KK Truyện: Thần Cấp Đại Ma Đầu prc, full

All labels

2018-11-17

Thần Cấp Đại Ma Đầu

Vô sỉ Hạ Bình, cướp ta bí tịch, đoạt ta đan dược, cua ta vị hôn thê, ta và ngươi không đội trời chung Hắn là võ đạo sỉ nhục, nhân loại sâu mọt, là cặn bã bại loại Không chuyện ác nào không làm, liền b
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Còn tiếp - 2110]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
(convert - 2110)

Vô sỉ Hạ Bình, cướp ta bí tịch, đoạt ta đan dược, cua ta vị hôn thê, ta và ngươi không đội trời chung

Hắn là võ đạo sỉ nhục, nhân loại sâu mọt, là cặn bã bại loại

Không chuyện ác nào không làm, liền ba tuổi tiểu nhi Kẹo que cũng đoạt, lão nhân băng qua đường đều không đỡ

Bốn phía gây chuyện thị phi, các đại gia tộc thiên tài đều bị hắn đánh nhau qua, nhân thần cộng phẫn a

Viêm Hoàng tinh cầu vô số Võ Đạo Cường Giả đối Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể đem nghiền xương thành tro Mà Hạ Bình đối mặt nhiều người như vậy cừu hận, bình tĩnh lôi ra Siêu cấp cừu hận hệ thống giao diện, nhìn lấy phía trên các loại đồ tốt, sờ sờ ba: Đều góp nhặt đến nhiều như vậy cừu hận giá trị, không biết là đổi lấy Thánh Phẩm đan dược Hỗn Độn đan, vẫn là Tuyệt Thế Võ Học Như Lai chưởng, hoặc là Thần Khí Càn Khôn Đỉnh, thật sự là phiền não a

+ Cảnh giới: Vũ đồ, Võ giả, Võ sư, Tông sư, Vương giả, ...
Chương 1: Viêm Hoàng tinh cầu;Jg+ezxY2t3YasgcgMSs4tmq+sQZ7WJm38c6tkeXDs5H7sJBleJjUVWvDG8SNDHDvQglug+wlkWBpHTWM09SVs7YYlKsKP5bhUTE38VCPWLpaZJmAg6w0NZL5SoujQKKVNhE2rbqpGxSBISeKPlDOIArP3FcXNNIVxMp4AliC8BU=|Chương 2: Siêu cấp cừu hận hệ thống;jHeoiQvbZuF0ECZSgGvPmGTfYdneWsNe/FnL7kFhgSAMsWmpGcRY5yZEipJyU0U3ZFAzYj/tYJjcYji+OETr/x8lOJs9fvbdFXwxIVzmx8FGbKA/2+86FaJcZFOQHOqJ6r2XRdmkA9Yp2eMC5R1/cHS6lkaIeV5/KsPk1oPzGcU=|Chương 3: Phi Long đài;4jp3vDoJCAiJKhHkmedpMRBn+UxNDNdkUn67DAcAEyREnuLWc8YElk9B5uNjQgokREr3CO4zvQjHIlbU/TVm0lxyJCbAbrfZITuflXXXPgxzeKf8OOtUmRRnoFmSMrXyRax6g9cb8o7WxIZXmepnYWLGNfw+Avdq09CODc7tn2Q=|Chương 4: Tu hành ngũ hình quyền;BlqriUdOoUeYJIidEqeTzaKwep9j7jokUEOEbWm3/3TONXBz9dESyhpMEvByFlqD9mMw1zCpYwudl07Ml1lNwnwZq4ve2tZW6jPZgEUCYhOq+QUGBQBcg6b0xb8geTEfUmWg3nKnhoCjbcj4P6TuC8vCxIjC8g9pEO9jD9a8hUM=|Chương 5: Không phục!;YISwebXFMo31fK6Eb53TR2m808/JaIqpgfTYfmIOCQhL4fcKSsu1blVu8GjkOqOVbiVRzZOk2HUaxuQjS6RsgwvKAr3+sVzWlcj+2h1uEPNG2Ekk/+t9NqclsIqqMzJ4DWmUZ6OLqp1qEktXF1XSBrXkQJ5F0g9/S1KiIMk9c3M=|Chương 6: Không có bất ngờ;/OmkRW8DTqcz1TUWeY9SBEohoAW9lMwRwagl+QOcTiYAVp4Qdu/ryJmM7wpqxtpY4kp3ARdKTVXDo2arLl5TMmybRtPS2H1F2YEtiVAbHRClZeIECqdpNjT9ST/mf2pn8pAUsgKfCyD/mxKzzy42M6EKhGk7Qnz/Eot+AhNXcPo=|Chương 7: Xuất thần nhập hóa;sNm/a2qNZV1FlWG7gfdJRgKJOy5yWNiWRM6dWA5HkFtOlGPuX0hNIRa/6qY38MTu4htc0OgIA1tZLXDF7u48Xu53tXTEdDKQAWMb33ObP19ky6FBGs5uUODLfe2V9tcWJ5GlgAkTbMERMt8nmg7uQnEn/HiFjpyCKvehHA4PyHE=|Chương 8: Sớm muộn sẽ có người trừng trị hắn;RWOK+pg13yFOxsOZhJarA92zQ0Rm/r7aeltuVDHILaLay7nlUHAyRgmUYRgHkimh2xDNVsBESS6E0ZnizdZ4DcHkhbgFRKsPAT3h1TFph4Gzw6l3N2SnDHNb78U5J3vm741/mdM45yEKIolsECGZCGFi6Nn5Lop5QJd8PGT8Bd8=|Chương 9: Kế thừa lão ba vị trí;Wjp+3hmHQ7SXvjJs/VSnLCl0o3vQzZaibCK2AmL+bcnZn5fh8EYL1g2I1a+xU/jy3SW3mcdKAdFMndws2vA++WiRPdnqjCYmdIWb0sl6KF5YuZWUomgmIBN94fD0nxb8XAJZHJyUAXFzMgWMBvT1pVoBXjt+EhphgCGouBdAmJI=|Chương 10: Vì kiếm tiền;nP3AH02QELRRFILXn2lrwfjik4excfX17A8XbF/7i7uVJH89aBMTWEUL7qnrMMd5VHxXg4Whzm2/5Egoh29htHVQYa6ZkrCmgMzMuWDkq2ryKjw39uTwgmihYb4FJxW5m6fImrI5SeuQMcOZOlvK0ci8oFTqkLla2L/Wku8mDLA=|Chương 11: Biên tập Mạnh Phi;IXNM09wv/kzFU+k4I8eucwCrTl6xfrUMJG1ZMh7SpnOxx22B4uyGSqgvVUF6EeJNraIAWP/4UX2q8arIqtqKsU5Sk2SCay1/eR6MvP8gH70scWKZ+lMtL9idNu5yWTZc21HvOHDJnZE1JKgoqOVKa9z7yWZ1fqUu9AMKff5xMKI=|Chương 12: tuyệt đối là Thần Tác;gLaJ5fYne/zY5XbOaOBLGadTHmWktMtp+MD0pbIQU12Ig4cEmzsJc6hEiJmWhxhiAy18bYeuJEMEmhnQHO1nvQ8GNYVdWWmfQHMM8bQOyFhomdT3PMu56tI1HuJvFSA0feCYSh73vPYRuYaScCr1TMMouCRYS2pdNIGah+pAkeI=|Chương 13: Bị cảnh sát bắt;rzJJW3O8VJxhQ2yjBs1Rn+2iRw4P+HzM395lcE6xZH0Qqdv7xoYDkgfok/jeWTpMbrlTy49t2zE+smSi74GJRRWoK0tH6nIkXUQAGdV/zmCE/R96BE9c8tAzRbVgfRmKhyjSgXIg13nAmxzmBcGVb1gPNiJKi71chvTAJOxDqv8=|Chương 14: Điên cuồng lẫn lộn;J2dx0UypPXVZ448wUN4xY+22UVQ8FyNTvG+cvhfGueDuyo7Mc15bv0dOcSqaTYLYY/KvPPPsdxU4X5Iyghg2OxII+CtnVTQRH5UgBMjDojyd/f/2zk5tVSlNwyQ6xlnMVZ6NFPSDGC+XS3zV10vgDrUSFgjH3Te9knRnEEDKcE0=|Chương 15: Danh nhân người giả bị đụng!;gWTubLHN0wzl2qoEtgX28fknG+jbxnTsLuouVBGICUc11IGIahvz87IvU05nWvaFbVVutj46PYoqh/ofaHpiFhQMIWY0cC6NyBi5fIToXeqV8L4k5eUHhuqeTZSWH6Rco5nBzl5Fbcdols89b0tgA92S0VSROK/V0lX9hcGZ+fA=|Chương 16: Hiện tượng cấp tiểu thuyết;jxDcJc7rDfsFsq2GD4XxNkDpiTxWvDAozDaH0nnoGR+su5Y0PdllGGtrQAB3Mjf8scj6a3d7K4QlLnqGXKeKM1lM1/Ucsts/XHSpj+W3LGWcipAwEFli0Z8gHRz/WkMx78K7kA2PcgqfSeUHANh6wbuRDNhlg7ELTbhMVAxJ2uE=|Chương 17: Lửa cháy đến;bgshonrZK/s1qtHDAd5pvgo8SQNuWUWNqoCawlu7yHFjuMagLlmg4oRRbrhxmmm65ZSAnzohPgfkxiYwEJJ/K3mqqpscPjTPHHFM06TvcRdS4YrKzrY24A4IqbvvbWSMGrmG3Smv4KClTClzZqBX2jVp86eydvTQVeRNfe9d40c=|Chương 18: Trường học Cách Đấu Đại Tái;IivxMIrRxWlkvDwF8M+0GsaOOpT/nTsz5raxu9ieiRneNub5lPmbFs0RcXKKVBEuXoMxunPuhFlnGb4LGoBIJ1EtSRZeKfd00Me3f42CJ7Qiw0yrjDknVrO520FFJkVpZQZGRvExoRKbMyDZdFcOyO/eVCiqEfjqGbijIn4dRUQ=|Chương 19: Hoàng kim dược tề;HbH05Xxp3xxx7owt0LhKWPDo5Tnf36zF6GxqkAzmN5JJwRYgZwo73aWuU9yZTEudi7b01SQxsWcVCBMtYva4UYNCPRsSK+18iKnadEab/Xy9iIgNz9x836EzEdT1j+KaK4v8po58ezTEtHnDStnkY+z3jFDnyJG/KESfcHR88CM=|Chương 20: 1 cắt đều liên hệ tới;mnzpVolEildMmWyNw7ZUYbypZj2COJSFDGDtZdpZKkbyCEzHoCJ76sKDZj9oWxTB6I9617L3EnTVSdTcnkc/IrkWNExFO49KNbMH4iDI3jMqmHexCl0V1ZUt+IhNpRyI5KRU2C+V3GnTFKFulLvnsD6xcXtWnWbmw4pw5xmA3DY=|Chương 21: Lời đồn!;MEGIF4ymvj0b1yBbYQ67PETEhB3qyDY0Cs4QTU4nLNixaICiszIpHRTSHeHjul1iLcSinDPysrW+eBKFpvn9T+a1bqgG33fq40wF2xYeFPX9LFi/iO5p1ACNr09xe9pHHaz3o/I7YMqceHFODVBwJADASyX44AJ3YXdeaXqgEbc=|Chương 22: Khác dây dưa nàng;Cz0CABYIzmZvTZWvn5Y/FutYaiAaDB5zUk9LaRGTW8FNx3J2Y2N6TVV0raMu+naJqudQ4PITTKgQEnLB7OABCyATqLnAH5VadLC0oSP1X0ihwA0Rbgovrtfwiobx8X4pLlACjw2VZ71jGzhvQePsh1xtFMtH3M48aVmdRYomF3Q=|Chương 23: Hắc Hùng công ty;v6SrJGikp/e70Cu9uTGrDB6TdtZE+vnZ5gG9vdj7xP4XyCWRSnycz//v9wZGjmJxdUWaTFZ7yap+gufVi3k0E0mUtlZ9y8Y66lve9CDEdMEvbxui/xbHdef4+njbrbqWvDYTXpzleS7wyi0qk0laLDyL8u8vhEuhMPl+an+qPiQ=|Chương 24: Đánh giết!;hwGW+XK+286MR2yzVuxjm9MitdROwJivuKMpelJ7+nMGsE2jj+3o2I894GaNYitWama5mChT3MRV1OgOD7Zto5q0sURNE4skLshCD+bGNVcCAM1EGG2P39Yovr8O3R5hp6AMc932cT6iNhxcJtj/uiEVh6QH6OXEO+ly2dAJn7M=|Chương 25: Truy sát!;CJnB0qB0urZ5mUsr5uNsjSR4BrzhkZyJIIR5j8KDyxQwKizf9MUoj1N34NvSUbHMcR3OE5qn4kejX6bY4/EjnLI/PwZg4B2JvB7udXGSUfphEZ0u4Zx17PnDDRh+GqegHnH6i1bcouLOP73PrNfEvm5A6IXSoYD+ENW92P321EY=|Chương 26: Thiên địa nghe nhìn đại pháp;1BGzzTeGzTspEEzgv/jI9A5+tjtU+EHnDZimUQ5kE6SRzP3JOFUqcHHYdEVXcn7GceSmtHvhipYW40g/qlzS9RpLI4BlockKPE9YMTPAVqx3+NqaLB+3IT1JtT44e8qGISRSii55M7Lfl/LU9dmYBD0VfPNo4qc3YkdCNTQhxhE=|Chương 27: Vũ Đồ ngũ trọng thiên;CmdyfHhrKl2y+dH0cAMYH4siVGkU+v3iOvBIEDGCJa/80jGOItZ48cSCjPoakD20QPjrcTLm8oP4EOuLW9dRV8GNn5F6pSnZ7ZrBnOeeYzCjYsrMVW45fe6iwSqURViYYoaftHA5o5FjfHHlwE2D1wAbnQPMCLfxMTe4Qwu21/0=|Chương 28: Tinh Thần Lực!;5ImgL8c2/3mzS8lbw2lU8UoxLqAMtdZ8NmDPeaiXOhqjpqT2dVKKlLOsJHC2avN4rK8G9cGVsZULUJ1I0PwsUxGVhVdIJLhJKJbCEfDAg5QyF4B8htE6Cnyidm+kYqVRQzcdh911PCc/njMih+sn0TwWvbSyFsC4EaQKzmudLbI=|Chương 29: Quản cha ngươi là ai!;URQB0twf0QlY2n6ZLuPhDKZl4m5q1xWzJ0pIFr5c9jJPAsNNCbDpCHuVOD0JGlmP0Gvf3I7LbM0hjzLmZKQPRxG4jYmSswI4qc6uSPs1Fw5hPhfhz2EENIDJZ9quGrD0cwETQbyNqnCz5wapVV1JokI6xXH6hABepGlFp3vqvVc=|Chương 30: Tức giận!;YEncL+7UmR5kXoOf1iOvWdM+iOpifxsYIqBYAwn9NYEuJrz4E3sN/2gCC1vMsXdg6+Lgpm0FQ5b5/jPuLaz9XE6bPGTo+wXNTRWOHpPJJwtvQHymZz9dRWB7fBkJz+LGn/XJr2F9iTsWP5P91kfNYhLHaESnS21PITgihha/dk8=|Chương 31: Không chết không thôi!;uCnMJtHhgoKzjNXQLtOdjz30uvlfFbd9Ev4jf3eXC3gTPw9kei+XYIflL6vriLWiyZgqeTWtEj0R1RPd90BKWeD38lc6lsKUvVdHgpivyVewqNHxQSzLX9oKL5b70UntjqmjzsUAU2woDkMqOU7zCxROa57GYW+FDg/hmJTwWOA=|Chương 32: Đưa các ngươi 1 phần đại lễ;PPgBTLCzMVnzhLBp/p5nA5uVab9MVrX+piiprez12UBXqM3+u9+3ZfSNs8JVD3n77DoVvG1r+FErjK7lkEngqz8LoX+aPnXw26UtaVMXOgV/n7NcOI5lHdoyNGXkJit4qU0Z2+ssanzK+tUAMEHr8bJmAaaMImwg/iHyF16HwkE=|Chương 33: Hắc Hùng công ty tức giận;qVa/dunmIPDfJiiF8K0GbLpqFacYwCDFzWCfzOR5s9MT4XOSHuAR61eR9JzeEuxaVCwqmhLYv8RXVwQS17gA4bck6Y6V179cLJA72U+MKEDA9pdX5tL0L6duwYMv+MwqqURikrLYzupn1b0If6nk1YZqxjG1SNu7qSk4j2ZxVWw=|Chương 34: Bắc Minh hộ thể công;rHGulvl63B9kYVDnWQA22ZXPc3kRqk815XOKYiivfnhMw6nEJamhkfFaKdk99xekS6wJnZn75RAVliknWpT8O0E7mvKUzq2K25TOJBgckj8g/rlZ1LtPtMDeYTF/6zFfGwHHdmpYl9/mUdULydx5BzQh4RBKmrP0Nby1dde3iT4=|Chương 35: Cùng ngươi không xong;Tn1kGAHkLydtnj9Ym2XxGsuERlRNVBaZGrgfc7M7vFWD7T4WZNVdNzTnyUHxZ5/4WsxvTF78gguFaD4KGBUcCRanv18Er9VHjlxBfTLZAy+Z1uiMAmkBe6KZ+fXtzba67xBjZjyhzHtN3zmrZ6KoX6MCpUolQ+12RtKSpNBczkY=|Chương 36: Tức giận đến mặt đều xanh;1z9qTYX1Muuki84uIbSYR4XCbWYpwe+Mxuh/1iNF828vova/q700V3CkNn3zCDfWp6e5lbMRhOhKfsMz+JGbg7ZAq8Ot1FRkP5SNzL1c8YubLRmXlsxRgVv6jFEZfNj2D8KJQp4dM0wwfIz8lG/8Q4twaVcdP6DaSPLmrooGhrw=|Chương 37: Thứ nhất trận đấu;+DapXPigos4bL9EPrrJq7nDd2vgZJLGGf1kXCC29Lw/AKr6mxMfXxl+9BCrDFvA9stPR4blZUNp1MHJYXD+Zwi1eEuOS9Dfn1RBeNoZNNqMsEh9qDUjrO31DLr4TF6MLyttOtw7GT4jGlRlZb/o5+kUwv0H1713ZvjlNSGZ2EQw=|Chương 38: Ngươi không phải là đối thủ;KqDgj1KF+EloK9fbMLCd5s0INSowK5+LV8fNpQ8h2SXwn64fbh757E3ppHXHeV47tGUmbothbtln0FE6D9+CVlGTEQm+6at5xk+iASIwOBPlBMYqC2p19FFvAvRBd1nSbRxIRAQNjS8nKr7Kzx5JXYeQy4S8w38SolFG2yWicm0=|Chương 39: 1 quyền chi uy!;r/XCCEC35ZOUeM+YXyBhV4hrmpiGJYIRI4/Nqdz0+8yHV2XE5wtD6KIfsT78F31oeUlvLyTjOUBVu1H5ZKYLUxBnAWzFFAEm4SV7tgbX9PW33reLdfFf3XK8Ys6aBzuzwI1IaXKbJuo0znCfJ7m4Al8mpa9ZzRO2nsN5dcUwFSU=|Chương 40: Ngươi phục sao?;vtRQA5E65E0OGDEGwcbH2icCLsRHTAeeIu1AoiyV4qipt0fsC8MGd//5AO9g+U8nFBfCIliepL9pmMMnyaeYquU4SpL/ysNPRoEbwAufOVleAthss8iQal4xIeQEkzwq7O8tYg6fKm2pUgH6pC4eAqMbf0KPaiyDXqk+KCpmK3Y=|Chương 41: Vô địch quá tịch mịch;f0nV8Ni5vG4Be9UmTFEigqq7pEo+jY/PjQ2V4OsJRwYXtL36zpcH44hPuPjWIlcRlyWsAkvKAuRy+uw3moqHENWui4EfmcL770/bhCrgpc7Qwcgaj1vFWQ+tyPrZ7I7vExl7yZDOdISlv0X0qcHLhP4bT9rJYd0z6K1qM3Ms0aE=|Chương 42: Bài Vân Chưởng!;1NhZIZ6xvGsBUa+iolJeC37Kvlf8440vS6Kgu+MwhY0CNCcaKcFat9ytuX8dY1jPyFo2IcmIzPcxFk0Di9oXuuoxGYhOy6OhfDl0FAhywVnnD3rk0RHmHmqQLRLWCi7DqAId2h+WfVfUI678MEtzBjPp2jMH6UyB/O/eNwLv11Y=|Chương 43: Sụp đổ khóc lớn;k1Cw44Lwc62O8yJaFRpxnNqQbs15nf1IY0SSthrvjpNbFrTLU+pVwMvz29V/6QCaP7u4oHNigpfPBZQgqGJtfKijAVL6txUHd2tyze9Sd9CfwZltj/Qafe1M4CrKKlCuO8DhWtmr/G8NJsplmdsEh0NYgB5+hTzLP/b15IqakG0=|Chương 44: Thuận lợi tiến vào 8 cường;NDGPeVHemcYbMIqOXX4SxGAstuMUWMmWJ4qxdDV5GvI0nws9FS2JlyHzE9K+H0WVxNZyoC9rug2prbPWrban7189+4Qp7MldaLdXrhWU4U6CaEOo413TujZqcWcONwW0rq9waYw1CjwjZOCTR3PFbgUCBCAUTxYs/phJIbcOptk=|Chương 45: Hổ Bá quyền!;POHKqqGxBza83JJmSoWzjR56N1+fRkdga7/aQTq3Ed3UqI6ejIh0zXuLsSAzFl9Kj1ShLhtx/40dnTbuWNnSTx3d8ghtiTGz6IAqje/C+TM8N2OXr4Fqq9BE6Uv086CUUnxvYNvL5GeQ9YFa8QJ6HCb575BFD+jlKeNgGA5xSRY=|Chương 46: Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây;pkCdioR6XA55s2coTMMjfmm+zVrGQByT4PSffY+Invox9tTSlklDe+TAAt2+hcMTUWvIzy+pWnRpTEAXVeCB8M9YUaNaB8ZzocTF5JvUEPl35vsSxX1a08WDtpeEdMWHtDXct1UDbF8VbcYF0Swxlsh2njMRzaabtYmzzfPhWcI=|Chương 47: Trường học công địch;ccpaElZZQkb9GaNe5oIlLLlWfjdYQpGh16b3h1m2N3IaU3KIeUKBQQvlaz+wsLjkcE6YATvdWeJj1Oz1I+zvplewiyLYizEwxF69xRTTQCX/R/fCpX7uXiUQ4wC7+YbrgBqWMlTGYNRUns76securoPyEns3q5PdXYIsb9vr6ok=|Chương 48: Vũ Uy võ quán đại sư huynh;17Fqj1tcGbdFy3Yfrs/HNeqX2+ayPIjOxLYZ4IGjI4O98z1U0cJC6ZQmjHPDELPGazmiSvSA8wIvwT8rq0OOsHTSwnwUzzhIk3djCRN8mO5ohnPSGDNyjW47n/Zhp3HMSdItCvBwAF+OJD4r/HPzL8J7CPLoHD2V5fGbbwGnkuw=|Chương 49: Ta đây là chủ quan;HkfBzjr8G+ru+IlnRS1aziBMTVkRjrkr8kKNsZ91kLoTYwXQF/Otju7iwd28jP7rBVyLHOdtTjmmXMTJa2b4SX7z84iY6d3yUmIccmUmC7BvTZpzabmj9yURQVQeAKXowY4Dvva6Y6aIqjJY09750Qn9OSd6hFtnCs1WCxIlbqc=|Chương 50: Đều là lời đồn!;dY+XgYsC507PYGe5kiezqwL5V4w43ZE+jAxr4zLDsYi4iD/AEzPU6rDAY23TZCTfTmwp6/t0qxyAUANU48ACvEcFILFt67UD2cml5dlhmMH3bh2bZYoRE2h71NMrZgBNg3pslpDck9qrHAXdDZsXBOUQBefmT88xO81T7DYq5Ho=|Chương 51: Phá quán!;cY2gr5d0Fh8UztLI90ZkihECBEDWdK5oV/1KqMgN0f8NZpiF7DkcXiFUFpJPHp34g/ReRYdmC2/kojv5yQYoKnqiIQQP59Uz0Xy0vUoeCLNtJFD+Z4FOpvHDGXDHDEWB2l3abMylvuCjICampdZt+3yXyU6pTZBSzD3qDU2JkL4=|Chương 52: Đến bạo đánh các ngươi;U/7K8F7pSlONO/uvghvq7ZHeNpSD4hCw829aAjxSa9Hxj/uJE95RKcQE5zz9xoVczg3LCbkYr+v62ZIb3SQnhiZuyFCNXxr+wo+xXXmUZKpuIwKBBSfsty6AYBQebI/Om8xPn4uly4aA5QuowtqDBCye1L8TrB6CSkQ8IfRJ04Y=|Chương 53: Có tiếng không có miếng;Crb/+CSGwfQzHNPlXg9/IGNcyEOdrfau34FHabhctIhLDKfWZsay9iQ+ZKKyQ1HN/9kb+efEfpFEiUm//wwcgVhJZcwbkzR2Tr+arBN3jkoPJSY/TD9FEdLRf38NP0yo18yr/GXIm1x6JNX8cdfFh5wNQDcYvLEydXN+2qoRUAE=|Chương 54: Rốt cục đưa đi Ôn Thần;Acja8F/drA7aAld/uJur7nFyuA+vuLMkJDABnyo5G71ymGk8l3pgN9kcgE8SwFLellNEpiYkcn9Zm+muQY1GtC0PcNeRQ+GtQAM+OShTWfjPvOYeiKRh/BqUQFPAjDK9w2APiPN2CMoYs0CNXqe9HHDvQas0+3ge3ci3YMlDE2o=|Chương 55: Thanh danh truyền xa;d96Q07DM6bC6ZYz+UsZLYl55xppKleWq6gj6QeLiT4uSyA4ZM7zfhHHpFzH8JpL6hhw4ERwfkPeMiglEC0MH+M74rqQogQbZ9ezLju5p8ipoR5DKcs2SOv4b74ntMWOD48AtV/09sN04YHFx8x3M89l+adlTZSQHOIAwO9xKZ6U=|Chương 56: Sở thị võ quán;n2w5E+NtY4ZYsBMAYlcaBoEJhjz//R7Z93kZEcwyE5oG58MzCn8IF1l3oBJPdrSnv7G6uvrof+AkwodoAp+TgmLgUlL0Bhiq965FmO7xn0+JbknIMuli1foPML30diDGgmBRRoD5AOhqsq84pM2patt06yDeIslBNVPfkcMMymY=|Chương 57: Ai dám ngăn trở ta!;btrnNInfDhfCmNqhNuuknrQGBOgVmKr2FbqhOQVN6gEd4j/Cc3TgLsJx0ADsXbyOxLDBkQHud+6WXfNWUOZoVxj750+26zUIZyzGg13gAXbSGj/6ulUba+0o/yjd0uyiqrJpBhrXCp7io+h5Cw0sILIf6yXzIQxIMHw3ZQUm4Rs=|Chương 58: Thế mà còn có tình nhân;2GJ9Fzwroh2VoKdHKjVaJP8ijjHlqug42TMeBmBvauSqXhfR7DPfd3knhGHnxXEszh0YWAXWg5JD9dKPBhTY2fxHIc+IpQbSnV6nCdKajAftHe21o/dfUKjvmRkBTNsPu1YyHdG49Ow8ydLopaSAnnbcV6YGRfjoyjqS9ZcRyTU=|Chương 59: Kiền Khôn Liệt Sơn Thối!;3adGbh4UQAjgMhBP3IJPBadBUJ59qpn1XS77sGDJ7/cMnUQoOA/pMbteC8YIN5c/Xgo3+EXD1SexOOdwnH7kw+ARiaSn/SXh/TLHyB55TnjcyNrlrrSYv8kXdEG2WAOydzgCkPPI4j5XQK68cYcr1gAp4/bfziRApdhQ9JrIUK8=|Chương 60: Ôm công chúa;ctwLLPUQtRd+qQUUW0UJaDDIRH1cCgTF/rNs0Us1xaaDJULhONG7fX1pLLrgQ0EbGs4YEphtCuiVFZSZIQGTchtNF9stlaC2qq29AzjMd+4NSugkXUfB4tUWw/6U4Wi8WQdQzCzi4S/M35wN3ptc5K8/SS6P/yWmaajOpzKxQyI=|Chương 61: Khi nam phách nữ;sylAJqnJhLNtNl6TEklZalQfzk/TuWwfFFUmMtjbm2wFHB61ehBmzlqjac8a5V6WMkpGL+J+vKJ5U+KEJCfwZzCdGKdh3AUlvHJzCc9YykTG+lHqOtZoDC90WhNf0/nPr9JDtcqKWh6wsY+HwLTTyAeRbfU1KqXNcT5KTfusyOU=|Chương 62: Đại lượng cừu hận giá trị;UbNuQS7nyZYFaeuVFfyqj7k4ZlIpeWA7ILmYEBc1Mnzb9Mqbs0prsIMF5k7dxH+lM5r6pJ07UGjYtT6qI6c2D/OK0fUd3QmpzGgCAviMZljoIDDgHXmKuIoTqZby29oqGHifQvQc8dbKhg/zM5jPjJvTyCW4LQPm1e1Mzfk+tPU=|Chương 63: Mary bệnh viện;53AsmHIhR9nMO5wma/mMmpZmBUYYc5Y5wW24SUra6AZV9CMTj3GB6kyPONpc21iYpmCIgnP9b6YTb+ogfgf2Z85XS9LDl8l1Snfb/Q/d4JWIJvnFVpfagJqyJ0lu8ZcHigISGYRXnPVg4ic5yErWJ88JOEA5QQc0td3VsUMBLmY=|Chương 64: Có chuyển phát nhanh;bV/+2YviRkomiP4GweBGfylx55cvxaAG3jUUmiNLI6+owTJADykH6n7bLmrYOXIhHE1CsQLKoO3miRCcmmP/wjFOckA4WCSYaKzcVa/d1EqRyGVLWZ531FOZ3rYudiD3EEMos50Cqa4gYLfQL3/WVFJcgQzoUlCUKRDCvTeS5TQ=|Chương 65: Oanh sát!;lR7JR4xU3IVP6xMaOYOqGsJY4zxPhUnWGPtofwRtKuDHdWR46SDDJSz38q2ip3iq4HfBCJ8fq73EgJZzmVF2WJDAS+iVns1pb9PDTsPxefrENmAFp74JGJ/lz37ngddcEwQbJ8dvnpPiwfsV37zKcw5PbOe/1C6UN4A3FHZZg9o=|Chương 66: Hủy thi diệt tích!;v6EmBZxeCTkfOBg565JrkHiW37VUpSNkXstuym2mk5ES0ewruJRYX7UMYeuxLB9DXMSknMrdp9CAxcRusRfecR+vBW9EAZyhCfuNijgd28bfH2eRGDPirrzJgnjbvczzEifg0CTsIWy2ejhPYG4IutpDTfkBnP/1bJaJ055+jLo=|Chương 67: Vạn Lý Truy Tung thuật;2k3oeRA0UlL/HrfsgTbmrxh2961w7Lb/uuNY+4EPCndOIq5yaDAVogMhXEI7TpIW9Ps+SvIw+ZxspvLy9ChEXTUuA07294OkHIvlJ/C9FUhCKiXzvlkJsexVWOPUoMtpXO35WMG8oK4vFvMA9WdTXKawNBcpboruEwg8EJZ9pkM=|Chương 68: Tránh né;duTMNZDN6GC6tYh7ecDxJC8A0qoPpwrzEV+0HXap/eSBPUGoceebQONOPQnfBgm3Ggf26caQ24iRq/DmXgKBFSRRHbg90644SeCumX6bnOxUwxFVYC+zKimAm/kuhgMwDMSYsGJZJjVZxjG5Mcl/5Tx1Gu6YNA7xZ43Ih4kFcnE=|Chương 69: Sẽ không tha thứ!;l36QwP8tr3H20xuDCDG9XwCZ5H9viMrJCOkdCZbkGPdDqbZKYUYVYX/kaUlkHulFrCuTHsW2YB52JpUlDfoc1CBXD73fkl2m/Bb9f+BWEzc8CRa++rdkvu9GialI+ZFVIyb2iPSJtw4VnqwSAnvmn38zW/qmeo2dNkl2BZoZJJU=|Chương 70: Chính Đức tiểu khu;oZXFN/Q1h1NM00mYBk+JZ7Wz66fB32gOMa3kn5DJZNt/ANQlOMnToFylKCkOlsQoY8ReV1RwAoKUSoCNT6UZSU7g5E4AGrQVMVdi8ClcUtr6Mg9JbsRZvgOtlsN4QGCd+3PvblcGWfBqIC7m6k7OM0SjcETiVWfaRniIJn3m6IA=|Chương 71: Chém giết;/Fz5cYTLBphqdaxBXnEkcAmvmcN+QDZnG0vUSuQq8QaktAIFzbkNV4og1M3XgfhYwjqCHerYyhsQhaJNBihLbXZ0IxxODHB2yEfF3d7fzrddcEMRe1wtVG2n1rCENx/5AC72upSBFfQTQ7SvOIqbKLSp4MngMcZtaKYwg5RUXEs=|Chương 72: Thối Thể Đan;kUzmplOsklOpRbbkNL6DCT8IjJ4CQzAiNcaSPCPzZkj7sqmK/V7rkZ7QoNaPsKbMhbNMl0X35BOSKYZ0pwiM/bORM7CpYYfkjfHxWUPlIx6PFZXRpIc6llYzxOVEbYR+JODSrfYy8yrmA5gkgM4agx3TiyHsvt8UIOUBpS8aL6I=|Chương 73: Đại tin tức;8alLvCnVzZB6Ly+pBwolGCFKrJDbCfpIc7ewU53qf0ID+gwY1jSjyBRo3dt+/yblx6mmLV81NT10kF7tLWyVcLFrsrBXKm6kuucpA7SJXBtgwub5BK1jf44tiB+JdNw1B58yL7tTGFfFC7R2dgl4JhJHh6SNwHqYIHu+sTgyt9g=|Chương 74: Giang Nhã Như cảnh giác;/ZDX8cHHw6U59pPUAnEH/EktF16sJVrttfUzqOgjwcLiOJTSLDfkO+dDCkY9kzFPBfj7TrXoHz/O9DZY+uxvQEh/zWNpCoRpM7DWN50N3KVYu4KxcAceTID77qlOWAxTs8F+aWZHRbuckZoM7OpjxZNCBlNEKfHiXqwSXXHNVnc=|Chương 75: Trường học thí luyện;pcEUttcvHJvL15R7mYnDatBETS+zr6P3Vw2YDqrX6EJV8UKsAjmCvN2F8G9KFaGMhA5Z85+7tKMU1VXsBJ9EtYLjklui8BddseEzzV1MP337xcFk1m9u6xIGJ4zS2eSe58kYpqagy2dLuMT9uw02tExQq08EGjVWCRpBh6lLgnY=|Chương 76: Khắp nơi là người quen;FwqjLEYgNpelx1h0yLHqluvze40TWtVZ8d3lqKYLuiZOsv5WQqO4ol2SsP5n5UDiPdtOGZTpM/w77OX6Fqx4HrZ+e48xRG9CH8x5nlLRj0n1mcTW1HanuBAOBqFEzCF45nuOfX8U0UhRfxJB1VKbRVvbsCOcfG79GRuvm63jaGQ=|Chương 77: Tranh nam nhân;+/MNtrIOk29qUZPU9ZEUFMhgqwv+pnFzuQLcZo6Fn8X9h3PTjUsRcpxweveOM9cxy7qslQ7IacidAmlPDTFk6TKLkrIdnIHDrrJWKOkUbomediRyNRCYFpVfxx9s+boKgvxDUx6Dq3ZLjtSsEtYuF8aShcbEboaraBua+88xCMA=|Chương 78: Hoang Đảo sinh tồn;qpSOU9XDQ2oGMJ7FwweTjFfjCNHsegxBpcamHtc4/R1/fYmYWOaqeqx2ljjs+2wdh62F6nHBY6e20SPTQCDM8meLqnHVxY1b82hQjKAUcNFBpLmeH3CUbv53RWZ5DW6YuOA3F35FPJhf/6+UvHdn3Az75AKsBQUB/e89x2yYUm0=|Chương 79: Không biết lượng sức!;4XxJ7bPiy8ZvdErewNXSCLczSiqWA+t9KYZgxJEDMnbx90f9S9g7Mn84sfEN5CjT1E+aOEm/WgD8+NqV+WOKfYMKL6mwlIg3tbeq1Dsh1RmDtlzvoy6bJZq7Q38m8FwmMdXdJbia721zjnNwONqjNVaB0waeS7o2sgCnN2fXNyM=|Chương 80: Thời gian dài rất;50qEG8+zt0zJbh2vRqkvYVAEPZO4r40vR/6/zxqvVXMRuqvxpzMgdzbb1JHXz3M9qXOBwoBM+hESCUDCQ+MksmHyLesyZiko4owVNGn/wAk5kEEglASIygtoo5gmfQdMzL6DxL3qy30XNWT01YoyfnEjdhnaYk/9606rEgMAabI=|Chương 81: Xích Huyết Quả;0GiVY2RO8qDjo86u5ChcRcOwUTnvBQ43e/e1Y0DCGRH1TFyQD4LSgCRuXqQDtt/y6ISkOUijjzoUTkpaCNO1sBjpoRvVIyekvx5gXRzQql0Av07XvcCuG5U3lXfk8eMPqz+Vhyd/+nWg9HvJsdWlVizlwlyTFD0kb4UyP5AouTM=|Chương 82: Đến mãnh thú đảo;leSgxqVaYRQj3e+3srVBXwSEMkjQysthAZCkPKRnOyJxnECFg+RhO9Lm+bQIAT9bVbQ3Q8aLyvX/SzG9rIwx278U8jQGtMOUlGpEv+2mxFLT7ksArdEJZAMTAuj+a1qw/Ud7DgVu2mw12P/GqTmWQvbgGmrCQfDHXTWEd0CllJg=|Chương 83: Bỉ ổi vô sỉ;IobzfWzMuTdVPlUE2QjKyAkynZQDtez0m3NtChr1pHD0qe5gG01tvUGaA8Bm2YWAYqlvXUOxJYGz1iYd6Bw333T2aqnD+E9g5htG7CBBB2ldDZVdyjxin1GOZMZfR+qRtrjOjncvswcPXDovaiuOOSR25sbLkmDZ591eqPGOsv0=|Chương 84: Khẳng định đi cửa sau;v71QZaDZfWAtTgmalVI7KNOVxyZ2dIHlnJrONxKXJg4SKhFqynRdK179kyebMPFmV+hyAUOVyA7CZuTE3cUx6VJuaKPUPEdfSDHOApWrqqiNzVWrFt9prujxTHxL5k/QewEsWL8dAMBxcwMdZGxJXl5QMYl+wBvaYPEzXPrjxxU=|Chương 85: Gây đại phiền toái;6oqQxDXD+DCVgcki62oG+s+eH+mfGualty+7q1Eh/JBtzfRHCsdWvxuC8fnsEl3gFhOaQHnbCDO16nZDZ5gt41tTrgKTBk5t/xy4OfNC6lG4C82Vu6KPxbWwNcgdl4athCr511gFCregU2Dch6Uu9M3MH5BmcYlFiDzL+BTLAfQ=|Chương 86: Cho các ngươi 1 khóa;4HTOpZpvTBZCa9yUZvN3fcHkWnlyosDRuLuy/RNzk0oouy/onKg1lvDGYiG/Gv50JmUTWMxtbEol3rNS54W3cEwujEtar6/t1sWdMC8fqxE9DDFKX4WsqBT+E6bVyqnmc7++KvhmX1lXcpvs5iwhR5LOpTQxNhtJq4yqAWCxiCI=|Chương 87: Động liền sẽ chết;8SnVzBz58nRB32thq/fAIdOYDNOhb8lPVG/ong8sez2zqLHvnNbLxI/vSp1+NIzgHX6m5cHepMyonC7D0UI28WHYKsYZ/Wcny62KRGbYCdjYb4gajSwVaGy74AkbGFiChDfK2zwBLZ7ijxvb4St3+IkJdgde5dqM15/4TAi8BSA=|Chương 88: Mỗi người đi một ngả;dai/yZ3lh0R6qTJaZWh3EjPvbgVO1kYWNosSYhhUxyqAg+4zVN0DdGIwvCZ+4oN0J46pgzM1mT/KsJQdMiucIgXKE7vTNNHTaHgKe2/GdL1f2OQ7HU15luJ9dBw3D/PRTIVD1JAn/yFjCzuPgLp4Axj1F+MDjRJJ0aXLamy83nk=|Chương 89: Đầu đinh 7 tiễn công;Hey4nsLfhb/wGec/HLZ533g4EEWA/yn/a6I1DfhgJFQdAv/cuSp/zzyvhAQe7dfRdgyfJ2L2WPNbDOWn2uiyQm6v3e4BixYKq9Nuz0j/S1uqfcXPqyqxfofQcBTpcLmtoMY+AhzRRTXkyajrSypxZwRZTxwwH6q4LCX2fUWtItM=|Chương 90: Từng cái một đánh giết;F+Zxm4uuSnRAfcRTl1bQnS+FDAPRvjqt1Zy9aCLW5RwlO0SQBvKaHHW4Q6jM9gppzL+C1RkBN0wGq/Y5n7dJSC+t5JWbwr6abkugxqO+uFUNK7bbMhEO8194iBrdMrkILuNBp6jLO+8hAJU48bnmmMkMyxaEq37/6mSsVYI+ygc=|Chương 91: Xuyên tim Thấu Cốt!;Yd/boYLFRB+V/9Gzr6bPlOpSDPZ+16deiqz8mtAOLoLLSMTMAsoV1Sx4zkPR5tb5UhMOA2tdp1yV2jGVt8onY2pgvHnMBzUZx6dfI48vE0Bj9TsnQ77K4g7S3t+jCkBoZHGAlh+OZZmf+ZmBouPYIAuBVnlXNRtzWUTDNJmCmUc=|Chương 92: Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương;GlkOWeoAzsZkFJ9rrHrzIEZ2H0hxPYOfxiGzw8/nFNUEQEppvyraSkj8TW9B/nk4Z5ekAR1AK0gQzvky4gzxCNfnVax53DTo3tRAEDxfvMeuRyUct4WYLA0IWyf/Q1kPech/yKUzC2AU+48OVoanHaL8lLWDJo5dRg98PAXCVzo=|Chương 93: Thích lên mặt dạy đời;vNrIMvz0Benia+DBD+8dFWFddj6fWArar8uzM/Y+dL4u2r1Nksm3DMwLMK5MhstbihOr7LRKd1ZOWOVDtPS9osqd1al1M70P1T34ZFCU6hAMgItBVLQXxE70Smbe+KOQ/kIrcwfun1M7wRoZE9LqGEUEuVKdtoqVqFD0QaKze/U=|Chương 94: Gặp Sở Dung;au6+GKdDSXpP5gyl1xYqfQtioFZRkg70TLYbJ2sLvcFLEOsWqpigQGFHFIgH+ufmCtKQHx/7hL/ouGofF4hxm3vyL9eCiysqiA3S9xN+WbuWH4j6EC06rPJpzraQocNBQdzbm56eHzNuBeOV35APP6G5CprOJhW7/OVVwWY+G+E=|Chương 95: Không có chỗ trốn!;BWXE08gWhjkYfuvYNeGwfMY/mhNyhZZ1l8AOpLISTDxqfzoHTFONDXv+8p0hkmXHyOlmGO5Ew2gU3NObB6PCn63mJirNcJwUow39tz6IEjO+DM2b/7e68FcxKQLDYm0ZHEUP2aj3YrmXVSjDBq0i/LbVgT+Z2rgKoVLqfODsAiw=|Chương 96: Ai là con mồi;wQnq/b7B8mVXZ4YMQ8t+Oz/dRg1EJ4AzVw7mJE2zyX4C65UQoXYOpLHFAJ5kQZ61DHmNJyzzRpYajG4Jwam5mBiKLEAuD6p/d7Cv3ZYMo/hdMwh/uEF5pEe+j4gRAGGfNH2F8lMlbWgv2U4Gkuc5q5zi3rpD5N9OjbS+w3X7WCk=|Chương 97: Xích Huyết Quả thành thục;k6RGPm0D2cDfXllrpLbRwXNxgjtzV8Ou6tkTp8MUPmPybBA7hxg9tCIbJ1jjEzIwK58OqigL9uVkqQwGIjLc5UARbEopUR+KlVH66rJEuwI7W8zRxK1F8/cFuxmzm2ZX8ZLzXD2b9U1yLvD6y20OlqQMlSe267edzrS5hjphp9Y=|Chương 98: Không chết không thôi;JvHI64/d+RJ2B/VTBlF+Tff4f6HNviW/EA4AmwNXEABKSHyWxYtwhWdR4iny+F82yFfeKb4b7qdP16/miQtM4zDBX8szQRgHGMS9LioUgHs1DIyvvm9HGmIzHAkFTobZ+mHwm5/YpwXtrwx8z/xelFiK/llMOenWuJbpRk82jRY=|Chương 99: Vũ Đồ Bát Trọng Thiên!;zA+yt/cB4JqSsgqDKG59306NMw8jWW5ffziXXpyxjD6ucAC3kl9CVHJ0G4xGHUnW8OFN6Zkl8SqDPt3X3ccb7jQk3qYS6xxxYyVZyLHdBz/xArlttesXr5CFv4JYgQh8ndlb3FRK32EYXLImpAeec/poFPp5ZUohRUf2Do6IAgU=|Chương 100: Thất kinh;AoDNX57IM45HFNS6tz+INIRURFrD3CsQ27VVzfatdhscqWOegGjBXan1tk3QyAkNRRQjjqQZsOCtkRDUhm+sNnmXexQ9V+JC0AZYNiCFC/rt46+no0yrSqSLCeaL9MM5fAGcdoBEIXYErM0ErW5OA6g+0ZBYeYlOLjTnylBxg+E=|Chương 101: Phỉ Đồ uy hiếp;Qr5eqYp8SO4UFNmU0bAyw9pJB7yAFsA3qCQIKBO2//UAK2q8KipB0tWoNUng/WLMkISoi6uUyM16AXJSa+JH0AC1BlBKU1cfbJ9hlN+cQSbU4ZDFDPgnUMIFz+0HQH/Jo5BZgJvl8GryjEtPmeFCFiLeF3Nv5mkTVOE0W+nxKRM=|Chương 102: Tai bay vạ gió;Co7kEhIYkmH0c366QDHItQiXv8MPhKHUpzUhzNvllQWRgrai1pWInsoia/xoNGI7bN5AiZu4BaEu1PV08KPV1vkjB2JCe7sRbvAOlmtsDlGok9rSvg+4Lcw7CrZbc82df0JRCOk3g7/3ZrWNRo+mppJ8gbp56ssfbBgLMNmNJgg=|Chương 103: Diễn kỹ rất tốt;L7Gkb4FDzyWYWEa4ZcUKxkKDQPmPKbP0eGctXhP4DMSQ6Zw0tJwkOTyJomS7WoFzbSE13A7YbJDnPpHcZFPalJRx4yLpClv9arA7qUwaGmCwm66ASCatFXm2WdHVN+JGTs3U1keT+PlHhsnrLqw+PgPxQ1Z30YKub0qN91CZVxs=|Chương 104: Sơn cốc;XrzvDf/5cSIkxWxM8CZAPugB4eSSckSa2N0W71uZv8jR1M8YgAGz8Mqmw6gPSLIMdjb6bMS+LHcGxd5X+vNBojLK5uwNYDzV/yZB3/8M/AwVmlWnRyJAYN5jDC+Co7ugaEZ3wFic+WVcd3l+Vp2tNl18s3gv69IZ5EYp8tHCgZA=|Chương 105: Trở tay 1 chưởng;/hfJZGYWF+nS6vUVs85WCIpfFZZxJhtZdWlsbNf4Z92QmVNDK7/wOuvGCbfPd5sjXn/RKmBAma5QIRTMZf9dGpU0GJqQ+tSZssAyABVUQ2VZiQUNDCyF4/YGt6VezEtAi7dOngq3iH0u70JaCFtNdmAnBA+9ZhX5qXDjcxrMxeM=|Chương 106: Lão sư đến;fyHWijKgB7NWNHd2xKIKdTJjBscaj5KCHg9e1ploVZ57YtnPq10q3uwwqxL2yLm0OlC83EVxXVE9mzbiz/exjuHn6yv/b4vcUOz4ISYrYPWAepxK4yPN/Jig0UO5eTjmPjhxBX2pgGuO0F7Y+ixpLcxPtvgfdbrOc/duOmJ1b4M=|Chương 107: Hoàn toàn thay đổi;Yg8U9yG9pE5pUD+RoEpR/aoYGiWotG5p3BOCScIKXYgJjKLwvxRTxpBmfJ42j5AQzEAAXcbExupsqvqu8qTigg6FmOYurU/iH71IIHa7Nw4PUu2h4ZxLNLQeJXMFMi4RNK++vcj+zKpJRHi0fOnJEyHUC8tQxiNY7u+iUKqyUFM=|Chương 108: Phim truyền hình sửa đổi;uDVorMpIU023+WXzXYxb0iy4KFwsHsz680w6LSXL8Lz7kiUjcPs8uLAYtLr0X6l8cEtEkiQa62RSRjAWP7vJZ+dv6A3Ae7Tm7cPT/kH58K8srbfnD9TSpzRVA87tm/SdZoO5l9CDGsh3SK7WJUjCkanV8JlmV2pbn2u+HqxwnZk=|Chương 109: 3 bảng thứ nhất;guLkTCcXW3Wr5Ibguz6qAsEFqPXXcQgc6G2W+9SG9oAAbfaOQNkUfpOH5N9Dy12sUi+f/+z1tdwXDL7tzeoUw2l7Qhrz4yrs11XnFgFGKlQnz9+Xcu47LHRGQqnk5MmEPKkdEGDFHWlDVnQW1VQue/hpTY5zIgvIOaRxRTQVo4I=|Chương 110: Ngươi lại nói 1 lượt? !;q4sGMnw1IGU8tt32K/5uZZZZEi/eThdV8tCIT2yfhxeEpkcGOQghkxEjSRo/V8P+DwTJ3jNQqh3hr3yWCCmNxd3P/UAqORPsNojv/XTyP/NM1VkuSxcboEiEyatbU4mopbOwHsJwEsweFdVJF2TDrSLsfNw/zMc9TvFvyHylI+w=|Chương 111: Đạo diễn Vương Đại Chuy;37FxpLejq3yKeBQN/DDIxeic5DkOhPO61/WlDp58CR7pEMITYNVRFmXSmwUq8b4c1R9N1GLQOD4b64YnGeblXwAp94xIuRVcbIFLsFaz+9gfqkMokltfzbvYX0UTfcpnRGQGiBtwKcxa9kgcCf8NmKkyodBj5g0JnOXdaCqHRko=|Chương 112: Đứng tại Cự Nhân trên bờ vai;eaMpKZT/nZwgKkddCksSO0HbjO0GTBKAjNhMlfodi4r+yq6nlu1E/mXqP8WmvPbPsp51cAiPOhpgIGdaHISG4LzEfpWrOxYn3QtlfnoKZMsEzj2YAQLzTbQUoS7+oYMsUKAmdJ2Yk4HNk4PzyBy1PEDRi7y9debX3mZG6AYfpLQ=|Chương 113: 2 tuần quá khứ;sqqbpPMLtFQ1knuQgWAcA741vosjYANrkJvX2mBG9BVLM0R3yIzHlVmDQV9CiMqfpwLa/NOsBH6CbY63SRXGDok/Gn8jbJlF1t0+SPVVcbNW6vVXbtHehyTT6X8RybxIUEnhw/UY2dDcT8soQFdgu9g9ZZ3mRHIDDdabUx/amAI=|Chương 114: Đấu vòng loại;JlmNSWlfn2BKNVoReJWnm9BFKi3s099C34opvkdwcMyu9cyVzYAKh+gRLLi47jDns5gAMjrQThEA+vQZPfoGEpaL38htz3aDbxyR8cFEPJMUgkQRGHYlQVQERKPrgKmBrGeo9kXbVPZA6SPyz7bZovLGXqnrluhTl1c8WOJNi34=|Chương 115: Con trai của Nghị Viên;nTqWZzIQtB+sn9dk1/qCRS7sZIZyp2YXbazeDznh9T0dduzzW/w6WMbaoa/WisezqhfSfyv64bqVoZGZw9VVYLIcTshAp4f7z/kSajJrysItqawb+TgsdMs3tPJfw0alMDScANzCxpstU2HoxRMKnWFdey+QqwFb1KdHomrkfFc=|Chương 116: Thiên Thủy thành thứ nhất Trung Học;0WA1dA6Y0omoLnEzJLa/vQ/iCvrkh+GDu8MtRxM9KQAvVvF1tJ49YlA54Lv25a/t4fp+RGh2IHmx0fHN8uiPQTruI4CrLTfDKPMC3R2vjbeTvPJF2GmDtFGCOlQ1EzWCE8ogJfsjBPFLCdwc0pPVzSzFsVUIGYzxSq9guVP7+ns=|Chương 117: Nam Cung Vũ;fMgyD3tZs90J4tAYqxZJiZJF6lMm7YKWE24XwU/kYtxm+zjKfeOf8SnoSw5FXiUhz5WjFUcWoGaiHhNZ5QuNUv0CJSNn7Om1UwCqURYAIXr9EBnsAZcnu+UuIjZ9XkXFQTvkbtWx9R/2NTtkMoKq8hTgfa/Q/RtLEFLsXbTd9WA=|Chương 118: Oan gia ngõ hẹp!;q0Qg2UubBHjI2lGbyzFYsjaZzHovEW5h0+u+1vtxrflRLyjvPz65x2fCNE+ogFPCPOjOR8oSzV7H1dn77/ZpUxzoGI3md8u8WZ7BtOhYU0yPgFoYmemK6rBvQJOSfYvl8Kc5D4C09ZJQFasdF+SLpeMUeVkNHbr0yAvbB/0PMps=|Chương 119: Nhất quyền Ngũ Hình;TXidaiwPssBlR67JYnQ9/xT5Pb4ZkTjaUF6QBtUPmL2ZaRN+Ywmkjf96efLqLRFOGZoErmChFiTW7SIyQq+xaSi57YnXtZav1gsuL2mEIMGScfsFaw0lW4ap4H0g72K26own6T+CKaU1ipVTWUDfdhWa/OYBWUp5P3nLSDDF32M=|Chương 120: Đại nhân vật!;Zu2NdYDnZXyg/maulKMNzIjjFtUIeuDdofWtjb2b++3w59zwnE3cLCUicfvaLT+DBDdBUPvFaNeKQsjcSz8ZnJOMPs6iLR1dYIqVE0inbfrnbcRL3FzoGN02S9MQkMQnE9mo3p0n7NAXQCj+WHh3I/f6bq20P+3hgQ3ZWj+Jm1k=|Chương 121: Có nỗi khổ tâm;t4YSHiJFl6Pvj+x+U8fFZiHsVa97YhXWOIY20aSmeJmA0HV4Xn4lj3Whygsri831Ye/S60D2KgF4KueQ3t0dWKvQOFgumAgUBEzsW/KVIIIJAYr3YGVQhqkbiC9gS4fP01UoTJMIU76SAAt+TN6BXYJEpm5NiDg8Sb99dcM05pc=|Chương 122: Khi tiểu đệ;A9kG7hon7OFP8bFqLvU0r5IAj+WeqppUZ4ED20AIhvucSlCeY1ePns4qA4TWXeZp+CnMMa+BtEGE0NHijQ2HMdftD6FnhC42SraSKEfumY3a4sG//re2g9y+c+rDCozicVnC8bMBVXT92Z5gY72yZH0likFSD2sT0mHEUEp13fU=|Chương 123: Chuyển khoảng không lương thực;0w32lViAspxG+5Z1f2egPCj2ZXu7EpSLajazJaNbXEojT/6+QlShgJ74YlfGrV60FO7l7n5sv6ZUNLj4/0QpsSWTuTs4qT+eOG0u3MtM+GHkTi8kA8tuAMiunm2K0lXYEmBYQPTRjTZeC/B0YOrr3icpsVzLDjY7IrWIM4XpyXI=|Chương 124: Quá phách lối!;jUGXtUxnzuhCqCcg1Ap3PVKtJtXB++43KIufkenSWQdRIQZWEMUZOovI5pDJlheQWah1QoB1E9/DB9REkEJ5CR/GXyiGqCCs9d3Sfi078FbwILQEBmZuPwkDYZ4d+QSH6XS8yE6qIRd7l3jpLgj4MA821apMuk/EfhDNfcU/aP0=|Chương 125: Ngươi cũng tìm Hạ Bình? !;6oRFPNL2SJK495PoU99MMbedEvtNViTD4eCEFsg035HZMQr7T8E8Z/jdI+13NWcIM0eSJpY9TsgNQ7/gfcklcEiV6Y9eniUEN320Sda0WDpBbWutGLBaVuT6I3H1l07HhWryVWrxftRs7cE7ERfNFK7iyFJD60eGBNSZ81CuFE4=|Chương 126: Dập đầu xin lỗi;/RSe/zD3UEbV/9ZmfTVOG+3UgLNGOH3814qRc/ecaQ23d3QwJz7cPyhjUHANMSgpdHAvSCAFcCjYwc0ZTXJnA819U+wGgRlGp1I6Osnr1Sy8GyzlivYdHt7WKZbNAWTi/dAPEcqY4BGE5HeqDAyaiTuwIDIpfPFBAhyztxXziY4=|Chương 127: Khẩu khí lớn đến không biên giới;rCwhXe98hNzOBejQedHPIFI9pHGR3tGz7L1wRDAVdVTKZa/IXHlhwsxoM/8fMhXmkE+ZvRLXUiweqyQRX2V2eKXFhhlg0xaWOpebH7dxgl5wv5g1ZBSHqYBj1CCVWndZJkwRT5tRHYd7yHoOWQYNAMLC9DySODw5QE6ng3jGV1Q=|Chương 128: Vũ Đồ cửu trọng thiên;ZTRuBkAjlzZBPkO30gLO4gzP4CfZD+hrK1zqV0cccMXDeGXSmeOFuE2aitzte8a5sGID0w8YzM6e5zdRSW1Sol6GIPiAt8UxUhM5IHAImMyYN8SqSk/gSHvlRQILzw6cgvKwWFnz09+CYM/E9nxeffiiv7NQI3bHJ8wxRvSlkeQ=|Chương 129: Thuê mướn!;HixHZFyK1ENNvucNi4Ed/4xy0yEYknvqn5GO9P2Qd+I/dAS5GAcpolWLONuQSslyvRNXsEHrOF0DdxZ0gyUtwaAwOegaMtWSrwM5Qw8W1fZ/6b+Ghvlf3jsxE9aFht+imCECUHUHxz4nIhGM9rktP/EYS4rd0oVUS9o/ipfy7Jo=|Chương 130: Đoạt lệnh bài!;GhQyaUF85TQ5a/BMZhphGMdu3k08dvE912vF4llUO3M8cvTL//DdC1J5kHyuZHETIiuSZ+IV6/yUbNYJpabM0/0DPrW/MQI9mEvlnKonV8cF1Jpw241UNsunwoHRxGWLf0L6qz4TcplxwbHgN8tC9zDU6Ye/0bcRRPEjIE0WjpQ=|Chương 131: Nhiều người khi dễ ít người;phRVziJghEYm2f2VG5JcMVC/qNkiYk0QKMKy5/P1eEzR1rlHlJsHNkT8V1AVliUbDvdhSPQ5HQepbwlJcmcKpzA9tYaO49vZtA7ZtzFkUZzhboUQeklSeZL/YOgOwp4YHjalGLxnYO24Cs6gcTaOwDoJf3zf1z9v6RPirrJZgms=|Chương 132: Cúi đầu liền bái;0t2rN9v+GtIZG7uD+Zmgps8CpKGdBAqS7nm5/32Yze75PRMnWDlIo+yr+FCjRsq93gmFHzVLA7zLxAW7+MniSlU/SN3N3cbyf/bUJZvr5puDqqERpQLYl8yE6/P1cizxElaceynskgH8yN5FQRmzsljCj3rHNBXczZ56Pcb1veY=|Chương 133: Nam Cung Vũ đến đây;Qduc0VQ6Z3U62ij9v/th7GXUG6pREuXNMtkVHkt9q0/Xkkh/Tz2Ej0c6DedAm6QPHe+xezgUSi34Jam0ZC8hhrC5F3Ip3Q4pe2OnmWvT46y/zKZCad15t/uwKO3L8FD+S1zDouMbEHwQsOL4W7OxJqPvpXUHIa0h/B6bElRBf3k=|Chương 134: Không miễn cưỡng!;XH33OgqLzrnq9xNXrwwtwpP4AG25nLVuPz6tfV7tRmPwMNbAic4+W+pHv2eJ3f6uBU8fcFhSkZAutmKz20Gba4+1tIRyUEVRjY3nHJgqmmuT9V8t9mpil9gpmE6UkOT2wDNsVX3RGZVOn7Xgodmdeup5Ypv5++LSN/2DDLRcFEQ=|Chương 135: Thiên Thủy thành chấn động!;CRvd+Mpn+TLQDS/g2s3lwplSH+K6xbmhlclkpUG4OnR/w2P84yXcHE9zbA2SfSStqOTY0s0WUxf7Jm/mUmkgSsEZlt7ZJ0Y+tlLOOZrGuW2vjIYMvNA7h7Ybi3NarICWH7RjD1vu59Vjvn4MjHPnCa7FWp5jq4VoRtsd8BDVkzM=|Chương 136: Nửa giờ;Id3o5/+WGO2MWefD4CojS3MPEBIGAs4Et6EWhUFB29mJYTgGfxAFtn2Iw/k49n/+DYcc5kJszyZiULCi2aLdifjSYT2cBC82uppfNcbP3pP29XQ4AsabffzVGd+i6g6k5g4JRyLqDsZ0PbD4cZIIEOCZXj+Z9Xdsd+/9NJKUMZU=|Chương 137: Thoái hóa đạo đức;QUAHB0dEU5jfees4fEYsUyWFGH/fkYjmkh3qsGzeb1VEbRs8QpfvgF0w8NLsi4I3lykKt86OrcJ6OcngGyxjqrHg5SRXkX7Qyp/Mo0kn46Q+uWGLF7Jon7Jw6vPMDJE4WPoZkKnk3/LKSPdZCxDkyBC5VnhF6Hq4grWH7ce3vOM=|Chương 138: Cấp tốc lời đồn;8YHtjRmXKmAiAOg8G+VZZKAyO+5lebYobNfP83HWlNjigtQaSz/5V8kN+HSJ3E7IMWS40tmVclSGVcwuyOqDONblZjkCRFMR3i40Gui3EXwEuVGLmz2NbnUSHkCOGCUWQBBUV6J5NgM5Ajs6W13Kvn16vDZkfMs8uXePWiOJWjY=|Chương 139: Tần Mộc Dương phẫn nộ;HMyCnUe8ACBeCHrSmJgmVZsdI7yU87SCxW7qSYJH6TucIGxa4x+KLv3IBH8lqxwx3jPYDXRbobH898kme95FGy3LLNCeUAMr/s15z1lZ9Z4j0ZPd/HJQaWBWMSEXrpqLXCeqgMrELQlQd+I9BauPpPAmcf+uPQcEK3QN/Oo6h9A=|Chương 140: Giọng đại!;ldtYiyYmErPIR9Bg9FGXsbovtF8T8kp2G42Ck1I06EaeIxNPSjauUrh6try8qTEwUYTJIH2R+CKVAxEcYYyHmKK7kNE1zan5ypBvgtuMvN7tzb6zUb2yk4OsGAdeK2utEGWjcsYYYDntt3dLfP2HtHDyGrgUmPySbUsUVXz/nZo=|Chương 141: Hỗn chiến!;2hgeMp3hDD1t93sl3I/xXR9/6UCMlgCNaxaZmR1dPJa/D7ve6PxLOKAcs63halq9Sl1UPT+vyYoi71vXoRWoG+e94cG5bbL+xEtx+6c9wRyeqhMAxRKHJGVaqlnMjTTnL1wduP6lEg+zK7JUvvmfgWNS33y2a9D0lBNsxKJQz9Q=|Chương 142: Gặp nạn;anBI1RJv8BFg1gzV+3NpIghTpKt1+z0b7yCwsb8edYEp/JFQbrfDOH4axqj7l3m5ZzR4yo1f6iLlwYvROgosZMMoHY/6neetUFFhSRY3VIPD5qgHc77BRrE0eLKcl/G14Ful9oQkTnHPWTgX/BLCGOYZdVGhdLuidyw0w9kcL7o=|Chương 143: Trận đấu kết thúc;UtqEZCnMCgLCtWDu+QiameRbO0Le0dGCpCaPONyefnCuIqHG8Vgw3GQLzWBQTzfKCs8Um6QCMApSn6VHVUm4Y6Imuq3TJ1EMRPUZkRk9Jr08rPhQ6jMvVqtUQHJpziZFkxFKKw6FqfyFMQQ+tHRt7jCXGxN4k7vdHDq6NQKXagE=|Chương 144: Người tàn tật tụ hội;bqdb3743fj79+cySycGtjnSP4ORzXJlhWvS+FDBYsvU8amKrFP3eKSpoB8TnsByXBFXxa0XihImnr7nmBNlA07N9dz10Cz+ugE2EbYTCH23fxRca2eCxAokSGLQYe7a8176Uw8a/ZAuyRxbpPvNh8C9QbVA7im2EzY0CNrIqBeI=|Chương 145: Có chút quá mức;OLbFY1mEUx8R3v+PAWpMPpi2jqYpPiMNN2fEbJjy8IhN1zdz+EPe3xZqC9CmDpkq2J5Q8iy6o9s7iBgIhI8OPsfln9SyC1jMJQicYk++OJoxvdFXomSzBS0EzXrqD2haROmYnXvnLZQ46NAsUn7OyUTc+E3zKexhT50W5ur5JMM=|Chương 146: Trò vui còn ở phía sau;BTyAQyC1byrjinPuDb/kl7OJ/67strQJZwl8u7LuCjoBg1o1fk+csGZ89BV1AOZGkxkiUMk/Mwb56T169kPy9mofkI5IPuI/L6A+1+BGR2/jKU29It1C5YWS9qgNBdWYo7131EWSja/Ty09FFZNLWSMq3C0kxz7BtVvcYlv5Ksk=|Chương 147: Cho ta làm tùy tùng;EcayjU+WNiTZQa2QzhHwLaEAbVdVa0X0dHJbMtjiO6X0CalOy/Uampl0yCcT63jqmtbxrpc5ETw9yrc6PsHdv9aNhuB0VBtVp+tHF1rso2aLqH754f9GeO5oblShw/Ys2bVs0GzYP8Ldh1psVdllyqF3BQfHtyoVdYXCCvAT4fQ=|Chương 148: Chọc giận gần chết!;PUIL3+mJvI2ujuJwB+VBzBcxebbmci6mkubfd5Ciq88pQulg6DGBUcSvJXzmOCaNs4k964YHkxHUMsDlc1vWKqrxrQ9FEh5PFpm9Mvufq/lNzK1x+WLCQwu0nzZQzW2vDq/rGf7Wkv/mDnqtdaxji/jCvmihT00nd26J/bsyvIc=|Chương 149: Linh Xà Tứ Tuyệt Thủ;bFWjbGmpolnci3unDkWz8MfTwfnl3wdu74Sfc4jBcJ1UTsbkYxtJz48sCgLGiftUtNfUjL20MQaVFjBHdyBO4ECark8FAReudA8f0r6z1BFwY5v0iGMxYH9uq9qtiq/IUelIRfbmG1NNZ0CEJwjT2m7WqH32QjzIkKCaKGV1guE=|Chương 150: Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế;PPifK9ZjKZ4jiQ0TGNSmkFAesK6AZDb2OhrLh0UroGhDrc7VOFFZ4Ca61d/Gf+a5S0vP6qJSjRDx2+KE7agu0nGRQtNhHwRehBOF7SaZgShmfD+JG1Gyz3wemFYpzuudphZWSbSjJrrgRrVz56ClrlavQ8mPgP36OKILdy997CI=|Chương 151: Tỉ lệ đặt cược 1 bồi 10;9GlqMZgFXx4cyCnHhx17ZULyqHUiM9uM/cdyuGlGTjthwHPyZIr31yE+jRZUv0g+BP8bLcePxvRFZLtdeWx2X5vQ4SZgydTdlMGqUBNph0LQbtmX4fu74SLjfWd4IuZGQhSrA5tBQYELwZFzuqtr3s9hM3yqjV/zoXodffDc+Dg=|Chương 152: Như Lai 0 Phật Thủ;4IUHcXAkMVdOPhtMrcklVAmYlzyy0njRZkY9Hzg0ikoP/8xwembmB601katXHhKvSmk6rCdVw4LpBJftLYrVO660tSJcl6jSflmvJKTIONtA6sOmrFhtLFTLoUy3AgAf12V3xH9UlRH1agRCdCz1qXveV3IqWfivDQAiP2lCrGQ=|Chương 153: Ảo nghĩa Phật điểm Thiên Đăng;xZY8+3VM1ffHBOy6GwAgmpVo9UKXi/bUh79GfYwYcrvCDyDm4b0H2tg9oFPAc1M6gymr75nG/P4vBd6hlJHo8HR8yytiBeoREENotRAMu9/+/StJcoYiRTwHHppayKzl5lw6iBIIeKeaVI46QxQnXiQic9CylXkPPJCRjWgpkXo=|Chương 154: Tấm màn đen trùng điệp;Qc8lxhXrAzVNHnlbSVu5X4HG7XYQzdY5kcFgtQEMP5uOmiLE+3iHHnpSDsRlBKD/aFHEgHLZvYKU+9jWl7nH8NpC6eYWzEJ8tMsuAmSEf7uVpxc8Lb5NzOppY6vZTRNhlLVtxfaleNw/UCOUjKa53kovBSycd32e8JWIgjr4eaQ=|Chương 155: Trận chung kết!;cFND/RECD0AqLdiBxiiIG+oBSyC2Rx9GUu1fLXZemkfEyxypJWWHI0nNx8+JMRssG2GT4Imhfg00mURGlGNJpj2l2NzSE+wJbV/aw6BiFVSig5SlseAnXobW+TDDMyapZ3wJRqqo6PSLi/ovC045ZOyE4Cll7i67ztTkLL+ASfY=|Chương 156: Cho ta ngược lại a!;LQsD+36yK4Na/luaMZR20KYMjfGe3LNn04Gxe7gd9zfcLWivVFHCuatzwW7qdN05K9dGjPJQm1lp1Kizz0y4458G2ZNBsZZ02lfitzIzwCoBvDIZv8OaFyKVqCY69Pb63QKcU7Zw5GI8rbNXYgQozLPTPx/sHVKpynfsoTDYv+E=|Chương 157: Đây là truyền kỳ;jZ1ymg9zgztA8im6MEZEci2QEiP0+EyXcV/fQIxayAKmqkN1JuRAGDIyeGL6MoUSHOtcIKJOT1Q8wcHRAZn8P0PL4yImo+nstMhXaIhCAiIBZLqXCqJx442Q4lQJnaY1Ff5HyLVFeKBeh+gvJXzDspKJvuqTRvlMOegiD225Y1c=|Chương 158: Không cam tâm!;F+a4HTDSvYoH7fSWfxIcrFV9DVqtXC6wn7UDKXhW0qfKNrD/6wSz5ryDDg5FdEd11SUm+QzzWVH6Ka6kzUZo8D3PUn3rhhVo+qMN9KR+J4MRo9ywrBxImCpe4rYeYELYkxkDzjMYb/rfFG3PcVQvU6V6TlHPu/QgW0/vbR8X1j4=|Chương 159: Cuồn cuộn sóng ngầm;MXXfMtxin/4W8cnDzb/Qz2zDt6Ag9ekJPZq0glnBdaBle8kBeDvvcfcYXg7kQrDW/rQRrg8SxfyZGhgzsmnx1CDhvR4e4+26lGdBFtaKO+sn3e2BnJX2LkaFmjvVheaA2ZuRTKxVVE7lbnA3POmdDJJR3HuLYPBOiNTHwUwUHag=|Chương 160: Hệ thống quyền hạn đề bạt;+2GWtVEm2ykAvvtcISsjdtlyK3up+OKLo9IwpPKwL/k+5WDmpBKZ/JqZBy1ztFFCK6QuArUyhUMqiiBpnYAyewOjgrx4FBL65gx3Qot783DH24fnRa8hdRzg3APGL8qleXez5fpjxPKK0USLoRKJZy233C1RU9WdjwkFkj6sMq0=|Chương 161: Cự Nhân công ty;98J6hTXOKQwPNgah9y/krBTGwxIZG4yqoBB/wXV3MflZeE8+Pmfc3HRbZJP+6gKncBtsGTb11dbIwfUvvdu0Vg7VRxnxUxBAuFeYIGnsSqusi3YgLDrqb4kHSc1xSoX3+pty4uDo1N7uaCzocvcYLzAwqvZdu85sxBGvyyU5BTs=|Chương 162: Khế ước hợp đồng;J7rcOwhLsVRpRJMkZ3RMgK1cQ+exMtakkQMOcUS59S905jsx9PRYlvvEXpdHiCo4gDOF/6jG8m4DJJrE5NRA0S1dhu8b5XI63YGQ58UK3SP0FdUGFtYpu25uwyFpzOQEoBw/1qUC9M0TmXteUmseLzE5p1mlF6ydtREhhoYpRFk=|Chương 163: Thiên Thủy thành quyền quý;BJ47gBjsTrKmfzmLrAS8G+45rG8qvfcV0etigO1BuxEE7PIJuckyZK3ZeEH4DaH618xZKO9VAeaLPuT0mQdxNG5XPK85v8WRgJxh3JotOX7dgJeN7bCHcmAjEmjfAvSOBjOrm22XTRiwPlcRkNRjBb+nqIrthRcR+Ov8KtSvDBU=|Chương 164: Không thể buông tha 1 cái!;81cgUQQR1er8h5sutGnd9Ssi3dTIs5TygiPUvsT/jyPVwr/KLRsuuldvjk9pizkm0/u8FKGS9kjrieW119nWZGN7JYGTstJsVboPg2qhSgtUucYFC2wCfYBxuUufyl56uxtCD8TJmHomX56bJ6prvGe2IsUDepVUWwK48sGAxSA=|Chương 165: Ngưng Khí Đan;vPpX8yaRsrihjEkTvMF/vizRzgU6Ih01PSrvOzX57HXV1NnzSo4d+uOaEXpXhJqNmFrAhkCGmw/0hSth6a5ctl5eKj7I7k45fWv+jiOkLxA7yYhIZhWIpwAt1QeQ+j4S02j4BlABKilpE0cXstLMWGtb7F6mWhFzQjoYg+7pvD0=|Chương 166: Chủ yếu dựa vào chăm chỉ;dtL0wRFAwsiW3azCyKN1aST0+XLKOkfGXdA9TsEoe446w44hC8uMvvRmp9+16hJUlZv59W5yZl2dFz7Z7bBGjVkxIRCgSV4fNQtHb4j8CO5qWM84ykZPfiQP3UvfJF2VFL3Hsy4iqiq5SvgmgT5JCGn8ovmB11a3op4yTai2pnw=|Chương 167: Xã giao vui vẻ;Tt/AkUUtfhQfkn5CEnPXuSoxBLjCCY1TJyv3K1MGjqDRM5/GmfHHWLq+/Gfu072Py+H+5atWer2KioueWPT0eDnZ93ZWR4PIOr10d6hBhmoskSW+0CJ6bpeEpziJW/vQCaK/V2LfVrm0e6Blcd6IeIFzkc2/lf9C5vq1dnDyAJ0=|Chương 168: Loại người nào!;CFLz7RkBSqhSFuu9nmkc2aD6HRbnw9Cg62vRIr0ZX5t0328HO4mo20BoDKu1qw5xria1x0a7PE0YxxpKyWWWcea8ZuhlAtn8yUw0rJj03suHuVDJytblpFm3q1CRmtW/5P7T2ESvcBhEijxDaik9R5d4qw9riBuvYavrgsWceeI=|Chương 169: Giữ cửa mệnh;m08mY/iWjUyuYBDJaGkjTk5Vmdjdtso7ToBnLFe/FkPYZ5wNxpzFTVrmOG8PngPmeNHECt+x4VvUmYemd2+RRGpCzT6R2PQH+k97IbofH9gDRlH0GBh3c8ARrP0mdqG4uP2HMuUoL01jbYxHKdMpbqQMHG3tCrH8rek8lptxElM=|Chương 170: Không có tư cách đợi ở chỗ này;JWhYnBf2vYsHVxvuswWfgjjhfvBjkNtiLNy771vv7kThqOS3T2N1wO0gxArqn9kM9WzvaBFg9T08QC0z9E3TS2Iq/i8ZLfCHOqK6obIUO/Rcg5IWF2cKJD/o9SxphIpkhjzsGNI7I2k66i5ee9Lu8zztjGqC6AlFpFigKGPJ98w=|Chương 171: Xách giày cũng không xứng;adP3jLv+wnh7rYDwQ7UIZnXPjHfT1BMbddPZ7FtRKIHRWWLc0tLs2aAzLFHgxMmrMGnpvTY1grI4LTT6EH8xLbK7EAHeHUyVbWJZ0PUtxb07igdY4Ihe1trS8/o0RRkVC3cRNScYaUpDHTmHjBQFw7X9ykeoJTviUlDa/mRrnME=|Chương 172: Quỳ xuống xin lỗi;gXIxiUHy1RR7AZnIxNJYLmPh2k+THn3UciThp1RF37RDIpom5ewBIkLAJpCb89MQKmcA06DPKhzEJedqJNQgxOX4iBAPi+mOpokDgKbNXuBDUKpJ2cXKrRI3Xawe3PYWjGESeVF4miR3nm7f/UXQUHfs53RMpGHswLOzayxiqx8=|Chương 173: Phong ba lắng lại;h0Or02vUTcFzCLHVhAv1xma5lxLs5rIgk/gSDlYVyYrGBVKkiGBjg+LyuvfNoyU26l4zORL1nev+mTezJzrEqFnvk+w9tWnWb3gcx0OOTsNKckGiEiC/vVNwQ+IL5+Ok3AGjXXc8uc1yAK0fUvhNI4BepQ0Py/zHkrRurpthq+s=|Chương 174: Phim truyền hình thượng tuyến;bP4Bi5/1pSK9JlrqTYvrHMzS/apEmYGQzQILMIsxYKZsX2BBnbZQ/hpz+WHH+wYIYg5J+Nh1KSfft9EEiVMD31m8wqzA8vRkRGWxWI6LLdNWvnXKGYrpvsinYq6s3vEcvkQjMhRWz51o9GonX1SUP7N5V1sUxYQjmy+pDmahz+8=|Chương 175: Tin tức đầu đề;HoK9qMebs+1XmURE8JTI1rpFUS/QxaeGoeYTweQEiQwLQTynw4Q7q6YPWI1wqvmMe+RqsvzyFKs562208EMI+XXP5iosOCOEy0Doi3SLd91P32mnLtt3KmYBqLRADzGQNFHe5FyKczfpTYhMnMeCl/RsZzDyhLzEJgHeYFiNofg=|Chương 176: Lão sư đều không buông tha;aHBFdke5ezvIllC4/20thLjmZgq8Kem8toSGsIXppW/6fq57OP+g02sKsXOL+a0mcaw+1MxUMcVFOe7zxoNfPJQ5uWQJQRUJiMnkMFfBlUi6DmNWFhl+L64yNXy9hgox7M1ppkAcZpKkeVxsaokeWvsihXJMMn0vhAOGXWs4r1w=|Chương 177: Sắp online;7YXoJ59AqxkPZzN1Gr3ZxK07otVYF6T8wHsz8QUnkQcrQmbx8RAj0w/YVhmBHy7eG5GN+B/LhAi6L41VJ3YxnLlhUBYIiFwmHtJI+S2h+/Q2AIglRFa+IwA0gdejngSVoC9v6ayUcFxa987xIj0uTWJmKqeiGLF6ynGudbZRSCU=|Chương 178: Điểm kích phá 10 ức;lRzWXWtRftGUons3nyocH0a9hruXOiQGNPefQZ1VZJ7Y4PENUIRRvx09c6INyjyCcLKkml3dCGw9ZwuCJXXS/pSw7fkSVgwol5SwbGwHNZT7inNFitDDKvUudLC/34pkKSD6XEKwaMF2/CDhBF9vIJrDAU9p6gwzWXkaWIeuQco=|Chương 179: Lãnh đạo trường học;8LDU3czSXM3fbdbU+h26NYrRBeZEHrkOQGLJalVs5ouMUxIxIwfiz/eDg4cywU/TpspX1lBUoX5wlwt6Yzy+s9GqDOPN7eqTzrdzboySg18MMtpjUK8W0uVvLLtBAP/DUvCw36Gzgg5DeTS4Us7K5m+aS6nT1bZF6uWZu7cJ0FA=|Chương 180: Võ giả cảnh!;sCqL48PVOnzregc6cn4m9rpKNbn1sOXNMX/NTtYjNLEQVtt1qqfeMdueB/9nd3Mfe3sueOxBChVSGXPxShEFoqjyWixddYNZcEeEEIs2ar5Se5LSLxSgAC0mB3qzjw9Bnlr4u6VszJTkQ2X/oqWPaRhD3ngeS05aYZgw/rMTZ3Y=|Chương 181: Vạn Thú quyền;DBwvfbqivT0OynM6i8JBhcHaiBOV+mgQWhJ9JbR0gzGC+KCjE0tCuSoW7894b626uxDphfzU5l3RHW9EeN3VqTKsWW41fDE+IcNXsnK1APXFzv5muyTQw9w1P0ovu/ZBhsGa4d5JBDR8QHpJGbFZvz/NU2nmyW+dLwu1F/belho=|Chương 182: Thượng Cổ Di Tích Hắc Nguyệt tháp;n1W6lcb5hv5cO18fxupS1xokl6UTXPc8/tAuLHcrSN6ylz0a8QDTGUweBdK1Ahx/XI+b2u2s84dCGd6qKXhpDMHFWz4sIhhIkNdQOEPobKB/P2eDmJTJPO4YfNQGoBYOVTnlHD2y+ofvLWY/aSrfa8lxOkcM3eHgAhjIkZ0DDnU=|Chương 183: Đến Hắc Nguyệt thành;sw9QNA2PZ06+8vnjgdAQ6jx11sizsA/bj6nI2a/0lty6i4I78Ir1Wl3nqgKmlk2O7HzllO9HY+hNmr6ptfdGUMfWbAGkCH9fuvDPZtF4kAc4vyxu5XA9Sw8ZE3z6HbQCvNTG5VxNBeOwa1EnV/eaRZMDLWlsPFLIFFd4D/Beh3I=|Chương 184: Tiến hành phát sóng trực tiếp;gbKMM/HkntKDDjzDAaU0Xo97GaGicNhPPNGpiPe46esq9/9SmZpyThfCm/WdKSf1LekHKGlCxQ3w1QBPZMgjDD0bTqjHZP+lUh0fkGlGau1bUI7Vd6gV7CIM1Xbl+jMZhqd8SkerRm5s6IeIbv6VNMYu8we0UoT82q2mgzr+8Rw=|Chương 185: Đều là vì tu luyện;y8kc55lgE/rDmmz1XKgOL0ns+VeCwmNAf40eoS2+TLHiYh2D/RiJL14xE7HLFVYhRhlPsBk17UCR0VxFfHl9gxLjvuXxUgKwSp+Jl5nRiZGBGCAEAo6rOoaLKE087Zu05hWQzmW0Ltvl3HBZom88+E3LS3+UqpxhQ4kWu6Om+t4=|Chương 186: Quá hoang đường!;vCMhrb4pj6W05byzrgoxWvAUTtQS/Iynf33vtK+/n/PFtU4JwQcA32OVZDDEM/XfvStK877o66jxuyopPeqq4vDOfSV+tKUs6ItZR1j4fHkxj0kXStBwtrAXlULGJHQlVK3S/HHQlGgiD9Q+9LiYmHxrcKw7G6gS0yOzlcwsJ5Y=|Chương 187: Đăng ký đăng ký;Hk7g2J32UZP4JAWZXtNyd3QT1qmc8zjANY8o64LWn+rll6AIR/TdDOJS1ExrwjX1nl4Z1OoRYvPHoYpWaCjmid1iIEbg1bAio8yzvbd+mpEoQWr2cm/5QW56E0pD1KbjniggxuBuZIDAlS9w427hhghT+3CjHKEncpA1qbEReRs=|Chương 188: Thủy Ngư!;1+w0OAp1dni1QqxFMWt+79macjh9RrNUiP0VFQMDl/taD6pNRC8FCMFq/8TzbEeJtMN7U5qQl91E428Z2XmigazejuXAnCaVxJTS5f4ouM319oB4Fo5wWOvvKrtnUUDi9Y/m6F80NM3o6iwqXq46vat9i6se4aoKMlytPG9zS7Y=|Chương 189: Muốn cược thì cược cái đại;xCZg7Wzl36mXHJHsT2L2a+udc2AIHCYu8NBpFCeCgcw3XbHG5d+UATDX79NdECdWLBBkaeAxYahMe7IFUOSpR1nN4hdOc5nJ3rNdB31OFXylrpXykJU1cgGOaNu29ziQsMer09G5nEvZ5eo7M1nY5PrRJSaMIAK5oz7TMO3ZrFw=|Chương 190: Tống Tài Đồng Tử;qdEGT3b7plbHdIDe0kkl+Ux9DKNmwpMdvdKjMAQ8JYCbgKcBIzHUbfai4yDHMgu0eGTSu1z1Yp3walxEvErXBvkpb3pXyE8J3FUaiPIuotAimvDmyQPRQJMj7RuM2cOvdFgqPPinPrO9zw2FjbWGVSdhcxIML88fM51+Jl0fKgw=|Chương 191: Cuồng Phong Đao Pháp;UF4gg6ZubKMBh4wd7z+u2Xqu6yFide9tXLiCCVxZIbvhbEqMmufYZ8T03BV5dkRP9Wp2ZBsle5MB7O7OR4CvmosTuuw+Fzk0GOIYkoB19OXhqlze+/X8EvrK2Kwb4wNJzM4sHS8QEhNvrXG1ab88/LE839RB0+Z8FyCI16GY62k=|Chương 192: Bạo Sa Phong trung chuyển;tLWAEW181dVgOlz4bKpzZWskXU0vTyyyzco0ghtm7tn04ey2A5hrEo34TYmCX3RdVVk8ddFs/dByODVt8wNKar7Aevzfe46323S+OACBFRTLCSKgfYM/Ezftlg5/U8fK9wqnp9S3xABZoBHVC1rWlgXagp1OiY/5kpwZeaNf3eQ=|Chương 193: Bạo Viên chùy!;tQePMlOA6P78dVu6+RJ+4fBDGeBKfp/njxwJX9s7d9ynWV5kOkclsbbp/0Vg0uVajDkfhBIn+Iwd74ZErg/rsmHlivDllRfNtJ6/zSaYZNlHz7Q0F0H4RAeq/XRpNt3OW8EN4J7490tqIinlBXa9y7bfbJtD2fNM3qUfKGYxNNc=|Chương 194: Người trẻ tuổi bí ẩn;GcZ+TCfe2SkCTBHyn8Fv1MKdD5C/CaEmhFPILLURi3jTfdHUETAiNawIlcQ+nrrj+RYSFXlA6luPSgf8Cd+SEVrkQkQ4SoWzxryCt2kR/HxDI7xCGvgDXWxDrEpSbMBDWJHnbdH10aQ4VToVxQDfR+En2tgWTR1p4q+ZclNcgcQ=|Chương 195: Huyết Thủ tổ chức;yLDvC4cC5CsPDdr0SlSccesu/YoOOi/F5x85FzvqEW/2hqxChk0CCMeEJTQxWa1QJ68wi8AW8eaQfH6Uua/TI5IaJqcrYeLzbwO9jND/11bnA/kT38Cbu3qDyNUVcWDBcsSSuAyuiBM5JbNmy1h5yYjtCNPXmf+knLTjqTt1rVk=|Chương 196: Ác mộng cấp thí luyện;Wm0nZY0gQXyOJgv+sw+C8RiwlMZd6CUnCEVVqq6FxGQGyYOGnPVs4lrYbZtyEKyZKIKhNWD0aAKEWxBl0vjrKBkbuJcarIf5BHSONykutFYP5ZTqm5ULM/fTBbBJGs1t38xdI/NbLR0FoYf6bbgir6Jk4hvdR0VjIQ2jPGgkCmM=|Chương 197: Bắn ngược!;CJdxmyhEU8fDccTIT1x8HpA+UCnEBvfOEChCHaKG4jbyhEMBWHRo6dNtRYj7DZRUGUfXFLV08mnY8FFU5iTSP5PWWM+31rSrYl6rS3hEG02kz17U+d5wAkOSYXpXHtwCgbcBTEh7cS1sKilDkRGeO93N4Y1OrJKUrMr4NysyZEI=|Chương 198: Khai sáng ghi chép!;6RVdfxUJ5JsVPDjqyivoRFCZsx6YOSRcGYkfY2bUOH7CrYbbENfRVN4iLfikJtxRFwKqMqjMdr2gWmuJmJzZPHG1mQI/g+XUY/A3F7uj5BJiod6LrIZZfetB+2njxN+w5ONrlbAanxHb66SGk8zkdS1rTPY4TEkepxCshlVmuOo=|Chương 199: Sát cơ tứ phía!;AuP+7ZVuPzTybPnwFf/tvtuezla2HBQQoYdeT0da0/jNZHRLQEpVqSg5SBSmuPebqIpm/+FgWMoHs4+o4ZuP+vUZda7TBIw2PBLWNJ9VX4q7qKBu8Jz99PSjmuVYtksMmQPp3lYe5APZsNBeSOH2D4DZl6EctGFHGmbySEhpfrI=|Chương 200: uy hiếp!;NrcZkHuqxDSXBTa76+o7S07NrcxDHeAM1GUEQHED8j4G5z+zxA8+wZ9oewbgM2kjCy8HrOSrry238VrqCy8hCID2MUas7i4dcl3Lp12A8fiFeQksVX2m9rN25qN9a3fhgMrq/PRkWxJWp6KHHKKFpGz7xvUvVL0yeTylHdvC7yM=|Chương 201: Tử sắc lôi đình;Mvhi5la5h6r7VeGLa66dv9OELjMRDvuaPQfIeHMjdKj0gjbiAF0FFc72m6DzS5UrEaMTRgxu9My5ep30DooLzQdCCIxHu/DtPn6jnl/TLfti5IpLT5CVAGnln0ainUHm2r4RclyuEcI7QaNqk6nrcjqDB2copMWjz0PtjUbxzvQ=|Chương 202: Lâm vào vây quanh;uIOdxCBjRPBMpoEfhhMgOs023Bu74S9ALI21dkYLUECmtIcPHhN02NCjN/JBHIeNDhL9rcQ6FXsIk/RegnGXzgUoQ3UvdbZ+dT3jNeRJBk8k4/aO28YyuOCKQRD1PP11IGF5K9CK28x6CSBPKS8oHwhGO/yFQcI9QNiqqUlDyDo=|Chương 203: Có gan liền đi ra;lSIL6NMwJ1SbqUk6h5g1Q/GWg5buBWw28kRIu13/82p8mUCSz4pFd6hk9e++SORoRVHNwl3HGlow7V0e001OM6MnBMA5oKLlmUg/PwhnIrQOq7WUg1y3rRxboioUAlldMvTtRqRzo5xfKSb9OLbDFL3mrR0TTpE+2XwVxo/zkok=|Chương 204: Võ giả cảnh nhị trọng thiên;QOrioQCZqZkThQvKJUhm7fAxDWKDKA1mmQiMDFiA+Ku4AO1rutDdTlUFxG1bSal0YIGXk68xlBhm05nf/LvtexoXqoiNTkFpAtlsW6oWqzbjIeOW3AgjPZ7vJBFyeuCr71Cm5MvHzI9DZEHrGGeJPMegLJiGFVqdJiY7277MuJE=|Chương 205: Tình thế bắt buộc!;wVY198g687K8KX7BWGVU3C+zdw8QyJmLWDefwuRb+andnm1JhBfpLY72lCBvhfooEOjDLhdB3HI3ZUSGhPpPSLsZbDpdmNtCm4RkYmXNUsiUZcUXjsiZ/gOgpC02Nnuah4kMgxJU/9nlZUe3MuLq3WZnZBg7yuzeoChsHCJk8cU=|Chương 206: Địch tập!;PcwUeKNJktjCGmlUO7BtDbnVIEekYFvOeJAs/0+78maWCbdKq2wMA6wC0S+Ckt0jRc8X9jwbaRj0VwIXuuejrKJjPI5Tet9zY9Jc24+ROZTUlMqwmaqINDmrpOUONOrzETd1mfO9UHkB61JCRxq9SHgSbk+eo+ICIt2GOqqKsNc=|Chương 207: Băng Tinh thủy mẫu độc;NVa+hs47xg0fyeroKHdkgGRasrWMfQM+gXI+46ihqeSnOrG1o/N0gHt/Vuwqb7SFpYzq3sFTdPFCdLwJHFOdITKVCa4SClj2XurV7zDEE5clhQhVdBx2ooRezB9Ur5eXeLGLikFt9/20QsG5MpDuW8BRMIGiA8GcW9rIgp7sNFQ=|Chương 208: 1 âm thanh chào hỏi;YqjW8S6cUC8Zt1MeNJJ7Dcrq3Q2cv2rKeM9sDj0LW7nbMxC/1d83mFD/1qcvyiHnmIY8D2PM6A8tm3H0JIxepTah/kHCVoQs7Io8hLxlWNoTFbe8c7vfIAoPLwettK1iKvdLjjg5gs9Y9+v8zgdvROb2+yO9rlVgPTPS6MN8lD0=|Chương 209: Toàn thành công địch;FSTBu8/nwKw+lfGu38ysCVFxT9WX0/CthNlR5O750AfDiwQiyllKyzD8PyNxvjAiuhUhgbNyrshGpE+lL7Edepwfk9TsxqxayGu23Qaz991kg4vraz0sfB5ebEwjxWFGhrKWdivVkVmtI42NncU1bMDDFNqtK3YnrlOTDx53/NU=|Chương 210: Sư Tử Hống!;3P0r638TrdmDQEnBLwq0ZyVrYEEd1YLyObN4/lRWhuU1eq5rqqQ52XgDiv0Bmi9zqCehLsShCl2Ck54/aFRVaIFLg4Z2/mk/YUI7wndTngs+DSARVhWG/Thw3zr4qOlGzcDmL8Mo+5e1OGqcbmqBu/2ih7Yq90eUIVGW+hmo6DM=|Chương 211: Không ai có thể cứu được ngươi;GiuRiGhmpoDACqp522y8XawmsSGlcVD+pOZhiIEOV0TL2j6LCH0jpV69DbN995G5K7PpCTjKqYVwil/FZdiFbdZYBguvPs56U5Pu+Nlf5ue5Uig2zgXlS+HX57WcG9VPldXyPpnmEgpnU/OkC5DfXMhe9rvy7DTwbKSl0E4IM9Q=|Chương 212: Không đội trời chung!;WQpKUEIPyO1vfNJsNeBNE+nG0I0ZOyXqenzRoaA9Ov6rTpxG57lZSG3dSueQ37M0VYPQh3VmW0YZpKLPEDylEVNmuQ2KM6XlATL24wxyrAJoFh8nyx1lUWs+OphwJkR++amMC+0b+PSmnLS0w+JQ1c4KuEmQb2AvHeVc3uELsXw=|Chương 213: Con thỏ gấp cũng sẽ cắn người;mD89/kmZCWwQ4gObF5I1ytV1xX35XgK60oI/7UuoP4UcizJsAoAKKxclGNyX/kpr96mMSfj/puBP1f9H9fv9KsFX0xno/DJP9bROC1eYHEbwTjQWB4RM3SJ7VPBpd9wmvQ51V44l2Ez7X7X2vXwDFDPzUpF2jh4O2YtPfCt/xkk=|Chương 214: Có gan đến đơn đấu;a3qICEuoauPSBIXkrR56RaeZXvE58lUwiJxiU7rwHouNnx7Zt29qktTXPVkNDSUs8XlGtS7Mm37HHoyFHB/uhVBqf0lHss5pBv7qLG9wgrT0fwJwlW7zL0dJ2tQShXjruRlajroi3DyzuOBLWjEHS0HMoaWr7wJfvebSOSEUcHI=|Chương 215: Liệt Hùng Thủ!;+AFfYu3mRrJYTS5eKG8T/VLXPZ1YyiXzqCqaeNFPcLKG+qVfRxb2xLsAKf/3QzGT2ygjz5PDyiTlTipVu5vkVoYBt5RzExEwIP9Xefut7pLNhfyofSPXU2THnmwvSS5bGebMslSP58HEIEWFwJCBcTPEpi1u7hiT/6jAcOt9lDY=|Chương 216: Còn có ai có thể ngăn trở ta!;CQS0z3TWriPItROqbjorOI9ZKBhJ3wRcwkw+nClNAZejP6yVkwQAtcBjdmM7lp8SQAulK4O9N1vaQWCGpJeWjpVZodfkttoRFN19aUCPmRE7IZ1BfylJgSWVdKiD6/6zQ6Deu4iqB6WAF9Vp6p6odmIGmsbXGbgJbpnYAruIpzY=|Chương 217: Một chưởng đập chết!;5y++tFiUTrrkhqiikw/aZ0c7fCFq7Na/JWcN+HGUc4YoLGGjszLezvjlLdpxWoTIJZQjRgRj6BI3buZ6TYW/O60+Oc5+bSm+I2p1A8dPqAGV0hy0OGtHga66Cq5LhCQGcvw9Q5FPSMO98/QJubQB0fFSHZPnDDYylZv2/G9J8e8=|Chương 218: Chấn động Hắc Nguyệt thành;MZe0uNlaib0id4SH8zijpu+niQf8lw/XKPUPd3gEriUkqybgYKbacoLFrq7uSqCODDwCrv8aCZY+/6Pb6HfRssvn501SaWEP1j8i1m2zJ3Ib+130yQd12U5j+6MzDIC9cOeAD+w9kEIkIXOGkquAUl94m4Ep2WO6XYkNkej+Y+g=|Chương 219: Cự Nhân công ty khen thưởng;ngsL3zRM97l0tUcYKeBYQ0uV+lzxf/+gWEUGHVERJabMk9tpkzxOQD8jA392LDvCJeAbY1Id7i5/+OmDdTNQTxyMkzrR4sQQ8efwn107jCRyYXA37vW6z5D1YuJycwMN4Xz+Xqfn5h27v+aM3MX5xfz3yO0b3H/0EhmiwJfiT2A=|Chương 220: Nội bộ Internet;YUw6gozQWfhZdE1YhN27heZ1niudtFUE71g6w9/t8Ge76T/tQY2/2hQjjBRrOxfnxyloHfbeCo/fsPTAYaTOpflRksLti2sNb5G3xX04mnTcY66gXAJ2Q39JwdKmfLq+JHWdYA3UJgk1W7By4IkNNJJEJv99T3Pxr63yUXXlwQ8=|Chương 221: Cùng đi phê phán một chút;26Cq2eLEmMtgZZbC/qlOq7kfSpe4iXZ/h3dWn0h8+l4my9/7WQI/uI1gOhVD3/o4/7oj6o3TqnrTEMLynAUZHRhDexCOFT19hqqvG3dMiazNGcC+dtuJtKNdVR3ipMB7TZxgTQMv0kplpluuTw9YNrY5s2MqTSyhYjh+bJPhhqE=|Chương 222: Ý chí lực yếu kém;RySULhcoN+8OECClb2o3eVCOrFY5fhVD+KQm8cs2OW6kxM9lBMBRqOMCdcPx/z2DNhxJ3YzaL6ga9A5dJdQ8t1dKew1DCoAqUWgYbpRb7PeUM4DpQWgS0tQ1ppotcnKiTV3XzqRM5ryiwRgEZmosGDl6e3QA9VpDNQYP77hSE58=|Chương 223: Tỉ lệ tử vong cực cao;KFtoJ9TOkAPfKp05ZlZExz6t3bUKgR7RPoVY0QspV33rqzSomUCh6QECUsY+Xq0eJGntPTnP5YHurb2GYiYStwJ2Qzd2KRpfzj4AObRA5/AJTSdqHuBOR8fUtmU9DTuQkXbYfQd4NCTP4bEkgF3yw6QAYGRrafvSCH60Jmx3f40=|Chương 224: Vào ở biệt thự;wnppCdPW7LvfH9ZMJXuPs2yWM2019h5dR865wvSaoy/VWt4PWZNlcv7DvPjb/J2S40VMQ0z4SfWI78ndnGWQG8FmSqRuA2TNcxYcfbt5vaFS+GKU9xq9U4Qmt3bk36Gzv6bbPC4q9NDI8YIPWX25phARZaLrOs269CPuhcXj0Wk=|Chương 225: Thi đại học bắt đầu;x9ZImPsh9K2POkJJKcRIIg1XgJ0W4W0wBSo4+t1OqrvbXU2g+i0Njd5hAt0wlAmRB2nWbuw0b5KGQRZNK8aDZMYC9AvTfJt87GQVzGYL68NT20WybqFRAP+651laHJlf7CZAYPNkPkDy8GpuisY09r5sOFYLha/MN+xCuBy4sj8=|Chương 226: Hoa Kinh Thành;57iC1jDDaee8m6DrjactIPS7V/lG6xE6QL/jxCiCErY4TvhVDtpp0O4iA7B9RFhu50LN+J+jvxZfV2k5n6Q77+WaPllGRUHyC0NIigRb4oTlUAHvgThC1BqQnWj93Za0j25CjOpxMyeHf/ZKvehXtQTtwLwp7VLaqtfdj1PikQw=|Chương 227: Thiên tài yến;gmLyBKgr/peYglPgOpanhywE3foEU2FWQU0vERofbhm0GWBLxk6KKkBtbeEFS14QzaYYPlCQmT8xB1agnbN0IFD/WQy2iEEk0zrSyorli7kmK+R7GoODItky2Kz1RgsDtWhSETkxHHaEerjz9qpNqVsPmzzmWEdEF+B7SJ5M3RM=|Chương 228: Chớ xen vào việc của người khác!;AtRE7N2H6GTRw9+vwkX/q+IiKKsrC2gEsXKnNeD4u5SAGWE4YlIqcdN1wT5K/SVh/lu5vCj/IfXxuve10HOSkgg3tRdrsoYzdN7mylhTmaEPccoctqwCMyiE3NhH5TriNdN9ZktcrWbHytVk4hemjWoXif5nx7BNzr4SUJycJT0=|Chương 229: Làm việc là muốn làm tuyệt!;h0EeqmEHRisnzfdd1rST/Lv9zKMMsM47BHYXkDSPPcoYoCLHkl9iRAsiYxlO19Y2HJa7o6fTb/G/rNfRRok6vj11BFQ0vrU/Z1Q2GKP1TTmgtCdbzJ19MPxARuEaOMip1CnGQYnmgDJxLGKp/qGUiBN8imLUDIZpSu7bqANFzbo=|Chương 230: Cút cho ta;+OHZOCZ9cTP+2rk070u0/wJm+sO9M5JqSRiDtGucoQIm1A6NedVoJaauh+Jmx1Oz//y5tx8JpEKpyXj3jItT1y7xX0l3Luy+nCsjwFDXgXBJSimXbjvE20lFwre/L7WV17yIZEF32BmSwRAjFEyTKSkqGxULr0CTxEMmizVgwzs=|Chương 231: Hứa Thị thông thần thủ;LAeOQ1BC9Gj6zMrC49IiX+RE5+l7lsrOyAU3iXwfrB3ulLc3beVDO9QchMJuxdQsBFwC3k8vwXCDlTcn1kdbsCIKI2ODXiwWzGnRVhi9KkkwwfjbrS34flXHVXMFsHFpuQv0yTTc/H2azkePSbYlQDBuYuSMpGZwo3KZA/e7xVo=|Chương 232: Tùy cho các ngươi gọi người!;6T6tMEsPRuflh5AKweJ8fJO9iURQ99wj7CIyIhvpePdQu1LNa16IoJhY6T9Y70qmcQz/YKAeKfl0w3smca8mfnHU6Mk5FogDW04eqso9ezVufiCAcgE3JJmK+puP85E5Ee+FjOLNfGr7eYQ2DhkcQdw82tVpLy4rVilr3pmajD8=|Chương 233: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a!;CC5SqM2RDBAds0G+VYFsOAOWEFFPXmg8Hrg/0a8DIGwVghXU9X3USMJt4eOQq9Uv9h3ljuIYiIxATYnI/SDmfMpXzbq5Vxniam8WrAL05w+H+8/NVlSSyhk/4649SdKebz7/nsaBHgU7wSLChHEF1xDVDAc4/m+UPu+Xku83M2A=|Chương 234: Nghĩa bất dung từ;AD/PpL/wY5SHdkOMnP7rg/8CwbeRvNdAZPaeKipTuGwg52pZJGPJ5/zUQ9/GZa+mEOwbxROxAtD7LLy6SwJaSPU0ctvWGL+xXxlpohEzOry58ALbFnK8eTtI546e/RN91au5FdrFqD63rgKo6KKoSSXGaP9wuzEIE9GDzyjMtMY=|Chương 235: Nhất định muốn báo thù!;pJ8n+lWGcJWvQ4Iv5E7GvD0geStqiTK2RQ2S4R/w83kqZD+lJZmC3HPoeT6RScUOEotXsLnTjvNOJcn9lAXUoIxynbXRRgl5v2R11WIY5PwA3QcGEbg+ZlE7NmA4l2GF1BZhKlBWYjrUBAIRq92VY2ig6OUXYnwAAwiZx2Vvd7U=|Chương 236: Sinh Mệnh Dược Tề;M9G48yOUSA/agT3AuLDgqQgcX0q5tXaI9S6/PWyBu5ipIWA0wtbD70mpLLwvYI9XcaKwL+Qz9m0J6FGnyATJIzMF5TyzIY4oXpZoL0cZS4opKFrr8fkWT5SlCMOVviaLTH8JCwiU/0JhlKHUgITCZzkiCFXs5dP23YqM0NGDR1M=|Chương 237: Ác ý ánh mắt;zbWLHYC8fsOcWKO5Bl5K+UWie8hBfQe63z1ENf6cHPguhgyGvoIYa5ziPfifNiqAMjCgOF/SbUVOJixZzcoia/9ZB02hLbo20X5iB+OX6lXtgED5fcQLtCkxX9Fu1U0qirDee+Hn21CzvoxNgBTxfG1Z6Q9EYkVZzzs/WZIjDJE=|Chương 238: Cuồng Sa di tích;/3BQKerZ7qG0bl/2MwGLptu/CvmO6YVr1HrWrasSoukjFVWrLZSRNl6cSA/3yeRq4ZMbGnZZz9BFspy+DkuVjLaZ4uCJYpcxYjUqE6Bu9qqUMiLPGdPURq8GecJdCi0ZjetHcapGGDw6SOE3ic1Dc5SIPA7grKkruoMGpNCeWO8=|Chương 239: Đáng sợ nhiệt độ cao;xpKIPqXdrfnLgqMUotQs8I97O/2ZyFHhR0bNn2yABjhmTUDXJmm5Igpk0f2LucVw0o9neHv/iy8zbUtub0no/ZOl7nb6U+qfeZ9RDYZIWO7tBGtBP1xdo/RPj5jbKy8AUsFsQUCpeC8mHcQp4rD77/UodGrENevXmcwV2gntIcI=|Chương 240: Lôi Âm Kiếm Pháp;/Ds3kYOEk436MBLsHR84YUkz+RTse2sG9ZpPbb07NPmjmdA1r7wInNrsL1jWfskeQOBF5kl2P3a0d4/U7U5EE5XEJ5Cu7IpY8JQO6iJzFcyFOsOKDGShutU12cS7Q8oamKq3JDz06+mR9EZ2c63VK3qRJLQD7T0WC8IVRuRk7rQ=|Chương 241: Võ giả cảnh tam trọng thiên;lHXKILwK8iQMIUkQA9lNXLjAAABbjO+jfhbOCRsJLkl1BD8oapyiZkZ3HHs6TJeJlCbYrttyp7RwLEmqniS6HoTMX6mdRTcdQ9JcFoFhk91Eb4RUYhLTPceHv6jxStZAw9ZgMkxkeFS1XN7vQfnaXygKny5UZUNw3iRY0Cm3Qw0=|Chương 242: Đến cắn ta;+H0zwG9VVmQzIB4VLiYb+NW88ilCDREn05KVSj7/3VtTWgeMvOboN/zf/kz9oKM30fXVtNhUj1FB74E/NlsEXEXwe2crzs4WoRPwst9v28HZtWyVIno9/1sWyKnQEbL41q4nqlnXlKECu8M5Fd/6eSNJRYPbbw6pqJSC2ubJpM0=|Chương 243: Sa Mạc Thử;RyST+IWZAZQRduaog3xJ+HSzBc1YINOI9tkH2i+TasxEQv+KmHlTxbY+4RWeRVGNUyULcq3ux9IcW17awuXIgyJJqBM/wRk2X/hDTxJugo3sBraM/7iSO7Ux3ekzPhzURy31NQpCo4kEObj6tHBltVDY98tGSHYJMiwzsGS8Xt8=|Chương 244: Làm mưa làm gió quen;mLZYLgHY0BTRHW40/gmrcW7s6B8Gsf2N0k/MWCtaf67B4kza6wXUem+s7ZVo2XW+udyx8dVuOiQQyeqVxijG70zzxAbmrycsBbP1eggEqEFhHuXyyszDU1f1s7xrEh5Pc/uZZKPBoVT4C60i34SXIZKoA5AgCY4Nxh0Fs4o8NOs=|Chương 245: Núi thây biển máu!;FemLFzHSc/vQW/QvqxOyxaD7Wh8zPqnUKV/pySzw76z9kvEvzRUznBjFF2YnJlRZM6wYdWUcKvf4mVMLiTRf2P/C9FpSQgYqCBNvfg4d6NHydeWB9atTRuQkQHp0PwXsKRlYmiOZYo9kY6IrQuB2PQXDGfXrGX2w3AC5ROcNxU4=|Chương 246: Nước này không thể uống;wdq9LRmcER92qZEQ3UKnTSxKB3VNE5J5F1PU+DhqUl5lqZNOPW0EY9fZ2cYExFdDrqqWHfmBJ1pgHuY5g+QU3dLzvlYQdMr+t+o4U2spuYvwUQ8XmZbre9BUCkpvTaOnRCzUtSHYih06S/S9HIim76owrzsZrGHzAxhFwkKAwhI=|Chương 247: Chết thảm!;7QMo2SkjBjiTN/tMS+yAiwOhMrp9Cs0hk85Q9BkHWvUeqNTHFyzTovrYyigyS/WZyoMFINh+7EPLVUiC+ifiVxl1Fmr94m7QUhKf2xiklt3bSNqr8ZoCDL4TegEmTgS8ZiashlKtnHeMesBXkppinxnh7JTq9m+MnsVvIGdeGuU=|Chương 248: Ngựa không dừng vó cút ra đây;4Py+vkU6Z/Iit1fHXlYcr2/iE4EXswOrW2hFU4gPvbt5Ig+N99v0CmF5KFVifZj+EYeMMWKZtfXeJeMt/CLgSFHliQAr5KaGbZKy6hhqNI44U94LtHIuduUAKxmKPPaXnHKQxv8VeAEX/MjagYrmyvyY4rJO/SfeJzDAyKsvayE=|Chương 249: Bảo thạch quả;4PwgWrp6lgkoGMrP3/tCsez6+KuvjWO8Y3atZ6Ek6I2q7EE+XE0yhK0HQkahtXvphpy2r6m4ME3XAeada7bZpnZSyT8wwcncPLSWdtg3VyNx3lR6u/aQo8D3VflZOKhnuK1tDvHAvn+Z8aw3j4dFEkazxh9ywUS4WTk/QYBDKj0=|Chương 250: Ăn nhân thụ!;ywRj6fD3VFHxpcuSOHN1p4Hf1ICjHMKTREbAruSFCrP8SwkL66OiGNtqziIab1srpKeavwwgzIEY8rfOxAAt0eklQZnVlQxq4yo0LKW+qFSACgUU6hSEdn9o6R893u3pbzqfkTE6GsTD1AWk2Kplgsj0S/gbm5wfVWkKRfOBfdo=|Chương 251: Ngươi chết ta sống;FhmOKup6/jVLX5kQfek9Lib6mmvDgK/b401n1h/0I/ysJue/utKlUnHZyyqNve9K9bcnfEqVzXD35dAz7jvcGIkIpfCabMqNHIwy2W9Fg2UbPngRiWNX9GEmLsM1Hl6As2FyaxdOZf7Po7JDjr1gXgxci4Zm/15d0Oyefw/hZT4=|Chương 252: Thế bất khả đáng;n7GwZQtd02RAl5GT+WeGv4eCj23XsVHHyKxIogcsRdu9HxUWkjYKoZkeg1bK9N1NJaxT0lZAKzsYUCkSPSkd3OEGv4BQwjUmpZkHmEbHnRnXt/egHxXCsRUY9gGy1sCLxLV2WBUwoQQdC5Z0dUnke35Hw6i3MZjMQZVEFA307NA=|Chương 253: Quá nhanh!;nsCYOAi10GxES2nFNL85C0/glxsjPQjE7fBMa7UQ8EixRuBmtoH9t6RZBuA5lgzBeiT5nm5ZBtLQewFp+4JFnbH9cMeXhEZQMODG5pOx6oh1DpZssxeQVyQJOzUyDDbTGEZkVvKlVLrvfopcQPb6FvCtRUFx2eM0e5eo/nDkvUo=|Chương 254: Bảo Khí Xạ Nguyệt Cung;wozo39c1aFYbvCBvNIKhzFqrohjVTsGOUc+qIrnODy+uxhFEFemor6wsFkuU/brXoPrP/2Qphy4ssue55qaJN6CDuHUAOHuh87kcrTjm2FexGrFc2WsFh5FKuVm2Zy4RmYwl3JCpbVAttkAs95JuqoI33bg/e8ehN6+x6A6+MPs=|Chương 255: Cổ lão thành trì;LQCAxgCJqZcU3V78q771Cfomq+mbocUrksLgkw3RiYnM90a/BSEw3puJdEke57PZhq7xzIT9UhhLz1vVFbKmG8Ie/YEhC++Mo+ipbskg1v6SQcc+cvqyYV9hiY0D4dlHf5yEODEsIH8ku4mj/LPVqSQtOyT4z9OhaRvNX8rlmmM=|Chương 256: Tửu bình thụ;T8wZL7LGItX1DWSIz5o5RYcgA1fH1i/8d3mED3O1ieKJXwvZruETOxWGG4gM760l92nXhjlYcos3NwJhypR+YrBShl3Tp1fry8LMgv3kjA5w17+sjsytJeWTFW5hLV5/MbXv5vLca4YD69HHrQY5kbYewDK8ztmxCJocZsxCuz8=|Chương 257: Đây là ta;jkK2ojtxWDURXx+ge80qgn0WUx6zgx1juL/pg9HXsU2GsV+zQLxGQBId5ZauA8xdEZrLEXMoGfKHDWWiVa1CsWB4aTTdiatSDr3wR3yQmlNAhhoZhZvjwGjgDutDVe/saXuy7ZoWWHe+TOAV6kdNOOJf9OY91QZRfvRpkH8VRCc=|Chương 258: Quá chảnh!;VH5MnTiX84334mZ2BFjcev20nEqdl5phHD6LOi8fbegn+VmiDyVt7Jr1NpIk9vtceLqEQmuQvy2J1vb3Azvl9+qFOT0Z/2zY/h3GVhIvXAAqL0woECO2yUfnHE66N7/jmNufZDejWEUhlwpEIpnAiNqPY2Dnl/2NM2q9rrWilLI=|Chương 259: Cự thạch Lưu