đang nằm đó;eV6gHD1Sjt6FG7Xvmuryx2HTFU1JquepIt5fJZDYojEjhe5xzbJ+OMwJEc+AEzadTCfqxhzxdn3rTjy131qiwAz0hZT+EMmlmgdYRpL1n6HTB6Hwlp92jRN4YRqdlXq+SydaBWui4Xe8YNxlJWAvljPGXfOtjprfDv7rlVe1Zi8hVL8ulpUtQZPR+gC1yd9HAktv2j5oxwuDmjSFpBI8UQ==|Chương 1592: Không cần chú ý;jy9UBhNzA8er1kv844+I9v7Fka55BDTiPibEq61BA8hPLhb7Xlmg3ruZU0WQmqp6qFwZvyuhGbpNNx2aafbzOHAii3mcApYlU7j6h7crOXe0Qo0kMkuhLql0qZbuWBaJwEiNVJ2xTF1zDSqy1mcjVqtChaXfbGWlnP5vPMC76aLbfM1OnfduTTuIAHhoIhEno10Km1sbBhJjtlKpD6wj8Q==|Chương 1593: Tìm người mà tiểu bảo thích;yglgc2+qZk65ujPQcfqr1si2xNumEgCxDsq2oaUDtbuu0ubMJyjV5X2HHDX1pRqVe1OeUjQqbAYcV98e1ntG1NnrJe/MjM4npz4oJKHnILjTCOS89GCfG71+2E8DJ+IhysNJJA2S7FvD2tLkFPRPs29syore8mlqOuBtNdg3OfT61lE50sUdQp+u6ACnUCKsponHUz7ojpbV7rayAPE2gA==|Chương 1594: Con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt!;M89y/Jb+KVoKgLIC8hZ9PDXcLCkBhhlBXdkbes+u5CktLl9984kxAEAEGIEyNN9FHTRBhdHCRFLDN1NvI3S7y5XRsf7dQrB/ePWy9L4hI7IAW0ZDgMqoepKQE0RiwmGhNswa7O/rBlO6ORbhJxCm3YYZTSkgtWjJOqtPDTXHm4fu+p6p0xMndVb3RaOwHw6o5e9/LOSPqaWok22ILshwiQ==|Chương 1595: Đám người ngu ngốc;2OwEY8OyQ/p8UzTWZiQjBUu/crYSaxytyfCP5m1bF+vGj8Z2kfXUaftdgZQKcuWECqRVQLPlEKv6Xg7aiHanGPfezeKS7UlBRWyDDckcUpKMBOsREmbu2lINDAzqJcoCiWVZxNHtp5pnS497O7CxqlWpqp+92uFltf5cv6StBdIB6HHcN/AeCfdOFXAC5b8My1yM7lq9YFQkfQxNdmB/VA==|Chương 1596: Tớ là vợ anh tiểu bảo;GR4HRQyeS6lfvway3JLAGoZCL98O9kQv0tVBh9ogGsj1z00Ys2GAeqMtVyq6kWd3vIDGtpyXwfkLdUa2fbww/mQWukgIH5mGyJOx59ZAB0mW6ihRX0dmWvEPk0nzhp8Y6JybTroJB4HAecLarBluuNrQuIA/c8u+ocqS//HZEIwQw0epi6+/xyRvDjA5EsSZA/bnEw7snjNEd+nSAIbSqg==|Chương 1597: Thỏ bông;Js0oN/6pnnH1xjr4w5Ixydc8bcjKMi4WsUxTuNEAbQFcMXmlusBlds4tTIZpSoEuNJ/OU1Y3DlwvDONZ2CETujarBNX9l6x1gmVP5s84BQMU2u01eZOChjNDe/07WpP2pk4ZxJzMag7hn9qsteAloRnd36F0Wr2chCxhoTpVjyNRsmJZhD1tMKyCPXQoTGZYIJnLJnMhe3BoHa+LONjcVA==|Chương 1598: Chân truyền của tiểu tịch tịch;zq8USt5myc2iAugLOkJ5jQY9rthVrsRzMd2vni6eW7joLRGbx4eil2cLiIFvtMD5i97FJ716NsAJFLqmGXq3F0cD8FmGhqyGHm+lMwIdkV7fA+1fNK3VqaJn3I/jFXIkGA2PDYh/Ivyp3jzw0y9rY0cjlRaIeCuL30FAyhrde5Kv/LqsEZSOMK5CSpLmRlYFe3zQvZWigBOpQF2nroBrgA==|Chương 1599: Ngầu chết mất;3VSZIDjm+Ov3N8C0Oq7RdW+q+Iy8N4/yv/+/8uf+Su/waPCBYkGqUHYRZSb8Nbs/h4lxDhQPp/jtvo+OKLtiiuX4WoROprRpg3LQNnK6w2Zs/ijELuqv02BEdrgTFszr/tEArGSnwIy3UH+hA5eryRzxn4JWi7Ie9rYdKAuY1BAXn76fPooVqwa6L2XjqO+iDv+Qaf66KI0vyqmIypUTSw==|Chương 1600: Tới đứa nào em bẻ cong đứa đó;0LoJkLoYQtUo7p4WsE0Y4Uvhi7B5KQ83KX5diF6HwdaDJJUjjeqpja5ng2pT9GQmDrhBczDti2gPqLwT6suX+/oqkS95lJ3lANIkkg+XwhXLntIqSQWYF75VmWotRw/1GvzkBu/el14Mi/J8NsXCtdv03/m0gu6icLOQUu1JF+zvs+ZhF5+mLBJV9ATJPHbC/9ySyqdUMoE3PbiAyVMqwA==|Chương 1601: Luôn ở bên tiểu bảo;4JG/yLZ7TsaIEdGR2GtasttweXOGXmSuZYX9wQioHgWXadCRvkgSzLXfXX71GSihYH7mj81W0FuG9d672onCozqNPQA5P613Qqo1Uy9Hq8GCcPVwPXwbNoD9WQ54vFyM5OIrjRn32kTLsio6DLBc7wavXsEFbq7Q3tv8A6oOJdXhSKqvPHAK83u2DQLSsl8SJZ098N1S6vfU5rjoqgmlWg==|Chương 1602: Chỉ nhìn thực lực;MIGm/MRkvKABsbJUqwKVgSafudrGK6/CHSNvY4QXzY6PZya2seTrLpdShYKE9xEbyEPvsLIgLi8D0hP14EHnlfUNlsC664yiDBrzh9EjcFqv+b1FfbXsH46beTquuy1AfDefZpPonQHKHBAsq+RobVUy2k6mDaEznjJacdGcomTNvRgoPUQp61ZaQd5tA1S2sa7Pl6E3HGT72DyvtBSR5g==|Chương 1603: Có chút quấy nhiễu?;Hcn2fUfwBqAGo79dNYUP9IZiOgK8WDCwDfhfhlWzffd1ho3OwfeEjQY3KJAjlYvWhV1T7bfKY81O3Fm2/NttF8G/9Y5lqJHtRnXc+2EaE26PBDR3WZ6jCwsk5CzgpcV80UPkMptsZc1AOivXnhJJ3Vyie7N+FmeVpcO5AFn8m8g1npW5Cinfl1XQzjl9YZtkEm9E9xB2Eb8h1+IknxQ8KA==|Chương 1604: Là vấn đề của chính em;BJSE4rp9C1nGs4VEROMo/9aaQH7mAQNOptFb+/Ao5Tku/U3EGJ5X0RmJjSIZHcRRmfymHoXlYkflSLlTUCDJugjQ9d0gFS/Mu7fIHmt1wkFEjwVUt7PO8Ub8PeG7oWadMyZUsi68mrSptiG04Xhujsx5dFW4mW4hJCfNzP5mMBLoQFGtexbHBlDWYTbkhAZWF4hraUWhQhOKevnwxJiXtQ==|Chương 1605: Càng ngày càng thích em;qHjPxYQ4kScuDsKjqLCnNOGi0Bd5N6QLQdymSNEscrDOY2//ci6+YPdiTTug8+r0BBfnFe8LtoJW1yTZRxG+bi45SNS0f9M6+6T+d4bGYcq/N1RkKGUwQvlycw0xmLiKpIPSkGsfdi/XYlBzuySztww2rWWMT9tD/0HWZ6IeGhpjaoIHGm+2/ocjn2qiBSAYS3AFnoId8ra9gHc6Plo+Rg==|Chương 1606: Đều do anh mang đến;trcNiJL0mF+vTTF+ZnACFA5JGloRXfvjjFqg9O2A3RXmZnlSXNJyKb32xf6hxmX1Ccj7lvCUVwXWHVuVeBx/PdJn2OAQnNA7ZGIrhx0ko6p0UycFQBTA6HQbyekb/EzNt02L/zcPi6b6hbiNzAT+7+/7tqYXiYadpsZUJgrUdHgEdp80x83LiHKAuMprUKWT2SWUeHij3HMCrlrW6LsluQ==|Chương 1607: Kết quả không tài nào đoán trước được;uB1FGk/sjLqiaPz/GuR75t47vH7T44woPKeJg8/xZmDUVG/ro9XS3/+ag1C/E+rlwQcd/C6DJnbaKmcjGD0TqwojwOND7E5NGgw2JfvRUUzKrT37/110NbV3gfkFZo/iG9vGmz01SjBS8Eml4CeD/v+WSvPMNuX1pWL2Terl7nrnf4DWa97mlmsfSD1Bv/IebxKfc2P2FhoRl6uM5HkApw==|Chương 1608: Tuần trăng mật;1E8fnQsNwZzqx0+PgWX1fji62AIoW8NdCSEekejp5cBsnME52RIRMF/bdi4EARY21oqdPCCDGn4Cle/LWO6yUYqUEmpEpZD4GKekUHjGx3+rbGxYrm6BhWjZxZJxFQNEMdqwgKI0ZyqIaxoz0Rjp+WPBqNVGQdIifqfpXhH3yZn8tWts1z+YACxK6g4gdI1RxBdXG1Z3NUi2e0z3cuvp2w==|Chương 1609: Anh Tịch của tôi giỏi quá đi ~;pU6Puf/G1YfYyxkGBgGqCrNJyKAFXUBF5+yRAD7WMojXVLLCk8oQkfdE/MiwbsPRJgWBHzdSxzTw50AqPqLyaMst4AF3CPqcmoZKpPWqrL71HbFMC2Fbl3EloF2H2a4sH1YovPKkIeF6jrf7ck+VRlcfwpR5Npr997o3WJ0D8eqjQ2/acmOIzXqU2h37EzLk6YwZrcUlEiGo6/fw7KRHpg==|Chương 1610: Thêm đất diễn;e1Tr3ka00pLJ7WWCxMf4cHqhIFvGb1KpROipNSBq/TuVf9HVH/xURRcchL1Lo6y94PbhKv/5yR726g51TYaUw5FycQ5I+YvAGJUVoXVxgjY967uVYJYSZ5Vw0pb+XnoKlgknNSKl3wmajNHcnIbcoDneV/4XR2kW4qoRnugK7m29GvfAzMLuRE02R6I0I+m5d/eOwXKkd7tWuzZQT0lQ2w==|Chương 1611: Chết mê chết mệt vì em;0R1nP3lvL7cJUJbeT0FvtpRxOMUgjZ+m6wb14KKMxv1KRW7Q7I2Y3omloTanEnMpsJoyv1kTGv3YR7+pjrysxqwTg4a69gYGJOeM+83S5+O+cHWy1EyCcLbXC0Z3GtTPfabQnrJjEoUhzoVLdmkmepLhVkCpQZ2fwA2NYx6knZyOOGKmhlxkyfYcPSWhjMc/WzJTKngg/EUonvtnUqSOuQ==|Chương 1612: Đạo diễn mời;tqyZCc9wV1m2hzWcxMKzEC4wIGGXRfnc/KsQfF/fxdV2DAGFh1gQqm9mci1d2hvykRCA5X8JUVJW1XJmYUtwwmRb6FovT+GOzh3ORuBPXm9RZa/2CGF65Jl55it29bWL8JrxbDoGQolXdoOnHflGO9/Wu6rwFqjMPi52hB2GmWv4ZfZ9RneplkNB4XtmXOHpUc6byt9Cd7p5w+QP5DxaRA==|Chương 1613: Chắc chắn sẽ rất đặc sắc;3vBhRQJ9P145mhUT5NnDT/7OXFN+BVoZg59n7Le2CXUoNbF3sjPzWhtR/WGpaKLXKR/kGQppZaZpUId6yj4tldjdP1uigxaKTDnN9uyGQ/YJqkQIYds+YwYZXP7GAhTgyRXJnDrEKxFn9wQ4rwZpZgPLrAvYopwQuSEwgWSxMtSRxCFZSvMDuXGZw1S3yjqjUgnwE58Xt7uDH+ISSV7EKQ==|Chương 1614: Xin nhận lấy tình yêu của anh;Euz5MFcy/dKnGXMrmqgjobpggB//M/mDqnSusTTwTmwaxhOLO/Nvkhw3kf7nsTLUCha/fgNmWPDIS24RSck55g2MkXPKQOVxg7Qh9/K94qH9amUwJMM05MJTghwEG+/kPto9EBYSWYbu3j2Sdg/qFDqfZJ1n9HhAAqoahF6cAslRop0ew+oHgA7Ua21NmvttGzqqQLqGuFnKxYpsrFEPlA==|Chương 1615: Gậy đánh uyên ương;6vzvlMR4DtCZ3Gke+fySeCMV/edP1ycyEICTZ29cv1iPrNXTaGwAJkuyOyrKcyE61fsx4gBOn4wf9O9CXS41CSr+RsX52cxtuan6MSG7MlUNVrXXEDTZ8iaUDyn3ypDg9l48M5j1Df/jo2dk5z/o/LfdM9P2OAleu8o3D3WdnVO9Bdvi6vlJ/C7f7NUlgPxxDt+ViQzLrnEhmYsx7Jg7KA==|Chương 1616: Không nỡ xa rời;kwALbp7X3Y0LNTb+nGa5JOLZg/iwou2ddEUMsWcJwQMaNazuPkTeKQ9dgoca83CvsDm7HcXDI9iHqe4HqAMIzo+lgZM4kD+0z+0bu88LuhiNaIF930nPl9PR4XADS6gCGrlmS2EGiBqX1lyZGj6DxOi3H0TAYbzk6R5avFh8UGi9GALt0zBX8cekwPUo3BBE4FmxtesiCyPvX7ctYsVrWQ==|Chương 1617: Hoa đào này do chính tôi bóp nát;2ETlXxkf5AvjRq1xqffmZIfewceY9ZtB02SBm2UuNzTp6RXwT6RK2Oz5KC1jtd9pZd7bWnYybzmAfSGs2ts933Bj2NbbIoma/etwdOcyLxML4HU5mBbFBv88yWoiX+W5wTuEKxSXukX+bx8R6D8gShGze1KxBgOMnpekLJVhrs5CGQb/FqSGJR8/3SHCnjRSBm9Btqaq7U1cxgqCGLyfgg==|Chương 1618: Động lòng đến nỗi hết thuốc chữa;pm0uxHEoV9rKbvy+oNpqzlm8UXQ7SKmgTejGOu29fpA+r2FXLw7xGLMB7Ifs4yoIJIKLmru4ijo8ybK85wzWJ8Cuo360CXJGl5zf74Fq9HLFZgAgc/ANQFBuCh5tVj4H1dAK8xKZS+UN1TovEVxl7jkXDj1UBz0QSjWzdKp+2IyZ5q9gKZcQaifDVFQk7VfRFBBZhQOyJ1j7oq5ELGRvcQ==|Chương 1619: Người kia là…;q6Fp6DRyzAsYA5UfMhgo6nvREh7thnKD5ISSel3+1EsEdJBtMQV7azYkvTteyPYE0FgtlQ19bi2ZnremVQprOiGyumvixQOmAalM3AhcSraydY5Uc2wPT3Sz1OQsJdFPydoITmnPJf9BlvYV9Jcm78Ob/XDf2OCvYW3XWwWP1OzN8zODRCEThA+Kkx8McvryolWXX3ivLzuyscPdE51+fg==|Chương 1620: Tự tới bóp nát hoa đào;JeaW/oiO79GIaCyBhHy9QSb/G6oUeDse378R1ev5vtHqI8IzWek8kDHn/qJKSZefXJgRzD5JKzwM/BaHUnAPK7jYlQe2mWxxPlxlKD3+ZPZrdspEP1witGtS7+RWg1pE3fF7r6KsYprnPYGPP2UXS8cHn6Wvo+83v7pvARGYFZ7tHZKavwMm5jGCyvydYge9Ali4WokmBX27w8QzGL+dJA==|Chương 1621: Muốn ôm ôm ~ ~ Chơm chơm ~ ~;OtMp8B8+Mbzkhyg/Zc6yxev1qXtePvW5ycK7iOxfxrBxIQtzit3+F1yXPMrGG8j4m3MxfGTOKOLnm8ikxtpTv1sI84hmKVanVL47w3HGc5HBlyZJvtlVmNCUtF7Wmzsj+5FoEe5DXVaOxi5gXZzGMorVcMOAHRexGxNNKKJKb5kHRGhGCixb2TTv2y2EcsskIspYFQUFBeBBZnHo6AkmWg==|Chương 1622: Ngầu đến mức tim cô đập thình thịch;xfZchQeULQNd3014cITa1+KoML4rvSYu9O9fNV48hMzKW1NAmbVZKsO548WVbtUDY5Rw/wu1lQtebTWzCVqAXO8KRqpQ8VKw6vO9TpSqD6+fWcvU5ev6JXJA+C/GUI0Sh/3LwHEtiYnUXfe0yvmQhFgBw36pUtZDwtEUUNKww751jp7SaUwLhgywgzF32mld+Kk5pd8KyiGSponKymMkbw==|Chương 1623: Thật đúng là oan gia ngõ hẹp;ipQDBnSAWu4gUlQ4InTRy8oyaQNbSNms81pbV7gBD4XdZTXxKwfe+POC5oNuXDBeUa5GTDZyfIlSVMmCT+Egx3v/zBN92KdDmpa63gdof5NuRdiQwfCLVI6v/Q+H53QbaPBiJGV183MmCThFDJj8WBEc+GQjCdMvyCMvo2gnuqaB+/dPDFlBkSjTmRsFKE+vSxJef4ze5R2EPgLoJM3MCA==|Chương 1624: Cô ấy không phải là loại người đó;MdfxJtLF3AQN2TfwyLrSCEV1cfOAuj0HLmQ9vR0v9j61asYBYGKQ8LOgQ0fbWO07gontDTZdQigVAemQyYvtDdHng+1VaGR66i1FNbL76CbEelwWVmz9v7wrCJoj1kzCEAIbuNBPE0k/pqeDkv1N/l1MaTfgQTasS/KG5NoEUi0Q5VaJzjGCHK1Tkzm0Skiv4wfCg6S9hHDmFmE/6wc8XQ==|Chương 1625: Em ở đây cùng với chị;NJPPNhAZ4LdRJH91bhsDikbBk7UgNQ/LEVR0QhOka9fWIG0nJKK7cQcX472+gaeLJt5RHs7c+wCgeSC9VQtB7hIAbvFD5b0W+M8WSSYG3qhdIvBJbjwL15yakMX09i+Q8j+3PhgA1EO/Pe+Ma+lE3GGAkAQWxoSgCGKkuwmEYpnzRIlqDmWv2zdG6mriM77f9kMD+LakMHPpwVTwEr1PMA==|Chương 1626: Cơ thể rất thành thực;dC7FedKPZWWmusgkf4iYvE7v/UE2/EWaLDLVvZvyfmGxi8Ovo5hJ467H/lqUtjWnAHqZQR+JK93wbRpmAFhwowI+ay5oUw4bASvetaPiIXBhT49tkcwoDqoKJhdpgcpd5OMgd4V3o4xXZ82zDeLMRkbr4LFLUihZoMWuUO4ztQb5Wft2GZalevILJznveaTmnISqDyzPO5UqkhfnA/F+gA==|Chương 1627: Không cần quấy rầy đến cô;NI7S5GJXFjhCLsGhDk+b0jF98tW4JLxGnYA/n8eMnNy8QJjztuCoTuUrJbnt6o9FUdgk8BM5oiEnKaJqWbfOETQ/QXaFoLh24KKW52FpeNIh8+2vHQUO75sWnZhh4WYfGtGHQK0SpeUdpEJHroQJNj4jQ1TFoPmyCyybq9PWVmPK2Rmc3GkK5eChKcZotQdNQWysWzZCrjxaKRsS1CDkag==|Chương 1628: Buổi thử vai lần thứ hai;/v37FsJDYm3mUxc2akMBYzE6YtntVsCaN5f9FvZoUasS4mb7nPSOytxVQHSLCSX0htXILhyILGu+4sfYawHkilV2qsQA+L2K9Ncxg0ZOdJOsrVb6KLtVo4svHABcpJgEqPFNRnswesLVK+fyFGmU0j86uyntGlGX/jU26XeCQqKoxGN3OBvhp0j40dM0WPry/l0dKim2ZZ9/uUph2NlIfQ==|Chương 1629: Cơ hội cuối cùng;svJLHJQ05CDEz2qHcSuqRvjvE4HBE3IGLbYkQzDqQngLEg9w9qqkmx5JYkhmcKqrqaaDHwZ5uEbxJYllIwXeRNuUPFjcGyFnbIlG11ET9tT2rckfI85qIQOXr3j/iipJYDUQZ1OMrLKMm2zoRSv/Zpmw2ZtFGyMxtYMuh/Nikj6I+6L1J1nqTy7TCxJUy7JDe++kf0AyB/uwmQYTXIrH8A==|Chương 1630: Quá liều mạng!;qDoE72CTwSSEgfVyMYSePtaRORqZzYnewqmn13s7Mx6f3iejBCymooDFsv2QfHzbkrBFLCwHUTe2OHVOh+jIFgGP4IDA9F2eh7FjayChrbmXmv2DABliGHfbL3TbamYcMq7FnDfH/FeoOsk5lec33n/A+bmCtczdg6gbbodHWAyxsaL7FdaHvZAnI1AUX/Xdc+eh13Z4bnCHqhmwIoBHjg==|Chương 1631: Đừng dằn vặt tụi này nữa;e3DzZa9s2tJ0HK7BypzRzfcjRXDmYUE8GrIxU7uH7IVmJ8qftDidza6exN77dbJCA2Zyvw0JYT2poh39YsbCGk8Zq1yhk5oJrS2Af6nnF1FY/YOGnrgtX5Tm5AknEb7GS8CKj+lWfKieP7G4QuzJXncmpG92AIxytDwOsszNZHHfEEg2PrLb5bkeSKmar8OB12NLiKq70mwn19IQ2PXwRQ==|Chương 1632: Người ta lo lắng cho anh mà;eX/gIicLgFbfiiMJAL2lwBuAZ+WPR5hDNkEskQqV5A67itjnf9fpx20MHUBT3Mu/A6SQPFeRari8bzitOxtv67O1DWm/hUw2PiQNiZQ/NNEsLDF9eKdvAndZUP6O6vI1RWuhNuHi4UruqsIH+SQU2NM798HwrTpDBkKq07xaJMHpBam0EsSx0hSlb2GWNjekEzrrUj0CCxqSlNXrL5wPhQ==|Chương 1633: Chui vào đây mang ông ra;08laq1608FT70rYieHcfFgzPViJ54INzBKCvBehtH1tshMM8T6QfIbT5XSIAlq24Ud+W7n5TFuei2c4Y0mRWpBu7PhYaLk0cMcm3YAeh+kKWuu0Is1oGOEVWmrCOvhUERIAVCEEV+QeDXR4hcJa9ZukS6ML4mg8CIJ5Q5uCx+YmrWvurkQGyayOfR69P+5D2G/F0vZc1PHWl/r6BsnT6BQ==|Chương 1634: Hơi ác quá rồi đấy!;JeNMvpLl/HtZ8mmVbcO2otrkEmEV8BzqCllruLi88f/DgcjEGVC396mz6FtxPeqPLKsM3On2WoFj4ITHwRHjQkIgH2iLHmyo4QEkwtdoQklykujzVlgvgqDtarCtF4MPq5JdYaOzdEexXzyPtw+SgGZjc+XhdjrfKHi8AypjcN6bKvEsACMKL9ONsny/LF20h9JQUYNu+dIGYxth/b/slQ==|Chương 1635: Từ nay về sau cô là của tôi;wT9M1eWkO3SKO3IFFd1nJgXhRqPzu+mu1fJmLwiomAquI1qGl1yf3Tv6cvh7EqbT46rEDbVyFO7JFP2XGfe36HktDnMzOjURSXVNRauIX2BuMKrSb2kgFAHo72+o3mCmY8Ey8/UqPvicPw6kSpDOk+USJEdCNwR3NPa/YlHR3hwCFgLktH8kinbaUED3sF9At98bo/fS33seiWkbTtdd2w==|Chương 1636: Thời điểm dễ bị quyến rũ nhất;W9wvWK/netknW6x2fTaQYIcCsugU81QSgIE4yPJ4QRj294myNqCWTFZyNI+e+vobCh0Rbft0Naow98UrzvrNJJtZiQmx40bt7M+9A6vaBHFuTfwYweqhZ8guXZzAVS4WWDqJHwVP5QQFbWyQx5GZhs7uqmlfEM8wxm2mGqMcv20m73eKVDhrVS8o5h4pqwUZ8369RbTW7FfJp0gS0YoP0w==|Chương 1637: Tự mình bế lên giường;UW4O3P7RIk0/RYWABVj/aPETMeCpnwvNpeLIHGbcfdQLsEScMIj+VzHvVJYnYM7gVnu1u8W+KXf0ocJOZm1AWXaRvEn73qfyqP5W+DzQbTYMJejXe/1FxLazXf6tXt4eW+gr3GEm+fjFfBsCQ54/eZ+pNpTdHJItfGeIlLbd6GIBYMDgGLwScRmtPkQyZXaORCOtHcFRs1ij9VdxrXY83Q==|Chương 1638: Người như anh sẽ cô đơn cả đời đấy;uqc7Cz4SkCZMS2Hvsj7/f2kLsPJDULhzWgrg2k7KeGHxuegBMb7hnWXkebJRDEGKrO/O5V5dK0dsarhAMc6SJmHn3wPqmprhYXbzUueHErhA/A8nMsZC2dZoSaoSCHS+BcsTQg+hRwe7KKJUoTpJmV7370RUjab6/XiNxNUF/bveLUYGGvsThijWbAiNzD7HHB1A2VG6S+dF0SzN6mfa2Q==|Chương 1639: Tôi chưa từng nghi ngờ chuyện này;D5SgcI7IC78VwgEPLWfelrm2FODZIwYbZ5iV4I/39ZWoY5HbYJw11EHs/5eYafAWh6ilR1yv0CP4ExTV1HARPPAvwgu/qlbfalMsRKRL2q7es4vL5OKQe41lfT8Bjey0xBypYJHf3gqheonot/8UgFQGZrVQjvT0YU0i/1Kf9onYC5PKRFV54HrNEt6KNpzI8kDBzRK/k3421c6i8ZaIZA==|Chương 1640: Scandal;+7txLpzgn+tqDJwJDfDyzIPH2CTOnsQPXnZYCYfhTYc8l7qp5IQ4IOIiv6jfrK/SH3Bipq/slG9Ew52tnQmt3BxTQV9qECheQOReEFhiaak/z2aTO8UzGi9l6F9/eKrJ7oOfws/Fp3TbsVzrYW8Nq1ZBDFdqA5g50tT33mzWcjyFu1TGsY5OfatA33+9AOT5r7dkbATCbeZv9MREMb+uPg==|Chương 1641: Mắt em không kém thế đâu;Clxlo8u3hk546+L5/LbjyRUqGgt7SOr9114Jd9muHLybG5yATROA1RrAajR8d2hSttbx6sA6tWNrMAv/8tmbEJsNlrLR8qfJJMkmg3Iw+j5z7yRSju6XEmJMa9H4EzY8jJfROGwZyN8GF/h8yzxiUSw7vJ1SQ49hYSkcHkSlVJFYgAD0wA43t4wY6aeulSo9Hx+f/Bji4O9ARYAieHWUlg==|Chương 1642: Cảm xúc ấm áp lưu lại trên trán;D7XuLu5BrRnK5VKqDq4TTZaf8SYq40MKSRccY8kAoqT20lwIJarpdL4uLgjinJNzD/9QYNHJ/yg5QzD+plmS9tHDv698tL5CkYSQeWhdKUDJZybgcXtnDilpi4vlAPsvOhU5Wdl77ZcDbAohQkP8Pt4rogac/OETUssq1qBobOzrhheed6zqvIjjliWt7qjvrkAgny34nsFT3aSZyhE4Ig==|Chương 1643: Bà chủ ở ngay bên cạnh;sZs/iOSeBpYKpQuwHOGiXNiubBfW3h4jUquo6cMv+qDMoa3McZy3IhTkB8/286+xrDNm3DF9UGv3Q/pvEFoJGtxpssttKgfbcqAg/5z5YKMh9J+TghKCQnjY6eC84g4fD6ybfQt5B0pEDGrhXjysS6jSiM2CijBNvxWCT6NagAav5M3LWvVatQYv7E+ptdQqB2pc5cM5LjEy97G59klAwg==|Chương 1644: Bị hôn đến mất khống chế;qoRH66AX/w1jy170tzoM7vHka5zR6YRShhf1pIgGjSsj/Cv1jOpe9tzQ5iCFLS2S4ZVqwXN9/IGbkdydJAHhcr9DsCO90m/TEaQliwRd8N0deX9irUGCuuDHjX9/bZPJNl0YqJkRlVZDLXWiYyjRHYcUrfSoHuEMGsC7aj2Z8qx61/alo2zZkFK3v++jP5RJa8wkCNcPazDjez2MQ3L4zg==|Chương 1645: Tìm một ruộng ngô;7q49BLOeyj6/ICFRrhFzeZRbdKtrAEzafUah2sfWwKJj7PeGTB907ZNAfH091O96N5pvZvL1NRGcnCAifOtHd4H5LrYSbhZUKkOxIYoNWF3yz0oW04KopcJMWnkB8trFMXH1nVOgdrhHL7P36nVp0ujoq+Y2xEc2Dxl4yHhLRYdSFpmfIS+VLeTNhvdBWpVsK3BDtLMQQcNlEhmsZ7pBDQ==|Chương 1646: Đạt được mục đích;FNmmwpPq0zTfm/q7WHr2CHyua1LVw7Ktz9fZsZ16rLwVmMyQpPSeWrbNsaJLK1fEXqw42IlBxcxq2GUyd8ziHz7+x4bCgU3eiggjMEdggA1Oah2nNDQdhxxIy/ENBpyuWm80meb4q8H7ZHLc62jgxHzsEWkYWCUrcvtAv3tpNMr+LfgJSxReQ6yhJZO89fO7bES1qO0tFXHI7DfnmTC0pA==|Chương 1647: Anh không yêu em nữa à?;+w8NWzjzdcWajAjOifTl23AKm1fE7AJD9wj2ia6y69E5+fPeWjwuHdQLmx3msEB9OATKO3/MAXUgoC6+iyserfcqLXUiLqlLTvYTsES8bkw6seEUU/ukzqvBGR+zL/++YcUTpAXSfS0sKIFLUyER0IR0lfWUnqQEPUJEHytc33oiV90iuMwPa/GFg41I/mr/1yonM1ssar4JWjCWSOqpxg==|Chương 1648: Thực lực của cô ấy;NDKYdzgScm19XrrimXhKIltGbmA2xbQpeVQ0Vehef/AhFmBZ2yEYTL6CQ0PskRfTenY5flZQFUEpckFtf2+6/3y24sQhjLzxzzZC11cCXAJgavzPqJZaaRpkduKDQq6Rsr0tCtwkHVyQ3N+fyqL1TRiaRJYK2qi7z1J3v7/LydIjB3xF+FldxKvauOnQ+1p5qyMnEQWpQFB+wk0MQ1yksQ==|Chương 1649: Boss có được hay không?;26oLTipTV3M+V7GFdkpzl8RccVrAZ6mHokSP9z8xdaYQ5FQm3PpGdaBsePPlN3SzBQq/9lLM6FUuri7lPj7nAE0yXR2Wf9TJn8auMBtID2p+WUBQprrMNvYWw4HItOx1Mt6rPoSCYTSrJXYUiuDQyy0joRbAEUz2EWGqouzAgnrWMmbfvu1igL5tiOgkGZiTSASiEVc7fBYPT5bYj9YHtA==|Chương 1650: Quá ngầu, quá tri kỉ;QyDwqrFAKDzxybIFwLmKHcsJBngMzButrIv7g9zJsr97ENAY7TY039YBgv86gNRWkomYiyNpE/S7nhnAenw92vtsHa7nscUt3VIq9eb/7aT/KVR6f2YpoKxeXNYv3sj0M+/85JrkpI419GYkAhJeWzppvn3gpNG87bnGgk0cfXPHmsCjMY4FfdpUk5f9hXjfwYrJPrsGBqu6R+BD8zns1A==|Chương 1651: Chính chủ xuất hiện;JGuOLHalCrGYqg2T9AFY3DxTgcgYH7pEu2Q+kviA2LuNX0/T6qFG0UadE51qM1dJwL2377LWBCpAbq858ZKY+qOvpUjxhhPr00EGDq0gInWKb0NeW18zijWheQt8wOAYvEcXnaA2KVbP6x23fCJVeOGJiNcDWh8IF/isuCEve4/jbAV7OR9tykR6auLCkhK7kpLvtwaRrsS5V4RJoD7avw==|Chương 1652: Cũng chỉ dựa vào khuôn mặt;SVXKG0XQX+o1tctKhlhhLtcgJAU79vJi4MaMn75PcgMNG4nmCZkglGflts4+hanVt0n4neIVeJ/ILbnzDe3SpzOOzJmEAQk630m5mzSj84oIboyLPpnOJInYakZ/nWRsC2BGsj7D8FISPitnmAHO97T7hi9JLxHtqrdCjwvG4L00krSN47j8Mpz67g7hwyJJSqLyaCQkykZNcFKEo74Urg==|Chương 1653: Cắn ngược một cái;eQZuTiKFaUTiK6gjb3arJz3NEpyNpY/5ldUZJk4jLQ1nM7UGlRJElrirmiMHZSLhhztf2sZKRPexw83IkF+zp2QmNZjhqPgYz6Lar4nZraPilwLHhxMHI6dsm2s/h9ILPu/z6mpWN3xiuLqSg66SKbhWTpgOS0C1k45WaL9r8sSmAGMl0/L36N8pw+ICy4sLVj/gQqRhkmevIJYT0gJVFA==|Chương 1654: Khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo;7p+8/Nfij8bzLb1lM71X5WMrWBu2LBcRDY9TB1IZiO5fko+KgojYNdjzQrk1WXUB7HtIKFU/+8RvWh6PBYb82Ugmd6vhDai2A+GjiH3X2KINu/L2aj6CACkzav3Vid2fwoqyuhEPxo9t07k+j8w+8eLHzNaZqGuGdh9R3vH0R+Lz7HLXnHGV5+rDFsZAsQVuXpN8oDUS7GuxFr+02Jx8LA==|Chương 1655: Lấy thân báo đáp;jzpJgx7kx+VjIxXgXULRXxmJmMxd8ed8Kzn7rlWeWq+B5hUrgWex754WxlYwUjYuAz6elfe5NcZbjNird8pAEkV6r7oBCH+goA29++lGglsN57zonYW2DL5zWZVfz5YEuHfxz1j1eFwTVSLOvbzWFFq19zwytLBKPWDOTqs40Ol5+wrhnVP/ZfF7m+b0jxJNUIihFSN9Pn7WUulRL7NUtA==|Chương 1656: Đối tượng hẹn hò thần bí của anh Hai;1j2Je6edDzD/TZ5+tZ7JBRKQiRLmtkWwxIbG3xH9UF/sx4AvMRuwoI3SZpnbxD4uEZ9qnV56zYoHSaV+MqkjYv4cgqM+EfJUc1ZolQI7Y6YJn3Ad/2WnNhwXTIylbRfWAhSAk1kYZZFdEbjREDyg4swl98lRsRLbBSsT9TkOLqY9sBw+Bm5e6Bv6SYW1QPI12jAfXL3wwjnxREvsVFYtXQ==|Chương 1657: Điều tôi muốn...;WiZ0/bXlV1u0sr9FvO4ekJTgHu+Q7RLxWkX1o2SAxNPq4/cEX+Sf1NoCFQAby+oAzOabq03JxeOpQLrrhcetJQsO5/4JmHoPFGnsJgQBeWjIxttG2x9wtNRBy26PRp3xdtdxTmiZ+gBOLMtriACVLs+GpokKPGGCexbKTyl0vt/tmZg1hubtQ+nw0pjFikRpfgjfohNEMAgv4R5KH65z2A==|Chương 1658: Người hùng thầm lặng;caAD0mLL8sIxsf1dXTwg8QWzHEFR1ju48iXIVc1kjLiGqSMnRlaCm+fH2JYSKY1pM2zOEj6z1HKNSAVAjyPFzfDQ5ODx/rus+Ffi63uoNBQItUVvNOFzoJs5X9+F69vLc8NBOgAN5/pavQ3VaWiLaHBf6P2ENYg/1qIzIaT84hrHv9ExV/7OtNIA8t/rUCzuTJkAIGh2+oGf3tV9zXjbrQ==|Chương 1659: Không ai cướp nổi;D/uicKzwolApX6wnlpxx0vsXyy7pohCcWHZDVCP5FSnpXc1rUQ6n8Ta95b9PFYAx86EcSSo5to7BjG3tlN3HwMk1ux0LSX8LPshmXPsVoCvR7lleOgosdpvHpyr7OzMCjirczW60zXy1iQ2xwDWjyG+dRuDP8hY8wbm2W6krH1qYB/FCHxTboaPpQGKqHLukcpgKRDskUSjy+XkG0HVC6w==|Chương 1660: Không phải tình địch của em, mà là của tôi;ZoDMHAB3N8nZDrBJ5+mp/yJPAiKl5RAgxSJu06xnCewHZwj/8U3SSNBVNBQWxykBmb14lRLa0sbx5dAIZAlraK/fv4cVV5SU/KgsKsBwR+J7wque9DvlPcFyULTmx5mLIpNfOFe6HTDWd9z5EVOqquLE0GpyYW2TBJTL23XwPTrEwts3RzvrU05th7PToG53/GymCpsKvn6wQ3XH7bThYw==|Chương 1661: Thật đáng yêu;zcuCnmex8NmaFyTbkx82+XP2Fi6NACPImoQgkzGRA9r8CzjXKXEPxF6drcsW+tqIDpD/MvT5NS70w7Qy1CDT7rJK90X65Hve3M++/DIMokO1z3LQk0CJzD4aqGoR4GYwXjpG3jdS7metRqPqVL/LVMZnaDrvNhJStqN/W8th6sYAuY/kULS5H+5Kj3ucjpzbjp9ylC+qPvhzLkKVImfYCw==|Chương 1662: Người âm thầm giúp đỡ trong bóng tối;fFed9yev0C53yqUydCqLuZBtzilOKMOJjOi6xTQLKyP5pfUJJs9Dl3fcDkk3735jATy8UW59Pv0268Cx03f2TGKEgALJGfS+bE6rAaderEi9ZHeCHRPAfpsDQwFou76rbuuXudJVZmvBj2/OYMYnhk0WNcuvWtCuANNFo9hhgTdMOeE/xPO/Gmw9kbERX5JLZa4IX/irndf3QPUhjpFYQQ==|Chương 1663: Thằng nào dám đập tên tuổi của