KK Truyện: Mục Thần Ký prc, full

All labels

2020-01-26

Mục Thần Ký

Đại Khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài. Đại Khư Tàn Lão thôn mấy kẻ già yếu tàn tật từ bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục đi ra cửa chính. . . Làm trong gió xuân nhộn nhạo
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Còn tiếp - 1844]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
(bản dịch - 973) ( convert - full - 1844)

Đại Khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.

Đại Khư Tàn Lão thôn mấy kẻ già yếu tàn tật từ bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục đi ra cửa chính. . .

Làm trong gió xuân nhộn nhạo nhân vật phản diện đi!

Mù lòa nói với hắn.

Tần Mục nhân vật phản diện chi lộ, ngay tại quật khởi!

English Version: Tales of Herding Gods
Chương 1: Trời tối đừng đi ra ngoài;v7uF3bEvFMUveLTr6tcDR2c6oUDgA6JNXRYIy8KP66dt2jiunFG4c1999O2fuNdDl2K6j6Dm5isIFdMKlAgC3+AnX+JoDAbue3Yt7EhgQKBCXBN1h/21bDuthvTuIaF3w17uboGPANxlm1olzwHaJsu0kER9MyIYXibRC9hWup4=|Chương 2: Tứ Linh huyết;TvCJZGaN08gpW358rW5skHmdS8UdD+zMEU/tKoUmOHlEDr15qBcjt0SI8h5OaiQm95wEw12trOYwwDOctEUKCNHjHzc6hRFBbSypyufY9pcmbL0SvHM7ulohUUOhoD5elwfNe0K14T05lTNrAeMM52Nh1LvdBAof8zoTjANMTWA=|Chương 3: Thần thông;i/R6uyJ9kGpfzIw+kItFH16JXtDjENAziSR5wt9ESDSC2O8RaDZ/bK5gfjuFnQnnuB2e7UpFLGK8BHMUr4KQoI5OiFzskWqgj3EOodKTuc+MAqgNc66T8zDSm7PvvT/P28kxa+ly9B0xgvKgIwGbgQ24AWi7OHSIoP6xkXM3MgI=|Chương 4: Thiên Ma Tạo Hóa Công;j7MA9HrqUapSUxYGS/NT7XvXIP7Rd9wFG37YLElt8n4Jg2Aa3oR5lM8W7QXFbxFvufRXggbZD3FyzQUoX4SIkwTM+grGykPSN7j600GGjbnh6RCKGQ63WQwPfoSjiurjLdRROrkZlhzwn2ruOAdNrz3gOeEeMBCHUk3pru7hk34=|Chương 5: Ly Giang Ngũ lão;RNkdArYDYDNr61606IONxUzEw/A/GPhkiWdpP0reodwNp5ysivIAflm1/2nuvTXpcYEpIGRuk33LDwhxbdhZECyomsl8zf2uw3CiN2LCyjmkEsm97rXs96mBbcG1Ag61aLZrtMLtA/jA6lUDYjWLKudSSZhEFeykWXQNBAsJot8=|Chương 6: Tiểu bất điểm nhi, chết;jtCPvovI8K5DrTdp1kPHmVYRp0hlGsOrav+xPankgl/78dUSckS4rXBnVM5bjyvPkK5hMAfAIMVToA9WwQ+YjwexKDADeQQ68+0fSHyVGSuj8D01ePZwcWRid6ju1vIi1LmRnAjVWh/KE6w+6DBRDrc3YL0r417xmaM3qWzrVmA=|Chương 7: Linh Thai bích;AYbj6IyiYvpXNvhOK2UeIzw1byqIE1bzOcc+CSS8cWSue1kNYZVO2srnWh6yRVHQgf1B6jFcCUyjj8teKknzXkN8BvnDElKx0YxHmOXLnw2lhQy+kbQhXlQUBKWrEhTCADsSJBzg5Yy/Zw5UB8YEAfTJN3VXQUtFeq/ZEvwZivs=|Chương 8: Bà bà túi da;UePQuhoadUXB8wbL8rpxUayUvgBS0QQP0ESRaEJzyhAQ85/GUg0qfIVyYQ06EFigGhIXctVHW0S7ttayYnQ404LJGe4QsoxMg0FhSqoBLGNObt64LDRHKxiBiI8C1R6WIE8Waeu6elOTfHsMY19tpuQxrJN12qyeKEaXTo55et0=|Chương 9: Hồng phấn khô lâu;MGxQxN4g6cyWsW5L7OMZtEHv7wjGvMRvRZ6eFaMeCa3SSZ85ccSh5Nrc5EACaghrU5p6csQo8lozQ+uzF8zS2vvWVWsWjfvwhZgKAsnFBw7Xf4wfxqc71z/loAuzzP+eXYW9raQ0ykk1/Cje9s7RRKGPvmkrgFnkTWSsUIVEu48=|Chương 10: Hắc ám xâm nhập;cbHnlW5b93veVIZ0F5vYeiIzWvVQSoxdF0hK7DIZEvPFIKbMOIOz/YcGIN0zMBORcTm002lBnu5p0LBsXmDkZs44CRTOkNYfnQY7ykeE197ChlEXG5r937Nh0XTANtOA7rmaYjotyQBu/RuqirWAll2xnFhFdLOTLPaClpHRtnM=|Chương 11: Phá bích;MgOZEE0DrAkNFFQgBca/WHsHMkta82PwZYmcIjRqnf8eLnpVzTQwyNRsNEelfAekY990iB7TH6qpMZHNh/cWx3q29WKsgcN5FfueCef3pFKN94rizFzLx03MwZmO13d8270/6WiBZ36JDNwJaYOq4j7nrJH1XyHxm/2cZ/WBsLc=|Chương 12: Vô song chiến kỹ;b36tTosTMhb1VRqkeMBCGKXAxHHdp4t/I7XXj3pxkShK5I2vWDaFE8jRxnxtbnB03nH1BUhIvhEh90m/Qedgsf8OybhdDYfCHGDI8iZq0ZYXkPRfvHMf3F1L7wSRMapB/6AdIaPzSDageEcaxp8SpbD7tjFcB9S42UhVVqiIev4=|Chương 13: Gõ chết;xwY4+RRreQ5ODNG68E3kSMoSMi0ha9NJsBdLGci0y0rFQYaLkDZ+d3Q5b8nDOpmi26SQfLR97tRlBD3fJN+Pm4sMDQVoXMxFQTPBhQlOU577sWyiglOWthaH2Q7CFWkKp8HLpoxO97x6W8+zx/OIO8AAbYH9n7S8theNoh6t9WA=|Chương 14: Nguyên khí tôi thể;1L2VFNvodpSwKOSeH/cIXca5Z51E2PKrajrfnYcHf6hbmjvtUEn2L0FhPH3fdNumQ29XftzsMnPWUkOLNw+LA1gGqRtFjc/+kkJepV8Al8I6nQfQ2ZCLi0y2o5Yhs345iS5xsFwm4NqjHuVcWQ65jXNgA4N9OcHFSiAGlILMDrc=|Chương 15: Trên nước hành tẩu;hN2Z3XQv4gcyCYtmaXrEyymbZ5veqIM0YTwfRrgMEbWz91gxt6aaTwAKJveFSIcJSBGd/NetwcxFs6llBhUfQBCGS/g2eGEWWDDqRLv586QmIHl8ZPdeh4p265mcX7Hr3CHK8vJlAf5TO+nPbRl2IFqB+PHj20klzc6kFdRlW0U=|Chương 16: Trong miếu ấu nữ;nXIzjSMU1+/9O71pnpRRE8tgMLQV3Q8bN5dv7M4QLQLYfwylU7Y+6BNFV9osDsPx5nAB/lwonswOFiCXu4WPpE7fX0U0vJYDyMkkSIXO2cqdnkwJePYXgTP8Mvm0kYb28BWkMrHk4qYBtYq0i4/amoHt9poNL0aPeNEeHuy+EAI=|Chương 17: Linh Thai phá bích;vHcHDyaWUemcB/UoLTlRkRxZFY6AyQ+stLDq12Vnun7YD+qCayv8GrF6cQPED5CjPxODLqsdM2yxSuK4BdD6BsN4gXScoRRW8yo+7flE4tqb+HvDd6LmxXeIC/lkuRJbI4lKCM/b9zCXmWuUiFUaxOSgb6nPuguOE3dLOPbphhg=|Chương 18: Hài tử xấu xa;hdKHF63Am3tiTVhw8OwyT9ZfgD7wdvfE5zjEMS+0uITEctup6g8kBIWXMavTYMyHQrFn7z8NrTe6Tdj/KYMtgoYJUddmWPwTnKaagb3VMUJMWVY7LBfb9Eg6KYC/ohbVifbnMB8xoIG3aPsKp7svGysE1xEyRIR8D2jgsIECrBI=|Chương 19: Bá Thể thức tỉnh;GHXqwqME+NQcnYLrPDw8cLFcdwTJyty8chfY/jLpFU4AEY445mZGSEmCErL31dfDCqLLlLZalRWG0gEEr6rgf5xQwBWAbpVx0kpMpCn3rvoeUAbuJK8vln/SqPOwboChHEnvA4JuxedPTquycDUbZlX1wA2siM7KbXg/VcFWoa8=|Chương 20: Hình người Linh Thai;qaLemCKwhVhmdIBWIlmhY7kgEkPm3SqD371f1ww6DxpmqlhLCwQz7PQGy6/rdzE7GU8af8bcpPkr2kUl/Bo/dYGd+f4Xx0CgO6z5vAS0snD7EFmWo5rzPQqarJi2wTp5/5V8fSfHgqJ3u+2GZCnCgfT+0KNROvoTTONF5Ss7a0g=|Chương 21: Dược lực thúc người mãnh liệt;02Qgyrei6HqMuu+VoX0LaKTj2hMTMRlU4yJxQzVJRkD//Jqqg88262Vk5+jHn0fUrbTjbrya1IZ8XbLHmn9accK1A05EXRmRYbewKz4WGV/NTEBiJoCiV6aiUn/e8n7rI2usAsTqfeiYgziS+x73PB4iV+L7YbseBmXCrff0KF0=|Chương 22: Tượng đá bí mật;INEnwDGd6gbF4d3WfHEyvImw1ue/HohlTjzDTWd4rAhEOe/VjtejnJDHFWnjmdipLXeSLVZklYfQj96y/i4crRzz8oxSfFhx5r2Tjrca5Wodgas2yTFPOLuDgE8JQvAcEifFcSEo+V21Z37ZLAk+O7dC1+TCsNARXpVHaZiBeUw=|Chương 23: Giương oai độc thần;Omp1Vtmz9qB9SVY6ZBjrr1+oC63ycFIQsbEdb5nyQp/LYoE+Ui8LWZ6AYPknwCshwjw7914eL7EamIP8XHqPwjxq17///5sLOuxBjhLhiatnHscytiseIfZPxnPgkH40He4x/IbNm0ffetMW4XjcdzCGstqjt+MikIAd9pPAdZg=|Chương 24: Phá thần trong lòng;Mf0hdDDQX+bY6RVPKCpP/CQnKr85rKrAU6W4YP0+gsAbzlhG5eJc5hx1YNeayukGZBB3rCFvF0dhIXeBnMiKAm1x9AnsAiDqh42/ilZ1VDh7Q/BiigsRsEu2bL6GtVzvvM3hoBs3exYJvXW+u6DVxGc8NnUko/EYQGTZzS5JJTw=|Chương 25: Lần thứ hai thức tỉnh;Uc0QrjcVkctf5Xl24/RIBACQQ/uHMRi02rBIqCEvl4uOQdampvmFC/wB8lxJoNlo6z9aRPDRcaJctEfszzeUoxKny1QbROYKpMPiF3iU1fYwE4wca0jKx5gfDuWa0RWbEXT1nTlBIamgybf79TtjLQTmcJZlaHZVcDDf+qAEJOA=|Chương 26: To bằng cánh tay;TwT5UBb1rtb4NS/+0wgVHUK1B9XekVGJtES19GbBKjADT2Le7bmMFQ88ee8XlqPCuSiYLh3HmAU3PLJ3sWD/BC7FQw5UP/gr8HiyA3Ldpfk5wZTObl+6QDPATcwPCPDnsrJwfRbrQoCycK7Q52wozoiXdrAhcWp4Ivh/t1sFTN0=|Chương 27: Linh Thai công pháp;a6ef/ESpYoc9wxyzQZeFBde5bzul1MFAh9E6ZWaXoqc6f6tk9Qx5Rsr1b3Rs88hvfj/8siUQi00GDsO9I/jf8qcC9Edzg04INT+GG6wAnvCNXrM40sU++sOVRAHr0M6xvEnJgY0DR8BpOCI3mXOu7GCouo5QQq9pgzPsK5gvX8s=|Chương 28: Bóng người trên tường;/Pl12A4lxeovxaEQzFdTEZex7ZQ+UboiqMIK8+rT4ZS66pDfyCZpd+v5Xzp+klV/bh9DqB7h99mPYtgX4O8zPYdZZwfjrzeew/S7+r5O+bz93ticnsCnPLTsRTVP7aGyfNc5u/5uFdtZ+H+OMW/VLK0/WFJJ1twxuXTY94azk+E=|Chương 29: Tiểu lừa gạt, đại lừa gạt;tpPn3C8gbUohbwNPjAN/PBR4PdGb5cyOU3thAv/xNvZ2wky5sJeVIA5wZzK5Pdqn8FjaHoczkGjg35aFhZY6l1T7ZFoQ6wDWGUCZEQWBlqQ0blJrWF864TVCKKqIlJKA7rtDEXU862xsXFiQ1eFj8epmDu7AZj9DLgSZzl/JTMo=|Chương 30: Trả thù;Stph78g9wfpOCIaXvhtbK7g2QZXPyQsS0ggcCD+ReZsdm+kASmXsARZ27uonpmrNyFjzohiQdmzHtnQrSQgQgJVEww0PeD8akCg0C6sEVE1GyK+l1pXKK0D3Mt+9DMgeJT1GC/JLJ2fWs5NG66jVnB5nA7AZKGTYQ2o4HL78Qq0=|Chương 31: Ly Giang kiếm pháp;vK4kvu2EIo8KhIpP+5eJelC1SItsNqI5vc1t/2TlA+B2wP1vVCNLWa9sb4QTeMd4tzvHw4XwiqmsY+BouU73ZsLXPWJIvobCbokYJSZMBRx2VJfZ26HiiIhdeJtme38XgXCLcynsTmz0tgdIc+qeICzDmzV0Q2Gsi0/50Ersulg=|Chương 32: Nhìn thấy thần thương;ZravbFyyYQwpBiaoNJ/fmwEE8skxHtvI+iHEHmamurAjBTy6GDoNfIkXHrhg6FapTs4oV9pdVvO8S8aD4fYYuPCZj2eEBIGzOJGNL89/VCX5tLTKYXFanE4qCqHaRxllRiiIY3i0xYHxRCxILhJ03oea4an4Wwqz1Ys3oQszSZ4=|Chương 33: Kiếm Hoàn;JCau/d83UUAJJVaT/5kQ6be1fKUSWGgev1OAta5gVIhHYHIe/iYvLVuZ043pXRneD+Pjj4U+KYzAMTSLV3B6tsVcrs70/zLod1MJcCD4F00nBNx+G8GNTd06rrrDIq7ple61TweHAcFFPy9thMVSgQuHeXVho8Nlv43D+ygJREA=|Chương 34: Nãi Nãi miếu;ZIYL33nfdJVu5SP+le3upnEoUaOmVfHXVB30X0HKxK2kXOlIzyZPubzbiqD441ZOJ/KCpsnkhoqfVtYiZeYYZ8VeCpzbnsQe+GHMxO9aYTx46n0m0t+oE2YJs8D6wArdCl6bibwCdhqneO7PqvQ20wOXUQ+Sn0OQ1CaGf/YE5y8=|Chương 35: Đi chợ;NA8kSsrkmCtx2Vb2Lyy6qVeDLT2eNPfk6binbDwQ++yNC7qyR5pWvI53g2kX7tkLQVsjdM3qCXTQXoQneyoF3bPGeE5NJ0MoNOpgFCau7iQMUYHgVO3FE7QXIcdpaocuElXJDrB3gRVX9VBQMgEKDwdsvUf82+DPjhEEXGDMlFo=|Chương 36: Đại Lôi Âm Tự;7aAo0rTSY/s8okx+mA3s+8Q87eVUTFO68KOWB4tedYe9tCx2bbCmbbwlzV7cK8NbFJRUGyWkkf0hto41PsVYb9njMR14nvoixG/NesR1Jukdn0rAT/c0S3g9lYvQoVenNRrBPvsxJRnTqF9tE/8ZhcB4xC2FNpoVDF7zEEeEs2g=|Chương 37: Đinh tai nhức óc;rHPoRxxx8IwEXbyssef1PyQJNLMEZWt8E5mqLTJFFSlHbv77a2SSAEh+V5ZPi1vO4JMbVYHbnnAMUkSAKyNU+sm87qJh7oaNfMRDrSrglUtGYBVCbh+Yh1gXmRDsRve3I2VKYWimcfBtnT0W/66qA1eqWCdW9EvxrcjodeBn7QI=|Chương 38: Như Lai Đại Thừa Kinh;1I1MJQ/H+/9ZTWBugzaH4QCSdNJzOj58DDr4KX5l9+dcZKGPo34bJa49GGuoBmY+k0kBrj6OjSNMKOgeOQZ/zQA0t3agoM8nsL36NyBtrrXx6q2XRWQ9txCjWTWmYa5p5/nahU4LXBb8xwkeHYK6PKxySgXmDAEG7he2faqi6Og=|Chương 39: Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện;rOrcUzlGGfbacDTfeyZ4LTAiaIKwMpGvNOQwTVysd1LnWnuhzK35MuopurS2CdOaGyTJXo2f9KBRTh/jtyeYxsb0uqc9hCnjWlfYfimBXaksly9sr8hwMKo3jxJzTI8C7DKzmhQpyWk6DMCECyS316cBpqx2z9Q46UUR1LmAZwM=|Chương 40: Đầu gió;slRbY5QhqtQzMU2uQTb5uhMQcVcLHrZYh77+zyLjkbpQVj7E/kkddRjieSCSs2RKmqrVVHF+/f4/UiqBLG3JkSQg++3wpPzmvOmMRspK0bvEegB7KPVCc5CNo0Uj1vxtkEMkI1hOPQlOHAY9TrE35ugqoIe7HWWxnuMj8YUJgMg=|Chương 41: Đẩy đao;Y1P9lrRVbQ0Dg9891CKmomDESFOTVtnHIjah9T4eG4LnNTgy/SKG+0GK7Ox42JBTIjpC1JRHtMwv+3wOMUfZ/GFpnASnrWDSTRXxblaZpdLKJiaox9BUx7ilr4zV7hnv7bhA3630bccH47THkMNKO98EZ1/KfQg4keDJf1+24i4=|Chương 42: Đêm khuya mị ảnh;Cc2s6+LM0/bejOOOR+uFNUVJTUpeB9p4PVIPWkFaTBFFQNbjXNBXho3PSIJOPbz6UYuRzxNtfCPKmLW8NJPFRA+W/LbGTl3ahjY8jiNaMkQL9kBCEEA8FFqTc8SckDerlTod9Uwnmib4YOMzlVHGt1mZy5Bbl9yGBGdI7+lPxZ8=|Chương 43: Yêu tinh đi đường;E7+XKENUbajRsNhoCicwpzGIaemR8cGt6k8cML1ruyYAiE7zs7Vgr+GMY5PItvUhfGwPspkEUujrhhfp7dCJEghJe+UeLYi3uKHDjvs8Pkho7RQpCaLLdFdGXHI07X17VGKhf6hDJudB9JaXw3741V8+6RpvOPxBAzcN2nzcmY0=|Chương 44: Thiên Ma tổ sư;RNinlia6wnTwvZJNiyGTF3hgoBG2VTJpGlupHuvj0SYOk7vemzdf153dMlYH2cKsR9rahlS8It3odWQEV2BM86G2EJR+2GsJ5ud/2TncOItT8K7uIO4rPvK5v37TDYMfsT7I+VOr5ml1V+jWCFdPD+YMs+OzMzSngQp6LkwvqIc=|Chương 45: Dũng Giang Long Cung;j5p2wU/Y+/yHFdatG8dzgZS4DqdefJeVfUuNpd8haDe58jeCnftp7lfnElgdYc46ubxPQBzXVus1xmAsK1BonEm7b7Nq0NlWdcaAKMMz4MmicdfHU8DGj6RVyb5rAnkSWOiTk829KnDqUA5+8WzrH6i74gO7vSPfy1bmMbxazJk=|Chương 46: Rồng a;6Bd0V2NVTT9o0BhYGRCTx03EtnbiClbq70Fy+aZH2OSnG6HX2i9pEVqQ+pnVp0o8PdcMsW38fEDBUToo8BoCUoSSR1NbJufRpUbSFcWYkal2FBmI07V/2OiImqljDGwqfnt6EMKu8kmXoW7DVR9UBhtoHUfcpuQ+CfDHqhY4N4M=|Chương 47: Người thứ ba;6OMf8K8k3V36SSjiRIeJB75nUlT2JXCjKYWaFOAuHLG5Y0/W9Uj3OwmNICOqOfsBY7bmwbeDzJbO0BoHDzoUkcpQ1jDMcRp46+mUvRpDjWcqJFM6UQ7PjwWKAzNJLBfgw8NIlssZn6XQX7nsidnyXfoKNGMr6w5kjSTXZiWtBxg=|Chương 48: Long hồn;rBHg/A0UYWUX5U3x7GCsufZpWPaVxLcv873EIkAiVvEPMwiTxd9lGchBFD82ERS0yzK88n295a8HQ8Ki4Y4sVKAs6yIue5cjFHFfC0z/odFU4ifwWs5AsEwnjKQ4HMvZmpLKkXAA9Lmj4Qm8ESRDmpI+AaR4WQKE5UQ3dKtXZOE=|Chương 49: Một lòng trung can;KG/CAfYHXxdJuJpRRPBgEJJuELiliLoEgiHpXFt/E2SEX+8050YZBCCzlljVs+2m8gb+jVCnwYO5sFL2NJKE113fGUODsFTviwUNodu6hZPSfZAdxDq96Y2l56lTyjEnBYa77l00JvfAelf2LCysOIFTpzmPDhuE6nt0DYKGu/A=|Chương 50: Tiểu hồ ly tinh;W9iFi+/8kwVSEyxJqs/uvBigehGDcVcB73+8GXsU7cL0pSkbzR74LWPlJAanKxLiIE7s6qef2I1JfxQWQDQVJqS4D67lHHiMSnDK4wdOtqtqfgGftoGVpy8ZucMQ9ePUqEhM/fUbP/w5dtj38CPHN9tbZ59JKjit/YW3EdKMCGw=|Chương 51: Giáo chủ phu nhân;+NS0lbFoOqEYf/WVNv2SdUgBHt+jHgboHi/lNg5hIEwhLFk1FipYMsEkoZInOxLVqTnRtn+ZkwaIqWEc6JhhEgW4DVXKlnGZ3aNMMNv97+YGY69PVKB7RWhVowBgoIvbtOYc6f1uESBXwqVwOdXKT+bev9MBxYxAZHKr/EVPUL0=|Chương 52: Bán tốt giá tiền;xvn7uL8wHDX+8IlB30+jrfSTGm2TTdZesLYiHvCsHDAt7AXBUmSN+/JhVtioThYr/JGpzY5qYofIzR/S64GnE0OSoVpjazrhUWqqaHpl7FT0smARaDeWbXffsNni1Ylk9by7ejq4U6M9kJ9x40L5ZxSrTFigDvZhJhia2Jl9FrU=|Chương 53: Thị uy;W0WIhPpDPyUwq5JsZAdF0FHGYvvVmSGPbrg2x+6oAqeFhEXrSohO2D+3T1CF9WpSqWCeTA9KSwaxpaBUTk0PLKGEGokfAAuKvnKxd+UbsmZHYQvIQZrAYL91mJ4L7aWUIxBJlCjOxbHkss5E2WXCwiX8ZXke9ke8UUGszY8yp2Q=|Chương 54: 360 phòng;AyEDntDUb4kGh3xwfMKAIarRe5eN93KIXEwnUCH7+MZIYp5OVwGHl7HUb68QJhIoFsDAFC+cr8wXCauRlfgvJhBKCcV78XWJ1Ni6+cAVj810rlon10adSOk5tMa8SGV/gQmvuGBkKFvOwxGCdcRWH8pK6FUrXINm7hg4tjfJ7aQ=|Chương 55: Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp;874OcX7qjvp07LX8xkqicwIQX8fGaCb8j73DOjK2NdGw87g3SaCqzVIVv9a7GKg3qZ5XPddo+wQj/DCXh4H6QeaXOR1aJ106CO0ZQRUpeZKwLtU4N8fYw7lkg3bwzGPVRSfTIKgMkWX26cROpkD+F+d97gkvW2CH3A0+6m+UD8w=|Chương 56: Đâm;K99Cpoy4QP6a3Xkv5a+KVBniMPLV3NhHhjY9ntH1U9w9Ca+yBRjhrOJqY4Fyormn/vO2l57S9Pg7vO837kzHVF353cMjp6ur5ohgXu11KBlfsToTuZqX06WoPs25msp/+NaS1AhnMgZL3FhMVVPTCr2GXSr+1+7anavwNs1LDYs=|Chương 57: Thanh Lâu đường chủ;kylmUFrFRGntM+7EAq1b9ho/upgWbL8ndf8PcioI7gs+/Eilr1izojYxXfdITGP0hJRmfuCRzjPpiOWDRbWggZfLg6WRXp26qCamNPjC0mfm6R6wSfHB8Dht8cJkuJipKDZ8UevQT9qfrSfMoTbhQYNAB1BZCLTNZ77k8kWHY20=|Chương 58: Thiếu giáo chủ;G2xiAHvzQK9nVZDWuHJBRduEMv7/8TxOpFFWiuKaPCaLvbfpWmFUheEQ3swfod4aH3LhobeEzwqML5P4X+q9tL7iCm0gy5Dsr79iRBybQ6qe7ANVbqugQCeOzHICaues36PY/S8m3ZAgePN6WUtCP7l48c7OF9a/+2YLFgUk77s=|Chương 59: Ba độ thức tỉnh;10apxYj+a5kA/KTumaAEstY7Mk6r9gxooDk15KPLNQoddYUktj+J6efb7cWYjMuA64aIHJCP7TlzmfYmqYeks/mA0ZpLYIgynZhWAABYsuwV2+eZ0lx2mobQ7mzPzGsqEYbh/gwhBH9z7gflEiQEzej2Vw/4YcpQu97io6VXcmY=|Chương 60: Tần tướng quân cùng Thất công tử;mghlFzGsGqZbIy/9q8UF+ZbqqTsINzLGp5s65VFr1x7bLwvBpR3heBkP4h6W5zN7YYJxUQR1zWWi/MqpStvDeoiqtCdx7DrD1ScqpE9dDfY+BHSe7d57/95wksFoSzyWPz890jnvGCvIJ1u3edM2L0xNRE9toXT4Oreld0iN0HE=|Chương 61: Băng triều;TP5nz/ZA0DUJrr98fvQFrKwIzU+axvGmPm7caG2k/toPtPO/s7DW667NjPn66QA3ntnyyy/ziojFarD+ko17hxenWRrpWy8y64N1mkWpGL/VU/XDkguic0hmMpCKLCqmRSwAotN9kcezSoHIZ5mn2PRrcXxYgmZOdrJkDtt5QC4=|Chương 62: Hỏng ngươi công đức;c6AM1FsCHbO5rviZ1GFsfc9pp/CiJIacC0UWBycJwkmMEDUDvgVckAFlr+g4/jgmO6zct1iUv0MOCpFOui/Sk4cB9h2rvSdKBRFleG0qb4Rt5OoxCtfLwZOuN+lTmPjSycDC7u8bqlwgw1TTmWa2dd6goEUJ/GOqaQ5DkvUgFkI=|Chương 63: Thập, Thái, Khuê;QwsebA2RrHBrJVM+KPP0+zE4SXIo+1q1bJn2/t+//mtH7QVO+8tTCCIzWhECZHJ21LwXgsRYMil8gH+zlI+MddwP0Pqf8es9V0NF0g4heFbAOibxtVHY0qHc5NOCjdryzHAu4FEIGCH00hVmTQVIHD+S8cnuGGDKSWhSlP8TZK8=|Chương 64: Một trượng chống giang sơn;a807eljFLxkEcplti2w5Y38E1y3r0wLYTido0jStMugE+qJy0Yt8rSNqBNae+ogAVErBVTJWnjs1LHGMx5rFl2XYYtDEUSoMKzVtO/v3L8pqh7J36phnzgDzN9hUZiDzGOQzf7Ne9ZxNxqvAmbQZ+02nNGirci9YlKIc7xKdI5Y=|Chương 65: Mẫu Đơn phiêu hương;ieteOfbnWth/3RTZBombivr5PMwIje2dUrv+8QJhPYB/RF4BiceXyE3i3LvZMvxpUHgcvBRXKjex5PngWRK3ilVajf3Ug8ZWTemPgcSyeyiXWBZJyQ5O5XpX8Vns71ySkLnVkGzumGipiGQtOl/Q7VOIVSdjQYNkXJb44JyQJGQ=|Chương 66: Tế Giang Thần;jrlc2ZrcYOh5eVAiah54atisNjc9Q4Q5zxrUejqhn09mwCKnRz/pZIPG9i7wAclVCNWSYSzdo/WHsm8C2RWzzMnRfGdgh6GO1tAt2uuKMs201y/rJj6TAKrLijVVsQPFsbtn+f2soJt9bJPheWRqg6Gv8Gwro6eMktSWrbTeXno=|Chương 67: Bất Dạ Thành;nDq5LEZvX5RdEz83dPptWSpRfjC8DJ+442b8b4Xx6VS/kjsba+qYGUde1PJnw46N1uWmTzWB2rpxU9zq+titXOyCBhhc0m7dCO8Ucc6TMXBnLYt5MKKU8KoiNnX2kGcH+a+YgeFHU5p8R2rGTGdT04hLhmW+mwGQvIYbEvDpAxs=|Chương 68: Đánh xuyên qua một con đường;zD2j2GBlfGTYzSx1/1rMvQq21ieYRf286uv6ytb7bvYb7BIvZFqWFDkuh1X5CTHRjoB4jyvYZPxip/7PPUM0r8ElEqwLmDn7FOXfXGJcD+UQcSQzBmqR1xrmH/SefNexBxj9BsweEJoVVwfuU3slZqcD3Wot63HruTmrRZlR9qs=|Chương 69: Chung linh dục tú;iFk+93UdM2cd+2UGOhx8X+n95ahtGKGKrVZygX9xL8C/IAnRSuiy5sAaXoNKsrrM3L85qQV/8z16aCab5dW5B9WSgDkUN3MGp04wHaDxRU971RdTCb/eyIlDWBZn5S+vIcYGayrerYhtmLIGTKkmQAGXxLubDpYO/VjTuD0oAp8=|Chương 70: Yêu ma quỷ quái;7FkHurkDtvJWp3WhOfGvF9Q+ffMGPvsOUzo+BZqPumcUesKd1ATCeotldKVQxNWNPiLl1ukyKA+noxpvd+C7Qwi72HfTQum9/+YPOsJvql+70a4E91i9Lpe+3peVu0j3eHEiI/UiJD+yzFcE3ce6uBxToy4yYJtMZCflIRxn6P8=|Chương 71: Ta đi giết người;hsdXNgCVSFfxugCE/pwF9QHLwL4RZd0mUlq2G6xyR4gboE+Dl66AUn4GlZ1KZY291hrj0uSX5zNF14C/7mWEClORtMN3AhtV4fZK/sizfOj4ZNLpSrJccL0S/JC9rvlEN0SqBqy/BK4k7icb/DQkXy3DpYKx57bC4Pcaa8kS51g=|Chương 72: Giết lệnh lang trả tiền cơm;UWJo8ADFjR4Rh6fnITVxYHQXwDV8SInV1ul+o59qEB52ylLWFhonBc6i8tD3FQ0fJGYgvGWGISdkKt1PWRJM+st6Ks0hO4q6G7gLVnavKItvokR+eDA68yeoWiJc69C6EuJ2OmzMbLLLuNgYcIsuvknz1olUAykLisuinnNmeFc=|Chương 73: Hoa Nhai ám sát;bVjDhCBNqOT/2ZwOgTtp/84//04cnx4Ty7h/MoydvHnHKupVRqn6SfIHBs4fqTY+dht0hExxYXPwT8Mfg0ZbQ0yPUgbEbBO3i0ub56cpkA+oea5OixLoO9zez1L6t/CtghRC0dW5lorQDlunA2ltSSK+mgtUabIJSyrtYIa1maI=|Chương 74: Long Thành đổi chủ;63XpXwjQXn0UaptJpXPZ2zcOLDOrZSevYQ4vun/QIJkegJbZzlGf3OamIku76/TM4xbb/QMBbu5HuVMwfVjLIypJ2CYEqan8621RCHNTtuYAZIfXbAntxuSMCKA3pNRpXyTh8IylTeyurAPYQLDjgC6D2b3tp/K4ALBmqxJh6q0=|Chương 75: Tần Mục sản nghiệp;Yq31BholJHX0T2L7hK3k2GjqNVI7Pl1Yr34jnL7kF8yUD3mmpX0fJ8qrjAWfMsDSbVRSa90Phl6sxypdzRNUSI9kuaYz6EBuYMxsikdRGJlHCbomXB9ry/hCxVyxiTutEVsOmbcb9TKCeQTCn4g9Esab0xrumIYM1HmeJXfKB4c=|Chương 76: Hổ lang chi sư;pukRXQEiRUt727jnfZ4xJ9Joti7Ns4x8AgmBpN5cjJrk07FhdFuek8A3PLdyzTcCoXjKaU6N1NcmhrXz46YG/ynnnMtw4vLTQSkYeGVBZyAqlXGEwbhQ7DZI8pDFSTDHfZLmcK/jIXfRTmBZ9tNSEazDgOjR6elro5uq53h6iz0=|Chương 77: Thiên Đồ thái tử;MTybvyI7AFSO2lJHbNW5IpeZX8MeABFjql83llFjB24Uxp3a58/RyV8ALiWM5l1P5tqspejxFjpfEMjO3qEjMeBVXgoQLCQnq3CCn25W3F0wKdzgO4sl5mLeOpRuALJUc8dHO/26uJxokjSFJsj4Bdfq1U89X9cuYvS2xb84650=|Chương 78: Thái Dương Thuyền;o8F3KdhY9A+efRqG0zA7YbsLPxScY3UzMmpnQO4AlJHF2NSj0cEsetoEtJ+0ep0toz3kfo+343Gm9xJQB8yxK3YtWCQrfDMA7srOESP7CcHjtR1GRFbh9nCegHr1quQhxp4c96HPJbSxmZsP32OjP2ADl8JR8g9gbzFIKQVHw7o=|Chương 79: Đại Khư Mục Nhật Giả;DAOwCjcGO/3dgru2fDRnqvRQO7fvKkPJUvJIQG/12cTsJqapgJK/1vaYR+duid7+ryRjiW6NdgGTifLX1cmAGswKKpzcWzwyOK7NMDUwujJ/E+ODGGttw+uC5bMcNRBPVq9DP35nnjNeRzD9IN3L8Oz1UqMhNggdefL4K/3HEdE=|Chương 80: Thái Dương Thủ;Y/FMISrBJL11pMZb4A8BHiWhXOCKww5mHR4MGBBJVl6BnAB5gak5/4INu31DFFYfJHsXeXOnvghQKo/2KuofH4HFHndYZZsR6Lyv2AOPiZzj0MqD5/zemUnmXdJC4fgYucD6h2ZTvPe5H5DR2u00EIX/dNQvd/rpQK5gbv4Ue58=|Chương 81: Ám Giới;CM3Il0qssJVOuGiNUKJ+/gUqlBIsZmCJ86mez2HkADid3ujQ1AELEyzB3SmHpyBxIYG7PBvgrWePf5LkwAPXgv4gMfZXuU557Nnv2aEsV11q+uKz3rClSaG1iM+lRX5U3OZrKmfjlHGe+3JCs/Wl4f8vpp66EyLwxMD+sNpvGfY=|Chương 82: Tần Mục Tần;+rtVAXlvP7bnQDjeeREljDDEPwODqhAlql2HXwadB5C7s8S7d2BaDbAhUMwMkAMOLVVQhFi6u+1qC6L4scQIuxHaUxslDhVO6+kbNBNeHdEUfkfCtqCW1py6EXxA3xOnlv43dZsiHmRiDPM8SDaZdUhOkNUcS947pjjNhFy9t1M=|Chương 83: Chung cực vũ trang;dpGpoeCKt+P+7+1xG3BcM44vmEdHCc5NfOwPlWyR5Ckvmw2BR6DMThGSSAZ0OZIAhrVhcGeCCpL9r8Dj5YTFqPrPP8Op6RdqDFZyp8Pi0LKM0rp7ch+EWK8ZnSYeWZVEVOzbv6E7lfDkvh9sOsKp6p4FOq3yf+dpehQJZ5Wgyn8=|Chương 84: Trong hắc ám quỷ dị;LzVFJZ6RxXdkQyImb5Lvir4M93FCJGdFOxwEs11XtvsKFFCk065kzq2G2+oA44s3Xg8d2kFFdjqhj8kLKz0vfo/6YQzue6iB3u9wI9Y1x+k/3Uw87EjuEo1gcPtRgZ8uLocd2SZsMVmzJuke5OKTTkBb5sPCxr8cF1Bo62bCHg0=|Chương 85: Vụ hải thuyền cô độc;Y0NWQuH+XasJuTFwcb/PLcemA7Q68VkVuQL8ET1YTvcHY+1Yg59mdBu/z7SUsj3/m55pWfUXgNSWErrdDL53lUVZZrNbTMEzBrXgEGFgH50RwLARXRXC/zqqB87kDHSw1mVcKfu3X159QXss/my2h7fusEPJd0up79iS1bxQn/Q=|Chương 86: Tử Giả Sinh Giới;+zn0I/UYcDMFN49kU4I7Z3v7qTvpNRL3JB0uQD5utmd1dkl8eOHwB9wAvkvSDyWVbITpUfNay9tDlFU13OLJWpcGjNh6ndJVLT1O2YXJ6/T2nspXrYV23/eYUbtt5t8pWxfQpF4damSzz5FlgqJp+wtEOyaJtif57AaKXZH4iLw=|Chương 87: Bẫy rập;a0adoL3SQGGWEVGamrkYowrE3x3ItSqhzeJVAGiiNVOAz0385znwy+3yqofTcG3fk6q44SExf7cGcV6SyY/VD/jGfLL8TjnMEGCtkl1I4OjZSdyY/t/LYzITB/3dF1f7yZi6I236/WJaQN6/RS0RRtKqjlffVYIXZqtpwMaJuNQ=|Chương 88: Thiên Ma chúng;FS4FYRVfW14ZwMpogv41qGsXae0UCrM2+0DPrxIhXo3F3AmKSCS+aKcOvrGrypH3sT/2aNLsehuNk7jREvg8avy0lNqhUCIECzIzSPvRLfFJXfcd7d6PjaD8Xc7whOyXFvJZDad2IjF3NFQbp8skJWL9GyiGhirMg1GVa2zHgiQ=|Chương 89: Kiếm chọn quần ma;XYb2U2GwT2IwWRwKcwXoR5974FlFxBKi1TyyXmFkKce76xvnAl3taOB+xfwVPQpXyadH7fF199H2WOkxDtru7gzIqVVlrKt0CzLm197INmug6b1lsiMCgPbymIheK/o7l0lxml1J2BM+KiKCalGwBKKGvC6iAk9s/NDefYIenzw=|Chương 90: Giơ kiếm đầu gối chém Võng Lượng;aVebCyjpmSGjgelQ6tyIVyiP9VyaYWQZubuk/qQ1t7vwnduXEM+lfpnBvoQodA98te4sgEJUXbueO7/OSiqyLjDuvdUYp2c9V3WhNnVZ0J3/xYg/SuPVxCL63/1+WPqpPvxIdvVwYeOGTWxdtld2JbjL9sr/gEv8OrfqoByCVIQ=|Chương 91: Nguyệt Lượng Thủ;Z8URiN+eoEnU9nmkhTR8qvCAqoc5KIdNf1yWak9SRdgheRqTyDSJuHgTUPp+aoiK0lLgARQCNeU4xyTDaUYifpubRDh2oXvVtnqvpJEvhw80x74wHiY0ydYk/P2bNsLVIa9bbQFl3mJOAgjnRXRG5y19t/cm0U8E6tcxveh08WU=|Chương 92: Phá quan đi;L9YWB/jXdESq4fZiZCY8YPpj3v0i3RvgNcKyaJTN7zKZnoWL9unYdY1bJzHr1khd/Rn4t55/hcGHa3CwNrKksNDDBsDNl7esYCDefT2oK/Ze1OXMuL+xKFnBq0WBtnLnUu5yX1vtjpgCRCjPFp3vDrMwI1DeI1IPYihhDR441Mc=|Chương 93: Thâu Thiên Hoán Nhật;dfy+F3lK/Us2gKLuHBCQdYvyG44a2HKnhGzYr0itvw/LAWtjzOlsoS1lnHDAGQhNSly7hypOy0WQwVS/7oF5zNzx8Uqy1ogw+O1a3uzFJMFo0d21rU2c48JFRfuyPydGlwZck849PPqdyivgCvC7Kn/zonELEzAO3e8dGavodEQ=|Chương 94: Vẽ rồng điểm mắt;pw/rWChOjfZcpC23bRHbSHu0yrYjblvj/l0kRrJOtXwm2Go+EzCh38TIgwgpNEbQ3kaoP4Xk4Qzgd913bbm4EgnQp6P6A7zhSSKd0/gBSDY7tpE24ocNhGcbDw937qnJiql8gRpyr44a8LcinSi54e0k+34Mn34jQOSn721VKLw=|Chương 95: Kiếm;nhYppgcqegb1xlh2Y9zhkydWNy+gR370negGR8vcoFiP1IydKOaUvM44R/SAP/PNeu4sS6aKmHyWLFaejj0vIU3BwJg3B79+zHWULSLwc1FQEhaYfCtrR40LVk3SeAkgO0cgZT/klwXAtmzbCbEbRLjha/uIQZhGA76sFrsvigc=|Chương 96: Kiếm Lý Sơn Hà;0+NOT+Y5vxbxliWwFcp0CWiI+26VCDtZ+MGDDgGyzu+KhFs0b2u7wG7zKULNZa5tE1pB9VPqrh6PwzvE3Qk597ytHEYUhdPD64uqMQPdc3C+pbq313U3I/rqAs6x6pYWW7WBU7h7xxfTlL5TKfTGmPITJdHPoG+D+EQYW72/sKg=|Chương 97: Tiếng ca trong nước;edrRQSkDoCla3Ybm6llLeFggdJWKTSfh/OQx+64mJ24IxhGxLCyBEslghoABWiefkKOIEivHoIElzlSah4X01IUrQ/RiuhwJ/0ZQKSPVyXQSmI7w1hg+pCrzZtoyLXKuovnD6MTbLRIfyR3ADZEaHY4oxyaL1jSN/RP2yKbDAeI=|Chương 98: Mật Thủy;MDiMNX09OVR0ozVR+JAL7q80XCK/KBZ2wIFurvWGqsKR3REbl/dQs4makAyY4Udw5Pr/v824vMiyC7ck7/u3fJ/pyzbIuD7XlEjguKou0sd9Fo2xuxKyVlDGsFATBRZIpd5QvKq97rE8wtzlTGPEcD1QTYwuDlQvz1YUwViyzUs=|Chương 99: Thánh Nhân chi đạo;qNlCLSHZkxBywe94uuKTCS1j8gbmaXUbU8YLposIacgaNqsWoxLxE3Rw//CR1EQ3JQqLaXLwPv/XrMVs1Xm1pOWQrGYFUmCLjrCUm2rpxrHdLp4yObzhmNqPSJ3Tow+2QAqph4l92JvvDLYKdHvHh3f2s4Ann+oNKjXmbffZW0g=|Chương 100: Tạo Hóa Thất Thiên;FgrZZp96GcevkrXQWy4rRYhAjA2OtSuStgMz9GFOLJbFCMlZdO6oKwEFF7nk9cug73OnRGpPU4yaXOzpcCRYudwk7JLIrH62NMtauxqgwQV3SaR2OhAC/svvL/modn66H2yUwkHDRZF25g7V1XEumdDOVN9slmRx8cMmYfeJ0ao=|Chương 101: Thi Tiên giáo;+VNZh7v2LURPsqfvFY13zvgz3OKcg6bKPvryBGdU+HXXb+vTNV+SRBNz+by5dXP3ddopTK+iPyqP/tGhfP5GKLWSHun2+jZjo4b2Kgj8iykb7AdxkGLGbMEB7xjcmzGztUaMiS+VHBWr5cGS4ENW6iT00CLUUTL6oEIZelfxUGI=|Chương 102: Thần thông giả;RbXJqPRk3noP2NvOUKXD51E+GczM4Vaiz0CCxs1zr899Ax44Rd9Zlf42gMSKexTQhBiu5+Ap5x6kkBey7Zm8nYGl9eQXM1ffthDOI+vzIE62R99zHQgW/haS0Obhr/0AKTLOX/CKY8PpIK2kouj8X8xM53GGvuwShduhwd3bpoM=|Chương 103: Lục Thi Châm;CbkEST4FDtpQ/r2fz4m6DiNHOqVkUZtUOfjKJnYRdL8VXn5tzsgbR6O7pAZmAPLObUd+Dqqf1/Qcaf2MqSb+a0ksGgRueQPmTLkNcnnbHxk8IzK8w1gZqcc7/Unz5qP3J4HacSGqmUR9xehdxz7FWZsYlKI8rRXWkooCsuXVqms=|Chương 104: Bại hoại ra thôn;JGpcLitHGtaUyK10a8CQYbrl0/cFpaSKVOFjNtAuGbqh1fU9KR2DEFc0cVzfEsmRJ8CjYWbifwBr5xnPOGsDe2p9XzGISgSbZMmMmarVNXntM/zsqAkPmRVYRzOMkRR8ekW42BPisNxS7dNlf4b50F0+rkW8EgESFg7aAGaRWNw=|Chương 105: Lệ Châu phủ doãn;XBLTB/eEGWb/pOI8iAezogam9HODE4JLNdZPxIMHwTDFoj6RI5olOnBpvDWANNPE4SohLn8BntImJJUAoNOhyR4ESmmNTfC3akuP5fwIh66Cz+M2RGLv1PeBWXSBiZZaArZvQkSq5TY9RSoO4UF8HfPMr49LUPSOqWYuSsDGNac=|Chương 106: Độc chết;1nMyT/WIiJmeds1Qw/1Cx2puc9pQEk9pXaUO6VlY17bwpPXoGxIXz9b3PiPTZz5Crt8D+sdtiIcVIGI4TJbd04VStuH4gVjoAw0mfiYDaKqWo+SMEttwgiwaOsFSYxjhShSUCDlrlSWTcxXWHvyc8Qg7ifTEGhGOUY9fbIkljm8=|Chương 107: Một tay có thể đánh mười cái;S6hVRyXZk1Adif8/pSgy/gZ/F6yD8RUx+pOsSfmeR8S7cVHAtp5GlqJQSQjvOHY0/CqKmRamAF6dHsinD+hMXWwK8ZutaqzEbBXa89jpTpDamYDN+ANN8QziqX9lM9MKlbUphQt2g7blFAhwi80tu+zLLqRHo899rp9tcojJtl4=|Chương 108: Ngự Long môn chúng;UXxmTwyg1azCmuL07c/qAPX9v2l2FdrAlsib1fw1Mco/lRZ4jgxe2WgTfhsG8YeEOkdLYvvzPMcmcO3ncD5VmycvU4C7VmTPIpJA4zNAbGdoNmvsizIwUdLLK6zldileEPwZ52c8BHmawcVWskyGU7YA3KsWyvDGiD6iMG5RrP4=|Chương 109: Hắc Vũ Hồng Quan;9DGKU5z8g8gyG9X3kj3PtC8fBZiRPsNBb1xhkGOVZ9XbUq5GL6WZx7UhEO4qOkQmViZUgbzay4HRZE7Zrgjv7eyrYf2oOK/vRnefVwaAMEGDy/8K9lpRaQNjoq1UO4Id2YjJw+5NtSljI0wy3MV2hdFV77ALhZ//97fBx9Kstmg=|Chương 110: Thanh lâu ngõ hoa;l6q0tHjylG6ssm1bAi0X305ioVC455x71LibqxSWh0zjTi4AycmpmMUtDGI0+5pt+mm0dqa2oTDvgX7MWurnz6fitvR+VVAQ1JyHkv0Cj1zSAfSWZ8oXY9M0drDRPG0H5iQE4zJfTQq5s2B7oi/jG98V3keSc79Mufk+8X1Bxq4=|Chương 111: Trên nước Thiên Ma Vũ;fpGNcgkRb7Al8UbSro9EXEx6C5098vjs69DnUS3xCr3JZeJPbayBxQ7d+RTPDHXqixwDu4tWNH8xtaYqWa2Lft0/kB9qMli16cQxN9+YWsGaZ+GY2nmGAzjKn383QVF/Zj4k1dLoGPiIIKG4GoBIWn454zEgADvIFHDYXvSSEhw=|Chương 112: Ngũ Diệu phá bích;T+/bCflo3sw+/7H0DdiAeyXp+2d9OdkiSwoGOCHR6U1BHFYSDS3OTwJT+ekBMrD5VijP7DmqXZhU3DVdLURPeKMkani3bevDayHjhWgtRMfh3RdPTaRD53mHh5Hztn0NnmNOs8Nj1pOOLm0+ODVsOsZ2bugH5qWhQPFDEwjsl/k=|Chương 113: Thần y thánh thủ;HwVPCqanxM/QjUHLrMRs+v230sJCkL0wapGFJ/FxQby8TEPx6F3RzcdXzjAMJ9YVT/Z9pKSnC0pbypoBK5zCjNKPRFcrzOyrVmMenbJc2ZYzMWb5V7FRNWFU7XOEJWsSif13K1gGzpzSujl9iMWYroINJUvaB+LnuHo5l3AJl74=|Chương 114: Lập tức liền chết;8IEEroGx06jGAniTkruxYu/h8jlBNIMenTIMVnyS3UZAGkSQL6xcvtSx13IesSDuqss+MlNv3iHl8cq/ViH68Hy0MrtTHaREkPeUbHaB0r3BLRjRw7gEzwvqEO9TSgxpeWYNfH513+BnNt1PMxk7LmKUmHn6juxnc9Yw9VZTy54=|Chương 115: Tà tính;uHvkpumdGAN+o+12W5YIG3aIur+P0rnHaURhXO988Dkv4ZQkKZGP4JsPFa0LQnaTm9FDgDLhGTUgtdLXdlbDUw7Q839RSNY4kfQ91O6BQL34OOIhRGWvVgpv9GG/r1sczHXQjMmmcdpAHQANFa9IPi6uBAwZRcu/48Wf3kfLit8=|Chương 116: Xích Tử Chi Tâm;1bBW0ehJftNkaKBdIc6UPhkcjV/ZTztqdWYmLrWFpzIZXMfQdUqTmHGlaDRxal86BoF15yeXZtlavV+YFIfabbOe2FRn6OH9650W02JRzeX1GNSPziplRCzCnjfyQotBYnEExRz5x86/v0L+jEtWmxGqSpO8x6xGhPiDrouF+CA=|Chương 117: Kiếm quét Thiên Cương;OzsFjWCm2H+OacCLC0uK++r+t4abv91iagl24YvSFmfRngKdSVlwvSzK9ZzhMyGEl9eaA7MOmn9ZDPSjR40wvZUoApzEWOkBOEtKlDI7F4AqYByT3qRuqOb79fTqzt69IOqYC+JQeSjhau6Dpx/dMzV2E+3WmA72xNAUINmHOuc=|Chương 118: Hoàng đế;RlX6x5Oiizv4oxc/k+UVi0tAFbMbUkv6IEkaZW5wG6P74oldglRc3hM05V+XncF1vPk7RIwNqyoe46hWzfKXTY/y7sVYteoqcjsv5crkSaZDqiO2n2ENLkK0iGbvpxGGEYhuE43nX5DkBtMHvgaJY0y85Q8wzAD/WWyeGR6Z+D8=|Chương 119: Ta muốn chém đầu của ngươi;kAfjU5YZW46pT9xj+wH58K0CXa9+sW+uN24vzkO1ym/hj+sx1AxaUppxx3OT+TbbPkFvnZhebn0Zaq8mHGeU4TU70fWr8tCaQthZouKuh3a5qE5epKXVdngQxSYBHHyLiW8hBTRC4rp3ilD8UF6Taw9eoFPvi6LvhVveIW+jIyk=|Chương 120: Tổ sư đại khảo;G1DLjV57L8uatxhpsu1XxNhboNgghikLvVnvKP5nh75bk+s4dYYDd7FNKHe0og7xsmNd6VMskZH7t24sQ+ZMzSTnaiKAB50JqR/4AGWqPjqzypaQ07v3QcMhbsAIWpFStGBUg5tuhe3wJyMopBcMY/WreI3bbJ57z76ZSRqmGfs=|Chương 121: Kinh thành nhiều quy củ;BWIY7rzAlBcHnk5VGbxEbIe09pdCXMcNKCtLnowEB6dFD6RNRc1v00ECcM3mZg2rI6Alpo2XCS11HjFYeVcEHpJQ+lhIsWhPvlgUK3SAQ0BUXeqQmksdvNf/6LYpBkkgM9dZVxfeFqMi5ON1Y6125lkbAByOzT5P6sXwRbbQ38Q=|Chương 122: Ngũ Diệu vô địch;g3hdKbNaPLuPyjGxcdTTSGVmP+WGoxrkXpkYLHNuTGsOj8fUCkC3qGsRtSp2szgdFAVdKKMkJtcmxEhBSHXI+j3I4bEO3E6TWqEoy9xQfkhSjT8ZZkGrHLZJlExdCmEOOO4QjdMLXJFlBJltIpBlES+BNNAlD+8CdUjQdSkw1+I=|Chương 123: Tráng lệ như ca;6u/TL4SccaVvOwumkpmLxG3ku+osiYSB8NdX4BTVGzGZUJp/dActoFfkVQ2PX5jNQ+vQrWDUM8eiS6Jqs5Befihzw+0nznf3lUSTnONDzak0CmB0OOAv57F69aNMH+Fj9QqZcdX+pxQpxyrDJxvklPh8jPzoRmlqq9D+UFvATKk=|Chương 124: Thần lai chi bút;kzBI+x+QDsJCJ+InfVnkDE00NiMDJF2Bh5GLU+kgMLOT2aD6JjG1U6wx6bio5hpOTvKKLHvDkabfM3a5LEb4zFB+D9/NVEe2vzBY0vH00sOXVrU92i1kMkaxpbfeja+9DNDvotIDCf8k0/ILDVoQZpUTJIAem+tpwMxu2JzY0g4=|Chương 125: Sư huynh Tiểu Độc Vương;/XL5mp7UkkNdcx33ICkGszTMpFCMPMHHJsi8/Owb0x+Uu1GIh+IOdTCWMqQTC32SA1fEcaL6T1XiQbDeOxN9Xx4NzYharcAQYEaOvvgnWS2qG/aWymIduwTCGNGo8se7+Dg+YcCrRdUwvFrQhQ3UVDT+EjswaB9s2z3Y5TA7vwA=|Chương 126: Cấp bậc lễ nghĩa;dBkfhpDTDslY6J4/Hjh2583KaPCpECNxT6GR+bQPbVz6orY4s/xxT34PGDHsqyOKOVW+UPJx3UYb8UeNdvO0LXitPZKhbWm6zicHKVMP+kNdF9AxRb0nsxYTeIiVDBdal/LAWpYxks7fOtiBZWi8xxIv6x/07eAQDzz4s987KKo=|Chương 127: Lượng binh khí bãi;syPaH3muaLHQYd7pJcleF/HzkCwPROIzi8fhTmypmzI/+1C2fDCXodc4MsTfHqKJXfZUnHsWqauIUY8b9/yZZok/e2yzdOOPwOF8/b99y+AKOZSqfLiI9qna/431ZSj9B4QssR/X69mg4cGm7gGEszR7oK2ZYt//8slQIf+TLlY=|Chương 128: Vân Tung Tước Ảnh;PIJn8U8rJ4dZtOx/uiMwn/g60+3b2xLk6RX1TIkli5SxmwU3407Njv/WacWaNhHGsKSzTxUbQCpaym0qCai6UR1CMqD4hce6WssL6VaHpfJhMQiLqNCEEjsxeb7R4ZdECwH5ggqUhJVgdR7jW/QZO1ulA/o/Swd+cAoZbmfODks=|Chương 129: Kiếm Thần hàm quang;OWE5pBCa+F7N6keSotnWSI72W3CnDXPtIsmzRMelfl6UCg5kXx0lZ58Pqv3ntqb/HlF0j4HH7fcFEBlk6DCH9vWAUisFfIIYKJHP4NxA/an04uxYlmxeqmM5cY5aa3lH4S1kezsKoVrjAUYbz/15RslA1w2vVA/OCIIwR6mUQPM=|Chương 130: Ngăn cửa tru tâm;Uzio8VGWXr63IUNVjVAK72B2r8QUmyXu/Xa55ze6PSwnsnxtazlPNwo306D6sltrzNyT57J29gZn1+MV6T2KEwPV8ZrR3vUK4cnKjEjGnq+64cJo313H6XI4ONkiLeKpANQ2/jRSusFU/SHyzPoqqSX8Hp6RjXgfIwwO/cQby7Y=|Chương 131: Đạo Môn Đạo Tử;nxxCriQvhO/U0If0KqGTQIkVB7jOwh1goyRBOIpGicI1JNqNC6ilI9X57wY16vAxbpTrGJcDMs22gvStuWwgDgLcWH88Se6oroajoaRKFIrPJWSK5h8vEfLqrRTWYRyxet+BPQQyZR7ju1aVH3R6pbwVCcZV4lyCpmOLBwaIlIc=|Chương 132: Tiên Thiên Thái Huyền Công;chvpqo+25oq6QEkQvXAV4FR6QZN3hACDVKk3QmMX8Ml9LypfoJts6rnGvm98aQAtl9tQDuA+3VoxTGhqbywcWWoCpzhVxxRptEwmHlZyl4v6lF7NpZ6VJUPrlBTo7WqYuNrz+BC10L/glLTX+fr68vZWOjJAyA47zeXvugsHWDk=|Chương 133: Cửu Long Đế Vương Công;HPRLtnESF7apP3nvxTk+aSA0Vv5u45W2Vud/lr1BUNMd6gIPwvTaP25/hiWWVjHukzj7+uCOq/J/l16PBm98beisH51Rd8eee3t5TtiIUGdZDi2rDKCRDXDIok/wqimz9MNyfejv/2e4sxqPh0qY1gPutdj1M5C7Tk8Lnad9xqo=|Chương 134: Xin mời quốc sư;h4HH2jom2lVtMArSKKCcFi8Ojv91kZ/5FjIv1sXfGEn6QrIam5ixIaut+v/Y/L5jjTWYtBbunNm+K1WnFZ/6Kye82/26293XyibjxAkkjYN/H78h6t0lYNMT4HJipsrLNC3HEQiriK/QlcV2z+WHSaIsMcQ2uoQZ7DrEBAOdHYc=|Chương 135: Nhiễu Kiếm Thức;sqZu+mZjJGjlS7rQU1ZgMG/u4XmPwBV9uy3tTfiKm7GofW1A7W07lr/0OKeC4dqUIU0DAXP9Utf4nyM4pTgkzQaLtjMfGBbQ9GCt20lt0ZEAGYrl4y9IzXJL9lIPHEyo6O7+JD4YGJhhhn3gZlfY9apnye7PZtR/SEVRq6AdJNg=|Chương 136: Mộng du;11VigNnqOByh3Z1af3cfPYvqkTFtP3a3bNCSYnqEev1oGGBfMzVrW/CDgrYlIt2jjYNAtwiHNULcXeWNQruAjCuQd9AfAWB6GHvs6hdrDaZxc7z1uLKRh6Wz+3kaZz9x93gD6kkPv43DAIXw/OamLmK9OWWs3r/3eHhlBOU5/iU=|Chương 137: Thiếu giáo chủ cùng Đạo Tử;nEbYCmYkFMhUtiShdx+1hx3ly0SWFdK5+mWSYEpSWRpvcDE55OhACAA8UxgRy4yuANqzcPXVuxGyHPh36VXs63ZzwXqNeQ2lVOMRDf5ZcJp+ciJvkgzANH5uJSl/Rw5KU9T2J0iu7k6oNnr222tK+U115swKQpn0Igjr8m+O7HI=|Chương 138: Thần có thể phạt cùng;Okb35FYnDOqlVdOMFAywLRwW8AKKEqJ8C3GHLQ22hd3h6ABgWbizap24lD7mTvcDBmtpYSotysvuF2PxV+k0AJcVmRPPhXEQa7EQnP1F0SD9PHA31tMgP00eKFDXF7X3ez/FztuwXduWb8w56lOr9ouKY7mP7nMlATJfFuNEtVI=|Chương 139: Thanh Ngưu trong vườn rau xanh;8NevMX4Dy+Jk5f1Y7WVbuaIEv4LrA6sY57O8qYM29/sUNjFJajKTFloRc+QgfsK14BJMwuZGZXbhbKUowtHuFdNpZDqBMP799zFm+gxnii3jkBP+Egv3y8D2omyJJkb81ZDZGQQl3ra2ISzDjqp21VL0WewkWSv5UF2BsJZM4q4=|Chương 140: Cọ nồi rửa chén;HXPcpPDKFLg+9rPZnOkea9F0EGQw8bjacXYBhFgD6X5itAC3I5PIpDhaoB8mWIBMIO+UDrVnPBAPKdiw81xZRlbb3thl9MeWd5fF1pl5Uv58sG9rI5XW360i++lD6w1nYEqhPqp6r0EsjidkWz4uMkFHMiI/bYsOgS6FK5vSsoE=|Chương 141: Say ngất Thái Y điện;Q6M8dTWa3+2A+WP10VLO0pAD6rKZvIgehVJtV7K2e/BP3EKOUCquo8GAlbBdALaDYL15WW9nCK/yjHgoniQTqT7xSgWbbn7/ryTarn68qisn1NEsR2k2DToqiW7kNHL5l6FvdTxNI9L4vfA+aWDoi98zSBHWm+oorQVHBdci9Os=|Chương 142: Say ngất Thái Học viện;Fp3iGBDi+gCBX/wPAFtq2Ekft0/um/7rK6e1AKub8SMKZZUKg3td5cbobv97XgtyB6ZUk9oPvQHGwnp7EoP20yc7aD3Yrm/XcnoBiCK6kMvEk4mGL9EcACQwC76ltYWtP/T3wVGUVd+/Wk8rt4Gyz8vWdMPXJzN4yWW3/7H7Uk8=|Chương 143: Bá Sơn tế tửu;iveAL/DLHd1XMxPi2vfXEKzevXH/+tiSZgNvhLwFiw/rNSxhI5Qj3tMStmWh6IHwqzUjXqU+lHg2a9bZvqAcwTjmQVnSPmqu/wICOGPTj9u29CGqql8ZF4xhSF0nMqadHvkAVaMT8YYIW/KEqkfbe7EPrtD1Cu52jfqnabJO+WI=|Chương 144: Sư huynh sư đệ;mKD2x7VNg5dZfWwbHbHhUKNuOAHNb1xuaTYV0fl1oz8aIiWNAdS0TM3u+mOlucAvKhc6eX8Lll13DqTQe0JUCC1IFZJqOUMzOkI/pKzRoUZlTPtm1qIogrOVzGdP9R77ZA6F9KVbgDxvGOZLOToLuXRWlIFmqwBfCfF9dyUY+OM=|Chương 145: Sửa chữa lại Sĩ Tử Cư;rPKh0/cwJpDgXpdgWcxUfdP47T1K0xhlYNv+5jTjdnhvQdf7tVQ3OtetHTBF5Th7szOzsmbRKFTIz1GuA5CPXoDNDuZiuOb9s74YBQWwtcPaQDH/PbKjklnRXxZ/e/1NSw7aueQNoVkDK9nKZHfHQoF7j5pXV8uhaHJ/sHfEFrw=|Chương 146: Từ cuối hẻm đến đầu hẻm;xqQtyPZehZ/SXRAZnFXnMvU0O2b+sF75oOlt5QUxwgFdWb0DXx+KmkOvvNK0uCYH9F4PfLfkyC7ivQD0cTlPveQgEspE5Nyh+QpYTd7GpiPzn5zUl0kuXAaaCdZAtVzqCsNcBIbzEMks29hbLAYzivqfwmQhVex46wG9cPtvWTk=|Chương 147: Ngu Uyên quốc học;tWjfgPnZWi51vQy76MQ/PUeFQJKSmQWMmZzDbkjPf/3CXmZzGI/zf8rqAHL0JOUkfwAUGbNw71MAoee4CZhO6RPy/B4WDOF7nLpFJJ7kvTfTV7eQRHp18KAIb9tjG+gZDHgm6LaMeBb9zDR+rcqdffth3wT452lD9G34N7gTOsU=|Chương 148: Say ngất;iR30fEWNsgmKvTo2380pDFupyryCNqJ9TPS8d/ujI90qTEqbfQt3DvFlAoBBsZtchaKQfZDHqYD3YYB63WyyyJNy/etrXF5FJq6Q8SdTz3qwwbCxu3kl43SyFD+tnD4Bq8agoAZWwwWQUUWZyulUgvgMNNstwLDF/wpxdQlpQWI=|Chương 149: Võ Hoàng Đế;bMzF7vEJvXuCG89Z2Lkg60Ci1PPHDdEG3bC3l09dVJwngIDvw516857m63MHECJS+9mH/0VQtnajaHDRxkIYiXrQSYx9Mk1Yx4jZEkoEEEljt1EN3cp9sQF161nrfmKEER4FXYZE+g8R2w+YB/P1eSO9yCniFRdXLYoJThsW0AY=|Chương 150: Tái Ngoại Thiên Hoàng Đế;3nyeTQAZwQyilkMYEg8U0IBBTn1xrXi572I3jA/9E6aQ7ncAidVOgRXTUbl9GyWfcdV7xt6A/AhXDlhgjgHWgJE7ZChDdPa9MV9i7Cyb4yu5DQ3mreJ5E9Pq5ug6QSL/Ws4W167iaByGmKUGnHzV855X5WFZcZIlsez9oJAHmGk=|Chương 151: Kỹ nghiệp không tinh;+2BoWxQukWfpplhq7KtpiXd0JJjxRTFsdayZMJsgVNGNiNOZNlku1C5lgogGkcye0bbFpM+JJ3GG2o7RWmJQmpc0nxVtV7u7hfAPtfj7ITqrT7TnTMcSgj3mUk/Fl7akZ9YqQNGaIGj2kxd5azEp03dQ2uWpIogFfrEj4kUUP8k=|Chương 152: Lâu Lan Hoàng Kim cung;IvQJ15wEsVI7D/+zuUcYfVq92vMLagDp+0I/i6jwyrBxXr+ek3sTtSW36zlPMgJfgObf1jG0MIK+4X3Ly/hbiFpppFxvUQv7UspC/Zls1UffMSDfA+K+gWP44ukVL935908qFs7g2BfupYmVH1HNcKBWnW7o4Uzx74nckYFApiA=|Chương 153: Ta, Bá Thể;vUnxEz1OmwfGAn8anoUidK0PrgetdjQDcdUMgBkUdkuhpqjQ+vV5qF66wT4rZ2mX3y5/Pr2/5mv8lJayh0ImxOQTHgeL71FokHCZ0eCitJl+LWD22l4CbwrPeAHWyBK6Ddvp9TTp0EzTsJ+eDazFUBgm/5AL3WqP3PRsc2PZnEw=|Chương 154: Phá hủy ý chí;1xhT01EGjDp4JIwgzW8G1RROEu4cgAbuG0NGmnSp8UJiQ6TOGZKzpLVsWmvyksY4mppJ6pkwQejjY8khqitN+t+3UYMfvZ7LkAkditmA0RqxdYfBB1cYgnPpKwhAwayDZ2p2PWSiPer3v/1ju5dLk8aZDmPgdKfuNxmGkUxt2Fo=|Chương 155: Phù bảo giải phong;ufoRhlZuUphortqbwMjZr4WW1yP2U8j1gcoLyUY/iCnt4S97UjoVyKMCLnkGvGS6os6AL/yJ2lCIki0ma9RwZ0DpMVZz/hAlCK9yL0rFfPGZnXQtV0BPLEyz/ufyRN6avc5Ulu5Qf6phD+H3mggeeWsn1Xzk2BvTe1n+ix+HELE=|Chương 156: Ý nghĩ nguy hiểm;hKLy9vNeHDqYLaIAsatPQM7Bll2SBPyf1/cue9TJcE6iHII8on/72Up49O9ZRZlLM1beI2qLNZ3TTNil4ys7s7FnllgvlqHLjL5uyVGtj+Bi90CCd6wvxQpYoBbBCvQ+ligHPIOw2sMeNStJwe3GUajFUjP+j00ESsrVkvnsCmg=|Chương 157: Say ngất Hoàng Kim cung;isxL7d4Ork5w9tHVojANB3OFueTccYHkinL+k+Qbj2bvkzidvwBGQynfg++kKp8vjC76tQyg7UWyHZ7XIeyrD/kqDfNOZkRTa+XBsfNvQSkozih5mGYk2AYJh54ibOzjxv07k9VpSjx7ukSpjsi8uWltD8zKObZCJgu0XGtGO14=|Chương 158: Cùng đi bỏ trốn;dalKQNmMrfn8a9ihTWsPKuZ1AqZ+oTJqxs5YZ9I2xkXPeRgQw2ZRlBJR0NFiaNmMvy43DJ7wIzhP0BltxUNwnqIsxp/koVEG/iuXenOpIwXUT0Zy0JS5uzg3ZMZ51BMkQAJFWwpGI9cHWEwutEFJ5YMtILn2i+Wc1QtkOL3KzTM=|Chương 159: Mắt của mù lòa;FZXQMUiaPBP0h0P1QsUohiZHF30C8XLokqxnEaouV3ZEAHFFgSRt/xD7wcNx+ChP97Vw7GgYVzdDPCTJrU3ffwOfcUSrtFHyV7XV4KADh6EyKGGOd5oePrYn7LcsEp/xwNAGaoBBqoD7zSkyQ98jFUPVRERgM5l2jT8zhhhI/3w=|Chương 160: Thổi nhăn một ao xuân thủy;uKyE7rHvDjZ1n9ZxUc1Z3lUGWF6HkCLYZPlu+CbOhNoq5mla9uxj9WpXhkEhJlACIKssZA9iefFsrJwE4zH2efijJLlywkMpDTlJU2sFXvVAnjURhcHNg8c3zfzUZzlOw/GC6QKePMgudbF60bB9L4qKOgPlGIfRfJ67zoAoOgA=|Chương 161: Của về chủ cũ;y9/4ttpHALyWupF345LC8c8nQt7xGVY1HpcP9ecJbbq073GX4U8GxByA/zZygReh77iwFpN5UREt8t/StJm1jqpPQDbQ30epnmUQdsYSBPmz4flBFnKTfFHcpzJHkc9H/A0+mf+aFc6xIpTcRlaHir+eWxK8hHjx1JRaVrRyB40=|Chương 162: Công tử ưa thích;FMIheNU/W7sV4S007+CPreCruHUevJZ9Z8i5BMRducnkTZB9AaIYcluQCDhtLGMpzdMxKvg1xFyHByksRk/1WQzKIpmiXndPEaAtla/YqVVyDkpjjYcQSWk9JtFHpnnq/6FfNPIv7df/k/ydi4WROpOGmpP86CCSN5clfyHoYIM=|Chương 163: Ban Công Thố;ztBnMwG/3j6yppGhXk2T2UK00NKsv3nw8WJrRXCPUOeV2MEH24Hlvtie5nwgiF9yZBXCZxOMUeoEF6Si6ZaC+mqxnhxXEZSXsAf2DJgmf/e04crAzxUsq1VoSAlL+HKAPrA8jUnhG1dEQ9C12RYzst1pOwHLgPM6uAOPg6zBkqg=|Chương 164: Thánh Nữ;LApEnSlpIQlC3KtkRNqNTGhCdHcfZT+oTbcgJjOPNNE1bRv9iHVUH431RUFOT496szikFbdVPeaJm5j23PC17TZkKGJHDSuR7yU3VOlEaaetxyfPnJLE7nVZrJuwCBWBC1n3GYZeBDuSIEryAoR8xagqqq0eU/KLI+7lyzRIDr4=|Chương 165: Tam Bất Hủ;5fVowTOpO2qiEPM4X+vnYq1bG9LvdKBdpOLALfHnAFot/A3bXT6Wk0Q52qPPNzdemHnAnsfH4AHV7D8vfmmuHOubFg4IxoTJFlC78b0Vg6cCv4gFtpMW9OmSj4KEMWZkGKfzXPbLKgM5pFCJ/H7olsgua2/Sn+Cp2dCEvNWWmos=|Chương 166: Tiều phu truyền công;6h5EfrJd/juwv4HsxDVswkll5wEUrIovE6HKd3rgy57TEPAJnbMJvBRFe/d7oc9/O7jBuxwnmiQAnt8HHuEC9sCVVy5CMus874dp77Iw53XTSVc6/VcnHaXFr/fbL6D8wdskl67O0uSXomx16nMASH/ujghF2YBpZLsSWDi+lbs=|Chương 167: Tiễn tổ sư;vN30jZ/JCchJizDBh9q+0QBlN2/feaLhb5VwAxcuuzRj3pNkOMBqw7XsbQz8BadBy49rm/69FvUAJf1DtBiXznEK5qhO0iKeQ3UIS2xY2rgXG+AwiR4yucTFPqp0T4BR4SJfP15pjeEk/2haMoimNHeHmlaMoKgFOgWyaajGU18=|Chương 168: Các lão đầu tử;zfndLJJrX4eMjVwoXav8FduGZMtYDAMIv+nTOcYHSTQV9fuLrYUgSILWLE1Et9xpY9dcRibQaUkrV8WNiQXlyo/YRo8w9M5UFGhs8rvclJDeEO8E6eD1CxhTIol0xlBRDEdkIttKYUtXV+/YibacUARYbuOK3+pEeKbNUkKWkQw=|Chương 169: Thánh giáo chủ đam mê;dHzcPN2xtJHHu43u1vYKpklVtgmRYCFD/pxP8Ck4EhWIUeN0wPqc4QtydR432TH3KPdHGToCJl9ORIxFK6fDZAKxMmB8FrlPhFUR2SBviUG5F+GPv7L5mGmbkTLGEYNphWohCzcaxPMpYrWeO+GTx/aHZD0WeG1ceVKLEMfox4E=|Chương 170: Công pháp đại nhất thống;SAOZdwQlMJbFGaX+VSkpUwjPyl79BpghXgzaRLVuorKRwS56y6NmxhXSDijpsRd/Rv4kygjJYrJdjpGlkENj7ENonQaUz1qb6otqJADE7bAT9qYErUHx+wt8FICauzNCi4GZB3xX2PKxq4ysOulF4H06bGg3vJR7UgJ9iLBv7rM=|Chương 171: Giấu đầu lòi đuôi;JsNOR+8xXIzoGHgXScetvMxTHPvgOPdQhk6lvNLJFV4cLEmqN+M+2BAoGHHUwWTlCYElRu/Hub9LI6DDLwu9GMSSARK0Z0N0K24yv/41A0Hfg+PPoQB+W5a3FQOjg5ZCS30V0lQ0XU5bUxNCmBaCZvNEU8EaQLUaR6vEg3O7vL8=|Chương 172: Qua Châu Trùng Quân;jKi2xsFBVh+T88cWDWGUuzakFZzS4jKfKWc4fXWX4jpPmiYjEz4eg9hb9Jiup6vYLi0GXxvehfH1OyWEOp6eXflDz4JMlPp5fr0tfydXqeNjWpdklOb06DaGqLwp3Q6iBXusUcbj1Gz72KWs2Njd0tiYnzwG4tscIywn3a6pDS0=|Chương 173: Ta hoàn lương;UuxVbpTDZEs/v5cCx1qmkYGhspC8YyCNWjk6Ifrq3tqBVBNBUiiyaGDo9ng8/C2b7onQ0XUnsslQcxBeM58prfZzsJc1/gAJPgFTNiQ+crLdpPhAW9NYcZhD7ZzbjjpCjRffV8yyBkfmBzBFsRXBau7yfTiU1GztxXxhu0sD0aY=|Chương 174: Thu dưỡng;Ltx1JbVrImHWsUKucrK8D5EcxO00awUa+/bspsOX7SAJH3pOjHD8CaBYnXerJOj+KkZ8Ub4KLWhC75GkGERM1YOK5Sw0frKcSagPswo5WmnHJmlIdyvGb5VxeMBOk57HJPX15YvL1Zi+72IgEOX2ICRU+nJbzgHKF89lyYEEpX4=|Chương 175: Chiến pháp chung sức;6FP91lvqj2ORruwAwlOQJqf07yeq/hP3GXxqxNRavIZ97p0+er5Si9I+QSlDwzuiJcra/mTB3Bz0pE58xZcYZQkzXiXvip+VipL0AXRuWN1xoKKv98w7FqQ06VMY8PgOZrk/m8boJKKQEHPcg0Zrol3ma4qNkBTcdqqPFkzkxoY=|Chương 176: Cố đại tế tửu;axZUi0Gt47aQcjETf3idmdg8Cy69oQtZ+//vmEr3qwn2syTz6kvLF+PsUgIfirWpbX3Nwo7dtfuxJrc2v9WcE/QNbmiwUhHb9MtifsG6C0ZLyYShV36JxSkivhIsEF+yjvw3L+nNCKwERY/YgiN6MFQGvC0JhgWNqjwtNnKCy9g=|Chương 177: Tri hành hợp nhất;FIJkNx2L6Xzpr0XGahiWPQ7f93PaIWEw6tEsRD3mJYrBz4n7eSvf+LETic6pvC9SkUqyeUtUGyOrtqGQeX6YhU2IjUXmBFXyyUj6iZbbptL9c84GgnE/jK/AQAOFx6h3OAGR/kSO5TRYj0Ypa/pGJTO53cxc1IqeIuTpqzVRozU=|Chương 178: Cửu Chuyển Tam Chứng;5/mIrcEXwKQ6lDGS1IRJebwy+oE4VlqioKESB4EaVja1OyP902kv+MIw5fNgfrGoQKtc+AEb17jcN7sKUK1GFZNYNbjtrQ+jBUx69Ygd5JYYDkwnwm35dduN040aMj3/LrBCZ0O/KFSVblwxIA7C3sY/XGLixBE2VAAvFhmNA28=|Chương 179: Linh Hoàn Đan Đại Bổ Công;0yokD7zQCIE6QOn9yNcel/3+g4O+7KGCZBavesDAVKW0jsyXk78wgGrsFdyUCRUOIIUPXbHuoaoFsVNsup2qM61vJRkVSyFOyezr7l7SA+SDf/a4jSe0zmE0l+/SfduHd3w2zt/7u1+nIazRhO1+71sCJD9/HwKwC+ro6lUejRc=|Chương 180: Làm khó dễ;anOLdFFs53SmiFUHuZB4gAwX1CE0nks76E0WzxvqtSwp8MkQR67csYgbAt5A63ChpKcQKfe7m4/llP97rbOTrov0hY69MbOjhumJv89z1m/4oqbJnZaIQEs8hgWk6FbLXvajKw5UVJxlEkxLyk6cKGdHB73VvcVKKQn5o5rSCHA=|Chương 181: Thái Huyền Toán Kinh;f8A0VGe5vkbC/gkh0hwwwJwTjiVwjlF3FfQ8FxUbliENsDXKRxVztsAHzed1XckCFkbVioSO6Pnbl2g2P+R0PvBVylOk7bXQ3YCCGjuSLDUMB2+JmKCa4tDtUxH3uqTlgMxu6cyKC6RniR9/dDr6JaXLvxzvIAzTnOMKH2ZHBkE=|Chương 182: Nam Cương nước quá sâu;CndmBhsIo4WOz/LTJMYIHoAxEcEXSW12/czrqFq/oDNtQFeXrmJ5cwt3sNQfmHjzC0xizqSogpcLgGKkfIg03rULMEGsJQwJ/a/KvTuecj7GibJONmxiHPntjqYZmi8M6wlJBC0QENbm4N8uBBgsjB/T5q4Qt9MorijnNX896po=|Chương 183: Âm gian tập kích;xo6PLSE2d8LWEbiUmVkxpwwDA8QnscAmP09fdDL7fh/VAFnKh33pCZkLaLQoipNi1/cspxf9gNbYBLcy+LFB/0Cbm/LgDynrHZA90/FpfPUsEZZOtaf67NhxFPRhW5PicjSK92QumsX65+FOkltjjaymoVkUlgL0Vm+93aqBC44=|Chương 184: Điều Quỷ Khiển Thần;v+/rGgMt2ZS2fU0ImMddHGQeKxMYxcIlrrq08+Mb+t3THCLQhub70rxPj6OarYogEt0lHm2/nTwZAIo21YlgsVx4fag+4lFjO0vsVjiTIJG6vEYe/qbFqOBKekfij8ccGwKnF1NAWhB0HSBP4SvC17PcogEh+UZmlJwA231mCxo=|Chương 185: Hoán ma;bSpP7etcRJILNDeOFziBIPbvYxiJonC0b7mAPaQ8pOwfGG5vyvy8Xmm6A5h1gT6gFqnrUGp8m08Idu7jlcfDQ+9WGQbYGWNqlx+jTV3Y1JxRuGcnk0LLX/WMpmx7ReypprkEqTVJyFmUWl1MSvdPi0WTbX+oqQ9BVBON4fb4mbs=|Chương 186: Tần Mục hoán ma;AiAia1zaz6Ohh6Ar1uMXlbwBoAxWzeUcZQlad0yeZxOCKIg4rFxz7dwQaRwqlEhSqSm0EJO3Ojfw1KsdQcwjL5U0LQUMvcNlVgDrPGGS2TMnTeXvvc0wN+ga9OOzQJhqR4BnoIeckyZ44HoX/kW0VuojpGn0yOt8bowPaaFHSw0=|Chương 187: Ma Vương giáng lâm;AkjKPqUnnlsmq9P3eTT0xZLYqeUD1MMH8gOGdLqLyDGmPuk8U7/VjckCKh2+wf7ra5ySabixFKK16kZK5jAMwQo+6kBnV48LXgKqTuXBeD9V47YCkT7a8LqWfbbrXvJRkY1vyInWFMXxo+tZt/lLFnqKikOZuM9cL+AdUpys35w=|Chương 188: Làm sao có thể phân biệt ta là thư hùng;4AkgrV/6ScsvXU8xRSaAngjuqLw0stYaO5pzwOgIdoS0D1b7wYuwn8tWK7k5HYnbZ4HCp2EVi6P6b0N/Mua3luLSzxWjn27mFZv4SAtbDy2KbsSby00qKOdSBSFLPyBxWfuqpAdbWddd/TmJF8I48+fB+1Au4/uK/Vnutb4APHk=|Chương 189: Một chiếc rương gỗ;sVJOd7MwGHSYT6NUreCN9hDpBKEzhR/VQfscz8O+OisvFBlsjMGymsR9pmZANRgPb9Ojq+Ej33vSu4NCZBQMnKiHyUdDe3kPZ55VQDz3g5iWqoYhmq+wqukiAU5XARmTDQaZw80Tvehdv29EERLC/Oq9wC4E7MyZWQeOEwggbU4=|Chương 190: Đại nhân nhà ta;Qb5KBdziK8dCt3tVqMHP2zY2Pn3pDR4JgE40aAxuQ1JVFmK9kKF+/OlwciJUylmnP83MkyV/zzOoEPel8vhzV5SkIdxWFKj469qOFj7BDXc/MZV2RPuCmNTLtzECUHYBuAsdtoESsWp9fHCaVigFdfUXw0yi3U/REdbRdpUYEYA=|Chương 191: Thật có chút hưng phấn;VN1P5QQofnsopOJwt8cYMC+A2b97VHM7aP2AodKsT7s4kFfakvaIskn2blkLGICs7XqHZiGdab7gaGO/dju4v0zxHfIvF7Epu1AqzVMFjPhXOmmPKExh19i5vNjR7BKO5cVXJ2FYVLqbIYSPbt85a7bsRqifKquiO55KSwUbNlI=|Chương 192: Một giới kém nhất;xc1UOxTbSHOkWwlxhTIcUIkJn7rFm7iFXnRsWCrq6pl+gP7gbukbfl9HjOsnBszcVXiPy1TExLbpf/BmU0A8jISc+sn3ce+hu25dER05ncRwqPFlEHiXztTflXGpX1olona9U0C4Et91A99TvdFVTkHXU0wVvdrRH2nmx/INP2U=|Chương 193: Hiện ra nguyên hình;fDV6iTGg72c89fsifhfCaT6HN3Zlo/XsE5Zf0JDDDPClwTZIJn01XdAACPY5NhE+mrKtq/T5I9S8nGg7JtbcwutAzJq7ZUE4am2H/L4yNLizc9COiGhNP1NAxV1J7HkSYoRY2No/8LmXvOkZaYIMgbPjBHd2C0UmPe3NUpYecW0=|Chương 194: Không hài lòng;ljRCIhjXiAZbSTODoxqGY5Mg6ktaWgiMMkGHhdW98oVJc3INeSu6fekQd/dr8vddEv+uQd6LbPOA0rTw8cONTC7wzNB0u3xqslaSbJgvWAQoIFf22D2EtxOtaedeLgOzzr+Loqsu0lQFMWzNx84jnPQY/eFEtDRV0oF8CqexBWc=|Chương 195: Gặp gì biết nấy;InRMngo3zbbeuieQFkJ9XFtazfTq604tnUPOywhuiczm5S6p36ffexLt0r1rQ7lhgnJrVJSHZ2tDmdG/win4AseTEx4IvlopzcIlgw8ll7WaRWUftaeOYp9QzqVHOs0sx5X3C9CYRPVTBwv2K/VTwZhrCrJJ88eqZ2CHcyt9Huo=|Chương 196: Vô địch mà tịch mịch;C5SmLnyfpEZrK4vt08WtG1d/MV8WGbO2zRBm/iJXCKChfQDpqFgPLD2r6Hsj1/2N70vcEy0dt0cst+ZTxOYnovm3EDdunk8M0d6k9hd+7gxk86CagvZVZn3x48jPlb2Vi9NEyghcJz9SMQ4aErC+j+h4JIKtjvSxRkqfJM0+7pA=|Chương 197: Cường giả như mây;t7qcMxYgOk6+n69V6ifLU2aE+VjaGwllAESO4NgeDqRBa+Xxi3nIS5MF++9oPwz1X3dgAAHhmEp87LWX/+VSeJQzQo/LFutzDl58KOp6nLOSp/GnZJE0bTIQx2SUBjjY9OLPgHfrpVN15omfZelyS54n+IUXWwNJvP+ZYH99d2U=|Chương 198: Thiên Ma giáo uy;NE+mvJ08AeYPEzZw6BVwJsadVzVKBCDjOrrH7XyXotxq/enOrJsEObXIEbjU5IdyikroVOqyokmE2hrHWrmm1eL+98WVvLY+vm442w1yhcBimijDV3xeidkE0rI1FR8NzcSJ2LGgo7X6RdiLMDzVKj886UF8oE9HaM4DKjV0jmY=|Chương 199: Dời núi;DQHXLIM2ggylyGguki014IQZK0sotxop9IORAHLm8zkNEQ+lVxjpQHgU/d4heywIOXjEjz5S81n11DXQYkU0HAUaF1Rab5x6zjCMHAFleYQBPCEtMgyylX1UhiGcv0XWODqZBvwJrUga4hHqt/UH5nM3dq/uVvJaqzV0NNeGwwg=|Chương 200: Đô Thiên ẩn núp;/u5Lsiu1nK3Y9T2lmToqPN43wN81XKV+sgiE1YwShLjUw9lsnTsoZB3m988/kDjkrMVUIIcjiuFfFpdipv85tplAZpxslWKXczoSSNCStaLE058d/Uu6rMPwE//ztR1AAyZQDXVdaFaf6fCl7NZzEGVrrzIdnJBwPofWDhCyVGs=|Chương 201: Làm tiền;6vlpXIENQhCFA6ea3smhzrkMYIC/1phkXoLPZiompDbnu9Ky1hNQBpTgsOS7OWnjTB/0+5Kf6Ro7VYq63Cv/KXPX4INkZ0nmdj0wIMpWlaNBkXmyKDHK1fFGlH+SgTDfl6CkCR1wTMfzOaFFfVMU7FozVY4PzOoy/ciVh3Ml2yA=|Chương 202: Hấp quốc sư;3dveS/X66vdAgjXwTpC/T52bHS1gyTN2BBSAUozdTtM1t4/WELyq6rAz/fciA77HpPKXeKBk6onqn+TYSH+OCKXGs0W+0E2sdmCHTU1vkXGCa3C+J7g2xUGIMWq5MNIq3DI956lnkQGO/p5UokKylbz8VqWR/Awd8KuVGacfp+s=|Chương 203: Đáng tin cậy người thọt;2Sn9y4/l9bNiDq8j29bd3pLvUAEA1osXYPETt5QsPJOZzvZyoOCkoJdF0bCzkgB1p3m5QqzCLrIVox4xPGzk5EFAXBImgvTc4pFncS0jsU1RK1SaQWVoc6dgruj2XrAwDbiQLdDzT/PgtajVfk3BRPqRDRf8R8ZJt1Yw9R/YTZM=|Chương 204: Tần Mục chuyện xấu khi xưa;/W6wuGTSpe0MPHiQhcrW7BbemfOyP/2D+TE4tML5Ewj0Ymx2SSHyFFq2QUObguUQKpUUvZbYkRCsRa0iCUSTAxsuVMho8FNm1dDlhWnBpzJ6aNB2KhKvEajNUSat7wLa6XJQHrZZysUA+8V2va/K7bVvDKuPGwfj+YfBhOB6QRk=|Chương 205: Một cây Hoàng Lê;ZveStV/3jCxb+IWowzh3k4+f8d03C12N7KpQnBS9qLnbSUeBe4eVfJKc5Z6fY3DAmQAsfADsl9E0thzUNTyIz3lupci4SNWD8PnS1VQjVAPdqnLql8QJJdAYkR7x1HPsROZOPUfOFsyJzNGCVp0s3rL+CJ7CSwpN8Dm6go1ZXag=|Chương 206: Hoán ma giả;VnkbIPBEwnsGzfNPMCSnczaBftJpGmHeXDJtGAUwRo5cvBvJrgy17gQdJQRsFPaAaa4Ru9lPrtfd84azBCpxmnTsrKn8JHtSGEEgZNHQlgqHLCSEt1AdVsHNlwiiZAiX6ZQD1p0c7B49qgfR2oL1yv2shRz5Xspz8psMpVmf+Es=|Chương 207: Gian như quỷ;T9iwyrkpYoSxFW2wwxG3TRn+efMwQRGSKQgkkvLqtqEwAvgC5rCrLlR+qvwn0vFPP3kXxt9bmkrKUP+oI/ofCLN5F+Tdv34SgUk9e4QDp7BAvxKs2Yx6Ag5vlgu2UFJwUdlGd5B0UO6I6BRUf09zR+GRCySX6uYpbVDoFibC6Oo=|Chương 208: Thổ Bá Cửu Ước;FSN1R8I/QAPHY6zGhcoD24F8m5RUTw5IA4ri+W+/435qP0uYCgGHcnsUp3sk6p8uzV/WC5Aj+xUyRX60akJwG4wVUcze5E17eYPu7BXs1s3KA4ZbDLx79/HNiRsJqmqA+dKitIg64XZxy415d+gtjo6ATpizaBNeXNZwY7CABik=|Chương 209: Khôn Nguyên Chi Môn;GLLKuX+3319NTFpVNBELfLD1h1n+uCe0OAiqSm9r4BI6mJGOkPRTFHZRFI1n2FLeucdK34HI4MuosiUGotgtojxEDpMq2ObBGMloAb6d037Wj5wnjgaMGESN4BgDV2sT4zyQPKFVBif5HX4HRpCDXnDvE1EGTPx64JFUceNuo0k=|Chương 210: Nhận thua;5l06SJjeBgjoTtHj6ZeIxWIUYBb+aeJk79qdWPkBBBZwG/DOCIe+A20VzBxefzS63AfGoa1Spq8ifXFkCIhvKlPMVFdGt42ABULdfebqpW1OFBzJySRO6TupaVhWmWRV0pPGaProDVKp9cKgBLUOqSneNNquuxN5WkHA3Q5fjTU=|Chương 211: Thừa Thiên Chi Môn;oaHOCPrz+soE3H9MSjXH635dprP07IFsRVC9c2ET6FkatdWYNUEEPMXgmY1RB4sXyw30IETnNgYH7UbuZeqBe9PjIgCO22KzMNJKOadM4NPibyym6FHQM2ZgevijKUti7U4nFXa2ZJ3cmy+zdlL1NMe/BnzzhH9EvtJsxlbHy5s=|Chương 212: Khó tránh khỏi biệt ly;79UTmyz5mmLKVR6yI20fF9+l3yoHyfqP31KXZi0BFV3herw55QKH1PtoXPju86wcQmFA3IdHJi8lw9VEz4C/PJi+16iYx4TD34mz3yc2VSrbcQmFIDCh338WMT3rTDAB3bjLBk6pUElB6p+Kf2DgZZGv1kdbp5P+7kGnQsPTxDk=|Chương 213: Trả thù;OnI+t6DDv8FUIBTEtOd9vNBH4aeYyI9RUyG8RhFfQhbUqwCNtq9s/tEuyACg0BnGpr//gukXCQ3qGb2YqawZVCIgw0+hvW9pa0pYpZTKaLB4P3Uz1hfjTNjCPaN6tmNHVbPVM3pVmVE9uakY9qbXmEXjhOSK7QtUpImlzcjzTgI=|Chương 214: Vu Tôn Lâu La Kinh;OmFv3EPM8hi5DEImX6rZY5/9tkt9rW67WMlr+dP0XZNPnKuK2iIt2qL3haXf5bUW7qjn0MQdXBVE/06Hk6ftTuDnWMSFC10ccSprZSjRdN+Ymtwz0nEdiRDakxS//ra0QFXaRXKRbn7ES3Mdr2+LlBRcud9HpLWhC1a6prYXduQ=|Chương 215: Chợ đêm diệt môn;ZFMYkfgiKLebOt5jT6D1J7OQHa+/IHU48UviKIgfO1MjLvpDGwBjVq/98Esglb6tBIf5t5yZS0iQ2R9fNAzju1+rQi4iCnL6oIqIAyKkuGqbtuA/jLMIjMkywANhU/KG6+O1vQ0JPa21SdTvtSfFTGbjWWiJ0el33fc3Un0gYkY=|Chương 216: Dắt hồn;KEiIfKqIxgqegsgy2dGpQNyh6Jx3Guc2M8jsFIB7eW0K93rW7H03GDv4ZTDXfW1lCGxjj/0y2iku+r1HpiWZbtw7hf6UvOQKCZwb9eudbX88ndT7h+sumpz3mK3nJgJWDlb7NRo0YllGT1XYs+/b6xb5JhA08YLtMy+XuLkL2FE=|Chương 217: Phi lễ chớ nhìn;7IbZfADvSOz7fH0d1OBQT6Rk6RUAh2c8YfS24ruwmz7UfCpqTu5Jikg5yrq36TDmwBHzMEHnTkIciJaDwRVU/jOz3xIGfmxczSe04VLmyUjuciXWseyK2i5GQ5oIn/tOJZcXg1XRhiSiHFXY6qWNve7HlE+Qu/p+/bu6CzwKEyU=|Chương 218: Không thấy ánh mặt trời;mH6Ld/11xkAJQPErq0PwXDzby+OoILDCQvO72MrK9g5hoQ/qfIZZWHYspw89V/lDHPaCCMZKbZ18RrZmL6aEZmREnnejVmvU4LbLuFUrUFO5qbKD7BUe7APAPkOHoANbYJd1JzgfYTpomcSw4TG4uFyrhqeQiBztrrW6n7ve4LA=|Chương 219: Thiên tượng công kích;XNwvllKmvxQMoZjgcmITTqBU37tJPwy9+dxP71+VtdaNxndlAFd+sh8+1dEMttCX/UBqGhd/Am++gY/M08qCBFTS6IVR4zjJCg5++xIk1x12WqGdOXgWX9C5LYbjxwe4urzAy1J+Es7rRh7x1bGghFpsclUnpMJuN4W3k6WoFT4=|Chương 220: Đạo tặc không ngừng;bruVX7q7p0LvjkjJQPsOlAEOs5a0WzKZ2m6n/Ol1sOFjFEz2/4XuNJO8bbwd/6i6t4HN3UFdq5WM/JD1xgnVWtWvqcF5inU5a8z38bJPw07Xcrb2tWUEuOA7twsnO7Scb2tW0n9Cv4sezsZSrs5zaWDbb1y69ECHJGIbU8q9irc=|Chương 221: Kim Cương Vô Năng Thắng;N6AEmVl1H8r4Dz81f+hL4WcA4/Ji0QSwZAIWZK+SXXhtEElj4i6IUp7glqcbZ/l4OXNo7XGzTsdFcCEsVHA7geNzGUGKgftnsVGQ/rtTwqB4U0S0RXO0/hrYZPitx8claaZszEB0cHAxefdWxndgCYJOL1QFsYlYanS+EXjp8oI=|Chương 222: Vây quét Thiên Ma giáo chủ;KlzPfhHHLH4/c+6uwZt6UPzcL9fMsnZI1GNqsrl6fPxUH2lJLFiGkyZcHi+QAFlVLMjKpCstm0gF1MlYOgs54WXkRAPpgTDHR/hf+9Qww7y+RNPHHM1472JUX1XdL1pkU5R/6bSybIyhspzxJdg7bAs2t8+1NBhaB0Orssj43iw=|Chương 223: Tử lộ;uV0ar4EitvzTm+UwS+1B+7NP17+aO1YD1o+DT7dS0MvzrPE882jDyUJt4JeqvktURWhpEA85+EI4dJT96IAq2ka+bkDY6JyAACW8BgpjREQZWVVLbHvTnH2i21gkt6ubLplJepb6aB0uizp+R+M7IHpXu7/0LqYo3CedN3MrgXc=|Chương 224: Vì chính đạo;Sch4uIBX8VmDeT6DgKAIT/Am8YaVhm53osxtB/B2/omcI37P5WvHajq6pK3FkOWsLsUoTa0vgCKVCnpd13hAA2hsSml4bOIaK1LXDwW+nou9ybXyEt4g+a1+xOXsUVXS5WyHw2cMJzI3s0L1YTd24UNXPYhSnomsWv9k45V/1QI=|Chương 225: Bức họa trừ tà;hXxlHXpWH9HU5KqJLN6QnOmGs8e1Eh1+49bd5g51Y17FTZT1i+I66g3kRy6eGkEyF87w9bTsc/II9dIyCLR3UsUxd+t1DnzTZKWNBJN9p64HjEN8GKHI19XdGx+07zzYZ4WomPgitwPVoPdsj9O1BrmWfRWJk/V+dUnnTSsHNbM=|Chương 226: Một kiếm mở hoàng huyết uông dương;8f/rX2nhsIUtsdCKt/OIgMr+9Izd2hlCWi5tj/CUUqkCsmTapTCXSaNuDpF8LWfVJUxxXpmR4MPtjsQpIcd7QUfSSz2DCqh5q9WVLhzMdq3CjN8SmKkAvKG2pKNH6ajzJSoyXkbNgeli0IglpJCqZ5fKjxaTqfKs/xlwiLsDS48=|Chương 227: Khô Tịch lĩnh Căn Yêu;w+q2ddmYYdzRAcz0LMyfxA24SAY2FFBTeTe87ngzEofBw/NhX2q4rELiFI7vEmpDSCULZp/QDEBSwBq1WtrscL/fkY9GbP/PtL9oYeBkRRl40Qb3CH2/blHFH9ldRlWWffUhz+doTGHzKlJwxVuci2Dc+jdnmX6uu9HszzFP/VA=|Chương 228: Ta muốn về nhà;AV9WNMZJUJnBCOK6GTEQ09Be8z+hiTzGUchQXnB2pFuieVT5Aqt/XXkL63izb+MaWXYS+dtAs1cB+LaeTDo5n8CUtnPHOtyygKi+OktTKAq71KK2dqezeDbknjGwe7C2zk478RC6oYKM5imAi+07wKqgUo/X4dT4VKzKtDH0nN0=|Chương 229: Kỷ thứ năm;GHFFxvZSCltjNZTW3E7DvtDjFw8setN/SJUCC1rCpLpkicAn2FMxYZMWvsY2mXG//DPKosxOyS1rVMKyYrbcnItYAk/Mg125yiJKP/bWWjoF/F/VQWSaupefX6CqnWmkgcMzab/GNzMW0Q/33g0TPC/sUK2wIym0RFuPAKKbCAw=|Chương 230: Làm nhiều việc ác;ekE4UZl2S/6FsnKkpAjWvf+9a/eV3ppQvRBqXhiIZrTO4c1acv/lixIioYG8PU+pHYcI8Qc8WxUy1xFBztP7VO/9BGLQXuxklLqcXnj+oY9L9TjhQfOwTqHMwNOpltBXPOANXoBsAONj9/gRX9uQbOwH6gx2qk57DIQSdcAID+c=|Chương 231: Giết tăng;nVLHPtEQxfgWdO3c40HRTQXstgIpHKWXJGchb0a5Y6rUY/XyLXBWppe73BnLAXc6PqJ3umGep76loQSoN1FPf2k9y5CApVGwfzrMYpXbS8q8O/XpzgJte9r/cxvFsH+rFFgszMxHzjl+BlT2SulEv23ZTRJJFGVo6vtoDEieLpg=|Chương 232: Dược sư cái hũ;g5eWKzElIjAVwZ6gCYcBpgixDaf1SFHRmhC0UuljCEEWVxazJfy3vHsMcBI26Rhfb6JyMgGOr7/kLuuGaXTq8ke4a1ippntlxw0uGEdiyDil1/k9esp2nZZfY8FqnzrSR5i37MVFZNNb+aC4b9fIi/BjK8I8ReOgOvqTSqqqLXM=|Chương 233: Thuyền giấy;NWycTb6hVplYYJb9/cQMqfullbammZzQAEyyymW2yIPjAko6r8Q5qPebt9BFObjcVOMEAsqotEcfWf9CUNpwVpDsBr2E7k+Vz/RoKmz9+NNTLyNjoh/oPpD3mu1fflzaBn/zpcPCnoXXCpPj0B9ToizNpondrJ5L5yOJAgAcuMI=|Chương 234: Đêm tuyết giết