Cường!;+hjHUni+wPcfMKjTNfnA30t4kOTqTxCz41Tx+uzJsLXeUGxQZot1HTpLxv5LSfNY1dcWLzLLJjIYOkXqY4rlzrD2SbYq9waulachbeJoCy4cq9X5dPE1a55ichiOtL86L8aQ07uDncNfBQAHS9TBva7rwBDlFWUYQSeaGvJaneU=|Chương 260: Ăn mặc Tiền Vệ;+7kMNtrovumTskob95QOMtQOm10qDbivqgG3fT20t8SWZpJg7tCLojHeixN2KBYyVLepyRbGDv6F+aqmEgYVubAjNpmdZusMrElywxynhODIIcUsmfm4D6JQgMoa+RJQbaXqUtNLs5SjP0qGqrjZjUIAVGLh9JXkQxP9Ng+ror0=|Chương 261: Phục!;liNuXR6Zrc9B9CUiOauqWeIB1Q2JkXwa+LBKkDlCajzSEbwCu7X0HwFoa1tcCA7BWvWC15urPEbuj5wled8lCEKz6fnNT3sorGQA43mSknxuHMZZ1tgzEE0MRT+BIgN4zYyR2ekgQE7d8BXAPSgczZ8hiD7dACVRh3cZgwtD9Ks=|Chương 262: Mỗi ngày nhập không đủ xuất!;30Buo5XpVgiq4MzoTKjnZyDtcUvmawI2G5N8SEI/BztHrmlLIWqG9vwQRbO7Ba2nXh6dTLGL0cdKNf+cCPP0/JB2KW0JprPpybM6fAFjpnm6QWhm7tmwCTh6xictTe5B44uzLHq0bCJqf0mqXIgTWHwJ7TzmNmHEe+/MDIPL5L0=|Chương 263: Giúp đỡ người nghèo;zQYtDVNwNFoMLFUXjifmzC63UJ8RtEgEFUn9mzBdgDD1MZBkIN8eZuOdTkTnC3Ab8wvOMiPhxztCgyoPO87e62Qi1+bfIz3/168/1zx64S+o2S1MK1bfHzNca5IR8mPqPopZM6Nc9+B5iIxAEqWJQUVZfu5PeMd5h50gSOOXvps=|Chương 264: Trong núi không lão hổ;Q+t75WGd7FN4FFtmQHe+jKU5hnJWR0rt6O7QodalkLFc8DEuwEmSEveoFt3hRtBKMV85C1Scc4iBuIpC89i7DLN3NdphyL1rZGl5s12PFsRQH/R9+RA5bA7zbCplIqSdo6HWhH4JahTJL6sM6eo73VvjFu2F/sbU+VxMtnXptsI=|Chương 265: Hỏa cức rắn mối;miRuFeNBgrwAcv9eeo4rcfni0szpyS620Hr5T2VTwFIek+KIkBRdsvblqPZQL523kMLWFa35rRwXlrxjB4AnXlX1/lr7/fzUq3Uctp/HxZ0ZBPrwjr4UXDB3afs2ELChtAUGMhcNCaz+EZULAXgJ/d22BnqUa6n3oHT03oSYNMg=|Chương 266: Hắc Thạch Sơn mạch;sq6OYuuB1FqAhx0ech2R4UQxzqJEh1oNAL9MoGSrQCG8HA8uq2F/olATvIpwnT2sbC7KHEfNV2brETBmzQ9UVSA+LSfLTdwD3/PZwwp7+PVeMuaiP4Y6EPRXhamw+l737/nAl8doypjaZs+nFCL3VkJe3yjLhOyJgFQynErAMUc=|Chương 267: Tinh thần tổn thất phí;tbPK6s9Q4MtdVEPX4s1fTMe4RrJ8/IDLzxfcmyz/71vOQ+fJiiCPj18ZWia5QEK2vPyTKNTl5e4yRulBRJzWyXmQtgxTymVcMsX+mxnXTZOLGJD2moiRgxSFxHNfZiQd3azEYI73ARABX7UCP3k8BlEd5KJuo/X/0oTWsw9Cwpo=|Chương 268: Không cần đưa;ArGGRwpHo6epiQx3zmdmlmpmhxS98jS6NzD4uwhddsiLDTF8y6lPFgQCnUP45B5vPNE8eQEYwUXTNPaHywQMtlZq8xibWH8zLRu8xrXKNuTgBFvNKIuXJs4RaaC/l8XtKtvMIgX4aEbxp9JasXwY66FVEFNkbLUGmuGY5+uOOiM=|Chương 269: Chém giết Hỏa cức rắn mối;I3TzncU3pgWEt9iHHVjMMEjVXaWQNZ8aQ1x2E2H5bxiA+jOp/i+fhtYTkxl0Mke+sgM57ms7YCrnP4InqhrwLaYnFR4L+thEDyCf9vG4wbSH9p04qIu3724nj1sQfam9aQ+W5h5a6Da/YzFkoQ2I0eVhemti+AY11odsJ7wI5so=|Chương 270: Hoành hành bá đạo quen;BJQL8lZ34Z7yU/LRSLJK7ZEaHvQKtTlymmXhf7U2V0Ut5nGlGTmvGrgk5NKQUFvofl2URrNcANsu4ENO3RLpW1eM98EJMTKpIEg30J4mLv1rJj9KARtF92rCY9K5rh3h5dpTM7IQomPPyol63fREoGBbGCvTHeGHdVqcVLFdX/o=|Chương 271: Tiểu nhi dừng gáy!;H835Bl8q8YhGD8ixH7V0K94HKwW7JEWR/SjFYXzcVgad6I3E7sBvhiMRLDTdvu8XilfhtSRI7xz3ObW5S7jOD0pgkerWq9xQ3QInLGMbwGGLu1h3M6vRb+8F+CN9udkDfN4UUZt9/XiRBaYNEUDR7lWdZtbnGDyyiGaRckGAGf8=|Chương 272: Hỏa cức rắn mối trứng;V3eesHRBWMw/o92l+QfaMPGKjGGfZhOQiJfopbI3//ezSLF1ugeXFWh2lb+J6h3D0rBPOcLiy1GVKNBKJoLkAtCaHNVExOgVlxw1TgbQroAdlbyK13hJAmDaKIw0Iq3Xn49Gh8kjNecSqMp93LyHFKBuNYTbiX3dBdsfZeVsits=|Chương 273: Thanh Hoàng kiếm pháp;IDcdhc4Qj1xyTluzlLa04Qe69rhFkLpzXK3d4RgtuPMDnwXAKCVRBInHnZvlCOlAgjeJ5HWhkFpau5zNG+ZAQspCVgeqs2exPlG4OyI2FxLdmmKqeRDtFY8Ac5xtGdaO4w1orKUkUdcYIx4uq5WESzWN6kEazTC6fzB5khPC8cc=|Chương 274: Cự Tượng Phủ!;BIU8P3Oki/sJR2EI/+GbsshFoEzOgiNh8OMO4bCYKElrQqWqnKZz6+NkZnsx3ufwuDn3Uh2kdnxws5NSBiYJJqNTlJL/IP+Ls+MiFQt+CObZgd0DEY2gdLCLkUHkSfzD1fiVZmH4Z4n4K2CSzrVWA3z/Ttcny3Xam3x2QpDUiT0=|Chương 275: Quá phận;vO8NfFfgTbr4O42hDgIBDoEeHJ38Je6nQUKIY7ghb/YGOnHCQvheQ6sNvg1WMFIeBGXeVJB2C8nyXQmbo8IRTvRnFTeohvbA5qd6FOoMWjV6X6ROhHcp3lJRETWG2SUaNB/p0vap1vYw2ojcw25/ydVW7Eb/B7pwOoyiLMSGU7g=|Chương 276: Có cái gì bất mãn cứ việc nói;NOylDmzDqR6X6TCIXxKwVUKBOxaksO6SbAA3S2dN1OHvUZIc4x/xmBJKVawr3bJx9zA18dUtnNIb5QQL4XxhqJxyKja2nA5FjfmCBMzOH8F0ZzOiTdtgV3aN78f/X3aS7V2Sfs1pB00DjN3CKMOOXERego7L/hRgkaa8Ft3tDEY=|Chương 277: Chọc đại phiền toái!;LdIgpYn6Z+Ew+f634bvjCAgKPLK4++0JTLOH6BqoF0KSUl0wssaDB38+lp6U7nS4gJBMcGDDfeSuuc2bnknDO1vRuSKESZafC78TXhX8Sihll0aeCDIx23NEb9rdNIm5Qff7f6u1g87qdoYNlXXqRYhG5YNmQiOrPIcp4UtVT7s=|Chương 278: Võ giả cảnh Tứ Trọng Thiên;+xNJEMYc6n70Q5hMXE4SLF8DZeWxoLtZePW5r9RcQCdAzCBjNust/i9+PERW4e0YADSxrAhz6d/1UibP4k4lUni7LV3lFbY4nlLzSmKtwFHgKlJ2U/yL6G7j9KiM1wsQaCaaVrLFnnhNKReLjjNe1qfrsAkpBc8BdwYbaE+3I1Q=|Chương 279: Sa Địa Hùng;9vkMAxCMzP0VOz5wSLTmu5iYg7xrlEs6YSvb7KUTAz6MEyywD/hZeTIOUX4Zpv37S3iqlbJBRf8pvWGAxlii1W2p2So+I4wXgdg1ZD7rwlnYn434bM3V+UpN8cG+E/Uy/hH86Y20zAGtH6RFnRjb/+CVoKTxfk59Y2myZCCc9AI=|Chương 280: Đến chịu nhận lỗi;LS1RTeYQcN4k62RsOHtBdNFflMTKC+Zrva0Jt7U3vS50lnbOwv6guLNd9e8o6FKw9eBpq51YfDODT2ZA6veAIutDh19Y78TgQ17QNWSgjh3kiHuH7l8ZQOBmy4w8o3gNz3zlUmLoia4Nt4jsH4ZKAiJ2a0GwZnaSN2+kxEO4CxM=|Chương 281: Đừng hòng chạy!;u7rlRyoS1b04OXoRzoGZ2a+OFlB3MY07GaebCE1huVRGiMWTjFwX3PGHMWjQZRssaT3BQaPQyrqygDbwVsY9KKI1BJaoxdbFbDJQktidmhlEShWxtPi52okZw0vkbREX+R6lbjj+qF9lxxldRxkGhI7CWBY8r0iEZNKy2fJ/H1M=|Chương 282: Trảm thủ hành động;KHTH/BrO3euxYgpHN+KmJb2x+mAhRL20ZM05DRbmdWSsLZyJByDdfKhRfBxGcalr/nuMv9F2VXY1txPjZkN3SZqJ3seQEE8tb6XBPPOie/4siLcNLnwihHrYUoNPaFfVBXm7mtQQdedPe91ELMbZiXfn9XFIiNgDk1AtAeTwc2c=|Chương 283: Nhật Nguyệt Vô Quang!;oCPaZGy03nA7Orj/BffvlR2hFmVUubnIwaxsid1izQtwVEtc0VBm+jB0lVXmfkWiLl+puYGjSY6RgiUhv9iPNZSEvE23zhXnDqPIByzRHk8Kv8nsUw0CmmHZON18DzTIxzUBv3VAS76tiEPXTJs9DAFFJKaTJVH9hoZYBL0iVgw=|Chương 284: Cực Cảnh lực lượng!;boGxH5S8zCc5gSTggQ+uPnW2IA3p3O1nogggsdS4osZ0SfemRp8OZSCzUVaCjCEtjOeJcbYybkUleTAuZuilLpbdgvWlxdsa3gVzs9YBKhqni3qLPKCCm1saEq9IMSnJc26Xab7o4zYfoHgsaNwtagYZtKwsMmqbqWm4DcOk1lc=|Chương 285: Tiền tính là thứ gì;gJ9JEyUzrthS+7k5m+fdwkspSdFilRylogYuvGUDo9I+Ct8I6K1JTI/Pgfy8xxeX3G7FmrQQQO6CLSCnRNlBnfLDi6fHy9l7ILNjQWGPExOjoIQV+ow9C0Vc2cWzh4D994rtazfWnAiJOTsEsXUWq3VUzR2dDh221+QmnTdZMWs=|Chương 286: Thịnh tình không thể chối từ;rxqpG+OW+EAImUFmrZSY9WE2JAlL8ET5DjTLSQEmtIqu4Q48lH7OmecCX1Z7I2ZTtaJVZ99z27ORI9MTNazjAApA0tGrsj9x+mtOOiFXZkAtgLU92TuY/Yr1ECFK0XrjfXjmv9Iwzo6RL2hUicK9HCJ68LuF8z/jsVC0EHJ6ZeI=|Chương 287: Hứa gia phẫn nộ;zgLxp7F4iWbVcAqayCYRKQr/vefuCDlrj10cuvK5QsAq3ayCRr9TYQyNUGiQwyl2pg0lA/V0JTEtu9AL0MA/qu1lxrWWP51DVTzjLKokm14lwK2XZgEvLrL3NkgbSr8o71Ze1z7SbrnsOObCc5fi8YamcRfKvV7RzSC54v4UJq8=|Chương 288: Ký giả phỏng vấn;DePDRzzyHe/T8/oZAhpn8pZe685jmErIS8FMsJgi1RGAR++SIb3ekTsOFtUVPblcTkMrf4afLqrwhycvu96oGKmgzRDSP9Xx6wGFZ1W3IQyFy14agBuRgoKSNGWx5B78xMZ9zrA/OMlznmdYu2g/xhCijRx0ArTuujmof4frs7g=|Chương 289: Thụ người yêu mến;YV2Otnay4VTT+i20qlV0z4EwyBhfklJNEh/NFodBkolYbnu90y6cyJ2iAPsvMj7BzAbA1ZwZC2U4lZGf93PZ4NkV0rFxnem4yA9T9FswltHLwNf89gfy5l/A1M43wpM02G3+Qk0qOxdLM2zLSVmResQRWelAub7huMzAgBInbuo=|Chương 290: Tấn thăng Cục Trưởng;B3qumQUZAsLM+hK7343RdwmPJQIZQjPkkq5RV1D1CU/dhvzTJdTG3EBhoD2xjZJm47uVPV0MrpQJL0n9qPsfrwORw+YeNgfJPZNUjqLUyU6BFL6wQPLNjlI1n5dLuxTXjjh1kMzKtd5eeed6XDyVs58dcEqJRiIoD22seVGSiNg=|Chương 291: Hạ gia yến hội!;SvedP+pVaSaj9N/I6Os1LBiwAVbwLuJFX7AKIou47eqxVpDZwFEiNvT+WkuH1yQIQv6laXZaMoFrBUCGGi7tUZTY3bjJLQ/nPwVeMx0CHeh1VdJoYDDucSxNWw3rVZRGing0BOnHoEFZjcRghcOGmLF37QLnJxD/urMnMYtJ5ec=|Chương 292: Tiểu nhân đắc chí a;sd1KZa30x/aVMDjsuJgxfSLqMDKOETASUiCaDtaAvJqVxB+d7/Xb6CLb4CZRFr2NE4wb4jCZ1WH89jw6fyB54atZvObWfcZJrpgLl/Dpq4gQGzVPIKzNU+aWpAaTbeyORwc+U+SIGxCSlKzZjA/S8h9oVdGIpdEyTPeamtXo1Dw=|Chương 293: Võ giả đường;6GYOjPKbxk4oGLOTClQlspJpRQD2thL3zGNSwtQL1Qv83piQwhIUSf3M+Udiom5k8NRTfh2KrMSVQt1BIIIIb/nAAJB1H26LWWgN87MMBFKIwhXyDHXpRvDRbkqqifnfywc7IO5ihdZOIZrx0hp+H65PpzBrX5MPW6V642lww2w=|Chương 294: Vân Tiêu giới bí văn;bVCyvC6UWhyObe+Sb8BI3fNdiJZ08Livn9Jr5FZxtoBMfziIJS0Nozg+HcosyI8sX7xqVMCi0oo6MGfpgJ5ZSYGqhTOOqD604Ynmp2uhF0f8LTrkMjwETPCrWV8xZG0uHlqkcyeLpLOw3otK6SMI7v0RL2mS8aSrESGBPS3f9Ig=|Chương 295: Đến!;cDBqzSSweBoix5KlWK1FAk8Kw9c6qQmXd8aiZJrv2v06lQBqRBIvoEcX99tEDebM3UocT5K658ZbuxSHuZLBTfS1l/0KMlls4VGOOBLFDGuiX63WFjj82gK8IfOieCEwWNf+hrMyZz/N4NO+HiFLBfyaUzb3nVXF0BPEZ5Vz7nQ=|Chương 296: Không phục;XXnY8KUwchsYfbBY9GiOMAZoPDEoh+JBlcF+/hQIWWK7flzvm+l9S87VRFSLZbCykxKh6xVH7FfJ803973TLILLpfdt7m1y2urro8CylbSXQbWZUvHVgXAoaPLaCTDhOUzWnGqQTsiOLkLxkqi47HJwl/JIItppwzwdd1vREN3g=|Chương 297: Gánh không nổi cái mặt này;ndZMFsqUavWpc2NPhtarcIxalNaNrY+78IcXNnrNXBZEdf1MygqhHtFn3tKZDXphjOWSQ8oBcN2nuh/Nn6iRBfS1eV/ZXqsb8H1XNVNbNtG87gGSN++iO57Bu0s4gxLPoBICUrsLak2cdiJlNh4IXlvK7AN3QxbRRec/zwWAvGs=|Chương 298: Vương Giả hậu nhân;/yipOV3ZPotLWtpRgJ8IoZeJH0uGyvsCMrxjuny+NZyN9Mg5jYZgN/OzVmgf4ZDjpnMwvz/PohPfhxo6rKxDGfnPHg1f4GYfDAm72xZB7lPfAL9yKaxOXlNxEm7lvTjC+1tfU4D4R21BWwFIplLojkVYIrqnBQ3ofGg1CzvBkFo=|Chương 299: Huyết mạch!;1m27+Nf40a6vz/5DKbydhOP764BPXYJGRPk3/U03USm8NUS/3z3/eTdfPl9zlRvjFgM++ijT5FvgWR/vaqFj6Nd8wvzUWENhwdaQ0TtwT+mJQII9CbRORY5/rCsv+20xhyk8BKrCe1DHBInf7YVMpshwbgyWPo9iYzdKV/bT9q8=|Chương 300: Ngũ Trọng Thiên cảnh giới;AzfksyGPMZ7LyW8ZpMLE/A1VKW5HNwwzQf+03hnBAf+JfuUxGt5WDMoeVjclJjll/YNd+NnH/P4yd6My+CQ/zWVtZdI6umTEaEq0R1zxIzx8v3aQWKuJZwmtSzsWwpyFuKybN6kZzuxrpDCS0LPi77b85G4JPGZomAG3yQcmKYc=|Chương 301: Đánh tan!;i7maF3hO8Wqc8wI7BmMegsn4Qp4JU2WsA83AEFwiipG6WP/hOkC4Ja0CxdcsLYpcE3N7hl5MzLVR/VNZGpTFlonRQrs6ZfkFyhBSetYsFXK1tXJGpa9jlxW93fSw1vYqMpUtLoBGymP57FszNo9YqnEu+MDZbRGnjQ+DXVyOn64=|Chương 302: Tân sinh thứ nhất!;HsIM9+oQRAJnhK8PcasAPaKuI9QblxE/dp7+Qku3n66XIl9m8eJ4zTIykzpiUfEKUyCE7a877aOu0wEA/iybBvuchEeU0LW1aPIJPeoMFZbB8Kg0PDKdYJSL4XCnYw7/JcRYe24ucoiPhCr0Aub9kkyzs6ESB9YZV58b7I7wLJ0=|Chương 303: Tô Cơ;JYg66opyvZNHRYlTWLqvNwjfxELhsVeKNBKdC3vX/u5WF2td0yiwfZ+ISZq0kpMf+gZgv6k8FMjZUwd6AR3SN+C40jg/RNy9c+DjnTBO9wUomotbD/mynvhAFvUBVEP+SwIsKDpbXpw6CT5YlsyXy0jaZ/+0F1sql+u1Y5YDp3A=|Chương 304: Khẳng định có tấm màn đen;BSw+Es7/Ip3LC9xE9xQf6Kmt/HzzNEOlSAlcuS+MkEr9ou0Icut+8M4wwIoaQzJpsBNmLzLCMViGhMAwnq8a5kxTE7wDt0LSjuAPTiujSYnLUENo4YW8mb1OLPiEx28+Ys6/vaEwaRAVflJYBvBswYt7xhXtiFd7VRGBFyq5FiA=|Chương 305: Thành không đại khí;zX5sjO80sbGU1W9f0yI/DYjVIOHs9ZFAZDUxZfwDtOFGRF54P7oXI+dk0X699V/WVt5ITo9bX+YksJKTOSahedc10etUSiAuf91qwHm2GBjtoLYvKmMOXb+ocq5YcMYmMJV84d/cIEUc7lU6668slnsDFTvsFanPL1Z6xqnyiOg=|Chương 306: Đổi lấy bí tịch;ZeONQJ9DIAy43QBW2OP4tKfUTAeiBZ6XxmrL8abJ1482/V/6BUbKsQSARaRqelUc9UO3qOBh43dDMuIMifTm3rLF+cDahigFSMk7oeiWxX1ZpsTXfz6Xkx48MV0hTxs4XWwCkPLYIlEEd6TTyl55QbA1lGr//jqtK+fQLxM24Gg=|Chương 307: Bất Động Như Lai chưởng;nRuSBG63p3KPYa/4SFNEslAE0F/HG2sW6uzWGOwoH6CBOOhwRH+YebJJKd9dOIb2STvkRfy3pyRtCJUeOs1QJT4B+eOHCv8S3rq8iBDHIo99+IhY8DZLK2WAbPHuijEBjr46a3PVtXZtnOodGC4wejtzbiqrgqg15kED9pFHmX0=|Chương 308: Âm Thi sơn mạch;yhlULOrOAw+M7DBseWLpAqNLIPv2K3+cSC+pZbOJUetkukPI1nfQfoUnck41JZ7FW7HHYKmycl3iPPY/bDOrkxQL7P/4JXJCLcHppyMfdu6tzppK5gYByoGWdIjQTrFMJUWekaCiS84+np/1+VBPgUcCjqu8lIdViXgagfe9lZM=|Chương 309: Âm phong Liệt Dương quyền;XEwZjoH+qlIkZAMiLgBDHDH00KWIv09boiGjfYHHLNBOVNNBGHogHvc3EXn5WYYK/goP1VCPdDEelpSPfaHxKCOLhkJjHOCXUy0rMObLYajuyogEN+GrzxBwPD54pf3HjPvCqgEuFGHqTxKzS6WVEp/nz/jWefXD5qwTFpUvoXU=|Chương 310: Học sinh tinh anh;KzzrjDhw3UVbB9Z7q2VUeqOUtuufPMLmOkN7nnpwXzQn49eIjJ/UrtZArlROUpL6YKZ0RlUqzBq4tbNm0TOflrQE0wuXsDZAXhV4qOeaznljA77st2hhl9ZgDcjb8fsfgDqgW03XdD6pmLkcAdS4ZOTGqi32ED+ZJ4kEahQlZek=|Chương 311: Châm chọc khiêu khích;LOuXOilu6GAk5Gg/uzt69UYClIwRb6oWbvI/dYqya8zxy8vTFtXuAODQUnt9WNDL0ivXPvAxpMvI7mlMKHIEi+h+UifaGhKzv1FMAMDlzS7tEHa+DYGui2UIr4fp/AB7wyyeWYVtpo8B/9R7okx2ABVQ4vmN05iW7/VAFcAXE08=|Chương 312: Mua sắm tư nhân phi thuyền;c6XQcQyBKV3k3cDFDvwna0bpjRHn0Izb24uxCz/VkRMmcjbgIQlb1sQj9AkzTuvCWCaWMT2ROwUe1Op89pkocdP0QUIM/E+A8hohd4Iu+ChMGHTxphx5Y93Y0C0WlIOcvzo095TdspsrxHepGZQSUHttgs2afigMFxk6XmsEadk=|Chương 313: Thổ hào;SC1SPRPqWiGDOVvK6Q4CQnewXynnP/5VDyUQw4fFYkvRlaiaePI4akibj+vFO55zSJIdUx1w9oRUBVKdnnQHO+7XmIjQ5RiEyFtDNrXUbUjVYxUks+St6MYaGaesda6qgbk7zA+cPvituq9SSOYqzjpscMLSu0078gC5JNfvIaY=|Chương 314: Nhiều tiền không tầm thường;OxWfm73klNTQ/kBBKf2fT/kicuPRink3oL4tqUUw8hPa/bRDUi71+szqfHQbAgSqr3E5pgt5pLiCi90Es/Fb9da/mNPsuxxWz9sBwTf1/Qx6ywAR8uC+w4xhChmiJE4PIkQ27H5dBCyskXcq+D8Xxc/cgE8UhYbbpggQ+1rJ2XI=|Chương 315: Mê Hồn Đại Pháp;xVzvcJgYJ18g8d3v/gKWdV/ghPypQL1RiMnqQmxBdR6yevKRPOYzXDUmSOS42CMqBUOnaSwydUG7D0FHNrsddikmbi4gKRCpm8yVgzwejYtge6hl+hGkLQNMHFyYEcMc7fPf/Ypg3RZDl5ECqe1a4ndMr8ONxCBe8olp7yib+uo=|Chương 316: Tinh Thần Lực phản phệ;NYaFU7N2sYQSFLvRJmKUdL4kZP/vJ3auUGN6SlGJTBNIFnMarzLkenq1exr7JeFiMjh5C096Cpy3Y57vMQSEd071xnMSH7/WgTwaC/E4GQThgwjdzjed8C81JpX3C4Af6Qxxxc7QesxW10kT83WC9s1onS3HrKMG+FeVcvt3Sxc=|Chương 317: Tối quạ huyết mạch;UuCELHivqXItEe0P3Nh1rx7jBxXMzZ1cJF6E+92YDy65r6hnLu2qpEtaiTSsi7WjhC8XuW5XUp6F4H/Q1ezZ0sdoeXpp5ZthruZYH4jq7u8BWvTWg/jDUc1akaPjYavEUjArilJlifmMDrCVBp/95cfdxB+QlXcXYpZGw13hUqI=|Chương 318: Cương Thi tướng quân;KL6xkHrIS9n5X7Tgr95Qzay7kHdq8UJuvneMuCiG9ccFNrok+6aQUliuac0RSTqo2sMAnuhXhjxo96FKmY54NEwbS1Vn43crUe5n+7nnLsqXdNDwLQumGybOiUpmqz4GqL8i3rQHIPrWqGwJ/d7ItDNrRUxzYvnvy6aGXMDaedU=|Chương 319: Âm Khí châu;OfsLBEYeQG5WkhPEpo0l0NNtd87ycsmmn87yvfl+i21oulqptiGHqSc3JBgOL+tqJtBWuv/IXhsjLrDl+kBj83+ANk+H194Jwv1rjDIJXiFXy/kfXeli21yN9+GBcnKPL/uROQmV+Yhxld9NFmoeu5YUX6cMzqt0KEI194+CvsI=|Chương 320: Lục Trọng Thiên chi cảnh!;zmRESoz17OZR38VKUWPCFAr4xH4jDrG/Y2Y2b/cFwjTS+q86gxzwrJyp0Oq2q2Rn+aKhd8IYuUmegMMIOym+SNnALcDXXDrj+fFoPKM/ivCB09n9ztz5AZ/Qg2G/6H5fJF7JmTXWq63IzRs6YRKXaPtorl7xAAV/cKwCvd987tk=|Chương 321: 1 bút tiền của phi nghĩa;J/Uaf7xwJq4DSZepSlF/GZ912zfUXiM4u0moD6Jt4qft5FgUuKC8J4v9/GLKBmFDGz5OyEqq5fk0cFEr5GMh6mclokBTOcfzas09GxHK6bVnCHK6qR3CIWnWh6H7P8udsxsBjDkizKH2ew6JbxOmnHtX1IIgLUlnCp4+ohD4VTo=|Chương 322: Nhất định phải trả giá đắt;f3MDHNi8/a+TdqFtSSvziLzhU0n3sgxNDDL9qb7hzls1xVHpCxfPY0xQvqDL/iH/Ey4KBJdIjV5IX3fPLf7bcHCIEBG993Uh9YvwbpwbIyDKpFByl1eaYDg3wtp9vnGWD4jD3IEMDzkttb47dgiAxlXWTMrQ50Clpga+idTexOA=|Chương 323: Cách không 1 quyền;iWd7/NxZRdtN7TmUvT2o/evE4lYUB5phTV7As2XZQRZ1cgbJWFb5SRDh6sOHGs+Sx8+ffR/3FAcvV3qP0N7f4IKuR5t6bBuTkc47oWehNY4up6Sdi9U43PgjoBhNbISGL4hK9K7QZduF8Tm4W2r4WRgdX9rEl9kHEfK2HYTsc+M=|Chương 324: Đá trúng thiết bản;W3MUHlwCYlaXVz9FvVNklh8Xu0uvLIk70JqMlOohuP0Zw+/81eqZvDoplEjlw33mv85sho1YxLwomNJSdGeKujZC7G0rDgeE055qmUGQIiqsw7nJNGTX8wfwSjV1GILUmWREBmsM4X1TRAovd/CX08LZTMkmJ5yiGl3Xjw/NuO0=|Chương 325: Một dạng phải chết!;LJ92jTRWzw04X0EQKh8iy1B1gi9OkzqrzQD9i72ZWh/ZPtqyjSvbQASPL5CB57s3ijC+usWob8KgPgtAP5K0BhmriLg8gJmxfVhANkaVnGJR1ldgJN/xupxaCo48LvXIs6Vu1Qox/ao4Z4SpNBpBoOMy18rCuGKI6DN4mgWWRbI=|Chương 326: Tầm Mịch Điểu!;z4gjxdONQaabPmYwxIAi3D7fppcDXmasDSRLzfSmfdvZR193GKf7LhZdCvnJEvHtDz7AwIa7uY+kmNW2b043rsApYwzwdcT40lIE5D0KmJZkNoJa3sShd22UL7VRflLUyAg0qBYI5ZYkfWsPLxoaU2I7aX2ztJ9FjOk5Y7ZLMlo=|Chương 327: Cho nên bày nghi trận;xbUFxT0zYw3a3pc96J0iqZ46Ia2LiFXhmAkZ9y2khfSWnAWiB3qosEO6Nrhth+wTMypeFPzpVVebVdLkPgOvTwuXk3OsZSwHrZaXkfjdUaCQyCVZBKlSzI1Q9XvWocGUm6js2UAPFln5XQMjtYfL4h0mBa2/46QawT2F/5QQ3tk=|Chương 328: Truy sát!;qZYJAP9bbvtkme/HBFqhv9kW68CJmVfUlzutdSLGvHbISn+zuIcRLQ1KsJwUWZArKou1n5rNlaVNlGoJCZq82f7njCyNyaUr6UJTgv5gosfH8cezrQT2AXyI/0hamTzLWBcvXFnq9oxeESvgyy5GIkDFAo0WomSSEQ9dCNx/+4o=|Chương 329: Huyền Âm quả;FTlDoMIouPgVBpHir/qP+2gefcoyv5fGya9xNfWmKO9mf/xe8sr21uNXekvIMDIlOYpjn/cCz4by7435aj7T35WXkdjJFSgyCsOOBJCqQRpxI5mCYBSDnjYYU6qYZIvy/pyemZDv8ZeT6RJ05rMNSuCROcmzDCyXI3q1bT4kBNY=|Chương 330: Võ giả cảnh 7 Trọng Thiên;YCE/XoZS6icOf0rd/zn4O1ks3thHzcpVMew4Fm2HAAUKzSF3m5Xu7ODFtos8u09Dl2dQEhfP1Y4ZdDHyL+XdVd6z9ir27/7CIDy0/dvGBho40JgaJLfiWfKLKShLkzVD3KsKXiPACGKsYBCE/nezo2IE9qDKxRp6zvT+weYnEno=|Chương 331: Hành hung một trận lại nói;/8TMtCvdsH+g4kyhuQ0u5rmwj17z3JRj68mTsskNkJApfjh1CzSsMX9b36lxCvhaLeJ6RcnWTU1/tTQTineUpnVLjsYRWmDOBwlvOKxkbWyLxc53eMPlMZ0Be0tkUkAovnWXm/enb177j9tVuCzqWiswwaQTmyygixnUtvrlEls=|Chương 332: Hảo hảo nắm chắc thời cơ;rEgv0XSF/w6scKXxqZAl/WOXfLvhXGuLzVmj2fFObnosi1tu5yBOI/LTzJ21BqQQNoM0YWnm7j3MNAXjUp6+EsmPdBClaZP9aKcjQJDK4zWdIehhR2msW+dtqMWKtepDepBUzxVmzgC5Vqy0hil3NYw1hYYPvwUWvyptudUOmIM=|Chương 333: Địa Từ Lôi;SDuzD8pR2q56W+EOnnEkAOAyym9af1gI1bkr4lAMq7B+mfSaiCQaoH2f4iIa/6vxplpFjDS35+MHe2aitPEBOlxBHFcRZ87bGuSF/KtByDtIGlQVwXHFHONHpsYSdYV05PWE/HJ0Gz8U0SogEebnhUCm7/hM9a+Dbez1DvhHXyY=|Chương 334: Không ai có thể cứu được ngươi;jGyvGn1JCaNPfRmf7XCREocZRftrLyCtqIqairIla/JYsTG9i/Bai5CS0JIUreWAnWRaz66H9gf9S63JZ4KMr53bFvhT+Okjw6VBz+d3XhrJopm7DZsHlrYrjDvXhmzYYSpma+rdCGUys/F9j1aJdd0iNFesZ1p6C0UHkYkJdPw=|Chương 335: Bạch Hạc Trảm!;DxBEZ6XJTbMZz20AitU+lEEaQZt2AlYPdXBqM6TJjM3cOs8RWQd4sf6R1CpRdc+JI7h3wxwNhcN0sLrQCQGACUPZCcXP5HF61/7hJoOB07eD6K8mkKVuZlPR1LOc9eYbfJSlxP2yliAOwYR7e5nMUu1P/ahIAerymC+VgxRPM6s=|Chương 336: Chật vật chạy trốn;nFqK57QoS1a3hakPqA4O8ft/CR06wtYTcqE7+8UujA70M1+mF2tyxRI4JEB+L9DA5oQiyTKQIB962EXl5TpWXbK3pA8MxxbjFLa5Yj+vtIU/ck1EkRR6/KpteZ5SFmAMBA3KwOLzHtp3aFvF96qAL4hE+nfVcshuvPMVSjNh9G8=|Chương 337: Đừng hòng chạy!;pmarwd40WK8rXFDYl4fHsJzDC61tpaTcfwsN6nkvr3nUM/NRU8asAFfFTNEuKyqBJtdzBF7W4lemvijLS7+56UyZsRQDWt9QHvG2n58TWuIpYsA/1vplbhwILvZKZVuSCuB+Jp2mGhQL4DBrs52aL8CDz405VLHV8L/2I2KlvZo=|Chương 338: Đại thu hoạch;8BP6QoGarX+OP1XVpFPwZcJ9TIgz7cxxNNkJBkhBjKq6PwEJ4RElAi1rAvuEaewc5XiuHeFLudV39RduymbmttyV3wquX2Al5mRmflhU5/dX18F2YVix/7i5Z2QOYpMaWOMAJed+lkUcqKoeFBL5qpedhop/cs27f6yYSsmOhsU=|Chương 339: Bị nữ nhân ngăn chặn;DhMpANpjUveV9FcoUtbotxRFmyidIXzZefRnD2NWg4mpiZ2s2UAjPCJ8V+ZfK1fvS7D6lRna/jRCCn8mg83dcrSctswinwf8I6EYA+Bi1ePciuyGZ6JOi9hGKHkb8PSRSOfBbnaWNb2QF+6Qm+tGnuMWDhbSv0cqC0AMadRnkl0=|Chương 340: Đơn giản là muốn đòi tiền;Iz9fTCpHzwB3YIBcW3YNw6X0CaGMduV3LPuDGsAxqV8wG4DGiOlzhixhZpFPVPTBIVvUoPS4xig67tzgOgWIp4P1xv9jCw1blNRB2zcoUWQk9wpPQLM4QBwiDLMY9/LB9JSqBvQWzv+42VexAPmkhik8K4VUS6j2aP8q7DvwbH8=|Chương 341: Chờ lấy cầu mong gì khác tha!;YVhBdDP7nowQMfb3GPJUnnmyL3dFM23c5lVoljXZ6YW6QSeQqW78F2Hx30NnxNQFfwM6CwnyDoNCqBdCEL2L00+CeJqVNIkziBs0bNJJ7ZcR2I6vTVHNeD/pBsGnEaQ9cT6/BOIjcQxkDelE6Ar3muPpfvfo4H+z4vCbe59t1ec=|Chương 342: Y Liệu Bộ;4Ju32kIh0mkaeOhdC3SdnHMocMxjC+aKssYs3Hp7QtTF7ih7NTUCLtrZUVcybkFMVohk4zppPT3PqdI+ZYTG5nUuWwIYrXznTnqBDsCgSVSf5wHDbcZL9kIrQVxo3diqIlwUKz1PUGib3rfX6jyjBCv09N1D5c28KBMbVfL27js=|Chương 343: Đồ hỗn trướng;kSjic1Qzp7rL78ggE1FBm1APD08e7Y6knfNajRJE/oj/aDPkGIVG/qHZ91XJ78LiguXyp2uhdrBN+q7PdkGXY7fUPWpWsn/YLKbvd8L0u+h4j5Bs17SrEgjPLLZ89at2pWrFl/snjK5b67UWf44MTBjFzfC5nrypyerhkA408AQ=|Chương 344: Quá phận!;+VF7gnIxTDijWK6paEf9RreEWpVFnzQHX4uuCXirJDMLQ7QdrRSMY/U18j5beUK4qmtKBG4bnI64GDyPAr0mnU6fHhPhmcnHTSW17kpRdkHaJA+2sOh2ZBXOGOlBZUmB/06bJwr54ZBMjsI0PVHpyScOKlBAE3tawOZfrRGgyOo=|Chương 345: Cực Đạo Phong Nhận Quyền;fKSVOoAqWK/LvnKfS20KRMFE6IFZ3G2CD6ohzeocmLe1TFt9JE2koX6AWYvIrSGVOskC8Fc/HP+j+wpKWAhibEM7ULbuGlP+tMbQYYPIgQ0k57dQxqNpqfgI54S9Qlv40u+VHzIy5R/zUm2xp4RYe8AZQ/nJYaY1q21oaZQFa1A=|Chương 346: Thiên sứ quyền pháp;xU4kRGdQiBtUKbPpVP7gWWlugGmguleRoBWxRY6/2MYQpWqvB0+4QW9FimfxJOk7eMqp85p5wxmp0qMuFpnnoJbzOv6nrW/5J0nHcSJcwJ9SCX6zI0u/J+cwaLO7BmCcX8nuc+wyJaA1VHwyyi5EQp6+XGfPMbTDuaNozplStus=|Chương 347: Muốn chịu nhận lỗi;Sp5X2nIeZD6ECsWOvPsVZoyaiZkHlKqlgRw/nw55PduRk9lYXmDgVC12ZlOukWzp4ubLRdtsG2qj6dkmDfm98V7J3z5VfJ9k2MRLT5T809/navPsHZ0S1t/qYjUnJCrhxfmLUF2Br+YMAMV3K4XF8uc6g+ecHXISrgZhlV8SnFE=|Chương 348: Lòe người;/hHpXYoZVCVMcpRaVGczhpMhgknoVp+V6lqK3l0a1ZyLPo1pRfqqIV8BVaX+NGrICI73ZAsmi5wCyDeeRWub2ITq2jrOZsLphSgknLRjlZIjDjY+P5U4qU2McbBYBxJxME9dznvWVsdWaZbz9tjL1U5awKV7DUNWXsFSrk5P0zM=|Chương 349: Chứng cứ vô cùng xác thực;nWKSNVNN1T8M3W5PRA/lIVMDnkfemtc/M/fd6Qd7efae4+VzV4fJpmqmFNZ4S75mUqu9gx0sXUqoSO/GWAGAWEvqpin/uQwdJGtkjRkmR2CufOYiBLGo2GzINr5ioWq5ZI43XrFAiWBS8p0XzSE7XRdHbegax3F8f1wvxEQuK2k=|Chương 350: Khác thổi!;zHBASEuNqccq34B4OpwKpAvv4Eyp84tklJ84IqrD3P7q6IfP7Za8l2A1juwpThm0s3sqwTOVQ2xs4SsaObT9acVLf4aStI1Rd//WuWAT5pMdOHkTvQHudhg0cMdAMdaZKWgrcZkvlyCHOC6Afsm6htPQQhmcX309B0a8vE8+FBo=|Chương 351: Thu hoạch được Huyền Âm đan;fWKvwz1kmvN0dx5oBB5uCljMEWTLA+FO6tnN2ZlY2h22OBk641OH7RDMi9i9bd7tuotcmkapB7p3Zt/XlBZB4tHvonqxH6xkvBnkPH8w94xHJev0qvljnVSnkcxJY/0qcLxRQJ/ecvEx7VF6MoE0IaeNK24Rxz3RiM7CGF6vC6c=|Chương 352: Chân nguyên lực lượng;sEcwCogPjeSqMpr2FejlUGVlYOqZwhC0Zs5l+es2MnrP0ZYecSZdy4BRoJEmapfH+YT/LKVMdSUSNXANyntngHRSb7Q341tPp7ZqeX8G2ZJXUn0HP7Ud7GjrKzEBzWRP2ZaN7DyQupQPT2KDt+8a/im3m7Wdok4MYduovI/0dbM=|Chương 353: Vân Vụ sơn mạch;W/kKl529ABLBLEBebZGCXxhXHNKlmD2FP1hY3nlTQpSv9NhVGnRGPeBiE31ZFOXDEu7qaTDMgTgKaAhRimSSi+SfCJmzFm2BVF7JOTbeLBnGDM7WMBTUnt1fKToRoQYoz0oThboPKYUuUq3nVPoXyfqke8MO4LoeCS67mlw1QLw=|Chương 354: Xúc phạm nhiều người tức giận!;aL5XT1qCfxiWqOYfbgP93TtvfQs7JCFZIwtG23BbqQsTTvu59kw6u3sp8MRbBBD8DTW2NvZGfbdK3SKyagsHO++ZvRs1SwmE7q9+MwGnSKzIoRmI0c5rSdoCYLig/gJkQk8KunNmczYbN09iqck71RBdrJ4/C8+FYHlN3bpPpAw=|Chương 355: Sự tình làm lớn chuyện;Cmw27baXiUBmBDzpZw2OfIYMJoBdxS1zfiNeMvb1ZRA/NiYj/78EToTsYzFFGiigZ2okEa4rRlmfB8VpGaSjSg2lJYpDmV/DYPKxXF1eKqgVd9rJukCsL9XZtkuufgbhlIuZ4VsrbWJLtcjj9yAI2fk6Ti8H2hGv6JEmM/lEDGI=|Chương 356: Châm chọc khiêu khích;+YfHIFDOWxT5hCGxiksUrqy7k7R3NXiPT2fsHOY7Q/Suvg78MOTNPoxuRzzBjg/BYDhmsEHGnFHz//pfFDObCNvO/z07qcEut4DI9qoczGOH7pYh/5diNnqicshhJ5UI3WvzPur6bjqymG4SZlZV7bkkBG77xS2aFkb72Vl3jl8=|Chương 357: San bằng Kiếm Đạo Xã!;B+zWMemxddBSVkklGLGUHe6dpFrdxdtpUbMSufiEtGfXlmFPJMhZKokorWZv5YO8a1h33ly2yHS7LniEiivde0wuHslWoeNK3u6cAYAOXsFmsQ/yccvuZ9YxKgb1nbKwIKDgdf52jMWZhxEJxIL2Btaf/AMTKl23bjXNTn/V9fc=|Chương 358: Kiến thức một chút!;UsVTmPau74AHpHoYU5iq9c7hOQ/Ku/YZ/oslDZgJT4zFlOSW78fIHXRIkV3IY1R3NuhhYKA0IlyGuGixo7+1W+9dj4x4/EyjrS1foXRQ1Em7WgInJEKrDj2ILbk2MP8eRq8640DPweeA50vFEgHJfepB99fixBX+9QHufUjxM/U=|Chương 359: Lôi Miêu huyết mạch;2pTjgScDcwRXEdjY9v1zkgIkLq+4j85+aRK4GtqSe2ekIs/ViM7M8U2aOaDGgaShsHb22Jx6xxlyMne+XVsrNeSnr3sEI8goSupGEgqGZrEsVf/k7pxSyvPgjZlN1WjsiZU+ynyrWVNBeMpJ1RMrpoKaYDiQTxAHvQMr8Nj7NTk=|Chương 360: Long Hổ Ấn!;lxFKIsReqXnimCfvsFSLR2aiHkmtds+tUsjT6oGhMUh3yFZWmDHyuSDXIrpecWoInQUjftbrGZOIKE1Kvts7llWPGzvcHBdAZWMP22ndyWJc4eIJZx4GSH30Y5U2Baj7j2CKjDxCWuYtfhc37WvOT9Rjg0oHwAjOUBkP4Nb8EDo=|Chương 361: Kiếm Đạo Xã không người!;mWx/mZOtT8JK8aEEsfSseIfk969yCCDkY3oIEXU94MHePhsxkFCeIW+8itGo1KjIgV1GiKbpxvybXzsCvdVjOaq4P3BPDELkO/Yzo4dFo/dk6SqZ4jp5rWakjIYdhwR2aF8rLK+KiQO2d9J766n9dmrfemovykKPherAHMUigTs=|Chương 362: Đao Đạo xã khủng hoảng;K00GxbaTyFiVGllsaGO0NN4bVajI9YDtVmWiVn2H90familuDH4oMyyn6Ppu7x+qwl32nQ6YsVUyiQf2a3M+v/JuEfdwiNDqBo3DPl4pZcM+Nq4oGlJekcVOXvk8YaL3t6J/Q24yqwpQow9eMsWWi1Ts9VqqrkUsxnxhJWf8OcE=|Chương 363: Đứng lại cho ta!;ViXlXUkYnBSNXjYbkAw+/DGaFx+OY33Rw2Jis4eJNYXCK1RKbapfhRf+Tlg81nIpSciVskDIGD8vsuDCiuMEpIHCpFV1JjoRi8qKTRtdNMpZKzzU+FK4EHOstARVGAdTncd86WWAIVQ+78f2lt931UltWiXJLKqq67TzixXGQyc=|Chương 364: Khinh người quá đáng;yVsr6ZPHgSmUdXqPkhaMlvRqmz7PRV69CW8cQQzICqn3qBtjZ3w7h2I8yBCyeZI6QfjQx8vmn2PLFmPBwq+eA5zPq8EdOERWGMRE07BeQs4KrCMPry6Ky5AeTAWmPHU3Lq/oG5fDVRk5M4mrB77G0MhVF/OTjiNe/1osbWLPBXI=|Chương 365: Quét ngang các đại võ đạo xã đoàn;6L34Fr47R8ffDZdK5k7R+zncSaxxTj8+K4E8NDWbgE7vZIl7j0NUPXrCv4ZoZ88H76p23Zk7+Fdh+EZBfaHiLS3sIT5rvjWzd48AsMJXGyB8mBJPubsyJiV5lvaPHNzRjHI/jRpMxfXoAl9wJFir/qTWP8idPl8j+31rltJAKR8=|Chương 366: Gió giục mây vần!;JKizVKEBH95YZ3DUI84uUCTejsgSn/V4h/UNKnyMpk44spQ6i7TyMjJfy2qXISzUgBzG8EDm8q6hYDYY6KBS3DvXJnViB3FD/lW6bfK05xJL2/t41a92DGVMH3WYYnrq+n0RnumtS9S0myMGjWr77fi7PErRhlV9B5N7T0L/KH8=|Chương 367: Trường học chấn động;Y5BrqBm5DpevEZTkyrIwQ31gkAmNhGKgzWQ2XGcnv+IcjrEEJ7graH4iXD8NOx/tznfSgUFxXKwfmWG5l3bQI2OfwvNq019t18zTvzqK/N3ivRsaqP0xKA3cUQypKdWd+Uvq205jYHW3iUWjB97BobYVaySRRoGfjk6D1ftI1Eg=|Chương 368: Xưng vương xưng bá;Bt63hCEDX3TvVkHdOUH9vAx8oVKowBtucNSR0C6411W+cEPtnl5knfxXb23PG+ZbqDLcQUvBsd+7JkGx2JMPlq572FUuaF9wMDDLFa8WWHJrECqtBuDsoXEdm1Yv+ZNDleSpoatOAWeY1egezHSphUQwO3QOKt3ZvJCeKS+nRs8=|Chương 369: Cửu Trọng Thiên Chi Cảnh;3KQntH+SLDtsiFw8PSEYCeGSaGRLWeDWuYSUe+3pXRWW6SvGh76/Nz/kONAC3W84mJnKmOaQ+WPYqJR2ajlogaGbw/V1dVCdgm+Q6GlPZm6BGNW7wd8Q98/pAAWCR2+8wrbKaQYo5LOAOJxZtZabOcLAVkZNh25tf3P7winoZls=|Chương 370: Bình Thiên Môn;k6zMmlszmV5Jeh7h1dT/tFDeY+97I9VpXswU6Ll1UnzYXUT/8CoaMgCkGZx49NhgoH1a0n0MEu1KKYuUhGJKtjKEDSSRr5diOHEQ7D6xY76XdeWunQc5pVEPZ8iEcmFElY1TYSga3VbGCxfbQulGEbUKy0SN70/jXw2dINMvsqc=|Chương 371: Nhận người;hd6JDOdznRhuIyRQ4B8xorRXtCOUzwfzEPtr8i2hTsZVDsT/a0o4t2xJJhGa1P5BFSL3cNopIxYRc433fWvcpV8tIzbIfIqtasMbb7wa6PZJxIx3iRgPpoxJG2b/VOojc+3emipgXq0ihx4EFonlU/stlWX8oZOgva7MS5T5vtI=|Chương 372: Hãm hại lừa gạt đánh;0Ey4n7bue+tlOsiqvETA/V33603cv8mydBVGw8PDgusSqYFL46YrLWOkH3VhSw0i6+Qp5DnCVSYsqnOj7kMgs3EtlVWd6R7PoofaHdSgg6ZlWi2xyVH3cGHgEsAbPO+OT3WazxXttUfSNTvOJOJ9LG5zPCAMZRT5VP/ZDg+4uJI=|Chương 373: Không có sợ hãi;qF/T12CeLg3jJsZKOsE4jdrShQMJqdWCcI3/hfgURf5jCU13Z/2/2rJ/kVM8qARC9zV5FiS+vQRZRgWeppDYNUSSfgQPlIAsmIx1S3pa5EG5lVOpWNtPKnS1ZlRB84v6i8wpEsweXeLpbu7+0c7uGvE9DRR3YQffzbkCAa94AAY=|Chương 374: Hứa gia Hứa Vân Long;18rWifOKW+EbJzprH6H//fWInmFoyM6REqYd8FA+2gZgj3EpqgClEPfCbimnIW7KJdAaHdCbTn6McgkZHFHkpw9Ax1pMk+iAHrUA6NcAgzrVBXvAWEXL0WYJtuN21+S+nVCHrFTCzjDZQQBOkBJL9zgylOEE+kgh7wJUk1wqZWY=|Chương 375: Thủ đoạn độc ác!;EsEu+Sm1zaEBtSZL4T+ZgeCPdOl+8xH4LiLsUQ1a7GZz5Se+lLtiB/B2Wzn2Td1rNqmjHwUNk2DeTB/ANQhNbmDwhlqEGeJ+1HeeEDIs0l1p+9d/U8iSeJvtD+qPieJGrqmh4QK/3l3YNOoW2ALOkVX1CCAIlc83XotPbPiHs5Y=|Chương 376: Giết đến tận cửa;YBH7l/FinRe7xzRoTABW7QadhFZmeqiRg2Yvo8MLX71Xu1SMGJAHdugQi7fyi6xJ8xscXZsop2swOAYx8hvcFfSnxhd90Cy8HRHxt7A2Yps3qnkdeXhKVd9N+PFjUetVP85doWz8dVmyQ7C40egksrcYdfWWZwBIS6dlUBQCgaw=|Chương 377: Hảo Sơn Hảo Thủy;oTMr29jSlIgaD+4X8pXbJTWZR1ual/Xu6Uv+7pzaNWQLScgbe+W21LZJ5QsDLi1JT1TgtmJwObYl5nlNP1fnUQ/XxkdPXXEetWrV202pwiOpnHIKwgy0gGnz8Ozy6BDDRUrlvzgbmce0LcWEd6NT9/+fPxzsEmk11gGX7nr+JvY=|Chương 378: Dám cùng Vũ Sư kêu gào;v1RxXsCws9dmUBpmhUT5pv8qFfN+zWpLS1ENRtXjgn+lr2ZoWNs3XW6hMWdcqvAQpsns03UIygUQyqDLI8Omb9UCQLKm6m7CNrYD+zBCWBn6hx0bL7/vSCXe18lOv4Z0jISWR6hpSqlKgcV0vjTq7wQZt1oIbHyptVvD7gVRv3w=|Chương 379: Căn không có loại;tUS56YANKYPL/WBrMnktSdxQ1FPTHM3fFQjc1QxIscpAySti2pVljly+NnNVYIpHYOekmeOHYJpYSEQ7LZF3C+MvpI8E8X1KReDc4dCZ7TyeTL14z6zs8049ZBSNGWU7ltOychu5RP3c2Med7V0ZX6WmIsTsmkYQ2lqgQWga3xg=|Chương 380: Không gì kiêng kỵ!;XGic7d1NZwkxHlxUnUygGGexMckW8mYNRSuaPfpz66cKCmPXZtczxOUpSjGFARN44vTMBtEWaDwcNWP1yjP5PuPhnTBa76RIjSSy4ccJZ7AL7Qy+UsWs9HGW23LUoFjkwlVE/hVqMbwv9ijcAPbOguDQ86/2AnlepEEIaAFQmFc=|Chương 381: Huyền Minh Hàn Chưởng;DPhLuV5BrqE4zoco5l5z9oIgQyT2J5BLKXd/VzxI/4041GA6B+nI6V6DBxXHNM+QkgEvzcFvHEIaW7/KUxgix/GxU4AOLYUXZ9+JND+8LnZspULVVe2IF9bhsx0A+F5eyRL2JIb0OxIqupwXBwMcJynoC+bT7vfbBTzS9D+VDK8=|Chương 382: Thái dương Lò luyện!;VG26usyii2Nz+/uRk5QC12j/LA8a/+g+O6qTw78HbKwnN4dmf/64/YEZFmcl8XK+pV02OxhYF5ifAuKYy7tMdovI3cA3NDWnJ2QTfnJggONQSKfRlLlj9lr8hmxVgodJLHKbUgoUz11YXnRmgbHKUTJdBd/xOVR1sbPKouLDHjU=|Chương 383: Mộc Nguyên Đan;WwizFAMMK0drJPbM4eMDoHHOWGirolJu/URDyV8zhHG9fLYuvEpVK2AtWzGuLTZZ/VUDV3HQUGc2gQ+D1A9d1IMaUuZHY2cpGmWt/LeM7CyCwrmPpHTbEYdGU18ElACGFBbrWkeaRGNljuKUATMzGB49KnoOVvSFGKtb9fObabE=|Chương 384: Thân thể xảy ra vấn đề;OESgbaa9/VxKrkkgh2Dsys6/HdlDj9hWlVRbczOol+tvVbGtre6DYxO1t05et6dbRrphaZ14d20NKckOzE43V3pFBw2R952Xntelh8mvDiGcug4ZwgGmgd5pi1HB0VJja6BaSYgHDx2T05Sdz+lPMo7mzag5zX/Xpev7C1j8VNE=|Chương 385: Tiến về Vân Vụ sơn mạch;pi89aC85G3BNGhKovVHZ/L0v1A22z3DCRP2trp43CGReupERH0w1o2X3LwWTuZXRS2LUXhlMNg7HE3wr4yQ4KN+AGECn29g68/+rMlPy0kxxUns435OofGxZxTq+QFZ+hI9IvYXKenMgifIPTtcMb/QwgDvzRyLy2YchEcYnDfc=|Chương 386: Danh tiếng!;T7UxkD9KrCi8eYPkdb1cfuymRbaE8MObANWULKaY7rIXQE/2FIaJYm6j9QTSEi10gYMLNjB9iLNkMU62YourXxSQx5Jxrppcft4WDHAlejzcKpVAxpI0izdp9X2VSBBCBkKjfmr01lSlq06rLMBp70a6AfSTdfKPngBFiMftu+Q=|Chương 387: Quỳ xuống cho ta!;gB8lrLyTAo+UZZVCnKGLkGJ7BTWifufGF6p54uLedKgc/GmTY/aaVcaLotnFnTrMbTEN4D8AiYi7/RHTtn/rjFDLqUB4MpxeGTPNXZlOXWWACBP7S9fPfQ2G1xzmO9svAEYUR2Pjm13AUrDMLOnDIyKAVcb+jkK1b9qboVAWv/E=|Chương 388: Cho cái bàn giao!;JAdG/9zsbde5tarcd04QyVrFlEpfzZlJkELGTffvDncxymR/CImHKsQURghGX3EqA1HkNytR8+mIUx9V+QoXwMNwMa3ZzySw1paYrZI/t9vmtpv2Ss5rJ8z9CxYwZVxu1jZ9K2pH8krQ61Z8KT4elToUb+ijC9n3lpxoj/QTjTw=|Chương 389: Yêu Ma chi địa;+D9ZilBOOjUlcVSwPn2I1I12JNbn5FAG7kxiEm4k+CYL6aG/u7wsjrOxK0jfRN9ZsK5/DzmdIbZ6tt5+pECx6hDxkM0CDTGGfj5ILW/wBv/7qdKD/c7LzRGWwMrKgy+cMn29Xbbdhotvt9M0eEgUPXySOz/r/aiX+S6XOuA27jo=|Chương 390: Biên Bức Yêu;La+AcDZzJdHYmwm94bHhIqN5WgQxdrMlpMOtawS42Y/p+lTZ8ADIO+ac4Jn+BrIM9GurRbuOXStcUtpR1lvkLxEY4LWEe5wKY4jVSWvwsAZCbidALDU4tb4dmi98eGIvHX207UBIfb+DBZ3vdwNGy0Hh9M+O8jYwQ0aDDKisiI8=|Chương 391: Sát ý!;dUkqtnWIsEJ24oTOuggVrp5ubvckR+C+8wvXkfS2uGnofzWvOAEMbfxzQxu097yXFPRcMkWa17uMP+arK34Lux491/Mb2eu9BwXdkTL2u78ynAwjZzxdcnD1WxmMdXq97b0IV5YdHxuNZCBPLLn9P/6bOMsUjWLeIz+kW98GQ50=|Chương 392: Thái Dương Chân Hỏa;3KPmbOqyptNaZlcdPxlZzWEWD86AwzWID6tLg/vqpgqF7BLtLfPumcV3YUYJI/c3RYg4hZotcgAvv7IVGhIx082SujM0atyyTn2SekqwwASRYRVIujnLMko51U4epeGxtXiM3tyxwgxUpa10YYHKHftFj1G88JGaiGOTYqqiOUk=|Chương 393: Đánh lén!;mTurJ3mgQI4gEEAQu86uaU5s2lPkvUGG1aU9dTdv6CtF1bRBzrZQL6ECUo/AVEkKh0i/mVlerdCZR2qgJ3aIPrnXwAMOmGxWLiqGLndIky9XxGMNN8lfeKJsheH4A0ZaImhNobDfAhz20dXgz5q39t7Vnn915dAy966uHVHBE90=|Chương 394: Năng lực ta như thế nào!;rCjDhKhBFbsKH/ial9rGBPae3LZEf8KIRJByBiuU58jHd3hKlCoqobNdx6AKTGiZRGcxQb+bYctBKdnkY0Aq/D2FQM7LfOjOwML7aKKaSVuS/NMQskWMhcDfoybheSYbfAENfyEdeRRVpp3yDn7vKJaIzr38aP7dK1fOiaP93xw=|Chương 395: Trốn không thoát;g86j4Sgizg+nlEa3eC4+OZBf0Bp343LpA/+6IsEcWueZrf/kzhVAJtJV0/qiRiJKs664rhNo6pH9d34fwNmHsuTL+6eebzxnQwPmOPmtLoL2mzrVttWYFfHohqtatHoPGAUHHieowqgtvs6t2+uliu0W9ca9qhbuO598PU2OZsQ=|Chương 396: Vô thượng trận pháp;B8eNIdPfphbmF9spjgxDf7cZL5iVbqUj7C9mOVqHnSVf0CuFH7oOgJxbmuFsGLTJNDJHSCHjGbDGjfxuuvNU7Zb6+/49d7Iidcu3pb9QMhWYotd9npa1ITt3ndq1DS/n3nY+wB4gSDgP1Wm0gFzhosfitWbF5l3hIcg/0QUEOUI=|Chương 397: Rất lợi hại không tôn trọng người;PgbX1+E/aaAoGYlZwER20FI35+uOYunHGeX6TLBXtRbK7hhUSRIhJoMYwR0K787bgOl6est16asSDflIzUGq+W8dgYrBDh0jpz+OIBl7rSLwpgcDONzTI5jjc2tR8TMzcmxeesIIn9KUvAKaWgwnjFN3bfzA7UsnwgYioplEGy4=|Chương 398: Võ Vô Địch;iTlAMt3H300ypM8Weo7fM7rp0uOTmfy034ITtnxBnoPRBZuNjHhd0960HTuBXodBO7io/Y+pybjDEkER2lTFCceebQWjXnRsOazZbfGZO8hRw+lIJy1D21b7VeN/bWfB9k6bVzSRMOStuHmiS26KWgQzB3t07sY0t7ZvPuD02Gc=|Chương 399: Làm trâu làm ngựa;jiKbqqNQNcpl02qxl1Sk9mg8vpH6O6KqcJChJMd8XQV76gM6Ab6/TmB/KWcW5KP0YEsGrqjljSRD/JszXbwDBm6OhqweU7CYc8dFdHafNl4271K8gAPtS4RyQ75WeaZiZ7zy1+0hX3cjURZA1OKc+DoVlsOtI+xD2VhEy7W+LMs=|Chương 400: Phô trương thanh thế;SjI6xCtYZ6Md9KAJG4+R/u3MCvHLTio/kgyM1GBmWJG4i/Wl9vDsyTFKWpcFvlTz/GjKwUT0a2pAuwQH61o+XWIlfSxxlHW6HMb77V79wE6yVHWYo2ad5EC6VQGw+9l/2U9Bd34PJqIRTv1VeUp8JLa2g+K6QGON6MC8XmKio28=|Chương 401: Phản đi;hpCcapR25XarwOTY5rTylUolY3Qq6LDVOXJIRqThVVS1rlTDjlPNl0OKvhGiETOzueto41ovUWLMWWUalN/yyAhzsepGyCHyUd5UyobSxELWOMUdG7/K/NB9VKKqF5muGR3i+ndELj88l0YwfCFlRdQmEFyiXOFby6jbkxGJC7k=|Chương 402: Ăn một mình!;RayS0PX4t7Le7ht8m6yJe9id/iWSxbyjpsWqJPio3C5uZuDvn+7GPab05OkFY9C+rayaJww/4gm/unCclRwTlacuLZW/yVvs7eKmXTM0kA43NjPr9IvYQwhZKMcLhiF/A4cegxatT8HnPRuB0iAVlIgruW3HbN+njbj0JKuYzxk=|Chương 403: Tứ Quý kiếm pháp;uJ5gFWWFjM7OCVIQTn5F9PVaUcafjBPnZ+IC7RChVlNtErrPijE/qNyOIuTikgoEuHxXlIu3zs76ge1biWNaOtgR2BsJ9kiA7rcEyrDlO74gJLVIPVyPMgXCn7NKw2QJeUM/j5+Kf8nX7JlIt0JtLlSLjatsiMNBzOUPL8tH5H4=|Chương 404: Đá mài đao;RD1/O72TTvxQu8PE0zFX/3ASLnbn3kkLvr7qqBtch8zRQBqp2t7PXfUtVNvYCPmNTWm4o6u+SyS5T2jX5O5ZGSbFd4i6NGxsWmGJrYsxmYrt3vbGjVT9QP6Gsb5rj36+ZltBCCiX630cxixGl1gqaQy8QjgQxTgITGsED/7amiM=|Chương 405: Viễn Cổ Ma Tôn!;9PnlGgMWryv2InDzIko29lJsqn5DT02mGRcA2Vfds1BgWsDKxApGY5lW5KBSUx+4vJJQvetViqxYGyAqu82Wq4Hvyg5P2BfzVRnb8XFHmbk/Q8ist6oavNypn3BX9xRYOYeYpImFJNwwEHcHRLrlzWOeBHpMT1+gB8zohRnOC4Q=|Chương 406: Thôn Thiên Ma Công;iMs3VuDI2yBLCYVZWXVvqthBJll11AVw1wBdZSPYb6OgHYPWpKqZed/bdW/KFQIVH2CBgRCSx2dOm3xKf5Jg9+HR757Rr9unL/p1mMCRcfyhkysmXsFfqUNjTZGJ6ivUB3t8t4geZiOI1B/XQgRPTmVibxJeyr2mG3dt7gvR8lY=|Chương 407: Vũ Sư cảnh!;Y36SznoDz+2tLWJJZBH13BwsN5LI/rIhs8GN7vQo2HyKGR1n7Q5gl5NLYdW0Z9BDcZ4BNrDlDnesiH2ZBSk+2pYKeKVoQ2ckZ1a0hct3N6hoaFRSke6z2hMGOa2V/55Ls7h5NXj1NvXQXfJW/XtxtqhZopQOh7nzZPkPRg8KSCc=|Chương 408: Giết ra khỏi trùng vây;xn4PtemEsU6xj7McTuxy2k0oFCkSV5h69KUzHOWyIuKF2kjpBNI10WC1VSuHDC1J6I7+QJW2AS3APyoBy9vmkKYDiJzH03rgadvomumUX17WeGzD0DiEdXWJf/53J9VJWyxbj2MJuCjw/CB5nKWFHBy0toEeiU7zhGrcMxDFv0c=|Chương 409: Cường giả như mây;eckMk+4AsfEp0lt3qL4BzRm/6oauI10ROEPbez+ASGeobJAWHhdSXC9B7lr3hfrkVa+VliWZpnhU+SrOY1wwoaf5SvDuyoUlhRlviO5ji4QgjeXzsS8wHienZtbMR9RS3Mh/2/oRa+H23bfoAoP2ixoyFXWr15fSdKAIxsKwyBo=|Chương 410: Ngăn cản;kYl9EAloA7vOhAO8ZuPY+pqWsQxEBGyKaHBJLr64/tjpvyGRZwcBaU+aoTc11XLkd6UrRk3+HxyjnRkgMVcsFBZZP6WBUI8vnvL8T0OB1HgQUfDVYyQ6J4ntH7xJUp8wtto+agvjZoEkEIXwwdCvpRNvjXzPBn+oQHzpSFsShIY=|Chương 411: Dừng lại cho ta;EELzZYGtGqe5pq881Yn0MDVqLn4g80hd0OO0TbsM5LP6A2ceeJ+6jQWbH/CPWoKNLLeQvaJOB22uo8bQWf/A6G1r4XR11smCzZexpMEP0d4Pi9XOfRmRJbXFWVCPpElTQph8mew9cS8oopSsRghmRTWsqMVjwpNxouElrFOUwyQ=|Chương 412: Truy sát!;rvLsuKXVEtTEHBf+NxQJnmaSiWGPfzCROSqJRMofmkb2x86w2OB8EqBiU/b2aJ2nNxgY5o+HTXcj1rqP/cD7Mlhx7SvLYqjWl8ZGby+0JxEfdm3fjcQINO34DGLFarUlIHeRhQoUBU5D96sC2AG1PVhLns+805cB2e26DENJs1A=|Chương 413: Ngày mùa hè chói chang;MzNROw1km0KDbIBuKt7/+w/Pg8svJo1voPMLT9uS+yLjeOQosQCzql08z8ZHM3LetyV/g510F0MCdEpgRYejdPcgS391V7/p9WIB+M5UzXF3kAN70jFG35lmLeh82Su615yPgtU8wbc91tNg6GwgxhFhKZr2swbAoNxwuvtsfG8=|Chương 414: Lang Nha Quyền!;v8IayrknIG1O72uMqnfcVEksymsbINoxGocaGmyvTxvyjVUVbVZxxrBaAphs5Vb7hvkLhLdVqTRL0Zo4xzJRvU9j/yd4YayABvE2cXFdSGQybQyCYHK7gmmMgXWVp3COCjFkFUewsPeiHp6KKaAqjLbBTZtDctVZgXyZNXtChc0=|Chương 415: Đệ Tam Nhãn mở;XmPiapgus6fvqCuQ6kETCmeNd0iWCd2+CN5mzEcaWMbfFbY9A2RqHa5u7Ofq7hkGDJ8CoQRsOD3Jf+x3Rxvx7Z26v/pwYxujjeBtrlBN+GF4N1MY+5d4hmLMNj7j3xyrW6RDoGzKL80MbpPHs0rde+XN9t26yCooaco80REpE8s=|Chương 416: Duy ngã độc tôn;GssNwUgY31iD/ywDFjYZW4Rb9zZvfO0LN7m9fez1X/Zv3QBEfxlbJbL73xBk8O4twY1O8lnWKbFjVKlt1e7xCXZjh7Ei0xR22Sy+ivCpb0BD+Uf9pybf8G7Yz5gF1pZ3u53BS8lh9b1TcHsDeLeZT7awyiKrHMoTCGlpfEaScG0=|Chương 417: Kim quang kính;H+59L0ZHmwUnZaoATWbiHff6I8tK4w68RL7vW+7sRsFs9dV20r6oo0tphJ3owQNKcfUk4P9SoSDEejB9HZMZzsy1gcz5To9m0F20qgmcrMIICSdanwqwZA8nsa61iE9zUME/V365laFl49eNeewDfA3GO7kB7AkcBN9H0U0xSCc=|Chương 418: Đây là người điên;klTBrlFNq/2B5n+npI3Kh0q/PH29JPIrSMpa41Dg9gNjhvu7ehMKzeAq+Nn2LLMcmHcprIinWJvdUxHIenqq5hUcfr9wisr3090FVfBhWJDGVYIk8v1HqEEoQB0sur61pO/DKDM/spDb6oCE3aDvi28Ogp49iwP7or2NXJEjygs=|Chương 419: Hệ thống Đại Lễ Bao;cW07SzNHJxztzWgWp65NhdQpzKzKvDgC5ZzTS6H4z4moiqJNAiQ7FtB/xQKk6yvaVzvbhqL6lRzruCrttNC4oUWHJOsKfTp6vdPfRo54PDUEP0TKSys/sQxIrZAc2V7rFQDaOrRPXGDgBHYT/VqKjkf12zESIJS7v45ltRTEd74=|Chương 420: Lão thiên có mắt;RsI3MLnO0w1T8I/57wSJ0yD6O7Ee8KbuRsq/DvvpsGJOLVOupiW2Q+S8F45u4mygzwcVC2LywG3Mzda0hDSScjlgnv7BGEHODW1QJeYLz49tDAjdo6wgBjtMXx0rlwqy7zMYkFPVALIr4/iRw78UKz3qdhaB1f10LoapD4qkEd8=|Chương 421: Biến chiến tranh thành tơ lụa;6pmKgEw4UwIG+S+3hlhMAv2IZyEFDC20fpgZQN/ZleUEWGhhdjByvFD4Lqu6f5vBlVnFIsoGmTt/iVmCIEYaEVcCTZvT0OvIDETrz/u+uu6wvDuzQid6RiXyOuGlZHdRxIgivMF3Lp40DG98nvbVl3hxEw8SHc4oWjN0lF9O8FU=|Chương 422: Vận cứt chó;s9YWkHR0GxZ+7jG2R0tnKvbGzu85J1yFGlMZ3Jyxy+yTrqV14I+hD24+PukRRywEuK9oWqIeA7pzkccwB3i2REoagP6pq/sEpuQlbejs8Z6SKFeGTjSNhzEZOvIW20kLcWYZy3415/t5hyas5h97Rfq+c6Xokd+ysQxpAVGwTv8=|Chương 423: Không muốn bồi cũng phải bồi;5PMmpeobrjcbIuA1SHC6mF6PcqGbBVAO7DrwEuF4mtPF7VfH6xYutTeEHI5GMkuTZr1Tj1Z8nKEWrwRSmflv6HtX8gexXVndQ1bTX+fW4lGJGTlbL8B/+U8e97bSU8LRDlxQaO74QIKsdRsHsR3xbV6nGt1mcx04eRuf2/rBWm0=|Chương 424: Kim Cương ma ngạc;lnD1L8jowvIOWlnizH0bREKFW76qMIDT5BLxIa2DKlOlfNOJp9bkaah21eQG80rbjIg1DiMrLMFiOthkJHpTPXz8Oi8jYvUsoL/siWNWJ51IkFltDWrnOQz2gfvgn4fi31JUSwemIP4lIX31/VjAUvUhVsXbMp+UYUjl7a9Kyas=|Chương 425: Vân Vụ sơn mạch;wItWPEPf0XQZ9pVeXUW39Myq8aJnska8v2nzLdmDto148C/4njx295kcK3PZ/TUzUqSG8nAD27QZ5CWIK52MspHBT7gyrBxAZh0fm0S7Nb2t0zWquD9geJg7YssCYm9KSgZMjKoFhDtLeAt08LmAywfUwLeKOURSC/bTJDzESTc=|Chương 426: Nhất định phải tra rõ!;luNKGFKbwSXRawrk9IsZX7Cycl9PxVHhk0tO7ErV25nUJSe/vu/4hEHehUyx8G1cTrvZnV9cmnJuTgyVzA5R83RjQVoomxTDVSjbUxkTDtwkw4pBZYB0PGpTaiM2MthBRhr0K6i5C4gaNyzBC5Pq2NGnL3QD/Qn4V1l1yCtRU20=|Chương 427: Dung hợp huyết mạch;eRjv16/5revTdGe3aRsLIVNGji02UmVmRzdnFHTQIdUfgovhkkBGoU6MQ1nxCeoH9zO1LrXFb0vA+18PSNs88RnywB1Sku3FG+BWurwHqrKVMxKsWBm0G+XmUNytj7NHaprEUM5sL/gEAghaFYHvCo+7kn+C92lPfEnyjP+qgM0=|Chương 428: Ngân Lang thành Niếp gia;TRn4lWnzRHw8VNSEUUyJpQVcZoZGgBMY8rY1Q5etSNXFvxyTSqzgQwXK6f3GfEou9QNlyDU7u5KR1wenz1cjtdkiNlYWX+3x5oxLVrx3MNN/3uvofB7dPb+Xt1irY3pVGbr/K5UYFJON7gyQeoMlGMO66DNWln8f9wCjTMWjUh0=|Chương 429: Hẳn phải chết không nghi ngờ!;lAxBSr5zBZBk79ypAAoDbi/7OXu/NKjv3bCryt9Zz0PkVKCZEsjQ9EMe7wA/IRB2LrqQt7IjBZAgHlfbSEe3o3mxGHOw1h9HaKpKUlRQjfTxVm0GoxYIf1FJ23nSYvZ3CN7nYtCvRqSoCnL4wbMxh0jBt54bD5qOWStd9XBt2Yo=|Chương 430: Điên cuồng!;HGkyrHypop5ARPApDYdyQ5oVWe2mc+bBryuUkO076ObLPbM5sQVKKttY1ZikVVs7I4RqDvbukFZDYR9JHxiY2INuSwfqAvsQRRq9uhqApFyE1ETuCeBV4q/Uol+7NLml5VT3swtFytGgiun0bDD4ybM5g3Y6C3NakbzFc0f3FCs=|Chương 431: Thiên Khiển!;n0JQ7U1sxk+n8AGFmn80l4gioZS3z5sHRwaaWaSAJm1AMmHcQBtt4ZqXnMgstCP1YOET5apQEbFd1j6LhkvcVYCJwRF3/qnLqlNm4yrAFhzDYqdZHobi4Yx4EU7svjVEhh17lU1QtB6TvCZkHL6c1HnypPTH9XNt7QJfJi7Z0C0=|Chương 432: Hồng sắc lôi đình;fZVfyLNY2AoyyHaAGNfC8XvVzrNmv0yPo2DIXvPMQ9+tfzjmEqh3ysfPnLtkqFhWjLVfeZTin0byvjm0f2Q/SbG0SXkq4OhRK49N9tqshR+faCy+ghaghGfh1zUi5iwTOc0emlzLbTPHjfBerh0Nas6V+KRYvbWkdfi0ZSmFFWk=|Chương 433: Vũ Sư Nhị Trọng Thiên;TlQQGLHyM968NCO0BGXrHJpmu/TAZ1rKiml4l/Qncn2jVh50HMNpp4qwnlrJGPoYVgrCOxtrKQHywR4jTvMMLwsr6vGa4SDishtkBYlZ0aooIchgiQLrLVqB58EEWcowwV4SAUh0X+/gdIrLKozj34TnL3azqGgXrsGK1BUTvIk=|Chương 434: Hoài nghi;DBWWcslol07UaJoI4vZKG6UxHvv0MnXTYGSb6Tc99fEdBHLvKin4rC2gDAfhihRFKzahqX1vhT48aAnbjA1oGYgbc9VYINwH9BtvsbDj14QzeSIb5jooAtsQ8F8rPKaW9fgRFlOrdzVszfcimnBVnI5wL3zMZpgOrd6DhUSXEb8=|Chương 435: Cái thế kỳ tài;5SctVihS4FdM6oqCelJV7fKiDbFyGv7Bryy342PJLY5V8Mc/q3AqoIeVChbRWV9m2clBsg7Br18p3/jv0OLyeZDsIvBcXoSWBhqRSxWVU/nEWFa0S9F7euGTbewUiwEh1H60gVmmspl8+0DfOc4q/wcqdce38yAwY28UuQNbbrs=|Chương 436: Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Đan;XjtXyvXJkTyVMBxaW2YAiHEWwqMoYPmVCZQLd4FBkY3t75+cj17jqlS6vbi6qOcBf8mIItK8xfk871baIGLgXTE/Lw2mD7OQrlHvHb//tW1ccYD39oo3wN2n18hiKgoUeh6j98PTkT4QLBq6KYf5EQxL0Fd3Gei7TtsQ1Y/DTpM=|Chương 437: Học sinh tinh anh nhiệm vụ;4l2pLAkmlTFtLsgpGj3uidSbdfo3iLg6oBN0jY+ksEuI+xfT8yCREwCU2Z+N6Cp0Hm9aLKuTwpJ0vB3obizy11COAJrDVG6vUe4xevvxetqgyHDet9JCko+lM0NpmtQMBbrLmDL7GAFAQ5b0ZCX5+WDW+Pv9aiGDufyS9gK1Mek=|Chương 438: Tấm màn đen trùng điệp;K91b5SFFiOytf9JHdIhW2k5Mu9v1xEm/Fachmmx+5GV5+l4j14AUEAG/K29pZDU5FzSw4+ktHER7duNlSKs6WE3JbMOC7K4z+Xe7hmpd5RqbXOkJKUhqUlEEbaWi6Zs2u/WYY09P/IpUYR2GrSm6CTMrKoo1b9XcL3omHuNzzLQ=|Chương 439: Truy Phong tặc;B3D+NkYfbEof6MDIwyK3staOaeJz/vr6BIWNl+aHb/1dnro3AKeUxvHR9jjpWVJ7/MBbfI9oitHSy1WxJh2YGolTxLGf4T36VwfjbXk1keEQUOEEpmUSyvHozrliFhvj9U6RBCcjgLv8RbW6N1Bc+80Dm/OKyZPlMMk+uI9yfxk=|Chương 440: Làm càn làm bậy;/Dbox7yGJ9L5oNatOmF8H/QCyq0WQo5cNWgoc3QfMk8+NJpZe8Gf8ikGuSvfnTZY4d9/T1sSePiJZPKRYJJLmeIPl54Colsp9rBzjZcDDMEL8kPZaPKXRYdr9Rjd6zrODbDkkSEQsnly84B7Th9TSJ57Cq+fRBCGT5TAD5L48Ac=|Chương 441: Dương danh lập vạn;vvqRqNoJgtvoPzVFVlJjwfID1jNp4TBlwXBFvKNLsjPF0mNJM8qNpmOeS34S4r/96IpG4S1r6HbAROAReMnfbq/k4gxwpnxpcde4DXw1/EORZoKzyGQsOFcLFP8IfPVnHWyHHbkOVipJNDCkdJ43iiNaKyGV7kAqMUDvjS8t3pI=|Chương 442: Không thiếu tiền;CsOtQLUe6HypPifiOcNodDbqiGotPGHFvVhqdurdZnipSxjlydnFe7mDbXATi5I44aDC5X+ojX5MftPCGssoEsgzNX1yQPJbVjjQEm6FACRnzn6HuKptXtV8C6AeClHpNdGgxRKtdsNvRzkC9tpVnn2LA1qAKmwBt1IKFBW16zI=|Chương 443: Truy Phong tặc lão đại;SNU52PJbD29zeucRbO8MeZJYYcI3zbxGWj1QL4Gwx6BNqxyHhHzGB4Z32jak5rP2E+6+y8iQWkEckYNzkuaKnGdeK61dul5tyAiNKZhN1ws+7BVB7QJ/jia2rheh+pXqnS0CwcEldrBemkSlfdxJ/qKsb0pVsxMLISOgCWfKARo=|Chương 444: Đả thảo kinh xà;KDY3dGoygCejMtbtmKvDdN/ZviLHsZcUuaRYCPPvS0xB8Baz1FFQOZbZAP6w/4aZt8HkhWes3pe/77jtQJA4B9aDkaoPHK6A6P1aI5Vh3oGR0MgDSt0igskLVyf0HIk8sO81q0Oyk+RSXd9VHP+cka3MkPXQTMaxifQqkVFmxnk=|Chương 445: Đều phải chết;Cs9/dRTh3ri3DIvFSlDh+MvgriZLQwwHwoB2I+ed4Y6eiDrpM4mzmn837rekrwFnMx6N8v9YpJps+hpbqwMJtIm08U3v4dxesR/BSdLFcwWOTrKqq01ObwWY3JM8mb11lSsyQdaSLJcKEQY4h4I32pAA0k7EJjdYIv38qTfTt7c=|Chương 446: Hối hận ruột đều xanh;ep1zG1LlBG0Y9KOJ8u4OtLqC6z3Vuk61VoimGQceWwPW6Ajg95UM4YM1ptkVAUpWEZP1EzN7ReFBW/+P2L1KHWlYbxwxlzGegBcCiMAYqxelQFgQukmgLs2FTbu1paAKBIMTYi6+BBpJRkP+/1Cw459Gka4WqvfMbPE06/ZXwXU=|Chương 447: Liên quan ta cái rắm;dnJl5+BpGBsd7xMhhi8mFjoDWAOGFvlZ1H0qj1wwCP1ZjjD49ZtE8b6ZoJUdDbZbCmvpxbpCt3cwOJBJ+Qik912CT3JWS7brufT+mR7EUL5K4cjasVZdL1XtbICc37mqyv8ycCPP5k/a1eiuPTASYiB/6fRLiaQ60ouL/XlnZ7c=|Chương 448: Chạy trốn;oJgzB4Kc6vv3i8mzvGMFaMhkVcql8SRdVYLv+XrbcoKXjXuxAMVYD5V6fDw1KLYvOdb/p1GzqBkVTarmUit26MEBkDvXD0O8FHCQnzGJ5lxLGT1ca6DgrxsxMVGsEubQMe3QKOL23MblOWr0VNgQndsVW2JHN8gdY7Joqz+/rFM=|Chương 449: Truy Phong tặc bảo tàng;SUjFHca/VvNKQL9Xz3LOgjfGo5tR6RDcAHsEfsvhW5jbg0937BgHtyBhMPVtSJiqFwKq6kYmcnVmgQYsdzyAfjXqAFGWYKCK7Mq6Ad1LqYW5HDoJMgs104kqx2W6A4cofoW9jQj4BCiJ3jNeCQU6u7mnRn/2JkQ7t/wrRMhcx7s=|Chương 450: Địa Ngục chi mâu;1Is5JmP2mkfNJHlvOfwKfzM3vK9bC12ejbyPa1Vc9JbnRdTYaFJReJWCMUMObYyi6Xx//YjsWVg69baZev57175WpiirETRFKKLHegOjS98/7ugtEs7ETg9jGK8SFIp4QO+PM1Gx5LdnpnE3OYSNCOxH2MWqb3eiO9Fh+fO+OjI=|Chương 451: Giết đến tận cửa;OyBXtka/jq7Rufc1+7dlX8KKZSbE2MFSkcxANh+UZtgSixbDzo0YVeiQzvvs5HUJMQhtCgHTbB+2RCb0Yda2ARPYbmSgeNURr6/KSp2xQoPzyUF9eh3ozIWrVY7X5m86I8dYUPyum7MjEoB0+eGE0LxzqpZQhlkBgB00CNWylvM=|Chương 452: Nhân chứng vật chứng;53rFiIFtP2OnYWIXdW2fpzkbv5ggOGrUUjVK+d+5QHifSrCawap43nHx75yL+RsKghbwE8YDzkcsNlzLLnIzsOnc4wWtnMojQgufSvJsgMZ6b0IPhRxKluZQlTGVCJ7+J+rld/9b0d5vzXFY8dLcxMTYXvCetOJzGDXal/uVe28=|Chương 453: Yêu ngôn hoặc chúng;HvnfAg5w9nBSE4XUhpjf95y/Al8eNXVDOhbUgNwjd9W/7y7+ekK92nKOzmZtMkaplgHUnzdubznBrIV3PjsA6jjqsaGe4Db8EV+78nUbiFsLqGsbGzJojFrppM5pmraLhnkYpw1bDYh1nrOVlwIzhQeL1PetXdOJZzc2rUvgyGY=|Chương 454: 2 con đường!;Eiw9ZhcB5X3bLTgfhB+OO+xbXbGkYIGky8AeCXusfFe4OTWlcPZJRGkuEOh70bpcu6OIf6qGHwrQ+kaNHF0ag14GPdbJE4m6Tl0UV499wWVgRWM/WHKAVX48jXfAzr0F1k/EpbTL6buwrC6NgTuCvFpf73+lzNPtjPIoWQbCQCM=|Chương 455: Tông Sư lại như thế nào!;rYyQZ0/hnhosGDDYO9k1MrTLA7og2A1X1uaCTpatmWjDn6FGhSSpAAh5Tl5aP6Q21ua505HQSF2YTO+i+wTQDUxtiPERF/qZTiSsPyqOeqMeuXhe/y7p4eskZMGv00srajgr6hxVFP2SkbMDWH43iCjFffAFxkZMA41JVLOjvys=|Chương 456: Đâm chết;1J3Oyr8mMSGVAwAZi038QC5oB30vlreRc8oChCy19CvhfP/hjO5XmH8Dt5BKIRkF780OeW3uI8qG3mY1f5i4QR6D2vNlNIjH9A0ZEuNUTEBCn/ouEAOUx1057mKekbPXfoQmHUlshrZZlvzorOAvTwO8FicwHRhLCeJRwueLLl0=|Chương 457: Quan hệ khắp thiên hạ;G5E4K0oB6VShyF7N2Uk+fY070KUnRnQHKIMiet5vbKCrUQeqLw1D+gpTThyx8T33hJD25GQZDSS/65IgN+0Ir+LKmSpedTIyGHUD9dgtdes6mDG0uTOXGapE4t/4IvmMa8S7gCgLF4M0Ld2LUAO20gXQnnl2vaSmuC/UL9Qg/Dk=|Chương 458: Thành chủ Quách Đông Hải;DAAvYnn+wSotirywzz/2uLHlCipxVI+dscC4j5VDVSpo1ue44n3flIHO/BUGQOfRUB8V5ImSmy9xjjUF3/AmBILJ5jyw6CesrpyY75wtIiTrfmRuH3otZsyGRlQYOmjft6F6WK7IxQ7Kck141svhfmkK/BvLiShTWOts3rcyL+E=|Chương 459: Cấu kết với nhau làm việc xấu;yb/3ynR2ER67zCHrI3cKdeR+VK/1loNwjJ2V0wMDB7HGWMjikubnJ1UGY7c7woSSNaK5HPz5MH+xU3FHTWFebnoLjEHRwkNI+74ZAupdinfNDtS2hFwVWDCFplAOhEGpK1x5J80KeKub1gHgI/R/QNPB7gmm1Z9O03wV7xWCnZg=|Chương 460: Kỳ tâm khả tru!;02jW43gQVKO/rDFV+QqHP1YUlEwyh9dvVB7CnThahOQmKxLI60xw7S3L8OuowJdg2IsUKOs/ykCXBlubdvNsy59jZ0Pati79ww7McdcQpo4m7GoFR8fQBDkIuJ/3ALDN3QRJ/Pl8v3uYsattOdIl4Iyj8XJbuHyby0IvkizIOHM=|Chương 461: Giết gà dọa khỉ;U83Cjiy0X/ZQ79XjwjpY2ocZ/EOex0TV6atViP8745OEOPLQ1yRiOainy7i4OUFYYKKxImaGhWPWoLnIZD6GBzz60u68sQoxf+kSMdziaM6UYepJaNaV8E1O3dp6ptsDpKgGU5KBaS7b0nWD0QDOn7sTtD3QU7kGttyBHro+MKI=|Chương 462: Vũ Sư 3 Trọng Thiên;1cX0O/ajRusXTZ962kSyaeT91wJ9jL1UFT/31pgzYqozxSUGLZcwVDM2SHkqCmamMYTMJGxTuwGiBIoWZlN+J3ka4LSEhp5rThJticC/ikkRmbA4h42ykjowX0MGh0xhBEK+juUr0BuXN3jXWDc3D4tjzeX4YJBcIKBQI0gEgXA=|Chương 463: Yêu linh quáng mạch;l5sQzY8xERRFnLY00j8wIhsiSAPWy2Lv0zwk+WRqdEBL4LWysWJ7A2ZgO1dSxMWeZzW8hgmGwPKij/yYxRn5aIfc2j+szlXQqyhqT3BswMeNVkn2CBh3Ydn/ZGInWUkjSGRkxg1uz5XcQgxYOR8Oz658gIfdOoMmjg9ZzeWlw0w=|Chương 464: Tu hành!;2OhhsFVvJidqD+aYnDHZvilXMbK0TgtKQLkYQAlzPETsx2OQVpsP288RGE+Hjechae7koC1Lo9JCl/HM5Ntyqoccra83HZF3wrNGf6Kr1FM4r7sDFxvn+Oygdf46W8lbdjoJEcuyya0WiDby9YTBnrUFAQJSparfc5CRM4+LnWI=|Chương 465: Khi yêu gian;8cIneRbMCgJe2OSkrgX58x46ZhQPJIy+W9HM86xTANE327zECSQniwkLQqHIFdojTGJUHy5spT2nLq1pjtISoRVJg6PZVby+L/HEzu3jSf8ffP7u/dyU9hPfoG5SRhn4GXLqb805eeGrSd4KvxUtu7GChgbvY7apnZna+2yCQq8=|Chương 466: Hổ Yêu!;doOpque9H2erJusvjLbzhQF6xQKWKIumzyLQSPUfH/mCyvfNiOB4jLgJhiMwupxHKhZo8d2YRTpd4iqgXa7tWYAnmB1b5WnEpKdsb2HvZcwbQbEPeuwiIX0KtbW4yLwR3aODlydpVjYsKoc2UrvSY0Y1YuX+5TmQEbSBAiprrYA=|Chương 467: Tức giận!;HcjZ+Jg2+CzokdW60qU9zwGrBftqRXXtzUQ2OKfrvjQzJIx9EliociDh9NLCHx0tPPtXwvujy+s06zOBT2X495MAfyZh4Pdxgr/Y6wAV8tjpZkGdfeXdb0jxbMF1H3APdLMJzymXRjTWbI/KKtxvKlDwg8Ld+Polqgsb7n91tpM=|Chương 468: Thiên Yêu quán thâu đại trận;B1XpHAXVRJ+/69HRWDZSVK4d0/dKck6aX6bw8+2CzcAmQai3u/CSvONNaq8pzc8tsQjiX4pK8YvHuSPIgbQErsZC98ZMB1QUijHUK9A+SlqADPvtUFWE2+NlVdjyNsw1683AgVPoJUCbyDuc4+nXZmlU04Wp9L6DPkVk6CYkisc=|Chương 469: Hạt Thập Tam;H0VguRRf85Wq8KqSsW/9JvitUsIBA0pvCe4x1biFKYNDF3UPKg5SkvNTLYy9Q6hB379Lrz2bX4PCznQ8jJWMN9kEHLZTgO+m0UCbSPr2bCKJXv6SNLD6gMgLQb6R/yf+0HQN5tHKtQr+nD462MEGRsJWmUXlW+Oa/wqGLkneSAg=|Chương 470: Nhất tiễn song điêu;6USTtx5hfApeuege2X9JMSMd7PCOZ5Y4qPWizwN2aQrZeN8Fwk1tXC+lQ95NhcYtKXptK1l0I4IAT7/vfWeRPYyruznbidzXL7eiGfM5HyrVcrCvRbH2c76jAwQexZodcCSjGIeUcYUWMub1N47LRLnSZ4D8O3J7kmhpwuPTYDA=|Chương 471: Dừng tay cho ta!;E+tkGka3FyA3Ytk1RUNLm0jn8Ysjb5KVHzWYNhCt8OAuKZvbXNqYDXBkPMZ1bfxirnMHURqU0exqIzBHacUx3susApcUnwHIZeAl+Aoa3oFMZ8LtGbm4BvugkSnj832RkM4RBahg3S28gmTS/uC5VqS0ilPm3bJ8VGXZAEfaNRA=|Chương 472: Kinh thiên động địa nổ tung!;pZ+NtUrPADPUmv1Bc7KW4RyxT09ndLccr2wpn4SuecptRhsZDSjkdFVo/g1TZFv96WqJvWyIA2ZdUIyB/0wbeN+NmzP6TkdsZ24xOmw9k/OO8uTqjA0r594Xt9gZYz81jtOFe4rhnc8l/dpzfpq8TOY/8kCdoZqTX50SSPDhLk0=|Chương 473: Hắc Hạt độc;XKIYKnXN19825MV9drvhDg/gTcc8Lh5BvpdBh3D4s1rx/aRitldbvbcYASrPQugkk7ffJ2SpIGRHgpFY1xCclIcBCWnUgmG0US1fjHZjyXbt6Vbn1sEx0GG4b3Kifk6D5sGM16R1NpWpH2SvE1qdfwwJ6DRI3PeMzLQD5CarzSs=|Chương 474: Kim quang kính uy lực;TV9D8zwwHuFeBBoMiMaD8NHmaXgAFxojMUAORkVFeEDYKoLN3oc9pWoQ7VmpMIuWeDHxl6mqUHOvd86P+3Zkg7EPuZcPJoh7GMPME+34WFAbcxx25yPNHzhbw99wLzc0iRoFn5TEwjJRodmkdEJWHrjEdso4f139zcQgiQlyvP8=|Chương 475: Có chuyện hảo hảo nói;OseLXz/b4+vnzTOFL6FS1VG9FgQwJrEQmg3D0CSVa2NaJagmTZeqImB+N1ON/sj9edokqEKVpF5/xcu1cP9g7dJLEF7WICj7MC2h9D4KlYE4DtTFbheiKzoo1/N9ynVKTtK/WYuykU4PaDaeg4V1Oi6Q+6sq+QyUQczFkSl12ko=|Chương 476: Không cam tâm;s5KXH+3Kqnqvawymt1npK438C3tZtGHW4PfA2m+dgd8FMqHf7CbM52oWWGlHUqwOUY9koRs/3GMpMdKkDzrrHH8nvEMrYmLalSSP6jc/C9/Ps+hXX5TNoY6beyQFbXgjhJpO72QCURsuiS80y/0AEqKgNJm9ATOhYTOet5Y5coc=|Chương 477: Định Thần châu;EWokO+fgHjtgPV0NM9CM9w9NhuHH4UejxRcK7Bqv8+mUT9sdfVtKAZ56EpyoVC6TG/GR6Q3QZDNf5WACAYkZJztbWU04s+URihaH8r6eUyYMOOk9eTNuK+aU5aXO438sDyH9L8T5fUdsnoFDDODbbubxnNIJNIvL0U00///e2AI=|Chương 478: Châm chọc khiêu khích;NHOvJApGfI5xMrLfHdOvWB1WOCuON74OCAolnT3w68w69VWa2Fz/mF3MhexybsABxPA34/ortK65sx2cx488vsWZWNKLUYH8l90kNkCC8RljZCf3iV8hIJ05VP9oN3cnCwytEl6GysmdwH/Q+DpN5vAV9hiHdFrr2qkS3hq3hVQ=|Chương 479: Khoác lác;vRbMvendT25cQHdkto7F3oHI03H8JsozoXN9tIT3x2SingLhpxxbC8FukHcY5ovV0x6n0dnFK7U55aB1dPqGVxWk4bl6gpRfRwwOYFCVTqZ1U5yEOEKU684EK1Jvd6jo9cSj6mmiSadWX+LRWaLFPwAmWPGqvfl2r20UgYRr+GY=|Chương 480: Chụp mũ;cAOTp5xOltTKKhE573FWcXkvY6kjjvOa7K2oix7d33Bi5Ynq1R4TO2U2VAZtYy5xYOtF2cuSOw8lNrLG9N8/Jyu5esJ/Ba1c/TpEdfhAQq1qs3Ds8jx5/Ti2A/id9Y64C/M7soG9W4B8bYWAX7AouboCXH5uT/BuahlUnEBD0qs=|Chương 481: Hắc Hạt Vương chấn nộ;NXZDsbmCAW8Sw7tyMp4fWVXDE+Qz1kiqO6hfI36rSgFDIdFaHjjIW6xcKC0lqEvh6UoP/BjV2xzjfXA2oaw/gQqt8BZBfXuEGCKMv99/DwulkKpxPYPp6uuYIXKEEjhjPLFVL7yGYuyDDlWLzfBwZKSnYaGoJLSShH24uJVNfak=|Chương 482: Đã xảy ra là không thể ngăn cản;BfoAA83f7zsY+h71AC/2mmQEBL2tghmMAgU1CUrkF5UMM1mb8NGsUw1ebXE628ZGka7BjFL51qlVKy2PLnkOe9z+DaEdOreEezOtwNDU6cjx83jdJMV+jVevA6pijQQ5zcvFbARq/ojzTX6tzSR8lVnuRwJ61qbdUkpl0xWO59M=|Chương 483: Chung sống hoà bình;6AoXXbcQNd61Ui8X1Dt8d4xkWW9+Cw4Ztt5AMBYooptXCMwMjZioLEG0YQBkzr2wj4CCanKQlWVQfOj6H4Ad8bu9ngl/M2YmL48RBiT5VRg6bFSKhkfEqQ3InRoCxjRGlxSl1Jvg73iKrlF92x9kdiYPGvY/qcWPiM1lg1mhYC0=|Chương 484: Trở lại Viêm Hoàng Đại Học;GCTWn4lU2YWEq18uW+0FS8lVAjjd/d4+ufP76U3CmvRq3pGp+FOKIOHEyGqqcZr3coenlK4kCSev36dXkeowEKq9Jsno9ZbYYpFGqmtkGPSHamEZU/eTte1vnVTPZ1y09yoFViGkKjuT1r+MpYjQ4BSPQWpoIaSpNU0iw9PZ8RM=|Chương 485: Khen thưởng;qUOm72HSW7JkXehLFl5aI7UMNVzAwhR9r0w/EsytoorHPXnixfEGM4a1eDp56rwoQzXCT1PN9A5i+LZXyNOOXIf+0S2Ggltcp1/Xip8zlxdTt2dEgy8IyKsx5qdb0IisLk62zU4SWnnDfiy0mNkPxnB5925955AIfOYdyX5aV+c=|Chương 486: Không vỗ tay;+fJUvXAasVQbstfKxt4/x64EPgwAfdTQAt4QW4W001j1uUWPzL40F0Pafq5zggqCIKSAtq+ha+w5Us53DtPthA99c0eUoIPsVWD4jjmaRtUIZbwt8uO96Dl6QAneHj4zeem3CjhqqMywiyiTliLAnAXm+9eirqaK+kePmcKBB3A=|Chương 487: Tinh anh khu!;fV1GY3a/1bx19x2OYjVn9GQSJBR01omxDcmjEJwDNUVQjbBLlwvn9Hz4Y3zHr2JTjq7VrnEPEa8Gjgbt1goeWiJgb/FJ44MOC1jTZKT7J+XB2Ga6WZIN+JYlj3w7XItEYenxND3rSL1A1WXvIHbB5XIF0OyRZHi0kIKGXdBc1YM=|Chương 488: Đổ Chiến!;jPWccCVoG7d2Udk3GpNK/hM18zpinyQfFq4xi+2CfeJfNvVtz5Rna0zPUQRWDSkJXDvzigN/eAGfLU3N7A/2SC3XhQv1ilob4TlRao+qKcNJht8fmN262aLOE8TVrPo0/SpmmPCwvfLPc/9n8bmihRrqKg9/jAZZeDt4HofNY2Y=|Chương 489: Diệt ngươi uy phong;SBnPY5Ysh/4mY0+Gc5VN5Vyth9ijoMZ99UjDG/Wg6AGszUnFlT6OE2z0siGCYUK5Z2Qfbszs3g2+FFIpiBKa6W9Qp9d3yK4JWFy3zU/JarB7BHohB2vzkYRpVEGSxvx6xo6Lw7LEqzYzCU9N/FC6vpaEiESAOUqP/Rs6k+96jk4=|Chương 490: Âm Dương Phong Nhận kiếm;IYvTlLR5qnmfo+SBM+eL8ACtNd2Jv/RbGSx2C/COv/3U60m/NiwziNhExnP3nRXCHf8gPw+riavmzf5g7uAG5d/RFMG2Wo3N3fQLufO8W8fuFZcAkaXm2FvkgssKHoPobtcOp+fI2/U+UQ2KIrd7pcNGKXGQqTCwZ0S0BhD71mM=|Chương 491: Nhận thua;wjg7bSi0nPqDETVT8osc9wjQc6bTh0EwrRqGEWeUlvCNbZA7WgMDMuayz7kqz8rYhuKtRb/hiGV5rRzPNDM5PF8I0f8zYBf1P3cY86nkG6tyhuFweVXPfy5sect7HfBhztBan8esA0p5Zn9now19vtTv5OUpbWtB6N4oEuxeoCU=|Chương 492: Giận ngất;RR/wX514OSU3dTKiQ13okRwfVCrG1pnCl1QtBfVksAbYHsfokSlmLA9S6p6Q5yc+xLH409NgK/wsoBptKaeAOWYjVUoVuGY3V+iNGagugQ4p+13+m+JXTgE3P4+MTHx2f6eNRwwJiMLU2qbkqp8WHNPkM+VWT1yLH21GxCXoAO8=|Chương 493: Phong Thủy luân lưu chuyển;fkuHRH7nUcPMbs7U2G/FhUX5qZwvCzlsTI+0O+mLa6bYRs8E9xhVzZo8wiTV3jhyeOoKm3h1E6ZGU2eDJCXIRL9z2zKQOPqg9wLwc6/ha4A8ppdLxQc/fcmMONCLBsbptWVA8d4Kahcp+Jw9mogrBkBcwI6nww70R/k1Q4u8wLA=|Chương 494: Đến sinh tử nhất chiến;etgwDu8wk7bZZ4QcmFNkJmn5kC3Zc2Mb92dDYIXdT+LI7L9ZwlRHs+CuLohO0jjbmt68qCSEQVVObNp/7SRpiVmr6aW2KcEQyR/IWefPKHJyIewux5iQ/LPvwA8De7lYHYAXl6ejIRY6CgLV/R7YE6wE22C8tWCV2sNXMkrGNpM=|Chương 495: Thiên Yêu chiến trường;iPc7YeZY9qZP4OtoX1PJA0aFtGfTejxrihq9wR+DW1c0kvzWECNQijl1E0jg2bJo9tVcLHINeTJ9IxRJdQxQuUMB87ECuwQ2gPsT/6DuwNEKfBkZfRm9Nwvq9ilc23VHvfAvA3wLg2DdYNYuxnIjFaF//9H42eo3aZ91dZz4fno=|Chương 496: Đại tin tức;KmrYmBjPDqFK/C+XE7008oXxXlHRKbpSeFbrr+wereYdD6UkaE7lAbcz5XBDpr9jHn1ux8xJ9sD0MuwJ0Za12jkiBsjvM9RbMoloddHqBy473Mml9mgwOme+ALSl9J3MCLzEFrac3+lqSxfkkYnfoeOEIAxvoJ1pfEptJtRdtMQ=|Chương 497: Tha không ngươi!;3h62OZAyIgxxqYxkzLDNfaYP8HZ8CLl3jOrR537yEaqlrK4th/JkxCv6EAS1FMMSfgi/cx7QG21rBt0mAdZd6Huqo2OoQVX+j8q48OYPkoTufcnFFXriVxjdH9VikTMbozhfD1FMeOPLhtDootPqZUsokJCv4HhIvFNZg2DEJhA=|Chương 498: Niếp Vô Đạo hoài nghi;Sx5xjLEMfm3/QsaIMS2J9EqJn2ssAqs4SEsL/rP9APA1xuBcaM37x96gPsoNzQ1jfV3glQ4BRyulS7m6fJO2ryzpqErzswSDI2QmF4vUcRQ6wFw6h01oXsagwpyCQpU7SAR+PWLW0lCAjCdn89xq6suT3iQoSru8E6SXI7jNivA=|Chương 499: Vũ Sư Tứ Trọng Thiên;gRGVqnFAOJbkzM4LX+TMd3mrGMAvrM8w9vaUWj9Db9KxQsWu22l3Lr8lskGA5zJCQL4cQ+5/8Des08p7ONEGrZPGOBWeiOoTPdZ57YzH4OqOy3rhWoWtEFtfLANsawhsqvrl3/PkeP67xHyS6HWnitK7k4H106rDG7jjimRGWfU=|Chương 500: Thủy Nguyệt Thảo;BD9JMguilFWWeDI2gHJH9SGYe7WK3Q/Pe1pGt3UE+8WcLDZzdlfxLEBZREki5MDK2wH81jEtVbLMr5zLOAf/lWugLxoaaM1Il3BcAvFn58VRT/YME8RAWSNj+vLWeNkqzQ+EE5tDu6KUGaGOBXwXYoX56FMTgy0Pw9U1BxDtJus=|Chương 501: Cải tạo Quang Thần hào;qEe2XlXUWB2gBfELWYHPiBy6SWOpL8/oyyd4tnmtilA/3Eg/YzbJNDC6QMoqScIzdvYqh3iTQs4RmkhIPByE4hEW3HisVkbb2kSEZKGrbCT61xWsXNYtXN38j9Q18S8fPBfTtRGRuXfXKpp2mkX2w2u1LROsjyTOu/JnppMetx4=|Chương 502: Man Hoang Sâm Lâm;mWSE++DKe+pqOlDTmwKDfupL5b2r1oEJ2PzvZS4TtvCO0PeQcuWxYE1U8+5Sx3Tn+VN1oXX/iLVEQbdOusSPfLMSYjtmqG80IbvpD1LSOkaU41UXC3hSNl4gk5ycLgbMttY0W+BVSOJL7CgE1QCa5NGpVoFahArrD7tQQ+fzwcA=|Chương 503: Chu Thị con cháu;A2vYbUElSdo2kJaZqHdo5XwFQhq4LN5LIKigOrflEyQgF6LSLn/ywbQgVBVzbanOQTPW6arm7PLDlDsytjT9xbb+UZOVRTQ1WK3VftEPcx9uC704CVXtMepf6wihTqbRXsvyFGUx4nMXkx2luExHcD16rTHUC+jzkQRf9H2HVPQ=|Chương 504: Đánh ngã!;vosWWD1PfdsojSn4UXXnSkprN4wbehRJinu7RuanXvzHpqor5OR4R/3M2BUtYsktAoPGp68/C30NiYAZXw890zrjEuvV6996DZmCrmDhf0RPrP0/Mc42Hyrb27wsgqnpT2ZdQXS0cwD2xNzETz5TJxrZnylN/tCcPe+s3PBI1GU=|Chương 505: Cứu người cứu đến cùng!;fm7gvyfNT/zBL/MSi3m7kCRcFv0rYOLXPuTm76juOhg/39R10t6RDLGKJPwmUlmH7V94DxtZ6UmFgFN1Xd1bcPYcepqfqD/y+D4DkoAPgwMpZifgLUR/ka9sPO87jwM90JULy4/8XJe2AAOCN6mzDAl8Xw7oqJ46LjHJdNFE+VI=|Chương 506: Ẩn hình châu;z/knTMzBQD+2Is6LLtFhARAexEfYNHKBQYB7tdCyAQWBsY0BieqiWIjxtOt5EgnCueb3VYz3a6dbMKe/weQExdrWNTK5gdH+J4vztqOh4zxbGPIkcsxZ08OS1s3cOJmciVYow8zvYPn/SLE53vn1ZnCg5ImGQXaz3ZxFjSVUPDY=|Chương 507: Xà Yêu hộ vệ;bkkFyNNJr6wZ1x6hUi2lnYE4RFw/21DD1cBe33NQkW1vR+j2sBIGgAoIyK07konMUj4Ns5v8aa/kE2bCKABQvUlqboAbYpJZC6Z+zUNOMrDPh7lc044LCe2PPZGKgufa3MKp0yCuC90iBPmKivwwThuLZvFUgxSbZ1gJsSnHooQ=|Chương 508: Kinh thiên nhất mâu!;jfg/ToLjTpvQwJBXKw8THKsha5anTz/s83tW/jLVPhJDd8T+9ZheyGuOJEDN3dcM0eeqlY9pnKD16WfAKAywH+rLEaAIj1Uwg8tznP2p87IhSlmE7C8J8NFGRhhBNLi2ZD7N0JfaeGZI0HypUm0yh/rRA9uwdCdgTHx2dClZ2DY=|Chương 509: Lấy oán báo ân;nDGogkvfcVtOZtWEn8iVxXY75lcPzmD68SvqoTSFGgGE3x1bpqp7ORJKypTzGcqFO3cAkbkMaH946RWeVAdzuufI9GlgQXVlsEBl3bv2mOHuwjudrkojEUHDed/3D7NmyGaPA3ssOJQ2TzUozgg5ZkzkssYW3e0M7FJR7TkFxfk=|Chương 510: Trần Đao đánh tới;z/PgEPguEfnnbS2DteTtWGXNYapsxrJlxOc2n4hom+ewToFMnC2uYkZu8lNCVaRRBQfU/LQLoplG0lBMsxNE2bVvixRpXWWu3T45YMGfJKE5REqe4Fb6BwIcOqlGipBp7eUkMLuUXx2Pk6AHpbRKqzZKPUUnepQ9tyGE96xCrPM=|Chương 511: Kim Cương nằm Yêu Đao!;bCuJiIcgyDoalScLGqpDRigQU6sufWErNaAHjN6uC+b6ZuNZVSmI//SsiJjJYbHc5vfC+0FFlHxDnXQn708uvohbxGiGZTq1xBypSuH5xOTGLhgoUWh9PpP+mTsPLSD0IrRLTtHTLv9/2w+AT6776a6CpvSS3sX4SJKMHNwYVfc=|Chương 512: Ảo nghĩa tử vong quang võng;1BGae7iVCNJ5/+s/5W4pJuIlfmNMNsyaBUqagGl9IKrP9sqwpDp3pgbcuG4RWw8xviwUHEd+XhoGn4HdY4EZPNIZ4ZlnFK00Bv+9A4nwDizZY2puI5AJfB3t8srJ+sWCNHVPllWDQ3tZYzxYNwJ/7KRfhnW73Ww/iJtSsl8s3qc=|Chương 513: Luyện hóa Thủy Nguyệt Thảo;/kRWrOuoAKG7B8wkYPT1/3JPvsZeDsg650lIlN6cMoAaM5q92XTxDOgEgLnypAyvJHXi7I2AxowtwNM9G5tG0hbjLKF/oQlG5reuDgSxyJy1By8QF16wT4lxftBSqk+M9J+auzVF//wy+WkYbSM31x4QlfKcnGSNPGKmiglPdxU=|Chương 514: Tông Sư đến đây!;OKG5t17L6L7jl9Kb/24F41iZXsUNZcxIIywmyH6iWoad9lbYx5UXtBcBdLdOrFQgOEaa9YNxWa7imbSo2J/23uZu6qu7lJoAv9zIwyRX1mlVI6FOv7Nxpk+N1ZytP2Dapj5GyEvDjLuRSui0jXFa330+7yHyG64odt76jBZbaMY=|Chương 515: Bị cắn ngược lại một cái;/7+gqPGgQ3Q6PzEJLm9q9StIvSSlPpeWJhnypVtMspk+UZ0Lf4a2ggbqZiml4ekLnPhJ9ph+eyBtv/UykJTzzaERqe3Ll1SLCBVlyJnk5VuaCw1kY2PhM+00lkE9yARg5/WxtvA44KVN/7vdGDEmn17mg5SnDyfwWqQ1zfAoXS8=|Chương 516: Chứng cứ!;+uqQc3eBmYvWH8GtnRWFZiDcj5I6+L7PWLoj2aY3gYRRs0jL0tI7eW1dSzUXzFC0BH2zc0bsc6EamcI4CiiYqseqrAmYSyyMMfwctc5QT7WBPGiOqV1hFrRLDmFYUoaBwJXzfyKmKLiEd159vdE/POqa8e/4LwQPUIIMKDFGYiU=|Chương 517: Diệt hắn!;XCqCFGOeGFYbnnXqjbxTP3rukwBg/TMihy0cHwcNFiDpVyG/VuFP9ad6vLb39SaqQJ9a3TxLrby4RAWVTilMPrfWSGyWzEXcDuvimJx2tdZjtZvAjzVCk/C6fFCFQQ7gjBoDeNNgExVXYvrF8clNrvsHVpDCEkGyi+/H8iOiwsY=|Chương 518: Toàn diệt!;IpUXvN6KRWWUV8RlTIA8UGU9ZJJGdKg+dCaj222PrjCBK6m9XE5z2parkcfak5yLaUaoCOkdDaF6bkNTCrjkDUOz7fylFFThnfdfD45PzwdAiFVZxVDrJahvsORW+2lSVfz6F5VKS3SvCX/TNDdci7fIDKm8zWvZoxBu9djsLWU=|Chương 519: Ẩn hình châu lợi hại;P/sN7vXm2NhQkYS0VoilrpLB6RjFjvW0Cqg3wUmEs/NyvdQ6F8jBQi8B6VxTL5dyvrUV07GrsDDYpDbtthZad0OQ2JQAaVjVMKtjcmgccbRb2w5jDCmGJMJKV3EP00KdqDagGvSjWnOlBTxM2gauO6sgrE8Ap1a8gqJp0jrCl+Y=|Chương 520: Ngân Giao Vương Lão tổ;qFSiZ444CwnwFR3IJ2PR1JNABGdYPGyULuVUR85e1Cstjh+ZBu78YL5yMnbiH4gbUcECnPCLi0DWXSo7rlOjHv4gfq9myhw0PytlWBKGlkA2Cfer4uSPaGbyLSJ/wqVhUWxSCvaAgFjboM1szCJmXBYLjA0NBIG+WItod37HmZ4=|Chương 521: Tàng Bảo Khố;mZGyd/vkjL6tyUjGhG257H/EjttI/v/pD8PUjV9pWeFjAyn2exPZoS/eHcrOif8fDBbpeZSOz8C0zH4YueG1G2Sw69zFSeywBjW6NQshi43ABeTL+YVpjsTNSETrhEtL9/0eJS8P0Nhu4EH4rH5hY3tFInTu8N0VKUJvupdDQLw=|Chương 522: Tiền của phi nghĩa!;E0FyLmwGiw1z/R3mRFXi+svaBqYxCuELUrwqB3EmNcv9BuzyLR1g1SqrU+ob2tTnQjhuNzdIM08/fipLGrHWsk4Xvj11yv/Ftbsxk87UWhiH5zTKGd8rUdkMbCjWd1TkpUG2obXy6zqs7LB9XyfEcdNhbekdrPAVMPlL0l853EQ=|Chương 523: Chọc tổ ong vò vẽ;BY4UcWPyuX89E+6ountkFYejygvPsvyG/Buy61BxOs+e8Q3ng707MLaM6YjLEoW5LQR4GkhhdXSvfzAGLDzCyMcZJSrcnz7F5jxwrU7LuVd6dR5tgz3vOuzdFw8HmzozjnMlT4r+dF/vyKj6rmVbydH4p+S5tAJdGRhcStRiODw=|Chương 524: Phong tỏa toàn thành;IT01zOEDZ+LaZmfCoDxAHdCwYokTjmbpPZiJqQlgVtHEvxMlXBca6oANjS2UJGH6dh5kscMLJU1voTIVfrUb6njjHgFEcWhHXjH99vXC7lEKXLhwHVvdc1Ik8UlWzh8MtzI1BwX/1L+xkBRHmoxUndK1ju0AIOEjzP2uuFuZ5+Y=|Chương 