KK Truyện: Tiên Đạo Tà Quân prc, full

All labels

2018-04-20

Tiên Đạo Tà Quân

Tu Tiên Giới tuổi trẻ cao thủ Sở Vân Đoan, bị âu yếm sư muội giết chết, mất hết can đảm thời điểm, trong Hỗn Độn một tòa tiên phủ ngẫu nhiên nhận hắn làm chủ, đem hắn từ Quỷ Môn quan kéo lại. Lại lầ
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 1869]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 1889)

Tu Tiên Giới tuổi trẻ cao thủ Sở Vân Đoan, bị âu yếm sư muội giết chết, mất hết can đảm thời điểm, trong Hỗn Độn một tòa tiên phủ ngẫu nhiên nhận hắn làm chủ, đem hắn từ Quỷ Môn quan kéo lại.

Lại lần nữa tỉnh lại, lại trùng sinh tại một cái thế tục giới công tử ca trên thân, lại đúng lúc gặp động phòng hoa chúc chi dạ...

Lấy không cái thê tử, trên thân còn mang cái nghịch thiên tiên phủ trùng sinh một lần, ngược lại còn kiếm lời

Một thế này, hắn nhất định phải trượng kiếm tiêu dao, ngạo thế Tam Giới!


Chương 1: Độc thủ;Lsu8DIgPVSi4dzEkdj+H4AyiRYHykmSuzELOUHsyM1b1oIHHokN7ossnAvA6w/X3H7aO/U9CzmTY2Y1rwDg5xX4UFApr9jI3mGPb6Q0/53yU7Qt7PbqHtWYKB+AIXgfoBHwmnF/1KPMK+osTFCGy1Vv8pDiisTKK5o+kixYVFHE=|Chương 2: Giả chết;8ebNDAh+BoE332mwC/tJcDSWBKqJp6vwG0dNBdP7IyCkpkpnsKoTjAkX9N0AC+aYzRp5G8i2L1CUHdNzuB3kvG4ifMpsBCv7uQnFHy9OX5b//++LE9+Sn4u35aVJwg1/9JWSpbf/6aW83cG/y3zLTCbXcb5CI8fhXThmbNq0Qjg=|Chương 3: Pháp bảo hố hàng!;OsI4bMeX2J6WYghSYz2IU3cZdxn8HElRMSf3eBbK4WqYADUHUF7yn/vUSLhfOMPbUCA55JTofSQzmTUNOuyk/fRworXvRmaP9BxTj+zx5vHJtLHsHoWUUDPOLeyBXYzbbz529FfJbJ0H8Jocu0VBrEhm1VZcK6SOeovJhjS0odg=|Chương 4: Đòi nợ;OtJw+HoKP7epbUTzfJ13i94s//1iutUV6LOqc4wnWSVoJSkpUy+DNFCEoSDZd3Di+aqSl8VvjO0C4/REF/lJTC0ID056AMIMb+Z7ng8UIR/G/4BT8S0cAP1ygk6Y1K0MGSiW7MKwmDGaB1CR3zRhMU9pokdwhWBvyALvnufRgH8=|Chương 5: Đưa tài;HlBS6yMfpjxyGPFfJV24LrAwyJRpBrz5i4AOCrmHYGalpxYMmLhGHUDxvTypgvEGEwfhFuu1KlqYElrhx24MmFrNVcgl6P7aMqybXZ3sZ6qhPvRngZkJoKQCNi7XlOVEV3mA2FjuuNXIN/ItB0qvhckbFZXe+hQ1W59+9uVtWfE=|Chương 6: Thẩm phú hào;/e9n+bugpJEcaccfkkX30HXsNawfPKA9hOwT4sLyC55e+0g+DThCwP7l3XFKnV1XolqMngwLcUWV40dPNHpd3y+vngrYvLxABxeIanbfVDDD7qGMkBV5E24JkYH8MetTu3O3/12iSRaV6i13DxenmAfAmkva0UsUr9T0V3RPCMw=|Chương 7: Lạc Giao sơn;aM/9OtB/9iJ0dBQxegqVwOeeJui5ehji+j1SMHkA/xTRSp15+l2U1Jxh3ucYN2t9Eqjosg3meBVfnVELL1skIQO9fOCMzCMUozlISQTcBmkFmq0egvYZDfVugZp72r6KajE+wA0e3y0GOJZ3F3G4OJxtdpuGFyBjbHPusyTIb8E=|Chương 8: Tìm thuốc gặp chuyện;Stdw0xsZZhZXinMvTsd9l4fEiSwzxcnalINKfYomw84ttVZMMnhKbdK4fgStE1Ryw09ibyveEBeGST6pvLWfwIva5tX8V2rh6RgQjHnzwtk/hj94DV+oHpZj7Dq/85A6ckYF2p4bgLGROMFgv4fzvFa2rR9JQJd4+7WtTbzM8ww=|Chương 9: Xua hổ nuốt sói;/1M4IzDIzbPvER7HdgzRXsaq2tecPHW+F13RXgvt9z4wInIsHQY/LjJEDEnyvMmIdlr/sJePS5+U14LZSFX3OcvXwxU3BGePOyZ+alj/nCWj8wwD0Xgww1e3QQqPttFIkw+BcLTdihNCf/Uexlr9mH96IantgwZfc+Itao7jRDk=|Chương 10: Võ quán nháo sự;OkV0N0csfWF1sWv86/a66gkr68zutmkbeyEBUI4ah8yHAWg2GamnWB9SvNlCjt+ToOQ34HnDzMQnElL0dyc3lJEpQP/N9va3anGXb+sgDjmFSjl/Xu1p+ijgJgsx2DuxOPHr77yqC9dhy9YLRtYNseXThIyrl6HOenBzvbgZglM=|Chương 11: Thu về đại xà;j7Eqj67r/jrC12JZz+5cb9rhP3Ijuqpzkx77sDkAEgUjXbz+VpirSQeV03KBr3fj1VpVbjVPXx0or20poIscelNYZNOwXcV3OTvPyIOWFT1whScFBCexM+lZaFFXyYu/7Nn9DEMcaFrMeslI3S3HMoKsTlPULVsgAD48LYN5N08=|Chương 12: Đem nó lột;GtF+gwRbOq2N/HVXcCajxCshtLT2O9pZ4vMor/tud58uz8rANsY5YSDg1pPZmkNUjoKhmiJpQ6SVnj6qQ0G+QtKvP3A7+mTvLdaOuYfb+0RGu4J4fgnRL2xZgf8QGieZAoOEJdtGNNSBmGlyMAREMKylw7c+Hk7gHLifhAgmUqo=|Chương 13: Như thế độc hiệu;TaX9xF5P1Sm/ybmVFqfm7+KLT5vXP597SLRs4buScz27jd3C38yxEWz0+tAmwfE5e8buE2QWGBVeABVKbLM5cFZd5DNplF7NAWbU/yeTin/XrTjkEfQ3g52SY0K0pWM3a68hiR60puza8YAOMjuWcq11uAyVb+0A1EdJjHByaX8=|Chương 14: Tâm ý;neEqroXy0K3Jm5PPhwBRggrtejNIvJzvaE5uATUuZ/QBLRLWZDdRefhSqy9+7EF8bxq8b12xZz9e/MlSVgnKGyrgjK/Efn9Le0cV4Hwm+Te3Fwlc61lFA9aOZXP/gO6KSMfuTneo818VtSHRLkWHhOy4PYEgN7MFYQYHcsL8Fmo=|Chương 15: Lấy thuốc;v72qcPdUQT5H7WLSBk4/bqXyscwGjRLR/r2LoW1DBS/KdNL7WxXs5VX+R1aNHGzZwS4msPus9YoDKpYAFIF2RKEIY5xJB/gpNX4KbTAnwF5Rv736tzfc2uvFnnAowG1km72vyg7BXuDWa3UpfQqzrT5yHlE/hzCuLdLwINiffhk=|Chương 16: Ông cháu lời tuyên bố;joj8mms7igetKKk6YsXgC+MIEQIOnFzkH66f4+i/fW5iWY9Pjvoezrt+CW36cZwNXr1s9eUrCSnyIPBqwjtwNgBsvRhY+dcEJYWtPT1gIhqr05xeqxD7WF5vTPo+nzYhiKYkxd0z+7p7DOC4X+WauuzScmj7UQ8rp87h9z7yK5U=|Chương 17: Nhục mạ;oxQTtKAXimkDn5CBwZRrP/xGSmUeG/8XewuX+MOB27eF1ljc8rHyOtJ2OxGjfDIeSp+tstR7ugomXfj8RYFVxMnGGSzyMWHrMA5+DxVjx7aMhQi78AqpF47Hj+tR+RuJvN9OzDKcXup6RMLYxXIcY6KBRvgYm0JgsEOw2Sb8U4E=|Chương 18: Bạn xấu;YVY5773g0CRVESLfo1mxaGt+SgpcNgDgJIGZsKX0LfBn/8z+fQKcEr+SKDRbefTWufFa8gkk7Q4feLnqdPnibd4vvb2cPERcG9mB19LoLYA3VhdfPakgVip8/qdcCkWQMlfbFrK6c4/nAml/ue7tuDv/QDGM4YKmzx9Xpzwu4eM=|Chương 19: Túy Xuân lâu;NbAqwPNhGCTqgucZeur7ZM2DuHkzhIJ0DWUhbelZOvb8BUiXXyerTZjG52nCcCd3fclImB0dwGOgnyOK5//VJ9f0lC1tZrNpf3bhY0r9WdTo0bTlsAqxk0ZGqIncgGWzMyJa0KccHlESAlWyKVqNflDfj6yLaKMBaA+aORxiWng=|Chương 20: Vũ mị nữ nhân;HmY+BDD4/qXgRZfxLB/jp6pbCTx8r3Y+kcbUeJ6eC557o89pJjE8lfjfYiX1BsKFr2wmCHGCPwO/9usJA9Kb6hdLGLvpaDFtJCvIv50EwWQoo71MhzaCWCyLv7OIJ6u1mC+RpDvpb+cCB4DH6+C/wcRhLctfbrnLtJJq/p6Sb5Y=|Chương 21: Phẩm khúc;z/qYZBP5asIFNyCIBNo6nV/FtOv6eUg2nZQlsnS0uLnXvnkIO3wOeQmDdzhj5SvDoXmFIohR4v3K34LGI0cD87pt6k9JON0fHMDjeIuK2xlrqrJTHXRVA2R/oFW4HoC0XLS7WKpT9guf0pc4z8du/kT4RFbpo17t14PCxyuZISs=|Chương 22: Trong ca khúc chi ý;rsjPpVWSBGo8YFRkqdFJxk4D8q25vNupET2+rRPBGMct8mw5Dee2zC0V5jBe/JtS0910Af0fZbMKGTm+9+lL44lqc+slQI7eGzVKUPWfTAPQ1m1Ox1MfmEcqG1Sj/NlcqfB8cFNDGlohBv6SGrkObahBG1w8FNRvdLAdyKSuWSc=|Chương 23: Vũ nhục;f41UUoZ5mICYa9Odce9v5ZKpLpEcFO8sIfiREyC+4gr6hEXbefCMPnTVEQt4RMqoVjmuyCuIrXjKdtx2GNTBeQrgnqE28oxTCsKQkt3Lmk/Uh7DEgVDbE2Up3atffW/ktKed7oJ23/Bt4L+2MM05RuD0TL8vuhi8r5o9p70srSU=|Chương 24: Đánh ngươi cần lý do sao;yFVASWMBK+g5DY26FKNaIeEqRlWtARwY8cp1xrka1ThiwUiArySNe94XDcaD7cjInJhYJtC7CrC2gg0mCIfV8yM3d43Ot2JLeBt23C3gHI3/GORlel/jkY0gwA+VEKFwlwk0jpESfI9htKkfUQLDPRcpiRDrVf3r4bAzFDWmFRY=|Chương 25: Nói chuyện làm ăn;ohZ/NuOKstO1V3xopUPB8NzpYfXEUFoi9KoMEbu+r/VGc1v4jfP+TsgANT9zTweqsuSdHfwVyRamY66lme1qY+2vyXEWCeHP78G3lHn/NQQUi/2JU4IoAPKr+rh00jUMx3xDw5QhOsXLX5eY483XIgQguMU4ej6vVmVOZGPYhHk=|Chương 26: Ăn thiệt thòi liền ăn đi;v6ydDwap4yUhj5zgJCH2VdUHkX5Aq33v2VyV8uZRBXZKj5v6enuRHikzaJgdIhyLN8xD0jNrXPH0Sh+s1iD4A5XP6kQPU1f3lhJ9xJXMhodZ9QCebWc59J0vlBlGj8nLmcGWU4j7nAsbGH+1rhZpxoznkKIMR/1XeRvma5JfEtk=|Chương 27: Chuyện xấu bại lộ;Oj8F9lCyjU5uOOENxVTinYGoiOKpEM/rsmcjR/+yYa4HI4+msP1S6OpTnR26yudl88MjKJ3PB3gZyVhmqjEC1asrvY4e7/OiVlWyb2P62JXBHllttYa0zqn52qRx2wVm8M+OO09N7mu0Q5tJxyMoMWjLxZxos8NwjHvUs5MyvjU=|Chương 28: Định ngày hẹn;u+iGndNokkyfL8Pku4JRZek3ehFhnPREIjZ9j/vlwDbFrsK8R6xNviCEAIFPWv0HrBAjAH/lMeBUP1Akx/W6c9hQZVk1afUEBYq2CzvR5ZEaPPutrETCXCD58YBziQ3xWZo8fPTqGlwy3QtZQEhfiwC5PB7PeogvYn0JeJqHUSI=|Chương 29: Đánh đòn;AssaatVptwknt5Qk1vkGy4zT2zp1+Ja/Vakbgg0rp0ihkwRoq9gOW67DO79oJ75VdTte3KNZOVL2CCNojMikLjsonKuxaWIqrcdsVRoeyKToVROKRC4bATF7A8uuxUTq62ACtLo7gbPqnTtxQ4Pc2giHeEb73ntwjLSlymH4SZE=|Chương 30: Phỏng tay đan dược;GuXxUEE8QFJI5eGgOAqYrgv2g9Nouhb23muCVzESYAeJZtSO7bxdVVyFZe9gdIp9ZuKyUdiH+BM/88siM6jAnL6T+0DZBg0tRRN+U2jwrJwXA7+dv3H6wN9bLj54JI8l7ji9orJIGUDMn33TLOUEDpyb7SSa83guBD66sz9Yyq0=|Chương 31: Tiên phủ quản gia;7n+X1SDEczyiTBh/bYfD+84Sv20Rp0XLPhdHMTeTcTWfMbuHCiXOdGP6oJrUgAl0ssCFWs1aJpA73c8T5SDGkV9Sd+x5jC/YHgPc6qgj83lMS94t5Pf6xWwrqdf1t2igrfE2LHxYbPJffnhXtgiyg9+KCR5VpZRvIEdLrFRn0Qg=|Chương 32: Lão Hư;hnPMQjtIjjvC7zi8KCDTKkpj5c9VoPLvutyjhQUQDsmZOnSt1t0jq4k5CnRYa4lZKwTTMvMIPnH0W93IoPPwLaL37bm8zxsHJ+4zjP1AYKsOUeeDWjPaG8Vh1KIZq4t3fOeCr9/3Fss2RLv+0J4C/2use+aR8ngZY0Zg4W1CQ1Y=|Chương 33: Thái Hư Tiên Phủ;slWangzROeReU8vPqZHW1Tass7mcbkM1aKq9cg2u3w0NoRAmyfzvK4QJS1WOsBR69ZucSTsmffWL/c5cbD8utPlfp9k8XBQDF5PIKcsnIJOmcpVH0z3AxBZc2r4ysLgbwRqAX8JbMwWbxP8jOmeJ43yQ9+d3TK3uomFQ231s4ZE=|Chương 34: Gia tộc đại hội;7qPoWD44ov7Qkps7gvlx/2mrGu+L6s7oNA1mOSpN8ffOgUEwPwRuFekfCVJevw9qPWbpYDz41Cbu7z+wh1MGXuobzP6YgU8HMOsatlCMkDj428ms141mrDqejkYFEvmOC+xphWhe98UWQ3YcRz/WhI+bJC1VgXSJe978mDSkXuE=|Chương 35: Chửi mắng;8pzJOpq7BWGR3PdqCE7+psGOnngrzqsREeB63PFbgd+DOiPT8EcYN2knGcO450bOuylocPNJituH7ocUNTUx7w0bC8Hlc74MiGG+VZZfYckL/a0j4Ry+j/z3hXS+ZFyrn+LhaXB2aWvgtpOt7beVJkRVno3wn67I0JwvQwX5Jp4=|Chương 36: Chúc mừng đại tẩu;gR6W2Kdm/aAJQCA60GfdPQDdMZP25eClPq33c4nsKC3h4wVEhJAPoALBgzpp9cnFpiZ8dox68DexiCwTgbypxspaWh1+Cm9HkeL3kWiYLE99vpnZ4KarJUVS5KCbeFKC6VY8MJAtweTvjzdgs/evuMydfL3tmT4YQIOQ5NjSDNE=|Chương 37: Hỏi tội;muFDw+BnBv12VEg37nMCuxmuDC412Yu9T2oyNsnl+ijgIYlgZSL6afIGd+9FeukP8Mnqkf31iKM2M2lmpJY84Zmy98DKnMJE4wxFqhzYr68oRkY6inYgnIuUTyAg+wyrIkSAUAHLinEqr45/ie/hHJqJ/MGN1rQeuLEslEBOj6A=|Chương 38: Người nhu nhược phẫn nộ;ej5KfsAb+oZLApv2Fex9MsKOmCEOwFGHaAdLXqv5yOo7fXxeL3SpOxYxtbFKKs65alYLJeNSmBgkOgNpiNnx3J+S1sa5yB/HzsYEC8w97V7FzMZSA1hUFrQZkYhiukkAgNyYntyGMMDrthkeMOOlH8II/Tw6Or8YiPoij2iFWZc=|Chương 39: Bỏ vợ;Ib9wvaENzYze8yqIi6N6LqJK8F0q7R7emCbq+FPUY4JZ9OD0MXK7cNlPCWBZNH8tsd871ydkECIti6IaR4JQWgPWk+/TYRhUNb6SgQG2UTf5lcnv0o/M2mTXk21QCvtkqkPIKvtI8ZWmL0Dji+Y36qzJFom/rFJgEqoUt7597/8=|Chương 40: Thái Thú buồn rầu;CjcgJ5OdGYo+APIGSuLI/emCOaVptD+37qzuYiE+mXcUYO3Pxf/AuJ8kdYsA7aZ8E8CRwfTJcyFYHb4J1UD2bqqFbIyGmLmSzswP8qlCqKWKAk1yG/KPWt1FbGHJ4lwcpoCDtMS7nvtx3iJO/ptKmeh2fqFK2F5cit/uGV0kkCw=|Chương 41: Thẩm phủ cao thủ;8Pa46TeBoI74RhpS9yRS00mVwx0JvbTU9CQtZDCsnhCEG8ObJxGU2elmwsD/0DzOHFPJHSM+u+3DKoLfTsEqyt6HbmFX5jIYEVxeNX0srCUFm31UtTuZV8LTyVGUrmsKC0s1fK9seL73HkywbyFVge0DEAqXdxACYfDfqLOTf7s=|Chương 42: Mãnh nam tên;yjW+iJrIcuwjlVQWnZORTmSnN6fDJwVKxj8Sqr2HnAJrtVX4z+gSRQfe4dLlnNLRA8kpKYZ3UYxz34wjj+IPxEe4Hra5raLbxPntTmP5Ff/A07i6k6DMjCJo+QAAm3mxQvKbIb5vW7TRUXrjnVBm0YuaYi8YZiW9SZluQBAPc/M=|Chương 43: Sở Thần Y;fQl2ZWIOQSNm/FvFa7qwMmRUfrNzOpsV3iB3iQjtEyoknC2xVjkXrRoN/xSPjMhGY7anEqepIfv7BDitCmLRF5onYL5p7nvqYkLqUZL15q5H+8WU5ohtvt011fDAYw5wXA4jntxOGGwQqsAoRzmfA6RuJonrBVZYvLMUn7GZMZA=|Chương 44: Trồng trọt linh thảo;a4rdZ0StVpVErYL1NmUODSEeq+wKCsWLHdQX13JFBKFZll5YwhSXb5dlKfruMFZsL9G2O5A0B2FyIfuuV/MbXDFUxQB1vs6Cko904cQqDe4otEJ19jgupJtxg015bOeLhugVTZ2BdKAHlu8DRlaa0jSzp74VTyjd6IYJUe87sds=|Chương 45: Linh thảo bị đoạt;pC0aVgTaFEYBghMXn89OBx0vTnFN9v2xiDOYMbfMwmWymcX72FJQAqeA2e2wzbcqvULz2rmOAHtHgfJEN3CoV4n5CMu8vhxBqk1lwp7yiNTdWKV1lXnbagqKJI2wD4m1AgYrFXRWgp6SwZ/6kEdqN+Nii4J3FQjdx1SQJMLRMpU=|Chương 46: Vương gia phân phó;kFJHKzvCu89ELDVfD9rLpd7b9sLppUvOX/7QdY5RGTl72CcOAd+Q/SEB8HZx2O8jCTJi38oe/LqBcVnSYWTp5zKKL0gR5rq0l2vFf4FLuity1rbaMmpP8oko+NeUsPWoD2htrQtEmNlYepLwVmvJhYHXQSUrgYljKe+6RDyWvbg=|Chương 47: Y quán khai trương;hZA2/nTYqeF7u08buPgavyI8co83GLF06JgvHH07ePfJvtOcmksWXlwENq5lRNaVzdxYPTdH3VsqY77sj3gIfroG7D+yli/jHJWuT2XKBFq8641lqVdukYEGCVVxRCp+X2jld2RDF23oF2jjLdPN2cMRHHReipONCU1x9uRWwh0=|Chương 48: Long Hổ quán!;/Tl/hqSJCe1nKhbOP8yWtthpOF7xWFiuMv3gLNo1zTbZjJ87u2nCXoLKoTdLuVxL02Mky3T+YkE/v6cwqqkXfkbPOA/naBA7tJ0TK3YawEJF6U3C4DSBY64wZGIDyqIv1APYr04FNA6HcFFozU+RwO3MRDeiWYW8+rtOAYw/YJg=|Chương 49: Cái thứ nhất bệnh nhân;JMWKfk4sTuNMSgc8+SiMsJNwv/javb0i4O5hk6h8J0vIJbdnPWBldKyQZU84iioxkWO2ecNJd1mdtWaHYssr6NXFgwuhhHWDRgSCG/arIgZPLgTcPJDXU/VsWsjZxTeZ67Y7Roocm1+PthNHXUeRcfXL75h/JMRXBORun/TiplE=|Chương 50: Thể chất chênh lệch;38xCXIi/fDhTcMVeT5VG0dTSipkFzmnDounAOkQCj+XCxqNh50uOMxT7qDGW6XLtaR93Ig35uWdRqkYlsVkxJBOJxXUftLOdGMbJTQfApqke05QQQDcp7/sIjcAi+wU7UudFtJE/pBe65cCkVb8EZ5cGph7tZJNTgGO2p0fB90k=|Chương 51: Yêu có trị hay không;AfjeNlSVBaDEdZDwOYP3FOrGA/7l15GDnyLN8MbBjwipK7wmpirN94ugSqo+rXR2uoNLqYqoLbfNglf49QrLylQYtGgIh2Fp5zK/R4VIhjp1X37seCRtzNHOooTUhnrVkTRWZ4+kbzmnuEwr+UYG2+Pckk+zdRu6BDRL9PPJP3s=|Chương 52: Ngẫu nhiên gặp kỳ vật;LX1qUqh6bXcsZUKkdB9yUDNDlG8230I05h0aM58UV+AyH8MkH1zDkNF58Io9PckEoBFhNFYL1Kd3WsZ/D2h/Cr2WbcOI2mGaObWOPEMNfmR4vxCalyDNRqBIAKuWsO233ODl50tRy5r0Reyt7lhU4SKIsIzTs6lgZCJzd+OwKdk=|Chương 53: Thôn Linh... Thánh Quả;RZhBB2mRRjKwiMExJ/vPf0qXRPu+TeQSuHD4QQCRK8Nk6fgIMIPimQVokU/Egx4LgUln8h1lbzmCuDjlwuIy/Xa828JaeeU2E5eH1jDwlTle22B0dyXH62NbFysMy2vJj5CnZtI2/IIe18spoAShSK/317ZRVSOtlo/WPGi3Brc=|Chương 54: Bắc Cương gió bấc lên;cm/DEcudTmvFt0BVgJgrLA0xOq7SsVRK96BpwkDlT2nn4ucwywHlfAlNDMruy3vttpzBtLt8icbkyImmt50WpbbEoRI4UN+44bvOUUOrxiLPvtR++08WpENOTeWbe/dQmNbZr7miOdn4YgBHW7Lr+rJ+ljT1IGzFqKIFxqMsoE0=|Chương 55: Đêm trăng tròn;iByo1It2jG1qlWypRAMdU9YaoQlr3c7udEZxqZ0hBtdxIt3E40d0hrK0597WCMO4xfASsdUXxkVPy0bTHfkuujd96ndGBxl2rKDhV5h7539+BfJwMQlHIZFnu0B31p3loihKF1K1oxt8IorQcG5z4Fg7md6nTcH/LjJAD48MZTQ=|Chương 56: Quan tưởng xuất xóa;/K8vrw2F5qbbrWVOPPkIf96d7O6YtKCl3gNYYMCBDtC0Sb2OOrmEItjRGnfmtDkCTOKDJ4RqZ8mOWT2111DACLrKG+KodEuINWh3BSIXn1z4XOaGIlS3OloHr57CJ2G296EL+oMijkiqioY/kHIZFNwXcZPGqsiq7ld0496lly4=|Chương 57: Đại khủng bố;AtKx5rl9BHDlb+2J56dP0BACTs7hx2837UYFT6/aDpZkkhWK/xnqCYXEUlk7+XuOcyFEvrx6VJnwxLlYy+k2ZJr1BYHcgVKVxWo6pRZ06q6UNIfO3UzOeUeWEEzLmdtF6nWOGITW+suKySSMmNSEjU0uj3nfEnySeUeqQBeJ9pc=|Chương 58: Thế nào là hắn;Ybi3ia+4w0zW+1X6uZcIqQfDOqOQFgNqudyvQte4l2540x/irzd+OY8sQ4zqSHCJMyCI6Ounnkz0f2Mj41UT2NO87XzYqiBkH6mZH2JlMrJ9FIaEaq6iJQxh7kf0WSU+9Lb7WhEqpK/JC8vaRmfy7+ffPa3GqcuVUj2x9Z7MNJ4=|Chương 59: Tận dụng thời cơ;HG7ku4UELNArmi+i9H7NNt37PVp6RNF5E88GICc2G/kVKIkekj5q2rtqZi1uzIEKb32efped/SaVDB2nfhkX2artCo0x4dfkAnN/l/OyVhJxDJ1K58OxEb0CXlyny+n/RXDXf6/6Ve+y4EAdpPrrqpKqJlqu1pEFgwsl+FlQiAk=|Chương 60: Phí công nhọc sức;FZBE3+F5Cy9EX9n0gvPFuMjYhLp10puiBFprTwfDo69Hlo9NtcsXqdvRSNmMDvO9G4pgKz7MnSF7hMNGL5jqHdDyoTgdb4AMZjwy9cXydDUFg6VOJfvPLyB2qdMs94oZCAueSwZvHoMFzHcO7k0VQZARho4SLw3BsQRmnxDL3KQ=|Chương 61: Phản phệ;K2Dz0s9ajZmGHctXUS7Mcye3ZsWU1CER/YkgCFBL2oKSAYNZ6/v7uazEDVkgyYBl90X8LX1s+e6lPDjd2qTXq9A5Y7E2g2uthcy6dtRrq4SvmDUtgILQa/PWvppC0W6junjpVeXHHLbRr1ziwg3JS9L6VTEIISEJrlMxurz2hvY=|Chương 62: Trói gô;499OflaGHwMB5eqeV7slDpMGO/bRgqxThbesyuTMAvCZA3nAhS3vI0jF/orPQ7H5I4Uy8b/3OlAVn47zBIXar/fZaKu7MNbn2yh0Mt8K8t7sdJFso6XLQxfClH9eYPzHnnodRGBMGEJPoMN5L3YgFg75OF7gbQxCfEamEcRXLHs=|Chương 63: Quảng Thân Vương lệnh bài;pHrvZcaf0foPmIJ+zKMLOxRWwN3vcW8Ntl9ht0lKctDXnwhaIojWxZs5VlYc/UzFuQLq8vf10EPQD4QlDsomxjwM4/q0PpGHSi8VuDml32pg4e0iCGonW8wPN3AVeYbZtiCkK7f+jBLLMIfk1YMpwBqZ8z6yg/gJUFY5AOp9QCU=|Chương 64: Tới cửa luận bàn;MIYnTslNGPs4KDYT4murqoiyvN2JsWenO3CwbSCQ/6tEI5xfJsJuORTH4xP9ouidGyo2DiZaoLSlx7dQyBu6ppLeE/BkWa4B8VTsOhtgnYU5GFIhsRmjP4MH46djm3oH6QfdDmgbFFKxgc2HymWZ+qZHu+PI+Jwl+3/ltk3zeFQ=|Chương 65: Chính là đến đập phá quán!;HGghgPP8VzZFiyfuFvVmOIsU2Dy/KLbXGKrxIp+Bcy82/5/pEAN4II0z7pgqA0iwVBkeOFCanX65e5Ft1ZcVcS/iXq6uhiIzex5D4AgmYKzWAgNADkrfe92nhzIar/h2x+C6uZwxAWCr4SOKcJkYIGEji0oxkIA4qKtXYF21qj8=|Chương 66: Ai muốn cùng ngươi đơn đấu;RtSq79yUo3Paxn5vsAWrdWvCxetsZUQQT0mCFszm1zR6nyPe5ZaNJJ6/vyYwFSxeuSEXDEPUQSBEjiV6OizI8ffYQ8WVJA2F2L/wN6rVszI8oSq3WiV9oK7ud6gmBDzUKJQU06qQ9ukBN7sH1xfbp8syhPDWoE08gjJWytqRLUU=|Chương 67: Chịu thua;lepkPiQHjMM9MS113Wu/PwQW0FoNTDIP64GcAHBcIALFhZ4owjySjnC8OJgJUgbDN0m8KDIvRMdbsCYCbM2hDUyqYJ7iv9YmKXRwuuQgrYACT5CFR/gm0FIw3l6ryeXe2jgkqxVrmiza0cj5ztQqJLrSZiflJ0fZOxepcbA5pSw=|Chương 68: Đánh ngươi thế nào;9WSIZirG+x0d3DhPTWJIonPuKME8a+9h+glvCSNIyzj/dnBjJqvLcE9AaOdt02g81NnnJPwUerpfDWQHJ3Y9nJeJ3y22YhQFRqZeNEhwgRy4LzIRvThpb9JL5xm8+SpnfYSTqtp9aUMSgv6Kirgy8FD6/PANRp4j9Uq+gazQetY=|Chương 69: Thẩm Viễn Tài sầu lo;JzGThVWxK0pebX3ZvWfP30YcyRgAOmRKNUBbHWR/+6lLhwb55vJ/iawgdvA+20c4OeeApvv2+4lWFdy9jdxMRWFNP+F6lMvMzJjXD0Wy+yf9IV6nBq9Li7QDl/9vBgBQNnz9/aOb2+OIhv/c2TFgRN6fC/MEgsxrnkmJ/OnvYGM=|Chương 70: Hạo kiếp nguyên do;vPMuNPG7VjcnmncVDwpwNDsi9GJA8dVwjuF6/EDBDW5CAG2mRwgWGblzZTlr/yZA5xrXSErgMXajfVxtWywjghCo12tRYKpUgoCApZpBw43QV2+1B5D3SfaPtUWh5T9xuUOs4dKZ28ZCYGPZoa58GxDgRtaIFLrgiRXPlpLXxag=|Chương 71: Người bị thương ngoài ý muốn;QwlYRnlOIHdDYBLvgxCe4ldTI9gApvh64FKk20qmGPmcpFTiwI4jHbkCa/fRRE+i03kbOpN7Dj2LB3layCKZiPduUKPFOHD1frnoPgvHYdZFxTKF7/rAqMuxmZBbxM7KzZScvZNVv0n9AFZSwDY9U5CLmyp+FSUQhFjc0YKzUg8=|Chương 72: Đối diện không quen biết;L5T1bYQNNKkZXhqlAKhSvNbX3ygP/L0rI+KFJ3X2lRdTXeVgo45hZgJg9BfPYnNd/aBFj1/Q7KiN9EnbjpbKvbOzL7Cov05w5RCUphr51v6Ob2L9VrRNtFxB6org1Dj55tr9UVimf8cziup7/oX057EaQOGcO84cxjhMA570sig=|Chương 73: Tội danh;Hpd2w3Ry5PcLLBgzUBd3njusvhx3hM3uejqk8WJdUe0mT7cRHwSYawnET0bNAnfzMNF2VWgrRJ8CoJFd3tNWCwR/VbJxSCTdfL0TNvCs6MeEB4ux82ibXd+ZWtR2ShFI4J6RyLLriafdpDJ0pK6ju0DhdKl5GII18VD+xV8X7H4=|Chương 74: Khâm sai đại thần;mR7gRznNJ0JD3F9v1OSwFrYyLg8nOU2G9ZHXjERVbf2Ux9JUBEn/nyMqFOxhiPicDEbn/oClmkT+1DGvnByVLtUe5otOIsFg9kI6cpWvWsILW3Ae5xh4VwT/eio6UQHki5B/shYgRjZc/IQn1E0z5/IsKhAvH8jAAqmg1fD4Z3U=|Chương 75: Tội càng thêm tội;laEULVRisXdV9Dw7XISaopF2Zkv1dEnuHNPm5OdaFtKs4Nlk6s6wDD6pK66+wvesgti/s/4fzAC/bNtDXsVDwR9Ag7LyeRxbMyNK+cJR6SJ45IEDGlIoGhLks3PQwCVqqNECbvxd3UykPhK1QK9d5I23ukdfVOLyKkXtMA4TD78=|Chương 76: Phụ tử thương thảo;t1lpxQyiCQO8k8gMiqGZKloOEwzhfUOak7e24iHQmQocwiNFVdobFAVpeHPszSzttLyNA0cI/FVzq4Lzgk1ufojplw50a7FIrnPFIn1ypnwk3ZdfuLQw5huXq9MMVdfpp+dlIr3xteqBmQfdiwrGgmvWH3wL3fJ64aAItEWxQNU=|Chương 77: Lý thủ bị nhắc nhở;piglxO4FSI/RdllUCPxgqrVDxgqUzqPRz1QYBBUX/RbWvB/WBPz5NDjQadopB+p7mfjPvPkhPOu597x5K5RkJxl+UPoOyszqRZF7tk4A+DIZBxZDLxcuP0r4KQ91FmCKG38thL/pIYHvGa0MVetedtTlA1s0LdN4wS9OxkIlBvc=|Chương 78: Sinh không thể luyến;/FA13oU1qxDlv2FSXq1nqa5w+KwPG3s3iLu/n/d4XvQ5RpgQALxOJobDEfLvQR1fKSM7harOp+/u+guLfAAuO9dj0JVyyGvsXAGh2SVWucHACrdU4gEsgu6Yz1Sf9auqAB1SQGt2z7c0t7B9lERhyzqrbhaC4AgF65oasUSE6eU=|Chương 79: Huyết hải thâm cừu;cEuTN8p72yaWgvvqKY5f0mOIsWTSeYTi21IgQdgq8e0BClT9FTDJssdgtYaGbKz11fX2XVJUlXUp2cmtO8W76d8YKMK46IybazXkloo0TNPUIUoMvUElLPX9jS8p3Vd1FI88dgtvQCkhv+P22XEZ6mKB7IYpSTsmbzUVL95Yccg=|Chương 80: Sát ý đã quyết;aNqpdTPFcL9MKgOBZZAFwTpccrVehJ4XrpviG+RFg4/xGWfgXg0bodisks6hE/l+usBqGcbg3Nv9uMfDk2QWadkXhOi0xBO8UPiiYP/avAMotzC4cqX5LUv81H0sGYQBDszomzGxhW0gx/HzEuqK8CPd2X1v3fvkdGV559wDybM=|Chương 81: Bát phụ mắng chửi người;ml4IG0WFmsv/CHsjuHjX5bq6Aq2a3V7gy0D6gjF2eo9ej6ZVakmVFbM3MuMi52Bf9L+cFaevn9wQWzixWGcyVv3Cogq6uPe//qrIE5lxrzCKDaC6orhZV3Kcvl1CChafOiug4HPL0Qdqk1Mnl1jxDGgE92gFrzzvKLy0H30ch0s=|Chương 82: Hai cái bao tải;SJ0dtYcAAp/QR4OxPxuY43KJKJIFpuoc18BB7iG/z3yaCyMlYT/reGVuyRU7Yp2fcZzgS2Lp+b4GtIY8GTD9gkKRFTNTo9MntrGqw4VVKv35lI0niJlA1SCzvcP6w5nv3yI2NJZJX6zCjBeLQ8EwWi4L1ocUcfjS7KD3T4t5CA0=|Chương 83: Xuống dưới chuộc tội;vogIBpi9gV3gL5JaoGSYT4UBesKAaQU5qt7OlU4spANdPbi1rRr9ZkWlzCiL1Y049WkRDX6bHMI7B/xKO8Bj+/566D/jcyfzn/JP20ytAK4tcF2Sd13X4ZBlJuImMgxknWfhb9iqmqwRJ61isHgRJ1tbZF+8XMC4RZHL9Dbb2rc=|Chương 84: Chết cũng có thể phục sinh;rqUxpIyXn2J9o/dOUv0Sk60AWwkHMyQKq9JSdERorD/+iwwab9gUoIc1IkcG9RnRWg7XYHy3LK7Wfi1ZR8uAqhsrsXyoG0Fei8nuasR6c9FWimW79BP/wrvPCpvH0ZBVwDvgiDl3BKu1zsENnfMkz5MX6U4T3wU4cSwWajBZPlo=|Chương 85: Phàm nhân quyết tâm;HoAeCUoV58TMv10Z8g0XK4jLAxM5yLjjuWq299Xe0ayyBztCLD46Xz9A9Wc2HyIO/UWvhxOIrgV/j6Rz3DFk5WfV0RyzuWP2XcDQaix6mt2vgRN8/XwGm5kC2/xbciTF3/4rVjETYfOw31T8HCpB86rxs/JT5+E8c1+l3dRqUiA=|Chương 86: Chạy tới quốc đô;7S9Jf675RY+RnGky5mk/u43Ns5cN2mNCwNlGURD0mTIsWXJ47YUE+VMtSYxGm7ZNuseHkD7o8b1X+k0Aud+L+aUtw01s2ZoznydvjlC4C+OWwyMmWyN1fJRcoQnpXN7HyEEEhwlP2OtQeqTIOtfmq03PpEbDEjAkUJ3PCfPC7QM=|Chương 87: Bạn cũ;udZL8ldgJilpgqb1davI8v+d/AphUNyXhG51uBX2vq5nMpiiEu/WyoolYmgaA1w3LVpiFz0syiVsT1/MBa0EU+W+WY8Qmfi0at/Taj5YVLxWiDIRBxrDN0aHp11U1Kjf9/RuogfK794lT1ehNq3a1lph3k0Lgr4HFccHg3G3jBU=|Chương 88: Lão Sở vào tù;7ysHbZKptWiZNTFPhjKVL0VP/cK1OxBq7e8Kmbi/hyqPzxiHw8/yELiyWPapKF2iu4YfNkXQEr7ziI70TMXaQzKogDUEp8XgHGmNRjR5+1Mb0v+kYXL3NZHBWcsColZavCmBo0EajFZGmGWkyGlbNaPxGVncTJEMyaXxb71pv4c=|Chương 89: Tiểu vương gia;0gqXYAr9LkmlenXVMnNwGSZFOXWXgxtBwgCWr3PA00kwLz66e4LGBT8ArJZzkLc54RYPidAaSYRKZwIJdv9On/f3g4PFJXSqQ5JfipzxOTNpFF0b9IcRJpO6EGIrxYJHz6dF+xQOWXspnFKiT7FARr7j2B3w4GQtP43oPnu6wdg=|Chương 90: Lên hoa thuyền;6j0lR5NtfMXYiSdT65Sdm52iQBXdgVo4YargtNmqln6HgGKl3MylihslWySfrfKjnCiSJdrs1RwZyODETYFKg2xT9v+pZpzjJh+C04/QewSu4rkWRluNlXkqY18UZAS2suwuopu3QP90ZoUM2DZYsCxIjzQNlwGuzVH6ChJUaK4=|Chương 91: Ngươi chính là Vương phi;5L2+k+27cSNMJf3Zj2G24NQS4oRzuAvpbcC2KwV1xF/hl3PnT1lUAgS3NCadfh04KEiZTL91/NMOoV30l1vsJ3QRcUScA2B5a5cJ87pab9S2eUEj9ngs3c2Oa4meL1mJCNSw9jvcjr5WOD1xhueTaDmda4ZqerbrcX3PiP9R9Xw=|Chương 92: Lòng có sở thuộc;6C3gQoap9y7TN2IRbY3pI5ApP4YpQabnp6R3ktrC+8pp90sgYnaS1IV8DRAhuO2dgrcP4AcanFH89FSy32rcW82btnS89OeidFLcvkUm13f9SL5y0N389Ye519gJqGlDyRF7cH4E3V+hdsrnPQ7PnpVRPW4u9513RnRuBYDU7Gc=|Chương 93: Tình chân ý thiết;07XTiuCMhNjoc8rMHLQ/UQIIx1k7bqPOBSWu3/SMk1lIipxQr7VENW1nYsc8eI2Nt3YiueyhdxpBUOjKhClXyPIrTwRksUqDCoI3+Ouk9X+LnY5v+ipg5iQW9gpITGKAHqiCvnYJt8wwh2+mcOIDPnYkP9n98a7GrMETCCsmMOU=|Chương 94: Đi trước một bước;tZnAQHHEgnRuek9XFznghDkCytJLvLgeAGPYF/JNpxY8wCCvOMvuMILQ0sZtrZ7cxFGRzrWPwxXo83Ay6hVQ6vvQVrNLLAmPD+knC25PD7S1eixOky/JwxzIAsbTM68DBcb9x5wRUZCaVNtZ2KNjxKXP9xmVQJkMYnfpfuFDkxk=|Chương 95: Ta không mang tiền. . .;1TkP9g6yUkD9kruSL5viB7kNd2ALVbKHAQcr7cL/DRCrgRL19vmg3itu65yBRwUz7cglMHFnE3HKZ+hAbSOpVqXAvRM3xOIjuBiUzJZTY4mrDOfrgHNCrY+HFGUr7YxPHyVrsNoVKZQiZanfBUfpWIOB5R8tIhK4KhvlIgwxgco=|Chương 96: Tư Mã Bình dở hơi;LrC6Cc3cxO56xU41tsGoUJM11UQMARsU1VVmpdf4+Jfmnweuyd3tBMmqqWlHFqsAAk/n+NKxPDUIPnIz60t1EbGitN10PFUEDUzSpMuR3FElgEFzWxVZhGUoIkvDuhw/3XTamSnddhqed/3Z0se/qjmPd7V4FsySd5lcE8xFtwU=|Chương 97: Thâm tàng bất lộ;2yVASA8xxJhkufWpPRBmF6MfiSx4IuwLOB7lNKJMAPRxEkoQeerCiW5uia4vD5Cbtsrw6j3DcPYQ/LI817v+We0Tzg6VHYYzU9oIxMyrYZPbE6f5SJ3Jxo+/hDtNsacpsMkgmdOQLA6rkgK4t5CWYQdlhTcQ6F18boQzo/GLz1o=|Chương 98: Âm mưu;hweRSmjac+IebPo3AiZF24HI9W0l0KAOoarPeSJqO60Z197kKRFOFKPVJPo2pDGEHetp2gMcaqiWUEHVKz98W4HRS3CCrDWfrjCrIHvAZIbmAX3huE4Z3JytOMVBn4YrWV7d2h+lup0vTJdFqtsZOUD6j3JrNRpddb9lN0NFPPo=|Chương 99: Kỳ hoa Tư Mã Bình;gNMo/phE5yecj1+BSM4UXWJomdmH7BhrPqvUocsqUTrsWvXSWRkOHBfKZzvS7O/es1YfHBmUDOt1yzx9yISa0GI1uY3U289rTtFnzEsdKFNzZXaZsCdeWcMBUGeop7l2HTW9tyunZEmDDXaQI4nY8QYIbVLEsiuWzuRsMbYhy54=|Chương 100: Thật là một cái nữ nhân;pVmJ/AyR/sdjNn0QBwxk/Njejbx2x/UA7s0GJqaQ4okkifxjg8T7nveDiGuNCnFpW6x2cqfbdrULCunrOhdMP+HKRjdAfxg0ZFLk4npWx8U9kEqzidMEqUx9ZJiV9qyCEiPabdRGa0cy6svqditVPk8vsfo3GSPlyo1byNKEbPo=|Chương 101: Lão vô lại;lGXoRMcU9h5QLzLyjDs2Fjg8WXgiaJNsCPSQFDN2YgWIB0G2WTWkR8BDG2gyb4Dd50x7WItt8DeBRBoUxLZSPEjZZhR/2nx+A4RMc0J/cR8cvuwecixzkNBxiEDQEXSRz+wrWRy4sXKkCy5Z1LjTagjxX9fYuTGxtFD+8ETbCwI=|Chương 102: Người trong xe ngựa;xMOMmw3F3HeRFj7F+rA5zrnhS+jsYf8TMjIYzQCnfEXqpt7do/af4BB6yIRlf1JHuaghS8GgwCNbJwF3vtLts12MvgVmAzFCzjfR3fbASChJpYbpOtlS3V7a13jU3hDKmwYnw0Xi55GbxHVgdfGin6eemqUDSHYmeBCk+3pVfCk=|Chương 103: Nam Bộ Thiên Lao;xu5/Ii2OpVzj/6bVzp7va3dPnxdt/FpBbeXbt4qYTLjjpflYYuk6ErkLxiahIRNZx/EDwhnyg5aCpTrfBwnPddVbMMFm+9km5F7f9MYUVmcX9kxq7kWnDJgWL7wavfzRQJsjFZhTgESMaJaImIUBxp8vuAZNE8Fi1impgn8XWG0=|Chương 104: Thăm tù;SBNqLp2gIJn6nXjFR7jZ20NNtiNzmW922+L3Td2fCLgoMhGaY2KTc54q899kBF1Kzl3F8UW280AcHAq45Pja0y71oTrv/0LJnJ05hLFDiO3tNhJIlG97F1ACb0TBoXw+DmWqyccCjzM0NdHZksgiT1iTxx9T7RPCXKupDkx24uo=|Chương 105: Thất Tuyệt tông;AdfOWYotG/su2/M3gA9CjdOBJ1asQq3Cz7xoyNttgc8Rz0bnPQ1c9zUmcAWAxvNo9oVXwoOjCoPP2lTTpchd43xV8/L4lxsMrLmWhUEoCcFRUFfy/U4na6sUUNOlhoHPWkqxktS/ui+n1HPe2IRXMDfBm63Sw8XMSMsmQZpE47g=|Chương 106: Vi Nghiệp thân phận;eExk6LQKTw2pu0AIh241ZVNP6UZwdi0XIHfyspzFnJ2u/uW/FH+mr4YO1z3gx6+RZ+QOY32gdD9mdEtrsekKNPw1/YUHMESSCT4l2k5uMjiVKP8n8f3rjW/pnOfm36itZPsON2Muk56AockMhkuc328CqAK6s4hkkSOyZIzMvsw=|Chương 107: Dài dòng lão đầu;wgC//3VIZBaGYvCkgzM/l6anVQkV6J7e8VUNFVnPDJbCLyLBFTQpUCwnOeamRk8Qmj5Ri6yNFlMWocm33Q7magIp/RfxpfI02f+LZ18kUbv+pdMFlokFkVUTrN4PmLRQYznvdp61iF8WORxylOxmhSFtQrQJTNnep7lnWrvY0t0=|Chương 108: Điều tra;cEhvRORIxkexAdYOWhzadurjGhxtTdK6QxIwhUgPEqI8mEx02AodsYav4/CEbaSHzY2Go0vVl8pIFuGXysTpQEPA+HnQfVKOQ1PFFLnnA1XGCkDes5lJA+1I01G5xDMuDnhv0A6fdrvseAYanw084asWkFFvXfK86DywxA3Umls=|Chương 109: La Nghĩa là cái gì;g1A0Cxo6hyJzXr+4hv9X7zsB5UG0djGhpQGiykRJUg3cfgTIg2zP8BZk+YOWku7SqFexdpvH3IjNb0wBmvUCkcd5z60bnuMdhkYnrlv+/M43oWUrOeChWnrLeGgfwlrqRJw3YbKV/8WJ832Xx4CAAM2M1/YBcXz4Y6ldbWBqxnI=|Chương 110: Minh Nguyệt công chúa;L81kAofygc+0a0XnyC/cvavSZNT2rAY8OHCCoCVp3AnkFTsYpAuAtn0axJqp5qxE19IcX8ewtYN9mYeSgLPWgaPvMe9XjUagmEpq/yLpvAn/PxpJPm4QLNMLqsbJJWIUCK4SRX5Bju2w1bkB6fwV2ImPPlhgFWTMaMGYCfQyYyQ=|Chương 111: Ai dám động đến hắn;G1HpLsZp4kZTaTKMotPn2jPD1RolxpB1sHF7ye7fS3JbVCRJkuHC9yhLSx1KBZL0gj5bZjvp3lTt5VN9KJjgjzrGHgzxjofjsmEaOo+u9aHi/8qFGLKZBAM4V77VH6/zrcAW+QAfLrWjkkpLPhJpeK8yZZspI7P96AtisKqbWOM=|Chương 112: Bao che khuyết điểm công chúa;zWk2EwnciRn2YF1NTEZ81DP8y4wFysHw/cJBEXKAXUuMf2DdiVDKE71baVbr34MMFacgch4zisqKOs+qtp3pdkfdOSDQNRq0tw9poeFAnZhE+MukIcaRLDP4H0KGbNjf1Ots+KeHUfInfupAkNH9kOeBoiX7ZVdp/8pjQVrQvl0=|Chương 113: Dẫn Bạo Phù;Q260TvlcA6IvwCXB6YWsB0I10YByILuhDSCo/SvEtsSoK/D1UsaKvwNbTCceguFtWoadEy8osY/G1xjaxaAIdqTRBGboCzgv76Wk06vIM0Q0BUNzn82CSuepWJWcqfei2qCr/HYhDj05kdm2nHx0Cu28U2YEYKJXpPRON1isZaI=|Chương 114: Đếm đến năm;1PMOB2a2J7RwbjnmtMAAoW1zOLsIzhBmkf8gspmu86IA15lbJwW/Avp6nxw9R9B68d6d8RFkjmNjVrslvqlFzMBeZA1aXOJvfWVJEcpjOdPVazI0Y/EzdFEreXvj5DN6CGENtTXPnQO+FAPiXTivwwr4/JiJxo5R0I3Ls9Eqw/g=|Chương 115: Tô Nghiên xuất hiện;Rtr2/oRELHFnFjvn3YSJG99ywPBahTo4b9n7yyFAhPFij8sjx0XM3lx3t+to9OAEjImV2rMmTUWIeqvum3UHSdUxHX27EvouoNQhP4n4xkrvJGXE0iV2LHJmZ7Ss+Xs5PFduLazfJVJbKulMhDhqh9zyNaGu5Y0gc54S86Ot2do=|Chương 116: Ép buộc Trúc Cơ;NGlQu4yJ8rrIRjOlmkyYZWsyr72WlNQI6NWKGhzJMABGy3dEJpyYiXFwTstX/BUtjYJFl7T7FvFYw8aLzIP7/PbTVkS8+bLNaWQUPEqmcbOcMNLC5h6JyVpqoNm63YJpTpu1aUa93egSl8p/R9HeIBBATB3jdS+AKG9hTS9P/oE=|Chương 117: Kim Đan cao thủ;gkievzixf4sG5cN+ndVMMLZHNqFZAY163ZnNyts7CRRxOxAomaLnz2AHRS2qo4N4Jsl1QzxQYzN/feuQtnKEJMZyPwcYXIkCwAPKYtTVoAA2Cu37nkOtWx0wCFqiG7A0PtR3sTYVsWjiR3eMjIr/WLDKtLdtxb300Y35AuCtUGc=|Chương 118: Lại lần nữa Trúc Cơ;f9Gnf+GcgT25E6xNVLwT1L/Y/fPMKuLLXNVSIaQT6SQt7pFXNRZ+eOTBjhu+XMN6NLEuYWrW2bPEzkKZpZtYQ1Astb/SgJKXElE/DH0MnlWvkN8Sq3VLQGg47uoO2OHBSPbCmzaLEkYSRn1tHIr/0DI2qjQwkh1Vk6839cRffoA=|Chương 119: Thánh Quả thành thục;5aY8kk9rmkOyTHqavdAGtfQtKkYxzwZB+ghSZqXJulFRIlsitulZijWiwu2raFI4+KJhRtnNEW1Luu3FYyiPlZXdW2Rm5oRGVTKbQyjSdwXvY7od+5hIPHZSNkbyCq/EYgU4uuAWbx4ZFkVhQNmPbPVBna1r+1xodMiQK80qWK8=|Chương 120: Đại quyết tâm;Jkaetgx/ocdV+Mn7o7GiBaRQxojblJNe7tHHhDn/htLIv9bRqDO+1VKQX7MTBdQyk9bTNEi6tf/AZvHLf5PkcqRgp567unWXU9pMrrxqqmXjn1tCVeix2MYERXhfFGp6lHeHQOO1VaN6SI/HM0T4K0dA0txt+2DQdBsR/7ZzlXQ=|Chương 121: Đại khủng bố lại xuất hiện;xVCNj5VtAX68Dm1sB6yGTzYGvkoGmHXJVMtWV5007+FsComS4SZ9L+5QNjBY6yDeqcmJU6RPTEuaOm+13wU/fWWWv6C5q6/Cz9TJTquC6UFNKmuwY3usv3S8H11Rz4bROl73pr1S+rYh/AuEnkUFuWVxJiSvLgN+If/M34EsrFE=|Chương 122: Không cách nào tự kềm chế;mJogyqCmj9KioTJin5NF6RAir2wfsWhGBpGrn3fNAK5+4ihoEptFwnz4kub4ShO02d4oLV6qpS1aclupc9Y0ZClx+VasyA+jDutlW6zpm/zokl78qf/AjgeLB1Zome6uftPo6fOuY4P8YA2dJ0JyRxT1lfflfMKKXJVeMKD0EWw=|Chương 123: Vô địch là cỡ nào tịch mịch;3dU/7obimsvMbmHtihh5zLXwSOJEmShJTY/kyTh5mTtJ4b0tNs/aoU2FMedoq/ekdeuRs+wFkdBoO+vuWDhmU4QR+3UVUXxun+HM732JZxl4+/ScOmmzY5L1hDnPyS42EauzZ1bXCXWm8H89foYsYGJke9mzFYFQTf28/LEhgG8=|Chương 124: Trúc Cơ hoàn thành;n9mB3nfJV27PfPadbY3MRoWNHEQt8nH/kvxJF+lFguyvFhayERjIpjh+JLk2YUeYhtJ5x7sc7/gsDRm0Dd2SBvX+gcl5NjHGtKXRYVQJWx5SXFOQ0CLUmRzmw6+IK75hXFBSQrfPcSdM2UQaymLgFo6fZUpNfC1zVUOgu/vaiUo=|Chương 125: Thái Hư chi lực;oGmmZzMWas18XKCfBU+vaA2pJK6/TENBBJzzFMGK4yk6D5daXV5f6+CpcE/ssK/eGumHoS/JKos7f2ZVAxGTUqHfHgLlcqtD5ne8bMjBiRDmDFTyMCEkISiN1k4VoT0vOkSMHGHPZDrWBEElgqU+dCSZ8L9xZEaIlne1bf3YkbI=|Chương 126: Tiên phủ biến hóa;lF/sSq72EtkO/zzIRVzmYN8yF2jlC3zonbkcFCchVmPUdLrxuvxBBH+yusAXTp+kWTfBEbp0WiYAY9fERyEMF9KFGbJkBMJdphGk/XPpNkI7x4enyP4WkbQ9n2V9OlGjF7ECnct0gL4qqGx0i41Tq5clHQ8NViLddqlzDBx7vk0=|Chương 127: Thần kỳ lực lượng;HzVGxg/MvyIaIbFO8nMu6fP4+EgpQXBEKxitLp8enBHAP756QSaYASo6FfE/4eDH6DPa4Rr7vq1TK+kfbuJsiwCRkzAEqyQyThKcsxX2i7H89MS9l5tCR6BxnL6Y31tLbz8WM4mfn17XANiFxXUH8QI6bVvew0vMisfkuWwlMuo=|Chương 128: Bảy tòa điện đường;HbeLrvlkZkRwQujwkjjrCNIe1XAFoelubvlVP5AGqiP07MIP8ECe348YYKj6qsLNrfy1HX54OhyYgiDGsPyq+MTaR8OP4VfQHlAv3ZMcXJSVhgVrp93CmE7VWlq/1YU6RyjmQhPbw8CFYMx8llCN9PD3tyVgjE9Qs7qC9kmRXmQ=|Chương 129: Thứ chín đảm nhiệm chủ nhân;O/b86jISRA2tx/YUBDHRfNA1FOSmHVipmoLR+WbcnMZo4xE20z3h99vNLvynHLAonI+gh5c9VAPrFZg1BWE5+tNzxGPOdFZZUs57w7f5iglf3F0aoZKa52Jm5/oUgKYodgG3oLSFfo4umWhNK6sw9d6geTwt4qK27mL78/py44Q=|Chương 130: Lựa chọn công pháp;+pEwiG9jXrQZAWAXWJx9Udo6u+sqlT68Gbw5IFRmrWj1YwZxtPrQhD4t8btJ/FGr9/7K52Cel2Io5klPT0sH3kmX3Xo8TLd8iP9Q6NLpMbVNLJ6kkkBHxXPaXT3DFxMUCAdC/wfW+/R77cmwC1NDkVhVZWS8SPV+K7k2A6HT/2U=|Chương 131: Ta lựa chọn. . .;WSavTXlSyge2o35BysTPuidZpL0ijJazdin+Z0rhw9fTlWtjeFfVAD/KwCezFY+NylwM1WKx1d+OmgvrSP1CSAPVCpLZiLVedod3kXnXPGs7q5ADN3dszhb9gcr/PtdGmL+bmq/52sPLV1XBXXT4ImcIv7lbofB6jNPHC23xK24=|Chương 132: Phương pháp trái ngược;Hxadktw7tJEbVCMST5CSWpgGujdn+Bus973en5L3Avq2J72ulqaCn+WQg2V3c419uZfeQoqrE9CwwXZmZaNBO3DSCPXCqz5Dhtb7pAv6hSxmsDGxvagOH0Du6kDI2ibZ0wancw4Ou5B/zGPefIDQ/Pwg/dJxlKNMkmcrPI4Bfy4=|Chương 133: Hoàng đế mời;nrskeiggj3Jftv/c66LBvA1K9AKmPmkd3K7EX4/Bsg6y3vR3A3M/LHXeL2MV56dt5C9QpnuPfeZ6HIgs62tKPEjIX2LefemjnKnIJ/4a3ZDJcK4aQFhlJkJVnrVO0I9HzaRuXIftnjEEnw6tYokRD4D4s5nz3aoWvDLKa0pCeYI=|Chương 134: Kẻ làm quân độ lượng;tYiYeD8eevJXb2BeSBSdTpOkO+BtlKnnerDexlSLOhLn8JOdPt+0pgyeWIXV5Xeh/0dJ1XE0luNTyiU9+MlqZGk23rrox7O3bWAiGSYSUZS4A4dKOilkJz6RwLRNH8ibqZJpQlYPylOF/Tsnpb8nbBGtkwCv6RD+YuEZXlaWR6Y=|Chương 135: Tẩm cung mật đàm;xcNWnOZTLq2kjmJY5Y81qEwSs6KzFSVryvdvaK2FpXZg5t0dHSHySF3J9iSu4NGcobWDAEWbSqC5Dim+rcm/uPeDYvZfv/an4iZ2VHs9inukXFqPwRojui7XwmPQr1oRcxoo/fZTD8a1JaqKQ8RtuGPL71991zUOQfNtqpgYNfk=|Chương 136: Hai nước thông gia;m3KpS52yhKLxMHtIy5n83JCyitB3dXCOpjgcpnA8ot18xlBTtsYqgoGqyWetDY6IWmn0wK6+0816+D0omfSkGN8ik/RzJdzLbYp2o0Bb1bCOiz8XqNoF+GIVzow+9xPuMYeqoogI5UKnJGmpoeir/ZSOXv5+sLtt9jIkpO9s6xs=|Chương 137: Nghe lén;gv8pH9h+OybL9SbJy8daolWo76GreZErT8MHhp7sXXnOQt1hDjNNlIaRrpKo5/PIvLgYjMya4ey56V5hYptjZWwZgcJmeGYHeUpzjCGup2B6B40zN0rdkiuHuWsHB6iEX8HiYJTPIUiuRHHv+0ezxoWlzvPd4kNf5u8pN7ltgh8=|Chương 138: Làm quan;80pBvaDWR5L9CXCJtUawNMirRsoMIASKAvE0ysHIUEKrnPelvNQiZU0HXyOENS/h4PXif6huS88tpCt83y9k71Te8A//E3ff8XqWQ2RN+UG4C4a4R+5GLGomzlLewHxuJR4p9myy5lZQrriU4U9wjrt+/zoqbTefk5JXBbpUeP4=|Chương 139: Ngươi là tại khiêu chiến ta;THbcOiWOXV/Sv3eAjOJmFCh4DWnKJTfL9OV0OeRUG+3nYwXCqA0GmxGiqbFca+taj/m3oK6qaZr3Ifkh6njeHpKAa2rbBAIHXEFJAXtCZvBC/9AoGs9UOTHKhYvPfg/tmaNtGfsEB5DMm4mZ3xB7ewxE5d8BpwPvlpe+hCAjQNo=|Chương 140: Có phục hay không;adBxOmHBiMxrtbaZULWN2Ncp3lbPd6JnKIXwUzJ4h8DWoA+99yBo6x0t+VJ4fAEjLytvyolaRKjdngqRlNRyGFWorXANK4GJvGRcRNjf2bqtEYYcMLyJe5wkWMXT8Swwx5EkpvsnrIMAphrtWrm6Cn47vQtabf1ahTa62YEpfFI=|Chương 141: Triệu thái giám quá khứ;n/0+ISSOzkIvPzg/25+Dg85f/fZMAJxQ4+HW2FIj2/nXjtJUNqp170OzwZRdE4KPYmR8j4t2Famb5gwuG/DrVLgQe4UPD/yECRPnefb7anD3GqY9pAqqxTt1fKnJ5HpePLirOzo1Uy5zJ33Pxrq7U6omwukSNV2z62y0PTdQRJM=|Chương 142: Bức cung thủ đoạn;Bxf3EszoYu/hBuqpm9GMplsizhnDposQJ3k7pk+0pTVvlL0qIDcXnRAlUR/VFjn8SUPFjuDUhwWyd8pAL61/m/5fMv4GGIVS14wH1074L0mzQMquRGKqOc4esadzET636jRYxbwwp/MFtDo7jBJXYbl7YaRDDe7XkKRoSlz3tmo=|Chương 143: Nếu có giải dược;05+fgT53sWZ5KUsP9HALXVYMKE3ajWwcxkiBMujhxQ/CNPeuiyoaabPN76q/LMFidPhDLRUsK2VmdROU1wJVyfCVsVEYdy0YQIOVOG4tz1WpX7LnKhxlNJ4GAYFPR/wyXzF1kJPkNhQwfSb5SqOWt5BPPTHWZlk3RfJ++hj2kaY=|Chương 144: Yến hội;IovcAV/AEeicIe+ecUQelsq6KBNbV/TSTiVvOIWNackA7aavyvUgK3ekuiuGVQSn/uD6H5nO0LP6lh5TUFNYfYomPj783o3LPkwvEzG1VyrOJUSpRUQ4wmrHURhS8DhodCHY8gwIRXrhhNfNbo8s3ZII4OC8w1Avkdwbg338Yfo=|Chương 