người;2NSmADIK082+M7c41lwCYzyOY0rNJbPjysrmdJAZivan9cyCLER1TzaFbbvQd9pqZnGzJNsyIAYpBsaRct5t0pk1o8AFxkOa7dljkBD6IrEZeN3U2GVnnBALbG0Pyt2ceV3azJ/QBI0HNkMnarF9c/6ZtOnRlLBt1FmC7uywm68=|Chương 235: Tần Mục mượn thuyền;w6s3c4Y27p3mPatT2W0uactljGVBXtoGucamcOYpARnSY17GLHhCWP0bhiKwGr6j3QzdBhJ9WJu1OJgLiOq2hn7MWadhgWhNg2Ae90grf8JiR9BC4F7C9kEWPFOB0Iv+CkNKtONRoyEHUt2FAO5K/ApoJZAcvicVLxOahdyvRNs=|Chương 236: Vô Ưu Hương;3HqfRjBATtAfn6ah/bBbwsBx7JY8v/XtbRwr0LqFCu6Z2kp1H8neqHzwsGaq1hHM/gS8PQtfgfpgct8l/tUuTS/P90VvASA9k1PYZpkQbzC8mPnJzp9ufQYT2caoFZabBzLlPCti5sYENq6DhLrGonNCB0IWqKk8D8+vReC79eQ=|Chương 237: Cấm khu;d5QUOUZqCDmVzDTx33LbGb6uIafqEjCtJS7MK0j6Eoo3lc+1ULdErhh7eKL4YABl5KXWsaYpbAz1yufPb0mBNPIVCcgPThJxPjg9MVlmLsdvVcRvJ7bIP2DX2Jfyhm0+USMSfUnv2+4NNgupH8/Kxd84giPZjbJUJlcZDcFhp9k=|Chương 238: Đến trễ tình thương của mẹ;rfq1SnRfQoBiXCxPGlwwFmHoHC2zNSdm80xxiw/zYrSrlfFxykT/2TyYK/CHjemjPTP7VAZIwPoyAc61y5Opo3Dx+VINk3NlwI3Ld//hSmmy6sDBa15iyocS5B4EVe+WBsJJUpRmQc2UbSk54e7L6GTOkNI/WfcYL6mH20TJkDM=|Chương 239: Càng già càng không đáng tin cậy;ysxpH7VK5nU32pubbkWwVEe2U2Uef818/lL6N+DZMFHquJjaUuu1NYIutV11JZEe1lPTqg5S/G6vuMoTFWcw/GAXStLfjy+bmk0bNmLj7Yot1YsZXZY9GidYVL98EVlUU08FqtKTi8WCjqMcjXF76rAZGoD99ZO7FDYVx2JCw34=|Chương 240: Hy vọng mới;4aQha56/9S2W2MbjEhDNgqVWEv3v8JNXGQFlG39j3xAOKZ+hmcTzw4NfnmStck2oK8aWxvIX9rY2R0HGBKgcwp20H4/sqIn2P4pVG6it2eGa2MYTs5+VwvbWaKDNuUFwMu6Eqny1A+NXWvyoZPEwkG3trmRfUbU76HWMq636rBo=|Chương 241: Đời sau Nhân Hoàng;xCPCfaJBLEptN5C4f96q9lNG/AG/Igdlr/yYXAQMeDSuN5GmM9nyxl0GEiKT8UGFm4bxKWnlcb1AInIsSoGvbrUpRiNnFJvOT377dXTHutiFwzMndr+EhNuwQyfAc52l338sLWZEC68UoW6Vd+yX1VJKVV1lAVTbJQOMtWh5e5o=|Chương 242: Một lần nữa;zbkpuk1WzBGof33wAQd45ljGSvO5ruvsJEt9dRzFQXrIrqZL3lHtSrCpukEaJmj1XivN9lhBHNXX5qi0rce6U1mumjoBN14w6Oz4gBArwlPxLiN+biXaD+7gVLSVMky3TKNoyQdol0hgiFNSn4I/ymuYVbJ7EIJygG1vaFu7gSw=|Chương 243: Tin phục;uMfGO5N/UjvNY52EOG6lgVM3EQ5PZM4jtoXdMCkcmXOTZYnj1YBVg8LuhVty/MN/AqLb/kghYt3ExhzXkKxsX9MkGwkel3StMqwZTB6mov5eBy60j9+H4KnEIpBMmd5ZfeDOp5m/4uExFuCpSRZRTd9Mgd4oj1VL0JkqwUnzORE=|Chương 244: Hại nước hại dân;FO3774AZox/BlslF4SLHBpgTCFy/Uro+dVduWqjlC7KVWy8OYOLAML1RUoQKFvbSbgXg8LgA9nG9m1Kay2JRFPaxJQ+FPA0l6vzizrV0+WOtWu5u2MfJM5CtnGV6EZT0cQtOcDEMqvYvS+PBRHYvvwGlQw6H9BBWmtCRClSNdxs=|Chương 245: Trấn Hải Thiên Vương;qBwsUzVSUPfd8UCUhAAwV0zsvLK5CxzlOfCkEnmbIi7yxhV/HqEKV5COAurR/3NW4Hvjgvehm+l5+tBQep2gZlLndy0TpZVHi8bjswYD2Ll3bfsTKsJEos59wSTUE7g870uxZabGX0kRj7HL7tG8em3d7Q/z3Xzk2xKho88jAuc=|Chương 246: Như ảo như thật;37UELrF5oma6PSz+pSTxG+VGWD/UVKKHZLqpANEYt1Q4W/2ZnhMbOrrvwdsVDv9nCIqeWrgcA5d73kMh36ZmilvyX5BVgwbsIF85R+L7LQw2kKVqDJz5tuB/+Po3YEblaQ8+u1WiWnDGGKjCv4aoWTXVRSRZtfcudNWWpuPUwvY=|Chương 247: 20 Chư Thiên;flXEJVb5S84cWYvBmcx20Bx5HzLEpDh3iDrESFutZwO/IZEna6dE19Ep35/CWYemRy0fMkKWKRVLcISXnH87k2lMniAWxjS1Ea2jAbGckGNmyfyBb3XvyJS0d4pSa79PaCKOWQx+CGAQ/elEyq9OGyHrKyPXxZVG3HzaX57I5Bc=|Chương 248: Hoàn tục;aZbFxQGnwJAdQF+m3O+0EjZzt3Ns/WYymsdjDgkxPr5VS7I3j1kNKU42aDIgoucwyJDCTw/z0AIk6afWTiog9CbfwPlIj/CAakO3hAXfIQcOSl1XR9p0TKtAik86iuhke9+MNKBfcH252lUx3mT9dsLK0ySVp+29u/qCfhz8KUc=|Chương 249: Hồng phấn khô lâu;S1faOxiAnqcSBcXJj2PyQXaJARi/6e+AFrStDJG8xk5jxmHPr3Dt8MariZ6rr9Lwg9yCXj2GZHS1fZmkra3WjszSmHiJAIyhxkmc3/3SSnBcDuRk6WrmvwZOZQ7kLs9TsWyuRHc4tcZbS/6ksZ+yLFgwmz2aHVRP1U+ZB8fsSRc=|Chương 250: Ngôn sát;mZMUMR/I/h39FYXllovNVIEagwTWBDivvI6Zc084f+Zp7MFtoD0IUmxACh62r3l47GBfPtWs5t7Ry57ah2yIaRsBN01i54jtUzmjHpAdu9tw6T5RIgNCtN898bahfTKf1wmkvvIp1je+LlAmkAIzJMeJQQNtGyBPRyHgf9RvGgA=|Chương 251: Không am hiểu công pháp Ma Đạo;NWIk6Jy/r7baD+1Tv+3RYdJS6wrBGojizFFDU3V71Lm3AeSE1UTVqa/AGw4Dp+kS9QvRHqJ8geaT/HT4ukweQKUlTmQrUFEq7Rpbt6CiD/jtIUDCMP3M5lFRte5SCAr2Y6YRYEUV6BxT7efusPyJm2SDzGCO6h64h5AUSbZqOwE=|Chương 252: Hòa thượng Minh Tâm;GehmRu2ynd2vtYxK5O6iIWLq/0rBXGh7XnciBZeQtKM5O1GNcRgMLB/35d04dFKMORl1qgdjs8NBSZ7XnejaSdBmcPX5NjzP27/EYsCYxUBP4Y4yodZDo6vPngBluQ4qtL5OKQHFzsAGOqthsUNBMfO8fIyUY/t1vI8Gip71VDE=|Chương 253: Phật Tâm;T0gwPFszub7B7RxBTYIjnD3nnha8WCll8UeHotjKWkqk1I7D2fwCdlGZIpKEbBrxp5YUWxPhgIQ4ThU2QRxCmON7Jq0qyjrLTpQN3ob1hUAk/zbkQoCzi3aJfKTeXWSwNfV8ymkio7gCr1zN3lQQ3LGQkRz/mDcRpzZC9lhXXmQ=|Chương 254: Mầm tai hoạ;9jIqTddo4wxwUcDJ+f+QhjBpnWadLCqeTfxSfmqKox4LXPXXNRct3Lkd9Q8yjcnUkJdOfyjUDRCs3EVtenYRGzAd7cj/4tNBRzo4WmqrbxOEdHa2BKPDSe46qOOSKabK94u/YLgHMtwUetDImHabzFOKT/zb6tZ02/UHtK/GcEI=|Chương 255: Ma tính quá nặng;WC25A3Af+BRnT4OPe87ksWGbyLPsWDeMr7NnOdduzMgr+PmN59JJfDVsrIM8/hERh9UXz6H6scZmvcnGbv3wvoHAZHSTeT3Z1j16M8eoURI4y1Tt3EXUtlCSx+154fAsQXHjAPJoCRKqrBICcrWQi3NRmBMBBBtzb5G9JY90FBs=|Chương 256: Xin mời Đạo Kiếm, chém Chân Long;NLWUzatTmnw1wyQ5XytDcgCossnY3ei5qhkWksg+X5UIm1ORHTZCVsWs6UEtSqurwtloIK3sVPALQQagwbBYSTSkMxRJPCLSOGjCzkbSFToV0Dje6tsn9reL8FjXq8fuNKdjrbEVz9CHBFyu1VWzVkQTHcLIhwh1yd8wUhuvHjo=|Chương 257: Không trách ngươi;6bMBmBIpwFtFrTn+vKRMojznGmzFoXovhdgqQwKlK8QXGtQBJcm7KvmFeD6WP0j2p+bBx3QtKsD/058GUpi8kBfXPRoLRJiqbHhBFB2V9s8RqMfoXvOw2o46HqKsR3uRphm9CljCFWaE4qzqksqSbtlBTmoXlrZ6FfiR6iWhH58=|Chương 258: Hoàng đế, Đạo Chủ, Như Lai;UijhZ6V0+9N8fqcOdcBZeynCeS63jT3y0lu7pf6j92A6UsVxFukPFBAI0T+vJKM+ybaixHT9lTKdlxYftRzSO6SJgwtveOY3MoMXmWfBxqvD9jGGMlBpGHucTgV6mOJWWSeErgMofBMvRWals3TWasxoMjBlDUbdU5SmivDumk0=|Chương 259: Xe bò;UOHgpgz5h/EAZZ1O02Id4x7/v66J+M/vXorUMMCnu38VPToZA//XHWPvYfXx3MrzsACyIx6OnGjj4Rs1T15+O6ZAVgZok96BzB8qdCNI075FcqW5BYPQ91nk+WNArKD4ZYP/mXu15q0J+l9g4EZCuJ5219VX88wxIHSzNqxdWBg=|Chương 260: Sát phạt;8EqzCXaR2Zgo1oAdto9UxTdp1CnHK85jBg+8cBMfVQyJPYUNgdOHCY6yQbr3g53HRVLbCuGNXpGT9aO+oWZqYZgp/EM0pxZbqr/0yYsPKNDHON0WHqKMk1jr8Yxeglz3U+VT0leEMGKRnYkhtcyHCU9A9HNJU4cHvUOwLVpgoQU=|Chương 261: Lệ Thiên Hành cùng hoàng đế;J7dZXRiE9M2q+z0aJxPqSW3RFDvz7LUwiE4mSasWFn8CJWv4wyEza/YRsz2WOkD7eYNN5z/P8Ltg0Q4QieNVZmsy7/pxb84Cp7/SKCVVLw++tuO5eVvyrESgiYW0TT/L9mrf7VP4Pv/2tOr8P1tJLLEh2QWditV9XxvMcI281lc=|Chương 262: Hoàng đế thần tàng;69RLcW0yVfPS98t4d9d5vhd426Me/eKbP/+WQqZat6X+O0MN7xEaLnDpNdueQ3P3kSGgD9Amll+Qz3qcxzAHCJ7UmC4t54Otc5V35BRHQCFBDWoR6rYmo5fL/ZTUR1Q6SVxwMJuzIo69tOap2b/hyuYX3QN2uOemVHX/hI7sa+s=|Chương 263: Trẫm muốn chém đầu ngươi;1KhfLa69IX8XFysACt/RMrgGfehlBa77UJZWJoiNoOk+sQb+e2ukv5YBnTuyYdqlHQ16/jQurareW3dv61VEMxpdS5jbcH0+JOtSV3GakPp1Ud1E24k4bYCaNepEiC95FXga+ENJRSeow7rspAaYrRh3IdmmRRJU8DAUzPgXuek=|Chương 264: Duyên Khang song hùng;T5Z9wm+6wjr7I2jaU5clt6F8hLH0QB8psVI1dzyu9/F6MKr2soQRwQfp2j0EYbbndJYFOwCoVqmRS7Z5MkEjUXBIFJd6bCYg7UY7v8PyKb8YfW+KefxrR9B9HCATxsFTqUMUoLe+F8BBP9vezSt2FvXGsYBDwKqJRU/Umb9XYWE=|Chương 265: Thiên Vương thứ tư;udEzNh8GcPbInO5XBow4vG//4NtPu/hZ/KY52AREwMB+7/b84d7257xwLrs1HBVXvlqvToVp7yPBhtKU2cCkd7w3+FjCuB7dYxXUN8xggXQML4DEZ20fFyoUyLS8PgjP/fx1uvbZgqEjYHLYUfP1jHnssq5YVHkoartnPmJ6o6U=|Chương 266: Giết hoàng đế! ( đại chương! );bXPZXxpWgKb8+OcULFUsWlbyzaGWxhzUNJKEPdvWrfXAtw8mdg1Sxsb/1NklEVCB/0OoyUQ1KKkWGdEaBHv/qnQk1yJFZvKfyBVbTEdupaxUfR3/4veOt4h6gsHD+UaK28y5o5clwRiemX9CQiWNOumLdDrJ7qYzA8p4sFrjMhQ=|Chương 267: Chỉ vì tu hành;rQF4STMcgAgYFsHAMpCFilnfF29kIDpgTCshQ7fxh01YBJ1uyVY4U3Q4aFpe6dVO52e2aa3W0wlI25dPq7waE511zzLqJzz4+n7G6DQW1T8VS65zHftNe2AOLIzORmZd0a86H0ZNdae5sujEZ+qDcnzG154Ak4MuoraV9fWp6nE=|Chương 268: Mỹ nhân cùng họa;AnHAUXfcV/qbC++WJ/QTvsa/quvMFGmgKeVHWJZ2Ic4HA3JY6LEUJMJ9d3uiryBSjYNuTNRONK3+72KF3DdqBpAhTz6QkCqW5qgYoC2oU2BkJJPfIFV8JVKz5XmoETW0U8P4PDTqb3mPZj4BC0++/qcCP9d9EsLaVkEp9flKADY=|Chương 269: Thần y đấu pháp;gjpVy3XSBGN5rqSoNNb72/RdlCfSRf4khzPWzwuBnZIlm//aQTZUveTC9LuOVj4MZvidphxxwKuknsTx13wCiHrK09LawsvthGwEyz58ekdU9YUrQ31vg6sbBBsKGkNQ1E2T57vbvXoyx0XMxzQC8tmHEGKpMedX8ZJJqQrgmcY=|Chương 270: Song bào thai tỷ muội;E3TAnMg2qv8l0f8kUklMev0DiCYGXcRwqCpdRhLj29jdnmKEG1gbgp83zwoCpeGgr5OcNVzEM4ye0gpH0FlHmINzlz82/D+uzk4eWBO7STjvgJcAezTvY54aL7oaWqhZ+V5lt1bWsUwQcNG0Z+PMNR5rYtEIJstpiZd+DCu/RnI=|Chương 271: Quỷ nhập vào người;Gn5II8W8rcL46pnawGVtpmyrNcTOnJf7SZlK+binv93Ltrtn3ey86KxAil+LCbB2Xd3LyFZgArEk64mJsTWjXM/WrFcQv2Wt56uwQyuUHmlGK86+zzNlhK0hj4y4l5FpYqN5LGtI3u9nESeV6D1I9LwGc5+C49EZv34L0jO+/Nw=|Chương 272: Toán Kinh đại thành;mOkTAWQdteNTgK4dV9wJeo6Qt4hNs68UArdBlR8oaZigT5nxOdVCWYYF3vmarAvmqojYPMbGAhcMI/493Syztrm+/bz6trZIWZsH/utRjVFpNj2lsFT8FLHGCvRi6S8YdUkIyoUB4BPIyO0B9y5oHDq9ciXtEwQM0cw+SXZfK0c=|Chương 273: Ba quyền hai đao;LLBHbUP9OZHy/cujeSPk9mF7O2CXSysoXmHchVSHUEeYzRXSQSqcrOVwvUfMFybUsLBWEB/RPsMJkTsFEVzIq8BO8ngsl1LU+wevpzFpN+31pIXlHZ25ITx6ZBI3fWc2H98SKklyGSv24n6T5x0VDIVoD1VEk4D6N2Ju3YHgF68=|Chương 274: Vu pháp giết người;QriXO6sMxx90xXe8HxY9qc8jP+HvEVxbPQfkTfjCok8pOxtNl/F7muW5KOPhEddzZf+AV4VkdpTnHI98NQlGP5NrDujIB1lbG0HJCRvHakFWMzVOYr3vbD6F1ZxR9HFvZR35/4Zaf10Us1W3OmVgf+/U5A8nDqPR6Qs9FHiUkow=|Chương 275: Đi được rất an tường;kVBo1hsVdPG/zvSH8Av8tGrVCI0RyirteZH4jpMIMw+xVgYGJKNjmPI4X19e3ExRPLjm0xUtuvRCzw1S0f8VTgtK1i9wXQRy4+/Tzu1yazNjsd3wnkUfU0z0fcIDYNvYKm+ardC82ZFiS7scbL5apBGdr1TWI7o8AzqC08SNUWI=|Chương 276: Có chút muốn giết người;lmh26c0oe/1oTcFg2GaRwCdk44e5EmSXeLSxhoAgQo8JEjGAT4eqqoo9Av1zTt2g7qQjFOUi1aRF64AQbWsJDV0jEvWgJUnnkZlqJoHbmR/CiqG8qzaV3NN5i1gRlpymSuyiaBjKXu6jSXje/GckyGClwJHJDOfE3qAGR9h5GWE=|Chương 277: Tiết tấu;xx2WJyu71NOS01KlqvqhOl8kl2LjF0nIUZ8dlKrHrhcq3xttLUxv/fY3AegVhUInbm7aSZyfpU/lcLNYjroiJ8IsP0mjZSkHLgpJ0B9o5fJEdsLm6ZG+q3O4dKKDQnWntmQSYUXsYLMXfj/j8Miq1DfWiLckSsqzeFI7KD/WQmk=|Chương 278: Hâm rượu;j4hbGCw9XLm56p3Lykgv9zs+vm5eB+W8W8Lz9E+ZLOgtTXl1l2p2PRw7dTP3FhyBrP+sUkMcE6+4by5e5CWiXKAcmqa9x3PpMJn+ujmZkv/OLXsG5k55eUpXvMryV5IYFzptnL/LbYq0n/3qRM7Jh+sEHPLMyj8wEGW8fUKIZu8=|Chương 279: Trong rượu có độc;9xihqVWfGVsBqS50qfIi5Q0d7URadxGWv+LkswwbcKHl0qeU0Ldu6dzb1PY+7z9o74Wakaw9g0rd7MngBj/Pk8jszo2OY1xhoukGi1Ki6TOoQr45r/+HceBN5UWk7ku9C6kTGKGZbDB/xPQLUEkr3g2zorwj4naDIlY8xZqf50g=|Chương 280: Quỷ phủ thần công;XRT8HiljepAsIUMCWScnASxK3YMMX+BVFRa7WmibCc0Z64uUQ7uYQAh2DRuJMovrVWARs/8uo2SKu1SO50WbtBLHdomJG4WBWUEcg5KpIbMvQwWonxOtzTyxRUruVLtINIGNCkGOExNn36Nff4I41S+pNR1l5hmIC3AJ1qQUeMg=|Chương 281: Long Vương cho mời;R3yW2+xVIIsjM21tCalEv572NQ9DPNNlmq09iFQumrVylpPWDqd9Lght+ezNSgB3P/54SpcLao60vZ5LCM2YMRjsoCeta3OygWPkUmwRfx12iR5E25/DKor2DWKvfQC70ATWEa1VuwTYDT6Ceztvpxnz0S8f+FoWff5qFyl3ik8=|Chương 282: Gây sóng gió;R3KnS6S7EuQ40kizD/hVcORJdCasD2uu6wo10hcWaqDIUMxjD7/a5dRjxGAARY4jbASTLJGx1b+jlbvkEALVllvuSE9gjYZ6i6xJUSZZxA8uPcaEl6Ip1qUiVysUH6tfyXerIVP/Y09NUUWc5rghEmPF4omvCRDzoPXBznrorvM=|Chương 283: Thương hải tang điền;Mpe2WvkQUzWmYQ/w3iZiWGXb5PMjiOB3fPgK1pXu+h3P7xNwEjKsiCpfgsnVI4h1isLX1HgQaooMnUqhURrKTJTau2GisHdkMjFqMNezmrPorEPt+vNaTANpGfLvfHn+6TtAY2yNt9uK8ijm30cyEquNENt7RVmsSSLB6BxNzE4=|Chương 284: Thần điện;jTp0kWOPIF1UCCG+3OAoW80scw+QH8mq2HgcV1+oUBtscKfNQxaBiTFLCc2MvuOng0Obxn3ZJO8khBeZtilgderJ4Cw6gRERxkar2rpM+mSqAw/zghS4XtB+/uIN++MwNBdrYIxlfRg3AB+G887oL6vWN7AOeOfPCGcu/QPH7zQ=|Chương 285: Tần Sách Sách;QprgDzRRzNARp1aINoPCODPvWpA9A38d0qxX49LT0X+oOubY4BmQ4oFIP37V8OVy2j+fUHuqtH/Gi6Qv3XolxAhSPs8P1FFAtxSpwcRMwZz2OPnd105IGfAfgbfhjDlNLqfFbWQ8PLUqf7Bv2jk6sOYL1cTL4K4CT3P3WdtWagI=|Chương 286: Thủ thi thể;N2gf/Rp/jfdJhi7yrv2I9b/sgaWHfVtoF+wKa1CWvSnqNtr6FVxT6Fl3nbS3hsCChx8z+9WnZXPY5rVOMiLoq7x1YfsK/8R8znPqQcfxkrBt9dPvmqMtr/xwCw3OX0g8fn9Q+917amGu0o5GcN7tfR84zcK+C3f6Aew8XjgsWQM=|Chương 287: Đạo Chủ;fUqE62OqO2B7Gypl/11x+/NkuHYGMFdgXl07rc1KN0g7VUbwATSq2AK7A/67E8+t3E+lMNJ23sRy922nHC8pFNxb+YKxY2l3iEgigH7yInS0U9oM8nXKWto4fJ2O8S67zGfSWFx9epobwb5qizv0cIzYcyF4cd9s1d6igri5pv4=|Chương 288: Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên;T70LxfS1pX1IkfWbTDKACCzbVY64LGO5CTN68Cd92g2/BpyjJ7El1jV3bPPbC9tKPGQRMB/H3lOT3dAUBuMj7TCRALv+xB2keTCn/iN8gKNYlOzW64gCkKcIRnBl5MeA7LY6ZSa9YMDWPiQuigZFo43r0UlXI//4xCdfR0W6yT4=|Chương 289: Tồn hồ nhất tâm;E6GoTHD7uvjktuOFJcDZrw6aPM3xDetXb6XA47f+MBGWnKz7oIKH2F/9FDs/2tVhc4ni87/B0nCPpgqT6Vdw5ilZCh/Zwr5JF0LPk2KtJhngkurDBbRM/1PBvIzo3WudXTsffadss5M0djci1hnA2cpOcfEcxgCkJrdcy/gbuxk=|Chương 290: Thượng Thương;vQC0IoIz9BSviGW4WtUJA5M5d1J05jo+qT3Kn+ovCKTiedAvxLyXrVhyhSKT4Nroij50gWHRPlGn4QPSVYSOiAmDp1JjpLd5Oqj+uO283IqzxrskxayAGzgFbF4IYH1CsTHVa4tTJCbM/QW4+Vl3iulN6YzEJlsnd2ZgjLNe4hM=|Chương 291: Say mê đêm trên biển;dCYz9F4Xq07tqYFKyh1qbIgUN1NTiTP2xvQB0MeTMN6AFnUQaagJmh0fzttvqCC7qJ3OtJjRyMjWnt6BOV45no9beZ9+cDvLyTuurBfQRXhm5T8Ppi92s0k52vIps6U0RGChNpRiKsd7W1qidh2LmqNr2h9E3UoWx4uyym4k4VM=|Chương 292: Gặp lại hà tất từng quen biết;/Qf9e6PrMkfg82xNCIdJARhYwsvYA5f20Xb1G+hbYQ4P/w4OxHmHvGcVXUBUNec07tQqVgvdlVS0aWs9hgeXe+Vucxq4wCUrstW9JkIJ86kJRTvnb2LZx3Ao8yT9FBm5vJQ8RsoM4QTW93XA0GW4U2FPFdD1hdDwv/8SjYb2afw=|Chương 293: Nguyên Thần;QmBjr0QGNkumuMbGTisiQWo/0xmgGgKlVr99kD74xeSudkkM9YrAa5vj8dImRAKkjbO1Ft4VLYHWsP2NUseXueLrZUtpCYGxT6sGmmx7bnXeG/sZFg/xhd6+8wcKHuTqKYPujxaRy6B431U0+6w4Z1uLygy1iIKYDEG5tbC/sb8=|Chương 294: Thiên hạ đệ nhị;3Ct02IRBGhWh2V7OQQAe1U+723AesXE3VvLGL0h+CfqE71IZ+2DeHyVSQQHS/1S4y+vRXxN2kskNlLx0LREwmDbHEnLO4FAnVNesfowgcKTgspnql/QerNDmztO4wdeWojNCEqdMZyXzmBxwSSb/VQ7+/hmsRshdAdAa0MrrzXQ=|Chương 295: Linh binh hình thái;d8rkM8L9TISuwrcp2rMHXw5iD1UWioPMuqgDTxlJZo9VA/1xBZyr83AwR1yOZX0U/KqokP4OckK2ZT9VJobxl5rFybvBjZ+ribMDbC1QQ6nhiWKqqHrfp0jOU80JxMThMiakYRMIYlGwVjVx7UN7Lc/FiKnG3iydAjIgQYDi0kA=|Chương 296: Thần Kiếm;pobgvAje10sanx2ekrcCrHb7bCr7nYAU+djjMqJM9qVUhcrRrH2JHCs1M//6Q9A7aNatxxw2sFbm4oQIeAZjoN8HMdNJlfThCXzRZnZROrhvf/98/MtDha4YqYaRpFV1vWreh4jCG/XKQWr7lp2UqQNMWMMbYjqN3Ec2z3JlG/g=|Chương 297: Vô Ưu Kiếm;xU9BduhacnhOubhhrjHiOvmcXXuuOBM8+uBexa+0LJ6VKGIWoM63mL+FyMIB8Y8K7/KgzdUdlZeUyLuaBfU7MH2nsfSqKSqHd8lXcC9JEvI5HEI8Wty0fGquWHSTS9LsORyUTTNlZSND4zZexLCdxgfO9ZxMK4GmnbRjMuciCeA=|Chương 298: Bạch Bức;C9dL28464DtxeRjZ6oEifpssO3xVAhr68znPbwrkgXQOSTexfeA5yT8VMNMN9rU+EsQLpMnR2t9eoNFKrDyehwJJAnf1Yf5zYYFDiyiF67Thy4GwdOOwP9aJdcwZ17cfPM9552FymDj9EmIESscS8evaOmOxVoVdwe5A0g2uJB0=|Chương 299: Quái đồ vật;r7urfG+yfl+ea0MPGEcjw1oQXDQlkwq+AGeOMV5Fo1qTOyS6oq9dkPgXpLonknvgZF+TPEm7oZInj/4p4DXaLgjo72Wu2oBz5tXqIAABYI5U2WJnxZCM9HTfRHdJaIYkIkMK1jfqShVecf27IR4fd9HwoQzz/JCR4TMFXwZ4rxE=|Chương 300: Quỷ dị Minh Cốc;RRR3gcup3xc0XYt4OfrnpXylHbx4XdlAGIJhWNM8Wt+rz0nYhy3KRJbH2yEVAuWDlpy/j0l9FcYag1rBAO27bReHTfBj0pxT9G/yH8wNK2w30kTUCQvSUDgVcX0k4K6dNXHvk+nh1SFn510A5y3vn8z2GEBbB4pg6ySRHdKpUXQ=|Chương 301: Cực kỳ nghèo khó;6+zXrFWefg7E2tXEI0Mmq78pvzZdzLJQJtHMsBhhbWuzXq2Y5nNdWgkm2kDU+hbciGZsBIEnqG8ljHso3/EfAQzwjyQetiEMvEE5qMuKuVwaiFzB2Kb5UvrHo/aGMjATxsxfgHEmFVoYSa7rPCOZyTbYQ62KNRbva3dXCGkbhhs=|Chương 302: Minh Cốc thâm uyên;7zqiwZumljkyZuRdCM7gLLcCJZQbRLlVK0IOIonxRElJ13ZdgBQ5TVn4VhCPltMEE8rsTaB2o5kZjFOkLySkco1HLq0GXBAZR607yzAOt7iPe8O393hJd4i7XR2n66zkqI/+xUgtF2cOKyTo3tmuGT4RgEmGTsnodClTLTbXbos=|Chương 303: Bá Thể Cự Nhân;fNqmjZYCdCKi+T2rftjvzcuFvBly/cOI3ox1diRzcj7R9f/awxQ3GXPPMIb5JKrymYaCebo5mAdR6Nffo2ll2nj5mp4xQePJNkopZ1I0bLt1hPC3eRlCAK/yGNvzyD5TMVS1SkhWmCNIq1RAG7iEuhJMrJFbvCxbD80y8GKCx+4=|Chương 304: Lão nhân trong bức tranh;IAlpyvmScPxDsXnP6n9rx9ZKKURjVT1y2jydxQcM+VDklmoR7bTH3LHkLt2lNgu7JuADpH5FxJZcg5MT6pzIZ3jhLUnjmw+vP/WPuPAz7JtA9sBmpUPyEAE96abPAP/aWMqfhsUNRrgMnmyl0tanx9NsreTxenUD+YSrAnT7m6c=|Chương 305: Thần Xà;+7YjHO3BCKq1FUMUKopF1X5Gqdap9cDa0MFf4PQ/tZoDiYCjFXbWa7dUg9KaBuGaItyX8KBXpfEqediMt0mWilCl99+ua/higYMxFTbjEC2FqH9I82/DGTdzxS/glQn4f7sCgmfDmEBF5zYVyi/2gz+Mv9SHqiKac+Id69fuPk4=|Chương 306: Bẫy rập;aw91ccW52XcW5KLm8yHgfoF6pHRYLMHiuxJiApwM5Xm5CjhN7UOMRUwJfuabaybed1Ou0eHxZsUFXPPiE2MrXW6asBIxvfs8rvuS35G/BU1VMgUqkLfp2VbVB1xPlu+4LJPi1w6urFEaHHXoGMSDXPmhdXZCZZ9fjyYehUUcTSI=|Chương 307: Càng là vô sỉ;wJB9zoRyGZiTd9xM4Jx95GZFGqA1MUDbYcRJkba6gSal5Ivqo0TVoRJpqD0R5nyFp+kOEI8I8ZTJ4bvDXpZTfpaSUZdFbcJQIJPlesBvuj4B22FT6Pon3ORdfEE3N9cucUKWDRCBZybNxtw1AFLULrydzP5BHTEdmd+Fi92yoQw=|Chương 308: Lẫn nhau phá;qwmbQlD+d3G3QA3XyBWStApK9BhHrQB3A66alGZ6tbWpQ1qB2tZAlpexTToxZguqY8O5vur8Gc8/9qQM79sVXb+UGRH0RWY5F1I9C1qPz4KcytD2SWeGiNqYgY5mcULlxMtnbJrSW1nu9M9t5G5L6lr/qQUaasDYeFWBXaReHT8=|Chương 309: Đại Tôn anh minh;mBJ9eUHIpyW6kmCvf2fUrXSDk4uLmONa6D24ISKyl75gsBw7y2CCoInLhYN4ACJ2KKEJ3m6oCY5MNSS+e+AX4K4tEDk2vytJ141eRgbrHmSNjplWJDyvjz2PknjawjzRaqoGQXo+PuyXh0xWIh1QQDp8hqbBmQ38Un/FHZAZ4AI=|Chương 310: Hành lang thần bí;mmSBg3CrMuP3t3zzs6v3xDYjwzE6utyFY3pEdzpRICrMgS5+c+24AmZfefxyJGqd8XFXDb1XMwbF6y3NJM2NIWb/866+h7SZRiXQk7WOaFnByXlpjlgVcJ/gGITr4P8hSWVTkNu9FJVqpfn6QDPhXAg3WRXwlnfWmD4fSmJzRjE=|Chương 311: Người trong cây;ECNVZNsv7ukWHsgRE5wPrDUZhxAo6NzsWUeqP+vskfMfZtmSgYAgdi3FhpETJoHrDWRH0gklNTeuaRYZnVVfN0+zvI1jU5qKq4b+2poPAqpYi9YkY07MI+PVz9nEYW0Wr1Nh2sQnqoyDZtYGnmXWdfDs/h1zWoXJtZLBJ2dV3L4=|Chương 312: Trấn Tinh Quân;mQd22L4uXmBfhVoPIETWCQmfA2eGfvqv9y/yrzvULpjmg5Aj2WCyBEvHzR0Mal93NOb12jA6aJ0xTJPSHFTRpxau9EDJDj/7R80Tz4D40rxcQ4Gt6Hc46Z1Qeju4vLfAgld9iMoDU+06c9sBkBTcdquWAFl8EwTrf8AbwCU3e18=|Chương 313: Cha cùng con;KwQa6VGfMh+CNBLcavnMTv1kaBscCh1aH7be3I4R8dw0yCY4+4Pl1cPO/JIOsnLeQZ1rVxOCMqDLF2MKt7TVFEbsdBukz15HyxvKX5IEStzkEVENp0zPbLYBysNpB/ke7qxpZws765hbGgbpFsQ7aEwPCilA3e1XoofEecynL9w=|Chương 314: Gia truyền công pháp;FK72L4i4ns0quMah5+TSivzGfQe203y3sUrBmyJqIyU8JfcAm7H3QCf6SspKBdnKgTK0Q0osovc6PI+1OOj808UFuBEohOtSTAoE1HA2wjdfxr+omM8EzJUMNucII84ERbn6KIlawmkPiaZEY7r/AifEeP471orpkiiBt9ufW+c=|Chương 315: Muốn hỏng việc;ciPUTDRv7cgnHpQhn5OqiJgKbzyfbhUpEPdwbEFU+S/Zy6jINp0qif1S23kiifdiSeca3/1G6gh45Rvk2+cfH0telJqlEBRFNDw3AFMJTYMkukq6Nexrk3ehZiWcjaC4/0jEP8F1SoH3nQXTMuyi6gQNsZ22GJrpOo/5PQH5v7s=|Chương 316: Hồn quy lai hề;s/hioPq3fcBhDbSjG3TH10f0J+O5rVqlCy6lG4+mWpVhSgMTdtXm9Wj/2oICT9MgG9ZLluFAeWLafqddtCJRJafa3++SIflljtfd59is9bSGc949+k3KCz3MVSNDr1EEOYde8n4/NiAS9HbQscGn+8UmWnyFb3Mdd17NmDJrbJA=|Chương 317: Không có nghĩa sĩ;IU/hXIq+QRjH4ESJrzsAUxxE6gYcS9QMlUL8RopQUqkQ20aCuUd8bhi+Wn8mbufde54675fB03a69+4CplUYzldfFEiH6WJ0LAOFhqnkhYjxm518YDJSHof4pqbko8byqOsAQVagSKjZYAtFCjINEmgCdnPRcCMr902+dwS19bI=|Chương 318: Vu pháp bái hồn;RLH/D/8SKrokuP18WsCJrlmU2rRDvhiIc4CYg2CMkryR1p6Je/98gYQSn8PxTS+Q1x/GPKcm53CMHxq4AQsPLT67169yJuahE2UW/pWGyofngDREhSe4HK+4JYJCrAk/AwNfVi4ZU0LbdV70kzIm7UbCBWDWQtn0bbsxMpAegLo=|Chương 319: Gia sự;Cb1JAma+nDypP+QwdnmUw4h0khxF2HwVbAzruFXKDoyNxFV5oVPwNT6YGCMBt6b616PO2Ri6v6ThDaEL7q7salFVqIumc7GH0H8efi2l/Mzlq7KRLm3klZD4N76fEUYgTdITDajJf0tFtI38wdJQ/b6PCkQICzkOeD3B+MvQqGY=|Chương 320: Thị phi;eqDSLPacoH2g/OIYzNlDFc+JGj8dfuSl+D6krX/qouOcq8KZc2YC6Fqo9l+qlPOkE5CeHt1uoFhuPYpr/3TCekONW5ee1tRPC4zA6gdj0UUP4+EOhbSUflr4k+QEeLMfrNHzhtilTviZMtQIRIMaXrzgp/ee7YMuHNb/f8j2Gzg=|Chương 321: Thẳng thắn đi;Jmgq1cTD3Nn2aKWtRTPURLyNiHJxTGKcAFi4qJkLY7XoANb3t3vMhWJ4BWia2/wEadz0Yg5YLS4upZcg2/kd3yeuxEnXThO8LfrXQkzC2UGAQGeeXJQ+ERGAGXY9I3MLEv8ozkc8XEQAejMDILHOFVCw7pj9vuW6PV4eiSrCZ5U=|Chương 322: Căn Yêu đột kích;NSPKDcEcEQEXhSA+coeIyxkGHOuckCi0gQpDpf/dEJm+C/4hmqLE8y36pkKrUffAVi1XBrflIH9iWtJuTnwMHICZEs8peFWcYJLVufuBgBgrLD5t1uqwkM/lYYh6e2V4AFuwjYSRAqbARjf7RG8yPaIDBQ/27TdwpQWVRVYjAcE=|Chương 323: Độc sư cùng thần y;0dFZZa2UMnOL9rVke4a8u6wQwG4LCDDnRorx2sUfar+YT69M34qmHPKcB+EFDgJvFIpgEUhhpTKx8Qwg8E3ZbIiT+mLnCSRsGiIEozA3upgefLmTK+Fzx0pnRFzEABYE63BoFO/YYqvxxjHlsMjPYUbT7/Xdphj/sJU6kcNhlao=|Chương 324: Tinh tinh tích tinh tinh;6tpug3p5I+H3ljcCbfl+eX2MRuekO2xQbg94PVzzQLOk47nHmyiCWjM5lGGmsDZvKJD5vsg74AHgNqMnEHdy2CYab9C90Zl69RupUVsXQXY4vXICroRUgFqaENBsEWqSeWoPHNPVRT1Lz6hHnWcJ7DIjgY3t2lZseHD8YWk03H0=|Chương 325: Độc chết Căn Yêu;q+gyF9TKthQ8Nhvvg3Lix4CbIKmBwX2/YEAeL64cL1lckXh1oBz1F6cV6KqX7Yw8z+4g7UkaoMILN9nGO3CW8t9JRLQ9rap3qRLrlIioaNlZcN9cnj/0sFEs6XNG0SWvM+8csDPDBWcVXydEDFsn2PRjXfNrKQ/vQdWlD8Y8oPc=|Chương 326: Nhất tương tư;+Fgv9GbXkRnripam82UOZttLAOCyjbdthDLiff+U0dRaSB6pjEXDChl3AaNm/DCkKPt+EMmde4IJjxqj9V3QrgtLkNRQWoDDovJclzmwqaOdCeKcDSZfq9lj44yOVKbaQGWI9Qz7rhjhupXD5e+fOo1MYACEfZMEEuW1piNpGj8=|Chương 327: Lịch sử hồi quang;BbY4hGBEMIJDrMBejN0unHRVM0KBqNnBD3yMO2dhIu+rfqnf5eqjw2rIXD6DkHjNRIEJ3nY6OyzFx4bmVT3+ZPCVl8HmBHJZPBhh4PBErScv1s0lLXihy8DNuySFdlPQpJbs/Q3GRZWEFKVYT4pfQ1nViCJxhHvDkOvq+5Eq1PU=|Chương 328: Mới cũ Kiếm Thần;W8YBVOKqDADm9D+L2S32KRy6UJvGzAIoZp1QBeaAnIzqvWU7svFkDelTZ2BW+C8s9yUTYG2uDl54cppzp7bW4Vh2xO+b5Qb1YEV5MT2NuGIZhblqLnXIjaoM4iIUoDhQwy3apthnrO3OkpndV/Oi/LNsBndSBJwj8HRrZZlb900=|Chương 329: Huyết uông dương;I71yx43rQLuA2ipF/PrWYSCWItn2/2b7/P8j0quZ2HigEIuTgWrGwJ90T4wgbO/2zDmj5lhDpxwVtDh7bdbsIXaWiz3migHYrvnD8fdnDFV4buLJekRWEZGVnkMEADkS2n65bDYsax2IVSPqImppWUXPDriubIQORPzJlyseGnw=|Chương 330: Một gặp gỡ, thắng qua nhân gian vô số;QFOpAybo/18HOy6kC6aT1I+8qY+wJuKK4ixongGbb3pRSFI0thTxk8Lgr/Sdx2ZPKPEg5ESNIbRgwZRrpJI0mzMNg/b48nu3+JmYysxBHHxmSezix/B395vHld1fZsO9+opu5fC1T7z7wK427g2m7fD8cORXBd57+UZvlM3CF+c=|Chương 331: Nhìn trộm;acoXZVSlyLm9UnBeGM8IVKrYvLmZISLV3nMtmMmKWFU8wAFdlMKFsaTmUwrD+RylOTgoeHaF5EIm8goqH2yVCJrasuRYqK2XfcpBhleSn9+kZDf/y/0JRC0Z8zziYGH18ZhvUZrcpxPhQdPVYeGeOLzBxM6jlK6QpX9VaT+QhD8=|Chương 332: Thần Pháo;tKOaSpCaGqquwFBHJv9z+49+KG/WiahbL/cOE1kOy6kNkRqNAVFr5d5B/2yQBfPB3zu/GcVH9K9dfAEJJNpy8wk7HkHxgJEODNs+OqZ40+DqNXDBLZucEyKi5Fpyu6DWlt9khVGqZl0jTG+jz/2gkQsmraj2RJCqsNIYpwHc5X4=|Chương 333: Thần Nhãn tái hiện;ZlS96LJcHaZgUueY9ObZ8pTT+d2R+YiDSAYg2y0R9sLiC+6b3OaquryDIx91si1MyBXeWII7i0c68ebp2R4+YectAJ0AfkPqwOG2XqfvVUHkCDPzcOtQzPm7jA7yZBsU+iPiKNF42tMxmEx2PiZXGo1Lpm3ffAnKUThieycdDwI=|Chương 334: Tác Tử Thánh Thủ;1gBHEtVmr+9rzQtpeBxD6V5tLFB/0v9+j4vZvO7udr+mgmV5ecZoU4SGLD1i7vDgPnzszak9Yx45x91fqOgkW64qYCCn6386eP4qxf79M2QuqRTivvuvgfAnk7gHaVA3WkdDWyFZMe4u+6woZ3ygjq4BSdG6rRz2d8gwhoYRqxI=|Chương 335: Già trẻ Thần Thâu;jDSIoUIxqZbL7NmrjsezZmMGzoCVgbcR3aYKfwR+hRTjyEnf3mnyLvTNVk0fZi8k9OU2nvaWD0JQi6sN30pc9FQl1dDRxjr9ho+k/GotU4UCBdyJiNzm9539Y11kVR234F91ZLVvjkdeEtJ9uFenVaVwr7FY/AvJN+xAjdq+xlo=|Chương 336: Địch tiến ba mươi dặm;m6kfZNA48jiy/JVoAkqVoIFrTccZStAV5SfnE/V/Hg+TnDF4iYR2qc9t1hrzg/fKRrHlMywH9S2hh3ywCkcONt0IGy+hWy7n8C0UkGIhdfLSgAt3bCv9O1rusveGV88cx9V21S6Etp4r251CyHljUI3AzODnFgDlKFD7604e4lM=|Chương 337: Bá Thể bí mật;y3eJQ3Nf0V+Gcrlz85S2TLLGeDUqKJaCQ1jfledNqT2jRSr6kIyhNF/QrQmuncoIcmjPAKIu7Qz9s0JMVZrTT+9yRYmgmBALOGD+lMzSe4l7CYRDZA2XzHorTYjktz1mMf69eKHxB/9QgtPa/qvHtx8VUmihFxrZ7F0IMYeg83A=|Chương 338: Đại cách cục;C9bvZ8qPdECALIGpYrv3uRTU9RF/n9TLYAR3o6oPdKGivE+zpjHiRaHXpdWJwnuEAc8xYjPaBr1sYNIkiiu9BkHtIW9O9Ta/+HSt7NRAclV9e/Gw9J0YMl+znxTjVcmC8qbVFrqbcEHHaggVuAsWi6DV3Q7d3xl24QQ19cy8FyA=|Chương 339: Biên tướng quân;LIGieE4rzYxxQD72ZjkczUgUg/oy/oIZd7GSCmk28Zbkc/fxvX3ii7XFvTmHOFmpgoNBeCsXtUgqc1XUrhzEnBdrZmVvd6GXUuxBusAPna8u3bzv+RBu2cmyir+kiN2rA+Acjb6D5eHmZpsfR/naEpzqx7CExC4+6EVsMlJuu6o=|Chương 340: Đạo Môn phép tính;Zu0d0CKjemUNIQxSU06HLaADthNhLv81vs3VzPepiNS6Kg7LgUA4hIxiRscUBSgQ62oRHUuIe6EQMVTsojkwnsdbv/P2gwgAf5+w1c6jSHWddxizjMYsh5oQeh27t/JhVtGQugZew7iKin8d6RYlvSJMrRNIoNykr+425nm+w4c=|Chương 341: Đau lòng;k5BRyXoDaCEsvQH+WufBmGwm1t4pRrgN5b+vgoGKZWrtsg9pjFGU0/nrT6BSsIO0L3XnMSPAEvvoHeYDwM1mIBZvb2581RK8sS4NWMgIHr1VZprfVV/W3Z7IqaA0EAFR12uSfwkrkimVMuObaQ3Dt7dPO1JVbLIxOTgy21HorgQ=|Chương 342: Thượng Thương khách đến thăm, tình hoài như thơ;pngoZbsamte8p3iWG4kpK1jFpC6kxLoGF12DD4p409EkIgkamkpuwQLuQrVSSgzk6DYyg7qlApPynSwbiECmUHO4UwsSr1H8Gb2/IKwWgfpZBvhLFSig7ZjKO3VzVEi2wVm1WUsh11RQiOUXeUuC2HbsCPGyzfzvQJoLkGQE1OM=|Chương 343: Tiểu Ngọc Kinh chi bí;JpHrB6bpfmJjywQq+BglpvHfXv/vWl6Bky9P2GPSlRJ8uAGTNCh5YfH1zUTzhnQTwxUfcilaJU5bs5d33tj/4kfJcE1K+tGOTuqubLsGTS3T8C5nv4JOvKZrPDTzMNox5q3VSLwOST1gYGWgQfJ5FdX/sqN92q6Hk5HYqU+xt9M=|Chương 344: Sụp đổ;VH8lqS3Ayws6ejvjmvvFpgh1ga9bqJOtoj4sdQ0XoKL4NEY5l9tQ8rRPSOaWkNlB+9QN+O1a75lnRc/LegzssKPRqRWxydkQOwH0xMDujE136TmkykWFqbym+iW78HkqUp+jT9uh9dPZRKDWDZEOCuGbPLCU6rgcpJQarAlcBHs=|Chương 345: Thì tính sao;XCYlXMHWeOusgSlsZC1JUOT7XMzEK0wfIeofk0GTeAp/ejfVhCnf+LgXX0r5FjdzETpxY6TN0LA+EIfq7s1ttqpUOM9E4vt9w90xmTrKumgWx7HZPD43Y2PyCdindmeqe3NLtLdejFxYNmINPweeHqUGHPEsT1/IjLsuHHsvQwU=|Chương 346: Siêu hung tàn;5cpB3zxHwBmpKhdfWYFM0EzhZqyU2KjS/gdVSG1Q1I3R/L2LJVS95AUov02s3SnQ9V3Ob0YZrLH68/HJZPeyv9L5kZD9QZfvDBrnfia66uN3qUn2A5A6a4XEjHIQ3szGk5bzJnunGvSnICminiqJP2+aTsMpQ8NFnGU0ttMUo+Q=|Chương 347: Hung khí hình người không góc chết;BcDvJO7mDmNx/bIT86ueI+J7bJSOdol6RwnxughU9pdRr3WyPAX3E2SCFxNyTTZers29FottpQCPi1wxpvTXAS0gBMe104rwbSaZGymN5lnQ9CxwBzsaSt5BinlRZanwFiXsvzKjvbwFfSI3qNL73ymINbwikcfVoscnetTL3Lo=|Chương 348: Sơ hở trăm chỗ;ie6FnkG1S0/CU0Ye8NqnB1kf6JEvLZH0ZLd97mz7raSY/VHzp/4xAvfiSkgDAUeAxVVM2KjxEVfRMjTRr9RU+lPM3DwBEFqdygtsONs5j0AGtSU3SBzawV8Ml7khfr95fkVGjQ7AFcENis4IRv22K9wfeosYehqEZ0Un7vK1cSo=|Chương 349: Tam Nguyên đột phá;q60bL8yVQCxv3/JUyxy61EBXvKRV4CkOfgQNDZEpHT8GIauvSDekw4uq8COo/O2Llkk6+CtLEduygk8QAUD4QpVYJuYkgMWvYQGyF0kfhnXb5jOAfgaofRmd2CTgDJfpVXbJcyxOS8dSOAASucAlDegECi6uK3AwC2DtMo5eleE=|Chương 350: Thần cùng thần;dIC7KeVm4YkoxLzgMDH2DTuQM3rsHshpmSw4aZiF1/sISPzHmbsukpqwkX7m5Pl2ZpTimv2LH5W2ED+0XqZ5YQ9WqnQRyzHukmC996vPcCdDYwNkntW8l8Y6Xh3qsenfk0T0comgYvo8BFHrOJMRpzlXt1vapWIuCLtTEnmSV4g=|Chương 351: Kinh thế chi kiếm;Vg/bdf7ZFH4lQ8jJoag7XRJdySCHXW6Z+438h5I+/5P7bLlve7+mhCuZDO+c62NXAD9J0Nlo4zKwKmjBM+bqGq7i2XkmGb+z2hBSizl7zPgg3rzz1v6WRxH7Qte3kO2i8NIimTK7L+2O8L6gTCRvoieCHNAVktRhrdDlV0AF8vs=|Chương 352: Đậu hũ tâm;LwkXY/bHEQI2b2qOo5SpUHRTsG+4CXUf18D0beBP2NAxNX1TuJeIjRUbvYDvLM01Dv2TmQ9qyNVsrByVoCubK9wy07Gqp3hMoQjM3/xzpq6hZ17BJ9Mrmzn8ZoctkDYxrOPN8IrkdGuaZQi+K50llLu78TM1AA3L70R1ESXCLdo=|Chương 353: Thượng Thương Tứ Quân;AJUj8RQIg1rJbAaAujujSvATn4Id41B2ldXMxmw9K4eK6IarmjQDly5cmnG9/ivOCbfv70gm/XstgsGvBWIf8yppUuK7SbDZb2gYTlS9U70h1LiMWpuMCeBkIe+RYwZKGsKCdSki7RbhfdaXg1WWDvjUWNQxbeKs1eHe6z52nTc=|Chương 354: Tiểu Yêu Hồ;BuiPkhjGLoTEjd83KXmBT9wGu0/lKiWiVqxpNK1GY3+rBr3nlHGZQ+zxWx2T+wb0wrmIf5Ni8HXm+/PweGqwelGOgrTCvAKAYoKesKJO4Om0iKICvIohZiXY8xxy4+2c9b/STJCqccXdSa/OywIkssGfSBEs6a+l9Mc+RyhUXUc=|Chương 355: Kẻ điếc bán tranh;t7PUjUOTxhzWbW/+rSe1myt9jkXNR1LOzxEtD+X+ffkBP9UByRprOKvbIQy5YTxfrWqIpqggG8af1Bz/ZCDJmfyqPVTD3i2meh8hQFJuoEje+7AJ+isymzN+XljiVipdoHIZU5iSmH2U0uud1+by29D50z0e3VRzy6sKQspOqJs=|Chương 356: Khuynh quốc đãng sản;iTHhZtd5OkoPUvLLgqG4xcjKc1OdZV1hmU/aVj7AS2YQErNfai+x0pehQv6s1jXJek/185FnYSw7rjQa8MGOEguSR3/uqesrQ8SfHUHsM60dUYIM/w17thtvkDln+I7BOYhNpuvytsMifp4mj63rr6AWGf/NnEqzBawaD/cwRJ4=|Chương 357: Thật giả Bá Thể;pCrLGA/wAwUekO8NJHGD5lDkLcV/WnW6q6dF0PryGyCB1qFwnDWBLivYRAaFKJErEin+2uPyetsf9vuhSgtXhiDf/neez5gwuVGAJHMb9OCJMW6jG7DSq5+51fSCM90KbPSq8y9eGIxtj5refuWgVCEb4oMSWzN3N9vD75m/Jzg=|Chương 358: Kéo chết;aSRlCsXirgolJyRbcyWfuewJwAJPacAGh87PR1W8p7VRaXsqDQ3CsKyr7r1qqQsq6BmK4wnp+qrFmwYijZ13NYXdqjFn4Tm0cncGr1lt6rpjBr+S3d2l+KqGbuAQaLlASYQBfl0PXaPggNbCZb2xDKM1ndP54bxGKq11wrmcvGk=|Chương 359: Khói lửa nhân gian;Zd3Y+fP8of2+bfmQWDHmB9KWlnw75BF65zP2HYJe3FEtvVgOWItAZcRAgob8BG1U0H/BXoQeHcTbaMstweaNrzPdVXq0BIJ6BUMc74RtxzFc04WlXj5IjD6ieBXxzSVZn7HeBZXdigCOAgP0Sf9si7hjBU2ctrGrQbdtbChRNvY=|Chương 360: Tâm biến;1xcOnkPGS1RokZVltp7PsWKMxfTPP1a/qu5soTz2d2lMYy2C5j07tJg/77YPgbpE08g2LbT0rreGlUgEQDOTswQ7OndyP0PJEijiuwnLuoAi/y3+AOEwKUno9IJOs6mUzq5fWQLnH295Ivcj3Esz7UpGI9leHNZcHAzs/Uiz7eQ=|Chương 361: Thử pháo;Sor1MBOx7FKnjRS4DzEpm78xvSdVLe0M8SKMiBr4Bw3YNGj0w5a5u9T04hHSg0ONlAAn7p9wKf6j9YV9f+8pzS6McURjNutXfClDwjlqVdMnhDfDTXUwH3xM7gup3/Y2fy89MJZPAAjchAYNMGeSrjh0gsHXmOYQXtbIkNPJxM0=|Chương 362: Độ dày của trời;hO+iU9a+TAMDOjaKVWHx7QtDxfIdnJPIv1e4KZ96FfWyXRQIZFP71mQX3yE/FYc3XTX1mwuGHTX8VoIuAD0o7WMQUp+wJ968n6Drrpszi0hp4vPh6sXr2BQUs23yqGsvx50QTxmEE8UusmaRpA2xGaHkGrez1QNBLbliM3SC6wU=|Chương 363: Thiên Minh;5F6PHXqCAWGG9gHUUeCcCEmA1YhKSh/BlpEmlL+uAQr9tYyQifZQNgq6aI3i17K7NLtEBHFra+YMh/FjinxWR5CitxYrLVzf5YSiUp/gPvAplFXdG9frrQoOQjm3PLrWAdJAEUJASPvQmC+h5tzNtRdsOV+JwBPcRDPYbR/EH/o=|Chương 364: Hoạn Long Quân;CUSeXM+dCn3nWbxi0bZr2/LBN54wutAZzefF+5K6Dw711dQ9pfqf4Pg02apVHyes4Z2FQeXmTbrygT8mzxIFiUJcvgzJKHus5SzXVL3zeom6aOT7T6JBCI2gVLU+qc/DOFeW/EcA7A5tGR+gmxPp4pyOAp+dU3o7kRSEuqzPl90=|Chương 365: Thành thạo một nghề;FU8gdZjQ0rKRv5Pz5NKu3zYl2IYdJVMbccYFSY4rXxviT0YiH9RR4M/Gny2C/g8oVz04e+De9JO2gf9JSib7LNE4wyapIJkoh23GOgRG634JGMhXUUSTb2fqaiBBemy/X9/1oWXJ504BuhCOczBhx2+7H6y2k0ABAiqHNBr52zk=|Chương 366: Chân Long Chi Chủ;GJa5ZH+FzQJYbeuN8GHxdaBYnZcVkMN9V7w6nngZ1v38VQi9zG5vtwJRR3So42uR8W4l9wb7NXVeqcoRLyYwpmOF33lUuLqTMGNyK9N+cHQHtQCZwC/CsTKnoXfWJM4TMoyTyygfYDimyUHayMoGj0s0e+5zF1238lC+EYIRYV0=|Chương 367: Đại Khư lòng đất;zvgiwVFypdWDBi5XwONiYuuRSBBX8n+9b0q2/dEslPAWi/S9Fsxudz2WQRVKwBg0QtohndX/aylrwEwzBmbNf4q4XT5hAi65U54BEYpOBEcZ5GGSb2xw+cTZogbS6/Ujys/HESMrOjMBtBxxOABS7x3ksb+bpcmfRwSU7LSmUFA=|Chương 368: Đại nạn lâm đầu;dY6ZrpXjNvUHPM5OXJYKVwumoz2eJg0YdDrbxP/RrSQMmlORB5/xQfQahv7O2AP57lYTMpDpWm4D1485RzahH1oK1vfUdixUTw+E9slhCdEKFVkvNP7L85WQGRdqqUBvIaNb1sC26Sk3OpXZUHXfp216Ptv3reBl8huvLl5rpfU=|Chương 369: Kiếp sau báo thù;4ETWrrgunekfGLVi1K9uXLWNnaxMCgO5AIcSe/wF516vTYOZl2/l1mCCr+3XH5Pv4IVmE59BvVKw22EdLHhQPh2IPrqJcLbI8zW1WkwCl1bhTX7tBinOkQl6Chv4nPta33pg7Of127oqcUH5WV8NBWNkMxSD3+PrAuTW8wXIpU4=|Chương 370: Bỏ núi đào mệnh;wJtuVzWHTbH6/vTCoCP919XfLVFOE/Fc8GAH64hqh3EntrTrtuA1SUVliKhl6g0NiSj0CrDkxj9aYsLRNGqz6MUOaiVBJCCcubgKw8JL2UM3JCrGf9MivhOTvXdMpgGoEXBEncgsB1PfuO/lFADxd0CMRMl6SOG2KfLIgIU75nc=|Chương 371: Cái rương của câm điếc;z5B1+Ss53KeBLxI8rLErB9j8PHI8OY1bfMAf4M7/mNr4lEV7VWom54bPantVdTU1aib1R/UzHkO7TWoGkJgzQSziwZxfannRMC0EdPvEG/G7qRjf01mehm/7rEZU2qgrUgqySSqEICvOjZgkiVnjMB47/Qxjtvee3rYIRzAQJzI=|Chương 372: Phóng hỏa;7T71DBmExi3lL8CHxzr4JABA1G2BQ1MMpIZetftIxXYOwca02YMuixqg5UkDnoSBJFU8s6GUBNWXs9PjbbwZtVYhM2shY1y2GNFgqjX0oWJQmWpnVprKi8kVaBrVNiwxARULkUtrO92wzOkY5vFk3bFHy8W2zK4+3PoTTXHYuCM=|Chương 373: Thiên Công Tạo Vật;h/UQQiUrS7ky2PGAvXAqJBKMY89a3xjzJLTX/iO3Et2bCfuWNtOQredGv35v+vL/YKCtbQvTiTyLy0OfYaaz+7NOSVf/yvc51Mf16QgD8ZTYcTqiedlP8cUpm6PgKlFEE8jpuw25RUcFcyYEg+NbgH3JkmlOwTytjUUrjDLsnAM=|Chương 374: Dáng tươi cười chất phác;WrbpeJrHlWrx7ovF5rXeB51dwWHsRWnE819te+oHrXcHcFJGncCFo2OvM6xZ8l+71hVh5DDtig2RJl5otRAgMqbxpVGNTLBuK2CnMKZfzGS9X+u+uJBtaClKCkRzyUaJ/445B1I/w7Mc7irE9/Frzcx4EXqZ/rMux9XH/BCqUCY=|Chương 375: Thiên kinh địa nghĩa;lzvQPZvXdG9LK/510EuTMwbDyThDNOGoLMRrTsLg84EddpFVZRDFTZ8moiI8zYqM6um3RkXhg7dmeZbQiMTJuGDHlXuzub/JgfhHDcyKnDuYAOPehJWK6pxbPZUGlX/5k554u0rC5mpDrg3AJ1K4CpNAAYSLO/YZHua8F9EGUjI=|Chương 376: Tử chiến;79cB51XcvKuPkQBccorM4lUOPEw2yxsDOR+R80KC00yAZK+ipkrO7UZt64YEQDcS3Z+Gweg6bqkqOlv7r5Q+S3uc4db52gA943/J7ypCqgGFNh6TpLTDX6VXXS2r31lWepMvOUlC7dCV9Jrdn+a/WTwlWVRQ1DSwT4+8UHxdq0s=|Chương 377: Có thần vẫn lạc;AoVtuF3ybKEbNyHIA1mRFDWdnC6tLlcD/qg9nQ8lj82jP4+U5DWmcQ9zyHo6WZaDa6xXdc3vm8WqXLl7edkhncPtiZmi6iunQ5PFj7jEiwL8onxNnHVT6O4SoDTUqYuL+MjY2iyyd/eTCx73nUn8U9MijGkIb5RKEAfz17Mv8b4=|Chương 378: Thay trời hành đạo;xCIb08odkGwdnSBJ7lu9zbhee9e3ODIql4fE/tHSZMGOGcCzZRyAtEIeWFHWs/lxPdSkyT5w2LIBlv8XrO6S4nzdOJhxMY0ZSEhTZIDq7nFZl9V3gL7YwKimgZEV6m2gHACG7BuFR/+uuOMxu0/s3WgF0zlOpQeuBlrQUrDWtx0=|Chương 379: Người thừa kế;vWWWjzyovyDIDNxne2YHlFjCWAkLso/BU7gmI2x/uKmgLmII+w/mlYO2QUKfKha8vquyA/vbcow4tsE+dI2oWLevQBQ2U6ooHehGhuRUeB3Ke1pFqFtCaQceHnOdNexTDEl97M6cL3uw7JSj5Vx9/yidUE+pUbM6WDzP2H7mf64=|Chương 380: Dưa hái sớm, rất ngọt;HZh5FZBZ17ra4VKUNFAFiTFMHbIgi1LFGZsBbxxB9k362QB6SVBtQQ+yxU+ODHGFaGw9xJ8Hjs/graipKE+QnULn1bkPP0sNpEOHSjNzrfr2vg+C8hmK2QGjKRa4D2Pui5dHOcUdqNaYiLH2UFS+p2uE46eCte4zcKfFAIoFlQk=|Chương 381: Đêm động phòng hoa chúc;HHBulMKfRzX9b/48Bn1ifInZj8XPEf0MxVAUvahiSjVon/CIjnjERgQKB1rcD2C7IoX/6kbcO9qq9wdz8ZLPGtEgABEdyOVRE2vWIlkT0rfLJBOJQF2p1DrOejm+3VqXu0YE1qbWDprg6WZthbJ1jQpBqLQy6TwMOoeJXGn3NS0=|Chương 382: Hung Long chi mạch;DIFXhEqua7qgMzzYPvThWi8qTrG/sRwlIv9XloArrwrTSqcuAvybjtwg5PaddrKAVQecVyNBJnSYKWVpEByh2njzrtqHoZgu5rMR2VM5Yy6UYk1uagUEhRP8EV/d9IRD8/UsAG9lBAjRXqJ51Y/P/c5DJjxma2EOm+vB6RxpaVs=|Chương 383: Thần Thương mắt mù;ZhUhsBr9qObXX6xs/mNNxVlfFJN9AVGx35i2KO99dakqL1J3ZR/z/3LB3qCqdvE6ZnsyqlvJg3EE9GjHtblUxliYnPLGikhkuEhrmV4rS4TpUr62cOVx7cr2+UG0c0zcvjR5bOBgPz+SSVUVNHa+hrcMccTGWDGfYHjWK6bJpCU=|Chương 384: Tâm hoa nộ phóng;2BOjY9IZCJ6rwyBksZv9jbpCoG6Vv8V5bUovGCpZaf7GyFKdIcOzsyKNTL/jAj1WffWVxXTuUWDmVwjr5bweJkH6DlnVIa/1s1PLPhUpbWncp8BgMLa7OEu2Jp0fCWpVw0RweHUiHFwqNZnO8uVH1XJfjqVTO6HFWpzb/urMXMg=|Chương 385: Trấn Giang Long;B6O9GvbQrbe738p0shpv0GCLnzQI35kN+T8al0aLzWRkjjiD09KTZT7VN3nMfASN6d/ECPV0OuFk7+xeGvjXpNdQKItCaiNjnsZ89YPl8yI4CF73I+yle/swCULI/hx+LsBKhGR+l4uj2GTMnM67LtpIzoFuAhwl69UNPTc/qiU=|Chương 386: Đoạt vận công pháp;yk0RZY34S461S3sKL/iHKiEurQJ/U/NhEN2OYht5ViSyzJN2jpy6iW6W43b9SfhiNE8UbRxmWqliojD8JRsV6Jjgi42R/HKXR5hgLqrC1CGPzyaPZIdi/0o/WlRyKldwCUGryCrxFzbJbvUf00IMgz13sGo6awkORv/KL9GbAxo=|Chương 387: Trưởng thành;fjX6PDKnJgtBulclyRYR7qFtXgDiAybHpFddJI+JwWgwsNyJzgXOqIiQcZWt+qCb7LDBRXBTzNb+IkI1jvgNLxyshxq5fG9QQmATcFy/ZKZs3WC4gf4ksLc4IDYMXIdebykjqbom9oWv6b0gNRNWa2ib1ft1Fdt5I2/ABxxM5i8=|Chương 388: Thần Thương thức tỉnh;sb5Mq2F8SHQDQAm6hQ5eRqeWKbpKGmrYTYPE8v7ex4UVGqp9ZpDwBcwy0r/TCB5/oeEh0og7FEbzWAg5PMIdh1Slk4T4ezdqAmjq9UP0FNiMUTMlguhGgmxawR/84cWVut5orzyBUwMnqUv3stBZ8BE7ASYX2ML0LSAx9R8m8Ms=|Chương 389: Chân Long nhập sào thần công hiện;qUNGYSnuKdZ6JKkwMzPQJdo6joKIlu4MXUScHk8FpjvxcyF10fc8ZHDiX1VRExtBYnMei6CtKwarUI1QyWE7tvEuDRKGQCZM7etW31WBpQci0AYYXW1hM6CP4rxIxhc4Zvw55HNAgufPph8EOC5DckGtz+N0pNRexalhhw4LJjk=|Chương 390: Tinh Hải huyền nghi;ftAzBfhxbde4oTNbMLKWYuikllmSaTpigP/OoJR4uR7edjRyCfa26lUJOGwZu936GEwBvkHoYd+OpMyM9PYWSedPbQPZNAXOtd+yNl6wVaRZkJGFes7MflejzBiErWuPi1ZoT8uHemgD78deX/Lm8SgTro1uCiN+i8GXqPJcC7A=|Chương 391: Thái Dương Tỉnh;Jpjnm3HT90q1o3ln9oWlZ26HHaO3Tm5lHJ4T5Fqi9evGAKcZ9OgQwDCISpRnESeXczIZEwahm0E5BRrNEj1NunBTQDZsOGiMSSvDbTHeJDNdhTXfzIQxi1XXATVhzJsvuLAxc23HGb+JvBc9zdXSYpWsQihd3PTcBCtVSBendHU=|Chương 392: Lại cháy lên mặt trời;rhYObGYzEBrcgX67v+FWSjmxU/BZLfe8VCCoEVhS/6y9s+aIc1ybmPrp6E95/ZpQRJ5FvH3adYgYO37qKAkhaAyZA2hbfTryaC+XF9DlHU4x0tccF5xJv7jWtR+ay/KQEwfDk+FAHJCoZj27LfXmH5+JVB479khQkVTR6EWdt2U=|Chương 393: Điện hạ;JqyPHv4Myf2wP0Qus2PIUpwlu0SD2N9XbTAiCTmdB6De0BmE5OSzsDPA29rNA5u3mSLtZUwvXuPBc1W0KSdfQiwfHpPcqa4N7ZoBX7MF2pDdcnxACAdUrNit9Y0UGfec4ov8qr+TjvujOPiVlVIuEHuDpTt0Yxz1Hq6S4tsoL8Y=|Chương 394: Thiên địa lồng giam;mnxo9kHLY05aBLlyKeNkalMPDxeooy+A7C9qVuCw9fafjA5INd4MCu8A5+L43SqSYTVfGMw8Z+zA1ALojPqgwiE3sA8+Vjsa5QTpsUinzLqZRLyvxsjVnwilNTlEnBmVapwFr4L8ZDUbdguC0POGPRkP+/K9KdbcRkU840YRJQg=|Chương 395: Điện hạ dữ dội;WKm90oRsrHy/xO3BJ3C9/5HK4BClNUE4YERXnAZNSnhD54g2pZ0BKc1k8fz7i3GW8WJn4TJwr4LYNBPDkEATkjXnJd7F7U4uHYWIJMk+lTl1c1jta+Z8fSzsH9SKpuj93OMPqovwHXYaKq7maJSLE5wiZk+Hm7QqMgYYiKAG0GE=|Chương 396: Xe chỉ luồn kim;umyvL636u+q3b1mf4/aNUbd5bl/31eujsQHJrII+0E+REW/+rZtG05azqRmXt+w00njHwBNrxO7+BeRylwn/TL6WKKdW39iBo61g0YTKgjynuLaQ2pLi3Q1Ta01O8KDetKHWTEkt3ShjyM2onYL50y/24+fzTqkqpYGSP9CqJKQ=|Chương 397: Thiên y vô phùng;IF9ntBNLGFfYJaaUypNWaKjyT8CYOgbCl/Ptf/1npyu1KBM+Hf04vTqMcTBflMfOl7OfR5JEG9883qkYEqRpV3ap+KZK4ja88VfDyPse6AHTgbou41S6tGVugZEvkn5Cadh4rSFHq+8xOLm8WwcGY7oyMXdugfomr8WACR3mCqo=|Chương 398: Đệ nhất Thần Nhãn;hpZxttIHGILQ6ys1Hk/GWgm11K6BB0uODpwQoWBieEtnZOoBJCOIyplo/VHp89F61IwEQBj6QycnrDwiqiZvUtletZr371Cdx1JVTQnWpYWpEQG6Z2akxNrJVFyJcXvWGVrr9k2b0HiMu3HuivVnjpb4Q9WxOkJrbOaUGEzr7vw=|Chương 399: Câu mặt trời;zXOlTk0PZZ+Yu9junclosk+9kTn65E6+zfmphPyu7+z5cr0b+C2h+WBhAk2E6kF3Dg5W3ABWLuohFhlwaplp5hoeUoS1l5Mojxd7cMweMct8nJZhCmHpD1AK9Ih2/PchIFHhEy51ESoMhBp0/m2tCiynrWgcsObD3DvY72GbIvw=|Chương 400: Bắt cóc;V7bKNZZo18+JpRTbmVpIUmjEQKRWuef4plOjl9eTN8qZ/vhzj8dWCNQwkqUYhkgB7CIZdbLf2977RIxi50D5K0shH32XvbAOeDtRjMhXYPaLpT0Eqi6eqU4j4FuiVu3xxPZEHTrkE87IFKHX8qlujFDPKFD9L8eUlNBaJJZ3lLg=|Chương 401: Người thọt kinh biến;96VDuIV8lj6Zsi0M0AM6r5giOMdhkzm4yty+mAjYZbWaadFQr1uIOJOcLFXnbVyuV/Akhni6ERox14eQaSl6yEX/ZFWmkO/ssHWaawEH2v/zVw2uD6MBDw96BpfSf3CrkFNJ8BToePW65x4bjIOLeuyyLtStNWOd5uvxVZ5S3IE=|Chương 402: Tinh Ngạn;1VwycnDM1uGp0l25QcKxBnvGjv87nuV72eb7LKzd/4TID4C0CnWrEPg9mW5nbRM2/GIh3U7IwNM4OB9bc9RNmZHSAAm4B69NY+Cizo/R7JyYL87EcLjfNT6lpQcU20nkGQGNjPOl/MjTS6XeN6C1W2e3vAvCTaWSWx0uSFMaoJs=|Chương 403: Có bằng hữu từ phương xa tới;MX8ssqrPwXkDDp+aROWIMajkq14OYmZATYkL9XmDGr7UT1RdpfIJ3lDic7xRT42f6YXyEX7iHy/o8P9Y1l1M45UcE3C1wV1verdn64xOg6sLvIFVOOGo5LZxeVV3kaheiMhQ2GqsbsCG8CESwGA9GDFWgpVcywg8FxC8bbXyAFE=|Chương 404: Vô địch;P9tRBKPLthM7kDxoGgWRsx20DWbIFzJq2ZWAkIbn1WjOSkjjeOTboaSEzZv9rcW9XKUPZL1HtJao6LVzYxiuehm3jXvC+Xzm7P2+miEZ4d4DrMRW/kVi+HTQ6PymG0nvGNEhPCzaIm+zBBX9+g0wK4MwDe7lDMh98VN7/UzgqMs=|Chương 405: Không có kẽ hở;K2Ef80ynIk6aYxP7vCsTYAGpKg3GjoTtmKDzIBroUcgCrbSg4keve3tAsS1LWP8ivfm6ntCR15cmmsYu0fXI0F7VMGGKVK9n6xBkBilsYU7G2NjoKzdhZZOluEd3G3mDzTQGHTjJEFVvaHizQpsoEyOSse7dp/ZilifUHnTp5Yk=|Chương 406: Đại dục;7Ujeg5J9UZkKrOUr+kFqkcLsaLxB5hSc2BNpb2vVlD6CfIiGI1UkOXQTHYz2MU9nQjm8ISNcfCJMeT5xJ8lZhRMxgY/yP8clb+vU/XFrK673nN8NraEzB9McW07ZlFLKIvmwaA2QjBg6SCSoZqnBLXGhj4LXjndVLT3gE/sT7Js=|Chương 407: Tinh Ngạn cái rương;61ZgVcNRYI9xrbL6iwSLRj3zt+oQQS49sQGMQofAatx6TsiL8or++eGq8VVTlY57VbW/g8QDkfRO8EUCNUQa25yELSQ558UTMVcQrUkGPmZ+g5ffogeimdTo4Hk0lO5ntH49l6AUN8txrk537+VNZKQajrd6xvFvb8PIkmT3KC4=|Chương 408: Hai đại gian thương;XIW41Dm7k9Tk87CzPSIU5qsdGr2A7rcz68bdjQbSOQnIY32EUuZOcgFtfo511GrzOobygg3oU8/Hu7uX4yEDLpVrGiAYUpHH4T/sK83D5EeHAwDvBVB3coiNBnghvYWopXIX6cCCBhrdJJBDetnFG7a2Y3Gn8OwxbDVbGQJWxvE=|Chương 409: Ngao du bảy vạn dặm;VbL0YUT2QUUbpZzLHnKzjPNC2GhDm4YkwD33ZPvkJlMWAhVX6kD94Jx2FuMDKwpRekJaK3WY16C2NEJWo/ivQ6MNrnCtLI7E1acExXU77MFiTnnmq2IFOKQDE+rAFRVBXAp6/1YTcY5ZtpXy5jP8VYDgxa2RN/iOZH7epXzMhE8=|Chương 410: Nguyên Thần dẫn;Ga6IY9Xc5cHZAROSm0I75Ewv3if/K4n39Y5fgxFxzNIGFBpHKiXUawYKVwM11heFLTrztXLufZM49B1HAcK2aqJ00mw0X6aZ0XWrE0AsGbT9XiWfNKhyBs6/o+cYH/lRxj3Njpeo5w3nhqdLokeu6Cxj9DPTzRoF12haW2uCnKw=|Chương 411: Công thành;R7qCDoaA1syCiQP3UxF0tuGzSlP6lgsjhgl2bM9La/viMS+FKzRGOK7esmRe3EREG0zXfNoYN+NQGj1WNy4jijLLI8i6FBlUk2YKWPwMTngY1F1JlJab8xO9BuPP+zR5sIBfh5v8PnEO8Xab8zDkaNjUdiP1qmnhXGNEMthw3pE=|Chương 412: Mưa gió nổi lên;Roz5p2ORGEiK/ZO8HKvZLXt1K4u3ACQK4rC0tp5jwZQJt5wEGEdHkKl3VdSnQWH8DsScv5BSWjaIAsM47lv3vvmjy85+j2eFKgFU8eQLxrfljzetfCjjDIlXdZ/ZzUb+Klvdq4sXzBJK/ooJ3Y1BJZelUWN4oLd52SNKBueStvo=|Chương 413: Khi kinh thế giới khác;ZYKxXJ/MiGyn4L++qN9xGhvLPBo0vmnYU4PUD1URUSHlypknjbWnF5Z9A64fr0clS14zUd/tN3r6wbn9SlZUVkWqghUKNxp5NEtGfRqBZokiQthIRW1KhPcnQM8Ph7bni5AygllkWgUJoB6N492uFIqnmH6ww4oV29Rl1R2wVPw=|Chương 414: Tượng đá;ulR0/L/eqaGIcF7lAFxClUvVGjgOICnrU+6Xobpr0MOylnKXmUKCnSyr9DSiHUDm5jkTg4eSTUtk4F+gCDpBFhNFBg280FDlm05o8cK3zKo1Nk9klEbEDjkfH0vETXChyUOk0bWqBhpqjQi6yoQ+a5TV0vqAXlRtVMgFSHwiCSs=|Chương 415: Thi Họa song tuyệt;daek3acn9jQCGy8ltpq3k0H32WVs+fB00MFgdPaijsJQGGkwqgKSpP9y5YOCtm+9LS2wXAi+rCmL1QchmBBgXREKTZTGLCaiGfh9gdXe7F8ZrKr4IOvk0rJIg6EqaWmFxg0SsCiuUGUlo5s8zCbmJadALxYjxZ1EstzEw3EbQ34=|Chương 416: Nhân Hoàng Ấn ra;T6tp26hUoExwlMiQAvqXg1ZQo2qnQ6bewveq95kIUkAm4p8UqLlUtrI+9wo0245t/9kWmQ26y6tVVeVA8xoJm9z8V4Q1tfTe/YFRQNx3S1alt+VUP7GZDHFghOIiy8QHAH/zPLDciiqZZKKm+vofNuuMFCgrsMhd3LsIc+H+oCo=|Chương 417: Đại khủng bố;cETw2LRj562uJlycEmTsgYo6gLZgIk5sT3QCsCnja98PHbhR9J0QSpcX/SJcefApznxySpprEfjI9SJP29+H8h9p/X0voPQv0uD+A4F22gxOOYZM1l4mjjeWm2BfrQpFtZwtJ5rhG13nIckUaRwZpg6wvnsWQp2LVhI4rg8jPK4=|Chương 418: Chấn Đỉnh;Q28M0aXRYeEPgEXtowon+aLEKLVUrRzLrVGCdpgZITIKfFCsWqFYCTzhZjH1kNb8OK1U/mlmuhrOJ6x+jwmMl22JCs0EqhXeutJExLM/kfCX4ZkwXH32OcxQM/YDULGiGnYGyLgsSojFJa4tuCShh3Ocr4vRER8hfq66bWkeld4=|Chương 419: Đám lão già;qe0eckkgidF+Ur3jrtlV9cVOqBE6pA+duP/xQxCF47aR4ftGGAMKFCt4g2ibfv4R+Bi3DAF+fctU1p5LL9eHRGjhaxo3aOYKivcbcwK6or1OFdUt5YeUTi7NKXzNX0FqTXe6UxXSxRCCRFxTTKq0NDdwcNc2DsvuqUvP9588bFk=|Chương 420: Trong hắc ám thất truyền;RtUYDUTR2Z4+iUiLkNPRYkj0f6RruCkzI4Pc75fJ07/rIJAg+CmU0IwUsBZY0oW9eJx5pj+VbQNtkdnHT1XW0IcDerGoA6oTOgt6ibTYv+gNcE4zBnGRR++uOdryat6CgGdSfikJT8cU0tMV9vuW7Che1Zc7qcbENcWnCF7KNzU=|Chương 421: Chặn đánh Thượng Thương;pKdIAvrIhu1sP1NmdTJ1Qk3aRsE+4vSgzGLqnhnMDvg9UuhqyZ1/GAIMzC3HB0fUGESqHoSLrstc53tV28TWMhD2v4Bxt2fmEbmg4+SlJghMRrdpR7Zy5avfZD0kH+HP8bi1KPgfuXbCmX0/CRDv63+t7K4zWt68nCJvqPpTcy4=|Chương 422: U Đô Phong Đô;+W/m01gnFRlYxwkikJS/SvruazG4v+SVhQIU3Jcyv1Qp8vh/pNw8+iaKPZbzzIuv+jPjXfJbBoD2ToRM0rSEskQ+1UImrHd0tg2OhbFFvcFHaDEdDQoMN0DL7nvosTvxZiHqydBYdU12QbA0B+loHX6kYwkiyjpQqXG73EquY/4=|Chương 423: Rừng rậm dung nham;tTxZ9IUm0dpkcMr5mboogVFj6vh+Ovu4qlveH9L47MJgPO1bmWgkGGWO3WLvfVb2h5peglDyrTs71pK4CbdgYnPP4HQbVu8elwtergVOFkrSEHRd4orr/MWX0MVO8WkLdx+R+fBYFb2F2C1ChgZ/jVXU+p4b4LiPWAGYqpHUm14=|Chương 424: Xá Lợi Tử;EgkppQrA3oDqEKYRodv3uyyehJVGCNBz7X62SXwDI9IlpOPalFZkZxCEnf+rdPxJoMkfzIfiFnvyThQY8KUK4xPlyVcUt6NTCgIMfBh/s6rC8B9H1uAK1+Yh00UM+Eha9u/JDkrFmHB5eJSxkdUpRYomA7uOcLRs582BAKsa1Zs=|Chương 425: Chiến Thần, vĩnh viễn không thừa nhận mình già;oRmsPtXlh+St4KGzkdBsougLykoeLmAfW720VVFx4u1Ss2jozpHxK5kHdR6V2+gpmWMVU6QvQCFF3O5i3PRN5uNoOGQds64MFgscB1mHENDf11QGiCsggt9o/Zx94a8TiGMIH0SQz3Mcdh3hvY9/KCL/zDDokoESkqh+F7WVtWQ=|Chương 426: Trên Nại Hà Kiều;w89bKe6mrevtLGhijFRHAjm2321KxOMHpextOVtq2epgT3IFnvoswtzPWGgPJa6flEnGpNtoz5LaO7UowqOj61XS4g/qnLgBeDYQOa5lGfR9Invyuaca9atyIjYsngg27LmJjoTBe7QqhKsCVyS5ThwT5nEtSQ2+FlVhXfRPY/4=|Chương 427: Nhất mạch tương thừa;JmmE45I7egZ54hf1VrJRbL+38nsF8MSzugQtnowp86fUkGJJ23JGoxIAZ4gygA6oPiyGkTMiFofCYl48JY0VaBYRrZIHJn1cNUsAcvCXE2xNKuwQGmf7jLUtZ2Q8y9hDF+8VBHy1z+tk1WRM9ODm49tUpXEgQOSmSBSDfE2tqkQ=|Chương 428: Uy bức lợi dụ;uAHmIqeBs+yZyaoxkcuW6LA4fTQlzcbTS2c/ovGIbgfHuqBtk30Otlucbo2DHAEh2+fAnN/p3gMAohPw2rQNX79w6TL/ssZoiXO4Bfo8raKpHUQMqRsnQa1i6CJTO7LkH0c87AHOvFHY6fnlO1e3A5IAb/9ngSW7ytK1aSDmY0Y=|Chương 429: Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ;HhWP+Gr259WUXSiuvSlDt3q7sHa+hUNfOGUlrS2sAhnZPXk0pgfuoaOQkmFcEall4d/xk0gTJt4zZzlasHrqKWb5Pob1UyVMYloCbG6/HxYcaObD2FMJKi3e47MuYB7dfHLHaC8jDNS9SCAR/UgrMTZ16wpxsOT7o/9yb3RHLiY=|Chương 430: Bắc Đế Thần Binh;NicLy0dQFLvlIqVYw9pxhcAx1ghYCQhzQ3VA2gwCyB3EVrOwSTBHCo5FI6p4nVk+pnCtnUra7Id3dYegqZvhuwqvFYpLL2YBIIQNRCnNQy2A9rlZW0SpZhvvj3HIVWBOfpeJMud56koOlXkfKizkjOuaBqoIc+bHEbOp2vD/1Ec=|Chương 431: Đun sôi con vịt;oMraa7/J8k2lASBQIs/yprj8JGsGU953Bn+1s3uo36Usgr7mSHd1NTq3jmHrCz1jMAVSnTuR7Su2ViVlUgqvo6cOnk6jMhPTvjsn8MxYximnznkF7eI2sH9NG90Y/ljVQAgieEza7uU+U+p+TnAewGb9rfEomL0IO9cFX4SPvtE=|Chương 432: Quỷ dị đột kích;M/VXxQDIf1BsoMYRrg0zLgVB+TxRfDl35PYMPoeZAHJ55AMfttiTf96T5eDumEkUzYPtGDdu/pHWmJYlbvhZKitrRMEGvq1aPDwe2ohUjuUJvkZJzS4hROayTIUY9dK+kb0Mnbj15GS+nlyGxLPQDYoKwcv5YCqWlbTo9uvH4h4=|Chương 433: Dị vực tiếp xúc;Tr4Gkmw0Vv0sBxNMgfj84/wXBmely8t+AViMnifAjtzgmNf4w/coIjJyIQWY+ULv0vJpR1gj3ImNyUOzTtYBk+U1B5RYQyceJKLSPxqHHs1u8FFGmTzOp4nXTiYQpao76eCP2pV1b3FxsAfgUtx+LpaYJmerF04B2KAQWBuS7r8=|Chương 434: Thiên địa kỳ quan;dJAvhIl4OdoxTIZUNypY5u82dd2pehglk8/UOBenmcb1PerSaxfyOysPwd/AoTGU+jmIkCNpcvvYHGXgLLLLuPwqMDpNT52Hb0RjJTAlDMbejawtg1P3H7oOia97qtPirftUr5TxqsE4UZccPsgtr+5Cm9l4gM3vnoSreFfW3bE=|Chương 435: Giống như yến trở về;wVBuxcyyRUqcaAKwoUscEDsGkqWO5gpmoWBkTVOqnUVtnSKFm3DYY+4BAvDuQ6+VlcQObHg28xevFzx8WaCkjtqAqr+u1JQ4Fzp/8yNJz08k1jbmxx0WQqE6xEYLpcVWkoF2gjeG1PePWMpZ3iFzT6AZis25MoN8PmEG4W/m6S8=|Chương 436: Chết thay;lq+8gEuzqdAKVlPX8OJy62uj2T9ZEruhos0r4eE0EeBpiLJEp6WX3hOIvv9lobMRffAk2JRuZ07iCCTO5nY8nd67aMFpI4b1sB8H51Rtzg9RVi7KEV023kzGgA+ISaxzI/lGycra8NscwtKzqUWzX3DisKvmpwztVMHZeVgDc2I=|Chương 437: Đại đao;h6BCG1021rOHUZ/nNvXJjOWMCx5BgycjdCusKLD38N2Gq84mBccpLK0qNaWMx0OTwrqPaD5oMElsiWGn+TVHtI4AwmPIPWqJUTAlvs07fPzeTtRqdVfyvqKPnjRft3rnSpry5UJL9lbGVm8S22hSOsjsZphR/op+tFNRIIdXCdQ=|Chương 438: Nghiệt quấn thân;1py3hQ7UySG6257dtoB4TLdZE5xXDSOknsNUnfdFEGLmEhM2Uu1RkQMaUkNijh3ZqIBJGSoAwsf+LXVpQxvDCyrlUIAs776HKKVVvkxcUXw677MotW5g6Vz7tAMrLXG1bhmrMrWb+73GjBBKf885stbVt8ErcdrMeLO9/kJGtEM=|Chương 439: Tâm tức Địa Ngục;pfSP80oSUPgouuBkajqBG26GwNd6GkuhB9ri8oRemikm4/pfxG/WDBHdcPezYnT+SYiQxZFJcFcxK4/OHpDkJP0ULd+bJ6yj7PiZORp5eNo2QkAuKZQoCFfor5JGCCgVQeSb+/Np/Qf5RXLtZVdRtpoHg/cf4YzQRryK9YwjyDQ=|Chương 440: Hư không sinh hoa;XCtUFvjsm5CeDIKEhZSsIfphp21ABN86IC64tR8FwV97+jimQkUtHvYuVfB4EVXB5AhW/HhhO+/lQRFRScbgUydfGfUy8wnTNZhqMfJGcVwSzbfJi1IiGd5Gdg0C08qOnuu2iYkd8rlz8Ewd4DaVwA+94cbZh+imtfSKIIsM4wU=|Chương 441: Hỏa Diễm sa mạc;JLmBbub6CQZew1kPpAf+/ldhCMCbL+vMSwWuX8hPhN2JkgcQ4NwLB4bop4I+QytoEglLAK1XPTWduAHQmymIl0xO/4Bd/OlJE8qzOo3Lw60lX2FrdnSxdiOQPv68hwxnYj//fIcDIxJ7iZY4R3G8ltKZbOllspnl/sSd1qufDFk=|Chương 442: Đại Mạc Du Long;niZssTXFh4cd4w+dKm7TYCeElhtpvPTMNz96kCa0OJgNMxq5/Y8cxyHQM9ZdH3EZ4kmLOq3RWsUP89iVkemnL532ek72xHvlQJtRtdzTyR48oCZzYIlsw4kwqt87FFGUUN3SvyK9Ah076XkGpHQv7yUAIAhu4smDCBb/mqRjwFc=|Chương 443: Quỷ quyệt Tây Thổ;n/EyhNKHRsxu6Hp4kG3hDMhhv4iTIiWbtQLPhVlW7CdTLRrr6VZoRrN/dTnZ5M8XssGYrq1odt8fI4Rigw9apEz2mOIMRJb+R/ie7w3b55JXlP/m/yb/lGnIuQw0lHsK7XTuPJOBiF5vaZCwSr6Aka2M4u/gilFH6P9wPI2JCnQ=|Chương 444: Khắc tinh;46UNrIlcmgbb8GQdyyldOQSKl4fcahflQC+TrJkBd+0hM1iQjcefDwYPrmWQXzuu+HF5Jcj4ff1qvUCQNNTiVj3/SYmqttOGMpeltvHpsAB2JrCrvM6ua88kqKM/dKH2mQWkJyX6dwSc4ZvpYtHn0FGmJUXf+aIOg7r4Wb/wyyA=|Chương 445: Dạ tập;0//Ja+IQw11b6e3EEPTvxJnBkef1/OVLmB/QJJMkSDKtmSs9inlElgGFMBobIXuMeLKsgD2EimQwVjHKuwvAnqypdEJIDk93xqtDc7fezS36g0natcmvm8Dq2D1v/XK8a/Um//hpAZ6MjaeHO+aT9UvnGVPAckBpZQIL0XFc2GI=|Chương 446: Thiếu nữ trên cái rương;ZkOGUjS8TsiBff6BnHQ6EzTEsCT4Ti0Cr062O1f/eP1o7jb5sOc+qAp1lHU8s+nvURt8d/1hKmLynsLqT6WXJPb27hcCco4OmggLxnktiHcpLcLOMqzXg3go6YZ/l09lNgdgW4HRjcztu8qR+5yB0NSDgZUo/BwuqP64e8p9ICs=|Chương 447: Tuấn tú lịch sự;22PbCqa+uKsHwxq77aiN9dDNsvugEaDx6PRNwqwKZj5idQ8W2A+eEPpJTQON4WhX+4LYYGfEKjVxd7x5QTEM0Ycqp6gszFuNBHZTRehlyQiid5Nv1RMPNNxnsi5iQ9c9xDV25Uz7bAfAvZuSQofwvI2kT7OAjDgpZAg71xSKCSg=|Chương 448: Tổ sư hậu nhân;RfZm8Th/KMzYExnk42Q2WpV8t310L0LPRko2ABCXOURqC/E6qdWsDiODXkE71qUElYCk6+k09yquQEHTg+PwV7XH2YSXoRwGa8KnyG/j6KhYNTnDr6q3XhgkoEdsDeGNYvjfXNFN5843NL9w1UPCxjiP1m8Id9c+Tr7eR+/FwXc=|Chương 449: Chuông đồng lớn;xAbwktfvbNIowOISdxjutk/5v+VmgAizcneNCi5KaiEcbGUjampRsFLT2OsOsKBknZtNM8KhLrEwfvnpduQKCS/OGb1t8K0N8OSzFF8H455isHbKWzvomN2hXvFn3GKW5+u1z3dab6vbcSATDUmMFC3b3UmWhE1jHTc9cfy2Rdk=|Chương 450: Lục địa phi thành;nY+LfIwm5gGL/Do4FoW8bJ/CntF0ZNOFSQzKE63IN0tNOe89gdHPfomKZceTyDDM653y+4jm0RnAvnGget0lGVJL3DJC6iSxwtUzIJEM57tckBfSIUPiqTNUz9VUxvXKMnTNFgvviNRCwObcGKiiv+S6Q8Ts6oO3bZjSXiSv2q0=|Chương 451: Thức thứ mười tám;iXfmfpRKwlydkcfbLMi6ZYQdJD7MDDqZar8wM++GBeMWFWfeiVoXV9l9cXcHxFUVL0nuafPGXg4HuJART7ZgBkg6rfHF2DM/Qkl399GNsYWLyXIeqmnNeSZRQBked4SyHh2hz2FuHGtbNZvaU8wUUdN55Gg5aXRj8D5BjFCZYw8=|Chương 452: Tây Thổ Trận sư;DJ3GeezpqrWUvbwzW7ndMTr5dTcibPOXEkau2gKpt7S45gTfwiNxGoWrvgnOQ2dLPGUpc7Xe+AOzhxPMWChiW3o2Xr9b7LBRkGV5Mvk/XYNqWbPPZ93GWrjUq+UUrcRsXuJfMA/Q1MCm/fgOYktpRvuqLwNornepf/iMQlkbRDs=|Chương 453: Ma giáo chủ chi uy;wHj4Qe6LLCHnY8GsiNjy5AJWSNXVXZX7ApLtRYDiRpiFlzS1rvDIViMn9ewbRXbF6loh3loLnOwaMUd34H1WOuFV9FEAecq3rv0pIfNBY+YkoK6sxlms2EzIUDzmprVqPJnYm1jgJM7sJ/kiRXvlszaVls8rZd6PQfEoWuS/Wn4=|Chương 454: Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn;AnWaDtFjImFTF9sUhpqGkREFnsvOhyG/jOZqDr9NHco4NcBihi9Ng936VfqFtRhXq40GgrvWqkr7bgwn7FwrSQZ2Gl4MvWHdl5uIqP/c/+62WEAFZtsbxBK9crMvHyA4FJyqa+SrXwakYdIEFvXWON973kzS27TazTm1ScAUkrw=|Chương 455: Trận sư thủ đoạn;w3hK8bf4iBlgA5697E9R7t4kB/AXqKffOIrjUo/ZExGmHE1Z4NGF9i4Y46fH0QxQ23Qlgz6oZcBZ8gmb52zaAy1gHdtJVtEj8TpaL5jf75bbzeEUCfwlkit8lNpzMbEAgiIO4yfW+kKRma7zl1Z7MmZYNzsZoe46vTZ2bygTlxw=|Chương 456: Lão âm hàng;rhhhfQtwNQlfU2KNVzuVQ5VtNMeBzYjleNWwqWBPA9nmnrkLVozK5EZYN65hF7CxDuGYKnJ0LvaZ5eJWqcFZDA+mDzX8KHb0VPfaaHrwetHWVDxXC1Y07QEDSjRp4JFrcJEg+aU1sCwl4gCheLPWbJxJavCL7K4CjX20EFgzfAs=|Chương 457: Thần Táng cốc Liễu gia;emZhW1gpz3/bkcztwS7nagSRQkzsMwxIvPiTe8Fa0T4R2bUuO+iiZid3cmUK681squI4lt2plcNs6QLD8R1JJYi0A3ThutvaHRP9GvV/V/UyJvQ4xcK/ITrc24SBBnlK+Jx5tc+0rHZSauX263aJPyO2tXx5ctg2FC/L/WKeIvk=|Chương 458: Lật tây làm mây che tay làm mưa;hybHHlF4dEOvHB5dEdbnpiagB+MzhnqOhx9o9yE4VmxBsJZPOyZOnFtgL7M3BLAhYECZdlqzxPXLfRJv+oO2fQIOgihyZLHJB20Fth7DzWVBk9VdNuFzFl70/mH1C8hOqZYSk0dH/J1PFxkEatcKxOo4TjUlr8keo8vINkcYTa0=|Chương 459: Lôi Sơn thành đấu pháp;59UlV88F9Hgao7l4WyLapSHCRxO9HAJrIZc2LzGjCtkx5XhsVyKe6OwebrmwRp+2vLV7rUn0glZDTxUcX5QVtW8OcixU6vNc2+zQ40WB/MOHKr2W4VcNA6mYdKB/AhfjWWmQowEfW7ANcfUFBgGjK3lfmLxa728yRR9NrFKoljs=|Chương 460: Hoa hòe bao lâu mở;5QbbP9MPP8yNm1smqGgmq70mXzOVu0kcXZaCRMC+tWdDzw0GBnVCy9sPsivZNRyxcDnymUFgDlZLpcNQxanyqi52WbJsyTapjvw5dWGw6ALJp0arV3qUxWBtU5DQ9Q4ai8JK2TlICNkkf3L3LLcj3kQhqZASdlglcADplPUuYFM=|Chương 461: Tương tư, đừng quên ta;pS6/xzUhamSu40gbKD0Fwk98vbLE1WmT8vMBJ5X3RYGyepWlXRUWhAyt7BCN+3VWJdjfi2MqAp88qWo8M4vAWR3RvlML03FzUenrAsbGVWURmM+6BZ9Usmr0j7zQc+RJ4TkBD1w1CCNe73GEkRXFT8QrWAMqHo+IZsHcftRF+lo=|Chương 462: Kiếm pháp cực hạn;lDOqZfx2+L0ZnfU4lPngkMCKpZ5IV3Enqx0UYMTyAd8PoVyqXuOIMD02G75Zohy+4gGE01hsbgG62xqI3zNlT84O5C+zUuUk6tVb66yf8Y/25C5X4BP1oOF7/1oJJ8goaLboQhiU/gqHA2mp4AdI+DXoAOyUEdAg761RvbsHRbQ=|Chương 463: Kiếm pháp cùng kiếm thương;/Y89nml1l22C29432H4MnyHKQ0SPVVWExKHXr4x7MB8fu+cYL/8+tqcvG0nQFkHMZoOXRszXbpz5U6vNCGJxxM3fghZqjpAJ8F7HVEZKvUOpnEhGkyaiesU6g52nx4ePF4Yl5K1ZHuvuZQAoM9xgJWRenO7IXmrfjlNaREG6GjM=|Chương 464: Tu La chiến trường;mDKyigJUX+VOPvapruSGHzSiZFcKUta2iulpD0iutm8XxH9bwkLCUtBGFdAGj864Pkejq3WWa9IGNXM0M/R2hss3Ih9oDGI/3otr35X77stbmFLK6eeVEkEOWFCdBDaQZi2NKzxf4ScoSm8Hdx7bngnsOqa0SjMhnIgDRep4Ig8=|Chương 465: Lôi động Tây Thổ;OHQLcjBIStZUWcIk+JA21E2R1OkC6afpN2LD7k+ybznxPQWEOXgZYKrX2n7zCI/2JamnyU7y3QwtF+t1aj5ZmqdcSadJ+RTe3OU6EKEN6X8bOtZSxTohRiio8gbhUDwYdXcE9omeVizx3JrulvV6JgbsYLYpfrK2maH43TBoDJg=|Chương 466: Lão âm hàng;g14InXMxd2jb8XgHzJ6+ZNOVIJJCozCQMW0TOz88CGCe+LeIDgwFCMBey3ZgabRDbs1wJkZhJ7XMt87+SiytKigCLbE+QVOr/z2yM1vgNEabi6lrCQZ/UrRoPPwgvBvg4XJ0dIjLUHb56lWSgSEy2tlCDQ2N1XhBkKrEg/aIB2s=|Chương 467: Thiên Cung;Gy/gBtsbKDJ1DZ+AFn0juWqNqiy2avDJeudGdYl5hfGzij3XBZxsmv2bRjby/1gLkFmMvWz9CEIJAI9QkOOTcLRgvgNlBF6G4Lh026PR/DyPj3rOEtRIh19SM6BxOBJKSbWfaNZI5Q6M5lAu24Zv9lnGsh+ur0zRUq+NZXQfOO8=|Chương 468: Thiên Đình thịnh yến;B5hUkA/B96oSYsGdXmsg90cxXlmgdTwOR3koJaWas05MW+CqmRxr1wX7DR+SEKy/CmCTxnsZGeXSg+0XV4enoIXpvRhK+l6Nx3TrpWWsiUk4vJJ6BPCdpSDR8fxx0Oy6scQ4oTOxnwy71p+WiDfAcQ6aRs6OcEjTaA9sLUEJmQY=|Chương 469: Nghìn người khoanh tay nào dám hướng;S0B2q94akvj/iwsgvfQpGUtLkwPZ6sYbWq0jnc5HG8nJJM/fI/wir1yqIuN8eCbmPLFmYno5JZsUZrus0MbQRUyaR+tLOQIqI0vnxgpPHVpZnrekBtryhkuJRBzV86xabgAhYkSRMs/F28Onwl7pjO5Og3HFGHzAuH8XzqnssTU=|Chương 470: Chân Thiên lão mẫu;4vnZbbINyzt+f8K20sISwy67rFO/YOnXW1HNFzvIkcrSCv7bJlmM+UMnoLlXRui/uuSKIDvFnwchUqXrVM131IoJYyHLURURHjcxi9lY1Ro/yfqE1T2JdEheyOCEBotzCApZLXmRsgfaJKMmzDpoOhPGI5o0pfoubpROXpywLdg=|Chương 