bà;DgFDORFX2ZPbpAW6CDjwaeI/R5GzatZ4lWlx2xwnvH6S6gyXVsGPZ0rJh0Nkc0dJYaswVQtlGTEW5vctDt2YcRls0gNByTQjFtH6w6TsorvhGj39x46OZVemw91m9RKJcF94lBuGRsTW9lNCokWtxdyMS3CXxUFRH/F/bZsvEMACMEVxtBvotM4wwZTFViMsBzQjOfPZgnMEAJPd4/IEMA==|Chương 1664: Cháu trai mềm mềm đáng yêu;+6L5pEMuQH1YO0Y2KPCtsh+IjsldLHDxTBO0nZAQ/Hciih4qpBZG3Q2Ia5ZBY7qNY+YSPwKObLkpqUYUyunT/NtyRr3Sz5QO5Y5s3iLvi690SmsJlUXFpsVXGu/BOtM0pnbzPpsYburoWD/xAU3K3fRtIXKqzZjfwuLa4URAD4XrWoo98zdeqxveiBat8jgkN2XE653zoh9by6qBzOgSNw==|Chương 1665: Cũng không phải là tình yêu;uMLuMLBK1ka0elKWSbO2lmThGST6FG81Hnn0G0fyOSaE6pDHqZchTDVVPhAjkZI3NOLsHcnTJ4PjAOuJPM3VclYOV8bYIQOEzjzlh64Pbm13IByj9tGR3pbnRyyv31nyykrgNuB75B3dKQFEPNSY8dzRgJ6qCAhM2bjVyy1nKd9yWu+bciKAhPl6R5CSk0BCLd0jfpx5XKTBXTU9z1dSEQ==|Chương 1666: Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn;h/l2VNuRGxUU/P+AtyEGWzll9sc1VvaTneW8R8BfXDNpH/U8c2pu3kIUppHgo71YkSdlQ0a/fxBlAUI+SHJZGe+qyUa4lXSx0NhNkegWZnFhg9ITaSoe2v207LvJuztd6bOfuyCI071lAd9EytLbT4ZjZZgWhLJ7iwsFBP8IOtN+jxgciEmazpEjnJVLNlYA704/kXutmIWOnxEhkTpWhg==|Chương 1667: Giúp đỡ vô điều kiện;1ei5zBO3brHy4hBcqmtWCsmrNkNFQKJD8N/kkSWnzcCUBpHWE7ejcLvlkEhW7vucZ0EFdWlOrnBIxf2e4ZHorUSnhSwGFiY3fYQ6/YW257/kJUgpOTONGEZfUFbopVDptRIp54al6f4uXS26yxBoQfEp4QxqrCSI3UrDNgV65psTNHcOrEsBclLzab9Wj3DgvMx5vQeIe6Xb72OY3/u3iw==|Chương 1668: Gió xuân mười dặm cũng không bằng mẹ;eiQ2dm1PScha3Mr+Qto0sRh1YUL0/IBiFEyHyTOEFuVSV8vmBTJbPHqF2eWBeB+FJMB0YbzQZnT+jHFUtXHbpnUu1L1CR3F8tGeiRaY71rrBXRZFXdpcCtzzlrD0+l4AolbNo6jywcXa6sxVnY8c72WaeRtd8PKZnk5+HpV3nP4FgvsIwWx/fEN6pKtJXzXu08RL8LfJuG10L3aXnJ+ogg==|Chương 1669: Em yêu anh;ERq570SCGtYj0QZF5YADhttrIyMlhNqwBz4lJZw923wPV/aH915oABHpdKvzSqQ/5+WnJKZJF0fv2zTC5FtxgwZtbp2j0nYVcJMksS+87h+p1/e7mEvludv1p70wsW6r8wyrbSLJf/PZK/QlCMbWRyIeGKNelsR2m/BHJnAN3ve/h66OUmWssP7FMLCu1QUf+nCNzsoc5CfMFW+4FR92QA==|Chương 1670: Nhân loại ngu xuẩn;GtIT9LDAHTV9vfOs3fL7BuA5LKiT3dBLM3GExld6yXQFpXhlGLvUG5p8mWPDs5LhZy9mt+P2THXAV/NtrAVflI+kGrIdl8js97H+MUP00akBFgTWlEQS4NtPYguNK+xcNmroPkNuJmZH71ax6DIxoadpMGPnN4SIsWjEDbmEhY0s7uZNcBOVizLXnUPWqCBoGxJO7oFN099T/p3KGArkVA==|Chương 1671: Nhân vật lợi hại?;33q/FGwdFTe1DBvZYBKY1MKJWpQjYzyi+n4BNkqKndHSAElh7qrE1Y+kVdfong/5PUss5UNeT9JlG6WDvWlEYI2r9meBWZG1IhIGAQ1AhV/At0yc/MY12ZeOxXlgtPiz3ptgNqXJpXgLbONYoUrTBbH0tPdjAM+7MuuxjTVhYh2SjwODFSNmswR21XVQEUfni8ggo9XW9sVJPWid5dsm3A==|Chương 1672: Cục cưng đáng yêu phá trời;Gg9vF4lfJS1wrKL0GtS+Dt8W0mJem1S8ygoN6Zk+7HZid2kS54Wgz6/Yl3kEzoLyKpEPjlahggFo9AguNpLVB190P1mFMVkMWD3LBt6P06tunK7MU9Dq44TLVXJ1b5ZIXjUxdsDSAvyVUR5gH3x2EpYEnz3xImSsZ/9t5bfvzBOIpDjdF7E+1yUWBs9W0VgGJaRUP+NaV85Y00qMZm8UjA==|Chương 1673: Tiểu Bảo đáng thương;WgQCobAZYa5xX6c9EwdbIbRf8cRaq+bmf8SDfElHChGj1fEUAYrzSQUJsV5rh4M8E9ceUwuF/Eb4PTcycYAQjxDilebrhieYOC75M4ykpkKuFYj2UfLSIZG6sZ1tVyBVdL2YK1ka4wTU2IVRXJZsbmN9gpwETbtzAfQqGHh2UQWR6PODQ9qMwkyadiGvOeeEEP1ESUSBMzuARStQ8DqETg==|Chương 1674: Chú Hai giúp con;w/QD6YUTsKOEyZ/IPalthSAyzBi2FwwGeIeummKGePsMvf7p4nLxRhqF/FjZyHf5T3KrVJwhRm/hD/liDMdwK8wJM29fjpDfMOiPkQVgPnyhNRUjAsr1N524yzrbKPfQIgLijMOvgMf0Yc3IzFRmiXPvbrQcFydINHPTA85z5MjYyP7lnImjQCjEWkRND+HVbQXG3FkzDMlDKzUeosRZug==|Chương 1675: Tiểu bảo thế nào rồi!;Tfb03UCzAokaPv71XFy/OXvPKxA8tsUvDJaA9b3+XHgZkUmZt/Kd7y9h31vA6fycazbl9NzPIuD3YcQYiBaP8fr9NOZ4rwkL50Zq9zDOWV3sGqda7tQsGDi5dRttjTKMk/rH3jgBMjfW7YdJw9jOnRbA0/P/7ES62+36hQlP/1ZPHwgU8HfsY3+ESv8puybi9eWXaT7Zxu9jRBSeJX7EgA==|Chương 1676: Mẹ ở đây;tQ06eHoiPft0xVdy2uTVLH2k4PiKoZwd0US3D/aL0azD5yj3oMhdRyrWTR8Uck5exY3AVbahKdZyxdgXf9GzmH4eHFE8oMgTeNdR8EsL6+iIEF1EIfOk3CesAz07g47DLtSXk6qt6dLOJL0lA1uaHApuzgW3yDgL7uFD7bArzkOZV4YLpRiPcfFoyPuuPRCalvOS7+9Fvqs5GrmeZy6dVQ==|Chương 1677: Con sẽ giải quyết tất cả;ptJmIKdNPCT25m8RFugltPSLXN9biE8EX5GEOcQ4wIlB2tOB3iLRsWudc3LKehE68Ypo/jfGZoAQAHWIhA/r8x/MnRbbvmuXC+/OdmGtESRIulvvG3EgJnfUliKSItvj7t7xCCrYZQ/IHYGW5enZaRYKgc0g6/8b3zDTiEQyXR6OWBjbaRPdvIxBb3eXmbsdH7r0WhjtqMISQOxx1kz1ig==|Chương 1678: Mọi chuyện đã có anh;Eo36tMydtpAjgl9ihedF70YlOdYnjkUkYl79hfP6yZvS28Pwh1c9L/zxr5vnvijM+wAq63LBuT8foIZGpxecvrJYH0I2gnJnS66DwwOh4lw3X118+XWjpkGTx/l+NDbNJDlKi5FmQGTDQy0O+zZ65cEya9snbssSs6Oe+OCH3PcylobqjK9Tf4kawXhEPytexLj2Fl4F+vunfiiBE0Wk3A==|Chương 1679: Cũng chỉ đến thế mà thôi;KcdGzzVBJAYAbcJ5DiAxANrxot6jT10dhqdNR7OaMOsd0tagnW21NmbUMHrMfOyRMM+w2f5BKhom7B82zxz/Aq3jwlgfCeXauolz1XhdlCXf9aEADVzc/zzu9fxVIMjTiehM+MvBNx/u4rWfIzj7VYM3nPBYNZ8MbVHOOXgbeWuogNp8alDu8/wIX64di3aYde+BwW0H1VGBNWhUcjR7eQ==|Chương 1680: Cuối cùng cũng có thể thu lưới;RP6CoqjP7il/O79Twh7e54swgK6RDhDRp7OyNO45nRW8PTM6JIzVpv5xlHvAtJHP93fI8vRieuaAkhrtKB+7Gg8MOr+uXOIe4wIvVVAj/yZ9ww1DHWVO6kHXZiGGbs2nTKZQ5HsnIYztDIE1bND1EP41ZauJVzJ613uK0yIs8Aqvyez2WcHJsE0dmFQBSYKf/1qvviTXeBhY6oGI+45qjg==|Chương 1681: Thế nào cũng không quên "cậy góc tường";gpD3oiszyK4rUSsxQHc2ytvDjdbpYldgQF3RwxjWN7RRkmA7qDtOk+JZK+u9d4Z/VVSqpPWMKFyqVrAcn/i9fOrC67asuhM0x03BGvXJkqiiudKUqmye0YMuPzWNv0uyiRdzTPIJVdCumhNz1XfKD5k3fwb48W4i6O0Jm/a9gR35vMu8E2p7/HFdE/UpjEvA/Hhz8cR1FIyWKMSqQcawww==|Chương 1682: Tạm thời cứ quan sát đã;dIGsO8rkmgTZaUGaIS7ZScuO3l9tQD3mgPdYkl3iR2TVKIJgykFi3kF7Mhx55QSOqILcHjkUhnrvaE+cuEWkOYFxwC92T8XZiRBLMJl0idVZ9Z0vGwh027nQlpFovX1ziLWQin+6hnvz3/V8BT6nP8VwlxR9zvM7DyEpze+jVrAFkTu2MxX70lJMD/YhjNnMOSeksVIFd0bZtFQ0k7ChLA==|Chương 1683: Mẹ, con xin lỗi;2s108eldEFMGPZoCu/N9gKao+SC1ugk4Ksjw82gt6VRAFFnEqAh4HCjQkQcIijhCUBZ52IfzqljiCAQS2mnebkJKJFVCukAnc2h9ReTuvXH8Cn/t5KtAJzelcc3bTlz1QkehUfF5cDgNCcBdMXCpRn6BgZFP4o/WL3skGYU4lYSKeczm3HdqbXIzEaIXd/CLBG0zONDJm1AWgRnYSuI2Tw==|Chương 1684: Mẹ chỉ thích con thôi;ZEX5rjxU1QFfujdyfZ1iIzyVR3recnJ7AaiZVCUGCTrasJDc9MBm/HEdycpx8LuxdqwFCpE/hDF1WUzQIg9vjy25CO82+bGH0WnTpQinXSQSZSMVURH2zev/CtIESrUyZ+Fawac8IhREcb8wJU2codt1ObpcBp8W0anSW6/m+uBy+62tQmF3wLhj+oSkHOWyFjstGBaeyL6EY+QrZHpK9w==|Chương 1685: Hy vọng con là con ruột của mẹ;XviovnGQ10ytY7no55OFvlDBv84/X2Mr9/7nuojAb/VuNbL5SEXcQ8w3IL5uJHd4zGiGh/JundN7KFz0jO1A0z4ZyYkqjtEt/1Ht3OEIezjW8dRp9dzPIPD6fKc28qG/OdKPwKKu9P0VJzUbVtR4zXAyWp3RnjEvmZoCQaouaL2264C9uN8HRKHNTZb4eIvZtzqtIuXZ0/jww22Uig7t9Q==|Chương 1686: Tuyệt đối không phải là người thường;YZGPAxuPy/TQnEq5oA9DcF5MGnp3ilMRZZ2s0zVNbxCYpk1mxodkGmwOqFkCfFnJnF5N1bMXrPaonpW+hQ6FaSpHVrOI0YSBD4ku44XBF6sABUD8PPCupbP0AU+8iTWuPGAkky1Rwxu2/ppjm+2IwkRgVYPrj8ug4Q+usbG5ipziG5QZ9f0lzRXwXGvqX/wR0kNj55K8gzIDy3SeTj9oFQ==|Chương 1687: Mẹ sẽ không để con một mình đâu;7tzoSR7p0n4NP2gj+zkJfpmLFBG2o7uQFrm7iAo0Q4SZtbAoKOYJmLc2nSIRHF9MDCGo1ZDdDLFzAoJhqih6DAKsskFfk2JJbCKvSaaCoRkIwEgg08+PG2V5fw9ja2jC0GaqkjcGOVU/bWUMCwthYzosTMu6yNRQgnqFUiCkwDvqGFWHOs2ft41uRvDRdiv6I4nNnVsupEossoh6zh5lnw==|Chương 1688: Mau đi cứu tiểu bảo;r8Lf5g2S6KHn0bM57IGzWgYyLqh3kx2ZRPuemcPcdNraoUlIWaN3mTKlv3g+Q4n9mCqIMVfuY9GWeqiWc0BVdLw3OjgZyPIJO4qRyb5u1V6K2o1Z3ciCuddANv5SjfVHMTulKZkGVVdKMKkzQXOxUiRenFUwWK6YsGnoMCtWkLGypdA+FEo4Jf2nnxUBLJfHWr3g51pBdiKsgFUz43aoWA==|Chương 1689: Đó là cháu ruột ông đấy!;9b52UWyXTQK3cIwd0MEfDu4j3SbNu2ApropIXcPNa5lEhZk9wrPygMRbq54vCTEGN/zH98krU7kL7KNVNR1eke5brRyUkc91SFQxvzUlRUgxaGsX5otSO218zixy5oiMXLbFoZkEW5S2m2hZhwSJ2nCbhKgk885VK+nNOq3TKd6f1/wRP0dlT48MKdqbkMjDdn3w4HHA81Jz2jVBLgE4Nw==|Chương 1690: Giải pháp thỏa đáng nhất;qhybV2Icxba5Ko4a9twquEOFRLDEThez7oCx6L4Vml4OF6neGJkj5Y6oBnvKoF6ahlA4xPwuAYFXrOdJyAx1gtJGYJJqI31jZBmNJcEtFAKcHz0REPb/HHPtqXsWi/VlJQ1kv24euBNeRD3ZdoeRAedTnE8gtKbP9CvPbASE2e6iYeEjobZyu8vjORWiRi0Ns3UD9qWakSG1iAl9y+uB5Q==|Chương 1691: Vậy nhất định là rất thú vị;GJ3blEvhRGt2pBXCEqOArn+nzclk21QLOYU6Uwabnu7l+EdJDZv9y8NLOhs5nytBrP3GMZjVh/ZEciB9hRw9NlBJ3yupHNUurBsEaFefPZhYUT6D2mKXWPndxouE6eHd17qBMz1GBFW11oxdf8DJXZrflJ3vNm7Iey9XzeaB/UTJpZxPl2WHbA7etlQo4RypRb9A9MRG6+bRw9gF9oDhfA==|Chương 1692: Chỉ cần được ở cùng mẹ;QCFPfs4EPiCL9QeELjzh7U5mdipdiakQuPg/AV5Zr121mTHJLkXakA7dToIAq7yC4ZV4BCEsZ2w7KbrOY44NVdTpmW5XmI1f+Ot6xqvwvcyYa1rwUiCqpX3td1t4kjMAFoOlplQNSWsQQWbvJ/CeXu1HRdY0Y8qQLUstx20UGgS6AJKqXInylrTM27RIHtq73VvO553UazmGFb45jWLn4A==|Chương 1693: Mẹ sẽ không để con gặp chuyện đâu;onuEWT50Dq1f9i1jxQFuQLr8BYx+spQ4Rnr1gSvFbw+eW4KuwyOubgldRKyQ+V7cLWhRlk6zHqeMiJjWeTJ3YNA8eVDUyekI8YnClNJOWKUpFEYITnWt6H60xJMVeUOkKBq2BiUTJ4Zt6MdC5nQBi70MZSzj8cYYa+oXv0FcVqBOB4GW/aNS8OMAX7672I67c3tc1dNgC4vvZmObAYPofA==|Chương 1694: Đừng quên cô ta là Đường Tịch;TyrbXkVZKaSqVlSM7Wux33kqbA3AIDXiqKuCTRkD1n/mUAnqwmSpMhb5He+WCtDFSpeQ8MeF5PnrWF/Q+kJ4m98UNTP2N9lQInvD6hMJ0voZmKcDCnzk2y1Bj+wkxCBmLLS4bddkKEIi10LIoJr8ffuaudtUZ+EXutGZ/h+SaZnb382Y6LkO2y5hTrzfZOmgr1v9oRE6EeU7XfxlP7y63g==|Chương 1695: Mời ông xem một vở kịch hay;EPmkLXsoqlFTBW+mXJ1Q1yxu0Oj5ZiC2LV/hUVpvM7hQ7JYe3ULXk82iIQ4mGr4mWgdNlq31wgn4aSssvrprsLyZl92qVBThbVNjx2DSiE7bUrh9Zx4ifQG4OYS+MkRsdT9uCmGHeuM37mlq9quxsHhikLtBJDSmtjQ2S7FtosLsawFIq2rlIs1uuABV6uY8QOdjm2sOFPE3pFUZv18NGQ==|Chương 1696: Chết trước mặt ông;fCIEhysyQwL9/zmubew1FWZeOfjbJgy2KskjjyLbTusXYhLs/DzYCfLd9ncX5SvNaWWSxF7tBwKLs2XcFNj1xnA3/a1i7tIK3qHY6apcYhemjxz7W2IEueeGO/SfHOJvhrZrg495eHcMkDww/i3eTJnUSsz/8uYcPb45XS9GHWYq8aMdTetOeaugtdwa370sSCF+WofK6oZhEtUF123EeA==|Chương 1697: Cho ông được thoải mái;OKqGXDIyTodn7aS/qCtRWIt5dkv1scbI0+AxmbcyTWr6QfKQ+YA0SYRPB7ANXh3Jjq836vwSKVu+L4sjo1oqYjjPEg2yG9xnRRozlw02neHn7H5d6nEZbwka7j6XBxIY3zGOj8aKjH2K/xU08KwciMlF5YsjUXrhkeCbZHk5x5qBqBfnJwChGo5Cg86kFbe4Dbe9hy0cy6BCOXv4TTBFbw==|Chương 1698: Lũ súc sinh, tao phải giết chúng mày!;Vi7Lq/Tu+cWlu5WqnYvEPWBwTF49j4dDmmOQ/KygVNpQjnB+jnM/f+P0MCvuczzInoy0PK7oXT6m+XnEgHYgSNlFKuBMA4q7QxaEjHWM7advxmH5hkym+j8Dm4thZIRIoZGUrocLV0wqlhdLNbOGQIldlxSj1c3Z7L89+B6u2+/xE/6vrJhMVUTxBYAGfrum1LPGiY3uQZ2dtg7hR7smDA==|Chương 1699: Hai người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì;6zrX8QY0Rj7KNadck1EwA9ZLEa+E+OoHxTkPl4KeRXWCg38nXzrhaDN80tYnX7Thkm3bFY/WLWj+xdNmnyq74/Ot34OYFLyzB5HDDxM3JlNRQERjp3lbhIifNNEvDvDKQw0sasyQaJYy04iVRHVFpkZq4Krp22Y26Jxq8dbkogWzFn3Ln3a4H0rSYCzF2ozi3cVPM+cJsdGLyNrAwOQovg==|Chương 1700: Cuối cùng cũng tìm được nơi đó;jRv5ZXGl5xDrcYcPFrNc+Af6NWOos4La4sSpdWcsOtnVLu2a6VAZZNA2z9t7TvdugFpJ8hnRlVwJnQUI8ZXA0V8oP/VufHi6eU/VDjFEgg05sSOI+PAWp/VAPFtBhIpRcQJKSfXfuhZkFv5AOZGxWIVcnBbMlGtcj53Rs7pa7GB3G0HyLH00514mLSDt35uBaG4xFcMsk9KAQ6azP5XHfw==|Chương 1701: Chỉ sợ người đã…;Qjd/PI4N6Ns9Bwe6qREpCJjuHByz2O+snjdLzZCf6byZK5gO9e7q21IBvb2OtZsGm40jbAuICldZCLOZZPcbnB8W2DDnBTypA+A3ZUY+shjvbg/EAU2jXQ7Sofx70Asi3lCH++dRQ/hd79o23bHU+8hooRPQ1kAmyL0svayEn8p2Up9TOHrvvYFNTwctpyaNqQU/eRcWoxjyynhQeGORmg==|Chương 1702: Không rõ tung tích;xCNHfxsAiZhZBXz7syyP7AVFDeyYh2cupyeAzrHbnvux19DhQr/tTJsJllE6Np5IhfHhLO5g1rrILlYVeJPZW4na/wpERo8J82YqF+uyK6x+O8I7Yw2MfaxyE9dRPVvNnX77SzvmNbngmB+p9DqStYNGlKG112aFrETLbnEyKIAKBlv+pmqgpPZ/4/XXsp0jbGP565OHsVIxTyOww5EHjQ==|Chương 1703: Tiểu bảo của tôi chết rồi!;edE5y7Ip+V1j15YGt4aypXIL7rJiyAYSnCPD9N1uDFej5AQGXpnz7j6jvxGlNJGrE2YGLcsvZfR4uMQju2JqivzddfD563BerzCBHrUB/HO6uD4ItGH6RIiJtyYjMbOkpg8axeeNiRY4QNEP1uBb8dVWW4XLfJPq9jNaeutBjiRtuN+ytBaVlgsNSKzb8784rr3WaxYlx1iUtGlt1V65bA==|Chương 1704: Tao phải giết mày;yfUJd3N2mnDLkj+D26JFZneIkxo2rM/P3KhKfyDQ33v9n9Zbjjfb3zf67NSqHKbLlNJ2gMKbqo8ARxtKS+TVAMmxREsejA6BxjBImVZ3312f9VQyPKrcSD7MCQ8r85UYh3fubh1MnYkc33C8T71PjZF5+lfxPLtjYPyrI6TU97gbEz2TXITxMn6S2+0CRlNnoAXHve3VCy0F5ToN8zuZpw==|Chương 1705: Chờ làm thiếu phu nhân;i0AT7TMhs4zGf+L+HPrYNg5jmNYvqLjeujjk+o24acDsYYXssQdLB9V+dPuMIMH14pnW9DNTrl5bb960mVi7Z8dfjoNZKE1SjlzR5MDBu6lcHCMfRzC8t/UahfXkzXgifTKvw3VWnsCFXCkEdSpwNgQjLUCKGamksHf55iLY3r8o0kaNQOKomRnMUETc834eUQo1cph9INx+h+CH94/uPA==|Chương 1706: Ông mà cũng xứng mang họ Vân?;lypJiBA8PepCqVaH6zvlI35AKmgS0m/+y8MnD4XTqQT3D3jjBfxfOkafido8/kaBIfuwDgaTjoakwWkIZRK3xYCarhKmmlja29pxlXJwdIcD+Yp3Lo+vo1vDVG6UQYY/ZQX/xGr1smFtxwHlWxYkT51mFMJwmWin1KtPMkWFCBmB4pg1n0HhHXXhgN0XDvlt2IJC/zzDTZdx0/7EUzYhfA==|Chương 1707: Để tôi xem xem ai dám động đến anh ta;aB/dCKOSvWpPX1AApYkyQMj5kvkjoAy3dcBNFZmiLv//xUG2cZfxZ89KYiX0LbQMdQydkN3HDa+F248oU+uXMdizQySsmwVC1pTJ1+Z5qBasnsc8l8cJ4D7Dtozo/Qael561qdbiseOUHNtiRJmW/q/mcVOAH2IPwc5H+4KxLKO+kw1OL/36caoKpG448POr+6af9hfxJWIiuRHAOwYjMQ==|Chương 1708: Người thần bí kia là ai;je2JEUOxlg2l62OOIiYvxW/RXKgDnqtGjm13Zk5UbhUYZ/lKKErfZWegH7KH3ekYyrEXkvmA/VNFZ8lWSC09525F8kbQ++1gw+7vIaYMqD0AbkHNOw2fyb9DdWqH0OIoRj/mBVgPjyLQvd1bM7H6lGEqyhDJ3HVgy0GS/ys2TuZuPz6DBLVANb5ma8NSS2T+sMdsLG8OVwwmucwEpNloew==|Chương 1709: Người thành ra thế này còn có thể chạy được à?;wF3eFSXpqPxKizjztKLz8Jv/sanxhqM5OzVdvlmYXNljVpQ8sgTZnumQ6nWVLP0WDsm6fiXNziUfwh94k33xs5ksjZlRuLTzNRyJRwFkC68E3avC4tBTozfbmHrnZxswLOSt24NsM7ceQs5ww8Rh8S2TbXVcUnUASvG3cYFLG4TwwNcNFClCcnul2QbIT8z1G+XPqI7WNeGoF+8SVpiAsg==|Chương 1710: Trong đám các cậu, ai là người đàn ông của con nhóc này;ulBm6fmPhIuoik/OEHAlG5YrbqNai/M8osnZHIGtaxNBdFMGBet82SzrQ1K7tNH07xL6oUeOXFK+rRsjc5n3x7+fYhY7VvzjAsw/MPMYPdDBY+3i7BGrgPnnifZ95TttuHYp3KASCaxoYSM58COU2HMNyDJ30ZomkM3emf5AgvZXrNqlWImPdEhT2TelylylWWSUlhwSHOpz58vkA0CdMg==|Chương 1711: Anh nói tiểu bảo không sao thật chứ?;SRkBj3eY3cLRt8taC745/+srfGg49jHKMfHD29lH37J39XbWJF2I3Fe5gtQm2d5sli3XPheFF97kyvsQPch58OF5gwOJmNmVSq9Nav6aMEUAahe63YtCmKu4hhp6bQhjpQyryv0t56P/Nqa7CLzhCQcR0CeVNpDNiQSIfsnma2WjKHS+5DNOruvC6OLMT9JmPB/rm3AQIrQOnXKHVQoNSg==|Chương 1712: Chúng tôi đã hết sức cứu chữa;FDDFCd4e7C2t6S3vpl09n88jk4J5fRWBsH+C1evqbxQqObUA1gonJTNnK4B7SGbingVoy3tb9jt3tZhWGzVFIW+fGGxYT/mtY+L7ljYKflisRFAUYI33wFPCRp4CIfDfN2GxyVLodwCYG2rLAAOLX2qS2vdmQ1WfErstwKuNaRqZoUMl67nNa9sUlswiaiPOZ/2WWOO5iCxeC6WKqM6ERg==|Chương 1713: Tiểu tịch, tha thứ cho sự ích kỉ của anh;OJf3EVGksxrwI9UoDquRi/KYVwDQ4vl2vfnl9s3vzdGYkVEWuI6cSY+izSTKBtGdVRVA+WBtMLKch6DFMeq6HV2L3KP1qrhGghAO4R/58d3xvAaidUN+e47WUyH7Tt/Zm71HR7I+6uQjeunKEhpMCpMzVAsisHmIBPlUlEB+9+2Wt4rwlHKdgrq2uJXbe+OzVyKbGEhMSKMNXZZO9OgF+w==|Chương 1714: Tặng em làm của hồi môn;10r97vAbMCNVEJ4GveOUhT+aHryd5+txPq0JHyo4PWGyOojj4TSI3s7uRjMCh42Fl/ZvHMChGsNXUnuDoLXEsmFyooSjtq3iq6xaWAwtuXDY9AEjUxu8Ws56vzCZmR5B1a8WWe60LKCEJFNf6RB6mjtZ3NwG2cHAs9xSQx2XqnZHDjXOHpKJiRL7cDQ7CI/hgepSd4wZCCoCNOW4iMTTEg==|Chương 1715: Tiểu bảo tỉnh lại;SYWKm+YBNokgnes8GmUMck/OvmoCXiehwnazuJ8HM/BpbQzhDZG9Ay3M5WLVWldZdGpUfQW5EFTdxSU687pJSN7vjF93f4jii1WgUKXyC+eEPsnDldEaLIjqUVdQdI9iO6Vu2PwjvS50ZXxDGwiw2/EEG6FTFaBmNKCVEQ3ooQVR32EKgOy5x+WtS76x2ckbMrw6fpYkJj+pGjv3BzTOZw==|Chương 1716: Đó là mẹ của nhóc;TUhguVnRcG2veKhp+N5A5yN+nW7EOlC+RUbE4S+rNXELc1VWiraRWgkaZeLDe2wpzCzZdk5BBYXCDyIzcCbHTDhY4FzpphSdQNuZgOd0haKkndAQUtnp8a1YUuwbxcLD83EhZg1xLb0gpChipGTKYSJdOspnoLC3MslGCUF3vDkpBD9FSxFaNOzIFrvPI0I8SL7zR9k5ghYSadrpVYzQKA==|Chương 1717: Mẹ cần con;kPitd5A+X0Ug8g7Mr3wHwgcuRJAMO3sXz7ZrdUGEj5qwBEPkYcVFkOPowfWvUDwGt3tpOsMM5uND6/RKp5HftDOz31q2/8uVupZIKB5Gel8GVqNHU2vkXfLUEv1Dk2pLESUpGWYHVXlbAU3usDh7a7csIeDm4lPiqWeQzMhKR8F3Opz4MIb9fY9jVVBjjlNg/Myj0neuQxjtQsyiazhHyQ==|Chương 1718: Chỉ sợ đêm dài lắm mộng;zn8v/jgkTWxEOr7efI7qxiZLfYT79GVA5Pm+X6u3kLnMpjpKW90mjbbFC40t7qdMnWyPAOIA4Y/vQddfV2mWmqunJfC3IgF3h7LxQiUjT0et5Fs7rvkkAtK5YZoqwmOXQltOil2Xi3pIMX5zFxEQZyBlosGZToZKOBAjP0UtW1i2lzDKKuuA8vOgJKAFMK+1FnfuEKgdB2JyVp07Ep1mjQ==|Chương 1719: Người con dâu này, tôi thừa nhận!;8tJHo5iftzZC+6Tb6TXApPYVu747AMlpAsz6OcAITUC7lWalZtmEB+DvV+ysfhZVEh88cEGHz3e8ndCze8LgvLkVr8t1P/5Zja3SfmBDJ2qqhpIEMsyYxNIwwNlWWDDem/uYcgqbdRG8idA1Ehd7vjUJnV/HmTze86VLKXmu9wPsx313s6JeqheZJPQ5S+qosnp4PG/wdg66ZNjyRx7jBg==|Chương 1720: Cũng muốn nghe theo trái tim một lần;gE0kG+UDRUio2n/bULSHCKWQ/G2Vljrs1oP5TFwKE8pEFL+DZC8NEA4Ls6nbZdZ9kWFdbPxnZgESDegAk5hMbcwjbPcGOEUSh2FBa5/Bj9BWBjx5/mrPoIbvvuL7x44sSpS5jHH6cADNwvQ0KTDxvMyxTsixz+5smZ4nPBySfvGSZk1piwN29F8gUu3Njnp3oLcemtgPjdL79ypy2IRrKA==|Chương 1721: Không muốn sai thêm lần thứ hai;SfNbL/+HqVyYHLGF/i/PfNoT/NgAtFKTGKY/qIrxAVZyLXKnmIpl0ok86jps68hWsQtEZgb77aHxtF5UadJvnc0O27g31Z/cUwjPbg1fdbvVN6iXqCT0iv+3JGu4IARDVMKKH5qZh4W+8nVIqzf5xxUsUC7W8gf8lHHEMnKAnHucYC3iIZC5g9vf89Wfh26/aneo+X5OFoYBv1q/xs3+Mw==|Chương 1722: Nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng;ILx5g5nk0/elCkVHbZQgCApl1h0+GzdZs2eOAHGxfU1Eu1dqz1ose0tEAJyIpMHH7LTZ9NqC6o1PTalTB4nzpqJk/vFs+LD7JsN+OOZ/R4OrmaL6Te2TmG3jsxB9aY/Hlp/ChWeeGzaEGxJcJiybql4/uj0AWW0h1kuE7/iZYnBP6H565GwjoejSnT9IoL4IoEUmKJ2Ppnw4/0D0ikgnTA==|Chương 1723: Đợi xem màn kịch hay;qQ8x1axmV1EOff88g3+0q3NGcpfe0Nwe6yhJ4zkysgpUX9EntA4cfIs9v30DVrCARgVO0MkdVOW45IfnPRUYPfRJ39rgsKZyC2+xbqWwzIQqVHm/IpwBUaGZNCSx3Z2dBLhRPGiY9anklWY16Gkr9GVmSfrsFJJazLbnhWRXL7z7GCpFp63F5nQMiY8UU7fnlAOvNEqiz5TDGqbND+EDdQ==|Chương 1724: Bị tiền làm cho mờ mắt;FFs5H24XU8TcoQ8Wp06YVCTbCR1Ttg1jiEze3uPkWVdEAm7ejMTCWYuqJsui1u8RwM0twgFBmbtVNwGMo8uJf0TbKZrh9qKlcDv/IeDaGoAMwWMvRR5y3CZi1NpsPn1yp/ylxIdM7XokLhq09HChc0j0/Q8zTdZQWXjqZb0PkvOkAvl4kE3sGXXM5S0ZG34sdNYogUMpIeW0LFWvUIegTw==|Chương 1725: Không chống cự được hấp dẫn;/2kxjUxHMEjgWwhdjzp5RzTw/v8mjdsTU0ShFSGc6V69klOJkZ9ho88dUdhRC1+ZM+iq5HfKf8ia/gLzmGxM0EKMv9CQZ0p3xlhdqKjhHYhQuwoHd0KHafKcqFXoWEuCHiRKG8rbEL9kmOqJqvZPwhQ+ureYBakJoTNqqBBkVifPlZzGNZe2Mo+HG3A8Mx5uHbx3dbdKBdQ62kcQLY1wVA==|Chương 1726: Tất cả đều đã xong hết rồi!;m/X6FqEOa+loZZFtZmS7fYUCdm1hje2nHFLkRFCKnLSTFFkyczf5MhUIaKm9spY3jtWq7UXoDQUV5nwMxDLxm+03P0rTdaOEWp937EEVKqirAetx2u0Mck9KAbpJK5RTaQhHFOJ6ofLNNNarR+Z5Rz2Vu7ly0TKrnwR4Q4VVeICiX681wHJ0cw6SBZoQVMZtYi4uyhEPZDER1xSUVaKlZg==|Chương 1727: Nói là muốn đưa cô Tiểu Tịch đi;ltm927bg4it0lQwwsMmvJhZus53L88pNb/xHhN7/uWOdhRzBx5mSKUG7A3AGl4MOdymm0yiCF6pL8jHeB5fwgGUT+zjvOrn4jhycBhANUTYmPcJE5+HYRrFSlpnM2zUjKDXTR9QYRycJHRPHfxshJRFW0oRDhJ4oX2r5ovokx39uznkRSny4//PQDnPQ3KrJaAd54i+9Poh6arNOJpKepg==|Chương 1728: Chúng tôi đến đón tiểu thư nhà chúng tôi;GlhUwBLuCg9TN8qdZZii4Z3qlDogJwkE7UMhozk3UUddhwIxlkZtpt8N6VOTAOj/ojJp7KKHKPcyzY3jGGlTDmB6CV/OWF/E8brev18cHq256BjDtXdA6Xv8U2nbjRfqFGyCrKQQU2ctAYMh/Hm+3n37GNHfPpRliPIS9PjFnW1+1cMChcoEtiLwO28mrC0wAdgRfqjsKMoau44xgvOKlQ==|Chương 1729: Gia tộc hàng đầu;PLSQdV/+fkTSoC0EiOOfWvhC2AeBSn9B6qql+LDrzgKoDirjd3MDvFUO4zQwkucPhTb4PI1e+Yl2ENU48WUdSgpTeK0n+4bx83GjmuYMlMImgrrYAhoypFn3TAKccvXAJf5U9dUs3HZhR3CGyGSSkG6202i1p0dQOteaETvh/DBZz+lWGnJ6z4T1AZ8gSML4kcBfOaycKT0DIqig5OJr+g==|Chương 1730: Cả nhà họ lục các người đều không phải là người tốt;HS3sii8n+Ryl7uKTlH3nN86760M/aMZA/HCq/OCaVg6cR+EHdDaUI7V8IjV03BfJVb/0jDOqYlnZp1EI959398b7sLMsbjXgAD5/bUzt0OXdLVnsP38HeOqEATZlopS1Me/cX4/zkuMnrFhF2J/o5t5B0wGLecNBBhQp52z0beBwMhFzodqWt2H0XLrwhp/9OFsL/vDwlpxWDhnNiKmbkw==|Chương 1731: Sức chiến đấu bùng nổ;7v1xX8ZYD3bBt3BYWgdVrhAP32VRQQQELFhFuVKFhJlKFNgt8fUumVHxB479W9SEZLOs8eWwc6Az2tl7m09DGj1UDlGJQK8+TOjlCsZe5RYkjrQn2+jUJSZGiQN4++hT8RWfOV0SzwWuuWOX2a7ysi1+Qkouh0IFHbB8YauOAJ+nWo+sqQr4LXF7wEurbCViNObMEzA9srrzeWf6oH5PHg==|Chương 1732: Có mắt nhìn người;iQCLcILxQe3GSFSazK7CZbm/DyAaSb+mwuyImnjbvPILfEEdBb1IUEql/4FWG2rKZcQ9ANs/qYTIEkT1uOUZaF2OI/D5Wl7AeqFLJcSpQJTEfPJ35NRWrLqECZYZqpmH368LUswJX+LtX7QMsMS7veQm3ayILT+mLiZw5aGdlmecRBYCHiVzS1OabqcT2eAexEHI7d4CA4yOTMOEYPGRGQ==|Chương 1733: Hôm nay, tôi phải đưa người đi;JlfnhYuA4JWJOFQ6iIHxVSSYt283i+rjlwjSRC2+iGq984hYnYiiuCikxsLKhtjSubJsFmn9hq3dDSO5XXhiWdrBdIvPVzZg9+3iTWM16gzCaIVnoQPICaXpYQvm3bLtzhJR9LnMmDJ+Lbp+7MNixPXdFDdL0yRBn1KQTTw4NnZkHvv9LY472TJpQ9uf8F7V9Usaw2jP5NUESRMbcYBkVw==|Chương 1734: Đừng khách khí, khử chết hắn