145: Công chúa giá lâm;iVKLwsbuMHslHMzYEMI12i9CvAVd2LBwInT1NTyDUjwlftpHLWZFnPbREOWFeKqzRoWRO7cAShTUSMIPpqj7TqgXhahimXbfwoTED/LcchSdTRKbyts7H84meKjrMhnyMfhsdxVaICaJ4H9AGPbVEvKCquej2Dzj3TdkZVxU5P0=|Chương 146: Gả cho hắn cũng không gả ngươi;vd/XQK7awSGyyIcw4N/4TwriivyKhruDM0OxxbKKd49IAbmmbAR5fxDs+HNvO80jmmHNeVDwcmx52FhNm+23H2E6mwMSI7WiiURVr4KTbPcg+U7W1QuurfbahoqfRTrANz0xSNcGw3nGBGZ+F0R7sydsAnBbyGu8aHMZ5Oqzluk=|Chương 147: Kéo dài mấy ngày;L+1c72ceW6mDbXHXaZzS8QAfzOilGIc3SsdWkp+DsGVBbPM2qReLx8xcusSOqZSEKaLiYsHXZns910boUMuV2Z+yjfLrNZHb7IieEQRNRFmq7cSNbqCfkIRTXc1PWWWvaMnEom7q7RUpCifK1eRPhxsrIAiHJtrO2O5Vo2+PfkM=|Chương 148: Tông Ngọc tùy tùng;EUAKmfjqrUUKh9CSL86NUE3qudJIvbU+R8KzDjbfxXqDxpYyq5yVYEOna9ogY+vFxes1GLZHZzHx9dwCrI4MvWPTw0FwRaGkbczD8KJnT5dlkNJRViugcS8wQ6Exw/5x+XBXHOgDlxJpJ9+bl04rB0qZy14q9YDT08ZKoU0nnkc=|Chương 149: Chọn lấy pháp thuật;mPC7feQJQLv+Sx+heqoD4sOXTmRxbBgQi+25EBOlgjtBT9W2YH0YhQyZOVXBtOtI5qloeAth/TA9zF4oSltnCLRe/4Bjo0poeBc4b15ioAXLAU+nl725fTeVgshJFze/fzpL7hUekIyakqDspRUwzMTu4X3vd1d00H0odEtQGXY=|Chương 150: Lưu Hồng Kiếm Trận;IC88PKE7qWUE0JJ+hS6RXQPcr3NR+J5LTkSzNSRU8zOs1Y2vSSrWFTHhaDJFMs/+hvqcDjOLndhUdDYUKdK87rpxpYP+aUSzLYaWFJ96t5vww8fA1BtA8OFCjMeYkEr1bJ2MQojDwhWnRSAo3FQJkSFaDwMzPYzuvsRzT+g7OEU=|Chương 151: Đi săn;TQpvAdh+1n0mDuLrqro2oFdnnlTDv+dLXzMUasV2Vc6Z7qGWo47wF0PWalZC+4MR+9+WSazEBfY9MI05NghyqqlV3il+FMsmet5xZvcu8913vp/HNUlr3UAwHgJMSyYU9IFH3xgVTmrX1Sl3GZBp7YDuLdEVsnKMgLrbdGiX4wY=|Chương 152: Đi săn bắt đầu;TSuQ8ul1LhMfsu7KzNUoGmdy5VLTQZJtnW6bJZALCJRavu4mHKw/NR5ETbs4k9aBcTF5JxgYCbC5umW5sUrjYPAvLTby4SFXfBW77xNxwUlOySxG12EcLhuRRSVDSpHbc/Wz/uilw1JCpsXWArcBhQD2kUVps4L8G5oolce+Fjk=|Chương 153: Ai là thợ săn;+Z+DBLGT9E37+VMS21kdH24X9qDXP8hD3uNo1TDiVVRzPjmPNFrzbcRpmcQTmUzC23ZgM2BA/Wc7tW4+2oGD4atvgcjO0K59uleL9QNSoY929dPZ9nAssNYelAefeF/BOr5Y6nIajQcd+UprMLuX/sK8vWlNVGAvOKbeZt95Z4k=|Chương 154: Chờ đợi đã lâu;gH6bPCAtZ97/QiO654nAYqImpJ/280gUIY7c7MmbMthuqAl2rg83qZgVCE2pS6RqZgaXspYL5nhBprBi82TpVsqZgXLH7DDJ4Vc6UUv8hJTEqFIHWnG/9Xwjm+QbUMI+9ABOwChgx45FYI20C9mucNDWnSEbSyGMIVtk/+qPZaw=|Chương 155: Trong núi bạo tạc;FI2/PkqkqeE3hHs7iqy1maLtW5m9nbgx2TRN+hzB0lgjMtdphe/hJHG1ThvXrNeNNI6p6UUq9bnu9+2FlcGcU2LCGtesE7S2TXrwUU87RUr0mcqGIWz4Vfhnz0Hml8/DB1zYgp/1cKOZkBTjlPlbEHN/PVE8mm4RGMVNl57jbuY=|Chương 156: Mất hứng mà về;ICYxJNbT8ORZ9dvJo5s8zrrQ7Qs9x5Wo06NW/pMB8HMNEjbjCLkaKJrhMv6scMKPasY8POvWykOI3BxnNvHGTnSTwV0pBveSqweXbX8iyesESPiUIfx6Fzs7DXwjkdT3O8kDNmT+oyHRoKBWx/UTCvY4KqpE6rl0CQb6N3xZU40=|Chương 157: Ôm ấp yêu thương;4FF0w5Hd2zWuiYqs7sAnoiOS/nBeynHuS38LpKsqz4e3zwEnh+Zl19qClGVdoRNiD/ZfGDVXyusvdg9TTJy/lEYf64rXCVBE40WIiNkArPX2hA97KwkS5S7PQ1oL6Xm0x5NqTDe0GDUl5zvm+EjSDa2vX5DPNPqMV1rTulql7zc=|Chương 158: Sư tôn danh hào;3atZMH3aoiyPJgzA5PDtWaFdMvL0Smlf8nVZNEslTiuH7kw/n/F1mU+XqIXguvLVOnpOFdic1W57O7UCB5sLMQHFFe34m5g2RbdsEFDpAnp191CRQu1thOhAQjATNuITJSvRlljXR1rr+nJ1y5kg544QmpSHoZnut19GJkeTx0Q=|Chương 159: Mỹ nữ sư đồ;Euv3Culukoylm+ysffrp3vRh/NR+wbP1buuJPSzUNEq2V96/JOiKYPxlJPyBCXatok28G4d/lL+eFGp6sjjPP+AN1ZEmUDgoQNbTolUUbeB0ePnml/NctmOvCOleLKul/5/VgXhgg2XPnByRTjYUXgzuc3c/Laaz5sCdRAFe7Go=|Chương 160: Thật cùng tên;ELEREjgvEET4QpTnInxJPmbDHL9CSuqYps243cdTZCpSQ8lGVrabEqq2e5u8J1QdzWMYgb9nrIob3RsE/qG1way788UZ26uYB4i0E8fJNT4hMcnlQlX/Qmcf5M1R8ZKoPHvqtWXu+OwyakUWkT8PaHMw1RxuYNOS2YoukAlynss=|Chương 161: Hành hình sắp đến;LFXLo06DHK5gQkr3v6Qp2gzAfRb1aM+f3GtXZRF9wKkdC/SfjvRhi5/elqaGv2O9JssGVI2a6auG/+R7GqgMA4Ru8QicUz6QNA3ju71+nywxvd3/jYjuRvLckr2UUNsbcRSSd2L3e8PzMlYwafKEVEuD7Hc9F1v3jmGCWsBBzHY=|Chương 162: Phong bạo sắp tới;CTvz9p/dycR6nHsPIhINRjBtCjhG02nysJu0w5cNXDKc7OgkilbC4doQuticf6Qhrc/RYPzDKylVnsZrRiK6pXLWp9RrCCiFX33ta6FYDKmQHnGn9st0Y7G9qSPBqqU4nBOqCVCD8Hcq5X/AMchjqT9SmyLBS3jtJUNukRtbPj4=|Chương 163: Ngự giá thân chinh;l5arBVQ4JxHyEdyNMwqQppQYYJnwITAUbhqKr9d0+962RbEpz7eU/0rLsoRmaXFNj/0DKb4keo7j3UTRX78hAbS3UKWSfPv230QDJo98xEQfS3aO18F6HPBUi8A2Jo/TLbYTocv9gVeyiPWb0+ByUkOrnkDpui2fZJ3+Px2q5t4=|Chương 164: Một tiễn trưng điềm báo;klTLvK4q5c75Ohy737DTgW4U/tZ72kIpWoDBOydaNUIe1IF3xQ4LLOhyVtfwUsO/lSFGlPewg3cOqudLLS2p5RM2Ocy7DOwIIwGNC5+pNf7Lq2gsbqtSZ0LCpqDRieUfKsLTV0s8pi+2U4cRVsQMUF7XCbcqDQAHQGXJIB1l4VI=|Chương 165: Chỉ là hoạn quan;cmH+HTlRvwTzA305bwqG2AJHYrwrx5HcoZsmr7FigSCnonUUzMZQljkxtuuU4kSlxwpdyWRKXjELCFd84DFje0JdfhIrdhrLklc1y7wgCJu81alDCdb/8h5g4/0mDQvmcpYvunkziFARwNH1K+rs/Oc0NJedtVCAwqDe8LHWt1s=|Chương 166: Uy danh;U83WkFzzkv+Q/MFSmSnEhe12JN/uSjhG4xrV1k3+0EcDR4x9zna4YMHXe061BpizvhMZQwugGnTHa3NfT7kb7VS6BmXaD18GN+JiWB+78/hUYtCaCvaA/zjxMsVGquVsqfyIV7kn3h25VBL2XSOuv6fZ4q/t0MKErc92sJlPdfA=|Chương 167: Quay giáo một kích;BxoKx2eUuLFl3XgDIs1PNpytxDmJcbUbyJA6Ciy1ugMzTf/ZVYLrOltxM8iZ9eqvU431TCyzYE1BhZh4hJgQvwld0M3IFS2NKIYJ4cuKnbRLxJeoUC/t0DyHSvE44EbdECZC6TAuutkX0ZdCbqGzqtBYPkMnhiryWxijsSR/mO0=|Chương 168: Phản tặc đền tội;n6woJhpXnCHAX+fj8iSDxX8j1TJK+U7blisfDkFAfp+QSiS2NM5SvoJPxFukZGBPf5tYYlIqmYxzk5nWKVHCJGExzOv7DNchENNgqHaiPuSH+13JHgEkzXxA34L9etPm9Had1vTrViSakr6VU4DXM1BLim/Swa2zJBHCKbeuQH8=|Chương 169: Phong ba tạm định;5g2tzdI1BvGfilshNKAL0PpYsYK+kPHTckbyvp04oyEtLmMPoMHrnL51cdf/1RJUW1JzYCnnF5YGdtscegXA5ZYtCEfO8hp2hRcU2Fe+lHXIeAYK9pGuP7lzDMcs4vpI0FCCujTN3nQy2geJLq0E4HQGmCDdWU44IdalScMds6c=|Chương 170: Binh lâm thành hạ;0QvyshOCPGIdNqALBqFFZv7BgguvieKcz0yiUPxCs0nRbB13VZSW7msGF4DzW4sbWo5J/szb31k8HAb2xFKlktFqqDlkoSWTejycOJXGn2+o7tsOWR/lcZSBq0XIj6hprqgHfoT2B6YSp8kIEmf5GKUNwOVguWW+C672JPUDC28=|Chương 171: Phá hư quy tắc ngầm;3m7qWUuo5u13bXRX24DNii8wqTUuRcc6rzqQqtTVAJFdxp2jGdU/aeeJ784uq2rgNFJty9i+wrSXB1li2JmRjy5+ANKu1o0e5Dxy6lydWiO1/vwI9Fg/89hGx770ZnQH78ftprZ/RV8iMoErgjdSXS4H+l/SmJez8UDSsHsqMS8=|Chương 172: Khiêu chiến;XRvqXuWJ69bVHYGoGb3pztexdHs1VajcxGtKuKj0DCXACD9ueCrFaR94PQ0XXWEP1MyyuuZagBai3vioe+jpSOXnbJaMkvoCrFP3d6qcDldBhyyQpkCn8cj3bI+ZrKgnytwwEbiaARxDfp7CQv0MPb5iLpwKZFXWbl9o7gVDAFU=|Chương 173: Nghênh chiến;iA5jzeb44qd0ZpAQQFbsL2BD1ldBbT3WXWZay+abSLoxwuy5zQKl4eAWeM4LYJOmCmzO6MMmzJ27/xKZ8keYtagTwUnWmN1ZbArFIJe/GdTifIEVDquTMwJcefT6h5+D+vC9qkcINVAKPNi34zuSnlZqvWw1fnFwerD8aUPf1rU=|Chương 174: Ai không biết xấu hổ;JCkPwglTLyMF3MXJPpxBbhCk6hEA2hUKFEOoLYC2FJYsj8CAorayAUNn2Vm2GCCjz6GADqI52M3nDMMkpOk9WRtfkPaizXJVBGBhYWmb7QDp/lFE6klHlqtfo9cJrqs7kHZNC+Adbz6gLiQsQf9WZCfYtcZyGOymy4y2fh6I0RA=|Chương 175: Cắt đậu hũ;G/zOYraWNdAM/JRwD38oVPy5ElTOpWKI+6TQuSXcC/MvRb/Df4PED6ws5QIR6CE6+dOJ/UqKQ1TqQ6MUixkeoMLNuLNaOEmMDyuMZPgMI58yRCmNvnSVdRjxx80mUnqN6Gv4RcYl6Q+cLriCMRD3X8p30BuAomSr4/+GiQoxZhA=|Chương 176: Hoàng đế thỉnh cầu;zBYbi81FXkbDZSnqF02AcVmITuF93CZn0qEzIe75uOPDJKp1owWUECPWogVsS+ZZTTKKSIEUlc/J1DYzlrhLP1BeLBhy+fgpkCpSOT9nEsjgdFRcejMLrF1cQxv0I58mUX2KT3JPtEKDU+cP5uLboegJZG+glp6+sGrAn1sRu1s=|Chương 177: Già mà không đứng đắn;oH/MOBDWFKfIeodtCjUT3bTeDPlIU8DMx3MuiqFtA4byr3/O5Qvn/GfDSmJKRdcd0IkZtCPreUcH7QgpVL69XtgbhI1OsyR6o5BqRkXCYWkkVsnyhI0pesSMfaEWE7JUPZug+x1kcspHG2ChQpnYQBBchF0kH8tJgRXhaT4a3DY=|Chương 178: To gan lớn mật;nUlgguaf5O15NO7UvO98/tBFFqfHneDA/PUe1ZqCV7ikKhepWjIjfucPjkFeeEhkkTJGiwpcD7PwAn3FxVdH5PHke+5gkNHU3C86JSfXg4y60jWj81cIWS67wj4d2Udum9thdNEDbnZtOlhbGQl2Fg71AXM2e2lIOaN/ecGG6Tg=|Chương 179: Đại quân rút lui;AR8v2EEy4eLz5z8i3/K43sfd4Hp9acw9KaaNO3fsCQOUJJxhp4P1+KCSeuCeHLZMOZfLci22pWTLd3c14NYhT1fmVKIarFw7p7XZy7kDkzraO+VsFwx83OjXu8xHEjjYEXfeo5nbUbeLK3l4ajcu7MdMGO/VZSCRAqBVjniPbyk=|Chương 180: Đào chân tường;CbiaS3yD0urVaMzM/AltcAJj7VxIiaC4v9Na5NLVrqWFu8BANcD+095w80Xxpa9es+CypSZLRc5qw6Gs/+3TuYa9VaRGkVDP/i0dx+ARMCR9oZc+AF52W0vKJ9qv313FHS7laTU/fOeAQTrm7ozzlM5ja/1cM1haCdVHCtlQblc=|Chương 181: Thu đồ đệ;KQlQgXmcJUO/vqUC4OneOe0cdc3aZfMAKDPwVo3miclgwIWaq2Guv+4nlppbTh0+sf4QxCDEJGrZ3PUldT0e8hqn1E6H3GQ3a0tTvMZM4FmMxLAmPFlhid+EgPYZBVh7Y+HpKG8RUPZOB173Jgsq0u7K7alwuj1p1yq/Z4+Cwq0=|Chương 182: Tranh đoạt đệ tử;BcaQiohyeum0PO0YzHwzI8d7BEly/82glqfSIaGjt6GMmg5FlFPW30+Z/gp5jFyjO4CySDkM/Rproy0BZjUdv2JXSX69rtLTN5Qh6EpgFjjivvO3lYATMg70g0jRJrq7UV4V/eG3VN6eK30sCra0xC3C/pMIELwERYBwP6V9R8Q=|Chương 183: Lễ gặp mặt;nr5jpPjk1vycFr+ivEkUFvA+e+H594fTFA8E0jewmwQ1EXu3fA4KwH9ryCYeXinVRB0ZAqvhjPYdygUBxLLKXIoW2cpKhSGQgXjCwWeYuzBwDx3+4v1iVti5pUnHUvexVO5mJEwghwhQEScrf2aGmZj+aRxtSK9Oj3vu2WLs1pU=|Chương 184: Tất cả đều vui vẻ;8bt1XiiL+0lNGiRfiQR/x6i/aa1mWfLHN781edC0ptUQh5YElK8v0CRQaA8DdTaOtWy/Vs4/jr8U70RkNRN1e9OwkozpqO1tcQ2ms/wvCT7fNfa1oX1w5GBIOknA1y13Rg4OmuuDJsRnLVWJqmzuUcp38r98A0bY6lwW+HliNjk=|Chương 185: Tử Diễm chân nhân hứa hẹn;z+2ibKylHKukefpZ3pcxFJWiFmuryGD48GAizfJS1XoQmBycURvghIIYuA7xgp4HH6dmEQjzI7dC6Wl8M7CR+sXeTu+67hee4fB03dBNeWJlEqwwMDVMZgTshJreULHbWUw04TjAZA+gF9H66Z29RNN5zfNJVqqxWe5VS71Y9pQ=|Chương 186: Hai kiện việc vui;3OCUDqN6LZUkUOK+ZX3GLEX/8W1InHzNG1gF4+gTrABqaQd1yyrUguuEebOHimsUYHZOVwDTs5iyFDk5LrmeVZNfQEoer6hbNY8KKHELr2bL9Q8c8vzglxPPwCiurWicE0UCi5eGnxLEhN4EeJrQ36xu6vhrBwMb3asOOKYVNLs=|Chương 187: Lớn lối như thế;aIpkmi1280x0PErQJ4Q05wZBlswHGBebTFwM7PtJHoCon58F+pNUoAIwKQwzb3Bltfgiq+nn9TuyUIgCbxuc6xc2CgoWU2fvXb0mqD4pa3JpqNHw+3WYeGVQcb54v8FL33uX/OQpsaih7UkOiWVa5Y5/NTxaAe7kL4OVkBdLxjo=|Chương 188: Phân biệt;H31/EPwjKUlbEEQy+HmqTqlrVlDdLsZVBq2Qf5TCJOC4qZqCQLw1etUYYffM6obuC06HoUtqxS01ISyrIeW7LWsIk9quwIedMyN4WCfnfiPMe9sCOa/1cAdESFf2g3OmnJ1GJlLrwn1zL96bx/LfsyPDDoH2qIc9QRl99Z6xN4o=|Chương 189: Phi Hạc tông;o7DZUMSN9zuONnN7M7uWQ8PUw9ZWS02OTZFbDC1bw5r57aUhdFydDEQR8XdZ+EXP4lkqkmzcwsnC1NqZaoeYvG5fe+3OJgJckoEtTDBchYjIAfEIwEK5NvwBtKSNQN66RWxIpISNI5h8qgaUcfLPg70LG6+PAectNXDC/3dVgK0=|Chương 190: Sư huynh sư tỷ;Kf7Qiu9isayYNu96Xk75WEEd+P6dY3B+7GVkoCtn2lI5P1j3qWbve8qfYyETFYq7AS8P5oL83KBBQSylg+egzW7wBfQQJn0p2kNNb/E6B0hK3g/mvN7eo5qnLQ9L81dLgT/7dogZkHbz3LJefRVcenRhUf82gmwXzwxmrXfG9/o=|Chương 191: Thanh lãnh sư tỷ;h9vaSKXABeyIG5Xdm7+CojF++QInvrgvpfqWHIV3OD59FRlANxGXz0Q4hfR70J+nEPbt+FoorbwL8CWSwB+80/55pyBBm09ukrgAeCzTzqWXFaMoUhSRnn4k1vnOV1dAaZ3qOxOGnTmqvavp6MyN63n5hhq9SCm4jYp6y2YremA=|Chương 192: Còn để cho người ta ăn cơm không;EZ2kHiwuBnEeLz9kBkryd65ONYrmjGQpqFUF4Q9g72mJVaX2K3Ryd0nNBYXASKPNlHQFbcNHuLvxAqK+I64RGxuN4ckZkMzDpnqj2a6Hfcoy9SK9S0OOnfZWH+sknpnHjd3AFn6orMeCNpI16/xh2LhoQQE//3JJocD4wYhux1c=|Chương 193: Không cần khi dễ người;0JSfDgOT+SWR8pjnZNgHEtgBgQJHerj6EuCQvL36+uo/qWmgcJNpR5XnwaxA7XVljJEmvmAYKycLxonIpCCZ4FNHLpQfGLztb39dqGozLcHOSQl58yX2qFcqQbSC5a1+GvvTbdNm1gpt/f3/2yI4n5FYIj3DcJDtDdJuJrkIEJo=|Chương 194: Ánh mắt oán độc;CNtCmcmVU4egAsmevB0xYgYktFvOn/zzzniAhvKO/Jw3oZ6HvLCnatFE/e9i2OVBCwOcJC/vD9j/0L2jSwQ9HJ69dw8JBmoUim8NCskoalmxH1+cnhoIcugW2amPEVVvaSP/FEJvqoZ7XHonppQdf4UheICvU2cAEAIDiv6eZ9Q=|Chương 195: Trưởng lão giảng bài;9EX5dZGku50RgGR5tRx0JLoQ5LXsVYLrpxF+tRF0MFmD5opu83bYPbNxsw82EzRI1G5Kj3rJLhaYqD+xf5C0z8vbOhjsoNrHFhdRA4SfrSMh50KlVRA+Kq+9vjJNdDAeERNder17xpD6yBo4J9aMejw1+E/mhImn+LEEnx1doJI=|Chương 196: Thất Tuyệt tông khách đến thăm;IQnCaWN1D1gqSUeDp58+mpK2ziNB+bxEV71N4adEEQ5FJ2KFFpnFPeaUw1W53ykaMIvDrQvxaIZKVt97f/xj3o7r/fs1BFA9fDk+K2n4xYPVArpbKcJude0B58SdeK7ZlUSD6yhl385yyqfAanyxJfD7jhW7vjQsiYRuSr/2RVM=|Chương 197: Lâm trưởng lão;mJK4m50jmKISmbhyGgoxLEF/XgVQdq4N7f0Djn6cFXqwHnqgaF3hP46+hR1857tJxrGMjRwOvL8cjJWlRSWs/o5KVK97jUaOPC9VB+W+Qss0LwHG29plEjVTxYHtOmKH0k2oy3wpaPGac8gQGxCLx8DhEQ996eUkPkReXbGsk0w=|Chương 198: Có việc muốn nhờ;o9HVeU/8PNEP/HRjmK3n5GnzfFFOkha5awup5xbPmI4Q0+Uslkak7jERdVrdF3MBjzOvDw7t+HbfxzxmF+HZTR1XEcPX1ozjmPMy022Sv1OVNHqJSGc9NRBlW3JmmvfzEhidhJ4yE4ZoPoz6ePqU2rrYX3pwSSHrtC4XQEZZXLw=|Chương 199: Chưởng môn nhân hiện thân;pulkcS8BFz2svJLehdFUDfyj4r4LJnZ4BVpwXa2P2pVsTITd5vtHdBvHDpcrFsa86yGe2GhxAMV9gshq3BGbq3U6aHzzhLmGizReBsMiDzVYhH5uSLvjCsD5s22+I2ZeiGxOxYVroSikGlXdA9SWW0QcCL/BlwHYjjZf0UV18cc=|Chương 200: Công bằng giao dịch;g+wkkluDbbRzQxd7SUk2dq28/EqApjG8ykXsPUEazBFtTZCBnL1ZR0I7JNFQadQwDzLQ52MRimaVlJrhleJmwr+4MpKVlwU1owg6UYo+OqXdMj4+7iM10p7z2KuWH43/P6H6iMh4ryNmj+LGUEQt9EQR4njHPFGv39Ay4akj1Ng=|Chương 201: Tan rã trong không vui;u4QG6zYY695O+f/s6KI8ySjdUESPG2+w8bkP2k6Wmn2u3RyFEtLOPiq/RK4jsiadI4Rl/MMVBSQ4qrWVmCpKuNbP5T/wPoHsxSA522iF9xbq0wnktWQK955ld0K65fLH4XI3CB9jqsH/vWfCZD8s/gVWa/4Q8b2lbgxQcZ5MxPI=|Chương 202: Kinh hoảng Lão Hư;6Es5NFsD53BN5Vy+cdrgw/yaUqasQE2xfFyYWcyCvowm5BapxYR7hcfZMdz1zp690CfBl1u0DIKxzW9IDuFjxzi6ISY9BPi5un+glKLUZMarNXf+Wy9bFLjP/skpXCEe0jViDXEng0/3b6oLWTddAVnVVOAae27dUn8IQexb9Ss=|Chương 203: Lão Hư phỏng đoán;wovEXOF8Z5NnpdQqzcK5V+KRA5oqebaqNbz4FTa+sUyPaMNGFLguCH6Ubvo5tzJJ2OcIF4SfG4c2HEjjzXEfbBnaQQFmSQU684WurtX3fjPB0ar6JNEMNjfFaSeiDe/8G3DvxiGYiMjp/wt5R5JgDdewrn2r5aDpU6GeEhGw22E=|Chương 204: Đau lòng nhức óc;IJmVNN5GRmK0rqFzrDSlSy2knhqQv/mwbLyOoH6jJ3TK+0VF4/57A5STwdKZm21gGHkF0RRj0eDVwULROF9vp98slct+iJAfve94VUxxxfOMrdpl1XjHrPkuhVxpUjq5yRCIZohTD7ZTasaGIs/OtPnZhGhx+Iojj69G17BpGfc=|Chương 205: Công khai khảo thí;WGY8Z6mf9trz00VcGENt6YK/qAEHcAcYWEuxP5ZX6cpVUiimc4xHh9LMZ8TkpBW1Wpy+zxBQTbkuEsBfe0DXr1i7/fCfRESdJxLF1sIB6GwgyEjQz/pGyJc5JNXNoZBUYCbml345hzPBA9vnIwHEd7ifBuddqAaxlcVL8d/zwsE=|Chương 206: Trắc Linh Trụ bạo tạc;Lk0DhsNn7+e8atgcYgY4BuzMyCxOytsmHaKnEvKNTVu7R4rfcgfrGkGakZrX7FoVAUXvn95MeNTFet8kVZgx4Clh1tYNmiODuNV4WDt7XwWMvbcJQ7tEphp3hLEPPncF5xFnPSLPK6BgzW/WFGRO04WWrQMjgbaJe+CbpNvDo9E=|Chương 207: Tiếng chất vấn lên;966nPA6sHTQSsqVJvJetZ3dIWvY38FiQlQvTM2y4jgGiQAkojtjcElcW0c+51SihYsaCQAdp3jiQ02N87ONm6gCAiIXyK2Q6q4tyG0GZEwO3tbKDqv2poDLOnBqFWK0dVm1C4iATkS2eRI/K2t5NkjIAOos3aAI6wI5YNi4AFjQ=|Chương 208: Khiêu chiến;cJkAQCNlhpDHCcNxf6/Wcqw1G6tQju4P8s92VLx8EUxK777Az94GrQdbrfMEAeEB+mNPVs8El0WEH1hxfAbEJtSBBxFNh9HhN1TnkgdQ0YVb5AM5vjWdx+cU4VdgKRa9bnL1GvvG1XBiBQwdw2MKSluBUyvPgB1HpsQEWAM5a6o=|Chương 209: Đấu phi kiếm;SknAsBVUH42fWWxr0NQZ8zWkllIpZbZmz1OVp5xTfxX33iRK/HovlgpzVAydwW9/y9luk+QpXP0DUdluW1q2uwyo2eNOA7uCeSLmKNDmY3CwRU8G/j5FPJq/fQFt3ZnwQQQP4TnjlZdpwk7dMpW1LNDmRSpyvOtYYa9xQOajMJk=|Chương 210: Cục diện đảo ngược;q9/zjo7oc1PBz+HX0s1+wVyiGr+hZ4eEQzp2SLwbAXsWts6k0ZfoQTjFOnMmgNPGbnNmm8bjCbIpumKKPZiuHbV5ZCi8jEFmc6M/Wf4hIevMLQHDqLZpFIyBGigufmpFRt4hI7ALLxjyNlbkEG7/WlXdSMKyKoZRtcRhy7wGBmI=|Chương 211: Binh Khí các;rjm5lNwbFTCNOE8911+rClA+ZD+j46J45Jo8lxp5OuIn1RYMGVqH4g5SPbDIiB9Ts5cXzAKaY8nuYrW9FJv/6WrRa6mGPd98hqFHJ0COVomGJb3WUF0XB/3OVMm1A7krqTsmdUPjTVAf7sXPfsTsXrHTs4F1BFo2MAa/PKwQAZs=|Chương 212: Mua sắm phi kiếm;Fzwl4t7yD+yY8xyol0/FsfmQ6C+RyFo/rm1aK+71I/nzmUujFqi/DmpGRwfZM2I+WF5HitowuyPdA5o1gEjTwJjX9yQ2OXkpC77y1fQz5Fw9Z43ZOCDpFA+M9DC5s9n+6AzqqSL8HJaOzRhvzG/fo05dufmAe0VJqWIk4FU2Vj8=|Chương 213: Trang Tất Khuông;CD5zehfnAKulLq0N7t7vX4zA360UkD4IE4TlnyZ7Rp8KxScu8jCv4kcJe7n+sj+bqu1+OXhcY2y1z7tyuoOmJDUhRCUAvf6lvoBhRt4bvTiln99XUc3x18dASTHB+HTNegJ/3yJMr0ONdLGdl0CZdB4nqvhw0Lkz2bLQ9OonTA8=|Chương 214: Tu luyện kiếm trận;kAGqn3+eJO/Joo0L/F3HXX6h5ssj6ahAqUwB1dU8jyrfGfo4f3wcvhG19I5uCTW1FwVRNzDLV/ME6Ul6PnyaULNAg0xFNIz9o51W+JONZbYSXTY7hVJe7bv40DZ/WFpsIFLHQaqtRPmMCdNVvJ2weT+egEHmbi01740JnzMQz78=|Chương 215: Đồ đệ luyện không nổi a;vvxQTKeIiqVhOgdZW/RaRl2VgitZkKUxoUTbwQerF4Z6MssMOQgq6DBBybxu16nz/eC19+Ww0cqmCUnbHBi2eWPdcIQzINO02hFPBPLqCelQTkVWW6Xnxak2LxcV7gENnvCrbRsF7u2S15n1zVb3Z8D+7L2kZnD8Tl4DNdhyBn0=|Chương 216: Thi đấu tin tức;5IJ6rw2guD+KETarIb9gRy2uI/ubKSOSxbu3v/kM4Ym6aZak+gzs4EQPDaEVsCBbj79YBJ8ehDRHecYK4yE/cxGixtml/8DvuJDxY7dmAWkAOfNZhIY5rvmWaTy8O0Ipbit65oE60nhR+gI1fm3YWS08zsCc1fFcbeq95Au9NBE=|Chương 217: Kéo cừu hận;DDWdmKoAFVaAP4O4RHGMxlCRKlhEtbNspth/n7Ap49Ashy3FakB3bW0z9PDXFUPuxNJ4OGdAVzg/h5LbygcZ/wlTupbSW+ON4qMPWIychVaz1t6t/T9wOD/VH/p9HI3GJEteWkZ6Kshk1l1LcpjPCIENAA80vOF9a9YuvyOa0Xs=|Chương 218: Ngươi dám không;hHLPc5TxW1q/eoyrf8c+UzJJL+OCobMstL1QvRLcw5dPAZmUrKT2elyoaIABlm4mGf/Ar/5zLghX9CwHH4J7mWCrmfYemKmcL/FRadje0F0y+BElXvHWgUu5+d/8UoRl0yj5K/uyxalY3hiuNWtJ8DetMxurLRC6sPqjO6XB7So=|Chương 219: Cuồng vọng đáp lại;8Dr3L/eqrskfdLVTuyLQmpSFvWqvSfohKZvHkeG1yuiyvNxg+kxFgMY0doNfEtuFEuSLk2pbUXYShCjoCq1v2aVW4owYvWvcUA5w7gGYqSCVzMfcIhoSdnx/uyuhKLgQOBw4CponBcZvadxrIooAiNjCS1069dV2HL+ngPuj6l0=|Chương 220: Sử Quan;fBkj189O+apQ93GA/J/JKyOpDXpjjhC2MZYRfklL80klUbkiNcgmqHAWEQ34d0pfhd3VhiMnqqPIC0HlnrXxAqTTdCNRMg19wxkLb9kIFsVkvxHkJt9HGnUqH0vFiDwHL9kCPTLtGsbNbEp5CTxoRsdEP0jdwi4ZizCplRejxxc=|Chương 221: San sư tỷ quá khứ;8ru6jRMpFbg8eKdiqavMqVbst06f51geAFSCGYbgixYhU3V4nYDcCjOioRF3FfdLhTo+bnyv/i3flHCINxFca5McJimfmMxu3yMIionDe4NjcapQct18L2RTAPhFETvrCFp1XPp+p3oNFVVULpU2N1xvILNOgnghMYsyI81XHQc=|Chương 222: Như thế nào kiếm thuật;dxnJfWFMfY4ghTAQFGnc4cbw0/JxYrGuf7Z90FWKki7gyZW4xm9x33B6yUg+drtfuLU/PtJbKUGfkIKYJwhDwQcrOMPK5ni7vf6h0aFbTWMYKXQMAr9BsBWTS21qFOJb7lEIDL+QUPD3KYFj/xbb0be1LyGEpft0ibnQGnxi5oY=|Chương 223: Thưởng thức;Jp9skOscJcZa2vQUMjGRcfxzX8J2eN/YUaui/OhiX+IPJAc4OwXDR6clTPTBHJtahACRGOJxSv8X7g0FV2gLh4gO00y05TrBQ9MSWY4qQHVDjqj4e7/R23NBwdRbrHuQ5JOgbv7AQ21iyK+88LOfIgNNHUz2LZgDVUMSn6O4JRs=|Chương 224: Pháp Khí các;Kaw7Kl9oZHjPG8g+F9/8oJ4+xhJQuENZ7tHUFmL/ZMkh0nB1dEdzrq3VBc9eRK9Y3WweX/+/oY/8mtEZbAFWEpdndglm1bJHXnAUoYNa9pQj9eqlKWkARg/2xcIGHc1ItcS5b0ejnP0LmM1rPFP8wn3AWK0e6amcQuWKxeC6KjQ=|Chương 225: Vô Danh Thụ Căn;GEbDBF+6lsfjF8ETtn0FPQglmMhsFyOE0jID2opN8v1ulOH1f4FQxi3gc1oYAleo4B0cctdZ6oJ9a6ffsPYaCLCXWSfWQvLcjIpp+0Uj3OFWkdJbhRbrNSUWRrpKOMnWn4PFJGoW+YSrIKdbDVbnWYoLQ3+OAVRels12pbS3XMU=|Chương 226: Phân bón;cHDeLYoW3aGBSZaDGAeszexs2OtY5TngEB5B8NgG4NfsVWVyB96NciPokMH7l8mwtjcLztF6lSZdYcfRiCRtVUEpdRUidRjHg8u+18PCTO4PKikElV0MK7PkwgI8Shcgfgkb2ALkfpnMRXejOEO0lAKdpu5fG0/CroDPIQQ6OM0=|Chương 227: Sư phụ xuất quan;n3p0dEFHHCBOQujbhQI5lLQRYU4jFFa0J5d9vKt2k7tp0h2789C2N3ec+I1nC/Z7AYmm7VBGQaZuxjhxVchW+fduMZaWGHaS/3yjJsqCobg6SGcjkKHzDebttiBt7D1zMRSYtZC7Rtql830315K9BnAhxnP+KSxeCxGThXQmAmA=|Chương 228: Tiến về Linh Thảo sơn;ntw7XM4iacAG2dqO2NGHvw3xlvhm5bCHfFbxLSmQluChIHt8VMoriObLafjdWsTNn9bAbXeqYz7QugwdmGLXRN6JSGMUDSVFkl8TNNbgtJXb3PJ+F1O9NEzCR9Jnf2PJkL0c+U6u0TS1kHoKGwqDHiOD1lg8+IUUTTiZ4QruSv4=|Chương 229: Không thể bại gia!;HYgBCcA6TCBoR0rIdTTSazpiBVpm2UydKFNWmialTkgGEYgmMFNBljDLZOt2BMUv95IIgzK0emn+O1Eu8nycV7Qql9vuxR5Cm3Tkm7rd1kowtZ5aUKjsyTHpTlSsqXcgCHZ9wAjKHD4Kcpnp8RJLVMAlcOjU8Xrsnh7U0H8oSVs=|Chương 230: Đại sư huynh;p9ExRCmCS+dw4ejzRc0hVDUbvO89Y62/ZiZ/j+fzEWT+1BrpEa8cOoV5oUNNM8KslOv9dLZoyRpXCQUKGhBPsG/XLvMIh8GXD7EjxhBMmwewGCDq1YDXMSglHIBq+CKYFnkZj5jgER9tnQp2O8k9hEOo+JyuzHQEJoXzkYBr/2c=|Chương 231: Lời của sư huynh;11viCuTLVv2av5sMaGPu39ANFX3MDLDXUyj5UD9NoRUpZf881v9SI5fMWJO/A92zfHhdKYal5sqprvqqoGEwzZ6gymHZKGflm1D5WsoR/jXhRmh8otd5LNZY86KRvzpM0yiy9c3ojLwTLfEt/xWaxqsk/55+D3DI6imHMXcrDNI=|Chương 232: Huynh đệ thương lượng;WTdHXvLjt4qb5fEjpfb+q5qm4mpOGWb5EVvek8HbIDSmS2yZLI+erM0PXAHI3rvP8aDe38FPiGAMbgO13Epy5Q+DCM8g2CE9rPb5sdprUCZHggf11pkmGI7vcRlS73Z3hshy0SetIUDNAAbW8H0PYxZ+kvuEFWOqWjDiXf3xMxo=|Chương 233: Yêu đan hiệu quả;0e4AEGndukyzRGvcB5U2uhMPlNDJWRmM4H/4esW+O953wpvF8X0vBnR2j5DU38qjnFcRhnK8rTlnbXnv0kOY1SNAM+TKySedMH+UDf0wvtrAKlecku+E9XdM5PzKej+MYKDZDYnasSkk16rAlB8OUS6zzJvG8ky7kHTuIOmer0M=|Chương 234: Nhét chăn mền làm gì;EuWZvPHYV58nAvl2IdvepLYP5mEGSK/7T1XciAX2EkLfJ9IfUU23gpmc8qHSNh1az8CDMVVPKYZGaCAoLz29334Ob6uDMEKoD2qZY6SBkTKpKQlERwDajbqDXk/zYpFKG2MORZJiW+vRpPZg/vGo3ToCb7wIKpumXryxnkbGB7o=|Chương 235: Oan gia ngõ hẹp;LCS4aeG9UHjf2VRcL3TjqMvYzS9xpKFzroJDUupeAdtE6zizE19QD6/bsUJwkobGEcaoo2c6qOKLfBpu5s7ogxYoKTcTnGPMcksRMCZEZNdqXl3LQ+2V+N174hpfWLQgNBdEycC70dOYkKX+6q5tKOPx6Q16Vuh279ORUEKZN9U=|Chương 236: Tích Sơn;ywJmg4rwRqi5uI896u3pn8DbOAESbjeEQCPa3sRUmeWgRdFTUF3+IuQqlhqiZYSJawNI1I+jqwtk3kx5ZvFzVMbgHPAr4+B8rhocbzfRWZgfTFm3HDy8SgQq5SgqCqmxBjXUGNOiO3SfhWAv0hC75jjiXj3L19eBTkfwpH+NrFE=|Chương 237: Theo nhau mà đến;yQA+2gyVpg1X/rHl0Ms1sPsMTnCBYqHCZjS2naFwE/DhOQdXf82Qa/kQVH8KQSIlKwpKPm6bVJl83xVrxgBijduKpekdYztm1xTcoXQW8Z8MfGHc/4z2m2mKXpEqgT1Vqsb4+5O63gmwrap78q+O6H15PEl1q7gUeDAh+hV8VD4=|Chương 238: Thiên Đường có lối ngươi không đi;wOpnNyDDO/7xukpyp2S78T7RXtoyQ3on0By72I7sGbtWQd+eGOVkfMO+VPqrLQsegj8g1J9nBEuJqY/mVui+r8mHCAcrcdSjAhkkDW4Lj9LEOmyns0pbJ8Qoo7TcqaXE7TM1dLYCtYbasbnUgLbjisDyQEyXiUA29kpIeUU00Os=|Chương 239: Chân chính sát ý;A8Z9UxblG1KPxDMVYHr2494f9Ren0fQkIzimNstsZr41RJe5hncr0e/pTP3kVY96BYuvhUYehgx1DlfaxOzvrd4vceHCC2bD7rNCvOUslcyD5glKr1/2pRmNfqV6lmZryCLnf6HoiVMKNuJwdh3Q/Q2zAwekYD6Ybo/9a+LzU1Q=|Chương 240: Tông Long chết thảm;KrWzsUBUXJm41Dt9QopS+PenBMeXaY0PVCzvj3EJi4tse7mtJQln188DhVXh3dmj8KuST7OTk3ipTECm/iaFtK5y0KCIaz9U2Ye9kCciDbRX3HB3zirGwAMCaORX64EFbeVZuOQMBjVOZghv0fNpCTEL46eW+ejtzQZYZQ286A0=|Chương 241: Thất bại tan tác mà quay trở về;YW7GkXd0whT9ljS4M0rTdRPaZ/rabA3Dc23PDjFd0vNIxm4BRTyiPkst05GbUfAztFhr/ptzTyaATR3J14CU4BFFA66ecy6stWkqrBThs5YJUYIk4g7pMjFZB1zb8cYKQkRWwCUkxopxY72U62q+E78WcvY9tEooOoVqpqx4yrk=|Chương 242: Ngưu sư huynh có đây không;zjRK87xTDUntrjDb6fJwMwRKCqEvNO9E1N7mnc2N4mqi/+mRjZ1mLFLax1W33d9OA8jvar1i31IQ1NFsSXBfvUf2cLkgFGIqUBjL0vcJPuEzJjAn4Dzllq+kCt9r53KyOAIMtZp5X+9BCRBNBcp7ewn2ZY0y45QSH/M17QbCiS8=|Chương 243: Phương Uyển;YzVrvTVGYTlB3GxFBTajzRpdYf4Xmdpw3kptNkboHyIKUxwImM+QHtnIXwyNLNzdlGvwYWwFPUB5qZEyPPR2qa2BgX6E1CqimTmdg9eQK2f+ffn396aX57NknyhdcqdSlKn+CV2b/mz6+ItuWa7a4iUm/8DpIoTxogYAIE1AJaQ=|Chương 244: Nghèo đến điên rồi;U8/ttKzf7tqMUPEXdkqI36JGdRSkdIck/BWBBealwPh9xHlWjhrYoR9iEqkp3fYo2tCrG1zYxJu36231lb9acZvBcgdCWK5rb6wPiWaNiAVgJdeqrUdhsN48eOnQQBVNZLaixOzBzyJouA4Re3hyCcDzUIt3I12pARuF629Ejcg=|Chương 245: Phi, như thế quý!;R8RPHTKvkEPejgeB7aXUT96STVqxyPwtYdh2tnoIBsB124p7ciXy7Laj0RBjKzU5JDag1VlxTET0gE5qvM2SG5xz/iHYXdatOD+GKXf6HLlSFKD19B5wt9/bDINKuZhEyTNo+ebOP0zTDkTRRF0LWQ2OzxlNPu2phWgi7b5T/BQ=|Chương 246: Tiểu nhân ép giá;JDsGu2kQyqMl9RAY+U6dJhsdrUMD2FBVHZ3ktpo3FtHGlXElbC4ijJbP2QXjliC5JgLl6EG0j1LFZLu13GWA1aVq7x3qS9gkhUEMlneTcKIPmtubJcJ0CvCwOI3VgdQlctY2A5if28aQ2yhYajRDUq5aAD1s065QKYnQ+SrMbiE=|Chương 247: Lấy mạng trả mạng;v2lhMBFiD9s4y65WU9u2w8Ut2JQ0LAyHJHnFAiEPrudxMq7dpWh8ajWOLyrPBjdlui0gPLyCKvTJn+Y5PrAfhaa6NR7RJoFdxmU768cZgSaimJDwrKJRtggwf/BhMVJibrjAzCdD/80TMKvRcPtG+AcI/FFxEchkTRHHtsQkZqs=|Chương 248: Nguyên nhân cái chết bố cáo;lB+Il86WBH8muv+C4b633NwdCRU684Kei64IJsnBvb4cEmJu7WnrqvL1b/MgY/QrRGsOo07sge+lUvYF6m1ym4q6gsya7vFjvnxlpRKEnhSuVDCGISxw8NZL4WL9KOJvrEjdrdhjaBgBHLRpEZ3zFHR+4BipFBMSsyVt0aOKwoo=|Chương 249: Phù Vân chân nhân nhắc nhở;UAA9SLmU64cJHHN+Z9WXySAs6CXGRSJhvhvbR95aaT/MSq72iE79sNNXHJha3GGg4y8Hi+QekM9AiNtiEbhd8evnj9CwZ/JUb0Og7P0gDnfGvn+E+dRyBhZ1+XJU27oDkFd2toN8uWSVjkA/GVeap/L89u/JnjQcRMyMJovAtSA=|Chương 250: Kỳ nữ a!;WOkc1QX4NpjpXM6JsJs7pjLm8z48HeGcb3Vd71/ZqBi8mV0n87L0fkX6iCV2DwbdIUsmswvci821WSNCwcuTl87YWBVuoi/EeLDSU4pF2UiyLOjqbdu3PsS1Dc584yA27j3UZGNgbsNjOIYRfiYKjcyTtmQsoiblhVWcs8lsXQo=|Chương 251: Một lời không hợp liền muốn giết người;YADsc3gO4WZpGnROYC49VnNAY28SjAUgVtAaXDnzZdR7q8NPZizaH9lrXnoGYlEdYmNzJFhj4JNwWKTgNbO9j5T2voub+wZvRCgynih8yCd051koLTafvQQC1Po3cZHixz2Ums4asEai06jjwgEw/NQ/7URXv61eXkSKse5dkfQ=|Chương 252: Âm thầm giở trò xấu;eWls04Zsh4F72cLVD9eJXQKgRqam2uAfaDwA27pY/3F2YW1Qg1OXiw8vnO2xuyI1YeomfumOlUdaFFSGxuD5LpPoc5IHl+8ccaYFJqtg1DwijHG1Hmv3keYya9z4YpYsXjeqQiRYP5ZHkYLuC/JMS9VOm1ciKA/64vSUWS2xHig=|Chương 253: Cách không quấy rối;2BQe7DOzmDJrULV7PclXGq48p+ryLsLNWigHHXwezOxDhqRhpVJMfH9N8PRwsxFAX4oOiWqPjsTdCmY4vsym58xmQVWYaKUnMcqdoFDywXXSZamnTB4xBREn1I2jm1osog1Gv6MeFaz1neSMAGTUIlddRFR8uoqYUXmvYQ/G0WI=|Chương 254: Giận dữ rời đi;jwB8hWYALqBW2m7b/7ZObPFmc3wvoNeKS7lkHLZnFZ06mOK3eOVrbGlwqnEmDH5kpwNeyGabp160JzLiYY2BW0i3YQtsK4/Df9BkiOoa0c+uJmjBaJyEEgT4eTRlSN1rqtVNcj5znBsJL8QMc1+XBE5PKf2dK5A/Oa2kkdDAPdk=|Chương 255: Hi vọng ngươi đoạt giải quán quân;MlLW7lMKq617AI5u7luprotcJyuVRYcc+AZJUMai7l/msOrzH67amHbvuNyrFKfAIwNxZ/I01U1Pr5NxTdPkXe22H9X5urpdxbpolhOAeVZAMlCxOTxqb2q4BYBK/rlOrYivuUEJQ+OnsFFqlipj6RoYUfknaj86K2GCHfxO62M=|Chương 256: Kỳ nữ lai lịch;k1Dj6UeR2fNdDzCY2G2UkG+W/kaFJkETtp8NrSvGA7ztHDb9QTmRztW7pgER7OPo3B+lnOGFa3JGwdQgZAz+OIexIFcsJBlB+1LiTFq3YgyDoARZsAn0BtkV/e1h01RHBkw7x7Z4NEk3NnEinbdtxJE3oyxp0YivjatzljRrL2o=|Chương 257: Chủ động tới cửa;IHCYBU3p25AjRxyfm6GAsWx6B6aohxyocICMDtg0Ae5a2yUVxYeypkeG8nb9WmbRDUBm6MRpn1FhJfFvQ5o7K1sN1iR+5n+Q+EQlnHc+Fi/h//N/SRWaI+/BS/z37sTEPj4SKow9WRLQsfWVB3OLPeZLqK/Ott7fTooAdMHdFuM=|Chương 258: Hoàn chỉnh Hồi Nguyên Quyết;vNU/n01m71FFhDrF3+VLH2dVFojvmwxzjs4ewzTOo0EzzGYTAfAoJiT0MYgZQMnLSZ47BcHKVWdIRWH24TMp4buOpasG0uZGtFBuG40NxsKgijZ3zefnXnZzrm5nFcB3kOYItGskQ3NX6ZO4wyakQTSwe+IMXDvwwabUAEvv1gY=|Chương 259: Động tay chân;SOItW1K76G6aUKmuKFouWbqwZ/W827uGk4OydvIue3raPtdE8wbLg0aS/gfDfmbqihQBpw60a62cz9zIPx03p16C9FNtiSLOCr9NlpRHe20lqwektt5HEZq+YKW+ua7/ysewYKHhXx1bJpfbvsRfFH8tnLf6/YPNPYDht7khh+U=|Chương 260: Tâm Động cảnh;78qPnUlfnFb9440+3fIdPB2szJs/S55HXelltd9Q+ZIJB6WJOTi6o8SE872mnvm+9sxBk2bHKE7Y/hguJCHoDHhOGTjcvTsMDFOJsasCttYUJiQponxJ7hQLi3OQ+2rxioEiuJ7Ypps+qEGL536MGqhHscXI58G6zqUiDqQi2eg=|Chương 261: Không được đụng Thái Hư Hỗn;z2k3uttHoIv8i1+4/4d4WfBqhNgn1qh5RBqIPu8AHJnTGp8xPzQFiTWKAsM3f78qf6skWayToCN5uivS/zCTljBhtZKp87plChKkOh4PUTi1htVpVzh7D1XwKfB6Zy74o4scqqU5rtTOOnhQLJijerkCP7nVOFa3r1LRP+LUHvc=|Chương 262: Gia tốc tu luyện biện pháp;DCujYvhILitVkEsg8NCLvsL/yNz6l1jlOAPD3GhsUr7c0Quyx8yI5BXOAIrhj+k+A4K7jozf8r/CsPwFuJrPruT4KO9VagmyR7KIHx2XnltCNWUHrj43lGgFtmrnOxsNNxBOYlwbokieJR41LcYGtA5/bVwaC1F7VXaug65aeJk=|Chương 263: Thủy Nguyệt phái khách đến thăm;CRoycRgi5urLRM0aw48maQjs9W1trbs/eJ7aciLBSjAZn9Pdw+XFscKZmbGOQCKADKmZ+5KXcw5vg3jESTmg8+u5MSsLVp4ZFF3f9WAfXHWyLGQeO5i6NnQ9+2RyvNT0O6LoTSb/jZpj8s/O2beo7r/+cBrWKiZdrKx/Obx8L1I=|Chương 264: Tử Diễm ý đồ đến;UtoxdJJFRj6go+nPSixRS9XhUTbZ7J2Mb4NolTLRlo7FGWj/JglkiqZxpFcwt3VolpcaG3AMcSwKbOoWzSLGb2fdCe8sILLaDta7Yx04i+DXFoNvFKOt8VcNeajmJMhvyJ5KnQalrsm040t4pnZ+Rcx0pnDNC2XBriHB6isgRW8=|Chương 265: Danh ngạch phân phối;ZQfSWDdTQrdzVQ3oQx+tB292jvINKowPhLOcTqggG0vvwktgjd2vXMvO7MmF53Ev9S/wX5BI5HwstKWUv3uRqLeFnOyKz6VOVa/Rh8GgQgIqMOoWkjAO67jkxXfYjXACLvjQzE2ncCvc/REZa8F1JrK8mV1ylj28Ksy6xGcY+sI=|Chương 266: Chung Nguyên Thanh làm khó dễ;f8KTeHagsClowgOt4PtgjdjvDrQB3xUc+XcKWFZokXgcL75ckjFTJRKs5A0/EQIaGPK4VurwF98rHYRFB+GczhFgsJX7FVA3HtRMtNrP6USvE/4mPQKFCYiyZUZf2OjRNfShe8OkU4+UIdLio/AORMNWuE2qFL9iRGziZGSr43o=|Chương 267: Đến Thủy Nguyệt phái;8M8n3qn9s1b6HxVGCvFs2sAvELJ+r1peDDrP60vO1w/LRBT+Hl3CKM1Y5GkDkfttcDZQIP9XSUww37sKmeTfnF+/HSUIgbp9TgiiBY44rloIs7s5jbDWwiGyWpMzlegHcBVqa0c5CFBdQ3KspuJmtmsuN3uIhQ4l1iC+1VZpE3o=|Chương 268: Tha hương ngộ cố tri;Nb1FAiN8li4HOK2zRfFGZYAjQQyh3aEN1k3w/4qxMj2TthE9S+LNxqHZSHqIkL8fPtFF0l1Op6GZ5groBhyJfReSrpupvKOyhSbJxZugsgoakvRYyqhuTNSx1ZiAVWrs7ClL954l599Z96QF7BAZOjpfuQvsi2QCCX76K49MnN0=|Chương 269: Lục Dương;6ylOXCws/SRrgLo+bmggKhc7S/HS3LpR0QcDUIcuHMZvF7Ub3UNK3AV52WX3E7hjHVad8ooRlSYurGxEi+6A3MupegOXLrOpDq2hIB+v5evUEH3/Z8iSkXnFExZHrK3oUftsHjFKn8Kw3pebtFdstn1H4218r3cusxBL9Dri1jQ=|Chương 270: Đổi sư muội đến;qDiwdBc1oWNnIsiSHi9RYtoFVHPOBNGNTJ+okSBad1zpWw0L1Kco7G52FuxbFJnyWoXyjQxPS+JQagON3n4hcP0diWdePwzHejUIyIInLl5kCobXdLNOPpCYcSTztTQYL3YVUmWjkECLjtXPqZuWMAEPVG2yjh1AVpN+bpBdaDE=|Chương 271: Dựa vào ánh mắt chiến thắng;ceSETqhHdQhCaXVqBVzBUayAM3t8eR+sGqIcW2oLQwxKjKyknHL6ObX+0TrFPGigwrrNHZUtsxxiE6UDKp13k8jBocRMe0J7huvEyHhvyouujA7qGE8nmfV4OjLXvTTfpxLNGBbDtdnsv9j6S2hkUwR6uDMx66JaXiMcHc5liq0=|Chương 272: Xấu hổ mà đi;0FQL7Z4emviHbjb22KmJuKzpBGdoM0F2xU71BP2I/TUwFGjpgyYp3PS9Q0cHDYC7ihzN0G5I7JHwFbveVn4V05OO2f+wV8gtn9Px10ef4iZSqHbi9SGyRMbaeS5TKuVk2ev9NivK9P++UtSVDWfZj/QkxUuSxxi9eguVs8h9OZ4=|Chương 273: Thủy Nguyệt Chi Trì nghe đồn;AT0+2Lpu0WAte8l9jHPjvnYWZ7GDL7CjzRS5/N8+H+9rOygD2mUAmXGLQeYySjT+yDIfWj/jFpT2pBfNClocr7Dxlqa0gYW/f2cmT3ce1IMR7TUz8xoRc/b1f2uUj30zoJ3qVqZN675NtwwoqBASSj7heIWTWsus8CCgUIXD0IM=|Chương 274: Lời đồn đại;VuMPBSLUKf3BIsBIrninwzXgS/L2SHKlOv/YV3b5u6SWvcW/SM8m5PNV0YcjMaltpHOo25whW4KYqHSsRJ1ItZHzPAMHb6yT475Rbwj7zZtZYdpwJ7Kb++AZOjQiSl6BYTV6RXphnDeDehzMzQ9q5znwIgFHzfotwo2t/dGVq1w=|Chương 275: Lưu Hồng sơ hiện;Ej2RtvrMnIE/W3UMhTPjUgAgxNZPP48WpTefgRuPrUi6lU8Gcb5hv63mFkrTQOVVVpgP4OKrrOq8pObKYrFN/pDPuBEdbb3WN/HQEfy+6PEntPOnGoaVo5eXZbH4fXEaNwiJt37hhErgC37nH6MRlMS6RswGFmZOL2cg+ZqPKwk=|Chương 276: Hiểm hãm tâm ma;XCbaUzVqrxW9Al8e2YYgNJTQljWKT6uqS+XrUKMgWjNx6MhPlEONIUwtvpUHuQIkuTq/nzjw6+M9Q3+Dm1fqOlhcK5nSe97E0Um+8jL0UXPOfTQE7TOa7IzNi+hIYngxLu32WEpN6PVCw+PE5zB5MU784vSfYhVGtDAfh57sGag=|Chương 277: Đa tạ;Q7eH0Ib8VraWs2bZVdS8nV4JaQPBBa2iukhJr7O7tLdBD4GBZpdwNqM+03r0bpKC9XggnI/q3cXXBYOjwDYoHfyBwcJJBBNLodJTDI+lHyrAQxuPmqOnxoRbpg7QH+UXkkBt8BiP/ewC8Clw1/gbq0v/oS1Ds5hUoEz3iwxWbI8=|Chương 278: Sư tỷ nhưng tại;Vm2Mm/mVbFRwW9kpuz2eVS/Ixu9He3+2OOC7UN6/yany92/6/Uziezgk0efoSg0QPIyvt2HyqYwu2KRy0NcO4xIGCgGbbDN8oEn49QFjXtNWDhvWb7UCpKxqmFsLmTL8uCclX6cqQ28JcUmTPSYq3/wRonSB9Ie+pXnkNKWWmjg=|Chương 279: Sư tỷ không muốn gặp ngươi;DSX8XD0nkZFM4Eb8GhpS6fiQ9TNj0tZ61cR5uC4PC8NdUx+v6jE0nY6Q2taEG6MW+txezVL6XtkTw27HPJAUPCDC1mbgCwnGeSIh7zrIfKoN45zzOhLgpWaweuKfw4/UGiiVglAaI/yddCgxWQjuHijr6oXPvDUYIeNIlMb+fbk=|Chương 280: Thủy Nguyệt Chi Trì;n0DLfCHubQdIas8yysZb/Xa3x7XGiiIS2VyCdCtj9OEKQgSxbBsUB0KI3ugndG16cpsYc+/zw+wFNefSRP9NQwAM//b7OZZ+TOSnBiwSW2hqwtQKrcN21SnDWGVPn6m+qMUsE31N90cz9MNMa9//EWWZJaCsiHWZenEmFkP7qKQ=|Chương 281: Tiểu đội;djkv5atxAZlNF1m3mFEhZWWXkThJof5ehUIyH4AV+3y+BnkqSFlYnhB0TesUfZK3nrEFw3JcweBdyleIiC+qncvGdpJ69ULgEharV4ETYLuSHDdZ16MWE1l7LYHrA9Gi/jyCVKbOjqmFxmkOiftAdj8FQHHOooRD69QRdhRG078=|Chương 282: Xuống nước;AisFFkr2wZ70rWSsPu61BT5hvoa7zxs4lWWtIrx+CVmso0+B9pf2lH6dpmmRA2BfQ636VnlbMsBsUBcKfzgpYQ2doVXH5AnFF8hoRQQbEkngGeSShHbm6xXoolvATxZl6JzhL1/gkv0UEPT80dQRmvtahwgzCQHLGQRtsyxBXGY=|Chương 283: Chui vào;XCmEom5JALhMUE+nri/ZGHS7RVluOHDHxqtgH5kea20b4bZRLWe8jcv3Ku1oK72rkP0keZ3dAtP/JuG7CjyxixWXCOS8PzahlId7oP/k5rIR3hj2C8tyA3ZinLXE19Ke9kqV1Cxj3K1l77p+bKDhvxdMzRijU3hPnAPWp67ABSc=|Chương 284: Nhất định có Yêu thú!;oeYLA9oiBxC53Rvtvye97214q5Yo4kYfdsMvZPBpEFiQDcX9rvZahvEA92+PhA2JgoDSb92E7ypMRt8J8gLu1B6QcNTrwVqF8U3A0wPnCz0Xc/feg2O2NVnN6PwYOe2XYx1I4t7gkaEicmi+kWzRC0ErA/1G90gKlRAZD1CbGcs=|Chương 285: Vô hạn lặn xuống;DU09NghCWxlzAIHhex5ZkchHIIX3WXMQkcAP83pC6IL0A5WmxSWiYWoyxjQQv7D4Tb5kvgP0Z1bvZd3rWhGzRyrcY/ggpOheLVuYexrKxC0AU+G5ogLCtUfcUurJIF7Vo7SZ3F0I3i0/FzdHaRv5ZrSUBWhWP56udTRPAcIylhk=|Chương 286: 100 trượng;K58I+Db/2ACN5lS0Fj4T5gZUihs6iiLb2SmjdPMdj4bwwbRw2Of/ZZF3elpuwDLSyptdNn6GFHVvOTnUSUs4Xx8cQO3/ecJXm4In30EQntU94Ic4m8QPzjN46ONDgizCND1bFB3LI8FcAKwYnHu5nqM2vnT6ODVeUewGyWowbWA=|Chương 287: Tiên phủ công năng;XOpxHcc/Donv638WqeROeAAi8kgwyHbZjiTMl5AjfWDFU8HmiYOGQ+urVH3c/q2xfHCi18QwGA+qoBWTfyESgdDgtsjwQpygLvCRzpJAbETWhIG7KWNtX3azGIWKcEZt6PuITtvMYD5Hbf/KM/Au0UYYAUO0StHM6SJ1zHCFy6w=|Chương 288: Ôn hòa Yêu thú;rRVsAKk4++I0XRxPkjtM0Cv8bzOtnU9hjYo4eAysyg3qTiq7Q6DoE6qW6TxIvmgT7iJCNt5c6ooK+KagkWp04mphxEr+uobSnXvqdQDjFUSjAw5m6qmMQKc3g9nr9ZvNVkdRt/JaWKZCr6R+HseDObdwNE6Th+sNfHzYjUOEw50=|Chương 289: Đáy ao;SmrXD3gHYJfkVcanUD53dx+0qNgbBwyrFxIOKp1v28RS3KfGuRgGgIv/7Dpao+zAan+9PcubphSakyxV1yGfH/ex4ppIdwYO6XfI0aRKTuqhxbYCZFgEJIhOrkw3IpL4czJFIyNmQXOz/WEIvI7fpJQEiE3TR5ZrxH54yuCQOLc=|Chương 290: Nhân số không đủ;rktL+AWqNDO/nS38qR5sgPDQ2vYorOn+sD1cPog1TbU2Fb3hA/TzlxDLQ998r1hf44EnCLvQIlIJAyaLSnX0e48/3SoHOobijpJQnLzBSh6D41OGORFCl+nOWjOmMkM+bhykvGSmZLa4tRBaeRtycdy1Mui9xMCfXdGwGXzz8gg=|Chương 291: Quái vật màu đen;/1v3kYEqRRAVovSOdhTzPQQ4xVApTNjNDTS3chxYpf6dVpOC8U0fXbgAN+E9mOrBZe8TwCMnMAxlwEir0Th72RFFc/UoyEIG44Akp5xOMmhrkKwHSKFHp6q0FnAeYOSzb/m5NOn5QUHXjGAmL8Lh1Jz245oIxLgn2fKznTa51ZE=|Chương 