525: Đạp Nguyệt tới lấy;mAXSHF4PAVBiOTx9o5iIYcQzBcrjXVR+hK/5AoxlzsyBOdl7+MuOclWbqTYZOfiWmfZMczsIjBpBaN90fZgBT+60ZOhCShD0IN+FEVHYPJ3jRBZ/SY9DRKHuLwDjqhVNxf3nAs+otd6QmGktxQQWHyBGwIhCbbKKYgoUOXgVm2w=|Chương 526: Yêu Vương lửa giận;qGihbtiU4LV1UC2GiBkBnRMBQC14bGZDi5NKwHwjM8M6MF4CAABrCyGzL9jLYipKgaxVMOG2/nEEKL4T1kfSw+MN1GF0JINdWgsAq/o+hxdoOjYMqJ9qmomeulq5MZDa9Qc1Cm9paFTTf3o9t7lnC5JrhwW7PV3YI0XLnoKlcU0=|Chương 527: Lại bị lừa;hObifcSJ0RgX6AThYnfM6niSI09xqCqre20gJQI6sPDJL+2hh+jayQ1d8abU3W5jCm1Bin8vioD/P9eqmXsPyrlGc8u+EYwCetAseBVMJUwpu1SG2OdkJxaMdS7cUmy3uxkyoIDpM36gXmmANMJqheCdBO4uKLPAUycMRqdyj8k=|Chương 528: Lệnh bài;TmnfsAUTqItqh0D4ErpHMfSEmYZKcB4+cy9FZ7dmOdiLl52y8FTNrVwNaK94xKcizmCr4FRaLQbu28f+TvUbPgrteKwMfntICCKUTJ38GcIOZBK4O6AhKxxsyohDpFJymoSmY5RbhFxqk3pVLiqcFy7fgwnfa0qVzOKQe5Zn8/M=|Chương 529: Chu gia chấn động;TthMKqcFjrYP9e1zd2qLR8J6XpksVLvmES5LhrcUSuTUCqXVDfDA3DsG9SQu/RrWN23nftp94TULB+iB0cbPjA0vxM7+kUNg9WZka9PR904P7oGVx4JZ7ZIvgDJ4BkuBMDUPbgjdFrcimZMhGoS6EeG5LHeTxYz+MFk4DFVWd6U=|Chương 530: Con bạc Ngân Giao vương;GZl63GPBo6XaBwFwBmohBePa0tJbQUx1UYiVoDj8MSowcYmQg/qi8+WuatBiLhX4/+j/7T+Op24JATemaH5V8YINSGZDkCd7DVhlH0AO8ga36dhIKJelOz4reTde7VHWfkqpj6IEdtDw+z2rY1/3kVefjtzOFC+XIJivv48kpkA=|Chương 531: Bỏ đá xuống giếng;ImqnGRrdjTSvpjML3SymW7oIo6Lx3whFl9Rj+BRuKhCDaThdymdIiayjr9tvowmb1yz/nGzet1AwLUPOieA6qS17zXgSAXGanjtiZ7+NQ4A18zRgmOeoBvHJko+hZ+pgEnsBvgmKpoy3CUilmfhpRM6hEoG3y0KhRNkvpOB8BMM=|Chương 532: Vương gia sinh tử chiến;oGAokpAfunL50Z1MndC7s9IZEcDY4T1mUEB+r0nTp2kNGHOeur5bkWyANkqRWLM4WXj5UTM8Xm63cOzzXI8E6OaVse+ebOsxejLbCnsMJfxi2Vd1I4iGzRD3lrpogB+vb9MnlINInqL/IAPQ9KUmgBnTkQWCYlXr4j5tyENqsEQ=|Chương 533: Vũ Sư Ngũ Trọng Thiên;naqVjyPPc8TI0Z2HIhB44e+aCBgWGb+AaNhiyhDL/msUD76DtAawPnd8P8Dst/c3ee4a1cJn9zWLEPyOhjLR4DFt6eJbYKNW3lirKv75H+rB3bPDRNFicMGEezCkMekOiwOINr/LxJnWyM7ymPN6xblRvYez97JwZScjbyfsXuc=|Chương 534: Yêu Tộc Thiên Kiêu đột kích;UeAkFl2S4mYr1SreOXKpsJoah4fh0S/SqVVfI37mE4ICOqr2heofMdPJiaswHGQEInQFciBlu8WVJND/WXDsYI+V6rndo7lKtKpYCRCM6dZT4pMjOLQ3pvOK21wktzC2ZP3YPIVO/PMk/xiv3VX5JcGLe/VZgN+6ZnU7P+mGvEU=|Chương 535: Châm chọc khiêu khích;l6B0fonmLQBDywItx+U1KwQdqCwMLobvRSDaZf5nikY40xaZ57Tjd3IoT1Q1S1VD0kYEdxyBJIaTKqM12vAqEP0uNhIJ/RDy1YbOa2m+SPMzQaiDwHWMZKNBG5H9TXEq2HZ6zzrWJfLCMN3wkr9wB8h2iWSD8a/xQeVjOUHDLyc=|Chương 536: Tuổi trẻ khí thịnh;vbzW5BJ4u+jHUfa39/XrxTHawdCl1carwW/Lf2wcbZt18bSP70bGN5G0GgyRULpj+TgpZ389Ug25g/OwEJV6n0nUpTuyzFqQHJ87e8cj/WyccKej/PpPPyKiM4nv5VFzyhOjNDCdAkMUf/WEV0kkzORDsFp2bmJhYepUXFdBPu4=|Chương 537: Tiên Thiên Độc Khí Đạn;kZ1cgUdRk15Z9CIdY/RuSgwekRBlw4zEPvM4Q98LCdP6QeNMqxCX3jgCbydKHB0pScL4s0n/gRucagOCu1uqpWOir/wx1RZSH31zadrNvMRxNrvLcVvqc2N8ceVAeR3BGBbS1UNLhZ2yCd7u5VKfhIp+f5CSL2njt9NSIgVuGs8=|Chương 538: Huyền Quy chân không quyết;tD64hBGxvibCnEL3cLjZ4SIUqxAgMOuiUjOgC9em3p78ZmbgfulA9KSXdfvri8zzg5JgwkRv8674LgP8V6Dr41R30AjYwnOPUOo21InG0x4VqUSsk+JItu6onBnMP5HdtTwEf5ZDIHQ8y5PI61LGTv5h25Pj73wDaksfDsnuXMw=|Chương 539: Đánh mười cái;o5cCTSmIAHHBb4WhbynWDjcf7gqqmsyRs139PGsFBD/D4FG5b7PeZ06Xb3MXEgv2B9UcP9ZutftwPS0l/OSwX3Po2u3Hz5jEOvLUuOUw/cI1fNM2nDir49Ono42Joym/lMNN9Iv+j/gJ/f9niel2XFK+oE05Ogv3uirKjeq8eec=|Chương 540: Đánh tan!;Myjvj6hr+HTHEGNmY9gZ837CwJ2EgHlp0IcuVa8hrSY+ZX5ae4kNHadySYP+H9JYAxhgLJmjn5RQg3Ow5lXJoQ1rOiREkrL1zy9hPo6L5HqKN/PAXmYmoZOr//3bWVvy/wiqzU4CBU3PXchgL73QWtF8IHafpV+QAz0S/TulVUQ=|Chương 541: Tông Sư xuất thủ;gETZxGyjl/JJxBa+7rsP/jA2Vod6nqmMiPNLqN8zYihGSDvK9Ln0Z/TACKuSksTiEZ/JcchW29V7URbYEOOc5EXhpaVKLCTk10rMHlpG1/bw0SLnT0aee/kiH4U8pwGCbNdoupTxcdPSEEk47OapwVkJZkoO99Qrzm1xzIb1Qtw=|Chương 542: Ảnh yêu!;DdXWt3SqkksbbGcZ+7SkGRcurhsOXiStwqevHEmKg50xYsugmZQR9IsernTDCeoZ88abPKk2umPc3wrMki6E414BLYxWbFh04pLJRZPQuUxU9Yrvkdn+Rjykbq8tW4XwAV9iJLNx+Zs47Tx+b8O6dCX+J+3AqFU457Pco39959Y=|Chương 543: Hạch tâm học sinh;ycj/WhkVWkW9EYqgadYi7jk1C5B/+FYEnfj9BJ2Btj1msJn4VcS3LXuoEUEUGuJ42R/CBnJlxiDjo+kWEmFH9mu1Dc/umUeTuA872sLTsGQRD9sbAHz8/a/ycmx/jg4HAE9lVi1U9YmssVJ0Qy6/LgFtr2uDXhthJU4JFG7qfVg=|Chương 544: Có một chân;ir4SgIuqmFEvsPyWkRrd8E3/OflRNrCCfvW1TkwMPbAs93ColDoIBj87V9GRo5VgYyvfyfE+Xv4vdDFJaIvNfuyq3xyr4cdIoiOMZZ0jaZVBPNgE9/uKCfQiuB7CQ8VkCmSdckdT+7fit2CF0z2KwQa1awPU2a8R0FI3ZHthkZ0=|Chương 545: Ra tay đánh nhau;KfmEUk5UpC7UU5Z4e5FJuBwvRtLo5SiJFHZFPZz1zkp8orjimhdjTjxX6ajIdT77Ke++rqE0b6ZjKtSMvgGXn+fZ0CHD4Rc0rPeln5kG2vRdwkNp0pndZYCCJv3droHWTrwypXNr8MaSgvQ5vm1CN3GZKQqZBoYoTmVcGzq4oeY=|Chương 546: Thông đồng đã lâu;5X50KWUsxM7LJ8tC6LnYbzUJiKXvZTkzLxfeL8RWuvreV86smdRQJfs0LGEHWIrjrd6oman8Treh493C2JM1Fk4a0PqZdFdNBWzHya4VTcEPBET+mvZLZ8eZClc9te7PG6M8A80VOqvtQb8Qttd+mOCXStMuGy5mp/zuNBLkZMo=|Chương 547: Muốn trừ hết Hạ Bình;+hYtSMzcu4L/OVEav0Un4r16NuyHMws10XIl0F30+2s+WCzxO7qNDkaB4/TqalLGfZ/N3xlQzxNi5Cmb2a7P7hK5O1waJmSRdNm5wEus+lB8VlqG93dpbzecUrBWfmaav00gb0HE1PvO//WeWUWvrBVw/E+DvsSTQ2BpvCB75So=|Chương 548: Trọng Lực Thất tu luyện;TVycxBgqma8NbYtXJi7RrHnCBVWhGh2nRd074Br3C/Ou/l5m2KR43jhqzm9f6DZ9eCtXa+4ry93J411NHKXMksrhpEW0Jpp5KKdAqKpwumGZ8lFjtEMaCw6lWyge5QLsSepQgoJZaip6W9tNH3fAE5mj9zjTRXY2BbwVy3uKOpE=|Chương 549: Ức hiếp;2fkzVHf8sIYO6SRNT90RFNv0UBV4K8BgUBMZBEH/dvngANGtw7yPEhBU5SAU4/nmhmFbEkCBTNM24HvIA6yvhNvepBxsQhsnT8yQnmTnxPzi6fu9ARCvf+d1zezWaYlUGgbGrozmOCKVLxnJEa5ar2UFCOK6YUueQp5ocj/ffEU=|Chương 550: Tài đại khí thô!;FERiPdPtU0d6w4Yd/y5im9Bp5MMrpztfqvkikD/Xb/PRJyP0rp8ubvZBGfaBcKPQDGxNJyZ0nS2pUqetLxxN3tSXCKQcjUxZBG1LEeCUDKI3mAqE5Zr/RKHGjnqooaj1OCPKCseEX0GXks4laEV9hJc3C9r8Unt2Ynh9EW45h+w=|Chương 551: Ác độc Hạ Bình;hd2AlJ9qkuAL3rjx0U2RjgcpIIblwPSMky2l5E0moipD/h3z2/qo7sV45Q2smo8z0vg/OIOTVzEIRlFn12JXUcKRUFX69FUqUjzBgBM7L+zQ4RF2YkD6ZAKLB6OW7MMke9WMukZvfExImwnkGqMeeyiaoBw719wwi92E5qfofbg=|Chương 552: Một đám quỷ nghèo;yZ3rROvjG39WondlZ+J35QrqUqdjXsjQWNrFrC9WrHksFB+UQ4qt/Q6Bjxi1QXU9Vnjp/Qz+CS798NrhJwf2vDLoJ71QCX0fL0yD4Y+srNMbP+E1/dPz6xd0YQBtFS91rHXN69LseBqZ2tb0+jlAFDLqwe9K+3XusQ6nZkEPTtI=|Chương 553: Tăng giá!;8sMPEtFprxhWVM2EskA7eGsFGn2HCEaadBbB+jJhk4VSiw/Q45bzMLbjnA/QO+30f3rWIVBKXgsm72SHeR55DvxyCUkQLD8PelydZIWx9QJBrkXUBIdX5UXiYjvFjwq4eF7h9e55239J/3kcdjFAcfcAwHkpxBaRb0PnMCagGJI=|Chương 554: Hắc Tâm Thương Nhân;BnFQigGAbCluLnNl+kFIunHYGaHyqCo2s2AuX9KSdd8V0gm2kkXEPZdaFMo5r80o4LPqDU2/hiOfLgN4VkC7VSdGGH6u38HkPeU/gc9aiY9A0c+bRnRLUXg7Mdma8TelmHqp964RRuuApwRonlzmh5GaMe97QY9gQ8ZN8TPB9oc=|Chương 555: Ai mới là ngu xuẩn;3Qq5CZQz0w/4X6cdBlF6GO3rb6iRQwm7sN9l1PNCrRCTtK7/RqdmMcdDsO/dJvFgq5ObTfecPKIJijV3J+Al7xr07CbJZZGofrgMNcdUZjQIpBl6LXqYJ7kGlMTkyHUIUel2EELi1mfUVmDmWsGKFkJJffcYxmVCKHWz2KDhYaw=|Chương 556: Tổn thất nặng nề!;t7rSZz08+kfJ8xZJqEkDHMBo28F4tr3oy1Cy0BAScwf7RHTmZx943P5sv5f0KmFKn2cX9rXfFIKC+onDn7xwEqSItUbjjUk+uA38eqVA9rUVmQu8Sr0Wy1bkRR/wrkcDDedjZzcIAIkAPZbukjIRpjpxfobnNtt22mpasgmkfNQ=|Chương 557: Hội gặp báo ứng;Jv1bx+VV1r+212EqqPh3rBYuuo2q8Jyij2onnwjV9BDLhZv4vDoWweHX1ARQU0pCEOBzA4ZnSgwU/KItpc8yG53PyCMCEPc+KecFJfv6BrkEuSbGO2cTBdZD7x+XaXrDUp1t1W+kgRr7LKfsCLK9GXo7in7G+GGApasiVxuoT5k=|Chương 558: Mạnh đến mức không tưởng nổi;U4mRxp1AZAuLltFCHhXIj7LiNHArmp6soHOWOoO/7ra9R18n7EB31/fBZeYzw6MwK/+ex4itba7FhUd1ZEUvF6pwgsOXhX2Hxv4RXUZ/8eR6M/9aUegmPgB71zC8oknZJr2qnjMU2QywG55c3A8g6SaJ4/tF7rCLHMzPx0tAYAA=|Chương 559: U Minh Thủy Tiên đồ!;oC4mJdG3OrRxVAgwToLxKZ8r+fRGIfU708MYgCRiOZjzFcXtZh2iluGKX1Dq92YOmznNCmYXU6Xi5LP/koX+txfx8Jao3y95baM/syKkvMU/p4DBGz8AnOcCkKzc+RngbhgeY7d/hLpAgzlkjLnqQ9W0EtUtCPyStUsYnHajwaY=|Chương 560: Tức hổn hển;Vk4DjRSCQymSnAkKovm5WTi6IcVfL+kijwTBRZAloQ/wnd30OKNomSzqM2pU+JRJBKdLHcwQg3h7/asO0pWqQ47imJ5fxPIFva0P4NDHrULVFN54xriHTY0PXFA3jWdmwurkN3Ayb+tyZwZJQqJRbBNGevCFfkBujiB+DCCKUqA=|Chương 561: Tiểu nhân sàm ngôn;KdwAmCDu/6vWBszQoHmS/J2Fipkq09Mh9XTfWILdSWQj1crF2zu3zqGKDuklEV00ocjywxH2TP61Kg0En/TBlyaayP4upS0EkbDGTPXi37qOfxxdhioARtB0g0/VowYeZomn+RtQWKGCE6w0oL9TAOc1Ytd7UV9oPMSk6KjH9oA=|Chương 562: Tâm lý không công bằng;MYllNNJaymac8txlMLVUlX1BUaNr/MXKe9IiYljYRxwAlj23B9QBUzVfZfOLLhPUl+gR7IhfwBOLg6iRFg5nM3HvzKGZZ6T1JmGq4d0bPZjGRk2lSQl+WXYgqErTBmDmP6bJry19ccXBydeMBZTMNxs4qMiA45n336gthK9gNeI=|Chương 563: Địa Ngục Kim Ô Nhãn;aFeg/wB5wV8Qr7w9cFDfBmskQS0j6CTTdPYE5TJX+2cI73KGVe6ijr4pgmw1zmQXknK6KF3cnFY6pRlIZWW5NS9xIVqF9y4//SJ/a+sVAjMIlXm0txh9Yk+uEiNhkpFF6B0k1+TiLPu6cFiewe5R32+HXz4BH1xp91nP8tqjK/M=|Chương 564: Siêu Cấp Chiến Hạm;DJbYMaNyD5mwsx5UFM47dyXq8Oy0My8D308Z46Wlo1CBZlYyae0bhJNCRk7QtK0Vo1oS2MqFOdlAnK/r33WQehINpG/kkjwDF8EoUUI9QIubTOdrhMSf5g99tL2qPF6LV0pGCMRCFa8VO9vxZoYiNEGHQXv0qQrk71wJU3bQSVI=|Chương 565: Lão quái vật!;ATOKXGj89/EbF8KquzglKJUdLi1Ayc0ZPN+MmJKd1FlmkjFI75uXSyGJoL0iS8CAEa9gIVXOd38XHxBbXIobHyhOUCm/5ACuYUHId3v1yh+QSv2E2WEe/dTTsKKLb4eYSOgr5gGgAeLWX51C1nKamBuRQFdeNwersMDKBRb9TNI=|Chương 566: Thiên tài như mây;pY5SDtrLQGrlzG+Mi23LvzQd9WG6h1D0zQI1zcTPMan1U6zM1WdQ3KJQGH0wUmYrKkzU5T/G8A3cEIiUquw/FMIfBgjhT5Ni7xkuA0QLGn6oFFMPphgCDINCSXgeiUOxhMUPlNkMu/v5CsHXOufQ9Qj83Rp2XdSgZFM5+lbxiDE=|Chương 567: Nhân Tộc việc quan trọng!;GC/hgLXsRB7dTRfY9jNlfXoQJB9llCHJLrY6NcEXy8TU3lF+fuazYQrrgYJZFNC5SqpnM9dtcD13UJXZvh5UO3HrafoeqqUZckPly8bsiz+aTTZZjInSwwsJZ0V/1gD11K6R1m7iKWm75bemsbzhJ8v6DY0oYNHI5vE0zWy1eRA=|Chương 568: Không cam lòng!;DAPX2JiXrTsoFxE1ro+NYevsFZQUuKf6hAUHjTzEpKaiJQvVoLf/b2X9KOTQb/KItIH+eyKjayUDW/agnMR/kzZ0G2ZK1GnVVmY3piGfS5KlvqzgpiNhcW3lXIYK8R3BTuIRuFTjRjPUNZuXmIN1CE65W9/rEek5mnMLeE8oB4k=|Chương 569: Chiến khắp nơi cao thủ;iydmtn9l9E1EyD8vOTof50ATTpuBRbcwFDdeEEwJFTxTQgnexla/xAWg3EXhsYdxkuAlhxUFC8KroZseIoMRqb8QNl7/U/13U0fq2Z8A+jDSAt1vj7jnxPTtlqu43e3zu6Vl8xO992vkLVkmYBJhIqeZPa2QoiYSor9XAX7QH98=|Chương 570: Đều là trường học dở tệ;w/jw2V8CK7GbKNAij2+pYhBLUHJjZE8r+d7Jv6n4OmkShfpSNjflsxsXl2zhiQA2jvPm2h/mSDxC+xIUgJrpKprb7FYxZTGGSV3XHzFaIAUgwwBB9k+wDX2v5Q4WLqMV9mHLfmd1023vK+7ZjAH1DtBUlft2KweLCgMcL4dtXeY=|Chương 571: Quần tình mãnh liệt!;4Dz6tdmAIVeuqVGmnN3a9xjxdTnvTaJtIzFDQTACZwxKB2SoGmb94wbS3uLPqoOjES1Qzk8kFbkBM+xZmcWnWKNahBfLIojXfVisFd3e09PLvszuCIwyi8252edhF+osUpUVgaPLW4QVRsoU1a+pHCGHMSMT5Ls/LBmz/rLr5/Y=|Chương 572: Một đám mù chữ;IZquh7Tx33bGGmz3JsCm6WL2SY7K8vKQLOgeRXbKByEgqpj1jyWiVf8c1Pts7Xy5nLqDygW1JaQ4eXuk/o4mfuMHacidFhERvOAA77dQqvSS/X5L/D8RphQKBbNNGCSVzg3LU4rrL+6bHacesH3pyB+BzEkiHirOKWPUuek06vc=|Chương 573: Lâm Thị đoạt mệnh Thập Tam Đao;rfaHm147yCNMEeaPYZyCiXLVjRXMLJxKJOKPS9513n5ESKGJV7Ssci5KT1E0J6l0NrcLVn8Dr9QmVuxICKxoYhNtv5RFscZ63y4x4XsR7b/P6aA8Xu4ga+VbEarZqp7POrabGhMhtXGRt52gPh3soC4gSBcn3rUGExW0x0k2M+I=|Chương 574: Khai Sơn Chuy!;wWoZtAFF4/uCJul8w8j8RXmCtmpUIbnuMw7n8w68Nsd2hvc0yCPechfbJxv2WGZ0zB6jCb478kr1a31Wg/NymH8gySR9cwXt8GG7L698LT0ypFHejBhX8CLzUDUu6iCsdlBtii2/OHeMB9PKRwgzZxRZHO/6Pvsf+jFQF3yHl10=|Chương 575: Một chùy định núi!;qpl3q0F+Q4m0MTYSn0x4rcVseNTSxnr48qYICkezrorJbz1jmnfcaeOBuEbINSNnMgfmXJI5/jGhlpcnV1ySMUN5r0ucOADG198MFyHX/Xns8vvkCvKrCOuoMls4U0zEQ7Ivj45Gi7OzWTO9ADngcacMTMLDXp5LoZCJ36jfHEI=|Chương 576: Ác khí thành cầu!;7dlcEh2fq7i0LLPWq9XzUrhaTdSHJRSssSocwBMNd41pbgMI2Q4xCTjNGnoTKt+PmsDz7Dtz8DZteGhw5zGJ5qku7JHdWl0AaylZe6t9CDKuVM8Ef765YU2470TRPwRYJvRI0leTBY9x10c1tuyhu/UdYyNUsOLT8AMHloMYI0E=|Chương 577: Cách không đánh giết;1fAW7sA4UXyOX3aYEx/Hpk8lAPUrMOZwbfom/Cqcuk/OrDCszY/vMvrefZ9Gs49cftEgOMATfDJlryZiNztIwD0F1C5deebOr1F1nLOHDT97HioczInvyVR29JkUlI0n7omNjsn7g1Ug7gc7ds//q9m2H6XRshj8CQDY4D0slH8=|Chương 578: Không phục liền kìm nén;ClN8vXnjXBC0MOojjUHEhWvDHbG8RxgO+r5S0JmqkAsyJMRG/TAjnbr8HSkx4XWaEYK6ZJFaVkvQrSWim7ieddJEEL9/4v46apRz+S/0VCp6YnSbjN+Xk/dYboxRjzL/ZwEZHAiIFyfL6prKhCbbnmM21qGsH0JFVyX2GLSmjjk=|Chương 579: Quá thiếu đạo đức!;gK09o9a09bnI9wCzsi+WEXvGZHvqF5tbCe2rFgoBq1360j014QxZnOVUUJ3cu0FuxMwYD1z9TM204LS+belaSvrK/9IALeT9rNAUf0RcPhbL38hwCX8eB5/jmLfC2fp2wqEQTe0lWtUb6p+K2ePiv6jFp2MzeZv9Igl87zTEfLA=|Chương 580: Ta đã thế gian vô địch;knckUMdwikHQ1SwkvhqTUs0RLLaGekk4IHNU7z75bv8fwBDko5CxbycOFcq+T4T/KkRUFK70VsOxMQxAJZl6ogtQK1TwlsXVpQk6TeSWyoB8h4TyhW3KV9g6QbNgSxBW/crCbkFs1MD9foxN/PxB0TuW8QrKk+E0FRcX96Fh+tE=|Chương 581: Chiến tích hiển hách!;QBi9OZHj6dgDplxeQ64GPz6wrT6Czbo5ZN6qhRmabbPZNs27BBuXV7RBuvkluzFbzTlyHJzvwgo++A2JrlcyRZHWpSI7VngZzoRRhUWfiuCjk135bHybsfTnZkfv1HchQN2pLjhn7gUaamI3iyfQCXW2NXEImqCKNFNmUQLk3g0=|Chương 582: Lại để hắn phách lối nhất thời;KPJJp1x+zxbCFbUFFwhDn1mb63JYT3UShgHJlh7t2lm+JMMIeh4jI1Y2E7YIUVCKYjIuFGrRiY5vuSzY/NaoBEQXJ05KsitkLcXrJdF+DHIc53VzZRIki5JRVucWSpeZ6xxF+INEuxPh81hWk4MuAb+GY5jYPrNOeZnf0H2B7GY=|Chương 583: Sau cùng một ngày;dfhTW5QN9VLJvVRrOdb0I6X/clWTXxdDk8knmU1qXx6L2JlXiAz9BA3KBTKe6bSAXsqRInovwSr1frw3tozHyjRjZuei6/kCq8Ca1DWHs977iTpBOAtoZSAZHDXHozOQApLm7IHBVka6s4lqF8+WLoQSOIP3ZD8Bqhmve5rPHj0=|Chương 584: Hám Địa 36 bổng;rRkll3fhH8bPNij5QDNADcqtbMyX2NYR6r1HAKFJmpvBubazWXdfT+0tGMY3Ign2Ghle55zp0SMCh558Hk7QECppnEHwitGzDIwuNmuNhhhN3p6avkB49oBQTqfsI5sI2zjdyIk7kqsj2ueAcjXSYjKB20NFIP3m36CS0oEOHWI=|Chương 585: Dã thú!;RZwYGvFbOZZmm0QC6ZASiQPEMcGXtR4Mg/bkY5OEa6qY5kzp+dEF6edHOhzWU6vZV34P6TmbtnDm7uZvMy1znOmulrfSQLyeOS7eDeRkWJkFw1Lvc4x6E8tkKcJbj3hSkukJ0TVpLdlHSsTKOqJgNNi3Owbav9wlFVyW00voKnw=|Chương 586: Vũ Sư Thất Trọng Thiên;+5c5LuHipz9aqsAsTtegThng+EEK6/53r0ml3BFyZOa4frsa5PKJavrdwTNbdVEtM2A+8afgpy/6rim7SvsaLamn6x178iPgVXSDySJJQgBsV7TqL/7G5ASBjAxx9cOPr3E8KQrhsYz0HWdrJPb/WgQAxgUVY9UlG36oAhLacxs=|Chương 587: Không gì hơn cái này;wdNoomKfpM3hjxFGczDLVrfn/mPgzkAVjU+OvAMsFGYPXDgZ1QiskxXqAAhX94rp/kCYJGeWobAKlZwGLLSYoiXMld+Bm2kXy45veh/qny8UxDpSDRKsnaV09Pka5bxnMnHri0YG93mCvGeZqb7Z61BmnN7lGA7Fl58rqzd+Eyw=|Chương 588: Nhị Trọng Kính;7H2K8SxmN8rj4wGcD+NsU0//STs+qo/Y2UX6/h4zyn03+mQHQIUAD3ZPu0dqsstGz3kLMOWcDdJc2yInriTSJvIzBf5S8u23SMHYcBYL/bhN4AIcpUDtirckBuunj4tbXFv7n4YVU/FEF9cIN4nxhSQ82ppnEXaseYXQ20hMAj0=|Chương 589: Các phương phản ứng;aTJkG5o42dF/n7hsWy/h3/iHtC8K3d3DqOIgQcH4xP8BiQCN/dzhYoowwD1RXt2eDeiKPS7XHojQRx9Zla+kkGGJOVd7bYeMQcPdsHSSHZM4O1nQkO/4rvLWTD9WbfKdG8/mWp5fZrb9c7vzAZOnAs2INYxeFfQRM2hiNvzGvgQ=|Chương 590: Có cảm tưởng gì;AZSj+cANQitdsv2FPObwmUr3QoxGGC1Ip0ypNKQKaqI7f1GypCl6yD1K+HQDZJbhPt+ZEFzOWtlMPooOQj3hZTe1rRSJLEzwSkjMxdunX4nK40Vl6B3bx1cIhTg+wmOdJnV1psvFCLo8+P+mE08QUy+W7lKZldKDuey/LQ89itc=|Chương 591: Có gan đến đánh ta;RuF3qYbSkLBIiEuNJ0zfV8faqtbApZhIYt2drMSxUw5a9Ll4Bbv4Us3voSpQJLZKyOcpEh/slJ+qBRn3qZbb/B4eosrJ8BiojQGElZkIIqbObNFtCWTRUkm+QsAHoQ0dhy1xOmRiiLjT+7F9YUFX6Gg2XEb5k8BcEoK/o+J6/4g=|Chương 592: Đấu loại trực tiếp;ixr3tOa426F9QJqiYJvzUh4gd6W3cIwEyHsaedHc66+vlciPLx3LI/2VUvzWm48+Vxu5csccAP8JOfXrHm2iWI/sZWzmEjWsRFYYWcsBnBW/JosU8fO4TARThP8wsrrIBz2DPXGD2TB2Ol4VkYqZOyBGvdokK6dwTcJY1jSaMQM=|Chương 593: Cái này đều (Hạ) đắc thủ;WHR6lMKrZxoVf9Ixtj8GnUkwhhX85Gn8xNqn3j3XakwLpL7gTnQ3tAHWjQUayk4CQpgFvpz1T1GziDbSF1C2cNv/RVHaOHbxXHPWJDu5b/yX8WZOhbUkz0istga3zI5YD++GIWgMhi2J0JrZHozymGfb+heFiQ0MuiT72xEVAJ8=|Chương 594: Vương gia đệ tử;TFdAKUCK3odSi+jNv2o8nGh1HHz79TxoxhDsNqwQ/W0zBeZp4lputfbyKVq2jFEd2LSe2AMfC3QdAaLeMG3GCpjgXqpsH26bJ5z7JF1gAE3HBBtwknov4GxU5nrplr4MPbnma90ZCfPw8iteZlsUKMvadqY/MncGMkviXjWTWWY=|Chương 595: Cửu Trọng Ba Động Kiếm;poaZ8gjApObOrD1K2W8vC5ng6pBNH5T4/RO5RkU/9heqhPoG/t49driZ/PZTyKLeMDByIf9GuLOT/xVfdl3X3o5pztWJM+SeK/464txZbYh49Kl5Unt7VepcmUMF1MlogvszDbE1d3+zwEpO9eP+x3+iBjQycavS6dO3g3xDlgo=|Chương 596: Liều mạng với ngươi;FB8Y1471eYKE/vRO5TIGwDjN9rfrRlZnM4GBpyz6U1whsEozvsTTxeLvnhHaI46s9eSJv194tfovxIlRG3gwboUkxNiAuS6euNFxoHa8hpTPf3ttxq8GWPayOiUGwSQueGLmiuuwEqqKH1hZPUxZXYPl6RELsEEqycNrRQPohLA=|Chương 597: Vô Cực Long Dương đan;fLs8NXDO3WL1sUtXbhWvZEBLkoiKDc+5Dnmu7FIWYdvw08vONRdZLJmvd4hY6IzSkV3pEkUCAwemSHvpV0yly55oZTa+rWt8JG7x2TbsK4SdixoPbqB+f/6C+Y23bBy1eF5DENbeXcv9q4wpqMDzQQl8kBMbk2KTVde/exyOJv8=|Chương 598: Oan gia ngõ hẹp;2HAhSugy/Qep9EIl/G3gg9KOVjhnHq1LJh5E1QH9iHQCD6n6/BDEHLWQRcyYKbCM+smIm5tkQeUm56LZlPIHCw5W+lXBf6DHm/6kTChPRoHhpeMh+wFFxbNB8TCMvq/K2cKdc3QEBOqw5G6arAIgcYdtLgQHdptRJj3R9Ej732Q=|Chương 599: Vạn Xà Cuồng Vũ;XqG3+fwZZ4nohLmprv7u/DQup0HQ79Mf2Us2a0kusMRphY01lsU/PU0ySEJbR37AZs/aE0DjT7KoDHkv6srjYh9PCBPGX5zCwjIvp12pjfZBYc5bysJEARNa0fPiZNGc3LfbnRoNIlzHhTGH44I5nTTsrij+b5Z2D/odEbX3RwU=|Chương 600: Tiến vào Top 100;Dc1zrVRafoKmND3m7pc4UQrArzw6AvSxWyQK1NLST3F0f9oCmL8cozb7v0wqoWeoNI9ui8k85fe9x79mxMbnFcIIPe3j0npom0Gq6BGio/xPzU68iklz6xO1lilBJVOVj7YmABos3O+6RdC0TwfC/zwP8A7Zn4kmLFwCziWsxwE=|Chương 601: Nhượng hắn bỏ thi đấu!;gyQILI41xBIA3O6t4nHsB0B+5apf0LDH3GU5bDrw7rLEa91tO8lik/kXY7XvMeyJR2kRy0Gp2xlTYmDAQGbcdQrBZCXb4oBBUjrhl391DdzeM2CuTRO/ARsJgDQF1FgcoSv43ppKcTSgZZ5iTuVZrPBvDfi8yBtUmP2Tqw+SnA4=|Chương 602: Không biết điều!;8Q8eNt4krXMnVP7dyx0DXNIy9uDDnekrt7S3ijSVDleDeZpiDewcYyxwBsHZ7C/6QGT7gE9d2zvGWDNA2AMAHkbFbwW9M1wBd3pFrKFSE9HtL4Hmow1k8GFkpOK0P8yC/9eOHwv5qusoGhlwogyZLnHbHS6mivSTPTcI7s9RNLU=|Chương 603: Ngươi điên;1nB6hMDhTHS+E/lAep2OKf4OzouapG0mmr6LDOfY8tEoxAksPJpur9VJ2KvWHQBrT2uUEy80GS82WUWYtpHGK4CnjqcQ9z6pkY18I8xox47rp5wVz9fq0GYTIRKtzV7BXkOJh6kXVxj/d+XEsZKKoimdgsnG7QmyWFVXUS6zooI=|Chương 604: Hạch tâm học sinh tức giận!;BBMOPyxPZN87ODzF+5jA2hPYik+MIm0hqlwlnVafNxsljLRz9cTWKiE7lD1O94JpJucKP5Dx6TiMIT3Vbe1Z9l4QVgs0FY2QoyF1Fh35l9agpvoBvYSwflPgI5Ile/DMKGdS/j80WhN1vZGOs38DPHZDqfqz6dwQyt+iojS4RG8=|Chương 605: Khô Mộc Thần Công;n4rbv398PLbNEpToUqTuh0s0y8XrSVlCxRgn+bjuoyw2jMJhcXKXs7CKf2+LOk6QpaVUiFVfJpMuVhhmymgFuf6Pwd+SPkNfPOJcta3eH7oglElTiOwDnqbt7ZLvjExlZG9A47feDBf+d/bkcjPR1hoykgnO2J9SW2IynTHFfLE=|Chương 606: Liều mạng;CMaDWZJ8kYFemZFi76ehiEIBSc9VHwtztMh4D8sLkHUIQxHYFbctURpWsfWUs+Q/XADj6TIN20ZdrMzgYgD9fzBpxUCA/ne/LCJpOlf82amkK9WYfk509lGLjECofuCDJlZfItq95Rxu140Yo2n2D2UXrTgANaEyQqQTmgnQ050=|Chương 607: Địa Ngục Kim Ô mắt tác dụng;rUubmeT+xqbyK2ZD4/2FcAcAiLQ1zqZsKdr4HEx6VUhYSNzSyVtNAxCQOgoZT1PYvcB3N/XK+RfU0ChMYNHDsy7tn8/07xHdhntfSP6qLXA7ebJKqA3iOvaQ3c1njG9uAa5M50iW1QeW1WiGSxU7d7od/ZEXFaQcWTetG4XuwRk=|Chương 608: Sóng siêu âm;eRa0hdT2cvR2rfIMxhIQgee2AytRUS+Z9aXZef4qs9yTcjg1+2bUwN9KowMvPPE6+ylbj8fkhd3IyYFo/WH1mPW0Jw2R9q10Zl/+xuCZEw9peIGNemxK/ga2htuW/fTDgMXllIRgzaDPAbWjUip1BpLWTkhU4Xu0JeYkJW7y8d4=|Chương 609: Hồi quang phản chiếu;ErDv4BzD9JixkNNoXxOZkad3tT6WBx79vaMJowrpVaOkxW3ry4tOvhZxOqdn9u9DJRC7Z4gvTFEtHyTOzjPYB8u8/hAFWs44naIhBWSSN32Ean/AkGemO7/w3C6TicBb8WgmxpKwE6XcaAdA73F9lyrACUiflEPPFigQ3YP2GR0=|Chương 610: Tấn thăng Bát Cường;0PtveH8hpOMBVcMN/8I3CqLsQ+zDvcaVMACZ4mRV7jmU9+YxJCYCQYX3ms2qp1p24fc5rHo5vV8LfCUUaW6T65+27TknsBKdL8o+HxGGzBW8vP3S5t7vhdTGEiqtQxud+scZ4+J2fMKa36Huvm+baoUp/CxpjUdBcXBXwdcdw5k=|Chương 611: Xấu hổ;c8K8G0dX+QRcaedkB2oUdNwet3GSQ9lMnRDjzp21bYgqexgcKMAMjT+ORDxwHT+pJlt4hQTArHuKA7+qz3zYcIfrKvDHiuyyNO9N17gEYTYHt5prIsOzm7mPdH36N9I/EkJagOfPePMezBTETC+1Wdz4x9wmq2zPIo53WA6V860=|Chương 612: Bần dân cùng chó không thể tiến vào!;a8NyTMwbqGXpTGIDtC32HSR46yBueqjBlJSsqBjnPsmReDX1OH9Iv4hHVg9ec5qWU+C8ibqrJtcq83iSDLSQrbh8jvBoDXswSwFajqByPnz9ec2cNmc+UJumw4uJCVLDjFIcOti6SSkSbgB9rq9OkbO4uk4ch3hfgKOW9Q8x71w=|Chương 613: Sự tình làm lớn!;HdizD5/tP+4fMb3S0mkZ0/dFDz1nWvq3/+B1OgJ02Zpht6z95a1Pgie5eUX30Ckm38Dtylr4sdYWEJEpXN/c9S34BuaLdciCcSNueiYy1x+EvE3dDzvsOKQxytBVVCH+d4ITwXI7US38852cj7svHQriEuUydcKgERQDsDo1frI=|Chương 614: Hòa đàm!;yFf6S1Lk+P3HpZ26ZvLflHqHXB7vPtaChuo9DRLBpy9wza/I5IkTM56xevBJKo+SNd6JwhL3TUk4CnpvARoP9kLjBPOpOXH+9etsUqF0X4Cn/qslfBwhQ1sj+gR0O9HHgLy9jFM2H1wUBsLTZ/gZPcVkTIoGeedvRA0HyT+uOYk=|Chương 615: 2000 ức;uhb5YsxDbRPKZIW4+iQeOoVwqsOXt6utKBadVrekBFQlQx81KfPpE+q88oyMlBBHBHNWdKi9dDi+ZZ+mD+TWRqet7VTvFASf92IeJv8uO1YG/AkXkNolyy8VAqPbQmNseXJNMQudiepROumG6PBRtiDQTlIkooDSwZ/wMbGP2nA=|Chương 616: Tiền của phi nghĩa!;jut24JBjs1KJydfvNnab8ckKpsVwYNgcK+sY+nbGtfd95HbF165ZWqXs3DCm5r2M2sf1VZfXhwlTbqcxU5aXXP/Exj9R1FpEnnB7h4jPniAh9dr4RUUqXnCNFOKWE2QtIp4qnbcK8xwA6TVy9YsGoxpEFnjkW0B22465UPKUPjU=|Chương 617: Vô hạn Thủy Đạn;y0frLp7V86pnkxtJmVLyIaouuhvkgZG9wQGFYnGci1bdljC1o93gOogW/P/GrjlppiWYrV2Yd5oTQV8zhOExkShNp+MosCPgYQwRQ1IaJ3pzo/kCTHqzYuKpOUA63xgtGxLl/lH/MbZqdM0T61hZWK9q0T3gBvLpnueRQa2kAr0=|Chương 618: Vì cái gì còn không ngã;QWQk3gCxm05TfxXKOUyzf3/xG4drDyLHuqq3vEWRCBCa8ekkX/CoX8wzFAoukyCw7FYhHbDGDLa7YFaXrjGTvmZ7exgSj50l2ej9sNMA5+M/d/pcJDOwM+bmUynmzfgeTS2BQ60awepUaeIeXcy0xOW+3KKiTg+oPTXQXHgmnnw=|Chương 619: Sau cùng nhất quyền!;7dM1l7sxX+0F8vqOJui1sURWLd7JNJoVxZUYRpkyTCqWgnm+iDKP0GKEMvYzIsQfBh7Cl+WfVZ9WkkBaEr2pyN6SyStFRELep4i8GliRo/nN/LAl/tw3DHCC35M3v77dstuTmjhWwRsJF2OFL9Zm4KVcx7ro+eiphARqXENAk5U=|Chương 620: Lộ ra kế hoạch;MMxJTYhVpczHWsDDBUr+oJgEFRu2JeVkFiNf6VH9J/D8+silig9BO1pW4kspwdnttthSITz3YjQ7wCSbqQYjVsxtO/dbp90zysLlyzg4GscS31N75vFXcLcQ2vodP4Q3onF8MDJC7AG1c7P3H21voom1VLYfCN9rz4+O99KX7YA=|Chương 621: Dê béo;d7AEOQPCCShxRzYTZWMYffAaLHGePRuJb/AQ5BtL3IsmggGTNSmE8P2NPxg991XqcRBlorEndP0zzZGx67U+R9TkSUg++JtZdRqgxq6pfYxbFZ1PW3BdBVzpKEV11bVbewLB39inunj+bX0wnkLvDHpE4L9oBC+itcORhpYYjA4=|Chương 622: Phược Long Thủ!;b+s7u4ffNBcomvNXApPDlQnvg85Y7RR2jPJC8S+suVDe46SsM/1zmC/oHcI/GRN8uiXIfizMSfIRPyOrqgYTKVR+Ke93Kn5yhi15B2ecD5TyI8Rj/+5Hum4Mshra7dI+1mHsojjTeursx2yI3P6h8C/iKflu5wUXCNg2SjdQIwc=|Chương 623: Rất nhanh liền nghỉ cơm;slFC/EwxbWWRfwEmk4667WW4TI7BSAH4e6XaL0R2g1QJaVyEsIrpYZ9SSVgccmcKCNIRVTJpKceyRuI29lHtfYVtRp5cw357HxDKCI/bLIcCZvwKgWDWhTu9kpqFHMnMYwcL7r+BjrIVq/XV10WBysEaWCh5iHl06F4jOzdavPU=|Chương 624: Giao Long bao tay;xYsaB+7/SZKeDI9Im69Kbkx/Q0ddlOpru7w/iq3gmDcaMh7gMqqKesKaa48BFNnJCKB5zGCZswklSMxBdmtW/mPLSRKc/3qL3slBQvPXN+pN2VPMq2N57fGWBy0KcnXpFtIlDN/KCmXmtsaQj7snX50g2GOhuPkgAC+zwreimsw=|Chương 625: Áp đáy hòm thủ đoạn;euXauQfgCCRt7S7CSjVO5GqL9E/mEeIpTwOs6DfvB71Ye+4RWn4R3INNE+gm5NmqO4N5vLnQi92rnQfLivlCXzLmGLqdwiPF5QZ1BlG0Krl/3e/j+1eKCfYTaK3QLz93k+Vo8hc5NrNGlJ9TeaojpiDrkjzmJmoNJ7u/c6hD5UE=|Chương 626: Mở mắt nói lời bịa đặt;86IBwlWc/jAvZwZRhvuzpCXZW6UCrHUVnQImz/S9GN9FlFi9SElf0a7ZIj/xVKdL27MWwgP/eeuyWSqPZY7K971wBqNliTU20/NFKrtT7VZRtwwR4XtgStVYk2LtwfdCCOb+4AOaldGRqFlkz9/hoYgnq5TMqnmnIwwxKjjc9lM=|Chương 627: Tình cảnh bi thảm!;/J7KIEtNewA1U3TLdsIqKQVQ2JWkSOlgm6ikAYoWo0AyaJIb/28LI4WMXJVhiQD9bHylbpIim47tKW1N1krE43X1S/1OX+KxY/IFBTmhXf9lZwgNuj3GELe2Dsz+S2qNscknBMu9BShqYh/1Yuj1RQxmDz0k2ndSKOFvl4NSoz0=|Chương 628: Trận chung kết!;hQz+wISAIacyvmPOHcWi4p/MPWVVkXUww9F2cLXuXohL9R0vvZIPhsEFpTR4JRwi9BwGivjNzJsemvl5Xm05YiIWq+YhybNQBLRWVnqAK0c8ZLo3cg8zThW+i6xROq22zG7R7VXP3uSah3aF0P3B16sPrqhINlnzibC5uAAa8Uc=|Chương 629: Phượng Hoàng Cửu Kích!;LTgtXx+qno6jopS72LI9ehUqgq8s/DvGy06SGDWzRX7C3cvk2WVwfYAbJkHaEnA/U6hGplSRR4HkgU2XAj+V9btdqZVY16YMEk0nx2/6hjBtxuwwyrT+L9hgMJfcQhAQRZ4+U4I5pF4Alvxh/jISin/SZ+MRRLzy/FL2BAK4i+U=|Chương 630: Tử Kim phiến;xqweA1OiqdK7dLCQd4GVQk8y3SWqf0rZVDzgw7/SeLRO6vNdngwPuSNv32M0cr2HWp/dcP0NsI1Bz2uQ2zTsKdYK8UZt+9NikC25gkHvFy7mp8XPcPv+0hEh98nU2lSK84mFBkk7KwCsUxFdyEqdkj2dTzySUWpdl4uEMtV326Q=|Chương 631: Vũ Sư Bát Trọng Thiên!;/8J1geYRI5H354CanOC7qiB8fXQMsvGlivjqRLd7El0oOqdJooGgnN9n0AXOobYwWmi8wyQTQ3fhrH1Fvd+ISGNxLfMyXgVidDi9A+ZcOfb6/4YdTTh/GIhte4XLbQ4fVoPp3sVBWiGvWuLTocMAzdCIj4VndnAJqZsLpcB5zek=|Chương 632: Địa Ngục Trấn Ma mâu;UysisnMu6nSnf9azwRtHPgSzhVc5pBHVv8I+LJc4XhZGit4XUWBlBOhaylTeqK4eMWZRKurj4HvoQKfZmFaMVIpezu4KaTDwmPRHut6YiQ9JS6l+smsl5K2odMHUfGOQ0/56Zk2mKICClyXCeHTdxMB4zdxB4k3glb/wwXWnnYQ=|Chương 633: Đâm xuyên! canh năm bạo phát;ShnFKv9J+sEtC18+qrH8dhKqfRmwzrI2sNEzJON7vJqE+M7ZPmPlgXn8ZRHmzjNohVPdo9Qa4cDVkKwUYQWwrmqTqkboUs666B2YtSD9PNrzXQ8vpn7i9OmsjhS/Iq+xOn1xbvp5Muk+EIaYaVL26XUCG3j3mcnmwnz0eHp07TU=|Chương 634: Có chơi có chịu;BxMZVOoGyA8slpKtk14dBvBUQVnkyRXm8rhLzzglM5ObJBC+TSHsYwrwRi2i4uzpSR8pse4wy0xaf6X/9mWnLJmpifp93JMASMRClu19edAG9sIjZTY77NLCDO6BTcZWCZ5PNMxZncy1eJBhaHYRyP9mOpa7jcq8ss3LSrnzRuE=|Chương 635: Tu luyện đề nghị;H0Rz2JZsO2vDrg3za/hNjTdkfrAMWYYgsppmc9Srttd5r01QMnQOp5AH0bB7p3J3rkewTUyrYiE3RP/49R/WroSIukSFUCy1nUEquZriMaa2+yIaSzy2CSJNbXjV5DGXxQLKbLcUaqNgcIrhUoRtmuhka7MF5TPexmrB1Rzd45Q=|Chương 636: Nhiếp Hồn Linh;cqUb2EFBA54k12CdUS7VVuZyDILnH1oouXhxqibym582ZfSNMboAkqVpKSzsMlPPSP8H/z5mhZ6I/lSBeXxDKg+zeNcnYcLKwPlkzklJlDfXVFTXar6oCGETG7yuHzo1rzZTJYX6Pd67/EPGzSpH/kfTGwXZFG6Lgs8m9jgZNC0=|Chương 637: Diệt hắn!;Ji5ruyhbqfwWZODxjRFGKItwY6NdUJkJIj0Nfkzy/k63WcE6eMAJ63SV+TEu+Cq5RLY1iS4BNeDElTBnQckQdxRfU1RLljm5yBHFDCLA+8AyoSN8NKVMIcGo4Ziaq9VXsVXSCJoVnsGAbgC4ZbYiu7pNPMuCX26PrGvtdjc3EDo=|Chương 638: Cự Nhân công ty cao tầng;Y1c+iIFGG4f8+TVcK7OiJP00945sZW+Tuw92lVgmv70K1wbvOPS2C/uHVcaqO7HDRsfT494NlzUYDWYRRITHasLpMB5H/bYN7h/gjfQi52ifTEiNHOKLA8hKNVv6eK3M7Uwx3xozf3m/DeK6gbl4BemXsXIwR7XuHIjwYr2xIrc=|Chương 639: Nhìn một chút trò vui;yQw3sV08niJ4VPOXupD6azZXfwvYYQU8q1HAgvYST34xmVHtXWHZYuyf96D0ZxDEjt+QNhjWwmIKmKMahc7F7cVREZGliBZJKAZdsdppXtJqp+BfmroOYI5eSCFIBIYlGGMm0v6PWBiQ2BFLhy0Xxo7bsBr9UkJmtpfGQpqRsJ8=|Chương 640: Tội nghiệt Đinh Quân;qoltpFv8v/MdKvPSq5xFGKKbWnFBIIjKVYtHBzEXsj5eFV6nXJLh8rwhNCY2A2bKZKkXm84cVg+eq1SAuuTM91GATAZW/7dZhR8Y92p0SXmjIMsZyK+ZmVQgGgnNpMvo+M0KpPykoo0TOcSOucrajrR5QBHtr0ALqOGmDbueg/w=|Chương 641: Ven đường cỏ dại;cmm38/Ocvc5slykKrcxv+1bPatotxdV/6oWVBpF3OYyMviS/e0uiFvYmbxyBX2ltoQtfIIu30GO7UwIJMK2vvNir8lFG+wllI4YBmx7e2zQW/DF0AgJngzuVJFJDWsXYMEAuT18yLkFrlRGwKoidMGuk464+EhjqO6E+LsZZmDk=|Chương 642: Không thành vương cuối cùng làm kiến hôi;rT2d/8V66Pc3fOZaMG3adVobEHGK/jLJOabLN2YmPTlHfKuq3c/a8V9fde9YTw4N+505RdkXKCka5SPA1yDPkudQqVCThFc436JMemk59MDa+r2rKDN1RjK9JSzdj9FoR2ZypKUHzVEPsXof4THx3Cnn935Rcb41G5qC+9Fcnh4=|Chương 643: Thiên Đường Sử Thi;R6Ai0GJxsq0Me1mhe4TZtH0dgKeJxDLHA+bcyWEQyTbkMnB0i5HzteeNg/agAy6jhqeKOcGodQc/V7sIQH2ztLosIYpQxgwv4IBq+RplsD9QktKpoTuuJ8bOU5kuVJlxMoYE0x3WrXoNwAAZOovYoQR+nbA9tmQd4eOx8QY5wEs=|Chương 644: Quan hệ thông gia!;qYg0Q/Up1JiC8IlChP31PnefKbAAUO34KTqqVslCu9MZpHds/ZwQEXIq6qnSxX1J39yZbV/jLpuqa44TUsjj8CTKW9T5zZNL6PPdVziW4z5sQsQXaBr9dCKo0v6nmAS954nLJ7qizxrJJ/ZbhHzBCb5xzaU1HKGGKXeZei5t88U=|Chương 645: Ta không phải người tốt;rO+3nX4jgpGprTcT2abknFAhe2Bpy5g06psRriS6rZrZR+2YVFAwXTynqzKhwe8GemLBEcC8cDKHqM+zdRMjZUuEfvnmvt6oawOBnO7H0ZPNbFH7eMdJhArvqYuaa7ECIZAPV1YU7E31JjAbudU/6bROUKO1X9R0odXUDbwsOqc=|Chương 646: Đến bắt gian;LtftrNq6V0iJSz1sqVRlHy4CQP1AhvgCU6VtaGNBfR01FFd4CiMl6C37LXfjbkefkeftzZu1BdZzIYE//7PPUutGyveuiWMkrM0ARixMQ6IPkg9lt2EcPn/l/BoP7aHED2HG7sLQq5eKCn6q9A4YzQBTUPUdPCSxfXM3uEd4hCU=|Chương 647: Bạch Linh nhân sâm;MNv7c/2DvL/2ArzFsIMRPrFp/hh2Smov626yURUR9rcuAm3J0+Xvi8/jz2U03gI2ooswmy0MYznxDRtF88qp368it35V03hBpQaZxiecXt5dKqNJtv/Dv+aF3tur4lhq1heCFqQAt78dQ8MrmT28UZeSRAxgSBBZgsDOR14nZxo=|Chương 648: Yêu Tộc Thiên Kiêu!;+P1s6PpsJU2XCzRVwimGafIrijMozkeurtyy9ckoZz4GR3m5htvR1Uo+vP5qPXmXHlW2R/ypZII8+qW+N/hsYQ+VXcCtrDbsLx4x1tr6a/qWYe9W2xW8E92w+6QZUmTHPn6EbjgNKLeSpYKTcX7jmWueOedD8HBuRzq27GMrZdw=|Chương 649: Một tháng sau;W4tPox+Oa6hoV9RbgE0bYhcOIIS2ky6jthJjhI3qSrCq5b2x5v69xQpK5xTQTtw4mDryKGh1qfJMSSFfXjpvLmHpWlRsGa1ErE4/NQ7dM69mFofxNrxfumhfGM9sCiPEZt0nQvKP6jfv4RFiWqcowrTO2/S/vGgYi6chKuFC6yM=|Chương 650: 10kg Linh Dịch;1byyVct62by/ob5Lmct7p9d5o3BwlGjX5I4vHfDRWfoSdkYSc9kf7bS5mNzBGJdnMHYPrpPBA/pqRAlCq5gKhMsrjHERqVUdt2n1woGvXFoZz/gRp2I5EpZ/fnkW/fS4m8fVJfSpvsUYuV3Dw1UW5XIsXD1JLYSTJUELc+RdWac=|Chương 651: Đến Thiên Yêu chiến trường;DQCW2IRjRELFb2Wvg15fj3iwjjsJAvqrkxX2DE1IkmU2gAgI6tmJGOx2gWoH7lGkGdZ32Ii+oCjcYQH5LDNYsyLvBPorjvoGn65XgSCSZRFsr1YJB7LR/2GGFYsivHby5BaL8chNeqt6gG18vdN3HKICQBd2sJDvaOiTD6T0nJA=|Chương 652: Dựng đi nhờ xe;8+Q7k+ZgJFXm0CBY8lipekT+XJOfJZ9GNtHWLiba8NjxF+APEABNWQXRGCy/9vxqazKMUiyZ2ypXWYAnFX4fzzbsamfIPyrF49ULDZEl8c0zM4unP/SE1OlSiJtwwCFD+0n2Oz9+BSloNgtqSfq2OGJq3esttot6OR/jkECzkUQ=|Chương 653: Đấu đến cùng!;qyPiSdJi4ZlIwpDbKI4CcPCsfcGyteG/BHxLHVbx9jcYuAsjFpFx+4M+Zl99976sfo7YRa69vZGFpoGGdrcPhk5mFZoWLXX5UPaNDw1NR4r9TIyYAms5JDjNh75N/MF2+Utf+2hQLs1akZtuOprCBLQ6HIwL2kMJ6VPXLhJEqzw=|Chương 654: Thỏa hiệp!;zL5iexJZqAEW+fvxu0EmoaWPDS9GgzgcmwF8AmSdUQ5Yl80zGkjOpr4PSIJ3vu3GSuKAQK8J6qZxu4yUXUYd3dbmC39i4NDIDVRq6HGDeqGKCvqLhDuA4t4/ls9+aJdPuN0w1Nh0p626RLdmiCMsEweWS97G21A78yjEOtUh6rY=|Chương 655: Sơn cốc Linh Tuyền;ZS/4ePTp3xIo5UTCmO2CjGCcy3XWOyCLPnp1SV62EnFmmVNCRvqAoKAHsj1An8qhr4webBwl1IylJ5D0tdmAglPL+toyXLyX4LMuG29jIRH6tFVerUAKrBuPvAWaH8Vyc9EojN+Lvs+EL1Hovwff6ZdraYsRS3HahvaQHzdrjzs=|Chương 656: Làm trâu làm ngựa;cZafEy2oTVFCF+xFWA3lz4Ejw1attPZCRNUojgRyPgfnQj0HzAIC1QcCe+FaI6/shZUO3fJfNDbnseeHfXEMIGEfhJIKa+nJYXikxtjjMh8Bt+gN++C1YJ8qZ7eVcWU2h1RcX6ES7hOMa1yqT5g9rSWTRZtedpK6F4ra4tuHH2I=|Chương 657: Tru sát hắn cửu tộc;W/FMi7AuuQDVz+stVh3dGBN2QovODou03YIFlYAcEiynKPMOQhuCk5wL+5tnY8r9loM+PXGHkD0t0Eg7niRizelntQUyOUnCK00dKyc1AHwSHbPK7fdoHh0yV3S2icUY9a3MnbyTmeY1DPtdzM/5MluqLaRV2H6GzB5GLaz++sg=|Chương 658: Vận rủi Quạ Đen đến đây;pcTR/jqJgY/ybUV92/YFe0sIVQK2/Y8uLXY3XeGUshVDBC5gdWKwcxsnGobDYdwj8LmvQlqIIzklxAOgmr4Kt3nVaNyWtLdzl3AytB2L27+Ga/KwYpj5TqYpJuGcfwXoTc+YUXjkYJ01t82cV83TPdnBuVCa/gm8g8Khf89SdGw=|Chương 659: Tích Thi Minh Thần quyền;Y3ntbuiZLj76fwSMgsn8NOHL7VUjxxEtxDtLGB1uJOTTW33Ikr9vd2j9gfOH0nn413RTH/C2RiJfI3CTurhzp6JczFa9b0R4I3JXDoORd5IKA/nVCqOdjYjUnkFtpVv27n/eBE7d97Bd/8fm/SPWAoN7VonqdGptBws1VbCZNrg=|Chương 660: Luyện Ngục oan hồn kỳ;yzGJ58kAxTiYxlBvEpE6ffS2+/z3H/MalsAEoSPbmi5wYHCvKiSqq3vdLCPqyQ5hKWYB5Gf7RjXUU/U8PqXjzMa+BSBAewe9i20oBlyUYYUb+h8ADFUetvTbR1+aLlxcZgQw6iOJMxo4KOVzQQFojJd8zo/4OKJlgJQkx7KZj24=|Chương 661: Thiên sứ bài hát ca tụng;53vYjQw9K6Vbsrpu9DAUQ2aVEo1QXTgT8AxdxewaTPQON969pXLhZrkLd9nMPb5JJeBEydpt8b0QGhgRUNzRkKModtYxxqxTDHHq0JwiuI/hrLE8JJzRIT4SW0ngfKqQYDuXYnvGF0/9kWWlIPIhc74U4xcBBNOFwNrJcqIOTwM=|Chương 662: Muốn ngươi chết!;B9EUGw+r6shfg3jKxV1UfVTUzIPOKhHCvf9KpYQrOkRACCRjsnq5JUB9UmNx9En5CE5gYlRtcXAAUyGNhjn/giBtz4Pbve17iJOoZUwuhKv/JC/8zEC6/mgazlYRVOY8T1mCMpvfUHd4k1hcd9TZQft2r1Nm3ND5XCeSujBc5YY=|Chương 663: Dùng tiền mua mệnh!;mNTCtAm5ClqWHyJU578F60WEBoJXq+H71UcZhpxU2Pk9q42kljmULinCpZQTyfnxueFAaFhTOio3eRsgc8oVO2rHa+G2KkXJnFKHMT3Ii9JT80kIsGBrjDrfR6IIu2k/pV0wG84Uv9oGk+7nW3KeZUKqXq/qoAbtCD4nqjo5cxc=|Chương 664: Khống Yêu phù;ZbDeBmhqIgO5Di3FRoZvmc9ldYSy97p80u8t422QREqjelgHau4JWEMpaKHC00ctZmyYHd8k4WWRuY8pypa8m0YD7fiTfDl49knHvRz5jZlWGxTjkofJyVrjE5IXbBGxI4vvEnjSJH2NURmnveK6r5qD6j8SK4lx0TkLMCQ65QM=|Chương 665: Anh em kết nghĩa;XEkDWU0RbKsJG6pG4G40dRlE18JpEfWSttSMYA3GYbGDo2JTd+hST10sCseksWpKYot03oH7H0iYGQEOqwN17s1t+6fam+orFuoaW3JDr0FOqHBf1TDezRRQMWktHhpV4v8YvdPTpoQrZLB96rG5dgbrOByIRtx3zjGLEXWV47A=|Chương 666: Chấn động Thiên Yêu chiến trường;xO0CFokKXFa5EjZUwrkP8Y2lrnqMPovxtBPgp9N5eF+F03xuP90RRjEIXDyn3I0jiFLW9u6GjzuPXCI61wmKnceDQyPCQolFUdWalHPPOD8T4WjKWtuqf6hxkaMgREJ37TnBOusktI0rLHpoFj/o1jt9d1OETaDGxDVblPUKTe8=|Chương 667: Vũ Sư cửu trọng thiên;xJqzztGYjGaSW+qqZ18mIRIkYhY+OR7POjx0Xdr4z9Jk2QkqjG396X+/WbAKDEiaOfhfhM/wJRt11HHM1NhuIfm1GC+Y7Ke1MmUjspBVNmIlL1TAmu2r3iDPlrb98ebBKApxsNdFa4w7OtjWKX5xkHcL231Scp24LJ97dLkxVAc=|Chương 668: Khán Gia Hộ Viện!;Sp7fjRdTX115+jXp2jF5oYLo83gDHtuHXC23VNc07umPHUZFPavE9ofRCrymySePiUJzToHChFoiyiFEDPyt9yvPd/1awFPGBTeLEvoLn0U0gTNwea8rVPNObCkLIY/OU0ZCq6hm2myDbST+5w/AdwfiX/dpsvbRgWHxEZFQZhY=|Chương 669: Cho ngươi chỗ tốt gì;EHQ4iYq2QK5pCV97SaulEAPA8cPv3R4K/G4kXqTaSRuws+8beM615cZ92ZbiSw3cy5IFtmNyTYdA4BT/wGA2nh1JCqEzxBES6uTSSp0YWMzIsdtrr0Fao2c9J07bJTAhsjwG/cC3/BAkgGJn/RTxhD4VeacYvgDXnjC2SrDfQ6M=|Chương 670: Vây công;gTLHyMGPBLo4E09WAkd0v5Jk8GczgrRs1KA0NhQGtafYnu2tG/4x2Yvtd/8AKCAaAQ/92i5wPRA5AjhbN54IXEDhANG/mEvuN2gaVxajrLNHwLNAAcsrDsud9hjYlndWnAcE/F8KvDTEc8bs2d1m9kfGEKvXk052TQqmOjylFO0=|Chương 671: 1 Chưởng Phách chết;XUtVF6ZHWyxzSEyimt+GMFRiTVbESJygmomShsH6Ei00hdcOgrROFkmAdhGaFkttZVYRy5BMzS/5olmL23ti/HzXEPRXgdX43WzmOP0WtBk7gj42tAFf8tHgCE43ouxW6B8TiqPx6CjCM3FKt8Js7ciqYyMgvLHwI0ywvOCaBXc=|Chương 672: Trấn sát!;51r54uISNrMrWWsO6fDwwI9s9W6hOh4auNuQ0uYwJ7orKuLIrDBRrsV7OpZi0qcQwl5OV5Kc22GmGTsMcc9v+C3x40OrgSrb03R6XO36PJw6dQCUFhjmv+Pc++Sv8qX/7gTd+Zww2wO3L0YHcyK+zLmpUKkAf9aAjXl7igSkzVA=|Chương 673: Cửu Thiên Bạt Sơn Quyền;VsKlOa4yMDAN/17nbwWngGjM3N1i8R7sdiee8sM00CZPO88cY4ncgTvAOzFyYA6Vj5G/DKVEHgbF6vQRCc58FNTscvWZwkLBLR06b6KxXDVmobdt+kgWaH+mXUGnQoDvubSY5siSN7GhqSFoh+uEcA7uT+Yj3kbiU+5sMh3D4xI=|Chương 674: Hủy diệt thần quang;RFO8g9BH5iWQfasRP8o2f1ru/or+SYT6vy/+MpUaZN6KuB2flkWjQyT5FJ9zCUrax9FsYhRdozURsd2w/63DNnnu1u1ZNfp0iOXNbGF/cWcr0Yh2uzKghCG0uUK7b6CH8ECkCT14eaOM7nEMasIxYVsWNzzDkAQO3A1BiU7Ii08=|Chương 675: Tù nhân!;jjaGgM5NHne5gRwctB4wdCMCQhoMD6Pt+OeyRt9UjYrn6pgMuW8yvL/Nvf7DywlWu6Y5fdZ8018WEKW4sJ5yShTYEh+NcoqarDOUwBvrejQ4ETLwOSOXepGCRW/bYIJ8QG3b0GTA14gvHOZbDmx9U7JO0tOhSqUm7ZffTIo8hx4=|Chương 676: Thỏ Linh Lung;IHR4iZOybuHrpVGQqZf7JDQK3eKbzGvQpB3nRBWlWWZXv5Kpw3PIT15FWpGAHWvo36AHpY94rBiP1LvTRySLdd9arNmMj4EbvCtRG47JJ9GWU+Sr6gUmk4x1csgIMH6V/ZzQ/OfB7bBnKg6wpb2c1dKf4Flx0Dv7XeEuX78bE0c=|Chương 677: Thời Không Thỏ;QH7CJdqPbCTKZsREBylCWCGujjJ0R8eTjrJLjB87FWhgZ7hCotJJFEAMK0V8NaJJ9DL59bodbISXUndN8ZEfA9NS+gwkZolL4kXqpX6ZH27Sr2P8hbP79NyDkCVdmjqfoccY6YToYcWfKriLLkg1DmadehyiVnCJalHNPGxV9dI=|Chương 678: Muốn tập mãi thành thói quen;tayuX9uut/nmLqv6QJ9AzHATPo0GBZqUBgj4NCmdFwWn3Jt+dxz0byIEeRb37oBZHTaNji1gay5ny1Pukf945XFJr83F9TG+mKZTKr3FqUlqaAhIfygPOrm3W0pBKzYPjR0zAJrahnyTAUjd4M7aEMwpdw++xIQj34eIUKcPCbk=|Chương 679: Thiên Yêu mộ địa;124jnwoiEbuRvtjkpZP14oxXlB4M/dXW77QcqQafiGk9xnwulSvs9hlJH4aCmwHeC0CknH2iKMhPsEbSBxhJnuT/i7P5cFRTCyDVbSlBfBaBjp+69rvO55O78b0jMPw9PorsMG26tEMPN7zSmRLC6SPYC7fISUxsYjv5EnyJ2Is=|Chương 680: Hoành hành không sợ;k/I08qeCQUgEYwVYfS+ClRK9IqYspzUm/sLYomYDvzcIwWh+SV8gVSeBuXpslSL4QRt3N6EmyDtmpPTR7Gk137/ugzHN2Z7np1fwt5LmivR5lUzeGbZ7QLKAXzRJ2g7uBfeGZMIA4i2WsHs+yiYovbI3tU8O0r3pXlIy2XUne+8=|Chương 681: Đến!;wax/cPecwhxhwqQ7XfWG2HOMGEZfhUCe8lQq4s0MepPcTWXxPjZp63FFELUgt017yYbVDCGsBn7dM6qT9nogzLxdDaJoCQG05GpDON1xgQzRuQzj2woLfwneBl9EV0DXzghxQYazgM1ZRvE4bEB871x0qpTi6pioO2G2arkrXgA=|Chương 682: Thần Thú Thanh Loan;vSeBT6rEThZdX+qeZGlceXMluUrTssE2YisD+qHyb1qcgSYrq9keIT5Ngvqx5cxVgO9DVEuWkFDDIemXbNSMJVuAUegOUKc98WD/eaY8zO+ZVpvya4rChBch6EwNKPBH3hc9KGyj+aCNj/AquoSV5M5z1t7EN6avd1oYrqtD5KA=|Chương 683: Đến cùng làm cái gì;DeJ8Y6NKgNEdDBJE9NvqvGiVZM3o1Ky03jdysL1HZ2ilUclYHkKa1SNNi7csWczgKsAQpARsS42conApb1J+Q042O7NLc815Q0m7Y4TbgrdaQlSY7HX+92aK7D5PGmaSn0UOU/PKtf+JDUEuPVW+8H3nGHgbBIEWCvyI7sqCId4=|Chương 684: Quay lại đây nhận lấy cái chết!;GHG5gII3a+WzErhzjaZDwIGrZp7o+fL3PNJS+/oz6vm3ocTVgyYaTkylY3pGkjQBQYPq/uUV2+Gyy0enILxQGJDz2V5D2A5gdQpS/wAvKvl0fu5gbwg/euj2/WsbP86ONVrVewg8jqMQnq4jy31cVIxvurSlTa+/PGA+3sXWJZo=|Chương 685: Lôi Âm Bối;zHengVQOmqbvUc4u7XYPpt3F/xp+Yf2/LelRab5SMepPGebuvf/k9c2k74/0t1zegi7b68DYiri0Fgz5vRo14pwgTmv4zzckSxGcWz3BahQopDz2lplfmfPogz3AxBaGVEC423RSQO7sfXoTza39IDZtlnxN6RKKGbte6Rfgm3Q=|Chương 686: Bão nổi!;idiny2oUz/vDRIKrDHeD5Gj/0gC5H4r81JbNH3bgeQ1ELl7YeoM7q5ME+yWZYe9lMuOSqYTkvwV4Ii3KmJue7O3/c+4ow3EKS7TATRY5Z708MHyz3dJlbinhQhzqMpwC81i8kKISud7TtAgm4MamdQTXuQ8IoCuG0b6J30Kf4mg=|Chương 687: Kim loại thân thể;dWZGFMlkAmZA2fB3G5WYa5vR6A+XSw0CxDeAjR6hVc4r55Qg6BieWUHnueuJfLHzy6ax+0OB2YxJ9eGltU4s/Vy2S43LwqSl3l6iEZQXVFNBptqdumeP2NHrelRCU9ijZmawvpe5xs7cnYdcnGzwSNTBML2Nf+8Q53czV3c10j4=|Chương 688: Nhiều người khi dễ ít người;0/u7xUZuc7rgtonJGW3CHELW3kPSKTv958tNstp8FDnVDBJ9jQ5qgxko4XwXHTfc2SsPgFFHInpwVF7yGqSlQ3nNzWo0yqalFQ9urp80fbxzzL2ZEwpmW17Tm9Q602B2GrojxyJLhEnQCE5qDMyldyCuKeQ+fiCqVbvUfPkbTAk=|Chương 689: Ất Mộc Chi Tinh;6F7fnwP7GAy3DsX8XHm3EPaZXu32kkFMfjebIqXuQKoQntHxMb2wMrK834AhNzsMhzJelJhXHMGqKnC3FRUeY0AawXQX8L2KmrYmdwNrTYllp/TecTtdaUedMUwkicn/FIAm5GwmwL2hUszANraQNI9InkcrCefPpDSQ3feywpc=|Chương 690: Cấu kết với nhau làm việc xấu;Iq9qqCRkYgEtCKfVDSkh3q1fmvW7tM1y7CriZeDKX3iwdmZYEQRpKe1NmIS/M92USJXvccuKzMHQ7p+z9fCrgKmdPMh2XWAyUoj5/gOl9K3JGGfaCQq8zOFvg9lnJW/cBvtmA00sBQrIn1pKp1CuulXR+rn+B+xZxEiOyHc6cKI=|Chương 691: Bày ra địch lấy yếu;KP8Fa31E4l0SOZARKoE46YJtwzMnkUMUvsGJiPijsiacboXKLViz9ZMQM5Dxfsd1sp/mPAQU6rCfJ00dqXGzzOwmwrbTuwDoBEvcYssaovdOVtZU+qL1BctKeFtl5d5abKLpqNnrKn901OMWgtF6XpkYYiGGoybm+4QTfrQduwc=|Chương 692: Đơn giản liền là quái vật;PgHJltvYGr51AUsBNN5FEhFcSLH7JVJV50eWCFGBGwFUgin9VOIPXpBm1znrpiyKMg5w0mvYTnzxd4Tcnht6aet8PH9cCtnvEGvPxJByJXbRpD4Unr5cVcMhxG4EPINgygKacvKxSRoWpJY/v0vtqlNabbUxC1exDixeiQipHhY=|Chương 693: Hoàn toàn phục!;dTwZS6n6kqdNCPt6vjnJxuUPriwvPFLb0u53ZQJuXY2O+NRRvncqcXXu8rbrEUtxWMWgJ9KwmlewBofQ2XGDIeTOaCmDlFHKNhxo3Bukn+1PWApNgVbcAN/wZDrzArBxqzgWtD1qUAprqdQAS/3mkOD2T0cgMD9d04cyDILK3M0=|Chương 694: Địa Tinh Thạch;O2/23/7XArzLG2refpmR5eAMEyTBwdSifdKR6CFGDRVa6D1Qvf7mqnQSRZn5mmEvF8mGFNHBVgWsaHgtfXw8KLrKdJ9x8pIUKdXASqCUaJvxuXvw5lgn/+gX6zavQUYBOm6Bl7PNZ6nnkTAQhPB3O6uqA1BbdYeY30MhpamXt30=|Chương 695: Phệ Hồn thú!;aIJtOI/40hrueyWn3WHhedeTbr9OzHC0yePz17HTtPDDhIugLQNxrCsw6X/2YAVq8tSDUrUt7FzGrimtG7vKlqU7x4q82K7IvhEsqHwt4EBekBoHDhhhgtVFR5RIJ/52bYOqpouBdgv1dyhPvVoX1iypMB1j+EjLdKxlNoXHb9U=|Chương 696: Toàn bộ giết chết!;nMotoWkb/q07OAxtMDonP30UFPpLlTMeARnPZK/SSsQWTTkFLwxe52+X6PSKY1U7N/XhFeGe14MrR92QEXakEW+7t07fd8fNAFuE2xmAMiGvpCxsTVCM5B88MD2o3S9FHNaN/8TyHvGD/DBw9LKpRZAtETTLVvIBmhbSMxSCXD0=|Chương 697: Nguy hiểm Bảo Khí;nGuEvd5lWZFBRMxs6jcdlbxIwAasn6TXpNSZ+PC82vs0cj1qhwiJqnDtJtz7ELUhGQvAQ9k7EkyPJJX8fyfZjJ/LIZ2H1lbBe6PWFD386iL7pGd40Q2oHFS5KT334m0idSXicELqltu3WALyqFpgK69/cITNELYqwVIR/dGLNCc=|Chương 698: Ma triều!;myZ0vSkoAy/iJ8E61ydDzjoV+mHxMzLTtHDl6Btio2g/qOtpvOQSpMXuSfG+KnfuuwdQ0RloTLLTv4ARAQgB/OHJbsJJXBH96sa+8p+7W+qXdBn/w4STorD9q4uY7Bd47Mfyz5Q8K371t4tGkF6uKOZPETb6cmTS7N+2VvSKRJ4=|Chương 699: Đường lui bị chặn!;HjhOAndnme9CAeG9sRnhtKeDhC5CDKCajHm3Qrv1k4L2eEcCVYIThCsguXcysP8MOGC87WKDxy0py1nSvGGdQ9LyzNxuxWNaatVW3w+MqgbhnPNYNYYh3qZEZFKF2SI4qm+rEaqKiZw81pgH65dtp41xfd7/fgnAu4i7ntOLYxo=|Chương 700: Nghĩ thoáng trượt;2j2vgJkfhGY55uI0pB4EZMip5YX7BaG5n8bKUp2oLIwaLYUNZ95BsW+o1UXCea4iLc1L2XPkgAcMQYmsPRO8zeAhQjc4i7vNjPd4WR8cOT8hQncgq+S9N1qYZ02N2GpTWFnQxNNWGLXTGFZyPXhL0NrLEKJMALIrCiFIXem6Qz8=|Chương 701: Tất yếu chuẩn bị;h1KXOjNxS1kI/HfD0U0V0gMoPXIKSyUuys5jRV6Aoh2esVEfFGK9Fe/vY2L/ZpwRwvK4Up0k2Grubi4CqP4bi7GKyBgpZrrvnbt5++zLxCWy6sspWJLt/LVDvE3NtNyoDaNhJI/+vq3CJejzj1NY279PQ2gpZ5f2WQx4olnRtrw=|Chương 702: Làm mồi nhử!;EF1kXa7pwUNVAHYV0ryVeLEcwkEHxHnTO8xWlL84r6OJ2Nv8qQvj8oXXHSwM4/D1NAOCL9O0Op6DcS8AYPKyOTaIHOhCdueUC9aBPYiC9y/QjMYqVHQyTeMkPAMnqDw1tvkcUyORMKj0LjxsBe7SCvEaC8SnYwKJj540NFCcOdk=|Chương 703: Trang bức liền chạy;EP4QAFKPpv9rJQ/nzwnL1pGQG4yJ9P1svuHg5R5oQmUteGZUuonm1gwMEJ7k0k9Fyx7ZHqgOrqhUvlaFYVux7r4x8bXWXHLL4yZCIDF2amyPrBgek4/39tsnyaFhWWxnOFVwnfWU886xwE8d1GGykq+6GZqaXjElt62Q8S7Y2ds=|Chương 704: Cố ý khiêu khích!;ett4iCH2g4xqbfRf0bBFRJLV9YEpuW+AyjLPYwZATtDd3wzMWyLnL7eShuEkFt6dzSR5pN/IfcorF2fajnFKMldvYyXCrRMBelEkmoUS3p/mC9HirKAbqeYsXHQhE9CEHM/qOzMAiojdK0IvXcGGzpeZRawgFMXN8IsQMNuFk24=|Chương 705: Mọc cánh khó thoát!;lxTjBq6iVz4l6WV0WahM3MRfOSP1SfqYpEOAtuayAYZUGoF4zAukoJRaxoMAUzqAaWMt2sfFQU5zpZHXy8Jz8FxAvpJvnRYdV9FXFTA2XMDZwL0nsVmWLuT85fIKK4pNHzZPlstED4HtpC37o/fmj4diVpvw4ubvNUOZVAoXKas=|Chương 706: Mắc lừa;6Kjererr20/ZtXDs7V3t5jztzAxfajLWsHxvytB0bOWpDU+eVLrDmuiJlfnEvEnBko90QRh11YwEUBkCWNio7lkrWj2K2DFGYnrBv4fIdxXUwUQFU3VjYHop/L3sFhttsLJN2gIlAsp0LP9X0r/TGlovvTCO4kLJfK+JbWBkVUg=|Chương 707: Yêu Vương thi thể;cUSxwB8uemjPqFgnJ4Sm/f8y+BnprjqBbynZeMo13iA7lvSr6NnYhNWYM243izhPtL4SHVTwGZniaSezDbdw1C0/nq0B66u8315Lu7bbXoYjLF7hWnNMmWdARANRyYc4OdmcJEmARqgELqjn5TIRe/KnXFuyrHMY/XGLqoGpBdQ=|Chương 708: Bảo Khí Viêm Long Thần Kiếm;cOlfgwVHU5sA9lmdT873l7IR/gTSHoL4CB9rlu8has5MNCeLlYcKiHxQkNqEki3pnKqUHa2XX972MSsMmrPk7vPzFNzBNxn/fzWO6+2Jxf2WL2J/3loOkXTkDQwCccwUa2Zp7PlETDoltSCZN8UWgF6nX08iwPQLT3Bwwy3/CKQ=|Chương 709: Đè chết hắn!;BTgpODgymYiCwM+coUotMpvFugi/v+j31hYZQc1/DIqy4+xb/2AUGSN1lr03/WTCFSbNvhUz7UzMBeALAXOSirOlSIUkMR7f+pfKuPBH+6UzR5Km7/SK37oN9hnzc2rJftZ9dypanUqm6QPR/ktYMpPrHa0pjBTzwGEyCqCVY+E=|Chương 710: Tấn thăng Tông Sư!;9xljiRWeP5YN4QX9mgKdhTt082XV84kqN6/aIjnjplc9vN5at9sndzVke83jCRDyQnUwDkrdSiLVLd0sKgLzp0CJB3aiWGwkWYXZir+dnwpba94U//nGxZqdDVFb5j2sK1IJWNDBPlBtGP5YEcqWhqmLgRdN//fjnGYxAnRH8JA=|Chương 711: Kim Ô Vũ Dực!;UtIYmIjJtbT5+b7X3PxsmZhB96LbPsI9lZ+2E8mAn77LyfNhGAl/lMse9MW91nsfU/t287sA3p/0ibKQrsT7NELiF2mjOAmZ9YF+KC3BfswxTIyabQfCoNPxj0vSzOK7fanwY6r7KEBWzfoP/M88NO3kCbQChu1tFrPCk7bpHYo=|Chương 712: Thiên Phạt lại hiện ra!;AL/bK0YnnmsI3l2U0vOyiYooHoSTOMnjgPGOhvivEQmLgD+MZbwxJkc/3OfkJu0VWR6mu+CGpFV8MP8lOmueSloqNbJF93Ey+N1keWzh9812wAl8LhtDQEEaknj1RBdcD1P6BV50fIppFTrWFKSWn3pgcRXTTcPlKA8G3qESGJY=|Chương 713: Kéo một số đệm lưng;se9lzqNYioh5dekxmBmW7eSAvNmaerhmjySdgilmMuze/FI0L36SdtIcBbzWBucNYP7l08o0BbP99/64nEl3A0j6Kj5pjpIs6X+eYWl71mj9EJArgMvD+4Ty7hWN/rKCABSrsj+UFzF2bH4RiflVBQjX73QmnfE3Q1y2FGW3hX0=|Chương 714: Truy sát mười vạn đại quân;PoZMHQAYBcUrOCUA/Zk8WSsR/WvlFaH/94EZlmcAaMk8phvy4bEKjkbswsSJD/JZ7J1Rp17tnEL6LddVF5pEKvunNiJMhrEFjucKu2579rO4GpT1NZ8MqnrZmrUjSAqx3raEmuYHLZtgYFWHNuAgEsgp5AUwearmLvqnR3umXrU=|Chương 715: Không trốn cũng là chết;Q32qEumXGs97xnqiyvOCfuVZqKmw9M5VdoN7YYouThmtFovhb2fZTS4tUGvXAun/cJygUE6LAcBQ1xCJtYEB6MfL7fpOzLyiUH/+TLgo54MgOELcDU17ltiEe7x9zGmSg7Kdjm1Vih2OQxypiU1j1oWu3mdEnSSfO1eLu78/6sc=|Chương 716: Tước đoạt linh hồn!;YBnKDViYLSP2ryskFH6+vkjD8wbv2naWHaVaYgG/zq+oeF5UUY8aX0vC1GgHMnxAt620JzcaFTCvsY8ReDTQfIejEYfLmosDOqtF+5cLgC0UDsFUAy3GQjEyY2BG7u/kfRC7lAoJFli6TfghvR5bWPD2t0PDdYxROeKibuhps7E=|Chương 717: Ai mới là tai ách!;FC5gLp8fBqmU7dtDdu5mvEUOGiTGD/ygqpliJ2XQnn4BNTwghOVAMOperGAds6R3xuxO9fbjPYs9A0/QMU1Rjb7xturlUA/lxkQ7EdwIs/7hef3ZSem8E49VwuwHC5lNMsFqPHRLxiHmkaL0ry4t1v0U4SRK/mYi/ulGCS1ptzU=|Chương 718: Thôn Phệ Linh Hồn chi lực;bE4jpTQjZIVKI2zoLRu+NEelpMuoT4smALxFzaia+mFQ9IXxzd8db4exQA8iKB9c2D5KVmtOR0uXaQf6ZIE8+WYa5+0ewfMCSrIylshppDFsbPLezW5PHHOoVj416QpiQA8CK9p75j3RqSpKVbFGQe2nbhm1u05R2jjpWI2nZCQ=|Chương 719: Đại Ma Vương;Hqdb/PZYTQQj92ncEk48y5kCblhm6l81xtZj9k9fpULA9ll0BrBor/IIgOqGuVVo1BnpGj9ulFivN9EUg7AdYx5Jr1B49NAlQi5twyOvQFsDA0UrQFElHib103Q17YfR0a+QWb26+9Pb/TALyYLLdob7gvQAoisK9ljOPjeh2sw=|Chương 720: Rời đi;XLmO905ic0WVX9DMU4G2QQh68/miPB8XpI2GEF6KyrGnxC9QMDuZw1Q5bjLnQDmXgem18zcHTs/O3HSO0cNFrMH9vLxzKE0P4DYA97YRNH6s714sjbopDVworRHOTT2DBj7VJ1VL7LXn/WlH/aZsYxBJNttJMSLHco03468imRc=|Chương 721: Cướp phú tế bần;6uTkO6JxWgYVvmmRXDHYlj1a3+2Z7Pk6MUsnPPlBovXMUABXdZzyC4dNC2/3yLYNlhGdOReY99sLR9/VJXb8iL1xIIomUN2RRv2BK2BHOXZlWhbZ/jqvYRCXf9gxiah36/v/fc6DmomJsVnozlN7xYoDcMFu9chMn3G6syUTOAA=|Chương 722: Đều bị trói đi;7giKe/wxF9R+GfVEtIvec+m3plJa7K6W3hKalb+3qg1zcdrq15ev8ywEuf6t4isjeAzz/sn5s+0MSumefKCKRnEpQcZJ/c5/C91wOkCD5tvLzhzZ8aI1QqQ2tdb2+IAYt4dS6H7tkKO9VPlhmwEgC+78Nrq93eY8KD4zDB84FQI=|Chương 723: Yêu Vương tức giận!;fKsC6Kol3P/3PUBOpEUx0mdWstSBFmW5BI61TeKN8AoN8zW+InQgUJTAFLyE4M9zby8EWREKGaNbAloS+jUxzIIm55rkjocaocGMlwTiF21naaHIKMu6d+76LZ2HWPEp3HcWWgWqnnB+TDQ++oN8cGtqIxZsWaq2EPUu8gSrAbc=|Chương 724: Yêu quý hòa bình;lgs00OXPhELzkQmRKUPl/wnzVvkdnuThr2+bYgDm3PYAqZsbEkZQLEyzGThh5ecJwIaausFGuonHvsfouaMiyCFRpw7vvqfXbU+QFKE5+GTp0aW7U6zUBBEDGULMJswUY4JgPtZX2UgSCs+9vqArJH4ALn9TqzNJe28z/CAWTfQ=|Chương 725: Muốn tiền muốn điên!;KvN5gebGfiZyHZl6hLGErCoVAKHkJUmSglzlP04zlh4+XcHvTksQ4wPvtaNFnEFVw61EMDFqKnrxNZpYm9PXjR0IZLS1KG5AERrjWMdexrJquQh0SKkbzqyUBny+HvRx8NBgB/0A2ZuiOPg/lrunFiM/nF8Crnf7+xs/H55lrF0=|Chương 726: Tuyệt không thể đáp ứng;FUZkODKPMrXvtPmF7wpe+BXnyjKIZD1VC90bsrqXvBCCQ9SV0BqnUwqHEoyy45Zd7lta46yKBd3/E4TySch7oSopWbofj+JUI7WvPWL9jq1UifEvnoDhbDv4RHWQdNN80QPNH95vj+IzUjx9oUNFggUbEb35AGERhvG6S31aq8Y=|Chương 727: Chiến Sủng!;AjqWYYYjfBxC+HIupI4DHiKw6hcxr++QmAu+rL8BGlhsIRxXg3wstMOJuA9XAw2vmV/S62V924rHrZ0frRWBg4km4yHQTEaCMtCyb82H7PTzsiVXlVWwwQ+jYRrEDMkqBJhnISdIbhXQ4w06xbQjpM4OMu8nzgkldwZvWHhbugU=|Chương 728: Hàng không bán;BXD2ZCcyR2tIFtm+zYsLg9hL3acrX5OwzZC6DciMd+N7ajBMlF+39pY+9aUR0JimfZyNIxz2SuE+Hnn8lg9Q0V5nhrKdxzEjBIuTAxQ2517aCLKfs/n/sbbv5zDXHENm/E3+ZbMfYgvYxkFpsSW82PkfTzhUBZew+kCz7dGI6R0=|Chương 729: Giá trị vẫn là không đáng;4RXae/3K0CYhgP5HXXYGkcbwnAWHVM/zujUDcO7nRV9x8ZnxzbKeHPierql9kKGdP91qI5q0HD3Y5skDCvoV7OcAesC/03sPm9RH47L9FQKqhdeMs6qm3IuCrm45gOa5lUYOSkCsdPK+lf/T/u2uaeKRn+39h15oi0j5of3/XXk=|Chương 730: Đây là tuyên chiến!;ExCO+tixzZSGmhCWslX8tSyaFnuW5cNOFfwZCsQxxDtN2dQLZe1oDj74JtCYsF5jpVt6xFcitKzBB9tJEwM2u6EqaJ+1SKnR0IBN5Wc6EBIZkdeZJQ/hSfD2p8+GduwjrW5NrmiNB9PRqTnKn38PUX2dzUmBOxz2IUEZJhlBq5M=|Chương 731: Yêu Tộc nội đấu;HT4b6ahr6k2xg4I2M1nsyUVc7DHoaKT9i3japetwkhTZkXTkln33zEDRfdMaRWld9vPaKAptbOvk1Kw7FcRDeUmaEtVCWmWOg0w/W4tm1TAB5xzJk/AkFxX5YrUKy/aJeSNsInfLK57AZ9sdIqiXQKiaxog3h3lfGj+oGfDpM9g=|Chương 732: Chủ Nô;rvIpDzOS9VXzSzQ71KF97dtbhaNRHnKcBJuNpjUo1r1dVKhMYo9p4VHOcNblZP1yNjDTdEdYBdfGlyk+dS5KY3/r5T+WRRI/7hehdNqA58jZM242C7iD8Vs90BDO5IWqEB3MnPIihbaia1i14M7q28FCYSgHwWdCoOqNh9/z7HM=|Chương 733: Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!;Mq/KAY7p0wDzZ1wgM0XhbjKAlp76mQLsapiL02ioFHKZiw6pVjxCai+w7dQXHYSYbj4WN8nof2s+albUhqju2XGARrSCT/c2tfHe2rgoyXtMA6Dyvv54t9BNMbzr1N1cHqutMx5K52PS7+BqsOol9N9gQt75zIOemynGINKSkdI=|Chương 734: Toàn Internet phong sát!;sOWvVWnfbMG3vJtYAGM4nGGW/4Uz0M2c2liKNojgx+H/93VU0j1KBBc6mjw0uGUxlp7TbMUJWz+ZG8NLEhI/lDBfeXmzUe2L04kjZOOxoLHAsTmhpDZ0X5OOWyYKC2ndR9HLTO1KeJRXwnVaa+6Znk0ce/ibWzk7oK4UpyIGSzg=|Chương 735: Bình Thiên Môn nhân vật số ba;yW2O6yePom2tMDsES5GhxoqLYPRiGvExR8cIHrjCimPvs8NrBMsir7eC/J7a1EIYcDmMbB2yRf4RAMfZVZXfuSs1oojTimZ/esN4K0T7l71dXuPw/b6+ekC8LSSOMKH5BvONgH6KEs45eWlOKm/vbrhE+Dt28B7zEVuu1U0J008=|Chương 736: Bình Thiên Môn lực lượng;pglUOzNfwqCSXSxEf1fjjZ6g2ZcUqJMbeSbFSHp7OOB0Q/Bh7hCcoKMBAIxFslBEiEcygqBH09QNzAXgDRPmciZ2D8xAxbwGcJ6MiEj9f9vlFOr9gkLtupQtpnRaj/vel3AK/g1v36ruBKshTBAC8pZ5MZ1AiKpuhJh9OWy+ZDQ=|Chương 737: Nước khắp Kim Sơn;kwY7muCvs7IOfQE4UYrcnTagZKkg2egg21O5GCJnWWsI2BZgXsj4+6rQWU/u6adYmULhAEGSVxWAidCTmCskP0v00M/KMXKfEBgty3csUEYrMiBgtDHSSte4KskiEyvq3Q3TzJGYCNKZHk5hHBsNMDh6kKAnsTIhvAdk/jSrnHI=|Chương 738: Một tên cũng không để lại!;NZC2wYsRCTlTIqdBBmnIxegO9TYVrAKfLcg5ff6gDKdTKY3y4ajWAXaoOM8DpP6+q6XB4Dm+LbzCufSvmvzyf3Ir3vYjUjU+u0kRDCobEL3aIWw2n/LEn+pgqxvRaGWATZDneGTNLJRB9c+uQhyTg+LWiw2WSeli1cMFNhhM6lE=|Chương 739: Đoạn nó nhất chỉ!;nM7W5cRwMYOAa+Cus0if/SKi4jMb8qeyxFEkgPrR3rKZKWpbv0ix1eGcwaxcHM/qoA8hWsrcA8yCrm7ZOu54CwT04TQcur77Lh14oQks0Q3rBH/sfCTTb2xAI4tbIiBab+ShcgH13EfSiutGA60WnuY0R1bcsA3eL213Z6B0Q48=|Chương 740: Bồi táng gia bại sản;/Rkms2ne/iCuUdD9T+GHa6JZkoDDouoMrQkAj5zo0Ri7BACqL46cNs/d5X9TN3tCXmb6CTmNdyEYNmpjQQ/ira0pWeSpDcRuh9hTAirm3g4TXOsL/7nIKyw9R/+BoPqJSyECDgs5cyUqyyK8cdjk3/U0JvGyr8Sko9eMB48JbH8=|Chương 741: Sẽ không từ bỏ ý đồ;mYCB+NqCh4Ys0OeqbfNYKnXCyQFhGNoV3vots3BciASnvm+BdHLn5NMHbdj12SzOow47aqpwsMoker2Mvuy0UJ/Z2CF5a+DH3j7u59HYbNvRz+aLJ4frsmA8valJ3nGEcCiN4WCyxFGn+HC8c1UxMRsQtgJgI7GQsNgSMTBGFo8=|Chương 742: Tất cả đều là Bạch Nhãn Lang;GSnv6HzlBJHzFH8MSaNJHjfcG6rCt6Vo72sSBPxVBJdjh2DYWg2MIP8keDfaqyfGaOeLOym1rDkmGKbXdXQJyb1RCzYQnT7TseN6x+n7nZ+HiRKa5WFfgojwv3uTrpyOMS++TYMWjnvzixSnjQgQcBAyNkm03jYVQuOyKmw1ZRE=|Chương 743: Kiếm lớn!;oEpOT6lRDt4258i6kYnnpXhSGblzo1+4bJSTUXFjKJzbE6mE7aPzoSDf7NHr3ufkFPwKlWsdbMxYwn1mMEr/MjonxyxizN6T4Gc5ncWGw8M5rd91eO29sJ4Rz+f9UT860rt/iDt8uvfiIrT+t3p0XWTcoWnLi+LamvXtvk4SGLk=|Chương 744: Truyền khắp Vân Tiêu giới;gbpZE2idMlaXfh0fblBCJhKL5/bSkUBRvaNkTs4/OIZrhrRYZAEqd7SQ/l9QyFMzBr6a4KWG2FKWYBhzFj7GeZ8p+WApDEPQvcoBrNg5O77X659FsfQPCyz4wfv2Q12PKGY4fVK30d8SILujTBtk0yv87Ymy380DQiAWe8Dfwq4=|Chương 745: Có nắm a!;eZWN6HWwzNamAflFf6FK59u6kze8Yl6REWg3ux0xLTzql7b0y443dwUc70c4pv/0St8lcW2Wbl766SR0OL/XLk+RraHCMNntaU3hrKLQh2ogoaRODcQ0Cj+3ZFkH6v+Qu8R6FEB5d0yB83FICQ2ra2pquQJ5P4N6xGi78bzxB2M=|Chương 746: Điên cuồng đấu giá;b1ncbFWnLkgaD2zfOYbLEQH6wZ8+kn3YrcitK72JuWgyd+WOzT+29VINofpI07ZI4yBci3k9XJfdvPCrMdkfbaZ9JClwIQlhYNfJgVNNR2JTCq+7+bMhUvUsVpyfXjrItFBE++sqo05GdqrKX60fioNCF6dA4IJTN83WR4LRSds=|Chương 747: Hắc ám Minh Thần quyền;m8YA2Er8/UivmjKgGlQmKP3QYookNpANTTaJvJ8xhhC3LLXJ7xOkOQo9GWwyWvrpv+Z/WGG+k2bzNhbpdpeSfZI6pLIStN5yVX3W1A2yjzYVJHILnoQknQMf5A/nwP5DITaKipP4odX5NV5sdH8jzr20YkE3IY7WrfojwTQ5QqE=|Chương 748: Buộc chặt tiêu thụ;P45h4S1PP3HGwjiLXZJvVMa7/KRq8scId2p7Yn3U1t9WH+9yNjNxSgZZeaEuUpKxIoe+6Wgt+8kBfAjsjMQyjN5KqTOOJzUyhP+rSW83554ettUVhAlBPFvWc4NOzXha0mer3w7HPXmVLcqV/e1XXrI19JGRG+jq+dkXCbiZeKI=|Chương 749: Phú khả địch quốc;YoMxIKAzt/bqk3zw+2zC+gM2eJuRrHz5LirNOv6oMFp7shPicFvha7rtsq4B9McdOhFBfvKpxPtwrf4wsjYBbCEsfMI60U8vUYHzHaPLH2rRf5UHaIz0YGp9ATE6QD3dg2oPcS0vrPg46Fqs14ZMl7iLLlbQvUYR5YfrfNcodpU=|Chương 750: Bổ Thiên Đan!;TZ+VfFNbtjB27g8ORso2MisUEWo5K0GZHVBpGUsherCynX7qxfiUbZY0yz2sq/YhVbi1slCm+Q02meCF4SjHHWMEanG70fXJQEFRSAjw1CsAhGKCt64CaOR2jg8KElp7FDJrAsVD/wJn6IIEkLY8get87ijdanh9YfU3xVmrDi4=|Chương 751: Hệ thống Đại Lễ Bao;RouIFwwdnb3+ewfNJm8y+XRGvKlpTUWwPsyeL0ervGdGlSW5lmSZmqQsU7OrOgAaCpGWBQpvM2D7hodxG1ASpAfLwWAKW5mRK5yyWKYer1MnWVl/QD0wt6Q/awaalPR0K7vMqw5qMU31HQ630hDSKitQrPtP34/roBu6gw/mAWc=|Chương 752: Sinh mệnh chi viêm;qin/wLwLaggEdcsEIYCBRwhqWBq1QA0pXR5ZQEuEWbYDYzglr9FqMVG/Ft97SFHAe4cVMTXD/kRKUWIXdeBo1rim8QMPQj1Mgtr7GLNkKEXLzOeZRyJP8B97+QfwqfKBwAkQkYvCQsOGwbfLfwE32kps++ISekX9eVqQZE80r9k=|Chương 753: Tông Sư Nhị Trọng Thiên!;8Vn0S1v0juPHs7LwpTxmtRZPIsJFRu/W+bz5cZLaRkW6CdVP99ttRlU1iUbNdETzCW9SCyAl8anliVpfqGtaamiaoOsL4/IQ7zTlBDHAigYRwxFI8mQWwWQKgwJczdeqND346WRxJO9SoWWozWO1UBSJWfDlIufBsPIaKGcR0kQ=|Chương 754: Đây là tiền hố;azzQRlD71VcncAedLxAMGAbMaFPJbTsD/GqZ/YZoogeAlOmMlFY0QQSa31u8P/nUbh3r0vBFJl/FQqPXEWmshvue5tvMzfnucW42U+/oLBL2UcBf25t26eOHh9jCnmHn7A1oqTUFy45QIfKwSXxFIWvYhBaRtYe7X6zw2DNGzmM=|Chương 755: Cự Nhân công ty khen thưởng;I9J+ZqPBfp1ctSYHUckllmhdQL3wLIbXHkUF/62bNqvlo2LN5GL2TBpdPCgYVVoCk29rVQ0v/ccH5IYs29F69tKcUof4swTWPDHvDrQtrMZI9i5TrWB37tyu/5KYYGsns1rubEKYkRgQDCNd2IGTbjEqNcxzXuVNlYiM3ieB5Mk=|Chương 756: Cự Nhân thành!;rc2UuIEO85oiNgoSEQg9rf2jBgy26AvGockcfwoqZ3wDxmEFvJpnH4uQeTyWTv+kzyh9YYv9C/OInvZHCj2/yWFEa21wm0Owl+RD87A8cmnlH1myhZLHTz+J27smJJAoVwMnFuCMax4suuhbuu5d5tVbsVb2hsvZUVO+6zElRyA=|Chương 757: Nguy hiểm Vô Tận Hải;AKu2UZKv8BRbMMIIkTpxKrjYKbi+CesesFARKppDDr5UYi2W4CxWLDXL4F51oy5CO1I0EQg33MdPEGetJP6e+LrDPhj4DfwDlO/wzVuGxrYGU/mDHwaNmdUKMMlytvkQMA8PGq8MfhqoOfnCDSyqU3inA1veALbcwOmeoNOGguE=|Chương 758: Tại sao không đi đoạt;CfDPMErnvyMtgO4YiOI9+f8HnQtBA9vYCTGtTl8+fNYKq6V/zUk4T/eXCoQYS/neihNIUCZ2VMmGHYehXlGRAdfDN1ZqzsK7wCmDTKYEguPYKup9Sz/5m1v0+047SU9Xrcqcs726kpFryrne0QZQR/7QW6tEFGOg6U2JmxYDLkg=|Chương 759: Táng gia bại sản;PD6kgpuO9i0rJ49rX5Mx8Y2rZ3p7hpc6PLU9sm0xhPvVIrgIt7yf8bgfS1f8XtoW2hzCYJADHq4blXhvltERr5App+MwotUJV7CW2I6b5P5WOPOd5ZKff23IxauYbzW0vJ/SWb2GPN7BNcQ/YXOsUqhCZzciBjrEke6aFlGIym0=|Chương 760: Xa hoa biệt thự;0LXisjPjOFRmfwHiFPoltvhsB/nXrW/w6Bv7KA35/TwMlZDoRhwtR7MvMKn61s/XL7e/mj0GQ3y5De/mNHwW9rfWcZj83eyXYgcDwW/ZP/qRN1ECJdu8zt7HQBEhBLQbKfjpmUP2O7+Lz935x8M1VdzSy+vfEt6N07VxR/92YrY=|Chương 761: Bị bức hôn!;b7RbsaCEFzL2/jQ7gWMFu9fNpn+oeGctEqOoEqUsriaVX0u13CmvlCWmqzApW4DghQCATyh7RmM5+xkojdpbQ2RnELyD1jSR84KwsqoH4H1Q8FhKn4PfT8KStjFHUqu9A1CsAnepfNwt6F+6tBe/3aWGj8kWAzxCpB3g/RUB0B8=|Chương 762: Nhất cử lưỡng tiện;9DCbfA3WNyOIaV++l2kpI9oO65c7esRd+CIGL13TWwI0UFyA5bWzfpc79oMQJ4NJJ2qVKVuPrdWcIX6+jQxxG7xPXvHlk9ua7o20tSH1k+sK8srkTweUBpqbU9zXQNVMJ6+FWXW6YVjWx/5UckLSbtCPK4KdO4Mldza6II1MbAU=|Chương 763: Đến bồi bổ;JslkXht6GX2Hhptm9cqEToKMmEkeo2XyoFIMYdlDPLA5JqBDYKr5/vekkGIYVHuCjt3qzvOY8V9/z4wHev6/2FH2aLiPsdkJa1gI7gecDGCgJfgyq63y/JzCbWyIqkMWyLxmj7imD2laA4DeYNtlr6L44/WtHGipUlcH7X/vueY=|Chương 764: Liệp sát nhiệm vụ!;GNvP3Pj8EvyOpIE2Sf+AkNPXkAua1DiP4cu5QhzQ5MY+5ey71jx8cH70UZBS7vAgYAqmFNGUvwlkRrRSMtWs8BfPOZF0GjfaV6GrFpoLj/IsqL5Dj5cmVaCUYxxMiSEAgNejx5I7OV3pUHiMHfbUTc1oMmzp5X5ErhfamtKbVVs=|Chương 765: Ký Giả Hội;FEsnAAfXIpe39dUaxUqEONacoVtvBS0IL5o9mCTItEgFFmWC87T8WyTqCZI4p0jL+1eoRuOvtI7lMhZcv9XEucz+MwOslEgcXQJHm3MgNcL53IcoraHktRWFvtpvxlI07OZOCOmbZzDlTc4G7PLiBbpATjK8MhUpbIyWijLSpwA=|Chương 766: Đó là cái thời cơ;DfK8KhztgTJTEU9i/tpW8aWrYFpFGomnvuTylcfUS7gDHgKgjLC2ciZr58PA5mspGt2SgurhJfd8HcFkcH4GzogjX1AlBkg9s1A3C14Z/B1vI3a2MPa6DeuJ48RdWNODQCwnLKC8CqJ2D5GG0L6RtO+VBv98bk4TZk9+LGT1kxc=|Chương 767: Đơn giản hữu hiệu kế hoạch;tdvbKcfUa4n8vkBDCCDCyH0jJFC4NeQ7RBOKJWGOeIYHtDTujB0adDpLGY4ltXfTx1Ue3YzjbQgGH6kvDekk/1CJgeDT/LELO4peE4ioTukpjMzE4l5UwsoehxdHVq9ey1WDFDuUUmZS1qnAUDh9sIivQC6UzXokKKKddRgWePE=|Chương 768: Còn chưa chuẩn bị xong;4W6Ve1Ztt5m2DPkMh8L9htAWplZHp6KjuKYefLWbjoiEkmSBlmQ7IKUkBpoVh24zNoycqdT5truiqBptCl4YA0AYz4x2pJZBFldkhhLkXTVdLyJSoQXMZEl6oT2YQs4gRU7cXE0WbrNB1/ykOXOsThJnff6xXHOSc0gVciPuYhI=|Chương 769: Cuồng Sa mười tám thức;d6J2hjuou7Z0Ct7nTIDkz+PN6xQSWamee6r8/jJpmtxOz8BaCT3uCZY08j+d6TJX572+l5hgvYOs+gy10+fpwmkaLy74zGRHMRnUQQlVplIFegxWkitfitVAobSUwkb87nOirrGctV0wUkB63+949ODQclCJmq1Dttdu+WJNeSc=|Chương 770: Đánh nhau Sa Thập Thất;UC2sQ9GS7wyHjIReaq0DM4ARYAXWuDQqFj/40+gd9mlzzI1PFHWN/0Y77iiOnbYE3NkMk6R8GwAFQgcHvhZI9qHI3yStl8t3kb4bMxi1Pl98HjQpmGLOn2a4J8nvoho6gumsqSdnoCFV2yon6tJR0bLJaToY2P/jLSqIggqGjGE=|Chương 771: Thiên về một bên đồ sát;ijJHsVlM8YSJ8oTurRKG3P2g4Swnj2wIARk/epHCDtIlbFNIEEvAs3PD8qPlCYacUp0qGJvVlaikNg95FFfgNQgtof8ANCgY0xcS7HA75C3CF3X+cSKM8eEU52EI1lUEO0i1RTcfQANmmpPPPI9ZiAKZRHtpna4vlXR8FmClA8k=|Chương 772: Biết vậy chẳng làm!;TjrPMo6424+Skueu1Nk26WZDbjZ9RHmZW8OFLg0kklwqstIvpLbXWLdXcOiAKjgyopSUlv2F3St/cGy8O2IXHiwHtNZ37lcJu0Kg7VxHokhawYEpaas4+FQ4pZWHzCPAImpt/a6OVqSkp65NL13mKGoPdUMunlMRgaaI0cxcqv0=|Chương 773: Lần sau gặp mặt cũng là tử kỳ;WGEQ3akl0wYV0XYoRyvdynm94A3sWl7YP8ctKPKFA0/zlTRC2o8IxU76Q8ovaoBWuvzRn/Q0426DGrLcqv3hnr/f+jIDX8nEhms5kdlNiUR/9eU+W2k1pcXz94t2s9EGmsd8UjnjkXI8R4GXZuLwfF6wO0rYM4KRdVguSeLXSjM=|Chương 774: Truy sát!;KWiwfo5D8wRHO76PbjVzNe2+2KozbJqgrt+mYLdoSrws1s06KIHmUC+gRnMwSnYpoPsNaYa9xq+YQr6lJMr01kmEerC8ccGgGMSiah925xIrOJsSaZajRMIIlEusH82kkljwBtuH4adVG4qSMtmyMwSgNiKDYDNzrjsSBJvgCz8=|Chương 775: Trung gian kiếm lời túi riêng;jEd3gFeAje9E69b3uNSw6CcG+TeyucEqUFUmMfyTL8RcHKhI6mvnvO4ItVmmctAn9B89d8zDBwPK54iqIJgEnJuiLgPEntrFjxbKiJU/uAppNHAUa0tQwbVVy0fE9wbxpR9kqBBkSaZlLYijDhaTY1h/gV+g90d7GreB0q4fmnM=|Chương 776: Nuốt chửng từng bước xâm chiếm;TN27lj0513rPGY5pDkeb146MCN+GoMTIb+UgkBmxtCU8+5WW9QwRzEQD3lgAK8BOOz5jkwmizVpa8XVXBDTflBjhenQP3PF8VQn8csbf8UdH2KhRLbYBqiXhlXmmLJ7KjExHpmUcYdixhaKD8MS6R9rcnREwcNdJWrvqZ+YJH9Q=|Chương 777: Huyết Sa đảo;FWruV3gw+zHxZUKIVYZB+AkMJs0ksgjqkOfACwUuXlViO3Syrvi9pkKgkxDjpG7/CoxZe5URYB9DhrDQpxAWwDeSXb/J51Bt5kp2REVktBh2XZI4+p1FQ/W4izw0ljSw3RlqADF36fpwUR8DDvGmmihKUpGNICi2nGfjPbGbieY=|Chương 778: Bảo Khí Huyết Sát cờ;R9KCQF0eCO6QCKTPzgO+hGYp6sr0GLoINlk+e1w7Qe2i85/9lr+2/aNVrwieK1WQTbMNqUyrfMell2XG16r/5NP5wtsVHswgs6M283vsDHPYBGFuCvH7J3NZjfH7Wx68n3ATKH+VVRONgFCiNiksGIwAOlkwKH9TDdhdOPp+sBg=|Chương 779: Chém giết Sa Thập Thất;M+1Bdtzt5lbDVcKg+Nht0F/SBwIil05OJShoM1m/1XznEDVspT6meH1KYwWaFwJECIC8BVqsDO00A9VSVvEpAUCzLvWTo8bf7IJouml3qVN7FUL0nRA3hdhvw5nqsnfuaOaePFzViiGcdpqmIX1FU001Ls+GJ1p7LY+S+0bvlRk=|Chương 780: Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt;2kQbTNGRzbt7bXkn5uwrqmjILbDwudSm8lx7sAG1FNUyV75mxKwdjf9G89Xd3VkWNL/qmQXJrAgszpKassEZIi5gycLLcy6HqgmemiYlqUThJbb7M8B+QVljb0oLIaMFq3VXDKmZXNiTxoOoqaK6nwrAJ4cXI8nWQCnCEXKYJWM=|Chương 781: Sống mơ mơ màng màng kiếm;hT2YdbWfnITuys50XW4ScAR2ibSSMTFllRQgDvqgmps2BXhicB/YQkGpjwryE7Mmj4WXmz/5YmC2VF9ZUl2E0167pDQgCyd75jwQIq0Js0zskBMv2dyi7NyJpv3DO6bUTSn0FoKj2Pw5g+4IPLtlodSeL72/Wtacc2/lT6+hngw=|Chương 782: Vây công;pkqZKUItcaB2+tDrEnJPf3MWkqRFsJhBE9RDsBhHJtSsoQY57t7wm9+WyKpo+0Vb+JtMOfvPvgP5m7ZCThUvJUZ13cMq9Zxs5rOVbYgTIaH1uVZUEtF5Hm3jrkAu33/E7w90NeT8DJ9Fk9iSJbobAXKXatSiQM1hA/AsYO0fXzs=|Chương 783: Thanh Mộc Thần Châm;5uuTCRuzSpEyKJnn69mngbTHBGeplyCOPpofRQW3ZPnCYh8k70xD4XiUj1QmvyJy5GzYFBbO9Bgf2fnYIpydq8z2MCR2drQaYH+Wv8bDv3QpgBd6PGbDm7GGcAGzO92HXTMJDmW0xzDRLSpcT/34CnvCooKLK2dnbGPp4i2zLbM=|Chương 784: Lợi ích duy nhất;FKxVEm8T4diP1cknEa5wAFYNTiXXHmbRTMyUb54vcwFudRarYj0riirbCuLhHz9qV5Fkd4fCa6vjvWG39WcMS/prlcp6+v44f8ZzXs7/kNenU/6r7FUhoPplu0F5hxikRSxrwnNWaHq1kUVPK7dvm3tvHGhUlskW3X0HJ2tUhJQ=|Chương 785: Lướt sóng mà đi;vRO+4cb5wfZXapGRgMYP+E+vaFiSsW/8nocrg4rmOuwBvo4l/APvEIvpKj9I7AAa6xTonwedCOeNHgLndFC1uHJkPoVf94VC69ir9xHP+hAM1VRRmj+fKYVFCuXe4wFneN/6ZYoVkffZ4NW/QEAV+eTnwiI/rsvO3wAHVpJu9es=|Chương 786: Gặp lại Giang Nhã Như;CraEkyk7scX1siFbwTgOMEuB1GBiPL+pI0mysTVBtR85l1f1zoz+5CEvcG+suJvmbLB8chwlt/fHM4S9JmqZhEJrp7Q136n9322cKzR01Qy6wUxTtgMp3QSgHJ6Fw+QOq22ceJEA8EAfar7Wb8fotsxuqMPTBrak5Eo9nOGLkZc=|Chương 787: Hận không thể đến nhất quyền;rFbjR/9IAzq/13kHDNiM5Xdnn2F6w9qRMsYUdipes5Yky5p3gVMToA8E+pDfwJA3ZhO1/lMtt/AuNm7NGRK8+Pfm/2czZeeye198+oPUca+bMXS3koh377+m4pkxHEPxFUMYNen0Jfb2sWTxyaGM4iOuGXR7GeKyTXRXDAzKs8A=|Chương 788: Giội nước bẩn;1G4N+iYPYjKj/7xGD0XG5ZdraH2w2jyjSUiLqb4sqGdaljA9z3raCpuawP3A5PSJGnPL0gD3iAuPan1pr+gjlAXIr/y6pozQS3hk3WMqJN9xQ3G4dL0yhm5LrgWWeqjlDZuII3VPuRM32TW5ssgx3LInVKuCN6FFutGliW0BUxk=|Chương 789: Sợ uy không sợ Đức;xB8SlEVRVYucGOqlfKxRqHrjxTKJ27RCXMhNan8lZcatztoCdddXiZhn0Nj/uPt4LWl5/o54JAdcJujkGJmoA3fPaE85005aC8AKeJ4e4zvjHdUt83YsIe9OMZTOZQAY8+hprd7AZ9bkztc6eKSe9iHDoTBVAfdNgPyNiLMrE5o=|Chương 