KK Truyện: Nhất Ngôn Thông Thiên prc, full

All labels

2018-06-29

Nhất Ngôn Thông Thiên

Cảnh báo: truyện thuần tu tiên, main não to, làm việc suy tính trước sau, xen lẫn chút hài hước, mang chút hơi hướng Nhất Niệm Vĩnh Hằng.!! Có một ngày, cây sắt nở hoa, xuân lạnh đông ấm. Có một năm,
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 1904]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV - BNS
(bản dịch - 393) ( convert - full - 1905)

Cảnh báo: truyện thuần tu tiên, main não to, làm việc suy tính trước sau, xen lẫn chút hài hước, mang chút hơi hướng Nhất Niệm Vĩnh Hằng.!!

Có một ngày, cây sắt nở hoa, xuân lạnh đông ấm.

Có một năm, sông lớn đảo ngược, đầy trời quạ trắng.

Có cả đời, thiện ác không phân biệt, cả đời tuyệt hiểm.

Có một người, bằng này một lời, tiếu ngạo thiên hạ.

Hắn nói trời có chín tầng, đất có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu Lục Đạo trú thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp bốn phương, tam sinh tình tẫn, hai đời vì Tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!

Cvt: Đây là truyện thể loại Vua Hố người nhé, đọc đi đảm bảo bao nghiện. Hố người đẳng cấp lên đến chung cực đỉnh cao luôn ạ.


1. Chương 1: Quỷ Soa;oy6EVMBdBjloj5QWtoZq85ArUZoCP7Zh4Y5J4jSWb/+fKyQ2i8ehnyqpQ3hNwxuRVtFdUaFA+xOxXokJ16u7yLeznl4VC9wR9yLw8quqTSnhNL7tFAxwckYl+35UOZpy7tXo+M8nLeNF3KoPPakRzLou98nL0nNhVUK3uI4qCMo=|2. Chương 2: Mồ mả tổ tiên núi;yiKu3txnJQQTH1PH2mnIkEsHtmGjBBOnII/sDjAryQ0xNtZo9GrAydBobpEZ5EAEC8bdnDim28kWf8Q+lp7MNv7JK1qfdMIvUTTrhpIJzIW92LP1bLJULI2Yg/mGOU8Pz3zaWmUxWh0bF1ULn1pni+XjDiqUS35Ish1eATOW+uY=|3. Chương 3: Làm như không thấy;nstkGrgsqS3CJxdCToGEuYLktXrdFY59s2oKdR8zI+DVrWFe3+uEKDCujlPMdcs3U9Aarld2zr/dzzMfn6TRgCfnzUnETP8DbFCNwWKLPShwVvZmkZZ6qw8DQa1Ggm+rq8j/N+f3WOw5SS0VPiY4L27HnV+Y98pA9IOKYJZOrwk=|4. Chương 4: Phi Hoàng;dlKZILuFutGENnvWkXp1TUSVTrCUPoiKjvWouJVlYhUZhfj4DUOIDsko0PM4kAQkdqJSODAB1kXdvyZRAI9c/H//MsNN6/7FnJMA94H9WqCyzl9t3X8J6K0eJTO5BglMei9GCHVbauZQA+qnfF2oclEo0qotCstUVgFUlbLgeZg=|5. Chương 5: Nhảy múa bạch cốt;T/BTqVU3i555H1ptyKR1AVShOpQg89JdmlKbjuZNh91Ut9mxlZYyj5Mdlw5yIZ/Asx2gNPj5r5AbiYZ2ZqqjLp9sL4ohSAkDgOGBiBDql6SlWAN2vuwsej+GxuHmUVRB+0ZNte0RrX6pS6omB6LQAQFr0l/VMuMQxC0P+VH4nBQ=|6. Chương 6: Lôi Châu;w6ClIi/40/NuwS8GN63A7jRaYP8iPqlLWNMBYP7FoMVanHFQkZaVR54JmogZId39rwXixpzCI2dEjk5ubvx/pJglaeVhLaklq3IrWwe40WDLdXIcfUs8MQ/cYm0Xf8E4Th+pLyq8yi5UVfR3yf3F7wZmTLWOmluJ+fXFeGoJRw4=|7. Chương 7: Chạy trốn hi vọng;EZm1PQPL8qv8RCPiIJRExtNa4O/AwnwsXdetoq+Lr0+TeezcSDggLlwbgLMBf4qV2OZGrwptofsvpDYib9DmfbvOkK9vScvKKtBH2GeYuhAa2XDPa7KjNdPL5Z91Fr/0OgHVvvldWyuxOlSOr8p7tTimRQUOmitSKF1sDYY63Mc=|8. Chương 8: Mạng nhện;Ay7Tp3bcSs/8EP2IvhdKJlJzGoIyKpcLI3sDmI+HUsj8l5S1vjtLBEiQXagmT8WIhxIshSzHYSfd4xC9bOiFJVHJTbXCcukt0YCmqFg7xCvicyN+7nBvwwJW1qKJTrS7bZxr+E3h9I9WP9/GEG9ydq53nyf9GVcxcidzSLeO5Sk=|9. Chương 9: Người tu hành lực lượng;jNS6fBxwJbtgfdkv6J6eKYyZE2PrKcHJ8sT+gEZRY/TBWH7n1ExI9Mr+W6HO0W3Fn6Yy3AuodzGshkaLUxSbFH2YWOtHhAK9KfOivzr8v2zhN/jgAdaHOabfJ0XeJx6+zG34aDoRL9gGUWtKuplrYa74neWHCISc3Jf0jLYkAZM=|10. Chương 10: Buồn ngủ chim;1huYe5QeN/YrPscgbAZ4Ifw1C2qpbfmRdzTNs/cgfnhz8P7kb0Iy1VjtFuPnHGmTITY3i6Vx6jpzpn9bL462nG4BERD5dxchrQOpyjJHKxLmyk7Xw7vubKuP/O4Q9YcfnKllr1O4tscbwNhXdKfx+eNIKG7EV6nUOIPK37uzzuI=|11. Chương 11: Tế phẩm;rAWIOh84v4Tq9zXXSOpCIF9nW3yAy0t8Vlf13m1VFwHPlpEUCx5eiU8GwgW3Btb83KMFuj5O1Se4mUoPJ8UVJ4ow7zHMbwRzHpbE7R73Qlq2yfIClIGDJAYS3xYLn55r1usnHSA+0Gk50nsSJArgGBXf42oBGoC1skds3ViJQHs=|12. Chương 12: Thông thiên đường;DCmYv3azNG2Z+l0zoT2pFXlzm+Prt/M+TI87XM2jd2GX5XjjOCRj7iHx0DJSvmB4TtXR2JCyH48/wS2fs3v620gS6g4bH90vsYK/snRo2ARoCYhoSXVKfGwAULpvUjtRnCzqNCs5ZHkiVtRDkX29gA+GpA59fe5J1eBF+hOoEhY=|. Chương 13: Thượng thiện nhược thủy;YYebyovD8xjU941QCHgianNe3TzDZOEUCyvcINI+jqDJT0K8Ua2gGS6sfDAHTJeyssDzOMnZw3ebLuQrcxzTu/FxUDgtSNDi2GWZ5dFAOyvitr+wKPCloJn8lCeZocCYN4Cs8HL778hrj8A3jtnW0g+pCFgN6Xs595/qIIQ5c4A=|14. Chương 14: Nhân tâm như quỷ;zvqcarufcvMB48kTXgE8KeBY4X9j8q/NSevG/ek1T+23UctUaxFcoYe8Zd+Ws9tMnfmzSnXxlXY3vpVBPsAR4++wLzNIujauTYL8tYJWTDigO+edzJbA4239caYBXvqh3MnucD4V5sCJ7AwnVuaF4tldA4XogRd6F+FI8LwAtiU=|15. Chương 15: Cùng sói làm bạn;Yat4Ol3eiUyhN3IGgLo1UY5UslTdkxVgT3PP68SO4ZfEh7QKg0RuPp8ascXcrp8ItfCl51BWzb2irJz8x/s2yZG5KG6EXDgeqRH1BcD5eWJ9EkeLV3K/+LaSuv++gUYY4XXUxXW8lTP7Y0lxc3Inlm6LZZliSBnKLYme/f1tMjw=|1 6. Chương 16: Ăn hổ heo;WI4S7Q/+34fCGkoXFAH72U2X/v4n8GZQY6T3Y9CSjYLUqeDDZ2R5cbIIdTrRvFH4xA+U7IbBSBuoGBkxtVS8SHOcdG6IZmToyIn/Tgw1rZyt4fC9mWXn5zkC1llKk9VT5Ox4URDhtTvJpfL65wS86UdYOC+1w0yN4nDD/Y2Yds8=|17. Chương 17: Hai khung xe ngựa;gkx0GfQFbE1ltjdjHOMnjZX/NyH0mEdWN39eeBob909g7E59pROqjWs5S9M71UbcNzf3hWU4zij+4WqdvocckoJcF4LmAt/I260JbBeEt0kF4AAjHAPRPX7ActoRIZvK/OBK4A9Eazj2QVBXr6CRUW3Z/wki6pqlzCSfzCnoAqA=|18. Chương 18: Đồng hành;HN+y3rNlNpHNrpL/XtWUHzFHI5T9usLT1QDdGeBTGIECZd5XZNDVQemPeduwUbC/78lf7MdFpyRJZCyN2ZkFCGvElXqvj3f4tghrGNoHLWnIoS3lvD0NiN2GGRFSmT7D+/nHq0DN8104cbJrd7PA8TcAPGxoUgVpX6DnYRisO4I=|19. Chương 19: Trời rớt tại họa bất ngờ;HfSIZmF6LxCnMnOwnS0iZGAEzEygbaC3xBeOfSmYfsss2bzAyJxRtb8XiyYRCh1ve8OEbvUodalwO6HuX8dUe6J1I+aGve74QQcfYweOEPOb9dVWpZl8brnRxzV6PO0n/lzsy95/vYAqIva76K7RPT4IiKjuV2SMMBl44g6YAOE=|20. Chương 20: Im ắng nhắc nhở;Wh5FAQgmSmJJIQL9MGBm35RgzQJFEEhJNfgWUd0WoptCVxBMhffctEZMuOF+D1BvYBoyGbriH2GMOcFAPMOwfsiMN+OFno+GX4+/4SgVUTakerGxr/brr14Q6aRw8NjNHp86ZHUpF4efgMWGtvBaCKqGvoWwAb4TOgdWkvlLbms=|21. Chương 21: Kinh mã;IrDZ7wFP+Q6TWKqTEYMQNw3u5O6/7dd6e6unXCBvjH3R4vIb8leut3cXQT3nLWSpyuvgh6uJqrjPF/TljVZce2gAgCWAEe19HhXA2ueisM+1Xib9b0PWUYM+sk7uzuK81W2HIr1yvGxuX/GggwzNL6FFBhsagV2alL6kabpwRJo=|22. Chương 22: Bán mình;lwJ0il22ALY7gJxSdqthDjx1+7EDEwhc3DoLYxvtcUAVl7m/V91251wRxgNzXaTR7M32/ac7LRfUhBSLw9xEJbSPhE70B1WYVfW51wDXl1COsyvUQ1VzZH2MNZYCgSU6cuW++I7AAcjMGIv/VCs34oylFMIaEAj21P1MCI0bPx0=|23. Chương 23: Gió chấn động chim hoàng oanh;fQizj4t0Br+mDus6TFyuBFEAO0BIVBvoEUk30ZX7oWkAKelgvtyjb5gsh8ad4Het4jhEB87k+asT0WIjDz+lgtHWoe9q7Gq5+kIgOgtW71v4iIemlx91iDp/c3II4SDdRcJrxK2bkCF864WRK1MbJu3mAf2IP+BnP3tVPZi3axM=|24. Chương 24: Tiện đường người;r53QG9Z7ITxL01DP0Ut97QiIefX3mORVm5QTO5Yzxfu4FrOaFbqUIVqDxM4YLFH4OeWEorqvPHcCP2FfEyVpfjnVoxBnoic3ALhvtx4nOqFlylE2lk0v2o4SaCGqWFaeRXVa5ZBWZpo1tmaXk8gX5hpd8y/w8GPu8hjJlPO7Vxs=|25. Chương 25: Giếng nước cùng nữ nhân;JDpeQhfkmj+KH/eOY1wXAyAYj94yHMl1bRAM5+rNNtyKs5qO/u8snjwegGyTaxsl94kgXnpTOzVr0dzKmitnmyI9Xftejwe7h8I7HqC/nlHK4CprlJKOmTKdSlYo/OQyYGPVy1RIBuTs5/aeZFs1b3iorldV0YBRCvAqQ+anqQg=|26. Chương 26: Lục Mạch câu chuyện;0pWfelLqMDC0q29eYna6fcGlrsbDNSyTYVsBw36ngpfn9jXvikCejPWnMFrugg37xzqcnTPjs3HI1OI58rplmcKu+xoxQKNRQ51xzPk67vWfsE1bXMrxY4yKD2eOHVO0z/XAF/9+eyJAl/SKNiQ7Q0/euMe5VolN2hcA/Xo45cU=|27. Chương 27: Người chết cơm;WF8I6kVo8nNh9W+lSG2ImMiRYRhazi7xXMNxxg+oSiUxT2Fe4arkIJCQ0XEeYO8KqKQN3NYdZbFzV7QoUurW69Akvkgc1zdIJjjN/uNJ+zJ9W4InZwOnDnSBxUdNHktkGwwRoKHQau/h7s3bD5Rav+Cu94YnjtqPeUmPP/xHQdY=|28. Chương 28: Giúp một chút;M3wvgNPvRDP/enQPYelYJTGrFomV5s+rJmOkFp3kjSZnJrB4IY2/G4Dk0owecakky+6OyiFfzsCvyB7/cE0FTLFLQ6j20GUW12qf1UPL7tpxgLYnDibuqw0S5UgjsAP8kSRiL4dNB9IgJIoZ2XiH5H+fC3kFZDOxFUaDDOZdo7k=|29. Chương 29: Trong mắt ngôi sao;951PsTvNwd6LStKI2BP7A3tF/V6/8MIjlkGIie5Oc5LkDgwf+37nq63zVHi2yuX/LBUb/PU+lTKsdc8PSgs7DefN379hE3+HWBsy6aWzf+NKMBSRgA9tcHtSv0LYqzX+0n9TGW5x295xsrmsJK7zboS5/CCgX9OHFDSWhkfiFSs=|30. Chương 30: Cổ quái mắt trái;hJvqAizrMadwzIXzzTBBFBGk2JhQa/vHdiFImd5LuCqcYVIATqmif+htUmXiaTO2blz/zBP18JA1Yzf0YGtajwT21C9AOKvhA/Uq85ZpJVYfA7vBA20ggsC6kxCriJPFvSQC4JL/9j+AczBtBxUuwDbLwXcgK+SX+GbYiIcRubY=|3 1. Chương 31: Hậu sơn siêu độ;dM0YzrgdULXQwkz03v+72mtwnkU8nZpe+ors+3qWd+JeTRQbwE0HN1vbGU4RTOuvXsqAc7ajU6CBz0Oio41B6bZbcxV6smCVCgrrtkIMbNp4MUix4nTMTvcQ9hKOH2MGlxHuzFiFl9Z5S1p8gDNPIz6EHVNAEPC4CUI6VXzxk90=|32. Chương 32: Tam tỷ;GCTQ8mn7SOegslWljLR9aXNrM6x+1WqWFdheh4Dge6vRtUcoLvb1E2V+N0qtiMEteJGfwRjsxh6uEKVvi0dtxaTSQr3GrQQAoqQBvefIJT51GaiW5zJZXf7tz3pLVXFRnOI3lQTA2gsPsja2vwi6mTes3WzqsfjPlcJ/gNCnbEk=|33. Chương 33: Mổ heo;qxS5plyuF//TAh6ka3oDl4u/brg18//t/AEpJfnJe9Bk2CYuUb3YeT6WuH34n37sU7NvWvOmlBWnAbjV+bZ9iHKQ331IdZMb3Scqa7xRYjVdY59aFUR5i/d4HiSvd5i1s3FWA3Hg+iWDmt+2jbdpuJSq90jcBZjN0RrR3j/xvOk=|34. Chương 34: Trong phỉ trại hỉ đường;Mtwu+GTuwGmQw7zFra8N6PgTcmuH5hpXy7mrz1iqjjUROwcWcykYAp1jEN2AF6URrouYM4sA8PMRUJu1EROKm42GJ7tlWHqSw3d5xb7kN9vxG5bT5rvCqoejPNUm/YVnOM27OzC0/UfLz3RW6v5ws0uVzHpt6U5z3ddbFz2JDIE=|35. Chương 35: Ăn ngươi heo;S2bsKbrqi4FKf6KnsiK8ni1YGOr1wu80oNqkDIhvM8tf1/PZLBmgBGo/ZF1CO46AEccjjZjrS9BXMxnkiGnVsHN8/5lTkxgsiWHC1mE/JaHNnFbo4vIIOjZVWu9nemxYNhcwpiAptsVDpb3aJ96zTanKwcr1ZCJCAiQamfjltXs=|36. Chương 36: Heo người sống chết;ehZJpxOJXRAMUw1WYncERpcemlpvnWqcr6EISmU+RSDBE3GzXGPqQrVKy9pXjLpAispFE7RQgCG9a+EimXpdON1P4G2rP9utTNhO4+Nxa1UJ1b6FBuXsoBxIt4fWWQkvWg+ON8NLd9k8FSZMNRmmf33TAfHHS7ZsQwxmO8eVCEo=|3 7. Chương 37: Thế gian nhiều ác hổ;WxhPe3j+ogdfTGJyKIlHy2SCy5wbd2igDDC8M9FHUviype8qm4b6UNgSo7HZNVASJqFh3ReAb5qg0a3CxxF8lO855MmHM5NAXfXyCcLFWAxQ6b+7GaysRvS4xIM20WH2JzgUxXXw7IJ/05Tgd7EB94KLuGWmVCcdbx/LWU7bZLY=|38. Chương 38: Câu hồn;A4zNQVFiqdHeVY3N+Uy7LYg77gvp15Neg7JHqqlZYS1TZmdO9kG7b1nq99SoSPXk/1eEWIasfTWdNohKN9cri037Vi0UW1EKi6rS1Ws1I59Zvg7u+CjuU4OkYr0vXGngRd1tLWrExeJrrZV1vURoCubbQ5F9R6FltV35YqH3KKQ=|39. Chương 39: Đoàn tụ trong địa ngục;cSSodsfyEFpw1pxGhoJX9it2MjmcrvWXejziVNiQlUqHYl/TGhpH0Q9Ip2JppeAY4AII6dYYkFUi8jMS6I+bAkLCIbKG/2S9cgUjGcnAPeueRTeXkKjcJBWCipt1ZSPXdsZmAP17dq8MTA5uBesnGoms80zKzSi13lxB/ifIJbQ=|40. Chương 40: Trung Thu nướng thịt dê;ALO0cLu0r56UFI8tyIn0mCgotCK/yz29NE9IAT/C0Lw6AXaUZKEUWWyAtMaoB3N+KuU2qsMgFelAv5X68dvWkgckaUzPN1Gco2tbCmub64dFdXCFb5upQquC/lxHipxgULHm0/hbTBg0RoI+TLR8m9v75W14IXrR7Vn3FdPSRro=|41. Chương 41: Cửu Đầu Xà;jD5dhu95wCJnBrKlxiMHpoLuLna54n+3QcRdl5Xt9KcyqvzlXSFgqWXx8X0Vlk73gWA1mK1jusP8x0oalrTWEYps4Vs7YVR57IR7/wbETxjbEv0pxw2bC4y+OqZkvLWHDF/rE/gAVKn+jhAlVkcnHh8AY8V4Z4jBSZKub47KRwk=|42. Chương 42: Cửu Đầu Xà;pQfZBMoww/tUIs1/v43+Tp+ujJzw5zI6evyI2LSBUf2nYnHpAm/WTHxztcg5rQBWlchGyGI7o3Vy7gYl3PyjW/na6ZQSJqOMvwDsR9vDnWwN9yIBYno9L8eNeglVJ+/JCyiLxzOhKwB2cZfyfsOmnQ+79Ipx3jcfKcGAKi5BmXY=|43. Chương 43: Cửu Đầu Xà;ozbBnSkgiMvpr8GkEUYEIwrrvHfvvi5EzeAhkYrTKUmsgZ8ZpGIyl7J2d8pOdNC9DDVGth6pe7eBQrgGln148eatxUMbe6eCR2+MtOySWvNJYPOjqVzG+UgH45IdkC7chSi9+eFsBAjYqDpLkz8F9LhmBG+UnvU23NO3cn9E2qs=|44. Chương 44: Cần giúp một tay không;cKZDsq1cw736uflHtELaOSdcePDpsGvEYOlCRkX1QLpmwhNaBLTYsekXWKgaYBa3ccFpyU6KqSOMjS4K9Y3DXUC6qmbTGNBCX4hkIdvM9yF5yw/hrR0agA0xqXGhgGdmXD95W1jkykwLYQDJAYM/oTHl9pwqgSsQ/qMUV0kq9CA=|45. Chương 45: Hàn Lôi;0L8rrXfZmcHnKbjZhwGZXEtSTvGpnajggT7lqls4wHmr3ME2RgHgaAMXE47v+J3465G1TLroTxQduMsFddCvzVhsGSDQrqJDuhnY3gD20frc2Tam+KUF6l3CjGnD32gX+J4jglP+cRh1Kywc48J2YDBQmAnOed8/2+g4drx3oVE=|4 6. Chương 46: Trương Hà hoảng sợ;FGYfi4WJt5jrOmYReOyaRT6+8OGsSAobJVAFGnR0cJYRdSgbfMKFj3pkkQ/vsqgY9Qnwvx81gQJc5cmT7CkHiv2tr84Og32YFHNbkGsLx1OuROySPLSfUs71316vT54ag/j+B5IizY01R/VOubAgyfmjEUb9oGN6Q+WkSjdS6f8=|47. Chương 47: Người nào hạ độc;2+/y2NoP2QPdwvx6iDO+WMg0EemfeNkNX091dWk9JU3gX/sj8YYPggL4PlwcdSxZzrHVu4G8nUZngAdB5WWpdeyvwpw7yyMMqrktiv2eLEgnTup78pyKNLp1cIo+0G5NLhtZjwa6vtm1ObJVb+AxUSePQErJDl4wD6KO/b7G514=|48. Chương 48: Nghe gió biện vị;TB4UWB3+tCyU1ukhhZdjYu9iPIKJqQMDRuCkTx7BWdn3dOQ0cTx4LfBhdsSlVWIhU+hYwfdsbRNNg9BNRtiLFOWIuAaDiStMHu65eTaH4CVj3LaypqwpQiFrsRRN3omV12AUmj7BPZWJo8dNMQPqPfv/FytZICzG2UnmEA2mLKA=|49. Chương 49: Song tước;SuI2VuZx+B27bTXtezbHSrxHddg8apQqWkpnudEBmp7B6S5eTx+FRvyorM4gieZRmUTXWhAUwe3EMSNYJjYh5D11uNiAokgHtZK4N2pWZYpVa4x2PPzzQnRkX2qxDwPZGmuEL/KpyswAB2F0wdz+vnuakL9OWdwfil2YaiZqsVk=|50. Chương 50: Hộp gỗ;dBhjGHBoznvug9qLBLrdCadbc8VgvbMiW9bwfvKc2Ka0RQdVwdxYd381FY6QSDaTTju8av6xE6KQM+z+TVwBAUKznaXlA5MVSa9Vqp5Ur+Wv537b3NDl6Z8ygp7LCO91dJWPnQoT6f93XT/z8bkICf4VIb4SsFBNHvdFZNt6H+Y=|5 1. Chương 51: Lấy độc công độc;RoXLoWhUFH6sHXVOhzq7fEUG06W4q56fKP7huLpu8wzgmM3KXkyLwR/Qbn0TwMwdq31/mafriYh4YjVNp+yUrQNqcnwZ4qB7BUGQKNbf385hPCJRpMvTx2rscnAgFAmL/EN3lrR86qQFEz+WyJ3Un3tK4L0RPQxQ6U2dXdCRrWo=|52. Chương 52: Rắn sợ heo;pFhxtEzNZZ9lCUPxfNCOXnYi9XTYy5QX1TviIL1q6zDDHQjRTVyi/lFdo7yFRbE8e/WKgxslRYo6dcgydzaxTWzKXvJucvRTz+Anm4P1pR/LepF3PHO+16GkiWBoz9YTv0QsfBpxH95odK6pjlm6AO76H7sj98ZO+h98JSU4RcA=|53. Chương 53: Thiên nam thập lục quốc;cFx8BAPY0eaCRB2Msn7o1bmwd+goXvYii5cMOq4kWQc01tPTQ1eNGmi3xwRDVfMV/9oamdhx55GlPsTQkiZKSGV0kn+NdlveULQNHbEwY7SLMZQZP1VlPYPG3NmUckezRgDr5KYMK7BrMmzwCARyfMO6e0Z0+lWw6iYmaD1sgjc=|54. Chương 54: Phong Sơn Thành;OSEbEhWLJmOobTX2BX8+uP0Jr2P2ntBrltNe7a9MZm7AKWMMxm3XBX5usxI+93mnY2MCjdc4ZPMlExDzGEWWrLdVrk+KsGhfjEWiF9HSOhSBkIKoszeKF5SMrk2kiV9pa1apLc+VigPcVW9k9LRDLU9WMs+0m0u/AClXlL28J5Q=|55. Chương 55: Mai gia;teV1jiZcMgCnrgdDe2slusMAt/41Th/F0G5MZNCyOYVMy8V+kuQ2dIS0SRpUJVza8JGlc6l36ea+EsrMmJSL56uloxdkhsmUfGB9IdGQOl8fAsD51g7ZUmO0xiePuqlt8QvL0dvjGXZ99po4MxvGof+V98lDQbw/Rk4aFrhtDJw=|5 6. Chương 56: Nha hoàn Tiểu Thúy;3AEL9OsxKnx2W6dgnlIZukhTVNlKVc5MuJX8bSLGu6/B34h4lS4RBQMGt1/UHsItjx+XXLz/yOxjdLCGjLBuzCQyKhk4nrMlrdJZ6KBiP8DNAUjVZRB0gDWxz/gcJohs5RTspFo6ydPFELLM8sZesEowhFD6SejbqA4GAi956f8=|5 7. Chương 57: Thói đời nóng lạnh;OFTZtEOhlajNmEWbc+5oH/P54bCHvWRrnWegQDVucWXfqoucSvsfLTzUlXBdnXCjE9Zy3mINpFHeRQGUX3XjVuR3Dsr/ssWEHuUnTYfZWfkc4aPB0EkuWXuT3AmFDgK1l0XoEKrurRC2FXXsC3ubb5CyMIqQv5j3NJQTUTFv598=|58. Chương 58: Hối hôn;7zHuNo/fDq95nbq1EC/LLobGQ2f+td49Ru6fOBqOEG8ryD+DhkWjx1TQup305EpEDEbWSRvPQ1T6PEDcPDv66oTRY30mMn+MTC5x2++Xg4dKHOth/gG6Y7SWcBrTelUTvFy3uY/LtSq1NnsasySCwna7wtMqtVSIxlvovsZnqNk=|59. Chương 59: Mua đường ăn đi;8kUjshuNCtrDUAczMxzOz3FBU/aPYmj6VzN99y5GnY9mpHxrC4BDkDOBFg4tfg3B2Mpme3lfTVVMZsbOcYpVuHmYv13qbkpr5gAgj+BMWbJkExyF5WqCQkN/QPqANmU6b+3PFc94uJ92xaPXnwVhoN1zR7uNsqZY0YRheRIARZk=|60. Chương 60: Mai Hương Lâu;dbvGEqkUZJy2kVgn3J0rhgcaLg6mZNVZgRZQFOtQDF0ZGuzSpESiSVviH4l7fUf94L92jZpWWp6H7OFAPAQmEDjLx11C4hUM+i0yIFm0vH5Rj4U3buesyjlOfrwNbvA+yZPeTkiOlm78BCaKpAeTayoQStj2cab6spP3q34rSJY=|6 1. Chương 61: Từ Ngôn lời thề;xVW9qVHIg4nk5WRseTaUtWsEe+XUFd/e3JE9rOXquXlfHU4i+hIsuuRshUh9D8dliTmXFmhCiX965umjKI4Eqjy2CQP2oUW6o5tXmveJyU3LRbSTiUY7XL0Mb+I98s8zUq15byjZ4DUpYEtuPu+fpxXBBImcvmxuNsp3JprrihI=|62. Chương 62: Vương Bát Chỉ;mGlZ+QFXCG5zQIr3YxacrUn+ITyX5nUjEO+JTgD2k5yHgh6pZ+69mz3rUyiiEUrtDkeF9EchN1oz0wXFIoh8soEsOfyPDHvWmDN8yarmlBLJnl0oz38Vpj3fKQoW9lRYFViADsOtzOrL6X5Nq2KDrPdFWtBhpQ9CZ8ndM2FIiPQ=|63. Chương 63: Mặt mũi có thể ăn a;B6VAM7MtVtHZuWctcR0rSA9IHedt54yfVUg1KNEH5aHJEZ+AP7PLEu9zpG39ol8dPKQg0bDqSpXgo5TfQMflzZSaMPMQXf7kEcv/FqOnK1J52oPkPTv4hpur7FE8i6u8QP606gtrIcl4DVxyqU54Ki61QcNyxPtDzK5tJLEpCfw=|64. Chương 64: Trúc Cơ Đan;XvDSDyRjrqWOgfiLtBjIBo/2qvus8uXdVbLatg0bZpKWnV6MLc51Ignvtv9K/48MFmq84jPJxLezMl1JUti89gCwmN8OQu06CiywJiljf9RM2fO4znBaqOafdh6z+6JryUibu07nmvkZSSw1m1TOHgbTzvC8tSyr97+2chQF7KA=|65. Chương 65: Quỷ Môn mở;k5WCeaYHVWo/hMCK/kPlkwoTTCoUilqEFZ5SnRED+QwhAtBmWSrmqk1zzznmVQrvkKvf540Se+DbTNjwpkX10acjyK9iS1yQwtmS6umOOMnSce8GBKVoiJRbgYdgiwfoUe6b9vxXX38NACW6YJYPwAlaH53561vdNdm6pR30zgM=|66. Chương 66: Ngàn tiết hương hoa;PUnsOt8yv+gGGjGV3ENmxmnpuct7P8FTp8ZqtsT3XeGLU7wHOrDhV+87tvLO9kCzM44IJDfGVPFXZC/narFK9AUULds+fbzyyAZ+eYoDyeDPtUijGg7a4aloe86foAk2QTdczYIPYWJqNCzfCZcBme0u3Cd4qzo9qrKccuojIpI=|6 7. Chương 67: Thất Tinh Kiếm Phổ;Duh7hhBN76ll6zCgBGc3snASIdSjCgNaNdhDatX+Mahkw2uaN/vefGAD87lMB/z8wsURY9jhWeLp4yEpcxfudTZa9knb3VsYdQbYvMUIpeVxR66hfSOmyAc1PyEKDReM21ZBig033U6icRrugpNRepK7hDCW57K7yck8FyWAaEM=|68. Chương 68: Lục Địa Hành Chu;OoBwGay+FCJ6pOOdOSyXbCeMAvOuA0uhb34dBwdT4Qnfj4QNUUrdIrbDj/Stvve8WgRYy5CoRmIYoQPtD9tsYyXF1u+YdQ8IWt3Zx7hLqa0BfDzDesH9tSdxVIycU7Rgy7eZ0veY32qF5axQO/xj0ghSwDzVJiNuOuYu3jRSwqI=|69. Chương 69: Có sát khí;0+aJHIzVGXe0/v3fl6hM111bmoKmXC22KytTN+GnOiLfAAplNrSteOof6/8PLR34BStEuV099UcP20BUdRdfvklMo0kT+C/dBGSHbKqlF7WWLTbmqCW72CWr/Z6Uih2pqiQHe8rIpDyzccGhI84O7F6wN0pDPeIOKd67Lkwjmxs=|70. Chương 70: Nhân tâm không cổ;1e/LCPWvsczu1XR9NivgpY364nPKonU1FKnCJIyneYpHUF+bGkshgjudbIR2DHtzHS+6SzDIVMIWEWc2kksM5cw7InjrCQzwh753VrOoB3obIP7KYS2+bsdwmgoTiwAsKtmRlDxwD2MhjOgquAkxH/qam11VxYfP1UtBtbI5QzY=|71. Chương 71: Ngựa tốt tác dụng;x6rh1CAYhVlOJHX2J4NEWe5hqELCx2If7ToAO83AAtJoFm0k5R6jfAZLTOPiw/CYRBwK/XKu/Z/a6If9LZiAAXG5r6JsbSEuYkQcQHcEt1YKLH+pnZ8Ttf/CB0OIjZ3dQNzlxn3t/vLchvRhUN7wPIX6IkXlfegj8YhVCgVU87U=|72. Chương 72: Môn phái nhiệm vụ;bibeI8srZboooQf1dwuOg0jJ9Nw5lkCpMsw3W8gbHhyfKt/FW9jYX0l8TwLosLVaQdIjSOGw71ttThITzksaLj7X3FjuB+GPOE2MZWbqfcsxmyyeO06/U/HIGPkK9SLYLPG9ysk9KepxwjPOPQT57shxV+dB8eA3MjSOHF6BijE=|73. Chương 73: Bốn xe lễ hỏi;xV56Xik1/GpEiGnHtIiUfSzPF8klCWowSDFcO2YxHBWkL9fKWBhHh32TzKYi+LN6K3djZyKKbROw/6NBLCZDsc5yJa9+mIWE1tyF6htspNRFOqQmdy2Zaf40pF73op/Qb8FGFzZT1ib27BFwNw2nLpdmKz7zBePoRvge3kpRwu8=|74. Chương 74: Đề thân;odLVXWczlUDTG2Weq5fbZgZBTRDjesezFAhUjXHerWAs0C0pMEfNu2DlFm/6fV5CX9d7Y/wnPqDal07K0azdg/Jh/ER35kfcMdhhL3fb8LAGHiUFu0NBfyXfHJ/uOTBSAXFEsXVWQGD1PScabYI1tX7AjZ9PhHo7OEUbN+MG3ps=|75. Chương 75: Hoãn binh chi kế;cdsOWtKpLfi5tDQ9XhiZ2B8bwrCagDxKANzvz7r0iGr4ArPPB5PZ5iL0y0Jr3rt8ISrPrU4z+dCQDq+2p5sFTHr4lky3Ciz6oRbNxfAW/Xf1bUrwgAFbbR3n6g/2dso92t+bXYSlbAwTi9VX7Amqvi0LskPtIctn3+wLMGa3EHk=|76. Chương 76: Mã Vương trấn;DuRN4kT3msiVcLjoOZiaVDt2bFOH3Hq6Ik/NxpzT4jJ4YgKVp3ktgQZc0YMIYyYNn3E3qU6AQkaIWHzq+yszMBpLklsMLw1KBnjLCybsLkfmDrK9EQN7zClZ8Rju7MvTMAFLeaBuRB2hUFpx7EBvvF2ox4DXMEbx4jZaNfLOVEk=|77. Chương 77: Đứng đắn tụ tập;UDRIdV0XgKk9hPDa8+++25lqgMiNRwZ8DRCeVcZxTENuDxnDP6dr1rJ3cS462KlH/DWUc2IXAF66lpHmU0kTm/NdbCUyKaRH9GJWBWfKVgt2oEVPCWm6O/2Pn02yNksExGP2R0LvcvzllbbqQCAVX65mdJIQjfb7FlFS6SIEwkk=|78. Chương 78: Ngân Quan Xà;39YLxEBZ1wGqgeh+U8gtwc9zsM4hrWkE1l/2TtDPB/OYQlYcrOnX3Ev0HFFAud0ZSH2oLEK6LsFOraWHOnOr5ufaVRBbDNGRXPnZVGHOzsp40KIsy3k3IiVzStlwrNPqn+eq6SyM5zCLNLtsl9rOhKGRXWOdFmKWZLK94bcq2aE=|79. Chương 79: Ngân Quan Kim Mang;5g0Hcze8BNKRSfEQoLBzj+2++1ncwzbGZI4/Ng2A70P5y620CWA1D31ut0Lhpl9BHIvfuLmqUGSqt2MRf5XqBidnoYpnc/ajvgBCgNblElJzBkKeEdOP77JP9TRCjZcv9wk0qciv6APwg5g731S3ZfFUhMa/KGVjcjz+PlEkqBg=|80. Chương 80: Tư thế không đúng;LjW/oRe6iAe6RWn/t1iiGOIxNxe0LGroqUdVK1pGUAa97vecDw5Uf2KmpMpdWMI+BMaQvVnS5NjGwnsWr4Kpw10Ozd7VbJZ7Qabsvd0DZduqdkr88mHl9Mi0wp9eKQ7MNxQkW/tivN0oLFUYZEweLcOpeLuW7TP5DyAab0HCHOI=|81. Chương 81: Yêu cùng máu;aHPubTFXUysmuxtUH5pomJ4RaxGNH3HLs3K/h9LhmpLnbnF1vm1oIVVZQoWuyiHU4MmTB2wDT7inm93YZ26KeO7/rWGSeNyEJ4KAUf/G16sfmNUDXXr3+7kDK9oAOnBp+89ee4NJdt3wwW+XJ6wEPTSK8NeyUxoHdc34VsK2bMk=|82. Chương 82: Cẩm y khỏa rắn;C5G2BRJoiPwUfL2ske3IwGXg39UO55g3lB7BFGnqFci5WixB6F5pZBvVM0UmFfve2jtO5Nzt61gjJfeIseQFs2T+p+UvFmAZXR9Au/NmylcnCK8nYEw0tsOtaox6QtqUR+sJyhvtGtslEyg83bJe+cjS07RyYf5i2yVeTlaDfXQ=|83. Chương 83: Chỉ Phiến Môn;SeArPtH0MfDV4N4+ijy9+RRNxb8osxOv6RMWtUCtttbDWXMYBIJivXCQbKMHI5q1QjH8JkmNn6udwN7DQ1uvPURXkdtkSV7PvdHCBkWXtsMvHaUFKU7u+ZA9PF3pBw4dkSfcy78dqYbB+/CTmwxw7sZrb7YBw2uTrUCxf+DEBnQ=|84. Chương 84: Bạch Ưng;ZPRRGISs9mrhw/9KWDR0DrgttwVRklH3SoQ9Exp/7QvXJPhFXjmWe2VtlGOizZIuNy/QxqfKz4P5WcZJA3ZexqG79ICRGG7FRLowg7aIpymOInobfOq8wKx5H24/b+pr8TlJbkUhaM2ityfWQ1lkgcYckDntcdG0clVR9u765Fc=|85. Chương 85: Núi xanh còn đó;2VgILH8L2HUYkTkmM/ybuW9HObulVMJD6A7QT9ENks9wD0SlLcSudj+8hnfMSCPI+D6apjoaQ73nKXkwFGv7vn+RqiJel2GUjnljrecOz7/EuvlNaIIqTPUlJz5Ua2sVTjG61eJfZ4qn9Ybatp6b6N00dkBhqfGHIGDO/XyNBAE=|86. Chương 86: Người trong cuộc;aW29uHLwOkdt6H4DKTrhFCaGwpRFtXwoSuSjK1tMIH5rKN2P6uVj8geLS0yXZToPO18WwTyWQ/Djq6FKi8ZixEldkDr3oxQaQkM4MO8IVsddfXjezE47a2RqLcpIa/C8KtkCAMLC2Jcc0nTEWm+EIynl/KUNIPn66S2Zf/4tOsY=|8 7. Chương 87: Trên đường gặp;UAxgrRtPDA6YMxcphr4fPmkLoOsaqKbSpR6NvqvwDRKLIJib0lsJeTPb3kJAhOPF/hsQktmZBzcFeY+HOuW/0lsjT0tEsnkQlNoIekF2PsGHQAeX6cml85duwx+i1XiRtMHjTUvyK2KIFrifZn67vBsnlgrz4kxYxnsvfx87jhA=|88. Chương 88: Không có đường chính mình đi;+d9d/vsDZ88zy/br5bk2QXiPFTUgEvA8k9D+fURtN5+WV6CmucO1EmgIQQ+hEN3HHbxJsbo677IyXhoJprSVsdMXyiWzk9r75ijL9Cc6ThKyDVp6iyE6unMQdkMxpPJn18p/Jv/gTequttP0vtu5KpkgQW1X92GDvO8Ez9eBPMM=|89. Chương 89: Thí Kiếm Thạch Bi;V+z/RCT9b7XM070nzc8v2HRXGI6NCDn3N2dO3B+CQ4k3+Fy74NslV7AcHkxEtRX9HbewrpJ+SVLKg2dwdxbdekO8CsgrtZEvFTeFRfYZbzYiWzTXyYpxsRsR8fGlmAtWP1x4kpZyDxaAOiWbqgWDf9pz5qXs99gYJ2XbRXzV0c0=|90. Chương 90: Phá ngũ mạch Từ Ngôn;wLpTl/yDHT6FrATk0puM1xOovsfW+ol3RzWInTFYHUfgluaMy4mLShPA8sqgvYPvK+gTQsvCGgOL6R8AfGqc/onScvVwoq2U9LddhQxXyANq6lKnmjnrXAxMtqP2ZejZAS8leV1gd0r48GfU4QzBMIp5S1s/JSYazyZybeFd0QQ=|9 1. Chương 91: Đấu Tiên Thiên;d65Df3oE+0NH8LeeAchb/NumbZ9AWb/VMau+Q3Lqb0/o2heULJusKoI7NVfCocUv+hzF8uP0+P2izGz72hWBNVpm6hCSW0LhiJzR0voigj9ZKX4jK9hyf3lLB4bxTSrAflz0Wjx/x0LXVx8OmLkfj/9Eezn3QtEoTvYne/1EAiY=|92. Chương 92: Đấu Tiên Thiên;vJmxpW8flSbKIw93shv3LW6uPQRtMKGhTftnQw98Twl8VOTwC9lh2Dg2kejJUTTOMEilSeKSUjxnu4ZDNjWY8pQM4s56wfQ+u0AYYikz2o0QQwPQ6kJe13M79e0irXAXVpQBY1U7VRusI3I5eQ6raAnIrOn96kPc738esH2Vb0Q=|93. Chương 93: Đấu Tiên Thiên;Cz9W4CeBMtazDP+UFZYatbRRbTGU1Ea+cxRkuhitK6awW966BGC7RlrInxcHGffjE/PKhPYiOPkbmRrkA32MD6YCRXbmWa1a9EdprxtJ0oDPzjA/SwX17J55KqpJUZ9VkPAIhmEOamG3t3w5teA/iXRKF4iV05Ve8gK3voOzbKc=|94. Chương 94: Chiến Tiêu Mộng;jKWA+OXzg8661bVoLLsHxBybXbYxe5PZ+Otcmt6icI8Uc2OUW+n9CbqXoBp0eM0LguBAueQlINIovG2d2nAroMrvyvRSBln7FQoLJ/8D9PHb6t+xoQ9pfIftHcJSsROUnKkmzbbsM/D9e64SEdOqvvS+iFjA7dx9wg6NY3YdwYs=|95. Chương 95: Binh bất yếm trá;aCG7k2c6lWImZbQwHdbcidOXv/NVjaLjdQP9P5sFUBuDHZdiS+XahZFZw9igZWsmqOpTUlX0A/afVDF/mcnMAVYDQxezlTmg44d0lTDBtB7aH6vQTUGGSgjlSIiDGuVSjl8f7p7bhca1Z+3oCjOdVaL4VCxrWWpBATXJoo7Rzvg=|9 6. Chương 96: Ăn không ngồi rồi;LHpbbr7JjLssjMP9GEF4p7i6bXBtE5rf81O2Y6e/0+1uRaOAoQ/eUV9J32FDrVNaCT2e+5YiR6vuec7l4V0u1hT0V79Cvzrc3B0Yss70QJ7EPstRFWIPa6WA5wGYtFv7QjlFlswiX4nwSBj9mjy0F3+8obWtSEdWlynl9HWghC0=|9 7. Chương 97: Kiêu hoành quen;gQvSzHdXkfOGjyKuwFqYEChuHj+ooiKZCBJIF4XjczZQCKlje/xeBNl/wniLkjkLYYYTPNJ9gsItxvn10rQQC7/S2ohctOHKoH3vk36z0zFEoCKv2Thfk00hh/KCfa3AVvjEM7m0phySEDGVq0rsNbxngUeDM9iRVrZjSjwGqsk=|98. Chương 98: Diêm Vương gia;hHPS3jH8JeFWwxnPA54UCh2uRQ5pN7xg8Sw5tAKYR9EEbFR8e+1q7YA7e0yZazFrcFjqShMwD8NEb2gQEH/LHbWSiCYPiblxGRrb8LxYUFUpGsEVwL67VjGhwgL2QlOZrlb6IuX/DL+cWoRScZ4S1AE/7iB6B0M5JN31x35xTng=|99. Chương 99: Không có tiền lấy mạng lấp;ShAGEefHnsfbepILIJEXKAzEicm+qndt6ZKZDGcq8IidiQ7oErWcPZMLWHQHhzk4XjSZX/GSPR4Fm+lSDQMFxqy8GHxugmR5qnX2VhH4F7f2c65SJcKfJotmKKu79svODnGjx6Y70NoshPXCFWj/7UBDSiixf4y7VgFV32vBSGM=|100. Chương 100: Phát tài;e1FgOuLe9Byjoj6GPMzmwVo0b/xYJ4zIu1lihdmbDFtOG+0zcZQahlQh9SbmavZjU8GxrqX+qIS03eVfF0X1ru06V2unJow7i11UveT2+vaZa4Z69IIfwGib/91wjWAgYPmNPVJnzum25N1OKpSZRjHrzJqLvbbsCOOrk3wM0Ws=|10 1. Chương 101: Trác Thiên Ưng;RU4nd2KOnWvFAd8L1xgZNLbaQfVq+moS3+qhcs1JSlGv53Ef4TOSOUnu60VxUCyUty5yOg3FPR6QDBU2iITPZJMRXo5nksu7jUzx9w686JY2Y8jRiK5DhtcG/Pmjvkg992bl2e3R2hftzFLO0OgeZF/o0n1LzJPv/Ux7jsONXp0=|102. Chương 102: Thái bảo chi vị;jitNWnQ9Z+uHO65Qo9LDxUwPGgbZnzDWb3U4RRq41yClyPL/1KlyOLQJgOA18GOLOKh02f3FsRxj74hG3zeLAVuo6oKiRwM0MF72Jj/n5ZhyzKRVqCjudl+kFf2lAc14PEtokn+IpF+VF2KfWCQtxouw8HqyYI3W59f4ghyvGtg=|103. Chương 103: Võ công bí tịch;Z2GjuHgcgNwUKG/s2M8UXi8BIGWO8GDCL+gZ8VRGs3u/F9RVa/ol0lo4uBJHtkpevwT/RqwgpgSwdTCIXWPFF8R5r3qP/23APnWz8MCanGlbytPhYgkayTynBJ3epnsGqUzLPrWtZiYwplv4wEi/19POXVMhDQrwNgTLHn8qMVk=|104. Chương 104: Tự ngạo Dương Nhất;oh2J5hW6RXQ3Q1m8GYBx1J0ZuxzT0y8Yn7dwquIhYIhP3yyHham3Rft1gFnjTDTgRyRzLYLQDWphAwH/h72nuj3dBkwAWqFCjcKxYKXPRbwU19VssR8GEAQGCUNrK2vLtyOXXDPTuFYzc5934UXk86cRfNrQQd8uitKlkrgcFVY=|105. Chương 105: Thâm trạch quỷ ảnh;5xWlZEvtE6mZOnhrp2g6bbXJ7+m4eDwk04Yts530B9XNFkE7RXhOlo9cdpTWvs6MJoNBu2g+atCP9yMUiuXPSZ3SI2/WIohXYI36lxOlvlPzIgfG+qcm6n6UzwrmgG30nTSeAleDckODCwKStFUP8UH+6W+6mT3qd+eomritD/o=|10 6. Chương 106: Tẩu hỏa nhập ma;557uT0nJB2VYRTwNc0oBlJAMub66tOzAzDDI5P9WZV/dbcC0ZUs0Vbkef7QxkQR+LVt/baRv9W1HobtJuCa5FBKoh24DLydzhb6KCrJ8RnEVVo4g2B29eyri6YIArLZNsTNkqHONSABCN4MDtD1OXlEKzJfXlXZuZZtnP5Mv3HU=|10 7. Chương 107: Ngươi chết như thế nào;MS75kguio5YVCFV3SsMSpnF2jIcpIq5PgFTyS5vXW07YGWbUVkF5CYoZMTGhmUc78YJBXHKrJNwDQlIGcUPdNxhLRqq7LEScUiCCmSFtaA9m7e12DOs+F9i3lPWSt/FJ0HYZB7k+yDjYhObBgoyCrKBj5A76vInj4gQ1LY/UJNY=|108. Chương 108: Trong sơn trang ma quỷ;N+Xs9DAsB50qGaG+AyA7KcOosqGfEfO47i7IE5iQFuY+L6w1UheLCtn8ObDG9SnVniECxBqwwXU4ZuALQTPV/r0zllrIK0WzACKFraOC6QqywxAQEAmYwI0J1YjXdeCYTR5KcJ29z3XC3Kqc1jOxCTJBc7w9qYfn5w6kSBzlnBE=|109. Chương 109: Chỗ thị phi;SSspZkpLjccF6T3CqrCPdenNzm/O+5sYwgckEN8mS7w7T1wMOEGPHQqeLlLh2r4yLXr/5NFRM00icjapGupFLGK1pNg8xplTrm4CpPwRPzo3s8tdLsR1dMHbj7TY6jY9CvV2NN8+dU0Dmunrftmvk2Wz1wwuQMCAy5HXMl52ivk=|110. Chương 110: Tước Ma Vương;49vuPVc3Hp5xlhVwMOa5SHZtjfEwq/j+bnVwgdH7T1ED5JcbG7NlcybLgnxB5uzytgRd+sHSThbBbgJLmgyD2dcHOm8pQMGxrbCeUkN2YThkfK/6slf8lYEsKMWAzK6zd22VwYb4zsP9Tn0TwqhgJvhxYfrg87FneI/7gKGyTBc=|11 1. Chương 111: Đòi nợ;sC+ineEcUEGeXee9t2u6ZO+xWdbB1SaaU0v6T6VKIMzr6beSJvlNaZ6WoDGa7oT+IroLdwJrF9ve4XAb57nLait7/XykAElsBJC5i7Bj4Bk0F1etNlCCwKf3wUjLn814hPqMERrh7htF+iLIPb5vIcamzYl3bAWyxtGXWNO4Q04=|112. Chương 112: Ngọc Lâm Tự;E/jVpgoLCBG7mSg8MRAxJrto7sX6krMlEK7qUR25zoWmmJaEoFHvr+w/CE5CiGqLnKcKoeN/ZQ6lqmKmMK036B+mOz+iUmgUrh47XZCN5mtHR9WEzgVPdZU4Ch4ChoKTAIU96kA4uMRoXpB3olZOeIpl62rMo2MpRijpRfiq7/0=|113. Chương 113: Khóm bụi gai bên trong côn trùng;12NNP6vL4Y2Gi4pWqDAN1fC30o9XNhmcE1J93Qtw1lIxkmHhNggt/EGAVEJkfcmmqFvmvGS6A1vT+xmKvQrLw5QQFJkeMStM9heNWFs5iVClIoQVVWTqXvbfnHQ0T74GXuvaSL2X7n7+BwZmG28kvAWTohg8gNM/WIJlhg02fxk=|114. Chương 114: Khổ nhục kế;VMi4salDFWBEtShGH0DptPFotUqjQjDJxdGtLavOQeC5chUtVufeVQ33NmQF5YNLs4hjPNZ40XADCPFQV8sXJ2yPsQAWGmh+g9Ti6PfoKbDgcqslHRmPZ3GzmeSlLyEEGZoMcNp+jtJei/v4IUNJL3dsCr+dN71/qQCQWZpcJBg=|115. Chương 115: Vô Trí hòa thượng;6BIwRH8VlEwBrBaSLZZSJOXbEd5Kq0pHkNKwYeX92sSqEzv91XFRSTfzaWQl5T71Jv5ywJ8gukLbdp0xXjnkUIRz7N+/Bmsd2VoPyDiZpjW9SPa1bBY56oxwRJGIf47kyqQ1E8WIcQ7O2K3pgTsPYrgqSNHNw7UhA0mFnFs2Agk=|11 6. Chương 116: Nguy cơ tới cửa;L0ueBq+4ICETuRxcoT5n9Jd0yXDs65RumAvaqnmr/GjYYUjB+dOs6mlDvKZvSFDwvcIVY77ZsDgsft5C0H3cjBiLJy7sRwFa1xxX58/N0fdyOVIwdSXUHDtgLxYzGswjb9VwRuSOQBHeW9L4Mci3LMgdKgH2y7TD9trR5IAPqO0=|11 7. Chương 117: Tứ mạch Tiên Thiên;CKDao8vm7EhgpeX0n1JX0BrZSm2dZ/aYXgF6/pIs+fsnLG8571dgTR91LvHkNTC1fyo+WqpP3IL7TsBRdB6B1a5+SJOYD90GPJtyG7nz5ZWwfZ4O1vJA7vghkGxsabHGeQjrlrxUmX1QNBqSj6ueJ1xXQDmYtFNNOEMSj16sRZA=|118. Chương 118: Thái bảo diễn võ;6X9aiH0b0bq1qauT3aalgYS/cTp7XwnHH45egkt0GQ0Vi8VhwktMN/NFmwc/2byfaW4ozrcAKvGKKJLA1zHD9QsrUXufkgcjQ2Zn6R6oS5LpVpt3VlfGMFxBEcOdLVWeZZhajTQha+hdaKwlhI4fJdMKoLvuwrPeCAKeFED4cGk=|119. Chương 119: Vô dụng tin tức;1Q1mDhU4Odi10ji0qn/vYeyZnxa3+9hNpXzxr4ZILu4rhorKbsBXJoEt2DPuvGkDaPg9+xeD0BjBT5grzHtboM4WsRpTS11L6Arrmkb+GiUv5P/63zOcUsm/FTZrnErMRGKgd1WsDYeMl1mrU2d/JuQDzfL81qAzhHmEuBkQCoA=|120. Chương 120: Man di dư nghiệt;qKorFmt0pTcA+VQ5q8ZcciaHcOcki1xihaVALGYVXhBs9+zCk1ofnRKx2q06AivrGlw8fzvaQMPUcZ71tffl5Cp3etAJ9xnmU07cEvVyMnydWDB39ZrCbEvnPRx/3m/t2eOQPJ6DIxg+EWOS7l25j+jxCRPs3B8mgwRZ4qOIB/k=|121. Chương 121: Điểm qua man tộc;1Qy2pW+eZEOr0DVgMRjKqtos3NwHfJCCWgQM4hqU7ZOfPazshPa87sxqVOsySusiYSBO6J/OX/N4VetAGm1e+PS0k7h28q5Gymf5Pupo3yeP4Rr2cOGUCxLjKUFwOe11Vz5vdOxL6CY+VZEhxBAbgVg8lEFJSPDg8XhdvNtFXak=|122. Chương 122: Điểm qua man tộc;ABemwseE1GfzOPyVYTj9F+KozWa6CMVf+iz1zi9eI0Ca2C2hc1QcCRB4T3nBSL6SOc7CQNAJiKqqzUzLYKHx4IVwJ3Hm6ebdo28C8a/X0c4aalGA8VyPpRmqBp8iVzEgsCh7Y2w4FK5Uqh+mPhLxFejRxUfHPWDNpfKpAEGrUlo=|123. Chương 123: Điểm qua man tộc;904PNpJv2/EuveB6+QC5HWgR0M16DpSyQiLiRLi724pulm7hsa0UjBuWdzXC9tbKFomgwYRQbgXIHDFn8eSCHGEYntKMudmnaeiT+5m0oGIXned/BgtAtBU+psTB/YJCvw4mFh/HMtMOxjfSsVDdd/mirtDPmHT6+/4FFMxjGEs=|124. Chương 124: Hành Khí Đan;jyH5mTYHfCGUnwy0kKvN8ZFhaTRUOdKntLpHN7gwD+vSkhrb2nbyKTsS54BZf/SFgPcjZsd2b0+TPrjokGiGb5UpfXYjU5mVu3JH6E8VO/FM+3EbpNVUPvlfgR/TnTNt6efwELwaMpLo8T5rI6ihxDe0kxDjcKSS2GmLu4nCl1Y=|125. Chương 125: Tránh không khỏi;svEYH62QhZHfdOM4IBvuKMldSklPRBPetZhfwXXOfMQSEOsozGNfgU3pBo/xMp/0ikp0PbZs1Hju6p9oHR6QmToCfHyylNutNDAftD3kr5BJkfAa23q7vd2YO50THcJH3SwC7dkBP4byCsdwCCJoIsWX/gDanSOx3XorQP4UarM=|12 6. Chương 126: Ô Anh Thảo;4otKaXQ/87SA3mnBrjao7643sXJG2/46sNXKLFESqcZr+fSFkqf9HtU2T4vQDqFESSUmYQ8PDFvza5TZdxmsBA5YX4KNAcHJnUuNGVuCcmETMIdre9l0lso5mt+SlmHx0Q05fXuwl9JHNP+5u8GWRv6njDjrSK0tFruXRmbAaiA=|12 7. Chương 127: Trường Di Thành;9KI08g72epSpwBhpdmrasMDSbu7ywuyHZ/ftrb9kiyBaQs1rvfEmvmaIbCBJKXzlOWjSy6di7sI/SkBZyRs8CfeyXAafrCswQ2+wHOUcuVfEuJsTASt54JqS/esYJfV16BLyTc9S3Z9lyOv3l/O9klroBYhDqWpNAhy6BzV5wLs=|128. Chương 128: Chén xương;4khbdZX0QmIwwM8vCsW+CGb5Angqg6sxq+Id6B2kd55dNHn3jb6orCwWim8/xCDvWTLmkxZ/wYc57++TGByltFYT4YIWb1n42L59jiJnMjI8Siq2Lq0uDiOxHwYzclUJWjfzezbeKrI6Tfpv/fstj7R65CGBXgrVuk2xeYZ8F2k=|129. Chương 129: Theo ta xông;kWC+YglRLrPB2gtyxFAS//y0MAoAC4UxFH3X16sOh+PsnAvygH5eLbIjyHkS69Rxd37obOJkvpLwRz1tT0ote/HoOW+UXmnEKwES0b2T2cyv3Ah30n1FOxRan9Aa9M6SEK+KOoIqejJQS+DRZMhotu+zLCoMIIGI8IzeN1QyGZc=|130. Chương 130: Man tộc thiết giáp;h2cGdDw5EGAH7ml+RdNLcTj1BxRbgEBiNPV9KUYJUW82G0/SXpXx8wU6pIkiq/7SnesOdH1tkZCYNr7F5Ls4vgLCnmLCOdJeEIneH6ahG0SutfTbyYJHym3Q2kP0mXIf2ImBz1F2AWT91q3vonkJb5i9MvwHlb9/e3mogyT2Czk=|131. Chương 131: Man tộc thiết giáp;QD2duh/1PNDoWOY0o06mFfv9+fQyTvoCCBsWH/J6XXAyjmyt7wsLqumLP5uDyEY5+hFq0mGx4DSCQlkh0UbDQqfzXvpdkJRMVCp4hMgULOhGbH3h0C7dH4ncpFHcENKrAwnmZVPjgDzfGU6GZc1YUwBCuGggxXX20dhw1csAD/8=|132. Chương 132: Man tộc thiết giáp;OWpe6f8Lm9i5DcjOK2jDVYUF/0LVmUXOYHogkW/7u31/cIqiYvK+nf/91VIBvtuHJQyziLkaN7poqF+BzX//Cu8kTEhdY9aLz7IVjjSb4KG4EEOe+D2WzmwY4XNPM9Gd5nZrwdqjSOlIitW/up3xX1Ey7ZBAJ/WURMCJlmQtfwQ=|3. Chương 133: Ngọc Lâm Tự A Thất;meuDHQoDbsq5o8OJHWQ2Ddh5IZwPcRIGLp6zWPU7goj/tVTm86Ai0YWNsdlbBps2MmKMyfJgYkpw0aa/KBBnoTPK2obTUqeXR0c06UwWUX0qrImaK3CK+NRY0XNV3NsWdYHUo8WB9qm1qSuolntCUC36IkbRBqrgYyE3Acuz9fQ=|4. Chương 134: Kẻ gây tai hoạ;ZPNadAySmXnbzlLoulCr/V/2c3qYMZXrpsLYVgtDM8l1Up91GL2Z7aE2LzALl75uznVQ6oiSkpWI8WdDpSH9jEjdmFom4QxdjYhV+vd5Dt/JXKou9YnZThsN69MwkQdvuasXOo4ZnjxiGscTPm5x/Q9uNOp5lLMNhhQQgIAjJVc=|5. Chương 135: Trác Thiên Ưng an bài;AAhOswAHcxS9vzWTbsphQiJ7t1uxmrRNRZu/qkjKtDMcRP1Eel+Zu4ZaFeq1n1ODgGcNMgdkCei2YVDYiOQcP0erFPDQmJ9qN+ZwAxmuMaIY/4FvXBnA5pjIueLFkUcBzK6fyt1AcT5x2XFyamAeYwHKvtSUusV6cdXDwBNduXM=|136. Chương 136: Mai gia kiếp nạn;et2GgOTqtSP79FCJSb97cvSqRowbVsNScVLqtvfJRmebmORFahOrufP/HtWqgXaMwHNkpYyWagE6xZSJrq6oPwwudNKE7Y21kbQTQqH5bfWrHJ9zfCNxl8cSezDaTdgMZkDf1SRLEb/WuHLEZjEsjl9MEBmwrMvdeDkYEab3FRg=|137. Chương 137: Xa lánh;WKG0bK8npWyelo5vNXsOdxyB3pfwBbjoWzzncerOu2gL8IijGSFi1U/2zPeobAfvYybTLvaJ8FdbgdhcZc3r4tGmG8pTVxy3tlZwBhsYZ/X1qU3yRhVzyayQaA8tVpxo1/zMcFteh7mQSxgYVAg3evLyYubMxPD4/czXbruQZm4=|138. Chương 138: Hỏa thiêu Mai Hương Lâu;g0nP6+Z9rkCzzWxY122WvS+FOqNGr+cJHfIM3fv/bHTj9pgR9HfXRYwZ8Ggda/+IoGJlBz1G8b5XuJg1Q7S2s3NJ4WgH4rYqEhVKCGVbZVR1euVOqTSp0L8RCkgML7RLI31s3ZX7GaQnb1xlZ1PvoPewhi3O2T7bVJNR/ztQce4=|9. Chương 139: Năm mới nguyện vọng;aos90WCuzyZNA8K4G1hVgF04nN/Ul2TBzI2AKTfh3D+NirDNlURUWOYknuGAGI0tyKPhh0UzMWGfWMa9xtVP0ZT+utFHy2e4YA6RoXDep2PE3oHPdMef4qknngEP02NDeTOi3uaPaIR/AZdd/7z4w9lQQXn4ST1t2KgQOdQNLM0=|140. Chương 140: Mọi người cùng nhau chết;SUpNr7U81axBNGrXF1aQ3TDGozK+fU68qIOTA+5nPnwMOVs09BQe7R8XdwfnZ9vvRqu5sP0v8iW77GOPhlenCHV169q74RGbnLj/fALIcZwpee33E7ydcvX5F0ejiVQT/AnHC6b78b8pZWxFTpFzuIoZTWGnI3ZbO6M5e/M83aU=|1 41. Chương 141: Trên lửa giội dầu;tQAUFPT9sFl2pYu90oM2tqfVgbbrVB5k4HarPXgbMW4qSa72dl/O1XGq+5sArBnFPgbPaPH18MeOYSbe55oRhBKG6M/+k/+Yq9ArCMyULpZCBUSv1plXXHxDlbYZB6s32lwmeKHxyHrkN9hr4tioP5GQUkq04J3F+cnmunp3JyU=|142. Chương 142: Tên rất hay;BqWUcJNlLodfxQ5fxTrVMmgguz9sYJXVxDBmYC0cMy+hYp19y+cEci9hXepSD4Avb30XAsIKrAhqLoTCRKR/J8eYjsfpKOZ4iE9WUNBhGRA7zTIQXA0UrkuaTMRaZpaykYN6sF2bx2uO6P30i7754dQX+qRBP5M2RMncF8IfPdI=|143. Chương 143: Quay về Ngọc Lâm;TD87RSLv51bYKVkjfvfYFgwPpl5gklIlD65xl7O6se8U1etXCn6WUgAg9rd5uecabiLED+PemJfzMYqUqKPk/VlCPu477KNUUaSqs4b6STpKw+kPXvflPM6FlgYGQh4DTWN7KQpLcSBqporGIRP7//yNoc+0ZI5nfPMne7Ex848=|144. Chương 144: Lưng còng hòa thượng;1rDClxMCS5liAgMlKDz82AGsYBQm+6RT3hPPCX8jHvbmVyGGqzOTbQj9YliAlltE568Gu6/qGi2qn5bCIbfwtrQ6B2ANqwig+1DbBoKFwR2qMysbtcKjNdenS/eYfDrPcxQttgNFDkMY+29Ff7b6UF5S6G3Ahzs/NQo3MoXx4jw=|145. Chương 145: Chướng nhãn pháp;LQVwu+b78w7FKQBhoREjpdoSYKV0qqVvxLzw7/zoXAat1ONvUM9oet60UAsuOuDr0msXtmhM4kaffEYyIUHqJySRGiFQN2xOGwVrgl5WCHO6Fa5svlqdClCdjjTv0+JoET8SqJq1mYADitafhTj2iv/NAxMCf9YLFUrsRZZjmBA=|14 6. Chương 146: Cá ăn người;j5JhRi6dhpFKyN/ClJ01A9hGCKDUqKtAldCEOg9jwoPjyKzMrBBn15Ua6HU0jlApIN6arYuUXsJm0qotuHdJ1SweDNAd/Algz1SoVIqPvRFQcBKGH7AvCttj42MbEuYaApp+FJHW2we/+3W40w6xW5LNLilqmeMqMI6PbBb66/I=|147. Chương 147: Thế gian ác tha;fc9pNZE0tHpue7n0CIECpt1fS2GGV+VVcmVDa4GPMzpA4OAcMTY3InkuORz72VbdoSLeaGCdkqVcEnRFtFBfwS2zgXqZ/ADqVmLeFgGpMx7KFdI8fagN0UYzpg8EkRUkT4ZnTHyHT1eVebjDRqOm2HmESqRKzjs/PXxaBcFu6cw=|148. Chương 148: Lòng núi hầm đất;lP04b9fNgou63AWaZmgsEPLA0dxSkOZDvFGg8hRth/HSbWXPhmYCD2VZ23gjJlw9t29PrDij3U+pbG7IjyWVgghg3fVJmNOMw8cY7KKu1gqHmqJPm9duIznOiKt1ZSC7/1SpOsSrdaRMc0TFQpoks1yVHqLnoIA76Px7VFgiIuU=|149. Chương 149: Lòng núi hầm đất;oj+etBiWwlBG8YH/5JXlXR9JIE6a185KZ6/j3qNI0ZZZDA1oJpE9fEfbAxYZ6lLoXRiVAOFosPROMye6VAWYGkW7NrqKSS4SFFhg77LkPIT071QbpQwLmt9eLeDUbzZ28b3y5bX9vhXS9W6XoVW3QG1gXWSo8zqGlWPNkQ2EwLQ=|150. Chương 150: Lòng núi hầm đất;bpvImLXs+35MvLaOhyn3l6y2fYLkQXKvEwq07HIswUli3tUxhWFl6l4MLh05LDw/37iSVR6/8Vhc+1FnGERznMM1KpOPXosXwvVVTuavRaxe2A8E4qVqlsvA2LlCv3iCPdbJVmwgKH+BZx/xMZnduvyGhROlpQN4LKnMIFrSlvM=|15 1. Chương 151: Trả lại ngươi 100 chân;+uevGGvVZMEUFypwGDHs+rvI9z0UWOMjmVpk1f/lo6rn92kLLzdedXmlPaC+x2eYSDThe/vIq857yPmA3kIqd1l3pyuBaon9FMziAzE36FJnflyaCks0VtxMoGJyp42oMFEV1vm6sTdLFEbAEO1Y+arPXIVJtTT0TdfKOHf3YNk=|152. Chương 152: Giết chút sói con;SyMsGVV9vtu3WDkSYUIy2/AE9erK3RhoqEJM32SWUt7b+8C2ts7E8hKUXccGChgRovM0dQ7ZmXCeoeZawxU0bKAPhxBi/lUGV89peXUD3IjFbTrDLrG1lzKfN7JbPWYUYFnalDH1gLNrPuzPbpbkY0w47fkzeezpetA18mrbMKw=|153. Chương 153: Động khẩu chém giết;pEX6oysORnwtN/oXearTzc1xzIgg4pCYoEUeHk/59kZEKcnE+q33rwXHZ3hI5h2aVTaBfC7n79yCiiXF2YJ9ZvdUUJ320TRlwEKibw5C02jnW5kjOH1gm6hDKw5zVp+Pl04Ec5X4xlTwrMGhtSXtZJhD9Bw5yPLXHkGKcgySuCU=|154. Chương 154: Người nào không may;wjCX3/nP5ZH6PfRoFxH6PRmHlZxkaYCrt2YkKoXJ1WwdYaNgfZqq+P1NyS5lK2LhDLVLlGmiA5nTdRW06JqJh74iIZo8sbrx4TCezJlUtwwHLfRwPnAOqJTASwwGW9jn7SBEAByiGax9LUSEf1bH41DDXqdkB+/u/jbDeb0fA3M=|155. Chương 155: Đến chậm hộ pháp;8ak4umq/rtqvKRLp6ohEjGzzIXNUl04XU4K7w0+bLJa6xLktM8TJbWMrlrAXKznS5GqOIUGaEM0D38cP0UtGd13Ex9orCBTkY5UISASJne3CDuXefk5aeChdopDJinvX1uYCl0Yd1r6mrKXcNw9yIEPwOH+vlcBu6K+VyFqjw10=|15 6. Chương 156: Sắp chết mà thôi;SXIYTZGF8WsXUz6u3tPtO94d3vB1qwLzr5/Wcy4Vfpxqa1zaYJsFU/IpSza26mr4C6CLLshefmQHdeSpLk6LY3vzwr/Ob4d7UKMcqd1LZL3W6J4m6dcqnGbzWJ+kTVRYxHUYN7kqlGUjZbCC3ck7mcAGjlTgmbOfB8gDrKcTqRU=|15 7. Chương 157: Cưới đi;YySRFtlJkfs/cmQCpyK4jIY2SP+mTl7Qc9oXqucLwf1ij4gwMtJXPfUf4WG6BaUI0w13jZB0hrEnzm4KdIpYdT1g4lljXEBiPfw+ajrhN3yB6pEntFjs6JkAwaDiboIy4GracffEzmzn4Q0/89Xkiw/wkpwD5SubvpITGDhG9TI=|158. Chương 158: Phủ thành chủ;BenyD1/pHoyw3SPVPvObb2XWDrp/BixWspu8ovKbtx0pkumvmomCeOE9ke7Raz0llKFsg11BeqrpIvEAUMDPPYpovRaetoLm6780T5caCXa+BMmxGneIauwe3Qmnhn6NAJ8EqmY4SGz5nqAPHZfFr+TeAi/FbQCBqJDm/VC/gdE=|159. Chương 159: Tìm Linh Ngọc;OuV8eTT5N9R7Nl+yhfuCTfeWwhY3rMCaFRr3W1xi+24VdRhzH0uiDkUiJj6GFw9NuGraoLH8OAbnVWEQAghp+rrfurlUkoHqT8vRqRyKr1odmUB/hCF+Jz9FYtnW/F76rcd1hNijT3i+ifFAx4SnqXLM3riHxF8Ri9v9oPJiLPU=|160. Chương 160: Ngược dòng;h12JEHVe0mXTaXpZijo1PE1OOdOazYev1KDX3zAEDIafbFHFOT788sS8FL/fSgwZn7emYpIr19XspZ8P5qIO6TUI4kJg49fwV85NDNI1VpUfvWawExIQPZZ71/2+E5rd4m1BFH5AHEYxCLYWnGHrJCujzK8f5vkZ4LkLUjg7Fsg=|1 6 1. Chương 161: May mắn còn sống sót thái bảo;FfxmrghaIsGpXXKlycgsJdB6+N76Aq5eed++HOcjCXxJFJ5MOOi7G7sUe3v9LvSRESzzR3cjpFJIW9AMGNJbyrMIFKB42/hSMFj5h48mPoWlk7hpQsXQhH6P9lU1JBYqAU34pWrT1QezyhsEVKBpmdm3dMdm0qFFzvaLZbzFj1w=|162. Chương 162: Tình thế chắc chắn phải chết;6UNCzsQcTI1iNLlV/G0X1KYbfE+z4YF1W8hGrjfgc3x6PJfGKGcbNAUTtYF3VaMggD1DHjn/9D/q3lBYYAEz/LdSCZhRaHlVX1zv3rZWouZJMRIsuQ1UXEpZlQl5qQrZk1Flhj1ylQzhsU8KUYZnV2iOcv0KnlbSk2AO37oPNj8=|1 63. Chương 163: Gợn sóng;EQrNoNoEJ0qA2tvCEzzdL9gD0WkqM1hHEahC11HnX8qijyW8s/sbocvO33cVB+1a0H1JYcixa1OvwxU0GH5UiPP9gIoIFTz4VVb5ErtqyD7J/les9zSTbx0zpSLWcxzjnshIKd8+RvuvUm/KloO9/C9l/UjD5x6R0QpwRM31es8=|1 64. Chương 164: Thánh chỉ đến;y4u9nO11bOCi0T+wJhq89Db+6MA53BJVmhH66tDngxFf+AW5wxjt6bY2nzLS2HO3KeePARfYm6xvoRRo92v3ITHy7X+eceWWP63ugrI+3cIEDkV9FMQ6WdNqVJGh8JU+3ebTm4qCk6sBeBdv202tBHDk9/x0+5CJrFiVnWUwkno=|165. Chương 165: Phi Long quân;y48JzhcdnogqCsuf3E291tAUD1EoD+WmFLnFLnbBgJteJMiL6j8EelnW2blxrjBLsuOuVk6XtAihQyigkzYRIKkqHeHg3z53Vh/LaOZCWL5jLcUX7ZMCxQl8OFxPF2X9o/8+VGbL/OUJm3J4xCK9EB5SCHOdNv1nWJ0TbP0OQ24=|1 66. Chương 166: Lương đại nhân;PlDfiqL6cN/UDi0DPvrERq75zZDyzuZq7KTgPiEn81ivHd6AIScqpQ96ewr20RjHStcz63BINAzgFanhSTp20pf5NyjuoqAWA3aU+2gf4aMoLIlE+QDvK87SAa7i+XgPnoVYzk9lHK3C3wgy08x0Mnb8YeuCbMrweatF3SAg9mc=|1 6 7. Chương 167: Sói gặm cỏ;gqI/x5kRBQAIr+I3I5ZWJgwl8xHLswG14nck8Qn9o3MBPRtrNOuwDViOXWDb+aELZACcf4xANpQrk33wKcSD6tIgWB5GbQTxdKsJnnWfkaPUen8+VyYtfk7kIzFtWm8gXPcxJIdoSgdU5ALtxPr0wBUv3QqnXcx1Uk26ourk3yU=|168. Chương 168: Đoạt hôn;yRFEiquGmvdd/NegMAlTNIQ5LtVqL+/mRNH/BysHl8WFVypPvtLXq/MGqkl4lFmDmGBitwYM2uTXkSa+mLJ66NXT0w88IcPfYZFP3Wf9/Ujkhe8cHnPivDMx+l8p4gpNkzjbNaRspILps2fEMnUHzaHB3qaPpseMgYMkHyc5slU=|1 69. Chương 169: Vạn năm ngàn năm;m/FfsA2pyWFFtKlzO7G3AEmUG3WR/DwMcR1G+MqAQiJdWSm3Y+89/BHykyuQtQxKkMIs69Dv4CUsDeTRDtT1UsW9Uz/qyWOyN4TEuWwntmYpK/4Hp+NQ05dldidCsV8w8p9nuG5s8aFteH89f0d6t1drzeAd2xzX/wGqOEYo3jA=|170. Chương 170: Sở Linh Nhi;ZgVxfnwmtwB+PUuJjsEu5WMCnJ4ZtThmlihybWtfMytkeDw1X/YIkeYAm5Mma+xnQ66uf37XFND0ps9QnzlKZm1MeXjd5d/PkvxFABdrmJ9k4xP4DU/nQpOvh+1E5foP5XcCYYbwT0vu9yMdVMQ/CmhY8tETr09iVOXi5As/MmI=|171. Chương 171: Phá Giáp Trùy;yTpTt9EeD1ntm7eZLu0q1l5+ECWmOCvyUwDrrvX7A8mJmuuFIvLlwtUKky3bpE+GciS/g4GMSymBqahCYTSWV6NfjM8FlEg8mkTgvpsLtlkp2O7GM3+QNJdnWKKJwX+0QMhCGMJfLtwVnInlskq+Vldjwj9C+oKRmHPSm76mLtc=|172. Chương 172: Đao hạ lưu người;hKkh2WBkqxW07LxTZBUnp66nVBkpPCKyLTsSDmDw89s6B/QOtW0z07i4f568JW25YFW0GvxsLdTTFtOItIwX1EszhOKGoolCKmsWKo7oFcxpaBABErqMGcwh0SddmvpBWDw6KEpenDIw8sSlwaI+fkDjzuyH8OLPkndxMWnBj5Y=|173. Chương 173: Ngươi sẽ thấy ta;nbQHvEIjDz3yHdaIpNbrc6raYXPu8K3RAbJJ3WH1VOHLiTxHZAoS1xfSc/sG3XTOYWnHGmXJ0Tob7HS5vDc6FCuXbsr+hI8nSFKuduB5UrEG62OBriVIGm8X/31V/UrNbZKd858GcJrsZyhguTPImp9PUhPwefAqNczH7KC4hmM=|174. Chương 174: Phì Cửu;+tyZVDarAH0LuP1RpeAHBg8Tc/0nRTO8WlCBN9Ui8cOrNObRkqo0iS39tEmZ1BGNxpGp/ihXRlLcbEak2s3LSujDmKtd0+mnxdZyAYrLnFUTN3kS/6gNbPW4r44kJwYle80AuVkt8aNv1TVxKL4jDyGESOrIYQsMvHD9yf5N/t4=|175. Chương 175: Tiêu công công;suGMZd6f8dH9Cg7NmZxx0D9zzTROj6LWPCiSX801l0FT6VbMyD5vFjTUWe4gKGknQp6D8g9FxzNU9nBFrBjarR31EBwVZSZPh0V7dhWFXfMIkXwuF6pFffoYU2WPzjidhzNglgbZP48X4lapL/0z/A/fl+QPxvp127kFlgl9PXc=|17 6. Chương 176: Dòng độc đinh;b+/U1aTM8c8sjukIft24aA0qLzCr9g5k3Cx3zbBHaRqR5Pt0xIk2AzJwnSeNkUe87ywBuqjVJqpsnHsQhIV2lNNbLaCIbiplDfcKDf1Rxr0HMk6Kg2JBqul/NVOLwI0OF+lHbaNo6/qR9X5UY5hDvXwXlFdrgU7OCOYzCxmoQjQ=|17 7. Chương 177: Hoàng Đế thiết yến;4iTcJMYqpA7D9hEEuAbh92fzUhU/TiMWMqtxPwGjwrASktcyqwblQYl7X3BrZ4aqr2XWYltF3q9+e+iH4Yp/Xyufdqb5B0VXaZM0LKOkU9gLGVt06zEOvlMmLnRB9PcxXAjPuOnwUqEDGtWEEPhsoVjhn8kS/yAMR1ot/768aMs=|178. Chương 178: Bàng phủ;lxt9DUW0f0XHf9683LaPYQ9M12cNA93rXcnwsfZPouKVG6tnc8MgNxjrD0yQMJPjGu19db2P0+10t80TSpKW07qn2tCB8AZrPcdFVzrmdhQb1vonmoW3bQ80orHg8KglO5z+v9+0xi0axlmTIOCkQ66e4bfQvUl9gtrQNDvzoSw=|179. Chương 179: Cô gia mới;HbzPuBefoWBqTMzi7mKPG4jKRahQ2U8pvFXOaz3VG5N25OJ1YivQAOBJWCQ+Ozk8079hKMc1MPL4lKhgsro1/QQS3kSsTnbgECTRjPUeya9PvLyLBuE2crnX5kb/0Xg01Ji9+D/GmUQd2Pw3do2TLp1MnHZ6mBsHb27jiZQcewQ=|180. Chương 180: Ta nhát gan;+ennSl6fCagCCaCZIozvKRWQfqqeYkTMcx89nry5Z0SY2ZpkmjuZBP7pTRHelIbc0FJzZ1MrgFSxYx7ySFggOGA/aRaTvhEVJ8bhNBdzMVUTcqqUnlObI78DZNz99gDFLdS9OJcVLRo8wLrcpdQSdvvntcr/efBERw4WZ/qMknQ=|181. Chương 181: Bảy bước thành thơ;AdvMkP9rEukbn/QfLmvlb+KZ9S0TqRFwJbR+9XoOEbiU9iUCKlHzjNSrtBBpbaeSE3l9VZwL/VsMq8LCZ+FDs1CBXOWI9vnjxgqwTlVSy7M8apV5QaKytmrQ83BUAVTFUAqqcHKWK+XdXPck8MiMCJrmMh2aEMtsLEa1YIMXVGk=|182. Chương 182: Nhập động phòng;3x9M6+WNGLpbrUTtq/yyo0Vd4YArWD7U3A1D1lyFKuFt2IIYMpfZQqIGMwfwZ6B4ihkeHH+T9mhIg6/lJoZLrmyz4OBQDDtx3rRohqpX7Kg319RaajTNgHU8uewfw6VaJy4iv/e7Kh4lRZ7goVWnkE6qiy03WFZWehbXnuIqlOY=|183. Chương 183: Giật dây;L0X7hSUDA0v3Kza75HEw/n9tSNMJ8Q3Cq6bHA0Z3cbp9LLb75Sped6o4aCOVFq1/gv4112P4Gt4F9/YOwwv4rlhrT/FtEd9oZh/GKkk1cYiWAX8G75waScSJghYw9x49oJcsYyEGQPKE4yQ+IKIOyNB26NRZuGz0hg1q+ywYIPw=|184. Chương 184: Một đôi oan gia;n+EKzMdELfICnqww2pAbDXlFs/gFMxLEQVlcoP+4ePqmMs9Ap4dS7yipnmQWLZQixpxJ0lkiHVWjhqiGCrhQnZBUfbhhehf9XfpvMKxZWYC/6n42vnqkFDYyG8TEhi8ERLwJPHMXjqqx4J/LBdOlnWZlggRuS/EYsjttKs7iOVc=|185. Chương 185: Hồng nhan họa thủy;UmGCKQXPq2PynBezyDPfwWELY7lg1iJUcKpMuR2odG2FzlioBvO+9f5qebgOREBhQjktzlW3NnZxIU8kBuvjCVdOh4dhTOP2fyIqbqPXCCXyYFEyk6oECyFQES99ixNGLRFoFFORmCXclZADjzh22uS/saCg7VYW+RZvhHSLCVc=|18 6. Chương 186: Đàm phán;EpVwYnDWXzcMfXSuF/k35ll/x+OYPsTEDStZY5/4BwlkqrlTkl4Zn0nu5N8A7l1IpEqoco8e/CDP6+RihBPlf0kiC+t5Qt7UNvvJUAfUMQ4rit+Yq/2orNy3gWTg5/1TT7ARknQeOCaDAj+QWUOo3bjJao/+4MeLq3IwqiJwF3Y=|18 7. Chương 187: Ma Vương đến;7gLGThLyWtIuUt1EUyMLijaaaSsicobVOYFaODgId0J3Ap3lZl4JWUdxKRGE7WRUgQqe+rW9uCoFbLSwa2ObQCEByr24DDhb60JaiLmQ7k2qO7wnUKUMR0vOIFtFPdzBfcD4Q+HrE8hre+VlfTG2Cg0E2YuJ4774vuRN9yoW7qo=|188. Chương 188: Mao đầu tiểu tử súc sinh;eat3XfDdHHQ/MMVxmS6wrcDFREmIDXA3akpdDbZij7BPW3ktssPulR8rTYW9uq78njLc8FBv6oz4Q7ZvYPC9ih4ANL1KZw2hUHNG7O+dCKovOrbnZzgqtcsq0k9B4LAIZufvBD8Kp91MtAiPvjJeli5qYzTfhaVpWNkrAGWsNx4=|189. Chương 189: Nữ hài nước mắt;Bin8hZAVNkDcR2vs31PgnQIRtcuKzztSPZ3RKmMRvJml/+5ssKnN5aGF70csjLAhqhmUOl2MSrtUmsLctgkxwy1jctmmz21rYZowFfGhcmQg7MGKPTLZHe5ErKHXi3Q/Xa9AY+UaxdktYINp5bC3LJ3Cd8yBRzAbuYbb/eVxLok=|190. Chương 190: Bàng gia có quỷ;MwqHDHV7CwHBFTRZ5hnRIDLdyPgxvqELoqZTCwysxSna3tbCef/prG2jzYQ4bHEsfYhB1TfTfk9eKfak2dopUhP45Gw0Jt1sYynExZV//zHhTKDTCDPuHIRYj3O95FvqES4ZNQxKspk/GO8xc6TVsdgtPuMTLktvi19XayHZ9rg=|19 1. Chương 191: Tu chân cảnh giới;bIOoQ2vq/5tBGUgIHi3Y1gwZXtnrewLUhL0b+Nsfgq7PTmrKqG+Vzsh3O+g2SwJgqmLtLG9JKQb1kFQ9YHEa24vsaPDlRXRRccTAaLu8qByLs+zL0pNf5KpkJ5n8UO3QxUTR/1cr6mxfm+dGr0V3M5GC5OSF3ZsKZ6ke9mDCBHo=|192. Chương 192: Linh Cầm;JLSGW45MURxI4r4uRFsHmxaGvtbSx6Bj+K+6G+334C6o1e/6AMyinHeyZE05biL7uqn2BLPJXYYsiXcUGgVTSYs9+GFpo75/o+RqgnjX/Hj0nDkARxOl49zKO0YmwmxXsNBCJ8iT+phAWEwUM33hk8E76cg3p0mzGaInbPnfGWE=|193. Chương 193: Gặp quỷ đi thôi;bniQz5VWj3RSr5CH/mxfTjN8PXNo7KaO0rAgzNI662HRQ0bLeeJ1cmVfkrrjmbITlqcdkDw8Ad4AhS7SsYs1dxCdPM1v5mYsTjia7rkiTVHUkCZ1Nl+0StDbADGV47jpnSlIy9W7Xmw+yxUsiAhyIj6Jq0wXQjywb+UbZLaU1Nw=|194. Chương 194: Văn nhân biến chất;6RYIS9v+WJRI4evVICv+2b0WyaSBpl2d4cSuatkUtce9lPvbWbsA5GmUc/7xTRHiznZ4e+vtfzGNkaUqN6HFfbW5Wab8tvkOQXsjhg/EmBjaXLme2bZG3BC6u4PpUdDoCZbOCWtvIPN/KHRyXvSceLnSNQFPHXrFkoEIoOndYmo=|195. Chương 195: Bằng mặt không bằng lòng;IcM1w+FlPc4iaJ368CT3bKGfkn31XfjyuYElOB1n6qwIBo0oVS4XWskk6jLAyhSgu8Th4eZ4AaP2IzPqfisfu7ZV+Xlbm2pVMT20w8yxrwKQzYq9s2tt/8SeHpOcwTwoEjkAKp5+gkIAuGpvINV/P6BZ3uoRVWBx4HtxvPuC5Jo=|19 6. Chương 196: Vạn Hộ Hầu;zf9ZYXzzFmCNLGS3aXekimB1SnW6DF6QNIng9fHI+B3bcODlGQfNhf0gfVgmTHea7X2yAQh4O7A/pRSOOS19fxvH6yfpkdG71t9ZblhpGVdsodwxKxrj9SicT6e8qWuCM0jCqNvDYR9zzA3pzv9q4viCCqNzPktE+oVGfxk0cdQ=|19 7. Chương 197: Bãi săn đấu thú;vCsZZyPxIwglIWYcgl0DKNmNTyDqOj1b5NTjqJxD/q57OMmrmIb7qPHocW/mq11FAzFZMDu/ctvfaVvw6rhRu6QeBBIDBVH5QD8oM7AupudX7qsoDwAXlIrovKwbwzcLBhZyJ49Ib/GC+dAUj4qJXnQgd/lgfVHyLmCz4KebJTg=|198. Chương 198: Bãi săn đấu thú;kzphYdXtHhZ8G8IK2E5fni50avITYGBkJt8XHYpXaH4kqhh3btCfRoq5TtzEPw9dhQv75oHn3VBWvjj3AwuiYkItdUrfQ4F4YwNHPggm9Ub1ZcB0qtqnJv8sEZsrh+kWc6MwdzxtRiCN22B6eZ8H4vqmZ7avnxvJv6fUT7vNVOI=|199. Chương 199: Bãi săn đấu thú;rR1ioKg83UXuqYB8boQCIglDBXugwriFVbA6GETWYERX/0Iyl19a/Ju1vg/TV8XbO/fuZxw50tfo7ZYKBiKKn1BP+vLRzIGH0B8uEcmt2QMO8oCf+l8jhj1xm20UVIEfGOJelSPy9hLntHPVbG6hm5m3HksLmBIOt1jMp8PCpXw=|200. Chương 200: Xà nướng;eHtC21ZOOkYawPfhGGYBn5D0+Oq5SqgriTyYYP5qJJMDKRYIH04Fh6CbvxefTNPbfeAS7xyUb0UvpqGnqNX1rEFhstRpmL4X1zpJP5l5Lk0EFb1DNZ3Hw/hxlbuhHgtHsRR7qDQfGRkxqnJoRY2YURYK92CTU0fOq5/B76amcvQ=|20 1. Chương 201: Tái đấu một lần;lsduzP7b2co76FM3VF8b8+bBgQ0P78nlW9B2M2TBwITK4ZyjHtb+MTjQorjOhN4VHSYZ0Kl9rpq0PFBKQbNh9VXxPHaEl7beEuxel0+bb5Q5d0l94tBmray8qg2GAHQ/JLSjpkyUMhWiZiHojmWSbHYOIZV4J5gql+kZaiR2K7M=|202. Chương 202: Béo đánh một trận;31XyfvSG5CH8MhjqX1MkADImoHWZEdKqCt3nmg98vE+r6/WfQjuL6sxtSwZOHpeCW+axwzhAfPo9n9Zjom2ENxKdpYSEN4ZlJlp2su07Qbf2u628FHNxlZWlEhI1w8VAekOKHgHR2AmCt0pk6ouy2pvcCTdXPI/c+XdxV8L865Y=|203. Chương 203: Ta thay ngươi trả;rfH5t7s3qDX+4QiiH/7G2OCGMYFPjp05OdtqiKJbG7elxyVG1OdJboTOLnDDj4ofPg6WMX7oyZMUxz5thNnjtS0zm9rB/5kA+i6qoOBwEYLul86wMzQHngnJQabbtCz2d/MiRLVb6Om4cwQGjMTU/Om2CG5n/VUbUif4gb64prM=|204. Chương 204: Trả nhân tình;t2lha/j7ns2y2ZTVRMpu3uBlzQaRAYZ2D8+hCZq2ehiNCivpOVOO2OElyanzH4TERsWGjFMCLa38WB4yrUYxugGiPUepXCk6yxmisTAJd+DsCTemrSYuuPkCFpm9cFWi7YzSucB3Q+ZI5fW6gPIl3GF5eH8E1tHxy+v/ZOCjGcI=|205. Chương 205: Người thiếu niên nỗi lòng;L1jzvsCUtlvV+ymuEJKO3EpDBlB+o8olDqL/eAN0l1lTfIxBvOlvPzsdPKYXwkgMa6Qdtmh8gJckaGQOzc04ixysvq5pax5r0njCcYvTzAcxtIvZDrsztfm0kroI9tRunpwWWc5ZH6N0ozCwRfczG4GmXMAZHYOfa7FOjEPp20o=|206. Chương 206: Các phương tính kế;Q/o/tGAOZgZ5pMbATqUG6Gneyjlkfez34kyD1KU/cJVZbIKHXtm+Zl+oCC+w5lSU8EwF4/6pHq0fqDdXIXoR4JlMfdMb29+oTT8cDLy94rxbxGXEoqi5hqR1tuR/XXLRBFxTeWxd4JM6x3bnF7XMgqqd+DvlbmPWXw8OU+GdPaQ=|207. Chương 207: Tiểu Bố;6uP0baq+ayi8wseUp/1YXAvycuW1iIJWtGHwkfWhqqh2crZSLWweMPdYR+3RWtbY6jUPyS5nYMB9Sk6Z+56ifwS2jCiSoe64eqeK/NzaJLhgVwAVCK3exMeTlvdvaj/EJgojZabXDKo1/5dCe4njSdEIfdzU/XdjzgKIyDUV6OY=|208. Chương 208: Cắt giấy chim hoàng oanh;DVNZF+hPXoDUXcIbns9X4PcG+nd/+RJx2lFnmbG1xEBMz3Mkus7TZNWHFUpA0LYNy6oqZz4aTzrgTvtdDzoVu33bwkZAcV7GZZu0T3kmE9VwkFSt6N61vw7/PWN+t0Yr2AsugaQfW7eFBkflsl1DoSAch3o8z2AyoDkOYWLDUGg=|209. Chương 209: Ngươi đoán đúng rồi;snj4wNEjkvPQSetl0m9ksEm/5MkgzWdEsX5SC8SsBA6UaWZDBb7EFll6QR7MwpOBt9L89exFVrg+hDHDduWcgHXEAYaKrnHssj5Z6C0LtKbRQt5lVAxOOHUb1QOdjVTkIX9YA4a8uTwSCweguajNXy1s26Jp442vFj/VJ7Q9Z7E=|210. Chương 210: Chim hồn;hTfvbQg7VnyY4xP2sTiJhuEXvXMWpeBYoloWp3wTvruPPvV4eA1zDx0xTY8oNDGEGycBSJHssbSQHwPLkMxqxzEgfWGBcowxCn2y9kcI52D0LWGERuvZzLqUBHhWz7gJz3wBZuvTVSbvD28txWyfcQAmuxKNNhnxpFzLB6RM0T4=|211. Chương 211: Minh Châu hoảng sợ;UXPD/Q3Ml9dS5MNtO2rJ+gpO/3pqG04b8kOK6DsIyxGXxA9Sg2/M06WWqQmMCPZ3GIE1T4jeoPkZTCOBxM3krpECmlb3usyk9zwPiZ1Nhm1zNgRVBRiaeFzcCzY4JY7lS33nTIh69KoAxrvvsRazM5SPFldTWuEozPRcSeBnEbY=|212. Chương 212: Lẽ nào lại như vậy;YFlDpiXJFlXRRym01GkC3Qe88f8uXGXjP4wwmdhFAh7ElRre/askAmT5aiKX7vZ2QWgfa0wGb03azoDKPUqHdhjcHosBvW7+SRRUP56Mdi7KJvvyjwHM4F928yVEIYDAZOeMza6g8gjxp8LvcTJF+U/0IjkLt7jzAERmMHwUAYg=|213. Chương 213: Tổng tiêu đầu;uGUIoMJLE2hjfgR0K8y82GpLq9ayYla4bHRc6xC15xaBltt87dZ/eSMbuSNKBVX18bezgfGIypC7IQMp+EzMBk3kcS/OYnggD1K39Dp9HYmgKDsZ0rv9SZB6+Qa6eKYeF0D68DywKxcW4ZxffEqrQQLOEPSKikertUUotIX0JXo=|214. Chương 214: Tiện đường thí chủ;+6HUuob2wG0KGg1KMU6erSR63LKizX2gihv1x8itM4z1g3ddgoc92zFRaYU5ScSO+Q5yO/44UYwilvJ4e3vjeu91W9Z9h47MYbTKeaXc/QQQ4G3osFL3xpN3Frv0eZbzjRNLU2OvcrHsM6nTJQAOlgAz00fyvuuRaXPQH+/7plM=|215. Chương 215: Giữ lời nói;rFxIeODJP9e46sNAlch8FD9CXBbnouDYmDPMafr7GgNo5/OHlGwksMe37D1sI7pW6Kq0wc7yMg9JdjnsXLJZv/LRnRvaGzes3mm3tt0t8H+H7piY7gq20LFIofc7swBBOp+WuX/LPlNsiEYwzvcNMhyKeT1URMya+XKzCCAVH6M=|21 6. Chương 216: Vạn Đại Tài;jfksFRPOyrHJsXKVQCSi6mGooSI6gG06KqTHOmiCwo4J5nw+ZNyR8GDjWF3yT+Z7dhLtRNe34zmJxGnPgyYUoJULiTIdFhu0CIOag6lxxECwghEb90kKYU9RV4F2/E3a2dZsjrplcC2QQHB3Jy3b3Z+uclMT3oWH//FQZfOnVXM=|21 7. Chương 217: Hưng sư vấn tội;4BPSp37E4xEYE9E1gdsT30dywn6Sy/H0rMnBui6niz7GnNiebcaWzFbDnbynVb/mDbZscNN0CetprHzTv4FkxHVWbHqAY74YaLem7UvlJAT3vw977OmihPhjm0DjDW0FKnYDVdTpvDga/Gr+v2CzxTMnFK+qhSwyLIKAVouabmI=|218. Chương 218: Kim Tiễn Tông;h9ziqhXBhAUolp8aos3ShrE2KfiR/yIJtWlYUtPYExQwHTn7Qxzs6ZR6Sc6rnaTmwYslClkUsJ9vRKBwYZYjJgncngtXSdteXcoLo0jADZIMY85DeTtkqs3w0BARDx3iBToCLJq3ykaoBdDfPD1ojoxaEicl/pnUbqlYczhmSCo=|219. Chương 219: Lo lắng;uE6Ea4XTNzC+ozfswJeE12NT6ui6F3LXqCEJUIiEXTY4diJhqqNf/BGVdgQn2UUrEPKhPSNm3LCm259ZqNYvkD5BKHECl+LY7d0uZi6WuAilKox3gh7UrBcC18zjh/RfAqU76fjffWKyQyoXLKkSN0tjujIz4zpftVKvM81C1jc=|220. Chương 220: Ngô khách sạn;dQFFVN6fIwIYXGXy6IT+CbU9Gh0d8VNFvsXgOJnAmPHoq4i3tdmFocjfbvHaK+ASuBXNikQZ84bwSgQF2k8IA26LGkLAD5+FZOrvGGqH7CzKlrZUTls+WubnqD2TbStRBwv2bsm7eqHHsVIw8kJIg5wR8DYQSLGtLdZD7kAvZfs=|22 1. Chương 221: Ngô khách sạn;DX2Y8KA97GlLi0UUWt14oo96cxd86U/v2mLKTd28QR+ST42jmeZP3Whit9WV9gvNFLPLW+4VgYacm2V9E8aZuGt/6PxEQ46VWD+PixDqC9SMP3UIR7ktyVyIp0adTw7k97rnDTvHScU0MgHidmv5IhgVNwr2kj1yTSx/2FOmYos=|222. Chương 222: Ngô khách sạn;9RlKW7p6mgJsq0bcK/tTM4FSsOEfY0C8y+iDrGdGU72H2Kh7Uq8LH9mq92KodrSY+oth7IKqfeqjHk+TjSQty6h9SiOJyRio6YYUFfjYVuADvrjsuISzC5lSqCXWjJ+97AVcMjEt7aOugiZBeC8cOeIriVeu5eUD1h+zarXXaRQ=|223. Chương 223: Rừng hoang chém giết;JOWt2TYTiBFL/xBQkeGCOe5hkJeyElnrul73w57ygDZU379Cknvr8rX5Ncl2fTFe4PD1t0EXvWnjOsPfehoc3+eXvdTFVEDuAeLGQnY1WkDJ5Cwl4GzWhCRAI27u3BBTqktRFCPuR2Yw2Ek+idhGVs4gbj8Hz42lXtjVlRCnQgA=|224. Chương 224: Hứa Kính Chi uy hiếp;D++ObFhIQv1Ek7mUzPWLaSwdMb8zEuXKNqJY0TmcPKnLnjXdpXX7dA/bTUuErsHeHUN3xee3K7vrgIJ4kkts7g7KmdQQhKIrCKJZCsNYe/92tMRM9hu3bKeVwF7ckQk8D5/dgYl/TuFhv+8e+0Hx32LzPmFuTQ/CD7L4a3gxo0k=|225. Chương 225: Không có có lần nữa;cQk5vMr6gbcaQOeZ+xcT3aCWWJW35SiazScvIqnx9GlO2q0jJJl1KfkBooV+3IFkC1aCEHYFEcsUqk+C1ndkOajAp5OAZztOk0oV/s3Xxvyag6u8+dV521HGas3srhIHShHuhp+oLRTMU9zRe8/eZGFRh03ze4zyLvwF8z6s7rQ=|22 6. Chương 226: Ấm lòng ngữ điệu, một câu là đủ;2FcVGyWGoaKFRdA9y7jDUi8aCHTWyNlPIuXhxJm0VjCYfv/wGRlUhXNDK2WQ6l9haIEfOrU1E1lj4ayoV5uKwL3vdUKnfzcUH1g3NkiC2RvEipJ7wO4LB7wtMatHGurmE7OqDryKXcFPkITzaIrrKeaetlBqVuM1Mb+jExIcBRM=|227. Chương 227: Viết ở trên cái trước đơn chương;CDS971NHOugOtsd5LsY3P3YvpSETPomvoOmHuPLqPQPbNETP8nQUvq7hGyhYyPxYO22TrQZNDkJaGa+V3v2ywYU82ebBQzcl0ELghLzi7wSmRYEANPLGBlmwKmk9VJRstMQKhQ39wPVuk84iKoktFQKg7RlCn7FYFicA/dZRbPY=|228. Chương 228: Tiện nghi ngươi;xIhP1CyBnEQhHl3liDTOvBpS68EE8/YiaplcsvhdyXamx63lQwqORc1/myjaAn0CD6ScuicASJoawR8kgd930sgXDbySoeCDha74HcLbfh0nNdKkeoo5b8/KUhndOl6eVrpCEWcn++vtOt7ibh0Ah151hu+zd4MVdwLXf+4eV6g=|229. Chương 229: Tự thú;tpzmf85T1WDmMsx718AC3DV0dulLqWOd/fOXAilEnbH9I8eVrI+LO8L2Pypmxq0Iz9y2/EEB0NTfiOve9wjkfOPJBiTf/9eMX2BTFgqT0tJjMrTxDvc+wt4vEMI5A++jMbmJQ65Wo4u0vdAX2wSsUtibFKgO5LZ80zDa2hTgWso=|230. Chương 230: Đại Lý Tự;HofJB8XZE90qQyJly4ucv9tMORmI8de+yjLl65xP/ai3i1cfUwXNClIm4aj8tWiLAX/agQ9IJ1uY3+ummfvoLVr5DqukkkHGGVlJUAyliYq6S2gm4SewORQYI/7lGaU2Z32yJIp58Uv2mK0nAFoii8/9hCHxluZ12O/p6VYuXFQ=|23 1. Chương 231: Người quen cũ;5r568VU8Hm8vDILKErY+3yfyzReO+xt6Oj+lab9EUs3zqCvoxorkv/dwwjLE76oUHjWh7oj9obY9H20Q5j2FWGiIa8c90O2e+Bfrp/1kWy4RmfbFqBgXYEkb2V19W0Eo3vS6VCSDP2RYMaxUcgUU6WkeafZduyt8a1Sb3YQwhT4=|232. Chương 232: Có cái sư huynh;55NH7s9X4zl3FC2nKNV49An48Ed18ZdYowbm++njDgcmGGTWlh8slZ69YbogC3WBev/NpLHnG5/Jz08djICjMRsz2TBX8XOVG5MIMcfR8PEJPJFrdQ05Ew2IiEWzswVSBgjs9e+ZUjg9jStiePMB311bvsKq/je6vM+PgpkXvaQ=|233. Chương 233: Thần Vũ Đạn;vBo2zjzDA4PbwkKw911XiUwhep+WB6XpRceBWGyKW4L5kx5x0Y2kCXc3IhchuPLkjMIb5YWm/ylx+5QuOUkK2tPPvOlN5zPLp9wIScA5+G/7YOXivoEOANV0fQ+YuwQLrw3O3++/elhnb81RTTvNOWuuKgCgoiJquZqO5tpnfNs=|234. Chương 234: Một câu hai ý nghĩa;s07r5WW+Jn265JUrVRA2QkD8QwSsit8y6ENqXxdfJNUS84Cyt/eXrpTN5xK8eMjLR+BcpRSY4qv8rlAeRBpzW+as9D9JtuHnQP/wPZwNFCoy/FjSLP8paU8XWdruBy9fRgK+s8o2H+jzc1nEL9L2QGWzhDfQMtPfzih+9mNgqQo=|235. Chương 235: Kỳ Uyên chi