471: Sơ hở;c+6QvU8lhqm63xluI5ScrhqiG5e47wdCqEs35f1fiXJm92dEXoi6bi4O5yztFh5iZtIr2ijT3izxEWFtQarWH/6vIlaAICvVViBMNhYIQdqHfTqNJzQX9maDcItUuwcUFhTF+FOREpAAoRg16k4ZR/S6HGAIAs2O1BsGZkcmCK0=|Chương 472: Nghiền ép;29dli2XUiS09/jZ3gktEo3+85sj2dXC6CxZwCkEAWQQVdRblUWiTMfVqEH2+9IZHeAWJltIc30cQy9eLmuA8ManjhsoWOp72tUSEWd7Kuorf+p3GUx7ilgzUsGTrtsviGqHi80MidHnd9A9i/2RxY54hN9Ka885xqLdXIsFH7L4=|Chương 473: Nhân sinh trong kính;xg+/BB6kkUVnvo/vo/F44i3rEGtZO/5ASFDRvGCyks59HzMH2g7vneem3LE3ouwG/lS95lPLW3C78CXXkYifBoHwNEY8+eFCTXod0pdR1saVO6bX4IQ58YqoGxbz2AE7g4b5GHUc5OQ0OO4rOhltBjihLqam7n4YcEGxsmfseBY=|Chương 474: Tồn tại tà ác;BmhPLWS2gajcivNHt3rDqkPMyHYiwwgbPN1jA7lhYqe4agfiqfRnQgCSvHmIktBFwhfwhGSLEJqKA9O7p0FfmYzAp7egOtaeFBzYzOLOtVGfQI72Fakd8H4vPjbJVIznWgtpiS9YQg+lreD/Ep0VO+qnfqv4i6L+SjsqWmPxsP4=|Chương 475: Quỷ thai ám kết;NZBHfb84Uvcdt3hD4HFjNUHC9BdjoHF3/b3inTc2EWjhwZxXJR2S32QGI/ZBLZph0x21JiKFjcG7uBHJ4Y/jZnLTWQ/jcR46QmZDE24st7AmiecB9xmqpay4OcnMVK0ekIqC4SA0s8edRd3GQpDxvBftybhRUD6QEjrbV5iyXTE=|Chương 476: Đại mạc hồng hải hào quang lên;9oWeo4G1hy4WK5+q7RgOk8IuawPyWL0XM1Fx+CgfKeMtcaexyKY8WCF2PTOm3+n8j5vwD0Ce1JLbAh4zzw1V40BKc9bTM1HPJ114jEGjFzTyjqtVUVJ4M51SKB4EGBnA3n38RpKyT6I+/eGLsuAKaZ1JFyuWYoFbZwIYYPBTY5w=|Chương 477: Cảnh giới hợp nhất;PkaialIAXt1ShLFd6DMFuECJMpGnMkdXz4snJ2ISB4wo0ihoWo6862QN4+TQ7vy5izYqwGswO5PqJ3/Gt7avSzcGNxdX1cTqFUABAWvzBr+nAI5aQblwajMy4BZKr70CBsoBiF9WgsWZJaGEZJaIWIWpfG+mjRDEdnD8XNzVsDs=|Chương 478: Ngỗi Vu Thần bái hồn;rUdfWe8YgTeeowZiKBDQdyq463gtcDk0/Pbh7HeEn4SbXBVo0n8GxXZ6fVH8NWr6KO7j1t5viUQXWVfKBUIZbhZBA1V8SnkGq5jai7/7HKaWc54TBKzjJDoXHrptctb+u/zSGsHJoCEgnRoHW+cIrMz00qTEozHVTh3ur3Aww1o=|Chương 479: Sinh Tử Bộ;woYeHuumhn+CZDKfQ9WL5wyu7KLUcC8aT6TM5lODA/Sx8gPVxUEQGFFIbbFfyEt4G4Z5ncmVMQ7rrEFOMGFT9zWW/rirVxCM+slu0YPd7KbJv8r5btqyZHHnhh14YTt5EmoyRBQA+tZFG0AsYz0DTNK22jPIMHULs8c/qGweJk4=|Chương 480: Nhân sinh nơi nào không gặp lại;rYVtL+EdPVsepjcX//zliDJVOq9t0/Zo5TAY/YwEnga5pSklMHG7iKeAiPy5IQwdYljNpgq1W5Tug215eoF/KYxH1VDywRwggivCV4LuSBDLj142gFbjn5Kk+u3rSIr57FXldajuOoQxsHLQeHiSFMRVQpNvg13d57wFuzlKfuw=|Chương 481: Phật giới nhị thập trọng thiên;Po2NuB3PbYPAUzPizI/G7JEdkmBwCiUHXSomJfAqRPyAcUiqgkWULFCIrkpSM4jf3936QJy0wk2126ivvkHooJT3wok1L/RBni9eihwFrnvBxHnORo9U0gsqxo4yxGXgirt4LvAoGN2VsEoce/whhZ6yGy1lk3Z8GQu0RwD++fE=|Chương 482: Kim Đỉnh đấu pháp;ErnXDsikZnXBs5UTWd2TzoQz4EUg1MKzvEZVpJscyCYlvcIghFYZ9hT5He8iQTiLteJ+YVE0ZTgJ8Rppiu7AA+06FQLGvM0zZlA5PPEDwjRrld9jExlDXYdbZP9iO/LWexVzO+Qk7algEXaIWRP3Q6rm/tWgHMPToIeVi3Hjn7M=|Chương 483: Hắc tâm;tR3hkr12ljALIj88FJBETAyhsElZZQtJ9fwo+jFCD0So37Pu/PJ6KuHmOvCeVlRanSOMSosX91qNRDl3jzFj1I8F/GiGY7cO6P4aaNB5pIwCwQ9y4KgdjM1T7dzcxezO2v5m7QTRARRQCFLBBwyLpo8M3K+7FSRym6RSY9VqlFI=|Chương 484: Trùng điệp thế giới;TFLDqgYwHBl+BZOqb88v67LsedALjLsW0rcxL5T6/I+ctlHJ/lwVqeD2qq1kQSg9AWuA/f25g1en9Ku9gMLMa2I5oA/kVk6/PATX9WRgjI2QyLeklIssvHowR/1jL9sjT2/vOZ8zku1QKQC4kYBAo1Pa4/iipiDXpyTGBFcgygo=|Chương 485: Bắc Lạc Sư Môn;0AyW6/AV495ZnhUU3026x51khYsUQKfwN0fYqyB7zONhxIAcVhWt16aiYWx8HAUST3mkgK6uxNJTpfbtoES25h+flvyF/NSpQCIDvsV6VdEhs4lqfDX8HzPUpCgBiirSQq+TufaLlNJVAhM/e/xSG1+eedEkze8htADTCiFES2Q=|Chương 486: Thiết huyết tuế nguyệt;j44TNCuj5kl0L/E6efp0Z+cjXLIr8H4+iFAgtGKUr6gt+5AWOUrFLvhC950jQWB5RwUrz2JG6hMd5Vn4q6WAxN+SG8UU+4gWAKV/e6eoD5sHgxu/i1uKGasAe/QTi1hf/yD5zqVG77Ln19NdZgTqoHQIeiJXsnmQVyZnSHCM7R8=|Chương 487: Khi chúng ta tiến vào lịch sử;/AfuZq05KbOMORdccDPwoxGCVSYMAHBCqiSWGAuenCyzZg5cBPU1+M11L8AfzniFgPJZdkrPJmZAQqPOJEasQV2Tfauju7XC3rHVmG/XlS37iVZK1qHyZ2PtYr6rXOW6Ld603/FnHFhD6hKhhbC+k7nwqerQwpvWbsaAEaJ0mpg=|Chương 488: Khi chúng ta trở thành lịch sử;MUP+5dwxxOQOmND/YIAexg16TrLfl6YoH3ALid8B4Xokk4JhcUzqOu8NPAxkmZm1zM2Y9KovGQgLrqEOjYaGTEDzQap9vxoVcefWPjH/bJD9APIQL0XizU3o94yVrz21p4waFPf1yfA5LfON2LwATW4TVSMf+HquOtbNGcPrGLY=|Chương 489: Nhân mạng lớn hơn trời;WxXvzFh8CfPzfHInnUdR8699euaucA96LLxKPuD4I0QIOfkkqBU3DkK6/HM6E5SqNPjaLNTPJ9xAxtWWJ+jp2n5LtEWez8gcocgKf6Lc1TmpHpO3zxo6Y07nr8KoDO4TV8WyJq0UW9I5tin4fq9rYl7x5TGDKRV9cWqEb2ik91c=|Chương 490: Rương ngầm tranh đấu;9Z7FQdFkH63erD805IfgRqkEVQ6iNLFUNbRaCQnNwx8LBnxP0vOGGYB6dXD4eX5C3zXWH2zWfZ1F7jwpemw3m+GMVwi75Eqdn/7B3ly0sjVPB4TILagmc+k3Oc4foF5Nwn6spYIWuB44ot/jBYmD6C8rmGSwrmCawtFfxmXpjgQ=|Chương 491: Tay cụt mối thù;vN8Q2Olm8qE33gyt/olafPwipXicyFkSKGCCxrgZ3IS5olmkYpYFSkNnvbdWzk1SMuHjIycGXw4udDYZiDkGblHo1O0yQtxqk2mbv+E+GOUr6ellstWxMbcjee1jk039TJR76Hk3bWETbBa+zNQ/HdyWuJ8m9h/gT5BSL9TnZgo=|Chương 492: Khi chúng ta thành tựu lịch sử;66CxECMpZtUNhDwwRKZU6NdkcJ21CK4RwKYMYgu4ZO2q4D8VnNP1Zi7Nu88tmH3X/N4OMcAD2EW0Wv80Lb4oxgWbU8Xk6uvOrG/a/FfoCYlQ4CtksByKT+6NKi58QSqFartzfvGcyhr3W3mjD83wMPe9UM1ao8B1D6hMXPmA5PQ=|Chương 493: Khắc bia lưu chữ;f9cRJ1wQur9Q3mzX/RqxM0TWw88494jGFrSuUEApEbOlj2MR4eL1szItv4SJH338A5O1yQUlD3gqkcwYH3dLnC7WULIrHBvHJAccwWkqm7DOObQMrznenirfhssQX7kgVaMcdqPxZ2OHSV8rFSCMdWpZ4/hpvwr5wm27Zb/hEG0=|Chương 494: Thượng Hoàng dư nghiệt;CGo8GqEZHWXI1WFWwfFDB8VRmr8qhypaQ6SQetZeg4i3nqHmyZhlXXx4UjBSKMWpOjL0yBZiVNh72Bxqr6ujLSvZogOp4TQaC47KVxK4QE/Zhah2d/1jslRvp9dzNgtMwUnnUtbG8/CxEfahNuJmQG03zz2MbPrGQ/VNIyqo8js=|Chương 495: Người tính không bằng trời tính;dkh7x85RxoO+FZn6jmAMB6tR66trdmz8J2hrq0/Wm4A8yi+AqeAOHbHEJDzcXrINKv/5N0ODWMTy/ZsUSNNmC/sbP7HqqLHuuiI3mtdKrbr8FA5LqWpCeM0K5SSQ7n1K7BTitkxcP9ScWtYd8UdReWRmpwGMGXdyUd/KPOZTKj4=|Chương 496: Sinh tử một tấm bia;OOgkF9+aq34yERQF+dLHrWeIy4WXwsAPs4XUQ0i6HU1nfQqyOSWYCVeF/ktl5nUOq3L+sLc+zrKDRYIyTOUTLIzLEfWCUdkgggm17YZRDLQxLSFt+M6ZCsi7mQkKDE28uTG5Y6pSwvrlD/dUPsIRU+sW6CcsL2OzNQFGhFP0f+E=|Chương 497: Có thần Xích Tú;g7DxXWEMxeu4RLQpkx4q7T/EJz/xoU/hPMGjI3QiwyGFX6K1NDks456LvRFke9whcsaH9kLHVCEJfodcftp8TRuB3FeR7fZeaicwP3yett1xrXVBXB0ZLIb37WFS9kcN0hSKr0ODmonQCcyogUCFDtCzH9KysMBICanQb7CcN1o=|Chương 498: Phong Đô Tần Vương điện;mY/bezqm7n5wHOeRh08heIRSuipcDmd1CHWpJkdrarfkgM9BbZu0oiuPAENDr0uQ+0lUYmUgoc3j2OFGxbMYURkt+yjCQFMtUpuEaLp7uZQJ0aZzwsr4vcd2spJ/NKFTBoUKc98flZclCq1BYgCWVCNMetW70YSfYHHd1CCCBOo=|Chương 499: Giết người tru tâm Tần giáo chủ;x3A8TzR9BWDxwez2t9dZnSPmPbWQ5U1NulqGSQYyYC8JItpTocz0mhLFDB+tUX6sMz8j57/heCSgXaEeiujBuG6c4pjd2Hafluc5D8uC3EiXymwQCtp87GxAkIclE3AQiOZmU9QTaEt3s6n0IUMav4G0UD2T3aR5SpN5417DURM=|Chương 500: Phong Đô Tiểu Bá Vương;lW/Gy4XUsx5jIzc3yIj8CPp1OxG/h64srKSMwvQevTyJp5NlurD3XcwO3EfLrfznrXi8q+ztlbz3CMGG86WBmp9muQ0BKOdNzTKcQwn4fxGTT+mqO42jIMUbNfgzT+S+j0brKzCY2hjQRlP3pzVreBMZ9KgaVrO14ihZcpAzczI=|Chương 501: Đánh nổ sư tổ;u5w4xGAtWRaFy0801iXEFvHay9x7uevm+jhfCfreIVG5cTT7dSAngMzYPGn+fF5jryHygJKH8iZJfuievEl0MZ8T/ydfJpRP0Oz4hu6nXte2E4uIUQCrlpP7gU2vIvyFhzwKx+fylv0f03wFGQ7g3LIplZsq1B+1tznKBpwBu/g=|Chương 502: Đánh nổ các tổ sư;+Rox0DVXl8RK6Uo+DCf0nqGWiIOUeZNk+J5sxaLIrcJaqRwcRJHHN+VCsZwV15kckxCwyBYVTJWHPiqE/U0XURkCMIu/PbmB/AgLK8/THLEiHVfm/71a2W9r4INv1P/PgBahmuXwQOnOhIqLxAyu+wpKNNcxh6oLj0eL8OubCvY=|Chương 503: Bá Thể truyền thuyết;2vzltxx1CJoFZSmqgA4jueuQXz6d77noO4aM1l7TZNeDXaNSKhDFX9zfWtxaK9gUo+8z3Nekr1/k8nzVmEycvbFZ8+mR1S9zs03tMnfYR60Fm+woOgDva8em/9tIovpGxbUQgRzRj4r4r2c39m4tZzzQoR9/9wglTXMaTEJxVHE=|Chương 504: Nhất mạch tương thừa;0rsRXsEg5klmu0nymcuQEoGv/tOfCqBtPaPvjHDCgFXlUDX8atzSg9AOTJEbtmscy11GeS7ZCBI1iEDZNdUIdU+5vDQ/9LOfiuhZUXMu4QGcYeSipSbwaJBuYMytmJ8PEX3DjznG5uwkf19ISIsX5u1c8c4ZbTZ/RjqEpJ6U6ns=|Chương 505: Đám lão tặc các ngươi, không chịu nổi một kích;mXew2wBgSw6Ht+bcjxHIBR7s096m4xJ9I+3DFCQ4KiHicLHhV8k7sHFfEmvdSk7c90kc7tYmBIGkd7nbhSnNw591hItg6m31h/nLoEEu5t9fS1tjsY106u/BMpAsBGpVromjkMwHPRioRecA72FDmXP+Lj1qBpqt/TTlJ37MR48=|Chương 506: Thánh Sư ( Cẩu niên đại cát! );zwqxfSqR/82RLzchdRr6HQzXauDDi8nyCNjjCKi7aAmoVdqJnJEmfI6zq9yNZQ1qWWW9mjQmfaaiLmwyynwyck7dzNmcb0rPFcCLuY9c002OfLHwuBkgajd4nyUIvb0pQOQhPZE5Ca0q5CCQpUVshviJNukEer+huT99NDogVLU=|Chương 507: Phát chấn điếc chi hỏi;xVUkdsFIc3scLzDlmVtGB0/kyfoomHhyYWPyaz1Qu8IPmp3hYz2n3sBf2/ARFWlXmrsMHhNgmcguhJ4YEY2GF8LFFwLcY7X7Yg7LpjHbNHLKnkNXhghFBuAQkY8oYv9h0j8fFzu52dBuuurhkUTWJtCQQ5A3U/uaXLjBFNJ+iFc=|Chương 508: U Đô Thần Tử;eiK0f8YA34n1r8Cbr37UnO1LynjW9Cd8uAyRUS0Rayyfppty8LYgMKUXHyy3ESPpqSdXVIXwpZ52Glj6rdey8QIR1j2slLK4z5pa+M5tkgk8kjy6K8bww654vj+qL3yaUYiaXU3QFbxLSDC8VElC2MOEa+C9tIVAK667gcYm890=|Chương 509: Đại khủng bố;cyRiOGBR+3tPNpQmtSNaGBwn6X1nsvVeDQHFLsHjEZWPw1DcUMloG8W2fyPvkfWBe45kGRxdtKnC0LpfYpn+pZKnTsXJe3EvB+WHQMpwqqMD7ff4mRR93d+Eh7lY6W1OR8ar0WHZ7GZ148X/aMQ30IkyWo474SzejhawadxaU/M=|Chương 510: Tham tiền tâm hồn;984wmYjm0ygj64anelPwNUbc1gA9sv8qRVVXaZPfrE8BiM8Cvqe2xTqDNzA0WN0zWYyNh4l0c5ph5KGWSZRVirnqON0e9jpTjJdsI+vryg9fPIQwdYGhy0HU8CBWsukv/ffnVa0IoFRunApkvu7D9ymXQst7RWg3Ee1g17y0lpY=|Chương 511: U Đô Lục Ly;a2ViaOvL7iC7eAzcV4r6EFKcA2IZhF2jVbosCP/VCZk17orQ7ufY//L39f383Q0VirWcCvsySNIQXt9mAgFZmFnYNoKPfwcXh4PVl5hSnpVOhOk5BpfWPWocuM4IoubhZIs9bYxnrFZ9meq7xL91Z5bOcY26zf93Ooadmcx1m8Q=|Chương 512: Hắc ám thiếu nữ;npF+iAHRGCP3fGBrwLHmY9q44Gj+UNlJnQCNY1GszpVw50IKlsPFzhebWGQKdBz2fe0zT/rhdAjl9lT6AXb7zhqasqTzZQ4q/WczLfqgrEMUXHwCGn7Hun8pkexJQu3KyHsdLT5ypByb8ieLsThFwazNHKn+wnf+4g6PQDUknWY=|Chương 513: Hiến tế nguyên lý phân tích;rfP9/TRudv2UCh0eb8NcB7dgOYwzjUQboeqxOHkMNjDZYd3lvUfAIEpSHkidvY/JhYF/XjHXvY4+bAjopF770hQwJtEuRrsW7tRAfuk87czs/eyusGwBZl8QR92GoSR+FtE0Mn0DNNv3Bfz3TOd5zqJTPkd8Et+XTgkgDb/CBJw=|Chương 514: Lần thứ nhất Nguyên Thần hội nghị;2LXe04PoY6mWAhmGagKunWLMl4tL8oBPBhowzK9YsIs7kUz+ZDSvkgQfZ2bFqHH4gv7R6ty00nTBATmXEUs+rDKO4C6OtMxESF+CkNO5ejMsnAZ0kvom0ttDTHFF2+m9q9gLfQTKRS/mRb8jsLTRAggDM/CEdcYaNshLXuGrmaE=|Chương 515: Phân nướng nấu Ngư Long, đêm tối Tinh tới chơi;Cr7sOxbQmrDaDAA7Y72kG8xYi6ohpGNJWT2XBovcH/Fdz5XXyNqp9T929bociyVkblVVAiktSFY/UYy+aPPV9HcpvYDStseWlDEcBHtOzPKMyWotTO+ir+3RClHyi1glDcSbJ57Ibm2KMwxcsIxzE0AIfc0z76H6MDXCPHG4/UI=|Chương 516: Bức hiếp;Cegrls4FNdbYeEop8j8iFXYi+WBZrkq5uZRjeBOy5c0D9RCPdzYrrJskKcBAEhgHjdSZ9WpsJTtd02GCvzVRHZ/01BBKRVwBYppICdnbCkELsRPmSYOcyMI8BXGqzgijukSRvyr2tFNgueRIGbyHIQBs3xuY7IVCzmnKSWSjhLw=|Chương 517: Tham tiền tâm hồn;5qM1hNasWpMV91tddysE+c1U6LYRoN5d/J9QpGUWFK8QGb6HBXTa1HNLejatpKZZXv0L8SnzA3+Gafwk+SNKA640VQhZdyP3t3vDTPV+eVQHUg4OJtHQzUd6GMQUCRU+lLSZrIOtW7J8Ax53qRNeMN8dRpOeuAduis5bOs+u/Ck=|Chương 518: Tinh Ngạn kiểm tra;5qebdZajKGtrfwNEq0iYRFNXDykPq4JyR70lZndMnB2WVoAGrycbjc9zJ40EXthpe3Ljg4/LnIg5XyrAdEIwKd54o+ZRN65D30b550qFzO+SXoKUNqwKYI+LhAQV1FX3aOr2n6iEwhjorSecwnMjPNxIomRd40ISm0tmSR4J1D0=|Chương 519: Thôn trưởng về thành;MXdNS3icMAOAd/U/Drfu3HWTZYdo7vi5gDbfdn6dY9VBsbadyDJ5Eqr0JI3fj0FyJ/2og1kfAYRAGCpaeHF5Its4e+lB4qvS/czVl4jrXqQM5ADKrOzfYRY7bdG2eWC66AQ3R09sXcXF60AyDKxHrjZyHoXDzsqYRSLTrKLKynA=|Chương 520: Nhân Hoàng điện tế tổ;Ebmxb2xwZLTSZKmcERPQuBTVKSf7w6/BwQK1vz8lBTS+fZaSzzycoXGL5ujEjRIlEIORQnANgZri+kjGHFZxq1MRfDEYqgWGwzLVO0iPn/7cZhmuIi5ozWrcE/blitUJI5hFX+CidSnD2kZfGFksRRCGA7NPri1ZUUJwGKMk1Ms=|Chương 521: Sơ tổ Nhân Hoàng;/KTNvLKLq/N1MHtf553n2PNhAaSL7bxXnaeJDaJvAYN5XAD7XLKuepssBrdrCR8k4SfnXpf9M4SEQ2yHblsPEMgSqBAtFmag4//mKuAwf1fXj4Oa6BrrtLZG5SCyKKJOrmm99EGGJucz9cV78WG/Zr/99u2iuW95GZz3CwB4o9M=|Chương 522: Ta đi!;W1PZUBrHL4gaUTfvJrMcR+ZL+gHFsKaQr3kOhKymmMyoBUkzBo1dxzz4XsfGf2BuFhm6XEZwNai6fwZnBpTgQGT3ee2H1LiMSBJtV2XxdUr/nHmlvyKBngUQoafqKcRI0zSG/1Bi2EmnXFY12oPDNf15bvcaEeCgIrFN7fFxnpk=|Chương 523: Tha thứ;y2k3EYUDSCLCk7jT1NqFUiesMXAY6GUzpX99rK9WB/+pvhTeusMH1tLregnZHBAjm/USuebtRw2ReqrAcUopWRfyIaRKya6ydcwgb2rDwL7j2j+YH+VoJxsTCKE6ZLmV0bMdakuKqLjK8uDvmRYEs3A4Xc5AB2FmS2kaPD+Vl1k=|Chương 524: Tiểu Ngọc Kinh cầu đạo;RawsxxTLkIxu5aMO5fhWzSmoTdW8G5rZWEW4BMncdw1GXhKlAaDhjgT7BU3UfcsTd1C+WG+9OwfDpUun/0MJjzDQP6nxbVPiW5GW7gQzt5ORxgvA4wmb7es7xQ2yc9zUVQjpe5UkHd6fx2N0dRUyOEVEWqsVLdoVd6CBjB8N3Tc=|Chương 525: Hắc ám thế giới khác;JZoEyyoeeR6GPyxPlhDUnYV9H763kSgzraueUou3BlPprGUfMAz/50d6z1crzA5pYvyTuu6w84iPOgU7gt3mBUoykhj33B82JXjoe23k13KdPawv2FA0eScLlGhm445cHRSeHBVnwfLM7sYWSQaOhr+M+XqhUavZAMv2wR/97hE=|Chương 526: Giáng lâm;fEg53lW/9BFg58FVRAFfQJoOKleFKAk7tgxk7598UIsIM1UZ474pYmd5HgRk1AjXc6d+sOy3PNFBZY5M8/30M3q21r7AeBgpxheR/x0tnJVgRRYAU0Npyy7GjaBjQoIDHxuUyQILmXzdwRLGmRSPXuryHg1MT6SBxl6LYtNaUdo=|Chương 527: Chiến trường thần thông;DervAzYybu5R793yEEQZyg4eKCjy8dVHgttxfZTj2ipz2FwW+Mvs+4PrkbkT2oxZfCHvi1ZSxC9hgCG8bdzHrek4N3QOH/2Mume6s5TbN1kx3FnOuDKZsMCQubNcS8G27HPk/+JlcUC/uuyFCWzbhjhsagBVhRRH+AabcXyAR6I=|Chương 528: Nữ hài bím tóc cùng nam hài bóng đen;mtf0PBAVQGWirg9sSWCF0Bu/W5Qe34kPj8I4S2WoBl5EykmCtqswj7KYyyOSM3ZZGjgaIjY76JnR4tF9ZGlH4doYdJ1CvOmrOOaV9YRkftLPVDSrJ8Hc35/erwG1iIkFlX6vD1jmxfkrm+i3hMkiroebb3X+Vft6bhlaAc7pRQU=|Chương 529: Thái Hoàng Thiên Tạo Nhật;BAUQNjRS+Wzx/GAL7o34Pdowy2ASdIuQZRkHcKeiTnPbo/RJzCWKADCVnNMCSeFAXNUdb5I77ZgaR7msr0H1UCozV3KI0FqNQZv4W55z5YqTZWMXhiVirt552Qog61Ve21AVYVIH9n6OrAKUQ4YzFiSlVq79jGGpc1gbvbslzsI=|Chương 530: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng;rGuslHRNXMVz2itW5WDRT40a/YuTYKw8mefUXh/eYcgz75x6/C/g5rx3tvXRM88/062If8tlff8aFWyOOhe9ZmNidhhLt7MnhaFJxiFcGIH7xx/NliFhHVWWsgeP9lFRwjoVLyFmnOL3FFh9eB86A/JLfTsDFC7lTsqCRdat1tg=|Chương 531: Nhất Kiếp Kiếm;k0RBw0Itlgqkjv+kBD/fq7QA/UA/3A9VkSKASk7URnaDN4hOUtkjkzSLDkSPnOOFVZ1kp5SsU4AxFZ1MfLIPeCNwJHRHoUHdW4+xLAyLlm9oldyQ5abnh94ZE7HVUy5crpSbvioqxyCZ1H0tZUsVMRTw85UZ4e+GNcKkNWrESeE=|Chương 532: Lâm trận rèn sắt;5vugt5PjYaLONAwxXo18pNlSZknDna1niXEBgChQIzeC7ing99zFFMxek+h+K1W4CHhY92qoV1Vac2/b1JkBjImUYyk1814FawYqs2N4v97GK8MS2WAVsRR51znv0GXHA8FJlj7nSqL1nlSq+pGrPW2ZOdBtuIVIfin4KHwByy8=|Chương 533: Trong đao xưng thần;G3Npj7pP8yTl59GAi2zVhRU3GYLWAq7obYklHyUcdxQvrjlSJPYwFNfHIHDFRNof98NkuDHofzLs5x+fV/u8NEF5D20Yf+NG75Hv3A9Caf2oPaIiXbj+ZceIBKH7nJwOG9qM+oZMp3If1r6hi0Pu9NZjASnVW6JQAcFAQ7Uw1yg=|Chương 534: Cục đá cứng;FpO1pZ6AqToQb/Vcgq1HqQy4dOlmna4crSndIf6uq3JdCvUn0FuffrLkW3tEYIdqbWzz6EQx8Hs8jnKHk8tXFXkoVdxGqw3RBfB1fsAfeFKrawc8ZXxBcF79QHTDPBC7eVIUChtAM2GOtZ1ejgGfNpSSLBDEFR4ymz7P4QKqKY0=|Chương 535: Đen như sắt;HV+E+DgwGD4QWiify6xyJ9PgjNbsJi/IiE+qg8oVcLqjEXApAB2npaItWFjy5bSFMTl9mUPI+iQyY3s3Nit246ni2MQhcwfILUzJtjkkJIbO4FlFqI/VkSt3JJC7eo+kNklte6T68YU4bgDYbPNyf5PqYbu3ltHOCjjOuO75LQc=|Chương 536: Lòng dạ hiểm độc như ma;4hYWNEjS5/YY9kGOxMPfhtbNOAIzfqd1ug0mhDij3JWDMHkJSASUrwxF5Dt3TEEicivv+D9tAmLq0lquSUMg7jMwzacOhajgQk6nWqF9vnqNVHxKhYPxrxh7ttDBOUQ718KNSyEHLw2lHwtSLHp+Y5uxR4IcaWxXUat0A22Yd1U=|Chương 537: Thái Hoàng Thiên đệ nhất miệng quạ đen;8wFDYQ+K07OhDJnB2SVkYTQt+/eErMYHIZs3Jv0pOJ0Hv6zIc4HQtJGJACOaeNc8O5rIIZXtulCBU65oux/r2G2F0LDBbPK4EeH/y+f5iKVUOPqOVG5X473WwAIsRFTMXsZyWEM/o9zmt418Hn1lNoQw70K3tFdhPqiteMrilb4=|Chương 538: Đâm lao phải theo lao;5DJX0jpCtSEaXoyaD/ckEIdPH9tEtL/rU3x+cJRfR1ismuoTgolsCA4fqxFrZl8lEQCtFYBsVy32cP25+VsgfKCCZDNA+aqoB5XC4C22qdfeV8X32V0pgcxN8gVItStHacGWL34OIrS1eMvaRpODEYJdmzzePJuUdEQtvpohruE=|Chương 539: Tình huynh đệ;D3lJhuPYk6vnilHJqv+sqRDpuby7AFCL8CFpjPG/Lpxl8R6Evnr1Xbt2AvGFo+SXrvLTOwcc/ByJcr0eHLdQa+liF0VhqYdulIBimzz6+gsYaJsY6o1Yd07DHUQVleLH640RodQ4Mg9ATq4U681vbWDBa8plxA3T0LI46kld/uk=|Chương 540: Ngươi ta hữu duyên;Voi+GVbQsP2z3dNHNBDfoNam3z0St/Z2rDUsga4tT3CbldI0GVvGn9rOUZH7R6QLqOEnwAfV5V5PgBa3Fbb72g87JOu/PxTp4qOyb8DuxXd7E7UB2Yjlgj3Jzax3IEvlAjfFNaG0bFe2xJK+Zvui1dCKQt7rbaZ3e1wdOcvKMMo=|Chương 541: Thần công trở mặt;AIxUJ+wK3pDXYZO96c98z0c1Huah/kCbkFLXI4b03pcokfeJj9D/lMSeH2a19L/hCyBq2E3q5RiIDg3Jy8cjeSPvEVk42gGPsAz/NuYPF5suEQTQIGUmZhCuXg77OhPXg0PBFk0OVdjDhoTkz7bwfCbkFAjKYD4l9lbDyq40kj4=|Chương 542: Phù hợp Thiên Đạo;tXvBBjI/oWp4ka3jScQzWc1GIlFDy04sEUE4TvDhwgOKIkmZdfOTCBjtHJK1IC7TimGSWGNwBSA2EU95ShJzXRTUvi6UIbcJ26yz1tR+wbvjr56NIVZbV/+0n7HuE6zemZ0AjOawyWm/I9VMDmvKO7a0hY/sVjauu4jZ4FIIM60=|Chương 543: Linh Năng Đối Thiên Kiều;fsyoInMzv/SIO6flbvMnRhXoM03MoU8E40g/bsOJQwKQVjW0p5IhFvL1Ci251RxrI/C7jEpcy0oktU1Uh7jgDSpyLS/pkC7WLt+G29ERgopWJx45EmMpHnXfFFHhT+cnmphPUayterqS1UPLyjww29Hzt7T/OaAW+5Xh1Jj38oE=|Chương 544: Tan thành mây khói;npd4qMpItrtuXaw24ZM0C3NAxFh5C9mocf6UKqheQMgmuV6Gw1vfJcDy9b19luNA1ZFKIfEVgfS3K2pjozLWlWAv3ALYcSdflUVEBcA8/VZ81PraU0x9RxBYMY7IegDG+F0n1ghtHAhjEUT/mzIyD/O5ZLTU/fywKJj4ShKKYdY=|Chương 545: Bảo trì dáng tươi cười;YRyqej/VUDhyC2/zA3p2dBlmkj42syCCydYFodb9W3vx6jN9hcozWi9A6D19UrASksCceEVzhkOtvqA90sEM94TFl30coY292sXn9ZJfQgINo0/BJeJe4g9wqZRKUiTOkUyhSnzpNoI8MUBF9vCj9FWjUkpZxgO6Aw814L7StB4=|Chương 546: Lưỡng giới liên hệ;KNr1s12TquO4Q8iU6gwSQ9iqNMmqO6WVxIJ/rnvJeulYVINlUUQIOehQbCjQT6zjcYznxrAMquBL+YrBkS8+r/DZesG8n1ka3NfWtFcuBPo+/CDK+BNZFfjXrEORJC8Px2tIP6J1OYRgQ6F1kVD/RWo+6cmoRd7EipNRtt7QItM=|Chương 547: Tần Mục ác mộng;5s//s6qiHA0DsPzLLwRJpqp7wuDxpN2XW4NNG3fqyz0qjEz6d+rbVgq54JA02CRuh7U9k42q0J/MK+eUOH3g64S4WwQF0TUf75iBDPjbKzyWSiErwwXS/uirDtiJpwnup2Gcwckbxo0iz5EHD346IGZe3LA8DTzq/O2NK5BBu34=|Chương 548: Trong lửa Phược Nhật La;vxQWE2KyqOH5hPEVSIkVYjJP4IZ/Q93cFaSQf0z6raBxsZobJ5O9bMNeNFAd3Masu0U/YB9d6TfG2vg7YNHTkJfePKW3QTXqK1jdFVjDRiOXxJF/9+bQEyQ+AV2z55UQ8vV5NvwmNcaoIzeeM9fsQ+WiZleURFMoZ+awWeOOR2U=|Chương 549: Tiếng người, tiếng quỷ cùng tiếng ma;txtCVka9kWAzNtY8uWi8F9x4O+TT06fGzg4TjpuCv014H58FASH3yQsUpt1wBXR4eg833iCetY60JjoYFQ9kbOUCfJ2FM7N+Q8bal+6inIEllNYP3KoXzvdX+K5b8s1XZc5Q6gai+Tk0ZxqayvesP+5fGKG3Jc5NOunQXs25igs=|Chương 550: Ma tính mất khống chế;yteJhDg6JSmA55RZod05kFocLqvdVJwR8Mw1dX7gbj8BoIQO5gMZfUm1x3KAxn/yZQIPQc77qypBJpKobpOwRXbrXMmU9U4BYytN24A7/Vcy4ekmt+AI2IDCXo2jlI/wQxo4RFut1xQh5X6SLXfqc/OW2j0Mj2o07A3sq6bOO/o=|Chương 551: Long Bàn, Hắc Hổ cùng hồ ly;UeC+h0/Z5uJIBl7BJNiM5irv++pEMISZQYhvLqurw6NK9GNyF8bnB9ZYvnEB4/44eNjzZ4GlkBF3xqA+2AGZE6QFypMvQ+ikpizxUJcOcvxoueEutLTrB9ZBVc/xFtx/crz2VCvdbz6hCX7YCoO6gRg6BnVSV6nUPr/jkBINNFk=|Chương 552: Nơi chẳng lành;NpICJiAmhmiaTVmq2JxW5kZ0ON99V60Kij0B2EWKLxSG7W21Mv7F+1imKLeIzXlS3WlCrlbJqC+RQf237gqeAf0qFG7ahExQ4Pmef7PNXZ7b87wUDKuZrZ5vAC1+Wd3StU75ZLMvAXXgujSZevctYjy+/tZe3D7sN0wJKKXqdwY=|Chương 553: Tỉnh lại người chết;hOKZx+rBeUhnvKXoBwIu2HrvsWYp1M6eVQ2xiCE9aPZ43jZ1zWuMtnCLkX3ooC0aFfu+tUGJ/KcPMJOfxKoRMU8sqsy+N+eBbp0vgiV48ECiqsVF5IM0Q2wgSgOFfz7dYXDX1q4dKtoRgp8ic6yzlzZKSv8Lvyl1dDyZoxhZRK4=|Chương 554: Nhân sinh đỉnh phong;YKxYUdsz/3Xq5qbpGYclkmMo21hTsC37R5fOCdEzdplIvtJjbubTCcZmnt5CF4NI9qW67YUUOXf53vzVxvuxE66NKZrIkoOKNLUMv4W/8/CpdR2/4dtUqivy1R/9hcTR+ZbWWDSsJl4dvRN9zqg8Q6dd9K+v+bfolaYGILfVwBM=|Chương 555: Bát khai vân vụ thấy mặt trời;WSminOtK1D7RjYEGKKym3iStSqiB2kxjcePe66Zf6fl0STaqDw9eySbxiUgZTYW87dKXlSccWPzpbFOJ6+6rrPEBbbMORcmf4zu+lEXgk+s33Ds3z2ouvez6bqGclqw6cVG9Z3vi9tceCX8r/Jw+OfFsSGpOSuU8eiMFoVbcW9k=|Chương 556: Bá Thể sơ thành;cNblUjUhlusUycZYbbxB35SoBItyD+KtpHu+uJOSLAikmvr5O7VG5SU/8X6NvunQVHksfeTsWMknugKrn61WcOk0FfFsIkPgKQhdDfMR86RfdfNnuV7POQV0YQ40K2mhmjUSGjF5UUejMssPjsiwpxNdIYGpFkOYZCeJixc+Gxc=|Chương 557: Vung điểm dã, hạ điểm độc;E5nWOBboMqqc61jtaRhuQLNEKNRwyRTWMD13rv2MVj3jFkU9CKttab2fdIDJbiSY8ZuaMnG+hhsxaqWugCpr3EOSFqJvAoflfrRF+5xlrwpWR+5FIX/Qh+of9ivKPXpuCf36SARtZt6E2N58sqhSdQNTU+goqhwd77Oa/tRbDL4=|Chương 558: Ngày rằm Hổ Tôn;0EwJqq/4p4NpIr2dyOLjnXeumErx3ekM3KifzlJsNtAfdHand9M9NnEPSfaDmxRf0qgL6O8+0HouRlWohoimzJr5H8nVdVAhNBMXoNgThe5kN30GUHD5CdDEitgPoFNc+iX1ucuQIvJ26AUHMn4/aAe4EeD/4UCvkhlTcCurUsI=|Chương 559: Thần toán;5934tdTG4cThDj/R0SPaa5cZQ3R66AAQc5WCTU1rbOW7uvIWr3KlhJYuLqUXfjQVDHDZ3Q4u94b5cN3TdkOgvEHLG69TXBQObLJbcyRu+iuKZx87Z21SGy6CJtnU+nLaayZflLmcLgXIoFe1nEYC/1vhmh5pQ8fRL5QjrH0KjoA=|Chương 560: U Đô Âm sai;GNb8ZftCrV+HoFeIatLyqRsSHjs9Ge8QgsoXHJOq707aM8FL3KJPBuNfIBvycGUvlVqo6KqONCuXXHEw6+kyDLq34V3yUDNMyZK/MIxlxm0NjySu65yxFxymKeRpWtlUqCxCL5mfvh5DNxidFyZirwkwXT5b8WMaqotbYWxVsK4=|Chương 561: Bị lưu vong anh hài;oMgqnfQzqLNCBjPi5SKx/cDykdUndQla5RUmyAIgzKrwIExD8AxaCpnTMHRbJhknzF5twPBll4beKQRE6gjcY0Ac8mDNH0wUmZgsD+qr7hl1e3L/9Cw7Zt3e96yMlCfK9A7kQZ7s2W7c8B4BxgYuLTWV041NqppmTofVcmATJtE=|Chương 562: Khó lòng phòng bị;h7jqNb6I0/8CkwcihLtCZDHCpH2GdhwDBXcOsqY8OYnF6HfR3Mwb+zcP9in3MB8NTd0JRx2m8qjRlVwNQ4gkU50rhURij05cbUmNQpXv4ZuF2ZFWqpsGboIPJ7p2M89DIJ2RbQoH5zv5Ubbbcg3Gw5njM8mCzTNJbD+xmLOx49w=|Chương 563: Hắc ám lịch sử;QVW2mCKYQzfuHIIbr2F7Xnei/r0UuLHyILirCYf5G/m2t+WNT3Y6wcFg2vM0V8qH1a6tklaoRzndHh+zucRvOphmd2XW3IYn/sO14pk47Y4KAZjm4BMfzYKnMRwPTkE2MzyU6wVsjGddvWyfLUMREw665UL9Xvxu6zr7HhTOsug=|Chương 564: U Đô Tiểu Bá Vương;QaJamxbhxOVrC19Mb30pv37M8PHF7ZTijllEhEHVlgUuBPPWOXI2oj22Sj6n8zHm0PCrQa7q4oYGQvOukJGQeSXae4nxV4d5Y4rhcD/IqbkICVP4fuBXBBYPKTlgb4UXTzWMdNox1MnwXaeKXEpIaWeerpXCEicvICUv4nbN1K8=|Chương 565: Trong gương Tần Mục;AObCgRK9W9Uv6CDmV3OSwuvTLjphvf/5BapWDLq4IUYybPznnP5WTuvHqgWxuMUf92Ntyp/WXm8Ykl3WtZr/IuvEYhwC06LURqqiQHOws6k+PLNmXg9hjqhuANRup5tMZfYpTdLZVhvNtrdc+daCiiLy5v0GxHh1K2vLfulz4dE=|Chương 566: Thập Lý Tinh Sa Kiếp Trận;bgms4j2R92c5J8RAQh0IT6zu3MasIMFZgE/b8Au/KoUf3FhQa30UkznmVFrw/tJ0ujaF2IP+E276UaquOSHcHchVPffgIkdknsB9E5V2Xe674LL1AV4wGl9BGq0xVIrDN2KCKir7r0eLLSRasM4KOLbEorWnd5TWZ+hvXN/OXBE=|Chương 567: Đại sư huynh cầm long;TLbTzC19DZ3FhlpHdWLMTrJvw0UaeRPcdDLv6nwPTeUtUAe00a4U9BoKRo+IFnL561e6uO1lHBPP7sn6V4x6mAJXkLk7DHTL6cvtxWv94mT86Jpu7dGH9EJor24GlUQ9UPEK5y5vNXyW8xZ57cCJsa7RFZooLeiL7axmcEu4Aac=|Chương 568: Thiên Môn chém Thần Long;zkH+cWjTL8rGtCpYhMWyTT6296RV12EbRQwVf3DkJX4qqWVjsDai+WmHPQ075qouZ2N+IN9Gbsew0nmGmSMjfGkQEgHQAThqC3kcww8zX6M1TqTcW9KNZtN8ZcFlwuCiZf1C/U6XfIqk2heNgaQvKTPinkMy/AJOw81LoYuwlBw=|Chương 569: Đế Điệp chi chủ;MpHIsfLvTijsQE3vGE2nnst0cHAWl/v3BOl86u99QZo1BCIITnNL0CnA2CcPFbGHYprEscX87k+OMkoxyffVC1pI5lImRFxJpMQtCtW7tQihNhlooTkU1aua271wLLG4qtas1DPnc9zxBrZdT7+14Va67ZpmSXh9S9BMvAr3ncM=|Chương 570: Viễn Cổ binh phù;wQE7fflCOda3hcfkzbn8DZDj4WSUuLU5LvCry3I1gbWfWVb8/Rz+4jSYwzDkM8v3Z8UAXqyubBnTjZFey2me24atHoePpQ0Tv4xOvTNIRVsii+UwyK0IfCiKmrYD2kjFnVQ+4CNGSUuXizX+AFv74QZhocyxRNBI35ucDc24vUU=|Chương 571: Tổ Long Thái Huyền Công;/6ryDIWmJnKV+oHg9DEjIVyAX1q77jVxAjp97axFwuL9Uo4xgCKdohZKRe33WVaiLATMFT6Aa7cPNYrCBDq4xILKef8xzLiDQsUVWjAZTYwRBzs8e6ZYTBaxPIurGhQ3xATfWgCxP7DekvyNLUfzn/71pl8fHxwk62Kl1mn51nI=|Chương 572: Tha hương ngộ cố tri;BbZtLMKUOdVbjaPS85lC/4rE1tnWIJsSDafkdyLe7DALLWwdqMWIMs41KBNO95R5aTrHeppIj2on1qIOB7IzKlzwbv9E8fEPqxgdroLjJ98IDOyfl1SsT4Y6QMYQt+dWgxI1G1N3QFuvWwLwwS90UwmHr9S5UUbo9xfxT7UcQWs=|Chương 573: Lục Ly giáng lâm;LsFEiiqGJnWv9+odId1jRwCJ0l+LvZNCgM3FdPnx2/Imwfum6Gh6xn9eiUr52o5oVm/dwlrCiXUNLjovxspXoXfnXsovXIpDfV0okZaH8W03A7dECSCT1CFbJZPwNUcF9Jboltvw26cfcyolks6Wu7IpwGur4bm+F4VVwvgLNsg=|Chương 574: Gian tế;i/hcnVGrwhwiEMxbOfPM86caKgGjCtNx3RmvdE877OJH0aA6MGpJouCz2OsGb7sFLXcsDeh2AY3ihNi8HxqO6Zq0ZGxgJuSVDC83tGjbe4l9Ac5UqQt8TGiZz5XTS276eGy4mlTRcWuU6POvofH8WEsdZlbnTcFQPLA7YZSCxbM=|Chương 575: Giáo chủ các bằng hữu quái nhân;LqDqX9ypPVrRBf0e5goAX2u1knAtaNVNMqrb+9YraFtsXQt8oC7VIM0ZTGZGyjQzTRT6Tujy9wt1qdgqUySfMAOMPvLw9pMY1dFjE/3N28Ac6stG0dRkRUV2297LY4Qjif2V2GtsPtMoB6QbZimIKvvKGNBSzW3bns16nSwp7y0=|Chương 576: Ta gọi Tra;WAWuhbD/ZWvEBQtsGtP/UfJ4xGwbnPXAvrVdFBp+y+O20NUEOuddPvH2iHiIC/CYTNizu/aSpS8I72g3OrCskOUO6JUqRl2AoDJWRsE6lb221h5LzwFkwVAekv3jlvVsImJNvenbzkYUp7lfJ2VtYqM4VKZhtUdE3E4HvFB+DTA=|Chương 577: Đám hươu bào ngốc;nQl48XF2xaU8EnUvZ6retVIzVuBqE5ug2/eiMhqPvUKPZHkztNHKnP/NT/ebNgBXtSc04WVTQRI0bHZy1Mpa83UB+2b/M0xCAQXOSjZOkDXFrqrl882NcrWHMsFWzv4jYOJqxc7M2oMBRh1tHwSLzTuIgyzXJ2OR+10w8QRHMZE=|Chương 578: Hươu đực chân phác sóc, hươu cái mắt mê ly;165b3qOAltxF5LJiHJUy4W7XliY75LtDvx5gKoSLyU7BzTfm4BuekfbFfwk3eAgyED1tre6U+RjWyJDPmhAuhwS3ZWQYG8ZNbzLxcJt/92ejEeLBmsIi1/3XkbM/ltAcQCpA4mRzGuNtR0GF+5xPMBSjjpt/AL/C9Q0u7Zn5LiU=|Chương 579: Lai lịch bất chính;Z/9iN/r4G7heqhLrs2Zintq588sgckh2G32VZ79B+lWV9frrDLZiDca4TJkO79BuQp9e/FWdDwVWBfNSVq5TC8nrjaS6JITvgKBjrE60n+DpI0D+bNsxfwFBDhFM5hEuekP9nnEua/vAQzym21UOuwx6Ypbf033Vl2ZC3DSk7nA=|Chương 580: Đế tọa huyền công;Gqh3JI/w4HarBJAZOsWJ0gfdUqVS1Q3iw/LoAdm7sEOg1+cIMEMweXCzbtH4AULUQH1tmEE/iY9ldxcqTQUMpnHP6bTAtuN1i6nTnZMpz9zc70OP0BxZoSbQlUs0GJJk84NS6wHHiPcz5wRnP8J/q1aQk0L7/TNfagkFLOKNYzQ=|Chương 581: Ma tộc Bá Thể;9t7rkHRk3Qj4Lo0F3DroVDRyqWP+pLQ7o1J4Jskg7Bb9TLLms43AV7yxCcCrGA528WbFns/tbFlBA3gkfgG/b4IszUPYBaYMz2eKsCjX3mBlndiDsi4o9dxxTV2rGM4ppJXiM184vu4PTTkvl7sw2nSG6+s/9m5u7szPGbzbUnU=|Chương 582: Hắc ám người sáng lập;HheCJt/4iMd3l2rmQ9imd8628/O+Usupt6+X4hXyZ6Bf00ExKVRORterwspndLQxwlG7Oe/yCWLZWvLK18v3gEkxPygKR7FI54OmhY794PkpcoVkvc5+gLgwvffgkHBnG8yFUGCZL1hoPDr/6wjNmIV6EeZYjAYsJDS5inKzgdo=|Chương 583: Con mắt thứ ba mở ra;rzOB5TrJsj2LWueZgMarePN5gK/i6P38UZBgQi/ADFqkDlC6HXUBF34vLKwhYZHS/9dyciZZkQxwQ3k++Z7RExiopBrpP/9SYa0SZqKGwLR1AuZLHtqBHKXnejr8jkfGXdTjcYTDX3/j7qqFUOE8Nlp7QILwmXvs1iMal1DLLMY=|Chương 584: Vô Vọng thành tận thế;q86AdpTusrTNAlhQwlbQdwf6RlGcb1+tQRxDdv/3fZ8WsJq/vPpzpM5n5lKuTKagTf8NhReG6Eia8L5u50wmx9FroEJqBqVJqHDZ6jtgu4eCm/RWd3+BR55DSKhHXZvFejsTME5pl1lFS67nv1CryNYmwtEAs+R170WgWL04D68=|Chương 585: Cừu gia;SuXz4bbczCbXlZhS6lYeJzgAqtxk2udW2QeI+L4xh9JmyTZU9qDzr2cYdg9Fy2yCLyntpUKb28WqFP9Gt7nhhXjtfzzZhJ/r+FZsuJ4hLflO/yjgFybMWs8TRoFoyUoc65MzV+2NxNjhEedtImitkeiyNR7NCojq0yj13xufozA=|Chương 586: Lấy bút họa giang sơn;p025ot+pn0VEYRbcq7DBanyH5Ef9iW0GkyA1pByCDbgxT6Poy7GhE4+YhfnyKsQGMK4dnkwX/etCSWL3w3TrG9jCDQB2xYzBDJjThcOzjaY2Sqv7HlZO7q5CuTuJyYIFRMsiE2W2d/hqTDGwryzQRa09IJ3WhwHc1sqt6I2AKo4=|Chương 587: Từ khuynh hà hán lão thư sinh;rJu523MEKVlXjqKW+l/uBfiE/NmrWxpqW13TBB7BNwX+sByMDplcuKk7n2Y/UuS/WyGcTD8ktonzoTpB0AVI0HZsvnJeaVL87HoXeog/oDswVdnUIHGXQucv3jdqpPs5ekycGTiSBKzODah+ULxVwxZlYLBUmvAyNeHaNjcwK2c=|Chương 588: Hư hư thật thật;QtolDXxZETPW11nO7oILQhLIcAZsNUGfXjQpE3ZUd9YywQk+DE6Tqs8JamuZUDbtpmJeWFx7ZoJSKCxpOKSkQXuCt01JcTLInUzk2Sp299Q0QbLGMx1N4lkWIIcw4uGKXbym7dhhrxa79K4WgW+f/XjAhqHcD0+Ce3xIjioaoqc=|Chương 589: Ngươi lặp lại lần nữa;umGgQyzKnxo6SZJe2t7DTDyQwoR1UCjVMO8qz4nTxMCLuUzWY63MduceY65E0zIRtpWM0GnAX1CQcI0CPOfWyE77ciiYkR9ImUHNXcQ8H3iHaSCJkMZmEEBfYwzYH3ct81i3Ih14MI2C5rVaeZZ/ObM08VgYJcHdHUI55rNNx9k=|Chương 590: Tề công tử Cửu Nghi;lqLSA+RF0sntOhaQeyD9DQzWhvjSE1gTjqdEdYyWph4KheQovGJmxTbUGZVxdugte3c4aZ6cKpcAOc0SznH1r9LaXd9ckluQN5/zNmR54gGmraA9I7DHQ9XU8P/IIxvEZOOC7KV7L5nKNXC89rGL8oXz3+nSNd8lPCvPG5uVtWk=|Chương 591: Thiên Đao Cửu Pháp;t26cmM3maUEzjaj6cIaVmu543QoONp9/YeGES8D4OHOvgptUkc49wx1bFFNMYg/575Ia7kekutlmilU+CkRGkXbsH2K9G8lrYonfUtwyK3fUKQ1DAQ02UiNfbMtqc/z0H0a3An1RtBJ6Bm82xLE+AxqdQqBKI/dWvRhjvDVAwZI=|Chương 592: Khí tức nguy hiểm;tQ6Y8ECnMmacTQ6KEgnAZESaEd42ZWdbFg5lgQY6wgw12Y8IOXoeHP2uBWCR202F+LzbWztpjHSpu6fnbxRf1Ywb7wo2GhYVNx9uywfWAePNfTYj+L6swtS03g506lwRNZ+HFbvpgubVBTwPmP0oyoKrCdou6poU2ctrm6/kSU0=|Chương 593: Cửu Phượng Tê Thương Ngô;PN1iVQJshUzIAHZ8kaNX4ixhEeGVOh+oInO3t+KvAuK5Dp8//cTxkSRMQKevCPWiQwe2+jr4ZfXvxZ0UWIKXxgldHhE6rQ017gzF13YMOM3gyOG96pefqHIBd3MyCRVReyBpm7tR9THUqA69KWWMki4kx/jvcPLrowTGEF2U1uY=|Chương 594: Tại sao có thể như vậy;+klXYeTC1IiYsqfhKEGWTvGCP3W+7t6fgAu/7zgrqbQ+2tbRAQ7J/UGcoxz8wCiVXqAXVZ4X2aVTfc0pWHfb6yBw+cgL0Inqi8bv3BkG06SaOfJEItfNkygdeeTOk+SGfTQ1oSTvPIdEmsARMpEgwcpulHrxz0G7sSyBV22KlMM=|Chương 595: Người vật vô hại dáng tươi cười;kLCm/mJ57g0+0xo49TzH85Kj272nrA3N8dDuq6f4FmB661Fnf0aHqjgZddlJIX1NA956DUaR4Wq2JpJQPm0eDoRSNrSzT/LnYjlYiTBjjf9946BEiFNIDvgXfHkgv3oKg/id8Dbzo73D2Xy9ybACnHQG/lFYNFj8Rrwq5EoG1yc=|Chương 596: Huyết tế La Phù Thiên;euswIm2gHuL3fzbnRlGCdrZOFrlvsOxgAQ5fkMgNNIaRxiO60uXLZlVvwTpU4JwI4ngzDyPMwWEXHAJradARqUPAK79KBK9rkp8muCJzNfk/3GkCMYSJ+Oi6FVj8kDL5fF+8uIiejGhc6xbZNHD/cccoMxWBE/pQ4WHZT5hCsAM=|Chương 597: Trong mắt Phược Nhật La;c7Cb8i7nqcv9fy9cW2Amw7T7uxgVf2rAP+XPalYnD+ryukJxSRH/J7w/8DGtncOURTBnvMBRJ5wFRsEfYPAU4mDiQOUpz17GdRm3/3nQUvHR8ruzB6MAfouUaUOO8+NJqGCqJlTQnGGHnXHWpFxEhHeuZjQTfgXIxS7H5lH6Ue0=|Chương 598: Có ơn tất báo;Tuwqfs8so8vV2N2js5VcGcJTRBRahtQH+nPYyT3B4uDAXWqRN86NyBfnqdTKA4zYzMYkyHAuOT0ZpMnr9dPshNMw8AU5r09inFT7qjZdwEp0z9YNEol6vrQVYSBmEgTp/6lV+uZF2vYvy5P80i+BZYhzuxr5eikB4tFni6mcFXk=|Chương 599: Thần thông;KNejsRCTcYpW6GdADaU3XfetWs+UY8mwqaGJW6ERu2vNu52fbhkhdWZQLWH86QyZsVtMpIWHfOc2lVotZPe8CO4mPCEd6xVoAr5gx1oz7DPKLi1tc/OJkCY1FTtRvC/lLwoOnqT8KIUm409sD0YfnVh9P8tcEQCKiRrtlz/oOSM=|Chương 600: Tàn lụi lão binh;ylFLMWufHqVxW6aRrBETsdVXp/uFMoMYoMDe7asDqGloG4rn+t2VA/GmUjhKskpOiR80sYfbU3w0ZXJkBxt5Ydka7QIiV9r9kYdpypuyWBRhoG194u1i7rPd5WfwT4qDLZJy8koWzVIcJpd4ZGH96n91Ky4U5Gcn64nLuLvDH0k=|Chương 601: Giày nhỏ của Tư bà bà;AbylF0iv1WDJRX+IvcEMtvM1uNFFPneIRViIw5XUI+5plYuaw2/E0X3HiMUaWDZEWnGjOF8FlNEgsQRo5tQthWV0cqZAIXO1GShrpo8pISIp2f5QkRJasAyTkpyqc/qMYV74zKrUY85KBotgZyuplmDpF4USxJJVIfNWOmika20=|Chương 602: Một đôi giày thêu;1fU3o7HJx/9/uiQ3bExyVDfiiZH8dpfebzePXgRqKM8vzZQFUOKwD8mvTesqJVxOhSOV9+LQukIdJ8TNhidAZmza7iCZ//kuGgWT2tGLWRXm/BdT/CeXTLqZFQqk764XDoW89J1aBYcodxLeDtngVTQofnBifCKiaubaTIOOyvc=|Chương 603: Kéo chết;qhgkWyB1aMVYKtwhfYRFG5XRMnqiyXsJHr2e61N8400m/2CdDa1S6gf6tyxl+/OQbh3TiR2WP8jCkV8/v+57gx0U4S8WJSDTiTv76x3arE7HByglJZuQwZ2TXO3yq6QT6Rtce0EaBYubdrjQ9618xP4d9zG7HdG5xaXWYsWPnXo=|Chương 604: Nguyên Từ gió lốc;LJjcWp4xca39iBXfDnUMyLzsFyD7Q63qsdJ1oBvcojPdlRHbib6uPiEJ/q0pMdLxmM7D2zJIULFFl8Z+ClrNdFjMtGkWQJKwaAISF79ZDkFp0iKByDI2mkSCGO9OUl/Y654TCMMnF583oy4jfoxPdvxz7f2j8McHHb/CucyhHC4=|Chương 605: Đại Chu Thiên Tinh Đấu thuật số;VT9rBl/2BT9msthl3kNnBJqItn7KcENzymmgmhpzx4Ucg7DKUOp2841YNz+eyfS4InsH4kKb1NzFlUcav1eYHY0dRCq+E2C+nnoBCm38ppHEiER7QUPtOmZBnD2wyxsnHQkBEpNsz+u9ntkrK3iKw2KTHiL0sJIjECqXNWlI0rk=|Chương 606: Xích Minh thây khô;nKIL1lVYSvjrVFnrLIqcFtj36QC93gYmZVGDi6ObD+cfSHqdbKGEaaYsnYKYy9aPDMP4cR759Q1HSdfAOrJURoBHOo8R/j+kWSg2ZIG3Ow9nAcIyy1CDDT9FXKOdv5QQEW9baEWTILhOc4z7j/vblWLCcUEHWEcn6V5fb5WWhSQ=|Chương 607: Trảm Thần Huyền Đao;ZR9GU6IP7y3lFdyYVOzjBh6YyheGO0vTSiGAPLqXaP+K02g34micfhUIa2gbFBTqaGA2WlUxCFZdfqIElRy8Z4qCP10Mgso2eQlsiyhepNUPoFwkUOR1mz4mKXRoGIMPKamcLSMZd0r7I2mzl7yPM44eT7aGo9qLXL6CMArKh+c=|Chương 608: Bắt chước làm theo;nBPtF5/eJM/RKKHaO8IZsRm+DrogYyJzi4wJHcNF2da3Z+kEhsqe3XqL3Uob+dRVGJc+N/XgDfx/YghsvSQOn3pFGSsF3kP6jgSMALhLPhOkEscemN94EX/qI8sAtXV4OcqFQ7ej7UHAUuma7YOzCiGOL90mugBrhPE3YjIDHQs=|Chương 609: Khoai lang bỏng tay;Twq4TyweSejVADCXtHXJRTwPPpJSSgtsmosZm01+EhtHspHn2DWsHSx2haLCfKXvgAkgNAXo2iMtwdW2HD/Kiu/u7vS00L4ktxCKjammdx8Fj1JkVBVK2wU79jbeWlILDicBLc77rBuDiTm0WVUz3pTPYW7+BhKh0Db1Kf23AC0=|Chương 610: Mở ra hộp;rw/ydwVMHhn07zwY42lSEkI/4N0y2DTFVX6DuZJprqrZ7JP/cZ70AK0HjHPDVab7aeCXNgkbR+WVjh4E4G9krcjVk/+dO89Xqi7lztarnAFUpcQWNfnhsOLOeCU5X6PuE4WmWre+gf3mfIrsAqDMfx8X5G4OBnei0sKwoICoE1E=|Chương 611: Lương sư cùng giai đồ;hG5oYjqxPuHHEA9AtUj3sJ6QxHoDOrmcgj7xpYuAQCNsr2tiI6MCCWE4oT9HK+0d7w1VovRbCmjy/69NoT13+lUFBPtNPIGQSbMEaYp6hMegpMfKojWoaKyocHJkXgSQIAaKCm1Yncm3oB6zsx/AB0+LaGxl/8lXyYBu2WDKwo8=|Chương 612: Truyền thánh 20,000 năm;hxQSgwEIw/dwLNg/JcfJBh9lr6099lYt512xTfp3f8F/mAUmG8sSQOkoW5OfwD8txxvleL/bzqJU4uOLi0pSGnQtAR/mGrvyL+3kc197gjga9qQoohhoOcxGck10BlWYuqW2h3UuFYGGGNo5Za0PPmsb601imXLklLuerSx7XQE=|Chương 613: Cừu hận nan giải;H0U/gNheSTHzLvgkTLfRKmvGarSLWUidhKSmSYQyoOJePTg228/aR5GYPeNzslVJm27GnqYPXbXQ+6BK50p66fWw7UV85QS1WiwMoNoM/PB1RyGPYCZgn1o6xkVxVBtSsKjG7IVuMs4BXhGgrJAxG8n7F90zBlBRbb8QCQQDdaE=|Chương 614: Giữa trời chiều Quang Thụ Ngân Hoa;A35Syk6vNWqIaBg0d7XT4o2a3bc0UmYXFuIJBDZliYUjti5A0HF09bX5bLMO0x9DXYA4LKuG5WhdH2LM7uJOcrC3C/J5V7+T8O84kJ0DmdavXftxpJKgl3iDdhSg8/qkCkTe5y3drBM69m2ag3YJdf0bR0fvxb0DgXUMlskwItQ=|Chương 615: Phật pháp vô song;3kHhjiE/B/aHbCTDGd6smGsFGivc0lTILdydzJfsZ9Lr6bdwZR0z7FYs8+xkdHwKkG2M2X4eb0T8a01I3xZnAGLLLzdK01pBm2Gkx/s8g9dpmHi9+pftRap69X7aKxlIwUacpnx9rdHbZi4dfCzTMmgLs4sfHv/EQB8dlSvMWN4=|Chương 616: Hạ mã uy;bzWtFdCia1oe6ksBgtHyjAoAYDj8F0wZ+qgCPhf1OxPOG8VRIcq4WkDOVJHqF1/Yj5DEsz+S4MFqVl+EnKe/YPy2gkzTqUXOxYfynxMlYYAnXgexrjhlNp12lM2eTR+CBcVKFCI2pTT4iHRrM5a1FcNikN0BkLVPEO5Sur+/lIA=|Chương 617: Nguyệt Quang thái tử;CUjmIpOLsWoS7lgLshX6KWwmBv6G0porCWzlyZOLFPlmGcCNzqONQFy854D2CnAoYwW54yRvDnIl+sIBvH+kc8XnMx0Dyql1gs+MIkHsNzCYMiqc6vfDFHHgADTVreFmxhPtmmURRMZEOb4godrxyZ90PzQP2QzHLushgWyrMlY=|Chương 618: Đại Phạm Thiên Vương Phật;++J58P3UHaX0fl94xmcbPdr+htSVwNug+VB5tr1NjJuoy1PvSFWvkRGhGMZb5DWxHUInXZ+KF9zSQLv/pzNElASNL4TVY91itNeJQka2QYCQsS30Hz+wTDYOaD0lVBLXttb3qBIVX3RQNsTsGuHxAFlGbiGJvwhO7WqH1U5x9OQ=|Chương 619: Con mắt thứ ba, mở;p20wOaIuzPqW2t4cfAiJ0LwiimAFXoJMPEYoZ4CpoANwZOmHk5MUJv1J2LVArPAIbeTQ2qOfmc55m5Z+HXCpDMpopJW/2bQJLU5/g9o+HQiOabTQdpsvrBV9BMkdNOVILFXcGU4xftmMMNXxvEeY2VEUhP7S5LyURpOxV/TxcV8=|Chương 620: Sát tâm khó dừng;l/LhhYG81heCe6gyKkUOAzQTUyvGyroJW6uog8sr2BF7cl/sxEm3VyufkHBJowx+Jy8u/X6ENyq0x+BPz8n0GrNN0wIW1+CSWG/UtQBJvKSL1pj1dJT5xoV2N7S/8JldwibvgRkerElSYAchZ8xrCd4ozFtMyVGWEU2iT74tEwQ=|Chương 621: Phật giới không có kiếm;uqExoz7dD4V80BEdwFpAJP+rXdXDEpSYDQfmuRNDFvEdWITV+k9Ba2qpWkK6exflWkDrBcT2OK0wtBtvQGD/bQjjHTSEPaqGFe70ZYtavo6MX//3yxdTVeFfmcUD7BE0MKDW5bqAdB7t9zr/9UecZSm1vgjKRy7DRKTZn/isoNk=|Chương 622: Tam nhãn thần uy;bvM+CPNGXBgjIc7eRzDJJ/426EqiAqVMNL7HRc0p00SMDFJ2nC8N66GlA35jmOhYszxI9SDEddUBesHhYHJ6PFATYP2Jbu4Rhz6TYXp7xcFLI9obU/ibkWwLO8XNnjXUJhqsAEoiBoPta06Tac0AxJSqBba5+694+xYmtHbivhg=|Chương 623: Thân ta lập, tức là U Đô;ac78iy5kKZaIAsTvfxFiH0l5JycFk8cdRoIJd1YNXbruIqZHXl5BR2N/zq0oN6qd+DOTgZvLhwHIc9Ld+Htj9276b00ecFvSxa8pNb56sCz2dSiFYSZ9+npxuEC0cw8aTzoDhDoAmqVc+U9M+Sx+QQ+goTnPv31/F8MYgIDm5D4=|Chương 624: Đế Thích Thiên bô ỉa;gQXj3RzQB35/2pJyFNuKNKdXCEL0gO4qNEOe/61GI9k2FC6geix7c2hRJgWlCjB/mCP+Vv9j7Y0DP1/a7X3pHQFm1MpdPobmYUHhRzvkQ+wBm3JEBjdNYDotJNSwF1FSaDF/uWJpSxGsskfQ3YBOHKI0T0kRVZrY810zAic0HSM=|Chương 625: Đế Thích Thiên Vương Kinh;MSE+EdtURPRnkDHxlZP1GQ6SMqoQbdFJmucJJ1fyhYHgHpBp5rkkziTqaw2uvFI8NCXl/hftYzgPZpreYRA5/kc1pYIWKAwYXocscOv6MpegDLJqVWWtZp7EdNclW99eZdqHn17WpS/jCYAnbsG9egllI4US8Kbt7PWtSzvErKo=|Chương 626: Tiếng đàn lấy mạng;+GFQDrRCQipH5P5W7OMttBqBWcGame37hQ7uudvZ9ve2QN+eK2dBqg6P+zRJLr5sA9Zkr51jFvoNRAxJT+clIMcfVmSXy45rIlBSxVSomf6srXxa9w2B7yCM9EYRYU+Qur7+3Z9JkEu584w/a+MhJp9ARmRT2tkAS5WV7NadCM0=|Chương 627: Vượt giới truy sát;ifIgMyWf3m56pc26ovyBEgSsqZ9fsCHERUNWYChii8QEunbd0jE2K4BhzxgOcWbAIJtFKu10+f7xS5u+4Sj12siUZmu4aBauKB65PGVDA4LnhaL9WNyJCO84Gxrv+rXmIOBStRUFUVBCbL6mUe/wEXt0Emn9ho5xi9v3UMcAwh8=|Chương 628: Phượng Cầu Hoàng;I3zYDHj6MeoNjgM7oU8TG2ZF7we4VvD6+JH6bPSwe9s+IfLTUI56aXc9do7LQFW/3T4jZcb2knjZXhGjjd+CHvaQBlmwp1EnzkKb7H2v2/7lmyiruRwyu4Qm+8TCakeFTVPyiTvAjgh8w81F5xHv5yF4veE3QIlfc8uF8VccTSk=|Chương 629: Hắc ám địa tâm;iF0BzdrUmc/uG0G6ovcQKCEuBepbnqErl6oi3zRIhKf+J2xIcMm+wbpotdrVCYmAI9cmEOTatoheMRq7M+npuPIuJQtvf+0rD30Q8DWNvhB6/5ClHTByQon1vU1z/AnwFpxW8ruyDj21vB1bk/dihUEZFjYMr/fz/xllULSFANc=|Chương 630: Trong vạc đầu lâu;QhSRFKW6cdB9LMRdcpwMei+LvpdEwuMbyZRWI2xmwlY/GnofkzA862hWT9+9/v7fLLDDclP+K7CHAvLIuNyRX+zBA45a1JNCvQSjjg0hhSz1t7XR9Xn+GpMSparR81rKgumP13s0dvSkIOqvBppOu8erjLbqBQj0LHFZcWi+wR0=|Chương 631: Gặp lại Sơ tổ;is4HmqCAyP0IPs2rDbi+1Sacc7a2q+YrFBxFJEwTczsd+2Etge9V3gL5vC9/ebMeym3hjJ4kYSypcPu0Os6dp85URiJYPkIzz6K73N3JIvQQ4GGOj8vI/JGCWdZ7GfqN64Jge5YyAWCMQvKWSsuBX5EnWh3KDYw1y0g0uzO8ykM=|Chương 632: Đánh xuyên qua Nhân Hoàng điện;sh9ZUB6W+gpMx8nJa/VtxSfmoDBOa8/Bqo9xaZUJUzyj+qY1wgEmdxlP6Batyn/2xu60pAef0do+joOIeYVOKKlfsO4rK5YK2oKs1iXQFknlarNPy7lsSB/E7BvPVnqC4BgO+JWCIMq+U0gfFqrz63g9zfJFkEaXM0fEpTG6/mc=|Chương 633: Tần Mục khinh thường;jXctKaXp9nT7iMjc9+b4SkVzulWrU0ZKJIffAxKwuj85SagFMsWfIW0Mu1AnOimtCSyK0rCZAeKidBPlkh1Qfe0MX8BRS9M9A1o9xzdcINr/jvSUf/A+IhI8JPWI3pEYjUUsFcBvVf50YdiskGep55/QhG81x9j6dHylUg2W4Ls=|Chương 634: Tâm huyết truyền thừa 20,000 năm;dUILQZXYTgg3BBqVYlitwsup37O7ko7aX8k53J3Gl0x4Mg/Q4hrP83NPJH5lDu8LXxYfxu/N4bdH1fBTNDsNo1H8jo7bUaes6RLjOw7BIu4U+CS3dt1eaE5T40iLs/n6DhAHZSrSuAoiNYZPn1PKjiR5kNOmTox7PIqjdj3spn0=|Chương 635: Nam Hải biến chủng;QDT2P67J6+CC8akIBN1Nlj+2K2vxaJEoy4uLf6mXLoj2zyUq/mIj8xi3zAmZW3YQRtTSCFiTG1Dujmi8z+XbwD/MVLFWH1osXBk4SaPdS7bcXA11Yp+6PVMhbbtnKg8V4mnSan4nW1U7GJlsuGdPolwqbdMgwp9HtMPzB+PvQvw=|Chương 636: Tạo Hóa Thần Hoàn;IvjDbaveddNBUQjU3iLcup1KY+wcPrRC0pOjIwQzAH9jmzQnwcibBOFbWSu0iuSF2QDZtey8sTNJW1GfeZ5nG4eaf+C4mUFdBkOMWINrSSef/2ZbmCxIsN1JK9ZDiEd6mz4yUk+xvwwhBAll0KU5MSABBdw5xLFwWQ9J522BtB4=|Chương 637: Đánh lên 300 tầng;+sHUApOEJQu+oqaEjatbLnv87tEFibz4Xrg+L2drVTxyivT9qtzd7LYGH6jK7MFh0f4+Ps7bSs7qqdwh/grP4UWVx4/icRpFbtgdowFt24cKCFqBS6anqOaGXF55GPBHRubj/YtYk6VqS40Vqu3hnD7MbIc/JNRqtvUOtW5gtY8=|Chương 638: Ngoan ngoãn;jPlQvdqvFMjkEt789PtsogY1IrE8+EQNMT+YBAtDE7tNT6jQ94F0RtYm1yhVwrQwcRP7etS78ZLlorS2wAorLI0ZD2QxTSwb4cDidtGYR7XkWkqaewfYTu7+Mi8xHP71Enl5AQ062An5nU3gLP8iqOSKGSCroa1dMtOF1SjlxAA=|Chương 639: Nghèo đến điên rồi;EfNmnpcM6SF3e31H8+FQaasM2NPuAe8+Tt75Y62fKkafu7RVTlJxBkGAVgp957xFqZ9GlY070moIA0UjpSm+UJky5jiZLoTvmWIVM1XZt47XyA4lXusT6CmmqfyaZ0V6iMhesggYdS8tzdmT0IHSuN7j3Ekm7IQ6cjcB1UXiX0I=|Chương 640: Tinh thần chán nản;eNYWI0Vys22dXXFgmOtVLwGr4I1rybJCna6ulcymlCV7VmrcK3ZUvorBFQ4xiMvemL6Rwe6PK1Fh5sPYdoofKXKX0zJzTVAzW0BmWGnWQRnDnqaadGG8MyihuVYX2T5S6I7jQigMwBftHCTyATvzN1kQQFuQkshz16PyKdxyrJY=|Chương 641: Thần luân chi uy;MHCIIIdYrpCe+trbngnR6htNKkIcG3mrOD0BzN/leMz3PqD8KJOco8Q4c0eM0XwU38KLHFc7c7pe6N4fw0/LarJ15gPS7BA2AKNY3lrA9+Ko0ifxMP9Wf/+HFBdhIPx5YdJHYRcxOoHoK/2ir9N+p3KIxLmDEeNk2UqdjQmi7X4=|Chương 642: Phong cách tàn bạo;lnu1g3ThYIWukssaBD6rnGOaDYE4AOAu2Vp2NaWexwxehKMxKJDY4F8/fNPjTE1b1TtRneHwOSHivtIghS+2xTtPMFfL3znJa/bj67f/vmPP/LaZvoDrZ/1y+ZtwpbpcPegtXwk6ASFQpg6d9t2KIBf8riLAIJUbdmZ6Pf9/ggg=|Chương 643: Thiên Công Huyền Đô;zKKvP38ptecKqaNhaNY3gqU+WuBq07kpd+x2U9xi+UDcqSJfKwBAO4346+xrqzsnpgLrnRZ25fj5/BxOZNPIvhxnG8jtxyujOCZ4cYGfXcFQwEFh1LMIrqFAxs4aaAMHPDsVRfv/t5/92q9W25mAv37GgUR5RZyp5kfJgbSS02Y=|Chương 644: Rơi vào phong ấn Thiên Công;+kZv2iYow8Ha34AHBALG0CwTnbP73jb1yFKBaa8v9An4PJXbFoXizhBcw4o82LdOfvWQ9tbUFNOltHVwMtpUoJPJgBOoz0fd6QOs5REHgh95Kb2MCtSYUVXTooQrzkLeztS8omPGI14uxDhMwAHaIkop3sokOSsOYqKmmJBRP4w=|Chương 645: Đại phá Hỏa Nha Trận;ftJvC5zSdleKgZrX24SI6skh/bmdp7NlvuZX5NAQDDhaErOPyJTZXS5rosK75xmz0R4kVhef7bujM9elTASa9zzVANs+premz6pr+g8gWX52sKyGlqOH1AarF89OeXqzVVfDB9E+2JwNsb6JieAcuMOIjIB4I+/XNNyYSNmFcDU=|Chương 646: Tinh Quân mê cục;863iQx4+DGPfyKg0iPgg+Ny3UxCtEA80qr9yshPZK0eUE9hIJMr3lx8hiyQrHGf6wKhekmu+cZ6i6FLxhOhF/WEa44oXh6ErRB36VPyOGWBQ3+jMMteUs/5qHrhfYzJ6rfvqH2xG3R9wyBEVbG09rzxq3TEoLTk0lBCnkAs055k=|Chương 647: Thương Thiên Khuynh Phúc Địa Duy Tuyệt;+3tf87d19t6JfBM/CaWz8XeFaTMubsCwOQT6LCvtH0yv7FbanAAQxlxWmgaiHwS7Ii8n5TVhLUnFpTmMD8Ncmzp2DoF75NtHygc31P1z9intoPtbVT3XSIl0k16kWt2M7aWSz/LwUwukX4vdHXWhc2e0/JeEAZUAsZwH0x6JHWY=|Chương 648: Địch ta khó phân;MyKAfhbXP5Dku1zn/7V60n/H52XhM279wdyVyF1JAEOBwuotQZs4ZmDcQbm7gzb6+LRLKQ15SQIFSzO+8x54xviVxxpETGfwWIUz9VUvP6cK615npo6KPtrxt4xPGlDJJDOm66WpaiTqrQG5YR+0+3HK+n4aws2K0msmLS5AWlQ=|Chương 649: Tần Mục đại nhãn quái;Ub1eFFsfjZGtOtwUhHHI7xqfoNN59jd9WwiI3Y78tdJYU2X9GDxrdTT4xCj7kH5FQMYwGklbOkiEp4Xaqroneutk8OVkWwxI8MBi8yLLZ5kIeEpMoc6VaUz7UrMrMPGcL8J2cos6JAMsKh88q734h+XGFCAg4PJMwGP50JSk/AM=|Chương 650: Thượng Hoàng bí ẩn;YfmPgCrBJg6J90+nWMPlTrLSfekmqFoeY+r15pFg2bDbxZrLJPRQvRPESY0GmNPRUmrFBwAxCPV69DpouGUCjZ09bTRSe8eF7UfFlwx6OaH+mbfExaiIC/D3xFjb87+lfXp4TCnOF4Ya3hznLNhuuYBh75qT2x9qER/iuZ/IF6w=|Chương 651: Huyền Không giới;hVLZAdFVPvDs15XAKsMyCz3ncoH5FhGvg+fZIB+Qj8wj6wBXS8uGpZY1KHodfSyVOwwO+YcQQTT9GxaJ+deXiMdZzoy1uByP9/ZBQHPndsPAEpHl168ApWtRfkYEQGXFKgsXh8d2NrnqQvAuFlRcAegsczZgx30xo0J2ozj3rpM=|Chương 652: Hạ mã uy;IvfiZ21/w0qNvq609x+xcz6d6H65rgkOqcWRtp/uIAJ3Vrn44Sfs0BkynUiREayeWShIICE/g0cBKAO/qcTH6m726oeIEXMIp7wewCRrL8jk19RWo47Hx3lTgl94p/aAd4nhYtB1S/J7NRALCakkR471CG27+tJ1z8V1QRlgUp0=|Chương 653: Cách không đấu trí;0A8gxfpDpKSJkRqNQULZv81a92bf1rBtIx9tcNl97+SKZgAv3mGVI+Jy9LQ/vVtL4ZVRwy5VoW+n1wnNVTa2WEz/zfyAtYBxGwo24m8N9lrCiH22fOvpuL1qZuZmPgsWMeUqtBNxNXeyDrg8bmrddgz04ZfCwyCFJRlvqosJKcs=|Chương 654: Tuyệt đối vô địch;cwkklS2r+EgsEungjDgYWUDDgO9sJRe4yAYq3taMaoBOGXb729rYFBfpt++sqmpdVR16vrgITqI8iUNHWDsP47avSK07J+3dVYJ7WGnOS7ajI61PkaygQhIy9I8eMdbAfgwPF8Y2WVR9zHjLiIA2vgEsduNyQLzfY9ax0oZx7bs=|Chương 655: Mọi người đồng tâm hiệp lực;1rgBCkyUYVV+Rgx/bKDfMJwoFe7uY3XU49i71SEfWRSAJShzVgamDaFahvr9ayFNIJM1H9gLeIg/gP0PVT8iMYEiPr4Uwsie3SBByIV4qA9DFdaHiOYuhjVZxS2ouPJ+LzmHmeVmJFZxaP+58fKz56jfTiS4cOQRWmGClHrk9XA=|Chương 656: Xích Hoàng chi não;9Gk0FigYfr2mTqalq0EJuI02VGogch7FDcgw/MMvZmfIvMGL/qo/0C/EPmskM7gCDhh15/vT0HMPVdVYjOaurldRJWEgdboBluSgjeHZvbj85+EkwNyJJtkZzbG7C/eJbIOvd5NRM1OjrVRXtL9KThe8QCeVXhhM7Gn7NSW2jrc=|Chương 657: Bị phong ấn Xích Hoàng;6UHzRSDMne46z4ezWpfJh/xz0ZK+WL1QKgK6ufqzje7FcAgP7l7MDVrO9631NXs7TLdRccCNpa5Ig+FhHAHMZ2JaPrOMpGPJEpmnZkXLJwlfSinw0LAnUsis/GGpzfOHiyDHfsp/lcbEpDYdxfK6+EV/z3Lmj6YtdfqHeVnO8gw=|Chương 658: Ma Vương phá phong;NiMeOFVhBLL4tIQkYowh9m8me8KrluAwoZl7MYEeDGF5ImBEJ+s52Y7k6qKp4io3cL5loNPtnvkFy/eTGPM+Auw8qzLcwRXsdZoG+S61HLucsIAvH68URg5z1fwnnaEiheJ4InQUqZjTDYhD7/dvc1ZVDnTT1QFHgHGazkBYqyc=|Chương 659: Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức;W+AfhnUotkqo8O127h6vOycnGgNJYdhC7rQvDUe0WEXb0C/jqPrvTommxrQQWQTYZP+/fRae1UTxWB6kl8UkKVIsl3fspigG1Ldp1DPiPbthQp3p5M19kadpRBGhsLjMeLYlhExTDzdVob3wwURuIg5XeuscyAGtwgTJXN/ZUpc=|Chương 660: Tần Mục ma hóa;jaKYwbHw/KIyMJ0JjhSkXloyOXo+c95ZL2zwkQMDu0m/gqTNYAM1bo4EHQEI5X/CXpNACqfLF5D34EBrqGcIZE01uu8EezwjvpCdOfryOU5sOO2Xq5YAPxrlqMfqbYuvkvDcRQKvSAAwkU4Qt3nVgKFBrkklZhPCc6abUDBIfHM=|Chương 661: Đây không phải ta Long Bàn;Qz+VmK9P5KhnELvHqMkiSlQZwLcTtZb4QFaLXiRuJnqvOiwXQ3fLJGRM/cPTnKIt99Rm90tpGwkziCMOUYGxwejcNKDGY0BMKMa5+M5usUD4tVPQ3xatmj7cGr0atfK5s4mt12isxscqVF5n+p6+DcGGZ3coE6JZ/OWP+OP9vjQ=|Chương 662: Tần Mục truyền công;htUwlzzXKC3SPuJGAD4eT58cwnpKQnBMHXCMjrlsBA1vMn+T8Csbzh4SytdbZNhhDVL0jg+GTeE4+w+48OhXftkdsk9y3k4CNVw1hnNqwdx5mArofqh/KmeiL/iWLKk2v6+De+tk4PWOchEwuUh8gtUGIUMXblbDtlL+HRNS5Do=|Chương 663: Long Bàn thuế biến;dBFaIuiGYHvbqoFhwiZyfh35frU/u6Jd9XSWJEqO9dsMubEmrOyw8GdqcslQMYRVV1jAeOCxW/EYuUoPpYkcNWOq5RPZM0GGMYxNOlzDcc5IflvezvieKeF8w9zVj4pl87naRIXpZWUk0/UCBeQdgDMmFtctPJFvtIaViHeorIA=|Chương 664: Minh Đô khách đến thăm;Aqgfvwur7hq1RHnp8Mbmu6PzJPQ0dAhas0ZhhQ0RQOt+8Jpg7BCIOmSMEuDm0OpF/wWzepYgr67YDMLWzIsRRcGrgBxzatMF0SjUeTac4MibaCfNpC97T9BejXNvi+dNrh3qAClPo1X82p63KAs2bCn3wG5CQIsgUL/98bRN0Mc=|Chương 665: Bá Thể phong vân;aXNr9eViBxHyZ+4QwvDYGRVwDkMuA1p//LKVuDtIvV3wV8rBys9tQWEKYo1mqfOn5FG18eDdWnuLcfl2AH0pMSPjfe7PQy7ZyjAprmY7KODZMP/dQDR0bc4oijtRNvHVCbZ813xkDrbQsav7ooC+SHL423+htH6WiVrYTPntOVA=|Chương 666: Ngươi bị ta khám phá;LIN1zpo5uGslj6KEqzp8RvnRtV5VVe0ir51Ec67icIDOlhBo2XjEU5A9gN4t6De6oekgTnHDj3C1A25EnpuoFv41okUqrhepmFP4YhclGk7/PqPDEN+5ZJ1OPfMnIEYaSBDcTa+r60w1yFSF32UTtCS50Grm1qXh5A+KUIlJ2OY=|Chương 667: Minh Đô Sinh Tử Bộ;vfAiMxCUsOcsTxKRFbfyqCY2qU6jQtWfXPFnP540bYEUzUyFX/ZvvJlBHiPf26DVsp9AP6u3nEZ3lJPArB11gF1Rs1yRaHm4EVyjfGZIL/FvB0zvXRVAtIX8MJ9oMs1be/p8wbxygkLSEJ35gRMuBJOyzWpeHxvq9OOhEEjn4m4=|Chương 668: Bị thương Phược Nhật La;V6oByZYR+QfvRWDow8bpK9E52OywXtg2QQLVrrAiYGKdNmaELgdHJInxWRoXp9fpMSIDLwDX1SDaFUhe501E/IjSKS9w4uuflZZii+RqC9OYM7Z7q1Cxa6+iaL5C7nCWHWxYyOGwQqmD7SRsuQD6jJiULJNPNmIVwiEE9uUK63g=|Chương 669: Đạo nghĩa vi chi căn;0zf+CNjy5oxw//UHTXt9xSK3ZuzYchqRKH7S/DvBHAPOii4BJgLltiU7FzpTbMnzk0A2+wW2NUh9VnjJmpcBqhGH9L7RCxeyMjdyhnywfm6ni8b6PBTq8I9cAFU5ddSE4R2815mtTFYU7aalFUEgSzF+KPPnZCDl+Kcbp33JLg8=|Chương 670: Thuật số mị lực;cY1AOR+z5yaJu3nl9ahE14hwmzELw8rjBY8sbyh99UYTrJA8lPqUwlMMP28Md+v6WApBDosYwLys23uGkgsds7LKAtcMYv9UXV8ufjFUkZYRKjGpSuST0Np8VK9KfXij+/DVKHj7gDa2RBpTX3iR+SN496ZkTfuBK/Ov7E/T3e8=|Chương 671: Hài cốt báo ân;jFjNyn/MfcANk00ZOi8GjuDEXK226dIOqX3fdQiY9DInWEwORu6d+VSwZxYmeql6PU0hWtNdjKKpKAcu2G1XZJUW4VL72Hl3Ov+iD/f94cx9bnwLwmuUPEwztqzqy+CugDv0zixHu2ud/5TxI+U6X/zx33LoRMPNYB5oXwjl+JU=|Chương 672: Kiếm Thần cười một tiếng;eIb2ndIWScmYfVFXlGl1i3maorAwiZqxXYgmaG4BgomeRbpCVfyLBjUiXIjF7KF6/NZH1Q3nsCSq6orYD1cjPELH9DECuZdztHTv/H5xImuGCh0vSc5LcjY7Y39XgP0jsdj4MbqwrOVh47d+f5uqdHUJrWdQuexy05T912hnLSI=|Chương 673: Công lao lớn hơn trời;KChC8BJ4XAowE9/P3D9/63+EuTNCc0YsxLcDQmSkCGRUxBGhe8eQXxSVezNtJ581V5jkw/wM+RMns2FlfK9cEZdgcsqx4r+4g3C2StlTiTcnXrxIeaK2AWrSxg6PCRwfBH/DpXoEQizku6XxZDgXjV3ZlAZJzesH9Md011hfuVo=|Chương 674: Thái Hoàng Thiên rơi xuống;mqULeRIq3BB7ilIXwtQ7iMGZXwoHZ/NXpAcPgBRFMK7SGIuPSxZx2HdQI3emXYEb1dnnICiqu36uvx25I78geGCuBJv7uOCe16kAS5WgMGoY5xS8JPEER2lH9bXdDRXKv4EHIqLKL5v8vWHJZXxvH6wGrgFPpLqyk3YRERF17wY=|Chương 675: Thiên Đình hình thức ban đầu;XXuHfUmD4442As0P9+xCR8mbCH5LHIeeu2PmpqeIHNiAxAsDiXWwZMtUNzqlIFUdNZbmjPWJQFAc8B1bq50KEP3CGVZaUMJkP02fcLXGSzB96u4OfijSOh30khsiAOp4jbi64EzWHfni1zVTYb/EGTEfTjIOsALnJ8Ziy3QIxaY=|Chương 676: Hàn đàm lão ông thả câu;mqd6diooNPq1EL6xZdpAKvsQhgHQdyJUHbthhfeGPduS20exr8sGPvmzAjF6Szodoq+PnezwKJq0nTPk6whInml6q7rfkxaQoAYDJUExRoil6B3vu0aYcIBwGoVNnZ4JM5Du/Ubltqncix7wnCIyfJ8gpNdu+Y+3caQsTwPuBhw=|Chương 677: Câu mặt trời khóa mặt trời;Yd0oRSr46OFihE5BWtcO3mF87BH42HuXu0OcxkC+AcK7WUt/NYg0Cy9vgzXhQrxv88wT7I5BCoKGCxCA6dRzsQBuxXVlMfM1JptMySfiI5s4GkZv7HFRIJOwBK796I7DU+0M/KAjOJLbUz+0YappLsCPJWLHhiGWEBrZU09YYTk=|Chương 678: Thần tộc đại thoái hóa;anSqnTVWVj+PrXPu2b/0SDEtMppT/fMxCV4V+Eo3b9+zfzJJxXKG7tucwEMPfMFKMqNnL/gan+4G9B9pd//w5pcb6Kicv2RiipK6bIAEn9Ux3/SbGjfDbqzE5GiL2os5n/1+R6OnVQ92vdm/f6CE7qQ0fuYR07KmUdRIsjo34vs=|Chương 679: Gặp lại phủ quân;JYyBfwI5NNTFYd74EGox4Pyk18ya0jev+8qdDXTDe5rWfEybY58mhitE3zJfcf5W3itk7BBTBKeV95Vu747B55FhkuvpOY1O5uT36Rw+UTr2dH8QiV6wqcJudIwpQ95pXX4e4mMdOHrSeG8ikN5mospcIuXFx2xmurCjJsI+5Xc=|Chương 680: Hắc ám đầu nguồn;xJMz728JViw3qkUH1sdEpcdLkxHYedcmzN9KzovrASX+Rh6vcy/sMkv4WDV+CMcoLbbeCtnB4+oGAoDeRfOxLF5hBAYUgiMnvLyk0R1UuEG188iSMkXZS7ihiwnX+AH/qU6Wwqf055k6POspNl4spU9GU3kEbAfyfOq81poKLPI=|Chương 681: Thiên Âm Giới Bia;bU7/Zd+FcIMGplMRj5wA8cAfaQ1o8P1YrqP8+FkgcwUxeZC2JsrEt0PwUpX+gzQN7C2wqGS0AbKUZfx9/lWi0wPPS97Vy4VL5wXpetv6h+1tbFC5eaXwkI9HwoapJFUWHUFNiQZoMMzxvv4LmuXGMHgR4TxgMvZ5Or3M3azpZzA=|Chương 682: Thiên Âm giới, Khoái Hoạt Hương;PC3k7tVv+YDK4nY3YtJOXu5PDZCpjOZwGocmwFB2Ms0OAstHrHULC8fQ63+vRLAT4o2AihiAXISvKgsm+3bEbi/WqqX2+qZLuK93ef7xadlrev1j82PbrS9EcvEGq9jvQE06otAanmlPgX5dSdpQOm4APXvkTWyMNISLdDKWAY0=|Chương 683: Âm Thiên Tử;mpVnqzvyRqf/4ZbaYDCC56mxlxv+1J37rXOO54IevNs8WqISvUzCykzAehzW7jdpmtRCCijD84awIqQhpoxCXn/oTrf80cp11xqy2XpVrhUSmBuKTagBr8c+YgSlOLEQMzHBBvB3W8qvokbD6/1k3iw/co+OBXSnTasVQ2/yZc4=|Chương 684: Vung điểm dã;+w0doPtC8RhSOtBsdhhxv3jwtK0lBucJWrgvdRFzeeZzBQ5bwTOdQEGE2frl+y4fvpHorH3B0Bx8OFFUDNvPXQmTIO+U1OSGBdXs596/JBD2TBSackQkyoeWL3UGn40aRWbwbJEbVIRAnDQPRwtohHd5MUz2g213EY6VJ2CFlyA=|Chương 685: Cúi đầu liền chết;ewLuZCVy+kDRN3z0liDDUjLPc5jOrJ1ouwIJmjKB5bgCXe0UVW6YlV0On1YnkKh9uneRE+KXN+TxbXh5wYlyzv0r5ljatyHHcVkPA5QXqlNG94O5h8I74rOOwBK9HL07gimdnRmEumrpu0QlCHGiDgyO1V7Tu0LFLqpvYtpWRrI=|Chương 686: Thiên Âm nương nương;SrFnh2kjqmtfYq0yRU0v8ixfzhdp7OpcMt84e4bI7ZY0zu4qGWFNceJPciO0sli9fjFETkISt4xjoF6Vsc6caNbzXy4ygH6nFKm2I4kkffHmipFZl2fv0lYY2rriouxB/joW5QNoTJyQ6+wkax3hwN90qqBqo6cI+EgxQ8eDqCI=|Chương 687: Phục sinh Thiên Âm;9WecreVKOuKhZTQ6slvaqs4nCwWS7Z4LjvFIQOpuHraRuP0ukoMbljN35hhP6xuN/w8lKhhNuXAYWprl1LsdXu+Hxh2grNcUzDg4ZUoU5+U3afFF4s6YzD00EBW/Yeo95Mwyda8jiLelJvyYnNrRPBiTxxwRDVkyL1aMC1bVWyA=|Chương 688: Đại pháp sư;xPiY7bf3EMrgle0iDrP9jE+vkmGBWI8PGrPbTFSeq5jng21K+X/x+bFous+mO7vupgrT8+hoV0Z+fey7IVMQU0bXP8LxwjyediXtiw26sX2W0RUqbgDTGSJhzVLe5YKQrepmYdM4Nqyt/qftey+l3n86E4R4Td/q6hagzC0CYDc=|Chương 689: Thiên Hỏa;o3iMUICSpRi+Ln/GEVL7e2DfTGOvlvjKb4EFowsbCslU2y7FNMM0ceuTIChRdbXkn0f2ysVVcWjF2yaUq52t6xXq89eo20VrmPEwmvJTDpgYvs4Jlah0amCpmwkUCJGKNXGO0WYM6i1P6EQQwoWlL6pIuSI47wI57FfhoqPpfbY=|Chương 690: Âm Thiên Tử đột kích;jo9UU1NxhTd5iXnTLiJGhnWnmb6nAaOAyKdk7H8B437JhnUBqRZbssCMz6lo6cdQTWg6r9cv5nvrTwiFRLee1uOrlK+UBH/L/KuhIjZzL9yHD5M5znNwDbZ3W9RziHSkrz1mvuIHF+upo1/rh66k3y8IPuQEWbyMAlR/8xKeQtI=|Chương 691: Lưỡng cường đấu pháp;KHK0OmlhNTmXMWcn4kDYGKgvECgEyQs8n/6LVqQwOCYhmjilDscsn41Jpx2rRaq9WKg2/+pIiaSje64OQpV8C5NKKMHo/NNvuMWX2gwB6mxclQJn4SUInKCg5kV3w4ub+q32u0mY2m3/hGQFIflgMprXztqr3iVzt0hei1a+DFI=|Chương 692: Trí giả tề tụ;+0mKc62I3e8qCiRzSJ4gnrMrEJYk4RQ27mAqfLIhJpA/GNs78eCmlfp50ptV8o60ogvpiTVH7ZGszqNwwB/GkM2tG5FoitZ0XXYPLJHf0oZvvr02SbQbKrqqCFHPSP1wXRHTmxASc8g2Z25hqEj59xTqiChEidwY2RaVVZmU1CE=|Chương 693: Người thông minh nhất;Y4AapjRkuxbSsgJB6TR+SdsakJidb0oTAFfUsMCVJh3/CxnMdSmky5LBAVRkG/ziQXtzCCAzS79xffvfoYAJyXFMGd2933ZYSxvpdpg3nBw1R3CejVhHUuj3EgVEX2dWEy26BpHfqZnMlel/gz8UIuyTvTH8g+ZN7bpqD8gelwQ=|Chương 694: Cự nhân bả vai;EPYXGnGvXs1WpsrFBsEswcVOW2G3JWOPTzGMU3JMA9WgMTI+QBoUCsyUp/JCzkfoWl0nS30A9Q+ohQhWMRJi9Feo8kHH/X7J74zhOc97a49jJzDQFfxjuF8d0iJwfqtPBamyzQeKkY8WbbwiE6BrPSvHBYEr9d23boZ4f5yMdUU=|Chương 695: Thiên Hỏa Đại Đạo;QZjfYiwThuCT3CfdkumM3yTGZAIoD7+2aaYmcXTolSxFC9kYGpvZ2iwmulm+Dsa5z0a6Fy65VyxDyJErS2ci9DCzk4i2F7ROgAHl1p11BfrW7aiI8WKekqUp+E2YcJ3x9GJvdcVO+eX4gqnoXBbRZaJf91fgqMX+Y3mktRWg+0k=|Chương 696: Trong đao kính tượng;eZkqOtmyRbXX6U5MyGy8u8f8tzLp+e8bDF1joa1RkPz48kuXzrr6AF2NcUVkiNu0NU5CfpRygxYeB5hhGBTc0jQxJKhmIgikBT8aeRvMX5pmpE0d5FOcB7+otJVTt4TU9rZi9tKl8UDL4U/yit3DsdJedyKhaRNYvQzH+Tk/PRA=|Chương 697: Vô tận hư không;j8A/jR79ZOjKatSq/tGGHpaz8c7Hk/0SzUlhALwcmQya42I5KhdZXAK2NeS1ZIp2ft69k4cCmoW4u/X5M8NxooJmIDO/SMqF+qcwRcMNx7Ku9hKVGfyA5EJV4iiGIvS0fbN1AzY1J35z99ANF6rEz9IrgOlhR2B53ZA4Z4OTGvY=|Chương 698: Đế Khuyết Thần Đao;9gxmiFsRv/HJub7fPmBDIBsGo+VRf50dggUnvv+szQIJPuPHpIXjoQSz5NgH5p3W0IHnP3s+pKV1940sFQQnwDEes6XXouVsG3jf8GP67TlOVRAZLHmtfPskAcUbHXC4hmb7/k783sFMC2r4LAIN4nKJhBKHJbhEHo5tl24378k=|Chương 699: Thổ Bá bạn vong niên;J6kK/Uf10ZaSENznD2++JOyyXaK7WRa1zPl17Gm695mS3txDSiVvUjCU78ucDyq4b2X98zqnyFEjNnLMSLVK3qvKmbP7MG8Cv2OCHPhuMJ98ETcBF+5EjPKtaucgyf572a9z0ANhUtlpeD1wvcqJ25VHTrp824Kh1k8hYeGUNM8=|Chương 700: Minh Đô Thiên Vương cùng Âm Thiên Tử;7oXN7HU56X0Q5ZDwuNj4B9FO2ym6gzR/QusOZH4WeXVsGEIpwY5B3MNffFB8lq4pDRaqTMX3coc75ZMnZbJ27NA5yzgqEXPh503KdEtmUMM5qV51Dn+PMf1I9aC4Z1G/XG2vLeUWY46jVsnnu6f67v79K27IbLlNh4Cg+pUcCAE=|Chương 701: Thay nhận tội;nFJKBa4M+CL0bzpC7ZQJwGLLE44IaW8nBC47+yEh+cRB5EsKR1hIVLigqaiLhZvFzqVQtsR7WAuZy6T5VeNhu6ict047tJVtAbRNMkvgBjA+X4MdK3GAl4PCHLtmyF+rNfXJLnegH3/WBThFVClCq+MAK1YJvEeFaX8GDQBNl4o=|Chương 702: Tượng đá khôi phục;qT4bgZiq1gKtzjYndUxrWhsHAUo4PC8Paz7EPDYIHfPED9UOUXRvDxRTj4YebxOwiH4ZK1vuIPrVjVf+HS1/UkknkWjd6a8I94PXQk6TIqk5RThXroeMqCUpBaoKFaqxf2Phy1a9Y2SZvsx/1OSuK9NjUNYwenHiBxjzO/5OkFQ=|Chương 703: Tử thành;GOPuCZyQrqr9ME3PUdSIQPIuGoztuTxWpkZtqN53DMmQ1+MLKU2NDLST4stoQ/gC7EoP2EHGl1MGzGI+v2sO+F6Sd1kbA5FpXZ+EoIGqdvdib9eJny03QPBZCCMY504KKMExz4C3F44DBfgjBVBLxKHFbYxgsujHm6F3Me6P0VI=|Chương 