790: Đa Bảo đảo!;XaZJDPAdobWRtT8ZMb+u/krenankW/SohbDdt3LKGG0xuqJJadP99mLqQFwSOt0S16ApJwObpb95AfV5uG3vSdTFrl3bitewIkb/+Hr9zshDAVElYjEiHNoc27horIRuSSCNtkMjKpEpG+7pswy6HAqC9hrzNQUhwNMqyXYsbo0=|Chương 791: Chịu nhận lỗi;d5mc4IuyxJ/5P64sdpFbFv/Ze08FIx5RN/jwBFJugMTuFlkA+ljJeGI2dR3iv2sdSbfgvTRr57X9Ye21OpXXp/tT83XBo+nB8i+upYMDKMwfpIiEDFMc6Qpkubnq1pFB8PS+EbA7K2LA7nunQtkXVjxRTzrDD42/NyDYpZJPE4M=|Chương 792: Cắn người không gọi là chó;CnrOQWhxe0DySIgDXpE+Igb52LbaGP5vMJq7JkjjCmRLxQkyGd6pnSrEXkJA8HxipOnWwokjIob8tSulmZ0FOwCqZvIjlZK47zhP+8sJvCJ32RrzKM6Q5jU+d40Sur62m9mH3QQK1VAR0387tbJMFdCsti6hhF+iYtnCf5tRaFs=|Chương 793: Yêu Vương xuất động;dyP+lszLyS/nN9/cguwtzHKGJCzGxiKwo48gDtbDImm5GyYvaeIay5XaGltoALlJVVLpcTWPk9HBCukh6cAZlhkZzNR0QNCNKT057bYBBNX7MadNNUCnXKxAFwBkFDrLgYj7Mx753oeCSWuAwt8vY9fJqvtpolFXL32YqLB0KUY=|Chương 794: Nguy hiểm hải vực;66NK/bu7rut4V5mhq8KIwUCe/89rslbRpAHRyC3dvAyBvBTeCl/DcgQczsEC9ze5YGjruZY/+0OZ00cIfhzzAQcJqnaq5m79U11vNqKDUQhZqeLM53+7MEM/6hpdZvRfF0oPzjGPj94q1nJ+BdFk+lisKdCqGcinleLM/Lks80Y=|Chương 795: Bỏ đá xuống giếng!;k+oN6HDys5V4a5ixjGluaw6aEOgQX0lz7Zm5EQLCQ5WQoiK12uYMlhJA8Ng5DJykRLMRPJyaWlxSFUnwXYXoqUdP/03XbEtPMKpcb/atpPfhe3qr9SATnfFSLrnP503vdnVpZb02Rd81qPGcHrYE1pUntjJeuEYe08brFB3T1Fo=|Chương 796: Thần bí Đa Bảo đảo;TklnwvKI++KF7ADUixruItC2BH2x+21xZVh8ah4QT80NPeZ9Y6VgGzrXLEDO9VQnativCRmp6mVfbTbX/S/QtFraMST1nHcMWE5U1CglRyg4BLg8dXM/FoqmHi9phSCugnMgasXmO87S46gKHTCBzdpWwuFbGHOZn0Vr8jCqn+0=|Chương 797: Hổ Kình yêu;T/NJ7ArvLlr3G9b3D2QGpB9EkDkwebG453+CjQXP0m4mkKYi88kI87I6H1ZIN2v29RCk6xxUGKBGPajp+2iHqkgQEigwW1nPxG8G+6aPkcK3fWQ9BZDpZNB4dPRVJH5Fl/wVGYCPvJIzikIqr8OTq+Y/D9aXdGlYODDCpPRDubU=|Chương 798: Hắc Khoa Kỹ!;VSuLoGLU82yT+kRACqyD1vK1M/rHESubqFtPT9v3LS9G88D6i3cGcF1URDGjAle+MT08C4QMLC+N/DBKPFNHIzNkfBr8QMrL3+LJHhD77hpM0/Pvd6t96t61wwyuuqWrQc3OrXWjOuV/0rWOhtctMRUmLFoa2U1Q5wi723R4ENI=|Chương 799: Tông Sư Tam Trọng Thiên;Fr0RazYaAmIUF3eHN+ISLnIC0YaXopFkQFEZY3SCYAGgtv+MbRUa8xsePFCWdFA1FVCiummCYOtoiRskroTAjO8FIvHIcUHaDDmw6C/R8Lc9vsKTUIWLDo/ev+52A9Cz+7gVCR75NlEr0+ZahuZEBQ7rVXqu3twG0cOp2Pb6pH8=|Chương 800: Oan gia ngõ hẹp;6a2jx6VWMPbEGHESRWZi7DS/gdaXCMsfm7xByLFkx+/UoczBRylb5h6gnIQBjGc56J+55YxfcoTy83Z+5w1B7CdAH6Xtp8S4t3o/RZcdjwt6KbkuEzYMyysNZJ0GMlORrYGrnjLuUUfvN7crU7+EGNWxWO6EtxPHeFPwXNHoGo0=|Chương 801: Thương Long quyết;xyL3DGOWOfhHNYTCRnjVcRft/N0Fyq2U5reIqh1YXPmoJK0j8AS4JK1e4/+XPIa1Anm4QJOu3gYlt1SkVUBplmzg2mfBy7LjZquE0aBuKxzEeWwi/mFeMj5OerlK63vGcAdnYMEM5DZRfSmN3S2W0FKnuivOwUrQZYmjlM7YyjI=|Chương 802: Súng năng lượng giới!;FUX4ejL6wT/EmWCChuJ/tJJHlPTNMOOgEwgMXua1UceGtzC9cVln8SKTgE43I4dR0mDr11mDtRK3Jsr6aKDA0T3WqH5CN9mYugwumNe8XnyuaZuRdmcUfdtYgc8NWU7fVMyBASeN7WDhv12n/Fnaw/bP/xf09EXX5K3E07tuzUo=|Chương 803: Đánh đâu thắng đó;xZ3ZejWpNTzCAJ18qS3eKS2txjvc+0YUkjOzR8HvHzmnbRW0/L6+ntbK+hiOLJyi9hConWoC0sTViVxUT/jEHT5OqfaM/oY4XrSaa1xL5dzBuFtAX2aWSuFddrmCvatJ869IthWPF5szWNQ3ujOz7h3ayIHKWsc3KjC6io2445s=|Chương 804: Ngăn không được!;nmWMbin4q71XTwgVLIrnkFWjQQWSFWymYCfLCNFNMS0d1wx+RY3v+tsGwy8F0Qs2ipprIbeH7b525JeeATOLoaHTLYqjZhzy273rdSJ1aiFS6DNMdukevUyh6SqkcKlEwqdGC2VPozoFCy4279dspRBKUsNttRcLkcUJYJbWjwg=|Chương 805: Cái nào còn dám cản!;TN3UCFzmaebQeuySJ73t0m1vIXL8AYEHq62ScLhF9aCZqnTQ2tMpbcJEFZoMrUv5hYBsClCirF8bvqX3uF0zo6Te7NmWiUlWqA5yqtykpuQS+Qex0R88vsk44YYG+44XLoOOgnevincyDlHvCp9LD6ROP7J1Yk0tEbw+rmmAIM4=|Chương 806: Chém giết Vương Thông;2U1UiAORmzYx/YrcB9FZ464WMEir/ejdNAVuvJYc8h54ZY86nKnN4J8JGs6KxQHLZ5ZYf3nkc8K6sCF54TaAwUdPWgje5dbyZKlAfgxocL/klpB47DJWiLcS7Z/wm3G+nPoEXRTEATB3E9US3lIMU54zkCBSzDrk39/HKZ2QP6g=|Chương 807: Yêu Vương lên đảo;wqVnHXJTzYhDPpaIwyTCaUS5c4jWhG1xm7eUYUcmsRRj0aBRgcikH8HDFhw/5mmf+Sk7w5O6M824aFNrlajGIcw0KHVvpY/Km5QUzQAnjLQxbnFSkTpXzDmtYwfBvr7XV6p+ThKhADLABbrqtskUXTxX/s03RBrRz4UMrXidCpQ=|Chương 808: Thế mà hù không được ngươi;CdrFxgArfHNaPMYnjUDnI/CtFQ96EoqWaLQWG4XFb1pNmMUIiX+djbUMFZ1u1+PKrYZYN5ZfBnK1nBG4xTwK7saf45Mxiwor74s647cmFQvF1V4OKtDgEuQ06lDKDx16XR3eVNBE+oUrXav6spl2NX0BhIE+vb856u+ZO1bMotA=|Chương 809: Làm yêu phải hiểu được vơ vét;GYELAgI/OuH5Rh8xp8Ejv/oQUPY0PoPu48G1TL/XyPh+Td54XkE/wtAfPyQW3TW/ZsvJ4Htx8zFLY+w+y3P0PTtAE2DtIrRsHUSlOuJAHQitcrVY57vSxORdzQG25SzQomEzrhKyy3pOdUvDJErgOJ5uZUZ4gjrekKmVTtUxj98=|Chương 810: Tam đại Yêu Tộc;D66OeXDsN/zauQHJKonNduwoAhpv6HDukRjbGs6ekWYO6U0ig5pNTxtcmil4Oo/0p+lRQMn3Km41/EmBgKWdiVyGppZ/9HSsUvyPoSU+an6lbFcK+RF+WW/5ThQYcVS7cx6NoHW7dyiXMRTZZ/8luQZnXBM5JqGbwSuKqSbh4Qk=|Chương 811: Gà mờ thủy mẫu!;oG3avxcD2G5VYHJp7SU4DAsJfIa59vNitWnZM+E+J0kOu/SGu/gtXvnIIMwQ/HUiIWBKvCUbpaZ6R1K00Fsdgp3OhPs9OFtxvAturRM59AfbjIUzBjhwM+5hs9QxM9uon198zvVw88TK9u9l2WL6cjacjuu+SnRIoeqi2i1Lixw=|Chương 812: Hạ độc;CTm0Q343uo16ChEU8S6Vqf6oSLMjVpDp0CildG3rlAPTVziElNjxaU4hTIfNZpeCG3dyjZdbGq8IuY4TFWp0KDSqYoP3SSJ4h58uN6uN+66iaFJNcZvrwKjsFpFMFKxo3QiUfMg5zYpV04EfuI1W+m6zsCMmmCCwwph4LTDnr8Q=|Chương 813: Sự tình bại lộ;EetigZ62/qBWRHHPG8SAB4CAWSXyjDZWHRu7/Gdh2hixwrS4z43/0S8le9sF6PSbhC0gZAlxAA38dqcscB/jPpaBxd6mKPCGTuETISIauBnVCzgSK7v2+EnhXB9qPxLCfTZ3DAITS3eAIVa5/A0e7KzJCrjPzfQCWejT3STT1vg=|Chương 814: Thiên đại hiểu lầm;8GzI/ADY97e1MnhisNRUvT3dMguQEWPeyco1OSvGC0ZUK9v1dFUzDgQ6mPg2sGrQ0uSaTcBi4wzRWti9bpzC+7GHEwVzl4pP0eg7wQyQOJ4I7q8uocFxb1hZRHyk49Hitg9koQ6N89Scw0SQhHKlgkq9QhFznRCPo/sthRQXJxw=|Chương 815: Lưỡng bại câu thương;4bvY+CKB7KorIavDG2OtqufGek/ul9cPxAyJulgq3zHu941N2XwfEeo7fOcy8AQ0m8tYHesawsX6VOoUlVPMGDTTykr5SH4FUVf2tZO4iuoI560iNgL8hnvHCQppupPKwqVEqWs/rj19W/12sSUehHCPf8CwyTCxtmQ7ZSGine4=|Chương 816: Muốn đòi cái công đạo;O2UClvBVxRkSVGIUqK59DIp+21rVLD6wybwO5kl+9K5yCJx+Yewt/d+wVK9hGFLy+uB8bpK8a2OY9MrN2UNd+VdEvQGlhocB/0sN5IhiB414OZsgulo1AJMP3FW/2XEbRPDBn3wfMSr0xfaxBgW+cwRFTDsn8CR1GLVD/2xM+7A=|Chương 817: Heo đồng đội!;6H7xg41DcH05WJDfkhWuRDrtsSGuPMwuLQJmBM87MHJRvlPnMt3SpxO4OIKBz6X7924IEeW/rvlJ4W7PHSdM+LaFE+covoRWBnOpZ/y7AINSuFD072qAa2+VOpBRmNJxdr3sEkTJGJYh7fQNePEjbxfo/PSEGYpZhiMYZ8S1fW8=|Chương 818: Địa Tâm Linh Hỏa;yt+SBlORlExAtxioOLNCBsP9tmCyYN0EL3BRvZUvqGG8vNRDj93bidR/MDu2o4Ryr8uHV+H1ZnQmnxuklJFnemYU6fwYLtK6aJaqpV1CFUWsyFuH6T0EtxN5cDGrc+3czMC5Xp+rlo8+wUj6f3WpGzaGigVRx9Aqjf/ltSoQYwI=|Chương 819: Nhân loại tất cả đều là tên lừa đảo;FJk56a1ocqWbaRY2N0eqR4GHXuEGrtXR7w1QevJfVwWkQHgOAgqTqkeIA1b9CZxfU+pIrCHor363Jm5fo1erJQAtz6UMMWUFXqP/goW/VAgGWHewkb9R0W9ueB8HHRgouukZXkmT4X97Nj8P8sCtRzeIiflR8RsQODYGhPLHnqo=|Chương 820: Yêu Vương buông xuống!;5qU5x+0yP7X6oiu4tXJB/haXB0DjGnvBkGDEr07pmo9M6JE/1LPCHEeYuM8ppmNN1CoLDfxMfQ6jUVnzpfV5amV9ac09hjZsVWtc4FloW2SwZ4fJpyi1gBT1KCCs6Rzveqy+p3f+gw+K5QgUpJDONri0jZpuum3oXlm3pVtf9FU=|Chương 821: Không biết sống chết đồ,vật;GPr0I2XdQT+Tomtto0UJJZV7wvFipm8aN4Rcz0I3pXvpizhxcyKdQeOzFYQqVYD884VdMtS7g83ZbdvMPXk5wnlT01lw1GsRk2WHXlh5Zgq8RCYob0UW+/qtWN3HJA2qcCrmAuFYyaEtDCxhkt8fiSb7Isj/j8UwPADvzmINKL4=|Chương 822: Tuyệt đối phòng ngự!;pOcDLqYWvpgVJ6TQH2CfALJeAT7e6rlvx+qSWx0//MBcKMn3rE1NPXWA8QsuXqsk/ScUgJJkmmbcdhyxWyprtQ4y/Xp7TGnVSSIg+IhNDUhMKE6PGORbbP+VUChuMgyCdgJ/KnYTP3ik1xz0PnG2GcgHwgRCNfQeT4mVIKmQUnE=|Chương 823: Bị chết oan uổng;HgnUiO0Njty8s/Ub9eyINjnd/O2eeoWtVg4zXfgOaMUNQIxLt6eR1XELu5FApwxzKjCBihhrMXFOMdSQj1tu4Bk1Cb5UHwJKkvAZRfU7Q5qufSbRj4GIc2AuZz9zs4H9awyormr6g/6x6ZAeARDt1DwOJL4wjnnPFUea2DwGIKA=|Chương 824: Tự trói tay chân;2KbSsp6q2nVODPYq7vZImOz3L06I+AO1ySWICwyVHp9pYtQfaBdg9vkdMCTlOIIJ1gteHzoPpTDWFuxlgBt55LGjC5+GiqB3T1Y7sKQagoXx4vlW7ty23t96ojsKCn4441GNgwzF18hVlOB6nxmDAIYwgl9D1qW4lRPTs3RZT04=|Chương 825: Giết ra cái Trình Giảo Kim!;Prwz6cQjStcRfGEEdyCsbkiz+stWmZlEpwMuX6+kiqfDLelhrHauPOtNrNbSo7jgzBu65SkrizBvcxQjnkZ8inaeVD23NYlLEST+N57j4ughx3rgAmUKAMnH8ifCMyXWpgYfq4wbgwIomQubJoXtmvr34kMr4oZVIuhrN5otOgo=|Chương 826: Muốn hái quả đào? !;wa8UXYCJH7QylcXdVNabhYf5oRitWYt5J/qaD7C9uUog34OUtJFUP9VmfcDLlCF4nYqRW7HOJEIjsakZO7dzIZ4epOE4tLJsnAgao/hq7t9ocUxqC4HBoDt1Hw5D5jb2W7q6FslmwpvShrtlXjegD6zKx9Wy2ILak8V4pY/9Pgg=|Chương 827: Lấy đại cục làm trọng;cIrkeKhNqask6MwDZMC74WbaxTx1Z8dU4K/bbYifqVH2ds8E0ktx6Sijwnq54g8RSF+SiJXzwlX5HuirpGfk2AuoTv4NYVJm/wwWw6y4vg/gpiGfqklzAMXxbDq1AaCHvlJBqtZpSlWKqTOojHRujef0YdIzyPHdNLUP9g/ZWaQ=|Chương 828: Nhân loại Vương gia cũng giết!;ZDxj2OX8AFeBSHXmBBQZl5emI4RV5rXvwU1V1CKeoPGsD4yvMHQujHjwMcvUzFkuRua40eD14DbytFaDp8iPwTqGum7dwJC73RXyRrGZlAfCJlW1I/RKTuoVRlOULGF/e4mvfMNqWZpCZVCHrAdodayfutSbGqbr1JG3xb7NKtY=|Chương 829: Đều diệt!;YNH0n4UF/zRJh7d/J3vKoRC0Sx2wyrxwIsp10CDDJcW0QU2beHpd2acJsirW+KPa9n7trkWe2lI1d3aY0cBEaqu8GMbr0BbXlQadBqpD4nHejAhJRRnR5ZW0/CFJ6bGj0tDiYGtk87xJBwgAsgrqaUToqetD8Vi2DP8KjlOxnVI=|Chương 830: Linh Hồn Kết Tinh;bteIeu1SyAWnzyUo2drqOtFMLPSAgCNgW7YqIBYpF8964RVYTGcZCZYNAJ+FOBmSgzP048NJ7cnrccM0l/dA6oi2HsZXmXff9pabwf77YP6mgAwyATNZleCww9BH8dylAl0gBWYCTG7YtVpaRQy8d3jLrOiIMPMuQ48L13puxBo=|Chương 831: Giải phong Khốn Long cái cọc!;vRNqXJ1eHC3A5OKwuYAt2DTZWNOa2b5cUv3fQKcftzUr6irtX7+py4zQP7naSjBIoZglKbF+bW/rkwWpghyjWd/M4LdN37TVRHT04E6fLfMsijj6k6FAGtMBEYOsUPhSg5flH/kT2KRodl+WlgzWABzCmp1PDPE9celxw69Phqw=|Chương 832: Đến cùng phát sinh cái gì;4E/F0rA1tOJjUfJ7hM3Bboxiezm5W4B6Dpb4mwRTiMhFxlMH8Q11+QAR8Bn2U9jkXIuKWNfhUMlvAfKUWyNphi6Uz0MbjR6MnKbiKeLZOyO6by0M0XbVpRuEb7HLdBffxf2R4utZJtDalZoJv4z81UEFDT3F3Rik+Qcqq4h2+Ro=|Chương 833: Nhân Tộc anh hùng;R/leEpXWlbZEMqpVtGeJDSrc82wlxFywJ2hT2ZwlF/7BzEmlNqT/8I1r/LsMUonnn8U6n78fmqzU/lg2uDeqN245CjnvHwpR1TdWtENd2bMywcjyMC8IIvCv2nY9MWsGULcqgo5r6QE+UasPRqO6STDafnSbIJdpKLzNHxEztAs=|Chương 834: Người tốt sống không lâu;xRU78HTWgV5+g5St3sHy2y79iwLtS4d01iESEcs0yEfiKCVra3+IEpTDg0iMZl5DjFEKGSGdPtxRRygfvwz5N0QsE990jCP+IOjEiQ1YuMzfBclcp/OjbZmSzQssZrxeuMud4q1Fi6Vjvi+g+Ubj9WpCCs0R9YNdHAybWbdJ2c4=|Chương 835: Rời đi Đa Bảo đảo;pyM72yE0VP7/Ac8dLLHrSAN7qhChRBpGraCgTPL6RCnaCrPSc7xLt9Fds+vNF8DzxMZW6UIog56Z5jF8FhF08E2xbsoKjZwqTYPIEpSZK5hBzdmtCBhZofvLI9YnxDdxYOFkPyHWTMDeTfxRURofpDWcUWL/gSZU/ZUjV3PV/Wc=|Chương 836: Kế thừa di sản;JbT3zzx/S1bDubK2bY/AHMM2Uc29K0yKk3Bm7bQ+a50t00NFYtyovUzZQIUa5Z2rYkQtOMhq81nRqej7iL5JCwnul0FbMf/NCi7SCClKFbGkaerI+yUQkbhcPH75QOd2aCWZz5hSJaDGaPTZmTRycfb2Wfvghd6u6UBRovcjojM=|Chương 837: Tiểu nhân hèn hạ;7F5yqjFplE7OFeVgQ3+1t/pG8j+T+WYsgpIbAvEPYLSUTyKidvgDCN5mX6CeXOTTOSJNkc2/yOHwrkLkPOtZ6sYq9uskJRp3Zm8xTvkydCIiBYBYlBc8XqQtsqLurm78C1zIr9YEBd63udtSOsEH6e7cl+eMQjvbHX7VDZp9ttg=|Chương 838: Đến cùng đối bao nhiêu nữ nhân nói;pn9KP4cO0ZPNdQ998AtOZ++A+zggRjmtZzOq+fuC5mlczQKOlDdnVmIbuTfWuXWgFxowMHTpXzz6nm3RyBlVnOnN8HoGmokTw3tAflw1V15BirFdiltkdnRU2frK9VvGL2bT8TWlKUhwRYi8o+l0oBB1x/2U9u4ZaC/8QxUVGx8=|Chương 839: Không thể nhịn;cMRKTkbFcAydBYvtOJ8iLMW/yzTBVrWvkH/5iZffqjHxm6gmQ0XNvVTmBQg5Lq+BVWCglWIZH4bWBFl8bcFgHswOsCZrJZiuOkxdUB4Jh0C+7cn31PmIOMKYGcpo8lVNH2suUoEMLl20PAcLDrCD3Fjx/jIfGq5a+xcaeLSzubY=|Chương 840: Vạn Yêu Sơn chi chủ;nDEP4hnAqrNHOqQAMG7msHhHfATThPRAoiZGwdm7r+3rRSmiM9vt1VVIJopTijQNe5UNJwWhlwWgs5fdICyWeXQvLwmqto5V9SBnnoIDPKfFcOhLyAT3qKJXcVEUAyX9ugNIz3xzMXmHbZK7gUWLi22xB+ndj0r8nn4B/HYZPjc=|Chương 841: Danh hoa có chủ;yPr/FsHGc/1iOOCw+O0XecmqA3LsXb855RbkJpEqk/yfAvKACldIEfUGXW9D0eKvkQwHYv1hcJAR17EKK1QYk18uSTiGQJ2JCbcbW9HJCEwZHc/l+N+DiP8sy0OPMNM6gdAvD6KAMSScXDk0OtjjEoKxPCffBThrtm3TgMQqpWY=|Chương 842: Tông Sư Tứ Trọng Thiên;hC6sC3pnPvVwu8wLk+cTx+FaooLbGjBtRN5j0rvl4ZpqhEZZJgu8b5iGXbHSm328AX4XKg5rAJAtvZJY2V5a2Cdtyjl6BvgvaV1q8JCFPid4nA1SIIm7l0QdopUrwKmZohqD0xHhYtdNWG/4W+MHhde/+vD4eRfhePD+4WkBI24=|Chương 843: Không đáy;/3rM3+gINcahcYtt+buo+PM9qzYEcZEY8Sug5KcPeSIl3hOWr4xARiBpO8NpdFZo3kXe0CCElFvInqexn4tQkpIYAnHUlP7tbbXcHzhR/0t8Jm8Bc+tU3VaGUs4z0EgZOyP4qr1QDV0kWyQZzd/33MiNdNc5+CApkuPcW0CMO2I=|Chương 844: Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng;HQY8GsuS+Dz2DRHe1aPWHebn/kfA900WW3TnSSkx44LzMxNrJG0g6DXWEywIgnKyonPzJHluzak6BDIbKWvEjtkwlv01VDVxdK4GChKjscdGFxyZ/iEdKxiIhyzS9p1x1DfC+6KU0MkiOAuNcCM1vvtUkNMkO/PiiYtFeK3t0Pk=|Chương 845: Thủ đoạn cao minh;uodswphV5NWQhIw9nSQ4XPwAjaV1NPQkKPCwPcHEDY78DerhOHL06VIzl5+PjzGenGEJ848khXsI6LTEqg7BfhN6FN0pK3CbaQEI7ITghLT087Z1DziqJ0NFW1a8JGLTHzq19h/eQSe9ZaaG8ZvTPJg0SWbGdTPk7Nf2iYvB5s4=|Chương 846: Mở ra di tích!;o2wyXN6XpOcAYKXjqBsq/xgOqrsBC41BzceEPzWu2JPFPS8RGkKtm9yNF8nATPAUPLmzlmmQMxOFur7h9owASf2TbfNMqQYh4QTMl4SwZIEz/MOF3DiojbHqa0BtmEwTWOVhpDeCe+gLOk5BH2EyL2NN12G8moKcE2dcsQtLRxs=|Chương 847: Ám sát!;/z4/miT7SI4YtBNllD3IREzjmO1fCncmw1XZU0p485l/6ohgJbkdq5lDR9ciZXhlUeXwZJKsvkw+it/tAvDjLV/6KiXu4p1l34ODsa0GNvF4OniSxLVRt6+6OaZsAjMsUZ2DoTermXWjpMV5/ZgaT76jsqcBsFF5XAa6Wl21CRk=|Chương 848: Cự Nhân công ty tổng bộ;KYzHU/YL5rSGd/ueB/2KXS7FXfrnJcU43f0GuRA5iwu+4TLmUPyML/XU04i1gl1nyNn89wO+zlu3cdtEHL859pDanNsEA3bdQ55UzTGyAT/EGp+Dhz8PoU8apz6rjkltH8JdRH3WeAFWHBs0a0VIkhW/D9QbnUAwB0U2AJ9zZkY=|Chương 849: Dám nhục Tông Sư? !;4hVOmcCfFYNTfB13ex5wmKSOeEclkqxusUR2gilq7+wZHlbdJDT8rVF4R1weG3GZFbKIxvVgRKx+TRK/e1Kszc6Z3CENs54cxqcZFp/Qsj8hUxoXgr/Eho9aeWNjV65v/XIazCFVTcedCmCXefinNkELp5au1hbbmnw5j+dQz9k=|Chương 850: Có dám đánh cược hay không!;ccZ5Q1NtwJJmWjCdkFFFeIn4d5YfKcL8wh2XgR3yyq9SOZnCaaQk6/vs5LHHVgkbz524n9mVL0yOwubrQHjE6/J6ZnZ+fPqyoidq+fHBxdEcLN9/v9rD0Z9brgZLjemFL2BG2tcT/Ltvt+e5FcBT26RUbnnttWr9x9J2Ma1+Ldk=|Chương 851: Tám mươi tám hào di tích;z/mpRJ4CMlgnT5nXkh/g9gmmHxZKu8VrFMUBZF94XGWSzfQWXcNVwTSMIyNTQTXUICduNubXsNel2OL9+pdiunspUapTPe/0p/JHDSdIbweKiH0GrXaF4Mobb3ZLEp1uCWxiCegtgneI83fIZSwFL7BvX0QHmv4RWqKv44S7S4c=|Chương 852: Tiến vào di tích;9HZ89jBor/EvmZTnWrNmOC4UcBdXNnJtPhA96DAfv8z9ZwFQnx9h44faxNr8ddqQb4pgnoVQwGMv+F22arAtGmReOfsEicRk4XzBcL6i2gVYQe1o/IvPcSf7ElvXwGR4z11u9TSVxuhRH5OXzdPGY5y7MCsJTOK5+WuYcV9xr1g=|Chương 853: Dịch thể Robot;br8yOfUjVLx/8X9ZBmKdV54lErkElo/ho0JMaDq3NfG1eOJXTcjSCQhoZ9mXhLjvQ4tVslH7LOsXaaFNq62lldfUCKU9vvdhFZ2coNXmrR3KYc+IudVSwrFLmNh5bPePNDQLg6EOTXbKWDsJ/kmIXGOYVQwcgE7OeQaqILhmX5U=|Chương 854: Vòng thứ hai thí luyện;O3zIkN7fPEb1cOK8HOtb4S4ysgjHi1TkpxCkZLogORvyiXKe9v3M5qDUdKMGvFxu4JXov/XQs156IlTX3IQqfT/Qhczf3eU5kREuMZ22SZnc4kvPo43js7DuteMfVIhm2bq8uBSDJUFGSV+ZNW/1sEVeKYJ3EZmtOrD1H3p8u/M=|Chương 855: Dẫn Tinh quyết;0T0V+6Mojsx+x/RN5GagOBZA46Ro1HAXAkHXlaPdMgBPoQfsvaitCh1zvYjQx8r31NOUK8Srnqavsxb+Kt30iKTYXiFhqdsCjO6mRZnQug+HcxU8uG6usp4EvSASJJU60HorGk96q/WDPX1Wz9JV5IPqUCEb9gTpFhmxpZwsxu0=|Chương 856: Tinh Thần Chi Lực;AG7ZBmxYxHmxkDBcJJehCZIOekz/kJNXF4TKmUaVdzLxpMZ4aT9pbZW64HiLpBK0v3XMX19pPmIWTtzeJE8c84EM5xzFSCf2vQ3LSLDJ4g+PIkxMsNW3eN98Gv2z99S+xLY//cUfqFXS1uItz5FDLWD3KTCapKKrzn8+4Dz1MDI=|Chương 857: Miêu Tiên Nhân;xtiUnPP1syHb6GahXTznHNiMGtl+dugSYGqxUjUmKu4G/Png64oAfsZ1ZHQaPZxKN5AlExUtA9YObiwp88Ui4vwEluyzjtCUptZgxEqEGs7tJ4m7hF8lA2kAEdRP5xMBhYWudgQORW8QEkF/1i8PDsG5MeSeE/ca61cyg0ryb+Q=|Chương 858: Phàm Nhân Cảnh;4GWw7NGvkqXVi+UC7fuxfHZA3VaCt6z/7JmQQ3hkwXUr/pMClhG6p40cT6GqFaUZJe2S3oGKVUTqG9CS4tTSWsuWWo3ittXL1ngehmrXcmPiTE1ADboxoNgSEA4aw0PIJ/sFn83ngbWvr1uwXCOa5XFX1/L6IayywPBnxkij6lc=|Chương 859: Làm người phải khiêm tốn;HJtJ7yByLsQd9kCd501XEaBruqR1mlkkfnA0umYl7/B+Al1X0IOlNrh0hMvk+xODcsv4E9lrzRK4RepzTA5FSGPv+/TZD+8Yw1n6cfXNNy6Wz7mlosXJVIjhGINJ79Zq8OiBYYNCrS8UuSAHRHI5pqNVQIE89aqU2xBkVeCtDTw=|Chương 860: Vũ Trụ Virtual Network;zinKjbd5rFV1s/EInUUDEmyWIoMN0scxLv9ib3pjQzP24KMPxkj5PchAihtcPPVv5zhaGL2PgN8RsKm27iO2AGZGJxPkrdENwvMWSNKfp53J4ktPotJ//ckupjH90ncdKcFJWAq2yn9P2fupc0PdTnC/O1AuBTKQ1MQa2n/IyUs=|Chương 861: Võ đạo không gian;7ehCU8GeFHoFP1skNuJ9+8Ltv9oquID8BAO69SFPctObePPkz8o0KNfgcVCp2GrzwkK7zKeIIF0u9rh3g/pViDrWx7fTEXklYLlYmtq3z5G5s0B7hN18aYzCWkp/CQBDyik/EK/WNcyB+Ic+BHTClgGJNjjDhPTqUCyisFUoblI=|Chương 862: Thế mà nhìn thấy Thổ Dân;x7VwrQycUbe5vtGNxW4Z8rDWrvcQNQXWg7N/SLPGj0q9/S82ls7rdq9c8BH48USFjqE/anH2q+lQAmA4+l1+KSodjmQtH/Uj3Z2/s8J5LgOnax7o/c4XfSf+FPq4NMoPYZ5ZnKRa2lxhRJyPp0uYj2JMNh1Kbw2pmjrFjGo7MkQ=|Chương 863: Thông thiên chuyển phát nhanh công ty;olSQWEiZpAe0DiXXkoxXy67AlEOeXCOpIQapLjLPKwXHY2xoWIGqK2iWWiN0IjkHf49gHYsEW8/hxrzngoUYZh9UWX8oE8Wj07HE+ykC0pSQ/ciQbdFcSLDpFHeeYjez6IXds1b/weaeVOaJzr6EEvzLy4WjqcIgzA3iI8AJ3sA=|Chương 864: Tiểu Nha Nội;PGKLz8MYvV3jJxSwvMr01n3uStLsSMNxE5REBP/Pm+pdgH1hOr4nSxCeGFYLhSaSZGWiWFXiqg1ttSxw/1Uq84QCTbTy/jkar/1YqtdJu0+Msa9tcoyjAAJfQzz88Z7sQ46hPSBFm33DxIkfX5VJHjsuzZV5FSHQBsE9q5hcn44=|Chương 865: Hàng năm đều có tiền kiếm lời;9ffZ7oTAJIAZS73BwiIP/+4ziDlGZe5rgaOk0bM3HAF3YGpDiBw4iM5sql4IH3r4qPqqN7ATzf58HgyIIPju4AHjqXWw1cC0CeblQnpjaX7/O8gZ0HW+AnQI6PGjCZJf1bqsPDtZ9kPLvWUYv+jq3x77p9GDvi+dyTMqtnLq9TY=|Chương 866: Thánh Nhân hư ảnh;84x4M3WCvNDriy6ncj9AaOzJcW3cLb/XyIWA2hXdWnRSuS8THnpQ2UJNXFfGphw1NbwvlIqz4dx34UWaE3ehI6xj/zi3rMr+rWOHwYZMw+5ZshrE6PKpZ3ZWtBWPKu/JSi3IVZOsHCoiRjlmXnFGMoOjRG9fGEoMWcy1Tlr1NlE=|Chương 867: Khủng bố quyền kình;LvLav/3XYu5uYtrFwVL9x83fib7T77nNeFWiW6ck4cMwaMr0kTG3MTAv/YfZ834Db939O+gYeO7yrrMaMreUlYhM97FkfOfoZnogw7mm+9DB/VzzoLOHJGZLmbZbK9jSy3txdbUOMq5U2tFYwBeKGe44F/eSZKKO9oMwRJZweYU=|Chương 868: Hình xoắn ốc chi lực;X2psopOWd3w2StUeJ0wH4hJvdO3MYEix4ElQrdNy6yeOXWlxw3B4bm+5mS9xIUHexdQkVLRZabuP/9TvMaEHj5/Lggl0ZOSAM3BdcochXAIHO1+ODWgNR9fqf8hfoKwrgVPNoU1dzwQglvmGOm9I32bIgj5fzSb7L7Tq/AM7fMc=|Chương 869: Vũ Trụ đại lừa gạt;1DhyQSRuZRPMxr8JF/6zl2nhNdmbtXq/LtRYbSdsFtmFPqSTYz7yDlctK20w7Zuv/m+OZqs5WPesKM99ZNEx5Zt8Myyi5C5ZgCXLi6AQhyktjwKPgI7VK3ArUnP7fK+VQ9Qy16NQ3nT3ckIw9KrIhCVfer9cYLY5ROqoiG6DTCg=|Chương 870: Vô pháp báo động;nbf1NEIqX+shf220oZG5JWI25MByiHVH8xb669CgwsvDuvlgZLESmPHwkwNr6EmI0RLWxqMJTgzcHrKGGCDUpiR9Zips6QAA7YAgg2t/xUdwlaupjc+pwK5VSCU2TedcnVcs9a/kbTMbIS2R9H6zxOKgDSLHan/7pqNV+Ty+Poo=|Chương 871: Chủ nợ đến cửa;iM3DEAqQNnvctVKkpcSfgVX8K89D/+UhLsl43fW3FRTY6cPK52ZaSI2wlNvpuUUpnB5F60vYxAWVTNhiMus2zLrEZpqnGg/ZkKQLUFvY1CoXehuWcswRxytiNOY7W/FI/DAjjzrZW5NTmnF6SCj89nm6pS5D1P9tlrhvQ0VYqxw=|Chương 872: Nhất quyền đánh nổ!;Vng1j80zwqgNJIZz9pRoYGQX9Blv8jg3kFeEJTdSkeVvU/2chauZVkbPXfjvDpaklxOvbfI+NtSgCmF2iTYq00mnZJ6afqhqd9k1/9zZn4qlsHYDNtWPzlBtf2YpBoDE5TdmMGJ6BtGMszuDQ4ilckTiposQShv6lYIsFr7swOk=|Chương 873: Thế bất khả đáng;Mazkr+eZ6/KGkcPHoU6pKkCTaHvY8VixPptTQBtk7KrAKFujM8mLB4xkOIAG8I14IbkaAk8UcaXnIy9LaQs6D4yTgqoWY5CHdHnqIbWfmjF/QKr15OF9msnNUotcm58OdlBvVsjElrmz8tC6w+1HbMoqlaJXDAkqaznWF5qh1sc=|Chương 874: Căn không phải là đối thủ;y9SfcPiZVzThFE1rTvs6xTtIuUUEuJ3sDZJqmMoIpc102GTagGpRQceWTWEzVMi9QmEMm96NqmckMj1fhft2d/EcF+OMbPYPYHkBpPJGP78G0H1ldJ6y7maBG7PWu9lQqspNSZFBnZnenK4dpQKgTeMLuk5JP2M1NlLyaVmVE28=|Chương 875: Nổi trận lôi đình;3ZKIN+bYgL6iI3pnpv1gegY3/P9xQwVWy6UdWcr3D6MZTLcRIPsmfxs0IdmCph7ocbCIfx+GeOe7tCdyzuULuUEYPCINWfbEmEsa8fsRr3eaXm1jrWhqYsKF7QyS/87pRSWYfcgUIQObI6KtvCgWrpAqhM8ZUa6b9matSNKRVJg=|Chương 876: Làm chuyện thật tốt;WIYQPlQkCKoSp2eg4EUTAlwEwOX/vxax224GYhYEyXLzSDBYEj+EU9D+XVfIf6d7a6J8wiNcG6tOQqdoNFM+YAKpJfXZKMaCoblYG4jzwEG9tbYxaQOxIhBXLRcTlClvEzy3cw/M3flaV3dYcQ3V+l7iBsYjRy9DYJTqUatb6JA=|Chương 877: Tông Sư Ngũ Trọng Thiên;xM8juj8iu0HsX9CU1j8apeMejHySt8sRnnE2CmFaiYfqEiSp+WvLPhX6+ndr5snkH35PhE8ooa/7uaxGVoLb9UzH6tMj+VrtqMgMI30rmGeiwRmMQ4CIw6QT7uvKQ7IUtkUoyXMyj9cx8PURgOPlcAYXvuPmcrBFE//1qaKs788=|Chương 878: Bốn trăm triệu cừu hận giá trị;cAlfBiiRj8nzWaMaGGOez4Vlxm2Q2pvLYh2gOXenAkWs80MOmZSVRuFgTsRDtfJfWfdf0e4kDe0DEF1UxdxnuJLMlEzGFYHUnwSdQXDWobkqfWxBqzGn8A2qf6QdD1C9R2xqsuKOG7V1DUzL9KxHabKTcmuYmQ+X5F1So/EbNAY=|Chương 879: Một tỷ tiền vũ trụ;8FUqSOqdDBw0C88zTQE/i8o9rhhBya2MzpQqG7SrWOALc42oGB+yHkA2qzBfI6woCHHOBrA9Xmwn8mnOghggjqdZPVBN7qpQkXR9LuD/BwY/NPvkgy/NWdRX2sb5X735zkAbkQ2FyExnjfphDynQ+2p/yK/nd17XqPzeZyXXmZI=|Chương 880: Cải tạo phi thuyền;NUJd7NDvzpKNmn0l8u9j/QBNRPAfUxJmLVw2KNNoAyzRa1Wh50THjVRvp7lYryb2ZvlmDaZNP3S3K5UPfshyxnV4ChYRUZKJq0vG2zpX096llne2hJIvorI2/gM1AXLhPeuhQLOUDmrQdyfB05kTrBQkHbZGWriShd/7OCVdyz0=|Chương 881: Rời đi di tích khu vực;DK7nsFIubADZkUeFCt5q1+iGd9FWsyCmbeCJE3A1pvhun0sQ38TBuopC4JNfci8uNC6W9apTBmhkX/6nvIfuCXpBgthqsgJ+iBhPGqBc0vEuBkXkecOu+6VD93UPMWlmsRpz5tzJmebMsjXsZOap5LeVklF37ZVr4L4MYVHg0VQ=|Chương 882: Thú Triều đột kích;ab6ggfdQJGS5JQl+Ozdyjd32UKtZNnb97OCnVX/ZcI9qA4dWNe5q0N9NBZPQgQxMzVBLR7y4bNC6Ij6XHtBGhzITha4nvIXqvnXy07RK2HVHra9r0q6zBqRI+hZVRWZ10HJdjedgXzOo0gf4jmOuJujfov0PQr5Y+/qdDAf2SVY=|Chương 883: Ai sợ ai!;rI88daSteA8FbjRP3uuJPyRjiGu9bxRhBO0HldsjCoz8UAIQrzHl5eLquZK0l9A15Cxehw652LdGJS9pcJfNdDRVllj3hwYG257ox3I/vUAeBOE+xKq2Zpfm0JEhwP2xeTAQwpHJNPTiOv/pe48zr1DygnHZnBz9ZsBF2rXboEE=|Chương 884: Tông Sư Cấp Hải Yêu;zA6gPfB4MF3OOP+u6kgdLGdrNBQsVaH6/QLnD7HullWNkaHz3P9c63MAV8x5JWX2jAGNN9dSKvAerJ8QVz4moJcAo6udNSkM7T0i76910+ffdvtdks7Yp0V6kMeratJwvvqDJKhN9D+9fBdsQQnmzTdh2fzJZQrH3BXdiDbKrEs=|Chương 885: Muốn Hạ Bình mệnh;z51FvcSwJNncU81ZC1JlG5TbVdSJUwiY2yApZruQ5grrZlKKJHAj4W0awtnNiA3uOcfve+0jxx1pmkg7hAEAb8Tin1f3UWZBH4U2kmePW6u95ePi7/Faaid1+VWAv2J0wk9WHy750DcfG+UHaMtUd0nV0E5ImvM7iYk7oVaq/n4=|Chương 886: Đến cùng phát sinh cái gì;jNZyQQUhdDN4KsImZp+YE+pFlL5aJpO63sxsAmW+A2QebHiatSrN59jIHtMJ4fNpfzAlvNtv4xUax4YFTjSQkwOZD0O5nHTRam0r1Ku5mohNuRAPLsjznP+26nceReEqeXJ7+Q9lRhSRzLsMukceJzuplE08z9H27He40cE931w=|Chương 887: Nhất quyền oanh sát;O5XWzkzsvq0Jjf1yiBvZXyXKzbNLlaTGqBdTFY/pclmbaFZ/pBIduvaxbv2XcFQ14xQc7Rf1Xw9Co8TH1oQzMNwnTWN6TsRhRsyu3CxLzZj81GTlHE72HT2h36neRV419nCYL8/Jb686Z21z5o7hOa5nu9HMem6ARGNlKDyyivc=|Chương 888: Hải Chi Vương giả lửa giận;XbwjP95Cw6KoULAgXnj/2c7gaW2U+IdyvtYbLz824rGlh/RY0ExryhzE4Yri3SikVMbuAFQrJ+0Nq8T/uk87HFkc+9d9gm0QketjYrfzBgwYdvS23BsEC7z6RBXfs326boeywxQ431qJMiZBgfpnJ3ADMKVirfG+dqlqQpuDEeo=|Chương 889: Trực tiếp đâm chết!;4tXCAraz0XglWb6jPMxiGdBCEAjOImfzd0QTxIYFswin3NFoEh2Fh0DVALl1Ufvz1pI6QdXoWP/7XUYSxWEfqeRy61/vFivQLmdA8NDXpU122KxTFEmFw+YhRiKJoQWU0KDlkpjxNVukZBZ4XXwG3G24+wweGOgZjxrAHxuPygE=|Chương 890: Siêu cấp Tank;LmPXay3z2iePNLo50HncgAiuE32K3IpBN/lK1Cr8X3g1ObYAU8KBr2DKuNjA7oFQQqS0OQjl8IW8ZlEIS2uTpKaDFjhCtMGoFg9p3hMYiPZIG3oxnAxFdDQwOPSRjMmpRsdCnlThYCxV7hCQh+9q1sLLetIGCoQo1oIUjHtm2rI=|Chương 891: Cá mập Yêu Vương xuất thủ;KhRMKsCbAGEIBNgEzpXxRAF4TQVx7SfSiD8XpL8eRsLpt864/mFwUJ2+g04XCifQ5rzG2eWfFO8xYcBcinXOnS+yTL+23slKqIq5M2Dk1GSh/Yqc5xXv5wPcIn0Aqn/90FO5ZTRMOO1LxQrahSYJzyj2wdaQKdh4ifA4WjVRcm0=|Chương 892: Chiến trường ám sát!;y9+KxRYOwTscOIGZhcRb+iakiI7/Xr9EwnZ5jQeeNeMz3LEU5VXs69vgM5h04qnjsBhgf853Vu+I1asP5Omx4rxg372QjxwkT8TUmLcnwPEGBZ6rljrG231nGBTgXhzMokSciS+M30wC9nzOtqWmoDNCho9NsNEGKM+BoMW3Q1s=|Chương 893: Hải Yêu rút lui!;iXIG5XL2hffQBpPCgmF8jWWzIjzpdg2jVWmRbn5ITy6cxK4N6f1yKZkLFAWsGRCxhBK4/3sUbnnPYPGJveHSEX++NMtiALUFPXgJSrGlo62iM6hsWgnmbe0TheW3ScwwaDYoXzn/+I3ZkR8zzq2+SlqfWkvEJ12B4aYefm0jhIg=|Chương 894: Các loại độc kế;2jVCoS6ZEBhGaPnAF9MGh+lufGoknxYsRIZyWCxU+h3XK88NCf0ZgeEqaw7WoRMtpzmqO4lznMJiUYTeAF4D8D3JhrNw8o5ieMC+PUJy3YN+N/NjED2YGo5aYfEebzxa222l2fi44gee+i4+BtBwLP2mIxYvmuS8vvH7IQWvB84=|Chương 895: Cá mập Yêu Vương sào huyệt;T8dZLTh/imD9A159KAJMWY2AE/nxlPCMAxYEAWxs6EkKSNx+qGyG0FuiagpeJuRtE0xnF9mR+dGe1SOIADLuQvHdXRzY2nOMCDaeNzCIXpvnCwuiKZuIv3I0rwQDuEqhrUK/JCg92c6M2EV7dUyigyXgFT3FYb2K2EfFJ5vpAxY=|Chương 896: Bạch Ngọc Linh Dịch Trì;eyJ0paTFLXhf4c35hp7pHB9kZe7Unl8AnkmZuPHq+3Eqt8Ml+0pDUnorECyqCjAgEYKkX7g0rnovi5Dk/FUHpx6Ph5+2i1kyny2/1k7MxUSCwnj/oSPeR3Qe53JzbwcpKrHiZTYWfSvCehSRGDq/1AJ0LnCJMIOq/vWOdpS44w4=|Chương 897: Đều là tốt yêu;KhkNbM734xz4c3oVSjsVKB4HsDEL+zNgHFIaMw8Y+Jv09XyaMmKnjnOpCr0ZlgaDivYz4kS2g0kf5SAcRQgu8t8zo43cxH28VxxoY0N9MPRKH0geAn5zmu1S9E/9uwqxcKCwvefSOcwK2B0Pt3+jhpIqo6H868ZuFbM123NgM1I=|Chương 898: Cao cấp Linh Dịch;uqLL0G3aqQ5D67Wh0U5WYrcbykGANgLBcOYQGIv8Cm3HTNTMTuUPylRHO/htrOcywR176URJ8Y0ZyeHVWfg+crFzkcKsQJlhp824XBRDRFN4WknLcoVmLaJNIo10ttG4c5t7cGiPEUn476C6Gk7ajGx5l82CX9NrqIu9fA2R1DY=|Chương 899: Ngư Thất Thất;YZKxn7umn20vj2qusvddDxwKSpygFJsB4lgkfR4FBfmpGYaPvjehWzkDQQcTr+fa356pGY/odvo9ffrRrRm5H70ynAkcQTF+lQSdGFrZe1vY5J4ho/ts0+cJw+0UExVZnYuxZi0qhAasX0mlQIOf52gznVdmxPJWZadBtLb46gc=|Chương 900: Không nên khinh cử vọng động;9ukrmd34W0EkzsmYx7PKO7bknBWseDBblJoCps8M3lhWsILEiteJ657y/6GxhOeZRyqH8XpI0plHNjPZWW1e+7iFNL7dKGk8y2R2lTGtwrVpm0FD63w0YTuwdYvO8ktWBsa4+FEAO4SN/jLuyekDcI1ofwPzlX67JJk2nf/CsCE=|Chương 901: Có cái gì không dám làm!;FON9nez56DPe0mwxCY8O3o46tVFNQagE0y349j16TzMIA7JF3d+tS8g8eMhUIXhCFlc4lkxokyE0AMLUI9mW2yDrfq+Y+SznAGv79p+Ja/mGibufPJHWpWevAFqP019nPcDlujGiWNZaA1miSJoKZIWZW//n2YR6/+w0OQKldKo=|Chương 902: Chuyển trống không Ngọc Linh Dịch Trì;R3pOsqFJaktkCCHRoSt7ha5hPJAaSgr1GFR2N1nWDyyRrqQUj2g+QAXHF2f0K/H6OlJaH38Xsfv4UMcDVHLrNYjYq031cgjQaCY4FkC3yQDkBRNv6zHnTgWf4fNR4k3mwZ31k7NZrBFn+MOSe5nhNYHhJUhpNU7OxH9y/o0iOKs=|Chương 903: Cướp sạch Dược Viên;V5zFvbRMOLb+chJ1iBEkkI7QF6Sjc8I8X+CoiqempAZDPR8Hb7e6n8lpwmaKZ2cg48MjJpXOtf7NgH8eLFukWAFdWH4ogRdsTKXQ9vRMvMA7zQdIgBcA11ioniJ/AehLL/myF8OiJZTLdzlf2OcU4Ja+wKisf60a/wCSz1ZkZmM=|Chương 904: Toàn diện dọn đi;LI29ns2EQGARa/KkXWpz1WWC9iKPXWVbt3kijUzenQUvtb3A7qkUWOT2S/IXZixiVeKYC+qfffj3ykRfjK/ple0pv8rn1D9KP36qsHlxbXp/okc+0AJl6j400yEhB+JIcU6icgMyD3mBOCVKqEX+7VwZCYDX9Z6ULWPpWMc1Inw=|Chương 905: Nhân Ngư Vương Nữ tế;247YBUSawPRS3xAFqFcj7hSvzUD++vNGRCrLiA8oc9tF6v1W6/ZWlVOvUyzoGgYKXXTWNPBUD0M+CRS6znlkRZTrV0wIICzUjeCmKZ9M5A33CHHCw8JOnzGYyiYVyvn8r6i/d5ilYxU7wZ/OuFvwrjoFHHxcBLyfQCwDfOnvX5M=|Chương 906: Ai còn dám làm càn!;qZ2AWVAbtpLijyEviJtZfhTKnqhKXpFY+xjvZmFsFAuI1rJzf3hMMFS5AOTKNIcPMwjeEXjNaTFnnRIhXv5nxbcN84C+vmZwkEUSvjnMhREfeix6n4iKyyUzNkoWrl2m9itnPy8AZsZWXhJAhzM2+aiCLSx67qGglgztP2rRHik=|Chương 907: Giận tím mặt!;jl2j4/juxRbH6zZE7rfOWAst9T7h064XiVsW2FHLGj9gNurpvUZTZUTFoSdXDGErZqwoJiLXpoM4f50ntEDj4aBXajZ8JlqpZuhvtPRscrEo+i6Vf0WMH1ZS3B4HEFs1oqBr5uByFL8xEVeGlMPR7JB31XYtWT3EVtZXnEUQtd8=|Chương 908: Giận ngất!;gk5v7loODcPjk614S2PwfUeNYFZ37w2NzVk8961NMRiTltFEU7P6z2gF1EHeC9qK9Ks0TRDDS9wabmVPBLZJ+9C1b/r4Na39ibEMsNw2XQoMyMukS5esVqifle8DK4uxHg/3SWmRbkQetn6h6J2snWzF5tMOR/J+FZzwOJa9SIg=|Chương 909: Làm thịt kia nhân loại;Lw1kgKzYefqHF/87F0g6Tf/bSrbSV7pFWBcXn5tgGaSMA/J78MoxMQobb8THgEDOoAUvqf0VjI1zWcqA/OlRo7m/UYh1DcxtkAFZxSL0x0vZQbCFGGRJTHkVGGyy9baMqlMKMiGTfyD0Tqy1WK+h1BlhxAb1uo+cLehVy7V7vzk=|Chương 910: Di Hình Hoán Ảnh;1+8UIGjS2OnwqtQbS+hLDDY/Mk1C0Fg0ilZSitBXmUVGhG89uJzkaRguY3iTIFtWk7kfw8td2gxz1dMPLHD9uEkSzsxdFWV+RsnpOIsMJ+zNDjlVvvRaxTgitUw2D7P9l6+rbLbf5CF3mSUPEfbJgRJZpL2Vkf6B5v0kMJBZ/aI=|Chương 911: Nhân Ngư Công Chúa bị bắt!;+K4/Slc4Nzh4h+JIpojq/pfCcN7l626WOgTX8yTxoEeqbURSW9oKuVyPGhQ3ddQBOw1vxD/FqStCWqED6yalDejPj50i5G+FPX4H2OfzRNliU4ooqHDSTxCQYXBXLdOi2jPgLtfhUMmcV45lfNvENjJcO6LX4uXsG8vfQzPMn70=|Chương 912: Nhân loại Vương giả chấn kinh;wnUkigkT//d/iifPu9brKu9kgO52F+qNGERB/Qr+sFUgj8qp2B/UBhzhvUw9PS9Hm4Tp08S5Q6YfYqSji8hKOwDpJhNZqX6uTppj5XVEE075eJgeKBzj3edzzZcOPQpNk0O57eVG5zxD88w41Eo+98yqnAD5so3t0UGv07OSjzw=|Chương 913: Bôi Cung Xà Ảnh!;APCK3KbF6Ifg9klwGzqCBFD+gy0uq8jVtOJtobmdr7sy7cHEevydvdAYtSJVD+PdEAoOpGM1afHt6l66nliFvZglBerNCUFuo+yjJJgUVWusZ7Lk/jllyuVShnHlttcvxGTslRQdxUV0Mjj3nLmXfKbGmAV3OKErmQy8PhIti5E=|Chương 914: Nhân Tộc Đại Ác Long;CKt91a/yKLnzJRzNEXMdmm3tGZ0GBV37Illxou8azeNRVRCtb1nTqI4MZCH304t742amlLKifAZ29LQZteW9F4IU9swhzp2fLo5D8CBUr7Ba77oKCRz2cjvULpKf1Ja3haWyEae2IFkWLNN44D8LChVH+msrbna7RQhB2oQDA3U=|Chương 915: Phong ba lan tràn;udOjs9ylcispvyh9DMJ9IvZ1LEb9P95nVOLpztL2/I+8WosggB/rLh9CiluOD50Rlp03YGQfJ9odo0FQ+8EiT6gMc0qsftWYzydE0VORE+nwzmX5ST8jFLgZ0Za6xndO70HXsdaHi6lMBm3e+l2q5wmxg32zatjGk1+KTjaiHgI=|Chương 916: Yêu Vương con đường mở ra;lT7WxWFGRqVE0d/b36hrBDkawBfArQ7ETLPABTm2qyp3HF67vP72DBEZSccSU7uyaPABtlGIl3OfH+vas+Nl/kOsc9kOXtiYbdoaWGQqJsp5v7HDCMLn2x9DQ+8/FeoQA19V8cLQdncn/24QiD88vpj5UvpYyA0XOwnDyufSLyA=|Chương 917: Tông Sư Lục Trọng Thiên;Czf8vgCdBbyipnUwbYmS9ErSFgq2qvUVKJWgqhCLE/jhK7uDo/xxNk1Ewwy/o3W79UWYb+XX5QzzyHlIQkQVGIWK/YBpLcn/3zhRKIf2jmV3QkDjcQfcVr0SZTSqKKFucH8cZex2DS4elBLXZlSlpo/6rlrnWIXQURKhyEZ3CZs=|Chương 918: Người với người chênh lệch;bAEc3LLsqePvUpBGjpJAFsn0C9SWQJSYP8nYYJXL+gEYDoilVAMpjEG9n3KQTD8dua/Cp+Lcx1Ua838xfzwnU1MGKUhxJXoUOOS/Mxrt1eMnKHR50PCL0XIgSz+iOJOjLFO0+HPxuQbr0vGEcR8LjlDPn6W6pmZqk5Q4HjT1tdw=|Chương 919: Ăn uống miễn phí;aCvT88floYKOiOgvU91jRhSKn+7QHSdk69DcGl84+LdySo/vyF+UcZOcyrqasHKDSxdLShByLuMjpNYhrn16/7mIsaifiT8p/oMoBafuym9cT/eN1vuGPP99nNgTVYmusQutvUgQQwE23RZ805U+X3FsLqMIMPelSjovZTGj5s8=|Chương 920: Chúng mũi tên chi!;YN255ttsR3zjc1C/aCchi6vjp1VafB8+f8ywMYfvM28IDuzirR1UeCHqxMltpa2naQoWDijqwLSvUXeVPqQHgamzEzSK4SjHehrLqLX19wWZ9GcLBcr9y/GRV50LcL049eXoosAuABzxRbLB+9L4JfJEOIr9JXYu4H6sQiuAraI=|Chương 921: Oan có đầu nợ có chủ;uY+sM171wtWnrs7nyJODSKanUYNpEe1GB6qHobaWyFMgUGpy27YgnhSpnmlPucE2E4/H73vYmnH15EOvRS9SvoU90d+FJbZn/V2zjRsV6s13LVpyRbvsDYPQDG+w4JMA26cDHyWlXxsfFBCPuKApB30CYDIJ2W2VjoDryTaY2lw=|Chương 922: Xem ai so sánh hung ác!;2zTbZIwz4HEdqmAiUqrVmm32w6KksT00jbPNA7AevXPhjDHE+ic2pmieNPQp4K4m6/u5O8axy7NFGIjqcnGnKbnlccJf+ku7c9NCokXHzLORnqEsqrHjV9ERqj8950W197bSPbuVyMdQ9RknX7pU7717GdZ+w9IjsjPp2EfvXKE=|Chương 923: Vương giả đến cửa!;Jy1u3MSio58Zs73TpJBYaINAknpNTNA4GZEFBE+wklDEo435iZ3dP4EqlUPsZiCyAX3P/JwAyxg77siksGLCzCEA61HVxfBQhphxpcuHBKkrEND5eT1goKCvNQdyEQn3brddWZlkgu2SnQNhe8fQqcGGKy2qvEB52tdwmq2Wm9o=|Chương 924: Lúc nào không người chết;xS7/HgDYjQRQoX/7dLmSVKD7nsm2KMuBJIQjx0kcVDAH+4CGgIGbEXBeHbX6OTBRayp3UQyOWjNvr5PT9z7C8Bs4uoI6eR87iFQQrDvU5r8nv7eXu3kc4ufpB7auSiw/rISGRu40bz7JC2rQQQ81tEfizeOO5FNa9XBuHYr7a4A=|Chương 925: Lan Hoa đảo;rDb86mtE/76tXFk+QVfiR4+IPqaWfQ72vt8jB7IdABzFT8Sc9SGd70C/cBJ2pjDVxRlUnXx+6+J2vlgmiZrFvUBuydeGTKMFm3bKUBCibCQeflm93/a2K9tGGpBfGkl0qjk0RgxpQA2XW2pGj7L9isrftofgbD257VFs7KU6VpM=|Chương 926: Kình Chiến Thiên!;pMOYp4j5WreP5sYlnNTg2fSlxg13BLK6JuVfnUCZ3F7Z4ssyYV3osbBx5Ne8rRFvSOk2jl2Ot2Cek8+Xz72bXziEWyOEnWogk+iAPOHqPg+XJ7D3fcOTttVuLkInB7wUSQ70mLW6raWdw7AJERL4pXS0cOZrBSXI4e4TgmRFTNY=|Chương 927: Càn khôn Bát Đao Lưu;Qz0txs0JIRsCuagoZviwDMNNrxY9PK33G8bt3owNNGKdpRh7B6CDKziauPAwAimkOLhjYER1q/gIpcL63MFi97bQPJu1+wO2OcNN57OJMP0RpGbZ13+FiDmHTAuiUMbYLTAlnkjAWe4lwteKN6W5TzE1kViWNbeaEoksR4B2+C4=|Chương 928: Tông Sư vây công;oDlYluAc+zRC5cMBKyIBhEaepD2J1VY+nmjanQTgK9FIE3XGPwfMV2FEYjKRinSZ8vheHtMS/1+iAJV4W0jo7iEJXO7jJ9jb91VzvMH833OsKgaKrZImPvgsIpfKL/ihHDhPxF+Cck5cJknMgC0rEkTi2vJK/Gq5nl87+XB8ex4=|Chương 929: Long Vương kích;L26e12g3/4p9ExTVm20MvGYVRuvbaHTzPyBar+xAgaIY7lnA+9hY/yYxGdO2AcVq/GpTvFCJo5FvcE7ly/wZCqstOrOKpgVFvKIKS0geCKx422E4ToedwaEVnFzCrKJe6oD0Cb/lMJh/pzPmrXlQsFSFF05xyB2B+pkuzn8/cw4=|Chương 930: Không thể trêu chọc!;bEX55++CA95eoZM/K5lcoz/ovXIqCP+pGydJApczL3Y8aAgL36IXWrUVlR1UY7uYotUIAReprTAZ2kyw/wxgRWklxY/PJWsj7uDnN/yQPJAQiHZjakngx7xQtflSzPSDT/PtFSXAzOK6EryijhLrqY/MfcWiBCyTOooZ2TZYhTM=|Chương 931: Tà ác nhân loại;Eng+kDpCTiHSL/NnW+27yGfQEkNvfyfXsGCu5Ors8A2Tq2cHn607+yayLUF7Liy3vKdcncpcqJTigA2XRLYikLH5/rAoAVkJrQAwexSkK06E+N1usLEBeZ2s+8EpzsxKPSZbWPbyl6Blbg+bKyN2y93dHR3y0Rnm4kCad43chC0=|Chương 932: Đây là cảnh cáo!;feFcH/gI2uzi0lZGjtuengM5onhPkPP6MDUHe6/wrrls5M82+7lmdES9kvtOXGpCuqSR2wwEHo0pug71eVUZB6XserBk4NAr8L7UUaRp9dkkxY4I/a0qO5Jd+Fsh3QUvOMu9lF467z33a/m04IPMd3GC4i62X4VslTb4xxR9wro=|Chương 933: Nịnh bợ;MDoto4uJaSWCgWLkoeJ2QMpgj935qMIZMj0UyYuValgZB3Seeh6RSiqKXoSynIxzMD63GBelL0VltbDZ8ZxFtdgjh39mFvenS1nW6T0+OlRZWJVwYa4+NYwohMpvyktIUWJ3XNJRbP3AH+y8RZmuVnqvPGjQvh6QWTCEA7Y6AQ4=|Chương 934: Tin tức phong ba;XF5EXP0eirJF+3VjL8MWWv1MOCUqJ0JjL03X1dXB/XaCzOtfFNcgJbYKiUzic2ZUjZelJR0+jPkYArsvPtqB+9/QoR7pIqs7BaEKEC2i29hUmWQKgI0jaYdX6ptdEjq+lZfugD8RHJ68DJmnLuTxCQTsekmIXjrKBDRuz15tCBU=|Chương 935: Cự Nhân công ty thủ lĩnh;9Synls8GlgmYMtKPcjMLlPjTfyrKfASHuMAzsL72o5iebVQc3KlcQ/H4BYkfW1WfD07kF7mh4V4qt+9WGApGTxvZfRqX9I6WFzVsjNuPAa31dJOnZBxuLzZy2fYN/tiDYQBjhmMotwp/lHvfodo28SwR2sFtx0mzsyVVJOFdnUA=|Chương 936: Viêm Hoàng đảo;QrAI52xWPOOKhRm8y59ov0JNi9jYClODOm02b8O4FSvAWJOt/vxosVvJ+cTE4GazU5ozaqIbM1Wqb2BD3D/XiJyhABHLLL9ZetvMHgQ2En1RrVc4JdgZkP09Km8h3iwKizXKyFYiy3dEoSNMBGNMqOuh3eWxtklYU7y+NVOAIzA=|Chương 937: Vô địch Vương giả!;CoSuDcZzaPo4o9cb1ffXowol+30iA/wFhDFRAdie6SRWvFHe3WyuPqJt20tywYm8MDKKeMgH2trJS+Kuj7ZuHgHbAiVp2vRWSI3w0L/CZV+M71Kqc8OHCfokbu6ZCnXzlH4E46G+fHDXGSizLb3r0KBlbo16ddcCDPZY/dOh4sY=|Chương 938: Kiếm một chén canh;js5sJCu0zTo/QfyodR72OzRVV2DCag4/F0R80sKIx6wRrAUsjBhtXzu+HaXx6AFc5RH6bF0My/iYRm307VjsnNMchfwJLexB44X04dtSo4qV/M0XDymuj68XRyJdE0N6k68JrkC9AxM67TqjJJhJ26OsxlkSpg0lTq2geQmYTNo=|Chương 939: Tiếp tục gọi thử một chút!;Cscb/0SGGupip9EATNpmwmrqsqnGiA4gdcr2fk0c4x6YqBsP+f6d4yKsfDoMPdBZzjomssEih9KdZr0VOLTwnnGgKeeffsnufhPbSQJcLlmzXR3VsMf7AIiBJEHsZGp2KiCk6Qfqc7FuMFjVf8KsqYrWi9ghwOpBAQNSSYVe8/E=|Chương 940: Không thể không phục;ey90Q2XmvweCkjxdcYkIMqb7kIsQlnCjt4Tc2/0X8sjA1JlTfxaIqVNZoqZ3oHzF/zgTEddXjoRCWy+3yBfTIi8NhobeCXQEBrjv3HmEuViynvdG9KkeI2utmbkPAuyIoDGmouBpK6efsDbsZm+PPVCCDXXjSPEND8P+ZP/v8uo=|Chương 941: Các vương giả quyết nghị;RxSdNUdoCnhSVsHp+0ijudLtzkpvyRNq25J6guZsVKn98fPKphItVnFaPClSbozEm0APNn+3cwXQkDUWTmGx82QaD3rCkgut+GvKyN+T/l3mgXdAtFGTj2BwDhaOiwgx1OSQw6uD8/Ms9n11hMoVJo9SI/08DItv/kjSxhniTCs=|Chương 942: Hắc sắc Yêu Thụ!;fe48CWu/NtS+MYZJtbz1XMeg1PNJKbNUzZb5f9HBTj3ECyFLPNYohvp07jaGGlSJWnZNNF+uHgXjdS4COQgTGcUQSU69RmMDrPFaA8dObIBgDJRTscJEoLonM/nnjdyCBDjiIn/Br67fG35nuucZMq6fK5ei4tBLGRXX7/Rb27Y=|Chương 943: Thiên địch!;Zmylr0WYvVTi/VGflKRVXomA9jMB+A9iJdOnwiI6RtG09H3E2Gxcz6osIKFugy/nUjZDj28Dows0RTzVQ0nJRoysX5PKEuF6GW4iZJ9sm9g6HTnztSe/KP4OIIH2hGqHjva64Uw7tB343Gwl/CZBM0NhCYDD+3rRQQU3/f7s5I0=|Chương 944: Viêm Long Thần Kiếm phát uy;QJszzsO5ng2nSX3VNKR/6ILCd6CgNSdGprC1IomOzWuzeYnFJyECRHBJ0p/julBzDe7C/Zgkg6y38lOOXABf1wFHnLrucuAJke9CyenEA3OwY2npByTzTE1cRhdon1eNo9cb4hnPC7vfedrdp3wyGMnPE1FcfzyfDHFR6JQXNUI=|Chương 945: Nghịch đại đao trước mặt Quan công;5GEEjJuF9nosekZXSNcyxARLxXA2GMVIeWqohuX9akx9XIL9bd5BscK8wvCgYs3d8qEetdHnuRORefq5H4LD1wid1eM+Fag4w3vDCg3YHfj7CHMbziNQvDXycpsSGY91mjaH9fPf+Q3ZQmLJxEz5qNflvX0sfvfR8cL5RXLVU/Y=|Chương 946: Nham Thạch Cự Nhân;mPKiRfHmfn59YTU6wPzEQCPeoH2obagmaKOTSjsAbiAZxmC2WtnntQSjNP8D9NmcFYOHgkcEjrlr31ER8402UGeFGAo4/qzYnouoXxi23DEEfE+LvWIHgcMvYASvmZoQB/QjVCVWFQ+kDzIs5n8QGc25/coxIIYqkwZzjtplUfQ=|Chương 947: Nhất quyền đánh nổ!;nBtEsotTgu2Q27ZjHqw81Uu33frNTC4tfzPsvVFJ+yT7oq3wGs5Jik0LrYxILaD29sWg0O7znWQUFwNzjEUfdwuuPEsMa/0I0u7alqR+iWKLytY2lXxypEdaGRDBMXWmHRY78Rgl8mUTnxtGjEGBWtJuYi54FrDaf3xFbkJj3YA=|Chương 948: Nhược điểm!;nzBjRLxznGvIvIZK7pCAva/uJAfmUSFQAhyLkaFa+8Ggc6L3c3qiusdjn08fwq9X8Kggr9BJQDtD9hB1c7vuJ+oXfYXu4EyO52IyDWFHKFJxm68kboIfsheNdNsNRrLP7Rpn1zLcn1itD45YqXuxObtSGVY05fZXT46vWa4NvHA=|Chương 949: Cái nào còn dám chạy!;dgvFWDRxOfQrRBgmm3ngyiHHGsSCamC56n9Yzd1CCICza83albEj30oc0yBJeXeizBvqQ2WUiEeT03icbtLx2Rh7d8hQrdp3/DYKkz29/fmV2CocS3Fg554OErywCRjNtCK0qOKT0ulRYRkRr1+xFmKzNRbaJuTxCkOvvjHc7Tg=|Chương 950: Tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi;Xir0U4z+RMQriJ8+OTplzNxehdin+xbX4/Guxl6TcbIfWRdB5wEGqITBKZVtdU+t3IK+PuWoUsf9IrAHy0uFsVJ9AX2nHGWZ0p5DA6E/ZqfiENRJrUyAt/D6SGPngT5dyjGjBVsIG9JgfiGIs52Cqi7fxJ9px7gJmvS9FfZDRzQ=|Chương 951: Ngũ Hành Linh Quả;b1YgjlmhSsyh/HmMPjBWcNQ/FTrDHUxrPB8GSUrA0ND0q2wKhT/zJ/+GN4cIL8vqheeLyQoTH7qPCQrRnw7crlG3MIY/QVO+HIDKX6zdW4BmEzGvW6M/1Or1COiHBeov5WFxBvuKrRVsZeJBqgZSGmlaabLI889tTcCSDkpSo3E=|Chương 952: Thủ lĩnh tụ hội;XZ68lj7mzLggndXgHs9MJP0vsaXMqasXzK6rXvIF72D0danu0EZHnleVT3T2oLXnGQOA0EuBGD2bqd6jiYziFFg7nQ02p9oNcKNdVexrDjFPF1IjlWK4Edz8LDSp3HA2SJ1ZCymXlw6CnBQL8QdDVxdVa8YT0MAFaLgE5qhALsg=|Chương 953: Tấn thăng Tông Sư Thất Trọng Thiên;kPPD3dPODKPQ49tHPZDwKKg5TNFXZ0XO7Mzuh/KtmYuFOPxKQAlrqg3+T3a+4N4nXWGMLgmxIYNiqPj9uOBgF5TOkxYapZ0AumWprFEYx3oLvPrQyG8FfzaIaTp7Kt9egijHxhcpb3uBlWcid1WnuToG5KEYB+bXyKQW6N0P3hE=|Chương 954: Thanh Loan thức tỉnh;qt5xQd4/9GiRUyQKmzTa/h6bMdHpBT4DpE/9dpPuYxcJmTo+dX0y/FxQcf3pXig3kztfjbASRs+wjl7IL5bgLod3H0mK0mm4tv1zUib1EaRO7+YVTe656W4LERtnRj0R9QRTO/sgmUkKqJlwtewJ/hNr2kTbvwse/u7ZDDHmsuk=|Chương 955: Vô địch đại biến thái;Rk3l1geP5FQHS6my6Dej6DlTqaIQkrd0oZccH65E2PLGvk/1Hu2WVBCUfIfOREnSSNWHO2iuC0YghXAwa1lTmD0TEErTQGLTLX79aDxSCDZQEvu/LOVX03zgEsvyVaalNlzO06V1HSiiMf/JXbPWGvglMOfrxfQMzz6sTRmpYgc=|Chương 956: Tìm 5 đại chủng tộc phiền phức;KKET3AmjQvtrzLtPPDn/I30ygfy894AG5/+0cCVL3TBwIhhIr3UEnVJ39NIyMZd+JzTqY5HRAMFgMSd7kAtwIGGXkmkBs/+h6kLLGzDzPKfcZLc6J56aRHk/vz/vzUfNhpUpFABrA1Rdqankkn8VMSeHnOhIT0pFg3z3AHq1lL8=|Chương 957: Chủng tộc kế hoạch;ezCC59SLsXZR6QqbSFe3N0viMjEYN14kERD64wa99to64kw2j/uZkf37B+0yZwEEubqcSP/N8+LK2I27ZbAgdOVeS4j7u22zko+SyTserFqrrH9R4hiuKAhBCqnhwK2WJ+PzGURKFOvPoQ1s5aavAE3NPTlp5gzX3fEDQ/opL2s=|Chương 958: Không lưu tình chút nào;lf2dnovBmm/2rmTVrHoNZbGSZSN84tPhByM1bUI5qvSYug7MaN2jhPDTg4TV4YNvXl/zY9eJsghMWeT1lkVjvP53TXdt2enxsoeN88P1hxZ9vKIHTRqJESQBoUldIbp6dxowJbj3ljV56xHY5plT9j5IMhg4FbdOt5vgaIpHF3I=|Chương 959: Dẫn Tinh Quyết uy lực;mKR6EnxMAdDn69XC/n7EGw1Hl4vkw5UdOwWYNwSIt4zTkLDwJ2WdR06dGUTro02RxYn+6C/aUvsvVp0C5qU6lZ5TCtt/BcEuUv/npOsBR1S/mqAmC0s4i2vMeEtYkJxVf+mmmrhfNMyDjehiyi7oRgLizfQF+X3G1RAXQjxELAg=|Chương 960: Tổ tiên tế đàn;A9oJz4KkOd+jug2UttQ27lhgCk2rGrdnQdTtoR6cHygTPeDv4gHaFwjDawonDGnkpBo+O37L7PeKQrQ+yzFF9rNGALbYMRfjZ5H50n2BX7xhMRSk6oTrAzf1pGOOTc7RWjcAtYw/pDrFlYA4bkU74k3zCLUFs/UGkq2hZ+igFco=|Chương 961: Thời gian mười phần gấp gáp;LrUa1lG0rxMQV+ShtC/GDh+6d9Eadug1C/Om/Y6ySNaDMrzVkThVNpJt8N9sCE7Ai+5jvL/i+uHmApePk8g259g6sO6FnMMmNRaxB1Ppzn7SbkMBlwQeDLH2+ZXA+jAew/KFGiCXJ+3GvPfkgeoindQgl8M6Ggp6/S8xjZhe6Dw=|Chương 962: Lại tiến Võ đạo không gian;ka/SKRPPYj9owtkXUoHOcqm2M5GMdsVpG9mkjuywClYzgq4sjJVk1qKpCKs0LXnQYHXNizYCb8BdfKrCnIzD4fq1Bpk0KwNpxSwnr0f9+VZ8lBQfbWW5cH641XJTTFwyFN8Bis3Rh8MTwncrAMBy7zr4eLdW7UIi+Md6DtGVxc0=|Chương 963: Âm hồn bất tán;Y4N9Xh9ZgPXflCTGT+3aRLvmpzzuKZDS8LV8PoDu02Ze14cc4ReBpOH5XrSA5tULm4J8c9t3wyHYoX4RYqphgoJDht6Lefg71R0AKRE3jSTufbMY9k3ScXdEItzbobEpas0ucJcwLPsS6m4jDHej4dka3SsfaE53AzHeJjNIstU=|Chương 964: Vũ Trụ độc lựu (u ác tính);4V1JaktkwyG5R/ABQsCIacsV7r0mMnGA8LnC4LCr93Neho/dGcX0YU4zhYfx7BD4wMQMOah/bCkL1ZRBH0koWlqMGYM2jzqQL5EOboThzz7C1Wtunw8muxKdOBAKLwtucnidIjA6BRySIRPY+Z9AMzMuTspudYURawbgPh/7ZNc=|Chương 965: Tân Thủ Thôn nhiệm vụ;9BnSOsnFg2F+8zibFmy/rbxURuYp1tp1abH81waxFDZ985oY3e36y5Hicn3rMsFWd6X1tN8qlUSRK101oWbMrcVJREbPD4/qMHVjKC4LxxWL/iqvhISOj6b4hR9GIoR3FB7eXMr2VM6kHvHGIUxe02dWXh6bVdYUHBnK6HpMKH8=|Chương 966: Ly Hỏa Tàm Ti Võng;mVQMe3+ztPx04klRidwqFV2Oy59jwGoc4b9aC6TpTpVwTnwKTFwUYmDqhj7iWChGwQPM1uEdgC1RFPadiQrl0aul/UTAL8sR+idR2HzSpHS6g/KDv+4aJ1zc9NZqLgCe71HT2YP2YVBspIlNSdT0AldKPhkdB/uGGJkZvMPMRaY=|Chương 967: Người tài giỏi không được trọng dụng;e8/tY7++kyNayyhS7oMKGTHNkbKLy3cW+IEMEtL8/bjhFC1PNsmxn7HonINs7NgGNrYRAIH6vdsey1/vvxGF62wxmE4nk52QhwUCVpk3DotDAEfpdYOMkpC8HJ4KsYihyoCyYYJCs5ANpbEf3GrTzbsM5YyPwMjKWlZHWhkbaMo=|Chương 968: Lòng đầy căm phẫn;3WZeL7g6NuC1MRGuYjDb2UQuZBdRoBarbDVnroi+7Vy5MKuALvPb8DUJfMI2WBRJh6XQNJ560jiR2YRbIeoz5BeEVDvTl4dn5a3yn9RpEwxKLiXxXpHT4LNVdAzJsn+2hbKsg/uIupVH+t4IggBTb8MTaHPCIOkfimivADNydxQ=|Chương 969: Một đám Tiểu người hầu;PWfFqMgWTjCcVIFWfWpW5U0rvxqy5QkhvVyezC0V6M0u6XklUPf7gL8X6IwYAXQc0+9MXiB26kmQlNB84edb/Gl/QdztbvuEF6wcwvVpzXU3YHIecO6jOfSPmDLDE7a0rXY59ch5TSpFD7nVjyMgngJCzEJfD1vc4bZsnHBeFuY=|Chương 970: Thổ phỉ Độc Nhãn Lang;LLN9BTKRealt+IWnDjOK3oQFYXDzfm6930LnmD2sqmZhaj/KzgfUbTszmF3/JFL3FxRwF75pk0r3PiTp/GNr0SUGB6cDzqk1ta5RbvWcuTS06PWbiz529APgPWamBaaARsvmE6fJNFAslI/Pj/34PBzYmBb7vQluDwAC2/mDF5o=|Chương 971: Cực hạn hỏa diễm;lIDFu/5Sgqe2EzOaA4DMaYTqi2DZVLMswVwBQox+ZVpBh9hveRUu1NrcIMTouV/6C5hMQBcVMcMSPM3ZO+L6u6id+vO0hs4sMGeZnaXxvB+WxSr6EjpeoXGlwArUf88URIouxn82mEdPm84WoAC/lUMyAVOE9u2g37lRTjIFZPI=|Chương 972: Hắc tuyền gợn sóng quyền;Ok9vRf6d5L768hKbyZb6mqzPg9lKnY1jqV8+WVqhIKGeQ/MITA8tXLq0+l4T8k2dkqPJjSxwPYoQgCTsKC8tBZvps0UCmH51l0yK/HFptLcOhSGOOlVByCs/RY71JHIcwPEXFegattWheDHK6mA3dziYRFCO9UcpXgkm2FT1Fuc=|Chương 973: Dương Thần Quyền;jTD9dWjEnYDYaQ8ByA5OlN4nNGzWu2h4sg+Dqt0E6gHhMYjA8FHY9hZC7vfKv5J0dkhaCLoMZDTKCRFPRInV4EwxZHNZGgI+yXJ8VqXl87P/40AaIYiJNq0IMowgjMfoKnsZu6iPouWJ3jvLyZigMsabAyYVjHNphPH539CpwOs=|Chương 974: Miễn Tử Kim Bài;I7gTdJN0C0QU2fKgtc/k1LypmqlORlk1ilAavhFKEnKGlUDBxDI3nYO6Eqxf5xvZ4uxNxZ5sboS0BKTDs4qWOYrjmRKHjvFJVskr7mKn6h3dP7gJfBMLYtIrySAIrAJ8GdozCoSfeQYicB+KrvQYcsCeyPZkkwWvBh8qpGgYV6A=|Chương 975: Dương Thần Quyền huyền bí;50DUk21C5TyeXyTWRxf7dngUm0C+AjP4b0MwgDacea0D0J5B3/6kSw1Lxg3DVookL4/IUHaESkjO+beztPP9oABDychH7OjLIyQFxi1RhrLWgOZQ+eo9ehvJZuxr/TfiaInWyRmKbPEFi9pqDX8wZqTrSOJ/GdSAAbkSA5vPmnU=|Chương 976: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau;8ugLX3fbiMPc+OfRpOQOaaOkb0kbcEsUBFjbBzVWPcXMKkLPOvbKlkMoq5UzKBWuHzV3VGeRAKduFWZTgVwtcqD4d185DucPokxdAYj5w4Fk59lM1N8wi/kdx7BnN0T5oePTS9JGLEUq6JKAE6AXo0sZxx0JlvzcegZ+ktx9psE=|Chương 977: Là Võ Vô Địch!;EJHHDoMS66zsu252UhcOx6/RmnxFOare0WP8lofV10YuKlsqgKwOns8db0f+FBB83YIEZdIDCF/Yq5YxAUR+0QZOt+8JjpFEpFsOE+IZBLbz6uytAxgC9Sx2iBfBTZvCdneqnoq51EFhtB1pstq4RgeAcHwx+aTFYQTcVjiLweM=|Chương 978: Sợ ném chuột vỡ bình;QoScd/7/+Ew0ztg3QsNVeAQhgwUqNv7VajC7zswASh12OQx38CsTvdtxoWXnrPoHZd2Z7yxkAGGj91mH9EiTdbwMRaJSsdo7DlW2GhPs16JAaRL6eLRTsKvnd/HftKDSbBEgdyQCVe5rLDtt0mkX2XTeeRHifcNgJAiOb9K+aGQ=|Chương 979: Diệt sát một mảnh;UV8UEn4En37H7XE1IircR6gD7ZjEdPrLqq+Kz/pHYG/EMOzkeIwRqAq05o4L/qF2xN1Tm3/1L6yeNxSzDIT1IzN6SBfanOWNxlfdRAkrqCSOYp0ecwWrBhVRkyYlv5cC+N/66wqfZNpFvX9MldKSNPWBhp3K+V71vA5ILh63o5I=|Chương 980: Đáng giận tiểu quỷ;TnOwyKn6aHxGzgGEHxcB+Xv4ZnY6VBY2NwUUsNk3aM4s+I3870YU0wvAJJ0ypSep3wiT1ZqeFKiXeTcoHaM+vdbGzpbGOsLuRV5NP9ECrA6yB2olDfiECU1SNI2HbEfVg2c/jbPn2gdqHL36gbse9/mADjeX2F7iVWDLgPJp02o=|Chương 981: Đây là cái gì quyền pháp? !;DnCcmzUiqmxkedDr/bDidig4Q3PKKthrH786iURd3z40xGuCx/m/da5mJ99ueXfcV9YUeIfzMBO3ptGSek75cdE1rUBCXaic9LLrv3bWCNq0qO8CaVy/GYyC8zRygQArHNIKWNo/4ZinQ+X1rMi52fllCFrkSA+s+v0kIZlPt2g=|Chương 982: Diệp Mộng Dao xuất thủ;1POKfQPvzmJV4VZmkV1pNrAOdK4DYqmH0cvsrofBpPv/LNXVf3xhfgf72n3WR9p/uL8s7VDsh7xw5/x6E6iBJqJ4gHlo08PTMqyjCxWsj0MEOBtxL2C3RnNXbo4eycVfxjnrmewLKFPAtfeQyR8dJDSUv0mt/73E9WxXfp/V+z4=|Chương 983: Bỉ ổi Võ Vô Địch;XXPWVDOTO69RN9ivCLHOTqw7DDgL3K1o2trnPnSz2cZJVS/azWkbeC0KNWoebMMZo7yxWJOSbWKKYPIOSs19UpQ8zGG4lDuZgaFCm8nYtd0nXxtjRlhxIPeo70MzlpeyU7gldyxCtN6mM/rwv9c4sJslrYLid4yqYiFTgRy4Jtg=|Chương 984: Thanh Đế thần công;nmXsU0uVDfA6Tpq2l59Vy3qtT3ttBL+iv1q0HFJJsJ8Y4dC8KhBsPe7iBdPNBVgaM7mEXVOwNMEdUiySHTc589wAXBWMX2G/a3u1zoX6i0gf81TNdDRDfP4no/uDAyqX3rI8tzwEncOEgNEbPgWpjOQS4N+lrR/h8xyEXIc0vZU=|Chương 985: Muốn đánh choáng mang đi;RSZ3YNJIrPMa1cwwdXFEctHhL+YTu3kcrd0SzTmNXRzx7IcEVgl5QcT37iDfam5LDyBRWFPcm2fHgoi/54aotyFKcpDyxQQPLwxy5NsqAF2/SPU3gTAn/6QVxQ0irSvRi1TMIVbZA7dlm7rayZHnsoy028sG4aTDTQ3mvIA4bM0=|Chương 986: Khen thưởng Tiểu Na Di phù;Set9cfENui9A1yoQt6lnLc1/SLhUv3gYQkoy4DRv/Ue5TWnysPuT2hZxSQ42gHQYQ4WuQnk+GcMz2wWIhewHqsvTO3x47Mc6cuZZRZxZi56cSMryCGwo4Wv7foXFk6ORxKRQKTDzKOE9NCJwxZ3fhfmNtTsP1gm80EDtmzQ6iJg=|Chương 987: Tông Sư Bát Trọng Thiên;WXy2QX6GPzEzxiXoKXyhQAie5t0S+/D7hdA2eRU2mbPmnYwtGthzmfYZZbVmjCfh01Rr89X8e5R4WhJgKBCrVcplWoegPcaZX0cXQOf2J5YgaXnKQrjXnwlTaoFtArIl3cE7EL9jyMUdqlV3pTp8nANFHuCWsruncCZWTMHv+hA=|Chương 988: Có phải hay không lấy tiền;A6XrzqQ1oAZN9pyAowrk33HLGxMluAjrRCP16vYHD5JUJbpl637KqfamIsipkP+catXZ3emDrzi0bkSeMofdqxRnPGKKfnBNPKfJajRw9Ip2IaW/bLWvTzo7a7vfhLRIFFt1Zhrolm/0CVebP5nc8VtNNedDaVtZgA0YMPMpDIw=|Chương 989: Lòng đầy căm phẫn!;q+Me+aXUn5VAxBio0xjtel5xivUYahySqTouAE4N2uJqKd+COk0NT9VcpTWi4KmGxRTNZvK4J+ePaoWw5jBx6mUnJWxDxB8M//3sogWPDiPFrvhzS4SnDtRZn6rri0Hd+N3YE5bQlPGIGZK61DTiw93ITlpWQWI9k47xyY1sucw=|Chương 990: Gặp người liền bắt;miZICFtWd/bpGce9hIJzYGgdToZlHzcCvvynCUAwRF0XfMNUQvwXRUEkBBRw+F8aGnCd0s++JnLVfJ8pwJfMTO75unEuydZ3MCCP7Z3/9cWHBPP0sWTCi6Aaig6LOcNf5FDKhXa/n75SvZLC2S+JKbbKO/m2QWyE9vcz0qTHFiM=|Chương 991: Thật không biết;KpfDrUcPJuBIkq2IhuUG+zOoqKarIeFdhLH5quTDqOSQzTyKO7xtwjHUY06N6QLoX9rkHc/9J/2pXlIFN0ZGUJxasPBgGzO6OZ6MjeQ4Tc5gyx9dCAq874w5PgP06vyB4TLokGDCe/JrXken3UJMAfMhaepu4Vi9nMlmV9aAhZI=|Chương 992: Dẫn xà xuất động;NZdaut+MgLQQHIigp8hzOZ3dc8KI+hYg3PSQKrD2TXtYIXagAIdbaqdzznkpIOsBv9XI8/q4mUhwbcByLq90JS1fIZd4yWU3jkF6LOgeedgJj6d8feRZP/oJxz94XbjjAmGC8sqPdqPrTa19wsHRXE63pqEXG6KHITUySfuMp5Q=|Chương 993: Thảo mộc giai binh!;CBz331PExxPRE3CB7SpB06aCGT520jtOfGd2+1Mbj0x7/VmhJMONSF1XLw39cCbOlwcQ7330ND2bm2gOhmgQiKZUlUM+2NrklZY/rs3UMnlnk2zinfs9kWsP0YVIH7kPEv7d7oIcGYs7c9VGor4zKhRfZlHavsBp9s+a70idnDE=|Chương 994: Ăn ngon uống sướng cung cấp;GcdNj9b/Zp8D4cUdwP0f8mdc2fPMGutFfPcR/V2PWK2QY9phfIf03unQq3MN+7PNlXXNOUWyPxV936zpAhRkr22kfUmeD43UisT5klclIG621rEsDFxP2UNZD/KBMe61ay9kIshyz51GZYXLmYNvCF2HcmgJA48gyjVVWBAGIiY=|Chương 995: Có âm mưu;gArXKcu7AZlbm4YwAv6NhE3ygxf+P78rVpVAJ4BNZHH+SOn7NIUNUZd3McRVzFhUToBCwzgCmWAH6Vb3RKOy8+lIbYLw8Z6QA7Wr+y66lVN5kwYvFEayML11uGJsu4/uLpH4gdohq0mH9pSyPCvrHKBXERHv9Zb7ViuP97f4QBc=|Chương 996: Nơi trút giận;CrQb+l7eJZgcQnKGRAH+jacyOMkQds1K0vdh8rVqX7uW3saQNnOKjTCEksiS8p7wpTlCFdJOO+4+UwZy3BwcdkNjsIhBaWLr4fahVMdepQEWt634DF3uDa9Xma+s+OpCwHEd+kkrYte3yshkcRkLZmjLnNMQufNPj2+usJFHuaQ=|Chương 997: Kế điệu hổ ly sơn;KJNuv6FiMXV/1yJhTWsQI3NolG2II+dqpi99WxsE1t9fn7e55vnixRyXi0hh1peI7swV0Yx+dZkigQVNUl6G8zZUjI8/Jxz3T3KGkxMuyi12TddAQiKlR0LpuAMjFAnAm62v80z7MpRtjMdmBIrVT9XwwxChj/n2EXCIO2p99j8=|Chương 998: Ngũ hành Linh Thụ;uR3Sbvpc2mH+YTjOOAv+Th3dvSza4X23Lv/FaLWQ/tEEM8yQndKDmOPQBQtYXgvhD4VQEbrDXC6FBXifu0A/GbiY/vYKDqMzINKWFDmPDP+n2H/kw5LNPvarz2jok22aiuDGheiwlwchW8E+rTbPki5hRhecrlzRcq3UoMEaWPg=|Chương 999: Thánh Địa lọt vào xâm lấn;4HZNm65X9bxul1Q6Xkszt6FfnKZc2I7Dbsa0fg1HS2O4vd+NCmT/tQ4XbaXFhZ4qxUyVbJaB/iacCZv0lVrY3RohYEnTmp7qaA47OKUeGTXQdvgq7lHSlXyfxvfMHnAcg2mM8jxih7T+XZQhf7teAeInyBCNZ+DmjG3/8zaYi8g=|Chương 1000: Một đám lão bất tử;sInCs/1Y6gJyj8InL5ow3S8obXCVXWrJW9ajagLHl+Ptz0V+GdLMm37tYDHItsrMjfYNyyZV+FOc7SnPFlLcS4m5TkAk9FSFXRTgjqs5KL1TjeurKEMH1B7A44zRamEcfbkNMvSws0VzaxbiMCeChvS/isGM8Qny6kBJFZ9BLDc=|Chương 1001: Giết!;EO6uT7jVNp6HH8SOhIFhzYyKsaOppqTW9dHkWBpR1Un0bseACQZ+wQFyhxHHuC8sV0pHEpx8T9ERqQTmf8n82lI1mgqMowq8ke+WUhbTMRi8o4O7IYqV+CV16OuW/B1ebTSdNJ8lrdicTda7tJ8Z4EX6jS2PxyNl+WuAIXchze4=|Chương 1002: Yêu Vương đánh tới;IlCM38BXKwGiiOf95KQjHECM9JmIDtpknuJ8I8Y+Om++N+FTTfswTpEOaDsuXGHtkftkbffuOH+LfGPpsX3bGl2n2ifzR70kMA0BH8yr28REkJBSkNQqi1T1W4IdU5j00SuTr79sZPZeWvAlHVL0ks2IDtEKFc8nzbmWNyd2778=|Chương 1003: Sinh mệnh chi chủng;xgDjGHBFBnguLDS4v/mk4d32Y0af4aDxIuwrKCcELHij0aen/3PLf1svGqmvkgVUGNSQjAQ7z/gFK/82GFpiu/xFXgjR1Ej+QQt+kdwYPK9MMdVvYLqQgVKuJOU5d7WzWsgUibl1mhszwPo5XO5LxKmb3w9UTpi0JHM/5VOmdrk=|Chương 1004: Táng tận lương tâm;C0GmDR1q56IJVe5AKHuiAtYs9i+4Vqc/xceKGdxYn1JJ3Fus8bOU4/kv6oEd7dH6/lxK1fkMst9Fuybo+lQkUqxeTMLMhzNL4AvhHmpMcM1PmYGczoK5SnUQonN2piKrgn5a9cSi4aj2Y3PDz69B3qN17NTwhYmIru9VVFtV2ww=|Chương 1005: Phản bội!;pZoJxQz1gwYXnLvxDliLID1Ca5OPJNewrU18VuVicKZEXKqVOeGRxowtxnoSgmj3/7sA+HOJEpytSghHrYN8dvLOAQQh4vC88Bo3ffBsl0e67jwNTo6FpsH5A/MAKcctm1E/KPeOP7VJFLLQi7M4d3Oa8ZGJ5VkHwCcNbMJdFVg=|Chương 1006: Có gan đến đánh chết ta;SVRr48U6g1am3HtaXZ5dAEbNWsYDGuCNjtOH2jgWJzTTw3cAQcRzJvdYdrI11wJ+mrVS8bQ9bEj3psZoxwfeg9aVkosmG/SJmam1FFriiuDqoIfSJ18WTnUDpZ6l3MqB3fXOeuWVmnhJB0Lh7t83EgrEj//et2dnY73pv/ClCAw=|Chương 1007: Yếu nhất Vương gia;IaumYTX0slQhjWr1DBRRHZuRDuH71RklU+hp6YbIpr5X15k7nB/1fBqYGb79WHnEGrt8oShJ9KYIXXdFou6io6z7Izp7LL0wFsGaMEh4MdkIGJsqfapVSjnnF+gSTBuFIUqeCtzpflui331DDPPD+yc3lK6YKwI6k+uaBgWfSmY=|Chương 1008: Thánh Cấp quyền pháp khủng bố;Rc3dhW4Tx3Pug6Wm9Ppc2j3HQJjzva6H26N3HDs9jLBhjvfnakS1NK3uwa+m16f7kjq5ZOtAsz3Vy9D3LwHb7VdCAqn/1gUyXKzJccUqkSvKBcTXZteJL3oSHPv9b7F85x0xlx+UjY+vcUiIM8mA8CMlwcaCJdY9T9qgvj38ATI=|Chương 1009: Thôn phệ Hạn Bạt chi hỏa;7yBDB/hPrxP8u3AJqGUbiodKzcGyzVcwvm9SMyf6+B1A0/BrfJ2YlCeTuJn43z1jhk5TOjMNZq6SdXE4F8B7mqg3GzPqEZo88Dm/UXeeMIty+r1XifzC1vqvtFuc/vxDpIrEBXKhI4iTvP7CLbwQF+pyce4iPIt694Yo3zNvT2o=|Chương 1010: Nham Thạch Cự Nhân tộc trưởng;ymeOCmdRe02wjxuj8MqpeFsbycON9Ggicgleo6WAEnj/Z/KlS0itdk+jdqpd6ydOmieN/5kWPnyCjH0vlGI/p+uMp4RywnNRlrTuXUdEnQF41f9NT+xy4bUzkNc9kZrTQvXNXtx9AqQW/GNtdLN39sroB2wQBm4D3mwQavtLWgU=|Chương 1011: Biến mất;kcF/dGNJ2oHVzruCQWrLzRC6OOXA/bx83WegYjOsN5gHyUwstkLardVx+K1w2q2MJJi0upEATsIgajJ1kVJBbKe/2hDOPLiomVvc179cA1F6eY+msNlRAME7e5YZoXQMdeaz/rhTpBoVMN0U6F6/0LbYW0UxIGgSn1xNkk/WvUk=|Chương 1012: Hoàng kim Sử Lai Mỗ;ePodka0rAVRI0VL0WTFVqgPy2k4KvI+Yaw5zScmRgsRQAzpPYfx8IsGtauEfncWy8lKeNbN29eQdWrCSmQpyHbTRT4fHoU1+9KBUSJGTw5IDDzpBz3faLHFhiWht/JAaIaZfbjGX2UpRtucwdJ1a6XHeVSUBtAhGPCclYaFhbXE=|Chương 1013: Biến dị!;jQH7iaYpEgo0KtMwGqD+1GIPdJ1CNqdGx+MJ6Flvd9W1YjRU/CAQmFF2wWXtOuaWRrwLh8tWvbbAFNK6UgbSMQWFpJ9w7eM9wXgq3ZyIYWyj5SCZZPa7WiMONb/elf4N9fooijfelpMp3A9N+3u4zJjfkzPitmuog9c2rn6oiY4=|Chương 1014: Vân Mẫu Cương;ZdhpX32wQCNn+1j9WCZq93AQuRoi2S1c+qAKhW/sYbTaFnX5NColk6xq8vj8EfzH8XhbnyrOkSgE24F/mWi4ssanIWOSQAV8IQHh36gS/2kcTrTsEuluCDxALu6APqHz5dIwhvTbavg51bnfHce4zpbxFpnHKCeKON3AKgQ9RRQ=|Chương 1015: Tông Sư cửu trọng thiên;1aIUxTfsgxCwJb12OWr0HSBHeTA+QafBuG54jWAFDL7dBPti8/v3vZScdUD/KbV8IuefwFX8HUwWbu5qZTtWGPSa8LT04kAaqsAxk1sMBqd0PR1En724mHVIBXyb6LeQuor+PVl68vaI8B1z/JfwLL2TWoMCd+RAAYdTAi5sCu4=|Chương 1016: Vô tận Chiến Nhận;X8GKtRp9kj4biJUyZSoJCuaZ4qFAzw/BLAYROhQ7xN6rtGz8k5symtmRQFIM6bYU9zWqZzC3pgWgwVKNhAY2wr7eK14pEJSgGVIm/5SZNzFBuauZj4Vdo7faTKd7P+B2cETGjedA5zczaLwb6ZIQEkaDKXMyYn/1ZBycnKUFPSM=|Chương 1017: Tuyệt cảnh;Oqs+r3xmr8S6AUDxfcyfdSzYgTvB9z0ofVk+vmz3k1UkV2Z120CLMLUJplJ6r2xwuQUDYMo+HvArMMg7A805lHaDlp1oPCiffENivnOM+IURrirz5Wn26xXwgFM3X71kHrtcivcGWX9rjatbM+cVxTvxmZwuL2NOC6qN/s08UBE=|Chương 1018: Thiên Cương Phòng Ngự Cầu;nWJlbkQuJW1CI2t8CPybFSfwUK/HXfM2u/WRLPihfPdLXhEPhF1hdn2V/1UuLfuWxReU9BDGLN0b1l64GqZ4cEyBaYSc+HWwl3ZyTz56/WHxOGmGZA3er5eQSRslD4AF3sOwkIeJGf6/+O6IpiKSoV4Tni3mCb2zp+K/CFLX5Qc=|Chương 1019: Đâm xuyên!;2TH1u+e1N491hcEKvS0BMu1I72R2otdG5FYx8ZTUEt4OU+VEM7oMyujuFAW4kJ2Q/zSLLWZSKVRCDZx/ttV63CJG5svA2RGQBiMKVCMQ6zDxqUuaR0nIK1GjoMez4NoO7miMnVox4uRoswYrF5hb/DGakXuALRgm6EifqL/sh9s=|Chương 1020: Kiếm khí tung hoành;5MO/JXpZ0n//igSb7wD2kA2nfjudM820azozYYoXYzCxjPnqUlnhTHSbdsg/RwwOwqTJOUewZYxPD1ch8aLNT3hvQ8exY+owp+AzIPQZjlHzVWzZnaPEWmV7fgvVX8KTR2p7QleDkKEYa5RAyeZvPaUu2Tsx73Ox+1KahhHz9U8=|Chương 1021: Giả heo ăn thịt hổ;VN46YBYTxYK+2SOOhwejxVILaAwugBoYtbhUwHtB8sM3Q9aXrKkOij7FW7ui/H17GZb3s0O5K/Nvo398LXEK+uggcH7017cPqK501i3A4JKgJ39jISq7D1jdWlxEMUCG2PQ2bMsewI/UGDLS7t8HYxzXT0rZYoY2ch4wz21JBEk=|Chương 1022: Trao đổi bảo vật;/yHc5deS1vFoAt75BCOtEk28HZgyQ+9F6xbMEw0w2YX4tX+yjjXRg7msMw+PGkaAe/4KCzJY3vUDpW5XUIGXUFCCwDNZ0rIkxJ1GqVAXRQcMVTAXQ7Bp3Icx0X/CsrbfRLZgTCKJxulJpAOzglWQa+UEkStl0A9FVsY0H0/AY2c=|Chương 1023: Thánh Khí toái phiến;/jLpWWmhUn+kHE9Wis0aV1FZea3XJSNqcDBRjgnbfAHDxelmY2LQfbdht+OQant1W7GjVjlrDbLmngSb4CRPcYW2HMXBUsm4xn59Xa1bBGqhx+37pDb0LjWU57mxlYfvbdONmPCL8crwojiMbq6cM+a+SDCE3k6oO+x7Nlmyls4=|Chương 1024: Quy Cốc Sơn;TLiuB2KUNSxbCr8VczBGJsFFZS2mNH4yViDamM0Kvyg3Ef72n6JWdP7+JEkLaUaa3IjzW5uOKr3nlanSpqwu4ZVaQ8P+36VJIlqdRwPDkehtI6BUeAf0xWr0y1dxNOA/ztKK98xLfF1KNVannfGy7MCmpnQMnrrnw0glkD5MRfw=|Chương 1025: Không phải ngươi chết chính là ta sống;z0XrNM1sYDfNv5yHLFzxsusRUZcx2+O0dbg9L4VoRZhqManvPvEDxcKADXfVQ507h0GnjjO2ZlWi2PiSMUPHeQtNYD17SQJYIV/gvxhCEkjKtOpnLPSCJwQs7YdKks2zUQVSNqb6ICAR/7PGI9dfd3YzctrDMW4Z9l9Inxavll8=|Chương 1026: Vương giả liên thủ;VPwSW8+i5mSZNiajnBrtx3n1ydPw51GGbH4T1h7K0RlXbMAV5wImFDJ8NMES6tjJD1PHeWCudaB732c14UvuSSL9PRZz4T8uwNOkIyioTXpLulGPM2YdSlMWsI6p3/0DiRvbKyDpGeX76eU12F8MliQSLehmLfbHd4v/pKhw5/o=|Chương 1027: Diệt sát!;r58Eml7Tzo4VqQnvOcemRuypnz0NQm4DUoY+THGz6gV7eT00lrzdcdsJvtEvJz0paKGfwwXYtIpsmcv8Y9t5JL+R01hi21p8isN3+/Abc0GLdUxKpYScDId+uljVVMtgS8iEf/JHiKribXXGBZN1Q5uy+6kc0ln1qgZk2PAO248=|Chương 1028: Căn này là phạm quy;kAc8S4Gw9dVGboLIDU2gwX0r/Ng8J2Ns8wik9/6EndM/4YdxBX882ZcJqMPaHgDpo8plfB/rGx+eCTxChS8+YwjHYdRZNhnMAQmLkg1z3XD7B3k2myBZgw0+Izlx6FTxBXYUcV3AeGH6Y7RPVD02PVQkimk8mf7BZG9g2GT0gZ8=|Chương 1029: Yêu Tộc Đại Năng chuẩn bị ở sau;DuQKFDo3gparLlTtRY6Tr4eXOQMzwVAulJFxd/Dn9RZjsrpvjGtDsj5YFBp59nlgZNXzzbT67fwjLJrle6a6XK8dNf09miQHi8xYkP34Tf6yY4Ia8G+DRtP3ghOPSAYmovlGJvFIHse6I0IEYjwhzGLoYBMnPbGLftBp1kkG9pA=|Chương 1030: Vân Tiêu giới;Yab4zPSK5pCa0GBxeMlFdi0dQSshSbpxLekCZMw+rlnfpPpyHHWa4XuhJgkaCocn6E2GHiruH0hWK4Xs86qxbGDPLvNf9nh35jF6BfkLw0LBVeNSR4wZYJ1cQY0C/eecOEVX5NXuxlhiBY3wp2MOVUQ6sp+JzCUnQvWE5XHd1kA=|Chương 1031: Trên biển tai nạn giao thông;F5/YPJSv9FQReuYUZPvYSRy4eIU2jtvNaGo9fWqy29lMva9qZWcso9Qvtxt5/U6AyocZeAj2HV7sqKK+MTswnzSpB19znx1Ju1WRh4V03LtweFHr2AFqGvTsfOaL590YbYK6NA0pX7X6VEPfURbEhhTTmS+pCo4O7pqO1QsbRrA=|Chương 1032: Ngư Nhân Hải Tặc Đoàn;cZwfiLXe6bQtIXlf5OoiEnmHos8ioKt7AfY3tJS3d++KL5+Z077t6wv0Fgiz5tCRsxZhxGZsVtkKWOtoh2UY6rAhOUfAamjfUNETVlVCKLc1W0mllwU8HZNrlGS7TQeQYGcwDLGuMJgtdyxr2hTgzr7FAEdjsj+VrEKp8fWM5hk=|Chương 1033: Bị tiêu diệt!;ZD4Mqs8juKz3t86NPWoiUx8d6qMiqbzLEsMUHwpxjFst6H0JYq/SCIXJ1LFG+W69xU1jHC/sUaXawVQXYRv0RcWoEKGB62AeLu0uHfq/A8yEuTbH19xAHlo7ZR9f4H/TT/u9KaqqRVDuIOXrBt56p07m7y2LZchAr6COSMVS/AM=|Chương 1034: Thôn phệ Thánh Khí toái phiến;bjLMhyYUFqjJzmE6qC19njE4BfPVymDOq7q7C93Q45f4YMwKWyjRbsbOtfPmmUKPrM0+9SMFY/6wYF5USP62FIk3158PRysk/Moyao6mq4+j7ztGl1mmh5smy+/1EOAe1+QlOE27cQ5QWaLVjzPSC0rCzhRKcsnoAWhXMNg4MLs=|Chương 1035: Kiếm Ngư Vương;Tjo2x41CdEuAMgWrOzOVxla0FOgP1qb37qEa7IgGv/XdAwumDZ5O1VgH3VueyQd/8Lt2WL9gunBg7jRxgqQPlPITvGUnWqhaLhed49sOi+PABXBNTsNvqxxH7NoUF0wnWFSPnCLbBRD6mxH57kR2jEp95z4J2HGq4jHcaBkPgIA=|Chương 1036: Đến Linh Ô Đảo;eRt4etcu5b+X/eJw+6gxqY8oMAfYSZhW57iJoRESlQUxqkG5CgTQKFvG4HGPARIQLjd0keOH2lA7TCPuzXz2IqsJiJAvhINQ5kvWxfyb9W/bS35rtRWibsbrJTaWo/GWJzo6JnJ5fpo8QTGfebBERXvmISx/7CEObbOB4SyNgsk=|Chương 1037: Không có gì ưu điểm;G4wKyKESayQQoeD5AbBmYa6Jk7r+11THcRabmi/Ih5An/ITxx6HbPgKSa24sAZ89c1pL2Z6u4XdRPxyRZDnHzTg6AM2tvtpTXwsZyD9t7AUVqe6HcOzZGSGC7bJJW4NtRGYKqfIqr3WcB1Ebl9mKWXBIt6LmhI/Dv/e7+z9A5lU=|Chương 1038: Linh Ô Đảo Đảo Chủ;yxcmdrJZOSfxpzPLMuvsj88DZLuBLXf7ynbybX4kMtL8EZRli/t7rFq9hqQRzFWJsmlCVp/AgjgJVCdjbx+VzvVUh16hxuHu+eKRghLln6EOzb6GITHWrdGe4Bm8FKLr2hRD3ne40qpz48ir+zMhn8NwuY9Tyl2d96+5s3glQi8=|Chương 1039: Có thể hay không bao lại ta;c5lqInTg0hc+YY6tiQf7UqlYoEyUYGOcgvRzyTxP1xqfZW038+Ce7R5bw7dgif3gicATN5iyzyZnWMGNf1Z5xxP2qJ5KPHJkWDLWNmH+O7Nb9sLBeRl9cls+enOX2pYQ7oQP7YnNMpt1BbwTTQDMsZ2hQneP4Nf+igNVt7kakmg=|Chương 1040: Huyết Ma Kiếm;5pWA1puzDxioC0qI9PrfhEsLJ/GxEGwvId4E38jF3y6+wugrw8XypuM1nBwM9IHQUBE/hTQ6LhN8Z3t+dFkGO+IA4/wV+VZ4ikXziQF4S3Mo8xPYlo+0WrExxztdhaNj6yGvI0TvUbSpQ8NMLgO19uMRIqmFDkcPSFde8O0Nty4=|Chương 1041: Tàn bạo!;i2iCL6UtiBOg+XwnK+pIYuAAvb2LUzaB+6MEVev0MZYYzsoD3NXT7LC7721FWPIm5v0VoJgOH6egdMFN5GwpQo6BnllPbAfZ5AYmuJVlkn0WHq860NWwL4HZ1oN0VPSGFv4n5QbGKF77wORb+5GG/7dJs9rkNwlplV9DUDIvO2M=|Chương 1042: Không hề có lực hoàn thủ;dXSuVkYuJRpcebZLoXGFKIe4z5YzCTdQxkGbQVfADEUJGcLFYEBokbpwiEIStXN+hhVxsHTbJG4V7gN5i6wm1FUiS2ITcPSvDXnLT1Mqyw6PS94LSSU4B0k7fdd2MELOdQ3zxoyfDBQ9BlR0kOLEp0lB6ApbhZJDvhGtHmAQpwg=|Chương 1043: Cầu xin tha thứ;aT3wUSj83/FsUewz2kXQvomrj/UtraM4z5jX5K/SrZUgnn0BGktknOEcxa79U1CdJw0C25c5srhoe2xsAEIiNgGZiWH9gHVDqKd5bY9SHH8mjw7KBdpcyoxnK/pnarl7MYTuOTD3D30/AcImHyVm5uGgkn7Uf4GD5wXahtB7y0A=|Chương 1044: Ma Linh khí;DNACkf4HERPrnQUJTOvPWeBUT9lZ7qmRnj3yPy1bXFttD+xpeKJo7JPRaRiMYvjD2/hHTCfYbPA+mTxayzc+l8qylP/xqTDxSP1XNbx7q1JL70At/52pMEU8wD0M/H1pSakwF+9MPakfiWLoKox720NtynlZ39so0JpB9+TsZF0=|Chương 1045: Tiêu diệt Hải Yêu;+Dju1vajOyqsjCZQ76IqtwzOxyYY6o0zxLpkfB3UsAd1HqxgY85HGKBmVEGj/x14kM+FE2N0iAqIUd+fMCU5/rKAPDlU/arh/OnwIscRyZfDIaxJAkygzK6TG6gNbYYdXQ1rnOFCrUjRWXft0vnkSl83W7NeWQGeQI9/44CB0SA=|Chương 1046: Tử Phủ Cảnh;WY688iBDR0t3GirlDjmjjEojjBVmz3X0c5aea4ULknnrJzdHenveRiJp8A/Cj9tDgId3oOe8RQnn5yNTQ7PC795Fz3rc3+ar43O2kgyEo1ns/N2aKHwDOofFJTcznIxbI9pl9BdQqYgU8+7Z11lfjR54AlGrxiDQmliujnqCf6w=|Chương 1047: Tử Phủ kỳ quái;D2muHvYYISASVyvZUr4/XfuocNi9y0JDd/a3+MQOCcpn0It6ftFoygfjWUDOjWxgUpG+oad6BR9+PN/g5xtiIca3su3WRKc6aVJP8dlnt56RWEzHs6X1iMZQKq0DCv3B4kjdm2FUzOUxWi+8hpZdFzGqVaZySn2Az0JwEcPEZGw=|Chương 1048: Chấn động Vân Tiêu giới;vgEyrms0lMAnH2JQK3ddBOQr/1IWONrVreZqXYRG20N9A9fTG7Q5i+G7FEkouINDLzwB1UZdzqjqafIxrK1P0XEkoPdTg9tPk09XY1BQKfRHDttsFDXEXjx/0ucEUqq1tnFVLPPnxWYm0tj7ziXXY2YcCFQuihr2dWfvCbSahb8=|Chương 1049: Phong Thủy luân lưu chuyển;WaO/mB4S/W4KHWFgu5SrBRQ+f6lfXIpeVrmxH9Yg1WjYNtkB3a8MRHI1S/3vgFDCrVZPA7MnpPohajZF8qc8axLWdnbgN0uK/qLz34/n6zMxFxr+8Ld6AJyev+ZJ4uJEdDTodWoEStZrLPY+NjoSmJrBamVZUhSKygww+ZIwBD4=|Chương 1050: Tinh tế cường đạo Hồng Cân tặc;Xq9CNMPZPu6HjqAckpFlvNpVoZ2Zr29yC3dE7LXwWy4LSTFF03JvkwoT3uv5gWcQ8Um6jG8gMuLiPf0gMFggw1Y1vhG3pZbMwcSPoS+zm6FWciFJlZXM0SwdpvyQN0Ru3dWPwgj34WWBfgf9GvDHP8ioJ9MgTa1jWjG8YTiMjns=|Chương 1051: Lăng Không Hư Độ!;7FdUXekzEU9WyQiDV5cRIrnBReMieQ0NZ8DlhVLL/4rBMMHm2pnZXpCr/3jp5k0T9gZYCnHjPHTiqemuh++fvS/FjfnumbTxTRIepZDEktuYFA6rbIlMVzLG3qw2AECYvYk5y+BCVYPfLtdfYjXRC9JWUgRIyNzSU/PeCGv7uGg=|Chương 1052: Thập Bát Trọng Lôi Kiếp;jkvQj2FtUOMwzc+hdQKKlp07GY5NsRFMQ+hrKCzzGTaKCFyxs+3Nz0o5cyZN6lAkMdLFQ7Y0ShqjqDT/2KC8Z2JcQAGgZYtinRC++nk5C2JdPzx85PxzGU4WUvG6T4MT75DZ7gs4zOCrd1DSZBdc4PnGc6Q9kD+dJFvE1SrRnto=|Chương 1053: Chuyển di chi lực;j8Hegi9oUH4hEBXY8z57ViNTVadGKRhtpJeYNdItb8MjmiIQiCcrZuRtIwNyq2r2Q9uwz6VS5CwbmcK2A1qAf27BLDuimkhkzP0HxOqF6jA0ETAXnYOKpKV4HZ3KMLwhnSnG1N1U3LFNGQneTeYtYiire4sHDxsbz9B6z2M0Yy4=|Chương 1054: Đem hắn cho làm thịt!;Cpf/efeNlytSlHgEeh7xeaUzvk38Vtq5BEf5DW6DC9uEAi9TSyG5RFrBcU/F6zzGgUBsOk+7dbziWB2TxdMUX+98c0rHojFTPppgOqxdw3RSg82rxlhWyDdh3o7a5v2bNw9hbfmDRZKM2g5xebGKAijiRpJyayLNNc13HxMdk3g=|Chương 1055: Đinh Đầu Thất tiến công uy lực;r2EEHotRKi4YNsI0Wv9sxZ4Gu9RRyzvj+yPOrjHiIii82Bb27aax49nVjjqT9x+lue/M7MymZ5OW+nRpa5O0NXJ0uuEQSGTu1wSvwRcbYxJmi6N2UrhX1JZJA1WdJp8F4dAL8r7zHwD8Ylg7VrxZvLrEYB16TsWaCyIYES/pATE=|Chương 1056: Về Cự Nhân đảo;uCL/MdmBDJr+U9kFnKYWXxoSrt+rHJ/6Zw1AkKZlMUk6jcguaFpJTttzwbL/Rqb//k6MR0kJ14MeO2GiBIUpzxVyYGXohZmXCUEi0mqHJd8F7YnNM1YH/4/pPUmfpnbwGdu3QfC8rmMER5cZecvMMfkAJ96GW7dgVTalRY9kXKo=|Chương 1057: Đối chọi gay gắt;jXHyWYGqJeMAYkhq1Xrbz1sccgCD57a0b01TS1GZpsl2TN8w/fIVZHTLvOZsDEANEdSsMz4ZswBybDhsKtFuxVW+Jsk1LqudRuDtc5LNcZFigo1Inue2frwVspId7ZlLgyNbtDThgox47taHVGilKRqziiSDUqT95Xu+JfDFnFg=|Chương 1058: Tử Lôi pháo;S/en+xSq1KSfqHmhJ1vp+zc84w83jVMF7koUu+B7eVB/xf/5lo26rS2TWafjv+j+KVYdmdg0haEE9SFHpmCcns2PvNk0uasEOtH3ajASpjAL0Of3+1i3j4MhcS3sT27UrxTCWDLW40TyPx1lN0MVuj5lvs0Hbt3EeWklhu3OHHY=|Chương 1059: Thánh Cấp phi thuyền Quần Tinh Hào;LXaDjmcUMT3H7u8J4y+vXbykotIwJ95txx4rWCi/389wRfVJKl9vvSR11ABAT+plJYaaqJy4fhccTaZAcgTjxxoLD5nUhYSS3bK4xv1Qfkhv3KQnGYtQeFzHJN8SHfkLuTLCaKqQ9VAdqWGFnfBY0SDmf60cNUemad+nwXVTWpU=|Chương 1060: Hạ mã uy!;SifRJ8X2Mgt0Vy+PqI0RmumceytPm5rTurBSE+AIC3nsz9p1x4ksnphmUKtvEcrE5xw30sFiP0swf+DLnKnv7G/zXhcN/FofjUOh3GA9dxAapHEZr57zo+fD1h9Zzykz+fjLHMPh/PHvha/54On7h8jcoEyAtJHN5YKZXenJYuA=|Chương 1061: Tai hoạ ngập đầu;xdlT84rSBqgCkJO56fznbYi1zfbBrjCmTJ8JopCsFI8UR/O4jt7itRXKwv3Ww2bZvwzfjT3/4A9KjgXDdb0ArHQORaUOGVoUfXul+lW6VyjwmUlBjNgwqWfrqnl/tTYn1rKli5HACdj7AUy/9i8z9UCS9XmUtlm2EHbWyia+2A4=|Chương 1062: Thần thông trọng lực thao túng;y1yXvaB7rRbwhIt+drjnnPIYDCWH4+vv17J1DB9nJs2MkUYfPq4Qwn+wbm9PhpkrcDjdSgsZxrfrJUpYr5qJ7P59J1LUHxkhCTmmuLwgD4QTC4U4L4lhIMSOH9Usjk/Pdglbf5nckbL0WjrMNpUKSWxgOvNgmv3SADoNiv11L70=|Chương 1063: Đại tai nạn !;vcw0AliENVHDmJYhM/IF/iL4T59XEANDvKj1+e3s0KsVB0H+m5kfvf4N9u0zoYIC2ftWbDDrwxHVbDbV/krTi4Ov1fpTdVr+fkhfElGu1QyBJGGW9LbfqdPWF95fSJJjnv8nruRUwT24il+VOvXBxnyyvNxXtz9SzcCSA7xr1G0=|Chương 1064: Sắp biến thiên;g3YomqADpGgTBLCOL+EUbsxn/SQ5YLoFkYfwP9hWIvfm9++jq0fk6fIGQ48utYixePZ1PknqeGKBw/fm79KE6KK8yueJZWSXn0TGVQhWGzu1VSkWLqATrNnNztJAXpA2aPtK1xgfH2UPaP3r2VzYKfdxP9mz93hT2iGaehm8rr4=|Chương 1065: Đồ sát!;A6UKD1KgOHHdzkS3Y2dpd0SVfz2z4cQxpgWeGJdXkcaHUQyYKiAXVquXuRb/ZtcRI2qX5GDmY9DFb4rHJGLiXlJP+i/0Mrk/MOdApHtZ6l/4J0aCnOiLuugSfgg+KAacT0+qbjFhHhMT4IOKyXpu/+nbgbTm9+mZ7aFm1ICzmEg=|Chương 1066: Viêm Hoàng đảo bị phá;Dy5P1Kxmtl4zYdbfvKhOQLHWe/PVq/YQbIUJjW0VuFbc2F9cDDDdHKFX+ciOOjzbq7/RLqI+NRIOezAK8HIUWd00/UV30zJv5RtJjCkwzW9b3AtpioQok5Z4tKwtKVzRmUB6pPrtMplbjRrTI+HAKeyQEw0iinA4HChXNPYX6tA=|Chương 1067: Quay lại đây nhận lấy cái chết!;+9Xg3J+g9t7SxvXMqLhszSl/ipUZqhRuKB3GsnDm8LS4ojAunuHRDAdhcorVc4QwWdgqJ5/syqm5QQxDcBmKALTXNVP9EINLctlhuALD4VQswXBSI29sl2N/mdXrOOONY2iBzQKn0+q3na9dUWIZNfiVEABhne/iCfnt4l9h1cg=|Chương 1068: Không có khả năng;jfgtb0dYjPCKFEaBKzJLP/Jb3s0zpiUGznPhSldJoTANFpZruTHVZNv3VbFNw5ZxhCxXauikCU3hyNi7GiMi8H/2cS270Hc9D/rp20A7RHV4LBN3jxXWGnagSoynTzYDO3mPd08TIUvIeIC7e6owi+OheeS2H8/kasGfodq9GJI=|Chương 1069: Cái này Thổ Dân phải chết;WUoRtt1Urei241bZIXwzTKF9bZ2IZ4rAwjRI8FyCU2uBipMZMt1NNgJu9uL2l90pgBFRyVOJ9LGVO9/CFoNSjK1HAyVM2n6zj2OhcBYEbv8KX+iPIYRiknqTZrGUsD0MxXva5wNKoQnfda/NfoAkxkWK55AIjm+XAL/K3T4J3Xg=|Chương 1070: Chết hết;K2iwM5opLhlu0Kwzi/bB46M9WSAF60UeFEAXWo1i4TKoikbtYpS2zXiQpaNc3rJxmfctsU0CvgqWE1BlFI9EpxI8G3c86fRW5a1bjud3YnfdAxLuBX+LlaeMj+pzes4ytTSazmjR8OMH+yfHFqEWCuwRWEfKuDiLlaD1DTNGcOw=|Chương 1071: Một chưởng vỗ chết;jYafrNzQGK7Y8sjHvTCouq8us793ejjDAAzVlHwrpPiLN6rJKKP2F5+FzacCHWEd1v/mIwxK5ezMnGxlmi1SMDCH/JReSMyE0qM4jp0ljg/AWIUw5DlkVScSOJYdfQo/1VLmaqan/A6BJQdu87M6MQMirRtvB2L6j1ohCFw3XUQ=|Chương 1072: Muốn giết hắn cả nhà;2F7vkC5i0ypkyfz7ajYOzxPiNPwl3VlYWTLWBNmkhUKLLTwQ3NAZDhiUw41GOeg8xLZPuh58oYWjvYRxHsrKIF5Y17Xj0Yx4gFViPI954F306lajlBEoNVhmwKzG4zPLYGq9GrQMHOaJ/2f46ch9EkFv1+Sd5qOsLzSsnHt99RU=|Chương 1073: Yêu Thánh điện hạ;Onoxu4uQ2o2k6qcDJbdNXyQRq/4DtuouaXYhvwCo3ju10QgfxmHGEzqv+OUFLr7pqQiUj+iNpzWm5/Jmqbq+KLoqyw7MAU86XYfusiaCPlHJRHuqfhbghk0kQv6/12O7A9UAYlpdbggP+7AAjjvC2dR+KcajLguOMKlHUIeeJXY=|Chương 1074: Đồ sát Viêm Hoàng đảo;BGHUtenQxUI1y5L4c/s1USEu1UHvYS8bAojm/OP413udtHJcf9fq7cOj1QqvjclFPbX+7IQVdCFwoJmCEcZKRovxmKeEAdld39naKkfExCAqnJiMWUngDOWM4DR+24tY0HGNH+xl4Y/Tv0VqlhLuOc+vRTfeVKVMYWQLBUdOyEQ=|Chương 1075: Đe dọa!;7XZlDk5AVdsFlgO5ewKxHV+g8IbyhdBrOvruyUWXddK/elusfBXYYJSbpgaTNs8JTqVpFiWxiHp87VmyzlZfK9Dcn1gW5S9gBV1f0vwlntNzOHw+pzONcaUEf2WyAD37uKj0nqWCQao9YQLVxFuMWchY0kJvxOBvXYIBgyJ8III=|Chương 1076: Hạ Phẩm Linh Khí;u8femNO03v+ZpeuSuT4aHbCAj5F/k407bWABm9Lwh0jsKisoj1zcWViO8xFrMQLCCS6ySeHR1dk9jaGcw59LsEuXewCbBeVGi9xn7Ayr5Fbls6mO4QYoetbNc2r9Zz7H+grGnM1SPpLOCEYQa8dXuMHCy8MJ8wv9ibnj933sFtk=|Chương 1077: Ngũ Nguyên dịch;OxqjoVXbeMu7VDLUePjdbSh9qFeLrbK8CGjqogCSrAE3gmWQz8FRaLK3tPzzBZaHVzLSA2ADfxixyRZvdfSFAV1Nz8cr7d6Tem1LK79uE1HVyVdIYQisvx+qRBOV74XBPalFaCe0Tpbo8e0MyAOXwdKCzn2qwFVOLtwrsUlIDuI=|Chương 1078: Đại thu hoạch;uL5UyFWWGO6fl7YE2rbwixjlDEXjcZExI1GPu4vp7vyllMSgALja8LRYW6GNljWMzcxB0x+jv3znK46txoCV5ai8AIAP8JSsxniP5kx+9wn3JXFhN2i03q3kNFMytaPccc549e9HCohBgXyjk2fBjzT3q8XgqmA7b7KLMoW29I8=|Chương 1079: Lưỡng Tộc kết minh;7DyB7L94EjKlG43Pb665yg1b54Vd8IKa7/JRT50mSaomaG5LUrJCywJHZ3gE6h/O4iy9s6EQGtrxYObSAl3yIO4nEGGrwbrmj8C6bh4az1iXAVxbbYCgMfItqi7tLZFRQoKiTLgkv1poghRdaUT2hjXMl0L0sQ8vSk7s2HxUMbE=|Chương 1080: Nam Cung Vũ mẫu thân;Ya9vG4Mi7oezhIbSdxuFT3cVrOMdgmV8+ddIbEd4i3xFWcNJSegdKYLJAWl8g4ZRXJgTM91+Mpdb1EU4UdN96+uOJgs9aC2rQzai9/RiH7xk/4AS1tgdPEhvQLJWAA/y27uWH9pwKMXKFFTaDu9AgG9Qgfp981iIEFJrwjKy3SM=|Chương 1081: Chân Long tổ;h7fFpcNk+yt0zL/G/ybgXPy2TDjVItUAx1gNzcdvB3x6CJLZbBc3lar3L1TmLhrhOVHa5Um9JsvPCCRtwDEFyEiOhdKoiCSkLHrEBUGIPKuBMbC353RztF1m+pzcSmrDLjV3TY1X5mNZMuWjd9/4tMoBpcvcHEgYa2Ux5neIMXg=|Chương 1082: Hạ gia Hưng Thịnh;m5L6rzVbx2IIJsj9y2Yp9xd2Eb03D/BWEzE5cfg3mrCk0kBOdaZp2Fdci/4S/5oPGtLG3eF399A86aDAGrvXCJFYK9Q5u745q9f68wm3aTLh+jqCqmICtASFDQBkS8HltU0xQuAtNGamH8Nkgad/UYj8loKiaSp88veHp1tydEk=|Chương 1083: Không ai có thể làm sao ta;9YXbyhfRHsS6QDaMysA0jybeY1DF0mWElCCcGkoGHCzyzgmCVPGeXP8tCGEarr2zckvQ+LFNbPjdSkju3s6EWPKwWBa+tEAVyVyAgLgpCBt7/4n23tyRvJra6aiZkReyzqsJbb0mt+3qteYj0sThCFX4JLL0NntjuRNYOwRcMGM=|Chương 1084: Trồng trọt ngũ hành Linh Thụ;ibheY9dqpP4fRFapVumjC9x+9ks9NDcqLMOiBikSN/DwUcvrzkx8f9QzCpS9aOJzXn/nbrlxTX6NGQGpY+TLsMlF1x2W9q30kqZBpt+meHfchp7zJkr/cCDVAoGmALfAJEaamwtNaXX15z01jIe/xTda5B4doOpOtbYVMah3yNg=|Chương 1085: Vương giả thời đại;OqvTr90OHk+WPd58nb5Tnj4rDUwHY0LLuK8ZuBGe3arser+Fptp9cJQ2RZn/ezCdHGEmXibLAhl2KohYEdhrPJvsrLkM9UDQEtv6Ptu4fz66L/JXjh3MvKp9UZ9MAXSCPZ4gNgK46xuQPk+iC5BfSjJ38QoHdFUGV9UK96KXKQM=|Chương 1086: Tiến về Vũ Trụ;ksauhOq6zdU/V8/+nUM0OxBw3quCmhwrRXwGyjx2hxTFqKhzA7SybRlA9CAseC1cwkBx5l9N98XcGw2PFYlNbTswLkadkHMS/saqFX2Pm/ELNNqIrQi5kNUMSj9NK4RUaHLLy0sCemdprC6PJWEFoJ45ejEDEQUipp5ipbppcRo=|Chương 1087: Càn Khôn Phái;0Z09YlX3r4D0TvDdHdmtRiI5aWDyTPDRTgSxFqFTkud3Bx+1rVOb4hqtWWusz0NXocli494PzjqfKMTz2qa1SU4hB/FPX5i4+WzvcdjDlgBDgM0OGCVWxSVWNGi/ZL8Pxrd+fL34/XN0KyKcWeZzqZU3gZ0DaY2Hl0FrtmV3pJk=|Chương 1088: Viễn Đông thành;u9mWesZKSxHEObKew4KVkClYYOCneSBRKPcdxz1ZsIMyTDoqjEwI03vRhPPev10uuNdBed0U0GMEHnPGHVtpVlTiFio5VPC15feQpevYzQIS4Z6eOWCLZgG6K3JQl8jXbRkZmoa4nnxb2p68SW+ZSlHcbTB8Um3RACeiFNvYgCs=|Chương 1089: Đại mua bán;mHwdApm2lO8K5NzUjH2HQmRkTvTKNNNEO7Il1X3+W3mb6Ek7W7L97jReQVyk8nxpp2VK0BAy9Lo6l2OyNfgKCMTSXAYLQwkhIssuOf+eSrmc0nuKzu9KLmwKF5lU1FCHPV8Jo9aOvKZZZMU3aIHW2qITFz7KVwn0RGiYp+AZNGA=|Chương 1090: Đĩa bánh vẫn là bẩy rập;FrJQ9LYoX1pGLyTWN/eKMQd7sCkFbGVBPfYfw9LTQqjfNuyawhZenDhdjlCh5bK6y1lYkz8glARDOXJsa+mGQ9GGHphntPhokwVmkbfDKQqhwrFHYqQyChF+XvwM9pmpTJZgFmaiZPyxRHegnxA+JSrzYat5ZYfP2sjybsUavqk=|Chương 1091: Có tiền mọi người kiếm lời;SJhv9xdgYOb5bd3u0KQpLnAciPdi1Ka8tfzj5r/osypOZfgtfOuh9UoHV75M6zKaJCJMRpIWf+edkhHFAFfgtKKb9BzNseO2DgnbmHfRGSGMml99XYTnNN7FYDrFQ0RrfDiDO8NuB+5J7rtD7ks7YYzF+LiglUkILBHRcgbGfHg=|Chương 1092: Bại Gia Tử;bFr0ITLMrw0NG8eXkrHbFBQgboerIRHUUhJnyKUNJzVcAc+tKn2Y51bhwsZ9ahOqGLHjtIwnyiNy7f/YsK8knczjJH5OuayIkOnGh9Y6xeBcHr/5R5H7EUcZZnBJSFSfDGai1Wqd2cdBbcyjLmKMjrga0Yma8Lz7uGapTT14Khw=|Chương 1093: Người ngốc nhiều tiền mau tới;2G7Qry/QUjaScmUgZNiD9f0Ifhf4nupV1DX7KCe341wVouWG5Aqc9C3LbK1xUyAxJfyEULtUg8wKuLSLOuqPaYRNAVVYsmB/mdyB2k6UNVwFjPUPuR6O+SYR6+SF+13wLS8Cd14KCj052+S7qqaaE9kBYiccxrFO9hZsieKUd1U=|Chương 1094: Ngươi tình ta nguyện;5KxER1KImgETsV7jKj42yQHLPpmvrWwKTFqjwbPPfJiO8GclB/nNi/KeutrcbY9AZ7EgbG3qnYx8h82kefXnzWAQpHat5VQKCl/ufAcaMu7HmZX8HNNGl4z4w/jq1bQSPnr0pZ/FZ8A+0VcvtljkzfC+T0WyxFbHYWAU9YXG7mk=|Chương 1095: Không có địa phương nói rõ lí lẽ!;ae3ju7/dHwaRaQwiLmymmEVscnY9FqJJGoaZR9tbDYxdaI8OAJSBUx38IUze7++x4VcVK5Z3plWLEr67brydBg7BRnod2xdbWEqKnphM6t4128xsrp7lhHP7e5y8aBAa+mezNZCVGYoCvlXE89tWxWF2g6Lr6VzBzM74MwUmHbE=|Chương 1096: Đại lừa gạt Võ Vô Địch;uI4tywTLaWmBwdnQ7Q3196psO8dg3f69frBlUVn2I60PyUzcuJUZZFb3+rBcZYuBbQszAqUTln67BDfBmErmpHON4QUmCfrcKmqhATwaJZM9pCGiXTIyP8WM0eizPRbuzSl4MqzRWtDHTshwad19F8X6ZkY0cIU8TWw7aOu01qc=|Chương 1097: Một tỷ đại lễ bao;ziNl9c96UMwthH3T3vORTilJFvSjMKeKy7SMn4lnQlQEOjQeF2G+MR86ZggCo+ZByvffJ2XJxg5TY3mytxCkCsOc0D/XMSZs8+2PnYl+wIdbXt72Ph3majUYaBa4z+VtXHpCAVI6yehjzedjs1XRND6yUuPimwb8H1CM9SA6dXU=|Chương 1098: Thế Giới Thụ hạt giống;X5I1q7kJ54KZVMI3STSyNQyy+wYqrMJo9b6GI7aBwSwjhZTsCqwhqdWHIwhJWE664WZyICZtd24ewWuG6aRdjFNgxmVs7fDNTUqDH7ueMO6Pk4Fzz50SOP3ZRbValldRI5veMofhHRDIHN6smp7KH6VPSa9QSG4qwhg5l/PiU9I=|Chương 1099: Đến Càn Khôn Tinh;DD8EB/eVyDmFYlM689QaTzuZAZx0xGNYuG+vU9TvlPgMMufhGySUhcQbCSzY14iq/FCihUI4KdfMArw+RTfG5o+rAPj/g2+RejvNGiL47u9Y9ASzzzTm4uy4x4aTmMnG10bJWRxsWbLSgizHOnN5kNOpu4nzb3xfoER3VR0hIMw=|Chương 1100: Khảo hạch;Xlnv30AGcKBskIeCsAsYR51Yn+KLgyE4teJQzJBK/Rx/sxUQUqED6DYVsXsTtSL3xBpmOzUBlpPeEYwo6pED8ycVEmh7M3SNXdKtpFOBqi+kKT8p26njr7eUum2xfUR2907K+yk+MvihAQG5iUe+0Hj0xFh9cLFGMadSsiUDHzY=|Chương 1101: Lâu Lan hầu chi tử;wqWUS4qz7CtsOO72TMTeD6FNFHx6VUXSuAAI7KOlOCI3gCZFdneyEbTPPKHbEHjz7/Q7ndfYdN98HKtdosFr8wkj2IFoKWE18XaOgMowKbOc9PP/XNiU5+dVhT3eLRsJexNWtnl7yf9te9TjKS6BmPPyCGbZEnVapncLgT8RlYw=|Chương 1102: Còn có ai không phục;2yjKwKQ6W0LR1Ni0Nfh3iqhALYOlRSAI71Vlmx99YtJOqoBXwc6QaAglz6lmWf4qh+azfPzyO2fxolZNYjKhgX9EetHS+/ijYYBr6vQMHgGqa9aUfP/wQDUiTUxDXbDa66D47FrRv27lD0GjwVwP1ipxyKUbs/qQalgPxBM60DE=|Chương 1103: Hung Thú khôi lỗi;onOxhsJ0KPwZaXbs1siciVCb86f2DCbHpeZ/OphoorE/7DKO+1H29viK5TlzQk4KZ8PRbtO/EP9oi4rl4+Q1VIrrZMjttKK7hTIDmIaFxwwrAye7ZNCio4EjckXINcBoMoZq4KBsEvPFvD0AmSIzujjWXGmkOagoSCg/W9ZiLWU=|Chương 1104: Tay không tấc sắt;xq+Us4fpCOLXbs584RhUYAoYTaNmlV9zdq/as66ciMwukW0g+8Yx0tZCn3GPimJcDG0OXiuJJC+o9hbl8UVMu+2c8qKrjwtcs8RVC5sfqkoslDVldVMuk8iy5fOQRq/ET7j3tIUtKEQVyyPuFdFqLtPdxM0i9T5n+fR7VkNGMwc=|Chương 1105: Lôi kéo;GHp5oVJknrokCmr7/0UjrhRufwhNtKORpooWArJzuuQxGXfBSbCjJYp/KZC2g/5gReO2fYSe4yL0SPtZsWuWuSbAblDkJrU2AP0UGtLpOf60H0AUIpSMUHiC2MMDSoEgySXm5KPwJUSQdBzUjBeGlUx0oO2or3BQYRZXSLkUW40=|Chương 1106: Càn Khôn Bích;ydlWE+kNgWIQPypKEEALz1IniWMNpl/XWyWi0Mw0bZhYEo5wXPz0XYHK8OChdEdg7aK9Lj0XlG+iZnCsVpjyCzRaQb02j5fpNqAmdhuj2hmG0mLKhAVHze4J+as+ISfvvk6t/Fp/mHRmbbVNRLuLBcd1so0Un7uoKwqRQXV3eNo=|Chương 1107: Đại Âm Dương Suất Bi Thủ;0DHCJD381TnxIdPgpzs8M/ugoEMdQFq7/JWMvClKVND0WSC1FPOjg+ZvVfRnKhVAXT58ESQJJfWXdBpc45Akc6qrHoTf97gMHM8tl6gWAXb2itjWycLi2HcCGEBPKiPYSbes91dBvRAl572VXB9AF5twi9HN6drK0Fo2M9uq6vw=|Chương 1108: Càn Khôn Phái trưởng lão;DahkarwQvZCb8Vtu+CE/i3s40DAum5s1FMMCtQVOoGC5KS83MEDFnzxNYZ5EZpXdHAKvL0Vew1hcYLngbbqLt2hDeKHUqopISePdXiUBcPHecQU6aNFzGxjBptyOd6WesGoQrjMLw36aYj0Gkc/ICP8bRa07ce6HVBVi1TMAewI=|Chương 1109: Tranh đoạt;gY49Rkg1KpgafUhJtYjdmRucjYqJp6YMH6fu0dVz14NIOD6nOnDUdLYPMbpmgxsCJjSaj1ogCLAoWpeSOoUAifVJrBpngMywDiz9oa5+g/uTwK6MdqqrpuIMlVsXGIlNskC3usGpa0LbaH/zZ4RNrxrntnE4gzBz/AxqX2WIyGE=|Chương 1110: Bắc Minh Thánh Nhân;HToxDtf6+qoYMjRAO4sNtxOT9BMgswXa/eysrbaasP8nZch1G0Wbhai/m4s/LCRf7aPSe5S8PZGV2BjvKObsA95ErpdUFwSwr/KbomUT5Ggzax5Nkskd+Q+IckxJLOSynKTFrmb1n9mu4KUC8k8E+zWV8D952Nv/Ohd3zkG+o1k=|Chương 1111: Một bước lên trời;4bGILmZ7M027K9gSnkKovNf4bIBVgIjwi/OZBLqAWq1I4u4g3ab7LHvExjVkGvQ/5hmK2pBIjuXvuBwVhH7Ok43o3YoGm4uoeIF57CotUxzJ1XuPrEsov/M3fMZ3fRGsg8qtusPc4wQbdzfehEU0yCtUcvLgXIvHj7GCYUM0anI=|Chương 1112: Âm Dương Đan;tR3KxuPbrjsulPsKJH4Bba7Q0Bdw8DxI5tdmYxnb7fUsIIzkWFBbo6S5BQcxOGxU4LMPPhk8f5rQrZldVpbZin/ggEu3Nn8g6fdfu2R2BqXlaGP5S6qtG6tD04YqnDlQupBp6nyiyz9LQf3kcCsaD5tKes6ORr6b4OkwTRreA3o=|Chương 1113: Mục đường cái bảo vật;Cp8oKQDlmYRsTPr71teQEwKBWAO5hnFGeeJi29c/16KfMOl4zIvP0/Gb7T7p8SL9UhgdkrnL3A3qiaW/nniKIh1epPCFdFDopjrSOvB/qGols+TjHoof3vc6jtQjIyWlFrjeRsjV3z4H1O8Uq4BxPm4rPL9b5vXQlRd4Vzi/aOQ=|Chương 1114: Đầu đề tin tức;wDWmjUu4/KmnqBF2kMqoQtiaRnIjpSQXBbRN7d1R+goTPXskwiJLBQx3vBEsjR1UCCv5dNVveLxTXR6Bn+pKiMlv7YENlBqMTTi2LsLxFg1aoyRsremZ7fZ0wHHFOlulDuvRzmJUMXYYpQZVlIkufnKe1X8LR4Octf+WXcPzbT8=|Chương 1115: Tử Phủ Cảnh hậu kỳ;xZniDH1bCjftQj7W9oAM5/ApMy/wEhjeU5ujhKVuey6YtztDSvbH/TNaiGD5W0lXB+XeK56fp40WyH9qUdTa4hRNnkFPq2Cglorf4C//As8BvexszR6OOSYz21y68B4s6ifysg+F2vMzxPjVPXR3sL+aAxcEnexqGWWcUJ/lKvA=|Chương 1116: Chúng mũi tên chi!;rQ4y9wePXSh+PZNobRGg5z879vVR+VxXfLN2zZkRFQ6iO6ZLoWE8Ox23UcOdbEOWpT/9LdJYd/nIATxebs9YdUXikqeps/3o+fDhalcOLmpWI6kMYcpfrSBVL9pp5ON4UqAL5/bHT8vUutUNuOQWKIKd5WUGVOWSgtbGPpG1MoM=|Chương 1117: Kẻ đến không thiện!;GJWaYJy7ql/rvIM+zxLONKbA7Z0OLE8t8+Vht/sqkhiXhRYiDV99C+v46haqBerhCJRumEecpBUbTs52Ju/+p5rbkMhpc/vi92jG5nkZrD6A0V1OobpvRoDou+9cJ/vzs8Rpa/bNNrOUZfWs/LfUCfdgyQ7nsMDyLLBuJTNb8cY=|Chương 1118: Không biết nặng nhẹ;L0VRudDiJeFWpSRp7lrwV7t3uskZS/3sobxMZhroT4LRdGfHAH6vTovjdPS55L48g3TPknlrGHyiYMWEG0zUNh0NRGeEFbCzRoyAHfNBe8rEUph2OYWGxhyag0vNBnj2FUKHaF4YvvqsAjhwMbl7yDHEcvOtNJNXgwLBazIF6Dk=|Chương 1119: Mọi người đều biết;2d2bVo1gVv2nsJrMTl71F0ujBNeuuJ7LHi9pC8A0jX/J3j7yDFcCNJf+h2VdW9oQYTQ2Z9B0TbL+P0d6bSjL/31mZVldhFZE2MlQHG8e3L4VDW/692a5O++E1t3USFOkIBtGJix7DXL94CrD7oFscM1FqYWhRF1ZBgOekBmV1Gc=|Chương 1120: Quyết đấu bắt đầu!;SNuD5K86HiPdq1aIOce+4QDd1g2hKR055itbWKoSQfIVZlnlaYBWNezazxIFmHx/mTLoSyHzrPXge2o+bgA12hvSQ/vgM+ZrncWlpyBdcl+HXnfInvmF6E+KuML4pQ/hN1TRa60JK3SymufiF8t5IsLV27R+zzvmEM2b5eSOmI0=|Chương 1121: Sư Tử Kim Cương Ấn;uWXaqxm8JY5xOHm/ueRglF7pYwWlvNSltGs4ccKDwmtmCYS2T+DnwWtmfAIlF83jgMgyYySaVEzMF73TWx7E8bvqIrvVt5zZkSJ1xuZoF4xDI9su53WoXkxF8Nin6UE6T4gAR+K4p9OY9qHtIOO9kw5a6fac+pROoMWYp8osZLs=|Chương 1122: Quét ngang;zAOoa+azKzmlQMxBZLAdIqkEsbKR1iXVE2nlSMe9vXLbt5we1K0HVnorzilTS8dZDSDmh/wmJJsVqbP5iIyut050GXBfUf6cGUMGbf4CniiEsNjpceV/CoqlS9e1gLde7DcPeylvk/YZIk8F1PZnpMZEh97JRedUG20bD77KqzI=|Chương 1123: Quả thực là quái vật;ce3Fb7dfKQe1GmPi72Qtjn+HX7KgsA+40TmbKFoEdCzJ8hUVB9PJFkWhvdB8M298JdDeZzU2+XytAZ1O7dOfXsiifAsX22hC/wCs5+IrCl1XmBfidapQXM5QyF8d194MWLnkrl89a9oGOnzj0O0uE5rdMqZcfwwu9L26inz9zXk=|Chương 1124: Quỷ Thần thân thể;RQqljJ9mO6b3a2rJRulUEUTcmjjV4RRKbtRI8dykZr9M1ES9EiUw1lOifhPULHpftfPg7avONcez7nhwifIy765m0r41UrY9/4CB3cIw6nOzUaonzp5QA1hYfZGgwCLGKfapH4wxJCOJJbEqvI2gUH6AcyHAm8mVAZyoiYWgVcI=|Chương 1125: Vạn người không được một!;ygozZhS+TFbilRG7+sA8dWzR7l+YtPJA2Hyd8vA17Zyk9asUX3YrbQ2678QcSUBMHZrjIGh+yQWTFAyFvHKHh/jNWqbzBtskiGRrM3hN8ynwGzkn6efoM3M99m8ouHFXcmFYAgYzY5QdyHIdXwP85PgRuyvwcICI/8CsvcWO/b0=|Chương 1126: Địa Ngục Kim Ô Thể;ztFgtYFG3hKWgsJLq8cV1Db94PIf+SA9fOs5jLhguRreB7wArBen/Dae+zpvKlG2KGrBzoitTc53urqDr0DZWw0rbP+BeH2wektQSeRcFmMck/R67YooYnBn46iSSWrx9yBDbjHJYfMB/7m1Nr5RRSFXC3ZV3O9EJkUKSA04z8s=|Chương 1127: Võ vô đệ nhị;NH1/+BZLR3tcvuar+eb9LNNx2ixpKWc9gsLoPIZON8f1FUnNyTsnf9YwLWvRVhI5Fz79EDzrv0WVwWa3UV2908qQKwC6dHsn1UjHxU7v52DJA/2J+LMHGX64rNmAsZKK+0efUAJYQnE+1raQLJSojBBdHeDzCHjTbM9lZAIZR44=|Chương 1128: Tấn thăng như ý cảnh;pOJUuWp6B74Y/cRsmjGnx4pXeFvXewW+Ly+tAkGVQ+32YOyopwT/6EkbQU2hW52w49IsdleMpReFu1xwfkuVx5flcdGXkXaOhz4N0vNgoGwKVTMfm8Yetp3u7ahXt9ddJa+2a8M6040Qf54DDOJWQbIKPhqNLoajgpnrXGB7lRQ=|Chương 1129: Tử vong cấp nhiệm vụ;1M2wmxDyZ5fmtd2BE5BVQXh9uFL0GQnTi92u94MIbtq8h/oF7v8t6ZnKmD5zL1uylm2kdrudcOszUmrYa2Y7MSVrBgHaHO9td2ZIqgzKVE/YrgG5Y/JITtdAm60kyaWOarHOtYF4vWtGJXvLdqjMfFO/dWm+6sa3iQYPNqZh7Wg=|Chương 1130: Một công nhiều việc;VfTgAEDf+hVxVZtrDPV8FctOy5GMRiALUf/3FYOzvCg21rF/2yg2NDqt9D2o/0piWaeDMzjoKl4KfTZ8+3QHoLwoB+xZLA2VYIiur9yYwCpmz7V22AdzFI7Bt8/G0onCwAfwbKAPLiMZawWLWthsZnJJvbZxz/ppq7xhUHwVzcA=|Chương 1131: Tiến vào Huyết Hồn đại lục;auvWfHa5WH+S4zQxuUbqvTdi9aF9cJC8NG+MXkeoFv8QcLvAMT0Qqq2RmPW9u6nqWHvuVK9qWHmcFiuESxwyWd1OFLG5ganmqSoQEjg06JHcVfx1vVV4Q0ybFvG+QAKstp6nykKVhaTHFx1xiK648Tsp87OLA44awvmlhHOrITg=|Chương 1132: Sát thủ Thất Nhân Chúng!;OkJYaUvWtmZQcECA4xe4rRQlzx0Xhw8mMRqrTJ0qerFb6iIdOAWB/qo7YjltwZpd/LvnT5KHCNIcCR2cjmKMLjwoBFJcVW51mEvcm7nBtiPjZtZSTxkdo8uWXdpieBnNxvRO6E6Ifc+5rjWtTtcBY1EwW9SQLURpm+c3cO+JmaE=|Chương 1133: Buông xuống;brbSS/ctTFvXXl4Rn+gVo2iCCVchC/01biNMWqYd3pnFaUaOcnI8IDrftgnOHmMhQYapdJv2GZalkcADRE/xoF+e+p+p7+ZskrOf5iLO7ScQyS0aRZ5z0sK5UM7m8d+r77Q8cGaMJHQzaiMNqPT6bJxT2AehGp0UbpfjFQ6/X90=|Chương 1134: Vực Ngoại Tà Ma;uwkTQDlX5ocKvRi4b7rjXTegrEXWwd8J4RdNdR/CE8QrsKyxY4HAptLYF2/OpwOOmjjlyKn70IpQrenZNl8Bsu5rF6dsL83zoSx1/QA6Zqgkr3Zy72GyLGQVokIFBnnFGEAiC1yGyOmQKAonpnfnQZCYSq8DzFljVArAyof2tt4=|Chương 1135: Tru sát!;70wXPQJWEN7Zs0Xm17glD4R/KdOHlKT1favk0/Q11kcMFTJU7pTSwTWsxlm19m+dGEL+ju4wR8SnBc21+NMYIhOxGw9k188EF+BjCj0eQY/ugzTa3Fhs5tHoTrcbQGsuTeEpe8tT0GBRh+MJTiOL+grYKfMXnvg3M8c+fSGztQ0=|Chương 1136: Hồn Thạch mỏ;0NeTyVEIyE/V8Ekw54oA/fnSKaw2lnhv3vVpBPYFkrtzfVI8KRtlrRUZUrtX1k13V0JzZJDkGlNSeJyaKfuZW49g3YTO9o1l2ZkLbHt8r7NbNomNClom2IO7aLP9kwNpyECTAmXbkDaT0Yn1ELnWfe/oVF8KqBPk98WbM78PfQw=|Chương 1137: Liễu Như Lan tính toán;TQnlv/5GuYsBIS8UiC24jz2O7DV+Cwo6Baz0eBYOMzzBRdjbR9xfj/AJMWXlK/xcLbV/LxwtWsQyjMfnH5Sn4JMrjemM2iR3K+S1qxDB7Nc+uN5FSHlRx/orX6OR++T0QWykfz9I7lANNkL/t74Pg6+p5uAJZ2cBvaHryG0dmjI=|Chương 1138: Tinh thần cấm chế;/RkxHoUjbbJAXWP9UajiJE2OoOCwI+zY+7YCOiC8gJMrYYtRCgkWD1Tc+10nj4PHlUDnxYjZHNn72f9arK8DLJNbsHbANQ1KCixAFkV2ftCkwIhVQT4HsJQDtVIhWtPKkEHB2iIOfc95rGJaPl4DX60Mm3eGHg/d5CpeokAdfI8=|Chương 1139: Nước rất sâu;46u3sdTtxhhjlsrRopMggq0GGY886lpJ8/juPJtmRzW+2+05Qi+wpMEB2Jn+26GlsdMOA7Q1Ztj+SlPMgOfb+sDu8zU6yluqUVycb51AOTFo3ptcgeAtNTAXHU6vyCVb9c30ya+pFliw9ELAEBGmDWe7w7kioUQcNqWyep7lr6g=|Chương 1140: Hung Thú;7Zzaazvi55G5CNPhVXJVrh8dF6zcm8D+KxRerbFE/uegpTmbARkEfckc38p9/sDJRFXC8w5CNqv0A8DlwwvSWwMW1bk3VHvVWYCQIVxEE20jhRKxXevthQPJRFQqF+k7ZWOFYdtp/JT320bcdTpQJUauh1biq3yjdeoxb2R5084=|Chương 1141: Ninh Thần Hoa;qD9Tx4bFz8Qqwu4f70eDsg5HR1AdnwxZsVTZDtqsqoiKt9w9+YOwA4K9DS12vRwASWPSJuM/i+BOuuoobK1rlHG0nmdLeM9MNCxgSErsEH/4Y6R8mmNDskEBtvshd5dkNYRapbmwoc9x9ea0DiPCgu5FmKvblszX3gNIcN7KBtQ=|Chương 1142: Nhân mạng như cỏ rác;wBbHgEecvxpLxvZYRSShNhGVtjG8gA1w05wrhTCwwmDl75/pnrmGLzLKa/I9lGLQyA1t7q8fwZ6+0wVz2YbUNKltzAR0EC7RkhFAILKkzOdaNi9uwc9MAXKKTSzKz0FyKZEmmOu1S8pQpxUY5DpB2fuuQ9o2MjgN5se6F2nhVo0=|Chương 1143: Diệt Hồn tiễn!;9nCCgioK74X9onHEB0OHBUKrAeKsKPafkn5Viq8VC0Dk6x/qk2rffdIe5JfXG2rj43EdFbySy9fFcCIYjWrjmXKWIqvmB1zYqAPmLTzWISTx1vu2yqhBm+af00/X2q9t9oW8oKcV/dQ2VmqOotQtSw1NZAsJBuS/75XOwsYMxD0=|Chương 1144: Đánh giết!;J9nxU3k2AFDZ+DzYL9AkacLGc9S4hSvej9jel0hn9TwOBscnUmidmS+bCLpKmGDLAq5jkuCZxr7pwMg1qk3ZZwmEXy/P2GYmNyRIIQ14JEZj21eWX6paoowfv05YDQjaV5Tb9KULZe9geEdkQ89hYmt9PdDre1Z8LyKh09q3uJM=|Chương 1145: Thời vận không đủ;ZrRdfjvOo8JcMKKUus4g92j3BEA26Vc7GUNxRmyy5dZcHs6THcq/qiboIYwHPhb0YIWpPUJc756T0wVYjTKi+DjZbJhIiXJBoU5CBsJc4dkiBb8NkmmbNIGBplAaBOIlARQllZa9TSs3F0nSWHSz6Fju7Z50BbMg0De69HMRfxU=|Chương 1146: Con dơi tiêu diệt thuật;MxNWhOResiDhd4Maha51/dChs2OPuXkDzAUapkaC/cAfkmapcenHSXbahmn5yETt0DLbEvo1B5TExtv4oiyf/oxAVlDjTxg4pzMUENmNembZcUgvwprzxd4oIi24usjQk9IwTe3shojHvjkqPlu3Nu6ViLQ2T7QdK0RCrdX8Etc=|Chương 1147: Đại phiền toái;XAVvrCSDw5BZ4xHepcCrzrh/rLg9jlr9jB1oJwI2p7QRkrLoRsd00/ykn3OmsC8/r1kB6RHiDJLQS5JFb90vLkBNnxWz8OhBwDt8KtcW9g6aAfqAoTILNKhBnOpt+LiS2n6kCpoycZltVgjnK/EissBnfzx+XMiA75LYedPWAHU=|Chương 1148: Thất Sát Chúng;xaqDfkjAJ6WmheVvDuFsACoJd2iZaRXP2ei+S1F4ev9sLHXFh4fFUrR46SfvB8JWNljsPt7XEJ/vwbh/Nb7VIL36RC7lY2ZV/hQKQaknZbWGyXOYswOq7mJe67j8hK/Fq9O3A6kOevWpW0AG+djB4cM/lyvWMbxgH4Y4USZKHdI=|Chương 1149: Hồn Điện tức giận;V3Vn2GQqUnDAUklAjX47s9czxUPqmCWgJl3/aSEXsopF0jQlm6PSQO+c7kyzmSQGP298PUXRZk6We+tOl0VxRUBzSImMKs4rjN9E/L87Uk5YOC0EGvldlLikhLwHniLEYlRLU5wjUMzgwUQZk7jpUcm2djqwpAh08+9DUYGZKeo=|Chương 1150: Thức tỉnh;NPZ49F48GwquaZ+kmVHm5AK+00PB5gETliLo+oHFEUvTvEYGNcmxE9qC4t/aF6l6KtSFfW0b1MTZuk7Dbn65hiLSriJhlMH6NjrSkqymPkiFDY9NO2fFokZZq72RIWMQB5F0lbmL6XugEcexmUs4ZTz4nCXDKe0EkmQN9u7SS0Y=|Chương 1151: Lăng Vân phái đệ tử;m50rjft/lFEwVrXsoMwHeXNrD6+U6TiKQONI9PqsPem6F0IutXjbLY4UVO9W7zMMKfduS84VYjX+Vy2nlsmrI0ga/iE3x2+6E32Nrrui9U/wZPGfy6oyxpLNr+mrf0cIeClFrFg5hjwh7eenRzN+oezuTuQIdr0T+fwDikiFi0w=|Chương 1152: Nhận thức chính xác;wTPvTKnEYiuKL58jIcPzHwayGuzm+cJ2f+2jO6F47hqFqs6gXSw1LHrohU5KDupJH1tJRBE92DEXSJv+CkC7A5BGq6bSvSUTxzPyutgMVxJsOhz+ZsiRLeXKCaGPy31nwj4b2Q8rEnlDjRki/KwoxceMrfe0qqMOdICYWshPwpQ=|Chương 1153: Cự tuyệt;z6teb/ldSceJCXoAFz2Lb1aduMRZpOeiZWLFU+l7Wgl6NX5EDpBLmO62T2fPdwKg2cEhrN3PpvNtuykrW9nZH2Vo3NaB/zF9ZzbxPsib4CV4csvNPnp3dk/+cfRrY6N5Fk8VgY9c60Q7FPvcnpoqJbQJa8itAs2Npi6p2+oI25w=|Chương 1154: Chỉ là muốn phế hắn;jsWXMnjQ9rdXmA1CUFHZjy9kvm1yAtNxul2T5GHO9pfLaP//lklZhpeq7nx7Da0bXMj67ZPExkDMJufSITancHlxe4FR1e5F0TeyM99mKyxmPBu/2dGjmzrO6tFnN7RNYPE28km7cENEnFajXFno0PPwLApz2qT5HuKZTwFZBIE=|Chương 1155: Thủ hạ lưu tình;NZ5lEWIZYjJjjaelqWEZ5dVF8GTAURSWt7Vbu53mcC4MF1MhFwktTfjG1nT2EFRwvxFbRiVHX37f31rYdpcRzR2bVby7+VxLSSUoCofj+3jHifq90OrHeDHw/EC2Dr94zXLsVagKPcCyYDAiFkitrUw/vL12v07Ham+Od+7eENA=|Chương 1156: Thánh Mẫu Trần;PHtoPkHNKY4SNHyMn4vGepCbSvkHoK+wNvv9XSVAdL6WJsawBtCLuQ1Q64f33GNHNKWLjoTQW0C4OqxhnCrWoEe2RZ/YFun4kL1eX5Sb9sxwxHx+f6GOXGuP3lQ690p2axGUm/wdcoPz+213MMb4M05xnUzaDOL3//H+nHbtw88=|Chương 1157: Đỏ mê vụ;KlslrF/B+F+dW7qelWKhLbEXegdslcKlrIrviFSa78SxRLwSlS5hGPwF1veWyWn8yxnZd8qxHUMZ3OB5nuL/Fy4Fo0yd0jeuKcFB+hvg5y3HeAq5OtupJq1w7LPI3okpy8L4ZU0SMHV9w8dxNsmL9OgLJDZRiE78foCJSiDWuyM=|Chương 1158: Hắc ăn hắc;GQZw3kqpLgr8eginF+EfFRvS8JNE+6B98qM0JCHCnK36WB+6jH97RpxDnE3hTR7hT/UQ+9n7NrSjtei4wYXfepAapFFKZNhy+Wij7IVFGpxm+bY75cimYvdI0+Al/FQCcwjCNovCVqZgSSXth6b/x6Vnwjx2pUPEJnjk0Gszbz4=|Chương 1159: Đến;5RHOYhErbUS/AMkGuHnMd9o9n4Q5xvPz3q9oAHuF6sUwbQnuk1CTWzWRW5z1FEUXR2+CKcNiYOEA6PFTNRuxAF26jrkQWYlGH+Po0v3M/HLE6oeo5ck55zxbc2Zmt/jyRAzzrnvQSTnqBqJS4q2YX5Mym1uNsAlEcBEZr7fMaak=|Chương 1160: Cấu kết với nhau làm việc xấu;9DP/opYnaSsNL5P7xYzcEqx3hAnmvdPh12RpMuG4lfYyOn7A1Zu9RiV+8v2U8FY3iJcgis3I+dcFjDz5WHaDqpYdQKCxG4odRwP7KEZILSXR3TXRmTT/ymCtNsExiqsLEctn0sVDNxJAvWJi3IC5OR08hx6wRhxblsNkjlUR95o=|Chương 1161: Tiếp tục phách lối nhìn xem;WPUajbzW52pna+gHebwP7FXakbBSi/j2m/xE9dNYDNlUKItS531+7McYg7gX8a3jZNu3n/ad3kwk25P9CHVvudfjTr05BlGKyMzh7NwmW6sRdcM2ESvDLT79xTUVxfUlnhPgSOULOgFlSuNsPx72k/IoDLIFwg6WtAOeb8+ZIio=|Chương 1162: Bắn giết hắn;/HblnAsavanSTVIEvp6urgIkg9ah5O32r/BFU1DkAOFAk+VUbtUC9NvLULbL6HCElSerU+wWT9UWRsB8QUGexX8exYSVI4ezctI21whX/TKfg18jPcKuTV3dX1u4aWoeDhCw/YW92faza5T3sKk+7NRZxoSbGh4WB1EXbAeEtgY=|Chương 1163: Không ai có thể cứu đến;2RnFpkW15jeVeCvUH+r/BOJB+nTu2sgOCKPJx1p8ka8qmMXQW8yvwvcd4XSu73tPNzgRW/WvP+S8AedPrk+7U+7DSo0PIlxPhxi89fidvTaqdUdAZq1TRbJJYWmrPm/2MEUU7KQLKGfI+irfu0JM9zsvB+QqLCT5xyI8APEIp+o=|Chương 1164: Như Ý Cảnh trung kỳ;tW5p+KPgEm89Qc2JXaIWpu9sBglUr3CQfp/eOpERXzNXOk+k05hTDQKWLozoxi2njh0EXChTmgVCBW2+kXpfAlsdOw2rJ0Snq9NbO/S+r4lVBPJYkld+hlKCCmBkVfqvEaT9rhBzPb6TvWT9aVjt++XI0IG2Vn9SZ+85KxGlQv8=|Chương 1165: Thái Sơn Áp Đỉnh thuật;0aHnfGLo8RPaAsnX+TXmRbrW8r1mAOj///zRPrbRa/fqlLMwxEKWDBjLXkCJVfx/j18fNMpX8iHVskZ0N5yXk5tAqhio269rQYiTya4M6ZNi6VYaiLLafWvOI8h1Y8aIOevF8ll+455B6HPO+bZ0DhJpEB86bBgP9Q6Tvj1FhzU=|Chương 1166: Ám Ảnh Phệ Ma kiếm;iHjly4/S+FxWmN9pngmlhszjaulx+cUSQlM2k1KzhmeB+TPNvcL5caqO+SRxdX37/N5nL/bKH/ssNtRX27KLfr5DCyhZo5BuSuskYZTlRSMJa7Y6dOiDNS390ES9nFil5o7urItw2V/37HKxKZ5An8UkapaxuDBaH76yf8v6m8c=|Chương 1167: Ai mới là Tán Tu;1cWxnWGttDM1NpbV9zL2dZT7hedfmQgoRT1UStMC7K25ZP3Z/M83NI4Vn0JW5ubFwfaeQz9+9Zxm7ILkD501J7beJfCk4TRbGdTSaanMpIJIjFf7F7gOsDX+552FAtsMHJpHHKq3NOQ9viSGeQylUR44yPjOpUH03mE3cPwAZ6M=|Chương 1168: Phá cho ta!;NcDm/LxJG6Gxe5NcNb57V2h+CHsc3ixzX7mKYgNvySnO8kd4guvxChXMuGXRjhm1keWE+qcqudmsXiAHFPcpE5w41qiIdCLScy+oAaydNaV1jYxmVXgGGORJU1d5zoad9jSjcyk6mEZsqZQ5jR2oFtthV1jQxoPyssv7LY5x0iY=|Chương 1169: Không cam tâm;VERhce1EY2gbqoX7dTd9GWXQzx4f4mrtCpcP7B22+w9TIFRgRLjlX2xH+Hn652Ijo1sfH7uAdPSQH6F5MxvIkkCE7E6ediap5Hg7nmY7mv6P7Kpvh/CbLnjlRrSUp7Sr5qUg92e5QuaH2kH2FihOk7h6eAp2Ycl4Ha3LAmwKAwI=|Chương 1170: Hồn Điện lệnh bài;p1oIhyY3xm/R+wLlo1y6xkoA3d28Ua9B6rHbhSkLav5RqI3DeoCSw8XUitcR7YzBvN1VeYCQC4XkzMlfSw5prdSMoITX2zvx48T3GFXC7WuwZ9XpGJPfIS98JxxuVo28AZE+scyPc+5mSV2hTcU2K+/JQ/0IH9KcJ3HrXy+rfKs=|Chương 1171: Thu hoạch;fRWfoIxYTlQ/8vcuG9mFLq0lRQMnUPSDWDN1bAwo1Uyr03UC0BBhBJgiA+CKnQDW88qBrXdKR1QS0h1lzDKCvf6iJCkL556PZRVptgUTPuBOrmuRmCx2saukQKEvYuBosj7+K4euFFLalDuL4KdUu/BdYtrfTCEI+F8xG7LShYM=|Chương 1172: Khai quật khoáng mạch;frlGUtLVzV8nWoxUPpp3DYf3e2XwvJnG0XuNzDeeqjN/iqe33azDXdKwpMgfTu4MevaaaxijCyYEPBEVQ0XLFm9IGGdi9J3/PuK0UNUGEOU7HiwBQ+LYhpc8BKwp/oCN2vCrJtd1SRmLzsJVIhjEXKjlVemsB3GRRqe8dPcPxHA=|Chương 1173: Không Gian Trận Pháp;5dWzJaeRZ/4pxbkE/hDPnnheielxHXnydNLT1vXu6g525vyC2GuXzsJ8QmuRuQwXeJSBsVLwEgULftlX/loo/V3wd79DgMOIQ5x5J4h3l8MLlXl/bRCfbcz/WVuaEPOoHrSO6R410llTeCu+PCgcuB8AAoTIPs8/Kuc/6vaVe0I=|Chương 1174: Kế hoạch;w97Dh50YB6h8KIw/PYmanQSMtPIAmB8ThbV7ljdt+phC2j9CmzEePMlxanc1yxpTEooi7NZeP5uw3dTcDmRAO3sVWB+MC9dhwEopzz+GIYk18YIBOd5TrtgIT334YDOabdycJmSJEkF7x5AFgURlySR6vtYAwZ/6LEHXeNPlSSo=|Chương 1175: Đến Hoài Ninh Thành;R5L+0cTwDy37npmxWdK7PlAowOdktSxrKmp5PfTjHUlm18UZoEKb2xAdFhVl5IeGxjEXUtkDMvzFRsRWoc/8bmOp9ETlJdPT3X/Rd4v7zgg8IoLnCwIqILRQt+i78IBG4x5qv4RDVCkULvWF8eqPwGU6kF4yNqGs4eHmbqGuEUA=|Chương 1176: Thật lớn gan chó;1qLFT/KcXNdHAwzrmOBTZv7OmCwWL6TE6rEvOFUHX4/WSIApx9s12U2c3MPrL4JBwrd9wcqjCDaP4BuzJA/gAACJ3SDEqotkFa77VLNUYc4TIx5NUg5xlL4qoDBmLFmJw5mPRW+o3fVlyCnXlWRE2/GDWoa6/M+wKbMHXYndiJE=|Chương 1177: Kim Chung chấn động thuật;vC3h//cKyIj8P9+kkePMXoXwmbPU+xgwwnDg0zHncdEBuuPU+XCd5aZyKLhFXXp/j1T9RGBG35Ds4z/vCPYiiBEkroyTIaKFzR+TlVI6EG0OrjQNYnBGNVav5FPMP/iwlCrjf0XeKdSm62uoEe3xRXBnFAtnNJUKXhxMyHhi5us=|Chương 1178: Sợ ném chuột vỡ bình;ko290bEG/vLxjZEfgT5VEbOByNmBEtMCkfXHRigxFPMkZ2q2wUD4j+FXF2w2vrbyOz8rFqErGpG7lHJxOdqprjoxt0N6O3pz6Fd9Kd+vcfYIWCUd3h3b8XseGtgbqt53i1NUSDItmQ1ozwx8D/5UNoSxROEJAuK0475K6fpdn04=|Chương 1179: Tuyệt đối tha không hắn;KLOOv1+lRSfM931thjndUhqqANcdHq6Ks61y1bjueEatlFxJd2HciW1RN8yH4unqUD5EqNqI2rzkbfbUrel0pDZpt/pfbNI4wXHT/6IL47w84OqzZ2y4SZHtauA5eSB7SBqILNBsWMYnJAzNtEj/ce/XEMFlJZZy0DTG7YMQiWU=|Chương 1180: Tin tức ngầm;R+ZGZ5Be9nCKIgbe2WVb7n9JfLq/IRZ26hAsvwdk7r5uvvbTKfhBWISqj9sDI/t9RRItav41+JpvDznjvhq/dlFhVJAuUdL/qdaDm35eoWe5Lye9rBLX7318zmCzWSwNQuVhl28lbfHTbWoo+2Je5dVA5xyMzpvAO1E896u2mlQ=|Chương 1181: Thật giả;QV+279vVKtEVSXx7zRIvBB3pwl8qwR4GVi93EjCRFnXaTyShexy/sqXb6ZEKGA4lsARpxU4fgTLtEl7y8tA+BHuq0PFxWTrZkaNDxHTQIbgYl9SnoNVL3fsToV47X9AId5LTeC3lvpZfzWCfm/eMZFtmU2d8hwFabrvIEfyyPsQ=|Chương 1182: Số một công thần;XgPBXKTBlNob0e/ok+Gr4iW9K0NgBVKSpe4HZX4qaivModCyoV17o3JnP5doN7xN35t3m7ruJEZ8d9eFKf6OhJfiH1HiBFtFmPL9Xa1mrEmQqUObDeeikD0xaYIG3hlHPGK0v/L4S5lbpkKhWWqyzTBvqIU9uIiw4RWkzlGvAAQ=|Chương 1183: Oanh động Huyết Hồn đại lục;BcDL0RgfyXqxXS5CF2uobyragyWttKWmG46tSQ+gbPHmZNy/NyOb55Ped5PTi41YYA/32YqpKHE7zklzU/mzDpIlYf3QGGArVT3nkDBzzFZ5UUA/LpqwmiNIuZqHC3U93GUMHbE+LNjUE++81T6QP8ge32AbudFOL9azUTwWSMI=|Chương 1184: Báo cáo hắn;r6b43dLyAfoo1z8mfHMC5dYDDpvdjLE9F2R3n6P7rVg1fEmWdlAsJ+LEUKaZzPC+5MX8i3YMXc2Sn5rKCbtQ2mu0epUn/LD3cFSFkmcBHj3QHotPtTA9aTerEg+Pkvvya6tzW5McL/01nuWSR6Nyx62yfn9bIrEXFNqgQahvyUg=|Chương 1185: Mượn đao giết người;K8GcIOBIBh4tCckcss6KHtwRe02IQL3NWKphiZqGGTDQ9Tlip/MOuxx018hIMHB66Ac4CFu9JuP1MuVaLvbbkLcH93h5PlBs+1kApzXIYB7K5/dFWqs3s8ZRavpjJjz6MH8R4GAec17IRGQI0WlavOyUhnz6QvRQy6gnMOQ2t5Y=|Chương 1186: Ai là Vũ Thái Đấu;5cDX5BkIB88ohahHso6I0wIMnPf3R6nFSz+2alGx7Ozd8SL1HJ8wxqb+eX71NnbGfjpK7zVZYhnUXetfNTf9LdqO3Me10qeP25NrOxTQZhqnaxTvLWRys/4FmKyvpgdyq42KNMNX5/rNFbmi5jpYUayY2+Y8rXZ0f3UfTWkZksQ=|Chương 1187: Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra;2XVz9V0PZXaSARu7B7EmHRG7Ov5nP0oz0pbafyGMv+dMVe7+ILy945XSM+1UTX4rKuzSGTSwkFJTInxPdf46uGf1Qa4CBuD8578rX7xNYgET1D9lyXvYJZRTLApr0goVMcm+BseWTm4u6oSsC0m+ujQeFXa/h92EF+SepFEsQEg=|Chương 1188: Chém giết thất sát chúng;Ox4FNNc1MMILGqq7Qz3a7bZ7SQal+ehr3PzGTmh91WB43g40HjhLaZ5EooE4Ja8LopUtVyV8VPUbG1gKM/LuhMSbv2/EtLwQ/AAbOiaRjOiMf9dTpIk+IbTI348pA3zxngCuEpzFyOc5UHkOZWndpWbBTbwzbdlDrhg2wfgPiGM=|Chương 1189: Linh Khí vô hạn khôi lỗi;eEx0qlagisTgjdVlnOhApIadcuwJMefXcyz+zVtstiW/4zmpAI50QwqxovcMJ3ERfKR3sCEroMQWJXXejjxZE/QI23SlJFoejxaI0dTf97Yo7WZqSYzGCmzeCfGslPM5EeWb4MvsQBxFvzPS08rOBzQYRfCn+rfF44CFeTKC1aM=|Chương 1190: Truyện Thừa Điện;Y2vMirsrHWHe7pVV1fYkoNd4nvBZmih1f9MMnkkLTAn7E3jEv+gPOd5bTmW4NuxaCzg2A4YO5Qgui8AHzLfk3rfuTzs4FE46tzbrVNbiWZU300pS7Nzv85L9PNKZXMIc6iiKhc4Lobu1B64eGj/VLBOfhULwlcTev/ARPmN5Lg0=|Chương 1191: Trực tiếp đến cửa;9NIe/bWpxi5Ki5ZjckTxKG1qL+NYFvWMRl7ih633Xwn2t6FR/MUkp4IYw1YFvBd0jW/ZDIr+DlKvdJRaidX104yHfvoAmKePVK8O0D88wxYqmRcuTI4blrTGp027P1lORhHRb2k2+uf0iu2rdnwR1d/fME6fRG93jS81XR84Y5k=|Chương 1192: Tâm hữu linh tê thuật;WmSMNe/O64+QEaDTBPAFKB9uOzHGDLUplmnVxtp7bwz9AJuiAc/MvS8N3g/ME0PakG5QHG3Uj771JhRLZ1cIErpiO4pTpy32geOK394Soa31kTdCS6MeVToWPZHjp/friNP5PVkbuXPASCR6/i/fC33GVoNUoD9bh4ibDOoVGSE=|Chương 1193: Như Ý Cảnh đỉnh phong;7nDocETzaNjCXTAOstzKnJAubKWNwyLshP+2nziOvNoV8e5ZU6c+lusrfim2m/cMO0Q7CYtoOCjP8QJ4Bj25ZtcQOFxq/jpoZccyCMFLqGV/0AQbXyNiRUVdq5h+DS3i8HehSkl926MExe7iIegiVg5B+QDWN8P2h7EuMSQyRTc=|Chương 1194: Tước đoạt;b6YwRuGu2Zea4aGP6M8bCa8G3928LIgGKuqQ7UjXKpV1plQYA+0yy2kY+pZMMMgN0/q5fNDV0/k/YSsMDWqvdNLOkY6VYI/BuU/cqzPJpu5UXPVskqvK2rgXoeR38rD+9hKfR12NN/ZwzoCjZFF4298dywu40hqlXWbymy7nzuU=|Chương 1195: Hồn Ấn;F7PjlIe3I7aYYtEb2A2X1nYCGjL44LUJruHdNgz6dKpXzOSFtKdlDvEOa6YWEY63kYQn18w3Pl+nu2zrE+wGo/4jSdsibtnL5NDNtvibPGYq3dYM3o6o/DpHnkS4ETcShHN+zsKbYiVKduaI5DPknWfaMoC5FS9UVsZoQFGen/k=|Chương 1196: Bại lộ;v6nx+f2aMiaqZ6Un/ysyE7YCKWcOtbXKD5QDTfpZZxX6Tx4S7dynw4d4RsRJs0aaBcHD7lFz8OYUho3BK57SgaUsWirsEIC94l8qYxe4Mg9tu4GzRLz0asVIt2FY6G2XSIij3bBaiwWPNgjdflvCC3j+p2Se1TLSVDNfGO5lTSA=|Chương 1197: Không biết xấu hổ;k9XaGlDASNjeoJgLFaUPOKEMIHPaRgVgJVofx3UZ9fqyUaC48cJUuxA1Lyh7w8zhjTzw3cgiDHF0K/bXmh3ONfQQlfO42ElZGKKxIdk/DC4WwtYj7/DIpggV/MuWSFcOk09hXtJYFA2vAMx/xXQ7OpbqyTB/0+yWDUsH+ri4rxc=|Chương 1198: Truy nã Vũ Thái Đấu;brGZQg3veoxqyANv9St6Mfy9THtrS30J6OAQYrbhV5I5PaabiSUoNtahwiPyXeWlRGq7aNqrWAwI9iCI4+eGG0aDZObPh2gTg9cPDXqaD1gK8RjMjHH9mDify/DAPdJy3OL/Fb2+IITb6wKbyvu8QIhwOBi9zfJV7iLnyRotvRA=|Chương 1199: Danh truyền Huyết Hồn đại lục;h+IAbFVUSZ1j15MR6AJA5ZwrIxzbGayhrsoJ7Obx+2V5vbTS8xfW512yjuxGPBBdOSXoy3TVycmnq+5QRw31ErzgiiEwM1d+QH4JeJygicTqrlYCDQTGcgCMI6UmHg6+RSe97YldZvc80YtX8AqeeuglTnTgd6usAtfJ6KW/NHQ=|Chương 1200: Tiền Tài động nhân tâm;wXDzx7dgh24Qa0mOyV/riIVG9wGTwC2htJiC1ksXNMhWvLC39D4hfedJDap2vS+npRXOInRgnRBFviPdvqTkfb6SpTVbTLt0jtYiZM/8QJZeFWqxCGplwdYQe6H50Pxtq5jBUPwA8LuR3ztxyV49pMJyS4OxMn23z/GG7NbHY3s=|Chương 1201: Vũ Trụ Đồ Thư truyện thông công ty;JYRoyHpvgr2Piq6Y5k2adwxY0dsH7MsPYkJIGX+90zpWkiFOgExQY1c0z33Jsit3c44+f+vy/0rVuxPT2ckaFLs3WJncEZ+1JM0H0qO/cFo7IUQcs2QDiQFPfAywrlLtGVZFgbSfK59HOhDRB1T0eVkbGkWL+oQtD60YO2UWVUc=|Chương 1202: Ký kết hợp đồng;DCALDBlav/PiJye5D8NloAtSZpt63JpUG098OJDqGsX4hoaHrYwuZAujijDkJAPgcE5+DaYdVbK411R+riMzZZm9QzJqolG4A2tywVkaP+xmB8YxU59CQ8o3qGUYpgU4lQcA9G5W16NtEUm1wBNG3fi5Q1m9nHArx4i0PaOZTgE=|Chương 1203: Trò lừa gạt 36 Kế;xBMFEqoOS6oK/z4CQBlgXe/PqaKjTpBE6puqIEojG40KHm1Mnr4Y3hmx3uwbvVZCpM2tlBmIx1pglFGHme2BtMexRUteeKXoQmy9lTrJWm77dZip1amgWSV34QV5lqapjrbdLZNBT3QuSx/Arlv5NC0OkaXHyeNxdT/QSXiZA8k=|Chương 1204: Buổi họp báo;n6nkhygtNtcf76LrbzjosF9oGS+mnsu3gmIo8Serxl06Oo2ixiOUd4xgMZ0ep9zq+E41FJqV7EGLbStO9rdqCx3ykYfvcjtoBefVT1W773z4rUGmqx330yISyPxEIGphclPAw0ustgaAfAi09yOzIYuaXTCInSw047Sq9jTxees=|Chương 1205: Thuần túy là làm Công Ích;3Ibfl1uiQlCm9/CHFxdAknPgONXEbRNF1ATph5tTVYw7L8wpsElsf0q3wW0kFZAlsiRtpyC85TOjTrhYymfHozK0krIxDHAVIGx8dUDxAVE01x+7V2Yipy7dLdYS5ENXVOP1rqpouS/SqABNBDnceFYlFVpU4AmozBdGAFX57RQ=|Chương 1206: Lẫn lộn;yqWsTl1nUtls5Lit4k3KnUPIkV8Q6mkl/DyfrpNyJk5z9+AyQIXRu8JNIRGiEofxNldxwLEnXZAKS6IchIf4b005wPJ3gJS+Alg6AVkK7NbWoZEVDB4akBA7W3vcUm2kaoGdRfxkoyAw/2tF1CrRiibFbWN58wLTQRtZgWiu1hM=|Chương 1207: Tiêu thụ nóng nảy;/mSj+VnCOiGyOAU08SdUcqyo9aQIM+0n8YXBFA0o/gdQVrXlBrWiep+0B1O7txcCFjivN0dfs1u8kHHijM1yXo4QUxW6YGF+xgbs2qjs0HAhm25AIvUdVfm2+aBgV/wlB8HMgR+41GDlQWp/Zwhe3jTo7r+r5YMzOlBnslpAn8E=|Chương 1208: Khen không dứt miệng;LxEV9qYgzDY0Egny9CazrJc/BBC7WwZIsv33IdQWk/bItI8YcvEMlibo+G763OzYd2hWI5ZXhtfxQsN51sBgHxqQjDsXhDsozTQkxb28ug3VB/2Pweh9TRnlu6pWaEFkNnki5DPg2rRjedjU0XU3OxG9HZKTfzzhU46t9tBhpik=|Chương 1209: Kiếm lời lật;uHIlpA/UfrJ1bEMcMR1ddjfzuFfbUamNjA9mgOXh4DKTjeH/ic3XS2bLxn0j/DrLGH/PkQmuGETBcU3hJGX4ujHOC5PSATy7lt4+ewvyQ78aYj8SdVdwWWKoVsaA+eo/4BBQkCcXQDRlx1w/aFxqXPbjkVVxHIcSuSyYxuamPVQ=|Chương 1210: Phục dụng Ninh Thần Hoa;Uyy7OJgC9g7brxzaK2MKCktKzS3MforLukZF/4KsbxfrOS6ANTQIYqgCAE7upolOJIA8xCtFodMrFnEAHP1xzowMgMADJzYR9rZ4kWYVq8MafQuNnKpHmu+FMcY77gzh1hlFew63T3gl4EGLbdxpqg7PFqlyMasgBzOSvwI9kmg=|Chương 1211: Thần Thông cảnh;xwfwOO9Za7FKcsQjmTBRzMjpgeMYF20y9tDWk/uzFdaJIRJ+xMAJ+ghDOgpa5feh3KI4zVDZ0tGceiv6MOSXfWnldZbFfjSikzKHLN0QRGmVTn4BE3iWp3ejUooeqm4XzKFxdvOyJq8VzOvuMVcw5d9eXyBXsS2MDvljiN3TXpM=|Chương 1212: Không ngừng thuế biến;0VqXwtEOPM85lCDITVVPbq706hwVU8YUFoO1C7/yCN6fKSyQCfl/+8b6HhWbCunyb5PfTJgdR7yAmpFCu2kTZlIKegIoq8kqMveZNRzS7Q3aMQFFJ8YD83sqEgrQ7JcaQ1pMVlZ6msvtIbIr/cpn0AvY5qvMM9tgZfuEKIWI9rI=|Chương 1213: Kinh người vĩ lực;ajmykL8BvOix+KvQW3rNsu4iD+TMic9Y2duXR42PNvDiljjJuQ8inO9a70F5fFt3zJs+zgwp1UFUlmy6auTKvEZsgpAUfnop+q65odaZnZZ2a8ybMeVoj7olKPVwBi6WIuYAr4fbprRdAMmUR0kyjKOZ7l5KF/H5hZq2EvWzgFY=|Chương 1214: Địa Ngục Kim Ô trái tim;uUZ2jv38jYlXj/Ox3EBvvTZsNJ2lu2FLuPxNe//kW2Pqup4o0swwLuxszjjWJqLHCfID9leyHw+jHtq8MGkA1H3pq7Zf1rG8X/Dnw55IQd+GtGiuxON66RIWX3fO+LXh97NgdKRjK5YZfIGJSDcEVKauJiL8TddXhskdj9UUHP8=|Chương 1215: 27 Trọng Lôi Kiếp;UVm4/M/ZRpbVpE9tPrMEq+ZFJswJC/f4o3DFgSlHSLQ274mYpAExIM0BMq/t4tB46RmvwoGaioFGRLnNygyaNTsSnKIB0N58PtRSENqZ5OMvgihQUpk3HgLJr8m1nGLutKvGQb+neo2vt49bH31RAAImLkAp6HOjGAohwtzbCqw=|Chương 1216: Gặp lại Hồng Cân tặc;ZCQoUOru8l7zMV7GKVnRChvuN6PGoGRWyblYAn2Q92HObTsNW+8FlHmWY3efuM6oaWBnXa1lae0XULLxsH/EcsX0el4TJd2wNy8W/7XFKTNIGMVdT6wK97AVoKHrgBIZfnxcauCIdLw3VQOnYc8PTsZO/7PVIuo1EzRN7249YLw=|Chương 1217: Chụp chết;TxhAcuGkBJXmZ4lReKYzJHAm9ASPG05gaaM/nE28tLQ7Q6nPdqOiJB8xQ1m4qwPed8+rG2VSEfiJvAODsj/bazF3N3KP3klF8pNUlGwUBgik8xRlBhxMHnBYR351Dyr+ECMImbuvZu+PyxPLUXh7kco37YgHAQNCDsTITIgUanY=|Chương 1218: Đánh nổ phi thuyền;/ag9lsvu1saM//gdq1jUao2Ro0+bi+g682i7oPwaT5JA/fzXIq2d6Wt0A7gJ7oP6AyZjpTyZlPBMj9SUZuKs6HLnscs20C5+qoVGDpGu/plELj5cegdpwY58qfIDJWuFWCVHq0IAOKOAZw7cOaDVI11hZCJGvwoPbi+CV/2T4oY=|Chương 1219: Thủy tinh gạo thơm;5UCRZNs2EbsMLrCXv3NFpsZZoZuGUmflA8u3g8OC1p1gmTGvJRnpz2rRxe9l9brllayfdIkLeJUkWt9ULPCKUZUTuP7dyKhcUY2pukYsTZqy5oaHMPbeuWvo1/noavy+8gLY2RYB7T3WEWI6dI1cVHJvRlweNCU6lIYpOgCgQRk=|Chương 1220: Củng cố;KcbECDz+e7M6Mju0mofiCsKlwCwfaxqEz90ryf0zJubGEy3hWfOIVzyaksVHv+QTlNShssC09QmzsL4ABGvmvu/6yDVufpfDGs/sWuHduWDCeLqIUC7GPuADm9O/nV5hlanxGWFapFVyNyyLIelveNbVkoI3V0g4YsYIXNoNFfY=|Chương 1221: Thiên Võng hệ thống;QTBTcQB9MNn3XX2EhkXp4dFz7MiDNNQGZacDzPD3bhqkQHXMFDVNPeaHy1OYNQx4danL6Je9xzRwcv1u/NIhUVBnUXogQblW988OJ2gHHs0RKapbznOs/jAJl7dMBbxT+KSYT8IvLARMD/ahRFZ+1lVYmTyNsc+9AvCOg3aGKKs=|Chương 1222: Buck tinh cầu;ek78/IW3G+6gBOZmpjK1E/Ni8VAMir77O7Ewlk3lzo/zH076XmjOWYavkMz91H8vR3lj/+fBXlvVDEvNpOpBHxzQuRLqWg9K8Hdn8tpPWV/FZKX0gZnWiNaFKGOasHRhZiQ8GBZvsAvVSAAO+s4oqj1g5glTCaiS+8kddY1Bk2s=|Chương 1223: Hồng Cân tặc Dư Khấu;mx7E1lB3CwtPTEGXbNMGoaXm/mbv1kSccsSQ6FzPW7GYSaJHEv3ElqGx8qMfPjffqr1ULix6g6X27UIoXnD5e/ZJ4UbRG6McVV9dnL1Pkpxa2uHn572oXlqYGHlDkMfanNmlzFIbHjlwJRuJ1o+rp56zQy0k5HSiC0Spg2NsNg8=|Chương 1224: Đại nhân vật;YLZ1diDq2x3zJ8Bz9Efv6iE60oBrlGvrAdlCOXOyDWiW4iQZO7ixmtDEITRhJ/F60Q0l1Jb+FQ7jaVkfHAFiO4mcFGgvHvrOR+8fAP8TX29bKqUgBr2h+WUEK7ZMoljB4tTQIcx6XgzszkFaz5SXdzOUR6ksn2qIFo0LFZkJ7lM=|Chương 1225: Hắc Tạp sở hữu giả;Q66Yzez8B3jlYe7+s8AYwUPQhWcMgtTAuhf78TMLMfO/Cqv5AofdcKbmEXC61zbsMVnwUdnHlytyONWddenSMxDRAelfEBEVEvLR1auipEIwAHECaGE89w1drTAFa0u+ldJ34tjR5NAFhZFomn5TnBeGKFqZ8W5ATCouinz8QuE=|Chương 1226: Buổi đấu giá bắt đầu;AOCHC5wlCDwhOr2xuCgKC1HOedrJnhWlvd6Q4jAm7aBTP5R/sI1MdYV5KuT3HGoZd3uWltEQcjpA+v3Mkk1F0AJbi7X5RFLHUgqEW1r0IeifeCkcIclj3AfB5lUDRACNSXQnpO9mEIWdRhzNPMzD6hEy4SNmnusyOvgVeKHtNx0=|Chương 1227: Bát Giác Huyền Băng Thảo;xYb4QcOu/pIGmlPjwOHTIUUC7yavojQWC7VeUF60nqVzTq1/OOVtaFsNrItyHZ0mgdJw+e6LqNqFxG2mu0feZKulTKqsXW51KGVQ585mIAO1geNYcCP/9lq/asHS6O9vK6IQaYN5EAKu2jRD08pG59m9wGXPa+eLoVWwDwwzI6E=|Chương 1228: Thần bí hạt châu;HWgh9zTkRHpEc2XS/Db0n/mBH/+3NdEkisb9jp/oVH0J4DL/3/J8Fdt6jaNWGWcAnXfzukMTbCaglTdVz/hI1+tpvwOVHhY5ild1RPJzqu8nholRTtVe+isEkUkZR0qMA81k4ULfBk3uUT1swIqE90Tsi79YROF2X7W2CW4KLDA=|Chương 1229: Thiểm Điện Quyền;EtFzHIs9mQl12RhUuFvMj/Ble9ObzjGQtI7MKPrktWT7GE73SQdYf2I6UefleBvi+nqjPCk2DhJi9AiSYv2GoxUqVj8raPhiDc+yGb9U1gio2xgs9B/d4nunQzsxoafm7dAuU48s/yT5xo7pHaqIZt/mEuuwa4zX6zpNL4VNeFg=|Chương 1230: Dám cùng ta đấu;WIasD4J7/6rur7NFxquH5ZpyZV+pWQjWXrSRwbBeASGAjo8GpK3H1TJZvPJj0NJuYb1CcFCHLY8owexR2Ym4UKnLBcj8z8sRjGjiF1k1a9KUtO7WP1kaDVqcN6i6LAqwKArwqgFQFxBYOgBXgzrPBhjpiYfoM8E9op5fg53M5ts=|Chương 1231: Không thể lên khi;rCtn15wMnIaP9m3cFJiclBVIsg1XUWVlKZdop9PgcwjAZqsthGTUEPAJM6EHJIWdyEbnVJVysM8f/Y5wrpZgzVKQDdaJe4BvFrOT6WXf3Ad9hfq6Kngom173y/xK4bkUBfXbtrUEXm5dc0ofIqZogVCJSbluYr9yBNS1DSImwY8=|Chương 1232: Thiên Võng hệ thống cường đại;G+uGnl7zS/BKvmtfRFODp1rQr3OXmX3g3/A7v1QKgcbBxpDcvS3gVrslS2JBY1F3p18V3HWiWV/P0+k90T8UDwRYJmpzwYCUlpvxiHoxxK2Erm+8EqXl2Y2umb9A6svoUi3wLSUmMquuBS55fsyc3gxDU8U98E/b+EZqpufOUIs=|Chương 1233: Sơn Hà Châu;29NEwar0ZOsURCA8Ff6X2pHUMQC4AzgEfIQQtK57RN+sevyxiMbTQP+cQRGi76s4nKIHVRMRoYLiMNudjcsbqDVQHXGxwurnpVCtcaqaLbuz4rBrwlCF02+RjhtbpsPmqxCZCW75vc6lT9noZEwX8Fmf/qlh74BqbTLo/3eBTC0=|Chương 1234: Thanh Đế Trường Sinh Công;fSxX1hw3cYPbo/YgTsvmljwOp+jMHAXfC58WDAMABPM3NDgJKqP85ExvE4TdZYlDmHhp/K4lIdnTSTGu7wrxubUJB8oPIm8kS4T+donApnOoUeGUcP0bE8RFJxSbpsiv22/a+DoO4ViwqkooaHxga4ehElIIdG1STJikZsijiQ8=|Chương 1235: Ngưng luyện Thanh Đế thể;A2ZGlUpnNVnGn/JLg8z+3gmNUZI0bbaOihJxItwwzHaFK3qDYp1y3xeSSjkjpX72fHhFRNp4H9OkgSw9RWIERayvRFwPPvWgSUGtHf7cjQmyh05NgDtJcqOx6cNRnCTpkX5V07XcSf44UTjRrtxLr+IoXtCmjik+hDdmKzA4g2A=|Chương 1236: Tiền Sơn xuất thủ;HyQJhJAnkpFr/RFELcuYpWHIwlk7P0T+VK6GCknP3FyBFnN8rXkt/p8NrPsiP7oIr8rRAmIRXHETvi2jLxHmHS/Hxjz4j7dtUZk2lpwPgEGcoPi2qgYH0UFYjay9seGTs1tQ+TWRZfbO5RV0LMLwqdYBHYjaHFLEavLa0X+9yMw=|Chương 1237: Khốn Long Thung phát uy;HE78VDv7cEur8UC8+3GYz8N92E3a9dH7g/eH95D1zj0kfGQ/SshLYPRbdimjqKe4uVRXzyX3t8yoqMlq5UqdFDiJcRaqqVEMce1TinQZmeDreufvkO3w06k99iVZVhbsioA1JB/R1+vearIKR6QMVbdaWc1NyJa6VohbZU/WdPQ=|Chương 1238: Thiên Trọng đao;6fycNn+nKs2CmRM6oaiRX3BLILMAhB1mu0XMXYs17Eq8u0ZeTBrOv8kEIrAIizH8WwmBXCt62UI11zQSEAWwy8hdw2dJ/+I6GbStdos6nBiYWRave8qcjxQUqCjmeyb9+rBsDvj/9A5soHEHL4jJZseVt3+dLn/5RpeygKPCHvE=|Chương 1239: Tuyệt vọng!;1HJQMtDc+9/9dPYpvHi8naTsSOeQa4t2/S0eBnrkanVEQX/wpsftcPyU9hmp6k2whYO08lidAs0WPGTEC2d1+RNbo4vc8/fUXiedmyhZKa5w0u6wlyeO52jerKixCv8rWD0VuVpdH2ELrh0/YlxxPzfzp96l2SsLcNHoXuBe/f4=|Chương 1240: Đổi trắng thay đen!;zLC09P1twMYZz3evsr4HwvXDUWs2ncd5NansVIemtorOhTXYjNMhQsUG5LWfdn7z8J1gMa8hgpLXvQIqk4dVWAc0g0+9+ip2hFfOxBEi20wl3rQSf75pTxKRILglo1fgZWQljVUHbNZ5NHijYwQKOmUIkaBlR7tm3BRe5CIaWMg=|Chương 1241: Quy Xà Tiên Thiên đao;bfI0R1Wv8WmmgId/QnSX8q87V5XFoZR/Cf8sUmc9s5UNkm46IpKjPD1zQlfZL+e4vrWPf5lhUNvNjm6G7VmgQQjERanE0HiqpuLLwdrB1Jtyk4CzBcGrxT90FxGY7n2EYE6BZyn9jrm50D595YZcHaKug3rNHd0qQ6Ho/LimYb4=|Chương 1242: Quá phận;fMD7PB4GoRPWqF9kSwgga0DsP7aPu3xjVhLiT1/dXEiiEAa1JJILQwrVg1RE0TdyUCWf366Dhinw07MDT3voTLv4Gc5TASovfLg6pfdL2y3EVFUrWbbUC/OeLsAOwJUUcGixoD0q8Z2eorX9Jx+mCqYLFTDlFq8nfeX+/edEVUU=|Chương 1243: Buck tinh cầu chấn động;TgNyTSEUL/43ldsuq5+8HjF7C/SMzD55W09ws73t97vHKRR4MnyN5rH1b93vUGG7V5ahq42/zkIGgO7GEC8UfHknfcPib7ys7c6AyuxhSL0n+4jH7gwYlqT5OUMQeIPp3RistlU/FJrl9x2aBsr/Ri7XXiuz42+VLW6HVr/+g7U=|Chương 1244: Nói chuyện với nhau;KrPw+2XHqrMg5utVX16xLGq+OQymYQYp56ttxHqGKZebhSBgS3dQHkFf80OWkXeiIx5POfiicpPIM77Y64rvQP0UpPhE0qvlIgMehVwNtkH8iFLH1wx75FG9PMTi1AAWbz/MT8uYxtYf702/K/y13dQVHcG/TAIiqVdD5woxnJs=|Chương 1245: Chữa trị Sơn Hà Châu;R4eoQ2H4Ht9mOtZO+CV1HygH6DPkuTM8fkivoy65TM627YmItHYqkdDZysIdCIF9XDtnTVX9hj/8V+o2O7CRKrh3Od6rt5/qvfIh8Vx4w+QagpQ9bsYRox5nQ2hbcs70IgqTXQl4Va/ACV2LU1T6kvD0eSZctcDC9xheOrRRxAc=|Chương 1246: Thần Thông cảnh trung kỳ;fylgWAE8j4VtD0rvu1Q9cnP8EVntvZHpEBGpRe18uf8iyE9GeYleq597FEEgpqT4rODH6QfZQc4LABOZ4TvxGRJAwpUqr459LhthG77qZS9K0bbLwEu/xpqK3CxjQ+cOHh2h5Hv0ZKwn8ath+r2Ln3yD2nqsSZmMjnoGi6Ptzwo=|Chương 1247: Bố trí Thiên Võng hệ thống;U/bC4oxk+3vC5Ihl5KOreoTNv7ERsPGOj9RUNqJhiUG+Zv4QMBGvM+PLWasPCFQgbjvIOqXB8p3Zp8B0Fkpt9RZX7j3fkKiPda4wKti3ODDrUg9TlFco8edEh6QYxosiVEYLCN5mg57Bk5U460HTC7vx7HRmOF7y1Hqg8jWKM9k=|Chương 1248: Thế giới Chính Phủ;JZQ8BcdMpEgU3gjUXFZAaT8xT+nacCWVcD7kR5cB7DUg9J9CFrbe4CslYnJIl0NU+w0hWBfUZDO86mwNmv09gWTKXDMI8jtPgAoTVs1ddEhCfUG9mr7GgCBBTXTN+CCwMv+72Kn71+6zK0chskAn28YxmKUHxkZ+BiwbEUD0K1s=|Chương 1249: Tầng thứ không giống nhau;tDX8ILl5/xdFbu+X8KQcpdp4cC+HjiCpreCG3oNV+Pj1nROd7e2VkjbAfFe3XcJCbeeyqKdFz5wzgaqzXb8/qmzYX9PXM9Niup2ZWHGz0L3BVDa6BO6V1QfYaKZtaYdyb6AgpKlP7zOmHajfmN8J6bza92scmf/Kn6ts6P7/CxU=|Chương 1250: Viêm Hoàng tinh cầu dế nhũi;GmTFIoVU8E0qvUDq8Dt0MbkHEBDzGrzjszYr/L0sWfRZaST0Hl63LQZ4+quJ0O1RKhOU7DJhvbPMjNJ6ZMFQfmR6pr3RVxudzQsl+aBcIw2edDohVvJgRB9hrirtl9AfkhJ9m/5rGR+TbaeSlwCIxqHVvPgcWAfnK1wr51Gjy8w=|Chương 1251: Tùy tiện điểm;h1jglioKsrCfBdiiwXNQq7tfcwIX6z0MqLkJ/hoAyLuz74UPjuwt8VtN33AeUR0j2SUlai+mhtZIyrjGWrVNWygQQXu6642moNiAFGeihyhleALTNjcm/j0XJDw8XIRecyPl/MbY66JE689yUF6GGoCTmupinpbcq3mpiffpj8M=|Chương 1252: Toàn bộ bắt lại;OSyu7Nx/tBKMJ2UKtrG1CsF8mccZhAsHD/vzG5qIFdC0AdNRRCtIS9l1OybP0bcZh2KZwWQv8dGpmN2XEf30Ns3mGOIz06XppnXXSnUwi9j4BSP0vjYrHVohlpLUWoYQ3PSNFGyX2TtSu9N+pTgXBGCeyyqLFcK3DOQHK3VOHOI=|Chương 1253: Vô Địch Vương Giả tới đón;vx7lQaJLRSwEoYc9ZMUZeOf8SbnR5tKM7YCy/Lgq/burFbDoTF+pA0UQB5u2NnAUZ0H3xX834DbqIR6wy/NwsqZFcwV5VYgYC/57BaEUffocoae4037ardv23DMuMVkyARWvYhgnB9lwtV7pljxutLrQZJ+RkKOds0WRA3MF1M0=|Chương 1254: Quyền thế lực lượng;D5nVQyBTZj+952DtCjA00qe0LqFq63C3VGU3GqFFW/sMEnd5htOMNAACchm5QqAElx2ot7NUAnl6zcVmHKi1BQHQ7ruqpkNGbqhAZmhSaAQ8c6Bjbg+UzkTBW8meZO5Yo1wk+lepyyMdl4SG7nOemv0Fr4CBrvT/+o5ikQkhLQ0=|Chương 1255: Tận lực không cần toàn lực;mjrlVfOCvHrEbC4k5/meqEvLAWzkHtlhG3znfpFDncYZ2lRhB4IU3aaWpU2wm5M7H1LbSJI1I4mNp79HKvkOpnObhounvJMsLmHkeT9bjUU/i+2lUQPhmnjQIQkqSVQqqr1H0UyE/gSAXqsc3SOZXvQOp4Ke5In7lRVwII193PQ=|Chương 1256: Quá phận;UicSVbArmRCEVf++oWUsgCR4DTTUTYCuei7bKz70yu+fEAS3EJXr+a/6EAG0ztRSci/P6oOHJEOyISkwGGhGxyL9QZz3FSE6/rx2bxUjZ8Nn8KYQjHyYMdhje9+pWN8y93EsOXYopqpBYkKoEgWeUwmLIoS+dFnSwysop6YgP0Y=|Chương 1257: Tính áp đảo chiến đấu lực;SHlq3iSmHMiiPKkHKVkyq0/NWUbfkRkIjiEWfjqrR4N/KbVflmBf0GDpjdmh1rGbWFnV43ENono+sSDKPYHBV1LFDt6TwItHX3eBcS4eKM5BulyGbdazSHDumciYKM0xLIKZM9avzNHJHioG54l/s+ReyPRscWuf/bEtlwLR1OE=|Chương 1258: Trường Giang sóng sau đè sóng trước;NfrCUHAcUOe8OXm+CEAIDGxCQvGnoFA6vw07mvA+gym6kw3jTMvSWMRp3DdKZyEMUOy3Wcc2IvRScYMgrZLL0XaIlWmF9LfR+tB8bjFS4NtcEg8vN7OXPjUeqnd9XT2BWyTI3cjDY29HS9hy/7VDdIVuFmVL2aFGsmc/uNSSInk=|Chương 1259: Tản bộ thức chiến tranh;s3zQb36fKT4JsoVy860sVBUFxXSxTiNQb8h4e65BXQWm2pJo5Q7HRrv+M5wU3S+XUBkX+ZQCcTmJoCCRzygg2vOZD3cNiKcQ2sXetqd3tjx+gHisJJPJUNyVp1tclD59AbNg7qENbUCU7vbc4c3jRJAzx3RHMdv3ekljFWN9Jx4=|Chương 1260: Dẫn quân vào cuộc;4CGbYKPOYijKGuxs/KuARZ1JvX0zPIsShOnjSa0PVnfKJIKe00mZHjDeA+B9lfsN+0+kiGxeRncxCdH252eN1YLjcsSoZRnP/sy/NAJ54EKowUA/ocqU9i/lpmdirh/AmAjhZ/D73A7+w55ARlBxRBAcn873uLopUpe+SvsLHpY=|Chương 1261: Nô lệ Chip;6UOttck31pEThpnyhX9hw2kr+EWzfgvzw7gd0dpSLwjassEtjqWA1efMybnORA5FdHE6DwpP+hSsmLbb/rsQ+sLTeI94XAqZ9Js/Gmou+Fwobcu1YW5MYUoefnV1lCanHmM1gG3Yh1f8oixKUXOiHRWJ+hDJ2zR6/FChzMqyxSo=|Chương 1262: Tù nhân;h9TPUWGg/k0zudRiS1zX7/HHnV8J4TlmZWfc6M+naTTpUBx+y6NCEGV/NQRBO8XXiFyy9oBoicJncHZLVkXXwEuf76YVZ4iTpvQtK0hYkulCzg6NFq/+RuTF6dregDiQf7nNNU/0D/V2I3AnlMAKMeUTdeFD/bPcXVICoOHnof8=|Chương 1263: Vô sỉ phản đồ;J6HsOvaBABhaD5y3FVddZfP4vYvT+Hk68GT8jldib4sEuu3wf1lMtTE8BTY527pYP4RqYvhRM/wOvx6lk/Sjwa0CA7d+TCSGUYwVgOs0179CDN2U6F34f6msGwNOSC5pEY7LacgY3kpCOMoXSTON7LmFoMEZhkwJZiN9TmEJOlc=|Chương 1264: Tiêu diệt!;J4LRm4EE1jUJijBBv+iV87tdATFKXZwwZJIQULsZCDISKEbkesCPb9INZbxPwttYzKQK9b2v3TH/hY2gC25sqblnaSV4djLqOIYunI5yF7Py20aNL+aeNDn4hQJqrekjLk/su+EP953XI9A4we7dqotarFsnN6rhwPvfK2jETbk=|Chương 1265: Đại thu hoạch;he+vUjjX1PQ3R0e1GBzOyuov4waMcv+GWQNHAy1P+r490GTuyqWvJadL/xLy21UYw9yz4DC7euN2/cGAgDbYof2W4ALMjOvyjhmdPqu7ieWe38xkmxpAGqaQm0t9tTJLrAvTuykOHhmn0X8BBBVE5VBT6+gmt9BsOG9cCvRctO0=|Chương 1266: Chúng Tinh Hào chữa trị;J3mukxGHFHCLTP2uzH1/dMp9spiFeJJpdmbDk6XyP5aWYRTb62OndvvtifLoevrereN8tAPIMZjYgvXiLfpsJUrNOtV8ohCLd1VnQh4YLSDBoHGrAZaY7vYDcGgx6CVXYixDejfHG8SQ12v0xsQV03S/OrpY4JU0UFVJIWVBfQs=|Chương 1267: Tìm kiếm Chân Long tổ;A++VAhcFv9yxVgJsO4/V279OfaXYr7htuIMr9Kh2hAtWPe5fbq++CMPVQnaQpyHCZGmEDConn4C1cC6HNUuizXrru0vEOmlJE56GNRw5uCldi/s4mAgcECa+7LI3DAnCzISvSSGR1Rz+KBFqdKrFSN2x1riXBPbzSvVp2SNWTcY=|Chương 1268: Dã Nhân;G4ik91HVSq+URH8m69S+nGNtuJyzW34Seq3nBo3/lnkdqDd6iU05nKMQWwwlMOtRCRxL2Th3v2M6EFJTWPVHAmrZEKnysm6FpxmNP3VvV23KSF6eMCyTIBViA20foDt/WTvRzRxLSWHdqQ8QVdvGw75Utmx1zfMXWJtucOaTcsg=|Chương 1269: Long Man Trư;pza0/ChELqwwZ2IbDHD4rmZXaF6L9S1O2cCYf+Iv8bOUPzExP1NMSkFdgZ3+Dz8x/eDMT70InSE7bL+TpDujcGvAv7ZDNO5z6rbT9O3xqlNnUu/OK9A4fybGhdKDKctIc4r5RFsENTTtj5TJTljOx0dVtRlzjZ/Q7qhS6KHdWpM=|Chương 1270: Long Thần đại lục;ymYp/p/3FnSFRJhZOp0SJvLkANLiftMdNKM1c3qHY25SHKBbWb5tTtExvFj91RBs9IvSd2D+gKmpATFiOdGuJwfzkDD/9AiXdCM+11h6XqBIWQuiRRwGq6AUBg/BsOXs0j6TpXnAnDO/9dm3ZNPW93PS84fTPiUMJspo4bncsEE=|Chương 1271: Hai quyền đánh chết;0txy+VrIGk8n9RY1UON11A6/SSovNGV879Q1/Q5O3K353rvsPZyVaI/9zfG5HGOEowZdM77Qrt2EsXf4XJJvAKxtaGFZNiZX3Jrp4XgVK3LJPLyeohZwKviCwvDdLgPMG2jn3InlOqiH99CBg8++gakraNXoHmciSGEnhGj2h+Q=|Chương 1272: Long Tinh;8mGydaozk+HxCScr1D8BrIYbsLVpF5Ooxwk3fcqhXDRVUt/LUOYF+UIey813ndI6MAarjGqWxqmtx/wGDCfnpAYvVzn/E5ITo+RtGp9vyTiqvt0n+bCB/YYphmKIh+CpPn6YO99LZNjj5QXTbZ3qJ2kH6Ah1RlViaugB3/WvSlA=|Chương 1273: Bách Lý Thành;nSdQR+rbYs1wRyvrHAgmRa7u5LGs+vJWuzjjpBgHCe5HMnXZcxc5ME92kIOdALGo6r4ckABOx65yKP/7Rawpyl/ikqJ8qLX3AZ38AL5sF6phLFYNogJK4mXj759ovRAvTn1AK2qAo3+Nz1f8KXcbpAknh4jVkYw51kg3nQ9HR3M=|Chương 1274: Nguyệt Quang Băng Hàn Kiếm;izKfhbWM4QECTu6X3TbXVTvF5z9o9FS7HdSPEn0jRQlMdla+4lmBPpgQwMlMiC8sX62HKjpGI4CjjTnqDhR8+ahyqcBkwjVIz8eM3Ty4/hVOE1rcYrb2r0lEvlIwKomIBgVzo3smHu6TmRcg+5XlL+dZ/B34W8phPsylhNjSlSg=|Chương 1275: Bát Tí Liệt Hổ quyền;TlJr0iARZqLM+yiLFSCB0sC54y7OUnvgtjRzKqkSj4sdud6lwBfqMnFV+lY4IzBLdJArYZQdOXahdPL7//R7XQGNSXxwbnygu9S8vuDWY0DWhy5PavjxJQNWcFSbf2t4auFQLCpw57UhE/JbT8hCF27ggQXqU8eutsCh1ViNNVA=|Chương 1276: Long Mạch;VyfApdY2AfOh3qOgTmNp5tKJb3ubLikPubTLNoaWwjiEtAKL2SyXo7eAJqU08sCu/D1yqSPvlYYoWI+OCwKNz819xJGXajF7CuBvoAZChhHHRSnOMtNj8VTK63j0TYpTWHN7zfF7SX7sMZQ1inOBVP2u6WO+m51lQStaDSw8sjw=|Chương 1277: Thần Thông cảnh hậu kỳ;2usxCq72kgZThSvhDlJfTOPtAOGq5JHwmZ6TkBXzyohFqdDndiSobPmSo+nokzA2t+aZjCduFj3T9ptBbbMdqWvVwd/NAYm8WXsGTMgtdTtx0mK6jQhTowxphMXoSdD8PXsFBC82H3UrQJKeKa6Fmc6mk6z2pnR04Kn8M1fNSnc=|Chương 1278: Cảm ngộ trận thế;gvtgmtcAUm2gkktxS3UZWa5SbH9/hI79V/g+FPX6hmkkm4FFdyu7iEhwHluTcEiNSBIFgGsqnZq46+AVoATsj+zYOkNTVm8NmKu5JQ9jzohFT2O6raHQKe3EQ32aZS8sYncFdpL3QoKbbVaUhWH99oqB12IH2+6HtfJgGbPC/VQ=|Chương 1279: Đại quân áp cảnh;mMnFJZEHKSdFjMOfh+DcyLm34upWPFGZM8O7E58fJNLDS885W8kLjv8F0iZ9SoPFlDjpTBokSn7fwWY9X54izKky6eeUX//mGlM9kC3IeDF9waLqDhbQDFYCPuvdOgln2nXieQayggR3ecz559W8/9bsmuxkyVrOaFCiIKKmJlE=|Chương 1280: Tứ tượng thiên cương trận;eUbNA7IExbt1Dgvv02T9Da8d1YOJplithKLrmusoCqvNv6dDi/ERUh8dKktTNOlKlduXcwFE3nn66t/mGwRoxhTVPjJD/n6OjYlJcmXeYmT9KnOkKpM0gEtQMqe+peq3x+2og/pLTtp87CctZuR/PTgsdFA1yEL9ALHzT6XLPt4=|Chương 1281: Đi tìm cái chết?;+NWLlfgfzNc/mMAacnaC3wQCnuO4HzKxPUg7k6eg6w0r7ZnmxHIJmx6Og8hNMoRBoYReRS3aGpxHM9iUXKBxEEcjtg9X1xLri8JksD+CwXuV5aya80GD2B5kUEAT2nraLswOTqMdqwipwTwusZmQEoWxuYM6O86+GU4r9DDy9h0=|Chương 1282: Địa Ngục Chi Mâu hiển uy;0ks464jy3FZl+S/Dbvv4qtGKVb1+CHpS6G8yq4+JkYRGA4J4o310H0/3KhzG91St8cQ1JdB66aTIKpbqWxgrxbq/MONxyMdOiJW3RiCrh8e1DKIba9DmF7eCq1MG50peu54LMWc5fP/82Es7Q+zPhEK79nInTiXusJHuMu8ZViE=|Chương 1283: Long chi giác;ueMLLN23I89K5WXtJhyIVFLPnTOSJ/GqIbwckKaZ2TamGDeABooFIxyA8gEoayyAk0SZiAllhfrz1qdiZ+j0JGfSCDxaWKAzPMgjf/13vtGtdLVRZ52zv5nz8zsM6SdkCwVA5dSybZv4dOOqay3vb8UgXxREnMkah8D4IcTO5Yo=|Chương 1284: Long Thần chi nộ;RBlcxBa7DZG+iJSCkkhhIS0ckg1kjSwPFrcX6S13xRiEhcY2h6+UcIko8HA1JrNO+Wjj3szIxCQsQXJNi0M7jbNAoI1dIWnKMO9un8NxL0xkbkp2OG31+yTuU41X7QAdWVzSGyVSzeKb8lXV26ge4SyHXOgJJBMhAQHKMO+/RMo=|Chương 1285: Ăn;qfj6aDyGNxtTY5EN8WKjgfE7kf16R0QCWr9JdfJFFJpccUAv33kPmoThLyeBivStUGQWdE/F050oj87XLx8ZdzxpL9/3dj8jKC6yQF+f4alYig5EfOg0QRgpp419zbBWwGANXTKIrm/XBzqXkfe8gtUMRL1qnIgWRcmtJy3naJ4=|Chương 1286: Vạn Nhận tới người;XQKCW++pURVu1YHw49M1yNz206xRmgq1qidWbqSS5kc954Ztu+O3uJotkl0DVXdRKmfIpJBT8awhuGZmnUOgUoqMyBT4EEOTyQboiyorMwLSq918DQ1e1muyAdBYaiIuwKCthIJJj0BmwSlE0kOc5/VO86srKxy0g5XsQyX3lhA=|Chương 1287: Đại hoạch toàn thắng;I30Zbq48b25Ozd0VkebuU6WeiNuEbgWgb652aqBTqNxMydvq/W4bvx8NCnzNTKjBUNBlIVq1pENGu8rsAZORQHVc73DTqaUx2CKJcEEMBtUb07a8znUWzw16859vy9YTmXft6hJErZGHhXdZj98mL06j5EbsJ/VoB4BA5s2d27s=|Chương 1288: Long Nhân Tất Sát Lệnh;OxRKjiflc6pVmKNY3vO/EZnulLg25d0t2b3eV8mmq5dk/ml/3MaXLiw+6tkKIJW9hzz91fINFl6ib0EGZn4/eqalFibHHtZ/TUaBj77jEsi/CV3vJOTLuKjmo6pm4LSMctgItm3P6sw/eCIG2T/rlJIlbcc08xNwscQ1BZ6cysw=|Chương 1289: Long Tinh hiệu quả;lRFcOrHtP5a02wPYerkjMe/TuOc2JqNWRfhJhyXiDYP1l5VqI+7VW8i69o6+PqeRdJA1uuTHQXvD41xuM783fohc9ltB9Op1wmGLJWiLrwpecoUdQb6+CYUj6/Fb9sUrp3W7A1THFl9tI0SHzlzySRfKWNJKwcEMJwtNZWF86D0=|Chương 1290: Long Thần cấm địa;ZpRe7+vESlAG0qza7ylZb4PylEuNe25wGZIXLWzyPi6rCftgyLA8N8JlQ5oFWm1C7R95UmQIFw06lYWgSC1/ef40JczCpn9xKs7vA3JSyFwb5gBnyq22PsMfxwSn3thVjTh9Ve95mcODa9klP5CZEGgT1MlxF+x3Q1JHlblqfDQ=|Chương 1291: Long Giác thành;Z4ORiShEVdPH93GQQhuhZdMJXedw7O9CU9wPnfqxDajDgJuNpKirnCnT/BbBYUpQrCkKatEfXpvNKzya9vvtzNTg5UmRxXTBFI5sjSC0tyLeUtqsPLXjdQ11uJBH2DrzuMDin8tBF6Dyzc82Wj/uZE82WUUUUUNoAtjf6JOcVEo=|Chương 1292: Chỉ là đi ngang qua;ohHxv1tvql0gs3UWRs6FBQoTNNAIQMxS0QczwlIxXbR/gFPiUg47CvdQ3aN2ZQbf83jAf6wvwjMcZgKt9hqxnL5UOX4UBHB2OfPoKdcIZMSxhmGBhaJ6KiaHNxqlK0vySzR82pEy4y5G6nHmPE18RwYX/hKr2r2Uv5YV5fWUPws=|Chương 1293: Đập thành đĩa bánh;4xf3+iZ+rl1ZHgGd286Hej4+ijxpOE5GDxvM9V3tAw6GSgPrp4wkBEM4GU3zWBZix1JkZcxWuvM0HO5JCNqcJBhI3DP4LZUZe9B5wMoiOzZG1fpDdZ106FXX5FTVF8Z8dXQ8x/ykOKR2XmBNv09moDXY7Gv6ZdlxqJY6zGYRey4=|Chương 1294: Là địch tập a!;Rljnz116oWAs++1mmnDDxttkA6pCiuvYwQn57/ucQsnkDJqQFMbWezitYNu7rq85QpohDMRmravzm7gspNr2tpc1UsZYouvY74nR9RYFsrHhhmDQVaa5WPBaGUWMbK7JuWWw5jBZYyrsrLbaIzds95EMOl8zxhUcIAov93Fb9eg=|Chương 1295: Vướng bận;hFclIIioPSJWClE1wKPcfOJRV+oCHagIQnwZg4/lVy1xoJ2PuDS5i1lmr0lbIvIHtqMM10MpMjQBiT8ZEJ8E8LkqVrUOdobClA/0TWH2HETHP5N0v5cEAUMb8tfsK49rHPDzFy3oLgZDuT88uluQClblhGulmMg8BeCdZsrpy5I=|Chương 1296: Chấn choáng;SjV379hMG/kPzpx5+6D6yVQVGLaxXOlAnJzUoPWaF+e8LxtH3xm2zG3/WiZwcOyN3xKECQAmGFbnwvqTLTlMdkWDQ107n7O6V0HHCvvzGXvh9MKjxboLTGMVfweDD+sOhkcK4Xvd/tmR/MG1TBOh8sZ8ggRVfoasr8Q8sEAxo6U=|Chương 1297: Vơ vét Long Giác thành;4xFM3q1Pd7DWay+BmQLE9f6sb6r/l5nMsOaw6IM3eDn+ZXEa0CsxPqrrqXuPwYxl+oZwmwPvOHTxfOgwA4JWRmjp3rFQAr7z0aOMNw++6s1Anb/U+r3N+iZHUhbvMG7SnWLy5rPcpKWA/T8Hf7+xwu84pbQ1ZAhJEgo0v8tCxRc=|Chương 1298: Grand Đại Đế;tFROhFVcCtN6Yy7VqvaPfn44GtoAe6ofvw7fTyD3gM9pj9K5g1GXNutrwNtUIZL0dm5w/mp5ZUXh5H8F7QCd6mYryI2znB/UVfXN6juqzHguDvtwaLw1Sbgjj1frtcVFb9r6onjE4pTOi6dY6SZMnN841BThIzj8RRXDLa6AQtY=|Chương 1299: Mới tới địch thành;Pbf0j0d59/uLLImFI2Skb1Q4bSjOVZTC992IESvM7J/OH7QafBmN+AwKajeK++Iyk3RIHgaQ2jLJDgiS5xp9n5uYOeizzS7gM/840arVRaCKQaLJ7wjWC4BJb/kJD07QzfMwZgmddHj8kzozwbMZ1V0ymlCqmEwZbOHNhfbJlqY=|Chương 1300: Vô biên trọng lực;PITsVEGxaehVq9mVhanchf9P+swCB+lQTF8fkrcvxSlEInPITWEzJ7G01xpsjzdVWRT8I+kmHEJvgtYCl00FVq54gfHoI32qWAGv3FNkk1pEL+6/tMwLExxl2OafBlBH2l420VYbjjXDCKYhF/wHU51dXlUTO+mc0NIkQ3oSd5Q=|Chương 1301: Thần thông Long Ngâm Tuyết;L0Ah7SpBRw5GKDxskAn98FVsm9bY/jygfXrUCfDwStyIAKqSd2MFUaMMBd+r/hEIPHXn6vxUJMQ8YURhHetCxxwAYQ6tw2YWpUZ3rJe0oIye1j6P9mFUiMR32H2KxXELhGXBFWXA+Pj6e9J1f00h2Lxpf0cD2pvJFTKHrL9fVlE=|Chương 1302: Thiên Long quyền;7E2pBD8FBdYPYdle1B+YvYBcU7F9ZT3ciS7GolS0Rijs5ATqfk9q59LBiSIT+OZD1anXTue4PnrLnKb1KeomRJ0ouaFFbLGgQMemvKeQdwypuDi3TdQKECWqa0hpqLCiicyWfmIzS0ezO+odZMfM/TvJLXiHH6rB7UsU0RAAK30=|Chương 1303: Ngăn cản không!;YH6QLT/elxOleuDOx0/2P2Ogr+6TK/CTaDOK0LC3VLleWKKdSUG5wAEvVYE/u8pmQspjmj6mEH0qsAxZJeYP1ZKC7EwRJuV+HoqtMVmUuoxZrwXGvAp7n2d6DPRS0H90TEFwOXmgS81l0fE31IeUhUGF3neNjLfTdeRazpvBxUc=|Chương 1304: Bốn tôn Đại Đế xuất thủ;D023O99abNILHMMuTmNzydLwpr+GXeaTAIeRfsmyoGiHEvRqWK8MbXgChObIxLpvuyrIj2osWgmQb9Yayws7SpBHUS3VOKEVuepqBjgADMUEHKpEwbh/eHHRzpBC6vRTa82KCGeqvBX+KIwQoEOQut/WnpoIc/7uyovOIn31kEY=|Chương 1305: Dị Hỏa chi uy;oikpvfudlKIF21MIEBbGu43nxGHK7gR2Qzz7szwU6setIVLIvBRdSqEle2sTV2aD8xXjfkgQqPTpLn9N3k/NKlK84zXlw03/aVW3b6DwfkrFgNtATgso6sUrInma9HZ6k+V0Da7INOoGg6V/mYyn/Pv6GH24Jr5qB1qgmFbGCfo=|Chương 1306: Nhất kích trí mệnh;BUduWmIoO3j9+XRx+16Glqz0iBnxFQ+2ucK9SygNTe1kHH1j8/u2ZQxWKAbY2f8oEu9zCWnG7XGF77qz5bw5D72VX33vuLdkJxmntPqYtWWo/RLvZRq8rl9V/urGDFqYFcrpObYEe96TjoyuaaDm4Es0cnnQYqajr8V0H6ly/mg=|Chương 1307: Chém giết;aKz2F5Pc0pafxNW3g5Zs8k8tpXbSMGnrZuQvaLWkIlXr9KVe77QFVmFLn5eQVdZRUSR/qX2dFS81vmJoLh469oaNXZiAza3+cmM9FWut+HEHXolJ4z2QhDM+1EfWLBxgdSPs7ayWuxV4CjxWDdxLGxPp2VAdN28VUHC3ghT7XaQ=|Chương 1308: Hắc Ám Không Gian;ld5OHt7IwG73lALDus80poq0TFMmvqUp54sT2qzyziMq44z5N8Dyo2Y41NQLm/np4kMtPCkv6XgMLkADdREae2YCr3qPqL3rq3kDoTIwI400TJtmKfH2l2seuqh4VunkljeWEe/bUJcn7PpcybLJRTNTcwDuGJA5xudBsl3xJ0w=|Chương 1309: Sau lưng mọc ra mắt;o+7yRBiCafr8wNvv7HEsYtczofXKueuKvec0XMwhnAM1Y7XWtUhk344QqnysfHdSx2guGh1XsLirgZd5DqyH50PmuVVUBcIb5c6byWDSdQ9FEDnOV3tCmU8pXMSJRGKqo73dejM9RXvQQsimzgNZcjGn2sf7q743nZRHqv0v4Lg=|Chương 1310: Long Thần kèn lệnh;t1re1G+HmpX5GEY8rmNOMSxUDS2NN8vs4ej8kqxnWW0pyC/YizPIsBnpZczrnVINLLqhtAD/puV/KUkjJs+P6hQ4mlZ5aVZ//oO1UEWglCMCxz9hIiuZHel/IUu2v48D3Tb7djaPZbslaURgW9Nu0MX8Of4hU4QDoKNMaquIo70=|Chương 1311: Một thù trả một thù;S23n6Bp81W/fvlqYaj7NuSsooNyXQzUr3ufd4SGbmNTZtmkOp/dsv8QioOI87+fx8eXKQbV1k6kPliFVkTc7BWvTFin/AqsIu0T9Ll/+w0x8J3nhWg9e3cIqoW+TjxE787DFtzJgSu14eYUgenkAvoEjSk904vUtJa9ZlUmlJ48=|Chương 1312: Cường giả vi tôn;uJhZgc3v+pLPtex45ySAQZgqhdQ0CIUJ2pnfzl70B2wzdET0QdRyrfPyfy71+G8biIlJRIWlN8WPuL+mnn1HlaYtI8wfQOPlrO8qXSttHTbl2ePWwu/CTf7qG+Vnd8ULzMDuDyUIstItqfDlO9oDbf49LeDh0Sjq3QLbzakD4Rs=|Chương 1313: Nguy hiểm cấm địa;svsYrf6rQGUYhWk1JFKx5ONAsoifB8uJH2k45vCcXeCXiejePAVJdt8voVYb+0fRjWdPnLYMYRK0dDFzdVqHZ1ykfrgkdAZNNGMJhHFC1v6JYO7R0LwiySUVpx4YwotCC5/TLlpqj5yK5UhOGg/Aq2OXyMCa/v2/g8URBsxV7fg=|Chương 1314: Biến hóa;EJypuXwOKzezsoJE5r3WHZtEYL1UGkAtWpPOx2cPTSaAxcBAEh9HS4c0yZfD1P3xLtexMFqgqSHDmXvQelZKdRE4c6XoqA4L8z+XEY/MFFT3JfjeNXySPZ96ZBNOmRWQYB8GwZlekANT+JaehP4EpXa04QSaCmYDdwpTZWXOQ04=|Chương 1315: Cuối cùng gặp;yb7Ye/K/QxdrEuU83/WbOtue/dAGRZjNd1boX8VclWMcuADsZRyctY9vV78F0QAuGY9td52ISddMc+RhUBwqdZsLxrZbgp6usRb7DzuS1PBZytAwymG7WMrf21qCmEdf2Ej998rdpbHVmxNbXBZE0qNIqPihu6xzTIyYQ23TpMg=|Chương 1316: Long Tộc khoa học gia;xBBUhnc8FvYBn/T1ucIYEwIQJOjKAwS+KNm6eeU9bGvkErF94IOdplqSmeVqjzBsjGfhGvQYxONMoGPxtUD9oiBqdx059fyX6aT4atg9ktVxfmpMOdzh5GOTyuzcJf1VdozDqB/wajw/V1v2dfgTuGz8WqagKxNqrTGVo91PfTg=|Chương 1317: Vũ Trụ tội phạm truy nã;pS66TPPxPryeSqnFcg35jnkCr3w/P0DQ8h31xNqJLY9A+Kbt8OsOhZuv6mUx3rhwvsUdF+EdAx9uRLPdbUh108AYOQ5etwbHRN8H6YfMBjbp2rzE0HA+7fpgg9vTzYM+vMS7hW4rPeHxjE/Nd4x6uteMKaW/oSlNE4oVII4DAtY=|Chương 