minh;eiLuP2u2AcUq05mGDewC/cx23zsQhwWXkhZp8eZ6wuTmoH8oBNIqkuGsXM+0ppyWTg5gTHmKoCTVnn7OA11ulZAL6JOROc6Za77R5EVtfOqCh25dtVqutqNh+KdEB0FqnQR6m7c//H98PtvWD4lz99DxYiIPyRWsCW9hCkvys3U=|2 36. Chương 236: Kiếm Ma bạn cũ;K3Z+w/Jun6NF1z73lQXJnAKIB1+p5mJcjDego+MCKlOZymx0zo5nGj4f7Juv+kpfQe+73AefJRaWSTBZMH4WOOJJLbb/yAqMikPvXSELvDGemBOQI9eXCPaEVlQTS0v2mxOGSAkPYgoMJ8ERxiFocavxJAp5WK/JysmsB8pZO6E=|23 7. Chương 237: Lời nói khách sáo;1NsuGSyDulb2QViCUvc8yBefoAUoSSrZGtM5cOn2NtZIE/Uh9P8oJmhxj7AfxuusRwnMb4sSJdAPslSqiMbWkuGAsrV73DGASbpCMIG3saVnlZ0vFcB1SdDCh40PLT2aCh9/MUtK2ylP/1OUKWIAqYvykEt/ItkvR3hRdzOq8EQ=|238. Chương 238: Phẫn nộ Họa Thánh;4qnyXKx+BTMkB1fG0eC6q9m7dbnGH558jr6qErLBidIw5mktt398v4V112r8LqeGhiW+t9krdN1/XX2pPftCq8BxKbCLyBb7IwtTVYfKftQ0xYl1EpMTkWuCIn2CTjpCXefsSfMFGBNWR9wgzM1uDNSSYxaTiR/fEp0bvcvPTZE=|239. Chương 239: Nửa đêm mộng tỉnh;4rK83je9hK+OTvNGHyFWNf2tfR9woMmLOVfyjPzd2Btq99xR9bqxqsZaW61WWxbbvABwf8SD6eDjP7HE6ngnheesmHMr5abCjTiuEOJBY/kRVSyUH0ShdtaczzYjvm4I35lBldNIBMd7YGQRc4kyHSsBJiNtffQCGYY003tNPg8=|240. Chương 240: Lần thứ hai độc phát;jRyEBX4uAhqP0UhLNAYJR2mx4AFqABopNUhzm1DDGUFeMGerlI86o3aip1MpYzZij0eiyFaPdeRYN2ZNGEd7RIEeHa/DuFJADSIf2/cXuuXoSSoN85xizfN9EIzzK1YfU/DTvb0x/ujh/VfFR8oil7SNnRXBwknUTRQIInSlMXY=|2 41. Chương 241: Ma Cốt chi độc;U91blVvRBgH9A92sULI9diF54W+bJp86wHCPVz8lQcZUQE8eKRFc+t+r9jKVhgZkWru10rHSjJLHbAv8Zf+GPZj7gMcidXao6LiEP0a3LXJ0Y4l9t2scP1JEGEpTr1bcf6wdNe2FoXYosCfiLzGvgSD6D55Rec0M4MgyxMNew5I=|242. Chương 242: Tả Tướng thỏa hiệp;ZiN+T0rMRJtTsFqoGl6qS07N3vYZjk5m3Mc7JoVARV5u/q8NmNDh4Ygx1Oe+5u7lrNUuRLF5DnF9YT+9nhxOz75kI4SAksEvDCHJCpj9gyBa5JV0DSowCTV+q7ZVpX7OzXdVKz2ZrNJpanY943aSRb9SEjhFKopiNmTminuStFw=|243. Chương 243: Cô gia trở về;JioY8wEsugUUq6jOouIxflVhO7UGmfsx+1P30TrOw3VWeBcaH4pkJJDJsGmSGcdIBHsJ61jHfHJ72M46JMXXoRJUFXdr5/KrJhcVW3ZcLu7pvvQJ6DMNca2uSwBWdPy81IF9Q0PUeiVSJdR1NqF5QM2TZ676ZTOHM3Op6ZUdXTA=|244. Chương 244: Làm nhiều chút ăn khuya;5iufHUA7Di56hEf5A1GpE+UDgJDAPSVie8JjTDgZMtWbr3mYDYSyrqma5AiXfsEh5HxTey4aGRo2FlMVEuE2AQTPA7pRGqUwkzfMxkEj5LWACnBZWZTz1ZWGT61VyhplSbpKhSetKDcAPCQ0Hy8Nd5C2qRYmXocp33qTnOjNNjY=|245. Chương 245: Diễm Dương Hoa;XHqTTpsOOAf5OoxgAnvwpVN7fgHOLtB+tOc29b0qKbo4R9tykIFm0G8fbXRy4YP0IhVjDzMEnouMx80BQgBYwWAoP2shRh0HuymzPfLqei27ojgkd3SuYzspV/vd9ielVQleppxPub7fYaxFLyRuDkY6msMStp8gB0uGmMuYhew=|24 6. Chương 246: Trong mắt hình chiếu;fXipyptZpJK22gC8rh/83AdwH7mSp2JnLg8k//19/0WYihAiDTF06x/d8tQD9+xJiMhnMlrFQ27TH7x/JitZ8wffeC0RPdW1ih7M8VtuU9LBxri9D2O6pZ5gl1qLy6QGNWDbDy7A9Ft5ItEkMK5T5X8CMPTnGrj/PC4kQWgn0DI=|247. Chương 247: Vuốt quỷ;FBbgF8o0HFWUVkPJeAmbwr3Kod6Tay//SS5e1VfYqNHCLQqKnwTBSeyqqOJ4fX//ah/UR7CVHnSVBndPtfQk8tZX3DRKLlLzvODtBCtmxBl3qIDxW0CLf4A1tGlSRu5DSzApwLZRCOmw6Xb7jn5oZ1//k1F48M2tEtoVgvWJNdQ=|248. Chương 248: Nhìn không thấy;19FXo03bzH8QJVl67jGEXnrAqXyqSf46chtnHq1gFRjGgAG3UEgQ8GlAOuesZpNdaKXhgOLOvfdRAwNO/ZVimw0mwLmRjG+qG55lFDAVW4ehObkcomdJVJKKGpwKpXns0/h/S9EhH4BLegYpTKfZ81LI5/G8DPIzQphNKvhA2Ak=|249. Chương 249: Nhìn nhau;A5ouF9ldiFqH12wQdtCOsu5h4rzgGYbSsbw+67+6Xzq4OrS9BhQV9m22OsNcr5OUJxzPhHsKBHH4yrwdoRNkPvI7WUIyhAOyxysIn31gCXXyYHVFggVkdkrSB0GcXLyCQ0WNeOzS0gBOOpS/mS6vgNsJ8rbDyNIFAQQUJvtIUb4=|250. Chương 250: Sen hầm Thanh Ngư;a++SgqiQBymtJ52yUEXmqkcE/5Cb01VS8/V3mqsPAZLsIPhahshNLRRbP+eEIurJlT5j/F+41AgzMgDwphDQQGzfb+WZMp9EaUFdBgQTD3EzbfUFSplAV0qA7NGcVY4rdZfvAE5LQHOOABzfPhbOZ7jFPTrsL86xoNzhkzzLNZs=|25 1. Chương 251: Lưu Lan Cốc;eIQ1TlU6ze7YrpEuuuIqJkKZTCo9T7ERMdfAMyJXHciLD+2Dnqkrt+d59x8ZvhcYS1i1jRhrs1y7U215idrEhw6K9M0+8ZQlMfPrwc0kpft5EdC+ME0hBgsr+kykyRTMJ2mFk7Z109HmbwAudVLhSu6OcWxuouc4DwE9llah1Ys=|252. Chương 252: Bỏ mình bạn cũ;/b0vJkmLeybLQTW56SObnlj3B3JRDM02UyajU3yCCz48JkIsk/CQvHhNLJhC4iRz7HvVm7xdBnsTaCiJ9E9cS2Zdbq9tPDuGN9k7E90zv6RUNm9gLkCFexf8ugTTjehqIfchTYL5rT7njIi75rWsb+i5rnZpZRCvvzYcX/umVHw=|253. Chương 253: Giá họa Tà Phái;ycvznbEP0WRyujAp7UomW4jZLCoDRENpXoTzGJARC06dFadbWgSZ23aaqGXyUHEgR2kf1KAeSxpzbNak4wGj3njTkA36gdXxWybZ2s9KVuZ+tkyECnQDTxHDhzbg7yO2q2hAHwq4VRzk1Eb+pTysqcMJsguCl7EkraJaKcSXWG4=|254. Chương 254: Các phương khách đến thăm;9vDHoazVLDavpfNw70IKHHsXH2GP7UOZxrslgbQ7IIrFg/j26JLp/4Beh7tTjZM+yl8agwVaNIGsxxJc8uWKmLXSC0kfIfvR8HM+SCZzn2qrVsWFkBPdvLMQdavcQxbIG7mXpHo7GoKYfJJl/s89QWFi5B2GC8Gh2SAczal6IFs=|255. Chương 255: Gánh sẽ có thưởng;En0NuMQCbc25s6QEPcE1dGf8wOTiiusQIY/7I+D/pytlAnMWWssNjz/h1YSX22mlb4OEAIg5vxdzkei54xu1z03oBAp+fCTjuO/gUauVf087R2yYrFBwBcaq6ZiyuBUpDmjUii0xooiNf1+GGWkrQ4K/eClncD0po/yip99eymc=|25 6. Chương 256: Giải quyết việc chung;PFWQ/oCMToWbtVot7GenjOF3kNGyfTnxNiJqp03Kv3xTuEOxuXo2TgoU4EGIWjWYaLMPINsBrmAjp0gxEyRmMxPJn19MlrPgQvAOvYj+wzHlA1/0ROKIs4o3oPfLdctZ0y7eVUl8f0RHq3Me/Z+T7p5TpvgGzLPBtWET3baG/vc=|25 7. Chương 257: Vương Bát mang mũ;3uSwN+TtqwVS8fJFjuguvAz8XxLCuJKazAm2/QvBb+ZJX74WnyDl/cyDTxOh+vhhbmPk/hRDq/l5ad+xggVUEQ2yA0STdzQy70jW+iyj/et9HDaEWxiRX0UXGaVj0sc8pPKaPgqhr2t9Xbbqtmwh/5YFHcmGx88zpfr+rwo1GOk=|258. Chương 258: Công bố chân tướng;AhIrqp0YMSgBDxivorx80lk5AKudq021kmARJGapEuj2VenslKmMayW7qd+ExuHv9VR1pkefywvndrZeKvtX8JsK7InnmeihzH/paxsOum1xEstOBv35vkPQx7lZik5embo5hv1Pald/y1v5aZkK+47Yx99LRo8Fu95MS2ziLpA=|259. Chương 259: Gia tộc quyết liệt;SnZwAKNwEup2u/0D/PSRcPzXfsmRruxzVCCUpmZKT/fTWi/VfbY46Pm5zEAek/8MCrXIZV4B98LIvZLF0FJcOS9ZdnET9BzWA9UTkT5MfQYtHKyxdhDTkMVi0YvdHZRCmj7WB5kNnGqu49L6+J+lriG0x2siPAZCK04SZq5QscM=|260. Chương 260: Một mũi tên trúng ba con chim;t68vOw84qNZVG3gUJmOH3/Vb5zjqAmXfFuFUvxnm5BsZpB1pzrX0+6uRNpn5euAR/v4paofp8ajLmXw0tMUstMvT0nbskOTbvAixNMqaT0LDE++/FEqMOXydxchDe9PF29D8Cdzy9mm6eN7I1QuynSu5TGPLkq2tYGGo6Xilzno=|26 1. Chương 261: Quốc Sư âm mưu;rtQtD/V1BRL6cmPWt4iCtYtbhI8QJNEVSii8wm2pB0gaGceCp3SSBPwdOxrn062Lsgs0aSn30lxqEuG9sDden4Pdkdc98cd1l0F3VnHqtrv4Vz6SMm5Itd+Ut1YfZsaeVExZ+4SJkK6WthYUQzFempf/c3L1jDjxceWvdBJS1cw=|262. Chương 262: Tang Môn Tinh;Z6WiKAddklN7mmgr0/ZAeZ9cOZn74imfrHkTJl7EHIUvQrEtVHBEbvNpdxByflWnbFHmZUbHABvtA1xiGE7J2qFBXXWQbsHPLLsrtQgMBbzPlXtlHuKF4vXTtk1D7sn6feDQlOOeN2qs8sIPkd5T7myIzeqtTQg03SMTI+tdwEg=|263. Chương 263: Người nào càng đẹp;b+JusNqz43kBkFloliFxYZg/gsYLwLHeU8aNnIFL43tAJCs4h0wpqTsdhKSTjo2QzOW74PVOoN5JcSfxOjlrWT1l2tljmEzZM/Mqy/LAkdAXGWX1eGC8Wu8TCLF0ISBRfaYkxRGj5NzChBiFNOWbaGJSYb4s0jZbzuAKZJiX+5o=|264. Chương 264: Ngươi đẹp;uujb09P49ndLkY6t1o+EDZGY2Wb7GtCgZmU7JCoojVANeKR/Isbu8cio0ns/+q/PHH9J5+TdKy0kYtbz4hsIp2y8w4EYR1K9MQAntdtqEc3ZjCTLVuoPLqmxsU3YR3U8adSwxXRuGszNVTBLEHqgyAvexi0IZlJoN6U62UNUEzI=|265. Chương 265: Khất cái đều biết;BzWRshf+9q9IMPSJTZfDf6qckuDZGdKzcw+ReVtMLzZhiDplMcwxbpGJ0uNazbj92xk53OHmoMIPZnzRjZCM0rF8ZSpkYPpOXnqdA4u93y5+p9QddtYyuK0nrDQxsXmDVyyxF2CMfsBsQJx3O9/TNi5qZT//ZfiQpan8dNYGrn8=|26 6. Chương 266: Thuần đầu bếp;3gR6MhwgFg1Jb2ef8yo3G4o1/sw2R//B12GD5Rem7tj2N5H2JDOnYIFfkC5Uee9ObHBKxNJ6gvTuYG6Kkh76ursPyk5q05nu2dDX2IChKPoBWSvMH9o4cNIv8iR5T/J47o2f2rsV09vmjX7dFdJwjM0uF3Z4GnYcKGGILsa+9Fo=|26 7. Chương 267: Giấy sinh tử;HywoZx4x0Z2xV3HmbaXGK3EC92hlsw9l6hJQfbazFwzjCrPeyCh52ipQbfm2bQQ7Uv6PAN8Hf82zOLpVR6Sbly+Aj4K4hK3/gUtrKeP7n/31hLqpjZHbHlJr94qjX7O/mDTMBOeXGV8uMI35ckpD4Bd2KePvRxiizyUkF41y5MA=|268. Chương 268: Heo đùa chuột;S4G1Nyu7R/I1DyD7ln/bwV0iGpZWreampD3N9yyUK0chu6Z+mglgFs5zydc2TE9Pcmb8Tm3bY3ImTD36vFA6khoIxRWcPt2cLSzcYs6NZdzdBwqopjzuxGXETI0sxoQV2DGstUME85AJtKqjJiYqvVCzTbOkxzgpxKVJlJKIwf8=|269. Chương 269: Thay mận đổi đào;7L9541Hfv5d7eFnoLJ5hJmpP21RWBQQtX3UJbWZHRXznf6YmMn/EXXHl7wQXQJdGsoJiUeoBsZCe+2JrheEms58hP3dVnChAEVnT0mhtCnxD2Mp9IjsdWtc19tXEur3OOkHR4XSP9YzOSIeWwAuVylW8zHzeUNI7k1Uu0ge3yrw=|270. Chương 270: Bỏ mất cơ hội;wLgePS5qkeUxXDTJt4eUBZcd+/YjobxyPXBermUWgeIsKwzNROkm4fQc7UVCba0t+o8YGtncyUIaYnIz09epMFCNeHQvbrrjdTrQCuanwqJfZmek5EOcLzPvd6HTQhchhuyH1nuvBTMNpM7hfGjhJaPINIt8VFBL78g7IFJe3WE=|27 1. Chương 271: Tê Phượng Trấn;Ve+5aEwdeqh7N1TlmYXXeAj1V00aipuMqbU4xEaNzji/bifuhuL8of8s7urF9wxQyxCxdcYHa9c2gCFYpBPvV2o/C0cKwBpZQOFkrCPhnZf58ezsoVj+1ohOJoPyW8TaB3jTMib0rjWYscwY+bdYupB0cRPk2lCmBD4PLUqypXE=|272. Chương 272: Lâm phúc khách sạn;XiJy0PCgOq06SVuflKIH1YmoHD4U56Nc2hQTXjqKicEwH0jmyYDjtrVxhrwouUlplACDP3E/ueqBciNJEiyjmXXyWjORp09g558pN5wJs75nt2pxKbaRdLvhUESM5HYY56RFDIPRcy75/eOViyvZCrfkp510GL4c8038XGfAm14=|273. Chương 273: Thu mua Tùng Quả;Asu7B9OPCJG4K1kT+xuOXYLg8uorhp2otXfNjaxDhF3uHC409Acog9THC4iO+A86wmMRR3Arf4/aG/ntnKHPwDIWHO9zwk8IJeG8c9gPippCwu0wGBrhwNVgkR3VfovigwkUdFLzSEuJYVnUg1EmRzhHUaX+eXy9h5Cv4ed/pVU=|274. Chương 274: Tuyết Ưng xem thường;7DDNwiVKl4v+PLMgYLqzXGmuJbwfTVEshegPGZMuGVGhypoe/p82y7hZr7G7EIudJzG7ABT+tsYd2YkZ4gRggSrde8vpq/81GsAFy/UrqZD0o+O6x+3YiXT8YlO27DmIhEwpciizRfVlo/Ua37UW7E09LD2iHuKjF+YNGaHTank=|275. Chương 275: Phân biệt khí độc;/XtuigbQoiHJW2/VbB/wR3DB8yCs+UZqaB9d/54lBCxnyIYF5GIu6exSza0FBSI6Qi+H1PNIRokXvCMLK8xmU8CzgiGgOAU5mKXvr8QNGjcDvqNbqsEP3+bMg1f4Jf/u6EC5+V6Cq90ySROKPjt3R9GcKTZtkttZB09pmKT+NU0=|27 6. Chương 276: Dẫn sói vào nhà;fT++ahzcLkoFXAHcul0Mpw+bNEitwk0uNeEsuGQiRcPB4UErXpSdqmRMR7OlydHR6TbZthZpG9GY0QlCK3jsNUY7H1/3LnwKKd5PIqTQ8szjMGwZjLmQxZtiQbulghGUgShTcsnL47RhgYl04mLtRCVZB5GLI8utqQAxhlJenJg=|27 7. Chương 277: Lưu Lan Cốc;OkmyzmzNiurNLwQNVCNYckZp+OdTdJnN67RkBYoaBqEAlsv4JlA1wPrmyu6b6vM4qctG55ZzUuXmRLAf6gOtijp9Icp/IqNuuuWOPbgG0ITUMRXOqGjTr26pS8GHUOf/Pb8U37ziJJNHNnUFkNhonFZ/BA/K16CRTkzUh/S+NGU=|278. Chương 278: Lưu Lan Cốc;mDneKV6PDSuFgD/EZEaDMy5QRnoWHAqSoRCq0tYwMuVRIJdCGywc0n46CNdzE5BaeXERM9wXB3pgTQbAFi6bjxZQ9hEMLmpgWfLDQu7FpFQZDpmwFrRoVeAtAwEQc7o+ghw1NOjApLrupTlhFcpKUGGuHMAAWzsrWCH+l1bP1fE=|279. Chương 279: Lưu Lan Cốc;g9w1vYNemZuldZwscfRlR6ftJ5L7xWdBuHy7WVR0AJrnN8AykqvouYucYS2Mro9yeh1wdAI0+N1wg85CAvnZjk0kJzrJxFyout5NPZb6MVgqElHy8NLYiQU1SWE4R4SxdmAlYJgx1Nw/3BxFejqisbSjJpHHfZsJFEaatlMpudA=|280. Chương 280: Đáy đầm quái ngư;9gqbSu6T9OufNFRVGPSy74msGN6/p5EnNQihMP8NvlCKZtNKOkP38NS2Zrq6GiSnvYk+1UkS3wWMmdfpnqizfMCYwE2wkMQV+9VI/NrPfQaio+of/mMZB1n69cv5jSs7D/F06iR9YpIithNwo3oQit+P/vHPQrjeXMtrUorxc3w=|28 1. Chương 281: Ám lưu;N8sbVMfSdgymdMOsjOiCDeh9CKChxoD/N+E6UgjDbfdRF1lLkruM9iuyXSwI1mpHFXrIt/XfsxuQuDHfvvYGLwEm9gpS2LOat41LL3HOf3YU12tvPEY84vDOZz/d3i8EFb6rFvEblfJHHrbr3RxCeJETatvKEqX/XJyx1yF84YQ=|282. Chương 282: Tổ kiến;9Ha2y8B9RpZXzKDfVuLZ508XNVV47uKChZs/zcZ8Csee6F/QN7AquOYgCh1cu31VwQKzJP+1XxGMhVeKHVKijyPDDp5WfJxVvh8UJpfnFT4fvMZn7F308GMbKo2WJsl04hLLSUz2bTNk+7M9/EYa93Xx05Qc7ODUMbjyurXd25U=|283. Chương 283: Đến chiếm lại chiếm;2K5nUWfSHBL+5qvT45JVCKS1IDrjM0g3ORJu0syfa4FMMMDZeTbscTlVLPPnXiv4q7WQqbulVsN7J9gzQ+yOnHhfCFViMIoytvJhwLvzhXrTjkL85E21WipXq1XEseTH8Zzz29JmKV2mMNvn0+uEIQ97cUkG7uDTnkYn/lrecRE=|284. Chương 284: Ngươi lại đi về nhà;ZiaZAhnCXJ+6DLmwmJygQUs6Bt/AutgMus6LghFHzLCA0dVQsYly9wH2XBQdAmSIi5mv1KoY8cilVLwyG4M2s6k5qtAt5OHHToMylzEOTsc1c7h32VQa8mfVJITqKF1QddFnVpK+Yu92AkJDZ+TYiNNde7MXdjtjMNI9AnTLXro=|285. Chương 285: Vấn đề no ấm;yrD1+beHq/WZLyeM0GTs2MgTmlz874qS4sQ9gzChv3SpZCbUBtdqcYLuRyOxlnhe/OnMtCSfRGDmcWdfoRxRn5u1ZAy5UTtlZlEhdJEaDUKZdZ1CmzrTuNFD+QphNyPB8QIuYV1fxxLQiGr1LM89ksWvv9DkGrnR3bQqvz2Ftjw=|28 6. Chương 286: Linh khí mới sinh;ldr/zBKoUtwWi1+NJ0LDpOQNoD8p+ez21U087rhZKatPjLpqikjkDgZNTJOkmdrUqAg/gAxSU934haPf+7ft4WSP6R2XrUB6skQfPN2XOPirscpe2nEraf5RRFCmHjVqZDUJdcDFRbWh8Xos0JekcHp52JP9EouWhF4ntVMkiqc=|28 7. Chương 287: Mở rộng tầm mắt;tIe0nVUZ8HVykJr19toE1WwbEc9DYOnMtbTqy+VHXdXVlfR3ulEIiWCFthIpLBTEIrCyUh6F5H0YI2ZfgHFViU14kp7ecFZX3wqoVjiBAk9Z0eqazkiF8nt2QmnkhICAGwNsvlh0GTbjoEjTvTN+JAqWYEWAOyAKJsbfsiHcze0=|288. Chương 288: Thịnh Mặc Sa;K0KAWmlnYBuFiWvwaSU/euGqosK2eIk6uqg6+Lcy0QBmNIRGMtNEsc6d/uAuRdixC7dL+7fz/ozYMvrhswIGtIVUYWUdr6UnXvyZkmQ5OSygFgoCUJh2Xlm+imHsT9KuokONbjJEaA0kJ2IEZ8UWKKBR6Pk5tZiHqzwY+bn9o5w=|289. Chương 289: Lưu Lan Cốc chủ;xXGVJHEweBKstzOnoZLycy1IePf983ejldlR6kwg9Z8j/xlJuOuoonYyZBr1Dw/VEKH6dCGTNURRzJAPsA/IbT6966Odqa10wev//1naHa0ynFWo5C3JjVbq947h+nqKsH+hozn6AO76KMXWHCRXHWN6KcmSY/2YK/9ZOBvngGg=|290. Chương 290: Oán phụ;Ai8RH8FmnZKt7Tm0GEUNE3ZkvLyo6ev3+lJDILUlkPpD7o4FUNvsToxgEOLLFVhbCg4TUq5/8/N98orXCNmuTV0MWCiyUbPVjWEFXIz9ouatFPS7qPytMM5gjHbKz3pXnbEodqaSfrqF0DSi6t+UxcTsAG8rrDC7SF4PEuFXLyQ=|29 1. Chương 291: Hảo hán dừng tay;7xvfwATkTUQFbnUD5rWM4XgiEihbZb74Y9zZUuu2Cw/gSSFPWqyN2kZUuzjhw/LUlHn7z7FD3PeriwY/nKSUUtAx8G7xd0LckXn5gqpHSzOPwGSxRFNDfpiV8rHLQm6rrV0NEsbl4cboa04lO/jGvf51AoepwimDNRqkSxCSIWg=|292. Chương 292: Sở Bạch;HwXZav+zwREjJuTF4le/SVEUxfUQ+REMMro/jGzDwVNMfx/t5W4zIg53V+nNU37NtSYxsa8yItGTvahe5jN6zU3gEmp72puAPPxikIPrOUVLz6GSru+eMUsQC46ZCCcWO35cbg+HB1uKhnVkUZxeDCLh3L3q9wizKH73UBkEpwM=|293. Chương 293: Ích Vân Thức;ONZ1/+BiESoXY8AD1xdd3A8ia4XlTPOPmotJE+T5mV+wF++rWrKA1AK9fTocfftcaOFtYxwWnl6uJ+UYfti8naVUGxrv9osWheJXTJTVGlNZNTONWOUfPb0iAU7q3b8z2UfKGSmR2+QGYqqzgrWLgIxRwG312IhYLTB1q/jUxz4=|294. Chương 294: Lễ gặp mặt;Wrfzy54DadMHxJzSIrb4wnkVtyXJsql5jIGuiy488x+Qu6LiERT3b646ba5HBSVaakOTDMR11OxHQdFUEHLURdJx24NPtI5GeK7FieaWmI+rukrhVXAcRc2UGsyzYmIDKM9LsJruLYZoWRYYpXRbZwEeDj/xEdCg15o/QpuqUkY=|295. Chương 295: Nguyên Anh cảnh thủ đoạn;jI9XaeS+aiwgY8AEocpxO3CC5G86tzQGzpwdEtUprUOWrxtG9lWe9rU4U+Sy4qcmKSwvzHk8WlC01zRx9EIKzkH4bJPrngeVHghzy2oXk6s8eX1957rj59SCIb4mrnui9VN2FysJK5psKhvLaM7bBbLERSVjTVlFkUZ+f9Ro+94=|29 6. Chương 296: Hả giận a;xIG1qB4T5lSfABk6Ue4Q4FkPlCnWcnKn4hPBDMiki392c7bfWWJjZACsXuVoHOMY0x3J9JLHeVJULkuxUNgI7xBX4+/IY+wFEy2KielRmEGhHUVv3Az6y7nKQXxUmZhtsp63cvf9wCo6fnoYifhTde/EyhkiwY2jlwKiK704OSs=|29 7. Chương 297: Thuốc độc giải trừ;WVK9dE2ZyrP/ccqX8LeIKCoWlSLCoNYuoncRSqcIoEj0aeTAHkj6nTyduZmi2a5sPGF7LPDSCy1C89dnPZin0jmFT30UsfMkdi9dGx31RKKXgO5zRJrOcA/7yl/wl3K0elhcJ8poCxEDcS6k6sSIMM0PCjf4CCrL6nIKQ08FKgQ=|298. Chương 298: Vũ công chúa;fNdqZaffeTqm42tnQvVlg557wAyw3/pzDON3iRCDU8MrBGBobolLkX9wEnuddpwLZ1yoUraLTflBnFJTE8eNMbWD77apeCvDuoI4ivg+m2IexKDtabk8Up3d5EE4RxBCsqEtV/bYojaknbKS4UPcScmQ2zuAj419VURGGAs5lOw=|299. Chương 299: Man tộc tập kích bất ngờ;34MJt29W3N0RqO7gg5dIHGYXPYM3jgV58khrR03LmAvQ43PRDg9kh0/a60UpXIdMkNnUbziEpHahvuAWC4B+FRw9aqaeoirKo78gjb9oLN4qqfcVylqlIbf3xyH2wU181lgLgGXs/M0oDVKT/1efVGO4hOYjSi05s26LWmA4XFM=|300. Chương 300: Phường thị;S7KM0tnAk/T23P7SjgqzExNhthCzPj/3gGOqifyIwRxNOxbp32SF/Cg536pLNj5TqbpHnEcGS2B9XH+LwDlaC+0+/FypZ1h4NKWBqPHUnAMWWQ6qd+7+Auz+u75TCCthFC/hWb55gak4Pt1MUC4ldmh5k2TULtyrH+usRA0W2VE=|30 1. Chương 301: Nham Giáp Tinh;AFX0XdXggiWjX6mWoABrWz4j/ubw51kIfG97Ax/fDuaMdzUA8+h2FurUnSZj8hnobe4PbWD7ngbWcKYlJe28rm+16oXeEY/yTOCRx22PBQLK4TVeB8xJNRUhHUpaEswTp/WcBXJHEnF5DLjmZ3fMVYke5iIBmz94RHTCGv3ALN8=|302. Chương 302: Thanh Mục Phù;XGAQUQPmVfHEZP446Jty/HTI9hbrrGB86wcroIH7/OPy9TOmmohuN0sOs9c18VYMHt2jF5JW288JwIQK11tRkQ0O2JD4mTjAMnIIvjZsmiyoFTuAKlhNNxckQwgMlKOaGemlrptwbvenZvzvHc093GKQreu8S3Cod3D5elpZ7sg=|303. Chương 303: Họa Thánh chứng từ;zzIzdg0/GcuglGBJ2QLAmkd2ZAkCHvsTGMBP0yfyAlBTSv2uybGBRSrcZFHobQs8lvWegAkP3ccebeVCi5w7TiJJ5KTSGEN9jfMYLvqtHXjClZIxPkacnTYZsTB8PDZOroF7XVS/dmSgs0jPpaJ5IJp97n6ZVJtMGSz3+aNLLzU=|304. Chương 304: Hồng Nguyệt chạy;hHDdWV1frXIl/uD7MJ/kd2pOSX4W9Ksv/Ld3ckajgrZw3ZBd37/pKKTfuPaeGgT6BOAqxmFXFMGz+OTyo4EyiZWsHpee/p+0uqh9DJ/sYyZulieX1ZNjKEVfkeahcNIWLTXtJhonvyhMhbY0IJeicFEEylw4ED3unlE1JXxIhDM=|305. Chương 305: Linh tửu một bình;t+QGlLpf/YVfNwU1Y73raNcN2R+hUDqTnaTHr8WzJhhIIrAIGdkH+WMYzFT/C707+GPAtI56lpved/ppOHkOh+kMWjOhwfYrGMh09PlQYnEfUD1tl3pAzYgOUQj4LpWC5sIff1US+CljmY3JzmEZ0XN7o4mW7To8ZWL/wZIz3+w=|30 6. Chương 306: Tai vách mạch rừng;uVeiESz+03vAPDbiMP+yLcC5GeNwwMRDk9JPEW5xOf3OxA46usTyzVXWzGQT6OksUFZg8fopi/c4CKwGs5mLSFUKXWaITDMD3H0KDgu6dC1vaqXJ+RnMVqY88S7/Pn3Q18CuqGGBq7laKbIk0z8S4qTJYjq06RrKp7y/JaSaM5o=|30 7. Chương 307: Tại hạ Thiên Môn Hầu;OJNTkY4ZE8eUASfOabn6yp1DzpEutEUoIrW1k49/VO+gvAYND5OPe+yWqLq9JkFmjDHRKXCNxWTYGkfV0RHdRr5lsA6FQ1G+L8usMqTOsnB/aXXEtRWagxgnrxGCaPIlMFI2hg1j4T8CnVX3ShZnFsmd5UZwvgOyIAJnkEtaHys=|308. Chương 308: Lục mạch tông sư;IGXvjd/0RyJYiv0gElxx643w4y1iVx4eeuxQEycCyYZzqY3NVfLrPy3zvY6LPD3+8/R5v2+YK8EhQtuGGIchnaleOHFEjlCyMzivOYP9ygdboSj328BKK0iBdZy4i9nxouUCWvbRDqb/L4iPLecE+whim4a5OH0scqRJDUmFp94=|309. Chương 309: Chỉ Phiến Môn môn chủ;7z9N1IV0pSd6ilCrxuIIIXzME0RBT5Pb+SJowtJsVAeKfjObCyBsiK3kPnvmkNfDzUqcCaEa9qbeRIaZGFX/WhteC6obmC5VnGVykXUpHkbmWy+sgNRmOg4tl4heoGHsn2cc+7rhHD3TABCnlyJAgyddpq0tk2Ao7JsSf5lMGIo=|310. Chương 310: Chửi mình;U4B8PvPaZy59fXw/lZYTDaiDTigQHImiBJBxgycWyEl8ev+k3sJ0u+h7FMnE7HL6C/jngpqihSY9WAMPU++GNUyJ3SKPHOExa8Secz3eAyIewt1bgul4sZTtDYfoUOfJJxoPQ0jgC3zsEDFcKcFQWVK4CE8+snuX2LxrWvR2h1c=|3 11. Chương 311: Ngã chén làm hiệu;MZ8uuVcmhBg9grZY1xHqdgNoee1NYmodW9IJNWCpsWkx39J5bChV9SrTQygmUOnUJ6gCU2kIprtq0flIO/hiSc+NzZLQ9O1PJI707v6HKMGdcdnzBgbqgy/LWsBpQiQ4GNrKBjBS1a8/4XIF9Nfvhf62R2rIZ1Tpe54hnh6UbhM=|312. Chương 312: Có bái thiếp a;Wb0Cu++bS6fg3GD/RzY93Lp7AkFpLcqdGDrZEFr2YOaf2uDsKtRHg+WZtojxAuJ6pcoLQ4XvvJuMNKCJ1JxC3foudBtY6fkB+PhdNxwzpMuRfdhOBH4IJpgX8XuLWzu7rBk2n7z9J1bRysCJ1zFlExbkbRnNELdkIB56jVlh16I=|3 . Chương 313: Biểu tỷ Bàng Doanh Hoa;H+tJ5nUgi2FyIUGJlDiu91VULWyjKYm53YYnZL3KQrBWAIhMPzOkRcQajpUHNVSBNxcLacPf966e4zCf91mcEDF4ccVMNJqU54wh4Xef74sEUaZho2BwnM1n3pBnDPDOIQTckVWePYSHK1KhYwGkLtxtPq9B4Z3roKZwEzyN25Q=|3 14. Chương 314: Hư hỏa thái vượng;w4RYez+NwAm0Zhr4aHg8SRpYayJuy0+Dhm9QzApdx7JyTw3N6wzgOfaKkij26vLAZa4ZzDfZC6f6U8fcdAWDrgaI+yIJOrFqJH25e1EsaCePlfk0Rg1rbe0g8OAGeRadnG9kGxd0FJcuV8N8i1fvbcQI+MmDfeRY4XE5vwLgarY=|3 15. Chương 315: Bàng gia bí ẩn;Ue785EFhwzzIIBbdbcHCsLr5KmW6bkg0x6z1C5NFV87JosCbVl2v8KxJuUvfL7eCkmpBSUK0JxV2TBVwFPP2PUTsK8DjnzhNqJmP6H8F18lClYxUvF/uI2Z0AmKKTZHIXO2nDeJ7LGB3MCKIeAKT8jRgl5Fe8TeaB2HPkLb8a28=|3 1 6. Chương 316: Hỏa khí lớn dần;0sqWNQbYPdG0zEpRLZJbIx/Kk4oA2TM5dCKkMKhWhyoRi6r6+GnP+R0/14zgxjzsugTbQYcKRJIIyVPg9jT8fKDzi3DkPNFAZsRGMmrFn/x3PLLHPdVAHzHl0VaANCK0SWALF+flh2P1MrXoHUevuJFWS08Y79FDGUx9fUMan+I=|3 17. Chương 317: Chậm một chút lớn lên;SVSeihZCJXNf301qHuVpbCRcD+CMlhKHWybPfuoMYqSXl2k6dI8Fk9uk0RCT1mjyOPxydkTS99/CTvq/O9KwIplBepa1gZKLC+0ZdmapGFMgNMC/ECm8r807g8n0FVZRecD1+lCDsA1N51zrYBJ2QTZnl4dPCLJNSUng+6Bj5jA=|318. Chương 318: Pháp Sư đại nhân;ROkVfQC7x+EFY6XVu3QlibSsAeHSW3ZvQemZ50HEYt9jPWR6pkkkfJVuUeNKwEunt4MkEUKJU2gEr0TQtN5sGQGRdza1prKe+uHldN23qP7Tc2zSalaF9yQRq+G61k9HOuel+VW4KgBhKUyd9zPjYVjcTjDM1Etu+lCZY/dbS1I=|3 19. Chương 319: Tả Tướng phủ;5WtSj4TjxNVk7jY2Fo0lPjfPs2D1kw4z1FWUOzaqNEY4DNXI6lw65RINBwYq/VlrZEggKgrj3c1ksYb07SaZQ6j2FkKwr2T2sZS/fa3cuARhqNLcqE+uKeHK8XsCGbk6FyV4ZlscPlHaUltY3nTsLWuSDt3ZBG4cE2DRkJnuF7g=|320. Chương 320: Chớ tự mình hại mình;N9qfI1qJ/Y11iCz+vAHDAzNbXgX+6/4zUClj8oUi4etaqkZgLK9jbuQCKVc7D2d+UlvVm8WmdKzJ6siEuIs0wOAJM9CLaVwYJ55m+MHOeXlTqQ9KRf4uaOkq2XPuVAljkuQY+jMZzRBa3XAPa6EVrQowuJlSTeUYTWoz62nVMRI=|32 1. Chương 321: Pháp sư giá lâm;ilA1Qu2I5Mh027eM0OqGWmxjBy11DatcFLo2nSqZhf9dLvo+xwyG6A281Tuyx8TyxpyOGBSU8dey4gwZ4z4AFqf4U4RGDY/JdRl421MFHFa+YEJi7y5ZGKzc8CcCrz1U9vEw6aZ4+yyJwD6tQX0NV2R4AcjW0V3vb1Lmivq7Kws=|322. Chương 322: Trần Đô tính kế;Fe12ZfBAgNCBvsfWd/gfEjid4tHOA9n5N2DNygoCiH7J0nqKEEUqBy9ZErBUZvpBGzTlBLK/KFsug5YS79UtP7ZicJyPdEHY8XXMdh6Dbzy9lD+/dLYqnY+owFREKYQ4L9ftVXsl1WTM+ciJ4PWOZUh4Z7/AqQsMaaYeAk/MJHo=|323. Chương 323: Hiên Minh Tháp;AQX1f5CsJpGDh/ch+8au5+mV5tnTml3c90obWNJ9nnxz7M98Lz5LKxKw1OwbtXP5pt+ySru5Q80FtMm5bAS4f0egcXY5RLBbTx9m/62Xl9S6pgO8Pnjgxa1FDImgsyHBmzGGq+CUFIElsAkxRgyghKZfkOJiQnBDsMU9L4i9BIg=|324. Chương 324: Đan bên trong có độc;sPZfZCb1eTUq+KGNa7EzTKRdsyVV//puqF74b5XCc2R6aMdPC9bEcD+Gab+21nv3hVwxIgnYVkAf7BB+SPaFW2aiB0MlLVY9U7gq8Dae/Q8srt31/foKpzRhxzNiOQ51kdBWcH5wfUP4njXVrh6qWWSmftFFhijfl8ooNIsz+YU=|325. Chương 325: Ngôn pháp sư dừng bước;2qPSpUR/lLZP+Cu4ygwemxTCuQvktxRDNK5kx75D63cNyDc5Tm5sSK0wfYHMymYi0qszn2aVVowGgQlhNzr/UkrGsMIHKAD/Uo08h3sbWLObHRmeUPT30Kq7xF9+DFHqlKn17O5mC9pptDhMTg3UPn3YUTrbG+VK6lNuVuUWpyk=|32 6. Chương 326: Trương Ký tiệm mì;5XIkyp7LJTsiFD3Fu+olxe3IzR5WQRrIV8Eqg4OPrnNdQEH5FEuf0yLvNPeOBfXb2ftvdAQTAveqoJdGdIB6r4N6CFS+IFc/xT6infh9fzhpLCpa8cPpT3KX8SMP4xoUocqLub66IGAxon2vvIimyeKoMT2zkMyrsF2fAvSHbDY=|32 7. Chương 327: Xứng nhận Thần Phạt;WNgjxOX/G/3P02MmeAExt/jhEOHA4ulQWl9+TdMtRFelg4MmDOVt73n4vHhk3Hr6GRTU1vCFrmYIqwzsGTTA+wYs/yCBQLB3U2YdrnCi56LGXBD09dNYvIAhKQu0hXuHKraXpsjllLTfoCsHsuzRCs4vh50QvVlRIRZ/bnGeAKw=|328. Chương 328: Tiêu Mộng kiếp nạn;BE1Qc1S606MxTvEHB5MK7r1HEayMIG/m3QArXO96qA1bCjRrS2Zq74o/nCpBK7o18QrnM/jhkFAgvynxDkmNnGyFSVnuDwAj/SyZfrEOsA+AtZdBt3+xx6kc7MwyHhHA8O/tDoKkUr4vHK182pVzqYi7Vl3HcHU+wooC/Zg+M9g=|329. Chương 329: Tri kỷ;csnJtTmJ2+lzVjMK+RCjKms8ap+XSlCltoElB7t/0L+G3kfyo5kU+15QwcC2xvnlXlP+kL27RtvEWLyxKL1Vn4Mm5/92c+b1AJCWRWcx3SjOhZwpeqj/K5agi/AIt1dAyNuZO/gs0rzwaODOEWcIQX/ohmjw1NY9vy9y414FQjI=|330. Chương 330: Hồng Nguyệt tâm sự;CFMmrag329QlxJNN8a9tp5vIMK+l2vEqu4D6ed9wRe4TAI6Es52rz5utI/4lCfk3qrcCW+mMcvERCcjqbz3tafR5spRlqWrV3j4O8SK9YT0dP61mjlwshrLEK0b6Bpwu/8oWQ7iIctvRINIWylbeUg8OBSBta/UmO4PWvp6sBxo=|33 1. Chương 331: Ta chờ ngươi;ITq1GW/agQQgxKhmUU+EdTJMYfkYscKstP4Q7awPm9zLGVom5UKwtAKI2+KG7QoqRLaDRKjUm8dRGzjXDFFM3al3/vL+9MsYKe3F9IvMQv4XdIgzMzyye5ulaOYAFYivT3UEunt68GEaC0KoR5/YnXxYyPQsWK7eXdDdpgGgths=|332. Chương 332: Giúp ta một việc;K4hduWO0/YV0JCDeqlSEX+edekRVD+dz0ITcB9c7vrusdTfiN0i6oYb9gvxsWO76DvS55G/G5QxXo0Sx9plOnRFH7NHix6F5v4lvEpjFAEvEa7Hza5CDHGMR26e9rqPJjhYgfJKkvFSRvMEn/1MNl9EVwCV8UCDATKZT57PDOwY=|333. Chương 333: Tiền tửu đường phố;rHDnVjGdbN/iXeCf6Nfat0M0fo45o40QQlrM3+6aQayur1cy2HoULSidX4XxAsaz8O57QPPX5GB7iMM4Z7hv31xuIn/4aj8upppdKgGEoAwZEG0CO2bVhNSMsEclU2T9zryvuKvsNPzc7ofPo61gmYrTjCATx25hy4mc/Xub7D0=|334. Chương 334: Chọn Đông Gia;LUM444MPO0ZrDNd06FO3LDvDzAHeA8sn7lQK0xJGwdbi6voUN/dtUxAYqf+4b5/IqqOJKx6BDLq+AWXMfOdxvDv7CE3RQkh7nfpn4X5Khxfj0CzDyJWZYrxM0kssClk52G6j3zlDtXvBXwvNI+43LVXk1xJqMSBdzDH340ugJhs=|335. Chương 335: Chọn Đông Gia;nnsnxk4OWeQTTnO2gTMbS//DSmYkddhYz+CF/8zVs5bXSOhT+bxpbUTs/7FzZiKfvvgAM1QpusS4ffgIow+9QJKb0bv0Sr8gDR7or3tT6RIbvqTukbQuFlz3QMFkD4px4K6L8ZuuWqPff4T84FllGNQwewoA8jGW/7BYyK7MCJ4=|3 36. Chương 336: Chọn Đông Gia;pqpF9newWZLZ9DtEJavl18xv8sHONwBoWo0iK755+2tDbkgcRapy8csuUMaHU25xiTwtVZr1qJbXc2V97xPvBJBJ1fyXubSWEer2ouxbV6SfUCFNo0wuyS1SNqtVi0fZrTSsXXErs40ZE7qY6+SzDF6SotDKvJDmqIyUywF9FVQ=|33 7. Chương 337: Lê Dịch Tiên cái chết;rBQ0iu2c05/QHGZDVnHoTG/hmsT1wqr0mBKHiBj9NzU+UkC+4UwmNvZy3zhQp+ca50KX/QjR3y8/Vcs6eukL8iSkOeSAABlpPmqqwQy3QGTZGCddPFdbxWxiBtj4vuW3uMPTyao2AG2kgaISUZHysXP8t+LHuBuqT1zR4Hs2AuA=|338. Chương 338: Thất sách;26+zmVVqEdU7hWUHbP/kHtXCE7YCjDFQDnk22ORWWtWr3UFSu7a6v7vjYZoQTxmX6o1UM63GKZZJ1neZoT/QXoBdFEDxE91yTntuBG3hBLEwtgyLPkfGu1SH2zzs2GzZhVRHsISrYYQ+IhRNk/n3bWVIIjMPybXT8EpkPrMs4PQ=|339. Chương 339: Ám sát;6WihjSqdBecwUXh1+U2dePb/XTVnhWWbwwIPPHodmkM8ODLXROp64tfks8HGSRKQvO/+UkLc9NWyvqMN3Zz66m14fKExc0JAi9miZ4s4J3P8w2i9bcGZFSiPzDCitjxyaNoVMN4rUDLH8ydJYBythf/6rGFKwc26V3ZhJrxf6m4=|340. Chương 340: Khói lửa lên;+EUxEj+hQ++HV4vjJ7c3r9c1PqkVNsb+5E64Y39gMLVU7K7YXtk+eIefjtbu3ph1kgxfLUoBxu2KtK2FHcrmaIumDBXqvvaVKyaPtyyVPEfSG8Gj/KDKunX8sS46acMhonS5X5orc6WWONLOi8mc9l6SCKCCijjI1rPiBhcqTgs=|3 41. Chương 341: Tay kiếm tâm đao;3zpPwBiId+Qip7CFcMSbO8qC4THnO8ILAG4eGTdt440LmYq9Z6Y5WSY+o9LMTVOxBgq9KBZLnJ5Iwb0rHezR2d+LKzrg+7Cpu3X0NrcPxBOe0DO8U4UxqEaEPygpoWdNLKnaruJVYPDKdkaNcOvYKX0nxAF0MZi4IJMOm9rU55g=|342. Chương 342: Chụp oan uổng;MTbeTNfhXrEgpXFBiFJQLrOyuD5O3dStAUd6hyGs28Obuo1V9GH1i1w13Q+fSKTZ8zY/pMzZg3Vl6DYq/eWJctNq6rSCfMS9r+/SG0y9GN8lGJIF1sPjO1IWTDQxqEJpu0s4oOiRtIVjkxVpktD8Az+7B+v2BkZtoXpQHsbzvZ8=|343. Chương 343: Người chứng kiến;NPffDJsikrN1WoZr7devi6MEapDDE0jtQBJN3GoP2mQy5HSR7KzPb6xmPR0BWXhJqLV90fa89tLWepk2p/Go/bAZCLwS4D5e/QEwP4pwcwYasAIqt8iw0ozwgha/GaZS0rCHc8bZ1l5ePXZrAYndVCQtW8EmZOKcZTLjb8+Xj5c=|344. Chương 344: Chánh thức giải dược;inX41AbPtWNUsd75C0+hIJGL9Gfn3ginUwc5DUCR4x14+bmwaOgDEbxyw7bUWm52B4Rqdz/AElotdsBWdboB+YjCD8Ir6FMGn3d75bbRWz1BIYOhSBJEa9UkIGT7KGqDT9W+u/GFrjlxSFgyhRwJg+58kVGTk7XJZZ8ORhvYZ8Q=|345. Chương 345: Bá Đao quyết;dvQUDux2s/S+g0GEeqWJhgJwMGgoQy5uOAyrjQd+8qK7TiMlo/xaAuyvt2339mVoRWCkb6kP2TMGmrhfNuO1ODilkONcXmjeGERTa8ZKDqp5crMssjAoR7phbiLrnFdBEh2XtJ6bQx5H8sMXqY/8Qde+nOHe6Q6D2UNfZx0B+Jw=|34 6. Chương 346: Dương Cực hiện ra;jkSQLgdobZVQLF02sm35BbsjqYSaWP1ZpKlTTQA+SyXx4hzHn2j2g6VULIgjnGw1z8gVFigs1RfN5CjTMTIUabqxKiTYlK6ooyAf0MIX2UBoHbQrAu35HZsi7SyTggpGeULv74RvJdV+f/eGsqYT18F+Matpyu5+y4oHuGtDghA=|3 47. Chương 347: Ly biệt;uWJlcJeIQz2XNGCACwpBO9iFNA7l/ym51Vy+ezCt69zNOpwcavb/GHfwaM/vP3vyLGeEU4L+bnxtn3fPiNIYTvrsypW10vC/sNVpxSM849nLBdSq0GCLO46i7aYdGGW6AF0QNGShpxaCKe5YAg3vAnIB2BhUjTzG5Vn8oZ3Q+S8=|348. Chương 348: Chấn kinh đế vương;KuKk1L6wI/TT2u1FozWBj3lRkDbzwWim2vV0HeAyjxZFy2ty0CCezDqY/8Ir8R55SpFJ/j/4D+baHqle68+I1+rNatg4DZm32ZUCPG/Z0mb0gjRppuC2dsnbDmGENqVbZH7OMva5mEdu7HjTKa2EujBKknxlnqkjV0p+xBOWEpo=|349. Chương 349: Trung đạo làm vua;/IO3dcLl5SuMrchVJWnCafKt3K5853Ib2LoVqI8x1qZ6DfFPcvVNDY/46zywUBouGl7WvdbxXHP2N1WbLVVQh2g2e0tSkhAk4t2IDqNewoUYskASNfAnw83t9o2VNy2frMJ8lpl4CT0EBzvmJbI1T8i797bDZ8hmA4vHvZItzfc=|350. Chương 350: Hành trình;sg7hkboaA+PH8sJ2oDzK0/7rL6NmoO8WRZ/dvqM6EaStSWOzL6KNQxsLrmkb4SUuigxEj3gY37iOcJkO8znEaaUj//jL4iLHz86dDBdhVMnRIpfs4U13D6s4UmTLbYIdBFkI7wkNic7He8A1RdK6LTd9cjFeKxrEBgoVHDtySkI=|35 1. Chương 351: Trình Nghị;qCGg+PfWUKb4HjR9d2Z0HtmarLad6Dx9+I/OhFxN6KMYtUOQCibglYuHGKwhGqK/ucnn+hOXHHX6QP5fb3uXYZH4qO/GML/Ng8jCC8XVisZVAN0VUU64f2PlamrXEiq+kRyfbulzjUtNg7L2GQUg1QzOSTGzqYIYA9XVULnqCEs=|352. Chương 352: Vây thành chi thế;u4F03iVzBa7ZoD79yaoxtOxi7ZXmK/SYGTH8zHvxCbn0545dn9ADnKZQSSAogB8Ttixi/ovH46/xL3CgmQFNDNbWes/Sxav79p7P2sps5FIuf3hL1al959e9u420ZJC+Qw6EZ87ntr4/iKr0esG7m6XC8rP3NIm76TvKy05JL+c=|353. Chương 353: Mọc lông thú khổng lồ;noqN8aySOptc7Cj53s88mbBcYaMAa4kV3uZON4Jtut+NSJu13Cw6U9zteeo9wD75txgUK2ugPxJhgUKMJCZFkSZp+YpWrf58LW5Qvm/8qoa3I5N3AYgxYM8MCy7jTkEzz/M+20uqrJCiT52olzo/6dmXGUvkjNeMgw9uPdvkd1I=|354. Chương 354: Linh Thủy thành;vM7jUgTpBW4k39fIPbh/sfkJMk5kOYOTu2ul/t5HU+an014MlSqCqPntlQYH4/Prb0cfH+wyvNyWhPyxt0I2f4qJGhsiHW8tyhZlNrMgh7btrJfj11wa0GX5lo5EszVbDMz2g9m1vvTnSOJRbDD2MMMiEPl3K67jOMZnVYUXqyg=|355. Chương 355: Linh Thủy thành;BGqk/r79MLhzidXZXgruK5kAgdeeBTs7VpKf7rceKDJMcb+ZX3CXEtiI/+EQopgZk1DGzLn68NxO2b8eJpRUR1lLY/5/3mRDCJi7kVsfaQS7X3Eowt5yNxxuEiYigNLs1p2oRwvxlzbSuGKuNrd9+BQ333kQZ6Z9m0l2Eq31ZqY=|35 6. Chương 356: Linh Thủy thành;Zpp9v1MZHaWsrrj2lxBozSdpxgvExOGxLptdaBLkIDX9HVfGEg6umomD7Fy6J5GXmgkdfUXBZ1ZKtqDBB1cMNVI/37eg2f2pBRgDFyteGQpv0AchyzyEl2Aa4qnVukxmUZfO8rRs+r8wQfxy+JGp/lirZ+yJZlEPywSmBSCF9jI=|5 7. Chương 357: Nam thành giáo úy;+FezPxt+QAiefGPJ/SZ7KvojETpcsSUqFXn335L3ofGo+SEejKsjCMfHLQWtBHiUCpneOtOYyYoUqmjrpieLKNyrbzgw+ZpdudVUD2rEKT3q+R7fjHgulh7b9J7jBRyLGIo87XLu/3/VFzOmQmyMEGZqfW7+WRz1qKLriv5qRCQ=|358. Chương 358: Hà Minh;b7XZ+tsaiSQ453N26NRp/AnUKEXzEYBI1GLJFMQBcC/T5eyhsTHFZ1uarzKdd1hNVGsgFF8QzRYBc+NeUGp61XvJ685AtHfj8aMuFgYKzV6m5fPTWwQR8Tmmy1r7WD/mLP//7wx4fpTpmnNTu8PnDUSvnT+CfoVTnhYnSd5lXBY=|359. Chương 359: Báo sư thù;IcQbbMBDlC1+PybIZL8LwWkHB056wReDHcTjBFU8pX+VUL5BlKhgCYKnI92Q0xqY4TU3y9ygY5AVn+Cbr03mtFSDciqXS4OVhYizQwXlhBLfYiRQjBOhnQT5g2nyRRXk6VbdaUYlqdz+e1+hV7wQYY8Ey0yXZtMv2kEOlI+G4ME=|360. Chương 360: Man tộc tà thuật;iBH/xR0ubVNnE0uR5EJ3oXXhzTFqozSIMqV//X2p09eGF4DF29jOVn2bY6vzALA/pKq4nC/FhWFwCj+voPea4hO7pFlmGe1s+WCE9E9aFLjq/GXFn5ikwkYLJO9z63LbZqTOhkCxBTpfWpWIoDH3DMU6gaAhSVPAcFARDlho3VM=|36 1. Chương 361: Con chuột nhỏ;KyAouXkmWrEM6eFTz67slY76LSAywTS00AcXJ8zTDYTqdsQvEU1xwcpxW/NnlGJqiC+kUGR+HfGKZ+qV5eqYUnY1aZS+J5s2kFrw33E/Rr2SnIgykQ1+tdVbih0eCBQT1gyM+ooMXvMjDzRRcWdJggrugeW08c8cCePMHJKayuM=|362. Chương 362: Man tộc lực sĩ;6Pfz+QsTBaO850daf8zUHO+qRFKDmjlrSzi77QwW2OsY6oJogMMPlvgP1MUY6pJ2vk5LF3bHeWu0bhHIi2xwl9DsdTyUquQ8ntF+YHHAUIArW2/6IpT9M41iDtiLy0LMOfvrhebSV/9aylMMHpUfZJmdeI0EKwKgYPMXJ4buunI=|363. Chương 363: Thủy lao tử đấu;dHDvWQDjYKa60vr6RsPOwVrBkDES5XFTfBxTQ707GUt71jVoJN+blQPGJ43fuAjn/UoFYQ+G905Tf1kKxpi0l5QNSCijdN3g7Af6Cd0Oby8INKWXlylkKcBASOxZDtYSYZaYWMGvCZi7RjDUVlCZjKrFaaX8aG+n7h3wWLI/pvU=|364. Chương 364: Nã pháo;wrug3H5Y6/UqyqHMQ7c/a1OSfLhScmZnqpMOlWJ3OPNXIe9JglKi/Y/yuaLdberbsg8eJrHrzxhXgQyl5OKcmnGeSLo3lWFFYEgGgZoROXG1vP2CKAMQbG2aNKyGi/WPGPQhwcQI7IPBNBffD+N4DPyyQOFBYcO0ZXQ5G2dbZPA=|365. Chương 365: Một nửa giang sơn;dO52M2bwubeI/O+ncFbO7yR9D3z/dNFpfXYEaS26qcxOot/f+swXMktiocw5NETXBK0aPvaIjbjv+de3yoDVRZjJHviP+XSZ9Io6q9Ew6fOBYmYv0YheCD8ZhecXvYKf8dmWnq1nfdVxqycLa1SUb63SG03CqoJU0PEs4on9/8Y=|36 6. Chương 366: Khác phun máu;CzcDO0pcsizWsjoraF+o4/BQNkyHTi+wmzw6dpbIyUNCCy2Y7SXzojR9DGkTQGlXN7cfW9G67/Z738Afr3SWh1QAzj1Mfm3IHo5Bba+IDC2wpCOpNk2OU/HLhWUhcwwZjj0XJUfYiVj4ZRGwdB99sNgksmrUKQbsRp/2qkOP/X0=|36 7. Chương 367: Không ăn thịt người;IIbM7YiWw2sp/ihqUoSm3SgNy9JkrF0BYCqNvKghgHx3CHyjSyGNgAJtQpO8/agwZnqFWcSXSbWeqYgRVoLXshs72vtEY/HPkJpusWWAcTa4n6XlTV6sX7tnVWLQOrhpUa4QCeYHkKT3X6EbejE2Ke1xoFbSGcBgXO4QZ524jQc=|368. Chương 368: Khốn Long chi thể;3NUSbG7On6QAtT5r6nUKPWsV/Of2YqnMbJAOa/VIpKNE2uAVUE188TdVLgeUML/Nb1XNpOBt1KBd+HWc2/L5vqr97/EZcMhNqymTZsgBqiNmIDI6irT/Qn8QOAzmHsYQHs5KY6m1bMtGKjx6lCh+WQ16/RajVpv8jK4usoD8QcM=|369. Chương 369: Chí ít răng còn tại;SfBcLTeTU4hexIITnoQ4GaVt8w/4cxvEK/wZt0nP5tgN0JjQNPLX4BuKBVrw4ljZoY9JW/nsgJCYAIkqVmCvAXgiqhuaBX+zEQbg3A30nLnd5rkXnIIYrE6psiISdm2ECKXeXW9vCwqTCotNyYO9Za0B5PENPzuvHQEpK7gehrk=|370. Chương 370: Tỷ phu;3cmdhTZZuJs55KTcrF41GrOAkRuMVWEfdNC1kuCl4reaehndyNTtU04hY2eDuGs+9WEiWSPykeWusXGu/YGGj5a5uttmoOGEzAtgzGmfFbTrtAQFGtq8tkunT/n+ew5q0TNHVJT2laFW6qgnRz621PXO5UXLCpamj2YCJPq47rI=|3 71. Chương 371: Cường viện;Py+nf7QgcoUwIx85EYomcB09zuuDqAGAgEqpbPS6GwOfXfUN93gfdk0Zo9cfaeNfBGSC/LFuaa54Qgrxcnq2aW+6sW4hij2Z8hmsa5Tvi6w/SVWqzgVp8LnhoS04VP+EftyOaIeuRCQOHJZmEiFOoltEcIqH1AOEe4xMadgCajg=|372. Chương 372: Phiếm Vân Chu;SE1P72hYqy13x2qvG1KWKwy5wIBvznc6MjSbC7BRy+O2KBl6Vla4JRCwXZrdZ2lfQ0BqLTTFd8pS7UY0EiFhl9reNbCfUG+xLk0fbz6cpVTJkZsl4/wmXHZDK7Z2V9nSjwTOffYr924RZIxUKOk6Yg1r1YFT2B2gyXHRANH9bYI=|3 73. Chương 373: Băng tuyết vòi rồng;KfKGkvw0DlKKNIoebG1RzMETk/xcOy7TxAOcv1/YgbWG7uev9XJ/gi3242QQ4TzK+CygfyGVNLtVhfdyLZFASoJJexVSkcDFdom5cW6F51BQkBbcVJo8OGovpcZcEjW1T1arkZwOF6H3AkCxWzhuvKF0JxOsIhJKF1aHtWMj6Lc=|3 74. Chương 374: Che hết gió tuyết chiếu Bạch Bào;93bbUxxbtcnjsyLQjzEnJ0Kw4yZfrTTi8t5bFf9YeBZ3XjLZyhhtNIc53DQvyrWGIChiaVs4bwKl6AFGedb9xzmXvhIF3GEB8ZRbc/WyNftKkCD8OhesJLdhD1BCnHviV5vcKMNXTzHWBX+WbmEeZRRJlZi7iumhAH1ZoWkNOGk=|375. Chương 375: Bốn ngón tay;dKTwJBmMJklbxDNsSHbr/u/x4PM+afln5/GfoPRtGvACrdzp6d3mnWBPJME5EsV7lzWmVDdFNo7MkOwSt/cCpBZQxHN5WC10Sgjs1Y8JgpSJaCxkDh1Ihun20AcLX8Upm/cDd8DzMbWKgEozAtIRkqgeYohEz0Mn82hl0TpDy9s=|3 76. Chương 376: Khôi phục thân phận;j61+p3xHA3i9dgLAQYjsEmiDeizqA8bTdQChGwVcw/zibac+XXkW5hzdxu1KRBsY6YU4fSFFP7Xx2fXNo8bm9WTAyOZlcIih+s6Q8lhfZzL2qPyShQ95BBEhy8+Wtmn7kBUB9lWx8xEJ3ZB+LKTEwA5TOW0Swy91y0ERUH5p1Po=|3 77. Chương 377: Bàng gia bát phụ;2/+maEPxgpqU3brrMaTz3/PdnZBwN21SqvMka+TTKDZ4kZk521su/HNM6nQ2bGmL1cBBY9jie4rdHgwdmHtSE7Z4wqJeWsHENX0oxJyrsEJyvzFM9KqyxVoBtMjMR3GyX3fUidCJuef1vD8Rag+cHWbjKA3yj+c+qkGdQVpxHeU=|378. Chương 378: Vả miệng;ovd9jW11+RBHbmut1PuaM/4X6R2Dfruf7GstfL3TD9rksYqAFjG3pJNcvfe2kWVqzAlxWchA4k28exJ/vJXnJVdatqPomsX+NTwfAV49zFGHXbap1/j1L/ZTluNwQ3OwxWPpC/WQw+GLoxxoGTO6TGdUhJHf2kHqHbVXxceMUC8=|3 79. Chương 379: Phim giả tình thật;M1mTj5ei+gkcu+JmmNUvJHrO5embmLeVEpJ2wlRQLVCoswXpVcdnhyqcJeRWX2guUonIsIeYREONUvLt/DEmMDgecdQrVuCNdtc8VmNZ7D9uuHsdkxSeZ03eUEFPZhvIOGkk6kjMIHT8ptAWPMsCuaJ5GXqmLYdJ+/RyZ4/j6CE=|380. Chương 380: Tông môn chân tướng;xIV6hd8csvG/K0gFqo0seDlnbhHc2Tx5156TPDB31tUssRVa2be2JCcD6X127B1Alnfa7elK9zknP9woDvOlmr58IhobrX5KEJiOAOjGOA0xh+i+Svm/TNjoN1zD71ljgiR4tndBsSORPUD77C2w6dc0hPrKNyPC1zh+WjposH8=|38 1. Chương 381: Không đi Tự Linh Đường;V9vivSI2gyFa+3tIPY7ss379d9YpckbTURrUUDa27NQz2Ww9hY2G2Dlr2VQ71wEwQd6TQg0sIg45gvlo4s21+deldV9L2wd4HZVneBXtCsHZYUoz9jpUsSr5a/ilvjjpM5zrgLvxPOlcniXQeBLCGDo7LCWmYnQM+VY9rwHmte8=|382. Chương 382: Yêu tộc nghe đồn;LrYCjpSmX+DYrjNYxL8xhpHpXszO7sdxj0zY6Osnkokm3t7vaCnsfP7eXXVod8utDMFp3fwcD5XNsxZTr+oCFSSG6yYiGmuHNPPNAlTYou5nmMWOd24dRvvOCc7tdBOIizQzAe0HwOhevk5N6oOYraEygUuD6AT42WXyWys6vAU=|383. Chương 383: Sơn Hà Đồ thành quyển;gxEgd1eEV+0h7gH/Imz1K7hCRNsE0vtHTy/cECYXOcnwpnPpWb8PDN9L6XbELKdTJiIcjmm7yO6LMdaI90HfaCswx3x2TugOD3n0Wx3sz2iw/NiOE7mY9qt+iTjCY/RnKgRh0HqgiEIVJkl9qZkwcRciAjpZJBGpKBzm2wXkQT0=|384. Chương 384: Khí thế mười phần;zcC7xNsGv5cMKs4Gz+NTpcF7vwj+NUjKPXMfrcD62eOOJrrqeIXrM/mCn7aC0MGMpnbTYUaEwCfd+P4rLyOIZsI0tY9HIifuyNx4wwC0KoyIZK7tNe7VS9SehBBveEV7oNbrfiUbj+8AKj18j8JVjX6piudyx28vrBZ3u9hmn54=|385. Chương 385: Nửa đêm ám sát;/kC8a5Rx1jQ65EdqUf6ziPgmYiUqHkOrDukqtxDHcvGzKxWJi4MBLQVVjDe6RIDhg9IsPNUuQDmqDh0IxKzwZH+cypgl57RwjfTGSd+Qtkxe6XGkV8m4P52iTjGyiDtfuk02W/wze5B+9YtqW+iBtnTXZIyfDos4esWgMw0EyTQ=|38 6. Chương 386: Ánh mắt không tốt;0qbbWLXqSzi4+EedPRa2Uzsmtiuapn5zYY+aafduxcqEb/3GFDEolzg4JM3UKORM0ryQQQWVApcCFeTdnaubnN0Q5rZreLHMZZvq6Yy+n1TOdr0IC1koHY2WvVkoPNr3VE1srAwCtxV6kgkeVFcwSDRHPkCQMTUOE7hlVbZRI2s=|38 7. Chương 387: Sơn môn mở ra;1cH34i57bPxZNbp2Niv25n3ilJn2jlAp4cRyB9E/twaAZZ55cjmwhAb6xp2q+817wBUU9dFH34zc0XG2LocgRNs4E/pNIFKf6N9Ys9rDwClMIb2rqFRX9OztPxnIbO7nKHAF6T8Wb3CQj4mcaJWL3Nxoju0V34CK4k2XVrcyyoc=|388. Chương 388: Kim Tiễn Tông;eK9opmOXB2Re4jB8UQKjw96siHVf1UMWCDRTKBIxjQ2p3+7GX7hT9HYo8oIoZVy/UteNfC2gBxL5dHEXqE/r33HxZD2q8LqDmp2LFwO2yfrfCU31RTXISSQZSqOG4Xj7X88PgHFwAlQX3S8l67RhbYkoFnR4zg9ucuEZaWP9Yc4=|389. Chương 389: Thời giờ bất lợi;c1RxH+tqTerTFpbqmwXwTVEATxwwy1R+suKQ5jHpo3CNHUQPUPb/0/JpX2uzYN9rWSf7o7al0Fz+GnUCow9JQnX9WQsraK3TGpT+sEiiwScH9DekB0KtcwyEQQHeUOWKCyDXv3exeH2QiM8HdIx7yq/h+lknpO/poAna9H28aCs=|390. Chương 390: Khương Đại;6kg/8EAYaDMWcNMxB0Rfx7q3Gd/0Z3E606JQLUgUVfmybzFhqRz9m15pZPL7yfrtmwN2ZKha+LDbSXtJXvb4eQW7YQj6tuv8JP8ULjiMZwXBc8pNo+HvwX76q59/l5WIh9ZyBJHa8diKm5nCSFDMjnMzY9xOK6D4wTM6Y6wb5As=|39 1. Chương 391: Trị trị ngươi bệnh;KTKrP3k3d3L89wRGlUy8pT0astJZ1usZyo6EZ2kB6v9HvNF9b+SqHBoATB6EzFnJR4X98Q4IyxgTISIq0fxBE2i3HZq8s/4GzwljaKo29P4mehBGQm/IfhoKNc0Yqefd2X3kuOyDKT5HDW0vXQSVTp/Da43cw80ET4o1So6z64M=|392. Chương 392: Ta là heo;HVC+9PvBE709YXj18gIsvhPn91+60tIV2oanWTuKFmjbvbKOiQvHfzfbkhNfY+Yu8Bdj+MQgiUlVM69FZzqD3QBhqnQzcNk9Ay8r48fO+H6bCA5DMu6y9pFu4e/HkAX1115WEjNQKwFRxird4qaCEhVQoVU5FzC03Z72yreY4m0=|393. Chương 393: Phải ngã nấm mốc;LyqcYXJ9i7aYhishN0I5lsnSk64q48biVsfHroe5xzqLj3Fc7t0iDT+Nh1BLCpn266Zgwt/d562REEzNy8scT4zeFowrl8bILWwjZxRImsc+2MdS7tiQgBTnAVr/iLU5sEq1ARq0QcLISeY+jISLi6HN9gsdGcCkI03KGgaFGk0=|394. Chương 394: Nhiếp sư huynh;XJFNYQ0VbqJuuuqIyuLojTZUAT+HbHblqw60nudR6HE2G1P4iGMgL5uw421uXK9+jJqU9q1/9Tzyvk9KT4vlqfau8PfxTBSic7UfibvN3kOwEx0fhBE/vwMyYiuMsrzxQh+FgQh+gYcyFhqa5+I4Vv33s1dHtLBeO/yIuDK9nUM=|395. Chương 395: Chọn lựa công pháp;HyPgcZKFrizCx1XiF11AR53m91+PxMoz2xhgl8J6q89PfRVqaH2DWHHMgigJ0COWSbeO5tnd6NCH692C8wr7dyNd15/m4fZzR1z6Nda3eBOGzrlBprlXDzKnaeGuTeiYKPVyVkvNBdBhYGP6sNWWxHagSBwyXJxMtlvi2T1y+TA=|39 6. Chương 396: Súc Linh Quyết;OZISWQUfr6+lAAaBtQ6RffQ3QjLiFWVLWs2BvOuaijvRQHMpSV8F5NKNKPjq7JdD9/oL+0y0c9Vp7cAggfqaIatXiba/R+IGv8fvUDebYNloiWPwB5FcERPYd9/5x6ki7tOoCB+KUuNnCrcgT8VHOhTgd8Iiufp+jg+5flnh0PQ=|39 7. Chương 397: Các chủ đại nhân;+VSgBYcj8zDf1Syo5zSnk+OdQo29KhmsZsxV8cBdKT23RxTLtdSkc24ylcAW0TZngk00hg6V69hZvPYWkxLD055zpA5+yaCI1euk2ik+QZYQ1YaZj3n460EBoZUgjSCfNQQ8yciVd2eHewnoJzL4nd2RgkPlCi3EyDrPojN6RLQ=|398. Chương 398: Tông môn chỗ tốt;xc2TX+NGnPFnubwGjIrr7bqt54o62VFUat7SJurLaD65paoOD/uouVcldjBkPaaA+SQYgddHwDHGeMtYIkSXvuwRQokke3xl1R/7R3uFU5flz/KZTHMXDZRAf4S5UEbkZ4aX0TitO56ru/TA/Xjb+jtGmmIJfh/hMcqAE79CiEs=|399. Chương 399: Pháp luyện;8cUpzE1vGPDGRo2QMKjKf3yS7GLwQBox8dUS8qT9yNMr4IEwpKrzG23TamLHDGKQyTbvzHieSeA6n55Rx4NzqEsMnaEyGow1C5kqKiiKxC44V21gz3/qbg4UipdIy0SscrifmWXA8D689RVyj0Y5a9tj9K3PmbZfIKrvdUHFvrQ=|400. Chương 400: Phù Mạc;d93im0QBWxGscwIsl0LHuj7Rv//qtZu3ZG5El057Eqfbgj36Ke0wozcdF5NT4mYldF5euuIytnFirMdO35keOtHFti1UHxaiAVOyZPPkqWvx8Hrxb1fg8mJosZxHADmBWKSqrtB9rxp6iNH3bXeDlzYCe7T0hPThrHT90iCmSak=|40 1. Chương 401: Hàn Lôi Thạch;WDuUwVlZSiDhz0sTqAhWZCASAFQoCfttfnlnrnmJ2ewII5VE6g0sWud/Jqjs2WzXxzivHEgtmSmDsVhsiP9P4A/TUPsO2Dsb90THzKAAR7W5KJFHOCe4KzF9KLBC9iwxUFgo7CsFh/gsVn/AxvdHHFqjTaWHojVwOkc8/NredY4=|402. Chương 402: Huyền Lục Phong đệ tử;7O2TSNtvuQ7YC7GfaPgIH1nsGhC7xrGMBw27nnxOr/T9vvIcoDU8hah/bZAQRvaApfiaBFAfQemISf+b+QuemTzvvZIol/hWJVQudzWPDO+pghXPcXiKUrEBUBGLRh38i9951Mc4LDsizH8bpQm/8kZ87Qb9QTnR6YATnVGngn8=|403. Chương 403: Một nắm cát;ASIY9J9HVPUpw8oJzbdNJWQoFv74+vNQx19X8X2yw65nlhmwherYw39d0yIrgYN8M3QHBCGeZi7p+XRzLwXqp7zXm5ER22jCTMYKIXMhZoM8dD7nyLrrNcavUig6eDZKZxum+DUNSfYpzyLD1evosjrfB6zjvJTgLrNTMHAWdS0=|404. Chương 404: Mạch môn bị phong;3bF9btMLm0w/Vf3eLLz9Io4o83xp1GUsKcd0ctAakaNY4kJ7VbdJT0QzfLLdtr9kEVS/d1brg0X1MNV8XZavmUkrQ8GS8ss6hGVjpXzdfxpFpMsvaDoY9/pVGvBrCrG983M15O0AKEX40Ag+IPU4IX1b3rnBWuGUrs5BOUcCT34=|405. Chương 405: Thiên Quỷ Thất Biến;0+ZRpCBx1Gv4D/dXfE+EjMe/qtGvFqw7reuACKjzhcgAMRGPFTp96frM3MVlzxGvpZkyf3XOkPqTQYZH5O5XJPO7h7Pwo8xMGjRcjFjM/r/D5B4MYOUMA7PadtQ/qJMUBid7ywURi42AfZ6+8ujGAcVqSawnB20l4dK1I/jr054=|40 6. Chương 406: Thụ người chế trụ;PbhsrqHlTuXsAHHSoJrSSCYz66pQQMiy0Wlbt+LFy9L1bQBwhh+4zUYak5HvRWwQcw1tN6SIM+0sVlTJINGWjrDK81nbrM16mgaaaI/2utdRIl+5Biv5RIN2jBnQyb4kS4Nugxx2WhNwvR1W4U5cJ65xmsssPjsWF5BD8rlafOE=|40 7. Chương 407: Tìm hiểu tin tức;06HkywOAeZJgDV0NmBjc8zJn/y+aYSf+U6IjnkyaBtmC189480JgHyErw5QbfWdlbj/NqmK3HJSR4G0xSSBQRNvITeB8W5FFWFFeuC/8rKgmg+q+aklIxhAbvGzWbhKVe5Y/9c+gKx0bLH4jh/IvbqEhOY1Q7NX1qx+2z+jnulU=|408. Chương 408: Cùng vợ sát vai;mmdgrIcaxY6CiBDd1w6MofgaqQfY2n8sM7YNezs7jHFOVUG1z7PEKGGsDilK+EucNiALT51On7wfkoRKwHyyDP8MDFc8uwEp0v2HiM7qDdyNB/pdX9hQ6219oAdAdvWDV0LjW7QycdV805TDpX+HXwAPdAdrh2fkDPA+fWEKc9o=|409. Chương 409: Rắn hồn;cAXjLgGQSnbQM1Md2H2DF7VDIVWsehRaVk5MHiNOkyfK7rcQoXn6QpjP6UIcSzBvHBeD8045zb7N4afpSapGYTjSf9kziBLbfkxCv/7r0OlJzXxdwhW2y6CIxQH1GDm4WRVgy9AQffaJ1rc4yamOIPu5NcDhgw/kWEu7Bejs9Y0=|410. Chương 410: Thiên Thạch thuẫn;0dVmKGxG/JWybKh8qo9F3EiuNNnUhuVgKxX0mZQXoowpIh2h8E/U8+os3g6TJ6a5aUtVpdrCTh55Y8N9HkYn3chkdryCT4l9YwdzFsiXrzEVLyS27olEDMBEF9hDinaZc9yWHgSx4q5W4F+sCIw46fCqFiaMXJ+PHcjOG7j8jxY=|41 1. Chương 411: Khống hỏa năng lực;nQD88/lsd27axopHnmK25EIqLpB+2n4O6bRgg9Dvk0HqT2N/mr2AWZ9sOeCVX5/z/O4psmaagSaZfDS1fp8qtIWSs6Bi0e7rzb7eRxBuj5xpGagOEXTXpJuwyUnDmklBQtqFSOlRgLegCPuJMJmC/84HlKeSSf/SF+fAR69deMc=|412. Chương 412: Tông môn nhiệm vụ;DWELhpHr/W6UEadXbC7Vhreri5BY+kMLjF02btyIhseQEOqq2EyRfJ5SQYDJZ+gxiqsSKEIwMIG+zurWZToc36Xy1kCPf6qDm0MeGBBhxs1C0Ip92KTSgX/6Uef22SybUZqMouwy/m9aMVBkHLnqslOl7WsJnihNARNUMfs3Ag8=|413:. Chương 413: Hứa Mãn Lâu;fcfTTkLHz4MdG9GlORBpkZvnqOqBsxysMfaUZnjWc34u6l+YdPgyDn2ODAIFgUqhgJBuXsJOc5MBOVLWBr4W/BhG2yxPBh/81ZDY1y767XusNwno2wHn+O3R99xAk9l9ClsOO8KvVwGiZLWrt/LAYOt+JP6d7xU43yvkzSMCjWQ=|414. Chương 414: Tao ngộ châu chấu;lHolkgpE8qeNuUjoC2scZYfZcDR1mErOi7zIvG/S+tkCrsJGx2AnK4G/n4VXNfCj4vcCIBjdqhDfqjdvEve4Qm8z/JTe06QQm8sKRfRQSqS1oBU85ZLgitJXlgVdANrkMLvKsWbecoAVIfrjGwdl/hLauluAFJtDnWb22+m6IkY=|415. Chương 415: Lửa;MdFg33kQWdQPnh5cK104d2tbdaWbM+TaQzzzfMsC7x9ZGZ5rP1WrB72hbi5Az/Puphjsi/rw4gGVbms+7bqBzpgXHeZIf1T1tcZVtLorsnd7zhn8Ziwe1JoGOB2i0ixnUy0GAM1TS9B4zY2RQmZ1FQ6jaELk6UHsb+cMAVbEUkc=|41 6. Chương 416: Nạn châu chấu;hd5jLkpAB7S0WmH6BdRBG5y7pNVy2a8qGz5bIQ3SkWNHPcJECew5lw+k6RCpFG1awFxwyvxtAA3BNQCJrsnNnnJWhikfNcKewsYtBpPNPy02XnbbnWJ0sBgsVI8u0VPVdW3iyCPqyBMdn8si7GvqWwYWDbuEWZmzRIadkFss/8M=|41 7. Chương 417: Nạn châu chấu;PUL05S38D+CpWi0Obb/o03Eu8tdENbbjy2snhPaKQAMR4NHBgs6uA7YesIekTYKHXlj51Lfnan6b3D2F2Fsi16ymNjtL2DYM8It+ygzM7CJC82vONW8s6ulvI5Hey7Gxq7GgmtTpYkUaETcz8gIrKyPNWaZbT5ZVkRdKgSu08D0=|418. Chương 418: Nạn châu chấu;2Ud442NSv2MqZPPvRX8dR7Obr1sLmjlXEAThLLlTMQh4nTfwJeQ+90bnXvLy84ZZIc96TPkw7LJ+/r9VdJoJh464E8ohp6qyTKEzb48759m/sVLE5O1cSDf40hfos+semV5932OzSgWQkYk0AkEe13+kXhp2rfeckOs5H3RUy7k=|419. Chương 419: Không nên ở lâu;BONXmE6gP0EcMXdJuZemgWYtGwSd2EtC5RLpnUqQI6lVHoifhv3PfQCPtFb8jlW3Ler3v1R2IJvH6LI+8IiovSrGJ1ZnyaqkG5y6USiv6a+7rMFJAeWsyjdA75dMOqbEcFo31ZYsW8PVHGmMdYSE0tEfiYXlYHFDOKnKrJYbtKA=|420. Chương 420: Tính toán nợ cũ;Gl6TvR158JFH6EdAI099sX/g6DayGj0WHIlZFfLo1BDAnw6UJ+vwHQ78ygEEi9kii7Nb/BvYWhrF4UHBTdKOw7YjuB8s+b789RT7NwNfwog4tNcjnf3wNjdPvhKQCjJHBfXsyrLX9OiEdYhS7c2hI7z9RSuZHOkNfDFF2NwEg6g=|421. Chương 421: Thiện ác chi phân;KVmpo20rcSr4fWH8K5UTgSw2a7NO84bNyzDIXuWIcwEwVogI2TH64AAQVPkHRSTFevr3CDbc8E/9msFFBnUVACjdz1d5Zbo9CtPDA9HISR+h4W+Obde/T1fj1wefBHUUHDOh7cegFajtf8FO8+UxqxebirjWAUmPDOkJsxGGAkQ=|422. Chương 422: Lông xám chuột khổng lồ;ngBHHyHdLpdCI0WJg84rCwbmsLsFwLOXjrSbPHY6W1KKwVNC8O39lgZhUO/DPiN6XKZvfuEu/sEwEWCIc8TFVhjknUq/KwuoN+z4SJO20c2ZjU6AgBeP698sTqo6YLeva0TuKzXTGRyZHUrCs5FT2+sv+PIbj811u1Pj2y25BKE=|423. Chương 423: Để ngươi thất vọng;JhFov7oNJg3ulK2ATO0ceGINeAbBXcXoYq95/i8uTTvgQER/pzdupCOw/xVfWCQxfs7nddYkRQttlqoZZxwEbOO8aUbh/wzqrIHVlhqKTDR5QYl0X1mb2kWC2Nyfw7/yVdkcw4jBK0MlyYztu6gWfnQZipIZ6eI1/Ln9sxjzLeM=|424. Chương 424: Trưởng lão chửi rủa;eitdOWJ7+wFlQ9tayAqkjQIXCssQF8cWMPaRgYDpR2rK5b03aRn3pbdtG9yImPlq9wf+U88MOn/rtv3UnSPrrDTLLiIdeXwIAHAEOLp6oP78EVaDYKYw6FOywLSOv+yRgkc+cO/nH84kV6+xboOjFE8HpdCUj0baUuNTYVEIB8M=|425. Chương 425: Quỷ Minh Châm;2ZM6IGUpBuzg0PsnjOfkezmD2cnMCRQxt+bUNrVP59Ol+MG1XBW4zJKtrZ5a+ZO8QKHGKq5uWw+QNNj6Awf5hij1MKcfo7YdABvVPlVbEDB8VyYWnMYVfT9OxMa4NaNEV3qyobkgAO7cfQO1+xJ6u1PrCbS9dO6rR2Pac5+MyWM=|42 6. Chương 426: Ba câu căn dặn;MiC+TFXTWCASlzpaeK+FfIT5U2yO8FpNXBZORn+zSG4d48C2HPbySV1UplkkJKtqxO5aaG1OCVqDh+tgci985zd9WHd8GbQlm1B5LBCCn08UVnQPfoWm/utXclhI1UoFXuPYGVBc0h95M5ui5m/dIGR8BuI/rnVaDH330HiLUoY=|42 7. Chương 427: Nàng là tiên a;R/bO6VmoynXwFOjxoFpqdYZDcFKzH9s3TimcT2TR0u3IUAepghVvTYM4tyNi8faaz3UAlhGkF45Y5OtgPc3EHhEveExOIDA4yDpBCUq9X6+D5XzIaizBNI9Oe2VFdh0gzgHEF2nVXOHuzs33N/GdxqgGJ1lk65KVtEjpERn7BG8=|428. Chương 428: Không dùng dạy;o0a51cPxq5vA7AYN7cOY00RWEeIvlmtN17g6ij6Qz3i3OyYfeCi/FNaGZtjk7cTQpg5gC5ywhp5j7YjznAVvI/jyYYOewB0zU7Yez8lSIwtDVCsQpoOk8OHEDUx7HESGMOwGrrKlBE9ETFkerUKB5bMw/bwr5LgWrxFQftRFW/o=|429. Chương 429: Ngọc Long đạo tràng;HzX9YPreblH/6PBjVXpUBLbYkNkKY9s2SDeFN2wYWrZA7LfH124vPxil3a2I9Gp/GG7r3V4ZkeMXyHOEAHKFjWTt8NuioAhECgbk2JXERTL6oAU7MRnMzjRaDyK0JcipyDQILQ0NAUZTpMkad/Ftm35CJ13NVRVfPK7XK3LoRZ0=|430. Chương 430: Quốc Sư đại kế;AClFxmGh/JFJfPiFuj+DuyGZl3aJq+VYzvryll9RutoSHJmadNo8E6+/g3bkakdHyQAbUxpqOac4c7LYHEbjoutOFMAj8+zu6RNiJYRjcPBAFz/NkxufOkAEeuc1eXf2aJ3zsjKf1yUj4X3x9R+pUpKYmL5in2Xs3WRwth1KaCw=|43 1. Chương 431: Sở Hoàng;UrKLeCssAyJIPda+2FcQjmMKeLvfHQ5gyTM3C6OSRe9wV5s96ydsl3K/IR1giQAhVa3fZ9EQQ1H1idmvGB67vysWD2UW6jXizOo3sXZXpiezEymW0myGNjkuXpui/XhsdcoDyTWV1SLQQ/xTTobBf1VlD/XwjwIlehUdNBV6pEA=|432. Chương 432: Châu chấu đại yêu;0pPzCYzCKljapoVIp4vUlIwoCCLw8xXWyrBJjze0qaIgcJVqUdLmKv8AAJYIzVOs6vTdCIQxGn0XvIpGlT2+RK7kN/Qpwoo2DZsE6J/P2D7DeDhuvR9pU+OSUUrDd7L5mhtfEym7kfd0Gv49NyYU4BstAkmICxsJUiGq3W4HqDE=|433. Chương 433: Ngọc Tủy;fXBvs/zeedLg/BwcbxMn2cwtYFiYg3Bk5TSbykFJz6zDLM2aChit9V7O+QkP1OgT3UiXNpiDecnCAi8HFJ6eAowUplxojGnUQb0T16GYQHNiWkFHondQNyU37ayXwHMyg7vgFk13Yro9f4EWcMXABYrAemc2pDtnicTJv9h3Zks=|434. Chương 434: Không may Khương Đại;5EZkpKDd0trYKhBrFMs5p+vT1rReN0bH/6N/S6TjHSBc7esC5iqw//nFZczdJqH2bY93HCRnCb9Ki3twbdsjav2tvt42c4zFkjfOdSkBo7q5A3OuvG/AW96NNeWvxKH8Xg1NU5o91lnJvuYWk53oUFVYkcaCQY4gwr7QGxGr+2Q=|435. Chương 435: Năm đó hiểm cảnh;WDln4aLF4y5yuMOgGaP3cYpm+mdo65XxGfT6OEp8jblcnGxBCd1mFzrRzxtnZQPgbC0I4JsBPgHJUdLDNKy1woyXAVVUTv0KyXmVKbcIM8ttBVsjsgfzmk2TT+DBUbCFXGgHgGQgZPUETboFQopABavw1zR/ZpePzav9ryUEOgE=|4 36. Chương 436: Ngươi gọi Khương Đại Xuyên?;B1ziwCHOl9Xz2JEKlao9Q7ysgAHUyO0kBjAtFlUyp6hZNKYCeAH0D4TXjntVoQxh+h+TX2yHUUt7QPiteLGInygYhkYlpr8Cy/UuEBR7EUngy3qc08AXlIw6NFmLwO8lHOnuzl/HiV+u+6z7jlc7uikc2AZyNL5H3XcxWndrsDY=|43 7. Chương 437: Tuyết Sơn tộc;CDPFq4GU+S+7seZ6YGRQf+knrAFlAgOw+8v10L4WEKlJqVRw29xQggZq41XRTO4PHazidxWF7s/j8QAjW0cJdRpUDtdCZN+N78+p3zDlw4CsBvQopIXLOGR3kS/l9Sy3L6vLxJ5sBg37DRV5krfm2YrGlgdLSxFUdAFtU1h1Mog=|438. Chương 438: Phục Linh Quyết cùng phi thạch;Y3pjQYqAvy90418igRx8T/cOOwkf/0RPB8HJZSbyicJ2wZeuK+agkv5rxmhWd+H0qybEGd/cNqigcMTV78a9+Dur7PkWuSk3vyZpeR1ZGRIh9VZyAt6jcDPC7Sogclx0XdbhprM0f310v1rRXJvSFkaTGaTqDdS6p9OW8sb/OLM=|439. Chương 439: Nam nhân đảm nhiệm;VAfZYPkRoR5X9gKuvCuEDxXW4RgPWNcjdo8oTXiyJng5INy7oG4eyPqXeJ93JBBvyeoIXuNXXgU+viS6tUWqIaWEJ0G3s+mCsS17sUUHKm6/49HyzcThmGddGNGSm331MBH3+v/flQezrfZo7OlFb1czOZpoezhyMNTe/y1mIVo=|440. Chương 440: Huyết Ngọc Vân Trâm;F+2+CUp3HvTtn4fzfrCZBic+gokCgtuXGFhtd9/GnYdpT0V6HoIXLgVc7stc6gqPpRws9hUZws6G4Mp57kslLMBYVbuplFtiYVKNOjKtoshuhkDr4vTVcM9KqJ475SwC/giec44s42n0vMzt8uCW+QvQqvC2frBpqEJlvtSH6cQ=|4 41. Chương 441: Mười cái đệ tử mới;DtvDQGIN9dWjAJ9cGcie+YbLIGGrdJEfE94EVmA+u33l5N1HkNhKF2IxeO3P842q33o1GMVID+DH+qtvrasHVcyO6rdJ/uG5eP3x67WnaGz064g90eSkq0teovKCSqbY8blopBsDTI3KzTqLVJa67iMKbwrdnioFhAEDVu4mlz8=|442. Chương 442: Dung Cốt Đan;z8a/RiY4CtCXjCHVqQDrmqI4fVO6YJ2pREabiKIMibK99VtxbKyAIsmFdQFh+deIgOG1VAlgIOfQ7Jg0KqY40zNMfL28nC6d64UiY4/di00OxbBkgfQmtPJz/C1laSjaw2Dsp1fpnIoIH7XJfogz8ze9b7DAzhRIu97cpCjHx90=|443. Chương 443: Đánh tráo lệnh bài;YIbW7F+5c2re5TgobQ9neIIWnFHGHiD0GqrNA4bF3Vt/VtsUYl1yxZa+aoYBr6IDUiDxZeLIP0aCuXfixt2HJNNnjr87ROA57cbyh3qBuYNY+JYYyVOJQGqeTio8nLL701ABsrlNXsRdHvtnD7xwGniBZmhY9zD4mlksK41FpGo=|444. Chương 444: Bất nhân bất nghĩa;ybjhsoAR0RC0I2qUVRqyUTwYQNCcuPiT7tHG3dZggxDg+fWERWiOBoNcjLlQcljNUsGl3IR9SoU/Q7FaeexWCm7wM+cJZlmEq9qH+d237fbin4NxcM6QNpxCkEuiQhu3gzwvKvB1yZP81e2OfYUe4ElRBgkd8+H97iSppKUv5eY=|445. Chương 445: Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên;B1cAjSc+6m1C5Q1E54uYfE6S4V5Fp9ps4Yiql5h2+f1vHKQl4HTq+g8ieY1afMdsZsK7BYt35Vcwjxk0RcjTpGH3Nq38aIUwxNYzpQNx1wR0bETqLq8RcY4NNSn5ocvcvbaR2TX/hUJarghHavpfeFc4e6G9vHTzfFc4iK0/ENk=|44 6. Chương 446: Thề nhập Top 3;yqM6Hemx/R75WtEIhdJiYhvaxjz0N4l2JGHuzYcFySQbowPtFzYi1n6Ppfn2mdDoULMiBgD5M8/5tNLXTElGmsYYgnYBVskcJLC9m0Ek479hfkjTHKaM+A5WgropbJo6Rf52El9ewuobvkPEDNNfSMKHQP2WeFdCu3KJTauEgp8=|4 47. Chương 447: Chi mạch tiểu đấu;2UAis2GiliOIl0epEKzJXjkSM0clmYHG+E4gv8POb7lxGRR7OiG4vPfHAwbUzG/1dW4cki1l5h9+0qaR5zhAaRFq+Tv13JZ7dIAlICrCfofy/itCZSUbqNE9aRQJ73Y+6bKxdrPzBXiBnbVIh2rYW1ublrIPZJ0z662qa1bmygc=|448. Chương 448: Chi mạch tiểu đấu;r2xfgDBESgCx1tpWMHgUtXgYXjCyjlaQYMCZndEvFRpRmgrtsD+MIO5S4/mggJXXAlDIIqwvaUTVAJMVlYQph2cunDNLMXr3iMrdQzMpn5FJAxOletyqONaJJ6iW9s59xIlhunmndF+ntvQa2+hJaBjcoIzc9Q3VyJuGHk5H6Fg=|449. Chương 449: Chi mạch tiểu đấu;AFUJNpImw5+vEBRNagQlGM+ZVsO1YYTu8FC9nL6h7EH2TNuPF9UV3Zhe6VITvtuN5Ucefb0x9rKX4T3stUWB6T9TTiiAQ/qZMmZ0ddqcyRWdiAU499TVlB+aG9hwUeyhMVq4ilaumqJ7vQqvBRhLye+OZAc3spa/ByqFDNxWRxI=|450. Chương 450: Nhiều đùa nghịch một lần;aciecJWD2aoh6/Zn2vS5ZYVGy0YC6b1Renc0STXBk8mb7nfSrCipLXOVftD++XVygEQlayZywt0KV3HQIzOdgvb+7dfWYQukUpVF9Y2sKRrUfLMdhT/WTXNva4m1iFs2gw1g2aQLRBVdxpS3nI3Lje1rKkk3ivZzYdUUqKW7IKo=|45 1. Chương 451: Đối thủ cuối cùng;9b/8zYkMLFSg0lBzFy/W9bReMAyoPt7cpu0wJoxyneq9pczVGtGvs4cuGIIyqLB7r++yXMF9t71WVVOzpjOJTS5uw13hyLZSnwZ034spQYlmBAJCVQoqya+tgY+6B07yq8S7dsg7koL36NQApHjry0jz+XNSSaDbmS7suLfcEms=|452. Chương 452: Bá Đao thức thứ hai;s1hVulUwa5pyWmj9uUAnx9NIDviBXgWjST7b+JgJWEjEu+u9JF9VbJR8KhFFpRxXDObII980ISOyNNesh3JQqhS2KX1oa4FGLnGQ7nPrp/1kbAA+JKav+w/9RxIIR/eEnOIrLde6m9iq6x6LopTwEQ93KhO3PaANmNtMIqs4cbs=|453. Chương 453: Luyện khí kỳ tài;VzGQnBbdDJ0LFVEsZTfNHOc3YuTU1AjWKJf3JbHkUOPdDUErcOPu5za3o80vQQQ/2A0V58tczeqJzV/OBgTReMW5P+Rk4Ty6b77RH28+rChFp4B2TbCx6M6MIDI03EzjayqSVU3jRYIfnBjheakIX7ryoAuGsZvDDb4f+Dczi8k=|454. Chương 454: Không thu đồ đệ;FAYEez5R3IkiBF9cTGUT4WU+ZZGIGq/BM35o3ewyTcmqR6bqq2IgeJMPI4TA5nqDcL0RyCUraJAL0eURFwZ7aMtm0sUMBgM9rLT+yVk4asx8PPS8pT28mKMuDsuQ7Xe4NwxLFAZEZqJJj/OHEmbOCUmmNFfAimYHaPV8IU+1mSc=|455. Chương 455: Tám cái quái chữ;tTzVALNHI1XV+2Uku9SyduRBgDYf+fUI0AzJdAGA9x++mqw7MlFfkO553M253H2cz4Sj7Qu/EFmBRwlPt6bTUD2MtsrZmyN7yS0H9uLfGg5t51RVC4weEbK+36lghmU46EBMV5R0+NzJ0tb/5v3OMQplnI7Ro7H3CfN0pYJqd/o=|45 6. Chương 456: Linh Nhãn;Tlzzyrv1I7NY/tIKUjGtv/d1CETtI0qUGudHgko/w4Wcs8Mcz3aVeNX1qmi+v10vVKaliZoNTwMeo78pEIfnFKLClxNBzRMn0hiA0wQ4bV7Dmmp+rkO25LYb8UAFa/rJu6S2AiK5+bwjf4DVUVuFpT8aOhoFPb7lXAuisf9ILzc=|45 7. Chương 457: Cho ta Thần Tinh thạch;qqDAcWptn88wOvUWJd3Spujy0b/ShYCvhBYMostSJ0u2/Muaruu++BXjnHLEHomNLJJ/bP6rdWzEzY17HJn5zlcogfkEODfhUqITMy273QTWpTj4pt1T1bvhzHS333CK5hemWQTJSMvHkikWqFTv9a/RZMc0coq39QD5ik3bReg=|458. Chương 458: Đêm tối thăm dò Đan Các;Q/Or3p3qYWi6EeLvPMcflYQ2XHPoBTN05Vtnuxn9XCb8lHut30hj0XeIeK6xBCbwW+o4o8b41OMStne1Kj8NznQYwatgz/XqxdrRJ3NpP3/GswwBdzx4CxvUnaa5qvId9uutshHXZQZHcgswy78kmZ4v6SxV6XBVVHZkA5NaT6c=|459. Chương 459: Đan Các tầng thứ ba;bo/9fvmGSRdiXK6t7x47H4f1BKgbB6cBsyCNxUCX2A9xbI1qMq5lsorNlP6cTu47FaTR3IcL0gCeWgfe+WlxAaxyJlqbZvwmznEY9zZMVDcrpez6O5ZN0MPJq8YiMsCiXUWaFa+zStpFOuHQxAnkKCYBErqXHlHrmnX0y8NKaN0=|460. Chương 460: Âm quỷ chiếm hữu;N6F2RygYMdcT+jwy2VvxwYd+BkwCVD+h3d1pPd82hQvGTC8VXx2F/5j6vjlboFw0Qp37VOyvG5/r+Rh1HPfIfCg1n2SZr6RTZhgPP5s1Sir6nE83fdc9LOKhlSXocl6ZXK9PslbW/O1TPMDoc9KA+yKqbRc0T84oZqeGw0hYiq8=|4 6 1. Chương 461: Yêu Hồ;Y5PrWtDQaQqdUXFqcZigbfkAA6mr0VKndtDV5gQBRnpKL3wK6BwBjcmiXnWU7G23pgHATt9eQSCSMMV411ixePajKEUiiO7CvUXcx104x7pd6SlscLb75XOp6qNRZibqAH3pEDOo8DNsOGiLqlAKRIUa+8eJaqf+Ew3pAiWAIto=|462. Chương 462: Giả Đan;sYQWxQAZcdLaiuOoFdR/5a5l5PirKAKpnZicgQrMzMlSJkDTMbiNPZipC88iRD2F8s5ZWEHR0B+6h0cNlwKKb0LEr95uTNUkHUAU4xoQAjjIzX18j+vhwfTKLOU4MptBk3peDz3N02s8QFa58fXNIAXUPLqLRKSUnqeeOjczVuQ=|4 63. Chương 463: Nên đi vận;cD4GQdqB6TY3PsFd76RFQ2W47CJgTbPpkAl2mMzcYlDbliczmJXVVR6uGXCnWzSKxEfz/2i7zt00i4JeaF/VsRJzdePxjg+HPOQJH5xizo6HoML4v92dkC58RLbo2YIsV2ICqeS1wqMIVyvb23YhfH547h2uis3tGfNrZ6Ti4I8=|4 64. Chương 464: Quỷ Sứ đứng đầu;1dT8Th5RNhaxp7EEIDzOSNbaTA39LXf/XSXKUSLm1aWlWDcKHwGlt7xZcM4kgKaLdVa8/zl3np2BS5NvGyNssovacz1u3iIinSi3olNGgA0C4JmKnXyU5rsiSIwtZcxNoHRTDQXXv0/gbh8jb2roZSZZf7cGGfMgp+Xo1BSdD8s=|465. Chương 465: Thiên Quỷ tông;5f3ihxgH1QLZ0u5dfNMsiUqjC0CupPyTYBXkEaTKRORo+cItXMii1/cv3p4p0+sDANn4OxZXU9LYjdH6p/EptepRYOIz8mUqkufJhC/BLRrsY8z9og3x9Ub/FHkPdeLM1dSE8YRWcAEWdInNlkOSRX0y0Zf6D0jfJnjDYghcydk=|4 66. Chương 466: Đầu rạp xuống đất;6xib051mhr51uz/5i+dVJ3gduGVrFW/HDuZrZOjl1kH6zPHDv4zBlFRPOJSfbS57OQqd8fv42GSMhScnPsAYlaFwbqoFF9nxlExvbrwYmnVlVIezpie1DTbhYKbz8KyCRFPxJOv+dLftBFaIjpFO3dkcCMNn0CpNtEb+ho8SSLs=|4 6 7. Chương 467: Ta Tiểu Hoàn;KuP61HLMO3yyh196hpFv/4ZPPT/pcTJ1jD0P2XPqq9Tv8W2lchFynp10QbTtuhIa7uxmiLk4s8e5Bzw6EFwzNG1sXsvDzthhslSDCrymKEU+A4+pI9gfSHAZ1o+1ybxAbt53HuwmDfI/F4BFy/SMidEVLmlM/kXc9wInFHP+AQs=|4 68. Chương 468: Từ gia;9PM0MJbJ5CPHfYi423Yfjkf65dUXJVywbBB0XwZgrJZ3C8oSP+wQncUSgD224Op0RxoEqHEkgwuAEu4OT+6gLEbTuuLRaNRSiH2b2lj0Qi5nyFJktg5r1KrmjjE+U7qO3BeG+i0aEwaQVBQISe2JJVfx5rTh00c6WcLUCrTj5SQ=|4 69. Chương 469: Bàn Hổ;SSJMD2guaZuMmoA/9ulhnBLW86nsuVmc6wGC533oRUBbR1Dj2sPglpXjuaDjEZu50JrsKhWP/rxseh0LEc3WOgIxnqiySVJVvRSXwPTF9d5cT3Fs10qKrX4sCyQjMAEGAC5i0BY7se0GayJOn35r7Wup6RyqKOzn/zy8Z1NhsPI=|470. Chương 470: Giảng cho ngươi nghe;K7O/N92WEFdl5Q9a3xMK9eI2mGbhv6H8KZyYCb4/asOX+ov+GivdSRKERzpPLvd+n9Wzgi4+Tej86MxJGjkW1XPBaaBC8GK2QP7l5W1Wkj7XMb6ktIq9n8UT/U7nEc+Z3RHuhuiCOMHheKy5G/pQKMzUWgbywK0dwHxHotq8e6M=|47 1. Chương 471: Thế thân;D/2mlNzpDl8LQfdzW+UsGV0klF3KZZDyEbnQ5z7w+98Yc0yQ8Wi1mgopK2XWEfSoetpWyhqS2m6sSWhLnzAoJmqo10Y446fjUvuhFzuouvt5hCdWePzc/7fOjBP698/Q8rouf4nLr9YnfNyRbZY4cELvQ/FjbOtRkeKby4NHTmE=|472. Chương 472: Chấn Thiên Hổ;k97dgACfmpMZXmLOIw1VxL/VjLERKvItMzr3Pkij270o8cAR6y5pczhI0QQKRyogG2ym34fnzLT4vRO2RmAgUczW3cG9OCkjTQxOkzKzOMw+Dg+yqKmfpgALqLgiEz4/URJJP3O5agtgPc0msX2G/HXym3RzpAt7fWeb2GzGCcE=|473. Chương 473: Ra tay có chừng mực;rgffD09GC04VjlVziiMfOAkWMfHbonLXznILNrFpDNAWTM5ItGvZNAdrp44oOtAvT2iMfGhtLEb5B8jAmXntneBmFY4/hB/pY5yApElI/vMv7qfTE1gAN/FiQtXMyI+H0yrAeghwpzL4iv0Y/XUdbKLCH8ACvGU4yOmLYZoR1M0=|474. Chương 