292: Chọc tổ ong vò vẽ;V3HenKCg5osgziA4aFOwRP9uIhgSx+YnQTN3WXopnli5Obhc/L14bD63UDPDMlyVWHhNZdTJRirD9E1bppuVI172zI7A/R0J2XV5FYARtvhIPLQVnaFQNclYjwTrUEvPnZ0TTh8KX6yGI4w0VAHjJIksXTFHlyMQ9EHY7pmkGNo=|Chương 293: Kim Đan thành hình;X9JIzdKzxushhVYK+gyvkPSWfVPTlpb0c2KHjRDKdcYITVL51TQG08DVYu4RQnDvZZPIfzSUtDnsVmm7d6t1hmdHYk5fshQvbrc55yH3W1RrswkrHfKnM7Xfk5jusGyTApkiSrYWtLm6oIHJVTFhIQvzCK7fFqCfnnCr8ClA+4w=|Chương 294: Đánh lén trong nước;sydIidPA3QfC5PAUH2k7RMNzY1YDs48EacaWSOJHx83e5RFGwUgqvkFeWwDs02VLqznNUdPdu0FOTtpa02HSP8oFPBqPDUqWZFqz4oODCxYZbDtdHlf4NDjm1nyUNA0/XdeSthOV2M4qxSgZAa8yQmWtyGvI7r+8lwBYH5NIy/E=|Chương 295: Dưới nước đại chiến;ZOqWi2Eh9Rl4iAWkyI3mHO78ExpFM4IbbVN11D7g3BXztWFehs+8BfPztvSSgzeaUYA9lnmenjxUoVX8oh6WUg7JLCmPR/OpVlTWBPPVHmKYzfbssCF1abtTGOLkZTAdI6mt+wGNYhctXvgDanbTzq/ECzgf+m62kpFtzQ9ERQs=|Chương 296: Ngươi nhất định có thể phá kỷ lục;1AajXa+qTXVIjfxEZaEfKgt3yum/S+Wv8qEuQp7Yf7fFZyzE+F9Ht9OmM5lWr8aQ378RGsJSuYqgKCAhwNh/xrM3XDqJdzKtjYZbfbZWyl72LATU7RDbq4iBAMDFty2u/qa3kpHiKbWDUffiBds6wmyaDzXrGPRvPT8QMLlri8M=|Chương 297: Đáy ao có cái gì;8YDqS1z5qJ19Z2aD1xHwd1X4WOr0dzk0+Lu8LThp53/9yrpdVXTNsSd7PQ1PYntBkdY2thP+spixIstIQcr7HFOGLalmATAljxeKShUepgAMrjzT0gbKthV55irOVFdUY6LUkpV8vT8JJBM4qLbif3BgWrRLgWzMzQdkfu9YMHQ=|Chương 298: Lần nữa mở ra đại điện;U1x1lq6eb2/WiZhPfKZJzSCp8G9J6PBIN0vrbK7aBlFxAgM3CTDQ13xPNi7A/VQKQ8hBQGM22XK5dMYHddrA3emgwOqv5aYYptohjM1G7fxGNwBcq4SUmIThrJYG2YPtFiRw3urH3j7cEqMeaA78X0WtMci35ee6ADXAbmAedm4=|Chương 299: Lại vào đáy ao;1GqfM4XgvdYYdiifVYW/nbAfV3jUUFn0nJSv467kJZb6E2L35orrlDatJGm6tJcxvIj0c6EXbkoTvqz4M/AJjEm8ZGqd+i1F6/kpezavV7LzD2jU+tWVdo9SGDvEQgXxjwri3Oolh3+pULu7Zl5XivH27DAUVDyHNWqevlW4vhw=|Chương 300: Có khác Động Thiên;bYjVimcde4Jt1Y3TYefV98rsMZ23smqzAqVnP26+ecpWTss68rk66z70sFMuWXI/HTyXzVR89QOilE57sJrnL/CnB4ynrfEpB56WarYyjHIhULEirz9IVAyJBTCqUjfkqxe+LFtQqJhAu8fB84gpP+e1WUA6ltaFltVCYADASUw=|Chương 301: Linh Tinh chi xác;mgCp66P+VyqlvFiXiRxudEZwIhdkbdLHIk3E1MoXnf6KfSfVeXnGlZnMxANfdpwR/BaYU5/Iirzuf699xz0T1SncOnc3XXsw6WGFq/Tb8QkdfUkRSDQ30Y8vtF+Xi3BSAHqm1thbSoxiLRnnlavLjT6RNxTTw2IzyXbJwskXcAc=|Chương 302: Đây chính là ngươi nói Pháp bảo;QEsVWVBtJHueCbxbTYsh5PW9fzJjqJvVwcdg013KTs6wTCh0COfeZq9/IOMYSorKuAkKy1KMQWlAj3TnZLIzBtY5IoAhbN0IZBM9ZQnfw+PJScgm1fJGtG1gNYfRMgx9A3Y+Ya7HEl/mDibj2jAyI8zDwDyLvOQUtHfgYX4JPmo=|Chương 303: Cùng trứng thân quen;VUGqyg4WircomflhfkLh2cMgHiSsRTPiS6K5Srxq/meY6wmPQ19Xts1rVTPq/YhOXSXhqtuWwVdKnmJQs0YP+GGXwh4KAAx4Dqy4J+oPfYldGhZlSy23rUhtKQNBfkCrzTlRsDxr1qSvxwNXfzkSmGvnZ1eIkdQjN7ay/qihXUM=|Chương 304: Là đực là cái;/fUfm03w2LOJ8vr44gWilVac+MITNolUhpwzbxYsk+qm5gUj7hUt/l/R3H0OQEAAJGhFSLd5kEG7USi3CsycBF+sXrHNa9IN6MV7y3VEN4E06hOrPDjADrRqIvbL4xzQpvMPMxzosMOBY2V7guyZHf5e3Xk0cOufPBdl2MCeNiU=|Chương 305: Hết hạn kỳ đến;9HTWTQwx7HpjcvOe/362MWSS9D+Gi1FPBXv+BzzEEPbsRevCiZ/6Jb54nDCbjxOUH5RKgFYrZxH2AM9u/IqMLlw7Jcc0vaLneibTwc4g8gFyqMwQ3yz8IfPsSKZ7O1QuMljkPveRcnKqX2M5PYn6hQBFTauORB4k1qOPxoxgjFs=|Chương 306: Lão Hư biện pháp;3YCbeIxmaK8m8dcD9B9vsNhx2dbc5akSNai3CE9qp9KU4DAT3QYEPKu64mHPTh3OR1nBdZAKEignOgThd+61RTIecqT5Y6eaaIrGwN8rsB2s2JHOZ4G8GC4GfY9rxrXhoDqLw42bfEMvrk7BWA8vZ8HRlSRDblmeOdq8zWnUgig=|Chương 307: Cẩn thận khai phủ;EG74CC6ainXn3x0S5ohlWW44iVDkha7Fdoc/oJX6QQ43XsPSK+6ICmnamP0rpeW/8MrBuYG2GFqQ4C0Qc7RiAvebzGES9n0t+P/oqrptmQWHwLyE7PszA42SMkifFoW77WfFcgKOAyZpM9PvmBXlYxO9PiDzOOrs5A7QjN01JhE=|Chương 308: Thi đấu bắt đầu;Hej1XcplI5EmOpH8vgMEvYnzRIaZHI3mr9igW3rBR9/qsAzZ+VrwifTwoO4ydfJOBVTLCMZSSdtmU6HnhRhR1l+lGD7armQh0J00Bnnl+AVuRxK09nm8S0pxJ5dW4DGj0AldxI6Qbg2iQ0ftJMPYqZZ17aw/t8w36/rRETazYYQ=|Chương 309: Hai cái tốt ký;kteG54lSjl3fvUE24625QYll1G98Fcib1lYAUtTssK/H0H28N2/bKXyXYqdgzjE1Ijn8VmDcujdEJmYt4AoqErnSbsH8LHol61KUT41jJ9mDF4l/GgPP0rjfOKfBqqLeaCNnrlr8oqfLkGq1KST1OrLcldJsdzAMVE/ckBECIq8=|Chương 310: Phân phối đối thủ;7PxQm2oN2Yvp10/pISN+8RlGVVegGDyh+FkYI8aQooVS9I5uZDYfo6pP8bgF8688jKYwfQZlCMPmxO2xfYiOC/roHT60mSkklQGc9Y5yRjTjjKn+XXl+8FYrB8NdZrVHnowYoth6UG5T7DVdaQkpXGSVmR5hMp03F6Vr9aXyryY=|Chương 311: Cố ý kéo dài;2Gf5Q8lOJCz+UCIafPdVZ5licQ0ZTKmpUeKEATE09ec4hw8iM6/dxJYqgR87IMug7GI+a7saFATLUt+EtXEg95xzcJRoAeYzgi37R37YZqXFTvsTscjXzLUynT2MTLeoeGpfHr9cf9dsgJzBENMEA3uogHKcB8pwJfSrf+wTiGY=|Chương 312: Thời gian nửa nén hương;XuOYwyw1OpJwYIl1Y/GOHPWgaoP4KrRmIORflRtOgZ0t4o3Fk8xCe2sA7Ct74L5AnyfHc9NQJ3n3JKAvQt2b+nzXmyvTFqshJZnf5m5VnQM0cYH5qzOuLkMVaWFF6OUw3mIBkfL/d9M6NbkK34suFl9qb3MAqPFmKBvQBZDJmEk=|Chương 313: Ngươi không cần tham gia vòng tiếp theo;C5XhSYFdO9t562+0geursYCdxGWx4qT+SEweY4HYucbLd8TPVXN7FTL4MwcOmx4XL4FSpjHjVkQU2HtLmItP0ddEOUXpBBJOHeXc1IVskgHp+JnSDTWjogF2Kc/EHq9Vsuk+DhcNmHYHKsl/D+fBzR7i1Ni/Kzu1cUQDX1hbdvs=|Chương 314: Ưng hổ cùng đài;xiq01s2aH00Kjhw1Bg20lI4KrGv6Kd3bf4Vb8DJXYy7KvKU4muH4QAmFGtLi1tVZkvkKa63+pj584iO5wWVMoQyVVVhG4xEot6pGJjVQQ74vbnod55FG699bLQlQm3DZq7cG4gU1MVaPgDQyrAE2nO2zUBCKgR0z4vZQSg4WTho=|Chương 315: Tầng tầng lớp lớp;b30ByrBgkmZ2AhuqpHGU55IXjLqDemMtZsiBVNECsyrZZgYxjDMX9AFDsm9OCxgeBPnwnjLwXoOcKCRD/XDkHcmWlOyDuxW51ahYjgqAtZ5Ad45SXdwfuaeW/3xABzWMrWGO5VJVxGmnSVYeGH+t6hSY0S8ZJ8/OtZG/0NoLpmw=|Chương 316: Hắn chơi xấu;9R6C3CattZXDcIo7KYNYZ3JCThL423X/iPMsCGdpNgVHzj+854waFiYIjWJpIGJy472M7xOQbUrqCW0UJaoXUa0CgGit+nsXasRmGO/keNhALbPOXEftdv0HAJrfkDA2R6VFuBph05knMKuzfgzbyqjgpHooRkdoUgpfiJzZHMw=|Chương 317: Chưa hẳn bị loại;6wQSbU8AIhqTWOG0pVH0sBJ6naK7Hh6uCavC+sVqL3h0xsoiVHN5RFE2fgiwWWNIlr/WA5jjcOOIhm/fEoF7knQMiE1EjfNfUHlSWlQTsXJdJEwf0J+LMKFgYM2SBgCHOfvg/oXpTZNDeNKPBSSJhzvKb7z7b0CrJAV/PDCmJqc=|Chương 318: Chọn lựa Pháp bảo;WHUMH6IAWSpaJz/RgPr1FsqjJYv+wZapLjCaT3bwYdn4WSD6Q6XclUFC4o8n5wCt4zgXy4fbVNROYrnyqPnDJO2LS07uU8tykwNdbJfHH8J5HEqRPTJ5IKJgB6RoeLb0m07m262Ma5zS1/qdXNp18wLqZGd3O40lbHOPy+FhQ0c=|Chương 319: Liệp Yêu Cung;VofXk5ms5q8XsUUVzRdNLuj3dsvCR9rFDoLbaWRV7aEHkMtIHrmPtnkjoGJ07cE6JEzVLVmtm/Iu4gjYtHUjja6+Or2h2714pPv9Fv0FBEpvCVuS+uBb4V06jw6O6tVEMowGQPz7I4yhA/I9TtcV8auqfOOMZGYMfW/jyBaSyko=|Chương 320: Kém chút trúng tên;XqocACdz3aHR2IKCBAnMx4ZxJm2QdBtVGHsSEOlgtRjWlytpdupZKirEhAD4nEvg6oz9qgbS4RpJQxsPVJfAWdnE5E3+OV+cMda/5QaTpeOgUfGNBy8EMzLbvZ7i0fgznEtQIsO+0mQT1Z60i12+nI7OpeJ7+c1li5NEVwg7azo=|Chương 321: Đường Xúc Thiên;4eQHbBbhp8Tuuj/aiemEdZpr6Ms1FC0KMGYir6n1WYVekgVjE0vivEGyS2Pf0Iqoc8obxmFqL/casqWxsUuSrqN9z/+vB8MXQvqQ6A82DHBGCeixHChXolMWmyDPtUhw2TK71FHvTC/mIvbntuwJeTL+dCYm5U3QG3854xEtmYY=|Chương 322: Thiếu tông chủ ý đồ đến;I5m3L/JTwS1p/KoF4EU3ZyodyGkaT3GTqDyFaTneoHO38pj8w0FaNTZEV15fKercekshn75zSHz3nusG1yGZeAE8FVPGUSnfemD0SnTzmoF4OES8UxNAaKOwvrTWr3VIVKV8kguFk/nm5X46WJE2iYjeHmUmiTkr1nulAY33IxM=|Chương 323: Giới ngoại chiến trường;jSa5zW+HCh9ZZSYl8/D90g7811jbGaDtREolBZovxG1IJJCPnt9Ax6UqtfMDw2YhtnfXJ7qOzRVqG8XhE514gtDlJY+8umtV+CAJyh6kC6yekH0iJqbCRgpuFrofeIbQOs/FgeUZnm6w/W9ugurGfslJErwvqp/PaD5Kqs2xB9A=|Chương 324: Lăng Khê xuất hiện;DhctpT4oXVhn+siquoPEuLxWjA06/nOPhywYxSP+Y5yDtSKIoVwTR95yJJT4Fmmpsj8DLfQktLBvYZzRFnV9O9lE9bXC4NEeZTQ5WAfNH2IbNQwMAPjK5v/5kUSPDlD5p+V1pXsiCsFoLeJGDgI0SPDfD+MQmCf0dSfsC+KHftE=|Chương 325: Tần Dao khổ chiến;2pd2NfxepVi7jq1XRh6GQET4q5/2U1f64PSBOg7ccHRt/z4W3LHhxQxzbKsWvnCH2ppLRLrCD4XzOgMyNodgntEUR9FFMpm503G5LNP/vG1kTX4mrYHV/Se0Lkh3w0UPODBnGJczMqWmdN3QkK1EeyPrfe1yw3+ZYwGO/Hersr0=|Chương 326: Thật mất trí nhớ;0yyqi3/QqswL+WDiWLcDD0Kh5f+9jAbaKNeMmMcWZOUDVFuA50/lgAUKcbALS0glo6QIXGRCk21k4twyAUYBs1Yun3qvpZuSJXizOwwd8j/7Cf21sJj8zbGE4kcFq1KfcVGGPHiCh4SWqTTxMOHIKIlwoxPqk7nBzB6l89M56lI=|Chương 327: Chẳng lẽ là nàng;wvHZ7QxfSGtXV1b4RHWYZu5xzFeHIz8A3fzuthB7PmuKwJEIYSwr5lcikcsvzk5wlJMBgrL3+/RNnKFhcgIpiwoXo/ouZWz+p96VwJfSM7qJJRHd21xedQOT+krGe2gJ3iJ6Z2UNgKcMBDlPchHlYfwkczzXs6aatXReosxK2Gc=|Chương 328: Nhị Nhất chân nhân tin tức;9NJu6t3wW1frMi2r8gOArW6kS+4E47hqkQ1s5+rZjCb/cAcj8xaUz7HxdF/2npUj6HKjIqv/thr4Q/OdIZulUUlElcq3CtGWf5U7NeqG9SB5n4M/1WGYG9DTie1aUGsSfk9jQN+OapoIqOTtFqz6OvtYjrfbrnC9hxnsT1i3FTU=|Chương 329: Thế lực ngang nhau;uffeFX7E6ybK1L3fmbzpzWtw8nsuB1F4LwvNymUtkMllFagw7Yo4o8SnWWHBtAnE8UAkBKbAWlGbNq22zUsD8LYAgauvbuxwabzhRIckYSgRH1aX9Yq0I+if8+MFcGpR9Hdhou3Am7POKz46pzKvkGyMR/itRBxnVc9h/EfQH/4=|Chương 330: Thắng bại đã phân;p5wuxOhD8ukRjtIEXNZplVxnLU6BJzg5KN0J1rZ73nCDLok012qn0yr2GzoFueGDRcjLeaEyD7+bg/dAgpB9z0bghVHN2jg+rxRaOoB17xTkpD7KbY9EfHzEY8oduJ/wY/fQ9Jti+//scTYOtQ+WVf2cbc85KuQawnH9Yll+SZE=|Chương 331: Thắng được rung động;D3dYHO9cOUTKmaxGpjwhaVCSM9fyiHnbwrGZj+r1JtDuzkkg5Y6Aj+17cav4J9hk8dCcYDyT14eYqB0aeZgty2dgP84TWu9IUk+xQRKYNRw+1Uy2BPEi1dtTuzE2DXzTih8AhjuzhvYZvbN1Nm3SJyS7sA+hwVwpMOVSXL1Fd2Y=|Chương 332: Sử Quan khiêu khích;sH/LYQOdcYjmFNB/1ouLTYoy8hLc4wD08VqlsLo/WqjrNmG/tZudY2CN71ED2SbNm68KLZJ+OR1njIpg4f5kX8VORQCkMkKF0oy0pU8wXFMxh1Yn9msV/gRjuMDvTY3DzI/YctLUOngliao9qLy6U6ZnMyX7xiuSPQKkqzeEdug=|Chương 333: Phục sinh quy tắc;l/60FIEnk1ogc1D6LelVRZ09UzwV1BPerjFzaL7KM0hvDt1Bcfo9pbVEzpmWPLB/EgHNN6FABm0wlI5V9zYcOMe/LYI6zbt5rTXMZ3qXiiPyeoqA+wY3Gm+FExFCsmOqStEbr0huwq25w84idFMNWklDJdi1lEaOvVngL4WTxYk=|Chương 334: Manh mối;SN0WnIJhAnlSqcaUU1P2F7yKRuFRSmXN6gVLlvLo+83rhsN/Vtl/AASaBK4RSFZo0B4gXDdRnKi7fOJ/IiXtjM28yOrMPb93s5h+B6qLNndjuP3PgAhp1VRoKb435v/tmsH50s9S0efSVV+MThROY8gvJec13SYcmNyFGtzsTiE=|Chương 335: Nhân viên giảm bớt;i1Axo8WnKNYhiWocXB3+TuxQ+35SQztZo5eJQ0iHYYKcehQ2HPznvR6V17MzwwPUTg4gV/I6gvId0O+Q9CwNFXMNgww+vo37hFpB7abE2/fd93p4hOMFLVGFHhy5zw8sBDo2C7I9UNCX5gc/BbBnuu8ASZDjFn600JAA4wa1SNs=|Chương 336: Khiêu chiến thi đấu;yYyjsbZCCTT+dmubYzR0dnRVVnCPMh/h/9U4qi/9KeRE0t/YqnCWg89ca1Dd1y6KvWeP5t4aa/u8Mjo8wz0V5h+ZSbX3tEvXp+Jz94C4ymG65EPIexk3RVI7+0njqZCHOHu2tcA0J64xGi8MzqyEDfnQXcFpVXgSmNtynpR/8D8=|Chương 337: Ác độc pháp thuật;2SpGK2gfjeTi4IVE3uvMLl6jZXnfXomSSuQ0bPCh9JzeRh4Pd40hcEywfMcTSpxz9OhofrmmhHEww6wHK5SF1anHd1HGjV2W0Ur7EpiRoxCaNvCkO2ArE5hPjsz0jjbl+OnGGvbdSRhjFYNy1Ugak9XzTyiHEXWhkUx3jbmb7MY=|Chương 338: Sống không quá ba tháng;ZQBPKiPwqs4I6ckLxynzQSu02lRlX7qkwOvc/42j0CwAPzswZMmnpcRZzFp4HQWbGFybOj48+gWQZnTTTQqlSSbLN6GThHihB5on8zDNQKsqKC+e9Z/4kplE4Br8u8F1iHntiSDq4NrjgXg/pDhfUOorLJP/q60Bv1pRsxusjpA=|Chương 339: Bái kiến chưởng môn;akCEbqi/Fls0iXdrsUBdXnO5xKUMqtRq64l9lmP3vTOmKYeNF/4uEiWgMpDVQffrbFivmsd0lWmUuxJ8NJ3Wg6ZNc+Bvh8IufTS8c22sEk/15ZwBWl0n+urdzVzMs3rHlumzO9hBBJSLyqFRoJ1yDrze11dDEK0RxMN8j6eRKu8=|Chương 340: Chưởng môn chỉ dẫn;fNwTmpTeWcTnQrdJwTj/Gc+Bt6UW50kjI/DQRLNgiCcuVOQipB+B6Ca+ujIqiiWLu4fgjF3EgLU7umtwRut4Kcwpd3FEZpYZqtPox8wN/le9ifIT4CTnbxFFfm8l3vm8HMQDalsruP2ZKGhjKijNykyW/9zJRv1d+QnH0JTdAoY=|Chương 341: Tiên thành;6A8Vvn8PJS0EUrbqoWS5mKa0dd/O7Vwtz+A1w5+PUdnXQ+U+nR2/gnZttp3w2G6WcWnK4Wz6f/1QXPoh+AA2BiyeJDFOg0fU2p/Tas+pPaB6X4C5rvtRA6GIoOPwfcOhE0yyyPDqg0acwOrvwNmfyGyZjGP6taKZlfcXLkqwQdc=|Chương 342: Trận chung kết;RyPRvETey/21e/L9qBucrcV+0aTbVxPlZRAUt7W+IMKA6FKYkpnvBKNuajTp+6PDXI8HwyTV3KLAxZzYhg2yx1LTFX4JeNz4jew3cxK63HmR7DYv0ujVkZ5jJYmjK8+0eYHnfN3Rdu5/kyWoa0NfcVT7qUaltToOeY9oy1W9Fvs=|Chương 343: Hỗn chiến;nltJ3uWhdJ3OJ7KaMnMhsX+bzOSPpY5LlEVaqOdO7khZjd6h9cXA7d8FEKrMj0yuTGgrwT4pIpfH1vZlr6Ba9dR9SD+SdyqQVWOXrOOWTdUTvHYfghp2BYxQPmJg7WAXNxvFs1zhji1I+GZ4tkFIvHG34mXWFLegxQ0h0vqQ1Eo=|Chương 344: Lòng tiểu nhân;2iVRNywr3lAVk64R2l12PX+tY9ZzyMxzTsAR1o26GQWInFphSVzRyVyuglWRiyFRLL8craDWrFHuQeSIM4m9X3CHvk13Ji6LSoSn7u85T3PjDIRfRTpt8VRE3t8y5EeNDwWLbTowy8ExN1hBQEazTm3N+2lJBX2hW2z1DvTFfiE=|Chương 345: Một đối một;VVaLNScQ0ndrCOqNq/0b41wUPQpLncvvAvw7KMepAWMYk1zrK1m1gmGiASA3CFVPGVQzUpR2rdB3ffTteuqQgHeuvDBx0NQFRVMx8enQr78hRIImAAsDw6ZJak/PEkBNQqO+GJbIRVIm8BBGsgkHC/GtFiQ3i41bibLLGMFM6EU=|Chương 346: Sử Quan át chủ bài;Xao0XgtRt1X87vtp7vKI1KCGv+f9wJ2FE8Son2kFjVl0F8TLrvbLjc91JnL3eJ5kw0gNnuLkG1nXoM9CyzV+gDsi88kkDLxbtXPlqF/rjpfUyXP6Y+mWbKYPpJ1Fkl/DxqicPwaOiz2QJrVQRfgk/NAIAyFhV7pxGkBRl0TxaFs=|Chương 347: Kéo dài;SRmOqEAgbcuHRtWxrkivOyOxHA4/GSsxh6P/GJVaxOlPwfWJXxLaar8en3pnEM+fYnmNp6Ax0Dkj3eXx2KUk6sxMZS9uZm9qMZiqW6tqi9Do9AHa62b4SOmLH9BACV2sege+iBhzDQfStPl9A63gCDIDEYsvO8tSVE47OzG7jpw=|Chương 348: Nỏ mạnh hết đà;d9pzID+m1JhyCbPs4XJACt0CYSNTWiqsXfnCn1ig5Jlbws4CKD0+8WG7beRuBSaXTe5L+ZeDdARoVMtj8ecwkJc2PupRcQpuaTnukTkAsLsd4vNeP3a30mu/DRYJ910DFN5VTqhZIdaolquEKXj+hlOM2UuroW382DEbHVYW+Aw=|Chương 349: Kết thúc;6v4thfLJdtxX8M1ZiJkbHu0ZlZFdZseNlSnPdqoalZr/HmKW2LGeTO4z92F/D/q8n1BxEGyhZij5Gv+Lm1ms/tDpKgkfoY0zSUWHKeTmttPyHkBXeoe8alkio1l5QQc7PlGWcUDtrx/ErhX/8EYwoyraUeWwOZHK0DSMzEpvTKs=|Chương 350: Ban thưởng;rNsI+63c+jV/xC4xrZDWGDT2A/pp7D1SzUtmcqQtCtAs52XiKmUEED0ho3aTzqA8Z7ZjheTz6w5umwgyB9n8C3bOcNn9en85xGLs6Rp+zF6APW7g+dPzQQAkASNDlciqU4G4EyW6CXX4yIGnH0VqfyE9NShW6DlOVGGhtfhzWWI=|Chương 351: Kinh Phong Kiếm;GHghb016pICfUfsmt8ih76XaPZ9F2MZx8nn0EvFypO2TsHcNy+fKzDhji8WIey5rlFQyrKUrh5Kztnm3ZIL7rMrJWrt2iNHKEZh2vFaihLziiLuGklv2VFzEEDGIMNCJ9b74kfNQh758G6c8Y2BxDzqlSrOIIFunwlpOo+U9XiQ=|Chương 352: Xích Hỏa chân nhân;8MEeUq4ylHbUac8g3kQthM4UWp/ybE64T3XGUNcsC7OGgIpOkKpaBvDy/2uRUIk88rv+KIkvUtOCR+Qmkx+gJGKcmjC8KSuN/UNDxSPskIhwADbCgMEiZNf7do3OcA6kOz9NvhSO8FNoKrwmUqdRgUGA770rTLuPzqHF7LKAAmY=|Chương 353: Chiến trường di chỉ;Z6x/d/perk1ciMdHncRokBje0BYMpbFFtbR6jd2KhJ2rirTStwsu4FjavW6RTkdieymeiFZtO64rFNEc3tpR8K8LqHTa8KVr+C9Gm18rwKXYnKRqr5Xp81P7Q4MTbHKLhRhvoivG1lCtTjMhWDXeSejvlAQCe63Yma78rRCEnck=|Chương 354: Không mời mà tới;MLfIaC7tQrwSGOE7iD0t2qJEXedN+Yy9MzxmG9zfRxb7O4AchdmptMI6d/qe4EzEXVtrZbQPZGzED15zm8nLCNaO90k9VtwO2/6YS9xLSzkXRX9qVhHpw7o7K42k2yQcFULzg4hAUvtNVQ2O2GOso/17CB+zkMhatmHCAp14GxY=|Chương 355: Liên thủ mở ra;582MC9uovDp6Ofg34aV6+lyAc/4pzd+HdtgqFJS90HSwX36vYF9axa4jIGQSCrEAIj1qhXKQ113oi1J/R6ZKPGoTrG0wAQTeUx19x9JC4eakjSyE3tpxAfL5EdS26CkqP+Ed1ugonVOgW6TDHlPBpNrmR9R6J4oxZ+clXn4IZ64=|Chương 356: Thử nghiệm;t5X10MWa4g4z2N6DAM8tRpL7vTycAv3a9BVZb/RDqHM0J4+GMALx6yL9mAUDwTuU7/y9EVl7fbaW334V+lNOYktnIDfnIhT175IpMazGW+nh0DyoFeREOyKdhQ9TIyLgwMRCQQXPKle+3kHBsxWwE+QE1/7A9MHLtH99YjiwYEA=|Chương 357: Hạn chế;m5c0IjvyIHJg2w4lbtyIrZ6QCmeWtSWYRfiIWDdwLQx6eQz3Wv0gYV7A9GJSKl3zmErLakeHz7voyZCnmuMYOioPnwS6vjkCgmxc3wqyV+Y8LK/aqy/B+zD0kZZ58dKtQ6Mqb0J6EQaQqIDFCZnbxiGnfAYs2u8+dywP7X8PiUg=|Chương 358: Danh ngạch;aw6+t7boI8aMNXtMkJtL8aX6P6+LCKrW5RSBc7MtGCkOJ8kG+EllF2SCo+lKhbuA/mGGTU3bFGJUqugSAQcd5as1rAGdLd6ekhSltAZ99MNsWix30Gvr6YDqhrW+WN6ZkFkEDtHksx39jUCPFmiNHeefRV8ZtfcijZA76iRgVvA=|Chương 359: Xuất phát;Xj6QruvzcrnkO99i39BvYegdEAxeZL588xxwtZwChaJOR+QdfPiXJ3aJ+7bn8wZBVNkC5ij3NV0zYIWWUdLU4ru7n1q2N9T9lA5D8n3LEICNcEH3TLc2EihfABuUf6SQjN/HltHI4kCuCRBBAS2LdAuFMzMCAlP0ahzwWIHN95w=|Chương 360: Làm khách;o/rbhueTBOcNmIYNvWMtqqW0KnDTqc/kdbDqEGvr5Te6mp6d331kyE8dDG1Fioo3KuQCMcI9lbsCJPHHxiC50FYLqxMVZuMHd+QQhXFhTwn/4H2jqxrdeMQqkVUIwXwJp0qDRHC+AagkicCfh1E8OeXnMsJf3UarD+CdiQxvewU=|Chương 361: Phục dụng đan dược;0fYT8dBntWv5z2K5Yss51JYHmKR3hLvXvMrOmEba4/m18jfvATcI3Pov4WEoAuzd9V4QfyObjZEh+RI8mOkQOPZ7o9nA2noLwNdcpzt5U4aoaGPUre0K5wbgN5gwHRt9aDKmymBfDSwYh5UBm9d1dkBtjj+HzqIMiGt75dUA2hk=|Chương 362: Luận đạo;l0xta0qbIhxpe2k+ag/y80W7QcKeVl513ymX1YX78zpzIFeo+fdra/96dS6dlizjaALVHSUS1f+fK6P7P6Hv6yPUeAVOVA1xVe7TZB7+K55rBr6bbWsYB/bHA0KiaDMwxCHYjycUmLajeXWJ0ETUN6kQs0ItAGIZHsHfkZ/vDlU=|Chương 363: Bên ngoài có người;Mv8b/RHkB3bAENE82VDOJCbqo4XzoHEnfZjZmLm9/kIbxivpEPeFIzKFm88KGYmVR3/m59u+JDCNxGfvXTT05X5cdpF86iLQbRdGRob6ERvtrFC95jqB2cGuezvPRG7eMtan9XiBag6WklDzrnS8BP6XAlg+8lRJx95lhrcJI28=|Chương 364: Người áo đen;t2/A83DDVmwv0zcNRLpHgn0EmnsSJRL227AdilihUmHtXDs7Hy3qZlFc/gdo4PutKBJ41T+2FMYm6J56CX5MsRUp65do2IJMaTJpBMWU5KORgUA5yqTYoVY6l1x0v/zsb46PJ36zq7tnxo92bp2vQsizk/hCRvCanDYm1v+zVt8=|Chương 365: Bị cắn ngược lại một cái;oPfcQnmAz8JbyiCM9DQPUJ9TuzuzUsxCK0lqmuRy9cFbWNxiJ6uyDjgPvDRxBB7tlz1wlottu56qt25pOOgz9CRHPRG1lxks7zFgA5ZczYNrujo8Qicj4AC7zn4bs9rk6pF/dOZzM9NuIA/rTjf4OWgDElHAPikFEeZtcHa43co=|Chương 366: Diễn kỹ tương xứng;/EveU9E2NigxqonPY+cKaQfQuAsToA5XAZW6eY2WFsVMxL7nTdaSzfABH4WH+MTjIxi0mnmQsv8ysvjTfNbPuYeAKx+3LeR+ltn7gKLfcdWFb4FxfnDCBNK6PXcjuwpwWFGhXxEg25nJNI+v/HR4abvjYpjtJ1lYBXHtK3kdZTg=|Chương 367: Chờ đợi;m9PCKZiAY0OgfXCjO6xmWV2vRWm/0Z3l/x53uqcnduquQErIJLnD4JyDrUKM9FKc02MZ3HAQE3LXycaQ8k8o90ZYV0ieM8JWTq0cCWPYlLqJHHzIBr84kRn5yCeJVSd5r1+qrZsKW/LJl4Z1bwhE02A3SFIQE3o8PNNkQQecOHQ=|Chương 368: Hắc Tâm khách sạn;yiE70XI1jI/YemF8ZFaBFeqYlr0iAE+voWWPOFA+NmYMBpbNb5DcCNxbXmLMgV5/k8L/pjaIvXRDXDZNsis8Cjgw/h/fr3Z1bSFPyb2oRwsPTZL5TMkfo18r3w9YAgv5OiHWZiw9Lcg1kf/Vv9DoHEW4myENNAbE32DNVWRsKl0=|Chương 369: Khách sạn đại sảnh;WWmOUuwNwATqDP+WQmk9E8yFqMEgZNrG3OEvAHKahC0n1zLALDCG6ijFXOgtP/xjg9trd1nzs0Ecjp4EEF4SZxB8l340GC6CxCVlok4ltFLmiszD4TmXTK/+YCCeG8ZzTwcA6wLakiZa8+y5Sl/vqk6C7mSCSVROHBqzDyM1+GM=|Chương 370: Mời;p2r+EL9O2jJIZi2IUcCFsOkiRbnR/l6vKd9zsP/HOk8+fJCO+j/wgiRYtGw2g0VIDNNwRK5rYH8As3ZrUSEiAmollXNDWbg+W1AxWi3WAvrDywHWohfMLksePJRXt7VXBzkjGyykB4++WcGiR+JJGeTi6a/v74hx6tbEFkOjnEY=|Chương 371: Người quen;fn5M6vhI6Dq0v79P2whWRmE/P32Uf5zoNo+PdT2Xmx8+BioptCjHhkgTsN2n43HINjJClzbQC8beQOq9ZpoZrowaIgbsoOyb5qqt9O7OiYHBgCxV5GKTwUccaGb5WPFy4BHkIZdGYLPxOxhFCMKBP/qlJ8Q0HBy3oLAQjrVctys=|Chương 372: Nghiên nhi;QWGp9O6BtLrRzIsALW11TExfDZpS5HPu3Zr1T7VtwHhbf/7yjx32b2XxyyPoyFFFoVMQDXR/XltGaCmj/zE0V5OTiIj/EYOueoCuahDDUMcDiTb66tO5HMuWPxsVVe+angPOV2OV9E7f+njJcTR4knwPjr2yEtg/i0X0sAjG7WM=|Chương 373: Trùng phùng;aigCQZlJUI4o8px4nAudxYKykcfLUugnHAl0jV03cCYGZXJZrxHxZEJbIzPBmr9CzmYoTOV4uuwS0ceR16OyfubNysLgor4nde/RsiA8UhIeBy3EBB3ZGyKjmWhqskWh929OC8c00eH+qWJwmtewmIo7a4PmCPvpKRq9gBJJwss=|Chương 374: Tự mình liên minh;Ot71lZFFsyoCWxN4JewDI7zwj8Yw6lnaop7I0DFNrreetIZmvyKI/kX6rGigUjqf1Ar47nVlbZI0eQOFvH3Wo/RbiO5IJ3Okuzq4r/qDi2OhdDB8RkIeu0KHCoeJgk/gQUSgvwSogVwBrS++xAjkncpiCh2Unlp0+KWlGM/Qi8g=|Chương 375: Nội bộ mâu thuẫn;am5ycB4JKddq2yPaYrY25lAvEbQL58Xc0jVNx1qr+s/YT9CBrgIJIASuV3ohfCgMhHbH0pHU7aWEMERr5N34Tnxbs/6NK1NHRcvLdkXlIyjwQqgYqcELDnZMljHjBK5B9maJuGbvwcMpJsj01HWejoI5S2hQlPhOrhL0YgSbCNQ=|Chương 376: Cô lập;fq1EodSe17+tQPewg8QBjv1t2IFIKrg3pGGt4hSVHWDMJFNGD2QV/7ipg9L/GcqYDeZC9b0TWantkwIbvCZT+nASMVGFM5gN0stIzkEza/1FYai1FHIEOLI6U1l7GjharUptmcgEJFV3uWfLFpQfgspIce2JFWLh3/imsvTBNq0=|Chương 377: Xếp hàng;sZU3LoXA2XXT0ia4V3ewnYThSZiR4XqzASQQE54omk8mCI60JY9SMUNN+eQ9LXy251xUx5ppe6gEFLV/JlAJkgnNtN7HLHH+c0G0dLldXmHKUfcpobkcBYkNY2QT7KkZEaT7gBrZUHuaBQjP7SPUJ+qJHKARCnFRqWK1bAq35Ns=|Chương 378: Chưa chắc là chuyện tốt;IvloR/Zl8QQNmnhQM3oh43iEKhSgvZ613tLXTSs3V3b/vaTibc4EpsRpK2/WIrMT7JTj1ogpZLC93oflFHVMTBCQLuccQ0ruUCdxoBhtc0/EodHjqQ2u2NQ6cjaC6O02fjiQP/yOXQ3diOF9gnD4Nais4qZp0O0ZNc1CQknESnU=|Chương 379: Dị dạng;9reMUQXKZRTUKDKuLAlR8JjR6kQdtohc0xiPD2a5nVxBHD9VA2IC/AtzSkpOlAWP3p7FMmH99+O5cKhAU2V68LCdSXsQe3iOdSssh9fd0KPXRLweg3r9IP2oIvd7sa8vCtiQh45NKAHrKuG0yoqP9mQgIUpDVhLJC7srS0eLWVQ=|Chương 380: Yêu thú đột kích;wDrhm09y3RZh0tetonw+YWl6dkOpQFYHLCbvwEHA6cEdRIpb+axKXVMlVGWhZR19z2jWt9bLCrlGDAS2UbNa+GWrH0aT0KF1P7/ewgU1XyYK0SVfIUWHuYHqFVrgVmRUXCWfq/qQdEnSayh/6HLReHPVjs2teDW4eEiobucOb7w=|Chương 381: Nghênh chiến kéo dài;1J+furExWDaQWoh1fUisWf0suNMeZsQ55NSZ/VgKgrnhW7S8+EHdaUsT1/6kYs+Q5KHi2qwng7AJxBvsTfDbfLOQKt00OXNGX4J2ZBGfN7+Vz1RGowlbLxiOAXl0zqxOSZjoh52smWcU3fbh1i9jhS/+cZAXhBDUqP99Yvh1WHo=|Chương 382: Khốn cảnh;gL4hTVHOcmBlJ7+KX9IPgY7eNA0NNNZnc4H5qmV3oKVowojr1wgabAGajMVI13nj+P+/CvuNQ39d2EPr0o9A8Qxu+bx/Fjrjx2dI2EYFCruK3FXCTawZq20el1bKkHYBe16ymGU03I8Clu6GlsKoaqh64WEfbB3tpCXCMxDpTqw=|Chương 383: Một tiễn chết một loạt;KkKoFjr8H0Xxwvt9nBSIU/c1JMbvKPMzebMKwAY8VdSmtx0fritIyPtX7nXPvIpmwy4MCiFbG4gMWS7PK1GTjpBHt1a1eUIGUJ2V8c3GGpEynD3wFDFoRWrolZR4h3SKCDtAinnLfL8JhW4V+Qh5taKEjuBbt9pY8HW5k0ZkUts=|Chương 384: Dẫn dụ;qPlB1DJxWGoxEUkLqIplW5m2ftQRY5htPoK/eANfxzJa8PyP6uEiqHz6ejB4PN9R3c3WCmzaP05WAciEQq3wjpOdMhIiU/VPY0nsG8Aop4/BdiUviT33aLHx/zr+K99yelg4PFpymITn2EDI4af6X7bkIFUklOTmpz6XJJ6wsXI=|Chương 385: Đường lui;mUL3Tpy3Elp0kYv/xnikn/lBKTNVFdC+irtUNtFygIOBo+nrNADCA9hIWB4nX4NUGIpvDP0AO2Ux33cdq92hA0in+Wn/nlaVrp2RX0UWz/CHDrNjMSpbTVPwOmfh8dIx/CPZq1gxm5xbYVnq/hc4ixSLJ7Po1bELWvKEwhzoXFs=|Chương 386: Tình thế chắc chắn phải chết;FhUyomyf67bcH6lE2h5UoH5g6zC02LgAakPYUG/LGMm/aTBxCTdCXM0rxRuKFB75TuZ/dI7niW2lQQiXrAJHCnX34I/3BvUEsO1+or2bEyWW4kdBZA0YF4ITm5cs4KIZIDrvIF7LF6bBGuq5QeYT00oIDSa2LxpfRRomiFQG0kk=|Chương 387: Một giới dã nhân;RCkzzi5t/kYGUp5wWcqZ+o40zuyuGbXPM9bTL8OyyOjncpGdXFnr7WRCH6MONbafR/LdN+t/WkjdbXff5CpKYlVUkp/X4J1DPZVyMVNpdZDvRThZe0cmO1kMCOgF5pNLTGe/VfR0NvDrGNJH6reIEIpTFU9Cb3+u215g6jpR/7I=|Chương 388: Thụ Ma;yRFdK3xywGffAJahAXWBc4XHolGm6DhVsiwW1vEC2K4+5/PwHKfEXo85/w/E95nvDvf+ln++gc4FPqWh+y4aDqJtBvAU+Thqr62yaSVc8QMEtt5NfiY6K8ou+CrgIB57VJFrNqZYOkX+KHKf98TZvaXOk5qIODFphH4PXxJAJIg=|Chương 389: Yêu thú rút lui;agQEOofyY2iHzSsOwHrEp9biNoOl1Prm7TIiu5o20ENNbAff0ddfJlAMQD/RQudDDTxd0EMByLjXUCv7UT5CdwIpjw8j4zqYUxsqCVtfdnCb5TsowYrgdlJ8myORzJMSD4XF73OagZwYy2eSxO50rW8eBUVNC6SUBR2bBw6rYvc=|Chương 390: Thái Hư phủ;AEE+SrZvNO2u0sxk/PgbpaJGwQZs+hNjaevKcePOeqm6taff33tFu8jOVJegheMWFXYhDEVfvgya3YUE3XwrxmzGavwGXP2ro0C/4cm6fZsX3ty26v/dYyz4FzNschoWFnPBedcNTTQ+yaVXEY8OMEbi1DV9ya5k+rT8GSRuXDA=|Chương 391: Sư đồ ba người;jXiHdEYSegdvYUFpc5fRgvb0dFnJNqzHDFKK9y/cpDFCpTFQFG6PMttr/Z99D6/oa0QgrXZYPMbam1w5TBWNDYjBEGEAkRnCAvFbILs/FIXskhE7Te1IxmPriDYkeOyTEFQuEumh3aQAc11yNRWoHOVmRfSDP0LUa1D1XzQwLKc=|Chương 392: An tâm chờ đợi;eFpzRts+hHO2PIy+oReVWHz++hYtahWkEE8wmxRTrbSgGhXRXzvkU9QSgK+hR6I44Cgn9NeIxIuUXr95ZkMRi9SjH/bjMqZWn/s7zpmMKfS4sZadST1Iic0Srls+8NEseeSezHG4nMe0rD7Cmu8l10pICsBk1ZoB+m3+muO4tqI=|Chương 393: Tiến vào chiến trường;JhuRUtU/pDabPkokyYkQ2H6tz7oHO/fX22/ocLHalyRO0Y6kzI4LRYBuwVpzMrK2sQOhZpZxCnOBgOG7+9Vl79tDeKVWe15ceTqJMa95CzymRuAp9MGhBfW3mhaL1MbgOZ68PO3ld/aNy4BTY1zWWyPMs74llYtshsFKauEvCq4=|Chương 394: Mỗi người đi một ngả;1vcI/+6VlEAMVWssXSFyzlPWZCcmaO18C7K3kEjLSwpOD9SCA2eSXtqWVLIOTsB49LHkgxX0mDyWI1PLLmo4hz3bq2CEq75Ghk4yBX/JyeYIFC/eKheUGS90Pg35+YVVZhYe49z7cHMH9sc88oBnFaY05Cx9AHyIAnZBFSa7owQ=|Chương 395: Cốt sơn;c/AwJskO3qG1rZlfuWyfRoHmotiMc9y7JMq0UZ2cfTqn292ISGCmKO9yfAXQWIfcjynGO3cS5cXBxzrZD/9lGvp/7+TZM4YXziEnZMPTYL+MV7ERX+qNWxeEUHeEVSQwbAuE2Il6xHuNgeau+Lgb0tXx3uP8/eTEfC6JHTV0yxA=|Chương 396: Thất vọng;/R9/9YEtp/eG3e/69IyqKSAgeco6p8FH2Z57oLBqPkc4/t6jM19j7ZWyXT2ffkDL4oabr1rdUZdIYVMBrHhteMn6HwQKCImjFVv1cox8C5V0Cpx1tf5KSZtdaZXKmd0D67SNP/3yvh1i9D+4gKIitL8ArH0ME1ouufZf2aCsrEA=|Chương 397: Nổ a;zCV6nEBfaGz2zMN5rcTc9oerF5kIEj9G0bMaauQMpMMBwjqFxt9RrhkWfY/h3MxMFPi7ChInv1iGP/qJiWPfHiopUVhdtxuqRISAfrHJUi50lMN+ljJPfq+VjBRJSmepXwnpsklJMZYWcBZidPi+ic5UOSb0BTZSvLhZg9ZAC5w=|Chương 398: Toái cốt giết người;h9++FrwNzd2P/FTD++B8lLKlVzYgRpuulPuUCer3nQj/1YYkb0yMcGyToL+tu1gMBdgy43iMMUtemUWi4QCbZoYLt3nrVNAAbbi/ASQqu+nDEZttUFKpsA2oIjKu4lttiHsVM4jVVhZkIeBsNwp6O90w9HuwnfhUtDUkj1UnE1M=|Chương 399: Xương cốt mới là bảo bối;Omov4ma0ilEkoh3BZNx1Tves4/l+hR2OlDwwKrbOJP/eeYZsSTUYvaXKf57e/cfRSkb54U+il60SJLqUYQp7SaHqdEyCHv0UxVqNbTzBbOa0pP/pBxhncNcPfIJhDWWsR6pi8zNFwuAE4o0CoNH7UW3/KsbIUWrWjoJB/1RFSzk=|Chương 400: Kim Phật Xá Lợi;1Y0Y1cN27D42k2atJD5QxAtgGnGY06yEbMjzs87LHF3EPQ4+N25lUHNmcWTAdM32uM88q1ouvcLz6JQZPz5X0iI1wJzrIiLsG764j5cMwrMFZGy6iAor8AbUzIFtUyOHb02+KGCrtVHzT4R8V9MpqTbYRgr9AcV/ZeVukzG6mAQ=|Chương 401: Bảo khố;HKaxrI/+ItW+wnF3hoAYRJMsWbxTXy0XPGn7BEzKb46zMWlSt1cNflKIHMY9Hrj3VI2ZgAwfIQuLk+p4jv3QI+EfFj+Di2aFmyppuSX2LY5I+mhRL0ypLy00vlTab6pn0XjkKXkngwzBHMpLEDvmHH1vftJixeu3ASta7hwlnN4=|Chương 402: Tử trạng kỳ thảm;bMAOX8dij1d39kkmFW5oGoyAGncPEWOg98p+n/NjCkYgDb4Dz/E8At+xWo30JQOM0+1TS8h8uGcOH8MPWx649HR8s/QBxvhp6WpbxnF5p+B9ZDUCiUso7uBsi7J7ersr7Rr3rH/LoaLWakYXFEF9VuJeX9et8CJJmLz5U1GP4kI=|Chương 403: Phật cốt tác dụng;eZcZ9AXD/rz05/0orCCb2CxHJEhL0W3UUHDRq7cwYNn1cXt5a2Dg+j7iCH7b48UN6oHV0kg7QsT9IHR/aTb6nHmok0c+00ALGCTebc7MIx4hI3Y/x+IFkcCt/b2OkXpa9XBj2mKv4kkN9eExPKff3ezYonjkBld1jjVE41jGXGg=|Chương 404: Kỳ quái Đỗ Hữu Thành;fMN9r1ao9G8+8wFz+3b09trmXDTzSQ/MEasSku33w4KpKiY1/mGNc7DhYglciCj1WajeGGLlAN5/ylrbluODYwtehLD6Ij/860eCXU3v30tbLQ4ofzuWLBtPfRq/9F95pAMt7vvQBhjBpQaD0BO3zpPShcbwSOiR9ORTe5As0jM=|Chương 405: Xá Lợi hiện thế;epAiVo42DqiGx8vhbEIdq5Jp1MZnmlM7YZ1wrRPQMuiu4VOEcFcpKsYXnFi1yCa0ZBkaTQ5Jgma1CLiUba0aHL/pIhMQGMoRZdA9A8dyawdFiDG1yK4YaF40yzGToa48lr9PznBwV01XE8RRoKtwWZ2Ru1AiqWT9ZQXpmvM3IfE=|Chương 406: Đây mới là bản thể;TavrQYqwEXuNevix4kMB0tlXWLjU9T5BZsuWOst1Gp6cdPdqA3mdPN8Wx2QRkF0784c6ezWvW6VsDjCaSzXt0Wvj7HjdiUhayaDd3sppkxJ7YCS+wZdxVpaZrT0OwYggIRTiZ8AQz30lLqvmU4Rm1XHwy3QOR6S1iMKstAHFquI=|Chương 407: Đỗ Hữu Thành mất tích;e1S6Cm+BDkODYNfVPKVU+knv2lfWBfa1CYkq3G3FhCe6xBcVH/6mlc0vSXHAifnJD0xH9k1wJvofmx75rrkp7gdRmeFuEoQPmOov+2trLpoy8NY9z0pgNF5IfnfYMTQp7pg+3MaRmoVrYwOAcF6F+1XIeswPrVir8O6uiWDU8Lg=|Chương 408: Dòng sông kỳ quái;jxw9iqgmEHbHZ/Q61qHgBz/4Lt1MnDEu9FKTnJ6HpgIBbIWXCfc8jh2s/eesKaIG5qpQp80Vnd8Gaa3Mi7g74pOQfaGjcxn17vlT4X0N9J7is7k4oqUOXC08K80Df0jgEVCGPlx3zHL/miZV0v35L3DXWNVZ7g9DtCS29WCIAaM=|Chương 409: Cướp đoạt vị trí;OXMXzU64XN1vFxJ68hRYlfA87d6pqobZfEoVO0eBNJ35+FBejY5hQDiciTvJkZ286e9zfFKrxiHw8E8x4b+96gR3kUKy3KIBnK2t3rWkUdEf0JoyHwd80p8lWvhtfAhavZtDb++CSaLacK9RTjONt8JBqM3Iw8AdLD1cXLZrAjc=|Chương 410: Danh môn đệ tử;PKMgz3OhOYHDXwL3B+Q6x7y9iLToM05FNaX/a8u66rb2DuyAB/4q2zmkI3qX8MunUUz5dSApe6jr6Jy7HJnIyD7KG/uChINEenqi5my5/cQ9Z0cGONSEFgVyFaOZJ3ef/L4/1GQnSosNYc4FiA7Ti/5xNHqMV9gYk2C1HMTVc/c=|Chương 411: Tất cả đều đi ra;ByFSTFmluII6AjT8A26+ahHcmh5gHdIv6X3RNVThYNwfGgvTl0/TEphXeXEKt7rd7fP/9lOlHDzH3fxgifRsBVyjGOlIPj7xfEvOzTv4JV3mIH0I4pcn6aVlwTySrzVDriFNQkaEMpT8fvEkZkgDVLKS3iSsJQPoPI4HJaqoQts=|Chương 412: Trắng trợn cướp đoạt địa bàn;v3iWZapMVmwJ65vTzNVOM7JtgiMDCVB3VQNv48dejFo+89ABeDoQFvip+okeFNvOuNMOAUMx1NjCNXqSCP1RimuqwY7ypNDdD8TDai0L25ahB8mj56iR62vxSlsD9oAVhRAcBPaSHePIGEndJ7Sln2FQf9mfA7MvHAhKngiOUvI=|Chương 413: Yên tâm thoải mái;N33invH1VB3a8BhoZ3MR7WgvRngwhvuHVUct8ZB3MxON53lZEWExp2l30hi8fE/6t4QUfKxxhm28X1FS2PKoCmcID1GGYqQedxIERq/oV5TbY/fJYOJBR6uvTOHjvXFjgKklNeBLwQIDVkDA6wyf7HnYwpQ/5FZc7eaiAeG8ZIs=|Chương 414: Đêm không yên tĩnh;Hlzg0YnCgHmMni7MRKIXJ4WNw/Ip8nmuBl6LatHESnyhewOGOLcAZHMke+zOnXv9fAN6INv/rtyVRGLKarDIsh4jrE83wDtDdY3wCkN40wv4v9sUBBOaSNcQpaw7HiXUvHzFwFepQdymAruQU2MTtsRqEk2s8KeP6r1+M9UbNag=|Chương 415: Tiến vào kết giới;SnFT62e4llidyIp4qUNgy1gX//unqe4B0Nk6dfCUuawE5gHlBysuxr+jEpsZ1+XefurDNzXFx0/SGkTkRy9DwUYUnxBELfza/LqJnGzL9qh8VaWcyUDIlG3OD+90OVlFwpfiUtg09VtSGS4jOmfyASNdk9ygkf3d6i4D/Lh3e0k=|Chương 416: Đáng sợ người chết;QCUBOJ4DjPwQtUTcvfBhncLX7suq+ZtSZ7UrM+Es2Grldjr3yFlhh/53DGMWqPm8yPGcl82XkkJHUzG/DMBmB6MnTIe5FCL6fp13HISXwNgFgIFTGvHRtRD8dmsd+YIon5NukXRlXamOQG4KBCvozmpAa/Z8xqxO1WIBZZzkONo=|Chương 417: Người đoạt đao;FgeDZpd/75tjeFDFPFgfYEL44otPrgwq9LE7ZWNPppKRlQBXsQp2BJ97rekNMRln4V02MzcYbCob1BdK6h6Bn5iVX9wgghy/5GFT4H6dPlKHJpMquTTI7vB+rMdIu6iY9FPVWjFgFD6Onfjvx/zHUMn5Fw0O3f2wrUT+vm7Xhrs=|Chương 418: Xưng hô đặc biệt;ZhvdYcd/4fy+yVgekkWEC/5wRgPaDegEXDnOl4KAgKeK+0EuZDMTTb34hhxkDKnFKdICqZxZTzw9rvlAigoaZdlRRrwHoE61YhQIa5Q++Gc0TAOwQ+yr5O53M5ejsRCW36tANqqgLb3N3qQgXdg+PMKLC2W4M+xGJMONZJe9Slk=|Chương 419: Tiến về mộ địa;XGlQEiHODpAvSLnjrFWxHrLGZwwbVLEFlp2gwJc4Zp3Y9e5s0vS/Lfz6//JitOPlYI95++ogrUxH4S3vZq9VsCVkVZ+uoyCQ3p3ajCzfIoWIOvmg/YNoPNSmXO0Y9JKFb2UIKFRC/0Jp/l9arfG64qOfIoTthmwnANgLVUOj2Z4=|Chương 420: Bát Hoang giáo;ANYMn68a7FoqORRYXxSSPApav6ntvx46FmApTZJTsj9pclq/qQhGEfbpzzQkE0SsO/gYGnswCXGT5iCLLnskf/+KbiZb88KJOAPxwtEhpKYPKRuzvCdzK2/muxaYMFWz4Skh8j6NLmSVFiyptXl6geTZj9vi0hW666PW0dM/YKo=|Chương 421: Cổ quái mộ địa;uqnCoYe5ZUMO2DV+deeStVv26PXHXqjl6nXQEm/Y/98OnLeKbOsNHOKFD9w81dvDBxGM8fIx0eomAEOYB3brD67Ux7qno2PQcq79UMpUowR6YvzSfOqTH0JnJvWwTqjHMokhwGkNhBQg8oEUkORh4SeJg0qXeV0biridA3SYXJ8=|Chương 422: Vô giải huyễn tượng;K59Goi2uk2f/2lEUVKi4p7j7LwIbYmu2KfvsMwQhB5GH55uZZdvWrRZB/hIVE+W02D8UHwhDf9GWZAmevya/aeSB40y8QROdF+fbL3j7MDvCf1FzVyFOVt3Bf1bwRQ0CNBgmzEZ6FCXmJvh3ZLm7TP1UNGB8aMR02MGKcuqrHc4=|Chương 423: Lại phải nổ;mGhNfSiL5SCQwae5eZPQGSIeF6ctvdpd7StIL+Nl15NUCsDI8sQjT3/cpOQ9hBSJbgWVk7CyV2sgKGyNTdTU7y7ES/b1JUqv9cNmv4mEq9IhG1CKNpLoh36AGlpNQHNvco1YeizXMMdDrSxVyY3UltShlnE1XmHwdGo6/7whQ9Q=|Chương 424: Xảy ra chuyện;QPLEwKZEKdQ8VQctKREDBxOzxJW0DH0mM/TIijkgWLWkmLPRn+Z1LLo2mFmn2CAve/hWmBHO7r0lHZj/CWz5TvmoC+CZT8WTBwILiwgpfukTuAkhC/OOzA7YLRQcp0WOfl2h0mQadnG9QxTxrXibDko37E7RW2lgk4C0FF/ttxU=|Chương 425: Kề cận cái chết;LhDwMUdNQZH2elS3l/idtoVd/8+B/hYxzFNbyjuv5Usg27uPObPKzGC0Cb7Psi0GT5SvbZYIA96guCYNsA3DCcCfgrVXN9NyVztvuWWZGn9AYG60R/VxIHuYjNVk21Hu4Ga8dicRb50kiZfa6qLykIuqH3IF7EBnpq1HZREvnpE=|Chương 426: Luyện chế khôi lỗi;cFgqhK8alS+VJ+823K6tCPqPnHqtjHT9b/ha8jawECXQZ6iv9s63wXE1jf3G8oFEltcbmlWAH0D+OkYAK+pxbgNLGNY1WcFa+IL8Qa/9MOOcAJDN+8n9fjP2dOaUhlzSUqsq5FdW6cJ46qWSjF7qKJnKt7vAFAY3BpKRNw63XDU=|Chương 427: Lạc đàn;Sr/P5logrmZMFp/7vRyUD7RZRxbNRex2AYs1I+BN7Xd2R8e4j4OApk41xNlPSSRrTwrHuujmkR+AZRgWypqhY/P/HXzZUmFiLKCJSlWnvjyVI1OW6T/Rc/yWI0i4+oVQGqx9IiGs0JeJ5d/zM36vLD+4M8Jez5KdmyrriId6VBA=|Chương 428: Xếp hàng;XmEZvG0Evv0f/CV/nRUT53P+lQshz0KhKc84k2ZG/aHTTnnF9AeCHTNFsVgmJLosKWhMzTYkEV/bTpfQ0lx59Qef3al1nmnIEZCNTK1Q9LWm1MZAGNSSFdfxJvkfy5tvQi1NvIgXxnWrzyvtyYscV7qHGRRTVfa8w1qANCu3qBw=|Chương 429: Khôi lỗi chi uy;zml9f/Pnye9pxvnFg0JfdmfVYJadK6g0TOeyoUzIAAWgHvkdFBVFWQRf9qxXHP9HO8/to+yK22gJwPBGKpqf99ODlrKE8MLxVenNFSf3PRW58HnLwmrPYqVcWRQo9My6b3pqh0RiSojPgCU7Nn5fYUivdMt1VgLIzDVyyXF/nVo=|Chương 430: Bài trừ huyễn cảnh;mo13WUa2Ps6mI1paRT7gCxPG4a2cBqKtoMLrTCCYSR0p0KqaTOgx2H5TSrNgzRFFue4+Atyzm/+BIfcUhlZp6Pde7MmODmEZrhqTe7S084WQPuY8RIiN8QlMy17bfgbqfDBOl7EV+ZJ0Pr/tTr5sHJZ/FX1wDFptZ7MAuC1U7k4=|Chương 431: Tử thương thảm trọng;Ls1KjHfJY/IXub4fEgpZ2sX+eQhkhlr0seE9HPkKev0MEPndWS8IVUGgNRjDzZjL4OCmXRFXurE+GsbDVB5UllTY2Q6ZubOK3QnBJGSCffptEi5adV3CRh6PQnDJLSGoysUdArdLoKNPipMg/kq6jAxmC2q9A4Un94laYe1IJcQ=|Chương 432: Đỗ Hữu Thành nhắc nhở;17vFo1I6/4qyghUUhWcl2HiZi6Ew7wYgOgKLem/cMsuHyJRvOK0Je5XqmzLIlchWbmUMUOdLF1KEPjAN0WiwxD9e2w/rv631vUKAYEN3wTXvdKegY95439WrBf2HztMgTjd/SGVcpAAHb11cwRxEq7DmZhUolPHYH0sDTPKGmjQ=|Chương 433: Thông đạo dị dạng;ukmqefKfoqvKFXvy3xJilT4ozQJs4FCfd4NfZIsdRP6ubQ0PmjCfMwp++ZWbE0kNuQkqygGQTd5gZz4LGISYZ8NWOZGLSmdg1zwg2ksGmkL4g1VjqN1ccN+sbwkAKJNvgFbhWfcZH3CbhsgF0lcELJlRFF2fZSnocy0ov7I/86U=|Chương 434: Thông đạo đóng lại;nfIgHjB8Hhhjh71K3u1dmfkTXb1MhsXT94AWzvZ3LZl1mnIgtjwwfIL3NrEZt4+5KI+3eu0SAp2SJRisjG0tldWenpgEGOh7eW/dmKzW/SRGTmLLvJEbW9J/yLmbBkXAvCdGFJPoxQhfNwGrGMc5UxtR64b8ZKaW94gMLzi2l3I=|Chương 435: To lớn hư ảnh;ZPreJ6eksmRFqu4TncwLn9Qz24UfwfnaxQxHp3c0ScaV3ArIbPzURUZp+r4T55odxExPuUmA86NTzH4r+GyQVPcV8MGNTinD/BjlL1i2EZWfMUKYmdxKWEUGlAZAunBNGNGj86gPCCNMFyXdzXtyyojweCbD3I66OPEL/XnafIk=|Chương 436: Thành tiên dụ hoặc;sHVzIPEPNIkcVHjVg8X7C/V6jyaYa8UdAk8WVotlW2EJl1mFBYv+uk7HyVoGB/Y0v697kFSBzhn9pSnlbVkYiTOuZ6BUwAo1X3Ae86Z+xPG7XKm4qkc1KHityCPYq1Jc1sYN6KzvZWWD6NylrpxJ67xF1I2llZ3RXWxKowiQ690=|Chương 437: Bên trong chiến trường liên minh;KE1oc3DnUim6AnA+8GSqJn+I7nsBlAfBTNPeiauZtfOhSBOJKDBduEHq3Elm332wHA5wEmex8MmSeYTkkdKPL36jRoaD+mjNgYnvXNeqjcceiElzhPP7i4aEYmIdfofAYYTAH7w/E4GhL8c88YYqiiaUGqKyYBHszHO5quwNH7A=|Chương 438: Đòi hỏi Liệp Yêu Cung;3cirVWSFYTj/3iZnAnklUTdNveztxIEjQBG7nAoqmxvSIkFD8G56cEs2aSUVH13F9OPZcHOeeMUk6hSpnECiVwqoQCQTzWedAQ+sHkHjZ35gZZL6hCfPy8ok+5RqOlmjegzsFGTqP0RFcyQm2NdgWJQqqXBBdKS/dwlG+s4Dah4=|Chương 439: Trứng nở điều kiện;yR9Q6cKx2NkwaoL4DjjaYZxA9tF4A8Lr0/tr7PaPhnpKYLGccm4AT+2pXG/TYo3G4rUm79IHDG6QMQcDiS59DeNSBB7qsoKchoiQZ/xplr98roHKCF0veTeqscNDYez/ZGbIRrT6ZUyNOFWN8Zc2yBQfR/195NJ2ZY03A171+5A=|Chương 