đi;lg3uAC4Cu2nov1YYKQinL/XdGBxKX0E6mQNOcq0vYbEnDsgN5LAxnf0vfUSZ8ue3ziK8+VJZXG7rgUFsTsbMX1kBkrqZ8D+1I9a98pThxYdeKTtGdRM/LpABuna8WLyHusm/FoGaRDbIYyRmLGMbE8jhxg9hOCQw8bECZjviXt+OxTa9ycS83YeYE9+bLpMW6pD1oT8T06Z1hi9fKBjwQg==|Chương 1735: Đúng là cầu còn không được;oC4gWkW/HTmVzldYyGD6zMEadwuJxEhq7fx4XNeNuvLGUvbrSjT401hio4j/nEgW5R1OVq1lUdSygY1z0+Sniz49b2SAmpC5nBN1XpGNrBItPw7X53jv5uOqX0PxmTItLKV2eRRvr8zSHmwW5earEK7kTw3tPgdtRgm6Y8PJQR2BMhvkQh/vyUoSq11JVFgUQaozt/DtxaiuTPqoyUBwkA==|Chương 1736: Mày gọi ai là nhãi con hả?;sIdbDTlkeF8tG8e3PzKIlukq2wfsHNirmRmxXLpAucXRLwOQxowJiJLbSRf+JCgiEu80ZhKKrSza3adZWSVXftnTNQ9kEnlKYBmG97wsTP5Ph9glyjEyZ57LjLtMtPBzQpvW1ay3pqzBGcw/C65iROKOQDhcJF6ce7B8vF96xbuWC5DtB9lNInxoh3dEjLrar/yWFLA38bddbLG7WG1Ejw==|Chương 1737: Ấm ức;sD+G2/yOP+Vwljc9TqGC8KUcy1FX8WFn/z2zYL1MfLEX/Ajt/Ht74+RqABWoJvwkPlWKbZ4IDrk68R9FVXDR5sNnxkKD28b4kLxDPQQUSEOgzEubqDUQw9kvfIf4k5gDW6G9oDs+MwxXZd16eS8HPJeyv2OZa5Dn1Zx3g1dH0AHQT5tH7rg9buZn2VBZmXhuKhCAHUBxM8kiuDni3/80ng==|Chương 1738: Không muốn ba đi;wlWNZ2nrW9hzOpwm2e5L1fm/V9Gk3fQPS9nSC57rEnwqwTzVuMQKjFehQZ5V2HOhlbPs0L9B1JATgsjeWjhwwXPUzJm/5rTRjgMDXefqsL73JLTL3SE23HWCv65O0JgXEr1jjvfjfY3UfQzH6qxgK020ksouah2Z2uSn8VYdBUsR3BXdGD2i8dI95bEHEkoNWI8GIFQQA9cGcXyG/Difzw==|Chương 1739: Có một thứ chắc chắn có liên quan;hPAz4CTtQksxnImnG4P5K/vY8JsifQ+OMBWiAAhI37N3U47IM94KEN/6R2HQnxa6dmZnWLdIpDY1USdE7BhrXLiwgUUkcG+1cqeU9trIQPXOTwXXuWJ388VXrULLsmijIc38jIZTO+2g45i9wlbs5NUNhLu+3r14Mm6brVPBda4QP7WzMHlwh/EnvgGdkcM2e+KPYcaaNHdSR+HNJTiehg==|Chương 1740: Cháu tìm Ninh Tịch;7joINikkRCmSbKYsP0UK0jRQ6ne5QhaZu2l5lgI7GC98qMP1FF6Ws6ippILb7aDYxW6s8rZlYrszsTpeSaY330BKgxAwtJmEX4ltbmnbetD2ZIWsrDinfDf74gvCdiH9XLy9E1LaZayqdBGpb4pXvQ7tUBSGTMXyFiQ26YREJ/9YG611vtVN7HXobkOzX5dCjI3GbobNhR3aQ9nWwMoE3Q==|Chương 1741: Sợ rằng không kéo dài được bao lâu;wdm+3KL3Hqu2wEPxz4w1iy/5zXW9SMpR713KD69OGoP1PLvOICuu9ET+B0zXiH5hpfaU29YDMdv9dPec7WRS6DDInG328qBoKs6FUc0jU7qN1rxL5wHhLJlbSyY/D8mDDnRvxhpOHD45k00PutfAwZ6NJLyH1B5dVvgsc3LNM2K6ohFdYoZAj4Ij4ia4HkyU//HzpnnbgJepWAcwHYAWtQ==|Chương 1742: Thật xin lỗi, là anh hại em;FhCmS84xP7J6toFvs/+TnsOz3LoQ6o3LtugvWdEK75Ub+1Dysfb+K6CVLbzWDkJrL3wh32mkkfPRq3hYn1gvVIYyiyr134bcDY/IG6UFup/zcqHA1cgKeqZ0vAuQk1hOgSsoL2YobvEZNVdmvuEChh/roNSAQ8xSHBSNOzf6AFhoVak2FsI0+xDqGp8KdyRZMNZxhHne2HFRElZcVheL+A==|Chương 1743: Phản bội;AFdazMlbepcXkLoPMRfYPsB2l4nUlQtQ+R1uE4A8UQd3rcGpHDfiXQGItqTuetz/ocm8DMD0pGn3Cudhh31aMoncnF5e/YbIOO8GLGvRSvyvhpYU+yb7rxVxAMDGPXNY6jb38CVVwMVYqOydW0vPSLEzw4X2qNbe74ALg83cjX1NYI4L6sTnxbY4Hq96Rt8IBb8P5jm0ZLJKjeVujO+hKg==|Chương 1744: Không tin bất kì ai;WUzyyIXoh45aZ7NHnMljdqssjEyK9SdRTIba5IuLu9azcnS5sNJZb0p70o4jmc9u6zpcVxn6Q1wD1DO6YCBsyy6Q2NLRSzGRANjLT+oPlvjTIai8PRa8wxq0Gp2a0rdR2XhGkfVk5ia+aCAEgrnjZiXGVGxzrzjNTeX15wvlDEgQzNf9U4Nymxcf2PHKuWbJ+5bvwgb6lD3X4ncLa5YHOw==|Chương 1745: Rồng con quyết bảo vệ mẹ;C9u1jLTEGL54oDEVdgZ03U24fbPwe16xsuwVbXXrP0dppce6uN665swv0T15zdgAw3JuvamtXfbAEFWxoMXr6vBOlzVfYe4Tbr4qcd9Kcinj5mFO8T0Qnc2P+xCj48VSamdyq6PLaufKIzXguUe0q6s0wZtZfoWlwAj2sxIjSzH9JHFNUropWJScE5pEPT81xqm3WTis6eaM44a6lzpbgA==|Chương 1746: Dụ dỗ;owQkRNIF7f4rnNz+474tJN3oRCdkIIjHAultUEZ6pHaByYY8djbpwC2j4XtybI+qhYD4wOhh3JJCqbLglm2y5PTEWkDEQOO+ulaBakMehv62ZIHy+hl5lbnqzl6GsfH8V2Y2g4MCAU5eUMra9+daxktd8fegXpQPj0h8DXz0Com19gM265vsCGSxXctlRDTTdALhUdbO5lTt5Jcu0/dabg==|Chương 1747: Tự chơi chết mình;maZ5pRbHHrlfxwhFulOaqtznfU3iZsgiQWoxP9g+za8A5cio9xwnp4yO0TXIt1NyRbnc5W+3RHp3f7ODpjfI07M58jOcFihYEqO9mlnvyrQSdbf+N+LzejWXR7kvTdlbEnDoGZYa8d5OQInKnK/g1+HqpGPkxf6mzUmlMTqnWoIyJwI9b50CtXMWAIFw8VEGC23yyDYmjnkzmuFyRIUB8w==|Chương 1748: Anh muốn?;t12azov9WitoBA/aXTUHowCoil1owsz+9wSfXC+Fjm01BaZOBv6DjBzOW7gp9oJP77XTEwFFlOZgeGRUYCiZ29xbarcTwzKZvhk4dMFrJS3spLW8bwShOwVwTMq4dEKI5qVTFtS6OVkJMUj9kNMEWPWpmguX2nSCI1HlutFvyfB2fPORt02WlKAFWRmY6EtXNqH8l8wcVFncHO3/AYZYxQ==|Chương 1749: Có phải là em trai thân yêu nhất của anh không;rJHObihPP536HMh2bPC2z585nNxbFYbDpnpiaJT37vGPexGehOv5FoP8IxlidquGGDnnvX4N5B34XcHEldYOiG6aKLdD0nyp43UtvD/NBCnfJdoD6mhb9rHFIYp2oGQ9uaKo82QeZvcNRa6kWBVnH1JBa2yZBiNOun8eDhdqxJ/VMDWtTzDztooUvFrXD/7j3uLZKmKY9RGrGxkW+mLn1Q==|Chương 1750: Vẫn là nghĩ sâu xa chút!;ucEpmT7v6LOItOpioV2H74EdZJxlsnHXpxkfgnkS2ZtwRAZnak7Wdcwt9MqOxpBK/nLabZVsUl2y8lsn7NwamUAVt6n5l7HfFaPDQR7FNpEDZL2BEiTdKQ5w4N44SRYt5JU9fOnIiQoLq7oLlMRNmoFeJd2h4L6ueS+uLoY//jLw2E7sDp2fWgkKYj+mS4aXmjMKcEszFfCrJ1s/O/3HTw==|Chương 1751: Xoa tan hết tất cả khói mù trên thế gian này;onNokDRr2UJ6GGUC7EZDzuhFb8PG2prokcFJueYC1+OWn8mK8Uv6UfqHAYxqZxKognRRWVsShJ+feI2aUWVj0UfN2Zo5v8tgnn3CEYrEMghnQh5cOG8X1Jw6AxloAsXZTakfJJiyKZ4k0MIZJdY9GTvbyWlwJKks4jp5wwy72s2UOEQfiOMifgWLwJRBRkD31Aq7QdRub+OE67Los8PbIw==|Chương 1752: Lòng anh đã nguội lạnh;erTbUNQPaVXxr7wRqowGRWFlGbLQmjorxtH/5dB2VyHusFFJE6vO5unwkK5zws0m86wwbTGscw1Dd2Omla6S5bKNqL/Hg2D9Q6e+Q8g63oWSGFjttaaepVFTaaUuMqCB87bwx/eyq3wvyagd59gvvW/VCp7cje58QLz5n4E5sEnui3tp+ElHqOqahIi855A6M3+ugehK0wc4OErR/uFxaQ==|Chương 1753: Có phải đi tìm Thiên Tâm hay không?;2pJJk/V1UaIeWS4LEn7vwKnR9ip2MMh4saZKQk+gBsyStRv8EUZaXYRSpKtXv9E+n8OHN2EMPJTYAWzEF6wscaXYebB0vzfNuL5K/K0ib9Dx5noLrMVojv3PqX2bWBTho/S8uuVl7FrIXGNWp9IAwkhEWv8K1VA9mtrdslhe9UmoF3QgMakWGD/7MdGVlEJZ/GbQEwT8w5V5o/z4lzaEqg==|Chương 1754: Thoải mái;APysCdpP1D7PSyz5xxxO5il9bsUZ5KrV/fjQoZ+1xi9oZOdfsWncJNl3x1HMs0KBpxUE/D9Lv/keAhlGSH8GcYn5pxoJ5xcZ0nv4ZqyRfJW7lF6VgBOWJxSlt75+ZmUf3N2RUi9ORkwbi5tMlKxfd8XlN1htoT4kaDjE/l8ABgfbRXTsBy8/SdMYL8cufPKgGbV9bN9Aq5YTQ9fMXaANRg==|Chương 1755: Không thẹn với lương tâm;lwEos4MAvQFdUDztBNnm+PuGUtb3YTnClNk6FikYqeY4uLMPaohnnc5xNb/uT7gu3YEThUdQj7gJnKmMzg4YngLWnYWR/tnVhXGSfubKc9yZ+GMv8gDZG5eAoloA8giIYQQ4dFFVcmhz5X5i4ODsYFx+nva713bnJS2vCOU/Q5di4ODx49zzBUrmBk82WPQ6Kd6CHCLlG6PNZW9QtCjWIw==|Chương 1756: Chuyện duy nhất có thể làm vì em;mqb/+A3nvcAMMPnaY9lp8B8C52tBp6MixuYF+ug6Xdt/o87mL/H94du4pWbDUvoljSQUb96e2pPjQ0cDxruT6DgJMySj0upsJlNPqjaws3Yp3hcPx4p77sp7F9nUvrIoDm7CO0UxMJolwoLndJ8kZQPjCNGU8x/bf6bMRcJ4uU+K1MBCpyBEWMHAu9Ix7zBiBktAFrtCebMHeAi5aUfXTQ==|Chương 1757: Gọi Tiểu Tịch cùng đến;cigiA21DB5/mXRc1YhcImFP6lTIuLXG2hsWX09Oebkm+WlJBAgl4iG86wiEB1VcZi7iVBq9C4qEefPCWiZFszG2tAWVdpnXObHDioCWGXB/cHTgBgxTsaneFIMF7YhafS7tro2877HZ+qcrWJSAR33QhHkcCquvvNiDM0U4Xw7dkDyQU00cSaVtADaQfaedbNoVBkjKmWjw5CdzTJ3ZlBg==|Chương 1758: Động lòng;YaSZY6ht62qX4AYtcEXK4Z2OvqiQwRbapdOhjUiFQdxS04f5vEivt/Zuki0fx/C7xO0Ley7BcwF02tpzXmbaUl6/FJdcve35UFY/IkD/nD8WWBCpTTwKhEIr0qj8F/Hjuy4zhtOzRkKntxCmdKxTY36BkAgql/4T4Q0j/gy5eQtG0yHrYElhhSgUD3f5fpmtL827BIHIqJerDDfQPJsp3A==|Chương 1759: Vậy ai là người ngoài;WAuBmLCmM/HyEVxStfXgyFCy7NvgCThEozy1gzWSUHHRzFET40cH9HMFhcAKCAhsMcKlgUj5OC9jaBKG4UC/wioek/FP4Z4S7SRStKQaVB1zqZHTXZwrsRLdc4MMWIpyxS52TsGi8cCaMELzzDLMOSDvq2+znmu0/RJ3JBApp8L3HX06hiYOfeM4bO55Y5wCi1Jg1e0fJ6dpH/9e6ty/IQ==|Chương 1760: Cạnh tranh công bằng;5pZ5sY8pCniKig87AOOAaV3+C68hzBVCzig1AblORGfPJ3FGoTsI4GnlxVl/9stB+0eBr9Q/j1Ml8ZHO9X6WwevULbyl/JtVQyKhOkkP6OyhSn5ufZbJK/KFpJTh5KpK+PxYkfd7b4on/r+DYPgLXhS0KGHc0x7jVEYFGEREwmxD/fvMf82unTLah6leedaRdVFXEW++c0ukOSSegt6rpQ==|Chương 1761: Đây là thiên hạ mà trẫm cho nàng;HZ5JMQm/WImmGcI+3hw4B3aao7tNuE6lEa9aEvQ9GSuMuTdFhxMFFXpFP//9AG3Pw/fKf3SDNHEEn5jKIefz915vg+aybKvypN9/RWMBiEweZ+irUXzPyHIrVFbDy6dKlb//ReuiedzdQU/EyJs1awylz0oDiruIEZ6xlTGxg44gxDUeo39hisvB305b+/1CAbyBt9N/pIvyYLG+SjXTFg==|Chương 1762: Nổi tiếng tột cùng;rqt1Wna7ze54ifgBKhVQz1g41UZkzFfLf9NUGYei5ZmRoMKL6af0fdBA//tmawdIfN9sbtW7cEn08lANGHEfBEGuuxJFs4DdyOpBcoU9HdzRuwgk+cK8bI0ivnpm1F2W9n9IjZzcf7ea/GYbImdNJkEI4fCCUXCKkyXo42sN3vy/Py8drSM9CNtfPiERNCuWMYr/hqCMJNmXwWf+N/hXag==|Chương 1763: Không thể tiếp tục ép xuống;aiwn2N78NiFTsoLzyLq65dfk1b7h8cVZ9wi8G1BxBZ6tU2q1VwvH3dadSk+7rXNKiNeNHr8qAKCZh9wlnN13G/jJeezomLnmggiX76e8AMfDSdl8XOLQPnbrR9x1CiCFIFifr5cWuA3Vdqzvxfifh8IdXvNpKwTS9jsRtTCvLiI5vOJbjE0MB5QG2RTUevcN2IabiCXM8wB21hduAaP/Kw==|Chương 1764: Không có em bên cạnh;fFhOXMNgKuOs6IJCKk7TZsqCpvyjRO3BzA7EPdQ5fJpakbJr4Pt3UwsaGy7VDG2hhaz0vltQKlULa8qjkGOD6atS4uFWqI/0t9C8aNrU5YtkVgTDi+QUfLqcmliXXPAP16124Y+BuFtKqn3OHVV/O1cBrZAcVEfZ4edFNYYGNdOBJGiJBKcHpXi7aGAG794jGNceAZgpZqIVPPIAerRccQ==|Chương 1765: Làm như vậy không giải quyết được đâu;N0a0AO3Ohw7Ph4TSwv9n7cd2J9u3UHLwC3KlTyV5VmebbCg7EvP3DiNVkli6fcQj1IhBUKtwZdaEgcr1ir1fTz08DfAtFxvWdB+b57TIHrinrcSmLntJiRzOOb6cnelOGIqpB+Yuiz0wQ+a/r5CEiCSCctPC3E1ObQfvRy84SU5YVGqfIqC1TeBjFHR7hY+SNyCVS1m7Dm9cIBF2R7u59w==|Chương 1766: Kết quả chuẩn đoán;Jr49uEAE3rtaIwrtEYxWWkNPRa4xjMicpnoQUoh6X0tU7YxW5zaODi6Gl0TXKZ2nvUEqQ5bdG9eX9Z+t0UrFufnLv5jcT5PFG2H1autYmMxqM/gBzhggJKs2b40hocJH9ft7CePXd1H9t2P5gFrdBRvHfkT51pC/X1v5xFEVqz4ZnGO/XDxr56nNzWOmG2vLYVJUavblK75f5Mr4UBSshw==|Chương 1767: Sự thật phủ đầy bụi;qGG/7ltFAfgkpXw8qVU7x2ZrqGx49IX08Uozpby43qryksGLCTF4XS/XtYRxCbk2mhds5FQ9DAbeCrEFZeX+MB2t5gBA0v4NSEfXsaVGywVQzq/M1EyetUEtxfMdCa+dU965uNmFinm/4PjXiiw3z05rBpEFWUQW4VEvt3+x0Jqeym59rUyJmxPRQGwe2HEF64YfdFjxCdEnAWoSc8JA+Q==|Chương 1768: Không có ai khác, là chính anh;Lf7xjUIb87XN1VtCfPQINuM76HdlICeM6RWq9CG2tnUXyfNCc5xi62XVg6qaf4yFYeu5VwIDsRbhReGuYR+7hYCpx2tkh0RuUWTYdAgURBgttg3Q2u2c5Isvvmt3Nj091x/2O8gEfRUaz++JRaOsYP7P9yBbG4wvZuYl8vrmsCmWtkzvYBKKqGql04cQNpMiU9AF0tZZJoZIyYb/UCxlaw==|Chương 1769: Làm chứng;/QkktAc2UkF3owfGSA04uUcqCJpZSjanGMfRmgn+T9NFR1oc3ztX4daYXB7F4G4qLxzLfU8u/TkHNjlBMjTZATvbu3xFcmJo2CId0f2N2/H+7bCG6B9NOya0l8SoNGeoRF8k8pI3cVisYWjrdG+ra/fPqruLpTTwxpdo07ZbzIebt/pU3sRse0XsLrzfsySCDoTFmpCuvl1wevoG3LCYdw==|Chương 1770: Người vợ duy nhất trong cuộc đời này của anh;EfScLgbb2nVFb+hWAi/XOaCCxFrT3GzzlMir1evsnHySTBZnMxjZgpx5/AP+uzm12JdH3eT607YYUZ9KKXSz3D46it/OhcI6e7ZaeBk2talIaJagSqZhhqu8tr/bOC31PU8KC6ENErc3CcRGgPXRJQmbAiez2WvxWi5H/LcaBCOM2HkwiFCdWF1tSRrgFZ/LgIrnnrdJlLM5ICvZqyI6AA==|Chương 1771: Cô ấy là không thể thay thế;40zDxxpCXHhd6FDfzLO07AjMTAjg2qo+tgwkJrJHwnbm21Sb7khZbTTSQpLcGdoq9FleVXFa2TTfaDBkZPc52l3oLkigdRSXgQ8u/p+rpZnA1NU75EKEgUQrruD5GHuU4TuVHb29H+2X+dgKOwdzZpWga3MYoMu2qiUVoG7jnaRYAcQL6j505M8Luxl2W5+c5InKefACl82lLOl8EwCAng==|Chương 1772: Không một ngày nào từ bỏ;dliM8JOHyHC98x1YZkn6ZRtU4t2rc5ahefGog8Dxp7W8bkFGh+27QSjj7Z5IPZGJMCBbnA0sMulv46lGIgJuATPO+fNtuESq+qLUNB7LQb9a9bK2BqrufZnrxSa2bN/MmuXxzIF72PvZS4U7Fh2Q3jsv2G8BxS0tu8DTKyF3Ykg+sezCp+jKdg8qlI2n/F8FY16DidWiR8ADFPoC4XOdxQ==|Chương 1773: Mọi chuyện hôm nay đều tốt;oopsYBNA0Ok7OP3nBCdv9hx4g/QF4jOLLL3sJAkaXwbcgLH9cXAJHiaOz1/18L3ems552rjmBkvfDejJQmrAk9/pwc4XYUgo45jx5K2dNfDggOIgtEsfjh59hXILuS+Nae/qWokreVQitJI1LpEIr0tJqDP1uPjLN/7w2yGKi6naH+Pk+OQ7uqa+rlHXk+n3+DICDpQ/lGvlrfGbglJoEw==|Chương 1774: Nhà mà không phải nhà;nVDqD3cBZmXRU0ln1PWCsU4Jhz3N8+jz63+9ggjUcYCXXAyzuZ/yV7UrBjhBh242ySo+SkCfKz8Tplmu5a/WyUhI29rfVG1lvTQbDTZe7m85mG1AUK9jsPn5uZ5U+RjW4qTmpBr/H3AeRv9gEoQP+8E7xED2LGZm89je9Mf8+jV6iDXvdh0ow2yHum5Wl0OWBsdbep2FObd0EifAwCl84w==|Chương 1775: Ánh mặt trời đầu tiên;+Eh1xPfkOXtFTXEvFycozSgxxWxjiyJkRosYhvNsCBqtXECOHulYW4iNuLmS7NXClRA8kIW4vt/3krb1e/jAuJ9Dok1F82YYNMpWypk+1ufqHqHKlqw+1W/W3GpX/C6cG25KYF+0LFjh0Xc/xFGIMxN2Myh0+jf+Y6+biVXtGPMYrHOUd5rvG0KbN4NNNMEWuP3SeQK9dt2ga+fx1+WylA==|Chương 1776: Vừa tỉnh dậy;obwWTVV69DHrQo1U2nycOJLYkaMF9KNCvejiFXY3t6hZsGuVTOjIJw2TOnKT1zuEENh/7yeuGn+Wx8h5Ohl1mBVMnkn6nOTDWCUW9ZZyHTXM/bSTiOe+nW7WU1mtU+f5d6F17bSnPTFdrC/TJSAieV6cf8ui9vzXxwCYiRMZTVp5+moC0NQccUKJRGaE4PJHIebW+vDl5lT0ieFxyeWveg==|Chương 1777: Cảm giác không chân thật;+pXfMB5xQCOUr3I98rgraib5ENq8HsAtfAGqnwzzdP/YOPet7YOnMned2ZHCp+3Qs5mfRTqZMSqCe4lw1x/OJ37RpQVdi/cgc/lhV0BSFiMXjsk5BneNxpOVgKqxkNpYZeRfZ/H9NvpqcyDQCGZmQnD6EOCMJQvz2HjpIcr4M1tPVcNvt3cxdU23dq/Nz1j+OwhEyJLFefu1vN8Vf7AaiQ==|Chương 1778: Đã lâu không gặp;vRe9YraFHOKr7NY9fb+unA5rFO5k+Qhg1GjMD1V/5gL6878dfcv1drA8xFLGHoQbQsfxwez0cRqkqGDaM/XUOeiyZwFngO6YU5GpUDS0Y5HuS3FgI4Cc3PSNqdXoK0qDR506IopsblHNJx0u9xeFlEnOjdWrSPpaNXWFLm4vD3QxZ62JjfRQ39ntsZhvnmh//Z22SEEYx2VEGHVCn7zbAw==|Chương 1779: Yêu tinh được giải trừ phong ấn;jt3VEPV9jCYiSeZAAI2tBEpnxvtv74v/ev1BdKj45Z8Yx0jmEAUxYNg7ZQmOzU48WsZP9OuxvgNC06rJvDtjvI83Xb2qCJB8I9N03absdytuKTJcdipoJ1F9lxfwRkP82z6em1xNQs9mkZTLT3iOp+DsWphnbrCQ7tym2ZVigDOcebo3paf+CGQEeEQBNfkFu+8v9gnKOVbzT56d98TKAw==|Chương 1780: Tôi lợi hại như vậy á!;0HgIp4VCrDJ4c+AVOqQNQsdKQ9mOMbaaXNoC3kR0MB+CsHziKDbqi6YQQosSMX0pRUiwWaKgQTUx7vWVolybA7LFS9UmcS+L5FcIulZQaS4d73WXakfaEh+hY/R5IPzzbxH0n+xuRzzFu4YPIWT8lu+sI0O1cLqvf0/f1TLaViK/njdAc+9lnQnx+Jn/9NqQvAhJDUMr0dUzg5WPWsfSNw==|Chương 1781: Vừa tỉnh dậy đã chơi một quả lớn như thế rồi!;kjMARrKnZtgnXvx7FfKA/IG+RUqfSD7ohKAJOkIavUa9e7esZnnvJZ15PeubmI9PuwdEFGwFPj/O6Iq8hbZbgbgEQnhumZyYry34Tes2PN5ZZYc3ErcDR/T9q1vaUhZ97Nv+W09dBBIOfVy1vWEF7n5eBp6dP5njBAeOlYMaShvdfflAlWALRG0L4j+pC6LNcZpV4ykPteVf8v3ShNhSPw==|Chương 1782: Tôi có thể ăn anh ấy được à?;lqRZixHZ0PKdyUTtKD6sthMH6DZoxTZ+RK2L5KtDnKyLMU84+aWbwuZw6POgUTnNG2KRE+fvqT3LjLeGw+vtcEPETrWivInVWKcoE9MDGn23yZS3IMAHhBxxNH+zqUwoS44XTsdMtPIj4ZzhbUoB+f3PW14qTheJjXNa4VwkxmYRPFjpJiJpbFtP6pjeNmlULnbj9qz6R/jSKlKAnEvdxA==|Chương 1783: Bảo bối, em về rồi đây!;5sGznDCF+wZ9E7l5n2dc4AGhhaNL7BgVbeMuo07LBnxSqOtuwTcsVo505cnU4dT7oekRSSPVamZp5a+K1mDUz9XjvCiPY/Bg98zNYnGS2GCa7wx/9k7FJiqmVbR0xtM3CmqM8rhfCq92CAXg24uLZUWT075uA6PBLsCsrtOoe83DRuX80A+OU3oJ2Zvg7/aYG7joPFNCHSejn37VqtHGrg==|Chương 1784: Ở đây với anh thêm một lúc, được không?;7v+a//9aSwyxngOENFxn3bI7DkXuKLgf/nYM6FnQTyOQBr8FO6kzmDnMk/nbddjLd1CEmzcvZC0ZntZWzha6ojU3tF0TFsGcdj8jFaJXaNUeOr8rX4ZKIebVH4NE9sDj06D7zn0ZXhAINkGb7lCD/IO1rCTD+LACZJv3a03OvsRqQ4ebef5lb4ewBdFNZ1cPcWxGDsLppHvhJvzZ83KL7w==|Chương 1785: Anh ấy bị chị dọa cho đần ra rồi kìa!;i0/BQ9jniG3uN1GaA2lWWJRR/RI5dSVlbVlYjOjcABKeKXS7ZH1TKGH8xusXp5JD3a/LwS27WTVl5BHTtwDFEB9bIi9J6q1bdQ6+UQ+0d3mHFOdEniRtNlmyxw7Kec6AIrAdl0b6tP47piUCnSB86RTlInuSjDCZBuPx4LcVK0sR2XNz9mErSvAhkQ98fsrjJDzBCDbVbdAj9rwaB45HKg==|Chương 1786: Không thể vận động mạnh;VbiqIa0LtnmWtZp7MzmHwtOr7qxEIlFi0AGisL9zi3Giqh2K+VR4vY/prkNhNLyEOprhXtvdEAn9TBfoZce7cV4BOT4pdf0vmH19Ed3FvV6eMyDtidCUp+cJXY9gFQSoD0msjSzVaF33AhSrH81qVg+6IdJRUkwVeMwY/AMli0QdfZxbSrWYFa1tPXNx/AMnz3pSqUC5lBoq/yuYDvimhw==|Chương 1787: Vẫn luôn ở bên cạnh anh;A6hXrjkiiRq3omz0ob5WKC8kbkekLq6jzXr7IJK0YD+CCKfixgy0sP29+5/0tEZoVTYb39N/CkGS96m9jzrbgO0c3cPxdZye1H7Ze0NOqcKLw7+YG8coiOQO5wvU8i+oOa5RfrK06Qb5KE7Qz7uGXviP4kEerSNg90qwa3Np7SqhuLMWUgzho94p2Ecb1nZzeIBeH4R3fn12nGLeAzm5DQ==|Chương 1788: Anh và Tiểu Bảo;OVBJOuT2q6DQQnJEEc7r5fD2+qy/KT4zegunhkVAiqVniix3FYqP0v9kziNd4BTc6WdIQRj/5CKBBLIyEEtyKWFaJmOJb11vt6dJ9lWguZlCYC8uUSPWVrvIvoZa6EQUZm9YQkNMbH35yorgBfP9XloKf5JS3u6OMMDrHWfDyY5QkI/T5B0eYERe3a9xhjcjsrpoImnKvqqVQesKjS5O7w==|Chương 1789: Chưa bao giờ quên;NzBB6dRjj9TSfURc0V2N2zc62jVPqZNeskOWFAZZCF3V3MEqLtymwwSlbz8pS70XgiyeiDDf1qdgn9AT9AZ3euW1Wkx+0yUXTPESJlRA5ofafKSyiqWHnhtcTNjKQ362sGamF2G7wI2r8UdVhNiW3BMBx0K23mSU7aajkYIOv/NrhmIGUl88VDVD0l/AEWUoiaJHatlE+4GOI1+nqQDD8g==|Chương 1790: Ông đây còn chưa đủ bình tĩnh hay sao?;AgLd9z01cEMCoqeRECkibmz4Ev5UZTttM4e8UlMQw6pDktAC70crGHv/2eqjg6mlaCSfhtvmX7+OfmgnZXl8CCzI93TP6KFpq0nMhDI/2QCd2r2iKn6UDa6Y5dnm9j8lGZHiDtbClZ4g3n7aq7Rh95Pch5IzDwEQJxStbkwXSKnSuAgxQyJDPnXT7OzBJKAOQVEx+7i+8tdtxn4Od0G6Sg==|Chương 1791: Lễ kí hợp đồng;xBVRtlbZBazNGbm1XlxBkeL+nFrPHuDL0GY1u5GPXczu+2niSLNhKMRD/st+yk02BnSAzn96CKFLeXcGRfB0wFx1K90fsOTpU0aBIh7mlZkk2jmjur7RybwRlvunCCspWOnk1DZ/FszvIKVq2SGDsyiXbMmvtOL8SDDZl2H8z2hYJKu2Lk9J8+diW5vL/NtB5HseImk1Lszeu78lP9nQYw==|Chương 1792: Chỉ là chơi game cả đêm thôi;HL09N4Fjz+CoJzt+B8UAxPRYr1G00HkZZqlKUl23YgQbI/wR6nRj7pQ8cPJwNrLLhMz6/dOq4mYn3PDM4fNdbsMYGm3GTvHHgn8wRYqe31Frz5/n0P4OYfPiTBn7KU/mNcL9G96Mzp3t9ihSRcwxixf4feawU1m25NECa3NUyHQJXQdqX0Kl/gkO8j5QbkSnmk/ngdfDwh1cfWOor67veA==|Chương 1793: Tôi có được chọn đâu?;qCjMEVLSlmH5+LhFdTwgV1b67jmi9v4j79SrJwDjMAVv4hf5ifwfCyhTeAf0oBtvSyZbC40zdV6F7u9VdBIykHTLeHUY5Z914HALLkLNUnaxzQ/j/OLMUmifaEhMptAXgT3BZNZ9QJHZ4AA+43kMHRxGZLYTkli3RvFD9C2B6DNQBFO4fOhpzEJriL2+FnBeRBXPzuACKdGq7H3f/ZheyQ==|Chương 1794: Lông Vàng bùng nổ;/hozZPcotbZ3hbjJPFq5yNc0ngvPzeRi/o5G4zDLnkx4BhDFPS3F7DqkdZEyJyM9Wt0axzD+ZQAzOKawegadhqNWw52CT4cyVD+CtCdIhoD8o1zD/aa5NLcurCdRfVuh8/SxJJLLdXJ+AuxIBUTSu3jfrWbUOE/fImx6ZPNLS2MQj6lDx9+4Hqjw3Mtdp7v6a8KPR19OzEYARbkVq1arNg==|Chương 1795: Đủ thời gian bầu bạn;wPncoXoDY1AZnwcmnaB67yCjqa6yRDTH9Z1pyCI8u0jPn/FYeBIIKuq9U9Kf6/6WOZx/AVwPawl5HY5gSZj6IKU37g4hUDbeGbDv//pM8adtKao2X00+0O9vUl7wqBZwj2CfjcdEVciZ10wUntZbcI/7QPvtQ1j1mx4h9znqrCoJfg7r5Yy+aB+A7DFI0sLh0Vvl52EVLlbhL9UGJDzEXg==|Chương 1796: Không được! quẩy lên nào!;cCHXfvW1cTm5S9FxM5EWeURdmY3Uj9raRNN76pXyGCK5H8VoJLS0fuNnCNpv/cRBnX1dp36pPP7YXl2zZwGHc5YC/pnPhuB3wz15RJM+gOO/3GnQAHpz/Qz5zcKoXNMqbfdTffAvMy+pAPr6PH4+EbKELqAmjSacVVPwCAf6+mWnky7Y0pK53SS79bTtMb7jpfRtPKb/zy3BhBukzGyBig==|Chương 1797: Anh đã kết hôn rồi;6nylydreVMqTk0T9HTJ7uUQa3vuoTq+EMbHHa2nt1cr/oU2mHtcB+foSDxNLWrstpmAPiiIBVXk2fM2eDLZGPzIE2wCDBN+hTaElhIxYZu+/HEPF1zNZ7JDSuTTAm4cwUtrml2prtJ5KUoCiDWq0hp3EwDVkXkOH6JB/L8bdg/K/7BdzZ9C6V0glcgORS83+jr63l/OLbKbmWtekToGSaw==|Chương 1798: Vợ nói là phải;YTGktIaQjZqhFH2e1WxAV7Q4rg+N3PXhcBB0+GQYXLpEL5r0uUN4vQZKg9RRrhV+Na2wS2oRFEXPTTK8wNg32kzuGNvYZSwvkQ48QYbqQowS+Vax7Q/QmOZZGbiTKE56BSJt3HPkQLKnJ61pMyXxWNJguPQ/FDuq74c3BDIClisuuKqqA4oQKo2wRoHvs5r1VLFeY1nnhn2fXWStw2mHeg==|Chương 1799: Giữ lại cái mạng chó này cho em đi;Xjg/X79mi5g1Kfdgw/QJ0Yrayb8oFeNMdjhyMOt7a9g5fH1IzSHvA1ExSCQ7qjEvWuvxa7XlvVl6lrLhRx66Fji1w6IdQaK9knXPw0km6lMlcI3tRs889u82sSJKvv6a6ccBFhJQKYFX1eij/KEBKyusJn2RabwJvvpUo3Wcmjy6/auJYNFJdoHamKFq79ULwam3NCZinA7Css5quUuf/g==|Chương 1800: Mẹ bạn nghĩ bạn bị lạnh;k4pbieabwMnDPFJHPUTCC356WlOA/WcRaywI3WxbdTbeemOKW9dJV2zBwEMSSl3+HypfHQnQzXHXjAIHdIZpTaRNUx7CO0uVSmGA4G3nasIYLu1+8lJvJOs1GhcvaO3swib1LfizLPv6v9v3/Lf1TkYqKWy2E7NKDTFImXvsgioJhvl/d68SulQ19MF8pn6zvM3CX36RMMPR2ZYmduHbbQ==|Chương 1801: Là con dâu tôi;H3I7FTMwdsorh9czwvAwaacuoK6N96iI2PeWCnG8O9QeZyPEqjC4A6keSG4LapOnocYnq2SxqV257DhY1hDgJ4NKiqh12jqBYR8U0EwuudH36a5YWpbzxqnMnGPKb7NORE30TY6OOyPZS+fw9MLWkVuctjQpHNOqPvFyIblmK1u3nTM6lOfxmkkXQEk0RpxH7VGFa9uRmzXtlbGT+BozXw==|Chương 1802: Ngọn nguồn năm đó;QSDiUD7VcQULQCaHmxWOW94UeEDkKAJIP9Mtj1fZGUkPz0sBCN2Ot72XeeJMzs2grzx3mzn1wjZbSkPl6gvpICcV3Aui+Utt4b7SFetSb7KRiUWKzv6rExJQWkSDCg3UWpMQoBn9GMWAmqdTnxrUMC/YpUH1GfZt2RFthaWOJ4fJW0WQYMBM5vF6qNZobacAALGl0UJ6oPtE3cU95b66jw==|Chương 1803: Một cơn ác mộng;G7bz1+vl0pXBW5bCm06TN3Wm/Y6oQ5eqNy7C5hV/EuKi13WSRSyKhskNVwcQfowug/X/KfuqLTNYg/msKx275HDHYhCUT/gMAF3boc/7q1zUbunlM6qMhLSCSR7cvCnupnIjuldMyIcIqj69X7BXie03m4/Ew/VC8WFKPYYOdFRxDVYYBSNDC6/vRSxycOPea9CCwErEeuDaVt1yEAaQSA==|Chương 1804: Vợ của tộc trưởng;jNmbhRcGmjNLiHIFx+8y920uYqk/pCOrGtW7R7KOhFq6dRTfuJPLHDV6qa7gzTgtcdb+yokrQQjEIWZprR6g7P3J8AjhAgZXexIqrO1MO2EUldTtG5mhlMzFGpPVv66k8gL+GNU2iNA9lZSgIFyRltyor2j6aFpv3mmftojSA7smyuZXgJjS4gKF5QynwmSe95gvh8umXys+DsCzTARz8g==|Chương 1805: Người mẹ duy nhất của tiểu bảo;u+dQ27ssz3dAnjIGtorT+IEPLb6n1avI+Bf6i88ku2Ut3z7sRejQSrk5BTYZcVdXvpbQOFMb1bcRZBU6/3StcuV8LKZt8L1T+Rhhqhd7F0s6ma2Sb3l/GhHan538DTkhlLvJFocs3gS7cYDjz7oX2PIJNaInnwBdVe58/Y9IroMSl/2ZX1wZaubbqbWQqm895wmpDny+/yklf4TyjkJKeQ==|Chương 1806: Chồng ơi;WutPaYcYWAKiq9KlHqZon3pHY3S+8lqSVlulHVZDQBqTiz25HQ0yyEuuP1QMZYZdO28Gwp107DACn1HC3oyG1JQjcjUbeFw8EAVd+Hb2YbMf//0rqbYvEy82OrUmI0J9y3Wh0GLYRZR/Ak5+3Jm8AhEkvtwDRFXDGNzlF0znEmFFVB5VP7dhiN9FH7SOdrepvCS+gewWoIHWd8eLr5M55g==|Chương 