474: Phân cái sinh tử;VQAhJ6SuUJ384zZ9xEHzFN3K7HnqjMpGgWN5nunYdZyAP+spWOj6OyItHV+L2JdvHaOLSjBgOVSQ49m0/8OJoA7jvfR5+pAl0JkNijgEBboqzLxSwGaQLT1kWIYdHmbxcSE+KMz+fFfaaGp1GXNzfoJ4ZBjbdHsjlaHrVxHZJrM=|475. Chương 475: Đến lượt ngươi;MDrylKjjUlp6zPl+VuxwK+iREj9L71MPgN3ne+DH+F/TdHbnWHpq9AKWyVPHU/xAM0Pco0mEeL3N1eZ3IjyS0gGxSLOVYqZtQOmJhBdHoBECs2cOWP9ZxcaETsDs1yKX1UbGXRZletYdllSbs6b7kd+Bc0+irhROLHOuZlOI0ug=|47 6. Chương 476: Gặp lửa làm theo tiêu tan;WzSsDvD2XWmKHaAVZnUFW6OBZCLyiTLYMR3oRZxlxz8MMfqrgMiw/ZqpYqGgKHLeC++hFMI2F/qZPVz0pRIYLuf0vEQC3Z50c6wdpyejjGLw24ll1r6z+04oxZbxkU6jbCmKBpFWxz01vdva98Qqh6SJgbiFMW0GIPrKhbp1oqU=|47 7. Chương 477: Màu đen tiểu trùng;q30twY5YKWHHdjY3570uqYwNmZOdTeZMz5q+yHVPywjBV3HOinAhCTqgtLCbZ7tr5Az0c+K9K1v4YLns9oP/Xtg4pCYqY5hmDLTZyyUMH832atqMaghAZ16ZnrRXnBQGIEnU8TsLpNbAAl5NYE2sUu4reEmyqPXldQt2Aw5HRiE=|478. Chương 478: Tàng Thư Điện;pI/QU5yP/HQlMRUNGOI4rNWeaHPkWWH/9ZoHMOAS7CDjX0IIhSuHkgSNYeoENT/IjGRAnkULIoNEZ2u+BcwmjlSsooYkm4nH4aksuaQP7+4Q83qGT/N3z3uTk0W/+O3Eqwn7lYkQVpXH0+zCrTiBYJDwffD9/HpdFDUI/K0Y7Tk=|479. Chương 479: Đầu trọc nữ tử;Z3Z8Azzrh8QyuvNN3CexvTFmQ2Vpf6rGYlEoLMv+x8MP0OhFhlvUUswkmaCn4SKe3WZdLQWg5dW0yeAcROFbj4VZTghFeL/hjFIvU/VyTslMaXkdGMpsvRUKpN4yrcOMRA5JcHCTtDTI5WDE5XA+3lN6kgYbX0AJ+eUk+o7PFMw=|480. Chương 480: Nô lệ đệ tử;tqLcYXZl24hfQFWN29/uHWAXMMem7B/Z1TPP32Z0XWPADo636+3t8gMNE+YWr9+uiE0GO/dD+k8VSsoiOJCtZ7qUjm4d7geFaS01k6pCnGHwWW9G4T3vYN3coUg7qDO6olIwIf1TeYfXWd7YIC7QDNznjD1v4xol9XNBqNHHSPs=|481. Chương 481: Tửu ngược lại nhiều;zW7aKmp6m07xJj891SmHK3dksHB9mf9N/mPdv+U9jJHKehS3cpQYrFBQjbzokOY+XfErxQbONwZKmOAamvUIAIbwBVLSpUNdv7bPc851De1bMEHdKRjmdvu0fGK1gobJsUJf5ClOBeO/lDKZrTpVDBGCmdjGwVLTE3tMuO4pUjc=|482. Chương 482: Trùng thú phân chia;FJCwONu+ofBjdN0DgtxnD8TFpM9SASIOQRyVZrLOgT4ehWysF2oQjhUMCZyTDMRHN35p/X/uoIDDM0IYdprtvRu/TMTHuAeTARW56yvKOEWm0FbP3rkeCBzYtm/wXjiNKj/j3KSPde8Qok4kIbP7Ohr1B/QjzJ5i2q/PjxUIIzs=|483. Chương 483: Lân ếch;EgGa9hfMTvJl6vj61EDHWqB7oxQ28RWpWMGEOEFhTXO/4GdgJiCaOsYp5gd9eljzoigT27tPrF1NgX7OFuM4Ic+l3v/SE18m0pM2Ij/lcFbY57n+hS3ts/w8mBgUjzrvkc1M6hzc73RTmTtkemMZfTJiVKiy0onKnbHa82J8UII=|484. Chương 484: Trưởng lão điên;033XmAwbF5VVPFb9QSGc7PMOMUUKqPtpqEpa+G3qhmWmWYzCzCj+pTMxVhw2lgIhlnkgbwiubvKBZI0EvOZcnDNRmn8KpwnwLsL1OEnFP4MXLH3WqowvUmYjM/d53F5Jx+ckSlP59mCJ9R56f2IOZotD1JhucSZ6iOMRwnai2/E=|485. Chương 485: Thành thạo một nghề;Umi/EoyU/RYtU+qNOWzN97ySZyIYDDppZXl54RZV9515tqhSWOvfUXp1Wjz8IGPesmfrTAIGQEgw9Qy+CKXcnQxgk3GsRehNG0ZPYUljDb4NSdvXNxH81LVPgL5t9yw0gDBb8MEsGINg5y1KpqNLJEJag5t+P8n2X64p60ZPzGE=|48 6. Chương 486: Sau cùng tài liệu;0PNYR14WXDdNC4BRRAc3Mo61ZKjJQ1gN0VkBQ9/2sP59ZO65qd0lA7bXII/k5hkUdeQa3pvy7J9mPsvQr6dR68BlQMbICDzLKcVSLOVToSTzDHq8DETUlITacswyXVEEpIwXDnYjMr4i8AQNOaKXfqwvjM5asToWoXXZi/DDKZY=|487. Chương 487: Thập Điện câu chuyện;z+jkFEjOyUiXjznXkuCEITQyGFM+yvrSgGSKE0Kp8Vjgy5rKLx+UkFzSUq2IarxmQmYs6l1D3Z5oEU7LjybwtLRuRuJwPlN2PGjxK+ZPyWUXkTxq8N5fKKDkoVg3Lhkru77hKoqSTez2WHFMxraq6ZV9GocIWcJ59WSK2cljg7o=|488. Chương 488: Oan gia ngõ hẹp;bqmBkwAyMzmZL4izrYTlqxF882WAfrh1YIWJ4YH5nr0FtGJH0SzeWYyaKPB6HFe8+r429J6aIJXrePhqOamt3OMJWQygxwZit1MYihzHcmCHkxd0lnNj66ju+Yw6NvtRhKTUjNxrzQB9aAruFYzsiU8Xa7YS5/hTqCp4lbtFTqQ=|489. Chương 489: Khu trùng;32FLeiE6S+rlq7A8JSemMzdDfKR/e2xlrfGgODONzb4gSns83AsOHx3P1rwFNYZT/SkGo5bAFQll+l+H6xri/XrPi209trDNiq3AbWPh3zz4sQwQ42GQyujjhQB7YO76FO3FWAmfjHJsZ0zDHkq0qFnpcsXD1tvIMQr3DDDqjgM=|490. Chương 490: Ngươi mới đúng Triệu Lĩnh;QrKnBkwcVDX3IvtRC5Ac7TKxQUGEsx0CHGoVP40g7CBCuMujTCgSeBHpLsUjqxsxYMK/5t9HvHci9ZA4y9/l98A7CqCrH2f6wYRH+sWv1IZiwKTdL0VizmiNdMlLPKOjBuQSZsF3nstIK50BYpmHalgAcCKnKZ44VsxSavxDrHE=|49 1. Chương 491: Tổ rắn;XNu0elmgluZFLS14M5gbWNxdR4p5Frc3yRDG7Bygxdp0lWBwhYyXPt6GIJihKaOYOMfBki4nTFALxi4ZOxdHFeBYnDhp1SGsWDhMQha38FdANuBKPh7lblDiiyiGZmHbb9mBYchbd5WRYXZQSyJ6h8tBlbKs1/VQ5Zn+QQKPJKM=|492. Chương 492: Tổ rắn;S084bFAAe/obG7efz92IJU7juYZrErKsc2oh3DfHJGyQd24TUsespfgI+9WNX2y1ydjmbPC4pZ289CFMh2Z0sZcgubafV+2pV8xaMTDErADOwDPwcqSm05hjnGUhSdtkomOTPcRDeAl6cVvA8kg61lHEEH78MN80rP35tZRnhHs=|493. Chương 493: Tổ rắn;x8fgba3SxMOPnyT/iAqX/wjW5L555w1DgmqdB3N5d1twZ987JLtM1iI5nOl6/4LaJmjVgCHDMaH6d1gq5Qe1pndxENdvBCDQwNAH0fsvNlPL2hc6XbapwGGs+E8Y/Cn+NshFhoYn69n2I4PYP2VF8nXkgrkds/h4rslZH5EbvLc=|494. Chương 494: Thiên Nhãn Vương Xà;6biUIn7i1zigdnahpReC/5/Qdl7sovCc6wzoQT6Cj2ekhkdUxH5RaHR5AvE13cGlyv+yTJfg96DTaFWVdRxzj9pllS09FbOPG4kevx6XKlDfVlJOMp6Nun/9D68n51+CXQ1HH+dgQPNa9DnLRqxR8hbKZ4jtmaMbyr7rgQ+nurI=|495. Chương 495: Cổ quái hố cát;BYLPVJ76LrmvabcUFLAACeh3/Lu+J1wSznI/eimE7eTE+sWs5zhRjAanqyIMZv31i+E9oSUyQ0Ne67PoM8O6r5b2LVcCW0heEXHkrrUojJSte0Z02IhPZuYWA/qk/3xkc4f3Xj0MAwfxdch9R9zcuHacv6Yk202HUpVIBf9ZVeY=|49 6. Chương 496: Ác độc tâm tư;8BJedfHp19xvq6ZUNZd2rRDPXj0nHKambI6yOjB4hb/eAx892OaPvio0sT3tsGEtDVXDdUVCcJPx0lQePnXJHuPJq0WGxb0hHLJcU7YoTPYwgoWyq1mZ/T9R/Kp6rp6BDGXVfPON/0lVCiNVjCFufoAAKQtnh88bvC+1e7xTJ4M=|49 7. Chương 497: Quỷ Sứ tề tụ;ZTEMWgvoH+698jEU7HR0QZwgNfXbEKpK6jc1W+UspjcHhAfJbOP3szJd7yIOYowYaTaOKBML0q+jPEVYfiMGTi+AXBgnXlPUfuHqmToz0s8gCWD1Rgf36SdTXBh0llwUKk1eFglVVpQ0XMipcbT/fnKWrxn0tHXJ/AgxBjcw6aw=|498. Chương 498: Thẩm phán;nd3P7YNL0Irc8pHLByMc9ERe6ePUU18jT7RkuD3yRJix1ct3dGddvBqBPtyD7Hto30CoxAuma48B8ZUIdxzvgVcgm5pQcGlCpHd1XwOKXLzUx3lN6hy/DzkRO8Ox6PRJIXPNyRfV3lt4Fz1ty7xA/a8oBY9fjhWgHRoodX003mA=|499. Chương 499: Thẩm phán;QymAKJlwEAx4Dp3DnDXOZo2z0IGsh8PDMH0Hs8020F211ysXeZsMawnZbnVLO2xCfwons56wuIs7nKK/NMWtU/k7M5G+z809DDZfo2TFovHKWPxHa5jqRUbV5U67mBG9vPzaI1vz/6iHZnre5FpOoNjd60vQwzqtTgGqDS33kL8=|500. Chương 500: Thẩm phán;TC3Qfub4H4h9NkCcLEgq3/SEqGdL1+rTHTmRXRjUam6dXPcHyollZAqgtS3IrzajxwSWnOO7yPFDE3wN35qFP8b1H7hLsvFL1zMwrAyuQMJeYHfdIvMQ6zeS4KEkM4KojKjmlK8Y5dBFJsciTf0IBwXlSfWvuGt6iVkAuLqw+no=|50 1. Chương 501: Làm Hoàng Đế;Z8Z/YJapc4I2CGxplmqZrPTQIlHVMwpADHuBgnDebQHA7d8OfTze51DMUkiOz0ireQ/xbZnIkPkrB/vxaN4wZQcI/L4JcxPEKVA+TCb54TlZD71yOJGXxFp6MTfgE7Vu+X/eNuKFcehnCfLhJAO5yqNY7aPJG50IwFfSSQcT994=|502. Chương 502: Quỷ Nha Lệnh;gWk/A0TiKozSFiLT56EQobeEUFygh8r5LgkdStjSHVU39tPKnmVV6esTpaKL4ZkGDQHcPIWw5sATKAJtIw8AcxBRXV72G4HZYjstWCre6PynrN9HKMdRdezwx8j3uAIUJ9LjfIJd9oIn6/tuzqSnapvC2ex30jkUrA4nGDsupbs=|503. Chương 503: Ngươi không phải độc trùng;fmuO2agVhaSPMuaLAcw3rUDRvXBNfa+pUD45FxQ9+9ChePXFa8m8psDQHZCNrwrxNIT65EwKpg8xzMuimp09JOu5wMVXV5S5yQlVJpeKjlGl+jZ1DWhAa2161JoGXSZ4Dpl3Cw/7IuUUIYXYXIEQtKAVimaCNkOXtoNNlZXZUGU=|504. Chương 504: Con cua chiếm hữu;GDj22TCIeKYneC4Kr/HV/1srXD52DBLFQfzUgKU+8fO0+TYzSP9Y72b4H70n1+nmwcGpKs11Ba9ydmQgRKptyHDFRRqOLIB1rNCeaQXo/2B4hGi+71scJhoppemCy4IX5ND8Ej6m/camq+joWkrSOxwJD9UPoL+16HT+AHSyE38=|505. Chương 505: Tinh Hồn Cấm;h2e3/4tjGrqgB5dbnmVA6grTLCIuHjHRBXtZCATdKNPO9ocu9ITBXiBXnsuuwQFsq4ItlR0vdBRM5WT3UvF7knAEEEzJ1PSwZX4q67dwZZuxb6IGLfNOxtxfd/5B6W32p21aqmITCYWyXW7tcSaJmpiScFoRJKEqgR+g9SqrpgM=|50 6. Chương 506: Ngàn tấm da rắn;C7AruXZRP8VHCpXt/5Wx5jqvStrP4q/OgWp0Rr3obq5cQbqGtNWZPEnm9dQkG15k7qleyCS3L7wPuPlSKaTVY8W1JWGiJ5uABuzZ4I6nM58PegrOk8yC+FAKjTzGRf198NebQAVIba4YPSpdq42qSxzS4lu173bbURuYNJWoQ5M=|507. Chương 507: Ổ quỷ;PhSc7Xvd+dz3cQWxdwqR9afU1D65ZBla7vPVtQ2UdgvpvySMxZ1AGUVacXFEBmSm18suBATb0A9uCnuqP5nfAf8+ddgFY0o2yParEuNzx6xa2OM+U/bnTXX1Bz2Zq0fZPclg3EqU7SZCPVneadDs/Br6uvPo7QoRHoH+uRLpvq0=|508. Chương 508: Khởi bẩm bệ hạ;GaEuNep0ltKfFnYxf7wuin4GKpauhpCIO70qSmGVH7bx9eULQSbkQDxCs1XSt1uVNs8Oa28FhFV1NsrkjRX2jFZwDAtrXp9v709jtKwEsfYX6DZDfE0sKFZe1UzqAQ1zhjMTd9fQyTGa1WWtqkB91pCC0u2YC57sMa4oq0Y7g8w=|509. Chương 509: Hoàng tộc bảo khố;cDF0SuDs5JcQXWh1dI20ywJ/PHqKwcunqo33VgYg8Yw6OiWNsL6U6ZxLKxLgPjXCysi6CENdXED50ZaOkLl7eCR+6f0F/ljbN8sGX61xJX6MBG7fOCSPdj+z5CtLjwbZsmPTajNjf/srcDgbTnJaBaZFn4aZh+iq+XHNMXBEg2Q=|510. Chương 510: Kiến tiền phương pháp;QjPBp7GdjYMdJmj1ywzeNbTsUxhhJkHQl5mMzHa9lguXjiXWkRTPRPZJPA95kqZ90jfpEUi3f+zYXnvXNJgcINbXPMvPQcYxwmTANj9n/9mUn8eYZRDGDRCzMWmZeB2VeclzG66rTQ4YqFg8RP6Cz7RHRfPm8ZRq6qK5Wn5nss0=|5 11. Chương 511: Độc Tửu;kjws98Bp4d9sSahcPksL4Rr958tcM27KgWlMiFhFTtST5jbVD2PHfQu87ZafA4EkzjkoK/wZm6nxVvbn2S9f+SttwYsVXeQIEiRb8p+1KQDfedG/5a4LcRMV0CUTapx4J9dxGs/yppTEzvTaZhY1v7qodDEUVsGk3JDBVxO9Lqw=|5 12. Chương 512: Đưa ngươi thống khoái;Xkc8lEVbByoyP5/Fv40KA4drm8EVSIi5rSlXjaqYUabkryQ9UMzInNrE1+ZOAT44j5LqYljqQ8tBqq7SomeDJhHQCN9Ho3YNFtD3CsDJ2lIri+8/HFzaiX0INLW3OcJwzLfYLRKD8QOFQw67+Mc/fnl7DEhkJDHv50VR9cyckpw=|5 . Chương 513: Vị thứ tư hộ pháp;ZE003QwAyNi66ricey56/7Dp1YuZs+TjEwNPueAdIlXYqgvHzWZmlyr53isL1IZm/txp0SRCeXZ+uXtANgzzC9r13MmTrqQUTK30TaKlQFbt9jPc5ZEA4Vr4E5tSyrytMfd7nWYOqWElFeLiDKQx3/go2mOikS4rX4bMSfXh+Vw=|5 14. Chương 514: Xuất quỷ nhập thần;cGb77PzINqb3+XoPK91VggX0K5p5bCSocMfhTKo12GjbxnO48ENpWdV8pa+VfS5mNPBWwezV4o1qcegzcINge8UiiMA5Ie1yJQwhP6BHLKhgv4NcbTig7yjv7KpdHUkYKPYnGpOtTxNxPRU24xahuCx2YLebm7M8IWxqAgnjuhQ=|515. Chương 515: Một khúc Phi Thiên Vũ;51IWXIJ5qcjof+pFvorSLQ68lA6X5/lfaRrWTTlRcfBeS5MbC9RL/oVCW3eKR1N789ZikYYT5cGNxDM8MqFS5Qrf0kdG0Sj6jUri4wOzQ+c2xa9bqxIs9lKt9FTSwvE+/gp2fFEp7Ws4B2CkSyv8HlywPKdBjRLzGXpf1RBzgWs=|5 1 6. Chương 516: Không là nam nhân;OYREr5F4Ay2czS7SqYUOUR6v3tLayST4K8E3CAaz9zL725J3AwSLzShZqKbcK22GgKJbTwBeltp/eJ0yAWEgO6vUq5ExebjB5a+jtTdS9mrYvIilu7ZKj72Gjbp8j29ZB2R/C9M/LYIC4wHySY+94Pku9LQu59b1l/hRMStYOA0=|5 17. Chương 517: Quốc chủ xuất gia;SjRaCGcYTYGVRQGaTKEQuKL3KH+vqxAdAWkrcyoh/8r3O9wmHF/jyd1vH7lnSUhFuwxR17JGSw3zPfisBYU7peQQAiQ8t4Cft4pmZ1j/3QjQwsJHEaNGlK1C/Ve8Wg5vC3wla95PakOr+14J6roSmuWc3SJGqqKrzUslCeZFBPk=|518. Chương 518: Thiên Vân chùa phương trượng;tmTJZT5WxTAPxBa5lJJSONcR6Ve2OFgnP5pjdaLATkiHJA8v6BEr/csbM9vNtbOjjWnPKcWLEESxn3Xvopy2rvOMMxCRJ5J9fm2frzl/r5YyHFG1lLZ5dFUk4jIZmz/rr/xkSIcrKY4nmSjNNttmsPHLWYzMX+o5wROGLsPjecU=|5 19. Chương 519: Hồng Nguyệt gặp trắc trở;3pVDJjbpaLESPTJ0gd4bVRfdqaLMU1uzCGf8fwAZ+qTWwwUrYEazKDzHDbBHPauiMH92zqbfPJbbJooE6Sk0gYZ97mJ2uHuW9EkJJF9PD0D1zaU4/wKfkbzVbUi2SVcRITyZX1GlTzmxWC7VMLhQz087pgzofxDPhXHc9H2jPKw=|520. Chương 520: Nửa đêm mộng tỉnh;6OG4HT6y35zOPQU/vpSbZ4ThCoyUtn8bKnFdW+GRobwYF4nVrkdEf8MfD/YwHtziS2Ugy0OuQuYEGlFwD+uJY79u2HFqpLGM4/sNbCUGArtkAd1r+ycM+9SHYQmdkHnN4jN0bSz7C/8wJZirB/MHZaDa3uVkgiGIngGamkL6Vbc=|521. Chương 521: Nam Bắc phường thị;zIZLxhnFEdQYHyn96bL4DAx/PnvAalJIVUnRw4ScLdcH5QOfJ3vSa61GvG9TdKCCu6S1VAKeKxiWxtxSKYt00+aMEPGgJiAO9gdOcPEhO+EKDN09har1eFGD+qE5tkcl5RPe7ki65b+5u9T8kGJOOljeVZm55wBVuxRuXzq5Tvk=|522. Chương 522: Hẻm nhỏ cướp giết;IQTsKKEdeWEDMqzNpwOZecT3NfqBXJJ66Z6jhNUqAgHrMlPi+Hirt+/LRA53sbMKjHtbu9p+BjU4DiUJ4bnuU2zzJ4jBOpIrclMTMUhnP0yW4AiA4OzSzgRfEY5vIfAyRCK6h/TXxoQ6r3CFnQnplglvaxNOjMSvdC0o4wzEvho=|523. Chương 523: Bảo Tường Các;AKwIzY5dXwez8ArXGsMZaoCTBRyBxi+mQi0t5ouJ+7FiYClhH5frPjMBIwDf1CQUNHKYtdrRoVYnh/sjvMS7gDrHYgpN4dNdJMHBHZFngQyXwkDaiZQeZA7PQvAozkqD/U63qOgcjwowbGrYDB+CIi9/u+PrUO3LNSKImzzKPNc=|524. Chương 524: Không phải dê béo;OKaCcjTk2TTtyDHBo6zddazzrTC3YiQ9OlavVGPGVPITwJ3PbxhZNHwotmZjtMFcVoC2/XQ7utbYcU9nyWfmyX+P76pcR/58/dR4W5ByqpPTvDw89z/AObO6azTaUnwO/eTgHZ/y+E3P9/hTiutgg3jWwwPQFgscZLmoRSVQ6c0=|525. Chương 525: Đạp Cước Chi Thạch;x35kOIbdnHq1N2dt7n5nVPCyPMcNPE7TGEnILJjJOwRq/zR3MFZgGNhflj3R9gYUJMBi79eHE8Qte22FefVWRoroRgrvWmAjt15C220qa/Tc+ul/5uNGmh2a3BrUW1auvFiqVM1l3aZaah3mT8IEV47xEGE7s9YSgMSYhh01su0=|52 6. Chương 526: Vương giả chi lôi;hkdAdmCNgzliuArfjOu4LCj5Q8adiGaARGyuXGog3uTNziGxMGqGKlSwBCdQD+3S3A5DD3BWgS00m1XECQsYrLlWLjf7msFeoYr3Ia4Dbu2LbcMrcGV+vGVa0unaRyKWLVE+PXvZ2kyml5p3U5Kwzdz8Oxys/gXpAjS5e9iWmaE=|Chương 527: Chữa trị Tinh Hồn Cấm :;Ocufo0eXihdopgk9/cU4Urr/KprlqKQiG5PiKneFtnjVMiVAim3owI+M5akFMNLs5SSPrmKtZwCheW0CzwUogYQkLSSKMPlXx9eVcexjBvEygDotTN13O+9uGPIM5msdx0MCHYFYNg0ANoicDydCsh1lFVjKF7zx/bi52eMW1Mc=|528. Chương 528: Lừa gạt hòa thượng thú vị a;hps2cd5CmrtXVjwVNq272KoilJDl5pPdajwed/MFUjqEWpuXzG2pw0zFGrhGVnBkDMViop9YG0oU2I3TdTx1YGYnGrEi0zkiUXBmIXVfCAB0uQsOaHG8pjuRobD4uMlth52iNS4PtyfqLloDiWkeBH3PJZsVSor14wTNUu5P+xY=|529. Chương 529: Băng Chưởng cùng Tứ Chỉ;sOpIqhCZb+epuWw8Le/ZTJmDAM/8o6BpU8e5+3f1d7jhVmwHUvUUWjytal1LTKnTaHT9jx4aMmX/H876f5Wf26fZAiSK/HUdHMHmWZrB33scECA/5rcFrI7ObW83GAikyVOIl74vwwav3Cf4Mmx39ntATkhHKe6wixowpLJeMPQ=|5 30. Chương 530: Không sợ chết;xblWtf9Pz1SwOTolAfx4GXKHLgHjRxcVi35hsf0+PxV1IKi70tteBID/zmVOIQQ6qDtteVpDSYuAlSpUvRfEZVEuzyKfh4PuIH/2QPa+zqPU3oA8Tg328FBIdulCHK78Sc7tsHxP7f0hov1puEc7y5nXaYaKhla6w1nUNVDnu/8=|53 1. Chương 531: Bàng gia truyền thừa;IXGde2crXdAJu4knownGAAxUFufRP+3z1owLKzku2WeAnxrKIyY72Ji3TrE+o80pUWYnBdJ4L7+t1ZrHyDPEYxxO9APNY8ERcCwELVAcgMeEHVY95Oyh5VVyb9wbOeU0/jEomDG/6iKoGT1C+93Rglgn1WyX16G5QSKnC33wIYI=|532. Chương 532: Cản ở ngoài cửa;U+TZ5xkf/nJhWt+OgLr+PEo7nbyA+7o1L56IGcfUOcWzWo0xJeapo9Akuqd9ALKzVbqvdjBQxXUWAV3laB7hJGU7yfBHTjbtk8+DqGPAnEDslwXFacK6MaHHCuL9ZlXNcKRTiOJ6Q07MyWemSP9OYsa5AIkTpyWMPRcpwqpYcG4=|533. Chương 533: Tình huynh muội;ZKWGuIcW4E9Q5yOP7Sy2iE3zGZbdkB1bU4Z2V8Zm2t5R2JBeWJOfDBWk+QDzi4fH+5WrOyX89yvhOSdFgPsZZkHMLw3yrs5Q7Bgt7nTUG24BxwIsxiucsB3Lwbx/6MrNJ1uRTtou0wwGpEsmlQ0K+nPOPVJHNrlc8zn49sUsdb8=|534. Chương 534: Còn có đầu heo;5dnIwoSQpXcojUToZ9UcNhCKcFg4dqbN7ykQHtX0w3Rf/H5Q8oGT5EgcKtHYkuBoUt4bd+BoC9ySgmzuDMPiLPCcvPHFedn0r7WOSfys9YZzqNWR3G3MXNqHSnOtXNc2z6klezOs3kxH2i1JoM377XLGeqfreHf8DN+5e6TisRg=|535. Chương 535: Hoa Vương Lôi;PNuCyJEDJiz3vHOJQkS1CbVqpZ8mx4Sqr2lV+6LDqkY/Ky6M7uQgGKTJiCeBCNTYmfmraHqMh+yIyUnwRtezNStryQPcixUxSkHQxfQWnaPve/sFuqjlNhMOK5zrjZiiwLzIL6J+QALEgCLzU+3ZsqOg6pIE5xuXi0og2LClmmA=|5 36. Chương 536: Hoa Vương Lôi;PePdCe+g+Elh2KhnRFZKtRvCKptpCV7TD2vEg3WmGylSJsJZQWMG1YyMKDm66PXzT1gUFkHAPQH7u2AtNNhCruAvqiWL8/umG4AK5fC32vOw/bj94qYkH8/4PzI8RhGzCfNNNtutvKA2cj2vEnNp2Vj1fivASOVC9Lh4SNQmU2Q=|53 7. Chương 537: Hoa Vương Lôi;G/Fm88OB/Fb4Ir0MZHviBsISl/2XbMwpTgDCEFFxr5piHhCHCfomg0M2yqT6iSEmwqQP3KflHvLrpBRxlUJ00qUq87MtpHLAwwypt3YhVpmCPbbdAB70TqDUITMDHL3fTkvNnPiudrnNdSICbCeqnjAk6q5OhkagU2STHzdXAg8=|538. Chương 538: Bá Đao thức thứ ba;JvZMAl52nb4y+0Y70FoRAd51N4ca/PfY1L3l/TxzcXWqpCk6F2wGc93JY5tT+eI3/NM6XQEtoste8kcvMJY7Xb/PM8Wa5FS66G+CasLWyhSbIAgIFlOSCpkfUHMvt/7WhbyzqTkEojVdlV+9s0OXpQJ281Tmioxhrb0sr6jhlXQ=|539. Chương 539: Hoa Vương Lôi lại hiện ra;uHCYg2sc+VheJLIwYO+z0r8SziJADfJNz3xEDih5U10Jr2k9O011plSipkycnTDnlkLs7Gv/RpLtdP06wllZLY72I1gMTP/2OHsTuNwI22JCmT/aEUrCUK+JY1QUZh5wnV9OCQ+4x91IZMx7ATAyekmeio/CLxvRBtw7hs2hIR8=|540. Chương 540: Sơn Hà Pháo;N6ukmwzUuUY4T6wD9womLV9Wm5mhMKYBiYs9j0cYdNLrDo2RFiOHXPYary5hGZrPN2o/0ffqR3C7iAfTxuwVgLKEfS5509+Oqt7Ip7oRp82peG+8N66Kth1hdBvKse2PmEF/jWng3Y8GlJIwYPwggoANK0YUSni+t1r1HU+kn7c=|5 41. Chương 541: Ngươi xuống tới;K04IyM4bQ57jgpFGaKySzFYGUA/cSx/Qedx8lWiNCHtbh+0O6hKmjKeFjHzU4bPtDUcojAK8dTIYeUL7GiBmJmBB4mf7jOyOOgxTjCl1bmnULn1niGeE1SpynURf4D146/0oi0Tq21ZO8GwpzotybuiEJl09RP5JF6GnHlOjpg8=|542. Chương 542: Giúp ngươi trộm được đầu rắn;QxpjXPMa3OhTR94OfIrDEH5/Yw/zu83x6wMIWgoBRZdLxKocwsqgavcsKpZPHSI+XybrNyKjgab11zzHswPTqzhfj+EFiId7+/o0A37gwt/XcivPVjk/eUYb6zXVHUtyMZwJZ9jFzwZHut3U7LJpd6Sm9Sjz+FTMNfqApbXo1jU=|543. Chương 543: Bồi mệnh;HRhyIrEAcKqCSGIc6miFxQu63F8ibYvYe3CwBJi8We4EpyUKxrXGYbh0VLGB5pKV28CtdiZ07/V5ib3N7ywPlBv5SnnaDiTOYYtgSiH37fucIiS389MYz16YQ6DzO/7szIxN2Tbv3jWDzMXnKFm9BdEHuer20aIcKLGtFKJKglc=|544. Chương 544: Ai dám thương tổn ngươi;l2Nn20wH+S5+KZ8mLhVSxPbFFolgQ0WyOvEY7GESc/kAQ/f+wq+CvqfE4RhQHF0hhTBtINeGN5OMQE/VlRNN9p3uJXzT/cpMTYklEmQeu9RjbXNAV6Q7e2kDM9Mus3nWxKgyxaNW78Ub0i9OVwursWvNQQqVImuA6WwrQLwOdao=|545. Chương 545: Kinh Lôi Kiếm;zIXHBcG8dGwYLqMyoa65f0NuKgr+SbbvpWJzaF1hb2dtbB5S355YmjMUlXwwPK5loaOjUjvvik5cTt/cytg7e6yqvnelRXl/pfcanEQ2BXii7H3B5Yz02L05gHgcB0pXuenDbITqKdkMl8Pj3OfSJriHTsrxh6iR+4YHtoo+wsU=|54 6. Chương 546: Thái thượng trưởng lão môn hạ;6Rajf0f4nc2cU92HNOUd/SttmRQ5D+1c2RO1Fd8FXEn1wlkkaeL/2Ur4SK6vB/HT89//M52vjzoHFy5rQLfQa8tZBTd9Fc2qV1Up19PWXR3QPdrW9kbFYrtjcbk9Im/BtlcEy4Pz3gg4bD848jbrXDzQi5V4q8Qb4jbg1EoNKvM=|5 47. Chương 547: Thiên Hải Lâu;1NHtj84jZJrEXRKmNHMTCKzTVvI4LGKfU1Rzfkw0RtgpFV1aT1UGyMWJ0PwFWPVxkfS9tCjHKuxLCE6J6V8YgfmcFt7LJf9teZpFqt50LMCeFJJM+g9sJ9N2zirtyV57Uwna6Gdd8UGTm2IeZHakr7cMmLFb5o1r36Y7QBeCHzs=|548. Chương 548: Cường giả hai chữ;y3xz4m+RN2hj0U5jSdund2cZK76jFCW+gvOneqI4FPGHMSx+3ZkZn3itrYVKD6ZBHK03QOvloPlMk81eXLYl0S6cJPk+uhcTF5gfZnVxzFmxtfw+SY3D7jEehbKXDFDIEhSwHg4nB80xqS5E4EzMyIwU2oRYT6l71xz3f4bbAGE=|549. Chương 549: Dạy ngươi Phong Độn;5GlHVieL5JJ2OIy7pWLKYY+GkULhddx1EHT+IAzxatMEqQU1jsqC4KA1qbFl+6bEacXmBkf2hhAvOfxbbKwKty7sjBqx3+sKLDMRUsMri6N2f2IGz1z0Vbzo3XIfztYqVVwLIZ+mPW6kGGPpErNNBzd7H2a39FydtkaomesvI/Q=|550. Chương 550: Thanh Lân Đao cùng Thiên Phong Giáp;N6zKfYymALG8ahHp2imupmAkkqDtywajCp3O65lQQ9L//8vh5lQgmPr5qwIGAmHOoLowfcb6iFcLHaNjervAdZKK9loJm82NAJJmyXZANJdHBuZvrUxEB2xHmMHSO4mn92z0DfNWa3FHbbwypnu6pNden8C2axF8HyRz7mYDU68=|55 1. Chương 551: Heo so với người quý;XLNmPiVUgpPlxSC8MB33QIkLKzMIzFG43EGevfkVhlXSMGLwaJaavRS25Z4cLZj+APSrpD5Cj6q1/dPUh1nY7YaczSOp3e8K6A+DdJFAByloFeXFywkNOWhflJn7dc3yMhdDCTgcEqqU4FPT11lIvkIpDQCPlOTVFFz7+fxPP+U=|552. Chương 552: Nửa khối linh thạch;CLq6OSX1XXjrAqw4ydrB3e/1oZpx7iPVWikENux0ZpUwO8nxQf2gw4m3bH9oU7EdV4v/0IK+Bp10zxe9v0RkZS/CDzag5f/jVWoSVWMHsQX2QFeDrUwBvz6cAHRv6wSTmT7jolQ2N1HVz2E42t7+jmPisEY78FMCm2+WEQHVrgE=|553. Chương 553: Gặp lại cố nhân;C8Jp/JMIe7jTfAxW37z+zExWEk21gVxhE1NLswoJZcb9o+Xcr6BM3zWqcqApWzRtvo4j0WZmqdvzHwqMoR6yznqlEFAy0bALs+aI78tGcRcCguEbeZNhbiYf8IEXuw0SZQy+7NUVYkwrPBExi6SA01oKFCV451P0SXklBNuGyow=|554. Chương 554: Thật lớn khí phái;oa9fwVxvRCzAnnILwMZ2Smq83LSIKtmprP5fRT30gZWcv0PytiQpiDE3xQmF8fn1e+SexmuOHVIxy5t27yaZo+dvK7QyQEX1Kb6pioVOL230EVzI7noTwnZnyOC4HGSOLSXHxgxRjwwxIV9CrE00WNdvksUZRlCJQWirJTEPERk=|555. Chương 555: Trú Nhan Đan;A5NaZ5W8+vCGcsaz9k1u8i+mNhMvgsajpGpndf5mnSMhUZhTmUs8LVAasBpUDa45cdabF9n5+EbZ5THo6IMG/K+04whDk6J4Gf84M8gJny8RL1v4bs7cOkEuzjhiP9TF+wAkHdT7qMNM/I2fGMtFajIotM+Q+olpah5cXA7Rg7w=|55 6. Chương 556: Thiên Diện Hoa;9WBIcWrX5hWtz3pWyZw6xg6lSG3iFvIT5010IOILvmH1S8v9a7YYSxYpbarc4x0iXqZ7SzdVbBQ9iHbPLZeQPmdWWXssOWwGOvA3b0sUMGn66c/oi0WNXLgJCeCg3+QD+fAW2ZSWOQmVJVtSnGvR1XFFAm1QH6nhp/P89EuefmE=|55 7. Chương 557: Vui vẻ là được rồi;jk9+KyBVt+df98NnlJjopFp7XKPF/EMyfx17g7CvNNCgFVGnQq4+uiPWytRlG1fnjCQEAsejudJFJuOpY5eby7TjQcvGXw0A/B7zK4vliYjsy0LfdtG5D2ID1XDBRKBUlayTnpKygL5sOCuaZwZLfWWHGU65CG+NGW5Y1sJSy9c=|558. Chương 558: Tề Quốc đại tài chủ;btzEa7Hf/c1wyQwZWBHkfrbk9eh51J6cGrUyfzoFsHOAdbZXbyc5i/il/7v+5hdN8R8S1HekPLon6wBB+cSkeDh8CSvDqAg77ojVXLMqebxiKGonBZEO8ehhZB02X4jtAnSQlpx02dFtoZ1ZHgCIU7kkaEQQ2TgKULdb3WorKf0=|559. Chương 559: Chánh thức hung ma;8p340Ix+PS0A7x9O6bjB12ghBhhflEvQOLm+yKbUFCemDa7/04gDOsIC98XrD1BbgsMLw4z4VNJCCGR6NUWDTkXK3ZCT2XX7ln5qPc2tieElWQY3LUsoB1KBxORK4m4FpdyDMvaDE/ZmCBHeUM90LbmdqBXgpIVMgL5l6g0hMUc=|560. Chương 560: Trái cây cả vườn;OST/13Y31a6tjR2wFU0XjdBTWVPvLsyIDpSbgBkiyWzmOnFuUavx0qc3ZNxyLcPMrkUH7V+9QUS7MvtTZRM45vVxLtZ5jv0sDUGmNFcrLdt+8BU6dj7USe68uruQ0ApyEwZRiJaC77wi0UW8/QzfT63/8t8Q54cDYVocPRiQi9Q=|5 6 1. Chương 561: Tử Phủ ánh vàng;Fi5enOAj56CUM8X0C/H2zbypPV8zSQFX8WrorJO8LyustmxKJMpNxN+UiZjIkWuvaSvIsfmo4cvQ0J8eTfuRPumcJtx35aLCiFXV0jmZHbklvOhjUMQS7BtHUIhsCaseqMqFliiTUFszb3GgRPhn5bqe2xyYUxsirG2KceHUmak=|562. Chương 562: Cổ quái Kim Đan;LTJYISMGe/KJC2S9YZly1bIsG16QjGu5vhm5rPqdvh98jxBb+3wXuR2Lr19pxh8+AzPk7+t8EWHc7Qi2ZJC72x3IpRdPGqxfJrQsF8bJDqmRqXu55QGXChb4TCGQOfeKpy4bAAGrSh3fZO7el8kCB5rjUiEQFh+1ZPpdZwJjyBM=|5 63. Chương 563: Đại yêu không tốt dưỡng;m//Q3gZLw78EkNoTuZe+ypqxSYQaRbRJShna1DJ1jSPjOwS/hoAxLR6n00hrgpiBMNBHhX02wx308tZjbrc7vRmtjrASdkd1Na42X2I+glrdHtkjOf+P9yHLpp25bj5AaYFkxI/ShvNvG7sLpP9puUmPdMhHftA1LyB6b2SC9oo=|5 64. Chương 564: Tiên Đan câu chuyện;fKz94Vn3++cMuJLjW69xMKcj7QiPNeegjVHjg9tnahF4yUoxYUlPjCla30MdGRw+LPvAZXfsnTmygHQsZSzwdcvoZRWFi5Qw6lULl7tO3gzLKpZG3t1Heel7+MU3XcjQZ+T6k0F4JImjBr9CEBws2RedHaJwPu7fpOFyZN5N7g8=|5 65. Chương 565: Thái thượng chi lệnh;KnkGb0aUKns4v41EJchCKNQdurZS7OFPdtJBK/wok/eUFm/liHmoYqfyXAaU88eKr/YVz+1pZJGK+VQPmWFvEEcopqR1ZNtUx++FwLfRJcEJ1whRbXm5RIelou+SpWkTN8iWAqGHerKpHVjZyyQIjKROycVQWGiq9oavBy4T46o=|5 66. Chương 566: Tề Mi Sơn;abxumuEaqbc7A4vpz2XaL/2d/xZ81rbsXePI+aWZ+crd+tTaF0p2e6mqir/lNorD4SscWwPPyMcq6eY8etOjZ7VcQSF0VBuQcdZLwIjSX1hEOCT1RuCgVXQ9ZAGPGq64GQr7sWCytgwBvJ4M42vkpf+PeGrHUbuiRmjiTK11YHs=|5 6 7. Chương 567: Chính tà gặp nhau;iLxuW2HQtsni+Ex9t7gPlqc5hXuvzPlrm5qm1vTmMX6xPOwrWr3dJ7pCpMTPO0Cwz85S2pYiUPfKd2BUuhVRnaecvbthZl9/1whSQnhq9K7Bx1cjkIGWhcwUn1ymyTwWYVidLk4m+DSqwQUGfKWh+Tqlm9GdF+zdTWdYFW4hCd0=|5 68. Chương 568: Chư vị Hầu Gia;OOIdo2RXPBS5UOmLjHAti5rA254prlJYhtPW0wo8lp6/c5fdb71XhYlrvRGIrIeppSDIfqgjHlPsAB5L73hlx63LGT2EXktbiBTZi3P7b3Vih7oD9M+Rpth/C8iEhMz9dd39CT7iH3aJSVm1/AapTcM9V+iwKcI8QyEqj2clT30=|5 69. Chương 569: Xuất sư bất lợi;fCaW8ayVwLF3qdxQ8pPUqvuCdbzbBZCTt4TK0Wu/VvlHMQ0InH1t9ymBxLrfW2dgOvy57XbQjE7xdKaL/43ojjsnJcPNAQSX2HKs5svy6G2N76vcJ1z/NWSxaV3m0PG6hjztFL3k0bUJIPIc/LB11JZGUEKBfh9X5eWfaWCHjf8=|570. Chương 570: Quỷ Sứ đều mù;afSPSib/mg5fNZckuGO1sp7diWc50PEINxvgboOXGaGFuGeuzAOOhyHIOKgOZrgF23xL8vaYK6CkzGy70RDmqv8J3NMldllP9OFAkFuMSG6M4X2Rcfeih0i6mvf9xJRwxoE1IK7oxXLbcNsY23GInN2hm6zh3Pm84HI8RqR2Y2Y=|5 71. Chương 571: Chính tà là một nhà;Ls5dh134hs7vbBkANWONHqIOaZLd5FljYWM0zZldItrtqlcALsPICe3iij7T7wkpGSRJgWv0XIQOdea9zGnlO0DJ8qcTOJ34m+s9DmYnvAHow+lxBsXPIHUy//IV+QZa47FyvLUISD4RZ65Z06CToNcbh4Lg4jR17BJAQThMy8M=|572. Chương 572: Võ Thần chi pháo;TokkYERw2a3uMrW+nNHWm/VXD+Ag0sM00CXJ0IuSyjqKkTTaPNHzKoLxGhFGBVaDpV8tPup4ZL7u/3Av7MDuvn8+b3RKkpmIXQR1u1GCWAEdLqLJwBsvkm0RiVt0yE2CUex8BkXfKR63uv9nylx536v9FKl6vTyFDL1hyk22sm8=|573. Chương 573: Đến đây là hết lời;yQKzM1FKnGcgWCH7wNevtQdrt5ss7Zf12S6xFyuGuo1zdpYNd8Gv9R75SkFIyeD0/ZkSKyH8UOBOnPZV4FeCssyT8d+3FjPZBiwCb+1na7OqTE5DDgHS2WEyYSr2t33eWmvHRhGu4Lp2dxkvJV/LzQebwfn88x2RjifpCsju2Nw=|574. Chương 574: Rừng đá tận đầu;BlBRcp0P4ex/tg6cPA5ObusBfYVl4g/dws2KPC6Ze57J+YxWbxh9Mpr8ihpDR0NLVS7vRtE+j9+up8L7aWNCq5WR/4D5vl8KETd614fu9ZaCzCEfYoDrUOCSXALLo/YmLZaGCGXGMNiQlKH/WWv1X8KVb8644V9OSNq0LT8Oq/U=|575. Chương 575: Vô hình giao chiến;7yAIhH66Ch0A11rkeCfnvAq9dz+8X5hV2nxPSchBbs2WjWhVAhgLwjC9M1pDLYH3vuSavjfdrLlqjzWmp7/kyAI9RSaD6NP/6/Md4dPhuBF8u6II/jmbt2/Fkh0yFd9g1i7yAOB4o+ePsROR5LOOCl8gB2d/e/Vgko2yCiecR34=|576. Chương 576: Ngươi Bát ca ở phía sau;HY+zQXoKiXJG8We4UjI6MgeT7ExyoNE4+uz6Q+99sVqOAGeu8KsvrmkS3+2jA+JR5nYQGi1GsQpySAhkHFxjsh/UdeboEg9iCdH0+fFJTXsIuvVb8j9ftXt4intjrQI9ueoQtJzGvzqGGBUhdQIsytBqLFT1cY1n2ZzOr0/rs+w=|577. Chương 577: Kim Thụ;KS840ElXGwMKfeFzpEPk4deTIXBAHS/d2NIjyxVMvhJ2KE4INieUizkybXyX0N3DBXPSCEN2F/BDYm7dm/ZTyN8qFCcgsAxWIwL5ZAvOmTvwAEebVWc9in8pkopvPxN3WxNV4SOMR0OouA7tuJrebduV0K9dFVTjcgqW3DwTv8c=|578. Chương 578: Cóc đến rồi;LdSaYOgheYbP4o1nMOI4cOiC9AcBMSZrDGkp9SJd1zqOs1EWHx/CBfHuShAGV4Lsd4S/hwZgGLVHXzkh2yyOKfWJDMthvOqG7//F4lL1zJArqbQsSQtBirZVFTVYh48MR7X+J41zfzmIsOYKVBi1NWBiw3dXEPaqr2wqB+A+j4k=|579. Chương 579: Bảy cây Thiên Diện Hoa;t8pO+TReZxltGyxOnwbKBrWSLyz9JUUsd0CPPlPU3O0iaMVu6uYUgSHo8LL/i45mCXOdu2IzIwr6LfcBbA8H9nonHevN/UkKPW5obZE3NXUt25n/rs4TrhB0KpDS1UuNmf5x7KNpHaDIDMmxskz8MCbNcoqIb7XIz2bKsIwK4EY=|580. Chương 580: Giả không thú vị;gEUamPOPaGtloTS8URWMDVBb/IzyqclQA9l+4qJtrzNjsb0mq6IlWXsAEv5neqS5oc5tHE/ly62CseImxtJ85x4C5pv/gkCJDcudA3b61yxKk/A2uXqsJL+tyyBCam6Xinp2x718+7V6OzTXHLaNCmsJ4fIOaITAlqbHirVCSXI=|581. Chương 581: Mưa xuyên thấu qua cấm chế;nSYQuPjOGClsv5zVknQu4L9v7JnXZaGQNzQiP6jm8ZkvIK4I2E9CnLFSN0rVWU+MjZJaF3sdKxwPUEm3JPziOPGh7Sj30ahXDWTti7DnhFn44CkMiydustlJK5iSiwOnNZ0lrnXedmBYWwsAsoej+MN9Ef0d6PZ6eLngtpcv2b8=|582. Chương 582: Hóa thú phương pháp;2+Ri2Kd+1iTsJefR626QLHy/kYSEUpELF16WjWCDKZ5bqroZJaJbe3jCz0jbzEa+/qEgp25byIwFMe42U0BVDwattckik0k9OFEmEOtwAdQQM1/3oov66RnS377OOtKwMcTY6tdVGdCf34ecTjdN3g3TQcykKDqjWEn1mXvr6vM=|583. Chương 583: Thiên Trọng Mộc;mXZKfdFr9/NAW09ciqCdkXMP/IkUk/T3IzWJ0HYRytUfI/ICW+aHnP3iHm/dmF2CpQhFmYLWIIizMQN9ey1KWKLhbDJiOftCR73fut+34vKRQ69wrGfSvrHjt5xG6bt2hgXHoBGVNBGzLhf8+i3H88do9BNgdObpYIuqvHoGcPg=|584. Chương 584: Nợ ngươi ân tình;0iF2ILYx166pf5qbEC3L++1ozxhJLFXaIjH/dC9IcYfzk7UPkTjPXG78pAlW92M06Fxo21C7nbAftrsvIhd1/Xx706jXMrgJh0kzTFrf9cmbj15JA1lNnGT6d6TKBbpRy57lKbNeDHTIc+34qCpvpO1Tfa0U6s3R9+eTFqIgEMk=|585. Chương 585: Vạn cân Thiên Trọng Mộc;bFptDomnN7JG7RgK7VZLACtG5Hz41A5iPsVY0JqZnu/uqW+IdzTyT2s4Iba6YTS8pmJLwC9LAfSB1R3oc4QY9kLkSd/YxrlXnFEVQblAtUck5Zpfn9J6U+yGXaF5KR9I4Ik1sSFSaUwrk43JMrcmoIp6Tyjm5DtTZ+uWQWZYmqY=|586. Chương 586: U Ly;1f52gt4UDINF9ZGuprULALbZ7iKEX0hvk+iscV7nBvSESTsscjRwV70KBMxk83qKX93eshHcuia3O7QjFOGCJ1nFi5Y1iO8F+FONBtDD7da8qFj3L/AiLnwhVjMpsbLM4IVyep6qD6I/bx71z7MtK0keKz9zF1PDAykxkRC7SsM=|587. Chương 587: Đáy vực ác chiến (thượng);e7eCvBlypOv9TFs+qtYi6HAfd6IkrwITpu7lbAMbNn6cx64wt8Km7MjkSxC0Ffnd/EQUkaLehkoz7uzS6qIxZLkizYrdsj1M22gLWGT9u1WsKYqEGJZAptJlkjnZKPd++RRP0XHWAqflKSLKFosluTs9aUY9oUsBYNZw4vSRfr4=|5 88. Chương 588: Đáy vực ác chiến (hạ);XBVxeB3l05CFLtmMv1bzKn1vKDAFrgsqjS91LVMkkYOyK3cKyzqMQ5QwXxNu8RKpzmEQsrPRwLpJpXlFvt2upuEwmqA+37f5AhMXQjweiMxF09nnjEh1CRidrSbocnnMCb3xCdpGReNp5hN9KBP9KJ8m9NAvocYbPOxnBgqDPs4=|589. Chương 589: Bất Lão Đan nghe đồn;XCinWrofHdJ44WdialjJQd3FD9n0ExztZa7gz/xCda1YzHY0kQeNKFLYU1ZLVw1kRTfyRmVGlsddnL6sckvGsvhYdeW6TPN3oSj2Z7KrAlSGfcV1SJm2A0qHgPVxukvcVOTZkJaoZx75Qr/S1ys8XOVsos2uSuaNywmTcc9Glg4=|590. Chương 590: Nước sông mặt sau;0vmATd5B/3/HeRZcwgGacFc4JXZoDT47+KqnYOomJH+KLDSulwJHo97yD8dS+7uiEe5ZaRNp50YAaRQa4EjnAS1eu3VD5Lz0WJ1vsCgg/ziPsPFoa3l8LXy9P1yTJBf1T7reb5T7CEaypmn+qO7a9gQgWxEZtlLhYmbJy/+i1qo=|591. Chương 591: Bí cảnh hành trình (thượng);EBMnBS0rWqrBcKsrNzDXfUUr9M3T2UiWF7ai0gUvNmldAUuvVv0+YGTx9XRFVNjNY43z9Vf1FRDj6Ez+6KKXwQ1yUmw7qKUGVoNju5jqhl1BcYJmZfk/W+H9stGp9p1WmGem1B4edeX+GqxL9BpOsDLv/HK/E6F6g1LwAvph544=|592. Chương 592: Bí cảnh hành trình (trung);9B0rswQyBpmBn8VIV60FE4a3gwk/Z7TAWctP/qQjzUL+loDPKL7oiKfA1J0VfYSRWF6C3vR4v3uPw7yQCS+sG9Et4tPRj0UsW2g8h7sH/08K6G0L4sXLssFxTT204vNkI5NBTakYEHt4ZYxrk6yUxpiqojoR5CDtGF8YxY5X/pI=|593. Chương 593: Bí cảnh hành trình (hạ);eYvp+lOZkixT1CgPM7MJ0an99Lc6ru1KLb79y4oGNbqANFh5/tsjo8ik2xc/6/JIuGBY3rn5LrSluu/6HIUP0TUksRjrGsACPMZk+NZxxo2uHvqJIrz8sM1qcSOKv3f1dOuE3u+1QnF+qcj1nt2/IAe8yywL8UHhc07bQgVGFvc=|594. Chương 594: Pháp luyện đốt núi;Ocw07UZSparMYMxAgEM0l1Pd6yOcxN9UKW+msR43EVCiQ9I34eTHIGcz4ruqQ9FJFmPY5N4fJqSl9oSt0niYPQm5mfjOXJptA9HDmCuGThriH35Ua0d0yFpaQPulia3vZJLXPKuWhcHzmO5s8OnEJx3IUV2hzg1B4DiOCgpGthA=|595. Chương 595: Công chúa kiếp nạn;hfl6O3IloLBZ42nC+142lVsfPM0hry/xSREL/KZCeh7BeSw0JR4/g6ADlbuguuVeq8QaUngaFwrnAoNlUcEt8GjiC60MKTJEiOqFkZZ0P37NWBNYYjJasc2eSFd6qaTh0khbxG7+z2jjNxp5zm/iWcEm2XBPi/WpEeRCgZ0naoY=|596. Chương 596: Giao Nhãn;QyrUjMsgl4AsAZvM8+qXHYoRYz8sF+XpqRlFXgvlY4z1bWhywSVqauzSIKawYye9JHYMz2pZHLn840JQ0206+2V/gja6zxibyFUYbe4VPAbhzr42372cKLr6k15bJvmuZOYKfLd51c9a/l15QCzKu7dquQgInHAaWj7eYFqjjnQ=|597. Chương 597: Hình chiếu;EhxbWEGPIhZnCEK1FHWbxI/7bhpH4QStE+ToV9TmHX1XYHCvhYARRuermHGbL9goiyHgOhAYUqJCPAxU89gXbUhk3u67Dgkz5wkohUjTv8mWFEkFIoBmR48943czPnn0lXibAuItz6GKBFfjOsdTTBHSWZKIr0w8zYAlIN0RpoU=|598. Chương 598: Không nên đi;LO4xUu4v1zqqUpLCFZz2oHH/M0YbbMouPEzpvVUeBRBaPnjCVkkldElZ8OQwIi9MT2m2Nqz/uAhW01y6HTeX22JXtKraZv8s0bTt4mdk26k00is73Q6bVLeKDDxXbjwb+3RH/xIwalCCAynMduF2p0tQw6g5WJ3AG8aoorJLYNc=|599. Chương 599: Cá vượn cuộc chiến;j+gqf5wHjsd81VJ7rGrG6PWlZJXZu9buOyECPNvxsjmAe36C05jSfYMR9qLZexBowefzUy4rww18aW0S3MPh2ciNEmQaIcjlRPNVU7R3Z7OugVSrjJnwAqAdrxX7Zu7Tpd0mCMuVZMxND7wofisJsjLrYW8Zbz2cUSMsfEZVO20=|600. Chương 600: Ba hoa;NNGF6XaG3qa1z/gxvqhlCcWd3/1yz71oUzjaRbwFhfD138S37TjLCpiJ93CYVFcUKTWY5ODnonJQZVy1e3BUwbWH3Tua5HpfkNdrvlMQKIJIWrlAtHpNoExeRv+UdDAQ/2xN08oljUDvFBJ7RodKNH45I0MxV9ST9TxXaF4UWfM=|601. Chương 601: Hai con đại yêu;uzuZOXNya3KWVUWp3MB+ZGwUQH7oaQld7dQtdUjUGl0rkL2LuINiyRvqv9BBA9dzxbhCACY9OI25g2vJFLmin1IGGkcSJGnBUiwheCLAMHv89b9i/8mwwhunD9t/L05dwJeJZdWzS/q+sYSaWW8sEglDH+lYsBolhmc25oQc5kc=|602. Chương 602: Chết hai lần;tkTrvkueTHrRe/cPVIkvzL4ggpYZ/tEwhlPs0jSPLKkz9mYvAY5o+OySCXofF2a2Z7kz4UT+R+Kmjzs3D9mUCiAj7M9VxbZF7P0V6KnShUiZawsGMZgf6cjyl2Wmf0VdTN6r36Wm0LxEWa32mwzUSSAWCIJTlAIEhJei0tydF9Y=|603. Chương 603: Mục đích ở đâu;agzD7sDDmwokb3YoCIkfYWmJRW3f/WpPGkNt0xU8ZhVE3fO4BszxGlNkqrYnaHOPrJmycVPmk9JZ93csuTm2bXVlcisGFest+cH7WpXTU2P1RjTeFS53X/6wX/gKU1EnDCaja/umLLG/lUN5U8o+VjprMuV+X8bbACGKFdBjTEQ=|604. Chương 604: Thiên Hà Loan (thượng);UeZT0yfe4zqndudY1WFqnuWY/EgxZOR4b7nbGD07zr6bC4IIv1Cov/UvVwJLCVQScz7i4eE8MoAUo01D4py7jKtMDxjM7oBOedJqrleIb9nkIZVnbsCLfkiStAFY6wiRWYcU/bcwmlBzCebXiKrnvbjJT0W2azrYXzMjd2/d558=|605. Chương 605: Thiên Hà Loan (trung);zEyh67tPZcBxA6Hg8adr5+sB4qVDgTIG1SwfMsfjtC5KvRTdH6O6yj2rISWMTgJgRRkY3OX+tC03aSo8XNpRMEkgfAzoovOONJP/l2shWiOBU+tJv+xA84xZDlOJlsddSYALBcOAzKKhNtNBau6W3hJnjB36gN+U9tsTDrbl6ZI=|606. Chương 606: Thiên Hà Loan (hạ);Zzr5GUEh7fxMQmVx71+0ePeAtzdFvSprS2bkxq96OPGoj+Wg1UR2GeT+URoxlhi7M0EUPA6wCINkUifzERIeI5LX3+NjIwqPozqLPxe+Q/z5eQfXg2uQ4+V9EahGo70+0QNEoHC6+/OPXdyWxsWla1GDXqH3dEdtRJz46UrEq0E=|607. Chương 607: Từ nhỏ hãm hại ta;7uj8bLCoqGJXi+IoPGBfg6i3xnIbIaqkDr4z2bhagiEN1JhM+1n/vs7HsaE8gnSA8ZBT28elJdR5ayRNjZUbf3zEJAlhfh1jnbooQXYUtJyKGOT+Pm8m9FqhhQf9MCw8aD/e/NfBVTDL0HortcGShxfVHffKzL36CpLG7K6LmRI=|608. Chương 608: Suy đoán kinh người;BPAK36UUadnOQEHAVQs9NYUynaoGtWGzV17q+n+6wM98DMhaGlVS7sagWxzBDofO97otvKzCVoyBtRpwnZ0/xQJOb32beuyNsrSVoroavTUtZ3gi6yFpGpTfD2GtbRWjRdCnNtPFF80TPW2GkMw9ZjaFiipGN+Wi2waAkeLBGnk=|609. Chương 609: Ta không phải mặt trời;zGTiSfsHGtp8JSe/Mq9X4aZrt1Sdv6jewz4Y4tmebTQw+mxXJQl1YeI6vTUK+0u7FaCmI6wmAZE27Pkqn/UetUZtYW1cNt8j+2WhYOorqAGkPz1JCxVMOeaILTgFqA/cOwFAOHAjnuKmWZ6eh8ois4hw5wS3r5NNeLwO+TvMIkA=|610. Chương 610: Mộc đầu nữ hài;/ndrOWEhCAptCjhEUvZKCA8E/wX2hZWBxvyBqgX74ttykQ+2J3wlPkkJoStGQNa3ElznyFlk8AO/6x1vOL4d2qxd2Wql4T/zPaw7/kvZJ0cJ2OXD2ReZqPP+L8XmriC5Bq/NxVih/I6kO5NT3wyqR2Avj8cQ8d2bhPkLtbWq4Ro=|611. Chương 611: Vẽ ngược;jDr0o1951+fR/IG8mjjdLrHjp/SfjlVGpPYR3w9ZSehhkhWEiJEk5WrP6R2ih1VAmA8yKiPBcmScH8Xd3aDdSnFSjHO+yc2+0GLwfWHDQcKUXMafxLmBG95/LMBH/C9xRbRm0r2JYQEYb1YOd0bCYqbfM2LQba1hUbSrTut/cmo=|612. Chương 612: Chín cái vết chân;twgTjUNWi2mGcYpiOSzc3V9oyAmbqi3EzoiBcqCUCgINjHBpnNp83BTctWyH7AjZZe7HkbFPdmESinGbyjHX+zsgqUweAtw8WSvQRD7EDfEhHCWBOjJRcdgVBGkLK+e2MsjZPXhUI51+7gwXvfTkx95d82Ix9MenCkPlPVgvagA=|613. Chương 613: Bẫy chết nó;RplVVjnBg7B4TtJ4glOWpvuAwFny17SRoE0m9XaivZt3653uHnh7HQRx5+oqz3TgGskbO7daFYBfDgKN/8RGOUYm50mbKFTiO96A7DAcDbT+oYsYncjF21Hr9IhukPImb/X6HdfLDfHfdNCq57Oodff4OhaMfzvUbUOVZd+92lg=|614. Chương 614: Đừng để cho chúng ta thất vọng;eCU7w7+VylwwtN0KRZQZEhn1qPEubRoAHOm+CW3SpJcJ7ptwlnPb9F3240WarPa+RP30b49UU4794d/tya36TbaT/fGz/WWo5XnfMBb5xWkTR6OKz5DTyeKftH7bzwmPa6dbpE2XRjn6xWe5E7nOG6Qrnlu3t1CPApd22iCCLiE=|615. Chương 615: Linh diệp thành váy;Th763cr4pDndN0IYd5W1R1axEDEEzznERta86m7spqRsY91grdPuospy0B8bGbhiMRCU/Kk3vHV1IBuvBDhl6OdgkmymU0jkkAKsCG/fRR0Xv7jtQcvEESYFdsYV47BLlThEHGg2jwHq1u1vELammlQFoklOrlmU1D876cwz57s=|616. Chương 616: Chạy trốn;H+cwR1Z0anmYOktB4SYCGKBM1BqQ8BSuc5r1rKY8OkOzC/SVUsOuCv4navfS83PF7MxtZuwuQtYhpBsfSPos7nYB/xKTP1tr79j994F+S23P31vE7I1VEbs4i/7+R9C3n2FgRy1qanfk+adbrEHBGnBpBdUGZro2j4lk6Rn/5Wk=|617. Chương 617: Hồng Vân;fkSWYTW/ew2tRMKAUwnqAGzAk/dQ7vqBgG00b9AbtbylJaaTf239zR54bPUM/CajB6+MeJebuicoa1hRB/xFa+SHnJAjHoLSG2zWlfTrPGKDgZ1eSXKfuvuZ7hOtD6sJXHqaChHij1eR8Vctmwnz7Is7yI1NmFH1u91h+DoV0Uw=|618. Chương 618: Ngươi không phải lợn;T3dEJL/OCZZ9BmbeFq0bDWxxPyDEwiF5NqMiTnw5s3Q4hPvbO4yxYD9mBGgiT56ciyqMSZ+BC9Qp+VPa4i78wfoI9UdT2T8V5Pi80w4Mm+C6TW09xkfv3XVRoQZNoX3Q1B97SjPX6kr5IX3RwxOGfrfHzAj5ypoiXRysLIqJ/M0=|619. Chương 619: Thúc thúc yêu quý ngươi;lKtsmaRdEnZ4C6Jx1HcCRUF0gtLXCkS5mr2d7LpcEOLF2Sek6IOAW8RnFroFd3/WzjcDmhrnWiomqa85p/IpnoDBLXOQGzZEfvsK2sNS/VQR63ZcyKgGOINoO3wiQzWWQ8BYWJcDuRRJNq9xZ4fNjMJGF2R0RFy8zuCB+Zb9yLo=|620. Chương 620: Xe ngựa chở cỏ;VvHuu72JBXDTxfPl+pbLpFcVd8jys9ss3MTqQlJHj8uDiweBoDB3VjEHZCr3MpD9q59yuuTT2Gbufce7I82EqTs+9+iIcHzsVwE+skAUNbBmkuCLsvt3huDs03zN/s6kK+yfvDznpeHof6/AY3IC/KrynYY/WmOfw0XIm+fQWds=|621. Chương 621: Miệng khá tốt;FnEM8OP/DghwGlYsKSd3SW3YYShpn+nqpGzHAPeop01rA0R/wCjqew6kTcTblBYV37ULOZd80Kie2QHKHV1/Tbx3WCFi2gNFqMEZ4hUpr+mRTuBQmLsqQgk5Wybtp80pNp1O18/3jw0HF/T3vOCwocoCnZuVhI9RB6BmtHIUOJk=|622. Chương 622: Thành chủ là Ngưu Yêu;6X1u72mgK+U+JqgrG5W1a3BOagTU4WzklfImosXDQUXBnHbpqxzxEEDGkFJaE0P1ddPq+pCzxlDpnjkHmVGtDKla+7YLe952ruIWPaQ9uVwWnL75bHw9YCwEJxKauIJHhPXppWpAH8M0vF3yDwEKCRq7iFSJt78m1CEu5ppj2lc=|623. Chương 623: Thiện hữu thiện báo;mZqy/FtAqBstsXj42Q25lKbz4sjILixhjldv06TknK8dojt/0umNEgt5wPkXPp6PoxKuCJVDcJQ/oZtOTxoHybPanZgXJHPNmdhe44OkLK2SycTL6eeDxdCjQVAof9U4J0FKQznTcocvUxr8leHmYgkUwypaKpUNRGFp0nsgXoY=|624. Chương 624: Trời sinh kẻ ác;bmg8Z8Kb5gDbMb1Lm418VicGfacGLKZ+X3OPUyyhemiMZpdsGAQD+7voe7oF80qo1E9jniIaZj+Nqwwbe+fsfzBv8Ne/RmW6mCxRCc+bnPJvKGK3ThyIa5iV2JVKQS67HJUCYlhmnCWrV6pK2o9qVuKV4koT5Enn8KcIwgI3iIw=|625. Chương 625: Hư Đan tâm pháp;7zpbpwkUPHXP3QavRlKYHXOBksS20WgNismO0ieEUuzPkiK+acstLL+JskFTXRdCu2E5h+EHA3vsK2oHzEDuTG4F8tBfMp9B8oBljbbRDdIS4b7lBi6TqIEZVVGp6+khwh0Jhpl5lR33kzj9dmNRno2Fk4RyGJ8fUZjTu/WB2pk=|626. Chương 626: Mười năm một cái túi đựng đồ;rXej7V0bk58E/IGZu02pxvWgF2mgmP5Kyb3j/QNQquZAmPJHKfRFe3+D8tPLPOaoUwopKCv+snlfGCTBUv08q3krzVsl0T6jPH25+e+RIj7jzOorin1bAy1XQZIXAMvOywGFkHUiLsP509OWwvYgp/eFjYUJ9PSqCWHLvElIs3c=|627. Chương 627: Nói dối như cuội;ZKFNoS+YXuS+WVkvk78uIH4rr3mxcRu8KeqlsJTMT5mUZACWWgolwQeoIvFyWKWSgu6+wQPCQnPL4FQITwOnVZcXZn96bkyPGG5yOcZQjGPJJ06v9zptA+FKhEPgzKxB9IvGQR0WnszfU0oATvLIJTxEFRqgiA0fqtr6cTYRS1Y=|628. Chương 628: Trường Nhạc Thành;dbfE8BtVl40tIWth+bTodOnQux3O6kRfdI2PI7wQBkD5aWAlf1ijgzB3Thx1ZStIADdojtC7JfF5dUk1nk2JJ0kT+vH7agHY5JpqNUr1sm4PhRhtgVL8czIKOiL3WIMmSkCabE4F34+cTxo3iI3KdXMWQk4UOHP9pNDGvmiXefU=|629. Chương 629: Lá cây bên trong da trâu;g6Ea4hrN8echpEy4BMggMXmuzrz/VYl4t3LC7N3P7bUPouwWMrZicWtXKVqO7gPFJvCmYd5U6XywoOlgY2V1doouY17JpRQ3g1kqd8OPEzAMHfcozZYSUiL5eGE3+esflCNrJgEeKGIocQyguhn00FuI+NvnRKkp7O7ENz1E6ZE=|630. Chương 630: Bàn lộng thị phi;dCl+7lXU4KUp52kgh8MEREyDu/MuxFeyDB0WiH1xUneP5U6eO0g72YTAqGmIUjrAeIKZ/R7UbhSPL9XC03fd+bfmr3lgjhdIGamtJhCwZs2A28aOut6ye+ZcRpaw23jrZLKdMcKhD4i/r4azb1n2J29ypHD7Wa1NMhw9Jk+C6vg=|631. Chương 631: Nghèo khó Thiên Bắc;B1ohk0bGZLQZCu9GYdNhrLnVG5xj2x02mo9ktVcBQP+VvY9ZsCDl8tMrQmaCxLEgOYKPYnJMGGUkcBqJi8sLmw285/2AB1yg2tMI4KB1taf6IrmAMBzXbGmhsWSa8x5pTBBmFJ2GYgmbS7BS+to/SABSUh4kqdFoemJo4LMTtZc=|632. Chương 632: Linh đan đáng giá;aucX29HQe2kSmuHtJchBhgjhVz48tTUoo6BBHZZtnDN8D2RXlaR5m3zBLPbYB4isf3oeLaW8gRHp7EBIgQJtUlqbaxqlUOexWCk2nwfdDzyOi0dbdaJ4f3T1f1wvyEd7YN7VJZp34yF8WFqlE1BwR1wZzreOSgivUAlWrBElEFw=|633. Chương 633: Ta giống người lương thiện sao;EGik/LH+2zd0SdcK8aEQ0WhRmaYJ5pvv3RQoD9KD+UE/9U9v6g9aqT4l1YMdOGJ+qfPG5D7e6unyyMsuf+s+XSe45BgbsPO/Ksc9Ym6/qJsfKiufZhb6vXgI0gbcGtTBIfmERSUY0MWrsuBSN5ydVjJqOpIU0yDnUzd91JBYClY=|634. Chương 634: Người là nô;761vNoqm5xAppoTJnKaToahUt6JmNtC56YWR4tSDjYs21Ij9Sn2iBFi+iRc4XssSXg6eV3YsjHTGFd4QscmAP7k7soxsJnqiHULH74rKad13kqzALWn5woUcjrF09awBwnFn9qFjhX4+yq2dIQMjCrL6KELlWMUU/q8L1PcjoDs=|635. Chương 635: Ngưu Trường Nhạc;mPWjVRSG1B7jo66KvMuEHS7NEvJpsz+Alz5Mx5U5fLd2kK8hwaz3fhQNnRjSKeosK8df2yq/3KPK6dhuiTAUUKdXEr8ohfQbZlTG55UXHQTJ7pz+OUaB4ty9STTcy7+V89kpT7e5cX/PJum5c8x6cyJeEgptsWpop4ErbUCBElk=|636. Chương 636: Thành chủ không phải người;cip1IhKoHhBIB5ryF9snJuV39zo6y8U/5CcbH9QBDiCvLRGqsIQsmOZtIziOfVzNzjCv21+qcxZq3xHGz9M/Gx4CA3QQYg9YPJgSAoI1y6RIzM8hCgikVeOL5pWiNQtkxxGJWmW2rHqaRmaOVwvC2hbHUUKwrAIS8JLXxRzHxPU=|637. Chương 637: Cầm cố ngưu hồn;QGSTv0yaipfU40EszFN2TWqY74R1bx9I2NUc8pTRaTvjOEtGnxR/hWsa3Qg6mqmctq1pr2EPBiLS2dnBQctn0SMiwp95R1AU+q0uytpwOrwJrKEtUuZELT8fkgfbKQbMrIk/FnIlEt674we6qp5RrTs3yaExF2uFAiTqqWW9Tcc=|638. Chương 638: Ngưu cũng biết lừa người;xNU5fmU/pPaSbWBqke08RUiByrY7D3DkXgluXGlEW8vBqmPr0N8xKnebVtNl9DdOv09GDgklfad9fPz+ydKgHgC6qI3fdo9tQSOOL9nla8enuu7UH5nscjykKgIkaWV3sGSATrf5FarOm5Ni8xNQTrLJnlimVvPnNohJ5PYkhec=|639. Chương 639: Đê tiện thôn dân;bse4oYek0gtpSOJS6NhEZSoi3X5igbx4lqFlQKq+rZ/Gym3G3lTWqx+jOt5zXFFwClKkSHMpb9ku5XR0G5Z+x9/FnlMNqhtGK5eLRF1VHoTcxQmyesLDPBz3hFWFouBCjKazxHetnXqt7qcb5rWHigjWHcpcZ7tJA0JS/4wNk+o=|640. Chương 640: Khẩu khí thật là lớn;ucHgiuSs8muyJSVKaYoMZnnNco4oZpjvMfi3a9TCqFCy6H/PRmQ3KnYIdaJfMb8JCuSR4z7AAnjReST7dHqnrSbUEEbXqu8DFJWhkw4YiSAM6bb6oeKVxDVInD05qtbI6nM2UPnksn7paahDB28RtcYEKvWsLiDdbMkg9vfBaJA=|641. Chương 641: Hồng vũ rết;ru/xV6OiK7KTTppZflXubO+E+bAXmroovxmdlt38MMSME5R06wEVgP0z3XK6MixYOgBbr0xcdYYe4Jta1aD07kPf9TUTin3q/+1blbd3u5elISzElkiNubuz2KJZyVlOLyr6+C+XmKFtT4fRixOauASmeSTxp0QpWM4awAvPXy8=|642. Chương 642: Đan hỏa trừ độc;k5n2I0YthffsRHcDmv3G72n80kRYx083rMn6T8DmoliQ8MvLeEvwcg7H+g8m+lGtJg5Z7PhxoX/95XSwQqywJCftKHeLA4mCM1mLM1PGG3nbVF+6eFJ5CuHf6Fxlq4hAWnuhijuqlRxU2bnt9Hu2MTnfev4d2Bn2Wwz3Zw5gojw=|643. Chương 643: Bách Quỷ Dạ Hành;uMZYHp//dXKGisUfg1Pg8eL82f/ruGmg4WjjnjBIJH4e+5jrG14IqroGJSkXVNwNssK5vhd4U1PhFidJeDfAhthAv6fRX57FsNQvvdNrWaEXmhv3rH78F/pbE5zFxfQ4wQsHMR4yKeNG9PBf6xrfzaz2LQJtszevmkbf5ecZ714=|644. Chương 644: Trong mắt không gian;aLFtc9EWGfOKk60gPSstjhYQ1NKScdqUzQrP1E0kl8O4O1wcwSab8nCwonHGvyewHjRrQ+Ng+tDo2GPjke5CSS1dGQ8R6IHEStme9LlcrqnZJZT3aKeRtvO06+SP+Djq6ddaxf11BJSfyjXclsCZqjxzFsTzKhQrsAbUegTsGww=|645. Chương 645: Đường phố đầu bố cáo;lHGN7/jD+x72MQylRza8dfy7gkzO7kJGhRZF/VGPTeKLO7HkV3WrKmNDpdA+SX6oqxrInvnIzXHkQYjIW/+ePoA1lLiR7wVinckU6hC7a45NW1XWAda0J9uX7Us3rWFnuJx8wPm23/qcSyilP+mCNdqYIsM/rGBHkqk7eMG40AI=|646. Chương 646: Nhắm mắt làm ngơ;QmxHvylQm0iO/lXdMIWKzOzHGN+556GIuP88ZExxUCPYkWhTOGtsyqZYAx22JRXsxXx6GMroP4qlUdiQoB/COfbR0AESoSymx0ORAM8tNXz+onyoSbRn6DP3YnGAQ6bVmeBi9og+89XD5UVBiod0tfR2S/fS8oRkFOGwClfNuEk=|647. Chương 647: Thanh Phong Giáp;li8CCetK1Q5TqQwBvWJT1+iwoyue6BlvLE1WxiqXm4YvktFIJj5NiyGYq4DlEw6e28wSRMGhfBvzBitD/tiiFSxzJ7rPdGu9qs0+W3cZrpG6YcuKhO0/D64TIoC2ZAtDeuraL5nLikNlpMMPC9bM1YFuaeN8poo0l8sje8+AI90=|648. Chương 648: Ngũ Địa Thành;EVbmvQ9MHYrA4Cetnj16qFSEhVIx/p67I9LbqV0vGm0Cn/J5DdLzEw6V4LZaDVeo2x1Ab47jP/0jynSW8DszSMR2xVd/tyH9lOLs4IapC/BYWAG7oeb5nh/xyAZ/2NgnWAGc1pLjveYVMlR/CCwoq9oW5IWNOYsoec35p/LkQEI=|649. Chương 649: Người đến đông đủ;GqPCMDATJHvMU29xNsfJVnzVnlK6wuIZG0BNAmvTT8VcmjL9k46Z+MG8fs7QZDqKsY8D+XLg2/wkAO6AMHu6Eildc1JgZiZPRQsQHmAe/Dl33yononDEajWFCwYq4pc9Omlx10l0qZ6LlJj2/Ug8W9UF03lvOeL5X5VIl2sLXE0=|650. Chương 650: Kim Thạch Trận;4dgQro25dT2jqma2mDWijJAGXnRSOOL7p89SPsP+BE8e9BU4iYi/SeWDx+9ogCo4gY9IRL+IXDSPsKs3azf3JvSH3jCexWk48ghGMz6LqzzJlBWqUcp+yO2NBmTvJ4PBe4Y7fpDQINVvewa6HNPeV3qI8cGFOr0vq/jhZhB+MKM=|651. Chương 651: Trảm Yêu Minh;anb98D6MnFkQfL37n8f8/CPhZkShQZUdRL7cbKCnKzwq4gi1jOFUKVh3LxB1+c1r1Us7MaG0DEpejfhB4kV+SO/nCJ4qi2PAikMABmC9wKLQ41fzYO2NZUS154qHZMPGc1U8kn9o6wCjhO2zYntbvHqNDgzfpNp+kp4oFrrsfuI=|652. Chương 652: Phì Cửu pháp bảo;uT04t1dZP14dvomybPy4aKhYvyLh8u00zMycf5tcGSCB3ODHvlGglj5xWpmlrzlcSGbIzP/zJEdcl67RPcQyebBCA8T160t6hkdRtL1IW8Q/7wi6foYGdmtuRpPUFGweJzl6bdKlSvHQ3QKnet+SMCEuwtJFnkxhUpADHno5WuE=|653. Chương 653: Hải Đại Kiềm;mInzmNfGC8H+hrClBd9aNmwulWHFemtQAzKUmfZxoslATUVdHDdKVgQJwKyeJVhPiuzA7EBwpMucFWIQeSoul8oGc2FncCuNQCYDloE4JUGeSN2gzWDYWwIGJ5AOsSK+0I1huchkOo7yYCWZPhIkH6J9msRVSuaLSqpPeF1n4xQ=|654. Chương 654: Minh chủ chạy trốn;UGASNcvkIo2pLn48zWbDnmKGobvx27XYQuxn3ZpKn38a0ntBgPnsmWZe3K/L++BcjzKmIxrYhHttbCiUDw0CWuP/tXtdqs8Da2uM0/9tFPLTtcDckpnmqoAfgIbgfKYRdlWT1mjx1SNiJfYUzZJf0c4lGUcA6isUHhduyR/Nl9s=|655. Chương 655: Hàng rèn;gHXiOWZw+p9yuS60RISuMFH32Cq64ySKMpm7i14QLMJAEwdvueoeqGgwxtBqCuCsTegTsWvI/V29XzKGQPmJUXCogqN305/VHS61F6OnC53PZBQWNPr5/h+Tl6kyW7jyPZEhUQO4l4LCRPOP+UKvKyq/vd9T53Puf24izOtm0x8=|656. Chương 656: Tự tù mà thôi;gILcDzKNcDGfyg3cfAHHj5J92Kmcqgrb0SFzeZQaiOrb2Y7YrzhUiLN4eectgEnqpw0BYlAlBKW8TTvfQv0zC/olkKM8KyrgzkUm94L2rmN3wsb20+r+fmnp8nsOOQUPgDeMo++bpABeTfsh9135jIYttWBn11lqu7Whc2lZqRw=|657. Chương 657: Mạng người không bằng chó;FF5DrpGrr9k2yfqbHjUm+ETOmx5ga1wK5Q1QexrwPF9KmXPzVxxJm7ZphLSNyrWkCEvSrGUGVMMDWyJWo4+bj8+EeSrJzjetTEACgUCXYU0L9bxP/UNtAFmrp9dyyN/YYZKf9xo5LcBcFNnt2D9FPy0xWzDqFf2HuJJji7okCJ4=|658. Chương 658: Giúp ngươi thắng một hồi;u1y7ugw7LlqDEhJVci+6ZWUWUOFo5fGKyQt2e+H0X/+27pLpEgocwRE9YTREtCRQJkyeWTA0rlvlGyit2bfczRYde/NPetP5nQcjShcY5lA+ut2omJKpCks0MXGlRKNM+yxN3Ok5sCA1bydfCzzJQBmm0GNFNy5HP5Wn8Bm+Y5g=|659. Chương 659: Gặp phải đối thủ;zIzOCSDd2OSYnUX2ilAdn/yyrKGCbhiwUtt4Mh+sBmQK8u679YnEWLRB0PZJl0v73ECpo6blqzcJeNowJa/lhkCg6NgCHS+vJscci9sV50dsDC/OYy6TWakil3kFwgI4w6/2X4EYIYCAet6N9wAwi/MdpAnXs4nfgSMWnJdGixY=|660. Chương 660: Thạch Kiếm đối với Lôi Mâu;oGZEcKvEEx/FCRT0bkOV2Jm0tMILRKDorGl/IEvPHIxAZ9oGFXo6JYqwKZcCIIRJUUQ7Z8EvEwTf40WS4Hunz7AK58BzskXi2Z579pARrDxaK1F7VS6YK02SrlIdpO1iZnv6ZAgwotJtHxL+S/dtW7IjgscalSUeBHYcn4G8N6o=|661. Chương 661: Nuốt ăn Hư Đan;HwhkB/mLzWjQzvBfhqJNz6SMw+hJcO1VPZOb5e3W+MLZucoU71egVl0NQcbr7k/adyjcJxbFPREbS63VcnQwx67ppTqG4jDhSJGUpaETtyt42XtjcNd1hoeMY0s/6E6h3DsgWdN58Jc2Or9Q7YLLBu8NfzKVK012hctFfCDysQM=|662. Chương 662: Thương Hưng lôi kéo;Bmd/rghKSWqpLekHKHLjPs6sUGk/JEZlW0DJ0CDsWcFxgI1oUPNaYTLlPrHtO1gA2eSA8LEUcdtNNyUmzUtDLTA1O4CVi4ufty53xdSc/O4QMWd5Xk9m+7OXzdC6FpC+CHSwa3Yi+CPXYpqP+Sky2ta19x7R7ll+eYDWUIQGk2Y=|663. Chương 663: Ngũ Địa Thành buổi đấu giá (thượng);/RHT6IGPB2mZBVPJ/0lXo6H9PoFNHFnw9awX78BdEPL8cbbS49UwlxNLUZnLcqRngRbHV7ndTXGc88OJ9nZm6/VhWYkKMAU1USodNGXFL+HLg2hpXJrTE0KGOIhq3Yo9Wwxcfoeep157YAGq+MonJMuJoW00HAVeVkt8Bytzcfo=|664. Chương 664: Ngũ Địa Thành buổi đấu giá (trung);ota0+JMwKxu7EnEUwqRTC+ZgJSnyq1mgb/VZqZSWTcFlblSwP5pnKPCfHEv3PycP5OZPUXeJS+rwEUliT6D9vTjgHxMV9zv6L9MZ0BO3uSMPB0CDuExJcKiLCgr8cMkDpsNErlqcGXbIz9rxFLP9vWwIB3S+JrESMDwVtDJY08Y=|665. Chương 665: Ngũ Địa Thành buổi đấu giá (hạ);bArEkryDpRsyjZ/bYCa5qvysn0lXu4Y6YgOS4oHhXJot+HcWiZrlGHQaQFeguyrXgwxbAW8aXyOmL9C1etfynWyRfw8tLfrR2/0SBwtvHOfQyK1eNi3oBqnunsZD5+jYPUs/g9GKIphhSZvIyIxVFGse3JiMtu+fSsMf+n1Qajw=|666. Chương 666: Đại yêu mai rùa;1egvuaqBtin+PuLg0xuBZetsvHU5r5bCjm0eYDNi+XS/DwiRH5g0xwaDakiGwuLgkR6sSBj3RsB3fBZEufLgFb6boMexJSSCZaYV8JKdPf4RVWiyl44NFpgGR7KRPGE2XSrBEjb4U3tnqu2AcxoWrMwxOpLuexf6hUN57Uag6eg=|667. Chương 667: Tuyệt đối đừng chọc ta;neJexz3jaia9SRf4+lwnO012gkVmU7ur4WEF9Fswsf9uWmdKmqvYZkYbyMonCYsYyqWhWOG0br6LIeCFdoaG/LhW1hZKj3/spiWuD3dyecSGKFnkq6sHohRKdtE1rA+lnk0WO51wCTeiok+VMTsNjL9HPvvyPfiyHlDqxB2KVCo=|668. Chương 668: Không muốn thương tổn ngươi;PwlQ8OcAIHGc5eYBbQrf8kNPMfFdKlAGhdrswMpL9QEbA32778VbAmcVjMn7iPj0u1WpHoDRAn43hKIRUFm5wsue9sIWL5BkddBwkFGizkOrntnQlOvbo8qla54aG6UJtK7qxb2jRuveuXvJXYHBK11wsQNNmUen+WCAW52W9wQ=|669. Chương 669: Tìm hầm;wDwN/AgfBY7+sX/Txe63jFnhxZDQRfUf8e17MllPtN4ire+fwhmudccx1ocwoUBdhfLf3B6hcrshGy69Til+qIKyVHIRoiWzvFGBvuAIr9D5Ejvm2FviitN6k9eHPHOBN7iV4BtZ4syJmWXRPVNtPo2xWuqHuLppMbwBhcLmwuk=|670. Chương 670: Pháo oai;UWhkGUTSLeBcpXx/rzXyhgn9UpJ1rkDLmxYOPJpURWOii62un3aeW1XEWdF33B1ZDlkJfp0JIVN91ZWbOU1TgFXT7j6zjlb0RjkKRKKX9+wfTpMCPGA1dZc+Tj48r6cOFEnptQTPfz6l1uYIpotF27CvUP5ycBugGxnOawE3yPc=|671. Chương 671: Quân tử nhất ngôn;4am0pYLpCvmWqcUcdya6UlCf+u2gsA6KkG0wYiuh0CWQvr6zODb44qXIsCmEfxeiCose/Ooi7vxHgcJTyaPYseNnp7IpuOKVXNXqseW/X40Vgz5HKhNAD+mGEUHA3dqvOLmUwjSev8xH5xjPZGh01EwAQec1pGuuLb2T+/9vCF0=|672. Chương 672: Coi như số ngươi gặp may;0/xMMPw/aZeM8R8SvAxhCJKNQen++yNIhMb/SuhJa7zpH4J+CFLYKla3OYSPU4X4kYqq3gV5qd5fXQi6dlL0u0V3i1/WT8qyXFVyexs1cbVD1K9+W3cBqL7h0ncMYVLcSXOuj3483/g5bJ+4cxm77oWn/8/Pak1kEtiUHgzDjbY=|673. Chương 673: Lão tử muốn chín rồi;B8zKfCPYjzgnwZceH9d47bC8O+zXT2PY5IRYh9P1q+xfzvobRF09ZLjHPSn39dDnzfrvU3R6PlttcUGh8j21KpmtRlhJyNlP3GJG/lef4FN865Ug14omFamwPaAoEAPcaS0iz+bCVgZ818iW+3vh6dPVAoDMdRykJaOBTeDjktY=|674. Chương 674: Trảm Yêu Minh tổng bộ;xA30QBh8+GOvzMXIaoAsOc+6aCyn6EYh15TPR/nxOuCGPpSb9RfRV5EfEFOPHYaJmxwctSSuZa26qNcq1oDzgZOrBX/pPv7A4nQoCUG4GhQ61EHW/hcnYoH8R/ZPSeR7yNI2xbnageMNpR2Us3TqGnlcffMkfUpsObGf01Rx6O8=|675. Chương 675: Cung nghênh Minh chủ;ISttN41HOdoXq7JCwkAKQIDLT3XidqSpj4WYG3MyhzKdPX+I97I9iaiUO8i+nfsL/MJdTSBY7PJEfJjIouVIa61yMXtG4+EuQ5Gx5gWq3qh+94TfruiHF+xqIQ5A2l8M3PI4eyMt4jqejxsDP1DiZw3Pk7SexCGXLN2nsDGzks0=|676. Chương 676: Thiên Cơ Phủ;MW/hCbg4FK/MJcWHW9OY41WbhnVGNp7RVmRt3thp0+xfr7z4NfuXmIwrVWiLtrihvZz1LUKK2n6oIQXqDDRSnO8BzCwaj6+cdyQ5uYn41CNcuo6rHgl27QgYZl45DM7jrSRF04UZ7Y2df4LvzxWKPoWytiUvL7B4fIzXVARrxkY=|677. Chương 677: Minh chủ tức rồi;mHoSAzseoRXNEOfSQ34Lxy9E/bgve3MfvlxqnI4SQHs/asUVBsAr4auvY6EHmbk0spTRJSFApwaR2k11MSPTM8HZpkITL5vA9pPp0zL16aafHaQ0Lm+GUrr5dJGbydOcax+er8/3aRxRcmNWx5x4ObfjLGfzFyytDAxZR0pVyA4=|678. Chương 678: Giữ lại pha rượu;FZHxG9WFsM7MaCkteKjZeUSsE/jTFjee3Guj84V3KMsht1/gGIUgi+ORXO3J1gVI/Hb+5DVticN78RDaD5c71n8S2j7T/FTajpfseFEBrnplDDOftBxJvr+t+3xETuiamKlQ5YET7KUHINU0LF4czEzq3O2YOn+HaZkWs4rdBCY=|679. Chương 679: Lậu Đại Phát;eA+8FN1f4dtNHveKuOg12sdXGwka8xToQDiEAJTJUA29WFMgtoMbA67e1ak5yETExAT36qjqIlXaYz2I4S2rWeA7lM//3RE7d63A0zzQYfb1qyL6iafvvWb2TZEzHx9yPgf2ZZxo/mrP93AO+5wxCavOYdDj8Bmm3nIUu9YVAfA=|680. Chương 680: Khách không mời mà đến (thượng);kPXfkcE+Ugj9VMfa6IKE7+RoHAgjNH1Pp3JOzcYJ3M0O7hs6vx1O46SDGZAW9DB0cnKT1T7/LG4KOiiAoYVN76BlzNy3dUACat2ehx/Ki9cI5cYeAFIUMc/3Lygh0GPP9tReKT2a74TKFvaSfOoohBEb34j76flBO9YM5YQO/3g=|681. Chương 681: Khách không mời mà đến (hạ);IFACFSuxtFcfr5Feb63UJoeQ/PKKLJ+mwS76kxajRU+0FooPRXGyUB9JOdb/E4EWZmKMO/27as0ae0ATSrcJbAa1qxTF1zDbPK68SEWGcc5ddlJ6P8IhBnOYMAZZZ9HSML81Uy9yqqNEmtUK+89caipkuDtDnfRVJPg5oQ8rTrM=|682. Chương 682: Thu lấy pháp bảo;N/2KLu/M/Z40kKeDZZlNYoGuNU5FJNqH66aR65f90PBI57LOgZxC/MT1jbyizYkCg8QpRZQpOQ/zg7REBCijEUh2gU+7eDyH4d8pJun7zACT5zqkD/YFG0ZjNY/8Ohhfhz+G4xDum05d8NtdeaF5zoQsXBpK6FJo7RZzYMVGpPM=|683. Chương 683: Tu vi tăng lên dữ dội;6+kBXFndFKvMImrsAdri8fjapnHkLF//z3Zp0PxaAEZ3UJpR3PcPSVoiaodz+hWDZPML7JZB0Hxrwh8g/F8Hh6za34AXDgbT+L5ORG55yariDJBE8Y8tuRlJHX8QiAqKDMfe+XICIkguwBX0J7i29vuKmvoDE+JRlxkmf5KgpC0=|684. Chương 684: Kiếm tiền pháp môn;BFr2dkfEdvjJXckutcczRViJIAF+KLrHU8lnl6Y+OPKQbCxM0S7umfTUVIjUDqR5qFDaDZTQ/bv2PTU4VzFaZPowEAxSbCTydbnXwsNp1jouvwd0EYHNBHq2EKrZ2Qg7JhlKWALOYvKBYBnBOMT8BHNV3rbF6uxDBKS8HPOPB2Q=|685. Chương 685: Quỷ Diện truyền thuyết;uHQKUzGQEkgfcbe+9Y93E4QGqwHvPuAvgZInCTjEjnDOe9SG41++RJEqyDXNymBEp4AZOP/MD+y8G/qKkKWwFR7z1WkO4ofrqVgfgMJuRrfNCR4GNAxnhXVx//Q3ATXgyuPGP2TBJkZy7CCqSOC1OMxGgv83qKJmRqET0Ro8hc0=|686. Chương 686: Dơ đại gia ngươi con mắt;RZQbKzfIZLfSNIIfQIMERH+Uv6J1hM5Jda/rKl0onvYG71DRDn6MVJbO4RYEOkUuxdcUE1Jmuor1Ybu6eXxbK0VKdEKDU8/AeVP3hOoQhhTJlfhMeh94UR/2LbGRAjgHPtBe5A8fwQ/FEFjWxVos9dGtDmMN7kuuVnyK6YYuCzM=|687. Chương 687: Hương vị không sai;JdPGC+37+Pvc73QwOmNPKL0UEqXZ5a5W0vKGXS6wVIFGDgC+n1HQoODETQdZ9gUDJPvXdE+hinE4rwJqpXhJGOrZaoQuw8DMZyHVZMWdAoWACRUSGqa6bzh6F292CuPmXpfTh+LbkO/Oq4XHFaO4VMQjh76vK7n+6qNlynSoqRQ=|6 88. Chương 688: Hoá hình đại yêu;kjeEcskqTtM96XYfGLK+mCwEauzUdJq3lITZe9IPoQjDmkFmud4gs0NoqC+gBD/qdYfyBXXaUY0Az3lg4FQQ5hJK0Ep9uDIZ/coamX/l2VPQAKLtmNot1ZYjmJkOI5nhadRLUZH844z0xODW4BTjHV5A/MP71E5pxyRe19z/dLw=|689. Chương 689: Quy Nguyên Tông chủ;8XXKxTKFeDjQXWINn93weyI8tHQJe8BYl4ceC5L8d/wir0SzstRVW9H5uhtFWViDCZZC4puUzsCRfzNmmXbfeguxPTtgLTMexW20OamHi6U1krD8GHFX5uSVphDx7xjCccPi55kK48TgSaavFt1I3GGqvBT1/KQ1QeFekcBSpkw=|690. Chương 690: Quy tộc nhược điểm;iS26LrvnmDhdVNFKYKw+eiZPfTCOpBzPhc0D/Vi/uJHwweQogk6jV2mbZNaQYKIj0ecMIDDuiXLKCArMU6R9k8eWb32ofSKmBNMRMqVaK2zjTmdnnU6Cw45ZQZY8dzUqfCzNl6qJh/aEqYEdAudUPaHnIhVAvnTERfFtxb38PY8=|691. Chương 691: Hang bảo tàng;sKx/ysq16Og4hu14MoB4WDXmcCUyz81GAOKZGmWF1kt23KtN70tZprWb2xzKs2F+B4b776kWcb1rWAvgq/XUAq2Th2KLT0L/izdJlIGXpFbIjXcBNeDv2mjjGiWucr5//8RMshwfG3yP2mUQByKH4DYM3qZN3ZN0/ytbbZjOjj8=|692. Chương 692: Không cần nói;qLOyhbQhJ3NTWnNwNP3E92CQcIuHA1cObe4zMshTbhhO6TVNzy8kYthZGIxSb58BVAwuQh94YIaY99ha5aPmUj9jm8+NVLv1hkMz8JTuQ6j6HrW7m1zOI1AvcQwz7oSogBin6CA/MsQPFLZo9fk94LYuVwfJcDC9Uyue8Fz1MIg=|693. Chương 693: Thử nghiệm qua sông;4QYKM+fYQYkJPUVIswvgvAYQJ0B8ff433ZAJ37tMgyBcjoTe4uXre4eF8vz6amRpL4O/IRaDeieI1jgyKGAa6Xk4wbH26JsY6wDO3TLuGZPUvGpqh+Asjtmhjab+IGAmgAcIwhjqDce1uQ9zVhzZfDtKXseEEqNEJc66HMnin0k=|694. Chương 694: Viên thứ hai giao nha;+pKqP/hMfTx/Oq/Ld2gNGrgcmDxuLkc7THVDvDLr/0y+xRmcwChVfUbJjcTOWmNBLURw3U5b4DXTx7IlEJBw6y5/8FnVkWmuS/209o95AnpP7iBJuQ/lGW7tfPTnu2uPtDMdfr4uSUh8vCDtEN/ifwys3M9t5abV7umqWaVwZUo=|695. Chương 695: Thiên bắc hi vọng;aqIP4myLs//iQmFRTg7FAHxKAbbeTxERQoxlJQ2d14lS1ekw2SYjah0yRYrE60v1PYP9hK8C0DOvVLYX/TPikfYE/MHVYxNeafZZIump/u+0vhYxeEin7j4Zn0s/8ckFdTaz8BntnbxjxSLeGfxjYfUYy5Kwz3hQxn/L1KmXkHg=|696. Chương 696: Thánh địa câu chuyện;pN7jsTfgiU1r/SEg/odH2P+QXzhNnhVoZCRP5oyDdSj8SHugVQID/FuZsS1ZuhPSdQDWub23xcx2jEV05180bFfFwo76kUd3dUSIataNgbDJfmI1VKIUYrWAJv5T78q0YNMln4Tv0qU+LRtv+YSynq/B1s1r6D4vymxtE21jYwI=|697. Chương 697: Không cần quay đầu lại;0ElzayaSFn63kRBK7mQXAb//6ZkpdgCrgcSJ+1g8vlUJWUZ45uEbTPXpSY+7tZXkbmXkJz+FJsVykCxMfUcejYcpYI+eUWhtC8GA2v2Iwgmg94SksVNi46lQiVoHKxPmyX6jNSQrC9JHy31H2FiQocYwE8yrVtk1hxijOvL8v58=|698. Chương 698: Linh thức lực lượng;/33kJTaJ9NslHRDA/P2I5ebkGyu+6NzUssAHhSrzZOAhr24/ZusYH1gV7Iy6CvXjg4kPbfcuSGtvsr9KpF+hmc9Bh92jRXQXpw/KYi53m1dv0vgHvFDd6ED9wFDMr6na+kLgyVVQPAZpc6eaATUjZe+kJRfR7Nz4aVQMsRZjh/8=|699. Chương 699: Hổ Vương Thương Mộc;fW7MUz2xcP3tWZ9tlqsj/RDhlUxJEC5xOaSTOSpBOGUYqxWXYExYHJGycG0yTuZekSOrUNZatNgxq+D5M6kMSN8YWmj5xQPHARGCI0q6pmUi6X3QySRRVbxqAfXruFVKjOWu2w5uTE8O5AJ1tt5jT+HXtd4MbjHB+WFeksWyKio=|700. Chương 700: Đảm đương;dWYXXUM1n3GciAhBpDgmFhzzHqcCvO0Q0VoiIK7pELbikQhCnGOFe7OE1vEljyvRkiCIx1mtPTUMRAGX3Snm1K880V4BWzSOG9psg5LGkIY+/4n7mVAw0k9QLcYT1Im6FGe2/L3teyO7h4amBgGHs8j9l5f0p46cxkh1uFVqd44=|701. Chương 701: Kỵ đại yêu;VI0xv4bgBjvP404HCnMgr8xU4LOu2E32jTjkJGN4x+meGEbgTZB22SlwYVKpmmW5FyDc2a/Kl0HsrkyE3d/E93nbU1+ciH8IutBnnsZ/6NVajwygvLqGZ1n+bo+4KTT9UyjaQT4HiHGT1nawIRFl0LiLBBEfVVW3RD+CGY+b6xM=|702. Chương 702: Yêu vương di cốt;aqlVQWFtQi7nou/Hqhu67/qmpQTS5ZxZxvPE8G4a1vrAgwLrzUam/3W8Yxc2fKJglH9luZG2pB1945VhjyKPjd3+uiUXFyEZkiKJVptTMGVDaLJ7l7mvZGqM9fshp28SOJjYZec3P/EFiEF26B20O1v9L9aVxTI6itaLlrWSKEw=|703. Chương 703: Hoa Cơ cùng Hoa Đóa;Jd8vFKcZ9B5h4TW7rEmHTW///q/2gbUNQDOSB9cm05jMbkDgd8z50evJ3gXf0P9UfI3JCSsvysl8ynaWi2AYsVDgaRRnYjUa3BPRDOI6pmqA1HdFKO561PTztlU1lqO2sH6Z0UvTBqFP3dS1tkECABbzA/yHJp/fml4JukFaY7M=|704. Chương 704: Trên tường bò sát;0RBvW8HcALeAQFj1SUsrIMWbo9MLWDLsbo0j+CNQhtNuw1qC1R67YOaPm38F/WpjwhtvsMdeGuEFmEaREFXuzvcnq9Acu0AWrlvhUGhIzVgr47hvOZck1P73nxbProuEdS+T/wIQ0Ma4Azf1gKM+Zhrzq2B61gU2/gutsDmbqgQ=|705. Chương 705: Đại yêu cuộc chiến;r2AVPpwgK+D2FsFEkvr0L7ZUrT6y+yb/igO9QrPU9LkLWbJ9DSvMBm+RaA+6TFKqOQ6AVgu0YqAcYBeNcCEQUxxylFSpl1N3xRPnJ4YGzoA/vi6LFrL+Bvm42OR/jBoJ9yERoemLM+UOkDBNP+b005rOQ8UHkdcR+0zLm18p7k4=|706. Chương 706: Đệ tam con đại yêu;gjJS+5mt3tznU9AlyP1CaZ+5MiUxJZ3MDWDHXj3wzhhHfHu18dZuNrJ2FwqLiC6plB/nSOBgTqPs0cchhje3GzWFw4dOvl0FSVC8uKJ3BgQXItRIBGWY51m/TMUHwpiHjVBXwKRqr5Bj1MTx2hsGhj3vSgwP1Rj9/m5jPg5pA4A=|707. Chương 707: Tiến thối lưỡng nan;DOGVLO7D4se7BSEYBCN/mSVHi9yR3ffZGmGasJ6rbx1/84owBXIlSVQ3h6I6X7RxBifXxNWtT5oJMSkpn9DOV1YX9JK6vLHj4mZyfOElZ/tl2zbWir6GSa7HFirBLu2q+oAGHCI2JcemvBdd0ENOKJb9q8Lf10OKRy9nqZfvLUk=|708. Chương 708: Tá ma giết lừa;If/xBBFxxcUOuf2FDeQorKjEwzkiq4dXtpWjOQZz9NZjHqQHo6tvy2Eo7jg/w7eQhY72zHWgZ4cMFr9aCVJX73SjZmjJNZne5/2ic9Fdj5VpauPcr3IcPQ129eAg90tPCNJUkf1/7g36Lc68UluQPs4Z3PLyfybuX3dFx/eoDXo=|709. Chương 709: Thanh Bì chân thân;EvIrIzI+hqQBpvk/LlPAUieffJWYAwUfgtaFkrKRrPFIUK7wV4UCgUYhgHuF62QNd2WJwP1RFxGsMEDm6LSS1crgNK6Lo0rbDpmtylE51AGGLxLsEUO/HBfDjyV6r/StDSAN0DkswPBadIkAhOzfd6x8U84ER6OsadfjPsybNbk=|710. Chương 710: Chạy ra Thương Hổ Lâm;ndv3o2SfDax7HkC9ani1vYYoJSQCCop0qY/UVVCn+RCw2wL9euGskzRRnhCbdzd+QPpkQHK03jG3/ntXJ6XtH/Uvj8tz1V6Aj+9O+qL4gYizbHodfa1XAzuLlrVNTjszsFjT28P0R9y8NbzVKqr8GylJFjS8LQYLVrPc9wyOGno=|711. Chương 711: Pháp bảo sơ thành;oX/jmnaO0wStVRtkfwtxnbJtim/8q2wrVdPNTJvnOQ2h9GYzfC/Nb2xIfe0OLOpz4YG3t2ttdQhAsH/1k1TW+3ly3enySM9XGdxAoqwc983juBlzOZYpCrTFEuBZk6obUwfOY/UVHI+3Muis0ZU689hK+5T8LAZRUAlRD3RCxAw=|712. Chương 712: Quỷ Diện tới rồi;fAG7T7Qk5pp1x2+ntyh9i8ClxZlx7SBK1DjVa5JcBbuoqFUjOsO/wxamMX36Etgq4YvuO6AoWWRDWfMD32Oj6ZYaqJighkoiGvCWI/FlQc5tdZ11nhqmlv7BwlbzeBW9yu6izOipAdWs2ZTSiHncuAsd1r1L+fR9pCvBi2l2oY0=|713. Chương 713: Đóng cửa thả chó;RR9AFhg1aN5RI3EUbgbL8RoMaz0GgBDlgqP+x+1s74OLT8NJf4FkdOzt7MAjEj1OFIw8RtOYZu+4YhOWZDjfLyzcqUGY9fTRFQxIyF6GhQpIp+AG6b0eVLcdD/ou+0ewntge+fQ5AAxVw+RykpOns6yewxXMrh9PcvxWvQulAA8=|714. Chương 714: Ở đây tốt vô cùng;X9l28Iv23EahIT1JGKXjs4D2tA/fDUmN5OldLhNnLbpNqVhnlxo2ZQCzuoUueMdDjM1tZnqvI+JbjqAQ/KVp/1uS3KxSN01fQeUrzfhJ9DI5pAMmCDQY5aOzgPYReqNrlVlmS242kQBIG1P6bzAhUnZBOaFMBxpIVAUyL4Zmt1Y=|715. Chương 715: Kim Đan tin tức;1aPooH4hfrBexOB6m4o8s9PX8lQYSeHhjXbGehYhn2qlpP5zKwohLjuCKfjVCUpNb4lSXMG/pdcLugEs7X667RrFatjp8wvOs1a4Bb+gI1SV3D3T6XNNfK3SwBq//DVjAPGOlvOitKA16OcwfDxAuepk68JiSZIuNMRYlMH9sT8=|716. Chương 716: Cổ tu đại nho;jnJkVYFLc202vwHCxQh1pvwSZmmlqycBLstl7y+RWiixCb8rACBh4HGV3GOrfdcwKwzwRk7RROCITlbkYUTGHUE2OUwO5QdTn+UCobs9D6oXp2tbaykJfPc6+k0sMrgMvFY6rD4DUVnrq8sqxbvmwNszcu9rt/P05Gehxaw2RNs=|717. Chương 717: Thỏa thuận đạt thành;CfTdHp0m+P9IbQp5q/13w44YVCLDtb42/S4a+YtncHJ3KIQhfKTrSL7fECeA+QWSxtxaQJyrwpOanRQgTSISu7jRc5tsYVIfsktKjRrcyz60jQTmrrWGGBV5OwUuePe/UzqOcOK4AUho+B/t/4rWrUvuC3QuqhjPvnshH9FbLpU=|718. Chương 718: Đều là ngươi;YFkXB431P1HbuEAKKJeGp0Q1Dc290jfSR3JXuvtaWWWi4MHdGU8SDvEQ7N+QvPXBmUd0mT7s94TJxOVV5EGZTmi3oLEQjjyTdO0Nmy2wIKOGD5OGB1cxs9TMkT72TiGsceE1XBZxOAXFdK2cvf1rN7g8cjEY6MV0GuOPYuTHfqY=|719. Chương 719: Thất Tinh Đằng tin tức;f7tj2JFdU+2ECrsJbx9Tmws38tdCXIRyCmH/bIyNJlqlRucvDza4zJzkyfGm1L2M62/uZ6tuMS1LIrpKTLSfwer/bI8rDb6/mfRH8dHIq006PIypdpYUHCMdtBn2ya+fav2+6c6BuyoQngbvyic76h/hKic0bZexQ5t/J5ntGCg=|720. Chương 720: Yêu vương khí tức;X3k++ix27BXh1CGKpIH5PTCSvbBxd7EtFyw+7/XP2QixTpAq/e/FxDvMKT2RF3ge7foQHgB1yX285orDy75+SouOCWGQOJOLeXNd22yAcqSqwKBO37VVQ9RW1/ga0TcDMjHsf4QmBEQyF2wl1+JfP9suQ9EgPFE2aq9Avf/2BTs=|721. Chương 721: Thay đổi khẩu vị;SD8UuNmv4PM5MzkuJmGncEN3NaacMM30hRedJw5WwMb4q86ARzfpqY5GBxNznPOlhRj0aE7mnAXuTC7SQ1vvqkT6H2Wnkuu/EtX2kMKgpqlUT5rsS8oLEuCjlfQggrPaxcOCuNvMgzJJaFlvP3Em2Wm+GQPyiWex9Zh6pxyLlZo=|722. Chương 722: Tiểu đạo sĩ cố sự;rxoSRwfna2ePR1MPwmAdl586svvAjTLq4usKMzVwKPJGIf+1CXKJAcondlXY2lMidynPmJu4QZxde7h378kigB8FEFeuc+snuzOA/iQqv0MF85w1UjRoOQORSo7d3X7k3VdLtNQ5QkpYmnRqG/3MIFWNtYvpNKOGq5P45eUN2EA=|723. Chương 723: Hải trưởng lão khổ cực;WyYCy7pT/WO9cGOgq4YJFQkEQGt/hyYeOsRXZGm1fgVG53M3nO3tsF7yaBc3PeFEKsRbszyNJhSTD/BqlKDL++Ato14um8adxeXgrIpjOmn0mNXdXkWuPU/01LQDJqFMmLBoHznRIyLbC3VFCkWI38p9T/7XEp5JeOLhyYqGYl0=|724. Chương 724: Đà Phong Sơn;lKAUu5AtHmCzZo8KAW4NMcM1jv2Us4QSxCU0EcGmvmJ9uMr4choXYS/zQwKq+VUi7LdDRDHldueS9CV6+QiONVG/kE1M6F6H2zdWlKmDLagdpdfE8L46Ot2u05D0bF9XUzSNh9CFz1Jq4d8dLwRC/S3PjVJY6ndxFY7KNobw2C0=|725. Chương 725: Lại gặp Vô Trí;59vOacN1LSXyn+0XEnk5lzSLYxbxVzirMR2cUvWr9wz5xPFnHeK2tT8MsbaBaTtraORFRN72y3Us0vxRNyg6BWKMp420xqJnEvqgO628gUiOUqLWbPMxK3LeTDxSjK0+wcMl1iv7OVy6Dl1u0V7P308WzF9udQLItg7+FbOTJ74=|726. Chương 726: Thần Mộc hạp hành trình;H7c+Xv6sYh+gqIDsDG1oim9DVhv2IM6or9EbyIGrp2TGivSakb6J+ujHHqO2fpHMFtUsGuxaSmTDq35/ct9kMCgiwQiDDkyOi2IChg6sSC1rEgwlTp5sWlw9lknS+G+CIz8aC1l01FNlC4Y3SnE98rPTM5M2p96qbb5cya5aLh0=|727. Chương 727: Đại yêu tập hợp (thượng);JwD8eiJ1a1OP2bnfvV6X2cPAagG1tWOUNlWw4KYbyNiVccnFWqeKf0h3VxEYyzdnkRhktDRnLnMDQ59mfo3NEOeYVRr0j3p7BDfD6i7KYZFNnzMGkwq6ktnGNaWqiCnYDKGDEedlL1avsQBEusb4xlQfGldVEUtTtwC8ZfSQE5s=|728. Chương 728: Đại yêu tập hợp (hạ);CdIyea0A49eSe4kxJk8MV0jMm1fn86TEXA8rCKxJF8JR5aK35kTIAmjOlHJwz7gd/k5NwHlMkK5CVVBmxhwfCfyXlF47ZPbX+Bjj3EwvkrrNXFI/whXDzmjNNSROKkdR20G7Z88SvxWHZJ0s+Fsqbx5rBa4wjD7e1Hrbz2iUTaE=|729. Chương 729: Kiến Hậu cạnh tranh quả;siCqfrR9kqMJJ8+xmC9rO9xyr6gtH9sunYx8m7JwAkQ0NGvaBJoU+d0uqkmPpQWDjJE6VOPrEqd5/I/Q5qr5iRMRuA85dF72Rj3lTwucG/R44r95My4A90BQeJCMmyEOdFy1UciNiSx4NIAbSBlGj4CEiQELrWs2LgJUml/k6O4=|730. Chương 730: Kinh ngạc nghe trăm yêu tiệc rượu;ldQy3+6njDmKcO5B3v3Q/9bpaRreLM61IB085hdZc7fP0nPpOvkoOsKNJxqqlPZw5HG4orcVFRHaxuM2AzrEUSFrQ//EgLIApcIL8RBkAYLoNcXUF4arRvoI7k3bRUqKXFRkN73eVJ52eiGGAgYqtSUM+ht//hHeRtK1tyNsGfg=|731. Chương 731: Thần Mộc hạp cuộc chiến (thượng);PpEGbARd0szSWUcvYdT9O7wXkC3bb59uIKjf63KB+Frbg53UHgaJMGACnAZF5Ej7KsFRq7O8BFWHrnR6pDqOR5dwfABE8f6osiERDI+FJE8h3crI+hUHJ/gD7Bi/4xrJ0AgtN5zEu0Twer/+De0SE8MvdQlxVsOKQnOrfCPO0EY=|732. Chương 732: Thần Mộc hạp cuộc chiến (trung);Dc68D4tbihXmTLJNHXUmT4OYWBux9fy5Bn0Mooo2kusc6wWRx9qcLuEGcBmi7WdnPQFrvQ8iBQ2zX2We9hI2F0jepT1q8ndlqsmX/727UtqosfuqYoVobo4jMV9WhxPr45tXeaPJMyrmWFeg/Aa+45ylUULYjM7XjI6LK6kjHDY=|733. Chương 733: Thần Mộc hạp cuộc chiến (hạ);LCJj4aHepKR35X/cktxFZJJR5THtra97EV9oBr4SMrnpWXiVnV/jgormS3j8Dlg3Ore5faBsf/TljXq3D1pmRBncNb3u7ZN5K3GpnyL/M5tleJTLIgwFQ72MTwTwvtPb8jkgQk1puh8WiIO3Y9iiJPX3JaCjMBpj1aqqvJfLK8s=|734. Chương 734: Ta là cha ngươi;czuM8qruQ1Ok7cGi87/dxwV7BJay1Q2otg4C09kDzPW09rSfd74WIMZ/lhWWatjI0CkuwcIYTH9nuAPWHqw4oJ9vYagocBRQQMO6vh0m8Y5krWvv7d1H8+8Dku9OCtEKJTihgIFTOPu9Jsn3fX6C/9VyM7vbje+6iPsQH/5r8kg=|735. Chương 735: Lục Nhĩ ở Thiên Nam;Ei89vlFIpQ+4zMGWf8h3noCiSgpa53H6vFVZVjLq95MCdSqvIbpLa1p+fAKBwlzkDJYiUCVwVvWFojORO+NR5mzdhBNZDAQ6hBMJE4kVJxKeWiubS8HClQuzL3bmE/Rp3HXs3LbucCcpBy55JBPMWo+jZCdARZrdvSdlw1c5Fjc=|736. Chương 736: Gợn sóng Vũ Thần Đạn;pKeb78pI8YMUL+6mUs9CNQpWPYG1dYRBj5mRHE5E0rlMuhE5enoFPayPDsCD9bsjX5oliFW8JtmCMZElZ7J0ZQqdaNWvmWYOF6R1m7W8lTgX2On+5MdeO3VV86mwIQLw/b+dRS0CWKKIbd+8r5V3KJrOp9hqIugSOXL/xTL82PQ=|737. Chương 737: Vân Thủy Chướng;ik+ILDJVGyMjz7nr/Nf6ku83Cj5SM3+XLuUykiUg7TtE2mQy29m1SysYmu4vvwylaFTEDznepJROY3c0j8Bc0dF8ouzSuV6WUeN0JBTjrPMTWFjvsKsymsc4Cx8mqvj2ZxltVVJ+3dl48S8g3RncrZjABIGh0cF5rXZf9Jf7618=|738. Chương 738: Leo núi;Htp63XJpiI9zjWzAkF/K4pF11omnMnXAShSNZ9ZJ4LSt2kk2FvtITsJzQ9m3Rj1gHPi/3mI/Vb52kOD2han3zgp6DFYMr/yZHaIYST69Ci3AJsY+yY5DgQFAuLw5KhrKqBhgNkGTu/mCXtT9JJHR9lU0sChYcmRKeqz2gy5enFs=|739. Chương 739: Phong Bà Bà;FPybu/IMCYcj+yX1NQkMoxRuvY2OBfJzjcWgxcBo+70dmbl4+9LzZs6M3OQ8BT2cv8A3Br/qPfHk3w/xyoByQB5RayYsbbInqYF216h7qMPp5tAU+i/2oLwtHfbl5JfwrRvEEJIUVm0SJHrQ5btAQFCICjw3muFad248fYcJr4w=|740. Chương 740: Lục Nhi tin tức;GGDomHshoWS93JbjaEGes4lnxTMs9SeWPp2LA1CbKIx3ItxsGer4u1uOhDhJ1h5y/YvEV5i4xVK7cm+SZVP6SVGdfKFd0phPpUo5ZQkfpIbI2lL9Kk1YrQ4HfdlvNN4VG2cPO5gRnSN6BbnZwgPa1T6F1+y7oAZ9oRJ+JKqH4dg=|741. Chương 741: Thần Toán Tử;SE5lKTGZIyfJTW4dt6Op/hIOuQdC1/qW1I6BMx1MHrOdE3Hh1veY7K8vmqZ60svOd96DK2Pl+4HS3wrHSDJczD01A6vfOyE580invogg7fDjJIofsdEqXS/jnaC8UaIvquL+PX4WY1L9JxPC3hXPdRurYcuUlxzATXojJ3sMkzo=|742. Chương 742: Ngàn năm hạo kiếp;RTpR0UPc1COAyh++wcByRFO+9ckS21eyYCTn2/Mh8DUSElF0MlxHcOUlN1QVXe4cKhI617lDQ5yM3xHTs7iRizhm1P36sUXz1mqGyofduqFTA3zdXHMMrN4Tty1ROcLzypIXjBCaMlqGBGiKHX/fYpVSAP0WO3LPqyDQL/mxxNU=|743. Chương 743: Ưng cùng thỏ;3w+WM4Kef/44i668nYzIsYwykYp2zUVyd8MkeiSxBJyc0x/k1H1UwWD4n01vjlYombZx6JLb/mN32PpGYj3H6q3S81vuIBoKnxqWiuncTVuzvTMAG5MBDLJA8kYmA8I/Rx865yJ8G2ZQb0vDKelb0DYl9hTDlFXLKHkkz5TOhXA=|744. Chương 744: Nửa kia thẻ tre;lz7DFbHkAgtFpqJ5UQU5wP94w/wTaLFe9UiNQXg+VupJz5bkc3T6p+pZHD7PRFC+81Cjf0bgFf+lickzGrI5irkAe2BN1q7w2R6eH5EJlxeV8F2F5GKJk9sp+Lv8L+rLJIZ32mwkXUWaByjfzysCWf5fyV1WWo81F8zFQ7+QVxE=|745. Chương 745: Bế quan Thạch Đầu Sơn;Dao7Y9W08cyEzYe44UGy9uVKL5dBkHWWmkO9lpnw3EodBJ/+lhgdcPOfVPGyujdtJ3GRJ48vn/HbwkYD57MJqh34GhFJREQGJGqYiH7OuNhT/x+tbwNQK6ds0GZc0t0EkQTGpHPC3E3KTV6taKtLZ8XBxaiDny5h+9Q587hgLzY=|746. Chương 746: Liệt Phong tên;mWeaedkufyXaYr6UPHm7cbTVr1etl159kVTe1ixFwB47H5zGGiU5+dXY3Qr9+tPVZ3bIbZTtFXVBYnbPpxKR120aknqGPelmeGm+CbT32GhOD59W6oPFDWJEhX+LytEzbI+I3G+4Yznxmr98ymnJXTPqCcUmxSym5CMvqJSt1Rg=|747. Chương 747: Kim Đan hậu kỳ;CguU0c4ZjAroUOcwMtR5j/Kb4cT8qgxCIOJzQfvQ3GGPL6a966soJDaDD9HdM9qOIJyfSdLSSlObQshlYVQGV/LcdNT79GfR0NTCd4evTe3WBX9noTbkZHkl1rNkU0ZDiuNnaUWNL88Lh1RObjojkyUYuqRn1P0PWKSKcMf84ts=|748. Chương 748: Hải Đại Kiềm ảo giác;KRrqeIWFARPmVsfjrPqgpCrVc01tN0OuDQgXsfTyU+2Jm/g0kY/Xm37mf9yIBna1Expec9wJYZnhWXVPI64AZUIrSHjK3BGxWhnn6rTKni2lmd1KfTZYbu22YnvO9ws2+B9R3dD8C0MH027fqmeJyPYA6tiJJHmT+vGCjM7AcT4=|749. Chương 749: Co về mai rùa;4+sfW4QbOuD+77qxwOBvzT4KpRRX4htpSE+43MagypYUUDWL1ne8xSu4odbXu0r9+tx+aUba8uuQ6kO0UA5NS9/RP/eU1frFI4feNmUvDkjzwAa1TAlm1kC6YCPRB21o6IpKZNTQ5EHwAVq796ni7gmFLIbzTAH+1/BN5fK6o2A=|750. Chương 750: Tiểu cua ăn quy;v4uRMqjZaXF73vh0UckJZypgF/3C8W+uQeP20V3/Me/dftU69s9CGgx3Z0LZq7/9L6duYHEL4HvRE6i+PrA2M+/ZWXdf/mA/MQcAriYSki1Jx3Kglkphy9PHkepRN+4bcBjeBEhsa/gxoZ+N0CUKsBzOO9dNA6JofwZWkrQr/CI=|751. Chương 751: Xích Nguyên sợ;uyVbfYrfZ23dZWHIun2t5p8fvUR5eO2/zM4kC+2yhl1irjAm+F2Z20rjQlH+Ka6osWNVROzPTbRTf3GgBDPgXgpiXjoGv8P1f4c8zTBz1E8cNY/NPw8MMHWYJXHAlAX0XQyF7K2SorV0efyEZ/KI+rnrWfvvx3ytio1ZN9j0rLw=|752. Chương 752: Nhân tộc phản kháng;LEmcox1PjeQZ/catkEutnjTNofLBwAxYm0okfh0FvBSqUSY0da5Zu0hkx863OuA68OMrr+7DxPFinpxcl2yFpM7vIgGTT83vOPr+cp+39/ij3aghZ2QpJjc8YcXPRI2wpqHK9st5FENX8AXGsvzhEUukoiFTUDB25JxAZlOwwso=|753. Chương 753: Chân chính mãnh quỷ;CiSQtOuV74qvVLeYUnznEc3YkUohJnIZ6VUPYaf68zYXHPKBTSVLz+yrZhf+AoFLYmovn2UhorBOOxvB1qJkMeEK9aZnYf06ZJHDkMJvAFVtk/4PUWvCNIsJ9fD7iMR/zop2Ze0REBygRUU+YjOb5mATp0NnT4PxY4V3DMaDPgc=|754. Chương 754: Tính ta một người;jVaGytQdltBCDhpNHZvD6/icQ7/jV1RUyVLfOH0rOVb7swqMMTeRXxDw87jc2ci04v0vJcFjUYABXOh2fYhRnKwF9hqrcDn9sLxwANcln1JtYgzFQzPNC21qt+nFq+V0PqYw925KrB/+sV+HDWq3ay5ayRrX+Aj8x/DssWQxNSM=|755. Chương 755: Chém đại yêu;lGqCyMWuPxYpJI+EArqGuJO51AxKiu1eiPxOzyRpI12J4W94CMKH627nJ1MlW5KPyrLCmmbv6nQBOIbn1wEHoZTVggNRtALQLwTEPh/dcBL9q90vS3yvjDR+9O7cq1FXbauRQitJIwzFhEej76qKDspNzVLdzdoFICedA1QTmzY=|756. Chương 756: Đến phiên ta;VvwLFFku28rqF1eD6WlIxoxOIIjdq5xT0Qih7/P7XzN4SHzGjiXEju5qnyJwYsfizgWwdpl+oMJ7yKfaztqiuCJ4fcPSItHDNVR6e38wuobpxnDz6WIvHkBGV4DcyqWF/D2yFP02T74W7KJcYniovoGgjw9KiY+eXxa8uhMJcn8=|757. Chương 757: Thanh Bì tâm cơ;gU/us5uyHdf8pr6VuK19KB4RhZGT7E1I5GB9mK7IhBpJQRwfN4r2+j7B/3UWtgWiufWKzh5ArvBo1PXEP5Tpar93O5+Fow8lFU+Z+YMEbF1uixJAQxOvXI7OS+ICeY6czYytuG60cx0L/BduCPuOxdNMcU1SM5L+8rGPICfca0w=|758. Chương 758: Tuyết Sơn quý khách;N4YHK+aLPVcRH1EbVg1sKdtZlTHUtQB4RJSPu0EkZUQJBOD0DLQhHFMPT2aKpg6L+FWixOxfvS9GXGsyRK6mgBF6RYxR4q6zcf5IeZN1f5+Oo7W2k8ET1L2EqA1RGv5uMWJLT4tjwqWAdHFAFx6imxdVtjwO7/q6rWsrh9lpLCo=|759. Chương 759: Hai con ngươi;m5vufwspaEqGFAj0mYDsNDd6KWEpO0r1zv2RV//TOYpoL/AGUBv304NotfcmLbSUbn9teLEryvzoOVxnOu+0oKfQK67t+GBRF5B8ulF/VRugvGTO2cyx/4ICmPvkdWezLThWJ3HNncy0DIspH5M3QIDYXzbTuZPu6tKPqEt38fs=|760. Chương 760: Rốt cục bắt được ngươi;QJY2kPuA57JFqI65vTpX+B7SE1Twa23NQkgf4RuL7Mqhsusp88pVReZJQibTLfCVeoxSeG6FxZBHAxsO2QPDUKqb4PPO2pBJSib8mObAGOuLqPQ9sAW6q3pLLlmFR0MTXMlAKVJKOFwFcl0qFEXqof5fA6iFO/pWUeF1eiQHMCk=|761. Chương 761: Bát Phong Phá;12l0r6wN54E/0iC5dEI9sGhwiHm6ULWs7+CQ5Pf8fEbbgLO9KN+QqRwKt9Tcm3VAmryiSRudFEmL0gIuCQB0+rhUz7TAIljDh/Id5pf91c7TwKNXE3dySOWN3vTG1RkY7BIUerLWHPlVng5s6Ko5RXd3iU7fyL0vh6uPcTSnifY=|762. Chương 762: Thần Văn uy năng;o4mwJry4n715MmuHjFhz1leL244lzIZOCqHkSJbUfiHrkZ9sj5sK5gzZM2cNlePU6rSUh5PGlF/RxpkfAzMuMvywot4cLueTwpYayhzOAlyn6yS/2hh3VqFFvkV8IP06S1ceMmW+OmzUyba92yjBUfBq6/k2nneN6ttOawIDDHI=|763. Chương 763: Hổ Cốt Đao;3ies3APvczJb66MbmVcnl4jGJpxJqLYDUsJ695eqSLvN3Vkv3H4HyXyNulcFk62slQmPOBr/Gl+5lsGJBOdy2riVdwecu9EM7G9l4GfTsKa1CVPcK9HiYjp2piqfBIDRwk7Evfn/jBF2X0ITBTiuoyOYW18wHLK/YMkpjGeH0b8=|764. Chương 764: Nhanh chân đến trước;xvhrSxjOv+oavvT3eb4HmDJCLNxxHC88H2EnddBtMZEHzFRoy+T0RodOm1h2fyFXL/67kA8KwGfi2ss1b6KIvxVQH9e+NKN6Ubt4jlJ9MqdDjp0+z6w6ZVlMIiQ+7C4S7FW1Zq28mlq2ZUMEHd7xDGvzpgCviIYOcMFTKgo0MnI=|765. Chương 765: Áo não Phí lão;OrYoVJHjM1nVFR/8LyPkeRIDWtmRUFx/TsHK2i4SO9decT7tRyDyAxc3NwspqfbqaHmNCMO54VfkS9ql5m/DBdByb1uWhE9VtPqsYX7JFEdSvJjgVIAOwL/bmh6+fZNAb/WDb3GYnKvKaexhfgB1TdRULhgQGkLuC9vz8XnYCnE=|766. Chương 766: Ngươi ở bể nước;rEdRmUAjDCotBJzjOlqIdQZIjsJVdRiCqiX4GT/5Xl3x2qrAz5LESUznadRxttWE/dreGioR7DhdbfLC13r1wYDL35Zz+X8gUIdGk0fsoPKR/Sv2UHGE69sYHHGhgAlTr376DhuiaUfj6/FaHXQmk4W92KWEOkdebfnJbS9A1Uo=|767. Chương 767: Bò sát ổ;j6y3ANObkN2EOwCeqRxSHSlvUpfuRkmA75kjWNVBbYmx0xWQLf/nh1WsGLl1QlowavzNlFeqTf92xoc7c+R3TLVBIphqvf9FbbdqT6SOofSbeQTkgeOuLGUaR0oKepZmcnLF1OiWn1WtEyINlKEte91k2GFZKzzbG4KYeWU2y4Y=|768. Chương 768: Thanh Bì cái chết;ntnGRTIa38v6/ND4y/NqAN/PQ0Xuak5IMEWL4QgUnDeJNoMn0Wx8GkehoKE5TURRU+AMMqZgLdbMUuO9l+Ena6PLT2NwqIGEhLMha4PCi5Ld+rTozKCnejSAfkW0OgBv+m6yyzM3YfbOQVI7moM3zLXjJTVcY051KaPQFI/VKr4=|769. Chương 769: Tử Thần quốc gia;OIHa8hQAKEXZKaPQXexWCN4NqWds7XesG7g+5DcENofGxY/AWNxmW8Z57GY6o0UN08ApCIYqEKLtqb0740iORsPS+JG8/o6NwBNT6mS0bXi3DSapplIhSQuwUzWVYYqF79biDJbY1S3kHhNuTF8SAeD8VQVG3YdiIsf7jScIXHs=|770. Chương 770: Miệng hổ nuốt phong;gDRF1sz8qQ/0aSswOzBzSRpt/PVgB9pTnktdTc1BIBWJL+cea3p02xt7XkgrceKNNTb4ovM4Adtu4rM3WMl8ks9+HZosPVJgEyMlAESPT0AvD8+drLEdHlEiW3mqSk4IWZ3nwdR1PRhZhJBQzfrUYnYuFK0+4GdL7GqOebMPbg0=|771. Chương 771: Liên tục diệt hai con đại yêu;fC4sZmn0CgZ5ScQ4Ej1OHmO/q6sWe7tIvrBdCs3Ezli5yv2svNvC3INvt05tUrTMY7E9I/+9jHf5k1KfXrRu7ZfzX2bVq3I4pPNh3RwBl1jcRX1QwwIr1KhsPziZwroRFHrge0pUtsOABn8nDKfmFDjEtw9xhyNj6ARW4tPVnic=|772. Chương 772: Huyết Sát Châu;L888gpTdI4kjxiqEHlxDgr/1FG+GO/HvbEzT/+QLjOKNmkKqY+1vikLXVa56qPNaoKFPAj9WMxbynyyO+a8OFgmSZ9PKWDvVBggfo2lJdNU6GYektgbmXFqrWO0TUAu4ulzI/TR+OGUePfBS4GVpYuXOh59dKqRxDkGlT6jK6tU=|773. Chương 773: Nấu một năm trà;dEAFyRUx5vSzd9Vpyhs5UtFO3vGel0akCi0FjQVzKxzLD8xQYLIXY6aKBjh4HLQsC00eHvrmOHqzCMBGKufmUiQgxAAVumG7v221NnQ81Xq8V0kmNB/ZpSwKy2BKkXVDiD8dSV/cQbZzK6KfLQhBKzu09rD5tSfEwTb3flumrq8=|774. Chương 774: Ngốc Mật Phong;m6nR2wWss36DtlTWcdIjUaoPpNiss183rM4hL7HtxbbNeRThxk5wYtvTmu+1nHS7nFY4hCEw1+U09mPhYYXqD+tBioI1L8o6RcnXbotZm7eWWY2eXsmp+POH8J1cme5BTMitVb/KePjuBMIk9i8HuHZPOTFY95iYarEbfeH3VF8=|775. Chương 775: Trưởng lão thần lực;r/qAzlj/H96hPO6UZ2q+Jx2fFxhVia4mdCQkTE9uAsiWcIqvSiRmXd6FC8vUc2owFaQ7WdCMYQ+Ks37noGMIhCm9Gm0K/NtzLRKOGFAuV8lGlcsHtPea+4l4BjeQSwaVKK+LRJPbU2zEu3Qovhq3R+zAy+m27zIrFxzOtlc5Fgw=|776. Chương 776: Ba màu hổ;lLtSP1JZfWTGoGBgnZqS/hEQZbvqe+mLK5IxZO8iXwwGiDYJTz9Vii8H7z9tzzH5GDwEaomOaI4G5YZFR+tFC8hIBSmk0jPyn1DuJV8cuiPTEa8KMPrH3RV/cznrIiUcVFwq7ULyow5f05OtGTpLXQhUa3YJ0aaOqWf3xjraxQ4=|777. Chương 777: Thương Lực âm mưu;EcjBOjZFQNm8iIi6bPOCmyUMuTJe55erCCEhNDkodThe7kT4RHJ7GbL+06El5P7PBf8Zq/UaN6G3TDiozygT9KHl1wUlRGXHWRXZpp4QU5ouQkwh224ZSQg5rqyJd0zSThOm2Azj56XNCjUP/7L2aOTqZAslKpr+mXHTuCC5vHs=|778. Chương 778: Yêu vương tàn hồn;2PnS30balvsCYG9Xtj3JJxW3zNC0k7Jq1+V6xE6h+I8lMRghhn5kU3Dj3NJwZntcul1qLP4UZs3m+Z0uzZJwg4G4n9Rdh4JKrK3mRD2ch9hUm8mmU6Nwfs+QUe0MuI3PdK/5j7KR5Jl8b7/KwCxY4Nmbf0G89UVCEPqUi0lhzgc=|779. Chương 779: Giết yêu kiếm trận;oTWCWuxcvJFn3Q4bOtKckW1059u1Tz6W3PaTRvq8HSkJMy1SDkOGxmo/5SCsrZZ5WklzedGMPoFrxux/c7P6v5/bym0GjLQPC0IVGLWqtfdinrLbnYp+eAa2wVTUpuXNSmh7fJRZbJjcThQN0cC7vzY/3NkqqogMTuQM9H0By6Y=|780. Chương 780: Miễn phí tay chân;cNToD1/1a7wUYxLv1v5vDgSoSr5GBJh9nJRvW3exJeaQl8ivQwGJJxTkpuwMDWHLOVXNeWcUugfVSr3dyRNsV4+gqe6S964a7s+f42ESbEY6of4ytvApaLFEoUSUlg7C4IEny7JGxzr9VQIRKM2ZtnS683Z/i7IAKwMJD4OWRL0=|781. Chương 781: Ngươi không nói sớm;FDav0VjLp3fDOz/653vZfX77tRMXuG+GSLN+uJQOwiQojwK9SsU+O/2IdNX+0ONrRbUcxFaTCyjeSSF25Rl2rBekwCX4tdt6R2k66MZxGTAD6ybvRWC8US4TXlrM2DvD2kKS1gxz4Rr7oezoF2kaF6PWOkOmqPsUhOGg/2h8sDM=|782. Chương 782: Đưa đi;YE0/lwdIX1NFKkpV+lGsszTAZbsSDwyaauyVHXn9cysF8rtga+7Ko/tNUZc0MJFlkd5lmHLrOUgyZW03XwqhUfcoTSjdBYyOLuc7lh71WNpmEET5P1M+eVrFonplz2PD3fScNAKSriUl9KcLOU2rqzI8+VO43Fmg8QIShWg/DwE=|783. Chương 783: Cá tiệc rượu;odBS9r+Jj0/yc3KC4/4GGQBnL+meEyGpRVF/WlTeX1LGbi1+k/dhNCIQC/CD0vs9XvZOSgwQq4fRXbvchq2Ou0KBP0vY1DyAUVMk47xtBWFfzP7ms6se6/A85dxlpZzV1eJ5RT0PWdY8mVUgB9+On+yHVmGlEt6zcW7/gCruXvQ=|784. Chương 784: Ăn hết nhân gian khổ;6Xn+zoyOkJcD0Srp/XnVqtby1RY3MS1LT8kH7Xv+ntOnQk457Bq2f/iftx0XjePUAns91yAJiizD6KcCDs8+hzdxTQeC9/RM+LYhR5fBOuk+96XofACNPnkymEoFVD/Ya2XIw6H9qcacCI+YqtdQad/0dvLkMm0VSm36SfwrD2E=|785. Chương 785: Tộc chuột thiếu hụt;nvSDXUDMmXRHMFw8geVT2s6I0uoO2G1/UmyJ/5WoQbODtCy7J+WrspdXaaa+nVy/JU06qsgWMtCrn+ezz1E0CTgA/8u4URP8N2R/gl0X+OvlR5Go7ecK4f87rNTcsnTQdTXmbTTCzM5wFy8DsOT8UoCcFm6sDbjPTHyx97YZ2mU=|786. Chương 786: Tiềm Long lĩnh;qOEbCcBPP6FdxKFy1QuNFALttLj14Cym7eLnkcHC4jf4sE1ZDuBsu6YFTJJuhmBDvBB0qcTwrl195yMtblWW8IrsBcaxFxIK8rWNgCjiEzoZhg73O5uY1NoKELXznr1Uuumn+n//whTDtQJpWolvLeB7Dx3FrOaiyazjIbGxk64=|787. Chương 787: Rùa đen sẽ nổ;YOGaNXWaBcWG8p+m69CnIfJHjQnlWbd3cjptqXWqQo0voTo6WxfsZbemnzMzH3dkikhrqRcl0S8IiRCW2yPzTII09h9sGVbp3DpgPDyqhj7XosSOuy7LuyTstuoZS+WkDc7ao+ZZh0LUyHCQKZ3pHjy1RGzERAQSsK8UIdIH6D0=|7 88. Chương 788: Sao hắn quê nhà;V6JvVuRD59YQXJhw04Uyvs7ZVoqVg1ijPq0I9kYtCyg5eYc+OMVmD2SCOnWU+OLPKthvlBZ3tXW27mRaq1NhoPtsiP+7QLuUUNWrf+YrbGIYeeV/fyP05itF4MYurumAHZrTjpwiTwVbBfB/nBXe1tpB0eab5UlIjerc3ZSY4Kg=|789. Chương 789: Ta là Quỷ Diện;5Ln5Zit191JWn3YQVyBK504trZ7Q+mfcFhPlr/infu7TQTcsEI/tt1oOb7d9B5FklqM/LuFvFmV9U3nwq6wjCcWOltMfWV4+A06zUTx60FhZjR9P5DzC8tlQ4JGpH290FOZXZMgrcKJXOo1B/pK42mwLE1cTa3Sym+FrPjJQ4+g=|790. Chương 790: Thật là ác độc Quỷ Diện;fYId7UgdQqKihoZPMGobrfGOQnDk3H2Rm0ziePaDFuozvr72Al9bfiQum042PPIvhe5NZgnLqL+QWAMijg3TrTRZEGVxDUXbZti+NqNtONTCHxi7vZiCTrWdKKjxkeex+fdGnZNoNSPI/T0M2jeiNGpvtbh950wZreiEEgoWHyc=|791. Chương 791: Yêu vương Lôi Vũ (thượng);Ml45hQd4OAkE9V9bH7BMwi6odtCogbthcalZquOu5aOpS/Mqv+PvN+JrGRsxAil0g00QJj1KvKwSXWoVO5ZklGZvSUKYvJV/SQpPf2UJDrdpqnt6IO82bKgDa+3G8GdMK73yELR47odtSnRoz4Mo9ncEAUZQZyqnbuJaABIEn4o=|792. Chương 792: Yêu vương Lôi Vũ (hạ);DG2zPbhkQEte0QWzIdG5HO7ckJgRcPeGhyUoxAr57MrXUPmT50iOmhyOK6Bk+ptUcTjpB9QSbWL4C0nLG2AmOH7blGBJmRYbMhoDNSLTjBqNfP3y2DJw3ybOF7qM20xRHlYj0tkjFPa5vHjzRyRW/Ix5LS9p/JXdEOtnyWHejpY=|793. Chương 793: Rồng gầm thanh âm;t6BH5ikt2jwfdUW2WPztUBEhC3/tazcMh4n7BEDYFQTXB0/3VaAjXF4isPn8hIMf6g4m03U7bY7xD/ezg0m6M1WAa8n0/uN+AGCpnHf86eLgDx6cyle2EaIHP1x89GLo7JPPV9EGDUNyCUuzlmcpZU1GM3dwGoAqTJ8y//5b7Fk=|794. Chương 794: Giả Anh Vô Tâm;q4vDT3VQORYqHoUV1glSps7UkQuPmSXUx+37p4bJJ8CiQuGWyzeNdxFtlsSr4++LWc7atc1shs+4pzRAWqKpZZean1U00cczOrCvxxn2ZA1vUCf8c2DhxDXVRWwMkyfV3EVrtDln/hl4LNU0vVRH1VPtlGl/uzGcTXRepz1IdoI=|795. Chương 795: Hồng Nguyệt cùng Tam tỷ;Oq4KU+/zODS1+Gd9249OlC8D5M3KhrU3ctZI18C0huwAwb4WYygfQaoBqGanb9HEuM1Fkcr6dq/FATUFg9KxJuspQnmkL6oGpIZlA0jeU0Yf7J2YCvwpYS0ovb3tjHgY3W1HKpTzHkrnX5NICZvZjNGSsiBDBArSoFujSOYt2cI=|796. Chương 796: Quốc sư thủ đoạn;KXANWVRF5SimbrRA2de7l03m1JoGs2B632svTCel9/xiEKpHxRKDbGkRO7Wh1WI1JxzGp234qJf/VQILDY7rbVJeBdB1iNb9MM+IUFh1VNogIrDmFtszyiWY3rTWSR65d/FEvCK4/OdLq9uOlwRy5I8PxV/ya3vuiv4gJOMtTRE=|797. Chương 797: Tử địa cùng sinh cơ;i+zt2fJXCogAWzYU+9cE5ovlephDUABxDfyqp7zgMZk0sFDIxnjk1uCqw+07GliP0eSOBB1QGButb3WLSKqF88d/ZTZbLjIy2cATYBWhW3G/vurvNts5ytm7nNyoDr7JN5fGe61V5O3mZwXWyafbhLHvAE+Qdf8Bh9Q0P+o7Bt4=|798. Chương 798: Xích Nguyên nhắc nhở;8c/onS+mgTD0htd/ST5+nRbc4sur5IpbcxCohnmvXVtMV40WWPDhRRWML67VJzTtn5Kryw+NdLl5ZmlO95q1IoMV10ZOLugO28REdb8jNsqGhqut8HY0bmAA/FlIpOOZtZNX8HzH4zoYcilG9SW+3ipTYcabrVbhiBaGdYO2YoI=|799. Chương 799: Đấu trăm yêu (thượng);MGM+nYHPv+TcGZt+i4lOKcOHhy7On8mlrYbiYu7i1Sv8isPkJhXRXGGhDfaMMDgA+h6Kz3oA0x4JGaJn9BHszKE2DuUU4nJvRIk86lPyYWI+ZKP/sRDFrjuLhYkEJ4mvAAxZi0VyiUNVrjWYrMCMHQfbhT2mAf/u2mfjyV/8qI8=|800. Chương 800: Đấu trăm yêu (trung);fjkM/QYgVCqsqlmFdB4vONUxyQHsghfWmnyv7KM1RW/7uM+qW2Ww8MVXNqy/Z/cjDVRR/R8JrGJVR0tiOP5sz8OSKZ0Xj4K6kih+adcNy3EKp1u8VpazLb1fdT6fjg6XFdqPP9Vh3UXY3FxyaOzMyAQulMzi/ogjyF4V6BH1Mnw=|801. Chương 801: Đấu trăm yêu (hạ);D4IwMVHmbyD3M5BcbjBvZSUnOnkNsI1Fphax0e77lgYMgrhcFGaxDY18Y+/xWROGU+ynOvRLiAxwYXOc/YUezWmOS+lFDhPSxURr0LTakaugiG93YlcnUcv7+cQ3/IPVCpVqIRuzw6MSw4r2qQApJX7dgE9xIB3jgrzgqfn75jI=|802. Chương 802: Đại yêu nguyền rủa;9EhnjpO+bm81rMCD4vJZLf64DhbqySUAtS1FT9Akv0RKlLIPJ7KsZizDroMwSyScjUCQ0aVBg6tntau8B3xB2DaGpuikNrmHFSGbyGgLXswy0L9XPOO+OepOSDqA5kePZDKeznTCPYFZQAnJZAJgCEHyeUV34DJ9brfzy6mKcR8=|803. Chương 803: Vọng Hà Hưng Thán;UHZZhbC+oOW6f5YfMkxCI095DVxpdojcGtLfqbzrVGCvhkP6j9ymhT8vYS1RwZgIytr35Jibf/BT8J8vSeh8gkNwSfmPM1KLG2MjhgquLBuUjj2nr6E4GMigD4f98wn1jBpsOZncJmAJKeTbtpcHCdEh7Fh01KPQtS8ymxOddF8=|804. Chương 804: Con cua;hfJt0WdLeZx7Zw/lTEb5B4+XdjrIJO52EWGt7vzoqTqNrnfbKDf1Qb9jIrHV/U1bha9UnkQjYE/lba6ZWcjMI6ebOwVAxd2mc3pEG8YiIvktCuG/T82eQK02HEju82R5cLQBXzf6Bra8398rQdzLYFjwvmsTMkdb248JjbO9pek=|805. Chương 805: Nghiệt duyên;mqH/DfSqZhxqKoZ8wO6ZozyWKC8y+GC33+Mic2K6Cc54I4rI9iiO5LVCEosrpWp04y/b17gs/J+cUX7ujeR2TH6ROXshR807FQEVBVzIL2Uq7TkXYNdOzQHQy2pUBtN0rVOJRZA07sEjTkhPF46FcP+L9jOlSgfhn6oZkZfUj8c=|806. Chương 806: Cua biển về sông;EtovwNnxFvxcY4yInuNs5NlgJHNGK57yr5KHL9lQFKWrF/tcYUlX2dDK7PnN0r9rdE1PWcGGW8inKCVjC5XyGohR6cW4N6ptO+ewg/rISeyEqIX3ILlFENNvNdbfwqZCyrwNdAwFUGhzknogFJc0vdM7qt7TCTGaRed6yu0b0JQ=|807. Chương 807: Tông chủ quyết định;cmafg7+iCxOt1DNu7PTJ2frsuunLUy+rgqSJlUxxunk2wQc01xOKVLz/lJ79xczv23Sj/c77pmN4Vx4aBb3MkwN8PkUCoxq2doKuznsXE3Pg+5NgXPGr6VSf/WiDuaV3Q0mwFzJ5SA0BBDjvrG61FG+c5GgBxpSMx03PMxGymM0=|808. Chương 808: Học một ít ngươi sư đệ;RNTKLcMJ36wVvol5iFt4NZfhTJ7SN7v0uOPYXhYFWJaq5j31cjqsmrmqun6LnVIUCBpVLIHvPAqR8WKnzMIYBeUZ+D9vbDki9b0YI9d3kBSRhsEH6f2CnqqWn0yOhHhbFq24HAFpHNZdWCVnC+3v+Zlca4jKFXR9nZCzefjDBvc=|809. Chương 809: Loạn tượng tiệm khởi;RZkHqYFy7/rT6zJnTQ8Q+MMCmcmppzmMkAJcDAi64FFOFyI/lOnkeXi5ZYClFoVKhpD1EAVrHULvFfICN/Cg/Nj8BJy0LXryYzZc2AJSeHb0Dlh5H0/JqFtNqpt7Pbm7U+jOOZkfqv7Kw6mp6tYGVTGNWzrLMm7/8env20Q5hEI=|810. Chương 810: Sự thù hận như sói;uJ7vTudX01hxX+irv2M7I16RBCbX4A0HlbS24kMhqEMn7RD9BJGi3AURM+kyq7fCMfefQMGYIbRCfQq4X+GwdHcgOxLPczcLzJvgbLG2dyqOOwF/0lRfBgG+ocwpYdxAv1y4TbHk25TqnQgW/cKrw9uK5pC/sOgxYSnAVz2VPas=|811. Chương 811: Mây đen hạ;qM1LcaAQLX5Lpdc3m7K5J11F1vukav4PyORAnk5yabcb+k/vthpOOW4LeWWzFBcSU3yDsd2jGtD5c2QpmUE6WVjB2Ibtr9pbpnO7z0vH760cRLvlNPE/og9uY4Pd7VBXRTgDarz42kc9xICOlwzcKW2HRI4UUFFFSkRUTRAVaXU=|812. Chương 812: Vạn sự đã chuẩn bị;foMRfAXc6UImKvWAuRFamY4sJWWx6MuzEGE7IHA5F6McvSZo6DBnmCetzLP8cbf5CfYIiTfPImyvafYP4CDKywrG7Xanp5IQxNW5pw4wkNqo9hM0ajNETmgY0WOQcUblWuf1fWd+Y2uFBsRyO+YFypwNHlZIRgTTfHjheln2VLQ=|813. Chương 813: Chờ ngươi thật lâu;ZwLgpWGBBKlrTbnT6WUL/zHY98YXvABg2Vh41/CVvUUL+DwolzFBrDH7ng3lX5s8Bf3Roa0Q4zjHj1YV4U2MgkHBQrEpt4a6FFKixYQst+xo+9eKIL7EEplnP+rG+Jq8A1ogXtcrpjTgQGspz4/3FzTzOT/OIY4qPmJwGsgd0jg=|814. Chương 814: Nhận ta làm chủ nhân;tYRQxMyDDPPf9VyyOc+eO09YfsUWTWnHzdOPSYhpNP4EMfZrmj1FZ+OmEFlvJV1Vm2ikuCRe+U44DexFGQidmlQT+2PEiuFKMEeS6tJuF0aGA4VDS6FEiq1xgsmU5UZq8Rd0WGgMJ7JRQSVtVALCfnXwWe7RM8JKYt3+dUzaC5w=|815. Chương 815: Thu phục vương xà;IDhKFkhPqtx0UFx5w7SOlMZhDubZPAVOaffgVgtANGunkfFK2KcUjBhdtEFiD2ZYJp8bB0ehDai+o/FkExOJPXejmCwH80tmBgUaGptO/kLo4ZtPVSxUWii5e52mezXq0AKpwZd19IAFXPwHODphj8TGdkVLgA7ZmwS0NSim4tk=|816. Chương 816: Chia mười đường;NurkCgYdRBJzEh3swvaw0wvfodyH8gMsFIoYtiDoN/ymKnb+m/cG5qZA5ka4BUiw6gJ3/noKaBKfwXpUb8pSlKomGVg+sbHJ9mxzVzRMIzF6aac70pGzDIGmHQSB5ax9rzL67l5IAxtyQ/ol+6ah32Kqo+78tvpfevzfI1WFMV8=|817. Chương 817: Ta Từ gia a;7VZ2Uiboy1q++xjzWlGF40JkxOsfqBoJtFqnVpj4YA1r+aiiqg5EDvwWqKc/7cNfCeV4h2HmdF923/AsxEn7hEJg96MT4vYrgYlbHG2qVI/J+hChTvk2B4byU2vfbXfo8nErLyn4buBVMRmIIa0ufiJcINntvsRClUsXsLDuJfk=|818. Chương 818: Rốt cục đã trở về;NK9cXW8TeA3JpoqWvn47w1hWIlfMGrYbplPkKZtUPdU/Hzc6Ld86BHkq1TBjDzIrk3y/sdZS6xWd3LPvVxd2Eiw53N7/IZubrgXqPbuAXQmnXwGiMVac3O8edcgRG6UB+bUsftkhKRJFl4DCWarUDDYs0V+OJDoZO4DCxxgbK7A=|819. Chương 819: Quả nhiên lại xui xẻo;EmhZDOdO09E9CKk7Xp1GqVtuYfEQcHxP8dnkpKOeL8pSFOHWaq4Q+TyC0wGhFmiDFLhcUCV37aaiqRRsnU2kpBNwFBXVjDsPHYg42lOke66VH1GCzPQ66r7oYe/DVuY1QTjq5RqEe6j+tE72Ry83TlsgTkofLt/39d9VBDhjb0I=|820. Chương 820: Vậy thì ăn cơm đi;GnR+eE3b9ajeViZsnJlxsAA+GpupYN0PZTtEDHohGzsDgHxQvOzcPKcwuQk9nyxYIgT5lMx9U4ytw/SW25e1J3YqZx/Jb7ykKH8OrEJRHkaDvn3tZpOZeCeIxd64gzzgnU72UlMNusdmhIrdts5yqnzJszqIC9KXdewOlgh7rBk=|821. Chương 821: Thiên Quỷ;S74Ki8jbg+JYVpEs1evgaITuzg+MfqgF6v0YhUWOBltXsTBM5EI4KTgruRvqUrjGVBxy/DfdoM3Nukdt90u6GByLH5iX/50B5VGLrjpzc/9PToTdJPZOHf5ixvWArf7Gzp903OyOjy4MnavOuge6LV9EYfvsY0ReC4TM8CEk5IQ=|822. Chương 822: Khương Đại Xuyên gào thét;TRVGii08KD1fLtRG+w1eN5TQgWNSzdCwQtVVVAuO+DXpLI5Y9TPju09kiPfn8NKE/Xryr9IO7VxBZ8+qFSYxh6ABgV7G9koCWVFIFnLpfff+gYoQJszpTz7GE5osEdv400lZa/QT5F+fgtetqS8ECcUx5GpI48t5EnE/YHoyeaY=|823. Chương 823: Hung Điện chi chủ;WgMWwUSG6nr0bv4lKi4119CstTWv5hhH0cSvmf0jpQ7jOiFBwIrULum5lZr3LVR3M0p39ZtkqADBD1f0GhtFYrtYHG56i27JOmDYL1srlJ4ScDl95mL9fSbylMmejd+na4jG7VEHIiuh19TxGLRyODscRoUv0NNE+RfN2Ffh/as=|824. Chương 824: Vận xui liên tục;DEizqtGTRQhmzWw6OouQY++udJzwiMa94+CRyRAClPaR3ahE1a/seDrPRVjOf+nhp4p22NVL9yXtMcTEv40Brn+Pg6DKCfuBt4Mlg6wcwZEK3bdN+0Ozpls9nNy1b5P0bW9uK9JSjdjnS0NSPmDgCmbAw6k0ziZo8Yk5MeTnAE0=|825. Chương 825: Ta là Hắc Đan;hwOJZHfuMN42GQevlXbb21dNunomcaZpMoeGNsf+olBZZQu7SfA1L0DzPvTiSha+/5G6znE7YP4lt2po4FU6Fzsmhdd5hwlC5J8/wWfFgX0MOQPMl6weUUIfXlh5hb+Z7lc+S/hwHiYrO9JqUBDFVyaYQLA6bUtFFxFMF5lT18k=|826. Chương 826: Thần Văn bi ai;ZsGqBOPM0jPBz8fSeggIBua1AMLPO+VM6BZBDeiJnF2REz+AvOACW1HRb5p0y4jXNVAdqcxl2LkBjzxCu7IU9fQBW4dL07hVmVuw5ToNznHWDUabLe+N0yBGDBff0mnVCHYnSFJGIH1+/Ht0+0cXx3ceZzZoWjSa5/xNjDFXKR4=|827. Chương 827: Tức chết ta rồi;tXfDR5YffyKTJiQqUStNAwfwO4IQHtIkb9nezsEHd1aR8yH8hR+7kLp42GXTbYB1mB1tLF16dCZ6KUmwdiGuor50UlOJM+j2vGqetKv8ItAqRlgwg5ytiegqPHjZ+UjWrfYVuFwmoo+jmEcU1VULxav2P4K0m+pp6dtzGeFVkIs=|828. Chương 828: Lão Phần Sơn trước;4MD7IwB5qDW4//Vy0bFdPh3du0LwbhW5npfqFxxaK3qe62rzxPPjijnY8Nup3dC0wDYfi9Xtt5T9El4HDJm4wBA3/dA4ZEsOLAvz46LyNiDZee/n4Z96/kxGRKzu+evDmP/KmWjHPwLQURVQR4L78QkAaqkKKyl4dNhkeI/2038=|829. Chương 829: Sư không có xương;F8lP+MvUuOGsREkROEjH8lbLzqaK4jb/p9t8xQRb8z9ZvttvKMUFVGoEyBlJNPXyA1Y9s9CkltTtWKdDv7moFZrkbBvGSGb/vzRPlp8xw8If50EVCF8PeFUEraaj6UIL7jCVyzkOyg3PV+CSAtdetg5PXxFgX0Qf8jTeLNtPlsQ=|830. Chương 830: Năm đó Vô Thường;3e1vgBWVRUqXhMTDGcnMc4lCKIZ9IpHuOTJa9OOX1Z0DuEbdicKqTo2Az5m0m8mG2N9uLCvkzdj0i8gl1YZ2gI14Bo0xYeJTrHf2lditK4xu1OptBiRtS3NpehlAqFQ1YJmB8dD5C/5vkl6tDdfVwDxsG+eyEd5ySQoamkh9WMg=|831. Chương 831: Ta không phải ma;0P6V7Q6IrFC8f8ZKpmRKAMcMZfssVqbtDdv8M7g8mr63cx0Q7NzBxHE1YVOsB8nFd2YxZaaeD4n9RLXedoRaTKi8wnO9luFqU7xcbfbTzOBn++gyIbWgk6m1qrkbX62sqzBbFChcAFAjmU6dpI5/+4QcZB9Q7fSkVUyW3FNsSyU=|832. Chương 832: Đường chủ Lý Mục;uL7f4AEt8MqJFlngMUjWm0s0oMQUwS9kdrBMrLsgh4MB2l5nuyxtYIessTizWyxkjusZ223s1Md4Ee1xdYGUZWjFVg45+LviMdnztvqNE+4MzNJHe2UgUHR1BwufinQ20atgD8F9YsBepDDWV20HnpulpOyxfgu+4BR8df7x46Q=|833. Chương 833: Ôm cây đợi thỏ;uiD8/DUgx2QrYTJcttWoDCG+agG+Xes4wHXjLNpPiKOiHaxGN9un5imqMziDHI1cGOHKr8/MVqCm6NUBgxudPwkQiERO+QaVidLeLEBRGBm9SqY8/yRINmkSfq+SWTl1fqxROY65ZNMvgnSGV8CzNAocs5zZlDE/8UF6YYSDuKM=|834. Chương 834: Tra hỏi;m2O40ew+yojIKYfKZysRI/lwK5ayiJQcEvlodJ7r1EZLaRmmLyl63JzTa+ZyAsiMdMtRnntf4K5CdVuzQ3hXjoaFHb5tEORSn06ed3yJGZqZJiSU2rtX70jgk1PaqsjWeQZelnZXerpziYX8TyJa7o5Ew8ZoQJlSflrbeeRwcMY=|835. Chương 835: Cửu Anh Ly Miêu;QPqjDQkfxP7TQvchdkkzpXsXQmbALY5IMJe/CwWdczJmTbsC36h6O/47tPAa1yjNhRPlxbchSPHJJdLlJ9PEijOSAsAjwo9T7wxXbgJdp2y6ONV1ISDzJ2aohc/Hxscn+vi0G3d5p4MxDtGnOKswBXxtrYph08OPhHWueNqVFbA=|836. Chương 836: Lôi Lục thủ đoạn;b+dk1vm1qmC0NbM6CTI6+Y9TH/0ng1PNhcvWNEJHmOKqNK+b6d/w3vxEjw3CGp8bJ+SLS8RbNvW9NlYgAm50ZVrJY1T69j5/cQxtOKO89o51yZcTRb+gluCgA7ms5Snns+pTaS56F+xw1ulurfpnmqAK76qePXpTztA/bd3llws=|837. Chương 837: Điệu hổ ly sơn;4YMM0TQB8jTFJmjmgwBToVS/scjypcoKmG6EYWwihViM+iJKZF28Sz/jZW7nZTlj1h63hN5crbY0xTfqaltQmz0fDhqmQA4NbniOv4u8GiW4LiJyzd0xA97Ru3qKjThC1IvBEDnGBYEPB9Xh1hNlk/XjvPnGbhbIniYIpUuaTNQ=|838. Chương 838: Hiểu lầm;hhGwsuFBnibVXAjzDYuTPf3YDg9hBemtPlhylSGJdmbYIh8qLrmpj87xojZu85C1pbyLYX+bvzsP7R+beLMLv53OdLeRwgva3L8Z8A4kzfMmSvJRdCwklDjytcoQKB0pB4JSBQvhpdaJhErOjDWhT0PF4XLeuDGowRKmR55co6E=|839. Chương 839: Đại yêu đột kích;2FbbayGaDnDh8bml6eQymYhn931B+dxHFZh3YQS1+lfeo8yckcgo4D5LcrGxhRvC1ht3rRVh2+hjIO2+i+5muxG55Sx1fkqW/2zVSnrFi8IIs3a0rGDQta08s97OpFPqadeM9iGU45k+pUYOjgJh6Uq64o+XCCkf+EB62HFxEc4=|840. Chương 840: Áo bào trắng chiến hung hầu;1Ah0V765i5y2sLpryEAT+LVIOKdwUqT2b1Thh1k5loJ63R5EaASzew/Hy1lBiZ5ImB9LTAlUS1Lhp26TXGb6Yzuj7zoJ595oij37NYDlI2h3az5auHlup1ovXX/S3DSZpfMiQaI9Hk6zZ3ps9b9MYmsWqfui7PiK7ygY9SMIxm0=|841. Chương 841: Nguyên Anh món ăn khai vị;qUXJvK0J0GReFoDemL1DI7XOLLywHEaY66NRVskJSjHqQPMd2vHT8zj7oTJUyd4rRjnaUvOAZABgyvjzx2WqaeDfQDcqn4LW0RANoljvf5+X34JrADwz277Aq1FI7oCSdJSG9RYK6WVawIsiP+cWT/lU6C/3Puy4cBRbnbav1uU=|842. Chương 842: Quỷ Diện đến;cKRkfiQmuDKoJFAAl/QmMxlbOWRG9QvdQy828l9zyG044A3/u3VhU6f7jGgTlQ18/kiOBxCQZucEfLovXykETySbtyi/+x15hLoUMXuorRF4XGe5TkCyWuABOn0ibjTmakaSaNxD/wM33DKiWQHnA8Nm0aaRUm2JlG4LLcxH4GQ=|843. Chương 843: Biến mất Huyết Sát Châu;DyaD6ueUxnbRr0pnicM9ARTEI2zxjXTbJ01pjVC8h7fTsRs00QiNKIrPNToPE3ZzIJq7eX0u2ED1bzYxeeictC1w0MTE06EA2Whv9ueDxfopOT07DWetqyTwZg57EZfExxTuuutm7xouFPHNNVJ3HRWlNpsfqaMsXh+ObOf8FUk=|844. Chương 844: Nhân quả lực lượng;ZhJ5Z5yui7gvxhr9VkmCidVJ4J6/NIb4Ct+VFe61DNCVknjuij/mWj7wZ5He2z0duMX6GxG6MKbTm3O3iItv19V8ZkUbX05Af3lvYdtPY5kRSa54labnMdTnMvWYcwSCZO3v0IpXpSmiLyCvnOPq/+ZL1RrZTMCWP3Svis4NfPk=|845. Chương 845: Sóng lớn ngập trời;qh2Z1hFGOTKwcm9ru+w7YrcxdQy24vovnn4d1QNGWuDJ2P4TtUUH8DENB7m71xAJLaWVBmuqg2XrFiIZrnLr523tFRCqUnfqZZPAmEg4XKldb62KW6Zxzxqa7AmnDE93ANYyefqxHcCG/hY/YNf3QhDWNJUywy0ZwaKIsKbEHYw=|846. Chương 846: Long Tước quyết định;mN0QJI/T46YDx4OYGVFHysBru8jiXjot9N7fOG7qusv+DbyeUOsLrJ32QZScNK6m/sl9dG8JLg5CmwJ9xQTYhd91gaeEXiVdJ1SKdLFSh82GrySlzviZBPdsmIKzdKKlnnO6EwNmHVPdWy1iLwD1cZHR3NtPJuezLH4hen/ETkw=|847. Chương 847: Man tộc dị biến;BMghiCjwxYzEbakO2gCvIHk12hwkNGv+h5Znf9eUZSZunp5WU431z5cg2LVofDt6ajOhEy9zxUIXXteT2xm7mu6e9kVWJtyAZDfyewIvJm2GLZdc/qeh5/4eVPqlXo6WbRKIZAXRYVD9UbvtIVv0Pn4skYUbn+DKplCyT0q/ls8=|848. Chương 848: Nhân tâm khác nhau;sjNcGvpm+FqHyvmCucWdsG9cMGs6l2+q8d9hWXuCQf7d9IhwKqngufFRHiCGTkB3mATWKieYuJbjOxRXZxtIA4bLBvAyaXLC0om3m9prepULDuGXhWnjbmI6JJ5NhQOWkYI4MaZgYwJrNFtGmP3FjdMtF2vf42QAD1fV0xkLINc=|849. Chương 849: Toán trên đầu ta;AkRrjGUUOrEMwM5gBnm0yx9v+RVUVgpdM4CF0AkgeDX/OzMfgjqz9sRc/YLVIZpXflmMSq1KWKNKoOoKjuqHCATSA4L0PGgv2MU76I/pqz4iZRVXaQV8+aoK84SfE1t18kp06oK3ICTPN6pVUTTsC3L9fwxrkiUlsPxwwT748/g=|850. Chương 850: Nhân tâm là cái gì;ofHmAGILxgifZZyS9VeNIU1xWadjzOB+xYBkwEUpWV7JfXDGqqLipiZTwq9unk302R31zVkn63RiSK18ZcsjASzGdZjTu//H04V6fqXX7HPtvjiy2WPGeu4IQ1CBX/SkjEYpFwJM74xzsJupuRM6c+ehLM5c4/wpqOLdlIt0yGM=|851. Chương 851: Man binh bơi;xpKH8cJXdG2xu3Jd/hnrxhLIg3As55VuELgH5hJ12oBWSq1v8hoyneJWdHTuAdRbavBnIREqLgnSrxo4Yoxg823cZ+1PP5CqJ/EQdSpvQm6q2o9oDQHH6p+mGPabXerz1g/OMmG9HXzEluGyPvsLTeQoJtm2QSvIUdA/kMgWyls=|852. Chương 852: Hai con ngươi man tướng;EWT6L/I+XhQ/v4GmUmWUqm0pQM6UIYEi74tZbzRyUU63CO58LpbVSwsoEgJ4thHxL4SRhq8srbNDnrGbKxYlhkwsSFTLivSfMHYhBOeS/HOlpatfj8fJGT9CRm4TXK4MBqwofTP0JryexRZH1QsWZzXSFQdc2lkscAIvQucNdmg=|853. Chương 853: Đi hoặc lưu;2Z+pjhjscYuS92QWw1BoiqtOVrOC8YnycYVmzR17TKrqO/ydCoHxoBVAvLVX7sk8Y97KpW6gDjXY9IsdAKyTuV4Q6opKABxcH4BM1ygprUUeQcMkRmQTWx4RmZirn1Uj4/NNWuL3/KIyOoiEIsk0c3qSpcDiBqA3V+6hFlaNeM8=|854. Chương 854: Kinh người trò hay;/yn20vb6bMr7kzIWLyjkExkWlJOHNFZlxchQugkRyK5B3H6KhKpgnZ34E3LygaBmfuWRT/Oi5JLKcI4nMCpibJLJbz4puPJ8q3vAl0ilvU00mUSyZNLbscLedxtZY3ZWIvO0yqYDjTRiMJekrDy/ZLOrtAgKMSF1qFypsntOzHY=|855. Chương 855: Chém liên tục mười yêu;maWHbcb8tSENaGXoH03SV60TWcBXdcE4k53LvqGr/0+Q/6ibWfPxFXuVgM3tGfFWCoeszkT7TnkqJIW4vOarmN10+uXrUm56TPH20wlkEtEdTAdIoKF5zHNkm7OoWpM+ICoOJMULof7vj7Sz0i8iMvWasSRR7xkbOBvicFTC7vI=|856. Chương 856: Đạo thứ ba ác sóng;Nczp1PpAVveJ/71QAMUTIg17e56CcVskEt2bpNiEcnzajob1qKkWXO/onTBr+3Lwl9cdhSpdmedJN50XWHkUDPZFsSULOMdz+JDMisk3jior+Y7jryay6ZDx+VS7itmuy8mlS42XsqUr3UL/70uzXVOeQbMw7hYXR/wBID+4/i8=|857. Chương 857: Đến đánh đi;tOHXEY7N7up4McQc80T+pUWRRMoPNH05emVssF8XHCCFf5aTMhFpQ1DeWeTTVAuJaFeSb+PGhqCxq0d6K0qtgl2nK+hUKp77bPlSzMlg59Hv1Fh5Pf8+bvO3bcxaTiQEI2t+WiIXqRkj0r0BY0a8MheWjU+7zwpCplA+c7Z8QH4=|858. Chương 858: Rồng phá bát phương;dywZEK/fGkaMXR38UkfXfMt7D0mQTziKYNns2XvsXXiwYHa7JE3U6umYl+7alMHfyTSvOewKl1lVcS0rdjlClu1jYgZbP+fR8/ad5DGdTor7wTFsRoX7Kq1nE//X1bPOiOd/EuRXB2fmFcrQ1ILGaqq8soshbKdg5S3QoZPby4I=|859. Chương 859: Đồng thời chịu đựng;KoAmttDIJjw1jDaML4qjDQFK2dtnEKWott9X1zNcKS3Alj752fUvVMN3X1EDBP4RaBAia/P5cQ6kVCorGzGVh6r78DI68q2FqZbLJg+Ri0Gr4vbHpGBRfUeTfvQHBHgpRRrYfcO4Jf/iCyQCg9mtuGNlz1D9ADEkP7Kzw7DUECk=|860. Chương 860: Quỷ dị tiếng ca;0tXNCbs6jIOR4x+BukyX3ZlFuy/BxgyhBHW57iBEoBehrI7lYBm/pwp9dzOSSKp5ciOwjxlhZWm9Ew8mVoWxtjAljnwennfP9jpK+htJEUcg3ByCGBbrecIoIwMuvO6jx7r662Re3/e+KPSjTFA6Q3zFrFAJqlU9y5ld6vxtfgo=|861. Chương 861: Thần Văn cuộc chiến (thượng);fcRnciiGD7VGuXDCOH8Q4S927bNYYaicfFxMtKcEmIJdis5lG+WUTAsAd/MtFk6500x120iIncnMwo9Fv4w/xiIrPrh6NXi/mPpig2IJ3bFCOsKrYA6VFWGfQEBaUPIi/zTtZQgs6DNLi6f+PEm/rJhPJLc9OYJSmKVaTh7bK+w=|862. Chương 862: Thần Văn cuộc chiến (hạ);Ll3qW5cfHps4TrkHuJLIjXfW8UFN94St+MMQQs14xnkiaArXP560u/AFxtaDfy4h7OxEBY2ydtXehFAUBEC3Ov9rUhuQiaJPIbtpnwYGrCCK7PrpGqwE7N36WaMXY7/DapSL3g3Gm7YoL/NQgVivM2d3T/+xG8HUiToAJgoo+NM=|863. Chương 863: Thần Văn trọng thương;e87AIJaUb90vtIOmlBXdHEf5ett9zSF8WIJ+3lOAYOwt8J32Lu2guMe3BzaG3L+FneSfAKvg2AD+l514Ivftsz3E8aorHfxAibUZ058nUGnGU29XCRAe6qu7SxAysdLfdqVtHx4OFfFq3v2iDVdOCc4p26EQkQmBx6ppxlIwLs4=|864. Chương 864: Yêu vương hô hoán;AN3RZlmf7VifkFIkz83xe8gIwIdMlavz0COJ/1F1y/DAxyMetbTeU/NrXO47JkyCaBor02Bgsc4A0pe2e7jtGAWvBIKkwziaAWjiwuRH7mYOJA6qKKcugXxsE909uUpTCAGsGTwXADSISO2LydaQxl4m1txFPQAJ8Pk9U9ypLco=|865. Chương 865: Ác chiến lại tới;icx1117WKhHz1EUOcxrQLBuvAfXGrSkuAIHUBreOnj27zuXcnQEVGJNwpyvggEUmlJhLn40SsJXiIOSZPj2gR80iRW794/jeDUeHCX8XvmUTdjyrEnO/1M03RDnszzVplV9XsmcmFbxEBtm58A4mby0/nfCreT4OHfQDym+Q0s8=|866. Chương 866: Hà Mẫu;W9SjL+vkE6lHC8Li40+6gfi4k4cKhL3Cn4ijou14IQBJl87dWg966Uv5UN2wzvWNSiU9idhWeEhO/aCehd8mD6QnFGAzK7rqGc1c98FBksESXBc/HvPsx9ZB3f7dNccj8ff8ePW4lCpnA04Pbr7z0ta6mj0yrAQ6qpPTvxdelbA=|867. Chương 867: Nghênh chiến hạo kiếp (thượng);2C5bgD0yP2gffOUu3SOhZoEsb6wJyiExNl6LJy9iSdWQbdaPsx5MqZ0f1sGNdWfOqPZOWoYxmzJFiZHJ2E/bwe1Iw87EAczbRRpF6/gTqUwNhqm0494mjIAeqQ234D9gtY3BxgTU6qtutNHIHR8ut5RocLgM8310IvNZ7An0Loo=|868. Chương 868: Nghênh chiến hạo kiếp (trung);x0s1XZXViBMFBYvGH4yfrssG+AW1pLydl7nSYeJhcbnOfVMHUrD8MnJl7QLvjPbvEqocbRYXmrx4hjPkYQNPUPPGzmfZq0tAKl5xDGSq8TUSJ8ZzFuTdyqs9KYKAXxl5U8/wXejQrVwm/wajfw/2jHVzzXz4PVUI4HcAZYNX7Uk=|869. Chương 869: Nghênh chiến hạo kiếp (hạ);FZb56P7PuqNhaIeL8zaD3geij6GQTmFzKRC8h1zG3EHRR8NpJDttdIm9aUEPImWpI8foD4+dZt6S9D+2u1UwvRe+J4vkOmynSVEqwNkofjsx6e1DD3B4TqLP3qtzNw+KG4IOoLUhZ5hsZO0PS2HgIazNswE321LzskkgqRL27Fk=|870. Chương 870: Thắng thảm;/oPQXKBTqBPfPCI4DcG6g84aEZSan6GsBOGOQAnD459D4tDpWTQJPIUhGWwSc0fmOFAlHl3dKOTBWbtVk81UNQbyyC9RDtGTLU6HTYJNmB3sFxFQCMedYgBaTk1DfH/zoKI07fx6DDYmHarmhNq2TSCia1fCYqYpx8b5VKcmT9I=|871. Chương 871: Đời sau tái chiến;4RN0fOH0PEk3q5GVifZ5S120wjH4gPEQNzoP8DrUTZMmOzKUMukPhla5t2R82dYIkpda+ZeG4OCxs6Kf8VZKj4SdHYa2IpIcA3GHWEutj/Q36sAhXfum/fn73+rvZCHvDWA0ILDx6JISuCElkDlGxB3Ogq3e5K0Hs0Wjy2LfLHo=|872. Chương 872: Yêu vương đến;q6DbCZhoy2ZpAmlNgRjVCEaJSkcprTCyDZNgmggY7arLY2RofJuGhS8H220JeTPfO+4TEKW6H9q5eqmX4+QY+b2xJSGmTUohnutxMolFl4kpZhaE/c2L6VCyZcYqkwZeIdsgL5VT/wWRQ4s7PWkX75PLyHxh5mY27yX6En6KuPc=|873. Chương 873: Chín đầu ác thú;vTA/EoIrtWEqqtmS2TqxBJSCPtG7YelzbVqjeU37n6CuglEhhVxo2WY/6/iuqSPhUyIHlHf2zSGfpQIss3p5YjnezKF1dw5ujAQcX9Iq1ldCOaa30Ph1nHbwf9igsHK78n+oco2wiJbn2LtI9BGn3hjJ5PbIEaZN9yspfTTKKFU=|874. Chương 874: Phá cảnh Nguyên Anh;xMOeVV7M3+kI5TBKwXSp5eha0r2/4TJvqCxHqDYmikTpKO294iOgfZLOqZCrOIxg94qMgD8hUMzkAVUR39hM5gRAGikcPf5UggH5YjrsaBFpT4WdaLaAgwuhz/C4COVrHm3IEPiI54UaGwxn4rQzmMzjWvDr9T7uYFANFWoT/XI=|875. Chương 875: Đáng giá;hCkSe5kSFRrI+6DS7nINZ9yirtf16iPctwHtEviYgVNk5TkWoOke/qrpv1/DVhySUxZrt8SM4N8OXqGsq5Yj1XkaJykfTsYflo1rmpB6oAzukPRxMJYKlLeoXIDd6UhCHPI4R4sO9nRITQAWnSyonZ3D9/nOfAbHVanWCnc7KPk=|876. Chương 876: Hà Mẫu bản thể;mjxvHDH5Vm9kh51LTa29TPRJpHEj9i946LjFwk6a5GUGlHFF4Cx0+SwGlHEGAARiN1RgSnfEieIm5ST/R11peUzfIeq86WFVo9qYz34wvZ/XFCEEYAE6ZFNEOza9o4xPkALchyAXahxbqu9L7UzhA2LknMYdx+4pGJCBW7iOWug=|877. Chương 877: Linh Phong Quần;p1hbm9elVNdD3ZHv9/3q0MILfCKdBE9mr3jw4wUxw8zT8Isehn0x2YRK07I3ktjcyZVyNMOjnUffS3KZqRu+4UnKuyUKdP4q8jrgokkdoGpkYp/esWESJHnzcp/jfcu4zvto66IjYCFjq7XHlTfAczW7t8PlLBSJMZhaRAwtRDM=|878. Chương 878: Sảng khoái một trận chiến;hcg5kSKc2B7n03U4+NWMv3NINWS6m/yTROU0roevQ9mI1EYwGVy6j0p/roK0zqY5ezCAzXjSC6km/jgXcMh5ClHLVUWqgBAMrKrD/9+5vIPfHywG+bdPxEYyVNjI09E7CVqxmo5JAoWIN5HRgms9GPKX9FjwZ02SRk1wRPESvI8=|879. Chương 879: Hắc Long phát hiện;rLKUvPI3MFWRcmEoLUVeki8cHPsjzz8l8fICTYCtLUZEp7pA4eD1Rj5ZMruhMylkSLnbVvQTRpaHXtgwu67ljUAYab3yj1ePTplPF1sHL5eYEFc4AgdODm6FQEHAO306Val9FwIUg6hfxrzldPyS/rlQlA62o4DZ7wBE5pxtyKg=|880. Chương 880: Chiến đến cùng;jMHDAsGzHkceVzyqArXJ10ksiEyRxAprEfFth+Yhfg6javBy6mKpf5CbMEtHofyrjOZFU18lZAVJNv1+GfOvcPJYSbK0mK/xdJ9Sfgr+oyViAIxIDU9LCsWYzdE2O8bN9UQxuU+LdPj3nVofwFYLTbKQ1a2hmwGOUKTjE7IvSTw=|881. Chương 881: Hắc Long hóa châu;IaRzmXLfHuBhjW1dZY4PdNdN2waJh2EmzTFVD7P88IscZoNsV2b55Lamp4Ann/8SWEnkToguCFaMFOKuRkQB+rB39HE0P8UHGsezVxALwvThHOMKUwegkZnBuPqMLFQkLyDppll9jVJNwnlzTlpwdj/IgPRwMTj+PuPqw2rI6s4=|882. Chương 882: Trở về Linh Nhi;84J/sbTrjE1OJEsPJAdE6WvFo4peZvLw64cIJ3bdv3BthcMVBBgo3LOEHeKchgiKEp2iKF2+Anqw3uoKRRju6P0QC9N0QPuGW94JPsOzdPo3Y/qSPKgjgBxZQR1OgbQDnraoCf2PriBtBn/ecL99PV7OjVd0ePtHxAThxn/3fNc=|883. Chương 883: Bạch Long hình bóng;+bkozjsE9x1pL8n2oOGukEG0PbdUZBDgoMyH6UauKlk1iYI/Ou5+1EtiomAW27JEjVyNS32KxytpoSk8bnxqq+MfTtkhYKmmKXsPP78SNAPLFTCRhVal1KKBBNSDTnCDGlNOYnagyPUC6WY5n6XW4ijAHjnjrmgXpq0bVKLVGnI=|884. Chương 884: Đúc lại Nguyên Anh;CQoByl8fSSlOVuyPhHryeSTrlM5OST+tnZJV9hRrVsbSAKdlayWT3sdxAJcLLYTVJR8d7Djp+t28KL+GnDf1YR6Klb1LiHrJ7WdqIG+q60gQtz2K1/RlvKlcHJCj1hWOai2Qvue3raOMWpxbiqVWsYO9lYrga87NPrRvFeSPJts=|885. Chương 885: Sinh cơ cùng Tuyệt cảnh;dzauc+c9Xd5ToZMuXFbWDvHk5MS+NTtd47xrshXcvd+5QFLNLqJGeTJbTW3/HFncy9uNlanV491Q/v4BuPYOT4Ag2nqHogCFmPqa+9rZlvBV3cUsu4UURYkR+wmZ4hiy24yB5hGbE7nw8pda6IdEDLt67/2EEAC6fO4a7iqUyhk=|886. Chương 886: Tuyết Sơn chủ nhân;g/UkQqR+EdXLiayJchS4LhmfeP/Ov5Q5PoRbn+Qm+kaBb52HSOcae9ITJrndD9rVobh5wWM4vRHwCES1kZRNY/xDzPvfLXT5Z5J8YKq6KeJPfZZdPqGw+G97KxiRJTYiz5WucuvSfhfaauCUnDI08agE9m6TMqZTO/c3Jj/iP0Q=|887. Chương 887: Thê không hồn;V3448RIIU8LLrU9lAzz1VTjUU5r0HNtEQqKoLWs1FsSvF2AfR2eNT+HuC2ODzq/0xnCXjlzhT9DLvGdTUPm42Pswre20OETvAhkpSiw7pMB9/4h3dRyRvynn9icYLLxFl0hjeGiQB1D4d8YTzjM0y0iigMTm27AkorfteIJmcdc=|888. Chương 888: Giúp ngươi toán một lần;ktYSE9XpRT7C8/nFJbRncGDYXvCxXPUSROqguL+zcbBlG9GfHf3v1l7QO74MzVyB+sZZdDe4j9tdc6QAFEQOBpOeB3D+BtwiOSH5Mn/UnKbW8bQR7rlb1v6WQ+dRoxW8oj5nr5dc1UvbU0LRAi6RfURrXlfyQDE4yXjOTrgUFQo=|889. Chương 889: Thiên Cơ khó dò;jODo5rZtLGwkxtgqKRXqcOXRisgqXYLt/2o25KlopeQtaTjL4Ee6OAA8lw2VBQeLKh6KojvrhA5l9SLPMgSf7p9QKHraigMB65z97Z4RfJIFZwgQ+2yI2Y2jpFQKSEV/+qKkrrqcYVPS60bx4ps1OeWc8BaOEEFz4Qs5VNSVhyA=|890. Chương 890: Yêu tộc có hiền giả;tinjExo9iZPLT2v1jirSs4lkeYCtNyv28RIzgtu9WdiC4wHnY2FFyTqJrlOmmHMCzikK411ITtPRFr23/pnIxRNWmdZ7pNV5L/OJdbT8RSDrVmmCcobGUKMgkQgQpNrWOfkEi5X9TwgMknnaHyBl/MvdEbDivdG6ySZUbrWGEzc=|891. Chương 891: Hải Tiểu Kiềm;e7/8Fja8Ac13FDgw/jV8YLlIOYtXRhLhyG5o3ynpJEhTxx8Uw5VN2uSqJvGELZLKWRpgVa+aiwScxCLFzamQtvT8IZU1or3QjBCztePmmJkdJzB+zyBFXkSxWIArW0TXVasDSy4/fRNvmLdXf7d3T73NVgGWtTyMjqpj9OeAdUc=|892. Chương 892: Ai cũng không trêu chọc;DDiyCjcWlwtanmaSbw8y2oaZayEKu5rQIZY7V2CUx5kmN/97QzowVt693aqCj7tL4un13IDmH/hcATrJgFSQ/xauGRuXkwqN1IIqz260v/riJISkpb9L6XZCrVwI3zr1XQGeqL5pJRDw/kz8/xz/FDogvoV6paUxFwtwHOF2xkU=|893. Chương 893: Yêu vương bái phỏng;COpu4YAzjS6IA37Xh1p8HqRrEmmF1VwTN5Nu8yrqLAzQI9z/CYzSQpuA2OkMlyirZ6uDCf2/H5tQbVro0V8ypMjMUZsrOOBfFuSGjO/VN8ObR8nCs0cgGnKaL3O+g1kgdui0mTIvm5bfCL3eSOA2gK+g0VTFwpdJXihoUv+8tlc=|894. Chương 894: Hạt tộc thiên phú;ZThshO81Jv6yOjRO0G0w+IoCa/aND+KrDzSLlEnaD6AjyVNwlofEC+58ckkkAs4P+C0XQ0a+ks3Il/AKfiRTvsWyWoJLw87IB8YHPaPtvYw13C1Vi5SQ2kOhnDpSUoUvS1weDnBLgMq+/PG53qiwuz+OjRcZTWoqpwCQyom3VkQ=|895. Chương 895: Mộc độc;SOhq9hDdsDfkgVavkOjognXkpSJFFQovT/x7Ng64IAp14y5DRr65Vhv72gIWbgnLj1e3WfcSD9tWHN9rHRkR7mof5L/740jF+h1J/rtKbE2/8wlZ4KQzswgfIBwjc/SX1LVhs1Ib3goOby2yh0XI9vlVMyXfyWbYVcZwiIl7MLU=|896. Chương 896: Chớp mắt Huyết Nguyệt;4+aNK4O2uMhCkxUdkCEQmhLc7/eJCglV4FAZRlrbHdRWoXeSY3Wlly8tDAowU9M6GDUwPHTPyASgKGsHkiYnW7wDc6ySOTkst2/7567yN9ya+JJlsTVozdtl8znApXFyD32vyztNGiFSE9GNHJ+x/H8rZjvdK96cME2CrtSXwzw=|897. Chương 897: Lực lượng bản nguyên;cbxmUhcw6V805W58Y2qG6L3BQOh4BKlWab7BHJ3UqJQm2ZmU9AiD7U9oe2adyoUp5LKDJsQHS3c+dM9QkCsNqskmRJpa0VMxCQqJQBWhJxlwZUWNMv31EIuq5LLXR5thkb6/CvlpThWHeYj6E9omGbVSOOaea7yybMqxBPK638U=|898. Chương 898: Thần Văn gặp nhau (thượng);n+IwmJBvvcVqYru87fMNrWeoLOfFpuNaQHCliPLb2lKrWe6u7NF31BpkIv9oOhl5j+dcq2KgSzu5WWheYQQqpQOXtv0IH1rR8bS5RKAuCxuS8AtVtyVRZ/hZ06/FXTkLvHuO7xLKJ47pCfO1hlAPDkWp4I7qnNCqDvdEL9EI7Do=|899. Chương 899: Thần Văn gặp nhau (hạ);z4Joo18PoZtJAjUqRZjW0vha0abGO4IG0HaiUj5CmfCXJ1iPuQ7AqbvYH9//BZlCP3qdtGyBg+OOfjGaTLjGQWnldzj5AWKn+Ryo7bBU0zfVKRCEue9/WsetZTorgkhDeTikX2cLXGifYKYVarj2kd6lZ8iWSlCnmlOUcMgn/3Q=|900. Chương 900: Mùi vị nước biển;W/RTzQKzwS2L3QZY8kNVbPWnmAEJp9EJNYee7+JHjp2qtPX4B6edt6+cE7EwrI8P97oEWBQ1TFoMyjwEzF3O4MIS68+CaVeJmbgg+JTt1iZRDXbbdx12hSqiNOCmoslNK06SxtTZy7EzkDHl74Me4gp0xjtMTydwlHpAbbKhzsg=|901. Chương 901: Thế giới tận đầu;Fw0Ogi1BvG21p6/YatutVlgj6rAu4YzdgpFBOdzuqq1Tw6WuGWumzON3H0NgBHNNanHKVTBZ/SU58WZPp00/T/Tp+nDRGBnrInmOn0SsHg/wXndsDa10b7R12LrKmeC11WD4SzfAQ1UuKcVkxQc/tPS4pYE4dARvTGy2CUgW1Tw=|902. Chương 902: Yêu vương Kim Uế;IwCjZLAhCImb5d/4ER9ESZyAdYbU/nxTz7x6vI0is9xc+uBPJvAFUOe+GL9nUn5i8kg0KC0l9pRatYl3M1OPSFb9NimHeVPJhQrsAieGNiQ6AWQ9Ba/Rj4j3ZwhxNU2/EI92Jz81iP68cnbeV+K8hTMHg69RofVFbbuSuogjX9I=|903. Chương 903: Đấu kim ưng;ShHuUoS+XXv2bXxxztSYQu/v89xm9RqeiSHfGPnyyA7CZv0JkiDsudGZ2CpvU6gA6DgxpB9jjpTk2SbZovEQ7rOaXciIagL/YgRvAU7ngxG7EszmqW9PJwnzlXceSLN4u252YSQuf57wuk1auHc765UefQN88m4iJWwLxPolfyQ=|904. Chương 904: Phá trời chi thụ;j+ww+0SC+mcsT9K7yuIPaK+g4/u4IDulGcALIdGlwqykSv3eHro6F8KS/zyHBYbml2eSF61LoQp9l2cIix6mYs0mJ3FwE5U/zmCrO1eWHurNoqOulveElTDIo8i//fKRfkLAOm1lnmh+2UtxfST4bu1uZbNzbdZWLPFiRx/9Wfk=|905. Chương 905: Bùa chú chi đạo;sFtFSdVyZ6+XhZu/1a/XyoptyqoVxBYBx9bszPw2QnwOb2C1hTfjSKKkKkm0Zz3UNeAo6ad9B6lndJhtta3G7EA80KejBtvFyFTHqZNtgHT+HOF9vREslLPef7tIYjglv/1xZDMpFZoP6TvzNm1xdAp9BiQNnZHnLZfCvqWsyA0=|906. Chương 906: Thật sự có cái Yêu vương;E8Pwt+ANBRDnpiayA58Rwg9Xi5+Xt1If3vf3wyyIII/vq1dmBgLR9arFdcUv7BjALOZW5mSdHnC+vq5ueVIgJsx7hENAfN+76sh7g2enyqQCbOv/Fc6m+ze0K9lhZOL5xgoTQc0D5LAm/Ithgq9ZY9aM6v9C1+JrSH7wMdO/Hog=|907. Chương 907: Sẽ động người rơm;zoM1jq8nhxVHuTwdSm14ofEUfR8jGkHd//RPntdX8Q1tFrWhj/OAN+SQhxKFXKcXwmGI9VroNWE7SmBDXFidqZKlmEym6Ya0uC2cDNZ9S1lvR7Yb4t7KnYOZHc9u9GeB5KP610GZzKbUQ9LIXsXbfZ0X6g4Yjcb2RrOLNCiEPzU=|908. Chương 908: Thiếu một đóa;ZPCs6kMtmLdqRO0LZUoQqKoeuGbqjpPPeCc6B40EbCky3CIR/R9N1ebUuPDJehI2YDBKgXwa37OvHRTHoVuDE0l4FaKXxj0O4RNBe2mMZ3A/FBXZ9oUTO2BkKZk71YIKZRgeIfo1wjCq7n6LsTdycdqFWVKbjtrHowIhRTl1oJ0=|909. Chương 909: Cổ quái hàng rào;XgxPXL7m1msYbQdbev0OYX7/smbMEv94f3vd8pfVFZkCeDv9GSY6YbzWObSvZFp1nBF3HGMTfn8iTHrhVwnAK+nuNty0biKLJUpy2y3MA6B2vgE4QYTKfyuWMxsif/ZX4idu9GM45gF5Itx644mdFDiNqmtXx1ne+uJaOv1L7E0=|910. Chương 910: Chai hình dạng;2+2q907YbhO+gXinxrFADeK+q2+Oa8xofVPr/bc185VaJYUK4OqNFFf+Y15J4hPCQW6v/uA7N4Qp4qbpsbisYDAKwaC9UaUeNJbnWWlyfTysX0gNJbvkVgIAP9C1lSGWbo9xk6oZRHO00jGG6SXCtfAg5caOyKfzMZQcw01/0oM=|911. Chương 911: Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên;q4mQXdqTh9MbKI7faiMejTTdnrJXt2oYNgFyLrbcofR8pNPYwXEzibU14/Vi0DIgpln2myG1PQVTKYchwsE2wdLCkMgb60Wlrlwxgz3b9/BensAMsXbD6IG2fVRxBIf6d5PpyJ0Qlb1QPAYPMmNDaXK+bN5LP43Bh0XYlUMoxXk=|912. Chương 912: Trong bức họa giang sơn;uO9aw+BYkdgUksQ2o9O6EplBOVZ+fRGCxgpfQoG3FctSgc04Enz6Zyn3XNTrWvI1l5w7Le3ARwULB1G9pF6JlLKI9pmhFNEpcUwznMsRZetb4HqQ1uIshGMvFH5spc++2RQzO4hGxkzy7msmP3xwfoNamTOWNnBTnfkC9NPZ5as=|913. Chương 913: Một người đến trăm yêu sợ;3esv/0vpAW9f4Csy9t0ogSzSMLkhVV6ePMyKqnHyGzpQQrBE73DEv0JEf6FDezc7/2bjVdiqNQoBbvPdfADV/DKCMwrex9LuS5Duihl24ZLpnwvQGcWUEIqvX0qRdQ8wqhFz5/52OhjqdfKowsWdHtAeBQKgqmqrGrV6MfMMRCI=|914. Chương 914: Người nguyện mắc câu;n6ZM0JXPMiVY8bM6I+c+NWNCvlgSSSF7OKcbGGElxVg/a/elsb93kPgEVyKpz6CJYMmIWarqWfElp6PYVm9vw5IQf3r30PO4aLwka9LIAIRZ081pDTPpJ0HpAPOCkMvcxHIti4prdhK91cVq/kl2H/QGdRGFJUkalc0CEfuz1qM=|915. Chương 915: Thuyền giặc;ddcgo3rfB0i3hQwCiTlX2/f0AKe+MusJzIcHk8QqRW0+MM6P/SoUhRzuEm8lYEfxdvN3CL+wowFhhgT4SA8gxJw0bS0mCF5UXEv67HbB0J9LmjrgmJdtTs7l86DY+3DznADEMZljcmCmBwdiYU2wRBgiLvI+vUmCNo7yFpLSCIg=|916. Chương 916: Trăm năm;SUmF8+Yvgl4s5KOczRxyGvE1kuIVyp/RawrHBYJ0179z2FjMF8AIq1w0iRiDB2eKXYl6xfMWZn2S4XgJGXBwwX+6fX20o5hIbdkYAEtQVYbfQVQuooeMDDEM7GfkAQXtfBIIat79xbJoWloEgfGPcS8UYT4LU355+Dfl10E3Gxc=|917. Chương 917: Vân ngoại;spXMbDekRHw1BMLkh8iiw9K5zP3Lx+qeLvmfILVt8khSFT/Bxj1cyhohLUS8YD1xXZ78UY1rQwun778aEz7SWSlhSsX65CCdK9SSDbxTWJRksh9S+vo4nAXUAWE41ycW8ikXQnwe+Q5KfbMWjvN/17SGd5Wyg1m5H1iCVR+rNjM=|918. Chương 918: Đạp Thiên người;vxvJ9apJAbqzG01ZWbo1akFfth3Ode5OfYPX76vfgeYSWb+uTYfchletNTI0bPnUOPPcMflmpHCJn5S0C7NWheP2x18r44pq//+/fMalnMbNBhd4zgOjTwBBKrCLbGi+XzCJSbon0IxcXDEDWPoZc8oFkxDipL8J9ItK90nlaW8=|919. Chương 919: Mộc lão;eIb6p3xMaSm7Q0AoEFP6SEtzKGqrEGDFdF46sj5fFFGH2TtE6OOXtKZKuhc1a6uqrEHLzZW8D0kE+AAO+eFF9Nsepk11uhV87obmpmL8NCriCZLW3yzWJeOKlLlFd/zSu0w56BcghyhV/Wtebg4Sos7Rkvp0o/hPovT1LrRgU1o=|920. Chương 920: Lâm Uyên Thành;valNW4tbYzNoRbPtRh4NuJJC/2eTCNPLcqC45muztjYwUs3oEznvfmGE6ocEWa6op6gS0JOVNn+cH7avLCzJhfWfYuVpkp3LtXQzXkUjxfY1P75idroRW8CXQKg3eccVx89Neg9A7SuPW0vJ+3ViXfYszjoitR3v1s9YAFFfSKo=|921. Chương 921: Đạo môn chi tổ;uj/3/p6r6grWd8RmTLQicOXfZANiAEErpySXBeHXnQvNVBvGN7ooEYVpiodjWVi4VdICQu9Z/zDuyWZwM222DlIofb1gxEsVBQ3G1x9BXJSkTNLJqSjNHV0gKxOGhMBiJSEdm91Ms3zeof68B2UtWJXoybrA5Wu20dOHuO96A7k=|922. Chương 922: Phong Xuy Liễu;cjE7e/868z2SZvEfXkhYTNJW2z8MFh0Y2VCaITg3zq6MbtUsOHr3jx5Vjowg5fFdKaJ24c8t5FAnrndbrMiOkZU1+GAl+u5C+DN0EHYUaH/M33XOXLXlgCAx4fOImvsaKfowaLstczXDrc1coPmat+uBHh9cWPi+7M9G1c8/f/I=|923. Chương 923: Kỳ chưởng quỹ;Ina/A6R7p6UA8wtg+PeuPxqvaBXN3LTDz2hR3/p+lWamyhUFi2PQWIq46HPLU76d9eAETVIAeVflaJbZWQUQjCXLIKOg/2qLRd46EcWObY0jqSGJTy/m7LrwErty1FF+3rdh2MOEifIjuQEKci3PuXdJQa5NSpbtuJU83sinMfE=|924. Chương 924: Khéo léo;ddYhiLiQP72qW3xMcupavTsdEGfFbMmTGKpwIZXdi1MLS09W4Le/91KNqmuEeRpzC5My03kgHUJF//3/lXGFz32+9KjJ6VQdVbZgoumUni8kh+jidw9Sg8zpEei6876J7CZ3Sa42qtG/r2jNLmJgbmh8uktsKO6fhqsXYErhs3Q=|925. Chương 925: Tam công tử;/eE0qGTdHP4Lg4WG6uukm0H1zWONZ52BZmZeHGazin7MhlsJ4WoTyUghTuLQZj+EANnJJixmnRkB30POMC64ZIvIQsSmvd3o3JRJtUIUBY1Ujp5dAJRnT/2nTmRUGfhl5jnj58UYI3DuvazSdWUEuadTxo33nfWxA7v0RlJO0bE=|926. Chương 926: Từ sư đệ;GqbpiV5uqlbjNH24RMAV50DAfw1zwqKYsXPbSnAoHMovGPvqDC1AlLcjx0ng0PgtAJ59OAQbVG/a0SiF296LeOKXSlNL+O0KtUpTj0ACw05QEcPUomAQKfG815H+dXt9yMg4CYT2x68ACoBz0CGkVCPrBX97tJHRffVGaAh7iSY=|927. Chương 927: Luyện Khí đỉnh cao;D+RN8Ncp6PNbzCktwM3lA0Kx3n56PgosBqC52DjQ2mZsweii63AFOBY+0+OHUgW3qwoPqFCMKiYuvraNaObC4Cabp7S8FXeyt1tIhAqXURy8Uwt70SKvUvjJ2O/d2L3i5vXXRPpk/56dHTYD3Zj0adK+gQORi0CVCQq+PPt0aGA=|928. Chương 928: Thương Hải chi tiên;Noo7To2gl4splb6OSxMVyOEWiesalMFc4+hM3KqX1gi693ys9b6eHes8p0/0mtVjDbdkhLF6Z2Mpx/DLZTCjcbFVW/ckYOUOit0/BzU4Du1D18AM7JmDZ5xa0GediJ0k1+35geC7Sl52MH/DwjEn3uzpTe1lJCxEf/tm1gDKZ9o=|929. Chương 929: Đông Thiên Đạo Chủ;si3Y9FlterxOVRzmjViu8N93rTfO0WtYD0ypKwSWyxXFF3sNnc2u0cz2zth7MFUGjxogW221F1QlwwMqTaVng1QEqMFM062bTRIGv5DwY9AZ7V5HQZTYDegDQFeHMQorfJzbBlmI8bKprWuUSJaogL8TDCvQMjXMKrapOwxGFlE=|930. Chương 930: Hạ phẩm túi chứa đồ;Ou2Gs9TCSB7XW8BvQtJEniOaK0Og02khgvCrnVwh+REdflnVqfKNKi9vCGmDgHhFH3V8kc0x4qZs82CQefzwp3FDxvqxgOwG6WQDacLN5yOV/CYt8UQ/0gprNL7fBIuWAUh4h2v4qyXumZDcAQacGtWM2DcsfPD/KtIWAPm2O1M=|931. Chương 931: Đảo chủ đã trở về;Pe7EHu7cRShDvtVpomsxRYCaNcc0MDT08yHVsAua0mVL9Pia+w6xq5tPuH7vwWrI0ATCrENirWc/AEgxccSwC9HnBZ1YJ0VshaAamESkdBIUiAgsRQ8cttg8A9mhY3VDKAPLxhEw6DevFwcaiA95bJKUdBZMvbYiWT7ydamI9kE=|932. Chương 932: Một khối cá da;17Jy+h/FLHMh9WPip1a2oOlsFoyDtNtjq3RayoLwIx9YnbUgct2GqaT9zIn3oa0Ii3ihmkqV8sX5ShJRtbFATaaCbiC1xu2Uvd9FZnB8x0LLlzKSM447PSs5yBzD90mZmV1F9ydXuQxVt/aBN0qbEAEbe4EwPFQSZvLN+VVDuNE=|933. Chương 933: Hai loại linh đan;txMtuQ1nXaE3W8ZsyK7fetBanWrf1RzTQxIJby2vpsJv2u16ovEMSx2rxfyteOE4nNBmsPgey7GobCVIX+nx5olZZVHU0mm9QCFnRDqQufSgtI9/mS7Z4NcUhE69Bqxp4ZPfxjtBnHMMC7kMwMJISwXQGvEDoqTD9RiqYlV/Ldw=|934. Chương 934: Ghê tởm Bát Lan Đảo;uYE4xjuUlrQ8geaqODjC2D1Wx8D0KX088uO7N44N/HHQ9/1nl9WeVVmw1yYUnFlJglfI9q78AsX0HYR+q1I+Dx6GMCt+v+lt94TmDnbtjQsZU4PFTKAnPsRjLOvjyPBvatbkgkm1pJ2aSZvQ2rGfZkRjlahVPjRxpB9SVDM/6mk=|935. Chương 935: Tiên Chủ vẫn đúng là nhàn;qCXcZEaxWts9R/qTu3VEcC2HwNRGyjbGihbfyomOQK1XJl/psvdG3nex9tQXNMsEbHjoOxkDSo6jm8U0SEYAVDP1Y1knTh6ytugQY8ApDxy65FSBAGnrBXye2NYexjtfd691noUxZ9Wn9ix9gp8oTozXhUDRGkoFdjxhOnRi7XM=|936. Chương 936: Bờ biển vực sâu;pr7wpbJ0tj1LKJudtfir77PpXJiPu5JAr0Gpirv16fECILJT3EeRDadQUah6Qgo8upAtG0e9Km2oLK38zBCCGOUUy3tzj6dpYX3F4MoK7MLsknrZWENsgX2TwqBw0tJykSgflHQP0eO1vK2tN50T+5t0Q7Lf1pc2bZTV7Dyrrm4=|937. Chương 937: Sau Sơn Linh mạch;xY5SS6VBQ0FLrdDU2WA9htY13puDI4IHbv7UxjW54kaA5IkFaVt6oAg4BIDjl1LiY65NBVZSDoim/XQEwIgCnBBoCjh3HABtnd37KY5tTm0bKKGKvucZpc37uTgNbHCta22DTs5V9Muv/hLlqS8sMruqiCK/QsWgRIJNRG+bB20=|938. Chương 938: Trò khỉ;qRTF4pWDsfstcJ0zxpBy4AHo995yMQN1/eEf+UUbJzBGUo7wpswsoGTaf/QC/DZvo9fLa23TIQvOx1Mtx5d4fTMGkSeuI2r8vaqybSYTDJKl1FwodtEIDs7KFiV/sKDgGBnQdH1otoaupsuYVhFJNWqkoBG27E+DPMWSLc/y4z0=|939. Chương 939: Không giống xấu người;YJUyNNCbPZO1dx65KsmVRriqD4Fsq8LJW1w1esM6eGwRyFgRmiM4GtznxZCLnB1/+iz/pswEB1lH6fFYyRU1KGrOfJDHFbNh/lFMCLLVcHEat21PD0JLSUR6qWLWOdshcjq4ovYjakQYCcS/8UQRh04UFXFfFM45BfoQ6CsWN3o=|940. Chương 940: Mạng của ta đắt;4wPBmfkv+0dcwp4aTBsd/0cJHQVh5UkqvaUngVuzC+oRWb5HXVLnpeuWFqdNNj6q6XR+yUn36lrE4rmxUktZBkunfaCjHDN+FpsqV/WrC0gnU/ymjGOkb1bcQfKFO6u2CACMI2P48wIIkqMZTkM+56jenXradmVuXVrz52Xt3PM=|941. Chương 941: Phá cấm then chốt;XKA508GDKteQqNhWGKoy96Nd/bIJVc8inRPh3VO5AqVRd8dbWtp9xcqpBGnBvQLKUANcDlA955nR4+1cufbidcmS0MRzZefEExbW6Gsp09gCqkkc912UUaRE1eFQUxYstPYV1l9M9Ymkz1Th7uvLaYjKdsNKEi88gTZ8jlWznm8=|942. Chương 942: Treo đầu dê bán thịt chó;vHRFafgy89evtJS8p8nyXmNS7BIaVg0gczV+7p4zV/HIoLWsYjcgaApHx5FuISk27j2r77mdSvVGEpq5vVILNhzRwwTK5QFAxwrBWPi3VfADD4TyvjaLWF2CmMeaQ4kwJ7eTEYcUtjJb+RL1+ezndLjakjonrCvfZgXj8/TbU34=|943. Chương 943: Lấy phù vỗ mặt;ds1k5woBfyVvl+KtE93A8IX4zea/4Z4y2E6dKFCk1b3EldIDzGmTLnZMwQbVSkNfV+XCIVVQ5B0jAjb4+eXqLIajfhJFfAK1MlXfdaNDvRIXI7S+w4tZjZ4wBd2QtSXKVqdR1cQWMebcmmDXWZb6DRHHlUaTw18Y4wFTVRn6LGU=|944. Chương 944: Trăm đảo cục diện;aX83Dn5WAujJFqLWdW2rZmbl0xhPTVZq1SZKrdpjWjgl8121GfUydj5sv/XJChMczLS0402d8ZIcugPfmPw5WkX+xBa/DeeRKqKcKFNxvaXu4yQAf90hO1s18KhLnDhTSk5pPNMTNbsbWjWgVt1cjswSBnzNCe8gFAUfxpcLNt0=|945. Chương 945: Hải triều (thượng);b2EgqjeGGOotQ1/LPxe+yMAebb9K1HQACr3AAPkeBXNkx64O7Xgsj8HY1telkLxmulq3q8g4rF+zxco+xyCWj4S7oxPglkD1au4ZfTFxZvMWn0+SkvWrk8vtYhAovp/7/6XdvWercbKnH174PaxEulFQ9HAWTk8wAuiEsxp81l4=|946. Chương 946: Hải triều (hạ);baymq54wSSQ8DUpvQtlqofWOSA08Pvc3aIDkHLbyXNK9hI/lwccFeXOrwCBvFphUuLY3PfQ39nf5WFKmWvQzYgq2RlUFbX1NYIVZWfy34GrNBMTqQxodAgaJiPWigaP5clrEyM3yGVSIRSjdwpGYYh45iRiP33bgXcmLdQhD34s=|947. Chương 947: Sâm La Địa Kiếm Trận;S7RpQB0HS7qaeYpSXGEdh0cbWAHmsJw5B8dTQUdksDfomAaH7P3HzboMgy7bcPAJnqgJurE5aZ+3apc/yaJc3HpiFjObQW7ft+RRvG9rgI/bwN59Ub3QKLwu/LqewQy3fKfHh52+/iv/A6YxcrJNpJlFPJp37qNpoTiuOJSaj0g=|948. Chương 