440: Chỗ trứng nở;eo4D4pDl4e67BWXatqJ5kNf8szOIIEYFTJOYvvUMG9MJXmbv2+sd5b/4PqntiWqOHdXAjbS8Pjfr7N622ljKENbBZutn9ot2ct1yXb+V8NaW+e86Y/zbVrRVJnywR3e10sd/GBItTASG64vZUQm9PCBGa9MrXoRHhwoArKEeA6M=|Chương 441: Trứng nở trước đó;2g1kP/Ni6X6zk+y2BeMV05jX3nUcPQIY6ZEloFcKD9WwLcD2+CjTmKUZ9F9xjl2wFncZwrzjHvHqjZ++Bxwxj/CatZKWAFJDmoj8ItKn0rbgUOhlJ21ykgJN4ktUIBANfkfZJRdI43b8i33u07HAxJocCYBBrZZtpW3yb9HAI+c=|Chương 442: Gà mái;JRDC+cqTEd7+OURUTW22ZrGoB7zDywCoMHcDxiQqkSG529D6dF1Ru8OIpkRKvd1T/8AFgJZYj95MqDkUXSei2IEcHtS2Yxv+pt4YpV1H6JEBvb/ycgpP23Ff9PcO2ukNd0SHUl2QKIhydB6G9R9/LkNSovnujbEFIaxIewbFQg8=|Chương 443: Tự sinh tự diệt;7fqRJ7NCSDz9cbBKxYttUDVdQgn7NofMEmS5+6Y01X/JabkcF1RlJny7caP4N/GUQqPBDQwqjwljiEiK5c8LaOO+VrE4z23coQcwoIOKAwEN1fZRwNfCcIlzoESp5Wcrg34jriC1uwFy6q7kTTESofjrRQuC/odLDA8gj6kGUjE=|Chương 444: Ngẫu nhiên gặp;sx2nCg140HYmiLk82Gsu2GqKWB9h85QlUP+cbelVdLu8rB9nY2/JkGEMw8SuUDMhxGZCmt4XACQscJJI6qGQTVPND4fO4d95l5i4czHW1JAfT+ah/0mGdnrMw2gVe7ym8F5r8WFyUqmRnQQ8sVevxQbE4DZM50uRQjnD2kYR+Vc=|Chương 445: Trâu Bình kinh lịch;ZwC/KLhYs9cbAENsoxpErI5e+fDEy1rvzhyREmzZfaiSo6dYfZW9yTY4QGvjgIUvkdAaeeqIBW1z0nkqM4GV5o07ZUT+NOW4+haPwSENzVIL2/nwR65UA1L5huMEUHxEqSWJnH4pC5CG8sjeGZlFV0Ia4TWCXEyZaLafSeQkeUg=|Chương 446: Miệng không thể nói;hi4EV/ppC6s6ycidq6SrFLfP/UmtILsdnbXK1sU8eeEMPciSMLM8XmfR2hAJ5r2Z1JJC/DUpYK90jT6R/mdP1cmWZSBDXhvSd90HMm7ulu/6nvLFHKlMA67ldrgmiQhcEPNLUXHUwzad5MSYPjTFsZ/aDLySzFTiXTYtGAm4NOw=|Chương 447: Đền bù thua thiệt;zYJYI6i9t0xtm5yFx7PNywi4ZeYMOyLeZhKK/GPPMpsqdUxrhOlsSLgg3rktV5EfONibBcISQcF/LXWRJbfy+yZ2ruu9w7dn3iOxe1XOPr6kE+TaHazmuhkr6P+NlWI0fxasdbgsdyEl2PjlpUlnLu9+5hf2t9l31pnA7DtdvRY=|Chương 448: Bắt lấy ăn thịt;JjPI9GWZ+oBHDaRjYp82y777urdRIyd4Dt4FMjRu29EC7oHCLDAOb9kU8wQekrOaNWjyprVA/hulaGBP9+KrsZGt4NDy2t9ecA99YNsGkMN93w6Zeqfeh9uj5L5IAtq8jQE5SNLuEdBZRY+ssiEF/X3FbrZEUUhvCTOHnfwxXxs=|Chương 449: Mấu chốt tiết điểm;Nt9k0r6YH8siuZ7mSpt/lkJS+1Y7PPEFZz0czek5tlh2Evnm5F0EH95GcqnKB8U06hcuFR2o/Rr0Y4bm1NdxK1enXia0qv1iPYFfazNK3sV2aKiylCCKKZXqYvNKLBF9LjsnbQObud9NhjvQqAZFBPqG3kDB/voI+GCmw5it6rk=|Chương 450: Không hẹn mà gặp;zlvS5OozA2onFZ+YxP9ujrNaoDxsx/P9kMSV8Gyr8Xc5mQy0q6YO1/PFpwlWfReHadKWnURHZehKWygmr0KFlYQ/AjzCohbdoKGu36tTei8F7oQKkP6gbJg9KUPKbn9MZCuw+0xvDceuarviR4gUkcBZ1Hx/uf4CCKPTrwsSzK8=|Chương 451: Muốn hai người này tính mệnh;ujVP6ptPimVGOA7/vbYEQf6w4FvUBxCE+yIPLW18PiMpQNtebGfwLcxiMX7BPdarCOBoOWF7o33htmPL7QcuU8OlMzM8trrtX50ynO9vX11QAGSXkFingK3RwAnezca16duJP5CAua0sGQd74X6oA/2zI8Gsls0ocah5sl4bAcs=|Chương 452: Giết người không chớp mắt;DQzRTK9pqhj+lPoqELf2Giji74rXgWIGrEVNrmfzKi3W6dKOh18rTUAKjCLYTvJIDPZieOAbaZDzdFokaluH0nNZY6a6O+tghNMKaO3ZL1Lf6OBBrw5o1kgSe9Yw9Nn6A4tmuo16gpaI5gdF8ZsCmqhZKjxh9m77Bhs2eq8oEE4=|Chương 453: Đe dọa;a3Ekxz1NwGj2dCYag5MhQOUFziiboSllFIK7aK1+6Q1WxC1e2Byl5uV2nfPzxY5rK/UdXfGOHM8FK2LI0BlOFaJ9cU7za1HKf2GKls7m/wA0kY5ZIW62jASFFO5z0pkLzxTJainvaEcxCFAcgmaRJ993xhdKqhjalSm8Y16daXY=|Chương 454: Nổi giận Đường Xúc Thiên;fBPn803cbi8ic35acdff7rZIS2nrJPo2qaCnIxccKeXKd8xLMiZGtiRK+4jamHQPEDumb73nTTFVj8mu6gbbgeaBsc/1dXn4tNXV0OPSaCGfbW4UvQTBKXA05UpLjjPPROh8K3v/QIO/m73fSnUBMDUu40ocjcyYuYSNPG74vwk=|Chương 455: Hết thảy đều là uổng công;KgjkVSgOn2AGDHW8SOdfRnZYvscJsxl+B0Evw5N+/PZVUVMvNgIB90u7U77t/E4en3T86n7jEi1IplTsB7JIQAQGieNuMFUgnRjEp9S8Kk4YjlNLNPRjdrUO6RediSt06IBI1l/xGo3L/ZoydStZ0poQ0cTQ+UrANgpO54/El0o=|Chương 456: Có địch nhân;u2FJIXP8dVbG0x49kiHvjGc+VQdLOnvjvVQO0f+mysKFQ4NB55vDKZjnQlSgMKbxb7no4yqd8eLOEUa3Z6isqSQsVSB3zDSK2HT8nFiIsFfbtwfnMKSt5nl5DK1f8Rb4EPo+qMo3NR2tdvb9QlUIXtxURAADDCzRoWMLqBjW3dY=|Chương 457: Uy hiếp;XSj48jXtvqZrzWQwoaRpXEQM/oPl68QGjDKbbh7eak0S71VQGiX3D70gjoDjYrKgB7v0e+QJCtBWgJUAzmbaMHoolKku60aEm3ZnZiXapkYwSc1tzlRPfFz4Q1rnAbSoXkZ+JIDz21ycmwYfGAvAC1lKHI6jtdGqUa/goYXenzE=|Chương 458: Lúc này đột phá;vNHrOndwphA3PcL5V7CakUHN+JsvA13ckGe/8JNyw2UftId6UwrEtJ5NMzhlOrd9HjA4YBHUqIJnKSN/sxBnr89k+NjWkcGL9aLDHDV+cX8xYIBCCp1o8s5RQJBGlCJ0IFU+n2GC8KqCJ6bPQ6ZRiK/aM9VN1E+zuBJQZxhK8+o=|Chương 459: Lấy không đi;tifPY5ZwVfuf7pc/2dVH8mcohWHvoNYZkV21biKCUpsCMnBjkrzryC3t77wx5vgJvy0GDYLN3z/hvX5oXBkvuD1PvBbFWdgwUgYMtRYfC2PYKiCp3Uu9VhhKBRL51XO35dCC+BOwJPIDl5FnfSgjRUpBeGzhoHwA5/LXqnBI170=|Chương 460: Khai chiến;KXUsEH+U6nOwOesTnLef5kCNYQ4o1TkCagzHLLehcA70MR4k97j/9GUNhILmNDFT390ToCkLmx5kMrfaeO63Pci+LUXmmIQHXj1Dj3um1pBWBPl6kuR4+njtTcD8ZhlHYS0c928SY99fv2mhNhvbSTIeeeP/q8Av2VcfdDPx6bI=|Chương 461: To lớn thế yếu;y52TYm5wswWqvdcE7czwdafL1o4qHcXN0c7APqDzHZRPDwyrY02bkAV6DI38J+WP+k1KNDmKKPVKy13C3CUw8IzKMh+OEyMPVVW+/MLQonEuF7DtRgE+FVFojrLodSBGEdVbNwVGKDf+nrlMh5ILqCJTAhBOdV8KHHfRu2XTYTg=|Chương 462: Liên trảm hai người;qPdqo1XhpGDTx06Te/nnCebzviqWcdaWgAvhAOmcSEc8QbxYBP1/fjAvGQFMDSGUn16SkrLHv/afNuJftzM335AOPWehb9aRl6eY+EPVAMssxfJgIErJKkLdiUU0OTUT/F4ts2IbYvNMI2WFj++5AHp6dfTSO36f7/kthbAuvkQ=|Chương 463: Đại hỗn chiến;RdMywcpnRxSRs6NLmdWDXFTu3JPwaSddgJFIwkZUw3i772IHhgZD9W2tvyXjg67+1K8Wuz98zdJh0FPB89LuBPHqeKexA61gkTtQgu5sJe0xFGAPxKoI7FQWcqfDd7JZvTTBmNFk3ZVEOydk6XpmD77AmSR1r6knUX4LIETuuo4=|Chương 464: Lưỡng bại câu thương;cb6XeqYU0tOMxVI1HqR9YU9sHjmbzSjJTCOjn8CoGIkv6jN+13xYEJhiRncOL0RUYGbzVMx77E3vInecAzwVbIDsdpCnOyfjT27ZU8Pj218z1Hrv1ZCQ/xDr4d0OUlnk//DpHtgJW0KqnIl0gR3KbdjPWsJjFn7u/FK/DzrYCPI=|Chương 465: Cháy bỏng;5hy/XDVrMTGFcqfxZatw+ygrU5SM/Bbimp7MUSvVMQJWo6rRo+QyQwkdiPB0cOpk5uD84z4//QCZ5h/TUVnc9xMHhdkAa0mvVVly3v/SiIHB7CmHx8BM7LngE8NPmwFIS0epi4p7HD6G1xomU1qS0vfkOq0uYz9Bkz/QWt42TCE=|Chương 466: Bị ép kết thúc;ZCPT5zEfr8MF9HvXTu6SPSLX7rzZaU/AlbmbLPRMbeMVBhXfXnbAdJhSZSZSyEqv6YwjiTiUrXsm9GLXKPzdVwL0vlKMU9zAN4t9CzKvCO331hI/L9rvX8oIwj3pFa3BPg5JDa9bs1hzHSZ0iDxH04dPuap96SivJLTrDgECgzE=|Chương 467: Gia tốc tử vong;+HxEzwdjZcnDnecNgoWOe3SvUudtwUKM7n8k5JGIrvkXefyfzVfiTNq4yL3ToLzizdwCD2UJT+ql+0HaegfDPjFvmpPCsqSXhfcR6+IdUzIEc0rmJ/2XNRGEJpriR74hom0De6zBuiJt+KF10FEOkVVfKyh114pFNkLxFiIiBOM=|Chương 468: Thời gian không đợi người;XO+58uJpquVZMBD5OlclYaJ0j1eDpK1VMlQiN/kewq2SGrieZA8Lsqox9N8pGLlD/3G0tb1d3TFkuZgK0GJoczJvM2CMEVoUGlIfWWjQi9UvBTkOqyNsxjEz9HJ4C5nzmDo80ks1PepIW8WqtJZCM9CPLZFZtTGSzXblqqnVNSk=|Chương 469: Lại đi mộ địa;tV9fTIc2J0gKJLIbZkZnacAWIZDJ9EDMfYgwEJX4/8OVEHZLRQF9q7M/rj62tPa7+gTb1DzQv6VWHA547oP28492Ci4J0yI+lG+94KIiIm7eeyvrh8H13gAIihDY0AcaWV+NvA/95tdTwPkOeJVAV988tyHsbbMwnouJp/+Kp2M=|Chương 470: Gà mái biến Phượng Hoàng;i89RJXUp/bX0F06h7D/dJpnSfKGcP0zFIzv+o4lCXH3VQRKXTcM5xABoUAI9wKTvT6WtzFUvLE3qCry5Vck9zfr1jLnNqVRMweSMyYcJg2uv71phc+To5HtWk5qiFlarh4lblLLH7b+4TzWi1c+LmpYELBcAj/ia2TT9O9oBj0k=|Chương 471: Tụ Linh điện;JrSobovmC1x9QHrmPDC+CXf55tBECCqzvbA/5saEpXv55arvCqPPd+LBll+k1eJR7vb8B8d/KCfGgfQgZjZ1DbHuAbA3xGtZup/tU9hr7eiVQIpZuXb+/MJCw6BQ06znXmyXTxXOl/sqFc2lCTJGUJIbi0k0yPCDx50BUd2y5zE=|Chương 472: Tìm kiếm viện trợ;onvssrRAD3qLmFHTFh4Isk5jJX8ysM+k6/Z/CH3AIAQwiENbM7kZVOetHP38J71CkiC2ib8qCqOQSemN3Fi2KsHVVtiFZKcrb+xkDzi0EnxrA36tugySEbkJ36G82gUnrvewxhBIdrS/eV9+hAomiP4TN9y0VNo5On2zRluCK00=|Chương 473: Chiến trường tàn cuộc;3OH2wtipy3uyGVr0oY/Rf8Q+5dCdxo17DqjqQeLKEjfTt4hvJ/rkU4tMXl064R67G3WY6o3gMCm33sAng3Usbca3bN+KAp8CjNqFzQ7WxL0j6AGS7svWbmaJHFhnBtFLpGeEOgSyiA3CihDPnt7fHhXOCVUB6dvJTM10wGza39o=|Chương 474: Lại lần nữa tụ tập;trN/Omk5ch7Tbs7KHq2o8CUyScBgzUczjmwBzjfJxegMUUHMUROskkFwTFHiMv8lfC+HpR+zsHsYv7LUYyja8BuBwTIYr2BRnpmvPDhu0a1CermcHFIRlhcfRQ8DAc0PGYAUnrPiJi3mI7pFw5J490oRBeuXA2wHR5SB1djzgzo=|Chương 475: Mười người;6DeHsoDBVyxIdrjCEL9zSmfH7JrtkTX5YriV8ZP+6wzuT/zEfqI36SaLzw7KInyIcQOh6zBcPshOJ7YXmvEVAmCnJpqT6mQ/mOUK88f8Zo6N+KLDJ+Nfzo7HdCqCMDlekPyS7pP56N0RUDGLMy54h9ZkM3ikKqt9CTEuRObRXL4=|Chương 476: Định vị;MSryZxWc7Yw94kZkesenCilk2iwG4FJnJb5eMsduYs/wRkBHweCLOQPXe9PLN8DsypHT33UiWfN1l3ZENWa26xBepZUFqT+OQ+hfHPP8jCdYJ9ZFsY3VyMcN8EIQZi2j1I9RuSU3HEU3xzbESecV6krB1lwwHmqerua6vz/+IMo=|Chương 477: Gần như sụp đổ;iPAG3uM6eivpiKKGNhKfWcqxj6704B/yqp+o+xxF8Fy0GA4/xlpO5yFqcopy19ax3QEvwsLb3+0q9uXJ9e+XfRQ9qVEDM/OKPeDLpTTpNFlDsZ7uc3rgMtJPfj4hBaSVL8LvJOw5EKeio4ibwyI67Bwt+H/7uhRwdy7P8+DpNiI=|Chương 478: Ai muốn sinh sự;J3Jingyw2veSJZSGXnE+n6oP/+m2Yzv7lWkIuaHVxtjm4WGHLaIbSSviJPXzAa1++dHGHUAgt9vE7b0llsQ0E7fDX/fxEtY/zyMpGkEwGiA39XsmC/YAdL/zy88UG9xl+Z9njeTzMqgQcXA4uK2ppOjqVodYjO6JEX0VkcSNUv8=|Chương 479: Cổ quái cung điện;JgKsn0oNgSt+3QnfsFzbWfWhdSoxGQMEnxEaad+pd63ziKe1e546l3tifJ6OtKsZLXS0/WY2VIM5LnkiPa4Dhib9kbeL5IspspwP2NwS0GBAPCfgkc7ZYxo1CNUdZUjqNwZuiiYpwmIxBlY06aI9HCfxVWnnH5P1+MY8lvD4I9k=|Chương 480: Rời đi;bNU1QDVkdrxhYWGwdMxKHZDWLoivjFWZg9JiMBgaMR8G0tWOnmq8qQAh7N2UROuUzCYEmKdXANEapxjTuRDaBgSsIHbASAFl4EWVMilQE7c4OAgKygnFwWUMpxIB5GdYnuWyys8UMR0DOdaFiGWSQx8Smvq/NYGYjNBcYfMYZ+4=|Chương 481: Trở lại Tiên Phàm đại lục;glDhjXVTqip+pk6+XE/4FvhbiGgvdpRIm/e2JwuqAJlGIq33wvYC1X0hFVmihYk4YvFvpZxQIKXEgVfoj6Hcx8sqiz8PY4StSl+J6Pa2NVxn8L3uIHODF3wnTyNkCIB4Br0F7KZgGAD4WyMpyVBYfhUazCrUQDeomFi5uONlklE=|Chương 482: Chiến trường cung điện;W89jjwngGSwiygMxA6scFt1hqHnVWo5WVd+hou2041fRSWZByCr/uh0+qLDlQtSNGH78ZEurR/P4v2ExkNLFy3nwf3j4C1iFxp9FcXQYYPqiV7yu52lx1epRYITeC8So0qHZomIDxGJAEXze0BN/3OY/u/gwcYHa/6US4svIYW0=|Chương 483: Về nhà;ikE3+gqkFr1LPIWR+Veq3cissGH3QXzGp7z4gsg8b5D0c/5b/GVNhQnSpnd1cNYNxkpm8XVKwhF1ph4KBg0rqyiHQiedWd25qUfp2VVCcLIL/DwxDOa3oZOtnkXKXC67gXeYS7EobDZ6xROCSgN+a/iYg51Q9TD0luYx6hBUDkA=|Chương 484: Bình an trở về;v3ThL187Q41TZfiO5QMHL0Fx5ZSRj4F9L1/LsaO6sAYFiQw6OcarrAqZ7FbNKnKEEKzEMqYvt2O/qtrId4phK9+rhV7WpvdCkGutK8ZiTmR5OMg9tsVYObL+JmJCxBnLTLS36UHCw2CZ8ywmKUuOOVjXtC+3PVr0v9Z2DLvBGdo=|Chương 485: Bái biệt;sr0NjLLR64qkTBCwjDW9PSmQ0TjXVuLf5tpHGS3dOhNEPVDqebNY4kGFjgOBURn+tDStn0MnHMImipmwClcrsy/phEV42mcgNJoSq1LZS23UstGRsFqNUpADgGyoYHXJ2YJrx9WERY2l7399L8e/fd466ENyVQ4i4ro9lXjJPpA=|Chương 486: Đến;DXxGg6XdJWpnXUAPwIAbhNInCGs6j2i9/C39nf9fcDpW0f9hQaswERYdBmbndUueevxuoNTqDKHy2cZnxy7NtOQlCAptQpWN9/OiklaUb9CbHcim5tuyiZO6OrRVhzU5wOs13zc7DAGOU3ipv9xQMRIzwxgFFNJf/bX/4m1PIxo=|Chương 487: Hiếp yếu sợ mạnh;HbhFquqOVBinTzgOpP9+oYmBS6eLXFjhNycdW8MoFTPSwMu7wr/ROBxCLnDqB9hf1jDrUTX4Ey9VkCY/EKaQlXPijXOLIoxGwrbNs0osNhzhrKlE/wNTPzDB7mB2qFm3xt3hesIRN9MiwWZd2Hen6v2KdOn/H8luLiPek4eafvU=|Chương 488: Tìm người;LVlYNA+cYi0R7/y9Kk59/elDKtN4rEM9vjBSeKm5euSC0EcY0jF1ocZP2B7C7wekBkRC95OUJ/cB+Nz3yk8oCracWYOznHqBhTwe4TKygLpECE+5HSxpdT4nWk9L8mvq2ZBiKEsZO3OUcsi5KjKdaezN4FcD5wlZwP66OfuBSss=|Chương 489: Mấy cái Cửu Giới đại sư;GaiuPmUNuzMkViAMhjKzI/M/X6XrJ6yIwLvr2XbbkVwaCgQcwxdAvW0ntLwea9YLPoHJAVtMfyECk+srA64QoTKpG2wat8d0ltMDU5/3QrigSejGJznPCO1fZLXSEumhnjcuGSKb7G/VWPPuZATZJdpvrNXwvTXRtIl8PzFgFus=|Chương 490: Đoán mệnh đạo sĩ;Y1QGryOj8mmVCnkmseXYFjq3Rf6aoK6JRouXDqo45L+9qx7i2I730f+GxpFXg2vt7ymVzufWE7p3YhsHPxcOpUKpQ+9+X+s5kmHgdMsMwblgnjQZtDVGADauC0P8oSdTvGcWa4pLRoHt/Lj0pfLGGkjTmDxyvRkpCCaQhj3F+dg=|Chương 491: Tất cả đều là giả;jT9BInj84zQnDiZEoCwgxqSi0yavmyEJp9Cpg1pc58o6RXrCA4o8nfXu33NyxaWO0Zcf5IxmFDyyco8TnqhY+6QQO4Oc59mWul1xYWIcBeueWkEx/DClqusWSP5N/dCjs0Yn6X3shqKLIZPjA9qTkYdNzvDrrajIlkMKoTE8mN4=|Chương 492: Cướp sắc mất mạng;ZH4wMFQ3YorI2kw5r5Rxjca4H8Xrwjs3F2Kce7YkMlYjHGiEbEE5Ob+UH/4sHYKOYs918p/HOZbbT3oe4XqfOGrIE0bYRySH8D1cj+lAG2LmDVaoFmc12DW7yhY6j4odfjR0PZjNqsRFjv/l3nUOd0MhdbTbLzM0KsI27JuhPas=|Chương 493: Tàn nhẫn nữ nhân;aavlfD0FnwfQUvILLN6ibZxxtFqjGRSzN/D2DnqD6tPfPORtKjFzt2dBjI0lZPl8taOpJVCct9VskBebR9kz773aK5qhetavV+KU5u/+Vp9u4D2Zbm7+21vigtuKpqJJ4H5gpaWRaqxXHgozgX6snXDHPKH0sBjpRDj+knZbQH8=|Chương 494: Chưởng môn sư tỷ;HIpR9nKSRM9ixVsYAa5hBlHU4fysQZWRyCm5TggF5vYrJwwQ3u/QkUtyC0aMdjBHGTYpIktDvLu/gHYJmGHBUFeCpf+okjD9hE5K+vlBHxBdRQ0GjqooYfBQJN102fszo8gtcmOFo0mzmIQ6c0DCfjcTz35a2aXRslQaz4+XxDo=|Chương 495: Cố nhân trùng phùng;8n5/qyk9nQncSOdTBnppclbUYuKzHtL1f/XECNtHqsiOLK3fgUlGxhdDlNsJpvZr1qC0n0/NvpYsEFp/+EL0tUOPigzjtmG3CTNqHIXyxW/spU2uOisIuDq6+P0EtjJBQnaFoKOlEfuI6naRmKAeGYEmhtkgCuPxaWEVoyhcvEc=|Chương 496: Háo sắc lão đạo;Ql3potTMfP2xome+VA+mdJ+P7u1dXvqAIvsprHfV7OQZ3W4RWODMioJABbDpD4jWNrjuhAY1iCUgDpntUIVYs/O8imRvaQG0GPMJnpaaXsoEW9p98HGt9LfGlyi40G3KWwHki/LcUxaqYN7TBeAFPhNDtUGhc7AL5nau+6cEDBs=|Chương 497: Thành bắc;4qZNKejQx866BNvvvQ9p7qMTghH9ZwsGgejyUIVCr6kkg946z65QhRcCP5C46ZPXJXz5ybDkRWtA+fhRo0zCrCdvHjXRdrjRKRe7eJb3Fu8G/eEvgzU6QfUeiNTL+WPBG0a3F+eK5KfcN+hCGvW71TECQ1EeM65XSdrNiNaOf6o=|Chương 498: Bản tâm;5vPWGOxeDcHbYhW7XmE69HYQ8rRVuBfjltFAUSoP2KHQqCVAwzU+c6MLCfsbATYO3TtgJKrKgaTnOrM7NqlmIQz1QLci5eL2OyaQHGBTfciTN10FOPWr402NQg+H5tnX6xEB68UwBVf9AB70RZu/OOLqoi+IJPl8oH1JeKb6wC4=|Chương 499: Tông chủ đích thân đến;2f4U9bh60d2wMIGgjPqq7xYxS4Mh2z35DioYeDHkLXBESgfLgfB9viGAqFIXAttlCiCdrKRgj5jySQmgZslBP+aajaVLweEeXWA4VKz7e/txFnEPeSilc4UWNm/9vwE3mnmKSmMfF6v3xdfjb5msN2b0SRmZLyB2Id9GLsZE8FA=|Chương 500: Lấy cái chết bức bách;huC4JHt5MqwAIMFr0nIsvVLWVVFfR9ECIhPfZEIJfFMNs+uvMBsALA5cxXXeRhe7ui2w/10lHb6aeEbJOALrtWLjhFHaEkPTuR9cdXNMnC3R6cnFZm862JNQtBtAZb4ZRu+LPGHg8ylEgd4ZIYMH1yMSuKel6405iYAiTLGBSWQ=|Chương 501: Uy hiếp lẫn nhau;vZYRld1osuh57gCAXJcPnT7Nh6bNpHwr3DkI4sisLhORS9nAj0BsQI1QP5n8YSJam7KXDmSe/tvYCHsYc6HJuzmGC2fqtx3aBpo1S5A9MyEehVbhsTmweirQqHuJK/WT/jtA/7gOQIxCpCG7n8+pQdncx17Ae2MCpUls+utJVPg=|Chương 502: Ma giáo cao thủ;IVp3LaXwVA6lP0+wDoiAMBxEns9KScYWzzkFXCBX2NaI7MRPG4h+nqIgcP9zRgpfhS7h5jfsBBifeFHPVCInNsUlFrlUpZZdov6vxV8fDjAiYgO3NT5lv2b4GO0ujLzHuTk8ATnLqJIcZ4aHdYYvIZOdT43Sq3jQ7bfOqjIoWR0=|Chương 503: Chìa khoá tin tức;7cTryPK+Asu4XoE7noiZHKXnsH6dKad3VsAtTLbwrqSAf1JhC0QFDN/T18Un4FD5ZmpJHt/sFLLdabDfMMqqdU7f2Fz743fM35lpPdn4LhS/EKVtgfVwwVirtFjvD+41RkWS6mGXbX8q/Pwlpczfp4XAPuLraqP6rwdsm351wZk=|Chương 504: Đấu giá hội;V8/Xr+ry6md2WhkA+G8fteTtNuiIzVZK2UH9G9KTr3PSb+IQ2q7TZdbFEx8caBoGlJhwTN8J9sQWGArv2vTGpCIJJJWGfxcijwNu+wzWuPQkL6PEX1E/a5cRxUnciQmpri2yQP+V7F/ZrR0dOpOWev0O+8QcEWsJSaggscTf2ok=|Chương 505: Thật là Cửu Giới đại sư;BARJF4SudQ6/DetWtWVlc2fJ8Bfajjo9aUd0umEEzq2suV8UiHNRW6dWv1NSh2/2c6es2Vq//PYqCDz8zBeWXaduYRo/aiquVFR5ibSlAS1nXDzdgd3nrQn9CXjDv7Bp9hdKsQe0SesEeG2cpumg3W9ej5CgS7LTGJSeQ/dYdmQ=|Chương 506: Yêu cầu kỳ quái;y3daKvzzlXedtsI3qbsCwiK81VNwSrs79rONc80mWDF5qAfH1l881JM5++uGVS05RlgEUMkXa5ouwBGtVYZo+P7lkUHJkCqy9PIIU4NCFsoMTlwo3L61JJbUXlP8bWqY+2s6kVRWV1o2LRE9CIFXf1rhD2j4A/XliivSULe4ELE=|Chương 507: Hành hung;s5SdppkhzJz5IyhIFIaokA3C0KlYVQFrFfVi9TC1ZGGybgMxqee3ALW1MnA/MocnvO1f/XzxyUqU/1NY9Ij/lkRUA0BlJSE1dQb3HBtNTxf10yCkhnpRP1MXSqRzYsFc6sxBb+R2atjLnvd3RHOJUAiVLzXWYXe9v92hQ82RCWA=|Chương 508: Gần ngay trước mắt;EAvXrZbUs7oLrbZakAgLNYOk6xFQt5UqJaLh/y6QxMQubx1af43slX8yEojoC00ARla6QP+ozm2iMZkVmT73vVmhvR1zorlXf2UEUW+pEyky0ekSuLmSq+PzqQKzWK1dBQoUuPC/kreN4+EEFk+yHFuA8IC1llB6UdRtTYYuI0k=|Chương 509: Vật phẩm đấu giá;ud3eD6RDqS0Q++Ck4CIzAjiQF1/HsEvM/p+mE2D4VfWAVl7Isyo8kc57pgK1/MFvbn6uugaCW1otnZlQyCFEGcZgADGs2vAMYalM/NxiMmnPPEAAXxp+3hjWxILRSTu2GDbuX0mpPmuhjPb6xvySk0UADfrIVVqqgWekR9PX1uI=|Chương 510: Thấy hơi tiền nổi máu tham;DYCLt52DnBHO60xR4M176qQzgOvzLqvdrhRz4Aziz3uZBAyPWx6VXH1eaclPK+0GyZc/kLavgoJU1btz6f1np515x8/BkS09iyEsTsG9W6pNRXLImzrMcMvus8YaYffk+pFMFtgfols27a+nQYJOqLED0CTIUmUc0xtEy6I7qko=|Chương 511: Sư đồ trùng phùng;fNaZkmfzlTQISRD0LOoYJFKepzyOgfCWZSBpCMgAIDPFJjwj2jmWend/GqIU4ZBauDBRdznP0286/sgJjwCjmyfCPUAAIKPtoVRzvtWGGS+vxG3+K95kOxlTweRYLl2OoSSayWX68jiPYtyrzMUq+NOcsM8K8gDsq8qmo1WOjQw=|Chương 512: Cường đạo trưởng lão;E4/sODCk1q2Q79/U0KXzDPsE2/ZygkgXWlevhv84iz6ON2lnZyGXxAcQn6UAi1g845XCAR+0CLjQ7wf9kBdQtlAOJfPe3ZHb9VeAIPrsZ5UGZg+LYFqbqriRYXm8pe1Duhxs7kMWA9W1loXqvURwPO4ykxXktqCACDCjfdwirAo=|Chương 513: Uy hiếp;JbmpOm3lucav/FrkvtrtujmBSLMr9T0/YYx355VjLCj4ImraN7gpxL8v4sbsbSgMV8Ubbc7pnFQwtMpQH5vim12jd2odoCokzBLOFaeOGFJcVaqA+Xqut0FjV8i4sWjfZLwuNJR913t/J2+ZNNwk+Q8TqV2LCaW/wV06J6q/YgA=|Chương 514: Nhị Nhất chân nhân mục đích;wuUbxaaZfAidM6B9sWwftPGxVORkVdwJ3Y5FJ5akt1T0FK4BBm15mfhwRvAJwxbCqfxk+5eF9V1oThhMW+9A0yWWFRhA1sdwEPOMPX0bAPgmCbLcnm+xn6DeABudHA/zUL5A6KH6Cm5vsoAEz4ZujnbcaEdqPW9uyCF57PjG7KI=|Chương 515: Phòng khách quý;IW0SgfFJrwGeZubgO/rrxikTOkyEaGWK/wHJ4kvts8xk22OOHDeeDeJxmmGxTH7vnSdCXo3MrAnIqWDpsrIf72Ep7O5VV8lq15FdnpK5uCZ/s9A1Kjb9yLHxJc5p8i5o4cTmnYdxFQc6Tu0sQKIQSR85IJe1k9X5sFGp1BSV224=|Chương 516: Lan Yên Nhi;GdVFbv8pyTpvepxzctfnFBXZUeXjTC+YXqu8GWCvzGYNTQeuDC3HRuo4o4zD5yI6oLfeTiq5UTUKZ0HKE1/54H8391OovBXET8/OrG/SiZZzG4Z3+LIJikim1dvEAAG+1c4atPDdsFhNQVvhLw+Rbbzv9m9qfaDnLHDOycQCJ28=|Chương 517: Tranh đoạt Thánh Quả;58gcBw2KIcgj+DD+ZY2A+Mxek+jU/0fczfSjs1foxcBqVc/H8vF4v4vV3AHbj1Ba4PP7x3sePVHVmExCkeQRPZx/Lpm+lvOm0j2NmrAsABypK63KoqPtOXDSEQx5HaIhpkKB338KQVa1+nugu0pZzXyRJ2wp9Cyq7JE+8YCjVkI=|Chương 518: Mình mua;B3qZCdBGrhPC/smUYZsdoU0aL9joz9UuSVKr5znOjYams33MSlTAgjua4FV9h6KoWcLZp8mVSI/9k4plk/06SfumWoH6bDzUuQ310B97dMj6xzqStnP/DXgI9OGgSD94uGZINc1OC84M6MfCiqImXSHkBIurFkWFMCQgShvYGvY=|Chương 519: Giá trên trời mua quả;NzwYGdae/kxOVdyv/wXVpZasJzVLp7UgCMQWeW4vZVETmh2VyiVr/0Xgf7YYzdxrCTGLNqnEFMTGBCyVN9PeFVop0/cKwVS+me7KB2fU4z7MV6IztsJWudpRzXj5ZAX8CusWN9xEgEwDTctsYnFZ8hAKG7COp6KpR28qo3F8veQ=|Chương 520: Cường Hoàn Đan;ASrARHyKeddPhezG1+ZS4e8ZXzUMtcmK+6ZnOd99/q5QW0FxNTcAAR4f5AL/lZGqjYGmy10IdgY4Y2S6X+69JCXeA4pf4RPUfIcUuPCyh2LsayQY5QLwbk1+ctcZu9z9PyibnsXzEclUDfWhiMfCVzc3z2mrQ7fnWDgSEC0zMWQ=|Chương 521: Ma giáo người quen;2My1i46EmgJCahxhibR9/p9EMonaCU9vVMvJcqSdJw62y66q+lYZxoygVuReXVhvtioYDnn+B1wGFhxMiVF/cpx0Lxj+38Tp+N7Vy7PYTSbtcxMUKOatIzHLogUCRS3h2DvAggA3s4xxS3USeavQz1dhoOlZD05RrE6i7zZU5uk=|Chương 522: Quý hiếm phế phẩm;7z9A0pNmYl8b+aWq/Z0B5fIpi5aDcZd6soT0BuRLwznA48kVkNtF3R0K2Ck6h5hLEhqsK2gtv8SBAxYKePLgUT1bkBVEEUxJm/jYFsMPTUhkmPbTEhK1xcWfLURshr2+jZmPbama7u3jKgr91MlGISlg5umpYCMpsNXvRPvQm0E=|Chương 523: Điểm đáng ngờ;DKysyayO8eVhF3rLtn63p56mIBCvXQjE0KLPCX3V97sM1TWzrw3dS0jxfWie8D/okGsiCvitQ6h7aGW5rtCaKv2j8tSpK9X/aOIWC06O3bUwcj1CKinv4LJ7h1JX1/6tEM2dqiIXf3NQ8Ort/iLL2HEGaawElagJCPgz0YGJ2mk=|Chương 524: Chủ động gây thù hằn;xlNYuuBwwNZWtUCraDlQ4pUlCm1fYtrnrjg4BuoUXQ/XeqWjVkE2zPC94ijaOd6MF6rLYyCQLtsvAN6wgGojC1MzBDBEJ1RBGEgN5T0YZrm3DtLMfkdExAL5nZ3NNR1LGLQfa2jBxLYxG/MlEKvxLalmnaRxvLsrdCSqeJL4UJk=|Chương 525: Khiếu Nhật Dương Tủy;w2aU2YaoDXC7X7PKIc5QtPRYObMiOt06Mu8HjO156xyYgESoC5hzY9PplttA91+wPV2Qbjrq6ysLS6h9/PVdoyZoOaA/Te5bIYVmSM+XYi/qju7gkTiySeKjbxhtwE5P4/FJwcHkVxr665Z2yK4QYL7g24r1ohiQN8TbjiMqyjY=|Chương 526: Mạnh đại sư;v8odrDZtZ20l5JJpGfly5PYmocYRL+K4I3oBJy+tSXd2YJGnAdBkY5ZTkKi29PQoxleIpQ7+puLYiJJOyeJgsdRaRjccc9vUTkploVr7LlNhkrSniEQnR0c2o8pMPP8a+PmTfDE0u5ReuvpoNgT2ZSfhluOFbV4YkfkA9AAUXyc=|Chương 527: Tiết mục áp chảo sắp đến;iZ4pIm0Aargz6NmpcGqkX0xhXeU1mf03MzDAXmLL90wfsLTauUINiHDCSX2x24aPwm+CyovAYhB/O/l1S11b/cgJfOkT5ZN2YoP/v4hjXLvOkKbiJqtlyfu7ItH7FlcUFHKXpRH1wp2SouxDhi76gRdIyIAFfdUgtvoy5raTjvw=|Chương 528: Kỳ hoa vật phẩm đấu giá;BzLMTzBqnOA0deOPa5cSfNHINj33jHwYSQ/80hkJ4uOekzdDSe5orMuoRouVpBU8iA5Ozqr1a4ig5GZ1i0kijcUq9r2fj2r0kmqTmsIsGYdOS+idGonhaM+FWuWklMvAivo0GyKjaWlkIZ22MpEllDvcJTkvq/XIZ5jAuOGrEZE=|Chương 529: Yêu Tu Chi Thể;9BXYhSUIM0gdXirc/rJKIf1yETAbMoFZupAc4yNP1V16Qx0HYolmp1wPUD7G44HSCz+/66GcCaWcAHrIQWbw6kNKIga80Ao25R1fyOKmE7POMpxj+PNHVaXkWpEIxGQfHRMGo/TYuoKiRJwPXpv78th8P14tASlfl6hIp3cUZ3Q=|Chương 530: Lẫn nhau tính toán;5hlrGbDNcLeQgr/eQGsJYsp9hQMiNB5lL2Oi7fi/VQqav6v+8ZYCcI1MRozzVTJplMF7lk6k6Ic+27KMeHaYb3UoYih1ipIZI4pyi4i+XkZ+Vfdi4loxVxCAWgz6zyu33afpIgiyfLxy6Mj4OsQfUsjA0ZfhgacgnsijF4+cGEU=|Chương 531: Hoa rơi Kim Đỉnh tông;+ggP4XZ35BXANeO5+8owl+R6GaCmDoqzUq3XU1miXF7SkR+v+x7PQeMGueGFnPqRWk/0KTk0Drf1/dlPz4NCGb8oJH/qqVjfppYOGD7aYqCQBdHxDNuHUQ4USNo00C55LyVMU43YFZ+YHjVYpy2oamazdF9upAaHP0BzE2lwUzY=|Chương 532: Sau cùng vật phẩm đấu giá;zUjU6tk9bMYqBFSFSAXgj+hhWC2XtOV6fnRj4xlN50TwcMKw+y5H0+HKHFls+zyQ3dWBzBQ9AuzQA5R3JH8tyEscojxrUkEBo0oNNRjHoHbYXzF+3TSZj/hnlnr1xaoTFZYxvB3P3ZCik+P6EzGpiVyZZjM1S+J0tbh9/rMTBH0=|Chương 533: Vay tiền 50;MXqpANk7+kPmp22cgbmJ+m3naqdBfifPr2HVscPocsr6iViT4II3wHRyavXydgbz3XjFQm5Rvgfr+Qi0CEvb3hjFgXJjeqoKx3MXYVgzF20BvE2K0K5wNpyzTB3GN2kk86qcXT9p5dcpgAA3+c1Y0Jk5ZHRm3IqYGSxRLoH6fQs=|Chương 534: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi;tj+UQg3C9V5wvvcxpeRAjPZH7iVsJEJZQVZxnZsu2TVV60lRuhcJxkFe5Tc3mYAhPPKDo/GzqmmDIYaSqOXmzgIwxFK5YArWiuKS8XLuR9oMCwougHVCST+jUoHFqEpFRxt6NxoylY+92S/U7s/OjvU+q0MWYxLM8+7LododiUY=|Chương 535: Yêu Tu Chi Thể tới tay;sKilYc3AJCTArmQiLe2yIzsLl3LT+WeyCIe49kYNwvunJ9BkNl4C5o3JadKTaCFA8qSIgWv5eD6RAstwCLFgfur3PCgc6T58Uv+TSJm46JIwslcUX0dACTam4kWNaanHNUuKnLoslFgmG6aElCxmNcJntpHEOo9fD9mzglN0AH0=|Chương 536: Ngoài ý muốn thuộc về;co0HCyRFTEKAEqR/hKrLgC8u6QkEmT4XN/lugoMbwM14HaThBQ6dFqKxGcduhK7C2/r+GLrgt9i5n+GjsTl3sSaRlRYmTWYlZwuDkT04gmMR+lfuPCw6E9fRkVJI3i8qnvlnNAJZT/THO4KoPRaLXDD8vWBpIQgcQLQbYh5aRGs=|Chương 537: Yêu thú chi thể;D/gADmfYJOpurGqAHpF/0t99lHzahoV0FpCvAQS+oIqXZEaFcwqQd8GeYaBgK2B/gLXiqCSVtRxwMKgkYjhYTojedk9DG8TCHW5MRwZrrWx5GTFoa01GrP5ygmnjQ1z8wZUKKvk0TPiPdQK41sUdmnMiVrDoF6M/ncbF8rNGl4g=|Chương 538: Ninh Âm;TkLfi0fNYnrc8nf+pRy2mtEaCvMeCsCraSR6qgM7EL0n6FPHcaRPTcQlOue3vvH0qRu3ulKyanhnahFLeL6kj7naCJu4YIZfzB+rTXKRV2eckUBKVaLciSvzlj3IZ7i2yr5ZbxDmVU0GqekJ4UpiwuUKRaZ+HeIMmYBVDO9Z60A=|Chương 539: Còn có tâm tư uống rượu;Nyitu8oOXrIlpKYdkI7cYVvH767prEWBk2ctIhdONJuUwsaN8nzLalNchJFA55jmPjOFdaA5Tt6oqWcxCsHZs1CYEqZHQL8UlqGe5UwNqpRKPSIR6ps71yeenw5xpZIWkGWpukfVU/ZJDstLfZ32hH1q4+JRmfz6kn5NgS/TX2I=|Chương 540: Truy tung;ZUa6IqRJsbHiwxtz7oJ/2RJFH3N+5j+Ofr07iAOD6Dww2jQpl997X/CikDYttx6WCo+pjZhjhuVAmI9ABkTKq/vHRmQQ6M58ceDzNpb6DwcFHsetVu2cQi3jzBEXBhEbPrlEPr8JOAc2nCyIpwhAUfowiUBmmdlJz/1to06sNI8=|Chương 541: Phi Long bang lão đại;cpejvHsZYXBiJNfZEd9Ydrh0gI/gYsCFmuYlQlXkMGb1ba1cOojJogN+tPcHbhslrvA9omSMuggdRa3E50DlQ4NZJL2XlwWuweLR8AboFPw/reUPzjQs/VvZXHbRq4F4Qy8Twc1DBv9ORep5Me9+dYDPdbqJzED3OnhGqklGspU=|Chương 542: Động thủ cướp đoạt;K64UvBGCabvjSNK4Q5JHvYRXVQMTfRdDDGw2dMEASg1sn3WNecKViUlSZd9ZuYl/xwHgBsfUsc5l1cyyjwtCX/1+NUbS9KZkkgT9sfl7zc0nOp8uHG6gmYHZ//yaJCn9YSTo69i9+jj68Z65Lh91poQvWTKhi4nfjlPh0SBv+0A=|Chương 543: Dẫn đầu động thủ;wMUQyW6fyEUZ3OXHcm7XklrU6LDm/jHqMqyjNtjbAgsvqBrQZtCj0sgjBahXyN2OHxPAuFyyrZhqn7CudNJoTqmOTEHnxppoENE+gMCpqb1n/ShK9aV4Ilw/z9xhXSlQjfUAyF5XcXnagaiqwPfyp3LhrEu5ALNQNBGm2i/OJ+A=|Chương 544: Nhận ra;5V9ne83q1c1uBoqEUwCpKBfvtsanPTcT74tEFVIEt0kcNTMcb/Jhz86eJzFj4RuNLO+ln2kYuTzqiITvsHePilYHBw9J3AbjJgkDGrNnla0WlgZ7RZ4TqiQt4yk5CyNb9Z+5vzXY7WXDKJe9G3xneUtF2mdY1prnBpyj1mCPcos=|Chương 545: Nam tử của Ma giáo thân phận;j3mm6lFr1VjFQc/UrwQMwfva2hl83z20FsHIAOO7JwKV08yOY5aoJXUJSu7cPaV7G+1v93e7UmBmqWmi2LHf8gg/4jY7XN3NlYRqzH1RvWf8vXa1Ru+jiJ7wiC+KtCa7DEoiwR3AGTyNh28ta25V9ev4fGU2F7vM6AQcmzk17HQ=|Chương 546: Thằn lằn gãy đuôi;+qhH4MyJkyGeIKoHSEEbMbPB0zJWvQNhiLVTmeldIxlHb9/O307QWCQQS3kxJqWAk0UdBOuEW44uZCP9T7STOUphameAtfMLrsQJj7U0kjzqIHfAb3YO5wLdp+6nNIDx+Duy0Yizx9stv3kcYe1lrZtU5Io3ZqYy7j37/H1Pgw8=|Chương 547: Phân thân, bản thể;0FcjYQ4mdrPPx7+VSO6b1l9yEz4g0EPgNhwqHEHlqcx+lldMro9TrIDlKyenvc8RCChS9CtIjJpRbpITXm+pW0bTB2cG2tA/sEGUTfyZX9zdNBfftYcYApWGFF+e/jn7pD+a3ju8JVkMeeue8hNg75Rr91rRvs5+FMftghT7b/0=|Chương 548: Cũng là phân thân;0hMI5D0saDMUROdDpSfAHEWd2AG1FVzdiXBPjgcd1IAjwdI0c49RieWjyc4YzllCzeXZV/ArXdfUrtqSTJn4x0Vzy+o20GoWo6MfPTtrDgwdKyvaW/FHdRRLrWpJFINFsd1Bey5+fJL8NLLelFeI+aG2LFDSg+MSufS1488r9ok=|Chương 549: Lấy giỏ trúc mà múc nước;P8U9pwe84EYRJo8PdTPn8vZIK3CneE/h2Yq9PKLgZBOdn+XYDequBGdYWX90W0sjT7wZ4o3gltXiT1aG0MG1LNIk/imnIb87j09oLCkvhKd5iV54ptHSb1a/VJzarkzUFN6fYXxMikBn88BymkdrUwHOFxT32c0ppYCgwbtL8DA=|Chương 550: Không may tiểu đệ;WpWIfJm+DOUI72/ubtsRKE/XY2E28wXXoHnw4vzaW7hNX+JXpfkt9XfQ3yUMlQfi7U8NxhgZpwLnbdjeivUbGGHtOLJ2uFD3HgcvoixQFQwoavqcQf2TUJwY+3rB6MeYngBQAbf+IUV7u1Ewhc0gA+dGLH6CXfm707chPHAAgps=|Chương 551: Ngạo kiều thiếu nữ;3vkAk0QdrW4ynP40pejgi2K0XS3h0fnpPdzF2owsC85iKwRbVUJo75wBy/N3gvdGjfJOECSUNMzWVk3ntFt0LwVM1dcozAyNGrbFHoF6jqZwh6zFB04tYOGUmO1JDG8ZTuZ3yj03KUN0aS1W41ZOGSsR9Dz1iiA/2yeojKqXsoY=|Chương 552: Tạm thời phân biệt;kOJZ0g8YN3DeQHSCICI6RHK53zQ2WvgCUzN4YJ9dh7KEiuT4HA4LjdbQcFoEuHk0yjRJyztbWwgPOk9Oopj4+9MKRhVWbi9UtZ1BGggy/1zX9vZ3mDPhW7U5l+WyDqyKa3O38Wl9mwVtsVY8r7Z3Y42qPCskINSSaN/Fi2XywNY=|Chương 553: Linh dược sinh ý;fGVqvv7RmxDjgODLEYhGiDJkCUURV2rOgMm3WYvpf13oCKwMFHImOAlODh2x7XNmbCwJ9OZrdBWezDeBSRiD9a4gNbMK4tH6yENebFEuGYjPkpQGA/SD8RsLxLVyyiG0xPPWagZa3wdRl+OD44uxWNCYzOhpB2zuYcERqSoI3sY=|Chương 554: Hắc Hổ bang làm việc;uHa2Xz27C+HTMnSKaVgyh7E7D4d1yr3YQwKAzMldsldfwIj9kyOae6DA4TmSupYyA8dpevL/57wXFBEA/zE0MgfaxPvR4y1NYqiYlhoRdjruH+1zRNLYYLI4jIg6mGNnS+Uom+Y1w/7vGaIX/vlIAEGftFnN6hx/coaHLt6aaRE=|Chương 555: Hắc Hổ bang vấp phải trắc trở;7oxhyNJbdkQhMGVHEwXuhempHYeC4nqqe1WSIx/jne+AI8MwtW0lciBN7Pxlt4d4PgaZd+lmRLzU+rS5MJMAoWHj93ADItYnmIUr1FfQvNGTCDbevlKbYwrovpHDfM4A5BghoMQrp3iKQWWHgdVKSRX0/giSZGvHR8zIQsJtRfE=|Chương 556: Hai bang tranh chấp;Jo52t2iDuF/OUkR9Q2ICsAn2sAqvbh89ldkh4AqDcLu/535lAmpwGR5cgcCbhVh2QpChnZxYNyEqY/1hQQewXTtR9Dd+nhpdqrxSF+bn+C1wCwFv5+xyet8cY5+QNZkHYi3O8jEx95ZiOMVEjrcPWLS1XLrlxSTDkGO/9TEh5HQ=|Chương 557: Tiểu Na Di chi phù;S1l+IxaqH26ytzgUn7PWXI26JZO0nZwlsOSq2ANX/XedKfGYBexFAbCjPqWi+V1oVHxtqJciUtxtH6MHKDPFU55s1z/rJWwk95pbjfv2UIUEztxJbWgsC/zriZIRbBL378okhZS6FaN0oUDUZBzaXrBdarZbZGEomE+5TKjTSB4=|Chương 558: Đồng môn sư huynh;7kdri/hTTssOyfwrmxwvrfZXdSZlR6CIG3EDfG1tXzMtT1CJ64uEKZCV09+WzcqyGwD224AL5ofEdDHv/nvpy4Huz7b9aanAkqSLMosceaNjWIMVqXQZ5SMhrerniUNY6pKcoxPSLwAZnxrAzTJQG0hz/HHo+clw1wyWTBq/Fng=|Chương 559: Ra khỏi thành;9/wdcDPq6dLBmq7naQb/Y2y2d07f29VpAbHeSpWFPqSKQMCsmEkR03QZyZlUgfCP6R9aK+XQaMX9SwFh0oaDY7Enr9H48i2o6mqDjfA65LS9XokcO2j1m7XM22SXpUGTKx/hIZXgxwGrVzrrtwJPdm5sNikkMXXmVzayxnj6J2k=|Chương 560: Đa tạ đưa tiễn;QgzbfoCQDjtQWaOrIhgseDPl3owkCYqe8e2+3S1vHOx0VGeFjOyZWfWOOsCpuYrtQPQq1ERKq17gl4YvGfWu1M79lckNE9MrHPcUY/snbMHToeJ+ZCBzOyrT6ZOV05Wv/bMWGYOoRRMHu4IeFAMLbQmRbcxdZfhE0rBbeKCiwrE=|Chương 561: Học tập kiếm pháp;2AZNx1BVqsJsd/2vEOPK5Jy2UVYM4bbJj0d1E4Q8ejAWh0sWyf4f/f0PtAtHVoFziM4lxa52yq7f41nw4PPVnE5rGQxA3s3Mxps8kS4jMuSzNvZ/WRhWetKF/Ay4QPYbXSOOCY/mVNvndQfSjSsYYD9/5QU4Xrkan8d4jLD9y3o=|Chương 562: Đại chiến buông xuống;dcmGZ8eJYqAm+byq8Z5rNvppDsEz/Gezb8mA1KHFCLC6VMeXmLAZ+/Z9+psHwoL9Cm7er2+kUBs1Au75iDUh6k2A05ZTe0jQpX0tKMfGo+mG85d/Rw0Ab7bYzQZ7oExyP8plmNgIan+AJXSTOi6qwM5xl/ahOjn/2ydEMYB35fw=|Chương 563: Khẩn trương tu luyện;Pfr5BCYel8+MywM91Giuxvg0PlgA9UO8FIo9BnsZiYLM5mL3JKcq/uTsdhn6RKcctE7MBw0agI2QASwFfeXJakE7+9Ymw5kjRO4Xl8d72DdoKS7e/X712S6a2PXxIS+QrMfTbz1+7UVwva9/EJctdb9x0Sg8uJuwbKtf+iJC6d4=|Chương 564: Huyền Thiên Kiếm Pháp;h7xlIoq9JQkxhFt5C8Piz568YudPag+HDN5MT8JfaDmzBTn6sNqSFLnWagYBoyAzuZvOHBbhUstRh1fvRQAtjxxp9gMdcOG8n1cE5lBZB4yGkKpcPKvKAuIsQGyyfobT8QAzVpLYx/THp4QUwSrjpyb4iHDmjgb1PLbylWRnzdk=|Chương 565: Thần Khí mảnh vỡ;q+vYgEc4KFvVI+PGaeefkwV/ifj1DtoBTadSBh/Ct6+Mo3BSz/GkuaRGaUuefta/QEnhypW7H/ivettUYr+XhUZZpFRHrv14sR26qlUGD60d5kaCH9uxxnOeldbHBVcfTYAo33YPZizZJn6CS1yMQrF0+zRYgG/zQZ+cmMKenno=|Chương 566: Tới cửa hỏi tội;7a0seWtU3I4gCUVRGCmp8EOXACLPT6qaYSPuJqh5wJEvuJ4lmUbULL0TsjztLt/aCLOI3h4NRzn3d6t/1Y2eFCAV5QhmnSGe0iKTgzXgLrf3AX+9CvkGA5AjxAySj8stmLXZ13o1j77DEEq3nYivS2fTxsLclwZ4yINVDBcuA7o=|Chương 567: Mặc kệ ngươi;0cFQAnGET1v1OSr5VkH1aa7WFjjF7fUEAyc1yTg1cF6h2mniY2thCWmob99y6rMshLwwMeAcotpYN5Wg0K54BrMpemNRZ2lmtTeosi59ynkdWccYetyoaILw/l3AYBY7iwTVNpTPCJw105Nca2fkKj8B1xpJq5U1zeV62pe4l6s=|Chương 568: Tu luyện trận;YpzviHSN9uqIlOOldoW2kpFzPlDWQ8WqYH24MzSDkkAD2Yl/qBbqd3fR4B/gfRgmaqd/pr7u/BTqTI7huzNQIFEpTlCtoK3+Y4UIF98XYo3k+bgIorAm12h/HppDFEsVCIUdNRLfSDJ/kXDoNnmXaix3FGFEWPMgMfYu43yNVuA=|Chương 569: Luận bàn đưa tiền;zFeL68ETI0awuwDp8vagMYZJLypJhCXLIEH7MKu73GkYRjSbqbKjzlt3NQcgGPRbYjfsbOjPBCGltPpOa55lK7gmc9J67cdxm/nA1L90hN9kKxsa63l0yluNc+5B7mmHsU5IxKaVIcRJzu4flNKqWpyPj4zUYC5YAHqQf/t4gLw=|Chương 570: Lấy lớn hiếp nhỏ;xqYb+hEFxVPDLjDRQnd9/ajcyz/2Sb70pSTlASneTggtVcS7yRZVcm4Jw+NLF/fJh/HR0fSQpJ871Z0oTJpKycQzRIaU3vZHXUTznEP5DiPY61SEiN5uxrhRbs3MI/Z8Ryciz74s28d0FXqStLHQaIlIrNQ1h35HMlVhxOER8HU=|Chương 571: Ngươi ngốc a;B8AbxTnX2kmv5bQePKGZk+uPVrFUKPgX4QUTZvb8wDXo2oiLP7X5G/khTgZdE8pPRWT212rtk97pDOFG1QfemsjjsMz9zPseQCegOyGsK4XohMOc8yLmETsZ8q7MReY60dNFmVOycfkY/n5w4igReQAOrrsQcNUoC+4zIYNlFPk=|Chương 572: Luyện kiếm;BNMizZqdsaH/bEBcLOVW7pXwRt/iQ7BJQbb42yBfvlCjPAAxi7PgQzOeZTULknrSYghEzGtcd3V++lhOGPb54ONuHM3+IBuYZQXctI0+Ga+nTYJs69G0U94kdxNMztmDC/4gsAlMyiy05Oy1NNVqj1r35kM8nor/oX+fi2vtjbE=|Chương 573: Đại chiến buông xuống;GMUge/hRdfoL6cpd7v85ZEUGS0M070hOLqEnDViSDEm03z8tgZTMUQtQUlfe+xY95Pz6Lxp7BCNvaavOugJEcvqQ3jJh/BRk8vc3D1d3/TgaRDkHZzQNoPqbc0qCySMJ4EDqBhqh9g1He1cwSx8GP3sgiuslUZkEb3KVcANGWd4=|Chương 574: Trăm người tiên phong;3JmEUlYYs3opP1gRxh8wN/M4QAwC/NmzH5G32Q1bJgskrQirkoB464plQnV12r7kqsuX2arW/K4pzsBQdWMfuvM/sjDGsYRF3VM87Z47d9kKQNmSbmvy412AxKEbm/CZcUU0tMHqEI63J3C9/0vPgG4IM8f2DTXcR4vGb2TA7FI=|Chương 577: Ngồi đợi đột phá;bYz+2A+2pNdZm8XtJKKIdoK/vevucO9mwjGyTsv62IYqe5Vr5dCjsjh+Cm67xYkZZjuN4cy4LX4Ymk8R/Rp8EFBgI79bPHWjWOG82OmkoNoRaSRjHDStLHEoCqRUaXaaesJcFhj7aYu9p6hpRLSI6Sjub2UUnKcdrfyCtXCbRIQ=|Chương 576: Thần Hoàng từ đường;rMX2vnaseyze6fCoUKdbmVNi3wSsNk6A4PU6DIUFZ5rut2oc/0lm3tyOwyxrGIKUQtCUQ0LJRtuOxi+KW28e/xnEJN5Im5090T0DLtgwuVX6NQStnc/2yEtD5jUMz+KSjRGIolJ4Y0C32vNB83aeS50DpKZEi1hD3GJ8ZORm/2A=|Chương 577: Ngồi đợi đột phá;YMPzrR0G2N5K2AXq+s5k5xKDR69Rdnr3mthaVkDjYBdP+vQ7wFxbHDgI+CcKJDm+Ie8dF6jEzxaV1SfL3o2LVWlM8VUOplig22G02XnSJ3LKU+XgfTaX6vhxQZE8VBkCObt0XraKaKIzbnHBdZ5QwG9v39D8mjyv25ldIfZwIQY=|Chương 578: Đối với mình hung ác;bJReLCuRVQ30jstgv5QL2cE0l3upZXhqt+KoAZNeF4tJg8hTYMEI0kNWuAuMk5IDF1q/dhp3j8qfceKdQ0btoX1t7pfW5S7tXWc2eezgKXl8P4VCZiCVyHki7jCu34po9nsnUDk5++eyf8Y3BvtMdZKEbD3POiQt64/NSbcCajs=|Chương 579: Thức tỉnh kết thúc;T4DPua6fFyVXD2rLXvbhdT3JQ+gODY4kGDsVR/m1YsBmU5oPLZ4hswatWPTruERJDfbGcaYu+4pS/0jD/pWQl2YOzwMwyT+CLp70uRkgqpJp/BqYMzXfJO598Vbhq0fGfuU1C1dJ9oDUZv7xPlMGZh5MWDnyYDFovse/sKK3NrA=|Chương 580: Thanh xuất vu lam;G3dW2zGR/VQ0cBq+MzetLjHYR60PirM/xlMCuFa3OsSndncPcpSiuiXzIjhCB7GjITNoyLzNZGs+bUXHDUovIu68lwvqB/RbpoTf92FapxhyYJBgaPVKdkTqXGKbxXpCKE82T6m/i2FV7dEtlJUOhBsyJlwYfbDAADKTBwaEqZU=|Chương 581: Bộ phận huyết mạch;SQRX6P7lKH2J5gEoUtT6CDh5C8tsCbxQXmj+Q7Xx1kUoNo3vBxTkWJgjY73WnUq2WyBTIrBoYGBrlerEHboELlHrRqNnomKib3lcMTyc5p/LLvnhWtPkRUbfxXgYir9d2+1HUajs1wjHmuti3Syuq6o261Kl6PDTmbin/l68xm8=|Chương 582: Xuất quân;LhhArLw3dbCW4KWJNzXuBLfnFdoHtO7MbkaTbWWg+Sa5H74rQ6HkOQE7EH7C0Ahk1OFOkaB/dpJgIOY1J24iiVUlTvhEsQGQaJccaIzry9e1I5gllnCZRJHsDTQqx5C5DjgCxyb2a8CQftwqTSZjP9Tuh2GWWxgQdJTC+9GRzTo=|Chương 583: Tiếp Thái Huân;rhHf9UqMeHs6m7PG9Ema9rBobfjsXEUS0WK2jz92ocVwN7NSgEa5z7ICjfnVsfF+6ObQltFpM7fyluU7qbiJcncgpJYeSYBJN13PsWMcQGkJFnmkrk7fDH7yKoPt/Nmf5sGRkrockNSl60PFgOFYMjnXT3yKEYV+CG3U2oFMb2M=|Chương 584: Chém giết Phân Thần kỳ;gVERP0Gz/gf83aKWQbS2ZUU/14t0Ojc+GAtRv73V8YunYP6VWlDys4AoTfh9q1zzg4zybpQZqDurb6ZsYj3Wxl5kvZ0b4pHghv9uO12M0mQtI5mugDRbgo+gC76pCQKRjAHmfywyvxEJyOythtzwsw7MWhFdMviIjvF/rNBQJ0I=|Chương 585: Phó bang chủ;j+yYCEzMeHx1gWzQFKI6UQ/HnhJLLbioigwtrzeTHyweij9sRx8S2pLBEoB/TvpNA57n+HNiBVGs5sC1EsB+kTAzyLwcFYajFcnbVA3iBb+5xzRy7oQj1lGndB600Rx98bWpfzYX8ZRrHcucjk82pe9te2p4btnHEIjZbLpBzJs=|Chương 586: Vô lại Phượng Hoàng;N/pDICygQIiARf6ysjSiTU80K9L8UnXUI1dHm9XcLnMJf1sdhVN+gONaj7iIRTB+LycxUZa02aCTRfjwyP57jheGzfB8mH4WD+nZEGQpaBrqhg5NZmSNf2e2586Pv6FmQMkzcW7EVIYYMCOE5AQT47sl9QRip0OSyeqguLN6z+c=|Chương 587: Phân thân đào