704: Minh nguyệt chính tròn;moIcFWDJ4D9UsJdk6bo9EGdoTu0hz4vWARm28cvryoiQlXd4zyUGGVpFu+HNqRvv6S/JEko8KE13UvsqroKbRfDrm49npmneAHE+zNxvRWYR5irDeHCs95Z/IM3ZJhKywOSOD4l2sa/nz/8ksIUPejOH+SiEEQMj31+1zwtzWmU=|Chương 705: Thiên Công đùa lửa;UlzwceARmEvHjb/tFnLJ2NIuMjAPmhhEm17ayCpAe9DYZt6nxg6Rui7IQqN5F+picgJ3fbeTNvU3j3v0A9CkOcEi7Sive0MmrH3dyapRHH0/r8htuu0/Xrznr7elU6ZbE6q7UnrabhBl111QBSkmGYcHYqQMXTJ77T7gZox8LGQ=|Chương 706: Tần Mục ma hóa;lfPD8xKda9aytGElH72Uc/S1SUoy81zceDZg1FDxk6W06sAgICsfW+LKpEzE50ZqK8TwNXlhZPYad2UxQD7HUtnhjqQdzu4RxoARFPH/RMkoF/GTGmBn8JC510dIF9NziR4B+vNCIExkMXf1ILFDcc9gcBtPATKlQlscubT1oAY=|Chương 707: Thổ Bá chi lực;+mz5Bx+tgJe4K0mL3YsnIIWcsx8Lg3rsZoUGkQZnZCjmc5KendIRRJ2915Z/puBE02u7xJ73z2cG+OHitloOPVf8OKE66aRS82j1hE2u64dPqVhAIfzBHUNduehANe3QnS/lqhMNpSBRZVa8lOPXEHOUAvmoMhraoR6lydTqmPo=|Chương 708: Tập kích bất ngờ Âm Thiên Tử;ZrojkYv7pUHyC5kHV8En3vp3fGyZBXA6k9zsVkZmlsobqf3xHNNxTqxPQI2dUMfBSE4vmysyiPuZAQXcv62IIgy9HwDZHV1S6MWVjfZcLVXGJQCfSy3l+ZYAnvaRFBupIh1gnOq1PZKLwDgw+BYCaIpw5LUYdvKhEsu73o+3Y6c=|Chương 709: Trong quan tài băng tân nương;zHVWV2ZY0v5D/Q37FaSvY4GwZYJMKFVL3qNHlpBwiH9dLAOgPGQ6KcfGKRjQ2JMcjztqYF8y6CSXBMVCSY7sSoEIjVoXw5ZusM7enJloI/gLc6u2V/rbodjhPCjtUJJ9KYTE4lU88vV3x6tC2iMMm5HIDqRIcLzPM159vKZ7r8E=|Chương 710: Thánh Nhân đệ tử;RnM2YrqmmYZ+MI4T1Gmyu1ydnY4Wh8lfNPX7FPw2MJbQ4eH9ao9CxvpHBZKLt1P2+rkvQDS5xF7Bs9TRFHTDJB/cRQLJMt5TMULI39mXbtEB5E4NEGQygyDYL+IkZgR/ZA3o/JiExMdl7CaUOsYHxQUp4vDQOthgItv2owtiDE4=|Chương 711: Thiên hạ đệ nhất;YV4ihoGH1Bw4pt8V6K3ADrvFYnpalclRcEsX/J+Pa+AJOWDTz9GJYLp3frs8eIIjn84CifxdZGkt+IURQXZd3zchaXFoULf674yNuiF+5kjwq4VOSvwOljcpyh6t6gAu4kQVtAXTHxUv8tqPLuqQfVZuiK2GDTs2DGwZOIcPvXs=|Chương 712: Lão hảo tiên sinh cùng Diệt Thế Ma Vương;1DSP+ZnX9H/DPtRkm0ulcE+AeIbNuw5a7MCdPb0yQHERJWOC0w/feJg8SUjqsab/V1QUtFaZ+L9K3geyeNcTgw8xyupwMHGq1W6saOyau4sjZtbZbVnQwqJVDBISqFQ7P1yHFxKwZotdwnBGxe4gSgpaiVEgRi2i3e4HGywWk5I=|Chương 713: Người có mị lực nhất;Upwj6cVbDZGZwKvNoYXvSwjhUCMVYrGNgHvdNE+iJRyMi3Tli1//aYrqZBMumvCuZluKNV0pBDtxAtPSst3hFvx3Jox6yYkzVH4WS0n2/pznty5T9JrfDVnmaU5P6NN7eMKifftdaZjCPYLP302NI023hMMzXu4e5bQwrpYb33g=|Chương 714: Người biến pháp mị lực;Vsa50phUJjFLO4RM9NpYWrb0/B/4NsVN1LnzXuH2/94D8Woqu9R0igGRxHocyT0nrjuexpgPOhlakLxBKTltFALnZlJSPP/iM9nKpoRrvvILs0CTUaacrLw7IRk3EvVZqwxSkgj0sn3vBoGsdxO/bcmMPFtcjOlu9jKii0iExbk=|Chương 715: Nam Đế mặt mũi;neb1Hbp8szcamBY2JwiXJQaKMQP2dCeS4sj83P+bdRIhQXhmQMeNo0UXEdIw6NoF/cnodkO/GMoz4uYozKTrkZd3M2Q8yDEcq4JTcA7f74IEep8B/bP9xsHw438wyiLFrXCLsCpXik+8QQt8tvw+gfmw9dWmWJKZPrNOyc8OkX4=|Chương 716: Quân thần một thể;4kwRvl7J15APjWnREXC3lleRZ9b59dHGCV4816yxptPpqr7OktzTL4pjr8G2tLiZQU9fAPTeqIjCr5zoFv77YkoMMPGL0lphgBfNY2bhwNxoclN5f6uE6lN+SfPLRsaqQUldSuChbBtKL5uivpiwgxJVpDn/Xo6AdUIuAJVsEs8=|Chương 717: Lão Ngưu;0daOvrysAHfljW030masdM7pCblB8iNTAI1LezX+2G4Uwf+H6n/NFxLv9JtQ+iBDpqQMNuOaRB4XdwTgWvKbdJ2TbOatAvlEM6kl4hjcwcX4DxRtQP2gjrYMFFSjInz8woyqLVJa3fcY1c8Ovd7T+FbtMQcqryaIwXPTsHtHWD4=|Chương 718: Lật thuyền trong mương;q9KUqYHHyQPEVPFCQaQDQ2dRkxnwt1tAUFuFFHz8Zdsz+EFGoJK44O1nJoZMFO6K48HpOaSzxSHjqLgIDe+MJTPgaFVo84sSKsA97jGeLV8gCDcmIkidShe7muwisorgQJBxxdhVlo3a9wIfFRTdj98147RdO5XtviXJJTaCuAw=|Chương 719: Dùng võ tu thần;8YnTfTGbfurSifudpHOlYlv5NGyit3pHDPcHUv5n30FOxBNgIpsjBzX4EtgATcvRVyHDXyLnqozdwbsiBaXEgNq9tIJaAkWNlmnU0z5icuZSPfbJGam/NelZGqjwWBWgb12zyGYYYqoFLXai9jzUVRdfSeDgkcDS9DG60y74YLc=|Chương 720: Màu vẽ khó tả là tinh thần;KMW/UYDdVStadoeBeI5TI0Wx0+Hcg5qVJ4iicl65PnSJmBMoRVUReJLv9LJGOoEb/FyREirenZh1s/G8xQ2ESd+uIlp2zsPhvZNJt2R0j4TGSzUH+oT1HTnapH/LrQDq1O8lT6a340didJ+Xu6kBq8vctOqdQzlKcpzIFNP5bB8=|Chương 721: Võ Hồn lên thân;MtgZDxdMBVgKwuQWZy6wOUE5Rjb77kVGx7lcHwydOJBNqK+cZ+QA58MJbiucTAz/hIyuA1hM2vL3YsFS0WZIAgKT6WCoZyPsNCU+OAvsBkyAM4tAcTIe6rlyEgi7blfVUa9ipVfTtXVvPhKAZtJo+JV6IFlowQGpX9Znalg/RB4=|Chương 722: Ào ào như lưu tinh;5waHtZIrAiypbGu9zq+MKoWfpXHPw805mOKd6j/571kNJbCKhmkrcPzF6xwKOvYJeC0FEk+pmg1prcuaCbmUZLkuUzKYDchVgRYCVc6/Wc6wKH9R9CBq2YY9r3AYG53B/HZ0m/Ke8/T8MJKpv7LV2Dzq2U9zg2CTjM6BwYq2D88=|Chương 723: Dùng võ nhập đạo;rK3AI0B4JnTUydDR8fqWtCOniWZ41vSY3yRMoSuDULool+PPxPnS1G6KmEPkW17J2sYOoo7b31Wbu6yaBbCPL/qk/6MvSLb17z11T3YZcHxCR59eyI+RXdpt/2lzgg368lJjWtVNSwDU9DkA67NZepsgNd65kXIPE4LH6hDrTDM=|Chương 724: Trong truyền thuyết Bá Thể;CdWwj9LQsN8mCMUS8d3VlvWoan2c2u43ts4mUnN6Z+Dogjr9VSkLVZkcUFb/c3scG6ctFv6CPB9iI1TFANcBdACjH5jKE+cIQNhuFSgle4/noGvid79twYnMA0nR9NCv2U+Da+L4qkxCr8KblgB3FJ3ieARaXMLcdO7VoCN4miY=|Chương 725: Thiên Ngoại Kỳ Phong Thiên Chưởng Hồi;G1ioMyXZZGuyZA1DX+9ZMMmuGB+nWPMiTFBrtC4OItJr/BClTIqb/HyeS3H2KQUjQHpu102QxYrq+OVGkJUyyKrZLU1rc8X49M/pK+EenfYiuNqAtaEdGFT+jZwsTn/hTw6D6EUU6WuVZlpnTofkMW9jEh7EozOUT11HVUSr4Ww=|Chương 726: Võ Thánh;B686Ev1V3pQkeLp50N91V4rkkohu59clOZiNVK0yvOnTzuYBDVOwpW7tlNaYOdVJRpCtZBIPpWwnCa2G+bZnffCe0ecEHJXeDmmF1sDf5hKQlYlo8vg/cA6kF2ks2FqXLcW3S+M92eEbW30ckzpU3R6Uxpj28wrBn8XS9P7E+AI=|Chương 727: Thiên Sư chuyện cũ;kRaHN2DqmvikPincBnyvLxQD5hFEMXsPMFkxOq7WoRgSwMdtfS1YhxITe9KSheS0vUS6lTf0fcCoArJOyXbfosRyd/bYoAUZiYlswm2z+p0uB7DLe2WP2Z0l6RzTNcUB1xSiGuOIJ1WzcbdVRkLqgGb1z8lQawHeZlynbWvGkOM=|Chương 728: Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều;yctYHFSocfzapQawPj9UDO6uyiY0HEmTG+VXbv4VbkQ8xzDimaNLMhu086cDAp7a22z8AnjYNLLpMcg4VSMvCieHis4udiBn+9R1YzkPKybzKj/inPDfVURwntvYHH6UWrwHITfAiqo83s/sHWlAq4nn9sUrIfJlTnilkNgv4nY=|Chương 729: Không kém hơn ta;tIuoJZEA88IF8qw8kKVKBMbwfS3W4Xp1q52vMRZ8VpIkr1HNrdsDTYlPK21mT1zDVLVVwUzvp/bzyaFV6O2+iYmSsVbp2NHLpmCLdR68dEcNSbF/amu9xgQSMvOaY8JSzC4Us0khEjGHemXudJLR6UrmCYyDck5XK95dstHVI4I=|Chương 730: Nơi quỷ dị nhất;rtOE8iCLGTfyN4r2opitONsY6+NjlnEJjReSUhL5jCZVNpQpdZAIBQPTovkbmKuNQ0D+RWgc2kTF22iJ8jKSqEdOEebgJ5fTikmylFuWAT9zOOaHz9PnubbX891O9/HC4wNCADlrkHi7Ri8vm5uFgz13VZwpDYHxGlQDA1o3UcE=|Chương 731: Viễn Cổ Thiên Đình;XMc/UdFNtZfKPwHSn9DfKU+TlyY5ZWns/4Flw9bBLAIPfCyfMkpHSnxWkjL3+fW+nM17TqLTO56MqXt3fWa745yXbKrjRXEyhtSKfNt4MfX/esw6NNgXZz48yGu+DqE521dA8gbtQMFXZSLTsVTsIEQla7eOqLaHpq2DL0qcGIY=|Chương 732: Thay hình đổi dạng;5ktXTq7bLk8atP+J70nNTx5atdFomieo2IgudFfulIqgefdYYOhcf8nvLNWSTcFD/2m+RZ4720ymhEZWY+W4nlN5QprfTLjBr3fjUtRcG8cbmGXohQUi5PylF/DQdmVCEx0Yx9B2NA4Aia2QPh7mHkxNoZJjfMKe1kYArxPVZRE=|Chương 733: Không hài lòng;b3Sa5g2BnqkbQBdsgSH/ucP+YKwScSNTuZnxg6P0/Cm6d0JOct0QVxGoEZbMNu5br3yUJl6hvtkNgq8GYnwT9hZH55g6DwzAq4C90iuCR5hR3Rj82DO6doU5JeTGnRID0bM1uJUXiELLVnMLB4UgwpmIMcS3XWTRK8xqlMuqcbg=|Chương 734: Dao Trì Thất Thiên Tôn;EKGJApeJUSARzk1F+os/5EAkOD0DxcPAdxrg32qbwIVRqlxLfF4QnzWvokr9b9rbGEiI6W4IG0SlxajhV07+fGrK6OnvJiBHuMpEOhqFK98gi0foVOgOm1PxWI9pYqNHz2anfTyVcsNBwJ0YSM2CugI+ms1siNjtzBONuShz6Bs=|Chương 735: Viễn Cổ các thiên tài;SxLlnVZRjqBZSa3dSrOKbiiv5sMBedVYhA2BYBdUP702haaHZa8MyMRp2NJCVlF3QrRMxbEEtWch48UaYIGMrTW/GXdop7pabUGSMC1ZvZmH2tC5EO2aPExsl9rUUMrrRtgzso+aLQHYv6LqZALTLp/tkQMPxHFmmoqL4R5qY2c=|Chương 736: Cùng thần ngang ngửa;J28HPgx0oz8ZESVJzewSg13YyyfPFxLP4D2J+IVeCgK0UawNA7/8YASWfUKgxcnjZX+ZA7jzqs9c8T9Dl9hFDTJo4R+ipsfvyKjEh2yAHs8fv1F6ASBqD21ilsvBYD+hUV9xv0O8BuL9ewklyRWZ6gUGdzTJPTfyvSqd0mY/e8E=|Chương 737: Tần Mục cùng Khai Hoàng va chạm;+03GgLH/4WQ6TL8+B+KcSIVNK0U1Y5ynYAHdD3VZtq/WRkYS/k6cheIeqFFgUU2PRxmz18JBmSrsPUEJXCKiNd1MK2P7hGWdIO0BfJT6N1yOqJTYSgyUvZfphoq21IlrKgHlRATRIDsYy9TzNL7hCIV42bBOWUeIZPxEpq2T2Lw=|Chương 738: Đại náo Thiên Đình;2keOqvqse4kkc2wwufa5o5u7O2G8YG8F6eNydFeFXf5O1Gq3Y08csuohWLp1Ci9ZU19crwGI+f8/dj2d+Hk7/w5eRI2igyoO8bNnwsaJn5CzBSWwjRuNeFDyTMbgTbgoJlZymYwQ09MzyN3abJyqPqgCLIttYCGLchOgt5XGL6M=|Chương 739: Trong cười mang khóc U Thiên Tôn;bTY6RjPq5JqP/8T3N9t3YpJ/+rOAZKeYco0bYVywxBvm++pI2DzkyPPsuLw6XufE17b/J2Whkb1xuJI5we05LFuxBxfm3eGfmLogwjr5GsFYDQjoJxQjz8FgmnsfocKHFuLeUlCRcmgaI1r7C6GX/ZtEuCEW169C+4W5G8Nta2Q=|Chương 740: Dao Trì chi biến;ThJ2NfSKSIKWwty0k14dF3/K702zdlS7tLher7HkO7neUJhxbIYuHFGonOR4IliQ2liutFJ8A5db5+mSOHUTfhlWowhticlrGn+k/s7BfKhOXvSLFA4XTSH9g2DfB3uWSNG38n5l1cuhT9rk7pOI/SE0ojspIxUALADxxs/Dw/M=|Chương 741: Ngự Thiên Tôn cái chết;Zjc2cMXyzWsIJsSdCASTcnTnTL0imhQxk7JMoi8PLDJYBdjlSw7W0n5a2SxnIJyksCxnPyvlte/PQ59MADTBozDXRIKCX+11yx1JWQfAJd4o/PX9ndvoJB1zsxPY5gL9CYuTbbR/Zf6TjdgYe9C9gg+Wr55Hux42DC0u2I2sYNU=|Chương 742: Người chết phục sinh;WEdW9ykNTGCaO8b97+kYlpxCDmFe0DU7hQkklMqaUr+/eha64VM2k0QlqznYNqNZ3T3Rq0kfzMIW2PJ/KGtCdfjs16KoxGxbLdLSFFq/gHqzTiM60quMxZgat+hejoG70zy4w7F79n5OSXIkoiF0/zN3ScmR7LzA9UxsbhQm+F8=|Chương 743: Mở Thiên Cung;UGVuNc0405LQ9CIU7C7U/jAZT9z/ZYup3Gb2UyfkMwBcpQ6Gild50HVwMSBZd319Rz2B/hGKrhwsz8eQV7xpczTGeSq6fnmD5LDy9Two8IO4BOkGkUYJMglttW6/Xpl3rA7kSfAJNwcZe/vCzgOUJg5u5gX8XoaWyrZuv2l41DI=|Chương 744: Áo xanh lỗi lạc thiếu niên hành;lqbMP51WYimBE2VbGzZnXnDCHS2SSAm650zSbz1d9tA7SY7TkgXGBIyxK0RsqEIUuW4dypz65cNBJHbCIC/KVcEfyYlVxCNKmKUoPeOQPxN/dMRzvj7oR8xAssfSkPHe4c83Ovbs5So+LwNcaKvg9fUl2YEmp0KaOxer2/4dqwA=|Chương 745: Trên biển kiếm như rồng;IAqLFmdclhgoMLzLcTVmudbGdC/5fmEYzt5jFbITZ8Js8mDOKpJXD3DlpGUdUETZAIW6HgmE5eDL0n/1Sgk5kzE9SWnL0E3K3ZXIH2IN6C0QWvzd7BoFbQ941Umr5Kwm6ZHqBd0I43Jbnyat5PyB4FCXvMS+9Mia56U1NwDXJrE=|Chương 746: Kiếm thức 19;l5nNgUEO3/c4Uay2PYjxD4+e+PpJoDz6CXkeYB+6VG3Y9GZG0tz4o17RPH/lQYNmdMfeNhfO/DQJ7BYNWjLxrKV1JTTHUMHsUjgPkGal+5Mx93hg6pAZykj1K9sdVgE0gwObIgIB+mhEQmD1Tn8p5Uiu6YWY1QJ4FFSXx59DeGs=|Chương 747: Nam Đế;U3nzKDX3CGSUmZw+n+jtTJpMbpIEEZp7a0Xf9hgloB9JAen/2Y/sR0BArGdDkfvg95yJvvFv0yCtbXOFdisSWzarzQBOZRwSH6J5F/kttE7p0CLP7CQOvxcheYJwKiVQhT5VckKXAOM08skZjxa3oDX0nUZagFFmcgeM34YW8YU=|Chương 748: Thiên Minh hỏa chủng;VSBlDhwFe9ujp28tqX78inLCtPYeDoCCmFzk/G947BNofGQZ94SylRZvy3CcW+aUv2L25TKVy//jmDRjeKvlwwgNVjaa1rmbswIVdCJ7V3+tk41ja8SKgfutak1+jKgOaJ+ZzuZdlQmJFfIiPuLuLJWU5onRr8Cdww2wzI2xB6Y=|Chương 749: Trăm vạn tuế nguyệt bụi cùng đất;HSSqeriYh5iJOfZqHTWkvRyOizyNjYRihoSJS3zGCZEUZNJ7WnwLMSX06mFGyB5oQ2oXT6KJDrQ5kppm4w1LVsbfBBYI+xSY/J7NJoKcogtEKXnbqV1HqSjjXrWdfjn0vLltFr9hnbtD8JavN/twLfYNNYYMkM3eTw45Zh/EF/w=|Chương 750: Nghĩ lại mà kinh;Et5yrxUh+XQNdKciQSKO5HxuSUh0A7YaymAbXg1YMMqyJyyYqEJax0CAnbrFbGFbduae0grv3W9fs/MX8VeJ2YUJ+7rvw4D/gmnrPorjfATuqk9EY/ULKb48z6SYnBBCXJ2ihYFPS7ywT3TYDUyLVxSFhQRgzBtKjr9X/61BjA4=|Chương 751: Mặt nạ quỷ;n+nyDYeFTJb8UI0wzcLQmS4mvSGACkxgi6bECDrHAqE3C5eopWaKQ9+pR9DvJIkm/EqFysS9050UxNL5dRsqMTYquPn9pwfQIttCWm0bvIr01qgRmZCLzAZu4O+oP/lK/P95PVmFaPpyIkQEpPWXODa/ELKw+MA4lmIrDIw+dLA=|Chương 752: Hứa một lời Vạn Cổ nhẹ;3cQXO3R67sTObhDDSJL5my6nbhTOKQR9LW5qEbWYMMrr9w03iFlelw+kR+pSCbrIse/VuS6cygsrf3pUa7yZCBxXgJSs7g0SrygMWydtovpl0LGBzv5ygwb1lUFJBAnwace01Hb5SHPmaf/HUN5BRJEdUYAr5sXg8V0EVX1qwvk=|Chương 753: Phục sinh;hs0yWgy7RS9y6snKMFvliqTodfqY/QWqc0trB7Ab0+93m4VjXqkssDeKUKKDK1KWEQRwiYfiVP1sDRe9Jez2DE0xgFuELc2TlmvxE147thoQqwMYF27xiS1vnvkkxIE28Q2kry8nhy2Z1xRV2wU/SG52xi5y485YggMJRoCE2Oc=|Chương 754: Vướng víu Ngự Thiên Tôn;pRQtlv11y1uTcgefU35REqDYM1iKhr9NzB9iSvAbsphX7Mz2cjbkl5Tn/snWsrfpf6wE+ludSN0jw3mS+44SbQ50Ex9uiDB/gsyKmkFB0y2s2bkb8d0DJEJI97WXkI3gBKODt4c+T+hUrQb9M926rmZeBiQox1JUprRO9r5hj8M=|Chương 755: U Đô chuyện cũ;V9TNeyO5VFg3uip2SSPT83Z4W/zruYT6HwaCLFl5QZ50NJMT7FbbgEPLp2mClrwCFJUFx/yQqGKda89s5Nzg5r9i9AxE1L4CfgYxwauzUwQxxd2C1/LpgQ9jl95+tQrnAKzY4yauYlgrpFqjX9HUeafGIZf078gsLL/aY1gINMg=|Chương 756: Huynh đệ hợp thể;kO7iF9yEL6VB0QFkLw/xijTNwHWZo3l+bICOt+ALccbpM28lA0tVorUBUx0mL1WSYkvGFJbHOH/eiuFWaX1KFYEuD9l5qd7Y3XD/ZNzPDcGZzx8cE0CAvMxNk5ct3rtmNc1X84ybaYXb+bomBsnsK+bW3MlcjI/Zc5TQKGje4NU=|Chương 757: Nghiệp Hỏa Công Đức Bia;4N6ZAXoHvrWHvnLqmXUuMB9YCAm1tLlciK9TcABNKO0yE26wB2F6NXmB/4ZfvtLzOILCzI/EirO8Rcp2HAPQECBySAXjJggz1WiS6RYdZvd9FEbKwyXku0yD16FiFpp2jcGz0Dopr1ABcu4Voy2x1sttWiYfhDUezlNwGo4hhMM=|Chương 758: Mẹ cùng con;1vVGHevKvW5/QO/32N69msGaM+t9hucN/qubR0aEP3ob04m00Q8roGrLLsBbt8sS7GslmcERkqFLq7d2jepEFw13UVU5u904TAR7h2kKhg2eVE0taqVNsTMku9JwdX3Gt984t3vMb9mAXcw1IcnwjhXZ1sTNKh0WetDrFTAnKuM=|Chương 759: Nghĩa chi sở tại;uilYcJYolOSrJKyKZ/oDL4Pyoqb+JgBFcOHBylUS7sEyQjMlMmV4Mu+MsGp65J5nqEjE7aYIyLfGoO2WT9nbl0gjMbP/3jg9crBuEl8fUO6Ho47POBimeYJtGuPjVaz0iAh2RKEoZQqsGGLQlmcS1Tc0TKHAnb3P3kFhKduwUGA=|Chương 760: Sát Sinh Đỉnh, Hỗn Thiên La;jL14Y4w4Sta7Rg58yW6gKsSQV8SpwQuppcZsVK/gMsVAOBIMqEWzkPmlrzt2CcNtTOmYcYXGfPQ7gHwbDdBl4tK3SJaDw7Sd+G1x2t6LRUmqoGPHJW3Dvwh9JukFUDlsIjIVPvcUoedmV014fsCpTHO4rq7wPrIZi3k4ru66Kmo=|Chương 761: Ngọc Tỏa quan chi chiến;YB2gyKvRPzYSW74yt4OjB2ye5a/txlpSmG3XTvYPaxodRx6GVQsWVMCWIAxm4XL81C+LmvmVmLVg2j+9qomoaQJxjLHBulvD9r1b9uck/Gb7osco3FubRkbpZPd74PPWSFX8W6G7KDYydCvDmN/j+4zkf12PlFLeFSNia8IjxaY=|Chương 762: Thiên Hỏa đốt thế gian;jfW8KHbF38H7tdumPyfOLkvC+YWgmhC+lCNEWF27UYoAWWdacnQcTPgmq0arcPedjqfH5V+njeKI/s8RFMEWCQv8ClBpEs9aCuvAkPjO7QdCWy/0jc/OmADtL+2F3Y3+1lNrirBFt/2JP/Er99SH39Sb9QzcszWz1J/64+4Zg3Q=|Chương 763: Thật là thơm;GifXJ4PGhxsBVt+Do17EZEJ/O+q7tNRriYDX5Ohqfj+5xGSTeg3bSpSr70m2AhsPE35lu8VNj2ey4HJ16BIZ1njWWsuNqA4uxJavJ6DgYPU02wg3XFZAI817SuiJ2O4JX1oYscOe51vsEShsxMV9s0qprpeadk9o6EQBVikIEjo=|Chương 764: A Sửu;9jS06I4Od2bqbT3vET7qg/jmK4dLWRpk/4SwbTD84K6cUVNWEE0heozb3I5crPzvkXN8crr9BAB2ovM3DOvZhyCbNHneibMOZ+lMfA97p2SHoKSa/yt6jRZUJEAtK02A2j/f1Q07d2lkcRQuFHa6wmua2+QUPU2dt3c8ElSYfUw=|Chương 765: Giết tới Thiên Đình;e5Y4eMEFOgOxwSPPEgCIndFFSBSbB1lyif65dwXEpz6lRG3Yp1MGQgo0V51KBOxDRKd5AWW7ew5cPhYlwfg+Y1v0jJDMseB/WhwEkrUOMkZTGr6+sk4RXumVdonFAcB2qS2e4UX/cF4n/mPM0vlrWhnUVwZPcXUW6M+Z/47IO4U=|Chương 766: Chim sẻ Âm Thiên Tử;sNv1QB2pBZjMlJUrLvZKMwgj663SJDhXvPcbds8r9QiunJCgs0vzTEskl11j3yAC6lJYglh3dJI7sk8X5pOV83uobo0XN2juW6kvQAN0YrOOFQwaZ9xDBmUfuEX23cILOkGMarCjvprYsjKlmboc9e1XKipxTFTBwCm375niXYI=|Chương 767: Lão âm hàng, tiểu âm hàng;QxPYyXVEEiiPaDMP9zvWtyGmmS4GLACarJEVP0KT0u9vxb7u3rgrfjbyFSo99XWDKueK3sC6ecUCggHFIHacGLHB4lPv2nIQEZDQRg+p6b6mmNBKhnNHWUwmT3vAi4H0DE2jp2Ca0OuctBfHyjFnoT4QrHFCMNyVLo6mZ/c8+/o=|Chương 768: Đại Nhật Tinh Quân bí mật;Zt4PANOVVNJnTJg5jL+EbJukbADoVu+Ydd1C603N8sacdB6sQpQNkDDpl8mOB+OF2kvEH9t6W1kyTQdvLh4a/7QpUo1JP4dUJqe+N7mdZ7CrjgaE6CS42cDcgi7NmWipNtKP69HQcaQB0TjkabnrfN+W/jgLxAb4Q1+7cXeaGIA=|Chương 769: Long Hán Bá Thể;HkzOeoS2f5vtPobDy8OTjKzG96lZgcrZ50VkZCSRNL+n9O3kUhRmUEiRI1ipavjVFxAT1ybY25NeAHJWRnvvRSe1qbGEVI0t39sY9FiOByRVYJGQ0t22aFMSeg0C3TAbsyBj4mk7A/6tLA9jurR9xnvA+Nb/2nbFjTqB4UEQkkI=|Chương 770: Nguyên Từ Địa Mẫu;UG6iALOXCwid5bkZdiYccco8huSCnvunLBDTwDNkcYNlLYS1xco1xbnVNPvkHwL7sn08ay5Odp1AtLlfkE8iL5OMIdWwErZWvquG/XqJhuqilTIDJCSdYntd5sahOLEfvxLOJN0799UebC7dXieuOmHm8IG2bDPm9EYKNXgrtrQ=|Chương 771: Cuồng Ma Nhìn Lén;Z8piWGT0/stDzVICf+4CG0KYLhFAToYFmiQQ8cgo97+w2F7L1eIVcP4KyxnoyAvMgL720NyIMMi2ARi3Q4zKX5Stn8CRkkGNQdv3Cqkdx3lFpx5LcAYo0ncEdQQlJKMNCIRt4chahOkzjc0NZPZlZW2BouN8718HispbzgfZU1o=|Chương 772: 40,000 năm tuế nguyệt như ca;ETOoqSWBS5qbTLEqZb07dGekKCJg+EWX1JEXJAyhIrPFdyQyYb5Gbqra7C9SoQEm1p+dtHvO1r5Vg611behdYfOP6CVa1vcN2TUPpJs3iAV9r8YXPo86qJMEWco6DmhQnoKrKhxrgwdA8UD92OWqu2Z8ZNPkgZt+LCmhEs76HTI=|Chương 773: Nguyên Từ Ngũ Chỉ sơn;PjVxa+STl3kbkv8snxFGSYWKd4LYHYcxWg/phxBlL1Fy2/JlL9Ine8T+Qr+HSbNwB6xisKIG3uaV+KmdwcRi5Gf4R7fFlzlCoPhFnBHIc7t3SUi2CEWyFhGBKxQI3CwhSrmskpIHcysI2MPe1gs8+tHSisnwhWiZGF4QYZGbYfw=|Chương 774: Long Phi cày ruộng;IC9CPhapRTVxzhkzBnb1EUfNirQkQnjfOnyyiZjLTPi2UbdiK/2ADzbm7B82VguGp9qSmKnrUEaKtmveqm0h45X+IGbHdfhAD0NH0eeWeerM6o329U0GXfHtUzNXegDLA7kWQPDVkEAzutRbHMzCwKo/0pwyFjrXHJ2p+03G8+4=|Chương 775: Võ Đạo Đại Đế;4kHcAZwhtLrHGP7Cb5QaHFFd7ZBVh2T1ag9vN75d5YkRVazp3NJKUz2lVTpKyGuR5pdGq0W7mI+VAGKBlNqLyWUPENo4RCPO4zgyMZtiDAtaxGJ6LLZ0Tq9QK5n437sicsDEoi3UEEwpk0uPd+sn8GK8PmsM3a1RmI7Ncgsafz4=|Chương 776: Trong cục, ngoài cuộc;Q/H5wrWJ476IyZ1Fcw6bAoS7pSQqOiQ9ddmYTCkqAwUTN+hEl+JzaPm/aWjI13VZFN4v+wwSzNyjHLd7/IgaRSyy3IqwvqzXTZR+wGZCQXHEU1cpxiQSQ56124YiIptTzBymlfMf9armvmQJobSZYlwVaziEeRsKAGvylOo5v4E=|Chương 777: Thừa lừa cỏ thơm đường;Idq6nU5ARNsTV8gV9sfCrNC7qELnqIzNMzImglHPzG3fiIHScOm+eK15/9XC9xrvmJVI88Ev6F12b7Lh8o88xxqT1XbGJBl27TqzUOnL5//xVYRauN9G4IbJ+ZcTpZ4js1buEJc0ceYeOlsJ+IL6+aDhCwc+qiu2ELUUNs+M5Do=|Chương 778: Thiên hạ thứ mấy?;08EcvE9IzDyhEprBTNmwysrt2xoUHAda8qcp5GEwzpmK+wFfv30RPIPkJ0eseL7YYNpjpXP6CjbvXXiKo5HF6nNFC/YgMQjCm8q9amuytYjAofsYVXZHOpQKWpSFQ3fG5Q+w/1yQTBjCPmL+IQN6boIHk2XEjT3Oq91Jl5vnf2I=|Chương 779: Trăm vạn năm kiếm pháp đệ nhất;YHGbAA4v/7k1AfDeYFY5AEKSJXbIv5dWv/Z8TKVn0uT1ypomKR+QO8ivHoQOa2z3bQ+LS+6hpCFpFwO2MOqH0b7kEzesO+5lDvZUiDJEFG1NOGVvfXAeeUq84wa3HiN0e622Sq08vGLQism+hw6SlSX/vLy4py0jTtVmi/Izwkc=|Chương 780: Nguồn gốc;KdIQ2blsb0e6yUAq8C4RSW6qP6L6W4CSibLPPSlGaLphuSc3kY9hRGByKTVDiNQyDW6PE5JyJNUv+kjcefXbeyj0ro40d7G/jOl1NyrQWH+DKCWrJrdhZG55ATjCnXYpmHejBMSnLVJ3Nd3yPc/bxitmjR0WiH80vnTpUwDoCjY=|Chương 781: Thượng Hoàng Cửu Đế;y4tG1nEOZdIJxnkHiI48KYav2fl2LCteoSw91gvCQZ1fjoXYqNTRIDZWi5jL0CrlkPUzM3KPd+Ypt5hEAhIgfyyH6vszjL1Ya2bL/Q+iNuoYyC8OSmHR8ELB1VGlQAup54RNwZOtt5nvWpqaKyzdpbkDM7/lab5DZmdHApAdeTw=|Chương 782: Địa Mẫu Nguyên Quân;yhcL55dZzkaWqAbAi0GDNfWZ+jD4BnZxx1reICwL42EL+aM6nK5MX/3L1JKKcGQKdvGRVtOrbhdIv3VxeVkXJD5tBZN55g8qLqfHFAvK/yhBMkh837FRBRxAn6XD0eNCPxAikg3IuwS/8z6tejEkjZKcAxgJ0XT6XAzyedJyoI8=|Chương 783: Địa Mẫu chúc phúc;/D7Lhx7aZZ3fn88keaz8K3NTtVuwZOevWE1+pU5qdZApsYjfsy1Fzo2IiAg/cmyliihaBwiVY1NI7KxLvTcjD54ZokH/367cqbZno0UzDBzbHnzh7AbbIwOzjDrmD/LSC5xixa7lUQcKtoMZlLfKR+8zjxgE77qaQNpwr5tQUiM=|Chương 784: Địa Nguyên Đạo Quả;bHoGqF061LxSV12JPhDwSZgBD5PuiudSMrdzxuP3BqmgmyuvtDh5FPUiUSn6NEusyPM1q5fNoSbOFlMv3hB4+TE72wxuiC5iFHok4C5pk/vLwWnBKWAWYd7RN5xS17Il7UIe1RHDFNGGntXqWK9BN8992Ji9jrmXffRILywJ+BI=|Chương 785: Phô trương;k6pUptC4bLRXa3nBrEHgjAZLAK4CFiQlRi5XCmkbmjs5HHqpFRcIYuXb8njL63FiCo8biThf9eq2gaYxciOexx0A7Amu/tfY+5LnQld9euPcdHZU1BwGM1KtGeF8j9nuVVZA/WJWnKpZhWnj17uxn5iG1yxHE9fvZfypgPx/1Ac=|Chương 786: Thật giả nghi ngờ;mjRcrjrVlvHtpYgd482OoGrDvdUINkux9Zc5S83RUThZWDQP13fHbT1mwJoqJCm7tTbfTs0khsiiX7ti5rMoWZ9QjKP98nPpBmYLFQKE3iE2xqj6023oKGVcZZDEQdgbk/5wUy1tudHFAylOzibHB00Aobsgyv4hishJULpbytU=|Chương 787: Tần Sách không ngừng;DjJy3xRFS8UzUHg6USqs/N/SyhAFIwTy6XFKyIC/ASLk6xM3ayZROG52bXPhPxBO1jQH91IU5PLrkaLBQozb+JUg2q70XGsmmHsCJylsszHYCFyQVAj8vjrBx7Qa6W00tUmCpepbDFZZWIunY4OKZL1D5xZyvfyQhCJxLTw973Y=|Chương 788: Vô Lượng Lượng Kiếp;1M/7p+mIVoUo/cN1oMlKBcz1nlNczReHP1jRNXa5IaczpcHS+gEUQdujOhzVL0IrpsZRLfYCli2MujiV981n9r+3fV88VKa/lYaBXhkCnQ+1B7iWr8O/IQ52ZD/tGGn2NPtjiQ1zbSS57xFzodTlMnsIk/hHi8KhBRtM9B2itZ8=|Chương 789: Nguyên từ cuồng bạo;7lcqxzmxA+d8BdojIeQPoEkyVw6L2nm+dYYAmdrFONAIuI0EfAVcwc5LJA8rLhdVubiCnEOYqcZFK2FTjCTksvnvrVXhY5E3ASkfMIYymS9Wah1Ag3iHChOuYonQe2SRQg43xqw7dP2H6QmgBWKFDUDHcU2I7W+vcHy6uzEYVdI=|Chương 790: Đạo Nhất;M4+dqZHual3pwSsTr8ZL5YIqBE5JLlie8wuf+r9FeanHpQaQ9j7KyvKmqE6JFPxNkmWSew9+6PUWSk2Jv2rdS0Hwbpv6TxMbVEvw0FEjS32OXZbG6BwrfsTFEpzl9Rp02b9wuAYKoJXx1a/5YKzvax+9PcPIF1ZDUiElkCP1PFU=|Chương 791: Đạo Nhất ( cuối tháng cầu nguyệt phiếu );0IenBtWCQ50D4jMk138kGrQPUpFW0IVG4ewuXZfFHDYHgjUj1RHb+J2K7zocBP2IHj/YMMEgqNHepcoBbWWBJ354NNUZGJqJckFZIu7NhrhY8j9Hqr6uQPr6XcVFl54EEzVchlL+b81vXnyW9SFbjCvYbhyE+cmTUEAsuf9Qgi4=|Chương 792: Lão tử không có thèm;hB0V9eZj7TThL/XHaCGpRMJ46slvx8Pn1eZkXuZ7ZbGXHBbE1aMxvn1O9x6KrzRn9RsoEuieIbJvdfdin3XZJVxcDe9r7d92F3i5yShFbX1xALfBUHO8Z9pkmCMb63exaLC6sNjljFhGIN480+1kI5kPu1N93bYs42hPp598Mmo=|Chương 793: Long Hán nghi ngờ nặng, Côn phụ nữ nhi hành;hNE2myYrFGehehehMjtKm2eaGsiyfxBJ9NxKVWbNj6xJdiFaAyL/ilg5xhuRCsgcdPlMgEcH8p2j1XTdC5gkZdCnH7UJ28EL2hvSpj+2yJTy2UHEQtcmfpnIM5eCPdsjV/CoLbUMNtfCQRJo/YfQB371G6l1d0VcwiXLb4h1GzI=|Chương 794: Thiên Đế cái chết;JevHRnGOBazwIQKr/95Na5fV8LffOSr8qmNmvW4hi2OEqLg9k7hN48wuVnpKiLkV5/eb11ryJ/aChA6VQM+YaQT6vGRIH8ZVg0PVfQwArRXzl31E0ZS9L11Z5izp4rUOjxgqJPGUz1cSVSc7PtUj3zPNzH7pBCiBfJhR8Dt4YEs=|Chương 795: Người thắng trận cuối cùng;pFXr8kgRqXIXTqo0Gq4Xv6otl5plVh7uADJbnQoHX5sm+UCi7xMBvZ43GfSR9wq7dIgACzF8vrRfUfPALGf4PavwoBxWjnrIO9geNeUPcQffEEIdH7W0eyQLvkJCBgMj9f1hf8CO5FX292/NB/oAAbHCtJ3W30ar2e5OksYBxn4=|Chương 796: Không phải nhân loại bình thường;R7/MJNV//sRTV92p2NJ32CJI4lJUCb0obJCusk5av78+kSbvxrKjVGMPfT2itIZoeHh8YWt2IjO9V6E/0WgpMP9cHgfpfbcl/u7YtdXDe/loeZPd3K62qwQM5HTDxafQ37oGZDV5dbSOQIcZZz+Q9hub8Cpl0XLg3ONG5ciW+nQ=|Chương 797: Phúc hề họa hề ( cầu giữ gốc nguyệt phiếu! );f/c7ixIryDhx+k4eA7jN73vfPZJvTxI8nO9CYIahocmXSJ+e/g7klVp4vrDcEuMwoVNMsdHizP+kL3Lj1gxNoFW1pjI4cJKm5DXSKF40oNDriMbk76k4OGIVp7a3EyANT2lp0tUdHNZWdhfcS9rKhMDJAVAjE0nS4KFDX8dCZLY=|Chương 798: Ngự Thiên Tôn ngộ đạo;ZTqVugjyI5q2b+K4q/sIBwnkicGaweiapETTkV9kcOL6Ths7lxd0l8HdNW3lZVtbABnbOBkZSwPaNDC9xareLFHrapiwMZELEs7fF72ghvYkrOpNcHUVft0jCeKpZ1ecSPRGe3d1oofImyjLpi7LVMcFm4YwoK9JkPMZVPyg1YY=|Chương 799: Huyễn kỹ;y/0k0FDCbaBTaFJDYGystYtHUOID926tlcVytFCQN9TqHV4uHwbEvubX7kX4g2Mv2V0CfHG9XIFplleEc3XvAA80SvTDNmHeM+FuoCwMNhe3oh2qHSdEp+GwkbHg42Qixk3tmIHOI//lKrMxYT0U87SbYX7Nb7Kb/bcTzaBy0Mc=|Chương 800: Vạn đạo tôn sư;4GxqFxH07QnKqJSKxqjwzIz/JeDypSLkKgC93UKT9xPMoICH/qLBqGtqYjXwEKwFTDIoxGyYbOrX55z8Cwqet2bttJslzlbXggD/GzShpg1U+DlqkEOdApla81ECRX0Jwk9Bp56dP81Ro0jnRzYPCB9NQ9RogmKyY3q5xjqE23U=|Chương 801: Hợp tại đạo;l8q/nhbl3FBKwi4B/DUWk6KeJIka4w2Dp/B8xGeV5p7LYlUmcNQrneuKDUE0nualp73Up9WMRDiQ4W7/HU38CRTp1DsU/1NqO3EoCwRvuxQkZ5uKTBRJ/QvVRT8BserTVZ4lky1VGK26YTt+34wD1AbH7JpoZOSM7zfvRnh89tM=|Chương 802: Đại nhất thống thần tàng;J5R+ugqNT+NbBSED8mj2kF9QZFgUp60mhUf5p7F3RS2BOhCpgDG7S2IhZZWnnHTr9yy5+rHz1CfbxWGftBBm0iuxIqIWCIISi/XrWSxz0/88clbw8dLX1A//F4lkxICMvAPNNk4w8Kql4JohvgqInm0EVQ5gngDQmWA2WIC7SrE=|Chương 803: Thánh Vương chi đức;xeLk/BK2/Rk5B7hfTseXrwfSI2idrUNiHi6+eXlKN+xajZwsZmHOv+NpZhKg82oDCVTGkcRcbE2S9FjV8HOef/iuZj5ugO5wNoLeYFKVa54J0aB17weMxdzE5tBkRCMXWLeetaOEL4U1zCSgMjLBhX4pKUvSx2es+Cq/0/mPOO8=|Chương 804: Phá Cổ Thần chúc phúc;fnbHXSJX8tetVLQ0GqTJYoM2ZTClQBJjSmPOdWtumAz8wd9F9v4L0nApH6BiUKzTf7DhmA/XQLqZMO6ZXgr1HV3Ftyk8BJq50v8vPx1PH/UULZGTN7K8SIU25Qult/+R9+q6U8/KKbaselBs1uK5l9WeQHjCctbjZl382/yI5F8=|Chương 805: Thiên Đế chúc phúc ( đại chương cầu đặt mua! );Icg4+/cJyz7Mn9WWbDSEq4DnbEnTxCSfmdKtGRVKwn1DAHrbZDm6/2VYjwI8n2hzMIlOAKmP2cdQL6+znPtnrKrpfKipHrSatYnXl5aBduXg359I93QYTU7B906HgWDwrxY5BaIqR5a+bBdmGiCVHDVM+c1SeeFAk8mgcTgvve0=|Chương 806: Thiên Hà Long Vương;tTP9QU4pXsa9J4EQEzsSyCWINOBZsCi9w1KAZ32dowA8ENiYsfVFWsvlaFSujlysVJGnvepW+ljPLOxF64oJM4LYRBxzAK2U+sxd7kmrmzZ4+5XNI1Cg3uTUA1MT/je+nPI0TuUCA9+UkVoPOZFHBNvOFo+v8JYsIcGd2JtiX4M=|Chương 807: Thiên Hà quỷ thuyền;PfCfjuz0kWQJ6pSimX1tAQPGSXnl2Wp80gJ0Ud9NErNAU7X4xMFh+qSoKQDRYtRiuVvaq8evqUGlENBpNYJwDRKyzd/Qh3ODRwVKhuHbybD2UfvrD0pn6mrL2bYH9tn8Qf11WXek+YCu29TSM1nJzugvgVZT8K5lMG2o6kwo25w=|Chương 808: Vũ Lâm quân xuyên qua sự kiện;y9BDm1H84ujOrU37RwcuKoh2JVvUVyWZRt8Bm4Vifpuq0nmd2thW7ULONm4HWwDIk9bE98yefFG5NKZLQ1gpt769kni5EkLr/Kcl3pU8ghLg/T1gBVHjiNHd5G0lHBMGEwMQd6tpqRs4sQ4URkwP3xJvXim8IvD73OoL/23b4Qg=|Chương 809: Trên thuyền quỷ sự;EnS3mVTQ5EMl2RMZQqJ+RQAyQi57y2d06JgkdozfC1fTdz/f9Sy1awqH2AtXy8eNM2DkXybZuRx5pGpBVlx9zTBsWeN8LVVq2O5hppCMvkYLxYAp9emrt7Oa7B0tS2tC8EXZ9fndMIM/2qptogT0SbDOSKI3sgHaQy2CsjYOkpA=|Chương 810: Hai vị Đế Hậu;kuHRVGSpASs88+e5a62Oft0MtuUBxDsusWuyc7ZeFI69aYkhpvQsUR/Y6cePeyWQerkJ3hkv1xqbAI5QRFJvgRgqE5fJ3dYFTbeq3NZdRdGFhECHuWcBkxzby+ffSxlKsfBnBAs7hVkawMPnvepoQQAuaV0hFlTuHP3/TshamOE=|Chương 811: Có nữ Vô Trần;t+6LpoURsQp0zr+mMf5LT7Jb7EikK+RDXNtArZKyHtq8uqa3Zv/Oc9TQWt974a13a3HWhftFYLe2YpuWjIV3/RM866DAQpdLrteLOt3lrmm8N7S2UEt4N0Y8O3ZyLlb5ss1p77tVPxtynMKbjbxY/CHIUJMnlpa6LYGLCkXtYxI=|Chương 812: Duyên Khang Kiếm Thần;o7R0KO/vMSNMqIOiKqmBVC1MxUJemTix+rJXHGgzUmxJt/NNZZiaJW96kHOnbCrlx1vHSGCw9tr4tLCvUbylW2JQo3biiYP08WFcgRanpmIWTVV+3RJOiqb9DZB+5bAhVHkJ5N+DaHksajETwbQ1oSP6vir3eWC1z7lKfxvtFmc=|Chương 813: Lão giang hồ;2QOtmEKUxOXI9r/2UpzBFV+FzgljZlzmOngpKim+PyfZHqgbIixpaIJesbDiNEsJDH6V651VV3VNr1V37JFQaKoZBMRUjfmv3jSs086vSyQWDCmhOYQOwdwhfd3zSBErRQE/I2H5d9cSqGxCMNy7w3VjJ+hR2ZNtCrbWToQLAUU=|Chương 814: Không thể quan trắc;KHMTI6PStnJkxbsbhK75gx+Kbww5Zz4COnSS1w/lcsqDm0Tx2lObVn1M/AfehqiocUw55kNfcOYmY24pr7j1MXUsQmKL2vIvqIZSsldAC3gqIpndfT07h1nbgKaCzntfA6pQ2BDSmmI2ZtptTdR1lChcI6IxwZJy9157jlJKJdM=|Chương 815: Hoa phi hoa vụ phi vụ;WAu1bnzZFfUDgTyfPvv3tNu2Dem4I/yuFrakVehDG3MCvR7w6FqVLI0WAOJ9jDl771wCcUQV6cWQvo1Co3mcR0W8qqpgfghQlJB5007WLUuXCGzMtAJUK47WtNFnCIFCOyWvNnofSJJpPWEecjV5p5ddl1uRmRdtfSFf0+lyjns=|Chương 816: Bảo mã điêu xa hương đầy đường;DvGvfdrzjTFxE115+nk9LbaghIRMYo0SNEOVsanY7qjnEsgSjM7lSWiZEQuI5EPMa4uPS5bxOZ+0ckgRW0/R7xqBP6TJK6TNLJUQZN8/1cpIw8LcSYugoH0/VIp+tylKXbW8Ek+JfZtBvpxgSfBkXjvChlY+gw55erfy+NOYQBU=|Chương 817: Thần Đao Triết Hoa Lê;CbsAwjPfRYQkl4Lya6mPL47EIMobL22b2SMfEwn7yiA6pLcsGvLA13f3yLHPN8Dbx+8CWbVDLI99gq/12LLMIYo8IUZ4194qnRpTBm3ulGO4PCiw2//OfZcVkRAohwIk9Mo8IUox/yGpnFw9O+tHEDlBszQxn9dobD5t2x5yUvQ=|Chương 818: Hoàng tử bị thương nặng;6ldfnq4ESUCLSZskY8R+wLUfbJNJCv1rkYNAznebC/SA+s8RSnlsu7TQG6GRERY+WbFq+tZUkJDWGinyLwdL8gZirR+TbprABXSK5N+lhTfvheItStGbELohjjBM+2mtwYr2LSD9U7zglVhi9e95MkhXnlbazTC+VGjiEiebWdg=|Chương 819: Làm một trận đi!;Us+msRSbZ66/uKGVWVu2NH0YtPFE/EU+KbPBuFCjKVBFLZKyyNjOaTo+VKtEABCYxLQ8YNGd9rjgbUDAnoWQjhz6csazNzewanzfvVSKWw2XkJU/HJLzFmXRMSAYkVDFxpN76KBIs86V+fpXekIMwaEdRImsdicwLqnVEOLitfM=|Chương 820: Thí thần;6O5I3e1xCkGZTiS9NLevb4qAZCw4xWybwqK2Awy57zqSv1FAF6wLuItRs+h0w2UUkYmdRXn4N2v8giQrpL0ovnNctodqaJf7+TcLuk0m6EvsfxVM8910/ao2MKCXWuW2PsB6OpxW8QoAxS65yrg0RBx+4IVK3EY601R2RQdtL9M=|Chương 821: Theo ta chinh chiến;moFjHoUdolBwhwjAPttb6KqvTebCitBJ2fSflfAmXdE9ZR0sANk/LTelSE1cM8SjkstHR/DjkRMkoOQAm3wqi1mqxxaOieIZ7GyK0f4YNcv04tRa031IgzfsDb3AoVPfjli2kKSk6snZBJfdOLSgpo307ygvBCkqak5rwHFmRyM=|Chương 822: Đánh cắp Tứ Đế chi lực ( đại chương cầu tháng );fzGlhmwIdaES7q5sOB6RiYLHIcXyz9jkCe846GuE55Tkl9jyeVGBMbxYKTvFWQuAU7EJJwgCOI/dJ/zbonBdL336G5k7pfLaA4QbWda13LskYXO+fS3vQXnx44wjePJg7d9qhtdb5te2PEnp/bVyYAOqI748ELEPVgqII3y51mQ=|Chương 823: Vì hoàng tử viếng mồ mả;fRvUg0iooqfqJ/eILIJoI0hbNBRlZXNPjnIttrImuIeEGmAZtJIrRm+O2C3ZaJaPyYQQZG9rRDX/0opEyj81Xr9LBcxicru+GLs13SIvRy+/Zxpd0SX6YIIO42NMEUE1MmEkNSYMPiuL19SLVFCR+9g541LgaYt3QK8L+vabtCc=|Chương 824: Trăng giữa sông, cờ sắt rỉ;DtC6nzVArGSPzalbI7nR4nxvCxYQGCiK6kLPjiDASBdfXw/s8F4Wk/eQhJi8F0NHAojNRGg2h+4tTP5HPzZV88EPdSUQT2jQcNe+W7rcIGmSe+C0fWb6aym0udoqK+6nn9wBhOK9yDKINAA4+ONLTjkVu7hXK2cKR9FW2EFxDMg=|Chương 825: Trên sông dâng trà;fYbPPq5eVNy/8Su4G0f0lkuycTi3P8KSKfW+wTBGyrjaAz9xZZpLj585WYvvfDN/E2HM9iGZutXcbqeMTzRb4lhuSkPRKLGFj8AUAatP+R+ekvmIB+PDIiTD53XxH3jxx1uq0ELc5RcERFDvcAetvWmxRZJVHpr+/1y2nYpS4bs=|Chương 826: Đạo Môn chi nhánh;AlSqozFAyxeQiLk680MxUPe77up5E6fZqkFVJ+27CNlp8cqBV/VYuKqXjMHIArV7MvGywjusZEfEI4/IQipqU2ppx3LT+Hx6aLVsQKIoBsTGqBFsO4kWAZ6f7F0NJTn0BCd0YPBP8GHfrDZ+AltY/5OXQfrIj5BC59b7PjJss2I=|Chương 827: Kẻ đầu têu;q82hdRRKa/KBcQOS5GO0b22d+5Ul5Xj/7lqtYve7g6Dh9mWzJh7ryIDrjzilr7bBBz+sbkw9pzOn6PIDInwuK0xHbQ5dkst6rnfsMEh/n+EkeCKNr8JNImYLyQh4LZo9dvx79itcS37wE64ilJj6JdwIedH60uLZvEx85kmj/0k=|Chương 828: Đi giết người;PB+pP+3qaKZwAb1PFQwXAeZOw0UXnigHuBFyuugZqV1uiOT7g2ozWe1I2/8+YEFyltvwAcV3EZCXNQVSMB4yqLvcGwMuytBpr3a2VZCZc4xFuKEwdn4FyPjDd8eyYzhYhMOJnS4OQG9No08cg+NtzVGRWxJ8p2sVONaX72egx1I=|Chương 829: Bá Thể sát uy;sXzRMR7S4vBbjs9ovhBcbOMkcmlBdS3abY7FWS8DjnhGF7lk9kfrZYfJUfzpf3EheviZEI16UI9I5QydTCboU45jxjunxsCeOap3w/OWX9rQ+Dwl0kHvnMrbMmsq1AAF9nfZxdbYFgQBIjEbruIfXw6uiBfRG/nuzEq1zalOEfE=|Chương 830: Ai đi tìm cái chết;YDLqSVNODXOj9C5yRr6ttMl2OFK7/ijEhJGs6dabk4U+IbYuT/k5neNdtBsadF53aTRuFt7lZ9zSgqq4nmPsJ8m8Gu+FXfwJY66BWwNFxnbJXhR44tKOwBQGIBOqLFY1VPPcG8z8L/oFZg9EuIchcLTveTTlrYgbHswjGRpX444=|Chương 831: Đạo Kiếm chém Thiên Cương;sfuTgkDfy6KE61NnQ8+CSDrVbWZzVCf94DYSAKVukAiwj4/M5dZlZRtxqt1FfLqxRF75U1i/LKA3ijHYl9WXvRLzNEevaICNnSK50wehVaIRFKiuhGzPzGNg0T0nOq6sL3m6dC6d1AOEpa+pu0YdRn0vWzyC2CuKoL+Z9Ooxz8k=|Chương 832: Thiên Đình sách báo nhân viên quản lý;TAQjFEJJEkZoGJWiYlcol0apE96A9kA8k2ROcV8LuLFdWRTlg6HNCL8a72u3XwPmOe+6be6agnxulRbAcu4yIKGI9mMhrWIYMGhym92VIuFCmhODb6im/Rxjr44qFaoppbB4y6m3UXag6jm/60kSqSrbd+wPKbC8HpyCyQPZkhQ=|Chương 833: Dựng lại Thiên Đình;3zSAqDNHKCHFWBD9uwc8cdqxCIQJEqaxDkk142O5tlrwOD4wpBVlNyPcq/2dDfPKQ8BfUiiGxTY0oUTgS807u4bM49AeYc3hgcDUsS24XdWjz10dlDteZk4qYBllAJVHvI2ZUpLet0QVhh5N+XusVZ9ZKJinMSH8x6Sss/L6aW0=|Chương 834: Đạo Tổ Thiên Đình;kmRmVcwApRo4FARKqh5Jex1rR347fTd8eTt5AcIl8BNTdKJ57jknIhWZSp8jE4SQ7iWTus4uOm3RQhseuFfKUMAlgVC5U4unj5hJCbfcA7n3aZMNG6mJXtMqiENRTgpqvI6hYO2Rod6RgGDPN9imk8wtwkowf37ch+uEG4kLS98=|Chương 835: Đã lâu không gặp;wElGuvI/vmJv3u1R4tVTVOJkAAnrp37zOeG2HIp2Ck2ayTD30vU7cpzWfdbtRwp5WGlr1dBBmkXB+K135Ku1JNy/bwjryX0mpV30Q5+SsGaqOuM86Mr1U8ZhcOMgoCw91gIqsIVLw4CR2MsClXq+bQV1HMkiuu3pwoIzZGi263E=|Chương 836: Hỏa Thiên Tôn;S2XFqT10fALkMiqtiMaHvl4crfgDmPlYeHJ+kwbvnAUhNlhrWUOzFO/HUO3c68rR+CImu0obN8YxMVqzvn+mnDud6XWXMJuy/OqracqXSRf2WAj6olkVii1+QZAw9G+jY5LHoJpcnrqEiSqYBULCfVGMiLfOgGM8Y+9qyr2d/Bk=|Chương 837: Bành trướng Tần Mục;YYWB01vTnfO7YXAIqazoZy0rfDBguh0bm688acjU6YUC9mOcjYT2Z9jFG2wmlC9M4/wEomtm+fXBaWEXsLj7zryalWFpNSiaVmNU1i1yKr59a/pCMhlvHnCaFs109DCfZYnbilJITKiraGpx7MGloMjdyblrZ4RDan8CaRLdBEA=|Chương 838: Vết kiếm;nDYfcVOqRz+DOeM81rMgLBRhLATU0REmxnrzIs50AVezf4j8++RdRGBJ0voFaKIh32y7xkNAQAz5gzLhUa9mGIh8Ojo+tQTuP/VM7NdBFRmVRlMIrzMxzBYjIASm0wpy7pD1s25wZNC7CNw4eXLjjf1sRKM8OC/5vjliSvGD01U=|Chương 839: Từ xưa điêu dân nhiều kỳ chí;77/H4MUVoFNN2oV7i3Uikbh1DqOwUohJ3N7/TRU8JTucyJs2InSBBtFBrWkp9ki0Z7mp1Ep+elWuVTyBOn8KM4gYmDnK5CJ9utwXr5yRjvEwaFLWoNZ8Akov3HpS5Ud4T/D8QnarKVliD8PVmid22JEmrM1cQm1rBeE5udmclWk=|Chương 840: Cùng quân vĩnh biệt;Z5XclBXJd5//A9PNe0UVVoIYILIgCyI/h5JEBaCVhjC92Haa9/q55SsNXsFIow7q9tlLQNTdz0tpkTgDosCNcxBIzSzqK7vilH9e+JQfasog29Vv/g0RhQgPZvWiRkQ9VlrOyDIlIx1Dw0R48q5m2mxiWJEL6BlaiG0YbbvE5Vs=|Chương 841: Hoạn Nhân Kinh đại thành;uWQ+5ukMX4RsAGM1dvQSX39++ZGJsYR3Y1H3Ti7GrPT5n638s9lgTZNnh61HtwbfgLt+HioNC+m1NA21+Vrzd6Ag0r195zrFQc1b4pW/YC+wSzL97qnmtsfEa9HDWjAtRJ8U2crC8Pa9mhIeVAkL4iCxfZdibwmMX8Uv/m86Wf0=|Chương 842: Đào viên cố nhân;wQB7bwA8dWea0pBWcmB1AhWOPa5/fQxOFIvPOkiyJlBiaCejET0W/PB0LzhNmjo+r9KlLtgkWsKSlCeJ03ZfzOsE2exPsxkvllKnOx4yR1VkjBcyEw+ZGwDM0RNsIvSTLX52LNrKaShKruEhY7o6DESLxISn0lcw8IedKAskm30=|Chương 843: Tần Mục ăn đào;YBbminhKtfd4TjXZw6Zk7uuaN2hBGBQiwLV+wpSNrudIs5KTDopCdM7Flm0CzYagpJHGrz8dsKTanpfZMj/4RjyTJPeWZAxSB2v7Qksd5iojYMqxKqWfv6lnbcSaIMiRVrAjQnWTE9Ih075Q+3iUSSF1hwkqY8GDYPf3E4XafCw=|Chương 844: Nữ tử trong tranh;MUTvDhf562/ejWfQKMQ1YeYgYfm3EPG9mlY0iJN2G7l4gGD5xslW+FXCSuTBl98s9AoK0w2pKToFT6s7Bg4FlQMyc8KPU5HbMzAJVoUrHhtvO5Xu/eiV1+e0l9wLjvk1mLK4Z6GI9VPR8InLEL36ytSI9Z9wcs2KvlGtBsvSiLc=|Chương 845: Nam Cương chuyện lý thú;wfMMKElpHvTq7+zXWsx6REkYVhMK3ULJOi4hJVRGS8fkknqZVhqzU6vhkkTQG/ZucnqJRh0oC2ZV5QF8DmnSUbdQ/SFUv6Vm50iU5WLdQhJm8M/dmAjpvS9wR/jhL7hLcrQuwq0RCOseHi/pWpWAjR6kXjVOIKICAMcdfBlEuW0=|Chương 846: Nam Cương Long Xà loạn vũ;VN8f6GICZ3UiTjR8ek4pCufGFAW4dLiTDnjlIiA/UdyQh3obAwIn6z6XtrhvSwEFgb8KTrXw/dNhE7nYA8CTe09eu+sT8S2V4MGJaanFV5NLUGlk3qO6JoGJRiyaYEVsbu3RkroTy8fIWGd5OX04eF1pQSQldJtz56TbSjPKTyo=|Chương 847: Một bước lên mây;mzSk2WPLsVOlGJLKP6SRZQLmaEwuK7QLU5XInF0R29oMnDd0rt9g66x+fopIWfUj0XP5AJ77lmIvmKC1bYyrQA9KD5n0QYQjGWjal5u2V/sVnf3+f2oqp2n3/SjI4xwNkvJA2f7nwGqnRX4DbCaMf5VB2GJXsCMcYwvRxfbdW3w=|Chương 848: Thiên Tôn lệnh;guGU2VqBvXd17RN5lyxGaFlS4hIHaarkaTnIkSMo0wQXaplt/U37UATRtkZho4f3opSfIg7S62igKyhWCphRHt0Qyiof0XalKRrK2CsDq6XrcbW6n6fenwucJSqviQV+O/rocRJJClq7cMb55s4r5/Ce074lRZWuLYm3XdCyzxo=|Chương 849: Đọa Thần cốc kiếm kiều;/gV1fq88R8zJZMTx9H2fD3xqvWZuKfd8wK18evP51QyiCf6Vf80A3gK/Wh31Sgf7/4u43i/LoYj87ggRRfzC4PlsQcb6Y7mzwLZoSbC0tQGKnlw6HyAZDqlKfGmueufE9zYcRyZ+Sf9ciaJ6ZHwO4GNdDhghkPv5Me6JgcVBbH4=|Chương 850: Trong quan tài gặp cố nhân;N33vDirJyev9G3aM4u/v/sg9b7Hb3iZpHz/pxGFjEGjBubOQhcWEBCDSevJ1vbHza98Pqd9QL+nqXKHwJQbIqbEKGGy+H5ca9eZP97/tqBUypLsmVkqGvpeTc64xOux51F2VfYOZUdM9KNld+O1XCnGdx3QnLYpOmyWML1Mp7P4=|Chương 851: Lăng Thiên Tôn chi mộ;Y/6j/Bh+s5C0+6GmZYMAhlypR/NnVmEpzUTwH5M8GYovavBCoq6wBX0DgaRp0NGJTlVQHXhI4jLh4YWZ4MNCamAVoa8BZezZ2olh8fmXsA8lIos4V7D+JzNh2zvaotFLf4DLzn77vvVVsX1or+jgwf7hPPk+3KWU/LKISjU8MvQ=|Chương 852: Lăng Thiên Tôn cái chết;oIF/FCbuBaRy3O1LBMxAcCWy+dcmEBOqOQ3LX4s+y4emVnBj8nUToj3ngUs7Q7OVbWq1Oe/+MJnNMkmLHKz64uxlZteJCX7p0UfkPMDAZHnO+TZKb54ql4VRcchPviHzu0slHJJP9YZMjVzISp69S1+HJdIi0Wxd85Xxz7Krccw=|Chương 853: Thi Yêu;8Wdo94HoghxagmBJVWJzmJYZPA+5WL1PNhSjTfQLwDuQPyaxftjt+Keb+WFUTDaKFjnt36/KxXpk7NfKHJaOIB0iD8rDfAuyy2kE2FBSKXsJdenjzNqqo2rBjw44Hu0OKKy4wGZDZaSS6GPGnVz9iqTBXCQ0oValG1CwN4tTOH4=|Chương 854: Thiên Long Vương thi biến;JVH3Aad6/qA4GiwZvNTudcbYEHbGL91nziFxI/S5XmnFFwEP0o+oYymgb6r9nsyItlq1AKD9RYAFnAFZcAUpiRJ4oi/Gi8IuIiHPApQAx8zIjQ+s5PTynEiVMLpLVT0ajlYHeAK+Z9bGmgwOPmyPneAi18EFWF0n5SyPHokmR4Y=|Chương 855: Một kiếm bay trên trời;7v23KfzJixFdouXuZYI+43OMGX8WovaQbMoXpxUSKo+rT+p4zIPwHtANxMGSisPB/0t8Z/Gp16nd0I3dVdYkqNnzgWeKqL7Ic8OeIzOBXnJ0vQdl9S09z6H8SfACl4cJKty1Njg5nnP2F/sTX+DBYm/CuHDUEGOVdW/ZFXhbHCM=|Chương 856: Chim sẻ tứ ve;k1kvHDIruWrOBIwvnswbpCfZJINv7Ia4iG8bga0Ny6hvJi0T8R5Ttb2TzxS56V8gEyrRxvnEu0mg7HLAjjihh6TyK5K8YubeHE+FtU9uigXJHOVUsOjI/+6TqnRvoVoW8L06PNS+AhYinKuPCr2V8cHNWgZYmmzNxQpTIsB+d4M=|Chương 857: Thiên Tôn cùng Thiên Đế;Df5qXOdpT5Qm1pBKxqCAXuvFGhbVJtKGs588YABGvtzuOIwacqrni9omquQhGGyPonvsr2Z6KA1jmujSdlxvbIzoIBi+R2OcgKnHlOlWlovVlWHNeMidIQzTDP8z9P/ncPmPcsan4PeCC6BrrZzzBbwDtVe+K/YnwMt7KLsq6Pc=|Chương 858: Thiên Minh nguyên lão;onsFf9zMdHC8APekKyAnS9fkTqlvsKbyDtx5GTDXX3o6GTZiKfAZYpoj+4lHA4PpRX4IrsnosLgVsE3w4inaLcytYoIxiafaspXbQVpMzku2D6siGr5z7QC2ybqCuaDTVZhAFITkXmzVpQNZTWBV2VdnHxwKRUnkT6KWEwmIeKs=|Chương 859: Chăn thả Chư Thần;H80mJnLQx63pU6HF/IFgRFM2N0Oy7poerdg5/bmkQL/2q3g6jxg5rsdjyZa8N8tJM4mRm76zb4ZEDKw/E6ZbsCEdOu9fsS4OD7RDDU5n745JnXOsBd6pu57vaDX+woroNJ5bwlth6gePbWNEsZkje3I+B9doGnjw0GSKVeJHnLc=|Chương 860: Tinh Hà thần tàng;V1RCoWqkYef8ruwbsjj9nISx/vuz/WBmtKrUbGgpeb6DxqijH287/9if7DMzQwk/3Me3O4XnFYxlWawkDC00eLAKBodpE9hEnyWGuVrjpBSxHrbhaFiWcaDccGD+11NJF25+2M4zP4hi2/gAj1kNHZeT53L1yQzO0zzjX3Nwqb0=|Chương 861: Hung uy cái thế;nnGfF1RDUi8/DJVTtwxhMtxFcpZZtzbGo6QuFnHsaWP3lizE+a9B4AOYytByGYw/uqbpqtkDF579hTnU/9xKMwh0itfnaKepWtmgR95GSwNngzKtM3Gzt1ONUjCjFGVN7rTNs9PTf6ocp/UbcvIoo113E5xmog5vbcZFrAOJhPA=|Chương 862: Tà khí lẫm nhiên;34be3N1mXOxGqVCD9YsBCJwK40JEuBwrQ6g/WYVRdHrXScF1Xc2UgbaUcZ2SNjqbZmudinGkaP5AJZZqezM7mRid2zQytEU990S2Eygzqcx0IOQt072mABbpoWXTH1vJvwf9wFT14j4jEth6PCdg6A65SeGFIJQ54jdC/MG5Qpc=|Chương 863: Một kiếm phiêu hương ( cầu nguyệt phiếu! );Z4+qEbpJQnl+yYP3Epu9epWLOch1Cidvuz4lyelic/EhrlskIDk305+0eDoAgOkiRgn6Ba3yUmg2CfhlQjw9/CURLqyj5EUCmkGpMj7jyX6/pLN5EDIwFm1zJXQ530lc5PCqDVaWa9tD4qgoljGF2anI72y2z+irFKkqQ5w82A4=|Chương 864: Văn kê tặc;NwCgQBNTVV220RvSLKPscUYHfTHrUqG9sz5m0t1vRX3ofjxvPEa5IfeoNzCJR2IWZf9aSxQT3D3H9AIcmxhn4V7IVFByK+Wf7sWpd9K9pmC4nrVi4iFMrmYIjGDfnSfFrNvY7HuUuzyqQkrmsDNk9lSqhwGam3t5XUHFrexoaXY=|Chương 865: Hắc Ám Ma Già Kinh;yQOy8Oa8FUCWJABonZTs9EuUNwJc3WQvCiLRLS07C/ZpQxHq9MxgKBac73CWlb3TKAb+5dH9qy5JXsrPPXUJoX9v+9qVUARg+4wr/3Xic9esdPnBf8sL83NCC6Aa2LJV7dy2QMZQKU6rsiedumAHMJ4ocMuSznEP3iGAibtZ78w=|Chương 866: Gặp núi không phải núi, người tại trong núi chuyển;NzIrDaEiGPqvZFNHv8Tog0Hy8fZAb+3esbFAlzL9TbBqRATqnE4qX3iywy5RwKGNzAaENVir8WZDwlP/xFxn+ZeHTDWaLhu9gHeAe+jFQMzogOk4CuYYmMKJNMY+IhtVr0Lxbz8Ii5Es2oyrhXnYgnYlIdqys4M+UnVeHnAxAmA=|Chương 867: Bất Tử Chi Thân;pnYIdHo8EzZ6q/OkeaKCJHj722jF3pPAz6Ex6kpGG4rbfea+qcqi11uoYw2XjWKl5pRx7zbQLz/Wgh/kxh2M7JrzBiaxMb8z3rJWp2shzSx1Dzst4fQL//ys4m0IjIaNsBxXB22qUwcX2lkeOndp3iq0LrJ43Qa9KDG5XgGeoNE=|Chương 868: Thiên Công chi tử;uAQpGH3PlfQyD6vMbPC3XaiwrZLn9ip6/4ZFyqkaaKwiK5Gk275L+DHt2snIGKQjYxx+d7BOEZj1KNMzCrE2mujqloLB2zJq5rtyL3Dt+r7jKZsUvMmetXwiX4XIYujSsNCpsyrMPtz/qrv2F9TEz5aq1CP3tfaMQFwq2Tq/HZA=|Chương 869: Say mê bờ sông đứa chăn trâu;uY9UE7dDr+i/WymMLcsZxYPizMxLKe9ExOLwvkRUzwK1ht9WhewYkBMf7BTw3Ha6l7DWs+2vRMW2kBOiTtq57f5BVsqt8ocFLv+vIuR72HJfMCj+x0zl8EEkZsaCXqLbe7IFxchIcLTvoI4wmSLNLAb5KYKvGlcw7oYKrkYdRFo=|Chương 870: Quế Cung ngoài cửa kéo Tinh Hà;bP2vlxASEFJcPmJHb79kZzu2L4fp1RIuCMf+HyPdNzOdVn8y7oBApouXaadoY8Ecw/gpoe7vZcunXTtAQ6baJFYWCHiGjFiTyZ3cRIGQtvQHXUp9vhCQXjEQrFGWDzHp/1JsTZiEi6evbvz84MkdU72ko7rDfZyj7eme0xGnLow=|Chương 871: Chiến Tranh Chư Thiên;5aoLADgDAqR1KvBf/3AipGQaTW26Nm59fw4DlJBx5dn/sk04LAXE1K//5RgXWm+ci33S2wiYx6+5q/vsuuu8zZQTzHT3LVd34ytMws4zWSpCxSQXqYDN66FlqXUltvDe8SC5HlMWMkLpWkgtqomumxP/j3irzAMJAMUs+h2myxs=|Chương 872: Hồng trần nhập đạo;25g2bU9cLSc5SnoOEyCPMl34Yu4OaGoohU+2avvc+KH0BCKYAkWIOnEI0jPAgVssZ42RLHS4hVnfMXjr4WKDkZk7EYR/Lp3s9cLmLe/e/IR1AnWzMQC7jNrpKVrJM0My7DYcsTUVHpsWfkSw9Mk6eQJIRjiNqqTSq2NE8C8MzEw=|Chương 873: Biển cả long ngâm hiện tiếng ca;3PYEfWQ9LrvrYd12IsobszHPGvzUmyMSkbyBWhsyGyIiUKsZJExwpdkp5Pu8hnJGvWqh6JPdRtLnxc+uvg6qmBNRq4NurT1tM4EtScoxZMSsXfVVG/3PnUATO3HHoKhsYlkkW+nBl7xmRWfihEJV7zLOIu6+trVlBgpkjBue/l0=|Chương 874: Long Hán kiếp vận máu mênh mông;pOEn2La+bEYoa6BRvXlccFvieUYnbQOSIm3voXAwL/3tDYGwZhsdHXQ7rUH4eJyNpFRNJ9p/1lRwr6sI+wFGxnrK1f6BQnPL7smQ3vVF7oOyGY3cVV+zd1z4DB9dJsvPZaH/fgC5p6CW7R4mCXvkvSwS+r3MzL9W+LOjLutN1oI=|Chương 875: Một bông hoa một thế giới;tkkX6Z8bh9tyX9LaGS2qa1LwyML0acd3lY1QC657c25pYWXr2UP3Fc22MTACBHPUPsq8uLx3TrLHSbgDNfr95I1Ya40/7+tjbezGqz5w7/XPw9QSReF0KXGYXaEK7gBOp4TkGY9VIKFFXn1v7l5fUavRaMj7DtmqHmYRCVBKUwQ=|Chương 876: Trong hoa có nữ nhan như ngọc;fnqQ4PbhfDk4EUuXhLCM6j95Non2CVTRWIzRyBIF0R09C7F4CsOl01yfl7+BvQZX7KSaiy4HfRMa4UnIGG70eXdzKRlq863LZci3bBc54Bq9clfZNudwMaiFUxtRzJ0ZSq98j8e1m0EjhJqkSth2+gKA/F164fd2QS0Gi37XJ9k=|Chương 877: Ngươi tốt, Ngụy Tùy Phong;84pbgMZHNlGGK29gWlprihT7XckeoYpuCqV16SqQjqRr6e4JLccqcNNUX7wMqhpOks2nIIcdpwU3neSdcd5a5FaVwhiKbjNeja8rvHbDqqWCVIcU+b5bwJrxGIUw/Feg7gjALAczYnwahZyNqOFP19XF18nQaAOZDIq2F3xoUdc=|Chương 878: Ngụy Tùy Phong xuyên việt;Vz5n8hV/q6SJPKlyBF+UR+hgaXXxVz6OXhTM7VbamEPEec3+eIQ0wRpsiv+D5HyF21/EB8QzpAPOUDvalf1zFphx0x9tMy2QwB/fROkjiBQF6fNs1Sawtz4+CHaYH0ma56IiVllynHGugQdDHTfqLFe4dScmvdlLhXr6ekhRSl0=|Chương 879: Theo đồ cứu ta;35jrqdU79kjpoBXtMuGDriYD1x66k/86+i64cPq2d2Y2EgS4Jo6bZDQhp18MUxaqzYuT+xSLQETmYhl4ccrYdomii2/iKL/j2ksW+ZRqS5LJ3LYb4gnxAsED9UURCwCxfrKbDwymcX6GOqlDALUWhcD4hsru4+I+uKr9Pqxxt9s=|Chương 880: Thiên Hà cố nhân;VWTypGtRKLAMPTQv7fYjZEQJ5HqH8EKY28du//dagCdFbTJ3/DsaKl27rZ5vMg62OavZl3oLHZmnFtD7mi8Hh7vKOxyXZPGPXREgOOrZWRLY5mHjsRNxesT+GYyM5413BTgSR+goPHTsAGN82Z9fcPaz8/L3ob5+qXqTGTvn+po=|Chương 881: Sử thượng mạnh nhất;xO7BYLXmaoGTGyZ47zr5gAhdz3kgJqhYU46PuZsTfmvkmU8aeFJy3OmN1HgQxQ5Cc4nu8tZxTKOm5izwd0TSiX/kA03Rfh7kRQTrW9VeAFy4AAHNcOP7PyeQ22cIjjIHM91WJHqRPSqqgcMC4f8MkyGBpRoP54jGZNOdAPUrdjI=|Chương 882: Vô lực hồi thiên;j7TcTL6Aq5u51LXbcGhSwGXCqpUZA7TsC7jOitmpcJWztiEHrs8QZpJSnsshM7f7M1QpO6NLZGLvVylJ4pMxO0xaKL8MP7RNRlydO9Bdp0D4xMjU52RtIKd2tTDnnx8k5TuIiSQSSO293+5LYsZLqPBOGzjRUVQvDG8wbOoBXRQ=|Chương 883: Là có hi sinh nhiều chí khí;ywwEOnD0TCDxbd20VbN1Tk1WzSMZ8ugffq58X40uhewaxXbpBenT/octcQ5q/cWvjThf+vl1cCrNIy6cjo11uAHZckHoreBQUpIw6o4Uzi5pzxafSM2xtC9GbM7z8mr3rVgxnR8k7i899M+5IYeef7sBEdgLEqxrwRoCoJlSINw=|Chương 884: Duy nhất sinh cơ;5uVmRUZbNsKH/DUCBVgk1/UbLqdc9cQEYsxwjsq/DgpYryaqW8DszOUz8dQKMaTeJvYvFIkxZiV1vqnYlVpgXBJbGwiFzH3V5KRVPf5owHC6HAMI6ZJg8CB408tu0OLtmElGLaGuHi0cMb+MYcGjRHWPLMTUa2lyphillWfuH8Q=|Chương 885: Cuồng dã tám vạn dặm;RHsfU4bbQnz3z5IejrsmF1yFiAhRrg/fTgy197k7LG7EbYsbIXk8y9iMnZ9nMG6FmpOdHoeBJOQMCw93+lZOGJ35qYZlslN6GS6PxeeTEWwHrq3f3+FOny7s1ctsPQxuLXdGPJo4uk2UixvGC9QGOhMYIExR8A0Myan7mCGTn6Y=|Chương 886: Vạn kiếp bất diệt đại pháp sư;DJLO9/yy6OqUt3ZbulKuf96sHRS3mGLscmU9a+BDXGo+uAIbfj617eaPeP+Na9nUSP9lPWUaZVPajDX94IVj5n1C+ngFhPBZ0xI5MuQX+HbgIzhWuRd5YOkPiz7tvDsRDkWN1ikiJyylye3m5HrBkhO0pdxhbdTTzEdMspUnQOo=|Chương 887: Nguyên giới Đại Tôn thiên;VmWEXR+QVHBmViY3XNBwfV4TVkSs3kYyVRX77KXbio8qIFf3qvdy1oftjpe5xIENx4bgPPkJT5I7VLJi+vTfNZKJmP8GIPZjRmUMae5KFEI4m3J8m/eusZ+UuaQ1duboZMT6D2XQi4GP9Nvt5mMwzAhRi6f/eBTUcRojp2M5Ao4=|Chương 888: Lồng giam quái nhân;xCndr63KFC5zzxwQIAL+YdhEEVwhlLX6au8ONYPCT+pQeJqPkK9i0ESKNGj801wwHsub9uHgOJoBvpQ7ElCLnBf3AVz+xlWL+m5n+QIK0Daf6XsEOamV1jEB4C7Hy+y2XOQaKv3RG9db5+1ZQWAUw5LzEtmgVHvVzbc4Mm990gY=|Chương 889: Nguyên giới Tàn Lão thôn thiên;RNHacAW5UwbsM2Qy8rC8ItMm56DTAYMcRD75ms66aLgNAG8NIrSUhP+tQo23g938aU79B8qAjnbgYGybD2W2cs57H73JgC+vfReghP1eof1TGdcpOBt6HjHNAYxDV2OJp7bx/hkR+NlIIPtBWTwpQ0xBI6LFwnYu5dQFIztC53Y=|Chương 890: Biến pháp tế phẩm;xJKEfnK9f8Sqq85Q3K7iE0DtOyTDSfWQ9a9/vC3+JGUByKZQv+Tef04vHmgYwo+pxHq0zwsoBsVZsqvU6eqcu813bJ2u5A0sU6k3WCbdSngwNZxmGwEDrVfrRLm/n4+MgGliFeWkgEtIy3c7UosvBgdbX6NQkYM+2/BOLR1UXzY=|Chương 891: Hắc ám sắp tới;gThMMqVa+ztnwH4Dy8MN4IH3zYAtZOlKg2LftynCy9L7x3QaCwBKvTQ9mb/cC+JN72DglJk0BgWGu5s1j+U9cFtxsRwRex+Mvo+V7CLsvbvrGeGZtueyXJczSdiMGZK6mWNfvlMhjXlFFlzxyx/K0LVZ0Lr3zWVzAFMtyIRq/OU=|Chương 892: Đã chết, coi như ta thua;SRcO/6F1Axz1p75l1Ytteeir3KzWEtZgla8y9n5Qaq3cWmenJPIH77S2tgFJImfBrYOjh1FZicwrA5s2SMJ+v7PqE/7/S7plxko5URfO9h998qillKCThCOCHSn7dDeJrZzXpWk9/RJFUvM2AxoAk8rsEOq3uC+Bvo9Uv7NTr3M=|Chương 893: Rớt lại phía sau không phải nguyên tội, nhỏ yếu mới là;mmJfKXSMAmIrzeg6yRxvQ1B+cmc09kK23PWMhScPJDSl1rN6Ak7Ib5cZVaDibydPOrQMkl3Ja+nuH15waFI2z4GZr58MRhTAD1VfJONEB8eTEwWows1k6aI9Hwu5er+IMH2XDOAGHSQvR/TBwIJRVRX2m7gnix9m0Y20tauFytQ=|Chương 894: Rút củi dưới đáy nồi;6rBrNsbHkIKAirKvMG733cMZ7zmKqNK19p7EHcLdoSumLw4SybuolanKpnCaaTfT56900tOcqjIpZoizUg6zZjrTsU6yJJi+465U+HXpsBZm7izm6FFE96Ljispb5QckEuXnSWKmUDLJZMEeko4vzYh46xYG0ESa221qhE03SBc=|Chương 895: Kiếp Kiếm, Ứng Kiếp Thiên;biNL8TjiP7WwIlQH2Fnl03W1WhW1xD+4lF5l817dHjY3K1Olk5hiXkcvR6CvsGEKVZeBfONQTO/wSsev87AikY1a9Ouw7E4j62TrRx/bAT/2OB0tsvVxHwXLS5YIooj91WEugTCTFSqhZApRdmu+H32xdstaA8cWyo/cMl7c5qM=|Chương 896: Bảo kiếm ra vỏ cổ, mưa gió tẩy bụi chì;qkfukWa3TEYwK+mNJmjbENZe3aRLRi3G3n38qpZahVlzd52KLthv26S/PJRunCu9Sr5WXH341u67x7//18b6Hc4OBIWT2z2ntBR0C0zTYsDnhGeypoCiJJG+sm1OmbhzkgrdDDN+y88AOqO2jwwIdRQ+/XgA7MSTLfFahZGE43A=|Chương 897: Duyên Khang Tần Bá Thể, Long Hán Mục Thiên Tôn;FvD0vNKRDQEPlbdurBRueJ3/0cpRAAyygHfvJQH51twjHAq164Az1mtJEDZMmjfggdmofyzsNltoHPPscGT1eaJuDOMfSQK3VBpKJUv65rielHqBG/VBkg6z4us1wsCg+VV3UYcSQYkuxGVTZTLt9CvVN72KOIGkG22AbAl68Ug=|Chương 898: Ứng Kiếp thử phong mang;qJJAOL8AfWL+hKJsHWlQL97cdmiblb1S8UqiXsllXaXf5WMM17dua3iCpjIPjnoV4aoJPk7d/lU2sJODXn0LsJPypUmpDTersKJJPtCklULdNpCsWUzMbRoG/AkaWBPeMkoSrZf3uvrkf4fbPSCKfkV0CBD3IR5F2GTVmRDYWB0=|Chương 899: Đại ngục trên đường gặp cố nhân;Cw+txxwMIoHhcP/pkinoBvctSN2900Xn5PFbsJJB51iDdukVsbI2OwHZ5325RKGMBbO7Gx5JqjMIkEYk2GSG2HiidmB7oumSdSsh1fQtTwRtqpT98X3pCIeZwsdPkTxS181vqXK9jSwE7MyM3XrkxNa6zHMH+OatNtlS52t0+6I=|Chương 900: Địa Mẫu niên luân;+IL8XXSYnyP0zUc6w7S4x3qL73hcfWUmnKrfeYZhXm9XP6Rz6kXlel0itDVeoZ/QexBHS9UyTcRA74Wjfs/j+abHopd6zWjxScoH1E7Q6jjAI7I981k4HC8u9UBACca1TwKQC9W/CYr2s3tDjuRnXL+7kMYs6FHmYJFJ4hDiouM=|Chương 901: Lật lịch sử nợ cũ;ay+nouuSNHr7ReJ3GBMPdI0JJvT0OIuhijH5ua4B7Cfbxl6QI21CwcVEu9xAQArLdSy/q32nakK0dq2osDBzGpLGGSnkqCY6ZiSPATbxX3vIoLOOuk0uWG6oOYpO461/8gBBz5jsLDYJvJti/QL0xClikOWF3BvERnvK/pUbjHs=|Chương 902: Nguyên Mộc chi tâm lộ phong mang;S6AqBMPka6l4iuw8CqYuZF+rYPgZNIkt3c0vbAClbmcyeaiy7MgKs5g/wkvxJnMszD3SLgdLgFLaID3SULfRPZ/X47kgO4WLfaDTE4bAFpmabm09CnF8xMeFKuUgUFNbwB2bh9B1LjeRD4heGyjsxbwY43ZH0fTS75VmZgyDIic=|Chương 903: Thiên Tôn cướp ngục;C0OWoLHuImQmjFX+XwbjJo6UOAoyJo0cRGj/nc2n540yu8oGj4qsKPDJnhfRMR1ZQnz7E/fMj/0TSzlzj2qedoUgA2sxgBp3uo6xP2VVv1nWw3g+0nWaHcJdrUVQnK88Ef8XAfweEKL3B1D+hamq0MFX5H7UjiLqbVQ954TE2qk=|Chương 904: Giả làm thật lúc thật cũng giả;Lrv3QBNoN0mzfxR7eL/cczSCgS3sQnWwHiVSG1KbES3XmiF7VVYn6vJuVQKY8Gnl0ymFxp7BIJ022aspoDEF1f/IeSb21hMd5J2vpNYLyDsmq64pC3k8XWf3Fy/ZR8+RDdRxOy4HHiTrBPgsuoZhigkwm/kEpN9AvYAp2T/KFRc=|Chương 905: Vô vi lúc thì có lúc thì không;VMZo9qUqcD5ebW/omILF3mCsxWVSFfhMqzMYMa7xghdnqePt+4i67M/EnDwb9Ztoh5ul+++eWZruVzFTHIrKdMo5dYn/BGQ/c2284afIkLfnRg3niogo57gVX0Eh4RKOhBmgp4Pg1gzZVSWajaW2u9DkkUlpdq5QEMBl/D+RSfc=|Chương 906: Tây Thổ Hư Sinh Hoa;4vZmA6klh5/bc4+OQOXACGkfz6qWE8aKyvw19hqRDvHXuKC4xUeU7IXalhcNIg+iXiLf3HTpjpsMYIJpzzg5UrdpdIhOo0zPddmr14UuoxIASL8x4g1UnH5MOWKtwHEqgmO4o75Kl9Tv7nmsYc6HyFBkR8ZMrOFDn0/RzsJbzlw=|Chương 907: Đấu chí trường tồn;S2frLZVAzck/se0cqJuMG+0GCCENEH/b4+2JbzK6OGk9HnUlJrHrbv3mgpyY2R3fFmny0L2Q5N+J/oMqCz0T4FZa9s/sMxe9+8oT0gXZkI2y3yJhS6fAMIM1fhYQr0Un15PyRm13Ky6VsexDUUr8yejJ+HW6f4wREkP80R3HeKg=|Chương 908: Khu vực gỉ máu;WTXjRpaAmvZXPO1w/pMhuZyfZUNBBI1XahzmfcIih39eabkEn66aqWNbK9sPVaZkMb541/Ew55ovyg2HdjITLUbGQClBbiKh+GTBubFIdO8yKq/qKZlw86l22VRsPdx2ajP8hd2HV7cdWkAM3HmztIRQ3kZS/44Zx7bFVmIOpx0=|Chương 909: Tam nhãn nguy cơ;AxL8QpUMlW65ArA3S7T/xAXzVVsJSNciDSDx5Df1WPAz1Wz+bUAkvSwTJIToi3wGL5Ro2GK1BPKb1AxQmXJCWnbrjKaQXKAWjCQ5WNLgCtiYpWdnqkqG9X6sL6j+UYnPwM3Q9e3okQIloBcbN2RSQxeX78TFVvzDl4ES9VnDpbQ=|Chương 910: Tiền sử Tạo Vật Chủ;zSDeBxRONHEb33fblIlIaWRlQOwPF3RLluZIoYyXpplooVCUVil7c9QY9uzxs33YLMOa985tdFqFJ4w1kJWhV0oj41u24AheMNy1hlBBGYmOniL8Ff+4htyZaeKZKpfZT9nSUSYKRk0l17iKAwKqv2ouWenUTmEg/Ms8bmPEXz4=|Chương 911: Hư Không Sáng Thế Kỷ;lRAjNUtxV9x6v9uGqQYRxuisYbronC1ROEAcRsULoprg1Z6eeG/Vyj8mv5mSlwP9WYNIEnPB9cIZ0hphLWJh06z46k8NqtzKy0kepD7eeZa8K8g9wxDFnaWz+683VBWAL1huyxzVbQ+cha1zNHVOlyL3vpTFqKmUNRnG315vzHo=|Chương 912: Tạo Vật Chủ nghi ngờ;XHt7oQsCdACOXNPmooBNhEbv4s/e5ywjJZsFzVhIih4NX4I8AFu11miVnZm2W/Cv/ecAc+eHlAGBF8SVwQGhJPxVDHDc6W5vuqrnUnCxh5eJaOPhzvZe0DNUp4yGnaTYUZle8G5Y9LzWZo093B4PX7WUv6q0sait9Sa4Ivb2MKU=|Chương 913: Tam nhãn dị biến;+oUurmPesiDPzqgb1PXMTIVIe3IfXGwfpH1ZzzEgUjjMZMAX+9j+GIu6zOwunonqZTrIfIn5ZApvjAs9hH/DrKx48VttEjlpvoaG6yXjTM0/bmQ6qaapNlOD9pXyGaJfDmb9IoR6jZVJ4Xei/fwxNAuZ2tdK8tdkaHA+lh5Fq9k=|Chương 914: Huyết sắc lưu động Ám Ma sinh;Mu6akRu2MzWHFrtyFAzRApNOFzg9AGmI9z8Sz57L+5+YhfOgmFPiAuqkTBeV9EGMieUuRU2544tXWDc6HyGbE8Emd1lx09FeLQoV2gy0tlj0F4Hfb7gPvLo4z1T38pQFvieH8eE0o1Lcc3AJfYDVt0WZd4fSRkHVG3WwObQmAw8=|Chương 915: Tạo Vật Chủ Thúc Quân;ieg2My5LD/635mnvEG+75DDqyJh/KKFOMSMFzbgLNZGJxXOVnMt2v9NPqqSVTUMg8jTTX200k5GOmPfBdqaQgV9nY1s7lR8qN2LKvaLneNOvHpPjhaUMLE4pWxnEwDg4V/yppwQMoyajDsCsT8nQyRDoWA4DOEt4BbRuCmDoNyw=|Chương 916: Sẽ hướng Dao Đài dưới ánh trăng gặp;1i7wgdYn+sUWSAgLutCqo4gQIgueHpk13xSuY3k4vx78Lgt8GpkrtpZHFyYAeesQxlgY+xy0EI2B4c1wXgYCk97D1Bra1KTvxOOR2uGQwEDi2YcbNTLmlu4CggHDFBD37dtXb1ERsP0ujLOL31HjGdGNpm3/ZRCW4KKZnEHhEEc=|Chương 917: Gặp nhau như mối tình đầu;tL7IPT48NIAe0YNNXWDBGF5y85msVruvsx7IeHwrjqw/ThlbcizE8htAcwsv9GBu1Pl7Kfkkfo4sk89OHCrSci4ZBnBsZAPUB0K0Q4o4hkEJWO0/mNMnZ97UxdpXfwtYKrlCIlD1v9iE3imNU6lnhUq+na27C6nEJ8Muq9Eionw=|Chương 918: Đường khi cùng chỗ khung Thần Kiều;IepeXS2JREHeIXSrYXDE52q11c3KRKXB1HtI7P6m8ZTVB+TfGYznze2mfCdlnrU7eCHuEhDsatctvOdLF8ABUoMwFdOgjVQC2mEYAJQWlknz8+scIKps3T+L3x1bcryILoMLd29kjZKC1FJTDcFTgV/e7vtYlRbM0sckrOPo5Os=|Chương 919: Tử khí đầy Tiêu Hán, quyền ý quán trường không;amFCo27LLpkVdXzTCkEFmnhFsKrEbyPUON4qq3wKFFaZO18refK0TSKISQm4UKlo4xVLDvVOdtR+ISYeAc/TohUfMXA1EplkKEfXkAfp4tyFI8/fcIkZw4Li7r1BYKo07vhNqrlCPeFvFlfF8YD3aLPhaRhm0n7IYt+960K/Bbw=|Chương 920: Kiếm gãy Thần Kiều;qVMXW/34ybT33WchD5eQTFIupGAQ/6ke2ApBLMohgwcImvvXsSQQEI9cREuzwxm5k3vvKD+D0XnrJNSIQ6Ie95mYBpSuAvBOmlbmscr7Ow4AOhtbquVl9QYTZGMPjO0uHTlTqgpKrgLCbf39ausO3nWQZw5ZnTCDu0v5DDGiEn0=|Chương 921: Thiên Đình biến pháp ( Canh 1! Cầu giữ gốc nguyệt phiếu! );2fHLEeyGHLHyhsJCq5HcvrLrDCh+O9ANf9E8WeG/3QAQqUuqL7nrJ7u9uW70hyytCkb8JPULoZxjAjDhZar6FYJxFLvyuKRXZowo6qhhK6bHROALJuK7AqQtw8Mlr3jx81Fx0ABrjB1Mf4sbfL59+eAoeW6xuCwy/ZjHPZwMQXw=|Chương 922: An đắc thắng chắp tay, chấp tử rơi Thiên Đình ( Canh 2, cầu nguyệt phiếu! );PUM3cb3o84HAA27GKRUU9Pl+5boLg9Va97y0K6w/x6tAkqtYrIFv6OEYmIdt9xPfdnSLgfOaTGqcJVMDyckauFCum2bVHrs0nmjKPJPntdcUvvJZ0o/bA9QPtpLKS+2CtdYL9wCRxvVsQbYsG+A5yMvR7HPRcvU8ma3UeC3d5uU=|Chương 923: Thiên Đình Tạo Vật Chủ ( Canh 3! );HCzBI5wfl5dJ7GCt80Urel6HDVgygSLJ/+fisDKDWyKHXga7oRtA72Lzo6MsnHkf5ZLVwXi2nfRL3XP5cS6oqmnrZfM25vTIzXQa5Z4QLZv0vI3A5gpLQXJlngYjLyyfBai2EzZbCU4VcknkgB0x7XeyJu30dVYw6byTlN2FlHM=|Chương 924: Xé rách Thiên Đình ( Canh 1! );TV+T/7SV8Yw/a51VPgLEu4RyrpPUs1ZvKbOXIYQKqj3jJSj1SCbVUmRFWcm0GAvas5I5xbU1RsIj2U4j/06GSpW/hxzgkR/Ar8givyT1WKyoMp6U7dIJv5CruFLmVyStTBYk+Pe5XDvwsvAvvQ91ydl2S1Uj6rMejlNqJYk1NQk=|Chương 925: Ca vũ thăng bình ( Canh 2! );fGgyFDTgQEyazRMkfTcNAabMAiI0Q1H3TSprfiHgQeoUT8BZ1WyJ7XiotA0Wc1e7ZscL1zcfKRogFFsaHs4T9hMbnFRwQ/Je/VIOfNLuHETSFS64FQ42kyqgfUaObIlF8pSsZfhrqSX4Gfz7O5QfNBsP1hmvE7/SmSrPvovQNF8=|Chương 926: Ôn thần tới ( Canh 3! );bGfta5BfrJVWoRcwwzKnIbSmr8Bd2BXcO0HDt8SQawJQN+K5tA1dhxCDE2gFZKz0UMmxDj+y/I2qFNi0xP3iTCXqPlo/VzewILyfw5fvFwMGbu4VA0XAwjBambOI+0cx0a1AZ1pnVyuUKIEgxkiU4PI25RKA+OVQWTv+RVr5fAw=|Chương 927: Lang Hiên Thần Cung thảm án;eUM/jJ7gwz1zqRyva8igyZttiePl5T57RNbx7+Ogy/UHKMROa7bCiITIoX5tEC3pGQkwOdcxz7OgmS8Vq+6MHRZAardyvnPDeKlu7T9UkvzIkhRCn+kEBYih34sjW2hDOJ9d/Kph6xrq/3ZywcE1fm4GLqKY3sCk9XYOPP5jsp4=|Chương 928: Long Phi lão tổ ( Canh 2! );46G1LMY+f2THLLjPMvBaeGu3H2D78gFZRR36AXKZwcEswsLbu+lYSei2uGE6XeJzaeUO072IYuKRZHzrTTjpnz2TVnxbwjO5o5SxxFDRsi6eczVJB+iadrusEY6FIVpjOil4D32aV8qOuSS8dNRM4PVQqo/hwYD+b36kPvD8L3g=|Chương 929: Át chủ bài bại lộ ( Canh 3! );I6XwOWJm1+wlFNcdf/F7w1tN4gpNe3B/zcspUuzsYPFDYUxvmvqt/7IihETjoOE1F1NkVLh92p1krQZsCWKvBjkqa38fQPhF+ScOxzMLMj1BKbI2yDW/zE3PLlwOKHnO01493mYsMOEB62h2ANJP9essBWEz1sPyB7HjGWB91Ow=|Chương 930: Tổ Vương cung thảm án;JwPcmZwwjdveGoRZZQ3DxxUcYefx5zBahh8B4Z08miVxs2DCiJI7r5BQYjdUVb0q2+Wm6IoWdRHQ9T3zxkkf4bb5Og9NIDSnvBItvXDG7O6oD7Tt5l+Eczei7MA7YJAPfFAtY/3O7PNnSL+tslz/MK5hb0qiXbzdYceAc3G2tLU=|Chương 931: Hỏi tại thiềm cùng cầu đạo tại người;Dx4wefNCBXMPzTEBWhGAEcC9900v5uzJcp+KmUkqdDplX72ZXhPjO8v9i9yaxYSsJ8PPG1FtAA1aeUYNF/HdZPlRKlydBt2H9saa1MDLx/zqAMR8RThif4QG4fcP95U2CX43RSyP0MEIvx2WJyH1C/Q2JoTuGzysfBDMQTP+0RM=|Chương 932: Ngóng nhìn vực sâu;DCBjelgVaL9ZFWcV6QRrGymi45Rg/tIN4ktDDQrKBl854aoZJVteHwWlAbGgEz4fnmxulX/9QX3Raj7O9VH82tkELb4dTRcTtjK8Qntn81K+IbHNNnpOlHsemL8F/31x9JCEL8/z3gwOJ4kJJ4sjlODGIFNqWPgvyud6jXlEul0=|Chương 933: Thật giả Mục Thiên Tôn;OWrWS1cf4h3QDmQaIYO0ZESYMekeNgTfRU3roVsFkOt9Ynga2w70xc9kaodQlu3OLvOoDUOs/H2aiSMYCjmgqscdzuz9gcgw7UPQvoOcOXyCcfhwVjQpceBgaidxCjwrhbGD0Ld+le0MDqHSbGSR0PEO2NscVbg9GMTy/7EDSbE=|Chương 934: Mặt hướng biển cả;W5Ijl9vIvpkkwq1oFdGehxo9WvgH9yRiRiykxuJLZfXkYC6CQi4ZL8USHPA/fqkRHx7GUJ7unfVnKz7PkfDzBOYUBDcqBBePGK2tyJt6QFgXgVbTtp66sDoUOzwrpWRlSzEJn03bTJd3AG9ARpGYJEWe6z3mX15V5SKOxqJHRr8=|Chương 