948: Trời sinh thần lực;Cl3qBzJGto9kZtVohtHpL1zgene1X40m/1wt/UhQATunMTt/GYGlxcjq72KMsas+B4g0IwqtXlxAoOHP13EqvScUpY1wgvMNN3daralM356ewEpIrbWKGAV5XP0Asu0rioYhoAG/fbc6d3xK3rOMn8WWdKLswyu9tN5TqztfjCU=|949. Chương 949: Quái mộng;ccGtvIkdUvvFiXCu+pakWzqpOITEbev9aX05HGiEZhQFW7xojYcsjXQ3FMR35bqv/sB8u9O3Zmd8B1WSQwbLyxqUaosmlEPA5lqRRYD0YeNxsTRro8C6H7om9cIfI9ZEyVmuGh4GmF5khawdQ+8wbAH7mUFk9b2zWZfIxfxWHXU=|950. Chương 950: Đương nhiên muốn đi;XLKEU5gnV9yYK6QOBc1ZjqVJk2J5YJkKgbXyJYRf6XaLBG9WbMMLKW/uEEmYLg86LNt8EtByliBCKWmfGI3mG/qSkG4ST/NaJsfyXRdc+A3BsLkfZ+ONFCUDjPBCi19NTGXxFmkSV3HAjB5TMdLxaMy6DBozxSR3+IDLWpjko7A=|951. Chương 951: Cổ Bách Đảo;74oA7sQ6jbXkb+u20J8nZegCLo4bPQLkn2l2kgSU07wRY9ALiipwi9Xt5W6mTxohx8AgxvJN3L74UqkRCeel/yvQfcQaf/EowNEcCmdJh6XhCCw025//uhSleN53rLODQo2lom1KGTPjkORV8Ur8Wv51CijolJwdmQr+wensdWE=|952. Chương 952: Cổ quái nhiệm vụ;zEBgEK/ubW+Xh+05+TpPCOhC64d46xCZl+axa0aJctrFRfF7sPJmlXndtoHbuagomyekuPsWG5FkojrH4me2IeBHnFZxkzs5E+B1GXNQ3oa6vTkooido6nun5YAFl9LYUa5T/3ldxUgGriekstbG8Pu+r0qPM0XUKmGp53TrqZw=|953. Chương 953: Tập nã tặc điểu;pfHudIsfeSaPvw/Fu79EiFo8jA5zuZNXNIOjh8yyaS0m4ac2QGX8JcvGvQEMDCCo1qMw78JJJHi+s7oMeW3fnl66IvzZWQNrRei0nVKelDDjr6OZUaO6If+Pww452p+s5zBNGYvMfmMEUHTKyd2I59kH4kxWdT2KVU88C+QhKLg=|954. Chương 954: Nha hoàn Tiểu Sương;q+GkE1s837qEVuIDvwYczNBA4vmTSH5glPmpMZLD/8nM2D34tdrfzVGIF3oe6rxQGoBC5L3X3ULA5/pHseTZswK+l1L75VDJl5ELEGqK7lcK8qtbjfJy9AtsRETjv2UobPNSMvBwIySZN+Ra2CJ+J/bA/aNef+HGSVMJQllg0Qw=|955. Chương 955: Trong pho tượng vảy;QJc38y1XNDnd8a5OrJ9OGOcagUpCRNY7ySl9nbtQMAUS6afhjZLl96uVXon9jOt1ogOOHiD1l+gfD8fL9iCEPvMHFsZRHE+/HhWQOl3rmwi4JjhxTJo95/8lbC6r5m6IZHu20nLFwFQFJGR06FK7UsiZWLBLPCEiRYSkA6PWsGM=|956. Chương 956: Vực sâu bí ẩn;vqBAesbYR1LPWyiPI27t43xoUS2osUNkcUuETCh94Nup3DK/xRadiohOLOUksATCtq5H09cDJ6XbvNmbMI6LcEjM+fX4Qlc8AtxxcEQG/Hzz4MgKelgVu0XLTDMDxWyG6fA3+sDlMjjbAOpVWZknvcLfn0Phl/8pUIlbsAPHFIw=|957. Chương 957: Rước dâu đội ngũ;6iAzctIOFRY4P/IXAXDVz+eNsauBxKc4ybrVSnmOlbHOgQVGhAVt2qYPZV7SJY/jZSEH/bmbjT2rkobN4HaTjKjP2IGYdyEmXOZnHLkQ2NuNpP4/BkSxLqlZFdlNjPKiIMsvMr422Sl4HkNoaMWOSkJ4bWLAQhRXtsk8SZAqQ5Y=|958. Chương 958: Tự rước lấy nhục;v3etrL528/5n2VVKKa2xhiW3jhaOshxhDHYtUZjxg75ovnOXLrvoexlGlcrIzI/BNzVrmnuW2d+uDfv9DP/VRRHxh4UhqPeCQHDZsx63vOEpK830alpxotyZpkkBuzpks95gXmcOo7/B2Aj1xnM3Xy060xTrZxQFEr/00cUVq98=|959. Chương 959: Từ Ngôn ý đồ xấu;JF16TsZLTWPDH2cbX4SrsrVtpiAYj5xauDs4nL8Wh+zMuJKhvbpgP673FtP4ZEtDV1tls+7CwKDoDzeBtxR4RDfNgBgEEHhKSveMc8LfqUwKjw/0fdY1CoadCqtPSHLY0RFRuGZKkUDtm3BRnmIUnARZ8FfdkFaiOrhAN0a8SXM=|960. Chương 960: Thiên hạ cường nhân;mIZs679CMqp3aS5RPIX5IqZQ+QbyLwH27I0BTypwHkLlP369Md8dzLQPK3uNbo+iaCZ4wfOLpz5jiezAmLa1/7PzPm8Qx3z/HSmUQuZqW4lhHV9W79NMg5Lg6pEvhbxE7MGrR43ZvV0CRfo9aGfXfXCViyt1RaXHdH0BoZfJHu4=|961. Chương 961: Bá chủ biển sâu Đại vương cua;kQ83Tb8tdGid6yH4+anGFzaeIbX0JVzyTrq9MyjBpBOlklt0kfFGFIzWioavqW1JzNrsiZidotukfCMrv4IKASiqGBV5QlkNx5QjWNq1PAtmjQIH5ZRA//7qef+wTkZx5eRzjWOd1NCgaQK/61Gbu6c0oLMfFDEkwVM8MvTKl6I=|962. Chương 962: Hải Uyên hành trình (thượng);NgkuX9ix3yYhgdGvQH3nM3n//XeRcTnyZkaKZXswzcH89ntt9/4TA0LbVKRKUf9it8rkqpsrUoPzDvp+WRZNAvN6V6pKvTiVs9l8QZxyDQAGf7As9vo0GSSWB/9jMoTrSDealv3Ze+ArpPzYSZVJI3JGB3zd7aRGm3RKsYXNXM0=|963. Chương 963: Hải Uyên hành trình (trung);t93jv+mil17EYgHOu+WLyBjadp9JIlx7Fyu2ELUSagv8KsRznSQD69mnK1CkyNMTiiZPgd2EwsBZpXfgtYbno8o9dpTHQJDRUyFf7yuoYPaCqfXfz7wNIitr4VDcxjdaj642KYiG941ya6uYw3Fti5KUSrLLk8b+RxAUET3kT1k=|964. Chương 964: Hải Uyên hành trình (hạ);A69vl/T/mM8lVvMVjWro6OMZwKiglEbyORvTtT6LyllXTumSlTk0hchNBI1XtJOo/NnFL7vHSrbD1Zuo98UlYTJYyw3fxneo+2m9tP5g18aHa6TJZo26VRTCgWwdU3xOUanzPteg5uY5uDY4XxMVIW/TfodyHBS1R1m2kZIn8P8=|965. Chương 965: Mười một cái hôi túi;zld4ntrq58X9Du4qucI/sjkNHkqSQXgGqDLroKA9eMgtPkS9S7UX7V5YxFht9GyP72BJWfSBCwagCe/WSFZ1CfqnxnbJz12wIWTZYbWBdB99wAHZQgilCHImqBj1958Gl4eNdcEFEOgQpL9FZ/9tjD2Vj6ntcr5A+U5ltIRimig=|966. Chương 966: Nhát gan đừng tu tiên;TUtBp2jZsdPhqvu8fwPFRO8Be7E/tGYD5OlYJgh5y6g/keLAhiFkWpBUUWcXa4/3dIU0qRpV/UyOLfgJedusfKELsbGDLeSl16cmAtxjtxC7UQz9h8raic2eABfe7YE3ZX2UhWh6ufNF99BFjwya+Hdr+TqNKppRqnE9WcqWiQk=|967. Chương 967: Các ngươi dọa ta;f3uyQecTCg7LOSyyfuezI8CCEPk84aQ2G5e12wsp0XOrAzOAkcv/sf0plgBRC0e4taSBXwEFuw9crAcwerroIRTZ1cL4OHLASVpFdsba9zSvdz+q/53A7Er4qw7gO/3ayHDvEwQrh4ff2QB3lQBmbBlwVMQjUWzwI/aA7QmRDVE=|968. Chương 968: Thiên Môn Hầu;4bAmKuQMTF42sbXdSdQZDqdiglfXoae9tU4c4zYf+Of8UhQM7SFlE3p9r5VdTtrW0YwPJGQJZ492hWn3rs/CeNelR5CnbjcAvQFu/FlFBXxK1wGs09lcODSa1zKnvoZDwtSTIOfZwQyDknaQQ7y0dzYeRATbdJvjY/+AST3mJmE=|969. Chương 969: Đáy biển kinh biến;UvCcGy9geM1UH53vWDiZilOzvZvyp5ggoFXbznCeRsowWiMWjlJRL1xYY3GRvY8OeOFZJm8siSOhzL7PQ+/khheDBujJ02EN2fsqcs5LVX5tZEc+L6RncGGThYqQjwng2K13DVws/CarGMtFysAC2bIDvoR0GrpxF8qDY5I7buk=|970. Chương 970: Quy liệt đáy biển;YZdXquSJ1GpWGz0HZCq3T8+Ie18DEbLl1ePu0ONKsAKK8fnsaHK8f3dpi+tCdIiOfd4KqqGdJkiTYPVeddEhPFoeYTXJKIoPuLPCwN72at8ZQX8OrVEcNw57wvwy9hMs7h+HowG4kuHfGfRJR+SCVqjpa/OmfuDUOzFeGmqgVjM=|971. Chương 971: Cửa động cùng cầu đá;/OM6TrEWuUQmkbyusvCWIzSfRJgzHl+qO6n10UCw1/X5y/K+AEzsvecCE8IDceusZhqk/HVFhgliv20jSc5oV3G0AeAkJX92dRk9b+qimVrjK5SPBsaBj5XW8ouWDCnG4ttrqmGtyDy4D0i70+CjGYXXeAyZ8Yfl3u602yQC/7I=|972. Chương 972: Cự thú di hài;tlTobeD9tU5aDhoFWiKUc7ur2GkTC/M+17ex9wIEjYrfpY1vfkWdCQK/iqZN+hssnBfoFTTNZ95WHzDMIi0gvmrHJC1Vf877VngRLgkKBPxWgOsOfT7z1+sN/0fWCSG6Uo7MzYKyR8B+eHyqtcZpUKVjk/O/qh/n8r/6GdLFDoM=|973. Chương 973: Tiểu Sương chân ấn;6GIED+MYTEBDeYApkpDT1vNwyBPSiwP4mWXpSO6/I1pBE/Fy4mfx1JXRBHE/s5rNO+HngFzeaopGw/vZ66IxMBJ6xNFIvuwEtVZexOE0gz2/aAYHoQ5thTXcXoSHpSHdMVoW7ZfTsDDWYfhhJ+T8e9J5hbgZklhFypYKxGmRhvA=|974. Chương 974: Đăng Lung Thú;B6KqZ0Lz5EvMDsyy3stIWaEjmoKl6CmLSAbV5uj4fHeTS41NB4zjo7rOVMQSFyg0wm6rFVyzRUPLQLkNbhKbNQRiumTmLxBfl/arHkaFj/guPG4JYGbaQsCN/4N+H0RyPRj6Amw687MaQHF3bYiMJzyERCWr8jbrq9BLWpGh92U=|975. Chương 975: Trước tiên chứa đựng đáng thương;DHIyetvL4QowwHo0IVtblpSnVbzEbJyD3kQ6eSgmBDrFc+3tY+BdYxnLQPFmmu+G48UfMPMKLTmI9JKzKH7LJo1jEB/tnonaNihtrB+uVpxjb/aKX9wQ6dJ1z0tWTtH34KtkqvnwYjE8FyVZK4QTbZMVGmTwuILcDgYPcn67LOQ=|976. Chương 976: Thật là lớn tạp ngư;ZpJypcvfTVCLEBDM8Iyj/WNU9nRwUv4GchTxpFe3ngd6Pa+qVnzIGgQLLrj39ILHolwjFPvBpkRGzk8LLAFaRBivXUDTCkkCigKFMaK4QhupkLxyFimFNIfyRcicutCPi/3WGoYu/GhSXrjKrmAIfyeORwvD2smNGq7Z/28KYZs=|977. Chương 977: Đấu Vương Nữ;NVKxR/wv7bdNQRF6YPl57h2FZCLvqnDF3sK4PsCqXsZ8eMWTAeMqc4lPiicSpjsV5k+hBU7KlsfdIuwMVUnXvPgTEzAi+mgMkxKPNaLvRdjxRCTs0tj/CATs3GTlj9Mn0VIe9dOxETdeRGFEOJTC0XZMyRFudK95Wjm3wStCuWs=|978. Chương 978: Bắt ngươi làm huynh đệ;XibakyIY6J2i5al1X3KVHkCaVt5pxqzEQuasIEChqXF2bIry1HErAkjWAqPx3e6419FRQ0zSoxcRRhWojGv5gKARENIERF7bNaLpjdlixMBxvvDJblPDsqi2C3yycTldUPayB2nnQQ7XPmjQdQOEeidVEgkYfJSSH3XjHG71Shs=|979. Chương 979: Sống sót đi ra;nRk6tLRIsFlFxdy3EA8dhsZs1tVbcZ+IqI7OwBvUgyvRyQGA4z49nsirH4OqA7jh0Idaxx4fVVv4vY/lBzrq3V3mf2iJSWL9p5TSOddliUDWqhF27b3vSNFFTSGGF6LapZKjj1wShgAqva3x8BaDPEZA7LKic2GaTfDd66Y0Pdg=|980. Chương 980: Một đám ngốc con cua;qsoZlt346QGvGJV9RvaYPHPlR6/HVtQA6M3D7/PptGC+WiuNCdI8l8BWEmqzcNzP73lF8wznb0y5XBFGilfq4r6aj6xH8gARtgnYjbS6zupr9OBklQifLY3mwz9svzebF0KAd3AQIvZqPU4t+CsauC0Yj+ZWwWjaAFLHj/7EMXw=|981. Chương 981: Ác hữu phòng thân;mQX2FFMZpFq618UH2MStwZcgOUGz2rEk8MXvgsueClp5OxWJalECyy0hURWgOEMy281MkQ5FnZ2vwhppxDALZz//GwoR49fl0y31xiTO0fxcnfUy6/cy0ul0vciJaQR2O+o2DX3nFU+hDnsFvu9VDi6oeq8Z3tsUsL37uyuIRRY=|982. Chương 982: Hóa vũ chi xương;e0oHZcp/CPG5Sx8j9xLdwReGVpnYknkKFZyKOZKRNiEQpNK7ojyq2k/t0gFG/Icyvf1KNgzBH2fb1J6V97KFeHI1kEhl9filXWS8LkeB+TRT04CtFGIfKHJB9ORhNjdejbE0yJnNlJ1R/+KW1Gyco+mc8KoFrkynYPLf01OLXKo=|983. Chương 983: Thiên Anh bảng khen thưởng;bzCcwa4jjpUyKq5JTf/wK5nh3Gow3hKDDkYJbB6WYh8Ot96UzazV/Ezg9oazeRVdE+pufMGP++Xlrv2R33CUYZGxLiG0QP9sENBnvGOmJd8VVZD0g61cw+9p2jft44YC3L9j7EG20Ern2yZQmBSwyS5cI7Cw5xF1dDzpBrYU8Ig=|984. Chương 984: Khí Nô hai chữ;FCWL3SGf3w2Bb54DzakbugpWlCgB7m1hZ+a5zBL/0X8Du8/X16XqxNCW2SHuBTuWXuk3rj18TrRBmM/m3siRC/YNRua1rv3Nx71E3Q5j4Tvdp6JbfoUMxj2W6uhv8MtV4gmZa2HWo0Mqi+IJzSW6YCo+GTW5IRHIwW69uc56cIQ=|985. Chương 985: Chín tầng câu chuyện;4CC1grXAmpK286vWI6JicdH0jJs9fHZkFiFNaW4aqSTAjMbAqTmhKUrm67PvaDy3AUaaBM0RNDMXErukavTEGtMXPz4A1wUpnHO4NeNnZNJtZ4JfWmlZVkswz72H8WnDGf5/LJfBYQ+JIJho4L0ty4xxhZF/QURTguduU7n8nYU=|98 6. Chương 986: Người canh ngục;qieon+54kuN9zbKT3utHOp7MtvofBh80/sUJ1RUVYOLpMTc4+4VYBsttaLB/UC3T+Ea7BkeFp6P3fs2X12Xu3+zgnEEjgWiWGejmLpdg+FnpYdy/P+Hd4cYcgORvW2VwvBtUVppznpx5wnV1+YBLSllk/Imfuz9YstqZQNfJH2c=|987. Chương 987: Khốn ngục người (hạ);PD5vIOganYTKj6xW4QrYTNXY44MRkANHTEOCmiWQvwijtmxKOkfRvahYkPrck/GtVv/jNi8ZvLMJzhnd7tbJJmr64iC4faOmXdKyjcpq72mwlNPaArAdiO+Lsg/sI9BUZi6Z/4z2zlX0LQE0bEAfB3Ier4l64JOdn8ZNEQYdMlM=|9 88. Chương 988: Vương Khải quyết định;NqwnBjDuSmsHP9zg4p/L6RnWdSjRUjZNiDSUKF/8Qh65I2zorobrR9QjTNLEG4FEEySMdlZQK9clsUxvSQCk5qtI3dvzl6+mSBEe4cEE4PAZHM1DipOICzyKhzBVDYR+OqAMiad0KYKmOTzXy/OVMCBZ8zvp1K/hd8/cOXj5AI0=|989. Chương 989: Quái mộng lại xuất hiện (thượng);UUa9Nu/AICTuxp6ox8MzqBgfGj7EyGRgipk03UfKueWA0OzLbn43kSWhYuppqq4lkHNxk4I5POPv98mgHkfN92O3ToM4XtgGmOcRmLcLKtMUZWJ0dJ9cCIsk8GzEGv2FT3S/PN6Rzk7DdCsREK8S9ITWBTEDs1p5FwqP0MW45+0=|990. Chương 990: Quái mộng lại xuất hiện (hạ);2k2oXoWh/XmE2byzJXULrx4wr2eaH5gDu2U6dXHgW27wjI4L/rmb/VEJPsXPeHZEUVtoiYSh2Ixqz70S75X74haK9wyXCTKfYhOP9ceYF+x9YdzU0olco5zL1U5fpqN+ZnDRUIV0wIwDNQLa+k2FlFUuRkjVJXQrwHbntSVO71I=|991. Chương 991: Đến Tây Châu Vực;9++aCx2EmAl0siyIgBXfyKaF6rUQYKt/KR+VdKhSOCy6BP7duurNT2Jsx2g/tr9blHfRRkvNHu2aNMSs3AQsiDxTvNLHIC1H9s1ms6Lf0nog0SPjFCA+FWuUE+4rYUfJpUmasqmy7y1ir+u1saTno93QtOJDVT5tyamjYTbq9Mk=|9 92. Chương 992: Linh bảo câu chuyện;F6nw/eVVn/IZhEySZvS5uutx5HzLO0skuCGn058Q0GEAzG6FlQyfDQk4AqMqmAR1cSurGYr5ZUuXUiexRbO3lF5uwyV12cyBaFGtYyrLD7zLJNilQjxwz2Qs3g7RIVRz4qDx7od17TYb3jSouB4D2evXwOyRhC6b6UwGNwWib+U=|993. Chương 993: Biến mất ngưu đám;8O6E6cE+6/JiKjw5AvQeJyIl58q7RTojsqGyFr7YnnsOYVb6KUcd+t8gzKGxzvMGsidcq0EBHkJCkYakowFAAnlicjhpKXR22Jn1WZCLyCkh901vAiqYRH7Vd+dvVQuA+TkgXa86yTBdd5jg8XElfAK1xyfOM4Kt5Mcss3qv6g4=|994. Chương 994: Thi ngữ trùng;i3f6a7lRV79/FC9+0LZ9npB87XeVJhFiRpdwblpsKlqxWsrfz5/xDLm1Kzi6MwkAj1AXli23Nl2qBxOKvKmB6Po8+efTx13uIuzUiZNekrnCTEQMyMHcTgXUfz1nbFBDmRm9BD/SZ3wEd+e+F70avzhFEeAUCDwY7sDxtN66UqY=|995. Chương 995: Hoang đường suy đoán;N2U7HAbYT4tDFqLUVtzRfNG0npehN59kMG5kep2Zz2TUkvrw3mmpPCASHjnj4bnNe9Qc/rHjlfR6U1kbBBKcLnNX96+QWPHIUKwub1/M0/uM18IEljghX/3s70Wg6o/o2KYHq1oTd+jmGuBjuO+SRoHaYLnLbLwiMjaszvzJE2k=|Chương 996: Tuyết Quốc nơi;qk4l2EBSabJ/Z31FtMNrBapTy229UV0vremgwRG+7MHHLTBmnA8teI7yd7E3/fhm3fl5d7Kby7C1Rz3XK4qrB3cLkRDO1YEdAGslatZBxT0e5X4v660GhTU5Xn7SLLtgVjg4luLgCQ2/437HA6P3k0o2D6/+cevFAfNcypjxhxw=|997. Chương 997: Sáu con Tuyết Hổ;tyOgo/58vUnd9Wy0d5nKXTKQlbrCkNvyVN0appYg9a02AoSIvvM7aFRIYmpqT/XcebcqfhlSfYIfhDMDgNgZ3HAJEbBYEF/AmZovo6Nci55sad0aV3sbaBMyELZNT5/5SHqaAGmmfj1n6GumFqPOYqxiOUKlKI6lQWXFhs3squA=|998. Chương 998: Dùng mí mắt kẹp;cCaLCH8FlUpxREs4FuoBBIfWkDe3zZbiLvKdTJZnm6B0ZvnD2Xwl35H0rNrDCzpB/eIOhvo5/8qR0wuyB23Dwl+fqsVRQstfoAUjBDsAgQUx435Ips9GJOXMFmBzaM3BzjtByD/1kfjPNa5xeUZ1eD3NerAluArJjPgHFaj88kQ=|999. Chương 999: Tuyết thành phố chợ;fXTfis48Clodhu1Tlw5xtxirliQ2awBX/waNI6ivZ4xFi9WMA+BU7i9To7IA9mPEVFuhnY3NotlAxGmmBaxf4L1QiZGKvUWLR8J9qt7pdXOxe0UDVGqFnhQCTIZEfrQkcp2xw3SSJ4amEFHtXnbZA6WDV/20EsMQIM9Ri22nbME=|1000. Chương 1000: Kim xe;UcDXXo1I7bshqX80Wv+mdUfdGQYgWWMzUebO3/U4EuoVkYkzU/wJAi0q4bq/uKwbcUYB32xWql0zpRFDqyfeVhEQhzgnosdqoRTxed/PiXaJaKvf8L6Eu5pW8byVwnQfAjlNCQ7gvWeCgOJtrsXsWTXYJw9QjM1oipCksXiByfo=|100 1. Chương 1001: Kim Đồng Ngọc Nữ;LASN1RvRMcyt2m9eQnApKWqaw5+DXDJ4lLdWSdLFgX8K7sKH4gpUjxnYT/cFriSdISi8FtlSrbBq3bqc67AmIu1PiDUsnZIeN0Ruya6P9rFNC818KnxUNlbrT2r+5oNi+VTlrsTOtE+yDOCBY35J3beS68Yg280k2DgNoaApPD8=|1002. Chương 1002: Thần Văn Khí Nô;CdRxKCncCn15qdJI5/HStZ0b7eSQn97iQrHTxxgFTULdrTBlbdK5rRvlWXi59fGnvCzDAsAUtA/BGu3B66+fli4RFQUXsJBjiOpCjWl7jhGS20bl1h0BGfagz53JZASK7wQMZQeSNNx+7P4lvrjABY7jZXUrNDjkIiEXH5VLnO4=|1003. Chương 1003: Chợ đêm hành trình;vDPOHjlFkn7nB/1n7eiWT+q/rhwop7iD8Pa0JvdwIF+e2U9xLq5YghoPmcxgKMu+yPp70E+KGvja3HHROy2KHxlN/p9v9/J9yk+FLQbpf5egrDJUtdfmQbEXNry/E23nqbXOQ+h4N98SLe+KMdFKV7CMMwWy8K3Sp3Ua8ZN+HG4=|1004. Chương 1004: Đề phòng mấy phần;FSk/+n1twKyjAZiix1RS5jkHFSShXhBQeb16JfEvBdfLh6o9Wdy4eFYCDfmjVDxtOchH9uRB7/R8jjRtzaoonqn9yEeC8vWsZUgG+pNBZgent7r8ro2fd1PJynliBTgaJolZe5bPMhx+HnZyHUZq7GT9mTn34S+193FoUjamQO4=|1005. Chương 1005: Ngươi muốn chết như thế nào;tOF1iPbVNtacfSFmluvGBXzF43Q3DrPBVsK6eBQV400YI3ckg8EDDbLoqh4W991AJfeknVqk4WTVjPd4JuiaqRAFlqRtvigP2soLp/7gNx3bQD2dwM2FJyvOdbUgAXbccBhtJdPbP3jl3LJEbGGyESPNBu3dPE93ScGpFa/6VOQ=|1006. Chương 1006: Trận chiến mở màn Kim Đan;S6S67pzxO2wvtFb5KL0nLSJuu2Bx4gaQvOrfuB/jjRNgBywkRnSdDdvvI8M66j5fmZkdkCE5CO5yw4k4H8m6KGRU+4sAL7f3TP59vra02jU5UTxKLNo+PWiMV0lFNsTjYUF5G1tgiuGGwrT3Kc0P2Ud3vIW9KsfmA3cyjVzjbqE=|1007. Chương 1007: Mau tới đoạt xác;l+YFN4guE4Z7N484XDMZUp+Hrt5dQ9fI6PHfGQbyw31gADrMdmpBGhufEwXGXmuzReNwNrQC8Pt/3kVJO/kvohBqHKJ5WrlMv5OkTC6htHUtxcqmx+XjqBrqLJsp9+9kanYQWS7AO51c/vmjKEMNF/DuiosZ3vSRbgV90tcg1Dw=|1008. Chương 1008: Phản Kiếm Minh;rf/y2MR4C1NMPhkGRupNdmYS2s8MlPzp0eQSQuZADmkU+YhBLnne3wM0rMJmybTXDmOB3NerQcPEzybzJcfDfOJgJcuz4M0FMXqrno8q8TgVbtfXSA0e/LHKKVmri79ejWg/yP5iHWMLlaPnBTWnqYawU9r73zRsJ2VrFF1flRk=|1009. Chương 1009: Lấy oán báo ân;2m0K/9pR/84ruAXRnfaVmltdBhkoQBVOsO6p1SOmxwwHyUEa8J4SQ6Sl+fTxWjOk3tjHuwcJO8cJDH+oVnx491IXo/8qShS07c1ZlKPq7r5zyC1IsclAlPBe3rd0mWdF7hekAsdj5hi+OqNv1WIxXFUAOrX081tC6U1llWDd8S0=|1010. Chương 1010: Bách Trượng Mộc;Em1ghmy7fn0FhCLaXhxUeW33dJhjZS5ExI2c8a9jRji1v6wyVkRRZFuwADgp64F4sW/NAjkqgEqVXjmj5ERVeXe00MW5+1rOlVurUsgVFgBld7NvDUmVseQjcilVg2TZnOGLbR1tnb6YGONfptbaZC+W5vhTjeOM81eJfI9GOgI=|1011. Chương 1011: Kim chùy đối với Ngọc Kiếm;RiyvtCnvYnRTqRh9QNh6Q/iOHdBL/ntyQNrXYJTBHbEFDXzoVj8l7fKdzm6n0n6C0UDIzLazaNnE+O+nfQkqE5aQpasMHz4MQLpl8UrpSs3irm/QExvEksDjsgI4lAzt6g++1puDPRCbza1eFVZNuATQNLBpIqXr6KpXdAFkji8=|1012:. Chương 1012: Vô danh hai chữ;Fjz+mDWuOm+tKeBEjCYE34ex84jbRYYc0VDdW8R7Rj2Ea2tJilGa3poSiOia/ugkXQgqWbvfzg6+IXSE2tAqZcAaEO/DQAdZQkbtKr/+926pTpsUbap3nwg13MRN99kuC0bpxUFrAYYSCOFs7NINptT3fDDb9+G5MWzxUvTWa7E=|10 . Chương 1013: Thiên Anh Bảng thứ tư;Pc+whegb7oJZBfaFHm6TA6E+r13zEGSVQTjDU1e4ZQAsbToPNaETwgkYqOgeHSwMJax2NLTBKZdYTZ83EmXbJrE0UUfZubZs5fNm9Mo7Rbhu1RZxKNyAjoJvgftlpc5aVWc9Z0QWFXbPuc8YNBFl0bnOkChFt/P0XbFvTJPcKC8=|1014. Chương 1014: Tượng băng giải thi đấu (thượng);0jp7oTmGRkGcjRfb9MMhGP9QY6Y9lMuoh3D3NUQ4EDO9L0fDXqYi9E51DIp6gUy6SE7+qg0/lDNg9YGjKj1ejJLnX1oBenEf8UlAU99zaT5CNlg3UkyQ3nBqdulfMJaytFkGhEhgUPzhvXxkttuUfK/GMBQDZmlz1U066iJvP6c=|1015. Chương 1015: Tượng băng giải thi đấu (hạ);n4iCQW1D0RbeTltRHGtZwGAeZDmwwwP3lfizuXjY0H5y9DfkLi/0BA9iBHfQk9LJMXf3u4QTN/EHjqaPgIcDoV9uFoK4LVRYxmiOWH/O5wVosgWkFiqqyyMn8ERx9lEwsnBtTbht1QTxQXBeN4YvtYC57v1yzjogk4r7P0cAxnE=|1016. Chương 1016: Quỷ Diện tượng băng;aWZwirLcfWPH81xTi49VPou3HuvhnpbJFkdbYCe6InzbA7kLrM368eVc4EQ8j4q2bY+2Fa0Wm8ov2Si3WdzaRGTjcN+GYnOKxY3F5bJnXpIFitstz5wHDuWSHMOjAEtVmn7czqfIuVrytyXkoiHETbmuoAny2o/ytwts40sdhRg=|1017. Chương 1017: Lòng người khó dò;eQ0g0eRmBVzj8j0HGsBXAXSn4jdpsQBsBGoCtCi720VpOo+svDfJDC4wHAbPj8EKVxIIKuO8Rrh8T/+1nvI2NX5hrG50/MteFNEHW67lYk3Lof+j9RBmFllm7HHFxcwPS54XNbL18kOqfuoJ3jp4lNJL0t62kZpHYmRw+KHg5Fg=|1018. Chương 1018: Tuyết Thụ;IZXs0FxAL9W22XFveFmvMxR658PRFJaJ5YexqBr2D1o+p3pWbPESCsZexPOnnCuIOxhkLAB546T53eVOPZ/Sc7StnCylg+2Znbk8Fah+k5ytodHBsWvEFVv8+XrBRWslvVbJH0zdT/mBn1u6GMAITdXBhuQ776IjnzIXh3qRv3E=|1019. Chương 1019: Trưởng lão giáo huấn;bcr3Q5rBK2KkwplMrpMKCFquY3qCMf2MEGy+FurAn6YuG2Rf86F1rCco0AGSSlzGL48Ht3x3+tVBLT/eSRSBPLmTb8upUMSm5KuhKczi4HavCYkRahvSGX7Yqr3ccqWMG92eJYstLezvwcTwZX2gEIKuBtqBjvuBQN8lifOsf7Q=|1020. Chương 1020: Mơ tới Quỷ Diện;Vn0UfkbkQ3BcGYa/HD5cIQbTHUZi3rYQ8Imbrx5Jsa5bmdWH3ETZkoC/rBnP8BwFPRyVWZyxvgL0N30lkY3qh8MyeU6WEQ3er/TPkwsFdcm+0i2ATZoB7dHMYCnIHBWr+NSOSpO6sKODoKvpUT88AKCsb5GVDQaB3F559K23jxU=|1021. Chương 1021: Rồng không kịp quỷ;ATTD3hUiWSgYg2VpJbZsu0G9IhSvVv7WPj8g0sgslKW6kyoJPhWQTpkJ/fGrBhHuZCY/vjsqKJk8qgQatsybREbfqdYon+tk7gg9Jfnej+qvsT4IG1IKhs0OZnAOGpiESdojqgTLCFT4mWIxuW727AGIgeLgBBacBfPnUPlIy6Q=|1022. Chương 1022: Vu oan (thượng);zSTkDUP/5gO8jv9dgtGF004OWPUZVMk7/3CKrVWvNSz7zqv71u1J0b3NgGNr2tsLZdmDhF7DcO7jtP7YcVJRzYbLayU3lY1/sxm2qwyECj8UQ/0xoM39LAN8sZO5WLYvV+eRJpav53/YXMPpGRsWnD5pZI3RzNu4noiYS5dv/88=|1023. Chương 1023: Vu oan (trung);EcGJfGPsp3bhao+g20KSjuaZpS8oIROtFWHEfmdhr05kOGl+7w23IpXEr2vgDfAi9Yq25TwcZjxbJ5Yf+2YFtcdPhC/zwEHNH2RsfXbTqTjznnllhL9HD0EHeW8ZwCv7awiZFUHkfcl5IkcoDWIfezojOQ0McBXON9/r2CqJh54=|1024. Chương 1024: Vu oan (hạ);4x4eQRdV1Yd9Kl1T+QNk53wEIjV9DZ10FcJa6MX8QeCEiuUZa/f2bIZQDuyvzE5lt8QKuIt2loIDalfYh/cQ1dbxvdWeM0blnGisZTulKeb9oLZ79EWYEAK4pTHDwhuPuFR0ypwu0nZFctR8oqGH7WH9k11gBp+v7hg2i8WEs/w=|Chương 1025: Thần nô 1 đánh:;h5JdvGhuz4YP0gXiWLZQjcflyjnfrJzuZAyUI0kA2Pi5kizt7laDonNhzXAPCIYUepjJusyYhf1bbDuKutvYB1YmwfhF6/zoZWTSueJImeYE1CQh80/1K+LOignO3KucVKE8DOd076a126u1mnGok6uqU6o9beTAr6xyrK5r63Q=|Chương 1026: Huynh muội nhà họ Hoa:;8OZAYic7CFbtxCHSTXo4H+eQV1ztg2QIz4KuWjVc2aBtoalB8QnCl/RR9t8OAleo0qWQfT+eozc8inrmaUJTnZKRYUiZv09QkI03pF5gS0KnVbiRkJpfsRAyGijb8b2Q+5zIH8mNlao9Qb5tNxikZY66iBBT7u+Cje9/OphGWOM=|Chương 1027: Kim Phong Chưởng Ngọc Nữ Kiếm:;14egodYtdEB8nZn4oUBAV0dVq4YGje+7/jBprR5ocLvvG7GxHZHXxh5HAxETeWN+1PK9XTwpmdT7RN3jrlC0uqi9sMnFvhF61XyWs7/WlO5WQA0K7TstsrYoevF5s4pJKkaMDBcl92G/nM41vykYFyPLuB34AzNMz3M5MTNqIq0=|Chương 1028: Địa Kiếm Tông người:;GGNhxKdK6oL2fcBiBS1tfjbydwdlOmohbzLXMLZMSiqFBJwzbjteuXcae2btmXftZPnJoxZhs1UbOPcTuZik6sj9MhHtQoRa07JAO39R92D7dBj9EnNs6TFaVlIiubK32w2rUn05qRTtPvw1dlhroViazwS0vMFxLeSYD1+MA9Y=|Chương 1029: Ta có một đại sư tỷ:;lIGdwoESKXo3suWEuIIJFPANhH5UOkimpyfzEVvuuxnZEpzF6Cs1t4dmJYlPv/YhX40hwTI7ajx0Su6EiFh25wS21nLwlq+ei65w0G5BcM3Lb6V8HBhrxvamZvp12qwzT4gK5xSQ4Bjv+K+F6iTePoriLXTIACl6giDcX58cw/c=|Chương 1030: Băng ti cua thiên phú:;HGg2H8qH4cEC7skJ/iZ+ztaVEiTmSYjBoDM7OWK543ULbD8l8e2NCMv4nickzoHuLRVSSw6MDtkFEouClmNiBaZzRPYtMNf7+HmLel1V7dVbyuZdsEeFJvNtKuXFknbDhKKMFA9hcqs5S1qebEl0inJDIRY61EO5r+38xijGZTo=|Chương 1031: Lại mở Thiên Cơ Phủ:;Twxp5r543R7XU7XxBq3t6dP5s2Uj+AN9nZ4Gr0ghO6NRslPDWYeBSDPr2Z5EeEIxQ9ZcTKaSiP8UaW/WTzj/RoWF9f2WQG2uxu5O/7Vijl7T68sNykUEmvBnAb5FyJltupYZpIQuz6goWuq5W0otsMNHFetmyM0Gq5CtDeVYXNo=|Chương 1032: Lão nhi bất tử:;YxGGKfWSVhYK895eBYK176qklKAIOWfluYQYbPiUE66bpZslVrduKPLbHjJfcoDJo+jGz1X992Y2HwQ0QMojxSjmmQz1Es8oBj+YtikftIgwZIRGbMBmqSonenoyQO1Vckylbjkl27srwHXfuAxS9XaEu53zY2NYLT26k6GSxRU=|Chương 1033: Không dám nuôi:;yZkxSu58UN6rZD+K9LotxbRO2KPKqApiDX2RXWl+z1afUjc+3Kow2ARTBvDgRroyIxkr8kGfGEu0ds4AYdzT7oAkKSPwvDv5sMIICor8A0+ol2ki9J+LYg+aIIhte4DwHN7TeesJSGU9wI7W7kZkMMOue0p3QyrTYS9UHO9P6Lw=|Chương 1034: Hát vở kịch lớn:;5yU3FMdYPA7bAbHq5jMFgmVOtqR5RIuHkuxUzaj/EN26CPpoiQHTmmZAhxl32TRbczlCuwqw/uzM+hEZ4hd7WEdEmbn1FpsAKFAnCuTBtFlX4iQkC7Z63EQhw6Xv8ztZmxGHrDscCMmOt9BEsV02RU1aedq4lGw0LsbbSpC52vg=|Chương 1035: 1 khúc Cô Sơn Hành:;bBVCU5MW6pw03jlBE/A6RvolzpghzGOdFiOZVSvZWdsQ+ga+zpddLCKUfo6WALhbKtiqqk+Kxt/dyUwUvdt1JQWDO9M/wbqB8cIqobvmFoHyAt5UprNpiVcPnJGlGyHj5rg+t/R7OyvCqjsrdqR7r5emNvNhRGm4QQK9lLZkRSo=|Chương 1036: To lớn oan ức:;eNKvVElkMUMEk8Ki1x4+oklXQgKiqPs6Y0VCTuNyW8quq/KMw/Q/wH3IBm2vnsryb/kcmGpy9sfo6aurI386VS8UXjlbXDvBTE/ezG1xer87j224kETHUiNs5nJtMOwStRCiPkWO64sdFOq8yUTEAXg30mK2VdHcjEwBRUcHXlk=|Chương 1037: 2 vị chịu khổ:;bBClsW/WF9GFFgB4BALG4DqOvFmslJtykVK6gY5m8tecliWzI7Hg9kyM4B2ipa/kqvHpL+PsmZAHaHqVLApRMdnh69ABmFQ6QapGivJbW4HxDVzM2OB1vlnLelHkWaTIHLM9yqMoCXBdOV8yF676VbQmIrWQeFtijS5DDaOlEO4=|Chương 1038: Hoảng sợ băng ti cua:;ewWridFJTKBH4F/SnTw5ZCtBbzHoY3N21tzHBSL/3It1IXu/TJ/oED8jB6naLhZfPWDLuFnvybYXqtTZS1uKXlKpiX7n741iLbOFu7EDICflJWA/iHo5vz5MywFCVtHahCRMMBreaKX7/085NQr/FtJvPNlofM9woFhUbayDtHA=|Chương 1039: Kinh Văn Hồn Ngục:;KPHXSmJg6QXZ/Wp1UwrWps2dGxUv2M/J/0SeTNiwocBqQe453rgFJRrAI5f3s143guPicRNFoEEXWojqbrUrXllZLdNQNTnuNDWwc28xjJswcSwEnxYiSPkSJKfDSRGKJGRkCevkTUI9Q8EIjtFWwOV7Oyd+923h+G12dJ0EQGs=|Chương 1040: Hồn Ngục trưởng:;n7eyKQ9LLcwMaymQxTzzqNUXY8U1lHrT3r3mstxloPRDHNwhdX0B/KImfW+age2nY/a7ffbFk3nLLrql9FT/9V3eiWBbcMHzyNZnFPYdED6ae0Lv30OxJ9ZN3l6acTvT0V/+S2Gzk+1vvLcy/F9RoO/8M251JSFXD+BDF8fBRkQ=|Chương 1041: Làm việc tốt không lưu danh:;0bcmHNuvxzqMHoMMbbZ5zvxeFmYFl3L/cs+c++VmbrbKe7kRlr830fpcXfb45o/8uySe2XlBwIbTiPG3RLRCDeAhBeUJ/MGp+FxfYk4lYvjuBe3+RO7p7nrT2vCQnTdZVyTLJc0c0K6X0gwfc3cewRa/NwmOm8Rbin2c3hDuI0c=|Chương 1042: Mã Thủ Bình Nguyên:;SiLge6IjuOtkPYkJ8xfGZQ1PwxHana4+pUsi5eQy3uxV5maF7JecvRdvbXt5cMwhTbYzcrPoxeHhlZJyUFJkTiDEX51BJa2gIIRjkYO6fj2JKnIlbJsM2cBa1j+Hc+0J0ebYPTLGUi5JmGyhVVRQDRhOWWzicylFX9ISnJbijCQ=|Chương 1043: Dọn ra Vân Sơn giấu đi kiếm địa:;25Z9UB/nsyVbl6RJo9Rh/KtB6/RvufJQz4ZjVUcoFFyEgWMWbefglXZpa+qNipF0Uv0tTuF4kJ8/moVn3c7RzuWgjCmVZ8P6SRJk1W0BJ6609On0oswz4Og9etLz6GGUx0aU6kKSstH0SIOAM427vbKngy2+R58Wu6WJJB1Rc10=|Chương 1044: 3 vị đệ tử mới:;cI8CBlwgmiOvDTSicfTcc1AJWN822z8Vnhpu5VkmJC5zsqfPaolLutYhcSpeVLcNbcoGG+MloccwGqsWzjoCywuUbgVOLm7+oM0mpa3rDiqY47t+xzpc4qDex8yBc/7wfHLryVDSDgJ4xaMn2FDJnjYKAilFfMRHJpDYzwCetzE=|Chương 1045: Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong:;HixlGXfnkKX8tXznzGu/6K3RXm7E7Xknx/zmXX0GSUZ5Vs4NYXodbERcZgnZ0t7BuiHXsWNcEoxE2O6/w2DSCKapwBSA2kp2zh2Rbs107l8iFY/YTpolAoCop4so3zbBlKLAtVGnqB3L0BUMWM6TnvvnRDoHk+MQUdL/HHEPEt4=|Chương 1046: Sói không biết kêu loạn:;91rx/Kv8itUnSPMPoqkbjmiw4gKSyabur71Vktwm2rN2V1vTNSYoD9gdXg/Wy7AfK6ht2pfmG3lPgv+hXEL2sm+NinCbx00UDWeuJYZDeNis/cwXyEGtpQyq8Iric2SROBnqaJcmYJoFgl0BwSTQOAVDVxzkmJZ0/GwDfcBiSKQ=|Chương 1047: Trâm năm Tình Châu (thượng):;b0kx4ppaUycIaKVftKd4BD7bplwSeypoK0uvduohcgTBhMZBKNLLSj66FzJsBvKwkatsR2d2GzcLAuwrnqKxF0ej6LI3NAzoC1KCxir/JW0YGGqUyg2VkUjQGqdLwNXMA1IykajuMx6irpRCtQUYNWy29LLmJmiXaCh1gAuZfQY=|Chương 1048: Trâm năm Tình Châu (hạ):;bXJs/piISqFrtKLNP6Ycbr4PFbApggjQxs3IC5dpEuc9SiizBpIAfPI0QWAPAJwTHAugtZuyhnKllxqK3hEYPQL2TFCF2gNpqmM4k4TB+U8WITgru8qxyz/dJzgNlziAWObFLowvfrFMywIZgozrQLrY/kbLQQ1TYNh1DuByBg4=|Chương 1049: Miêu trưởng lão Minh Vân Tước:;WjebgMNGLB4wp2HQKbUPTpDWBNLxzJUgJarLMNVHancZ6M4nCNsvsdfvMithtXuP5hyA9j663emG8AK3fZ5jXhTiQ/AeG8YLn9OlbD0TIDwTW9NqKnc4RKMFywVDWsW1GO99ZI9ESmJwbkVzFpk9SG5gWcr5SLSP0sJPnpKxmPo=|Chương 1050: Băng nhai bí cảnh (thượng):;9N0JVNRiEntKhBF6B5yg3o7AMIZFDT+dYRNcQBaj8fYKZWCtgJU9uD91vwO8c+wvdcXJtAMP2+j+5sXGuqimxv/60fRVD/IOwxl/PnMx6tor/323NsMkqMhSfXioqf2cnHxko7Y5AGyeNVyphS0EK5tYfbAOGYUyWv2N0QEn2yI=|Chương 1051: Băng nhai bí cảnh (trung):;P+N/KI8125qNQMsgTHI/X12qsLtWLNP7CQ/m/sQyLFA+IqMnEgANz22mjAO5klHgwIf4yDlcVJX62mSPy403o/1X55B39atsYtb8dQGfNwG30kL9qujvbpLZFsaokiYAMCVm6J2i1Soe6+zwKTeG2m7PetMCpbVqsqkPf8LupKc=|Chương 1052: Băng nhai bí cảnh (hạ):;amvYIr+KiYvpHuQzmpS9Sl3jVfmqsZTJOPCtf96BXe2jPYSKHqTJr+cj+Z1Vffi300LyQOa8UTtZ/FD6E7NXNZspo5IaJl9IJAIO1ooGgUXkuxuy39Ktdea2J0j1htPQoad/2G8wgvR1Y4r+1JGoYBiEFt27/UgI1a1j6gANCOk=|Chương 1053: Vạn Binh Cố Hải Trận:;x68vmPLZAkk/PHyvlsJ69ryU0X89z2vJbbEzTkIoIIJ7iudjyHPiJjCZGh2XZSWENG6EtL8jwktbtOp5BF8CjaExljMQqbG5IJ6cQ0Oico7C8LYQGeMbzbWnNvtrmxku3Qr8we8Ij90TdcF4nclxvJz+37THeoIX1ofVyBPU+l4=|Chương 1054: Cái gì phá tông môn:;R1ISy3MLrQDkO3UzHCYAFYnd2F/1zqBt2V9knU+vkc4uKD7vkFYltN1RObYftODfCULXmQH1Zje2JMdSY34XJr/cgMmS/kH9DyaEjYkRHCoa7o+quBJZvUHN6i0YNUaV0JAWbB7PU4zrmUGbx0I4TLrPNapV/2N2Fwy2VWVYpAM=|Chương 1055: Thân ngoại hóa thân :;3jDbsOb7akLmaqkXuldXXPI4dIxyD2Niba1mWD0IKlzOW/kx57rkGeRyu5EdQ7ctx9IrEd15L4OT0ZHN4BmBkQtWvNX7Wd6GgrpIYBYU+2SPGBN3n9KhKMO4WLT3nlQM1bHPzBdDy3IEDrx6CQZUQgTiX2OeLf8luBY9qGlJetk=|Chương 1056: Lừa gạt đệ tử mới :;8Z8VTWmVsnB1FjKnt29PwjftO8DhKUyIQgFlq0ONaaBu5PZyul8NLoOkJLsYQ+7uNM9zScLxfCxt+eOHAM/Be44A5Y1TJ2MVFFIUglOaDIWYWHbIaVMoQxfIevGxlh414gcczte83ihXYMEzB7O2uk7U2/Qeysim1CU9Pbl4QdA=|Chương 1057: Mày rậm Chung Nhị :;lWnWuTWmWttBonRUVgglmdzY5oBp2pmiC6eDmK6tRHWCqTuK9YtcMMEGke/nmRCiUnQ09RpMlQnC1+fcJdn19DQfPj4zNX4eLJ2lI8kt1E3aPZXgHK3ta5T6K8Xw0mOasBVIB4WGsEE8L8vD4Dy/riEykZ7WAAK53Elu8ODL9zU=|Chương 1058: 2 dụng cụ vườn :;FxI+3MFDZOX0yy+xphckqzCKSR/uHnEM7TtEl7xT+W5LtXkYgq83GXZYXTsFfKriwRMLiuvZvPyyoi6dlNnAM04pKqMLNtDDEP5zU4Cts9cOk3ibxpe6VunvyxcysCiGhkK5P4AHY+HSd7/jBLl5TZtQ1R2lrxkyB/CD2GT2bDI=|Chương 1059: 2 dụng cụ vườn :;0DrhInaD9MRgApikHLhGffQrjedWY/znjerkjnSABZCwqujR9eESg1PuHMUdq/Dy+iazZN+hSdwz2qrwpfJmXJom/QD/ZdQ0wDZzrI9FxZKtYyrJvspBZgPbYhJ7E2mqFMCl558KhfPrXy5k3TaAGxVP6gDxMtacqiOsCz2esyM=|Chương 1060: Âm Dương Trì :;D2ugs2in6bkm1JFN9Xi5pzSuXMbYhbXECEYFtYZIdqHAjUjySawMhu+mbCj4kiKWzVzG/RUleQfrvjuD955+9BPGNGPXSEUxAuAe3r5p5SmwjEDCxQIg7em+VPLcabXI4ggp47VZRhQtgq+eBvnVXUytba6jJXj8ZfdkpOHZHuA=|Chương 1061: Người nào giết Lương Nghị :;+T1MFsp3yxqB9c9KvOdAfQurjO3F5k8fWdHyXNrzK/dxtxt1PXQot7efq8vsc29KRRuKBefLxwqv4/aLZjr2l/VZthYRv2ckBudfCdK+3sn/2daCsxB7m+Y5JHsPhow/u92tAStz7YFbRFFY/+exS1X1UgYQsla+vBZVBooS9qA=|Chương 1062: Gây ra hỗn loạn :;/9UYVzTRTjHTbS4Ee6QRWx6LCoj+GhNB0+Qe7Ei4U2dW4PZ0WA0dw7jBXXAAehr602d8eBv10TDQ8z5bxJYxf41J003jLcZGSWIFohYUk4LuarJ+QiolVRO40qdJ6i0gj3QkD8jf3lVkUjVEakU+wVmesloPs2DdNqaPzrSiaNY=|Chương 1063: Cầu thang đá cùng cây khô :;OCa5iChOTChC6JDn5sanEaLJJgx4IvE0SK5h7NXMK5E7zg+/2hAHlOhk9DInGDKKtNvxaPg2EQw1DcVIBXqmmEDUnW7FXFR5yb4Gi6cO8MDST1S27KH+C4VMFgsoY12dOEVZszfuPgRIyyAZJckgeWUpmg9IAPDDOXcrknhKv0s=|Chương 1064: Thần bí Băng Hỏa Lộ :;s+wph+CirobNWaWq5ozMIs07pO+dgrpdPCV5laFjtzq9XBjpEdAb21tHDLfaa+gprghIv2RfiPZbx5qJ7TzKTosp6PclNQAlQXXsYs3RV4kl/eBzd6EM2VlyH4RvxGxUt3zmONEAOkOFJfuUZ1JUNHjVQOo1PCswjcbnEbYx6rQ=|Chương 1065: Đảo ngược Nhị Nghi Viên :;KRCRCgD75vqHSdzLKQSEnE/RgN4XRSLX7CdVLTxwCEkKzyWePQ70pXmF0v35YkO9k+4n6ExD7VBzU3jxRAJha03Gy87DvZ5MyjWk6huxRxEOAKpnTcw9kMsGnnLJN/EOgocS0056GNOGySUs7TLoWLsBYMxIaucF4ECT1aOwr9I=|Chương 1066: Địa Kiếm tông bí ẩn :;uvlA02nFeNsZZkoMsU/a15ScY6VAiiRREquk7vEOOsMa8PL11MP/jaNi8//xTkyIKdSrahYSAQyc+v4YgoGy7S+ot32IXZ5j6SzskQWU59Jtu5T/WjBwW2I6qJGGjF36pVnXn7eVY2lzXbOa2TdPBz4wRfpKXfc8Msv/fQQw/Yc=|Chương 1067: Địa Kiếm tông bí ẩn :;MQLelk1FMBEElpc4zvUrBe/vdWpt+34glBd1mMmUMoyDrQdxqTGmMyCkv8OqaPijhFrEhjrWW3kTBmeoVtue37nCHmmdcaAhRLrRSKMP+Z2XJDfyr5IkjSdMZM8R57JGeit4SSk9XKkUnkyU6CAaV9e1zdBweBeDXMkRDCWUTq0=|Chương 1068: Ngươi là sói a :;b/6lj2RMYZmspc63o+bANwi6J3Yoqf3o70G4J31rqgy6gB4cc1O25HmrejhS5+Enf0XTNazb+sZA9hiav0gb2thIS2jFuNfA7pZaV9a08b1eiJEpOgle84YNmkmEVVD6UDFBvJ06hpnNiKjpZCzhhDDxgGnAF78ym4sWhLM0Qx4=|Chương 1069: Chung Ly Bất Nhị :;Im/Of18Vt2Ku3mvE+0ufLio9W/a8STE69AuVvpSdgFoJ4bxTZyPJXF66hyikZNyvcn5b6smbAHxYia4GDz32lx/m8i5F4s2+xgeL7SAeireXXkXEIh01gbItGs8Lx4RCUXU8SNN/a6bLoGHT8n6eHFP9JSLZYP1IyfzILTB/aWE=|Chương 1070: Khóa sắt Phong Sơn :;lX7RV9JfftGbZc8d8Vc11PAhav5+zBdDfZNL+4zcWZ5N5r44BgwGBOl2StxXQ5ieBAbYLOTVeaFk/CeZLmdJupAyaKUEYJmyoCSylRnQ1JW/woHu6IShqLtQyhUFADGbK5ZkqJHsJOIuPTmsTz1V2xfG34v8pneC+7KoDfACPuE=|Chương 1071: Chớ có biếng nhác :;5y13OQBFv4el0pgO8up3WTcEyuWyAYQIFFO1zyDXmrvEydVwmuMULRWz7b2tIuH3LqYoJZpWHD07CB1R142hWToTy4dpVWzWq6VfAHbS90RH73yRv6VOxXC0+DTuvXEpbYAuLNb5codURI3eZhLNY8VBi7G25Vhs9GOS0TqWN4E=|Chương 1072: 1 cánh tay chi lực :;ZowaGRvfL07Pk8E0ncfcIrdHaKd/FiQOGb4mYNUvxfkowsM10CXiSUV92j34RmyDxVGHDwGGcBLR6ojyuRqRYXbDkOgd3Vr/zGoKdF3Z1yNdh2nyy7us11C4Ldw658qvPwd0pQm43gVCIhEjIHfEdBs03rmLXu9tqF9kUH/aNhk=|Chương 1073: Thê lương phòng giam :;klQ+HWhzWiElDubjO8MJnQgdoKYA5Q14cDUYmlCFIHk5JNU1lu4eQ2KKAut1agIRqQ9fi878/fzLDAWNQZMPJI1M2xZdQ5W6VNEyi+Q3Wqp0L2qjTPWy2DiHJA0jhY5Z3Bes96yNV8AkV8EA9dQYYdXF7w3NIPFV3vh+HbmH0fo=|Chương 1074: Bị người đùa nghịch :;BiDobk4GQ7k1XbIYoxoKuSi2ygHtUYuwdh7xgvb/5rTGLPjRWp4fDQRlLFDiuPCS1EYGPqZC9BjHv9LoD/p9qSuyujdnvV2VwIzRpQZJ0saI+nXkbeC+QXZYbshfASSqdJ1sTMUFC0rGVxW5424tixciyz7J/ivqe8xJ9ZioMmA=|Chương 1075: Thạch Tháp cùng bọt khí :;7K2xZenuaOehOsI6Af+W446fuRLcmRsxcBTXPHk6HcxjZTo9AdXl/9X61YeDhCDiC8pby5Il0Q5XPFErEhOcUuH1yYkSGdoZaboU6EjCMEkrly+tvMR0W86wLeTn7vvFKLDxKURb51L2dKFQYRQcWeWcld4w6VwA1yfP5DOcBwk=|Chương 1076: Khác 1 cái Từ Ngôn:;mi5KEqmiDJaxPbdcwRdY3NzkKhtuw/lo2xzGQO+CFLIOFbRw5udegk28UNqTRrZ6hArdalsfyRnWDKltkyrD7+25lMfV6dakXHI0mkUFMUv+2mYbNyVPceCprYS64URTEb/ETrrBppRwOJtF4THLwJZl53ujv+f32pSeZrpextc=|Chương 1077: Phong thải hoa dị dạng:;Md0gZ4CXQVl+ZhhbBATwKPIcQxYJm5coWWS8AzV/3I2GraJDaS5yZ+pd5/gFrkpWRrbWLC3noWfZzaF0uU5T51ZDiB+dGwInuXdub5Rl7EurTrYx5+vXskmxXe9b+jwtxzhlUFu7C6NOVj5R4qNMlpW8OrqQBwma24GFkQvK6Z4=|Chương 1078: Tam Tài Điện (thượng):;EMFIyfpmhxZofzA2dsYWkK+7jiMVz7UqgJciwBUSrO2KIAmfuG6Bv06GPdPzgwZ/7/xc6lhPKo/ehqFb7cVQsZoyxsVM2448mRDKv/pzY4meI5g/44CZtXK08lhRrRlGdnWAoX8+coRv+igUZte6o26TdePE6zIyE3eYqLvcnlU=|Chương 1079: Tam Tài Điện (trung):;yIRv7m8KEuDlWkBFQsp4FeBuzxHq6VFxkPG2mbz4LD9QbLytu2DZFKbeUaibxuy2QYCmDJE71r1BCqyqXsvthfP01CYCtWcMovG/9NehuJ1kF9RFE+8RR8kOP2Cze6hcifOlX6dut3wyl6scGp3aEkrtiv9jkxtc8GjXYBuzvB8=|Chương 1080: Tam Tài Điện (hạ):;iDEmziLrqMBpqg4+0PHNOc3BwCIhqryHf+iBTS0ouEEP4egHxCOonTmkyF+p10zqg73SICmXbxyIXVa4CzcqCpbBAgeMR2r24tFssmRU4WJ/YCvV1VvCxQICc2mBC3gai0MW2l4DMpPMgRts94tdxlMRECfeS6DP4yX4mmngUAI=|Chương 1081: Tam Tài Điện;Di3+OCCS4BMyQ/eJ4yaL9sWnrwbYDQ5xJlGI12LF3huIISdgKTBuXcqAlqPJzSIkr1GEfru9yDfQ9V1mbFUvUiDfbtM9l/bgI/SEZQW4vHnnSs/DbvjXXOxPbfRb5kY4ixuPhe7KnthBkqth9bZFrajtWsSqOZA35gkil5xncrw=|Chương 1082: Con rận nhiều không sợ cắn;D9669r/POjhG3gxqPUifoAi12OYg30oALyPggqo0Bnn59MvaWRwtmxaSKSsORdtsa73bCNXwUnNKBhx1be2/GiCDeRA7ggEdTIb4Wo49PlePKPTZ2HN4tSIoZJL19RYLnR1InoWy6R2JdXrOfmrsllfLihMZ5Te4vmFNm1Kyvdw=|Chương 1083: Bảo Cung há có thể không có tên;xqfa9W8+jtSZ5fK89k/SZFQeSeUG23C6qat5usysedgTO6zrW+FFzZnkzOX4/RBhILoKOfq/i4NfUxym15AWUkFt1o8DHjZuDiQtq7rcjTWp+1aJT9cy/aqtXuTbu1CRmkRa8IzJWA/m//yrAppFAo6kSvn61TbVlt1gacAhOxI=|Chương 1084: Ác như gió;FdcR85eeeAOqTqzWNE2zsewB4MBkSXyQVTm+El8rWB2r/QEABwCVcfaoiOLHfpcRSy56GNuvVTZa7sZijGFuzd8H+1/F9S4xihlX1JdOFwsn1c9UccJEdOxV0pi8MOwGHWrOSrDSLNh3DrkVtE/0e8mw/KGR+H854RtJtPy3l2Q=|Chương 1085: Đại trưởng lão thân phận;PiL3fynbgsvaREjER26Fr9+iE9hVJCSFC7SZLwfMcTQl7TfHkqZRyZyJfuzBEypeV9FIdQYX0e42m1yGzu2VPdmk4rdt2qVMLbgCYR6jRDb1BXNNNvt7Af1PPTuN/g/v8Lq2J2AwlKuRb79h+KjCoDBDtDccadQoZkDUFN7eiNA=|Chương 1086: Xông nhiều đại họa;RWGGCIqax1S1b8SzZGvMIWdSDLmtAd3zF7ekKJ2Ucab7lyNRfawNYfqNQLp1MSozobBjcD3KACZKFR8KXwuAG/pc7lzjcYCCUXRHj80vhSs18iJMPLWl+0Wrh62mOeZRZ6bvI5ueEWKknhIwpwNzpE/MM2h2OWgLMNWIp56sOMM=|Chương 1087: Ngàn người chỉ trỏ;cN3/ENMuOG47xHijZj4qopk08iZtV8P0RIiG57FVpBZqTIIhevlFRhogD1DsaAftY+HC0s05Aj4jsjcSL29BwtrdQKZJs7tmlqVQsAXccNqg4XTVWJl+uZqlmcLDBBiJ+WJFKKMTNFR+njj1/NTRc5jN/ZgbR9ZF1GmrTfa/+wI=|Chương 1088: Tiểu sư thúc;D1W8lrMRu1iZQkC8BnJ4rQ07Rgvfs5gQOJ6Gl8yOZWuxd0++YCxcHyjCUSHqUFu7WvsbMYzNHFNX/eQmubEyZvvXgfCCY153tQDSPZhDTD5l8zggvJz/L0em7+8IJ8zceG7db5KMuN/84vpIjKTTKVF1zodpWr1AxtSWvZsRUZ8=|Chương 1089: Toàn bộ nhờ muốn;GCOmEbNdkiJIjFoNkjAKT1uUAIuZAHIU3qo5peEUOv0YtZ8Oez7DCatuk4nab8Jjf3h+s6P2jm3K6DAiExPE4phFC7JJ5OD0hBW1OzfcrotdIxnTPktHTpmBV5asN6VemIshEvg/xegGF8PDh8lgVn1EroapXbMOeUytINloLxY=|Chương 1090: Hóa Thần động phủ;+lOiTdRk6OtrNlZ4aLu7iXPlDer4futFnrYH5auAoA82XYfgMC84WPPOt//LZhsh99okCQadrzioX1D/WL/BAsrslKOpqAzzbUJxM4PAGznvNSuHZ9y5NGowlCKVErNmRk6RTIq/UNCCZnPgBFJWKvXt5bprQa3rs+0o2hDnuE8=|Chương 1091: Ngô Sư, Từ Đạo Viễn;MqRweg1cFueAar6JYK2eOfgfoyOqiBTmQfG2twVhayDDy77NyTvmi9cUGT25Gtp4DRtTawxgvl/oPym8t1eq3J7j58DLAH96XWO6toTo20ZCm2gyw9MybUdobOfVH0i2hsCF5Ml1pGSjc+NhjP1UJhgTn/0mG2Yi8LyRiijYieM=|Chương 1092: Bế quan một tháng;hjhN72ZdN/vl+95DbjZoBX/GHh7XvQqv3ziTbwmv8g594rEfsApXHWJLWidbZ1+4hQdg1cHKKKL9TZtxcA6qutjfG3DKkHv7aB+hkhhExbwUTIhFByyfxwWhYJJ8GTwb70gbLmKJhyD3TYM/kxnHn7r2RiGW9Z9iO7XdG3vCibo=|Chương 1093: Long Quy mắt trái;vBuBGHn/FlzV+pX5ohq7QWnwwW1ueMjqj6UKkVZRYBHQBQHquIoARAYgXkq8mmmoRQ0O0AHrxL0J9gXxxGC3cvl4iAlAVXsxGV/tGESkSxHXuXT2AduaO8vviBC6JSPphN/44bvLWPc3mo5+PYbTnAOqCqYqJ6yKtNTYeB7lh+0=|Chương 1094: Tông Chủ cầu kiến;SONwi8JN4H+VOqfmLfYqb5u0jqI7rubk6K7q2e/UOAdKTjtxzWGspq5byn+blEB4YKAeTcorQ0c8ijQIgWz/lbY7qBEpJhIX++DJh9jGy9sT0c5S4cDHJCwdxJ79UAZrGrGobfqWq6TtpmtPK6ZeVRleL2ADpRCwxngP6kXHQSs=|Chương 1095: Cỏ đầu tường không dễ làm;bMN6IELfwyaoCDNnshl94DbNUlu71CUg317KLoJwJzNldfXyVrZH5I/G9kqiCQv26/AlYZNlZE6tKljHdp7zZvYbJmns7Ty6AW1Fdga3fhi7Goph3t4Vi+6a4d6EqxMlwOjRAaKvy8vGkW48AZ7Q+UqMsbW1xuM5Tt6fUB5pTh0=|Chương 1096: Khôi lỗi dấu chân;Dnuj8tomWKkLA/AvT9dDTClADxn1HGF8T67pPUMbuEKWdXrPz5Lt01MID45c4vAK84UtP3m0PYmFrjDOans6ca1jD7hf97ggKmSTlfTgRaFdNBC5xK3H/B2/hLJeJDJkCUyDHtVMg6sP+3tbAuIwnkPqMbpsJZOLluyoo9K3ySc=|Chương 1097: Một đám quỷ nghèo;enEVkXBIZnzi5eNj0Sts3f4naVY5wi037MzHu6RBn6qCHDyGnP8h2vyHaNknSgxDWv9ZrLc9Sl5rYQFeS7J8GsYbpDWOImouyOcZpNTBJ7zb3qkPUuY6nb9FMvBmEk6kc/08a6T2N6DaGcH9uBQ+rnGYKHbeg9ZLEbK9xn09LYo=|Chương 1098: Dịch Bảo Các;ZWgC+93qDWFFNU5zyBImb1kqxxkVBGU6eKzU5O47uhM8ZRPEuYQgmJI4LwzjjK9MJI3gZ0QvO+LZOHL2X1lO6wMmF1kQXczFPhtgjuidB9kxS5egeFjpuszXhtU1k8a9B2nbS4M0gHwSUg1uzv2Anqcsnx/s15DZuD5Pcx/eJIs=|Chương 1099: Đồ bỏ đi;Fwoj0AmQtyhGR4RRXUXGPu6fmtUW63AUBDOdRpq4o1VAo63u9H/Y9rMNlxFOxHJdFxejfjZSGoaTE6FHl4iBTOcahohIdfDpLV87VNvxSKJnv/BHASxxFaEn0HalLCQ8+ytczZzAFCSYHrpjZiIsTChTJ+NMTqkox2Pisi39cek=|Chương 1100: Ân oán là nhân gian;omOUWOMOxK8isjYCAiUBFq/QKlCncbno8xlofFlcrtztcYpveqRdRB8/l2wrOC18tEV/yrQL5u3pfpak5T8Xpuru4Nd2WidH3p4w//U9XCmIbILAkTaYnV3qig7nqGT6cUoUrn/m48b42Qo7485035oLy/ZpwduRDlGlqleBGgs=|Chương 1101: Sư thúc tổ;zweLfBzFpwkWoQ4g60XAqSdMI9AjCQLNj5bLBvGpLq4s0ExkcNWaWjHXyCHW5SUs+7vAhPLjm5gsRocQNvdjRNgMVroA+cT65CHLnBU5XQVH1SINMhp6XfAQb3g/Hv9D3rGCfg3VI4ARNOVekwKPC+cytRhaWDY2IW4jHkVWZiY=|Chương 1102: Cái này không công bằng;1wn0iho0mVJfeSbK2JdBJDYpHcRw3cA9PtjlG08C0WODmNZ5SOpmePrL0d28O3SqpfvyR6fPsbJeef/AVJDGlxE0QqVdbAiKV/CBTFWD/5J7q7vWoN2G0VXpbE1jgv3AXZV47xnzuZsd4CGoA+a3yjctx2hyag/u6u6bDij3Azo=|Chương 1103: Thiên Lao hành trình;j5aypW8gh6xvl+UQmzCm8s8895ZENZUaroXV6KBL9gha9rZGfxnFX3QToWjj/6azGp0jX5QL6TK9/epcw/YiZHi9CXyAV50Tv9Ycj6mzz8SFp/gWy/eqcivxl2HiP9+0b12EXnCky1877OYo91k4/Ug3AjiZ/RU8BHy1QzuHW3Y=|Chương 1104: Ba bốn không phân;LNhYkMWpL/Ei6njB4clqj44tval/DxEtogNNSbGKjrodftSeIqKIjdk2AC/zsu/Pvylfsy86QIkJXd1CwJ+qORK3CxzFHGdlYRBCqO5yBht0NQJ/YVvNPxKRjTKPq+gMZ1tlMqkpZ52UCZpAGATkkWYf9fDBDnl5V3J5gXFGbvI=|Chương 1105: Trắng trợn mua sắm;K1+LmisY8KWYTrc+BjDTrYWbu6903jxXLxAe8pjO3hIsfPUEAnVOlsgPhylPzShfTyNKvkJ2gxcs+Xie5/g096wimqA+YeS1+9gZeMFSwN1mOMUp0FIZ9qA7LDTAfci8LClQMtDQjPWQVuVIaaV/7KiTA7AuAQcMMMc8Lt6tQVg=|Chương 1106: Tiểu sư thúc tại giải nóng;cL8EE133PaX7z5XTWU/sjar2bumchlr35RQgz3j1mnnRJKZp64ntA56Ytmb/z20lmf3uaFFClT1W/GbOdZ2lEzVAoKUPIw8CU4X2nGw6spUcdqkk/dJJLl+2QPfxkw6XqDMXpB8DfL+pXB9fbplDGlDh2Sx5/PChGUYKg6NqaqU=|Chương 1107: Thiên kiêu cùng kiêu ngạo;bjWeTobLE7fPyBUheQPCyQ2+Bhu6yzFx/cUG8RL99n1j6BtVLpxQJ/tAXmX2BjVmOqx9rqPGtpp9PNB3r9rOytQDknVfFFvj6hluaEcZB0th6SJ2t2pzCvFx05xmuajTJWY37o2HSqCE/GNRiKL+F9aWVHu6750ek6SMVlYbong=|Chương 1108: Bản Danh nói thông;ISA7OHqjuq11JtbKyMGfX+9NyhNG+TikhqwKmEpW8RZIwe+PmQ5aLOPtOB2UWo37+j775HCNIlduKnt3wewyJ4WiVcQPApcjK5CZfHY3ocWgowcfwQBcBO9yEkCXQ3x0D2S7+8Z+u5ZUH/vGYq4CvphzVhL1OvAwwx/ZtPJAdMk=|Chương 1109: Bất thiện cũng được;qOfiVIsqMtP11skBgQ1420xY3CLEBcNuzr4oDH4PB9uqHbpq0AA/tGeMk0J3SnlSYOqlFY8xKx/myVl6tp6oR6V1fEP9zhZbpNWW5rixHF4p0R+gxAO03ZcwmKDEIo7kbpbPfKkBIHiDjDtgE4Aj98VlljsBjP1wxwGKeGF6d4c=|Chương 1110: Ngọc Giản địa đồ;9eUx9uENqP0wQm4HCJzXlPMcgUOV21phPtpw9+GMHyBIQvF+u0yqg2Z0s2sJyQaOCXKeEOgK/pWdBR4bI4CAsJ74i7h96WS5xf184/wvfkdzgJxNV9BQH2SyjYAdIpaDUSTlnu99wB70IRzWVgMgEsUN7fOnHw5OVqwSXePLPiY=|Chương 1111: Giao đấu khen thưởng;L7po+KprdkR9kXbE/rNTCBWhOgOsYXU+60Tfv+cc/rt/6Z//Hilyen1FAFiVE7zrzNufyDhoGwIlvP1QrlaXBy4ybZFvDsqFuplxytkiMt/quGBRSAdvPyuB36YcuUydJgDi9Wo08d9xOVN7k+hha5r7Uq0Rm1f9VcgPgBqiTt8=|Chương 1112: Vẽ bánh nướng;KMQ4ag6bK6LplAr17GYNXFFUF2tkUn0jYb3wYt+QjpMifZ3R3afrb7XIBvR6ph4YwL5XgWf/89wGYN29UN+g47t/A/KR4nWlxvjtWRa6o6Gk9uIkGuPxwcUEGs9ZaeXuf5fPBcF1Uyl4naTzx4NV68ycPOKcUwblPptUaPehvCg=|Chương 1113: Ma Luyện chi pháp;uvpFi4XaHzdngA79QBg5E/Y4N+fP9LJMsGp4txZ3fkgZMIXYLw9c9sn2aacYPCSkUR9MN5ePIYBY9vOVfnn2TeuE5CoHPQv8AOfDgfiM5KBNnNAbOLU7hnoI0IF6BVYU4hRf/gW/5Veypz3SVnrPPoVLWQrasDFUX4e8RvO3lII=|Chương 1114: Ta gọi Từ Tử Kiếm;PYwuT7qFpkFJ9faKbF1Bbt9Q9dHt/hIQYjfy9I+lwP/APXOM+AD2+CNAFr9S0ZS4nGRb1vb0xnLHAJ8/FwsOuzNdZcpWEeIlbGDuZfDNC2IWzaKt9IWlmMIOd32TGprwE+GRUu0W+PbD0wXBWXDrh1PSTTjYRcfswRm9w2df88Q=|Chương 1115: Dã nhân;EKbgWysqHKhchxpWljPnMeaFvQqpaYom49IjXfCZnvVrhWbXS1msnPvFG/39RHbze0hbmn1upidO8M0xE+t+fasJeTyBiqWntAsCGqfwE9wH51pMd3ao2krZQeBfKkWWJVwRbzjNEaENnRiQRXQKHW1Ct9oUoySmE/5Zs7Q8KSg=|Chương 1116: Con thỏ đừng chạy;QlvbTw/3lrt3Eovz5OaxEVen/qn3V+mtFcMmMlXRCFBEVvTV6xwXfqN7erJbM2FV+m+UrrwzqdeJza+Y3oQ6ABMHavBDLBJHJsMlfpxGPruv0eMACnXk2oE4rMF/SmxFeE2ryeKkAYF9dpWc4+nM8f+yv/i+004Gew4nt3Kl1Zk=|Chương 1117: Đấu vân thí luyện;BNWz6O65gDqLYCRrHDczsxb8NKswhKdhKp+D7/3hj65a1m6ANnpFMK2H+cAVRdb00gPi+XnQvtgqi0DiO2waGT6UubVDF9+xQwKdwvQMxPEvA4rNCgwFVdGoQhAs6BiA2zMk8g0+0VcaeeDOSF7LrbKygV2e1B2GJTRG3w7bX+w=|Chương 1118: Trong lửa có vàng;v79sX/HzyAxpBXIvOxJFCYIv0CZhZiX4smCZ9mUkORrsZuSWk/Il4KhumjW5xYgNWfoZ7EPUhJDEScpttOVg2tl1kmTkt9jL3fQeAt51Cpm82WVQiYQz+eZGc4jrxBlYDvoTQIxtCmhE0VaOLxS68SN1eHJhQLKwagtMRIrdMTw=|Chương 1119: A Ô;1vELVXfMsWoi7EWu+BWHamP2/hOJlfeA139uuL6vKjG5hMTXmlFt1ny+GgPBXDoAZSdyvOdqVN+ymy9akR5/mk/Ab2noucDOqgl01uaAatEu6BiUCfSUQns9qX8e0acQQa8TVvyxjUWE7slXyvHFqTPCy0/UDOkgtFcaFqjOrtQ=|Chương 1120: Địa Kiếm Tông Tàng Bảo Các;LZktepT1CQbyeNf0LD4ZyxdKJ1Yvq9MoVqTMtcr68UPnmUA9ZQ46jkenVwtqs5FQYxKZitzj0AGrnIka/EDEKCqNBTrQOo57cCNc8XhCkkIVyM89KNNjvQVL4WwxHXVsWUBnmBjZ/sONi09TkMUi+Y3YOP48QaEZr+L97TBT68E=|Chương 1121: Ngàn vạn Linh Thạch;1XHdwzrtd7o1Q3gphIz0fHfuSw/6CgHOQ2gaPgYRByNgDXH8b1k8bhzwF65cTQ8GJ4gKZw7D5EDEQ6YADPxmjyAtwFajKdOA4uytLLefybHUuTvLrymVsqmYOu/s+njUaXwYKnRv3pDYiIx+JcqpaDXO6/XHU2rQxKf0tPc6x5o=|Chương 1122: Chiến bên trong Ngưng Anh;dnWBo8vs9b9dDxEqX8w9yi7HsiV3UGYipGAqqGn2iJdulqUeuIIz+TuCPlUJqZQfAs9rXPwMNQyqtFRHOI9pQEDu7F1/dHfKtvAvqHpy/IopK9oIWsAZsfYKGFVC+6ui76sbrbsjgGlq6Gz5i6Bvc1sOz/rEtruhCVpWIRvlWHc=|Chương 1123: Đồng sinh cộng tử;7MNHnNjPOjMqpbQvop7I/R97V+q5FwTqV/5rK9cbjvWO3TvUpjA97SmfLo1U1e0WcRy9JJE6FfNK+MkQLnhWf0vlBQEDYZxSckFH1yqyJ6JtQxcE0hWdtMoAHTc2ho6bDBggFG5x5WDIkbdY8GPFjXKeAEP22l2GbZIn1vnttvE=|Chương 1124: Cố chấp Tiểu Thanh;SRvkfrNSVIHZzK/l/SYDCOSy1UhG8oDYujdsjXBTtXwvewb5RQPIGjZ6ds/r6SixbcKe8d9uPWzSyzzk9jX5sYGj4HcUkKXnQoRHxwh7f07mm+z+edW/HLBfy6/fnbTJBQ+26iXPZvPwti9zxaiPsjUNyGW4yN0kRgJ+M44TmrA=|Chương 1125: Ngôn Thông Thiên địch nhân vốn có;QiJtxXRZoTXC+Z1wxn7+olZuOFDrmPUZivNTC1SsBm9DFCoMiAVG6GiihwsvwvHBEzr5YcvB9ILjdVMO65DaSALaYcWlzepolTRi0Q0o0ddHsUCzcMV5Ak5TMXvbDN0RN7sgygxbiG84MJgeaI7a9sazeiimEeTqNj6j+70SHZQ=|Chương 1126: Hóa Thần đoạt xá;VTXD8Sh5atQakLRhzrWjy3w7wsGodHXXHrflEZ62n8hwZa+e7JU0AncSfA5/r4A4+A+mbdhbT9aQUnl8P+IhMR/hPUExkKE+bG6kxh4uCs5p0e5SpptE0SjO8aXLcP2kqhRr+Mvsh1I9sIS7+SZRmD/uZBh2QuvKK1SNIFk+3+Y=|Chương 1127: Quân Hà Tửu;iQp+pnszS8sGGYp5ZXN7bdiurRiKKSZPgW+oGDYWWRtUORpWFPz7J9lQemCTOpSkPw0x9v8M7iABdG2cEOWeBc4eWrWs/cu861fBTOyoSeE0TsQerIjWhbbCPAnng3QaBRE6nNZx7I7bJIQ7gGTNoA/BBGMwv5D24ZiCsyO6qhY=|Chương 1128: Công tử Vô Danh;X8nCd+5haxBgUs8IwnaieRobQcTQqM2L/XEIIfJQZqT+AdQ0YY72L2SSr9py3Pu2ClybxXX+F50oLIPe6+HsU8cFDQfa5+LA1Tf6/dPhuw6Ska7sn8VrItiKrE5r378r3tPAr9zyrN6x3kpSmJI2URvB1I8Ije4Fukv2HZDz++Q=|Chương 1129: Thiện tâm đại phát;p5ab4vT/+9D4CFmW6m4ZnyiwYSn3SyOY+76ODE0gQXOdMA/6GbukK5NJLBeLghh8LPJ7T4Dv7mDYiLHkSvHH/tpmiqlgqETl4uKb2o5Ra88dxEVT59I798TPvN7PURaYKTENC4KarIMAEZ1Rr1AqJC3SR3sSwyGZ7e94VEqqcjU=|Chương 1130: Thanh Mang Linh Quả;nJEH1hAKMFSMjMnu4yCAy2xj1O4C1iHDd4QpoaLOWF//znFZnOqv0iRns6bSowGrinAwOb6lxaV7sTarouQ5krDEfIhIubX0OVSu+XAJBMy4ZeWOwhONV5w5Sc+/J0j9t1DWupjnpStjmiV0XRGQ5pvYlSNlvTz//XpTyiZbYFE=|Chương 1131: Vô Cực Kiếm Pháp;SNgQufxICL9gEr9x6cZVWCIaxuWo4j7Tv7S3zx+7568SSyJpTodPCmxSwUfY96LsrrVh1zWxwaosqCru28Sq00mZtQ6f70oXR9yjloI9+TC08nSZHtDNhQqYk76xkvQDQvWVeaN90tGxpeXbd1CAKUk2Wb3IJF8gdLXc6e03ZXk=|Chương 1132: Tiền Thiên Thiên;cQPS7x0jPzBVskuq4MPOWsUQddD4odvQE8wlK5jaonAKbtrcbpi+jjFBq8P5Sa6myO9lH6UkPZALO6wP1n98NA93iu9pZWrCQpjWlZYxGsTBoe/W42YQuRH4l9q9o7LpDdDilZmruOCHN98c34bxyoEJTcNNmoVZIEhHzDJd/A8=|Chương 1133: Không có mặt hòa thượng;55Sqmq1vwmzkvyDGcQbR9pFOzDveuPhK41yyyxyd/rZaqL1R5fnHrqEawv6+IVsWxAcA/7cuEDT9O8m+i2XYKo57igBYFqkKdU3oGYNFJAdeJsCq8NHKVL3R/aKfGdh7+MEqyeLwvT+0bY3gnpDKiyDGErhmTqcidyDadhWCfoU=|Chương 1134: Gặp lại Tiểu Sương;+3nuZrgmjhkTzpMSHgkh8ezRYqb12wndL+lpMxFvotpHYS7PElT4Ou6zLDVQ8CarPCzO0LJvuZF3PjgE0woeZZ5DyqyG8P/D6CEv5puzSoX4mqTwL8b3bnaZrSQU09JLAAVxNXOkJjnPTFLgzzUhUIaJqPs7Gdp/d2gH1Bn6V6Y=|Chương 1135: Tuệ Ảnh chết;/TbCtuU7EE/zgiu5q0WrRwyzHSIj2HR0/vfnfUSXjHTp28QLzoGwaSUxTDQFAXzdHHuQKmI6NQ+HeYv/n3EY7YIH6kZm6aE2x7ZDLH0uo25iF72xdDTlXj+ifAQ48ToVQDlUl0JLSe45xhjlRqEEGnpKfyQWpxA4fXV4XizG6xM=|Chương 1136: Tự do giá cả;85eGBmf3+Du8J91G0mlX8ESK3yDrhvfbFhl8mMD3zEIIYUHxrkC4pEqEmLtpi6SYgmP4bYQjreAl2dyFtim028KNsVxOy4oqn5Fb2JLb5cDTrRF9brrLWT8YuXf7lv43K20C04902iFVTT0YuA6OMjqhhgk4sbxcpodUP4DwTy8=|Chương 1137: Phần Hương Viện;nDV5YOJP1Rxnd8P0+jtUksCOFdK/3Kav/xOPOVbJ7Gp29eR9re1YM+BYLn/N8aReoIt0TXZjgBY7geaYNI95PVbcu8EhEjPfZ0rdUujnT2H4p4nvVJk8RCqC6gjoBdqLCayfngmEkVVs0vXvPII4ZOzGB299AYO9nl5uSgH/syA=|Chương 1138: Long Đàm Hổ Huyệt;7PK3VtdKmpH/ZvZm3rMZB6zEmbpm60T96nXh0TGvu1Ebh/YOG/FlQL8WbpmBLiNaz1NxtrWptdx3hTuhYsTeeSKU+8vKpDBNjVIgziiHegNts5PxN1TY9sj6ZF0pdFVcDIdNhnzX+Q+LcVGapO/Xj7QdXaxm73rGQN08TGIjXIA=|Chương 1139: Thưởng tháng đại hội;qZJEq4716OrLRp+HSIe1f5mbyZ1rTLg0xNXcUZHnMdwpnM86iX/y8NeDIyKKEM1LBHqkKF/U+LJRFws65JeG581N6AGQkBK/rnRfzEG6exmyEARXtbXS5vrEq3xrSTNfnZPfUUgv4AqQlcT5ATQYmpIbOk4rbzqOBSLDmv+2688=|Chương 1140: Bốn đại công tử;l5yMf3+Vi9RGHNpfL0YNwotYAXTvimVC7OuKyUNJ359gcnHgCvVluPA705Qoun5N7GNwHXU0wIXTnMov5dokO6KwMxp6G4rpXCHLDcZckilcrbohP2muAZXB8xTxC74TOYhb9NJQrML57G0MpXbT7o1wdFzraJ4RcR4I+HSoxM8=|Chương 1141: Chân Vô Danh mục tiêu;d9mCOVMhTOR9zOoxzaaT8+2/ZFeOJX9c6KRPQfHpmM6NNr9wFEfJX9FxsVX20q+NMBdR/jnQSOqwtbXy5jfT0BdcWtYMvpx/PguQmaAfAzbpFjYvLi065JK7MnqLvKAhJRUpZbeVn9KZvjHU1MGEqYRKz4myi9S+AF1ushUbrfI=|Chương 1142: Giao phong (thượng);EKL+at4JmAL4zN2gW5Ji+rSrcWES3anVQjnzYJz95i+apL4WbPf6mvBL5PmrMCb5A9rwgn1xzRfc/nd57/HQaXAXYf3EXjvt4P/ludixvnU2zBjV8vS1gIcbXo9jl3NOsZIosisg6dxethbQ/5zH8288WxzGTlP+3Ty2cHPxiUU=|Chương 1143: Giao phong (trung);KUKdqHA/PwGMHQmYFJJC/BNSZUm400GcLns7iNkPNRz6hk0g3acJ/x0+jF6GEsiAm8qu1vlaYtHm7ISH/44+V0MA8BbLEUHqfq/wt6djzRugsvs+yeypfT0TpJpxrUAW+K2Z3W5l1WG7VMjzHNs2K0zzK0F9A/yddVJLSmNUr9E=|Chương 1144: Giao phong (Hạ);WxgJhMqXPUBWHPo18FRv7SGeKMRLCYi1BsMm3s3GSyQhmJmGgtld4CXJBJ8YU8zrKNuCQdzsHaMux12EFeKouKvFShyuj2lcPl4pzli/iZ+fmEgxmpaMGeTgxaCiChCjAWXykm6hT4NuvO2Yeq1y6wSjtkyP/9Mvh8MFa4FygsY=|Chương 1145: Dương mưu;C//1TqO+570MieAPmnRHi4a8DBznmWrhI4/L0Hx3pTcvElBt3HTGsW2A/pX9R964fi8QeRtV4d8Igpz/JbmJXZoM8pbfz2BRx77rDZZfmEztFuM5ciRf1zG3SEHfur37g6faq74aqVERt1P34RmW5FOKmpXb1qRl107+5KgIvJM=|Chương 1146: Kỳ Phùng Địch Thủ;gZAQw9QY2LcXKRDkrrQPy+bzYj2L89jAA9gs/fHGxJ6YkEQxXO/bW8ZzeaCQqxms69RU2NyrMS7KyaApeUjXOohawvoq/DaOhxJD9TEA9eHCbuKcMpOYlH6Ee7beomxNNUDMoxL7tkaKawhSAz3BOecJadgOeNdMmRgcDYb3NBM=|Chương 1147: Tiêu tan hiềm khích lúc trước;MFig+qfClFZlP7W5CyQJIuEo9y9rODEE01PKPID2mgn1/1xq8luD7PjeQsUrWg7phW7+otqYS8I3C6/dXsfmiCjxUomnxe8JHFV3VicAmKEXmAom6cc0LCQUuvYS7dbaqjYjgoSRMZM2M8Y4l/3jetLJ5YFD6KE/zHuv8LI2+Sw=|Chương 1148: Thiên Thiên quyết định;0SL91AmkWhdz1sSBir2rFuEBnwGHVlg3b0MB3isy9fsICW9VRZ2o/YQeDVS2y8wOLigt9Ukhvh5kClhHvyaMxl9qn/eXHIv0/NLJoK3JnGdIuWD/eLGM3gA3+kvDYCZ8kKgHXRju8IRg3Cpd/9HRr4PrkqR1HGk4qChn+2Yc04w=|Chương 1149: Vãng Sinh Động (thượng);PXQWn6x6tsWHs/z1v2dvAXXCk8Au1YTytN5LOQUa2G4Yc5fzzA/cc6xQEchpA9ssr7PDydlYCV+rhB/PTqAWaoFftDXrA0Ld7ygFVg8r2CvQXhIFR+4+yQ3/FynhxjpcQUefVtyMi7BN34Uei8R6ydCrCUUOigVe6EQsi1CK1IA=|Chương 1150: Vãng Sinh Động (trung);0cPpaUkD0Vqe2/iBlye6fFoo27wu21jJaSq+hi0XYGqMHXMjk1+WLo2ZtCo2rzGbRybyD4X17SCPtKHeGPBPzU8o2h+XUWt0UzHdOj+9RuR+kpEsF7IfLVIP0aEtMj/PEXPhUXjEj0pI7AhgA+/zoql1sU6HjLv/vFyeSeSjxkE=|Chương 1151: Vãng Sinh Động (Hạ);4IkAegQL7cB9pF8cEotiA3kUwYTO6pNaubVGHydZLatDQMcA3G82QSc9qmgZEWlMmgE+KuF1eo8l7sNK7yKt6Ss3CABtka/ejhX/W9emYhqwEQGAv+SQWlspIVu8+n+t49lX6uv/l2t4MKKZeyn+PyaIGX0gweem0mHWvgEKD8Y=|Chương 1152: Phản Kiếm Minh tuyên chiến;YjJ+7c5nNOD5UjLKNTbu8G+ULa0f5S4MTtKzH0E8j8J6228pty4my/7gavQ5H+UiCtimY4zRedoh17qiIGf5dRv2Iy1UO+dC0ZH6fEmhLNwXWXdsEkJI8v6aL8QqtVB1NUQGK6umtXIBainLxbuJpebmT6Z+6s1gV/QlpXt2EGc=|Chương 1153: Bằng cái gì!;4TndIXmOMlibVnlr+14gEkYOLHKsnW/lgpYdnYXe1c6H1j7uh+IZcz+Ts0FuXuSwbN1UUBEiSxjYNG09dIb+XpPb9cVgaINUB8szx6l976ZPHymw0dyT9HfF0zvILQK19P3ZjIcN5IZbgvaxOUefTr9rkvkeRe5fgn9/oDa1rPg=|Chương 1154: Phá Cấm;cB1O7kh11qaE7ImrbBTHcFmfZt7ba9bFKSaPyfFq0gqWhw+nY3G8WzwWqYBje4skSJ7xTYai1YmhaSRetuemXVNbaQaofZtDHG2XSw05VlVam4ypcOu/yynIvjR7eeQHu9qnPXaZzn/QvehPhCHM6kpqtQVDaJFmgR81e7tVkII=|Chương 1155: Tuệ Ảnh đi cũng;arljRGpJ3pNGNq2emf0sU9ACvzOZ/KveIcf2zVh6PkoMuN3wN+ZodgguyOlhRNCO+cy5+tFff0JOteFESBcNcAeWo0te8ojxKcVgMgEj6/6rOuCG9Y8gzjtEJglNm+eD1PRp4XLUv5/eRUFbCEwYLbVeB9jcEPGZhYSmxNXtV9E=|Chương 1156: Hỏa diễm Ma Quân (thượng);IeJy9tYM8P9sFZNghiXVHAs+fqG94dhAklzPHjLmK+eXGFAc3BtOwi4Bs7mclqZFw7rOhl8AEpHdp7m/B6b4RKifu3/8+zuFvZqpqebMwPp89PYQiwzP4RhJ99nfacz1URWIu7JYGCiZphPQQ7CzlVwB3vOgUeXypzcr3DfQdTQ=|Chương 1157: Hỏa diễm Ma Quân (trung);+zUYOp2eFQaTXsaR340zL50YkZnGk1u+MzPMyejrQtI5Oo7STXanKv6n+Zxt+tgb6tASbNIZyBn/fXm8QpBddlszrfQMrPxR7bk9W5WlPHizwoJAepyh5YsxQyBtTRGgoy78YMZ7Ivz/IGdsciLDB7mDTrFmpdu4dHoiZB6qW7k=|Chương 1158: Hỏa Diễm Ma Quân (Hạ);QIkPHqPqGKF+vBeli+5XAePB8nS7J2hKOI0HvR20bsELzVpPBzLe9qOJD/6Bm/tm4xLVZNLbxDySMdMqknCYDLIOCNMLt/Yn/6W7p6VIzGcewyRt6Fsyx+di6kibBZDiI981acgf3OoEfsmGVr1Sm0FdSkvsga+jl8o3denA2mQ=|Chương 1159: Lôi Bạt;TgnXu5f1bdFibINinjBOQXpHdd0H2rruIi20lfwMqPsCHG7CLhwNUgswZUbZvPSjNmdMRGwOOeV7rzvJW+1HtW53GhALtNzuHL/fLXu4bAtBvkFBADaaeitVIJgBKpCVJiT8RZA/iebzJE/3ym0ZjQ95y9jsbI8ndv2afkql5Oo=|Chương 1160: Vô Tướng Tử;NpuPvaSJLLMsLnK4KnqfoxEInKRiV+1ImQoiYjoPnFCNZDuDS8u/uIygC9VkPCFa0Shwfprv+QeI3blKnfnMm77IK0yKn06X/ydcTuGpnoKenYOzOfNmsS5qGq0BZbEMYHEGz66vB5kViGgFbdofDu7UIIzm7RK11diqjjcYims=|Chương 1161: Bình Tứ Hải;ZYj37VKwnVw37Yx97W+i/4qQw0CN2gcs6Y9anfMoGgZImYG83a/N/4r0QdE0B+aNfrVaqZWbLWqdFX4YSS/tfrPqlFr+5Ov293mYgg8y3jR5xFno/6xKXfjaW0LKt3kUfq6fYwf63H9f2xSyvOEHQtez/16YhbS3BNxZnU+Fc4A=|Chương 1162: Lấy tuyết làm tên;CIYp6/dfEz7ZDXy87rEyRm/gsY3ESuxIJLp1izaP9eVKEjjSR+lO9aGSMx2osVSUtqiVdPJdHQohn/ZASL+7Ydh7X9spSYZltCQmtLAWTWSQw4rU0SE8cMA48BlG6FfhLifevaT+2sfKnyWFbywbpxRatCxHCzjxVVVH9/KJt3U=|Chương 1163: Tuệ Ảnh tàn hồn;UKagAlnzgWHqQC8qZVf2l/Lbp23f4RSgw5JologYgN9YlWq0RI72l7vTyrdmkuUyXkZ9MMmQys6WatxA1iKyj0ipYcVvgsEpkd3jHGB/hkatyHg0d1QrqSrV95jropt5ETFJCYq4BOHn4auWZlNOSacAFlVSYX0XtqwvtMA1HzA=|Chương 1164: Thiện ác trong một ý niệm;IO1iPf3KdrgdiIcLAfu1IoBe0RZfMknW64fUkhV2Qxpin8YSy3DyAQybSKyRCd5zUPW4ohtIkj+Zm7/fBTmafhuhu4T2UvmtgCeAWqZeJ153QS49DxkISaq9qpzXEa4X73TEVzaf2d7QzO/htp0HBuL3lsLamb98qrZr2n6MRmk=|Chương 1165: Cổ Truyền Tống Trận;kiij5iSHMqRRE7em5BhTgVPWPqFxG0Ul6mF8g1vMahan5sa+saUwQoG+OoD72MYUAkpK+G+FotSUWiDbvndfygFxpsDeLz1wIqY8O1ZDuB98yITYowJf7luM5WMMz65XA1riyzTrShsHiFiOJaL16KFOnBhXJ7ZerXQ8C7anWGg=|Chương 1166: Hỏa bạt thi thể;pBFI/xtrUDIdcm9WhhaHaOX0LTB2oYkesrTCJ/Q5x7FxkNi6tKcvSs/o2/Rp+IrZQF+v/jnSFibet3qTD39AvqPQjDHaXvw05SKewcTtTNA/UzZ4420uVDpVRipZsVAzePaQVETUVVGf1BkgNxmk6W2r2U/xzJ8HwNsZZ4znjFc=|Chương 1167: Kỳ nhân thà nói;WFy8acxx3w0yIDcxx0418xVUm3vY0jf4fgKA4UFgAjcMY85AWhzymxlcTMpZVSs6Q19lIPJxfEusnjr8NHWuVHkzE+wGw0OkKUWWpW4bk/esUkjEZ9W5fZVoAuh+999BwW4VSd1BKlnz6NKWkEB9ASG8GQTNOgBXPRkjPuGEJlA=|Chương 1168: Thiếu thốn thiện niệm;3FtD0tuPU0N1wGidieW9gQvMhnimUYfLLVFKt2eEs8ipY12E4zqw2Sy9a9Uzy+gvD2XSe44t7MY58MDmjzkwKfidGKoCRTFNfsqqmqi5upl+r/vejjt9OYbnl9PSgLxVGRkRjT5NzBxX+hZ3dSKlC7K2wg/rYO4Yh2HfQyXyIyI=|Chương 1169: Hiệp thiên hạ (thượng);HDdR26Xg8YZC3a/tlgS2/2i33zxB0sWJ5h4kjvnzJuP8EbzGY02UNNnkn4ID+9FexMhXbPieaR4IwMWVo7bso7C7IoGDERR/tDmNLXeOHJcGe22l4ZZfbukPQg/IqitMJZP7OuPw4TTqUVjhE0bkJpxITcZNFU6tZBfgTYr8GW0=|Chương 1170: Hiệp thiên hạ (Hạ);HuqZN+Szl5l3qrvP60H57XS44jfYT/ffFOCxBHaxC2y0Jjxluv1d6NuI05sV70wKUhlmn0b9Hl/BQrB9D5l+uBFzsKlVUGd6nlLeOdFNYFNtIcu7BENvzc8TPqLcIXrywBIkiSFK05ICVpKyhIJjmBB9cEspTGyzGoYcsnFk6ZQ=|Chương 1171: Phi Vũ Kim Đồng;OOltJQ6sI9SEDIhrmCTg8S0kXgnv1gpMfro2qqGVYZuHvAFPBkuC94kSZ04qtSX4xW8IfkeVp6mlh44lnjsGcP2uc3MBz0T6fqrwxxpyF8NtLMfeP25KWIsH3BhmRRssg6yB5Gd5IeHkDQeiJnUeSS48vQbmiCo/1PGVuqWtIC0=|Chương 1172: Cố lên nha Ngọc Thư;FsyX3A4N7aJBU5PorINVqxVoUF1uV6Yi4H7h87NRrN4V7vZYKvyXWWyPyyfcTHwMcS/m33sMOagskXDHOmF0/H5qPRYXetgRhUFgGgTVFFvPTRpnWiA42+fLK9XILiNFiJV7DoMbA2Uvd64a9LvNLZTtHNWoDhbuWu3K70JXVYU=|Chương 1173: Vui sướng làm phản;8mvyPlIW5MTUVau56O0eOpmV2n99xMglHBv0sYvyEojV9PqWvRUFZ+VGasedZJyIX9WKGbDl7Vn0ylA9nHQf3pH7shob/XqlahJkWYv79RFuRP5Ct+AzkrHyZeUuotbcMBg0v7eA5DsTLUVudSGUttQKjQLiz9f2FY7nPBaQLLI=|Chương 1174: Đấu Vô Tướng (thượng);1mguy1aZeBW1MjVXvj6scdqw3WeybkKUVxtEJCzf+9Kdd1LSDrx+1lc5OKIfmL+4ml1yyDZTMPQcZSxlpntHABju0gDcXnELcQm0lWXIzrYO4wavwOqmbrGMXKn/yT8ku3ArbWTvS5pLJBt2zaOWtSiokbGU7vpoca4jDhImJjs=|Chương 1175: Đấu Vô Tướng (trung);rbprfceLhEmUehc8yCup3D8MOfcqcWH8VTSS3W3Sd5jGwBdu0zK95yhThdIEvj0xdInkYtnDImID822ELy+i8tv+4pktFwHLCgxnJ3gP+DaB13hUXfwWOCZYQ6ShBSYju3ANqlbzWeFhOFFIAE/AXZ00Q6RaWcMcdX5ey1fowag=|Chương 1176: Đấu Vô Tướng (Hạ);jrXtIFldeI6C/Ie0uXlwrKR/QzzffJMCI397kRnj/ZDa3TW33SO5Ee9IC1hpEqe7Mywudh0Pc7V4o1JzMz5Hj6243a7W/vDGixg6wb9g84WzXmW819sZu/RAyEBQySFrwaDnXgpxePqy/NerEpMXPj7LhMco4DyjzSf8THa7sHw=|Chương 1177: Linh Bảo chi uy;7urC76QXk3/tTXo8aCDs3HQ66iguPpaf3wKWjgajz5ELAbJmC17AYpfNdOR7SFm5UQbJ0beLx2rrl8RytCIWZkpXlIXNLDt233rUyn01Ix1u6CcjSK6VA+DhEm7EWk/yG9pYaLgDmKijfkrGbgMDAAIbkuzNuFOO0jGxUbPXsk8=|Chương 1178: Nguyên Anh đỉnh phong;rukObnImdGAGFUYnSiMBwLGgIh6z0JvWEObxrC/Oc48SocVIIj4n76BxnizYJ9Fer9mU+aV647dTSlzDHTtur/dFOMm4Nr7NM6HIlzDeWN4Vuvuj+OOcBurtrAB8qGMW54XfRrZIjYBrl4a7bCqbdHLjcN7SLCQkobeWRFz6Jhc=|Chương 1179: Thiên kiêu tuyệt sát;RiYrp4uoPnPyRQYLsea8nmIhxuIUpXkvulWUppnaPYOwar0d66ZAnEH/rdX4nJvNH/3MoNOZNykv3OZnRphu0CfaAU0zx0v8n+br43JtFZ1XA5i2wJEm30G58OtAXxbPqdYQp9XmCz5wz1N1d5LEWha6oSpDMi8633KFDXE8d+k=|Chương 1180: Nhạc Vô Y suy đoán;IXrtJGz/8q0/odH/QtME9/Nf5f62DBrIXqMLtLARigwjWpSMxExAuWD+OoJoeHGmc44onLHqCKdc+dVeuUEGgFzNAnQq7w8XW93iPkhG7kuzSakISbv9Wm46YrOSlYBesK7fMhQ9PCkcc+SaxDeELq7YDXHSHPikoI8hy3FSmDs=|Chương 1180: Cổ Lão Chiến Vũ;00GUqMtgQvVp26lcuh2dIyZuN5mz2DMOXk17C/eQC0yaHuZqI7ODCOFGQAx8F0eBYeuCb5l5nB/LxyNYUo0YvB05LO/lltTiMmGbBfGTF4LCy8hWoNfHAmkM3kG7gfnaOGr2WumsXknDx6O59f+E0QCTtwcYXNh+hyu1hAxbWSc=|Chương 1181: Bao Tiểu Lâu;hrq8o3gBpTWDB63qvd5Zj4BCZuhTzkCUIpYkQ2+ggqXhwJx93I8VPVdQNpr/rtuZPKgINFkB3Glr724Zs4cLxdFrBMGJYfMdR5Igao/QyMgknwni8v91gBnba9c/qs8WIgIx5lP2oFZ1A0XO3Pa3vRN9lJx47RMh51E2L/UgnQE=|Chương 1182: Ta là ngươi sư thúc;I+blxRkuxoKPlGeyqBR5vRQoie5mkjjQNEQnLGEXP4fpCbnZjOJHFzvf68mJ35bW9mW5+0AD1ytyg4bAkLOOb1ZfRynOhmyvwvVyqUfSj0RbARJ9WABe6NkrXOJcMcAOOoyKIZBRI3YxZshvDfQRzUy1s4VRfduUNC6KcgHqmYw=|Chương 1183: Vô Danh huynh dừng bước;6CtiivaPxqSg6886hro8fDSAxxaMsg5UTBd7n4CHf9DVQ09XlTm37B7OKCjPFEhcT3QKGRXcWc1y9iQ8zdvC4Fa4JsPL2SsHS4T1ZMpHJ/FPYT4vNtEWFdj5uszjTuBVFAI4hNf5SWH3PnwvgSEANciAfvjQ3tzLX8Br+cDIsog=|Chương 1184: Một cây tóc