mệnh;dLorEph5b6sIWj7nX+brZ2pbA9XVBgy2vwsG5NXyVVhTARjZLZgAd7nj8k8Ww8REXnZaXBvpM38Tz98hHPpp+oqV+nMnYsZKvkcTfRX8rj3sXLGHG5PtSN7nKLabKag2RqDa2bTIRAYqM0LfhEMQF1+tjZI54tn4WU8zcqguhfo=|Chương 588: Thần Đan điện;anscKYbGNqwtgRDkJwvh4+boGx338MYAbwBzWkrfK6D9KeUobIFCuoU45fV5JmEwwLP4+HhsftN/edrHMp5QQQU1fDylEJlg3leGgLRe57Qcg9wRco+jsu019ZVd8kKk2trTbB4JZRrq2n1dMN4xZAbZva2o47HE//aBe8OeJ4U=|Chương 589: Tập kích bắt đầu;xefz5+LMKpqhYjUYMi9/YuAwBhYSLryUzPusBSVGr/utn+A0KmzKjU94341acXWcFMGV8u1J06HeretAyWV5EZ6Z7brgiud1rTlgcq6/Z8ZULujX1Oe7hYc38MSo6HnfwhDDFC364IuvP1K7vC1mu7XEp6+dxwY77VUXgA+nng4=|Chương 590: Kỳ quái sơn cốc;0kInhAOd5ijg9XxJk8h1fK2zS7aQArZTu7HECc4GJE/Kg4q+TclT812h6KyUnXAi4xnGeDhHeNQnlrLe+qGLoCjlUq62zsl5wpoeXNxXn+ymWdEX/5MkmlL6/pgOMKyMkxbbjszs4JD1RT4lvbuSOidFtjVM74sNlLra4/40658=|Chương 591: Phản bị mai phục;IPhtrnguuIkzQpBtM3d+BWBedDgHP7vNwmS05vkXOOpT6hb5s/Zqt6rXSDiuYq3aBOAt3B7bTf1J1LasrAYDa3NppC5edcsOsGTkRIQxO5TgraOL8AEefZkwitxbHhQf3Bs9Xgl7sJoQ3puILRtlRP+VivG63RVJtnTQp4D5VYU=|Chương 592: Chính tà trận chiến đầu tiên;suH60H3n2xbwSp8GbVJnFJ1Kbw3hL00WElE+d/VPxSSq2A6a7kXQyAd4deoDdRcAKgWnbTWe2oWJ6e2n+z4piEuxdRo8L6bsxxyhtKRzNTciTmEhyJLKZfpC5mg3RBBpWY34lAnwubShTSiGxfISFx0a9wgJ61fIdEktebbmY/Q=|Chương 593: Hai đại trận doanh hỗn chiến;ZeA273dvtA1ma8ZVzzOgEukbcSYT6mVRMxfZIIPpr1GUvLqNgvrPM1Pdh19kxQPFVpCuS2DHQmqGRf/aCvHJ36OGkXJjDey6t1uF9SWMvna9+RFsSuUdGBmh+ejCNHOQWQ5p9gnGVEcvI3XPLChccizGSmM5MXdNNzFLPPw+BnU=|Chương 594: Phong mang tất lộ;Y/Q+MSMqWHeP6HNN185FGe3fiYMHLdT9JpqKfRs0fbzJRayoYSU8hApTdPyviDWx1Tg70/8q7KTgWfHzmAXO+CPL8r83QRfhHPq/b6kgOk7iBG4fQqovYj05rGDczFyE4u8XT9+Xo5d73i7azxs1D3+qTGZQuu+9jIR/30d8Sn0=|Chương 595: Huynh đệ tranh chấp;X/smAUfecz1DuhZzcAVXzbuyY2tuL1Phj077WFbAA03jOJ4D+Rdr82TesdAO049wbS7I8TKC75OeI50O8OJkjkNMP/VIz2sHe9AoN3FBgrGboA12TeIb2gaDorkape0Y+WD4uZrkY/hwRvztcQGG1TooM4irO+TC4UwxlS0Te68=|Chương 596: Không lưu toàn thây;w6HDZgtvesWjZm8oTHj6OLAChBPBoBXehMiKRz9qqazuuD/e77lowJvZcnHYnlYgzDKsQONA3xUhHsG5Kq5yrZT49QSOigfzV7zy9X7H3JPULYfdgcs6bhm7irxZwiKEUdO6CbDfS22dMKRDaQyLGp8UP4orPYTyfQ39+ZalBXk=|Chương 597: Chạy trối chết;mfcVL0IaVOTzZudBbcdyFncdkAcwwctmY1moxE625wRg4k6k049LNSWqQpB6nhPevi4XqpZmQttujT2CAR+GBHfHs/dJaFnaS0WLfO9z10bLztWSgKwSlAVO/XvhwUkIn2v+goRAQhJusz5Zb3ZCk9hjjghiqA4xfBeNzHm16so=|Chương 598: Tàn cuộc;Ci6hFGEQ0wgs1zNOi00m8XylCt0y8Zj9H0w7rRJ5mDFgQch8/1/10TN2iI0apx9cPCnhq4mUY53ZHwDGSWV4ULZeh3yd5ZOVPANr0+bbp7UTxMR5NrW5hx8eMVFRcIaU45hQ3zfuLveP+muYx7QHlyt+u+MkvvXr6Fp3Cd7IGKc=|Chương 599: Chúng ta đều có thể còn sống;wBVGucHDyFLdt8n4RyxBexLRkvqE1pJcE2EWPPUi86cFXpUQe+JOsUveMli5xUB4tOpVEqjGkrzbk0ajQvqhXUWWN1/EcQkxhZR7dNtkehxPa0GacP17sGrn2HQHVb2VrXN4AmSLCuwvLQHhtxnwPJQi9f4dC8VQQVhL6+SzT80=|Chương 600: Gặp phải Lâm trưởng lão;bFl1gXqC0J2nSNwISQF8UWtdaUfKkJ+bUw3EWr2SxNUQ3T96q6gInm7hF36kQ6o5p3fpSi59J+Sc5ZIZ3HgvPrhshhzj0Cjn6ast9jkA3A8sDGvbWH3EdsexFWmho3dMpy3KjR6Fx5Vkc9sHYydF/id0n4vgbVaUvyopp1eslsg=|Chương 601: Lâm trưởng lão yêu cầu;1DBuuZ+ZAInDGxPBGmM3zhXgKjAiP1CApdg9M1ZYPq11gd4xCulJ42rmuzeIEtvr7kBurWA+hvDCUULPUpUbtR7zYD+5dvL0o6P5YR3MEwodKfXdCzcHVxpmccetn4lt3BuHXBNo1fTCmRTf8wmih6Z/QtjZFWKM7jTYGrZRrQQ=|Chương 602: Kẻ đánh lén;AWUOXKEiNmoW2oIJSuWbEcwtbioXAc8peIOv3Wwot2m4b7FPIgK/rkgJ+nLffeIAYbjYuKkx4ZTnLsK2AzVGV2qjbUEXhGDMCkAy8XE5Bjcqv9BS17P8yhz51RjvsFrOFM4OdYDGpqcWMKeqvWHrJU+xwpxi3WK6Qlbp9gXJC/0=|Chương 603: Đem người đốt đi ra;qRh1IbylqkxZeDecqoHMPqBNKCy/Gcw/tqZwtKoNYq+R79cUcypxhU/ygD021BiNuOFNjo8vGj1IiPOiQ9O7lg09bayYySXQ7ElvvbOZmhwvkjIGn7pe2UJdaRpOH/LyF/U24LY+igPnJYKkAxlJeiSsEWL2BWBZ9ExPkRurb/Q=|Chương 604: Ngươi dám giết ta!;JqQrzjabGD4ABNteVdarz353ZLwhK+NgkdCvX3ZFaOj9DksLRITpUyyApjUjlvqDfYpHiQKdJuxQEtYWh4kq+VYOp9bsqCVLJ0UbP3aLtXazjM49j6VyMqA9zA63ra2shcani1D+zFUuQ+jrucPUbSvk+BlXew9Wyk9zdLRlvl8=|Chương 605: Nguyên Thần Xuất Khiếu;OgXOVJ8Q0KDmtU/HXQpMBKoiFM+MR33jbIc1EebPPmnsyYpveE8/Lg0CX5CpBHPehvjPYH6ZM7A+HCu2RgHzGZZ1c9OqzHhDmJXSNwYbVlWxWxNdJyGpVjPNjfVkZa/8a5jEGtLDwrielOGVfko0D3DxZN7EKIo0evq/SWeUcUA=|Chương 606: Bản tôn chỗ;AWBQJACCCXdiPLI/r/y1lrz7Q7N51BUlKCXuyoXyljwpsSHlEraUcWVql14xI4MvLGQHoqd96pdnlDqww8lz4pc60zVEAjHbCjQUnFFSmwNYdfy2zcYsN7jwmZnZ5WMA5Zpmr48gUhenH50PdYt2ENi3p6/cg0ih10bLZShN8MM=|Chương 607: Ma giáo năng lượng;/cbJbmsj69wzsY/g5U1kYAsL0laD7DJONBskAx7ExRiytzHiKE0rgUXhl90HqYLkdzZfPAVAk5XX4VUuxdPtyqEhdCWbtU043IVt+4CmaGXhtCJM1oYNEqXTqevAJtpaKEs2ur8NTImKW/pIbztPR6WUwyM4lsopl3x/41+uInQ=|Chương 608: Trần Thiên Sư đề nghị;xI6dI687A6z+L+XHB81olKxkEmxN3I9vqKLyAecWqWBNW5WbN2o6oPtfxLx/Z5fgsQWODviZp+T4pyQJja2eHqAa3GCFrkSMgv53EYbFBpFUm6XStSL/dLI3h01SIXFW9NIwrQ54MWeUmzt+ZyGqpM9QmHkVCy1jxtDznGWCA9E=|Chương 609: Lấy máu;R3POXlfT5J0TamnSHSnulTQeMUvJMDVr+NO4XjYDhTFqmskewuGX5xx8Bcj0XW5yfOPqhc/4G0foAMjZXSMmtXdvxk0Q+DpagaBvRsUCbqfcDmJ1WgFtUQDguqOS9E3KNv03dWYRBozwvCXRhqQgyOCl8f4jwxqRPmP2zAtQeHQ=|Chương 610: Lâm trưởng lão hứa hẹn;V84AcJEvQuWcLpbcV0cb5hODY3Q1bIO1nXlFhVnVuHTg2hsg5l1/7HYGhbdf7dAQWPBtrcpAue0KGij9WWOcyX7kDBRDVpKH4jtK7vuCu+yGtumQFLVhh6paN/VvxS38KIJ4BBCUOUnaOjPjOtW6XpETjv98Le1O4PhjJmS1avI=|Chương 611: Cửu Chùy sơn;YzSkQcfkoUCtAfJ/lxEXMjvc0JGHN1LMp5O4EqayTDSVp5ymoufomP+8YcKm7/RKTeIIyX9fNKgCmQ8Thqsv3eZXqIgwVMZz0mOWfkBANXBTDUYhJrUUa/KmpOpaLxDv98NyK3T5Z5fP2OIeYElA8TPa8Q8uN2Vj4uNWmT3GyGE=|Chương 612: Gặp phải Uất Trì Vong;EwCpjdXcGM/5/ls9kakAfbqFv1u8LRUq3mhAl8NBOar1Z4ip36Ffs1e5SbQG+60BS4NP7PiVBs/VkCDYMgHPioSe9xvPuxp4sMr6GHUY2nyqZWcXFgpBXmD5u6xFdsTZzV3613gCobnXgVDStosc3MfVAG/ojTDZd7lABLYOp3w=|Chương 613: Mị Tông tông chủ;BeTBc+uUzSmKZJtXFn2ycbHdHbyP3riVSM6d518vYcA/KKFi2FVt3ZLz3HC34MsfIEiv4+5XMX7swb2ggaGT/F/gNU9zBYpO6088VSlkX+dyeywbNytgWp5Wf8kc9Wt62htXV0vxC6xa6kZX2N+4CTzXBpX5+jTdzDrfFFC5Zco=|Chương 614: Ân tình thanh toán xong;A5bMnI43zECzSDl4oMOgmzuniRdjJbLMnQ6/fjGE/fa6PlnOoEdPiaIrobF0g1lgVEKKl7E2p6n9LgLjUFYPZdpQJjjK3m+luRGBKYcvqlVEO2dILFL5jN0uzPjuWek7DcEzNE6TSRtYAoU1Q3XfzusKkbN7gzxOZY9Z3Zgyd4w=|Chương 615: Triệu Cửu Chùy hạ lạc;dnTfQE6dbg0Ntk/P7RriB/tjPFQSVu5hm9VNA6b0OkWzDWSvAfljsvu2jEm/lPS6h3YSC6EE6n3haPTfA5t4GkLxHWIClZFymgPoBqdeONjBIXbUAGlbuXpJtqeGipuyPlsVj99FiSeB/gXBrCfsXVOTWd5n0oyjGFxqtAqXS78=|Chương 616: Khách sạn giết người;Rz+OASfY9S5eSX9w3oSE1cTx5juuzl6Gwo+VKG76OFzPU6I2gWJYB/FmUKA6lZsC8+2S8gycb3LseSnI1Rb9R4gZ7Ozh5/TK6mUEoCIE9xR/20By7xgOb2gyYXUXjmyyugTKT1xpeaWhu+W9JxWT/3GGwZoP7jISmfyhlGWxvSE=|Chương 617: Lão bản sau màn;t9eZfKiXXvJRz8wQhG+2ClS3fq1OfbKCYhHi6wnSNcjKUqcCJq7/HWtOnL69xDHH5sURTLW4B51qUoubpi1GGMeuxmaq2TtRzspvyldFlmSQEM4nowDyYzUyCcR4shHc0TAgf4JmODCcwjSE2MPYNe/Tsd8w/c64UDAQoCmrMi4=|Chương 618: Nghiêm minh môn quy;LdfYxWxoNcdKhHCEa1GvctDd26c3YOOlQn1NqUWC+zU/KhsuTl8jVhla4N2Ehe77oo1LL4UPYEcTW4B4Gq5Mwc/ek3ytZTNoE0Ugf1FKoTCIA3/ggOxeU3xIoc727QLUNSqrnpDvcrM+FdbuzO5+yzyaKX56xmJsjZOXNNH8gak=|Chương 619: Tình báo đến;IlthNGChBeQ/5h3bFtxfBZwAV2RFzsVAv40AEB2PQ7pHoxPz+y1sTnH9r/iGUn6CEn3UX1q7h8GTO4VD64Cd40biW8/mqs5fX4wg4rTErRhhCG8Sevm9/LnxZ5vl05eoRLauVrdMcmZEBUWFDp32Ebb5h910CAIctRzZv6hr/0Q=|Chương 620: Bái phỏng Triệu Cửu Chùy;6QZcqHtVNhu+3KqxVkINJNUgG7WJonJ4sTZV/IByHfSCYf4tXiLuWTnzHD0tx1YUX+qhJ7os2Av/WwlT+qcn8g9G7NSzkE7UVRLtTDQYlVOulRp9vzY8EeTCtoeWuyh/11eRHvlrj1UKJ0r90R7S8B2gI6pLyfpULTINtLiWHI8=|Chương 621: Cướp đoạt quyền chủ động;UcZA5eYgnUY9sYAm7kc86jBhTPxkSPBmpsRzpHxlOvheTxc8EWZdjNMhSpr82EFue1uABDJzY/5VVqTIFDmZOIww/d2IXcD6cvIJjHD2U+0pe7SJq57AFAVEEHe9BgpO/jH8dyhni/Pv/agQCLHJE3eirAkz/VoY3Qy7iqHn56Q=|Chương 622: Chết lặng Triệu Cửu Chùy;xOOK+1aOKAreLMTEMSUC7S7KuWI6qdow4AHeEn2waoH3x7zzu0tmkYsmsvZGULH1B9I63jFv3Hqat2hlvnWXx1DGiwDpoyQ7yUB2SzUrE/k1OMPz6Aphyy1scetDid3ZMm2toRrHj7GUYEkkYAtcnkuyVQbcvfKdIY2QljWzCUk=|Chương 623: Rèn đúc;/GHe+NPV+iTrVcqxc/O58udySaRY7iou1JrImeqv+87h7QZruROhuEuVah/hcVY761WVE2UKOdG4xD6waCoX1gQYcCpR7pk6qOrZsn6iMtCmNz/mL+4/TiMbSzM5sTr6hAMlUkqDXYXRIS7Ol26iniAwv/3wNLgmHllJTTKQypg=|Chương 624: Trở lại Sở gia trang;+IDEqQgpQrPze/xaAhTHSdFYd/BZqgBAxeXWiFTqLzuPDsv5OKj5nr1mzwwWIuFmT+m6b7wmBtvVXxs+7RryRj7H/TSaF1lIS4D4zJJibD9ty7/jNcNrfZqJjjtr4SyXkwB+b1ldoPUzteKW0up2AZcCS5Cg5UPqAbIZnQ6ubgE=|Chương 625: Tin tức ngoài ý muốn;zz57RAjiBqd/zZuAzI4GTLajaTujEW1XKzZKJxSvHeW4GvPKhcz8vLYJXWFfqojB4muhpM4zYU+Imt8DTTZqeLwM+nupQ6Kk/rNXtQLhlVKsPYVdqJuMsPm+S7J8DVrXN5TzJAKeMlALnb9Wunb2Js1BSWA2Z4uMqYWfsXn8gRQ=|Chương 626: Tìm kiếm mảnh vỡ;SoW1GRPt/KhvA5dq5OLVFrEtMT0uTJGO9+1/5RiSy+6HmjMdQ8jyG7tiuvX9VMYZSP5f3EtnwHrQfQuBefd8aOG+vkOqO7uSADLUk5MAzALI2VC/26BKPVLubC2F1DGoY36x0aguCHu5sEx42mAiX5xFQ9Vg25laYfwFMRlp/Bc=|Chương 627: Tiên tổ chân dung;LN0jFuX21BCdH05qsoH+s09beUSbdIzZWmWJkj+qNWcZAEkdw8h5k9Tcs0pD1AhgaGGZ88i8caIGhFzjgontwwppuJOR3Qk7Q7GFq9Qz4QOJfRJvHw0taih2kNBR5h1OYQ09P/BrShd4s6//DOwq2b0+hclw333IKKE7LaGVofw=|Chương 628: Tiên tổ trang sức;qaMwnCEqFG1WoYKcd6urK8xY8GdlC/ND1SUUx+z08f44o8QN85wA3TCevOVJ4nJKduMLY8U8rVaGmfVUhcbdAjdI5wzDiNbKpdc8ekOCAntTgfYEyIuMYFPy/+pAOI1CGng/fT5dYgqpwLNMwDCSihQfCRBRaXAdsp8jjpn7t9c=|Chương 629: Phi Long phái thành viên mới;kIohXNQXyRn64Fg5OkD9hn7bcPoIZ7Zg2IyeLuYM10AXxickt/cxkmHUxitqAEnr/mfeau3cbYrVB0z8Ih+dyc7jRZpvgggAWIiSl+r0TpWL7JltF5jP6Glxw//y3fW+cYy62dBduSZQ+JH4CFy9H4nR1Yl9MSXx3fcbtWMSZbg=|Chương 630: Trưởng lão đoàn người chết;jAcVgswDwU0TS65fAPOakjgioUEDx34jKwRnfGFlaZ4cAJCI7AdNJT4uKUEwBJNYU2yd/AEAlayJ1PQClfct3Ftb6q/lvVPDBzcdpFhPks3a3mRpfZaCpymTacg2yCDYzj8dMHQxzKQSLw7R/UpQ4Z1xAdV9j8YdoPsIXunkfyg=|Chương 631: Luyện khí tiến độ;Lpgeq44FHASL61uFTsTnVd+8PTHAJey4AEjuHUaaxgQk7swKgGYfRoxkmg/ZpkQIsmEPfMcZMNjhkMsymUvhrxNKJiHI/ucVoqhe17VfTmlj2E23D35anr6bvyhAvFs5A/pF7H5/iZ0bMVwiWJ64mRy/dmicJKN+2EzowBlD5xE=|Chương 632: Không cách nào hoàn thành điều kiện;6swQo/SEwgDorcEwBEJEUTlISbx+ptMvQTT85AIyIc9phSQLtVY7ssrEu6xl7WSXTUE1HroZwnTRhj906cVeIuHcFRtkAj/krEYc3iVTw2u+D+goZNNfgV8948kjQOnek+z2aGQeJ4BuKtgn1Ows1fNY+GxOByQhHh9/S8jX8og=|Chương 633: Tiến về Quỷ Sứ điện;Hl+fG6TN3nqdFjtgag3JlyL59UWfsW2CeiM0u+Qqany1s4BfxbFyULrr+2C47zBaoT/1KDsWWLiltF0GisXVLKY8NAJ+o0biJQqULifITvp4odIwhK8EYDdbsPjWD6laAkC4RNVikjdnm9PupGOitsYAcK+gMriBGrqInK4JAhQ=|Chương 634: Ẩn núp;UjU+yXqp6T+A707FVh3UFwCQeOMSBquOWQZC4nt1f+OEO0xSgoTuHDFNUOrt0Bk92RmxF77bGBv2YyQq0PSryaEtuAz+L7EHS1VxBo4xPex5QVT/gvZMVHlRynaSBIpKBpMN57D0nGMauSGnSABR0PZEc1kwYQQatB/Wti+HSws=|Chương 635: Quỷ Sứ điện người thứ hai;qtQGduLOLvJWxUFXWRQMRHAWwy/v/z20X87TSXXvnPkpOVePrh2kO20q5JfIa+Zrrh2naMKGz+ktL2c3VjW1c7oksug71fSB4MXinXYtO9uG3LpPvhAbcd7exP1TnPZw63t8J+udtKOoz9rJ61Y134t6Gt9f9q2Wirh398LAX6M=|Chương 636: Xâm nhập hang hổ;t7KbPyHOI9gEp99cn3iVx+qKkhAx5E1JcXBkisip35W1v4YWHSIHbdDqHw9jdAmv01p0COiljA4roXe7II9ePHGZqdqB4za7GY4iUN+LCNZplFnUVjPUkWDS08DkgwQYbKxlBzdJlLwC4Sy/E3P6G8byQf3RrkJKO9l9F/tbt0s=|Chương 637: Đàm phán;SV6Rk2i15QrN+8sOA/y5ZYBAeSDbwM/OoFIoNgxEEazSseVWM9J0nD599b5y3Ho/0Rkxcr3OVnj8D9h//hlWVpz2+8tyKkSCRWrqqvYI1uzkX3stVRZn7F956RvB7Pi/Ej7sQToX6wn8UV63dMWyLyIWztmZCKsruhPEOpzVfiA=|Chương 638: Ở tạm Ma giáo;PrgooyVPZJwzkIZlEr5h3y2nwqJ5mPHd3ERb90JHS/pWkHCwSP6j2HXiywLJzS+GapcrztkFD+KM2gzcnsJbuOpy9+wAWucYaqhJ/EvdtBL8c77gauzegUforrFVJs0o+1Y+Rs7WWIwoTBw2I5YnNuGWjnaJnbAiDit++lY8PWE=|Chương 639: Trương hộ pháp hành động;9YQbXhGBDSjXdjxae3/oc1N99xIjmREGOTtHa8iMVKcSPBusqhoiTVU/c21rYbLKQFm009e9SGgItuUAGP4SXsxOn9k96CHmKGxhEZyQd14Bxw02MT03TQOcKcBxZG5e3AfZ7z4obX96H7df+AOEx9EA9f1FxQVejkyDuS90CEA=|Chương 640: Giam giữ;tr9ToVdzyB8IVQMQBED0/wBNimX0v4QzQadgJqecx5s7klWcdvT1LWm6rNgbjjTjgqtOyhrzGWNRJt+YQmbQaAS3xats0xsG2VINTMWaTHgiGQ2zDvuMrrwNmR1wKWCkdgWmqCwkuNXIAzdSBaLX104AinDzASFo73KNwiANAkM=|Chương 641: Quỷ Sứ điện lao ngục;sCpK4JkvAN9EZDIVNilVIbdFkglgf/p0BAfEVyz50RaVnfBBOyIvkec7a2y0JfOfG4m/UcCzH9N8ftifYwq43QvA4NpM92EQ1ypkOTBqGrBxQHA74w8q8FxapiLiouE6HKmHrcw8h6LmJLTaKad7Hg8lJTet3fbyjXMYiTzqaJ0=|Chương 642: To gan hành vi;IBCKo2uAsg1S6hSjTIfbEO6JGsEKUume3epZ9A27U5GGD5FrYHXEPspjWJwgGKpwSY1QSswnmAgRfGr8GkEJjFiEBfp/uO+vDEQwAaoxYjVbjBi1PExBXo3mJzHpfLf+f5vDw9U4EuhvP6S+xNfwjh82pKIB+MpB5Vqp69vEr30=|Chương 643: Tù binh Đường Thánh;wgHMhq5SnoGbOMyqCsy9u97ZyEw5mTHGt1JLSCw8t5tD11FxsnpgmsWMi4Cn/D2hb2isnM5dKDln+kN2EDUazr+/m7k6OhdOQqQKv1GuB9cb5op98kREp3zm8lbFhJIZRcKfRhW0Wb4zaABWBHiotHsk+uL4seEwAEWJm4MNbPE=|Chương 644: Hoang ngôn;B01ujSsJu2/+yZX0jBBHHBG4/Lvj1BSW0/ifyXWr33DrMPcsDge+lmPTZnOnx+K44ewUNyaoCfeZe/hyhPazNRr/j6JfjRsAJV6ORvaA4jXDn10SmBVdsRRWQ2CECKGS9L7+j8LWgTa+Vn/vsiTQneA6nfoiJaEdd31gbk3o7cw=|Chương 645: Dùng hình;PeHJ/lMA5l5icXuG7DkR0Gjmw5FxzxwaxQu85weaNYoUsFFhfE10h8UC62+d//uD+D66fQEGS1r9Jup1tVfvlwnOBHhgAC99JMV9LQBWTMHTpLd61hFwJyd0hIZ1sUA2wU4PB97YhRnBW+rfNVNBt3d0xqkH1SVr6KdZCsymtNc=|Chương 646: Giao dịch hoàn thành;wQ2ULoO9vYGPa0h1BJ1/qA191zQex/H7hshfbSCXDsk5h3zi0sj1PspfwI9TIWcEUzj01YlU+O743Ceq0val06lv41f5iNw+0VSVypGpExy1h7IZEXz0e/qLczk9/hCyFoMoWx1XRZVO/7CA8KNfo5//wxhn8/zTwkX687s7Fv8=|Chương 647: Tiêu sái mà đi;SJTs1rVzACK/3kADozdC0+gHY4QLkLfHfUwClra77n5zfZAVBTChP0tqeFzOiNChkJD7RVgrB9pmHq6s3s9bQqxaW95SyxutRStjeBgAb2YGlf3vleKKt3Bdv8udvBl9JaYhaR97qujIud1zvS45IjwohgjsSSxjUH8jGnadUH0=|Chương 648: Tạm thời mất chức;LyeZYxHrXw2ZDxb5iQrUx9pRPPa2b0g3OUTh45GAszpkftTvIds39gKB1bKAGRrkoZLOGrx8fBrHdCHttdYyabDRxWKHDFrga1qPwFAbpctYxNFihYyCdCwVdC+ru/xpuClSuj9ESav7az6COUSr5nExipjH63ck+V8FPro+dP8=|Chương 649: Phạm Hải Liệt Tâm Thảo;Zdwvf8J97k4RYVjlaf5CZEF1BaceACBHa7VPqmbEu+J2zre+PsuHMm6vCRvPCwP5e2sgkvbs8oohR24ycBbSGYFCxf4t0PpKjXlrvGhWf75rNrm/wPa4xZYc5mQ3nhVsVes9e5ZcmztLvgl0VEwTpSZBosEJq9jDG0dbY9DkG5g=|Chương 650: Thực thể phân thân;LsXoRruCInhmSDbDClXS0VTImZJ6PaSpr7zcs++UZ61V7lR653p1qmaxhcpgdnhbwCHsko/odcyDJ2/GTEBeqZQ/qJLcEdxZVZsHbYOljx7IicwDYQEOZ7hVnuAL0Fq8E46dDuD9SVy8wh45h9cmk7bEQxJ7ARwQ+XdAAAjzKLU=|Chương 651: Chế tạo Thần Khí;arQhdtgB+zjIUx7kdRVmz+esTg8fSkpn3y1eSd7woYqUnl1YeIvrStEVp1wiGtu+JQfYrY2Vt1QJR76InmbeFel67ZI3dzS8AXfScUp4A/RnES4QrtpeQK+JAwysI4saO/I87rky2s/uWC9g0DxEMKxehi/hsNZ8Qe1wm1MJscc=|Chương 652: Kỳ quái tiếng kêu rên;EqoKwPwaSv+EG5oLjLA9lnvcWIUQtApWFLqP1Chwp9g4VMomaNScwEC7J1JHgIFE0nmnhFWXt/Mc8Ly/rd7z0odf8hZqzU11/nFD/B7gkkRPQ/vabie9EZvdh3PyaVHOf0sBRmjSouA1E1XQ0sjBE1dp+AZdqUvcW1zhfsnZPh0=|Chương 653: Pháp bảo bạo tẩu;z2ijm5KFgA+OX32W53F/HqHZpnunUEqA+x8H/TfQMuTwL/GLRl1FoB1n2dJoWXuCA/cxtLrA2dSpzjDZaT7vQprmbOoqzDZu7VzbfnUoI5rijism8ZOzWFWAUVdVbRaYKNHvEQ/v+WKN199c0PsWhuHXEPQpWHsLKK6sHeJ/a/A=|Chương 654: Không đường thối lui;F/QSrqM6lo+BcJNkGXesWxfTVq4DGEGj+9m9h6zopYgCiSfbN0r04go6luFYdbawUxF3TxrZSJ24nLYwQ+4yoVN+iDR8i4rltYSLrELXlIvZMpIbDFU2niaQvHy9L81Z9xaTIvsmhFRiJBPUJkKgWwimIXpcrtVCN1ISY0jDTtM=|Chương 655: Kéo dài chi chiến;YT8pXjnJhCbY0tStX8JiW9xmPPzfSXdGb6W25pnytfCI2RHya6bnG8yEANHpiqFWRSUCX2OYTjUuNfuoKUlb3taLHOu0Shf6fBqsxPhWGVsRH50mHzxhjOULl543scJwdV4n6hF5fgUmPp3QNz0k07WF9SwV6Lk0s/FeMxSTqro=|Chương 656: Vô lại đấu pháp;EoBssJMp2NszyvE+269hK2vjU6a04zpAVX0rbiH6f7pUyaOWHGJiVzCa70stgSdtZfvV5qMkHwlDfi/k6bYqMOuedmpJvtldKex2hkP4QrNEGgKXMZSN1/hm+voaT2w2iyVOCg1uTNSAgjPf5H1/xmjdM7lyzrqq8zpABnYTvB8=|Chương 657: Song song bạo tẩu;0SXa0ro/7ZDy8m5oclsxmip17jkgMENv1QkEYTKnrOXzayQVKsLyqDxg7nb8b0D+oCbz8DSjDt7dVQ1AaSHnYVh+7BcJYVeObY3m9qWlPoso4yr0FwtgRw/yzBnOMed/RHTyXeh4ZX/BSeUiTfzs+wS+/f/o2jtC/pqAm5tA/3Y=|Chương 658: Tán thành;DR3+rlRCQO4um4sWphrD6m1AHS0X7Jxl4hJH6w2GH1xdgiP/xrG/YxnU7Mu1vcnZQSAO3IfFzizboi+IDqQ3IB4wGO+KFxyrl0ikA90YIYis1dyVCU9zLO1qODQMbZJwyYXuyyLi8Y3V6mW7q0crS61j/doq6LRdfk9BiGHsvjM=|Chương 659: Thần phục;lUr/46OXVE0oXLs9llzQIeOXJXSRk4GL2robhItP/3bAUbEg4GDTmf/GKkTAvNfz2jkSNNGJXYNuER7NSGRK8ZJWFtUtV7W7GYWib6uNu1BUKmr3tq5lAleAeU9AM1FgGTUTwvkC2j7+ebgXPohWW/Z2UF2g7+vuUob65I2733M=|Chương 660: Rên rỉ;6TJ97G4+emhwphqeJFmcElGH9xAOBTmVf1InuVOQ85hZ/UY1yiOTg/EJDWGS7rBKA8hygYJFLVqWDfaei9yTJrHJ5aSdvBUvHvQjYpY39MLAq7Ip7DXCTModkudvrFTp8t9AucCNZHoVoRGamIxPFoBXZwmhVjPMAZXt+OMftBI=|Chương 661: Hắc hóa;9x6v/+4qetmqj13f2Cpj7Q7X5cA1Zikg8nh/Qu7wszx3HILLrH58Oqz+QZ/Uq8LQksHm7Sy2N1RVWcdjeXXeTA/93wygKb1Eye2i7dumELK2xqHWObjiD3Io+EZMFxJfUhC6AVzXLZ4j9mfA0kx0K7E2XAK3e+nOtI/lVM73xM0=|Chương 662: Đồ sát Động Hư cao thủ;3WwWraTQkehUUBDXoN9YqBcgvtMoos1vGSGxeGKESwfIqVSY9MupvJ/8znWXhFY7I/5SEpINApb7L5I52KbTYbbJBEVnTS7Zaf0cFOlZIEHdlMrk7E4M7R2/sOSBQH1r7IX6zE1gaWhv/Y4tDpBI3y+xdq4cE7YCPfoWLk7rids=|Chương 663: Giết không tha;FyQfq13cbWE/tMtBca22Sc1zA8X8hid1WJt/SEs8hr/PpFDmqwKRo/OpjnBSx0y3bEOISoR+v3AXid17j/nhir9uJJsv2STKVtgjSEzcEKt9FjlxHhx8YEY0CS8ulzaGhApC/EtlWtULuo31WPuqU1hAP15vxQ0aDUKaHn4oktw=|Chương 664: Binh khí chi kiếp;P88Jji99WFYTG+X/SoCUeFPnI7ccuui5JqqGADnrPwUhJG7ySY00n5ckqh0cCTpUzHt/1nJKDu7HEEveHwu1maHgtU5oP/lrpkSOUa3wwUXJTS9HoKBSHOqkHc4cxaQCSSJGI7lPbzjtvZvqm5giYV3CYz+s+Er4XRdbZyjAEa4=|Chương 665: Gia nhập Phi Long phái;NUJM/vY8nyeUAA/UbAyj5Apiotk7FMmlmR6Q+l6tp44yEww/yzD12m+20uL0l/CSdcjeOuPi8M+ppKV4jNRw0/kPpJhy0CACHMBJCKj9IQY/s8UrwVgG6SmC/Ynzf2+9XYD1RVSmk7aGbggOVsX5RnVXSh21hhbSAMnpUM9Mhvo=|Chương 666: Khách tới thăm;Z49LH1Dogz1Bqm/LTZmbkis2HoxjDnQZS45vTR/WxS8o7DjuB8sRLdHN88aLhQcqpG9jiKi9TRI44PrzOpNbYlL55dLzGBhS2wOH4Hw7jTC6lZSsMlUmqVYT4qDVD2hbmxttupP7OEn70kGP+H63ly2RmRhUmJp4sa3LkrJh5QI=|Chương 667: Làm khách chịu chết;7SIUFm4rsGWp5HHai8HEdqJg5xcpvvursZqyqBvmOj5fSF5pCOqXMkDGpkNZdXzPHbwRhuJPPARczMpH5mg+3sCFzt8g66LFStChjSsI+j5TKGiRYMgiFXbN4aFLR0rCxkWSN3aMk9Oxzvgs0TYdjsdbpLXqUPToOntTl3iGjgw=|Chương 668: Năm đó nội loạn;MD9921jA0Dl8YdqehMjreM4LqZvfVSwE1WHXG8K3g9SEeGEOzDhUjSWNwlsk9R+4F/x+O2xIGT5tm54fsIikfG87If7Un5gu9ERQ34Pmnsi0Df2+ME3TfnpQc/UGDX86AxeB2MfVlZz70ELWlOEwCiDYY6L22aFtmow3N6EbSro=|Chương 669: Kinh thiên phỏng đoán;/u6uyz5SKXoeQHtsh6Op2kYHkBzFmBbJONuwbK9rH8OBiyYkocd9ti6w82qRov/pysKTSYGZmm8PiowsTZ8C9jCLNDHWR2+iXi6NBWYvdh82Ef/RaOL99bvXnLPDFat0Ha/uJ4+Zvh9mnncGFC2ooKEuR91EvZx2MIXMhjlXBl0=|Chương 670: Tiến về Thất Tuyệt tông;jDwrwl/Qr++yWP2WenWFq74DHmE8Bi0UmWtC7RAJEMMoe7jUqR5AwoAlMj4xnxiYZ6J62uBVrQB3vJGx9S++Eoxsrn+AMZitbL7Q7O48Gf5KvTvUM5EqBg1LsNX1rjuWbAJy/QPBy+8wVo0338nictvPLpgaJkygUmxhNGKgpI0=|Chương 671: Du đại tỷ;QeaKcBp/lW+5uIJvrR7Wqwi1JyxsKdAU7jWRorDOW9jbIZnTO/G0NRU61Q2DmvikNRtB/aQtITNJtgCPhovoD1vkYFTw+l7g5qO9SgsamvLKmXbmQKYaSXQcilQkd1oD3JMQNwnCWl6hpQPvc4LYo2FvfH6pnefvBeswIgwKEFE=|Chương 672: Tránh mà không thấy;zHRAsPmAH0QQfseqAHz3JaYrCIbz1sywagvC7kzw5e/cMdDzC+iOXMxRFxvT7UqUSP2aHaORk5Pxc8BXajn38vxBs5k+VmJlwtYK6BHSQjNWL4xD6SiCVpEFBtx+Og3fOdc8Rl7QTInQQUpEo07F6PeNo0OTuJ5+p52BphhVQQ4=|Chương 673: Chủ động tìm người;stG2Ik1OlHZQ4X2W++igWCNfQ9QJ77g//45M/gc4Fqd6kiG2caoLCHmoePCd67DC9ZD5Gt2kG/bTNf1LMyOkH+tck/a4LTXj9hacQyO1Fq2THO3NP8A4VRbhLa3s/RrU2fudor2OLXvPI+PWOTkef0qAfwzUJzv/YSba0gOYLt8=|Chương 674: Đạo đãi khách;anM8HumiUKd4VmlmD4Wnl9dpsz+2l6vuuX9OmFB4AOBbTDUZ31HfwyJiQc1Jlp0wQRSjKgiePhuQNcqq620TesV3psANo1+GrdWgHV7jOjS9vvB6dUvkEnPRyutLGrdlkXmX+8D7K5lcd2+GPyz+tJvh0p9HekKBWptrqJ0pKHg=|Chương 675: Mặc cho ngươi xử trí;eRHfqTpIgkOknB/ZBwX4k9AAqdP/vNNF0Uk29p9RUrH4P36q8eshGbrt8Sho6RqSXaHjaPHti/axNuIFgj61l/F3luZBlctoTFb7g2dnMV4TQYAGQALyZUzXWm7hJAw3Ld2MlnXapHbwzfvtaVOdyr2vEF8nojlq+P9fmRlIkJM=|Chương 676: Thành thật trả lời;njVU6bs+t0mhMsk+8TVHQ1gtXSj01TZhuUJJcmsm9nngMPaSRhJyiYd49sLoTihNoZDg/xUiv3e89aKKCqtvNO8DIC/0KR/SduuN3lfN47UwNU+pnN7phreUcfcyO+SYj/cgNRezoOJh7FPleqyxSrlnzpd+R91O6QJcQW1AnbQ=|Chương 677: Tin chết;xk7eg/5OjPDvaa0dEQABDVgqL6GHH6HSRtNnPmJ/jghpYxcKjdimzXCEBh3LU/Wfx4eB/npBCbsxMsHfJvJlu60HGpoCbd9KnXGrkc+IcVkBN2tVn8gjRemn/TsMhNzx6OTdCK/7cO1MVUj1iKYbRvswHtYnNCGiiESkzfWLfeA=|Chương 678: Hỗ trợ nói chuyện;X1/VONh01iFwAd0VjqLu9qXqXitGhWb/x4a6vCe19Up10nTKoksK+K6iaRAV3JP0XDb/LM4OWfUGpGRVOMTx+j7NgKuykv47UuKIkAJu4MNr2jhTrMkli4LPKtE3qTVa16XrXWJ0LFh2P8LHYvtUccVsBFl0hTh76ma0B5XUjjE=|Chương 679: Đệ tử mộ;zLUHgg6E81c8FAHtickiWTfWIprx4b1UkwZ/CTzE2kkzLGDUGbs4cdxckBcGPRtC+nDGAHIdSobEnfJId8kbRoq2jTGqwJOd+mJFMxOso2KnXwzyQboARqgghUJXne1tDkSLrNsrNzLsvtu/74WQArPn9KP7oUPl8FgoabNj0m0=|Chương 680: Mị Tông trợ giúp;b+boE/s5E3OeAeBeFeDwkS5AmbEx4O0EGonuB0u1ji3Uxj3PDZFyHfMotcG8TF1vjiHTlwhLPrfndcriWY8UKPluTQ1skG0qv5zPtGbxgGJQlKgAm2FqhEdLNVs5DwEDUYnqk2qmZg+NgrorRnEz4GCAGS3UbrDFDYmGqQs/l7o=|Chương 681: Không hề đề cập tới;NuH9IXcCPYNtGORBvKVR9su2trkB1qQtf8Kb1fT9YjgBH32+g5dZVNjn6XrYxsaCwQqSckr31JXKWZ+UcosOQLXTdc6i6p7ik9QRkjMvhZCr7RERnKOkJWvB79P9Bi2+X3/nDgkTBWn5hai4WCdKBHvrGFKpc6Umn5oQt4APZYg=|Chương 682: Làm rõ;UhgIc9QShGl4SI/aX6CTKtc4Mac+uehlc+TuigwlQOGKrmsYiIZYYqqKf/S1iqf90tMdQiNo4kt51j5FbqkylyHuo1pXbfSL/8xcXWp66lPamuBcIcQuanLuM4kVrrBODGCd8j1RzbLozB0Kq6+nvHlWxcNAOmvElskYtlQEBmM=|Chương 683: Quyết tâm;8jdPSgQUI/Z7XXJ5BT7Hg/FxtvuUZZQYoWZBpkJPWJL+KU/d5Dla+zmUjY0XmaXyyWdqj7g8VnmfDEOXvHtCNhlAQWivnPcEIBGhqesT+I140WIGP5LhN6WH2Fw2dt92/0a8gONzOAUQWsr94aAAWFwFa0mGWfwLgiNmcePtBPk=|Chương 684: Vạch mặt;jThv3FtLD1XWWR0rS1QyIYphOcHBpLUrJCx8urmh/iIXrLZrMIiW6qCb439WmIe706b1GgygYoG87gwTU8Fqd1Fh78We3Y94lBnd4cFbWspUFukab+zDNnxvb21C9DhUGsZSIjftpga1fWJoIjxn76/lFaW3hfFrtATZsC2ZEmY=|Chương 685: Tiêu Tiêu trình diện;Oo7M671ZnpKatQqi4IYgv/grJztLOa2/WA0BNgWlyItXgxnPGv7P6WDzIDmYgYvzcGxkE20U5r8LBOx+oNe13LoQRbnbvMQbcDzTTR5/RECVFd+E2+McXTQyAiiSxKfSYr7NXtxKRyPhOA92ovayMUxnA8db4key0bHsWhw3NgE=|Chương 686: Lựa chọn;RA3CFlzlSgm2RPI63GBqDMInHCx59nWGoR/Yi5B9xPOMtvq9su3RgA7vk+qOnNy/Th1OB/MP4+wrjIpSZNJkoqRkRsLHAjje2yga3Kvwq/6T0ui/o6nZSdJN/G1K2GvefzgqvhxF6UIwP9vweBnv98T5MYXCcpxj28LXat4j3io=|Chương 687: Lão già;nRyyF7VMWE7vzTlZwxE/iWGNNx2HR00p7pgSW74/MHp0K4+n9VHp3Br9OOKKf5KsFY2bS06zBkmII5cE329dSwIi0wqhF4z/HHR8R66u/aGJSajBNRZvFj5GGvDiLi5f2/7ISBIwFgvvRS38IH7A9PSXwLih7bs0AftvYXKlRN4=|Chương 688: Hoàn mỹ phương pháp;qA269S3e89zvUIod1OPGyohNxQHmw4nzrvypdX9RuSKf3hQPvGIxNAmgA6rTHs/vi55nexc/WXQ5G9X3rKwKF6pcsmm4ixbJ9nsTSIRgNnQFnIojofrXMptr92K+AsBVztUg2VlNUZFl/d9KEsxgehitqSiUBywhm3jChZqF4zQ=|Chương 689: Nói ra điều kiện;8GO8lnVWAPG7ihiUDMTSVnYvWuReAlf5g7JUfxmUqIgG5QJ1Z7jx5OEKW14um9GgzrD00a0XnGf/D2AVJEZFC2WYIYmJVmodwdbuJKWVuiWyKnZU/GUEh5lvzmrzLxHy/QEhiRl2xPXs9aXtwuQ5+tTwtIu1m6RdSfLeHLl6u+c=|Chương 690: Phi Long phái cầu kiến;i4gSSpTqXaJl6dj3SXGqwSaRof+5HhTgulbvpqcA1Ank4td01eD3Xksd1Ea1TUPO02Tskal3Fx/q6gcCxpgTYT7AzNA8f8BuAYdvi9D8eDKwrSAHwbP5zzEd+ZxJfoHPrIO818ozako/18Y/g4z9awS11uzgeWdX1elB51mX7e4=|Chương 691: Bái kiến Sở Tông chủ;NCVf3LhGorXiDBAfC3wJkaISOuUoBG/B7VEA1XiPQulgqQ4pWm12Bi330TuKWniZyRpXmbMGyM+yEbCKsor/obbhmo7i0QDyHSknISm0at6weG8yutpW89QuD/EHxVzL4l3S3zn+j1yobKPbtQ1+zz3ns9tSORFjwAZcCWxjgSE=|Chương 692: Làm gì xin mời diễn viên;M3WRQFsLp4PmwRGkKmOMmPGYtU2dwZbEYpvNDxAIWw0WWXpjgXJX/ntcJu+L0PWnKIZR85IJeqhE7RX+nrr1F8lmvIXkd/ER6i6wJVxPJVF8ir6fZ5PHX9tE5Ss5BXfxG/Kyq9vfiDjmb8eqlu6RSf/shJ2cgwk78AL7JGDHEWs=|Chương 693: Xấu hổ giận dữ rời sân;tPWhPJJyXuygy4SPUfrX4FroV9YnvoEAqC+mVvO6uz5ZX6aCqPr211jYTNH9JTuOvn8jXDAUTECpB05DsL1l+MrcLRJHykezWjiNU2O3lO1Gdkt7ZLRYnWIi3W2jCw1bZpoj26jmI0gPeG3rdOH5pCaKCp74qVRgHhla194ma6M=|Chương 694: Lại quấy rầy một ngày;VG5bLCC/eMYMhc/QKWk2DdHvyWOfxw+AB7GJchBxtp8tLcDKG8zmnmkc17WTJ3i2XYAZm6u1Pnd68dKZIaM/dax2JekSzqrJ0ptLvsm2qdXvOL5bO/8UZYpoqabqXxg6uxAMnDixg2cL0TXcTFILHp00oJ9vxj5gmjUaxb9NgNA=|Chương 695: Tất thụ nghiêm trị;rEV574QpP0qa2/y9G9zBKR2n3NndXlmXrKbS2WDGWp4oC90CPB3sLgbkGUyq1yoRhjxcG5FG2yX9xC7W2fTNrcCjqLBV3zd0fwlUKJu2qJyH98wsgp42sgyaAOjevBU7NBag24Ugw4/K8w8hlz/xY/V+mO/zQ82cHjoaNeyk5+o=|Chương 696: Tắm rửa;A4fMLSZiwiLcOh0hOdLp72t5RSNuieNmbYtn4CUbjJQcGC8nJfHHx2JlrZNk+K38X/e0VtWgGWqR9U295FBn1rTCiG6zor8HO+mXzUeKVvHP7FU9YjRTwnE7zSwYUFbnO6ocoz4KW4QLZSRRrFSXy/8Vq8cPeL0MPqT6fJ0cDp4=|Chương 697: Vụng trộm liên hệ;RY9V1FrkgwiVa9wMbruLJWf3XKLJ1rQsRVI3Rp3WSuLz0E7kTaBM4nmylbpmLgCA3dSt93VwBw3YB4Jn8zTzyiskp3s6ew2vMeYDoWaOGSuPliMv6obBWJFATkW5ZAoWyh+0McQhEO8VBsJI841RydJKMnjc4Kj9kE3oVZUdArM=|Chương 698: Diêu Nhược Lâm quá khứ;X9nBmlr9Ikre2VCdRoRzALmMuuC6whs2f8GQSb/LR7lmEoYPoUxOlt7TmS1tRfyeGqp+yiChxufDVRoSlehNT+YP/Is4DKXIHc5GcT4zWd1dx7RbWMg7udNgJpMzNOELtjR4aV7Zx5KxDBeIL+C/vqdn915UqD145iGAGI7mYO8=|Chương 699: Chu Trinh;ZGEY2UrTwRx7EzeyciwC/8ijM6JAWLpX2TpaZUu77CGxAKxzLfzEkabEwywST1rclnw7CObWqa2cwtUNu44fY7AxZGJgd94CSXHnlGacCXiOqvBezBNZMjefMj0GQP8tb0ObCtUckahjklZu7fFAZIs2qXZOJirO4rwzdLQjOXo=|Chương 700: Hạ lưu hỏa diễm;S3fCKZ82r/81x+NmWJk8z7XahINjuoBZpDZys0Jvjl7y5GUsmQQwhdgwFIqklRnCtqU5F4CUVuJJ2WmzsmGhe2RqejlGfi4Gkprfo3czrfjo0b1AAzfielXgZ9AsBWcFSxDk88sy9ka5EgAHu9Ot865gSJI5r6cbL6C9e1VdSDE=|Chương 701: Nàng là mẹ ta;LD7XMHjAaDrndttU0Z2Nj39HELnCDz6jSEXOImxZXBwfwR2Ylkd0mXZkRi0GI4AXccJGMANlpNuyQvNJVWMQ1IVBSg5y/FoUjuSeE/JoNNSFqKPkqQga78ooLOMlKQUoBiniM//5PkoBWa9f78g/FBaJOv60CRHyIXg2WlGPvG8=|Chương 702: Không chỗ có thể trốn;riBM56CKav6yxXR9FabZcxNrDLhEg6LlRsLNG8m+W9YOHLQyUxwgT2RYwWuanp+xoNzucAWhr4U2hwHIKJR43ICbfwndqQmxYP/TmjHX9Gpzv40F7veRTyAP1lQnX0SAZgnAGXMXl+gPLU0UiKNKqPjheh2OjitJvvqowrIvFec=|Chương 702: Không chỗ có thể trốn;lMxN0EEyRpsSdrvmsHvGKOhFPC3k4w1j/mZaWTaLS6klYKnjcTsAl4Dq91ynohiQEs8/kS6Rjv7AzfT5S3EhnOJeMy7EKxHCO+B4V4hCzDfnXCeAf3gAltMRl4mlFY6LsiN0oTOod95R8vkanKNRq5EjVK6K9sbvSSC3CDO/Clo=|Chương 703: Chiến Đại trưởng lão;L3mh4nmnXvRf0w/LeQwVtS9Q02mBiwnaUMSIM9yOZtr9aJ0sNC33u0WiWT7WJ9xbQ+6VKVGa/aflD1JuUUtV3XiPJP1ADf0c84jtj5FVmtP/lvSps8anyyN1E+lu85JeRHidGkHRiepmj+zWQnGeWtIpR0FdPuGuF31d3irdWhY=|Chương 704: Không còn đường lui;IbVhB0IwafMwH2aNiXeNByJw32AylRwsoHB9ckwd7Fznz+6yDuNEUtOAgc2Y2lVfriLQa3RXOdqKVunPWew6csoZDUnbrqaJRyo0GjhxmwvTinoJsHikm0pgtmJc/uaxiFxBTjWY+gz+meqxSOwoVdQp12QLL6d6qC1VyFI2G+8=|Chương 705: Bước nhảy không gian;atPkI6hotyk20ut6DGanVMEcbIVScU6jN2NAa51OwXniOQDGoyu5rpkWxFTQfw1pN8lJPz+ETkCt8oNnXoAzE59sbk+B6O4PfYUhSmuwgKnha94aIa6LPh8KziWxR68AeXho63iBidPzWAMTV5ymP4TLwG5xtPR6LIUV3V2ZM10=|Chương 706: Không khéo gặp phải;d6ZDpWlrADf5tzrciS9F45roCEOoJEhAclx0L9olYOwMWYlBXbM3sY6eWSXOH0NSx2kWoncYvjg1e//MYQmYMnbCcQCL2sy502E5raRyxRbUEjiUyD5CSTTvt8F+ECLpwlHtdceNA8h7ilJ7T/uOwoYVgGO1hN5MawJHfuY5jwQ=|Chương 707: Khoe khoang thất bại;oqVWbPhYs3Y3ezP08jt5AwAz2eY38dpwPaLVt8YZzwOvOasb//TxaN6wHJTu7H1FFBULZJa35XXItMmTvr2IfVlHlOUUMdJ0HnrQSlBcmljBDs+kmSWEagYDJ8El76VMayv6PWW7FNev76eiPvMceHLvht01Os4kU8YikkDFcAk=|Chương 708: Không tiếc như vậy;2khj9jNMuEZ6Y3bz9WIZgLl1eT/7xv1ZZW0eBRlr3Hu5EnDZbsRX/vpgWLIoCAdFhG5xgBXStvrOaU6Nm4mIeHpvyFWVKb2WMR2qNYCuJ0A67oYGAYMK8QahBhGG0ov9COPck9HczcoWNstIzSfGcTwE+sE4Evt5yKhGI6wTNSc=|Chương 709: Tông chủ toàn lực;yH1VPcjHqQNun5999zxInUb33iuofeFVUg1rDaWv+SAFSi65rGMIGaWX1qNH3l0F4cOzlYRMZhG2wVGIo1q2pDG2U7ZIS+akFbCLM8ApNRL7o7OmgCF9nILeXRQwCPN5r0YcAEcqnMF+bmQXhLdkeocnn809rWOjcfCKiKyA6T0=|Chương 710: Các ngươi là tại trợ Trụ vi ngược;p2hFXWnV5AO0KXPYYpoaCXhFfwC+/sslPRONNK4upQgt76rbXHi4L0bIMsEjFdl9amcNuW3lIlzCIcXJkWqwn+5UbxMJpzOHxNjVO+szSgPoCigX4KnOXNPXACi2KChVLHjguCWE41xMc9OfzOAuCyKK/j0wv8LLTbzL9dmR6JM=|Chương 711: Gặp ngươi một chút mẹ. . .;b25F04QfOB2t6vMaEDk34dhh1OiAs7I8+4NMp1/ZECjVejDA267gR4Kc5WNawAeCzw8DlRi9a4qqyBf7rWkWVYHxWNcoA+RBZJxn4Tep3DZxVkGfKMqaJytyH7ZMwgnNXrexqwOGcTHIQKO1JH89TtjY7wgpdeRG+uNrn00AmWU=|Chương 712: Hủy thi;EY3EBb07vkfN43uhxE/5KefmOmdw5YLZsrcjHtJOPV9HbPRi++6nWwDk5CAOiA1FZCdSyajdiAVFTohdKE7raPu72NA1XA4Tz1ro94A/WeiMljZw5U1r2hjPL1eLP4rmj8XpVHqnOCni5kSmcOBPitaYvYclOf5Q9cpJYSqIonQ=|Chương 713: Không cách nào tự kềm chế;Nl2UB0uTMQKQtBhME25KsEDnIRBVrnwDaWB8kEMwrL9BDJ0fJV0TaaT/m4hsfD0T7yjNJcnHVZUOZNRQiRmCWOqejiKEOuVXOfGaabrhkN9AXh5n29O9w/zgDnuv/yJD4QDL+wzEkW5JdhoQgGrcvx00WsxXuY/OK0EA1xDJhBA=|Chương 714: Đồng dạng kiểu chết;MIyMiJqI7K7pYtLzqsZL2hLijqUe+Pq7uhClbe3qOE891RbMqox5NX6V7N9Tu0oGKQLVf3eAqhnQeVqsfkb2rB4Yg42H4chtvV/wr4CjhyXPhRGYLIIt+HiLVvIitpE1hBD3RY4x7R8ADjeBze94fsM8GjJCokKAv2SaCwX7uS8=|Chương 715: Giết hắn, các ngươi một cái đều không sống nổi;9QLotxsNlmAgBhRtvx/mKD62bfEI4fOnbDkZsQlFfSwI4etuHQkGHmM05M5SUKqRf8+jG4JJFoHzH+f/r7q5z5QVuT3VDUGjMtyMV3BoXoC9TBRMzbHDHzx6ltTmXSyLm/pRXAdpf+ZbHNh3AGnVFzlHQaJCoUfPsB1FbEHPgho=|Chương 716: Yêu thú uy hiếp;esWI7wOPi7XXRVkI7FTWYGl3GrjmdSQZHz7vb3KgeyzzigsBlJTbqaVeRHvEqOryFxWiHOtMTXVaTrV7X6GodLlxfmUq7a96lyIdO7okNzap/m0cDnPH45xXjH+O7e8AehuM58M+EhwVjS+tFd4sO3FhjbyJGt2Odyabx6uAogk=|Chương 717: Sỉ nhục vết tích;ECFsI2c62/6WSlLOOII5L1Q3uOJDBrjflXiBYj76mr4/RVyMVGYr1y9KWt3MiyDgDHv0rutNdHJOUugxYCY30iDAwZSThi1wYf8FrqS9w18+SHlpljXXSsOsBP6IgVn+7pBBmRVgr+kqYlJCGd2FL54CQgqnFkRN0/GUnq46pXc=|Chương 718: Tạm thời bình an;kHWfCICTILpMeQEyP0GqsLXyEOLwld+K+HpPueaKQA84oZw7OuoMZZz9C4B7FvuPSdX1CXAkQcHQcTucDiG8MY0GM9eKmFcVJMJb2GL6ez6YwsZ7+1rXfA6cvXowimlm+/n93+jnthOttV64kSO3qr9tyAJDk6AVsDjGhT3UGc4=|Chương 719: Yêu thú lãnh chúa;PireYTH9SlT/Afgu2mXRQbBwfcWTXkATPW3PZn9Y0dEtzq/daFebeAJgYEDTnBMSF87n0Pk0ZZ6eH1crZzO0VvhMmIeUCX+n5mFWkniUUKpyz2xds2FxP3EHYSvTsZ4RiOl1zZeuKxUEp5/zwvxKljuTEzcNpS+6R7IdqLka2K8=|Chương 721: Thu chút lợi tức;wCJFk9eWxciA2qpHwYPhS1kp4Bjmb1GpqPkJyhKHHB22j3+cey/J3yVaoEXEHWLlzwe7si2w8tGoHLb1LpdGhy2bYwntE+HihsUkFvTOCQCFIj2kCKN4Ro2e26C/ZmyNbTHSz2U1fwpH06xxoeYHG7gWHvMv0qTX6ukf6bym52s=|Chương 722: Mộ Tiêu Tiêu thỉnh cầu;juyrS4ECSWW2H0xIw6Rxl91XTP17bBzHkWRs18iPDTN39Uaj1HsEsPqPMRuahF7oWotfOFsP+FV35x5V4cN+U31RBPMFEj3Qzb1m5mARtxot929iyU70Y9wRXufXfq+6AWOLxXgE06p2K3AGKTv9lo/EVznJQwV7q9tOh9wBfGM=|Chương 723: Sư đồ biệt ly;ZVFTnztKWdACpsQ9BVM0GcI3zwxQcsFuk9K+croW6kJkOUqolabseKYCeLkSbt6clFLlJXLen/nTFyvheSbwOkaBkG1bVJbRvz+JLelHCgJDVd3qfRax9L6618dhabll/319XdbUo+hnoCIdim3KSmwJlBP+zOzEFTzqL0EDA7k=|Chương 724: Gặp lại Cửu Giới;Q2pFS/NbTV38bJnBYcOVUsyZFBaUzYuKF95pqT283TFD5sfyKC4UrWDFZRRt2asezH4epl7VtnowuNgzMGyEih0e+uycLvBMVOcOO0PnrOhdH5v9Kij3VgzffJqTrmujIZuzpwFKYpBBsuhnxq5/KcJvJhksbmUf3Fy2iQJZImU=|Chương 725: Thiên cơ bất khả lộ;I620B07u1mED5nVZgunSIybzGmOobzx67SoGy8YM0b/SVj/UjOGIi9Dy7ehRMLzkigyGTke4VXZDHzveAhKFheiz8Xbz4HbMDxbPX0K1bdZaizswlqpFKDyG31puS4TGumGIsvIgMX7vOHOIvW9U21x+y7XLbuXwlW43JAmrztg=|Chương 726: Công nhiên hiện thân;M3g41o7/28ohf0J/v9acTSPO4S2PR5cwnpYpLNzwUeHf4aayCLT101nzOKh23o7RL/BMy7IPdRLEXMbMPOqCvfOjP+0wadgx6J7fFZ+2pENNL7t/xwnRBjKh0A57z60EoyrTKT/ZPc06Q02Fn83dOGt1KmCnyUbusYVGLpyJuiU=|Chương 727: Thuận nước giong thuyền;jpbuHak+06hkknPFrr2fYivaybIp9EInnoUgIAvmWmDaGnDyVnJcRPEF5L7hGEicaKPDcl2LABXImAuS79XIpwIOnySksKp9HWoyyGivIqdSRHLTajB+cRG36bygd4dENtGX4TqYuQndC5Li0yFF7A78ola+79TOtygcLM24uBo=|Chương 728: Mượn gió bẻ măng;WWamfcu369KH3tZY5BgVjiJYp/gHc/DRmKisODp54oH/eqp0CuLWlOieySAqd7vAXjcbdV78fjTkUg3Qhx+UdpT4MTcidA0BHzFB3H16UFqDVdFfRmJ1HjGOxc/WEksUen4DKDRBc/7TDjNInVEMk2JFYV0V892Cy8f+TB7rbF4=|Chương 729: Pháp bảo cho ngươi;5Yux6PsqGvV17Vt6Tbr+22Jbjlu/u+zaZC4tAQ5H2saSsj0jhu87JXIcfGqlii/lB2kigV4sXi8ioyVgK3Jji4HR/cJ4pO3Tb8wB1n3Ub0k5ewqJyaPjEsg0tU+TTt5ms+TrYdJU5TaO9T1v1LWBKXSuo9YrU9Ydk3jBe8R72xY=|Chương 730: Thiểu năng trí tuệ phụ tử;R76TVicfezjyXUllw9maCPPsoR2XfqT3W84X0mZSrYTByJeiLcqajk7nU+86G8GQUYAleiaRVgMj6eXgL8j7RixvIuDtgU9Dh8OaDIfIhqHLBkNC2HjDEFsXpeaLsr5KqGvUFi5N/lDWaXVicHktWKYTXnqtQznzTdsT73XHBDg=|Chương 731: Tẩy sạch không còn;3zhrG2Fy16T3CJiWVY8ulYHJ+TIMQst4dIC1rPBxAazc5le3fD69XhSGpPFV2g3sOwPOxTU4BXeDEBhvmuonWVXauHgaViy9Zm8YKMOSewrPFLhEH+QZnOQgYQMSBXQYTaCKTiQog357AVsKdIYk3JtB9q3VGpgcu122BLOCdnY=|Chương 732: Ma giáo Đường Thánh;CA6gdwlF4VrlGaFmJgWtj1QUQfWJyAOZOwN6cPwVnB9khXw0xQvZTZTommdN8Zyueanp7OwvOWI5SE1VbomH5Ut4o2GvgAmXlg6O5f1hcp4PaBDZSwkcuD6gjK+g8DfUO9BKlHeI5Z65YseCktUF2en6q+FgZOquJvWqSMtakyo=|Chương 733: Đại lễ đúng chỗ;7+MhXchRh/AKOSa1L3AJIyoje5Wlo50Ku2O1uJYBzCdfKNo/T7/iPtFx/gCmT78+LmrR2kp9gUeNBOYz5CFasiqbcLioE1h9XBnKip7b2Fwd4Chl8Ya5R48mXhyTqJF9tgePBRTtB12dOpyGyWhWxRVo0/3MEOjZqCBojgpnHzw=|Chương 