935: Đồ Mục Bách Pháp;VY/pzNnjb2Ww3Y3/u4qU2k85VUumbfg5Dw5z3co/XeZ9etD4cf7LRV/0E0CqYKuwCVKtGofYcgpH0AUm5ze/XofcbOdLjGAgMzZPZDM69UnVDwmXfRZEU3ZE6ZH6kHWbrEIF9BRZLpbdJnUzjnU/0njVmWnjF9Hgqcalou2qXaY=|Chương 936: Có nữ Liên Hoa Hồn;IpN7C45G1ufFpaGVmiI2j6GY+HQE38yW3h4t3kvylnqLXdhmJufuWgsPYeEa1QBMcC4DUbE2+X7qwoVUVu3GrC/hTBwgEy0VBN2hJIKqVKVSUvY9dMfPz7hYU092DogBXKGwKyIAdfu50Q4gzs9tnonmzJPTt+0NZGkXNWtqA4A=|Chương 937: Tam Viên Thượng Thức;0vDFMH8lcvPAauPGRJDheHV3im0FnYZq6Lzxfj8IpdI0ADyTghlNWXHh2BgpTsveKn4bKMzf6lZG65U8NIUoMFHN9F04NaXLiBupXYtllNKvIf/yRyaJPbbbBdO9cRMXM1OwMBJH4uh/R+8N+Pj4ayU1sWPbJYHtHqY7rPm8DOE=|Chương 938: Mục Thiên Tôn tử huyệt;9DLck/y5dugLdxpTojKisv1x7gGQdNnUr7dpOjbFGiH0iBhHUBx0Mm3EQZVDHNx+Rdg1Tektwe1tQVtYR5ffaQW66SZWG6vlT6WmKHx1ofhxPArjkFGvZk78P7xHUdGqTqwWZ5m3F9H2MtSUJrmqozvk1c89dgmFAyafB6X5FsQ=|Chương 939: Lòng vừa nghĩ, tức là hiện thực;bn+u6lt1GNmPAyVFoC3QRD/tqP0EJH5eP9OkR+Hd+s04pwW+XACR1xDpb7CHV2TH6ihJQKp71aA2Xmh2oIim99tOAEwo5MuHnPXW6CLQhj8UkX215K4bYGKogZ55MW8USoyNXoIe4oRkhGz78wTJFI0RgweQze3C7k21dSyRexU=|Chương 940: Lạc Vô Song tâm ma;P5FhLClyClwMudE1Q8nopOl892QeRPC5ISK47Ceh8tZHag7M0a+M1VytMrUdW/+xeBd8n2FBLVJdPmhYBBUiuvyMNNGvWASVMjCbCX+5NPoroevIXg/LbX6T+Ut6Ww5MDbdeiBFj8eTb9TQpwyO/zBlywiCw/MqpWY7LI1o1Z/k=|Chương 941: Tâm ma loạn vũ;Y/zxKmEIbQentngwby34O0fTWWV3zSGA24Hk/9c4ug+Lg5G8l14Tz60Y7/r1c9B7cXGULWlYMAH7KVR2va9QTYbHbYgwYFEakTMr4+Jv3VsF+YRTcoW2vmFY9yOrYBMX6Gh5waB4pL5Zdmd6r3vX+5pzZAjCF0IhmMiHZeu6GSw=|Chương 942: Sử thượng mạnh nhất nhục thân;BM3GQDzQsjIawmN7EpHjwEIvMCFh/eRKY5XOsO1ksIVyCsdTA8fPafjwWTwhFRVF1r+hZIgzbSLcACywot8iPSyl7qjinjvPpgmUfTwPB3++mqD1FIw/ScET9/d6tOiiI409BfherlhTJ+ShnteSrbWS653usVQVIe0OcdTg984=|Chương 943: Thái Hư Thi Hành Giả;FABFOoNwveibfsvaDq2GcWYLjHJp6BaA3Mo7+LMNFRaFVd70r+UU17hsK+JrRsFZAm7sjYqf5HAgSiEEJyYr0332XiP4F/7KAflbQS4nD3Si/jApQ/ry+V2TCpcppZ42S+ll4xbyN/BMrvKZ2vzDZ3ZTv2wra70wG3UN8N70PVg=|Chương 944: Tâm Ma Thiên Đế;vDgQ8v1EXhxEXuBy7W7odhrtltVTr98+fb5m5Wrwd8cmB3Vsf9jzmsFmrnB+tSRa4nKATGHfLDO1qq4uPiItJQ/YFkNEE+0/5t6kl6/b88TKijFcMdYIEq+y6Ibm6/C2t8zDLCS3NGeXevu63Gb+jjq/Sr7zeSZ5QR2z6dZbX0g=|Chương 945: Đại Kiếm Đạo vẻ đẹp;PJG/APS425+fQ1UDgY52HkhNL0ci2Ouy0yNnTC0pcna6yICWuvLRE+IsEeqnz+t6jaDM00e5M6NuwfsawwNcrrF1xZ4dAuReugoqSih6OMmpO6U1zdTUVP91WQDzCqwUgOR1E2L+zXd3ZW6MTUG8OBLY8hHehyuINrcx9NgsoBE=|Chương 946: Ngươi rất không tệ;T2SyK3naJPVub0uewtsnDt1yEy822JrpJ6HvwmB4+jWsLEMTNqTVqE/O6Fl/p8CIEJhWuzq3qgHL0W6iZXHW3Qv2AcI7IMMkN3ZCqlypH6NkzQ66teWYVMKOpi0i4c2P7FMZKx7f7DRzg4XaBzFkfjxNvz+VV3eQiQyRS9zdx88=|Chương 947: Hỏa Thiên Tôn lạc ấn;MSQYX/asB1c0oFWfRAKY9rIrwh3y9qOFid7tzQO8v3+1jJZptML+g04SLEOTVR9oecFsg0n9aTHCSWXNOHdp13Rn1vnRFn7yCxaEdotNddAUOv4cMmnhJ7Uf0iREtgjRaq5ME0z3bfbBfH564WuFYOIxXA6HQZ464ijwU99UgJY=|Chương 948: Tình thâm hoa tỷ muội;zAeWJ3u5dVw50m6e+XNgaHLi9rUs09qtRrUF3zXP3BgQWwjFkfg5Roa7bE6xSByhkpSY/rjC5NhwsrbU57Inn+c1S/cdDJ6ZlzO5b4IKpVd/Gmibu7YK/BUw/MnsQa4G19BVVm4vjH68wYyhU+ig8J+jWDosnPhe5VKKmJnO1sU=|Chương 949: Đêm lạnh huyết vũ;xKZ65WhO4wwsVsF02daU4vGu8fdEL0uQWFWnthYOQxRl0JtYGfDQVfXZy+qgnDEp00Utc5oiti7uYl1hqOMdB5yCNwce8l1QAPy5vISOKorA6ugOykwRScbyC83G7C9ypF+w2jCIGrdsOgb4WzovGueihwbXhmF6OMoZwgzaZdI=|Chương 950: Lớn lớn lớn!;Tda2jArvJvpIL3wgU47m3M2LtpEYP6NJPWWbkXLUWjh8rrF/EDm/vqmrnGyCOvCEU6L9T/BeYTWsIr+xJzfMczC3rW6bHnGGjye2gZG1rbhMpOd+d8RG1akxGso/V0eDSfqR71ch9ixnu9qo+l0GJ/LtIBY6WLuTKGBQLA5jPu8=|Chương 951: Ác đạo nhân;OO+r/P6SiQ9xEyf7EyEFQ3vXhJR5WCad9Ix0AwIifbEyfB1aaqanshCG0CAgTW7VZAxchfbp2jg7PE3on1qw7Wg7HZ7MsioY346bKw+d3UJH66q2Rlaa5TVjHK9kZNFEMr1koTz4Khcl2faIAVnm9QCIrUa0hAQ9pY2lUki8jec=|Chương 952: Thần Đao ra khỏi vỏ ai có thể địch;UaClfh/NWrL/a3wRVjF99pLRTNjaRszI/t95B61l8EHY/4nMoWiVVrFDqq7Imd0RjSMA05Y25AzKwXXi7/oJpa5pqEilwmeZ8zF8bGPSxYmyfT+w1ZH+nXYIgpTStpagFZ8tmN/bk0Ivwx4N/lwSEhwswXX5zshVWXK4WTdtjT4=|Chương 953: Điên dại;gEvbupOC36sKpXHDv5ERlnnik841MGymjgPvQd65WN1GjBUHrrtFPoOuJeMEKzCPAk5wVbHVho3Tj1Sott5oZiWHCZx9sUWz4GWElPyQJy5AD0nybcQjDUCpGVQGfW1zE1vDq2f4dLohZeTr0KHJCB0xwXpwt5OPt2C7m2cbRgA=|Chương 954: Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực;UtnpQYigdFAfxJw2nv4jkTJVTyqznh5DuHgOHMJ3tRzC2Q+baHgnPqpwiKiU2hM9cmtBTwSIKWnDT9oOz7MjR1ZW8uEZ6Hm5BBMk4rI2QVePwcJ7JQyKAgVON0Kh7cqOST3EcHsB/pd6pVWm0bRWUgcnnhJXrR0Xy8N7YKFKAmc=|Chương 955: Trong mắt cố nhân;EiXuPTU02DDGlghvHnW0D7vI8UvgQ7veNS3qdhTzbidA54fAd/E9gEanWrJpsFeENvKdXswJM7oiVw01R0qd7KHViMp9zupm0Hofr0YbccMI1i1faiUmYQxuZ3H08IAxNR+tMZDc38XryVG6xCqpGXdZPDf0NOOiH/BmudIIUrU=|Chương 956: Thiên Nguyên Tam Đấu;bWcXC86zUoUKpSIgyaa+VYNIy92Toaon4m1ardh1ga9hsUoJ+V082qcCsrNqcSXBRTHTRfjrgStfFiC23IOE435vzx2zl7JahJs4FvMHpDUyIVvllVuj8cJVNhrdOvmgO2LcO1ogjJW8sUJ43vyBwU9lTTf0xwPkbkbzBb6rP/4=|Chương 957: Thái Đế, xin chết;Hrw0l5rTbk3vPbMmIXd+gYPYXgR83DrTM6JhQdd8Ysz+RKoMqcCEwcMS6+KjCopoSH2p1+xH7mZruia/M9smeqKKNMUEpIS4F/nXOvnMnRW8xsO0scZ6tXLLEkWT43TiUIOz+HITqHQMH8wjDUgsCI8e4c+JYdPq0PW2o2b2gdc=|Chương 958: Thỉnh quân nhập úng;JAuApBaSdiJcdNwZC6rEmMKauDCOrCUgoVvgnavl0Nzfd6O3yDwddQz3fVi1t1s1OcKHgAeXQmEVqMlPHWDaY8My0oGyWVijqAP3LHQgEln+JnTkGO3Acpc4IryIAwainTM7My1nXSu2zX6S2b5HfDML4PdRXAYzDVgkJ0xrOVY=|Chương 959: Đại La Vô Thượng Thần Thức;ZHEg2k//TRR9HyaMhOySHzakqMu8A2rKjGXsgeooPY9gkVqHcIn2TcPmiadcH2azr+JpeCzbc1oDVeCX6kQ/Jygc5upetb8pv4uDrmoJYBNX8i5EMVoBH/z3lsU1UMNs6m6yH/5lFFfBePkZTUI7PQDXm+ACLLzq/Ps1pRYh2uY=|Chương 960: Vân Thiên Tôn;hVZ8HdpxG8ZxicpvmEG9eK+Ofj4+DjlPr5BZdmy2NDMwqOz7CCHzvSEpWuLlLc8vQUi3Wdxe/ISJsKxINA3PxBORcR5VUCDS2WzESSUAKujJTy7czbqwZYICBVwugXtKBcOwmesiqJGUoPy6pBwxmAv7z1R/m11Ufyj/G7Qtcho=|Chương 961: Thần thông quảng đại;9NUB4n1IgWjtUpe1RBJOK1Uuu2gZuZoOVVQj4SvdD0doSLDzId091Na/+9xxw6zUK3zTs727mrVhKHRpB5vHBE6TY17XZyJkr+5FFkBakqp6QORGacvlyOoNOrwfOCErKBT0kkzvwZrJWJOkoY8HNUPvQvEZhMcCebnvtvXZuN8=|Chương 962: Linh Thai thần tàng lĩnh vực;u+cmakg1WbPoYykW5n05/mfT/ma70VyE9iLcbE+ygRXNvIj0HTbPcGosS40dyw00pvLBCQOfDocKNYPFQzbNCXVJS5yx6b4rdke7iKzeHxt4S5qJJgNAswZvvAExv0JdtX3Aof1G2kYVdh53b8Mj47YZrehQ++lg2YILgfBY0zY=|Chương 963: Hư không bờ bên kia;kGdik3gvsAD6Cgsd2vUAbuTzSqbw1qzvM9ej0fPEyOt6drmL/CWaBd3P5TwfAcGiGacPhS00ael3i4sctp7n8zKcjxjq57Gj3N60Ge91k4q6Qrd0nMR+5+akc1yt/nJeAXiWfkMbbD0WSQ18fhkaEnf4LD+W/8L9eAJbtTxlTi0=|Chương 964: Trẻ lười biếng, già khốn cùng;NWTqB9T9N28n1QKCdTqPbdFlCGDjpuNC+OOyvaONnP1gwfA7iLdtKbXpGMp6EKjNfkfCNWgMnYl1lcRf9x0HhMu2qa3Ac3GGzgLqXrgXhn9rOt05wR9ZrVJJdqVc7sRni4YVDBBmJa1ka79hamew2nDgISteRam16pdJyIiGHiA=|Chương 965: Chính nhân quân tử;0bMzb+8JwbQx17kVn5k5ylstfS+rE20MHYQGA4/uwW2VeHX5gD9tdl9p/vKZ0xrRXLU0cS1JTcQBIK2sdXoLokvua9iALiYGQxcfi8AFkTZCy0EUqEwKZ19oN6s6gXc/Y91mhSKWVb0gHigX2e1axxPmR32jWe77/8akB4CyTuo=|Chương 966: Con cá dụ hoặc;mL75zli45EzisgMIVQalq8qfJzkYJYy/v/ZphHPK8IpjrnUb3yvWEqitHXW1l/xDEw5W+fMh/lnbBzmIRkOwq+F7eD65ABJ5aLiCi36morlK8lggTY+NMgnSiNC8OAdlnoVKvVU6aKJ2xHrnVvDOTQ9RGeS6/SzgQE0CwvimIeE=|Chương 967: Một chiếc thuyền, ba Thiên Tôn;rnGeMyN+xHfJKXNS4Jh2An2ni3dvlcEgj4Q+kxNkcljVUuJqLoB82OXB+rA8cmEivmMmI6RQUKpX4yQWY08LwxoZavFTqK3UHkrLrdRqgFm0w1mHNJxZnnLhZITM4Wwzb1VXb/cNSLc7NcnLWzZIwtKdAkqQhvmqeqqsoctNgnY=|Chương 968: Ngạo kiều ca ca;3n9Pcx773S51rG8nbbAuHmmU8D600fJ/bh6kauctMskiWXVzqqNk9e50vCKu9ENbkVJvj7QYCpgW7u+s0VpjF6aGRyIQQIyKeL366f2pa1o//U4VHvVGxTX6RHlmwo3uvBxPBdFKmmBCUvM4Wb2NH2JBsmzYhVDpUZwOkKD68XY=|Chương 969: Hư Không Vô Ưu Hương;YlJGEsM9jjhiyg31qh+6jJ2pyT+goKRvrcqzEk6WWc6aXP9A23KzL1jQ2PN3wbV4P4iNYVpBxeGTdhtui7A6hXIzaC8i9K9A+gZ/gMjN13JbtP48SoCSvqKPsFEMmyRAC/GESiCosXEpknprmKsaWzV2zDlmiHlq5nQVEEDwMo0=|Chương 970: Ba lời tiên đoán;2uemraj/OUiP6Utb1xqQcyh7GRvK75P8wNjxsJybX7ySbChtKLBQcJDuWtWNPa8piyaPiew0DP16AhnzrGvbOLUi9mrsH2kuGXCZY2FgGcs80rf6M5GFgQIQ4Ny0RG9LwCQ9y791g9rEvojbuWmb7gjh5oc3hPDVMSsh+fRBpsY=|Chương 971: Thánh Anh bất đắc dĩ;ElugZmnQ5ffkVyj+6b3kdulDu+QrFW1w02XdkWje6r6y6aSVoCihvXvRQnnwLL6X3e81LuiwV0XPGY9kcSr+agWdasXw9x/ZvmdfBhzqRtHI5+l2HxAW/BYUC4nzabOG6fpqORBtIcNqQXI80pC26mOOSXUCWYOoH/3UvFJxqqY=|Chương 972: Lãng Uyển Thần Vương;qdHp1I462Zr7EME6LY+faQMNVQOOpJdvSZraadyLW5leNpeILFozicOM/vSaD/9xMw765GfGMqcLpJwPxvZUDurus/oJAK1NXr1SQnecgBfDhNikr+Nj1YJRTK8X8eOyQTtfD00YNM+4j1QmuywFM4zIuMlEupXRwA6PRWyoTjQ=|Chương 973: Giống như trời trợ giúp;RfyqSv0ACSHYjnqwUEqoLo/A+DhyqpSJz+rnqZZ9OTWCqUUuhrDA2/HJlyqTdNDHNfEHoRlQUxvbwVzOwXhyyqVUBwxcKjXTtA7YIK3HhYKCHiIAxVbR7+ltJowe2uGlNn2HkIubtu1/qBrfqwVldTvf0S30UMVaI+asVL+aLFs=|Chương 974: Ba trận đọ sức;IcJC2QDxphA0aYIQ27rVENb3nEJNfjEanFEmwKh2/RJuu/sRG+A+TBq9CId8q/0fipcG9hJ+FaThmIvvFhmf2/9uHAmmzwARzCFBhgiNv/lAHFLHo0qaSfKY85ILa1COCFDevH/aze7q1KiVCwXavh5KZhdMeWBzv3IfvNp2KXg=|Chương 975: Lăng Thiên Tôn phải chết;5Un7/7Llx8pBboKRFQT8MpcLY55rMxgWgDWrGWUFR+dShWsjJOZ47uOe5+bzBGLAY5yzP3O9Z+cshI99XcHE/VTf0bDzFgvm6adhtePSIJL4ZLX2ON7D8waqOr1XenqAsG6yVJ5rvK1EWcAqB3KYkOaXalRrpYOKwQwO9orOTdg=|Chương 976: Mục Tần đoàn tụ ( Canh 1! );qBjEThFs+wN1Nb2aDEANw5dcwpjfYJDhnL0u/Lu6VE6R+C0wfAOg7pb9d0WDWe8StMKK6FwNU9AOjqgr4S8qAqKdm12p/7m0mHrNu2MOWbfix672t0bPPbQrz7uvnzGewUsuwvSWXDSGMrC9hcXDhRBttAO1ZYd3jtttEjH19gg=|Chương 977: Thiên Tôn đeo yếm ( Canh 2! );JpojkOXdaMz/MljkJOvtNpyvB5423BkbqBL4mxUCQ1OEgsZUQG+of1c2Zro6jA9ZeJ3FpiEL/2kWU5fY2ucekLG3LYzco1IqWnDeW3MWcargOwurLpBzfBYS4htArvg3ZpNAY1Eh5YJVzeK/ZvIzgFz+xIh5RGImBAGvE2elmnc=|Chương 978: Mỹ nhân tẩy vai ( Canh 3! );zCZTFHtee/ycIdQ5PGHZSQ+pj42uRx17Vlv4QvGqBZVRgyPhw59FHLyCMDrK/TCeV1BQZXMn4DqOfyrBqsOT+G7B9tZ3vCbgy2PwU77Zklm1pjzbQd7IvKtV5/XBEdVv88+UOL0+9j5sFXVbketxPANgwMMhehAiBX+tpiMBuXI=|Chương 979: Song xà tụng, bông hoa hương;ZFNzGhlkJcpVBIliwRIxpyNEwcrHKFsCuMC1JJUhE2VKZjOjUNLGcoM0Z4Reso1a/rMXxyXYtINouQ2Yejd+5sx7UMVGf1XcQaUPpvvyYlP/QfdIxNq26QPDgRVdwrUxH68IHM/BrRuTYJ4SiEJbPGt6wUNjySL6xFX5WJ3OITM=|Chương 980: Tiên linh ( Canh 2! );PfUalu0a/BxNqutoE9xnGi0K2MkJqMfFReeotv64eiNDCx6wdVsypwJ6eZjNVRKCbZGM7rvWVivcOtI2p2pNgMH3SSewEVnChtppTGz8WWesXCRwbp30cIfxxVY1kSOdy4tSVJc5+Dx+xIs7VhZO78k4GKyB+ejmmQlB1fvcGi8=|Chương 981: Thần thông nhập đạo bát trọng thiên ( Canh 3! );dE8Zd5YdTThctSLkoB5MgIsN7R4u8FuNvt7/Q8mRxoFYWJitPDS4OIL+8QVbFM7w8740qTpm2+ymwBZBLglPT/s57J4SAQ872TlHc6PznwiZ+Eszkc5hvbxkLyi5XaKipTFREZjo/cs+6AWvT3PrgymlNZ7NTg+/RW3KaQZm41g=|Chương 982: Mất khống chế tiên linh La Tiêu;2MVYkfem6k+BWcLT07GmkjusR/hXirHmj5IjYUR3TxDcLyzUQaWDwxM0Hyp6hflQFQBiMR+R7b7OadYUh3hY6FEx4CxDqzfwTuNwOn9MNKA2WHPz5gAY2P2lVhToqWe1exKEV6EGZOazPXu4WdyutjJuLEBATRM1TJfHCCHWp0A=|Chương 983: Tè ra quần ( Canh 2! );a3mAERHZqt7xx7Ymc94CmvHhvJMJIydz5bZeHsjkA7R3WJQQUXCWSijR6mE5QpGMrHPpVCiVieqErDWIZbFVCHMzgOI3z+O8ggdweWjvZ9aIGBO8J8EcVmAu8zQ8CVWwuWZnNXuohexDaZBK5NfVioLHcTXdW5g0+CRL5C+3j+Q=|Chương 984: Đe dọa Vô Ưu Hương ( Canh 3 cầu nguyệt phiếu! );U19eTUOHKyGioLYaPdk2YmVRgHVO3jdzSP92WbkBdHMesXFqSOE2il53n2xelsgondfWD5TTC+1/UYm1wjVBT+HoFZeE5O98FhYIVHaK8y/d15WjhOWl/X6fYhvyu2qinSFRzFEP5Yn/7+QU3cHyiw5TKHmsNDgOTk1Wh5faAYo=|Chương 985: Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi chỗ mà xử;xVWu+qcAdxkxoHudrDSZQ+F6BQGCiVsmdb+X0YVXWMO8+9MFiztJ4ucVDe2RiCRl6RbGbBMkMh4yxIVB3Guoh49Zo203HN2LqAA1DO7mW3WMK3Tt/X4imqaVK8iA+PhOFRkvxHCcRKpUwK6T/q09isBBYZ+ZphtGbl3ApIzHYtw=|Chương 986: Kiếm Nhị Thập;y2VtSjLiWVMhTDppCjYVs30JfN8QllRNBfKPGzz5Gys6Qny85h/RX3rD8KmXI1HSanvoealhH3F9sotVE5NIL6FmWDRfvOib8N1LRDz4VY8Ew39jWPa2Mfyu12YWLzzQKIVPbn+IT1b9XyTjkZCpk94M9ujdqU6l0WJrxjdAD64=|Chương 987: Vô Ưu Hương chân tướng;8erEAcvgVhKWgxV4GZUeAnBnxK0RhEMR1zKbKabgIB0Hb6x/MaoHJ0EJnO+JT0AOMAYaLfT8CL34uVS3VIMuZPgfu1K3ya1dvbCchHWvtTn2rHUKNx/NTfhLXg+39HG0uR3c7ToUuNcRyDV0e30q5qY7ovagMFDmCSe+DWnPtiE=|Chương 988: Kiếm rỉ cùng tâm gỉ;CmjxDr/ysI0XnZSzvyUttwP/8J1LqFHrJ5KB7kgqOD5gzdLaJ2Sy0jsHiRuSOBCrubN+Lj5Db2oV/Drr9jXTXPWknzcwBFJWjH+YLzScccUWpOKV/mDwBclPXNTzIUfG0XUv8/PSDztjsYdkTXIpt5WaQjH6KiXOqApxLEGv2Sw=|Chương 989: Thiên địa anh hùng khí, thiên thu còn hào hùng;DAX7/IEga9UqFhx5hQ/586bAxTYB2tdbeNCteMcBwcZMCjRlXyFkshbZFqExNAaGSMtEr85V/iPeb7EfEo9ZJXdjU8uwadDUpn6rp3ZCu4A3piy9MSDnLfcB15pAP/DHftJQLsjVJuK8xGxykZXfQYPRKjTjbv3UlSKaWfRqEaE=|Chương 990: Lão Tần gia;xVAwdEjf2mYr/0dY2KWS7UErBNIdr9D4jX4S25X8jxF0waxEFK60apeArM9XuEVAs2bjGKuLtMIqT7CSgCQzuBPyUrQ0pwpilmi5KTAvVA+h8ZCBwboKEJgL8uiXvG28WkJsLyBSDwuof+sqRXR0q41dnJ5mTB6Q4RdVvmqfmQc=|Chương 991: Bọn hắn không phải ngươi;OU9YFhWjwxCBzDJNnbzdAvciyXqMKwpm2BnSy2ejMLy2ETRAnkpFIyI4IxPHgonZmhmOgx6NYm5OtGZFRyZtIpl0xvgZrs54wYzmv5KfhW/+pzz0G59t8c7nuXgaItpLK1uWB5BQBwtFvWJ0yR4+0SO46W3bWg8civ1dj5+7t7A=|Chương 992: Đệ tam thập tam trọng thiên Kiếm Vực;nLfCtRRUMGmeiUjtf+yJuQ5AbEZ4jNiyTFEuH7UuylvL1CTtAytyLimgNcFecUL8EN2q61FguNE1LaWfLcGOhsc1aNdnXkAzMzDknwY+6FFLahE7TCH3jA/2BKg9C0hsi8XzTCZILnyZSi44Ayf+64Qx4z0Yvn1Chob6R/IN4yM=|Chương 993: Hùng quan mạn đạo chân như thiết;T05mZtG926jVDUkYhpPt9xhJN5u+vL0nTTDUgKmPFlEZSZaYJ22Z8ltoNJ5jBR76XUYkUsNkp+y0FfS+PoSufp9q6qhD6wfIFP2cn/xmAHjzbgB2QL0evU7HcaMkbN0RN8RC6aqXcayyL2IWbgnSqgxPBOzX6gFftAzhnz1iLSE=|Chương 994: Thiên Tôn chi chiến, đánh giáp lá cà;6Y3pXlqU7c38j3OgCb5DYfycaNcW3UUDlf9QASsT/Z9SOjTdgqFqnLi7bxwY5uLmRxqHtcKwLAw6hMIQT/GPQNVNULHOcHPN7eW+rBzoX+9XD9lQVk7Ngh7j3kffJte8H4ehj8bP42HVtRAmVC/4Xt6iQSWUWPqyR5KPj/2diH0=|Chương 995: Hỏng đệ đệ xấu hổ;J/uqB9iwou8gBecJZD3BwRy3g2wGL3heBFpMxGqt7dHkuoISnVBftvjJ7o/BgH1TIkHMuJvqunm6TDSSSqLQeY0znSxxjo12WXW4B+YqnIWcr4ius3e/yqp3TTZfswKL35xm0tN93rmgjfA/ZPw/eqvraITZFqoQM2vMcWrhRm8=|Chương 996: Lại vào Thiên Đế hậu cung;xM1pZJqQkGGi/nONlGd5QncCEsOJa0hukUIMsrAw3typOImy//FK1OHTk/JRvDzXJYDyzPJMNk49KZ+Lhd8tf9hWDO+G+PLvncrg/YsD9Z2ztUf7HNOiBUL2NXJXyPDPCHckVqmClF7PZGk9o1z0w8InsvFijrShHj+E2e13G8Y=|Chương 997: Phủ Mục Thiên Tôn;xviuTJIB5NyGm60yr26Y3JY3oXXmQuWtzdj3sa23BSbzGtzERMQ8DtME0CokfOUejWs3wXrZ2t7rXpd/mxj87P8Wh4WqBG4InBtxg14JGjeylsoT2zOZ0iTjeB2Fg/4mibVcFUKAM2Xlem+X+D49dC8ytpk8nqgQtAxVYZoGrBQ=|Chương 998: Nhà dột còn gặp mưa;el5sjdvEzbsgEYWyiD9H59e5sJ23es5CdHI9t+pACGo7YEZ/d4l4BaTGVDftnw5l1/HjBVYm0M1WxJ3ZF8YWgzt4uu/r70GOw1Ki2u15Z/l0SuJ0k4iZ0vZMY7tg78DX+P6XVF1dGofHC+EJmsDeW45juuegPaPoi+Pr5eG2Ayo=|Chương 999: Vào cung diện thánh thị phi nhiều;szePgpI6JA0mcNMLXVGSj5/am+PbgndYt/FBrOI/NmiHfjKFrb2Lr4IPzyurn/NBVN91JyoEBG+Fvb0Ngs+NU86TwMg0j0oIrfYnGSthndyK2cqFVluOUEQwzMBDezyH9kk9qlMvG2O+PgyTL/YJqDZApRD2jAh4He24/zQN9OE=|Chương 1000: Đông Cung thái tử;lpt1nLWauYTYqNdNLfuTknrQlHXBo8MYwYYI4OmEmozZT7RRenLpO/RZG5tJ0NWieORI1JcGYhhFLQ8O0DynxsPfpXHPNema+gYxEl7NlHn64p1qNNgXnewnfshelVt/9YKD8N1txqOLoNjyczRB2A10E7KZ63IXFZUQsAxLSss=|Chương 1001: Vỏ trứng;iwsTLETZvJFCc2oRsgf4aX0SvLoEh/XDIm8PHH/fnO6nUmdXTlY8VsmDZTPceSvjwoe8GSz1hPFaF16/Bkd/IC4UUQbJ1UyKQKMjI6fype9Zrk4eqQbnjzQ9XUnQ1CRz8tgAJTPo2RE3sp57zr8cVWSCJ8qO40BvBgU4o4MIGHk=|Chương 1002: Thân phận bại lộ;zc9uEglIkhwE+T3k+Bf5c1v5RjPsx2I40QQHSe6cD9n+iW24gKl6KhFjwMh0h5yuZMUMvIUrh9x7Be0cli44T44YayTotkF5QHV+PI7Z8qImf9eamWd7amrHm78v3Uiz9kjNBIHM3wwPCmC45W6Mab3+83tUSTrECJ+gxryG3l4=|Chương 1003: Ngư Long Bách Biến không có tung tích;Cy/BM/yxdwg/3qXHPAxLsaq9OyY9zWFq2XvPEPNaWg3cyLkO6hTR0ATT0HFWqZb5DZm8Vlu1sjso4QCM86Bve0cPE9N7oLbG/BLH+AUkl/T9+vpv6KRhEXtqLOSba2eJTumwYQi9hcp787wX0sHVdqRgKFgo8OfmsS9X+nAuXY4=|Chương 1004: Gặp lại Đô Thiên Ma Vương;nSy1D//GA2HGNaBMJVXvVw1f6ChIydUuWf2n9ZFGle3nzU4VV/g34pvafOfhqLMiO/0n1kCjvST2et5cuz9HTSh4pN3jIRs6/DDY39OplaJ2DtbncSBwET3e0lHzYymzUQ9WnGlemcMTPUKVIxBSS5pH57WsPmt6dvdmuV3LsBE=|Chương 1005: Đô Thiên một giấc chiêm bao;69vrjNCkJy6AtOymqzhrGPWrPccpYTxcwVUUFRaxcuToiFYVFJBgAQ+hcz6+HUiz8olmYUVierip3uxOzsU/rkbgFANPCSrhmE7bocJUqbZ5T7xP263/fH7zngL3L+eDVzyhzQu8ie94SakTjw+ugmfZ6bdAUYw5TBLCr+pIrgs=|Chương 1006: Mèo trắng;QA9DYlk5sesyi0afTBqUR+EaFmLggJbbmSurpqJIB2miBeC/zlhgCloECAVJplQ6q6cy/JgcViEu59ylSTNbryz4hR9ZES9ndof8aEv+jiVGAqZYTPZTqGtw6lpjTv80C6E46tIui6xGJX3PSAhWr3MgNVjJGPlc05ys4IpOu9M=|Chương 1007: Thiên Long Bảo Liễn;sugKvvQpovEfBfCkO502RnGP4ItZCh+qmE5fS/VlOUz7bMAxN8CZIx2U5Pd2mKg0bYVwUZ8JViXuv22wLaDTj6JMp67hXI1XxtZmNs5kYyqHH62UWVSwkLgRUKhQX9PDag1qTcfxM/isZNvJHeYkZ4/wD+e8ot986DGOcMi2CFQ=|Chương 1008: Nhân tộc Hiểu Thiên Tôn;pULg60stuKAzqXPr/q7puURRXS2JA2HK1l/BckDY9eyd7setx9BBFGItYfq686+/vEzgrc3j2STLdoxbcdGBL9e+Xrcu+lUfFhWK3L+7fotwu9T8qa9ax6OEL5jd8WmrRVTv22Etp7TCuSohddes878MRo4ex7+hQvVwYA8wKV0=|Chương 1009: Khai Hoàng kiếm, Tần Mục miệng;qmzTop2lQolPiHzW2xFHmZGZJWUHKnD05gOW7QZdHHjh5vKZdbkSJjtqxl9lyyexLx+glPQ4q8xy155qVwPut3SllRrjdLZ59ee2aeJ4DbQM2xJL21zT6Xjmd4YU+P+8SnOZiMh9ZOUDuAze0KsxWB1myWRL7nc7PMCVKzRzkYE=|Chương 1010: Mắt của mù lòa, chùy của câm điếc;VsbYraB23DufRGcWwSJIJLZuVMCU2bkF4Rdh0kGYAm3XY44zKUaq06mBH2AF2j+6MnFqh01G9ZXo7bcR/NfNL/WlNWitDMlidmaMWN3LJOBXglQkpjnAdPIw/DAWYhVLBueBd/F9z2PzXIyrF6NjiU+8FzbLJzjd/FxrawJmJcs=|Chương 1011: Vi mô tiêu chuẩn;xVGyQNhzTaoHVBIZg3GO6BNhiwWhvw0y/X0uzTc9WRfZzszr7S53mhBkox2EyYbFVgKyLqrF2yUbQtNI/JkPg2Tdd9YpXz0ZxlZ/0wQdodBfNCLuBgmRDjJ0ruN3KnxIdBikGGtW3/yLsBiBLZwwBuSbMNi7Ptb2XHFUbvX/PEI=|Chương 1012: Thái Đế ý thức;03fIC3dUjrOVpk4WiLL8tXDC+cyBKhM+vAw4//lNYOuVt3vPLGpkgkstYjc0kWrB5lyrAN1lW/C4yaLeTeWAXvQIIeLXgGzugSBVGfxmfyIjJg6I1JRddRTc0hnx7NHboEnALaPlyA/zbvJcEkd40yNtDJFlrxQrSPvhynvmTDU=|Chương 1013: Ám toán Thái Đế;y/+/fVn24CYGWd/qn1p1J+Ca7f3c3JNg50mNPffVBlmakTCHMKLj2MIakLpCXTxIeB5azbd4OK8u32tXfPc968QHeQgTgJbwT0PtPeMnBGIPmqjILHgk7kjB3QVGiYT0YgeBZpVPsJhaOOOuZedGtS61yQJ8bIR+J5UUuqDq1Fk=|Chương 1014: Chung cực hư không;1IBnxx7j/rleFwAlL++7/zNihg0Z9UNmWeX0TUuYaMQNRmmZ7xo1FWgoQdF31yBTYjspIRObsMcAslwDbcvI+5+xIQcwZ4LjA93JI1fO6sShmBcn0idJdV2UPOMzzyyPFKja5exN9tOXjoZOwgS7e6aWWWXdPP3ckCnNCKy7IqE=|Chương 1015: Kiếm của thôn trưởng, chân của người thọt;KRm6tbhZ4C1yhIa4KsQjLxbmKoddyPKo5i2SzLf/T3sQJ6Pr4Xb3J9wtlPaTV4i1tH1Va8j/sfKopEl/uPsjHdzJoNGZO85N2EuXR2SfuCejMhNJp1PFEKaVRB1gIKPue6Bfn6FEE5dJwbhtyUgRuedSC8h2qv+PAhYRgEaIzaw=|Chương 1016: Quay đầu trước xuân mơ một giấc;XU1jOjzaebkj3wWjaIrNd9BppMewjOMBpjYhw2i0J37QUYESLueQ3+cCZLGJgCVmlgCYzEd6u0uGev/mzde7bK4/83RvebX6v3YX/IH1UKxds6k51QhKVmt/ONohFBVIqOgmrQIDNXvJ90u6Aln1c64+Coun7NoYRX8YsM+Cu+k=|Chương 1017: Mục Thiên Tôn ăn bám;C2WCbKNBtm0Mv1u/1HOgLKH1qvW68HUPN37Dhszoc5oXTVdEn+/HC77gj3+sokJJsp4wP35nGp/y/kq2DM6a/zoYVaucR3EtHw304XiGyE2gGaO/kgDbcTr83tm6mzekxgVwyUoVGJ0GUmichtzUxMN6qA6zCT/JzBup11LaRM0=|Chương 1018: Chư nữ kết bái;yCVkfiE/zvfmgr7F5au2BIIzErJZvYobkGJYPNNIJ5vYnqHJA0K8JX1pmny6ggM4vVmME84L2y9PXqbgB01U1Cjf8LIgStsiaTcINbhtY2k6gGNoH81lDX1wwAhpDs9Q9+vWeaCm7/RsTsvIu18OnN4yJqmOAzkMNcQl8ScuPi0=|Chương 1019: Hồi hương tình càng e sợ;48GAjvipbL5LJ04M79hckhaCDTnnrtt25lbD8RJ/n3HY7ZOi9V+p8aL9RWQKu48kumV5RTaTOTnppJBEhMZ/OD/Vg0I0SDai+q1fufYnthzb0r8cBQAiEhl9njcZeu3rngos4iV2ja5iwCoyOh+j0Z0MoID5W+q0PNd/zt3iJMQ=|Chương 1020: Án đoạt mèo;JfMKft7jSCxZkBwJp86Ud+dLWj2SiBcCmuAc2zROd29EYPFmV05kzYTLyJsdHqEVTxsbPPEKQPKuTWhdmEgAg9ZILyCDcYLfb6WnLIHDi+9dsE6BZoGQ8H2ScVl+GBVxa1bNyM+7bt9wApypMT0AV/VEWPDRQOfVXeZJFjB6o34=|Chương 1021: Biến mất mặt sau;5RaIy0mbCqLhb2igXF8wX9wrFDi4wfHuOe6VJ4BRZc8uU1YJgNx9HejgiDP3/p44q8h0HJls/bsBNKat6O8s0vZs03QHAJlyXQ1uD9JZqhd1JyspceIBiGja9GZWLnwQaRr2XrRytsFH3Jp/VuoNGyBI7TvksmnPau7HVGs0qp4=|Chương 1022: Gặp Long Tại Thiên;TyRGcnBWdhXPPw+gIC+MwWpcEe6reojjmOqdjmAi7vltIP75k9BpIOP61uzWqyCKfCxAEGT2HG+EMUKAG6F+IOyuRSjoR+wfyIX1l3dgrSAnHbJLFhARF82YAwZX+2tMDVH1RIsuJ/EASVOo2/pY6KJCyOu4Xenly2ghyPgx+4k=|Chương 1023: Bảo thủ;kO0ISZtFRSmJBD56EGbWdhfha9o5NXmp8jDJaJL1tXMDVTwxKeL2K17Ov5PXZnxBy91GAGNI1Qk1kHhHIfRuS6LPK5bJx1ukEI2jSqRSHFLjiP3CYMiIzoZpBcjGc5/u0vjG/AMdync6qgAnTmiv4o8a4Tei5Rq5V54gp2BsFY4=|Chương 1024: Tử Mạch Hoa Gian Khách;SK9utWw3el/UoCH47cvqmiTYXySYouKLDvpZEVXYQhQDCSq6OXtfRx8TH+XmNfDV3c5oNx8APutRXBkIr1PmpFN1frWOJNG5io90xNumzWZ77XUe9kvuaIY0T2c/Ekesbk7z40K6hnhkD3MRveL3Ux2K5OzJeumyz+2VY900V0M=|Chương 1025: Một kiếm kinh Đông Cực;4X/Lo2WkL/FVH8L7f/tlDBhuR+LJcit6K5pxvPmNq8bzWM+Db0IjDNUnVu66j9c2zMtRRm+Q3mbEHj77ElqrEs7q5318C2fY/tJ/9sI6+0PSqhSdmdzW+r2w6tmgOqZbNkhJMJz5MsEapE40EUM7Bh+bfu9wyiTEgqpIWbJ4loo=|Chương 1026: Chín đưa Mục Thiên Tôn;91vJ0ooiUHV5CUb3YbwoSyZ/zNO7P71ri8U7F814cbv7ev2dDTj4KIK9QaGv+sqNkab7CcceEXWTdmYsMuMNi7BpNdsMG8oVKs1vdhjsR/dHLpZLO+G6imjNcTXKSOdTfBrASSyasvXrABxEKnpYRgQfIym+hRxeMg/MS7fCVuA=|Chương 1027: Khai Hoàng cùng Tứ Đế;MEXPYDpeFkThx1RwWrE4vCBl5rPht9TDpQ36rzFqNJrkiXH8h8JfAcfg1ynxhQ1o0Mk0mE8WZi4+5tGvkXqh6emNvOqH2Nb3npWjgxql+hxf7nmUg3L6dn7ecWSclYRf3pQu6Hsj8/A3nheVv8aziUgobntilWNHKL2fZdjW84c=|Chương 1028: Huyền Vũ Nhị Đế;s7zLrF1st8i8pMp3+gAVUoSmNv+vtwPLQeORBsyzz/fFvbZRjNFdIlFLRxe/uYwuFSn7heFASep468iN8bjsJaE8d6SAmytJPvvHmqXrYZ4okYJhg+HJDxdOx7nquWtPw8yafUsnxbsvCGRM+HR7eqjafwXMh6S38Lrvv/22J2Q=|Chương 1029: Chân Võ kiếm viện;df1NNq8zs+nGRwOALNQdyPC+q6T4OAnnCHzhX3bU6hUd76Y694omESU1l2LIoN32aEckjSu5eXyJtoaWCHwVU0gdl58nUZkmma1a9JfeQQro/VfOvSzkY5/9bVwDtsWpxvLjys2+CQSXy/FWGJcSC92I8ppaQhf+ceqTORlJ8GI=|Chương 1030: Đại vũ trụ tinh đồ;RuGGNZHnQXkhA44O3V+lMFvHpmDBb2N7OmN/wLb5K9ODuXXssTM+lJ+U3JbZDQdMeu+uY5wG1OAaxs/+IjQjuVpKUtMcHONDcUVqkfIXWtU6ka4uYXm9ZhO6yGKwjQjZgpX1793jkMsncULhCaWskVP6CLLf/4N0X1SnCfBymeg=|Chương 1031: Thái tử thoát khốn;ETCEmswpQEoEvYhFAFpKk4fDH4pVQ5pi5chxBnVBieV1E8XwFoB2u52Ti7X+F8UtPOct+Bs7JlGdgrxt4wgG8TfdQpVWWWK1H4k/CyyvTX6BzHM79toRwA+e/IDp2X600HIbW4u6X0X9Bv5oLIBntosL1HvprJraKlbBMB7r8+U=|Chương 1032: Bạo chùy Âm Thiên Tử;gFNQC2Jgr6LLpCpkvb8Ra7ZKvlb0xaksk3w428vh5NSINVBSStBQloWu2aZQnHtOv4kYS/YMMevNwzRBw7zfNLjUT/rR2l04rkUa6G1oWozMHrMv59VxSY3pKc++pfHJZl1k3oQFoLfcVgrmucA+ZL04/gSHBlbf52pqn21a1os=|Chương 1033: Tây Đế tình thế nguy hiểm;QmEG9idXlzxmb0GbafzMo/+uhwQDmnh4NDb+0DvM2IcTUnhzYwS0QCe0UIJigCA3Iv//zg0UKI+AnY/jUM64lqoQl12kdVQ1yZKsDgI/D6MhgKMDTIC0oq4HkZReT+GWTRIDy0UKAs01QMO1bwR0pZgJROW9ssM21YX1Vbeqja4=|Chương 1034: Thái Đế, Tây Đế, Thần Vương;orLECpNGsqP5tFUUzN2t8yJcL1oQV8BuTAZV60co2kP3H27cCnTrNld85oOnONTfIdFWO4Nm2V201oV0zB6DffrPoXKYsB+U/ONPRJVHnkqoBz+zvTNqRCPYBFPdKBkPI2qytagXfxl+KeM+jMd1sspIqXPZtnUmizdKCTkp2Y0=|Chương 1035: Tây Cực Thiên nữ hài;aM5xmTw9z2AnSAsPqoDgFCDCQit1OvIS25bMgiTvw8oOPlE18srLgCqzMCadPyDj5k8aWTp6CY2VrtrcIERGZ12t67EY5/mh2u2+6Gigvi8pboj85sE3kVN87SSVPuWCBpNt0aBWFeQlOeDbLI8VcErQbmcXCH7s7rosSlIYXV0=|Chương 1036: Chiến Tranh Cổ Thần;blw3X82NzbS6IZiAar/hQPoGfnUx0qJeeapllEZGu0aO3/dX7UPiMbfPhOZRlBOWuMfpekgeuNpzHOYQ8S6/DttiqJS7cqm5ZjKU1yRqtWIF5BbBhFwZ9BDW0h5tUhrVT4Sg4lmJ3p7r0VMtb08hnqg/IF0K5z80tm0gukrxqas=|Chương 1037: Thiếu niên giáo chủ;lj7VkUNPv+BF5dH9WN73JZ11BlOVaBKkMc+Tc67TjtIjXYKfyyHoZ2NrhU3Ba4f9QP6+kic34BVWmBOYhj67yn74qeazOwdFzByhFSO0OZOfcrardMOmt8w+TBAOoOva+l9rqgER7sHoQtwugb4xb329fTwfcdNfFkDZ0T6q/fU=|Chương 1038: Nam Đế cái chết;iLfZ0G02Au0J2G0avIpj4/Wuffmuv9mquYOpKnwlqqpV5DMpEVdGPc6PML5/Mt2lpJEmsorHM+P/r51OdSTxa3zFA7qcpWz4OVwaAyrrKcZ8PbVbzhKaqQLr3Euy7JYmsWs6hihjhYpT0iZGRx10CNyyznCeRP8uZtqRCrK6O1s=|Chương 1039: Phi Hương điện giáng lâm;sXp28bvU8ySTJF3K7xAgFOB+JYuJhhkcXXBn2KtfhF0C1e6h6odVk1fB4Oh83b2PjbYuvUpF83bp4R3wJ2m03XLt5yfcQm+5ete35txbencXR5tR41ouaparK1KUYnKx05vJmV+o+OSeCjVZI0x6V3+jrziU+hDY8U+KhBY/yoI=|Chương 1040: Hai cái tặc, một cái bộ khoái;3+b0MiDEZVdjPxJDqjiq1S82IK2Cg6wF5ymErQ0NwmtslKS7CEooaOoW0LNdBTHLc2jModY4aLg1yYi6nl3F0tKWd5MW5dfzRxQ0CApniqRvkJks/BsUNYFQlzxX/pvaenpYwe7HXlXBD2fJZAIE6zPnl+urnp2Jq62fEzUfoFk=|Chương 1041: Hoa đào chỗ sâu;mpSfFaO03NuT88+qodk/3nx9xfojfMRnkx3hWJkfQva7TE3nyjoOPESp2l34AMoly4hNpKdty9gOvn5mZroybdROwdhCYVSIjGPvs/+KiQYdmbm8iztk1aZtxE6Gtd02uVMtJi4aa/zEB7H3Q92UlREgGK/kT+1lRuLw5XTS2OM=|Chương 1042: Thần thông bổ xong, quỷ thuyền xuyên qua;ENfjE9NcQuMf/EtwXGLANHTWyjUBUI/YMqbG9axA6wuTHhrf2UeBgkmcYLWejZBtFZCBBjqZtyFSvD6Ns8XfLO7NBWrr7Y+QR508+6+ZtMwwkN2JkonzmVI6JuBC5I2umrjFx0v932UF3lPhLpnWxO9yxz1h6IFkWwA628AETOo=|Chương 1043: Tiêu Hán Thiên Đình;F/Z8jO7T7rv7WWQxm+PifKUXMyl3EiGDZKyZADk3S0gqUb+VgxPXz99qjCOpdwURQp3oGr2tnRKVwXyyyjMfFGnOuYT2Jey5JhucwY99Q6XJOiav0fHLHMBU+I4SaJA+ZFs983nKdV2kh9SBbqctOVMB3v8BuYaVeQl8fe6nWMA=|Chương 1044: Thần thông lập đạo;LqPRIqAGupSrUWFJVIan5vjhqYLfNn0EGR5TbPDxGxcnFvFv+XwDXK7xmKQ38dqu+TtH6JuyLOMsZI3su0d+/w0O/s9rqHPWZQVS0bamC38QKx05UKeMHkbWECRTeqrh8hZ31DxaF73h2wIUwTYUKyiMZrh5UzD6SWhD9HCEbgM=|Chương 1045: Các ngươi là ta dạy;3BXkhCUmEJlfd1HAz7TBrsftPuLlWBO5I/Lg93dyllmX1yTEanF2orbsX2KvvzUmxOxmDPMWOYO6RGk2kK3PSRKs/AmQbl+KCvl/FIHO2u9OyRjCXQ8HLRJJXdBatYljDPz0Rlus9DVYtKWPBfF6rgKrEZ09GlxKLW6A9RYIYac=|Chương 1046: Vân Thiên Tôn biến mất sự kiện;+x+Wh5jZoN5kZaNfPGyRtiIQ/Kac/89wc5BPDPLta3Em1Ol/bHccDjGZG+K3hNB59bIlIvT2i5rVIT4R748w7v+0UwUnd+jh6BDDQsKFB2Si32HpG6D1N1dD4KoilFz8TW+z6Ec4xAt1vSy6+UnT8eYf5VrMC0LfRsDInuqQayw=|Chương 1047: Ngũ Diệu Cổ Thần;tX/Sgfnyn/qCgmri3EybLILxxCkzYlLXxg5lXMXnTRibDDedk2loU2C+YdQU2iM0q4LeKMdTp4ix/tck38an5VOaSVBMI72FcO/E1ViJcYkulQQjM2ThsDAdAtc2xzLUAyuqpDf/P/CbHI65Svuvdgu4B6XPgzCErVn1aYc/7Zg=|Chương 1048: Ngũ Diệu tai tinh;dPDuNbzXOctbleeR5+AekEr8iX/e0Ns8+TVXCzvn1vWw6thoIhAczHvY4idtkKT2TH0pSkTurknyeYLEU6pPKNlS6p25MnDgH6rXgN5b4kmGHAnHfBVMkWiaMKO0H2uoZyFgyCMkqYrNNNsFagICofEK2rK6VxrABPGmR3KvoGY=|Chương 1049: Triệu hoán Tổ Tinh;zUNbSH7tC3lDxhsABO6n07IEMGkHr84ju7XEJl9rH7oVw2TP0CFXuZxhYECrrdxZzocNBhQn4mbGGN3hJQB4WKMzsumSgOZ9istoeo3VRt9nXatkt4AQ1P/O71lEh3M8DW7H1c+oSkEgAKxBcQh8F+ifTKVwNIC1RTUPCpGR8tM=|Chương 1050: Ngũ Diệu vẫn lạc;+ExZn/x4SgOVkAbnIsvsL1tZYnvpg+ryk1JT2GDSwQD4cN1zO9cMGPi6aryZWsMMauUqXzjVZ3hu+5iumbx6A5ogxtPFDTeAPmNJIzcfy6DVsnd8zB2lnGDCjEE1kkfUkzkOMBcyNxtMHPy4zdrhubPfVQsBtIQwXYlqeqmh2Yw=|Chương 1051: Kinh biến;jcA6XHK1PuC5OI3zAAIxDmqCfmEbUZctjk6+F1f+pzCdqlLnteoqw1o1rhzLijfs6EGMZuXBBe48l65tW/+VIC+bJd0wAQuOuZ7UZVrwqUcnTopA2P39vQkY9k6hTeL/uiRAwFzG6jnwKlzxq7LCi1NoF15H7khFjUDQ1sIi96o=|Chương 1052: Lưu ly tình huynh đệ;AHaQDscLb/+GuU3I0PXxvGGbcygduhhxrJBH/vD7DOFaBnee70BUjApiK7EPTd7RkAM3H1PqpuIF1edasaxU/kKYCJPPgahgp90nohlgdb2cVK8fboMO134QFabCn/AYEWB7nREdvJHJHXWVCtW4TYXoD4YLnRuvKt1qdmgHysg=|Chương 1053: Lưu ly dễ nát;ke2/W+s4/78jG+xB1/LncMnRiYI1uhxPc3n924MjV3l+6Q8SBsWYNJNCjm2LTEzlieytzq2/CqEOK2b7HQghhUQ9YLbpi2uS/54bHQV585lCPP4IxhPFzgeXv+mgK01Proy2f86m11+vSIHT5zgTYnYZGKlqsXQI5Kp/Q+0yG+I=|Chương 1054: Cổ Thần nội tình;0UDOtjCEVFeA1f2z957V/Ja2cEBLEwQ08tMyF/y95NQ+jVy+f10feYNPGZ3vB/6JBpIswCQehRmMg62DgKwhosa0UIHnrHjacacUuogCeNHSB1VVSSZHzUtnokdJBaUIKPWE+ll3k42roxMIHhuAagCPK9F5KjwDJlnYIqUGe/Q=|Chương 1055: Người phá vỡ cảnh giới;IAOFkofQ6wkWwPkYZ3bZFjjTzxDVYNTMXqUNwnqkh3P1w4Wd2MS5uNgBxhzpWRw6zRbJwhSDh4Sn9J4JKC5t1WegmnTTb5/ci+LzhafOIQTFkJYS2S172lJ66dXbNCwUDN6tSYli/LEGGghthk3MS0Zo7RgCZmTNyY2tmP02O4Q=|Chương 1056: Sơ bộ Tổ Đình;g+GVKFDNZdWBt7Rwog9giq9Br3yIDPy9G8XMMsF5ArMDDRMSfZB0OZduXFRLJE2q5rWOUgYJxNl6UjBAuW04SIv/2LLHh0emjvvy5Diav2yl018NuLqIqAZVXE/tClOTfFOHRmk2bbcXd/nUslpO0FiJbePiYNB2h0DuRmMXhaw=|Chương 1057: Cổ Thần cùng kim quan;lqGBrJhyPJ5EcfXxWnb74atRJAmGUM5e4Ji0bWruEGxXfmPJUXCD/hscO3AM1rQutFRsaoxIe4jCWv0MXbPejwSmJIEu68cghM64btkqxUlO89i2ySLZvYvOr51bHB6uDy8auUjabwXT0Cpm6AHwPXjj00Jw7C9JmhFD0pTQ30I=|Chương 1058: Ta không thể chết;+qlweiTM9iZ5jYNFTYXm4ISK1JavIL3Oo2zYU31XzegBRTRTHKOSMw5P5eDMYMU3kJ35woLparDRgzbs61V2aHQDiYHLvDlWUcalfzU5uBVjr0i9ExDQtLmXouEWDRMKXb/C6k1uCxw1XLtjt+UaDSOWiLNteX85jKub2iyo1pU=|Chương 1059: Thái Đế chuyện cũ;IU5Mrp3DYdUFfC+IYh+72AY+5G9MMzPbndS3qErPx6PNbaQyQKpK4RJam+6OxV34WEjXEjT0WTkzeTqHB9Eccikpm03I7E2O3dGre9qlyLjbVc2V2BzF2ZsAvmzuA/ng6eEx3Nhnv9sfG9rVzx4faFsjitG6NCL6GQjYtq3zM1A=|Chương 1060: Tình yêu đến chết cũng không đổi;twSSMpYQ+y6/5l37Ft2oPLXJWgGr3JwMs2uzmqYNk0bz+/kPIA84Rzhk1k5oSr7trATevBCcORWhf3CpTHgFrcLisGbh42AbQqNpZe/nbOY5RMzMwYi12HxI5+feC4VAUb9Aw9d2H70tnra1v7CuOJ+PU7gz3bFIgbHOSuYEbIs=|Chương 1061: La Tiêu cái chết;GBya55YCbJifV+ZH7t/LqwriRyS/JZ+1lJGckO8NpEYLZkR4LvteuEDic7q64HA9fN79E+/nxCGkoyuEqK+lBenC7gxnnIW00qYzOnGq1iWEn0CXoFiDYoAlGeyr1dXWkzYosYvPF8gUyCiJDqciumD0GYxpe9OuHjEqexYv8OY=|Chương 1062: Đây là trâm gài tóc của ngươi;SzVbPbh4mqGIRtiIrhezU4s+opBaDMjM2pheOsvWC+D6FXjX2tV0vTtXlA4WlVGz0zdIWpfo66A1ZpUrTv1FDLGOJs32XnvncfsMK8mEEuIioAsgI0WQYsNte+rf7iGbfLl/ldB47kBT1cTomruiX7UXFSMZyKZZPlkYw1zObnE=|Chương 1063: 100. 000 năm tuyệt cảnh;bQHLui4/XBps4NqHDr8mmJuG93/ZY3505pyKjvTQSejvlpLgMR4LI5a+nMHIwt0NLajNPtPNlyBJZL8HolPZqr319i4u7zczOAIspL+mY2DYwKv43CgYxeSQ2bVSWldsSMbhlp7ifzoz/wH0plELrpAzergs1Mn4yt6NXF0G4Kc=|Chương 1064: Hắc ám sắp tới;D26EjaqlSvBd5fGQxVnqbnVPUgyXhQWYMBI9en6gCkqCYSIg7AX6i6hlQeIZ7bckeu3IkjOhvWev2qq5awcmd740YJqwusuoERuDME0I3+j5SXtDUTF2ge9s3vUV2xu4JsALYlbDyP83spbjTBrh2Ti7wwyU9a8O6nGTrD16xjM=|Chương 1065: Xưa nay chưa từng có chi tình thế hỗn loạn;oolmhk1+nQzHIfE5XSNuYqMHqOgbzBaMf/EYsezmxU5mUrVtXbdvvNSGh8oLYkHi8n4lR/2Xk9Eja9u8T9Vn0/0VM+kN7OpchNAUKgckaRRSnneFd3wOCVMKmlS8E1AIMN2YGgLza0lKiF50b6FX/m34EY2KBXrFzqFx9dQH53Q=|Chương 1066: Tam Thiên Tôn trộm bảo Chiêu Dương điện;B9J4JoSNa+hgyQZnezDnNM6OlhK6gNuYXqusW/lQeAZ/0R+wbnX+iUDY7lmh2+tppMZuChl80oZV04fov8YN6vopXzCUyWqY9Icyb1Ple78fqdpjqaIWTqa8pDPArLBwM2ESjHe6kRrRXHEluSpRCcVOx4uFY1Hj7WBsp1UYaa0=|Chương 1067: Mục Vân Hạo lại tụ họp Ngũ Minh cung;Dqj7w+V486PfGis8HNCZUrBZRMFT2Ji/HioKbYxxAS8FdsXe1NZA9rewWCvGYdUTJRyZJhQzeBzyywrGJsJk9LTPFndQKfdCyGrw43qWkcB2v8SfAnSEPnLCN5D8Z1nRv8fuPwz6Q81krakqCSYq3FQfJqCwnwUlyUwGr4aCOmY=|Chương 1068: Vân La Đế thử bổ trứng Cổ Thần;RFKZ0BSyDq0jgY9u7navECupzsXXWIJgQH6xZdMMQZ6zNT3NcwNG7oRs4xJOfA/hp8Maei/KwyYGy6FfNDLAXLf2yo9NuDvguLhRS9SXZEMAwBu60a+jlUogi7Cou5j2bxbQbyuZdVnc7PNPklSwMwdVHrCuWv6dB875y+MplWY=|Chương 1069: Tiên Thiên Thái Thủy Noãn trung thành;4xz9gmLslkv2Re9nDJNt+N7Z2xIVTryIP9xvgfeHTN/QxrbKvMSA4ferQuf0y3SkMf+5ZlKsRP4730ed6k5059vmPDdMO+R4V6rXshvXE78iVUOn4BJN725JrhLwNWijkUkvLjh2BQmHtBcdul0qlRTd5eoHqhF2W/wx0KjPvno=|Chương 1070: Bách thế khờ si Thước Phỉ Nhân;QJMLuDO9DqkOlDH9ZD0uioQhlWnfSPz6XsggPBOg8kB0sbi+FFY6JKCyTTxPLj5lyLYgqDxRClUpOHq2qyiFXCEu6wJrRjsAbbdaprxPITlFcQRbSGe7A3wDqW4x2+iYWOXS3CGKi/wXB42yFt59Pte89xmjKq/JtakKE9+PiqM=|Chương 1071: Cùng nhau giết 700. 000 năm ( Canh 1! );IDgHcBfGPJoYLZ/is7/GXNu4S1Lu/nA29we4PqHuVXzbzuc1lfpQyfzv8yyZ2UQleyKNOPMI56mmiP1eH76lU8kemnJstJ5mjXb//nMkKFUkG3yxDgrANbX8mwa/p3wM2FWqt6xP8B4uBRnzU7krZc4pII/N0dRieQ5F9Vx8koE=|Chương 1072: Lãng Uyển bài học cuối cùng ( Canh 2! );4dikQZLkq38FQKTg81jfaweF7NlKUdtm0n0p8cPeU5Eond7S3UW7YghFCZLO7huM74x5HKKWf4zcrnDQwzUDh9JxGdG0rc9846UebuvkMi8ZiE+YLiZXddgqCTsXUY25m52JhxwTGiP6ryTsKm28Hd97PgiDoHWI4DATq2LRcm0=|Chương 1073: Thái Đế thân tử đạo chưa tiêu, Lãng Uyển đi vào Tuyệt Tình Đạo;Tgg6oM93fAav7uAHzBsfX4CYOl3MV9jyMInvnQVmzCUlsUbWMBT5Vm6LR+BMjM4AG/lOkCkZzCdtjnHAtZ3qpyFklV8QrRfErbb4hS26d/nhUnMpXR6gGYK2Xtu1oTH74G9HZG+4vLQYGUkNLMNev7kGVXjBVLs/IpSPYoJY804=|Chương 1074: Thanh Điểu đột kích, hoa cái che không ( Canh 4! );Qq81ZoCBZC/08SM+yg/ci+WeubWk6brHkAYS1kPglKeur8Equ1Y+QpvXegKw+KKE3xe+m8nEQ2j4SM0xxGHgPFSYYQjcfaLpZjCB/CXZ5FcwqjuX3XyF19MNl2ql4L2Lz6JwNWerNFvUlp/Fy0t/glTQSL/19mOQ47k3X0tf3F0=|Chương 1075: Liều mạng Đại Hồng ( Canh 1! );AP2PEJq3im2zbEtPNcHkSCQuXbyI0T5PTNIN+Ugt4A4MsSCxiWfZWn146e9VtZy2c0GZR/K7Mb/pP/HnllgpmxqqEL0INf6KKaPvrT3iZifUu19ub0PfoRC9DMEf2K0z45WGwGwRbbPlUjay0L8W/LP6UnmjqjeWDhvY1V3lDAI=|Chương 1076: Long Huyết Bảo Thụ hộ thần hồn ( Canh 2! );v695tcCfTWEBEEvxDVM2Ri/uG/3KcnExYTCorf1pzGcah+v+qt6zdMclSVkfVxDXNXrfvyEIWFgV/oT1G/KM6ftlBDILVaPxHjDufBJCt+GsaGcdUUZ9jEKMVlG5RM6YBZtXjGO8AMJUA3mHXYHPTis1Q5q4fqfFWxq3O06MA7I=|Chương 1077: Thiên Đế bái đường ( Canh 3! );uyHy2d9k/+xHNtoYeshf4G/4RAZGjZM91bLWD09AEivC6CIGOrTmZQfUFB+MzhuOFLH/apkcQ8LgyUvXn9pzCrg8jsOt4M7VE5OWjWZlsEmGMb/rXlUVXMN9NUJbG5XitswIzlZq9h/J7sIU6DAdUzAQAtyfT/heIy0du44dp9c=|Chương 1078: Vết máu của lịch sử ( Canh 4! );Cl1KHDNgQCRbOHlJs8V4J3LfMlC+EFMsvOswK0QPsuxI0omYLJqQNsTP1D89RhaRneQ6XWA/fExPJQou6K8XVqs4C0VBj6QM/fgxyd6ejHbYYE9cVImE7lBR0VUf2QfAFdeXkyuG/ZV+KmOvGNvDKIQpaTbquDAmAS1+3uaJHU4=|Chương 1079: Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ;ely1eF39eylbshxOJu7gUPtq20IosreGdL3MlSHRMczOu9uB/3RwcsTvgWiu9vF1NsaNlVdz95RQ0oA87mnnWtN/5HDpYY94EUa+GhgK/cfcYFYFAXpZVw8EcTD5sZGBowjgd2Tq2QKYo6329JnuEZ5W4PwDjeXmgaFb41jkbfo=|Chương 1080: Huyền Vũ Đế lừa đời lấy tiếng ( Canh 2! );SOxrDBl5zkVhVWDB41HarO20dW54ifjNt2eWrJ3DyefIUaGzcRrOhHxiiQp21mySvEf/w3Y8ooWp7b0eIpCszqvpna4BDdac1rmtd3/aXBPNBhZvI4wITsHJAErK/mYYPLGEJKmh+C5BEOmfj3fHnfTBRIkPMhNZc1oAzo+/t+Q=|Chương 1081: Long Kỳ Lân dục cầm cố túng ( Canh 3! );MxEu0PTdqwZmwTtD/d0XBN4tUrInwe/id9ATi03CDjgZUL57l3zeG2IT6m/nw+EPxisYtz6SzVKtFIsroR9Mxrlt3bQt0BpnBWpULLCs7fSJ9di7tCktCfizXpGmxiSnCBSvICTBrQFcivy5xY+eN8/pThoqkBacLJXvEshTiDQ=|Chương 1082: Quả trứng Cổ Thần thứ ba ( Canh 4! );DkTpCOiw2LE+sNNxTs8TdCuyYqkUSpPfygzTxQX01vgNB7q26cxRnOofURCcy1DpRupKRDTBGNlP6ppEBrQRy2psbLWM1/QQ/5drFBbKLDRD4N7j99opr976yDuvAzRdvI2PuoJyTiTgCvyz+XiRmH1tR0tkpkHRk8bcui2qBPw=|Chương 1083: Long Phi ám toán Âm Thiên Tử ( Canh 1! );Eg7+md7Hagbpul7+XSW1lBuMaPUrpKguWS6ekMzLYuRn65p4D+Y9sOrFdEnPcxt4wcC5mCpU3Mh1VMh3RUdiHA2/K5je876jrq2Zs/nq3ahsZp6NQO32FqHd2oyd+vGfuc1Wsp8TT7sC1s3oN89u5Gyg6DAsOtz14T3cLHs3Q7A=|Chương 1084: Danh chấn vạn cổ ( Canh 2! );TvHdVxFDpM0WA6pNZlJJRgFKYrcKw+9zM7IxAKsF+tSXQwQMa5WTd0akAPNYwIGOLNLNJAxSFI/1s9jCvs53yBkSKjDdjNX11gqE1fPYTQRZXETFARE5AfmhfbL5RJaIAnTofOAiQUoGMdTS4Z4IIzs7G2Lv74N8l4AWTug8sFA=|Chương 1085: Long Hán đệ nhất Thiên Sư ( Canh 3! );1EyAWchK6AbJliOnVpLlEDgwZiMlAT2rluFrxNNh9OXavRKHIo95Gp6aB4+2dinYYS7ZMpSFUs2RHFmMP31+f33mXeM32RS1HBk0sorxcJ7un9yWQn/NZXdCc9p9D6ZzhB8m4YEUq+gdFHdV2H3SIvaPH4fh2V0ZFZFFaG593D4=|Chương 1086: Long Sơn tán nhân ( Canh 4! );TIAQxM9oMUG4vDcb9ri241mbQ5XFZEzusr32/2zTTJbLtM7RpmxQuuRKinhtgZPePkw2P6kfsC2xPLqGDw4S8l4EC6u1akwDjNmc+FI1UHQU0XF5cnXsDo2MnWkAoizVy6CfuYusxVy653w2ZcBJYYgGLcpS1/CWhuo69tB26rw=|Chương 1087: Bọ ngựa bắt ve, Long Tước ở phía sau;xkd2ZFHOsYMw6lFvbslbKvh/pzgF7Flj8wJt7oWGZuExJI4kCu8Ea1sQcyCmUy2/mknn14BZDpPLXsIIzhk9UEFyQ5lUFVwH+pBYcuCnXcN8Ug/x/5QpUrvMf0rak9xMZBcWAs587XdHlTOxBVgAlDYn+IND7dAgaSNimANc9ak=|Chương 1088: Gặp mặt một lần ( Canh 2! );y5F/pCku+LsY51cP8lyjInm33fpCRW3MtUF+3WMcMwME3CE3Bkks969rrPZdn064DYovaKdG1CkO7g2LrKAiebK/Qjlpj3EdU5XAAl/ENwITHpnbLxwCsn7rD9QM9bNn0FO8/gTXqRIoo/P6fjvnyPRvJoUHnWisQ1m1q7uZw94=|Chương 1089: Bốn lần tán đồng ( Canh 3! );QjzG7qt/xnAk/oFypPuhx+9klTDtOkmKtQ9ry8aU+WhNmna8i5xwaCfebsyrEYJhlZY0pSy33GylSvNOd5rWMnHfYUnJz7QuVtEubHYXGIGvp3nrlc+cKoIPpy2MQxwIVTHopRcSc8OWaC25CYnqwwDipLH+1SWzlBv3OJAyhPI=|Chương 1090: Khi dũng sĩ biến thành Ác Long ( Canh 4! );EVg8y3RjlEsTFRWu36FcrFcgpMyS0IVFblJ8i7TNT/d6IjZXNrb4t9lWSXFnWFe3A+NvfdNL+alfFrGeAGc074zOZuhSOJSfRwH0LMtmTDXRyepFudJbLekMgIrKlJjw88HmVyZxNWc9dqQB1ACYYODwse3nNuX3xwtkJVI16NE=|Chương 1091: A, đây là thế gian ( Canh 1! );9xRMGv9u59PTmivXW9dpaIbQcongjMayz+7fSdDDQsEiFu4JDPiEyqeQmTERqdClVLnWwRQ8OxxWWFSsQcCDmPyl7IkEvXR/FSSARXlma2JQPsEIybBBagKuB/gdJaMBHIwY+cDOXWbApS7hbPU4mVYkRe8qXUUf5dHwhuCnbFE=|Chương 1092: Nói một tiếng trân trọng ( Canh 2! );IOnX3/SWHoOkVo00g3ql0QCJjP3bx/RxRUL4U7F+gY41+FqPGVTENAT8ZmLbqfgZYOGBHao/LRbPe7WK+yBSBs0szEkDD5JC0YzidlnYqzHQ35Ke0TBCmftHmIwrkgr8jNFLT2V8AMxM8rgD8gzpKI+LJEU0S3G+Fea91FoYtwI=|Chương 1093: Xích Hoàng ngộ đạo;T9sV31qFfrGpIjP4RJ25Sj/cYYszTqjceOu7GCFV7I/wkkPP5MOLq/mDhJENc8v0IxZOPAgaWhbxN+30mexFwd1idHgTkyy9OLJ4LAHym2srm2RpqhMN7PkflSosS5ojf/5h6W49Nb7eUzqMKJsC5rEa+//n3dIDrW6zaMVHC6E=|Chương 1094: Công danh tự có phong vân biết;J2GXjEFRN7YulQ9kvLS/gUq5nIt3u2dk7tmFl4Z16tsZU/JZvs+kRzA9wFzUYfU610LwGtbFB7yJiQydz+8eROLWoZtaYBTaVk1Hqut1I5jNbxIQJTlDliJhhnJPVbeucMqpq+HSCGBHRbZ3mq8OmtpUTl4civP9NkrWcbkmzbQ=|Chương 1095: Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh ( Canh 1! );uYyvAYJKZcPQbJ/k9zH+6CWg+qNNJcsf5fTquZ3KtjMWgDLPb7LPYRvFyUaA80Bd11ym44SoZd0757duWwXZfS6wxJeIOQGkF/ZS2CPlhH0dOljj0IjbEScrS13lTsLLue3LJr6/7norgJ3nh7JrUItWd+kgtQuI1nzslkkxICs=|Chương 1096: Gặp lại Lãng Uyển ( Canh 2! );6MegnrBiez8aZgOFZKtbxxow0ZkxzXmQipY0tjiW6wwYQVtFRK7niYeD5YeTRnKYZUhsQ6LYxDDA8p0lH6Xw4x4mzPPBChG8QmlFaL5uEERDjEzA4tmF0unm62u0RXLdK5gpq+FbMrd1rcMdHgsHtkYd+g/Wm0+m08pALHXsQQY=|Chương 1097: Gọt Địa Mẫu Nguyên Quân ( Canh 3! );rFpxbEUjZOmClFbSZW4eJxasvplbnh/7+fxdoWWREMz2VrF+05CV3ViUk5NB8/tHpDz3hWrnCJVrx9k8pQQ4/Z/C9MJK7x0tWfjQxclqlklltg8oH4mBJzZuGUpWh81FTUxc0Sxc1bClbqsaYL6nD2ypYETMvEh7IA5nwdJruQI=|Chương 1098: Cân nhắc đạo tâm ( Canh 4! );dPbdFmzI3GtSmDhxFHVLMJnAou6O5oO2a2kiKI2EoJEFQiGHI4Gpd2BsbZiFiCHcrgG/MlHPRzFzFuKdt833g3tOJC+ZLkB5aWPIbFTjK8CszDAeR+478hfiryyT5xoMTo2SaWsF7GyL5DH8GA2yII9k9qZhY+8cDZEuTdoME2k=|Chương 1099: Trong đao gặp tinh thần ( Canh 1! );SIs6l3dseuH+zX+Mj1W0wPt/ZIgbk7bK3SghjRaS8+IDutJsrSCFa+wOqZo1ycZMiZMfptG8f5rB8xmD5jx8/ofyw3zgp9p7WZaztxodND8FZ4fISxQHtaOidQ/q2Avrapssy6OHDhvlnKJZuWom+GJ/7jCxZpUQO9csfx2emg0=|Chương 1100: Lấy đao nhập đạo ( Canh 2! );DWAzltDParUrRqsf/rW01U+LcsdS6ZS/9xtL4tXTqj87WhvwZWwiV38h+tr+DovkaZp4bmT9pzb/Sjo77bGBp2ayjWH6Ao1qciEtisfEBbvEpTg4CTbo3G2aZKaaUeka5+PKkOcHiTyLznaHKMmf8XxRI3QzWebLkEVH2YfD2pw=|Chương 1101: Khấu Quan Nam Thiên Môn ( Canh 3! );blzeu1UTjF+6vDaMBh5RK3e0uasuzwQSVgKz30BzJVyWGrXH4NF3MxpHe7MMUKHZMyudebrgLWGGO4UrjIEYgCx56zrsdzlXMg6LZhvNGtUHJWJXKvhP2o17QlRKkbcAnP0f/OtpynH0fA28rUGOxWvCK3hF1pKNIDE+OuBk2yY=|Chương 1102: Chỉ ép môi đỏ ( Canh 4! );PiwclH6tbZNTgcaFZtNJUwCJ4tZNK7DGFeIy1kZOjB848rFAVPH4nzOU9BedCDpDUT4YS8WwhEUz0lgDBB/Ao498fvk3+R6tlor7jV+t4C5oMHCdsk/5JAHAGCeLhios8uU4fuAEWL8S1d3oL15+d/XpmSbEGq+eFKOyJwvqwck=|Chương 1103: Hữu phượng lai nghi ( Canh 1! );Ah/jRnRGkqxLaVvH8CJAH/PxPvsGCEx31S1iPwJXWCNfVcrR3FVkMLkmRX51UTC6fH2YuLWpXx6EE+85MSmDaYkOfplhcOSqQVVUkLvFeB/iV7j0HSBnd3GTyLzknh0khbUVSUIgJMohNF0+zIcozfAZ+eBCN5PaEWT6iAUCFPw=|Chương 1104: Ta chính là Mục Thiên Tôn ( Canh 2! );qpNpGDDdJeXAME+F4MAq4OqwaTSQfvBMpk1ltWbkhVrLzOIIMc39IFuCMMYDbyBnUWpxPma71Aop95ekbfHfO2nV3cE3d8RDqdeQ4Lx1JJ9bVNFury2Tks8S5fKR9LFo/2o8mDFuF5fCKVbSEfIYFblj9d1CTSnoVamSxfj8rNk=|Chương 1105: Địa Mẫu Nguyên Quân mới ( Canh 3! );6KQmtKmkJKOGb2TXPXOnvkaOeV+4eR8bSPNP5RjrvJwaqWcuw9M8xFe5/NZVZZWmC4sE8gH2d1tvbv7vVyXVeLu6iZAxdQeGiA5QB0iB9IeSwywc2jW0h4QYmupqVF6Wsjn2OkZZerNDvHu5lPrur5MUeO78WV/iLoB9vOcOZSk=|Chương 1106: Ta cưới ngươi ( Canh 4! );PU9XiLzKiAYjuyp/zgkF3dgAuXZIZgpwIEfYB0YyXXg9haBGHOGJzBTZbCVrNbxw7jmh75orYxfZekD4qsiJtpmc9H0AhymCk3mVycjRLkH4tVlzbiJS5iAZT78Wz4WRotPAf6Eh8H1O6HwSdZjR8b9yJWrEf7xJyyEdtqgVWYE=|Chương 1107: Một ngụm hảo kiếm ( Canh 1! );eGL8MLC9y01osJvZocSgb4yZHQb0ZUqY1orSx90mtpfKZ3Y9Yj1fErLYwcDtsKB5VZAc77oJww47S2tBd7XTMnebnsGhQe8gKTR2d2S0KJO8c2Ie0PE/eiT37Ne36jN5myjlAZD1qAbyakVORzW4EzrUnTwCDMwgAjD9paSxjVI=|Chương 1108: Rèn sắt như vẽ mỹ nhân ( Canh 2! );bOthJqvdtggdlV3sQQd8w7Zz1BAnXiQ1YxOm2HmhQmYrcgoGgpRIJwuyaxKeizKcpJn2LeqU9S4CaHh0kH/UZpJ1zna0GTfRhRNwEe9QNqRBHEizPfrvIoI/PPEItDMVs2d+PajIzWnxEXLrFpLdvmKXLIW+i0i3z+IMBLmMXVg=|Chương 1109: Bạn ta đồng hành ( Canh 3! );RiSH+unr4HAISHQ1S9y802gn6DRShcHbuNAWE1Ux1dooG9nPcD1qouz0W624jGbwVBz9mpJx8Ugydaf0MR+chFV8EaIOhrNvLDFMZxbRI6Mkx2HkuiwK9S8IETVhsoAj9LmncecPltmKZRKetgO5LaH8DT76AfdxRNbtomuszvY=|Chương 1110: Tạo Hóa Thần Khí ( Canh 4! );L0rkQ5vWuu3UNycu+XWM7aYh4UEXWtjXyf0CThDVz15xPKbOgUVffBLTQjhdGNVguaiiehTlCcYomy7L6IDmpVukYWYmmLuXLeN7ZlE+ooCgRgPnZyPlPDIqMWBjY54DcFpHWQoa9QXhbaFeitmK/SSTIYVZtHBSicIHMx+YF4w=|Chương 1111: Thần khí Tứ Ngự ( Canh 1! );yML/og55Vsy4MzaiKghLchgVs2bwhOSfB70+9Fyp2tGthmZgHY3bNKV1870IlLmLcczdkaheJhCyGSIqBn+heNjV243k2g28HwJAPJgEtoY0x1T8bVWgit5AozhPMxpdaDQAxqfIOxwHQN6cJosman2Uih24cja5ZwV4cxqvTjE=|Chương 1112: Địa Đức Nguyên Quân ( Canh 2! );TPAJYcRk3y/1GPgch/zAZpnDq2S/MNwq2gIKjNr4kySzzg/AeJGu/GUscN1BGu4agQqgxozrM5lbqy/Z8LRe/ZmXZBr1XisMuhtmZ1aZ/BZ53WMt29Yv2rW1LZdjaUC00/z8eTOHRBJzbWQB7rebJE+F6tRFmfe7JCcNqPtDyig=|Chương 1113: Ta thật ngốc, thật ( Canh 3! );TzQGnnl0nJA8SLOvJhXoUB+Ue1k+p1aD6cCa9SnyMZcPcwMSRwNGxzbtwUyRDXxsvJCHht28hWmQ2bskx4O2+/AClt1gZiW6OPRNxwdyHy41Ybz+6KLixAgYqaIDdEsPcPpvtEvwdjKjsS3ynrmxUMjLZaN06gvadTGFKaEO95g=|Chương 1114: Duyên Phong Đế cùng quốc sư ( Canh 4! );27Np5LNIZ61yKDnhLtBYGspEXP2egjdi99x9WnYmHIc0tssHYBtk5zvOxAf2OtEDmSK9eBSTKTPqYNoos//E1aDUek9dnK09LkESoUoi7PsWq3RiZUrDtPMA10C3dJkoZN/mHvnm48i8i314hLFNJfHlKoKHDAiVPCo4sxuxp/o=|Chương 1115: Công tất khắc, chiến tất thắng ( Canh 1! );ujC9mBdIFMudpMZFsKTZHt4cFm3MmSAgjaS+f2oY0QlgCJDHvoWoW5ah8veGKLvDzJHkHW77tmAt7lciyrs4WMFAeidNd4wPQ1ylDKLcUm/BYLhnxpw03Hs6v51brZcHJyR5FQ10bVAKL2N57GDHc/ZZl507KnPsRVkuUlUJRsY=|Chương 1116: Lăng Thiên Tôn bản chép tay ( Canh 2! );5OW8d7hJhD/hUg+xqaYO0a/eLsyY/VPE9uT7gMFA6pEghvERnvkMh7iDU5F5fpd/uDGR8TF3S6t3Fsptbn4F1w+jTdHw+rATOFR3B0i2hihGHOk2STt26LRpBFGAgITm8ZwCZlqZZPl5i/qA2rti+8F7RivR8EMD3dFpu5vLb/o=|Chương 1117: Thiên Đấu Đạo Công ( Canh 3! );3hqrB7CF1WJNQ/yUVBOp7i41tNctOBiMgoJmWkMrDG+hJR72Z0Gwo9DlYQZiLQ0N7I1BXTWHqxVf4XFSjw+zdFl1V4nyS05hK2IA2fShrmK1QA6wAW7MG8JOovTSC2O/80mmGrtgwOe+hhbvVlxDOtUdcpGp2OQmrhcDieQPVX4=|Chương 1118: Kiếm gãy giết chết ( Canh 4! );p/UJn3GV2zAOLLd7EFHFyh2WjzygTC6iO0xpRLK5q2Rh+zbVolUvxkyIReo5Dr+ftUm0kcyW3lvDP0Bz96iBWpo6YfQxigYOlksjaLqww4OYWgh8uze0oRhPuq+9kTF08V5Wphpe5EvEDMKeR2hhDeaIdpPACikh7sTcaC0jSXA=|Chương 1119: Độc nhất vô nhị ta ( Canh 1! );FwBr++ceq7C0Q8p6u0M9puwj4B8i68VtsdA7uZ403N3BglMsXq4tmwmQzp3YhNGHC3S5TrcviRrhwBjxlbfIzMV3+P2HhytQq/9O92v9AxQ8RQvNbvIMn/CMHDWOyg1i/1s01lQPj57csjBx4MaGrWwHQF4mSZuamaeKbO763bo=|Chương 1120: Giết mấy cái Cổ Thần;1T3ExZ8My7fNP5bTyY+p497FlgBefL69ac2s6MtEDtWyia08nzBqrQbiG9o7sYfseTfmKHtLRWhRKNQ1xSfmBwOA8dhYVTqM1lUKl1nMtxdTMtrti2cyTqV7+W1NeVcsppX6W8ZTpfd/RWJMmrKoXGZUKJn6PRsdWNqxh+T+aCE=|Chương 1121: Ký Châu Bạch Thổ Cổ Thần;zY4FQIQlRZRFefEzUNiK3EEVMFV7c+77mU+YmzTN3MkBRic4EDrkSHXqj+Rtn5vShDHYBwayzree2Tl9eLiVbvxJfz0YrTKn7I/7GK61Le9Fvf2QT2Ul1AAqFiyKr5dnr3BjzB/U4wYzGdqbPoJ+HyJ2qPb/oDNIatBxxXiFx9I=|Chương 1122: Kiếm như hồng, khí như rồng;MtdmkwhY2PZURsw2ijX+1ACWztIEllVyKm+FyhkwBNjsXs1Rp8CrN7pQkdpe4y2Rvk7efolQjxr+niJWPrsOFFganJAL0bKHSDDKqMPrBQ6FeCCyn4kzbIoPIKz8q0uwrhx2af+TrdW4EkzBQrVyFhQtoDo/jOYTw3rDddzjYGs=|Chương 1123: Tiểu Thiên Đình Đại Thiên Đình;UgOXqnMFQKfcSCB1zKn6AHbBjV8ges7QB1mN48uqH9ImVnCgRugIDpgLiC0oNNUsSFaW+Umb4VpfcfDSEB9vyzWzxHUbhqo3GV3zllGH8NS1CMPPq3FRHG+2sqv0vi5rgPp38EX+FItUckLMtNWnbK08oNOcdWddxyKq1+Uljp4=|Chương 1124: Đồng minh như vậy, ta không muốn;PdCgVDKeqxvx54Vex5QONopIVgJuvJMZfflESoni/jGPJsJaueU6KUoWcJ51MkDL9JIJ3S6QeZsdHco1RAuRcqITcPUzrA9nVv/9g6XvO7XTHA5AHKNqrLg4lag2fyzyROIpB15WNDv7bCcIRo/yx9dYq+ZXS54RF6PEAazhW6c=|Chương 1125: Không lưu đường sống;11bQv9vYkQ4qGfirIBl/TrjVg/AArY59i64PEcFRsuQnbCL75prG/vWkDJv2ZH/ZC5IIJdLtW75/+QMDh+BFvB9caN7ntt2aNFedpOfqDTkDtRQMrsZMvFrS8ukvLw91Goef4ym40oWu3l6S45Uxrd9AW1f/rIiMzQHr0ln71Rc=|Chương 1126: Hữu cầu tất ứng;bP4Y2uzRantuhE9g32HirjXp5nvdfFKI+IJwngD8GBjrrkTSGPudQzeqo+QmzGyCDVVXIfqiFZC76wAanSwDwhwfiPK9m+OfUzgKLhtchVeZNREtYArDge+BDLy5MTz7NuFXNSeL08sKhUrcr005WkDEVI+Fiibm9M3Dk9poo7M=|Chương 1127: Đã từng làm người;itQkJ9xmbPRCoPfkKkUmdjFr0Pa3cVmc7qTaRTLdOC0oIHndErmY1eX19vb7uIqlyNuadyz+wA4E6TjYCPZkkW+TiujMsUyVEx9SmX54Avcou5VCrKWZscxU9Qk0HbjRr++vLzA+JFm+lowCiC63sjZVU7mME7d/JJv6Towm0AE=|Chương 1128: Xương cốt;xRFgtF+PkWjRe3rjR82gvMSXIqYeW09g8epGSNFnwHaZja7mZrTyjCVyxWiNKecKEMZP59sxXMcYh2SXlmuoGXa19RWeDoSa+jxcXlpcyMxG9pp6E2Dlkpiq8GU3gwuCUOFePRpO8YCEcGl6svJ0Lg6H7JqM/FGI4rklGNCOmNk=|Chương 1129: Từ xuất động đến vô địch thủ ( Canh 3! );1FOJsceJeR5e2QFWvzMyci+Hq3U4UPA50JQlFyyYFaFnSnYIn+fC+fmpT/qGq9DrWFbesXh6K7Lk3nDvWBAuIFV6k4w2E7txYm63krG25cRk9J++RwfXNu5VsjCIMvSO5Y5t0Gt5r+RiHFFCHX6KU0NCXaYwRSS4B516BYMdrjY=|Chương 1130: Ta có thể ăn ngươi sao;nTszbhfOTMNe2vP7bBuxW5geKtxOnVnh8TTRbC4nWd5LclQQQxsA3ivfMSqcnRukXlv3Kd03DBg88XjUc+byXQWhp5HQtzWUcDy+KjuhU35iM/uVMjHkDMwPL+2PbWDccp9HF7E+GOkQZ1dAQ/oxt3kaj6hy6L0HWu4Yf5pvLaw=|Chương 1131: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép;OAu3aeRhnDySp3PJnk0HKTdvZTWnr4Z7+et5imqvnvvqhc+hhQ5tu93VncTR7gM9Cj3zjwh0w+bSfr7Nu1xmMh2xAHEL+qpwOrwIiOuYzq1Xq3cEKj3VJxVfT5tGYlYqi3yAcxFnzN6TjR8SapuGe7tda12ZFmNnW6wPRmxy6fI=|Chương 1132: Nhược điểm muốn mạng;R/e5uY2/Rtx9wSxJrcsXkyYHvsEouJZG9+/QPoI9st5KRQrB0QRRldc4MMEG1/Sfly7ZeBR78Jolw8zhVS12uV6++ct118TUjhOEUELdBjctBFHgGcXZp/n2ElD45SySksb30T3uxj2poZ1r+qDrUuQDj0wmn6txz4XFdrxdy+I=|Chương 1133: Bồn hoa ngộ đạo ( Canh 3! );MvlYJ7ZTxdqIZ8Hhao8P6scJp5zvhjZDX+cGg18kbXL+qCXx3ATzg9jYO0ramA7zkBPH+rkTQL8LUzaQ48gly93R6ZaGV8Pmi9tYXEW4CZBMQaIrHOX7vhLb7R5Hl1FI2pAE396hwlsW7xBdV+7TJ5k++q7cGAl2d/fv1Uu3B8s=|Chương 1134: Mục Thiên Tôn thử bổ trứng Cổ Thần;neW+RaQ1uQ340/bXAFBqV4u9G2hoN7gBzlj43QZGZpaGwY7+QJxicbwWqW6+xXlUUMKgj46T6mCxIl8WcvHH+5mlEPMFqzPShL9pn4y5C4vGdeDbckBDxseA+dAE28FtIY+IxSD7aYYQLgKSmvNZVSuOcKDA0FidhJVfhcvZmvo=|Chương 1135: Giang Bạch Khuê tin phục Yên Vân Hề;t4/sZ6mAJBbz+NwBWMDPas1Gqf53eICx2qn8w7iER+A992VMpLXRjC/14HvB3UmCZDObZCHzG62ZAbyUNWdWl6jJD4gRpnE/HlrVfmbdjiYK9NPRYmt6CFtAphuPjTEtXhB4ny2DEwjDyWdNaxHw9hVZCjm02sqDc+5W4UlAR8o=|Chương 1136: Long Sơn Đại Trận Đồ;wSmSnWcJOwAPAs9Fj9AE0SRX5FUKIKIL5zXfkD8r+alOmS+7rbXApfZ4R/k+3wql2PlhEb1m8vzticTGpyFEEhaV11PlDIL9sbVakENy2xXZ/G4P2gwfez5ZKkT7D0tLQfTFSzih5coTgxouP5tUNqqBQnA3baYjx81Ja0AV6zw=|Chương 1137: Khai Hoàng thăm Thiên Đình;rQZto6mlB/Gyv16x+NGdVBWh2cOrSI8aVVssW8/QlKswHRppfx2Ik40AyK+sf4eNe6QZ65wrHV4VqLAjyKJm7APM4pedP30DfAqMbfsV+nGKq8k3pcu7Qw/vUr3cs1YiG2mRCLBl3k0+qbwj8sjmhuStfO4/vZqRJ2zIIuQjudA=|Chương 1138: Thiên Tôn chi chiến;KWdkB+jmOfEJpFCf/OAetnq3Pt/H7VxITUiLcooORmGWq6BVqPpZIOEFQ/JW5Waaew+z6H1PSbGvqlqf2Au3qRY+Nmum9bXhHuOq5sQhWeIA5EIMS18dUt9IRf89/SuLHGrN/oqTiWfBsnnA4LJj0H9yqdwirWchmKqFPXOPQLw=|Chương 1139: Kiếm Đạo Đại Đế;skLSdA8+AIdW8Rlcu80/beBCYqThtoP8Awh7NfvHosRuMvxAt06IFpJnicDkze79adTYOT1dbysOj847Cdz8jGgiYbmQlPR146Mt3Mf/9ocEszBgE9xI1or2NVVTxo6jIKSOPZqReG3LnRC9D5aAPARbDYXdtMdILJoKM1j40Ck=|Chương 1140: Thiên Đình nứt;MevoxYsl+WlxyDaFIlpFHrFJc1dVkedYzM7MbRhz1at8NmJwiAKz0InJWgBzqECzpHwGnuXTyNqV21iWwGxltXyVmABxWPwoxj2YiV1QkS2k7AngBo4jgG2t6dfLu62fGx5LjK40jIJl7VTzi9IDT0JJSPzb1pUdYoMTmx4Pyos=|Chương 1411: Tổ Đình mở;ujrEY9BTR96lrvGadbQryefWbopZg+JijAfLwv4Z2oWG653rcDx8G75fvTVg1kkiRRVw5vG/519E9vL4ZSZEuLRkhUy4VzvsOn3KpKYAn1lDfGrHPQ2K06nLiRY/SIVRhVhvVVKx9xAHxfoXnTfvn7Vfw2yK6J7Sja/eyoSpEcA=|Chương 1142: Gọi Tần thúc thúc;R72Sr704fzT0I8PPv2fIsyBpfBaG4aw4gTp2dHrn/FeP0AJGWpxi021Tya0kDNta6OYDWL/i7X8/CzvOgHpR5MyapwoTKyLLpRmkL/hH21sdqxzatvvU4qOeWZxdEU3wIrKNHhtAMi4I1xRpMsx9xd589AyjJpaMj/OuTnEdrP4=|Chương 1143: Tần thị không người hiền;VQZPtwGvSwG2W3MPOD8NW031tVmXeneRo3pE3Wp4LHWIvcQVdZ7VoTGSImT88cxKHdaBOAzdnM+QAEyWnogK/dYgWBw39LxiUh0hWkihPuKvSOYLJLe4KL/P7EuSWKRrfnkUgMmcaeLRLBRtqz2MxBE6BW2xy5cS8Do8v6fvGgY=|Chương 1144: Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình;yvizRhTCTfRQTB9knj3HuygHrw7sygu5JAIwRXaUyqmNKaoJflA7eVNqOm1ERzD2T9yZ9j7WpizUogERxmu7ZSBRRzINxu+4dLe1E6a5UySQguqzYorp8xA9a5YbtGZBr36DQ4bEexGqt2WoKHq2o17cHLzgqjjy09fwcx3J49I=|Chương 1145: Thệ Ước Chi Thư;xePhJSYY1mkrNTNCVdpN816Th/ZGM/G1nZGPwydvqONS7f1rxee8QbTjTHFwerPGUILQGwpUxpEbEnzlHvBuKXWHCRcP6xLEILLkWYxIR4Z7wqffUsyjBTf+u4e0rgp5+lsfRwMkxUgqdMzu6H4vVVMUDJNTvyNE+pxPZO+Ioyo=|Chương 1146: Lợi ích chia đều;A5aYFzNmCJadDXocIEY7yULTu7oksO6c6C2+kDo0gLeT+gspXX738FE+N63YqXz1t0TQhMcxCInucA2hSWWxDTWjlSkYnUaAZBjPklmLRlLa8Z8/lK3hKxoJFoJmhxEnRay1OVX1ysUwmCQcrWU0Wq793vec3G6oPCh0e7OMmsY=|Chương 1147: Trốn vào hư không ( Canh 1! );mSOWX8NtxpVZ81jBKPa/5u5bIZY22u42rWXmrRAtA8wtzBgoE4zAymAPzpinDLvVBzeDmZSUKWJXPD7OS9DqrA1qBBFgNpmmNFrzp6WpXNzdaVj+JD/Pn//nfr5FgjbWIgtWkUOpnA2qug+twfy7zwmaK816y99Wq6HCK3BVCvE=|Chương 1148: Thiên hành hữu thường ( Canh 2! );1gdt/+3afw4ly0tHiL/K6HfGcPBMHZ4axKJlPgPPCuus1g65hAAYspi5ImDtFCGtVMXe5MsKHg+i9Nu7/mHk9KCI5/wc1oQ/89TcjeG9CfDxvVnL+dGoUL9J0sjVDEGGU0CVGgwhDFJ//r6jNJF4++gKoray8AxCXrc2gvOvh7g=|Chương 1149: Trực giác ( Canh 3! );9zhC+x8k0lcsEEcOKuJv4Lvw0b+fG3560M+uDywxh6aJXCsCfHcg9ng7kFQHBeuljDrZ/tY9VvXuq9azYtqisrlnOkRW7k/SiHwFMR2SB3YFT7ebCrsgMOgiQnYH0t2+vgV9T7MiFoQ1g7nlY3n/2tspFnXRQN4J6Rs3IsmvAc8=|Chương 1150: Khuê trung mật hữu ( cầu giữ gốc nguyệt phiếu! );Mr+bn9Z86Tvi/vpGV+ERULxcbFPBDXtnfmxGdFbKvET1zICv6nV/KWmQvSymJLgiVW1WWPS2RFqSzZuD8jqaLswGfiD4AndUJz5OLbK9eyouSIZbWHPWENYxa3LaRAwZlH3Mgk/20GQfmbpM8EmtasxqpOfOggFgP5Kr2gI/2Nk=|Chương 1151: Thiên Công không đáng tiền ( Canh 1! );YU0dYJu2RYHBTnRpUP+Zy0x6G3kPHJRkcB6s2GjGN7klni6uf8LeOqij3lV3gRd33MMZkTtTTTY1GS01J8xcr8gN/jcCnnNfA5ia5e0PFVGXhG8KlblJkVq60+LlYMSDMK3Q79qcZGiQljNvWqsyaACG7PB2I2hciZMiiihLBc0=|Chương 1152: Hỗn Độn khoáng mạch ( Canh 2! );RyoWjNz/n34ypdu/o+B46wgLAuncuDXk65YIEeVaZMOwICPgqz0PdAB9s3Nu6q8C2x3yQ7XC0VIE9tuEuIOpoQGIH3Xs7A8LXw7v6GsrqpaKrwoiXpegL8tcR99Z4yHwlspMNPstR6ZcJsJLlgHWEafhJYmuFo0QIlSZ88+3aZk=|Chương 1153: Hủy đi ( Canh 3! );G+DM0rLqHRlEa7kL3nGW6y0YBPdvAHDiCHASAoaw6avgbF1G23oin/3Fjwzy1UetpzmgQbJqPD2hpe72ypFEeVVnMUiQPSzfTqL1Qwp09Uvz/NLD1gkSGwU/oaSJgFOeOVxnI0yIxnuBRG414bcUAq3dlP4OTCV80r3FJA3gf+8=|Chương 1154: Không mang theo ngươi chơi ( Canh 4! );nOBZwaGvCatVQloZn3H6cwdz+kj4k+QamZPB2mO8giPGpftbA2tMzIIRkejSLSWLpx6SHsJe5BeNh1m0/PODUXsKkTdB1vTPB4fZer0ApxxMtQxsHiH5GE+LMQV7k6gXlJlpnupx+kDoz3oQtW3EAc6l8EzyA4YwXdBAaVedp4c=|Chương 1155: Từ xưa tiền tài động nhân tâm;HNv7lJoyoW4M+2bujLey/byeDxpnSsi55J7jEOtsYZaXdRlYBivzAJBl2iMaX4h+40EO47F1hfa/AQ4SyfrGqt+w77qvbjc/1IJM3JeLYwrWYIVdfTaJYlXcdwYiaVVjGoIDbHJTdJ9rO/KafvdZ8kvGcLr2J4QKtzBhdwiCwlc=|Chương 1156: Thái Cực khoáng mạch;rY41JtqQozxKBOHuxml7xFLK7d4uZ1j4B//TJ9GTRx/jsEoRJ0lVX/VcnaXIO8gHC3u9Tvk5XqL1/Y+L8/iR13vj0QhWLbH6zjbEZDSSxcCalBMapPlcIRXpw8ZbEUi4F+iUWsF3X7BQ5R3Tox8gCreHPPW0NnuNUdUf+NjuZ/Y=|Chương 1157: Thật giả Thái Cực ( Canh 3! );f3AZEF6qZ2axRSviaCLgdW0OUZB5UitbxDTULlyseg4RIuORVge7ncF2LGuW7MOpG4Eimt+aDdfzNtVVI6oQ1qoTY+i14BB3VD2t5LoOcGF54Gw3y4H7GN8qIM1nu3BY16mxgZpBm/AUGt37MEQ+1NUodW4OG+NKk+H60MgVRHw=|Chương 1158: Một bông hoa một thế giới ( Canh 4! );Oy6I8lFeKhu+/xpPmdwdzcTuX5hmiDCa2RdZ3uv8PK9M8kZy8Na+D093Dtnq6Idj0r2LadEGaGQi2XyQ8cCrhD9cjBPZpUmQE54jWySPN17lpV1VJO6qWgxrlfoSTHeU5mTO8gPfUHepSljKCog49diCfBi21uY6TxlOcLcf6T4=|Chương 1159: Người học ta sống;X0WRAv7W0fy9uxQNhzNKyLTodmmnc8vUWbk6WnbFhhlZhBJmRGW7rMeK3sY+MneO9SZ3MEJ4JKiGFkB3KSWnYiM4/3aheHZ3CuugP28x98lleWLTUYBhXanBc0T0TaVKrqNFbu5Y/IyCxPQ5cQ5ZSBoPycmNPGheKLj+px4zOiI=|Chương 1160: Duy chiến mà