1807: Chung quy giới thiết kế này vẫn là địa bàn của gã;zm462Zcv72H9/RLurW0nPL817jlKWUialcHDF77Dq1wsQWvDA3vvALApKg/l2niCL/vcLGh853fFrf4WEm4z5fyKV4v/4auwZd9hCgJiBkPPbjicoTxVg9884DPBPnD1B/PgF3NmgYkjXDcsTx2evlMUqs6ajjeAcPydNNU8rHxb96YK7/46poXpJXgmBJVRlrD2FM/s5zY6f9ihPjS15Q==|Chương 1808: Lịch sử do người chiến thắng viết;JhcLPOdngidLHNRh29w5ra1lIIjA7yqXp2wy0lUNbD5DwaCYr/re0cSH745Uv7fxdOkWyUFGfya0jKuqdiehqqQX01BqKBHzR7Gfbye3SRnbYOd4WwJz9f91J1429zb6rRF2geTO51LmcLks+ScjNHZCo6Mkf/9CYnBnLoJ69SEa42ct+WUU7h10ouFBYSTKeWa/BXO9RmHydbFRqZ8WDQ==|Chương 1809: Làm sao để dỗ người?;/ZgI2zgkMR5xHcXTKNhHgepIkztd4Dl0Pjor1ekaQG8fI1sFi1GwVTA1CgO/SgKjvfyoou9DASR0IKc055fBQp8AQcT77qinE5nfuwfJQZa6ztBj4JNWoIc2XIuP1fDgjzuEkAOYpJTwVWrAMXNcJZbkNXsKTynWaw5/i9ZecmC9jO8HDg/tArZ3sVv9TUbAFtIYMVU6+96YD41EoWskxA==|Chương 1810: Vẫn là vua của thế giới này;Pm8CMAB881tS7ipGDUuN1aOKHdxFb/8Go1xuvksbrA5yAlc3YfMwJB3Yv1eJjMTYdTocq4i7JCOp9xU6iKZWeg1EMChPtGZwub7225szcWTyvcKal+bnlDm8h1jFhAnBS/h4CFxIgzK2QCjTDTnXetpMxsXwHdSk4p+lQFoVfiBnmaBGCXh8rnlT8WKDfvbhoU/8A4mpZDvHtE2hcKHCbg==|Chương 1811: Lại bị cho ăn thính rồi!;kKOYh0YJylHlag5AOdDHJdBJDStyh2zkCzlOqbCWLY0z17re+ZH6iZxFw8bOvkRFOhYrvMfnDM7NXrbvRdxN+cRi/czdu0Eaf6sXDOAz4CSM9/hkKV6Pm/rUx+CNDskim0j43WdTeVDsw1knh1FsRdkq8b11475tg3UecRvKR+/cJIoBfvnbctlukklzicOhCPT0XfQoF1vNOPSTy3BFPw==|Chương 1812: Bà chủ đã về rồi!;HZqf3WeG7l8Qt1IlORbTV82AYD6gFhpucY/OEplO/Lcp9ueduhPs08nrI3tnUP9lxAyVe1JoTPqriu7KGutelL3RSVyKA/sW45Ro7gycozVBuAy4TbAqARHLdJYaLCI/zXqPCWkW38Vv/IQ/j8GNTO/9jua1vDClv4jXr2bMyki6kxVH97ayD9KJAemyoGhuQuBFE/DNef1W8wv95lWdJw==|Chương 1813: Vợ nói có lý;JO/4hq78pO+dssVlWi9CmsH10WszkBm3t8PlLAMoPWIJPLeU51qok+x6jc37UCw1TK8V0Iksh/RrObbOKp0nb/SL5KP16YZ5rDQrJmciFXqZGIfQJfbo9AC7pnGgIOOPYSVfptgeEKbEsTAXvCmBwViKYvyrZAEJVMhRwQEhqw7ZBqgH5CxCShyHjD5DeJK/Lxtk/Dcclq1xnKuIXYkvqg==|Chương 1814: Bị dọa đến nỗi cả thỏ cũng ném;B5fKUTiZFNT22tevz0szuyFNf4AK9B0AbyehatPzNoGKgG5EdUvf+1sQnDl9yhkyjLjOBVbQFW4/e4PyyiFkUHmgTx1Slv3Y3I0blr4SzWN1MDhiI/Mbkr2gQLCJsLKRSF5HNguCtELgxGN3rrCTWpNKyo2DOVRghTTWitGlZTUJ7Ap8KHeMhtLR2c6vkbiix/9rM7WZtNeB89HZih/5Gg==|Chương 1815: Chị dâu thân yêu của tôi;T9JJkeIGnbFB6uNauYHh3TprZgq8XFwSVsFFpRvSAGegmfeP5mLnr3amzwwF2bOL0y4s5fapuKn4Suzf5CN8k1lifJgSUgyvafRPkUNN3BzHTyXLH7QOnQQLG7smU9u8jHTrzslpJosp5uW3c9Xw4+BjvvcpO0vzTHGrjQtTE/CwFlV4CtreE4sdrR6xINCzzeFw+/btEBORN1ALaITHDQ==|Chương 1816: Hỗn loạn;tQimeKlh+xSF6NKzMo3f74+oL+FWGo/aujLlpKy38aI4axZ2tET20kuhvXfojxhSeeIs5ZYl7PSWNMQ6/69mTM4auIXFpWzLYUuvy6toWfSbNftKl0cnk07VbVA9znI2+JO/B10lediBgV+OYeN3AM0VL2Aar2K6gFFQUyChgdRQoSpNeQQGdXmSd2D/uO1mbSCLMWv4yADwKzZ49dAWWw==|Chương 1817: Y như vợ mình bỏ trốn theo giai;TLzTBkj/C29GSsr7YU9hwSnJ0uaTm1VOXsAOR89T3Aih6sbKnQwW10u2Yxf8a0SVQwn7515f3wRqpKhbYrYgUz1AFRRCDsEHL3naDi+ZP6Hocqry6VaC9FXt1AuJc9U1iV2jtm0ngQanryMpVzRDqa5Etkkf+dDMCn1HDxYJTuz0r7X/BgFVFveBCvzTg3/yYT1BIcLLrT8tOJ/Q0KkE/w==|Chương 1818: Có tình yêu nuôi dưỡng;EqfJmlyyTVuMZgX8piZ+bh3wPX3ofYkEQHLRqDs9/JJrPHyUjZStZZa6s5j4wMa/OroaE2+kqTbNceViQbpI8hbBsvHLAsTUqCmnk2Ki2fqqsGanNOKzdEmnJ25TCok/U5Smw+Oa1PAXOfE+iY9TL6E9P9kzyVyHDPR6QmrLoLbQK2q138zaQKICzMvpHwkvTIx4g+Vy0cZDqeEaIcH0Vg==|Chương 1819: Vẫn luôn tốt;INB0+0SUc1igRUcgaln8crktdtL8pZ/YQ8EVFCWgwKrhs4mCF3Y/CpLIkxy7cC7MnZvDF4pd2tqkTfnLY0iUZeTaas3ulIop3I80fGOGixfDtj8aiWOZ4JVsbrqxzd2K6XSOloO/ggbSUF7v5J3/54ENWPRHmsqxJ6gjHl82plHIjwLZ4XzQoq9NSX53UikYS9Nb+4k4m2hCGcYqTaatNA==|Chương 1820: Đêm dài trằn trọc;YTYdbvuIrr5OBtIXYPUGjqcimVkGHCajnuY542gEYCzgkCyqzi4e3KKgHDeWLhrbrdTRQX1jjXMnbWSB/ZqPSj65d7/pDy05Mkl2zZxM2D3Yv8wyjFHFUAvUQtlnaVZWay7dQvmZHtNDu00+3k3z8Z8o859D7fASds3zcjcdjV2riauh3mSQvQXYEf1Iru8a5wwwNx2Wmhd10OdRk4iKmQ==|Chương 1821: Chiến đấu vì tình yêu;vXsk8ijVyapS9c0PgGhEKJjqiHbZ2/HlfHkv7QGfUYgnhbTYafpsS8QAvHcV9hGxIZybhBzf57WjL0fiv1Gnw12yXFvY5lmeJlZvNNZJUn1Ye3ZcxtpJvJq7ecnlWqgv3IEkF1qE1qGwxcBLCRkWwjPMTlEONMxUbqXpL4uFh9O0r8GVgvKtJk7PNBfS828WhAhXGc9O94Xvycfe30Ig7A==|Chương 1822: Người chiến thắng trong cuộc sống thật sự;9JfrZjpKTDsf2ackLY2gFqpU9AjtLyCBAf3BJbnjBWgObcE3ABn2u9Jcf5AwjlfdL7UtatsXYZPG04F041nxBHqfjKbef5n9TTM/TgPEWJ8keKF/3HCeMBXUC7tRQgNns6soJr4zEjhR5ad8Zy/DstBLlzfiA7xJnhTNYlEHKYKEJ0dLsbAzWXSV7/ZzZ56tuEPM9AnG7RVlKDRvtxGXDw==|Chương 1823: Cái này không liên quan đến thể lực;aNyZtWlkfujXjljKSFmXMLlwZPZ57Z/UIt9J039EcnXTDm74nJ4e9QQjYXUTlBqlroGMHta0rWRVQ/dp3fRv/1BTUQ+imikixSzONxp8BLUa270y9IUf65D1jL822AR41rAfeQiV2mDaEklIrIIeIPG8tuYPUz8pPG4Ec5L7BKKIQNVYJEHLfKmtdH/WtWXOeVqBP53KPpTYQpa7SpOtAA==|Chương 1824: Kể cả có là bố của ông trời có quay lại đi chăng nữa;zuIb3lmjZ2RN11UGZTHgtxl3/ZRlv2eAsdCxvg4Xs2GX6vN25aLOi0SBHVn0qHP518cWvRnF4et0GAd6ZpDtyEVaNBZkkZVKE8N6iVLZTlBeP9dUOPd0n52ye0X0xJ99bcinmIhzxNayHFi/Cb2VZajb08sDSAG3XykXsEOVlzXAvcRaIhI2+Z8+DdgnHLKwAL5R6okviKxCfRUPWfpa1Q==|Chương 1825: Đi lấy nó về;KGrcOTU+NES3jfURNPUHXAQVAO/ix26uUeZv+jIKFs7k7mUlfGQkxU0qtks/gzRXviK0af3EozN1TINyyiHgRqRNomCpuoNHIFcaxHUhCpphDjhXiJM/IYE/3vbE4/+u3r8zxKh6R5zbIahsW87bghz6aATFGvavG61y4Bf7wZa09hH5tc7sl/EUJmjO3dMqNUOJqPQGSPQtnZMvFjlV7Q==|Chương 1826: Nét đẹp nhất là nét đẹp từ bên trong;PlcVZMdFhZ0fQb+oVAXvxyMqW/DdrxChoj8scUywYau4y1Ei6bsfCsAmTRnKGqW+6wtX5NTGbBFawiYSOrksqlYsDrxTSij3JFhCPPrJJuQ7mQcvTJXCQ/6/QZ43B0IvU5ne0fEMihaL8WkJoc+6MJmZh/9MFD5Ye+w2TMblmRzJ1Y+21PdB9Ra0bmxoeFcbnmD40B8Rza2SDtGjmNIVFA==|Chương 1827: Cơ hội duy nhất để vượt qua SS;+vybhj9d5EI/HHodfbLKIfJlfCGesusZCAfsUlTj5UPSc5JoIZnV1jVvV8k0lyLSPMuwAP8s01w/p1pd5PBDuL1DLod+tzxtq7nMNPovw5rqMk56SOC44QiEQsHtjQsFfsXg0IVFIA0dZqvT0MZ6zZ3v3N/expLGJ+yCg0kO6kl4LoaV2inW9AjbZPxbAuC73sIRUgXL/ivY+U1fnXzqkg==|Chương 1828: Thực lực nói lên tất cả;Sl8VatBMRouvNdgprEfTiP0R4kDfdhIgjIhNijv20qmdTU+ujjgDalcEyKZZU0aETJYQ6py7EFD8Aqh7V9c5mqtg3Bt19+RdSBGJjZTTd6erSSKt7rCzfMlv4YpYgF9gl55Ktrnu8HBhRbdthr0zM/rBlhXiFXENM90+UJLj/qom5VnCi9PiIVZhgvp5Sx+psLbuPWYX11EEJmemgZ8crA==|Chương 1829: Thỏa mãn tất cả yêu cầu;gzQouQt24HxhBZBCJI7Lsohi+jNXXc3PJMJ3dEHvuu35pie5B2lMlVSJp9r8VwndyjoYW5uDw3j9c6aZMPmYHwR2OnRoZhEwWNU1yzjXhqmOtte/KKmzifC/2t2EKZCKeAJY4pTzSaDrWMqQH8jUdpIq+bzO9Kx5wausXpoRkfK0uwjwSTTrCEopO/20LrxLpblBBOf1z2au5xgXXCCJqg==|Chương 1830: Hai vị không cần phải quay lại nữa;5LI/V4zDlY1p5ETxNxgvPotMDJUzyglNNgyYyfaJ8LZAP78bv+1D+sLLKubBSbhIy5BRqIt4CsFfCkQwJQLZzGSebT4GljyLlB+DjyJIibBbiFcqXNBCo5vn2jf/TWWUbzaow34YrEeJTN35HZWUM/SxSllxavCdeF4jkLY/bCgKTQ0a0I+DQZS9VDH23oFY34wWfjlhyyi6GNrwS+LTuA==|Chương 1831: Che chở;BSml03jwXpUGOduPSy0ltpxlHKPV1PEZCpnMk8ByFXhJVwKkhYQwnrzNQtBhD3sNyP6HrCXPcSx743kZzLiqE4geGP2k/CyL6HDEc13RaYcSO2ROFBk2AGTti+nSKPiAOEE2bd2s8PconK7wd8v9BcrWCce1d3CvRjqGujjaR/VdQEkmrDZ+k9mWxQFVbYP0BKJfv7zWVgT306iKFjAZZA==|Chương 1832: Phá đám;Y9Y2Bu1yTypGXlx+MZCk84IfZX61EHdaI+wdtysC/CSiK8prrh0kTvvuYArpocAoY+hQuMQnLIOHhAOI6sLvkC3OwUSSTZQkXL6cxdgju5pYbqal3t6hbfp7Z3JFwgveWk2E550TR8WdgLPEtQ7my38tJrWHq6I4aAcq6v4c2Q9jzJh2WaJHICdQBkH/imXq2YiPMLyMQsLZMZQgS9kXtA==|Chương 1833: Chỉ có chính họ mới có thể vượt qua được;AQkH26QiITPanySHXCFyfeI60Cyb8Gj1Emgdw+HkE+70MNyml5Jhv9BPummfvClErhMgoY3m7x2BrUKu4YrT338nnxQ3G9iyqOXpKiliUVC2kZFZBqudxQC/Zt4UypBaSyS0aVkvXlWSLOUhxb7Gs3Q/kMk5KVGBgSMHznbro2ltYv4We2X1zb/InR/3jiimA6SzSjZrg6Sz0j2blD2nBA==|Chương 1834: Thật ra cũng chẳng cần phải "đè" ra đâu;Uga1CZ1oFnNBd4LOJ4I6upedGgsqHsx40Ckt4a9BUccypCdx62PfqQQehY0zD0hv6C8w36YfX+jleUg8HAChlTBXOQJb/uvpG8wOX30aTF+wyPqileh4U8Pzao+4znm1M6pqwzWuO8y6O3xwGoWcUFULabzntD9ANJnN7Xa4l4nHBOsUmsAOYkOxp4jeU7zHvOj7wDTkSUPipymc8qK94g==|Chương 1835: Không ngừng dậy sóng;R6JecCd8k8UyU3JQC4lBYnxNwgS12YSSlUHFlRrn/oDs05ZTx8YJNJqf1hKJN7HKK1a8NB9bdzbiDDdZxSZ7Bq46Fwj7fsbBZObCxea4q5Q+R7LRpuTGF+T0ceGsNtzxVjq+cstqXmhZx41iVncRd/y4+1tdgIEY4pscWLiPBJU00Se64seJRM2HyeZomry1IUaE5ZpmT0h7WJeyMZF90w==|Chương 1836: Mạnh trường ca tuyệt nhất;iQLGkCqp/Aspo7DqYjRAwjt1vAWaPz8hrPJs/y8PvEFw7DNkWao/ulj8HCdohScxIp011aDmkZCIgXMLZ2SiHuodJyLpXG+cVrJTNGFTucYBBRdUX2mzurW9FOE2ToQlAU4vF6vojnfycooDQl+zpTm0Z+naw61QYra39MxGTjFFY2qL3o6bLVF/FotXAUoMZJ8VEcb2LiPd6w3vnF3HWg==|Chương 1837: Còn thiếu một người;adExf9UFzXCI+XtuRgPTDJ9QDWFoOF18BeZ5xBeGcL510jinTomSddd3FqmgFmjwqSv4A5EmNQiLNmvRtW4l6UbaYRi3b0+X3eZiqMMtz2mocoC1dY2cjl9gMbyOtoWplFyDtF8qr9LUpafsatq6Fg7naQNnU8tlZTyz524vCkDkOl/Be2JqDwcLJVPeCrgJXUeontES6V2MSkQAnUyYuw==|Chương 1838: Nghệ sĩ hết thời?;ug6qyuUXWyAEoUFwyzX9ItR62FePzAVqTLL8JbCzki31TVTxVARQxvlCwZhV59Vy18Bjrc0151vT21bAVSQIYVvLqZWqCP+aP6/5AoD0cOw6EC0LMI6CvBpzMw9Hw3RPRLdepL8VZY+HaYw5gbFhPpwwXDevdpkQwCY+YFjD8gtbx3ywJKhik4/V4DzMcQRpWS7BXNq24tmFIGuZmT5tog==|Chương 1839: Sự tồn tại của cô chính là tiêu điểm;pny46oZU4zwoeEaiu7iwzM/H0R64RPNoDVEy/aQ1CkT2daP9qA4tuMUkERurE6egkpCb4boXpWQXOfYgKEP/XK9ORIAZRO6INlxqYGRiyZpnHv53y+wgX0b1DRmwRMhjxJ5msrnfFeIT/TNhaLME2Ll0jo4Cce7pKoTejPtHmBZodFXNGpb/HClN4sHr0DBVKIwKnwSvhniuKX7nbHH1iA==|Chương 1840: Ai là nhân vật chính duy nhất;UHjckXiVliwu7zn6wsvBq88oxYkqnYZCYnBm9eSO6NygKvp5pxgWs9VKFcZIkt5K4AlNv6d1CZn6LjSR4EVEl0BJIUM7FvyDUTattpnOBvtpPCWlJnUNhZr+xDXfbaMJrpS5+M2QyHvcsJkwzc25b5yGq5QEsAIa6j+csddGPf4TKmf9W8kFCSVdbKyJ44ouwGUKyYyBQ/y4pj5dj+iy6w==|Chương 1841: PK ngay tại hiện trường!;osPWIsoWMfdU5uWQrK3fwo5Wn9FmkBksqoPKBR5OV3EwAxfpszPNkFajjObPJ5ZogLCNLdjKj/V3DqN6P1E3Fag4uAKvH5rHGAfubanFTwW8e9YM6mFCDWMwkkMJ/jvXpOoJTDy4fqHom2oUjbaZGKJ8hNJJ/fcS19L8EUViEjqsyy9KksWm0CtYWxt+Ir+oiyiHfRlnOdn9Wmrnx/okkA==|Chương 1842: Cái gì gọi là xuất sắc;b61XN4w7IP99yk6LWK/TKohpHf3/LE8ImJcbuj/iYvBrS3+w9SUd2lXsbEMTzBpxK6JTZlALGApY4ijsDzpSm5+vKIaLlyjAzdTlEnPsKZYtIhsvBZnA1yQGR4/mpT8wi99HHI2BlimS28XbuiBBh0nY1ILrO8YWu3VI+o79PTrMJoZGrRhQdyXcStF7fuDt2yqF+/7qMlFp4EjWlAP1iQ==|Chương 1843: Một chiêu cuối cùng;9nb8AA0Gki0qj30Wk7qu4/GzQNVYEP+LxS9LtiIvoSWDGbmUW2ZPUpBh9m9qBuMnNlZ+mPrlAc1YBD537zr/vrsS4O3f/OSDpj5BabfqYcq5IXMjOKTj5/5DkCe7JB97YTd0bu99+ak2bzzLVXiKqx9zx4gPtZSWHFOg2BA08fTex6zBZUhluVgQ+q0WByVRmpRVLjbHgWD4y5Yt99laWg==|Chương 1844: Cùng nhau đi đến vinh quang;nUgvn9kOPKwQ06n5Th/vcOLtsmJcGaNR7Iu9b8VT69Yp/YRYJvOo8XTV55gpVDCN4JgPQN4J+ru0lCG91IpJW5qgun+8Q6DW8zyt/Jx51+0w6omCPsLJILSCIMt/u6n40Y6tgaA6CJ/DLwduqKvuyiWxSuulRYq/jXYXdJ6wctEF0kHkeZmHkVfEPY+8DcXNLPxm5PxY14uOXc8yyDpniw==|Chương 1845: Không ninh tịch, không thiên hạ;TR8tR/6dPSpsPgA1n74PsCN4eINGWsuUlMucSNzJAp1XirB4DMUEnnMIox+9hDHmQr8uReuREKAOr4IUbIgJVwlwRNTL7ADIfG7WHWdvV3CoBA1B4/PU4J2iAoX4rd7pfktuSkbFCETmibDyZwgsVtma5Sdxzhwi1r8n7W/EWy3o4idjuFv2KR1TWbszPJaFhFf0BiWeyfqTQ1laQm961g==|Chương 1846: Ai nói tôi tới không phải là để phá hoại?;gKZNJUHGXKF2Ej/lOxLpkOt+5vHNfcanCXuisqiLhPf/E3OMRyj8o0gqnKtnwxFBxVGkv3JnlLpE/B9GD0wjhweBrcHPnacdOWs3oIqUTyfaG0ApNCsx8KYluMPVbcQuAzGm7OIESRLMtFGZCGjmbm795IUsEogv7qcvb7b0SFPlCKavdY2u2lpLBXrL0/JvRXWDbiInGQWXCS9ENqtpng==|Chương 1847: Chỗ dựa vững chắc;LQ2Ouw6YkNSPfEFTmNang1dFUuBceiBoGAVbobUbgKfdH8o/DkiU05dpznJYP29VgnYkQIri2apprSRwko+0pEzgUoDPrXDo8Y9gQtiO4tH2CaKqGrstWzUAtFPkPU9tz08uEeLPTo1w/TpxA2+6OV0emD52pzLJeCo7rKEDoofv1CCXOOzZOEPxRIfymWuwZIHF5Po/mTNQtzjmSYGIog==|Chương 1848: Nữ vương đại nhân của tôi quá lợi hại!;IKFsS6CA7B9di2u36/lKyV5mBLB+J4oBBwmPBYCDx8FijZ1FDbMjJ1OVbZ8dtFpuG/oASD0lf1mpTZGjfUX4so3IDyx7+lNj3XqThdaisaH37/6eT3okEQ50vSSMsWEscBdA/j6H7qMSva2l9U5DdHc/KgMQocFPpiGn87LukpRkAU8ukeMra9XRiY9NecvhbAoPfnehf3TJyCiPFKDfhw==|Chương 1849: Muốn đổi người?;GvKjo0RY2kqBABWgTGsNirbits6RTCpaU42LmqCoN/cHihSXX8Qpu+0BtGlGdGXL1Ie+VkzlYI4TK28eN1Z0GGddz23yKIifb953MGb6urUmY+TSMOQvNteUHxFtPobNwYc0WcNuDPQP/zWfBUWng/T+vHpvK8vedJ/4E1PYM8sHZ7BFuxekD5fA885QdxfY+ZO1g4UUL9lOuvHEiQyR+g==|Chương 1850: Không khỏi quá để mắt;GMYzsv7xekNv3Bp2Xa7P+ROgPaq4VTYvWwun0STNXmq98qUPJ8i1y7f5iNaQCd9qIv80oTE9AeoOivg82kNT2JaY0dJEyuat9fZ8QdQn+54XmSv4C1ewl8ldWuOrd0EdrCXyTV+R0hnUHm2+KlzMRYqfLec8KyL+MN+cyEL0gWCpaeDMV2jr5SYmOLt6xMWw3di+SHsp+AMdZaSwCWlQRQ==|Chương 1851: Người mất tích trở về;+RqChI3/ZASUSuOJm7JSfCEe7yT7Ze6HQN0SCF4ypoto04g/4tbkO/3exzmuG1XBmwKI+GjYGpIBag60clFApokuZYmQ+fcfOq0gFFNs9jH57YhLGLmzzy5yw+letPB9eqjGy0w1TSQgUNai2lDNi3WNa6aQUbKFigMoYRZvWne+XQ7SnhOe9+QOrQxVk+d1cb0ANirK4XhNUIxYIGZpNw==|Chương 1852: Bụng đói ăn quàng cũng không ăn cái này;P/GN1ZBe8uM36FnGbhsdaqwgI/8lrb5hMEQ3ncVa1LlQesly7jUAn78kxFh6Y3Yz3BqREnJnOs8L/3ZE5BQI1/zAcT4hJMKYf70V4blkQ7oJ6bwHSoPuXRy9/9WOH+ZwUCqGUZYOS4jX4TX+gcQ3l6vDVan/enAnxYj68F9H4DTU6tD//x+N9yoER/mIWs1W41nVnsN91xA+tiKZM3hbbQ==|Chương 1853: Ngoan, gọi mợ cái coi!;02YqTooEr2uWXQkOWievDGR8G6jjsbLitfwGTpdz1MZwQVdOOqwQlzWGzVBoAXH2sNiy+qJ/y0s6YAPpP5SMPkWbahnVB+Pzzl3TykGwZ+hmyTrg4ScvDmnp29C85R42CtKL01ojQgaR4k8UJQ+huete2F6VLTk1xQoq9krjSTlOYJmM+c+ZvM5aZAlz6+pTjSNrsBqhgnm4vH+5y8eOPA==|Chương 1854: Phượng hoàng thật đã trở lại;3OqRgdKhqcUSKA/VdUjIuFcjn9HU2wLvq/K/4hmQeAV5NXqriJLsAHqF4ey6TVw4eT52dKBtZLtQY90XBgwRzL6+bds0iCfmO+zcDc5hGU+K7wuHlWiIgcwmgwTk/etwCCSwmhBY/PGqd7jdmPzRo4vk7CSt8glyHw5i6yG+Wx738mBPjYbARG4wtYhwa/0N52hjjbyAwlAXewtsxu01yQ==|Chương 1855: Con dâu tôi rất có bản lĩnh;PciS74UNNIdh7PlAZlTCjWHodpXjKfzCzTqhrlv3oR5T2RwwhQ2uuogS2QSnuz7IAc5IV03OSv8tERUBXccKXCliH3j8f5Piy8Bck5MrvS+/LdOiS9XSP94F6ee+EADiMd+xvrOpxmQC1Dnobkm7dSFXEkiFk+3LicZsHfu3VGWW2pSjQJnYdVr57NssuSolTN+m2Qy3dyexWX/ev29jQQ==|Chương 1856: Đổi giọng thật nhanh;dvubqn4lUsO18/A9XRcxdINp9HWF+g0ITyuHcDdBNC9HAzjAVXDlueojUX3QwHzv3oOWJDki7Bvp0ra7mUUr4JUP9WmqZXP0KlfnaiJf3lDZBbJMY8SlYWqKxEyZcvnrLn8avCzagg0DLfPC1+3YJWqv27JJ2grdMS/9Fl8z820RkFdQFj8tuFpk47e4x2bPzX7aGFDaWUVt4DV1g5XFgg==|Chương 1857: Cho danh phận;sJ/V3NzXGT1VN+QWvKpCvF8wGlmYIl9Bu+SP9SEtw1BH4gRoXmcmZ6Fz9fK38yrf/tUovXaLdAANxT07JWh8KL0qeKi7OnYWpcAYnsLROdAzv2ow+Tspdx5Sj2xAvIKtnshyxNubCJwtdsIuaE4RewD7/G3POf/2uy4FPHQhZk6EdN0+dVJFwilqOttAzTEIVxTIClvfaEf421W0Mw1HlA==|Chương 1858: Nữ chủ nhân gia tộc;eEp/rPZgUKFS+biuPylFwZuNxAzBizlkPndX+/4VNUDef6sjIEYhJAI3YPDo4muAAN3R8UufrVojQ6je5rmo3sceuDW7hRu/h2A23h/hVXER6YZWa4T/oidSm1d6ydwJOzjnzzjyvV1cN6LQmzariBX5dFdOqUQL6ZmvfQOIPJe5qUe8N41UNoMOaegjqfLmKUMcCKXWnEoUZmG+79g9vA==|Chương 1859: Đều là người nhà;C9nd1QQP2CSfpyccLMgGYzqeSYTxqcYY4/In61i0YM2utmGpcsP1jvw2DdXxeEFOmDRI8eK9wCfP2/SBe3rqnByMFbzCwFqBjVOuBEYLxiQr1SMISt23rS6/AMVAoUbmMf6HwUT9tzJ/CDHaNvnoFXcsqBVMH/B3UIxl9B+/pkeF4WGsX/BYQhIKyiDl7r2isdGbzUVVw/mnJPbnm8MvOQ==|Chương 1860: Oan gia ngõ hẹp;ogZDvolaQjRe37s/2dMKqfpm2rc3GdWZDA6oUSF+xzIjYds2dI52x7FWnyx/Y0YIL8LPCIMhNrHr8f35DBA6E9FBbiLKaeait7vO0JEtP2SdQC9PDTI2oFO8ukqMDriB/Lyvmt1DBtmEMjmQn7j434TQgDaEt4mL8/EFUEvbuCVzPzzESAHGXMSa9Tq2Ec51ujsLz3Uw1yZgk+SvjzIvjw==|Chương 1861: Tới móc nối quan hệ;Ylcx2wuSabVIq6o03wCrVSp45cSoXKzvyxzEF4zQPIVx0v+0RJ9dO1/V/yBmAMGyuDGRTI9yB3PZw/L9ZUUlebkJAU3wwTQ7o71DJXNLDGUY/K4G9gIpbRW/loc5JiLSj1qT8gV2xMfEP6Y6FAeJxmu3xwyrnvuofiWJclhjskuUD4ppmiZuChG6b5zwmjtGnhUoG79Ij9pwnE9bJEKIDg==|Chương 1862: Cảnh cáo;cemj+NyVmSo6YM8jq60IsQXmwDqD/QGu8ZEjnlW6DUjpcyd8RPrndM/EbQczRB55LJ7H2sWMmXgwauUWwlBWIqguL0EngAFzz/srEREiBFnY+Z3y1MvU9Tddzf5M9OKgqDyhi1mCb5x/Kc+LNHbePVwCl1LyhqrGcpmF72xvcZPDDq/MI3ZCq6N0ILTlVxbXx5H2U8ZouslRdqCr2vMeWQ==|Chương 1863: Khả năng ngoại giao của các phu nhân;S9yhGx0YbmcTRSIu/WeO8IdKm5jikxBJ25gx0Cv7XsAR5tBuKOKpChYc4dqgLXEzy5JINjqhcrG7j4hc4UamsfmYMKx5p/0hsDx/Ng28hV8ptQgAprl1Zdd2S6VrlH5PfEMSHx4hu7nEk0PyxHQkpQbWmJJ4Oo4IIDnjJdh45Igi4XA2JkfCMYjcGPkXHPwnxJO2OQDApcdlL3Om/tomTQ==|Chương 1864: Người không phận sự?;Rb6WBC9s5m/n3L04pk/bb1Z9QShR/RuC9wsOgxygCYq3II8JACZLslJqC7E2P6emTAj+Pd2hXXcHFrcE45OZB/CnmshhvKRu6a7OQVvNHiUlvdSiFQDXS21brHzSCgXQxmrr7Qf8sbJKEjl6p57M9gkcFPbys+H0zofYneuRfbmNYGEt954saTI8tyjB+wnuG0d4lYsofDmXYLfSLwZDFw==|Chương 1865: Cháu gái của Mạnh Lâm Lang;4z2NHgXoMNHI40pirX+yJxhT24IyopfhnxVp3ehYdXxbcE2Dw8574LXvjDSjk67yAh7pmlc6+WoNWEyXedmJMqfsE0AGuWOMcPKtS/cCAKQeGFeBcsZ0SBRJf8JvCPxwdwCSz1HurV5q9/wjqmeG8xtDtDaxdPfXN83gzFAi2PMwlIEJ383Mr1G7sAcaFVZgObFw61uEy0JbNiIm3VCEKA==|Chương 1866: Xin lỗi ngay trước mặt mọi người;EM/J+9gmqCGVdCW817krwNtZQgPoKfZVkd//1PGsryNUbnl478bEGxUMYaSOixsvBvjfWJyvPLZRaiZzlO+BMSLxWH/LAM5gxuKJAMi76UjP5nzQlou2aJ5/PgeggJriAvqDs0dl6DPGtp2qd9UEc1e9Ro74/4JPd9g5hO4iOfO0gkcskJAvHQTvg648ezSWXYT9zYoJAUSIzmxEYIMTtw==|Chương 1867: Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ đều là của cô ta;4doRXrWn4UFouaNLszrqhOvLjT9elGVCLXwTwIW1PaNeZ9T8bR134pPSm54xz/HxEHtJanPspv7Kco9WFtruRegkuxIPE2vwmhpEg9U8ljT5kJSqmaVevlK8WAbJoYPi+awcMdsg2HsjMEHBina+wsOlOaRhs6B7WviBKRo9Z0PNCSwZYJqgvbVkeCcZF1TfL4ti7rQ//3jsbjdBgFTQBQ==|Chương 1868: Tin tức dọa người;S8fbXYcJA1mOMVJOf9b9JmqVO/A+hcVT2m17sdYABSAJwH6uUPxqFzxzPNsZBjjSz/dgzVbZLmj3mKVXKaLboQ904kB7htpB8Vfoja8viyXOYArto8fZZziHFJK9wJ+2Ysa4Uffzo/selnfQoWQtjRilwlU8/6GKNpLn7UHH9v0+zUgCiLBmclhCsiQ6cmu8lUsJRKA5fEVwMyuJTnFurg==|Chương 1869: Thí sinh cho ngôi vị nữ chủ nhân gia tộc;y0evbehUIykds+5HrR8ee3/X+NkCECnCvJ6joC+uqYTsFWjPa/u8CM2Rf7Bw9EUUjsXhBUb9P8omrv6+Wmz/yRD9yIAacbjvUlznpodVuOL+RskXqdmS0H8rVYf9ivCR1vDVimQjFmqmrnEcHpmotzTYPV4a/Zw7PAPKrSwY65tODzArg2XNlPjYr7SDeB9UbLJMXT+ZlqN5+Zngzh0Fbw==|Chương 1870: Cô gái lọt vào mắt xanh;QD+22T/vC5T5iNEA987pcMEiVh/NWQCHX1p9eTw4RhKbseYLa+KRkVav4SezIrZiDNHOMHUR1CcdCKhwKbg+MnDg135sOSUJ8qbEDAdWbIwJ81Io2idKiboqNGoZ0U+jUnaCaHlk7gfMAx6uRkD6K340+hno/sUOYPmJ/nNg4AvsAKXck8uATbL89va30dauTs+SenuTmpp7vnrdWLGrBg==|Chương 1871: Bạn đời;U22vg0l7YFchULTXxlH6hSiU/YfLQrgVI1wa78RJT2nlrX3YWyycFIk8WlU1GoL3fC/Apmy+L5CfH2Fa8Buo67eqyDb07xQIcCje5F8s+nc9+t9goeCDRnj96AGDYI11UmqE3PN3IOvsPHakiVNV3kDbKHesxRrAZRZKdmWt3kGQE1eFvXBwcXyEkqxBo0xYPyNiTUvzhjIjh61titw0Pg==|Chương 1872: Cậu có ý với tiểu tịch?;f/x58MkpMXUBemIlFtZeOUQs2Jr5opFjFyh/fMxfpwIi8X/vfRTVpC0hfAkUX7onMcBLXJdmWzXMNxQVhPzy1PGVfZtHExAxH/PNgbL3OUZm4HtIICz2BB8uoQEDF80AFKyDekAAB0nUAKeUu0YWUiwuO699Lgkv/Y9cJgQZu+mtqpeo51E4LkKlfUMx8sFzXyT4BNdeV8z2Cee029qqdQ==|Chương 1873: Thật sự quá đẹp;wtI6wzAkY9jDDkjVJIPH9GJiM8XMeZez/IS1mbXqfL3V1dDE/xn1LoIXLss0nUOQeycKFiB80qDpeZHsmfYPJPnwimMs27c0PFomWOxliwX9Q5FuDdcwikWePbvbMRC11ztz5rUDXjEPZfv91gna3DpArSfZO3jCbtCQzVJizj4A0hg6cfytJCbwlL9+VMtNPzI0MHkfGLmhd6CHdH9sVg==|Chương 1874: Có ý đồ;bIcL4UDKipxR2IAxtp1i1aSChrAFhVlfwaLOMWIVvVcS6W+zODgPLpfBMslks7K3Wk1CAzo5yBHmdjTnsoYI15B2ZtCtks6pxB65sERos++YOGO7Ed5/tXpOg7oNpML0XAnFhlGUYiL0B3Yb3fjSsjdRnyE7CtSeNClLVlBq0IBg36xMFo6qHKioI3EE5isaiTQ9/a4eP9QjDCLWAOs1ew==|Chương 1875: Cưới phượng hoàng chân chính;Fpa795Vfw5c/P4elcEKI8w9SPKb6eVYBPHqtm7ky2r9eneQaNpUbJvzCtZPNXGJ7zVCLnf3Bi3WjHO9VLiM4TGs/xr0531BXFR6vTYijt17vqbo4Dr6HMpiJkwYtA/m1+KPpYnUgldZ8DNLOyARLX6ti2npT4K+zKeYf+cfYJyvGeY7jQoKYgkr6ZlfY25twq1GrGc8hh87GdRHjk3mDgg==|Chương 1876: Nguyên nhân giải nghệ;/nINgXilGG2fmtXIK5C6wTeHciNuDaY6GEcqDjVZsjvv3D8L7pKzeycu0lpSlO9Ru+onMGdiESCudFhIspJpsrxrWbddoH1mR2qus2BSWaibnrWcY20BRtNFiebdLxuVmGac91swqEub/4Ikj/vOU8ji7D4ynHwngH92mBV1JR5QX82xFF0R1YOZS9pvs1MSXBKPZdZGQVzrVqlz9dssdQ==|Chương 1877: Kết quả chẳng hề hồi hộp;xRG5VD07+Q75RvsxT8CCwh5ZE3DexGiZi4wLCisfgY4mnS1KNbaaBL/ZJO0lBt2qvQ97kTwhCnOuLOBoGkl1uJGgDGtw6YNwAmkk+OpAyQYxVQLvi8MmLzvb6mykxXMQU+zcf4iC2dCENwRWJDNKksuZPyrAo5zPj3EWveBN+e5l14lPylxqlJ3D5OmM8ly1cb3YpiWBsTi3WRAXqz0YBw==|Chương 1878: Đột nhiên cảm thấy mình thật tỏa