734: Sở gia chi nạn;bTkDKV0BGFRgBvytw/PxUKKgHkUI8YOlvzQoA9UN4PyBGW+FK8FLe27R38aZRJypOHDIGLfdzf1RCkMMEdL8u43Emn+lDgdXLT5QjpJJiaSBwPLuWtF80WqaP1Iocf16OA2brQJX7JegxCe8BkjVpf3+MBFvn1qG9tWEYsjZ/BA=|Chương 735: Uy hiếp lẫn nhau;z0CGP1zWQEIPjKc9GL/NKZ26Otzk2S1YzZu2wUqA82T6EVA+rQWtmACfNsMMnhmB/BCXuyRU5lclwtFVuBZmZQA2XRAiJeP8I/GLFx8ypFyiev68vc+ma8Exy2WyoWJ/R9NS0JBg/8zzpsb1TpfKksXRJ43UXzOkCrfovkeNIIY=|Chương 736: Diệt tộc mối thù;uBJSXsFuTx01cwoBbo8EU+U6vXPA4IAhFD4/pCUd1bAWfq5RxRYg418iKmeTi9x3VCqFI1FQJaOulxsL+RVlwZKrrUvJmOBrJp3/WYDhUZALMFQrfNKEWYWw9RpIhXj1zg4mBSCOqkb/rYfJODPi68JA5c+kkb1evJnxaj+bkYs=|Chương 737: Thu nạp hồn phách;pplOpbdWPy3Kt6zyN0+huoTo8uKg0rg+MggN+7YRfK5hrxVgQDnBnKRlzoA/Da3YUxB/96ePD80boFrb9lwMUmvgO80G7i/xtzD+9FmofRpY0KWVbo1UTmrx8u0XCJwdzQRVzEy8LhpMZr9PYGFCfsMgxLc+FCuZLCxvGHxdIIk=|Chương 738: Quỷ gia làm việc;6qeH7i0RWddCWWZ+mTNwcucBai4bD1mk8u4INPhYJD29hucGhGiAOBAsURAqceY+dnUldJZoTycCEhATesVMmh+I3QtlSfDs5TRiHEp9OGvN/l89RTbHpuP8kfkeeT/PfDQiExYPxmOn0O89uHd7K5UpjtkV40efEnGPZKZ5q2s=|Chương 739: Đòi lại pháp bảo;pRky4BCApta9QXRWQIsQ/JgW7H5F1toc9h8c80QiHSrmz71ULBN/kfNZnN+Ybe5LlCfqFXkq5aXYMN7ekjPhwkzsae88bbcIJxvUMLC2kaJcLmGs72+0yyGDw78fkYYICDm4UHBkojjx0p+PfhwEDGBC2zGfLGud4uOD7dPW1rg=|Chương 740: Nhập đội;4LXQbsPlnbjIMkRXqSh9OueGPJtn3tzaU3eQLHfs6YNwQb77McQVAfx1b68LVSd+dz4gcP+8uPDNvJfhwsE3PXiAzAtNtSO+3kf4sX//yAAoF2OyjStsDmbh8ZWsmY34k7DJZbVe1liOYqz6fCfN0jA03tRjKt0IWWQll1/ECCQ=|Chương 741: Lại không đường rút lui;e463oAtckP8hThyrm9E6aDThMJBKfCdsrk7xReTbOjZ3n6GaCaTfPHKkQaOVCXFTYnJc+mo9r5S+SmdMnRFrGDzYzFzFeI9IMA0ePWrb9w6PvfJNoZkpslyxEH2n/Ct/EG7zLuHW4fU98IuwlmCOcg9AclNU3KDoATsbLzzpMLE=|Chương 742: Lại vào Quỷ Sứ điện;lswZBoIYITtkCkCaBOKLi2T7DO0mdxxEwJsA0IzyQACz8bVjO9L93VCoMcVBBl/DVJIQwasdH3nwErBOqWYZ5bXkc+fbPnFOqtldiVRpS1fyvm6V2Ma1vrnLkrLtq70pKYeCN8W5UUN+fEbsQro+sy5RxFLBVm/lpw22CV7zomc=|Chương 743: Tuyên bố đại sự;DsHuXJTaNFyv/S2WJ9K/aM6DulTj5ze80/UEn6Y+IV8QebrarmyMuXNvNNLOLLnc8xflHjZjzZ9E+Qt7M8faWYkA9QbmOtiKZtsA8icW/SMgHxS+dYbid2vbu1gw61AX2aZFinoPmYuu88rxOHwe64+j038QFWTQTLyNlQ8sY+Y=|Chương 744: Tranh chấp không ngừng;UEF7GAAzPHs7FJc42sySTaou23w2Jj8D4C80E/5HXE23Bxotlx7u/FoPzyFEh2vAjKtdnypmcU9Lb/sqRftD551VAAzcDMECZfW5yo6/PGsin2eAL9F/56/kS82ozSuhhW5OCnGC8UmlJhNsP/MxfsKYyL8USGrWwbLCvsehJoU=|Chương 745: Hộ pháp chức vụ;7PiKkLtlnv5lUO+G1VK9rDStQagaL+X5j8VhZ1l9iMSrujv8E0roQlaafKlBJe7XZKAHpP6c+NwIzH17XxsPut0LIz+bfQ6oDtnVnDZc6gD7EAMIPRgRwCIzuYfqO1YXWabN6uHQ5JErlAJb0IJCanUskCLBxTSadQvAD+YvjkA=|Chương 746: Trưởng lão không thể nhường cho;5/QSRDCXYxzPT6p3hgmqM/TvMgMHyI6oTxCWABh7+JBj9vcHLzgiqkDQSN2ynwAVRJSQL3dKH1Gvpab9vh6AzoM9FfoDxa5XbquHp/JdXVLInvGkijpZ4ot794REJ3KTyXHhH1LF1UKsMUjOKLVQ3klDGKhCAbwswlnR4MbT5kc=|Chương 747: Không cho phép hắc hóa;/irQrlrJyhmKP7+QrostuM44sgXan5hv3GKi1oZZog/shmVY3zqWHV80u7BVbMHEqzwp1iooRUAEkjl12ilj+xAnmXN7I3ebnAS8DnD5OUzyCcb3RIs++bwRVMkjQHdtjhmaydXk1s8ukESwfxPBOkzwBHn3mWJC/qoRpCKCurA=|Chương 748: Âm hiểm pháp môn;Tz1oMXsD+d8b/gSp0ws0pWWmZRrmrp3oh19NiFW4V0WC03Mf7lo2INWMFZeodLzQBS1JX6JY57L0kjaCjcAsxIA5HtwnbEu4+V0IGI6tPNQCYQZG6qTCdZvQW5dFQ9pdSMQVVQLnN1IKMOSi8vmCQl8zrnQBay4ql2jg/URWjcI=|Chương 749: Lẫn nhau tổn thương;YjQ/WDhOigeA0mDIjVqSTSJQXEbfuBpuAv0hu2DWZ3eY1a7e10Gep78+fBH1xnNpbzvQuMhnD+OkbsSm+w7w++qYp2bGjaKFnOwkmLROSCQffquRJr6uhk6k0HAB8yjht2L+Pup47KLg00sn+kxSRmC5RgTrioKokLoZC7jTNDg=|Chương 750: Không phục, vậy thì chết đi;XPpmtTCN3kvmoLUNFKuSZFDgTVHL4Am1V+KlSmTySk+fkT/36iBm1VPbfmDZkUahmdCtfTnK9E+vYzDPlIIKyHFUtzS2ehXtEdfs+SrApAt2FUyXPXjP6n814AnW3DKVu9RXP6ChHk1OGWhzC72y/qXqLh12eCtaxn13wjQN9Zw=|Chương 751: Lật tung bầu trời này;123BheYqN6K9AShp4M6iS8K8mTXBiYlOnr8/Ub56C/flhIHGHSFXHrzf7NqvsD41aGJRXI7ycYMBQsOElMMlEfhEz/5USqm4oTBo+g307gnWuKN21DX2emaT165RP8CV1nRmG9CGN0dGP2HUdpq8s0wX/TPuHq31UlvirMwQWys=|Chương 752: Trưởng lão khó làm;y5rvWVZM9GOmgqriSax8cj8TqPj4XHqXJ48qI7vvgxy2jNAPkWHRgjDkAWg3UveoKwWCK1tBb0vEhbN8IfgBPIrZ34jU/uOihUTPh7LFBqeQ9RqBjkL6ObF3NhVUiLHKqgBuYu7wt9CkyqYHvjt9APx7EbkcN/LaQJVvRBgSVFA=|Chương 753: Ngưu chấp sự;uvb+XunhUW7CdhHk2d+yZ1deWyAAMbMA0lISuUxFiYlEs8UV7h82LOROx4uHjmowresDLjPOiWZuVVToYl/Eq+5V7pAD+PnjvbMMSAzhDRbB7SZYNZdUlILHmJKrGvdtPVvb1eYyogkMFmVbykukUX5ty0jQ6jSGSHScX+L9ndo=|Chương 754: Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân;cV0CuDMANiCJOVK8GLpVjQlvM/e7sF5PF5MA12mak+4mRQ+1pDbUcIUmDOM08YpcvAeVHH4LvdRUkMMgPJaE6Sh65wq7WFX1koPpuDj7BFbf/uch9PwUgS4oxsLkENnh5MDRwt6tyFRXhp3z0I6UfwGl9awJ7m1uRzNSu/rIA3g=|Chương 755: Thăm dò;A4hJzVRDHq+TcwT/1WJzfy9q6SFM7MKf4iJvPKjYXEjY71wEo0/GnsVsk5WUM7YweIO95VwapJ0FPFzDVIHZdQg41saZNvX1JwCxOagtKMt2vlEpmacI/KYi/quX2O6DfP1uKt+kSYcz60/qk4+MjE497KjpFfKyjQRdNxFUv/0=|Chương 756: Hai hổ tranh chấp;DjdJBORcpD6TSXaQWucP2PRAwRlLZ4wV/TNyZpONIGUyESnx/onQTpH96zXjtc6qULIAohTcDsAfedkmj5e0YaVDiGEcz/RQCAl6mgkq2AHECzZxlB+hHlXZ/7OZZkJQ5x+iVnZAz05o3iP2V/6iYDR80EUFi+k9jXkOXelK5Qg=|Chương 757: Yêu thú khó giết;k5/APZY4hCmr7yhAR4wtUVscQrnYJrmx/c5qvuLLl31jOrY4lgh4avboNJMoCtc4m2cMFh+P6oxdQ2/w+BIp7+msL51VVOppQ+Pjh97ZZnUGfXNhfaWyVApfpLoD3RYIOgzkRuOiPEDLvQHAscJkMZp4/DqjVvF1Wu8kv7DRyF4=|Chương 758: Thuận tiện thống nhất lãnh địa;XzxC+eIpcin1n4JzSpiLn1btiQLVlPbltZkRq9naxq5uqIrBCGAfF6biyVjn1g3PqieQqrgavM0iuDQ1A0SyiHX4N8DgJnwKOoA0bxAvb5nfL2nwx8oEY955VjdJQz0nWVDgZIb7cU+T6FM3p3jK0xx4uQJHtQ1gW/7vJung1Bs=|Chương 759: Phân thân hành động;mToE/7KSbDaT02Iu6ChDhYJuVDf+80i3nAhNtaEghlhSuo8acZr6EV/JcFPBoutCYHxu9zJaRmnIj/cQ7Q+R6IWyBSZ4Ns6mlCp6MKqnG2Uo6I17njTGbjIJnAP3JajOPJcM/FaJ2y1XYVgX2bUCaywmc028kf/exth2BKU/804=|Chương 760: Hoàn toàn khác biệt huynh đệ;unm0koN9HlsH3yiMf5v2kO7UiE9/+QxyM288MTZQ10y9Vh2Ye5woDDZFDxv9YwtU5kQBVS9sIoi+vVmMwp1GmKdwTEwzrqiM3pitZdhJIjB85xwZ4SCpP0HpQpj0QTjguxC9sOIBb/cDhpFMosvpwYQfBHDu4LzVcbEQefhWezE=|Chương 761: Thủ mộ lão giả;NGgFTWAMawkXf5b53y0zquiICPxOvJAXS4De4BniuQ9TI0D3zRdn3NhgPFHOEGpBB8/DCRxpLe8ohf3qdVvEaM4s5p5vDBQEc+GCwNYPPX82bXC9c8Ab1UjkIfxKOCyNNTlJw9Rf21APCnuWDc4Ig/9qkKNC0CkD0OyRGsUr7nk=|Chương 762: Tự nhiên phong ấn trận pháp;v6U3halNGGJs+p+CDO+4e9rabKEYsCxIvW4t4DqwU5ytmNEaDDdYmGk4p8oFbbGVM4gBDSVy1WJ7YbG/zuckysnLkHeUxXV1T0rMrLQ7CQ2HqVJWwp6u6Nm2oZm6Yw2NNJXM3MGJlyINjOjJnfIbMVRtS4kAvwvy2wIircNPvuY=|Chương 763: Trấn áp chỗ;3kUL7yaKfupWBquF5tNHy/KUHb6xJAMlp8hqHWoQCqaKZOkHjP14yMrTnZW+90ELk9JpXDg0lvcjY1a5+PxRNkOTnFn/ojR8BAaOVvR1WRoaP1BsKyO6S2gZDBchWt0vPOADzw0sKnnaE6EBb5Z9oF7RRYcDk6LHBuQwyBCwLHw=|Chương 764: Tiên tổ mộ;74Wqb+dJx9yMiKrRGpM4pJBDNmjdrq6ZUdVa8cAdEL6ACe//CIDbkLwKIYWxDWXc+i/aK4Use3/LaXB5m38z7btJxHDWOk+R3UtUlNIk5ICO84pJIy6MXEmF8P3T9g79LI32QROs1hR+tWi8b1VyuywFTjcOMXabufFIv9yFzqk=|Chương 765: Yêu Mộc;SE4kGNX63l8zlBsNsKssinWWyP4+aXRP9D/A7bl3pmrE1zBanf7SDm+WyRYhOYlgLevRkfwRrV1nSzXUUPEAXM/ZKrHPPeTWlu9s7speZVzf7lbsI52V7z8x+koXgSiLtQzEgW4mxyubvzUU2noexhAAmAPTdxC+bl/pEllEKUI=|Chương 766: Tiên tổ quá khứ;0/59vf9FRLB/LyKU2zrjdxzJdLI5Q2bL5+DOzvWttYjniskdckr73WKm7SvC9Yi9ukHcvExc2768OeYuBRwQfrNPjsVG3+eahT44zSFviALYkbJfWNzqT3T+uFs/oUkIyWPRgRbA2GQAerGsoj1oxwDs+OWPRdTLYm8Aoycq994=|Chương 767: Yêu Mộc lễ vật;ieYPVJkh+vqAyKwaBKY7jXwaKkNDM3npwOkI4DKl7YNMEpag6t+mYhOJM/l+0kLD54Lf8ccokKwAraE0FvMU/vUtvzlrPye0O3cuVunc3Ejmh33O+WvNHQKmdzgSlWdz5olx4Xw5+XERWYeGuF71efPGwly1IsA28/5+Wg73h+c=|Chương 768: Cản trở;0mwDRYRmtwLsfe1ObvxXLkH6pBiaRGecgi4udR31hErgCjbctC6T8UitlYM58QVTRjqsjkndBfQA39ufYTkf73MBmvtwP/I/5AEsTJVSbZvFTW4PUO/xr2m+HqwxJBVxZGFJCWsvJI3WOgdvPv1/kifuooNkcq4uw4NJHw1qJBM=|Chương 769: Trưởng lão tương trợ;eZ/SA/VDKLeT/ksIFYtbbPYJxDW30TmhgTys9oxq2vHs6r0ZN3rvSDKhNe7KC70pGq+iTpFcAx2fFeBmgegefKuAnlw3S+AjZ+Ct3skApIcXjzVFS36zEEBsaUnLYztPfBYPvYGUgIBFTyGhBSJakB1/CL51e26mHC0uPlhmNxM=|Chương 770: Huyết trì?;8BR0Ueo9uY3aDAGDACiHaJuHuc/N3hYhIdqRdpzTxOeweUuseqWkWChxvakMBdhNiPfHyYsf9GH/cKUXqmyjwvUnIsrXou9hlj+0WvpHyc1kP4UBfQC6d8R7JVI/dPTXaupEw449jt0Bcsmxe7NOWfz30tYJApuWmKXT/kjXzjw=|Chương 771: Lần nữa tẩu hỏa nhập ma?;VuZKNER9BioxrJy4selkrBGmLE8oXW68CuICG/leMMDMcbQEt1zOf1Uy8KJ/xRMl880ZD4UHmTNdEgyo7XplP+fmWJ+A9f2C4AFYtrC6xso4kOvSqfxKiwJPtnvMrfXoPZuzbWN5JgZKqMFAFViIKN3Bvze4LUw71T4YEDt4TSc=|Chương 772: Bát Túc Yêu Mãng;bUfFOft5OlWkzrKSmhba0ri++OJ4Z2/0x32X6A9SnRdJNiVCwL4s8790vpyimM3IWl/7vp99V2V3f5EQ+qd6F46wa4cMFZn8YApBsB5fo9NObqYJNld6GfP2RasN+XzFBrPsXRIVu15Qd2LepHtt7Q6ipukmAXPlnWqoYYP0p6o=|Chương 773: Xui xẻo Yêu thú;eAsuJ/VvyZbdb9CiSevJ9zZ6HyobgBVxBeVfPhGrwkapozJ5A3rr9o3Eh7qrs+pFB//RSmQykgqQZM6cWsfpCjiwfxAts92q/PxAGlW2oSfNpvKMyquAdO7U/RFL2xofVZK8U5Tz0/hHQyNTamtBDDnh0i4ODlMQVYtrc4P2ih0=|Chương 774: Mồi nhử;Ar/19mJWAvA+qp8bJxWUiB0IhVuCsj4SwL5g3fvCptDLsQimoqXvc7USEprsZQ0nlmHKE4r91wlhy7BQYdPkNRTsG8ubaQIouqIdhNAM8MS9qqrrmhUxIt+lS1S3GsJmjYbu0XGg5VK9CQwS/xR7ol4l3dQ6LZLcUpx9I655RFQ=|Chương 775: Dẫn vượn xuất động;Fv/SgHG6A7WoF9KUC7Eua7B0IEq4D9Wm2G/eO4Dr8tVWVl3PnbpnK0+DTinC8oIUbpyMD7ZL+/XxD7+QRPqTpKCXKmxU063PVSXod6PU43JihVgVV5L8Kk1fXc0UU0i3AMSasqqx6rLsvLJl+cVqtgg5XytLoeANYs0D133vTJQ=|Chương 776: Trúng kế;MLrJ4xzrJJ5DDaUgoQCkiSvzCKepkvQA77qAFJ4RGb5KlT/2X+cgjYGQjfmwk0meTxYwcpzwC7d6o0Gx45q18/hiFkB44TIpZ7EuwvxMn9iRO2xvq+lTT3yGkh9j4n3OB1Nn9t1MlfecyxBOdl/vBZiG2Gbx6nSxEejLanyS0ao=|Chương 777: Chúng ta xem kịch liền tốt;V36TJpRUlFcHbyQJ4L+sHW5MuHyzvuV35xqffbWSkksT+61GDIzA0FiFbUtCX4NCF45gaX6+tyTIL3vdGQEoGdxpjDyDYiQ086ju0xWdcyja6uGHdfOJsEPbqXIX/miE+GWYBsJm/w7TJMp2Hx4Bl08nFTlLo9TX+Qu4A2nEFsk=|Chương 778: Đối chọi gay gắt;OiVkb7uqqyOyAfooM2td5jXzPFq+x+FB8Fn888xEvpXU6jQXx/e/us634IEsnx7AU8nAko3uXgGzW01mD1sRT5IfopF2Z0QgFzc4c/034F1NOe5loZCdG+Yllt/CPQTQvAEmsX1+Rx8SjDBjUliMy0Yu2EY41ScM/pIWnfzifyw=|Chương 779: Ninh Âm biến hóa;i96yhaN6AibOga3l9Joq7D4ifOt5qhtfgT1E0vI08SOnhCBpq8hWCb4f6fJdzFa8m3caSnAR0hJQuy2zmKXLStZh6zr/kzE/i3YPSpqhAeW0LegHYKP8euWTjQImxNVBHYEn6Y/NaI8xv5Qkg81aJDGxf5fyTLFgtzTJ3rrV0eI=|Chương 780: Hai cái Ninh Âm?;knfwc2H1m4JkKCH+gJK8povfCSOLnfAvM1hDJsGtrieTv87OijSirN4vvkFsM42sKwjTDxUhTkVqyV0B20zbzzUQha6r9nIlzea5be34m31lj047iC10wFLHJkL+aTvAWLthJ4NcVZB7Kn7tp9vZKyKwd9Vgh1THPpLELHCmeas=|Chương 781: Tuyệt hảo vật liệu;lcIpsAFV9/Va5/r0lYzNl5prli4QgR6HegX65WrLMwsWjEQ/avyzfNyOHUZX1gRqwy4aJ8X2PoNLXCeQkgOZxsq/HqWrQMxcXp0kVTG75mYHMPwYPTVfnDj/tZnIsIPx2i4Pgei8CMrakCl05gOp1LSKJF3CgFlSG9qZ1WLlM+o=|Chương 782: Khôi lỗi thuế biến;NMu55uIUMbcUgy5zs8uFzOGAdfR3kDN+ajmLydCF9A4z2mME8Mrm9lD8XB6lYwo6u/horcPV3x/K4Rqhl8coyhDISx2Sj3LYQ5nhYb4pHfumfwe5+0zaXLhg2xQZqZDL7JU77pUpKK7muAdV+nEa6cbEJ/mVZFDv4bVMvnxpXnI=|Chương 783: Oán phụ Tôn Vân Thiều;H/o55zlVOKfLnHTwPYXCqhJhhZMCIKoSYGLc3Pv34fEs2gZfeRwQqS+O/8nWBkuzkX+j4SXkWCmrvfm3/XJV5NFlJriZKIEHbPBfht9it+W1CCgjS14BGUR7zOGO9MTdao98Q/HpNObmDMzzna3oUdyEd/Jeaa6OS9ZmkXDla3k=|Chương 784: Ngậm máu phun người;ITWONXlXAFJHidvs3q3YMmQzuPI642igClM8i+xIQTtqRdoCUNckO8VgZVJo7Z9uvmC2w3mLfwaGCFKKE0Z8LlhttCD6MHfDCFGiDXyThTpIX/mDiJZXO/maHgjpzm5AU9jyPXL6PYWBIORnC7Y7Zaa3LLOPdYhmGiHj2a/KO2M=|Chương 785: Dời lên tảng đá nện chân của mình;zX/poyjoHFTGz65zLIh7yn5jgkotxjcgqgyoiLz0MbC3jz2y0Up9hAr86jxuUz+XUSk4MbAYfMVQtQYku+O5b1iCKZRG3ANYEFbK5GB3mmNs7Z/ivvN1fdcxt7VnRt9JAgjwW/eRmwIRvnkNWIpN/X+m0XMpjpA7fVlTMmEu1TE=|Chương 786: Chìa khoá hạ lạc;04nTKNajG5P7+PXk0qpZWWcX6TTtuTXc/fc7tprc0SAhd3DuZhX/DPMjFvYok3Z4we6ZFKNacifJqlZOzl4+veK1VHsqsqPlNHP6fYWaL76htE/B/pQu+bqBdmiibjAsDsf+UFXCMtDv4cYrnk0wk+UIkcoUx51GA5rzuLRpC7U=|Chương 787: Tự chui đầu vào lưới;RhnCLiq6Yb78cUio2dbU/PBkLyCjuMIcWbS0ARCpc0tuli0t5CqJgAznvCHqKVrGUvA1Z1VZ7ZBmTs6OM10fDRixMRSNBi9/nMUVKLF/sjg5zFjCRFMp2fJmlzOw/ZrH5ayTDbAzMi6SYw7cMJTPs5OLDVS3lnlGeUWYNajya7c=|Chương 788: Thiên La Địa Võng;SsaTXwzmhtGuXMjbD9yzN8u5FO2Hc8Rsbp+faMm+y3rHDWZ47fkbGZuHPGblX4PSkmvuYP4XI2co62EL7qR22e4PswQcBm2uDbx5Ltj6pR2WUz/22X4dgfZM1KWksKNcEYz7jtkK9ivDmkPXjvTHWzXZX6xCouq2jTBE6j6IhhA=|Chương 789: Ngọc bài chi lực;AKRE9ApZvjNZmXntA9+DwUd1BE07h1ofKHoZWhPaChs0/I+Es33CJnssE0hbBpJVIVyEnDGAvzsxuLNWi+GuqVbrKBlX9VxyrK5KpScpWg5YzajIzJNxYFwY9GASKpJsjBlzfFE/Yt1bGY6x1gPOlhvxkmVkMxKxEPa9weoWtvM=|Chương 790: Điện chủ nói chuyện;l6mAONEgjd7nB+6fGe8grdCTgptez3Y3+3UID3cobsg6a+/vTI/l2aULxoCqYStWEoFwsIFJnP2VXgjcXWb+qafz6O6BbxjyXtNOe8/BE+V0W+NQr2U3fk3W7peGv05dllw0JYgbLsIdmeLCpdd74Qjdztdj+AWIZzpWh9V2PWA=|Chương 791: Ép buộc đổi công pháp;3VQHX5Ri8vVgxV5+wguMQc4BtRFvcobxqjHmhjT+8Ad+T0CAhcbzWEO72UuyrpWkNKz74JDZQYjkaf6PUayQWwVTQ1wA7bMTdLv2L0Dv3d3/kY6hpzFZOBYNrPBOaXtZRnMu27JlCHSYQWgMCxzfJa55eD0IsqlP6mnclQlUKd4=|Chương 792: Tình cảnh lúng túng;upuAv3kHG21lY3wKi4BcY7lc04GotuWE6XytfxGfXLcJwEGrbiWCLwjHEj6em1zY+y105TRMe2hLDGzXl1fCmMiaATAite7KlQZFwQ0QanWs2uR2Y3SMV0Kd7Oy9JPyzE3UDDCWaw5KTfefd39/PPAPTH8QPB80/IjBR0PK442E=|Chương 793: Nhị Nhất chân nhân thỉnh cầu;Ra8IsxQbt+zc0tAcYwWEEYUvDG8YqdEHxRp/mqXyM2xozikSR8wz5JpydZeifrwPeGDj1rh9C3OPL6m4dEodiKu80CRos3BWHIJkRPmrsJBMue3EVG6m3/eLZDJIV4wi7p5s2/Tg9YhaaexJPJ0VKwrJD+agAUI39YqLFacYXdk=|Chương 794: Tế Hồn Quyết;oX6hYmz8Zxt+3PZ6viNZHmtocmWrIvV1/JNIgikBRXorckqAhLwO7vLplXyvYa1StYCRS1FQL059HN3wM8JHMqndkN8TfLKLc3xbvcarVpUUy23wuZfLskWZWRLfhwBe3Euyoe75CsqY9fT2/O4rG2eWYuzf2fsizT3yQCxuAu8=|Chương 795: Tách rời phân thân;oyijDOvguRIlNTLQqqvtaOrlTFCvrd1Rb0wriaLJA9QmyPdAph/LlmF+43QP/HEgY5CeVqD5hsrbJVl3hEoKnDU5DpCUyAHzHQ5rdBrXBh/Rcy4aaMqShj2W3ttYSxHIcLCPytmr6kgZtjN9EYsSsMwZ8CReNFB6LqZvFIlAYI4=|Chương 796: Xé rách;ld/2cPn/kN3JsOE2AYeJyejNhz/e3Aq3UAJ9irrpoghk0XV76dbq8BzeNOiUq3Hep/KR9xem3BhH0ULEA6QJ69S5rb0sqBe5tdexlaWNr0wXquJCmXFfiLfYt/RPgJ6U2SQ2I6+r2rpgMSjguf9fQ7J8FGaSNC3Hdy4o9JmQ+BA=|Chương 797: Một phân thành hai;I9xUpI1eZ8MHL+BlP/JV9mu/dT/D2e7tTWdM33yMRp3+NeLJfqe+kqo2hzY7VOtAjqWi4UXf4+3hxcrCzlOvBdbL5BltziPPTrtCJJ716xtT6bD4E/Nd2XxseUJINvhd3tLTS5HeVQYL6so8paKNrfKXkMlVMWQwaGhU0GI1/n4=|Chương 798: Quân chủ?;FvyeaI3Ysr5KJ2ax1WnxttS8FFG7vqxSO39ZVpem03PlvLaUS+u3HZ2XQDbS9a5PY7jaGAG/+EJtnKiqYgZ85dgO9b98K9Q0vxDCbzlA7AhbM7L+qRUKWsH3gx64YFCWS3gpcuPNdhQsyulSS3RisJpIRWUHyuBjYRc1aSGVII8=|Chương 799: Khống chế Tế Hồn Quyết;k/ba7hODQtXr76kyXofNHJhi2q5KKV2Wmhp5b8IJAcErumdLo5dVpYMUqGFCrVGkJpHoXjulrxgz+dX3oEwP6WSZ+IXsidxOJkdCVSFfQXBUP7aT0Sw95oebD3Nuy3OcLwT+5r6K1dOZjRDXZzCTIdx38j3kPzSMecQ5tGb+SDU=|Chương 800: Chiến trường cung điện ý nghĩa;GWXdAoDdyhMB6hWu1I42DoMCzbNTt/ktNK2k6IBzuqBWdY6THoHFqn9hhhmmYMLGV7Px7heOZo3ZXS2pLEaLPFN2v6iosFEyuPeqo9NHXwv9y2kYndp88o8WjhUIMKfjLuXH92A3w/1WmmhBbeh0mESJcy3sTz2pAHS2KqFTiYs=|Chương 801: Đòi lấy chìa khoá;2qu1BLVRt1Ho8YQh8nehdZoSBkJY/EOzCmfff12jQCl3MKhjXlQrMhuehCcg4nXxdubaqrRKqvKf4nEwZ7BEHcmT/R7U4xcADbBWmvSgSypnEexNh6hWtX7YyDAI58D/d6gK56mXqOOXJhT5e7sS8teOJBZFOGOpUZHSWELawsw=|Chương 802: Lão Sở nguy cơ;EBbyWrTmu8u74Q9Nq7aTisoV1QPTidJj8nycHJ3rN7hhP+HVZL+EodL7Ty6ngPjyew7uIBuhmmbSAQum6xqNZfnbGA7EjI2n4F2tDFPRVqAoA+g96MtNqo7xUVa5hPbXUTe0YIc86JAHPCIDKbCy437bZjvRQe/ftn6TX1o6OwM=|Chương 803: Bán đồng đội;UkMgh1tOgZRYJgH/iCwMzgJAyBtj5T4Y4H3lOYsqMjCyewLS6stVd1+agkvCSED/Fo+9zKv1D5Nk4OXHJq9eC7QWtA4uQT4G59lxOfYw1GiwDfDiDGfDtKAZdeliRAYdP3Sfxbb40lRPHnK91y9JqmaTwfRzp+iW+r+nROoqUgA=|Chương 804: Bắt sống Trương Tử Thạch;FINuUjw/aiz0vh+eVyVtVxfdoUNvxtd1r8rC20m3faOI+CsI5M0LwbGXvP1sNO2bA/+D211qmH9h9F3iOwVFC5LpXzkrl18GBgCdbKzMP6KtrA6kcjsvsM3gYprNlVi3pb+BVx7gbbEDcyhnHp94NApoQADSmHh3fApZON2tMQI=|Chương 805: Ích kỷ một lần;k6RXYIKBIPZr8jSaMk9NK/oUrE7kIoytNoXZy/O3whxn3RF2ZVpks34lQYSvOp+MBPKzpW4reyeSlnft2x7vfqXV/CckJhdo/USoy1Iz88XHpWo+P8NmWdA2Q7osMruSsVxdwoRBfx1yDoXW7zrOGGI91K9mrIO5HRvybHodZ7E=|Chương 806: Sơ thí Tế Hồn Quyết;RQkcSBV+AXjPjVzuUcdlq9i6NISoIOpYC08PQ/arnCTW/irRQBDYe0TKauJ2ffBkjShNCjZNsSf/2W8Sg1HUYGFJXQc804FceeHjldtleljR6reqcq944n0vPP0QQD1+3996zNJUM+9OYpFetY/KGHg7yNYe4lDPW1/8XNijWlY=|Chương 807: Kinh khủng tốc độ tăng lên;JNpTpkWjFptqx2UjDW53hEHGgLQncPxtzScJBoXLZXlthp7SFkEHFKsUp34E3OJfKUnsaIoNGuvX+B7c3xfm2er3Y7WQvPo6G9RRgAjFfzsPCcdMWOrbI3JxMUPw4Yqe409bla0HrOe6X7mRzLKcWNvqjwYq1rqxIRWWXt1n7lc=|Chương 808: Ta không nói không phải ta giết a;2ZuS7MvVSy2EeYKiC6k5B2fKaLegiBp6wNTFwXfuU9JBlw05M6/GLuAnRHHcTjXvD0VPuHjeaqmHW6haWi/AD96AfZtFoG/PULZgd4ljRelc9+4I8VcO/ZgX1y/X2568oPdWL5O8oFWxXwMYbyB9inGQjMHrcABR/ioGEWkUFnc=|Chương 809: Toàn bằng há miệng;18rVESzYxwt22U2p4p+ff56tUwm9uUX8UyI9qhaZunDqvBwfvCcnuu8kQ/JMdJgEIqfxlOkg+wmjfKFgAkLx7zOtswblGrB/isBaXh+1eLjZe0TB+Su1L3fvII4gijTv+hwTfYTDHX/XauI5t3NUQbZyuwORJ9bAwnKZB/Mx2NI=|Chương 810: Song phương hài lòng;EMQq9ZggWEsShF3jFFgVf/yYQUYe/SrBaOSeLcrUA9ZSzl7Xtih0+nchwCrZYhxiPYTkGlpYuVivt/2KQJeP4ASRoO9FcppAjVSYSz1gQ//U5Kk9DKwLNEeMYz5ItU4iOfc0ZjfZazM5zgl3+XD6Hu/ytyega4v5ir97x3u6e5g=|Chương 811: Năng lực đặc thù;HwPvf/Askfb1dP4rLk7/xEXuNQqKiETrpWM7QMlt4jP44EZIuIoESVNoNCnvbzcxh4X03WWqi+a+H2vKedt1bHEbm8pXy+AgKdkIKH/wPuIOzXernzUzdQYVXx8TalcnmIqPw1Kfzt6k9fABWV1o7JLPe752lyOSFNLxV4k/nNk=|Chương 812: Kinh khủng quân chủ;0VZi4xSwGLsdBNOOC81f/687WoNQ+w1RaGwtUfqSv7X0eAQOMkqo4ZMKtEQPe5sO44YBG9CC9zRVI+lPllscUOGYfRrr5/jmQa31lUx4N5pqW1EW5TaszksTqlgCbsm2U6jLJ2QPSmNpjA5gksSO4CpNBI+Vx1Twfc5PX3UT/+s=|Chương 813: Chủ động thỉnh nguyện;tTj3/MK6VajslALGivf/6UkmWudHezTzSouaMYGRiYP+328o+sIa+MfnUqocgUHxl1mpGNYfEBVMnllUFJTTbVRkOZIaCaURWyUXGEiC2hsrYRnU7o2S5HM4RkKC2xEqjvIUxQEynoHRAYOENlPKMZxwugW5LKuzk16CfM+yvPg=|Chương 814: Ba cái người đàm phán;zTgoizE81MocchMtzSXDMQ0q68UfQ8X9iwpLgbP2hssbybuo9LQbt0s/xgsfxEw0OIqTT482KvNWjdj4SqbDULLV7hXWoLAQjdQSRw4J+/Fh5RDslqXmdRGqMFsnj4L/1sfs8Yp/DQ9HP1M5Et+IBxJPWHlVlXBnJpLkuKBY69I=|Chương 815: Tiến vào huyết trì;XLfn1+pDQ2pDM2rH3doztk8hMHUvbipKRuodqHDxQpDXG3vnLxqxuzG2mxKhSodvZi7Fh8Cue9ErT3jWg17X6hykWVQMxkAnJA7h7pyI5b9VsLViM8b6arz5eFI0HccArv58jBEVlWCZW705nxqr8+Ez/L/IGqeHI3C/mK7P/IU=|Chương 816: Huyết trì bản chất;QFdzM/9pV8YDKypcuetGWspv7hfH1HREC9kUY8YXyth7YoKTWL0jp0o72eIFXdWNOrqDkHWKqPC/UZnKokIy+uOqyEvRgCqDpuGv+G7c2HWIrUPNX9NaAqz0xOopzWIvcWin9e7EcFCzWRXZf+QXbhom9lOLgCg9q/d0DlQJ27U=|Chương 817: Khó mà đột phá;tvivuL1LP+thP+MuPKUE2n6A4VEeCQFJ0TBYo7QgRDp01fDcJvp+UWssj4vBuAWjeo7XMtGTdkFQ9ve1ha2XIbTHLAgxshkvj389PhijLamS/VbrBAi36qBTqcUNOvM4mCr8f8JLwXCcnSA3sQOgh4B7BRa5kznOF5GxNbVQNXY=|Chương 818: Tuyển người đi chịu chết;LAN5e2TGcuvFaUUyxADLFaVM2hESzTet5pqwqfVRZHVIeQJfKuZn7VtpP05SRYbp1HBplPf/l/ZTOTLLsbcBk+4YFkPQ9V0Qz8FGfek5960y0SJzgPs/trK0v+KY2R6pMOiv0vxKWE7KnDs8s0+YP/bA+nWDflD7rer8Uv2b/SU=|Chương 819: Như vậy chính phái;6ueH9/ZFXF+jgGYFfpvSfh1Pz+ZKxlJ2nlz61i9wupfFpNNS8fS5W7oTR2d/qjlLAQJc00RHtM08l3WjqLEgMuxa+m6SHH9DPWJ29L7qj69Wvr9S/7p1zAGaOWyyj5HmwpQfXlURnebw24A/i/hAO/XUpQvnclnzb05lL0vT8Z8=|Chương 820: Thua thiệt các ngươi cái gì;qRkU0jas1QuPqkdFC4Gr+JL2aVZGuMuVbpj2O81hsbcrkdGv64th5M8TzmrmcQZa/wbdigSwRHmKRmOO0JTjO/x1HpM9BnwnjLL8LeEzmf0sGKllFq472b8uMPzUjSbRQ1ZNa+qxS4az+02DWzQxvkyXeAOvL7vzkH47fLsiF5E=|Chương 821: Đàm phán;bxrqhSYzaRYshD1De7Kp0TKhWes7a9i1wZJAw79iLSVyYF4C7zjv58NZLJN0e9kGAMsaOXG5DJsXLBMdcJ21bJKuBlD8fXjKHs2Y0tzQRmQ+hAGAKohl2uIz/wU5ZiYk3b10GMU0gDwdIeWIqXVmreKQiAKDevRLTH5AHI7R7aw=|Chương 822: Uy hiếp;U4/YH/NjpcMtPGad8SwDq7Asm3/DJ5hwqZjUAJL9B63Q7BWMHf2QQlHqP7x7G9gydMPayvzBBy1O/kf+Xfl7txV8yILk7yaWTASptgZtUCF3JcLaPHcq8TXuXI42wwoQ4tVcqWwjUXLTL6zixVdCJHFim3w+v+8Lw41K8bZ9aBw=|Chương 823: Song phương ước định;jRw8z3ze0rD7hY0Cq5ubtoPmg/qXG2BbNXdVIUE54RQTB+ql6MuAK3Oy8sMIGeNg2tLspclz9VoNOPoL321eNv4+/p582igxDHT3nPCIH0c2v1x/+PDRP/VsXUOLiud4Dl2y1EfWhG77ysAjpTCxuBM4rM91HUTNLklbdLoUiNk=|Chương 824: Quân chủ nhục thân;sEFbS6fbBSkEA8v8RgUk/DppanL26ttrwfeSugwsNN0qRm/AawX4+KxBeSUqnHV2cOjuKlmr5RmF9tNNglx2xnibv0acmLrGdHx/bkZzkm/MQwRpMLRjbVgXR33BKpeYXAiyTTMysVKmmB+xLzczZ3iBZ7hju7OB7/2Y0npEJCo=|Chương 825: Sau lưng tính toán;znRvggpXw5cjJPSGY0Y/cOz+QhcbeDOQkgHom2/mG8T40ib1Z2cnj3rRk8Ks/iY4Y5AqBKXdbw9gz7nfNPDSHvcq30jtCrVytsYDzFLnVONzc07CP5fiW37NKTv55y6ZEM+ZrTEiZfiFXm/mboteYKqkF6NpXvidfwyZW9zPta8=|Chương 826: Kiêng kỵ lẫn nhau;26N2RTjd2FzZ4XrB7sYCB57q+iKBUc8rJQEx3AoJtOU+8qwvi4zuvDqHA1HyyeCLLea82jIni2t7oPst5psWv+cmS7KYnWCppYDMd7bbvoDB7Ui0TTW1dA8D17KhBIKwtURrlcjm0A6JdTas8ItWrQjq+4jvAUsDomRtWMmBsKk=|Chương 827: Chín khối chìa khoá;7UrhjeOjuo6eHq4EJgpTwf5BksmWJHZ/Sw/CpZAPR5vAgTeXjd+91w1VwrOKJ4bPAGmxdmFGaNfkXBfiuUi0u45IBBWnq6n1xrsboaCz/nKbDyLgMLL50IXxiczBUOBWlROLAlDcb0ZXHq4tTV1bisOKDCa79TFa1w3zNBCi51U=|Chương 828: Nhổ đi chìa khoá;Q+jAOzdTqZipxsSaBzplAppD0OBiezHIS/Z6rEfUxqDyA/EQd3rND1tsC9zIN/vY5CP61G/EbvBV9TLIXqz2SLJN5w10Ko2RpaDmoT44Pz8v2pV+2NnrlgFM/DdTEzSFPmxhg8ddNTwKRXuY8tamvSgE9dhfBBzfYvd9xKif65U=|Chương 829: Cung điện chi hành;CdwaDuluJw0KwrereRxcvNDAYwHFi0ukXUhHuFvpKOWExIuZywMKdtxUJzV0DD9kbHIrrbBHf9bpzP94/5g3s+AlnOXHWFxi8aFMHf3PpJkukGZ58VhfwwfBKT4pVI5A7g5UUhhQNbHnH1GeEpxmMnLTncS120OYUHWiZBt+iOA=|Chương 830: Tìm kiếm nhục thân;BExYKFJ8NC0lm/PWc2HCMnDkepxEuh3VWqtQrLuwBub5wxQVVNIaBZlLm+XhnlIOyA4COQhxTwO5cJEn7Y+XerCXID9Hc7Jmz0C5D+cr6Wa8togeiPAug4t2ZTwW59Gzwlx1uBpO2wC20GOefC5UwnLkP7Od+jUBGqckEc6TOqQ=|Chương 831: Một đường tĩnh?;bpI2GIcM3IvkWjh+d/7aI94PYhvC4FMP+xEehGlTz1cO6R2+4O+OE5OuwV/oQSJzGNQTF2ZAr4C5SeuEE+TsEOuJlDtlCAczOWQ2sjoH0OGdSdRdvOOr13INQtj9LCnPa60+fIQz9wu3aflP/DxhRtw9LdQ2G+0TvFSTOrQ9aRo=|Chương 832: Đàm Vĩ dị trạng;zw6fNla7Ft5GZmp+ZSz3CZ8KoEd20KNuLIvnHzWbDTg7/82Pkg9u4v6/qP5rYL1R5NkxhIHD6CDGCa8mySEAC1Y/iLPstb9DX/Wi3hllysGCiBu9/RVG3Al/otpnIz94Oo0XUWMpnmKxUk4yO7hQycCrR/3kvODObYT+uNddbXI=|Chương 833: Ngọc trâm;x+rvIsPUK1WI3+9jiS/9TRhSOWjrznCl+g/OEpKHtel8dxHpW35Yj0z3McBwN9902JtNR9vNx6+A7jfmr2gM30R7sRsdWxIkBIKuYTFK7ZAZbIg8Mo48v2QhBi17PxB7BZyLUvYBbQiFZopFEAWdiXzUoU4Csrea3e5BwKZTrlQ=|Chương 834: Vương hậu?;gLFF/tQUR+EKfqKDsAY8PBy4hzQ0DnIJ6ldmQQNcBUdxIgw7zb+pBf04V5a49k4fdtiQdw7hrKxs1WrItHRMdJ9oeK4Tna1/0dLS2radn7IW00OechnbqcxanVcsTAfHiK+I0TQ1V9cT5o4JO/WPRHmi70o1RLE0GbRwocq/LDg=|Chương 835: Phòng không gối chiếc;hNJIdJMFJiKLihzP/8bycwL5vW2/hvLfQGYIWkCh8S5PlX3mD4Jm6/a8wSQ7iynIsdH6MBvuUh3yrcZl2kqJVZAs0n/eN4STXD6Q9sWakyrkgEfISmRP5fn7jBgixUSF/2/y70r9IN8cMnaIWRguQdBvR1v67AGGhiNun6FTPgY=|Chương 836: Ngọc trâm ý nghĩa;1rjYwK4fSu7Y0n2zUgipRfG3TR1xeNttwWWBe+6NmGvpsVkmFv8qbTWZAFLzzCk9QLQ8VrBcVo32cHXljaH0UPjhdDO8vLXLRpLbTjMW+07djrrOEXF3kPzBUSznlf84df2RwRWrdSCziC/OdXmEDRU+onPgXhcRzdgyVSSrjEo=|Chương 837: Nơi này cũng có Yêu thú? !;s0mEHm+FxS8ElldKmnsB8hWol9g2Ja5jApwNOIgUxjS2xxhqAIScXcjwvlaoTDnEjgIDULHcpF8hUDh5oxZomLdIZqQyet1jLhlMKXCyyeZGX8NtEPWUxxB4KwFOdsk4uIdSlyfrRTcTXYTknN2/iZbLcXk6QiGsrjVJhZ/CniM=|Chương 838: Cự Đan Thú;skKJJZw0gdFKEShGZeDuOtOxqpyWluv4uJCId9yxcR6OqnKljDkVzw+g9Biij9gwdKyV3A8nX9TYSSd1jjLrkNCYSWH4yp5i7aiPdtoBmI+tqXRLK4ImuVsONckgv1gTjcN7CnkODT96perdQIXW7Fb9tv8lXnKE8ph4LzqN1NU=|Chương 839: Quân chủ lai lịch chi mê;Y9lH4Mq1w/CX2UwWtfX557tzqcnDwLGaLbtoE0/PtH5qNjE55zQorYk8dcdiEKn1Z5Fen+W30sBNbhlylobdYk0Xo1SpNWsxjec4zXshMqxeZ3HvWDyJL6L3vmniMJOV4yh6J0PQp5Nv5If/pesPS1DsV+FmruGZSpVvKRmRfCU=|Chương 840: Yêu thú tai ương;AFgbpYxY3RbdWX9bNM5ZQ8pzPWEucZ+oxIey5EIOwZ1smsgzFjw5j7OChDKD5SW7eI7OaNiCK3qw6Bmxg9RWc7ta8CADIvbtWkxGzbJmNJzylRUmRbpB4swOvuhyrsO7h1H6rZuUnniScMWNYKy+EtJaDnBPB/3Bf72u27epQI8=|Chương 841: Tách ra;E2b9FmQjBgeYKF5PhSBdfgoiNC2GHhjbYFFQrPOqL5jwY5CR+GBttcRXqo5TIgJW1voG0/TUsf3QeS3PmnRoowdcfWldt3kvJcG7HTcAK5b7qTw9uCo5tJ2NJsbVtb7rW3oypnXFy1mn9NkIv5px3HI/joazt+Tg6/MLgqHtT6M=|Chương 842: Địa Ngục Đồ Họa;sg5+FEu3nNpW0OUpI8lGi0IL/CyR5iKcT8sLctvR5nZuOAQxGdbSXWW22s+hqc0z33PdxdqOSjuK0yl/3EnnUDwhXyL0Cjq44aU1hMkXfzxI6kHBWbaOAi7zx4fFCXEWSuQhcFmUPKjcpoMmSKuSEfmJMs4YEQoHVyKSTnXVjuY=|Chương 843: Chiến lục giai Yêu thú;NkoQGl31GHf6MGRomFdG6MKz+yvLtJaJWIk9aKdLq/NK009qOB+CqEim1rhXUpUDHZs0iok/OZTubpJajkaYPO9YoJR6TH82LOwUf6ire3AGwSJg9EQZfqWGgO/h/o6XqOakgkZtvKippIr5iP5OGSpYOFZb1YGKDHFYF0R+pHk=|Chương 844: Gặp quấy rối;/A35ItZZrFmhJ5CQv/TSB1f1qqU/9kbSNhcexGwVmIdBT3oAZRTZ3VOwK7B5jwYMhQM0dxLf0Wrsi+BZiEXqbo8xBxcL+wM1xEXx2YOQmW9oUUgA3bc6elsFu+6fTs+Z7IWUNch8Jw2XHDKNOYwzCHd4fqPYcw0jq+NrPTeR+xQ=|Chương 845: Lòng đất mật thất;F/ipnOc+q95M1lbe+2fTCsz3kqB+nx4jm1wq54Rbe189J6XikUlrcQUFAWv3X/p4Du6ryoFE+BvHB0Zycls3ZWIbrrBleXKBsQ7gj7gdimJZ7vZicNZADVVoCKw1KCDUNWyIfsudrOlQOJG2n1goYb+o+lfCwx21l7uPcswX8aQ=|Chương 846: Tế Hồn Quyết lai lịch;/YCLBOlu8TsGofgxv00xg7PnFag9+q+yBkmHI63xOO9WbyRYsbJfM4a5ziP7cE5Jcf7Jyw0fbXtobnwdesn1Z2XL2q1GJAVDcVyiEecoSO8DjeBKVpt9nGSR0UGdvu4FvccLGlj86ALLTauktEdflUVXac65LGJPw9GfkStXQgI=|Chương 847: Ma Quân;G57C3NyGPNyWknZn2KzUx07CqswaC6AoTkSnSYrdOdl9bxPq5ecXvSeAoyfryQ5NEqqdKB/UTPmtA2cFxwLqGdF0R9KGpTQydNfjQoTq7mvX1u0hYSGRJWSv4wsuX3wQYre28zixl/0vhri5u4c6rAJsTb9wKG4t+oXesS/W6Zk=|Chương 848: Nhị Nhất chân nhân lai lịch;5uX9kdQ4dobnFlBgK+ksxAVqeNxh4wVJnCvvbNWRG2cG3gAAkHvTZeCGCwSc+9NqovkZEhMk5LzmUI0CjyXsnhAkb94r+LrD6ye5S24yD9DSFGvGdnj4PPYW7kTiVrqIclgzNjbAYwP7MSkDomGnqmi7CQ630dbL6DI0z/6oh3w=|Chương 849: Quân chủ kiếm;nO/NgH5/6tZ0vo6MRzX3xXGqUYnLo6lh27gDpdAIOGn3LubBqwkpZjavXVnqINYNP34p/33EOsKsILvu9kccx8QppRbT05lPMG7JDIBIQAGNBGUaR/T9C375rspD80f3BGu47Nt9HnkpWuo86aPkKpdxxxRFzePcYf2kD4TcJSY=|Chương 850: Lục Thiên Kiếm;FTkEswDAi2i8XkpVWZ2WFyT3jBxV1hrMAZh7NKf1KvlQifx7RGqzSEhRGmXte6bjoeciNmWIRaPuVMOvA6NHCgffdG8/MJI0UZvv/ztkRKFeyOMmbXHpcYtjWK3oca1TPovTfSbQ6/Nw+fkHxLvY4SBn2OmP+I8nKwwz8eF/yJo=|Chương 851: Nơi bế quan trồi lên;QTundTinoQsas58UhLs4VnI4VM8KfeiQBOuoqTDjP/YUB5fq3R/nXy9PttfZtcJG4kg1Jq228U1gUHtO0i0hgryhiOUDDijYH1JBnU+QoopB0pzRhvZaCaaZiIrDxInSDSIj61yq/TSU65F3dXi/T74MlcD7Xw3flIGKm0Z/sgU=|Chương 852: Không giết không được;IoCk0a9G7WkwbG+NNzsa4LtmNPlgjhZsc1s7cxvULQgLFrfKcjrJNrQ/C04igLdnslHs6gmYmI2MbI63KDYwUCxlGPFfAqGXdbjJ0Fpzg8kfo6EYewj5PqDoZeVyjZjWJ+f2goVa9yjIhxrHJkwHIBnrGC8E1CUQiFxnCw5mW8o=|Chương 853: Tiêu diệt từng bộ phận;gH7gkwgmS50y5fBwD/9kih3QPEj0nELXw/sgudG7cQDg6fMvxB/HKrIfBXd6uzYhdW/4AmfCiUMB+zkS3kEjWd4Y8ucDhhhzrDVK7UqwGTU9obDku9z+UbfXMvyu/CRio794BlJ+bcszXOag0l5HKYNzQ8bZcV0wLw7mQ731Qfg=|Chương 854: Âm hiểm chi kiếm;eJQEtbymfzGzP+2//mP9rDxwm5MhT5rDaIGDXaPC8JJB+3k3YMvgJPkxW67BxUhZYfvknCoDseIk4o5mWcxzRQkcWNAThw2xWRcEf5q3UZE5BDs23GWBus1z09Dsktz0tajiJpY0oLExy2puMm/59uFBf1/usXR52MMQIlNbC4s=|Chương 855: Thần Thú pho tượng;GQO2bnAW1mf16GDXAR/EOtEv92KR2A1dg9zZgckOIxih119d3ODyexT7+R6sfJl7Dj48AHdB1J2HM0+rCQS18T8QSrdg0Qp+NjWWvNQ0pRw6pBNuztcPk977v9nam2Jn+F0I2nmdx1FBhHj42/dIKszmo64hhGFnNwe//7iQkO4=|Chương 856: Đồng bạn đến;4KqRlm1a4+tV+mkb8njhNa4FHrB6cwjXBtjJCqetE+yUYswuaOtWJjkm0kDM1Kesjan06p1nH8A0w3Iea/qUk8Z32qVGdL5RLGotRZVfNvRENDSL+yUVRSzMjtu6i3xbygrsu7AGvlqMOgVEItDEqP11yXeS26IyM6coic3ANMo=|Chương 857: Tận tụy đồng bạn;9s3YanQDn3yT1Do/jZZb83qbOp3rxjdUy/OV6aZ6+HApumaMvHKhgSOAliYBnl3ScFOlxu8LCY70NeSWxyNLSOWelhCz1/gAgGIO7k/Lu5+UmoXzR/J5mufbe07qluBGuvofARgUYsc3LUhJnsvDRspUmJBlvOh1aQG0FyTJC9Y=|Chương 858: Nhục thân xuất hiện;109PHMKtDDd6gHMvK3aqo+2arnVtsJ2rotnEIKrNaWmjfeAq3PNd5I/IiWmDLBaW6ncC+/Oxao/aaU/b7806eOCXlJuc/ppoXZjEOmysn5uilTyD5sN15UUNla9GDTJ0bGCad5SIYMPEJhFN/2wib81jJl+hjyUUJevDlXWleqQ=|Chương 859: Tới tay;HHfowpLF9SXjRlQC7LD5ZoTPJMwrtbVQwfuFOoXOdzEMylf6pgINNZsBiBWipX54FMeYx1Ztd8TTb3KNZju2i13k9fejiL4v58IPSKhV87UqMEzBwmucbjHLjt3XI4wV+CMKtoYKfFeXbRR1FJGnsX6CpVFjMeoCjVK2Val216g=|Chương 860: Ma giáo hành động;mLNTzTPkomaTjQV5o8mN9XSfADuPzO50tdqu+XVVLudXugAbzVhr7Pfp/9+DQ4x6uEXxrseQK8Tp18DLIq0Q1k4tkTsDfqZCaPWnQtd4TR7GH3xOUwol94zbw7bdDt0tbKyhIgSAsVpG0CZgscNYsEssPm2fV2UWEAgeRWRDZWw=|Chương 861: Độ Kiếp chi tượng;GNIlUYN/jVeZJ/w/eRvvrJLfYVS/7kNYpq+wDkkg+ZkUNjvbp2qq0JIDP42z4iF7X7Z3YMLBmORZXU+DH/F2MEyILbn87BaiXhJKVTmgr+Sq4c++2gkhNbU1mwkDBCKCSq/40RfJvsT8pBZMZNm5vZTEgQ0oMgrE20sAts/i98E=|Chương 862: Mai phục xuất hiện;3tOO2G5WTigWyWC0L1JmpK/vEzRtBfFh2Ap1xWyw0LiKwMPkWYNi999gCL+ErwWawbHUQwJ4E/gULS8dMbCYfVivDK+RvErcKRkS3tYROEicSkcaSJigZHFk0wxnhoaWXZmYQvIsmvU7VfXndzmxDFJCDeynLY6QImdRW/1k4fI=|Chương 863: Ngoài ý muốn tập kích;r9o/2DV4IimXubDF+QHNzWEX4CL4U1Ck0heNQa5WYWkduSnU8CW2n30KJ7YAGdH0cmRNUd/UgNQzvqqXi37bfgnL6gea2Y/UONDWpWQA643Km3fu/vMg8YFzN7qOITI5RIXP3POTbf6mJ9E6F8E2Nz2q+Kdumej6U3VjwozH9fY=|Chương 864: Thiên lôi hàng lâm;fiPd3d2Iltb7UwMgKSO8dQ83GxEixk4IV/vXC66VI+4lZF+KG1PMeN8p6aCM+AP3z/2NKb+4IgpAnWy8wwnKCR021Lqb7u1hn3s2swll8JTyFzBrhiG5ikBXeHujjVyfOHejJ1oubVD5AhZdvsZb7XuMBKqIBAenvFy6aO0WfUY=|Chương 865: Thiên uy;veiG3X4lfuIayrRKZwLEBiNNCVD1lFIT4VImQnprY/k/hBRVwTRL1UvUrAkC51WVghyFNT2SemMX6IKf2yC1/f85Z2nUQsca8s4EQ0PuRHCBGZAdvqciJSA7ZfWYrhC5OIouNInEYPp5B34BRx71KpTiGYsQF4SW09Ob6cH9w6I=|Chương 866: Cướp bóc;i93er4D2AsG4/zrE2tu9gPT9CxkLtWOzBVh2X0iVOFTLWed8QL9QkYphvcqQk30ZRUD6Q5J8hQcDo8R2TexQunozdpAbFJ0htIkCusgnXQSpUYp+Pu1+tPw/8DIf91MYCattkG64NyFpnptOuL5CtuI+LFmS99x5Dt1phRMqo5A=|Chương 867: Nhị Nhất chân nhân nhúng tay;iNW88pcip/BiA77Bk/6+0Evk/ZUnN5VPDFtWGU5Wl158TiUmR16uE1J1snCxk5g0F1Lqp0/qVA+2iOFEag4c+GLoiPUF1auc/AimtnXHLkSV0acdB8jYYkH2HlUkdX65i39VLgjhZeBPUOuMuS/cwNdHVqZc3SNPHKYaNLcTpWc=|Chương 868: Bị buộc bất đắc dĩ;7u6pjpvBaOAE4o06UHCcC1IqF+x8YEExN3YWTJzAJbBXwOPsvxJ4cB0BP22GlKEBK6fG4mqTi1UoCGiFUnSQdDn1C4cySFk5l8REDId/Smq5wusMmTQnZJdIQnjVt7hq9E+HSn7x1FiEAXmXeDFm2p2D0oE9FiYT4Xf7ktNhMtc=|Chương 869: Lấy giỏ trúc mà múc nước;f/FIHT7bT5kDSRonzW3Nl9B9NR4U+Q48A5I/6Fyj0rthZufOeNJ7wiQZ8kQsOoVEBGEnLPEO+c85E6UllI8BoUu+vUkQ7YEZMdXvvVKDprcan+h2iji49v4f95Ja5GIcJhUlP95R5LCym1SW8H/Ubw2D1CswskVz4lDaXUQHdjU=|Chương 870: Cung điện thu hoạch;FuDBMfPbKAnY/SSI2kNxWAARVs/+EqreQD7chkLb+V0VqGMGSUSZdwblLEeVnm7tJiSLb8ClR4jkgxCVw5t06a4m9j4zWoixgElbZEn0t9A73QK7ACDyYZQyBpDWqfSuhFwss2s8rxpEHCP2GzOEfIn5FB2DeqWK+TLeuthwPXI=|Chương 871: Quân chủ phản ứng;pX59W82pt4dq3tlgB5NtUGTElOSi6ve54a3K41JGJUxoPqOTDCTHIfAJWlwTqaY1ZDlHOLjxpyVEJuJBUC2L8grZ14rADGO7nKfK+uVdTURXLtGNNikiLQ4zG4WyAdizCaVZlff8k4vukYtFFeMRy9TgNO3/hY3Xu0TJ5b28egI=|Chương 872: Hạt giống;3d2b9RsJc7EFaYbSQqAyUbZbr6NEZLEOgF/jnZUbVFKuesvMCskn83rzm/7WfYaMzoVWnNwP/UCe6m0ZtOEdw+HSEGdOST0ROCbD0SS4i0+D9ETlsqJuZiZb67oT6/K0K89eF6CM9IkxZEMSSRAKNxoQYY4HwKu7oUyVFLArj+s=|Chương 873: Đuôi bọ cạp gây chuyện;wVphDbzqxeaq/YWox3xVkf7lqvw2XRd11vGv2gnfq4Xl39T5LxCXrhDpoYMT33vdsNp1Pa8uDTIzSVn8olbPWV8+kvVBiYZfETbhzQSLd0IONchwq5Xh5yrFZmZBmnHYr7yV/frzGpBJRi9Kor96kAnq4dBVojnR5O6lOmOwuss=|Chương 874: Gạt bỏ hồn phách thí nghiệm;Ykx4HwfyGCQOTvBRBHT/BaI09vtMbDUsxOPXxKtdi9cgUauPRspM68rAsYmepC2wNavXjKCoRWHpEULLDhBZy9weM1gJy1QuURJJNQ1jAa/di94BTjTRcMFzMxHNkG0qTjzEn5TC+CMnx8cO3/7zhtk5im9Wk1PQBvMexGxPOvc=|Chương 875: Ma giáo mục tiêu;sQWoik352s6iFEMrodHRIlOesm1Itk9oSm6VJZlwTxGO58IBZKW3SqjbPdMCmfc/Ig/Cdyk2Iyd5iT6xuUOJgXRur79Y5OfwBmLr5GP+vfT62NzbGhJBFrYl6+hytmfQUeEvGLnsCrIpmPIxWPMzO+f/SKtMwdL2i0Y3MTr9eNY=|Chương 876: Phi Long phái chi kiếp;VYkL3HaF9GYZheJQ0oVTB7I8NJ9xwjKzLvhNVeTws28BodluaBVNeZLb1ax9mi1WDFprMoV7bJ+5P5qf9smObhAADV/bCcWyWNZzVybd+Us8a5cUsuwfICnaILNVlojiZZVxvMCQTLKlJCjs2UzhGVuZ666GJX9J+Sxp2W/n/nI=|Chương 877: Bái phỏng Phi Long phái;ha52IBOrVbzALN7b2Bc/i9wDsHe8wPYXtc5ASiARYGv7RFdNG/PKhgnbU/jWmzDebP9yIoVGPuebK+XDIBCHPxKIjQdzvbwQq83EHZ6kThfYTpXWxP9SzwffgR2NQYEAlN5y6uYkqoTuoLqJS3+XyoNhRlRpdd8vh6DJTlzyVDs=|Chương 878: Phi Long phái bạn cũ;3+0h6UbO7/9psP3wu8jNpNBqngHPoguOZsNNSFxUOb93Y8CGJWYYPVxHV7uTImKw6r3wPHt+VeSNU/oS6HodRvtRXCYfHFb9EmBDRnsXMj/XpwTraOPcL9uHN8aPF+GqnAqPrZu8kY9p6nKcakOurAwODUgI6iS7Y8N1f3K5zgI=|Chương 879: Tiên phủ bí mật;dua1aE+1GpWLRUwYaaao7sGaoNIZ3Vkeb/JHXCKvhdzywNypPZHwX+uyTLgTbIamRHupEvnN9oAH+OCr5goUMMpGi80vu9wHcMVmWJG7c0jNzyRc7qRAgtOxjrIquLvVWcztJzgvKrncChupTFsdVFk68AgoeCnhrC7TglTEptY=|Chương 880: Tử vong số mệnh;jq5cZDgZG8RA+SZZe1rAdjMOEA/WODn65+pslfAzVKgcssEEAHWXqZS7jES8H2nM8hSqiWXE3UZYJeEn1kExINKFJzL8xVR5R4PCPxuyfI0qqKw5EIlDapg7W4++b01ZS1CgEGcuoJJI9ym2M6a1yBHTzIr3QxUwtkUGyACXn78=|Chương 881: Dư thừa quan tâm;TtkDgYSDrEzCTraojRn30+dg8JQatBgAdwZdh9ivm4BsuhqWoxbWbFA7foTKym5czIVxIV3S/yQP3nR4AXAjSDKYj4EjcILN2iDfi2sI/yKWzfiX8AWISKsAj6oaYbUh9YoPUxMWHCCr5uBsezHCeeQ7zI6jB4HRii6+42pDqnk=|Chương 882: Quân chủ tay kia dự định;UGRBDfZh58I8yRUKNSi2oPaZPZSN8tXpRqRN8TTl7xfSOC5RLcipfjV0OhB0UeJdcnq9w0xK9Crmy2jnKftSAYYgBYo+ej9qm20JW4hG/VpkuLo+Geh6LkzqhvU0VOszZt0wUh6YH9s1VL6sepv1osgRKn2wqFjzLN+bOon7rz8=|Chương 883: Dò xét đại lao ngục;zlojrev748600JKxC7w6ep3UvpSbPcibT6wr1hu06OlvNexZORQHxIvwKhgfRK/9nzPcONKHGUgf/jPbYBcYXtD3Nsjku5RvAHHZKAY47/n5cv58GeKI/RyTfgHNtktdWUWUEQ90t9TuJhabAIgKxb/3e6l9xGXI7A/QFy/Vh2A=|Chương 884: Có chút thu hoạch;SQiEBFP/8+jw2U8+0Fk0YVYufMBwOd4EbcKTCQDnegjinR4sawTW+OcaO4LgzIKmHVnZVAXM6k1TMS8TzRxXcWwyiWQBmQcuUWk5SDP1q1ai0zr4Vr9iSAl1JhUi4sNyuNEOb7gL1eGi4Bidw6aic7S0irmLf5eWQdR4lR90gpE=|Chương 885: Lòng nghi ngờ;DDzxUESM8pFTysN85A6oXFnn3304l0xWRJlPmohZ/6ZmSKsizYL3IuLizrS52w9map4PzGVANSPLK2A13pxMzqhCqaodycGTkz4kE+7m12Ik83b871omPS2eGTXNqifK8Ma6YMn6SqvzbiQcbPuGiSRLWuzU1A+TdNDEdJrP3RY=|Chương 886: Chuyện xưa nhắc lại;Lcb3TyESZ5oegNMjpNzwFaXfoASPyYLdCEQoi8tve7ZZ9+lVx3N5UJ+5lBqn3UHQlh5GzEZF+xaiineogzOYpo+sqVLlkvymRKyVXlNfpWdGrRBTGceHYZSE5fyOQ9sBurUcDHuydQ1Z3EchmYUP322nosGM97iULDV9Larj08U=|Chương 887: Uất Trì Vong chi tâm;sabKTca7FQSWuw9wS6wh4nsyGnYYqOI3MEN81/2KMdYuN9QcPEG4SeYwT0Mczs8PGCbQeWgGprYthWhQUXWpHJHDOSsZWWxSePdzgviKAX6NTLXkcI/eMLc735IsHZUbH3+1pwu5CKSkik/ZKOl76UIzvc8ZzpmqsgWATb6ksSs=|Chương 888: Tín nhiệm;yaeiv5EGN3IRDR6WQWqaxAyA7fRDpJECMjfdvPfn3w6Y1zpWdN0UyN6ZTooEVfwQEC2TkPFm8CzEBarMAFWFUrQ422F244uNsNdN1xJ3tAUQeaDWSYK2aBgnhK+kaqfG+JajWw/H/7EJmxJnvWzKA5k0PObiCwj2W7G62DFJvMM=|Chương 889: Không có một ai;AUzFToL7AM5oLCJeSd0MBqKERfSDyKj7UceSaAQRNbjhrIxGnIjqdQrX2/gUtsKp5PNL/vF1qqYyT1hFbKK95M3q6vOtD7EG6jhKF4a3SvlP+bDmnXmoW2Xn8AVT14gbr0VXqInSr0+AZH3WxFxiqIT1tqZasUuii64/dpYvNQU=|Chương 890: Có gian tế;L5L2Flk3c4pVZybDtv+5Yz9NK8fzXhlsKG2wA2l7seNjphNI4jU11+VtgUXljageDEaYmKFf/QcqQB/yFo8BT5352XiY8gET6Cq4x6tQiK5ut95PiEM715tLg0Du16CPC7z5mF0LaT+RJyr0Ads+f8mJSn8bjsfvd97A16jm5Do=|Chương 891: Gian tế bại lộ?;j3J3td4aOequAeBrQdu4U3AAXiQBaDio9Bs051VMkoXhXXtrfLwr3UGmz5sxhy4M14DpEPpo3aulu8XsreWZgp2MqVnUOeVF82HeSoWAjyNwzi5hpvJ2PmV5SqF9Z0jErkMwKQ3+mRtx3BfC2qr28bQAYlBPt49+m+jnh6jgbaQ=|Chương 892: Bát Hoang giáo chi kiếp;Pz7D6gs6aZV3Hm1JpXt8cRRGWnjGACDDO1A5vvFQ5gje5xNDqOs/JFewzRxH8jhzS7k9NEbiF3Pb7aD7TsxeCHKS8u91Q9loJVdkfSNdPTqQnXUyzBJP8qS1IEG6WQ+AVaXmhOpuTXfvNZM0X140tTfpLi4OFSu+obUHjka49zY=|Chương 893: Bọ ngựa bắt ve;PEU5D9IUtEhDaBPO+hm94ZySqQFaOjawzETjY0nb8wmSf51F72FwGZ2Fm93JZ30448at6jSNaMS5Uxj88hC4rMv+nCqgQpWHz/mxy9hF+v3IIP4/j9rGz2sIPp7tn+n0DaPb+qYM89AUbcFtqLKTQMiHwQ1uHKb1MZ7n7dDe3vQ=|Chương 894: Vây quét Bát Hoang giáo;D9qfgIQvHMoVA/JmRc7dfBizY+55yEC7SYSrithM86dfX3S1Sof5q6eCEyjUHQ63W1wJZ2pmsFyM0cnlcXDPdBesHUGFvhP1ObM975OEokp4uWrjwlSWjbvt/66lTm1ozinfzG/dQQvos2DVYGmyBBgIS6R1ruLOcY6KWZd3c1I=|Chương 895: Bị mắng;HwYEacXR+bAILqH7vufXobQIq69E2v14+hBhDPbB/FLD/F9FPkWcOPw6p4CRTVt+P1CCbhSL/1AaVjL7j3Rz5FRTpsPZFcsO/9/oILaV6IX54I42fFyoYQBHhjS2J0ScACD4sVOA4axsMpGJ44mzBn6VLeC+iud4ZeU+lLrh9ho=|Chương 896: Ồn ào;0YBIFTQLcSDAZyga3+GaWRcssGZKvqdy5oNk7c6c76TMO0kbdVAZPWNL/v8qPSEBdpnhRLy/+EG93BFYajSo9bwM85QDCwu5rfZ9BHHE/asNrJvsF7QjIMos/OISMHfkjzGNKZfWtc9BdXepdIowVIut+w1W4S9k7qIKdvR05t0=|Chương 897: Co đầu rút cổ;XtR5gbHxHHe7AAy/UIO6yzo55aYpOak/bX0uy0Ix8qUsTqmYxnag82sUq2f47JrIqp3S8iJkPNXYpoP7LD0LQsXtPNKWFzkOYQSKM+wA2WG+FZSQhAgqVARpNJwM2Xv3Y2OfYH1tGSooNS+LKQCCGXfw6JYsaF05fb0XaMxqEnk=|Chương 898: Tai hoạ ngập đầu;R+z5NLEuMIr4L6u4CoG0CK1AwHYtoSoxqB2tHZ0pdXgNVX9JDj5sw9wQuELMAa8UyQw8plEh//2LAhFh7n5vd5jMLjZKXiZF1KtMBFtR/fAcTcDd9H4LaaEAOyI+1C/M0AWYE4/P97EyR6ajTu5POpQx1AAWxCVyBdgmBx2ZXqw=|Chương 899: Muốn chết;TBPpH2aI1FFtqScmbEXQUnxjGa9tBqufbHFTBV+pnTn1bxPIdMV3xb5HRrnOrdNvVdFUqs08D36uUIpa8ZaGRKyZ35lIoCxI/BX5GyAMmp0MgDSytOlmXtQtx/2548pffkOgeqoMo/HK4crxdo1wqXkEsGVe6W/tF2xmd4N1ziI=|Chương 900: Trông cậy vào người khác;xgazAONoLu13zTfw3JNtjUMgw2ZCMFZAZniIufg+av1AiyhzbJajvMKgXv2YHx4fO+8gF9m+3sBwMSspOjOTEvmtsgwgHzBXPZpKGzRue6QzcE04DcV6OROdGwX04ueUqMSV8eqhHE0gzFZoRnAYYGKz6mg0crU20AhsfSnAttk=|Chương 901: Thân phận bại lộ;VvpEVcHHVndGl3pON3SBb5JFd5FolrIyt7vQaZBw1G/qBMggtEPHpIS/oSq/CnqQthi1cU6OBq4JuG8MaYLCI7yVw/ZMmBqNgeSw2YYrnwFmk35zoTBWeR/xqv4GHSP8lPs3ddS6E+LaQ3esA5UDHZ6C1wtKrHKr/zk+Z9dwHo8=|Chương 902: Ta là Tiên Nhân;RxZwUHI5MAjkjoJXSa4W/iOqsuK/Ild1jzk4L9ZuzUC6M9MubGGHDMxCajRCF/95aK1ByNevb8AsNxZVg4jDO446pVKgBJ5nlHltJP9DaVx1SDMzYt2fi3ijZZNaX5cLaq2EVOLKWPDyzO+BHQ82s7LpPUpPmwWfjvncCft434s=|Chương 903: Hắn là đồ đệ của ta;y5BbROcjOoijUEtt3P9rusObAkt1D9JNdgnggCKvVq9BiBhCVob9eASlkt7kidd4JQkqWPQawhFDQNMa2kSyQda5PpXopw3Pvs5/mm29u48fGf5hL152XSHvkqRHJ6Ngp1wkReWSGPS0RNFqIb3iaUjhsMYuosbsAIzfJHBgnI0=|Chương 904: Một cái khác nội ứng;MQLcspMUPMjLux4e+dYnYhjn4Bix+8tmReu5menh6zBnIcB7FmfBYcX6EpOFAIoLfCoi6jQ5j8RL6ILZSWu3FTWB4SHdQFXmGFr29ynorVbDuG1YUEosCHFx17+KuQTpuSYbwFidcKBeb9Ye7pe5kKvJfgDwEObQCl4Iyz+2RsU=|Chương 905: Ma Quân còn không hạ thủ?;6t9PJCVW2cuHeJhv2+iIJT1zBEsyVWdklKOlRTn3DDCgjjCDT4PSyw43pm9D/a1/rKWKYaRJWwtzjCeM44sq4eeW+U+1tPhO9wx1NPqMEVHK0sr6f4v+lwiQGwTWCbVRHXhbEdfv4N09cIM6nQtcW21oKsTsjCFNuXKrYRYMlvY=|Chương 906: Xóa đi ý thức;Xt+b3kSCsJl3qK2OCARguDogyW4cV7iFMQ90rHvTQFqp5U14rc5UHmDu3C4GNh7S7KeC7ldtRfDAdz0XIiXD43WmOOSiFMSe0b0TDfAyJ5laluS5L+2erCVm9FE/DsjFFI088IA4dSEFlQIWW4ZvhFPgBADrNYEi6/uGG6aDmQg=|Chương 907: Tàn hồn mảnh vỡ;Km4RABuxDEmDPC/1Ispss5HtUBwrl8oMgxShePs8IV5JEih6/plULL9sGfoTlLIXFSlXU9oPUkBiFP93CLB6NLsGHTatu6stNln0s30WmFIBLLAspu0Fwnhj9nETATRJ+8DJEPPJo/lAyByHSBpuOfKfVwFnXfR+6spjeGcIPRI=|Chương 908: Thảm tao phản phệ;rWmoCj4dluPQQKLM/j8LwLDW0ioGzXK1Z2QvVd0BceH4CynuTmIzu4mtGlwbdiJ1yIzWXKyTwWesxVZ8+j1+C/wZXFcnB4CawsCrzx50Q80Y0rZOblzP8Z5g/FIKcfnOvJlt7Ob59oA6T/W1BkbNUXXPOvVwbxzaEY0wf/Z5mcs=|Chương 909: Rời đi phàm giới;CwEMo0xFkJyDQ+eiJAxV9FMGnTegghOh/7cnkU/tVmK2jM1PKrbwlZmXvHOEMF55Qexv6pnkVJ5hYCphwjcGK8JHTb+6AA9JI1JcP+eV2l3WSx+lM8EFny/wAA84P4utBeDDQLfwFJnPugORlOnb357lrOlln0SOc2236N9umqg=|Chương 910: Nịnh nọt;uOfiw6fudgc/wAYlfjMQMgbYMV/NgN8KrhWAsmaAXZco187k+smdcF11+e/oDdtDKDEMLFzgwz9IyIkLMBkytQFAHoH2xuHo8LEl1E6gIPmimmEPpALRNI1SyopZPrRxt4+tjxUCqqJJd1eVKjfW+fC/K6EZFbzqXfHwjgFn1k4=|Chương 911: Trùng kiến Phi Long phái;s4zOmfBv9KGYVgoYx10v1OXDQ5756dbds3pT+LYIf5+/6tiGK2WTg12HofvWwm7rq6PBMfNl4Jewb5fziibE8Hj2H4AzTxpvm/MOjwoToZhAx62ifoxHS5G8lGKCngzlq20OoSTCsbSYnhnhLDUqmNxOuj9jl6PQEskxvqNc4B8=|Chương 912: Không trấn áp được;118FquBAhJO7gS8Ty99nr66L1UrLU1trVFPW3hfc6YjydwhUpMzO0LEIghJS6on2Vc6vD7nhgk7Jlu2NTsx7N2AnIZV1e0CurvfkxtWf4q/MW+1TGDliIi27MsXyuEq/K10UQmdST6cO7HRz6/u2CMgcDsMibp4T0997/haEhW8=|Chương 913: Vô kế khả thi;HOGKprpBN5HL5ZXu1q/CYLftXXxglCEma8FodwrmQRcN0TDG5rpwPTakBeADG2qfeq6IYrSrKdVuf8MKmIUbnVKUW7JiUmTT4xMm55NUfUR37rWrcsaohglKE3ganrihLPsiIjZdvaJ1h7h6fhB/OuyouzgizsjToUeOJ/uMBIk=|Chương 914: Huyễn tuyệt phiêu miểu trận;IwBtC2UIorON13Pvh8JzYUYH0jFjZD0XZ2fvgfuJZXLkvpk9QdNB9U6f+/hhED2HdpnsAHQ72zyWCFe3YgAb0jOmtj8+3jF9J/xMGDvfz785uDOSGS6DYUKZfZTRACRQmcPtyATYLSh7sfp6ZlSgmqkV1/yjPIOECQNMchlyOmA=|Chương 915: Làm khó dễ;OGTXP0ampbrXUUPZuk5Uhn0eEOiJpA5MHtQUkziE7bIxHZIwPzgjN1KGURMKEJ7N9VIWIhAeZi5D/Qlmopw/ukEc0/1nVzHz0Uchj4s02JwZC+0SKuAqjk/8kCh5rfPapEiRj10e9Yf2KFVRmAgN+ijWd0Hn1KRH44YTvGhSZuk=|Chương 916: Việc tư;E7HfYmxv1QYyjOoM+1dpePoTAeKyyA3FEaFwMjYZyii83fcIfP3bL9d7DxX3ld+WPWlhCvY7lfmBjaj+Dt4qkiVD1Cjc0FDUTPm7nSsjTOoDtVz3Ab7sLOszMCqoQvSxjNJpdZu6vXUdZb/EKUFgHsGJNhZ84IxiVuafFFz4yd4=|Chương 917: Lòng của nữ nhân;8vtyc3zSry8Kd47bhcXUbECNuUfNInQe53IoHDx5FNXMpcRfea3b/fpXzdZ4R18vTI//7m3p2mfZbHrfiOP9eZs/4Awj4kfDvVtLxHeA+YiDJZfm+EStE6H3cwIn5EU4nzGdsUiIsTSc3LOyIXAYkObsIbrawLRhpc8BF0bkvrk=|Chương 918: Nam nhân ưa thích nữ nhân;Vk08IBXyld9PlBQkS9Plvg6oTME3gtB/Fxu926ewjnEmLo8lesLS6Pl9QHaVOmQI7swPIw0QEtXP+KvemOl5KG0LGD65AM/Ba5/e2NJC03DmM3jeVPsEywwXfI8TUjJoFGqpJcjIvj8KBPQP57MpPyhqDUP626sYPEPb5qDV1Oo=|Chương 919: Giải quyết chi pháp;i8pUxrXJGnJt+6y+pRX5+Y3PFQowzXio3xiz5f0p1M6Tj3E9V+3zXrUGxYIc6HzyhVZ/ZyANnduKLaspVIKdnS2YXSA81Gs2kEwvm/0og9FvuW3MCNa9TiVL0mnEaDebcUuV40kUNyJl/hoVdxHwGdJ5pN/eW+cQWWi2HQJmvX8=|Chương 920: Lợi dụng Tụ Linh điện;ipah4Zb3geaOdzq7838DVvOtdRY6tBhIcod//k/aan9CeDC7qrTzz/DiHrTGmW8KDqTk8heFwsvirGl4Ae4wRuBCdslFAtibDpokSp+srH/vfqcIYnrzJzeIUfpSjnGKsus7K5McbU0vU8etYal5+idp5jrc6DywlWeqeqzZMpg=|Chương 921: Tung tích không rõ;VrG5Me41mCbPhvLyw7bcIzjT+VA0gPM8Cn92c6ziPOLp3gzTVy6Q2CIh1Ty/jYRvB6WZYWwdU1BpW16gTpxTrgbw0+E/ZxAgCtUHpEjkFbAK2CTN6doaRgOHJlMSH2RNQ7VdpsHB2p4IkCsjtnJ8RpImFBMXt2tBd/QNabR4gSU=|Chương 922: Độc thân tiến về;BsNbiCfW+Ws5JII1jUMCTn/X8QgECrcH8sd3TrdJmBQVtQCT5OMDcmpNIwGb/mf/dbGSkNPER0iXf2Z7R9eP6hFRO5u/adISyFZPKOW38yMYJMhu05ab6olHT+v7fM1WDefCkyZ2PWwpZcDnAj9PinhMz54DMc8qi4woHmW8oFE=|Chương 923: Huyễn tâm quyết;XQ4bqhKWja/ig05L3+R+Myb1XiWKXIHjvqX19fZxlDxTO5dDnVTYoUvt08L3QccaNg22KYcPlWPxrUr5Y4+AZ16Eh8MOCYvkxXTVsY80weFlGxu8Zgn2U7S5q/XISaEfF4NEtnaZVe8faE4H/3Iq4JY7qB7jmrbYjs+80NnJPXo=|Chương 924: Đòi người;9pAZXTzKxaM/FnIm9ssZwdG0sLqYUui23dQG/SHtW3GzqBrO85RoCdHS4hjPBh0vSEdCDrxuGk2uJ3DD4z0ik850LKuNQx7BC1dJIKrV02s+4FQs4TSXoJSmzQ8X6nvzX7jzmcpiPqpPdXKM5m97sxJ2Qf2JbY6JlQb2tm9eNoE=|Chương 925: Hùng hổ dọa người;rHzhoTzFYfx1RiS5iq4VA6Nk06ndTk7kM8xpBdDXtHQp8CzAavVjKkm7ZwPZUxU2xk+JcBgC5v7/fR8Th6lDyzHb4ubSME9pBFJpfhTPwNXXMq0+U1QXGNI3shuboXIJW3dwiB8bt4jIJiMYbN0LcYQWSmr8pkm+no8vWw7V3yo=|Chương 926: Mệnh bài chưa nát;ZteoAG+qizeJv+X+ndMZ803W6zbO9e5wm3w0krOsUq2DgUwwe2v/Rv70I4EqWSEZxbbd3MWKFBZhcuOHviOq8itTHl70qho0vZqEIv90xMZo8BIeprqdhNiYu4fipKqOtry4aZka3ciV1hM5klikNnZVn221+V90p2EEtcX/hME=|Chương 927: Trụ sở mới;3EiKYfJ7dx0CgRgKBmWF+fuznfnvB6HHqkLtiCg+GwnUp15EM/aBQZT4tsV5sGHKf+N+RZKYWu4/Or6YwyqlcedegF2iMP2V9RU3PJ8cvIqPhoNZ/p8/t/FPVrr/jPegZWhT06t22eORmVRSfX4CqRj2YTbjmGeuG1W15LgWTUk=|Chương 928: Tuyển người;DSsBa47t/eBdIR2fcoJ8xOTuO89NF7qcyaVE3ZxXP968SL4LRC+LEdIhtHhlhQfI0qmPCnqJq6lhNqJuyiEGJmKA4/RBJCHwZHKn4FsxpeZ/CAYDtE+bSJkAtfLES1Zm3VPo3xMikMNjhOnSbChr/Ni0ZMxVHckBtuua9hN3tX0=|Chương 929: Pháp bảo ban thưởng;C1lL/Ba7/cqfztZ6P7U3N0DFP8ATPv2RIv97/RAhPwWkTlsdTiGcMzUafD1dQ/RPzywFi+Nejs1CeMqFgGd7JI9ayRjjF1BYC1BQftKtQzt1FaM5eaVgl3mdxEEINNgVjSLHgHZUzJQFiPSSjql1OIAfEcyuOjG3dCySovl1jcc=|Chương 930: Một lời không hợp;tz7eOv88A4ERUCcAqSEseWcuvcKD85yFWa7Bp78FIEMnoyyFATibfZywoJHlb2nyF/elFPeMvZTmVl2Vx0Ypm+eOKwCa1I1x1qytHcV+5CXrMUhUhKrkYEDUwyCUFHJsLseG1E9N7cxxC57orNNRAzzAAjDm7VBKyKLfSor+Y9U=|Chương 931: Mở giết;5ncCWz6wA51dMd6GZD1Xsznv38IkKGFXjwD1wEIysQDa6kFXCedQKxX4lYAPfzCK5WbKpq5me+6dSTp2ygicfBaCy2mqyJi+BTtBAoGZVEcCA8jhn6/SjSA64J/OBU6KRYfuU6t2YFhQqx6PW6sTBpsiW+GqeY9j5lO0KC1YSJw=|Chương 932: Yêu cầu kỳ quái;GW8xgzvvzRQumz2m2sfWp5poDQnd04vYMHrDFH7SemA9YLnGcDjuRqvicSijdcXXZMBadV9CUK5zzqNTVlOcOjEeO3v663kJHf5qdhQ+1arv4OHqKoYM1GVLxYqUMvibJgjMdChcs2eGnLnSygfjFbry69fiORHT8t5t287VaNc=|Chương 933: Cho ngươi thêm chết một lần;ibQm9SqJetl3ZZ3x2UwZq07uxaP7mpuVaWGRO8bIKv1PrVuqemMGDtd9mv4lowkjP05gzSfX75kHjLuqgxTTgMBqb3f2cT+MKuI6QHhkmQg5+giNE2Pw9PjYHMtWxhbtZJYcqAOYWef7BjaBVc4ApEQ+Dj6BS2P2AXKLaIBuv2M=|Chương 934: Không chừa mảnh giáp;eWr/jYIaFpEXffYQdC+cDjWz6AF7z06iyIU4lV6QmU2ranCAnjEHFWMxkTy8HLuEPF6w6pRAyEq/zanfCg3IbpNi8G3fSBE2LXi1kMPTVhwzAwHtk2wqhhcyy0VFaVN4JO73rJYxVgdN6tM+RAmPKf9E1ui5+z3cvrYDAMU96Sk=|Chương 935: San bằng;yfusKsVGtJ1Wdop/tdeV6Uye+Z2aus0pwP+bXNEOHZBotKwaxWo0/7ba9g3SnT6KjxjTE8ih7OW2dU2pth8JYqwxtcG6nPImKSEWHDf3jjM1NtNyA8l+kRZjeGhLjluwF6OedgYSPvjJOvgN2sZRlQqL5GjKRLMvMKFLJVc2gWQ=|Chương 936: Chịu thua;/mKQmZTmdrCr4ZPfVqtOnT0D1Gn0qU4M3Td6s4gmepqo6eoi4cxTNGkSucuPV3ek6QzVXA1EY5DDG20eGZ+N38q5WnL2muYoTdPxElsuCbsEcSSR+9nbiY3qOk42/KY+4ANoCRjrZm3Pqq1EzKQpAYTOpa5gyA9eZGJLKHKcB8c=|Chương 937: Thuyết khách;7HvNlxb1qXsUQv2mTtBADAQyt+ULiX8m1JZhgBWhF+bq3M2pZcaeuvZwUXL+ZRhtIC4FZjZb+HTzwooyccgBmCIhjx3SgcK9XnBhCV3NHsl8Mcc+afLAkIFNyvYS1ffAa9GbgYwSeazyAk6QPYMXqiUtDmgHUXJW3P1xnxm3gUw=|Chương 938: Công khai thừa nhận;arb4/qwj6op4yS1kshDUgteT40RPrgVXlVjj2J9wRu8CQ6URREz3vqv9PEEMpjbRjW3A8Azk2a/0fBWeIluo3cV80ORoGa1zGtViZyM0gmEvDqLsSUtIx3Ev3tKYyXR6VA9qhgJns4WTYxlKd1ThtsfRm5nCEMi21utEkirR6mw=|Chương 939: Lật lọng;65AlWWApFoSV3K3s1tnb4SLELfVQi2JcXAj1RGe8ujgfla4OW1Do5G73MDZmEjYyoRifR+PGB5Yub9fVqXrai6asfzEQiphELxvDremWUzl9ZREo1b889gxfS0REFMzm34+g2fATmP09/yszQI0q3ZdrWb1FvyJHHDYvYru9P58=|Chương 940: Ta cũng thất thủ;guaSBFBm6aUqQqcL/4n32bwt35hSVEhZLg+2TpMZlknGVwfSV18Y1E2Np0JMRsk48YxokXrNyqoKvzz2r/C7YKPDYLYqT4lWsNr2nJWhuftHvxZD/rMKMXMz6aSLrpZkHdsxophj2l1Pfc+5EHODM8lJHsg3ddsjabTEgctVQrs=|Chương 941: Chạy trối chết;d1ZvuTHxlLVqvSz9Zit8tpwJE9Pw37+7m0vHyYw9z/DzpAVs8ZlGoCTrRXCbZqtH6pwSxHtKaPjs4pj0Vzgrl+VWq/08/wjgXQtETFKqPRcmZIsKDSCtITKAH+BIE4LHYPtn4jvM/4Tff2WTW2SRJ97Q2QxlxxV667cllSiZdXo=|Chương 942: Hồng mang;qwnpIST5OWMqitqI0OVHPvpr07M1iTektsgYM/u/PgOSTbQH9LVfAsWr1CM2eFA+SgweCQbkeHRkO5qXUmzNBxak7kr7x3k2544JzPW9srRQovkOjN3HCLtLs9DqVB5TxVPDh8rL8hW2s9RdjJrVsZXdTKqpeDrfNst0vnXbZMM=|Chương 943: Liên trảm Độ Kiếp cao thủ;RX+8sF0nnfGBj9CvcQWKDzzzQyxk7+uheSE94jDy1/qyvwvOjxZeeSG6B8cFsSc0qepFZqs4vjJoChq7+zAblksxX/nku9SUrDifgY9BoVnf6Yut1hKqikeOuwovA3plCQkcRU1E7pscGryyEsjCESrreXIDsc5M/SMdlBSqa6g=|Chương 944: Mẹ ngươi không chết;9VVBlpCVlX57PacCihxfjCRZgzFDe8K/Cag/PS2X6xFic1MhMpAuPCHcIYLp1D27nwFwsGr6mGtc312xPFiV6xpwXLC4n75nFkDIi7vNVISUBtwjgudU+ZewY+vsXxk71kPUz3LXqg9IcTO5Re+76AFVUm7IJHZ92SfbpaUTPhg=|Chương 945: Ai cùng ngươi coi trọng chữ tín;Fgpn78ndBERpqJQtpkL1tJgcRD4PKV2MrUKEAhhEMlXsWrTu/3emhs/hK0FCXklsgjBB682YL/2Krkc348TE5jzRY14pRadKQUvVWHGxbz5Lgt1ems7JGdoRQx20SA1Umd6hAnauZmbm4m+MVwM3JVUxzACOLPq5mHa6XgFd8hs=|Chương 946: Diêu Nhược Lâm;oUR3wwBcpRl7w7pMRmEtJftrSvdW1ON3wYRzygihJPGEGyCj37yfEg2XJZ7a5Fthg/Cx+ojauQDCcm3sDDeg+31l4zA6da3FV/Jj2JW2e0kXnF/3FA2fiiK5QOIUz+aLoxObVa8d1Goo/vu5Ygac5HlulasHEqa/mN69Nnel0zw=|Chương 947: Lại thấy ánh mặt trời;4voZrL7OsbnWYwVe+vQcR1oJ5cAGqO5fWshdn8vK7/1ZEhOAgsv90Ow2sPtPVsqXRJURi86IcH88s30U7sCgcFMFcnTL3Z4UM1qitJbDP/NCYBgXkqsHUeAxCopqhqg1fvpFvKaRj+/qR80D4laNYSP+dE5WfFPIJg9XChnQ6+c=|Chương 948: Xà hạt sư phụ;cX3Ti+WgvWYXO3ljEKiOSdKFy2r08k3WrXi7HOkZGF18QF+YWsnMIzVj4XtxPZfMzEJiarMh4s92NFzhAeyXnTQu+K5EL8JFt3cLffhnlw3QmmTlRPh5caK18PznMxTBf1K1C73tcFSlrBz5ans7rIeKugAG8M1/VOcXQTB55p0=|Chương 949: Không có hi vọng;feVLky+nfdsSN2UqklXBMPdmiB4Rg1Yx+FX2miAUGXTvLx+JfuqWb/0EvIg+uEvYrJQDPFxLKWCjOgfOJBK+2LO4D9ozTaGfZcja1dFYIkXIV6cHVnrlSb069teP6ZdpuvJqrfcZ8TUQ5Dn/3DO/Jt0sgWf8gB+MWFyZ/e73CsU=|Chương 950: Đánh rớt tu vi đại giới;SKj4jn4bfhRtb2WnV3fEvmd6Z17x9JMBu8WmUzwdUnfo9ZW13kMhu98ed8HBiZ9zF5nbGyI6ELHuzWGRyNLgu3UsPllXCen/oZ6q4rMv+OQFVCQNkozBoquO0gjCjoK1MbaVK+0V6DZeYyc3C7Zej6e66cnuycG1jXqTk9ENs90=|Chương 951: Cưỡng chế tu vi;wh1vTaTJn+8JqEyt2yAeoLRN7kCLHSjcJpfe9pqtocKYfzqckrF8uHRQqR230RXxyhBIpEsqFHzNYcfJhP8G5RNnVBKeNYlhn07SGvf5XQZ4llvf28f3c2dQRt4UoU/bRsAYJlQ5h+i382Fr+tdhJtSbjLaRloX9KYxSPzLMOto=|Chương 952: Tu vi đình trệ;dBV6WLXkAhKld5h1R1JTQxAAthpWAcS8W+gaewuCjqcbXtpv0avkdPPV2dd7A0BJ5w1LYTms86Lf57TfGh4oCrtflTRH0apzv9jfea+AQ44W+Y0xx1gLQlPgHRMR3n0zJ2Qoh54p7oGc9sI64pvArXUtN+DmaG9l7t57AuVNwLY=|Chương 953: Muốn chết thiếu tông chủ;5VZYgsjqnEAeRKhSYwTPiOWGrLgdNT/SLgSWmNWj/YPQpc9soluOh9LMa+VXgT1qlRI1WB3XZZkrJ1zSTpOC/71+BBjFBlhy5r1as99ZI5OrtspbGlH7f52wHeJfrYX5XyNwWEjYqkDTOfTbRjwDqiiU8MTIyywfdYJ6LuO1ko8=|Chương 954: Đi ngủ cũng đừng nghĩ sống yên ổn;vXiFo4jQI7jPSL66REgbcbF71LyGoKCfk0lNqME6nTzc68SDlQiYHK9yP9SCWdpkt8rEpEixmkXmfIFyE6iX4rCjMchVX9RoVXTfRTiRkvzaG4sy8BIELfR34bH743oR3HMELJ7Nf7U5JtRh6/rcvZX848fkx+wCC4Sd3rQ3PWE=|Chương 955: Ta lại trở về;96kSzHvvt69M964WxpkO5rrKm69sOwcj7Y3u3G98W3QcbcihK4aZzmR6FchUPneSvHK9hq+DKkS8zctxhFHwd9BKc+42kKTNMoiCH48wK2eM9Y0gniPF+WkV6M70ln1l79jAsLsDG3/pwqs24/ae9cUjyS78zzN5c/pMhcTOL3M=|Chương 956: Không có để ngươi nói chuyện;xEgsZJEj4D0+QeGnZ82VCpzWx/SM5NiA8s/SMvn9x1yqNV2cYGzjVQyhbEKpP15iw5ZcWi4+M4YwybPzvL2YwxXb6LeZYMsygCspVyYGxCsuwyTeemztVEOi2yZlcKS7ttqv23Ueh8vu6rlfqWyLnH9Bc83H5Wh//WTAtpfIOkI=|Chương 957: Gặp người quen;h/KOzJZOIud+6cvX+KTVF02krbpQyV2nmPEGY2IECmwoZ2M8pvvPVdi06pPnQyqkSa4PfcsFu+zNOJA56MM6zypVwhxeKHzDnS9B5xYi6hwqvA1E8aJZCF1Zv5QcjgTp8Cz2ZfDIyAzKTeo+FT8XDqfnvKtd1mmGrUZ1IRkSAjY=|Chương 958: Cưỡng từ đoạt lý;RVmYGT09Sa1Ll+XA3zz4fyU/4afniVQpHBuPEoaM15E5Ykk8wK03M/azJJViz5Emx1wObLi0+OMOEVQGvShmwTu8N00CIm7LNm1eLyH8YA1uS0XJQ+qr1qV5TA/BkvylaLoU6G6679YLzb8MFw/5is+1R9wx5OwvrmV3jNKcH1U=|Chương 959: Cướp đoạt đào mệnh pháp bảo;e5Zrw8GGqB2OxZp8yB2QwLyUaCudZUPl1Biu8IXhcOUPxSEG2A0X0vtr0V1IOKmHdQlLzCgioJ+9Z+T1vH0CnTSolKhvCMX2m3ovjb3BJ29NObmYfsAe/u+EQzagyNsWT6D+Cpm33w+f3WQXZyYh9O51ARyu7vxtEzbwArWzszc=|Chương 960: Đa tạ pháp bảo;/yh5aDHdzpqqf2XwRIRlNZLfpbsIhiT7GND07Ov/RAL2PCLHg/lSRSub4/G0jKszPuC9IAeFcMd0QJIPWJuP9wymAug+r1r/S6sQupO3TsLiQEOXjiKMnzRXfclvn4fQMeNuV42hWLCff6HHyEbb8XitFj8d9RkbK3LmhwdDzg0=|Chương 961: Được ăn cả ngã về không;hgX3+wtVS+EBgHlnDWB5NdrBicE8mJS1N57rfiJvD2cMs21AyMfXPEdaWtyGb8GRPhxdFn2XN7fWtfXIpR20O/+w4Lgz8G39ytyUQZ0TvjAu8O6MMLYjrUg5fi2hlZzf8HRxZkwvYyHqDuXsg6mPZTJG5HmwTsE0rrXOedA1gsA=|Chương 962: Đen ao;39DmQCO/poKcM6rQbdrINJln2jexa/vMB/ZsJomlhMztuXwbGcJYOrnveL/+S9oQ42P1SGZLhzww8lMJiyOcTefyu5C8BCxu/v5VwW7MTCdlHh8owt3RQCrt5DfChrlxyiQ0qtMte8clOzrtYXtN78wmphI3F2JmolyJ51JnGkA=|Chương 963: Nghịch tử;Iq82S4EbssG79Ue3dBAc8xNQ4e5zhHI4Q2r7ilQhpcR5Lb+G0zOFgWt5IgyjpOHbUkTorNb6aDLqsg7g7F7ThTUtoehI4C/7QCebC8nhApmRhOiXHNja8SG5KKexfBccBnlFCoWlxslEWMbY8nLNSqGu2scxdkP/YCYtJ9QaJq0=|Chương 964: Phụ tử cùng chết;tIRLm/1cfQSrP8/0cHaWh0SDPhsFTdATq+TDLzOCtAdTGR4ZpzI8dW+Ctgmp7mR/wUnInRIXMGvl9xIxOWGfLIAoQOxwv9hs1G8B7Y9OZwGAI7izpLsOpwo1ngyBKRA/KwJj/5gf8WXsEtzbPS/wjUwBnHR8PlxTKuV8W+JNmTc=|Chương 965: Mạnh khỏe;ax8WGyvSqtA+uobCXUXhePdQAEf+ARc0UL8BY4lunFgoS72kBqMddVNlfaj0IxHIuRQC8AkUQi+Xox+kCvLQvAFvZRCbvzvxEr5nlju06Rc/oyq2ORdegON7ugq0/yycJxB0JDIwqaSHI5+WNpfQ0MOpU/KGpfe0duKFScu9WWA=|Chương 966: Không an phận kiếm;wMZWM8M3xzkaBDCnnkykFZpCaK338HVZ1rnegDaM4bBrfFFStrZ6ete7WDrKvfBH928LyaVDWw/LJTudLbZTL5qlOeKNsocA1NRY0krOnD2ukgmxu15HpONlZ3/pVrDyt/QNNWaEhwPJyWXlVle314eQPL+sUFtWz0FKElG1a+w=|Chương 967: Trên danh nghĩa tông chủ;5FMVdCLYy9XqmdPJDgckGbGJlQ/z5trPiwvBngnZ9ktOxHp7XT8Obb3v3xDSpGmg5e30tFKbgwwIQdRA1P2j6NDHDlD8DqkFzRhR5t2yFRHRlIfT9KXK1BQNYoeEU3rVom7UiP/PSBK2KNZhzO0YsnIH9k3AoVSHZLt+9LA44i0=|Chương 968: Ẩn thế cao nhân;aQApF8wmFKcq2lx06sWf0pBEXwddVN8InzK9CtcRLUypPmEk1u++oMIZP9tdTJtuukgBNbSQ4LLrId8uTSaCzf7qiWBUtu/XZUlxGUid6T2PT6tFZS3ZceQiHeZoQOnXbdKj+bYzJp9zwwpAFZapne5RX1OWw3jsM4AlDbmAF70=|Chương 969: Chậm trễ chính sự;2TIxZuIuez05VXDsfywBUWoGnEeqQZ0fo3jddIvOvOsJlZPDtnOrSVCT8gKrGM+4KCRZBFDNRWltTDacCSabmIuDW9szK6UDKyNgwExUameSc3Y/u1b4mLYHa49LtVPP64E0XL1v8h1vpiHYJDGiPi/5MPFBkuz38+BK9TfnvNQ=|Chương 970: Mệnh đồ mông lung;KXVSlmhHF7coUfIMN64gqzIN/BN9Uxtytn3JZtBKkkjRnAEr1CyvoLZcO7t+mLPvoDNpKF4p8rAM1Dc6bv0OCuWt8ApyYGjF6JHOvcW7omC2JHT6+S+QBYWwHV6ABYxuRP9KVQ3zo85EHz6u23GHI+c6pNOmA4S9ygx3bKI7cAA=|Chương 971: Lão đạo sĩ chết;8c6i3z5EsIVjfNTVDZh43EagIUMAyCLHIenF0KwpcjEt6WvRI8qrtsO+WhkEGd/AUeO1OX9YB73AJIWBrGxqomHk5ZFyZmd4AetGCsPqfFD/Si5ngsNMAJWNSFtzo3QWYdhGeCned28e62n6pk/YRrML6bpEfi7HeExGk1HxTAs=|Chương 972: Đại sư viên tịch;w6CwkhdywFqZmPS9usnPPezaPUJTW/8uBMtMTD8BtogdbzgsksRMC+CzGmOiOD6Ejitr8ywGkB+LBRT1G9cM5L98QLol1c2muLi0ZmVLiP6xwQ4EbctO55uZZFTmYvjJqQgVscrszecL3kLRPIxiRNPcGUnbtXc79jJiQ8cdCrc=|Chương 973: Lòng người bàng hoàng;rlQXloeiWQ2V2vQOrOvShniZha9t+lIliAhWexUsrWTC8+8DC6J0axiolJZ7ASgN+syiXZmNz75+15JBIFbYRcdxz8EfMAKlr9b5uOK1iURMMcDU//pxStw+1lKyN73eMSmPbjd5eGw4NW0V9fftMelmSoegPUN58u8A3ldfmqg=|Chương 974: Tại sao là ngươi;iTcC47b2fCUcDU5vQ3Q9PkJBtNn7G8Q+lZ1CUpACvN3ibSp03xhN4Pvq+/lSowrBvWeXh9f/ZXtnH+Jy81XCbB95bZ4JQkjTTnBrgti7VMZGuFe0fg9d68v/kD/lTGTyeW+halCSggLy6bG5SZ71x63wWEPxKCXL1K/iwGYwF3o=|Chương 975: Diệp Vô Sương;cg39HzyWfv/9jUhvVRVJVUD0HpvnsMZSMZ0TpCOTSxK7WJMPtiOFqDBevOc4c8j7eTvp9JS4oqCzanbc8Z+958zTpHPfyX7XnR/S8OBI/uv2UF4hL5lTBJ6xaHTqL23JxZTNoQz03oKjtzs/2+Huyb9novHMjLmZHcetC6kG06A=|Chương 976: Si tình;3PmvmNiy4lBX27SpG8ipYpAdxbIK3C02qnNPYwWCuD7HnPBqrtTW7a2+ESZ/vZTQzZHlMWD2hQOFBLuX58Jup5WgihwziPXnsntVj8wL01C/oq8jbwgwvS2b6vzJHb6KprGOEwst/EaGMBE6nbr0r0i5vmORcxPom+0IqZjzkyA=|Chương 977: Mệnh đều đưa cho đồ đệ;59aYPJsx6ONc+ntfsI1lt3iIpP5zS4NqAagLGY2C50zMSO29YvXol955BLiBYaukKRkqHCw91Bnhx7Y3ceZR6SwA0A4Hd+aWEGZdUZcFJ2dTbChOUM9iEJogCd/wNCcnVW2zLYdvgtplsvpxyyAG12S2IotYx/1u6vFqjHLhqZs=|Chương 978: Để người ở phía trên xuống tới cầm;9vdao0FxnC7Jy96feelgrF6cxhhPDCAj0FZSQFrakmt+zqzYqJ+/3t+4uBX8DJYeazdf0ifeOJP//VuqT/VjxQZ7t7GDMDq9wV9vXw3v8W1ILepEEQ95i40bvFypncpUSwW9UdnghiQDCuEe+sNVYlSlTgjk2IJVFYPpsDXLv24=|Chương 979: Làm hết sức mình;h0gQS2yNRdT/ZcZUoybwaPRK9UiisaO5BhDgqTmtFYzS477CnOQLbneNcgV1wEvHknH0bJYCjlDHaCFmGeM88m9i7+yUDmJ5KzRfg97pHuyOLFaSJHBH8BNeuUk5crGLykNQKC8ud+M42ayw9H5hmt3uQfFP1CFa2qVXgIcc/ls=|Chương 980: Không được a;BHKULSCKT5GJkdmEw1ZxDrJ35Bb0+/gKtQ1GQk6utQs4ffJZuqM3wmXrRW4qZctHOuL82L1wLEAMZoAop9skfyYLFQnoGvrYEpp8RTzMVZWFJo2V2sY0zFvrzIHS/0uPPo6wohxVrYkkob4bETkiTVP2cIObexs3w5kJBYzBzsQ=|Chương 981: Không thể ở chỗ này;qQavVNPOm5w42YaIvppZiVT/YMge8rLbzJKeqt/xyANVQFf5lGohWksVVv2/uymjP+iAiyfps48DpFP0LxnjYBx7vTu6rhhmXQ8jq/eZ321kvcot255kBJpzfFCVb8DsyackoBPodoLuSWzJ5l0zDjIVbJvugvY5tyYXLm26TDI=|Chương 982: Ngài là ta mẹ ruột;8I3ZwS4wCjENiHPd3i/AeZN87WwiSKr6JXW2tcCHd7n5wIDpzyKzoBzna5eDqVeN5aAADANdCsi1dgijDGDMTlRpCGV7vuryJQJ+VMEgKHbz8KtQl81u9G+748wnPQW0fnuyRrz+9vV9CR+KpQfkY8C+TjdwWw4EUEVO5bBe2rU=|Chương 983: Tống Thiên Thành;EhgNlB8DyrRq27ZdwRTRAUgGG0g2Ix+CKat/wd4pbcTxRENBCCgWM9dxQWWiv0uMzpwSzsX82QNeM5n/aiF1hZVDdoOMgI2zBzINpGJe2wfFluViHT+IfJz3KBPucHNantdqWFVghLBFK9R9UF1C/GiC4QFrN7h/zD1ZFfK2U8A=|Chương 984: Bảo địa;YTUc7OnZ0d6y0XX9R2aFsk9dbJbDLwXLFCt4VNfI9sIcKNZ0xW51E6lIxPQlOYD/TyW1HlR6DI0/9VxElQjVe/6+AinueWdfXM+Hpyd3nA71/BBdfapxDJwywm3DK6a1OkAjHBnJrp8Ye2QozgV7kOlIgdEoZNws7L81o7H9hUs=|Chương 985: Người thông minh phương pháp đần;5FKCSWC+3gQmnGYOjKTVStW/f2mI3/PsSJ8G6i4UzKZFRKxWzb9g9LzXANZKiyYSYHUxAfeU8kaV3EjTDA4LO9Ftw+/8+T1ZJzAh1xOOLDkdI1HC9TuMf+0bhySNTSvf8VEgGjHSKYSNH6iCi71XosgR1P0cgvrXhr4KPv0NL6A=|Chương 986: Tiến bộ to lớn;26cDIzgwPN2S/km4RBtA9M3bQoVyrfjBUfMR6pwG3eHaFwzZ2s9mqCPdWFNBnTacprz/sMiTCu0pvdqjMhrM+6/Diq0EEecGVEXdneZR6MziJ+BwrouFt0zY86SL/xkTB9BN1o/1AE5hC9uvPir/9Ubwe2y6xoduFSWYdnlc0rA=|Chương 987: Tu tập mị thuật;GjEvB1UJs3lLDBRur6YXgZViru5+YkJESdwU+Aupah0IMFf3qFbznS+Vw7ebgK8iZaM1VVkb3FhkX7xRC8hjoY6Y9Etmsgq9o3tYKIIgfiGiiK3qs+dL9/Nqu6e0KaK0ZBmF42yCvtQlaOmjYFQswQn+6lxqniUYkUYhDtymiC8=|Chương 988: Cố lộng huyền hư;2EF/XJRO3zh8VPEkdtsco01KHi1ImBsIaeQMELA8mlgtsbgaUtM6dhEglxRzrGE0TDLy3mVdicSBNsd1qiZBcQEs7e6Z7ttH0igJgMDyyGb7JqMEqpGFE95d+khgrhaLE9W84udFgcqbr8VXwXykP01ThvEPkoQiGmyMadHvYgA=|Chương 989: Diệp Vô Sương trở về;+ucue6MQHsdITAn6S/d4MB89KM+7CMtsTCfB9uLSZuOGOlijtFnQ3u8//uBD+6+nTz2v8aHRmvbvaWvicZ9DMPGIZMeDgvqYqroGsui+mILuw7XTQt2dABRegcnzdGqOahtA0TlLD9gB5EH0kLX8mHT11/BXXFVvSWoOfskgBrc=|Chương 990: Trấn Hồn Tháp xao động;o7xEFJiAnaOWdf+r8KAZ6GyHztPTXbuH3C+ISl7jlIpww5TA2BWkIuG1P2uO6lWW4GuYHSPgxo2mWeNngEskkbK1EUH0Eb6vL4Cz6RywovHkZkLEWh2wb4RyDsjHxar0pBTpNAOK38XhmRMNOB0VjmvwetQx6b28D8VT4v0HtdU=|Chương 991: Trấn Hồn Tháp bại lộ;pJWuuMJsLEUORWh1h7WAmtebddjcTKaa9GK6IM057BvWqdHXm4JtFLnN3YCi2Q2+cYp8FUOWMajSTIW+OBtEN9S9owjNHQtAJSQL1sL0SU8iElDHrstdUJWcFlwOl3A22BL/UYn5MHKxNILYmcwAjj/cbMs3EYTlnvaezq0Qy6Q=|Chương 992: Không thể tránh né một trận chiến;OQsJRoIUr0zVsGQr9lGgorhsBSNK+f9yVl9Rkp5CfUMCRfRZls7rUyhjlOatCcYWECjlk/rF7rNJyL2iHFKEA1BzvDrIBaUFTIF3gSsAeQQP5/45lhe49Qxfsezr+ykPcSZmMqwl/h02GVFNwyIIAxRg4fCEGeVI8LQ9NZpuNNo=|Chương 993: Không có kẽ hở;NWwGhIPsjtOWsfRMeE4YRBG6cO9kqkoXosRdIxm3aJmWjt0EVhue7XeXdVWIlBKp115faGscTuz5ZTHO6Qy/Ya01ESLLqzj6a6DJL9y4dZHQqisFULdqTiY1UggPxdCzEsrja8mJWkEX/jgtNLMpYVgCTIwT4s5Jl9YlZVgBSH8=|Chương 994: Bảo tháp xuất thế;FRW7xCuyTynb5haXVBZWN6U6YyfbDQnPlR8R8NhtzuqdsNg95sJygyb9sao1MSUcBPHMGdBhFkByTZaueBFlSMsypJrAEG+8wJr7yk8/ARxMVaLm41XXShqFQJkq5knI8BSJKJvSLhL7SsQVmK9xbrEeVSB68zGuv3xOrOLiJUo=|Chương 995: Ác Quỷ;4ZHLkg7A22TdjQzJxjHHDWa58dsCYR1jf7bESlpUJ1iR2Xq7v3dcf/kb3t06/UmiB+7rwJbD6hX7VYRbCva0kFlm0CWKYDNjnPDZdCfSHws9muK2HtqZL1TxNzuIhToQIaSvOQNRF/rTf5Wau0EKQFZAryQOd36WcGFt7bG+xkY=|Chương 996: Họa loạn;a4t3SdO7bbKhgteWBh/5yPtII8TKORKXqC94HQC+ZMULrrhISDXhZ4erxcFWceJKa9XUzI0wQQ5afyvrCYFJ63NSbXHKUG6NfJ7Nqu7iHuqmjaKldgLrkcc4dzuuUiW5dlIPzcckugwz+3xpW7Tz+o6M0dOtz5xYjUe7+meFmcA=|Chương 997: Yêu Mộc quyết đoán;iqpX2ddnNBCFKk2XbRxTeMH6ZifyjltU7yhZCqk3f7JA7OvLOxzE8kMW/ZsjAXi+rRCEPUU5LT9knSd9idXknSSphTgsWPMe4GCuEAdiDCN0EALlgOvyZeUMQH1b9k2twZFh07fqVyxbSx5egRjbEqriCwGozPBbQl+Zj/4pixY=|Chương 998: Sớm Độ Kiếp;SpInkvh8jFSi0d2HvNyfQXAS4B1+x2CmX2UvRBKxVtIQpTp7JLUtdR3NKkvoDkOjU479n6tm3gIBcKUoYg9mOJU2ykP/xY1UCh8P0nSig1jZyFH3ZSHMrn9uOmqst6VKaotruY0D+1d4zkRt7nE80+AuG+dOdhDH2Yfg5MJ/C2w=|Chương 999: Bán Tiên thiên kiếp;83QuhkLr2ntY33XtswR+BADolct6bsW7/xWA3FHWNFzOLd2RT5F8IsssX9jmHu8I3lGcXROOBUrkFDddF4b6VVSvRd+lu3tUwc1kK0lPQKddK9zoi1PSUF6YVCJxFO1bO+H7g7F7fxBjkREFUANVs64F7FnKgPO0/RVpQqj1rMI=|Chương 1000: Khủng bố thiên kiếp;7/y+Q3jnHIAfN3o6PHDNVRIZigBZcDZPQRzmjNI1SmAEhSFJWcQnw7LymxRaP/68JoBd4UDm+EGjLfEJTd+vsVhonrXFFB+TM7BRgaclm0paMhtMJGpMjcmIX5yY3MAyzRxcA9K24OjjA0I1Vdyy3QljHfIFi/3Qx3T4irgk7QA=|Chương 1001: Giao Long hiện;LSOTlkYJflzRQ+ypET4q/D/9RJZBntbuY39Vp2+R1Jbp2y200HEYrPbNVIrc2JmxmwyfQ9wwpL9e1uZW4PbN9uGiH1wSLOTc27X6cyp7ufhoG/BYotoGRZgQwcCGGzmInjQ3frJL0RYl1VFjk300c8QMAsI5CdPnQd7PhQZfzOg=|Chương 1002: 99 đạo;6/42cIBoPzU6ZHRguXdKupfSSkgv5WfxogAtAHZMqqPXTq+UrHXlpC2NKGyKedRMOt2qkT9aE6fETt7CwdjRey91z3NRthmYOrU+n0qkNPgbW3iA5/ev9Vijtox9iAherZsdgciYxEclJEygUxSXif1m0U3f1+hqziPAlmjNGDc=|Chương 1003: Trâu Bình xảy ra chuyện;ziKstlWhNpAOx5jnc0SdxgZI6MLnqhXne8xFazL/i0Ar9kOMabc6S50WicdOunJjqnnCWRjIBcJzfIgApNCMiwlkkJYTie3b3QEW5z35otvT9exSmtkFiH7pZnMUxiAEskWp/wXPT7cbxDywceiUlOuLFrPTGCXT0Wyc5oG+cLU=|Chương 1004: Quân chủ sơ hiện;88oe4qud1Dv/s3KDdRmNfb6NVQJE5kZjaNOcS+dk3GEO/Pf1hst3/8wRRQ5vroKD9+uoVQU37wA68KSh2T/q4K4XA/mHrIbOJ82BKZPTYmXOiDp66hpxypHyPJkjUcGBAY1XIH4Yp9qDi3eLn/Hud9kLmzOae3V+4Mq+QNDl87Y=|Chương 1005: Vạn quỷ thần phục;920waR6LrfgcgcpHM13nhRlYgx3Pj5KWrFYWlTn6gBeOrAK5gCCrCx3HwIsHb5CzGJv+S2GKdpnzOxem9T78qxV39RXLyshpySADdENP3aZIRXroAchq9mlGV30Kwz/CrH6iB0scPxMMehGekH6isaWTP7N5R9t/+TfNRTZ6Scc=|Chương 1006: Giải phóng tu vi;xJuWM7501KPZI6caGX0croE/c0Z0QsjYQpmncwwApD1ireR0sQdngNgfn4jTSbyH+7t47SdO2PJzVRRo9/k+I0C8eca9MonUHDCy3pB7RJgibWM8YwT6tXw8h9Rz+OR47CbXsXcjCim/VOvrNDFbDIa0u0/EX2+gfdUxYYftG8Y=|Chương 1007: Thiên kiếp tái hiện;04zA76IgRPU5khWCzCPLXFDidwLD3ODpXrHbbtvcY6OBD8gp2MMqbGdZTaaoZUIvEHg4ErRiJsRRihqTGDRByWf4bTzfA8OsO6A3wW2Nfm5kQKHp+LCj8hoo0roL1ixs31SuuxhXvN0UolsXkkeV/9bAzSSajPG/C0V9BxQKhTQ=|Chương 1008: Song trọng thiên kiếp;2vnNcUuS3whvHvxnnOAhtLdODkFFdKFUytjE05+7YIkAQGOqCmBIv+TY8rGr8nz2swqV0DZYjjOTyDJHVs9cl97E8by9PqDjSDDYZMfxffu3hQwuPqMfFkWhPZayIq1fgNFPJVmfU9DH667jtShI6VAlTEKUaGWQRLAH9ZCRurA=|Chương 1009: Bất Diệt Chi Thể;9LMrzK3annuww5H1INrT3wFLaUag8Iy4KlM7Zw00Tc1NvqSaxGWE/GQHl/lXPaz6Wj9vJotAP2dUN3C7WX/cmLeMkEmA6yW4Sfajx6qJIxNDLFzNvavENgzV70OzTyQHlF2+Q1XnoXGvLkvJmAPtYNLV3upRZFvEccUbXqf8Ta4=|Chương 1010: Bất Tử Chi Thân?;5W0/JlDqWaRfIOlCwsZ5MgMrjqMnoHeSGUtCPiKF/ZVqlNIxJd6xvTPbCQQS645Sdm5jv2AxuJZk5JRx5DyBMz1uWB2bufkDNzOHEzO51LgURiDSnFKJXSKlK38zv2osfG4XPAi33YXOeJjeKQ/ahdOI4TlzwwFP5K/2rzrDNcU=|Chương 1011: Đi mau;hvb32uXVutUR+OEiRbD8zWFRVuqYlOQdSIMnk8VbUj04CZw8AnWTSF1sFla6oxJLhO4cUbahWH5QSl1AmYvZCeDOtPQmTKXU1daeEyEC8eXY6PUKIAJn6a0p3zc8+d5uCjZKFGREncG74aO3vgorcSj8PK9T4RyXneF93Y2LJRI=|Chương 1012: Tranh đoạt thân thể;u0kzvXIDukYe73nMLdNLQKAcVfhHmPBCkTJMJcKl+Pz3sL9wu8Ousjko+Atr14rI6Ot+xBZ/9wR0JBg6rKplH+r3pon0rbCN3SoGZeIt35xmNB0k6lzmNlcLZfJLpsITGMLDABMJ5l8fmIG7bsHAXDU9BTOt3VYO/F1NQib+h4U=|Chương 1013: Tất cả đều nên giết;RkH6SteWNooYO2j9mdE7P63QTfyatiPr6MSyizqSxRurQfHwMT24b87nQe7Zx+BtSJfJ6MLA0N5eBfUu+PGdminkawS0bl6uIS/911BvS+GS3sAuKCKTPLGWJlj5gbokWHYnr1eVanWQzG8WZObn8lJNhPkyZwByQweVe1CiXAM=|Chương 1014: Ma Quân đào vong;701DClEVlZR7EpXDtsrKfbj1TrfJhT8hwvpxlwlsYwGoV3lq9qnYCgLrdh0vnyJ/3+FrdWk15u99MmUtfVHSbnWCtOn9p3Cyx+dM4pVdFzbKyiq/muvnWMvySTs0hCt9v/bOaCd7Id+7FP1mXkwD6+SBCqpJRWKLB4HkodCNbmY=|Chương 1015: Tiên Nhân giáng lâm;15wkd563Zjrq/m7jVdbb0OnmOG5jLdJ3wbJa4CgYuLJcs/gxvaRXg/iH6iWfjkZ2JG3zxXJy6KfoPaXcHDJmI+5PMPyB9Pb54V0EcfLkhXeV0cRbnibJPZCiIi8czY3eVs0Iy4G2DfaX+bSMNecaLYj6SWLdY0qjzcXqPnFHJKI=|Chương 1016: Quý Viêm Thiên Thần;9uvaJnQLJwtidf2iki8Q/xIyGtjlT4Jv+4VwxuwgSbT66II6b4mGLe+G9x4RAR1WHmXxNJhNV5bsiEAbrIDk3of3btGNuj+mTo4zUBz6amu/iiO8EnTGUulAib3T9qzjTGSlMSlvKkEx5+kITw0JiFvut3OeorA4x/oqJE8Wx9o=|Chương 1017: Hết thảy đều kết thúc;rE436ce86B0ABGXfA1QbjPVZif14jqV2E0qDXXhF9H4khn4+MDOCGjlu/zksuX0GFEj+H766lwSal+cWiJlf2+QKwmdhnA1JqH5sBLhk6FmAerHakpXqDuhtGmgWnFDl57auJWqkrWvHnILKk0+urJJjIMrUrmhEMd1kIhUbffE=|Chương 1018: Tiên Nhân tới cứu chúng ta;hfrdpKw0nsWKgAD7s5SRpIb8UVlr1h7kMjajMK3ikJ+/+XMcfh4OWfZ+3GoIV8xO9P7dTl5xAN6Sff6LJz0K0gbjrwP+0PhFMdK8J01fPjO4VuLMq6mTFZjeIGHdPbDsib5NrK97OxEdgy8bU2lfUOt1o1db1GVZRitMTXs7RCY=|Chương 1019: Tái tạo nhục thân;LzRk3jTK/ESNbR/tI8JxXo5hu8nIc/ivpW3r0wsZtM3I2P/ZOA+TRqOlrOmeGzMCR/I27FviZDkxzbcfyh9LlBoYoOtYnAlUg5+j3H7NpTQFbYYjhER1Ep8Nskgg0lT7acCV01ca7RsRTiJe136xgf90yD9UBvU+fFV6nXe00o8=|Chương 1020: Làm điểm chuyện nên làm;eT0e+ns6kNMGPG0LTbG+vHnHq3IyJLfSpxnnz/gE5CBKlksDhxqM8zptD2g7HBmd4d3pSFmYaklCdpFtjSy9b4/PXp+taibrmZntpkP7AwLf+U9zbZEhZD+IAK4HPMjnT0qFwTrnAs3zNytL8+AOOxbiCjt0wK8y7S6+Jm24hUs=|Chương 1021: Oan hồn đoạt xá;WYv5WcJUD/ctRsSWzNH/Ur7pwGlQGgFoYJPGkhowuBKwmgoYBO2I52NMnM7oYua5t8be5ebPxQR2nDITMZd6NkldhRFdxTGkPqcbK6anFwqh+PfGXE0FI+Xvo8xhSNFfS/CQzdM2+6qrOtCvSJKk7ibqHk6bAn8+ds0XYjcGoF8=|Chương 1022: Kỳ quái bồn địa;DHDUe3RDIeiea6bNU1wTbVNv17FrcMbE2eOIaSXijEomew0sgkh8vTaVUv2+104uEOdKFsrAyLjovK4v2LQjGdpYQ00+HXvbDqevvt6Ty9XXfyT+guqrU/D3tGKlCbQ32YxLGfJlnLN+DBIpF8bATDlEhQfT+0rgtCGG2ib98RU=|Chương 1023: Tiên Nhân vẫn lạc chi địa;tOzkvRRVPmomiL4WAZFeYwUEXdkc7kR+Qa+wF06nR2fDbh0u4N3jQ8whyRGUidl4eOZnSHuXEOvmxNzxVqf/QimyA+NQfDukI9ilODRTZHPlKu7mLreDUMj5HX+ICJE9KAO+ig/363XZC9PTLkq8Wksd5zG2qhfaaq94eQZAb98=|Chương 1024: Chân Long Chi Thể;On3YUMC0eYGnbyNGdkUi+fXPDzRVmFedb61TjaPULy/UXaGim1PDb9Has2h/358sZyOaP4ef7JY6pcCE+qpOUaXtjXvecTmD2WolAenEJzowJn+0ElGrACyDkWcUVIFiyzx4+EmI4VKzY/G7cJD+SPQQhAuoqqUeYR6VRJvo+0Q=|Chương 1025: Long hồn;KIKkg+fSFtCtz6MSwm4U0PGEQDpx80zLYowZfXNst3WSV3BnjiC0YorPNo/OPHJYS4Ho/6B8MAQior2sucnSymteRHfR7RzbCGMYmj2FG2kxoa5NX0931iPnk6+bURi1NddLVyhUvc3b+Z9APT/8TGm0yAjr+UthOCLRnR8/c1w=|Chương 1026: Xấu xí chi long;ipaQ2Ku7sZytoXFSpi8kanwwtVv+mc4VH4TowLb/2stOFAZZCRGp4p55Tb/9na+HRUO8Kfrkx5lFbMnyqwL4HcFPMMhot+ak0k9ios/nqOboXj6LEnSSA8LHJ3rYA9PSpuXthvKSa1dkrlbZIX89yrPSpMGGps8NMScHq/eDUuM=|Chương 1027: Không thể chiến thắng;+wP/ifQZyWBfQ5r/RJjRJGasOYlue75tDuccLGg98x8kD4PX0DIr85DHimyQwU9UmLpHnlwSQGWSnj2s21NdXtcw740ZqFc6uJVcU3H8LyGfRnmIhjm8utxzT+/Oa0Aq7GXitB0KZMGE8NM0fFIMEUtRLmnJdPdoxK4Ft8BbbvE=|Chương 