1318: Bước vào Luyện Bảo cảnh;cbANoYtml2dwWBq93Yyk/XRqkN99bM0GqvmfRPwOyXKWRNQGvP1dkVFhrqYuN06UlJx6N+Xu6c9SwzdSrhyHrQ4ekiIoTdDugn2cAeBdiRL+vUKxmciLJqC80mmC4r0dUNhJbrJSAkUi5XULld0Ff1MEESCJHD22whOvlCehLV4=|Chương 1319: Thoát thai hoán cốt;452lVwfxew2D1MaFAqadkVnEzD5Qf7gIv9krMO8WgszQl2bsrxFAQIj3nRHDySWfOlnqRS454Ry7B78C+cqchlsLDGLUMLkUvmbVFtYhnwmd9b2LsdZuYFHXxQJAh4JPd+5G1j2qzvFhE5eeGIdU6QLrzHytxO+hjS9l+dw4RjU=|Chương 1320: Nhân Tộc anh hùng;yJb/CpovBsVgmPPmC+WQc8umqxwxRXpqhwkx/dGPnf1LEvdrzVVXgbQMy4jx8tqjmYNQGxd3nCj6LINIiF8Ef0aH+hi9BfDdkO2vmLDDWuKHKcwfEBoQBRz1CT2q8lAPoQlVSxMAEbfivLzuQDq3Rh2yEtvPG3zfgdCM63JfUc8=|Chương 1321: Thất Sát Chân Long Hống;PcMfOJz3dc9GNCrrfmKHUawh915ttnETxm920t8kUwKLCVZCaLvBU459Uoy7UT/gZ+ircYYv8H18fTg8BBAaqOa3gWPqMBKFgk8S9VLy+cGu+KatBKInjbf3YbOxCQWBJB4XLOrX9qVLBeYVsEkRdRA4VFLA6tHH06MQY/ZPcPw=|Chương 1322: Rời đi Chân Long tổ;DTFFcgbrADkGzQR1n7qXYXXWFvqXeVH07dcQqiAa4HwGpn1OE78ZHFtlAE1BlKzQfkFqoudi1PmpD2VkZn+iHR73eiWr9FeAdyaeG80zEY1uSionfIYdmj6KmASNSx3ncHgYJjx/Qelp+0KO0Qtkyx8RskyeBHR4ua1YD9+ttDg=|Chương 1323: Các vương giả quyết ý;8z+CxqxmVG+MwUlq2R9IvJITi6jaAfdk+im3CH7iFtGlaNhjdJKEYWaX6niHAlJ+oH7X7B1nv1NNF+W0UTHc06GO3JHnPZ5ZmFJHkB9n8/b98E/IGZ2X3xzO37TAcZmuTq1w2t1aT1dNOh+aMcQjEvt8kURyOzAul3h8SzHzHTk=|Chương 1324: Ngũ hành cần ăn đòn;CCvtnsyOtXmxiPBTy2d5g9RIfGU/Cpg2eNaitB6V4SrOAHgIS9KbFgOE7V32+eo/x/Z4Ks0KxdfWCBACmLN6TzcTp/R4i7qpwT6wE92EPuVyTPD5RtT3yCF38mUixlRng4+grx38aXLRfRgzf4cdcwfmOaDozRwwr58N8ctO0d8=|Chương 1325: Bọn họ đều là Fan;AB4bAbVyOQtH1NmGmsi/xC3p5HhX8+AUXjEXQhR80Imy/m+a5qweaVDS8YC9tkidqTF1Q2niCAg6zPGu8+YbW2WRoSlzreq31fQuqMHpj9AlpD3WV9eMVRHirqJ6yztew+GOz6EjjG4tkwPRcuurqwbWTOFkrlYB6gAiCxED3sU=|Chương 1326: Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật;jBx04kW/5bjEc4rCiOVp9cSukrWNsjfSpmPbr5GCnx9nZlylsfrMHmBV+NJaAl3XRkm+5NNfIzcQbmDAspcS6s7on+/ztUE7YwRxzMphiodqxb+xtvmWjydx4sFdCZgRQjax5R80ieIxdIBOwInfKy0xAnAmSkElLLlykrY8wC0=|Chương 1327: Thiên Đô muốn diệt hắn;We9U5AFm2326uIsX7MXv+pFwvXqyK/3I3vS46lXAqFvdSE8osq8gETzTWvXz2ls67orbGVKIR/1GzTJ5vEEbPfLcltWfTJVjQmJkaUO5BKI8mB9Gq+cA4Odam/LsmOKuipWPJD9CySS400Vjya0w5maA6XR0MLASb4IumAOyyCc=|Chương 1328: Băng Phách Ngân Châm;NinNRt/nS4Dx/XH2Djb7GwrzrnJMWoIBRsrzDjHhVGWb+Cd2l8rdqgvzI2ON6Wau9MBzD9ihbZQFaxeJ0nSzreGCLyS75qf7uz1qWD7qTlzGH5gkxlOVu9MhREyuznRnblNxrcbx9zG1B4YNxUAIJIiQ4H4LWn9bHmvITb2grdc=|Chương 1329: Đem da trâu thổi nổ;QzrkPxsZMPFyfyRv0e6GMbdvUxwKAxCYqtNkZdW0AGkEUezzPed6vf5raFMPSTfNPu6IZOry/r1Swl9Oa9Gwt1C74S7Qc1+fsLzgRSwzOJ6q73j6tWOoKTsrmowfv5eehjjBb2rGbjGzOTDIfDFR99yXwRXdp+Zjk6Js67a7hkw=|Chương 1330: Mọc cánh khó thoát;QPVxgI5d8UouSaql120oydSaE+cQxT+1pv2N+5MPGsm8TuBZ27vCxlhUzd4u0liFfDZlLSNFmN+OWctCp0Du6OVqb3RurjMjwtOMX1K1U9EPRKSMJqFFVOKhEHh3hrCv6J08lJszha0i00x28y23BGKVKNEJED8dwBJ2lwdr76Q=|Chương 1331: Một cục gạch;0hhqCQFkNvY+EwyzC/l8ywCAP6+UpEZEmBsr7ihtZFeKSgGoGMGX/o9Ed95eg+9/h5CqrLEbneFUHZbjion72CkRCjx5322Hl695wxfYxKNX6JjTchpBJzqyeaBgN+JJSNHmbWGEiTsoKuY1lAaX8pACelUCBWYZuIjSTn5M1no=|Chương 1332: Cùng ta có duyên;3wAebFUO7kK5+8MoCLD93JAIowo4e6P9pHGEku2bBQK+v0/8Z3Qyfuil7aO1tFqyq+tZp2qQw+gjfmbHCbyqZCxHgIsRydxH1OaIOjFlPvQ0IQUusSC2xwqmiH/sSEyh4Xh7pYNuNR0jZLyEeA/DwgrPfIcEORnSNfZF0NpsJiY=|Chương 1333: Đè chết!;b9VsCfdGQZFNxMnbDG+l0myjh8eRaoCiH/7lqMOhaKHgFYH+N9ySwwzmOxeQ/3h981By0FPNZfICan22FKs1rbtr8G1QHX6ya54mwRidW8bjI44hYvLmlfGo4UW++gZ2waHUOWEXuxbqye+O4iD6hyTswSdnjwRaJuRdVCdAGvs=|Chương 1334: Cửu Hổ Phách Vương Đao;mdoD2IwYixg1/9eOvAxghz5q1PnHVl9f3eKixWNLH+X9/mklP7O0tRMfgaNVrj+n84pMd/omokUTcVcA6RK4ZxZLUpY1caUO4IVvL9tdGU4bCzAZln1FQyS+37eHRCr2AkNm+h/5J24JmNWM8kvdLQgRcYV5Hlkp3HGeAHoH5DA=|Chương 1335: Một đám Tiểu Quái Vật;hCOylpWb6Wxo22XiYhWfHXWV9X1rIfyS1RizC/QnaXoyNbiLxu+2hZQGLW6oVZQRcpxxJ4DfWpPQCWy5JHF/EbuUIuWRnb73ATwgleSaqRWe0a2/OJNb7An/SxWTiCDZZAmssVeZur3NAhA13KYuLV1SaHTeAxBy1EXAGBDBUjg=|Chương 1336: Giao ra;Ek04ttZsj8CoJEUF9mmDUUWsB6I+T53JNyJQRT9QVmQTktsuh1Jum1zHSIWl7IgernCGP4ytgWeJSW3A5ReiRIhB6KWuduWEgUeWcY3VKzIiVc6skRwoCJRa9VJs9gFe52ED5Zp/GrWgB2m2a0HNYjKOelRXgCFKz1yT9QiIIJo=|Chương 1337: Vừa hô kinh thiên động địa;77pfZa7jYnUoZzdZlx+XOOy2869x0bXS+nBUlJ7oRFY5cWA6trPRA7cOPwFhh1A+hUegZxFiGMj2Q9PovPLpEJn5xQOxsGWOtZtjrPc1qeCLf9c+8OmEnXvVXOatfv+ZO5cfZsNEEVSTaHKWwOBlTEAI/mBwcbKIInS/r1dn7oQ=|Chương 1338: Sâm La Vạn Tượng;0gfO90eq18aUw5jghooNz3FZ+JSl21LVc4pK8F67WCiCMQFdSCLueiTIiKFEgZhrYaEnYM5j0VhPV1zgVYYRaeBbZjSVIdZB0n8+X1Q3hC3WffrcH90avOzTDEpWoz4PsI4BE/KPoO0re7irU9kZpU1sAFB6DnAquQC2axRBMt8=|Chương 1339: Chạy tán loạn;Wtzf9Hxj6wqBbsLlQLxRJTxzVJyGfF+vZqRlm2M4ykvvvP0750Z65qPkVXGzc7K1tgDZNMkIM/WylUlHMAU4jH+ZcX7mWw+wnObycqhTUsZoEP2HwyFKImr3/g53JO1LFgILCCTvfdlzHxa3Wp0vxx9Gc2m6H365rkUD3/Pw6RI=|Chương 1340: Linh Sơn;CN0ZMj51/iStDYWyKOTa5yNWg/63QW1LTAqtVjsJo4QBKaxoTzXa0V04i0j9IB40/gmulggN778nA+I62cNwXwW7h5q19h1L+yX5h1TmLsXI3bIznxB9TGVePcsVFg9XHSkXjW31b/gflV8JfP7iY4MgFd7Tuz7PozZKiiX7Cgo=|Chương 1341: Giết đến tận Hắc Hổ sơn;Nypqk/h2mdI0V0PDtdqeK34QG6WI0oU5A4vq3WNoxDzWmDwdn1GESayjQi6RBsMmIazOvMCZmFDTXXKRRPaMY2ecpGNqUmFNlHiWH2pUt05wchJIZrmEX5UPVNADsKcvbSv5Nn0yEHImUa5VSJBVKms2KHvXcIgN8PoONbBOJ0o=|Chương 1342: Quá hung tàn;qV+estUxeowWrU+v9QHNFqsleAxBdvqsjA/iZMRuH5YkT67+/fguIkE1GWR5mR3rsrX4bvmESHJ2RpfcwFlgKm0xF4JoyZSXLdWCgQhxE40D90Gt1qp1DfaaKP3eZi8uG9DTNvZEgRW2jBrsLllBDXNbpUJNIenHm2TvJvTcprc=|Chương 1343: Cá diếc sang sông;9RMHWV5BRAbmSWG+8+M8K3AjgwQJ2sm8Bj/jBCu/4KQRTZlPe0+GQI6Z/fvUXVOcKoiTLsPNDpqWt369G5dFibC+NrLH535c8wpgiHnnQMvlyrSxjBZm+Cr8ZtvaNdBTu+4e6+AO00v6wc83GYk4gMskWkeqMwqkZMwyTdvKaF8=|Chương 1344: Đưa thức ăn ngoài;OHaLd4S8ei43TT0Vqdt7wFw7Sm5P0JfmqLO5RlabF1Xj586oqo0+rb1lOkSLve6kaXeVX46puK2lEfCU2kQRbIpZu9tYf2HaqTEVAXKA3LVdFZHx9WEn9oWyDltb/ceU/hab9OK2jTLdpW9fLvnxu2l/KNVtBWx6d0H1nhZ9+mA=|Chương 1345: Thù này không đội trời chung;inz0sctlyHULdFEtPi1z7PSGT1YCx6YMrTb25o4mAhnALfHxLyinI52k8XZVwqOucXESq4z8WN2eb2r6IDwOEmshpUmlzdbwgeF47irF3PpNTSDdIWybhsSKODpqNoRm/nMtZBGLNvtdIqITrquiQzrTsNsO1hKuKk1hgZatJ+8=|Chương 1346: Đi đường đi;qp6erTDY1YfoYtL/qPMJh89bI/gGrJZWKAuqUTYA7VOvJvVSL3Hw/Faihy3sNtEiC/DR8nNP0OxIsEJY3E0lIxRFUUh7lNH33o0kOxnFKw7Hll/cGcElLSQNjpq+LIuorvA3SUW4g+sQ/roLn5GokxzG1jmZshP718KOHet6Wew=|Chương 1347: Cự Tượng Bang đầu hàng;L48dLvIFz2mgqnhHL4VWYQdfW2wzY3SaDDWkCAOnDyW0R2wCQQUZIGi51EPuQlK1J1gRFZcfEFFVT7RnCdMcEjkivvPH3jsWPZGYLJz2HcoVFuM5bQIdhMc9eGGgd5IO+Nog1AUBzv/jOhXZBqdgbMTWqF+jIHi/mC8iLUXy0os=|Chương 1348: Oanh động;8Wmwc6d3RGG4FW9H+1E0iCvkzKrKMw5E43x0/MZRVRysoMYHA8lNFyhuQVh1dRSngpWAhf3hOt8nipDjVgn0hsx7RSP867VJRJCxrVFbUfOGfNw0gYoGToLTIJT8bYAEkmmP7u0vID9BTFxZWnmpq9X48Bgma618yDAFcfi432Q=|Chương 1349: Chia của;efQVtagS0yI/pr31IUZzopnB6zgH018Sn6vBadtAsWSjdhgCbHGsSss1jcFHvQiHEopav5hnfZahl2akq31YseTIFxlcZnLDUqleab8rfU8/kU5RG6ty5RbodMdE1+Yvcp7blGZ1iAYBu9QOZ1cesRHm4gTM16SxGCwniwvB2iA=|Chương 1350: Dạy hư học sinh;G/U/Maq2Fy2TpNiZc1c3DuJem7NPJJN4oaRC7OSSISuBn2HX4wOnTes7Q8XMAlG8vERcItol9/e8+8ydrLd3QVA8FXWckeiSU+xPm3kwliPwS/94iPZ4EBvmPlLkFlZEA5BI++azT1p9+bPHjZJNeeJmd96+4ZeHlrsjYntx2dg=|Chương 1351: Cơ sở trận pháp;ygPllQp/A1XoAAw79YpALcHW5u4i3cc/zd9JPtZC2Ea0QtxlnXO0vKs4V+/pl67Bop2597zilypkWe0tK7Vtlt30MdaldVDpb0lnmUPdS1JO6LyAikyzlIq+Ysi8+AuTyMFSTL1DP0yhE+/Zefs6OE9PPR5w8apLpxMK0M1XYN8=|Chương 1352: Bát Cực Tụ Linh Trận;C4dbVWiD17n0f/yy0M5JFjP58Ht7pRYCki7/14j+3rAz8894zhvKrUzancPf/jTvlxMmaljthagRUpZdym2lO0TEvhYGaJfuqPCUfKUgHzfJ92Ote5ICcRbgMQXepnj6PS9iK8Jo39J30XCzDMhP15r6PsjwNGQL/OkjMnUNbRE=|Chương 1353: Thông hiểu đạo lí;qnOaGfU5lo9gpau2QsBQS8CVl+Ey7vChB2BgcRRmfq+uK4xPa30TF1SzID2eEXS9yhUA4fLzvJRiLk1XLz7rV1f9G0Mmp87Xl/Qt5OzMegYXIgfVnHZ6PYGLV9T42oHXoZ/KeEdp9iUv7GS9ZRz9W99OXZpmEvKSvv2Y5VKFEMs=|Chương 1354: Vô pháp tinh cầu;g06MUbfLTuO/sPrgdovt21NXWH79xo/Pim1U3l5usiCIzcC4qV+/HDrOFhwZPChlea7NMQ7ftHbagIQxqGRDQ00xAVExRi/HHsUnMopsqBoA5+Dt2Ty3YHwtsfKLboSwCPV/VB2Rw0LbVVBPLr7PKAYiy/IHy+rJjuxod5t3RfM=|Chương 1355: Nhập Tinh Thuế;mQ4R3UGzdK1py5RfuXgg+MQf37J7+FoWy3Wm2pTEcn3hfnrrkkvPs+uEnp1J8PwMXxZZpvGNB/BkwUaB27AiTijjes2WgBIO1/DwhFsesF9e7PleQf3CDQVoS7GD81K4WdojpX9a2CUizv8aW9U0lizDOxC1ibQjQywLCSdxJIk=|Chương 1356: Vô Cực Đỉnh Lô Công;3G5WLdFTD3qahhgnkA8kY7R0+AClzM2BlLMDPF0xipMh30ecIt726IgUlp2HJBXx/KbtIrhpBe+QS081QFTUN2pJt6aIlIGvM60iCyeW2iRyoa4LYxAJ1Rv/bPqVEAfUzRK5ckVID+Cf0Y9u314IiXawZ3irYIh9C5l9L7UXknY=|Chương 1357: Đả thảo kinh xà;epghZnuQcDPNL58Lo2jX7fTYIbr8/XM952yEAikPa2Gci/bhABkZJdzNwjjgya7dYkVX2tTHzO2vIbfH6n30unGxmfzFZ+mvM1nfP9aPXF6merJ1+uadsyso4mdZet5uN1ZVvsytp3c4G2mryvsAQXMKv5BTCHAkK4hFlEWRb1Q=|Chương 1358: Muốn vu oan hãm hại;n3m6N5H0kaLecMjB4OZxjyaEUcXGRpG7n/+XoEgruKlGR8vP45ajql8DD1lAkMLRNKFmq3tDHfL3s+bAjj8PuqUW2YLJp0e4gKf5p36V15n0TAXCASIotbnmkfEHedKCoQX2Cc8m4fBXLzxOC0Z/JJgdVGQPLnG1slw4rFxZajA=|Chương 1359: Nhất mâu đâm chết;Sq0JzKj4KxADd2F/rMQrF6h60xVelji7H465PHmEab2enEC4xjrsLbDpJWqRV9dX2Tyq4mff/PVQYDv1OU3LP3AYVyeYh3TdYqLGBdhLEDQ9NbFHoxjwOgmeCJgKzft2A+VlB9SF9I3D/pupgupqM4oC/2DyXRMHwSbSjyrZXMg=|Chương 1360: Chỉ còn trên danh nghĩa;1uWHwyuU7KjMzK2b4E+WOAw7+vj3zmgtcySWp7db+jkr72MNziE0BSd84cm9IHxkEDdyEyvz9o2HZ3QQxIZTOTsMEtgEusBNSx3xaHoVjMH1OMUPID2tXUJOZ9lFGtg4odQs+EOv9MS8/i+MbQxl1uyHhs9cJMSqFjs29rYaE4E=|Chương 1361: Dốc toàn bộ lực lượng;44VURWBub43hlaaQ8Zy+dSB+QpdkI49NJkqbtjembs9MCFZicT9mxvDDzKFTJ33AjglrzQrNnZ9I7zb6QNBDYYYjUKUrmt3y6AbyxlnWZFqx9EUSBAJgjOd+txGD6jCDQcEmu/5qbminDtZ3Oifr9ino06MtxPTdgVn3MladQFQ=|Chương 1362: Tứ Tượng Địa Sát Trận;vRRFjYPplpqFio/bFSOVn8SwfHQ3iT8jVlC9nm+YM5Sjgfr5+vul7TaMLCd8ESkbdxNrwYGaSrL56OEbYMe1nhmVRG4ZQS80VnYlVEYYf73BSt95k4HDKqoYPO//PjtBzMoJuC6IbB2ghy6qopyCSuxt1ZrrVnwD9GcPKMFf21M=|Chương 1363: Bôn Lôi Thủ;A+M3wXLiySw05k28gEOdH8insGyp6Axkq3wqTysVNGyLI48csGAJY8YPzLf0jl+jTaK7SCO4nwB8+Mv757FRBs7XLapKq9+Pyh5Sa/WViP9Hlb+xHw1Ike8G8yzMPAB0iTlCIxJgC+rDpCRE3CRx8DSS1Qt2QHB9x+X2c4LrE/Y=|Chương 1364: Liên thủ;flTkg4F92ZeNsrW1luSvEV2FjcME1eN+Tbli0YgLfrqwEdiTIEGXazTOUH7Z24aTbCaHdP0zybQjtgXWRGf+viPJ/q/vy5so021HG6rqL7RsuPORtRsVu9ErzdCuuxKC8PsRCj6ZrPKwUt0itw/rdS2f6wh97lEMMAz8hOGJ4Ks=|Chương 1365: Uy hiếp!;N4wNeR12xidKy1PTZWILi+a+pzBEOzjyIItd9XyEGPbhLYMUn8MIv/O8caTtCTTLukJkH/OLVpyxOUmJQ+zc6WSy7oXe/9TZoZdEgrEpzitw+CPWxovFqFsn1FvNrUpLqJ7Bekzy1mL98W6HmwPjXtPXyGQmgMnvrTRdO5y9+GY=|Chương 1366: Đòn đánh mạnh nhất;3zgeerraJLnzJ05Bv8bALKy1v34ko84ez+mrAXTxGxeAkvTVKjQ0Ueb+S0sDFNB12hEe2hxmMhZWQROr3GvWeu/wZRmMv41O+yStax+enJ/dMHhoWNE0wsj2gipXZmHXIjz/gavJIq+myRs/l538+aP0uJi7flrDJUmwwqsaaP4=|Chương 1367: Phi Long cửu thức kiếm;jZFOrzOR8ROvmvkQ1paLP/1s8D3RhxXHDTsOrTseI4bJSxDnrY/iVF6HES4jphIbhwLCCjKaFJjNDLJJ+fp2YjovjLjV0VvYSrSuvz4lLXJRLWQoX7AbBv0qXkCOjCf4k+pAqRLMR/6d1YReTnpysJDUynANbB6gOzJerb8v6BM=|Chương 1368: Đâm chết;+U1RklsTO4rbxDCp+mgMIr9uziyBh0MM9iigcad4A/CrIE/EeoWeq3KHw3lH9GytHfzmQvSwhiveShoH+RyZtsKX2UuEqI4cSYDuuq4NRmD/Ar25uNA+93rGuMQT3dWSaEoDc36O7iUIXu0O/+Qt5TIq5QwkiNTbrNyQg3R10/o=|Chương 1369: Hồn Ấn uy lực;7yyDzUnDrHtv1bDXF851QMr3IdBOzQZbiOJy8zAiYaukjJEfan40W57xOkrHBF9N75TmxcR5gP+NsdmsoTyCf5f04hYPj9BjG+OS1H3vnZ+71/BEu1R53h9aGwGpmcy1IGyqlsW2iUixwj6C2uYeklk+IzeUJkkUkjOeBpqnVHg=|Chương 1370: Xâm lấn;5fuhV+viya0IKF9k1gSLjoZMBFuEDjYYY9n0V39gQNaF6Yu6wj8BCOXUa4X5iBEMijVhFbk6kmT4Jgp0Z/ZXSXCWFFw6bM1jGET4pVVcFEGulvzn93jdetPYwlcHeOmBNuPD672nD3CgTpHgb5gmPDHYtHBTHocoLkdtCWVKUBI=|Chương 1371: Miệng quạ đen;krY7cDG/wIpex3gDaoFzAolrYg5MPDZEMfVtXsIz1BQuMdwwqLu0HAZHKkJv8eO3m/jWRPmiIY7hokbJofK34n383th3UWkKfDWsvQ3n3KBHEID0e1drfbo8qWr44hHhLKsJrd8iF6p8CGzFw4T4pPyOTrn+8oWqAzV5lrVcNYU=|Chương 1372: Hồng Cân tặc tức giận;URImncZgpNNQolPMMrnI5GTd8Gyn54kGqasAZJPaL97f/o4VYPz9UnAZXHsBflstSm3/WLv1fDmmHHbAgLnxmsL3PmRSXyRoxvGAB7z7MlAndiVPCJOmR3/Iz4TQX09GUrTn0isGJ+rfDLwX0PxP4o8lbYQ78QJje+hcZPfrv08=|Chương 1373: Sơn Hà Châu biến hóa;4pRsW4SSNWd7Iv2wZ+Fc8Ck8mRPMGohUHf42BABy2yWsVRYwKbR3IB4oZvMj1LQFlVdqZOqsE0C7EAgp2+KR4x7YKVgTu6hWcZEGI2bn2pMGLa0qto3d0ySv1E9Ndy0uCXtaSXEMNnSiEfXOjtkwCpfKQ/f3NzxzzRl5B4GWY6U=|Chương 1374: Luyện Bảo cảnh trung kỳ;qUOSPGPaqzzNxrU8UlG/DWU2vhEuFLuDaVSXV7EUTYOPtdIFZXDZJVVYzGxGDQGzjuZefYtqWaOSrzYI6Kp3lPgr7zxzSb39MKHfphJqZOGEd4uBPg5dODVpFrKIt87vGTdgAx+OwGLmyismj0rDvDzIVhGHoAxiYwFYRoFIn78=|Chương 1375: Địa Ngục Kim Ô trảo;e9L0EEH8GGcnWqrIXfit+IxujdHO2leHgTebzRB8VTZju7RKbjea6fj0sUHJRPttahVd38zxCyvxzH/jx/U9a2hgLflL2B8Tg/mOytpj6Ad4dUbvXDr+ZIr7EZV9xg+kunDmMM+AeotuDfaEUx7jx0ouHBc7kpXs9X9cuU7QALM=|Chương 1376: Quy Nguyên phái địa bàn;wK2jqIwEulw2btBq1hrh06aXjHvcc7OQvMtz0y205CdK5BDurCnXFMekQqLdMWxI3LsdIEjvW5lHJoEvfA8R0uyM4CSmb0fbGjYO0150V3asAxr2sXxxTtqpUxHVVRuKGF8jE7J1YnZ6tkwqeTYtzpaKMWUz75VWyYk3+nVE5GM=|Chương 1377: Hết lòng quan tâm giúp đỡ;GTX3Y54ZZRsOLrti7hidl5vrx37lSZn21Fwq2IgQOBJ62R1rDbC6WJ+SXcKDPl+LScHeh8Za0b0sFfx569qaBNj+ce4KFY8axd5lXIertnm0fJ+PfwAQhsf6/1rInjGSyE5puS4KjFSeuyuHOvVagR6EkqnviM1Sh5Qv6ncaI30=|Chương 1378: Sơn hà Quy Nguyên trận;9vicEtj03gOlG8FFpJ90zUSSv9njX/F6e79KZhmY4+Qd9xoKeDQOTIl/mDfgbjg1P51oDNa3ZXZTP0Dx2XOzGTC0sEfiK0d2RGOIkWjNWFtplsZfsm/sTKX12ZVGRWJniO4x2+hsi1JY2b/XGi/a7HSGuGeL5Dvpk6zeNuLIgG8=|Chương 1379: Trọng thương;9Pmf3NfSE6vQL2N5TWe+5bc6CxjPNNFhn4n68NiymsCWPj/6grRWzrAwukDsncdu3fdrzi1GTJpaS1w+67d/xsNLHnK4a9F7YZ6q1w59zjiu0mLl3l8L2T19k0wgbm5KqedZdBJW1Nwhp3+lzmx57jGfNtHX9T6DgN8iAJ7W2kE=|Chương 1380: Ngươi cho là mình là ai;6ymOdy4ZEcEQ7Q+dUYWukJ8fGghm2QF2vVP47soZlyw5usZkMJZ1YevxidkLMkdz4kq1+99Xq2x6jknlW84gKxZZ8UCBat0JxMrXaQYjgkxPSPIzfKxFffkLsOvvqIjsFs9++HGpBqL7DBRUKCu3KtLIqP0DN1qwWxHJ/yPEvmU=|Chương 1381: Lôi Công Chùy;Vf6GM5NkPQiEdBk5AGkc6aaw+gS1crbVE9NrBhjKlaQZYGDbQLmJoKeHCM1dHzV0oXE+/9ZiKGXC+HxNyLTSiuieqT5drmHJRXHmqzW2ryt9EocFzVX2zyXpL62BxaLWXZidinRtk1pb0uP+9ZrFP0qUmgpWRbMEOPGzYkWsM/8=|Chương 1382: Chụp chết!;T90uv0qRN7M+wSP0pJErMwo9aWI0EjE5r49ype90zg8kDBJjxPRExD3doaSQlCxvz6Y24A7jYgE3VsmmmtUjJCXJApLDkhxU+S8H53uIC9f9WXwsYQdh4SNL9wisdKXQ8GrNPBGWYGe0kg8Rzi+jE8P4uRwWqVjVANyr/deFY2U=|Chương 1383: Hỗn Độn Lôi pháp;5D/zpI9M2P/+KwiiXJPo7x725DReOSKgc5t0oNSFU7FvrTqN1xygHCbdCXvz2xOcCEq2S45srKupX5l7fRI3u3q9B1oiOhRm5uWdrjRw3AlKNC1eTSvMuWFfFD54/V27g7FsWjvAyF9j1E8oxYlYOcgT915BoDdElkqc51aO2/M=|Chương 1384: Lôi Đế thể;Unfe9KeP722YkelAnryfXdkfzz+mnPPtcaWH/mwoG0F/EjykkMoGoeqbJ4k39kx7hTm4djxYg1cE9WU0am2otUJPa7dq2FhDSGgt2UTEsEsAuKkmPXR+SVB+VGHw8kRnhUj9GkHRAEP2mqfh5BCq5Sfa2Emd4NsuN1bwQ0AX+HY=|Chương 1385: Kẻ đến không thiện;cOANvz80FvDIpHma3NNgiJubXELVZ6YZ4Bxd/CMJ0nOZfHn3rIsa9M0augTZKXabKETPGYEn8Byz0NPsft7N89xMDF15H4relhfiIkVf0fmb+V3+MQ6+oLq4lrUDcGuyyt0ZelOrq0Ce1ldPHliBFhW42P+KTv2iwhexTDuzjjQ=|Chương 1386: Diệu võ dương oai;Scsprs+3gSc5iQ99eLaqaselZggXHxXG8Pmd1rpaZexkdsN1+q6/JZhDMgbFgI6HxlrL6gNVFdLsyGTEZgncPKPEwhSe1fp9rc/aj4/N/shtyMukN0gvlRodhX6cJrg0zvtQMi9h43vJAOYRq02uYVyxpQ18QKXm38YiwcGywe8=|Chương 1387: Chỉ điểm;7JcyV0I97d8fF7wucApItKw5Z6JbTxsu+yA2aJ/QRCqLIRObyfBKG4EaMUBrMwca17jZZZ+XsyRnLzcGiw3tmsmll3u5G4wrxe9Pg9z1vydeFJKVxICr/gfm1UI8o56gPeWUR1A8VLquH4ydjRG/3DGIHaUo+XThj3WER0pIGI8=|Chương 1388: Độc Giác Dung Nham Báo;ihQo1xIkgql+XuizztOOu8Q+ta+FxjdrIXp6mKtCOD4xfPuq3SaW0EApVbx4s/BTV5ctSfcrXNgW68bT0DL0U5hlvVtqJ6X/t6fwjKcTRN1a8xG0y8CI8ucDbVosB6wzyI18k8JscG4tds0gavAsYeJdXF13vZNbd2goC0zm1X8=|Chương 1389: Ai mới là Viễn Cổ Hung Thú;PNJayraXNlxjO9JByg7w3u1lEG89OZb8/ULFB4cM7GUThN96e3z9bXW5wJSZtiRKhP8q1Sm0o0JOA0dRD/u6HoJGF8yTEFgMhSM+PaHYWE0kDY6RSS4c6Q25As8N0/sxhT7p68f45I5ZaBbsdAmpyMyNq2QrCO41EglB9IybuC4=|Chương 1390: Lưu Tinh Hỏa Vũ;yyKGdgtO4GQXcw7MFPnT+FzZ7Wfphl7tnbOLJhq6YHfnnyo3VBtWGPgdSqF3YuAx/bPiUd03J1HHYzbyHUV9qZgp0Ag+S55BMLRXYofT/zsbXqzCJd4ZcwTHXwsQA3kgKQViLm60AeqXYt2XDBrXUIbnLbZ190SIqTgL3N1SuGU=|Chương 1391: Đồ nướng;OuJwflHqYm/C5rm591k4j9i2wwSZmY5DAMp/r1TLIX9LTBmlFUYZU2Crw47QhY2sLmFdFpZR1YghhIxN9X02LXCgESSonB0urcaVBKunSP1axNEW0ExqQwqizHJYb3YUh4GLkHGOq5SNC2v17jWx9Xo694stF1v2arC59SMmgZk=|Chương 1392: Còn giả trang cái gì non;LaZ8Uk3RzXrh3+iggpWwoHS/4nEePkOwdCuqpsKACUS1UZOgTIzCQygtBR90wuTppB8MSDTQRG8q29q6VDmItOqcoqluvnxalfIWOvtiDfa2qYw0Fnlzor657mZS9S1mp+1qeTfXTe3xhJYQk7Sj36CLMaP4st1Az8eq1jVHMFY=|Chương 1393: Ngậm bồ hòn;Jujp12gWP8IGn1BiMTekRSzL6H8W90Y7mTzmkOr59cCCI1+cTScxMEsmm3GTvhKIXJxLe9YD1wKkDC47hIBTxwBbI/RhWLs6dN6EyMhjqSVo/ttGHOwHqWhTzee+gDTW7YOnCPWyNDqKYBh3B7MUQyjQ1vjsrYjHQxr5FPpwGoU=|Chương 1394: Vũ Trụ thâm uyên;fuY6cJ9YTerrxBmi6f5a1YPGaVqd67d9Xp1jfp06jsrXgie7d2hnp8UNXNhEpma/WsMC/Owi6fZ7p44gq5VO8VM/x1XZ4RgMPqcUVKukpNYCqj2yDsu8+qvok4zCW2WFJW+rZsNzlP0H5OOyVn2xbyA/8yNcfaUNFQUEe+NzDYQ=|Chương 1395: Yêu Ma;Enr5+F5PmcKTWl8NIabU7KHkwBOm10CYLLpMbeD1vj31G1hMrmKjJsBmFUn+1CiOZwa0RyEwmVd9RK5sB+eAFoMe8CPn8qqt+/2NUw/bD9iSO6JCXpSiruK9ae/zP+8slj5okBeckp5myqbD+Uwu16ccGQoKKYM0mqyEeCzRCVY=|Chương 1396: Nâng giết!;HfEDBzAMU8zM8P3WicoeStFIsMFtgcIsY1QX7tltRGOGdrk5b43VWukJ1ol8Qe/Uh9fYVOHSx2bJSC/7zjgvwAjwXkCrKGI8BDPWSBt073KT9bAV2e/i/f0QqK/lH/jQCRhnsc1tVFUiyM2lpi8KKfi8WQa6PAA3xifyFHsJ+kM=|Chương 1397: Danh xưng thứ nhất;ktxiEoM/PWy/R9ZjZGNr37H860v3O80dubvLHWamNcOqsXg8KBTqjO4lfqVYtNX9VhnvQOuNirvq6b2VI3MnlK9F42hpEYS6YAsTPY6NXqdf4kIPtPMZ5z/oW1RHXQoc1gEWosgQHHM+Z1lKo0380pnPgwmW2a17QHDZO9FXsuk=|Chương 1398: Không phục!;leW/E1K7K1EulkbbFqrDC0x/YU/LC/8Ct0ZZ3I/FzLa3zgzFTw7lBxbkEdIWO1qLGe2fYwB2BqDyaLmWuQWQakZRKmheYx/FTdgU4kuV42L9p3N8wQj4N4Os94C8md0kOK6q4HrIEn8vQHMjOa2KMST08JsGHEm/FPmn/ReT83Y=|Chương 1399: Thủ lĩnh;D8qLZdv5Ql3sk6hPuLTj0/1Owt1HxwseAtGoYA6VggYAAi5/6a1r8pVjTBUIB/bzU27IXzx1rYyqp1NHiovjMHgfVFpj4jLU3kQ+VGSvLMVXvIbuotDo0ah4CqAHXZ0w4OYcljyeO6aBpU6XOdQiXqr3FFdpcQVzvGeYrvCoI8c=|Chương 1400: Một đám ô hợp thôi;LL/pUkWIqscDo2HdUfEV2JEisXeOYaesmgAAie7q3/GA/9BdrnHkWubJjGIzxAV6c/GzfJZ0K4mamA/hB3mD5tRQ3+OIL3si+y3HQ8dFqnPIaDnagwt21eUCFqdeVGVcckZU/iHBbOQvs91FVeFqDPfXZTWWGUxRIbToLQHy+cI=|Chương 1401: Kịch chiến;ePQ7svedrA39gq8FcXfPDKbnaLBZXEo4yQlPPxKSSa366sIC7ce69ds13ZbVT+flxXnxli9pYgg5lfwj4YyggPLqeGJ3b0oZaJ4HXHyBujA63IxiXia3163bS7zjUdK5cEh+zYvgXwS1VU3dQCm4crlwt6WkAL2XsWXE7uVvsIE=|Chương 1402: Cảm thụ tuyệt vọng;0RD38gIypTa1bXjc6o1W+mxbvfMUFy20IBCHmpVLAKaKLHo7jKcKavpznbnObAQbx38iPvuEvrdwKsdKlqtTGHLFwB3iAeegWl5vl6fXEWN7b7bCA9nzAidj9mivinDRlbqxzZQ/gyWanRr/Zn1drnaAHkSUMID7LUlFaz/3Fpc=|Chương 1403: Thiên Cơ bảng;7Vh8hZikEunUO+uNvWL2RJcnXx9hzaw76HDG3N+2QPib0RIx5z1UsIvmYT3clm8XiLyePBfsqzDc5ATWIdlkNnm8fS1PZIna6mYfcNQhb69ryyKc6HJYlPEEWA5A8Wu+Dq8+t9iHxaB55pUTo11Q6qFaGIOrgAv6Xm76AAYbS3g=|Chương 1404: Thông đạo mở ra;uFmMAKx39s2WEw1AD1AZX2bpm7lXyQpskAQrbrlLq70xC2OfDPJVmD9eXNa/7H4FdWEDVEMt3UvlWpqjhvP/hykLgTJAtog5muWt/1OePangQuwZYsW9CEEVwlKXCab8QE5ThQ9qAhCMmOMtapa0y9cwT0v5ZILlqdQynEURYAw=|Chương 1405: Diệu Nhật Ma;x3S0uBOaedxY3XfCF8zdpkYve8gIVix7UZPZYO7/b5OlW/zXmjMMn80BWTrBTfqN02OHt8lkTdutxp/GyTJvhJ5/jvNO9akDSA+HqFk0wDhKpBx+q7NjNvYqlvtKt9kJQzu8r6dzEfNMjaIDmeCdKzNV5MlyHBH1O0S3c1kkfPg=|Chương 1406: Dị Hỏa hiển uy;c+/bjVcRVpfxQLg/K/7QMPsc5MBUczViWS/8kwQ2/c/kREX4LdtoGXj8Kf+N7t5+RTm7p6Yv/LFzKkURgbHhGMw3JtbrKM8kybwez5vuNjWHErOWhlbAhYkJ1OTkiggjLXMr/pOPRHgDLfrZppSA967rUlFoffGfXCQYriQvXBc=|Chương 1407: Đây là gian lận a;BwBilDjidf8QxITKyWpfikGiWYW+tbY3H9IEmnt0vmuGXs6+KPuSdca7HmVBN1n+sDcBUGhWtMY5vwkp3YJOc7ai1dAUseCapaVBxSmNtzXa1lPKAQB+uEgZ9XFucMjZ0ZwHK+B1Ri+l13/pR/DJ0OfVSYYGBaqN5Qj3OeEFni0=|Chương 1408: Muốn đột phá;UXPIplN8KgEC7a3WVUOTyI8uY891j5IpQXILWXP+sH11ntpWWz06gZSqWtpLUYvWmDyxugF7+5Ga9T7b1Fw65GhgYm2KK/VDz8gIRisncOF2Qxw8iyfp/sP0pjePRo3VwQPXWCJBt8OWHJm+T7wzD1UHXkEy+Bd09xTHDiJ0nek=|Chương 1409: Yêu Ma âm mưu;JSh0CtztrOTQN7FsqmL5Zl/54D9uhnU9GEprLxzCtSQfPhPHzErTR4b8h/5ECSQrvcJWfTVkb1tNJ19I5l9+T6C2z/XbC+i2rLgIIzQAX+JZErJ80eXPBCbtCFj2eUHR46AtIE2NhufJEzN87KuKRgHwg9Sf7kCs1H2cXOQ54zk=|Chương 1410: Luyện Bảo cảnh hậu kỳ;UM203cCbvdnR1WpQHy4LiQWQKqwwhGnMGS5rGqwLYRfoFizf2MGsuQEBK76PszE1dmsi+yT1bhuLtqXqS5ntmFQjPwQFJvAQD1s+6sIdjx9VZwkU92WyMCs4ts3uw97b0wsrt+wg13S8OodsXEz6XP11a7zxl1gHGylaa0xnON4=|Chương 1411: Thôn Phệ Thiên ma;tK/c+6CtjsJq0iOySaUHF23czq49semQpsWWZgeDANP7qAJcKc4LUEtSZvwEoT13XKHEBELc7kEquvvFNd1shzLnSiqLG17H6Q1oPAIA1Ii4m7A1OXGDuK4RGuuZx6lheIQwWvTSsx+4aO2KZDJl+AEIuFe2SxKBSCboDgtSTQ0=|Chương 1412: 10 vạn Yêu Ma;lLZg+qHSHI0aEp7l7i1+BpBvrXutK+7dslCNZRB+R1XzGtbGeNfQddJBVLKHupxQFeuiHnDH5zTNGBKWrANhP3F1+pzvRGbAaRvvnael82pzx48A1Bg3ZHxAsf9nr/Imox5E0RGTUqUbpigpAsVwhtvxKqegNTJyIptSBjwmOqU=|Chương 1413: Lục Tí Sư Ma Quyền;JSAduux8X8cu40qqubi0BHXaKvI10HEO0y5rwIc8tq3HL30WDsSZG+TDc8waOMH4n7snvhX/T9SX9EFqXWZ8mja4+e2qovu8Oh8RXmUK8hWiqPVOT+QHbqCFIAWq6n2/EZvPsPcfaVFbUhrxJdFHvgE09YswjKI4szZmeJVcnLg=|Chương 1414: Hung hãn!;K7yE66Eq+tO2MEBmaGKoYA9pfTNMAEPyILJs8HK36lrquCMqEzEFjEHT4K+6Sjc1Ps6BwXCrHo7u27GehlDm8OP7P9KDWyoLyI2zS3o4PqU4byagvj/nmkP4gcqS62ogy+d1X2/6QcnTgm1Ng1U8MwAk0uYmiPobCAZ8LYt3LMw=|Chương 1415: Cầu viện;+uv6B74GI0Q7EeUFORq4JVlDmeco6WDWftcDL0T4+dZFmm5TlpaPHRu/Nkau4JxJoMGykPjfk3a/tFbASpBAEdHSBE6LUT0/KQPwWgt4CD3KNCgLHqJ/aPA5WhuMnh2bgT/j0Ag483fWWgWYlxO3RbexBcySliAc51a84hk1Y20=|Chương 1416: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của;nr/GjxoS/yz3F5+YTJ5zez9E7nKg2llEv/aICeDMOsSX+YQd/oHXXHOtsXZEcMZwLA4tB/paYIYCD19IhV36IK7EyC8GpFphVd6HUibphaATWfY78dhVRxSz35DvsnkyiLRvrFBGUi1OmhtsbaI+bE+Tz0I1MXD5zo6V2h41Pg0=|Chương 1417: Đơn thương độc mã;8EbEYF1ZT4iK3nsNSV0o6g5Ah3CyfcMiX0y4yYj7o4JeP0I0wPVfpzF/nXeRWxUAhWKDlleLFjioYppo/NToxgzJBDgilkaxatCW8LfwhPQH1W2mzOofXgZS/jXPj7nck7VKmucltFtXvQeXHiEzFaerF+cwF5Yq1HOidwtjp+M=|Chương 1418: Vô hạn khôi lỗi;Y0qxL/llfymFLJvmiwE9dY9phqhF4m8EYlHIHUhWb3To9ASFx0mqmOoIbJDRHeZmqFvEdKk/TPqBhXMuVRmI4I8IFCvp0sZKYB9l4c4hbNNUkpjQjnR5ulWVtLZpLxk51i0YbLPE78l8DRi+p7zKvcO2lDdticJxYnpR1qoZINs=|Chương 1419: Xảo trá bắt chẹt;Q4uxD4RBWsxWCo8em/RT7jR/bGbjBRiMcFULdy75r8yKJpXhdQPW4tJMEUF0+Lwr34jUGDCf9q9Hie9uLxV0O2JC2unk5GUgFXbsPLHGNxOr3E4an+ZD5uYE3ynah7wPZK8mbSE/vuT2zv/blLZKVVwZ9nOjEYUumdfW7Brq0ZI=|Chương 1420: Đè chết đám nhân loại kia;LDizb54AGWzODCdH+3YBE1jrEK+iJ9GLNtsui5YJOORk9EiN6gcldfxDJyFFAntnxPIpjMVduiQbCKE/Irjn4nKBgdbKzweZNoMCUmsWL/gy+RvWxTL3+hVi6E+C2ywg590fIevVJ7oOXz/FseB4hQvXWLdwuCvYt55xhqsfoWA=|Chương 1421: Chu Tước Ly Hỏa trận;3UhTATY3QbQH3oMjheQ8JZPqZN9ngcB/zYItEEUGk9FV+n40drcHzwGCah+1BQblh3yNz7A7q1+dZp6QIua1KU0E8CqL4VBWCDoAGedZWo8y8dRo1h821JRhVPP8/GCWVooQx5YlElCCh1dSKHfNndWEN8LBToq6rmXB6LhwrFo=|Chương 1422: Tản bộ thức chiến tranh;CsDmbuIy7RV4COAqBT7eccu8gr5nEv6/g8eHnKoY1NAzLyxmxERQU12AmE0s70r1enmmbV5+uvPxF79q13YId3l/pv3cDwBLsQZDJACuH757yYVja/YcAVUvKPhA4w622iJAPud6lOwPbFf00QgEAiYwJwNmTOuKNBJjBc3hrOQ=|Chương 1423: Diệt sát Yêu Ma;En/5IUNCBNXBJWQ9piGYRfmvEtxMS19Bl1nsBhMd/pLH0wl2+pytXUgi6yN6lQJ65md8CRnx0vcGAeMv8cjVmrL2NOPvyoNu+w5SY3mDf88VGn0hQx4DsMZSP8QE8w3Ama1cjSLovyfguH1IZOMY+kOg2wG1baJPoaPrReo2v0g=|Chương 1424: Đại Yêu Ma xuất thủ;B37EU91lixYBIVg93eVHkVd3/835EmWEU2aUHJjm2zyArO+Rh3G+q32G15UZT28NQEaZjaTQLPMDGYxENEBp8MUXRxcsFzs8LPxCeLFbKiG8HmFChsY8QmDSsCcl1s4dB0qkNKqtz+37sJqBdrmfGIc1jnm4Z8UliVzCVHpXbAA=|Chương 1425: Diệu Nhật Ma thức tỉnh;IC+lpzCLOSV8B+pv1j+0qbzXBcExHaMi9D3El5EYGAkuvWdZ+gUxpfiscn8FzOHsxuXe9HbSqTqe0Ts8JoWsy0atecHi9EHBIAmGG5/BpQGHTakhOnPAP68D5IyRyqUa5Wjbv1DTW7t5832AuH01K/td8XHm0Lwb9wZFnaGSdIw=|Chương 1426: Giết sạch!;wZbuR+4uzXSzEaqMJAG8omA//qf1ndpKafTXfAPYcRqJAjTYmiiKnZC2uNUDKhXl/PeR+XgBUuXl8jYv4djupB2ZiUGddhfPGUZS0+Fqrr4CEMsMrpxVC7ahmSDoOCKAHLXldNTWmG1X4kULf7j0FiSgWBU5A4NHJDPE8/oo+Bg=|Chương 1427: Quá bất hợp lí;0n1xqux2JV9rWEkw+D43GcgoF3VXHJVwlwfLTM5jdhu5xIMaK+HTjmgDAhBL2Dj1Rsp/7sSP3RjVUgmXBRhIlYBM9McZMxknOiKFTxNcbm5vZU7nbaygO7dtNO1fr7Qcei39yAkAdlEFCBZLksiShTqJKbz4Cw1hoHKzwQcsGOs=|Chương 1428: Thí luyện kết thúc;2lj1avhorjunw+e8oE2AyfNolWv6nka+BTVCZodj9kocu4wvDVMVb+apsHT+3XmEiaONri4NQkxa3eTIS/hECGkpL+34NUV4L3eEOLMval+/G1W4ppUM/+3q6Tum1WgqbjvsUGviPifgUCGhgSMhPKyXIecN2wBuDyIL5VFuRDQ=|Chương 1429: Đế Lưu Tương;3gxpZ/iiFRGoMdTbJoiz68+LfMq7qbyud433UX2j+RjTCWpDXDkBqsslGYWh52WhEU4CHXNDgYllj5Xzug+SOKjLoDOZKoJJgBRvVbV/S2KmdjMaSU1hYWX3OL8w7vJffi7EyBixL1+wTCIgGcxsos3fLd+pj6c2piGhe7Dq6EE=|Chương 1430: Táng Thiên Cung;xsDId5NcdJ2XBmRYhSGJX3YWexZqlTolROwbcGuufAcWk2FZe0YEMh4tOg9B2a5eOqifT/+P6TtyZQfdIrwtyQg9pZdRvPBcHd2x76U2cRKTjVAqQzgwFGBiYAwkqabtBSIWJgQ/j+GSNl5+J1eVMqKboee2RR+yCoNWGNsdBHA=|Chương 1431: Thông thiên lệnh bài;4IDcSDqEfJv+iZfiAd8kDqLcfuUaTsJ7OxA5Y1n863GAOtmYZoZiynBkuilFXtBOi2X/PyBY8vi+xEQa4AnwZlno/K6uMFn20IGbuj39jXZBQheRxcqbPJ0KoKlKtRq9L2qJYpIYSuQQFaczWGdL/3IbQRJqZ7ezWbJfZnu+sCU=|Chương 1432: Tân Bản Khốn Long cái cọc;FeUxFiMe/pODCze9EzBvw5eXGaYil2H/YUOCHJ3s8GvO6FNNZzIWGkj+YMtofvTe6daYND0OPp2SFV277+hGWnB1/ASALbozuZ7QdkXRdwLgOTIqgcC8A/OAXUE17y8MZLcs0dNBCWI2mBphAd8W0zS8CH+6GA7bBQxBxbGor5s=|Chương 1433: Chúng Tinh Môn bảo tàng;4IjZoTW0eBV0ECDK5FOlDqTkwskcO+We21iw7p2LJtCdPG4fRZIG/NUOwnP/XexL2ihkgdoKw0AsMHUpPjjL6mIYv2Aana4k13JP3A2VOSluwOIh8p/b9qOD0We+QX3uSyxWYVBnlt2DfV5PqwebqYKHH1YWkaiq9JS4mhj8dZk=|Chương 1434: Mê Vụ Tinh Vực;XP9Bpb+SdUwL/bQb+Uza72ByIph0z4WKUEk1aC/GjgjTJ1plLo4OBvngIYKYh7+nzreo9H/7Kb7KGcSbmKOv850ZD0uuuTJgWxQmx9sGBgihS1BdRkedYe+JKRnQqby53Lki3E26WJ29JzRGvl4897b6V/uD80/IKITNVlMepDo=|Chương 1435: Ngôi sao tọa độ;T7zwX3yB6G5kIVNINGHAINnk9zJZlad5XREjhbcQPQ4wNKAsQEJgw+NIgmbLHc295rOtmoy+h4Swr60SwEfU0VBmkw/mItKfUUTXijhqxwlp0MdbvG5UxNcchAJbERwX5anCyiJAYaTfHe1tF8ti0H7DG+ZhIsikR0G82lFbl4s=|Chương 1436: Đoán tạo mệnh pháp bảo;camlzfWroxOTtrSBdNU2c2zvkzLvroSEdr6VHar/cNXw4l5Ufan93h6LtbiKRXlQLNXM44yvi+sOGui6xz388S6kFQxvXmyuh2WQ6SZLcDWw99wn7eN7I2N3FgfZR86lPaHDRBRnQfwZAP2MIv2xfFSw1wX7ZFK08VCbcXZa3a4=|Chương 1437: Hắc Sát cương phong;RmbLnqWgBy3hRUFD/7oO2U74x37/vndpuwO+5opTSeWN0uUGl8RQIhjuuR6O9KyHhep9AYXJjFPz/uG1TG4Ul5QgtjJjU+P6uCJxk0XAsGkLYr/BLl1CdgwQ4xMDoNwBaLhjSBEyOsls/lyMuLsYpCBax4Oapqr+zPqWVS+5F+0=|Chương 1438: Lạc đường người;eAyhqx4uqahw04qEvXCAKXlOwEIgPSRryw8nySL912/tehlk2+wFhi33UAacSNO+26xBFAsykEzIC0q/pFapVyYXKoTnWk2cAYrnXTCi7Cp/eZg1OyJAaQrI8zx7Rz0/dU3XnM2EFDRKUgmVy0HhwBN7ioN/PDEFImsuae10xpc=|Chương 1439: Bước vào Chân Hỏa cảnh;9JoSqrxLXMv32lDkCEJR2ccNgVanlGojWknm29y/pu+j3QT55nAcylvotWbvI+ziWRvNHoMqLlLrQFCGqMEkodK7+mVVxiszfYX14YiCkfLdzscYhg+EyoV2EWvlkk8vAe/5WKSe49G3KYZtpqGgQYcK1gbwZOqATQ2LjOXG1uA=|Chương 1440: Nhất chưởng;+D65MhiCWPndYMFT14TsewHtigqoJj+NVnYDeBPESezn3HL6bvkMwuw9jkgt1DqUK3wF0j/sZoap8shaluSb1HWajsuv6UMgL4EJUak6OQEfrB1KtFnBAcN7SpEmTcDBquI97hyxMHDSClW58hWLLBjXeAWF29u+O8Xk9xQxMz0=|Chương 1441: Tiêu diệt!;5i/v81RjIA8O7eahFIAtNZWvlBtQUYaIYxLKM/ketvIhfV16cqqc70kMOXDSSjIGeduJmCEQ5YA7tn6mgesCX9s8MpyxI7333eVj5FMRrBeDmWn3fLQR9aPLVbQI+ZOHhIaK3ck1CshWd/AaebxsHWTs9QRYe7jdo+zcCZbv8HU=|Chương 1442: Tiến hóa;raInwNZxv13UqHMXe7pHSiaWpG5sKVwWzA8GpuzIpLGIhZH4TI6xd7ZcvQ71QRwX4qkEenLZ/srORjAdgNeWZLFtZYjJMzz71gLJY+nG/EsFP2Vunx7h/wDmO88jv39Ddsx20opgrbAAsytn8JdDTnxGNfqw0rd44d0r1qZwXTM=|Chương 1443: Chủng tộc mạnh nhất vũ trụ Gaia;thNNHehI+ETZBdrr8k06FkwtYV5n/72tsiB5OYdZAK/cpu2Kj4MZer4qKyykTa+Gz9t4h3Y+22YZGMs4HHniil4/yctJOEbJgFyYmM8v4zDSiiB2COgsA/U9i99DEhL9+gjROLlezFVDphmZPJVEVJIEj73/FKTNt2KXnY6Ta7U=|Chương 1444: Huyền Thiên Môn;8Z/pXIRoz47XloqtaYhULj4eEYX1irYkWopdva1fBz8Aurv7uwej7+GTU8l6rZ8Bwl3Ksoys0wVRgAZjZjPvWyFNIHzfrBtNEpzEyY5d87o/g4sFY/ad4YBxd9WNhv/r/hIJyZtcHsyVhSFn+uka6/X0lILNiIrNnjKh8PwAXPA=|Chương 1445: Riêng phần mình mưu tính;Chh3Yt46MnTDyXGN4k/lXLizMS2qNn+lJt+rzZrbJSYhUIlXLqPaqqqGUooU3xVi0EdxE18cREFGRz7N+djgNBPgoJlAYyjLl4M3dRk4Sx8uSwry9MGGA57rrie7qmFJp+1O0+Yf3bW5DnIs1YP145xxKK4Fhzou6Qd/qcQV/yA=|Chương 1446: Lục đục với nhau;CMCUTPW6OZdqvkmqqzBbs0OdY0NVcUf2Ri1pcoKBinBrYDUyGysfPPArDvXrfA947LL9oNUHBJnoCI2zKTCyuO6Grm2pkT+l/UPtGNVPLGrd2K0JuteEAXJBslQ8FDl+LwhR037yGRojrgnYP1el6q2uxokkdsq1mGe6+fCxeLA=|Chương 1447: Mời chào;DPu8MFS+f9qK9adyfPIxeAR39UX6mqtYbIhZoLYLQZJNCAgSF7ltxN4rdREhMqfK4JfxdO39CWFV7WjyzK2i3unW+EH5UsX0vqPpRpG+P0GaX/7ajpL3PIqNS2CZPax6PoBzHdq4/y4IjUDyQGLUNUZIqx7HEuN4wzgpA1t79I8=|Chương 1448: Tự mình hiểu lấy;FdTHK2P2gSmcRdYHCYlqd+4PkR0du+u/MKiVS0cuDojssOVAy4ZGN+uCxJSKuMskWn0cDq7Ad1wM/C6C8ZH9Vri/LIYAJKbvlmqeERKqrny9UWXkM43mrQ818w8lXYf3Aqe2xiGTa9XS4HLqS5py6GsZXjlw6+cAv8lkjCCKlD0=|Chương 1449: Ma Đao Huyết Thương Khung;0mW4BfswW9KHIaqfc6eOv3eQtWifPt/rxOpUbVXp6orPQxuINHadUrxcdwmrhgfmmg6OHkwTi71tdwcEx1+Wbrw2x+fnpGnCLocRPUAPr1YY0ebQ71mYkNzNFIDh91Fceoa655QEi2qILv+wwL2iIV3qBYhtmqu0j82xpQoEliI=|Chương 1450: Mưa máu Đồ Tiên đồ;a7oEj5FRREnROZk6qVhCNn+WOeAGCrev6r/qtL9JvsrufbHaQf45YK2DyuKb1c9aeAM+IMvFtLwCA7I87kApsCNB9UYxSUbXWMHnuyGmww0qCKWKJA49oKJVzq0vRpsPxS4fYQrvFxMmvB9JpMRBuVdq4Dn8AeAB7Pru0bbcios=|Chương 1451: Kim Đan vỡ vụn;42qBfTGFhoVMij8qHrLw+kzETdGf+B4cdjefnyd+/TdhoIUH4lJ1cI4cAxLBS/Q8CEgH6vvqch5lCyTPaOr8eEEZ1dXnc1ZDqdbne6S0Jv2HrHfcS1Ga0iJJyUrUm1eYab9iMen1ELRIf49sHDJLqPqiVmafMQEAQGOEfbmhGjQ=|Chương 1452: Sơn Hà Châu hiển uy;lwQzKVKmlLQLQ1eDq0u6PrSHIO9JmTvcjNOfFV3SmmmEGXVmskd3boqxxCsdOXHBAKTsYoZGpW1OIUr0FEZ+D+js7rC1lX4on3kYdFrpYh/kc4//J/rsomGd06F1GNPYgT15s8uLApo9kdI+oPwjcstrtDpNrDyzaq73kvEyZU8=|Chương 1453: Ngũ hành năng lượng;Gz6S6DxtvN/wyo4tFuvDzUuOlV/ysWG3HdqtA2OQcZPu/F7aFPtJy2P5uepVBXAVMnsgnJb9pYvL/80+pV5vj7igdToqNV1MyGnvlz3NSawgr1CWmQwwBLnb8BgTus2mZUrxslEWc1aBgLNpxUs7wcXJP+XCaAFTnWpXkXt6f0M=|Chương 1454: Kim châm phong;KhRXM0diZmK3ME65xuj/PXXH6DeFZz/RzPBVcguDTy50Qwv3BT1ZfkXozAwLdhukOnfnymexDvHPNxc+T5P/zzzisSWyuuB8yDpKfM405g0xUQeoyJ05xOgH1dcUoOzKIc2gnlRkKBXohYSAsbrsYxZ/TlT5r2lPz4infdoVDr8=|Chương 1455: Kiếm khí va chạm;3wmA6OG3RTXbRCE/WSj1HTnDr9bH97Tkts92w+VwMlfJRR6qQRevImqLx0LAZgXn5wmkvznpLbSwce0mn8R6MG1AEb+0xGaJ+vA1BcgurdbPPgXo66MS8PVUhQINwmoA0B2iOhCKfoEQVpEdadyrWT5mtYnsoaQUdHW5TmxUTjk=|Chương 1456: Lập tức hai tay dâng lên;nqiwYbhw+Q5s/8u0lmehSOGx3K/bFNMIS+X8Icxu/Dc6WGIw/oBvy9iTPlFn13vP+nv/ZwmVklKpsK6R+QFWIYG9iBP7q4YZ2S+IY6943DM5Ki47eP0tz1+Eoq81YztUKHwCyyCBk8M1c5Nmkgz6n7Wk8Q9DC3AeU8upU9wOciA=|Chương 1457: Huyền Quy Vô Cực khải giáp;lc92YSBmuZLn/ZpLZ9FVgT2d0q25RcnkeGVRamAEyI4+GjQV8S2/96EKB5xK1rrMogzc18AAdH9dkoAAVkY44hHe3hOz9QMcTkZnr3KPPgGrS98/Y+BVYX+U/11yq7iBdRkP50j0Eqcvn02Vx7cNN7lzKLeWHkXJYt8cnuU2x8E=|Chương 1458: Dấu vết của trời;w+yJbvlAqLNaQAIwpjfVMbFzAS8MZ3oHpBMH3Ksiqbu37ZIKXdB5qtXNaucB0ns9/MiXWYoCda4Qpyl5aH9O5J4r7VLMLSIqyOPLGDw9yPxQGAYWBAOkRAKEx0xWA3uzssFewpvkHKh5BXi0hEPZsEDVF2jVl6XS92nNlXUpDsY=|Chương 1459: Thất Thức;lUbT+dlYluMg+yxRDSt4oK4We7zxbbfQDdFjh564QlNRAmcbg5/I0ZqdZV2L3OT0u1OkOTB0ITYdr94bsxOKTlQfQ7AocrxfnDyYQClepsv5obm9g3Lu1YIkrl5rPdDuEooan9qXX01449UX5L1ZU4bUP9wZvSrZq3V0q641xUg=|Chương 1460: Vô Cực Không Gian Đồ;/trbg0rwXtnXtBnx1JvX7et2iREk89RVBa484zYdJpalY9Lb9p5HTfdYmjNi6GNbPj9Y4KssbvuvXaMmPv6MiuIXvF9TVkWtNa/sh/OLmjfp64mG3Tf5wtGTgVwqGa+cKZ6EUMHCuMxW/r1Iek9hKM8qSPxi+3qdsKY+xn4O0Js=|Chương 1461: Phá Cấm Phù;bV3ie4nNeU1r3m3cY04kp/zKLvxq4cSRIfWxULGRtyBF9PxBWBsAa55G4tUAMLgBIin3dV5QD+FeRzmj8CVKBjiUnPJiYsmK6SfXBRkfeP8CtRg9RjyjQ6h5FtqYrue8IDaJsnCwMCxAaq/zXwLC5w0kYkzPYvj+yQ1k3jehDUg=|Chương 1462: Đuổi bắt!;7Wkc6gbK04Lp0eYhuxxZWZ83plRTC42OTAiNPCdw0eddT0WNwNAgozcCeFQ3TvwW4pyT3seH8R8Y4+6r0wsHTj5uxKQk9hfmaDssaM4kPgiJAbmj8Yri9SHywY3N/Fl8QRS9KL9EEAk5QSd+pUrYU7R2UFggupN0siQBCSxeM1Y=|Chương 1463: Âm mưu;ogOPt8muSa3taUUJtqBqS4PDVjb79u2d3TZI0tvOxvvSAH5V2zZmrSntFm8CyPjCD4pAwKV3kAl3JsTQt8QEuKSKa1E8+hPtLyWOOsmUd7JRbBPcBJJ1+lox9aLtIAXKHy/L9ly6GVeb9FUk8+UA6WFDzNvoZiByrsz5GTap5U0=|Chương 1464: Đả thảo kinh xà;NFd6hHfbOCDaqdoDsWUmjnkL3+YczJrtZgcFyoW0zJ00fhsx6bS44YaBARnrAoyb9Nu/vrmJU7ZaTbW5VFbX1CviTXoJh6hob0w2ptnGTKrEOC6xC+rSv4Z4r4P61gpHop7LfYrYhiJlVdfpBNuqXG9Q/4DmhMkaCm5BsnT3KVI=|Chương 1465: Không chỗ có thể trốn;Stp2u90KYs29BninN8vo0Et2C/vkO0OmCJXScaupHL3AY8Z5fNNlJyIlFYU7/KgnHBWwJWWOpet78igGfPDQdkpQLMEqPA2jThHQNOuw1g/uNJOkJqURJaj7Y25xcI/BP7L7sr9nqlN7GC8h6rxJGT28erXN2700nexvxE3uCBI=|Chương 1466: Thiên Địa Kỳ Bàn;R3fPlRgvZPGbL12jU7Pv8hoJbWcAGnqCFL46g328zj3e4JGjmHHPFI8nQLdciWbpLXQOgZC0I6Hw8URpON3Utynzp4NZTW2YQTQmp93PNEQDnGl+V8O5qjGTX//aZ4JigQ17YbN830vRtvjJXClYsvIKwlSv0yV+Ssi4/fCMoC8=|Chương 1467: Nữ lưu manh;wyqMrA4DOk0HBY8QtFbUpx5ixEJtEZYduBHIUW5AjM+fhG5I8mcCl5SfdJaFlIOxc3cxPI0fadTD5kbos5yzyNR+9Aslp7FlYxr8q0+XLmc1RloY2ZdI1nfmWSx0EdhWuCWRMQ7NMEF1Y5/AFNm8ln4gaebxUNnhXBwgmXE4qNs=|Chương 1468: Dã tâm không nhỏ a;R8Imypcf5cnFcg5j9/lUVai7ICh7rVhTCOEaYC9fkbtv8y86CWk9O8u2T3yaos0DcptNUKq0Qdrjf04sbLCK2HYxAWid1FPaEtUBCER5iHa/CUsGNIrwpFFJOhbU761OjgGYUsHRU28AI67uvN3tYuvvyEbJ3Zjq2Z5llrLnPCY=|Chương 1469: Chân Hỏa cảnh trung kỳ;Gf2moRQRCGPXDilrhE/II30gcEeETMWlk2c8IbCHZhEBtf+xXVUUUjD90Lgzd54cid7erR8HkjTndlbTIoyK+NYWtIi9ewQhhLc+1nwOmoAFSIt+Z5YIbCB/qxZhSbrGV29q4avzKy9NCQGAxL85/zmxE6P/W907FKPNMsOiFUo=|Chương 1470: Nợ nhiều không ép thân thể;KkJsQVonmGBoce4YCaqo2z/NTqQW0n/iBuhAwRtTzwN2BC99DkgEpLcM0fRbmWK/Y69bx09LrFEiEcrTZn0nnH4/N4xf71yJyGuG3GrCm8XoH6GYPAy6k3PYMhClzao0eAgy69EpZuv2tje52EtoWskiKo7nW8hNcSFuCDe8SjA=|Chương 1471: Tính là thứ gì;VTT7SlB5glFr3dKDqOIyC4tCbNVWFGnBGxm1/FIa4wM0mvzMGrFCaGyZnvJfI5v0dSphtTkHgYlhXiL4iXeu+jD+itIEVmIrujURWNKLoAzMmrIAXb1/r2ehP0a4fjEzqWB2MID94AGHmmMo7pstxKInE/jh8NW6JNnqj9r2Mq8=|Chương 1472: Huyền Thiên Vô Sinh Sát Trận;/mHMa0jiO1yfeuz7LiSXFsateLvGkvhNut0x8nCBx6LEdqvKKu3vk1Zb/qsBpz0Y3jozoyMwejglopmZ3KcUuFPriAbiOmy7DkKkrQeXyBpMofrBajDNffemhMJycvyPOU0qKSiGIYvvkL02cvHAzp3D1PdW+ihglUEdlT+iA+A=|Chương 1473: Ngạ Quỷ Đạo;8ijchavGQRCZt1a3cbnh6x8cqeJ/HE/ob/KbZsyNkZTmCH6yqvZpMzNXnnDM9bfA9j4v5LdKs61Sc6Woddocemor7/I4R6/x+pHjJXPm+5r2TFKlLqFF0fglufewK9V4D83LVo4D+8LN3PtBEct1HBc1Mj8OKnGrFGr8aOn8Iak=|Chương 1474: Đánh nát!;NVPqA03F42sEX1zlBbg52Zzu8zYV0cBeohV5Dt+gcZXgLTRobvoVktjG+ISGGHyRt5gpwhwdbzrrb0hg5pMjSh0MOkotxNsYwUityGt2LUaUiKdrF1MPyY1SqKSTaEDCKOlIdpNi1dlUP42dMUBef+8X0ZWpehm/fRlB0Z8EWzw=|Chương 1475: Giết hại;kquiYNXFgTowOe24Zjo8MtxwVw0nDPOfuPtMyljZ1RRzCCrejbW7qYOp1XaXPSroHs/yXz0TXyNeBavgMkXU93S1dQpnRVmIwgsyOKNhTAZyXD6kSYFM4uaoqxN98+iNtoinkyXcFLer2zEC7cTiCa7hkjC8ki/9JkUCgRC/Ao0=|Chương 1476: Sinh cơ diệt tuyệt;TCSYqC0JDn6jpf+KpXageRb+r8wbONvBf9H2bajm70oGJJKhMpMvJal/EXGYu+ZVknhPYkrp59JORQFIJLvicLR/S3H7Dlm7xdJotsKsrgnvbXtDeNleYkjOLCeCLYb21LvSBzhndRkykHN/QGgdijSk0/Ys7hIFbB/rl/jRmVc=|Chương 1477: Gaia tiểu ngốc;UK9WN7qs5V1AmA+xNb7ayXMt4Ee8YUyhUSMO4SmPwoAO1CF7Li2FWOnVQQMTed01I85dIuUwZLiJTfd0Fld3YeF0oYppyiHN6ZWGLoIFNUxGvUYompDWSOLAgO0Jon7+4dt+Ea7rikSY8LdxcbBRmmfGPSiSdyugnUxYHeP2OrA=|Chương 1478: Tranh luận;HYslblnV89jyZPfPBA1mWaQRwhNxhG+LoRCWNv3femN+ahUFG5Qo7rWsrJ/LeV1mGyIcWJ0V6Qwnn0T18aS5QI3yUrGwE4E3RJ4TLpYgPt04bCEmkYgViIsWq05Hk8knncr3bM3y+gAjRDxi+990H7gNvmB7F+XVUao2thoLieA=|Chương 1479: Ếch ngồi đáy giếng;JBr1wuJp3vkT0tFsL0Idtb/yLSmicR/prZXhngplAvQKCg8OAnLo6Gc88sk9X56FVO/eTsXCBVD00/g/KT2Aa2CsRn1PWQ37uh++9nJuAB3hGz4nPyJ14xroUw81iqptVmPBWp0jPyWW1mtUDESwykjRR4Vec3Dm/G1C1yytMWA=|Chương 1480: Tức giận;64y7iMYiwmlh5/XRcXX5FPul172e+R7ryztZNwnuYAgrHF4E+kN9Fy/HZIskxnm2gOl/ammwyWe+v2h2GbwiO0jst4IH0PSa7KzGiMeq+YUxmvJzHCe46aWXrTtq/PUoin658hLKpyK3FHEkD9S6ufMiPPL1O20UzXhAs+rAV1s=|Chương 1481: Nguyện vọng la bàn;dnCKgm+Yzb9QP+fn2RcpnpbC5kF9rTlOQFc6MGhzuuTV+Zl2t8yEhoYpRegXQ6ja8OjvCVhaMo9kE6S13JYeDmiQ4/jUsUHGM8n716EDJq44Rh1hufVlUOCJfuD2lcepGncbTSprqhfXwVloPh6oSJOZJ/MFsWPF/IUYfwGs+ss=|Chương 1482: Tiên Thiên Pháp Bảo;5F1azJhvgba8VnARk3g8vuAef79RSyVF+OWowFacbq9npF5bADIlTuRGnQmzSyswjCpapP+LVxQ8yyUoufO4D+XvewSB3IVWR6LHSjxts307BNW6opHj9W0NIMnMnGpIfIzaGeAuu10TpNJnTGyTk30gwYf8aAYWwiS+wIlLMZ4=|Chương 1483: Gaia lương thực;88YP1kuBlaGTvMpappqGssuvj8wxUJWF9SJ/yglyD8cUM1CbXlwOxgW06mXvnwm+S35Aqn3llDj0DK4oXNoI1blzXj3Jjgc88QNeIeAO4Xafu+ylAbn3RDcQvY+6xUqklEqFlb/EVwcXls6dCZARzI+kpO/L8rjnvrXEgnAaQfw=|Chương 1484: Nam Vũ Trụ;f1QezIpNeAtYAksOqaYcGhvjSCR3WNZT0t4wXxJyHSpPeZWtqS8eUXqawlKb4f0vq4m7JG+CNVN8EtQXmR/xC3Bnx/W4+ZPwUM6EGEd76jb6TL5ndjkJg1rX0z7FqQdaHe5j/iEpWeXGHlby1rd1xsNliPq/fwtIqGaCJnkJRlI=|Chương 1485: Man Nhân quy củ;VBuuzhYR3rQRPsG4kSbbWdXp1QyY9CFm+Rv1Ln3FlUYQ0BZWSSSIIdhkd2x2CwKGLZSd+7BDJWHL36C0512kkkm07C04bkLP0cO3T6AvxAWPTsxZyEH3YxFiuch1bnVQ6WQVMtt6OTSdYXuuA6x2dd1OvmuwoKQ7MROGVndaYi4=|Chương 1486: Hiếp yếu sợ mạnh;PHWVE23lzyj2pOZGKSj+NQLk8W8Ldq0kRG1porKvalE3Cy2RmXwMckOweJniKrL7BXsTlkxHmw61q556NpEhTyxZDZYKezM5o6flaHt1YT8GkkTb7tUIt7IXo4e0ovvfdPNPF6kQ/lYpRPFoMJ2ytdequvXRdyOd2/JPkhJv55Y=|Chương 1487: Thần bí Đồ Đằng;QBZlTPjwmiGregjwTltHkp/qEmRBoOxwDTTOcvCURHpiqNV6d3qp/LnIbGAbUjC3MYIEtRYi3t4MHyawF/0ezJJZK9dy3CV4jvQqIa4pmjZEhC1/y/OTKyAcZQwuXUUenzlhoMrkGfYBrQ4jTrbVoDatt+yUxodl9GQeQPUW6oA=|Chương 1488: Vạn Độc Môn;B/lIhcyRz7TEZckor3mR6J+xRm0qBLGF6l0b+q9l8T7UylGUozPOVspeNF2ooTSGIEXabi1L0N+D0crv5o4y+wO8/w/4zoKm5AqvN21885gHHe9AIFMQF/MVb2hfJeg1D6UQgmaY5qHuSg1zLSoSFNBy6+jwebT5hIoAAJprVGU=|Chương 1489: Tụ Hồn quả;0lrCdYWNKkTucTv+64paQGM1o9NKfw61Xdw/qRm7yFZnWtE32RtGLwvs65jwHZEGn7N+YIm1MH8g6JzBlbR0Xaij+dfPIZUvU71JcHLu8ctlIdGOCkyKx+BwBT/xy39sx7QAakqqGX7A5p9LUcmSLKtC9jsvmGtDj0RCEaFyjT8=|Chương 1490: Quả thực thành thục!;yf+qjFbwOkqd7UWalLdk+yeLqneD3IWb2qQ9xOXLVgdooD+CFQ23EGIohuEwdNIAsiqx/HwOVlZlS8wDhADZe4VOce2bKWdGkUd9oAq9nd/rFdQZHAqnajU2tiSBg9LenG3BI+8jBd+I/BqzPsIqZIojVqrVESxW0jHkGrzj2fk=|Chương 1491: Không đội trời chung!;pneQWiKctL40whAZd4g/Zhy1kOUr8VZ+OWOLlnj6svw4bmad/BEKLqPU7nkpj+CHv8KI8mOkRfBJXUQqTkBnrJp2nU4CO4qlpRjWj3RmtomhNwg/zJA7OQrHRcYiqSE+LOEKyyqJ14XUYsr1enax2xd9RkdXrm262HZIDZADXbU=|Chương 1492: Thần thông Địa Ngục Dong Lô;Q3ozdZt+j2tPT6Mu+bbNw7lVuP8qmlOJCNjjCUdMO2tgocXhWpqxAzvB8rP9pvzaPkBWpuYlC0fsc4vsL53g776aWrvaguAo63FEutV6ZDtuGKTXJBK2Iw7ZP0aHe5lAlDGxSjD8Su6UYUUSQ/eWhYfGBfSzKe29c6bXTxuTHR0=|Chương 1493: Thiên Kiếp kết thúc;vav1OIROZhbW31Jqp1j/ae7puoQM4IcBoimcUS7MU8Y6hH6oE2gFp0AdgQWl/toBOM44J06f3DZHWeTKW9Pgwk++L+3vhLaubwUDPaOl86xCBwv/q5rdhaoGq1nDNUWVXTZKU1XlNRxPxJ1mfCMNNjb22a9OjQJVRhTp2UKQHqw=|Chương 1494: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ;oBWmMBrRhE87mFLG56I6Xm2N3EGfkcNpPLUMnYdF58TUt461jAeESrs433iPkqBbGE+4d4Vm0X/XlZgGC+50KF0Lzlxj7DZMB37kXIjL/2kpj90UVdRASrmiGtUazzSo16EjDv1dPjaVS5MCQGzArsDLr6YN98Qyw2voSZcssTU=|Chương 1495: Thiên Chu Thủ;fUxHK2PtYTHXdGtvQHoZulie/k7XWuGXeIjRSlrhRGTp83rMugB2bPBJheYr1p8JV6AixNvbuaf4hC/gulXKqKntVe5uBRr5nnbFthMcQUiExCWpM8T23zDLOt1s7ZzvdjE3tgi3TCZP4+KpCZaf79qA9zsw0nRJYiqjlk7tzi8=|Chương 1496: Thiên La Phệ Hồn Quyền;FKExZtFUaErZcPWj/mGY7MtCLNjSTlwR347vcEGDMD9zx+P2P7+DHbtYwyL61emymskwDLdpZYxh+kDUUvOHYnI+kuiHRzWy9v4eiotRCoipE5lLFCv2b26wlg2W+o81DLF2UeuPm8xEKyDinhn2RUAktm81pKKrpG0RkzE23ag=|Chương 1497: Vạn Độc Thủy Mẫu Trận;Vtz6u8wlazVR8nwJd7Zgu5EdZ2d3L4ursz8e96xEmKQ6LSdPX416P6qM8+Gs6NWtKNBTd4KlAur2syOP6tgQ8uHNidjovLrCJFgDWNyGUxUPS1CqLA9CnJCXisahy6j12G/kgMlIJ+ewSgVpcEODZ5vYzzkqdnbMbj3Iwtbyt3A=|Chương 1498: Vạn Độc Môn tức giận;jG95oY40lcEbHJOwygWLRzdzNs9xAKE7VH+mjHVVzyrYFnZQdu2XrcvL+3ZbI8pRZyNkbOnuCP9bdAOJeQqbbT+jorfIUPma6lxrK3ytjuuvTLPRfRBnasxW4UofNggQ9O8cnnDCdsaBmi/HnK47ptf4Ix0iLV5pqqsp56ZKYro=|Chương 1499: Chân Hỏa cảnh hậu kỳ;DUB4/23jlszs/TLESE6rYcZuguELAY4bTwkTXoB1egQkFLXZmCLs1FnnkiKazWTW9mYtRY4VeSfxK+Am6+vCyUd+ChHIfCaOLcS0hRWBgv8eJVqKg5+VPRdY21T6qJxhp1XTTMIR4JkD1pHZ+VzfEJxW7/I6cZzzCManEUJdmuI=|Chương 1500: Thần Tượng Hô Hấp Pháp;GPlhTe5j8LirOvl4LNijo30DzyyqUM282E4sa86Z+dMJVMKsNZAlWrl4bGB+0KJzRplgN5pFhs+xGd6/3CrVuACfi9/1+bhStcqo9O8nCGAOC+ipyFk2p+RedCT0BxqsyeCxBKzVPIjevxM8HMLaxNF0hEyQURi4z56x3k5JhRE=|Chương 1501: Thu hoạch lớn;8ReOOehR/14EVT+0AYy3PL6YCXyg9joHlkdktWKg8F9uFrfZ1RAy+SGK54hlT9Qi0tVngXf7iELhzP+2UpXDpNX7wsm2jbLy6Zr/Z77mTYl6451G5pW77P9HRZYh0WL/z9E+elMJnBsI6MBGZq9PNadP/uqmkLbuKK3wN9jpSPM=|Chương 1502: Treo giải thưởng;G36hRy9svzro6S9fGvlNWxXgj5her2TBeKEeJ9IKF5V65iB7NamBmWHs2zSGyu1Meg2eo9VVmihp0e5571Z85iApb/8+f0g6Gj74i4gj3GqYsKarb6RxaikQzDN2wA1PdHbF0tWhzSFIvqBZBRRy/+NG0Eg5Dmu5k7dwvYczCt0=|Chương 1503: Có gan đến cắn ta;6OZ+PUrL8fKlHI96FJbihVxppd2Wf36eDD50LcoKubQnHyyL4B7icsGTzTdhyDlj206VSZ99zX5k/LaIgpbxtNDBHmcp7pqS1pPO0Hmrj9tiGqgJ7XQxyk5uqzwdYcCMskm2z5MZ7wNa4sh5o0lqf6zsxBXC4pG48n07n7amtrI=|Chương 1504: Thôn phệ tinh cầu;z+sJb5dLHm2zzks+x68dSz1fvhPawHcQk/fCyLAW6jc6j6IrXsrp8V+BxrX1g+0doRVAHyzEoqN9PZbWCv+ChOrYMtBBBSmly5ABloobHoP4oXs1v6OglhwYh8Q+bQTrYYY7aVrBEYv0cBAWep9Fy+MP8fwZ+dThVYldapjjIdI=|Chương 1505: Khiêu khích!;8Ju8HzNrErybzvMzrfamP5XKB5pV9Z271+UDMldq3S8Y3pYya8WXpf8uvTFcAR3DBqyTU8N2izaQ71mW+Q9lRBfKK8DQAbCSHU1R8UEFbPC1NqqceQjC3nD71buPfkFxG+nON8d1JldFf5HNQxQOenVPIfXc0++++5jyw/F8kHE=|Chương 1506: Không phục cũng phải kìm nén;F8OfIxQCxaxAgzdkxw3oeut6tPAdFHVNYjyZ1nCL8IbfzPkYDBZyLWE6OlofWrFinxWu9H4JO+Z80CCEkRT7PuDXFJ8i40PBtDTY23E6vIdPPgD1W8YVdYdZszQGXFCPcZ1aW1aSnZE9n9Qemb9bEgAD7jacwnaNxw+lSGZ0Y8g=|Chương 1507: Chiến lược tính rút lui;b86OiokLCiifccguqRAf9WQCsynEnErKIjO/tbhUc4ta50iI9zcmcQyeNq2/RpbTfKiq1JoCzqLJq/SEJPhQ3S4QYqEjjjK0FN5wMMhfEKYRqAQlDEQGrdYkx2TdXu8hygLKp2i3yvcF7/ZYWsLOd0TmflTmNkwexxIEP/VcKEw=|Chương 1508: Vạn Độc Môn trả thù;YeSmwWeI+iwYPzXr/g6oqwLONRnoR2F8yJSDVq4Ty6h1f43z5SHoX8ad87Faf9H5Ssks+0Jk+FgfT1WwwqRaqswkFI+A2cneOSPdSEPUyn6uA/kVMskEWZKWEZozbJGRHGS9gLxOWV/4nEbIDHt2mXQf8zcQJKLig7N19wOm0Ng=|Chương 1509: Cõng nồi;UUoYFSqvDkYf6VSHu2jaL7h57EOM+5t+OB660531lVhiYKpe+o0HKHrFWSJEIIDo8xnXAbKiLOZMmrEpAznms7OjiKBl2z5ECvWKC5PWeyQxbHCshWMJrEN0bBv6Msi9dqqJglV49hczsvmL1yFU3emABvLbfIOZFWUC/qsJlsM=|Chương 1510: Ăn thua đủ;VGgu9iBfs2sfu27b95HhudMHGGkVeUzXBhWWoz1njmhmvGbTM8xs/DFxz5zkio2VruILiUV7Bmccr6iWqSFOmTUmVtz98nt3jzzLFrva6Sx1Xi6szw6+Pjpz9H2KqIa9s7DrFllPIXqW0fwCCQdEYofqFtBMhEMzOz6qII8/OgQ=|Chương 1511: Vũ Trụ cấp tội phạm truy nã;KQATLbJSSfuxw679hmIFY2ajO5QKhUpbtBduhYMDA3nClmZbb0FmEo9sYMWb0O1YoafJuGcsx1qp/RkZyc+ao+pNiFc11YLeRWRwIUOslaWJwlRSsXsmyv40nXdO0k43XckCpqaT8pu2iiVrgdxLazck+RiJF27wLOZufCE7blM=|Chương 1512: Vạn Niên Phiên Dịch Quả;/nVDBGT9n86UYkI2v2OVt5o3YzR55RWmSrDiMjHzvohBfgGi6jknsLjdxtwk0Ghf3HfuX6O7RbaBnvDXXbTq1NBsiUtUOz3QKHvm9VRXomx/NripclOlcofkxbHjfvpsatmtbmp0DRoLuoEnjmhkMs+lbj5DDIFsOqsqzxoYhE0=|Chương 1513: Thạch Hóa Ma Xà;Gz+8O77hoYDZ5jz/1oPo1BFUCDoy7GCg2fXUreujKqrbRO3tB13xmY6yvseFYEAdyqiMEibtLUs7ZCAdcwDdgXT/uhd7CKEwmP+CP771vz2xf+HjgjGLxor4/Dti/TKrOijMkhTuYZDU2KJzl2uStco6yEzmVX6LD2g5VHZWAz4=|Chương 1514: Thần tượng chi lực;3RQj+HQAyX0ekgYswW+6XTamIDv5R7I0dwyWb9vuHsaJNf6J4tIqho5C6IK0eGGmy1u0wG5RKlG5a7nSFyOqo2L9mVph4aqNZSK0Islr1aGL5um7vcR/6LG/CNfZFUFfF2KEwVVWDj0OqCPyxo4hTDl/cpJUb+rZMNXZwjgvIEM=|Chương 1515: Yêu Ma hoành hành thế giới;rs9cm54zCcPfVnES4zgnWPj6yMX6R5VPtsTK1fM9y9Gw30CGGnlouOHINZCBUCERU3v8DCW2cbJK1SmaR5DrhKtdmWPXX0WTW7+TqBhM95tbMtNMw+rST/3Z5aJVqtEEDWLxhK+nm8kAeduPlWXgZAk09HSU8PxZxFPUNodN6Ps=|Chương 1516: Đương Đồ Trấn;nZuIA4Tnz79ib7vg2OTzGs0WjksBV9SMYFmHm0xpMfCkUdsmCykRhnXBovbK4A1I3Q22qYKgjrMgl6VQSgEE9wVO4ItSoeeYxLGE+bnVTFZzmGyVCV7dNvyVoaOgffYT7jrWQz7XgWEwFnV/f2DgD2YdMq1FRJuGe2fFJND4P0E=|Chương 1517: Minh Quỷ phách lối;nhH3V9L76hQIYZfA73bWaK2MgpmUG0o2n/ctcAILf/VWGMVCDFy4elqN8d/BDTcbrdfVyF/f6DLCNQxrpjngKXj+p/npViYvWJ7fYBJGTLXE7wenn6qzJZNfjDwl1lETw9grKy4uHdslqWN+8m0jXOd4KNO1j3R4w/praZnJyuE=|Chương 1518: Diệt sát Minh Quỷ;HLObShCqiZQm/jCnrHPiwqDZqJF0ElTofSOc+1Pt2kpLL5SCNKvmzOStl0Wsm647KFhWCQUBvYxRQOnbCmhr260ybvqVC7uf8pUEOOjvK15JJxvZ0/Dg4/FS9kawjnZAwOt3IjW3P53Mzhx/83s1/WyXrjAsjyo0+6CRoHpDBt8=|Chương 1519: Vô Tương Sơn;+Y+le0enT5eP4mEN+QyGITj3553/dsqT/Dt9+zK8qsBdDdG/5eFygjh3nQgUoqkFfizQGMWRX9+59GGJmfoXF1oxKpNycj9xVEkuu1MmSIXFqQpTMyynWdoPY3vDeH6mjp9rCxIOt/yUTgn4+nY9sIYKYniZlW+9OZyQhNKwX0Q=|Chương 1520: Đáng chém;RI/oYCO02YwIhchAWFRqkx2ahsXWsh4n+W1DpjgngD8DRScv/qkzxYQJi+X1XfjKWu419S8cRBsy+g6ZXsYGjqcrG7NpJwaY6A55t1kiWgX4nPOFka8RTPbBLAngLs2ntig5grFDV8Jodj8bWKxv4ED31WvvGtSl5CE7PiYWKWA=|Chương 1521: Quỷ Vương!;0f+fFkt9CwzXWtEr0ZBEK4nMPuVOuPAUsQeRxmt+rrIMIQVnV9TgiOeEF4BroLuNUWFxak27Wh4JNhmjX8ew/vp2n/LjxM79OUTyrAjrNcQ8K7jhoa2yvFXRY8KqfIlIeRGAC7Ea5G5juQ4JguPsL44vIpqL+0V96AvuJxiKi6Q=|Chương 1522: Đến thành Thanh Dương;ks9ST+dEbIVqv/5fny0K1opJQt3eRgphqV9Fv5WK7nPsrvUIGEa/eGN/IZ+4JzXsVbYX7fhWQNA6Ly8FlQCFm1S4lTwCt+jvjRY3EOvkA3vtZQc9O5pH5hYLz1Kd6DCRSit5v9VXl5Igy3vntygreL5ttHqttLTtCXZ63qTn5LI=|Chương 1523: Quỳ xuống;VlWT4ThK+nsN5SO83AfWtgmyeAJvQpX19i8e5Xxmrj7ViCRSyPZL4+JHZpzAH2YBsf+Lp4pDb33U30r2G1R1XABRf8EJquoWcxiIG4SAlV86VeJ/p6IHg1RyCU7SidqOztLvOpCbf5tpeansK5iyX+yGsKzt39YbXm9J4VlZ5fo=|Chương 1524: Thành chủ Cao An Thánh;y093n6CAZqtArt1TQONBGLF355rEAnEVvaBxo6VSMo2IKc5Rc4YR/RPGZ1LPcmF0l+uJiHUSEb8ZdtTJoKLoqORRNAKE+x9Xhz5YKQF8HuJBEXMvbBQrhUojOOaDY5sZk9SgDoW2TXEUzg+xZ+e09oKMCq9CCpLhXHrfj/d3htY=|Chương 1525: Hạ mã uy;TffRiaPu5IAppNnpp/vsIIgdFbDUv1tSjnyJYhYZy1Q+htmxLkCFzN12drWxTx/KQmiHLEF/0/fTM4eNDJLoGR1lLaRRhJ306NJDHEvSNb5ejwECVZZk/h3n8T61tVeq90mqykLSA3ldoSOMA3C7u+v+7KSc9ey77QJOSzj3wBQ=|Chương 1526: Kinh người suy đoán;04sqIaHMWdyMgIjlqR5UrtNpS8A/O2xSI+ps8EsFGQegoHRl4B7ZTb8IdNK6ZnHod/kRxx/nkVqMj9HMgR6ZDklMj8reRbWyCevkQwzbEQ6a1kdDCEXl3wasTp4qUe9uUzMttYEg4LlMB7TLgSJhlPtwGHphtmjO4/r3ci8Y960=|Chương 1527: U Minh Quỷ Thủ;BLEEVYiSVuvrjMG7M0d2kcBhb1Y+Ted7PqgHOHbJskkR8aMXKUksEZf3AtrevqxyCt4VCJglUDISCz1ysobqCJGQd/osGILEukgJG1Y8k6cu1S++vUMeBXI6Rk3zswzvf1sqwMHF68HTUpDi9XKXhJWqKpn+VOIGq1traoOLDTY=|Chương 1528: Không kịp;i54SUT1B88rS5MvwVbQvWDD66Dmi7e80VhLjWqarH50BForgwnP1/shxEF+wi2zipg08w1nlPrle/JQWCTH0nX3xX2E4A1DVuhpeUbyDmac6Y26FaM1DBZEFnOd1S293dJspYyHA3zoP9BOgNZ5TzA84WVBWDHKqDMIYRXCln9s=|Chương 1529: Minh Quỷ nô tài;ksliGX4pYHnB1D6VmTKk7Uya0KK/aomj/LMAhR0GQqZy01KJyAYrRgTZHFXlaDylUHW/peIhvZqgZ93x9wy5OxfQMu6fOc6tnWiQFWWhRIMC0Frjzz6ehk/RdymJ2QqadITIqud2bYVYwBzads0J4TTsqktl1dK7VCcYJBqvUjM=|Chương 1530: Đại địch!;4dn9Hn4brTBSyd8nVd7fLp3eh+qem/oCc2k0gQnb2jQMq/GAcnuJFjLFACRU0mtBOLEsYeG5VE9YBoMitzXYy4wpjfudTUQQYL12PY0M8El4IVeO3kQmxahWhTWul7+UAa75Q3lQ59bZc/C2wWpnTivAgJr9Y8r97V+TVlk+uTE=|Chương 1531: Vạn Quỷ phệ hồn;u8ToWrNaM90Sixou1Ts8wtVNZX5ouh5YL1brgszS8o60ljfw97tLV/4X+kzLft6PfaOMInXcnEIOWqexEyUIhlerGzCKIY1F0XaFnt6uUTQtubnL68JDpWMEj0ZKINfRAKANZildb/IZcf7jf/zapjISkOhueP2HZUPI3WuBXbk=|Chương 1532: Tiến hóa;PSfkpVJ7zgJm7Nejav89YMkaoGhmFBo0quX7ogCH1esk82gIDRjsPXvoAIArXzZpjKYG+vqasUlStZ8S+/tZvcEEG5EouHwWkLpSAyjL9vg9qllVfVi0vokqqE+Tr9Fdr7W8m3VBPoLIj/vQ1aXoxaDrFpuHwGIYRk5Upor5u80=|Chương 1533: Tỏa Hồn Liên;MqgEV6n2f8taXURa8oUNM87BdSpZaHLjHRTt6/FJcPGyajavZLlwdSU6127JGE9ecjolgJqeiMaKv0dDD3026+1jD3M2gSA76ChoXDpsS65jKiBlDEhEuqjMSidJeTIGGmzfCCcAjT5aypNL4aXkxWAmE2DanjOkyoLVvNp3QF0=|Chương 1534: Chưởng khống Thanh Dương Thành;vr6wx67SyJl1poNSzF3iWv7/KFwQpi8nejjZpwEGtBf7q+tL3mv7qXGSPjY1BZXSNONOttHqEHzGp3ZC3UjiWRUHfq3p4rjX04jjiu/zi1DPeS1vPJW0U2Zo5GZ8TwC62/8W34F3tdDWgn9Er4DSLwQTjxEmhgyLIcFuZXxADl4=|Chương 1535: Thần phục hoặc là chết;UZVV4iAwd+BfoA1wxkpdGTVsCxhXsqcRPrdgNHVMNmXggFeTbkiAPiDzHpLb0kwd6L+L6MDjxv9mojcETt3bnYRnolBID4Tecb2uHM0cgPRwNMcz1q+28LHI0jH/hO59T0ekw6yGFu9WxIIIfGnGCGbDi2huXMt6+nMFv/kj1Y0=|Chương 1536: Mới đảm nhiệm thành chủ;XyC6enJrEk3rJa1GNcVKkOEC2TFpgwl34AAqZW55zCgoECcCYCv4tjvPTvCVJ9h1kEGroScgpms+JVelwM3d4JPkclgACCtPCBYTmhUyeAD9LQHpMO1FTJ2qH7pUk+tXU6jKQK5LoTjFK5fBGqbDA+nFEcH0k61MPyQkvvHTZls=|Chương 1537: Chữa trị Thanh Dương Thành;teqBq0otKekarnirg2pWbUUCZzGm3OtQv5MguCb+YnMp/fhTdjw0yNCJScTH2Re024yfHMulK1XIZUB6pIGUTj3vrfmuH09CuKb0PVtAdVQUHUzwQeBLdiE3KswUdWlFejjwxxkDd+KxZnZdqvE0v5n0WJKDVLvOeIU6kJHGhSs=|Chương 1538: Thời cơ đến;EGcc+FYwhpZIVcP9K1xrxvWiMKhdFw2TrXZ4lCex8tA5OWq/eqr1Mt7eJFfygH/JmZDi7oez79P9KXfNrCPKrYh4TV86rw+GW1lJSmhuIdfpIT3ZzdLsf4hf2LPZj0Hex5FYw9W3thzKoqQqhIeWJWqBrHilDRTyQvrrpKfjxAw=|Chương 1539: Minh Quỷ âm mưu;zuSl+wdnRSLjrB4d+ShN8l5QOKOYGeozt047Irs8UGK2fsJSTbsHTX0m8O9CLR9DwaPVnF+3tJLpr9djEzbtZe2Mxim6NcKoZleJY4QTNNaMiXUdSQ59IyGHRMARbF2aavjRhQolq7p2AaXYF0HGujW0yPq+BeFGUJeO5Tp1eUo=|Chương 1540: Tấn thăng Kim Đan Cảnh;CjRdT2GxgPJXWxZmNJlR24fVBixj/Ta+Agu8Ay0fMca4NG7ZcP+o8IiK1O7unsanfhJKtMuRhPBZkYiJ1qa2Y5cj50GSB3szAEdnqaq1unG9AmaNzYZ54PRmQtCm61eGXHhgxwiDzlm9N/crbykXGVTKzrkg2Hc98CJ8MZdlsGE=|Chương 1541: Thiên địa dị tượng;oLhwk/REcRHhvrjalu3QnZE7CiYiZvEue+v5Hp6A7hRJHwxUCuJvc0THIbaVM0M9nkJjaD2JMcq+9WRmL2WXRveGk3+eIFbE0gYAuwu0z119WRatvgZk2Flo7YJTCYKQ/QwmzI1cHZaL5gidx10zd9eXJQOIE07OLp6/FViW5Lo=|Chương 1542: Yêu Ma Minh Quỷ đánh tới;z02cJkaQ7T6OUqpRKEmLICGqIIPF3dBsxsmJCSDtl6yHhA1M++tYGQA/wla5ENv6jXz1ZgMUkhhRS487bh3/hn4KxjS8lzAnEM7zNoFJBtJZnXlF/QmHVyibG9WIH/QUAThecWy2G4t2+fWRfpgxdKQipubx+XRYBhijE2Vq9ZQ=|Chương 1543: Mậu Thổ Huyền Quy đại trận;D3cE3uuasiv1j+WwEujSGf0bYub+g6oAVt8KJXD5THDGGA+k3R5g21Q0PFpSXDJiupkxPgYJ2YQ2PS1WvqDDNt3VXZaiQtlbqwh1IU8rmpFfPSQdZ3prkc3O+X2axnJi7CGU3Wm9OSMtS7PSs1lDfa+fYDaGM25VlsAiIb5mT3g=|Chương 1544: Hỗn Độn Chung vang lên;mHidg8FdT4u6op9rTIpRqhpPZD5WkdEorBsBgPEUTxJgihKddVk3EzvhpnmC1rLwP+kUGd48K/bO8W0DoxOmTvuMin7TAY4boWtnowZmWahZRpDAm2r+i28J89x29eKDYwS4YR3Hj7ULj/BEVy3TLqnY2H9S9e+McFgsSQATgJU=|Chương 1545: Ma Vương xuất thủ;RBxq/Mx8ihlBlLyPVs+IrrSS30VcEHfHRrzqu5eL16iZNX6Mx6ScJ9dQJCuH0D/RsxPzjcwhzoZB+V/lPib1VU3NlAX2PdN0MSuIxaTbjfKK4wa2MngkWL2SXjclcC6fKcSLJ8Vd+cJVikfm3kr89sun5/qWA1d1N7fkM8mmsIc=|Chương 1546: Đánh tan;/Tn6i4UhJa06Gkeh+eUE7sNTEW/QddLgVsCpSkN007WITd0loTJqYVtPWFPXA6AZk9hdYMhSJDXSYmmv0PS0wII1hrfViiafSdJUd2fmek3aw4GFsxbRq1rIBHcWNTO0VK2IV9gyWljvM8l5lWo55Yl5UA9EFk36lU6xUwFWvIw=|Chương 1547: Điên cuồng;pmojaekOKeEjtPBxTirujf59v0XT1+bikyMBKw8hP3BVwR2XPL3M/WGimVNEjP+e7z6XGZ4XO2P36PnUb1FmgIzS0oUp4bsPBk7uAPyKjOAeaXo+Fx5N2e0UoRdxXBx07YGlDsjDuXm5Dd261I5n8oHaUDh0N5RLcIPNe08QVWg=|Chương 1548: Đệ Nhị Thức giết hại;zDBQuJ52YyTSMl9SRQz8bGXfZSyeX26HUXHZiCNG03bkONRbbJo/GZSs9agH6qWXVFTvrPHNPY3NNIIJUZlrZeDnPe6RfM7t0kE1/e2Hr3DLUoMBu6Q/lNMD9P1UJJZYjoMCD7B5u6nW1RpKzAyVDNDXPYQiPtinHVqlipFlGlE=|Chương 1549: Trốn không;Zi8E+w0AV3XH3FIJVVbvCzMl+HNMFImyLgFRjt2pW6XqJs2aqfogiJB6KjlJSqD+W6ugGJUhRJ8eemUEszmMd2u2Wr9lf9R8F0viQpPheHtaHRAQ4z3hnIX1h87iYea2OwoasMRK74uZPoexiHwgzCc4rxiW7gykNZC71MSZoXY=|Chương 1550: Sử Thi Cấp đại thắng;0MiNjTacg+tRjVhsxoJs+adqeUVx7qJbMw3GRJUgBo3sVi9OA5T+QNd+PEIxOZXc0znXFCmp7sU6FUL+iinTSknBNofnO4o5Hij4Hxv37NYpqK0cnxEdnjvLOjLOppYmNaLkE5/+wW6dDCHWiki+Tku+ALy/PPuvEuAwyItNwLE=|Chương 1551: Vơ vét Vô Tương Sơn bảo vật;RtnJbT97tD/dnIc4LQUE/qJ842x5N/PbrSF9ZeT37uX8Y8LPU+OxI2dd1i1Fln9C03J7yXUpTr4BMolPsheUGGsbaFnC3dH/yEuS9NzSPWkpGfRA8eqI32hSoll2FWTL+C/5KcRMNaDprfAotGQJpmKldi32p14H03sjvCn48+s=|Chương 1552: Vô Tướng mặt nạ;NX7aKlA60yohEgJ9y0s6CwFca2mDoWXuez83ewZfXd6X1YEyKm2mpWWrgtSwHpYrAEjBFMrhpMOAM1lkgQm3TNtf/gHacv4BCIhY3OBzdqrEcQOiGHjJdeK2kIJV0fNJeJxh/oVHo6nHG1sKTXpyESgnyCLMHAtF7yLKHeqP9CE=|Chương 1553: Huyễn thuật huyền bí;tQQAzxQK9tBOsQyvTdkeukCTh4uLh3yZFoSTBi6US2kGPTjTsjK0RPak+JhzTLHxX2jCjSayL7Cpx1djvglYAuAmJNWqIIBTvl8xsbKvcg8DJ5870YxJz5gWLjlmoYJ8Z7Y4EAsS/KfCGuq789TZ3nPyc8CxjgBwiRBIZ3LFpak=|Chương 1554: Tự bạo;/xqUMnMDeLp8HEdN2IzcbNpNlMn8rdbYnBYA46++QZbltYV8sXyTaQfLDpiNZ6j8nlRJxi/CCA8jNT40+B1/p0JAmZHFAIKStqe//zham6yEoG17nHD+BQIIvKlUkeSP3nJpmfQ8KVm8Tr4DYVbA+wOQ9umHhakhoIYpC4NOAPo=|Chương 1555: Thanh Dương Thành nội tình;Nca6aeEfPR8ggr2UaZu+ifg4Lde43UJDhhuky47NFBEOa8wWScnsOy5U3aq1WPw+oOiyQ4LSP88Ccjo/7fO35RE4e3HY6151oZKaGk2klqgFvDAzFWtHeyY9jZ1LZ2bw3npsWxhPM9FxsDL8Lf2oq4gs24vA88G6+CBc16eFIqI=|Chương 1556: Môn phái nhiệm vụ;W9I+v+upBBxuyWj9Xna6c6O4uI+toYbYFYOxGpr08MO1hXy9AEHTUiOmbx+6jOAoV531rGTJh/Q20Ghfc35JZ+erbXALbxk7g6WJmm+SEGqoimlgdv5K2dfGzp9g2eVExG3zHZGsbAxm9aU8jbEJ/lJzYIPRC6AdDNbRwnOxrIM=|Chương 1557: Giới thủ tinh nhiệm vụ;+MPaSwZn4YbvOBhve7+rOW805joALv/OFxJ2JjyTD8tW/fE28HRiwI+43UBI+gDpx3jYZDmzmqFdbOVw5GeAz6p7rnAN4BbmyWm6AxO/1XZXASYQQw5p5zaCRsdDxhrlrEv8bx9jNVe1l2/Ab0hjovA6y7HqvdgSWLXDL6j8muc=|Chương 1558: Mendellin gia tộc;/AKvGOszEHGu8GPwVHgUSImnm8RpVl6ELcxurDL+zozHpeuJwB0UwyAtlXb1MXS+9AXv23n2djpjpg7QrJEL8Up3lGSfzpdx4RC5aQRRsqNgdWcTgwyW1IT1WQ4ArLF77S1C8Y9ukXwkOcEmNy/OhmK9fTwC8Yd3WFTBTkfHlJU=|Chương 1559: Đến Giới Thủ Tinh;6R5kM5pYgs7tcUIeN/ozxBRoCY0noHw/Z6McGJIy4RgB+OT5MrOQAYw5yAhoLk4bDZBV2xK0RhGpHjttL6dHd1vwEetM/oub72vkPSa+kFH8Ue4QqQaOQrXozEpWGf85ZtMBNBUdF1jE7d/kvzANiYhrXK9rEYcxHZlZx2SVaG8=|Chương 1560: Vượn đội mũ người;9EomBLvddSLixHkFQxjBNoln61JG9em1yDjBfjZYF+i6z1Mz8f/E9LhUT81TZifgmpMu16Xd9E7cYkELD/R0c2GhpYQtgMyAPB37SPsE3SKlMXPWtwC0OqSPSb2R9SAw9Ht5ICEINjAbgnIwZ4+YliPfS9vqMtbqFToQut0uvKg=|Chương 1561: Yến không tốt yến;rl83YEVU1EQO6CcwFUBFgBs3Ibu1z14VWB7u+eTKktVd3oEiO7o9ETe01UDB64CRihmf33kKuWTf9ukVsevzwuurk6ESIxpoXG8JlskJJ9HUnVi3DQqI8ED+bdnnHXA/rhv06FcWxb8gs7RzBlbyafZfpJZrArp9WLIjDxq17NI=|Chương 1562: Lập uy;NXSo9HlWbkmFBy4qAGGuEKG5W+HJyACUWiD8Bk8sNbG3YrrENN4046d9pHS7fh19W+DqBqhlzVPmMJPnVlXan87HkevuMmsf00e2B88590ZiYMsU4NE5uLdJrlEx9si25+idp89hjX18kSLFqQ55GnvID9DHTVhxYcSDN2PwcYM=|Chương 1563: Tạm thời nhẫn hắn nhất thời;6qyOpzgrTVzvw4dY/hRXtLEDJEvb5aMrJ4KYj8y/zczY5DY/q2hvohJ4ZobKRYx6JKjgfNZOoWJmJzmX011NwHe2N2c3nUuci794n+7sUQSYijMQfH2h74THTVH4wM/gMXrX8CBs7Nkr3PeKjbYJGfRxHP85ESM74BjTbNhDoUc=|Chương 1564: Buffett gia tộc;kTZFm47GDQzpNF4YtUK61nvT6oysy1dxm55cNAVVZ2yeiLMUJ7Tz93KUGRMO9A00lDUvd0i17iQ4n5vpVk+Q/FB1+I/27/qAtg6mra2u47XbKZ+TrNdOF/7cADZ01lBfl6o3aKsgg6D36i0SiT6Mk94zYgKneGL3myg7h5lthXE=|Chương 1565: Kẻ đến không thiện;i4by4h25eNZ6n/aqvSOn5jlsl6zjsX51WEbRtC6hlOdl4j9YqUXMt7+tcgd90BSiHyMksoGVxzzoabHwVO2sL5bLSMC6pIbQ45rvlSuv9BoqkPwJb7GkaQZkqWbIB9SyxuRzIOCApyeRFZ4oGt4w5XJvkgofIQpFuVQ33BT8fos=|Chương 1566: Thu dưỡng ta đi;Dyt24PNwEZuiN/4LzeV6KV/Y/92ZLsjcqUU6ErjL/+AhxPtRRB+01FcR58dpgQnUH4mjjD+ZlWxTRT4L9s4R6wf1R0QpCRbh3xm+CkG8/hgrp0kz58WhrcUh+SfuzdLDVj2QiKlX+si1EPE9A3LX2PjOMaLx31Cxli+u6ej43I4=|Chương 1567: Thôn Phệ Thần Thông;YdrT5BnbDalji2+gLpRO73wJHeZADx7YWtv8VbpUt36gVtO0Uc11DQChPBywaKBsq3lQXgh/Noz98MV3B0a5iNd8psEvZG7cnHvmah/AmlhLuJRD4AVxrxOLJJ5sBKIoguwchRWm7aGvcLvqkX+A31Ubk6NZZ2F/JbVVysIuSRo=|Chương 1568: Phá dỡ;rdUW952VxR3JCmDaOJExQRlZIiLXN/ELAGB0VHkYBx/sd0sOyAal6YPgJrEapFjwFMA1BzZ3LUBaeEZpfQyDkigeQvS2VRb0QHlAbSrOD+AixdiJow2cMSDVShdSFVke+Ej+OATCaUaUrabQb8VcNaIkYx2WBx+xAfXjie6hSiM=|Chương 1569: Không đội trời chung;xwPU35nqgxi1tJCk6YnC4cAlkwmYCjD/3zdabSi3CAvLg8DfgAtw2F9z16TJDJw4CiIzT6XqSwH6d7SvdOJqBwxnvAjTRx8GLmnpYqGlYWBR8DaqTdlaTiUtpzFDgvJMmkjK4CfFqoIlOKsa6R5guahSnL7Q15A2CYUODSByl/A=|Chương 1570: Các thiếu nữ công tác;p9DmTGwTo4jEfYYdU1zL2Cwu02LWbGvspLgkeMOwKDHM+AFXx8d9oJwIp8M7KSp5tVGYuL5ZpfUkE7YUibNdl1UwvoojC8sky7HZyrhbrE0nbC7bGnkAxgcn6im/m8rS3A2cbJ6lPBNjH7v9UrYmrVgPd/DytaVSPmlbpZ6VIIA=|Chương 1571: Phụ trợ tu luyện;Nq+2UiEjRXwN1g0xdQ1oToN8FLU94T/S0R1OyN1bUaPbXqyiqhiign1ZrePra+xRrlR78UY9PZUD2aL/28qClMvYzZlJJAjHUX97N+1qJqauGOI+CYx4AoaNqFFGpT3nkTiOwvo6o9L7UbIitpicrcgmATJLVT5ToHf8QvuRefo=|Chương 1572: Ăn cơm chùa;fABgjAwDu6NKg0dbHS0vFcj8dNXLU++XInBo+fjC4U7CPzhGkwPcayHrhr/UmNwe2Im/77JuxH0CIsaYWfCTQRfuECQniaCDeRfrwrECDhe68iY7IUfrcZ7Ous8X1/gKD9R6YnlqaJS10zdSa52dSNrmLmCluqkHAGCd9Ajvsc0=|Chương 1573: Bẩy rập;Eq5rH/YSlIwFug0yAUMs+jEnI0jmuLMdjs9z7jgTm1vWbvaFFB466KLgPKX/ef1BtxUIWJLmWucTUOoV5tHdLVhMVPC0IqFs1JTshtjPK0cuiC57Cv4/P89+qNSz+txJDOeFK2ODraUvXY+ep4KqI4yKc/sDJpr4yeffO38wO98=|Chương 1574: 7 trọng thất sát trận;W+g4dYbTQKjmxoZgITl3QJldDcQea00ZfHzA8wpCB/U4VLRD8OSOPi5E6+mBsXXI5uxLz1qa93/pmGmOkbd+n8xq1FqwVkoDFMbI0DNcI/MlZJ3hnUsudQy4glcQU21KQFOWK1sz2lZyJPYyetB/7dY/SmPq+3ZLNWgM7+rG36E=|Chương 1575: Liên thủ;1u17D+EwkyR/p054j1hhHsGsB4pS3kIBjyEQyT5ffYWzPhsnlf+0gjpMImX0WBpsG0msUmQgPZA4BnuLHQUpfi3362LmLaUwx7LYCFaOA/gT4HCsEDF2L34FGvmrZWwTl2+IwMHdvMu2nKRhylffx8fhpeodstmIWhh66GEZdXY=|Chương 1576: Sơn hà thuẫn;3lIURJI4CJHwovv7SXK5jpHUBzOSzhCtR/hd6kK57ZQrkVSrpCUjvFgAU11yHJM3tn0wjykH0IHQ1b7WCD1EDXsKzfwO2MSXGIqIyFv1KV1DKG/E0TXg9WMZDvQYiP7DJT1hpinPd2JcnnBbtO40ZgDkG8OzSsa3bxrkYTAJT84=|Chương 1577: Tự tìm đường chết;fDrScvG0QyzDAMOSPs9Ba9cOfaFJv6LnpgjUZ5Jtww4l+4mRC5UY0Pz1bpe86bArdfmmV9QtYbcj2y/+s/Fd8ZppwJ+3E5ej4jjdyPoPz42v+1wxGIu68u92QLkZGSi4xNeP6kpDp6AqzW9ulFjTNSXz+QbSQf4IGpBmdVsAETw=|Chương 1578: Thống nhất Giới Thủ Tinh;YIITcq/JMq8fDtfB9cEu7PAqkyJCDwt4BqOLCt0z4KA6gkxeu+ehgadyU9toz7EOiASemxy5WKQngkoUK4Hkd/10LuBrvWHYWoW///8yBEJC80M9tZxcwmtLMfw6INUB7ZqZ1hSsOfQf2cwfpIdhrY2Sac9aazChohQORrLsx8g=|Chương 1579: Kim Đan Cảnh trung kỳ;JbLvb+UWh33y/1jjGNqyVMJKvlj2brhw0cDotLd2QZOmk4OgHduo403sDm6U3HGmNxUpzjTq6SrsqmhzPT3vb686kbu44lk9W1bSn03cpNKozkSWrsfjzvgyRdbJvgbrMCazAb14U3HUxCOGDdsXjgVw45OXQZ/lH1O65C/e3a0=|Chương 1580: Hồng Cân tặc thủ lĩnh lĩnh;HvtUAfGwKN4IETu9xXlDRQ8hFuvvKjEPXROJeGkK4OCKskNHiTZvTeL5l42o0Hz9ACwDX5DvJ6HqfTZM48Dp1JCusMj2fn7b9OVUFuYKKURMxQmtZYo3tIvrQqIRshX8Qsotl5nY/Nw9U2anJvNUrj0TKD0eeKoy064aIrGy7uQ=|Chương 1581: Đọ sức;Dw9HtsDPu6ZmyGe3cnbKdvvC6Q4s3FZhRWjNH5rk+uG9KHAaauqLTODS3BoiLP9n8pinw++fjx4YEtj8vqY8EkuH5JAgSd8ToWFh10Wzdprm56YiUIo7djkw5RoF1UhwjdKi76R2JVLZfuRj6ZCWZCsiPFtvgeDELK2GLa2gmFQ=|Chương 1582: Gaia tinh cầu biến hóa;vmZDvN9oL/pC9NaWaemXuLtDiaOWlprA0NSea/1feJLHd61RsswEGmRLQ792icztqW9D/B/W7oZyalLPh9yeic/mrqWhsPSfcWXV0Z5eNnEPiA366fR03iqEWu/zNiPmuT9HJTNtDZskduvCI7KvvaNuxVDBxqzACTtEgsSioEA=|Chương 1583: Đột