sáng;4n2Wz5MW3oCR9zTmqUDl7CC6d4CMrMkJEQvoQ8UeelfvRQi0NXD4GEZd5+LJey6vQyAzQrXZLWGYN9/g23hM4FrvAka1/FuWr78xYHPEGFxDTEGvCC/xzUV3AV0DcvIjWxr9iE7yHLIjECv8gnAqyMnnn5qlLk+yK/tE5NbfMNjMX5LK+++NOYfeZAHpfaaeAsw8Rh7zd5qnJG3ZRXzq1g==|Chương 1879: Lá gan ông đây cho;NTLf+hUbILMLRO8ek8IrvBeRxF0SKjKAen7SmsaGnedydvMWYgCQftmVKY828cjI5jnooyaZZo1aBOVPNyh+D6J/LHUD3PBlB9sJKhFdOSlmU5NqzBwsmD8qczLW/tdE2/eeccPmagQWhPHUNAs3doV4x1NLOPDBhQNrU0/1jFyOUywD8GGB/c9PzNiuvUIA/vLgKwOc8q0y5F0a4+pb3A==|Chương 1880: Bổn thiếu gia đẹp trai;sBgOjFWCQaqEqsam/uGmsed2T2MCoK+NhbmGA84m0d+Kna30l8tUoRdhT50/cgOZXPk8d3VMJhNnwOx0JUSo1q14Q5Ve5zo3Agwnkr5b9RvaVNS8bL+svnOIVYDBpA11ZiJe8YoKMCzd3L64g186+TqY0BMq1/KzLI/CYymPdo3Jk11UKgZQcoffEQmbc6fUFQrxFbJkpthB0IKrDz3+Lw==|Chương 1881: Đòi lại từ cô ta;6ISRYmWACB+nf4mjAAMOIHSNAmZAzkR/FVQydqIN4x3LTtcIHC8jD/PAdwNXg+kx8DLdHNYYaJ+B+UWrym/TkO/D2vmDQgOat2sWLA86ZKGRvhhCPRLuDdN6YKWg/lvuuBG+oFlA45tOtfVj9NteQWjrm7NvAvnfKYNWcxp5qjtrMvx+935IcfD247yX7aPnyz9vE9JIX5P/F09epP5vaw==|Chương 1882: Chân tướng;kL3WG2ax1m6Q2uFz8/jI9xJ9KvIDhH4p/7Wv6fJOvWDTWNiW+FPaPKb9r8l5D/Wsb5iPu/vcAFq4oEfm3kgeB9QZXessPR9oxgGiG5YR1gmi6HFqyPEsDw8HZpdoOzN+cYyW3P7VgNDvn4nlRy1tDrhUiZvQY9CfiBUNb3C7YQcJCdLEr3tiDrNhCMCNxuMwVzpdybTSdK85KZ16MvnG1g==|Chương 1883: Là bọn họ đã ruồng bỏ cô ấy;9XOQlLC2VAU63mgqstCcGXnesxmG0294oRLJyHTjTT6h5aWAqjTbCzPsWKsLIFlXxNV84d2gIZT5InpsYS7VJINDzU1lX86OtYDDQ8ibGLGn82sotL1CnlzYHZS27EG1OAt0gMnXBr7Kz8u7ZObZ7jemUzKy+oRluJGgbS0DmUqSBpXCBCK2Nko+3c54pXxICQz3+CQ9DGc+CcN0tbQq8w==|Chương 1884: Ai cho các người tự tin ?;+xcKdrSHt4SzBFv7oDAYHEjIy3odvhbR16rbSw+EIo6WcBQsI0xHTs1UhhSAduXO9XfMChrZHU17eN3Na7I9xzWga1wTNG9XsaoWWolsxz3mK+oH1RGta9oRx9ys+7nawH44qoIxiC8hmi0Uq3RmPqCU0t/UI/dG0MRb5prRMig5anMkPq9FKGHrVCA6h3by2bXR72sXn3h/+DMZBvOjRA==|Chương 1885: Mong muốn của mọi người, tình thế đã định;wf27wgVe1n0C3XcORyVYWujhS5Ban2bouNRYZgr2D4ta513eTUx3jTK1Qov5Mq0gj9TOe5WnBK0kjQxmx3oNYmUNdvrC+Tu/vhoP3xA2+kWCgEgXrib24/WSwMviw2BuaCiyDVqNG9xlsGqc+GIqusCcOq42nL382KaV4I2PrC+hvSqpM3aqJOTDjnVbMgfsNBI+Zs32yFtyEREUPVDz5g==|Chương 1886: Lại là ninh tịch;A0v+8CPCo4FgNGC26rdzERvXsUhbBdh/ZQf0QwV3RUbCntCc+jM5VQo4ISlwbW0DGIf5naxy7PnUIA/pXx1NYZrqo4RFFL/EekP+ICWnNj/ORe20+S4o0BurwCPQEMHcCEhGMmjfIJABFPQ983o2oIz1vGKbKLSUwZQN7cCPrDkH9+CemxTiGhAfM+60196+Mi5IqEDzRPK3oppv2xvWPw==|Chương 1887: Tình thế bắt buộc;J/cpBnppToiDi1Gm8YDcKLxRRpMmH+xGdBrcpo6jF8yNfXeaaWr/Dtix8KKAPKa6uJom000B3bHeUQr8Job294EQJ/47MN/XdOpZtFfto0YHlaVaAcJOp889LLXmDK9V1YObNi7KSBrswfUCt/1omGCPGaz3LAJMvv8WPNZcRAdDnEDo36QvqI//viturucVJds129BJFd0jrZE3yREXXg==|Chương 1888: Bị mọi người vứt bỏ;mTJoMr7xp7tTM+Xpx9zUZGS2oRyp5v7cdptrY4pc+sfyZ3FCmT3R7cZeqYMfmG6SHMZLTsXKxBWYecCNu7UQa2tT9J5z5GMp8z5XlCsMBrW/meFJRdqsFnMbO+uiVDhuiNJ6EQBBan+ryIypXb+FEhgxNZcgOLQ58W/0DcCMmd2evv+ysckaphJ8q6I24aNFec7ATh9z0GdYgOJT024qIA==|Chương 1889: Cải trắng xinh đẹp nhà mình;YRKByHYYreoX1Ul6/h6kdPKBeL2/+FjkQ8N9nyWmPjmJpgVFFTw+XS2mLKwhBJrED45pxL6xcM4vhx+5xHpf8LzP0nMGuQKV6ZrobupKwxkDli1E32+Lg+/xFAU2JBc2U4mSMi8c6HsOKdpG187blOJTYj7HqtJ+88BzgEn12EyODV3xrKsGQuC0UhFS6v0evDYWTZ6K3RYSE3MlLm5ONQ==|Chương 1890: Là anh rể em;dfZrjQOF98V7vJIXlrNSYtgdHrjdDCJqU238e2O+BrKm660WNfQL4Jw1Q8juNEH2w6hI5oF+k/Ip7RVWQ3UqL3vI9SSc53xmMyXwHcCujcS5mFFIdPqfaTegaynNGKRtMgpLqMurje3MbP+KaPT2xRspzVB6ZJcXZE1Wm1pGFSZh+B76HrIM9AbdiPdBRvk0TtYMMYQgr9AgXv4gbAQ5OQ==|Chương 1891: Bắt đầu lại từ đầu?;DZWKHn9wqbFK0Pu2gbovBjetCg9dLczemCAnxy2r9hmUwmF2PKr0+5wwezl3qnwtuaqD8qMpfRDPFlBngnMWh6vUgBggeDkApuWudOxMm5m3n+/BicFGsyU0yd6J/juya6Awa9E1gXoj4AKCBnW+kAtysCGAUZJifZzCqc9ygAyvQ8FR4010HYqIzZoBi+tss/+YwJRE5IYG8mZOgUw7Rw==|Chương 1892: Người yêu chân thành;yXMLKgFFvQfDzEy5O1wb56FtWp8BhYF481gux7C0oK4+LJXnVD3Z2ViIvUIIDGwKlXa3ph+4C8ND7gjEhCGLox8y8DtgFe7UC6jKjZw4Wj0FMUmwRIrZuCTVc7CepjwSiU2H7uxJrl1viFByvsoAwkqtZln3nSCHPaDR0zN3a20Gw2IcILBm9sC49rL/2SVLr/C3WuyWucbe9dEdgQGA/g==|Chương 1893: Lấy đâu ra tự tin thế;UV9g/SdSZsBC2cYf6lki0o9PRzHGRoqa0e28Yt7M3nQCba6+/XCGRuFAvfuBqt/DFbqVjMX/0yE804B4wyjSXPNkMY+SLtW+ekwugNDgKpruzULT8BUzlNH33ik2xFZX6HhMxZdbkyaVXY9wqjtkosFYdyFJ1Rvi2vQzOiiIZmZVQ2wWTBDYVF7TlqXGxcoHeX9XqNe76B7oW1Z/Dqg00A==|Chương 1894: Anh sẽ phân tâm;MpCTUp8fIylFvmqz7G/4rHoUcGoRZGgvtGbAQB9xCxE3gQQJ2FbJ2uyE6sqH4Tsb2+z5r2endXMQCcAJH33qOOMND07T1JvTDsCq3+kK+OSegdnEqUZJfoUWlu8tT7OdVQi4x0vcp7y+uXtGJpXZkKT8kM2tv7nVejFqIkgj79m51t4rlPZTSZu1y5/jw7JEpfzjSsB6P2jhATP70jdlaw==|Chương 1895: Càng đừng nói đến việc đẩy ngã anh;Z+pXNIcoCs/Uej6AXFnQemm7Ncf1LSGLhatMwLBGX3M7PfPsz6CEtdygijAMBxBWPICMYKfvf3lE5KsUaaYwYGoCJr72r+Y7BTVIrSW5KPTCA/hXJyTKiXUPQSK9/Q085fMW+OShSA8Kx2qvifuplHer7nVtONFy5hO1brX6iwjdjuW/KJ2cLMLaWyewqGFDhA/KljGyUFvof8/3bZBrbw==|Chương 1896: Thức ăn cho chó ngập mặt;WhLKv14lbkdpWw7/2dPTZxX1CDBBPFXbKeBcL8/gK1G67FkiIazV2MMIc8gJ/zXWFWjNcaL6dk6uYttAtVFvPa36klj/lKDFooziB+m7nl8P44WWzUwVnBLsBZJhwp28jc+8ocHwfFiGhjd6prNfUF7+v5dUPMtZTP9P60zXyqRhD4pGmuo3ToAuSLL9XJi8gSNXNbPTb8lhSgLPB6S5Uw==|Chương 1897: Lợi ích và sức quyến rũ to lớn;MWVKCJH7fRvR6NKW9068+KQVrnGbBhTIfYhl0bDo+3Y4u/FjJ7aZqFfpTFhu0xv8052DPGp5liO4PRiAyjF1tCIuOM64g7iCdGhC09Z/CDRpgGICAToi4PNIl9Vf86K5iaegs7u7JyILjYgSUjhHUKbmcbQO4txntJ0JRgCvZz/SLqQ25zFa6q9+A+bw41UGuuZDGMzcSXeWu2hLzOSHIw==|Chương 1898: Thân phận xứng đôi;p05HHAHajOW6xUSblXZfpVgCYs9xHJ6Rh+ZSbvEzwpxNi60iVONkYsnzQjn6gsrLCN7jCnl/digLxadJDUhYehd3IeOEtV6JIuy08JRYLngUrT8y56gfD9+BMHgamlhfWVvgkTmljmX4bQ6ZHNT/tufcS1+QP2/3Q6SE4WJQSrIAxZfuAbNsdbkTclt9ODw4FsYfj7052jHxSWWVaFx4zg==|Chương 1899: Để mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó;ZwR1CvD+mr2KWxA1c/zspynEaPA+qIqgkOC222R5hwfyb0oNElcUAoep5ZDAyZ7Af0QfYhiuwitYRqZvLnOY3TcE3qH9YFUBlvlsoHJ+SFZbdTUu7Q7uh4LSBQlAxuLn9eKHg8c5W8yxWOC3cAzVuSdIMeopp3dsKn0H6PjLZ5InQz0frApkmqIZtyB+aWKlm0uU7uEL2cZWLogf7mM2Yw==|Chương 1900: Sinh cho anh một đứa con;GkM82BjxggI+drEhdkLD9BZAA2TldUeOMVhnBfSjOW6NVh/gv4GiEbCECNzdwpRHCX56UxzMK5oysCdaXzeCaPR0a3xwQD0dR1TT8Q1uOKgCtodMucxi5WXeLXcqoro2rE/N9uh5TdRGemRhGgn4QyGc8MyVhWCZ3pVZ9YFYOZHOISIH38fLf2MnipYNrflg8+zNpoXnM3pon4wFi391ig==|Chương 1901: Cảm giác xa lạ;a4aR7HBSz6V5b+A//WA1YMft4osPYT0pP7eoMhfWCZtZz35ruOCH7ZsGcEt8qj1oMfrIStgMO7+v2uiGmqeuEp8M1ZeNTU5bn1RiOcYnRMgXFWdEaYwZEP92Yy55DxdzC37PSMQ6kPBIpm4J4jzOx6aQNKqJZT+67sInwC78JAbbFGXQB4DQkDEsjpBYPBLfUA2ndPpylM/JlofLSWnE/Q==|Chương 1902: Phân vân;+nMbItaiDlq1dEP1G7JZZXyMOKwrGF/SvM+ehqTUxVWEnRn2x5UjAxJUda5re5X2zoRXDTt143ZLNf0+gQARs6zBCbVY5Hez6jqqpT8Pjea3HMeIotdCgyKaXj8pX7dpT05avSVg6gg8288bvX+pgSPuh2TAOeAsUnBrgcoYIvKJ1ZAJLepogVAVD2u2YXISdnK7Tjf7lF2WEqADXuip6A==|Chương 1903: Tuyệt đối không nhường;SFcHIUO5fz+gluUsiB4xKnpnqo+x6oBeKTfdioz/Xymimi8ujo+6YBmaNezmDc5TkucZ3x0uQDvkPAkM6HfsEiTNcKYIKf3dJxO1W1zqzb/fJbjO+XmSVOI+q1fYc6254ZHsisyLG7F6XtO0AddvYAFS4B2HniYRlkzD2Y9p6txz58X1aTKzblEAnN0jDkPD27xGm9IRe4rVI9nQ5oAheA==|Chương 1904: Xem ông đây là thằng ngu à?;IRgi8pPdQr9CvljMi82O5RAJUV2aPqJf5XgRgJ4/iXx1mWVRjIQW3Dl2rk4KYdDcXtm0IWuPTBB6s2d7X2azOoF3FIQeO71OERsLVelDdtZzbi6xIeDYsiEIaudL0BF9MJp5r4ofwDxlTfGpulLkx1am/UaELPL74Bu2ya8TJ7pzvu9to5AcYEYwKL3sesfYbmTBWY7Y5dXJsJDpndbGlA==|Chương 1905: Người đàn ông muốn gả cho nhất;0Kv6hDe1QzSTiq63YKBRBGUYmNehKLrPKrOD6Pb6vPypn92jTJ371nAU4SY526w07vFxB0xIahyBzRjIibNvD+EYjGerXgaNxqDnUeX19djkCizEbK5M9Vf/+Q5bqM9RLfPPUE6m3ACK6ykLz3l7fGmfk19khd/wafg3zwvAD8ZknSRAp5d5e8sWwxfLAVjxFJwmndoJjqFFKQMZqUh7hA==|Chương 1906: "Đồ sát" các bảng xếp hạng;KwA2M93OEytMqH/Sn9/b5OZOgekljD5JoMRqdorfE6o4O6hRAAPOV0BxDIVfGhfiUWBsO3SSBhsYLB6/MFxj1fygzvG/6/1u4TXL42JGUhUYw6VXsTtDW2kVIkyqu2CTgJB41erA5T+a9Vr85+A+3W/4zHlW2ZlHuQM7pr1VZ48CuAK+A10jyIecAcJrODsPYxXmqOOYwDyAcR4bPCkYhQ==|Chương 1907: Ông đây mà đã muốn thì đẹp trai chết mấy người luôn!;0+B/IgCwnZ4qoGtZpmnA6CzcscQKVkPoOu892hqIqI+0c8luBqOoKY/ogQ7vKed0nwqciKtlUYSTjk+8OLmcOM8aeeDcQzeYPyVjHiatYHp0Zl5H3elx/uPW94uYd0JEs5xg0FCMP+WtAF4lUC13GuJrtunalzpiBMzRhYY9xtPbmJLQhEHv0Vbfqm80zjn7apRh5NHOOERQmsSS9wQqrA==|Chương 1908: Bảng xếp hạng lần này, tất cả tôi đều muốn!;FJp5vyM5LsQ+19fI4oND3cZ84f/xX23FTrcvm/7AQfg+8KDwaiR6ouMkA+16YybIQHWslkWDrhM/1VExkOMpvS93NRZietqc7GEpuzfPU1W9T9G5k1H0eFRbYbJtsbWwLHqA9pNBtNSyF1iYxpIop/KwkJ+p6Faid9WSZe0dQu/Kag3F4A5GGECb281gPw0/AtwxsV9BjOGg2rieBJ6W8A==|Chương 1909: Đêm Hội Ngôi Sao;zZGcKuROOQR6iXRm9ClRUIPvrOF2C2xzeA5g8S46x6kp/1b1q5noHViof08umReyT0L9QsNLbirTUo1mlkSOpaCylCrDYDlveiHuA4n3m6Ypn/qRrIYe8QWdL+RbiF/pqr4mDZTocFHFN2SQugn1CQCLykV7gy60z5BWDkhvUiNUDGWWM2o8xZM6ZAIYTvaGbQ0ET4ZPXcg1lY4O4/70+w==|Chương 1910: Bóng ma trong nhà hát;iS92XjzPKUwVvpkid0DD3UL49dUXD7v69LaOL1hnfiC7MC4x1B+P0+my7phQiS4Dv/h9vnsp1S6NRbAePb22AUG1bG6hijs5kDNY9w7aC33C7HV2PvXlNNkda4WF6WheRE5MRIytM/KgKw3YcmHh3y6sh0Nqtxs46KPT4g6affAweH2/ItlalpNn4x+jNlYa668bsWkEzeRbkVKB6jZAkg==|Chương 1911: Ngoài em ra thì không thể là ai khác nữa;qL9EiXfiyEirt4Iqfl92qd/D3y4RTSdVcL7zi7ajWlzAwAuDZ3WViO9k23fE/00zNLU3qwiQc4VzhQHaPpgLNecQOLw5qn3eY8GoTPvUeNl9eCL491sTXsW1Kc+YpdjHBml/z1+yf1YA+1F/U/N54rr9+XsWt9dQ3LaII0/WS+6ZP+0l9pM2UKcMJXMESkDJ8h6i92TVozut/4OJfGXKJg==|Chương 1912: Suýt bị cô làm cong;NKngh8NH0S5O0FbvhFtzmZhOAp8OtungJ7JB5ydtLxDMbzYHlmtYOmFY2usQKB3+fIN4pjQtKO3NW51kgiim6ZHv63WOKsTkztXiyuQFunoqfQKOsojHHb7+dPn78e6QkFZTwNH9kNoAw/rEL8Hom6Eiwhc6L7UqORij/hl+X7m9Vk6QNhiNlUUCT7Lmf/gnkNj+c49b6LskxzHGX8PO3g==|Chương 1913: Bẻ cong ông trong vòng ba giây;71eDRiJHv6EY0gdOzzVDpQdKogT3pW1a7nuHnJMcDSBNmE+LsAhEh56Dx4QoeDymAH+C9ovbGMY8Jap7Ew46bX8BCoyYJma3t9ZrMJuGMg+LDlMCtUwYe2fpiF1u211ItViwqPPJOlk8IfwmyWaFR/ZFK72m3b8S4KQe22Rm766eTq1YbAfRF1qyHmBF1XyrVL8MaTHhhgYXirqzdcbEYg==|Chương 1914: Tôi khoác bao tải!;GmnryHll8ulhtc/2Zdkiqo7wyxt4z+D4nysVjZgaqXetqR4KyQuvi/UgUG2zQl0xCGHMsYINWSQfy9b40zcvwONgZfpXv3K5MKJbtBG7R/D8Hqm4bp1L7giUBRRK0xsZGrGP7WIYXcjtxL/WuJglN2SSbOV4AHq+JUPa8qVFc8SmhpDQFL+bFzM4UAnWxu89HkBQfFTQikbLktPeI1lI5w==|Chương 1915: Rớt tròng mắt;fCrtIdzdiTk+nlARei3MrgwlOF723RvoGsQVkfdq6eUi3Rj2japeS8hIY4v0b60BgUHwiNv5IcCjt1XvYlMfgD+CeXdAMpbB1to702jM9O7l28RT54gKw4w43tT/LT0YZInmYDEtWBd164QlQKckCJPNIm03mdQ+jpZxhQF5/ED0eeP1YHJInPUGm+gCqKlWAes+fnoVcVR6f2X7k6hIGA==|Chương 1916: Quá hèn hạ!;fMYfmEh9s7Wbi7I6klgCqIztDhepUy+ytG5+HlgVaxfY69OqvYMkJH74Zuqwb4JecbouQFQ2UirF2OXEOYfyGE0EF4afEwS0xMUDuuagmfrZKNnaUC7nBehvjnUlCRuig0+KM/FTxYusDHjY2rOb7LNDIwdwi8lo3+6yTi5T1I8RA76n/A7G7PJpKQ+fXQugRDOFakMV5K6caOi/Et9gZg==|Chương 1917: Diễn chung với nhau;k8HejZ9TItR1fSuqHjAAHnNulHKuu83BhV6rlOWBq0kLIsa/EIoSwDUuV1xviV4LlY4c1Et52u2xqaxspDmIkTRmVr/XN3UvDBC830+WkBIV/jpuuYdHOtbZBLpqqXS8PhTzYBt/+pI8P9JPhlIPkEIMAvglssMktb4cY9s2PQe85CHjU42Ev98mWRgJ9qBg1ZOm29bDJnb9UxjNRyBIew==|Chương 1918: Nữ chính bị đổi?;qX6ipl8G3bnNNjyCg09vIEjSVRtKxMa5uafV/mFzdDiVCDnEIAxWLyc7rSzw0a566aU66xgtXKhxuzP3zZos2z63rl5aPiYlWouOxj2UoBq135kJsu8BDtIlFu9VQfTTAj3b+9F+xrm/ZEJXNjxYcmAGoTQwUYk9wha0pf84BI7naNHqq/48XMjEoWmYIs2/HPnCQzJJb2gUuGt6aHeCow==|Chương 1919: Bị quyến rũ tới nỗi tim đập loạn nhịp;JznWMC3dj2tJtAuf7GexljZqFwB9mmZRa1topo/KH7J7haDFgU1D7HNbzZsFP1bsJlGa8NQmsGNt4eCraorgLMI/ui/jxqdn4Bvh81GO6JyBKYEmowGeA6LgcZgE7N7Wg91oFUoSHPxmYK6tTIngEpNwL/3miUQs1h9xBewSRTdNJVKW3XBdJ0Gv2kiPT0OECLus1BDjnhPPG3Y6Q7Pp4Q==|Chương 1920: Mê hoặc;xk5OTrUxta2lnH7nCipFbpJ3G0jx4WjaGO+E7ztQZjt8vJ3t/tcbEQN919W03+40qYH5TjOwm0torCY/yucJqzHD5jMK7q9Gj0ksYH1GWzaoRNLcJUX0uk5dMsOCGRo895EC4UCNJmVZNB7dD3QweG4zKF6c5dbxlglh/rI7yZ505b0o3LY3Rplynr86w/hDBpyEUypNNOlkHxRnCGQr9g==|Chương 1921: Cơ thể của chúng ta quấn lấy nhau;jYz0NRhQ1Qe5oFMOwrTJlElEn/o2OpHnCBTRzsoYKO89f1+UE1olN/DIwO2MXhWTvEHuwghukulua0TREKvaA/a92hMwJO8eoAJN34D3dGCw+jWIbwZf2AKLA0ZgkndN0v5780yfXWfXjKvoZP2FgKdmMueCZ2bMAXD8WdiDwrfpglq4x4apaUZU9UJ2BjEHeiykCU5davzfpfD2EnrEdA==|Chương 1922: Cảnh hôn;CWG1nMkeEUPFYCY5vmF0gH3OWU5ZZH5j/luk0GxqGuh4otjcldqcBVS2qHim4ECZH9VgHD1yvBfgbP+1ZtfcPGUK/j3A8MdjUTD9aOl2Y6TKN2euo4wgLmYffKh5GPg5ecn6TzLvW94LVhSMr4p6AMip3KMFM+CMhAgo9/Q/6OQRvYfkekNYrr1eV8Ifv/OBEe+mscMcdGO1mSREPmtuTQ==|Chương 1923: Thành công viên mãn;RuckSABtmp0ZecKMEu2NDOravDhrEA3PrARxbe2cTnuEKZkxwIiUeBkeuv7pBwF+bAxarZSRtFQIilV0G90lrkNAU4JEsQZ8xpajufVOHMaQJB0Wcb+tv/DdCxqdqi5NTcbbOTL/eotQp6CkY5JCQZdVIGM4PCyLuy33KAKTWKq7q5Jv2jbAe2JOP5j5maWteO95eaIvGHPlVA0VgV8/zQ==|Chương 1924: Anh Tịch, lâu rồi không gặp;HIwpEiS+0LFGZPTTlF4Fzuuz1YPQXUMK/AkN2V3g/1IGIyOC9xx77rL0KfcfxkU826EXiKK0npQxgvb4c0CaE+WktqbtDGN3Vxq9r/W3M8d7s6K1nh0Y7v+bJGoF5lW1/GKonyrO6qXo3WBWSc0m+LCubZXN3hL9P1tUAuWGcCl/LscI9FYx+92w2VmuBK1aYTC1giNCBtyGOEqxRmrqyw==|Chương 1925: Cởi cúc áo;vS3HtPYxIbWJbG7LmhmtYr9r+5aXOf3BAW/yLuB7JI0v/uhpSJO+k714yyQgmIBKM3YpNN0NhAjZRvy1vFA9YntLQ2bvry0E8w/53kUUqhrRF7J6eM9TM5jSKlw9ogvhXoL3e4czwu2w7R0WX85c9FfaNrH5aLfnSF+W260wN65gFiqiyqOZceutwjmymgzmqkMTwTjrTtL2IUPT+Ldbjw==|Chương 1926: Ninh Tiểu Tịch, cái đồ Biến thái này!;KiD5HLbz0XKiuNNYQTq+6XQ8TLYVtVHXJUdY6tFJy6+bpGh9NknQ6U5QRRb/bPGjuKdMggRByMzuE7+tYVyCpYBPa1e620FJDz06cf69vgLf3YWggBZcDycWL2m3CxlUrTSIkVZ/KOU+uMhKLrC3r22rTd3MzO19f3nzV0lRXqco7QJtgSlUDbaWJ52M4BJ4sOlO48UnLwyTw3G72+xm4Q==|Chương 1927: Càn quét các bảng xếp hạng;Lq6IcaGZVsKqhZcHDA8cfbd1tkOxXSCtRRuhsZHc3g9wIpERep9LkB9oKZ6biRLDNcJpQGa2oZbjSLs2FAoTalkZa/NJBWu9Em5ky/heR2792Io5d7Y8E3wofsK7Bo0ffV9ZYf7b1XY66Gk6PJL5Z3cfFqM7pKX1dOLd+JGdc220HVVbPkt79MLd+l9rzTI7G5DI7wncr1iZqPa9EyeFlA==|Chương 1928: Biến động bất ngờ của các bảng xếp hạng!;Oa+0kkfhFsgdUHJi89mKm00pzW3BcmARZHn7pdloeHEo4UnFZjQ11XDgLopzt9AdaztPCZRBvGFakN+2cY1t7Mv7gBdwBJ6esMiEy7Pct8HtY0n7mK2HukMZ5xaJMMfJVbYxzqhRlFh9TvFCRrG5B8stQ5vXSrBt098t4HZZP4I7ASuB53larvGgdU9mCxfnqvk+x7iTjVyYXJpEJiFeGA==|Chương 1929: Tăng lên một cách điên cuồng;OXh31Z7oPzvxfULZmU5AVw5rQLsLgtsyQclU7l71GSHku+GH3a/olmz+1hg3uBVZHa7Ki0J37jnKkxBM4BgR46JaF6s9ZrRr+5T6UA3QnYz1TyLQFkBo7bH+XC6CQ2Se1EW27u7V7ss0rgGrcyGy1cinuq82Oq1uy69X7/+Rg12Vwejm5W6L3D4eVwYqXut79Az9NnMFqZYAng73rp5V2g==|Chương 1930: Tiểu gia ra gấp mười lần;qtBK6Bz7GCvd5WbXFQrtUWPi3rpQFFp4GN++AHZi9nCUHiG2ZeQfPVTJrfH6mgT79Qe5mIHTNkjLgdbY1YVFeCJjGRJlR02b72kbh1GK7tD6KrzugYhnfamWhEYn/sDAR8dZhR+qwMfiviDPi5SL+j1OVNXgyoH8F9aqBC+AJJ7yWtqcg1IPvdWYIGr+JYBK22lyUSFQxoyI/WrkN2H+XQ==|Chương 1931: Ngủ chán hết rồi đúng không?;7H7Dtm9HVgAUTW6RLJ7/jQ14745fjLh3DSohm6TraTZ1/m3A+r52sQcxsmHCjCYub4uDRezkwKPbfAX4Qip6b7mOCaTy5PC0kYPBlVWD9VamK4PWjoi9/ZKp0vwbHsKTxBXw+nJQqBiNw8UFR4aNEVxnmrSK7+71VaeAycoKqNfIW5/IX7sRY8DUnOzi8FXVlWEO7h/NutXCKpyLW5BetA==|Chương 1932: Trọng sắc khinh bạn;klq/Jke71dxgoTUa53LAaZrSC78Hr39wctn0KkuYPcKWPPGCjBLNB4SEcfhYCIxk102Ki960oLp8Cd3zHLndTZ+ZA04kCJjavGzDZzr2sJ0Dq6xjlApqWdTnSP/+v0Cy0lfPtuKXCdbTPORNFn+b2nU6tHgbaqU+NqjEt4DnksL/btRaE/OuXLWTyHO9WxHZc0GpG1HEqZofkzHNYqeNqw==|Chương 1933: No.1!!!;EyAV8xh/VGR/XkN9N2kRbaGipyfej71ZfVeResSKZQnHoZ9FS3+1kuio5u1e4OghxleRKhMbhvZhsD8T7BAGUm517JX16bG8j4UydLYZKZlPCf/ECz8ZCewVHzOPLo8re0yLrUksJ6uWm0Y2KjU4yQzrzgjoDdO8xB8d1TMIpRnSKwOTBgx2KRQhmOw7CZv+VGT7/2wJeDQizQLvmui0rA==|Chương 1934: Thức ăn cho chó có độc!;pTs0itGk1IvEU7oZdNTdyDw/OttmrrstwxROCQDYycnvsb1zdkQPgJR/tAnkoZzpDiy35xubJXri68LORPK/mibt5227ZRGG8R4LJPZzFxp6Es2qRNUEbqmcsbczaimP3uAZpgb7lRAc1uEhs1tHJMOmOnsTaL6X71N14NS82GE2AvsE3asnCCBHfv0UoZrOw7H9oDCQUo7BKB+7zHnZJw==|Chương 1935: Xuất hiện trên cùng bảng xếp hạng với Đại ma vương;srvHJzUv9P+1UvPwCD2TeXpS2IJ/7NKytLTlsCQe6VaCrjTahmGE//XfXBGu5rSTrnTXh9nUBpVQXo1ycBGeGwf7SbOYgnXzrljCsrd2DXPGqvRbgu6AG0W03YZU0i0IhdAfSfEetpbbzeBwg72YAkGpTEiN1FBMqzZiKAWjKxpo0x/hLa/w6U16YeejNa0aL6cnJFyS40PFcr2Ftmpxyg==|Chương 1936: Tàn sát thôn tân thủ;aXFqfSZBsQmyfJpH/pteW+8e/TOH7/bxFl+9UtOfWQTaQztk0SFqVy36JpQJsjJhytHECzCIv30LAiXqA21j8GYurmS2erZUNm7DjCUVbTR3OnTwCq29V6BTEHiN12np43XZZFndaDzXorqp2RNJA3xWF3r4P5an63U129LsK49HEzoTU2brN7tIpkW0+6n0Ml/qSkY3IO7Yv9TrlUIY6g==|Chương 1937: Làm gì có mỹ nữ nào mà chưa từng gặp;UQEgfA5ll33uQaDT2sTAR6BOZJzvzqBS+a+VVSYZD1rQx33t2MBSiBlUU+zphICJpYGgMoqjy4tRoomzRCmdwh/RrLRktKt6DZqPhd8bXsTxmrcemZIZXLhqtqtI6c0FGPevl+nKVq+PQTU3Cp/MEj8yfLVLiXLMbbMVScd8rVcHrzplNigoFCj5q+CDlqhENMVwDALmlxKvK42TZgM1CQ==|Chương 1938: Tối nay có hẹn;GBMJDc3Iy9c6gnu4TNU7bRgH3f+WSF3CGgyBC3gxVEpItymS2yg7LbDs0plk2GfR/Fg1B43FQOPtHV4SPnz1rnkuBMoTDQ23US58PJoY+GriloS3G9/mr/5jddKWcteddN09sqbMN70OqsMGOmD6XZ4ARrALEIczDrERd2fxTM+uYQZwybjv4h2M9hrRdMAKEh6m72i22xb8pXYYLSs5ZA==|Chương 1939: Có muốn "thử" ở chỗ này không?;7h/jJp21Jn4CGszpqZyyl03iFqKfcpvIgJRcgb/OqWy0DgsPPwMjzjnM+V4qxQwAF4knI4/etL9TNxGjbdxGx31VCgsOiR+4SxuwkxxcvHqLSs968C+xRH0/5CvMYGkpnVghRjI0Ehe9R29PU28PpqyAiSn9O2TnZvFTCcFBGy9B+XxspKztBLLxB9pyRgE9fQVZwaYVo//YcZMSLdVXrg==|Chương 1940: Có đẹp trai nữa cũng không đẹp bằng em;/6+fZgR7YPOwdDefJLreB6n+LWRhMeIeVMAOQzseyk30nZOwlvySILrxKxUGHV5cqacY2S7t1kdnZT2FGjQ0/IN2p58IzeopV2GApWFvlJO+ffM2+WtxrUGuK565a5YhzVgrIQ0vjeaGo/9fRVtxPe06vF8SdivUPLcLOyb6KOc5f+NeT09DOHtR3XLIQzhco6/J664pvEAuvQTYjAXz4g==|Chương 1941: Cơ hội tái sinh;9A8DTYAkN/jh5NgVtBJPwEDHfQxEhW47d5j7zWq1JMoQMpg4/rSfB0VH4RlWnz/Abyduu38UxFYf6p9p/XPinKTQlSFnfZ4QbDmUbm+FbQYrZEghGdyGV4rAfte1ekBUje7VlNxMR1pPFzk0mDVipiv/X0jYAik/4syW2CiDCUgNxjb30rwTHXejLR//pT9TB27j6OiGxZ50qThjRY3k7Q==|Chương 1942: Ngất xỉu;E5JX8CQ/nko6X93FbZAHj2DQgrwSBC+iXUslfVLlaWXqUnlkR1CCoEe7MAkm40/YFtEchEKqhIR4tS2cp0gs05o0PBlth81DLqg7/anvfUafymVQw1oKwwzwIBsbuDsp6jdCqNhqeVI0gKeP5VhDo5FYyv4yFkXGFYKMjrwP7l0qtSOwXOqqMtnMBvfJ71kHPAAZ8r1OrL8Z/JqO4hDOow==|Chương 1943: Mang thai!;JpuTY3716SskIlvXt7Brnre8emkkPzEOCOeXp17CTDZKJ1ly8UnSdsBtqZVwNERESlKUUituURlTL2xFA2kBaIe/CEBSUbxKbXJz/BwHq74li8n/g9r7XeDawoMZxkEcHnUOO9/H3YkGxsnlhuWvxfDxpIrltO3k5HQoIcQ1QufYEcEZNwrXfqJ3bdfaWKZ8x6Y0xM8fpXjWqqVOQtOJUQ==|Chương 1944: Dao động;VN2xXFTyZAkSVfp2pVu7V4++onKZcXVcbsWUaJZLDJffjpUYfYl6LmUoUiMYJ4GtRU8xrZ17XY9ardH7iJ5GSPezrPsfneou83m/AFQoVL+XyAYk4BMOKDMAMopt5T+26fIlNGYKPJTWgEF3mN5XHAh058tPQmbVocTxgtVuqZDenQIzhwiHL97gCL8+Lzumy3RiLhQC8mvOBL6L6mX4RQ==|Chương 1945: Tiến quân sang hollywood;d2h5IKxSQw5MSjsYh6QPw8pWcAD0fo6FMq83BOb8k1MUQawGS7BM5bVFRY6uZOUrAgje25A6fhO0UnGSo0rnwk1Yj1F8WK4WOnsQcTG4N1lv6MpTU/7V2/60x5U0Z3S77Nrw95UbamsAsB4l3d/BCzINRtGDevCoRXIfjIgggLk4gz0Lp5a3A64yzxkEsLiENLiL4Olfvt5evMhjgjWrrQ==|Chương 1946: Đi lau sân khấu;0cLZRtWCPJFUJ6rd8oszhpgbBV704ILO+HzO5reDwHOmkn/g6sgKcqsMthe7BMO9Dmd+XdTsJ1YNXEsK1qcJW+FQp6xcprAJlOcqmsF6U7M4taxeCNYyN0BaPN8q926GM9MnWVLKK1YxYPFlOekqvkFgRSEnesyGUVN0sAmcM6KINvy56rYmlFA6yZ2/0Oa07w6xCUwJ4fAV+2ibpkJR4w==|Chương 1947: Khiếp sợ;r9L1XPjig0Gc8I7R31Q3S6u+l/1RR3mmYnB4Unf1gldvzSGgE6i9DRUEjXVBtsoY5Mn8q8OJIQsWIM+mMlKJQid+FrIviJdnSxUPeboqZaImDiiUhNinNWHfMv8/fRFLxTRI2zL7eaImopnv52EavpS/LXXAsrm4vMQEjBG4h/r/r8TbFx2UqBemut6gzo5QVBia1/35FV+oO6Ux5F9Tdw==|Chương 1948: Nhà sản xuất phim thần bí;F+gc/pJFPu+vWxq7IobOim3sgyQ8Um283SWVejsvDkEuHeE1rNCPZ9D33RwYtyRvUbnSzpz/6TIyC0qG9GBwqu71gKFuoPQRylKXdnTCwDRBVLW6rW6DSLsrr494zkeqKn/faTleCqNH4EMsnKb9y0eohtBdCxQ4nwJSnfxU5+2nUAf0MVLp3YSVq3Yop5lWWgoJxbirxXc3pEzEbXiPpA==|Chương 1949: Bánh từ trên trời rơi xuống;XSlLY0yAA0QJ1pJgJC1BoeqY4jOwFn+sjuOC9BzexxWFJg1QT9IB33zWQ+b+epIQb1x0uqvX5Hnl/BQxMaNZHdN+2g7r7KUQ0quTT/160LSGETrjssRXpUas30+JUs0mt7LW6fR8fVm1EVa8HZNcoGAOOUv8aOnvM9XEwitCzPFkUVlXXVtRBF1Fww1CS7rhy9qaZt+/2NCeIrVm8fVRtw==|Chương 1950: Đơn giản đó là một kỳ tích;WBh54uWyMBDuyk8B7KJ0MCqDGY/j4RUMZNgFlAtIIsbASCxSXPtLRo1RprkEs2RwalEPqmYy1APQVvwvc9POmbPSIrClsXNSx4GPq/OSU7ywOAE1h+Knw+8qGALUTSQCaAH1UNuzkT0fdm95Bwzrlg1GFdAIZAzc5RMdiypAVDN/XoFc7Grr7V9n+hmtpz5qWhh2s6iYe1kih+QtYVp4hQ==|Chương 