thôi;Qa8keOBcaDEc9kVlaAbG0cLu0bFDo/F8DigJh/xyE22TjGMacDcdMFxxWYGKD1k3G86m1nufgLrbRioD8fe5Q1NqKZ8wDNSOLN2MJ9iZ6YGbSzZwCQvHs7DujXpB67xUmiEpUgTBj4Wi8Unz9cUIfIrF4mFKqrXBudibCPMRBOg=|Chương 1161: Không phải mãnh long không qua sông;U/2wigNzX+PzfnL+yxGVYaBYluXNakqSZA0BfR4yXTt5A2jcjsuLae7N7dIWCvH513+advA39Xneawq0+sxkDMBurq0+xUcJLCxCb3gZ9F1C/+ANmTn4Nrhx8kmp0iyHcdGGEA/Sqd+UFjjOHXyzvV4iBwSZUvMeNw96guwvE5E=|Chương 1162: Kết một thiện duyên;HLzIIosnZl5zNr5sssD9fRYV+vn+CAlzdZnDkqfBBFFIo4N3PME9w5+yS7jttonaCEoXV+5LcplSZ5/Ou2SnWMaofdbozDiNkZHPeSR1mSKnNqZAjuqcgL+IYXrEoWd+jXjq3ZHDfobB6OrcqZ1cM0InXgUr9vQIWtV52p7QmTA=|Chương 1163: Hắc mộc vòng tuổi;broEoC/ivz8JEreR5BZ2cWvtKsBA/ukLrGFGDSM+FqGF5sUOYZ/2S+1MryW2cGrNaSmUep6neMVmn+lGKrEajZVXz9nU0kCRSdpbEzy1l1Pc0XRhQYD2gmxsj6M70/xUKwT6flYQGrc+WjAcQz1vqUwYBuj1w6T6dcw02luCuEA=|Chương 1164: 30 tỷ năm;tyEBS41ee72jk7zfp+6ztERAiZFwC6zhiFUD7tFzStPL+9AdurlkQoY314EtrR2+qSA5GRdQ4EduzNimfxoDUaSFgkTaSJdi1mPgLMe/5uS8kbglTs9sWQKfoB5U89sK6Rrp9jDDRwXYlvVJwo4h/KvIuNf7RqcxsH5GJyfcleA=|Chương 1165: Hư Không Thú xâm lấn;7C9JYgbqBS206296EQsJy5ta/o+RTbS0HqvSFwFS2jAuKYWD68t06jWW0yogsDXyAP53jY9DjA39T/QQtBbTEA9c3Mm43eYQneuDuka1rKH+10Jg6Asoa6yAvRf1Ox/uZ8UkZkq8NbsqhNu/svNI7BDmC4n6+voxQ7PRmzLHmb4=|Chương 1166: Giết chết mẫu thú;tx0d3I8b5DA8MMB1i09cEpkWSv9lJhTy+d6HVDgD0wY+dGnQcJad0t5eNxCjqoL3WDNu/lBb1RCqRz8di7UMlUHWRUL1IcIUyfj9N4Gq5hlGq/Rw9AnfMArYesWMx1h2p2HcaN0AW/egkCekFnn9vukmcWegiWamPvf1I+xtyok=|Chương 1167: Nguyên Mẫu ở phía sau ( Canh 1! );x6+FAhfANfxp7zj32nuaJs096Lap+gycY1BPLBc/2TpRM8Zr/ctoHnfA9TbrTRX5G7FdWOrNphZKyF/RW5BnUQJE8PY5Il641C9l0vC7LWrL9SI5bKlg17JsusVAiO1h9N7r6kYHs9ivdVNTxOHo2TRvZIpfVfD9QRxbliFeDIQ=|Chương 1168: Thần khí thứ 11 ( Canh 2! );rIw91ZuutfjNnyvtAAYK3KOQZ2doj4wBT9K/SyG1zyPA6c5zKuL1nAFQLLfK6hbt/9wgbP+NrDmQcZdVNbdselUTQJIRVqMpREBaS01c1yjzZhVh4O0VETXLV8rPjoV8pgbvKPyanm6y8Uc372WPb+2N+ewE3i36pInyyt/KhOI=|Chương 1169: Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng;9Rin6J/KJIfvYxD+IAP5i9/L8iLHfM0F7JKpPYUI0n13PUgGs6Plh59e482kCnESqXrUt75ONnciLWzDQLpVb6WK7iucNkBIhNKpMbTCG5ttYkhXnjRsXvDv4fHLdm2l8hC/3iDMbhRhg6ALCn/99oH1/kqHZffsXL/dsPED9FI=|Chương 1170: Thẳng thắn đối đãi;XIjO6M3PRiMstq/0Fu/54XsUNslnGqvpptUfj+9SGpwgQj8hPnq3E5DXGxfTIroXdiYfZwnK5101FlHzmheN6hAFQKbQZ8hxoeenOmtcVy8QELY3j/TK5vufakjkmEyCNK+hvW5j03+hyllDK5VF4xpS+2ngMOEW6peJPnSMSb4=|Chương 1171: Quỷ dị đại hắc sơn;lp0O5GjB4e/sbb6V3cYkuG/uNRo68jhP7GJBn9OnVL1o5LayOyNB2cgxPwGrEDmaeun2Us2v4xQ9DGrfvHN6qZNgEv4qNbJ+fNYBCxh1oeEubmINyu9iFwqAs0wtrPdb+m1f1InqIr0NGr20X8yjviVG5Bg1qpIbzIgCPaPVjCQ=|Chương 1172: Thái Dịch bổ núi;e/YQpJW+lmp2l+XoF9bbrHoQb0B0j+JpWMMZ3x6OD0JMHHne+fi7ADhZit3hecdY3k+ZQcLOaIuJ2CwMMUlV/pxWVnhL8PphgcpAcIXKqBYIfg+6duZCrY9aCSuS+eB5FWE3MVoE3nASaXcIPh6zSYHh905+R0/i25VQeCG9jbI=|Chương 1173: U Thiên Tôn bùa vàng;MBz96FlnASYiJeVIj2JSEsf0Ez9ddPQ/twcElGCLuTw3LUeSkPB85fnkP8aBFKMfoDfHONSf2wL+S3T2KkRaFQsp7TgpRS5C8HBCcMRJ4MASU4YUu5HE3dsMSZ5kqFcf7p707EoSBAWbp7g3UoFz3ZjugbkcozN3MH25b3XIUxI=|Chương 1174: Hóa Sinh Huyền Công ( Canh 4! );88GDxr5LtfCGnnZw1Ld4qiMWMMnULdDr7IeWKLnmqyAiXjh2IaN6pFrTMCHaKv/WOqMbTYCEol7TupZ7lsUgPQroXs8aMQHmZ1BZs/wn8ri/48yg3jB/YnypBDXhiGurVCUR9gQUdjUeUoMAC3dkbDGw2mr/e3vgOBsYoHEsBN8=|Chương 1171: Điền Thục say rượu;UFv3aTyjgbNrU9/+b+b0Y+HbvRmh1DoiNwFYATH0zmdSrPG77fgPnkzT0YyY/040r2a6FoB/tVe2XaPRbcQ6dkO7mxrUSJsesIzvVje/3e+1nPmwoOSzfU3rHwc9Lkx+3VEH3kxN6E1m7dYFBZpVKkjzlFkycTIg+Od49Zxfc9g=|Chương 1176: Gặp lại cố nhân ( Canh 2! );mp94o1/594MauZfUkaWsleDOETGm06R/uVAaEz9KH6WtEFDi401IJrk4i8EelT7kb9IxCZn0UKkZgak80AMKXsl+66gjzUm6LESda4ibfcyzyUZAJQPpXEr9ubGLKv8douAVTn/qZaxoGMCL0aBS8XWN+5HiRVXz+p8ZuV4wS+w=|Chương 1177: Sư đồ gặp nhau;W23LIe9fDVlTeQNbz2cOj7o1C+k0S2fSno1Sf3ArEuSv0DHk0qNHKhim0hTGco5kozUaqlZAs/88f26whcsdxbohNfCoyqSJXJYLU8W0F56L2kwllTO46uZLD73v4XWRVWk8JAk4dD6g39wdmXFqOR2Fh0EMnYNL4HGlRarCBnc=|Chương 1178: Lưỡng mộng tương khiên;SVg9b+ZAqFhre25ptdKgv9sklOw1fIlrXzfUVmCTTrkKb8AbXuSVA00++77N8tAgXPR7NowsMtTqYc4hgO9FmbPtS7oEe7py6+BvOMFY3f7tYc55KgkGCNfA28hgrD0ueEFCylUHMmJ9zYzHYwRm8pqQ9MEm8A67X7Nufpo961k=|Chương 1179: Phạm Thiên một giấc chiêm bao;6EZ4BVykemxApiR6PK7k3Q2N5m9C+HYidPQpjYpx+FiIDLMuQeh4gTLlVBh5K8sAPzXPcJSuY/Jg9t4bxwvJj0Z5OyrgEAqdz4B+r7yI0Jl547IxOb6wnSv4K4VQjgxRZOCTLjgYdLeW3+7t9aMRQ2CQxLUgOb57lD+H0BtBMKE=|Chương 1180: Mới cũ quần hùng;lS0PFY5OmN/NwB0bXZeyej9iUYihPZWWC3t4s24MGxZQ5KR020gN/31SUewMyQXptgg8VhmekUX7IPcSwYscED4fBgl0VdzN9UZaVe96BwiinI3L1qfjFq3FNXZloJ3hnBbaO/MgjjG0gg7tnLGkO9NaVAbgOJ0nDecwAUGEIA4=|Chương 1181: Khoáng mạch cổ quái;TCMaAwIS0iwxovepxixJTJf2hFugBq3CyXgIgz+q/9nFzl/uXkcRIgh2gBZaAAPEv6ujeIpPBK/HIpMy0undiRPdIINVh3KsoLqQY5F1jRmhi3zJjt6T91E3KJRLQx2bH0shAmOBQnr7n2OHqI0mC6K5SXc4DoX30WI8wAzYa4E=|Chương 1182: Hàng phục mẫu thú;MzS0WjXY9UHd5+UE2hAAvpMmr/vj1HhmccMo4nts5u7WQzrY2pfHq4KCsapqsfPfgfJBxvtPfu9SSgk4xIVD51T0SK9tHmNRqkfr8B0bta1LayUNBoVe+6IavG4/CK47+70NrFIxdJMwoZS+yGs2fwVrqyxrczfSbHApG8RJWMQ=|Chương 1183: Thiên Cung của Dược sư;6I2aUIB4N/pQLyreM2CZgf9AJXsI8b7G6PVxPLObP6nLo6ycYguWMSzIHwykPTHC+GyccRXR61T4huSMyBayvIolEKcBzvCUQEm1w0R1yjyFl/jy8EbRXjlvk8v6nl4Avc1qzl3e18p+dZuDZ3Px+iXgrIrbPSLXgus5Tp7uFic=|Chương 1184: Thư sinh Thái Dịch;kwQzOag4GwEQQknxOLx5LHcorPofWa1Zo+OniBd2f899K3rfWZwehcba7RHczk7buK01GL56OnsMsTSQD1wjOjCyaUYvbxTRpga88D3wEUpmFrZsbMyuN12wrh7X7rrSemLm8FunygP2HXh3kUIIupw5AZgcB48YBF6LeBfUWYo=|Chương 1185: Tổ Đình ngăn cửa ( Canh 3! );tGZhxVaKlQvibQjgNoyyiej1ofsd+YnSWV+GnRzyLdbtlcoTWD340oshVqjhnj8+Sp/XEwa6baMpjfJ9DlLX3aimY4WrTTBbPp54yFFA8toLd0dSbmzvYSP0NvcyG7gqMMc1hApQc6lY+jW4eqHDe8ndF6zxNrn8fQqAI12jm+k=|Chương 1186: Tiên Thiên Nhất Khí;gmKPUmrOUZuSvtWv18qT0arYXOEE5ltt5hKfvvRpPgPbRQwpVXBbkJV9l9LHbOYynkuPtHATVk7aQ3TG+B7RF+boe/dwu8Nbh4/ubWXZ9VKiGUUuP6t3l7vm5AK6PR20uBm/U9UZppT26fo60gS/AGkDE5oYz1PIkLU8J0KrhaI=|Chương 1187: Tứ Diện Thần lĩnh vực ( Canh 1! );BTfHynUOo7iqrX0KDjm9Zn09AnBzE1cSxaedrm1En28dJ/tCI7PWZ5uDTOPNGk9T1FQxIAihJe4Ygj1+ztWRP+cwpj7QGUi58ZfNM4G9deG/1Lw5vGPNguXfeNt+tuFpbLrqLAl8VST2BqkCXLmV/HHNab3Teo9jMINDfS/G7uE=|Chương 1188: Thuốc không chết người ( Canh 2! );f+N992ZKnRQaSaoB4o3CJYigrrS+ZaBoNGKkdg18fJyqRJBKM6GYVA77xntgU7Gmnx5rUkQvJi4fnoeWgOeHnyJ3sLDb3XYTlqo9qSFWMbfpu6WFl6FK4F6P1m9DdIZHLpMDpsRhbCdCg8I7IlqCkmytsC2eJXYRsANoZ8Ra1Ag=|Chương 1189: Y Đạo Thiên Cung ( Canh 3! );Ac+0PYT8VpeYnhLsXKlEsVTphur/MWU50K2D8+amB+CkGEqwK3KQtnqhMQDxdC9tZVI/pTcOiUVFHGDQtVKiYT0eb3iiXWncogeP1tQu/gyabZYJyDpgFjp2ryPkqv3I5/l70gRKA/R2E1Wh3e5xFglmbxI1WUp9FdZNxRM9k8k=|Chương 1190: Trứng phá thần ra;+E406K11TB9GaaY37uGFKW+G8U6xUWDbfc12LrKXATVRgxn+oPziVcHL/lofM3pPo/3Wi9qk7zpt7UqaCdOFaqt5lSUOugJS9PpvT8YpNouBJrcVwvg4hehPxUpu0YQeZ5kbrUP0G+qvRMHWFqryiEnNpEPma54zWqG9SS05IjM=|Chương 1191: Thần Nữ Thái Tố;ATYDm2iXkZzlpZ19OCzXqj0WflspSKSdSwaQdM+swaN2tlSGTw6zDZZAqPxzevAvVkGRzKPEj8/yLX3kT18M0nNg/8Db5FhH0CrV4AJ5Ff3sULTzp33BB6oBXA4epvARmZ/trff+OA6uXSQhrAMUaukTyyUy81pqs9Gs0Ln7j7Y=|Chương 1192: Khó được vuốt ve an ủi;14Lux61DfU0yd2tUpPuKlxw2fib42wm1uEnUJIFspiyzirEOn4u6ODS/gCMDj5t96qNtg+gpYJbHKNc/XKutIoiUjV5AAiU0Ne3zpGfduzOZxVWvsxSX2SnPHImpC2AFfCE74cVjS9XHr1sOGDAdehS3b0Dc3uR3VmU26AVDQ40=|Chương 1193: Thái Thủy thần thông cùng thần thông không đổi;aftOyhNYBOai41pDs4KzCIKQTiu9pxlYbnerDcAgVADoc7B+mAdVXcm45zIi1tp+8mBTv+FCn2OAlNpJJYUqy/I08FhSTj3mXbr7m1VHXMepZB7i8os+TaVSm5KjgiXYsAktwrctfxDHKK4e0pUyNQ13/V3oiSEoAo7dzsaKG0U=|Chương 1194: Không thể kích động;H1YOxVX24tlbaLnUfrQexZqxPsjeGxPFO8XUi8ZGvp4WL6DV7D8FOJQNrhbVEEq9N5mw4hRRstxFRaZPN5CjqzSpo6zeY3qPns8igiANlzyNVIdIuwhfL+2otzxI6PZXkrJQ4E0Q8l3ua/qL5gfKDmPKd2WBDygtIa+BVv3IGuc=|Chương 1195: Hoa đào đóa đóa nở;CUv5b+8MNSptMIS1Wn7lLTqJwLioNJrEvBHPD3SOZ2oOQkk10e7WziHgT6W9PksEV9O8jWy+Ut13XH0Iva24uVW8pxmPXsS4k/8fCHCGtLe21u3gFdAtpeBQAD0vzpXP1OCQLpZoIg+Yzo5z8SzDbs+3iumo94eMoTdhlxqdEIs=|Chương 1196: Thượng Hoàng thời đại;1iImlH5m4p5yWjj05N/lOLU8/Kbwe4iq3W+MVB28TC5esiePxlsJY4ZBdiWisNNP8Lbd91sMQOiYEF5ZJGgA6x4uYgmQQ+eX1tmN6pWQpHYqtseAev1RI7DC42ut7YdbGrXU+YxvkSVxHwU8u29jyLliHcvNIuAlXp69uXNvEfI=|Chương 1197: Hao vảy rồng;wwEUtxiVFOhix7+HAmn3CRyIIdsgnvFBzSVZa/SbbvA9TPa8of7Q/JLV/bo85FLbXCcFz8k8ReHnL3q2WSdF75c4nz2NGTUAFveLYeUPliXmyJowGeytNqzKTBtUFctYSZG3Rdwsj83AueKcNtAYq0e0v8rDxWsIfx6o9bCCyxc=|Chương 1198: Hao phượng vũ;ksxNPNkUQXDeEpy0MIsCZWHmW1A6cmCxok7pXdIUKywYSAHPPlhKyEHsPApBkzaVhrCZJ9p6TETk57Bqany3roVs2DEwP+o+1ulK8LV+Cdf9UXyF4V+piBZWR3pjOunGDcMzw6LoEPzCh/BXH0IKEcNgy+YbGREISrwb3y1H82I=|Chương 1199: Cải tạo thần tàng;AKXsX3eJX3FhlltOeMNB/5A2MN72025eMP21umb1Xwq7LJlmO6VHQWTT+IZmOV4vCX25DQu75rHphh1aMgKqlpferihBq7tRHOyWISS1Cd4jawogisrjDf3LteKgpMX7iTfWWbfA3FMWOJoU9tswEwvzID/elKgob8pkdSKWkcs=|Chương 1200: Toàn cơ bắp ( Canh 2! );aI5WCIVld0LMkEgpCYJql3oDf6Jq3a0Rw4imzmrKcNcd1j5HgTcAJ8hAC6eDS9t+AFI69eUYGrr71Ifa6w4YyhOLdDgQ2pe3vQjKqH9bvb9t6KgDzKcoAnksHz7/ZghPRTB+83Wh+kET6l2NjSmsfSytPEl/QdTJdF/vOQnt7NA=|Chương 1201: Hai bức tranh ( Canh 3! );jdhv/1DvzryaFi9VB96NUvXfI/UG8t3Z8xop5UwO7kL1dd0tOOVzHpezGPBFkSsqwpsN1Q/3LwACHuIHXPVVy3aBGjCOsV8VdY/Sx477K0rYZyWnmTxYtcqwLF0DIwVcEVp9NkZRDPF3W+CNwUSJCfecSAWxxg+OWW4ffRYR7jY=|Chương 1202: Tựa như ảo mộng;Cr83e+FeUYZ7tbtZx6UIItwIBVVlZGoCCTT7JXLVPfeH7nn22JoLQXFkz9xjsVvqrjQA4x0Uz2p9chCy0FlohKPjmDJB/gmB5GUWvdQbzv57fTBmB9vEBccqWqk5l+zUpomQ7mS/HGWbx+bavn7az0wwn0tFTClNpJUQDkhMRp8=|Chương 1203: Đạo hữu , chờ ta;wElhmSy6sffxMliOWq9O0WMe/zcgFF2DhqKJubYcNS09FIxzd2KmaRLAOwIIsMZhEjQC42Y/mfv3bK3UepOXIKy/smev5/UBuPaj1NhTC9KqC28xfAJ+Ga1kauBzMsuyoytuoHmLZkvPGyok2S/krFap4iLRCCnnDi7ENHb6Zp0=|Chương 1204: Sóng sau thúc sóng trước;OMxNhjvr6ZfQsWkB7vMgXasXfjkhKK+RyyGkQBGhq8D9lDEPyZnFhC4CKl16rF543KHTyAUVLSYrx3ZeRv9rOQAUVgAMiLSYPNGPp1qn5vJ2C+8ZDE9dUjsWrVoKgbV74VXTKLO7q3h2qknK6xxH3m9soZZ5O2z60sItL3mizo4=|Chương 1205: Sóng tất phá vỡ chi;KyRYi2WUhaFSZpwvFaJzakRzjI3+Dp2Sr0Gp5EQgz7avbXlaI3vBmMXUHsT9bMM2X0bQLVW5rdIslAN0OHlqXn7JmXiSj49NV5/BnNSpUPlbQbg4Um3rNIqCOjNq9mUdRMRciIS50GGuspWcEA94rqVj6IpfdOuFCo6W//SexnU=|Chương 1206: Đạo Môn Tiên Thiên Nhất Khí;pYRMMHfodrpRb9ERjwSzg93yXf7vSCZewvKlcqYoM9vdKJeyN3QlpGVWOBV2SHMRnQhxXbgW5/SVoDfn22VEMUQOO7UdoQVBKXMKtcFgaIeqTthVueTq0vL+KaRM3PnDavv02ENLd2tK2Xs2e1YW/lQlAEwbi+oqiitzgelbXKE=|Chương 1207: Hiểu Vị Tô, ngươi lui ra;uyWIjlKL29fRrAY9QAC3btKwD/yalwqnKDiYBIZasnCQ7gX8D9hDrR/8r0WpVpXqHXeVuuAqsd7AWgHtyr09RXFH2MsQbjz0MgyWc3wfXQF6eRnP8SmzQ6ce/jUW/RwGrGWsE04ehteIz3Anw1OgP0Dnnsjz+Eye7BSfSjaUTNU=|Chương 1208: Thúc thúc muốn đánh cha ngươi;7LU65y5b6GiDAi2M4z/UN7N1XbOQlZULuEIqnXjC5DdszCVwizeJiohUCl49EjuzZZHT+QNvqfX6U5HM2WZ61oDUVUXcKHXaUFBzhzkUgujWh6mBDHcz9u/QYCxIdx2e8xkxABA6cXSjPGrxvGGM6CfY7jo5x4AdNQDQqz9tu/M=|Chương 1209: Thiên phú vô địch ( Canh 3! );++FMLXxdh4ZmQZ4zZngEwDbL0uS6qaAzMRPRN6FpX57Be5Vrk/gYD2bmkNSHOOjrO1EGm6QBQjAi/IX9VPfjv96cn9VBF9Q8lbydCCtcyOhb0XwrPFeIzirH4831VaFobVRlp4PtOgqsxrOeKtNKVXlx8FzmZgtpyyz9ZvtyVlw=|Chương 1210: Làm người tuyệt vọng;ttjWwFdlTH5Cz2tKEIZZwqyOsGNdASiPKmRVPMz0acdCdO8Fwbd5KzRLMyjszNSaPKfKNuWus3bdJ2H8dwUA52DayrNxSGqsrd2oFFFwqL2SnlxMLfSpIGMRfTtgWkgCJmaZyYG5XYNSytxnlSwEH3qIA0C4yAISt6Uks0HRQ9A=|Chương 1211: Nam nhân hữu nghị;Ym4o/e8yLKFIZrky6+ovNM/NkREaLDs1plsRSOIoPioKd7JYyG+Tk+ZS+0JOChiNk/n7IrAjC4DYisGz/aj3kj5hWZcoL7TCqO+mvPk2w4jsHKbgZ2ZaQykk7GgFECmTtABvKBYHcqRc+kfpRlMX4lGeq84VmSuRE3kWRU7+DWY=|Chương 1212: Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên;tR964fVjqGjKjoaZk1DyK5f+YM1x6SdK9dHOll1X2ef/869CJIli5rjUjwkXq6lRGAwPWRz8YIy5aMe9rzY3KfdVVUrjtrLrU/LGWL2L1Q1Ejtp+Pbut62JLf9DuIcGrVwARcHv/nvp+Nx+HyZUh6s6PtmQqnhGzkFjjeQeg4nM=|Chương 1213: Lũy Bích Trận Hàn Thiên Quân;g8s9NKmwP2m2K58YQiZcO+8ZZzcAfaG2G3raHc30e8IzyCCMKvmoVYJdg7Cv/U3dTvbEStyi840McVfIoH2yBlwGsn7stOb0Xrldps24Q7bC/eGqdnGUlRmMChmQhoVR3fdCRPDNmHEcwUlcku57MMpsR0WeR3UrA6mvd3HY5nY=|Chương 1214: Thiên Đình đệ nhất Trận Pháp Thiên Quân;Bm8yAggJ7hYIcEw2Rbr9LFh7mwLDZVwPphmy5RHQG9beFQkVzaXFeH/gNa/d0+xKHp7WT0eL4JZwV2rbQ1MHLklsCT7XnnZrp6tZvYqk53HCj31eU9E77dUQL36Fp1HG8BWQT/We3eVUFJrg82VtDtvr/qDlQz0ieSq2qvbIxLE=|Chương 1215: Trận pháp chi diệu;LKisxoBhhrqIOAwTeDNGUZtSRbIBvaRPlKlXeVZ5E4pRGdx++89VriWJXe+5Pl7XmEeF1MUVnFFGEM1M2pGHBv+Z0t2nMWaQdtQzC3mwXxp7n8jZn9UAYmpwiHBywOly3vcP+7+BqyS5siCL+Llj5N75nWU0zGPD3nZrZKRsnxA=|Chương 1216: Tử Mạch Hoa Gian Khách, Hư Hình Tân Thái Cực;6zKswRbO/GhGGFKxi7L8DQwWGQOAkOgHt8uVfrRk+cmoOKEkAocLPd1fi2nvYuTdgVWpyikJcTRnx7WMXYIDzqowuBgTLjIXRTZkdjuY9deIfh6P0tREI2+sMaNQbAxWlDppKY7FzWDDe5aQb1sauk50ZRbiQLMYpthV1zP7uKU=|Chương 1217: Được giải phóng Đế Thích Thiên;zTehnugj2lhW8qKMcXRKFGqWfCB+Zglf+h/AWbLPDa3JCN9lN5j4laAjruQgCkbcWEgzHUHYyYDoR3jBN2pCqUAgiydbDF9mkcz7Unfga0fjsjpVyKckGPTjKs46G1AkDqvSaGx7ExRuci822x5lZSm4Ip5uAL6fq65oKs1YXkE=|Chương 1218: Chiến Đấu Minh Vương;xiLesd5Q5LXkU9qnWq8mcZWPbJfrcuLqYhDhxYA8ppIy1xIupws+D+ALX+bz2JpLQDN5L3VxwzZk1ZRqQ6tIAu2O3Q23IpgDuE9/cKf5Hv53xyMIPl8A/Eo8P1PhXtQpQOjFY3kk9pAXxhJ4u056ZB45O+092GelYM2z1Qt6leM=|Chương 1219: Nhấc quan tài tuần hành;g70hcFkzx8MKzz6bok7vFc7EwZvB4Ne1VkPM/xO3/rvbQqfiUPlh8lwo2v23SQByvTYUryENUU9rGb6+yLZ/ZUIfrz16B1NomZxpNSs3yF8RfD72MOGkp3SO4Q/nzq4TI8qb0aSTNheTbkq4PSQcPWu8PdDGWJbaGxaElk/lVUM=|Chương 1220: Hương trên trán;Z33nmxPz8QIl37QIP94AgIgAYT3SyKqLFiJOOl3yiboehNP+MdAzPurVCydJj0Qf8n5r8oXvwsPIuTLzWYHxCn1g9V216mwBLW5qYrZvxp9oMEhtK1hhiP4qOT6kf5/Z2XPMcOPUMyiAVKv1oSSB8c4wrng8IIKN2gVGfdGWFLg=|Chương 1221: Thái Đế phục sinh;UeYy+mloUzhkYU3gVWq+NMTFY5fLHjwq0VrIHnon0Ns3kbDOHdecnwhf72E9xnO+HtPH8qkIoCOGeV92ALrhiXpyjiKttPv2NWb4gEPO5eAaQ6qnnGstvsGCyiBPj1Jp4m/5Fr9A70ruq8BUhVITjxqIGy0DVrr+OytbNfcejbk=|Chương 1222: Bán ngươi một bộ mặt;2DnMh/nsgg9y4nV5Y4a05udyWH3k2s4vdw/7Et2eidImhIEIvG3Gt7S4vuYCAndJr38vnlHrEKXkLXdcZwmmfJ+wv8kQes/QwiX1AqXo4JacAOfCa3WvY0l9WUbUlYwPuLEL0eKe86DTg2whnqurFjgj0Lvb/E6JhpPjgzmW2Tg=|Chương 1223: Khai Hoàng trở về;meNbFoN02bHs3Nunsl5BhWhfwsSBaLnz9M8JCl8yTSNM9V+XL1Q0pVqPS1jxSJD8c5y7+bz/mKhZEpeUzo5KxwyO+evum8CYTxc5m3HcYecw9Vebx7n7LJVCyiF2rGZ3foCtQEaHwlEICbZ73inFngdkGQoiq31ANoZsWrUMzu0=|Chương 1224: Mặt dày tâm đen;lRLrQQJLfmxN3d6uTaup5H81+EPWMk+hNEkDoZeQ0aH3hr8UJOdT9zl3EwzPtEKIyAkPxBigBbjdatp47WnVZTUVw9SGxFaXMrkYUw5p3ysyGBpKboKFhePD60I71P+bcHgG535UUMEALm7iwzKwu8nhKAYrMW+NiWkdaewsLvk=|Chương 1225: Âm Thiên Tử Luân Hồi chi đạo;WTPy+8TcJr8EtJkqee00TEFxUno78BA7ZIEofnQotG/7a2HmURLniVFNmdPik5aBNkhs1bI8h20YQxgfVoBqFlpPrEnb5WvXsZADjXAfl/vHA74AHp2RQChdYr4y3ijMHMTg18XOlBdH4jCGbWFm18+UwNJqAvMW7ewmCE5OOBw=|Chương 1226: Khi Tần Mục thành quỷ dị;6yVc8mTvOdXxtvEI6yiHRGlwhVT/dJ/gcFwDM0tEPuslxVh5A+janOTWVmmRbpvvau7B3494RbDMo0tC5tL0UVh3go01Z0/0bN0ZGOej3Y/OKNEAVpi1H/tz3wxUA0JpUtZZnPnwqIdxsbvHYMTQl4R4XVWe/r63XEckF6CixXs=|Chương 1227: Đẫm máu Vô Vọng Thành;mEUYHj5xq/wN0HUGnyhSetiNSQ89rHxQ/nJnky8+cemGaJw2GTnRP8zdpQR1Pfv8LOGAa033epxuWqBLAKLhtj+M3M+OesqJ8c49CCJc8tNxbuS1n/Rt/qFbCp7sZqhfyFwkr9BLUICURQaJA1AazCf9n8ag4udNX7btEfQPn+k=|Chương 1228: Đại hỉ lâm môn ( Canh 2! );Vh8Xb2pkHNgCH7/tf4sOI2rP3/s5wU1zxIsSpF21ugHybKpQ/OeE4OBIbyah7wt0FTX350ww7hWjNncuR4UAAfsrD3ht74bbAAHN5pqt7BqLVk57znVA85xs+pjhveXFOwGFDdvlLZzNgSPqa6k2TSsstbjTLbEUBC9TSuOPZCk=|Chương 1229: Ngọc Vũ Phi ( Canh 3! );bjppIghlbmz7fbcIO8W8ah+AK3Ps0Eq/s3efThpVRCbh7F48j6p+R4Z9ccMwmK1Hp9Q1ufD/OJduVahsrGYZhXUri6ecIQ6lN7O8uIBYxSe/2IPWgSCAdQJp1qii1RBdC6ofrfYCYjOjyDTX845q0ofeUD9roTLw37ixMYcnGcI=|Chương 1230: Lực lượng của lĩnh vực;02Q3VtEwv0oNymYu4g+Av88ZaVZAzJMV9nF87DbXYI2yXrKZzxpHxeYo9C6n0CIq1u+kM7pqL919OA7LXJVALZYajP+NBfOn+5BPx8pf4Fn9qtTNvIzYfsBti54hVLhLzw/B+DAIkclCGG4phiRyYCAFA3T/dnk2SPO92klvzao=|Chương 1231: Một kích mất mạng;/sgHyxLEb2Lik5vhKlMi1/JDBO0fCg+ZuDuZNqEWz+EwmNMsNl/DPWONfzvLgk6373gl5Zyr2uioHzjFVplrksfu+fP1NWeV+4QJ9SQgGt/8jJ/4gnA0pAjHM6wRE3xbpRioLQF9qNC8E5khsfxHGu9qHDOv/+EPmGcmP1Dbu8c=|Chương 1232: Âm Thiên Tử đột kích;YU3KY6WNVrHH0ZEdUGgbZxDfOHThbSxCIoN5UZyJhBvdU4gxqKGHmB6ybFCQirJxQ13/THW0JKYD+CTMv4+WljJwOjLcL4Tttcqg6yQ2hOlf3vFDe4Qlhjfv2wqJR5t8jEdxqgmrOJJEDucJotebvS3AL7/LgvzrZQdiLBkXSH0=|Chương 1233: Thế gian an đắc song toàn pháp;1Okw+NQB7NH00gVzEpQr9K0DUI71xS2fuUohn9dUkC9sE22K+BMFyX33d641scSbBiZ5vLAdj8KHE5q0DES/AGy3D1Xpd1Ohxrzqp92WXGf6QpuGQxWk7UUbOdCIYMdf6eWWRIWIGr4JoVLRzCYwFIckoPi66+1FeOqht3UNW6Y=|Chương 1234: Năng lực càng lớn, làm ác càng lớn;+Kt+w3hszOqUrA6lFFFEvz3dk8OOqUyFU3fsOjSTx6SrQ/RoepRLAoRk3IYaZMbx1AkMi3qGb66rH5QRYOAsXOG19c20krhvJABC0HxL+ehvI9VQudD0HhrG51952PKW3zwvFvAn2Z3auS2h+hZsOVGD8MbusPDra/XUcuonldw=|Chương 1235: Thế giới hoàn mỹ;lpDkim/UHvc8KIOVD0AG0Y6zEFM7lcanezf4CwrsoIsMmXAf3UfhesDq0N6zlEY+0HKZFXkha/xybqFgw5AlXn97WsFsOnypjs0Kn0GwSexNJf+owo70hWaoCRpYpujp1EUTWOXufAgFXDisl2Eqd9eJa0atZG9bItRaqFk2jII=|Chương 1236: Nhặt cái Ngự Thiên Tôn;Kl1EFCYW3kutDg6iTRAIW5ighwvxsibiSL2c6m9UlfhyIYnRPy7J6hgFR85BWancjD+O3IFkg9316vpKg/oSYriHtJ5chNaVWQR0ogOGc1uEnMdmtYYU8b96meabBd+WozvBFus2xkq8EApz+kQu2jcNXzmIGZ+k5BY8CY5HLNM=|Chương 1237: Thiên Sư thứ hai;/o0dy7w471BDfiCI4+rPStxe1Y04So20tk3qQtWd8WjGX66b3LKr0R1YxBh/JCf9KygCTQwhvUcc4tGBJ5Xo+5Y9nxtc5bmJ62K05gIA+PcLmdLT+a0PD+8QOPGEERf8xJ7WHw87xRxK2I4UQoxJu2ujsBEIndAUS86PYFUfsoQ=|Chương 1238: Thái Đế vô song;+iCWbjG8VF7OqPaite208hcl5cv/llF69slhx7V+88lOGH6FgZgZi3zkHznSAPHVexxtoThLpBHAnvC6fgZUIoVuNlE+ZmfJoAjaopnhA/pzY+DMGEItDedFlQBfc6TneDOWCjyI/VDbgdv4yCLzZqQbCb4tgCYwYKjchIjSVaE=|Chương 1239: Trọng thương Thương Bình Ẩn ( Canh 1! );R0FY+wgS/gddIMG9uXXeMQEfyyqAjveVgpZFaQPQUJhQb2keiEapVNYCOOTJ24J3dNa0w2Bzm4kz9NuQbvNZHqdiqiBW5n5kdO40V+z2G0KPQ/hz8zx82n4RwoD1yQi/OLJbn7VscWKM00J9+iaqLZAt7ayWQgwIF+cxiwfnxaE=|Chương 1240: Đồ Mục đại kế;7uc5z4hk4DRhBJ2PtlXJZKPLSgeqpEJnvZjvq9HVbwB6uAX/79DGUUQjoJg/X0bthij6GIjVtdLYCmg0+QYicny/FlwXdWdm45x097lusqcWt0KR7/AUv2YQJwBcXECddHneEs+TggfG+eoERTN3h2Ar575rKCYi4YY6lxo9ujU=|Chương 1241: Thái Cổ mạnh nhất;gZF1S3g4osYbitBEw0mm3CleVoXQPA7PdP4f1nmcpm1xpvFbahlHslYBSAoAQLXlpFK4OiQuF6SpV6rRZ0UdP1a5GwqPKdm7pZRqxwKZE65o4yC3BXXAEiWPlZi+BPgFrdKz9fcuiBzj9hr0tmHzgQ5uwaaR2Fi46QBu7nNI08w=|Chương 1242: Lông chân;wVoFJFeweNPea8P1a0t0Jz0JZRdAHx8/gaOIs9MrSYrwHKyCdT1jb1bvbnTWfB6KkkN+eBpNumOHA3TVPKLBRQ/cVgNj4MFGRCLy/UuU0TCv8zUFjsg94ZUdLTjfjrF29AGCby1YVnEZQwaIT8iDmJ1jnR+NFMeJ9eXEwoH2em4=|Chương 1243: Nguyệt Thiên Tôn dây đàn;nWjtHCdENWpvqCIo6bYq7IEv34OhJefF+KFBL6jaOcLouzKmpZJ0/minJe4xo5q1XiYL+c9X6ZEuFbwGGN1ng6gaoX86vWvCEqnotVviDCeBD3hl3QHGOx9qxBz4LV3keRA6jSs1H8PlEoABMKBWdGzVj/58vUEoRGdV20bstdw=|Chương 1244: Một đời người mới thắng người cũ;0fi40e16z4xOMVX2vUSU+eUKVCXNdu+fFAYIpP9KlMKzIVOQkgfcsw4DdUl79ayKE3P+fWD9Ue9uEkZtwYbiaicR2OSeH1Vexx0QQJgpw4mlIzf5j/Lb/3Wk+pqFubEhev1SFuaZnNWFXmCNVF5lBCIujs2T9/vYYAeBlDwY4cU=|Chương 1245: Ngày cũ kẻ thống trị;T42toDiYY99/CiaE2U/PkoxXRkcNaPEGRdsx+2I6hV7vMx4NOsu8QJJHF5GS5e++zMs1BNBegz4gRZTCni/g3tJpzpBJsd5O8zALQv1lXZYYqlZSWBf7T56BZ5uEXCgfcFjENBLuYWwPhmsk2tYh5tvO63OI5f7XmACaJ1jUruM=|Chương 1246: Vết xe đổ;XwKDjz4BjKXoaAxKvb4l2NEQqmdDZwl91WhRIfx1RqWl5G7MwBJ/k7gMuedFpnJ4ajOwmCSIQ41q9q1xA9DNaUAjf0dAq8ECemvOX2hEffynN4CIjd5rwisE1+F3yiTH+MFrbN48M3TWIyuN8o+W1zWFjur1JZlY4ktzHjsj5TA=|Chương 1247: Phá diệt hư không;bjY+X1aAvxDMbAOiECqvSXP5+B7Unt1Lxzywp0fzT8bCDjDtOxcJbN0e27EATHo/S1Vcpsxhz6cSevTXfqATKyKn5oTxz8Qn7u/5w+AhENk3XNFcY8Hw1BsUC0/AeFtOy16THaHzUNP7SVxF0KcIu90VfGBABFylSQkFmxkzvzQ=|Chương 1248: Đương thời mạnh nhất;Ib6qrbVp5xR0J7ZOwlpfx40aH3WWwJ7q9z/+jCvfnxkQ18mRU2cWlpXofUPsKjAnDSlv6qBsdcN8zbOPH4tFU1kP+05iL6q8EE0DgHrLZId2HFhsSLIvffjFtYCLSYNJUkWGu4mlj2jbx+M6z6Uy9QSzGOz1splxp2RSdUma0BY=|Chương 1249: Luyến mẫu tình kết;5rwc2cVARi6wfmdsN3z0M57SGTEJn5/CwatTHkqq9v7qc9rTkF5tRMCpaX4UvxZfXyCYlYXwHRL0tYx/ZTtCRGe8o8vzUVTy7n3TP/EIbC77PPIDzevdQXAS3dPHAco1bhNM3Pf3aU6VpmyirG+fHxXOUfmpqNlee32Ms2zHfQo=|Chương 1250: Đại nạn lâm đầu;X26P9+AQfYr/gRtCgU5U5T9qfkGcObVUy7bHsYLL6Rw0Jy6Bz3YpI3r0dj5zcQ+Huynuj3bVezEWWUYqB3CbL4D0LDInu3ktlc9fMDKeETe33W5JettWaHR86xfNRUAM63FCTFK/oF78AGFf2iFwg7Z2BwrjBTwmD7SRtQd47Pc=|Chương 1251: Các ngươi phản tặc;8soolQc4MifK9bYY0QymPSEG3he1uaYrBAijonHMCADvHXwbBRtDeVOWqPLct56NH7nc/L6IfG1rPA9FZ3AXDloqzZC97HsB1b0omrMp4OmE8BnGgrsRrfv3zVLyxBeEnBpzoiRNsv18f8dPEK29HuzU1iNbIpuVPqHorHpEtIU=|Chương 1252: Thái Hư Ma Vực;5qshJArzYR4FjyqXkfAs2ALRDS9Xr7RUxXDcQl/5PUPo7OSNBOzwaJYNzmT/AZOsJU2HzVdnM5yo0d1W9N1LVTKrej/OsI8weM/f8/r3pp05mlANr8X539EOHbSZujYCiy3EDT42O+FPfcXl9w6vfCFEegYwltLMZFRNRXerPIk=|Chương 1253: Tâm Ma Lam Ngự Điền;djp7a+e/uuQ8LFA8W8bgr4sFJtO3+dF3aMkxhm50T7W7Zv3YlVJ8cF6FdVBbuhNmFYKsIcCEuOzJISQtM5FRwF7ERSsszoCp6cA6nY29aHBnWNIB7KzljrPaN0grQ2dpg+5m15TODXATnqZfa5+Q7WpKMbYejwwSBcmqt7vxxHE=|Chương 1254: Cần gì tiếc nuối ( Canh 4! );Cw7FEhggRTLYwQ7bV3LWdlD0Z+gMCjfhGUSPAIjlDyCF7RJvj2Nrr/nCpmNX1A4bvtVEmd/JxNHDO4iLVzuYHh41yN92a5Gfp3K+4Oqa/KNxAdqzx0xmKNrGSZlOb54opjtbNH/vM6LVGH469Yj0LSoMrm3HWwR1XUD5LUoETNs=|Chương 1255: Oan gia gặp nhau;n1zaX2IvU+qAiEGrFwPR4XCm/ZmgYzAyLdomTFDYWV/kTgbORYIIO0TWBAIwcQ9Flpegwi7s3+y6Kd36vNEJ+lpmvDgJ3KDbPlBjOlJjhy94g0HbiUnlefWaJfQcMEfYQyo/oZCthoy4m7W1BajQMofzofrliL2Rstf77Rl1rK0=|Chương 1256: Hạo Thiên Tôn thỏ khôn có ba hang ( Canh 2! );lZavJNA7QG1wO2SDQUqeOUUUEN57yj0h/6LN3e2ZZCX4ZUl/S7pAEHwH7KIH7MZsYMJF6chWRJTeoaV6GtWjUp8oDiGUDCFdBhU/OxzUbSoEGDQ6EMEZhby0r/P9G+BVMHQ9Pj+ECkV2Gk6UcZx9cVMa4wilRwsgSrqWzQ3Hu3I=|Chương 1257: Kê tặc Văn Thiên Các;GEcYugnQK37TIyyetJoDi+P4NzPuLGwLF+N0EzD4QBcJIWucEi7HTlAMgnqMsh8emdOtDteWMztGkZzTf+37wwrnMJRW8EVVFovxxMSm0mavAAVZqo4xF4yo+4k5r43Wn85aG4qIQvY6Oj6dC69KcN4+KTuL4lOt5SiQ5KyPcks=|Chương 1258: Tâm Ma Mục Thiên Tôn ( Canh 4! );kaPUKka+THsK7ZOefDRXqfSglVY8fzvQz+G7TNDL5NdDOUzF8pNjkohsqx+rK3ebIdCFlER4JOLh0Eq4obqsAFTZx0es6m0PmlZ1h6zipLyIpS++wWrigAJ+g8uIbm4YvcfSgxYEEl21PX7sie7CW3fhJTbjvCueHn261PE7mXM=|Chương 1259: Hạo Thiên Tôn sợ hãi;yqZPoTWcoAWg6KOy5+RAgv2iwnk3pbKhT5fkWjTVXLeSpg/Dmb673HcaoTaBisEXSRPz++TfHzr46/CbviPXyriCYgdaiKpYz9cro7hyfuUtPNfjHWYu4Il2ijyaIFp4vsp45x7MxLIdOCYDr77eTUmk7MH+8EiseUr50uXaQCQ=|Chương 1260: Đại đạo kết kén;qjHxFCJEyJtkuwki+sN99nxGl0r2AKlOWxproS9wdWq837DHfp9PqVtO06pCBjnukj+AJjuVn9c2DfrOc4N9MNskAkwhgefNBco9fKmAlNuQirJy2pjwWuXxRYOf+kRDV+i09yz80cf9eRWuedCXEXq4mlQO8CIyy+aQL/+FCNM=|Chương 1261: 0 cùng 1;lqtcMl7EVjmpOcV87t+sj0GhvjqN40sEJ0hd5QLjf6/7FqnHhJus7IAVOQNfFM804wDsb1e+wdzO0EJVDAFvKwz7nAJZNOHWHbQ2KXHUfnEbbfTKfn3IOwo+0QHL2JluFXE/siQ2d2mnI1ZuSBoHvw+vAvU4EVkYvJ3Z4xVB/9U=|Chương 1262: Hoàn nguyên thần thông;y9SAP3alzUP66eaonU8YWvrzS5wuK0+F7AiSnTuiKNVI7aF++Z4ksy5cQSKhG5ojIM5bMJpcqoQcJRByZWoOBKZa9A3/IvsG7GS4IiIQBewvj37/mCnx2rz6K0tA8Jo3xHMobZDKRzjK3Pb1iOS5+8FoV4X78WqjDPLqLT3pEnA=|Chương 1263: Thiên Tôn chi uy;71L1OO1HwAC/NKBLwhNufjMrfpPWIyXOF/92hP5N3vay8GrQ9W4cCPKctWkO8Kib76rv2zB7mXep4oz8vCsjMZ4dqO1g0WgLI/db+WoTDiD2G92Ij4HRMPCWgJu8yOL7OOZQJBaydZWf2osyt3y3DrUetLxp3K+xw9fQ/aQaltY=|Chương 1264: Hạo huynh, xin mời chịu chết;Pzt4nZFhrZmud8Wi9dVilzUfofnb8uEw1I2G8vr59+/QAt8En3+pABmzrEi3prlJ2Q5KelY/2N+sVo7z1DJCaPX7LIO1rLwtQng7KETbY9NmV/yeALfklOvm8UnkKYro6kR/N5LgHtFSEbDY3HW43CdzWWgG2btg1oNhJzmM144=|Chương 1265: 18 tòa Thiên Cung;ygcVbPEiw/N8KQ0eDOfGcniN7blx1mX6GAh1l6L7pTeO9Em56VI73zn8d/+shWrGHR8dWQivXPCGqLEBJBlPlXWp/ArrpYooL0FYQO9ozSyPN0vdpq7BiRxgmo5VhyWXou+LnGt4b37Cd7hS3+IccT/Fr1nd1hnXqz36w/Ytkhw=|Chương 1266: Lên Cửu Tiêu, xuống Cửu Tuyền ( Canh 4! );Qv9DSVx5IYknrzue4VwlQv8dzNGXtO3vPOGp/jhs2YwZjTTEdOb7B17LImezNzTL4WiRXjj1Zv2EqRu/4ZMBUkEwphFXuNllotVQVA6brkWlcCVmSLIEJWMWcB2/suoTbz6t6WzuekzEccTxt1zR1Leuy4RJ30kDNBIHiEmcgAY=|Chương 1267: Gọt tên của nó, hủy hình của nó;Sts0Mcq22r51MG/gdM9enIxohzG4tbv+TAlv85g4IOW8dDW4a486X9uP26zWZvrj5IvXT3rbFEn82t2Lyhofi3/uS71mPnGsp0UZw2jwpDbQ3izGCkiiqgIfbFA5QxQ/85h1dYaGevOOK4Ix0ym6S4fQQ6o4/ysLOpZsQtOonYU=|Chương 1268: Tâm tưởng sự thành;Xqkz/c0HyCFlV/a3MMOgi6VURcsEr3FWsgbXAvJTWpk95ySyuHxqFDz1gS4kTZ6y/DkMdQgNcDsy2ZKw+Rg2Q8fxfj5o/jOVCqSygZ5mzCUu8NkJ06YKlmrUviJQYseYXRwUfnG2e//nq1b0DPxg2izRm01wUL6/sYAUTl6XyyI=|Chương 1269: Yếu ớt liên hợp ( Canh 3! );kRtuCz9ZlMDWYVIgBEu0gnU+3dHoWV5y9ucCp+PikS7rYgo9gAoMUkY1gJnme+kbcfS0dsJ6pG2GA6AvvO96n+xNv903kpI7qqc4US6i1bTxnX6irD3rGFZM3lpoL70b+djwbvJrmNfI3ObuKtD+P97yjsuFugTVNj/s7ZqyMWg=|Chương 1270: Tần Mục cùng Thái Thủy;aBn7t/tvg91gUx51kdY64Fd7MpITfutAjc8FipdcVsZOUku3mtQ/afmCqdQdOXTlUOb4xCTFyo7aro2kGSxwkLXoOx34d5+GPLZ4S+DKxVP1axLLjc1HN9IgqI+OKPebVrjdNa9xomI/kzGZntC+M4bQlgmc38A09v57BnxrrGk=|Chương 1271: Hai kẻ ma bệnh;hs/oGUp0GNsFCWKTJ5Hy1Z7C/wzJzaLQIWjiKysAspFWCvStF8uCPLIY40Rijdl3c1SZsQLJCciJ4Iq/pkI/ao4BOHKyU4S0zhua7REQoy8Ff3nQAO5ZSfSIxG8cBZ+b9nZVeLSUc33VXtDP/phVP6lEFg8iylr7OhIJHCbcpnU=|Chương 1272: Mặt dày tâm đen;6d8vlOHNq25iLMIE4fV/oEg/nFHj4LtjjtHxZeC4q15YUWl04AzR7OG73vkpmVpdzeUpBdGXJ0wECMQzH5ZTyfclaD1QYj/GSsboYOunCZ9eK9qsLUpWESW0bNQFBo0r8Vm6NNByICZQDmMj2obxooo16kffy51UmFJlj0h06ME=|Chương 1273: Đạo của Lam Ngự Điền;Ir1h9B09EZubaKwZpJJfsGHLDnpvZPCZ/gst8V37Mf8L0mCLbaM3vASnYFNdYpCQamMYrcVmfeL2Juaab0kXrT0RtEsQr1uHMF7EhZZPycnk80vaHfWL3zVlyayak2UzTqbHj1p7NczVXL6W6B6juzDw8KpQPyBd4ncyJcTYK6I=|Chương 1274: Đạo khác biệt ( Canh 4! );rN9Uz3NU6oVgXLLrZiGswFuz37rTjpIzymD5gD+/Z22ti45SUHetyWbKVBauZRB7bxeOemoyluSO3PpJmDAw/gYeCbHiSZIc95tzB36MVdV4+GTfRWy7MNtuR/I2aQ2iZq7tsv1uvwaQvNKJKOs523xIUhWKHShaeumIbdxAbq8=|Chương 1275: Thái Đế không đầu;7Mw/XHEG+TwZTXCjtB1dhmHEaTJ86+kVlDfPIZuNL0PZd8dMk4pVwA0kuNOBJ/oSJWS23oUPUGlUgTzBaUnLFm2BLyvtWGzX3SNFZQeqJc1C1Zi0N/7I6OPmNsN5dKFaGVVmP2rz8AEGRvTfoSqJ7VH7wVXLckE4LwfSaE/rwt0=|Chương 1276: Tại chỗ đưa tang;Xso3ufhyTfuZ3saT8WCnVQLnAuyZiD9er2kwQr6X0TLT8me1O+GBmk6zpCkdxCC1Rr8yRB+898V7yrpOptY7+pDRlVvjiXyQO6blz9BPUiCPYzofWwa5+xyytJaHSiKh6pHPN5zF1MozK21eD6CcvpVZp0/0JsRA6H878o7JQHI=|Chương 1277: Họa thủy đông dẫn;wXQJjF+44XfQmbk5rVK/5subsKqp/sPiDuKlKtL2TMy8C7NBpq/Fq6TPV7466ZNI0GYU2Z5zOF1OQFvnb6Wbu9FMDjfNBs1EGvpQ3YK+h8IxhxQp4JDP0QIwzakM2klW7qG7cs2iJah3Nqj+81nDYCL1k79yjdggXfqNfEjQOwM=|Chương 1278: Thái Cực Thần Đồng;lxdiLmjvEN/NHeNEed1ib0nCwqsSWmjeANoLOu2sBjAj4qIc9UfywFRyWoWbmRQlFUoPsjYqUnTjpVCyDpgeWQr7pr61vwGVF3zjrn9QHNwWr+LtT6Ff51ItQH3irrzyMB0aVWiJ6/X7apP7vo4C+QzyeU/zfaw6IX8UwdkJWgw=|Chương 1279: Vạn vật hồi xuân ( Canh 1! );5F+avNz5eghp1tUhPNIrG6ydPjs3FiM8/yMJlBhnQUPy2/PEnljT/jykOp06fTaP2AdfmvV5WKCLCOcavylpUEs3ILreiBT92S5zv3KwXkv18GgYzYuDB7x1rkLPe2yaTa+SpW2ndHCYouqT0qwLLCTTo0C4EogYzb0S9/MBDe4=|Chương 1280: Hung khoáng mở, Thần khí ra;ZSoj/tBIW50dYFIRbs/t2Qjfm/TfDCL3Xf1eIB9f/YIAgzZVZqAYyqv6RKJKT7oq0GTVjpGArcKuEiU5ji1bWLOoToxH3F5ns8vyKR2+MtYUvSyx8gKt0IA/2KYVvDO9oredYSerBoQ7OrXMe0/5IzZQ/0Mimx0zUaa8bAEMrvs=|Chương 1281: Đào móc tiền sử;n/ZGDQygX0p3UhfgutjqNAc7EXA2dbfAkBnzm6Kz+ekp0ynRye5tW6eSNpv2d0ccWnUIvNly3f0Dtv7LS+2bshqBnEjHjOuTkXRFoPEneO3cwy7dQu/rjWQSwIk4KPcvVP6xqx5+5O7P9cdr/RzCyAKoMdHDQF76nK8eqeEntEI=|Chương 1282: Một tiễn kinh thế;gWQhPNHZAq9eDC5KIfVO2QKlyDz86S8rHFQQqEBZaaMKuOr6kpVy9BAy9b22FYaG7MRuscePyX4IeqMW4KL2Y6kHa7pu2tq2fmo7eemwnFgjhS4rE61vXOLqruBbJK2/1scKAtMke5Z73Ek10OsBH32pgRMQErrGYrydY4yHDss=|Chương 1283: Thuyền giặc;YfXphEiy9NFTyX5SCMYW+ZKUt0YhRuP8VFiTOmO5hr3VMx5mtjScizum4kIy0B5ScIYFkvSjlidHLrl7klu6D92dktKoRGcKz9K0+VGfraDcTrr282vaqcXk2C7M//TcQOyZTjvlBbp4NpUyWOzT4/aX94IHq3SdHtt4NlsudYs=|Chương 1284: Trong cốc chặn đường;wDb6dFIjUTxRQKAUTvxSCuf4iFxXdWw2JfgGfwCvrR3mVS/eGcOmZiaf3WUJhCc2XspQTT2fkWXGrvZspeM1CfftEftzJhTmQ0csKfQBPWfomvg1mtxp9w0CWbBUgR02RfiS5YSAhg0yKzzL/PKegJ9bCBd0XYimiNGHjk60z/I=|Chương 1285: Quần hùng liên thủ;gg3FcCa8xm7w4qg5byutnkqP+dwZegq/Xc+vKnoBw4E67kA5n0t7+iRMomFpGu1AxpXUeDjRdjUK4YwQ6/mIKYIckBstp5PWL25jXA0AoyOmnDJHai63b7UYasgfa/xgqilMoleL3pc4+G3W2nVCAEkzM/Rc/12mqjXNAHQeffY=|Chương 1286: Thái Thủy xuất kích ( Canh 4! );z9QMSuvedHPidBvT8TgKsUpkVr1vno+hfdA3E4RKUv889tGDLBDvbAHqhKK2W0WMlB/x2I7E9wIDPmSULS/Ecm0JohqOfUP0HmEalxf5k5iUkSJUwhk+I7qrbr0fzLvC4i4qQIzaThckUS8EVYVaNIZ0z3HkmLS8OXcsR3VXRY4=|Chương 1287: Giáng lâm;4VOM53OLzGC/fKMfXm+00hjPZQJQUBJ/CkhxM9dR/9PbXdnUB76UJtdPUkCaH0krjGEeUkbcm7OQGXDZRx2mS6CQNy3k+I8uZmkqTiN1l3lcuBxsmvrFuokrvsFvNimsqLqVZj6UzgN/Z6+Oe2g2TFKpauy63BqMsbS+cWPryQY=|Chương 1288: Không giúp là giúp;AdfGou1M8CcHQIG0y84CSVp0T23qnP+c6Q9tcXzKjYoQz4N8/3a7d4Fxf0jQyw+gGP22bLgxdtJvKpu7vLlLBDRi+Le17SyAq+jxjKbkSOkCA3CyUVqnieADISOhRy0jDKrUB9PeGvAXEUyRz46dSFAg5Y3t7+MN8xr6AgScvCY=|Chương 1289: Tổ Đình có đại khủng bố;chL7wIc9Xg0r25IcvTGs5tST9RhHgkSSSTTfsUEhoBY5sY//yLmepW0EYAmHFjYmKUN1BIAR83XS6xysBffvxr/JWK6pSk5WxuacWdAaie10q7yZOSv3i7JbtU65Qnng7ZVMKGMBpeGuDHh8P8VDhZYaP3kld6ZIC4Dom8aJ+Fo=|Chương 1290: Cự thú tái hiện ( Canh 4! );sqWpA/HBlCT/UCoJYqb87yNGzBZXvkjys3pyJKPdZM3VBOdZbT4qqAdhmtxMAL/nwDAKedgaW8NyHYldw17u7rFHoyk01tiKQ1KaKh/29NvDAsxldkYJPd1t/WFxHDRIlCFCOslfdGba/RiEJJcMJi6Vo5oQJKlPUtUUWhbhYGE=|Chương 1291: Làm ăn lớn;daKcDeWn7ZyTU3bI6wKmAqc19KOlcbns8Qgi5JCoX6z2E9CmU3ZOCyXND8zeMBFpOTl1L60ER50FzIBr3O+M0h03heqxRvfAldAVSwG6TfqOMDLxYx1eJ/rRCU7e6JQNTIzAtq2PxCvVvJfskkiUe/ESRO6RNj83F//AQ5EDUao=|Chương 1292: Đế Hậu cùng Ngự Thiên Tôn chuyện cũ;dr1SjGoklWwShW28cqFsGvhTExSKP+nS1toiGiNGPMI1PPcTiRizf6u2bP60iFvWlT/u+sXNHj9RhpFuIsazUtqgMTtIyfj2tmh2DcwIQm7KNGvfi1Ub+jOKJ3Yur1XKka0AjX1fXEw9x4zHrVBvHzi9wQ/4UUKk8dNQUKxY//E=|Chương 1293: Tà ác hóa Địa Mẫu;QbuevcEfbtSYX+7pPblNPErxPXwsrKhjPKSZErN/ax61yVKGTWzKbLdBcZ5MQIA6X33fq68GsWsOygbuMuEUjtFRHnKqHPg6XYe2PJxQnKQAF2oLso0kYWtj4feD3iPT3svH5JIMuNr1yHrLRKm+8J7XhRltYHVGKGPDtu/HGIA=|Chương 1294: Tổ Đình mặt âm u;A/a7Qs3W99+9FWBdcTI/hswaH276kKukBFtd7vBU/4RMT895kn7YNFGC3AGvAxAWbMr3TAbOzmUrDodDi5kqZI61BmJd6/flx9xCwzYn+Bf9X2glHbGMKaLNvvTX0/d/qZNWni72bAtmAtGSlo6vX8ywsla2KUAacN8noX7GtIg=|Chương 1295: Long Hao trào phúng;JYd3Z2nZXDS9Qr17S393n3959uBCZiWR+iLoleua3LgYkzep8S5emKjpi2P3CF/q8Pfb77DpWiYFj1O4O2nsY/g9VWFqXRM3ifLmWiZdqvPSkFkFVFP/YtRvcnM2/aI5A3bya5xYPnQBc7H/QWaBWGsXodVJdsgtMmaTXat2nCc=|Chương 1296: Nghĩa tử cùng nghĩa phụ;4xDER0dIjl5AurfV9x2Z/pGSM3Q9u9d2PU2pMdv9gyoFGGa9VEugH8Pibc0niWgGa9iCWRihAI4hMc5Tck62hplobDqMEMamkwuzXceV432rFVDLNQf/mPBGwZbwTXF3UN+WRY1NKZLrNQnCV7NmmvCSLaOFEJ2z6AWvakk+qnc=|Chương 1297: Tiến vào khoáng mạch;hJ6wqgB5WtOCylsm0M2bZJTT1/YTeP3zn936VtRWWNJKt9yBKEJV8Ju204vc3LiIWYHk52/Q9UQIeTniab2klXmQXF7DOaL6qoxOt0fYMafQFErNXSlo6UnCs0jTHs34AD8d6BZ4plT91PJwuzJpM39QOrGdWK5wfvcecsVoB0w=|Chương 1298: Thái Thủy khoáng mạch quỷ dị ( Canh 2! );4rSEIGMUrlcm3nfkgD3UtekHIilGAOZ9GbUcm7geQaDp7W5h1cgK1Te8ebe2IZ8MOZPqX9J5RHDYPMeX3B3ThNP7CgeCbjLsXY6F9KSP2UUUd8R4iCOHu4lWhrKPAccXNTfjtEYu/DOQHZBiTsfJmQ17bZ7cQFCl25MywTwaWWs=|Chương 1299: Nam tử khí khái ( Canh 3! );ccTE5iNLDi4w9YtQqUxrCWxdBrdER9vilPMMUDsJwySmxVMh9oV9dylCwRQaTEsBYgYXHLa7NzR0id2MusEha/IAxIcbHvlHaJV/QvuYLX+LWfxOvwxQNCJ4evcww9kUxuJ9t2yj3ldJHMU2qaiGwlNwJRhzColU3g+0DPXGhr8=|Chương 1300: Khu mỏ quặng bạo động ( Canh 4! );i/4UEmRxSfmjyJNkzEJ4NouBGurvew3z9IQxXNoxC7v+UiNPVxqaZONhoKift4uCvhgj7zNyFb4Sj2wOhPWELQEac0NbFWBTdyeiXNlpu/3WqmnA6njRgpo/Gj+p9ys/lj082jqWT7GEI1eoYZJ+bAdT0WBp3oEE8j3G9s6Ik2M=|Chương 1301: Thiên Công sắp tới;OpPiBCT+SNiN6IixGGibgT9DC4hkFg98hSQotECz+G8stUxp2RtfQ86/9VbFwIIx5tWLIHJXf/JYJlC6VqXCQBu/KxlogP5+4Ra22tsnjoJKCzUaZshx8roBsCMHwO6+i35x1bhMBnp7FvqDCj1yua5NxADCnqE+q3szlsPXHKI=|Chương 1302: Có thể gây tai hoạ, có thể bãi bình;p1kB9JN9bZgsqCiScacui2n3mXcWc9F2GwDPGRJxPKWdCq8LYvyHUWSms3BGcdyR816TDKINYzUlxT8vgrmwbgsBRHNiDdR2og3HSnZ1UK/Atj6qHxBRLjaEZiNAEkIwJTGWaOQz90rLSRdJxWYHFxHnDc4qpum1xoQU48ZArdM=|Chương 1303: Tần Mục nhập đạo;9xKBAUeCOrBVOyP3rJ7O2fTujt3aMpj19+Sfuer30xbbrWrbOxUgbbCLQU6yfS9rZq24RZdYXvjGS8Y734j1afaQTGZZax/tVbAClSgY48fDTBr+mahAiqbo0FTKNuaSao2OfZEEKsyrJOjNc3BLowJ2HnIj4pIp/NLsljTyREU=|Chương 1304: Quy Khư Nhất Khí Sinh;2aBOQqESC0aFtqH3m1wrO0tEwh1eBbljE57bVwMrNCm8+pvRZGePalV6yGxm+PfLpOBBpjtjv+s2m6nABo4U+MEK0oF4skP1va3XSjGRxNIb2ohP6yfiAMyLX71s97r7ms+E83yZSvBuCo/QqwH0naHNKOw4prsO9LLGsqQDNOA=|Chương 1305: Đạo cảnh tầng thứ hai mươi bốn;QBVBhzYu1v/+S8PEG2/pWNFId7BHwTLHBgzzzonepFM6nmWwu/FqgXpHUncngeIlquT0HYxoN/gSygGRB4yCNdzbxd+jToqTU6tLDM2CiEb5RwPgwOH/AIA/TjwxA+7CmvaeMsGH0FRfevwC4CgwlL+YXyOp5uAg9vp+S3AGaHc=|Chương 1306: Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa;Ur/l/koiCxJbaDK0Xgvp1PHucyx0rUnPAN8ZOHxu7NRdH7Yhbx8dhWMVZbrMrQSYYAo040c7uoEBql7sD3YDan/xmFaD9sqOJlbjoWZocW8ld/MuAYNz+e9L3BrSFZSY1AlNqOMaAlmrE2LkRy/EKdwSylam5PEJWsfpB858U0Y=|Chương 1307: Thái Đế giáng lâm;0vIEu/ryc9ZhvU9lLqceucClxMXqW/hkuJfsKQtirAKsEZCMBPFQAPMn0FjlfjUuafVyKTF6PxRk4PC9SeCJhwqWUi8JBzgLF+4BOSl3UYnuOAxztDC1ZC78KWmOzK0g81febXMofHcbTyzc0ufcQyrfO4VKL/NjsORLZ3d92YI=|Chương 1308: Lang Hiên phục kích Hư Không Thú;B4LvYZR8DKPZkC8lXuR2tfljc1zzsPwwc9yHyaSzmRfjZ00Mr5eUG7yL0Y03N2pOzX2tbM/EiQ/4YC6PUN6o4FPCsP861Kofa8EZHvwTFp/wNABIXxUz2pwXM5v2mzvie7E05l/hPXXKKG0KS3FFKUbFuVeuo+RzN0Hi66DDtQE=|Chương 1309: Thần Nguyên Nhất Chỉ;nRJd+IeKUrx8aT5aQMR7xc9bAZIVgUJ8sfGC3DLePQ/S9FunwRTFyrGLg/+08XxhJKAWXXKDMe1TmKgdgAEaqMfXCSu8Gcwl333bWkgv5otOUTBBSO2PMUS/iDy4bCdDKL3XwZiQQNRQ7mw4nA3efUHap+FC1zeR422HR38mEnQ=|Chương 1310: Thần Thú Chi Vương;Gzyb4a+JWhFYnwCRdlJqUHfRLSyYTab0HEZJ8idEGsaapHsrx1atO7rnX0CZkU3zV0+BNIZ4h9G5CaFhhYPOZPdkRtsu5CitEgvj6UmS6aiGzAwnKV8W+YUq4t5mWDCQirEl9XGLzHRHGVhzZwV6cXh1WtNciQDDovK8JyL8wLw=|Chương 1311: Không gì làm không được;UDQ7wuU2XyQFfZXkfG/ZuV9QmJFbki4IyQ6F+3Uc202iaR4yfPbF+Fh9CLkK3Uis3O00EaaQS/nZxR2X05+8jsgpraAdEiyjOELm/BoBNP7JI750G4NR1j3o1dbOTOj8nyeo38IfjJsipj2ymHWlQBjnzqT/NIm+d4Y0nxij5Uw=|Chương 1312: Kẻ đầu têu;bop67X4UlBrCpmRRwBIfW3kE4HhNibwo8AaSyeJYShuqmjaGybqdwC3C19OlLdMmMfCza3KaIRrfXNjU0bQliFX4DyOw3fVjJhr/UpGSLL+GICErvkBPIr5sWQdfU3+T8eWkZFMi1PC0hzXV4VsEK0NDWGZow9FK45gYdTrPcEk=|Chương 1313: Cùng chung mối thù;QlTEc4227KAVYpz/UBWfVzxuqKLt4QCcv83O2heqsvitH8TymjgRaDa2+1h/KJt3Z6YSlEb/1OtaGEqnSlzzTvwZLBY44Rp2CwoHO6ftS7sn1i0fM7LwVVFsDNoNLGHzLbuqFspZ2x6e6LHLnpAl+o5X2oRfDX9G0f39/I3GzTs=|Chương 1314: Chúng sinh đều là tế phẩm;XEGFtxdLY8sAqdPn/q8r8+u8iesuCcmLv2D4QCYtfuJwMTxnNT/6Urn/bIlHDqKbaXn/8twPbjy/S78PIGhEXUa3lPs4KTJAyqxEbLFqM8jjZVi5OmF3v2oncXaOlF7l+av8c3qdZy26H3nY9/6qi/J1xDPDuhby5MQMF704vYs=|Chương 1315: Lại nổi lên gợn sóng;Apb12CBIkW/LGkK6+P0t9BwZY1Og7nHzS1ZdzpFE0nSxE49dfXYkfiRHpHy3s/bTtjBnXKhxW1jKhfCvvCZWS+Ral/f6gWV5/PAyupGU9yuV1aWG2u2MT5eAtKqKtRO+VZ56sZBgRNPDMS2GPkS5NsXyvNrNSWZEmUxYO/mnlWs=|Chương 1316: Tiễn ngươi lên đường;N5KUQXVXx77xEUqU+6P5AHZj+OmCEPE9PnGmq4Ew0zFG5G/yC+Rpv9DKQ3RKBjlpl8LSUke685DYSvTDywgXp7borv3kutWxpW128wbAOBXpVjtah8dL6UA6DtNDX0TwjjGRUCr/SQ30J63dEVapvngL6raSWmHtjwawIalI4qw=|Chương 1317: Long Hán Khước Tương Tranh ( Canh 1! );8OAwf67jQhMXFCncOwPErQ2jai52A/s+n3zaufI5QBwcXPeQXqTTa0ay+HbF/rp8taM7T6yakk60q3qsvTyGT97oJEuHJ7ajsT21gw1i92bWM/PYuPr/eoYGs3EeW+owFms0Z++Ye53RlCFUbtyIgtxqxw4kun2AIbnaPTmCRIU=|Chương 1318: Thái Cổ đệ nhất kẻ thống trị;J0ag6/6y80GyZ0PDBtHjQBQA2AFHrO+UaevA5aaxxuoMkV0qd0hBkDY6udQFOH3l6pZ+S06AggHbwSCbmuveVdpNFbZvdmvL5S5DNBoPmcrkyjl+pUa+6hiQT0RlvGI3GMWjs+uxgy0vj4pDU4qhCrFaTQWf/+iBFnIW17uUHdo=|Chương 1319: Đạo quả cùng đại hắc mộc;/ND3CqrfN4yr3G3k0aNOc/Ycc0QVDPPo2AD9ou9D6Iz36fGSiXKKUQB4UTGFGOzgGvBmVXtJsB9TPYTXTCAPYCjrcePVsttMMUwsPvdCVEqoz6dZKjLbKTxLbZK2nZL/MuDoCnLtRROQbq1ZUelng2KV0l0nuKvII/xJ1M/zQEA=|Chương 1320: Ngũ Khoáng Đại Phong Ấn ( Canh 4! );AeyMa7fncivxQHe94OC+ELK95S3uG1JZK/XDj+jm3w8QaZWmnp0jVxnJPeFsDDMWZjbS+whM0wTFO4klHlnnK1+ehTcqANiGBrVdCABKPp6lbQeh+xtrKZ1k0ueMI6HWCWD5WXdRYA6clG3zsTrhnMVZVYUV5BTpOIjWdVvP8PY=|Chương 1321: Luyện thành bảo bối;52WaW1+U1EegoiERrRI5h955rwVK9FVtKMxI4SEbGdWsiw6XJIsFGi1Iu2UUhaTEaK260lZOStwSpagreinpP4V8VOwKm0CQTlERweBTEGQSHB8I6E5k7oa8PdfIQvxzC1SrXB/65fpXvM6vZZjmLKJtR5TGqT2qaGvfF8G/5I4=|Chương 1322: Tổ Đình Ngọc Kinh;rKDHfyljrXsNNdNalRAvUvHjZbmDN7Jn8Ar/HCBR7e0ahub+PkVDjOQpqTpsxR/8Ye35DoRsLicnn7sjhHXfJ+MyYg2izdBLdQlFF/5MuVvYA9l2SoOzmlva+cFUr9QDSgI8Wes6JoY4iHipzXHe/nVfvwRtPYQT/JES7ME5mg0=|Chương 1323: Chết cùng năm cùng tháng cùng ngày;AR39JUjDEJsZxB0E1meP1DPDQRo/Uu9NfcLKvGGW0XvThzgzTu2nHTiRWj20lN3xxqd9OETWv/I9IFzv38mxTUb8DKAvrvZ7FKxqKnGhBZEg76FunX+eX9YtvHGjLL6Veow6A4gyUWojONCjGErLosdn9MCkEyYVUnYQACPJcoY=|Chương 1324: Vật quy nguyên chủ;Je2iJeXs6sCqH0QHoby9Y0SBe9JOw5D4QqMyIVFDKjlfBDIf5G3GaIVOrY/I15X6Kqq4TpkNMLj76Br0xTxin2VSHX1kCXP4ORcAlnStFeO5pPt1XXEYA4k4GHanDWYFc4q6prF9iv6QwETLC5ArKI7kpUiMPXlKxXOBrzil/NY=|Chương 1325: Chôn vùi Tạo Vật Chủ tội nhân;EFWRGv8jnJnL5vlmEa56stGwQzK4UxljAWhzkkMcFuvWNFVDqg87PwEU4NOhflXCZ7XlkEQH+VNhrvRbbxgdiqxLFPl2NlaT6jDAQb1jVg8pJXd/+YHHqhM/55bXsWA5lhD8Lql751XSb2YHcw/flaqhGZvTztfk0GfILcajxZU=|Chương 1326: Nuôi người người cuối cùng cũng bị nuôi chi;qDrm4ko5MPjdE9sW9u0NyN5x8cl3cOY9vtrntSALCkVKCYenP1FxtUxG1XAh8rPrsZYjJfQ6IDMfiPH5gS9Nt153qQDcivueGoju/4etDVEefx7NM21zOEPXAPXZT+ReZYQl12y+mbBd2PQYAOkYDffUNGoZaWcGPm5IL6hwNnw=|Chương 1327: Một phần mười niềm tin;UkpRbxuOPNqXvXSkexp7rtuNw0iN3e9y8JVkKuNGQ2eDsyH9/0m0R6UVVoTDlGxeOYULZz7qyNioQmr7XuMuOX0wFY6BbQz3W2gXnwBcQu+4YJ7J8/avSIS9HO/ZJqfJOMsfd267PYkkQwzaSEtoUMRPuxuP56xi00MFH2m7+cw=|Chương 1328: Y Chi Đạo ( Canh 4! );pHWONRNXqf5kZx7T3icqsAAGMYguDud5/5Q/NEN5U9lRwjTqGQONQmcl/WLEYqI/9RQOvDZkUvq2p2vD0ADfq0vedkSnxLzMdxicIC5SWJx0mz10FFbamKFQ3Pc7VaZ57bcdqHBfApxvovoVOxE1i/1/8BzqBx4G4yPFdczLkKc=|Chương 1329: Thương của Nguyệt Thiên Tôn;Pzkx093L1C1adxiHHyYRyNRX8z2hSLVGAxvk00ME5kzB2uBmB5yA2DBLsreY0xyPHQGMnoYoLiDIfGk1kyyftxL4WNFfOQa2rhQGwEGtT8VideHCEt/c4Q5U9M+d/KrOK7XSyWLsGBF8JicB6oGeunrMVY+L+Xcs9EP9hIFPzwU=|Chương 1330: Hỏa Thiên Tôn dã tâm;UQA081dYBdTGyAhTXACSY7ITbnzLO57uhBoFY5B8tYdY9fvdrMbL+Pu/RZS6R4h24Mf1fXaF6t1MKNxfHOvqNIbA5+VVEUeo2peFbpBglbTxtcRYz8xYAggJ07vcTCzBuPbVJtHXUOrfJHuahZYyULAl6A33XODQPlb3l9L2dtw=|Chương 1331: Vạn đạo nhất thống;JvLEtI/ke4GoTRxhwibNJiVMuYWsGjI8u7zOtf6hADzR57SP168DBdk5hziz85ahuOUOmr0EHPfB9zCWTBpxzIHwzRGJWmLKpvpHRiVtFUI6bn+o1+Gp9BSt9bRT4JUNrmQM18XM43uUemxJ/7ApTT+mbt8GvphizMMqhy/ihRk=|Chương 1332: Hắc thủ phía sau màn;QS8nQzUg0OIikSiRS79NVE/GHpr865E++1icbsbjXEWyvukwZhJaNmTss2EpPtkv3ARQlaAhYXepcXt6UJg+bvxwYhHXagI2zTbrbjdsL16tpR/I9uFadB+YOhBWgzqups5AlMGneFnrZp68oTThH2yXgYXlcJJUKXkGlfvtb7w=|Chương 1333: Khủng bố dưới bóng đêm;Sdylphv4DyHsNg8W/p8B6BrYinGCwwkWa2yXIlLmnUh466RvHXd/VcGf6mcQPeOEBOPCAHxhbdbiUblWCm+JhkmzBTJkci8MGIoVINg/EkEZxCaaI5erPp3Fl/0MzBdCCMvHGV5/ocxXEfALTVnx8Vf+9R0vmrJr5TA8KRALrhg=|Chương 1334: Tứ Diện Thần Vương;TyLZYHFUrExXKAhwaoaPR1i5v1wnjHvLuTMFVsxLsl+RhsLO6Tp5RpEROshmR/INTHIRCKv4R0xk4poQ+nDwLFlcX4XXc9tYcXuVvvorNNJv6pi+RG4n6keuo1AF/9Fz3q6BVBpkX0S7tyo6kJ3eiNLw+GduLq9Rh3jx3IzAWB8=|Chương 1335: Trẫm hay là người thắng lớn ( hai hợp một đại chương );TtthNS8UKe04Uzs2bVGGCdRtewtRO5EIxIsYECWROPSmlAgX0hEcY4Xw9v6RNi6D1M5LK0zMNEtQQTKRWYdWq6IxLabE0mjFTLNw/5KOMkXR9sjgu9zXHmE6NG+whoofhNJpIxnhT90qT0ieTMDeXhO1NN+nE5c6VD3dcT3hVaw=|Chương 1336: Ngự Thiên Tôn phải chết;KY9clNrehfP/6Jh1qsWOrHZ1YesyrdoXa/dgPndtEsfR4WYZyhcUobIkgzTBa2bfw5iU0Y+8saNYz4pd71uzP7NhH6kL1VC8uuYSbIqMuTxAKJwKmRh47pvqKgzd0kRlXA1NrajWILooGATtqf3qr8VV4ovPbNT5qcBHfCDWtAI=|Chương 1337: Xuất sinh trước đó;M3lO1I93jS3f4u3PX0ykVCcM0lBckXr3RyrJTCY3F8lj2/XeDbFh7UZ6LaJWMQKRqRLYRP3rSTsiWKMldtcpWUvnnIPBO2ZiayDp/nRfM+sHk4MNAQC/PxQ5uUFiSOeGVKRXh/uf1y+70NogVyR+nw10dJUZOamk2LYv9DR6HZA=|Chương 1338: Phong ấn;ajYSpmCDMyAah8j7AnRcgK4hd6JPBJmEjRfoxV+lMICNCKcwPjmqef4GVA/rjO51Txo0IqDV6O0cK92d2Kwk+RuEHitxT7md+VtF03hROeFOpeduap2qrlf7JBZ3qKfHRD0o5P0Gss3kL4dHJVtxejdyeKm949sxFyQphhX/u8Q=|Chương 1339: Trục xuất Hiểu Thiên Tôn;/d60Us1D65FV0o+AzbTgRlYt6eNSvanVfrC1t2d6L4CDHUgH508hBa5qfP5NASRXWzA/izq+70fDZyCI2jqaQUy5XVD2SQFMF8oe5HT/hfw262k0Z/s+27KRtbTMdn+6UOwhB3LpY0MJSA+cWREhpkPtogj33fBWEDmIMDiviGw=|Chương 1340: Đánh cắp trái cây;6cWX3u26ZWr01iQr3W7sHEsrDsWAXWjT5AFk+sdUY+fA3PxdB/eTAC630u8G45ZaSCzlh+2Svps3uTBTPSBuLSiJG4jFgarX55ePRKZi0onox/aLbO9TBzFC4UOhTboKTZkA1Vj62z6wraCtI2a8JQqorQxg+NxhQ2BYKQQF6tA=|Chương 1341: Mũi tên bắn Thiên Đế;EEPeI/alI8aLENgGWhTu4NE8CV9S+aXd/X2uT2ZYAOlzjDb4AkLqfv3umunWLekkTKoG32/+x65sbSsdekeCELCn64+kj3tzwwSvhsNx4G9XyxFRzx9YxNfwUNq9iLgcy0dwNW9Zf6YY/da0jjz+d77V3j4k1l9M0vKpd6osk5g=|Chương 1342: Liên tục đánh chết hai người;QUXHEfOMY9Rzvxj45H0IGhve5BOQvOh33nILr5Kqe/Nadm0ai1c93kO/q6yvFWGx9GnFkhUt7kuuDDraaeWK+n1iOs7VLY94uJN5cuVpCDpClqs+s6BrQKOqxFvbMnKvpm0XmC+Fga8UOxvRI77NAFcfhGexEj2pQvLaWgEuVU4=|Chương 1343: Cùng đồ mạt lộ;VYj5pvyYyJ0IfP/4Rx5hs5cYESPEQQOSc6oEe7ovy2otd5yAjpyjwfp6uEfCKS0iSymBRm7LwNCwt0vgHi1vFVD/UapyG98EMVzBZ65kZD1wClxFsjlJDEe3DXgMuJ3YBqxULsbogUE3Q9eEYD0EfgkeagOlrwtjhl0/7+atTLM=|Chương 1344: Lịch sử vết tích;1DWJkSMc0sCippY37d6nepf54Jd0x+89t3kBpbEU8wcwvXMu5oTQKTiIuYsZQq44MtSCcK3R3r/nLFS9fzk16Xou5+lQxcoah3RSWSyZvDEGHPnoWOKSbNlHFzdfci8RBCK9VzFX8348CtGjhh/Z+pP4ipNGfk8KrE6O5UpBMBs=|Chương 1345: Có tặc nhớ thương;MiWcimVfZIq6uOre/GKIm8MXBbYsZ1bSqlm2Tjn33vP4pku9buUrHeouNcAexrR7YvCHafypbs4j4m9Sg8ocyNiI7Jrmjs2c3Ln7IX7wTlQgGE2BOTlp8kAc4cbssLP7JASIOMSxsABgj+iD5P3m3ymFbQYKIjB1cxmL7SibrSQ=|Chương 1346: Thổ Bá chờ mong tử vong;6KfjqBXY4qXPf/dOZBLpOVQskq5ExGi7a0nkfRDysT8zyUkLPTAu4qxYiUKigmmXAbUfprTIXQPoWerZmZkR4Ofs0m/JeNI5lr5fI47Rfrps3TRHZxcm471lQp+Pro72aVdsbtiNptfyf+e3W2jvS84JKj0olpzfp5LBd2+uYyE=|Chương 1347: Hiện ra lực lượng ( Canh 4! );7k7Y5DKoEH7BiCWBOA0bPMHRh6v3OYeTzZBoqDagMdfWZA7gY71jdY+QiS7J2lpEnGnRbchUsP718SZ7pkHJsWfM39Wq6V27t5ZC72V6/XYhZaw5v3iD1jmSvJJWuMf6eIMRRQERRXjo7AH750Zum6nhQK8dsywRSsDr2C7jU0M=|Chương 1348: Cát cứ Nguyên giới;DxG9anRSiGpmyZkwZ6xnfa/BJqLp8dheCKMzglbiSKAPvMUOobPBFtHNxIcQ8xAtMms/A1mTzkdRep5cbCnlu9kUrcWiYpseXo3Kt5wp0++CJHZSr+i3ugQRCJ+DUeJ0jgxm80kzaNL+3yESeFCHjkR5GgI4zgIoN7W7QwpTBf0=|Chương 1349: Uy hiếp;YAYSA7G+Y11UzllokU5EfKxV0/fWVDmNuillhbiU2s2WG5QLLjnSsmBAUbKhawtVob9eiC+Hv2ZG1yvd5gVEyQGTajsHqXX2nwE1m/Ch58nPe2UWzFcm4hWTpIt6pcUxKz5UrUkybF9YpE9VK1imTuoYR0UWYkZyvt9roLii4b8=|Chương 1350: Bảo đảm lẫn nhau phá hủy ( Canh 3! );vvjappytS/uVut3x5Btwa0Zny4/WwxRoE6eRv3p3yHdCieCIHhjvsOdmm0KdpBMx0j3Ma5+Pz7g+lZlruGC9IiASmo5D0B1RFTDygKLsSVBurB5SqnQRzZhGk9jW808co2WN/MSGSanxaxN68aR9T8VezSmWnPv7ddr0j9uak08=|Chương 1351: Tái Cực Hư Không;nVi/pqZEFzAFSVr1lGRMHSMZwBZVqMLSD4NiVJ+iwq7PqRl0riX5fTuBRKUBekRJC41oyOgdUZ+ljifMEXc6449eDXN2+qR1PDX4Q2jHTXmeELBBFnkz2RmCMzeNfuxPwVUPTB+0P5xS37OFq6ombxgHv3bogp+XaCNL8eKUsbw=|Chương 1352: Tương lai Thiên Tôn;7bBECjO3SQl6Gp3qa/NTXFJp/89wEksMDYVMbCQmNYyM45GjwByHi9i37uUBIWW4pt6NSqO2+jUjhC2pPct6V1+0Lu3+2xAkv4EFVb2DbLWShKKscNirb7dHgAtESwHL+u6bZzi6LoEZmDCcZf+M6tKUDyA7ub65Rizv+nTEIZw=|Chương 1353: Thành đạo khóc lóc đau khổ;79voQlT5qaGwUCJ9/YxSKN6QTc5JLvGoVcxqkbDj2xU20uVjPWqtOezqXst/ykYoNmQRc7Eqtfz20V2XQGS10nUPlbtkld+GAmxKiWZ905Ql70KHiDW/sP5Ssa81XwibQUzjN/LCybA/4TGm2GsfyqWSti5e82EmFlVXOMhnHtk=|Chương 1354: Lão giáo chủ cùng thiếu giáo chủ;L9qyuptrMBqRB+EcSMu5+buuZm+DlXzA6xCqQ1PQ7Q99A/5mj0n0F8HC6r2OiJigeSd95Vb/PEwdhd1xLeDSvamzjAoyZM+8khgf/fetA2OC/KtqqlGqQtZXrG7ffooc7M1I4PnsGDYO0DZzHr+lYQzmD1TWdGPxJiHzFB+0Fhw=|Chương 1355: Nam nhân đều là đàn ông phụ lòng;MjtPtPLYxbvPM3ebwwAQcbNC4mijTk5mkcx8akR3G1eK9/lUr+ILr/Tl4zBxfdzFWLsY7hA2WjGjzy3tszNb97Gst+0TIULmcmUnji0jt3uxtabY+gBP7z/iadGfKreZyMlCeodDAwB2ve0Hgw7PA4LV2WBKHNLXcBmBETbwZUo=|Chương 1356: Nô gia đẹp không?;Zj7gnYHWApzCLRFK7RsTwydCTlLYmripp9KGwamROtb+H4GC99yut5Wamh9vrdoxz6GwehDx2V99v2odOuVWmma5DKgB5IwsZGpurqT60Zl3a/vyCCzy+JsdUMW40uE+jKkFPPm8l7IJZLjxF5sGlAmf9FTZKHQ/MTmo4iRwoak=|Chương 1357: Một đời người mới thay người cũ;w+077EnhGAI8jvQBTJmDBcwv+OZF8370rap0e6/CC0CMZfNWplfGcOYhhmGkl3UWMtP48S0FWmdvPtS6Z+N7FrRIooYSbHWd2mezTfvjUjAMcdcsurZPbkMshyPKT5IS05kOrf5FQTWXmiO1SCBCvdntXB2uf7ArOcDNBXz+OdQ=|Chương 1358: Thái tử cùng Long Sơn ( Canh 3! );7WkJ2RpPOwqKhwGAHR40pvassn4NU7xIbKv/CSQYq0DYpr0MCD3FsXF/B/MyX1Shqc0WLXDoHLSii8ErRszeLoPGNrE9mhytlLMx53IQXt4dEl5n43hHCyua68+kGTLt1DvQEny49GhK026xeNY7/2/Wwtn68cYmeVwdG/0ZLWI=|Chương 1359: Đại hắc sơn triều thánh;ROFIracEJQgrCkcdwv6eGR/KMyKftw9HOQzl14vjBhYrHUxOcBqTHvHOIYXnlAGHDIVbHeKnDxvRkPtkXuQWJiQk65Nz9z4B7A9CxRgUpF6doH8V60GtiE1oPqIBwnQ+FEWYhwwRFIrdbdPCBcOdBIS6n9Hyt7DLZSamY9M8PJ0=|Chương 1360: Đệ nhất thần nhãn;huUmWZTWvPVb/qFU11IPvtOAZHqMg+NlFjNzD3p4pkV8CZOu7KEdFehaMEsCe21a65Xpwkd+n9lhD/gQOAaoT42CqSmiGftiMgjQijccn1kkm5yI7iIN3d3RgmfiRzvbPOFh2P8kRQAHrZO9y7FoRNiaQwDUSWrk1Z9dcpCNX0k=|Chương 1361: Triệu hoán Thúc Quân;YLwm8ENt3jVtPFcF3G4WBKMYqaB8K0tz5/PC6fZCsnwXMtJX63BbHZz/nE/8NC+kQpK8Xl8Y/gvfp5ohklS9+RDNvCy++d7UPW+IR/GA3nScAXNQH5+KKgw69tJyPsWTAT/Qzd2V5Om8bt+yqgA8cPzDhUhF1HDLjIqNbWfy9y4=|Chương 1362: Tổ Đình Nam Thiên Môn ( Canh 3! );kC+HLNCHt7wOc5RXQZaWkqMiooycVBBHwlRfwnHI+z1gISDt6v0x6HCdbwHzmoncBAxGQuv1CqhDG/imsUQuhXTfDB4EV/uDkKegpyCk1wIkVRetylc3WBKXbBV2ngMo1DUqK98EuJvYs5juYHNuG9t5AKsAiN+F+knCFeb2CPY=|Chương 1363: Chân tướng tàn khốc;8SVTVZcsvXc4AaPRb8M+TqM0ZDZmKkhsUPUgKmNr77MGY1wrQkw8MsbjUxKsyBXTPIObMPJAMhOU3z0fAOxLpTVS4wstdtkIbsN/y6VCsTWp2SPK2Jtqmd405qaBOdkXkcRSOAhTuNYqTAJPinQa4ZubokaS075SgS6inxpXxVo=|Chương 1364: Tự tìm đường chết;YDXyGeA/pRPypRvuc8lgP6s1driwzqTqbpBgq9ERe9CQAvB0gAppuMB21ZtMThZLGf3CP4vKrkN8zdpt5msHaKy5IlFznfe8By/+N6eN7bGCsOPyCSKYkPoa5k5DF83n/QfaApE2CZ0XwqxUuUYJTsKXxwCjdhlJy5VP2Gljq9g=|Chương 1365: Lồng giam bằng thần thức;QEgooFwhCr9/H4F97iGODwzYl909IyIStuIHWVAEVr4yCK2S7VKt1HN8MHt/6Mwo53ZTAdrVKaCONGMZ35kTP6whUMwmJ7nfZLt384F2Ad8B7XrdklaurZeLwbIs9lDUFhzC/GVQ0iXlizCjW6SwqNlJBdrYz36moQNMsGyJBfE=|Chương 1366: Trước ngạo mạn sau cung kính;SlklofZaFI9iKOfXgxwmwIxn/ZO+aBNL5JbubnniZF+arAwGKiVw1oeDiQlgsk2Pe7tKMboF7qFc96oEgqx5Q9MpLXt7fDM4KJsHh/u32JAS5kaPSwXTPaLcvP72H2hVfpJbPitoqVXGmGh6rNBjIUrSDZI690PyB8xBi+JtMJo=|Chương 1367: Nhị vương nhất đế;53chE97sz5N+//f/7McOV0XN2YdP9i2rU2yodsIgqJRNWjWniZlb6ffcFg2OqyDh6QnAWfsNKwSM1OzlSRdaWvuPTFZ5lfeT0dPArpDzMc2axlH6bcmp/CNym3w27T5DME1nE0dZ5PSe0MYDNYIvVO7OZxek6WVdLV+LOrerFkk=|Chương 1368: Mẹ con tương tàn;LdID9N6ifr+PyDQc7zvB2oIzOK/oqWBuSntIHkBaYEjr3StUsuwXZdKq8CiYT0HFND9IqzW8NZvEF6NKaWFcvveO77b9+5NEyY4749APSJhr0y1F/eMEtY5UjQJOg5vTuEK3Q+xxNB0itVpF/TJLvJBUozTfkPHy3DhtQiniShs=|Chương 1369: Triệu hoán cùng phản triệu hoán;8aS4weTBTqLk58wkh9Qwb3xoPNCmDzSSM21jXY9Z7TLtMam1+/nL16JxEGRUCf9C8xePXvnq/pu6o93AnxsntuYk/cE8gbfGQztT0w9qGUMr1HS8DycCiWEwIwgDDKSsIIcyu720gPLPgtAW0rOB+1225YZ8079HuPhbOugR+pg=|Chương 1370: Bái Địa Mẫu;jZrrWVrUbU1lAkku6Bi2MNenNwwd0+yY0/o7L2NhZwDTPJElcoqRGWnQcDqneu4qYZgFyvJvFGFL0eWglais/seILzgaZx0Nk8iRLZ8RYHn68/rpz6BxNJBcvHbeQYlDnbLon2cAwkk7zyasLJxDp9rlOFffri697T8uFzgRpc0=|Chương 1371: Tru Địa Mẫu;0yQqXcQ+9lSuVLAVeipgtlhMTNENZr1dd73TQ+t4btepykLAAKmV5d0cBoTXTqvWFkbSjwouauF040NNezJRjPj6iYPj81/hdApOK6Lm57fSRtszZh/pNSsCeXgvTCBXv9lSgDxQYy6hWbo4FX2/eM3XHa8v1TiI2gdOEaObAXs=|Chương 1372: Lẫn nhau kiềm chế;RCzqBkhCierjtjxEOwVTOeVTgT+7LKbLDpCOHvPdw3902rUE/SNbOVkp36lrb5ZZNDLBZ0nkSBCrL6EZomeJc9Ci7XhIEPwaVLjypMWR812olAoHP4PzMwu9fwqaFHK+Yq3Q+yoUqpzfP8qqWjexGLOSQrNLhtcyFEnYjdV0/UE=|Chương 1373: Biển hoa thiếu nữ;MyD5G9LvenmIXgIczNJKwmO9gjlTYq10Utwm2H6UVvehmcvVl7tnwX8039aqT+Bb5AcSCFkmPhQkVBCtzGNOR2g8NVm7H2NjrnX/lclqgd+ticGy53OMgst/pBXlVD4Js9udtveJuIXa29b5cFTQ1f68uq3HRu7tNucp4o6Ky8U=|Chương 1374: Cảnh giới bất ổn;KjLw4BblIm6NilpSDB/7gmd+1DU+AsyQIO5gFe08gIj5CEWcUxY6bWKtmXZ+sYpwGbBaCOlVCXrpPfr2aeHe+2ZHCPzZtGO9GJAcjyt8e8AGO7wR0OPiqRQksPNFTFZw/Erivi2wNOxBtIngJIDbjIJ1s5BqM8Nf9vySKkMkBVA=|Chương 1375: Thường tại bờ sông đi;XjuXxl2gb/9KF43IwXXBpjoCYOILZTTg9gnVNhmpWa3k4NDT/argwyez/N4T75hAhhq6IT7q78p06UR0i7k9NJUJN0zwNYonybfLcBJe/1dySKiOBHJy+OOYxIYjcdxPmhFr6RNCHgKRqSXMvWqX/iz/HgiVLz+0/r6kuPJXPK4=|Chương 1376: Cửu Ngục Đài;6+ZWwIPwai7Vbpq9rZ3tdxH32CPWYWgJc4tjoB9as9Anr1uVyPEQfIRJyVdsaBLcLhTm5kKTHpkpenPBXnOC5LZZ1iDuF9/U5bH9xKIu9D+DlliR197gxW2x1D185LNyG8T/FJLUC2YS5/tBdYVApJIv391qnOX/SDimHruTGJc=|Chương 1377: Ngục Tỏa Đạo Tâm;mVSudGJ3H8K+pUmBYLrN4xUhw6cC3p9Y9r5Ff9PEM7mK0vuO0HO8NupIdNLYlnpKZ66ur2pYoP5265Gq//CFD65qwh/vTxirm4Zj4IcNE/KXzaM7WgE8t75Xov/x/i0iXSbOsuxwlCvl832Rs0v0ly8N34A3X7qZ8YYopCoHoVw=|Chương 1378: Đoàn tụ đạo tâm;/wV+D04INyroZpNR1A8ytlXYU9hFatxQ2ynIMCdkaN0kLxWhRo/DvD2WQ8jRCVBVdTcIjYDhthmOBX1ewLk8DKQ0OYBzmr6ZZ1SbqnIANV6JHHbJMYfh8fVOU+hhrwi2vZusjdws5k/assLG72xS2NlkTL7mWjPJcI4dwDaq8CU=|Chương 1379: Cửu Ngục Đài cảnh;+LMozMVes5y5GRydJNpt6gz0ZSSGcKlhFtjkUsc52B7cZudyzMGmtkgIzJ1g45pamo96t3MtQkbLKYDvGXCSXKLVT6ds1kTuvnDcYiJ/WAv50e0GSdLMqgRk909Hkuc20fEIK9WSGkupfFVPGoSCvVMab1jpLmaR4hzv7caGo/I=|Chương 1380: Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn;mbGV66yYi979hb7RNF5BnxWbDWqIrEDSrZZf5BYnVwU/GAyNwPC7IjVVtdmrb49nXyO7MYtQSNzqkv2vLzs8PGGkLOX6carAVUYEECpyn7/UGQhz4B4Y7Q6fpV/tX72Y1tsVMRrJYoqurRfsuBi+LGAUAhwKMtSdjn07H73CJUI=|Chương 1381: Kiếm một chén canh;vM8NlNXPMwBtPqY1X5N70wvO/f5iQrcy8rZkPGInnDIV+sXTN280EnMToYxAtFWGVkykquYjEN6olOvNz67ggMhf9u+jqLUm/tb4ccwxHpoy7xPXBHadFF2wtvrbsP1EDaF9VfF9q1mQ8ZpQ9zEqXcbB9eI2hZ7Ibh01bzCxIN8=|Chương 1382: Triệu Hoán sư khởi nguyên;cohUEmWYinfcsboIgICjTCrX2vCudPOoMUcoU6688pSJlp3mGaVbeeOs5MnA+KbmqFQvtmcSVr4PuLK1XS4aWdPw5S/e8PzbNFmAtsxMan27ZjZcqwDJzja68Et9Ff4zGo5J5lHHCL7h8PLmBSDUNR6RubB5q2L9G2xK6aIBRIg=|Chương 1383: Tứ đại thiên môn;2Ld5f2nBT0nb6fr+bO1b4wQxgDMiScyN3aqzh+BQY9c3St2Vipad6XyromjjXSNt/ffsao6sw3dzEOpKy555mnIf9FgU52L6U4T1pBqD6NnX8zAkhU+uXwEeLhIl+J9G59oEuRoHwe4iWwS9Ve2w+B6V9qGZt8pQ1VERgRUYPww=|Chương 1384: Đây là chiến tranh!;LfS4HNjJ33y+wjoo+VfB6/DImtLuEgEHHM+Hx+M1WOR3hiEQg4zezNV2Sygm9FMRwORds7GwNC0jFZFL7AxCtWMrh/f84UlHq0dFeNGCuGosu5MdZm+36W7heDpyPNIxU84IUrTHS1kgHfG6VLJW1T89OGc+e/0ReaLoC7KLLqs=|Chương 1385: Đạo Tổ cùng Phật Tổ;UxunaD+h23pu8QfsdovXNT1B2z0MKDKRVUpu3HmVGalf0tli0CAg8j+f6oL4s0vZhWieVbb0oFcsmoFGjTi+GA3WLYk288cnhsZd3mKWdy/BS/df5kjY7yD6K5U36vlWPJKXp0iIou+jCIqpK+KjnKeuVHOoWMz/ZUnvYLXP580=|Chương 1386: Phía sau đâm đao;q6pSBkPVDqqcsBZVfj2pQ9W0F/n4ok+q+5OCOLhdG4vZESiBRFeIjXtQ8mMnQYVETyWkO8vzvH0JIRaF3efMKr5f3aPDbEz1zxT6SnqYvRlAzldYsfyZbfD7djLkisCK7dzPBwJqeSduN0q1JPWltb4TidL//e+7fYXMQUpOFNk=|Chương 1387: Cõng nồi Thiên Tôn;rzr498VjmX/IEcyhT1v9SwEFkvztFS4hXydCvdv9WPgV4mx6L/0x6bAEqPGckvlFfo6vmADBbts70hemkO1+yfjBe0jLVuph9Ahni+J7Nbcc/y3/YAi7V1PayR4LGWGH5KFzjFgSGVAl+3iM9kfBxipQnzuZRFu6hjmnplzQIog=|Chương 1388: Thiên hành vô thường;j4vXfyBJyYe9tFssJWXBpEspcASPPUlgT+RPYA0UaQewiQERbIbd6x+TCH5YS2XagbPPdc7XaMQCjDS/i7rVSYosNXZ1CNXOmzOBQlPRd7EpR4rbtL0cFpUCkTunCBJNZDyVc/Z4DRwSLNcqUmgiOI/Ke4so9Jwf1qRxWJlRL7U=|Chương 1389: Ngục khóa Hồng Thiên