kích;stQMrNxIPclRzmDLFb10k2KBhwDu09FQGjsnWunCH+D/4n3bOJq6P0apsCqpCFQ2wlnCSZUNmuIFth6IAJ0kyUl6acDihWn2rjwwOzRCZ9xXpUWQ6YF6PIMsfI/4Tf6I++y5hXMHqLqExiuUOvnR9sU2F6bDAU7FdU7hVpJVcSs=|Chương 1584: Chim sẻ núp đằng sau;PuOVNORryK29QEGanrYgpxqusY0WTkHRCpG4edfiTneYcSM/QT3X1rjIT5iT7pYX0Jy+4ZaWZ2wcf51zjzhZPqawZwnURNIp6idWuIor8+henEvBa4kfi/GAi8QWlH+rHKqh8Jbm7ocRKFXykOsPhyiNgaQHpPPTH7jEzry2Lmk=|Chương 1585: Ăn thua đủ!;JI+XZPof1spmCdXDVzgLqukPJFZf7TjDV7kaOR20Unn1FnLyxZJsArkkFjRsQEltl+2pS5x+OcSmclvTbGqIwOHxb1FD3TIC7t8GA+sKSvvRzVxhlQ6MSkZgeio5rjsq5BGMfU72RXepgs5zqj2f+DAcvtvNHLDHeEQ15FmxNu4=|Chương 1586: Lòng son dạ sắt;45ce7HdpbhNQRXkNDOR50RaS+8EGlkmE0MG9bC+LzkGsSqLgRvJuFHUg2FODXgHu/DzxE2wrCnAR6mhf815htklkCKqLlurjXO12UwtnmEWz4x6DFvEZ8ssY0CHV+vQrRtd4Bz0HMj1z55m87eb+YVyx53II4elmTR3s8HcueQc=|Chương 1587: Hắc Ám Tinh Không chiến đấu;UufMSeiZDJVR2oPrVmrIqsMX+oHUJgpiGbNUHQYmtgdVihG0mIIJH/MVBXIRrKO8cm2lWkMF5NLZ2/SuwFD9lQYPATYsU5WNgLla2M0haMS0LylHdI/0yEJqVKI4dIpoLrvCa9uTluQ5llK3W+mn3tU8rx9GOyDHJFm/vXvrJTQ=|Chương 1588: Thương Thiên Khấp Huyết Thủ;xJRH+S+ggYDbkpl5o3kY9Y9HHxQdXgPvWDmtF8hh/yya3axV8PeaxxlXQrovnovk+Yd0oSjPpse/I6DhsdDgZ0HbV2f+Mz7CSmGy/5DQFHT5MZrs/a1+Dlq/31sqUyILrVbhP7sfpFNZ8DuPYQHtKLf7gYQZeN1yAHKF4YekjCI=|Chương 1589: Thương thiên bất công;GFhMzpEyhRPGe+1BSQNIOhBiGzsLug4OVpnS4iw8+/LpLYspYZ6GREHDW4wdy0z4W1+z26mZXC+FTUuex2P9SOI1o6af5bevVmY4o8PDmCFvErYkLS1np3j2uA6iTZHEO40p9OqrJXJMGxa5uzI+Dyutj4GiSpYKuzyEJX0/R8k=|Chương 1590: Quá muộn;oYxcJPsDJuys50WtWPfdD+E4jbQcxSm7uX7suK2ua43GhL0/ImLO1fdjMl/Ew1OQwsDI4DG4u1moA+9fUM3RaZn4izI6du3kCE+j0tASfUAI/vw29Ojxz4u9tlI9tcivPdWWUisOReG7JVUCrvtitqcn76puTyCI4b/yuWU6VfA=|Chương 1591: Hô phong hoán vũ trận;XyJB24GA3Cv/IFgxJO1eSX8yRVPjy5mgsHaDboMNt9oSDDp1/cgcKKpxX2rM0pFthEaNthuo+nI7MWRfRH7c71hyhLT82tB0Pk1t8d6ZqsDs6OjuJMGUoZU13cOSL/A/qSlgHlRrqV3q4U2JvIic6+e/l4vFUAWfHkR+iFS/Usc=|Chương 1592: Thôn phệ;tSv8KT5DoQ1lZiLH4apz8JOefL5KgdiyN5FPaflytw9VEzADYe3B98aWtE9aFEbooBG7RbhLY+JJxd00WRTkq6Rt/L/UEAJIjQ7ADdGvDn6jERkLDGxHQ7gzPXBa6/2tVWuUiVyXWu7uvDbLX0GZlgYIACErClgztOkywlT6iGQ=|Chương 1593: Diệt thế âm;M+BDBid9tJYiqkDMX8oeki+HzTxKVjsCu1awpK6csT0YrQbBjySBGIkph0yC8/NH4ROzU6UUCmojcHabo5Jwhkiuaxw3ZR8jcWltdyizvBp0o3IpCekpDDHzK27cyku67hSrqIgchyEF5i4VarUhcbkacLy8oEOTj9QT4jlVN4s=|Chương 1594: Thiên sứ kết tinh;JQqdirPy7/mPXKYoHp2lX8TcTTv8Ap6TQeUJ7z8bKf0OVY4AjmwmBjeMDT8E3GHD2s89YtOmf8ClZPmC4gYgf0L03AImQDK0UgG1XVXXm09CkLNQJ053IhmQveE2yft4sx1FfaSOtYpxcguoIAN/qf7bYhUgHl/BlMvVgQ4L1vs=|Chương 1595: Viện quân đến;2P0zoo9HLf23TuYHYxH3k96IUCM1guSHufYjPJhkFLVCyrWCqlDWRezLQBDF2lPphXqMp6o0ElFsJbpiuzVTWbbpFD+levBtWIP3fynv+oyYS5IZHtLFvSBPGg6DTWXyZu9mSfFtIF8ij3UtdPHyg0vg9hEl8dWQNCHc3aRlk5s=|Chương 1596: Long Mộc Phù;2agYGOArQbiRjAY6/fkOdpE3ywOFbGAzq9r6fo594VMNbnf3QjVdDL/BHR41tcIkBhFWRYw/eNZjdCN7N6Psvtbro+4I1Yzakz3uNR5GM5My4KkSu2gwXwz1LAPj1UYXiCQx67T+Tb3UIP3NQGi+NCOqGYgOtP/QqtNSvZmPsdA=|Chương 1597: Chấn động đông Vũ Trụ;bV7sGqtqr0JnyjXUxhUKWLkTreQMEG7gTKdMEeUZ1AM02NerqBVK0Zx17YMBhdtlWJHTliL38j59WKHpNG7N6bOPVSUbAD1q9ixOlV1ltvDTue+t/Z4zRqIOdR0QK6gyFLOOF9tCccp693w5njOixeAHcSQtYNpFzFIlQnLNgGg=|Chương 1598: Tiến về tây Vũ Trụ;CLCCJVn3zlna/BF6/+WAkgTXcuM6LiTBIEj5Iye5rFmxJm6L2PxhQwvnrKLNh2r/7uqmRlctSpPEuyAmMzugELOaxENxTVW3IMllJnGojcjeJtoDfiE2NftN88n3r3rBxRq+lJTHrJ/i3K9ycM3qdWuAuVsy8EVrU+eEQh1kI7Y=|Chương 1599: Long Mộc Tinh;8tWKPgP2xgAjDQM832tQPxBOQH3SgCrnFe526sK4NpIMuKr4tOATwFrwNmb90BBjOj4N4gFmIstyC5HUMzmdUTC4gWfomO1LjWiEkASOjTsBC8lI09klS8oVJQ0L9RDELQ2pLLP90jEEb0My2KKJJMYVCctuXeKJRsw4U7sxg5E=|Chương 1600: Cửu Đầu Điểu tộc;g2Szl8U+EFXzVaD54TpulDqtYbmcMRCp9fmSSJDagA0li+9N4G4oGSif8HOT1K5mWrQZSb4zrjQeSAp7geHfuE6N4GXpiucF9hUpJefyb7ltsPMY9u4U/jEENAWH6PwatYV+0yqjgI4gUsqGgopEzWFuYCRSfo9iK4QMhU+iQZ8=|Chương 1601: Cửu Đầu Điểu thiếu chủ;RZY4Z+4O7p1aW+fuuX3GDE/KEXDYRzuDdtz6r5Wt3eJlp+NjvlwgE6rPwNdlrGDlDDI1FWz7Zt+8RXHwjpyJasJi/y8XLDSUOIGGSpaiU+s9U1fb5IT29eL3yQwPguisBkUFxGMDPiDSW9mHLeUjkfk1dd0dbvba9Va44FaYE60=|Chương 1602: Siêu độ;1a2yP5t9G5oC79mk7MJjq32/dLwPhmALBztQC8nXOG/ZeD0o18me1aALpHWguvrf/HF1BNelm9d7Sw9W8Lhe0nXZ6SIDlR66tF5L0Yb3aGvSOyNvTkLCVf0P7tL1H64s2oOi3I96RQ227U8wHRjb9jz9ozqYVu1Mcq0IH/IEhG0=|Chương 1603: Không chết không thôi;vC07mE9EOoOCcbE5wd/xk5CwS8rbO1zS6DWeKm+JwnajDZbREF/5nwOQ+NHQXLMFqJ3a0C5YyfUbcydoINPa3OCw8HUbsbknpXSnpVk8TWuERYEO68P+QFTEIA0eB/BVTKKqnXk1ZHjmvl4k+lLZmHfFjKgxn2Ou/ooAEL+VhQM=|Chương 1604: Truy nã Vũ Vô Địch;NdEuy41bPHaPP0JTauNJCEsubD79oh5VaIMHGnjcsdZQ/4nypb73IQNtUAmtcZdh+p2YfD3QsQBs5DL7T2WMxqAnrSpHiTyeBl4TxAMOQkM4hLX6a/tFGlXAA0CYOYttD33ZtheNBtqJzlIi+w6v+4PmddkCWREzYImiwiFc5Gk=|Chương 1605: Ngẫu nhiên gặp đồng hương;2b27FI5qE3vs21Z4DM8WhOopw1skfl3TDBBcv2esc0UmwJXzjpz1mkRcBoqwogL0PG/Lohhwee4Fts2EH8SV7HcmaWenY7Yl2+GqPzMYOkfNxWCyQu5Jc5NPSq7/PX4OE8nzBkpHL52JQsT44+bAsWp0qRFOPxAHJFPjWTrQEeI=|Chương 1606: Ngốc cười cái gì;bT1zKn8+urT6wign+D/2qkX8nXS4Y4W/0lG/jLglNEIX8bjMLThkZ/e9ZD8q7v3jd/i8bF//NSILs97ube85hBIqGVuXkDGtDvisPm1QJDhSAxpQ8uteYJMjc7QdYGl/mit7/ehntnuylnRKXwWWDDAOHWgCU5IYjp5P0wKnMik=|Chương 1607: Đây là lừa bịp người;UdbJeKb+bnB/roIhfl9Ixajr1e4u2BfyoeYwgTMnA4eJLeg81ELO1BjNOAHfEErsyICfwBqO2Ruor6RJjsXWsLgUvAPUE1lOCFr8Dvt1osKNReE9mKMRVcXm5L3wvUW8CeI+BSM/I1FMTiinu+olgdLdxXtOIrDY1JthpLn3j/Q=|Chương 1608: 32 hào phòng thí nghiệm;AxWjqXWjojSQdUX7YsFt7bRIFVElgiYL2pxgbvKDopHzmHLS2niqp2F1eil4VzgOOMBqJeA61Ek/tr8+fYxu15kSYnjqgH41xzJ4lXnXG0H3Yi2y25eopoY/syTMAKb7iqLJPFav5CIJocYXICitd3i1NgpSViCHoGVepvcMwL8=|Chương 1609: Thái Dương Chân Đồng Đỉnh;Y03AOjoy1j6KpKyE8luBNNemChnAjBRwmYSEOjDT285Y5CdIezblbP469LFZy4TxP8/yprt0NFGIviMTiG0e8boHY10mNH3S9HV1D8DUsSzNN3j+EBK6O2HtlBqzr6D1UrQ7zrYcJR1bcZKzmMsq+z3Jp1sezpuo28iKaFPwg4I=|Chương 1610: Khai Thiên Phủ;ppe5gtRyOLxmXVdxC4hMttOnl45yMYxVKnkswdWzg03tckOPxRia40fragm4I5nrayLUsjarV8iO3NY8bawMS0Mv4OwU9cooRW3f86g6Ox1+4PJlOTURGq0ImPxIiafzX7W3LI3mXppWiprHDezulSg8MQcx4a+it3/iGJUPAUM=|Chương 1611: Huyết quang tai;EIllm3zaRZ1v47+pqr9HA/8VhyZeum4t+RkwhZzkMWjSg9F1ATYOZ8pgasprDuIe7r16Kr2QGhwKZwxJe8cro/yElNlxT3d2hUYoZNh78W/xvl1rzKaW0sRVFl3SZajoNSHawzdRUVyxBBk9vnQAenvuuLgtg/A6fSQfrKHjDRo=|Chương 1612: Liên thủ;on+bHL5uak3yNBVqC/tVPtRUfkzwi1GK/BuHU/Acs0qmLGci1eCDDUpJ4Lb1WSBF0lmwxk8Sin/DSYru6Adf6hqyZHhOBs7B64VWl2uLARtc1mfViNHnILq2K6xErk1dfLixSE3cyF3+yF4UTRul1snKPlRJl2igDJ15coD2eeg=|Chương 1613: Đại Từ Đại Bi chưởng;6JK62nBft8vMfezGBGJiGfQEIFA0ovIDcoM81GHqNRxZca5mR/RwnKksaXkg9Actswb7THEfReKPMaMZU9LGZfgy3rG1Y6iobAuIG1cjms70TyKLE9sY+MiiOYJ8ThIPxf/2KoS2WP25vqTHUgS4Yg3X8MTgZQZzTSmLBu4mZcc=|Chương 1614: Oanh sát;sC7OYy2by8bscmFNMthLPLBYwzyYRjycQDk7hGOk74EBp6KLcJ8BZcXySLeGdgUBwNX20WOf3KPOkV9pKYNTnebzHm6bkz61qB1um+Ikawpy/++kFxERnk9QYN4XMBAAlu2GsqHMdfs2nB1jNSoWDhBbB/0Ds4uUMeSBT4W6u/A=|Chương 1615: Luyện hóa;vSGD8klMD4FOmmiS0+XmqTxUpfLYr/unHJQs4FNaM12bKGsOHvCaRcAnL63FSBmk3KOIT8c3hTQY9x7CtQi44MJ6gUJrr+2XYhpCUQy5e5LqRRiIgCgnWi2+mS67K3ryo98O+Q+BNKrPUcmTfVd497T4jxBkiuShvBTE3rwWE8Y=|Chương 1616: Chấn động Long Mộc bí cảnh;0DnkyZ8CMN+2iyxC9QB79EjD1lMIleVwd+44JHoVc5KCrWOfuuWgEr0L26d+kpixfd+3f4ubCpeL8DmNWUmOIi2l5RtPtVmmsmlipSkK4JXspVSXBra96DtBEYMmoA8zW8FWxIbW4g9AS9+YimA9OtghsmVEklbqzthunAd7CmE=|Chương 1617: Mai phục;2fjR7u/pHoNv/E5IKfb6PLdxvgHvNKwJpmNbTAuHf18v8K9LFMrfoSDktqU6q9i1tqC9AxxKyIiw3ij1UJoUXAxxZM760cWeTDB2qBB2DsG0oF/7gi4/SVHVqxC/wQpQisweLD3HQSfbFoFWEJXMPp+rN7XY/ZybI8jEAZjREF4=|Chương 1618: Huyễn thuật đại trận;qb4Zp/eFoGJSiAemmLDA4WRe7m+ZeOXLS9uLsAB7G0bxVmHDQ6qwEd134/KNIVi5TABR9D6H1DGRxvGK3KI6qNYF42oATVTl8iwH57QYI3XQKC6ZqSXDYMoyeWr+pj1rW1+MNi3K07ZEFL9q+39dBHygkgHXxTdiiNVWVP+pLV8=|Chương 1619: Thiên hạ đều là trọc;AGoAYGbH1b/+mjyciSFFF+G8QdATlUZLT5fpDMgzVK9NrxfTDfzEWieEWn7U/ttRxfsiqzGXPbBuGR98NmI1eSPogKZTVNqMZ3903WMSK867bA9kJmqpuetJHgShyWfUV2OFobrOCck8+zJ8TMore9JPzMzd+msvO9xOoQkNCl0=|Chương 1620: Lần này thuận mắt nhiều;yFeA8eEfNpTJ2tTSA3B0eONXq2j7tBFLZYGVx/7g0IV+EZwbWPkP62S4ySXIaYZ8q3Eqpm2+FKozcIsx3gfxCCGrwkKTOVMvVuQNThU9dXKbced4FmqCaejL9jil7+eUkJuEHIQT5RAuyLGL6dUkzO0k6QAgWtfSDVRPdeQ4qZI=|Chương 1621: Thần hồn nát thần tính;HAOki3NAnNLsD49d+YreJD6OKEhFqQmaMQQX2WVgheIKw70nB7AUx5CAcjpv14WO/qXBkM9a5Twr2kI8RelU+9xuiA92Zf/d2e5CM84SLdTy7L98k05O2HtZb9HeTuMmGOC7eW9Z6ekO7/740JNbHtDn28WKNPTXszD44SAccgw=|Chương 1622: Không Gian Tọa Độ;d+Fgc5Z14cWzoWcJCkPOLj/xGxNxY3Y5eUx0G9yWHiSM3rqOfgJAXfAfJ0F+XHz07ofsamBUkTpLA1H0RsapLgbWD5xV1jjJIDNvdRrULGHvaTZl3w5WJI8Ak2WngA4qHmQp+HXjnq2oU8YDJymmYo7kFvE9ocwqeAyg3mC0snU=|Chương 1623: Thái Cổ Thiên Long phù;LH6wTZrLkmYlFoAgkOP6/PdG0PiI0KERf4GOdaCQrpQNGZ/KBcnZeBTLfiZ8uEhrUtirk0mgYo817YlNqNX2p/xL0c2cHhY3IdBukYqPS368ftIrfceTxhn37cu02MTTKGcWdI5iMc7jqcldczW1tLqXC1/FpvhFMqP953/9sb4=|Chương 1624: Thiên Sử Viêm;KHuemCuVq3tpzvs2cRgmzkDewtDFpHshqAB1mO+W/PK7Ic9uExEp6yxJv4AxAHCe8ejW9Xn3dOstoag2P5RvLQ/XGG3T3X07MSBDFAUq86H1cALwSHSc5661rpkYgDxDuvLN4OpUexGeaJ9SR2gKgB7VJp8PM0t3exCj9oWScEU=|Chương 1625: Có người giở trò;kMtafLhbBq/sHjUVMOrjqbqiDTnK2WF1q2Kzk8sbUM7zSXDd0QhqFKUSzRWRmUqw4G8X96hVZJchpWuuttGH7b+1ACMlW9HHqOEEILmbGVkeMtuaDHAs6AdDb9sT+CfVzrrrdJ3zhbIZWt3poPC/ST6OD20j+T1KLjCHGRsFOsk=|Chương 1626: Ngư ông đắc lợi;SG4sAPEz7exBIMiAmJAfjpK9Xa7yA28ompenKRjZpDohagob6S1Jx3SgIG1GiZ3XilW0HBuL3qWhXZtcJZUqDmjehE+emK49+nqsR0kwsd2a5Cp3Eo6JVMjB5aiGX6jpMayLpZu8Gm6WAQc8oDVNK/qYsVck4uvqWXHCJ/znDhY=|Chương 1627: Luyện hóa phù lục;bYbKnZzIq7am7ZiIeP5QgFw5yFk5IJGk55IljLoTRGZBwvliLENblszoixAFTZLtcwHuNouGDXFuGN6F5VcuyF8JxLvCFAIYv8t95BsFy0L2o+DaHFPpeEbiYbYZlTi6NBEc58kGnP4rRO6wFPEjULpRn8XPYtBaUzJJ0gmRMc0=|Chương 1628: Thôn phệ Thiên Sử Viêm;6Pj9QYk6MC1SUWnFGAfQutzgM7hLu3dAZmTSq3IcB9pVHV/EekYFjhA83lqSK0Tjqxmz1/xWZiybhyMsbVgUIuMU78G06S/J9eql2V5HZGkXvyqCdmm4zjz3gwY2dcZKICBIxOZAJ72p3Nn645cqJb4+YIv/PAEtdeC4OwVC2i4=|Chương 1629: Hoàng kim Ngô Bắp;gH+xN8d/rTV+jzwBncfexl1L5IIwayFRG9Xu0fZ+3BPKwXij8RsUmDHlIcwTnyqTPJspn+UvZ+4Fn9gP0JTVkTEE2GUpXd80btOCj3Foh6MOLZLgpfRtSExZEY9mmjNam4BVHeasef2MWvp1DqHhgkQxlhZ/T95YHrj2Uogw6BM=|Chương 1630: Long Tinh;Tw70NwKR2TKxTrvkERYznprbKxN6fnNF3dSLB43Cc+d3WAC6Uw6VAV6kqpsmaZ5GaUJ3owwMGRDidKfchUv1RfLGXr8q41gcfzg6EaZdm9GgV29e0SkV8Hx62DZGnqfjyxST/ntcg8/6hCs+n+1ELjmwTiWFkFnXxB6BjM9WjbE=|Chương 1631: Kim Đan Cảnh hậu kỳ;M5qzEe8thlaazV3r7+Ugt3gUfPFeG0F8DJQSkeeV9A36R68pU36C2nsP60JP3hl+7k5W9lxsdvzJvq8bCV3cZ47t2GJ8ewbqjFBNMIjQE7InqNdh4ZIOvuXFzkDK+mUclyP7j+COvBrO4iK88ZS0Vp4eC2h8JQehL8nj+LdFu0M=|Chương 1632: Nhất Niệm Nhất Thế Giới;+6wcYPp6TSMRvkYAP/vOYm54BrNQc+08mGuanEODwYX2z/qBHVyONzNA+BrK3H0FuFvqOaInt507yDGA0jyyg7M8iu6KsOqYtgsQs8yzgX3nM6OjDA14Ogep/uhEmHO9WN08tt/QvCrG3XGJYCjaMZz/RYO2vX7bMaQ1RsxXh2o=|Chương 1633: Huyễn thuật uy lực;CwmD1CDVQ63XQh8ooim5LlCkrKkQGRCG6EJ5OnUnHKaBd+hbe/0aAJQwd256NLslYaN/S7LBLKtzeWxCJvc5LXYG8EHTsBhVS5+3Nk2dA/wF8mbBHkx8RfD7OvLknSNqW3djyQkTkAnw+hzjYPBbimXQ/rAa776Tt2uTxZ/Atis=|Chương 1634: Thi quái;rmrnvpuljAFX72dFu4Tp9CevbH5dIbWAv4xhPPX+S/WoxnhSogjiQl/+hxNATlC34D7HyOmTQezvnWM+nevYEKgVOgBfkOF1vbAJ4allGMVqciLZppspq/gc3EjPH1WF1BbBfpjCS/5G8wPXJm2DxF4T4Ayaxgnp0zFFcolug3o=|Chương 1635: Tri kỷ;HwRxKr/r0P8LorWwb/571ASsHekN5I/HXGG1Hw7ICit4LAl8saOLCYAwaZa8lluiGdm/GF/tSBMEJIORjpvJMP0xRjuqtcifq9Vu4VTDBsfnxJff6gN/Ab8BdxEoyS9ZPRFoaGZ/GCksSwC0ltDK/MKudKRNnFzD5Df4T29Q8Xc=|Chương 1636: Phong ấn địa;fdL4EIhub60UuG422Gnst5d/zfQq2NvbBtEYkz59WnvnUoqwYg+NbzkxHCo2qUZ6G3Rsseq4eH6eYy8evT/2jGkvambu1r8bbvcZIad/JvydT72uN72W7wWHHw0zwRnqhuQm180AlZPRu8QDN1UUSLQdBkhwmhByzgUJLm2EQzk=|Chương 1637: Chưa ăn cơm;oPd8gYsbj5SYHFhC9Iahz26aVdEEKVcQvrAaq7HUyI/KTSisbWZQCC+vz12uPtpQWQ+hQU9N1rGXYr4YCotCkGF+WY986gzilwGWVS15MTbej50J+YO+DYR+ha9FwrNazHMICrqm7qQ92uWM7/gnED7LHiMm0nJt5usQRoSyId4=|Chương 1638: Chớ ăn ta;2qsn4nMv7/O5ymQxMB+oWMK3baVQdZtM5Bpp89ZSSnxfiTSSXj+MakFc+PUu8t58sbfyr9Up8OFt3kcUb+BJGC7bZykzqk8V3k/xUHbJD5ylqbnS+nQGdRYuPiza3ZhcnfEhSQ9aEHSRX3kaCgnqybQwyl5NVdKsAoZy0OHdd0g=|Chương 1639: Hùng Tộc doanh địa;03Pnot6UVVVyLdFcmDush6Ir6UBkj39oOReQUiQk7tnL2UgABtf+tYgdbxhxH0sjLXJSmIjl7xzzvKTCBNYMaL0LcAk6wyWA/bEOJuiiHnI0GmJUx8egv03mWocaiXS4K37vJoiXsBTp7bIP2DZ5gq8D002n6JWUJd7pJndo1bw=|Chương 1640: Thánh Cấp Phá Cấm Phù;JKIjbyZ3qCeCkp37l8Uo3o92BRP3cayzrj7SZ0wUWT9fzPTQ+O4UPkx7j0RzcmLVeAZUwNd0E2ywwIAI17mYkpJBPE0gVnjeL474xEgyy43IDe2WdfpjKhVRxsNpa8FZ2tfFqNOOtlPj7woyxuWg53rUCrRQerQze2NjA42GJDI=|Chương 1641: Gõ muộn côn;EgpqLH8yir75EFqELsQh+Q/DwQ7lrtsY0Bb2uuVOvXIcSrA1YHeetzN7vTweOQo9L+QBTVGkeDhfpqs5/U0gCkYrBof3ucZkreN+G2O3CjnZn8iuCcemBaUCz7AjqhjHAsve5NOpUgcjt2MO85bcPjpO2/0fEh+kSepXL7//0dA=|Chương 1642: Quần tình mãnh liệt;dH4XiiWkgIlMixenJ4Z3yIr/5k+I5cj1wz09QM2PraW9wcjakyAGB4gdRZqFPulzR8HrAuMRJJxCV33RyNYfCdtXwlwMbOO8zqoPN/Tbi55wK9jGWpjvRIpWyre/+6rjup6p3WwPXG6J5ynznCJt9SB6UJlA7i7gY/2brePdnNg=|Chương 1643: Đại năng tụ tập;KUy2T+NZodYpXyvHE8RyqslfXZIEGJkHebVBMTSgA9JMJPEHDSjDoay5Xc+YlVNdTKnKcqTwycjzSQmP7201mLEWcKX/j2i/CRTM544h5pEiHxr0wcp7r+/6JFzgpS2nmQeOCSXTozu10XQnHbKBRUcQ8mQMJDpseVQNfPBXIKs=|Chương 1644: Từng người mang ý xấu riêng;aNF4HE+tXFZqHlhpisAaT4rnc2P0Lb2ujkMiZ1Cb/RCd09VNXhL4lwvQy/DN9vaSPZLLjecwse8y2nX3e/C+gH4CQG4BmHF+EROfcrcsnm7fXKfOSJLpkVSIzRY13Bh7buUqndyM+nJA8MLpYClosPe4qKLZZWKjKzGrjjcRv2k=|Chương 1645: Phong ấn phá vỡ;JPlcbVKON979Jr6MVYDZTEBTJ4KwNfRuXZJpPo/KhMA5kaf93EbU8AvG9CADTEo+XSAjWlmNQWbRPVWvuptCj8uPRb7oiEdJV+qJmiRC4DiJ4hmbbRrstKGEC6Q90i2mjkvzwHtv/1QBJhsvBd7qURZCTu5q5cjaKiR2gtdM3js=|Chương 1646: Vận dụng Thánh Khí;8pE0/pjwHoMmrAIa18qwKn4bTJCKItRhqIPcMtmTEs80Nd8oEWgM4oBFpjVUsaQRjoGw9fndYY5s/1D7jJeIzxM9Zsmc7MnBAuiafdx9pHov4Kj/RCNpVQneWXVHwKN8SWSpLGnx0Z1EzDgp1/8bdinJlpGtocQEvSWVT1iRskU=|Chương 1647: Bất Tử Thân;KyDpSIwl20sN0BX4g6ZDevpIi9t+g22AGpH+18gfu+6VuUZZA3OQtuIk+dyebEbwDF3b+rmPvGNePGHmK+CfIyJnnLfonbsn/6CYkPc3EfifxGvSNlgEB/QrBY/lRK/k25ST4E1nUsqN6jSvFhrYTxwQ4VwVwz9p8+nbj8lQo30=|Chương 1648: Cho ta cái mặt mũi;B6c5qcFRqmtlW97ucm1p3L19z2tNSjQ8PuvFkBM2IFNnvJ8JF3rM7lTVPYOi+J/Tcnr9+98my0A3xcGNCUEUOQB7iLk+Zs4sxHDEVXbvJGVzg+7t2mfVr+cygl7exSkfqy7oTxGhLPAbswN9+4I5CYU1fMrQspu8JReIiO/ftD8=|Chương 1649: Chưởng khống Thi Thú;aM3/JJQAu8yXmbjBWlXA/mxM9083cXnkgGxrISMXgTpm3b3+NuK5j8nAtCcSK9hAKjrFSnQrXhYQewJgRtmJiXmLdV684MoiQ42DWMg43ZDsyq2JwdOaqxWV1S2FLkBwEuI/MqJRkOhtE3Vz/6h5PqF0l1pmyZf6laXI+OeEStw=|Chương 1650: Truy nã Vũ Vô Địch;te5DZBkgkPiXRL0MdbhLudLDUKRuGWl8I2dpjafgtzJ6yv990i7MUDJ/eY+wEu8AGlEGaS5sIW1VgXG2BReg/Arzg+dBMWB+GC8DpkDjZrK99seIZmYyS9MLN5GxNQVoCVlrX6bEB3WKL0KfCXHr1T1sRzlmV8VJvYE452jSQKI=|Chương 1651: Trong lịch sử ác nhất;Gl8xGoQzghfPETxi8CtYSpye6PLXx2PYkH21yxyjgNZnC6tnWgjQt2wHLBka7fsu/tHVq/F1YKR/tLeAtThCZd6Aebw/52ikSkrIB2Z7R1soxbv2fbr+XNtLvLc7xjDSTVHf0vn8CKi6YidvtPSPQlj+G27X4ElKv7vBcg8NAUQ=|Chương 1652: Hệ thống thăng cấp;EARBtkohvCOWmLfdxCDEwLo/sVXLfgSdVcUPwjhRlAJVYVJhLHteuVfwZNadsvW0w/+D97m3oVd9NSLmjl4YOw21x49MJLC+DLj5yCapDBCRVBDA1R7hM4akg5F6bePP246Xzdl8Llv5kzMFIEUMuqy7epvGX1nRrwAbLv050qc=|Chương 1653: Hơn trăm ức lễ bao;7yjbm9dGHNHhRElCR+UyCfPRQguO1rSSvQedWRXqtrFx5ufYgJS5Rh7fU8PuH4/CiANujRhbD1H1dDvahFAvTzQx449Ky4nmaKbqRpCmzrloEHvlJejRFu8b6kyxvoOCgbHKN9qfKK7IQw48PlXzpdA8VhBNu3/LTd0tlhUrKf0=|Chương 1654: Cảm giác không gian;CdijPRO0X2caMvVV9fWFL3HzwF2PgPvsxvRtyq/FKS2aZlmPdSScLRMfYim+c0/WnwJvT1WrckUD5VzIMZAASUGmxBVMR9MPckod7C2hrZSDYlx5qfc1+Ssabdde6Mia5UNCoAX0LxQUdS4EtUX2PsTc/vgLqFztmBo22hO4ZbM=|Chương 1655: Thái Ny Á chú ý;gdfZUOLotwY8cE+5LVv7le6sHWf9rv5jEJqimadN5mcOODHv4yppprtW5Tm6jNCVIhCYcXSGwooYQkWg3cPTY33cebJ12j4Bw1s+Cx/i06LAxfQi18U+SujP0AGZ71WcpBexZ3EQfzqCdG8Yuaots53Mh5ErA2oMeIFklRwO63A=|Chương 1656: Cùng một chỗ cưới;Ddqc47ov+ARczGLOx5+4ZBra6mS51c11HDv182huRfMgTsMgyyhTPIKwvMFEFieg+YDP+ETkWSaKAiSTtpUuYLHqZCqi3U8Th3+yrD/5g+tYWFfZKkJdz4G7nq+Ntv8wP+3VrHMnBWu1/DHc8EadwTpjmE4up3lO+sga10Na4R0=|Chương 1657: Tinh Thần Viêm Hỏa;yexxzlvYncXi/OCWU1zZZj6GBXhAkt1uOlp9tHfkMm6rlKaXakeMEsO5iBJUwxdRLr6NdpN4idtsxbWR7ysV8n0bAXzyhfbqWH5uRxaqUfLfC7e+R39fzxHedxwIFzZ+KBWHwms6kwmQjtML6pkfzYiVdYlU5ZLRkQnyEe0SMHw=|Chương 1658: Bắc Vũ Trụ;dwO1c1MpT0V+cd/+s/zdNpVSof54qXbNorZQ5LbGnb4kf2qaKX97YZc2C5udvNS4g+3KCv6FKpuri2nrebYJGRX+NoSb6vxLW8MWEWxCuhHtT4fBfNtSbqCT2IO61+z7GGSw7c68a4UCTFbDdQlNPIuDBc72idIAM46CUnEaMQY=|Chương 1659: Vân Thiên Không;EvzFxwXJ4UA8qq+7KqwGs9K/4NifmUbksOb2OXLyuC5JQ6BeeTdb8cJmTBsKa0V1LaujzI2iUs8QemWocDqMc0id85GOENCYrcZyMzEN3msDkqpFqwcaNJ7CtqfekR0jIODrt8zrWlVG8Ao97ze78gcWe/7ypch/197KuzzJ+a4=|Chương 1660: Vân Nê khác;6mxEb7dtcLzot4GvC2zYxfAEjzDgEp03THwH0aEXZUUFF3tuhxe56ywBFeMse5hA/1G4kZPsPQbvAU0s7OvUwDUnL+1lnQJm4VmsKEoLFYq7q6XgMNWl/pW4GInFtyAj4KiscjoNDSpv+KcYRWWVdB5XxfDTgPXHU8xRfqPLYHI=|Chương 1661: Trong nháy mắt bắt;ZkQXP4DoDStku12XmJu0oz3U6VGc0dkiY267QRjL7q/SIGwcKK1tU55rH6SwyvUoB+Bl860CCZJP9LYe6PhyhFMCCfTMpGQUN5D38uXKo4NKXrwtNLH0Lda7juKZU9RR030OPnnFWLaXwpw+431D6qXm5V5hGOXOXNuNKZeJVEk=|Chương 1662: Nổi giận;dQpRu1wkCUqxxH+/Ao2REymnHC40izpJWKu163JvZgj+VNa1lsfsJ6Zs2dfZC3JBIicss0jvPhG45NWXVIv8eTkwGk13iSq8ZoD8si0eVWsclsKQeSwRWDgoCRQ0wLyNV5J+ZQRWT1LJwUd/q8shP6nlnYKccB+L4rARTe9XGd4=|Chương 1663: Toàn diện đều phải chết;LOhC8BeEZIBZaC171AdJUOsKxbInubL1iE6BNo+r6/8j6MUObgRGCqzZ2OtyNsBoE00s1v0seIc0Ee/Qg8/6M72RxDLvCac8Kq0kjvuagg7RD3YzaXnsIbdz/0fEFtYFbDSsLT9mhwLBhd1Z9NKXLpsQWeOUnxs9IvPhcM0Fxg8=|Chương 1664: Làm việc phải làm tuyệt;X+SXqW9xHz4MLD83oSCsCySBfxtrTPvi9DPVzCl5qJ33I2tjiwzP90ztyR7fMCHC0FSyk+F34FLumi+SSkzMhOZeDxMPnzB5xwE3KeWcoK1OCwUGi2Q9/PVROQ88zzGpg29Xr94y/T4qwqXt3LpnoOiRFeaKi9ReaQTSj4N/zRQ=|Chương 1665: Lên thuyền giặc;toOwCSVxIrqW72zti/5HSyxVaDQ049K/y6VhquBT3lxn8doJXUulYAQzQT9Xk7E5LxXyaCd1/UEkSpSBQnEoNLWgNg6Hks/pDHl5mokJtke1g5vfngw7oaVv/caYYHybsNpi93EIzAYk2ww9GwvfvfoyWXkDzU+aD90gdG0tc58=|Chương 1666: Vân Thị Tinh;ZEP/BChYNrMDQL3y7Gala1g+TugxkKiEhvXahiaayqTzC8y0+l/DPimFrNE8DQnZgvl38vWrHjBCzM51CYzAK0npb1dO+sccF6JIgy5plMaXs4VnfcLtOfLi/4yfWogE4lQ0FwWHRLTWxN12+xmUiauX61xUreJB4XFid29Sc1I=|Chương 1667: Địch tập;+f0kcHYpir458Ln0jjvsBBOu0C/v3ZBN57lAtMmxJOAWNakMhELlA7nhRROpR/lqWaD7j4uOTuCh9zRHKCLs6oNgiSu+L71vm74k68ECSeoiOs5IbO1FCNqa8RdhUgsjxw3ACrdcKgab30nYngtMyhXtAmlWfpVUTb2phWs/lVg=|Chương 1668: Dốc toàn bộ lực lượng;CtmECrWJhti3qXCzoo1LmXNlku9knru7HGACrY5PAwvKA+wPT/v6tSJ6HcnN44iMh1/PuThpdeYpKBaajGoNqiM/6Um68cfFus7IKMSln6/9Lp9BeZDANzEj/UkTML2X5Mf4xDKeZ2JOrKhMeZ04DWsCscHf1OH6rJjlF0ynFKc=|Chương 1669: Thiên Kiếm Địa Sát Đại Trận;E/5XIhFB4jUV1YqTlznO+09tPz9xMZOz6lPenSvtvQC03y/h4yInjIPspYLCyXGZxNZHiT0z1UicvnqP4w0sb7hHhzwoMoUyc1iPjCdyWlHJx8DIN7grDo17TjMHONlCrkCLHomkYAGOey7kXkE7O5uH1qNG/8Ah78cwKOWmEmM=|Chương 1670: Không thể ăn;MFDY5cS94OXvA/4heD3XZtWA0DnUd5zSljrAQvq+1em34owAK23HP1auLGmb6HqH8r11+NBqez8Z0MacU2QmJhrglha4plzcFPgO+w+tRbfPodITOaV5oQK30nvDG3EDO4mGgUkFaPNgRxjYugwLUfavqS/VOiv4d7F0YRuBR1A=|Chương 1671: Toàn diện đánh chết;21OxGdFyAtzzjU7oVcYduaY5GY/atcVfpuC6T8Bqe12RdNiX4DoP8nH4u0PF7Dp9s/lHwIBrXOl3V3hfLZ3OV9tO4euT7xs7sIK5GNkzJseYDngpAVO8Zq7npuHrtEcH8f0QM6oiigGaGQmqLFfeiNTrAYtrSLh190+qqgMpBHQ=|Chương 1672: Thôn phệ Vân Thị Tinh;ZkCAWXVdwvMGA0qxQuqzn6EdWX9OxaMmSJ+CjddZ+T7S8+Fn2ytqpBOwxxj8tXwvMQMl8RoViSlx5WCldQhylo1R4UxeePYZmSy6Lg57pdxFfQgsew5RpNBe4Y32Pnz4EeSeo5AaUZinafaxm32nUJBSQyqH/zEiR6qW3N3af1w=|Chương 1673: Hung ác chấn động Huyền Thiên;A8ukSAivMfzt9PrAGnxtWkOF2U6d7mkBXjKq2SIcJbm4XXIQwM8y8OacVtQD9juPu4Jrc0TCkah+4hfo89DkDWgupEXIp6RfHc0VQO+Q/3Hjue48RUXeFWKcSzVIKbc4stL4/R+XBAsGh+dZ8L8ZtXEkGH1xEI3XgqLAt6NWvkE=|Chương 1674: Danh truyền bắc Vũ Trụ;O/zpdmbA/yCXEfFX9qvLpc5+hdtepuiCnUHAKbhJhMyt3NYUDycL4ULEXbigiY7262+2oOUKNCeTzrkDRWXycwDoFDK3f+0O3WmxeAyT98vf0lbfM/6JAKpjeh6z2VDft5qv4qG9mqvjAGgTG0iq8TY6okfJZW8c2wwuEVLF2ZY=|Chương 1675: Trung cấp thành;qGqdQKV7jz/nWfK8+RZX2EEXx8+PKcAGdynAPp5gK5UmngFcRjV3iD5XrDqy5jWmv4umg3zaRVQOyL4J7y2GqGwCNa2hf7JHxz8w6loJmv5nr2O5sXjFN0MN4wi+u3HhZ4cEqUiMHp0yoGS6g7ksbhhOcc5WGubT9vucjEIniUo=|Chương 1676: Bàn Vũ thành;7IPDe9l8UK7dkAsnw6qQu897P3Ut0VgOtOtbG8Db79YQw857pg5X9vPPVjVP1qoTfsqzWxgd2aJspd6Ww8AOX3jNAq4Kkb24gdpdyOG5W9pKgmEebIw5JhbspLVLWIgzXVsv3rMEVqKwRH89V9vp/ZVux9l7jSJDbxXMiNgKVfc=|Chương 1677: Mọc cánh khó thoát;CtChTD3xHr5WyhaN6jwv/BLmsJkAZiFbhHYd8lZedyDwVoG7q/hIX9MrnqdJfDcrmjwQqR4j1fB943rzN1yMZJ7WpN9PA10UkcKLkQZsomQd9qBtU+zfYFndxOAY5PSVKcEaTuWkOMEoaIYUV7DWlrbdUxmzGc4/jHd1Ub1yKpM=|Chương 1678: Đệ nhất tầng thí luyện;/rqg0dekA7Ez/TM/1BZ4QMizfehQT8p+rj57R5qvBtGQHp7iBMxCnnSXTWi/2bt2a9zGhW0duhZpdVxpGnws+akYUQh3EypfDvSGX5EQBs7tfUuVv3mtr+4uh0y0CMfEMsftT4YdMEHGC8A4o1VtRKrAffFU5zhhqXa8GKn31FA=|Chương 1679: Phản chấn;LWWtIGYEw+rHO6cxwfgoN+l3jQyzXbyKDYqP0BTKPPAwO2UvK4ZYI/xAGVz8ixsce7s+oqZ7O4QK8ejE2yFElCh7GrDQ2Ae4jTlZiWqU4efLBbyDd4BYekUzhw3Kgl52DQXs4eNGGNQh9f4V6IGaqRKqKJtiy4W4rsFRPWOTBzI=|Chương 1680: Kiêng kị;JffCsNcBObp8RK8Lh7VFP4VcN2f80HjD0FWeD8mNiJmli2TBze9u7kslQ962V76eQt6qufvorHRJ/0nMh3VV3ywvjTVsiXq3NyhuXLME7pkhhMDgykSAKpUvLYZ3E7lJBGA6IDjw/wqOPRujilHPujmN8K8V/w1FwFnrRmBrsTQ=|Chương 1681: Tầng thứ năm Thí Luyện Tháp;wAYN9QV9ogJPetgRuFPzUqp39uhDYLC4oNMo6fRLIktnu0AYxzdO0d7/WG8nm0a65jXlu6lGHJPD4vD1KKVTf5b8iC6XrZDz/SbAI1GLX21JBj9p0XSB0oL+XzgMWJMa6ZpOBHXNDN43ew4PzZjnjA8uYO05w/SwSZsHNkWCPAo=|Chương 1682: Bàn Vũ Thần Quyền;loZmgqWUuMe2mXYhV2aTr3bIU6knChu2hfB6P0qC/PJHkqy33DhUW/Rmk27g7MGRolxFRYW/EDDNcjxh7aKYkCKRkGsWD5HKeCMRY4Wc55FKl8sI/H0ZvphykfQh38RHW5IUKw5xvhdYguj5oCISx7sWBHnRSNyzoaDkq5kRiWs=|Chương 1683: Thần Cấp tuyệt học;dluWv0atbzS0WQUbtVgKWXSKWQc4rxep3ZHJ6rIyXlet5CvHujNBq+he4KAekx01FyKz9wQfW/UqE4PsSZ3BdlG+Q1lK/EtCnnRL4tYP+pu0WijQjhEjdBlAcuie7fMev29oxnR6NBMRLZuTB+Ay96WHHRSBqXjY8Zod1CJ12Us=|Chương 1684: Tốc độ ánh sáng lời đồn;m+7vJqJGXKIuIpkZiZ94vFg4uf5wFq+TEkDBqKOzKkA5CemGe+mrgEMUuUgbr9MqFH5lbA19jNGUAa6d2irW4IJBg2VnfCktEdyk6huUcHMLlIynJQAPUMJsrQrjwmMtlfpzwfphLZBKlaZTtAkYIzCOyT7Ql8orlW5+1+6gRU0=|Chương 1685: Quần tình mãnh liệt;6Fr7skl2xKTWAUJGc0AFfVgvgTaU0xutDwi/DVdadXWh8QV0bXYz6aokt5d+TGJz7L1prl8bKik2xQuxTPQKai1XgKHZLicr7pNee60CNotcifYBLW067raMkml4wO+ROwJdKj/7rd9pGBSZhc4bskPZ1KHMdcR0hvtnrhWIoig=|Chương 1686: Chịu chết;V9pSqPIMw+w0La53NWL5wPfPpJKT1GLxIMH7Ns6pL2/wxtKhcWcJm0jsJHdqvbPt/t554QidZ2ghzn5RimvZqQYZcBl8hF5XGu8PLwzNyCxb0hoShw3KbHeICs0/WeDLMQZRSsrT5ad4h4YBGhUlDL8zR8AmB7fAVCpW1g6usMA=|Chương 1687: Luân Hồi Bút uy lực;O/0dKoxzepHdo0O7C7TsDAtvO4iHCca9FJ6LZIcn1Pv8vlJK7SzyIqiGeJs48lv8+9JrcNvuIF8rXLAznNvy+QLomUVFk8UbB7ZuFC93IwNhADUSDP3/GPr4rzg3xrrhKsupigQMhJDn4HVTw+q0ojN+F2u30wJFA518thSN5xc=|Chương 1688: Tiêu diệt;0xflDCtSKVUJtdz5Gng8Wucc58/ezeUkjfWl271RPQwHEvSIqiqCK6VmS/tok/EdQcPhBe+HzKpgwOYdLMnx/Bnk6jlJq7fTtn7Lt22L3qwrzDnHOOOMaOXUYv8kKjkgjuzy3ms4jZpoHoqMeFFuJvjmGU16vYxdDGTRxcNvSwM=|Chương 1689: Chấn kinh Vũ Trụ;pxZv8SgkLn5gMwLBTJplVSUcqwivBWrYquD1CBqfaVdGszfidm4TeSh6uontyMFSg2s3hcC5uMRcEmZA0+UIcGUn+ICyMveAGxCaJ55601laJZiJUV/9Mq7k4nPjiqJLeD3P3Ar+uQ0v4cwxndpDBHghxIVUldnyW7sQ1Z6iQLA=|Chương 1690: Quy Chân cảnh sơ kỳ;tHpR8ptU96+fKKflCOPypnPoq5mV5cUZURLhvL4Eq8kdeWIOaPPPdXZZy2UU36xWH9fDWxzbJnY5899wi1UGVfxXdRrdTsRxI1uEv54NC2CTjR5x2bXqQ+W51AkmcYZEzlaKftbFwJz6ywIkf8xYhmdnPw83UPn1JPy5dIn5RiA=|Chương 1691: Chủ Ý Chí;5YGS+qqOcEXXlN77q4kyMeH0tvovRp3jehCL2rXTwHiOqJ3StyvXdlq6wuU8eXsh5x+UuPKTYSRtIxY96BYbfLE/3Qi6rRIZmx+RQdO+YtBdXbnKCCu481ErwFw3Tw/GH+qGDj4sT74OTEwEne3yql9cMcW/8fCPZvetPH+Q3zI=|Chương 1692: Đệ nhị nguyên thần;W8JZ22xrREqWWIkZu7EDtI3UAgN8juFT6SLCG4ANuu6DWS6vcv+yfVhaDar0oRjCPvYhwX5cH+VCFWpg3/KYme+J/1GTIVxjcJEDpcWAR0TBRQPj11h9UCHrMT3bPwhT5WkpCJgSKmzqFtcs8pYlbU/8+MmA2MLyS1muuXWa6g4=|Chương 1693: Quá mạnh;9f8P8q14LzuCa1aesOXRPm9UmvEe0qIz0Grzva78phdv+Keqv7U9fcikW7GSGcinisQJe8qYZO7wGqCIlNERVnfcLbGkQSQ8z2pykhdVdV+9TUsiR/ADy2TpH8wjweCLutJDATnJg/Hp1PbE+R/+CdMxpYRuocLhlWR/2iZ7hVI=|Chương 1694: Xuất quan;d7Glx1w7r/ZJOBk+Q871BfvWkfX3L2HC5XZESvqC1rrEFWsz3lvw0ennUzdsVul+Hild1EuFbd5PmfqvXzEMviGdW8iGaJ2PlNIfw4yiDIacd3QqVOQoxCjhjl+urnGobv4QGyM/YP5kB+7uMOLSXbyhurujnNu4CBjDF19v8OE=|Chương 1695: Hảo ngôn khuyên bảo;I+LMUm9kXkuhS1msMd2S/W7n+vTxMTTKQaUyeSjek5Bwvf5NxUwolriG4bNKrEbpLh1+cDCdDIrc65X7/rJOjHLbFrX9MMZl9h4Y/lvD/MMVCthQe2agB4SZ1wqzKVecmIkdbNh+hEiaX6v0FgNaEK06Ewiyh68GAAYVlz5f0Ts=|Chương 1696: Không có tiền còn muốn đàm cảm tình;FQKHen6uQXbPV6Q83W4fAoBEnp07/DHldpOWqbrITCRwJnk7Nz/ct+Jl00fKZjmCTK84u2kwTBEwNkh2c8zMjkr881HGw1EInmF9xKaKaDqugLOl8u96Q6YYeNNkrzFQDWnoLudOuc8EJxOH+amB/1BbBtgJfaySlfY9mIF5nEM=|Chương 1697: Cược;gk8gP5sppXlOIeE6iEiVHNXtrWGmRFElZomV/PmK5Vi0JzxGefNb2AI8Bzy0qf6FWCgsO2YamYUd4LfyKx/m6Wpj8oQYJ/JSGElZISAMJ9DEMCeqf8ID8K3zkpDNjeS1ZBJ00jU+ny0ZJqLIgDgZnmHX5g6FOECBH+7bWeEIvsM=|Chương 1698: Quyết đấu chấn động càn khôn;cWRLmAx722AI0VnOlWe689KFgE6k+edn3rgoTVfXnK3E64R6mnNxmGFGd6dnHkoIQUra+jG5+F5+Hgs6FVFq1pYCohT8QDO2/yxrzPIrbK2kH7tvQXkeIDgsNXrS1oxM44+JzUv6uNJeIWlB3ozmh3Gxa1WVYrzEhFObdZsEVRk=|Chương 1699: Quỳ Ngưu pháp tướng;GXWDqcHjP2iPVXOAIoNibNCehsyjfw8jhYP8GAsmdc5DwukE0JpkK20xpxW89bZn5RLuNJzxOHQFsyIKqXs4PVgA5MNc/XRvuQu2MWSxCnyz9cLNu04zi/70CK27c5r7xw7yy2x76Ed17wlHFNUbaY58I3TUQCAcADjA1ZGIy+w=|Chương 1700: Không kìm chế được nỗi nòng;bE0BHb9iwZ8B6IMvmMzDtGMen+uWZnlLWGYJPUFBQTP/sMPwhzPNhma21HaEmxt+MfjGgsIr1g+SKtBNTJNN5zTzHsLBcX6PLKBiyP8SJ2Fq1nOAC0tOQb6GhNHBf+WF4yvrCvO5iHUH6ENr7sdINglbhqBjDqXSDnW/1D2FK3I=|Chương 1701: Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ;K9i3sbSZGN1YPYD4fdEiNcTN3E8v79exZNpal9XHed7lcHCNpNU5chawtfNA/Si+8h+MauWvoquSrDHtaifVJgDXxFdKgVrsW5ls7rOfOq3rFAwA06szjcKrCxlrIqXoCPypubzSFYXbf2sa2JBjpU8G0IQ4Oc28OF9Qj4JWWYc=|Chương 1702: Không cam lòng;v8to+G8MzAlmOAg+0szDY6R0OWx+mXaOi05jeqG2Fqy5W4FITxvW+s//OWuy8LsEmfcmxPDTiFeczsxUhxWknpM0Chva1x0B6N4FJgcED9dZlLdqpuOx7kLKR3EtD20g1IPfunXQit6AEEIrFKUNfLRCtlYffz9MiL6W73lDedo=|Chương 1703: Chưa từng nghe thấy;eLfoDpa1TXdxlU82cn2KWP6PgbqhxtztmolwwLxAK7vDmx7mWlP62nKsoAJtowg9SyyugbKmrS0C9Dz5KXZjk4CTbVeVTSnt3drDU06ewdPT5M/uL5LrHP7y/k9zJc0hYH2H5dlm0TrEXfiadxanCtrKujw7+pDlZSSh5+WFs9I=|Chương 1704: Vạn Thọ quả;YOcuObPLcugyVa9AVaryv4b9IdMxKmo4Ate06GXZL8et1oNS5VY3JuxLJ45wck6fdqKLKWy/XuHSMCq0j0dMfKR+R8pTvdaf8N+SOYvQEMl1Dak9OwFNUiX04QviKbcPqA32tACpLy5QOe6O0aBK1pxcV7cOeWfU7/5C/C3zbN8=|Chương 1705: Nhất định phải điệu thấp;CgPnFnjHBiHs/pHSOz7vTw0wI/CVOwNg+32Op+Rdhsgw7aQPEllk2CApEG3D2DYb+C3qSSFC7FTiGi8b0CgGVFf2SzJ+Y2CJUhDT/ZNKT8g1CvzXi+vdYvPh8GJqpOYZxpud/H1LELs50MCC8Oq4Y3TTChaRTliBozxIwfHvviw=|Chương 1706: Thông thiên bí cảnh mở ra;qJV/dZA0x7vtzDQp5z58Oes9HBwcxQOfhnxr/echcbqK9ibnnVkv6RmOEGGW8hwZhQyXXsXJhXXqMWmZrH58X2TBPMGPiU5zdHzM/qbYzsi2RdlXYo9V/rbR3y5lKPdglZh5C3GLeAi5AnloO/ylOTtrCckS1Nhdi9lcDYuI05E=|Chương 1707: Đô Thiên liệt hỏa trận;p7XRbgNb/0HzySwDaPzXbitQ2CBx0p5nqHjbQFTYk8JoxZOoCB+vuePutNgTby1gUsc62fslOH2lUyIddfoevnFPvk+l15/IvEDqiGxsfLeDWH1zmzAB9E+wIffypGPC2sb1Nm49VhcYzTj9u2o94BfU7gn7N7Wlx7D+Xlv7OQc=|Chương 1708: Thiên Lang Toái Tinh đao;6ncewGMnIJiZCk1Mk+ap+nOivrZIVhsD/kH8hL+8TmdgWFxGdHq1z3SYx++09cKlr5ayT3TORC2sJZP4lO8CWyU9pE9fNz2t8Je09Zi3ihJ03/3uW3C+U/OjHNWJ+tk3nOwAXIsfec+xMhiB8bj+BtFVXHYbZA+OCltlx03ZeDA=|Chương 1709: Quái vật;qyNRMFMg+2Ab4cZg9rOK0nq8DVPgje1GWYzh1gsGHa5M3GpcC5Y+bmHJuQ5OvAN17vL9rKXaPFm1+5FSyX/o8FLdk2uSY1eM7x0u/hGDN+Kkh5sbK5u0euWU2fQGxkhT4D95zvSFeiDSChfpSEH27TnLh3RFgqmk8LlOFL/IqSg=|Chương 1710: Cự đại phong ba;jK8VF8vEgMPQNx4ZnKfHyxOKcko5vnAIMEWHffpBsbxaY+qSvmPi1bWARo/OKEEAAhep2SKlQ9fMoBJM/Xo3dr+rxSHhHhc1o7m0jQuXco9qxilNHWj+NIkyTSSldgMlbcQJISmioZ/663LauoKVpiVTOm7n2eD1HSR0Cv7UzPQ=|Chương 1711: Tên người bóng cây;iRC6YfGSVlUuMdGVZjsmUsZtQoFnxLF9U+ssPmlpwzjI6MB1Uk8B97mrGsY6DNyXX2ntRc+LKfhSmM8kPsLJg8O2aYrkO40sofd6pw5IsOqrCChOJSKWLB4cCV1z96iFa+Kl5AnO/f6PqRzL8583WoMemvANKX9jJ4Ofi7aYaTY=|Chương 1712: Tiếng lành đồn xa;iIg0OmKtFSlcFUsZRU70NsqBfNyRCwmekxwO8U0OA56uUe3denc/s0lrSSnnLducRmdcWIcaXnzoI+ZYkyFwW+JAH4JlEZUtP8bXckCXSLvuVlqDkNta/ZSBklze0+TeyhOgTq9yH4v4uRM7ehsnWH6n60je9uYGMXosW57fIUI=|Chương 1713: Bí cảnh thế giới;3qFtU/EvWPfb6aWVWO7iXXRQSOM1HL1xurs3RfygeuDANb9sW/0zex75/Ny7OhHNB3V0mG7V/dk9BgJmJWYvsSD58N2hZlE2O2oD0MXzpmKzAPRVXwwgz67EqkzkYj2/UDn1mYFY9N2MESJRUlGMnYte2oZ2A9O1xA1nF07K3gg=|Chương 1714: Tu Bạt Đà La Tôn Giả;Lbv/m0/oTgkHwETTt/DqQYtrpkfd3fAfFCiEj43gwtgsPgQu7Y6EU2Qj40AY2tpnFREeSGGpTl7yKYLYezaBHGjiQJUCd68YRQEBvkmVW3tt4bkXOdEm7vus6Jv1zcS1gFlV5UtjE5EoYXa7mJTEBqmz67EqhNynuiGzCx6RZZo=|Chương 1715: Giảo sát Yêu Ma;sn3bgjqaedGVd8AvZcdWhp4ynARed/QvMhZ+OY5vxDpHETp10H5xIMXCfBgBDgLX85GNwaA+GHEsyk3j4Pp6wVsvKUyYO24B5hvfsT6s1ZX+gGielJBrsNjnrHRxMoqLH8QRVrnDL0oBPswle/OpKYfme+1yIg5y+5BrQnNRZvs=|Chương 1716: Không nhanh khách;wXMeGc/x9+oDlxqaiZigqSUc+4Ug60wSNj+T69MwjUAOLfmR9cp+fsdzUvWBTCcU5sXCctDpbo4x1gZR295uYxOQccv6jX1H1FiDZM1nprjZreCrkVb9VefSfov1ANo5gZz7A4NLWU/FoFFMv1bvOXqVThYbRi6WTYc3GQODvJY=|Chương 1717: Huynh đệ sinh tử;JNzAdNS4FlmoSu64tlLdcencCsUJqKG/ofQxBaoyazinO++/Sa8zqbmhNYCuNhF+IOAa+XkigBWzF9XeYouSxSXB0fRMPrwO4J5wWkvWq6/LEYbRrPCgm3oehrOmjZl2Kyi50reSZRyOGGC8XBF7C8oVSMTf7/OF7nfUjkP4aIM=|Chương 1718: Quần hùng tụ tập;PfqyHd98Bh848anpC2NPnb8iL3qUUAf/BD9StAh9chnKKaacKFaG87DCF3WsHXtSw58X5/keXeVGaAwQq5ZAvmDuBX7u96sPS1vxuUA7+lmEV1J1Dl9Sk19FX/48OoEbqWwmP4JDlzSbqdXhEIOiyg0KuTDValTndXtnPH43sqk=|Chương 1719: Hàn Vực Huyền Minh Đồ;7iY3zxqKE7IQ7/D9aPBXuifLBMfzJeLdXeG6c7uNANggzfPFz3HojT381bNLdIrEMmi9wRamtBjbk/9IuZyVZHiy4jZcViVslrItcGmmzf4CjV/UpO723FdPJw7y6gb4rTq3n4EzAtYXPKoYoK0fIgshEg/iL/UPI1ctYoX6efY=|Chương 1720: Lưu quang chuyển trôi qua!;7DWp0+2yaTwWsRCn/KG08kc6IQHTceuCr87y6Y1n6RcyMKxTmUWj23YCZbwrAwO8VckQWpWw0Vlj7DhTaFoGNcUvobQvsz2yUPD0m17s0f85pk1AQqUNln7O3gE4UKIw4gMKOglqTYWQNIfohaGRDSzMXXRDPqglOuSqw9/sH8A=|Chương 1721: Tu La Thị Huyết Đao;vMieiuL6ji++6CLtTPxXENTb6V/we/oYdvAkqWQhNAac4UrjoDY5yhJLZHYUp2OFNyajjwXkqUAl5TM9MvfqibH7q0P9L7NJW9IWjLI8wDbhMgkQSdAAQJSCZg+i9z+DgiUsSZ8NhUAItuo5+1Na3Jx9ukTEhQhhytCXOqDuDw4=|Chương 1722: Chuồn đi;MEIJtMv4XDqGohLcLaer7ajfZtv8Y87dUcPftMeXI5O2zR8z0L/1Ij9yE8E1WScuzjBxv1ymIm8prdpi4IhbehcFkOx/yvgQygve+ROa7zl5RsekunvCsSZqK3tdxwpd9BmOUWI9qfdpKd94EA60x+yWmbjo2OaYY5YOPnPbsMo=|Chương 1723: Truy sát;+dADwNENhUEklImOo8JYF8E1Scxs3Ca2ftEGmla2vp1m98lZi9pG8rY/MvRbR1YI36yHthunKbceK8NHI3wkddWiUWA7E6PtvhxwVaJU/gUFmIEKHL8AIcf9wVwsfXsCZEAKmJuYTJ0Cw3kemnXj7LP99ikWlY7FCBMn/7M21IY=|Chương 1724: Minh Thần Nhãn;IvYYFFvg/mH6YY86Pzpfjr2EaYqDD6UpESN3pcx75H4JeU0eKdAhjtXIkIrY5jjfOeY5zBCsJmojvkj2V52wZ8yVAMx6v8XaGGDhEudYB5o3YaVXYPAHAWZyP9leIqARWFsC6AxRisjuBI2nW8wTudThg05qiiEjRogWlu9iF/U=|Chương 1725: Kẻ chết thay;d+uNLkiblt1GzciZqPy+LdYxvSEJZqg1vpnnT30R6yz4DnVehIs9b1A/6qxt4dMzo1MWiD9VnJgDoxWs0vYNOiboNxP0Z2Sl8wLEbCXxmFTYQX9N74OD9p+oHRxnMe0DQ8SW73bO911kY6bZSQWXu+rLjN+NLBufI+7cUlPbVeE=|Chương 1726: Bẻ gãy nghiền nát;W77WmrxYKiEfBIIIFgPG0dnP63qhbdfA209gVG1zZ8dhVBvfOj7aTYv8AsD2YNw36GNtrzp9hzL2jYiTFGbEofBWdMkc6Nech8ijnpXHkNoLX2NOXSM7h7PAw3xoZf0cJri9hozFL2D32PhUmBlqyhbmSJELtzircS/bXgyhpe4=|Chương 1727: Minh Thần không gian;+jTfWyKa9l4fwKod2/b2KnxeFHoU1+1bz2m04vkTVZstKJXNVmNWz9ohK79uwLr2XIxGqYOyCAQq4tCSUJ7vPJ2kF1JQ+m2b/fHJgoNtq+u82l+UfTCZq9RqKfH0qw7RkxoMDu8jsBYoX1x5hcQo+TSqEgUSkEOdJ4FEG15v5fw=|Chương 1728: Ngũ Chỉ Sơn;E2ZBvdtiBd4BCSaFFDk/MrkQlakb15QgfAPb1KmNvJC3YuiTJ0sK7cavIRdyuVvsUyqU82/6BqdoqpTNdbnM+xWH9uoPREC/qyPRJ8fKLjZe6vkJqq/Q4ldvRfzRD4OwVFNHz7du91rfaYOeXYv6t7jCc5NOrQCKMti4sUqUD+I=|Chương 1729: Cơ duyên;Px7joTT/MuKFdizU6qisHrKMD8voQCTTfQgEmcL6rnifh0S1C/CoJBfu/0fD7u71TKwHZOxGj2G4Bl7UybEQgHGwzXcjpn9Rn4oiqYMGluZZO/rUr0HXfs/pph5axMtFjESBX4F4dm1S/r/znnesJ3Q0YscXhNADOfrU10a4NRQ=|Chương 1730: Mê hoặc;7sdEcv5Q3EM3yRR3RNfb/+AfcKsIdN+z1uqqr0zu4ZDL539QvYzssMv2rtEvELbppBME+x62eINb57kFRJZjGOtF+KUhPynnzRQHSK9kKh2aRhEU1TVIMWgqbOQv5T4gU8t/z56PTWoaA/xJD2BeqXQwtTSOFoYWpdt9yAmyth0=|Chương 1731: Tâm ma thế giới;2v5c3pUlV/neqUZGay431GQ16ss2xhdoyZif9FtbFXp55Pjv6PNHIu51LsmWYPAlxLuMQG8nUhCDnNIVwYVrKjNlGS5RkPqiiCidwHdV1Ri6Vq4lH4gdZbCg1ZdJJSWbui+Vldi5k3bDf7Z05pY5aW6b4LsWpOC3QmOxyIyLCmA=|Chương 1732: Bỉ dực song phi chú;p1GER2qk3DlOQFnAGqC7CkB7XAqhl/1FTgp1IP/65U4CJMh2SKBGM8UVoL8yFpk3FttXmDBTeS23jKihTHTAOe/WgAJb0lF2b42Ev4fFTyP+T+sy9wnaVpovWaQ+V1/KBE8DgNv2fxvXNMLaivRdumVsCXZVNV8bwbDuQsyGqXQ=|Chương 1733 chương có chừng có mực;AOsIMhcbkTXNSAG7veFOETM9aoqcrMK0qY615p1+mnwb84uAlxvZJY6TVQgX5uenPFcgDWFPXehWTLIlrKUjcAC7OxOALeepTZ5RgOzIgwbwdwx2luzVJrohjX80xKAVL+ydsS0AfXYeoxn1HisR3b/hI2+RZSAPdJwyDbRgrDk=|Chương 1734: Vẫn là đi chết đi;qHdGfw0b4Hj+Gd5Mi8EcOlbYjbdy/unjLOBwgROMHEQat3gsrYxbRx+5JZbOSmB/8SIt2GJWe0NwQeqAMF8wlISsRK3Q8Vn3h3vmvbMegzcesm+CulYeHQkqWNU2r6tpkfzPBOfqR3G596NvV5KqXu+OiRIb3udvAOCfvpqiYsQ=|Chương 1735: Châm ngòi ly gián;FYZInpqyqLFMA+c6hMhfNNnmyk8W+2CTQtjJn5YCzZZGqPYXsn/Ao69K619Iw9i1gnrIeiK5X/thnmLTks7p79gAVhhV+qgNxRQ3dDbozLEg/f5yaZPlylDTkeORe/hNQgMuv1whNf9iGbHqMX6XMRodb6j5E0lUVNhY24KPtMo=|Chương 1736: Sát cơ tứ phía;LK+XzP6gFmVhuOTX8F56edzZiOdrxbGG1GkYcOLKyGu/7QI55xXKtdH+IQuIFxXUSsdN3A6kOhhs4pp9V0RM2atjOdCArUmn87CTe1zG9fWlUDhTzJy3b+iQio/DB8kRK9H8GPtX3L9gBexLS4cLjHK/S8PSRcn6bIZ0pSmUm58=|Chương 1737: Cao cấp huyễn thuật lực;XqeryJvci0mXA1gmza53vhuye5Py4zi9pAmnw4IfCyjNqcVf197xw/ErwVjc5zaXM+0JklV8g0nMOBnmM/D8FHygVkAxW+3hrozojt5tCJBVgmmi4V2vxIPU2Pk1GuL62xPV3EAoUQgGodQyvTNC98K1Sr/MjLUsuUniYzBWd5s=|Chương 1738: Độ Hóa Chân Kinh;T3cJS37sYdm0135w69eL2ZTl27RUnbGLOFfPGS5UIBC6kNiKx9ms0kFr5U05bglNYu4w6yXwhO3JLzt3dSFDJePTdg5FeWKZuPSm0IMrBNo6lRr3xpS0CHB0eblc9NekcmUtoPwQKAGdHFHWG5f8kY/fLpmAo00tV//FVMt2FXM=|Chương 1739: Độ Hóa thâm uyên Yêu Ma;vodBmPnNSGdcSZUfw7yPMM8jPQBbF/3h1fOVpLZhpaj5f9VcyE0wpQb+8aqYCJ2VwkMtUVNEFjMn4kdsDoqTKwufoME/BwSvasgdfRjAwvg9RarZIbC734iRSS0YeOL17jo+yDO3b879GMP+/S58jyxSuqTUiB2piDnhF9bGttw=|Chương 1740: Nâng giết;8DnaMX+hIyuN2fo2JL8dBNpoh09e0yXBcCvN6yib3NyJpXj2jHz4p9A/QyKmPtqg0ZP2hikYflwpLGHN35aM7rviq+4tXoU+VtHWEPbnmT0FqD5h5jsCgcQJ4mAGxna6J0b6Cbo2dOE8P/qb49lBAZtF+G1JUlqvsQIwsdMcu6U=|Chương 1741: Bịa đặt;706jHCOB87ypdh2SB1I/wiWKELk9NrTEV+bDwIyEi9Tf8hcgLl6DAxGg0fNo3G9m/y81aQ5CUxfBA258T+RUu4yRHHuot3KuELqtUTaNEFrSBM7Ey5Qvs2yUmpYFh2ReYwLtgsqqJ5V62wojARMti0nnbtXu9yJrzu89/q72LEs=|Chương 1742: Lục Liễu Thánh Nhân;1sfL7pQftOxKq4M1m18VLdSW/+b6JdyXRjbxWPCVwa+720A6lj2tF/pde+bg+B2T/5ApGYDw0GRoxmfSz7S8U3kfFCdZ1Uk4SmwhkJvZPDJMJbfxIjGKxa+C1IV3g+bkEBEEVHhgiAxBie/sHPkljn9Tr62ZmNiWRsPlnQ3SoaA=|Chương 1743: Công thủ đồng minh;8Bqr3H9R1ifgidjV625B77KxJB+gSMMga5RaN9m13gkiRz9iqKzIEIUUwAFQLNLnqckwLOA954BpxlGjc6joF086hS7zEtW3+LBaSfAtwi069EoTmcPSOl8rt8jldOMiKt0dzdtxi3v7RhOJRQmIL8Tk2+4pRuW9eGNYszbSAlk=|Chương 1744: Huyết sắc bình nguyên;hPNmJjZuvrjXFXPFHEGRRv71X5dCMWxlniFkczAW3oGa1KqRznkayOSwSl49rB9cQw/gfoGNfTc3ckeoAaNEhKv88hRUGO7RHec/vKv+zDyDfx8aV3CiD9w22cSE2cJ0IGUe644in6iUs1cFGW8eLBTEIaY6UOUPd9xP22Ntwz0=|Chương 1745: Muốn mượn đao giết người;wODhZzug01V1k9iwebM5Z90/SmiwhlnTJJsibltuedNAYv+HSrZOP2CjIHnMU8cMX0nat7zw2dDZEnatnav7ClNqbQ1CyQ8eXModyKP7YVN7jArVCMXSHsq+57XtU1T+lHnIxkUb/h/Wno0gyf1yj7EVNL/Gxa2r8lA18LaocX8=|Chương 1746: Đều muốn làm ngư ông;bbw6gsZJpzzvd00tm5nRLaEXldHv3kanBNtojUQgTceORe5vlSW8UNVTl4mo1bLlfb9aklpzep4ScYDgC+JIMDArENOBZp9lvnYNJP7UdduciSXOzHIApgXKH58HroOCu+2QCw66s9/G/zjMIutNsBKx4MIbMW6ifroYLgBsq3c=|Chương 1747: Qua sông đoạn cầu;1pG0fzOq5lo+w68oIx0DjgRYqA8vG1/snZa+Su9/Tsjt0qc/SrpdH98X2b/71/YkC4E0miTBm8fmnMrEhZIY27uav9/zT25vK32YNFt/vH6zsqUJxKRezw13H4kykAI/BmeN6y8hL89Ph1pSWfM9FJ3UWMTUEtgljZOz8oPyZT4=|Chương 1748: Khổ nhục kế;yqVy9jg6MoUoeyrO4cXyv+thUxIVxiZEUODqo1DjDrOrnQJRIsaw8N7y3DYjok4iay4L14NSZ6vVKVkGTTWFJATIPZbZKHYQWBZTs0e50f3JB9zqca0tEGj1svBb4XkCkHN6os1zvfqEMM8yHw526Uc61/l2b8gPF3z3hMTXP34=|Chương 1749: Tốt diễn kỹ;GtOoC/vgu+AqZtyPweXNrM28nVjngkTdj1iWzAnpBOBjlUFQhFMdDSMvJ9eVC1OCoz2lUwF0pbb32Ja9KLate6qazuKfE4F+uqAdIMDoCgCqdHc3E4e2Gz+GOe51grPtL5VkI6GPNph6EFwgDHZkbm4XPxAcjYoXfcicRxDrsWk=|Chương 1750: Quân lính tan rã;MB6gu6tebvWdL3UWYLkD8lYL2CvCa7/sEEpQREJzjUR6z+bIgq9t5pZ4gyYqJZcq2eMZBi4lxeWXiVIavsvLbK/yC5yT5WzWSJI5ldUX1157u2fXw3v92akesumAs5xFTci3DkaBqpil2tXpWvSkBY592cr/O060ebWuIHhR3XM=|Chương 1751: Thánh nhân trái tim;ZSj8NKjwRHFvNcKUYgUO2GX1vILOCb/0tkVYbPQtFt6bt19jWNBNt+aHVlGTWCbljSyBFn0ru+N/LHPS9v7ywQN69nMGUxUecAdgElOPmmkGg11+sL99XGRXNUM+B53PX8TkkzkbrE1jCo5J/hGJMpepzxJEzr1YbN1wOdrjxaM=|Chương 1752: Không phục;bGOOZTbj7KeofCa5RdQz9PsiRxSzpVnJJ7lJz0rwBCcEpKUVastmJ6AEpElkhazzHBU4HZ85GauuFsnRF3xYkYtLJ0NNZchVW+gVku0+ZDshyVR8S3Ea/CYWQnVhMBPTU8LWWLsg1kr5FuQIBoQYttv8tJ3/7sWkDqtd+i9XRbc=|Chương 1753: Đánh chó mù đường;tTf4hoFvNk1sc68mz81fllICu7NuzW9ciLtQFp9dwlD2GFre2jj5J/4okkB/Og2xeqlTVN88tGz688zAsq1nCVeaj+cwK4CSzJ+RUXyRS7yHNFimz/PCKFvsZWG2+eLglTpeL7II6sAVx+2kb8efK0uX2B59CCz6XH4JOlbVSf4=|Chương 1754: Quy Chân cảnh trung kỳ;zqQhR/MQmkpvggBzOcp4BDdSifnpKHiv/xQZnqg62xBBOvLBCnpU5agmsHM3zS4Jzc1LBrZnpPZ44tQ60XmXDFDuO7yBe1NZBJaST8Hpsry46Pvu02LIB07DTTyT2R+oiDXKauJFuA81xKWFQE2XOdlaW7uhs3NxqBY3I7G5xa4=|Chương 1755: Hết đường chối cãi;/rzP0mQzq2lKskMeVM9m6Rexhx14SEVGkHJC6cZdE5/pew2Ster7LWV2bKzbBFB7jI8I/C6AjK+2rcNGx3D7UE21s2is6Dw3eUwGYJrA7rBA/tWIqR7GcJiKLIDX+Mxx6dA+NWyOwjzw4cyCYG5c5zUqYAhTNBeFNjGJDo7UiME=|Chương 1756: Không ai tin;lFRChJxO+Mh3Dkhfwy7SzIWyudz0UBxUSflH/2oQ1lkJKppTrFXxqetBglGEQiwSXZvyFgXdR9sKy9Ai+xaR/aoF/N7DS1DBLykq6wGRfkCyk4U0/ca7VoBKb+bnMer2vym1C/CV946d4VkgFztWkhowmi5jUSJJpPOR5o1lh8w=|Chương 1757: Ước ao ghen tị;tMAx6MDd4dP5GaQmycm6y/S1EBUvDjwNukIkJ+iqSgo4wzPqNTFEmSRL1RwTa5ue09JOf2Q+4baqpTQkOD5lHdr2RxuBkSFMiklMHjxW/x5mrHQtg6YW7Uu4s40N2zvcaMATawv8TPzTvrY0T5m1UVuXrTfsR7hRGc0mh90tBWo=|Chương 1758: Thí luyện kết thúc;9hCJc0SvgGFnnud8QVyhWLfzd0AoqkT+/aba714VVf045hQPC925fZeGzvY+3x2qQgTvFZSZb64lEsbxS3fcMF1znqLN0KqVHvOjY7W5zXETbM1+TYuoG0ACrBn0NFj7DlpxsYIDo44KdOt9n6hFLIdgeR3gTGphMOfn7PQnQG4=|Chương 1759: Thi Thú thức tỉnh;oV8oynYo9KUwYM2ou7kvJVy2kTUSHETzr8LPlqAroqatT1nn13wfLeiX1KFyAY+pev20gzzJrshfU9AdP+mFZCUHbT9pV9opSEZHFfxZdIUrGSt6XtCD1R3mLaG6pausURXpcC/T44YkBKkPAP41rKRc/eLfGP3CEyPQrJHkFzk=|Chương 1760: Louna lực lượng;q04/jt/3nARn7qNJLCh13jtzIgDlyoMVNb1eHxEpTL76kGiRZg2dUCRBFt1ZrKxA75OFYXEib0doELGyWCFUvqAadM+Htt2S10saUPeszHhCmlKdREwCfqUV7EO7RM4agwzRotHCMV77FmN/O2nLaEx2x/COcZjs5kzoyJfvmJ4=|Chương 1761: Nguy cơ sinh tử;8LyQ5yRcmqzbJhLq4mTkViYdwShJdFo58fyeUtvmYkC39f68ysrUnn3yhlvJvy+gM7Jlq2gZkJZXUsK/utqh6ZE/QtCGmOqVHpvAe4OCOl7s8lOupSOTFYs+qzkHOuXuh2cimuPPajZKX60wNiOFCHLjDrhpPRD+uqgE2REdByc=|Chương 1762: Bốn Đại Thánh Nhân;SkaW/IjRMUtKASAQpcZyJ3I+6Ja/oLECz+NBKbk45W6agmhMiOX5Nyq3r6f3xhy+5nnFccwhhYbze0QVLj3bFukc6Pt31MojrQbp8l4nGxpZN2wE2h6hXTKhrvLEok21Jo2Uz0oT/Ju+Qob39zKLfWXjnCQPY0+B6OH/eBHbRNE=|Chương 1763: Thổi khẩu khí;mDW7RvLGM12jkOHV969vH3Fyuv7yqs88kdUuSVmuz64/Yik7qpVPg61uBxkFgkT6bF3xxJ9/E/J0z2Hm/QKNptClAj3/N3WDYTqrNHRk3if8IoTjpSuMIQbey8ctfD4mFhrRBeTxCRVXRVcmqSyCBW3wd1gBDhN9KeWgaANZi1g=|Chương 1764: Khủng hoảng!;PXx1E6YgRVsJhLPmTNImgWSiY12Dh0E6rnwaDJW3GnBXhaApwuwDOd9c0XllD3Hbpp7vyNoELXXeVmg4MC0qhERFwzobWdPiZNjyTGYK8QBdi3KBsROkjolpV8zIDRwla31j3W6uShxe0YCDRAGLiGe5D/CJtu8GhVdqsqOfnR8=|Chương 1765: Vang dội cổ kim;AjZx7jIF1kItZmKyKkbHTk6mRe251rhU5OSnkWeBLQWUfmIHtT+fbKsfnepH5/T4gu3gp7a9DYdch9ijKk68z/+6o2hSHQaHNIR2eDaotsLNaLghOYYq16YqkHPMYQUpaPvb0sFgugbDaEgSRMzCZoduWXi+TR8Chs754edX1Lc=|Chương 1766: Vạn trượng Huyền Minh tinh;jMLi4O6o/z4ItHwMpYS49m/lHFEOPiEe8uaDNOxrclT7t3NY12Ce/3/5H4PmfaNR0YCH0zF/1PrH2fsT8dowPdAycjPpesFAWaVwQzbT5EiuFQU7VEjeMJ359lOs/hEnonymQ7KbjkxAI/FyKMua3xsen5y/S/nKyiegDg/2IUo=|Chương 1767: Mai phục;gEQYmnEjCtluXt2t2YKZjxv3R+xvrrJfpPnu8T/6qLc/+5rVJJsk/O4sv/gJi3D4P+9JZL0StLz9gftAGt/t6h4LNUriUk1Yyx5D8D+nTMY/b1zEcfZNva6IlctCrTOgz/KfjKvyJWUs8ggRIQx4BRQfD+pRhlu59ntNX0YaEMY=|Chương 1768: Phật môn Ác Tăng;j4xk1wJLi0hYvu7mdkz6zUJ7j6IsMn98Mntt+exoGFS95Jzhw3TVTEyvwgFjuB/I6SqgXi27euEnOJArrzfZFB/+THRcozT6mhhE28eqyi5egZJd4M0DujehO6dc+Mk708TAheuDj1o2rXQjKb/Wkv6wlHfRcXvvp0RQevYG7Kc=|Chương 1769: Thiên Lang Thái Huyền Lục Thần trận;PHm//UlSwvtdaPjCKZgBXclAd4dsfgTUXdjeB8UUhp8HcKeaJ32TDWTHIWEWxlkcYRwLik+m2rnPBSLDm9jIn4gojsFuoRvgsiibF+hanXeBE956Y0vJ/xtCtYob48S/WoIVNklKUKKVznvppqZNLoE6G5KIMuRpz2IHkWySxo4=|Chương 1770: Phật Môn tuyệt học;yk4WlDqapb/ZJYDFjN5QQQdz5jT7qiLzV9W0ke7PDzLKtHU7kl+8WIdOrKNhkzkm9JKFBO/Podg4hPV9EDWFPE0yL2qY8g8oDrMLwiF8zp32QA++HmRSw7dqcg7g4FdObEJ8NEymT1dW1Fn6Iyw1kJ8IhLoLTqcful40KX31iZA=|Chương 1771: Phật môn Nghiệp Hỏa;HpSbQbOoJOtKJPQTh7D9+qfwyrJk/j4+4nbelXVtjXZNRao25BSoPdb9t6u5mQrnvcuBKmBU0FAIdvrJHVx9Fh5PWjXS5d+Wt1o1E5DKQMonevZCvi6wI648DNCbkJpqi531nGouUxKZ08lYVIkH3IoDc//HJE0bpOQTgcesCJA=|Chương 1772: Thôn phệ;Xx+hkdxvJ66VmSOaYkIAa6YqtS9y6fJ7+0PTc65CwxqhsFnEOJ8Fi+mZYENDig4XrLwiczddyErK3HLxVw1fjIg8B56+pqwvrDLVWRd7eckjF/eWA1Nf9H5HK0OACPIVUHZirDKOGSwEiMGX/8ek6lkPWD3p16mEslgAc3F0MhQ=|Chương 1773: Thời cơ đến;uhe/WgdDgJka2EaYzQQGyHYXd0URHIpR86K1NeNM0MyhJb3BBuTnhVinCsR005rhyanq2GETYy/BEutcepFDCKdI0N8AixIi2GZ9GrPO+S5W9vNo1yXHQRZQ+umE0+XpNP59WZfmblJANHnGio/nN/yL/F9/a8+ifGsOgMoVnBk=|Chương 1774: Đào ba thước đất;TuBCwPBpdDSv3kNS4Bps3RK905WRdaNpUxtbpxKtSeChApTHkqaVL2D/dKpRpIgKScC4P8xydAhaazLLep3BUoTusTkvL+zUBC3RexcSRGbILFrdOw+YXgBAYXGSldsDPZJTo8oRKbQZBiOcpTfT3QsC8UD8i31pBbmpou7weLo=|Chương 1775: Liên thủ;ft9YO7/xYpDgk0DsK4VC70+h5OL0/SBaTBsZtQRhYa2JeJyaAlcBKsBVqV9dJ4npQzyf7Qg+VxYWhnFHUiYMJTx4VlEbJYqef+jWDazCI/7P3Icrmcm8RJq2QYCEZXDaolV6zH1meFiXDmcx9TGjFsLjdAOpY1IMwYr3O/NFb/o=|Chương 1776: Tự bạo uy lực;htQJXgRDot4m+vaNILRvjcB+UQfcIBZkylLp429TlZwLfGf3qWb/zoI9BvrwSjwtx58SwK+scb1GPWujD7KcieETuJfvKl1MxXBf7rtvDS9f61lzUxQgBXpSjRgwiddaqUL+EmFtu1W7/kvOAz9bJXj8J59RkXmS80YLmZyKqwY=|Chương 1777: Vũ Trụ chấn động;qWkC4BT5Kf/fCDUNw9ih70d/hSQwbQlbHOx3ervRxPww5neDgp4e8g1hF6YvoHSOEPDBOaQjm5cCvJlDvQelvbdy20l/IMDWrIxLZDYBoatflm83XkQkrm2SamPsJu5co+zpmBDpRKDepECzoh51hG8ihWgzYUcrcj2Ydwhh+kA=|Chương 1778: Chịu nhận lỗi;a6ZxRYgH8CxOLveItZG+eWst8hh18aUC5uI17Ub/Q+1AXDKjUSuBqeO7UFVo9SVnUxUT8T0BX376Q4foWi48PSqz30vlE0DbnLKtDaevzqRgo9I6qsKfeYZ56Lwy+HgbfWL4V/U0S3NkokNCVshUgoZbOKI5jU80BJr7RzNjS+Y=|Chương 1779: Không cam tâm;IMSw0D6EFrnGLdXU5u+fp2e51VuhE+8Sh71Z43ToktWxBzPDMaAa7oDP7dqJiptCXw8WOyym+pAYbu9mCtdxLYx8nM1W3ZtZiA8qSyFHbC8OH5+qQ8sAD6WLO2V6lqTW2R+1IlikIvQ84FKsVTESXNSeC64zZ5P3vTvBG2yKsy8=|Chương 1780: Liên Bang Tổng Thống;pkqGb912kgibd4JV0K3lScIEy056XoIjlEPAbnQ0iYlKVlj8ZOcajD7Y4rbMU1JtnBfAgxwENFBJuOIeTwPV7+dbUVDpZFHVev3kKY6D+Movu6vtOvZq3PzHZoCarjMvPUV6Ut7EG2ryQGVQJM/z0ivy/Chovxf+NA+Sq0hBH9Y=|Chương 1781: Tổng thống công tác;iQNMMuET3kEXQ0TEQzzyuPEdvKA4VKqV8O5e0hw82RxBscfZw2tlqoAd8cnJ9eiXX2T29KYkydJMRTZhuCSaL2kiUGfrZ1TnA5EkCwevl4T685LCvo2gGZpQrF3yuwmxItj0OimyTMyk9KH6d0u8DkqxHZqUWVB9PZEdd6ib9b0=|Chương 1782: Vật phẩm chăm sóc sức khỏe;+7wCokM4tOT76DOi1JMz8kQpZJCAfoBZJabUt64hx9z6S7osnlj0xJwcZ/2CvLNKWzGRoLbpUxTg1aSPHPZqXiDS/MDl3TDkKPJDsiiD8nepUNmZ3c5m7W0Yvkil5pOYayUcVeD130R0i0j7ZL/0i5hskTYFJaz/SooMnMiyAWg=|Chương 1783: Thôn phệ Vân Tiêu Giới;MRUYkhhJOcT+zv/jFP1zQTHuJlVd1AEQGSXWWwP2POYlogiKDHyJ/2JokA5aJIl+y1xUrzzpdhJJjXIsloJ5OpnQ0iwM962gRkfFJiGPhLmcbRYUhLdudJ6o+iWpoMzaSDeiIFVzVHjz04QzSzbGTIcJjk36EWRuOLyM5ToBd/c=|Chương 1784: Chư thiên tạo hóa đồ;S+RYw+QDLvmPvpVNAb6qJRdXzkMdqQF0L/hwLjGJGE/oWzXXXOzTG8gzvwK1vyZGA5mjXcW5EFUSC1ojuuLsH4ACME+E6vgBwpEejROPAdfhX5Buv2OiYwqWH85zjF97pvzucyIcR9EVb2FlrtnEjDxKSNvvCrBBG9UKOUcrrwo=|Chương 1785: Hằng cổ kỳ ngộ;eWHQeJngRgKiaYtkpNSYez7TB0cmQGaBbKwjdccI7FEW1ni8qTsD29iMaJS+L2fPx+Zd5b4s5hvs3wMHDxMqKfeDvOTfTHjiXcgsVKkrEN9omYZEABgaP93xraSbIyrE64P42lQMwpseKFyCAcgZvsxQhebdhCZywhXSUm5HOJ0=|Chương 1786: Vân Tiêu Giới biến hóa;rGN+9oXstGJB3wgbaWdWpu3lUHEgGp0R1wvf2prI3BgA6ECNWl5adQiAxX+Ys2l4tq1V/Yidvt19xzsRQe3PCDsmPyfpz3EvvcbOWRHsaGDQ6bZJXo0NBjAxPMZlIM3ofEafjdSY43ckaSV5ysDAX6C66FuLVWsKeRAmqWsgR9Q=|Chương 1787: Ngoại tinh nhân;TZskhvK3IL9oRVtgr76BaOcnrlvOIG1miYHIYzs0bwuBieZjw6mKU4gwA08c3ltPX0sQpbBf1cjDu/pIeXCqEw4xagy/ArxG5ln7ih8i0JG/WMvl4BYNe79+Mda0R05NwbhjqpSq5GJxcX1zZ3NVDUx1FijLz3/CO2OHyUyuRWQ=|Chương 1788: Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại;Apjfqf6EbSL3jmulUAEj8qTne/e3hhoqbiii1rGwRByqJGKH0xvA9c4GH5Y6bdhO7Cn/bCGllPrKKVE/r/7OIODiuCixYt1Fhv1pQ3Ox2Piv2irCaL0EvlcZHaylmr6HDXfJ/Ehwc8wn0cOc5lGbGEQc9tiGZGq9ON9fkZq8dfw=|Chương 1789: Đều bắt sống;LeLAJV5w9SuBm9ronyzYp0c+uEMOKDbXqsjtcNbC60bT88UjRWRb3O76uP15pYQyKAZ0NpNnyMBBn0ED9dIVS4WPEZLh2F5JoFNouuTf6Au7cNvqnmLj3BscyAgG21qkxt+izizhK1Ye3x8fQQDX7BoFrVKYIiPgXCKferVxtm8=|Chương 1790: Xương cốt cứng rắn;BiaZcljAqHSxC5Q83BmmYUsEZU8QdEpTk1EoJ17jzJtIvFT5wX6kWSt6tkRkogYKRb9LsmxJo8VFcP/gU7Hqjk7xHKerivl3QsWBPTOoLCCrtaS4BCkPNjx0MA8Y+V8jmUHFEZU8M2XysOaxx9Mrz3k4oJjE2f3K0dHVq95Ngds=|Chương 1791: Đá không gian;D3Wzp2d5Bo7Sf6EYMI5RJ1rggATI1SnASaE/2c5FJ7UTtfPNeDtJdoLH6/t4YCBQgkRRhmDrDYdPdXKWYRwvKjkHPPpz0h/xb7v9hvZoJvpFczqJl4yItKs6ciwILP3dWVS/KSTAztV9Rj8SqidWtR4acv0BMdn8tpof00wceyg=|Chương 1792: Thông đạo;XsdMy0e4zYBDyZxjeZYpTCUVigCQ9W/hcb8/LkqvZJgV/z8L7R7NUR2t2lZnQW9YgBdomw62vldP4Q3gcX17+zeTuIo/mdL3XBcEt526AXus7pny2eoXsODEokX0obpXux2ClDsZy2gbF8+UOWrmQ1rU4FbL+379dc/VuyeRhI8=|Chương 1793: Không Minh thú;4Os6FfeF+Fi6Fv/zSyag5ZN5K6YjEhRUv8kIOZz0J7fww29bRAZu57rcuW/MqcTtrxBVHt9nYVTUKpN6+uk0jfh/N5OECQiTKMxueId5kEAfYDi+L6uQsKeJjlb2Mh6xKLT7hWJIG/e/eT63BzMj1DK1DpH0o+MS0YhflOioTfg=|Chương 1794: Một đám người tốt;0vXiQtbznN0v/tcDsS8+pd/dQ/SuaJfXYBghR8B0pJPIv4oG55/5NB70BK4dCY77X2qRqmrpaF/GLe96VQdbF9zrm9ZY/E2ocCl+h7kelXV0jre3p0OPlRhaQ+WEJv5A9JpUlfAj0Ly7v23U+pigOMTfSpDyT+Hr0Rc6NDm9taU=|Chương 1795: Trộn cứt côn!;2aL0rT/1WDJo2TwlajMCiB4cMGY65KjG5jwmF/6HS0mGwUAdWUEUvP14CqGxBTHjqPkkK61YiKEj9BaHFSU6zTR8BYULlJ83/R/jSwZLZQ1y7Aas2m+B/MSNEx65H+mTjHPjq1pzaZyZNa1IxWK7xHUniFg7yp198GyVHxG8OQw=|Chương 1796: Vô sỉ càng!;X24YHVo0eYyvfzdpu6AJudCygwGiPOEiLJ02fBJXzW5h8z82qJUaPYMMlsxj9yg+shSaF5c5labfIKxPd+F+GQSwwWxvGX3oi5wIieNl4mW0SkGXV65CYP9gyeTYluo+afWg+dayKlvzu0R+muoy2lOvMYolTKnMd7SruZ3Pl6M=|Chương 1797: Kỳ bảo Thất Thải Thần Thạch;RO2+5rCawRSD/UWNvKI4VPucQvIj0ENl1ZAoXV3BbSTsN3UAUzTyU5e7ZKKIXIx3p7oUoXA0P8M6qG8XiS3iN6nMVdapWnWXvJnTUBzMXoOm/W2Hr/t8vrdFgQAaA7n/UkdrfoSGx4yVa4uraqqn543mnoPGnQ1br9utYrmUTwg=|Chương 1798: Thâm tàng bất lộ;3zCPQghf/loXAZyjtluOc30S6IOUNdFaFgsffiqeLndpCH5LG1bkZKH9d5XQ5ppjuebWmEZLEL5De7CAUTR/814J4dd7vfkSGeY7qKC0Y0vO732MnbHHvaC8SgDQrOn3MialcLU0zteyLQF1Hfl4+3MTwRLCiSINLwhbXg63h00=|Chương 1799: Nhân sinh như hí toàn bộ nhờ diễn kỹ;R9/l13W0CIe81ZqY+FGRCc+3r++dMkoke9WpR18abM0rH903WWJ1rWYDv9l/FDS8wnyBEc92YTMkIFJ8ga5gBi5elvEBMNhY+ml+jC6jaoquPaaY9iiqMufyD23oqsCdGC3Nix0/yWTo9ob+wWm6tI3Z7kFUlInwXlzkHyvf0sA=|Chương 1800: Cướp đoạt Thất Thải Thần Thạch;p44ukWCYesQsPjpvgQuzdtxtSCRpTNzlzOadC66DJlCk8xk+s3gp4biqnLI9JEUKbWgyDfIoHMDvJCjaXzkSEI2FGM/ZKf7SoIdLMAdG+kBehheRY+F3j4nTP/3SEeIp7/09NRUXXwEdNrLIaRNeruuolwWrc+nrrV4aW2unYV4=|Chương 1801: Tuyệt đối là hiểu lầm;HT5d4GWDSORR7EGo1fpIf0z8Lqkw/5APDE00cVHKBYZOU4pOCzp8gJzLixexd9POdPEZdhv7ORR/7FzkyL37nuu+ykon0jI6FV1kk47DI7Dzu92qWzorlljTZIHwV0NKN5ynDTxxyEgjcL35hM2e1rtNmiyFUVa9vwNWnGi+5SU=|Chương 1802: Thừa cơ đào quáng;93D2PitLd5b9LjFhHryz4HdZKfDWAMYYrRmaOOvRHkxelb3X4IIkz42zfHZ62zOFJZ5A/0/j+poLVByp68PRyujP369zh6lkUniwe7U2G9T5I/agbPHU0bMzO2rQ9sbUZtMlWtJ24yatu+JFmQXKRDYQkoUyKPPbqOTMpT6LMmk=|Chương 1803: Đi đường!;i9UFpoK4kjHivID3mXWMQhUhirIz1jst0U6vzByICVZOUX5hI1imkDm0TAyTkrUJhC0dueM8jKPO10LzNz4TtdDCgDB7vBNeSeUTM4H1ULm8ATaTKUEcAuLOFjt1Ejn6lSM9/2Ks1Wcz5PL1rnPH2SgwcWUPzuyfJqlydg1isvc=|Chương 1804: Bắc Vũ Trụ truy nã;2rNNzodxQcYPCzzfaAskv1ssssLIOoqOwkyvGjwS5u20pFhRHAVMOJXgw35DmBSqdKKFc/kIH3PMt3k23WbeemIsks50/zAz0K9NdfLkweMPWnFd+A4TEZKSv/wRABddRmfBd8VgMXRPOHGhOucDQuq6BB7oEUwcnBKgtpNq4EU=|Chương 1805: Quy Chân cảnh hậu kỳ;lpIkfUIAW0EjgkNS2u0+3/O+/MqhoAxbghbIOfIIbiJWiYAVBsyrHax2ggvBWGr+cUnNWy6pmxh8Ty4ROzUoMvYDM1CPS+IZ/YJK9+oh7j61prs26twfzBYFTxXA8op05Ujszsd7ghu6GPCuzLTpK70U0Vtxv2TESd3YKg0pvAc=|Chương 1806: Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ;oY9piTkpNs362R4QXjjQpgBNEHbGViyX27sLhteJ86J+03vaLkxcnm/8rHLvR7wMiIrEmP40bDZ0XKhyojNqOv0aUJTf82Me29Uo4U35qEMbavfxAAOEtdMvZVAoDaBD75An+bTuVsrkhczMsC/XmAIpf+UH5fhz0vLdM4NyTEs=|Chương 1807: Tinh Quang Pháo;Oi9SL5jTAjaUS1Hn40+iZIIzbe08xuW8gsGHqa+Iz/lQzf0TpNiI3cw6B/4qhEODQ4M74wzTQ3kqJkSmXI52W2e22LF4TWSi2gnoVcR8KzuNMEl1KDhprO6EyDSeIB24gLyIAoyy9XwG2RRzjnKg6dBBNO+fin/U+snEOF60I/k=|Chương 1808: Hắc động trùng;NOT048wfYyngXNC+0I3yatEwQ+zQR9IXOZXO+yrNmzmbASJZQFktvkZVEBOvt79Ie4BodD4r5COEQT2oQcSM5EoXOPSC+h2mIv+rD+gnz3cW9clAOiKgQdZ4E2r3xGjCP9P+Ks2mqtMHdVOHCPyItB4HYsIIpzOkU83Jt/pmm9k=|Chương 1809: Yêu Giới;jgo45aQPRPAC3cmL5Ha3mOToXLeArW1e0AQM4/wKhW6lw12oiXxW31ZSwwHGQH77r55Hpt/ya6LxgCJ3IN2UHYMnI2KNrUAZz0XWhDTc9FnazbeiPnasPM6f0KoU45DQjMyB7PMtJhl4Fu4adrol6QERfyERPNsSvHNZTAH0FAY=|Chương 1810: Yêu Giới tình báo;lpWA63iQooZm+654JZy/dk7bVV7HezlqsGgc6JHVWRnfeh+9yRhssYqxiMH4MnPNNUjsFmVCs95WTQSuc1o5pbRaO8kshJUN3dSLzkMngR2hwN3xGI+ZaKCChte33QBWPvBZMMDeBtiDAgIzyknGEOVukycf0+xet24Zlsx0EDI=|Chương 1811: Hoàng Thử Lang vương;XLm48n6XqboQkhQ5oIDdaIR2fQSm8hTxaJaACw/lH3qKVjFCnrRepaSBJpuB7/Z3ft3bhXxx/oOF3ISr7uhu13HaRVT396DiDf9Rss2YC1iUScvoOfOkvTQ3yATyFQZCPTZA47x7UBQGM+yFopOYKJguNfnok8lEYy3ZBRKrdB8=|Chương 1812: Đến phỉ thúy thành;7s+i8XK4qJNilwUeYGJc1WwcT3oI0cihsr+9Sd802s3eqUVDc4ned43DqyChWiJ2ywCbEmCNndONv+CGoZkpFQ0Nk6PE4GSJcfiZ9d0CiLtcq/iTsGiNukn/o3efq2U6uufoIblzF9QYhECPiyr1UQYAdxsrc8iWlGt161CyFvU=|Chương 1813: Khuyết thiếu lương thực;IjlKQlHrwZvN6nk0A4i9/e1LinYNnmGbofDMj3AX1sBdNqTZCWv/3hUK2OUmZbWeQvM4I+J2wupKRCMabha8/EtOjr6uOeFWe2dWYvxpPUU/Uh+JYgT1vP+8lYiXo+bQlAvLiBoo62Ojc2G8dXnGRinktyjmhuqCsYTyotrAG7k=|Chương 1814: Vạn Yêu Các;OZH89YQYbn4Y+T/i+ow7mSb/gBJmi5+Ljat37IUH72JaW2ZVd6yYs+3L3AuQf+J5KFasBeQCB8+XqWzG06UPIKVSxD+mhM96PFRaqjRaTDfgDYTDQQesGa/SUw2WYXojZWrH5I4auJczRi2D8LTLx3iidg/pF+YC7MGUPVi8Y84=|Chương 1815: Nói xấu;Xdkd/k4ZijARSa3MGL1yoHcEpGNy5G8g5gPtEF3E9miqFA45W8Kt4NGihED7yb4LHZYxYIQoTaUiuErzyujEy5gYG/QDm25uKq0iHt+UKlkZJRXvBlVE0BmExrHu+sOq6wwopUQY/Z3GM8dS2HmqIsp1T3wGcdi2ixfsgLCDzAU=|Chương 1816: Hồ Tam Nương;716eHkb5ZIbRixZtsYc46P3oY7Q0w0JcnS5DQqcyK6enFXo+MINGONZk2G3XgZpVFCmXjEOquhdAVC/oQDk/3Y0mK6tFGWOfErBD9x00dkft94XeANXnernsE6k2g6yvy5qtG2KS/kMpvMz+FCEN42lP/eDWdN11EnRm6wtMLsU=|Chương 1817: Vẻn vẹn mới bắt đầu;z3l7bF9FfR9mlbJgKo8emXBVy0DAMy+fHnmRsWnRm+NHR5noiqt8ahkIifddsUom25gt7K9P+YH0IgC6wz3X5EJUGMEiSpUUZIo8P+MCdLcDbBbDzaggQQsxA3kqg+Sla9rp9g7jc/U5JSLaz4Tmgr3M+2Iwp9b/gheyvfLUOEI=|Chương 1818: Đều bao;RrsXH4/r99Eik347sXaS38ujFpRADQqvj54TRPfmsvfN0JZF+lULOvU0ofrilQZsT/4ERO5JSjnuDjjb3Sw5VE937jt/OYdPvNpNyXiDinEWZPGyU29EPFZ3rldoj8scF6B3bdlP+HiRquCjfN0cc771IaTJV/Z1C/JpRawkCIw=|Chương 1819: Thăm dò;Gv4L73LHBaXXzRcmPIHStB2FxFNq3ckbdNT72fWlKmuy9UrObqsdhyZf7EVNTDLOgqRM/8CMp1xQjZu4sme+uvWVtsYMOjEntgMGRGoKFlLQKGtov7h183kPocP1scdumC1WgvpGUVEvsiUmtKY7hSnYsSiRNFVo+eIUYFtcqkQ=|Chương 1820: Hắc Phong Lão Yêu đột kích;kj1LJg+71isxBCUnS41ZSG+RHHIjbTnDDDc7PVBR6JsiTD6LX+Kzuz89KJf+FQAVmze2WXEGosxpAUDohW7yw59YIeqkWpk5Zl9refg8OGyvb1FjYesmjooM7WPUfct/oczrDTd4EvNLBscV4SZv5C0NUYZ9VJvjepe/qKpd2rM=|Chương 1821: Gieo gió gặt bão;m4S3NlZM3Xu0YcCo+SLRmkiEHUt+vQVmWeDmsQ7SJkEgT4PIdSv3d4l5zRgohhrgyrpIZb0p5JWilPWQMnc9K/Kn4cVwn4AR0IjrLF/UuhONBsfMU91YNI26ZnWZWHZABbGtg2OHZwQQmZK84KtRP93fJd+ctnkCUpoiKQZ7Sok=|Chương 1822: Xé nát Hắc Phong Lão Yêu;EN0fav+20hJ9mGydDBJpkTVftSVJlfGUaGidvnmLWd/KNcUtJLbGIzzciiq3oyULNOJpavYFvS2Q0916kb6wqPv8tdOeIn5OJ8qk6KxTpkCIJeud5LjxMXq3de6AUYwpSVyFVJXGNLmDQlBstIGPHhuSuTjwRGWAYgL/nt+/Z80=|Chương 1823: Chấn động phỉ thúy thành;db/YvkmW2REnafijgO5pZKzUxfpyAnPb8hF1kcXeHPmweRXYianGjp2/MD+zYC76B7PAjDL1ZOR8MFRTGhqrx1C546XPfY5rTbE+lfftaYXY/1mrXBO48rHp9kbEvYqGbXZvjjsTkSK8YggBxrbTRFmCJ+f/ZBoo00kLugraEPw=|Chương 1824: Phỉ thúy người;dbciofWTXoQGc9TmW9QKQGHmyFRjuO8M7wAPbb8V9LBc4uIpgQZpUHY8UtoLbClxor2xVQbPaVWdUzOqRLAC4Wi3ONbp79EvTIC7q5v+DMb1ShTI6D2Ht9t5IFDAwKXOtsbf3q5VHiLpV8FjexkAAJSAo0tKshK9eBLkCTdAE5U=|Chương 1825: Hắc trùng lão tổ;+70AVEv2UH8tDQBgah++WRTjXBMirnqBRCXVyimVhXBJLfDhTQf6PBd5v478XLJ7SX5NekGrN3KDcabeuCt+fjcvLtnnQvYoz5pPVK42N2kkgjbIkuuV0hWqU0xrbGM0MOrc8jdceDF1975KTHy0dXmOP1TKafmCk5ohRFAc95Y=|Chương 1826: Thành chủ yến hội;1otIDkJgZ2DdVNsho7ZZTgmM7mNkHW9PxCUQEWiznOR6D+APW6ybwzL8cuqDXaO/dQsKqaslR4fIncoknoWXaiW/eD8qjW+meMg4VR9p0bUR+OBM+K2gSA1czpn1aeiKLPsTeVUNmfjCC2de8TgZyI0+CTFRRFk7M4676AheUNs=|Chương 1827: Chấn nhiếp Quần Yêu;NyTP0TtnrofR+XF+LkPdonUzE4zA7ydbs6fcpCUVZW5wPyk4Rk1pT81XvH6rFAPQJm0kPQ64ntB9tShkBgjpsqRNjMAfb5PFEbEHubvM0l4ldcYV7RUDwe5pdVJOZUSeAND0gjEX5cHhZOvKEnyL8kXIyaG4RdQ+J7q1UVv0BFc=|Chương 1828: Cả hai cùng có lợi;gZb2jdbIW+UHQdwsTVpwzJ6uuirRFCs2tjdmY+7pc2GamkSZJ+xO2HOkEarmkw1Wr2OL/YYR0aZ4cSWIkq+HcrtRQZYX6ZBZPZUvMWyQBIc3PYadEd8x52jAwUnmdGhBCpRmlv2bnVmura0zJC0c4K7F2pBZIL9SmUsyHigNmIU=|Chương 1829: Trùng Sào xuất thế;Lgep0fcSIZu121s2fCe0d0Sb7KdR/Pixn9KqllOc0Nq4u3tJxkrzTGoAQOJ/heJhpPRIJz5C/d8+ASaneEZtD866a1ReI5AtgD6RL7CEV/JgV8RbGIs0stLCcGJh6A6/8r35yZxbgH275Uw9h3xpfVp2a/YMkr+0tq2pY4gwGgM=|Chương 1830: Bạo Phong Thành thiếu chủ;laAFUeIQdTCLH+5RZJ3P2h89qynJ4BudflIP+IGPOpD+sGX1BF4GhOkHKY5EObywhvBunPXYuTWCb+rfsYfHeMbh/Jg6/AozW4TNcfo/HvSY7y6cvQFLU+pmFoESKdFTb0DXhx1QQ5KmQ+LF97X7wTmJhaIjSa3dbt7fOJ3dXJM=|Chương 1831: Vô vọng chi tai;1Mi3QwOEd2S4qeK3qFWmj5acNypKrwLzqCg138sizpDEwK1DrgYMoyzWfcULgh2FuIApz3J+l1LzAn5svc4rI8SQ+mPmFfvvqDL/+HgI/cRht+gGAODdtq7Y1Zitku2ob4t/TIPuX5bojmQCZitOnOJw9MfSNheSanN6/n0XIGE=|Chương 1832: Phong yêu thân thể;Yza4hZ1ERBtQ9rXw/HBLvvXNhnG08Nb8dXyk23X6q4/MIAkBRJEmg6U0fB1VdhTMEhjyhY4pWxe9bEAdlU2ZQBPK/5K4srrm95Yfj9AtE40XwzH5mT8St7TeUwFAXWbcPBmjURzU+zpuQDgg9o+UGJm3ofzdOzUhylJiWqk7l/E=|Chương 1833: Ẩn nặc phong;SDZwd4PAkor5/Xda1ifumQtwWTqZjR0QV5JzE/dY4Dnq6wmjnGS5me7cP+wJh4uK2C7q6ebKsQ16a+zRy6Uo+y/OI3zgmQXdWxDVEd7yWae+YmHxLaXyyhtXaHsF+aGUFZ6lymhp75GFb8hZqv2aYgDtvyJb9RBMJHGxSiyZrXM=|Chương 1834: Tiến vào;T399UkxPve/vf7AsiqzYUjlnhR9CnOAI88XG/iof2z+soWdGU1Pyf1kRh9aJ068hre/aAoM/kmiQF4Rf76/I3dZruqB7a97CydTceTj0J2O4Gqhhbadh+HvikOwnDu2/m0QmHL6XUAkkg7k+i24cbXBCjCeTYIN/4P59hLkFhns=|Chương 1835: Thỏ khôn có ba hang;cDZr/7fBFnD1YwP/0p5k2y3+b+lkDv4nW+8cIBZrp6JKagzoxPxeW7TqoMhXeK0dwzfuW2JexUd6hLRZ6RsxiKSGp7E791hdqVSYxO3R4UEhvkHDlBT47ckcgL2FKO/QirZLvi4u5Dy8xQvArP3D58A05ecrIbbmcJYNNYrva/g=|Chương 1836: Bất mãn;Kg9epFeApWOM4AGx4xeavGl9XvW+SN36nO9bgGFRoi+g4BtC4CMaP8LZwAVh1HKNoXtZmbCiGJlADaE2zQDepQfATlqV2fQOoLs0At2GZWwvcb7NAEDZxH/dIl5kJgMeZgpU6yKy7OgPPN0D+S3ekUR06Ul987pWmxB2AuaWKy0=|Chương 1837: Hơn ngàn trứng trùng;Ittf3y2MFiHeo1TGbrHngnuMZJe2VrZtmIt0SeIyB5WH9LCifsrKO7Fwnyj8csuzBKP3mwJf9al0+dzK3aRtLNKj1M9qz+U6xm2JT5yEIjOvj1dEWm/2TVIE1/cDLE2QiGyBU/cRRg4J+v1ktC2MO6icE97eQgKUCdN/rhsOj/o=|Chương 1838: Vương Trùng;zmM1JVJf20iGK3/KqYw8R8EvYW1tXwa260DSI5WaPz/Ze1Xyfsad52EkkU7lc9nPRzRK5ktRyqr/Q6/1Rh/BpiOmPdHASGOo2wmyX24pMUHgHq1dpOz4VrwM/KVD1qsS5CV9Gmvigy4/x4t8k7Cff/ezAKR8q1mUC2qjecCw+N8=|Chương 1839: Cho ta cái mặt mũi;yltedZklSXGlm0Xn/tLMG+T9iECDKOaWnN+vgA/eT8eGxXV4YeHb2TGuYeed0nvutR9ex22K7I9krcx6VkrYTosl6iKOutuBWPe3fnxvYFLTVJ+NPa2tvbhaoz27rt8Bsuwv636yfVHymiwhxRuNiL+heUZE4Qz58hKseZKLW4Y=|Chương 1840: Tiểu hình Trùng Sào;oRaeYkCBlaQ2kRNuiL+kC8/bPDEJQ9TclT4TPC/PjmIxcLjF/iBMKMGWDTaNRYiKtJJWhsSX1Wx3h5DaBH4YK0GDLah0m5OHr20xYRz4IYitWJiEumHH3sOpMq2kAqzn9tTLC4alQEt90ccjqAVSvN7op6C2Kj+UGP+BooZOjT4=|Chương 1841: Không cho phép đi;sQToU220jOYbGntpW+TDMczOXkk0yfl/uj37dAVUIVXyhIQjrlWfyDzwbKtlMAzaVa8MxX6BYrQXx8txjuRIlLgpMYIS+Oy/h+YIKk2sbySzYWaxUZXT4zPLleFBXcCIJx8O5d4y06+0XedFw+Q2m3/qMzJYyQXvS07Bxl+KuaE=|Chương 1842: Đánh đâu thắng đó;mZUQ3eCAdjMEIcc+3pDaOfYu98LuCQeaFZP1woASTYagc6n8Pt0Eu7J7VgxGJ9qn8MPQxDhvJZYfiC64yngCcEISqtjApQUjOP/7t4sMRWrEQORa73QPeTZkVEKtHO4Rs9OmqpaM10BoKb8ossia55Ox1kYIq6emYLPRtS+B1jc=|Chương 1843: Tam thiên tinh không viêm;FRw5dcxmSs/0aYD46NXE3gDCBxP6ireZAPCdy+y8mVmyhnORb/KtRh28fP0P+2TEGe9xGqgLMf9V0MSzR/CrQVmWkReN79uXhMlR9f8Dbx86Zo3Kv/ckpZeY11Yl5RZr/0E122oBjldN+O8+IDIICorS/MJU/ZIl0OZYTeVrlLM=|Chương 1844: Nhân Khí Hợp Nhất;cPIvAw3TQlWvcfyjrQMcgBU5iGaBVtygSkCt7DG1oYnMUbEGRL1/2RTqRkVU1yIkLY1dR2JX3wZ6LoUfPTHeihnQaFfuxiUX2PlfKl4ac7TNkurUG/hENFllZCnr3LCNww9oHN//XXzRQwBvbaT57iU5I+vkHQFBTdRFdBXq5+c=|Chương 1845: Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ;QOMjNNIXbNbe6x5OoZ0vu4f8vjhwh0v+CYZI9CLyTana/FMPM41J1RxjMnh9MVePknjbhoVvupfbSZYP1ksSZ5/0VK8j7UMCYEcbOwQyuNDQzgGlQ6A6wqgAJhuLx/z5mEOdsonql4Jv7tlt02qFjnlHdclsqjV7yz4YVDe4ig8=|Chương 1846: Lực Kình Vương chết!;LNMpkVvh/t6zW0CsA1dYqH2ufXYh6UnkfzeWDA04elXj1p8kFKBryZkHsp9faBzeVbvApulQsexGr9qQrbzIsdWojZez2yKe37l4knL+DyA6D7FZjOopULhKmIQQPwY5qVs5r+JZoHxVOM7jdJbXSoRZK/Lb0PJ3QkPMLnzjM2I=|Chương 1847: Liên tiếp vẫn lạc;4iLDUSl7GtdxnaztF2uLoN9YSVJkRqZ5CFo1gr4Cv6qT9PYL4uX2Hlbpf0WBhpW+66b3yMv+qrr6r6jRIG9id/E6A264wZKvMiMCN81qqsxCQjtRT/FsH6V4raDqNCsWi2R2ciJCGxclMxiu2cyGHEd0bK8R9O1oiszyLI5Fr2A=|Chương 1848: Còn có thể lại cứu một