1951: Là vợ thì tất nhiên là có thể rồi;ztiIPK7KapU5MUe8/Z7Swu9oVcZaXeBXVX2rzyF8bumegVC5igppmN/irJ0mFHWJOjmZe61ehcZtc+Lj/ufnonnxt9/9gRyJNf1jP0lOyVPUZIFrnWedDjnq1FU24K0fEfYqthkU4TcRbnPI9GpmZhn+kzX//ZNBkzGytwiXwbtmHJYkZnzufYNkj7RFzg4WlqqFftqNzRugEi8rCa5abg==|Chương 1952: Cẩn thận một chút?;gs7iNOo67y5wbCKRbbwbPRAj15s2ntFdSPMUgqnGVJK5H6i8nmT/oKJ39ug1TLMdzx+dE+U06RYSB1+CtBXY52SpOZe0UPhP98WjLIEL1UaN8JCc7bQxhDr6C/bdlyiXCJJLUjAfHuGpFPvd4tWQrd/4HM8mrwhmYvNnhA9SJ4SPUPHCqt1OffUXFEGnTGpr+9LV9Lrcia+ude5cVZin6w==|Chương 1953: Vai nữ chính;VMYozrdWJcp/swixsvYPGnnq6LBIONbsNVGnISdyVSLTQDHLJDwAKRulVf9XxeR/ecbCcmyJGDidZkGwlB/Y7dG05+IjGSJvngyz8K6rWSrjkv0nqx1xPlb1Lj8Gn8uE0aNt6o2SO6uT8QteEO6ZK9c0bRCMJd3wdQHO/xErC5joL1ctAYA/v9dBgF9uVVv6zh+y4q+QtqQhyqJBDXDsLw==|Chương 1954: Nơi đại thần thường lui tới;23luTnuA++jHo+f6+vKln3PqSVP7qJ7GPZwybe+U1rC1eNQsRuysWl4l8k2uoK781G66caMpPJYDwx+1so46/8Jgw4fLp+sTkdyKScvH/1KpKETqTD/xes436X3drqdzfKhKTuGutnWN+lH6bgVx3tLq7gpDxBIFRHKhycqpl7VuEDFYYP/HdGq6EluDpi+hvSnPnALxNJ1ijJ1mcInnLg==|Chương 1955: Có người theo dõi;W5TG2wphRcp7ubBpESZrAeJPCq5d4zBMlORZ9C94kvv5MYfuXdDGE8walEtB9+YQPPDwQsH7hccIH7YJtMGWCqobuMAGfxsFzCKWlPILmkQrX74dO+A8AW8fgG+dV/14yrwAi3pk0kHglKtmZh+FLMn2UoSbrEZ7VhFsoH1tk854Q3lqQxPbZB/Fd/unbb4neqV7VYy1DTvuxFwIqptV7Q==|Chương 1956: Lại gặp biến thái;pDNWat+7CGFxoy8rIab0vF5tdCWHo2LGHlBkBkCbU//tL0yOlPpWSb2a/vyY24W+CvRvT9tjXlygNGro7O02/iqaXHwMuEYo8KBQNg1iSzPH3W3EzolCZWyEOXNuDjKUtxu2wBFN6QdjlD47r68Jcqz4pVoollcvJX7dIp4yDisDgR6E4OY4o/OEmEx+mz3sHofy2fW5fTbualP1gz/E5w==|Chương 1957: Cái này quá phi lý;3nCTePORiDy6fI63hHFZLQbbFT5mzMHXq1IXkkthy+OpFRpldAMA91y3HZBuIPjXwc8JPctho3slzDT8sb/PRqGyiph9ZENdfsJEJ6hNWUNic/RTDrwWTfHTM3leothAYQvYixG6iBEpZOOMJxdgajyFdsQsYTi9EpxW7ZU0VVVNcMTWkGypmPXofK3igbbGFfd39xR6OCfG8keTtUgPtQ==|Chương 1958: Vẫn là chị dâu thương em;lvkklOySOoKzI/yK3Ude9qbJkTPccIGVuAGBj5/diPDoyvP0SSJxFfPDrphPXnJx1IeW+OSRcEu92jdq1mxnzSK4ev1UznI9OMdxpdJ/FGSWKJtfBCiHSDjU+I1HAJiFoWKoFJm5w2ue3RXoSC33hmQb3ytJW8/A7CP9fAaq6uPFuQsvDPcTSL4dKRUtTCzVyHIrjuNvNNP30kpZxbR+nw==|Chương 1959: Nơi thú dữ đi qua;bwPHvGMvBOBYFIkVhZbcrjqjULVR3lgsXSzTQgddWL43t8MrOPTtgHNG0vtHt5RVPazRGj8SshdJX5nRSUPE9D7WLNRY1jRPJ1Em6PyX5/sZO+oYRfwWUHh+B+5PBZHXTiDOhYFpaUtO4LSW56zHV4Caed1l5VJ/ZFaizAHBDuhsWFi+Son4O9IPpWFD9GMGRL7n7T35c13t1ZPDf/R98w==|Chương 1960: Là cái quỷ gì vậy?;mfElbigAP5Y3+YA2SuSCxLLhVg6Bplvktnk9nJ5ZFEotBsSIwqjskoMg7iEJDS8dvXJKaFdvrefh46lLpZFPwcj+URZxVk/nPAWFSA5Z+uQyQu/xV6xiaJGTNdfpYbEf8laXBlN+Q5a/2z4n5Fz6MDyZcgbXPqKtvm7O5OLucuNVJ/AscgkSpIOl4/ABN6BK4nYMofXubblt80wXaOseig==|Chương 1961: Ngầu muốn chết;T7Jb6Bl45f8v2/EyMGc9kmdD7FMkw6w+gdf+cY0QEipWUB6neGqpjCDvr9yCEpN1/CTWUVKIOSO1l/XGCAztqE7NTuMnyjlRpKovSHC7W8tWxmawwTDq/2Pjpd4OoNaWYiXBJH/Ghykc4ZlcVHg5quazdniebaAz3gixrEKlkHb1eTxmh5+0RlJcqXK3IxB7deoEAxs+331NMUrzb+48Dw==|Chương 1962: Siêu cấp biến thái;psVFfsCrMpoEvdN3oqEDLWOlSShJeLHY1T2kq1Los/bZz6FzitLOHbeVezbwoDeAnJPg5s/4xoVgyE0U+GdLvYKTsJPAfkbQdl4Kig754K8imXUBDzcQMCj4fzt9eVJPGkauQAHTYGCYl6inLYMkv6XDAU/LGYNXB61ahngCCQ9r0VGNM7VYp5AxY4QbqS27oGSWdgb2UTtwXAhXIyQfXw==|Chương 1963: Tìm hổ trắng;ekIA9FCWuB9TudCMQGDgk8jB+0hl30JuJVAevfcBZ2t1GMKex3PCyHR1+JQKtfHPH3trhLHDfRNtQdkNr8ydualHrHM4F2EQeg4zqOA0HKP4VEAGQ5w+bvMwB7jku/ckQpvYP6Y0j+K8cQXitjuJOrjpqJFk70LaGrHtE53t0rwC4MB7iSA5WUV6r8O7CZh+j4N0ZWRL5i7ZUCCu9egukg==|Chương 1964: Bé yêu về nhà với chị nhé;XoqYw53H0kKGnJWHZWNYflJO8UTJhNhYrh6Sf6edgXr+Qk5Nwo0KGsrcxbqLJEZp5fBmUhbpLdPY0Z00egx5WuAMWcmv3gbXq1nsD1DzqY2dgDSNvYe/ack4IYkgQr12N/C3oOo3j9h92RLidke0JAEdJitSjcwmqnhoWv2NnmL7DBjlSy03zHEm0qMYuVmvrzwNCx6gZpByxg6c0eYdvw==|Chương 1965: Tên ăn hàng không biết kiềm chế;YSuJN/5iFKeQsJ0KQV9L2qzOcdap89bzC1AY44qaL5w5fDGlY97C/OkwhKHxmkIPXsQfJMpWu21TXak5VRklppZWHUPSOgylElPpPyn7gbrzRvD2iUC0hZpROUKC+QLnL1F2+bfuSmus3ZiM85YwHF33b/ZmVgQQk2phFxYZHW7HxmXf6dWyus/bSxTV8TlgxoZz26Y/qmJdPwiygfK53g==|Chương 1966: Đưa tôi một cô em;SxzC6buq297IeHRJte0Tp9injOj2YQa4Ca63WxQr94bnxZv/FGTBNQzO0RwYqEMfMb1xZja7OLAYuE6wGVm6l6POCivztWTjvt4bQ+ipve+ZgfFccKtcRk44oeDKsFdk44pbRsYItaJt0rsqEKlAr3p3PPX4b06u8JfAEIBeRDVr5O+9fMOP58qTay7tnERi+YoyQKGKJhwgBjAa768I2w==|Chương 1967: Ninh Tiểu Tịch, bà là tên biến thái;Tx1EZn7H/ttk13huQwjRQp1bKcJoHOsyzv78ftC/i0heS9Oua/6RMJ6QuHlMFa2+mfIrEPPOyx9GOkqBlSP2bTHlAkwScQIVzlY0lfEpGh9GBgqJoyPeF+qhQFocrkqfpdguhsCU0TWpcfIlPSUm7VdU1qRqhPRkD8bIPZ+NJL83a4Hnq/SdapDx5xXPx1KSz3k5kUJ+3v/Z8TM+5tWu9A==|Chương 1968: Đánh cho sưng mặt;uBbBaVEai5tpkWer5oAJILAd8rP0RIRxRHVgrpm14HiMcmoTJ5Hzgv6VXI6XQUeIgbDqAJ/zaTvcxH2rcIabTFlptClp52KPguX1zfvtSoqYejKkc3511WG+MqG+KhdxgPsWdOXYg+ke5cc8qu1TgoAS6j0ppaW7om1iznfd1veZ/Yriv5p0oPB6PE8udv5PEFHeNwOWDY00IsLuDujMbw==|Chương 1969: Mang theo vai phụ của phụ của cô;im0cprIZ4tpbx4EgK5xI2HhCV/NgKl4cYvuXDFxX9yd/JynQ4SYfxC+zkS2PTs36CQ84pJdpkCjIW0qDsB4QVetzHdR95qCS99Soyp8c+za2YiBRj38tXkr3EUHz2N2bjAUo/wbZ8HL0sAy5dTIEBgVDU9P07F7W+I392U2kVwqcGUsEoFnnHBF99VvLzzE7HP1KiA0EpZap9RwS2ID8iw==|Chương 1970: Hạng người dốt đặc cán mai;UmB1H0bC9ZougYPR+2j240pK+MFnM0vdJN/PG56qWEje4xgXpdAo78E6WSPryqd786Yxa4teW4DhzZiA2dAzs9V5qKlvdnCU0jrz5y0NQA0HINZYSgZQMAaHh3yv3hWccYmyK9NqvEx+/4zxUmFonmDwygGnv+hO+idkpr+PG8hnuYB/gOM8syma3dkFmoqNASJNRY/DmGYXdN+a7XBFPA==|Chương 1971: Toàn trường khiếp sợ;5h+cU1fWqDknfgz2czW+Z7pdDv3ItGRv7FDcgllG4pxo3KYYI2TtcZ3V83qEvN49up2R1BnwhpWOgkJG2veL84/66IkenwSLkn7AIer1KmyBb1vU35bSntF4jo4D5RkLCr8We9017y8MBdJZv6FRMS3PvQEuYmHg2y8CSSf0doeosKZHKJp3muWVY3HqKHF58C7C4t5+tQQyr2wm7r7EiQ==|Chương 1972: Tôi là fan của Ninh Tịch;H+1zqhKgZX7s7ATIittIrJBBdRxJhL/EFQhecbv9HzoJmiw7vUiKybrly0bfu6p3uOjojWR6nbiXuDg0/yTcI9PGRiJLAxwXNQB+Z06NSvV4PFRPY1+LcQTNMUlkzucXVqhV8kPUIf+1Aw2mJr9YJv4b5fSYPg2SCSbHJV+O2mfl/VAOQid6s45oivCex0W8DKPxX/9OMteSVz6G4MJ3GQ==|Chương 1973: Thực lực giả gái;wYeygbyAr1rTjrSBKLmZyUiFODm7gblm3hTwotSr9MfzLxcwXDczOZviZGHeWZWUquZJcRgAXvfJcwRh5DNEbOziw9p6+lBRTEadXNAZPCv6htI1+HbzyoKivIK6bKlrrUjnYdlPGEP/bdqFj57vJOggfymqE8brNdscSfFbpbtiN+HgmCeOB4nAHlI090uVe9f//4UyYQpAgGph2FQu8g==|Chương 1974: Ánh sáng của trung quốc trên trường hollywood;HabgaIGG6I05WzpbsJBMJRhiMILhAosI6kt3g4yWqKyT0p3KxEMqT8BaQTSxStmz0f+0zKRgBJTNj/1m9dbPV5Ow/L9auynNbhJKIHcStr8J0OEb6t6VhlvSJnWcwLd/0iIqkx2S2p3hPqLcb+hQiNBfidL+PL/EgL0xEk+shQyORTKJebppwio543Bhng8gYxGgvgjnRRw8B7ttb2ugGQ==|Chương 1975: Gần cô ấy thêm một chút;aOEKW1or+MflCI4Ge6ENfeC8ttudDRiJ3F+hreCw6Z9S9Oahjt4dpcBf/WsOWD+t30jOjfHWGDYiJjmRV5ymlUmt400u0E/oqPfS9dwPYx+c0WXXhHHFbK0b53DwjAHi5yQmnpl/vavX2K29E9opis/03QbT2VnQKxxLMsC/XmhHDGRP5jbA4JrLNapgOzhUU3SdZLnqDyG7ReQD2Sltbg==|Chương 1976: Cảnh cáo;d5vsj4QZXFPNpItUMmbjRiqTUHwjGaDTJbApUVDjC3GeqctfidqZTPVOP4Z55SVhUF1C7inOJ5aIqZ9yR8G1Nmxm3bAl8s+Y6kujDFKwdf92XaQOY/Nlwl8paxJcJmsEoTdO3lsCdKIBvGiX6jPMsZK/d7A3t0YPm1Zd4VgkSTpva7GSvWWeXaGQXvnRnUTrPFDlp20uL9Urt1VLkEdrow==|Chương 1977: Bị người phụ nữ kia đầu độc;30uQchvNTNslhZmHF/OUlSuhWbgg/XvV1CNqkfEDjTscFVaTheMBcs3Cy5s0OXjgXJ08dSrV4bduyCmfFOUHFERwl+L7U/nhaoevJAY0BeF2xXSB1fIb6rHb1piPhfHeCZEB+Tvxo91wD/+gBCtNs5w3+chBVL0uFykMfoP6RzG5JV3jY/UXiZVUEkp9EG5UpaeTUo2+HsRWT4u/mju+Iw==|Chương 1978: Anh cả thân yêu;yKBJ6gp5rrBBHQ1TrIdcSv1hNDcsPyFN8jXyuwN1n2NF4uXE1yfb24zxzYVt1iHsK9nHrZbUEAoNGSUq36hFoBCLsChOyp2DkxWXAHu2TwEWZ7LDmM0caZdtZvOJ2XaY7Vfah/UJSEqLwu3E94ltAvxkHIe8NTN4JYoKxqkYo7g7qgw4zx9BZ9tmYbaMRZlKO1GcA/n1L1tflsB3NT0NQw==|Chương 1979: Anh có nhà họ lục, tôi có đường tịch;e9pcxTpmkxK2js9QMFtg+fcn/KPt6gS/R0y/mx0llIVqAfG74QoqKr+VxPDmH4n9BldOjpcrutD5tNggF2Zi292CqLLDLj2qxvejq+KWe1JgAhPOhsOHV+Rm7ytNorLyfwdER/tqLP0owyqTB0R2SUx8aPdSmmw3Qsn78hRulmFGV7U3naahjJTFjBK+y/LkznuZ82s/7lNiE374zBByGQ==|Chương 1980: Phiếu cơm lâu dài;8r5oRgwFDIW0AcYaa1lYrP5T1y2HpzvIOF1Qc0JQe2Fgw5780HSo4TtoPkKzRQ8BBWWjqN8Mcx4EyC/MNJdMr0zt//nLDEZL7QwWxEjFjU/lpe4Ir/3LhPFXJ7a81sEETCp9wQMuucz1cCOpidPDWlJ1aEqCBuANHY3c6dTWHeBdEJxiFXG3HtJZ0Lz2UcIXgXMlxalwYGh7CJO0Z3+iNA==|Chương 1981: Xông vào hang hổ;VEnKJu6JnSD2b9DPuUNwDbtWftVPy76ZYqMUGPd6EYTOcHPFT8Zc353frUb4kKFT33cxogQG2mBOzziHZJfmUX9XcZ0ZZOJG/JXN256lE+KdinSExEsaZ786hPXC/6hWVJ/PMhiAY4EFa88XP1Rpbf0ICpq/wA74pVTVGaiQ8y/IICka0YGzKdGKZpC694cWEsVQy0dRfYT04LTsN66HOg==|Chương 1982: Lừa đại thần làm vệ sĩ;gUUUVPONfuklIHyuVNLv9cvV/PoV7fiTQR/W3MF9aIdl1TN+qxXGaR4WrE+koC2tmz6tIh/ududmS3LW6V/2RVOcF4l2cZaw8GUPmJIPjPL7CTaBsnjVkB1fXEXG/pdldeunMx3ZcglsHWUMKwhcr6xd2K6U++MhqkEskwjlbK/RHkhmuzOsVPyMyBgUz6Q/JJA9ZAo648puORCdadfyDQ==|Chương 1983: Chơi cùng Đại thần;Egh4tivrqY/hjMvrXCF36Q/O4YYQrc20mIQOP5sz8URDsWi6taJtWWUBXlO8UL/PtWvS4388mxNNiVpt4cW1BOPwjN0wutMJERp9pYw3Mt+8AzloP2AiW9LPY+pWwIqIi8PM553ll179e310bL1G/9HtoXmtDp/cEhQrkLr/5s4uPOnzv2VFaw6Sluym1/ARX6qlBnCuo65j/jeRH6H/yA==|Chương 1984: Giết chết chỉ trong một giây;1JSvYPg+4E2lcLhLvCTU5/zDudj7/Xs/Jtmq1NxOAUbTIvm85cHh04AQnsvastekeU6EWxl0YVwr6rqUKf7xW6wQwZ1Ej/lzFjJoJjD3UAT43vwdzqSSpLjOdJC7gQkq8l4ufwaenVNZEXaUncR5jY9oX2i833EYn1jSTsrsiq93LtIFTdgmtNrRdL2zEqH4DaoWUvPKEWWDAZakVuGpLQ==|Chương 1985: Chân không thiếu đồ Trang sức;IGK+0O1kXHMGH76eYtu57F51WOYi9WK7oIVuZIjvZ/F7QflQeBIXmBNNuYuozH/6gE2e4TfjL2Dr5hJnjws1nmH/VVCBDxnFB/KK3ninPV2eg2xy32uuDaxlILTklUadywY5MtC6WKWbvlG8xs7gSI6e3r12wRQmcVv2VvzNeffDhPQ/WIvYXqZXsEJ+cnUIaeGfcQIUQC/qbQQzhlTUlg==|Chương 1986: Đại sư huynh mọc sừng rồi!;KmI3qV0WEqDMuNt6PoRB/rfUUynMxAfu0cyyKRLQIMUeNYSUWofC5eQmKlVOJBuRMAH7TpVX28oxKPNK16P5cyd6l/h3tCQsnU1F7bS8Js3SYMDGYvbOOrj5bGsffer/riBK7EjZNfyd3twLuNbbn5uoN4mkF4eol//uVkXAyNYY2C6seU34VtZESP5HIIKf16Jus3hvMUZI8aPJPbZGYg==|Chương 1987: Có thể để cho người ta một chút mặt mũi được không?;pfBCA59nDynB4ToeX5v0tjXNd/PiFLRHY/lGl0DRoSOoEZXxDbxQc1vHBE5C8ZPKxGj5jfRVcVxIcb8zrpthoP5rlxKE/nH2d6iIdnZ/ohdfpayIAmU5gboBMlg8/Yv8phdOWb9iJwCmza2E0KqLH8yZ/Uj9fsYR8BBgXBI+ToOe3bis0TkcyXoCvQJBr2TEApZoOHX1wfxPZK4C/m+3AA==|Chương 1988: Cướp tiền;qZOkj3UWJQkDtCAkcq4OKUjT3JVoUEpA0FkTnouopAiwsZItWtEXjPM8oa5I2MONS2CmOXGVlayDStdJNAERyiBHc1qLm/8qc34hNWaL5IKh9zEIQl7+CMi3/VPGCU1nHdfrsMuLBPHpRjBijuVb/2i27Xm04kLqwv8zrQmrJlAC15IY/d6y1x42CLd3lmRo+0s2qQ0lR/ymBpTKaL2saA==|Chương 1989: Đây đơn giản chính là kì tích của thần;k/dmCVij5/JnNcQEcGl4l6iiBfM+MYqMq1L5xNY8Y0Cny0NUVBTgRqAgxbGYEwkz3y6KWRADiknIGknd5pRoIrh+csvMFBC0frTmzcS8kB3difkA8YsvXfJsaUPhuvLy5N/97mlVLmWv0Vyxi3qxeleSs/P04L8QTrh1kXSC8f+MmausUTrqaxv/56Z/hybuZ9exmnrqu1CMCKmfsGQBoA==|Chương 1990: Cái gã sát thủ này không đơn giản;la3Ta99Qm6Yx7dXLzfVk7VY1o2W2zkolqLbsO1l413/1GTn62DbA7HqPlAe5b3GqZUmgla67izc8FQLpFJXem6gPhQnXHbx6difGa6LrWS6S9gEnEEhhjg8Dsgg4faNck7CPQpVXEeJZfBqnNiAP+2N9Oqb4kvkgHf7252RHkb9kdX0/YAvKzEWKWpECehfPf2JUhlOl3LGbiukMsTM3zA==|Chương 1991: Các người ác ôn quá!;0yPgFHn6qdoNemmhrLILVpgODnOSnVfZjMBZmMz/bBuQc4y+5h213ckJGxhHKao4NftuiinZdzWLjEpdGMhk5eVsJagTZjPWO7OiUZpyiuxuX3B1JlWx0+T442TSWZPvcLgXwh2W5vOS+gcStNwat4o0bDIY/CvyE+pzjQ0m2UXz6B1rAvbgibxjKmSedTNKfdmrT4fSccNmPSTwBa4A3Q==|Chương 1992: Ăn khuya đã rồi hãy đi?;PzaxUC13rFCvPtWxW8A65Z5RYlmhLO2ktbDDLBcc+RAEg8hYUxxOk31Z2ex4+tB1bALpwv+axHBpVDrTLjukJ/8kikkclONb1fVrcQ/uL8h1zibwA7ee9XgkeudtSncENfo6BPSNPUVqcX+7pwD6kjP13opxlr/YqQuzUZrCzWaF/a2sAzgjUMKZkiyWP/t1Y7GQX3gELWJXGnNQAlaJbw==|Chương 1993: Lôi kéo;Y21Kihw3RuOoQFg3fIJu3HFm7isD721FPMwvaTYpKlESz9xjGtcV7cmH1OYBYodMGlUbief7ynBtpLzqiu56Y5+X76jv1EvYkT5mWtN/jsurBru30gYZgxV2IVkcyA6Bq8A2M6hcErOMsTjv/fHfqI2/fWcBnwxSkBD3/uYbuV4XtO/5I0l9vrInkjjTUGnOsNohW37zDFT1zTDPMDw3gQ==|Chương 1994: Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!;Cv6FJ7eV4JUcJiOumeE63P2IeYBVGxSUajBKrMbqd16i5M6oEGG5JWqQKfTLwxK94uElGvO8XmIxwDCmAtJYVC9MLCvt25K/w7FG6y/cHW/Nf9h0Y3+on1+XfUW1CN0qYbLZ1j2Ga/DmGUB7SgEj02cVuzn+Hvc9ECxoZniMNAzmaKhdJoAk6zq16/H6zMNebet3BM6csliOfV22QZWfwQ==|Chương 1995: Bà chỉ biết có anh yêu nhà bà thôi;m9FFMVEoSBcAOUD1YZZSxKwsbem0fEi9m9eTLaR4ZqhoCmp5lLKNugAd8vw91Z3KCU4bAtfEyZfZN9MAtZQ+U8kxra5Uq4kYWfoz9qLa8WR98W3sFBEXYZOC+A+gfaaoCOTo1dSXadasbD/713RCnREfM6VIPrfNbVZp8qjEuplCwKdq/G0wRthPT891bjPKV1H4iEFey3uam3HIwVqYhg==|Chương 1996: Em sẽ không bỏ rơi tôi đâu, đúng không?;5XOYoGW1t/7RLcV/PRetv9VmudB9lRvj2Xh6Zzc0J9QLMuWZU0hFQgD/m3pIsZGxQxGvsQkoql1Fw2W50nBgmKjkNic5isZWqvZuTCW/M06zuugE0/e8Zxrc+3+1au84iYEOe5SusQ4UDmCzFt9OGJn2mxlXB2I3xEAB1BpB915Lbb8+Eq58sfkxDIIX2mIlVU/ABbhwG5eAe8kMqjVm4Q==|Chương 1997: Diễn viên hạng bét;VI/PM6V8Qnnpxo5kaZ/DXwf/6QjMufVkhTf98yunKIYypycXiJcQPFuuc6Nm0zKPAkTAkDfMdXZdI21W90QfiaglrgMVh1ZCAGUAd9bn5ojRi37auY52PNKxo6CcGSB+1rwi7+DcnsDpggNQkkyPPsdhWdCXRCBis9ONqKAf/1mORRmKgGICWb0W+pAGpgkBcJ/857EZSlVV8E4+xGxjYw==|Chương 1998: Phòng chuyên dụng của ninh tịch;XGqOarSFY8ZfpMYVOzcAEhSAMf4wFEo6wrq0ZCPc6ZCTFkF5GROG+Yq5A1J0SNo232JIfw2mvPLOe38amfELt4sL0E8xGij029uoB1FpNSz8aWtyR9ZpWdjdQ4XEf8eaDP5nemX8Xx91wEt7Yq2Sq8VrTSLhcufkM3BBXhavxbxuXQVXKGbvfpBXM7+6Nw7aaAbV8CiZ/n58Fmcf4Tsphg==|Chương 1999: Dùng lời của chính họ;Odk8eSvofDccuzh57f14LZS2stlRgSQC3U3cd9wCFkCeECIT32FyS4GE5vGv21CJrbPOT3L6Pi+kooQCV2iAzqsySCM1qMTqRNFcqGMF4+vRvq/ZOtgViQGHchsl4tTR+bWvRWT0h+P45HsYFlv6smQznS2yOJtfYLIwQ8n0jNttZWXSoyFAAWjs4yDogGjNs7qnoJJlAA13Z5rCunpbNw==|Chương 2000: Không phải cùng đẳng cấp;rQCBfsfA+O4aj1IDGRASKUNDRPwBifV4UgjZoSsxK1jTYpuWr9W27NAPY9C/4EgcRKTOLGQaSZkbUjm4h/1PXx3zlP/53x5QU44llCcm9uzL+wcB/kE46j7nS1P3JV885xukxQXTiWYQBvEsHpJ0dpn4G9T+xmZpM9Oxg5bFzPdzDFe1cM8X8cfrjfMGP7sg3MI3H1ExJQuH4ftfPuKc6Q==|Chương 2001: Tự bảo vệ chính mình còn khó;aYINLNDYOyNYVy6Xg1HhPOBKSEGKbIHg5NemRNOlaO5OMpp/BuK2R7KLSvX3keSN+SYZTiYx6Ik+pQLV4rBtL4WY88MRZlZ7f4MqbO4LDXsoUw75azv4j9W0a97OA2oAabv9w+8kTodOkNdm3zWC0HZ7Vclcr0SGeLISRUFwiLXhaUHKa0PP7VvEn52jcR9T7HUfVBS4JKX1p/ajoXOPHA==|Chương 2002: Tao không tin lần này mày còn thoát được;Cx2N9xuNk9XfulQtQXTprgnvWkUAmeISyuebvRzcj5DguSfqtc29QEgKIkRoyprmjq9FhgxOOcUS10DwqAqCCcJK9q3x7UK5vX2cYLPL9Gp8EtIPBqdaXKuO85KPWU345yRFw45l++3Ao5PrEuOI93RP0641MQZLnljXn+11gfMpXihuApM8lnfqw12GUMVmRz6RvhpLle52n4aCzXFyaw==|Chương 2003: Oát the fuck, bà quyến rũ ai?;HGqs5LgLVB2n+nUrW+fgaO3pA3IQflQ4kouLrqd/AsixhOroP9xV7C1JON3sqsR9dKlFr+3siiawJ6/yGvFy496owkjl/z4cZv9FLOnvYEu5wpiI1dX9enMZrPyYf7mDDZUD/ppVOGmuxLEcJeRUFs2/wlzPQoTaFh3J2ofCxv/XiJ/LT084da84W/6sZGUvxxhFiAI+STZuoYMgcngEbg==|Chương 2004: Nam cặn bã, nữ đê tiện;aU+qJzfrKoiniN6vUZs9WXXTnvlMWZuBKS1vP4eU3/xhTq+CpOYn1HcYkUlJULIXpmxq6TJSdkjqHzQfXVxWwWjZwOZPvr6ORgAL31b0w3q3TotOVAFPNqiZG5mzR1zRIpyI3XAJTNl5nzk+aulKN/4FXzNwoezj5BzxCJrC2iFn4hHojhuvsdAsNuLL4UzBumZ6dCYQ8qL1TDUXuXFb7w==|Chương 2005: Nam chính, nữ chính trong scandal;pkvqX/hXIAAa1AJW1YfFow+y9zBsAvSUoztIvVQC1s5OdsmPfAgMRDn4d+luKnkgOnp5WqRVeGo0ecKCKSODIJHl/lc4Z34IgqdSqBpfb6Cq/Yba/Nq+ilWTJVXCF+9rNhrbeF32TeWbQyPw8tkeKibONZ5KsgRQyOpFNSBkGGYu0r7pYB021dVxMxpC/pnJiVNwE8pvS3ErfUhk40Mm5Q==|Chương 2006: "Dọn sạch nhà Cửa";xuDZOVpdm0CSTe5CNa/cJDkCUXGvRaJsSDWqeRiHFuUrps12pQTgjofBIww/R6TvgeYhyqfKiRQsSFIj7t6YXch0c1OJl/QqfBKL7C96qpgo2e98kwZfc4ZQxoCDYSf/XOk9ffcy0O5un83bOYuJDCa3YzLhWaVvWE7T6jN2Ot6wkO4ta8DE+WfN0d63mUjtmscC4JAMGW6FJcQ4rFsbyQ==|Chương 2007: Chuyện này cứ giao cho anh;L3D5+4/+cB4M/TjHa7CmAQ3cVc5G4nAysWmqMqF/iMuMGCqDLuIN+99Sj8HEKU1Q/JC9wbPJl5v1DBMNXeSZE+gi/syJBNyJpBxcoGMP4YxLqxbPTyQdPV0FMPsNys4B/5Gw6I23r33XAUasZ5t6i2SvWCNlnd5Vs0k5spUUA0KoqIdJhV728PFY2U/tfvSqgnx4BN4PKzc9h35YH6eErA==|Chương 2008: Bị đè đầu cưỡi cổ đến mức không ngẩng mặt lên nổi;cN5YLg0jByvlHeu/y8YAoJOLf37PPMEFClSvgQqBOOEqtnUfKhWxxy5Sa401G3SrTGYwRLclFlR920OBDk9sWFnypFetZ/85dKJeaT+wmabRq2nM4O9fYGVBH07JzfaaHT+0QQ6Mwt1odWBpobE0MZn2BiM00WSN214EiMjm+HiS7N5gBSBhXZwxVjfQ1h8vxbNLkjVhauIDl4vA/Bz8tw==|Chương 2009: Làm gì Còn khả năng nào để vực dậy nữa;C+tJlwcKqgxhZNcAPUVCoLZmJfD8QOcoPFU34BBS97FVvWmzLdzeQLDoGSj41VsHBNU1WDLboCHr2kp+xpw9eEFJ//fqFvfPr0wB+nAgb0AP4U94ApAefzxuuaXAmrJHJCrEKY9mAUBl2uxbCBWV+i7jM91TG2J73HENVHTNC1hptk4FJqmZ6xKp8mNeMR4/gaJSFt69Onn7Z8olSgx0Sg==|Chương 2010: Nôn nóng không thể đợi nổi nữa;J9cTdzMMtdLINUwd5rglh0xRtLYe7ooP6S5DAFZuD04QS1N0+uGEJKR42whWbC7u5YV9Hn3s6Vha/lTOm83kgwOS3QKKO2/eqCfDBz5946LD1Vg9ZupvzY2h8wYWTHvARBrxSX8+cd6w7S/gtRN0HhyHICVfwmrGhAT8aw3+FI2RnXARSY+n7N4zksNyrniEDvTpQmJU5egZAFdV0+HP4g==|Chương 2011: Chỉ sợ mày không giả vờ Nữa thôi!;ZVEvTSY6AE4cSj/dIBzbPZDFnR2uCqXNiW3u5XUwQFAyydlHDJkcQHn/ZOlCqa1Z6NDaVhsI7dJCQdkSybFOm4I8JLI8+b/zeChF87aVyEULUhVBJ8xWJlOUVqRGVTcVBcBs+PydIGX13rsu7xrY4z/GMmiesRfxG5wHaNdg4ETGa+4WdLWvXGj/pAvNye6oK2Scjr4dpRcwet6R872LCw==|Chương 2012: Xuất hiện trên thảm đỏ;hyp5sk2aemKAB+uiqFRyqvzL5d8yq3aowexa+TrqWG1H2j/Uig1zCKkt6d7YRZhgzfNv/Jp96J4bOipJCMHrM2V1AdVrUaSNKzeDvG7NyjajupLbO+ONGnDKdVRRgahzdrUKbY9fwfm2WwJZeJVxPegrjXKPaAw9YdUVUmnlfHanBf8nXpssFwOH0RlVPvO9S0D1ABddNc21IcaCZtf9lA==|Chương 2013: Chó cắn chó;uLURXHhIGaDC9m90zZ/6C1yjafHNKZuYbea1xwChvWFutVrODM7IKkuNIX6TWjFqGvhK+5/GTGVC5zpET4YXXVybPlZZ0gKUySigApGhJ1B2cUuIcXXXYufqVduw1jjsD3UFr3mDEk3EiDbPeGbLS0mrGA1EVj9iab47zNnfiB940nZ0YtNAm5aOKSAW8NuaD9a61uvFpkP3jFX8qycTaA==|Chương 2014: Thật vô trách nhiệm;uuHn2c5iXAjpu+Cw5mLlMlbk8nxXEFBtX8J0S522NxqxQIjYzvDqlB851hWeBz05KNpS385x6SsbWWvN4sqKGpkgeTbCyIcLs/53EukGgJbqLFK0Y5SeYqlIJZ4p8SmpJZt5THDFOyf2QPr0D/al3ynmsT+bf48Y9QEM/B5KG8Ia/OWi4yUisOapNUPWuw3HmWNpjRTQFbSk74A40F9Gpg==|Chương 2015: Cảnh tượng không thể miêu tả;g/RJSk+xwnakUT4LHVA6q5ZwpJOPePZ0LgyffDtVk6hoxDBXUENyn8KD8n8kqgvo7kcfbQycCvMwTbbpmIUznQeKD6fchx++0BUzTfaqBUApJSQtxJijPSRR9sz5F9SaolDDzouc9eN0FnnyPtg7bdz5zI/bFdax2IV3XzYZJbZtxu3Ic9j1XyYRdl5b3lGx1Q+E88w18LIA6+QNQ8M/+Q==|Chương 2016: Lần này thực sự xong rồi;v292BxGApCL2bJPVR+/L4KtWPWNqhT3eZ11zvPQ8lohRjel3PMnl1pwMQNOp/2hNY3OI56OXj183dRpIlmbbnNLKHqMrAunP3Qcu946/olZv7Au6GHC8m+LnPc7uLs6v6NVedmUDguAnIWOwQ7xW7As3Ih8DTSPB/pjK+w4Uhs5z0YPEqtpsUQ5CocodMWPPaojgo3IJZIz1j8cBRLJ/ig==|Chương 2017: Mở rộng tầm mắt;KDuHevC3jYuXPmCXwgOBhn6CBiTZGx04udKls1Og6Oalq9x8x0Bri0vC7vEK+y8DdJGbguSVBPYadi/6ErpnNVg2QZIm0hvxSxdg15BIC/hdimLo3VtHsVZoTtzZ6DtD1/s9JyQngFFHIjYRgEdPoj5Ku+hERcefJy8bgRY9htGPDQHP33PRt7mi9QuPbkBQCH28ZM9Ai7rZtao3e4nlLA==|Chương 2018: Hay cho cái cảnh chó cắn chó;2D7wYDkzRWiDv89xBkTrDSWBNLGka7Ox2dpvQPYZ0uUul9uKiPZkXT4cc3iuMRxBy5XdUYyaF4kbZEqgR94TPye006YH17PtuMjAHkA+8fLX8dwUDcqGFzHGh4wnxlr5AnpNtZp09uY+0i4XMtnJ6oTfXrpQ/63lpMAzEX2IR1JlvHr2wHiGvjVGK2nGUCCAUOqoi5dkgJxV3oQQPab1yQ==|Chương 2019: Một câu trả lời hài lòng;BE4Sy6GJNFWeLSGZ/XRoWmImIc7MhEq0cYDYZCtvXONwFdE9n5Xk5bRTs1RAgBrI9Ci/+MxaQ2Bq6kPYCu0L4n4x3RfLz4umOsXB9Ri8zxzu7o3sHCGVvFdNPGz+MVu8ChkDCrQ9nJ66DIG2M0BZ7d2r7zIQfj/UQOsGDV1rhh/W1NZcCtebKxJKt4dJqKGhsZX0wN6rl/No2EVRYgw7yQ==|Chương 2020: Như các vị mong muốn;s3kiu+TuzHyOwsVkfzt+jrP/Fa/fDA7qFChKDJhFpeaWSZrrKLtWHexlggk9YUbu+9evB2bApFp/BzQWy2qb7W/7wOY+nRFI28prrVxIO++OJP32UsDGemkAvzkkWa7vMKxPd4zQNRXH1ZE+D5z6qWSznjHzhzBD3LXjF6P8Y4V2T5y/ecNu7nzlguLjI6K4RdYtPhDjCHnqa+M+8jG6GQ==|Chương 2021: Thiên kim là Giả, kẻ thứ ba mới là Thật;cT9wLOywqhw9heOdK/ryrysUXVAThwIQ5KYxNiu0OlCh4HboOL5I9PUta7CxDkJYa0mwNXi7JlYYQJRqAz+bZ7+glgYCqrJemAbzjbyAz0np9rpkgK5A8TfLYIwygbidDiqXFdnBkZvLzs1jH1dfsqRnc8LaDpHsKe5QoGOCUEu5bqc6/4UTW1DvnGagIUCO9J2St5GTCUdqp/vaPiTn5Q==|Chương 2022: Cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi;E+y1VNeCdnhvUkke3HHExxKDaGOEJQ4newOzrZT/Dnm7Wv8Hg2XkAkDUJT0mhT6Dbq2E0tch0tOsLjA5GRHbChlfCr1vYRIkmm36zZ9DqlvhA3J8GbG8sBGJ0nVKneCMT1YkHzogc8ZOpxLd1tTlVljxEa1tKRNX60Up2xt68lJFJ2WTW3IZXfSCSwfjN73iKPrVaDyHsJDwcY3WRGlyOg==|Chương 