Tôn;vi5JAeBs+qu813zzym4nyVUvtBbOtTuWXnzDqCoaZx0gEnUELSyMJ0Rj8x0z8ps381E7PmhmR/NBodFR1w4UZIeqxL459pBY5JNY1gT8GkfWhmnqSCd8OxQ8qrCz8spuMuMfON6maQyvGfg1/XbK7VmZ7rcv429ZgLli//aGfwY=|Chương 1390: Thiên Minh minh chủ ( cầu giữ gốc nguyệt phiếu );XxWLmQyEkWhsmrFEs5rACneQ8xdEjEFMnCuYPDcv7nnAkmaYPK8FlIyow6Fq//vpOtuLhrFf3I1w5Fs5iINHDdeJdYuDNK5+4Z6znTFuJ8GQbxwY9hl3S62HZACmBwfd49nJ3kGD7YS21NH56VLikOnafV4hv4kiPeniwGYrm9k=|Chương 1391: Tất nhiên là cực tốt;ZzJAr9UA2S8Mo4uhNdsY7FKpfTzMXVbCFvQ8gkxHY+4N2HDDmH/kSlqubh+uJMjV+laPgD16q98rGC4+8mYKaHQKhVUpAzfj5nee981bZ/vgo7mvaDTuJTeyYPiIucoxIYstqN4XIakaSNB4lcm565sASnbpUcOxxmhE3C+rmOI=|Chương 1392: Thiên Minh thịnh hội, quang mãn kim khuyết;p1iU+KLkW9p00tLWITI+E6oct8FEt73PORDVLeykjT2zHYft3sJj1tYQbHHjkhXeg7uwBYWtg17lpH/PRbSIuZHFLZ5ueqq8q2UTQn/0RpVXUKCCxh4OfvzfWTZ8ZHjV1WhiN2fdL7PnNOpNikMtv69TVlG9McUMhnU/0s3x9JY=|Chương 1393: Đầu tường biến ảo đại vương kỳ;xazXsmV6hpzPGyoAfE/Fnuo7S2rWCMKoP3ZUGfGRvyS08maTRkRB3OjDB7EJ2AyuVv8duYSua60HrSn08KQBPhMWzR6fCXj/9I+Mi/SPZAjmBglwcd2uGm9mUH1yXBdlkRuOpKQK7E8I7QETO3523savkpqrIw4awL1vxw9ceKM=|Chương 1394: Ta vì thiên hạ giết tặc này!;bodM7+vVG+Ky2BMa8MhHKEIxrYTKaxOf9GYgrfibcrxv4azJftJ8OkjBtl0a8xRtSZJ/vskKYe0i3M24dJ1qf1jbjTrP/CTrXDPG93Yp3o/5HPMYNI2HNyJrNkZpJrL+LHIhf/XgT7oy5k8UNmGqTzBtmVlXjor+Ta2VmByDc3g=|Chương 1395: Đạo cảnh quét Thiên Tôn ( đại chương! );saygecX2pKBTfymntKwr5QnkTefWIbe+nlDV14BJPqFtHTH3zOG6zEDT/5yurml5AJp0SAQU+mqbfAf8g3oQyU0X6hXbxeqlGLfcY0lmba0jPQ0QZS5rIrxiqvBTKJKS3WDN+W+r7ULvcIhUG5xswH/ZShuoHHLS25eHOHbdlko=|Chương 1396: Tài văn chương nổi bật;8fxUCj6Jr1+2Isc5/tlhzG2uiz6rNa2EukNHq+jF7Rjm45tO5IKeKxYcCz3HIYAYkDWUvpkmPIDgV+3BX7YCLuheC+OTzQDq1PNTqGLQ6muWl3Vynnd5OEKyY+Km+NGhSqeGuCgWbZ5NEwf8UJ2bm+lHZifA1hmAIsT/jDn9OoI=|Chương 1397: Lật tay thành mây trở tay thành mưa;yP6ROTKWmAG/183LiF/k00/9T9JqzdKSyZZXydYb4MVqzX72FW0EaSEDins5VGc+Q15WBbBygHjs+Ozf2VYCDHI5Rk6ZW9VmmKBfwSO+IYmhe98X2/hn/yS0JDe5QARZYx4XlEh3h6VpaAXT8ugKLOW7hBja7s/UaUVYJ+nADRs=|Chương 1398: Vùng giao tranh;QcjL5Hu9WiynH78uYC/hEiRAqMhhR3x0IzKpjezIN5snX5v0a8kl2hohY0GW5as2utb+DiX1zCkbHHyU6SvKVsrbMeVP/sMW4/plELY8XqNxAP7Hy1UNZv5m+cOmhaQutWxUGIxM7JUPFqKMbQictYkId1rFjUHOmhaJM2nTrSc=|Chương 1399: Nhập đạo thời cơ;MOfTOa0fFsPaAl44h7i64GgS9C8EMgHpKfGfEZO88Rxw/+o5xSDEcoNnUoomLbWTkbd6C9aL9SAck34KnCJL6JgTtfry8ZahLjYCYLKzm+mtlW44fTvNnk/7GmXy5NYqk2NWdjXrhfyXh86PrI1Y4R4CC76/24cRtmFZtUARKrI=|Chương 1400: Dao Trì tái hiện;p+G35op2kICyxOfSNMEx2/zKSYBK0o7Yz0NTzKPzrNR5qYsYttheDotgGeDvvHd0JYqGSO7fUs+vMMKZYt/c745m7UmPvV20wPThxt6nnTEMDx4L575gxUxxOmFIdjI3kD0tsihzTsEKNU8Cb60m88fC5VvNDzQ3QvpK9a3hrCM=|Chương 1401: Nhất Khí Hỗn Nguyên Đạo Đồng Du;tpGGmKsecSLm9P1BD8yt3GZH3r5Em8xmMyVKlwDezf9if2LBQdfaF2XqXxv0v845qoD6E+4K3KoRciKr+4NdZHsRPMvnjBMy2n8I8z4l3sH9Cc6YZjoge+7JGKyg/aiBGXzE6qqDloI+bqdY33jRuTbgIhK3LRwy9hPOadTO/U8=|Chương 1402: Đạo cảnh 26 trọng thiên;fsvZ4MjxZc/5SYtQ+ndbyGACrh3c7N5aMn1kqdvNXF+A/ExDVVXJJ626jr7sTdzn4r9l0ZIkv2sibPabKbGBoY0RjJMlT0SKXHjR8kPBO60A/mDwv1o2HVXWB9nXr9zfOQSzm2OtIcCGCco+WANz+tM4urBOtGbdVzzeQ9l2ntw=|Chương 1403: Mảnh vỡ Đại La Thiên;f40OnpnUxsiGrEO1oLEZPM2Va8dKfwLkuf6ZQR4aFcqMAeQS7GuEMyGtzFz5gqr/HSeMrztj8KE5iUem/47ZQM5wJMY63DjKTgX8K3eGEiaPG1SyA/Hfe7oqmRa9UycrG1rIARmsyF2lyc9J8xnm5BHWk5B0vydmgnCh4wW0ZRQ=|Chương 1404: Phá kiếp;I7G4z4b7m8W8Lgejnmb2QYAuTzjVQR8SRy2bZdLmG4ln6qUkjtotQ0v+1Uxc+CoAmkWCvTI5tLkC+FZrN74iaWzjulzo1HKjGwqc0GTCTpPN+n7xHlwRWYRKb25OlhmW3E6tY2yJetAvEzg3ttqtP3Jyfw7qR71QwjYnF5VMYBE=|Chương 1405: Mẹ trứng Thái Đế;f8ExPy2Nv7yJVAeIVOeELfz22ks7PuFG73BkD9EXgZVyiQ62xvJFkfWpeIeXvkFwKTSkkp4vNn7sbuqrOul7TcOaiHld+j1OoE1yI/W2eI+UiN//mlOlcOWUccUJTF25Ts7gLAeyPmXd6Qnuzx9QCaSvupo/BZHCTaGd3oI93Ns=|Chương 1406: Đại tranh chi thế sắp tới;V6FwA4uTvTyrgEMVQ9ZKBEsxLvnRkF4k8rUh9SPELZBiqN99kecgZzUSKbkaVo+z3GqZchAYlMpOZBTfG3XLu4oZZfrThTKGxWDgGluONNKrdgcdN9xn2EwIZYaZQtJROZSl2GpoIQNR16X76Om1ZtgaeOa6Ild8YhSEXeGYrKE=|Chương 1407: Hồng trần thành đạo lộ;soZhByL5m18WdIh7btvBmusq1++YoxLBAFFZZ2jmK6X9C9I7rjhsN/Qv5kkxAbcjiAJOzPMmTskk/DjYb375rz7PcPMhQDfbJjzC6AaazLsOnsLgkw9a+8UaFERLyqrHn6mpHmL1cwCCs15cEQakIcAc4FN8thxLAYUJvMAe0UI=|Chương 1408: Ta so ngươi hiểu rõ hơn thân thể của ngươi;xkHTOhQNIxCkcjQCk7TBuRVNdGfd774wA6UNd4g3QfBrhWg7wQ6wfHK2wrAa15QszRjmJdoGYrE6xZUh89odHnnGOUqp1r02pXOzD6SeTEXWmB3GV9pNVqEAr/ii7+bMQhWrmbal2WvzT6aC43OOfT/K/rERXj2b2tkZXK7XlpU=|Chương 1409: Vô song thần thông;ITo4IJiOJCwyPizwLnW2xufPSQpVgVfdjjV4d/3RDwIICAnkdMW9PvahWzedgy90OPbHtiMivWaWvcdMMd7KTrddOhI79tetRld4SkpzGapu/1cNp73xTO5RvkJinksAw16MAiDLPKCKlMmwBq/oQzXoBsmIez5DJHREC2eIavI=|Chương 1410: Hành hung Đế Hậu;l4GETqerZ6t0mso02OHNxoJwKrDtwlDeiSBMjgUo9ruCI9U5Za/YFaVDT5V66RdrYUonfpDyxAjmA0N6JfxzkLpKB0M5jsFATA6iBnCmEPfPpc+nln+v9iCUEFDuTqURBSTiw3X5VwOjWQkxKdSmmKbkPf680xGrTO/HYjKwzJo=|Chương 1411: Ba cái tiểu tiện nhân;JLOeDKxUmO2bjkIbq89VRx839bSBXBeh/p3bmpXKlp4T3HLg9qIfbqEtMDOzK6acFZu+qTD1zfQv2JVw4OFuaYzx+dUqdEmu9eWjMkSl0TJV47376BtH2wE2C8Nu3Mu4oGK5pkvudhzDs9GM1Y5sFKgfQagBa4/+C/e4liXo8Ek=|Chương 1412: Thái Cực hóa vạn đạo;/ClRkEYCT1X47to794PQkg47SVl/E2l+BEp8ibYupuiOdRvJYWtp9oR4v5qDgHIpc/rga3ckbdB/enlIZDHjoUubpJOLg83ZaoCbgLnDX4GQK0exVTYVsLWyLM1A2U7jk+JnDZItqB/7tsDmm7pRA+eqtw5dm6lmUuc5SXTm2oM=|Chương 1413: Đại Khư quy củ;r033TtzH7EZT+9bPpqSr8xoTNEGC0OMgDUqeNqNL1h/9gyah/Rx1BRkFScxi2BkXaMClrKTkscbQIKvwhwYTO2n1yxcq/p42JDXl8H+t0s9RfGnO+9Wysv57EeqiakyLLr0BX19Yu08G5lj6rCZSTLctWn4Q8hMiXjZH6219Dww=|Chương 1414: Thượng Thương Hư công tử, trác tuyệt thời vô song;rolPMZmx9DlpNtuK4BgVMroFz55AzE6hKKI0yj34EjO7BstVHgcTVDA4keTtjBFK+MvB0ZOw1qfOWuQ3Tcq7A9DcRHBegv9HTmyofDR+kVLlEqe4dbzL5Qn3DjvCM/W28ny4rkrKm/zrqW0V98do9lLtQydhVkxWrg3V7GYdUUU=|Chương 1415: Hành vi phóng túng;oKbKNjZItAV1wK8L43GSCWawbfsBEE50Ik3KOyO7kN/yj0YcJjX1PvWukuloQlrirmFK5EJkx9A/DHRntOGhWPYEiGdi2kle1EHDHbbPvaw+VoSzOPpPoIaO7HQBgRu/O4tgI7NbZ+ZTWk+2DCM1qqWB8HW52Q5h3zevYH9gbHw=|Chương 1416: Pháp Độ Chi Đao;cQN8KHKtJkCTlKqSiqhk4X2pqtAo+wk4o891Zn405cubO0HXLrdGz3M8Ba5HL/I8cgoWNjyfgG7s/IPwuWJx39VNSlYJZOsy+q0Fe3JC5k0N/Vh6BcH+A24A/+Bmk6xTvTBfxgAKd6+wbZrMz0umEZT/asSKLnBHmq0S2c7LO5w=|Chương 1417: Dân tâm làm đao;r5U6LfQSB7f9ChVityN0Q2tE+oesyIlGF/gAU7tNAUmnvoeXBY1JJBV/cYpyB3yvIOXwGuuY9Nbv2PZ0jA6lNiO4O8GhA8p9Sk8dWF/GaUxtpfvOUosEic05y6forUOAnCdQjzQyE/67TswbXL+dFgoW+qEVGIhhAu7bSahluYI=|Chương 1418: Tàn đao, đoạn nhận;nlmVv5DSfopWhgdmAfGW5qP9c9xJ/Km+gEWaroaU4jzBXIH5OYu8/qwBkRSSXJoechWXIRN4QV9IfeRWf1Mq9Q3/tUCDGjJXW4l2KrhE2T0pjR73AROC+cWpSPy5yeX4iNl9kngT5n2stg30udIVb3r0oiafvgWLFmWHKm500U4=|Chương 1419: Chỉ nguyện thiện nhân hưng thịnh;33L12YKjqYwjq8B3IhKbSLtkE/w6+O2KhANfoLDAH87nB1Q6TuiXXSLoxN1B7mTGxsm8QyK/gMkco5wyH5H27y4EN1oFgHYMWjRYF0HU1Ulff2Jsp/ROSrIqv1eZj+As6a3yhXmuyZzBMYktsUjPYKsyJdi9TjS96t1IGHXusr8=|Chương 1420: Thiên hạ Đao Đạo;pxZIgaLI7BPyrrfyIZuWIUc/UyRRvThkSx5V1fzIJ1kdtdIMoNDBriBRwq0N6+o//irOUZqk2sBTdvyT1CnoVeHcrm5dapXKG2nAWHEaIm4Qr/lD3qqpudNuRUToOn5vFtPeQRWDG5vODpvEdwmPGxK1+X4BYs5KyPZv74uza2M=|Chương 1421: Đao lấy nuôi tinh thần;43aAfnNAXTYjbe5XcDK64bXX6njNnDDACFrTb/OdNLDpFKrcIZdY+iHJmZklOH8/eRkbl5U157uyiRzvlAwsUA0QTWlltS6JgpmCTyAUQvFABuBe/ZLbgM61ucACyOnZHMgBy/AxnoMOcTGc6yWaSeyXvzOvabFGkwSKU8/9Rao=|Chương 1422: Thiên Đình giáng lâm;uR9GQMYTd5f9p6FB+phPVklEM901OLnC8dEjVMi4xRSrzMHO27eVqh8rKNzrSPCriaVG89ZBfq0SK26BKRV/uEoVt0/SA4aPZ7FSvlHfLynsazqHQLxkXxWGM73uJvUkj2tthTe1J+qxJ55s9akOZgozQnYBWBWAzg8SEVPz1pI=|Chương 1423: Năm cái lão giang hồ;wyYrNjX2lCz4/aIhdKqNoIvJELyTOZRw9QmiJRWJTCYgNyEgLd2fZ3METqjYu6LxuZDwYddQXozOKn4eFVFGcWm5JDdD2bXO+sc/EQoFroTgc7bt8EN4H3igAGWBXpXCitqUUS0sG+kesLszrlxgCE7K9tEd8K7F9i4qoNnKduc=|Chương 1424: Đoạt Nghiệt Long sát khí;XAMNKvfavI/l1KkoLIV26xft12BChTn/Lu+DEJnT3BFHpDGduDKh2o3Sk32Zt6km1tMnOTa8ZbHGSilaKdSqDDE1oh8yW7uYKGDO8oZl6uPFCZbSnv3qCLGmPYArYLw1dP+u3ZrfsP19FzQr39R5ZzZkv/+wEdBP60fQXnfLbf0=|Chương 1425: Bất Giáo Quỷ Thần Nhạ Nhân Gian;WsljYRFQyTd9YKjIRWGzSEqdsO9PRaOBQupTpxa7NUAlpQGML3kjXwWCaBpxC/G9IrWY+rbV3+cXqqGxa5/1AoWL2glig2F7rXvq/LHGfnbAXvKHyrZl5gVOCLx1Na06T+FBN2+XDsUV/BprQvubXek22fpTraALl87RTI68sD0=|Chương 1426: Dược sư ôn nhu hương;GpOYsuE7msQMMgh7G5fuRMkcndyc5sC39vqIHL2fC5CZTZ8jwFJ0xO3l4pQBJIbMlK14cHbwWi+FTJi+6M1jbS9SeUS53frJA/73kLg/tMZaKgBRMlWV7IwM/qqKttmCS/XshETQ9HgecE175RviQsB+5jydMWNBFOwKw26T7GQ=|Chương 1427: Điệp luyến hoa, hoa vô tình;9n253XPglvp4l7+l3CrYWpYiwXlCRd8mlnB0DXhbC73j3yf4/LoyEs6f74yVg019RTY6C5TNVp88HMAjHxsRCwSe/W+Yz1CLsOstJuZKB7O/9KecjTG4GkUWWSB3GuxZR6vPXyWQg+ZtyeNTfUAcyGCGTGAHtzfAw5DoAGMq5b0=|Chương 1428: Như sắt thép giao tình;FD1pDIBacXUCz7AevctFuJ93/gwNUD30CmhniuAbjHl9xnGj5KDrmwE/MSZt/uaiCCTXt2JJAo2f0A752aFwX0CKG4CXw8SqzqF1IhBN7Kf5AdXKNRLUfg562c061FrLVKwi0w21Liqo6zo+lCY5nOF6qwBnWRJ7Qj27PXxkWO0=|Chương 1429: Đại Khanh Thiên Tôn;xTgA0OUnPOfalG5B36CUK8DNPS6zQtp509Uu7z33wI0pzk2rvH8sGnTWjfrQ+vbA+YOkDW0WImn3qZN4PnzS6KVjj+9FVAV0fYVaEn3+gF+hWpCgaFj03JIK9roNTqUm9EtgF0DC8uAZPvC9sD4AV4vRE+fbXAMeo6T5CAfbBv0=|Chương 1430: Bằng hữu, tính mệnh tương giao;L7ny9a33WoEKhQuEFkrpPkapINiWBWQQvOIPJnb+fDe2vhxyXcfOScIqEFevMp7chuCLiptdMB0N9uPKB5+qdjxvoGxV7VbyyWC+887Xr2GnrHtp7tHo433U7um/ki/5aoIcJbwyHeA99CixQGR/NKbJ+dfn6k5GTyPF8PHXvNg=|Chương 1431: Thiên Đạo vi tư;reAp7TKfWafPOsQTI69CsEOQq1j+I+9Exo7qnpS1I6hB3p31Nibs5nSlRw/8GfHdfA1ZGh6dYy1o0sN+B3EH5GX9+quJoDrnvVDn+RV91rcaQPLtVdXIs9V0RrOBzGTHvQpofXu5USnVWMU/SqMp+kC/TNKAfoOxljB6GTrApNY=|Chương 1432: Ngươi lừa ta gạt;4TyFDDDOsZVbG19DE3o2Xbi83WvGmGvgO+L7NXW6ApwZnFKiAxYxTo2b6gxQM6ItjZNaSRWnHlEHFolxofAl04DmtTaFk33u7hdLSV/FE9VCd5a0ckbzBc8nUXycCLgtbUl3jKhPrZRFdlFbhn89UOn4gFoOTsVZL4S66OChuFQ=|Chương 1433: Minh nguyệt trên sông;HXzvjjKTmyS/rVPiNgyw69O1v7bfYIxIu75cHZhgTbDaSRFHtETG/NB+SWZmbaDUU9F6AltjM2WhpHbIvJF6O8Uv8sGChtXqtdI316m6JenK0/2kRO/ly+2BiYWGrsChc+gIiei1lRAlMyowkWCMvMGjSetSzrJJHzcDcRkmluM=|Chương 1434: Một kiếm chém Thiên Đế;R8fPpZYOCz43wsDkjqSRYPGJx533NdgYamfwfdsHl2AuhF1E0Y7wAAy0iQukRwK0OgCkAghqtJti7mAFhwvnfwMQFOVqexxmcZsWcmQO4m0MlWE5eie4/ghm08fy2SGYNtqOtCe9IiiTqGa2Hg9UV+EbP2RQxwlosHMCDlsHG+g=|Chương 1435: Kiếm chống Thiên Đình;eZg4wSbt1/LhwU5igCdwFK3WLPCkVqY9gsbNhUmBvht/C0sk2GbUk+fbXtHPp3E5rj+pcazBehO/gb8bMANexU3FXdAvqR4ziJmSYS/j4SRq5vdRFlcwnrAd3OTSFc2Aj/yVPVw7CQ/JZuo9esy4z21a0hlWY6QxW/6RTR7BUCc=|Chương 1436: Đao chém Âm Thiên Tử;fg0uv2qOOKOGf0kFj+fpZhpvmAHFfALPqYjD2/5G4sRQc6wm0Ic6FBIq1qkLF30Re1IAMTT5PfqoER2V0gQg2X71HWVKJZJQtXZk1ko9hZtmkgXgtk5uAlzEQL9SS+FG1+qMw/f1AnlFhkDxhB/viYCKQ2BiZo9lJcPW2MO9Ldc=|Chương 1437: Thụ ta cúi đầu;ROmqtytK7Eyt6s5DUnnw4I3po6sM2TAs5ruNfTNX/djGML+gv2sRE61rkQvv0Ht074++NgQTvV3KDw25RkxrxlmUzSF23ceAxFCu1aGgjxE8sjleXTwi50YQeWfwpRfxvWf/iy5XBPZCEwM0RIsZfe0qLt6CQKNaFwj72nS5dv8=|Chương 1438: Che mặt ai cũng không biết quân;SlHZYc3tT4PHwQy1dMpJRXqqdP+9DpadTCbZvjLxkEpm7x2lC5JPp0wTPWcgSc9+v0VOQWTzJ/H0CV/PGRCUNhBq/FOS6JePE5waR/Z0nqH5RsoQsMv8kHncDOvoHzenaSy6GbPHPUgyjdMMnp0q0dECoO5k32/aagsLMZLEw78=|Chương 1439: Huyền Đô chiến trường;W6Mo60/ALir0JnKeOJioBe748H6hcGUE6LyjFrbeAOgwXBUo/1F2P+0Nn9uT+6AwFi0VBLK/OElJyfl5J5272bGcjfQ7i0x2mkxQgYREfPuDW7TrZBKHjJZD8qRW5tD0zv59yJSZtfLM2Ey80XQHXSXRtfnwXpUrlwkn64/6A/c=|Chương 1440: Cha của Đế Dịch Nguyệt;vVvrGcRhYJwhS9RRUFGFa1NBbpfPpb9hBcCEi1VY5YnQQTAhZ6ubW0lszpnofapeJAEVM8yD6hy35W+fwxPLpJYeY57UbRGGUVC1ZQGgyYII+/TuLnmnfiq7SRcynlsJgUedpy0kNSNleIYDsPcGVwfeLG5mul0KvTmLavxFKzg=|Chương 1441: Tiêu tan hiềm khích lúc trước;ARw8KzbN0MgpqoccTHKKolx5QCsGQ1pIAqQghRVCH6LwgKMuaw8cFizN4rEfYZg/78sDunUWHae7/3vd511Qby5gd3+ppMzBHBd5WlbGF1n816oJAhK7XhNUQmeR03sqTL7bj0aTKdKHzRVNRq0ByJduuQBDClhI1QvMOCuCRcM=|Chương 1442: Mặt mũi hiền lành Hồng Thiên Tôn;WhlfIYwaQ5oV/zNihcq0VRs9WvwGuZ2gul7gPwiF8JoTkwlS/7VsepM7TYfx8IN994wdaorXjREO6CSwWMHK3CgWB6TUY726nbvzFNEJAj6GBgMLgxGOSRF/w1HWa8VaNBzef/vJPpUKiNX8pKOzIsIgf7Cz94xY6vr8ZB0Nfk4=|Chương 1443: Thiên Sát chém Thiên Cương;X772M8LtMPsSm1bup0NBPRGfjfEyah3nyp00UzndqB2JQo74HnD6Wp0OJlHEX3Uub1/aqbuRyuMdK/sOQMVS7hqlMmhuwbBCf0gaWbniqN6zAWd6kUyJDc6CXj1w6RC4+KVp4I8bXnM6IgR6FbQItZvNPxAJPtBcHJfPku8ILvU=|Chương 1444: Tự gây nghiệt, không thể sống;dQ4VHD7vE9zOMbVypHm7aFYFYZG+kNEhRqvEENySTxZL0HQ5rCjb94TMxAMYl5YIASCKpnhqDG0TRWt9p5MAoZ1Ty3G24YHQBiJaRHhkZ/JCUMkLxG/fe5KNlU9EplmfxYZ1eEIR2zSbjwUq0uWCt1clTBLz0OGeuG3CR5FEzmc=|Chương 1445: Hắn chính là Mục Thiên Tôn!;oU73SHOiFR+iAFvkRGonDXeEtcc8GcYInG8nxN6p+D8jNmL1oirVnkT5OlZ+IqbkkYE3h/ZSvqWZ0njTcCcDGMduDM4OsHT3TdFnrsyj47MZRrqQzOuldzxmVccu6cmChd5L3/Y5iyzZ9IhFGM2qnFXWM5YWWrPAWZhln6XaQp4=|Chương 1446: Giai nhân trên sông;GWxD3Y0KEl8DWC/5wP1MjEuhTjHxRGCgWjzqbo9/AYtEpYWgKeC924uR1CY/SUqMNJZHTaYywt5wrQCGATpK9Nou8WIMF/X2V7kV0F2hBiRVpojamDFakXR3CvfD27BrAJOH1xGJr8wUwDdrr/s1Ht7uq+sj1V8KU5l37LUX1Hg=|Chương 1447: Thiên Hải là kính, có thể chiếu Huyền Đô;RQawkijJK/Qo8UfvX/bqp4VACeYTX24lRQpXcbuuVFQ7lP+2A/7UHTJ2h3A7I4Y9vo4FKjQNBAnR2E//ZJ11zgYcbPbecF3acQli+2/Gyc9btpzASSu/iJX9sBkluylvvAzCZzc/TqmCUKkIOKDyzUfdJbHJvOArs2qsuOtTFuo=|Chương 1448: Thiên Công bàn chân;YzCOdZMzQtM/A5ckqtcsMEfgAMjzqMWO0nU8w4/bENlUoZFG473SYs7Iyl2wFwdpNZ937swW869VtBWq6yFQ7kWj1ojUy+n5dy1jPIm6RiFwyslxRat8oVD55tTU6Adg5Ovq4lrTKtiKK6RPQkshE7sEsnjnbzght7UF14fYm14=|Chương 1449: Thiên biến vạn hóa Thạch Kỳ La;mGlQFs99keFss8IA0J20/UbEXwYILrnjMlayFQaz4AU0wyIKJ99220OOhmomS66ZitF1OHsy0dijqmVxwuVaGggglWGRcGtJwdS2ksZu13rUfV7uUpvWDvUQohkQqKL0FFYDR932apLmjutk4go3MCcTCZ1+muczZ3GfXbS1XbY=|Chương 1450: Đánh vỡ hư không;3/polfwOuy1x5sMti58TXiuSz60oigQw8UVfLxtAJIivOqrmEgAx3mUoR7W80/9Y+mxVsY/y+FT5OZXH6uyojUEGQ5YXNETPA3tKet2jlhbPGS6faf9ahMMAlpIfILhL8ZZeAvLJkim7UCVaf4/Sou5fB2lQLr9Lrsrsm67H6hI=|Chương 1451: Mạnh nhất võ lực;JceKkxexOMskXzpVi0IGPb11t8wrGf4pXZWgw7VbwZWrFw2/iaIh3RoJ8T5b8KAYv3ivtwQuVZXTC+Y41BHqVKfvjQLdV1LrK9BX3dfm3OJSY7Nk90nKDB+qaD3HtOEcR/Qq+fKBKiidoYobbs2T+mmU+igEJCoImoau+mxMkBg=|Chương 1452: Ngươi phải chết;ZLfspTSoksHGAp1rvd6TGrQnwyvdGV7SiljyHJzORJU7hf/eGedcgHYkltlo6F4ZCqAhM7INCNCWMg5Ww++lQ2xI50TEwJBfX/l5RDH40GjY85d1+JfNRqhK4C/CUC9bmD+EAYliUVS3M6DBItjplYq34SwWdYc5FVhSZtYRcJo=|Chương 1453: Cửu ngục khóa Thiên Công;NpdWByNnq0s4AxQAqHVo5Hjs0z0RWYbEl3to0QNMmaY1HKtIrDX742WUt5sCL7K6/Wd77uJIcM/AeqVSyEINOFxHfG5VBp1Ds56fIF2oThBrrgX5hGhu7K20gF19wjTdYKR+wUfshMZIQ2kdPq4QGsC3xkEwMTzpv2E3kuxM8kA=|Chương 1454: Đường dài dằng dặc muốn đi xa;lHpvpVilrDTr8ZevVdGeUDmc4amssK3NoE0ek7FFqqgzcBicLbvSQEDcJorSBPB2lRsvKCXlS+yDPEabUt4Geio5a+/i37XlJc0sTl4EzS/wD2YXAHB6x8bHaP9trgmaMwTdPu5jUciJlPtcMHU2wCyueiPG32yBaSfUu7OGxZM=|Chương 1455: Thiên tâm tức tâm ta;X3oayP16PDpu+Ed31mW7m7I2MzndNCW/KfkY5nIIjdgrNSESNqzQklqawAkv3FYZP7VgyMNt/miXh4R6q31O7Y7uLm1hAxD2UZGIaodveCXUv+11iQM0CoKBkBTQvE8EOgyTuJKqntxGCDyf9MGshSoVHITL1+1nZFVebyPuGiE=|Chương 1456: Trực kích đạo tâm;isT5+JcUTwpVIdrQbL/CreBh9NZw7RCqBFy1zju+j/tCqjELGCKUyM+Q8keZClkL1zwVu8enT1J0bq/eXoqnN7gAxrSKJsxVZOcX3SjO4OmJopUp7F6EjC/DYcGQpCD9W7Ad3DmPnCqq03iAz1uyJWOQ/lSEZqf2URototdkGkA=|Chương 1457: Mạnh nhất Nguyên Thần;x6VIbS+mCyZ0bWGSo2Lb+wvhgX2R3/RfPnl0wvuZrrsU59vRIG+Qmb0cOqo59sdWTogvNdrtwDduajdpfN/OPvH612RHpDhcGxips2Q4QcNleCF2jw3LJB6coRje56423YF93rzHyNyO+9FvOQAQ+ZUam+6+krzOdLA7x9FooFw=|Chương 1458: Thiếu niên nướng cá;ufdAygr+J+KkL2VCT13FrklzlqcsDbdNYwi2y8i284tXxjwBgsx9haWKzXI5fPIF+ro8DY3fQxI8y7aQvxfLAWiwfhl/pawNN2iocowDSckE774QmNx7ebJsJH0ZgLmnSpHjICUwkeFYci2Rt9ysYe1kJcw87Q1ur4dZBtisggk=|Chương 1459: Thiên tâm rộng rãi càn khôn nhỏ;42poTW6VM/PfyBHwMSo8ruOOjmzw2sTelxYOsAeUU6Ueqa4rIrEBm2kCTkY5W11EOlODA2UXm8HHCzwfxfMDuOYoWy345OPLJ9gcloMusUuAazybrHIIAV3se+i7W4FwlQPpG+YodnwtLME0DLASqMEcvRf4wKSjtm8FpFepP/U=|Chương 1460: Kiểu kiểu minh nguyệt quang, chước chước triều nhật huy;oYguP/KEXAJ1M5fE7GBd3cu74QXnrZZ22BkO7aKb094s3f2Yb4ZisJrONEef7b/yfGCbb55fVaKaScLj8k6zCQotdAM+1OQHO0YIaSX4DnbzAHz+QnCQoxNJsCT+4GBe7bfnWzF9mbEXcZaMgikzmaI0YYHX83A6N/85PMQWbog=|Chương 1461: Thiên Công cái chết (thượng);2Hy9nsmNEegBqY/KP5DG1FAK/bDruxW0EjQ/0O12t3dsRefuS5+nLg3EhStVCM9aOtdD3rDFDVDbomWBKm1/1PkcpN9GlSiPyilqxEuSHCAONAVHIi06TmKK3M1nK9kh+9eM2FJevNOzs6OOkbcYPkCEK1vn2/PEOIa8ppWUDeQ=|Chương 1462: Thiên Công cái chết (hạ);2MGEP6p3LjqVdQua+ES00Nr19yC9RiIm25T8qQN4exvACjvwdZQU5O6PouoD5s6Npu/78C+G4iDMQD4U+8MmkyZByXe8+I1oi6dQL4zayAWTICNyBTRjZ7oLnO/QC/1f/UirURDp7cV5IokZZ8S4dMYJnOTBHXEf0v+qrecrW4E=|Chương 1463: Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình;4Aw9fL9qRovB3+Dh+WRlfugPe+wfSx2p4B2tvPgnDgKbRNFctPeNlhaPv4ZdGk5/KqJ14ucRtae65A+rfHTfkgQoF5v1Syx7JzXamyocrbCEr85lMvJkD+pSz+M4V5JpCStzEW/vxAgOCxH3GFYiRQRomA+jw1dcErqomEqYi4o=|Chương 1464: Khi còn sống làm ác, sau khi chết tính sổ sách ( Canh 2! );tJ82/Oyf0ErMFMCNpCltLGwt+YcGw/zpeB9TZTaRNyJGPGw6NYBXp51+MTf3X6CRxf1OLOHblcndvvCmJ+WQKQBjFCkcnf9GumP6ApTRQa/XMOqTQSh5AHGtBrmzrZZUx7+MwZbZh8wqny/GwjW6l7UFRXgvilINNhoZJKCO19M=|Chương 1465: Ngự Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn ( Canh 3! );ju3+1vsYKHBN2ZK2QiK6ecqyDbrOsgbH/O6pk3/13W18C//yV4InHGquGcwfbWx0K/KG5fWQJnauGPVZ8uUyswpi8sEcyf+1NcCTsLtlhXizykyWdaJpbgAGxr96Hl1uoR5awqo1Y1LUxEh0o6vxYDIQJzLRGt4e7rLinSVU17k=|Chương 1466: Người vô năng phẫn nộ;WP4+l8tuaWQePT1xjlWOBOHHWSL4tdVRJy2loGAUNiPDhhPVoa8Yltt+e6KSKRqrQrEgYVHJrPDEsru5COlKtMWBu0ko1Tg1kFItCRLbjo00vIFzDe/fP0yWvzDc4qz7GeW/hxXkpuTUDDsaWa7zbd5wyGwHCibiZkww0KeJoAQ=|Chương 1467: Đạo tâm suy bại ( Canh 2! );s9HlwQmQQ8sx9+1bdeK4QFq81FzYG02rsI2WVzrb5FDLFOEklk1O+kwJoC1f5NTA9jRhjGIMuYWQBxTn6J1w+u9dVZ1VY4RlscKD4e18rqSANQZzvu8RqOo5bhHH/pwCI8xo7Vuunsybswbmo/mqpU0rGZz3hq/GeyxEjD/z2Nw=|Chương 1468: Quân không phụ ta, ta không phụ quân;2z+RtbMhx6MyUzK6wx3FtQlTVKFLQ0tIMi21UCa4ubhEEqY/vdraCkdgyF8Z2pDOwxRsntypIPzgE5vqnFLq/4aqJ9XMd8nWox9RJEDyHBdd81Cqc9v3uH3HL974Zychg1zjcbkgGcB174K1tLW5aKGC69zuS7IkkL/xApM4jSA=|Chương 1469: Phi Hương điện lai lịch;s7rSYXmAJgosQyxws/Pj0X1D5MmMqm2fyBmzWJ3Ckxo2RzaYGgfz4haMXmCd+TZeNrjNieQxd0PXyjHPNUu055RY3EH2YYy1A5RShMLutaqivjejZCs8TAOROuGzK1EOzAR9ym8PLkPFrch6OcqDBVlkN1lQ3/Vmq41d80IFJfw=|Chương 1470: Thái Dịch mượn bảo;tbxirjFnrfjN9hRu3QX6OwDjJBDNWKvG2eWyfOyiZEphglG03Wpds9wNVErs2EYFfgtZt1X5cI6Tqlh+8Usl0HTJFW0vTpIQyv0sbLxojaQgWjUiqQDHWYVAcGGQncg2L+d0E/9kXufiydLCyU5m0JzgrU7zmAjE4tTDDHNcEGk=|Chương 1471: Có khách từ phương xa tới;CHgBPtGcU31TvJ0g4Z2eYAnFdZqOvvXb4JW74g57p2N9CjvSDrRfxViVaYoZNc7QSR70wfC0cmzV/WiNWGB3j8J2s3Hu4OZ+SUtTAROyKEmAesUy2EthTJSNi0sV1YhlDa0JluAPxMngoX7+EakOW1jvPLw0P6eqRz4bc4E6o0Q=|Chương 1472: Hai viên đạo quả;jwyNWdDQdliXWiiwwutQQF2d4IVuGZmhSVBcXFBcyWPgtsY9pshThRkMBdEXg5d9Nt4XG2Ye0tGLZcbDi5EJmiFwhwb0fylJjiVJx5WYJ3FBF1cPlQ8hOWBcVNFQAdZ3ZKRHJnRaHisg58UeCci/YoOgss58EoEeagVjSnEmSgk=|Chương 1473: Di La cung Nguyên Thánh;MdHrHtbDgNIRdNtFdDFUk6k5dmakRAQY8Vk87P9MA3Vf4zNqDJYkAMO1meRZvjF5Uu/B/9/0dhGaiGImAs8LQAbe7ApplBTSiHFT+YEOrIzHNMGno2T3Ya42EdSTcMV5rxuu6xDhFqui4PSrpUeinNkCk2xNP8MrZBfeMgl2wMg=|Chương 1474: Quấn quít chặt lấy;Rf+1/HAga9J6/XeDC3/70jQ5xKcE74ljPCDN9c6U7U3pTvIxJ8XtnP6TrUHTOLBxY9TLL9V/+a1DdYpEP366SDbPOq1TM5rwrBsTD4m/7c4hGezmb4gbmhlJHiNFxao0R+ymgY+fuxfDSvKBZRla0bPVQ8/n5L2/xLiCaXtWomg=|Chương 1475: Ám toán;Hqahw4g/ZsJpf0T+4DSPuEQJI+mxPQKEpUrhsSLwgfNC12yRxhdjygGPRyz5g8ufCaW0WBw3fGXbvqHuPdxEXnY71IYM013e46FOYt6K5sifhzMECyEg/keTQs4U8j2kV5wxemvN66llHIxoPg4YGVhxiRGnAz+ybuMhiEZQhdk=|Chương 1476: Ngự Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền;Oskp2RcQ5rVfAyij9Ja7MNu2gCR999Ag3ktUUknCNRso+UO+C1sVkD8azWOETPkjAGb238TU3GjvukGtek3Qiczmcr1UHMYKhwTtJT8BKhj90anXWqRoJwjNTj5Z5llcC0LYIHCyRB4vcJ8mE6IGq5fYJO3o3tIe/emIo9dpidY=|Chương 1477: Mã Như Lai;lVYjmwspUki87SnRVVt7Xq/fp6KLw37WsPoNH7mrtOvLUTRgzyQ7RHPvAeuDhS4G05+QWiJ283OGX5cV+/laVfx3Mhce9lgkMShY3FJJwsi9qwwsj7qpeZz+43CT4svN3/EhjR5mdKy4+uC29RarzDL7lJzyjV9cVibI+2GISHY=|Chương 1478: Tổ Đình Ngọc Kinh thành;pTPnbeFh2OwjyZ0CFMzEnfyMK3AiNQzqZxpJt/l5g9JhW2SySDyy1fx65rJv5q84pK09FNBXDsmtdwVJmQxFeH/99JASTHXUTt7RgTOxKsCkiAA2xe6bBgrrSLhVD122YEckq3Cy1he37B3pzdd7QWvEI9nJ6vR5+UeHaiBeaRs=|Chương 1479: Đại cát đại lợi;NWHDeGvQjG2GNUawBgtQcJiTJmFm9G9KIC61C5joOKR7CAhj85c16RmalLsmo/aV6Ab7cjeivboM5T2YbNiK43by2uIzRvl2KH6yf3QLaF/GO5i8syf66n3txDOk1U6mlIsKtrWEjLSLhmVmvKpdvwReJH7vKyey/DdjPMTSV48=|Chương 1480: Ngụy Sách Sách cùng đại mơ hồ;nOqol1nnoZq1aQn7mbxFWMLZWIgC39NvcD236oHzmMtCIwJic03P5Y7xXrmzJL4orjxPBWdNh9+IhIjH7zFAoG5E+oEyu89woWNxlou9lfkfHWXgmRshjpUtljPJ8tO6fl6if5FUfTMGh1PEKeIz/PROfaILLGx10Sag0xKenrQ=|Chương 1481: Minh Hoàng huấn Thái Dịch;upp9IGxElm945k7bPIikF0kUWIzUYlO0VhwzNfdelp2cvR6A0A+0azqG6Kz6mPj/1ZA0x389e2Po1MbJ4h+wsWs8wZF1cvyTLbcJIQKUXrGHxHkfMzsFOc5nXFU1OMkGgnIr6BoZcQB3WnAwdzGJsW8vRpiHREoj7JxjUxBsDRo=|Chương 1482: Cửu Thiên Tôn cứu Tần Mục;uCjDDGjHxQ8DGFq+XmtOFiiXYONhWwB4nbD0AL5ftzpUioVKZ4KK3eHaIHri4HtoG2n0OMfJwnRP+udK4/zyxe0dTfnPyjjK3K7qWOJza/60ub1T479V36XZiN7AQWFPMGGCAfFhdIWQ2yx4d8zd1ak1I1xxfb22txHtdqvn5fU=|Chương 1483: Cây có thể phạt dư?;Jv31C7a/RR+bghoBwPBXrCk4CO3vk7hc2PSjB8hWMtbrlnLYpV4qrd8NFCz8RsTW347pfrXeE8QlBwZAoEoCD+cZw82HKe7wVEaUVaKClys6w71es+5rtTEaj1MqvSDeuL6JUi90NDpcKJj840ED7guyGSHnudU3yNJhIG3hOHA=|Chương 1484: Chúng ta là người một nhà;pWKSm1Ww1YH12AX/pL8eikGtUyvAwTlskwyzZXJMSy+vajarBS0wuSjWCaGNqP+GaLmQPPpE767uOn13LaPBEBpBZRu1uEQcY2LEbKP+vuzDDnsG3LgQ1LfZNnpBg7bSqQAwC+xoJs5hSKnyKN/FIqjHl+L+kjqR34sIoiI3TAU=|Chương 1485: Dưới cây truyền đạo;xWusj1OU0oCSa4DraBnfRV3zqvhhdpTCzDCsjPpkwPFv1f+YqUtEjP524fEiraA0GYrChYoqVp115IKZvjJIAOmQ7vy0S6ekzrWu5+evAG/Qyrn5WOCX9NlowvS8Zbf623luKK/sHlMArxp0Lqvi31SbMK2bMWHbHbnQHB9zwBA=|Chương 1486: Ngươi phải bị trời phạt;g9Tupf9+Dng7ep/4S8uN1FxZ6rYhQrC+XxJDLCsoCfnjWHDZBoK2kYHbdwDTcSxhhiVDbHSGG74ohb1MK0T10GywXlgcUFtZcIGfj0KaH6DJ+BMJQE5r7F7oRBV9iQtOtT9JhyZShZ2usbQqSB10k27atRZJh/5RTkzVyfmXsEI=|Chương 1487: Bị thiên khiển;1SRlG1orXHiFaVI3SuWjP2Vn6B/9xT5zu86nXdpOpr3PEvkrpZTDWcNOF7TvScoSHGp73bLGL4BMW/ZNB1V0jbj9AKLKtr2SV4pgvjqcMSniylQJc/a0IzkDA0Kx5L1pg7VvS/ihZ2TUbxZ2DoKd83iPSMU9dTfCslZNr4CMFEE=|Chương 1488: Hồng Mông trời chưa mở, cây này là ta trồng;kfptsr4U2YCmrpzTPDJ9lRnexaptDlOnqw/sMZLSmX3OjPogta8CEPf/3fBLOuQFbWjom2bUXPPsK+F7FUclbmp+5+w94+jcaVrrfzE3zh/PQWZvhLkC8TCIw5TlFurwBwEq/zdgWGvoSgWNMFDS6vCdOs/4FDMpRt0MiCzFBuk=|Chương 1489: Thái Dịch qua sông;H6BBfrMVD7exBNTU5eu0H7F4GeZm3++9vvY/X37LuzrEXun9HK1YFBEwprC7oXjOSHtbdTdQY4ph5s7TWQJQVoxC4BnHiYUeikzUNMhA9rAEj+af4tjrLi1ImUAYVvabMA/ARXldjQX+8/6N0NNKvLeuBbLsncQtpeh3ELqTNrc=|Chương 1490: Ngọc Kinh bẫy rập;d2X2RjN/lZ6bBWrAx2Twje37VflSLlCLaKugHnQwxjWWpuxkL9VYOZ4k7D6W80COyjmX69/WcExMIa8VMyNxWZqucO3nAPNjGJaPwS4wpKv+SFJPiKPdTIrrojvLBda7+vBgZeqQWwlMGBDkX9hLG+zLulaqw1zyu8cPpBk7cf8=|Chương 1491: Thái Dịch trầm luân;yJj0X2p+zhI/qg7wPxDwrPpsGIbrlKiq7tOuCNkGmru8Z4OttPAlXLHANUjyHztiZJTN7sFnYfNDrI4esjN798vH4dsshR6XAP/96rmIUA1oEbLzCCAPubW6FxlLkhX1PU7XVf1vpLsaUofO9QFp9s7daFm+xTaFmrH546xlDP0=|Chương 1492: Quái nhân gầy cao;iilwTFpxUyJRzyGHBn0L5sgeteNJDDr4sheJLGdv4BPrgFw+Vdu2pn/9i4SXN1qKlM2H21PF6cR1gdLzxTh/cZe4CI3GCBo/lGd8OALfpyKIkX+XnYJSNFOhF6SwUS6XSSMMCj6qc68XbXwjg9Md7hkFljE6SD1TpdiBKpvFsGI=|Chương 1493: Khách lén qua giáng lâm;K30b2ZHYqAIBtVpb/Q+i8i/H6ZEica/2AhLVr8Q+KWIMx3wcwk6qnBbg5xVSsptvbMVZCdmBbm9H9FGY1dW741bAAIC1wTbNJXwYOX3It2s+uLI8qO5eUasf5rDSXctrwZow02JxNJVIAqtghiZB1/nWS2vszQsQJ6XuGLCsb40=|Chương 1494: Tế phẩm;ibMgz8Jg8WksLAIYvYX2KNuJewT1Y7o58QSGEUuH1Q4HDfcxNaqUXPe8MtdsbqzFAAOC/QdWQ/NV9DemQM7Q9G3BsUVkoZsx+jLGEKRjAYd4H7Oqlgl1YuKEaUOmBnRBJa8g0EjgfQP2wYm0l/FWvLeSvCOZ0qOAPxG0lYL/Nmk=|Chương 1489: Ta là gió, gió vô câu vô thúc;sSyxiFgCLUwXKM2JoAEBdfx4crBanRXrjfo+qu1Odkl+BHt3ngfTG5hoB91S8CnZ4rlkmKb4hR3hWOC0bwaL5X0wCTpnhoEsoXbLlI1TubUEnvGWN8J8imOIQ2ZexTLmr4VNk3iRi/8KuM2c2R2sOyMsnqqw7/Oegi0kkM7oNC8=|Chương 1496: Kỷ niệm;r0ZGJXhkXFmNxfJx6Bu6cCHF70d/Fq9O3wylLJzjKXa2jkw9+lJ1CRHck4ohcgTmqrldJoF/rVN5xpqs8UjCsmD3Ne3oIoLB08CJ/ck1UNVEVECZ3pciznJMl794PnfJZPREarMZ2j/O/jUxljdPyuPp/idY13pCcfGKD5L6nKM=|Chương 1497: Cả người vào khoáng mạch, đêm mát chém võng lượng;H2l+002nDRx84Gi0SoOBMdezKHyfyZaVt+iarT+nKhWxOPu7kLI2I61e73/CNKWaXuXy0bNneGI74QZt7uaUGOb9dBCxerSgNZ7sPN4v9c7HYLzUJSJnirHFp3ppeag9xp8d6dM8ux91qcyX4wmSmtWXuPX0QmEJjYgDRv/osbw=|Chương 1492: Huệ chất lan tâm;yawcxS9vOPYozo8YikRjftEdnrdaWr4meytyLcVR3wdyIQHTExjeBm1gymgtSCSyieHZYMmaMi0kHeYgK9pO4epLNwyZcbw3JcabTwnb10o8urcERBlvZ00Luax4/aIifPHkyrTb4ENHUovHW5GHFV+xglh/tUgQiIu/Ud8gQrk=|Chương 1499: Ta muốn chém đầu ngươi;sFTWzED5vUhDJJAaZz9iZmonSkW30ypHvrQOdnQ/QBImszI0uSlrcYb/pkUwwy3g1Eq89Lw6CZcDluOY0dN+8ZeGo+wbpSIPBzhhhXv+ILCKVU9m583WDvt4c/Vj7XU1EWTpK4wDOcmhwSJDOCX358FlXVhOQVES/TDWyRjud94=|Chương 1500: Bưng cùng buông xuống;SWUBpExw7aoiE/QNB4Pc/KL5vntmqQ7Jr4edGrlpoIJmkqaeR7EBK/R/oeQvYs28g4ZF0cUDffFpfdltEnc8qZr5eiPwWWhOuHI8pCok7fkNJZk0SQk/mYboZS2sKFD4GNnkYicQtciAZcrmtvlU+E7xw5xpb1NrIuSrH3I2Ih8=|Chương 1501: Mạnh nhất Thiên Công;aQB6Va3mHi0FuByl+KdeGGEr/APyjCU8xR21aXQCMLSHJ1w2zF/NQNHTRksW3Z1hWycvqPxhzzCWyUdO0L1N69u3Hp+QhrGA/5yXE3K9ARi+K6kLkLhwsnhXHJ/jlHAR0ONQjSdW2NsNUOjPzCEZRk3pAZ+3juaOTAGHQy5V9p4=|Chương 1502: Kiếm Đạo chí bảo;e6yA3PY36rz3KXpbpFM7143DrP2iL0Cg8JRhy46g7r7ytWpTRqKjL9/aIQIU1cQMqoHlaMnU53fZBaNkX5XMTjFIZEy8FfSof/utU9ylU9x3bjx0ZwRvUQjYwIVj2Te+sA90QpO1+q0O9PaGXlgfJpi6ktH30xxN7c95kDDvNuI=|Chương 1503: Thần Kiếm, Kiếp;GdmQjFERoJvhNFjwedfRXrbXdastTYexSwvCUCvpSjr28xOHaMfzmHC2YrJtpnepdbGAaPbV3rpglZHjSa+Gs5RTFLq5UUnt+6H/1gsiOO1BXf5e+0nh2J6LYe+cAnk3Ji363t4Edhw/hBXuQqd1VcD8zo+kNjuwhbstOV9ep+4=|Chương 1504: Kiếm Đạo quán trường không, đạo tâm sương tuyết minh;ZdXXrFk2BSnz7/OqDoyPx6fAi+Tb+XAHGe+O050BfBLa6si7FKubwYfMB5q4GOZ7les6GqHAWmN9Kx8AgGfkRmljSvDjxfovkZbvBEuWNcpNA189baqGnj7DUVj4uC+Qf3gCbDcRDyAhpvNFUCtyg4aMghsKcMpeHxMBoShxMwU=|Chương 1505: Một mình phó Ngọc Kinh;tXxn0W8t7pfVkEDrAmuOjUYUgwhul3gPeYfptYMvUhsWpkskbkX30n2+50f+rEXCGWiY91LJ7FWgOAN7+UTWDsFd6sU4febLtksj7MjdwGXnvnonoWodA9VBubvaF49rpWd/5KcKo429lG+4KbKM8ahkCPAhz00iuuSw3KecqwY=|Chương 1506: Ngọc Kinh 72 điện;iXXftnMxlIHb+G0qG17Fstq2bkYtuYOcRlpUyz+jtOUcfJstEJz3+vE5hZReiPzJT1O9ryAklGRo+Jf7PXYnSZkPQr3mWuKFlKfKthE7F6tYvNPna+vn3oZvKp7OY3L9a0zkgyRj5LUZV7/60FihCTh3CfF8dejbLWlPR8j+h1k=|Chương 1507: Sinh linh tranh độ;I2PLDAjp5l7vUGnYBqa1yJzo/BQSFSTv6IVEM1uVG0wGs7TnxO8s23yKpy2NgxgKNOozSpadNthJKNgnReo0HBRR4MJ0Ekpbgu0B3cVVEB2ikcI9SxYjwRT9qGf7VMoU6LrWhqZK9eXGdZwM358DYPHkgZJHotdWs7cSJRACALs=|Chương 1508: Kiếp Vận Thương Mang Trấn Đại Giang;X8SBwd2/MpOdTSwDfwWm8FbFfSYld62Z+Sx0eygp+fA+GF7c1cRiteofOkyeV4PN3IBF2dOLEqNEQmDQUUyF3Zoa0Uo+LxpCZg+0WMEF1ImqXZ2b250DIjMw4VGHuX10o1nKam6Ad92JN4E0foDL91xJJWdpKZ5bohJ4Y8+0bOs=|Chương 1509: Chiến Thiên Tôn;4QewVpjRVsvUrASvNk48QZ/xmjqkAtxUjk1bgfvtyIFsFd2KIjtqdm36qLAR+CaOWMHsLVdC7Lefbtbq/UdBmXTZwNj4EZnseW9V5Y6jUQVuKiwO72LxbFBP362Pt8+cTlvG71q6D8zCFESqkea7teHXs8orgVESkAYCkECXGew=|Chương 1510: Đại phá diệt chân tướng;cKt2ynAkSLArFK50aIP9F7mUDsvarHGisZAyFFDibjadm8yDENdxt6SX/AiPdgwJaWruXKFEf0JyJ4b9IkbId3sK4p6jKsCwQ4WCRCTvgQp7j7rGduUDxGuOYKXIwSTU7wd3BUl+JVpb0Qxs14ftQWNfOrw3fR/jt3Dl9nzE1dg=|Chương 1511: Đạo vấn;f7XmZuhdWn9TnVwFknU2ooId/H/h0Ce3WKRd6QVUTIrklZliZ01Bqq6SFn7I3JASWMlCRE8i3bJospuglsRPPP2+G+ahD8k4ERVjXMOlI9vAHiiz3Lr+V9W0SWtDDNHkPeeboZhW4dvPdYhRl+4p8jfYiyRn0Z+KEv7nFkbUgUM=|Chương 1512: Trên Hỗn Độn Hà quấy đục nước;piuWYPfUO1t/wM1dXBRgEQPrfFyfT8I52oy0Mt4+V9N62bHcKtIVyhpiDoFnUyatN6KFOv66Vs8Ld+eKU9ybqYULfNOFtrrO2hWTUFYD/jJKqte3kk8d9IwjPZjrJhRnUI2Q04lwKUSkSHISAqB39JZzeeMUk2PyS6D///1RmH0=|Chương 1513: Ám chiêu xuất hiện nhiều lần;3fuDFtTpf1poahDex/2/7AW5vTK0ENDWxu0wqKJpp4d9zSy5IiwHOFzW2wLrc36k3n+1bdwU7/fVv41XPZSlXRn8S19xP4SDtZsk5pfmGnJgCmo4eorYlJnQYKBhwciUhJaENwCZI33LZTySsEcTzfNU8naj+8aRCIZ5C7aTOw0=|Chương 1514: Thương cả đời;KbCX2RogDrUZaTehzJivYqmznTO6pgA2kOL3igL7UkXOIqD24JH0OaNDVKQZO9zTAmJ+Oqoffmb155xwEcnCMY3NqVAlFMQUTFiyjKEuGREiuJBaxvW7EAoWWNWZ4aIzEqmSbudfqBT36cpXiEU/dWrk9Fk9QaZ5z09eiA/P2AE=|Chương 1515: Trị không hết, không cứu nổi;6Nc7T8hLQzOOGLugh7YraqL/wTayHFMgzRlhU0dUMPopGZhPoNE1L9iCZITeY5lIS7Hj9HIL2FvQ293SJlYjefd7LwL0pinE24Os6K30DGd7siHBZzq498B+uiYn4jfvjbVGjz/6bw+7S/Ih/Lj+JRQFoTm4Wk5Bps3uBKiBeUw=|Chương 1516: Đá phải cục đá cứng;Sai1APCDjQU4prNlPnRBrw9vvLi1lS1CT7ck0K4hLRnQ3K0E6iXkFF0D8HocG2ZT4bRRmyn/rB7bNTt/w1c5XofqtdchWKzMlrjltdG0oKX0N1yAzIkzCoQ4H1SG/Tll4SncvHDzNtajMkXUOjysxnqonrmgwZ0JR+TaUCt+8jI=|Chương 1517: Đại thiện nhân;UQiUAZTadEDNliOhmt3wlsL2Ht2GwzLOVCFKwcHIR8fkAtIH3nT6fFC/neV1316oCqKwwvy90Lf45MqkjBasoXtSf1QCIPCXhkZ9pUhHUeRMLC0OUDZHcE4DPUVqc4olAZWv6wiMpyolTsKWyYTR5ecQ+g8J14qso3OVP8EKg/E=|Chương 1518: Hồng Mông nguyên khí;2dndkQLg5yOltkXQXx0Lxy4ylQWcOxFMMqQMFVTQsCXGGsfwv09lpcbdBiRCHeCXY29zupVlthskl6lamAaXZGv2+mM1G3PGFGycHe/0fZCyDAFeR+GsljXIRNqxfec2qn2iOz5P4SMnSLHcBUy3OdjGuMBP7VTnJSNXds1F5RE=|Chương 1519: Càng là vô sỉ;gxMycl7a7Laq+vtm2FvF2nyoYCSTdNG9IECD6xQYxLX4i61HBZBUWKYjVilDeWsNEMW/aXqw66i275rWWZ0Ukca7ZL3gvvPPwnOCFQPf+GweinLTj8FMubIowJYiYlar/zt00+pTz1PgQ3YOrGJM2KgKQX2AevzDhgstByJw27U=|Chương 1520: Mỹ nhân tuổi xế chiều;gF+qGSRwleZilUaYLfr+lJuaa/B8+p9pjhtcOp11s84WdDXSfoXmy8KkJS1ybdB0LAm7+AuFtrFcthTP57Vj33rREY23TxwW/68Pu9UE8cnRfBFRRSNDhSz6DREaeiDmBLNvo0rmyrmTrMoJwEWJ7Lk/ggpu8bJEYDviPVSuOJo=|Chương 1521: Đánh tàn bạo người già;+jQ8uvhzS5queFU5AlesGHnZ4e9cVZ/h9+LpdjuVC6nkNRKbN3zNN51fkxG2C/vHVlT9/KXO4ypsvEAEpMNSZcDTA33hpFxZs7nd/8fEX3DR0L929yfQJZqMcddR+jFhvCBid/v4493xaA3Hf4GmAbGLFjYN+WOpeoBl6aU3NxQ=|Chương 1522: Các ngươi không được;yLhUkfKf3GEELtk/QHxhUD6sh08NGyJ+yW/nZ7Dx0lEyolE10NEl1qB3Kx4Qz4svmA8TwOuh18/CyT0B/a871Th7cnXOYIwoR3Vv/VN9z+bZYUv79cT6yHJh4bpmS5ZgLFB5wdOcpVNZYA5Tk3+WXxsSZHPNxgxDaAIyBlOO7Nc=|Chương 1523: Cha cùng con;eIy5ojZQho2Cmc75tgy8n0ac6ok+8/kkCm7IgfkRRV0KGDeGOGVWd5AtzGJKtLvbeOIS09QNQXpvzTHA79UfyqSqsmdaPDNAvRixDxJNb1wYR1wcheyIbReWnjSBM3TMckUgQyn00Ne/SwAS8mjpREclmgDxBEOC4VEGinlRfIU=|Chương 1524: Kẻ thành đạo chi chiến;i8Ia4tvEHFmGG/mi6JSRk4RWa7GpWOXJEv/rdF3alg6+xMy/ur7yyJQmShxBmekXmQipcW3Ndycwy8PADcbTYx7wGwu2lh7hwGnvQg+Ow0KkssvI5v8M2BnXhW2kKa9843NGTnucDM+Ss+pNBpKj1yrWlirEiRaQfyyE9+LoJhI=|Chương 1525: Mục công tử;RCEc7FzAwY31J3j7ETCgFMcB9yyLQlEHHtVxx4DJiDQesjMPLmSif4AlJcgmRIsul5no9KHY+NVg7zSZjJW8XEb6NlD/xmSitzx1cQv0W6w3IB/vaDvO1ZAMDBldl78cTYgE9T361D2/i5MyQ4Kva4B/VZpymIW9UlcB3h6pXW4=|Chương 1526: Một giọt nước mắt;0oW6tTxiyd967HUoY5xysixIoNZlbZ71B4ErMT6Iq1fwnggEduo2B1zzKUnhGz69gE4xZSaQvSiajhYQiSN0Y0LXCMVK9uUQwI9p2pgRulC9hWoFDhYODhUF/wSywGdBuO8FSvs8RrDEaFcQR/iOxeLGNhPrSOT60niLWs5fl1c=|Chương 1527: Bao nhiêu tội nghiệt, nhân danh nó;jKgSypzx885HA66WwpSZNz5Mapo9x1cPBTfBO/0xJ3+iH5AdlmKJhOfRcKN8fW0o+AdS1pBOE5aBBfRIzgJfk+uJC3qhmn6pM2OtnUHZjP8YzDA/FJlLEJrBTT+9jY6RndtB2zt7X1odeHEoRtCYKpTqcMmO6OxnHjZMreO0kmU=|Chương 1528: Phù văn thứ nhất;DgwrHSQwlmj+0Tjb9uDiHnNBLofxS33Z8bmG4ml6XwcI0Bl6qcEGnSq0dp23iO1IzcIHyifV4jx7cDzz5WjZW1brlUydgS/TsySXO1T62Iv7+Gg7G61Xhq7SeYc53hO6iE3XCQsYsiopHeYtoSLhNDEfj151zWspM3xlkCKTJK8=|Chương 1529: Độ Thế Kim Thuyền;d1DgWWuBztWAN09GHatY9sS6WiVHqxqvMV+TLfSK0K1riHfhsj7mjJ63EhUxExWPkgTCw3o3J2QziW5jTrqB8fx+V/eb9M0BUyQlILsNTe6qnNwSrE85BxoMHd4LHas62rp/9NUvMTNsBXNz2azdx3Dd0Iy5OobrXMb4RwaRvFw=|Chương 1530: Tới lui một chỉ phá trời cao ( cầu giữ gốc nguyệt phiếu! );SbTqLccW9Cl+fyCZQAQlQ4w0gsR2ONCWqyM5SLhHGkxS43aVWGQkj0Nl5eJw+Dymu6NOpyTdQT8UENr3S20nJCv1jinm6Q8wsCYEoFkavEBxhQEzezfejAhS7G3u2QfZVrdIgklJUYhYS3uqqatpT/0W0M4ilm8kUOOyPVI0uq8=|Chương 1531: Trường hà tiếng đàn;jJWdDwFL8FEKRy/wICh0BRFhL2Wja4m+M+sBeS8rNnIfdbop9ilx3N9RoxOLb5K0190k44IROUdXr5GHNt7EV8JqUqId3RcH2XQKAqjWetvZr9cDgMAWCCXpJAI5gAYxquU3t4uhZUw/9AyMVrXGT08U8girsMIqvDmXYX6DiTU=|Chương 1532: Di La cung Tứ công tử;jGAIOcBg34LcV3dd7dpY5dZrqPqLWDy62bNubJ8uN2XzCBbNJG4rVWRHQ/+1250Nzt7S9dOGJTY5H9gmrt1wUJzUdrjGf/UQwauGhnea4dSW3ZY6qddmxjSJoOpKe3dveBFRZXgicf1Dwzg6QEXh2FIJTPnFlN2I+vUdRoxHrmk=|Chương 1533: Hợp thể;gZCPyIOKo7qTeE9UKQYDZa1IT27O05kzeryvYfrKnA2hDjdARv80sveLwRchAr1s77UXoGSaITEgJe0GWn7u6o2h+9zreqARabJmHek04+6KQallddTIRPpJ/dQaiwe2NdS4OzVHjm4k7JojYc3SmfpLeQh9FvMSN520N4MGEY8=|Chương 1534: Thí nghiệm thất bại;tPeyq5cSlVXBlAFv3aB/lqMvu1DZcgPv3EeFFzRMa9FkaN/x8e9aqOXJKHddwl696cWKlH5fxoWyHWAxPb10uoe2ddMGSPiErjzJ50u9lrytddg11E9gN1G1eg0/7Xld/68XuhwJzy8BrqmuixXSsekCc5MUfFyCUG7c2jWI1ZI=|Chương 1535: Kim thuyền yêu thích;osZ38KsBtW2iudYN/VXUO95Xw2tZS7Ct82SoNWBu55uuBKiTgIjkAez/QLTEEzGtK5Jg5ogJ/0zZkspC+zGnyYfZUwDpUFd11k+sgG1eNTbNxyi13v5hLKCYKegs3hbzeIUJnrC4XTqYZw10YVvA+V1d1gbQxzNh8kYdR8FmP6A=|Chương 1536: Thành đạo chi lộ;xPcdpmqKhzAoFaH/Mu5ODqnugGxACcr5gL1PCQrXiCDXHFll5G52TOZmWRum7a2U696IIPn25MBrJ+k4T+R8wPN+nx6RVGQmcrKbIe4Oy6vIZDrdJchI0G7C0oJjlO8bq5azgFWaAZfLI5JDQeJEQzSauCExZptr1bpTiMtLHtE=|Chương 1537: Triều thánh;rgQHg8/aftky3GsfhF+ud6IiuuPW3IiF2/GcTRXHGxoloGwv/05hAaELgTI1hWxzcW2AN9ho0gTeLtdPOz/qLCBDR0HCio4fJLPgimN+rVcbbJxbOnLrn3xzXQjnmmGNullBEk9pPwzXFpiisjlEeVXXIqC8RAvtn5Kk9dUKMyE=|Chương 1538: Lừa gạt hành thiên hạ;JE8vCixQvbL5C/7jGsVkdpdUOqaypn6u2AC/kLNp5GkQ6Y/54xf07Dg1kp0eeRx/OUxkdLQvUm61crQlj3cRJUmbR/Dlw+/kkwQPyqoOBVYdfGQsGObQ9qaaHObH/vKqn0R6N1IMLpfIh9eP5PT5hHzDywVMQwiEr4fgIfzwbks=|Chương 1539: Giúp ngươi thành đạo;o6P2ZXSVH7cycLroP3EH3QTcTFMwa2S0ra8ULztqZGHwoTblieRxzhYIeNvA4h9n2ONP7kCjTTvHM+QnoEiaOPQoI/mzRKxm8tPEAooVteaTjjo5hcr/ZcvG+Cuive/AWOuyYZQTYYuDEV2mh06kE9F2Bhn67OZSg0crDRiRiMc=|Chương 1540: Sơ tâm làm kiếm;3ZleeCugwy8MwLidmOcprH9aFdxP5GOkp0QXB0uLynnYovMN9LiWmsi5CRRfXAdaa8JQkdOvuVKjwvHlvMHXV/cxWDC7+CWUoiF0Gg9xs6MBWTLWk15rb0DCIY/GZd2qQf9IjtIYIj/hCRwra6iQfBRBsVnxNLeGe11OMN9iO7I=|Chương 1541: Kiếm Đạo Đại La Thiên;ko3rGMp1DIvA9N7EP+ezTOkQDpqummSnfSV1FN4l7xcaEvtRjwzHxC/uMpc+P45WAnTqE1fy41UVgoWtsF2aYvzeIdBabdlQTwynhHBXjQWnecM83kJPCdlKCYYIsxYxSdvJM3Dj03SqWSbg/9gDcRytUTu9P+Yw2qa4Be/yhao=|Chương 1542: Giết ra Vô Ưu Hương;qedgeYQaZ/qxPONfEYmdqLYClOcAJQzqI0SGb4fMZN9Ejy2/pKdq4x0DkM6fJvcRgVi9uXj4Xs83xA+7uFhODr/C92mBzoGXszh45+bavr2r0jVYBfk39XqZg/prN3b9y2p09ZSHY/l7s/QjtBBBDZtWhzZmVlf+tLURFEMZ8Vg=|Chương 1543: Trận chiến đầu tiên;5Bmrt/iUuO6NMEYP+jJAZ3YNMOZgQQqBzCxICH7TYAQPHyeRKremOV4Y5EClf/XxrmU/VoCo4vAXo/zAeN9xBFZCiCWpsmfzL1nSdE/T4p02KwO4O4+yo2SZ7pW5s6oLQ7f/z5Ynl50+htpfi5Tiy/g2Y35tmIZfWrSGZ3GbdaA=|Chương 1544: Lịch kiếp mới có quãng đời còn lại;j19JvG79xPMMuScYi6eqFPhFGY71lUphSvBm/UpOaiaNf4oCYN0OYQOQAbklnINiRdgoqHrFpB3+e1sfOsGZPIYf7FOvF+Dl29LJMlEcG5n6l01DeGF168dsJscsOjyENucI4In2ZMiHqFAURfMaZKGJocNPWyBjHU8tkls8d4U=|Chương 1545: Bỉ Ngạn hủy diệt;t84Nkny4OyfPKXvlpJ2INntes8NlYFOfYWizIdP6Y1V8i4zvpSFHG4cf+ex8m6XcaYe1ddrfbWXuMgZmNyYFyo9a8L3rjCSFuqUvrwqrObiaT5J42qOB6r0xJ3bwDzavapCOssIXAXWT0wNRKED0cu5mmElSDPjGmqTbgw2575U=|Chương 1546: Diệt tuyệt;MuKH0w1uiIye0lZLzKmGblwMb0nQUvtGhuMhU3XSWULQtR2GG9zJujoHs4AXZZikSkjN7cPmgULgg8KeO9NguHI5I8JpxcCZlXMkEFgIQ4yAJ/MFrfvwm0yTJILfEhnKKhQ8hr0ixOn7B1nRZnn1ScI4jPIfF92Pw8L2wDVPgfA=|Chương 1547: Lăng Thiên Tôn bị tập kích một khắc này;bfMmg9/FC/HUn3OLssF0f5ruS1ZbisDUe7jh2E7PN0M2F/avd+gFYd8YyyXXQEFScREuvT1U94zY0Kw4HGHqKiwTvT5Z4zm6aYAL9a7+9RULukY7ConWJR35PsqGP6QJm+znS/b//6ISQLRXCHI0j9zgu1j4ZCU1XxayK2Jf4hw=|Chương 1548: Đại phá Minh Phương Vũ;j6d1fuhEomADD/Y38+pHYaIxSowJBMjk7K0HW1QZ3s9BwGo+4EckqtkiXNns7rUoiFp0fEt4VItz46bdgxbAGQoVx4Q3PnIm0Xolcm8Ef7QYGp/whxTx2smJkxfoo9d2vxFBzGCkHDlzXE6/hEcduoDhCj5/d+VyNO6XStTCy7s=|Chương 1549: Vĩnh định cố phong;e2JAQdY92BYyXtdCPymjKYoV73rypKqgqCPFTJ2fqhUHQpPxznxomJvb1iK2lTYd8ijdNV1YCq3DLFuN3//7lej5l7uCuJGHpiRFhcQWw9nkiI2f7QrlNO9RkTFZK+3UWngPO9KMam3fhjkXdqJyKGX49Qf9jtTyChrM3wVsZwg=|Chương 1550: 40,000 năm tuế nguyệt, mưa gió trường ca;yjKxIiBIzXQ8p2LkSCc2PkfzxD/Y5BS2+PCUepEfPf1X/02Q8fPgC+0Awse0hdGNeb3m5w9yTG8nnhWVROvFcP56FTqlZW8T8o6aQdMXXi8yAWJdz18yFZ4xJkf0THDjFPPQ8c3V9+C8pOGtYSmVigT28V55q+jjCP77YF3elpQ=|Chương 1551: Vô địch;7Nuf7rNIQl0ezk/71IRCbWU6AmFApZXcVkQZVNWvKyEjT96xCV7jGKomdOoiwWyy7qbhSljYNw4/v18eamurTtIZ58Ow9dS91LEmicIFwp0+rHzbysFQetmtrnCCOTi2lV3BWsZmIzdhmOkWtqNO+C/pLrnR6NGiyd/kOiWltUA=|Chương 1552: Khai Hoàng thử kiếm;SkCLIECR4ee4lZ4xD1kG1YuRullHKFbCWiOnF+Fgc3eMnPXnMh6KXLZl0tr3poFum1SureN+BjAOdnmUyNVElcR2NzMFXGk4QrB8xkT7Kw7TPSlOjRZMl8uzp/9jT5Kpyia+STsBdqfmtbWx+2kBpSPkYR3atCZdbBpn5j5XnPk=|Chương 1553: Tử Tiêu điện truyền thừa;cb9eWGdeOSokjW2dgU4doNsuvFST5WIGGtMlHzu/TYsGhPX92g84elkjI6XvCnA+n9+69iekwo9R4dx5gnsL+rhoU6ZoEUToQBoLH/34Snt69vVN5a0Fmx/+I/7tC/9zzGspKk1xn0urzrMZ7RwWx1BvNAnZXqRkXdLeU8A3a7M=|Chương 1554: Sáu tỷ năm vô địch;uLmUr7E4Ub7fZPGI5K8KHTrPGVBWqEWkvUB02IlKtaZs3XV6LDv0m6kQ+3+NQp9UChLs6lr3S6u/RzKKBQQAHSeZq2ooL4rPsBsMXydnBrPG2WwM8d0h5uMGS07pOpso629I6P3rrFJXt7+QuebVUBRMwXTw1R3c96kR2QBy/64=|Chương 1555: 40,000 năm cô độc;NyGVIKw5w2OvP2ebMLtb9eipzGGd3k/H1bx/Q9UmG9otFyux0zvEp5u0STmsYyfdTrLvfJnVJXHlvYVmG8UZEybqICnhUf1mlBj1NLgUyj8M40ZCXWjdKtKJ2vWXPqmkBGzAAckBxnPGwxcnkzO5RXl1Oi/Fof3NdDVRdLVE6G8=|Chương 1556: Những năm kia bảo vệ ngươi nữ hài;MVTJuNQLzf0iQ9kPbuQvSnLqhmIsZ0fc5eYsBO4AK73rx8X3wEifoIq5Ce1QZK59gIRHlBxVqEl9Zgayzy9Uc4nvPObimEtLJvq/HVm2+NPAQFJFBFVg0Ok2DSUnEjJH5sRl1msNiDERubM/qWLTeO0fFgUP8jJSjC5BlALHvkw=|Chương 1551: Vân Mục gặp gỡ;czJc6TbGSluWZSISpBZ6V7P3a/8EpSHRjxDHOViGp2ydBy46Bn+Xg6z7nBugxKjhAOnYi/n5wkXExPoY0IulTAFn7u2hhZFWY3dyclRy0ZcApLYUXc1XvPEB8mItuD5Vw+Lx0BKqYX5hx40/CVmB/BIROaWFnXV/DoaLIvNDCsk=|Chương 1558: Thành đạo công pháp;zvkn6rQP/ZNGANh06tTT0hJViMTAnyresxOdvF5GvJ88t1F9u5H2B5oVFFWzrbot/LzJqYAzfIjplCRICSTABLg+vF3feRJ8N5e8lBEYPIvd/1ldcWs2jyjVOvwsfs0dFNKswRGwSzX9RyYugVAEiMljKrhpiJd+ZobRLPu80EM=|Chương 1559: Sơn cùng thủy tận;jRm8EcHG0LYKTYXiCPPt0EdnSiRofp79HduOX6pqLQK/GQg20nsR6aGOYOHl9tuOpiOPygvrEpac2EIe1qYNHe3ZVA31X76Z6N5hatdtfUazWTB3WbgOvZnqFO0B5obvhe+IWDSF2/E6bJWFk3Sk/tiqNX8ptl2y4E6cd2Ug9jc=|Chương 1560: Nắp hòm kết luận;HOQ3G0Ev484LOHHinvvGzpvNB2jZjzwDiHxvw2+eu8a/2Z8VR80lb4HptdZgbIehdRhc7IC2ssvjxiAFbp1quUG/sV0Uy0u47GpXvEYwumnEhzG5ZQipCQtJwJTRbsv4tlZ3lqOCLMNyaiDo39rhgzAWRusCP2cudeALTmFJlZ0=|Chương 1561: Thần thoại phá diệt;WtvmILKlfDh9L1WXlR8oWG5E9k5LNibxSEcqDEwJr3MpufcvZVCBYK5lJ8gafZYPj0TPlxjH4K7Z+u3X0b3jZVKVmhS7z2brsLiUGQiOALwRfUb6UAN1A3ES1y28oBSWnIa52FB6JY7nRFuBfQyCBne7xSRFsgVuDc96DJuPBhY=|Chương 1562: Sinh không thể luyến;QeY+fQ5v8hZ7pblIjd35H0/n0h1KZ0q8qw60GqBs+/+d0QLR6710j9lMJ/R6kRfQSkFp9vxRuJPnyk16dyKXAyLxYdKF2eaJK1TADNXt2rrEY/tTkLJUGhEsZWGMn015N7ymzqnrs7rycoPCeq93EGadR2MgW82MErKZRxXtZ1A=|Chương 1563: Bách luyện bất tử;LQUfTQIYRmb0mKxshnBsHwnCTuhmgQr1TKNZT4mG3a8LuGo1q3PVfHOPyf9fI9tVhf8/QKjATs07O4qvgidiACkmO1nWXwQ3ohaD2F08Mih1ej2WqkUySLe68/t0QSBqqAnxlltSSHqMgFUDih5ju4NoERfSWXLQd/LFgzTDejk=|Chương 1564: Tự tìm đường chết;ilcQKe6UPtuxVB1CjV2GY01L0gdb8nJMCm0R9Pk1zIcX6aKuq+VdOeKN4UMpv7MwA8k3mxRURBjtdA0keiKcjkCfjKRsRDnyXXBZu7PUypHyfCskzXGbgwKtqwFjHKh5riGmzMWsuzxVOyyUZlb1Pj5y6mb11dF3yzJ42n1d4EE=|Chương 1565: Thái Tố cái chết;wRwnWcaKcVeJl/CXpi3OcD8utuvGLRbbjgeMfnq4c6XcC6t56ol+scdaBPB6bpMDCKwn0INctmHQyNDVG41FJgiIGppypnLC80yyIKx6XyTodeCFnSoIsuGXTPIUhw4DoWRFLhicrEu/TX/VJ6kxSzLRMJGXbQwKlCcP2bXm12k=|Chương 1566: Lòng người khó dò;aHhIrL/PDkp8PUDnLqbckK+nZcogGmiA43HiTKIvdiZXBsqhutu2inLLEUWvhr1mB0M8XHJmCdrbC1svCqymGlqjhUgl93hukbVDKZaM6AS4b4N5SoDbH3myOX0KAk/spT2HYDb30BovV72256qTyB+1OzICbSBwG61mFjNErKc=|Chương 1567: Thổ Bá, huynh ta vậy;L0Q8pILbjbJ5mf1NgBn3TBU5Menvm/HmV9RNft5pwaWvduKAhSpOcWSGW/g+sep4fSwvZ/cc1Mz0R62eSZ41UyK2GT3jha5zNKu7ugX52WAZN4XFBdDk/zwW/pk1eeeYwzIM+QoWHhDvfSeERYAMwKrw9+aCpbZf+snwobnGZ40=|Chương 1568: Đốt đèn trời;wcpxo48mum+ZvGAcsNseekboeiydjZjifu38v88JJA/C+H5dFK8QH8zuoyLjGo6lTm8nR/KHngOZxSHeH/2ZaNgMW722xSVxp6vlsR3VxF/uvPdxgxIgN74XdDkIVFjWQTQECSd0SaR8mY+BzOvmhtblMsvHeoRAJGWqd1kaFYc=|Chương 1569: Luân Hồi chi đạo;LFDgWCiwr6y4Z1EhhUXBdHwL0NryxmeeoFYWGWH+l4n88nLDXLSrwn4MXaZJfiGzKgccN5Gru3oO45aDcDA8JP6aOdWemJSjY1twRrMJ+xaX1j0tgOYVnrm+HPZ5/bcoyjYPR2FW4mMnyIWbg2RuW6Z0HVYyX3ZKDWUrrEcQJ3Y=|Chương 1570: Một kiếm kia phong tình;g7g4uO9Lme5b3qs7hp5cmqA5UCqYeZdTUPrPGPL5eWTMz+QtuOCYSLUs2NP7Fzkln5U+KhoCevhiUE3b6Ope2IQ7GyJ1joNn0lkOTEQDcChWPkEhMxCrmtKrLN/euJgE5Z9PEXsmnobsRrEBLSX/Mz8n/jhxFCy+Pceb2/7UvWk=|Chương 1571: Thần Vương vẫn lạc;R3kSt/0QZBSamO3dlyoyGYS5MYgxQs/DR1FFM8r2hio9XhwglwzI34o8lhCVOI/qnTmIAXmqeoiHO8lblYU7fnVIjbwwGjUi6vHVDWiJKPeTuKAfZgLZe/nUFcJZJpDdXR8tkcjWNr22K/MNGTxglACqqtfJwHlDpelssw9TMCc=|Chương 1572: Nhân gian chính đạo;lN7ci86SohFC7RR7frTcEGW/wUvJgtNXLKP2JRZ56d988ljAdRuJE0lOWTcHSbqJpV+EPsahlzhXLMcGKGxfntrm9FGr8yNqJOl1M2QQU5D/RTkd0DvmdO4lTUeniNSI/Kyakh1+NnWwkXjsWR2xmnWy1JxjFUmA7yxLKjyVFPM=|Chương 1573: Luân hồi cùng Quy Khư;5L+UJ0UiluBGBz2rYg4p3FcR0i4BW4XiZhf/xPPDbDEswn5WbMkSkw6+KP93a8cj9WS0tmXGmnxDlnJ87wZANyYkmfRFIFYzhxxibKTCePO5bukJVR36h8G1fw6pNRgWrEwq2qqwT3Liy8jMiVNM4MFkDoVjep9jy94AaKo7BRY=|Chương 1574: Tiền sử ác nhân;59Fpt55Fsug/5HOMW65cqHZ+VHqW+WkcSS3IOGn9vlb0faXfeePG4xJlpnSRTmL6MPQosW4R9obyEBSe5kZuiBBOoVr1miclY0iS7UOkITMNz6pakVHK0ByLv64VfeCduXp6Lbq9sO9L50vjIhVnbYhGiTV5ZeSADM8s6+WoZKg=|Chương 1575: Thà chết chứ không chịu khuất phục;qW05dP4Bp8Uif3sxKzLd6pZRcACGASPXRcuu7H2/s9wAPvOeXbEzCfy7bRiUByCXdd2HG0eGmjSbSrA7G0fv4krV1gSyx1uV0TdCwfzvbNhjmbzN9xNcf1uZBP7/taK/3pOK0GdGVo5iDmNrrFviG5ayijcT4LxGcvmqPR6CDpM=|Chương 1576: Thần kỳ Quy Khư;vvpTD9o9k9tNeDHJNyhO7+nsoV5ACRb1bAn6wsE8wrr4bG/iOKlonqWOCmEWxcJ9JHuLfc9xdJDKSIVlyw6qgIcLZDANn3SqoyWmCrm+l4WIejLs37VF85N5XLx/GYav+Y7CxxRBpQi9yNFAJWGsrvaTDTKjk6QV47heyl839u4=|Chương 1577: Bá Dương thi cốt;WbZRUfWg05Fd8d/2VgI0N6GDJBLrB/OZmNs/0FeDgmw7i3PqsujuIdNo6HznZuvG+VJwUYfODdoaFlFptI53mJHap2BtUiqwoehwgcy6oCyaZNYRH6w8PDjQ7dACUIJKYO+dCyxlLq4lj1D1sraN28QUfDQ6APmUh4VqTjwb0O0=|Chương 1578: Luân Hồi Tịch Tịch;ZNWiEjrubzoF+W7NRTZn58yneW8Ouugezj/I2mlkEztM2eeZYJlcrZvhapVTBU2mRQDzFJdVs5I+r31ApWve6lzJh6ANLnKxx65cA7ag/xdMr/2idMHQoie02I1ZxtYCuup3xkUVFS6ZvuB66syMb8C8ZZr0O272y2PrXFhDhCA=|Chương 1579: Một loại khác thành đạo lộ;lxgQJyzo9pnwvW9lRqmMUiytV2YwbXTmw4W9j8VuDcNRObKZBDW/PGxQd6judYrme9Kd1SD8pP3EMTXKjsuTjyv8R9Mgt4Ps8twne+bao78MxeyxNzIEZRAHyuTalGnCGhrx5eG5JwgIw4naGDNlFTbaMyTT0cx1CIJIMdlIqYo=|Chương 1580: Lòng hiếu kỳ hại chết hươu bào ngốc;ofuOmKUBmkFrqrApzxt8QiZ7gHW56dKIw68QBJhAk10MjKaYzrSXGIPZvGrkIYpdjfKcEIdUED96RjxjTmQurG3kBuqqiOSMsw/lZPip1nDVlYENax7VXe6H1Jv+BrNCsYI/Y/QZFamoQasK0IoCOYLqy1skaYUNUsD72ysv4Zs=|Chương 1581: Dây đỏ kết ấn;uyeZKYeyE/KSANkAJcfOZslH4GBzTxXdScBQPN8NHu+0Vrtshe8YBXefEgSrnr7oSL6n9jpmIb983yicqE1GjefrPKHnqHVxcW8Ucnp2LjcB3wB/dz9lW8vxA7w/cDOUtPrep0CYpP2oFr/OTV93EW/3jY9G2xTI33PTZrw7rQE=|Chương 1582: Cái này quá khó khăn;j1L8TZxSpZB6NW/q/fXEv0HZNZOSMMRvPBdHm1PeAqxr6kMTwhiHOq9v+ATxv44U7q4/sJlEzYR2AMeLjiqbH0tw6vArMrWEsUz9djrczW0r+Cw5MVDWYqJ2Tx1p8efNWnM74NHcmv9hMEiJUUFYX88d3l7PmH2CNAyYVJidfNg=|Chương 1583: Mục công tử, ứng vô song;SOlNO4KMBOr/z1Axgh5cnG0l+CRYakaxt2Cn5S7SDfb0VgT7DbUuBkKTjm78h8P/krBn5Peb6I8MSM4pgFqgfdJOZk+58bEvDUQU+D4w6StQngzsy64toF/fOIlWkxLImykhEoMFgS6CwjfOYijealoTjVENzUovyZcYida+WaY=|Chương 1584: U Đô chi biến, Thổ Bá sắp chết;NH90T17y6Npzstco4ldPgDJmEN9/aGcOLp/Op10B8wqayowv3KJ4I/8lPVM0oRnze2jSOhRzWrinBwB33EHYNbH4jv8KGroVlfDIegvKLECWtGPnH8LNBAT7D1atIfE8BStc35yn61kBpnRskfP+9TquMLcxc7jsnbzztiR9hTQ=|Chương 1579: Nhà Long Kỳ Lân đám tiểu quái vật;W1pXVe4IKtZt40FstpO46lLnm/N5+IAIqWgcRW+/hO38Xp5YefjcyIGJRgTO6wlhr1muJlrWFBcuC0dLLX2Az0JPxv5UKME3Z3RIiqA1m5O+x0StNRFKiyJoiMaz6D6SdYBpc+ImXy8kdkfyNHIAbrZfbQ1N3LsiqsTDPHeNaqQ=|Chương 1586: Giáo dục gốc rễ ( cầu nguyệt phiếu );RdWcTv/dzNb3VcGkf19XwB477tlI8AtEdY75pZGvg1SkOT1wiYwYb6LZEdxiqyAoKRGTim6RWkw6xp+KddsUpX9/6oVlodhOudFIpqpmhPt/S1uzCr5tw4jc7Dc8zY1UnIlhDXu+knPqzOWxfTC/aeqWaTV1z83gaPNSTFIcqpE=|Chương 1587: Vạn giới loạn cục;ZC7F5XprdvAyWMwMcGmhw/L0GtiIRkltaNe6EhUIZAgOIf0C1zgM0o3hP435zn/GV/hfatYUbsTHv7up2bCTG1bo1+PfEgKr3DfJvyJMP+IcVaIe2v1sUslEN/wNldCkAxBp+7xVDaJoQV56aGsbYQx24PVvkUn7/zrwZaeRXMI=|Chương 1588: Tần Thiên Tôn nói lời giữ lời, Mục Thiên Tôn thẳng thắn cương nghị;WOTixTJUXOkcrsO9G5SJKRbtcEnsq8Wl1MLzmc9wa0SQK04AC0PvrN03Zf7AVw2Cdt6mj70SE3sAG0H5MdD2ZvFYdytiB7JnG2bXRGrm9sGcar1d/XEu58rLVvPv6hEz4gerP7/QhKTyPgZLPuYISI9kYCUkfGMJITYp+tAXVwU=|Chương 1589: Nguyệt Cung, cây trà, hoa mai;it3sa8NvAHojSNe1dkGpspoiAFThalzgfofTThBlSlRjPlhjlymUVXxBhVbgjk5VrrDGHALUMvjNEBVR+yNHZf8/NEZ1XcpsCX5OoZ0nvZNILri6V3WC64W7ocnmSzlMwWs+gGVM0rtoz4yGbVjegDO5/c70DVzLeuEKHIA/PFg=|Chương 1590: Phương pháp trái ngược;drqxKRoVZuI1E97AmbmE7rtI4q8TKcEpW6SjXTCO4UrJTsNXJYNhDIadFcyGMFRFIELFFJRMeMXM3SciLiMyiUDVEEHeqx36tKkeLSkxICqzMnn5miQNVbSHw609A1BTCRqRHv6IiHud7S1z6l+rUuyVZF2VhWWwi/4PmEiYoSc=|Chương 1591: Vân Hỏa gặp lại;xRv1Q/uKDqXXT+XMSbRYSfzJEcbHiZliI3Oo09q+sksjD/tFukaySNQOhq0/HLATkHZBCgLyx7ulypOfGZwM40uWZtunCyeEVN+ZQKt9F133izyl1JQH6r8feqtZKWis/00zHPKogVZAe53+r2qeGFQh/0ivB/tjFAK0xLgH05c=|Chương 1592: Thân kia nếu chết từ xưa nhỉ, một đời thật giả chẳng ai hay?;zhyKtnRdDGNmaTucOIS/poFJ4rLYPYPC7gzzbPP9aHUXVoyqLkv0LOq6uxpOUpZej+qBCv/T4I7sfCQZYmwkzFpWQxJYwemvaPZQdhu2NluiJ+xX3uoYRlXYjlWAuciIuQKCLErbNo61xBuGIcIlpJ7EAKQNKBv9LwfgVUbWgl8=|Chương 1593: Giết Thổ Bá cần mấy bước?;siATRVdXS4zzBmZbkZsdKp4opKgAabNQUtdWiyv0iEXU8d3WiR09Coz1sSjPPsxgsWAnHL+SlUIPaUxsPMOA7RpI9CnlQIVGCO8pZbdPYc3pDRRII9/xXCvJlprBIY7MKYbG1qb5U6KpAS+Dmb3QrQWe/D/6eBYwJyzBHf3vxKA=|Chương 1594: Thiên hạ vô thần;CVVWuLwjN7KJRZs4jTBzfSA03U9ROcnYx/rZIRAaQAMV1FspD9Ca1dlWyO1If/Wjwki8BlXzWAg2Ej/BB1d3HgVwXUrd7bDTo6w+Wk1laR/6FX5ajUmCDcxTXsH0ep5Ihh/tFjV+U4EqK0p5e0cB0tcmYWUF+CgvmPAj8g3DS8U=|Chương 1595: Ngây thơ cùng tà ác;4iSquAc3Hr7tJE2LZ0An/1FMXFoRhBwYNdnM0rVTmG15TuoM3SvnyHQPEjjMFKxb+oIZwBqFw4EXVHoQ1C0/dVU32rPf1fSMYeRElIk2Bg9UYft+dNVVU07SaMzzARBtZ6Z7R/Rusii8DIKZuir+wky9zqCOQIKR00xrTOJ4jPw=|Chương 1596: Lên ngôi vua;Uut5diBmxpO8gCQJquV/8l1OeZK/ekT7VfevDGw/IqugOzpRNzdOuCfXH8l0XM26mvdBLT2oS8jqJMa3s2KGZN9soU+6Nsc6lVgdf5WPBSFTaxG3SbMq5AyjszbPDVBeAHGJGvzDaV8IM8giBtSePsSJuHvmmt+fFF0L1+hJtN8=|Chương 1597: Thổ Bá di sản;xThnFkWRALlBqIPO87IPPd5O2kjLVVubLbS/ZD3oc1eJz+ICRomqF5ZMpB2uXcZFwrtRV3LLjBFGqald1L+IotLZFCNiVgBLeBokre59eLmfaOD7QVZ5edQSN2cXNA+7v8wPTKIhzAvVcVvSLL3bw7TMYujxhHNDqRcYfYbanZU=|Chương 1598: U Đô chi chiến;Al22MK4Zgs9gG/rTRZtu+Z48H9w9O1dycTPrTMZgWwrc2cGsDtXg0imbZ94QPk3yeg8aq3UjZ98B9lQQkicSnFu940j8kQxl4uum5KLrxjO37hdxGXtAGmMViQBuYQK7lMGgZ7TGcuxxcvVlmZa9GQxbFoooLPou6aNI3TFGBro=|Chương 1593: Không phải bình thường tư duy;NCXW+TRgNq0J7KJKr1hKA2w02CxzvzmS+bzM6EaG9ZLD6ShxxceUrn+jGce66ER0cSjoef7asNbn0DCNL7FcKdRZb/GQmy62SXN1X2vtX3b/48ZXTedwB/8gG0Ve9W4NW+hD+gBNdw6gA92ac1vwkPyh5sln8/rk0erj6KXMxHg=|Chương 1600: Vân, Sơ chi tranh;6r7951WEW89dED6QvPeKeuF/32UBN3IatfzXmqnkdOq8rXog+sUc1SF3cgXHFcpY+IUXW6DNWb+E36zFuRg+R/cNEaBL+S0zVL1Ow0uuyphZOfPEykJZKyOcYw3vOursCz8L0xuF5X3ujWh3QGXCTmm0nEQBJKToXtvFaoaEwPU=|Chương 1601: Xong đời;uqQi1mzWqVW9j4KSPH9Q0hw+T3bxb0d+ktuDWHPiLfnCr3iK1PMbFYHUlxJmNF3VT0fCuMmU6fpNMlGoV1BL7CECtE63DQnSf0fZX6zWihvvzYbC5+W+3e6U/NGP7yQA8psYrbNGs4tNMt8spc7yrNNX52CM1ThX/ihhCDUGf3U=|Chương 1602: Rõ như lòng bàn tay;IgmConQtuU+32lsvAfNm/3urVQi60UgRViZdcexOXniHcW//QY7g1Qg7DBMzvXLWEwHIJJKUnTIkjeySdBRaQGsjZpGmQGT64YjgVifBHs+YFuhVnO40djo6Fl0JBUPpIn7FGxCdbmAWBFmGyrwhktGpM0rYeNqWcK7zsqK+54o=|Chương 1603: Thắng bại chỉ ở lôi đình một cái chớp mắt;DEmZXVZv/fD5jKC2gNT49Kty+X5BZ8DFtyrcl7bypkFKl+Dwsq2JqJRR1j6HXpYaWduvA7qO6oBjH7JOOJw8pUpoYk4youQEcAgVtLwztWf7GuayDNJ+YHqd6ffko2Pi6n5pLyuiRsE7rYJYc2Edk6M4jT0nz1F5o+nd7Gh/poA=|Chương 1604: Đành phải đi chết;w2lAEsxBquqpD8I79zEmG3tyn8kSbpvcgJS6c2I+69pz1A4h4dekkxV3BrMeNR66eV+aUIMQRrke4/ilJ3nz3dRV2TtjC1H7NVqLjcr3ba4ImCwzc7Xs0rB8zgxng5ky2jRI4hjIuQ9fjYWvBdLnXz9k2YHioplj6MaOGzX8WTk=|Chương 1605: Thượng Tôn cái chết;MrAJt9F2wr4CY6I0mizbrelNaWm2VED2DCsmEa/qXM88H2rRSaIZbU19b41teCSTReWUgRT333jTYZqNEtazuoz+wQkELn0GG8ybPys58kYqa6k1VgZ3aADAIERShYoSPoiNqYCFiS34CSqCMjTB2oQ4Z2a1CUMm7E+OEnppzjw=|Chương 1606: Tiếng đàn từ quá khứ truyền đến;dx3jLwngwmOr79AvbUmQDJAJStvGdHCsgXdf82ArWe0NRPDxKcAVksylAgbfJOuQdraIdm1xRfn7Hr3tWNORuB+jLCcnCdWE/DX9XlUlmRrZKWgU+KNO0PtntIEh3AYNVCMm6IgJx2Uhm6qR33jf8kKx0uBIx5vsExolJlKiwAs=|Chương 1607: Bị xé nứt đạo tâm;pU3jzEtFhqLKGbXKCWtTwki9AyH63iH+tF3iRn8iaiTxDbjhXvn8XQIixYKqz2VqeyBu2k3VLleibIJ00xW5gaSu9Bn3BTDJWvHrj+tVUXuTHoa4TBdP9g6lqX00DdhlPq72W0mb91hDe4TrQd0BISUBJVp4u5r9mZo3J9g6sww=|Chương 1608: Đêm tối không ánh sáng;SZLFbxE3yJQl+vKWIbcmzjzN2uM6P8oa9ORRgqw2FDOO1tgflSBDWyl6YOmx7gmWzYTOCkDQJYmHNUTyOLsRNZ4P6lxeFUGVi13rn9DDzK3wq2DVf+A4X2StsSRXyRfE5T9YYkfWQ9sixyrGN41hIa1Kt8VmHWi3ArC0KTOVLW0=|Chương 1609: Đạo Tổ cùng lão phật;DlB7qm3jGmTJWl85LKpPb1+LAQOtfxU6JSnS9W7+c4YlvIM6rwKNO/lQ/zj0FnM/wE8JrP7FXtGNS3gY53Z1M2FKrU07UJhGI4E/FSa1kz2go6TTmPVBvLA/EJnpPKcjSnpt+F2euPY4EErwLoOtY10kyURZyNsnDf8dp4Hb1iQ=|Chương 1610: Đạo Môn đệ tử;dGEo8pIcR+duugRg7hyNAmw+V73bI0zMEwo3RTLijwG/LAjy1NkTSNEJUmg+sQvy2+sx/epwYwUVbQIyB0yzutNn4XZHR4hTlK8QyAWscxeXvxTR0mKcy8L/9iUhEiSfAIf9LpnpmRqNQVeLCK5XTAYxtAgOBy3EnwYUcSmRa18=|Chương 1611: Hạo Thiên Tôn cứu mẹ;Sfi0ErrwI2oNJYiISnOezUIxELD4yb8OjM7x3U7AA7Cz9QbD/b41kQv++iKRm39WT0PKcHdlrv4CXzsQ0sMKUxFyheBkOpLrUV3rRd3KZkbSnSN7snqEk9KbOmsTa9j9kkCKTfC92wzcC/tuhM4rzR2yyqXCsHnt3edkIzfBp4I=|Chương 1612: Mẹ hiền con hiếu;/ax5Hz/MiyxQszrFP2ssq6dFXcGh5nIp18MjO1rpPp54c+k+Sa9pckh1wJYGOPoA8PNflY6jO8keSa4gWe9oghq5cTCby4d8fbRYwVMg8NMERx7P2HgKj/YVMdklcs5UP7bSfnRCGyNbnCu9mWQ6DkpNsgqz/vOqARGb4ge7yFQ=|Chương 1613: Chữ như kỳ nhân;dWZroMCpKDRPmVzF0OV2Jem83Bg+lcWlyiPmN29lgS3XWKjYGda9wbJOlqZ24iz7wZVk4nGMYIyZD+It5ejzDVn8AgJsekZtQHM+eUF7XPn/euvEgwclgNUaPTQuOC4fD8G73/Ji0kQe4Xgovt/goBfQrFvPfGOfZ10u4ZdsAH0=|Chương 1614: Ta có một cái mơ ước, Ngọc Thần Tử thiên;dT1U0wvdYf3G+WnnTI1sn5j05pEnUjgPCf4zxXMWSTuVSaoQvQkuiN2kJLdacORzjviASePaU7IXB3nY7ECoQU/oFe/dA7SySGF5qXxedVLRC4JltJyB1tHr4nz/e2s/+Ivm9VlPj0CfwBc935Y3aSgE+0n94sM5c/Ysd13p7ZY=|Chương 1615: Hạo Thiên Đế;77eHPHm5hEUMB0h0AppRS0jSaPv5OpCNLzwX0m2Of95SINEo1Kmslfxd8Iccu8oISnwWslp/Y7mgXgixmwYfc/0qurUZSDsXWSYU5NwiWG75q3Yeqwb4z61gvm5+hqnUWULfZJZXewJ8XLYiZyO4gTCU74X9jvitVm9/Lm9gPWc=|Chương 1616: Một con chó ngoan;w+1Oqw1sMWhfmpIht+azUh2krdTY9YlKL+govhfGZg9PBDd1yZvGQkhtyQ4dLYj01ZjTCo+MIjFO8EeYHn1sCshHjiw9bPDB8R2++o/lKFxvJ+iXmWRlAcLOM7uMwIDPbJvh1rSyNlEZzA3fLGHwPruJOQ8BWa7Kfp1imHzArpE=|Chương 1617: Trên kim thuyền đạo hoa;625vE+VXBovg88OVqdL5Z8hQLZ0mFvGF79FpbcZQA14SrKMRTLeUi0tZ6m3PKoPIsp6qegjm2B7HM6tf1AdadVZmerCnll2NPCS/JwJCr2LvofizTUNyvnCoH6YHmXkuoUzHCbi7PFSL5hGmLFw1M9jF/O2O5G7vCmojVsZjbAk=|Chương 