chút;kIweGGvKjUZIxvuv84aENc7yCL0p3DdndHIHBbFIpHv0h8eibOSWyiAUgl50SXH/1FvOfgxylwWXzuwEsug6sxj+PDNo0oQGix+6E+Wl/CYZGlLrVobePcX93AxBQZZZTh8Ta3k5Xkbr6aGaahSW60iJBbiYjxLMvYF59TswLtI=|Chương 1849: Phong ngọc cầu;nbkRoChLY6krjR/2fSqKdTIrYkrHy8ppZw23rNjStG8gWxed6OkWWfViWWDn8yehd5nnyu6b8P6WJLYUEEF0jut3gSnONb2jkYVrtGUHlsgPty4uAsmrZV2TIILHG1Wgow5lLDQ9EXRIxNKH8lmuEaw6x5E7E6nx+MRUuNf3eMo=|Chương 1850: Phụ thuộc chủng tộc;2HMfDxC9/xlqqU6uMWk5FQdc90DN86NYHT74mZKGjKCaqm8mCv0mYRUKd8h83dkPkbQwi2F+ED7NwE+tRzfcmQwk3ddY8L/nhYJiiomBseXYrX8woVnGSHIx+g1Hicjq7PYnbEqZNxINuJ0pGLw/KGtsj8G1YeQ8fuaEjLMmYcI=|Chương 1851: Chấn động Yêu Giới;0Mx3lAvAQUk3uydlFV0p/PWLpmdTqCvHeqsPe5cuvCazPdXcxjlrGPb03t2GLyEtpYV+5isZY7igg0+5U5lY9lz35PW3ITh8Vx2OsyuUjDgftwkH0pUeO+34vausubMMQNSzRrDVkS3MTxJ/Y0FJ5qLIp9nG8LVxaFvw9CUxiDU=|Chương 1852: Không đội trời chung;dIBAyIacYNon39SZ3Mim7d41MwM/iVUI3YP4Vq8pyuUeJarl91fzO5iE6ncr0kZrp9eIdZGWnvszQ8Q/QydNnVyN80vJLFHWvav6zCqM7OQ78EAk5VTWgfvkuFPiW1+6J8nNsGyuB+/JUOiQH+w8Ck8QaBRRMEUgUr4zmWa/g8c=|Chương 1853: Linh hồn kết tinh;kgBNER1W6QCaH12VCI/S6syUdk5hhQaqtNPk6b69wGZASIzIM5pMKTdOFVP79IDyJiieZEOfuMGC3hLpRwOfl96BN+hw4O1s0Ph8geuL9skwbYLnI2SnQrghP6v6W/QTnmOJENNJpIvrIo8FVHRzGXpA+qt/DLqD+NESJlvvtuc=|Chương 1854: Vương Trùng cuối cùng sinh ra;kt9dZUW/nmNzRW3VlSxfl4UN+jtYOK7MFJnC4LbVuNySlj5cm+pSxF0CIbrJ0X8a4Oy1CRSY+KikX6AoqlXrv7PpBrNLltZF3YAD13+zO+xM7PMdnvn76YfZ3JWDiDyNYPC8r7qmSTU13lql8yZ95bPWiwkfb+7GpwCVz243YvM=|Chương 1855: Cấu trúc không gian sào huyệt;MAF+e8bGK4b2IXJSE6/SY1U9GW1C0hWBvgubtKU54d+vFuMlUL1EPsUIJ0WE6CPWC4fnwfKSm4Xxkf9ZZhnzEpBftGmw3c55wJvumpEieLfmTv/ZPlrWjOhRMCeCH/CQdTgFETsUxrtkdMvYhZCb94L6+uvcvxYe39ErB6OqbSc=|Chương 1856: Huyết mạch có thể;icYfEs4v2uLbEZVRFiPUl7XKGpgyvCHrz/LD2tBazADr2zbe8mGQFCdwhWY9FQgrvQ7a3k2rJAkxlvc/DE+bGFP7oBKwtciv1+PqhpzCeyubL1AMEclcQr9ppjQpfMG6jlOmnDi/yIsDBn2VbHwZ5YradZS1VT0VkGVfH5uUodU=|Chương 1857: Ngưng tụ Thiên Địa Pháp Tướng;odQdLvyg/8XHNKR+wuxVP4AxWTL+OzL10PYBkoNTAPvLM+b+peKZjbI0VWNfL3ZeS/PIDaV3fQEyMA75UhvoJSMdVZcgTbc+QrkPXEZIX0+XNiofv5rhnUqur3Y0/TVe4HhEw2NgKsmVmwRcpGkYlHNH60nVFMjMW4NOfrjTQrs=|Chương 1858: Thoát thai hoán cốt;lbN6Jw4pyDdTbjxPEhlVl50HMwH/FLxvOcDgflUH+oTHftZJyiNW4rPH4g+mG6+0RM7k/MpnvHfekgXTpPeroOh3wQnxUzvnutj53njxzFcM65KUFvcAMYG4HyfG9TZbDgCzFH4UhIz/cVpMj7E11PKDnhyJcH0aonFDh7r3e+M=|Chương 1859: Vô Cực Ma Cung;Yr5IJ1QuwbAA5G/pke4ZvVuMKUumIcKVE151Xzl8284nu8KFj3q1WjBZHceRTLTT75indD6dW0bFUWo8FkCHWS6vtsMzrxdo6BmM7jumaRstI02VBWiMeQd/+bVVfuKc95TbZPk2DaIHWGUmhc9Mxnf/Wd5YFp3jdUaDXfWIRAg=|Chương 1860: Chỗ nào còn có thể nhẫn;/yzo/a4tpKb02jofYl/cdWFHYX8JirrPZHWMK2JpxaNzStlJjmNujKOyZpsTtbEdtLt14w3PpIhaoEvhOP5uwa3np+bVA8c4uhfYeh8GMLTkFTkDcAqtMnuR4XAFlVbns/NKzDz7tKKteAN16sNxLUY2FG20PyRl5k361Rg0alM=|Chương 1861: Ám Hắc trầm luân công;m0bvDRf+siRpSPgDnHMMRx7HlboR4XxKjHqQan4xwyJONsLjajt5ouR/arvk+shuWsnI737LBusoANKoIxzpA1ilvCCBib+yTysxvwhGQst6CfrJD2Q0lw21ji0yKoUmIwYu9JSIagtDjuK2IoV5ktJ/6Gd1PY4BQcoviHUfMoE=|Chương 1862: Vạn Ma Phệ Hồn Trận;MWx0HZ717og0//gYBrZWEzzeXXZoVqt1GCvSPjom/xnxHQAIa7o/gtezDz5kbJaWF88byhjCPy4WZsdlEwfbB6bWrNx1lzewmWD0PNK0hzfo/ZQZQxfuN2uvSSfdxtZrRCqN9Ks4zyf6mqyvq7PLGNWS91tvJcHM/59xMKujFK4=|Chương 1863: Tuyệt đối không phải người;qKjKj/wkrjImvyMxYyU9Nno6IiJQ6Ar3zxEKyLmNTJpUJMOoyI9oAHix393HLuFL3iD2gWg5GuFNwBX/AF24qxKgkHcdsi2PcQbOxtnLFmcH0mgdI31V09xvlTPiw2BVyoukmtTrbYHWTeIB0SIS/HUICsxKJOYQt24Mw9tg4EE=|Chương 1864: Đều tru sát!;EE5MLfZp34wnstRkWZOa0MKLjxGSyqjMuIrKxx3iQZI+mDloh6tAoCSLoD5F5GeSQImlLvjBJSHDKheLuI/iN7eiWWCN8pcpfNNrO5wjSJDAunHyUg6LOxijO1yqMFb/giFZDm21otW/b+BUmS54qEqbGiN+bQw0KMQ1pQjDm50=|Chương 1865: Nhân Tộc Thánh Địa;YIzR+HeOfoElrIsqbD6/zalMyPNgnIkRpwuMt/qEnOOraV33M2+bMZrQrk4aPzCQffWRh8wyCzQ/apeqEOzIUciPNh1ATh/mhJ8ptEZZqwCyUmowuGHHpEEe4/TeSSggjnJcFPB3xNHZZAsLlOqOzp1/d+we4P2I7R3arOFrE7k=|Chương 1866: Vạn tộc tranh bá khu;cSeWv62TAO0hzSYicQEXAAXwP59+9a4VkuKsjyw5xE3b8omYeS1iVllfrrFbzpPwQIa/NSPoeX9odVH4Ub/DRajcGfAQQ8GpIhAiXWB2DUREvnPc0b5LPM2Sb+n5WXLx2JGkI833gW5Xk9vIg3GbYX+8MO9k6LIarNfv4vyn+g4=|Chương 1867: Thái Sơ Thánh Địa đệ tử;vrm269ACC0ZFc4jkOdrqQ4Gi0GwDuzj+6rY9tpUc+sd9GvInptK3Iw3LDbDOYBfskqzc4NAVlXV7t0xDtQiBpwrNmUUlLYfWMqCKunEnJ8ctqb3ngvMtZl4u4XHJ1hIW8gg37UgBcaVvVeSBc3AVJ2BLhlxCxauyorGl4E4pOgg=|Chương 1868: Đối chọi gay gắt;JUpED7ui1WL3SDiNzPZqV2Wrqafn14TyS4utOwhz77kWjBG2uGvGbAyOmKgBG4JnPCCPfxgoYhGv8pJixkUKnr3/S6CI7jfvYXakhDqoiMnKDjpUXkRG4qgOUt/1A5ZMRuY35CxHeziMfc+KLns2r8h5l7AWCxxAsvTYAun4cAY=|Chương 1869: Thủy Hóa Hạ Bình? !;W4lv+qwZlLtndCBfUSMxD5NDANGOqK/1D4Aivb79bL7yzRnQawsYG66n7eXbhLgBHa13WFnQqrWrPG6avNYoVnEd8xAvOWbjDeeufgXZj9yO2iswTu/XU1UNjTjfH7OpDxyP1n8q5cDHw0wquD0UqeT/p2dvknu6Ee6+V3v79Ak=|Chương 1870: Đây là múa búa trước cửa Lỗ Ban!;B58zC1zTU6l01ub06+eyAc7JiBKS0Q43YqqVkF1GPx3KeYP3M0YlqL/4Zf7B9lwwlsH2+DWBCNv46vB1g3r3xMhjDowaVJUi9kg8FC/hSVqU9Qv7KjMJ0UMVvmnWN/w1XYsjhVFbVNK9wdxzfwqjPYqw3k2Cx8gsaMsdjtE8mlg=|Chương 1871: Ai mới là khắc tinh;4ZISu9+uGD4xAuxDiG22eGHM9CKmE9oEUk2PM5PvEEsSyHImIR6/HsBYSstJcN1iDlHTg4et+rufpT4z9Xyc5J78ilMJFxN0G8D6jj2lv4IbLCaXBOVHaSW8mDNwYyXgmnLEWKevHtuTC6qfSa/S4sujrLtyMMZ0FufGhBW/ihc=|Chương 1872: Bị kéo hắc;jG9xnFSQnJjzlTN06HG7FOXL4rh51Ormxt5bJuPA4YWPPmd24L3uzybcm6i+8q5kyG3gj09XX2UNWaY9KgFBSI/WzLnNjg5GE9tOO0khIZ32JVENdKtpzqPI7pZSk/B1/b29CYv3UjXRZxJmYWrFqd67kljppXKoRhh2KYEL9zo=|Chương 1873: Các phương phản ứng;jTO4ttO4aAtghRqxxSIHvn+PMucidZNcz9+BqQocxlYH/cOsekBjl1XG3brOMhwyQfnmybjvcVbywHg+U3QvEip5OHRJ9IW/6ou0wEeTK7/8cHWeWD9pG85yMFxl9cZ/3fOJcVoiFKG5R793XXcjIlA8SJCQ+SMN3VXcA3wOM5c=|Chương 1874: Tiến bộ;wDYXjWHhob7uBJ6gm+/d/q2jWXcemSKR+Xh3OHej0hV/zAoSwsSxKbFM94uypOtYimVX/Z+vw1ta+ObbV6SDqwHq4VW1I1a+jdRmgVjsz6xAAIDwdNrHf79nA8b5m/yFAZzrfa0RVhEPpmALD9QU6Lc/YtLRQFnnpo+XDRpY744=|Chương 1875: Nó là nhân sinh!;TPpyz+aa6CQN0/3tzyJhRH+gcs/Lm0ag59AHvu2Y6C6ibjxSQwA3NUiWHmna0VUI+6OdEYeGXY1o47nAPwe3qZ5hKZBn2NiGC3nnQzLQdAHiFzCBH210jGCuo5cmKZqV2Bv2FP9JZ6N2+WvnWF0dWKGy7TgzcxOyLgQBfmXd504=|Chương 1876: Nạp tiền liền có thể mạnh lên;iFIAhKKrGZKLMkb0atkY601ssSnnF7POpEJLrsg9F++ITLcRYOIKHHgLE1d9/2DnZ8EjqKZCpnbatAA34QoUjRvmG7cxe1sPBQJYEEdVhONZFPOMZvpS3LzJXpMv12iHzi+C7u9Cdh5eGGDFaifLBBZL7KSI7F8hA5sebsZ8agE=|Chương 1877: Tạo Hóa Đan;ZTdE406SB9gWUzPhvxZaQotq1fNqur0MVscKdF1AUDPCRx1wLZSf49C/vhIhncSZTARoug7op+O7Cuchm6lUs64AlYbbzseT4n/W3qBXDtOeRQXRNf5vOeUgYEHxCcmk/9Ilm7rs6HX2C90VdLdHJZkuGbKIDc6qn2zfjw8Dx7Q=|Chương 1878: Đại lục toái phiến;hPXoSP+xHYsQpsh5d8lNoE9+EUmeEzM+RKKgmpmwbrxBYQ+CzsXDF2060+4nIlAajDOFEhk+Tud7k7/XtHo/79vtzYAigtuE+UVxYFj2VtIcZxuy1nJvCzZpHZPSmnoVoA6XK+F07wdXh0QWiqvEG+6SOu+JtpJ4Ib8T+pTcOKg=|Chương 1879: Sông Viêm mặt trời trận;G459ieM74eFOEGpanTo4eqPoOGKVR6KiINwC8v97+UkuFScIcFSy8zCLWvmzceqRG2R13376g+VO19vOA2QBXfhZ7Ms4tMUwkihpjvL9NH95PJCf9ah7OzrQRKoD4Tbi3Tm2ER9nDttXE7Q1I+c24G8sABYXGViDkR/8P893ezE=|Chương 1880: Ba ngàn Vân Lôi động;Cw7+62Qbs00Ijya4gEUwbJ0yfa9/q6NkHkME1Sh163a1ldYlHvLO7wO3+CzrUxysQjkTe6irfpn9PxMjorkTfwezguUtWI235RTPnOQQKEJWQMdkng5bDr0tilvuhgu2/DFPGxxw5IP4xADX6djTrMz+qqKrK+TwcPo3Y1bthnU=|Chương 1881: Hắc Ám Điện Đường đệ tử;vIMuxnwCY2gSSkRBSDRPCHZcJzi8+QFlDWFMslcv8Qu7O6LRjlLhg8Clvj0IGStd5TWfHKxpuWf0fuswenxWok48AyJQSavLhEZu0YIIgllS7kiiK8SeLQo6q/nK47HJgq93xExaKnSbsLsDQywBCXdVr9GCfBu6NzXFh2D0V/4=|Chương 1882: Chưởng Trung Phật Quốc!;SxHFLBlygIIkFpog5KDBtQULAC8cGCXmNYYg8IQATloaLr+HVQ5yuL15gHAYAKq3u+2AL0tO+rHMS41qPyU+U7TIPTHjHc1byvH3gvlZldVep7PrfXQyxDJU40m/XOFjnNkR1Ctr5UG0pV0dt5UE2XJl4kWyj8i621CQFL5QMw8=|Chương 1883: Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận;qMztdLTwMdQhWjoZ6j8Tv+aNhdvnKXW1QiyJo65T3J+t/HXceElYfBfGahcfpGhCImWi9elZW4fSuY0d29JLqZJryJMn60wcIC7zSUiYH7hTPp5hxp1AUVjsIAiFVpVFUilgtWc2NROIZQK7Y4WvKeWNNij9swX07TBOUYf6JAI=|Chương 1884: Thương vong hơn phân nửa;INE9hAHFTTt/GGh3ZusmD6XOWTtJNRQLn5R00KFQYdx3H+dzwakzpJDa57/QyN//BOmuCMw9Mm2kkonuy19Jf1xGJ7iX3C2Uuy5s1ZnuHRNHbwkWZQ1bsqaw9FYA2nARu2wEgbE8+a1rm1hsuOrr1bm1aUaqu16HLHPAzw4FAxg=|Chương 1885: Bỏ đá xuống giếng;A0GtfWZh2R6mzC8+t1/YOVSKKQfxL+VYPtdevJIIapbQ5j9IIvXPVoyoWym5EgQO2HJXFEmwzxw6jtqcAtot9UZ5uyVGlfXgSfR7Pp61fXss6HiTu8yucI6B28MeNWTYBJdPUy7CsQX8U4bl907G36p0yG+vUEbWRyT4spRM0t0=|Chương 1886: Mạnh mẽ đâm tới;eiTlQuwGRKbkQoVCoe2Ozu/WKWo9jPdHUaJRl7ejWiAdC5BDpQ1Dom291p7iuQ+dZ1Qnnse147wz9NLI5Nkx/O+aNYrCjYGJ7E6iRU0/5zNsfl8asl0xReptE5wKz1AK9IWzDO6ezeSg/ImODb+HloNjK0iVf3IN6JRcYT9ryKs=|Chương 1887: Brahma Thần Hỏa luyện khí đỉnh;VZyYdl/8gaBAQWJQ4b6RJ7lX28m29XMWx+D+K8rcF2yb5JDE6jDAvPSRowS6ucyCEVqhLhZccthkyn37b0N8xbmRMeDzYQwvfsJJ+2I1ZEnfFd9HizhSUurScaOd/5OO7qNXMC/OWjgif1aGKrnLA8QSgmHBmryPbVMqfNN0E5s=|Chương 1888: Khí linh Brahma;dGs3DsIPtJcOgcTyRghGAg766hREe70XOXnye78ASrwOEw/cEgSjFv8pqb1i6ZDkVXrdq9QljGpqPcPzMF10L4R8/I6mGjb7rR9iMO4E01uMxIT8xp4OBV7DscakjjGgvfO35icxbv0RgTVYyH1uuRxCxzvdZjTllv+sEKl5HDE=|Chương 1889: Này tai họa lại xuất hiện;ZztCHmVR/ei3dibQYJlXVh+pqfZe8cM3h1VoNRmd15KOy80VsCc5qCO0B5xg4QIJoUVOEnPrhKFlTw6pjwjeHANXZohQ/dEInRcBLWKviIOWeuxMOAc55ReqFWCJwuzOkS5RqRj7jjs0YyLvd6XhZWh7v3sXaLUs101hNX8iQ/c=|Chương 1890: Brahma Thần Hỏa;zU4IUS8i7p9Va8aP7+H5/BezghYCNkHepI3YkqIzHEjFNsH9BJeTyL8+Vv7APp4lJiHTaJAbG6K7G22sdQMmxLJOlNONPpSEOFePAihk55fSCVbuYBL4G1A2OETPCcLfqshofWlvtRDVeTce/ueA2TARyuoPWOUF6dOOWfxqxPw=|Chương 1891: Huyền Hoàng thổ;D/tWvVN1P5y+N/lC2fmUK/Nu+7I+sN7gj2Pb0xQqRHeuEAbXLLeyOK3q0SxquwFVFDjeSBeTzvh9LPzQmhAyY3/PmpTFzy9JgJUsiGpAWDsQBgreYAxT2S15PFlD+LGiB4Sm43MmW0LoS7f60V3WXHFKUWZnKvNSX/W8C3rNY9Y=|Chương 1892: Đến đánh chết ta;DRet8UP2PmE0hglDTpl8PRPRIMpZrJEn5wb6oaoKcJIu7lKNUBRbf1JXnMWyhKJu8hAMiTmnBNDCzeICIvrujF3Qy0RZaXY66pn2wqRKhqgyUXoJghuAMv7CzMv4+1KYExfxsAm7VNod+NVbdjwXDdWrFJUCAdkIQd4T0wB3SB8=|Chương 1893: Dương mưu;8RxhGEcUnttH/uBle2s4ko94gehQYSwt4KtuIRtbzrxdPELLL7ed+4Il97zMd8awzCPi/42ny+MgQa9uwnFawti9+djx+1UVKkoMvI2RmiJ4VfxUV3j9AbM58c9m4q/v5VyyrtO5tVPYqdm0OE2G4revah63PZbYhnCVVVoxoq4=|Chương 1894: Bần tăng Giới Nộ;WtiLDS6pir977ws7AOUyV2IidBZnhSVXvIENQsrwO7Dim7P3b3YCnXVeed8WjXLNLLpqtrQeOdaHiSMVOqwvhO26rKN+lpui1m9jGj6+RHzVsqbfQenp+1iOfO3Ywy1F2WybFwLXPYLq9bhd9DqYaKO8tU6HJxrGsOwCTSrCfOg=|Chương 1895: Phật đều có nộ;QUhiAiee8UVyMxRiai4/MamPQ0wNa9umIRzGniYE4Dw3XMOCtrllbaMb7CcfnoX376NAG9oCjFFKtKIzbCDv9Ys40+MNiMFS3GmdKvdi6ZMD63cMFCvrXhOWG0VPxKWb7UZHIWFpDzE8bPywwJuSdsqpKOSpz8b96kt1P0QMbZs=|Chương 1896: Thái cổ di chủng tề tụ;gfhPaFq99QvE7MKdEc3UZ+WoLVMWVpFni0lpyWSE7JqM2GLin07EFM4UbSFpzuc4ZRIiAflN8BylNeJGNJQVIxAbD1t6e6b/RHgj02DILe//QNkwn3+hoW8kAXFws8hO3nSss7ddQtdCvPnBxZ9dIqEhmhZ3f7nMz9EIm0eBg4k=|Chương 1897: Thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn;HNotjpmh+XQTQiEQ3DfFOz4wepTiiv0LQD3EgMHY0u8MLhgaQBvboHNnHDdqV0dnJh2ie4QrjimqTOqepDwOpy6QtgMvLKUr6xOCFv1kTcdljfJiRKluh/3vDnYg8743yqHJ12lpUw5FiAge18WVNMdeEMl0/ezZwchsw4gRnSM=|Chương 1898: Quét sạch tứ phương;EZ94jME+0xJS0VBxD5R3ICpN1AafV1YbPBRSbAk10X2FbIt7ItVCdpoyDBIowudK+UcUoU7gSPzwWMmJk7YzmWwKh2Z2eZPO8Kjvrfzc3RWH36uCylhjf3lCUZSbp9WqLLUx8Ga8Qfp9kwifIvUK0YbPZ4q2inFqFlAfPHLyHP8=|Chương 1899: Từng cái bắt;SbYyRqwwEVMeSqJvXTtvBZE4b4AU9M3sus3GbSVgxtgUIIujHHSt+xh7/ktqjjSqN2HnXbap+9y8rZJEicyWUoLW0NnCY6mJnWcBUN2Sqwi2KL08E9xOL86fZIfLD9P4eqJhQUIdq3pZbAoL1Im9myt7D8cJX+WN3DhwpTwypc0=|Chương 1900: Quần hùng đến;rsAlP23wxk520QVp82PiIoYuY6HGzqml0VeisbaI52Fr1rz0waCGnx31jiWltUOx/w/kW4thr/u6o09McsL7vJDGYCxJ219POfnUm1LY8Qx+KLeensAmUtwZC8iLh0GBHX0nQ6l+TRPeT7sXwW+CKyD1kFsuU2BNfBeC87kATtY=|Chương 1901: Đắc tội bao nhiêu người;zdsa+YhkCb3BZXQTd4wQ72LqP7vhf9kxtJUzytocviLRrQEwe42qezMHSwwVTO9xR6W92TDLKSVduQ3Gfb0gM+ol+hko45u3a7vhXJosG8uLiTds/iu7qG/Oeuod23NsFm34krYlyJHmpcjg5dOteK8SPNPeuuKHf0WndsNfloc=|Chương 1902: Bỉ ổi vô sỉ;nQn54RfuCBdy82yySqAo3mHvZsVc7JerD7uHitL0lJW5A+fY4MQyj1x2QovNzNE+1CxOQUHTb14oWUuNEUuWiciQZOk8OyB8bWt4JM8E+bf6kvXZ7z78tLaISdgcXMS13+uHQq2deH8yc74MqJ94TxQD1KfdkzlIKveBdOK5dRQ=|Chương 1903: Nguyên Thần Bạch Cốt Kiếm;Vefa22jLgUkEVmYE0gyvv/KhM8RjE58/HhT+kHc2zpBbwupu23nH0qeIAo/3gZFTtHfnmhU5hq3Vi96c0r4hc1NxF9/5s21BeOqVC6KF/AsLDJe95HROFTeeQ1wwQFlERoJfIIgZWpXzM5jKU4MZbqGJXK5YxKfsUci0MU5psbo=|Chương 1904: Quần Ma Loạn Vũ;DaXSmrKcizBgI21UbaivVHXO+lgngyT0gOsx7yP2kUSa33Fz0Wq4qOGQnC/FSXRgdkurx4zSwQm1C3bAbCgFTe/gsoJH6uV5dWY7pP5lQ1AO7Xqri8k/BO3IMymgGDrHA+YOaoFQtXcClL5YceGLr/39YY9LnEMTluLetHG7nIE=|Chương 1905: Đóng gói mang đi;EDKKRaaS001+ABy5ef3oqZtsiH+IFrJpB5sUud/by43M+zsGge91mpKupaLLMomcbqG0xkxtDKoiAWyRsU/hVoZOlEYRWzNvkNNt5eDW0UkqQj5L046dvXMQ9fb7gBuLbdGeCTyhPYxGum/nIvNp/64w6H16kgHoEtT/8YxJvwg=|Chương 1906: Ăn xong lau sạch;sLS1ZxZa/PZjLo81gfVSEDablK8d2DwS9LteaedLusgmKoedur0BxkmDrukRlHbdNgvx4ioOfZIe0QfrSmfj9VNTAmCicn8vSOLv2qcZCvFDEAstFZnHfvJRskIXCV1febbNu/JmlBVeGVyGd9U6K/ZDzx6hwZk+rxmu9miMLBU=|Chương 1907: Tiếng xấu chấn vũ trụ;vL1h5HiulKlWrQMDolQCOck0Z67hCIVM2h95K1vUafYCZnRhPKvUgpOpIXEmcAXjSuaBlQoxcJ34vSOyDFrAlL+BGoAKyidSkalHcxVYDz22lT8IbOQ5Xav2hyZuHRJmASRR6llfNPoeB5izoeuGEAlLm+n/oXBzygYVL7vzWTs=|Chương 1908: Pháp Tướng cảnh trung kỳ;HKwSI7upvTEcPQk6DLueVEC4dSQpNGmP15NWcUcb+mZF6FCs1Bhc2YM3YqODpuZ/qfIHjSaAmm+uaPqwST0aWUBZkNv60X50gcl+zMfjzUd7M8T2Dqcs+E/7jxGj+iqNwcO/dBzjPpcFVhLM1L4P/G7Jd+4vv9W/YU2eDD9rtKM=|Chương 1909: Đấu giá;XhiID9kTEKdixRmLkmRQWWuw4wPWONzFDyyHXFHcM93KwQzjiJsQEYTmDNRt4VNKSl1g6V+mIbaIe5EyTs4ICKw1L0eDY+DzXC0IEYdlo99j4taoXHcb4LjbZ7JeXOw3ivbh7W1iUxliMYSsnM1AI+5eZu8nJjaZ61XDEQMyf3w=|Chương 1910: Miễn phí cũng đừng;VsBtjVZe06eSXsN006sLZl2DDuTbj3ohMbwdRPFWudCAIXiEScg8WMp8yosyA+wynDC30E0rrG8x3OSQ39Zh0yHTV2eWxEUhtFNFcO6qwl4KsLVBzE0GyJJB8F3j81N1Fc8KsTWnqdYy5QYHU1xQbl90+y2vQmYwtc2KEPI1Uhc=|Chương 1911: Bồi dưỡng Nhân Sâm Quả Thụ;oQpqmYMQHvc5BKfMY0G+B3ZXjs0hF/vt1QN563NN/CkufNCte/KRxTMkQA7OvHf1fWrWqR88B4pkhFcubogppca671K6ZfDDj3h7hpuGRpUfAdYjn8d7Q68qJjxzWH7fiK42UhcB5WIKzlauJSh2nJ3696BYnaFWsA83fjqR51c=|Chương 1912: Đại Hoang Cổ Lô;KnyNCZvjEr/PYH4HiTtmlh6ku0KUU8nn4FCtGHTdRSo4Do1wIM5Dv6qYXDejgB0EXZi2fbSe0CpBWu4D4Iwmy33wUfaCXflEGsTquLOSv9soqLCS72/DYdCFQhVOXCz/jw8Kiv5PNOF/EcNFUMjWi98/xWxnHx3j6byb5j5lV54=|Chương 1913: Va chạm liền chết!;KMKwC2wSiN4WQdl0kR0ycdepEymjLO/SetyyLHLaboApRtbT78rY90CGac1T2Hif7vmnd8LjKLjTV2+d6864MfNwwYviYb8zWkOtEE6jc7DThmizBR8XMIcRJ0YAAaIwprNB9lfVLDdPzFXuqR6l502DsbBsHMEiAey4+5jfoPE=|Chương 1914: Như bắt Tiểu Kê đồng dạng;V5CsBa8cxJ0UCA32BgkWsuYz4ddv47g6nGA1Qwbxwmo+oMphf3ldwqlof2L4SkynN4CB10jAf9q2AIs3LbTBEQ1ycNSHfBvNJeijipkNEaA1BftmgozGy7K3XqSeHuWf2z1zzYPurkT0Zv/DhF2fCd92Xnbve2yNX3PTx0W8i5U=|Chương 1915: Tất cả đều muốn;QYDqmwYF+48gIjDqcECXH81NvSExWgtVU96OwTxwV/UNwlLv5sn77X6dBjmtG2u0nw1EOeHEk+SUuvza7Rg3cKKHJqtKYUfCFgbKC/4okxYNjQnBG6wIfSVeittpSeM1VTTbZ5ZOI8n3ODLMSArgFp7nCviB5ujWNrjNFxQbswc=|Chương 1916: Ngỗng qua nhổ lông;nAtmjuX9ypjt7UV14yRU8mHCvieq9aVuDgp3FWYS+3l3CPiXPpzuJmM5K1XgSm+6vMuSkzws1vUUoRrYcCu45/4rf1eAfmIYXYRbw5K1mS4sK+7BCjemEweHzkRfbuaKj2+rlrcRJDy79dN3Al9eNnrAmfAlacBOhdenjJI06+I=|Chương 1917: Tạo Hóa Đan xuất hiện;MLHaVwQNYKPM85Fder/HDz3yWulEaoeLBD+jVHHb1ht5r69HGKxAZtdhvRljK3XQ/lSH3+drpqtiyqkMFBlGJon4vcNaJC7G5YdqTgxDAyIt/ZRjSB2OKD3pfpKOQoKhoU8gAEvQJHTydDPPf2Vs31vLzzh/XPdXo2IvDHC+dl8=|Chương 1918: Người nào không có Thánh Khí;7XjdRBnrqx7SFgF7DBhheCatHuUwq1Q3vJxEnDTtstIm/6Jkgm3WP/Mg587qtb93FMMoioGCUyG8y6W6Je4GUcG8Z5bwBhzvd08ti6rA+mFiZl3XwiD2av0Rc5W9yUAKAw03oitE7KKtDnbH64vwzR/ELIszdrf0pmIcVpzMNw4=|Chương 1919: Vinh diệu quyền trượng;cW7xaXvw6gPNHaD7qUdlk4KHguX2lUzs+sl1ItXXoveDj9KxGQb8eSKjvs8A0eRwvJmYIoqVWFfibHLIMmgTiHn3W1vtWa419JBblCqAGY6auwL1hOudzUIyPpeFEBcxdxsLNuVWus88+MdRRc4ObK9VN5zfY/hpHNfFk/Vcdg4=|Chương 1920: Ngươi làm sao dám đoạt;OAnnYRh04M0H9xJkR+Dzag9fHUi14yx2kPuRRh1XxeYkHLcTcfLIc0w+pBOqrv8X4w49K58snJQwXbVuPogrrdimpT6arGSjWxSQEOQ3O7gu+GTrsH78pagaTYe9urjqhnzOMmZpvWtHoXVlN9/Mn57S3bGtzX/VUDi5ZAufJe8=|Chương 1921: Đan dược có độc;sZSOrauKhOce1eUTMO19HOkR0j+IlaDChIzGVuM0+t0c8tkbm7V5gf5xySm615XlsW3zsWsqWF8ZNkAeLCNFeByXUFrjli/btsIryOvLFliDogNObm1cSehpsZUzjtaMFD5Px1bJj3Gn6CHulOmWHOP8bj16lgY0HaPT1VOlPeU=|Chương 1922: Hằng Cổ âm mưu;HUXOpN8tcX32BF3GSQC1S6uGmdyddV8WL6n4xz4JRk9Z0b6WNkq4m/aod9vZYCUHIc/HyRKui1wvts1nbUPfu9rLvlp5nfGsnDiuZRdkXrIvseZBYSo5DabnqrzsVFvkGoLtuqYSpaJAJRozuKUQxAvTKdWk+bbRNvfwhJ2Qrp4=|Chương 1923: Luyện hóa Thánh Khí;9X5YHgVq2kZ9NAJFwFY/jbzGQdyyz/IWc3Uj7na0hgxZD7fEJ7k1gq7Bi5Pwb3C3paO54Oo7m9lX3HOT5EMWQDg9vyIuYteL5u+jVzTgz2/U0wLilqDplvKVyNgw1gwqnJvqDJJqVdewCjDWplnBGyTnKW8xTJfRGq/X5Xb4T24=|Chương 1924: Cao cấp thành;L22pw8tDbqWd06koC9hPfTIsdqJ6RZZWa3/1jhMT3DvPW2c82JCixWkisMvWcdfhdLmDDWqFscF2qo1DrJJqdCAa7pCzhKynsxz7Vkb3YERyMZYWRCPnJIG2PGbtmPLWYuNJ6jUadcgmvg6h5LsXRERX3okJnJPs81X6vxSQ8XE=|Chương 1925: Đại năng tụ tập;f2EKKRKXoR59uMso+G2cmNlXgrE6tjrPxO/59nX7MWwZPIJT9cT9uU6SY3DXvr2w30IZxivFIO7ZmkIlQv9/gKXRHck9Ol8QIO5zIrWRlqUndKEXDyhFBbFiwavxA9UCCtMwSPuJtfE/P6CRF6xljzyVxEuKHHMmpbj8FUj3Qxs=|Chương 1926: Giá quy định;A7ByajEoZ0jUcR58t224mDSSAmhNpZS7u6zPTrq9Q/TcdAp+tCdMXzJ31MGKcCyMXIb+rNkLcHPV1REudBCByN8FBhcLplQ0bhpCNjJ+SvgcvD71F8RyQ+oNiu/N2k3Qlgp0Fcdp+vRTXY7D/gWuOfUY/kFpZUt6C1GF1eECn70=|Chương 1927: Ước ao ghen tị;yq15pJUIAcQ5KSTPieBfYmiSYdBWZVY6gYHdPMfhFfYInwEwkDjeOO7soeSMFj0G33WiO9YgD5G5E8pyGa/kMl/4PAQNNXC97YM/q9udJiipSaN2uJuAzjkEpNWeAUd8XpA1c+NfCIzuXAXsrwN4yQqpqQ9WxRJJXBwtpomFxEM=|Chương 1928: Rời đi chư thiên tạo hóa đồ;O0v3b+AHKTjoGX4aCPEJ89lFapLohEsWLCPbwwPkfCmZfdiga/FF0863qfDWLG4CF48QSzZiG0M18d2VeGGG5H9G/ufrEPVbfQkmbpTqAaW/EIKaYc+0rNWpssa0myq8zcG6MF5icXfXMUWSkZoWGdYjxgky523qUCnEYGas9Tk=|Chương 1929: Thái Cổ liên minh tức giận;jDMpkNxnwCODBOPhBgObYS8d4p9RcD1tRZyQ0QkY6XgDbTd0ut5GaGAmlZuYuBNconoK5Q2F7dqriVtyaYz/MPzA/epES6O5VVKSMvJIS8Klmfqct38lwWiNhYsPWlgJ7LubnGEOIOB0hLlR4rlp/AXyT4pRhwSTzjqLOkFfg1o=|Chương 1930: Thời gian quay lại;wtU9etw/HF0PvAB+M3O0oy/riAmLmOorAVzzUFydIipA2Rda0XmiCLm8bG+GhMbZpB/gnMg3PJMnqsaSaLVMiSgk+993FYfJ5oS18sqDWQsmFKAW5BxjgMNbwxSRkU9jEs26bF30Nhsx0fCnQsIhIvt5285FsbIbk31BbovmQWg=|Chương 1931: Không phải manh mới;7+ofbcoB+3tIJMEDotAKJ+jJQ4UeBhAaCoRtcPu5rRdA4w7be5WCjOxMx2Dy4qMVHAURpk5vQhxNQr6ZBVkg3AQcvAST6jkb2pZ0DTRxdtNiMdlnrsH/H/2CfDNe9776ed+kY/Gfmtlj1wM90tOEqknObzvPMVmohBrjXyIxnbQ=|Chương 1932: Vương đạo Sát Quyền;Hnz5ZdegJWSc7GLStCgPaF/woDmySCrSStrffEYKo5IdZIwxoOzBzN3priwfh7vTIM2febxhuuYf3MBgPz72BjEsffRjzywCbZhLzM2GLjYMfrK/rUVkWF0J6FLZVVrjDERIzh2B+mO3/QSrzzOC7eGdtU8dKRfcVK5F5S65pWE=|Chương 1933: Lễ gặp mặt;cDWx0JraEzHMVBrbBFYqi8ArsxOy6LUb6PfiihPlfKkGPtFfJmqmSn3rJXyHYdRsuMFA9YynlXkWYByS5skduq5ZbcirLl3MTGMEBW1EingkOd0dKJ/pkuijGTI+u6QPKjMzBucyMClarOLbl3IyX1dSo5LEjizTSajLpWoLggw=|Chương 1934: Luyện hóa Phượng Hoàng mộc;TO3ppWJFpMRGC6DOiiFSwNzoQ4Ihf6c43/zGJF1WP/j5EoPefOd7oCGIHxXN6S4rhAhdb9/57LnPu2xq8PKYaPyG7NhQlVHJ8jt3zvrfoaU87y4jS9A2MfUDm9UGdaue1E8+nmHhSkqjPPEJSE783KD+PADhyJgAIc8k3e9bjfc=|Chương 1935: Vượt ngục;huJv6nXmCy4PUfbwj1sGG7h/STsBTN4Y4FGYPS9P6yl9p/e8QgJgG9xvt4cRg/KO2RYQRe6GyxcrXaIEyUCRKiVqim1pr27cDktFtK6ByNU+rhtLQWAl2VtBpDFYnwMCnqNPtbTcxeVlrIbu0VAJzPcwQvG9Lqm96s1XRiA3zl0=|Chương 1936: Ác nhất sinh vật;egZaUFKjS2yt6hyHPWAo4XpBgnMr3RIay00Ywj7RNKv5Jj1jmqrm/ljfJrqvkUL6M+bpBgmqHN5NJn0Hw2Q3anCO6B6T4Hj9LWJ+pTWDnh1T/qkPtNYbuaRO5eOJfGWEjsDnODs7BjWJKC6H2O/nur0DVuy4FttdaUPiHHsQ7gs=|Chương 1937: Họa vô đơn chí;oPvoHB2cA5VKW8K9PlEGrZPt8/aZ5Z++/HTYJo+KIKJ2u4/Nji5ulYSfERfCAQNSQkUwdgAkgFPU9NcCBRymULpqz9+2U11QWyKktO0FtsOaHzcpURjXdl+cbddjv7M3Q/+2sDOK3f6mh8AbkqMI2h2xMqKbBoDdLNGxKOLnvc8=|Chương 1938: Sớm biết liền không chạy;koL+pQ1Xf5tkXD/hdklZ6jxtbcAy73pcjNtjSgdygEF55V9T834FKNGw48MMPXyJlNq36SFjqGIEskeXQkKGa8mZ/0ycCn710sUPrkJa2yrUG0Jqjf1N1OtgTTbvk5vdOdQOJvEUxQPjSANUd+KioVGYc9f9vQFGWvRvL5TdBGQ=|Chương 1939: Thánh Dược vun trồng;5NDmbTjUyojp5zkqeiflz+izt1eEyVw3G5NaTv8oS4kXTKZA4wDxpvNSvaiIwuB9Ewa1c+ao9Njex3Kzr1YWNQRYsK8+Nvt4Swihn0zgGXtmB8Y0tU15Tm2PcL28LOWIIhyMMHaDItYQvBQM/mgOlWVAX+i1k4TS7/FPh1S4A+k=|Chương 1940: Siêu Cấp Thần Tượng;qOVOt6o7Gl4lZD1cCYII4njk1Tq+bS6JAZluS6uM/vBYWQ1ySsEyM6ZN7SbL2f0kE5hJ7l5uGKzoBcEmg86Db7OJqcEeVOMmRckNmpJw1vzwRpehVZNdViOrG6VDlHnvCNBMYs/0KE2c0Fc3dSjnf9zAy9qnSFdNfcvvXAUz0UA=|Chương 1941: Không có tiền qua được lấy;WnlNxyAQWQj/OsRtBGAav4LbOyG4PtiHp/Qn5/uki/78XcboVjHJcRFKNq9bWWRSfKTjSBJBTxoBbR5XPPde2uCSXcyqKa+T6IZ2IXwF5wYuH5U8SKA/z2SH0ZXUYwTO+ETeOJa6kSH1Fmg9UvfUdEu3S0q1S7Tc33BFLOpOuPk=|Chương 1942: Yêu Ma Đại Lục;enU2qMypHhRADoU3blsX3Gw+TfQL4T+RcEPGf00oKMTGc8QRV+h8qPRasO9WyxOvOE2mWUoLcGbXj3nvMPMeW5sLvc2GUDxe3n2d9QXteKrFxTtKUHaago7MIzWxy+N3rVgbM8J9AhIPh04cysRQCVzcGARNpDI9uyqg+ndh18A=|Chương 1943: Quan Sát Viên;c94+Q2lXjqwLSlrrlpG7CWN3EJk0VXucixI3WeIcD6M7FjBSdwjuLOniBpmPRrayBhBZrL9ZnjE7NgzBVRxYSjo5EIKVbkPJM66ENGGzSfNh7b2UjpjE9dG35znmuvRg1hz5kggrqqAj6bJY/MVhxW/7KJVwJPlc7NKQfdYbxPw=|Chương 1944: Yêu Ma tụ tập;gQv2bUU1ssREnV6vlx+gXBCDV0miNmrmb1pAn+CIsue1kdtOT1HM+ucidjbomtvGtN+gz3Z/zd435jycLXaPa0+hy04mQrWTKFYkslKdEVXdIauCa37yuo1Yh8W0VIV5iK2Ul8UonnBP2i8rBuSNnAvQjwIYeMAQvanbe5bWpWE=|Chương 1945: Thiên Tâm Ma;1hmO6goW4zoSGXTLzHAnSL2bfxQEj7d3SDXX8e5jJv8pcsb2/vwxV8u7SM9/Q6FYalaeCM3T6ES/bVNMoFyKCA3PyRxwma5AJ9wpQ7DSofZVEpUvxs9zjUPByeoszRDvSY0BBfDiMLtpfNkcUTEFeqiReHQ64T+7Tc7PAKW9+lo=|Chương 1946: Lấn ma quá đáng;BizkNZEH23JuTzGeDHozXAQVFSaPtEV6bzZN4QNYppqH8KKqY6q4Dj7ekDmJGQjYnCNKSfaop3KXbB1lUJenoL17gWMUfcA3h2fgRe0XliXasbKGz3AgfsQ5fe4Gk0CTZ4u7A50RS1AViEJkrelSx/GCMMusFnNMYND1iL5uZa4=|Chương 1947: Vây công;0utUzptppRtVVZmIH35qlRp4tV4+uQiKNACOV38kX7uZ5gu2k8g+6GMIhkxzwEoEx15tdDMbQAxh0Sex3WnrWwUc2lS4KTwNDLdTxaOTuATDIDmb1KyYom55wkAr/Xi+11Na6biIZvegLwbgCXSmUYdfIO3WDjaelauo1c5dBjg=|Chương 1948: Một trăm triệu khỏa;5G+/xUioehfX929pNVe+W+IfGH/JLZmpn297vbw5Gs1JkJIqyaeNxvFLmsVeHCrkBokG0d/IHOqbbUystfeQrlXDC7JJQXVjqeHYjzoAZLnuTvLucbtAQSYDaaT8XLDPo6H676Rtot24t8EE0iKmFvtyIi4gaxZ+cZhsXiQp2fo=|Chương 1949: Đỏ tươi Lôi;g+yOKj3H2q96fubBBipkzgCv/ZmbEjGUOp2s6qSjKbfHaQZ5XgrOaO/g0WEQRGcimSHFD0UFcPCSvHfvch1JfdPE0+MttY0Tht2MkP4dr3eoQvl1J/2BudtOkEEz7cPIm0+O0Q7GF0wVL/Ss2kGyWb4edWrPL2GI5EflQ6Pse4Q=|Chương 1950: Kinh động các nơi;Bgrw6OjEnYy1Jl9WP1bVGwiPgruTd4rVvp7vrn3CIB/DCiDq6pUVUWKarSezoaPQ4H4zQr/8KNTN3wWehXfXMP+u47odJyfN+7Yejw5zNrqtPM/bG0+S2N0zFXxm0mpa1k/SaJQPZyN8MeFoDNGSFjnlidljI9G+fpXchYvalpk=|Chương 1951: Tất cả mọi người là bằng hữu;Xz8gJ333NRuPsaVAAjc2szuLv20e/hM0BrMfFUCmZGokVqUmoVzJtLhpvYzJluDEzJLzBXt5V/K1tg97WNyxngr2ulc8pltJz7mnrT/czRu+EV3eHTK4d0AB1UuTgxAAObR3wePHlRoWOCJ/nc8Oeh/kCiTkmgybyr4WVm70Bx0=|Chương 1952: Chửi ầm lên;N8yQ9LfPkrhoXqlJJy1iP3qg8Kx53vUqs96wnnnxzQsQl8z4KSXjKnKWddSgSFxtwnyVEf2KxKJhwi/vWZ4EIFWCqpZD2WDRgV4i2l+/Gha8aT+N+2Z61a7qGsu5bqQsHJFL8AmHZmHoj2oJBffAnWnAUvw1yWlHbeCFeb3kARo=|Chương 1953: Cùng này nhân loại liều;VwEj5sG9yAMXsWOeRPkqO/0o3ydwA5uRlXe+agm7yQJRYhekhDguunKdGgtt5tg5oHQkIDASk5BxdFztqJ9OT7zTbQG7UZLl6BAUUoUispj9B/cSUfN88pFu8LS4whiFN5lChTnmCtqBwO7Wm7JhsK+DXW1th7IopRNn/6LH8Fg=|Chương 1954: Cửu U Ma xuất thủ;OjXURo/8WxiWfub48v8eNDMsYXMg2VdYnMyPJHv9Fe8gE6w3RsK1EK+mZ10lo748CrMonYidflshkSjIQom9bx1N42s/4lNenDXXODxDQjTEM4kuRUaRb5mJudr6gBDkaVqxgZKe6Uy7ypmQEmG+dt6+3nI7T9ypsGcdXB7FUdg=|Chương 1955: Chém giết;ia6D62lqvWqwZzN1J2jqSLan+Q5B9CPNR2LyW4uPyvrE/BRyYp24ymca5bX5bmbr+bIml7q6ZjiAw5ZUru5u7IhIWMHBx8CPAeGpKUhckUYLqRiwMHFJrLJXjE0mKYwiBol19MjF6/pAff1gDmBJj/WDTxCvNCe7nJXBbN3soHA=|Chương 1956: Minh Thần Mâu;f5xSeRbZJPzyySW6HHYSsWjf+4jgRAoZloMQU3Q5VS2YWa1o2Zkj69H/cQt4c3Ngtzyza9XxMJj88PnnyZLZgqObmTBUHJrKYeqF/7LzyePBwQTARA4xnkbrgqXAdZCPgXz/f7evGCBZo7Y4hhb3TncDZWYJyOCDMXj87tZIgb0=|Chương 1957: Đột nhiên tăng mạnh;O8F2G4QlE8pgOrJHYmwgKaRcVeqisBv1+E52bgLUU1enTDOE2CeeylrzVv3md06cwAPy7iQ9Uhv/17f+mZl75aVlhcIp++BN/YEcKTnMXmstzja5Cvs7Vh19ujdC9saXi60EANS9TIzuwPg0+9jILCHaenR+k2wsEN7ayRixeOA=|Chương 1958: Pháp Tướng cảnh hậu kỳ;95lcnBJ9rw19BNgNXojL/SLuwe1G5j33Cc3Nhw42TmsY295VGlcJfwOeluWnfWiN800fURbnUDaHlTEho03Ejhzy7o1Q7vh4mYBGYCiXP6m0T7+LUpZ/FlivEWn3X0iia8BCNJcNFU/LJd26gKK/8cPiPcAhHcUGgicYQLX+fFY=|Chương 1959: Tự tìm đường chết;pqqk+kA4Oys4+wZEJteP+/rN/iLDNcaJ4RQ/3r6MTa9G/Jl8vuRaO6AhdX+CjXob27p41dgtJOlJxLJF/sgWRjbDSK77mq/OCYQuYrRhel2Uv9yzXznAc5bLV1o7ss4Lk3joNNVujaCbKFZihYXq+fbYceTX3QGH9o4r8EvMqM0=|Chương 1960: Ma Tâm Ấn;c0eCEsbEEQvRfBhI7+vcM13tafPRCC6pRfmI9UP8U3PRJHNUtEYBRFKFZAuAC9oQAlzqlXL+g1hBNKPvsKKYGAPD31+1xScnCgaEfAHU2nGsBOE0/ahwpVRmFac9I4Rs8A2t9seF65Y5mEFwVNbOcD7d5LKDU9XNfZFeLmgTrV4=|Chương 1961: Ta là có nguyên tắc nam nhân;QIQgfV6pLOh9SHTZgsbqPttXRkz9sDENg9cZBSlLqnqBKadSt98kIWjAoCM3AHDv3yEaHb6y71xU6HcwShiTcVyELUp5T3G9KrF/b2w+XTpxGTGdv1E97QctVtUP+AzT0zh9YDGPRjmr1wxzGqRtFb6K3ilzXuByTQzsqzHr4ls=|Chương 1962: Vô pháp phản kháng;JsXVWXsTSqc4/OAGdgYY5E+yoIo0b9oWuhIZNCq5hd4KeojKcbK4ZCmlA1urX0vIzHPLhTD5p48wuBXyp4iFiJ1dhGbLowS9QjT/lDvGfuGzYGv++egd4/cJ9AyQusxk3DiUH45rYRTjzBXEe9u+zYSdor8HX1ydOntSGspO6nc=|Chương 1963: Thí luyện kết thúc;4ovltJL3o+qVm+Ki5y+hyev+fPR1ysYwOgA+kkmJPumStD/vSfgtzllCsnZi+e1mMAZ+D4Oe6JFUOqoZ039HM9YyLFH8OuO/I/MwnLrtwHYAnsxYaGtGuejlKhZCVN3qNfTl0CzakM25iUy4d6RcZb4h8cYMOU2gv0jcra34c14=|Chương 1964: Chiến tranh khí tức;Z0bHPmJDBQ599AVheA+b8wRO0tpClFnf6Ado/nvbpx3LACPn1j2S6jGyGsVUWuZCAcovryLBsLXNp5ZXswEJ1QJXxQo7UbEctMpi/yu15Bgy2tAOePm7RvANTUCz7gPgvbBPnVFh2Z2f2FC2mHWhqBbrjC/FcqT5Erj85DUmCIA=|Chương 1965: Thánh Cấp phi thuyền;OJEf9LGhrQenTvjlmhRtsEO9Z+qfJaOvFOTXYedI6RTJH4lKmruo6UkYZd0jutX4Zs1gZAjrmmY6O6aP8/JGwpFNgjED8hK1Dd+Lq3qqX05DOEOqz1YvGHwYaHSG3W9KB1EA6pSh1xLMF0RfE4GZv0UaI0eBVTfArZEaUybmplI=|Chương 1966: Trung ương Vũ Trụ kỳ lạ;JLpXRABM7v0Fx8q/CCnahVHua9/zRkC5kNAeQy2BJOxzJWy99AmL/3bVtpR9BIWfAJyU4YxnNsJ9YYykmyX9/hhMNQIwt5d1bGlM+Yi1xndW0rhrGjjx1aWsYrFgJqLS2y+27fIMpCfQf6dA3Q3O/19nWchRCQM/POMepr+QEPU=|Chương 1967: Pháp tắc đường vân;zCJZ9YA15KEdIzD8B+MrmeSMxKpHCz/bnZinyV9ud9MNFHSXnJ/vNsoxFSnH8d0Qes6KJH7Gi6iSMQNrVTHkvr/4S4gwO2jph7ENyXQOUm8+HkZTaZQCE2XzkLOj+oRnrd15cIK2sEmLzLydNJKohd90Pkk241ZsmNVSk4C1NWo=|Chương 1968: Thái Sơ thế giới;DPbMPXjcytzeQboyPQw0JdyhZmo46sj8/7PLdpMzaoNKYctuXnNKvAm9vFQRdLWvN4UHINjoOIEVdQzYPW3AIf/SyQa19WKwPBR4oddC7ozCvf+FMFPZEGrLzC3Gn1jzeM3CkKLjpj8yfuy4GTBNMYwBU1MB2n0Ins8yFEY2kKY=|Chương 1969: 50 tích phân;9RBkM5qoZBeggh+EvQeqgCCNk9lWAqRcTRL28nOT2tTjHIOuOB3fzD0IKcrs5UwuYq3n4PSlLS75yaNjQcM31wVhcWZfqm1+paR1dl4n3mzaNzFMqIdty1HWd2UDmKZo4WeVWkqjo/Fh8xX/tOyshoUNAEIAwmL55TgJRj+YQgM=|Chương 1970: Kết giao;amkiRcKTNsUKTFQqEwmghZnkFUt0ZE4IKQqo5dagWiEjbjB6O/mPhDv9WwQ5ojG0z9H3ERipZEQw2hwhCfqJLDUPAUYXWNv5Ll2Z7Qmb4l1D0tIkJ5uVX3nZsACboOdk8Fxd8fey9TNpAWtMrP6s96m4cMvWhkf3HlvfmkiR6Q4=|Chương 1971: Không có thấy qua việc đời;QGSM54oG9VymL3t7OrrczHAAIEKp8C4uLl2IOgSjXlz1Sg0mvL1S26kZ/MJ6t3kAZiSWevHPQmHdG4anWLM33wtB9VCwBP5UOOgIRS4IE50L1ht17v7JDStRdW9y9X851BWvPHejBV2xjxmODY6H5Wk6+0c1aQXBh20u/hJHxJE=|Chương 1972: Có gan đến cắn ta;H+Ddq1f0nQvx3i94eLvbNiIeNWU6WmYHjWo2wBJHVUbbGBh5gB1Kn7NOd8ObeIqLfy8WCddWCdXgSejUHN1w7qK9QyLBUaF4Yt4FWDD+gen8EQBWbGuLOQ0AA6auRXVmglaEKAupsHmTzQyQI5Tqyw1VlhtEusgWvSjmfWKisws=|Chương 1973: Khoác lác không lên thuế;E4Tim7uSbwwg2MidMW1W7dS9wjEWWa9nsw/SqDIf0IH1f6RQCVcpOj1wt+YjN9gJGZc+rbqQQE7EdDzWz/USbyQEp8ggIOLrcMbA9M09xzK5DDKaqshT+GQvo3nlA84TeVilSRQGWXwOsd5xyDwJ1Caey4o3u82wTGoPlgmApdI=|Chương 1974: Chấn động Thái Sơ Thánh Địa;x56koUeiqt/YMNa5u/cZd5FD7YwmRBN+h3Uj4DEaoqgdggs1Rbhyl1zuD5VYeUIqT2W1uGMP7TwxdMs3XocMEanAaPP0WNH6WCcVy6aGM3ynQ5plWrQDEsiHcRSK3WHa/4tDaTRmmuVyqd4RwtlRx0NPOMNFGeMbnse5LMkB5ME=|Chương 1975: Sàn quyết đấu;7BnQnP+FXnye4Zlbt4ZqEBq6H9GqUWNBX04hlx0IIpdvtJqNbjgHcFqffMRvYbtoJRjhLT10uZ9CIxoVBNpfvN+m03NDLPW3GKbVUYj+HBCZCNdpFRjv2znp/ggU98r1nPUM+yCWdv9QPwlSMX7GxdFlNlupVutQgLDTVU8uX3w=|Chương 1976: Lôi quang thiểm;rJYzWsJ6jn/ilhEqRLX0GiXch7jiGL+P30zJScMP0eCkhxoIltvjjRP7zY5SgxFzOHQUe9R3oz3ToIO0QXzjttrWQRfznm9BGUAO/o9XMwRmBE1ef02re6S1lsS7u6WNhlaR1wxl2gz3BgxsjUck/H33CFwaXESuCkz6Z7UYEAg=|Chương 1977: Thất thủ;eNcDp0DLceX9PS52vi6jQF7FFLmECdL0oHazCi56Tp2uGmmhE9A9p2kuTW497Tf8t3jMPRuWkJlnvnlmwDdyOwS/vwLD2L8JXUZ4uzkqYuTvCWXYM8UrzMDmkrqioSUk4ufbo5Sf8nLY9xym79FBx17Tra2umddCGgJNtn/leOQ=|Chương 1978: Tâm thần kiếm;NPpHcRydgz0NSVOrcyyAuLFQqLOwXQ7mRaVe0EdBnCIGR2MzWfbFWR1zhgxWePDvRIKYhKnfO/UZ98ZhVjEYlJ5e0mpC6+fg4Fgsy+3mtgpZQEQwvdiLofEHFSw3v+Ouhy2UrVM9IRI8Mjhrs5ehAwm1Za9tsSiIDmGztzDZLI8=|Chương 1979: Đời này chưa thấy qua;g3SNdyOWlXR10CrHmc8rBVDkeZqaJP3Et2093Gp1j20OQRgU5+7SHyFMVWydrsRfUZUI+3mVnaipCiAWs4XPlaMtgJph0c3CYOvnPJ22VPvVPRh3UQoga1kmlfLKZkCNc7GXEuq2cg6UpilV6UVFh75zHddL9TEtLXtxkUFGNHo=|Chương 1980: Đá kê chân;R3TyEyL/8RqJk/btRshCya1RN3fDzC8xvzHRFkEqGTuqfAQDX1gqfakwISvhuhuO2ljNlJWaov3eopbFw1ppe3UoczxAz38ZkbmK2hNfa9nnHs9OxcW1APyBX1sEg7kUiyT5AOI+e5RxYvwGITrSR0+SlLkYWPGeTGYWHtujexg=|Chương 1981: Lúc không anh hùng;hJuvjRcKBoj2pZZv1y2bhoYhqSQqoMFMVEnZVV2up2zNJdWf8lCe0dSMhDqnZxM1uT8JaU9R0BggHjCoTrBw9TuzOyGNQU50Xg6HCI9SMx3jF6B6zmYHcPfh2oWP1JEk1yuHRbroNx775u42M1BNVk8u9l2UvbftwGZXXrXOEfo=|Chương 1982: Hỏa thượng kiêu du;NdT6i7vBoz2Pg/Jjv9pCT3bY13yap/AxToFS9rT8LUE0G8ri3gThQz1mu1N844W7nwo3KusiNZsyIaq/JrNjqMteS6QR/cjDyuApyEJrOEIbdPER9YiLt6iFeIRBBjvprdbPAENGyCANuNB3EScztzi+oD3fQzGYa6L0jf//o3g=|Chương 1983: Đại não phong bế thuật;2TKAxWYtw8Y0wgA+k3jJPs1YDbi19C3Xu83cEdMhToAeO/eKaOCAB7ibvpEeLqv+fn4pb0Sqt1O++76XogqXh1vxHKNQIEEtfMytdNHqbmNJIYSYLqgMi9Vl+b2h++nRk/QtBGwAarKgDyUM/pqbUo9zpzk256bTalVEKSvWjQQ=|Chương 1984: Ta vẫn còn con nít;xZCL2bEi8L5LKE7bVJyJ1s7iIWOWIhcrPhedBXA3ecWTSGXDk4itiqpJsfM+bOGd/fbwwkPmK16zbdjLrXl+zNIouGr7d6rfFXgnM+GCmhRJe6SU83wljdMQYpym3Oazp8boJiITqBoPeJtNzuNW9OEEIuSSCn9dmTvFFwVDOlc=|Chương 1985: Hiệu ứng cá trê;57gugCYKpnEDWDzFklr5Yog/Yl+BMEmGT0US0+DkeGp+Y8TsFE3aOy/K4Kt1a4ebLp92JFX0Mu3UZ6gl3zpU1w7VmmrIHWvmtAjRBS0KNCF4E6fprD1r8EnudSG6JWLui19wnsK1kmrwqARObT/rg5UpUl2LGcMap0wjNvau58A=|Chương 1986: Bảo vật vô số;phBp5DHnf3xhal18dZ54OZq+Wf91F8LwESkjPuYcbS/18W6rbPHKNM3UggMdfQg1POTNTpcZBOtZvo3EjvVJTHBvkLLA0vNyylyDhfjaEZFUEf8PHL6WDeALQ6anQzchMfLwJE9l4tdiGiq0c+8j9E+NteGpIceSutaHi5Z8zK4=|Chương 1987: Thiên Tinh dây leo;nBN6Skay45UoUB7kyZw1Hs7OcMrjsLueN5lnDnZHnS+ovFMczvp3F/usXl7+SfU5M35YsDlj1brK4IxQQ5jso0tEawpqiQB2E6DoJkwGANuxK4ny5iYUN4QgEs9dAaC78N6OEJr36Ofo2Jp5lFrYvkzV1S/cT6nj8uKJmXRNobs=|Chương 1988: Dung hợp;D3bomMRxH/S9+65UALgIytqpIv1Zr7HNAG7AvdpY1TnjhEm5JnWt6bWtnRAttzs6dYSIxxeJ1B53dnKBa7L5iNT8RpJR1TKAo91Ee363kuLxT+UmBMDPQF0u4MbzzIwNE7bX42J8pn8UQbxg8U7jYhROFokq0rxNNZThBWHXvck=|Chương 1989: Độ Khổ Hải;ta4lsT4L58Up7AlS7rTzU1RbcMPXPZrrr8IBIhKH4iWvLxi0h9AH+nNlnW3unD3pDwKv7wqDN4y72j7rALFIagYzMGxxPmC46b+5sX8e7LWx/BsUDZ+uh75VP0RtVUvm1yQw6DAjDipzvHGHA6KGEFAueC56SlXjAcw5I0w8QxY=|Chương 1990: Thế giới ngọn nguồn;6dUQ4Vs5InSKwDmjxj87H47F5uCvHOtADODDQjLvosti9ssPWptZ3HhbE5Wq2tbd//WD2fI29u9CDows7mplJgJlwTZpBFE6vjwdiyERT2RV46n6sIDPFR33xhbF5wOkICyRp7ukqFIJs6JIglZCVvXxEQeIG7tKKTSXLGeJMbk=|Chương 1991: Tranh đoạt thế giới;PCdCOoPq32M0+w1JVDyGTuB2DhJiy3TqzwMM/vQAB7K7D8IWScNUZYDXzq6aGIHU+X+NCYydQjJFKNddi4crHLrNZE0ecbLxk3QLUzMYhaC4DeeNWrWiBFU7xE6qV+XaOLpaksoM4ibot39PMrijJrjfFOMdwGuv3WiWCmJk4RQ=|Chương 1992: Nham thạch hào;pYgUfoTMrtC5cG2/iWu0M2Z35qw+bQFayli4COVNcKn7zRwTgCQNYLmCNC22zT4lGZFWaovoygYB6yYq1yjBUwZUIb8ewG5wWVY+e9iB83HjGBKZUnwYh8PmvSHL1LblT17Tl+0MvmjLt9rgPVnPA/Y/Vp2OJDqBi+lXRrrD0rQ=|Chương 1993: Chia binh hai đường;qoYEr4qQojg4ND+XuVkmrqFSLP6AZ2nOXuiLCja4nr7HWGkxNb/mHClQc8aHlR0dLm8EHWgjEcVNoeD6mebXExi+sRmW9Bm3VaBzow5+Wgxf6/ziAd1440AywgqQdU0R2/djP4XUKrfK01SU0648EXZy8ItCDlkqJmpNsIJ0iDs=|Chương 1994: Thế giới thái dương;FEvuqJHaTFNbe0q+hm2b24qvoWv1nm22yO6TFjs+NyNJ3vzuJwMY/qi+v1TJ+21vHK+Z/Smv6p1Bt2/z3HO/XcZnPKBZUSg9GGhI48UuW7/N6DuzxOIzOGrJpjoi4ErFwRb2dPjpH7AaVhv1DJFtEJwJVfShtohQMQwrco/md5U=|Chương 1995: Ưng Yêu vương;ozBDsn+cviXKyvXh9PAupIctK2OXOyzl0bQsuxHnmPLlDJayYb8XMMU5LHYu+OrQZUttDuX+FAzM/YI+jS1qu9fwgXxbt1EwuGD17PRplTRPvQ7SiA8kaSu1GPlQKiX2pvjJNUeyc5jb8PUmr/gZxCJye0+egMk34423Q3/MK1w=|Chương 1996: Bẻ gãy nghiền nát;M6fCKFoHi9uUwuRnfxyly8mPblEj6nc/3EyZaN9x3naKFaLTYtkfTfhGHDntcs6YYh1lgdKCqWEV39lCHmDSVDtz2h7dKlI2VrlazfAy/57asw1rhltJhpwu3zz/nCvgfcYXhiZUDLzw5ukzoudAhrBwyl1BqpRtZKfHk0COc6s=|Chương 1997: Xà Tộc ám sát;8XXHlFgps0dbuTml1E8ZSlfuw6eAUnEj9W7u0PJOKkaxmFW7XZ81zIn+Amarfl2x8TIjF8cQYAX2uXWorzBMP7NUJghue05DpLiBWejODHyM8JlOipocjDCbnvjpYD9NPNpsTutMG2AUd01h2b96/+PfpwO2eFIz/9AWPyDIyFY=|Chương 1998: Cuồng bạo!;wmyG1/ShHkCUAMAKIMAU3o6s0NrON8E7kNID8T/uMjKM7g/ICLiJ9+J91oW3NVEgFF867OCItLSsc7uXe4EIdGnaXy/vlmGmj229E+QUWJEymqrORfYl3OkT1FrWJiyyMVeR4y09GKe2cnfV1D1EP55WtN/HArLslUhsWI0s33Q=|Chương 1999: Dạ Ma tộc;56u15ATDprawbqi0x9IMxCnTahUd/x3XYFioQJ8AaWmQg9IukzmtIc6Z4kJvQsqNOyxZQd81yCxncqz5WC6m8g0G+fcIFIfWPIz7TKAwh9dQNA8ddlOm7IXFEilV2GMSoG3Q0HhBlwqlE2VBekmkP8F4iiSKTkID8uFJKxNUhZk=|Chương 2000: Giải quyết;Zzig7p6zMdUbzH4aGWq6s2OPxbXZYd+aHBkTOYhM5b2j+/KyJCPVIDaxW6thRhCMpNB+ZCAGqWI6JyS9c6VL0MEf9Tz6uTPSKK42WUI/6X5sxXQZ7A1QsuYv8aQM7W7NjobbxjN7yAnHcTM2JEdJL6kuiZG8eJPe/Vquxxn2yCM=|Chương 2001: Bí mỏ;VL1e6cfXUj8P0uFzPryg5N96tt4MKSn6+JPaaXY28vMpQ1bhWggQVrra4f7vM/+GIGtuylbonlIz7XZJuX5zHnYCkqLnaTNSMsU6HxgKzcgrrVVcZIaqoMeGufjQ/i8W2VrUiMf4R2JuJjBOzMIX/3LLNy4Miec47MtnJWvXad4=|Chương 2002: Luyện hóa thế giới ngọn nguồn;hGZpGxL/ypqJjQZZZFnNdqL5kWERYNxFsU0HFhr3wFOIz9db4kMw8xKOhksBQyWCpz1qI7oH91YrXoUzlEJ59YUdRigVCMq5Aqnq5BmvEc3qBmyIAELnD2byGDobg5P6xrUV9T2fMc7VRUG2dtJJlVJUBgld4LgkNpYYI/II5LQ=|Chương 2003: Tấn thăng Lôi Kiếp cảnh;SnjXNzjZirkSGhF3obfhi/8sGL/uDBlYBkCov+LMLvpebhCHE7yQAEdDqKwMSM3qKlS1OiE/+2OFoiaHluomBLJxUfR9mCbLgV6X3gEaG1U6cawHYrzDix08gwkBNjqdjDQbrCv6Z9Yap+RvM8ntLszjJcM1hsLKCN+mjCoddfw=|Chương 2004: Độ Khổ Hải;bCE5fn4cDSmWnSAuKIbSV1MuByheodauRdR6dd2rw82hU1K0QhTp3CznzUr/OPgdjpfKktemrqdA5qieXsiNW5taWaFEWL36CQsNV4HOVbfF7AhyDtnS8Cr+xqwrEEFMGLV9JRIvzywHQsIRPYZmUHdCLXYBoz2FOp8ZC7hEfZw=|Chương 2005: Tân sinh Chúng Tinh Hào;qj27KsP6X5T3Dta5ynOzgCYXSSJHJo9EpKauzqBSSdCLMF+Da4lgLmj0GVr5BAsrXBryKXxEFhju9n0d0SE7hLFz/66VG2DK5L2mU09xzoY43DHGokW2eflWNn+s3mdWu061pDErCjLp03hv2ZOmgvg/q5shiBmj4ehyunGPARY=|Chương 2006: Đăng ký phi thuyền;AdCXhsFw0H5haUro/9o4ChULpIeI93hb2IZeLQULAInOsheGoVOyTS+ZDDMW0ZtXzKrqFeoCbzQu8QwZyg1FyKgh9BovpAodqp5B6qCY2EqwfKeuOcIGaJgw7+c3i9Q0dxu5l16lA67Ub3RTsPZnK9XRIEczeII9fBsvEbsahx8=|Chương 2007: Mới đại hình thế giới;jGBTNK6cyQeKxqNQ1BAGR+vHkw6HSYUHPtsztl+VlkrWnNxm2Jvzrv5Y7cj26x02PZULVPrScN4Ie9mkyPEo30e74xYr0Eross2nQjh1YvMSmPxxrFKxPrtKx+RhTR9kK97GRCyLzz/jwC16o8JTSPtZRyjwYniS6gKLPZAVp1A=|Chương 2008: Tinh quang tộc;nrPzv4W2GiY0J5TD8zOd8s1bqKu5fpYBT3GiGYRJ0rmc2FafDxKjpfJVp8U3aKtwlXCTMqjTBQeunx7JVumsN4rs3iUWCC7F07TyuX+cd6xR0EKQHXfQP2RuIyh8JAxepn4kXjnCPKujZ200Dj3TxDI8OtGbCTFIf4xmGFJ+e1U=|Chương 2009: Lập tức cút!;PpQ+EOLT3txSuQhp3OmoBI2MOUO6KQs7pIAC8NmXElQTE1o//yzy9LCT+SuXsBlIDyddr3TyrVPKM69IPImiSD6ENn/3E7zrUV5pTrrl13b420KHk4PKv50DiZ1xbrXsruQUiWq+1kfjCkEfbxoxL00snnU+mCbewmjhR7ANEjI=|Chương 2010: Tinh không môn;+HH92+UN8nAx+SQyMqkoaESDEi7B7opG2EvNIz9VQpN1it8X/dB3hveR6NOUl+HtO2tHWQWX6fGRnKnIKJ1Q/kBleVVe8emN+Nc4iZ6zMY73O8UdWRBR4YZaqdbziXr9yVHjJnirK2ByCJKiGQtFd69iDZ/zYzOhmesZ8bs86ws=|Chương 2011: Vô Cực tinh quang tuyệt sát đại trận;g8a4aQtEmLqMDuOOxsuIyKWpJaW0XeWWXcme3Vety8ZXRTEigEcXM0ftSJyvf7sP1ssnY9BD52OYsbiUJ9XvOTOUb2PxhWzxz/hWDm750GwIDH388rrCUDV4D80eXOeg+DjJvAhm1pxanffahB0mJ8OTdwPbi1g9x7pqTK3txWg=|Chương 2012: Đánh tan;SM29oxqfo7kJ6L03/UuU76KsbnZaHHYIB9td3g/XrnDKLfA23J3WeNqptLFloEnF1maSsVHY05UwB3NgqM2vXZQeL41ngpaY2sGkDWtYBSDgKwK1MHaOXH3xQE6J7EBlCbdpMu8XdHsF5auv7DN9H1QrRW6l+Z1L7We7taUTaIc=|Chương 2013: Giao nạp tiền chuộc;ukfb0LnrJu2op8TchZvg3GBH67qxNGlJCY8y5kWbCILdhSr/fDBlp6uwDBKPQW901JrfdGbwMB/NdE00uoES8F7EVp+yjzBXDWeEtzjkmj/DNCW7is/CrU4YRKEHJzybEKpiKRdMMu4snK4vPIXF+SB6vSq4W1C8n3EA3OuIbjQ=|Chương 2014: Chúng Tinh Âm Dương Sách;47b/kvip8uAqZWRQP6P4RWD/czB6dfGSXayCa3017G5sh/+osWhpISC7UbzTQj0v5DaVUPg3qLe5Dra81P4MgpfEqPKa82cqSyv2N6ohukJjZNC/hibkoAsWuk4CUEjlUalaUfjPG4re9MA2PtolFcXVidbUze5DfJ9iI1cbzII=|Chương 2015: 38,000 khỏa;IppMKcJJZ0gYpfk/bv/fNYn6ElDdxdF4OYPPF+amPFMj5df5LVHKZctCUGKVDFG16afO78cSmroPF7sfaOd8HDF8U9eZbKHtFHmRdmUBHBDxPw2s6OSZYJIfYhV2nG4UNZY0Lt6cnORCXm3RpAkOGE7ytRFzUfcWj+Y5tIpMIUw=|Chương 2016: Nguyên khí quái vật;QVT0u6X8RiAZ6RId+P2vnPG0jsUO+dsteXZdv7bm8jRr1aWRjO+sMqp6zYw3BzwIfAJnQ0AhzKmCMFytpdzjZbe0xtum+DpoMLr1TMbuwHsUBqCQrMhKgynXj6Uy5kLUVpX4+YmL4kouyzjO3aIiGuwzyrdNIo469MvvsfTaj+c=|Chương 2017: Phong Ma bia;woIJ5G/zhZ/y5SYgoNRNhTO1kW+7Nh86B09PoXuf+BNFcAC2eD29aiMx+I/ye/sjTZASrkaLRyi4Ysw8td8vemZQxWjQ9VF0xTCmys85BCog2ouvp19bmA/zo5T4P9Jy3A5WHpK3ALBaMH3uGRtNdDAtFOx0kmcuXLo5BvxYcf8=|Chương 2018: Lai lịch gì;G50ZuMDz6USDo/1XjFYseJ/UEdu/VZ0R94aWGGhWRK8FTfKM/cQ3L3FFVWik789mKfO3O6Puuo34inm8exeOo7+52R6bux6AcWgluic4ZTxajxZzWNfxdQ/Je6jukurvp0rq6voL+zXjENXgg4RhpFWM33IL+Hy7AeDXW4O5kl4=|Chương 2019: Mạnh thu Phong Ma bia;pdzwilPrJ38DAm9vctfZXqaj/fwBruwn5fEHNhTwDvPECdYX9KzGpGxfjnFn3q27W1tMcboG2zCQSWEJupacm5HQ+tM1E2EOzGy0WQQ3CY+H9l1ycEoXap2/5Zic+HFqXuVZ11NOJn6MZxGzqeBLMjXKBdG9zwIaMU6/AG+vaVw=|Chương 2020: Đầu hàng đi;CfmcO/2MO0cWpbGA96wa3/VqoC1JdadP1HbqlCN8tShblVGxLPw02BcCI46cVzYNWoBzr9B2TweCRoYkm5UOEHe1yk3rbWXuXC9inWYfPKRqE6LR3DTurDLTbtj7AzrOMSL51l6SB9+bgm5FUUL/CXr+fwi1dn0RC1c9eoue6Pg=|Chương 2021: Ngươi là Ác Ma sao;1sMGdDPTjub7ztFEOMI4qdNSGlUjczjY+HjIqfgpBcrC2qbvjMOqtzZHy+/XpcE/y5y5s89QFUS242D9+Hdid47kd4BpKdwBL84wDsU8hxM8+0RmngNhcs+5bFMlbstb5HP3veHWjb2o6mR8oUOf/FyHJivzbO55aCCgr2RiEMA=|Chương 2022: Thích ăn ăn một mình;+265ySS7wIahmzGXL11B3JshL78/lzK3pvpTD6+hcz73PKjhbIdm01hsjVBKzSgHhW0Ha5LjO4G7ogQW6IltD4C+sVLrKA13xu1prXttTvbCaLkGCOPy0VbYxjL79K2kx35dKjTDCgse1acGA9HtrujXDx1tgpm7GrGWNCrLQDs=|Chương 2023: Tam Tai Cửu Nan;yRgJbwlK2DvxwZ1EtEDjsnM1CUaKRgtgfXqd82xV26wqtWtLkchl+GFfpeE/TaBOdaKSGngcCMxmjH7K3gq8fs1+wVegtSJihbZ9xoSsbPOk03tdkFg5YzA7dGAgjXeGWouaLqxIkDefqdy7LzjSp382jZb3D6BM94ndYvWNWfg=|Chương 2024: Trung phẩm Thánh Khí;U/5x4VlcA2qQqEdh0qxFDbgbEqfAcMDTZ6rXyBzo7eRag8hwO2OneuBD62KmNoRxfnKxcoQ2atgw1BNHfAdp5L3GGiotBgqfxRDzT9NgeYt+mWS1OAubh3uxJYTnHETAKdTXyb1IyEDtdeJc3UrAE7uIxzmDsVWwEhmyEnA9vls=|Chương 2025: Thừa dịp bất ngờ;K2iwV/bY2urh5hq0DXhy+zs7fv+AZTflo2vZQHO47z4D4SuHQPjuJLuMPfTTYghNwq91Tc3mGOan2iF+7/IR89kD3a8n022UVIaTNVQ5u/hZ7MVvB8hafjMz1AIF0fcD0CbNCHt+SXDNweW+YZJtyfUsFQByy8FXZ26LiF9nc04=|Chương 2026: Cướp bóc thế giới ngọn nguồn;Buy+oPW1Wi1J9oe3LmDd202GApkpOuM5TI7Ii7aPXhs0J5rcTw9K32tvlcDBcGMkgs7Q3koafRaVWY/mG4zkwNfbQATDrz9PUNvUEb9WCjuNKLIWIA06YalEMs3focZj6en5ObK5Qy6R/3psL6/rtTdRLVf1PyxEgxHzT9/pNPs=|Chương 2027: Thế giới sụp đổ;KjZGHCV0qQERFlqd0n2mcRJVMWjFSdb1NwXXLIT+lW5G5xuJowQI3k7ocSe4bn5DzSNHVM7dI1ehIqAFojL4sd2KdEHKj0DO3hUZvP/uBb6l20lDlwCBhwkcKWcVYzaE33jo2TifOxTkDCZqZbPqq/MGUPhMEBBuw03sJki9LXU=|Chương 2028: Cao độ coi trọng!;6u5f2u/WoMLg7+slDTns02+MjFpNgrnCg554YCKw4PH8M75wJfgFqDUp3Vl68Fvbbj9PEFpkqJ+6mfvQVV45tw0r4igETfznW92QGpNLOY8igov7MIiV/IulMSTQuY2vZJNq5MITTxFyxYhhJqETySooJiBC4IB2+ipuyCgq608=|Chương 2029: Vận mệnh Phương Chu;HD/e+j4zlvCcvMan809v+6kVCHOCY5zQGNsRQU44gxS1wgSJhrRGJ1I8AJR6DK2YFTxkpibVZzRTvWJ6jt5oUVc4ZMkrTzLWl1zkXeAqB8/ji+WL1/cYxhRLcedSVq54mhGfaQRgREGU2RSjq15CqZymt7lgKypjThKAJ/UBt74=|Chương 2030: Vũ trụ ngọn nguồn;tpkZuHDaYf5ZRW3anOWxbGwRbnrDfjZpIExhXeZyxeQXKDJmnnb0/c5C2dz/8kILMcYoyCV2qNKjCzMWhrZRmIHJKJpHbMlJnKDrC6U0Cf79L8qDbjLMU/4/FGwiD+rKsDl8xf4U/t2+kmJVTMDzsETP/DIS+CPPAlve6ZTxpO8=|Chương 2031: Bất Hủ Cấp Gaia;US0Ro3NNHnFer86osndWUDFLuZno5Y1Lbla42/QEP2pXkhVnbRWB+oAMObiWt8+Q+LGddZ5FJTbfVow95+XGNx79Aeck/kWtHjZTpsq1jUXuH5XT2KfZgXcAu73scwK1KKfVm3zNRTU6FUeZpZ2uBx+THjCMpnvQ5yUB7ctEPbs=|Chương 2032: Thánh Nhân cảnh giới;RRaJ+KDvRq3qbZnQEN1q0zAXbn85ljyG1YtUHo5GdaP7fF9z/JAf+7ErYcbLxW5xT0VlwuOuZK3dBt2ywGn5DriZ3Gg6IkxoLnpqROXVKvKUzeOh97r6EcE08yj0N5Noec0ahQikRvCLYtG13B6zTjnLjzWtQmMWMe7vaS/HxJQ=|Chương 2033: Bành trướng;IGLw2l7WLIGu2/q1dI1vibNBed/UZcor68iWGvFf33Y12cJnofwZr+4aOUCmrwqAnjnAJbhl8d/38HwBmAopGBIcbN7hxHlGXhYNh+NL4JA5cmrLuZ5+dTUHkwhFGqQYROmDhIUKgEed4cxU1wecz4KTRFv5EaKsxKWxlStv6EQ=|Chương 2034: Luyện hóa Thánh Khí;7adIWKCCCvE1K2GZipPQYwfh4QKV/dnr2d3FApbXx2U7+RwuyI8jGR3YVEy4Hj/B+V1yB2P5196oFu6VtwR0DOAemD9q4/qRk2ECiUq50ujXWYr25RQblUjRlxoaf8xk21ydQJIfqgrl7NlwrGTnan/C+iL5On/xqfwfQFsQbTY=|Chương 2035: Tâm huyết dâng trào;Jh6R6LQX1HoPjYGiZYfoSRFYuVdh41iPd/GN6UlMjmRuXGCJ+fTaLSXa/XImB2AxIA2SA3zBebsyvGhcU/lm1Qu7Yv69UdRmeLGRP9G2ORS24zFwnkvwzn45N6bQvnDMha4Lh6+FRzVqd20WFtaPWjLry+lL6LqzJxA9BVc6BCY=|Chương 2036: Thanh Hải thế giới;qp26fGKgJteWy8YfuvM0pAxksPdSvOdo5SXVd1LMy2+65tr14J4MsWnUbys9MJMTxMWjcaPUbEM+tj4na+UJnVgJAwKF3UFeQXA/AgsOf6qaAuC13xt00ZwIuNrfm69TLeGanu5RDsLZEay6H58U/rq040Gl/2tElN9FVyI/7wE=|Chương 2037: Không có khác đường;eJWduZsen7l23Aucy6AmrkvRqQRdlTbo+eQrFN+8w3ysUnDzXHr1I4D6A1+bAwhHWAzG8K+5Jcb49rGGDdzlXKPt/rhv42panTo3MBrVFDTHQ+FQ1ImFTs3yAFMl0+07KPJxH8CO20yJF1uOX2vJn1WeflEaMfA55gkcIjoMUQw=|Chương 2038: Lệ khí;1yi7czyHd0ThfpyAs3E6z8tlAOJU8kpwYArDgXp0hEB3tLYXfPbfqjsHyvJChKDQrPzH7nEdlV0AUcEirdlRuvYjKDwS4uu+LB4uFDFPor7rVmNxfqnSTMqlpsdd5YJDYUoBK86G7lyG31/wY8MEJR0LLLVIE9ZxDMKoyIgK4Ng=|Chương 2039: Tiểu trừng đại giới;C+uLpUFXfmtQFGzjVjkn2a3tgZly1oLzxR1Y6qVOaPPWJ9mkEZluyNaVXV2RP09oR919AjwBRlBAM4R69SjEDvkj4FXlHpuTe4w+9igDe9Giasj31V/dWVh64fCualcCoe6c4B2XIpZUvBlbwbkTk0IrgjAVh2yxiEOKj729yFo=|Chương 2040: Cùng một chỗ giết!;CoLzv0IV9+mpLe71WVTlDGAgxMFGgnNFMmA/hT7ESykA9Kz4FJ6l3hqAu+Ss7l0BsMm9/7Zbgla1RAQKmsFfyoCgf7N0Qh63OdtK7B+V9H8qB38Wp4eD+yCQNUf87fkugxnkhX0I6kjQ8pIh3QEOPPnYFPF1zdCF4+ThQl/Kzas=|Chương 2041: Hết thảy đều đứng im;P33T1TGpmfijcrUvJIb2hTNzKGZgW/Ljp81cEtSSnpzoZbPV1BDPDGfmPJfm86EWiTs7N0cZI8BLB/v0UOIbbLco4Xf+rUvOt+/d3f9h1K+P+xT9Yy3qio3UgCyt/GibAkZSYEKdzadgx7Nt/F0KPsBnNhOnRGKx8T30REyWDKM=|Chương 2042: Ăn mòn Hồn sương mù;jJrkzsINC3PrZ05/g0MPO7fvQ992G3Xv7/xwgK7B9Hudqglnm4NIKbuGPxhlaVzTLniYaQzuJ/reVDJ/Pbb4s1inzWpowEDyrT/KDCqW5pyNr6XOMBGJeWbx8Zvh1Gqmhai+2rUfueKUSJXhrV1t2ml0hYcEgwNJh+rk2VWaCAk=|Chương 2043: Khu trục;FWCD3HpwWNq8RIWVbu/zTCMGn7BOEkdJBZuLGnaYC6K4rXWB5YbtZMLpJ1/BcYL6iTMMhDUCyV5qGviGdLUnmgyKtFifLBbY/mXVUyjXV0GM/r4lRpHqcHZJf6Yq+CwvoWKVPi2ncx9SxiIKrfV6uZ/1U0Uj546eWYLDJaRV1vo=|Chương 2044: Đại lừa gạt!;ebvCQ0kKFfkquHdN09x0rQPo5cbJZheL5qvcuKqtLkES9ClDKAR0VjtqGDAYYZjjNV2fJIf9CZZa7Qx2i87YpKehcTGhbrrm8+93jFKFPUa+3/voI4npMDEszzOfzkYdvec4IVlj18wn8dVQtYsf0sO0ktyscl7k1FAVKshkUFA=|Chương 2045: Lộ ra kế hoạch;In2k0Oyk6xr3IZceG52tqdfySrCiLFbh5uFaqAg/U1vIVZEDLf9TMJfARflPs7uzOlvJY+AnoQiKVhFNqHLLHxUt9rtFDy3edixdpP7Hr18bNStD9bQxx6pLd7KzVbu4LV1E6x5d/gMMHvQfuGUJeiOocdKfwUWKrpzd3alF6KY=|Chương 2046: Mười hai xưng hào Yêu Vương;daOXwBu6R3dYgVsEfMo5sGcTGKTpZJhD1EIrqmiND41g677mm91ONHsFTYQvrASP7eju7Dw2R/f4XBdSgnXSP03RlYp4scI/B5H7yvWovBDuB8ptDm6w81qY2/6mc7HgYSz5AC70atY+jInIn3duoyvyi0DQsWvL/GDjrnf2HX0=|Chương 2047: Trước hết giết một cái;r3ntt6mUBRBnqGVuc9TXC1pzoXaCkAGAdMzbYpDHWFAodMga4O54eapQ40YA2SrGSHWenZ53vWwb7dkxYppwJmmMlSXWzDdatHXWfNZaRiibY4mmBBhCma5dKM+jDDCVTwH7g3b9xLO/jHlPJKNsNhodIX1u1PHYrbRkidJWAUI=|Chương 2048: Thật lớn gan chó;ktI4BE5pQhf48JOx/KDjU0BPz0zeOy9MIgVtozOyD01CRh/JeuFrajU+3DuGddlhvohjFH0nVQwIxb1AFOq+1q0DApXFHrgbTHL9yIb/fG4L5DAsR3VDx2TxzCGWzMeqZqFKeeREKgtC4PlONJsHpqpog2/7nHiCwxNurnffaKo=|Chương 2049: Lôi Kiếp chiến Bất Hủ;3a21kcLIbR75zdsFNf773NnKNEph4FVD1dyjBQu/L0LAIi82dhuzTfy9WK9JHauLXlGOYXagywCffBr5wlZVopUBONHaJwXPiZJpSarSSH9pUbaDyTx49YcJlCO6MC4aR0aTvg9Y9V5ViqBSVXpR0A5+gOBEX9LzrGICp6g7rVA=|Chương 2050: Đến cùng lai lịch gì;waX4MGaHanxMcXijm8fIVoZIfd/Kh6xNkdYJmTBGhacTuj5h9sPQG3iZ8WWEpQiNiFeKdMfYnGLh2Dl5tu8OgqAGpvFAog7X4jj581ArKaLEBZ/g2Jke5Lnr3+zxX8JMuPdC+bZ0BxUSFR2BC1eBsj1joQouA6iycypzmXnDmGI=|Chương 2051: Nguyền rủa Pháp Điển;AKaEQ0yPUetHOB5Lf9dgxms/VdLYm/ufLcgeM2NQh4BzEtHj/8xUQ0FK+GKRZdO1etINKsQZoZ/a2VCL6xuh5Mh1dWlq4X4qE3TwOexYGzHohbw2ko1arE7CxrZK2hasPXOhBwK/bSzqJ1bJupXgtVx87ESvGG2nYeM4W4QBWo4=|Chương 2052: Hắc sắc dao găm;wJh9oDc7r3TcOgspb7tLdw5tK1CZbezrEMLyDWB72eR10MNekxg6TJmOARRFN1NU+n8ExzjZj/wZ0nQuOFGPs5mA9bR7Mmtlcshn4LU+D7a/vlR1WaF6Z54IXIR44zT2AzEsbV3EJk7PPwAloxNUDjlPY7tSizpSy0eOBOXAsLg=|Chương 2053: Tức điên;VUxIEXC3IG4h9nhmKqZXjOpgp6o0lNc/KoE6D8Kzjd2POaQV7ggDPebeF/qEq1dEvj2xtO7i/x67LoH1ZjC+iNETkyk81/n0TAAdZSK9pwjEmJMrW4bYWDwC7sxHGQR6S5HjDaeaoLws0cLcRHjlhsAsxPqELT2CU4ahjJfaoOA=|Chương 2054: Lớp phong ấn thứ nhất;PskUcMDSFzwvxpb3+D/YyJyK33+ox1e3nyhyMX4r80t5/8SHYgdnNwKNcJOxU0dtv59I6i+zBLQgy3o5f0USkY8Vj7d7dYigYY/sCzukyi/ZOmPlAKj+vBRQYqsZNA1jgbb+fTl4qnfsi+SNZFXJwci9nJKCiW8CUklO8dlCVJY=|Chương 2055: Diệt sát;o6GbQhYWrH0V6dnaowceIx3dokLeDB9irUSWvvb7WYpCSts3bpkyJi0nJaR4t8ovLkbInRWq5X/w+1qFYDv2hgccAFC+ocpKqwQIRFuwXyy5WtZtCuQz+kUMNFN4eXlR3YYwE/u4MU7+fqVfZKsG2/qavjeYUbI4L6BWxFKucCA=|Chương 2056: Yêu Tộc tức giận;z8/3qJKH1jVLkorz1Yj0HYLcfgMw0NyyQzHo1Vwd6pmcCTsX8CN+9QAEpA3/0eX72PkCT8XaKafWbdoknpgu8P2RQCfudm4DYY4PKP24yrjprbrm2/iMM2WBSvOizICCA0/VTEJ9hVbYh26IgSZ94cBjqnD5/fM0taJwhZocnzE=|Chương 2057: Xưa đâu bằng nay;Tq1jaFa1l7MYtM5VQ1+j8cqvnRNa3B3zYxYAOq6vzexQmpitdcy37A2n1OoEov87vE+P+pabMVi9v1ywaH4UTqC7JK44HuLirZKF89WcVTHmJ7zjub/z8+U2tYvVycuKAlQlA/Mn+4VoByaNzS2jdLovGHrqGYZr6jiNRwTJVno=|Chương 2058: Lôi Kiếp tiến đến;x3u5RtMqWI/GKSBMRrhJ1gXl9eeqVoRN/LZP5oqt0pWJ2hjSeay+TnRmwU1e5MfRmyvfe+5OEytAljRarlfXjAD6UjIQ2szJRX09BvlAhN/p85yGXhS8+wvWxJx1rXrU7x7rgHDM8MVG3K9ox9ZRnCqUfm3UAbT4r3D7kglQYFw=|Chương 2059: Quỳ Thủy lôi kiếp;SCPSo91wKUSuq1boi6nMmKtdlG8pwyYDEPbNjFz6uhlga1+/2otM0CpDjrA9MjD88Asos9/IwjoFGqOhHE+qBCBy/QYUvFv4Xt9vORkouKM+3RtG5KYCyf4vx++YDUeBQCxUGoI2OketQWIDnFmkHonsnidnwfn5WBqrGPKPwgM=|Chương 2060: Lôi Kiếp cảnh trung kỳ;UYzOnfgFBc9jFftLUT9bAAHC9Qk2rnAAKjT0sLU0jm8Bim0tlSKCT/zQA2ZVYUEVPrsT7k1CAd9rH6gEN1SI6Z85najrKvN28DudZyE0R6Hs4cF209yW/43CA2egv8bYSPYAWtw5esutl3gpOdP3sr2gCCTGK1fMfnRtS/cmgSw=|Chương 2061: Gaia thức tỉnh;KKqNkkjqlHNmS8VhrQIDcPDoXTDyKVmM0LavLgTwwskX3LcOdXyhgC/GSiHrHupsCwF4032nhX3N6vPoNEWY13B0wh0FLn+7Um/mXjxzoJjuPAiWcNImkDGk3T9RECZ8ZZa5/OG1vZ0br31brkp2VFeFtWrZo/Gl2mqPOp7oqlI=|Chương 2062: Lồng giam;Si8OJq3p3UmqyMFrJWosP3hAruwJH1NcejcBQNuvWeV2Ixuot4m88IeYmjZTnGnuR1hJfcFtBoOmhkWeSSMvbjv82Wh8PsjHexvF5ysikKZ2dTjxxuwKTIzKqtJjN4V5gx4JJSJ+R8iHQue7RgeVIP1Jy5uG58V3YPlVV2h2F28=|Chương 2063: Thanh Dương Thành;JQoRDvbRrO1lASmNgbL3FnoUOrhhW7nVK9Yi0ItHVoGut1pbMPxbhthL2rgCakRwPZAP2vLr8VfPPz7iHlzkt8EIbgvCSVmsdb5HaeMG5RQHrhldjqApXQMBcJgHG8d4Qa+8Pbj83NVVYMKHU6BtmUzXtuBzXmCEarEND8vMX50=|Chương 2064: Ngồi không ăn bám;UrxE1ul8z5GxhVIgfO9OBUSXL3uD1Xo2Awc6BGFhGavKfMC2xOcfAxTq0kSPYdXFG1DENb4hwSruNTd/f52XUHr300sI9WrhPJImtuCI2lLdwBZm8sVf7iwOala0a/vR/xKZf62RQXhbIwl3eI3tU/XPHVJSlPf8NDsS0e3C0m0=|Chương 2065: Bạo Quân!;6I4IpD7ptJkSchy5p+x4MsFK5Rj28/5CfyilVAWtrxz490+zYZ/Vk44zxFM0UdOkgayms+0CscY0ybMFOfh4Hu+G0HlFubcNMXBiKdZjH3Bs2zKxGR43kwhRGEAVEpFiPAnjqAP0k+7bYSUZSApngavdsK+z6Fa4VDa+Q6FcSDI=|Chương 2066: Cùng cái sàng một dạng;aw/GxVxMEbRq7MnZhLnJGer1SJ+b6B/uzZs8mo9rggfsNMloGQA7p+ViUA8Uk3Ho/FtqAmmnr6+ybQ+2CMDIGQURx+3tVHd/xyNOlWp3d+Mrzt5hjlnvyE39bHlLgcLO8dthaSQwDrfZWuEkPgs9/97FC8qpafBE0JGGfYhvBnM=|Chương 2067: Yêu Ma đại quân đột kích;XDALEOX4Ti/uchRaBoEFf9vZBCnVcyUhu+ffHeQxTh5gjYJlxcF15LjU1hMirHVFHAW3ZGqySFTsqAy/up0JrWQhHwxfTyGOICgunsql3pLZo/pFz3h5xTGm9k8k8F1AdYH4gFTzqh0zDAnEUijxiHyVhLa9GBmMCyTuOihJkxE=|Chương 2068: Minh Quỷ suy đoán;eDJOY3wStEa+UKd+E8mz9v2QxM0XyToUg1ALUWRZWCvzH2ow+gIUNPJ0x0Bhsie+0AqYZ/RY88pp8lVUD5kRQCfFZx40ec5n3RXrRVRZR7Rw58pRgsWg3ZWMQzERP9S+ln4Z5YFY8NSfuO2pzkH2XubkIaD1yWEGbxvANgrixS4=|Chương 2069: Kết giới;JngCQtvJ0BiN7xvpkAEA4d5ClB8dtGLPotLE+uvrT3A9waUX2jSOR/cI7ibnB1doLGOCEejK1zUtZKw+ySe/4DUytF/v1wq3wlwbpLqIdw3vxXTZd1voZUjQMoxYDPocupM5ZCtB+LwFRzW/HFLZMzaxx+8CTg3CNKXCCNhU2sU=|Chương 2070: Hạt cát trong sa mạc;E4pBmVli57ZjT++5EEHUhgyFuqYylEBdya+Ihwp3Lrr3VMRxwHyFX6nU1Up+dY88Ta2A13vaBVzQ9KzQf4sdwFcP6LE9PNE8qrd67zDsLY1H/6hTr5TVr2UuBlWaV8Lh/v0hK/1Lq+e2EEDxMhY4LWFEVT5BqPdU9v+xvgTSJBY=|Chương 2071: Hỏa diễm Địa Ngục;ee9iqL+NDDH0FMNc2e0bvSnKuAmqgsjGNkEpXco8sSj1Sn5jjHgHN4qYX3niwVN0sTD0GI5KmJnFSHKeRWhQ+W0MEvSXXGpDyoMTairWBE2IrtfA0HgQpKsQMTthg+VjuUb+ckL+JKk/VBA0Dagr613M7pYJiEbAamtxTA3c5rk=|Chương 2072: Tan nhập Địa Ngục Thế Giới;Os9bfswmdohwlpN4KlhNASnBrqCAXU/ClrfUNu0PjP6owmpmtNhvX1vVvHU6MDUJkmwhzZrsTBiUqomRvePHi0YyT/rw9Hp+S9Ox9jvnPAILokP70jQHMKEVnkHnld5bsT21HOTXeRNEdMZpItwqavvFwzVHTQcZRjzUJ/0y+UA=|Chương 2073: Nham Thạch Thành;d2CG1RI/tniYuiv9qFhZo4EkIqQKcWolTMs+c7YyGJmuX2VqTK24Fa06jFvEFZiv47Pf4KlzkoVWZpM2wM8Hh8uKX9H88tJ+fqK0KqxpUbjYFwxj6+bjYQwAKmDElxk6cYbhc+kZKtZiN/EghII3GPRF6bmld1fi/Y+5Ptu7YJs=|Chương 2074: Sự tình làm lớn chuyện;5pAZ2Nq4nu3rpewBlGx+cna/oZ5KenkTiXV1+pShtRFPQA2Yy1qu/L0FWAqoBa/vGWkONXiMryEOxVdF7tiyWsohUdc6aKHuPHU+mH4pK5E5rw3QQsvbFSfCjX9R0txb7P1JkuyMw4lVANoZpq5Z+axOuvwEHR6DYygiEoe5Bgo=|Chương 2075: Hắc Sư Ma;lfcAaR00lXb3fOQLFF4lpfxc9SQFFQBWpOW5433npW3IPTyVHZQFxmIDaq36wrR2b4S6Tr8y1CpotjSGUNRGQ68PDql1eboY7YddxMoZoBUd5S4y57dnJgV5f5WxNQIfaBYiNChmhqVN1y6pSN0LeYM0Ww6kFNVamftY7UPsHeg=|Chương 2076: Còn chưa có chết? !;4k9vVYGj9HWHBXeqKNgz0O0oDmL73wcxjrkM+2fIp0AKxaBt9L3zKlrX6MPZLLImNGDBTQOiihhRkgMxztO7Ndv8UGw6amhpg2Z2f+R3toXbshMsutiGL4C/2eHdDBVqho9DmEBPu++hINqwWRvuBG2Q67R8uhIBiYBl1MG0z3M=|Chương 2077: Không đánh nhau thì không quen biết;uDkN54IOmkkYwD+2uJHjm6lI8WRXhPa7eRiimeBUj037mnzLliZ4QAJgMOQrEyRNIxyxVU9nfF1TjhHJSqvWlsw/fA4FvJJ1hVgU/Tg/+blPxU9nvBst/UsD17n8csCVIAIA8ECjpHyNX9SdrAqtxGparvrr4OWsWUHu+pe2BRg=|Chương 2078: Trùng Phong Doanh Doanh Trưởng;lzmwoTkVRY9VUm6vGc5WKNRFIbyI5uOP4GCOgX4w2JqygVlMFtF1d7LWs2ijSwbAHMhc4yRhgPXeylgvXQMi2cUP9esJhUXa8xu72RYJjwck3+gVf/J/iYyIDUBi/1CS0w6naUiYVjMOMnsMu/r3UooZZp42H8KEFgd3qAwPyj0=|Chương 2079: Đều là ác ôn;lZubX60O+xHQhl5HJQxC25uYsgYGSrBuy8Tgp6eAQNwwKjbETzKfmalr0rpQbQCGfFhdLXSUH6x0UCLll0QRrSA5O4FK7vw0ZZuLFZxr6MXnB9sx+bOO7+orB+4JTSZ77BYx8flsLlOXzJFUmkT9ec/LrTFYqL8uShX3XTaJWws=|Chương 2080: Đến cùng là quái vật gì;KFC4VAFahv4gvdpo6afDkKG797JnroyMDwnw3k/X+lyVVPfQIv837+CbBV4cNidhDDDz8OMvMM/Do7jY30u0P3O6ZGuNJNhZybpLRW/TAOYHaU/1OuBncy6PiBczxMyo3xkO30TJhcSVTg52Zwtnfrs8KjCFTugAKPqCwul2TSw=|Chương 2081: Thiêu Đốt quân đoàn;ccdzjfdrWpGMma+xjAxFGH5TYJgXFf8i6rvcbmM5U2bZyGvy8voJbjuAe0W6A+VNYKRrluYsHU4hS80Twyp2TfhRBNgegJ3MzMaRcFaFO0uk5LDSfOpim3wXHxyiH4y85X+UHsxuO4mUtcen+MCtppb7Vj5zTS6Bp6E1529GYlQ=|Chương 2082: Dạ Xoa đoàn đoàn trưởng;HfCxx7hAULLsAjeHslVbZBKTOSprDQU6ShJK6dwIWB9MUCelu43gKMH8UgDqX9iRUjtEgKy2s0thxb2KQZZzcVqkVbhnyAnXyBLyGjEuZleeOe5wAyH+TdRgyx8RbWWOSlhIM14+lD9qD0Nogj1//wOBwyxjKYO2Ls9Q964h4Es=|Chương 2083: Địa Sát đầm lầy đại trận;vUBXQZSIxpgMsPGM/TBdrWAiCeJYC3UJvtpg97Tf1sXN+Pe4cYI87RwA7t81zrUle0OFhWPXnRxZVH94hUJ351xeIywAmr+pmbsfY+yuKIXikMZ+6n+zehRjniTegxxpR/9/aEnaNJ7VY1n0S1WD8EeLuQzFRXI+1ejswQtNv4s=|Chương 2084: Địa Ngục Dung Lô;VW85dFRrsaLQM77LohiuUXizedw94LV6yNfuMLm67q+ExFQzFZ/H5sJUcgBZxLBuFWEZp6gpEOoPXW+A3oVuXopMZCO9QYnIWhhKOuIveLOnhqwuh4MXAek1DbxSGdn1Jb7d7Vt9vxBxJX6LsRXL03u0qwmT3p6ZDx+4d1TDt/A=|Chương 2085: Địa Ngục pháp bảo Khốc Tang Bổng;LuKj6/e/Irn54qg4Ysa2LrXSzxXxmTqElzIycndqkW82UlyIsqEfv3na4V3bWxz3rXi/KicGpDKbJr0i4LR9XPUwlPU6whaYQNMQq7JVNvNr+D4uQj/6rlQoLejNdb+v2Fz6jIxCZtp8ea21UdKrAh7bMn0dp5xZbIoy7fPcU1A=|Chương 2086: Nhất trảo đánh giết;WYdNz5c7Jtg3zTtUBAraRH5aKXybPw2wK7TOYVrfatIdFWwW0r8GSJ0MPxwXOIN0YHPU8vSozDDuyFKeWgM3t4wQ6hfsNNzCwSf6rwftDY5t6Ls0HVuaeroeDUD7V4VEr2SZiumt3enUc4y8YE+EYxd3q/ZOtAkMH7M51pvna18=|Chương 2087: Bịa đặt lung tung;vgkwOzkFCbnMc56jZzLzeMLcDkw7NLqLA8gFjer532ylfz89ct2bMP8maKbEjR/PmSt4AsWd9PKaxqE3Y1WXpDOfzAEWUoIAPp+cXSPwxWQ0m4selxnhevNMcstRxu27OQ9TM0rsykYZcVwBf1n8QdNxWrvW1JIjHB6L6UqqSGQ=|Chương 2088: Cho thể diện mà không cần;wVGtDPXgZHF7LFI+alJZ4+yRWlCM06yzMou9IHacCVUrfKGiG073jWGpBvL1D58nXvUqVIin/f71Oco+n0kFGiMaL0OBBukqTksal1gAQnJV3oyWnia/sAWlipxsYKaeywg8okY3+HLnRedF2gn6zg72rPpWHOkbYbqCk4pdx9M=|Chương 2089: Đoàn diệt Dạ Xoa quân đoàn;SZMhZlLxej/j3FVT0hTsmlek3jAFfkcZZc8xKNQN1dyxQRdOEtFJtvXyHL2hD9jIz6ZIaDmUSxZQzyTQaIUJDJw87erINRtI3R+Gt1oCZJfC82xLdH6ZXH7sAyw2sOuIzFc5gup5Sl6RLUHNMPmt8SPTTvesqKi2GYE3Qzyv0Pw=|Chương 2090: Nham Thạch lĩnh chủ tức giận;YGdGA/YPCWqAQcL6aJ3X19xThFm5zhdbtZ+SmvStlC9t6JHx5x5xTytCbVuFn/wcbEiB4RkHwlLgzmbAU/4RqOGZQdYBqVbMwjK4/ix3Hcj0B+fMh1bTeix9MNN1UkI/M/L0izh6RcVgUoy7x80hAonN39KTQ5SDiwxewEWtJAQ=|Chương 2091: Thông thiên quang trụ;44Y0THpqAzOcgRXYQjb5vXVlDqxtaghbjS+qbRfmZKoS0PU6l8kk1rFH+HUZO99WV+P/OuzvK8KhemmxNrse4qRKArkfQcBpkD1NsfFBYAVNadTRvYwMz8N9Xy+nS4pOfhtLQmNPDYCJWqItOCb87PVCMIYJ4LQr0uQPOn4woow=|Chương 2092: Tích huyết trọng sinh;suJLWlaYBn3nM7LGYEZL8GcR+INYdNgxvvJMXoOrgTW7yns2VA9SU0iMcd+wUvNjqElEl/m7XSeFtcAqFhOXdlidciZFJDhJJR5SL6hJ2Yc08JThcGQtYwvoHGKGC9uMLynHBgSRZ5QkXdT6T7QSYZAwulahC6nq9wlzWrxLpEs=|Chương 2093: Cửu U Minh Hỏa Lôi;ZvJDypjCENjuwyExCOoKyW/gXkQaHrIFmNhWh8WH8JwTlUDdS3v470dnJhpHpdLM4//k8yWB8da4/jb+LYNln5+fwRR+cGMCmlmnoMGbf2iP9jn5f0gdeDPUNACPhwp/FyfpXlevHPJVZwhnrL+0TO+Aprx7hRa1MmsEsW2tOy0=|Chương 2094: Địa Ngục tuyệt học;C6nj/Pf3kzuoOOdbzk85XxAICep5GelRa6Z2R0xf4Sz+jNCCRB4WEUOlcWtCkrImgObVF1uJ1G6Oo4PJCX9IAHB5lEhvnBEEjmKFh1PFo9jgCVS1Npoqu80z0n2U650elkzSceHXxp3FxTQ9Y7PXS3iAij3LNGUnAKkCJViWrTc=|Chương 2095: Bại lộ!;9fEfsyJ487ewBAjTyVWceLGksdnoKt5E4n60fniGyfejY6YcMVBMH/dNWX5EecPq7jw21Os1rulYJi6UzoptsTn6n8I3YOWT+/F1Y3zZHSLrlgaJkasJkvF/muUsHG945XayNfIoz61niBjDxvDGZMJvpMSIwjDtoQCd07LLt/E=|Chương 2096: Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn;csTtLlahgSBxqhj/GOQkUjX1xyALhdBna6/DWyvIShZI3o2m/zgu+82MpfhtZgfOgPW0cr5mLeFa+o6VSBs+mjzZB7sU637g6y+JF6VMjQTxdDx7uH+dsL2jpGsWAlkNXeSs6dfHkp42hmpqYD2WVgSlE4k5z8WVPHUruhO23Eg=|Chương 2097: Vô pháp đào thoát;MQBoKgAgxgx65ZdPz+XH+C9or1iJmfbhYzx8PjUsc5726+JqIqKrRMcVQCbig7Of7haHZOeKSKk2pZrkjjhyMfB1Awz/qp+0hS+Ju0ih++1vPglToib/YvTwr5jOr7CiX+geQZrMLBeqx0r/0h6tccPQNgOba/h20k94Qb6wYjw=|Chương 2098: Ám toán;L4n/E3+n9uM0fGJ9aRCgKNy6CSmc4wmsWjjKWSbGDYpXULm93oYCjYjSza14ZWRlpQxh5inJRlV3HC7dLJRESl2k3wyymR8/6W2Ky3xsj08ntcVhYDPUs1o5e6hVyQQD8I3zzAye/rqi9b7+nBuRwi++fKEmKUE3w8xOMi0KAEA=|Chương 2099: Tru sát đầm lầy Lĩnh Chủ;614btfDoc0rEHhtcqPvB9/NTR8Hl7Kf+/BA0MuZzPDiqvV5vkDepIJMuRxN6vDt7rJ4gmg01j2BX0EQKmjnGk6If7QjbBLjgtvDFIA+QDmJJESMtqRz0T3VTKKT0pTAkLxKv+NdMfgSLzs2DEB9//A1UsSHrLWqEhnzeAtCNClk=|Chương 2100: Tử vong hoảng sợ;+qAqmbtMMfjDZLGrvhPAwFQO1MKuM631qYE1Sk3cJsZvAb/rECANsjYQ0y+5dqGh+hgKtgACFiM8eRNFkDXpW1VmAxwTL10VI5WgxjLGGi8Z6eOnR0nMeb150AbAb26sFZEdCA6o2ONcLmqjYvqtHEprf7VhMAzNYYxU30WK7YU=|Chương 2101: Gaia hình chiếu;cdRyQlg3DWv7mwAJSqeivKhkH+aXEwf9OH94Ld9lsJAYmxdwwye/p+iEdmMhdxJQD57XYOtxcc+RZj8hp6dbQhHZYsBsL82AEdrcsYNHn1SYMqk6HruPlOwRusmHNDMBnwNBQ+QjAwT6t6Ry6qjkuCkwfG5bkJCsE2ZXIUKgkjM=|Chương 2102: Giải trừ phong ấn;ITJjaPmmQ7MpWiNDahANoxD7yQ/baTRCgwwdSHMFJyYzO1ojOcOsoRaylgNIP9D6VmbnqdcyMqbnQTicAPzOp9agjSdQn+v+rUyvpFixByBQFrv8fnGEHP36c8iSP6olI4eImMLuMhZLgKAiJ+XQbbJqu6WdV1k1aIG/VoK4Zaw=|Chương 2103: Trở thành thiêu đốt Lĩnh Chủ;Yiic+mrdVgACdq7gPkG0QPb1ms5zb/75ENSiBmibOkfvRbVdO4OpEO+Nj/CLQLYgKNZXFcvAg7S50liTKKWX2JNEHFlc+XmHN/DweousbZl5WSsffUS21zUYkEanSVIUKleyUi+ukqAJdkm4jlKTfsjSYT47cmWrkdAWT6YmCXM=|Chương 2104: Bất Hủ quả;zkOoIIr1onqnC6u4vX4Ph3oO4hN73i4Lc847dZehL8oRwY2CAPvwAH6XwxHNch4VLqpcc7UVWiBVjD0/CNLWdw1kj71zWwJ6Rwgcko5IGHbLxRpT/vkoNfVLRlHC7yOP00qRWnALyjlqlGmkmQ/MUn1An8/lZ+eYpdjWR4dlpIk=|Chương 2105: Thi Thú thần thông;mAMgFnZz4Bh/DKHxYTK6P859G5+j3eRMdJZXPE7YBs30g1wtDRnUzXi4w5+JORXVOXWrN90GuJsQ8R8cQShZZbdeTFFaR3BjFIriPCxkfQO4MBBFkj5l9CYW638LFgiQS3o88Q9N5a6DedVuR39WTNxa+BwQysSN8Va4OymWNEI=|Chương 2106: Thống nhất Hỏa Diễm Địa Ngục;Y0Y2hDkJ0XJ3avVmDMTa4x2C2vdFIugwZXcRM5aU7qUXpNyEHlqiTMoax1hk00XRqWCFH2Whb+8fhv7hZ+SvIZCYv2anc4h4iWiDGd99cNSEVdZPwel7Fpkm2tEKDplqBcWGfVro7RgjiCs/r78jd6NFxnIrf3uJ7JUTWQbXbus=|Chương 2107: Ám Không ma;S6lkwIcLN5R7NzSn1RrDk6LNwz+nCGnHoGZKkRNMnk6qEwait7zakr0H3JnuShg1WsEe7lkIi/5QSfKPM0M9GnE0TrVAN6HSLHo5AJyegn27I4ou1YiQ9/qEVyZTE0ISurAXoXSJktWmaSEsUgCgGijpxxTtXNDX97sGr/zWG1o=|Chương 2108: Hắc ám màn trời;7ZxBmHOhFtC1pgyzRrLMe16oV3HDP3HBE++a/r6xATEW9IfA77+flT8IaV+6cfZPQAGLxDbZ2EAHatVdoioy5+Qzhxp6Z4kKNT49tQdmlhV0oor4mqfYzdsXJqHd/iiq4uxRdOER7aic48LtGIkc9Mr+eSvKfXJHzr2aOntl0Nw=|Chương 2109: Kém chút liền bị hù dọa;vLvrygt3V5JV/eYuexeNfYp7MxxbIskI3mflzTtPlusSHj682QsAUVf/Ufr8EfT7LP034SSyhkWIHo9YV+dCvgVerkhlgHAMObVmq9CGJC7mHElMxGAiIKxfrGiOcHGBZ1toRUePCizijaNnkJ/haes/8qdIczfcGAfuhxz8O8o=|Chương 2110: Bà Sa Địa Ngục;mE/Pv30dM2XxpxXqzp8T7CCL6jDq4E0cnbCxqSSIv8tfvzXCdxpdvw5MegzQDHzBeIIPfw62S/BJWCgOjdPpJ/izkWo6J4iBMi19XX5ncXHXoR/IwbNxUbtyVylOLX66L9v1jmXzELhWrk0bYToLNlDtHQ8FcU38sqqWt2KQE5A=|https://truyencv.com/than-cap-dai-ma-dau/
Từ khóa tìm kiếm : Thần Cấp Đại Ma Đầu prc, Thần Cấp Đại Ma Đầu full, Thần Cấp Đại Ma Đầu ebook, Thần Cấp Đại Ma Đầu download, Thần Cấp Đại Ma Đầu kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20