2023: Chưa bao giờ Bị đánh bại;prc5LN2ALTgYMk92SAVwGxatpfSiSXDg6CJndWim6Qzza0h6cs80OYpfZbbW6B/AGg6cov8hAkj/ksEw7lItaGCicHkZpsa/uhgd74FWUj+9Snygygg7vHXNthwpb5erOyPjHuyZHG/nnllBo9f3OrvOunod1HaFIfDbrVufGOiGXCAsb+DAyNYRI22SfWbmyjpes/otQeKFvF9C/l/l+w==|Chương 2024: Con sói gian xảo;brjW9y3pezK6IwbhxY+paD+Cysgy3SOBxwoxBUMbbRqnbAT7zUEAwknbOHqGHLVZZatPrl0qyDwp3IEeYo5lwaftPqVbWtYamX5SFNNZNCNEGJyRU88STQK5hbIFtl4jBJtRS+Dqk+R1vrEY4K49PXIlGsKL5nLHimT6bFd1s4nKIIsjWFaowFEgVQxEJKwtDR0B4LgmGBimqh40nKRx1g==|Chương 2025: Cô là cái thá gì chứ;aFQHaaLdnZqRBivX4RDyD1TpgUsW7nrIwc8n62YUtKji5e0U+GF5n4EhFf2Gnc/dqSUnqi9ZIqJflbx+3Osj5y4ZzJCDw0sjNtLuVS7rteUyJyhidiJ3UymfcQi6cRWhrIS4REAUNFL7AJlp4POd1Ibck3S/63MM0pSMiBbdbZUsPj2Y9ZUZ0gO89EzF4vQwBLIQ3ghrTgLUFAjICBNPZQ==|Chương 2026: Tất cả đều đã muộn rồi;lCz+R6h+JW/MMflWCiGBm42vcjc0SGp8QILoyTwAi9VTVlA7pfn29pOSDac7EVcpglom8NIF7Z15ENGjN5y9uaYCcfrCIjH11sw6FpSAID10CRPB/XqijuciSDCGiRy0NWwmOXZiT/XJjQ3h0wyvOJRotAlEV9sMpUohEMmVTYnS47Z3bdP/4EXQfkK5YceOskILsPfvaGQyZ086XhfmHw==|Chương 2027: Đổ tội;EryYL5PFtcOGyw4kXA23NI3vIquNtqWUnrU9SZjm0rHu+R5EUmpXRoW9iQ7cKTHaH/DtQuX5hwbXlyewuTMDMzsaGo7rqGrlCd8oCUOMKyoH3Z+iFICQdViKvClHd7TqSxkolRq37NW7PIfH73J4/5G6XPdsW5o2Q635w6R0w3rhU2/wsSrJtPhOf1vic1ternTdc/Mr+BO6vDZ+Qk6//w==|Chương 2028: Tạm thời nhẫn nhịn;F3mTQPwoiplw6AgykJ/cUTN9kuKMPJdrdtLUab2tO28wa3RbAObP9F7lbI221wKGARhwrTwUOX99245GT9oTa0basLv+vAuWUKTaJe2s85oTyGz73MkkOWq565JlP4PVm6V2hy+WZdFxr1LfJAvlJiD1FTKtobeR/pnwHdE8uLmbRTIx2LBhoii3S2Jlt3cmyg8zKX6UYVsXx/3J0zujRg==|Chương 2029: Vùng vẫy giãy chết;9UYNOfmqeOjCa+XQ8GOQ6P9Ti1TH7oUWz6Uj2bxxMn9Vtzm1QxhMfIpiovtvKQlWiZIHe0rgwQF+XIj8dDyT8/UC5sFs9c0tTX2WoDvGrt28tVjhrSAxjAA1apIhnpQf4yfGD7XUw/v87xa/klbfWOwNamlBi7Fflkvj0wxo7w3wEI3PtbJ2X21lGK0thA/VMDR4zrilhMPkVGButvx1tg==|Chương 2030: Tao cho mày cởi quần áo tới đã đời luôn;OHC8VFwd1YHSKoZyGiMmqsp3fzeWWppIP4WRxseF4ugd1HGBmme1Z5919y6mOa+2uaB7o+fSXhQVUiZ+wbC3Me7DsVEaWBRwcFV5aSJRywOrKOGZowW9N2cOV0bmYlpXtx3oxWARHm9fR3uAFIxlWraY5PmYpfNJHcWMZLedptP4m2OseTTzJVUDLrhUrH/LnYR6Mo9yH/a4l8wOhImGLg==|Chương 2031: Chị tin em;UZA+Uely0MCFSNNzNdbU5B/jHp8p3dL3lJC4gIwxi+cIWQ+io70FwxSO4UcGdgmNZy22OSbx7QBtT53hY5IjzM3A5V6CTsRUwsE+l3ruyicw0XcRSdChkZUBhimQ98Pj2u0BOd4FwUmdC89rbQO8QlHX3162h6UhplZCQITafkNK7IDzrD2O6e8O8cL9GXB2Z1bnQp8/czU4K7BuslGpnQ==|Chương 2032: Tất cả chỉ là để Tiểu Bảo gặp được mẹ;7vyhGGsLetODNHSKFM3a/2ty8v1AOH6+2nKbT+gXD2iuH0Jhf/Nmk2jWsA41wdb/dhgiieFA5BOua1YlTXz8kCeVoMAH7lC5KyjOslVUWrfCwySTn2Qkexs6yfczO0j1AjFjJNrIT7q2TYe5wsuwQ7iNgEfX+hbmiZ0jwvxv+pfzogjUID3yyY6LSoX2TY36PaGchZhaHzHkphGPBC8q0A==|Chương 2033: Tôi rất chuyên tâm;lbPnSze5gfFVgAkYwPVFB+olXocsLqeM+v7nx1v8dvcbfnwlmm6MrmMXbdzUQBI1/AnnEgXbqTS0Eu8tFCNcrTZvSo/ZIgnHfz4lFsSZQ1A3R0d4w+/m1uTZyETypdmpD8QEnCudNKtMHabW/EX8P2UiYwaAaZV6mn25dGMuqZtQQcrb3sib1iAxy8tyGM8+qH0xxi+IEGl18eiuj2svsQ==|Chương 2034: Mắt chó của tôi;v8gBxQDP2B3iMeGnZBuPbtnDnC2wTj9B1llQ22mcku6KmY6Jkcxah6Vmsps9y44XtpcY0WonorCjoR6PGkogMkKAmKcVods/p2tcaOZ7Yn3NyisP5oegpxyt6K3pmIefBscUJadpYl0PdBXsZXj2uQoUKPZKVfmxnW7cyV8pDmagDwUD9b/l85Fnl6BcrhhvAjPWY5IH3VwonODcSKSt6w==|Chương 2035: Không còn một mình nữa rồi;+VZn7HsjDU2jBrmcxKpsOInlVEDNWyIMs3A7spC21bvW+y6+HIp/0khQafM8Zf+Jepabg0ecLjigKQydyhCavQO2Hz9Mj5Lmq9b3kdqpXkX6/8b8gC85O6lb33vAQsO3IvjsdwXuH/WNkNmqFNu+jH1e3+AajHpfQt5ULBXWR3U+32p0KfpBrdWlN3y3+GGFEQUhUXngAgGQvQUSG2aXYA==|Chương 2036: Sao không chết luôn đi;XgQ5XDr1J3TRcmVPM5b7ksQrVxmche52gvHw6NGLvJakx65QuAXIQTGFG2oHDz03oE0DeKyySb9GjhW2tzmEeVxEUFLNJM3bxU7BR93dSJAqPWHltJ8lHC8s4OqQIB2JDZ+yvFMJpeHTynt9V8DudosDcZAoJ8Vrpy/je+KsZgrGb1nuxu9QbvpTkwIuw5xNUSu5SzD9ndN7KBLpvyVeLg==|Chương 2037: Giới đẳng cấp thấp;dKbJL6SktzY0bkQskL15hDPmZTMebM7+mP2V4DoTxgutNBWcSrTFsI3x+1uHG8R+mg7ZZbylBS+gulWL4thKqkc24x3etNrZVzDpSWwAIWH5IEyQwn/TJoR1OhKwB51TcjEpi6uVHhCETZRpUx/HDlZHV5UWp99UD31rUvAvvdNNR2GgdKEwzJIWPZv4GY9Iv35wFr4qdhJ6jYkPq68kVg==|Chương 2038: Chẳng là cái thá gì;64ZmgCTG2VQ9enFJBjs74swoGEQr6NzDW8Eg6PVdkHyENKGRs3nbpkUKgx+Ow6Isu2x5QRiC2DxKG3DmSnHLppo0a4hx2XXKEfFG1yqv6e/zS6JgYM4iDYzcqgS3OZubJ7S8c+xFsPFsr6FiIiUsMbzLlfABe0hleKyMPTC6KIOBh/Ea431kq/uKYNEbviY+dn47NuNraJcYu7n0nvyb5Q==|Chương 2039: Nghê Thường Vũ Y;w72j911E7I3Amx89dikaygY0Gap26JLccZg/vt0HcCZ6Ep3OtQEcAIAWDGcZxTZeGFtz5TOj02LZkgB7cmUaWuPEKE/9LTqsU0uC6mlrPy9N9uGDLNtKg5EL1Z0bSw3ny5gO0kKzD6QyzLqNhJf2j99EQ3i9NWwkWpjYGk293UsaOv/f2ypwJJ92Dz/SrikbKybTmlQr108uDbDGFSo+lA==|Chương 2040: Nỗi đau như moi tim;9Mb0GU+q3dScW1bl3TFG9ysB2N9SNUCrEE//zDOPpfWI6XBx3ZaPlq77P9U5+mCoP9AsHOgwARu9zYpAXv6Tk3iGqXs0TgViYE0whikvzUXmLm39+FwiLogB3/2Y/GPhLVrNyTTnn8LXAmxcW2o5ML+QAQQVHetA34Qcj7zQx2XRZCqtyQzsnV0hh9+YMVjGWHaVPyWIjuOQmlUTxptX1g==|Chương 2041: Là thiết kế của tôi;jImWI8+mLZqUfbzZoLltHJNlnF+SPL324kCtK6EKOjiGwY6CqEWIO/kCS6VzNpIiM+amRFXtBBe1trudA1ieDB9oBDi3DAYhsmNJJEK8o6nMRd2GulN8CRn3Bh8PV1p2tegcWKshlcyTVdtdzJ/JNCGzjNndeM0jLOth7aLoucK6u9QbF/pIyyJc+ccAnucLXOwmdsHFfQITgMLcgbUDKg==|Chương 2042: Ăn cắp bản thiết kế;G3ND+VCMY0SH+Rtxm54UU7UU2VYaDAMOtZUczBR3mrMxUqInVonY6McsBefES//5m29J21YMtCHc6Tcj1oHcALfULdKQm5ZqBm0VotsNqE57WafbxlPLiA0eaOwDNW2MIzav6cGfs+jKUEwXDDoaqCL4sgdYGV2lnNkO5KXZpjv1FpC62hwpd8xpbv3y22Wct1Uo4Jty2plI3Ev1ghMYIw==|Chương 2043: Nếu tôi có thể chứng minh;SPJ35GlKot/gTk20l8BpXyGkGlHhHsPZprVqhVLHtseqh/uw7Bmajy7N8H0VsVJlsz/JM0Eup8KddWR1IpBCnefq6Gm/kxehO/gR8Bx1UZpXBrz+GKtdhhMQEUaqICx/8W5K/sWMD4A7JDEh0XeyRsF0qkjAikpv9lC1S5/KHaKC4+ozk3pZh7vYEyAyhlncmHhnGW0/y2llJiyO23Sb/g==|Chương 2044: Cung Thượng Trạch!!!;jX33sjoTkbYRU6Zn1Ly41wp16kqILGePtpJr+JX6Tsw4NFHcLseFjQkAaXcwOQtAytZFfeadgcgO75QbeenNtESwXtErZS6tWsIGIGWsTJZ7S89F31RFY2lhERcNHF/8nxiwTeDyQ6wphGnNX8X0zGt7XDRV0/vn5IULQZUrSXnUuHn2KvjNnqy8MF7g3U6kMKKSrYBco5BC63o4//z+Xg==|Chương 2045: Sự đảo ngược khiến người ta khiếp sợ;oQHJT9zvkY46aoc5Klkp/+Eu/FKkq3FfQ6HQGBn5h2d4WC9vVDPFn1H6rL0+bIMV2ws9ZZ5oKiz1EI96sf4NSMk21HsHIMbAOPeG66iAhsOIKubRJPZOR9oQk9Qw+3EyvMBMu8jlY2x0FxuVLj1WEAAHnWNEwjXd4C7wC3UrPWDtHu2qZb5ZvPoioJvcZY4SIxMRUtiiUkpv2hhpSwZSgQ==|Chương 2046: Kỹ thuật đặc thù;CtnZ1dOKwFwjRo8etODseZpBsY72a5n7bGaDRJUJLYLbqUTmXr6tm/I3/rAa3hiSSAFOXDAtUqKTr5robVCvAzq/XCE9C7wLA9rV1FXDp8tY5FTofJzFOZWp56xX9/XzqjYPsP4KHrQOPF/HdbN0FSVxaPTQ+Ssk95UBh0WgTbf3hkq/4U2nxiwFv8kb4+Xv819v4N6/n/h5NdqFF2FPWA==|Chương 2047: Tất cả đều xong hết rồi;hsPRZSJJRRaKpenmnHEtTQStO9CkXIXSHzYCk0M7Gnu1pPatg25oA6tkHwaIvqBf1h7hMqeXLGdx8n2F4iOEZ8vuXTZZhtiGRgzIH5pTwngecMgSuAbDMth5CmpksXqm5ZG+08V7yOOMJT4FKRoF+kIJ6G6F5w4o192JBd3gy5j5YDR8mfUaZ/mcLxb07DN9I38UKSxheYRTSiiaOR+yQA==|Chương 2048: Chân tướng rõ ràng;yQyLUuOEmxB5favQreXt5+JT5YX2p/RaBRwWvX6Hm45bUu+Xij7YhHCJQ/hPAjUMclVO1O13nHwDJ2uf75twMeeUOiWa+lhT8O4BZ63SBPod9TkVsQMOQxuGHBnkJTA4Bib8UMHYV3LNb28PclIS/THI94OvbSjSX4b/tq8PKTX2N5oOXB4pTSugD9DuyGzLCkO9tGyTGLMorTso4CnJAw==|Chương 2049: Giãy chết;8kymJM4L0ivpEwCHfucjx9YyodhG3m0z5QTGRS73B1b9TMD/rVaVhwOnoA5+ijnol1D73zX7T5OJ9qRKZCsnkWBz/0WRmiz1s/DcievC+nvy5Id5X9SVraNKDNBBePvAkBcjM70eZE+kZSUs64So6ujiABDmk5Y8f2nISgZuTlWdBEe7is+pZBjK37+gcyjvfEH2OjjZSJljVpJXxChoMQ==|Chương 2050: Tên lừa đảo miệng chỉ biết dối trá;zecHjla/tcaK2n6JKPsrqZvQVp8ek7XncuVxfqPj5MYncj9HVNH3cl/jm8TRyvYOuQPwxJ/G0Hz8RkJD/rB5nFiLspfkGYWmEjUXTVbu2kT9GjirpcABHwua6m/ti78TnbA02UpKpv6EH4cGWmYyDldiVjnCaKKQzrAn5JOZEHYs1Daqo/mMsUjQBx+JDX3bUgSgSHmaTS9ZsXRRrci5eQ==|Chương 2051: Tương lai của phong cách trung hoa;YARbTEXP5hDYAv6m4Hdm7ZUAbJGmtgd6hZcYq8A5LUBh41YtFIginvmDrYn6ASLoAgu0b28OO+IrD+k1Nglu+8OmlWlG0o2omn9Lxkqd+FryS4k/XnibfzXTeNqW3uyKxiQlBW5PPhR+mVOCxd/0KqWfG2DVNVJjhzNvbMDMzySBLyAUgQBofi6cJmnhd20AfUJxCLQLjNtZVNAdlml2mw==|Chương 2052: Kho báu vô tận;mTHrbQqomzeYm/gHceweNR8Pjezw8oowOXxIU73mSlM2upf1zPAx6RXJwhaXoJQZ/RT/HoIZ3UEE5IqxLeBa0+Vw2fzbxKvT5Gzis8JoUELvpta+quadRsMom8GUBEVrhBaflVlHNmue2Xu2st7d0AtjgP79Yr6GmuYS+J7cRmoCUZe5pvfW2ndPT6ZaWEmvTP35uBUszAVmbnsGgugLyQ==|Chương 2053: Giận đến phát điên;b6QbaflVNT8msYHeGhLOt4llqzo+udUuz21NUn3cboZXMGc6x/hSo6w/q6sos5mw4HE+PEiZWJ/Ho8lBaDJv1ll2odbF77wH8T7ky/MhN/V00+CO/tWDIhsCd7KYVllGClCBExLAO+HXVr6oI6i1eI3GtjYr10yKX+Uka2/aPwrpuVRLCJpUXIDyL+S01ph17DSVI4T1jM3QtnzekWSCmg==|Chương 2054: Đào góc tường!;TX0o3uUOVsyIZyhK3cBh2ZzX7ZYGE6idyA+J14cjYk1grFPTJvU208yY8AjH7USXkHztthqr0EOll6ZqMmEfgUc5KXvhW110hG0Tv0FU+/lOMI89m8LwzgWAAU522KeO9a7OGzzR8wRiBV9m6zYxs1Su9TgRN1vqC3rk7QkBLQKDLBGx607IRCUR1FSijrw3x6cmj1UveAmpLY/bMYGFAQ==|Chương 2055: Người sáng lập của tắc linh;IqPDRnHbbkO7Phnyi9utO/u2PxQdghcnTXXg4ZnSzGV2MpjuSqabra+k0JHBwfLDWkDadOqPt6OBvxaddgjEmvvG+fQa/tFOHP/yt+AEjZQHcIrn5LDMdyGlX+ChDlmR/51SoF5Y4NLUHS/x8G03rhbL8RB7XaDEHiGsoKuwrKMY2ggHH5KtVoSgl9AOyKfIG2a7HrK5qgkjq6zCIBJHcw==|Chương 2056: Chủ nào chó nấy;Z88uWr/edSvjskwyh26wk+oghBN+0F8Qf7MUvKHAEbS5244HNitleCgW1NxJGwDONYxWdl3LqL24QI8fVih+BgH3gjw/TvOa6ehJlvHlOix+iDqqX9OMqF17H6ntIJHA/wOj2zx+rHxetc2CGC8w5ThFYoB264wIXjNjqJVxjJl7iD3CITMYNxARUv4C5M0TxTvbL+RTG+ezoEOJk+ZXYg==|Chương 2057: Tiểu yêu tinh mệt rồi;4s2mBxS/r8X6yTEBT2VH0HjikRoDL0wOOiQ9s6ZRHCsO7yuXgbcrYPHYwj2VqGolO5YyMMXdXxA52aTdL5DMHKgvhz2BylE3mLPuAwzZmOwJHShEl7AC6C9SO96pM/CtcF7WEvo1iS+XqKXwdlcrME3N9wq99YCNC+zpMdjwVCRGyrmkLxG688j5SYacXfCy0CVDAuiZLaAkIdiqtKoBBg==|Chương 2058: Điếc?;ZdgcPGPP2NAeCvT3DBjG6N0l8VvAmFGp95Cpl4xF3ty+xjobdL0GFcomGAs8RZmWXMvn9LMOecd83epscP/Sv5sP0ZPgBPcDYNnXeqoCbg+udg9sVPu7tiypTuqdOA3M7Uc8yMyastN688ib2KI6u/SKDr4Pg5rd88TABDQz2nCIDek7gSq/9mbJ8jBMvSm5SbuQ0u4wx1g2UqEFVMvtrQ==|Chương 2059: Lông vàng của chúng ta lợi hại quá đi!;5YyqquZvDhQzbHj15ED90l1IrYBOyROembj+aJB3YgtKzHimEPuDtbCaVf2q24VR25Bf27Uwfi6KipnbYzrHxXRMgc+27SgTat6J6f6usXvXR2LyJ86xoCd/VNzkbnAKztcT5DfUCSiLKuWvrQMG5rjJ3/uehcYuafQccsSaxf+vO6PdUGK4lwkFUUoKYqLXo4CUc4AaIJz4EoJSwcTQ1Q==|Chương 2060: Chúng ta cũng ôm một cái?;2GtlHhytwfuax6n2ps1e7oHQ4msziIXt6hXzT3S54tBTUadmO6G3O5G8aaHhsvWUOYR69IGti1uhM4Z7D7zKKj4COMeiXIkGUVy8bFKsNg8lD9NruCEW2eSdgeuZWXMmYrCs/nOxlsCsi9+omG/sRoL/JBKaaauXIV38pT3bT9ZKiQZTh+/c/3ExMR6mCse1WRCqmPdcdm9S73c4dHqoxQ==|Chương 2061: Ai thắng thì nghe người đó;lpfh9illxwY4NgwW/qIYRDyTogDZxf2Jd5G4LUqKYPSteP9Y67/Y2fx3kBASCIILO3MA0JCxHGlvsPKCZTZ0E/02hUCngmoUonflmmNLXZtid+eVSJzylNVqSVmew1JPO1+UZyK5zXQku8Al+E5wgDKqxZfCjvNDsdFbxeT4AH9BRuY6TGKsm2yrCUnHYAXNGPyi9JRNmLoiVKrexq93lw==|Chương 2062: Một đám cừu non;PseHW9XBzKm6aa7KHYc+7oLjrnD8ogOKmi/lFP8EWZrPNUiD7nMb6k2k9SU93GoyV591rLHoFxazCKIMWbeVxQ7L70AZUU2C3aOo0ReEp5eZ0REKF+A6SRxtyp00sWtUpiioyk9G0D1wltojgVLJFUQTn5acPy1+McKh/3PabR44c7c+4KZzIobzgusxCMbZhP2uQHqOwX16gDojYJnLhA==|Chương 2063: Đi thôi! đi ăn cướp!;nDnILSCNGjXYiRcl2Z2ZEeEKV1th9JlnuVbZ7XeNcSlyCCwpapbAlwvfRjxclnnbeeyfDIGkqB5sRVfzxmOGn5o29adyMYTO2Yq597nfzKtBPxZ4IY+f4qyYp/i7Pv2SiA1ThonNwLFKFHrpXw83t3McjdmmE2pRjRPsHE04sJMQ6P7KqKfuLVGoi737we4dMQB+tpSBefYK2e2TwLkDxQ==|Chương 2064: Lão đại, cuối cùng cô cũng về rồi!;XY0Op/qJes0Hq8fl2PVe0GUCeZEZWBGzGBFD5XX15YWxkVrvIcw5p62LaVrkvg3icSh3V90Acf/n41pKdaJyFdlAuOZY7GWwhU97Idni4/w4z08dw3SGW/dTlWqhfGFdXPf3RfGVcBW6WYTRF3k8SYcUdVkN0iU9bqp4e7bekng7J6mQxZTEQ7hqsBvTL/rPA2PVV6R0wZSFqrT/QwLJFQ==|Chương 2065: Thằng đần kia chính là muội hả!;QL8S8rlHchqt2i/37U/j+m1mwYLKyJSp8w5bcSnKHhZjiOXBzBy+9QQEr10AGflpdg0fpaTUWmpkB8bzp10chJIVq/qBTt+ah3a2im9hQSIvpCECuLT9gl0ib+xmXIBEtpUQ4LL6aEVU+GwwOFmj1od/Xp8nd9dfx83Q0M8g0b11cRkunNGqC0i2ybPsRcGCXv0RO0R37zrdyQWcujbRlA==|Chương 2066: Thằng đần nào?;qzhMY20EjRUzmc0393JTxxWsKgnBz7RYDetx9EgaOLmFZev3KRii1K4ilTK7YAuLJGEYO2VsKSnVzk43ytH7Vmpscq+mqmtClwcyMo5AvqjqZrYRztW6FXKa0MU8gkMJv6vWzu4T4IFmOEOxAHSnTbcvbmOc6Vqn0/V+AsEEdW8m89rSOxNrHQZ300W1F1tmPvhkDEEwz3qSqp4IZzYQxA==|Chương 2067: VỀ NƯỚC;XXqaeV31mgicIlN+fADE862DZmtp8MU+7ZVfFDCwzeegx2J09NZROv87WXF6DraJPZeLfDiFwsEEdCfa2X9KkPG1SVjWDnfluhdKpEQYBJD5F2mvbHF6ecrnrl6bOEO0wDTjL0vAyn5QnKnGjYJqcne6sGUgvzqk9iypejJWnbigKt+CvGNtlC71Hir0w4MYrKNNXqWLU9R8dOdIK2n0mQ==|Chương 2068: Song hỷ lâm môn;3doYVQkr+hx8UwjTrUXCMXK9QVxLyuGSz+Pwkh8hnl5VlNMf8X6WUxsbX4ClfmarVKrx+Eqykh8W5pnrLxp7/ICsBYI+OhSu2eq+YDDwE4xkKM1mmm72WAk9tGThLjEeCIRB5PXcxfNrPG/SojiQ1jXGM/J09STqO3l+PYO1H6rscVMYyiMrCi05LSHs59dkZAxemmlies34VTYMQcXmcg==|Chương 2069: Ép cô ta đến đường cùng;8dN1LNYoPeaRTyLzswcHv69qFsumTmCM5kFlMftcHJlprG3nwbhdB57ZlrZvdrqjZDgdEPzRNR62197tGUG1Sbmb6AxRwHhaWj+9ETjx6s4sWizUz6uSCznOgI8k0Pf3wl3YRaLOk1MXMzczBm1XLl3vxE4584GhW3UOVPnUT36MxYnEMyYlksCJ4gnTW+K5wJQuAsFaXM1JK15k4Wb/dg==|Chương 2070: Lông Vàng muốn cắn chết em;eLhNXM/nIawM3dKZPC6uH7uSNjcD1PKKC8nlOEkQ3iEceNiWRpPYIBPe3N392b7QN8Pc1urOTl3l+8XBEaothByrag5RuOLxF3SucQndo78O1fbz/7KwQPoLEkvIauRGJ7uX16Aw6tO0VitraQB0ffBf5oI/4yZ4mzudo44FgEbsOs7COIWLiLeQOoXU8gGZo3g5MojRWrJ4PL8jKqYOvg==|Chương 2071: Tình địch biến thái đến mức đáng sợ;pMGrk1bAygNswqBPk3tSugCC6zt+maKB66miOWYWhq/Kw9Q3KAc1aI/N0YkQTZ6Ivtxb33WysJ+a6vhsMp8HpdeyV4xPH3DAP+fdXlpmmEe2vwnCi/FiLnbTryR4KORKXfWmkuJFUQdKEv0t4yukh5Kwe3WhTV10DDjwOcbrueSjVukwqCdx3XYePpWdKuZLa3f1cCT1T3XbjZI3fwS8OA==|Chương 2072: Xảy ra chuyện;fy/gvZy7m+T7cLEJWhj0KqUcxYbo5gkmFYiR9qpTRTeO/CumPdgc5mGFJokrDlGPNFiIZQmW47rG5hIrZvqhyp+JXkh4QRUIav+aDxT6OvTQS4zVWXeiVxAfhS3RHC8c5GJwzMZvgnLEk1OrrGVpS4+CFqnY1pBxhwNrQTeMWuUeu1W2VEiBWFch+Zjk7C5NhEZqrLuVMe6vui+rpRISWg==|Chương 2073: Hỗn loạn;ugD02w541GNUZtvxo7YagmKgwAKquSsgOdL1nMBMwCDxhBpKUlApwAVmS5rjl0ncRH+UmRTh9PG17nDKsF63YVonfBkhHywpiKP20nktr6FgZgJZdkykiOAH3MZV/wOeSaLdrK2IPp+JmmsKciRfxNPdr9gnX4H7Elj5YsFR/5wPFHofMUqDuEkUSqlvBguFxMOO6YFgFXTp8gYI8lDhew==|Chương 2074: Mọi chuyện đều đổ sông đổ bể;QogvvcRbx8JMFrE2jySHrh6Z56kdzHJNxHWLvU212EBOI03xbtTZ1Xi+Cp5bipmj8NcXP2ossjbJ0UyvTrnd1XaJx5mLEampzFZZaqOyyC75TfdULelV0bHN5mUUzZlB/Ye3fl5SRqXURnw/Ku9KYhDLXNvVUcVh/B01PMJjlcz+ZviVXxKDGTRbTaULcA36Mdg0cpW6mHs5RtUBaMb83Q==|Chương 2075: Thù riêng;r9O4HELJRZUKvF9OnOc7yQVZdd45oqFcH8xLW5dYOk8jzCMYxLyr0PEy7Ur112GH2H338hcu8ZicvDbpHN/SZcVAit4Ex6obDurbxZssIuTxmNZQvSr1fNti74XA1Hq798QiBEHxTPqQ+5G5wI9G3Dupvljiqjl6sUWV9InbE1YmX1Swf7/UH1nNs3bNUcoqd7K3t7DaG3o3+ehJVQ4aow==|Chương 2076: Nhận định;HDVbBP32OfLrv/07jB4HJQmXQ3CoUAfD03M7vuENd/WErga4H8WqzV7w+fJILuyr3tMgnlI61MHw27O5+hEVr6dbHHnHDqHEFBGADJ3T1USzDa+XlhBEiTtCTuD8c9JfJajL+r3easI8xrgnTN8e+NyCH17jxMuV+cPwtIZ1rAXciQwRpn0sDWtE498YZu4olKlqMG7jZyVyUF7sRl0aaQ==|Chương 2077: Trở về ăn thức ăn cho chó;1Qw8HW7U9sZuqPSG840IpjdfBGm+cyVSx6Hh8I/uNBCESAAy6LWjP3gplp84noyVJT8mzjPzMBqdolRhy8D1hb5gM+Lo5Eah0koqpAtH68kYLthIZaJkcta5P63WjqWNKeubSTWdHFESIu+tQnCQHqB2haMIDSeDlBM2gs9sRcLXu3VdZxaX+Zjm6ZntIry+yqXzlwChqnkYhI3en/+afA==|Chương 2078: Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh;NYS3YMnr3E4vNtHPWqxe8mwxNWNzpP78rvcJP7MuvwbNQ97zh28Tq3AhyGA25ZH1M6ySpzWTIXi7EHfXBw0I5dZvfAn2+XEHZRswotJweD56i+gW+I1uI2szGIG+F5+B2nypzzFLczC9wYgj1KtKQ/HKKbsC2uEBnERMtT+AakU20UrnjHHV0Jtag3n7EcWLZlZGeG5EXbEjtwfmPIjstA==|Chương 2079: Khả năng diễn xuất;lJklYyM9bDB1R1EM6yZeoLthYcQtdJCyIJenyxtXpoJauanXhsHKPDdoVfAt/yuuNUkT/S0Mxs70fy2n2vJzJdjPrKL3oC/XbToIowvIN+xogXNLiwuVyWiDRL0OFsAFhkkev4QPMPlH/zdMsAt/6FIXD2M5uOm8XP8YUZpsUctWIt5gLVFM0lFCGFTTFxnacn7yaqDZmFg/6jfgQsa8XA==|Chương 2080: Chứng cớ xác thực;U6nXSv6TsGahcUsKxbIB00fJAXvIGI6YcLChIaQAMT2VXtcl9W4uhsQnHjzQoG5frKMqXjm1mhh36NQc9ZGDGLqEgM17wVulDRtgsdrCmv3Iw4Bgi4iavTO8RIvFlGweQ2EOIZePAh3dEBOJYpm+pS0xpEQYg+ab5tdopM2zF9LBEcJB63QajjaaD8ND+6yrYWmW9OefVSG552LUWauPIQ==|Chương 2081: Có chuẩn bị trước rồi mới tới;hOLoq12zx+C9RV29sTSrg9d3W5w7yYVnYECbkyWiLxUwtM7ubt9pa41vq6O5W07ul0oL1R5LNeKXnAP2s/dJ7JUZHJ2W4/0RmTA9I3ueZ6rtnQN3Z7bamxJK7Jm/Htm9jLkAaS3mdz1KiQpskAUK0Ep0WXpQWisxfUsnBchNMCyPGpaIPDXU2NKK1xyO5d7M2LaGXiAbd00EaDSbcAjRDQ==|Chương 2082: Quỳ Trời, quỳ đất, quỳ Cha mẹ;LoogH8Dh3j/TdW1Pmn/Q4FTlKuYlLWduffBPp5JfG1XV1xdKHmx2waBEy37Bhtn5abCw0qjrhzOYDLPtAa3y3PiyBn/L0YNy6gAbNqqDSD0nuwvYqZx2dDDrNxEDlkLReYgSJVfKWM8KclDJQHQKPDpr5lzFV5HkV7HlDgh70od8VsTWwMQKq6JN5L7lID2JIeDupyYlhrJYP0c1bQSlag==|Chương 2083: Thừa nhận;ufmzKvSkzM/+3VpYLIsfNrMMp0Bi4G7n4LeqFzCnhdIFQdOt8qh8v3yrxtCuvwtNFq518cFxMEKt+hFTtGBdeSQHWsvABjAyF57aYmROC4pjeyXHAS1NWabhJnPPTDL7WDBq4SqNsmAOx+2DAgbEcyhT5Ita4RmV1SE3ItcbM1x3UG0v8Q1qKtiCebQ1Ur6ZtuBpLjukSE9AiuGQyBw9Eg==|Chương 2084: Không có hứng thú trùng hôn;9pBtL1MQK0S60a2ABB9tIatmCcqTYuNDTXCIlT331G20QshO21YKJXkev8i5Gdj3ekKA/Fq75KFyvhAmE+HnWnkDGv1ggXVcXQ5+VsQWlJMZBG1bDyXB8gm1kH5C59LJ/xNw/9c880lyIZWCXwH6h4sFYFdjQlvqFuuGg173voLrksFQclpOwxLIkon111CqvnVphXvNODaRmgi8UE12DQ==|Chương 2085: Cầm… cầm tay?;oiHq4czgQmzRD+ni9q9MV5kBFFgQVGC9kdba2TISwfLN4pAlKzgFKKprL56/7Qtzh7e5zSSkpGDdm2kV+mzyyEOsYjEYDb9fkcKmk0h2EKHV1NzLg7m478QHXe+NTqx82jEkQt+ZvrvlTHO9QnijG9fIN9g1f5hCfcPg2FTbnD+HIWT6saA+MPimfMmSPhijoQAY55i29fukhbiRdRqzMQ==|Chương 2086: Cao tận trên trời;ywZ3G2I+zd4MdW/oodmnx9uNvfpkw4u00bQStx0igiuQC3n2Qe0e9vwuQmzmgovfanSuBW8i19ufYp9JWM4g2a/zYcsgNf284Qop9VYqt0m9a8t7Rcq8JwfNetbsFWXQZ/faWdTk3lYMUXnaE694Qq+4a1mS5fXEZ5yRAhjqW+nOearzdW1heRYBlzr2iLSaesK36J0ql0INSYIxp+kz1Q==|Chương 2087: Không xứng;LkgI0qHBnfsnmjd7MHEl8Ba3klPII5YilEqeszQld7neskoIm+4QE2PteTjhUS7knghNdVWYjF37z9jnhlq6FR6A4BCf28VXwC0HFjR64Xpp6gHaePeJZAQqnHQHUaxiKMrx5xLGu+iH6w6u0U+j011wa8QFTeeGmkwJhOYbgZAmrkl3VB3ChkVlR/B+M6xCP/mE15KmB2C+mcpYBC3uDA==|Chương 2088: Chơi cái gì Mà Kích thích vậy;MbVWXY8OBNe9dJHdZjgInxyGibKYXYanuZczEyN6FSlW2wTbcQ5aXUSlDkJgfXc2FemnxnybVQTXx64yg4e8lGyY59IfcOCJNTo2DXFFNtbmzY35AetcE3qsYUIYeGDpDBrtD26RM1qgujCt4PehAI8p8oF0SVeWJCrcz9O3iOpuuHREkgopSRjSZNgDhMPgO23+cPTGD6C16luhrjCbWw==|Chương 2089: Chuyện này tuyệt đối không thể nào;coNhPJf/Jo0REgNeIHH4a0XtTHGTn3esKYOiEDptkBbiJ5okkOSTIMWKya/98TRVpwaYSge4OVtsm1e3UbyfVlqM7FCxmT6GEDb8LoAcsEXQ7O2C3dmxjD4OBl7u+yAIu1xa3RUg9K2tPYS0TzfxFAkOlEJurY1B6mKTVPcyRi1gdiV3zE4fYe+Uz5Mkwy9Au78LdcE0h75GxQqdmLzJDw==|Chương 2090: Rốt cuộc là Vấn đề ở đâu?;qK8fm9PIXXljGMKYEVNwXYoAsU1d2ziub8slRW7WzPsW2HobjKWdhkFy1EY4S0Rm+vCwtkXWiu6RiHhnUZNCOHJCTQLUFScN1lFNZuACYmxwoNLBPWoBSW/6v6oHY6FmP5HsQhalc+T+8NZBMjI3/FWLcRvoq5RR+Ff4XFbrm/86bcoAfBuK5B/pYomjfSBO/7EbP27AaO1YnVUZOZYBsQ==|Chương 2091: Quá đáng sợ;bnDpD54Byzr7W9M0yVdxTy1gf/UOuThearWoYgkUJoaGbVU3MRdA4GIvfHDR8iyAkye/6BzfEURFcUTjXQWYARgQmYoWhh4zyP5+KCCjUtpGnm7TTp7DBpE3DBOgp0l3FxVS2rwvNkIbUwxEdAow+/4FqDcmIfNRT2EO6o2FNvIduhlk79A/OAPPr83EWzpY/I6AE1MTsMv+qji07Dovsg==|Chương 2092: Vẫn chưa kết thúc;ZqDHahq9PFazadT2ZrrZvihYhWV9CAgEEElkvfurh3QwgLfhJrUrlEVE57z2jGZ916FHCpKXWkASB9B40aUVzIT3LPJrFSxL3pRCyEFm1fJopq0Pbs2822EYw+7R3w0MWERbkgDH/7Co4oK5FN1PUA5WuD2w3FpCBXGovyYnNqSws28qJ6NqORN8Eb9z1qWmvsyfxXspQAqowQSZLGywFg==|Chương 2093: Anh à, mình về thôi;wAw4mpWOdVRPNr1uVzul7En5Sx6FeTartcCF1TE8I8tfsX0nVqCj1Wqk7hzsOfEMFtGrJ51wDFtkLWUgMIsOtPD8iG2euhEM1cqjzwmdwjy01rTC7RUdkWZOeIrptncu1xFChFQP7YA8LG5z2tnGJ8qgKSU/+Jaia61ieFA4T2DZ6d1sX6tLOcnrZw4xkIpgTekt7a7/XlMrPhEAXRO2cQ==|Chương 2094: Không phải lỗi của Ninh Tịch;1ZpPVHaq9zqnN+b25Jhnyh/Un5kVWLIcis+zFJIts4vwLKbVFtFBNiFqeG1fJnBuimPe10YL6XkPMw6ztET0FVrg+dAcOgEmUnIpdurU/ll6zaRQPIDXtfdhsuLi8fgtO+c+aL4Zl5Jkjx1TYI/BJx+im/2McVE/icScPayhytyyyxUiiVgtSG6xDupDpJ/mwv72U+VotmCHe/LTEi3RnA==|Chương 2095: Sự thật đau đớn thấu