1618: Hỏa Thiên Tôn cổng đền;BAhRJUYcqAV09pzK9w1dCx0IHgD426xI/oC9ImvNEDm0Ro7eHyAV+zXyetmdRI5JDS/xOaqyaxHIChk/tU65LKCXGJJ6ysIZX85jp2WazzC2JSYGu/QSbDKS4sTJN7FJnpSschrosc1lJdQWgrJaWpvVjPN9mSasxyawo4/joFY=|Chương 1619: Số lượng 42;FmEA3USuoiPfP5OZG8IDL8BmpVPMkF8oxhxI/ahSPJj9FJo//7+NyR8GbyguGWVwaPDf0Ojc25JMapMeTMDLUwDTe9IF6sAWTMlrgHHmD/nESQgeWUJC+Dv+ztzZAopbP0jHZxd0R6F2NlV5FxQBsT4xaxCLlBXG4mmAYdbKL4w=|Chương 1620: Âm Thiên Tử cái chết;Oe7qHAWP/Uz/4g6OXXgJWS2Fj9FagIVKdaVcEtPXqLxtGN4JsaTLbaeUwSeopzJNWMDW3t0qrLjdoI4Hb7hCFKa7qfJmDyTcnAsOpp+Zsw5qTy/gYAJpOfUjTgX2OA7ZB9KWUcH0HiSR52//8H1A0Y6NvC9uOMlRgO4DoiTl/Jw=|Chương 1621: Giống nhau bắt đầu thấy;K544oZ/MkFz40CYnXWFQ2J3c6Ia6rmm9LEVWLcZ0sSY55+MM0anCguAE8ZHw+wF6F4EfdZxvVarZCZlE1OkvtweZsQtZKTJzrWlB0HTWSaQkUk+wGKpSSH5okU/4jamtDMm1QjOeKOJOYjADgyOIK3Old2VawtbBcpDIlQ0aOfI=|Chương 1622: 12 loại thành tựu;DrDodReeglPaooJDktsHs7s8HgesgFolBZVrES/C8C9Dx412yvkH494RL/XXUlWoXOxg7ce1aibZgVDUWShTm6TOMfh7A2BwpUTqhYjrxYuuulduch5RLeUMJBEEYldq3MuhZywRwIUkQKI5aScGGrehUHnawAcYHLym5bRLGag=|Chương 1623: Hỏa Thiên Tôn hoàng hôn;d9Uy0kQgzDURtKx9D2MHF0LRcdmingZOLbRLi9kJSoj16bNBXwUQJKPfmSzw8BsIwJgE2hI9T1DQOC90Sh+yvjd+Ij+szW5Re5JnMiQHxoH+aeVr06aLwUZzleSufwanZPbekkTeFnLQcknuRe0goV6dd1podDaSdqkLQULcbbI=|Chương 1624: Nam Thiên ngu phu;cJIYCGhxGXwhIrLTc1rpYjUNyAImd/YK30DZWVR+75avEB5RkXfKNqyZ24owQNzSYlOqFsW+6vNDCnFW7o3Ern+36SA9wGzDZTaNfmj+TkKrvawcEXcyh+koTTrYiJqen6np7EcdvO8tiIcm6qbiX3LOO+9qFGUSv9unNOyFKI4=|Chương 1625: Hỏa Thiên Tôn cái chết;IcjkrUE9msBQvwA1E+g55uNBoTHsGHhcuugVTjWAnniw+rsHVymBHMDjNE7dYurrAECyhh6zIkK9vTVeIzL5FDp4dKzfOPTSsLFiPibZOUAsLSyv/xgJ6Vpl479ny0cALSXgqW88a/jsLbs7nUxH4B9pVjKV3irANjAnA4ugIRE=|Chương 1626: Ngươi, ta cất chứa;HKOVbMxNaIBmrqWxLb5YZ1pGzONgu8gExQaTaCRi86s3gSedKE5PmlltKYzYDLJfZ0os+eJAbziduRss76yZAWOySpH8NXskqTPaZmE84MtYrcTNHQSRbpYVFzS+kd9o6wiPbfckXCK/nKanhlH5s7k8A1cBIZ4pf2iIg4GXf2g=|Chương 1627: Ta vốn là cuồng nhân;lF6AW6ba33sEHgGBUgHZs7JECTdnwZfS8upSYCNUzNcL/venboTuoqzz9IVA6SckD0VNoNsEhEuyLRgVm2LKGhHzn/ZfV6Y8fO0Vtc8GOKTpzZWXp+OEVD1nfa09mzDUXU1klHJMm6pkhU3Cm0Hv3pWGQLyCH0QRnQITKENgSmA=|Chương 1628: Mục Thiên Tôn hôn sự;b4EnMYdmL6a7TObryoWdFu1Lh14SXKKXY8U4Kwb9K31N+mu0yMCqeEwTzoifr5jRcxzdllv7HUt88/pl2SL8+iBiNkZFwOcmyXw8MH65NMxKMjQydtO3gHcvif5I5x0I0Di8bpSmpIJez9mwR0Q/04VNgBz82s/A2DaNkcudp8k=|Chương 1629: Mục Thiên Tôn đại hôn;rDgIx3n4w7eigWuuGnx4T2atYT7Aw+XiIapYfsYixyyDPpLm/lTKXn8vshW7DBZf5e8uICnED2N1veEVhjRQfbs9LDiz6NIwtVlOBBqERAh8wp3aKFwNj83TAUbzF8cuqKEQLMDxBsyxxECXqz8y9eIlRYDJqJMFGz7kQuTFrEk=|Chương 1630: Giấu giếm sát cơ;/xJcCPUKID8m+ArKKdCjB0BtVbiy8DGhI4lXCSBT6VIfmKJlLFqJIvpwfSklLeNO4FmspjugRyg8zew5qMDgYdsGFBfijTtICsoFi+HSWUnmBRECk8RPPQ0RL2I17COrrYGxAmx0xW0Zfeqz968d50f/vZdG4gmnp3cPYWV38Xc=|Chương 1631: Tinh Ngạn hạ lễ;+21LpeHYY/KeFDpmjyMiwXJgJOYzXtDjZ7I/LOYycxGvqTYWQg/Eg15EvuIU/hENHK37JvamOUt/R4baNRKM/mNGKdjMri3bRt7IIbRNLOiNbiY9E60NyO/wyyXRggTHHHPVGBxSaQXHeCdGFif4di5CkMjyZLN9fDNT/OaaQ0Q=|Chương 1632: Kê Bà Long vĩnh bất vi nô;GNqOO7QPCEUguOMHUx5+fFOjlf7qU+77TO2o4JoRSn3x8fJIqaSSXvWRhOzqsNF2stuAukUA4Rh0xgDgVnNrdXMEFAGtnwgpmdXAHXlICOcFvFXuDFxHOHLMKnMZblGyRmIM3GJzrkf8/gRYAkv1B1K+P8rVhzDZDfWh+AE4T+0=|Chương 1633: Vì Thổ Bá chiêu hồn;kS1pG+vTAeFRXUQ+P09IK3xW23iBxpQsWOCWhssZeDd1HnQ5dumDdr5zyPcwYz+nRNe3dalaAMcg9JQMJpNg+v8b9MPy/Q6viFvEm38vTGTe8aBiwOb4CfT7JrJufHvOvKc/ZxDV2tHjhk1PCkFAZ/brwMTlFizn5yTaYzghqaI=|Chương 1634: Thần thông vô lượng;IVZYHnGjBLKKx9tbcbDxnOKg4HBpWr5Pp9j+BtOKyDriK9ZEK3hGH8LHAqOSyvbA6+x01AquCpywWThKgd7S2bdBOpZ7fL2q7kCANPaHrCUJn2cFNJLTG3s4QmwrYznVqeIfuanSY9JoAvCRFDFKaF/IhmGHVSxLyMWf8XxbZMw=|Chương 1635: Ngăn ngươi thành đạo;YxRN8ptsx1rPEpsxY9iPYYNtCj0IV8amkGvN1ljukCgE6xegowsYhfx4FSiAcJEBYkqrlQXJHvl8fLHxacQ7NgDHmnALLhSqTIjSB29ZL6h0iBaf2KUtGumRiw5BNKANUdSHh4M5RTGvQSHpn+X+NQUNBQUb/V4e6zrVkuGiSq0=|Chương 1636: Di La Táng Đạo;1AMrbT19I7MsuxySaD+NZWJbrv2SF+TlNhgM0gM6kBotV3/krJuMxVJhIBA+Rmk/HjCJlZowT8w+o8riHapz1+jgL6Vp3Xzw3GjcyM5I7GOW/57r3byD7uM4pdVUKCXcSZNpQ5JBIqJHPqeK2jzA+GVfE2cUfUnMEcnEh+wPnCw=|Chương 1637: Hỗn Độn điện đạo vấn;e1WiPkH/kiVRqbnGHw2Qr+HZAzNxBV7XVETO3yHeGKiWYChNTip6A5qG2rdLNkmqj4Cu/JhQgExuiOqZGI5asSd3g25SxLlu9eUuhzl3FOIrNYfcRF8G5sfhy5inBhYEOBo27SynYrVWFLMT0YodFIBjcFaISZ++PfiQponG4a8=|Chương 1638: Lấy gặm nhập đạo;8aLBSf62YMnr/EHZOacsd5uh35a4roOZ8hGcXvAde+09pb7Lx5dwDci0buFjQ5Tv0CZ6+b5nnroYxS58PuJytetWDIaI4xAAv65tSxFQ3NLjM9IrRKDrzcdaE9tCybqnS8QPIpLFqc05qRuLWlxvqNhgQ465tJ+u16U0O+2EA60=|Chương 1639: Tương tự hai người;Sj68r811O8zLgkUQ10nEJX0wQ8wLVHFAC2+bavkOsixwTuNZR1sYJJCpGIfcfPG9UI/FQczQH+/rt0Haj/UByGj7lVntcYM5jHe6gB5mVDCSFiG36rMc1ei62RSx7NN8FMGWYhppjHcmDfJyul1rrNmS0yOIqiwF027vHJaJTCI=|Chương 1640: Ta không ký!;nyg9JR4YZIDRgBDjFOS91EJoAq6cZTU9bK26VNigiIEqoK2cgcVm6SCjaijwU8LNb2k006eF2qus+5OBG6m2RmlBwCfQcQrl6qYFplb2qQn8Da8Y2aK2ZYSsrtH64Tqy/dxx9MQBkxRzjW9bVCaWjwHBvKpeTZ90vwV+ydLVSRo=|Chương 1641: Ta có một cái mơ ước, Tần Mục Thiên;kDw2WtTmyQZ5HmdaUhJZFURNtleK4jw8Zh8oLk+XbBFzXy6q2pAdYf6ZerVepiiEa5EZqqTDYJ1/Uf+05zaZRxTlHfWqiK+8ChtTXvMU6bfyoJ2eCYexSdSY/axw/gwx+sbWIDW/dN5fi0SZqA5ZbJdUP4xF2wrnf2kMm4OVsRs=|Chương 1642: Treo cô độc thế ngoại;d98kuxkS0XPsLTfuTzlhvg9xvzPS2kZg+t/P+dFdGqaULqR3tWrJaWGL9xuYdoFaO10HKTUbHHxpHu3iqqIDlv1aJUdkaIWnCvRVFlLfiY9O5qot7fKqMatFTSlVld0SnCRSPL9S4UfsV1RkliDrcMgY8+POJGKyTDJbavAJv8A=|Chương 1643: Ngươi có thể sẽ chết;WZxylJjyl21MIeKWGlHjtfmRPZPMlNBhygYuJB++4BTApP5IKTOryHSxZJ6TGahkiCqEbL/bOfIJiIFpeqWGAOoXYAc+qNj3PA+LNKns/A2mVW+4zNcBxfkopTNdEi/Er+a94I4te7VF9QUJNXAyvQDm2+o/eIBTUUkc9gGddi4=|Chương 1644: Phá cục chi chiến;zCyYRNTVzfwiWNg3iGGOZm+jTnVgbyWKjVb6pqLKyTAKFceJEHP164UbwUkLZ2AFQbVnmlkxioHiV+2CUjt83z/oaOAo+TcPPSmTBic0Lt3NJ59S3jP7qqN2QvD1igbqdwdqFiJZrl7TMTjvLrrqrUhVVQCeThGyJYu+M78FwWs=|Chương 1645: Kiếp Kiếm phá Thái Sơ;EVKHkS8y9dMSDBn2MHrF4sPu2dRDRS64ktT5dLt8ptSFZnR1IAaWozvldpSa1AybjYrs0Uix2oy3Zz4LP1wdXvFJgD8O7Al06qfqq4Vwdf7nKFy5QJkI0ntzrRRARA4R5JX+omb4LwfgqbMW8ycBwNJCXDT3hJrbHmpNmJTEYP0=|Chương 1646: Lão Thất cùng lão Tam;GURncqg+FFHEdc1TMyVMdbrGviMUqrDF9DHv2qXiBu99rKcFGUJ2DZBNST3qpX/vW4wgiM4p+GUnP/sOo+3u0b8MWkaqM+0oNcXr67IWjAARwdTgjsS0dXW4wSCdi0+zT7g0Atg3OOPZbU+Spz+2CZx+/mVf7tRKtEZwTnn7xFg=|Chương 1641: Hồng Mông Hóa Đạo;DNHyf+PhDJ99bd18DIWFOBWvMX3zsIjdI9OrBKDWkaUq4f9y5tctzonekNZHvaEzBmxYWb+1kewnTzu5CdEkeW9jiaIuBJAjCcyTomCs1xU6gGBCMj1zi5ZYoRYnEa6+hq75oP/UKHYBXd8d6mK0YuyVnIiq/VYVYnX3fD/mSWs=|Chương 1648: Hư không nơi vứt rác;6iFcC6CGaZci0eTRyX5cQYZNMoBEH69V93eeZ3a7dGp9TqZU8X1ouYgjVyvCJNkkKIsB6Te7/00V8iIBBEOfn3oMIQ1DXu9CC2zkgRUHDSZTRbK/bHkKbLh+8QO4cKsCsR9v21VUnYVR+qgUDmLZ5LQ0/taqcmouaXqCDux6qYk=|Chương 1649: Cánh cửa cùng bia đá;PcD9GtFJdx7WuG1Zf7EMA87gx+723AvUjQzWWzaFaqXP8prsAaskk6+tKy4DsYWrPC7HO+BRxqH0NA1Qzx1dxRTMlSJVc73C37mSR7PaHfmN5NdH1R6F+Rl8OGEWgBip9BvHc5rMBar1ua4qIgE90zsENs8ssCa1Uc7riMMXTs4=|Chương 1650: Thái Dịch tung tích;rgtdD3iuLD6WpMAzUDDkdrBD8R+bzNSWkLpDFTSY/9Atwvzt62t+p+vNp6SSEhHuP/uYAMX9AZk2KfZlFYfxKsScML2nVRQbbEUxNvw8IbjIqOI57FOID4PPMdGuqbnjvAvwaEBNrQuEGWlzhboKRIDl1MkN4gYqlacyETxn8l4=|Chương 1651: Chân của Mục Thiên Tôn;d4mldQyBzEprJJe840FvuNEQ7P3s81qT5DlwwTEKPwCGd3SrGcN6Yea1qhO71XZ9FJQYST3mj7YcuQB2Ppiv/kVKDfpKA/qEX+oDNSLOTFVuE6FRshSlFp2z7Fq9rnkj+0t+WvQxp8C0ElDyfuYmRv3v9Vx7bSR+MWFjtwYWhEM=|Chương 1652: Thăm dò ( ngày lễ khoái hoạt! );4EMIdJvKg028aC2ojK7ahMoVLL4qjpuYGN8YaQnXvtKK5GGFlIMhvWHnEs7OmweVJeeOFRNCB/vrhGF8sU8veDa15DRmDAccN+DuzkhBQGyfsAHwOjbL8gs8Dxv8+23/La0qI3D7SU6FrxtBzm6iR1pY7a6msxwNjfDVJvNnNEU=|Chương 1653: Đương thời mạnh nhất;YA6hHfeqwMVIGvFBA5eEewFLXWX3mEHD+6BacnxNOodcVhdFtKT1sCpy40IycYyyrSbwlKL8YY2lY/IBGFRd2l74t0Bq0FI9kmlWTCQWAYWu2sFsKw0UCifWP5ZrpgnzoPbz7XvUvWLuVXmqoK7UDHYHpDiysiot4ZXN6x0IWD8=|Chương 1654: Kỳ thủ quyết đấu;rdTDF2xm8ZiLzCYMxIlQQ22plIBqtzkXVkhtQRe9MXA+mE2Pz3GeETtRHPjZ73pIGvZXyslZU1lfWCpbUYQmiA2HCQS7s95lB66mQ1JLXMzA+0zdiLhuVEoNnyTpnPsvoF+RMvjC/Wv02HKUcRIgJZL5FybERmaVEaZnRsaiAfw=|Chương 1655: Thiên Đô Chi Chủ;ixQq9A78CPmvD3Q+MvCMRzcjZ2O9aiBnpuMruklYxcS6VQXvuZfzVNWNFz7PNNUdk8oHNZ/QjZGHM2cnqR+DKbxxoAaLeRONnxnZsiMcdwOemUZrj2BqbLhc6MMKQFO3VSBssiKTxeBRR9TuHBCbSVkRawO3GBzEgRMnimDNDu8=|Chương 1656: Duyên Khang trọng khí;jqAYyjZ4WcS5AWxYkNA3yDkSHqlSblQ37RVaR3DktmgD6Vmp9kEikpX/Y9aexLPH1WM9ZQ9MwXw/sksQynlhr14OC69m+qXwa6eF/jjdV8E8ocvnf95f1RrpQmvpENUbR6J8mWpEvYreItMy1hptBhyjwtMax8Ol+II1WE8vQ9M=|Chương 1657: Túng tử hiệp cốt hương;cfivVU60/7hjOvEIToGOS1d484MYbDXOU37F5jc2QCAVT4P+57zEIYg0s/fkME2OS1p3FR34FXjZAa5TQHFHq+R01wRiz5vAAI2fWYjs+VezJeHmxyFuNYHMP3+D/fzcnihXTyjx5r2F1mWuyqT5fL9ZycJFSPld6muKY1aWEuc=|Chương 1658: Mở kỷ thứ bảy;/9en6oXIC0TZMT9JQqyZ+sBMZYmw692KABQynFJbUdjJm3CD114AzUxZdTy6mmITsHZ+jzugQeNRaCoi3HrvZp0DQN45/HYwOt7q86G8Aoz9hvvpmK2XPijnF4hRqV843BvuITFNYTwdi+TZCa2jBr1/LFHsyHdF6zBiUjYi7MQ=|Chương 1659: Thiên Đô Khai Thiên Thiên;MuRXPYfOktBvcVD9via4g0xoEIsb9L4JRmJmLSCJbBiMZC/N6W/ixHdMKE4U1Jn9zRUl9trkhP3+fzlYvti/zRiYwF+XWZ6YGocF/HS5GXIw2msDDxBLsfXX27KtENWjLWzZR0VJtOkYdZKhOZyGYu+0mQoL7s7rhQPYjyeohz8=|Chương 1660: Giáng lâm ( cầu nguyệt phiếu! );zztEtWr25+lzI6belgKdG2n4BnXNdeca/3MGIGhADZpBCxJGMyQIDzM5tTdYiAU2pVA2BiWUoVnr06G0ktpM34Rt1HABhIn/ykokySd768qoWXykuhuHwdd/eeZxcVQ6E658YgdRgwrbDNLnOfgjbkWkGQTECEHymkW0CDIj+h4=|Chương 1661: Linh Quan điện chủ;87clYSzjQ7Q+29FyjUhH9ArwvwRRjyDpZ/La1GILVtGPDF1ZL6XpOGibqqyzu3ugRt2xQ1OzXqxD0ZTJZQjzIgQGx7DD7pz02rnNEOVvNzyZISFZa/4QfEPwCngUQ2ITRi2lbZzVYuVZOiPdr1YIbhambbjWGLBJTYUXeuNC55k=|Chương 1662: Thôn xóm nhỏ, thịt lợn;0FDx4A6CqeuM4xU8u2dFWhB6Rac1g5gTWDJGfFaoEJuO0+9BnFzFlh2O7S1+5KCp1SFtdPrRBhQ3vIL4f5coFKRcXoxGPNqmWh2hJwuu0D628oxWMypg55PGBqLtMqQrP8SB5Cw+yWXoltxuE73vpXhJkHpMsyKSdp5xbkoHZyQ=|Chương 1663: Trong thôn người bại liệt;q2eubZ5DxeSSRuTtP7WJaJ/PeKxk1+Lxu5Z4vxlle3M7oMcXW8Sr7MJCFJq3lHlwYnMvBFlqoAx0CRUxYY9aMZSBg4um8CUFIiid9Stniwe5rm993dYqPXLvbg7i72gBeTkKE6sfp67rpYgVfXcBpbgdoS2xfIPL35wkwyaXovM=|Chương 1664: Một kiếm tích, quần hùng nằm;eWPmQYZvH3E35aouv1xZocgXcf5gikfBXTb8dSKN6tUEYVl9lol06i0zElvnloLj7VCLjxuiCH+uEbMxZuHxpARbVRduRXSvMQDLh849Gz2Pids7hBPL6zueI44W6N0jgPe1Hj7GHEe6lenYh0TPvlykik6ug8lQedGiBduoltE=|Chương 1665: Thái Dịch thân phận;diV8Qy1KrnKrC/ixYAXNY5Slw1dpNeiAoI1O1iXMIsspnGpjWRLG+7xJfD6BSfezAU7OmlZVBLERCP7muAJZe8xucUVxVBWYnScvZq7MyWP7g9Um6VZzZkI0cRpaK03Xp2EyB68qYF1wrJzQC27nCLbve9E9iUnoaC4tNc9oW90=|Chương 1666: Cái cây thứ tám;7SWnaPPJWHwNueEGbDXczkzCcDtYaMcUA4rTcbfItMr/SL9sG0v5G/57GcmK8torrYYFOuiKvtDrrOW1bRQHlFKMc7cIQ7x3XKcGYUNyzsq9IAoQ22z7Ij0UaCp1d7PJPo2z2NlJGGi+yVAFOqtv9xGGFiEX1h58rdoJgmRmJjo=|Chương 1667: Lão tử phản;CV5q5U68bX11/+XjzstED8lD5h8Ktkj80HFsDP558/o1aVL7dLCvwCgjHChTUh8ZsynNBjKlMXnbR8DOXUkXBcUcHjoETJirlrZz/pdd6HmFgR1U5DmYa2vu7FwJ+wnPjJrKx8O1e0TaDu+wa0BVq0OBhS8QVIT51S7GKtsmrk8=|Chương 1668: Thiên Sư thứ nhất;kAOuEL2t/ctQ/QSMDM2bduA1HKgtS8lpQCGbnOf6oiDex8xd0vIctWhD3L+pV19mAvGJIX+9e3B2G27vq5JacmRViwoPKd3nbnlYtczJkvUZrKwA9Ies/3SWEVIrFrMvMjiGqLiAHiVyLyV892MPuAMqiH3h7/EsbBhtQldZFCs=|Chương 1669: Long Sơn tán nhân;Q/04/Ikk3T4oi1H6vXskfbYgNq6XYU9gM+PS+xtjbfu87i+5ai0x+Ke/SdpGoBWDbSDm5TKB/SkwgZuJr/i3AI0NE6mmfJ3Bjk0zV1kNBgaEbRKBMAxElafMh6Ne5bTVAITCuLgiSDL2gKjNgFAHnxXkZLIaP7pCaYJugIbiQxo=|Chương 1670: Tần Mục mài đao;dqP7S/r4coETrlR44eh0yuCUHAttScMtGeP4DxFx2sfPhp3J8QIAQAH70z9+fPnA7zRdAEdrPDH8VWf4gyhYaXrRnfkIBZ27NaBUUDtDaK3RYhSkZTsTdM+1ghXWRi4ysiFnwoVtLDUr0yXTPcZePpV2sJCllf7dWMSN5BPFvWc=|Chương 1671: Điện của Linh Quan, đao của Thương Quân;HTwP6eyb25dK5zgNjvMYpgt+eCabm87tT2cCm7E227zIo55EWGms1gZWTwj4cIgZzfx+eWGc2UEQUQVF6UZ9oCXDLETGnOrPMrlc24GEKe3UeecQEsndfuVoOdv+BSLSwQzXkcWEChrYI98kCK5svkfihcDyKgpaX261FCXyAtQ=|Chương 1672: Tru đạo thân, diệt đạo thụ;4lfCnrMl6X2HhtHpl3Q01sJetyeVrMEmgrqQLJ1NPd/Rs899prAaRhngrQ8nksBm62GyA5G/p7h5r0AdQqmsGuPMWiZZK6YvcNiPYoimugnBLUPhZo47tjuabphsFdkbmYFnuYGhM+I7jnXd2hUiSA/k1rBKuJm8ZmM66FRC0VM=|Chương 1673: Nhất Kiếm Phòng Thân Hành Vạn Lý;cG3JpoGpsGJkEBKzjnVJ4JQv3898Af8gfxb303uSlxGjdAmeWZvULto0H7F8gtKOHY5j1b3MqbQIoNQiDvi3MwMgI7EdMqWgyaffOTX8jwU3DheoMWgK9wvy7akqy0iIHZ4NcTSlNtjGoku/o9+CT8no0xmTUdIacIoNGlUCrSU=|Chương 1674: Ngoảnh đầu một chút nhà tranh;tdjZ6TusojRLUn8hTDn541wtExWQllZ4vPgb6zELwWJJ0mmSHW9UoRkPI6HBWaXOQvqWXOqJJlYvbqr99jUIzqcFs0lHV7Iy3wk8GlWxGm68ILUF3eV9QnAfoMxCOF86aZe/zNeMGmtvcSwe6JkEZJBwj1gXFnhMZD2rNvP2NpU=|Chương 1675: Vô Ưu Hương chi chiến;GGBucq8jH8eGWLsSNRuifNwzB/xpSYP0xZTJ4APFPZWgHMhM8hS8xwHy13Dr4h8AMKDH248gjj/afqyjGepXzAY8lhSapU/41t/D1m5F/tUIdwJiV0Wm2eeE6BviXdX4xWw83YF4V6Zqd+k3oLC8JaoHlTjdRuMeU8IDITzm3wE=|Chương 1676: Ngũ Xa chi chiến;Gx9o2HpYcEUqEwWQ82Ua67sbh5EKZcXwdgc5ClNPgYZ9HHDc7QhICwTG+AnBQNfy8BNpBezF0ivrQlADLEKXPbcOiXDLGydyoLPm5O+l8WhLFStGAboC57rzNq9JEUe11AuRhInKvz/0WI8iy9Gu7XfbGPAlFpVByA7TM9LSmXQ=|Chương 1677: Một trận thắng lợi;3l2l6KkHRMFaHZtnqsqMU/OrRr3EEMXO7v10sWIC9x82Yjvq8k+2cqHc64DklhKcycqF8QqySuKugXrC5iOcLjnXx2ta01nY0ElezQ9axnSlj/dw0CdvpAf+FCEPoUd6p8Im4w9sdXuZkQPzK8Xl5HGrZqMHS1g4TxVn/2wrtG0=|Chương 1678: Phong hồi lộ chuyển Ngân Hà nghiêng;mbq54aTndLvmFioCJRbqkO74Z7PFcm3MQmpQ8GE8roHZVBrQFQyRwPNhrufBv8n6kahw53I/s7PZMp83cXGR+0KlTPppqYPU/LO3JKMUtX0STZ+IxhnjjBKiPDBGnRnGsAXzf2VtFOV9B9z7bduIOjXoCdMj6f/VOS7mgTPMu9g=|Chương 1679: Duyên Khang đại thế;VYo0G5PvXJzgF+ngR2sCIM6hJQUP81lRGiNopIX7EkdEwJjm+JIonYHATFjC9UnyVxAtbKhq5yGuwH/cQR1VEprQRhyyh9t1DLDBENPYXiUzpDVZpY3rgf/tsLH7oOdtjL2owR8VR37IoxHwNxs+G0feW5V+GABSJlagm12e+28=|Chương 1680: Nàng vốn giai nhân;0CIVxgYZOU4625FWA03A3OTDY8lsl9ZhY+8EHfWnB8wuYC3LA45HeAgkNEeiZukH+O8ZJI/nv5pSLsU1d9ayaK5ZRw+21hFA+uvuomWWQXlFfPe3EyrGJpr+P+YAzw9YT8PCIP30OoSPp4YgmVcHwjs9Y8XDLku4PrST56RBDuE=|Chương 1681: Bên cạnh bệ hạ có gian thần;486LvitibJBKSIkcpxp9kDg1XcaqH+Pp9lpdrGpg6ppqwM5WMSJjflmNClxPQXq9PpA2bXTbDYB3xMDoseeEin4iSu/iJHtZkX+ZjKhQtOc4B3Ap6CH9uHAHhOGy1q5Fh28hkzD7FsCcrEFgODr3cscTbykw+VDZ0ohmPdIByPc=|Chương 1682: Đế Hậu cùng Tà Vô Kỳ;YUNpl96Q1F5x/D6dgI5vZd4VLGAdfeNdF71Z5yhz48SDSg7Rvnue8QaLIETAmUhSOLIUU4Hxfm5SJ257tPitDvF+UBiQwFIfBFT0Lqf2+cjxO1wHF6HTcPUMOj0Hw3UPfywBPfchrLZk87HEkVZxFTX7A3rVlK9OQAzwOtBmPM0=|Chương 1683: Lật tung Đế Hậu;3ZPb2os/m5nncSH+i5EaWLQTyjeqAPNTdNGzyWdbNPEwgyLxp4JpPxlW6JAvRmBqqnQj7zhU4YG1qO+Eq+zlDtMIanMGy2p2YiLKqorQkBIkm9OwatCpyH9qdFVSsZcZoHO6mcx6bKuj6IlInSWk9sSuFuf8REYAI3+wRNNLVb0=|Chương 1684: Nhị công tử giáng lâm;A/oPfy9HXda8Bvx/C5W0IgTPayyMFJsL4OzkVFhhglSGMTpFg9Piy31FAMS4CVh0GGLFqIvjgGGAqxfk+QPEIW1s/ylVnNqJAMKQVe7H4hBrZvHxdU/bacFAQ1ZwJ4U3JTVn4ZAbnYKo8vCGSSobtbR+MPvczGArqDsjA7W7RZU=|Chương 1685: Hạt sen trồng ao sen;vAtStI/dqGMQnTsK1t7xg8X/k7yHeeIKhMBXJNVQx5QDZfirN3kILr0sjlxfLRTEvu6dAYN2V0LjVpdqR/+EIUGPKz51PWbJFs/GL7GGv6H2M5rN61YWnhiYXmfwsQ/s7x5FnkBp3Tu7w9U3SNP/hGHMqX6NFe006H7NWFctHWk=|Chương 1686: Long Hao Thiên Tôn cái chết;Mtj8Jeg1TZJLFWULraYBHX4peN9+KvnjeVn+B3uChxsWPOlVvDlEZmiiGM+oQrYVoHRj12pSzqaxbSb9sqoGqlV+ylNPu7M7fzBt1VgnhNj7kU1rxttGnnoMxQkKKuhxBGsN6kROMcNZA9xhKiY1cmyj0PRA6Hsg0gDOE6PoWhs=|Chương 1687: Người bội bạc, chết;QR+NfrRZhPqLpXIzgz3rxkJGn5VEKcU+20YUR+9V3ztwrg6xCQwzZ3ELo/pzuyHPxRJOndltMmAIlaD0HOgEnG4Kkr4/6lIpRExiDapd5UxsXIutjHGhZfutjJ2xV80nX1lpY5+Mhudbwu4rSRCK/ztp01AfJtG5yUOrNEKT0Rw=|Chương 1688: Ta có một cái mơ ước, Mạnh Vân Quy thiên (thượng);WnM3Ay+bovfUYEnSCpuzD70Mja9/f1DAffFHi4dUALVCc9KZGLM+ScZQzNWNVRgZpbdKneoqpp+36ZIqD343lt9xZO/ipExiIuub8CcbsQ69NfWt8jG0dP85rFUvjyYqYUQ5tgklXwzgk0gTYuAheiB7DQ/kHCb6FAwkY0SDPoQ=|Chương 1689: Ta có một cái mơ ước, Mạnh Vân Quy thiên (hạ);c1+mEoKZ7miYbR5QagKbWRVZbTlY0AQ1p8MeXGThyG5EusSe1NzrPjyj6BMj+jsuCLqcFdQ7n9/kLEtO2xvyhEx4F4u3WFY8U4UgZliyVfQFGnZJlmvSr+gNGdPZDivUFBVWGnkrZkz0ITZ6iExeBZlzRhq1FpKgsOW02qaC0AY=|Chương 1690: Thiên môn đạo hỏa, đốt ta tước hồn;85Br5aJ/zYnCo1GBAK+8JE85KbLa4EmME+DfsNDJ6xXRp+I70F7pCJcMvlh02kb/RfanxU44dwJUw1SPDpldwPNKJcYX96k/hIuLPPDG8ITDPQ862hhu2Sk1t9h9cuDVM+KCsX5vVCqyzRcVasyZ27XoLa/GAHMqVCZUFNK+Qb4=|Chương 1691: Hai cái mẹ vợ;Wevr56P/iOJ8I+yOov7Nq+HlPd5uHwrOckYm/isM2ksXNfpO+14lmikJolKtamIjWJnXv60KuP9jeZUNBMkW6wdLpeIYEBw4Ld03KYBUvrGUYRcM8egiLGC/COrq2YnWZHWyNbCSYtVNNrl2yoRxVYV6uc3pV6ofEO/KJ7GPhNg=|Chương 1692: Nhân Hoàng xuất chinh;Ru8Z3VwlYCdDaZdd8WSonjyWpiDKPkQoV9aHVjy3aRnUIOPjH+CDVrDZZMqd0S8papemQJHiTEXPk4E2nWtk0PFDdtPq+dA5qc/bfV3nVCok853Mpby616+rdi+PW7tetcBUBUuyqcriHjw1x+agiDhHvSK/J7GX6osQO0Tu9Vo=|Chương 1693: Trung hậu trung thực Mục Thiên Tôn;GGkHsyo8DH+Kb0CMH/502tVcvEY2tnkaiWJDfSAYh+9CHJ/ExeE+ca+yMnfAcY4yY53hbqqiuGzRMN5I2s7FX3EJQpLEmg4hBn3vlebto1wvlnGKfXR4dpATPlAG19GCj3aX/lRoJJA7bVNXw075vYbewByFceJNfYgiTFkYbNM=|Chương 1694: Ngựa đạp thương khung;X3RwgMjkkKSBWqzb69N5KuCZVEP4p1zDPq4ZnePIom5B1TspQuAPpOcQcbT/dKF1bzhy1gEKVvrAEjvZlf1tDJCgeV4hrqT0FRZzlT2uUVubGBepyjSKMQgkaGCZGy+QzZY6yyr6E5gSQwo0swVpUtGo8PpxjFENJ5OAZ8447Kk=|Chương 1695: Quốc sư vô song;NCIhqhdiVlt5RD6SZImlKhl+BYBMzGSaHJpfsHTIoxQKgcu4cFt4rgktDAI2hM7LDup9xt9nfCzRhKFYMCqtNmT0r9RTulRp9B5QJYk8uE+ULKdN1gUwyW2xhRtZay2S6CXWZZxMMkucxap79JTMdqL49PQSfQCu4JY61kEUI/s=|Chương 1696: Duyên Khang Giang Thánh Vương;No2l/NcP11MdJ1wGtQKdX3lUaKXV9/zcsl0bm8euSMGR6ctV5AHW/OrBz+IO8NXbFu+HCb+jw3EAmJbPwwD9HG42BLUCV0LgtAKEiXMQRpvOIorf82bKF8CXCd9whPA0rKaqfY3s6iSSd3n/zoGS61ST0qmywWm97TwW+JaS4IA=|Chương 1697: Lạc tử giữa thiên địa;8RswxwQUOVck2YLIeRPUnsnquQDlr4Ay89cJHaPb50by5XmgEr0Evu931sQp2fz87sHOtta2deccUk1cwCN5KBeqeRBZcv2X8n4RZCaEz65vzJ/xhzzv1g31/50KTmn+fwVO6ZvIdgWhgV5zSnxNC9QsPwQDSa026K3jYQ6MogE=|Chương 1698: Quả nhân;qg+EbZm/1Jn94hF9I7pfQf0yHBpxkRMQeYGtv5wiTDiO5kei3vSh/yNfRDTHV5SR9yz/haO7RYLesBir4X9h0ZRa2WbmxtL6+Nofo/xfhtmUaiGLjQnsNVNJY06kYoLUlRKOuMsePjix8uhmnGewGVIMRSSpRhVS7glq+3BGkeI=|Chương 1699: Ngọc Nhai quan huyết chiến ( đại chương );acKiNcIdaTrhe4tdrfbIV3ZBhIpm3lW8FgFSxDCbTcao8wESK+o19aFzqXE00SdNxa8lvDIcAC5XmnJ09sgsDql7+pTAHtib4HtxOJ25dwXsI++yNapMkT4ouR+Rt6lVVl2M/sBImJxXTEsW3/WDdCzWLhykWsI6GiW8Y5rvHog=|Chương 1700: Mười bước giết một thần ( lại là đại chương );MjgEkG2j+r5nJP34QMvnoghDME/WHpy6laeQreSgIZ6++8TQcwV5TaD8kJ94nxQ+6C28pcC0vMDhflHkDGvQdoIKGkevLWzPsXUp26CloW7zcIF93st8rdsAGHaRplDeoVrHDEfJ6DQYz8zT5Hu9p+AT9pruK2xqcoebDSt9rQU=|Chương 1701: Vân Thiên Tôn phá cục ( hay là đại chương! );620ovABxhP9EAkaBPLhDyUR3enbv+v73jmba6wpFWBr5T1YPAbxu7/8EAZ3QgHXOAwcRa2UNQ0MwBb6eaYIjHk8GvCsL2kCFLk0XX84BOHCgpX8N2eSgZNOHmkBpk5Qj57DDdRSzyz8w1LrudvIti/Y6jhG3F+xi4xDZcbmQsoA=|Chương 1702: Đứng sai đội;y6BBrr90NPE4QRupj4pEAnPmpimr6UVhuvznEZf19FRq/IsrCt+oBXeEVWDS9sYyJJ2M0YRGYUOLv3UHwEadSEzB9EZKaE2dFnPvNdZ6YRjKcCLu7cpvdN1Rqa63CDuFwHuZDO+wKKfdG6eiDmgEB58RBxA/Bsd6XtonobUUw1g=|Chương 1703: Săn giết Linh Quan;kfhXJLaKbEquPSibzgRRIyAWJUz/XKzsOe0x2Jh5O+L3TadPf1RMRfOMZJFdNd+YnIk0UnrShYQx40GFK2o+4ucD/spds4nHSe116OqKHGyVT3Y5gEQefLae6cek2Ms/jD71FNTYHHgf8iJW8i0NTSDjyiZZdXO1nxp1rDPN5Yg=|Chương 1704: Nhân Gian Địa Ngục, bất không vô phật;ybicxZxEp2MaamtWTF1NLJISQK3V8tvETsWyucr5NKqnoqVjnHT2caSetNu9mhfIoRFXpxmxslCx/YzWWZWBV/SU7FfiYKjNtzOKKvsRLQU1Am6JK4kiElkdtZPIb/dTZQ2eeoms+brBIz6Z54xT6ptuzQtwYMAsGxMOuvvNn5g=|Chương 1705: Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh;NEG72Dd3x7dgxWzFnMF10LnT9loaguMwvkagc4jkBtA6+mFagqb3w/Qp5doMjt3R8VwIsMvDrp2AZVM3ALQuFi8fnHiGDbey5QKhuP07SPiSPWRhMhc5qaxvT0ygbxEsFWiozKkWyYDfgreD40czc/LhpFOf5s7SvqM9Y6OUzS4=|Chương 1706: Duyên Khang Hư công tử cùng Di La cung Linh Quan;v9lCRQFfi/UHm6YUVdmpPBfh84NvFmf3d9vjm9kiDBoedu35P8Djp8Hj3QcJdf6TD23VsDHsygPK7pR3m5VI3hxCYntTiU8Z/Kl6PZs8VqL6pHdZvdWhdBWED60KoGLEC8e8arcyYe8PvWsPUSeK+CotsXZMUwanf0LPqgnREWY=|Chương 1707: Trí tuệ thông thiên;BMVn5ACBGHZmtwUg2+6Iabg33PoqLvswxbDmvWlrkKVFs55Qq05GkgJQShotz2kBWuAMNBtnlZXAMtF5WpcYQTaf58E7AKmwzGZU+hN2OREh4Kx3FEiHTJDhoxSDngw58SUHRW+setXiE5n4eHrCaQsdBSInfyXaTGw7RABiyIA=|Chương 1708: Kỷ thứ 17 thợ săn;b90S2iQ5lMDVxmOFjlWezwnBnEV7k8DEkuU9zhaq9Tr1zMcL3IHFr7hbPV9lDgylBx58Ix47UL8oFLE3JHFXoKcrehlVxsCImDk8Ion73Jfxf64LfEaqzBkQFzrwSFZE6A78Y4nBDNqAGnKrYiFHXGvFpFuzh66qk63EilaM8P8=|Chương 1709: Vô Ưu Hương, tế kiếm;IWgOBoOCjn84sboRNQ9navwmT99xfiZHnbcc7FObyyB9rRxmbLqGVi0ExHYz8ANOUsDr7Lasri1/ApQKI3jbBjAgLVMXVTq/a9ysYD6o5UHoZmjEG3eTfYQxFWnc7oiSaEBW1TuQXBkQPvBOes1wqDBm9+qBUS2O1durfW2htKY=|Chương 1710: Quay về đường cố hương;+TfmH9kLapVOBLXPDzFWtG2xr5S34bzdlBWSNNdfef32YPl+zQtH0u5fWMl0PPkPdqUigERqBXcsfa/Em5F+/z+MnlR5iDuw2uHIv0qp7myd/o0lHhrQZGpPsNonAa0U5FNsCQsn2rEQEXz6L1GS0+SnMXS2e0IWCp+6tEzRyHo=|Chương 1711: Trên sông trời cao, mây cuốn mây bay;ciC1fV1JsWlKJDDhO/SK/qLdMnPsqZcbv3tZ7PApWL541vdqMo/esSuuKRdXdacqLU/zWcLhograJXdTXFOJg8195kdhB4WiHxJzs9vZZOJy5DRBwaYilt4jTqM55LlArG7EnP2grAOCgOWjPKyNj51w45zX7qThPh0IPhENVQk=|Chương 1712: Dục hỏa, mới có thể trùng sinh ( cầu nguyệt phiếu! );QGpok1I8Ifuo0rxpjnSKfZmUYVHrer8LyrX5jMwabmXexoC5L2mquaIQgTue/FUFrguBWqb4w32y6JVMiHQ8InRiozaM6RgSHdu/4VDOI3KodeiLh/Bexlz82rBEcFk9g5x1Ta/Xohp/XKOb99vpD0AJe/F5Qwh+0cR1HOFbuaE=|Chương 1713: Ngươi không có tư cách ( đại chương cầu nguyệt phiếu! );P5rwFdeie0JXUX+r9SUT0KjgZViC1lx/9N+0dvmh7OFr5L7DrTk4/Uwsnt1AMjmpuPqxovxy00S3IM1CPiJdE0nUoyPJhhLpGS7OggthwoEFVEK62VD9jSB4ZJKXWG6i9Lsf66xwNQkXsGNshKLV708WFuaq7+Y9OsYZREiPXgM=|Chương 1714: A Sửu cùng Hư Thiên Tôn;W3gcyGMC9jUzwLu1KOYDhM0J0/8NcF7fJEZy7a1GB9+yIjjbtzHWHRvlwEH6V8YleYg7FVK4rO3lSKKYp6IBLghJ4ly3EKU03YoXhPMC8wFTPctgkMmyau+ZDbMrLPQpDHmaxjKjWMFcFne4VSbss1Srcn5M1CHueKU+FxjT0HU=|Chương 1715: Ích kỷ Thổ Bá;Ss8RFfYJx1FiNB5drGzhvv5ihwF/JcA092SYV64hrIzNj0Te7eo7zfgIz9P7ScHPsoBeU5wlOhakONssBAJOIRegiI8ixWDRmrvq4kanqnerNsaAziaNBuO3OuPCy5l8bPIlR6idiNPkoh3uc5jmhM4/rhcIlsn4N9IVAxx+nLM=|Chương 1716: Nghiệp Hỏa của nhân tính;BcM5ZyoDt+2gI0MR+YTzf4wWQ5W7U+6LAt2pZ/Y3B3+7vWdfE6Bv7F1NiWIQMTBF979y9rfat7QqkB98WnImxxQttOIJiHG8bfxVZ/oZ5ajNGCDYQL7fuiZ1os6uawdv7uVOI6Qp5K7jewz219oHSHfgGy6CEl+JNADYDDX+GcA=|Chương 1717: Thiên tâm cùng chúng sinh chi tâm;VeDp2xFb7SpeH6sqSoBtstng+2NmU6ovQPkpuDKRUdrTKdH+O/+13hkLFNBXOU1ytOhBYb3xr9VlRqO/Ccw2rIi+axV/qWUOTuAJ6FaW6AD6uTSjZCkgszNNhOqGz1BXSeVxzV7Pl5ZSCEkyOsUnBuRs+JjdtJQEUrljKqhnqL0=|Chương 1718: Kẻ khinh đạo thần thông;nh5Bk70d9KJDa8j9zbUnqdxbvv/pduKvw0KkpRdodaFg07mUrTmaLtiqP1sHYvjxRg8q8fpBUdP0b9avSSan8Fbx5rg4UJgFCyQ4rb7CThxPnRH/6qo+o76H9AAr6mME1WpI4KaCps/Y3UmONBym0CydYoLWMsTg1h0Wq2u2Pio=|Chương 1719: Lui binh ba ngàn dặm;z5nBg68p9SyVsK2ATe6tWV2T02W7tIPO7xiqLkiuu3q0bB9dTt6AkHJLbcqTIXtWK5D/3pFn11ke/cMnchGJEOoYwbh7uPdlKJgbW99dvER6WLBM9hxlxVxWIfFASlANw16NbJyTvIWQVwJnk/3VVZ8h1FzE1l4RJKvWR+lYPJs=|Chương 1720: Mục Thiên Tôn cái chết;s9TMEP5yH2VwNS56Cvl3yj2SpXIn6qYMaM1eI4RgUv4FR4YpG96s05d4gUdq3DrifRsPnZic/S3ksNDI68RoKt4FtHgvyTheJPRNHvW346MRLEpyesZywy33qvGCrgq2xV2Mzd8afcnasPscvIEj4nEUrLwRnMS913EpnmU+4lk=|Chương 1721: Nhập quan tài chìm sông;Ub4jW8m+s5uldAblCHZuMy3xAeEGfHNnLuSoiUET2y2utSw/bX91mA/8X9IySSP6PrO5BVBkLjr/dEufM0uJ3ypjymfYoEmJsjs0dPAqeQCgpVIu+4ZafEhEsRRdYHcIO4tfvcAmH4AJYZF6qhIzffMvbFqT03SBXlUQNXflVfs=|Chương 1722: Tiền sử xâm lấn, Thiên Đình đình trệ;EouuQ/1SdcuwUELk+2fAgD92coDpVgls4DkLITk/ieICL9zG+CL1MF2FuaW2/laLFh0ynuzPUbVVwAtTeMSYsisi/zlQgKFRQIyiMZfs/AUK4Pu6Id0nL0XBR+TsC0b3sa4rzchuyOHBSQTZbrPZeZqyR26X/9bQpm2LnTry3R4=|Chương 1723: Vừa chính vừa tà chân danh sĩ;80B+yh3CXx8DAgVT3MneMNX2uvS/4+fExP7Gktudz4MYlUV9oaShfqENwbbQ838pNY8sAbK1RNd8euQoCW7NI1B+QPuoC1IL+RAQZf23m90ZdduYtiO5Wiyhn99R4UesJurAz4CnEKOUb60hH/XwlhmrVv5EcWdDiKx4QWjuC20=|Chương 1724: Ta không phải Thánh Nhân, Tinh Ngạn thiên;zAE7rpkqcTCJaIkO6ZRI/tfYZgw3kw7W3ETcdvM2SDxQ9lmx2wuivCNbuibzKFOnEmZIW910pmPMZ0TOAGHnbzXBWaM8nVQL9Z81beEhOPmt+3HS7Fdhqt+srSY8xGGBwY2y3/PJp0RFgizDG/7A1ERlo5feQaB2qUs1kh19+0k=|Chương 1725: Đại thế phải đi;FWVO0Y+bRWJt1oIWz/r5bBaxii1o0SV6pPX+H84K/I+3yr+IQ4wvV2X58fvXxPcGv230IGohMCpFdd1MrZ+YhZeO7kemSRRTaS36wm/vqblokWg8tZKnCw5S3bdmD14OIohj/qbIQID1TiNTpgFmeWOSFWAcbCcjmGrSZrQ5Uwo=|Chương 1726: Lam Phong đại quyết chiến;Kv4JdTMPh8k0obY60iU6X6GOPk03yuDw5dgnapDLNVapDrLsvcJ/67YDpxjk5wGD2maHaoCRlaJ6vHVbBqFfVXLqNrnoGRyrShJjyIgDvSWg8nBjesFhdRQPHK8+039EVh1y4iq+enZFuwSxiu41HR1VC3KZuwgdio2BYZM5ECE=|Chương 1727: Phản công Thiên Đình;YxGe4T+krDa00nSUYhtbiVxUqqFPxZetgKkSrc8Vsthuh6QQR5H5B7PPh2jC7BPWYIoVxiwx364rFdnr4oymHK3hUwD6sHalZ4sxc5RqVT/L2aJt9xqo13/RU1pr3U7/tk9xqTk0B/XxY9HHfORjV1xEt3qxlQ9bM8tB7qIPwxE=|Chương 1728: Đoạt thế, trận chiến đầu tiên!;WxfNTvRMxlU+H+d2ovw0hP9jp1HbsDWIDa9+lAz2+yoj440x4BbysQmSAA91PfqbU/GNJmDoHFPThMyazcrwbJYcdUzwsYdfGOLi92tjx6ASHliRznjDfi8rohd/qukruFaHckl15u2kT4lFcop6n4XxSHJ8N1qBe+A6LuSdm+Q=|Chương 1729: Đoạt thế, trận chiến thứ hai!;Hg4JRCyFBO5vOYEYrPZ8Dp+jaFATgE85YoHs9JmkXoRNTribs80aRPWHD1reXxmZ2vVLui/3kIBtD/+Lw72GRMOqrJrgUYms26MXHqSMU9GyscuYsJnw8mB260vdOXTITvjQ5pQgXhh4GQ5w/Q9yJh3MMJXYYbzkiFhBtpycWuE=|Chương 1730: Lần này đi Nguyên giới đều là nghĩa sĩ;f+9zVw4oVfltx6x6pzHw6/UeRVclS+h3VZxpWczsJsf0DsCw2pSxlyPGhc+Ne1zaGw47Mi5M4Cqf+JAv38T5cmEG3+PY2zp3WcF0z+OBaqwQ0cwqZ40EZ9bUbacFds6z7ZxMYxdYZ8kuo4eFGOfOURxerdwMOXFGVDuPiHWLwcI=|Chương 1731: Huyền Đô đại thắng;yNooDejZ5vhUvM4A12menGAVmoUdIuMe5/0L4IAM+1sYLOSjTJXfMwTH/swip7EznKwH9A4jBVPcfG3Ntdfeyryr/X36fJNIPHBwxrB5YEbP/VO+6K46oplP+gbzuwEDh8WnPf59UEpWLlIfYWlpNzhaixPsIXrZXWcTgclyXH4=|Chương 1732: Ly ái vô hận;O+sMOQ+DZYYMkDT3b6ReMjSkNUiiEYdL1xYMcJhhTKxL3PeP3zMBAXtZMFDGsYjZ6xZQVfLrtXZ7cpHX4PWnN8pUEUwtlnthxG7ncwtENkiHX/Du8pciHV3hi/GixeRyCTyMkZtYGmjomjIvpEJgfrssLzzPkbu3goIgTPmoWh8=|Chương 1733: Ai vì ngươi phụ trọng tiến lên?;n3/FNV3ZohqEprZXoYG1Vi2xglwpQaAjCfxzZtdWUKQ2xEFrK0U/O6cgtSS+098qNkPs47nda0KmXJ2KQQby7wGAJ7dNQ2mb6jJ9LtQ9Tod1v75HDaf0eBep5MBlSzE6OQqg5m6tE/qyicNcQM0+NjEixwAzY7bczIdtwwMti+M=|Chương 1734: Thương Quân Sát Đạo Khúc;01RUMEI1OuEIpAVd0G+uQaIchfZMrS1tc80f2I2jCtnpYmPZ0/5f2jgBemQfqd6Guv0OqWbnQ14YyLLFMxWLGv1OjCR4U/6eN5ntBCJ8frxLBROuWc4miodQjkwgpqOGDrotMm7JqUlMmYFPi3RCmgW3UO8aWAQvnVnuS0+7o9A=|Chương 1735: Thiên Công phụ tử;o8EmGBOXAZJlvepCe8LtbDHqS4QIqBolIT97mDWaS4mXu42nNSJDegyy06H05zFL/L3by+D186GKuVJUcHHLe9rUO4qO81Wow1/K/+9oB5hWaKhjf/0tEBVUUVr1dU/n3G9Gf5Wfn5wEoQJ1NA2+8HpOpQsONjD8HAq5c2ahieQ=|Chương 1736: Trận chiến gỉ máu;8ws0jkjBoB1MQQPR31Oy1AOkI48h+4JZieLvmjo0sQeA0K9fYdQlRXVxqHfLl67cCgcHhURES0WStBe198tSj11LozE6wwHzlocC4pUUy1ddRjd6cvKo+dH0gLr12I2LIUYD0YEMQ4UcBSshrZkaq2PGL/iYpHXU7Qx/aWxvOXg=|Chương 1737: Nhà tranh gặp đại công tử Thái Thượng;XEepd9S4Gl20Daqsvw9tysicNe66tGtLgwihiS/eI6x264ZUypfFir8aFWit88hls7C5c3dsVqQ2/8/RXs5YrH63GHRUO73aNERWLLu5c5sktbXyDVsGsnTDu6/SSA+C6UAcGSui1cW2oIKUpUb3bN52kmJ6EqgoYq7v0G/mw2Q=|Chương 1738: Chung cực lãnh tịch;zV6gbwBiE1NEPbxlzvXmHsx8K7tgZt7DlakHRYhNucAxXzFPKi6GL7tbhSwNaAVKRb8mhIPcwb3RE02OCt022ls31svFwW5CQSfG4cwHMF6MdTaLVJHiNtRcwPifwcTCZasYxvFwSPGaXkqCi9DzhJ1pcwp+E8QgcPePBTeuIds=|Chương 1739: Thái Dịch thoát khốn;XXsdNlcixKDeQp1/OFrhDa8jnH+IptCtlW4eU528z9lM94gjo8wunsi1sr+9B47gF5PT/ax4lnVtq/1g6n33j8x2JsQ13ESNSkcSm+P4O4E1psmCf8olDH8jCXc0HWiqjQSj28+Pbbo1iWP4h3d3lryKzQsfL4BfnQ2fa2QMAJA=|Chương 1740: Tổ Đình kịch biến;6pUG/9lcgLGDOekDSmuK/wARqH1afO4w4to9lBrlkjpN/ZfoIXoTKJQ+LpW5yPlnqSFMHMXh5LbnMt0RA9xJ+VQU5Kp0njSuobDM2rWn0IKxP1WaZncFEq1sobP85gNNPceS4FaqOhnRYu+tsqqYa3JKBy8zpY5RyQ1k15aSxmY=|Chương 1741: Thiên Vũ Bách Chức Đồ;/w4Kjuhldd3TOm52FikphrgAp3jZu8UqrWknk6VAiMiusO0jX+A7AAEQiAZ+CYsKBh2fmisX/GAp7d5sK5ndcJao6Niy+YfzRrKCttYZGe+M0QZ8gJ3y3rJvTfAk/33T6PqG+KtPeWW+PrjOmw+OdfEFqhN7tsUeDA9CbmTVSMA=|Chương 1742: Sở Ca Trường Phong;TEDLMV+xnmjHACyNP+OWInX/YJ4m1cL7nm8vvJ/QhPQfTn9obqbpyaMkGNsadXnHicACNXzniOR9ny/QiXArgdGGnpofg6Rv5HrpHAxC8uPcXfyPZJuIQGjQuHIH4xyiX/SRHQe1954qOUpXuqhlPEy7ZejyMho7cMlOBGBJmYg=|Chương 1743: Kẻ tự tiện đi vào, chết;Qeee16lavqAfcxSLbTxjOLblOZI/YwvNqwHtEI1bOCpQ+H8H/w4f2015euN+hNMh4YNLFsKOXZquHkPvXdocRePyyiHOX5/rZgHmsEEKzXFvCSrS+XYQhtyjblJgvelsnYlkAWCiBTP3nwIhuLleopTqhwtLB8Llhy3y0XxZYis=|Chương 1744: Thương Quân đao thư;ihm4Ut4f+DsL7PhPJuU6VBzGlz837TbcLJcgOQBfpsg9uXEhZAAVxubdzusar8ZA2a0u1bXmhxuxVqVoFVEjNRyIlYMgmvL4buO/FTJVlJwmz4W2qbfmCLRN2FTM43HRIaA/sx8aO4wBwPGhARZ4U17yH83sL2o6LbEPJh6VA3Q=|Chương 1745: Tráng sĩ tuyệt tự;98wWXmxIfnrHGa9p/Ues8De3Ut1zsnkRMm6wPErEN+TObQGZVAYCeH5w83gjEBF5uLgUNKAGCUBhXz8AW8x/7SCTf6xb9+xX7N+8p3/LrQJnSqNVoC6PGQZ8M/dR3jE5FrPD0j0K+hc2INKjnhD/U3P3EpcY6XZbxju0AMJb/hI=|Chương 1746: Đánh thành cái sàng;pisJvFg+wuH2bylkfN7wDYhnKvhFqO1LmLoqPcNQPGqSh+jOdx3P2NST5ef+Mg/vW+ax6HsnOiPePyUH5lR16T43ID2ZVdZdsZCLxRRwOtJmvlITKkfUvPyHLZE/QMtWmTpSFUM1Av0c8FdGMhokiKC3l3wpRzoqUzJHznD/o+U=|Chương 1747: Một sợi dây đàn kết nối quá khứ;LTFQgo09kf1LBGwT8o86gCXn/2m9F4Qmn+SdeYXE31sAky1M6zGy8/aT3VuTNqDPB5K/sSwbAt1MiVY/8JHyeGrHxzvGzfTSochCeX1I57c2aUHhshDseUoHJYmf++7zlZWtpTaHexBY2pi9ExCIhKBVU2dSD+YTNddMNoUzVV0=|Chương 1748: Cừu gia khắp thiên hạ;IMv7BeFGIb9YbZpa4f32lD5BsJGF4878dskfaEoaCJaEmZYp1cKBzhuwnSuxRgMuNjbqWXVpHpDz+pOkMEpQNU44QkyUxjftG793HfsHsYRGcR8NuIjVsC9pIcBaSHfRCKvNce4Vd/ll27rsP1O6vH2tSBb464ig49QbBwnzoEA=|Chương 1749: Một sợi dây đàn chi uy;0ibNPfP48sVLoDM1MjD5vaemcEk7BH4GuC+H2/AyxS2yyZEQ/Wh9+2SKe7WcYmThkycpL3Tcd8ud82eUHEi7OmHnaUsQ3rX2KcHI+pC656jxflQQbA41zgDQupxlRSr3I6YAlCo4PkcIMbJpw1rXSXPEir0qq7UJl6g+NR2tRPw=|Chương 1750: Chân tướng phơi bày;+mvY5vTqwSiKpXJ2V+XwWZk4kBOwBKOGJZOwAix2Odq/pMu8WVc760/NzIAz55+l1TiiROvk+8YmiDegixb4VhviPbO6NbgF7B+ylN6dppcGdhdZ/5dABjPCR7Xd85rmYT6ylvt9JUgAl85X4Zhga1frs7HX+kmnrSBWrayNnLU=|Chương 1751: Tần Nguyệt hợp tấu;lA3N8COUzcgzxRGFdlSfXnGPQASfx3P52Vcx55f439veeSykXfymL2AvM4PK5hmtH9GKlCGiErAoVVAysu52SckmwkrXi0nufoNSpsnSzd7MUrscHGAR8yWMKsCcEjnAyRxdDShwQs2CTyselBk6VFfKs6E2rFCsDPMM/SWQKNs=|Chương 1752: Kinh thế cường giả;k6BXOdxEmh0mKW48jsmBYS3cHv71Y1BZ9vubcXcvYVWlsDTOCJjs/ZhI9oCnXwqZfDTI74xJdDznT/mPlFwnJYIdIP47J3goM73e0Mb5cNtLDTcUbGvI77jIiNY1VFCKo+P2Pv5ZeB0eBCqB9mt+NYCrpY+kjIkxuI1tYNOCNdQ=|Chương 1753: Vô Nhai lão nhân;8VGUPHj4T5m95VYDMBkJnDnYAimhxjoBqCxCz5LCPFOaWIk72kEXUvAzYKGXmAQ2hIGW2SrJFed3Ff1huyStCqVbxv+88zjPvWySE38GExhlyje5t7QM0qm4ROK0Emh8dqQPR/xCbIV+PEs1l75lXdppuTWYqnTR6aXs+nLrhCg=|Chương 1754: Kiếm mở Sinh Tử Lộ;RzeyOMSjX8NjPZUbi9+ndKhNm9brqau/Ulb33gsZTGEfZvE4Iffn7pTpbxv2tGTbcOCOXrfeFV4X2bzWTftxIlhF7Y6CFfCFr1AYVDQQB9vw+udXS6+G7i1O2zHcDm9MjEnCXPFtvnUSPFkB0VmVADxXL6gjPVpZXy7K3dUB3C0=|Chương 1755: Huyết chiến Vô Nhai;2KmTGMPfH0K6O2MNT5Er2556g5OGoD9dtx5ei6bu9+qYGDV9OeK+yvVykeAsfoRfHWQA501yXueTiuIyj+2vl3sfBTSGKVg8gCM1SbSjVHeXDvob1v81WnF/R02aTYJG6FRU7SEztl9Y05/+2Eo/LegfWUK3JjzalM3tv9fH9yg=|Chương 1756: Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi;LHnl/e4cMOIn2APUp5GXnePhXaRWKaA+zfynMLwxtdQG8YhR5BorGR+cbMXchDJLezl3P6QtLG/usRYZIQC25sc6017ynptkEn/D6X7fUrdchoOXJMaWs+c0f2Oo4Ckg9fvx5dBs8ngZ7y0HfdZAeBBfQ3uuY8TAunrqNFN9VJE=|Chương 1757: Thái Dịch qua sông;mq/r8oQR1Fl8gHhJ2IAImXbNvj+rrFwZys7OLBr+j6qHBJqRffH26WDX4s8gtKh/yYj8p5EMphD8+i/CveJqyZ61bQLUHl5xVoGaWL/9ZBeJobF0gJcSDl6vLxNfWT4sg1SFi3YVWfkuP91+J9VzDaHG3lkbs8K3hUhV1UcYMP0=|Chương 1758: Di La cung chủ nhân bồi thường;WjEd66w9L2FQXqf6WWAYoqnOctLEPMKZybXOIyF5QC/4wgId9CQvqhSJbZx4USGgfpZNHVa+7owleBeRaa9IKy7e0RgDUMSpE0yu3H8/rh+S0rgwfqrnatvr1IOWrOb8TYSfP4tr49/dAL7FsdrydkDqm3FY7B2vY95SZdpRxjc=|Chương 1759: Tam bại câu thương;NmDaMPeGVDEiRq1NNY00exTVdScYUKk6bNL7cRLQZVm2iJRlO2SHr+SSIRTq+aCYHeseOMW67bD/NDzKmQdQcvexGtiCcccm3pu78cYdIXfJO31/3GXwR9B57XXpaflSawB3P1qsEW5cB2YU9GZY1UGHfIEkvyEedc82GKgVpfc=|Chương 1760: Vào quan tài;OT2SOpEjJ0VbmVrh0owOphv3ejMBS1RkBqfY30FqSmkak2mUcGlPwF32dj3YzGq8GCDbV2JT2QtdTttC1+zxeSDAL8JdZ3lfg64DuJ7OczkLk4m0RoWKHjro3ySP5rscSNOylERaVn0uohNnnt+pyUNg+vtJt+UGCVmUkBOFU1Q=|Chương 1761: Không sai, ta làm;nrUgzbf0HbPWPjk/wgwr3Gl3dngmsJ2nNGOC/XZCB6F/KVABUr7DFNsArgXmj2qnWUGEdTqNb8lSq8n3t+eJWV9hdnQQbCCIGjV34Yza7gL2Xleyr+gtVXqRF2En4IscNJZI2wh5tjHxqt6NsXaVIED8Paz0TZEx7rGmWUaxL1U=|Chương 1762: Thất công tử;LesVi2WMxYScCC4KifAve829/rB89Pxg9RPcXUnCBQkUJxdhDwxQdrr3Wlr8zPyoqNilJOM70OFIzFJjFwGlMK/Nw4eyrs8tTluMK5y9A8OTszGlLhsHojTl/P8GmlWJVNwDkCr+emMyqBIYCnde53zZoXPkpUoVqRDQbh2xI5g=|Chương 1763: Phán đoán sáng suốt không phải là;4iG7rn6MN6XYPS1149qk0Nc5z5N54RJRCkH0ZY3k0LscUA4Pzd89Uu723VaM5dgh42MIv80EMb7l5WpOcVQGh1aMoUHrhdncK3ciCoTyXg2cP3Gfzupzy0gwIJEuvAvsEWEBftipElOIaTPj3Jpsj+VqLsT8axZlWskL8QyUxQ4=|Chương 1764: Ngự Thiên Tôn tái hiện;Tfe0FO6BnZuFdr3bqjycISvXS9bJWaM6vq3v50OcuGIyBI1m67qg1PYruWciRfn6f6uV7TvXF9VxtJ5jzA7wJ2V9rc1YV2vqBBP9TEP50gwFbj85pntduYFWUntpAhBT7WAlvR6B9AhJx3uwIi/WmRW0G+5BO13/X6/NIjW8pO4=|Chương 1765: Hai loại thần thông, một loại biện pháp;Z72CAZWg+SGpBG8nhfrgK/HABOlFuMrUkmmUH0txH7w9auzA6RkSu+O4FJqJYxoUAxjjA+YSClA9glRsw0PxQK1D6z3auJTuX7WW1O1r0O3n/nUzmRcy8hj+T6e+3A4MmfL81QRAptfDjuith0jM+gJ+slvl5kQG1JNlaozU7DM=|Chương 1766: Khống chế đến chết;nkbRTUqQbfNpf/WNeHED6ohfL1djijKk6OpqY4L4+fivVUu4lfkUbKgFFAXiE/z2AjhLSWgegg6pR+NbrUbGFoAZu8CWXVrJz1A5stT9KopqrtEwRXQfsqscsG7+0Coi3++etUj3QLGQBx8IIkvgi/ne84vQZSZ++kDuObW20vg=|Chương 1767: Quy Khư thất truyền;zYvfJc3h8Bs+7fHI4asnO6sBL5kXDJ3LR9jl461x9aVTBtqSlWsegr3WVWxnuK5sGSXWmcqY8cTJdPuxMjHWF28MjYS4lWPDK10p/O70l6Gd/dj3nzMdgkc0vSaYpo8kaV6jmgy5Umq4/RG/wyBKigX91gXHekuqtRlSQBNsisY=|Chương 1768: Điện tại đạo tại, điện hủy đạo vong;kPHzarwrIVHCpprdSP9KXU7j6+XelOj789hbFVI2VikzS4RDivSgAYT40X4sMXNbFzf34P2EeKNkiOnU79ue+FWE5Y7zyqju8zqYIi01xRdih3p6vAU2O47TMoVzI3jXjPiOi3gEgWGnXR9e2wrejdD4zwNgYRS+dgmNFOKNNYA=|Chương 1769: Gặp lại Đại La Thiên;94WMMRmfU5k4oCyeMG/asizrevVcVktEl8YovhcvDec9qDS0RgwlrbeRCKTamfbbOnAH6AYJfh0YLk5kXGJrsF+5qspS4KRI5jS0gKZBaDcDH7zYptYWp09bxtY5KqHubYWu6F2asd6lFbP1HXKG9POWSI72EtqMGkW8QDo/fWo=|Chương 1770: Tổ Đình lồng giam;OCGRCGps28y40BVnHmptIuiWD6NAIZuwHe1GzDepn5ovAgNaUbmx54zf95sitcdbDeBxnhb/jRmVmVoFDDIvID3SaaCahsP3Ro7iEl8wYYKDMwxidH3DF3Xgy3mTIawhlHAhULPA2AtiKcyrT8cCTPIXHx6wKZLB+/VwCWTdL5s=|Chương 1771: Sau cùng chiến trường;wrqpLSOlhN+KH1YSLAoFXu9tMMwD2xNSRLIBZY4DNBhfEdzVljcsnfBHbA3A0foG4Sxj32m/ZKyzTTgKKTEKfaI8OQvPwSmmJkJXB/2dlWoi9BeYvc0w+BntjObCJ9Y0+eo0uwTcHmcEagaYGN21nNU/OabGs92SJB3jyHonIxw=|Chương 1772: Lão Tần gia từ trước tới giờ không nói láo;hG+WKjK6PQX31572Fpih0MI2y7oVU+MA7FsbwIcLAh/MgbZTxOD2Vt2c2P1XWM9O/jyIiTbYbZHZOW2//GdQgeawP9I4Wsygk58W6kVGw689jDM2cXEFq0J7jVVTLUnD5PY0Q2AevXMPMwdAut+Flxtc9IyIboiqNYT5jq4yi0Y=|Chương 1773: Trấn áp trước giờ;Yt5t+eYxOWu+UdF7bKWuqLACgUBSSq7wTnNCH1qS5JMhUKNL5jnsqC9trkuuNlV3YLy/LDWXcmBM2SQvKr4XgxcCF3NWHjl1c2efoszRmD5gu61PkV1PwJHD66XDqMMcFThT/TEzkzogeHQXccBZAs8m7qDhNuidwzSAjy3Vsgg=|Chương 1774: Tổ Đình bẫy rập ( hoàn tất tháng, cầu nguyệt phiếu );W3lWVI1hriYb0tWvzlPUTMfK9Y64Ljuisz4sqv8q0MQEeSVBiVJJRuVyxKC9DxUcshU/GDqs7CftfsfY2cuOVQM6bovDhOB2zg6J7NNTMZlLaCVQWmibisaZ2Zu41RKVkK+kMvztMUl7vkuahTQjQ76dEh6xbYgOHd9GMWdiLN8=|Chương 1775: Quy Khư Hỗn Độn Hải;iMTXkDuEPFcisEoZZFC6sG3sPQO9TaddrcjAwzNLCNrEe7hfCXj4rgSNN6pxNQ2E2AlVj7IO1YeuYBFD+nkNs1MyGHYAqwf9XzQTtizENvrs+o6SkJ2AHRxgoKClqY0Pyq7Kpc0Yr1o0Kp6IfUUAzT1DYSe5H99Dg15nRvtUul8=|Chương 1776: Quy Khư vô địch;VDBJ2rlYsFNPaCFtui1byJXGBOqKPgGDq/DtKSQH2VTHmiaipO36oKeetA+Di2WtiqGUID2gPHpkRKsTwj9jP1COTDM+ACcG8HrnGEpPhTpeLsR85z7cmhMv6ai0UihdpljxLRBGDssBGV8zGXG1vtgUgEzbzG88AZnrXhoiNcs=|Chương 1777: Cùi chỏ ra hướng ra ngoài;8lTCJLQ+4SmZAf68MuMg6DJC8Nr+fipJK1BnT1fUVdvNeE/XQxy0dpKtn8w6jUO5vc/LupXudYkJKXYRzwpkiQX7mxpWdD8CwdBKxpljCpZzP0J123q+y7V+WD26c4PctWjatn3jZv2854lnMOk+9l2PW4gnSJSNsvxj7b4pHkc=|Chương 1778: Đại phá Tam công tử;olM2Gf+KEG8eV22gTPULduEBEUOmNMW3Whjh16ILrDd/bhj5vtpv8IMNgumMdbXRmpsCvFhdH3f0MrhAIPZxFy4ZIcLa7zDKXrYfK0/yS6Nb260AObHvIcPx7rDlcbwSeyUnPXZprveet9+Cdiw35vAhZy6bzaYO4ny+3JrwfpA=|Chương 1779: Thành Đạo Thí Luyện Tràng;D+nPONw8mio/7dNvq1lW1B0lM4BTMlpNPv31Pj3aw0jRoo/NUtNLYZBunTYbwq9jMsz3qn2aVT9FLUcUkhZCYXPz8zD2Wuo/+Ir4CArjzhn76sq2P8wkFlmma8Ec8qfIpUs0W1VvKGDhQRSBvQDv+8vuMavMjpoAnYUQAjQO0Wc=|Chương 1780: Lại vào Di La cung;43mN/Ma2MqB/Zf8qgVsxj8CHIbQsKddlwki0asMd4ZSPfEdD//saflKBT9eWvHXxLsKqWTBHs7zgFvgBXmbeLjOhK2TAY2YSNNufmRJFj/1FFrne83n7Dx3lcDksfp/SOivYnOmoLzS7pW+yhygwQ87UqQYPMb1hq3kL8Pe3qG0=|Chương 1781: Cố nhân tin tức;FVLpcBIINmZ4b/ZEEZ/ssYbjLXl7u4nQpxw0vdUgdA2sfLNoIFomql1UTGZYeNyvKjuFSSvDyIGRmU6ZRGVIoalUv6I6Lfj6Kb6MHxWUfvL0vCwJHZq8SSBdOBWTD+AeZaf/GUSI5Kqtupgp+VNuYUaZcFuuLJW50iBYrL/nLjQ=|Chương 1782: Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ;s1k1Ui+azNUHaDGM+30b5zSUr5XVtjSkTsQ4aAA8AGHddLwLIR/QfpA67ugz6Nu7zvk/1omB3my1p5RRZBQc5/6YGmRMLbIHcmBNlL/1t7lAmS9Wo4V+CshYYm4GBsBwRAxmXeRWz72bGzgLuCdZF9/cTrMgzHRm5/cyp28lGXM=|Chương 1783: Khi ta thành đạo;/VWTdCi2pDyLyx2gwuzKYVwrNaXc9kvua2ugkGnE+hcpft+MFpKh0D26DKJY98vLjCG69/EGN6ps0CiQlbXSLUFfxFM2jJnWor44uxjfI5MXUBKbw+K2DO9UFj9O/Vesanund+pcJi5W6o/5vAbwhCu5A7aCT9uOtQ5XvisjOMM=|Chương 1784: Hài tử của Mục;oIzP8n5sAdeSMHsvaCCPEBGdotb1z92DD8gP+GUFT61IIxh8Etddll8LrtI0hrYutp6snJyPmVRc1EGQYTOsSwVJUdbX1+V57oGJZkO3WBRpSAoQJY+0U7XeuTlMvY2Uh7cUpQOZGxbAed2rM0R9sDasUPuAOGSJcWvFEGItyMQ=|Chương 1785: Vô đề;QS/b423B6cxMAEqBeV68/o9F6iPE38m7J60qhD7bjiUe7Wj78F9Z+l63Vg5RbLsC5yoWR8Dac9V2tT8saNvU4b8GEmvBQcAyIkatRLUe5Go9kBZl7WFHNdZQ+EaeaHkZFwOu7qajXpc2Uz+4VBVKdeZWWNKd0czLUa/AHJYqNP8=|Chương 1786: Mục Thiên Tôn chi nữ;OUdaGTWRpHdPobpYCdtcXvYEVDulHWvpDHsqUPqM2vHRAQAim1/S45IVwU6/hpusIjpcF6IQokt5Q8xQ9ONvM+r4vfvygm+EiFe1bY/w189wx4mLkHTJ+mA6i+WI+WNRAzi22+UCH8WtGjMPm7vDJxVzVPGoDC4/toofynlW1Ic=|Chương 1787: Tên của ngươi;WEYKvGXuEKuXSv4XvSitOAQ4loPWbTDyJJ+g7I1NLNGTfVdJ67z7NRs2Y/3r4ZnYwMa2LfbopLqxFahqdhf0Lrv3Ai9VDxPg8yo6g1vUstRwciQnfdW53Kn1ioddxnRy+kso1PHpQIyOhXo3Z2v1XD0VJ1a4ivrb8KED7UgXNik=|Chương 1788: Khai Thiên chúng thần thông;kt1itN6cJ1f2a88zPra150arsiePZCf7KlovnEvjSxy0VIdo+cJiiKtHTwygJK/0MXLvHo8M4//Kgw8m33mEg2e3QhFplQW2OB8OEgNOw6GRLp4hVyUTGjQgAnHuVGDUxbijB6sR8t+cgM3iYr++hsT//7NQVYq3wFNPRNTbJXQ=|Chương 1789: Hỗn Độn Thai;/sMuW8Pm7Tpf4aR1XhslIjeE6l2eiw8cDejcyan40OfNRREtMAe9acmd8YifRQNJWrGjPPvG4OlXilwqsgIGf4zj6z5Xbq9/fuTnvBq31dy3kmZNBQAAeyTcIecqpdP2SL518ddbFF8ZOx+JwimeOx/CMvB3VD3Dlxv2cd/fnfk=|Chương 1790: Khai Thiên chúng giáng lâm;cRKJx3rMakHibu9Ed4fma0G43S/1SwcQA1Tnoph/g+6MGNi9+H0ltWaplGX3mcQxW/vuMB84jT+x+eC0QFyCeaMIgb0kSwJX9gYqyxE1ZLywn6d58RFdaX0L51IgieXGM3vB2jnvpa4ZhpPZy1kMpSop9+pAjiYExk3dzxg7mVM=|Chương 1791: Thiên Đô quy vị;0N2C1HHabYPxVqmvrR7cJckGTKsvgFmwOL94amvIyuYTVVp7fgJX4rMMNX5V85EFDNHbxihpWcwKSPZzGNnbc+bEZpbDKhoAHXeMVjnZqn8kDX5ZV1ZB8mjBERyATECmSjks91ddZZrm2iJkHVf4EXtfETfIiPoa/PEddOMKEGU=|Chương 1792: Ngươi có bệnh, cần trị liệu;v9fv3dqKwxYV5cWOqhdoaE2oHtGvdGPa+ODpFLfXn8Z3Rpxtp9gG/dsH/D9QIaf/X/eVHxGF+7erJZxALG9h6cJWQVO/cwdBDqGyH/utQP1kaN0KCAbHKRbBObYl2VKcomFQJo+29yQqxn3r4I/o9AK6HI7RA8qdnYTwpcvPxxE=|Chương 1793: Trấn áp Khai Thiên chúng;VSQUgTeB2PRu9j+Y2ibOy1X1i2jxUybbzBN5DBdvWFh7X3Kdvw2SGVYOePlC/e+QErLSlVrxyNYPb6WLUJWsBE5PixiEDwy0LvPrgO6CdfP5kxmpY65OPtAmDW3gcENbxOEc0S3x8PxcUDZk97O6zVcjNWuzThsepWkhWy9N3/0=|Chương 1794: An bài đến thỏa đáng;m6pkAwzAKCW9l08+CIrwAK8YPlO32rCqyEBfO1xG0HS7N8Bjh/FPfP8x5kfooiOZsnl1j0deyOGpnCrD6M8qyoWJB4/qcT8v/dCsGYUY2u4Q1AvTxkqKU8Wp52Pn3j/I//b1iwWKdT/uKKWdOAqf6l+c9Zqv1h2wMkxi2nTUgWM=|Chương 1795: Văn Đạo viện Ngũ Kiệt;w3g4Uz1LKlAi7+uI0o/k87YKzOxPAk+CxQo+9BtQW+9hnOaT1Ys0jMXinubnxoiL08VwYxuNlddtW18pBDfr2AG3jI4OU88Tp0K/asXY+TGyPRr9tzRJGEsPuTXta6J6h9aPZ7yHY04rHtocR9Emlp86LF95zl7902soQHdUgn4=|Chương 1796: Khai Thiên Chi Chung;Ptgv1vzpaQBjLo76pIHBoolVOxNwa100fnKkHWJktUyneiJ+rtMfm3D9OVDrcaHbl3Zlyh1pEro9HtjH1FFHiVlbORuYbVwraDtnGGBqr4lo0YfvEP79FA1crmHyYD9CZtezsIE/0Pwx5h4zLFdXwr4Apt8eSrBCY4+NRMX9uN0=|Chương 1797: Ba ngàn năm sau Tần Mục ( cầu nguyệt phiếu! );RZJY3uwB6XiBaGNV7U/7fje3kBJYkIXcXrA8TzEEA6t8uIzX2MKikRmXOWCMiLWyJBR7XCT5MoQMdgiJpUaGDwOvvQOQDL6qrtUVnNP330GANqqGUNClYbWOnsJUP/CpObO1i+V933sV1siDPJcYAHi/01Tg/T02xUTIUKoOui4=|Chương 1798: Quy Khư kịch biến;ifxCqUqE0J6Ctu6G30vWPXK28v+6VnSycNDLK61f37aj3T1jWr97ugoA2fel7BOR/hunyH5ODsXfFqcldEVeNn5TRTDooQrY5RJlVyNjrE8pSJYCUBdlQRZbQn7jQXmUKwvv5MF96/MJdcxW3c3X0WQlPD6gczso+GbJ555yyE4=|Chương 1799: Chủy điềm thủ lạt;LOhVF5XGVRXmhKdKjQJwXaJpdddK4Gc2LEh3jjPD1/pD4/2WAenZojbi+zSbRaSvgvcWNV8shqriN5KaH9NlX8mH0vVGMVkgF60q9Or/ESmG6MwDGgbvffwdImWssLZebtQz2YESnBoYDtzGVGGAR9xVl2VS7sR0E7FBSUVnL08=|Chương 1800: Lại xông Ngọc Kinh;N6XZbK1MUwhHKnsDvDcDkkHzYYqVBR9E60wCGa/oPFGP72b3sMreluQivxN+bI6GMYVGpRhLf60c47TrNwSlg0k7tK3CkExWO0y8EV69S9h7tCffqD8gqDrKq4ZJ1tffEzgYyhjoat3b/LjP0fkq9rBa9fOD6eMhD1BrGGTjqlA=|Chương 1801: Sâu không lường được;dclWFhezWFALGKDO8h31OX3hko3X9sz7T9a/MVHvIzQIuM0ziTAQNRlBWggLvq8efq7uThJ32I2RfalYBcuX39h3OUcFynvcYtjRmSy+UgT8NRhOca61At6jzC2XjqAc3ofCzwVWSclJlxlvMN2TD7NWt1Ci0o9CXcf0NTSQ6Jo=|Chương 1802: Tổ Đình Đạo Văn Lục;oOOIlOfpsC8eVHBXpo8x5kWKjGQx7eHx5mIJ+Ysdp5C0b1DNN2xzJ7tSYtK9Nez7zkMDCckU3J4BnnqqWXl///MHtQttfjrZ342e/nNbDuSsKVUn8I4F5gr9cI2FXIIcHe0QZDhTRPOGqRYrq1gqzyHQR0BVSIeOwcyYC2I10e0=|Chương 1803: Không tiếc mạng sống;paI61KW+Qi7UckK+b3pg0WOMAJXXHZLkgHqaWF7VFqy5jYK7zJ6tQkdSd3r6cflYqapyOT+CRQ9pKSDbEqtpXRxZBlbVx91L7ONdE8aDOSL/AAi2EgGznd32Ndt5Q1Bi8dPGLBgHIIQK1u3SqBR10Aq0l22C+zlncRYmHgKTsPw=|Chương 1804: Hiến tế Vô Nhai;tPDE87+kaJ3kZPiBYQybuvPaF3ys15utuyyPLfCw8qcioukd2Zph+AKxRjxr+5qVlCa+nTGJynm9k/Z8T/5leB9l8gLellEQP5m2mIB6/dYvfpcWCFbN6Puzj1THyKWB/E1OtOBFzJt/nmeKxBj82K81GHklUT+H+mw2zY+q7D8=|Chương 1805: 16 kỷ vô địch thủ;DUC4/x6TV6+/YSrvp78A0bgtTNeYhWfvoFFd9dq/ZoYNvYbUx7ZY9W5qHwDKzke2wdlOZxpBDxW9OUduCI44RCRGqKSZ4IWWb9LnPTZ+xVx0vtGQ+6QVusdO2zkZVVS4F5synnnrTZKVcNfGLsntS3GvMIjC99Pw+HyRG4a/NL8=|Chương 1806: Đạo cảnh 36 trọng thiên;SnYka1kfFjLMk62l94kLpLvb+AVXyPG0km/8VbVGxd1gR9UpLWYxGxOuthHmf/pWP7kA/L+LeqPwOG9YroMrVAkIN0Nx9lGRitDXoKHPrAk+1xSSMvGWHeubWMv9QgDXp4IlgFceXmqo8TViVP+4Jehn2qlZ6IUulfCHNo/eDYk=|Chương 1807: Vì tương lai, tại quá khứ trùng phùng;PamMkF90ZZ5DkQNgt1vW3tGjN0Xd/x6IETWF8HCzvYRytXyisrjPj2JftiKJ4gqVmTBGylqZypzPOhibjDPIH/rkEZ6491gPH9lLwzP8WLr97p8mZCJCZKMXHcOSyD1wuoepdoALwBDnhvXATBRn+a0N8uKu3Y20kp9ggdCvGb4=|Chương 1808: Về không;6IGBlfH5gF4uOlVIY/P+v5xXvAu76FsM+lG83swgGMQNxj9Vkv9RR696IWxmI7TPV8d05K0cqCAe0qAsxwDU7Z11Kz6Cy0Lv/V4FbqcaOs123dN+dehwqk2kgkTGe+8B0DMR9Z/IwsuBJNNQ/gmWpUAXWGXfEHXPnMa3wAQeTNI=|Chương 1809: Thần Vương mới;p+tMFCjbY6vD3PrWyWOTuMokvA8yCcAPvxtlIJ9Q9y/0TjCeJzWJ16BlLSk/XFt5XcQgVF28sqvquuc4XobJzewLgCdwXLeonSibMSxmomRACDUOrMTL3uoMD5zt4JPKVtjd2dGiyJO0Fqon9lcW5Aif8y6ex+PyeoX97YxxFx8=|Chương 1810: Tổ Đình triệu hoán;W92Dc8B0QKlb6QjcXeULpV96Ykh6tZjV4GSgQx5KWuzPSZPzFHjJ4TGl+hOdQHOJPCVYojM/KSFLDcQsYuHNQZiABtBKyX8jncN9NZLxyJUuM1R8Bbje/jQLoNUMe8JDqvErm0jq4UEacjDyURSL2z2hx1WMQv8JrXTbee8eRHQ=|Chương 1811: San bằng Vô Nhai;/74P0+BNX4qrpToDZNqRWx1iCHDevpIYjO5RRUZHBy8Vw42tLIY2kanFwwWU7OEXlhAjNFpkiw10+Qfq3wlqNFOZH3Tg02GXXSMgyaz7vQ4WDhvWVE3KZ/zzNGS80UWX3wQ4+vTnWla4c8qTUxPQrcVyHLMWNjoepzGyOWV+8/o=|Chương 1812: Vô Nhai phiếu nợ;XXjHRpTPpG4RWXMqEQk7n5gjk/+N8KgZUuLs4YQxXxTdmP+RBPeWpA71i+DBy6FGOPYaXwYUperxeaQdRAadWPTee8mk/UPQvZf9w0Y4xoC2fsr2oZd+PDKTHr8URECaIuHiq+WhGK7e0K41CpxWwBZmm0bP/kHNcwZuvO50CTk=|Chương 1813: Một chút hi vọng sống;XGxHTP4CMI4mN7v0MnlmdW9JPF1xOOGYZsXQLbVs7Gd3WG/3hyMP+9V9qVituVn3MJ5cyDYWOQC1FAV3wqYRbaGWgeRxgTpK0mA5rznU+2XZJS68bFLePfTzyLBKwA24H4q7fVOQYIMmA4tIMcPDMfAjzrf10KSmRKw+WrCi3sU=|Chương 1814: Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh;SRteBv7pGYvbjGh7cCZIoe6j1nc0ACfbeBj3V3kfm6NiFDVuP8FoTtjJX+2AS6mhuAlFGUZDUH/AqckBihTuJQ1bW/86y6uQ0BDB/Ku2zRJQ4TjlJ7MLCKxlzrpjVBs9j2JzuAf0nwltoXHN/buIR0ivn38x6kJjBbGcZGnpdUs=|Chương 1815: Đánh vào Ngọc Kinh thành;lOukhhLUeEqYYMARVJpciQHdoDOIbjrA/V9HP3fMcIQBeEX97cgM1edQJuJiSvFwUgst5Z4Rf45yyUm8cco3QwbKILtLj+OwyvsEOq82Re37IwYlyE826p8XJP3WsTgbZmJtu46Q8Qk6R/StXAwynrXYT877L9XbtX9F+Zyw2NI=|Chương 1816: Vật chất không đổi thứ ba;fsDfGP0YGQLbKIrlWE7rnOX5xyTTGrpSFLNCYvOlQhy+mnFodxyXefEn2RYf3d1bgmsDeR9V6hep0W3jD+D921QIlhvqHbQxxx03/8qKy06BW6t8Dzf2pyZHaS1CeTQ/AmGhBPzz6o7XcV7KdJFTFQgIDHY5HLB5gJTfkM4pXqs=|Chương 1817: Độc nhất vô nhị Kiếm công tử;ZRFfLRnORScitZAWlSxmyTfl1E8cmmkA76UtJMkE3H3Tt8KbbcTA89ATP2eWMcWz+MOfBNfSOfNeponn2fCLOMqcG91IH48GSFG3P38/Ec5LGPhbFlAjvbqSuf1zlCLITZ+9RtFRXMLWbrnBY6sUzuY/6FYpqwLaPFQxzucXJt8=|Chương 1818: Hỗn Độn phù văn, Nguyên;IdR4mQm/HVfskHDspKVIfaKIfMZsN45pi6DSixm/U+OM6Na5MSHGRBhbVhnUlAUUu0DBlFK5WU82iNbQO/7eEFh22lwesiT8Au6A4NGH/AyI/zopnJQW0ms6TYdTErrGSeqzNlM7+YYZMPr/0shE+WnEpWbL7FyCxCEZzlf0mQA=|Chương 1819: Nam Tương hóa đạo;9v3BPWbD1336DaL2J+ldsOywxhzj/SGYGuCExP3qx16Cj3woNSRO+ayrqT8yTJeNCWQQcPD1cracYkluO48SHniK0ChgFq7OP8gSGdjqjDc0P4NCK/tOXN6qmoxWqJUyLNIbJFqsMN20nyNhu01PsY1/YHrlcpkOXtLUB3ldoGc=|Chương 1820: Thất công tử dị bảo;bKRUOrINxci2GkMWopfLoIDyLC6/ymVdf6LDNgLS8p4UrzNKcJIp/x3tmbReJp0vZfS1dkMaOZmX2da2uQtwS/pDWABbj16jql/70ofshk0gMzFmBd5J7TzeuteLrFy73w6BXav3mGpAu4ilydkhsNeoMR//ZnCQvG5ir/pnERM=|Chương 1821: Lam Đạo Tổ phá Thông Thiên Tỉnh;t/5cOPJ752iTfb3a31sfnXqB3WZeln+YMddJzj5CKVaJ5zJI57y49O5zaLu7/S1fPigZ7jMojF3KXa5lpih8rVzdyksAj+EvuxWaaun8QF3xi1QGzAbqB67ilbJgArC01jXN7LoyiQJuVRR++cauqpdeHHlaWL0f0F1g4FsXv4U=|Chương 1822: Vô thượng kiếm đạo;NFeXEoOlxiAAKCDpGBinDdQPFEhLfQF3nRsizrIyjdqTFGJ2wHlamNwBQ3wUxsfh0R54JFjfv2X+531qvOEM/CofgJs7W3ZiR7l6SP3fhiEG//m3sLIaQMVOC9d4u/RIZ7NrW/FMsjfhcgJ/9n7YFobhxMavUPBfxO5mdQR4B7o=|Chương 1823: Tam công tử xương đầu;bIOE54EklV39bToyMd4mt4feyZg02n+9MVlKy07Or1lV3WC/OiekpR4Sas0knndjLfH3Rl+qmg3K9rX8/aLxRfohIPJSLQ7Nwy1TxZi2svxCOd2cZfLyBpVG7RKM+H7UNxHCdHl9EEn0IjedwQ3jrokg4cJHpDJhCSKYLASlGeM=|Chương 1824: Lý niệm chi tranh;eXg8MvklQ2Zaa/jeMslJn6KymSsquMqQDtbIw+h/5wReUvVa4M0G33Ujb9QKNLfgWwPRVIxD4UpT+5twsukTcV6hhf/ak5kumTHrIZdQEBr4+VC4+fxf1vYXJuviWhDPoGFCD0R0cRABM7q8hgpC6Zm6WznMzJTU1KS19qWNDKA=|Chương 1825: Tương lai gặp lại;L/F5HdE0z2fzPFFZzbNphHFkg/iukZDU4s/uau9Xnf2SLedMMO5Ea3GotAve8PAm3RvaLfrmt4JK5vR3XlD0O1qEKuzZQGfMcaAEJ9qGrxGVFqhvnkB3Sa4POMhi6WopXaHkNNedabY8Rk3PhmuY104OH8J2oCbQ68ZfXr8lOIY=|Chương 1826: Lão binh bất tử;/cI4GxKNRoj80NmwlAJFvNfBdAHYHEAbWtn4HM/ZsLgpuY8WwL2F+/bnQQK7/8GFoP9AMqetbo8i/DJw9T/F5O6y6yaTj8ho+QOLM5aLWOvYfVTF4uQpsqh+TgaXsLMeJIK2hNMdD9EugBMZ4Yg9K73xIIvI4HSshG4bp9NIiWA=|Chương 1827: Đại khái là cố nhân;+PNP2WWRQbU/1TST79G8/iHfgLHnGnt0LjSGxaS4PSMXQ1miZrn/FZRK+RoPIe/IMUFpX8eTqWpKu4WDKL16VeOwqgN9MGx4oOdMmrD49xdERPWAJ0AuR/sEOzxgn1NyYifW4glv38nzMrs3KimeDBO3Q1Y0RshJPQgtXpAMsZQ=|Chương 1828: Nữ nhi của Hỗn Độn;aeEE0Z4+7kWZHp+bTu/bMs8kHXIE74ZwhriM6ZuR7hXU7V1RLziU/TrrT/zYnk7Dti+TqKAoJzg0v9ccKtDhUQhF3Lj9G0Opy5dLK8ZFQR4GTzojjWZNIgzkdkR6zVNyEe5Fv/BP5XWBvgsVJN/hDRL0HxY2N9R3Z0TwqIp6i1E=|Chương 1829: Tiền sử mối họa lớn;f93Vc2YfkGnS3WynqvucXxQ04wxQRHiUGzB+pEQZVMUckujFyIP/UaiRChcOE/nlCm7U5Z0f5LssiOfxsMOPR5hV39DZ3NJaME9yx9jK/4OIa8x9slNG7CHr7Kx5Q5nYlOzqSe/yQv3TLNRWSVotcbOiuJK+9USJjiq0VroJPII=|Chương 1830: Tần Mục, Thiên Đô cùng Thái Dịch;7Vbzwbg/85WFBzmDkE/Tv73eNJQS1mbMZIO/BywXtuKd6gY5zDMus032nz2WF/PRFLSnO1PX8pdXyzK/xSh8TZZusX9JionC0yBOJBbMYM+TKAQv2xt3sr8jPksHG1poYdPJwKSIGP3IpjBBpjKjInVdTuIlveTZR89StxhQazI=|Chương 1831: Tần Mục cùng Lăng Tiêu, Tử Tiêu;ZQVQUmdU06pXSRucRzSBjYF5fzYcUKaMbxJ/z9r3PI1Ww1lSoTEgmsmGw/ocMm5z5dOjmqUvOyUCNb+U0RkLSFdR+NFLw9E3svWqqMtO0WXhw9MWp5tv5IGmZjRflloVZ2153Y1CBVbe93t71IyDZ9qTyp4/CTRNzXx/kOGOfmk=|Chương 1832: Trung tâm nguyên thủy tạo huyền công;EXVipSulJ74xyjdQ52VVBWcgR9lbybOY7vAFTW9x5IRK/Ns0JPSqgCA/3/TSdyfZcr4WjxD8mVLiEd+p/1iob7BbkqUKquaVanT/7owsCfrgoEflPc3ClKMCxDUoSEOh7KCimvVaCNe+DtAmha3waWOYbX6s4GkrvZELO/qagr8=|Chương 1833: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?;tuOviB6WvqZFkztE9ffgiTrOfxZ27VSqP6sHNglmM9TJJS2F5HLR5kQ+bz6hwSh1I+CpYgmN5eb3BRYomWq8SI0x2regzGfwjHytfeid8SlWm/9l2d9vBV9opr7tB0muxtM5GH3fP7mGFqofKVvaKyAhE+R4BP9WxYRfnHJb1EI=|Chương 1834: Mục Thần;G5TUipcseaU4oHS06Ix/m05IV3I8IxOLfrmVj1rCG8tJSU5ifyPvIopcmRqqfFxJ1oJebOIKi/u7+vfpT4elKvV3ZYnAg5mU0dJtqEXazNlAHHOU/0xeTiviO+Y+Rmr+BXMDiL4mpIHb6i2L/g9UBgIkTINmIBmYgyQJtbDg9Dc=|Mục Thần lời cuối sách;XrhHIpdjbQyLv+9a81R9rogEe06HCfnUb1+rZRqdayJdmDpOne7OtviIwNZVvHdP6UjgHQc9lnZMt+BgOijNozwb3xRXOz5ZRbD1jcxButhRwhtGsdITvlH1S5XTjMMD2y8pMom5Sv3kp/1VV8/yrdc2lIylQAhVruC/QxT5fdY=|Chương 1834: Mục Thần - Kết sửa đổi.;0lo18tk4zc4LJOnBYzkeRDwqPd4VIGG4UGtEw94QQEY8/UI+muK2lFDlSoSyjkTapc7sC9MbZ9MN392IgWsqyBJBxxw5KS0qx/83eRbd/2Qxb+CY4b3h2i9s7gJ9CUJABsRicg/UdvRP8vNTy61bG/gYoyWRQHC2LGPIM57gN5A=|Hỏi - Đáp Bản Hoàn Tất;wgK5eA44DbsJ66uWAuLY9mhdFg+EEXgqNHa2rVErHudtmAT9l8s0Yt8/V3EsDs0flsFP81KapVD5LdD2Gpb27lx5krNOEgLJXqKZ+2Mrdt4MievvM87zGGj81AENZbrObH/w0Dhj5ZDfjoV4U8m0VOKkmB9dJeS298avul6snHo=|Hỏi - Đáp Bản Hoàn Tất 2;TasFtNk9mLznM0EBdDPyFMbhF7mmINDjkxlnOddaldMwRrlEbr4eF5D+WgROBle9uKSTIbMHMhuVM30kWb1yzZwGJZJdXLGCc1gqSrzTwC/gnUOczJS1RiNWTvLdEENiIUBqYnLz8ezvYV+Pdhav7gIGkJOthiUbnjMAxSJ2ir8=|« Phiên ngoại » Di La sáu cố sự (1 );VjJsjZ5mYSDSz8VldQXvbpvpaCEYdXYRWQbiyhdxajJp4iauUiKm/HfRTzymFYSCHVKwdRd2vaC3KQwIKW5qcNZHRA7fYPkM6TpY2S9PZ1s19FKAIkujrsYgKonkU7J/RiGBhCq9m+uTEKmgg1nFvwT/fRZpLszKq5riddg4iYI=|« Phiên ngoại » Di La sáu cố sự (2 );LmPIfMjh2QRj3uaXpydSuKiftXTXVcY9XmDj4ryhN63qP+VYyc9YB+o3rRYXhslrzN1T7qBXkbEfhGYS4w8RClPjO5rgTaRjplVdfW7Mt47QSL9U64DUDM49mOMHv+5xLnztI91GpKFLRCM0l04TX9U9S/N+LLq8zAP2eyHPljQ=|« Di La phiên ngoại 3 » Hồng Mông đạo ngữ cùng Hồng Mông phù văn;P0Y6Z/CwcL7RzcA+xeoD8SFoFT40aTAxZmFKGhaoE6YA/eDfZ05PiuUxHvA2vR0Ab2D1W8vLhl9Ws6NN9LIzSVF5B6hgE66A3dcvLbeWM560lSFkaJ1DIgLxkPk7mR12LZ7n1NRySiMtSlepFW/hDlvh8C6vn7hRSG2y86K6xrY=|« Di La phiên ngoại 4 » ta chính là Di La;+1jhbzdQBd7pEYlGxBtc1beD7xaD5Zm+lGkIQm7Zj8z6DWc8twtWQbDZ18MmWbAlHMYTsCFS44GYb5eILSCF4snRQVGyXttHbm/0Imaej0HqZXuPN8oIJhFSVFYZghkiv79HsQK0XTMYpMOUCSm/sNu2q3nT3twzSpq1QbTSEuY=|« Di La phiên ngoại 5 » Thanh âm trong mộng cảnh;0z0nLaeyDW43vnsKaPDD57Cg45dXS58VU6mObf+gRAXuzdGiPA1ghmF27ej92skLsSjAdhlW7UknVPXTVZ5Iwl82Alv+B8nR76cSVdr3z8soqoD7SpK/GlFIREgPZk2oMISne+3NJpGjCzYbHvquN24blhVW2UYIfl78CADfV1U=|« Di La phiên ngoại 6 » ý nghĩa của mộng cảnh;cSxi6gPukZqVWjjAGkJXhTE9J/bf1kiT5w+7Lgt4BMZ+Ab39Ic+0jhTHLT89R8Hcbhr5bTNDt2YkarwcrrgS9bpsgtc4rt1aYdbfdXuYlKLBlJt7KyFqyP3hAMFs0suA0GyBb4xiLQfRQQDbffQ/1/xBFtPYsio6wPtRvvN3AA0=|https://truyencv.com/muc-than-ky/
Từ khóa tìm kiếm : Mục Thần Ký prc, Mục Thần Ký full, Mục Thần Ký ebook, Mục Thần Ký download, Mục Thần Ký kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

HTML20