trắng;I2LAG5nvuYhNQJ8C3jtjxinzCoxbZzd3wSlqc2WGu0hNAZ9YEA/tsuRcR4QA6P6vzMfjrK+/l02OcBUCZstUqqqM7QVgrirhLE5h+LOpdeVTrk9p/aOtUGQHcbAr/9LGfULcWknuCZkfq39w+22P+KucnfRQqDzjptNG7NIFovc=|Chương 1185: Kiếm Độn chi pháp;2L9YB4y0JEz6n2dGCU4v7jDjf7tyohFbT9yaalyalWWKG6aBCfz9omI6zUeIgB9aRMPmBuSAPemZQvsiye0Mt4YYkzUBL2SPtuMmrsX/0W4FmWLfV5hFm4N/lin2qFNWs/AQfJ68mp64QDDX8ewvWjFFt9yw+/a0Psj1Y+zRqsA=|Chương 1186: Trăm vạn quân hà thủy;kwIg3GW0mg7hWDlr9TwUuyiQcXeSCE+fnhselfEaFB0ThXq4kyjD0NHd+K+LieTtGmg1nsKMJReoiyUWqzc8znBL0qASLqSI0xvazIg8R+TXxFU7WCIycb5drpvVSB7fmKCi1AUGWGwy0t4SCRano1W/Xchj3ZfHeZqZApXpeaI=|Chương 1187: Ta biết rõ nỗi khổ tâm của ngươi;b6hjOOmJy38tZab8fO7oJWElJPrTiHssy+KaPtxVgjHP36mydjcgXTy3S0JAt8GsgVGA2gpV5Q1TaE29Qzbax5P+Sc7dSHtDwotfvhZc6Cu26BVJfKErWVfWD191IT+HGaL0gpVDKI/NJMMjNVDBBFlB+J8yDv84Rpgal1yRt14=|Chương 1188: Tâm phục khẩu phục;fzyMyQnDCx5YY2/4p61MA2Qbm+NMTACTAliLa2YNgWQ0lTqFg3KVn2bB9tVxYpkajCunWUJw+KYV5WJQxlYVBukwHZzvbkKZ6KcTxeiUceJIAeQ7Lq1HXfNgrkcDodEdI+VpEQFID/JyYW9CbNWFyfxKhRv3DFnQzEyK4hwgBE8=|Chương 1189: Đấu một cùng phá hai;I2B5RFA7C7QuXIBxvM20xnSgRko6Lfy41T73kN/ReYOchvbW3zorqs9hfVNZuQdX4I6LaXi5h8eMo2W6jqbWVivbqpmAYEGRDmXghmjzecFAQ6xsSsuX62Tv/RQyyTFNcDnOfg2Gr9B25QxrHFRby8xyig+iwwfJd4gjrR9HLP8=|Chương 1190: Anh hùng sở kiến lược đồng;dT3pt2ySKx49JBh/Cm60nhxSsIMA+wo/yif+BgqB92iQfIMmtmSssrWQ526h2WM/6d6L20EfxaZa00D2Fx3Ch5lhshpH9pqCfdoz/kLqrWDv/13uhxGMBbNMnSvJEy0xeE/C0Z4gAI3qyEljxvM9oIZP0CcQvHCe3FpqE7xMCyM=|Chương 1191: Tu Tiên Giới cấm chế;jeKfyo4zMPq1CfnHQEElipDmICkDAU2a4HXzqFXYIg3J41v36XjSU1HNKrHZeLFz7FSEKfV5ViNhOBLXl2aSI4W1W1U0eD21MSmz3TE5ODGywpsXw69WXI5zSiA/qLXnsM9AiDdz4M6efUyQ4Kmhww8+s1eHb7nyxVo/865e+ok=|Chương 1192: Tốt hợp tác;+xozU6hh3vG/9S4kJB7DTHgV2zXnyNzm/AYdo+tu7cSLb/aNNVHQbwDA+7wpG7ID9l5Reukx8WHn+OUDfApVMoeApazF0OwXNtIXjMyw7MZfwdWBq3yjJHtdcAHNeH+CmlGgwPoiZ3IBeta7ZWv4iYxJE7QDiMdDEeIy8oEIYXg=|Chương 1193: Vi diệu thăng bằng;Zko/gmo4bOwZ4esiJ/VCoLVAGASIMAcIFhj2Wq3/buC3sJmPg0C8SVUmwITktQB/qDZ1rDNh3e59TrOqVkmKqdS5yVQJ2rTX/97i2KN1A/RbwzEBvMdCfxsRVAWj4SK6A30IDQVGwf3VKBmgYhFHPoABHHzx4/LhKmdDbBLr7qU=|Chương 1194: Ta là trứng;ymOD1w+XKqMpCJM+nUa+bMpqUKKz1Tj9Q/t/sGAtoqW3o9VwvfzJ3iXvAYYkCJKvYwO2KU4lBTGkX9HQga1QHoy2DAEwUrKIerCL7wKgbeB/Rjr5sc7GmzjHgRxrbTFUCVIzyqblcXvLLFfgxjoq1GtOfRPCFWe5CCNtfgxDTvQ=|Chương 1195: Thiên Thiên tài lộ;5oNtmUQW6QSrwH7TrOITLb+/POKapSSncxTadZvvt5O3otUqJKUg4bZijN2s1inDe9NVOoX+Tl70obiQ+een4uwqEVfYsI5Q4EEaKvYVmGE2KobDeFaGQhWOeabVWV3riN7CXazmI9hUofbntIBhjl8a3BxLAt6ZXoT7V2bj5wI=|Chương 1196: Oa oa Đứa ngốc;n9hpWOeXE0tR0PJM5XeUJMZSmQRIO0pmmJ1UC7CV8da9VjRQCSzIYNXJMWTIoEvEsgQBqBN1N+UmYGnT4Lq/AUIR9TaG//apx+RfxxePuM6SR7+G0sANpjD6JrqwV8DywF7BNzjYgT10FvQdgZwiEJp4L65POflXlP80ywMFu/g=|Chương 1197: Tây Thiên Tây;N3RGNW8TDEn6YlCkJ1oudgs4jvmUxWCnMCUnQbcY154m1HC31Jf7AdwrpKsjBXWVtw1B7056hk4oYWXvT/0L6ZKOfWaoxPhglzvW2ucHilE7ycTfvPmAEcpGISMdhTFrU0utQliyHZbZ9S0G0u4xKRFq3m3fNN/93u8DQrUNi2k=|Chương 1198: Kiếm của ngươi quá xấu;TurLNnMTVkeSr3bM4JbvxMebK3x0hJ35XUKgzCo4u97Up6rar4cFtL4Qb9LmkjcU4rkZY3spDoVk/uU+4S2GFNJ1NNWl5mMf8bFFzxgAbI2d1S23EWhwWROpPus5DK8D4XYhWX1dGE5Y9CMjLFMp+lHUYP2KCVzabCEjPlfCIcg=|Chương 1199: Nghe tin bất ngờ cố nhân âm thanh;wYtnG8Jxc9pH0JG3/aCUSCG0AMOev05BDe9NasQDlkL+Zs7Oiuj8DGWUxOSI27QM8GgoCEyKYEqIsIV5EbhqdkmyWy1sKF/7E7JSBiVvha7H8a2yU5/kswMdKxQ7RAZnpzQoatx/3nBN6BG2/kXzSRc1aExWp7krzKTXNV2EQw8=|Chương 1200: Mạo hiểm buổi đấu giá;t0PSftkVE4xigNaxAsquv01A4BmBCTei0mlnPUN13qLmaoAydjwc6U6Mz+iYaMKjVeI6k9pphAB60W6YcBFj8i0A58Olmw1XBiBVyOczRqIrdtFx88sZoYye5s0aze/+XPj/vuh1jvs9pM4ep7FyxLe25yqkZ/f1M31ALyjfjw0=|Chương 1201: Thu ngươi làm đồ;3ZpDlMKwqSRN5sNgpLpu/ErvQEZ3QydoNDuaRvSRhZWkAZZUd6+Nk3n/oswZ6OjnXfDPpejR2EHUIGHhV0oQsBjI4MCgnFXWhqkxA1c4/toZoMHCuh5ZcIgHtkb/eiQH+nu3634lifMUsf9DRoKNbv5n1NAXyw35KjLVwbUNFTw=|Chương 1202: Không cho phép ăn thiệt thòi;um/jwsOwJb63uApXUZoY+r4ZBVivt3KOZmnT2pA+cnzydDK+eEZ40e1bbw02F1X2JN/dk7GoMJTDDjjc5QbamZBY7LD+326RbBBFnbCvVXlpx93Bhh3P57ZYewNDxrCbursDtPZyAiG9ak8v7X72qBerCBPpRHrnJpGm3d3C52I=|Chương 1203: Bổn Nguyên Linh Quả giá trị;4MO2iczfJMHnjJEmFxzsU2la5oGYeCfO9Z/UVQhnn6X4HZi4HU/M3c/W3G3ZJDZYOVEzuUNMpi1aHLkz+6hmhwUP6pG+nZsyuk5ZxWQQugBu5y1qsjVtHFnNjEJn0tQXtijhNmv5mg92XTSQU7eysU6D9Tp8fW+m82KqyLK2ATo=|Chương 1204: Linh Bảo nhất Đại Uy Lực;QzkaqdiVuW1IfsiPY769Ezo6x/inKXahOD/8br/4vFcP22wt5zwAgPASuRt2BHKmAWMuHzMCPvDP2ljea7IcioGguRhGLSOw0KnAzjwyJ1WEM88NsFRWLOxg3ha/ulSX2njiVClPdPmul68wkCsAz6gXOlARh+xZ83zaJ8S8MVg=|Chương 1205: Hai chúng ta thanh;r18nrwX8UvUBQG0W7WmX3X7YlqP4ZryQxLVL5yxz4cwdmUz9edUqded3633Zu1vdTjOSvjVkNFtOU4TsQH5IxwwXHgA1l0lWxNtq0bTPX9fXfXdlyFj0cfGInirbErv1WEjPoVc1cO5NZnYoavrN66dcOo4bNNfKYNjM/GKxkpg=|Chương 1206: Cô Tuyết Lâu;ofZ3xnp2Gf5H6NEdqo9YadBqnqUApSXkmvIcfiyCDmhXeenjbiiQQT0PvXupw7jZLQThl48nZLuCx7ZWs98TWDsh9En24MG0bx9cR+APtA2MvMwxON8OQraQgI0vJJhyn+jWPX6wTsQ9IroQUaRkLu5lk6PG8ErGfL+1//QoeSk=|Chương 1207: Tai vách mạch rừng;j+1zMP2tO+Hlkei+liJGLVCo6FanCwrLg6Lr/vpLUJ/7z/Z1xv0jcCEXloLpS9Bnk5b8FfF6Z1W2kuoUBZN4oGbvKLIuDW3QiPFSDiV3pnwvr+cGWqTDpO5J8K1ISBEW+GGGsTvv2Ie+78EDlYZt3Gu1tQMzzO6188UNnwJ7kXo=|Chương 1208: Mỹ nhân lên cao chỗ;jP49NcElVkpSKE1/qCR6kjh++IHO0ALpSevwyzq9tl0Z7CrLC8AqCz920K+/TpXhRpsY3Pha0tVhrhoYCGcH+qOTPutotKRYSLKq602ZUdTwKUdvUOWwJIJxftNp3dhwxsUqezYziCj438LGk9A19Vsl/7DnLflrSzioBsOw5mY=|Chương 1209: Gió lạnh đánh tới;AdWngzq6rCe+xWVrvA1mn0bp4FZ4CqHIWCPHXMBW5FCU/EWKS/J8oMn36ANjzyJGqOCnX/db5W1hClcKETnT9OBm6SrtM/lS3DNvM4JBVxpjNtC4I7HGi1FVhVbVTDuiiQQFzybDMg6GrZiDTJiwSZmRlgDf46HvDIPwsUn94Ko=|Chương 1210: Băng Giao nhất tộc;/1x/x9RSIxgufp6RPvqnPWS6egxbuOUm8r7tdU0AAnQGqxjoqzZZpFxkwiYgWy6XcTtz2MAHE9ix2/tVM+THTS8fEVVEaN3m0RUcWfBa/4cEuD4xuOKTl37/KAeuT06y4FHfg9z51JZUihEbUGK0KnX4Q7dOU8zHiu1Akry80Fs=|Chương 1211: Thiên kinh địa nghĩa;iaNYnOOGgytW8yUe04PJfwaoy6bAhqmDC+pnnkgJ9L93CmG0YGwHBZfW9PdK0W2OJd9KnyOhzS37QUlBs9H07BWQ1oU+hSz6z4OMvUeALp1qZsuthQqj2TayOEYJEwgqDhokzZJOc7PylwGWUFiH2iva6p20x5kRPFpxizwHP10=|Chương 1212: Có người ăn cơm chùa;eK+eyokF4HeK7HWvqSiVIr0/Ionqo+W0Dpe+0wMMs7bFgCgqPIdjGhqJuIN0NG6Rqw3IjFk7W5aIErb2uGroIvW8zpaHi0mFD4g4cWTuxeU4OZLdnvDNrkQ+vKYhFmEf96MokCyu+8fwkyyzME8/ThnPNEHC6eVlsBWupJ+seIY=|Chương 1213: Giao Tộc trưởng lão;vJ/TlrgqyCbeoi5FgqrxSEJhA5ZAcayeXL3Jj/0oziUA+h8EMtfFloz/LZ9CvHgSg2tCFovWS9AXZY51BQeb3lzVm/U22vO6tVI9C53MbAzK+Ja331abNuPUZU/VvRIB0qOgmM/AhGUSSGqFGcIkvoykZ95uHQnp1pWcGvPWlK8=|Chương 1214: Đồ Ma kiếm;3qL2CcxFNbhl+FL6cks6O3HGuSo3Rtjd7xmbQbbqaLddoojwLbptxtL+VLaoldQrYDjdRib2VLw3JCV8xvX1kIZI87DW0B9gYd15HJaT1KdVovWDt/y7MU4JSy+fzXLMV+oEjqaLdOGo0su8Gah5b5KmztuJLLG1oGrdAo52owI=|Chương 1215: Lôi Vũ tính kế;zS40OGIErb7/chetnirfYC/+ewJXbNGWgPGRiuf+vmwlCk0rQjwaGE+p6vagzNRH9oa96gBgfAtC4zosWpcoGlWDqbsfDpayMmEWJEQDb1pJVaIIFGWg3ovlGyTVf/D+k60tGicE0ym0vHyXRgehKflqWXubFb6mmWWfODu8AQw=|Chương 1216: Đây là số mệnh;0DZGX4vC1Kh0YhWxeE+qVEw2JZeEGBaewm6eF61aMqJ4w7Y2eR+GxRIbP81wbcZkOtlNfBenDpA+7Z8XoATfCj0DTK2NCSZ+K/m/T3ifzopMweAiVkVrYpL41GXMfC2A5/pJY3Rx4qo9Veekp2H6guXQat/sE6pndO059IqVnuU=|Chương 1217: Quỷ ly cổ;OAVll0fNGICzkDjz1fCc5AMc4pQNuQxmeshlwPv+ReXRnSCcctydD4UsNwv5ObwG55ssZSoTzNKHStyovT5b0W1ndVYAn0FZ5CyyQHoQ3/UdoiCBw16Lr98S7xRNYTR2McPIgso9TrIpKVn6q0za+HLzSg1r9GgzlrlgxC1znfk=|Chương 1218: Cùng Vô Danh huynh rất là hợp ý;DGzZ4SWuEJACGvpMM/E+kFUk3y8FTO6YrU1GpL4LFwUjl6KeKK8ZX0MNGbZBiKF0he2TNX5JZV1O2zfAapipgcv31pQyB+Hyt8r1/b3C4YyujljNHosk9IafAFCCE1Jr5TqbT2I/raUosPm1Gp7D+n7H9Et4Vq8G3g5pmO0VaBg=|Chương 1219: Ma Tộc toan tính;xd2nzAFzCyAJg9/ZPwU/RHnKP7eLtXVaJFQ4tH2id8HYC8h6nM5QI9OyDFFt6SlgsLYzPbGSo50/uqT38o5zbHya1P30CHlBIU1l6ok5Qs13Yq3E8zR5reFyV5+loRHRoI4i06yBggpMrGsRL4H/H3cxvGAqmP5U/PBazGxff0g=|Chương 1220: Mộ danh mà đến;lXUTv+bXVEekFAZer10ncc3DCR2ZAeuRPO37zTcMFPr6EVPNUPTv+cw4vMsZK/925dW7d04zjpDeLtgaD/+VM1xwI5oJxvnfgIigF101gywOUQnsUENzn20DOIwc8CJ5OrE983OMj2oII8VAVuD2P4uJJdoBhIDLF3Iw7SY97vg=|Chương 1221: Ta cung;VKvaSRKuqi1cHteUgTNeQiCxjf3bLBxXdwxFv53MZY/1zRFwTXs/9c6Tk06rOhmnsa5NLL38XZv6ETVBHOipMjxpJ/XxHB9c9DtNZLGJclUKglIQEjKGKHN6/57Cx3WpgdXJZD1yEtoO0XCIoLbYcC8HrzuG8MSAEA8VDBGNgyU=|Chương 1222: Biến mất Xích Hỏa Châu;Fks/jy+Nd9KxvUWtUYFQEwx4AOGmoHxP5tbtZhGzKPFmMXgl1aVI9p0A+Kkufbxp96PzG5jJ0iIxHl+FQ6KbSMkyPD+QSSbxjtPd6iK+hTp5utNGH6sexwW3yqG9yHSWwkkeFg8Id8QEPe7OVpHFnTBGdzrJPtTOjZ1aox5TUps=|Chương 1223: Bị giám thị Địa Kiếm Tông;ThfOIh2ErKwot53Hie6UJMxI7vo0hWS/zZmVXut0WZU3cebZV/CAgwnb2IXNzFV6X3DKF/f3UGDgKaU535YhLr5dVkubJ2GVm2bggMEhts+zhn0QeMnrfEg4ds2ZT64rIoTu7ih+7Tg8Ej5lxlEIAvdQcxbIlpir4i55e3k2KsI=|Chương 1224: Bỗng nhiên muốn ăn cá;t3mseLyhYzAA0e/J58H/516Ph5by5gYRS26LoQx0vv3UnBEvA9+H/cXfh7AA7iJfxew5jfmLnLWFuavoFRHhIEAvJHvOyx8ADawzQyvy3ocH0sqF6HAKiXvBum1zUvqFPE7QUHn//7ceqIGe0/i8X94cXyr7EzR7PZo7sx1o6C0=|Chương 1225: Kiếm ý cấm chế;DY1Si6f5gm4XwTbiKywCKPNxblc8PAXKfrKfu6j2KzYT2pdGofdoIAojqfCIl7gbFkTq2Us4WikmGnoZYfBKCth0AbzxtWkJ7ocFD7Nn9rCYBGHcXctWCA8a7iKwjNFMLx/FCJN6OHpnu8FHL382WE1ljLlbCJc5pQJrqJ0vBPI=|Chương 1226: Tự xưng người ta;howVcA1Z9FdxL4RvgUijoSh5aRsxMaPFcHOXTJtYXokgztB2+Iydmelp7GDFfIn/nZzPTdRDE5e6teTf3sy6m6mgwZeKBG2g6bYuZw3yi/Herjk+G4b69SXlwZvf80fJZ4Rac2/Zl/WAJoNWmXhw1c2KX8gErLsoPqBrDlDo1uU=|Chương 1227: Chân Vô Danh con rối;l0Qyf62wpqwBNDUjmvMl/rTuQHLm81qZOqIf12wniaANzZLqv0vxtgAXFKFvj4+lTN4geEy7txIIudk3dCPIpfKj3Y7CrTA5b9SmZahlMuuowZqLiM4qhnjWxyE8xrs09dfJwoGyBfHxrxQZKwB8EjVZGLxvEJsSzh2MVrNQF68=|Chương 1228: Vô Cực Nhân Ma;+KNP4vu9Xc4ZUdVj+jYf/OLFFrqS7MnpmVlYguKv63AoqUAh3lUDlPAgXB4tNWVwaLNpLYOo2CJmjRsf0atTuNkvt+JBpfjqJjQ9QEHiIhuAZx/gB20TzrUyDIbtgKv+1Sya9sekUnaxdxrnuH3QacZ9GuY2KAZsBfQ50ruKsNg=|Chương 1229: Quay về Lâm Uyên Đảo;seM9z0OSkgba52sPkfdMRGMw4jlv4xWV0bh1//tsAyrLAIZb+NrnEujHg0PTYuGKjccIH8zoHnBijYc0UraEMZhlC+IIe5D25zVVYccL+zAo+SY3/z/2qv8cejysKs8uBEXS6MiTRH6TCwCD5SRUfjAxTDzT1r94ikr8CW9Jj+0=|Chương 1230: Mỹ nhân khúc;PkJ2gOGjo+/TsMytwL6p3eH92iZMCiov1x6nEM0f9awLnF20v37ghyGzJZ4bYdIiMN7FBQWoMJrEBaLRXNodb/MrwA3IW1qVzXWUtUR/Ri7YeQqq8iPh4T8mWF55PcyxJ/e1D0+KJqvZ7QoBOanS6zBobIxd5xds2jd2CECwRHE=|Chương 1231: Liễu Tác Mộc báo thù;z1Z8XjqeaQcB3ox4N937VGzuDrJ4AYBxpFO2QiwQz5dq8Mc51a3phmXO74Kt11DQcTOTgK6V9LOg59jJztlvvtvcYiXJ/9XxX9K8yPbuNna96LMN8A1jO/h5mWZx9DlDCoUXuTigwvbCMcAMHOGXzL2nsPkdoQtaS3kbSVYczYg=|Chương 1232: Gia hỏa này đáng chết;8xy0cNkIyO5RwUUxMT0GeQIJ16XBRcrhXUqUwavdFEWxjVDvLIwfUVnnQd9HF99cqKefDrAZ7sGxi6JnCH7Z2cOWRkhnb+U0wxFro2qDp/BG4l/1qMaVYixO0b4LklPTxUCwt9ZjEjmviLO4nu/tDEgvh8CaC+L7KwiiUC130C0=|Chương 1233: Liễu Đông Nguyên kế hoạch;mjztv8WFggly3sQPJP9gwaFHr5P7s+CxbIaoFFsMkw5Xmn152gTl9O8WGtTmLi7KKg3o/Rlv5GowhOvAvxmSpkr5bhTWwBBqaezviZe+VaBXt0ye5RU6g6aNlE974B4Gvf+KK4g8EPghTej/vvc08ScLyrqh/RJzkJwIsx8BZOg=|Chương 1234: Không biết xấu hổ;B672B20m++px57NjsNQv6qxGY2tjeOtgqMUzBFau+BAhzZMWGzPAhvSHPvl8RaXpHfGCwKmtddoDBI38eh9YtjlF3YpqCPQyEopLIh8briSbOcoznZT7kOihqQ7ALwiYcnxMC7SsZgo451zS0veqrpQhmtfxEY+ejqDY8s96B9s=|Chương 1235: Kế tiếp;HSETkn+6Z1rAs3nfiUe6qkICEFiOl9BpWs2NsPGBKtdE4rOUXqxRaOc/CdURLMfLpC/Q4SvuQfpZaeF2SVkb9WJM+2XWUvfMw6zLN+kBjcnUCFk59f76/u2gcUUyr3vuKajCxaRuOkNaLcjUX2E1CqQzoa5d9MZZI0V2LRcgHDk=|Chương 1236: Chửi đổng Từ Ngôn;LEYeLWkkoopRUHf8JsTPH51n6vrP9/e2YJKYc05i6p6Bo/xgzEz2VyfyRMmaYar5G53kGeO+X+2MR4NdiwBHYxk9NthDEybKPs646VzDTWmBkClAVceGhzia7jWTC4WrdH0a6CjzIIldhS/9YmOkLMgIbCKBNiLeXq2K559kcEI=|Chương 1237: Ngươi suy nghĩ nhiều;6b8AktzcChA/RMCrXILJ6VcUmkBZU53LOIC6oMeLl1WvSKRsHERZa6GwoDykl4a7/u/qexviXrchas+FH9l0pKlwqOsn9nYLg0qwe386oSY9iQAHdxUsPxLp+5bOq+sbzYo79JDMONyK2ZzwPcwYgHscyDAPNDKoaUrfShFsJ0U=|Chương 1238: Liễu Đảo Chủ hiểu lầm;BjVxPrcNpYwTQuyBrWWKDoSz6M4bNIRYXSw9t+0pq4GT0id2TTmXd3XW0VrHqyshaTR9k3ENpoW6rnOtrLbsNLKq9DwEvzulZ6S4Oc0pxlEpNLrMI2XwszOl4v2gDeko63ahoNcVtZj4JUJ5WxuDTPIgDlxbFx/kl46GIsPtCMs=|Chương 1239: Hải sản vị đạo;eq8bw3jgsLahx1IX+gpQUh9l3bA+fy5hjymjE9bglYewmZ/2ErvZ7VREQeAb1RyzzAb5GiL1Mp1azv7bEKL2l2FgAS6dMRzWa77hj4E/r2gBsd5ivDNYlpe8YIMnTUTKhqMJHiyuk7iQ9Dyx7ols2eZ4qiEd98TL0yuBFNOSi0g=|Chương 1240: Cổ quái Đại Vương cua;YyS+N3ue4oYT/9C+WvFrAEtj6syFz+oFeKW99AsqM06PGVnrmPWoVb5BADqMxgABPm7nMQE9DWgLD0urY1waguDa7GwO7lcq+j0ARySAWSsIjHc5/nM2ZZIUnIiaZbATDsq9nuQioPbEZP2sVUVMK7/qeH+C9+NuC/G2MoA2AKE=|Chương 1241: Xuất sư bất lợi;izJ3anxYovmMtWSqcroggwsrmAeRc8MeWC21/YeBGZuWihT7olmrgZOo3i40ZYFA/QxRIrer5ab3uYgyHDQInMT0CShDxBgnAdz/cvagYt2GqVIoGYlX8efHsmNMoV8k9QiH2yW4Tw60NMJCqlNNyO6+LHOH5OLC/IILlUoLs0A=|Chương 1242: Nữ Quân tử;VEBzVQSLFlTUbLa+DeVz/2mHRE5TaDH22JjEB6VFUzNolMQt8NMjv1YqB/+MSQvTZLELDn+DuoOQkR+k0nMFGrf4jirVjKNCYkdhxAt0iNPgGft2LayIlZUYaHnZRRq9V3xCOyE2n+y/324DqlVXSrNCLdSGhfOayK1SR3K7Za4=|Chương 1243: Đạo Tử Quân Vô Nhạc;vvTTvGzk/5SySbk5iUTTvy/5f73FCNlyWFAqth4d7XK7C7QWtyefKl4P+pyt/C5jc2dGC6HNSVw/fAqDeTK5V3UApyiNw2rJWg/SyvDDYUBtMi8jwKWOJcWqlPFJdr3h/5UTISx60LWH01dIow8EKnjAVXbszRj4LSVDobNMpFA=|Chương 1244: Thiên Hải đảo Đảo Chủ;uXe57KVbJuokQ04UaLkjYnAmKJirGfKdoJUQL8MLBCeCqrXv3gHaMauP3b8L89OLf17/pZBjWAeVUCMSLCunFCO1cN3fUTj4+LuYErG5uKVKAPGkez+1sJh6KjUBfTXxckISO17XZbX19/JptLlephHos2tcfxE6sWwvvFJmsaw=|Chương 1245: Hắc Thủy Đảo;XdD8GtUr01j9pmmy/njAxuQK26h4FPp9c/2VrEcHA30kTEpWcsD8VC9Ym9VHFmI7ZCvYk7etxUnU/XJhrUiGNjQ14HNbvrBSzkNpcxkKJ2gBh+8w6GZn11qfUpqH+Iv7zDmS6oiTFeuGvpE4EH5g8816RlM9EKi98ecPWpWp3Co=|Chương 1246: Nham Mộc Trấn Linh tiệc rượu;B/SaQWD+N7MKk3y13Fw2CN5aQPToaOQkCc4xi8P/3exVHMd6ATqxAEzhadr0T+TlRQz/2vOVBgUmgbhnzDI3ijh6iozi5LpygTWt57oQnxzn63RcdRaDRA2gB4PI6UiJBTceYDu6EizaWg0Y/476ypqrzT991S92f4UaJ/RXIIM=|Chương 1247: Cửu Anh cùng liền gáy;1iUDVBPXhp30U5M+zhMLnCbQQsOgTM8pgIn325l0XsmC/1vhJs3b6UC/UW07OcxxOViMgQj03add9f03U2ZsqCmJDZEOwMBC6/Ro1razSh7keTH4lq3HLD8f7Z9QSDyDter9xZFDptswTfQguJZ9QRv/CJQ9UVX+Ypugwlc9o2A=|Chương 1248: Đảo Chủ Vu Độc;KzCafzVcoS5ESBTNgGdFL4F59ElyxI/oWrIXco/YGiPItOzbL5WMni9ZLRYHQOYQLI/k6wqPz7XqmbAi2notsQE8jA+RSBcGfW1eyVcOOR0HPAMvypvWzYv3SU3Ww77lRA4BN7qnqBwfgkGkwL/dzvRnhXNl7KOdqll5xjvKPH8=|Chương 1249: Hạn Mộc độc;LthYBsFZCnRisinPnK+7oeyPPjW9+VmKegEo3UYRfD6uiN/KCd0G8ScxTgk9b1yrk0Y7b7xUtwHpAvmdKNpo34nRrhNUsCrh6r+MxXLdDv65sl8Jviq4twC5JI4qztZ2xanzNm9JqQVHEKRsZBgDPTotK2/f/FJzln8QbHH1A5I=|Chương 1250: Đạo Phủ truyền thừa;CJZMiyeVyAwxkvvRP4QmoUgZ+RNGccjoA/quqt9sD3AixZxMHCZydDdYp9lPD+Hv0V9ZG/H4Mzk0kP6gnDgNEkmx8E0AQUqn0PCUS+BqjWyWPL7S09djLDMJpvuAVcr8B5PzbfBLlovtixb/h5WlabOBayr1htJzaruWxupsiaU=|Chương 1251: Hắc Thủy Hồ bờ;AQHbWARhFfOzIwWQh7POij61poQsfySZKm1MDTGCGKmcKpoQcR+tjoPBZkmtojWNHEC3K8HWAxz2boCrnl1GFtADwMz6qvUhEcrkBxR/31YT+opxCUOox8d0MtKEsIaeh4/wdpbQ4T+mORniawccyUALnvxtmuVRA3SCp4m/zhg=|Chương 1252: Liên Đề Thú (thượng);akfxkdkPOQ7wRHD6IcLw6vOByJ9bafQUVJ2B1ZFp2d72ppVWj4XMjQbzhIAaAIr2aeHYu2NNdWChlyUnE8MJEh3IeDVnnrT86UvRTex/bwBD7iLUxpYjmznDlovfLr+AXl1+ypgrTS6YnfZX++/gvQYLZU+JtAGDs8A8rBJqrew=|Chương 1253: Liên Đề Thú (Hạ);Uo+Bx+IhckpfhGwSpRQ3pJQ8Ift31ZNDhwN+it99HuPK+WHl9a85y2/HsCHGrAuBuGqM8N/+pp4VOjC5QgTSFXFCa75ZO7eOr5Idq/FOefdX8VsutTDncJmnrP5hCXFfwGYp/qf+0qsact1HCODEEaHI5+stuKOkwi9NniOKUkA=|Chương 1254: Lãnh Thiền Quyên;jBqmRb0tUm6BtXg/2b1/paJHPifgax5FZNneY0SgbCav4BlmsIn7hs8q26rfL1Umerl8tBO+ELsJEoyh3D7c/pC91hj/YXy4Rtulp9lXHR1/c9Cp7N0POIN4uc4WHR1YTHXXUme8GlnNZ5KOBmkafz35BIW8UnDcNJ6KfQ840Lw=|Chương 1255: Vô Danh huynh quả nhiên phong lưu;R13jVFwPjFn2hmulWedp/SfuHYq8KTfOd8ijOifu7SwYCnYnmXURBz4md2fgU+65SSJB3C5/fH3upk6/uG92EiPMBP8mybmllrZdyyfjI31gb8qkprTZIIQljJ5ierXCslqrzk3/c0ohIeXyTCpFchLy8+PhnUg/pG+Rwwjo87w=|Chương 1256: Không phải là một món đồ;KneO+zRVP4IQyzbno0na4KCRX6VSXg2VcCGoXDNWq3l+uwhdNZgI0M0yaiEsA6QjNFcqbXzzQ8OZ/hY8967mAjCFMITJGL5Or0hPU2ucxECcWtXNcRq6uUwAb/y61nTsw5U5dagW87M891kppntUY+m3dWD9UZV+Y+qHHsIqurM=|Chương 1257: Tại Đảo Chủ so chó mạnh;7vwcekfI+LMdgJ4uIj6ccoqj0Y5qNte3qFUjqeyWHBmWItqVGIb4aQViTOSnDCqdy0oNVVvzHbsun+cgBFAukqY9ddu8AnH5ri6+tO8yhSjHkCJiuP434KDbkY3AT0XY9CsaOX6nGDRfuikdVXcjfuspoRmABRnYt8ojvwjkYl0=|Chương 1258: Bị đè nén Vu Độc;YeICEuJxh9AOfJXo/A9tYiMbOupGrr3f0uL/2Mks3hpLAGLOoX3paw3FLmgIMR1Vc34UNQfUJlLppYpx5V6XS2jspd8/7o+znM/l/o1wnmjcyzmcV0wHTn6dhDkPNiZmCaySlxwiMynFsPbqTVdCmk+g31Dg9GUsdYM/fChJJLc=|Chương 1259: Hỗn chiến Nham Mộc trấn (thượng);o4nOZZVrfI2PmL3kyVgyrvmdUIOfkNJI8fXapIilefSASsGoS6F6OikVRv7xpm5EP07KOzWeCfvP+lv6L4u65BucANS4HeiiKIw9zh04zFsaVE8j+qZIbNInpKHC6QD6T/wNVHEVSjuCi6KRZJxmQNnk9hCP7m0T0Ruz+n9ekl8=|Chương 1260: Hỗn chiến Nham Mộc trấn (Hạ);ySU2DTW1cGMy2XMSf7FnfxGNjxz8ztbFM3SWDdBAPUlNHhAmK9GedXQLi7iPS9LHfe6JayKqOJhR3vsfdguhs2k+72MMhTdmauD+bJQeTUk+VXFYWUcIjqsL3QTDY2fAB8dIEoWi77+d/Xfs/bDJf1l0UDjnMfxYNack3YdWAPY=|Chương 1261: Hắc Thủy khốn Lưỡng Nghi;MktBEYhrtL6aIuwOtsBUGvPvUR5qOl3Y3HciPQBQJcrK9klFb5q2EKOIw0hlrJVrX8FqJlIxUHm8awu9UfI2ogTQL8N9op+wrwJJG7Gi8R6KTFW+z1qwhW/CFxKjJFBAc982PSjGmdrTBdSmUjcpyiQc+oAID34BK21w9vSmicg=|Chương 1262: Âm Dương Ngọc;MUA3ofs28u6ZVHRHrVa6ATGJcRcTCKlg63q6s5k/DeiEDjxuLa/T8smHsvnAXyekTkGgsn6VoXK5DfzBQd1fjweiKL9FsK2BxnQ8QW/sVfo83o4iBD8eiqshGAc1MVE87yGHAZI6gMDuLLxoiS9zdtNQA4sTo6CF5bEZa+VBgGU=|Chương 1263: Phân thân Ngu Thiên Kiều;9uZFwpUbTPk8HDSWPxOaM0pMqy0UEpkLmjJ2lScTsa7XmDciDT/UvRygVhqVpJss/bLlUL3EO5oDFyZOnUGI06Tpb4TQeWW/5e7nrhV62qRQg7OXCwuVqz/hZ5pEtP8Vrty61/bJ8HUr7iv886CRedAFoX6a3n5DX7CR6f2+0fg=|Chương 1264: Từ Bi Chú;14FY4Be8jd5dzQXTvw1z8kc7Ox4Z3bFg18nWL0yNNnSb61Q4z6hhiQNhqgMroPXsgdqx8EN9T7oQBqTkIllG2GBjlyxYUGQUUjO37SEmyVW3ye93jdiXDQSl3g3vqejvGBdARm1ak0IZyTx6qSOpJO8bCpCglutuy7Fu7yjJqJo=|Chương 1265: Xoá tên Hắc Thủy Đảo;g208uOOUCzVNPF/m6FjqpOsArIbVa2xcEsqdMY4GYmgSTXBKz8bSwAC7hOSVlhJR/toh2aeu7zrqw9Nsj+KhMOJsrHuCa5d6+eM+P8GUPRErfJOr+oZDhhIPK7knNcEdBbJZjIMitGPona+uXc8R0hqjaM1BLy3PxpJhuCCpmNM=|Chương 1266: Kết chút thiện duyên;5euSBBuJbCJXKbD1e3Htc6QX6OD80eTK55SUGtj+RX12d/WDAzP+7z0YmDv3H6su1xyO8KN/MX/6Ojoznl/FKzGpemzjGIOy6C/epJCaOe6HBQLjksaqGMShz64Dhtb0RnWV4Fo43V/dX0BX+TI1l2CtDj0ZmBpGZKM5NCoeE3o=|Chương 1267: Đinh Nhị;ikVXXo6qSMyYsktqGf+bG3QKPH6AQXCMvEeANUJNQa/5qXTbMO18yVAvQZ4L6BRjWK3qmz4I+iLCojiLmtm/aZ/4gtJt73WrFm1ZQ/QNRCbo9VPkwCLv9wNfvX6nGmd23Q0zQJ6ekaoGgtSHISXOhIqG0t2LkEG3X0QZA25cgBI=|Chương 1268: Không tên cừu hận;GT0Yz9fJRlEk4QKyO8z2ZTZr2bob7iZmJWw9b5xRDn+sOgzER5tDFUqxGwTqOoPsiwEDzQq1ItfY5Zfv2aZs0AwkZWyz5IHFlkd4zp54oyY40bRzuURlPEwyLL2yYbBkSI6s4xv8DNA82XzOSxEDHtKcrjzrl7xGrfuQMK33p0E=|Chương 1269: Cửu Tinh quần đảo;rmNBO9gdCaJ2a85MzR6khPoSHxMwX/3MYGCot4QZyAzFgwsioHWe11Y1M61DXWRg2SL0OZYqb1wOO+jjb/Po8yXh9+MqL4TaEZ6m54A1te8Gv4ZR2UtuJpXW/MzdgRYLpecNA0SSp0vIhxAXLdvyMx64EuH01ZXkhlV9A4ty2Pg=|Chương 1270: Ông tổ nhà họ Chương;GTQMfjodpstT2/esduMCFxGBtyGpnvhCG+OEkBdSw/P08tdX5jmObBsfTtMKzdRvjrkSqtWCW10WpJMoI/oc9Ex7AofxPMkJRKf1NxIjJcmO9LjhC+Pwd0QdxY09Z7wgptLuZbg2hZr2laKKCSqabejPwMseswFfn+1mz2dcXpE=|Chương 1271: Giá quá lớn;+P5Z8A4k59wzTqvjEL2zTfec0oPJ7YiVOOjAifzNdzXN8Lm6ntlGtaSWIFbY7xgJdKaJnv19c3OTAIDhr5aMQtKeTLvy386BR8rMBg/LxftADYTEdCZqAsv/oEyHRZZvGHd9XYFvyJK2/JuIBGLSXCzPonRYFTWoLZ43Qcr1Nm8=|Chương 1272: Hô biển;hg31L0JdaT5ZLStz+a9tupRP6C0jNImsdvp4yFASL50FNNIUKrEVjBTulwAqsYAvECqp3XJgC2xcwI3ZwfFNuZlebLb9JHXuiG9KvaVRlSULm8MsfmL4Ml6WB0yFpYZuObEnmPUWVtpy8GwHUJ5LvTT26N8s83qoZe0XcCJEgrk=|Chương 1273: Lam Linh Thủy Mẫu;m4zovxNn8KuukyNKReWdrtLc2Kp3Fhv5nKCpzDfNlVvR3OB6oOA9jywmxdAk+g5fSaIpckDmxZcDKOGNvulmiRqnElSJ8aaH5d+hgAMbvNfKJ5djtEV9jBrwZilmxSjrqiAYLCcz/IccLaX7k6II9d9uhcG7eMym7MHn1dxjbFA=|Chương 1274: Hé mở Trận Đồ;Yr36+s7eur8DSxOhiEeXDYovXxmTp/eoY91EiNHv3RJfRGTeVaEuGpZoCMSFYWY0m5NVOL1J5uUAAlC8SEtgSXfBbwh06Mre8H8tmvg/DFqvqs4ltOtAcTZIqKuqIdvlXw857wNrD3ZxrVdjHMrrTTCUUXwS0W5pdwweE8jcUWk=|Chương 1275: Ngàn vạn đừng chết;HMtbrdY2T6T8lP3jPMFe3fguAWOzQgbSXM54C1ZJbN+0svdwZ88SfgOrOz7Pn8nWQo9KtgwrkDsV+suY4SBIYQ11n1Yb/OwTshYrC3XzjH9L9bSltyi5BohSB5D6wHwdDIzZ+Ed3TvLRSwBAn18llmCqoQjcVlpfQt+Xl67pMoI=|Chương 1276: Hiên Viên Đảo;vSztAEdFnF7xA3GYUBJSzedUrqB2LrPmRiWmVUxM7G12Y0Mhq9NQ1CVCOeAKhi1uj8Sw91O8BkIjtH6oNZ6geUncH58ERSlh7XCRralqgI9OFXdPHGnxExQRktqMTXvaZ5Ijk3he6Q/8PZFHdmmZIYYpdFkChMmNOlioqpRQJlM=|Chương 1277: Tự tư Đan Thánh;AyykpGQqt4PCEcU7zGuuG20DUvJEz9jJrtCw/YKjGRp855VZDri99YjEzgx+VMz5cCBcggSlITn1ntTO5W0lqIfL+dZCTAZqVFiV0b884x1OHimZ9nx0qqrtKwIrhFCsD3uiwuWxnQojIM94MJnef3nipd+G/MpLLk23Yh4qZJA=|Chương 1278: Xuất thủ đại giới;X/CA0fwiPU5scFY57LxHE8ap2uyGU1YrVt5ZNQojpq0YvRUBLW7mraIV+CoxlbgkbHVe+LzLbsYms0nCkPLpQYWmS+nFapOH4VvHa4jhsUh8XXL7lDQsCnC8jasjF43fG/zXyjOEgqwELgE113ggeK5neHPjW+LDhEc6cyzEb7c=|Chương 1279: Thánh nhân lời tuyên bố;Sn4GDN48pgY+n0ZMKXUnARKKATzbHAeeZDTAEs3dzLmJpENmU+l5Hg7rROyntUm7BCw7hukCJ7J45ahxNpQVtwoQ0NXHqF7kXXhv58xv/9XtS52manWJ8dddkHA4sHi5+2cM+2pDyN4/eR2FUf5Y77VyOO1Ioc3e0eejbaOChK4=|Chương 1280: Đi thôi Vô Danh huynh;9IeDWS7PYuJ2tYG9s8SqIkqWjTe9lRiIOkvEX2xGvMHmeyz8nY/qq9aZVvHP8Kq6Owyq/OJZyMiqQc0rv/rA+Foazz/70VQujWuErArhLbCnorua0y4WnN5KHAb4vFJxShrOyVAGiM+zDUVjC8EyWGSWo4CaqljOqFHQaCv9zqs=|Chương 1281: Đấu Tiên đài (thượng);XycaHEynAmUT20lhwUibFzNidoi/Kid+49YV0MbER6eSSWfBSz6DSDUNQNHTNP4Ed/mDtOf2yTzsTKzD8GBjOQNMyeYTl5QjyBeijgjz2+VEJyzkU9uXKQVZ4HYyyqS5mKCOIBzw2c1YRYKnmgDZ6eI1GvQxXy9DeISCzAboVc8=|Chương 1282: Đấu Tiên đài (trung);mv8FQIwt5vL08a9kqScRXPUXrBKpxU1zprePv3zrBLjnQ9HCTnzzXx18qUNzBGUunXjd4PLbkrhUML3XpWWilU+EoxcKbYYbjDoIxaFJQnzljbZvc9HhtyIXpWSzGnzsRQKsdWGR445lPBTh+YEhZWqg1VGenKQ2xPn5AnuU88Y=|Chương 1283: Đấu Tiên đài (Hạ);5K3RYNOe/pEtlN3b8U8HoHWIfF79i8JfRxY6QyE7o320AGDtf0WGrrQzBX2CIKMi/VoYclZcrc4JM9u0/OCq1hj9J+zHQerpLAhWTh6SQ/XJy5Vjjr3WvO3yKXOBHI4CDc+YBXhTUvP89s2031yTduFPzOS9O27OKjO6s2xoFxM=|Chương 1284: Lãng Đãng Tử;x3cKQRvIR22cCkZkS0iAM0iKf6wlXDRbBMNqzUu6+uZ9F5FX4zc8dqF53VOD8WZNKsL4SVdXN4tyDazpOBCKPflg5msydB7I1ImsuAlpxGtkycRwYU/cH6gI5IHVcUoeczHslbEFP8oPCkTC81FHeG9kS/vlZPA3zUo2wMqrnIE=|Chương 1285: Ta biết một người;R9We2Qy3585blMHUwXt9Lws44bAzyBIPqMBzwsCZJkRvl1gs1DRZ5ISQmWp5/8sro9Mb/PubryrXFTb+pc2o38qVUGWElHzVlOBt+1Rqw74aqwKoAyWFVVb5gRQSgTqblFAgXH3Pj+4oA34tYcoZUKBO23kC4TI+IIqzbo4Lrsw=|Chương 1286: Chúng ta gặp qua;l2PWOirdp1bDTj63WkKrZsU/aTOuPDmO/3Wfpby0GsNV0M53dn5A8eRYPBycokcbKTaqZjgJFbOTX0pQWSQ1uwsaK8IZst+uUNyTjAvm4YnjQv+CDX/zPrZVA5laACEkG8/eopwvazZtI9aLRIMTy4zerK1vFfPTodTgRNLqOPQ=|Chương 1287: Thạch Điêu cùng Lôi Mãng;LfSXHR1miYKunWplqX3bM4i6WuRVyinjj/QDZ/0r7amC6XDZso7UTP2QWArIMSFKkA8mDuaUZKGWipjIMXKv4YD6k34Q5wzbPklbkR7OEOpF/bsxZFoWDKKKUhPUkNIZdT27j5Dfhl4QgH2PrlIGuV8ZpzU4JZ0RNvAAItR75e8=|Chương 1288: Hiếu chiến Tiên Nhân;z6mYUVHhVJpBAZ02gLsst4jjQi2sLQqRameXILHbqWCI/Kemba2YVIIxV66F7jUqwmHlaxIsSdhFF1TGZp8OIAFZoGSCxS2CgpKPG3LEugV25w7LzIsTQfcFlCtQ8EtehuNuhEz73/LXhs+NkuHVML/5jGTQ5nNxEZ8G3f67epA=|Chương 1289: Tâm Ngữ;9I3DKgLO3MirDEYwEb5E2rY7IqSOur24emMdNA7z5rg/znXFKLkA4325U479z8Px95zX1gnNptnVfOX5YwXGDyqOm0UnVanMpG6a4ZYadgfGPWCWeJ3iC51541aCZLdM0bX5eZKKBYBUT+iNshFwBJ14NbCli5aTcVioqitihqw=|Chương 1290: Ta cùng ngươi;e+CN3lUPW1lL3AP6R2GdDZpLe8gfC7haL0TEEyBprsl0xWydLnbkUxWwsC9FRSSzPj129yG83EeP8Cza5kmem26u1MKUzCpt/82H/fajB2CHBix44a2xKv0jURxnxZdb4sCqfQwie8WY6WyIg2qKGdxiRamlpEbtPj7vcxjdmYM=|Chương 1291: Trong nháy mắt hồi ức;r7S0fFgIPUcOCMMhWsZpJDPC9P8nzyoYBn4U0ThdyQVUWMRcHW07kZ5pY0flOMvT/wihNHLC56RlpOyj+Bv/dJjI60759MzUL9J7DCUYi7ohU/SMkJkyHxXgjzS7Fg4/4B4zTe6aZApjRCACPIBQgQ2BUsvNsaboJlPofC3TTvY=|Chương 1292: Thứ mười khỏa Lôi Vụ Thảo;GFEUxuq0NZ2UFD3kSOoaW7QZKl/PmFrr0BZzeCmG+nTwSD0l1Vdnvm4wRca5zC7viHMKTkeIaaPZC4u8mfVDzVFdn4rFgDAQH0HVI80kRiSzSO5m9llLIjmNccLkkrOtmzps5EbpmeqAznKdzptzf5dyakNbssx3Up7PHTAjAJc=|Chương 1293: Rèn sắt Đại Xuyên;DOJhgseg0eeSjPGUaWtY5VEB5KW5gF/t9XwrgvpMLTwzs8bX3cv7TRGY4dwihtZGXyoSdTxDf2rueu5I2qZ5bJttKeCND8Qsri0UAeDrgEl7ZV2L4vv9kU3cxsEVTuSw6ov7b8JFeQphhm7r0LNto+swQC+HQewCMrOehyTnY7k=|Chương 1294: Cố chấp chấp nhất;Rk4+kI6iZ60S2oxPkUTrwZ1nYlNVn+mzXQde9buylCJicLYx4QiUjc4bdiTV3AV3VKpCMaVjQRfYloGnSj4AkStqQf1Nm7NOgv1UBZH0yZ6bjueMlKjDAkBt3x3veU2dfUzTfHQo+cNsTV5iKzQjyg6FnqPyxxBJbZ8QFGmv6cg=|Chương 1295: Thiên Tứ chi thân;hA89shXYrl88KRbDicgTBUCDVKYLF27Nn36R+r9ohYWX6M5HhKlCYv+df19VusJGhpGQ+5947lL6empFo0qjvQ2Uu3oJd0oKANUV5LM5cVOyP9G2CB46FBYO7DmPaKRvJ6sGSlmFaNOb9CfcvuEGqM6uZnW1Qe+voUYnmnt/YJM=|Chương 1296: Lạnh lùng thân tình;VC589VEYdqbMWnRgD/s9UOO4uSEtkKzXcuUWuws60WQBsdEEKXJ/vmf2D2EzDbCOMnGedcam9opkxsGiHjYAjoww/GSdvHx3QGdi772qZXTS/vyPoDB5E4XhOB3O+qPw8ZsLHs4k5EBhBaYyjEB3Q8cVSttwlXD/ZSJYcMA7nxA=|Chương 1297: Hiên Viên Băng;ApSuhUSF/7SZbZQYCbMdxStuXVnpqKdkhZGQMMqGsfz34IpKB+8UU9hNAC1wP0ULgQi703abUV8DGnbJYTkW17nj71KlgQ6YknYWFfYkam4syv1NwXSsPTBhQbudMmTBYFIo8TeoO4qwvvGsdX44sVKxf+pDX5fJwLTSgAUQxZY=|Chương 1298: Vận khí quá kém;2TueZNh+zHpU/OOrmFIHtHWHsieuigYjs6jrO+ZrzldcYPcWF5fUQuFMMVLQCiJpzrD1lM2xr9UfTc8WmpGaSr/2rZIVSfxw1YGeQRegR8N88TSA8oPQ0AxUpSCdqxJDthOi6czt0O9zHQNmgXaKtziycDBUvUIAAGT+Y/wrsog=|Chương 1299: Lê Bà Bà;Yq+A2M5Z1aZOdO2RGKNS0G9YMFIDb1n6o7Ejvmuk/0PhUS/4VvFst3KI4i2lLJgwk9qwyzYlx2R5p7V1b0EJR7l0gQabpDVck8BPqVKekkaSfWpB7+fkVas+wcdwxwh5P0YYkocwp9s4Px5UY32/+Vlzm3sCC//yErP5nIP8ews=|Chương 1300: Giao Nhân tộc;wfg6cdgtIQn8Z+9rzQ2E30S8c7/qkgiQHYVtiOCTfph+0ZK79DAerRmQrdVnuE6WvPtzt5766KPQFpL85dzrbtoAp1XhjJiIK5b6FIX64yTQLR6kK6V7wEiMlNYNRZ5PlNGPRM3x9KLks0o3eAi7mPeX9un2G7z7Q/EYJm/HsKk=|Chương 1301: Tử Thai;U2m9uUfHit9qBJE/UZnwDaytwgFNnzpKaXuXH9b7GgVCRw5c7ZLy8MH4YcHgSsxUW9Ykwm1r+RQIQu1lwwAyclaGBuONs8QGtqUF2jdT32G5wESKLMIv+p3nA37kyQUChp9caGRNeZTrIttmUyWlQG9zPXb0ax6+i3XkF/xPby4=|Chương 1302: Chân tướng;sk8O0YvfCXEM8sUswNJZdQlxwxkh32QvBkv0wD+MmjpkHH9oF4pluSgQiLflnmUTptL+Zsc0/na80ojt7SGukQ2EzeefHX2OIQUX+UfS2e+olzZj3kE8tSOG+0r8LLTIFh9JENaIcXYcI49ngO8DaHSVFKogUnjpeiQCESVpOmE=|Chương 1303: Như thế nào Vĩnh Hằng;WIP25aYTawGzA/vwNb+GCsitmVTP7poU8zk0gv4qVi945Ohzy6+DBILZf2HvgzZX6QjHrSSSQvWv3GIC+GuxDtmzBK+fxQsSSiwVg2tzN4Cjnt1t3DdWCbV8Xod2KGYW06QqPqHrgpqLSYohRAGc2v8erHOBYaYarOQ73NzkJGo=|Chương 1304: Dũng sĩ khiêu chiến;c82y9C9NhIWGQDLH9yFrm08MOZ4zduM3sem4VfsnmCJeejRC+0AjXZnpR/Jf/rUMoiUTt7c/GsEkW/oWn8wsEHBMuz3ZCv8ylMTZUzqymvoW0DJyA+T7FEpJ1TB/ASlpdNBK8kNDcTkE7dPOkJ+l/jAP4YmV8VaCaVInJEsA3I4=|Chương 1305: Đệ Thập Bát cái ngày giỗ;1gLg9kwrQiGuJojURZi4bM4jt6F12LTc7m5fxM4ehf/l0VMIBd8PfuLUxlNvzzM51tGvdlhdZoyiIG7SG6B+5W7KfB+g3hkBvUbP1txW8rOz8njb2OeFukiTAqnrjx0STfsphhODVkcK5LTXAvs9CxFN7DnckUbSCP/lxSrsMuk=|Chương 1306: Tiểu Tịch;tgo+vU5V127T3AW1b/tQ3JQK1/wR0SjgHVCXDgHRrN/9B1ridonvJcldhDYqfby67hgqxLHZIhIUNNPRwQLVd/zqXVLj3oSOS5b/01hWxrGLQ4Z/toXZIKiMZacpXLxfMrc8tywkmrY5eoxsN9wzotNyK+Gi0qRb6vW+HmaAjhE=|Chương 1307: Không tiếc mạng sống tính cái gì;FE6owfo/lnaw2eCyJuJuZgwFl1NlSM4tjmlgZCEm/y0lagN6epf+PfTzI2B7QhSbPoOjyqZSWFm4+083LI41G02r79mIcMzB6/K4YQ4FU7PnTV6immRSXfn3ALrAy8q9qGHdhCngmBDF9XgIJ6FA5RMMMhrO09kQfQpvn7CGRBs=|Chương 1308: Các ngươi đều là Người xấu;Z+1BMe8SX4ASWoRV/OFQ+cGpe2YjQGNbuhDrJEViJfDobsiNk30zT9PtXfgkhUop0Md7uFc3zAbo5UGQBJihJypplfDxz0VKEs2WY0akyuoj1SS5N5SIaNe7lMc5eaWko0ZG5vcFimvj31nOxnt2AxTDeUCQK1qery3NIKi+/bo=|Chương 1309: Nhân tộc tập tục;TuUQaWP+BttvwIgbgCo+jCCIsk0VVyeJC9+YcMT1a7yxQJ2Vqbb+ttlyxJxqgr7umSRU70gYt8gbZpA1C+J8Pf7/q5lMzwZZidtIpxzam1MK5JHi6pSW8m2PQsl4TFTkVfamCLkWUDk+nhrZ1rPxGvCTI0B3rGuu1jQ+vqJypI0=|Chương 1310: Long Nham;aLo+dOmY9x1FmGn/cRmLVInyeR0VAqFI6gqgXVvwrREDMajv+h03CliOBG5gGdxSpq0UO37AbA6gF9zliwqKcDDP25DQptH0Sw24NzY0y9rAW0CN5K6KfT+ivCQFvPHoA7OTlFQhXjuQVHQ6HCNr3eYp9hav+SAvpmjCqvfFHFU=|Chương 1311: Người một nhà;5FJ6ur4qrCpRkEzS1tw67xdQp4dzuPWgOXA6/DzVT9EKutt2YaY7o88w4P8rmMCMrB5swLIWivesMuu/1qsZsKegbOzT6Mp9Rj1BZdK3EtNeU4UCRebYSCaNgHjefKZb/CdvLRYsZ9nScICnNzeT0sEJstW1IM2qRSL6V1fm0Gg=|Chương 1312: Cẩn thận vây cá;re4KTr+NEyMWBRA9h2Vzh9jQNXz6HJ2oYzKFZqC5GEijTGLSr1siVE6C7RGm7u0uHbxOP5oF6NBDDsfXRLTBWv0HNAUUGMBxtz5XfM6dtSNEcTgOb3a1DTvOZJNnvir0j+SLYm2qDx0dVEExv0j+GCbdnl4PeCvmOs2oB/nZBvw=|Chương 1313: Cơ hội tới lâm;nsw6frCRgMgANVOTlVtOehhrlx45cRzoCl6aXnpEgrUbQKbYPMuT2w2yhBx8L7oOXG/uDU+jbIuQN/C45PQ1kPgU8YGnAx42iTa+6qhM//G+ROz1sSTEZwcrNydiwgLc93LaYMYS8Y+FB6YwOTSJLa4G9ZN96bSknP+/LIGhUoE=|Chương 1314: Tiểu Hắc dị dạng;pdayCV+U/bCunaWtkKSvlJq4opoAbM4daMUDvuY+IXhkk3Qnb9iAgBo9TcLrxioHrZVOonoKSk+6DaAaM0FMzAq/I7ZaDFVFSJKJVEv3ZyaSaK1mAk+Sdp36kw+tijx6RN3CsbfzROO41wMZGd9wNK8eziBuoqr8tr294RTMghE=|Chương 1315: Linh Thảo đi ra;tuyq8pEWMwP170rEPFp2/GwxACCUsA2Fy85yBY/0AlfvjUWZvv4lozLdPmIVNhRx8pHwGaTwObzgarPTb8Qyz0c85W/4NvUmIt1lZTlxTlA8egX4QPF1oaOfET/pNVoCTonwkkRUrrGtfjcvGQRFbTV1n+1RG5qm+hwhMoXNhPA=|Chương 1316: Không cho phép ngươi chết;wiqh72pgQqwl0p7xfXm5TT6A5xF4Fi5NTyxfffHK31wT9RA09TQZVWfFk/51kf4p8XI8pMPX5KJWDs5/u64odyNqNxZMQDjtQm2vLBgz3CTsd6KoPnqDjJn0fBbaOUr9IX5k8KL1PCgUqe1ONTL6a648BilElxaUfHgieDWKMI0=|Chương 1317: Bụng cá thành (thượng);flPi5yp3DqdysH/zFG1leAPDUDnSI1oUt9FhzB3I0ivIAkl71Us8YjEGk7TGok6NnG+XzJ7acaxvHGjiZoGV1fnIHDc1Tu4elex6UtMOV8YT5v3oAgzDuqP73W8lvFPJ2U8aLK5VU97Yw9qUqKpkKUkeghq//k3vFujZR/mGUBU=|Chương 1318: Bụng cá thành (trung);w2q0eZeha7EwjVqS8fHOdoQFsnOoBE6REWqjF6ELo023HGV61YI+h+NxBLPBvzNFgpXGVXch5sUsVbQWED1TaB2jQl+lS9vZ0ek8fHViPnYhaTvqaftWhd/3qtUa0WpOWAkeKQGFgkXBZ5U50GT4QJNGfSc3hhehT84RsaA/VZc=|Chương 1319: Bụng cá thành (Hạ);lwyHzYNf2y+HBs3dUeUOqchmAqYokzr/6ZArWKRKjHFyMf2Q1BPDWtYREsoEcvNR0f3vxCuxDKKY5IYgCIxTpftwt/2elibf2zsZdPaOEbH+niZycsQ9XmFl+wgJPtnkPJSkIoyYfl2Cl6Ern7IK5jzjxQKi2sYb6Pou9zgRbKE=|Chương 1320: Không thể phân ưu;aAmgf7kep80SEa4ZfDoS5I+l3osfa6eV3HACKHUHL52bexU1LOYYKPENJCFBi8H1N6nXMYHnYuunNYYWYmvinTza1rAlCi4aDKm7N8B8A/o0mQ2ijaBIMJ4alRjKgOuW6LCvRPBw7c0+aaBmPN4uXzEnXf+EgbeogFLQ84cZITs=|Chương 1321: Hỏa Hoàng Tháp;1XSFG4EULkqJA6HYf1LofZEZ2sgkve1kae/0yn8W7bgV7g3IM93ZIwvtf7bCyrs57tVxXsuhpGSoU0vHchlfzpTvsnAhpr1iJZycJ8QkUUGuaBloZklmDkA7bWU4ku3oADPFP/Rsrm0BaHpm8B6l8gXCYB/ml+scKAE1NcyimV8=|Chương 1322: Dũng sĩ khiêu chiến;DWaEWUTZ6wT+ojzgAB0Cizk9c5X/hjh6i4f0hmsHtQr3V0n6NYhKsTc130KlCj3ZzkdvJLGqEPJk1lyyD58m2RBO2pEaLk0RL9/m69OiPBkPKySz1KbwNP8+HdROWKqYb9Xy+caoNuArKoc07pzNCXpR+yD2AAmm85AIxIKu5hw=|Chương 1323: Đại Bổng cùng táo ngọt;VPq54mJvAiM2Ym9RgPSogDkgEojb+hRp+5qn0whEs9co70M28XLigAbY6A8UIxl0nfi7Khw3+Vir5Bdmn1IbIfsk5oBKiQhRzH4ghR3S/YpCHz5KCmbWoAfyqhQOio1VKW+8rSPZPR/Ndm3Sb+cr7ebQIFQYxyDxRCuH7XdLEzo=|Chương 1324: Trèo lên tháp;3wRXS3MqF7H8ATIlCr7uEvHMEvm8+5pxbJFi3NZ/yJKcY6e3GES12G7UDMMC924n8QZerjUouIWVx3zsgFtwLJxMyINhOzMCaLAn+MiTH+QzfuAqyO0sqrgZi17fV1YbdN1nZTRC60PvFHvxLns0hQUYtxADnPmUswW1v4KVtDc=|Chương 1325: Long Ly;XBhl9yoMVfTIZjIUXJmjh7gkr82ifodt+2ZAGMoynmR4Wj7FlkDjWOe9as6L0ZJFjS/VgVxCXgXFnZRQnAsTnIc+izOce9EdNnsGyyQDoGeI6KJqohma50uDa0XznJuYAbV1bSXKZgSaq+Ff1MEmw05ZAke/Nz3QLYjP4kl1a7o=|Chương 1326: Gia chủ chất vấn;ZBRPF+0EhUWzXHO6gVFZUXLuh2m4x6pD8Njz7hSVQOyLKdcETKgv0ApRpYUI8YbDYRSGv0e+pHc2hkjV26pjtBqWPLZ2f79PiVkOwsFISB235PdCWG6kqT2YsVAoiHxNC0fjn88rCaIr3vxHa81DmGYxOyRptPmFGgWYj+XseEQ=|Chương 1327: Không có tư cách;oGUcgfbwiy/jj757/pzVQfhbRvDLcZXtD9ovHp6xTYEhO8X+cNB4iRdDh2zLlj84POare31vYBUB/ldXdRqcc008aZItys3UvxCdL92XVKoV2eyOXwyu2C7hnWDwMai/dP3xgoqCFG33NxkL+pbC9uA6Vi5c1UtNNzI+Mnh5VVU=|Chương 1328: Giá trị con người bạo tăng;4Qg+MgmTvbvUG28nupTIa0rJxCGx2hOqapszMnVdtxaE7/56rbphxYPp6Ok03Qg+h7Iswiv/wm2oCS8xz4bGuQmFziaBMIGLageRMbWeJnTTd6LDfbCMCZotq+wsXNeFD7XFMKnP5FRpFsqJFaM9WynmU9zXwdSXwGSSwAic3S0=|Chương 1329: Nhân tộc Công Chúa cố sự;IgvGW+uWKHBvozKXmkFtQB52pYn+sMDGRRqjNJD7dVdr0X9MMnbARn737aml/HVHKxw6Jg1Rr0xmkInfk5Sqf6g8zdRn80yi+cKpFy+rx5aAiLuwZWFpTzH6qZPlWwr0dB43h0zaCk/S1SK44P6YJsvMmUtX0sg/Q4sRLmFpiRg=|Chương 1330: Lại gặp vân chữ;np2QOWgfzSN8vpM8thZkg9kOcVPbRTZt/BIz27neYa7IK7NGqnxHYx2r+lU9AhQBfEwvhd3s5F/Y0UqCLCBfZ/RVYb21mHl/WgWl6L1zO94PRuMa4WrPDF05w0i/MBY8CymC/zIIsOIy/ud7y4RdLvrjxiKbxGWv8vTKqqGqoUQ=|Chương 1331: Cát tai tới;ZhK1tq0P3YrqqEt7znKoZFgJFT5+q5+poYm0HLG/nWNJA6l6RkwWbwzfESEL6UXwelqvTZNpFHqtf2rgzEVA7QSLQXIrISEhsVyuOLGcR/YkpvIhStbEUrSbWRxXGulm58HApziinlm9L828q1Xd9MDp8OHtpyXxthRLp+lHlPE=|Chương 1332: Phò mã nhất thông văn bản rõ ràng / đen dây cung;DssfZ6ywJkF5DOy5PMjVnwaKok+eqrqUV/xV5KAYLQfLZvdfRQ3ZLZMUgp4Nf6tHNWGNjD/QgnrbqjNdnCTtRpX8IwRATNkZTIDPX9ZXFrczkgl6GhZiauJRSopefYSYqv7yS9EgB6q0IvQ6AqQZ7v81qYIV91jgo47WQtsG8V0=|Chương 1333: Tường;Iprm3aRvtm58o5fTVyYp7vXX8j6PTGcbu4fAdK4xNlaq3VeGC/UnPv8xtjbfZ9EOxZxTWkKFU8mCDjEkoxQsq49V+SeudIuxs7ZxD/pNSimLV8D9OUSK9GhlzPGW7YFRQ+H5+Zr+HVlQNWnD1OeKyJCjfB/QUsn2nOBiKpYEHvA=|Chương 1334: Xui xẻo Thôn Hải Kình;2ERC2SGE6tbrynhk7XT822uU0UMotHhg5PlYEyfDjIPuXK4Xp1r+FuakFYsy9MttyS2P7NZi8HL/hXV/c7h1jm8caTH194v5rH/dWi9p08saHQxgF0A+1r1CrHLIVoou5BoPFw2My2xgzynpHg/F16n+V42sp4D8g6UT8bOkFtU=|Chương 1335: Cá lớn xoay người;VRbZ0j/I51g+MOgpZeoVgvio79w4bilI1ikWDcdC06QUif7YzDL0ntO/Hw9tuAgYuVbDoCyELWEjaQ6hGsAS0CvFet1EUxEtGe1q8gnph5tAjT3sg7J/ZIupktmPMtp/I6eFh0c6ch14yFlBpTRwz1ZvldnBzgxlzH0qlQ8gxoY=|Chương 1336: Tiểu hỏa rắn;KqWgoHQzfM1fMJ9H9+vfOeuTcF5Qm3K7YT+jN84k8BHqkg8Jw/78J28rm1TH1ISx+R9VgTtkjDz352EfQn1w91nwv7BNjIBOIkZO+8YL5sv4v1V52zlb0y8eZM34RzqWQwnKb0cXMeMLqvsnyR+1+46jJh34iGAnfF4g0VxthK4=|Chương 1337: Con cua đều rất ngốc;d4Q7tzIkkH2Cy63BYs/0dRFE2XxFz9buVnyzCocHXd98xs9Ku3ow+wERQCsHoxOHMWJYhY6Qz2NpruowMw+2l5VhunAgCKmg8ij5CtY7ahIRPf3gcpiAPQj2ZVfNt9icgGR9CsyvJQxfmloVEI4p9POopMiB1gl47JHstplpcGY=|Chương 1338: Giao Nhân không sợ tối;3Iz2Y2s189uSNCloERtxev1xLQ5y9riN55MAzWJuTdVEz5w6CUYhHuwGK9p/QWC1l3UvhW7vIpblG0egDduszp8Sue3CZmnfudjHBLTqw2skvOfMD05Qz/9dYmwQfYeNrOTVU/wsaIr/wPvq4w+YmQSPDV0I5EEVxsgcCISolnQ=|Chương 1339: Đồng Đầu thật lợi hại;oMVF1WZFiGAjq+PCDH/BohL2scVIOH5QAZRjPznVyYy498kgncGEaXoaLIzw54+2GAdTvm34EdnVJ+J2Qfms9NsEaGpnPIe9EK3AflTG1CeN5bSvXQGrGls0IiDf6DXuwZomFvh6ppHGo/AV+WGfSi9e9izKCPl+nlSpw77Ecto=|Chương 1340: Trường Minh Đăng;6fJQqHp6SagjGROe6YPw1F2P2xLIg6kyH8Fzh8oICd+7nF5CLyQPYiccbJPO6Am7hJBiZxiWH+WyBY4BLLbi0elH603Avjxz461Qdi53QeDh1FRAOQvo9jdxn0ecd7VCTBhX8Q0ePKoShnv8NPBpyYYzAXAiCG+ZN0NSv7v3/KI=|Chương 1341: Hung giáp;ZFju2h/lJvCV+nr2a0G9oIdioZypunNQ6XMs9MTsgGXADkLX01jaKVVK38hQDFd+ZKsYrffz1kX08Af4WgMWA0aCVyXCwHL96aen3jNjwAKfRPfXyx1sBeBsI+C683znjJfp7d4/rPcq39L77p4xtdCVa7GvmlzNE7hAcNeXQzc=|Chương 1342: Vân Tiên Quân;lTdcrNyAjJBZzBwK0cU8kl0dCH6MPZr8SN3vEgw2iax63FkAQkBk8+TwnGI+Bkadyl+ZsmWIvZC6W9LR9N6o5Wp1Yhd3eJNjj83tcLIBiQaN82I6US+8AJ9op21SYPk72ZugQCnmtJ4zL7zpl4gP14omH9pR9DvPvcCQPHF3z+U=|Chương 1343: Cũng không phải là quân vô tình;lkdVN+DMSqwYNpEeGkF/q3g59oVjWos7ERYlWPfeA/wPpWD9flTGjwZssvwyoJLTLQ4yTEbivYZLX8Nkayg1MG7bkeQAtZPR7ErhY4mGghWkLiteAWun1JGhB35B8kk2g4EqSz7h9jB49ST/Kh3MIMUkT2LYWzG9N0cQkHRknwo=|Chương 1344: Giải Tộc Kỳ Tài;sDoHNimOKD/du+BBkQf7hqAMjGNPfHCmm4gbwAi7fvbIDPticnmDunwz3EQYIxHjW+HvAa4UVhGbuCYZbotiJ7YcS96V6O2i23y1ZIw9qJsq2BGCnHXwBPgz6kqvdpSUnWH9t9MeSdJSDwLkcUBJPBV1QN+wef9t3xjNk3jA7tA=|Chương 1345: Tám ngàn dặm Phí Hải;qDenGXn6NGucxFZ4CG7Q2Gxw7NnIrTVdhKRqvmozmPCj3Y3iKjkij19OiUlzOoKY7OabG0imaLpfHfi8gNFHIIpOkVH3ZtCAgp3HkLOGA46Xldf3trCtKOx0w6Q85o4SEbnDdML9wuHchIUAAfjenkDsHqflvYs1aF4xrAmRz+E=|Chương 1346: Thiếu răng cá lớn;25ed20Lap4d+Q9q8M5p1HEO2FmQ4x+z4sI54D558eEWUB1GZBOn75haX5rkZl6wi3DJXbq51SXdSKVzt26+6Vkz9+5+Y2XpwpWnH1D1TETW9lP+VqecKVER1IucoGRH01qgxanTFPrHDamvqBoFW5KuNEiCIT7DMO+mQe3kJP9U=|Chương 1347: Hỏa diễm cây nấm;sDhLPKRT3m7y+swXnEFAyF5bfg3EMXn8tbgvRMh1aMcp2foVW9OO2EJAnSKm+2y7o4cLGlij9S5h10qPobsADFCmQWLogpYvvAh9dzDmcTFf89hclIAaIoJH+VLxPMMheXAkEUgi+aAYUwvTUZaQuxwnP+FCItDwdtz6V48U6GY=|Chương 1348: Hỏng tỳ khí thiện công tử;TfkPUfAda8NFT8lzvlVc/trslfbKMv5ShUrX5lVk9rz5HN4eDhsjxe+E+wp1fBs7h4RwLAFrTix5/idaVAjOoKA+ZKuVMQNItKJoBI842f3n/wNhf93HRCcGXlMKJRg53GbJwfZ3tLRn1/D5xS+Ol/0zVw2aX6F+JPUD+KSWxz0=|Chương 1349: Tây Châu cục thế;I8j/Mf1q+b/EnJqlSf30NCfT9Qw1w+bTebdurO9zgtV32Vq31FyFkHgFyD238OEWul+dcEcSOdTcbbWcS7tfZb7Fze0VUkoRhM4oN1n3dTYb5HYZdqJKE4J1Iw0NreD6Tiv3UoqDNoRVBPsB/Wd0284R0hboOqNnBm4ThWzsvrI=|Chương 1350: Thiện công tử;JbnjBsc23EhKUph/UQMBIxtvj/eOh4nN+L8d4rvAcgTDdY0dPvKrIGQUBAhg3paXXDvCla/K5dgxrfB4fjjwrFJRTC3jlU46yaJVdFgu8dAYzV9m/SJLVCd6VK6dff15XnWYNhzUV8d39Giwi2+2GzpDMk7Kw/7O5ErZg8lkXRA=|Chương 1351: Chiếu đơn thu hết;ceWyQmziFMPhL64iAWK8aBDru6n2uW9zINSgMaZJ6wGG0X1UG0IBzWLIYKoLg7wDT2CCgI8yKrFIZa+OV+xXuqQf7kBmmewpDEeu8+SEFOFpHbaEaH401TBgHhGHkg5iJ1QuNuigBv0obE7seZFytJdrfxVZcgdC8eINB4kmeVs=|Chương 1352: Kim Bì Hà;OO6XH+nRkVR6edK7CjqfCVIRTavB+lQ75LPEIKuWbazKwjJdHIRWr1jh67kIh9USYfRS+eRVmWPCovAG1B/Nu535qcCAu3CLDt1+PCTC+QMC/5cmZGd3vIV7cxm3bopFJMp69lUQt8d5v3DpNyMF7wfTE/GiX6iytUqq8krcZxM=|Chương 1353: Ta là ai;kvt2LIIKK1juZ7XA2dLIGbyfOuKLJEA1WxxAxOfguK/VTPTK5yDrA4tROdH55H5DqfmVbdmoAzN3qWCXpUI4Pnd+gt+VdmMraggAI41pg7a0FZqVJ3HU/sG3WFF7RvKtssecWa7RRu0kZ2W4pN/HaA1kzKNUte63O0vC2wgyJTo=|Chương 1354: Thiện công tử cùng ác công tử (cầu đề cử );QE/neGCSzxNOIDseJpVVwUcXyA5X0/X4iv/KczQ9QyrdHQWIG1+KXcybkxM52HiOywM31AJ2xO3GrM0TQMFgHb85Ks8ZJXTyiK9m04vroZw9bkEXlDPecTZGKO0kxEOboKNjWJHrhbZm/cfDpCYUbWK5VOoQ7byG1Ak9M3U8fKk=|Chương 1355: Kiếm Vương Sơn;5t99BvTZ+gChTmMA6WMKhCO1kPf/Xz5lGafxQdDdkB5DVuit/C9BI1bKFe6gSFdKa03kzqAWfl8q+zr5TXEbbVwr7WC5x6xVD+zanzKEKXU96K4JvKepkkSj+Qz/dt29oIcgzN8pOfmBt+lnmcofaU6AJAB0gZ5HhlaQmlj3JPY=|Chương 1356: Linh Thạch Thành Sơn;7LgyiXTbPwG+Vcj41ODaBIP26rXUgtVw7ccMb9ciQn+xKmex5jUuNTvAeIcZoyXMWRRa15BHIhWekT2n1s33BkpuBtffLRAOeI/x1b7xcHS7PTOnLNb/mzElnt1k1Ez2GV80efX83hcpkHiDXTz9We6KdShZQZ8fBsO1TmVLLXI=|Chương 1357: Sửu Quỷ cao nhân (cầu đề cử );xsoeMJEt2wa5WwHm8hz/hM871oSLpcK20y9eREE3bOtZbnbYxTkdx5lFaRMsLi1nceJY2VrIzeWp3a95HwTkG6VU9mL1UXeCXRMHEq01bCwsQPgxff++LTMyaERDAArMtAN1LhCu7ahCpPNI6BDUPjA7Ej6fancVBVYTHD0Btxc=|Chương 1358: Linh Tuyền Gạo;znNFzacB4AYtaflSnNgWYcqq8fryEHKdXISoL7BOXPsT6yxq0vEpoHNtcJu9JquEiF71+dtV0XYyya0NP2Zl+/cgwE0tP4IY1kylL+LtBkBZfOwO3mFPS0pWGjDNbt4NYpeNCGcDHir6o9AZ4M04AI3WAxN2lUk3fF1PHnMGrE8=|Chương 1359: Tất cả đều vui vẻ;y5R1az+I26uc7HosELJ3veh1EF56+3OxA27nDSesNn5DGWNOg7onYfYE52ClCwMayqhaI2Um5U9VnMtVjRCgGbQjQkhbjSwftd4J8C7gFpzpEbLwrHenfdwNZy9wTf7yFdzimOHZCXmWrUv6GSKqzy9v/sOlwpiA0Z4upe0InaA=|Chương 1360: Mũi chó thiên phú (cầu đề cử );IffnR0V0rjHMed6ydnoCSFtmWmb5KsAL/hf9qgo5h3mGOO0RO+XoRUEFqyP1fopjcAJOp6Tt/CdBBVrJEPgQpHzQSD49yKr6nhDG+9qxxyK1sNfWiRakJVvDK9EFXeMN/mNQxwLAryGOj9I/YvDme5bP1ZnOfjpK6PAzEelZuZQ=|Chương 1361: Đồ Thanh Chúc;P76YaB7O5fsWGe1pFo8L2VGoE476iWBM8lM79t+c56cNL5ziWMVDDaIJ07DNdC77rqDh3a1OYyO/gXk9ctbqRbBlO4mNRHPgzIC4/3umH1Nzrs8uvo6yDlkWCazGwoPqtsEMG9sY5L5h07Bl7uylvc8IcVI7nxl1noDJ3qjTKPU=|Chương 1362: Thiên Thủ trùng Truyền Thuyết;RVkib1mEBEy7yZmNrrbWgfPNCDIul8o/6Kagocow9kAWTTMSsfAUoagSrdwBRR2ONGSyI5zyfWMTSx4WUEEitAXzUyVu5nIBoVaIJyimIL7jVD74pSLt6YPoUHnDfyzRoWxvq9Nz2wn3+LnyHPbUwmmRfLQR/EbqcGapWwFWY4s=|Chương 1363: Quỷ dị tước điểu;+m0DLAw5YbZyJULpTiX1u0/OzNUELCFR0A76+MvaMHbkF7fiI3gBGBOZNVPPjs4GYQz3sl05CO3D3cJ3peZ/4iaZ+mVvr+VoKXiey7PwTulOPa3xUMQBXs2kURH0U4GLHLRni/GDYPrHET4P5JFajuI5n6G5dZE+mIP0zD1cOwk=|Chương 1364: Tang Hồn Tước;zU1i3M03dPEHUGJvKaLZkOaZ1AwLcZqXE1STWMEd6DqCgtZla+Pi4iWvR+4gjx6SIupaeOoe5ISQGFUi+BoQHPZtRVLDzX7IxcQYap8kDhxSVyepGpf9qZDu/1Mb9y656Rj/iFNDJjPIONLnRjfIGHySB++kE0ehVLakvtkAUIY=|Chương 1365: Bạch Vũ thành mắt;X0HyZFL5NwqNnWtYRBog7Fc03xoq08cfpIMV9orz1ecoZ+JD7HYWBOuevrZT1IooksWLrOZchGFoznhQlWxbwjjlE7x2sk2xaVR1ZY1sFsIdi72e4RuXsR8ZEZz+ycj2fRnWoVa7WR1iHRVJMTdqS33xP/x1yHUQtnHXffsEPwY=|Chương 1366: Bổn Nguyên Linh Thảo;lM6dBEeJ+zhGFnbOwclAw4mZ7Fjp8HHftxd9yBvMx/roSo4SHmtE0BMpHdtm6/i7TxKAoTZj75urEuhEYgLaI3S1ggfl0IFVct9wSpwrx1KVHv8h4W6imTLpnl2AjbaUe2U7C3JueqfTZMqJ1fWxDsQZacixoB7zOkyLaB+DW6w=|Chương 1367: Vạn Dương Mộc;gjjVuIt6rJmnh5t0VnH4wNMaF35dvwAO9tabzvkYd98bwtYm7p4K4pPNxGPgx+o+LxNP3aT1awAW/zwZVHswLfeoFBlks5zq4tSAW04WLU2LM3N/+TH7FYe1RyxnAaYh9kl/rC6vHpwjD0NCUKMdbj2KINGPSCq+Bq6oEZfeegk=|Chương 1368: Không có Huyễn Trận;AojqR3l8pxkSCVnBqrCWb9uCwJOIRJcyX6qOC4Uyk6eKXn4Dk/vh/OjKUD0r0+51OB4qIn3KQ5Vhh4x8W2a/FDFIB0aBMOouE0QIGjc7GdqjHCBbUjqmNjc+/RvXRcXOZIJhDit0C5bFfQWgJQLtE3pTsNxE72cM6gVwpyJF/g4=|Chương 1369: Mua khối xương cốt ăn;o+ER4SozbA+MsO9B18THWNIH5QS48j17NkzhGG+tmcK3iwANC/owHILK9i4KU1XGOe4SWAkJYxgrraM1IMG9VWafVj41bTeRArFuDuwYSlfpr5NoQAdjZeDEu2U87OoAtqoBWxYIk6afbRQbFzaE3YY1izPiqLOtP6brO6LNI2g=|Chương 1370: Đối thủ cạnh tranh;5iU9/IKk9j7aZIoWDTwBohBT2qOdqKuw8cW06dQnXDIgVEcx8BIkqNCtEo1KsXDteSQrdn4clRrROCKWE+bZWqu9OuwKgydayEOofcEsw/pyS8sGo/z9ZzdeggDtcLgTD/dDXG/g05AhUcPP2//8c+/7EMlswJS260wlaeLmS68=|Chương 1371: Tranh đồ;0B06etgJBus9zcj2Ir8yr0w1SX0JYSgxBNzAoVBgtS35FxGqg9LKQAG7DqcxnoHHXlBhSSfMVU/LMEJPY7X1S6cB2TdKhiZnNNbF8aBo8fwaosaMHhGUMXkWHqhjomwqU0UNtPoq88InM8vzljdD3hM1Pz7odPgFubufhkbmxgA=|Chương 1372: Nháy mắt sư đồ;iuh1Gtd7p+ExM3LP/MDX8WSlN6M2+cFtk6hmgj2TZmHkJmceUxSZMV6iCgkkpbtsLEdUCxIkm4wYy42kv9pe2FniXcA2yKa+hkC+G2EAiNHsbp1/Sp59zhELvf8yXE6mmsKvQpdQvjxcN6IOaK5Z8dgV7r/zzHdxcj/ty/RqNyE=|Chương 1373: Băng Nham Nga;sfwLwvWOSjK7MFoDCFv2Z7k5jsZhRlzBr1Ko5+hxNX8+nAYw+336XwqY86S4Gn/XtExIAw8nkjTHe1Hf63RQZFiEV9CoROlpZ3V+BCKFFvDBE+WYfniWZgfx1vsMC5kBnR+ww2RCOszF9ivKguJghEk0zmv2pCbx3IWmrmAYWcM=|Chương 1374: Thay cá lớn bi thương;eX27VQPszyqCQNtheFcf9KzZz3eCRpPKB3psEbyRgnwkVLLdH76VQUBNkDKcSqwdgo5BP8ymuAifO/2ucsSoIzLRYku9weVFRZcUZdBPOsaj1OkWwWfyNnOG0uNjFEHpSnn8FQqUnPpn3k9VQBgkjB5YHu7Wmj9NIlI/BEYZ//c=|Chương 1375: Bảy mảnh lá xanh;Qpj+MXNzU9Z6FesBdAQIdL+eaym6kExzcnpc2vyTRY4Byppvd23Sb3rs0hqJhQr0YyMmN4Dg76QcH/abB022UmHvBKtNtxPvJKNaxoQ+gafj2jyyiT/4cRKx5DU0LcyKfR7IErUo9Nih8F4fm7PR/mLgILSA0q3Fxs9EHbsWzD0=|Chương 1376: Tên cháu trai nào hãm hại ta;pAvX7uRNd+Ct3hri0iExwqZjinQj5YmDBw/LlKua5GfRcsKgxSUVrhKfkaYCb8JGcyj1KYmk9jKwGrfoxpSA566t9ubNOM2bcvYY6yxrgSjFNVQFb9RYN2tcbZFkG8bE7wnQ9+W8mlvb9Tr626Wv+tyilQDuG4Q2QuSCimOQtL4=|Chương 1377: Náo nhiệt Phường Thị;u3m5Vz3VSU8XiKbWfafG8BbtXGDYK6s7J7IoHHISHdK85hFtcddUa+/sOCa8YaOaiWPKc05ZrZijhQedkyQ8GEcqm0gfzQ0Lg9vF9tQrb52+dyjxnx0jmQ/Ki6h1+gy/Q2lNiUC4iRTUc4X95gvjOE3xym3ytEfRglAHHQ4nUxo=|Chương 1378: Cường giả tụ tập (thượng);JpBV3fZ0aEuzzvomp2hv3jXe2YzdMxvZ5Z6ZzQMy5bnncwNmXBR4rdloaho+d3eEyVCNkdEr2MQ9Pa2BEVYzO63l5YJxrALIrgT6Imx5yO31JpZp/DGFvCKBhMPAsxbJETuLoqFMyj47Pxp8KcHwcaBZ3FSl+uJVE1mblQ4nSYY=|Chương 1379: Cường giả tụ tập (trung);9lHIOXtwl+dJ8P9RgSLpFz8Zy+6EI23WVRFgHqSldPAE3UoPOIBvef38RmxYUkdyB4rp3UrU2maqdQ6YFEvOaexJQjXzAEO5QSTmiAwcqv803nTrodSxjJ98yzktqa2GcMV6c6QhH5qIbA7YfReI+FnASb9WQZ49251ijynwFhE=|Chương 1380: Cường giả tụ tập (Hạ);rz81Nl5fbDydYQ12t0dsTV7RrAw8zBHMpXQ2R8w6Pw0GAdF1IyUHkxJA+X7rz+M9NAhkwxanSD+TVb0mY8qD+fzw0YTdzEFvoWMBqCVnGs1nMmNwkjEaDic7Zl05kOwdbxBSvOUrC68fF6iQePvBWBJRZ2VEJaS0yVmZAmJ0O8U=|Chương 1381: Khí nô khen thưởng;xysc30+ECsJxMMiMEuh+qvJ6rKyGY+OD0W9zJ8F2QatBoHCUhg9NcJD5IyVUA7O8/9FCpOxDxjVcwre/PIhxOssuKGuyvVOydTtcXIiCHHdLJpUN54V9+/BbHA+tMhywveaQbLMgDdXhV+KSXoFZmirwuN0NgAsxeCZTz9YCoaU=|Chương 1382: Đối thủ thứ nhất;5cF2yAI1Cz8NJOGownAeILowQ06FSiYBaCjZJ6XEZjANFWGVkSNBdOPu6OboLwl5uAtShjEf/Bmtwc5+hK2QkFY8Yj+kPUWj+6LkWCAwixjG0/KppTMi3B1hazDr9prH4kcEVnPyUQCYmfC6fwkNTE+5UYZhFLBjV7LaeVv20rA=|Chương 1383: Hai cái Tiểu Kỳ;S1IfjUDBnp7NNpUCNzvjw8btgNNOL4VycINPGGM/bvJmkVf4vZo3HA6Ah4CI05Uqzwzd4/xxciE79E3iuxMZMGrGeHxmmy1R8OvysPwGKhTmCr3bugLQ7g2jhsGvwuw1IUwdRLiHDfdUc9W7kTaSGdPkgfJC+Mx4VvdvIhUJjMI=|Chương 1384: Mua danh ngạch;C9ecd+2GmLepCnqmeqXNhu46tbc+hexgJafXY+e7+qw2FOnzI+LY/kvkX3WDL//p0AzXCAQ21nJ0O1+mNpWbCi9DA3PoUrQdjs1lOoKR5fJxetAkE1kAEAxPjKZybkCJSnXmoESL7YXucZYq/yNjFNMFHtdoK3sXr1jNKG1UOHI=|Chương 1385: Vòng thứ ba giao đấu;P95Vn/up29JwmWKXBnRPIS7jdjXXHck+Bk+s/vtjgDkKzm8zTbI3CNvoYSPf8vK5wHu8pwybGzP21zvYDNjexcPP9lyz4EkY+T35Clbf0TMrkiu5S/YWmm0CQY+qvLqlHI3gCdRKUzbIx1XhnNo+od+H9AkjA2wahhDvGjwCr74=|Chương 1386: Giết vào Thiên Anh Bảng;ObE4kvatO/RDXaCYHxJVKwHXexxBbXn5n0HGu8pJA+BPGFZdku71YIpLIGHzHGvXnETP1xaISPwAaSEjw7SkeR6vcGKpH1Y0HKdDx/Wo10AoGGP/XJFsNb5wTBgDF63lY0guAW4j5gOqttrYpQZC31y47VQ4eU2Xfu2I505WSDI=|Chương 1387: Dư độc chưa hết;jVJxwFyqHIefrfxKTMh0y2mLF1vj287Lk27ZQu/mehbUh+BbHGBoZfczmo4W4UaM80ymvijUnL+ci1o6i0RbihROPQmbfer+VUhziz6E0XXZ6lEYEjOyiWa11wS38soYPcWi46/TvRcJKprjCBMYWhY26JeT13IpfAWkLokblGM=|Chương 1388: Ta không biết ngươi;KiyWequ5jad3D89vfGSDfD19MCFtEeQZpxd44gYBoiI5xRn1X1Qq2ZbrGSw181xy/DYp5nyoW4bBuv2CbE7Gn3azlQdYPqesOuyrlZP/GwMwNtlR6dpJudlsbbAzvKJkQUsGt6+fuN6EgM8ndNwKPMpmmu3ZtWxEU04z2u9WetM=|Chương 1389: Gia giáo thật nghiêm;RSVUkdekvTdFGRPAT5VxxoZgsslIckjIDOZH8Mh1CrYqDDPVTy9iRoCF65xcglS1QL0O1XMGscwU3tvDLXPpwRgY31K1TL0SLlGBLxJ5Rl5r1V+QyJHLixI3MCMHdkAUmS2rw/X1G5Zb/4YMecj6mv3cwmdVx70usljPz1ZrJ34=|Chương 1390: Hai cái uyên ương chết chắc;yrUdEUxRZvOaZfwJvp4TWpzBlG3P/BzVaOT30t4Yw8A7EdWdpXX9yuOjjisK0gBUpjXzk5N1DAhMYZI55hqKPmAGc1YG+dvIuqHkeCyszreH4X9CiTYNa0KFmb0KbmUobiEdG3c6sI0qr/R9i/RMZxTp3WhzJ96bQZfHguIXKTM=|Chương 1391: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ;Sx/+3KTUfarRTtaE3TGx4edswU/hHC2AyHZrRaccpFEVwwIvVYBoDmbclwHsufE1TIKqosUFEWzZ+KeqwJN/2JLERVrGKE4ltNZdg5sALGqRUYujRhJaTWNnniRdkJVz76UDXtKYcdsHtW5khDiOfyLZ71LrGhk9lwJCuudKtYM=|Chương 1392: Đồ Thanh Chúc mời;vIkkMKbIEKJvIi2uoX74cDRdKB5uG1615+wc8qQYEucsNgXDviR9g3EJAUMylJpQu0/swlycjhcbhFbl+sMCIZQ2P2oHDwHhyMBv5W8C7lJ7fQkY0kN4RUqc7rDiMwM662UydsTDKyIp7DcyZbT6n/ORYKyb6AUkWnc3qan4Igs=|Chương 1393: Đệ Nhị Giai Đoạn bắt đầu;3J+KAqkmE0LlLuVdpz0J+9H7Y2hRfn3qk06sLvbs54Vhn/ZeKUAH6xznVFvVbGws0XWJkAk51zngs6KRYSNQDV8Zl5OGjP5LqeHqP4PRbhrowtBWRHYdP6O6mTRNlMv3OnKJ8x28XudyeKbVuGZMZOKw1ZqmR8LeStzRRNlMNgQ=|Chương 1394: Phân xử thử;zPFhOQQcrS11DmI4zgsvoHLmuFj31mhXafpF1K2i3G39WTe9R325ssM2wF90ASRfwb1eBzWl0698aDKVmA9raO8Zqg7qdDxX6bE8nee1S45jJfHj1dnBcihXLkuauR07tBzPvmSCmQJzCEMAXyigbNvmeMtrIu0DVb/juRt4FvY=|Chương 1395: Hào môn Quý Tử;npn8HqH97gBT9fmHU0nClc3eUbAp4xibf2kjN6bZu5lvtxuUp8gr1UqoxxdevP1IOfP+kmZrc4BlGjA2v5FVOeLC5QWa5d+HJgG44NofSE/JdIxHHbBQHc4jAJe6vEm0kx6HfB3VRqqgEWO7l1L4uN5chDErlSqFOf4FGsBE6fI=|Chương 1396: Điềm không may;6gxSkRuZkQguQf6AGSUtYo2EzVvByaSiyFJ2ERQkASrrS/TrCNrjy2MILWz2Gs06g3eeHb5a6F+U4UB1LyHrEZIBAiCc7+zGShAkd73BjMxKj2eNPeQW4WLHspczL734VHZPFH9HFUfufZ0hS2k1P5LPMMdLawiF7Vr6y85MnfE=|Chương 1397: Một nhà ba người;jU/XP6MVdW2TohM9qQHP0mOAmwEXM4uqMs9AjDTE+wDsfJXRfO8KiNenVT5iqBYwCdwzldjBKa5f6hnK2dxwWmor19N/tFesslqEpd8PUnDq3t9sWgcMXH93gLj0Kc5f3sdavUgs82FWRhzLHDOp7DnYn56RePE9mW5oqnJ1BHg=|Chương 1398: Không tính không may;GEW1EBKm40nls6HtzbquRCBQqVL3dTHhIWlqI+w3El+/qJEKg0aFInqeTBfIaWt0oLC0JdAhv6kCDvdSiatRe2NhPglzAjELQXM1w+CAuXkzsbp+L4exmoSsUl47qwxPyMfZYCI8/uA4B4Bp79a0zMWun/2FeMi9ZFmc9OUG+zg=|Chương 1399: Vòi rồng đối với ác sóng;1IRsBsv0O1LBW6hhF/GimG8A5VcQr3yJBryGGuTKEQ0g/ehvNgDnIrM1NK2lrLkqLj4MVhg6EmEN/qEtp/Iqi03O15wdDALxPE5wO/Cf6C70fTAeSNTvJYmEUKAK8H2wruKZldJ9ExZfUCpvTZ0APBTcw6Jn+1ROduHYDoOoHiM=|Chương 1400: Kiếm như Long;JDnemLeH7bfUP6CNDDdXeyVL5ixdjW7UcM5RJBHILBLcLzbcpyn7mWt7IS+Mf8BndQP+c1NIiKVXB01mWzoffjwa1+xthRN3cvgFT8fuLYbZnjlk5Rz+qE/77cMF+ZXveKX+mCIjOH8xS9CaQ4XyW+eBWL5Gfr9t9lcMH4yI7lE=|Chương 1401: Cách Kim phong mang;JP02AEeJy0nZbxKr8E8JnlVdzzkHxznr5sEy+ucff3vshPZ440/GL5rGwButUonaNayWSYriJ4mCnNrKCaqhcqIOy5kV5UZL+Y+wRaZUxEMlRZdIpRecZeAUERKvkJU8NsCdoYCt7eFJXdE6Ed4YgRDAloPf1KaOIoyTM3vOVvA=|Chương 1402: Quỷ vụ (thượng);N4CvcDnKQjkKz1XGpmEPu1wYY6JThgpx9mZPmvA6jrQNKH603KsSnKbvNrEts4cs3zR1ZWkW+Ea4RtMu7G8wsSo3H3YxCUlLgbBIXdG/eqM+tnQ/ofZD8+y+bYq4/WNxZE2gYPFGjPRA4laErHXPZ2etRJTbzOVEQDE6jjj5YJY=|Chương 1403: Quỷ vụ (trung);UW6F74nGpxlA3kx/jScBoqQM+hVXGIq8AQptdiPrqeD4SGVrcVVOmuXCt3pjMFM3uo7gK7hD6QnYML5b/33gZO9d3X/wZoUtBS7HDan56RlLH1mcAGjxPLilMlneBxb6Gy7Sxy8Ot46cNLky1li9hVCTpPyTWtuOf6o3uwXkqJM=|Chương 1404: Quỷ vụ (Hạ);OtdgGQJ3BXC52X7J1PYLRwNnMzJfR88s+srhqvCFoM5oAlQWue2/G/vIMgRzVbQK2t0JBStuBbIqUD2p/bYwd74UTq+kGW+KmkOPvANKrZqdW9vlecf4inhcR8T1lFZWK5cBUfvkMRHxONbywNM6rwPcGm51i+rDL0qNMMX7LMg=|Chương 1405: Ma hồn mục đích;qErI8gJHReAxf2kmbZPvs5IoYz0aeSK7rrbYW7x7Y0PTV+YT7L+48lOUsvK2VYxW/S36cxm6MVnYSQdxycSkkCCT7BJrCK6iCgGR0Cij39Cw9oLePIyOdsoXYdX5klXAghX351kwZ9jXxxNq5O60adBnKbDD07bVI6WPBP/ZbR8=|Chương 1406: Ma hồn nguy cơ (thượng);A8HRe6vBbw36lMYsgdtWqhXJR4odtV2pMoaEcb+eS5iuDuTzdNI69GZyTJu5Q1Y4BtsrW1RLwleRvJvnGUE4Bwvymz06EMkQKrnia0/2zX/MdgcpDdDu/vMcQky23flb7bgRCQIOjs4YHwxa0D5Qmyuh55yOUWQcswlHvqC0VPs=|Chương 1407: Ma hồn nguy cơ (trung);Q70CZyaAkOlxM44ushF6x3w2dwYZahjEkGQl+nbLu2jd0sP+IGNn40un+JfNvT2YMs/tbtjJkT1F7G6F2ZokE3jMQPjxwcPZhpOJ4iVA0jkgJHcjFX139EV+L5hp2Jl94fD0IccTrGXnQ3XhQTo8WdShJvTyFwg/Sc1EpZdYgI4=|Chương 1408: Ma hồn nguy cơ (Hạ);1v8Ld5pjOjnPXpXyop0yyao6jfl8XWedy4n9hIlTO+tQiWuBQ9pG33rWqPXWHAj3KOC5dzhrik2OMzrksF+MC5NcV1wynnkEBvhQYf8OEfhvzEauFizKVLK6yQaQIs0Oks163UDQF2Q6aAjyB5rkHMzE21zY04UbaHz8MI0lTy4=|Chương 1409: Long Tằm Ti cùng mở cửa đỉnh;tKaA3qjUkJR7UDkbX5FMurC7v/WLp5Xb3aBc8SIWTemc+GTIFoK8VXxBuTbh/ZR6Wvb3i/Kbgtn78RBA+Lm8Pg/ov8CveJMtUhbxZsvtwsTE5iA2IPWWpBtAtlsOdnepPEhGjYAkUqbl27T84Oa8zjmFGwZx4I8U3e4HGLvNkGk=|Chương 1410: Mạch nước ngầm (thượng);7g1w0MfUgko9JqcyFQvt+kFDDAk7wO5Ne+E/J4O1atBuLXXCIr7RoSI2FS+qcy8POU5NV5iOxEg3j5r2DzvtwZTtY7mliG/WNQBmXQII5nvknmQHoSSbTURu9FuSE1/DyUdEYNZILiTU1gdfy2PNt6V0VHp5SQM6JrmvrS5bvpA=|Chương 1411: Mạch nước ngầm (Hạ);2zyPdh8R7V6XzsIS/+Mrk876hHZKMBAun8FbMFz5HpwpA8xujh3T5QR0xfgnjQzKlw99Nc1tovLr5RmQ7cCrz3ifmbM/G6Y8q96qAsbTKv217TpJ2V8AEEj2Gw1d0otmNatqkZY39X1JrM2VBDinbmaQHY89KRC7HQ3l7/0UzKA=|Chương 1412: Giai đoạn thứ ba;C3kXBURlVt0g7NSO+ohGaMaRQ+BTn3p4kt2hHOk58ARd7GQt/8nHTraJ4x3R7OQwoKAUMRiS4uzGy4EgJ2QdTu/HWHht2TcIg9kghHNtGBaCEFuFcl5z7msJNth/gzHlBl9A8acAxLvoSCwY6TzIAnzGkzXYBiAB4/2SGfpGp9s=|Chương 1413: Khiêu chiến thi đấu (thượng);hjl8Z4bc6yjfttNSQWgL9NiwR7vfqcbYjAoC9ZduEPmMu5bintb5OfwSWNv/zVrvF65E0jq+8eKCseNI6NLCbBMsbMt4p9xcd6m0++PK3Nee+CKZUDHSHwdk4NzxZq5hCUs0EbJ3qntJAValUrsT2cdo7HEGsSRQtg/USzarv14=|Chương 1414: Khiêu chiến thi đấu (Hạ);y4uwGF1PitUM/HZAKNZyWrMoSug0/HOTdPYzA4/EUnJ6CV88NQ8rm0QEb8Z7OMNV7yHKdjdU0bmWKIJwMAe7UKJbOsJNBWEpYGfB0vx7oAK6jKAzBJ37UTuXR5g0nPHTyWGbV8XLOR3gl2yB9e0WDgE9fy+I84AVwCwNxjRVnB8=|Chương 1415: Châm ngòi;GVqhcejqs4GmKK+Xv8dxGcmoQczNDINaNoK9kLrhzIt4fnIg/AnP5dSewY168URifYd28HXJrmkLkYQc/SQnOyxbDI/GuHfUpSzAGnvalEUmkXl5a8QrYDAW+ss8KRNGb5JpcXpxEgsBrCN/KZbRSF4LKOp6OevkGLqh0lcRAq0=|Chương 1416: Có người chơi xấu;Ld5Q9bbIqp74uuuq/woQzyfe+3kfmFkQYZlq7rY7rlBdoU3WDQEdWpSVcAyOC/M8WPZAVs7eH8QkxhfsX18I5W3yFciex2XOnIDv1y2+U7i5jb7H0SOXpIt+nNcXSxYOHutVRnl5l2IU4IGnYsbOefbAwFqHk8xXnox28z+vsKA=|Chương 1417: Thứ bảy Lôi Chủ;VMMMTB+WM3xgGAkhuPBn2qsUUt9j9vUAPmbn9k77bk235kFj0XNtRMSg0gfY5ozJXwRSBIDGpG9ZyCg1k6gbc/cwGpoivGj8sfd+nFTvG6LOg9t+aaClGHvP7vJvSJ0DIDD7ZKBBouvAq+A3xWzDa2oFuGKO9/xyW0NNvIxG0Nk=|Chương 1418: Chung Nhị mục tiêu;nA+0wd5v07+w1uPXIvCUWZWaPCbL6IzoQbfFzRYatYOj/msfnCqQp3etiTkRwjnCs4oAh9vq5jmlDaWBvb/uPg+zx9JnoNZeRfs7SeuagYyfOat35oB28dWj5xrQi9VmCWIfCpX+Q53IC7l9M+ttkPLtAdMKHUIR4OWXGQlFL1k=|Chương 1419: Yêu Tộc quan chiến;bXMN6TbqKh4sqTXe/iDgqogoblDlIVm7BEUw3otJfaSlnkfoG4x/YcxnYmIE8bTmqwlEdlhPZgubZ03YU2Pfsgxmmj4HqqfO8FzRTcF9RNnNb9mnakrVmYri0/37DUaIqQeuRBAcdnoJ/DgXdsKSX0PsCluqZLJQKHEMs9mYNyY=|Chương 1420: Phật Tử thà nói;UbODyaL8fHOGlraH+boY2EhshqewEDzRprJrUrU30GDCoTEqiar6OdP484bJp7ZUBGp0UU9TZ0T+CE8fNv/El+kUOuESoBjVICkShhZN/xw/1gWoJaboXoV8yBrGF/MCyMS7Qlc/tjQsDXdjOZ6P0FKOW9te19hnznFwst92k3M=|Chương 1421: Không mắt huynh thêm chút sức;Hj/QRofyrrRXwpfSWGqgjzcOyOcRGTG58f0PdKR9odnOvp7Ift1wvtEDiEOBtcDY20DEbRQUSYgCZ1JS+/EGqdBIs6rN/z3RyhOBXtheGTzyRBojurHvLFk10WUUSBMjBNfS7AQp7uFuQjiHH6+yGxjvLB/cSlVWtXkQBwdBSHk=|Chương 1422: Lôi Tử Thiên Lôi Tử;T/GBnaBsBUjfcWMN0Suqu7BAx5sGNApDMa1Tsi8hXu0mYkddPcy/XiEnt+6mV7hJaJdP1DfMKxUjVIok+2tmRNVumCPetrVqLwgF4eF7VXRpr9K59w03o1bVblSV1iIRD4KC/8F2u3ZZWo4bTBZSrib0LEcKek4AqtqmC1o6/04=|Chương 1423: Hỉ Hoan Lục;1lLURlWRuRmI4HdS8+0TJfDqTb0ysce/cdsjuQk8gkTI0mMzHDgpaXX46MUNNiKRxyM7LNSjOck8B0JxVs5Dfee2L6f7wari+EX5E0105/CyyC7lOfWFlXCKvQxnpI2uJ6xs7y43t79oDYgbCDJJJnHnWWFsM1iKOQ2t6hzPn9g=|Chương 1424: Thứ sáu Lôi Chủ;DjBtxiB/AL1joLkk7bKlUMHsF63pl6MhKOcxKCAz4TEEfiPiWnqs/p+hDg3EMbbSh+5uBV/PCoVeBulzdxbfXSoYTxTcLmpe3ZjI3xd9zdBF8gtwTwO2vCZyS6RVUVT8Gjg0m3Ef68uWTTr2MO9TZHmPvzd79yfQesB7rsK1BUs=|Chương 