tim;DB7mtK6xbmJcW7eNnZi51eWXlj+1o1GRCUAh9ufrRVBgewOmEpenvpYgvCqsbW0KWdlB9k5cRWrXwhNG9rLRA5nN+xL2Z0nyMVIX+IkHTYprmwBJskKTcithF3wFX2v9BcJolvnorTPMkboqT+yLc0uvGGt3oOUNXijLh11gLIvj1o+KP7m+s09MB3KEJMrKkKcK/2APoqep302uSE/a7Q==|Chương 2096: Quỷ đội lốt người;/ygRpSQh36RWDWB9SANVIQS5t2bo35JLD+QqLXH6o8bCQMBQmczo1fEEb/fQHC1cER09F/P0a9aIikR5Fi6vvscG3y9FopyAHb/m9jtvWvO9hHBQGk0OU/ub1AbRy6ZabaAfU4N24XkCLfhlRM+/QVw0oU94pjyzkLrxq9GWK/5vw2vFQMQ0+vffTZGr8BzxMHmMML2W/hALvebIPFT7fw==|Chương 2097: Đá khỏi công ty;kM9bV2MdSuFRTzP/9IK7IjL2EC5l63mhcHuvEVyxz5AU2N4u/uq5fNplpKgw3HJRSOkA5eHLr6WFLawINFa8r64JkTaa6AL5ptGxBsXrSWpp9qetvbljLy1yOn+aPgbtDUf7jqydUNCAi7X4HJSpE15tHgHEtHnE/dpyFYoWGb7BjuklT871zg45ikyNDnKBBOXqDrWWeD2QJfwvRRrcjA==|Chương 2098: Chẳng liên quan gì tới nhau nữa;s2/aY4Zjq40/xSGki535Ms3fG2o6nKU1fH3ryEcCRu5Z2T3LdYwtfPtaw5+KGDYXznfnILHlpEr6o0ygy/CrlDt12/ZHBz15yepUHph6fc93JbH7Sa5SUKr7bg9wh9vhvBL/knjBOkRaaM2ukyjrlN45HLbzz/fZXqn447984O6s/Cd/kEDaEKlgCgbIEwj4LGmB2KQSrvJdqNxW+BQ7Yw==|Chương 2099: Tiểu Bảo đánh người rồi;8gsrhSKbzfJwTjWS1Dys3JgIqNqfRAbCLjGi536P+h/AAhvbSAqzy1SqlEQrs0nQ1xgxrynCNZZG0wnkwQqa9M2IFzaitlVv9EP46wcxHkubC0bJMs9zxbNfFwVleippmlNiq1SG0828YMpNTvEkTwWrdSZFzSTZVDSekCjBhmlaLUoyUoorBk+VjfQucFFJ8fsfteeVli6R7Yo0+z6RiQ==|Chương 2100: Đau lòng bé con;Azt3+T7hXmNABXSvejdy5Sx3UwRAn3Hcd/df5MMWaT1tfHAFnA/Br52b8PbjtrVaQ21BlNXJ+jyKAfWgcYFxDzTVe7RhAJNGq0AzF3bXfMf9Scv/ONPfXvPnwPlspIZYoySLLgsfUFOJn4cBKUgnXmeOXDSUnzFw63munbkghGCiwUrh9jEXHxkdxbkETqc2DtsU/Z+qmvDx5IGIHY24Ng==|Chương 2101: Tinh thần hóng hớt hừng hực;QL1AwHzX+C5gpxyYChLawRwE4GbNdK0A4G8T/0T6EQOKChpbbsVVLyRR7hA7KDoavgApRVqBt744WmkDGKVvwekdEG27CBItUHv3b1JsBRxAUPppd1vklrMZBBKZitKkePjWK8jBlhMmII5RXY7ero6l5MCWimZYH/iyhom6zp2D9Cdbf6zsKHukWa0T0ExJbyAH/juImj4kIZYBKk/jVw==|Chương 2102: Lại có người đến cướp vợ anh này!;KwCdpTPEwT7PU42F/Qybd/f/ase4oXJ3A/V3zEo+qoIL26L9z9JltMx5JCjZBB4i/9ZnZsnOew0+gcw1cOTDt7Lj9JKu6J+VIZs/96R8KBgqQA4D6/7BEMU98cX0yMiU9vO/j8gSFq9sELt/iqrvLNyMr+ZWcJenot6/TJcfRbNQ6ROjZS+DFRz7WuKA8gp8ouKXKxI+KSPjW2Wrdovr/Q==|Chương 2103: So tài;kMNa1Cnl0KnuSsK56MxgT7Z3D80qOQdV8I7oHMAU56GX2reiU0YT0Ngn8UuyxNMhHnPxDwAeyzON1/Pzr8XlCwy/TROz01yLBVOJW6ueZmXKY8l7UNb74QpW8Sn+db/sW1+mgPxhcSQQoqLOq5CoB7L15DSaBM/jWzloIrpZenu1WjcvdEE4DF6CL4Z7flop+wA27sHWOxNhEe25t7Ok2g==|Chương 2104: Tôi thua rồi;ClRn6c9pcyhDCOnXDU2Z6weh3tNrMp+vYWRSJS/iWkqsjG5qiUycpl3ol0GrVG96/QPcId4YtbDM4NjsqlkxVJrFB33aiGi5ECAqAASSvU0QrJRVmGsbzqfmCD7H/H9EJ5J/lYc7FBehc8bv8G/HGia8z/X8CV77W6IfPCCRbEZEqtQDowM+7MPzcVpIwx1ds5H4wfSKfkiozEoKs9vV2A==|Chương 2105: Cảm ơn, vợ của anh;0Y3Sz2CvkHQH0y1Qr+1YKIJgiO1MOTQ5hgwlGHQrrxzh3QnMMfxYAcU4pYFe3/RE/NYW0zTat/z9Wv7bu2O0R3ufhdjDt8V9H2zQpErHUMfTCHzVSzMrulTCMaoiUGVcUhx2B38IGw+6ZZ9wcEQ0fJDuXPSI9ru+HDaRTORp2mAJWMRJrmLuBxQnGQfNzBq/9M7xw3BhLTdrthntzWkq4Q==|Chương 2106: Nam thần đã có chủ;B88CqrnSu8G9FXCnc5TDtG/13W/DuC2jDLv296IaZ1P/6yIAnC0vRsi63kymmOtTLkDicO/pVTq0WDpsIA5m3r+yelFaBdL/10Gn8+ewlsd44uWFWIX9n9ACfeIeqEQyp0TiGcLIiWh1cZGRov0hx8ZcTPB3OnnMH0RgTl1zKBtwtGH7bZ1SxTzz3Z8GzUfcfNKFqmjRU4OK9vAXbrpmvQ==|Chương 2107: Là Phúc mà Nhà Họ lục đã tu mấy đời;cbaw2iLLpqfaIBSquxmjaDS2tAafmyzGJMiEweCeLS8ZhLdCOzhOaOZAG5brlVGQrtNieyHssP+dwicMnXDwcoxMl+ZEuXjjURLo6GeY+kv70vCpZBrzFDU8bcYyk4lmeZdIsO8QK1hM6tf9GTqaN+inqt7C2TbuMWAlYsOti5yXg+D2b4z4WILyyDbqYxOPuPe7hkUDafrwM8eQt6V4hw==|Chương 2108: Vốn dĩ đã là Phượng hoàng;acFSFo1bTOnyRVmtvXage++TBeIWseHvATdjvmQqCMg/mKho+I3XPcZ0jbD9tBEt7fhyJDBY8Sa2z4CoB7GYtT8PxY1hcNOJBkRK1EC52oVjm9M6OfNewLhLpHTTkkkBgb0W7sBrA0iZTx8FwJqC13GMkgklNxhRyrD9rVr+3JXHMurZZxcGBQDnTRLlIG2MHoXAvokcfwuIUQONrqKUOA==|Chương 2109: Những năm tháng gặm thức ăn cho cún;V0qEM1LKkUsrLTTdtaeYSGkp22YftjdJDGTgm7BF2SZz3oqlZX3M25+reonmMWsmLs559DkDMtzs2/MvIkCAAdxbAuNUXAPQzbh70XdTRt6GGlVbEDUbkY6KrB4mEaIBHSfifAKBfQb2Fq0hpAXfjqZv1TqF/x5GpW7Wk+GfyXB674QF/s/eCnaL/zoLhUa2RtPDvPpqdf+qWYRXB7djXg==|Chương 2110: Tấm ảnh năm đó;/Ot1q5UfB7viSCUPgpLus3TInipAOGPRKrlPCQ3WwT7fhpLvxJMqkzGhBe/BatCZf2Knb2R5fpCH3QEeaRRciUx4CQY89HMQnXmYISLo1Gl2/BlDB0oWVnSrW+IqN1jj250QPmouW2wVq13sdq+zFqAHsCWenMGc/2P4zf5i+tiYFDugKJUoBbcR7wpC8OxYIQ28qtCWJx/sk7xBpnEGVg==|Chương 2111: Tiểu bảo là Con ruột của tôi và Ninh tịch;pXt3Qe0hXbCGLIyGrYrYTJoowX79oRNDaGo2S05wTseCJP4arFnIeBk8PDErJRfHj5rUbCUs35NlkTxZJ59cl+dtRXK6qVqptI/Mpr2F8sMaZZxLx2M9V+9hFCisY3jTNqR1id4ttvwJ5NukQ7j7VGtgAAyQesRivL8e2cb6qg7EPKk5Cw6tBc9p50W4oM12XIOQrS6laQ5nYtpz0XMvgg==|Chương 2112: Đứa bé đó không chết;Xme749WHyEEsYwEsMvLtL37UhlxLg7Bue8jA00Eh9BmVg/sNaXLyR+PUZ/qE6Mkfp0QIGdRBc/NvlVtz5VrNynUFVv3sT7eAlQ8kr4Z7boOOa0NtNuJzqBVuoe12H9buKEbbtW2zxF9kbddtBq4xGh8KMhnJGWiwTMYiulM2+xSB5EhgpJINrJ23hUAduZUWXFcsDNGCczVqc1/Yl03cDw==|Chương 2113: Tất cả đều vui vẻ;t2Ysq3qR3XiBIku/nOsVjwvSQiGMBOZBR02bkICD6Ajru0uMJySoLzDIguqs9PNmm4aAEeR6UpF2MqMTD2+CiHdCGpX45s1vz9xaQDoec8TKdo7J76EYshTsY78CSx0Y1B1WayaK97TF7Io9z8EV8ij7oxz/ktFCewoE4MKeDu06vwcz4P5B4gd8xBuXxhexANQQgXmm6uD9XvUK1jhdfw==|Chương 2114: Xin lỗi người đàn ông đó là Anh;ZcMz31fycmPXlrVxxeSewemV9nAPzmCzWtHHLflVnbqLr8NaAmGho51r9X681mTmUT5Gnsi/91egRpeXOyS4HlHV/3ywfOZHufDbe8afIdBHQ75+bWOFequw3i+MnGarhI04FG7PHoh+NWv3m2exG9sjmZw7vdJogcp4OaazaZ9Nky7VNm+Mx+EHNUHya3uRZQNBgsVVjJpOyS5ZDzue/g==|Chương 2115: Chuyện tốt đẹp nhất;MYJYwO6RuwHouexxxDDD3WmWtEXgzJrIIwn861EwVVFtNxQHWf+PTJ/QSs8BVvfbW5BuUUt+A62Zlq3qoY0Z5zieQM26/or5MEngod35NEZkYJVBm+YVG0atUe1ad73usy3ljGn2Z7zL4CYlkEBr7muGfeM/rwuDPALJJ5tvNXL6tp+MhHKjl/b0mn8h9/yB4MnsVYgouKiBhCihNGNpug==|Chương 2116: Lần đầu tiên gọi ba;KhBp8JJ8oIE2aIPWP4xyD+bfbqV0B+Uz90Zdx3E5LFGGDTq7IKQ2LLbzZM7RQmU/klnVcXgXx41K+Zfh/FHt8H69X1kJbSAGAz9wLP01itH68I97CHzmYkXNymOq0FTHO8gt2fn/pS8BV4sxAJLXK5OOxaAR5nQEkd/6kKSugAvAHQh5c+DiwNqk/N8QtqDgUHbvU30NmIkBX2Mbh/9Vvg==|Chương 2117: Sương mù Nặng nề;1fX9na8yidabk2g1GPE4UPrMpgi/aGhCtvT5rGCsNESjoKmhbFVlCLxUirS42RpfwhaEUMSTd0ww8WIEMuojTwKEq2cxLQm8dyxvpGk068n1y1WLF5miLIhmiT2jJHqOdsVnBX7PSgZK9AtGVfdQ+0kiB+kBUgov17we4DFpZ/SSpjKAorQx0O3jmzcRm4T9hXQ8zmASOorqHlEASXmTfA==|Chương 2118: Xem ra chị dâu không tin tưởng tôi rồi?;TIXkNMRmEl/q+5iVS3YVWZ6t8hhvJ0s8EdcoBtRKLCDodPqEdVfXvUucl8SrnoJsG7uguEANklNCvGvUHMzHBpff1Kjw36wj1lbgxRL0KuvPNStdIVfhtxbou5weN1os88MrkuCtp24lALe4oVDqKyZ53WpZQWAdc+3+MlPMMsYEy28wwUkBSZLFNbusBhzAL5UNPQMAoY7y17uDdH5vrQ==|Chương 2119: Thời gian chỉ còn lại một ngày;lqCzyRQym5j3Vqe2Eo+etrmNiNNG3H4g6ovzJiPmOflwBHCYx+0cHZu2oVH0E5NI1ucYEWnzrrSmjIJfX628BrF3I2AwLK6bObnKF4wDPFqgnra1b0LkeWjZ3q3cMKXNm7muGcNwzqGyamR4yGbsVkggZQQ0e/sDQWaRtg/2GxdHtVMNOXyRX8YUJM3Rph23gkn3R1WmCgHBxbGYVakc/Q==|Chương 2120: Làm sao có thể thế được!;iouT7vtMBqHCzFMqb1B1XlgdDHvqP1hcQFTwsYpf3I7Hr3IUQ0UQRn1tPxlekeA2XODnz2p6RXSyj1nPjGPaxhWiMyF2IVxPXhh+7qrVvE62wmcseibqb67UV+PAlOZLN2rf9wwoxFvwn9eB8Ltloo5TuQDvCKxUK6XDJWsTzHpwqVbMzBp7MRJ+fSoa3r5TwaVxRYvc0h7/uZwi/6c5Cg==|Chương 2121: Sự biến hóa trong chớp mắt;1jHXgKBENX5NnEUfbE3hP7klzK9SByqHhS1DrzbgIYqEw4PUfIsHG2M2g/GhqL0d+2Qss0zGTBJe+UQPHfZzu0UYrFgqwAc4MH4Sv7kSgnYnjmyxVvx3ftXIInqBSSj8Sif3KSwohHCLqjfcT2pO8fJYUvscrtSOhK8tc595T/8e5qFMIiUriK7IOpBflPuV/osLB102cuxySZQsVfTycg==|Chương 2122: Chuyện này không liên quan đến cô;kvbjD1wUdXD/Qhaxgx0ztcV5/I2vLe+6iGaK45KeDk/G5T7eZlDV79S3e3ILZIAXEDM9mnip/4PJOG8ZSXfevNW73vhDZSKiajxDIUPa57kKyoq4xKOvoVBuRE9HreizAuwdqNqPv23se/v1PErfPZOzGsnV8NKtFmmGqPtCLjI/XZk9mvq9GXg7y2s+w3VNmxv209LFcxOnkiR+oKhrsg==|Chương 2123: Cùng là người lưu lạc nơi chân trời;qeQxTBGF00TdEGVav9OWi1It7WbQi2SzwScXqVtxZb+9dmLP+YXJHw/QIJKGlHD9r9JJZxne1+kLVE5LFbjjuoX20ui9SGiI+bT5qZ+h/QcK1XZ2l+hLteKSf78je2557Ffyjr55R9qy9o+sUuUW0lgTcHkEtgdXcnrEVuYh680jjW8dvT+1JbfeB5RwQ5AmDof4ryVn1HxBGlVWOEGtOw==|Chương 2124: Không khách khí với tôi thế nào;/WzFdlM5NvplzY0B1/gn7lkhNgqjxJm0Z7O1S7XV38Kd6ot4J6OMOZE6LPcgiEa5mPOx+V3nLmJZoNftoUlBV72i+qnLQsQI2A1F08pOCIjDNT+ieru960i19AVsC04AtktrUQSlwEK5EOzRkTvMazIY2Riohn2LlLIHR/WVN26uIxdk9Xe2N5SdHcHx9jva0Lg1I4iMduS3I37faDgFAQ==|Chương 2125: Ba con tép;1B9dwvn79DSX/w5Xixcits8knT245yrm5Z3M16MtYB+OlOkSuznP010xbOYDgO2TiR3IHXmHM9Z5f0oFKejE5fBh12j9+lRRzr1Uw2Y4QkVffk2/wA70J4kYgZD0Ixje5/aJwqFKzJ63iJ01O8k+VuY2KPzlWPGGFIc+e/CZUWMlRRs40E3ZNys7H0sI9SRVgwHRgNjxOB/KcFmLU41n8w==|Chương 2126: Đừng để em phải hận anh;mN45t0Hit5r3HIq4hilXbreoQNjc7SvKbpBeik0Gt79ui3JcNWgz8NI4zL3ruh4+DAwKWRowLa5TP63y7nSHYWw/p0ohxrPKlwOJj55aTgda/FKTa8BN8sjxE2fOi51cSzoNS8G640Xuhb/xwCrt7JvPbHnJojoyXRwALv78K+w7xCRipoeOVPpvdCzHMufmxRjk+qUxVJ/QAdYc7nTAfw==|Chương 2127: Hai kẻ điên;pWS4eMGkQ2cHVGX420S4mDrzZAUutL9MWT5tYL7u8Yw7HyCCX8YPJTEFJVa2xbproFx07kXU4l7xEGyKs0rT/BqR+St8Ln0SnY5F/bjtuU/WMaQeHXN7g9s5oDm9QFfn9mYEKGj6vJRN20RIEJ6ZtsHqJJF9CdFXytApxPvF4i+bimJCwkrbAuqcaFwRYhpeQ4R8IPfjrFBVSatwcuCYBg==|Chương 2128: Đại thần tới;t3o8DylyfEygZpb3myAb24gIyUrpFva6cxekcFF3qY5AGP/UQdAj22j3G7G/5Xm1RUs5H0WUCa8CnCtyISUaxhi2xuLbVviTpBA8pDamYqwn2XpzYjLqqXmao7c6HpUkVnK6YHFC6XyU61lrHziMF9LumQbK0CKsMq3V8sGI/+K1ZiwRTFT3tpqhnS0n3nOxx9TRKF36RhG+d+Jx3xn3jg==|Chương 2129: Ăn hại?;egYLDOD4DqwUo2Nfuo5tqLw9kN8omEiA7tlokbBQzekDWLFLBtGAARAX/YcLfF2a9cdAL0djxv6GWKbQ5c29HzGA2u3VuIZaRZYEYh+BnA+jDZDMD63iZBCUjpyS3WanQQhGm/a0oA22fhC5wiG1dhnr3JjOnVDLVybnFJsHZgZu2pfYOYXM1Lr8c26V3F4wzM4QTOvtABAcweCgPKpNtQ==|Chương 2130: Lộ diện;6EhfPZtR1kxYvNQM744LL0QldEm8huX93peKMtlOtn49anxBvp1o39Ti+QZHGz2RyTkzvYxsFhmSAESSpE2LV04z7dXdVmjBPNNAEubgqRRAUADfZEVkaZCMYm1w7v8rBoAuNoSx4ulYGFo0l73aSUCIEzuImP3OZ98dVZNXia4TFmgBqG7QPCMUv86Ir4LEBhLKJAr+Mk2fkrLir1d48Q==|Chương 2131: Nguyên tắc là gì?;scj1niMvQa5TK821/Mn9/rHLlyUQW9qOONfHKUy8hwmizOTDPd2ZbGO/hpcfVQFny+w3/EnzHhitQ8OTyB+IEeFL/4k3hb25WxqC9ek+2IcCIClkdnYPU5zskfKDVszR4wfm9GqdfU0HhbOIk1wL/5GiWW11Lf/Yxod9+KkYPkMGTT0ZZnLNGLkSuEl7B+ndOAzOWPmHGh2pq0Ffhqzw2A==|Chương 2132: Cực kì khôn khéo;RWB+ZGlTfuvekL2faaw51Q6emY1AREbbWg1mO5BnpK04l22PaJ8TSd0yCnzAbMZDLxh5zhLDparA+Xzzzd16SZdPA8yRwoMXd+SZD60ZAFlemXgZaiH8MODDUIE592zO6y468dGAIpAg4HEEYe7XiULpG+6WJt0tXeu4iE8l2sVgvPI59i1bNaktdlwQLTYidZtOK+Bbe2etNqDpZcmhzA==|Chương 2133: Không sợ cố quá thành quá cố sao?;usRSpHX2G1DJgzw9sF7Y/0J0dOdHZjsxxciOwtqDHkKVubVNJ3aIRkeVDtVF7XkQWMAR35t6p7jzxuBMC6JdRPWay4S12W7od831SxcXsIkIOaKkjLwtxi0YYmJ1bVIRSaQPBjuMYwZ3lSB59T623HnogN9FAL9nB9YSsggstmalG87og70VQdUSv6bdEIKwTaKYC+esu4WUadxXaJsC8g==|Chương 2134: Kết thúc ân oán;mVCQiI9tdgIv3IEJIS91FgfM7ya+3N8lBXvnF1UDztgnMF3tFhTI0TWfAVxWgmwUXmbYxBhVa6VXllYKYpfxo3begbxvtMlmeRFS7yv9lZw6qA7s4Mnp7emnNNER67Wg2fmnYRb4e1eZAXsF0qQ7hapl86zvCBBXoZyvI6AMYGdSAAMN9cWxRkoHpgUSfp3kONyBpani8jV5RUrkGFlQAQ==|Chương 2135: Lý do này có đủ không?;KsOuY3yIJ/BRYqk3wlAJc0ED+mrAk1VyPE7d+YC3FP0vLmH4HxMrx5dFmtBkzpy9tEozaqUig6ZiTkl8Odkyam9LSJxwkrGqbtDg5HDkF0BNAfWmdrLevYt1HFH3hkoniOqza7aXyHuEMpO04qRvwUxqEbSvP3s0aD1dJPoHDuxiTCZ6jdS4CIfQWhXwBndZAydutFNFoGjX+QAbLZrVCQ==|Chương 2136: Ông nội, con mà!;enc4BZ4r+9fRJUTDAjyxqVraJTEC4X1XUAxjuzx1FopkzpVWUtTTWSDfDbirZPp7lTXhtwt/MvHUdUh/rVcMTKHCXIEnSbhKqWRFs16mxGYRJSHBXIUBFyPE+3J/Cv5fQaC04fwYMKeYFkMIpNwbhsoFTNiqUF++QlCIW0GNSn+Cv2a8xVMnqIBB72mCxomNfrlyJiT+Uf5WS6uF8Jhn7w==|Chương 2137: Hậu sinh khả úy;dHdTlbhLM318qRqFNBWwU8Mio/1wJYzt52kR6C3PxogZK4CCCYIUFuaDEhnG5HRYE1Ssa4li+0mx58r1MVGdA28uBPixE5q/JM1UYFa//UiLOoXOE0MgJULE2bgtWC6DopNhELvg8qRHWBHIirqMxI96sN11t0EgD6yrSx9As8jZ8XpUcrDiHTKU6aAJffOo9XY1QmAhC1zmAjH7liFemA==|Chương 2138: Chuyện cũ;IDUgdgLDRqb8Wdv/SvqtOjizRJWnoyoK15Br2DiP506FAZaoqKT2azPXgzPYRsxKNgmTOuiOepUbCV0GwATpSHgArFaDKQbU2LNxELD/qa8NxN99y5NUjw99t7QctFzedipoJHOKDLVGCdcrv8a7XSl1uAlmH46kEaLFlk8pEj5dW55lwnBtIrIJrVSqQiw2IbX9e8AWLbZ6QmnoyfxxIQ==|Chương 2139: Ghen tị với vẻ đẹp trai của Đại thần;hTQ93TZmNGMDRTw+IeOC5HWEm6/9Wh7rSUf3HI/+Qktu8L4SSqRVzYlTpVdrjZYm3JBFAeqjLZCGW85q6IbEuXbidLXaDHFV5X1bO3KPHhLJJADeOCOSkWoJBgUOc7LHJIQwnlU2Qq01nYy4Alukw0tZR9vU7LNc1UH+DrOcg3XQhKsJ0/S7HvrPrDFyy/OHw1gam52a+4H8VDSDqZqang==|Chương 2140: Chim chuột?;Lq5qPCRQOzLpw7Di59GG94he1nDA476fYNdtUY3yWUlIReZ5bw78xkoKgzVNYMdnIjAuRMnpWVXH/37mJN51dZS1knIyndkIxbXHclnO83cX/Ep0mY/U64/8XTX6PGXQz7Vz/sR2+iOqWxTO/2KMEA9GeH2JIQMtaJMNREe4xjYd3ZFPhVG3S71D2jaHY4FN3UQPP6WUCq9l6mymlNt2QA==|Chương 2141: Mỹ nhân kế;rAjhY6EjYYHhClKCvGv4tFr9wB1yGGgQIVTsGmWcr2hH9wEAIDl/EwpcDEMBKuKBLOj70rEBH0A0OZEHQVC6Druq/NdjaTPyxr8LE8eFF8lpZ1lPal0fuvlhusamHLgbJe3zAlLXxh6TUFucHKS9rFB+jOK/FeQhL+hqb2etyAllWu92KS4LQtsklNbcgfrZ0PQLOda69ExXXMeFxhgINw==|Chương 2142: Chán lắm;cOn08MXaLiBDTUahc1JCGCWi/WqeJmaXMW8C+U1uHlb18vj6UxrL4Xy/B8g4iUsTjAXJRvuZ4rFFiiMk0gF50kBG294ZgNGg5NiJZrrJpo6tlQSDbRRSsSG0Jx+IwkTu5uTFgJG5Yqnlr1HewHoxM1mlsfpgv5GRpmW28YTpRhnVagotMYIjvD80pGk75IHzDBo4rHrJExPH8T2l7AzhvA==|Chương 2143: Tuyệt đối không ly hôn;IXR4mIE+Uul/apQohr5fE7APBBXDDsAedy3NLLLXJ8LsbXUGazcajjTvFMtiCpA+TzFROt8ntf0nE4/7E1WR9/Uc0Jp/AW713+uAZ6d/AQYabLIXL/33l8SdHgG3oEKpiGxxLycihhTtwCBPcss34hpR0nCBz+kqIHN8e3k4SLHWc65HSyS5P75FyJdKqdJcpknmEorHDeHyks/PG9SR/g==|Chương 2144: Tỉnh ngộ muộn màng;AGIncv/4KIN2gXFPk5Q4Mby9tMpH1J7r59NlyGaR3e6PKwrYxSv1trSCuVX2LfbE8o+doqhZ4Z87uO2JJwqUBunjmKUkmgxHPzGmhtIT88kmhNapHM3yIrp1nj7IXRfVO2u4SmWM04XQBYod3bob6jP4/Aals2VCoAUGQrllUx1IRDB2nk+/Ub4+6zcDmpHLrhXwbhLto8MOz71wHZVZxA==|Chương 2145: Có thai rồi;zqndmmaSbeGf+g31j7yBht98QkVgRHU1e+fXSj5yM+KxwE3nP6t56PYYYQYXPwYut2eHQmeJuJqf9D1Rz0HT9PkGXjeeb+tyJWxWxKB/Zr+/RTz7LOt41rYlgdGyAJ90ZGTxfM66x0KBig2ChIaeg9xW2b75yyUYTyxRd4A5Rpbd7Fdp1GTVqwso9gCyKvN6HdhTKqjVDVmUOAwMNBw76Q==|Chương 2146: Lần này, em muốn công khai;UC7OUbE9saw8RAdCCKsprIbPBf77nK/c8s9ODaGwBAe+OKTfEBLEVUQYr8x9qDgnEILhqC35ShGw1u8BSqc12zi6BIp+Qzld2bfa0Gq989VoxAn2mMhqYEtW9U8TMQrSxqiTN0ok3yp4YbyywjBzsiNiWsJL4jkqZ3jLqIfcgK+ddGMBXy59TxSecZ65HEFhpD6natAXk++IQ4/wzUGyhA==|Chương 2147: Fan bạo động;fI1v68sPs/B+shnyjXANe9KM2usxCz3n/WUTw6VegRbRPPEQxYTa2kGeTgUjWaYCIIoeuddhvM+wf1XSHBUNLPeUWiTCCD3WrvnQY0SrMTvq+2O8ZDMjv3YuxwgEfK/7WqnTbRBs7Nr50dsHsaI83eZ/iZFdZodyjm30KCq/Fgdu5ANS6y1rOZ18h4h44EXgWPGhK6HTu/VO6nlgR9QeHA==|Chương 2148: Thừa nhận;LoTJc59AWcmJ5lUorWrgsLIHL/0BZIjC2f+Pek+PgLCFwutyBjDsAA5gTsTgrFrvy3VA2UKE19V35uiG4HcBdbivBhR9jWx6Wf4hnDT6IGdKYs1hEXm6arvwcX1eD1xM720aXQ0qi+EZYwoG8e6W8THSEPVxKNvQMOLsPnYaLmuOj3hQZt4/KBUCZeUc84SIl7OXHAbKxlfwS8AARHKk4A==|Chương 2149: Đứa bé là con tôi;KVAzuHQoq5UhcEAmhHORcJ/gP/b57KWD0dTvgURob7i3D77MZXMhAGU9p6YjJvxJaXpScd6YkkGnubmVWmLxFHYquVvSheRHNUHXteYi0IHub5kc+r9dtLJXLCvHX6JPfITPMJHNlsy+VdJL0N3pf3UF2kDK8BL4p9JdXfwm4uHybPLgrthHKHYs4yCFt9/+uHPfRm1xm3ZyoBvyY3U2Iw==|Chương 2150: Bình tĩnh đi mà anh yêu;2USXT2wKJkiDs+4DBmM491tniaPxl+wqebYT8qMJLR1+7Y4wDO7X/AyRis1WqDCucn5BW54+UMzfeqxktJXpAfavlbYK+9y6nt/zZzBrtoJDEVEWCl5SSJt+JpnkZXo0yt24ewvxTNNsS0cAveTW/xqygQbHEo36hOMg/FMCneW+glhd7auvMeJNSncogPi+d810k9KfOkOzgS5oDZF4Kw==|Chương 2151: Tùng xẻo???;fYx6CGPOdGqlhxRJhLgcBvrItDFteNMRF2bC6aQjQCidSZSUyJT7gcEXixwiyrTg8ZLlyI7b7azGWU8a57vPN8sLDBKr/wy/5YvIdSwJgd44S6Go+6WTane8WWDj8DwYp/pQ5yEz/rObPOlifPdTTvFXMYBhQTnGQkll5yGvG+f0zr1pMP4mNdxRJ2b1MtRqdOwiva/PGemsBn0JNONXJA==|Chương 2152: Để cho cả thế giới biết;NZ1WhOWF+VRCZjcc7/eqfdbtTYlPd2Z1twnfLyesFFYNDspEwNSx70pxbf5j/ExaTJYgifigHOrVen+tPwM6x777jS3vWHXqrILndMQNDbSuyFZPMhdDt8/fRbAAgfVL8ieMkSR/s5Otqh5nXk37EnhjhH8v9+CCYKUgr8DJhXcZ+WrJGqrYr7RcU4ze/LJTZwmbl/n3NiQ2c5gVsZkSgg==|Chương 2153: Thức ăn cho chó chế biến kiểu này thì tôi cũng phục rồi!;URk06+VYXmXBsK0Sp6FjIdpoF/fP6addOkWG85Bj2BFKZHPnVUmcFkDLQvQr1Su8C4IpWqZbNsqVRYSqg7KRTFytHO5Cii8RCktlc+6ckHfc/Gt6577wG83qIm1AK+WZ1mkaihPe0R5naxLJad9FGt8blkfhPk4T7A7EZ84Z4Hdag3fAu5tT5kZ/ho0NQYUoH9NHRouz54a3yijDaZOmgw==|Chương 2154: Ai cũng không thoát khỏi cảnh bị ăn thức ăn cho chó;yFi8HeKS908QOG3bwQBbtrmZSq+xlrwlsrrr0WuQARhNB76AcbXckPQmQU6eIb0BMI923hd99O2cKfbND/26zCjT0C1GJphaEbDTteCB9CrjPvF/D3/ZsLGzGFd4mHNK35JmAOC4QzIeee+6dn1IcRMe7DpZ/j2AC9zdJJr6k02qksZOVcxIAFne+tOepQpnko8GvJ/hUveGLamodBgxlw==|Chương 2155: Hôn lễ (1);gizud0uKV/35f8Aw/CMjLi1riWOZLAlrMKSIRYn5//d4GXQNsjv+RYY5PYhsvsF4QbFndeTv3MYi2oMh8x/UkxnOs0kIc7Msn4qQXZAMiBDdbvj4LphwllRcqOM4XWIY86i+WyFexam5LpFUV2qbzewOQqfo8/eDz5+1SlTT2bZyd5SvsaSfPCVsfxU2akd4BnjLDSMEqhjkrRTV5InQwQ==|Chương 2156: Hôn lễ (2);GRGC1adeCMzNUpuBnzDv+Jy+xSNFITZv+b08DN8t82mhW1ygS3I/a5vHHQNRDwFxdkx6/aJiLBjl8kmsVPx2EjZNY8ma+mUWZs6Ikgovo7GpM6qjlUqYc5Agu71qgzLpCWFvGj2T6vdjbBzLJnBFVlqPZKJrHRMX7syTqgsBuQRBFr4APiRWB2qvdgYahIoV2iw8CsCoqZQwX8kwCiJ8hQ==|Chương 2157: Ngoại truyện 1. Nháo động phòng (1);EC/Aj+Va/pciSvOYUyHZ+MRjN+79ATW9VpvSjcmr57goRv/RXuFhqK9yhDURPK2b6uEco0A603sB0KOAgkf4KHRGvlboOlts62oXzPbG3Co4c65shzUHskVVOOoRjJX20qE+2uTT//suTIIG0ZMDg5yqR3hTDJYr01O9Q+ojUXRZoJ4Wc9Dv69Nws5RXGabf1JkvhWyIWjKggwsxwhKgSw==|Chương 2158: Ngoại truyện 2. Nháo động phòng (2);sP+Z7/JTqCIl2veE4okN+j6NymB3ukKMTlCIsWdx6na82INCy3cUQrKWPw5n33ubttlKLkoqLZ5QG9mu+NJV0Gek+T5BSVS2rdN4/S97beJgTtGU3prrKriG0E0wjqz/vL0vAyTSktiL+5xLHC9guFI2ARqNs9pXeTvEW72TZ9stoQvluPlXVy3Za8p9F8ygeIPfSdQGdc0xZRuY6egh+Q==|Chương 2159: Ngoại truyện 3. Nháo động phòng (3);0BILBANPgwv0vZQ0K+KsxJWOa3RyGt5qJWLHoIUP495szPzAzvZJfmiJa9MrLWcz5JCvKhL+leg2VYVu3vbo/ffg9osKQgxA8FcoNqma6wSlagKj9VguIl+ow/RDEJHP+qWKhm9R0ZimAFf42FIv2Ycjp5NKN841wXoCCAuD7DHN5FXJXejgLaAjkreCMp/uKwIS9GFo1vFhE/4/jmUzzw==|Chương 2160: Ngoại truyện 4. Nháo động phòng (4);Dr524k3bHdMEz9sy1NHLv0TaZDni5VxCimomEWdsnqDtpuFBfpNZUQxwrpS+PMtWV1mya63iYz5cNC9ykqLDLej4yz9oI/deCrzDj6kBHl6Wj8UuKGFasApxr/E0bxxt4dG1KDVKG6f1fvosPoCpCOx2FjM4Uk+VtNdKL6pkCe+DKEgDvY8U/WZcWu6CDc/IVPQezMId/Tyqnc9USpfnlA==|Chương 2161: Ngoại truyện 5. Nháo động phòng (5);dSftpnfB4MHY2qwxWq5kEdipTs/bDIGCLSq2MS3M8ZQHGqJjktqDXcw00LcoTXvJNfxLxIxzb8LqfuI8OPxefSpOkhHQO9x7D3CPOrQ2fuYR2OMHZH5RxFc1hJJ+8WOUKckuBEacK7NQ6rafLjQEcSCsUPPQ7ZPHr3ycdyWyLUnKpHJEQ7jP0ZWYCmPBYdsxI3uVlK78IdXY3JIput85OA==|Chương 2162: Ngoại truyện 6. Không được phép quyến rũ anh;W37ob0AQ4dMrcd1pkedEBm+Mrb624AgY5ezBYKPetyyckJZvjNc/xl57Ov+Xx/HN4XxdCkGC7btF+hWgyirkLF2GSzKhmkxgTErGXS80dmw4YHruSR+/02pkdX4hswTbot1Jj5AwfkyUssshTEsoomhUbgi0tWzFyf8hAooJ0TE8bLLUr9rsI4PvV6WPkCtWchu9QmyBu2NN3ut2erEurA==|Chương 2163: Ngoại truyện 7. Nhật ký đặt tên của Tiểu công chúa;/xR91vYkXhjQSTjHbIEML6H/svX12GaVkwyzGh7ObDsRQ43svZeGaNxSwZwBaHd0AEuXqcTjdR5auWyRhttUUlw/DEkw1PM1MEL5MlriOW47/ZWci5KEkBOrzijyQNIT9fo9/U1FpzTzAiYdXBcFLUyvRXY7YMRKK2rR5TPenR9QJJGzehZMR6Rnk4kCjJKmfX36l2+g6eRw2bZy/kee9Q==|Chương 2164: Ngoại truyện 8. Lòng này yêu chàng chàng đâu có hay;5jAh4rCBv1kFribMXKPvZL77xBbLGQu+yYjWZ6cMVaPSQmWG1xF9cIT2KW025ahE48uMd7w6VwxZedBdeVy2dFyl5qDDKqr56zSNkZuuT0CGDCZ0S+9MPSY7Av+5T1EcKUNPXg0HvIekUkN+NxWDbGWWkiNXgdwizAa/Z5J6YTEEVPh6aA/F622Nea3Erweq2GSrg8x47ulVC7hgf8TZEQ==|Chương 2165: Ngoại truyện 9. Trái tim nhỏ bé của cháu;NjSKXBpkIzZD/BfcXPJLOlv0gmoOuy71UUuKcd3156jeu7cNLmkqpmtdnMwQoy2P0QaiuOuXUsL9GggunG3dNs+yrCUapDdUzu7/Ozaci0CBnpYT2eGlFyYa8CP8dCTJxrfmXI4x6mtLfFYvBLflq5DLzTTB1HdokX0073aA1ubsDYHEeh3T0QMpCpDbBn3yIAwxtNqDIEEjfpRFiCv3VQ==|https://truyenfull.vn/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot-full/
Từ khóa tìm kiếm : Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một prc, Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một full, Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một ebook, Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một download, Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20