1425: Hổ Hình Ngưng Khí;18YzXWLANmeg2yKEOhJUdrjyycpEnNA+ZkhTo9UN6nSXhAA95z+rYW/8ab+WnMVyiS5alxP9TJTPnvp8qRdV7nHsjuV206gIBhdMDPk81KnJPkldIBQ7J2Kiz25EplafHhSl3iUPI7fmHLTkW1PBZlKo5wa+RBbG6e6IJvedDNY=|Chương 1426: Đi đi bộ dáng;T1DQIPeAMhJcCb5nNhc1vD2vOVCXJ6Wi62Z+vLSVaPYuL5eSJqlj+DkUiTkGowrZrv2HnQ2msf4fKWn8ZGqel2XsnFX6zSUkVdYbGvRYgMZZ767K262KWyqmXcn0r2extWXzWyirw7PMtB0bhj70wUqLhp68ZGjK+O+DptOMDdc=|Chương 1427: Ma hồn mê hoặc;FYRQIoe2l0t151G/zcjQhK1OvIsUojtyboZJrnpuwtTntQksDTQASdFqtbh/O6lff/oiJNz5/FqPL6MvSH4L5EdvLaXfPfRg/oTSneNIYVRPtduMch1ZW1Du4C5aJEKRsd6nKDJlREsv+cSby+NDiC3i80zCSPStVJbaJxoXt7I=|Chương 1428: Ngươi không phải người tộc;umQRhteViOjiqlonWfLPvMOe+szRkW3Y2h12qUXYCVpM4F99OrzxWDHP2iy+CvwCPmEqbLVI00HFODIeIEUWks5dzKjsI8Z46T/tPko+adbt5sCY1X/+ivjvFCxL4Ec+lbzdoyCsmSto/CHcsAXXT0s7UBzEobVh54aWAxmtbzY=|Chương 1429: Âm mưu khí tức;tMfpQg6h1dJN7Ex5pJaH5VRvU0/qIn9dDv+rRzLG5cMrpnur+XCoIGW1PDp3LvTuGVzlJkRRWXCgskW6IdQ/v/crdJkXkNMQITB9aPr+V154YOxIE1J/CRAIGuyyvPHuRwsIhdbudEeRIlAMLT/XWF25qYh0X7SUQ7Maca3Rq3c=|Chương 1430: Đệ nhất lôi (thượng);ChXpmKF9p812988A934Aro/ioW+Kn36smXwAKe7qT0S1K18a/5v2Ca2a0Fs0CrH+ThsySGa1dkQNSTqSJiNTdcpugzQvBm+qJdPFde9hMOkSPjO62k8mOc4z5N7NVgs9nzZPCtyffFGp2D3GQMXIH3yOwoMD8qz7w94rvsUKaTk=|Chương 1431: Đệ nhất lôi (trung);bmv4JG32daeOYeDveYC+wJR6s8Fm6MgCuXPjIAhMk9mJcNjVHYfa+4RKX0KYe7mC3bRCO28AruPxaHYQv0A88coASCOrpo4K/xdiBeptkuCC1gNc5/7kDaj3h0/7g84jgA0xzNkVWRQCi9s/t9Qv95lAuoeQlxipxB++uDnjW78=|Chương 1432: Đệ nhất lôi (Hạ);s+BZ2HJiZkdNBcMXOagbl+48IRZBK/PI3V8Y3OYBL1wRqfdoq0RJZlF1HDALPu99MHG8+AVs0IAypZ5mHghzXlJxXpmB52BWBNhwSG9iNY9htu47SWWnYylJTbgnSX54wEPExYv6roi9i68NYdDBlYIzHUuv9/J3Zp5pJ2dt5UY=|Chương 1433: Long Ly trảm Ong chúa;NaXNHa+MQgmJmDNbRhi32VXkAsfdiVaDhDChK41haePYEqzfZiCeXOgCmcM3d87/AIgtff91NMYWWR+5s7qaja0O4wmWaHwRKohn1JG6ZzSvSYAdKxWcMxh1mmFZ5kGAtuXGDmJ8D+R6wik8/oRbDJE45fbxreUmXitj+HQZ+jY=|Chương 1434: Lực chiến Bao Tiểu Lâu (thượng);OZLY62x5azvf3v/rxl0oW/lTbVB7WC1MBMKgpevsXoZloo+sAe9nsq4RJHaTcWc5oTgV804073PTjHH511XyisQGYOYjOpmZ5Pk8JojQOesDG6rv2G28OeMHBpBC4eMerK+BJROwVUihdvseMLhxEcRGW4p1fxKEvYClgIWFKSI=|Chương 1435: Lực chiến Bao Tiểu Lâu (trung);WSPmfeIX9Nod/wS+Chd3f+U2JbZfFUL3jN3U8M+pPEsu+3IRToHAnYmHkiGQqB91oEYEAO/ZOuExxJoRo2pWoWG6GtYobfcaa37fO0VDsDgctyUv89yypKCOoh88pyobCJe0NpUPI5DRCllfSO9fxhZKjlNfHWD464ao9bp38r4=|Chương 1436: Lực chiến Bao Tiểu Lâu (Hạ);hSgHT9dw9lGkQQnazc0/nn1aNix5pf+Ll5/srisgKvBHEGfdqDS9o/D3a2LynH79y3amzIea5AQ4VOtB5K1AkIKE9+XAbimKlias6F79WN83P73gkjF/0VLG9ng/2XNnfKE8bfA1JucofXzHFCjxBjON9E+rUp9/uWo3LcfQTNA=|Chương 1437: Vọng tưởng thần phục;A1vUj3WMBnnlAsQ6KRbX+Sm2jQxuP5iWKI18LC8gw99iX9iRV+ymNmE3sIbN6edQ5TE3c+cOH06DBzkvajZp8oyVu/YLPS90eLxF9AUvfDo5/2084bEen2vKaaI1y25m/9kDDewWxN/GAGFHvYEKEgNBPLjfauvapmLSbb5kiTk=|Chương 1438: Đao trảm Bao Tiểu Lâu;7MQkkRspVwRgPLGZcsFiBU13Pkvw2G5kfnn2JMkxDVtDL3/CsiXRbE039TCU7bymUSNeKXp0xLcG+PoE0d4Bm6HWqItIKyLSrmttO5G4FjDgPJ9S8prQ6NnlZX5N4IYT2GUQnhbqELdVngYmPrhwyNuKkOrsm5e9P0q+jYW/N0A=|Chương 1439: Hắn thắng;+RAY+GK3L9NXHxX0wD4YaR4RM8XZH+5NVOCdx35/I4xVh7IIwK7mxCq8LyliFpMsPdTB+r9Ct4IAVkHWYegglHIr5PRRUWYqMvSviPUyJPXbDExKnBOvywB8WtVfcKAW14oF3Wo+6OvnPmrXBjzfvKNJmXNl+2GQoLv62UnEytM=|Chương 1440: Trước ba tán tu;IxmzoXpDHj78uUSRZSLveae7gdLFaUak3CRdCPuq6p1bJoFADOee/VJEoEuDnmaMtNPqiyKyGsHKE6r/uumj/Gwar0PsESpIZBfjFmKOt0zpYGuz186YzFFnUToULkUcBqTibqD7VeiTqeZp0j+3HVTuWc7HdKuaKELchU5QA3M=|Chương 1441: Cái thứ hai địch nhân (thượng);qPjHV4y7VlDT9eIIbzAoLCWvihiUDtiEIC31bvOmDbEXtfwdUBkqM2F+tpm/aDK6FzAToUh4/bj9p7dl1h38HA3FxgTssx6/0VlJMHQprK13555DI2rd5Y67kRK0pcLtyvkRixq2Y5necTQztZpBm+6Il3rMH222Kyiy5JN65r4=|Chương 1442: Cái thứ hai địch nhân (trung);y/2/2NFGeIHxS6puq+DEQNx8MvdBOvqqColAdcz32NtGb6gVvI5miPi5MRd2uuSS+NWe2xIG3eI1zBHCDdYMWvwSdCfZm7mO2jC7DtlJvXRteLrz0oHDK9zvqYif+YfiXbQTWl8Put1GAc2n8gN42zagSJfsL7WUu61QLVt6Tl4=|Chương 1443: Cái thứ hai địch nhân (Hạ);6en3GRMJpkbXJzUbLJZh0zJfVMFU7Gq7BLi8OokVHeMMfY/h4yIc7MlOU8fBa1WtioHbZK6wuAjwwXejOGq6atXpOpDdiWKCs/hbtL+zcTMxmPzshsdst90E0/ps46YOFUTCW4Ro+CWgs5F2dgCb8DiSfgbZ/70U482dDmdyUIA=|Chương 1444: Đứng đầu bảng chi tranh (thượng);zV7AlgLrzsRMfNDvS99gTusIMgtGJJ2rxPpVRQWnzVBvvrdT7Tv495j49hEVhQ5RYusLNn2q1XjLaO3JxPVdSrCQtcSKz2aiWm0HX3wWvgBSUM9T8Wzw4VJz1xKy+yDR//OUoe/apn+MxUT1kvYoKLtMYcFPibP+pGASi++7HCI=|Chương 1445: Đứng đầu bảng chi tranh (trung);DDK9bY2MKAcWnp5DeV43ok+RM5lBbOKuVIA/ATBLi+KkttyDDC5pdVmI38ev8HrfNlGc8mLJVJ/XSjvXp+gR2ddyumDJU4ytk5Qwu+P/jltasUSCUpQ/d0TZT+3OOjfN7jxT0DkesFeN/sCCoZmJlc0hjozeEDv31I8f35A6V6A=|Chương 1446: Đứng đầu bảng chi tranh (Hạ);UD8OOP9K0nFMcMpGP2w9nanfnCHFhN6QP1ZTqs6AYW/torLXMvI47GS1tW4m14Pb1FddcDKXDghEqV1GlEHHQMzIYq+XaIFI795SaG6PQx2Gg6r7IKFPm4TkZ6iK+OxBWmfhC+jCiRDdMSeeCxYadfbAe0UHgKmqHf+PO6RbQbw=|Chương 1447: Ba vạn Vũ Thần Đạn;Vo3+aoeaiblB1okjjtDHFieT6+MvCu7Vq9Rm0pZqH3WJ3RIWqiLnN8BaQ2x+UdTRPaQTasu/aF7tskNJq3ixtUjGmoSVZAcPb5azMfBdoGBcCAVgPIXWDNF4fIhHVMRtFluc0Y+pko1MnRvNQeomUpaEKZChipSdvWUAAB++e+o=|Chương 1448: Trận Đạo Huyền kỳ;BoYq7IpxLQeH7+S5zbUWFPkgTiPTQIuYHS5pKouihy7LJ4KmJCCVZVFhJJttI0j3XbbtUXjXkkuG0tGfyvh/0QFvTXokB5L14/GAYU7jaRqMr1UDD9bvpQ6W6EGA2hjQigiQDMOGSDAtav5kn1CAKrAT5xiIrGTohlXj0frAsVc=|Chương 1449: Sau cùng địch nhân;sdLoT1RiKw0xqxSDp+FyMRMDFTP8bq7eXzim45Hovd/wR0MJL+iFd6hWgbLtUvRaGa6MHFfo8X1K7FFxOFBUQzEUoanCW4nafrAtjeOphyP+Nf1GoXYUkraezE9bzGYU1gTA1fknhc8lWhZbCf0hAXecIzXs1pEkirmA1lATyIQ=|Chương 1450: Sở Bạch mặt;2PSDSVIbMX33upfYLbxFht8r9eJeqFLcC8t41CO9szdtaCEuyykvknjy/MXKsTJwDGSdqThiwpDp/TH/vk8u9NK8zvDGbpBrLJTkY7I/hkt5gF6P2TpMbAR3CwvQZ7gfY5HvuvFM9H5AmM3l7xDcsvaEb9YZUBLJ0j0IvsChi/M=|Chương 1451: Thân hậu sự giao cho ta;i8Sm1VxcDa0B3R51L+ghiQGuRHh4EwUiKl6VvJjlcxH+7qVVe07Ck9c+KIJNfA/5/OLtUzbvqUxxvkGKgz/G5d9yvBN3sT4RtcMvgnABJwr8MRG+LYciAiLyfUh2R/GFPXK3duLyXFQ8/KxxScLIkB8xc7WUcuiy9SLE5GZC8nY=|Chương 1452: Chiến thanh nha (thượng);vjjMnKRV/wxOgRDrx3RUzz0hMjvpUzKNycWmT8o0Tgw899DVmB8OO55FCG+4/X9pLW7SqhZh/uRzKHCR48VBo1EMr35v2oG7/XD8k511xC+KWE54zt1/YeNT3BH5V3cf0+QIo3tQJS320Q3UWKqSYnZZwxsiFjfOZVEYN3ePRo8=|Chương 1453: Chiến thanh nha (Hạ);zJouwtEIzsXeWVIpSOtCLPg+8JA9ndZjeCIpqIFVcC0HnUSU/JHq1PzvXYOMpi8n1N2L9L34c3H91D6xSgJLJATMzvShNPgjNt1st6PfrRkSENUD/gW53+o2iNJs3FB46X1Xseh+JjzomW9Vymi6ULm+UnY9qwb8/HjGIY+asWo=|Chương 1454: Vân cổ Cấm Pháp;KmCh3GXSu7iG7Q+wQea0w+ktzZjfZpCQGkAF2z18RQ43CamxfnSqMIK5jtOt+U7Df6FMlSByFxpgE++xvqgJwIyYQL49d9ZN3TL4Ioo0EoxRU1XBEGt7z9twpA9p5cN/v4KkhFh7DDgzHYri23nxcMaqxGgugg0vBQwjbsuP/gg=|Chương 1455: Tiễn Pháp không tệ;wZDoW4oImcV5mhOY8FPXksRNryBTAFeYlJ0dTLA4cNW4U8L4yV60BLtl0/NvW0FGUSc2rMfD/QnUDnUgJkaaC29fP+rs+ByBcHBpeXeF4OdMw5eHuyA9/anIhhjGddJjwJJqxzUFjK+T6nlFJk3o1V8ZOj6KG4hv1DXoGut6/lg=|Chương 1456: Mười lôi dị dạng;JB8Xy7D6NJ782oIWpjq77//MDK9o+Pr8hJhvA+OraD+qAwPvNUeL6Q3x0sZ5VyJfSsuMYTHuBUMbJQfyn1df8ENJer12W18PGrPYEifmfymF8v3wxrFIJbE5q9Ln/erJ6Zp4o3h9jaolzJQh8aXoagwAkfVbZIldN3XintSqp6E=|Chương 1457: Cổ quốc (thượng);x/Ewacjdcy1Pp6M57TCtLKbVs68Ih2/UkrIJmrP7mbw+GcYuIUqkYk0N8Lh76ttoxGLFucS5ijNxEMQqGwhHB488JoE034yRs9mWBg0OQcO9mqQbiUeb/a+wj2nfr/LhD0gznnjCImzLpifwQcV/EBo/Xcn3VOo+QodIjaZRPSY=|Chương 1458: Cổ quốc (trung);Sz4aYJq9Ld3jAVwUamrrBbBgiwv1Nz6D4YrJy7ZMjOoAS2KFbVn9pdPe5PjphUhVs82N0LI5qXZBITSXWy5ejd7e6qwLCxthmTfE6zkyKmdyNyPK9FHFpX+rj5k506kTRlcZKGqiDW+1+hkrW7dyecnU0Qv/6EiuAU7pfOlXPbM=|Chương 1459: Cổ quốc (Hạ);t4dkWT04JLOkbm+1en8Vye7nN9K+lRhuQB9WGvACy08mObhCK9XNZAybNs1J9/JLZogWF+/j2tp2X3Bkm6uTuCQm7GDQHZ3wZJyZDesymxWGn9g1XlJvp56fXIV76veid2sIXzI/sEKdm+BDgsL7nwLhFWRd0ACQTDvy+HSPlAQ=|Chương 1460: Ngôn Hầu diễn võ (thượng);DY4LuxzkllP+InU3QaHaufzPw7d63z2t1MMUYxUDni0gDkP33NMmp4XTAS5e/0XKHS1q7LzzTSHBdg0IaBGdda86hyii/QhiK15H5A87SiJMWp7gLGxam5Fh/4T/CcTm/4Sbc3S7nwlYkwIyhIsibad8N+TrVKjBnD3L8I7DVmw=|Chương 1461: Ngôn Hầu diễn võ (trung);0bv0mPEkCLgl3auOSN0jSAlDqPGsF/jLonP/7sDpHW9PQ4nsbsMRkEwBwfUTdzucnTEVtSuJNb7batBX6KediHlacGPxn9nldbjIjYkfOBp2L2nmcJyKZQm6oK89MZ8PI5f3YO4wLjEuAoUkBAvGVipAgk/QLQvbaZVH1RQbZJ8=|Chương 1462: Ngôn Hầu diễn võ (Hạ);gGYn6yhPDgBCYmD3q7+UrBkoZN3tkJThlk2FMoof5g2/ylyKMNWDXcDZYEhoyMN2f6gLVZZ6jGIK6CeuI9nqnDv11PYHQhLqi15leZ7J74O9yI098QCb1C1rCzbGnqeJmMJEv1QB6kHvXc1SMCuNQ2M0ObfAXB4bv22h+Djm13o=|Chương 1463: Trung bộc khuyên nhủ;Us1sLWaaM1rol5iz94rS2lfYla+R8EI6TeCa4BTbsGmdPLUg/btWrQ+YOuhLu4H2Q/WuOv+Z//lFCuwhsoAdHS5dBFseI7ChEwAWqNEpfeBViOwEZ8GvFC6ksUqwyDOiL/oDkivgHi7bJDTf60GzgBujiVCbeiPi5KCrADuomIE=|Chương 1464: Cẩu Nhãn như Long;C7DMXMgmpI9X1xYgEJmYsbTcJLZLht2HRxB4cW1Fa/zL4pR1s5XEmoI/jyD6QZHQHymdN24nVGZ6N34vHsc+GIsxtP6UfZo/5A8dOJq9RXPqV3r9MchLC+1W7a6b30J2iD97VsvX3CYOOQNUfn6HUpy3Zj7zDjiwJN6u2rnzV1E=|Chương 1465: Dư thừa đồ vật;pkdLbSCl3uMzWrjYhenk1qVdcoF35cCyii21oK20rSlDfQoTVosm7bpiHstImsrtfcbZ+txpqVJfWK9sUMawUrie2SAK6vqnG5Ejp3Ny2WS9hee5rWVdZh7NVSnkNWlGjB1W8oHALd/vehQ6Hk16bJ8iotX7yyxViPuPW0gzZDM=|Chương 1466: Lôi Ấn Thương Khung;vfHrR5nxyJ0VCsLhd6xqA7HwlC2XBGXckMhxkh2fQPGf5z+3PE0ezZN7rugfD3roZAS0vh1OcrlVKu7No/FjzC+Ez97kMsaFVXGXXKUkS4pwnJ0s1hlDm0KvQ0NE9FWtBb75rjhzXaAIoSERKGd5J0RdwgkZniEPOHJzb0T75Mo=|Chương 1467: Thiên Anh Bảng thủ;Y6k39/wiAlboA5BwUONe8CwDg+urg1UXdVLHzRXE21qdrQZfooLcTpgGiBZTmqXKKn0fgi/jXnniGxvWD2tEl2Ugp+pwWcHT11/1KIhRxTw0bf4qV63cbd2OEpARDOpYIA3Iuug4E7EWuhpol1Bum47K8Edmin3VL8IWnmIPJLs=|Chương 1468: Làm chứng;IcsN6tHcJ6oDBGLZKyy20n454YyMk0rJM6JFEx5gj2M0lxT4jwPVakJiVAJ5joV29YKeZ5lpRpzG3TuZ9pvQVe2jFqCvKgZvmRoLj+WwiRKqbwud5T20ipGiB3AJRbkl480PAlQtfXj/1vr9hZpb2ULD3erriIQezYv3YP97TJM=|Chương 1469: Cấp cho khen thưởng;+HO67HvgocVf0Pf/fy6XqWhyKJJsQJ7yPgy07fTCXPLov9qMdwLnoBxBlHjV0mYe8k8vrX3NjvBsj33mWbN+RsrIZu78lz30TYTe43T6kYT7J7cr+Q5o5XA3IjwrhckCf5kcO09EXvj4wTmMM9TcYNr2Ur9+m+kw+6kPhx2V1Zo=|Chương 1470: Nấu lại Linh Đan;EYiLuj4cWrpU4gjeiuOEdfAhAXVSJiuF07YbXzLsjfVmImn67DPbV4fkfrUel+A4IrwsZr0L0aE8Xly67JRzX3Spv0mr1aSAHAkridV7eXsm+/7yc3EmBb2/HMUYWx6yQ6NUWykl2b9e5gjfid6UGnTDFSXNT8aNNzq9hHCVKSc=|Chương 1471: Giết nô cho hả giận;G4M/I6RqCpZ1/qTtUAURmA5FoYXssluqF9hQW8sKH7kkIA9OBiU/QfN4iG0M6h2SZfZCUOCRG4NCWprCVGHSgSkYu+xwXtz0mGhTi1vsUQYCnWLAwNnfdPpHVtF3YaJKoBw6zJlQH/1LOuHXTGW8FZAo9WG2K3jbBJ8uYxVzuTw=|Chương 1472: Trùng phùng (thượng);N/zP1VsBk3B0YpvLVTSIfvp8wWjIUyWIozL0zzCDE8SMR1IOktaukaPCH+KDpPSYIX1p6x5CFMmvI5QnvA/OfkV+OblKMkVp3kEnmC47N24V01ppgHtHGgUNbEtage72sDCopuh1UrIwli1nWNNZ5AhVrS83sJZ8iLSQW8Dc3U8=|Chương 1473: Trùng phùng (Hạ);bqWOcJLsN5VFQpdLQmT3JpAs2HrXM7L3ILt02WcHBiDwb4Tx0qR3FiD5otibceZSIdWNcdrzWFFICacHGzFRRK6U5vRVbhg2mt5wdD1r0p9SW3pBh66UQ8x4GuC+0//Ka9r/z1eu7Q3UqnJZDcmU/zyC7bV8EL9otMu/h6zEHtg=|Chương 1474: Tình như sư đồ;zpybcethkazaR67FbDiRzU4s7lvoY/2P3zpUaOWHvBnquQIN1z00M4KQY/kTy42tQPvChc2wO+Yk9BWGZFBYYnFN1fOEbcjoW3FFkKfSjg0ACt/aLIqvmDfzw3/tEvuqtEA6s40CVBGRIKfoQdo+6HF69z4apMBE4pHvKFSy6BA=|Chương 1475: Hoặc Tâm chi pháp;bM0jNDNR07Il5IrO5ZUFVK7ZS0htbh/H5w2dKEOzSoYe1QvgapszxnK7W54/TbFeE0R+/Dg+k0XI7Nwx0mAvvrFLJloPxFtpkG5ksg5tneRhiIKPsbn4MTeTsAbatZQguwDasonyKO4t1ZpJET3GCbpy8QO7XmmgUQQiT5Y7RjA=|Chương 1476: Kế ly gián;tISnhw0dc854zN0Xy+WlfSwLOnMOpqcZxfeg2ndNGyjcKoAVLmRCU2hpSw22etmcp/fvXql6Y1NtTwW6wcFUpCTW5Nk0//Qb4Pmf51qkNSimUSIWrXGIC2nl7W7L2PtSVRS0sHs352feWmWHLJv+ZKmJ0SohZsq/Y/P3Fsc8SV0=|Chương 1477: Gán nợ;X2Epr5yOYEKbNVeDeHg5/75/wVQA5NULE0092UKh+78cmeDJq3N2lBZqChjFzHR/D5VEXpT1dOvjSlXwZhhyH3OOJYgGdGb0kUFY9jT4JSiewoGpjFvXeGgCV9lPUIWN/wM1hg4vPOA1sK0f3K3+lb/DzTezn7Fvp3oY57pe1Rs=|Chương 1478: Thượng cổ Quỷ Đạo;3MvA3zm/2HNV7oDI4ElnwlFNkHY7WinCqE8UihE2Jzd7c45PSjJI779P1kP5V4A2USjlL2hlQ17eUi8jiXRZc8YUoQt32YNSRHH3hmoK+iPBwhx5mwBQUDFG6NWisOISDkydTuT+95crNL71WciKArpN6RRhXu9MtdzzXymC8H4=|Chương 1479: Thất Thải Kiếm;/+3ubRtEEybdMifCB0Q7BvgldTa//uAZYqIybl8EvQKj3gQHq7VZyeN9zo7JaO82bA5HJu1cK1T6CTh875+aYLY+DJ/utIigyxbLkaoQJ5ZTog/ay6mvneSqkG+E6N5b5cj5fJiV+ysEUFflZwNECIOOtMGOFKDcXRZUcqYp8Y0=|Chương 1480: Gừng càng già càng cay;pROzVerzu2eCtML2AZk07XXtK0xbCHk2Tfj/yzCsFcdq0sHy01KeVsHCrlbsd+qWqjTEvzuO+hK8vYHJhrFX7hKuSNtVVhtAc5OA2ireW0+FPOSIPynzhPOlS+XtkR1At1BhRDCm/O+hMBF5lZHTXTU7UIzYckZdya6q6b96WIo=|Chương 1481: Truy tung Kiếm Hồn;7GVlK4cXkCstBMS+fJRr7ROJj1QjMvRhyG1A13vs0pyATw5pkHl7hikAMBWAChhUjhHa34WTeiHmeOqp9CI9du9aPhgEDvzq65C2p5vLP1ELuteHunFbWetLbqGRyfcKq4M0WTBbmBbanHoSsmnmUGaWNLnvrNGrGghW6BQ9MCo=|Chương 1482: Sinh ra như thế;ZSHH5hzV/7ZIxE9Nqoo5UkiHBQJloxSGsNjUwPg8zRWXcOtDGrJvgQSonpwAXkvVAMN8bMXR5vaQyG5K/8MHky49WlpfKM0udvZhxUPsiyU5cBCimbv61JwK1ars0r/TGKQVgpzD+bLvyvmgr2Htns+arIXN9R6Eus085cRZhgg=|Chương 1483: Long Ly thành tiễn;qoKSQGL1MbMx1l0+wioKYPSAxoIbA+85KfB2xxy93erWysGsNDDGQq1sPLCupFnhwFGzF8tqzJ38Rp2h/r2xnGaxQYuCgTOvLaQVbLy4l2KujbP2tFJ+pEvfhjVczz4V2kdMfWFLhsiruRaUhoh9GYiJwX6Ty3U97zXu2n1bblo=|Chương 1484: Tiêu Thiên Phục thôi toán;3Y8CCBk3UhfvYY9pOdU7uokjW+ysADi4+ouX8fvkg/3xeiJlPFqJculedNL0xR/hbI3ctID5SbmjYl/SOCtYwRV8kYbMDD/CE4kh/QHYpMGa2/kZ0lxT0BN3QFmzxNdWlNFUNARh/m0CMBJphsHfmimFA2T14AIdTuxS07mt6nE=|Chương 1485: Thanh Đồng Quan (thượng);Iz4ftw4HvYojp8ug7p3YHlAlAhQmMkW0KgBhrduBpWSKgQgbH2UDy36PMs2bSbfhrssL0kb4I2yP7hA05SgnGeATEQdRt8zbQVmDPWkcnsL5+8SHgdqmwViYWtqA7TTJTe9PCZLi40rK0XpO330aAMvOabMoYyztNLTpDi4Mtcs=|Chương 1486: Thanh Đồng Quan (Hạ);PaB4sry8Rs4NsBALaBRa8iE95668ZC4HAkxrUQcaboigWjHyNWVMPwcgmNMdPy0aBS+/XzWu45OdDKnaHXaCSo0Jg736mz7R2S57QPtTD+UvQslrtPNjwSTs8SaRUdlfjxCX/OaVAtq5sP1dL/O04xoXA+FJEN2cWmxQV1Da0aQ=|Chương 1487: Hoành Chí phục sinh;UxLc9VHTSOqICuNXkOLicOa9qapN7kEbY+ahb4T+Qggr2tIR6FOoq9qHTYhUXXIfKkjX0/yY9VwtqyIM2IpuUcFDDmFVBvvGr9HhGzGEpYYf+4ogvZjDJetO3OBcB7m5X5JSMrgYx3Md8Y+FTx5F1+0KeHco15Ylbi+iSkzK0rs=|Chương 1488: Thánh nhân ma nhược điểm;xVkoRiSplnrhttUec/2AKbSzMk0KUfOa4fkiCT8Xh4fNd+5MF9P8anNViVaZjqtT3cIG5/ZDb8RztK2OAAGmRYlQ81KARZK93vnLRnUaypGCXn3sX6ySZo7mBNEhVbWLWuI9esx0590D74j8l6zboIF//szsckjuZQzOKxvdVnk=|Chương 1489: Giao ra Thiên Linh bảo;aPxP2pvus7Ep0jUzRcif/Ohaizj/QthhRbLIFZxNy1Dc6+JFbzVmXFuJezyMMs0wIpLQbzmRvJqp1IFbjj+WJ0GVf8tnTyFO8pNrgCKkvrLdupqHC5visBAlwQGkOGztBV9K6K5KP2AgFH35bCiVPGyeTUVSuasDbQHZPWBIT5A=|Chương 1490: Bay lên trời người;PWnu2e+S/iaYzoxHgD3/YrdBXAHrD9HvAHLE8ZTW1ZfMQLpXmu5xDoTjXm6CzByEjFqTqLP1tnBeXDfufscouQy5JnPwsXWATfVs+AR9SbkJNXxwDLOgxjaVBIP3HR84cQyL51/J4bLt211WsZ31pu87NuuWzyfFLuYH0hInKT8=|Chương 1491: Tấm thứ ba mặt;JJijjXsBD0z45LG0KIdGqB9iZ4XUHf+ubFTobCBs4+v1GFv9ZQJ3USEM2ZgBFXhUEi6ymj1WxnNPmxDqNs8kbcIsClGyIZymetzHRJUPahHGRnjVnvF2YQqVudb6D9UQdVXXyfUDqCr8BjtLM3VYXsBzt4geiG9G7tNK31bu5tU=|Chương 1492: Lão phu ở đây;gKlPZRQghnvyH6ZH/1TSUuMbnCyRjAidEzHE8zzyDgQ/H1WvB4kZZCZuM5qI+F1OTN56YHpJuX3V9n29xuk/i/dB5+uAasHZRC81eieFWgoRMfJMMGwN2zrfXl6png9V5HZwsINWpWh1kRbYNh87sCRb4d6cOroEgsOWKIWCgOE=|Chương 1493: Vận rủi liên tục (thượng);Jcg46jStjZK2qamxzJ27kPjKMQEI17O9LKzx/gi4sBiXVNI4pQ0CSEC0eroKAPLlWyFw5cCQ2MannyezpNkolo9gfJjPvUVQJUFytote4f7gGjRRvfVpwIyr+m201Ek3hSAoosXwTp+/2RyObUn6LkijF286AsVYa23KV8PaxB8=|Chương 1494: Vận rủi liên tục (trung);6VobxfoD0Yv8x/3gYlPamwkXT8pqWnBLYsrj402+eUQF3ClOn3XCQtmfkQCQghnBfgyofzssDUdNUMYQjLlA83cNYjUWJkAzFxtbAOS4D2232CAuV426OGHkdzaDwVp3lHCA3j8n0HDnsynKZ273hwiN8mM3GbYMRt8cp8OJ6Ak=|Chương 1495: Vận rủi liên tục (Hạ);n8La+Pe1T/ilRuawTV4dZHfbEjhYKmYzmotd1BAUfXx3TTk67oWy+makHiIdx97xncQi7cDOPbswrgekv+nvG+9ldu/ETbxHAOysrH/OnInHVN7nDX5Kq31gwSA8KnxrvPP01ODQkMCiFR+/ljnFbvmoNAADwYCkbQ8qoFrOx9s=|Chương 1496: Hà Quốc thống soái;MelYTUtwP7PbIt5k8HCammmnZgG6elx1k82U5zNewkUPrxOg7cmQ2KRBeiVV0ThH+IUy33QCZY1z1phoUHDNY91bKXHwpV3qk+ja64xAixugZWp+ApUoQDVwu0ZEQ39TfagJZyjv+/4aj2XDS0Oz8Pu7BM5oO0qOOfYcJJMY4YU=|Chương 1497: Hiên Viên Bình;1KA5t4Py+sbdxfQpybZW3BAqyqPrCt3jTda0dn2myH02u6xFG2DqbOT1pDeyEI1rCrKwzYSKeHuQ5mvAgdae+77kNKJseEkqO0YM4z9Py5awdL4DaS5v85yDggxAtNSe63stKOgz+MgadgQVo9apKVqnfrIQIu4wvIVoPGg4b4c=|Chương 1498: Lại một cái cường địch;nmHYG2ugiIJE+RebrTbZ1yboXZNXTUORa9x7o12dGUxHFlepwpuKWVVY/KHTOFXFrUv/nuuXX6aG4x7lCBFOj+oxBzGISEL/5z3xNqSyjygFZRv2MfLSZYbJhK14rlPa9qPDYlJCnuqwZmCuvgrgAtvlFKYN+TvYsTe+iblR/iw=|Chương 1499: Phệ Linh sa mạc;cqTc9FrQIydfq29bZWx2cOUAtzFsJDlfEi6TdLviRzy64AVkyeu7zIr7iT0MIaz4OYWlrqMTHWV0JeijZZQ/hNepz+Qf9aelS0aAIHDumrBl2fuo6lLktaPG4exH3cigo0MgokJzO7lr/pvntfB61almwfiF/+jppSaHYextiOs=|Chương 1500: Trong sa mạc phòng nhỏ;PlJdgdNisr2vCRl2jHdhCXbSvjdPQNqkkuPPEXMLv5w8u8BjGU45MsKqfcrXj8alxSRMjBe7g6u/nPxrvjN1Tyqa3mNupuJFYME6CWo0pMC4bw5sbz0MwwUsxgM+mw6zcWJownEiGNHNbAuV3eI/bOV18LIZsg/iq8SBQKF8U9E=|Chương 1501: Đan Hoa Chân Thân;S+JDQwXGSzhS032/NZdIaQ2cBn+rKKeTiGcKXzvKW4tZwYbZgyypAuBI56rGFo2TY2db5ZcbtdSUdUAg705iqPvxxaC6eD4/l+3qqa6Ck8EmJSboaanGDvTFGXU5bWQcLS2vhSrP0xPaTvq89rVg/PjmQmVxP6ip2pLgJr7k1Qw=|Chương 1502: Linh đan;zhuIGbqeVJtiEys0Ym35CoFLJ9EkCPyjAgbtSshRcRrQoMFOIrMdcX9e7AwPtZsUVXnsdFivHg6jF0iFBdcI67s4BVJflDk+dgaVXAjcPsS+5pml+4/fk678CUq0mNlDTzvTaVvSrvlvQIOFVf/jwGqg/BnMwABl4SXxNfFf+lA=|Chương 1503: Kỳ quái côn trùng (thượng);09SwMMh3/ADwAkCqQswcfaIghBONqXwmp3lJMyzvUtEAkhviUM/CHamE2w3dGJo3c7F0CyQKnCpi981UP3gnHDicxug2ykw/1RiNUi3XyCEa6bJ2BtZ82FvaUnJo6cWdHt0qHzeGqvkYQ6Y3ewEBbvY+U6jRVXdFxyOOQCdyfkU=|Chương 1504: Kỳ quái côn trùng (Hạ);PodBNjbCPc3k801Yc/gn/jqO39hvLCnoida1zxzFyyzBxXZidPmvUqVi5lo63JVzwM+ggjSEVmx9i7nv7rsZMyDkvI94sHGXrIIxXtflOv9uAtabfv8EeEtnVF1mlxWyOey7j7WYl408E955xS9csUTjZa5jNUQ1j0Wx09R/Zwc=|Chương 1505: Ác chiến Dược Vương Lô (thượng);/9y6Z+H+T5+EzwtO7uMDCSuO8nZlU40cGHqC9+eoU+nr7DkJ/+0wkatOo/aJmMGyreRozfgxGsEUl8KMtL6jc8jvm5yB8+I6uN9uy1T2MsM48a/IoUPkr7F4opWEdKN4mdpeiQ3FjPXPCvqUMM34ePeOkI9GMMs9fn55Xh1QlpM=|Chương 1506: Ác chiến Dược Vương Lô (trung);fPLK6g53TwgzD/w8KDPhBPsTtd7TB0CSuni2gphAbQCjPevk4j0p58CwWjBR3/4GIDvnw0fn4zaAfcgO5QIzjgzMaX8ttFhCs1RT0iUfAaG3gLCBI7iUGKvnJw9DRJ+9crFx3ndDRHd4+kfAa8em/6uFlwfcbuSvKtyKzFjeN7Y=|Chương 1507: Ác chiến Dược Vương Lô (Hạ);mkpvoKYhzmEq23NLNmR1YS0jl7bmIpIFYL2zIHc1weqEWHlHZ8/IHgQHkTOdkmGcy/eWufqor6UCPDjl6/wK0q+nTFTu6JPDdnhPWo+cQ48zUO2EFAgw1xgBjsxlkSPhs13WzR+tLl7bunOcO+cJifX3ZsxuIZS7XstKB0go2bA=|Chương 1508: Huyền La đan;1SnRrBUTwhSVcZODfaxWA1jKix78G7szA9VciRT5fyKFMTuv7jsPox4Yafs32/98w8JQHO3z5Dqh5IuBUfZl/h96YmEn97PoUhX2UDE9Y6IqeNpG3bNVpuQstk2Nr3xZ8G5XW83ahIjvS0yM6VaaxFas6n7Tgn3T2ogfxXxXLMo=|Chương 1509: Ăn hết Thiên Địa;q/MCALIAIgS8T3QzsGndDLyIGRuMhDU7Km+Euk1OnGINpXOISHFPSLFbJTDkzJIK8Rgyby/RZg5Q5F2HqH/bfYrxNLBgI+Qgdow+0hCBWPD7zH2cN2+B+Ul7XPdvI8wlah4wn8zaRi/dAIwQKeaPwlzMshlBRYWLUVFNULEFq+4=|Chương 1510: Sa thú;qcwN2TlcjDN0iZXcfg3ybLuEBHdpuUAvW5YevUr6a4l1L7KoN0tC7rmvxgwvzxUJ9k7I8kBIZdQ+WUooPdLG8RycG/DVu8mxvbmtebvAveioLZJGiSAdAhfZJbMc3+Or1M7ta9QvKatBsOl4YYXp9Ky2Ytq/fxz0PpIfNAvyYpY=|Chương 1511: Sư Huynh Sư Đệ;5lVfl+oKwXcnrZV4tGUyDCQomBO/ukfYyXYp5eJlzNy5wCWnN++q98cWC8Uu7D+oYbT1GkA+PoTfdZ1X40h6+UZXcYWwPxClCVRtlomNym+BzsDi89Z6d8xrGgAsMtNTpZ82rp4LeqBQxghBQ5A9P3hGieMwIUHBVex2w5UmbEU=|Chương 1512: Lão Thục Nhân;ahUMS3gKd2faHqxapwd83RBYzz8d7qT3VbWEiS47NpvyW4NEGzDlRouxFxV3BWdXsS1DMpn5nZBlDSl4hwXh9YTR1tQLVnBXFSh68ofwYZHBb9s+z0R43VeFD9e7tGAuy5+EFUXcmqnzZkdRW0PRAbsDHhmgaCqRIcdQhaoGexo=|Chương 1513: Chuyện xưa không đề cập tới;PS+KDkPsjP/iY+86txO7N1HXelpEik5JEuhH1Vs298HIpuIPxuaP5ZooyfZQvCFsKZiSa9urPxq5r0hCXhXgSxZw+aKdbH3OntdMIT08UzyJlZs0q1XCaByi6RBoBnuhRrzBN3BUqhlKTVZaYIeULLBitAm1y8CsVnklrBXkezU=|Chương 1514: Người gác đêm;NO8gv+Ak9A1LAZXzGSiQZ7tAqBqi2fRV2A+NOlWDY6e7lP3jkPOheaSIk4TNk0OzPPYy1FXiwFyLQMHuWFohd4qWaPcYkv3lxEpaboVGUzhkinth/rOdMKs+vAfLc0efXyMT780jfenvGfk3LoEs2rcDfDnlXjLjtrEqmKxNVkI=|Chương 1515: Sơn động cùng thú hống (cầu đề cử );/+XVtJchK3Wv+fb4QG4h1VmNewpNIlYT4WAedlci5nHZlCyRLLp3Eu9qn7T0iqY+uz8zDiJREr3/VAJ3UaJoVB7zSqXlSzIstQl8GpSLYnRB1cHMnfmk5sbnAc58GPf5ZrVxGPCe6MZrz6VIQxcAg57gdJWG2Ip08w1J92dSn6I=|Chương 1516: Công bằng rút thăm;BnVEyLUk/HROTLi+G5uXA3BGMW6fp0eprzlMRYcFFOQLUbcGG4jsTbFoSVPAK0qTwBHMdwsI5qOVF70A4f/kTh6i9WAghGtTQeaeM1jGSb3UwDd3FyiQmJYNG8Y6DGFZO1FrkbS8tc9yEwK96gg+/EJqQ2YQxNuzJGVzqiJv7ic=|Chương 1517: Tới phiên ngươi Đường tông chủ;nAB9XF51WopxPuRQtxaUUFaHXPyy6/paz4PkQjitUNwJNYu7nqz+E3BX7tcCvy71l0+RhGL9MxccAPP0SRkjewlRs8BKTqJV2iFweWfHDSr3Xikepw3oI1SXHacwu+CrJwquDwj8tBFDBjdhfUnuOys6FUIIlIoLlcbXUDExo6M=|Chương 1518: Yêu Vương miệng;GIuaFeq+xlrO/t8b491cvWvZndgAQ1HOuuk22YypkwC+GnVCdNDD10el3mv/vDyRUP547KlpBEGwxvF4vTHFyUqTRAzbDLfCD0C8oKz/399koBrOMVJqJcBVWHUmmUmUg7DrI0ja7r5LmiUYkKNkMMAi2W8sZAo4bwdtufAA+V4=|Chương 1519: Thanh đồng cửa lớn;ypO7jWeS1PCLHUwnN8h3vtJHVBJiAY3Xhrq+B+dioK63arP9VPvr6Sm1TNQGGZOvQxt2wWzlthwuVC+34q/1Xo+azNGHNdWkKdx28MpHUlmTw7L3rDl4QUb5VaA9kWXThNitUr/1WnLT98mZIFazEfXrfQGlI8HW9cgRIhd5EzM=|Chương 1520: Phân thân hoa thường tại;ggXzqbH9+Fh6cSGgXOjPcL7nyDT+6F5svBut54ae2ArsZewtOhG1F0whp+VVxVMjRN/S3AgWXhve95wqjTOoRM8gymjQOsDZkE8Vb4Udbqorhc5PQ9GRSIHDFzeFHyF7GRSsNYeAVwh/PoobA74PQNYnU4SSs08aauAoXI405F4=|Chương 1521: Linh Tê Viên (thượng);dIVXmteXnU3CmO9P3dHTzUKZAC8SSUyysBfKDGcZk+eOGpsEMbC5aJSa/6KMP66mFLhzL52hwljd/wxv1PZYt00vxKTcXWZBg5tYTJeoheQ4KxQqCCXZdkc9k+g8jqmyb8xBKz8j4WSF0Umtba2sg1pQ5H2BiU7l7Wzlkhx7qyQ=|Chương 1522: Linh Tê Viên (Hạ);K+5TkaX2gmJo4ORtp7zK4Su42ub10sW06lkuFzNLsYkshDH7prWKbYlL0BQYyPX7GdN35GtXN/0AUEaSMXHsqz1mt7eMKsNbNdTf30CtxF5tyh3izWqHnQQXZaEUqxcQnwdwInZLTh3rzmvp1otyp1P8zpXKafWZWiwxAnWblMI=|Chương 1523: Tính nợ cũ;nH7J9j/MvaM8pgjvwRF9V9atLAwxDIxU+blbQ45wib04QBXPs90Ee42hQw6v+IRnei7yGPWOy6jo/eW3o/nB4NLCblv3hc1ZbvItuZkdd6In24yw0BolI+GeXen1ctgBOP65lnLaYCVasJ2xXnsLBR3EUSkKDA3w7ASap0ERcHs=|Chương 1524: Đan Phủ di tích (thượng);Q0F2JExPHnm557VQWvrPRMxRZe6/B2Qtb6GoX4z7jqhsEhxarT6ukHmw/OYgU2Z5WKMjz4yN+kQA3tRHaFRx9F4aOHWpPJXQz8Y5q34NSRmd38lnzyEVeH67XRs3S/A94K5/IBvCS+9GqELuCAd93QUkJ2BsHPfGbEBfIWr7+6s=|Chương 1525: Đan Phủ di tích (Hạ);hunFzmOFdtLHqMJdG746JWKsGcXXbPGdrtl/sAqgvpMbQeeeJSiDhOiSnfUBNXFolEXgeA8Tw0GMWP60TpbeddiprKXhp80VlcBNrhvv9D+YJh6xL/Kfn+Gs639V53sNNMWUavtcr6dtCC/zzQZQNTg2QU6EUsk415F1rsG8cjU=|Chương 1526: Thiên Anh Bích Huyết đan;4au8xN1eDpI8JJBzikzSwqwShYPvfs9YCESccdbW/AlOpJkBHz/O2ckz/k7N6NjHRthAriKyyAnFyrOfqbo9BaFkn1IQ/UEqMKPYFv1XXyVXeTIQKStwcgYf2hh2Zrp/tFwSqef3TQLO46AvL1sp+r0pzmG9cQ5+nW0pzLrX1s8=|Chương 1527: Cừu gia hội tụ (thượng);vCBlh7qg4N1arzd32RFf7IdZ15bnZR+Z8YsxubTgIG56GZWZgznLGmCaBoDhwDwOF49xJ0kqNcDAGycmv9SKyxHYWQCI/4mz+FklGO2joEs0kvYfru4pMNAEaR/CRaQeJSvmyjFYW2Bhx3MSBD/O5k2gEnyzoRrCT7AEcO1Xn9Q=|Chương 1528: Cừu gia hội tụ (trung);c02/5t01ylUheXuoa1N6IlvCV7LSn4vZcOokas8GEpTM+4OBfYW7JrNHQjDMC7FW7HHTqv+I5/MLxlgglr6lG8bpneeU2An5OzUGa/hDYSnQ7SdqV04wGD7fBVg2f4fZFViW1RN0B5XaewT1LxUEwWu4BSD2s4V4kpVkkZ3ToYc=|Chương 1529: Cừu gia hội tụ (Hạ);R8jD6Adha/VGiUoscpHxl8hCyEYqw1S/mPKQHMupoGpFOgcS69RN2N1oLtOl+ECGqqOeLgwLukSDsBFr/Nl7/KggFhJ6GKHtzgz3HX8YW7YiK7G/44va8Q+Wh0BsAekie2ciYvINj0O++dEc2H9LFVaKGVmFmK/Ab9rwVASXVPs=|Chương 1530: Không thèm đếm xỉa;0bdXqqTcYo4C3PeCuvJZ9i+TKCuuElwtZT7VV4OhR/PiNYoktE/xuhoTsDYWYSlC9Gv0hQxjQI/rM6bOyVQGazygRrcePIpXDYukO0XPyGlJnlPDZ6plH7cbBtEb0SihEJrFy4PayluA13Cx4IRhYXLMJUe9CcJASD5WH0RO/lM=|Chương 1531: Địa Linh đan hạ xuống;lGUc8q8x5RVmNij8PmITw06GKMAluHGMKz9s1Q5kV0tSUUn+4bmNJHPH8TVWs8es5vGWTx6gqHAcT4agscYAz/UQDeSX77b3Dk/rVe4yhB/pB/dVzGz1utZ+uiDlawcVVPBbSlpB+6alj3OcwZW4AGkufcTSq8gx0nlQHUNFfeg=|Chương 1532: Vén nội tình (thượng);bj3Gzr+DNfXliQIfegosP8aGTdlJqOMBGyJtE0TdzbB974v4gWIMgKWkX2t9XCY1yRQW6myRgbMVdIV5BmnvNsVMMgHkugcfSES2UPOCSGxNxEH/b5F83nDKLEcbUzVZjzjYKGIQWgOMytIlIviwjNR3fi2+VZRlHVcJ6jdWKcM=|Chương 1533: Vén nội tình (Hạ);5W+CUKskCK2HzPSeY5Kijj6uh+FM5iq2g5OPnvMrCcGycsTduqXAlvudAcLR5RNmbzZds9SwZsEApaqnXApjaugxW14sYqt1QNkgjnHdltfgbdYOHqYj7Tto7TpyxXXEltxo+KvmPslEx+0fsiDzMxFUSyJLKaeTqgzXIC6iD5g=|Chương 1534: Linh Đan bay;bzBWf+8pLdHz4wbA8xQZ1JlZTi5pZjh+tocx8D6m4BWrvseyJ5czySSGIZSXWiR1PjNHNlnjLfIdWhdBbAYLTG1xnEk0lClD1c/j+w7IeP7VPrIivAux39jA3HHPckYRSndIC5t6MJNb9TcFEcE6TC8/8qlPYNDDGa3dojo8zAc=|Chương 1535: 9 màu yên vũ;U7mXH6orFWdSSxwwXJdPqGEJFi3iUa9USUqlhbdxUJfUyQ5V+Py4ggzhktpMX87o8DaWhUz35RX3a8gTR1wBUGe7vn2TVF1DRl47PTHXP5mos+rcYAeLMv05E13JTu6h9zUZ2zFr1aKrZjBBLlUFfbDqeec1Dhd9YDovPsnN/0A=|Chương 1536: Sinh Thân Quả;0ccBEJb+z4fLju9Sv4ZPgGjTOmqnwD9gD+xsfp8WfEVzZuZ2lzX9Imcn8Jw3UW3pSYc6Ptdqf48hLjS0PdeKMDKPE2mwbRg51rZvWNyq3AqZ1UjUngWqvCqOGcIx90MGiH/nBUDDKxRbZ/84Pv3/OHiGLo4QYVfpPBsZCns+QuE=|Chương 1537: Tiên Oa Oa (thượng);xcpM2npvksB+yWCEVlT/Kv5veDPlzgvS+ZoJsbgW01Q7ROWsLTX0BnuCf4qDlGw4vc9lTttuEH4/PJisfEaReFTM1ZRcq8r6BGgh6RAS3hwjW2drErtJLuRchK4HkPbm40QPxxlKeUKteDTC4isjOM8L4Pi2mTdqv9Qm2AYuvjo=|Chương 1538: Tiên Oa Oa (Hạ);qEbOrUxABK3hcs3JQe6rHNBp1YHIH2R1W0DGqA8Udc5vFzfmsptMFmWqy8bHzouvqBHq5C/wKdcJv0lU4BLxQy7AWz1XasFgCCgPDu4VNxKj0tLstFoMhmrzfaiOXJjHZyXa9QZzBzUHjA/P/E3lARpbaUMwn164ATExhfs2ZUo=|Chương 1539: Huyết Sát lại hiện ra;eraDIx35oP0BIfa8Umu/WJq8t/3WuxL08NWOD3Ihx74vNYPwphQgCYzjzk5YmRLp53sOKcBHwkivKJ/4QOTVbzCHS3UqoOyipwzWpTkTQx5hwpysxXpIHwY02Da/4sRR3Zp6RM+Y3txov/dpfJzS/P2hpf1uZh1nXtJTrceXR0M=|Chương 1540: Dạ Nhãn;+0I6KuaH2EunTAdJryHtZj05j7wWUkEfNhgC8m6XvOxXf4XrlkrMaJr81fFWvWU0pxlloEcrt84sUsFw/Rie6zRbODzqFDy724URdDLbCMdUjnjN0wWbCGGYGBdN7ZCPXXATHCYbRr4T+XKbuEFSllkikDLU/qiY772FPKaas7o=|Chương 1541: Hóa Thần liên thủ;EPVlBL9I0xq/5Bf1UUv/Lw1znTNcMUjIxBkkXLRH947vNjZOQE40r+72ISGpMKrkkgnX4S0onPNZHypJOJtT2EU7qniBm9Jd1NuEx2vL67P9TN4GKeIuWLOC16pMwvSezA3JeFLB83AeEx2pbYPydqqsKh8aGMVSgpVVEac3LP4=|Chương 1542: Tử Lộ;MCY4Xf62iN95Tja39RzNxcNLiZ1PrprUxUBESftyd5vU3L2qa4EBlVW+Rylm083iQAxA8XSBQJmXXiUI7mGNIV9PLJK3BNsohgCw9JtJG+zKlkREqFt2UQJTbBKlZz8eFprDkUr1jqifT8LM+SY/vrPOpF41RWGP31kXnayNrHI=|Chương 1543: 1 canh giờ;WWxsmDV1kD9R3CVh7VvPJcmlLgB5xfYnR2n5zEMEo5+7F80jcoQ69gmlVOrce695HGpjjV81TzMVQSisf1C7TXy0tVcRDdasYEexVAo3oWfBkedOJ+RyNBVKbL1xQiq9Rt3FPZtSV+SOCd2Fts3Vylsf05HDmgdn3v4Yfk6938Y=|Chương 1544: Khí Linh đã chết;ReSETx25SU9Vx08GvsV5LzMgSaWMWdzE6UrFdT+hddDWSCdj1mdFxr6Op4nvtYSGV2my8dC6AFLALNY7QNoB6PexQNpdiZ3trUldl8JNhc2h3OFWWWNW6rrcCc3dwsfIg2h2JHzjIKn8/TL/0PNnF3W2rVnwSxfsGCivQPqgusw=|Chương 1545: Nhất ngôn vi định;EMB1C/vfDCqvJXjhAT7oCdf4Bn/Z3TsXQfQTvs6YKAPU7FYcyL9FtPeJ85d+F/g4lNNTUBcgW1RN6/z1sc7YTe6r3uEb+7UHGJ3MzCOgNtxswXMemE2cEhHprhgj1gi9Y0ocwCYK4jm6+f9HplC71xfMPZ7NmeDGrXtIvmSGs5w=|Chương 1546: Người hiểu ta Đại Xuyên cũng;gN75ZHW6DarLl8z/HqP2kHYdxJ6kHOQiShz/ECQ1v3IlGrceL1p+gLnlIUS5r1GuQkc7PXIG/MBlSiUiS5da73w09wIW1w/xiOGwkYg/4CHxtdrGmOlOQqJgOeg4B7+xtA0HsSGXN2oqURs5Ai+5NmD0Zr3wcBsrIDarOQYrC8I=|Chương 1547: Hắc Phong Kỳ;OJSURjOY5m5j0CUuHH4orhufG2JcDmw9WH5SLWm6WFMUS72BMTZZo48rFRPD58C4r6t8ztSb59UVYgD+iJpjVWlQZ4G4Vs7QOnzXl8SpDQbLshQtGyMEp5nwrPtJyxrE7UVcpvzr4fdACNkXOlmoU/BcmcQFwMIZukssL6gVulQ=|Chương 1548: Vận rủi đi;wC5yUDWasIKqvcRi7HZJoQtkgdC1Xi3BX7R3pvvYYgRxaORuglv2HZzZjuXNJxo9CCeb3VKouI/QXVKxvIYKHUmw1Y5Ym2QQbcBHTmeDEpsvaZhgUZZR8AY/Sig7vXQivSIibD/os1fTy97rQo8f0l/Hc6w9j63+yrNQJRlxMhM=|Chương 1549: Yêu Vương 9 hài nhi (thượng);7QYqqNVRoI8xoCaLFXCl9uxSP/OB2w7UJUvqh0gB9Yqp1BsrBqJrvP/QtjZfcwCzcWCaUvctun3/2EtSUsrkVO31O1XSkSG1RUsXSjyKDknzwKXe27BBE5yEakqJh17LVhGQvWRt/f8kZmaI4ZLRhSH9UQRCiLvq8MqSvdv7880=|Chương 1550: Yêu Vương 9 hài nhi (Hạ);iiUWHNNjzKvqvjcvWYFja06acIWJ2UyiqniwZ5r96U0tQvDvdRi3b+TYsLfUTGtmfUEbAAunEGPEV7YmEuVsLc1iaRaazIkD28tEqB7TfPUP7q/SjOmDbx8L0q6oEW4c8tPxAe06+6Xie/kQr3IEYzRjDljwEF9e8yIiI6ZrDqQ=|Chương 1551: Khốn Long Thạch;300fSqZxIMAuV9RC/wBJdsR0ODcEr3d7YKN0ATPSLSaVZpfvThp1niPWugVzM7/1s1sbC+uGQMaXRald2VpY46OH/dfgXcHK7Jnbp32MfMxXRaZAwBGfSGYpHsFa6vTkuw/SL3Lwxs65P1Zifilvr+x5G+VbV0o02CknLXmkfVA=|Chương 1552: Thật là xui xẻo;TZx9viz/E9JxrfmeTwDUlG3wfsC4F9L3mCdOPvg1j0hpiZZR7ujDsYtDfzOWv1nEpZaon348F/yrdrjb5MJbjINFPlkSxJlKnUM4DPns+YQtsOJA1Kpye6/3T41EfAwqADLtgT7EXhU84Y2rydj3RvQvEnbJMwHNX8LbtIPnXtI=|Chương 1553: Hắc Long phục sinh;cyOs4jcu2Mq/m/FQt+y9m8MTxNc2OKVl5Q6vRI2U9RMvKiaSLXBVT6NhW1wO2r+V0rCVZGfZc0y/fsHpfrecgwzPhzdYUfy5knIeOB//qs/vQWBtLfgldJoz9mPuDtwMNZihUCilbotm7kxRvg+glvaS5Q5f6cIT+2Jhoe/E//Q=|Chương 1554: 1 Trản Đăng;x//wQ3Eo/n2AOBIyCI0VKvz59nw5o5IgjKPHAaWdQxAEOc1WD1hFetoNG3qrz0YGhD65MKjhQciVdwSgS2ndf8VntYs5u+NwfOz2WMwzNL1A8sLNAPMQbB1Tam5qNWuCUY7F0Mr1KVaDXi/JY3CKbyGo/VYdG+VyQT+JZ0v9Lp8=|Chương 1555: Vận khí;hiGmFC8kRo9rqb7o9WuWJ+8MaL0Gs+hAYl0MtLAK/S83YGraygowT0qXR6/A83QsHZPQ9wM/ujpCjGI/kjDCRjY+6aefBW3Yr+z+Jp0JSTVPGjXM7nYiF8kHKt5/lD2GztGFDF3Wryjq0u9lV/0RWJsWeApaa7ulnb5jqP/iM+E=|Chương 1556: Quân Chủ mà nói;0xSEJ3w85Cl0NbCnSovU/NiopFAjhl/eXNRbYg6NzKv87I2nxzmLvDGMtym+SxUg/gQ1XgpNJkrUTToiTU+Yw2ztl/Y6rdigThGctNBIz9Aq9BBAFH8JRyjuSLJMq66UCiVSs0h5J4kjrsYzB/HPO61f1RQDU+stfxd1wDhsMTg=|Chương 1557: Hắc Long cùng Bạch Long;509cPwXRXH4arAvjhF/DMi2cy/0S5GIKVlvYb/CbsLI2w/cgg8vLBF4ZlpxsGqkTpyj1dUpc+PmdzidUCLRgBgwnsZ1n7Ae+YJkFAXHqLe9Fl+znz9eernkVslPtK2LgNz9Jx+LfGe84WKd2gwvUtk63wFWKEOeo2fDZLYt0jZM=|Chương 1558: Hỏa Hoàng nấm;WaTowKMnP+3BLWNyCftIjCDQOynxqoaUzwzr0idYchr+y3ZvOmgqNTkJWcouWHQJCa/IxbVkkuJqZOH0H+5QSeokuXtTZXNmmHuvZnAzBMX5Q59QrhlksXtfV4QEbHi49GrBl3sSxxu9ump2FeddUBE9sAbbZgRx1C9ZoUbulAU=|Chương 1559: Tiên Quân ca dao;wshIFwAklVu6KYIGR5rV0mZy88nanBFpYGmhWB0mBNrIuPG+BtBFNOy2WWYWglMrezmMQpRq+qt1cL68BLOxy2lWrJDiCPCXAbpp0lYYNT9RhHNB0x5FlZp8qC+N5+p3NhBZk2+uG0i24G2to0+XV1Cz1Hbx4ENNsc0Emgh0CzU=|Chương 1560: Ma Võ chân tướng;AuBmmQkzHHk7WnZC1CRkAXPjd4TI3lGVlfH4ftc7HeYtv2YgwvPqKHqSR62cdinmc1p4WfHKkoveDu9Yk1ARKv4IAlEbfiocO/Ant5uVV/fPFuAcBqWUhBSg+hXaQjrPssh8ov7ASwedjuFmYNdoHX8zf2RZy61DWKaOFnudBmM=|Chương 1561: Tán Tiên phủ đệ (thượng);a8OHMEPY9sOeY1Wb33riuMtN5SwZ3IExJAaOZ/U5cdz8BqEnj52rsHZz2X0fJCeI0rqkqD5dJIYY94FRH9Xrky/hEZG9fzO8ym8zxaYcPz94lA/85G0HbC+22JkvFi1B3zbFfED7M7JxVzsF+Mqud6C+578HgEYp4jGsLDkQNpg=|Chương 1562: Tán Tiên phủ đệ (Hạ);KbQReadygjP74JA89tXGzr+55tjGaFvAfzWcQXx4hscICcSPcfIr48JCDMh1kziX5vB5w1sD7EppL/RTmQmo85HPW5sPwelrqDGH4zIGWmb3ZMRx/UqbhKcuK1EXf7V585gbCBMxlCaFGwb+rRlY99nOJQgdvLnc4SvtoMF0XDQ=|Chương 1563: Sát trận mở ra (thượng);RFhdh3LX97XHfjwfdCsNT5doQJVYK0CGUZG6juS6ffQZ9gN+2d8BJZ04223EcRK+V0h/ZJsotBO1OKQ02NOsmb6VOpnvNZj0utekUJDF+quJ6+jMbn+2Lpe5TPOXzR+V+pO36GQVtvYhAp36I1VPtX64Bjgu4DRYySP1GPT90YI=|Chương 1564: Sát trận mở ra (trung);Kats27tkg1nRJnRTI+iPAvNMLJfX/j7LZfopmu8NvIa+C3SdYAmeeCIGvbG8ztfbXzSTrWLoEB85/2aB+HupYJ47CpQlwDwL9wObRJqbPNx7kfUba9NglMlCKrwLer97S6W6b/JyTrJ4Y5oYL+XEuqTT8Z17qdLuMN5Y2e2zxR8=|Chương 1565: Sát trận mở ra (Hạ);h7TAzwurYknTv52bLn3cVsOxJXQcx4WA6TTPufgAABgpPjFruqPatkm0gl5oVWdttzl5ycSaFKL6GRwiU3ILcym2JqGgXHzErhOUC2GVcj/iLzKkbCMt+h5ttOb4S1aFJC46OX/+aV1Zotupt0UjvvYuRyERDIF0ax1EJaMgPwA=|Chương 1566: Huyễn Nguyệt Cung chủ mặt;4JR5IDWW8xHMYRVoB8/IR3R9Wtm7uFz7Om1t72SzRJeq0BeCc5AsPIcNigrNU8FE4X2g6jhCU3D37lAgbIpg48yb7c55pfHCMH0g/lv3tdho2225VMU65Mq42jqzdXY8/u7SY2ycZi9ZupW2ZlEIadVbZhFjHJfY9cLYv4jNpJg=|Chương 1567: Lá xanh lồng giam;EVBET8AsnB1B+oTJMC0srhjcIZqvXl8NcfhI8/LWEejMW+69+sSEY3jyk3l0bJX2AFkZq2Idfw1am85YsjN6mds39AnDvw/YCX6dUOgfcpRM/K12ntDGKoDo0J+lqGgEFvmpeyM7sPG8UvnVtm8brgt8ROXye3t9fT1el4UOWoM=|Chương 1568: Ở phía dưới Khương Đại Xuyên;CdeiJRpfyBtIImo7yWygR8R5B9SujU//B/xJBfIkUImL3dj4Ih/gVzvd068M1tBgzaVwB7kXwZs+I+AHcnnqXQIJfn/J06I44NqdNbkzNMWNS2OqIT6LnKTwcQneYK+Bz5UBiv9ZKo3hRvjfmyVWiXei6id6AftLkwDpudkbNCo=|Chương 1569: Sai lầm thời gian;VITS7exNddJlKmZ1D7ZQvSsHr8hoYhwxDGAG8t3Zu7xu+xKfvpA+m5kZadZipNgdujeS1zzGxGtEgvMwy6m4WYWDd6e6Q1Bb4uOJuG+cIV+4dgXFy6NsMvqOHv5cahlXD+L0Fi53NhMHICTj8Toi2azHyKSZqKQQDjDQCzl+7Dg=|Chương 1570: Kiếm Hồn Thành;oDqCr78OJwdIhnaqoZCGRTD4eSoMm2eYmDIdoM4yBo88C+RaaZG/VJeGhx7UdEt9R5TVjVDaBMpx9ImgSNq70kTs2ENBB0VuU8rmv0W89uLyjOSADPAETpLxdz1xBc9zFI4greQe+J4yHdsUvLW8iK2jhZCqcRKpbmatlI/iJh8=|Chương 1571: Ác niệm mùi vị;b8bx3S7dNIPHlMInebs3dvTI12X17Wm48C30VjwF7PmXG9nkpr8k9Zkjm2jMZivrb3/hGFKZB4ZpUsCdwmbEFM/SRFQ2EhUoAmg4hi3TvH3uIStr/quSvuwkPbgaGTbOMu9QFwybNBuavvP/u+AIXPLj7OVgWcnuTWxK+YTONa0=|Chương 1572: Đời này không vì nô;bj1sOhbDHzcxuue2nDa2d+jZYM2tl7YmEkom9uAxn5zVcGZ1mWdhH5CmBgen4rJKiVJ29sDdtw+lOgv2Ht8wynb04AU5IqvEQfnzfDP7rp9cFm0AFIrMqsISG+D0nmaS5SJKthF7hNRpuzoHnzNzkuXghEaOry8USMkfI8NV5lc=|Chương 1573: Nguyên Anh xuất khiếu;poVoFJ2LRib/9csrVpRcKeZmVLs9rVdhFCm0uu2EltMMUtlAoH6laBNicZPFYeLxkIc0U5L3mPMGbjgaCB4K7RKN3JHIaOS8XGOxLmYNkNQpWm57HTCTSlWqggPmwfoRa3dQv3AVbnPCgZoDWkaGqVKe6KY2pQRlfnn+Lovh4uE=|Chương 1574: Sau cùng dạy bảo;g9lDGRgMn869GMm2RNW/OQEg0vw+xfMysp2ZgD3744bIduvE/MIsjgsjDW9Tbfbq70zgwtBKYau+MVdgM8jsPstwBicGeAjJSIwyzmKoienHTcvYD4Cikgbl6GmKqhK4MiuUIBvZYub1ftxPKrkCunLPOn0gS6jzt4/3rM43Ums=|Chương 1575: 2 lão hồ ly;qti9lDQp67QQ5JCMIy5i0zwRcypdoe8DQ540YWiYtW9dlTq9FgqC6mfWOupcjmjpdne93crS8VdTQahUIZq8KdK1dax1ZRPrhpyuydRfl6LGwdW5GD0cmWD/fDOgzuSp715KBWF1SFJ0Zw6657dN/rpmbqsXYQXsUuPkDuV+GNc=|Chương 1576: Thu được về tính sổ (thượng);qkN36fUlEk252IrvRbqRL1cLWgnYua6VLnttDr9/eI96CGlFN+hjsTaPd7b190IVOZQzhVma2ztL6j2ASBT75CYz1qPebG83n7zfbMJRM41pBIjP7rAWPsqu/bIPU/+VFfLt8d/Un+8LDDk48hEz0UaJWV3WD+qiJ8iKtJGlX4Q=|Chương 1577: Thu được về tính sổ (Hạ);+7ePGkWftFnZikfDBa+t/jCaDcoOYQb/NwJKwoG02flMkQyuecXyXK+SZ8BiqTptbr19IWJtydFG0yMrf32NRE4PjWZsH9aDMuVxzCirQHkYqIIYbxXYJhpMB75od0Ms6uOtU4uljAMv9/IoKTMUFwAKR3wyTvOuGmykU2VWfAE=|Chương 1578: Gần mực thì đen;qVWX+GcsF2eMPNQ5Es83m/NuGiBMvhPT9FV1tbwu1yY5T2LiuYgB8j2wosdLzZB1jvDx4/pRVaOeanWj8EbQ4EHxC9YqxJlsuiBVGh4XLim0ndOdc/w6lhq7iryQ5Ty0eZAImCAQJeFFS2kzOjcfjv1Ti8tsw/iBTq+/bg1Gxso=|Chương 1579: Ta cũng trốn;vUkBwjgLN9YYiKj+vdB8vh1faTo8PpgS3pFw926BcqJstPPtgiSLuD2o972KapoNp6OgQDo3iiefH/Dkwx/3KzXaQz/L3KAzPCVVIUlLoP5D++rEY9mtzkfdIxJG43PqXLM7jIl4xsETgo+j0lDk8nXNjhFob1uJySIYyJwC4BE=|Chương 1580: Đứng đầu bảng sắp chết;cgFP6LeLDlW3XXkQzNCuYXs3NdLiXXvDTTzoE9N23zP9oe6EhjGnk4ofA0MW+TWaYnGJTPjo/JhS9KZjRl8BMhQhXh63tZn/di9H8ZpJk/kBZr9i5QRKGaZ+73xUiW9fiDuYdHLlwU5GRXoX9P9CKzMItdgFE+MKcnuOsRLht6U=|Chương 1582: Kiếm Vương sơn hạ;NVf54CWhA3Q2VND69FoshCHjjmSVnqtOR2NfhQ55lQOlGACjwezy9goHC/EdAevTSywbm0AJwT9WrWMrXjGKO3gG2vQeeBOmvF4bdquNfUMrfz2uur3lZjQAKLS7KxtKOESdIKYBUI5d4RAk7vRgZ7zBDZ6s6cGQfYVZ9PLBfbo=|Chương 1583: Hoàn thành nguyện vọng;MQrWM95zIqt7si0hAMVQwOaa76MTeq5tCk/Cw3QJhB0BFXpIzZBXSzqtyOQTeDUYx5jGE3tCa6+CizW4zTAAIjXItk1x3z8Y9bMeRuoYxHrvpwS/gbuyljWmrkS43A53DTDuOgQvyvLyd60Jm+Ii6RRcgsMDbiP6BOt2f3AaxqM=|Chương 1584: Mượn hoa hiến Phật;xfiZScgZoUcPbBM2lm4YaBQkrdfy2NJlWKCHdEsEs+CpEZOAQFr0pPf07MqX1nmlTlfjOJnJRiTMimYRiCrQoAThQA34rtFPhtTCdd5BmmoRCGQDhLv9gXf+KFzhpnNEiMOIR9+ntjUuIrmVA8/5VlI5htLmR0p5m+jF38yNW1U=|Chương 1585: Cổ Truyền Tống Trận (thượng);+CQpP+KXX7WYkNzIxjrWQw5O6cbOjGsa/+Dytmtp3G7xPFU2NSpTHgXgYhUP8yKb7PWNVFveBlogxJhKHXOKiL3h+WgmGuhe+Duik02J9fYCTHbIQGyvKdzH30KXPv5kgsvik2poi4GeDQy13/wV1T7/Nq6kgSsJ7bhxsH1wQPY=|Chương 1586: Cổ Truyền Tống Trận (Hạ);f4dE8nbYeH4qPZ0JCQ86WbTYj5hsXd78HQdyo+K6BPAfp6yj6Zfqp2nrTIzVJZlY4v/dIE4w9fK1EL5B1a4NQjzo9+nZwRa6dl5OT1yF4DXZWgPelDXoDFO9Tc7P+e22ebqCh8vgeENBseczj9gvxZ3Rh2TRHcoAs5tA0A3f2/4=|Chương 1587: Nhảy sớm;7F2S0cZ7G0zd1r9gk5K5oVBcJp8pQKqYphSNg/ugx5DV0ZaTM5m/qao6CmvHhnfghBB/9eFwutO7EL6ct9srxcijsg6uyZj6+k9aHpLRD47SYwfzr55NP0ik76ZasL52Y4VlszGOpm7Lt0GKru8pwXlmk8D/HZgYsu5xjJn+LLI=|Chương 1588: Mới vào Bắc Châu (thượng);jPwS5T2zO37BYiIKeSBYN+FyfT53OsgpMATjJYASdKXsX14761Am8M2s+gfonsDVEUFvX3lAUgWCiAYiNRCZWzeOjQ5B3SpJX4CdUrdllW3BNnUJJhQwbxwVo59pr60uLKS1usW4bwZ/9k/8tQbJ0rEGhyYMKRj6G4R8FzEHvGI=|Chương 1589: Mới vào Bắc Châu (Hạ);eBXF4Ez8oqCqrfmtsGBcKSdHEevYigZ81+HwVfdB82RF5fy6V7auYmgfWMZdwMKIbvy8dUghv+n5dhN9X+eVBPpr6f86KO1Myn44B9NBmAFcg9rhFcQP2G/MXek9omAO1nwDWSieQk8RresyXimpIl6ImBK5nFSQtmm7QiTb4Uc=|Chương 1590: Ăn sống mắt cá;wHfZ0V0iuyo/45rzeTUmhzxiSywGz2rOsWWzwO2/+rR2dB4PHdPnQFyFniIJiWpmGAv1+9RrZ+WLhSemnazolZQgaoa3x7qwWIj22e7mnkeBdAIjPPMwClNUacaqUpmeBy0zjwn8qrwXonPcwJi/rmuL2Fv3IZRVFBdfiO5jPmg=|Chương 1591: Ma Tộc con;f9ayLO3NZKK3BRnNBBhewEhOYM46M31mLgPBwElCereiPhXfzNgzlAQIn9YEMasWjvhaUAg8ey8HeeT5WuY+sQg5Bf6oGGQi+qOnF2GOj0LQ5HAkmu+lCcpOutFeNNA+ZmHSvc0bBCaf9rkXgljUzcQDCdPgUP/RzwQZimxaWeQ=|Chương 1592: Thiên Cơ phủ lai lịch;eYlPmapBM4AZ/JFDPb5cTGLQkaVgWx3YHdB0Dq4Bvxvq9aD6C+x7yUQEkyJ9vB4WJj2huekcMrilqqwESHYMeSNKrMTij9B4z+DM0HTBnbTAsgaQh2XX66wMSwJlQqqvWJagtGmzYzvqFs91lDxJNTej+ps5Iigtu4qDAMA2CUM=|Chương 1593: Vạn Dương mộc manh mối;jtQRC3vBwn2YIu89KbhbfD0JUUGGAsKF2amC8gQzFnUpWav5dIeZ81E753UGIWCMNQtWDXjD8JlhxWtkTDEJkLkXQs7nZ1bzQazYO45HsBMGn1HInicm2IsSWbvvRSFf5S0T8yGmd8AIJJnqs/nK76pLPzfbpRt38x+tizgRkwc=|Chương 1594: Đáng tiếc ta không tin;gO/cujIyCa/ahMEx1xC3M/5F7+uFH++K2fAPfSiZJ8RV9NqZpGgkzQCejTFGctjhrJigr4K3mWlysAH3wNYFEb5llNTf78hUJFMgkxOuuqGwXcsnIcZIE3kATDJ6MW/il67sILrNfjP7DkLdVD27hWTDIA7FlJLpmGl1FnQkYcc=|Chương 1595: Sống Linh Bảo;uwvxWjNQb4lJ/3rtmuTYobIUacpOsa2WbZ196TvIwJorwb+d7Fy6ChuG9qgVeCzSgI3P1K2scJZagQXMjB9SAwn+PjgPuM2tC+tEgbpnuYvynpLXaAN9SAIFEAAAFS+3i7IuAbM8pjK4bSKOOSzixQMfT3TEwtNQ6PKPLKfTDzs=|Chương 1596: Huyết không thể chảy vô ích;M3Clek6nUS9YomTok1AtdSKMN5YUxsLGzKd9fFKlibyJELoSS1wacTWNbaNABntDUihoDGpZW+Ed+2P+Ehf3LGhCjAQfxsP+hbV9Wsyg4mgqAF18MkNzb7PLjKrwKCLEsYQA+7U1NAK4vf1Ai5Wcn2M/oi0pX7g112PY+JUIJo8=|Chương 1597: Cắt đầu phát;asA8HStr/Fi/nm1Ehjo77DSe7slOcRJmBmO8uJLiKVScj+gUjE4RkUcRZlQK4oltgAOSaykMOLPVSajaMP4FfwXLmmfrWtiVMvue4b8sVFGxNgsyfkSQRVsGntiUbpaGQh3MCu3gDnsNY6tygYI9YOqEY0OfXiaELp4DmKdrlmA=|Chương 1598: Bốn Đại Ma Vương (thượng);/Xjsazy0XILht5BMSUVbMPKMHOBFp+TJ3kx78LLyk9TCl11u+oCsoJ4rgrPvtjVEos4wfm5JPpx1sqA4aD5OyZ9LREsPgJ2p3Y6S496uMCUoQsMi1BlLvqpa966o0CrwawQEnHc65ps3PRawCjwtseo4o+UZ54RckWlYrvGV+tQ=|Chương 1599: Bốn Đại Ma Vương (Hạ);XmNj/Z1ePmIVvtmqFAdnhH0KDPuK24C+ntKw/utX9u0B8r+Dy2PTK1EYxhh8v8i1309dNUz/YQbup/1PhywBPsdFuP2bJOTSAlZQ0YExaz1ZxmrswJAYgAKzffdBcHIoQBLnhM+5UBQuqZ+jfJUMwRSTRBcPZZOm2vz9HZtaIfk=|Chương 1600: Thiên Vẫn chi niên;R3rcT7EjiApwbzzR4TXwNQo3CX6//G/s4LtK0/SaNjMtSx4eWT3XCCJfojXHeCv6krrJd5YXcc24ROOCHUMzX38kCAGtkADFvXwp2JK4LpuXe4k4x7VU8MCceN4/GpD+esnjWviDCzpSClRjfb4DMwPXBr45of2teAxSmNROl+8=|Chương 1601: Hỏa Hài Nhi;Px1XrWiL9aRDO/FgLAT0Ge9UEBlHHlIFJ+kDndlSa/pMlsRZ7OTAmlUoKpNAn7f0JZ1i2B7WHUuf/nD3PmfGSQWknEW23RcvYyepkF6am1X4BXApSVr7zTGVy9/k6m+kFXLyPAYoy01dIk5WFiGbO8V61N959746NRgBQhZt8Jk=|Chương 1602: Thân phận thật sự;t7R1qcQjUmqYrI4z1+yncGBQmGh63pnj73yWEHb37dbruBI7VKPnCTmSmREMjQH2RQSGTzcEqIA1eTFzD7Oy0t7zWDJOmn5UX7fgQoRg+9/WFpPOqUbx41G7AD7MHghY3/DhmdqMCSA4DmSq6jT3E1dnTGY2NorV5+GwRbTtcwA=|Chương 1603: Đạo Quyển;ZsTju+ZDiJ9ZtqsJvDK67/oAiZd6TXY4ciRNItC+Qf/ANEti1rixbnxZYeuZ+1HKFASYVxPRiLMA5P7Tr76bK0KO17tnZZ/3VPoIQIBQFZ0C5LfDFd0y5KCcdVdfZiw/2iFpIUjHjd6C7+Z5HqfOO3j2aC6VAwBu4ddpBtQsYAQ=|Chương 1604: Bổ Thiên người;ogarS8a0ivL6t9ohft3B3igjbrM3/BQwUl3gPKrovAb69J/q3dlIplWNsHzxvbE3Kl8vUxKXrnt4qhAXLaIgcnT32gf4Pe5AU0mYpte2fWkALZTLJ3PoWPDATMKp9uVH0fI7BF2QytOxns+jvT+n87utE43Jj+joSTn3wUtvyaI=|Chương 1605: Ma khí vào giáp;h3lTCwlK4uEVNbGFec5ly0BEdGaKBT3on0pgHf2+5W7wwt4spf/ibgti5KEsVktQWlocnAkDoePnMT95BBLFebGQfI+dZEuW1ZmMrMGMWxefZvt7MbUsKQ/+0XMCvMSNseAUTdiu+Vcmqp+TX4x+dC9OVqVG2d4c+Q7Qpy0qOII=|Chương 1606: Xa lạ địch nhân;jZTpPlE4VCyU1rwBe3l8dzQ2uXID0ImMjUp9Tx+ATekONt9UbSvm9D95/taxAawpDEbv3dAaqM1Y9fRDHgT2UtakdASKmzhOr4p6/OzplphqTPim1ivY4aQTDtw5eAeu45MnTiiWSb3ByU3QIDYVJFS9cMFofippcXWceCpCnbo=|Chương 1607: Tử Uyên là ai;+oe0SmK5Z8JCz5lfA9wSfZQblBAgdy/YFc1Na1Z6jD0C0z3H1V97v7BXI4cSEZnjewQmllFECU9a90ZIDA7qMgJaPnRxnUO9ijTMc4WJ3uPztvcPIMxavmyRf1kPQAlRCDWP60xcUCvooyR9mGiKgO60a3q606FockiYppt+Dt8=|Chương 1608: Hắc Ma Phiên;tp3KiI533CfeqafRTTH43jK5XOdCDmHlbOvIhou/dJii50ljlfjJCQbbl1nAg9zeZqiB9MN0wbTmRwTXUWjirTD76lmuXWsmHJwy2FpPPgLT+s1zmR9yaTYevLKByrR0zMIuVQHaqwooZ8PBy7HWKA0vIvMiE6GQ6QPFsf+LbuI=|Chương 1609: Ma Tộc hóa hình;dA521C7+acZlUndwrqqhLvFmhzPLL7qFj1HIrGYWCbAdDpMAK8a7kg/YMfM1njY039Rmyb+39lSP9yXh3a3xA4Qr3uyWCMYXnhv+1ZuM/EUws88JzDrj+bGpYbmGRXAdcpk/2Y6JlRZNKLAvOb9mg2hAQhoHm8OXPNVeouaDID8=|Chương 1610: Cốt Kiểm cùng Hắc Nê;nKxqeKLaTRW1yn2Nm4VDn332aQhvYAnnEeDAzkEHGg9Yap/nvayaFoI4cAxpUkHvGfpfVJ8dJgwRyR7FZMvUQ7ogF1+FopxPXYKjKvrp5qC3WCtbEoKG9/1LydSCdHD/Sfrc8xOc0dpK2ZZCS+0uzed7SAMQfYWbh9ttSo8FHI8=|Chương 1611: Phá kỳ Hóa Thần;uB+cI89E7YtgJL7MiFVQLPSuUzZqJ5+WlKNnY/ple3OtEVjy2MTmOTx5KLYxgKJsnEyD8ivhwm1Xwrbs+01GrNvKOYsGi3BxweuANTW0Yxp5CGpF/oV803VG8fHCfnYMbiT6CadSdmecSOXXTMp+pwpbRd+VpP34LmD5PkFL1oA=|Chương 1612: Ngôn lão đệ;qxWsJ+8ooxL9NNDhHLGFZoT/zZjRLY/ivnOuQ2BCLVu4J3U8jqbbeViVTYld4CPj+mVK+XiTdxUvSzOEij/GJS6o14cp12tj/BoSf6KJYio7hTrDtoWMuLAuAbZqkZg5Lu9ymX9qat+P40q+QQlvsRgNzEUQD1u5QzbWpp0ma0E=|Chương 1613: Hồng Vũ không thấp phi;L9GOuwU2+rjcqm1fr15YiOnb398CWgRWkQZeYrez1Q2emH965WVCPmFiKMdMNqHR9H3DnbrnWyECNIOxdPE0t04/GzzGEjxhrZipp7bpbcztJgVWCPBZwct2CpZea+F7OlR48KEQ0hTpyG7RPP8lUlWxjGXgUFwuoq3bqVUsPAw=|Chương 1614: Tiên Hồn sống lại;FhwGBbUxVRZqoWIU3yRU0RAhzNJRa33ZvK/mE17HZNUgQqLEjcZWXyDPLgJdLSCvh4aOvO/zrv6lM+fjP9r+jxpeBQh+Xxl8qcCqfcKtIlHLI/RjDHfySvz/Brr/TH0uz8iUOj6/i2n8yt9iPEPjwLYNAlJfH0EFAn52rGkCnGY=|Chương 1615: Mộc Linh chiến y;A10pdFseSRCFn+fNZptOPY/DQWAURJCmxQHcX4FGlII8s//TVBk3P5JpdIqphkr4Ud8QGrk3CfPecGmPJ28pMDDfQFhy7DFC+cIU0aSBau00JluEfxV16XcbgtTxUnhpLXcNCXclSYNRRMBw7yZ9l1dQj4LsDii579aLW/mf48U=|Chương 1616: Giao tiền thuê nhà;1YFNxn5HXT++uwKYOmMjMIAT1VxyZg5bOyJFOSC1l3PJnXTpMU95osz4mn8LjsmWZ0zhS8RD7NqUaRd2Q5A3dXV+XjKM8R6m9jU9h9LdfLenYQeY5d7B3UHUcMXvM+gZvfcNkuw+nf9sYAtbHSVLwIxCncs3JEHZtAVw2PajkCI=|Chương 1617: Minh Sơn Thành;3q6mWKYW0CMTUvGjwKUHi67gnvcaS8Wdow3eqjwfAxS8rKgPQvYfvWkKfE3P5RJkNC3xTdZE5Kpjkx4LJjP2B7Euv/ot/A45pVyGj6s33TZG3sjgkHkXN0DcTDW4CQePcg08dWSC0wjh3UedAWpyz/Pp+HzLqF+nxND42vOiiwA=|Chương 1618: Dạ Nhãn dị động;l+JQACIkhRUUjIdlea5Kjhn5gE+8bn9o4MfBsG0GxSOZqwaT6Ta6ODn+GmUKkbRvSyLqkkJwFdvDSP6xUXsLkk5kXLC4M67jXYgwd+3xappJKeJSPtCdzT5ppo7FbtX1469CjMZMcpJKOSay0CVJiSjPz3PrPx4Zu0PgR4pjYdc=|Chương 1619: Tước đạo nhân (thượng);msmKmnMWXnVZagjnyRXHt2KJtC8VR9Lw1xHhpbcnGc2oc+5D8FTX5P0zQt5WupD+xcA8DFHinNbhflHH9AzyR0B4R3Q7LogbYSoTrd5eLiUeP2QJ5mc53+14uVmnPJfcBHNJmUHtmkYF1lDegvGS5Qlapwzpo9f4Ks7HlGZDqWQ=|Chương 1620: Tước đạo nhân (Hạ);4X1oWAzyQZOfiI+1gmhKcR/tmUPi7fHoLEDuEfIrqKrWRiEhDRNaw3GlCo1rko08EVEk9/Ej8l3dQ2tDdbq107vqTWSZGayW2xMCkV+tkbgVOTXavXw2mX8m7FtWp4VpQH9uknszwxzelDiXJLg4iDL07IQwKKy2Vq/yWCPEe6o=|Chương 1621: Nắm quyền đại điển (thượng);S51lyMvES29pEoatjQZpU+ih5whw7KsktZwokaeO3uMIirNIPOt0H1m3KCwPEDuNm/NAttPoMJNwhmmshK/sg2th9wHVR7jky5ThOJVTtYmbgyk6gcvbP67rAoeDw7MlAa+4UfM4wy+EKSMBlYB9xoqwl9fS4hNPmLGCcAjS95s=|Chương 1622: Nắm quyền đại điển (trung);r7RBDS1lFvB+ZqsgYFXVy0wOwXYWuiTVT9HpPy7H7OuZDPe2zqGYtDshitZWma2VKjMh0tx8ePfSNpcLuBxDE3Hi8fmRJF6Cr9fhhXbGPviQ/VXHoYiI8CpvgW09btBuAvIYkuEJleCYj2FCt49QIKUEohp+UpZW55w+xdWQzxI=|Chương 1623: Nắm quyền đại điển (Hạ);KxSgbEi+32FtXTACMkC6h+JP7CFwj1DkmWZC7g48yUj9jr5kAXslKnO0U1lylTgEDC4sxOA1Jxn0T08y9rSJT4M7TkAz9WzBC3LIN9901ksp5vn74cD8WwTCCjdZ0dmoHEr/zJPXyLnw5hofcrcFomRlHCQbeecAarKq5wXCOtg=|Chương 1624: Ma Tử Quỷ Diện (thượng);f65wdJviJ3wkIPLUftmDfKlpHOJhLWUpegNI6/4cJn82O5n93uHxkSPvCovT5Gv9tM+7e1h4Szw9StTQdyxG2Lp2em79hxfcqx9grMIT9DczU7gfrgHOLQxalFEC4lOlkO/zdYfbSd7p6Wjrdq9TbHE3GmIaZBBpBtjAKK5O+Us=|Chương 1625: Ma Tử Quỷ Diện (trung);j44bHNyjIpQ+Uvgkas6sTJJLIQN/wdpAd1wV028r+y4RHlZHfO1FQ3RDWByCbz0s3bM3986OVj1fmZQzbzqxNQ49qC6be0o/ek13ws+2Nhdt2LxfftPen6KFqY6ekOWdv+cS1Ob9JgE8vQUzdxE/e1S1w3FxJPrQ5Z2zSiz7Dzs=|Chương 1626: Ma Tử Quỷ Diện (Hạ);6FD2n3xOJRiVwQrl2s55SVqyeVZSD12qhmHEpE76OwTuH3hdqKUQNfkFoeI0r0+WdpETvzAdiyDYkFpOm4OC0bqHGNVdyQeeH8t+Bl7h3GYEGt8EgwyJpY6Mw1OivOKfOB2MCquVghGFstyAWPaY6PWprw81LqQcSAGY0gJkp0Y=|Chương 1627: Viêm đao;DVeaIPHxnFMcrQFpwcYbIB5CQMDOBqz1oZtbbomiyqpbvao6bJl+YyqWqxCq9AgMpvh7MUkJoz7szOBNIlCZVE6TqyCB/VnCxMU3op/vSPoVAM2hvzn8JWnVf3W4KkLeehuTSaEaUeOgY/N9RNOkrlx0jL+DQMEvFUKs/e1OWEM=|Chương 1628: Quân tiên phong;DWoXP5ufvag1FevCJZktrRjltJs4AUMidin85F2mph3gN2JXB9D9DLq+JXUTQ4DAfDZWgRQwkR+XTwU2XM/cxs5BywQlFgXGwws2kTGUUiEom3YFhmWVvkBHro0H+AToCDrPyfz/EAZ8VTXKl+h5oxsjEJ+uQFMb27aSJ3GxOkc=|Chương 1629: Nửa hóa hình quả;fUvf+/FoRLOKQ3fbzt/NJO5/wOkVNipqcWh0kEvuMSSlpMB+d7KQTFivBx8B8UIadYP/UxAj7sNnm70h5oxtX+h4THnVf/bVepD4zLlBGvAXtoN9rN5v90pzPcpXhcMf2XIW/oVihW30fkdGBSKX6vFw2CiYcXKeHfHfG4kXybE=|Chương 1630: Kim Hỏa thần phục;BbpH4NQbYMFvdRLKtXK7zRspWqAcxr0pscoaS/oX6q5kxfyJ/GK00zQK2+fU+zdDxHkFDTB2UG0AGb5TfE/z9o1W/GUliBB5h/lMZflyB5YVsP1EMzglKMZ54N2OMoU4KcGXlhYcaq5PokOzX0pI/6yX1CrxKk74ACVjzopFsDo=|Chương 1631: Lôi đình thủ đoạn;N9vj1uwSjnrU21W871b17NYX10hYbaOxII+aAUr2xG6O7sl3ELccwVBLjUnNLOeTxJjgyg88rmEWGtvt/vH9rdagsITTB5oCznwEeZHAyB47p9+qA/FVu6FiQHvD5u04QtAqScsBofQklBZJi96Sk+oIAgVngUH6CqpsjuCHnkU=|Chương 1632: Chúng ta đều là ác nhân;yddj3rhFfO8ij84SYZn/Ol7JTpPjwRMMJsRzPMSbucHQ/E4gcoATQAUN1xeyzKEbz16QF8icmTaGdG9qeE01Yx8So4KdnvMs9vK6F5KnSOLh8YF/dtBRyhz8ZwSrKeEQ5qrOyuHqp+0z4YU+XQRB7vjI19FRXRtPfZYUcnOnHA0=|Chương 1633: Luyện hóa ma sừng;OhzQQ2x9Jfw/hTzXAcyGvzsUDBDZ9VlArzXwNu52c8y9yXifSNf9BN7GPJS/HN+fykdI9G36lU/s8I/AmQYPcXA6JfyYy0XhC81z2AtgWAmFTYGxYPVzvui9FWhxAN/fmwPUcq1w5f7b4N6xt7ollEnk/jMq4V4vHTHp2YTJeWA=|Chương 1634: Ta là con cua;kWChz6sIgQWBXcM9kodS/TKlBcDJhA5VvLK2bRTxNuf8NQQ3dFA6uqS2kupuyCRkEHDqms48tYLSLMsxMUVAxSkdFrcDrp1twg2CctUxXwof6g+a8bduR6knNG06FevjtnQY69bGtDcoJPByEXPJaBOSLcPiLSwzJKOsCIKcs+Y=|Chương 1635: Hổ dữ không ăn thịt con;YBAidUFhixMYzEM0KN2HWEFE4M6OgrKwf01xRGI93CNqkBa//IMSfEtzK4/wT5YWpiL0waJnx9AXpCtEbGkJ/Ja/mcT5Xp5Krg598bdMX0EfTv+GzzNr3Wn88ZaXFfVlA+E57bKlYtC5sf3Aqc8FxMneKFfq0w0w8WW/oIduxcw=|Chương 1636: Tiên Thiên Linh Bảo (thượng);lRZ4VsyGgoawSLIdVqZOvpGWrkeOmE2hZk7IPmeez0zbIxVJ6lWLe6yO8jvCaeHMvCGMbrXQXSsL/Sua6NY24GZVK8BiK8T9jxr2pejoLbDeDfqimiRlo+DEcIHp942yy+YX7dCn6wcuL52d9OgP0JZVJ9rOYznaUdRNzlCD+AE=|Chương 1637: Tiên Thiên Linh Bảo (trung);ee07WeevoX5/+4xWk1EFr0rBjMUntKXCPjxBddgyJvZCiVL3vXB8tgBCsLi523H4akYHrSpORaccQv8t8zUBq3rWzXYviOORhZpNLgmWbtBcEYH4FYzZXR+d6KAENAdQJLTGnyyfK3UxoOpGC210iDuZWyMEiBsuJkkfTj0gXtM=|Chương 1638: Tiên Thiên Linh Bảo (Hạ);9JUPl8BJ/tkscbO65TS5ZGAz/2vfMA4ojvicZ1vn/eqTXIuIoVCP46OatGF6tzLEE0cd2WWFIOUIC+t8Y9NKGXqdil/V8zthRPcFKV5VdwyNZnH2M1Y6t05s8TYmAM0s682HO+7Nad3v6cReHraAnKC9XAJ7bJ67oSOZNeGkLLY=|Chương 1639: Khách không mời mà đến (thượng);KtvNIVZl4/fQWkfUJZw4rwX9aYW27OGCx9TLmqxBnw/jfrBYqWcLnDYbqqnK3vzUfw9LXXHmgc6BXUa7ZX5JPkdrB4zp8iXv58591334DOMPWC01tC+om0Dbm/52nGtepU6gcuEU+o06c8zeCOfCKWqFKpjQ/EWiYz75fBXtnuo=|Chương 1640: Khách không mời mà đến (trung);yS1tvHnPhikaYiTEV6/+VeLRqElXiTdIdXLf9oVjblWVHpunrGyZGOPbzfRuf/qCsbTfLFjkyQuOraxSoquAsKbisNm2il1oxicUfcjcJKErH1v1UkB7xzMuAenVFd0vhIlyU8NHTLuFLomN6Bkzq6L/ATYxdmaidj0sC8Q/PNk=|Chương 1641: Khách không mời mà đến (Hạ);QjVmli2lJ/QGMKJWIBPljLNVYkmQNmTwJHcp0gKlEnXHgqeLn11tm6kJLSZmyjC/MCfeNAGloJThrktrCfqZm+2fU1ZIfNiBeJ1en/Gtt06X887lELOBt996vvhp5f26ptF8epNMIlKTPhjnbDGmPuief11wQP6TRLlH5OcWVLU=|Chương 1642: Lôi Tê chi giác;0rvxqBaxJmoONiPmvfXu8bduGQtBhGwj26u1Yy88OTJonekl05H/1pEOMagl/OJRXT8riOf4LfNJdI6PycSRKN8JwfJYOY/kdxCgO6g2qeJs4wDxtc/o3clORZp4kMZopddgwUXWW0+GDI8+f/CtoRFAkF3pTuL7qId3xpfNuLU=|Chương 1643: Chân diện mục;lPaJ23+i57y5nMyAJ9qwLgF5g46q9nlh5y3IUB8piIhVMOdO3gPc17kmm3g2vGCow+2jgkH2W9VKoK63RXxV04eLX6U79Hbva0CbYzarqq18mIsDx/RkDDCMQxFHO3EZ0ooys7ZR2HhZjy1Y+G3IYd3nGjaIZGfV2fb5QVNS0gU=|Chương 1644: Sáu đại Ma Tử;H5keGrRDkt14OqlAPW9SwwztsaApY81HRBBsdVms2eQdkoko2pZrU3o6DP4Bz63sYQwkBM1vkvQNOY78ssyM0ui1C3eqD2J4gOEBTGAlaXNBrGippUpVkuUf+tDPq4E/RLXVGOD5w01HHnaY3k6aVWUREIBaoKyEp2BVCnTxFB8=|Chương 1645: Da thú thiệp mời;NH0L/+CYKdhU/fTV/9LGdfsAlBD2Pm63kXTez0rypUhhMxbfQaK/2bBQcequNTQf0Tv3IAn59sGalBjGpZm6GfJBKG1E6XLg5k8Kk4CkvRjMbfD5aTA//b+9T8zo99hVooavvp45yEVIcIBfvUSO6HkU/pLn/TyEO9R7KkECBi0=|Chương 1646: Ma Ấn (thượng);BmkYAaBaTKE1DUIDMX4zkkmLo9CUIu6lw7SaciNx0CLyod1PGgnIFzliAjGjeOMOCzI3Cd8CzmsqoUCsqzjK58kvujFJUQpL8IJtx5aG0QCPJB0ATQEHmsHkSH2ZhavpSoiKIT8tvgW/OOgwlcIxsewUyJd2uRIzUWpYK/H7Kms=|Chương 1647: Ma Ấn (Hạ);ALrGG9sK2E6+SO0fgZ0LKb40bHqMN4dj1meL3lGff79yq/iR/jZMGnY2stNpJWZoEFEi81zTl2BOLgMRdDj5p+qrw8ktUvjoXQm1pRHBrUKzVNmDeJyPwsuhdJ6rNteGLkIeDmPaNFEq07HLW771CYvJiSpnDZYcIuWq5BdyGCs=|Chương 1648: Ma tộc huyết mạch;hTs599GK6EPWsJWao/yoR6GhAfxd6+X7M6GskTWEVf5Am86FDY3+JK6Btu5rv5XePY5pRF5bgg8nP1gmRv4E6fHsmfSOuZ1NLD+jnA48XFYy62Q4ok0vxPA3EqXtqdsuIS+jNdu2q1gNT9bBTK4Re4hMQbrfVrZ+UYoq9cmqPX4=|Chương 1649: Tu La cùng La Sát;hwIV7QqMOCX9KVAvd6GfccOFa+visruHya8dQbLKftlWxg0YURh4FQMn3rHDKYLiOcDkQKmEF/U58gcEh10ZTU/vMd7OoFsgaW9f287i1iNPmvlxckXxQ5L8ZBF2AEenBmkV88amZv/+EuaUbbom6n2mlOjpkSvEDFr11r54TZs=|Chương 1650: Thôi diễn Thiên Ma Vũ;V17jHxsU18l+R5vhT2y+IMolh5mt+UOdFQ0GdawFWcpDHNCMgWfBwi30Nu5QFC1WpYFTI+MhkIjAqZ6RWxIXHf6uQ6EfQRxFZQV01LbAcDzgX1YBDvlT3Q0dDiaNskJ4k6lICKLNCzFPn5Uo8KAOnFv2tKBwgLgurTjkMStF/Is=|Chương 1651: Vạn Dương mộc Bàn Thiên chi;Z3cEwTbBgeiHmSU7Qk9H3TbJjrksPjL5p0hlCO2M+KmzAyw9mqdLSHzaq9G4b4ukPCQmzzKWOPtkK0yQisYMHaMzktcrlfbYjctrbYnYcWmRrOKl/Hi/fkXGaPP46IYdkZEAxC3wJBAwKlBKwcp7r10F2yZUnXQ+Qq3QCMpl72g=|Chương 1652: Thụ Thần quan Ma Đế thành;ZCF/zD8rx0GB3sWkXY3ILJh3FeQixSWl1Ea4YnX3o//nnaqC24g9yNczKXSJ7NINMKHxP9U2pT4cozkcejn8yPSM29jjqY/Msx0nBnp4reqSqagcR+lmdmPt1Zl7cd7s8qz6x5gpW90YkHLHsxCYyGuQEi/TOStvR8mCsuVl0Ew=|Chương 1653: Thân Đồ Quyết Tâm;S6YfqqteG2+k26JTPrqau9R7o9wvFC1OTmDRjGYaXa+tkW3g5fxh8XtwbooA9sfYfFEayPkzbiezse5DAGwnSHhEgQ5v+TIPjwdCi/XfW80Na89CkZUAiRr+zxl1xAmZTG6kTDUz4p5rCd9RlW6yCH6fK6YUjc9I0I9AB2aZgSk=|Chương 1654: Ác diễm lưu tinh;AWytLS1MIWMp59M2AOfAtSF6Pp/O1zEWqULYhGOhv+18C74ESs8lMT32HI+ZHencBzNTT4ccgpW1UyuZZ8H73zyyD0svQdeVNSsKTQBjSIxd1dwg+D7poboTlXRajKDi/aWRlpZgwQLyqjs7l6bdnSB7rS9nsl7bdm47HzuyOuE=|Chương 1655: Hỏa Tu La Xích Liệt;RQR/1iIZSEow7IuR2REuKa2MWKCeusARcDNrDJevivRWJdbQ6cACpsxdz0esLSEQ4UJp/JJobfzAXyhJsKBHWskvaANxQV7QYMhDCKxZmsUWyfHUR3DwloCcakFXt+nY1ZC71zE/3sN3ZjwyagmXeb2gool1tcbHVoPVbIx7NZo=|Chương 1656: Thân sau danh;HV+nT9VIzitTp4zh/gpeszdOzgUobBVmEbxG2gB23oeoSGyil5qbQBM9ktkAf/BMFB3qMOqRXPr8v1hoS9RRUQlFmMhXTyUZ09VziP7i0e/zmScqarlKcKmbWHg/ETAUnRqesI9EtDxHrzWkUatqUKbkpizw1uAAoHcS0q8Q7PQ=|Chương 1657: Hỏa Vũ Thần khế ước;/4BjrWS128RCCvoBL6GKUjSaF/NtDIShX9kehg9nyUW1csriXVGBqqEr9kSD0ps/g/cPQSUcZ8MJ4vgO+GczdNhHBHP8b/yoNQugtJJgsznrKphccjaJIxg9hAt+++NVwBSubde72oJ3y5Xc1bQFrWYPa/+Rv8AmzUaRgrThq00=|Chương 1658: Đoạn chỉ địa phương;AwT+TC9aXBjsHw1JDEizwzAE8DZAuLAwhcc6g2G0zDrAPCmB6ViK26HFR3snW2i+cE/wXKXR6EBxNfefrjIL8Uuk1y4R+0mzfnUP6pctdBoBZ9PXckANj3agpn/JFwV/eKGznd5vEQqIhYJ+TIUKTG6ObY30JmO6OTiZozvEh6s=|Chương 1659: Ma tộc Thánh Vật;JMoVsJgAN7D/6ANfSu6lW9OOZYWKKqctI6zwdaHNxus93Uzltwx+ofFbMExlQV7P3x+1u/JwIL2JBrFQ4HGAxi20IOfUxl3dfwIxEu/o/zhl3QmMWlF9OOs0EvxufvSIyhyo9MDGK9MhtJR8SWVhOpr4WXZ7XUMwCZE0rqH/HfM=|Chương 1660: Ma Tử Thiên Câu (thượng);SBhaQAzsqhaY43ufMcp65o3O1v0dGS4jAaJvhSGUzGvF/Mrhxrlxa9Sjazkm2uRxe9oxW6m7T+8GBaq3CYkdezsOSmcN8WFwtGlcXkNMUwOQ0XGpfKFgNTwrz5w01vHYvfYohDWNq2pWZ4kLrrB6gye/Qf7KOdxZAZSpDa/eHQQ=|Chương 1661: Ma Tử Thiên Câu (Hạ);yNljEUVwmYeksb0P/G2kMF/UdNxCKJnyosa7ij38CBrGLCvsHXX1Fyxf3XATXQSfBd1GzLYHqiwgJNs/O553+yRzYEKtkzvsmNdfgHlOwSvyl5AgnVDuBUfkU5R+wme0qGZhvCtTf6fOJR9ao9PpsQTjCTi4fFt5kHbwFC5F9YA=|Chương 1662: Hỏa Tu La;CkzJcaMk6DfNw74Wq61Y62Sq3ck607CxkEkKkd4VVSr5mToE2rq8iqZLPgCaP5f6/WGPomQFqEsP5sBMGlAsy2sdTPS+FKaHPhC4Mr3Qmdy4/PZlOLFQ9s/P5sSPYm3KsWHAIo/kiz/G3hhr42+9gZ/de/wJOFeEebppVyk3kXs=|Chương 1663: Kỳ phùng địch thủ;LmxbMwtZ467AKjCws68/cZW/RZ31VGMRolim0CPH8UbQBeyjJEZHUwDzeRl0T/DiZIRxInylNU8uiFjOpr0X9rCFOw0+GA17G+T4kITHZKs3+BGl/n8Htg4UxQeGESrXfUPlmengRlPNEhHlr0EdwsUWSvnpwklNQ4k58kpoVsI=|Chương 1664: Từ Ngôn chí nguyện to lớn;BM7vQlkhhMyaZVYEKmhkKzj2YqNufe/Bn5Y/UeN5giANrLBhxdgECopO3cjJL3k+9NK90f6Vp4YDYuoeI2fHmq2yM8sh0INqpwkhAEMYusT8ekc4pb8ReuO118i6JyGq+7HHYNP1o3+T+I5gRJzO4Aj4dp+UksD16rWrAwyyXZ0=|Chương 1665: Thọ yến sát cơ;eFHzSZTNBkcT1y6NnN7rMrQB3Bfib1RxNaJWbh43S0I6rsXTbrsAsZVZQ7bpgh6LhUi8K01DP12z514WZDDmSYZzAGUgEsl6s3bHmE5vvO42EcQro6mnNPoKYNPNZxW8yUyAjMmDz8eiuxk7FEPywVOCmQVFmIVklghs4J/OoM8=|Chương 1666: Biến đổi bất ngờ (thượng);Q+fIm8jWyg90VQ8SzLLtnw8M5X2qIBU5E+k5wck97UZNxYrNFoVnTYhjz7MTIsEBkIHPBvGZQTGAxiHCrVrzodWwo6mFUnFc2xkuF5b5CpneskyV0j1FKhYo8L2nhaGfZV2axt2mGctM1JDCmK0LztshCvz0OEmVwEYFHSCesJ4=|Chương 1667: Biến đổi bất ngờ (trung);ULr3hW4sZSIUuQceDwPtu6wSk5Lb8NpVhkybKRrvVK6iYnH1fl1Db6hCC9Xx8ZrvVW6J4/0lJzJrIBy6UuX3UH7lgN8nNLnrtWzPku5kCFXbIXJQGjc4laOGfFq9u2I0vxr45jalL7y6TGE7OFd+c1bv3lTlBz7F1SVL9anmEv0=|Chương 1668: Biến đổi bất ngờ (Hạ);Tm94mHBLNkvf1NW2lqVu2ks8RUw0QpsF1vmpkpTA0S7HTVvpxr7Lug/9gvioTss9OhzrzTyYnrDZ1rcLDAj0kHECznmvjeksOOQkZfm50PUD+yr7twQIzu7wTQL105yZ6vLs0CFlVLQxKNY0ObPs44J6Iazq1hyl1XPJ6XG/jMk=|Chương 1669: Chúng ta cùng đường;45Iw/kIchto6Y8nzcCccgN9C74XhiNSh9E4ARaqU7OWSMZ+9RiFYsQ/uYIY5DvvjhsEDsmhS/DTORq4GM8NS8hqms3JPPbiKM8ODSk1Bu+4Yb4815HkoUtFEy8nyUn2wAoCrBKzDgDv3g8n30eI2MTFtblydIUUbzGxHWUAzyhs=|Chương 1670: Linh Tê chi hoa;YfzGV+ZNN4wHuAo3uV4uiBi/mrX0ZXueFVjL2tQ11x9HjymRS/5cpApVBWxFRAAO/0TOc+wgU5u7vtPC96I3SPocEHM80hJocFaKhaUX2PiSo1FLwK9W1NlV0hbyPOw+AK7fWY/XqnIPpaQqM64OMzqK357qqO+0oQVuwFUpmos=|Chương 1671: Lễ tế bắt đầu;eqo8qi/ZP6RN8a7uVHUDLPXDAv/woe2sa26dzlDXxWqJyOthKovXv86oJjcfjAUDkOH0VtVaTtGjUBMQ7xphmWWetc8GxIQySLr8hivWaGXBK4VRNZTWJaFHhIflyCf865cTh5wHv0DKOeZZrT2I1DnGJwtWLYMHQzQkM0qAtXI=|Chương 1672: Từ Tam;3gnphQ+0CSLD4hZknm9oqxWQdPOZEd5OF8FK2orM9V3e8X2V9ec3IPmCWMm5MXqGpEUUNX13fHi6CmjVG57/y99LBihQI/lwHKOejczwIGuGoWug4sG6eGdTwnf1sb0Qdb147muIpU3gk6F5UuMfPwKjDr2dBNBK5Gdh1kCnv2g=|Chương 1673: Tạm thời hợp tác;j6Fyryuec5Lecu7o0AMnnHQl7EntHZa8ORh8a6OFRobHST2a+6SEetFejJBMtMEmyDtAdi+aHnNNbI7lEK7SqtEm9IuYyA7B3xZngRgUS4gcWOrc9NK8V1xnG1t8UqgO40PDDle95/LMYI9fp8Fp4mfEZJvPgG+bKLcK7qYgmF4=|Chương 1674: Ma Đế tâm cơ;m9i/yKGBDGCsPTZ3AHrx6BWf/wuRBsklABDhavgSfNtOOaJBtrMNtomlavqhVzOoNZK3JO6LcvC3dU5I2UbTlbZFkyIeXWAN+kbIhT9+kNeZKa/B8Xr1yM146JZQcRETgwuo8fboOUaauUXQ7N6aK5s4lgaZtJqlybYypU6apPs=|Chương 1675: Ma Hoa Điện (thượng);u1n9FLhknyjvPNTQjBTZ1S9VpgUc6cmUsmkxrxdyFLdHjCGyB53WjheWYXjR7+ZdPMkCOxZx52QRAz14xVx+hlrOC0Pz65GIG1r4btH4TE/8VnWKa1CHe/RcofBdagypuRlnu35J4cSsuyHZn+JPDKqHXv081hmIrRKDk+dy474=|Chương 1676: Ma Hoa Điện (trung);p/tTTSR22YOW4UzoBtX9ID+z7uahEe9oYbsWjdlOPD9y/Z63feoNDR/TlA52J8VBCYHhS9G+0akLyylW7cnCf54VOckBjs797np6tboGIVu9utbQi2UNfsl/JbS3XAIVUjAdxiGouxRUY08Xlw6Z/dz22thlX9QKLCd8g+Vz/vM=|Chương 1677: Ma Hoa Điện (Hạ);4QrvTTILeqzNQPtnX0KqsMJTOCafd+e01wZ5M+huowu7tDW4W406DLr/g2yZJOfX8SSAsEczWyZn6kDI9NtxX702mldDEC/+2SNmthejmygT0n2lQy89JhO/H4zha2Xfu9S24qD7Toeun9j4ativCcQ7h8/J16qlWjB5hVa2WD8=|Chương 1678: Tà linh (thượng);iw21g1gjCa26tUWI9E0zf1VdpcHgEKJRPo2G1NX0Jmm3cDanKDXR53tCDezqNWdoGiPCdfUk9NLn2xzsi4b7pJAH3QFVfxBa5iOMP1ICU51Rp0tFYOLKzetK0wddf7RT4irgvfydwaMd3kywy6mCuouzGv158lcu1ae/Q58v0FY=|Chương 1679: Tà linh (trung);/d799PlN1hnfkWr+zC9dDE5o79ArbCV/TJug+EpCQWMnyez/vj1D8s2DfJAPgLzff3cTqvzcZQAkgH0qyJDFrHU9sQbKr1GRsHTzhiwFQJzQK7qJ1cs9R969amZ74C6wBwSl31mBA2clf4kg8mm7ZVkhDKL0Yk0oUDiMDLTx77Q=|Chương 1680: Tà linh (Hạ);OyE8G5m2ozuKBjpZ3NMyQEfK96ltVciRCN9X67fecvBA/90F7ODFb0cNfNR1LMXuqTSyZ/1dvgP9Vxx4/NgueXLyljBsiwRX4Xp12lid2ToyoC/4hRVs862sOKkix8OB+jKxgjwZdfzNuFctJk+oXUj8WB1bN8WKCBQ2e4yy614=|Chương 1681: Tứ vương di chiếu (thượng);b/Z4tuQ5Y7fcAsJ5cU7ezrU9ZK6ehdREKlY7MahQFJR1SdG3e3620SfUeE/21fQiqaJ8A3I8pJ7XCW5sC5ClvJ9KArIm3v5QJWyBiyGvHaY+JMeJi4isTbWGCdAHwo+IknB58P4ATawtAAwtCjvSkqeLZucEdDt86sWoBmK4iz4=|Chương 1682: Tứ vương di chiếu (trung);gsNH1YXbQiX5nZe7XvKDmx3K4kHLHYadnZXunHDEW2kDp0OrR7WvIvZ/57ux3iIUhYO6KhhwjxDpmIcUeeYVGNIo/GnH+ks6Mnhvtb0KCMIgwQraLxdUPExDNXx/r8EjUPeMoYNIzuU5qFOo7v/IAjhwwFXjmeOSGK9WMx4Nkm4=|Chương 1683: Tứ vương di chiếu (Hạ);00uEP4+74cloiv4e/PIBkLf2KEo37mVdC6j+FO4i5ll67wjijluCxRsplD6HaqsRJfKgoZWGjxSCjR33TWVIJz4Ia+f6kJrIspU3HdG0nIhQcGZujwsflXA1SDCU0XQXnDE/gFzapl4yuRm83SKNN9zZN8x4tFTSuqdNWzLCF8w=|Chương 1684: Minh Viêm Ma coi trọng chữ tín;szGSSBOwlUKuY03ivZnUHfqdyMiHFL3zHfa43TypzffCRHnhrg6JLSKLecz5pSAuRMLzg9eKsdMYBAc4A9hYT5oeOTYA1/2KYqc3oAhvOJXfO+p29RoyfK/C69faI25v/m0r1ggj44qb2te6wlbkG/eCrCdZpy3LWqPRbEjiWos=|Chương 1685: Âm hiểm Băng Yểm;mNoec7vIkItbrfFaFRjKJ2TgyMv6iDQZIHV/ixkPC0eoMxwqIpHBVGLFP4623crlapaAb7pAg86CEA2yIv8BLobgsNdz+tpgHVcTDnMwF7JGxFIEXRUMh6ErEwPn0rUa22IWyk85Wf1sYn6kXso/Ph2koSBwzGo+F6OdBpmmaXs=|Chương 1686: Thiên Nhân Ma suy đoán;o/ZrDlM+pmS5t3QYV9RWg5/cnb9knFv6ZDZ6lwSjPMt2HNYoSaEIHrl/0qu0A9vItmr0ITLwvhR2TUQcLFeMK683vheEASGJUwbA1pNZaVLr6AAasDDbXORpO9aU7Z6WowTgvhsye07LyqACy8Q66685axlOLJl1wobu14ZdZoY=|Chương 1687: Mới nhất Ma Tử;zEZ7ZbL6E59mziGrGmlq0fVrS+gQjM7dGh3EvAuELi6kQ9mzMhpSLulHhB/9Sb39rZKND8ci1uF8taBD6rxfhTOskKVgaETOgcKxzdO7nRLDEhaE/edMJzQVc3YJ97Xn6BeLL7tvaPpGQ63OFBKk+HgtYZIyC1uYTJPj9djcW60=|Chương 1688: Tây chinh thống soái (thượng);Oudf14jLr/zC54SvoMXZJfpIa+glvfvd8VfAk15JFtKOJnCAhUO8fkYiiw5sFumrj5Lxmo08nQwEBMRf8QRK0CFu+mPZ5I97pxerS4RUfrVk3EZZm6gO5WB7tZILeffYhtFxr/jNXHdk9fe051u8nBz+j8HOC/mgSIn/bKWaT7Y=|Chương 1689: Tây chinh thống soái (Hạ);h81XeGYW5wYUvbzKdwMoAs4BizJt0G3ZVmNcKRU9uIS1N9McjQX7L6sCWvdvFhhvAjnS95CQJ31GdlYPbOqv3LyuD33bz8TV3875UcT23dG6wYIjqoUyJLPRO73UdhQNGheerdSRO/H5JM2UoPJWL6MEOB1KvuY8JSeKW+tGDkA=|Chương 1690: Ác nhân đảo;Ptlem7JtG0IqYIJKa7W84XY5cGjNM5M7utzdfu7aVu11kesz6xnuJTmkDJCKYFeF2Cb6KhGE6rkQBqVxLWLKa2vmA6BExwLXxJQ696vgZgW4vBx2upIkMwrCXeSI3zzP4WhBzFpbAgAcS7iR7eNRqpA3pWtGnMixD2T6s8I7BQU=|Chương 1691: Xui xẻo đan thánh;A5ek9CQV9i6jz5ul6L7a7SGv0WZ76ogAoGpg+RyJSl+0JduA/POW/5C5qVuTL0li5Hc/UxUL23KuShCKstkj0fJ4CG/L9vaFOwKfnb3cW+uMZAsUKggD1nAZb2NIycHushMSlYTnshgDNgv9j+6soDmdAsDoKtF6Kl/K1xa6FNg=|Chương 1692: Ngươi tới trễ rồi;7SAUNthnasY+2eMm1gQEYfVWVh2MPGRvwnbrJueQbvYtJte6gG77Njqjjn4vxO/tLaHeYFvv+XVizboOoDdVi0tgpcp8C42sEq5UltoALYOHzrVoBzWKPGsPHQVC2aeUk+tV9YdKUY3DZb86CHafgzwJVdFbfV+v6GAU6ysBi68=|Chương 1693: Thứ bảy Ma Tử;HiKgXaItzX1BUOZRPfNqBM6+dgbsIansGAzl8k9IyXxKMUjNWppTDuFRYyTA+hGTgWp8PZJRZ6nGkYcTSg2bwd2jT/xy5sFhiJfzwzWtxOMXpw3zyMNISTSuBnyjp9X0PJN8usmaazm5hdb9yTkvYUnXqmpt8I4UHhJQphXduXY=|Chương 1695: Bị cái hố (thượng);HAJ4xnRmtJwEVNaTVdX8owRrQPix+jOvXf87Bb5qWFnOFqMzNxbFaQFGBqczY8k66XB2b6kJ1tqRhfeGHS0IVd2kWwWUnRQKAAN660A40QM7Lyh0CO3XC2CyWFnrF7H2uh0UvwXeuBlPH7cjx8Od8x1eT++a5eq1kulsGkSsCBY=|Chương 1695: Bị cái hố (Hạ);5XDFXWLxviPe+zRuvMge5Q44HatYo6jV9SMjKU9gsYmrqFKMinizX68jbijLgO0fRnva4TCqKNysAFvLgrZm99nZmobZ9rrtl3GX5iW+U7ogMr9lKyfLJzTa8zrT0pdP2uynXr4vTDRGRL7c53Zi0Y2kln4S+fkIonl9oMnWoDo=|Chương 1696: Phản cái hố (thượng);cBeQ1vGyESuuVJmRvnwQeE3/oHiSVpDd4AwUg/hU+g86l73VMIkXVp/MvZHAvHpCbjWRTqNn9SxMQ9TqfrJXpxx9I2oF5akwIzM3IV9dBe8JRgxLO2wcvPdtKcZcQjgvrPjCXp47pT/TPyVBTdpd8qAvqa0QzirlfaDevtv3qdQ=|Chương 1698: Phản cái hố (trung);y3DXYk6qKm6eurQH7bV7kkFikaqu9lVjtWkwlR6hsmJJL79oiFBrNnyFfdbtk/7KWqAxJexQG2izOKMYMNrvgtEKYss8WgvnXB6zsIBdk0+wropb95EY02sVPzV4diqxhGHn1aeFqpThCjAKW/++gI+XDtn79KRhdO5MRjKCCC0=|Chương 1699: Phản cái hố (Hạ);NeB3pIzxGGjht+Cq8dwnFkIEdWKzYxG7oeFRqdM4woIDt2RZm24Mx7fNkOG3hgyOOIJE2inY3816OAmm9OHsyfCG0bWQDasDmGStcHl8R1FEoQnSqTUKGnOMH6OMQ+jL26p7QTw8kVz1wVmiMcZozHBppDiP0eS2M2PuZJQ25pg=|Chương 1699: Liên chiến bảy cục;iDru4kGmBr2g/bzzh16GusUrYyVGPeuKSSFjnoE10f4fGFlIiJhl232Bz7FCgKQjue81tX4tJ3yHTGMQxPbIX5muLDk+cCJajQS4rHVy1DD9HDcD3HOAALT+0bCdRVn7ngwqeCS0K30Qoeqyj61VBCD4egLOy4mM2/76Hr+Fij0=|Chương 1700: Định hạ quy củ;hPBmG3Dk0Om5Hhva1c4iIeBzApZuYhrNLV9jgd2A0NYk8yEZEiGAE9woijnkiVm/GtrPU4VHvP1suI9pr2RKLazoDDB8uh2CnH2zmCO4MckMyz9Dzm4MmA9LwmAZVHu8LJO6Pq6gbNtarANNJDlMkR8MTGEuPZq6vy+BbABT0Bc=|Chương 1701: Hùng Cương đối với Thiên Câu;nKfRz031HH8jbHMn6UMi2FY5rx+5FYi6hxIjU2LwMU6xLo6OP+O+Jl0riU0o2cfo8lqcqoBcs8bB4e67cOtlZgdywBETPm0KwKcbtKqDhJegRprLxlgg3rKzvLKzcGs84qFPJ5GUGvQdex8HHe0r6VglKGqQxq8RbFiBV1izqL0=|Chương 1702: Ám Dạ Ma Linh;LCfFQk+sESx/efdW93nHrtm+9TOxd7gpYrIHyPHT0O5zoidzDPfCPpE27/90BLMEIBmjKXYviO1w6XKSz6EgCUM2d4WY9/rICBMzO3hi5YthaxDLIm90Y2EnX1vGXP3GYKwelmKXVRNhL15ypA/1TQsYiENZd+kDv/9KHPpm91s=|Chương 1703: Cỏ đầu tường không dễ làm;6XFJ20Y/fdYKqSqN7O/SryU+DKelYMvn8TqjemQmwba7UYTysCLCAsVaU3V9L7PzlHDZZHMKoOJJE8KEAJiChz2OXXe12m15shmUDNDhrSu7QAwc5Aldcyg8nUTTLiqKnwYkotlZ7FMQM4NAnuJUKONc812IQ8Dt4bEXZPLboKA=|Chương 1704: Ma cũng muốn thế cố;T02/jz3H+uCi+XSdtwCSUZzPPqSKwCkLmhzsxgEhy+I1UyNvcCjcg6KGIPZzJFeWF7ly1rMtWZIBuEuloNzFi/wwYU0UQ+9wpJSOje3mtxOtBJANeLIDZl2U+Kaihe9xQCvzprjijtbO5dI4Wn15SMRL/cUousLmG1EDKpcQJp8=|Chương 1705: Yểm tộc thiên phú;ektRJl6+mvuj4KsCtwUcPPUYKPT9oNavkWgBsbFea7PLDXfrhiylTnMDltf0CtrYkWcOItRyucpoqU2NEqes+eiZA0l8Y2LIExNFPzrWTuF6MMVuViTktc5uqp702N7ZmLtWSfkRv9YQbcJEjmeOFfmKsDkURgTb5y+4vb0TOzk=|Chương 1706: Hồng nhan bạch cốt;kvFK4g7wW7hQnY1HwT9upYc4zxFq4810Bfskih3dNZCPI00RBgGFCf5bOSGPHCIdbaZZ0Jk7O+fMBRUg6ERc5TPVMlmwqSN+lqo+/ndNWwdJ0gSYVOutONTDZGFVylPo82LZkBAhowUVtN7YJ8frYI5rAwxRpfeBL7djrp2UaIs=|Chương 1707: Đầu gió sóng lớn nhọn;ZVFHhlbwlMgB0d9A9cFW3S8Qi9PdKLpi9+wTU0Le/numuwUAFSXsxCtdxWisYhsUa1SJFwqFDO9zIWhLXDtpO6b/iP+HrftCbijnkAS4c1oigwxkfr2I6h4OkyHNVyW+R/7qSTro/jSXhCAtdUzBaWbaKLkFX1WZcsPPLFsjIxc=|Chương 1708: Người quen cũ;my305K27R/C5KcRfVkZ4SCPTqqNxhJSTCsZyz/URonQ+Yoo1DnF+WZNW+X7p91jN0kteqLQtFQDeMCaiPuW0FNAPUEHAAE3NRZTjKNA0hhunvt/ZaH5TeASt6H4i5EGwFzMzr2YAT7kRPfOlfxRviSG5mZF+ZPW79zzicBMR9VY=|Chương 1709: Khuấy động phong vân (thượng);hzYa3fI4OdzRbneF8i6yRdrJnjPaIAAuxb15wuvDU5bEHWR/JPedi/TMwhHqrmNOfYWYJTnre9d2Shmf6KodtekPWWIqco0vkoYRKUIqhZKvnweFO2oDRRzQafQEf7p/43rMbgQlDGai+b3klV36spH5hoMvQc3l/y3idnUMF/U=|Chương 1710: Khuấy động phong vân (Hạ);J/znAqmdYJwmYLGNX6Tti2rOKCYsOEkC4SkQx7a9bYFm+AjmKMfkMeTv+BOjIipQtdLReZ46qOtAh0vJm0rK8lxkbIkqh1V68TjckUPNnlSFhst81V4Lv5go0ES11hZNStPs8d0sKAM1iVg2KkdiKzHxuf7GO0iXT5mdIrtFhVY=|Chương 1711: Đặc sắc biểu diễn (thượng);YqxqZgi7bG9tNUxdQ/NaK4y7xAxb1Latllj+8xHBTJXJnH6Lp/l7HtbQU92Ofel5nEInQtSCZeLd7lhdH/SrcrAxDa9aZ6HUHEj3MtVsd0Gg9NQFD6QMCbWVBGANt4YkWUS3jrhAz4IiUhN4oOv2pvoQ/K6pUuZjXi7RjgAjAik=|Chương 1712: Đặc sắc biểu diễn (trung);AX5aaZsXPS+B6unA6lwTYi/ch/d2QWs6IEQ9H9tAJihAN2klzdyW0Emia/ckIBwDkN1TInLjEbRz2bPzwx0Vxw7+cs1AsSE/dxfK3T2UMoxFdYq/QvJod9ZYtj4agvPlLDQ2MAyUwwKLiBAtSQ339c2Xz43dJmVLAv1QvkdT8q4=|Chương 1713: Đặc sắc biểu diễn (Hạ);nNYGJ7XLKzSslV3ghmSVCurE9LP7YIjfVGIAZxSl1EHNRlhR4K2LW4OU9wPfHMMC7vaDMSnLXYUjSgoxD65yWT73LXh7FiWMKobiHwOIMWsWZKyei3vedgwvnCqD6wU0dHKJ4YOWiR/7/UJSrfTHkPhlPfTQpAYJLVhwwZSqxAA=|Chương 1714: Che che;rRAsLExw77dlJLU8Qo02ZiZpRs8cByPrxPWNICI+sh1vxT1vLQY4NH5RBqutwRsvaO+GzYEpBH4mhNvzOGtyt126PuGN3tCxFzcVO3DkMIU99KrXbSQloMPlRSlO7kbsjUd1UGYLtSSW3AAm8bAE82wCykhkMxrYW135e40sSyw=|Chương 1715: Mới thiên phú;cftrPvj3+hCxr+I2tfdQckMBsgBB5KDB3HEANzZwwWZbekDYOoqb1IB3t89QJGcICxibwwOyaOqTTHLlqbWByIKF9HmtE42dxJPaZKcpSDou8e/yBSZKeqy/2XOXHkq25tkmGeEyaAg2f6hygWAQiChikBkG4j4p/Bl08luh+vQ=|Chương 1716: Từ Ngôn yêu cầu;7XX8Ub9RCVyRDxhXbSNuwaZgsjF0NTO52OjTEdpc5HsxUmusTtiDGWwPNd3Gmksp9EKE9Yo5ISWm8VBNvjbWmZxlSaZnKEEjKgFDTrd4E3jmNUW9j8nyeGZAqZDmOlYHm4rbT+yoLWmlwg0jjRWJSc1+2c7PwAAGRf00gSuKnfk=|Chương 1717: Nhiều sinh vài cái Minh Viêm Ma;fsZTlvV99+dUdgMLj/gMMEaPWAHS8BlQbYXohiAiuDnMrUMiYKo4GSoXwG/4oDvRn8ez9ZMv8DmcXCjfZIidK+RbgTZAOpBD+21ZyHZyFpxm3yksndomwlCbwKjv8lEzVqpvbu+m1E++/QnVGW2dgTfn51+v2hGyH+J+K24Ii78=|Chương 1718: Đại Kiềm phá kỳ;W+Af+5QhWAsv/RuiX3mV1bADWkoVznOalksSJuHbenuhQ5ddY/qmsB48D8ny88eMwPTZ5cScxQBsmmZ6WlNGxZVvvjWJvRJ54myP47d/pDnk1cZ+HQ2EkHRwzJCbMsR4LjoqZsYKj6RLXSidGYmaGnOoYtGom8dB/LH39FRs5HY=|Chương 1719: Quỷ dị hấp lực;5+Bwfe2sm/I3Hyn1FOToigTf3yOthKfUY5/li6B7FmBnqRCaxPCBKA/rmVbHVQN5i1K3u+2fSRdD8WJWeQRJQ7naJb8oYwuwldlXt0uv5C7Uq2wUBc3uma0khAEcNCMpNcZZeYgdovYxbhiZ1PIyAcmlq5UHqDYUxMiuAwSctqY=|Chương 1720: Gặp nạn muốn cùng làm;4FxzS8lClxjvJvESMXAKsv99sN5ZZlFT+0loHbAU3TfgptM35uJCaHoTbX06dl146FWU8H/GHTarOZqWNz0vA53/T2IY1Q7IbgwohZa4ql+eLxvAu+hBWXgvHOhEr35ihE7JQYyYXOHEEQbsHTu0zGh/ju/csa1bqSr/KzRbls8=|Chương 1721: Huyết đan cùng Hải Vương lệnh;3zTVqwMazxGczyHOubdG5BTN7crJaceht9PctJoZFDPQ3+IsetWIqGsTw503hhunSBilIJOQLkw/NsF6uR+XgptejhTIAY6aYgA4g17Fe7ZVw5iaHai/4cOfELTCTAiRDMLhOQJK5GevlsYND93vK4BkUxrMPFX0ZpMbo7Kzo6Q=|Chương 1722: Kim Ô chi vũ lai lịch;Z8rpwGvhfNUWQEA+7LBg8s7/Np+vwqRlE4YpD5GzG6wZQhXhyzL3chImxaGmr3TvrdvneEonbencG2eNmKZ8JwpRhDIeVDXSXdlFU7X4eXA8nDx92mamAF9wMUSlivAIaFy0GHyD8R4yCTzGHpQfhuJvD2Y3BADttcKxL9eiY3w=|Chương 1723: Quả trứng màu vàng cùng dã nhân;RZlPDc0eVPPnVqPWZo3ZLuk35Csc3f9cypACr5qAkLYznCRWbX8Asb2ztmJMWBRrP5qq3e5Mx7qWZev02z3CtEsBD087jNO0QkSYiN1zea9atkTkBJUHnwDB+5tFaYTh7zlqIo0iPW8MJ6g9weiP1hDmo+yKYQ8r4xb3IAiHSmk=|Chương 1724: Màu vàng ác diễm;86JNdkI9cDxVyZewiOtBdkm+azN/PYPWeS5sI+3BIdaxZsX6T1fdO1gF49xmMPJUeXYne2cR3vZMoK2bdWX3d/U+D/2W8ACFzercnzJdFB+yi2WP0XHppAtMcVG7axKNpO+P/wZ4VMG4U5k9ZUvcbaCmpXqBJUGz+XDDqye90OM=|Chương 1725: Tự cầu đa phúc;EldoaBjNgCt25EZojY/z05S34xO0okj6pyzEHvgOjcLe0hitczR1nSD2XJQDEPlEPr4Zu+TB6M9cH3YRKW5NE2ABDYEKk/gMYtEqleF/a4+f68fsU3ukR5XSqpOHCNWCufaKb0PokcryUf70nhdm69v28Xr9dIO/rFLUD4cU5IQ=|Chương 1726: Đã định trước cừu địch;iGX0ZTTCXvTbP4EjkjbR+pwy4chSbz6Kx/gjIhrfxctzTBzkBobJkxiBZ5inKfAut1lZuj8hViNZ6SZTBJlUbeXoy9jZgo8gfi8hljIclg+IVOxovXhG26lzGncwulN3SrIQhAbBnRpYxnkoL3fyvCdH3kHoWZA6AqoNB+Vi9cU=|Chương 1727: Chính là hạ thủ thì;QSMAzGC73iCxlnougLOLProsTlMr1q/48wKR92sQF+Nogoyhe9tKhNBrVuD6NLGHoBbOK4Zl+u4DB1W+OTmBp7ZeX3cJAlgt0Qo1xCyNrzrQB+lEaBm+WEcyvhb94nfYGL0CCY9+X6omEbl75bm9ufTeNcufSJXJ6F2m1ZTGIbA=|Chương 1728: Sa mạc sát cơ;iOEdn1iLA2xipiOXi6+2vMQCamTEqX/05zwp07+M07IF3uwmY/hCXoWIgzitenEcuTOYcBGIzk5S3V5pDWE4nCi1e3f8bBovEVIT8UscvVnMwdTWJK4MmP+Qdd8az/0p8FxB1G8Yy6Y18cptJiT+qbIv/sK7N6puGM8oqR8p8VI=|Chương 1729: Ngưu không ngu ngốc;DXStcfTvNjbyQ2mEXTKBfSiGdTOtciUWLTjnyKpu3TvSRdXrDrEgRTl3HrL4vCiC4nbf0rBb+A78kzUOEAs+sTIq8a0ckKmgnFSO0EM6qtXv8FbfwpgeC8GDXNfh5a29RueCjUf+xX5w5tMQUL0Icp4uJOqmGzQHAqsoaT1wVF0=|Chương 1730: Hai mươi Tiểu Thanh;RyWwIiKejwZF1MRDqEVaYAGnE/8qN3HFBppuDvbb2kWc60BaCTQFLcF4RZeTRsrBQTiN1jvQtWn7M5pVtgh4o8PUVR/q7qzUyUnHF8pYzQzZnb6/AmJb9+4nEde/pVCWxT+XTlgTe+0Gae/BwWhFAEHQ3whDpVxym6P/JgowzGU=|Chương 1731: Bảy ngày;fVnAYny3LhkwppRUJnrTsHN/9OJCm9spTGJgaZ+tkGIEbqYnB/pLCpnAz3bHV/Q1gTVBFJkIHaLLFseSpq9yYEPBzXP0b66WKgaxp1EyLVijfcLWGrwMY/MI/WSC2K/tCHfEz36Ar17eSyw8NZ2e8RXwGePs7S4rmU0Qqx5XEZE=|Chương 1732: Bạch cốt Anh Linh;SZZYRNoR1PhxIehcl+zL6i+gbg7upiqPTGa0xW7jiU3g8YcG9L31hCcfVaqSbY4ij53JEcH0PRg52MdbWGEcWQ4urhdBULGi3NvkkYfx8zyCq69i5Z53zliFwaZdvMuKzAv7tPTnaIVUHOe4ndw/R4B7LeOA64fZ9gG27+0ETZI=|Chương 1733: Thế sư thu đồ đệ;CRjbLnJEDJ7F1sxURhacY6806mEuiYCRjFmSZljm7tmE8N4p7T7Q17zNQsvvvZMJo6K2cvquuL1L7illn+Y1WejiTpOlv7e3C1Gzux8+4kQZYOc5ImHM/s8yGUbQ9u0HbqynhKLIgqnwj4gzL6vqjN4r0CrNuf1+Fw9txmh2xTQ=|Chương 1734: Ve sầu thoát xác;ffPMHWZDDLmrjm2oGQYhST2g0qjaxS7F5OO4Jge9id12tkROhjYKvUAj+zbeedTh3JBD5bk3uw1cxJ5IotkTNW4NRC+d4eu4Jb8JTpLdMROblgcp/pRmYoqqkJzvn3u80YfjTelSIo9h+jwyLICzBdzofe4H5deekCXWr7OGHdo=|Chương 1735: La Sát là cái gì;DnQF/Z7QtOlUn82WK0mADWz2xJQA0JRku5C7pxlvYveSNyHuaXjRnxISBY061jUAMvlRMVwosqCvZACRvACKwCg5NePz/cfDTuieRXAMgLVXYDlIs2xtzURupPTNTeFevrbHEFiwDl8vWs5rn9vUFRaVYWNCHqr389J9nHfOfNE=|Chương 1736: Ma hoa Truyền Tống Trận;p9SWf2xThewi/FiAqlEQQOQwC5m4N/zMVFFDfR/e3g/3J9npUXNrAXMU6C9ONc0UZNAkrQv4OeD7peRySr4jgrHVNvKAK1i2YVT7MfU1kI8GAz37J+HoTtBuUF0GQ0THkOni6GCj6hUgfc9iXTQt2+bs3vARNjnwDHxnsKDE3Uk=|Chương 1737: Đạo phủ (thượng);0LvmesKL3llBgN5od/qzgjyiAYcJ+uuZwyzFKIqm1Vu4rirW5mXnUXiZCqqVZ4lt8FrG09x8EkcwOKnv5mixPwjjnGEsb3pSWAfH95rQzAGBOHNfvIvnNjXRsZgl2zTTtBac7L972D2fG76cuP0ExhDQvUknnGZ4BDbkb0P8gCs=|Chương 1738: Đạo phủ (trung);FWIeQ3eXuUWyWeWB7NCJQXM2jhfviHtRBk8pLPqzwka/1jLIIwy0jzbMV2cvGPkfu2bAtrDC8zdYrTCHUSnqrp8zJ8+Sd7BaS3PBB/nLLtOrTHbpPKKvZejzW++HGfaqjK6VcC7EOJ3ZkJfCfWqhygmzj7/uYC0GCq4S3eroxq8=|Chương 1739: Đạo phủ (Hạ);qas6tuGRL/qa2yCi9QSqldMyW+RzyG1gsls0y0FU53NluBbjD/DV15ag4Qcy/Dj9wcyPp7/jbIdUTzLzAItyM8102GCOQjwZYqeRTibQSNakhhtH9o8TZQZAFG43PkvNfYyOTU9fbMGzY6VgyNi6dd8VmFcm8SuvM5hCztHw0y4=|Chương 1740: Đạo phủ vẫn còn đang;0ecFo7kAzRL47RhYgVzeNRG1Nfamj4eLRTKgPS3fatFYTq+OE8jtNmHqSUNQ8b+w4uHSRywmR9YCq+cxDVwCmQBKgL9EczcDavt0/+Cwgz+Ub95e2uF9MVVmOTldhpUZRGYSLK+XMDvmuRQZACIINc8bxoJvarF9ZvFt3TsgUng=|Chương 1740: Đạo phủ vẫn còn đang;JMBCQN90JxJFxz35deRlpJv+nIkrm1di1ecMCxaX7POWA5B8FWd4W+yYnYpVUdoL3aIkdwLdTE+/QmHO2+S3yy7Y9hSvMeJIKmcL/sfjllri41GjRRkGb4Hp8QiAXgWF7tmzt8LRUYHweyfTy3WSJrvZAHu7LwOmIbVxNVxaSPI=|Chương 1742: Kẻ ngu si bị lừa;1lHvILyQwjd1d9Js+EPr2G4ecVfJIGpW86Yvld+RxL9KIVKRQA+B4JsphZpb4RnfmuJJyu8g86Q8ZC2efvlg0Zhg8Sj4EHmfeWKt+hXniXfUkr3VL7CMV/KD8GyB9Bpfdk3Mb59lJ8ccHlgWfiGeX1ThUUX4MH9VhEdEPjmJdZA=|Chương 1743: Kiếm chủ cùng vô danh;ViF6aRUf/C40TRfvHY2HY0MHlgCZ+LQBlyV8jZ9Ma4BZvLNqdtqUtypJbkATN/q4ScVuP1OsFwfBZu8teCUYePJdtp2sfGoPRC4YdrADEgAflzy260xo+Xlqbyo5FjYPMGxq6ULEsYCo5vyQZzdq0glT2fczGDTHTCYMqNM1azs=|Chương 1744: Ta đã trở về;jBmKBFvzCY32wAWBvzm8WYOCUnk5EoegPHUP0LeDvXJoZyx6cpCE9EdPrXReSuN2OrASTKOlTGqt7CKQQ4noPbK3ZFD/DIW/3CBlAQw9FgRxc7QSzrYmDqKguOBcVI6sreyqsI//93Vcns1lTw4QJDxFDbs+xEx8f35SrxpJWbE=|Chương 1745: Gặp lại (thượng);8QIqGpBQXKvSqVuAjhAQcSzZuhzhA4fqwY2CjOVxwTA2SjbAI7YJQXIPPQ0WJQ/l1LxTGgHijmZBmgnDmbdn/VmbhbuqFmQa37CrdpFRH9pLlOrLVfF98tS9+J099CKz27xI43IHFPxBF/3bpiwYC9DhNoGbpBGLhx8ZFU9g5Ao=|Chương 1746: Gặp lại (Hạ);dHnXaTrms2xMhOkKzKDT53JOo+aoLDCrR6viNEl1swJqErMp0HTx4eH97jv1lDYbFxG9/EvJHkORKVgNlobsnwrbYQvZZpoi4PRJDTVnOdu8wzzropaf7Rkr1Ivsl+3NY10O5iYFe6bDh5HaLwcTZcRRRLOCPOq3UgBm24Jnctw=|Chương 1747: 72 trang Đạo Quyển;aeix+wZeFXbkCptGfhWVvTpDUmnTwb0nz2Zhu/5VR84RPAGvZuPptaxdiii9Ga7o9T0TkLB6383hJS3UyTkmByxTKfBPpowUtZQkZDlSo9E28nCzkZsb/d0PE6imGLqepobbGGI/6JDpMN+YWu4mTtMH6fTwNO2M0eA8FlkTOsA=|Chương 1748: Nhất võng cái hố tẫn;9A4VksHsOzsoMXTLE0AfXj5C0G+pkkqikzRM6zY0wFCNdDB7NY/uSfk+pfEN1P+EhpakBi+AfzYLBeRlYDEMJ0c7TTQEQS/IaAYcPB8hAIUizbxy8DfP+obwzFWwqFsvYVetvrxWN0Gm1uoPy+7spiKJggNdqetT26f6iQ4lAVk=|Chương 1749: Đạo phủ vẫn còn ở;rfXTjtfvLGnEtBDptpBOTQGVTgpoVgpdMuNer5cMFHNxzCz50MbmlsBQYgE8WwTRmKHXG2KxJJVy7jtdFShNu5WUbgoc9ExgirckCUUbDwMBKmFfNxXTrKron/rXGN2Ob21J51Ppeodoh02R5wSd8fV2K3bwxZY5FnzXxTqWZ14=|Chương 1750: Đại hí (thượng);FuGTg2PEmRhaI2mZEQksQyQ4pNsmRuIpAvfGJL4oz0EeaPiQZm7Q4hjgKfN3xGqiLcGOoX2N8XktWIbpmSDAi2C1uDN3vCaZXCXlfUI2bIqNZUwITKlXMGDQolq14JWXOSUQgsSPVc6XsA4TI243FPMxNqKDYgq0ycubXEje1EU=|Chương 1751: Đại hí (trung);Gi4LurOQDzxkxttZ+hrPGGoAkKt6uGNwfFwLptlbWSHwsiMtDXs+kzqH2z3i2KaQHhbF6CnZ3rcoAHnqarJ7BIzrKjItP9YyN4DKnF12uXhFtexnEKIkTjC8Bzlqc1mvPXVBNP4XzGJi/Y1W5YHJG2XMkicO49xajbkxUfrdLLE=|Chương 1752: Đại hí (Hạ);f29TrGosrRqTG0EhuI/H7AJo9dOlsHqujRxYHeAGUT15ooyyXt3Mx8FT8e2nOX9y9t7TvK/e5khxba/ReF9hTi+8h3uMFZL7pIxp79+KKiW4B5xfHywhIlAHM8qy6dh1NLQ9IyrnBLFz11qBl2yLYVImxceZRdVy4K3r9ByIFic=|Chương 1753: Tin tức động trời;KILgw4lXC8JnUgsv0vaDcNlY6hlUh6r4Tl4PAPLBcvxQuPPY82riVxy35gR4BEsAOCW9ra36F+/X8rIY/KelWbfcILrA/CHHrV2tzS/K5V22ca+DHoKO2lIJZND89gwQ6NeoYm7hObn9mMRJlcwQtmtX1YGsWKH+dgz7nodpHMk=|Chương 1754: Đạo Tử thân ảnh;tOYClf0IrEoiL3y3DzOHpzhF1/HcUOrq3BAePJ5/gmIjYl1Lqv/4YakP9e2Z2ieE5RyrWKFMlCxJuzM1ngFF8E0A72zVmrnocKP0C0KrfhyIqtqCxFaCDqJX0nxqWDYUlWYDPFwuGxIlofI9R02FQVjxBvBiCp5VuV8/ow36W1s=|Chương 1755: Song tu chi pháp;nHIANS9YZLz/fQtO9IHD5bNNR4Z7puVlPJsFVAeeX/7o0so0GFXc9t1HW/58ktIYaZN8SzkXUsOyvKhwcF2nke0MO3CwTfxodNNb792RO50Z8abZNrFayQAFgqJsMuEqBlAcVv+1S+xCRzAYDCU9S5CwRoctSmmDbcSyMsS3KiY=|Chương 1756: Tứ vương tề tụ;cLxae1R6jxthNYCKT78bbVBadrAPLQC6FaXTnJKdPGHvqk4/spKaytBP0bc4oOAqk8J01XiXB7GlnO82XebkD7y4Trd9pWNyGE1BGkx/DiepvisvIrAm3noK0F0cfhwwikQoGKIm4sA9H51vI0eUUtFUp9fEXniVIX5HO34ID9I=|Chương 1757: Thiên Lân hồi ức;JlwuQLTtrdYES+32AsKb85fMpwztiSTCGaBVA1G0MokibFvP5ltx9BMrxLKUVbEwDYUL7YC08ALClZtYcL7eb9z0qvvtAyLmPdGoGdye6tpRB/OEKPfOJEB9vNYlqBumvpIyPXNJ3+d5m1Zood3+q3hJ9rzDO0a1c3ig8dUKeho=|Chương 1758: Gây xích mích người;q9jlS3ak+ZWPwFn58TSRW39AM5lQOqhQZ7/rQ6JHq1Tq0zZTjqFzK+c/yWzK/CuFdXJr+0UQr8z0mSMu6uql45swxiI/rAaktf8Z4zj9He6jlrE8VoVwvkpJfkP3CBVKXUXoHUIvM1Kp0UsUQMyMXXxZIptFEyVhJtvuFcg9KJ0=|Chương 1759: Băng Tình tuyết nhãn;6rubh89iZeQBnVRh4JtXQDaf12iwaPfARh/YNLokBwLHosAGMTEZyi4Fftji9VOk+uMDmATDClcwPK4QOxKQaLMMHcBrwB+mknMmzxZ5IfrLtv+wqn3vYF2TF6RrwNbWhXjl0Uoynnak3GKovIOOeOSZ25R6sI5fChruejHIGEM=|Chương 1760: Hóa Thần trung kỳ;ofDHuq00Y5oqJzfvnctlEoyKuf2b9cM6Qi/gvFnhqu0oys57/s8+l+df5qmIt2nW1TNa6rp0QQAj3hHBqK1MiWkKv3mHup5bxr4nPECMn1e98KzUUcV9buw8FXUHXwLR+qM3GH+A6qNrBlXyrxFVqhKRXoMIKDdVAocptSsE8TY=|Chương 1761: Nghe lời tiểu mộc đầu;RWyWCa5rJg77Rd/HeiLU1qf28S4XZfU1aYSxPx6zno7AT8N53JILgvPyc5ahamJ/vKr4dg0dvoEpZ1L9FrZjVki+g8CGiLf5wOiw91PKbFB1m2uFn7zAP5swXIoJshVplWwSIhwMOWvs+iLmnsOK0hJVjgtxl5GkkQ7x2yoTKS0=|Chương 1763: Đại Kiềm cực khổ;xF7YwB53KWeLLE9MNwiJmVdlvTVX4+iBJuQpQSk87ff/kYnU4J/ic1efvXnfBCmQ5IUsBWMeNfuGIKBlDwE+o5jaZHEGOeWtoBmEW5XH6+RrV0wPZ2oQoVV1EgzxYyTC4EPZSqCyv9CC8Fr6Q68+8F/GLMgU6L95iWIAU2mG/M4=|Chương 1764: Chào hỏi;puXlaLp9eXSA3dqBldtbfwqL7g7Myi2iKLLfIlMI5/5sH0Pav/OMaecZUuIx10cUXFzqzztEQNXohesiXWNtUBgICxNx2RBSZRlZHei1jZqvbfzhXhaMzDvModcE2AkbL24ZDPJ6q4e+6FCU05ZJrb+Tu5SQlc8tmA5OM3w95Pg=|Chương 1765: Ma Tinh;yDO0nt9gnlFGQNTGqb5R2iezSw7U3oLJjqJuM3zQX6M5/xgfodeoY50wEPAL7TfmcNvp5617WGss2jOgoE4PDPUaalp9EgBLpeyy+e5AOu7YvVnuUk84+ZKGVyQGUkkZtEukzHiulQ5DpmLPx9nbqCxOET10qsjMKYf/C6xd86Q=|Chương 1766: Phát dương quang đại;6XCzYZm71TL0URC3d003lEitQYQQJXuridxVvIV+7pX6noPeSMLiyJ2TnBQ8bV6taTXkgKn0RIoLruzEzQmdatKhwAkdu2QyT70UQv1yElGOnkq/wbQ7BcQDvNQbba/ObBVqiCRbgTbX9E3Ofi/mLzK2VbD/XWl7bFXdgUqlzvs=|Chương 1767: Viêm Ma thú hạ lạc;Kk/q8/fHX+15yGO8IR5uWygIm4TKqLULXar3BVmUcnjkz670IZWM31eHa0lv6tD1yS9sZ5stJvkTzupsg0AqedU4fw4D0bMo5BCSwhD0ULTXjz4jSgr4YjYkW/IDNx3nEjpUULVVXJ61BSwrkzv4rk4HGYfBz2IjbMOuN1XAuvI=|Chương 1768: Bẫy người ở vô hình;+zvS/LxPpKco6EmsR6EKRMBW4N5VGmOwOef3ryKhh8E57/KbtDmlF40CXoG0KW8Zo5EWfcOmio3x6HK7jSNge3KxfrpDgsHUnSC+5HuE/qzA8nz47tB7B1yfiTc20PgDM32PL09XVhIDFUYII6H25f0wqCT/a6UtEfBFbGX+Opk=|Chương 1769: Nghe qua;DsLsfUulcGXXw+QoUpDoOwzgznS7qVTgrJkIaSlFro9nfpcWe8YoTrMHNBaLVElWASsg4S7Zms7rbqZVQcnky11erzqYNMWWI0lRb0LFiFh0NT0k0JMMb9AyNv3VwtyQKBqYlc0E0xwIfJ9Z9rfRGKhc2isXEHU6I4v436Szl74=|Chương 1770: Kiếm đây;oosnk2cnEFo2hxuhtQUAgEM1Z1mrE1qqhrMntHYgsAphOkX++w+3tP2Khc+NO0ELvKNgE3DQL8uslhMaF/z41Q5sgODwgn7shL7zpimZsznF3z/eMwi6rJqX942K2Jaeadv0wNrh/hRAcgGGxd8ZtCmSsKqTLEeHMCid1GRKAp8=|Chương 1771: Kiếm chủ khô xương;gFr1Qd00kMsb4mjIlkwZc0vxnLgzC9HKeDE/Lp0gpuPpwOEHizuCAd1s5FT8kU7kCaroeLk3oVnclEZNd/KsX9I3w8pqxOBUO26Q8fn4Ov/uLaIE0DnP8p3e7l1nSmUufG+S8D9h6EOG8GqvF8xW03iYdTq6S0ctJnfJoAOHgjI=|Chương 1772: Hóa Thần hậu kỳ;iuKcesC9H+qIoC3h/r4BQoFNxeyFWEPDmt/ZQC3TybylyuDVnn3tsn0otVKMRXIjkIeWPWr7Vw1uD8unt0q1KwX3RoXp04GIXZBTliRIPMDgvrXtGKhO6UqUxiS6GfPvZMCimpY6VBvWiVaTpZh9Rq+6S32/+aOk1rmQ96BH+zI=|Chương 1773: Quan nguyệt phu thê;LxpFFqhE8TxYYjrWaDsum+wuMz9s2ARsCQ6iIg2wpuT9+6mliuAvFodKgEszqYFO9pUyEO2CQmY1yhQgzMD/Tuc4lHff5vUHF4WXg7GlKH3qYwtQ2AFIj7alhyBtf325u0UGcl7xf2zuZ9ItS/afK96/ot851EP9GMwKUreDt5g=|Chương 1774: 300 Hỏa Vũ Thần;WXL6vniAf7kyoYL8k7Qt5O/X55hypj0bhzKyVotPWAuojF6rIb1Z2BP9b855BbIWxh94Ca0vOPI4eVnE/+GDpmYcDdJ9neR2Uuvf0FMQacKzQ47mcM1X2U9owZ/y+4YogYP3njvQLTJ1KhS+O9Prbe0CZkC7rzrBD99ByfPAbD4=|Chương 1775: Một lời đã định;ic2LZd5GrQrLvsuh4+IEN3ooHMTBVmI0kbqVOufDJKLsC/cOi+66Bw8f3u6wQMaWN+xkMtrcBBH3r15V0pjtexhTz/zXsjYVKZIq4HINWIB4s0Hu+rn+1fA7iuMLVX1E74SkMXdet54xvrgd1Dl73J/82Dn8/3BiaBPXtuUlA4Q=|Chương 1776: Hải Tộc ở tiến công;IFvv0mERhDQj/rBy3YH8ChnbNiXpiKvo8OKlNIqauwiBCDtVYH3rv+MdpyzDjMhcIgC8JsUd3j8s5Nvckuzj+bkt4lbdvscZ0Pm1UMrczQ3JklL5+f6EvDhkbxngfq88Xz2owOWw6LbIuqLpGkaJmF3CG8/u+DvVx0vNsKndm+0=|Chương 1777: Ta có nhất kế;+K5YYuJh8dIik+gvMZeGLr2ZyHBIpTO5x2VGzpnmjTDxY2etGP3LxU9a5KTbq4B30NnJmrTL1+fqlUT82I19ZoFYXF/js5NgKxW5Pi2XHHA+GbDbMgbqsuVMDeC7rKoWYmC6GBX7mi5yGt3c6UuH9CXAhpKX2bSEFezbogxO+k0=|Chương 1778: Đập nồi dìm thuyền;tKkv82Z+s5R/nFQw88ixTClJpFmWHySl1mXqsb0BY0bpFX9ehpoDhRVCiVhCxL30SduxR2Qr+GEFlqavxzA4bq5cswQNafn99wh8Oj4amD87tFVck8jr8UdZpo37hiC/3xTWjmnuvbGDVHU4FGykIasKb8SnmXG4IjdAIQoY0UI=|Chương 1779: Loạn thế buông xuống;1D1oTBPafRBKXv3N8lCh0XbpRMrk1y7flt8n2OzKPbkBw1Nhbml+3gRYBIWn0eMnt+7u42CMUFAWrSu5S+9OGxq4sJ77NhRK71pLQUq/x8dnFSCgE+rCO6HovoGdgIrnirLGxifBetZ6xPdgGC+IFO3ZU7BMfe8DSitN7datj0w=|Chương 1780: Nhân tộc người điên;nrLzFgcjf9woWgYS5aeSXplRIPQd+cUWpsR4kHAJQT9ihDH/aFBg0a8h62JBfnnx1ZXkEDatLRz9RWQ+QJjJ5ekbs5woNyEdzYLTEWX5TjxmNPOdT+Y0Zz9RrCmYobSgoW7TtrTak9R8f9N7GRES1d9eiTh6v3d0JVn3BMkdBIM=|Chương 1781: Đại quân áp cảnh;Q1LMe+QfljluhuIocYcD+RugAohwcCAyAcJcULpNQWAxO6yJNZKm5uGvktCaT7HR2RlL+MFAmL2w1La8+knK2g1INDFOP+fy0kiOxsZxuwMDp5wZspt37y8clgxps1HsckQJii8uDNoRy+fyJdu5S5L/r3GJKfWYy89TMl4+Z7Q=|Chương 1782: Trăm đảo liên minh;h5YIMSAaV4eIhveUqLwf4XEMHqkPc1ufAlHtbCOcCsf/9qMoT2ldPnwZdv9CFnJOgxqe3ubFIZbzxKJL9I7v2xRgbtxQkPmbgqBbkh2vKWX2sHu96F4ooVZtcVumP56i1D2oeeAinygzPbQCvkSRuqpwqYpCd9V+4K3WibE6kvo=|Chương 1783: Ma tộc tới;+ZayvsBcOwE3B7yXBstD4sEQZEDLEU+gOiPSDrzzzoHNvBGPfDlWAxXk4FFWf276NmZGP0TSdrf2EgUeMRrZjy6Fb42In8/3Rk1uz6BDTd/nVN6vfcXnuEwglrn4KgFKPnEji9NV2G7HxnVX/KrlPk0cA6LJcICaHh1yFAAqmM8=|Chương 1784: Mượn đao giết người (thượng);/6QZEH227oIn9CvvpWLnukMXPQ5M/c1WZQ9zMWa659Tvj8Mx2XZRFQf+5hmixEp7i6wzYpGEX2ayqmack7+Ju9z0PqjkWPyLrMNm6H9Jz/RojNOWXD2aAFYP0fi5zlM3EvDAzHrvLKfrXY/8NOyzBa4zTETekqa+EkfVFO/nZOo=|Chương 1785: Mượn đao giết người (trung);lbq6fjAKqVsTx52bwxvWaFPfElJSUz7tE/zHslyZ+fzi2pEX0r9bf/msEyrqtvsG/EAS60jDWIboF7F/muQSI7B9p9DIRaUVD69UwlZeTXMri1NkH8AcUTSTTB9Ql6wnHb98fnmrwFCswo978wpO0OwW0KfBnkYZQSDKDW60i2c=|Chương 1786: Mượn đao giết người (Hạ);eq4DUj2wo3B/5PEqaF23ZwjY0kH/JuhEt/x03LCgAwp6a5jBZ09lOagSekEn4wNs5gsjDx+LEoNjHyE7asY1Gd2xzV37sCSZDOAVm852/A7jz9egtgutUHbcGjuzyNStCq9R7NaHXppFzXtWMTOgbnRK8v2JyxHdJkWe1N6ULFU=|Chương 1787: Thanh Lôi kiếm;NojzvEiYbx3xUQpv2MOFx9WPq9yVjbSdqHiURqkKoUupTL2HUdH+p5ffNDAnmAkWlMKMrGZSORfsNy6VnCQ+LUvSo/ixKwj9aIQoR5O51Aymo3YeYV/2KV/cetPXD4emCJbULsdnajTmR4fZ2zn4jFVfqTs1UmpRx2SdKSp2klU=|Chương 1788: Sợ hãi Sửu Ngư;nYLxK3Z5wsD0Xi22Ooe52gwi899jG1mdhyISQVAaEtQ5ydD4ufKc3f2IMjZ3EsLnYNZ/55C4Kb+pon2cNPBMR/+7di2pb4OJAXhLiNygSyV7/J6BDaT2oAVVbndff2mtUssRedFjcHxwavhuHnm3CRUbrKvCUqIXxnXlboMZRn8=|Chương 1789: Trăm đảo sơn;+VFelJByaG1jOZV8JJ5Aprif0toRZxApyAHBOAFYSSawhwZ7Lsg/HOVyIR4X++lCoGg1xMW8cckPR8VczCvM0vUwjnceKW7dkPijtT6WZBwllv2NbBnJz0s7UVo/7VjJDqYEg5VNLClSudHLa1tc1SvwkZodjapo9Y3ZeK5ZBWE=|Chương 1790: Chúng ta tận lực;pj8YbfJaMksXZfpXlAAnkFjHPpG9N5dgWYyLTx2e8QatDFi3J349c9K+q13vR88rsKFnObI2zCTXwlK4qRaUMg/9iIhPAR/FDE4EY6lpi88upB1Buceslwu8iaxBgNjVajscF9eX+WqKk5JGaQhTKUAUAUeQRDqMUjoKyTR/Fco=|Chương 1791: Từ Ngôn hiến kế;cimJRsdrshj7wi9jCEoy6koQ/IUZi6qcFyO+xHzFpGVjJkwBrlz1KfRtjCvDIKzMPQ1kMVnZGEUwG+8rDKwK0FQj+sd6IAnmcKkqjxgiX/qHCikA3XWaWRKSLEehKvduzj/EaaQW4FaX8aleaH2dCaFvM+aiptfqeJvhIim+C9Y=|Chương 1792: Ngũ phái diệt môn;4jFWRWacKZce7mOmOn0OqpCmAsgFCAVZVcddLz7N/fO3nDenQhjH1NO0fnb7zPdbZgTb3E2zju3n4sPuTPLp1jSGGxw5RuFnErBreLoVu2iZGeMGzU5LxeCFCr93fiQw2QKqRTVwEDZCEGDYxjUKVcuNkg2BxAafnIriAByG2N8=|Chương 1793: Tề tụ Kiếm Vương sơn;M7JicjFOiHexDYP+iSnhSNr8ZWi70Gf04lIcBOzub23IdEFd9hz/9SuNedJjmvFATXO8pqsG6vsN4Qs8ssZRj+TWQUqtaJfuZ4DB4y2T5WEtMEwh9yR1l/VFDTE7X/0OogZuruONDuUuF4v9WsxlfrxX2sNCtLuPRgJW1dEByQY=|Chương 1794: Miêu cùng chuột;k3B+AxTKRMbxygmkx3Ix/hki8oLvtu2DypzIY6GmZJIk1aH7u+pcVcVzlw+AfBrB02JqCRAsTB0TkRpJOUP/R3SaT94chAJcn7voO8js49IYZfjazeY0g8z1NK3w/Ajl1ABncLFxzbBlwKdKslYD8/jZytbGR04XqDcbHlC+zC4=|Chương 1795: Báo ứng tới;pGE3XlColZBimow+UajmYkCoA/iQcy1ZsHAKVxgFYFh8TofNLG0E/v7oqPHBDy9cwPGKTP+2WA2pB6FxBHPpQ7njosoPNvCcqriCB0LOKj07yUKlKxMqILPJhAWw7jW3aBzMkZAwELM+gXsNR1of+pzYGmd1KdLuoRj4wh528rw=|Chương 1796: Người nào trước nhảy;W1xGA7K4C8Nkm9lqG5EVvF2QBsqBoVIpeVJ6FWvx47fd24NB8yFA5j/K7FLX1qnW+v4pEwNByZ/8SmCw7VKhSnk4Jyqlrj8M9tPmysDR8X49UtcVweMAXS/B31ECAVz+yXKF/ykN5UbUH7UU5vtVp/W6xvRIxPSJSHYnzgI4CVs=|Chương 1797: Giương cung bạt kiếm;4Z8Pt0t1n5rqUZ0rJ9u2g4nqX6R4ou+HZ2e7BSqC+/4XUORIJfMgkBy1qZbfZayEYvPDnJLGEavRAW55m+4yuMrJT2AIANzw7zzCHtbVHg9EYvKCu4UUrH9+pHLnZOf2nkbdJrGic1+IZWnnRCRXOrq0Jl1NRLQUJ6CrTUgFaVw=|Chương 1798: Bách thần lôi (nhất );A7rk7Qos1eqz5kg7/iNp4PNBTpfv/1qXYbNmyMRZM6IJabzsNlnvUdxXVD/YO2IIXLpcYXPOFN5BgZxdliSSjo0z2ZP2L2C4QAATIVTjN4pUBMiK2w8m6umf/ss94YvPqqqNn7w+0JeteA3eYlgvLGqyUuIC1ofCHRnimPMRQAg=|Chương 1799: Bách thần lôi (hai );aodcE8w3yzTA3fOoGXjwVNDOHBTAAdcs8fnkbksznZGJzGXyk0eMg0p1NU5dcQl8ha102f8MQh2xbjhQTgnjjos+jXf/SYQVZdAEO4GNd7Qj/6pCzKJEv89dcn57L8sGSh+50iLJndyjvtUScVbwzClj2CcdtsVVxDoaLezffEo=|Chương 1800: Bách thần lôi (ba );I0O53FFkp9MH7ATOdEjfwbR1X1XiYSJakwzUCIbHwe+VdQr3OLEcFxMCjpUVQ/+Do2acB2bGw4is6oQGJfGXN6S/Vmp5Q/zRzwO2p9Wq/RFqm2wentgXyJHkUYay76xjEZJAaT9EhgNEOnwa8fdHpV1lxD4dXg5B7S6Cif2kkto=|Chương 1801: Bách thần lôi (bốn );Jy6nixVDkN9zMoOMmcnB34Lu2XR3mlDfh9o3+uiIF0Bame1zWKY/x5XVVE6npojftLi+/a+p46koFAZoNVZoUJzmoSWY/2Q7MdLl0RQD9orEABCoZXYwtX0yL8n30BwqXpdUbMucbymgHSeDZPYO0vpFaXynSQPH+T1THOZ9oCc=|Chương 1802: Bách thần lôi (ngũ );WiGasSp0K//iSqHLzGVHFK5K/MrxjNVmB4DFvH6APSurgR8tD9Vmrmj0uzFKS1KBfn83cSP/uyHFhmEAPcK4kcYqAkiE0HrHKWTSXfNJNO19y3Nd8fRsG56w+R3Fk7YjTJ+a5cpkKyuKtd5GMumbG769x+ALWgW6ghQPKIbf2UQ=|Chương 1803: Bách thần lôi (sáu );MK0oegiFKtdhCEnSJpayeJZdAVZntanbSfmF9wG2yIHpcPRc/Dv35110/Bc3Amt57TLOW3v+iNmeZ4lfKYm46yOlGuY1T6ue1agAw56UQvOb8loT9ASp/q4Ehh9o8pP9WjHUMR98T/FkUM1R9wO3tj9qdDfukYLheB7C3qgMYyc=|Chương 1804: Bách thần lôi (bảy );Lbs91264nGg6fVPoEl3/PDycXrdMhkUE9MY/Ygf7dwtI1zR/UryhBF3Sr8O9pdSurhsmn/8u2S/XbFUCLqTM/dClppILL7Pzvjbyfu40PdJetbnvRxf6fQKLuD2GoZowEGBZAmXd20Fl5q05kAzd/Zu9a3+lxhxIwx62azScMl4=|Chương 1805: Bách thần lôi (tám );zqXGxIcBpmxF4ebHL2RGwFhxwAUjV4a6IewUKC7g5ET7+Y8XkSNYt0nNTCJfcAMVhCYOP1yybuqQ1FKpGs61KTjA5Zmnnsr2RdoQQHtAZY9znePBRuNqYwBgBfCLp8m3NmSwiV8JGoso5Xtx4OW8Y8YcF4vxa0QC4N86N/1tKzw=|Chương 1806: Bách thần lôi (cửu );XVLaRmfXFs+1J5wVpXQSqJF9lHmdWNLttHg/RqC0R9hW+5zWT1yRzqheuWbi4BCyFGZ8hh2UCaMlz5Ta/uiHzLg9oqTlEq8QAMC2TAvnu+kK4SQmdWdniaI7fXJoJg2V4w6rTx5sGWjhZuw2Pusl3gRJabKXV96GdoDguXQOZCI=|Chương 1807: Bách thần lôi (mười );ITs9vcykMOLARPlqNWHdIyGkXU+xKy2C1LtohK/0HZu9GrHekH9yqpDhdodBGVZcyb4eOGJMsP4nhNtizC5MEM2DP8iUadeT4B4enQ4DFEwYCQFwSwrh7jsHPGHw8n8NrE35dPPVnX8XMyeJhGKGBFCb069efj+3nBfFYSv3jvo=|Chương 1808: Bách thần lôi (mười một );5i2eNVkMqYynAcXoz5eP2YAS6qZpa3R64Oajv5DiWKmRT+q4ssEXiZpMQ96UZipSgbkylHF1z8X426Sdwe7YAKotmz/VHIlX0S3yaTBWO3AO9/R2PXySizHQp6+EujrigkyhQpGkqHEPzxqKbXo/QP/0Z38gEGrg16B1cgARbb4=|Chương 1809: Bách thần lôi (mười hai );bbUxMzOJmMFnbK5SVaSHDNe6rI+ejgQPSEeJbDXEkriSyhMVbzq6ym56o7AkZunJxkTpi2sILA9ZMfYOXeduYpJJz47x/+Tf+xEAN2DY6fKcAEo86Sh7W4HmcwbJ25wS3X5Vxfhy3zRgwdfRASuVR7iXPpK9dbd4taV/Pn66VLA=|Chương 1810: Bách thần lôi (mười ba );ZOFNeKftxwltOcjboolybw33gfP7ZV4k4n9BIEbz1GCV0l8ra7rQ1sxDpa83qfycPH34wjBd4Be+qovCG5WzHhR590TmgHa3HTZJI0tUDoRpJGZOYpS03ARgzQ/hqfkn87WDPC5bAYK2f6UDQpmO+s1DW6duGdE+i5S6BtSSjTE=|Chương 1811: Bách thần lôi (14 );BA/gT1TnZtA7x1nZVSpVTAF6DVpR+AJigwH+h5rUA5G76+hY1gyIw4/Sf44Ety1YAcIc+BfOfmvIXnJErx3EZaumOCjc87pnBogSBynRk1nGU0SCPH84LAw8TS3R1HgGvmdC/u6qC7eU+Ff4JrhwCkGm95OEUtcZkqtwQLuO92c=|Chương 1812: Bách Thần Bảng (mười lăm );UzCZStnMK89s9tVbzTlS2EYbTqiKt8EbqDa7F7PwCvoX/zCCAPCfokM3ngM+TCqFjkswZqo0WSCMzauqkew6wHcixOvVeMJd/e9gsbyDsMnG8JGYQ+ZFPIM1AshTEVBDqypgvc9x/5eR8EelA4Ro4eLq2/TH4NgtZIyRfKdAZis=|Chương 1813: Bách Thần Bảng (mười sáu );9gSXN5msYWPHlFFwZvrUuVpGeZhtSu1sVhL7FJEtuRzku48kzehhKZhKIzUmsG4Ef61lyzz4BHAHhrSFlJeE6/BiU10cJULygjq815PXRB2T5fNR8ozSLNU3gPm+n0wZhKOP/t6V3+vLsOimtbPpK9aWP7EDkA3+4ZHTBYwxRBQ=|Chương 1814: Bách Thần Bảng (17 );EdmtbEmRcirhb5cYY3VlMAkgdAGzfoIyWBp9h2lNGr/y3U3n8isJ52RS6JGr1D9sWq0XBvzNyQbonVB7KhIA7GXUhTgkv5GmL9h0uG//AM4yvAqGLEl89BR48jN9rXBZUzPF1Mln859ArdQRMg+WC8ButL31+Xa5BhUQ+0xkKKM=|Chương 1815: Bách Thần Bảng (18 );4BSZc4pjIeteUbsPvd2/+CAvyoLZHxFPfEAowCxjZYUZCRXsGdsPH0vsJBrhBuT8XXRT1SBiS7bbQj71fsa+kdvvvmq7EKQel6eQq95ctakzOtJFTHqcQHTOmNFtXEyrJ93hTb1obelceOs1RTKBXvaH5ENCbx3+efvwap62je0=|Chương 1816: Bách Thần Bảng (19 );j7poKegeutul+6Mf1SJ4YwstMQu0Y5NLaH5EHb/KHgSV3DmozWuQczcUbbJkVnwYXvF5uXF2wlF4qv7IQgbtzXviEZFOqBC7kpsd1LQNtW53NJDd+4+/1XJoVNyJDr9lCDWQ4s60T4Dt1v7MPVhflLccsOStN9UYJtxVS7W9ZFY=|Chương 1817: Bách Thần Bảng (20 );v4buxyBG4KGgv1CbUBYodDjlY4s4Vx092QZ55+7tApCaY47GJXsaFw3JzeKxXcg7CEeAAbpW8QlUk6LT41Qtzbva1uk2AmcUiutREGH9ikq5gG2T0gPUwwzagNdlQFRSIui5k51qHahdmRZDUBnCHm1ifdsqupcXcNuYs+SXwMI=|Chương 1818: Bách Thần Bảng (21 );/YKalYlYh5sG/Z3WyTJZOHKZ7ysgtd4/iQl9ldbXd8RaLWvN2WOQBa/b7SuOzhCrmSJNi7BIRYM6edJ1BilLQuo/GxSbd91Ys5qqaF3H4IHmYXRImR78zXTJ4kUfwAVbe9XjUvFAKJ1Y6WlDKaswpDmlSEHzTOAy/8dJwJ+6IbQ=|Chương 1819: Bách Thần Bảng (22 );u2aWMuQib5xcBOQ+LRqwtN9JSgGbaEkZi4ChcZH++W/urADVlTk6vdsNPvXJm9KwbhacD4AZ9vvgz1S8Ma2/5fdv9ZEJ4MU8h5udj7yEd93m9gqpnRTADfs6tTrYmQec2wXQYqpD/xyet36ZOue/N60aEdvpvNvTc/iX33qoM6o=|Chương 1820: Bách Thần Bảng (23 );4DZhREsqhcxOBfawfe/j58HPLnJPqUhrlxSxtt0PKL9AyOEQGhWfNrJiyAVabt12OErJ/p+tVAhxmsU2rpkxTrOS7+g4s81btD3Ks+n93gdmuggjlysILO5tcmONJh8Xf3AZEr6iYTLMi4SPq3XLivUAeSUifcLBHrjymuZoVqU=|Chương 1821: Bách Thần Bảng (24 );yTuOYSiDzURTaOrGleaxJi7JbG8z2N164skRwSmiw7a+hos90mjKvgz4Z2WT3+kEEL/TJhwQPR3/xHtKeEdT9P3wBHt4EZsrweB+m6cNwQkPUSqtkgb2oRb+fX7XpjFk6cibIKfXlc+EC5qS3A+6bNjQ+XdB4E/5X09p5Xcm3V4=|Chương 1822: Bách Thần Bảng (25 );FJdCdb2wZdWUR/er0RpHFQich2GMWOawisOTUKtoQSIXOTk0YHLW+FQ4Z2ZUdA4G+oJFdx4gy1fKqJHQ6L8BFiHRtYhkic2HorbyrY89VI0Lh9I6W08yeVs4PReZgxNdEcwmRYkaEmgPP0JmPs+rqS8NV9TE1wAaQNhkM5EamSo=|Chương 1823: Bách Thần Bảng (26 );ueObNspFD/Q6H7AyHMFH0gy6voKVb8FJr/m56F54Z8MkGow6DGI4snXsPRgJcGh8pVwen8QmkShawcjuojRVd6XFQXifN+W+3FEyJWnE3EX+tNnba8o/zZyX6JRPhEuvHOqWzIBJdjXUu4j2N9f9xfphpJVpQFTpkpCyZS3tkaQ=|Chương 1824: Bách Thần Bảng (27 );lCkAqlIJu55KNpukgENwk04pBgpqXtP49thKfxRmkm/ZgocULiBxnGp4h4QP4mXfKUaXgidGuvbV57RILHbnrYZo0Unwn66rTHYQz1AHPCDI8LiK1AWt3sRHnFBulciFSCoYswJS/9eWVLQo/5bDhXt3GhWy96+TEW7wbYI+J8Q=|Chương 1825: Bách Thần Bảng (28 );/qIQn6sqfLGPsDFuRMe16XzM1uBF6jNCzCo8BoIKyGaPZ9TyXsOdaVxOg1QPFDcOK6VkW8xf4wSOXNMFZ8B6FVKpqbXKfFhyYSfcsztqY/7SLOK15eatBEV1ONYYeu2Vc630V6bgCLJPh3MmEn53AVSQgJTwndSK+cJm8Pp3hbQ=|Chương 1826: Bách Thần Bảng (29 );sBdckFoys0llT4c3GRZfGYOMQlfcCHP9ZLIXW5+0nNjjNbdgx6TLm6cgxDiH23vxj+N4trixLH8s++h3HqTllquTzkD8ni7WV98KbwW0KfVESc5Fk+duOR2vNcrj7N5leRnVFm0/68j13h/cJtXWbEDWWBr4Ykqb50gh6mPTEgI=|Chương 1827: Bách Thần Bảng (30 );MXBw0NeCWZbHEq1FfKqZ7lovEKKcTDXOWQ08MKWKbKA/M0US2vRl/grLXNhQh3KV7Witbnl67PK7PjBNH/L1yIg3UBwXC4FQh7Zg8CmyndotEjozC9nrY0XlUtLqkyPv0JGD0u11r92l2v5kE8IIVS3JHxlL5No2YP1vPwPtkxg=|Chương 1828: Bách Thần Bảng (31 );pfIgNRgdAXtd/cCp4ybJW47n9rOXetBcgQ240o6jlimQFnXZX7VVKigz0F4g5sXQH4uEWBYExRTty8p96I+wIJ04jZ+RMqzFCxiS0CcdkO8Pq16cVt4bPpAEF5GOtaahvwqs5LJcjoTD+dzLj5ZuSc7tGNopA2O+0sSIxPkuoBM=|Chương 1829: Bách Thần Bảng (32 );tCo+n2pyjf5IHskrAqicWo4MlhGbYpwAWWPlrtIkFjkFhrL1IbZlH8xVGO7D/WOoumqHIPx8I+VkbT/T33e8Mccbdt0kP3P9yu9Hr2vD+I9M66R8PTqsCS7GKQ169tBHT9FnBY/Dx9KgNa9LFmtasYhYz5VdCAwSZc1mD9I4SnA=|Chương 1830: Bách Thần Bảng (33 );7s7LpgxS1hfx1T36aLze6WLA7/tSx2p6ELB+WgQlw9Q4Bc0EIuwV3s05980kWCrfmyCgx6Te3Yn0AHknPsASNHdHZvN4QZWxbQJ1UGZ7E+OUkyOYw44RTo0HfcnlHGv34+RnwKmJSpc6yypvRQi1W2Mnt4TAbOuePH2ZSm5o028=|Chương 1831: Bách Thần Bảng (34 );yfY+ccbvgwcx772xKRNgKfJk8QxB6o3+9FIWMb96otaX9RbWLTWWUNgBqU5ZkbrXU4c7bi5WgQJ49mr5waWEW357B4iJ4wdLUZHKFJM4dz0+kS8UrQYDOgvo+icsLPbuor1WXhy4i8HCdfpfBCrY+JQVzNsPxUea51GX4SOKnH4=|Chương 1832: Bách Thần Bảng (35 );0v7UiAJNdgEZT53eYFAp0at1MJ82C+DlioYMnG48VTLdf2y/EqP4/FxSDOXcca27n5Gf36vm3CSGELK4O5QNTXRCJc81rWS/LNUmflhBOb2sG8Uj+T8vWCHIpke8J/sd7VnudcCqaxfQM6Qc1hW5f1mgp4avxCCaD3B0maXYgPg=|Chương 1833: Bách Thần Bảng (36 );FA/nxrwE61NZ3b1ZfUZNGKYGVceNj9F29HAyoI/M0b6ni8eZZnMG+Dviw8cwXPnya4R0wegzlJ/eoEDxR/W5MC8O+tanvwSF+h1/dZgsM+lljMfZj/Tn9Cf5GfThqdB4tt/qIpcL65xV5FXX0wH8bz3rEQI9LMKNROYBf53ip/Q=|Chương 1834: Bách Thần Bảng (37 );y3Y3lA+jKPEcmBhKWQKmMxYbrxtY3RG8USVR0e6mtUnuRxJabuHaA3syUulkal7LGIL96Nk1dETqxcPKPWIcTq2CQ5mJG660BOqB2h5ZbUjYVKkcRINehKIXV9AZlkNhrNGp1XaSpMRFcRJ5ieMtxFgFCDSDnqv616xTEPJ8WOA=|Chương 1835: Bách Thần Bảng (38 );eozRX3NTocupC8jzwhG+linJKSskH9JJ+wRx3SNAS61Y0sYBpkTxDNl+F+lCLIuWS0x0TnoQa+3IYoGhb59D6+0wExet8+YGgYGbSGDpOhJWPcpwKLf93tEhpwnjW1/oDmycG7y7E6PIipvA0LYZuv7fDHwbu2wCw11ozOWfosE=|Chương 1836: Hiên Viên U Dạ (thượng);p18Kc1XWwBbSkjf5oTxIoi0kVb6POH6MNLpPg40z3440xA1Z8XBEFtxJ25FhR6eXLeE/p9ka36HcuGbKf0aeBtfWNT6WzDAz7DyiRIcLuneV02U/hi1TiLdRNBeOyJbSsM63PpNXXNs2syeNTw24wumcRzT7UD/hyEAELe1MHtU=|Chương 1837: Hiên Viên U Dạ (Hạ);esf58JH4NsPMYZzUE5tbn5wwe/J2zpWDCZISdTc5sDO1sdmNX/DszVwLFeS6K8lyv6vjWjn2MXfA8f9nNZECC+wHETFkootnIT3mjAIbfMeW6K7353mu2CBa8jjLV0fYNKxb8b0oXgM3OEKzGPw1hSr+hk1v0vcUNkr05tnnyWE=|Chương 1838: Bạch long;dGGBz6jUr8umZHRr4itspykINQ+BvoCzcyYJKkYh/KQQG2v4eeCFksxo7EM8B+4x3cqb82d92WTdblZdnB5b2OSTi1lCxI+0l88FdCxwCCSR+O6XBgXtahBfoXE97ZcFAoV7kLf8MZpyU0wV8vGLuSn4JBKwuFVq0nQtLECCQYo=|Chương 1839: Hắc bào quái nhân;hBjZCJSx8yMPEwczBbAaxusg588Rb1DI9db2wqa3Vh4BWU3LhDGV3tB4Qo+1nezEmnRZmQXqxzU4grkOOjcExqNdB7c6tXDoEuN1lttbeI7P6xW+JqY00Is/ezerxpsKP5PqSvishYJw9kUPCrTcoCsx9gKtFn9pMNSW32WKo/w=|Chương 1840: Ma hóa Sở Bạch;OxAf+8l+a2n+aEIEO8FI9d0ALiOiBwqTAWBewoCxNZndNXp0folmnFD1H/r86NNtYGiwZmexBBK2SIF2rMDb2aATx/TJMHLyQZ3K8/FQkW74wfRYLni6UIU3FYXTi40JQVqCEQ9AqWulJNk6m4ZTZe5hDKrAx4a2ME0gMrbMwpA=|Chương 1841: Ta là Sở Bạch bào;4eCAuCWorxmfp1RlVyArLWcS2igAxG0vgHIGaJ4xIxNrGDt7KRVc6F3N37isVr2VCIUDoz3ZgqTxFOoKJSSE2D8dFfk8nDDsWD8wXDUjeoFunFGczDhqD76QU5hC7XcgQSFztflltNEcMAxH5Jy6vl8oGRAzQVTQ8wbSveDU7bw=|Chương 1842: Cổ Mẫu Chi Nhãn;B+XpPiix93UF8DEqr7cNmJ/XDKwzAe4drKW9l/LbhryJOT2qSkFWNIL9FH3VRYGuF+UYBPRWE95RycK62XhN7x6p5EK2pt66hTRuQB26Mz+1+dIQ1T6B8Aa6NnqeeC1i3IbvWgucfie6tO+q1rPKF/eO4Dg9eFwWaXgHilNHgKI=|Chương 1843: Ngư tới;/biPl+T81jQYnfPEypCx94oaZUtxMNyb4RRdxHxYU7PJ7acSY686lbOmk3jA2/1HaqicXsMa8ugy3SPB/vBUq0o7JeVbInQtPEwnHTRtp2BH3+rCXJrqIV3dsqDhcgILq+q930a6o67VvFKh8XfQ9a9a2iMtRgWwE36i2v+8BCM=|Chương 1844: Đại Xuyên công lao;sJdvRln6NiPxYsRze7ZjJGOmpQBSn/FVnRTTZ2qqWeNJR9YO8ijxSrck2Tn1DVrLQwlKsDsm9OQqoHf5rpRATmNUi626W5HKKWjGnSzh9RW7Pi+InXjPC9j64tpZaY6bYINDovXa1ET+zJCNTT1w69q/fHWaSfpKdJf76V84dlc=|Chương 1845: Kiếm chủ phục sinh (thượng);cC9lc+w4HbSAHXK2F3u3+YU8wOuVfYh+KuhBRHhpYQzh8byMzpiBY002jUX/qBoqlndcYh9W3IMJAX2R8paHJAl6cfqrY5lPkjMa30CETIkhxvodMwGtM4hEi8TnK+vffAEvt84rhs/YWirsGeTWVuGjvdQ3MiR1wD3Na33fA1o=|Chương 1846: Kiếm chủ phục sinh (Hạ);E0cgzvibhAhuaWw0tQqw8iIMarOFYmHU/zY5DgbDKyrKTogrud6dDQzyt7xoFaegHpuB3tXpIONkFwr0eQN/TwBZoxzs4klwdFrmLEG4wdd1cHGLHZZOyUD2+QQ7zM9+xE02fMHUchKd8rqd4k43OTg7UkrPKpx5Do9Rmb15EFg=|Chương 1847: Ma Đế thiên phú;wkh3GpyCdVM8PRss/RBQPDKEeo4wfby+Y8GIDeUONbqSf+txdPPIli8pZmXVjv+jZqdfQNihnrJ2rmpTG68GcvsNTPk506QETzdioMNVuN5pD3r9rvciSfLusKoR8UA2o14KCvv+ibkbChDtuyKpvB2TWS2L8+1yLN0ZEgjb5jU=|Chương 1848: Thê thảm Hải Đại Kiềm;KO9GQzz6tVptzR1pGMQYL/oW0+rqZtX4mZA9gsiLMjGBKovuGR2ljXsrPz3bJfqdya4mYehy1etKluy/ynO6+YLBkfyEwZt+pr4ry/ReUcilWyAVKJknIWfuja+vSdLMQOXZOIQrwNqTtE3hcWEW1qYmOXuKT0RYSKdWF0ZEgWo=|Chương 1849: Còn có ai;ysy3AucR8YyoLUWZycPjX1YvZEqYI/bDT5C8cubqG3Zt4jVkPj+RCOSV6sOUaxBlvNTLVPAzyW5P4TBqJePnWpEMUKZyHxIvHQelnp857O6Vcx8e+p2ojWND+93N833WFvSs/98ulmJk6ydWbXF83LczG8G2fzzXaYyNywfAdE4=|Chương 1850: Ngoài ý muốn;GvA6a/uS17jMADkQZAZq5P1ZVPQOYQrwK16BEDolJcdUWceLxUmj3TNi5a1S5/Qm8xlY2z8YYarcct8Yy4qzRkfQ44yhvgL62XeNQz3ADzA2tjw033h7RK14fHWnDFZN/SdvMLL//BJFQwyMwHSaIuqvvqP8cjQLjkw7XTAnBHE=|Chương 1851: San bằng Hồn Ngục;IfoL/Xy/AWvlCNGEqG2DYuZsxG4KTH5ktlNCzQfM3iAYzHKLKwfRhL/yzyEaFWtgd6zIIxehW9cb+GSebD8O+8OeipJdTcAi/EtNPSCNIpMiPxxQq3S28z2Oe5efAROkO/G6/IAEVd2Hqzu4vR7dErtRkZ7tPb+25ouq6eROlTU=|Chương 1852: Nhân quả;JMTNyARNUfTfXKKIkz4NtCJ9WXiWXNE0uv8EaAiQggpYCC3xCCthU4syf4HWD3APOrMsnwemVqkUnXX6lfaLH0L+U9jKkmW3d+bjdEVlr6K+EhPHg6U3df0RkOlSmvBxpEayAKAmY7ERBOAZjdGN9ssJZVXtTl6XN9WwtzHnA7k=|Chương 1853: Kề vai mà chiến;/A35QVpWqnSjE+FK4t0qGotBWKwRIYCEveQssf5J3gk4/wd049Jc2NfmuWrsJEb7gC5xOq6Wtw5+Q8fuvhbq34BqJayq8PQNDp4pzL29McWoOSoH5dYAip2pkpLKUcOupWC1otP32yqxQCkWLpzHnOEGXRwtpyxInY+EieNCPUY=|Chương 1854: Băng Yểm chết;JqrwGy9ZWUCD/hs8XnzWvSEa5f2HJWy+XqHEjeu6x0xVW2+D6lPxW+nsVFSgWhAP6EguMJ8+4hUtNXklDeqgtfSCgsjhY6RHiI1zImdqpEoU9jnapS7Pk9p7RNVL1FCKGDGkhVXkUF9eTkiK9NwDEuxavW8I3iuHI+q7Uu9gklg=|Chương 1855: Thận Lâu đã tới (thượng);+bj30QlE+g9je0rwsmgxdXFniWcmgfs/Pdg06VgjGcnLXm6lQpqrKY9J6IUzQtp2uADHHE1cA7NxXJjc/BEjlztivvdx/HPHdJxZxnydUYSEOa2E6Ir+lnpqRnQBNVpk3nWvd622TnwetXQtrvJCpkbIRkZmNqaflM4GSOWIfmc=|Chương 1856: Thận Lâu đã tới (Hạ);crVEy1/0D2IWE4hWWAoJmVKY3B1q49fhp2FQMkG5XUQ9hQgFTANzVy9Fvd+idrYSGzFnF/oAPSFnTgqW84vVFSRh8SWGNCCzs4P/3RRR089oP3+lNLJ7PcTx+orzK3ZB2NX18EO1iFbbkdRhLey03mTziKB1p7NoPbT73OmkbUg=|Chương 1857: Hỏa diễm Kỳ Lân;4Lt9HVGHKMBH+LgfE70Z1eOy8iBfQ8Jua4lYo75Gx2xh/9di0X/lMIpYWLrsKFr4fAe1UlKDMh+oqqDvwxBRo3EixUNAH3FszrVfKgQCq9qKyiQViaWGlMnpU4KjeiZyQ5UWCkMIoc6TKq4QSpOyCtihSvo+qIxrxKtuj1HhUJI=|Chương 1858: Tam đầu Hóa Vũ;ssltkor3tZlIjXXct1bnADyuRk4cTlY2h1NtRzOIy9YASvkNh/u9YgQr/6iJLkb+FOoJXM4UKNKaDYXYvguUocr+MEmZswAh8uwPH+2z+R6sTjqfatINWpyTWZvwRgYH4dmMnTt4S75ipbraPX6sNOz231hvSEhyHd5ekFQk+AI=|Chương 1859: Viêm Ma thú;DsuA+JnJ4Ma9sQ1nCz8GhmJDKU7Xpz5eEhQi9byTEbmo/1/eWVudR1qO1Q+aNbnGgS6tbdmQfkVayipVUmOTatzvKvzNxLwSppR777LxXVUTPGFpiWbUdTiej+49w1zhzSjO5sMJm2R/MuzlGvapx6mip6wZgCIGI1gKQkdlT2E=|Chương 1860: Ngự quỷ chi pháp;7tAvYGqtSVmTbH8tqA+oaJJ+srcRLlXvzBTacER1V2whbxglmMPtBsOu6C4UUmDdlEyYazBh7FqYFJX8vGOevi+5zpDtDBxagibRVOLhHaiZMAgS9LMqHXI1egX6GBif/9baxz3/wylXOD9e9I2g/Ge6cFQ4zfqi5FeUvlk9rDc=|Chương 1861: Lão chết Ngân Hoàn;4sDJNTHVWgnvbWT3hzz24xQODgnuKENUKoshPTXjXfbqJFWNaSYqANZOyFqb430xzKoqIitHFF+xmZefZhtiOSyGgDsK4xiccOFnMlQQ8Rz71UiOyr09ltRIW/mCVhBWP8519ZQTO6pgG41m/MWEF2bQ9xTns2jRmTFtpL+B1CU=|Chương 1862: Vô Cực Nhân Ma (thượng);zRLgHbJK9dq12Bl0Za5hgTiBHxj1Tgy/KzlOMKcyOAhRzRbgaN37uOdKsnByQOmENlMcF7cx/c8wEMrek7Vhf/m9Unp7df63rMcBGfqcnFLnZVxDnzTbmuLnydGjUsz/N3XrozBMYUMYXbB57cvcMsHX0jxOY/s34ndnXx8CKsc=|Chương 1863: Vô Cực Nhân Ma (Hạ);EvBiRgK5iwmjSvvZUaH8yMw0O8hfys2Wu0borbRb8YqZDwkDOhB9Et59QUjKWqcT+bOD2pbL+b8tsVX3GDDAjQSJOa1cZeTTwJX/wJjFu3u05NhJdM+pwHIyK7oS1Z7Ko0mkGk6IgXjQ2ytGNA0KrRBl/l68LyjODKlx5D7KTJM=|Chương 1864: Ác mộng;Lx2A2sbxTjGVN07O3r6+mi4G0OGhdnOyu0U/oay0VT6/UZzD4UBD9k6VBFsFjmDrNQQ/Uh7QDC1cDA2UNF1H7bKz3MYN8GrsNh5BSSyVEsZHwi/d0ZggAXdbMR1HMFmPJFaNS5SnB7OF0VFH3a42xqX5PLseMD/UNLTpSaXC4Jc=|Chương 1865: Nhà tù;PmtXLlqplbSx4Xu51k/IhOg3wyGAcr0uM7eVbRaI9sdKf4SnCgiLScFpowbNAqbFiBlABPZAK2wj1c4fWq5wkRAkutQsw7eq1lKkFKMO1Rw9mEI4OFksHFAPIkaR3an5BVM6xezXR5G83f5RtABGnD7gTRpxsmmPK3PTaEFnviE=|Chương 1866: Thần bí Cốc Huyền;AgMDueU0Pi/ZsPPvaRTONY88EYFuCyVHuOnDZWEtZxYOannfkqLvqGSREivUcSTiUiLKHRkLe6GEnXnO1Qwkm1LaWZZ861+uh14YZFXG6v/GGp4ShgmwbilcsD3ry8VZh/osY53TbOwzyuhA08kWu2UDnaKZzwraLdJrVnWtr2c=|Chương 1867: Thiên ngoại;tm2jG3V0sCMHpZ3gw8LO63Er5cZaYuwLplV9iHIGZQH5Iao/l9Pk7bs0d2oJs+P2IXUvlC4rzJi+E81b3klhi4Ny32Z/cSfEs+bab73euSieYfuI8uQKl/1EqWwSTJnGNMgJ+wPlsZ6k27zuJEb7j8TpXxcy/9HImjj2drZ/csU=|Chương 1868: Pháp trường;WaIsBkU7M9i9oXeKbIosKQn3gQ8be/CLKeS/m1b5wWfG1Q9+zRO7c8bKUHBTEMuel8rTLSIoUFGfBIoSvEXmduUjVRMpx9MfSRg6sKlqcguwCmP6Lyx5CmaV5aAEtaY6DztAn4NQmFC6Df0P8Np3vTfpX2d/VvE5Kl+Z6kVn6G4=|Chương 1869: Xa lạ Tinh Tượng;2hB6ByUz9+M1d0Z6u5y64n34V/R2Xbyyp+YI5pXDdj1awN8xXv2Uu/NnJVHW7/ZdbQV8/uKso42spPym8l1Zoiu3/5eoUMCCbm2UfzzTzWMoRIcNrJY18LtKvBeqdnP4Xv8/DzFUavwUqeskoEl+8MBpK8CUctI00Ti1G78KqWE=|Chương 1870: Tiên thiên cùng hậu thiên;oK29k3oqlO6/qIqLKp/e6fYIJ8YfWKHrj5L+Ac0P2s1X6FGMVCxb8tbZO4E4vUNarGSF6ooQCbRGUTg/ZCwsNfTigsv9jSBFQzluSWC9c4waVJZ6Xb3KVeXRNGTk7lnpDLvx2TiX92ARrZdY9bWL0iJAOJ5SI1l8mAovj5orVrM=|Chương 1871: Đan thánh chết;ZaDReb+tdkXnNsg8nUcCnkV5W9GK6reWVYhFDy5oKReZifPrdyhgi3rXdlRS/C91EihWD3JIlWI6z7xO8hbSpYszVZbA3RC5yDv+yJhoowlrQ3/HbONMT4aE5iUY4fMSOrWbsI3gOPcW6oHMr/Qz1CDA5pYu3EwTm4m/Twj57Zo=|Chương 1872: Tướng quân giáp bạc;gkht1GOhocNVUXT5dhMnN6OWYb6CA1Dmgr5sIG3uiMrokoeYiVDAFSBD8XvVQH+6DRSPd+xnxEXn3nEe9FB7jl1qa5StWu78lM1n7tBxG/16HIkratsL3qIO4O5tDga+vP9nmy2NWhLICGHOY/v9aunUuiUEbXAtyGjNP+v03+g=|Chương 1873: Thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ;vccqEFF+pMqAKqKtxQeaRNuHWN6Rr9VY51e7qnZZPgEB2Jt87VjRFdfdhvKodLZmy3+CwewhHy+Z8h3HAs60jFnfg2IhXuDtk1exml1KQm61gaUE6U9CUmnn56i2KFIMXJlDCVz8nTXmk1a70AuoZ191rrBK7qroYcMAa93sUZA=|Chương 1874: Một thân đôi hồn;CK8uufPZgd/Cpp+R0p2m13uHCOOfeBqCyW5uKPKd6UiI9gJwI03p0LgnsOxg2j5Ol2lJER0I2Z8CQsL40CZw7FV3QfVYvz4QtNrEtI6yobCFDt0A/v07uGTqWOWUUloQsjnD4zLBvQKjjGOcgYRvfgnHOHRS+ti6LS0EQdOlTwY=|Chương 1875: Nữ tể tướng;si07voAv6AGhmhAZkz+MpO9xPjIbWTICZSBTDrjXTKK5VVVZpLgmCuvlEuADpAMIIiOL3eP99j2i5hHHcwUZaPB1BepZL6dZ+lISg8y8ZDs0fsRUnJ5ax6Y5nm2XfmTZ1//GshW7hCbVGeYucPuJnL7ykUpKno5NgHLekLG4T9c=|Chương 1876: Cốt Phiến cùng sợi tóc;OxQzmuav+JG67Sz2pA4d3d3PoXYsFayI95khWdZ1Ih894+eUHyCxozqr9V256qm+0J70Ho2fjUQLm6OhU68xqn5EZ8evLB1/2Sknp3AtMnSm5zEihK885Oa3qT67lz6wtjUip9QyCE4xtpzTtNjH90eT64k3Suu5Fb2Q+mu5Nbk=|Chương 1877: Thiện hồn;tJn4kdxfhcHhsFSi6+jPVpNLI6NS2wWRi3sc5vQ61SwxRm+nniRZsMZ4hE2xATOk91oUgCewtxO01jmDIo9kQa5szgMOw9llOkR+CS0flBiJ8Nb3pLdWNKxLTAa/9l0SUNikvdakgFzP7IG47zdDsPbppFrvrPKCl/Yx7f7GeAc=|Chương 1878: Thiên Tru;tlzFY1LLRlRu4ebyGgBjNt0uhBwZVgwh3hK2N6moC4JP/PcNojIMRHk2OzrDLOarnCeooh6lJkwP0wDNY6dDjzuzdCpXFuuHVKFLTfenNTzl5ndju8f/9u3nxSaH3B4YFldImWqf/EKAqho+2kH0jjUqnuojjtaQckeYfCj6dRo=|Chương 1879: Cửu Thải Hoàng Bào;kmZHUkamcMGTVhJ6NP8PUzg4Ac3eCv6Qr/uC7StfXiJHvqD1GSnfHqeuAF68vn7RBGLgL/d9UR+yKH/VnAJgr4vf7grF2wdwM8gUvBzoYEAW2I/aj4lKG/sx8FpS8VTCXJpRp+Y+b84txWLsqr3+TCeGHpuHlHm0gE7Z1v10TVE=|Chương 1880: Ác chiến mấy năm liên tục;kdsdD5/Rz5zbs9hgiVbetojZj13Za8zyGmnD/UREpV8gxs8sFX6pADafrTW6nrG8gAg06WSR1smldETbthdVr7wGJzUC9RqNnRh7naKruiTue4tbECXzvX3aa+vRqh9/iLj0P6hocKiKZEWZTrqHfAxH9+ex5/EVT64b3iJIKDg=|Chương 1881: Cùng nhau chiến;Z8RXff2ilGTl/DAPSCGKlM3BcAIZWVlzubbapLYmjH5h44MuxLeCBvYzPTCHQ0MzO6h9V/eTAzbcaFlQDadVRcGR7NFQswoiv9jG8OpmYw/KUt0hlbUrwasc8bgSfVH180I1/CxjXAmAyn4fNWJFpx0I5gnZ3D4dpdISyGsmiII=|Chương 1882: Ta ở cửu trọng thiên chờ ngươi;7HfWo+3eEDedp5ebv1lwC24o7w00XXCSFcFvIHSftGK/Zqi1W5AQnPMh6e8RByEesUH5X5+p7m/BZ4t0eUliUZuBGFuRY0s32JB392VB2wB0W1f2S+qns2H8UzMVXrZXQ5eIrbBdNsUw15Tu8LDf9M0fMvGM8zjix8ByryLPJY4=|Chương 1883: Tạm biệt;lTDeKDv0kBsJS/40GnamBIJ8PsT7JPasZEJutgZWeIG0CwWiNSxWLeWunkz1GoepgfFJEoG4r7gpvNy6/v8T+SmiENl72yTNot4jk6GOGg7FBZbrphaMyz4pfjubmlfB2rcGb0c9VjsFrWzQtY49gS2zZA/3n9V/3soraPSOGN4=|Chương 1884: Vô danh đã chết;I+5i5y+bqMGI3qKLpWg3Otr0WJBv2o7Rl1wyfxPbTu/CoVJJaHNf6IDY9qcodzgVj/iQCvTVL5ofkT8ItNta4bihnIfd0cXZENK3CH73nhi6VJOxaIGvtYZwTQwwGapzEY4wDgG7XNG3zhmks13Zddv6qX+Sxkgoa3v8bi4joK4=|Chương 1885: Long Quy với hải;Sz2939t/zdq1or67+EZuQlxKI9i6CBv/NLXH1Q07R5hFQLaZUUcDWjECH162RNjjYGGD3CMT8KVunKmcAPYmfHJUIfr0CKhYSajeJjeGX9D/MHKrAhHgKiPn3YFivlGsXl6t49HU4AzaKQErnoHIarghUrKliNpwRuJLYyJHc+A=|Chương 1886: Quản hắn chết sống;82IoG7y91Nw1G5+LecfpHsDXbmFUIgRIn80zvVBkBlaGb90GcMWmZDCN3SKj4jk8FhQppiI008WMDzp1ELAb1Bv1yzoWd34Eb+axDLSq/WXfwij6E875n7HCZLUPH4cabpjCh6U4xGFqqmQPIWfI4+sYGF8R8Db1xxCh76aRqu8=|Chương 1887: Cổ Vu truyền thuyết;LRiDuBkoIK0PPsR6OLBtx6Z56kLsA8UvGzHxJlZFJsX60bZBxPscDBOypp3r5OUJ0AJnmHS3k2WrP6YgAqVNRnVDNtFvntmAtxk7E/HbMGQAoDZ+6HqiUZcMtDq1sk9+PIt3tM0rzCcaz+P+VBi9v54odxIn8nQM+XnGCgeZZdU=|Chương 1888: Ăn ngon này;9QJci+/YLiES3D5ViOte5T57L20SQqVCkeOd1/mzpeGqg81ckZU56hy6EkrIPiC6i/nK+FZZEosYtFriE9W3Y+132KHVaUOFEn3WY7iGpUv8BUGtRQZCr1xV73kQyiDWeDtipEm9huJRL9GRKNGSAAoiDeYFvMcXmcUheTEfQcE=|Chương 1889: Vạn Giới Quy Ngục Bài;TvHzVJCf6nbRECk5tGGhcaOtowOSu6bEzg1/k3awcuC8lIHcaCpOMq5s9hcpxp1XCff48hwQ71Qkr8YzLnA40J5S4ESUfDwyf1UAuXwPJSyAzy43Psdgh5w+GFE8NFH48hNRea8l6NYKk3DtwGi/wwr1iYFV7rjoitGbuqCU3Mw=|Chương 1890: Độ Kiếp mộng cảnh;FYJOTuqehGepJ35fyEUQA3i+H3BNnpcWZL4j9R/iSuIJkcHcbcb8sS/2OEJt8t0/+IgwAXlzqIAbdFWds7viEz4umKBzfUpq6H/KYqof+SMb2WweAQr7b+QavLFCoo9kdGJlrfrP9Ld23vQ6VGjFeDG5EPiYeoCke+h8/KZQmYA=|Chương 1891: Cổ Tuyên ánh mắt;RyixiT1KntDxfhLdnQn+C9ER0Y5z+4fGmL+KZChMJueQemQvMUnwvZ0iaJccq2BRIIdRce3Cyel+joMulG8n+FQN55WuCZhnr5YNCZuNfuYKLzKnXxlyZ5yCYENAbYDDKgcj283eNEk6BEbkUGedZQhjSkC1+1dumgCEA5l1oK0=|Chương 1892: Yên Vũ châu căn nguyên;s13MLAB5Drl4z5YNZZ0F1j3docBbJ87ovIFq4gtDXe97sWsA7bZeLjutcI0reMk1K8oT1ToSzx9uQW3IE+LvrQ8WFxot2ADkPOcOI43lCs+VjEKkRJXir91/SLO1MoQ/ptmkjQ43myluG0KpiZGgaUZq5YhbbDmnUBU0Z7tb0Tw=|Chương 1893: Trở lại Lâm Lang đảo;T0WuKJaXhb7K30ATd+izubuyMBgiTQeIMl5Mi3B+XFHaN8HkAegYJBg5czW077Ky/O+FsZCPQ+7ZwOrPsSiABpte9P2IrD8RZMD+Ts3p8ueftnfND9wFAZunQHGadxhWz/Kozwvknnj/DSd5CX+sBiwNRU1gq+G8Vt5vKPDfSvc=|Chương 1894: Tuế nguyệt qua tốt;ZYp+ODVwC2pZF++cxRbhdgKPsnAggOHeQeX31F0BFW4H5vcWO0CptnoTZi9QIaBUb1kQRWpHI0SZVjL9cFctYsnIrGhPmPYfPNgcfkNwwyxx2Do46WDHwmiZP/k5FOWUPm2WHwnZDk5He2didlhk6Pyc+WBcn+g8zjgukmzd/as=|Chương 1895: Hải Nhãn (thượng);3jOKjegkqR00Tsq4sDKymA/WgRXO8L22Jzhe2JG8LGhT5MBjgrkV/wzb2cW95ZEhOl1Y+3BtJw7xa5H6z5394KGw9UgmfpFMXFBdRh9SKXMiUK3ksrp8yx+63vmO7r3BVviRzGvOempA9F1Jum1UrO9wwjKC+a/LMHYY7VXcUo4=|Chương 1896: Hải Nhãn (Hạ);nBJbWy+tldEdTIHXRg9BpTwHaZVW0EfJUvY4MsdSDpsvda/kZ5s7ElPvYfyjgyZYQdXde2yDc3D345aXbvF+/gMKsYXAwW8h0C/cZe+QMqbnJJT4ZiQm1gueO3TLVnMbgxp+5XNgGt1z5udt+qD92AulRrJQE6mrNj8BbueUbv0=|Chương 1897: Chiến trường;8lwV7PB9yIQGxOxvC78SPFhU9hixqTHcWd3OLqOuEmljsc58w66XL3wi5i4n5CZFoZNo00VmLSmtkUn9ngEZv+Nt/zyGdcD7nKfD1B2omGVqnXYX4tzDW0ujYzFPX6SmcqmriPpTyAvaj4DSI1pi3Rt2/uMrKh1MhMGueh3nG1k=|Chương 1898: Đổi mua sắm hội;PFNKULg/38NmMuhPkIbvLxMYKhAIiYhXBUm2zFzZldFhX2yC0vDh75mxaFC1xUyLVVLDG4j18wydzVT6tI+nwXuvAE3CNKrVC1NtzsF1JpvGIfZycBPzVlDu7Qv/kNjoqXOGm+4Kfe8etADwkWYEeRGcz0/SQ3FvHW/xDwnAwBo=|Chương 1899: Cảnh còn người mất;Fu+SrhOyI6ewNZvxpejJDbJwRIzGOqJiIjRxfvTkDy0MIH3hIYLWv8uDH1Y1Tuzvqt6ocYsM22Qb28Qe7huPH7n2fM44Nt5/J/Ei0RhXvb3q25g9HbZEBlAFh+WGzRBI6zz7HaR71kPrRHLRuOIRIJVRmmVRBAUHU0ZWLnwyHeE=|Chương 1900: Đến thăm Kiếm Vương điện;evSBVKZMn5lsGoen9/gpuo4oz6FOEzQ/LzrgqLfo6OIdcjGRIloAIi0xeAYD4ueKc5jIj4dyRDI3i/Hu8x9VT9mWPLnmwX5To2bqh2/5fhsTO5B0aJmyLfOrPn+lD24/CXS+ZozH3VOR6FOiF0v8Iu7WcdABBZwKVwcagKFaavQ=|Chương 1901: Thưởng nguyệt;g6cGkleaFUtELb06vYY8m/QJoslosrKurPU1ZpzDOt6g9npbT0w8WaZvRG+9cBgAFthQALwK87ZYZNQXI4rkPOkZkf0JKXPtBuvii74Xem7TX406Xld4Kb5AxAY9AcRHEXTLx0EaDNPwvrwwLRWoVN1iUytm5kx2m69f7Y3kzio=|Chương 1902: Tiên cùng chuột;lcxS2HFwQZCX9YZfST5kd42xVHD1TC49tD5fLFex5cmvytEYTQj6krK5ou5rZnXWa7+bEWhj41aNloE1VZ2znDFIa8BckOLVpyop+9A6CorNodnpD5LJJ4R1ipEbSOV29n2R3ioYCMRU/oh1bOY1DWX60+BczH2cdwrg/cdgvXM=|Chương 1903: Chân trời góc biển;6EeloELqE1a4nI7p7UVPH5EcABvDmR9S7mMbcjb7C9t4I1XafoG5dEDUqTpOofcRDtinWQMOiTRInK/CEu3BLkGAQQhRq/AfvcXa1Q/D6vn4cXRNX5O9oUW0vXumW+VOP8nJ9Wr+kgvpPZI0GvQtQusP0LGXSa5V+3354ED55to=|Chương 1904: Huyễn Nguyệt Cung;y8R88PQE+vwDydLZ5aR/qQ0bEaSDFr+2h0Tyx63EM1/5IPC/heDSFHffAegPz3D1C7PUoUOVisk7e/Ft5p26yDsE4Q1ICYU6wp5l30Fu2ikRASBH/X1OYXP18qA/5Xj8dWS3FC8f3TBvPJGOGOuB1Hky3cJwlRx4fVjdR0ONdag=|Chương 1905: Cửu trọng thiên ngoại (đại kết cục );DgJUAxXH5qHw0HI+o8stQSd8PJ3qqar2aPjsgt4aQd4Z4rnF6h8/va1Rx0ErlxjGL57yl5Ln5n6+OFqtzCMDkJW6iJDWJaI90klBF8MIx44/Ay4AXd6hQlhIlSFpyIBPCymC7AGGPT9v+o68/kStuekvhZy2wf+kHhDL2vMeoKQ=|http://truyencv.com/nhat-ngon-thong-thien/
Từ khóa tìm kiếm : Nhất Ngôn Thông Thiên prc, Nhất Ngôn Thông Thiên full, Nhất Ngôn Thông Thiên ebook, Nhất Ngôn Thông Thiên download, Nhất Ngôn Thông Thiên kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20