1028: Xấu rồng nhiều tác quái;zbrRzs8/BMKlaxZheieqPrb5cE53I2SBNX0WmKU8EWXF2fWO1q9CaARlZ04LryIHzpcu8kxnAIg3Mj6+dm52SI48C+1GNFVeitNAOoWM7IEnSxcgRRJ+lsVuPXax29iX70DVGtiIBjuV/89bSs22YYGR3jNG811oIpgicvLafRg=|Chương 1029: Ngũ Hành chi long;iC6MWVuAunYaFeIz7oJuBF1vm2j/LUXQ46OyMFhY61q5wDpuDoldo0pl0hrXRbzodb8yhe5PqYauKc1I35uG12sAK9K9a5cohWr74OSwagzVhpSgRrlupAGrXdQhV83gJH7P1dnM/RntXcOHjSX7GkKnuspsVN2VWs/BRdhcydQ=|Chương 1030: Lại người đến;BJQBykKTJRD/v2SEHkzI7WCpcqgWWbTknIKp6Z7jrdcMBRH2BcWx1Lus2W6OPE1BeKMYRKU8KW+okesGCkkt1Pq+9yn6f0vZbmtTYO0EQ+Ayuo3Xkgz3HKWv9PT3ySmLAn0A1CGkU0jcZs05tbt/X/t6uRXEQCeQkYhjtWM6GpY=|Chương 1031: Trò chơi?;m0DvJ3EEiw31ovjYSSPBVek7dAgxXSeF7UK61moGc0xFI87TXv/gY4mDh1MP3631rD93vv1JsdO2OKSn/Gn4Rb10J3SjT1dkuAr110FGCVdd821e0tQ9stG5bNOLMFv30QJ9JzB/fuR9SrTgquWzlYJWVRs0SPJGuwqZwCE2WRs=|Chương 1032: Ngươi muốn cho ai còn sống?;Uhx/B3y7ruSyGMD98BDNF2O+qDcPgNeKFBPGXKxnmentVLUbk52XlFsrAtzQCVjJx0uZubuYee/i++zqOPPPJrxYKx9GAChBxj8K4pLkWqtO4acqjovVgUucH2YLncnd/lIh30f+hF7YKU7lEvLO9ALJZgSVt6KHmnnl//Rer0A=|Chương 1033: Đứt thành hai đoạn;Ho/M7wNmQpRUHy8KxqZmDuy7ebP7juPkJWAODg2phRsxTFPuQT9LeqSBkFy/a2bD97XiYc7pGxrhHCEiQJ71d+B2qQDuIsdo4xufsSh8JgPKpmukJZZFrKre+32l4l4QV4BLMxElSJHzdu8HRliI+eaLEWqiRAIjrnfqxIvptJw=|Chương 1034: Màu vàng hư ảnh;yGNUho3cwglanUhGH1VAyoWEJSwVazf1NJgRb8yLWUgXsfJOSVOdOrC7tMSNwIAtCm8pnGutH9afr1EP/7eUNKFw5m80LISWQHYYdi/ENq6va8lX00MmYsUMkOJL8JTzPhppwRlHv72C5M/A36JAvf9hfrXF7j+9ioGKJhVVD04=|Chương 1035: Tru rồng;unTJI5jfm8TJrKgQVSxtVvF/CRxtxH6IlQY9QPuxKMYj/04lY715waXL38uHDROnZlUx0Xk//a6rnQEu6fkwftw89NzUbc6c42ZcGcJjQIw7XqDVFATVzCMRb5tXWAC9+hDYu6nnCzuPfWmfDlnX4dnhpW4HwTplbXczGL0xPhI=|Chương 1036: Đế Tôn?;bcL/Tjqrt3DVHlQcw/xu8QR/8fDOYColEvW4b6OPPLsL70uoH+cd9JI0IK69usFGuYLyHEfcAUcW1xcNGRZhWXcSWaGoq6F8JEBsNl0byJnN168JJ4xhd3fMazO8/jOBNPHwj44/zOGkdTcLlDvT5mHXZhXXCaMp81N86jTtfQk=|Chương 1037: Biến thành của mình;PbCCayXVFstq8Lc3KzQcwC2z2E96wFkea7uJqFn2geBTh/ZDWg50swl8wF9CS3O4CVmkmR7YZHShChyO7nCdEd/mx1ForDktzf+6hUJXTIsHGYZLH3UYxb8aZcZ4llfe24AHsrgy/mq64W/htMW9m+zGEfPiOfpd5rsP8H9/NoI=|Chương 1038: Phân thân thứ hai;5T5EIkj7rSpG9/bdcPl89plZgDWWmmTRC419MJsEEqm7eNEo0fHOcMFQ0AZV7MrG/mUvAutOVuRhq1SF0fyEcsd3a1oCgHoihrTQ5uHUju07Knc1ztiEneOcgTdGoNJxCxPrlwWZTb2ToKRyf/ed2VTRg//Om2vTHTqhgyaFdiA=|Chương 1039: Tập thể đột phá;IpNELXH/7I+Rz6IJaF8iunE1nzDmCeZ/cdGsibtxtt1s18lqtbslhtRVo5k+bk3+h/O+vqpTFdv8U2PWUmafkaceoEiwPk2kCIBtTP+Et0xgHkxwJRSOU0/IJvBL5ugclHuHQyLzYCEaB1puMrQV90Ci7D7n0niGMlBFqHhTFZA=|Chương 1040: Tiến vào Hạt Vương phái;lhhtZE79QC4vltOg7IOYwLPbay4QflrMgzzJfh1sHy2g3kJF57pDLruCr1hTUxbRO7SSn4qy4oVhZ21i8/PKIixR/0RmsQZGgSaDQHrmgDqzo7OxKZB2MIWlpwlTXNDLqHMRAAxg5djsbGAUGTSJPF9K6Woesw3sBQ1TaO13sBU=|Chương 1041: Có phòng bị;Xn+jzeaXn9/7jgouaibRlSyaPi6UKYvkf8FWeCvoOEzONqjLes36DTEG3JRgyVZlSbLOZ2ijUM4CgBUO9IRjOadvoUzwQEoPq3fz+uoKgdNgsL3F2FyATKGLCFvuaNxGaIImAP93hZClYWb8zsevgQ8XyVO2km0DrvNwcNIjhSo=|Chương 1042: Định cho hắn có đến mà không có về;TPlmgRZzqZ8qoyv29yhMKuUNwnVu3sP6GuGnKfB9tyOHjHAytmkiE7zDrpGik7/gw27gXnw6fbPCVMVIkjoB690G36nW/7/9OgFD1mEJmUrHw0hrRdI5LLgHQytd4btY5v0DF1cN5lPNua61KWmug7ITyT0eOnIYRRPxfCSg1JI=|Chương 1043: Ma Quân bất an;+PVXcCBVhEe++ka5Yg+YvQSNGKhhhCR8oRd8d5SxuCMkHgo/iTap1kM2hES9OVAWna19a9SkpL3+yb05G3wnmY2t/vq+so7Z4Jj56kJTHtYP7aVye12giBzoCBobM/iWK34VNtah8wre8EtspyECAVo5UifeCmAUlY7VR44d4mM=|Chương 1044: Thưởng thức hồn phách;nEBwHKVEJyT4D/gR8o5RQcy+sCe2xmGRseOoBPIWXssWQlpaLtw+HdpQIhOXCcrqaQGB8jOJ20glnOByLymL1bgurlHmEftWRE/Es/ZMQVOUXEH7pN4PcVhaSyHzCeNH3Iii57qURoJaOeXtmoYoxG5K/+aJvtSWBxXEo815h/8=|Chương 1045: Bắt được tiên phủ;tHLEX8S+BbmBGsCN1gBMmMSSPWQAyNGf8+cZAAu4uaJXVtb52n8Q3+rVAFif3EU7mBAaAGs/nXp7Nl5j9XMLqcsIimO3F0f91zV+2fbY+SUch9i1VWbNT0ivdigGh3GW9FZTcVXpAkXgGgnK/ooAITggQQlzKIj9+DLuyQdBzjc=|Chương 1046: Mời chào;bhGn9qRMgjPRfBo7RVNTcIAaBpkcx5jZDfarmENEz5G1E/1KuAFFvWCXk8R2tgMVphLDHDBJDr9E450gvzb2bEa6yfFD0f94KFzh2/TjnQbrBkOxLdPJPLyAGnEXfvCvF7SS++yaWVQlCydZUI0QhueuYkPBk3lVKWLA45RAY+0=|Chương 1047: Tiên phủ truyền nhân cái chết;jCohNRjJR13P8xYD1bAs6UznjcjVPzof3FtNi/BOvcxmqQ9G0xKOZzUDZngrStgmc41/GS+kbCdPX1znhB/UUdMcpvLk3zuiNcl/OpqvBNCqw+C+Vy0rXZ6uPRqeriJlHEvCBhkquq8o45iZhloNVm7r+KkoVlYZAX8QhRg8C9E=|Chương 1048: Tam trọng khốn trận;SV+fTEmk3kSRoOAskdzquVPwY9zxiiKNdHUsi8WEAce9LRngxL/PmFu3ktIsUgLfdkGx9uC7RZZlrZzlR0fsR/SAGhZd5ULlZrHAE6Pqkf26eUqIvsKOJW52YYXm0qZQvDOhmwJ5OoU9shYvkCte4EpKL+BmdJkAAnelJ2x+Rfw=|Chương 1049: Trâm gài tóc;9dAG0xNR6b4Cz+DevG3OWVl6y3ggHwbJfelY94eWxI/pG79Bmt10udN/LxRTetzxxj61UGZgOA4UpsoFYLDrX2cJJQ370bq4ciDjqYk60pe2Y6QkiPJqDkvWj/XcDx+MDL+flSvata9gwJmae0RsoybbxsCUZXLRaf3iiTEIVDA=|Chương 1050: Bày trận;5vroLnbB66xVZEjqLFQnqJR4HRsbPEESkPP63Smuuh8BEp5CLO/gF0G5AHF3KMW83UP63ciDxDNjnolhmdpZ1nu+yPA9J3D2hxSeFHbpCXnW3+CluKx6kdKTNCdOC3MYE4d24gpiGEOVNzupUEWRO7TLk1laO3+2Gw4cGXGKTyc=|Chương 1051: Lưu Thần Bàn;0OYRGJn8EV2y1l+gxokkFEvYJ2ywhdMRuXOPFPEBf84Cz23QIkjCdVt8SyKmXaMLKoi9DiHBwUGrZq9WHRgyU3DlvFGgbejvPA9v44iR18vPNAjuFInXdUbvHE5yphjnSuGzARIFjxgyvKcmb/O2eKve1FVSQBvIqNcr+5eSGU0=|Chương 1052: Để mẹ đi!;vX/VY9xIiIiqAzUgGhYNXFN/AL7UQYvQAkII+lbKJd3E3BMlgf02a4tlCB5vQhKG8tQfIy2dxmy/dkCaxCWO0/zXODF3tpXaa7VEbGJ0LZmZ1Q3borike9yCijQ9PzEOBjKB8su9X61OjvjqRPI/RVc3P3cVxHd7drn9f3d/Mc8=|Chương 1053: Ra trận Mẫu Tử Binh;RD//PSBlZ+8/Gkzzowk4Uf1Haj9VL53lVLGhZAWPNH/HChqhSG7A6sSFigMxLpXeWAORuwkufmcOJ79gdtEvx3ZyDhkkrqi+UCytBbud1T7NPjiOdq5Irlz6S2mcyV+IeXX+N4PKHLwSIeKm9st9ufxC4wDKBk3fvoIYbKBBmgc=|Chương 1054: Phá trận;md9OPTl80QJdZIAh3BdwsEt2peFXmDqOtbzBdMB7Qd5LxHjwY0zW3PEE0GMmSSC8mijHjyDhaHC7Xw/l6L02a61xpKqi/xzTjAiEEOCI0is9WY7VEcHBtWYbAE+bMxY0pzqx7yqWNcfISuxGR6yF3b/diYEgVeSQuFvkVHDQBM0=|Chương 1055: Ngươi có thể nhận biết vật này;B2n1zOlOR7tTusMko1ff/FwMN+2yg8S3dus9vO49RV8iPU06zRfUuOUoyMVd1q40BWkXKYCdBxXuqse8oJGuaqAfHCdbpCgOXPwTewvDjl8aimTgmww0M4WqZDoG8RMdDAWsOK+XNnbop72MfANwYr8lxsbwFgUrq5a6jc2gK3o=|Chương 1056: Ngươi thay đổi;mRu0dy3fUtDK+bAyNamtxIhvwXe93oxszhkQ/VAjYPYdmtW5Rvt9xiUmDMkYUFeMcrYM2omzb+kLBAzhV7LyyuYBJHTkJqgixlu6yt3uMzipc9UV0JxX2lYZbUE38ad3iJTSRPf3L2YglipZIBFHepZhC+Pwm+pqMi9jTQXcxHI=|Chương 1057: Tự mình hại mình;jQTjbv+mzZi9yTalNkjMa6IJS4njjOTTdgrByAMS07etKLFtShOYBIAbZlPpohm4dc9JoFHiaQpg3a9mt+/thn12RqnSWVfg50jq+fwC7z8GUBhD+CjgYF+Lifd6oX40SmBp4zNKNeubdzokp0WSNUdge7jb60Rl6aLWC/187Uo=|Chương 1058: Muốn chết không xong;xOfSTDr/DfPZbNr8HfDZzHIjuWXr76RK3bqbmL6k15IHa/UopYep0M7IZkOFMV8YJIbivvOm4dAxbdBeTj8QM73lXIdo/utJZCuVWYDFYtu4M4QgJ/+tRT5f9d5L5MXRavcTUcqWFwtPI/LqAf0a+UbiDQPihBETc4DVzqV2qdU=|Chương 1059: Ta giống như tới qua nơi này;dwLCsZ/1tYx3XkmvFOFYbZwwQ/UoQ4jhbpuk5eLetwh7cWkLqzbCxL4OdP3pv7F0kh03dHpakl3gs7/7mvtnKVmOH8Q23ZX0YjStj3WWkcVZZGVZFTkfH++uwrj7OBVz85BSJZrDIzAesAc0nhuUBHcGYtLFcVzbqJRQ2CzjkYM=|Chương 1060: 19 tuổi;Wnk+a8aVjIR4lSa9Bk+AgT+f9OOE0FVt8fI33gKYCqZrr+6Fa5jd+zzkiF0qZGhIVIhojZYoCvvxM10HxY1Qc+TsJx1iC2K1nBbuzvz6iudXjBLS2fy0rTOY/7LZTO1u/igLz1+8FR+QqLWjduHYTW9S8LC10LsUAnPfeuD2LZ4=|Chương 1061: Biện pháp duy nhất;EGonRvfvRlI/BnODyXpdtN9z4ltUTp6wrM0GrQx4bCXonuJ1JeXX+prdPAQ3tmqm9gJkHolibXlo84x7OA37X+vQmf0pIy+I5HRP1+eLUQV7D4WGtJL6r8BoUtfI7G2Vig16nveHJndsopTd1OHc1NQKBAlzyX4IcSpfEEKHXBI=|Chương 1062: Cao thủ tụ tập;LNcyU79RcoEKKKYhgVcKC2E8LLNNGn/3AvsUn8uOISsAIzueOy7CoDE8L4jfKuVmA8rEi/hnv38wzSOSROwsIKpo7lt2fvkr/+++e4xW2pAGDjEVx2nPXNT8r9vWVaGGnZPr5Vmk5fxfdzCLKIs/wk3N6bs6W50EIGAOobshyVY=|Chương 1063: Ma Quân chết rồi?;7rqLIwtBdn2jbUO/EZuzUIL+IDfw/Ioe8TzUwVsW4VIML0ajDQQy20u10F9nREvR2SdgAjJU7Iapu8xXZ7B/VWQu//iOVSOTE1AfaSklUQ9K+9p+P61OHVsWcNkLMJX8osLxwEpBFimx2pjtu+EGsyMOUcMmg9sOoWXFXrIlp+Y=|Chương 1064: Thật đã chết rồi?;mNgRHodmMvjCU+kP85D2WW316vofN25B/2pTXHKYonpiP+5N2zRF3WVw4myKk0IMKHoUxF1mxFdJX4UbQsbHL/ZXGvxXGrZhP0Eme0Q/qUQLaHAEuL8j37zYSZGuy5+38mzwpyVATkcaq3rzBgXfmKT1vRmz2jTh4k6Ua6Vfcas=|Chương 1065: Ma giáo giảm quân số;qeLpUnf4Cov6YfWnArVSWPEn0FXJl63PDv5yJPije8123BR7jLFVNltpb7adbKwMWvnGAIhFtpLGEiSp1eAWl3/vMVbF26ua9WVoQr6HHe1a6FnyrtXBHh3w6j4I2jQb9jpki1xhMY0ipI5nDhI8xY9Yv5bLTBATPgVd3SbOdOY=|Chương 1066: Làm phản;xL1ZVXcOb1UQto/VNnTFqkB1lhHR8RokAlkh2T9mrsgjUra/NUpEsXEWvku3JVNhMmWGew6qnw+bdiIpORHB2V9vOSJGaP8pNZaYIRVHDXKc07V9rM4JNYqK/4SYeRckpwOG2FwD2K17ZjOR6OYMT1tfB5rhtz3WHfC1/CBJKT4=|Chương 1067: Thứ 1067 bắt đầu từ số không;VxX+rZk8e6OVNSYzg3Da+jErgRbC0QE5DfLd/cZ6Uaw5+iadh+IjBvaOepNuxaPWbqy5cxaQE+omehP+nW2wP4WwcC31WPvuFMjCWhn4FqeMxf6nR1E5yZX3TPzItm5Tqe4P4I8P3ScvLWZcJ/RS7IIXPLiTVX9GqwPbvDhO3NM=|Chương 1068: Lại là nàng;ulDIJ0e5lNduJX/nSYaHekOCxOFvZMxFKrMwo1Asw1iAqe9pAERLy0yIy617EVtzvBXGuPuZgefnmuhzjVFpFiNwH6p+PhU6QaoCPJEes4N7z8ndUCbxfyQkX10nwGC7aQ/rjoTGla9TU1qJyhU7x8mBHuYbiZS4HeKLAsV5u1Y=|Chương 1069: Nàng tự bạo rồi?;9gyQVeOg1AKlhdodVNNOKVALlZD1cl69j7loAC/n9Av2JA/efV+Y18fwbsounKn+fQP+yKupGdAPfWuwfkin4+AKkjFzWAChhiCfR1hZjNIJX5LQODWutZWdLQrT/Y0cH7+vinuRBgWfVSmzP/JzyV9mMc1c5lsNrf0PfRXml+Y=|Chương 1070: Hoành tảo thiên quân;SxzL+3LTC30YVEwoR4Y0uWBxfosfchCGfIqovAL3uM0j6WmbDqtp4ag6VMooZ/2d9vmr78JHrsmMiMsMiPO39GHHzVOkQEagOLLpKS1+xHMZHIP7cQXGRvhvcI4H0n+ob8Hv45FYNlaluHmE/Lepg3QoK/8CI/uhYci19xU0gBU=|Chương 1071: Siêu cấp ma quái;6/nxlh7BbeUGTKOUkB/T+1m+FLVn0dsGN64Eg4h/xLpLIngEZJWJ08lYhF5bOqAmyG9IXoH6Q/QrVmfo+KiCuJ0FeEUrjcda78hBJHw/iXkerpjAJEHy39aELvP+V1VGXIiMwXrqVISwSxoY7pZ4mgQOPA8kD52BOvzmZXdOJm4=|Chương 1072: Toàn chết hết đi;3SwAzdOFmfaNMSaSw0SLVoC8RaSxdm9FAp9PPlQ976ueXXauqq+9a9v3vwiOX4WmxZoDsqc+hgnjbpkMacw4VTO/YJP8+yXUSWvPeWSuJaRFBZTqQO3zC2j8p4hY8W0obhh7x3WR2tTtNh4gui6jFwPJfvAgwPrMdfX8XxUeafo=|Chương 1073: Đáng sợ quái vật;fiQ8So2ZUOBcNSJ1/XLO/mzwc5rGC5S7bHEt4RhG2M8o1YLJsetPsdbpxVg5H7Z9sJzm2/ZaIRPbzpLFDTKvNh7OaJBAcUZ25LNuLyBYG4lUsqf6ti5LjYp2ubHoW2AIohdORHQ3GhDLgrz/Nva9h6z8wFpDfSaFugtGmr/lu50=|Chương 1074: Trở lại đỉnh phong;VgswB3sBpaudJ7gKxhpd9nPX3cg3Vi35UeHgHxZwtCh1c08jsPVHg1mPnZ3TEiWv97fgxaEsMOvLMr7xT3twgsPah8ZKu0WJ14kX0ifS/lIuHkTxDfC04QAVfRUAqwRwiSOXc+1O7YaXFJvsqpGxMzyvDWNeqAqMLAjDgp4qgJo=|Chương 1075: Phong hồi lộ chuyển;NwC/I2ssoUuzwqjytSoWdBSPnzhqrvnAGmQPJAg3+jr2PWmpOxtOjK7ZiTVRH5pRua7HxF/QiSAjm4HpzGxllcDS3vENgT49HmCIbkIVWvc+B/+piXBj4tBoltsvAQj6MC2i5lelU39slICm1amZolsySAseoAWX6QWi3KSIXxA=|Chương 1076: Thiên đao vạn quả;IrDsMdXk0ZWm6LafNTQOC1oV3ukYlh+WL4M6rHnCcrhkTwlM2z2Fyyatxj8R6pwbPc9hNKxT/EyjamjBzUu7v7kcowBqUHw0pZd05+T0lVmo0ZOKfm4N5SfiVy9JmX9sR5PqDePstR1jZ7ZihfVz+ptR8kbJjxoVwATeWlKLFnA=|Chương 1077: Quỷ sai xuất hiện;x/xsmmcShN6SJbv75x55gY0FHLZdD8udNIQ4fX6C3Xbs2DxLNHZKyBhsH8mRWNRS8HqZpgbyXpb9ZDSRkXDKa0z8PY77hNPQzzwTei1xRhDA/FLv7ngzZamnX0RnoPC0Qs7urwFr9PIA+xbNATlcugajEITgfNsp/7YeIw3aJOc=|Chương 1078: Diệt sát hồn phách;65p8k14q7BQuohAdbIaxuHpLD6FaKD0bCvxaN6SRcSDn77rx0ciha/stCF/a8jjApUS8ryxHue4fQe4yaHLyen7gUOSAQ1TGiGqNn53KXejMOFPN8BS8ggN0rFaVznY7sfwk/BhBVfyk3e1oz8+PQZx71jIC+Ony84f5CiMjcbU=|Chương 1079: Nàng căn bản không chết;hFn1vEtObpwcdm32r9gpBGosXRtc3MJoL61jJmLA7OuOtRRCfLIALJ98ochUeAzD2kg/Sext8nwH3oQMsd5+1c6ygKDTemX3FAfBsRFAx5tTiIsO/TjW40iT9cXyvCbMsxuHGM/4vLObReRQKjKP8ZVeCqunGXo4ASuw0BlouDk=|Chương 1080: Tìm không thấy ngươi;T/zhBG3M8hYRAejNkXOVDlMeb+VuxJZhClWniqdZuZUmRYTEVCF1tnElHEC69VjaQf5euokYtoqwarE7lNdPsx3WVXo/9LcQXHO2xfK2Z+yDbs5hitzZ9zFUwCbRXNU03Wq3VJsgaKHGnc9+ts+qeSKRYA80MPV3do6C14fTXUM=|Chương 1081: Lựa chọn;Gvu5V/WJZFm4WaBwYuudx2uzJOEaCxtKuCbsLd2aXL0YwUWuepNAdBkZqgZsCwcqGHf+cLk49AeoUHP77uXJYIOPLfVT159v5nkXzU2Y2hDBSUQlQavS1+PBnI3oMgTTlSe8HIIHrCpn/Qnnm0T6V7AiRcrG5C21ub+HAZha8VI=|Chương 1082: Độ Kiếp;+Oo5bjRsu1eyXhjeoVTcViLLK566NjdBONNcgFCAoO+ynyzGWUYyCXCuUJEFO+V4+WCM1twhlfWYMpXyZUOtfFRA1ELNR5INoVC/hWSw4BvI4N6l7KJaax4kKm333i50FjWfZGVug5gpflQZ5KTzEcow+/OPuKQTbMERzsPWx0M=|Chương 1083: Hữu kinh vô hiểm;6f8aSYmp34oHjD0Szjwje+9Fe/qPkXoPA0ZhjKB77QguszD6DBfjkqCZLydq3tWjkx6TRbHqa6xJegFMvWFYzgXiBrY3f/bfwOC7Ai1quvTHV/Cj4gs0AJWtWMMwYhLAxsJNzZuOlK/S6Ol0RcV1D6cUjS0RNqWLDEXG6uNpVvs=|Chương 1084: Chung cực lôi kiếp;1ouPnarNaIWAko/c59ObO8PQpOqeLYBuoNh1fBUobcAmy7IpuNmayrirbVnm1ln256pq2Cbvmto3g/sf9HbhzZXdZ/aFiJ0jDhUCSdqrgDS9Y+0pVFs6SNebZtkRFNi7j1+UkPfTiefIbtnCaz43jxsMcZzqwUqTc4sFAC0Nz6o=|Chương 1085: Phi thăng;sEwrL6gMcGSBzPWHqGZ63AeknM6uUQ/8Sd43TEtvcp+q9rdYl6fLxB75y1enrTNKAwLFHG5R3vtFscFhRx0Bq+El/nrSRu3FHKlvbm02frS6q0uAcUoVdMDCBN4E4DsJlMWz+yQNW/CFJMGQuXS7uiK6Ww6WXc/uQw4p7KUX83w=|Chương 1086: Tiên giới người cản đường;LOKPcpTsqRtxA/T0+oWs8/pjhKCj9Tgat8h5vUt+G1jYEgvf/SW4ZmLRJ0AhRRqmX0yOwIZpV/n3Yzn+J3mRBtdt970DjGriGPUepnoTtDZNu5ubIpfzu5y5FZm1z9mwzboCK6XNvG/Vx5Q4AgXmWuceVX3lnP1z3KnsVw9yhqo=|Chương 1087: Thế giới xa lạ;NrFWN8AGfOkgSzL8UuSPgqNCWZZHu1z0nBHhJQavZx0JtstxyXO802QdMrhoe17QfYjfjM6+K1Gh1l1E96PRcOG5RR631COB27aXauz1Y13XP38KoQc5rAWeskq8OcXrsKktCQx7ZmV4D+J/ZeGx+rWEnFMc3ch/2BteeN+6Gqc=|Chương 1088: Chín đại Tiên Vực;YcFp42u0FEHFXfuNWgxM6pQ21K5GacUIORs6/kCaA9qrabfBES3+Sgc1qRNWTYsMqoGzv41PUZo7uRPN6D+4MgFLiOivF6cTb4qjpCxXVFs8w3BSZr77+fQU97p58kWHkfJNxmpDxchnLX/szP8ZfnPtDn0qyigWOKYyFQ23/24=|Chương 1089: Thổ Thần;DqrAs4g9f4ncyy1bB/H2WGPmUBvg4Wa+iWpQy1fBeosWfqXaZ+U9N0LQALGNqtXiqB7jDJDDpNJn2baTUX+BahV9fpQsJ+rWJaGptMywdH3mhfWj+NEMPPwCiEJVmSWAvWNUee4fSsY7uJyTTApQz2fm0sjW9SHiia2HLYZTWsc=|Chương 1090: Cửu Vực anh kiệt sẽ;EKlVHZcXscE+DIVnP3pD4tFe3STyH7I+QeJGaAmlUyQJRbHO7OBq6p3aOsxfrh/8xKyL36neD1qpavSlfA/9lsmu0sRs64ZkpAD3ltNZVzaMf8aYcPQa1axXrKMn/zwzGWzhO1TiLa0zm9cRW+mMkmTZEad6fXefXv+gBnZCYrE=|Chương 1091: Tự tay báo thù;ZGbYXtl4FCjO54igrcDXjPBypcrdRMeWQrIo87JGBo3kOi2VIh32ac9sYuuIoAV+GouY8N+TfegjWs6dSjmvLP1NoxWhBo9LouYPnS+hWBxJcAloKjcvkfMCNmaaCGoOvJl6NiIDPftt/Wcdzj95XP4Ol9KhiduUDRiip/0wN8Q=|Chương 1092: Pháp Bảo điện;NexiyNg8D9g/cG0W3I7vAmH7T7+K9tlDYvq+p8J+kGZNAUskV4cxJVB2QdPIlwQu5dp/dFv7W5cfO9ifeC4eR5sOZy8IAJ+zORjMTKnp5H50pTNkoYWOcvVWcBroFtoL3IGnrmU++8GKXP6APCSIbswM1CqL/TcKXysS/46WsJ8=|Chương 1093: Tu vi thức tỉnh;VQuX8tXDlvOXFiLYNiVm8edvOifCSQrJxJMYTFwfdd+JUX9XbmR7FUaoHELn/rnZ3mioPlJGNHnZRHl4vDYpEh13gpDxkxWbZe0v14ZiuP6DvwaEWGB/h+IY3eDqQ/AsKWPLWcERxXlCgj1pYNMTOFziqlrdOU9MhtCpLlJ3ves=|Chương 1094: Tử vong chi mê;prPApG2h9qW4brfny9LJQ4lgJjusSXYfzLfR4w9G73JBSRAxtXOLKMFUCs11t2HV85nRRLcFl68Kivzz8ql7YJsMBNAIF/9UKTxu4okO0pBtyI6+w5+Qvl+qOrGYisKbVAtiMzJ4ZdNMQgsw6OawVcGNQuK7KioAzzfWeeLGEOA=|Chương 1095: Thiên Võng các;pIMptjgjqg364+BXCUg57ck8NtZuWUu0d/oey/J71q8gv+bVCxaePIW5yAABO4W8iNVrqquwDS152HcpixPK6Kbx8qmBXvIRtX+rwHpzs0wWbbOP3ORKJAyFDS8Zx84jB7bjoM965rcNuDL+nFVem44BYK0izMiY/D7bT+4zQtw=|Chương 1096: Có chút thiếu tiền;RGZDAjEcABVHF5XfPPhh4kTxEOfGkonBJ2wHYRFIlSFVU8UCT3aGE1kVluJppuS9qr/nRqI9tWxokyh/aJxt5oujkay2cHph5E0e9S6M202uBOoqTL+XEB3vKqN1TWPFp9EPijM0nKlvTsOt7B4laKtBv7sSUf8+s/5JBK/KspE=|Chương 1097: Chui vào Trần gia trang;cQVlIsH5n5TLh4VNjXWKu02z0uhrgZ9tEHFZMFyzR+bibDJthyVSXMsDTdlSwz/TjP5Cd8bZompnffh5dsG6Gu2G88S855Q0s/xIkXwItKxi2qE25EcCs/nBYtc+Vu/ATt9CqJoIhwUU28BvOKQk5dXtZrsZm2G3E1NJjMy/kiM=|Chương 1098: Dẫn xà xuất động;gp16fy8fI3K4AwM1MAP6/5IunKIw7T9/o4oEfw/yPGjh4D0qJoXakdzNyCCao41mv8mUkDL+zibKP58RI2bC+UuccjMOwdXSEmBYkIWeWOVIbpptDsX84B2XAHg0LXXDAszMNFKZIdsguRTHSMYTjpw6Xf3PzwOKjlIdI+hft/U=|Chương 1099: Trước giết một người;ogN9EWikMX6rsjF2qOGcqJ/Z8IUbAErMnLw9WA0RdPa8fP3s/MmGU2QuzcluN54KaJjCICni3cH1xfjZgtrldLuBCdysNrSwPdP7pMQhz+RMCLL5S7JLVlN02ey/uLvs4Rs/vaAq0mULWktDts/XcvWHCwJSxHztDADDO3pT4IA=|Chương 1100: Trần Nguyên;Y1YBOXs/3H64Z4UMSh56B0fhtXRQgAcjGCdSwgCN5wKSnUqoqWHYaBVKgt7mDrcnDwlqwV1ivD/1Iu5pFmnj09WaUlwGx2cvfu0XpZqJL14Z/clEII/KBqiuPlL5XA/GjgGjSnIfRpU17sSMyw4VsqOXn8TK7HpSFIed3bTo+L0=|Chương 1101: Trần gia nổi giận;LA6b7IcsL5LErXLyAYIE1P3oAdAhRRRokZN9PBMZhNwLwRiJzUvT5jymctmjzbeohHODPtsaJ1EqfyJJAsFx8Gbudpw/+vW/ET8Z1IKGGS5XnAG4yG4kF7l1qBcni2RGcJt/zxZnPQi1sh0+EnpWlecClkGl4Pv+OIPzY0avHIU=|Chương 1102: Lập lại chiêu cũ;2XIM0QmWw0aPNIRnHf4OEU1vC2NoyLWCcHrewlgFhUzTm+I+tU4spgbkN4VvWTcIbbpswbr5BjLkBtQa9odit9gQToV0rVsJLt4q2V7KCHTM/R6fga9t4s2rOhTVSh7vS5JbhbQbu54ErpEjDueTLfuVpBfKQ0slpBBOE0u9DhY=|Chương 1103: Trần gia trao đổi;5IbHBh0nf7Yp9Z3+hlawuQQgnZNTE/BSOKdce6a8LH3IThwgGwjmmgmF3L3IqmqBDMRzUnup0HNIco8bQxI/XgHdMF+7AVJxaGiejf9vv3w9VKCSJVMmlOBI+DL9TABTYbCBSTtDbPslaF3O4yXitsjifzgcQ4RP8piglq7IiAU=|Chương 1104: Tìm tới cửa;g/uV9oqHw7M9Bj2NGQN6HKMw/LsiQXiJyAaEfwv4IHDDVyoOPLoIkhOW03pbeYyrz0SGO6lYcvSY7LbePxOrx3YD73dpk4iCJdb3tpT6XGfVYxpS2wSN3Z60nyIU1s76PrlLOlQwznUoz0xj/i04v7MbtsIogkrBdv//rGO9j7g=|Chương 1105: Giam giữ;ub/RkBRX7zKSdx7rDNHqbiyhchEk4i4zbh3VViIeA7V2lq18TtQWWoGi9B7WfZn0n/MRoJ2ikTlkjGHzSRD1u8o3odighzhny9NtRG5JsemLVFs1n8hAp0weTDHt1EsQlwjf4l16LgNj6KHWJUgPPL9Y4DFb2OGVD6REbgi/Qo4=|Chương 1106: Cấm Phược Thằng;k+snMl2rEUEFgBeHZ+B9EQHCoWtGKSIOlFV7aHJDAzPS8SKb2QYmVu4X3NmgoqdeVPsvve8CF5TzT6ZS0P4Svl1ldfzAixqrJjS+k6qBhdt9DYHUpD6rSvT/MjjPaTPAxad9UHQ0RCLSNFpCQVgJ5NalkiAhm1A9VecMs0vsXjs=|Chương 1107: Truyền ngôn lan tràn;uZy7oDWoWfvSPrfEf+Ey63PNZgiyfAtVtXhX+zrGIZtsK6StSCPp4ur0mFfQqCThNRk3aEeHK+lTNEh5d+sOEXTk6zAnBPTkkcG8hI6EoH/kYNROVV50VOJD02kiyDfJ2xZ/pU8hFF9Ex2Wbz/6B1BwGEgSaJOZMePFNShFkj+Q=|Chương 1108: Ám sát;m13do0s2GmWzUyjb6/5znP6i9UGPI5iJwc3Pn0eYFqZOIN7xaQmgUI3ysRQJ6Tx7yMFXnq7A276TVQHvTqO7oJ/flkyl23EQC8RvxjXCt16jHqG1eWwFqyuUWQPEzgLbPvWBQ2mCGaQ1tBUjt3/m3Inw+L5Jpffu+mC1E6HBNyw=|Chương 1109: Tiên môn;2D0KTcrSoE1CWa/A7PU53vcjl08F0uO+fqnpcP/ZVz3SFLmYXhfUvvpl++hchaY7W6w11ogdMIV7OFVR6A1vuEDKALElAogula7Jz4r38OWn1ef8zW4/QDt1flU/YH5fVbv6UApehosXvn3lPov4Mqa9dRIEtAQ0KrvJuSEjkkg=|Chương 1110: Ôm cây đợi thỏ;t0S8q2O5sBcJngjMZrXLSxgP8q59e7WfIvAg6gHfs/ZmVqEDhsYjaHr9qtm1qafZ+CAWDXEDBINGekb+O/XjePBL5ieqGi19OTloBQvBhn15nqQaRSb3WYacytaQIyMe5fim5sPTXikYM0US8pQxFbFEq4Jfhy+6tCvFUduCzcU=|Chương 1111: Cẩn thận là hơn;bJtzTNjFN7BJ+mPMeaWGli++OGNZrphANG7QPzAjWSQYxwGgGmR97mNC0ThysBRldOE80BJ2MB3KBkYo756XBE0cQ1DTFNLdgyycOau4hZDJjURMO5A4gHrEYhOqkOZaYUpMXMCWKty+TBvAERfxgOdh8KfvLdPHIDH6GU0+DWc=|Chương 1112: Ta có người tuyển;GQOR0BpNVsg3iV2VR6w6d/dLOEoMOjMFFwvRpX/WEYLj9EhKIVU+F7ij6au4C2SqKyKOCiNWI6/4p0CvNu8Hq+46GjaSqPiCg+OGLiclg5dzKVc74AfTmMOYInhwY8M71kFIskjh/KeTZu/etYCNZg9gaVVmHKo49lAUmWOmlpU=|Chương 1113: Làm càn;j8TfFyIT6u+9rgL/utq5Ag/k1goEeNzrrEwTnAucKJyNJZtQttB8B46aHyOXTPzOuiquPrPqcSFBWtSf9jFgRQQt60KaR373Gdr/ciTY/N3742yB+4gon1I9hi+B7QzH5/1H6fQaF45xQjFhfuLDYmD5QJpCblHixXmLhRiLEIc=|Chương 1114: Đừng làm bụng lớn;BfeYt5HxMg9MidfzRQ+kTR1hdXNZCdkMz2jlG6WbwJA6d4KGj1MJ+IJnts1zXrE6UWDWbmH88zEBkrPqOdq4TpMc/ftheRLOfz532unBRsjMPy3GmNszLyk/0A7MT30hlBliRLTfBNZWOOoEVahEKhV13+Jss7UoNxt/ryOn3sY=|Chương 1115: Thu tiểu đệ;AsVn3HgP5sJ8UdoMhFE32zR6066QZ4obA2s/ULSP6h6cpnQr/ZQNJc9inRcd3TR46ZksE/azWzqgcTjeaQHx21mUuXsO4+GXXoEaxKMdCaBJ77948VwoAANusQnVsY6rSQoxtIbHwEekCoUPZNup8yZGag1N1NWQ71kicuf92B8=|Chương 1116: Một năm;1IvOjcIRuCEVM+1J62xj0pOuU3N5ksqHrcAIbmUXtGwaftQj6w1dy+rl0TtiOGjHZUCuXGkTyGNwJZ50tBu2nj1oPZcsXhisqNlXllOY2zKq8zsWqo+j8Covgfc7s+lemQAXX/cOK9ckb4nJMXg9tFXAUcq3CmdG6vavPgnaFBs=|Chương 1117: Hoàng Kiệt;t+RSKfMA33imlepVUkYNJi8ttGEuatL5u6WpzDQF5agoabCrJDJv9oDcobp9wcVEeE+8hKNjI99nmztF05JnIWA3epl4QRzydP56ALDSLPNoP6qpawk1GcktWqsv7ZgyKYJGKPHtaoFNNwGfAhClmLAiA1kJUC7XwSEdtIl5dRQ=|Chương 1118: Dám qua hai chiêu sao;R96TtFSi6lhn6ce0sIPTh3fcyFNNUPgDDklQvs9SoQbdRywqs8/c6XQSc34cijH1fnyKQnV2o3PyKuR0/GuejevKKFPJmRRPfNppTdDT4P4pMRZv3qOYswCLhHD+lvtHYVF4yB6pn40miA9uSjLfStjw4cS4PkyxSKMSrpp62oI=|Chương 1119: Cùng ta đùa nghịch kiếm, ngươi can đảm lắm;EVkYPC36LNFgeI3w1AMZwalHqfjyDj4k4IP3AdjElJwO+W2qabuwBdynsrd8p7LoH/vWrDubJOH0M5TkYQxjx+nJA+Y1SVtfyi+p2d7IkD+GWCeFtdBC7a+Ypo98dBIUyyyi416kW6bLaun1ajnoM0HOSU1qkiw7O0Ynza5Nbr4=|Chương 1120: Ngươi lại chết?;3nyU70D/QfkJjFI6RJq7DyrO5FlQEDC2qaPioWtsODG3DVffyjrbJEhSJ0K8XEa9bYVQEqBC+zunhiU91kwd0PPQMLTyThccAl7zmrTW2+/aZtX8zFeDTEeq4eEPvdUQNd7deDtPNMaJdM0WjuQyTfxUJOygBw8amjUaFDZeQSs=|Chương 1121: Chết không oan;KicL8XCcW0Wi9BB4fosZU1vi5AE/0KvkHkjQLFYfLPFdDgxdSuIn6QDohUYrnfsuEos5rEvlBFzZEjOMyK9yooxoJhdj1jZII5hbZMfzOyxlSJlqZVjfgYFQxUoU3wPL3TWbxvjd5TmURBAOg4JFDZAGssVFGlx56FOIT5GkLtU=|Chương 1122: Ngươi đây là chim gì;s0LQdJB03gS2OOpt/y5cciNJMdZsbACMuiQjz/BlmMeoYwlLNS7hAUiBruPLddALghSwzV/RedDbsB1Q2Nk1ZaJRAc4pYf4uTWtPWtTRzGkM74a62nYvCVSmVDLY9D9rNJ+/qvmSSOAacH21nRBA75J1Tq7mQl5SaVXq87VgMls=|Chương 1123: Thất Liệt Thuật;5E61rUz6Gcf8vXnx6nhXPt9dPZA2GK3B+RBwG7TN923udTh2NX1FCqxZbIx63iri912QHiSvAR+8wTB7Un8rJvu67fj4I2O+4bx2VSBZUfJKpDYjA2JI1801HKZfH71UpQ6afE9JcQ3H+YW6OtNnze+M2+HZMbqcpaY/+R8KnZs=|Chương 1124: Kiếm tiền;GxPauKbgcVNaGpEdG+wglgkPxNWLqqRkjPFQzDoK6vU198SYPXEJlZPaILbTzUpob+fyWYmg+8C27wb8krJSWVmqe4n4z9u/q+LCHUFnJxIJ6XRfrG35du6W68pgoBKm+tD4PXtTsY0swR0UuSDoCgy/sxWQ8ypQ4fgfkRy2B9c=|Chương 1125: Diệp gia công tử;zPStl6CMBC5Eb6nwY/RVPwxOYIUblIwZu80JO8lXKWOr8s3QvFpS4BANR90CIWGQWbXd2eQ7afaVpVLQZhtM4TprWvtGXUyWPzAOF+Tnq40Vr0mOXjjytFb67dD0lbbZ0U2JeGJEYZKhOyyyGi+vGlgoZ6vRyQhlV9NuX/rm4Wc=|Chương 1126: Đòi hỏi chia;MFJOP1pjvGtwJIvoNSbeQ1I6oohIWT14sTCpynbQVluEWuiOMHey6acUX4ypA3VsS0KAmbC6zKG2pVNYRG1pryzMJoMQY6c6urQwK9AOLRXPbRN7ZzLwUmj7qDISVhPov2x7hHgxRumAo+Ql9NTRSfJp99obqqsrHw/RARGjyrc=|Chương 1127: Nhìn các ngươi dám động thủ;l90bIrUwzXncQ663pUaJG2Qx9lpSu+cperS6mMnn9Aa77crjzBvsdKQSG5mD5QAe2M4aBL28NjMbRd7ZK/68lEWBz5nys4qUTDHd0eHyZ+JMkv230pIKcktH71RvB3hS40bezqIK2OIulWTSs9SxhaVdvisq+NCS5lNmwF5jmV4=|Chương 1128: Diệp gia;F/WIGYcxL44eM0C3OXIG1mpomVwrV6QOw480z2n6Sr0not8RHwBSjkCRT1ECV8tkJShE0bMdhGYW75bzrLcUIkjP/YK6oxmazqfRRtcRthi9c1lecIXtbJV9k8IrhlLSdYmaBLIycPps2/YGVxwLan1PNenXRJOjGvzJoaQ5qvE=|Chương 1129: Hợp tác đề nghị;sQp6UB5usmrTZ4CEUawVm6Q0JtI/mjkPXY390oI963JF67eNfc/vEupCGlU+0drgEIEPImlfuHTb9rqirxi4JMQEmCrKVZK2VSrhuhxnYpZCb8M4YU+O3fo0pmsSniaTrqjmp5f0s0UUIlSA3PIZR4YOdK4i8Ztx3JV56VyR//M=|Chương 1130: Linh Dược Sơn chủ nhân;zNqu2BlYDT1eQE9k2Z373R72KLG2T2pV9OmmkCLk21RF2N1vKSlihZ8uTxrnVAupMGVD4AohYTsctKR5J8gLkuUjEc2M2qVC5biRpwNt0k8JW6bAiivE67IwYKm+p23nl8c3vgzE1KVT181Ev1eTcHhjKKNhLYXPZCBuM+xhvkQ=|Chương 1131: Hồi xuân các người?;PfLI4hWivtie4fEZiAEQFZE+OBJ6FUIvT6oChwftsKZlOIme0Q3vEd1gHIO+SCfpxEVudhRh465MvUvvfc9CIH1zoMOHltzPCeIcoO2aL+ueqsVGJ6B/kVda/MEnpWrfHI/+HuwRzR+hVpC6P/ruf6snKn/FXidMfIb5LiCIx+0=|Chương 1132: Trần gia đi;zGPLcwgSDICXPXKySqT7/3Q7+FLnaaf0YbOabXgthazKHyw4lF3LY5dnzV+apcZraEPavM21ubck59pXlPxA5Q2gsWkJYxJDF6bcAtA274OOMOgX5xAhsiU0qOxqWT5h5C5uWK+X8McGT5IzpnDw/FJKX9iai/3ah5wkUf0k74Y=|Chương 1133: Trần gia hủy diệt;cohhyVdHKpgC/69mCsNuFmObawDF8yGPf82x+UYIf+QuvZZPLkKkk1fas7kl6Rp4vQXdBKmObvEKQE2FIsB9jjqaCLQ43xCEBgA52grR2+PbmMgqArCATKQKYfLK3DDDfqH4Got8GVLKmb37zmMNMqh99dOcaAj6+WTumo5COSc=|Chương 1134: Chúng ta muốn mua;anL/plMivXjnaxIWVG7y4IzwTySN00Tl6sWNOWGsGpjvIEYfrhrYeF+DF726emVYGU6ymHrszyQc1EZa15V2In5rj4O1YsmZ6uhD7oV9nfPTMTJX6znFjrWjMXGjDfsfW+eJJQ8r5C+527trRuxwc5Pu5yVxztdLACRNPNUyaLw=|Chương 1135: Dược Nông Ngũ Hổ;WO6lErjA0jtENwc75XZ9Dg9ys0YCZo/3iLn5rdmlRwk7azg4sZlIMOiO1TCXiQpwf2P8Qo8/3kJ4fYOCMD71af46IWoiVZAM27dlXNupkFL3MoFUzId2jcxn3riF9gKqHk5WZFEF3MGFq/Rl0/iE5Q0JPhwlxJsybrwxgyFSToc=|Chương 1136: Diệt Ngũ Hổ;dxhWwKFPfIPfCV+xGz5CyA806p/GjiPqxRRqQcDY2mjuTLBM+NoANV3eAT4mg1N/dPIAmvY6htbCeTq9OXIFjgqWtcQ3M4nI8rTAbS5tH8nJwGDPd4kVS3wDN92TqeEdiwaECD0/D1lw5DuSQcleetAN0nJSKhBmGZClBrujNkY=|Chương 1137: Lấy một địch hai;zxWYF8nnDOMsJC621K29HNbO1b7o9U9lnc0AMyOPl0uBxZHdtDnltDrnLmMj+XYBb2EZIIcxCf/UjonXeSvVpQr+QHjStZ3lm+q+s4clYoqyWN7/KPkSph7pPC9YYh8BccCSGKBx/sW5MfAZ3XTv65F8xIO1to4ec5w06o/FTG8=|Chương 1138: Nổ!;M6k4x7zg1uBMbaw+92BQmjp8387wjvewRkUL/j5e+BDLemZoAdf7Tv6Y+AwHj6U7S2FqYz3jnIZIv6Se0kXON6oISOpaQNOS8omTSYMESR02omK96/WFINC7jInoLrjXy0cOwfx0dajI+3WwMKU4JEMiqRtb77OYuaTdSq/592w=|Chương 1139: Viện quân không giúp đỡ;eCXOotKEUGY8dkes+WXd3LfW/a6Vje4jiouu5DM/3ReefdI/LU9rUJalmda0t/0EDzF9RXrq2XWe70aBmRs4jweHEVTstkQedpMtQZ9XfMEOzj+/72J+Vac7Mz/PXGHRg6ahNuSmIs8bW4KMPB10XtGsZDZBCGzM08OsMqLJrnE=|Chương 1140: Thiếu chọc hắn thì tốt hơn;+RADe9C6KBHPQe0fI9JCRVh6MfCiw5GBr+xy2YmC5a+4QZ2r5/bYU8V5nisVvwqVLVIIIIcH3muOSKddsF5O3n8ptoInMVVtH+5Ta9TVI2T6utiVHpn4bN3hFXXBlu/S3bwd/EfJf1S+SwcseD6YzA5m77HIRIXJXkYvyT3qs1o=|Chương 1141: Phủ trạch;CnPR+wlwRCvoUQVpN+H/8NRMRMXm3ei43bBmtZPP/TdFfpIfYmW/u24NnpNR+h6uGfnGHm+/4Bzbtj/s9inpYCE0xHWmWNa3XBAJl+kEUkNSnE1/E7lj6MqzLp9jaziIn3XPcY7bm/feRQZ4i8vPC9gzgV+/p3ZVY7t5FrG/xA8=|Chương 1142: Tòa nhà rất tốt, nhưng ta không mua;8UL6i/HToQu+2KtNjVPDQeK0j7LBdZC59V9bF0W8qPHdVYEz53oQdWPwPMZlkl17vwrrpNY7CIQBjoFPWSQpwxwByITUpdchwMMoD+vI4RiEMzXKf1OjfrwyHqVLghBE48RF0NRCd/9zm1iz+/6ItOFWOoQsN6wloSm0Vi7gjuk=|Chương 1143: Tử Tiêu thành;hoEa1+HO4gMYmjXB2eISNRCLHMhtsOkwVNUoqHHG0tskfqv2u0UZHvnVO5L2SbD9FQ4S/K3NC5M03pT9v9P48WEO3b0S03Nc4k/bTDXYvAxywi8AN+VU+SkeNdUYn1la6MdOVPxEPcTm0wJl5BspxoL7dD/QB3oIPZ4mKm9htUU=|Chương 1144: Có hảo kiếm;rJEOY1MTOyD5G2VUcqnjnPD8YJ6uo6d9svvMaL/UIB9eT+K8NxZ4X/kbtLpFQZgghaVWNftBjjk5Z6KPk3f3W9MnWwLCHcDvU33XoQpagVoSjbHGFukb2WXLvOIt+wDEXLNY/yctfvYFvLRinF2Rwv72YF6GA3DTx/cTm25Hnag=|Chương 1145: Ba thủy kiếm;PVWqiBiQYFzxPid25AeYY36w6LxtImh7UcYSDwumFrbb6nwvu1SYU56InopXotsqv82/JRyZJi/xOIFzzj0J+ACrlknGDhdYsQCnZME5VkPVRX+7MDYX9SabPwZjdEUfBj22vPp1/PSv+RY49Ior/fhdM7NxcEbz8l3I32Kya9I=|Chương 1146: Tư Đồ Lược;LaxDtahz/ne4sA+yKIjKf8otDAvNitzVoeCtpwEYDjFxPuWycM4mHeaQ1Ke+x/MMowYS4dvdq0APPBkCKnVcjkzvQazAG/tfYqAeiUuaOhEtFb6XrbqS8AsREoWYiSp8ZQFINk0GFE9LDRN9ph+ajHhfbOqBOsZhUJGI0mjg+Jk=|Chương 1147: Chớ nóng vội chiến;PwOYG2UriNf6fMotA2VvHYyi8xFEVbPwhzwPaB9gLrPUTlck411dGplQmeuo11D77cgDt0py5uNB7NPjgSDWTIIEmABYqvMaNnoizrZ65URivy1Yit5E7olR2AZbAdbW3aD65+MkDOcHRAHwSTzEqqYONgg3ZJ3Yxu+rKiQKucE=|Chương 1148: Bán đan;z+5czUsIxxDFrIClOmWi8DuQIATFA9M2/vYLmUWE150pjCi5w9AAY/RiheGE1USwUE5yMJ5SpoEDTerlAnv6beoBBcJ0ByXObX/hkf80w9KMzk66HS4W780Df6t0YMjczOh1cOQ1F0/ShuEulGmiWXKHgp/BzN86nZ975hyB8Fk=|Chương 1149: Hảo sự thành song;0HPXldvk3igmegdwoqeiA+Su8ymTsMj73FbS2q1TxV+/2gU5rFG50eUPCpIOwEWwqA5SsIFGETBrqDv/FYTK3kt82hES0zPfAB6u8R2ob8Ir5UWWLfcTkYsnuunAIf1Kz+nVBtOWIAHjKejj6jnqrdVlW59DoOesYP+RyJ6jOqo=|Chương 1150: Khách quý ngọc bài;KwoOZOti3NOk1icQ3u7OphSWalXZ1Qz/uyyD9OoKvmXZtOTpYf250JZVHc0Yzn744qHum+PqPOe50co5TSKCCqOukRbGZwIy/56jCslSDLPJsIH210lYCGdSIkH2IBPkWRzEE81te/ZcVl45b94bYg8NAi9ri1Mm81LcooTCTsc=|Chương 1151: Tham gia náo nhiệt;7FEeb74kI0Z9R+9YCgjv2DJBUzXuSGyo1l1RS4kdFVmAmgNIECqIgK6yz6US4H9DFw1jlpcC8tANiujRsHny7cUneaTTi62j+4m9hWlHWctEXuRUSRubwAu2qu0IC+F0rUr0CpM31aOJbD/eoJMmjdMVKYRptQiYms64E+LXcsU=|Chương 1152: Mua mua mua;WXeuN1Lo7XZwMg+wNyRpMqmz+hvzuBOIeXjoeclMMZhLNMBqglOATI/q662WrZGvS910DKsDx4wH6m1lzBx6SAGh7O0EP6az04Q+VSJ24zQ5UvmVE1NTHkJLNrP7mQWFzq+5v6PYkOubhXFapVYgj92bfeXSiW7WHXXtqed8wvY=|Chương 1153: Xưng huynh gọi đệ;qQ9rAkZ4r1PxlaVGCheRoQPjFnDhhH8gtJHm/QA/A8ryBkCxeg4qEj3h1b9GKSGUIDVRrIaVpyP8Y0LwAfRZWFuY5AhOYO8g8mAmGaQNXMPKobORlx4vClKHelUjJvZH57h17xsFQ+Q8TwlMG/mBkm3ktDshLA5WJwBvECo9nH8=|Chương 1154: Tưởng thị huynh đệ đi qua;RxxM5v7H8ScnZSGzQCa7LiD7+STwCPGESRueRxeqhneoMEw/BWihRblELu2Q6D+TObOCF7zqkQ4CLD4JwECv7y5sKMCSvdjV4MgtQreEz7JWdi+zJOxMRAdtT6bL3InawGiLNfOWjkfjxnuMfLFTOFghzE/Q08uOwJIWuT348YM=|Chương 1155: Bồi luyện;+B039TJWg2r+EdEatSs86+Sbi9I9IOS0w7zuMZn/y/XiqBztKGSc35CU4NdXQtJTJSTdU5morkCeW15Gg6seRu1oEoQj2aD8aO6loAQapFV15nsxPJVq8b+FBwGNNvRqz3Jzvu3kkxwOFY7Tr1nOPdp+fWA+0GxVJMjQAtS0k5c=|Chương 1156: Người mạnh mà không phải kiếm mạnh;jS4tLHmeMxSLmC+wJWMGTtZNy+KUV+pYPhlEmGJca6g0SSOiVISWpIrdL/BmW0rQT+/l4Np71Cyww5Ks24+/gpJlonSryQyVPa0hFXnlBi1dT3Nahm9xdWg49A+WmiT2Qt6Td9ShTZKvXqag/cM+q36G3g868HUwcnADujmml44=|Chương 1157: Diệp Phi thụ thương;RirBUkKFI6jqbcBmy9Hu8Vp2SGQ+amWtRFPVp58wxIU1eDVDQkT27sCnX98ZsevvykxIKFW8Sr0dK+kjE7v8rNy1P6Zl7A9s97aOZ12HrO2nsPpHhXsCi6QF7ycHIaENTW/bzI/TARGCcmnWqGEJSQGRptfCtmlW0F53I0bxYQc=|Chương 1158: Kiếm Linh;zrW3yiQNYG4F9kfuClSfJZfBTL984qR7q3WOUxAxVeQrgz291ls9GrD2zeMVVsHf2mSSgHVU7vol98gtUXN/SsuGcfHVxEZbsdYNOf+ibB6+p4T2T5D149DZsACJi3dd7H9Ah+oO3ETadBgWiMOEmvNSUU7ZegbBGfgZKzhgqIw=|Chương 1159: Kẻ ám sát chết;8PLmPSSh2AntSkKmTmMXtPfmTMV9AsxEFSB9u8fT44ffG8nAWbDXbO/6jzTn5rFErIxCgfSSiaiJxcCwz/T238KGfsL7FO9VH70Bh1oOBwCCytXsePgQ7cFah/elQr4efwRywWMq3GoZmd/GLG4hz0PMxsQ2Ot7mDHhl/QKzLf0=|Chương 1160: Xích Viêm đan;GSYZW5SgDbPiJQwdSmfJ6qdhE8QJK9B7XOyPkWhCIUtrzhHGifdg+cVwFSpATPF0R0akqhUuuWAT2P7Rngel87q3nU+rnPyXNkyho4ofQIGmKp4FtNg19LRUSZsiuOpLA0Cg7uP0uK8TdJzXcJqNyZd4AgtpIQk7Ol9A0MDGJ90=|Chương 1161: Quyết chiến ước hẹn;ttWaDGMVXh8Pj41CgBLRDMc0ryE4RvSuqUwvT/K2wYnuhPxZN03LigI6nYmEZsUhyjJ4pJqdeFUWPy91tXr0SjVzx9GAf9sjWFhysgPZCbBV+ANsfoPOn1yWW00YNmsudiC0HA3EDbTZzwnayssCNq5q9UcCPefSDrMTHFRrKnU=|Chương 1162: Phá lập đan;lUNB/eVYJLgig67MMlkzxNA9TSPJCnCivYpSzMxJeo3ymff4ff6/TXlrmwr99EVlZN/u+AsZfgPfZp3J1dEx0xqK5d1nIyhvfVOIOjs9boWKtJwjMCr/mH/CdafNq3Ox66Pesf/g2Zn8B3fSSMtwfiFRMAbn8pEJu+GSY2IA8SU=|Chương 1163: Thua, nó liền là của ngươi;jbGWOl/SyGdeaokoB7FIYz9UqYLKp5XEtn2DyUlj+6qNbQxUDqbA+jfmVWMBvXFpGZ4GuANV1vIamIcgJskSNYcmYel88lQlFliP0H5TbI7Odep3JTfj2ixjVjpCHEkoQUh+T2rCJmwKjLck1Nmoztg21O8L22qlmiLNk8Riozc=|Chương 1164: Tử chiến đến cùng;dk11lL75F3TUiKM0cmhGHKqUUgejntqfcTdLRqc/YvVIts+BefJF2D5ktlHNUrcnghbwxFkfw627oSTWmAUmIWZOFUT5b1DVadeurexCoHHMxK2anNe6YBeA7UmgheM7z+edpJpQyHqex2nmCDRI5Kn+3TmpPoiPcBiYEsB4KFE=|Chương 1165: Tư Đồ Lược thực lực;OwHoapwWNfTnfAXG9dUSmzQV2JBPE/CQMLbI5xoRxlNyk3hUyJwIQn5jZC/OTK+/0UdGCNl7ZTssD2n9LEi9c4C2np6vPqw3wz1msA5+Ik5uDZxHlsUqfUCvAEwGdpd28B+RqFXKFbSQw//m1rAsU166DsDqbKaH7RkZxJMa90w=|Chương 1166: So rồng?;vWxUGKQmnxLxpMSF//UaWdstTh/WdFtEkThdqffZZDMwADAfh7Db07/zthBghlK1s/oHPPocF03xL2gSGxdvfrPJKCFDmjBtcZurtENwhk7kKQ+8sIN1Zm4CxFF/hqirq3RmY1ISxu+ex0H+54yRLDdBZt5dK6QHJghCEZUM/sA=|Chương 1167: Tư Đồ Lược, chết!;j1gcZPGwSHPMYq7uSgPfQPfr1El5LouABNoNY1L4v/I7HXMipfOL2fFWWaKSu22UWrowg+y/6+MQzvDKtXa07XfQtDBnmmLQNKeGIQ8Vt9tQLASaefszVKZtdl7nUFaDtaW3XBTCSWCY+ZSTUHM7Gg3wVqJ3Uvvn6gwtMnmSbnU=|Chương 1168: Kỳ quái nam tử;YVR9g/Rj5CoUYpESirRDcVKGYM1KYg5pbcasVCTs6fX5e+JwgXCvTRa7E27RWfALrUupZo4jnQiZJyR5ncO5nYNbMSJ/Kpn8w8AvWtWKEfh6vMdz28VelBN3fWp4C6KD15mABRUxNj9rJGDGL3ISvrs5DBFJFjQxrS9HPehnhjI=|Chương 1169: Như mê Tiêu Chi Phi;5oth1Emb8T3gk9AWt/D9Ibe8YXs+pkb0AQtJv8dzarT9Hcl8c58Lh9fWF4Ac3aQnH+Ml8wW9sXrvnBHa9CbeQUkVAbgRmH/CX6ebvCJEFQFPcazJq2aCyJ2dCQyfGMWDWuCufNnZnaLLDbdv1MKiM49rmTlztjUBhhe4HGX45KI=|Chương 1170: Mua cái chuôi kiếm;EJ0M4Zah344wm1pOjc503L3BXugOqIEMNl2rfB++i/NmsdDdcp1rzEX8TaZMxxt/oZxN3UHbZ0QxZO5ngXCABuLcd+BSe4TtTcaZoBggtuucLUynko/68526K4Nn5O6gX/u0awjs4dgIgNjftI3Q+Ux4+lZHQZkvpRAkINeGSKY=|Chương 1171: Gặp lại Diệp Vô Sương;8LYwihL8GdmyO8rG2KeGGQqD/7OsKPlu+3KPv0TL3Au2KQ+MxT4hyFi2C1DORN1562xdEkgidSuuY78cobRGkacMZuM2FEi8c7XcpG5V0pBHiuYCKtjxcEzt0BNGH2l70Zot9W5c0e+EuoAQntlSv6LvrMr+jpA7tx+gkPNxZIw=|Chương 1172: Mua bán;eDp2AAlFcDFnts4E9WxBfgy3vWU4ISKyo/UpwmD2ag/ppgXcIc07xVuT+a8A8vq6wLqtACwD5ZbRD/mhlXPcYgcF47AZ0cRbAg2d9ehYrQ905M+joSYvVzspcXd00Y3LBs53S3Vf7RHlxS5SRDDLlr7ofuxYeTPe1WvB9owC6UY=|Chương 1173: Về Thổ Thần Tiên Vực;GrI28h7LabKdp1fBnqz4ZxP5ConHl4pd0fvpRNfJ/FC2xyLxidzbHpbKav94BXMfxaJ/sAqlDezfptcPl4HitL5/hBw21oHtVIvjvq/sH8vaz2v3xKghiX0/tArQ+2yRMyNb5ag+55piBBFjoBZtkw3HckL3TLmcoWr5HFSomUA=|Chương 1174: Tin tức tốt;ktH02LVOE4Sukj8n+92Bfd4ysuem7Ee2u7CSnAX1LAwt+QLOVhhu/Rpnh8fLPaJu+qsIxKL70y7Qj6Q+NTIL2emAsp8mZjZ3dWR1+s9qZAdWgtF4Kgknm4AaEwzunTUrXxgdQXPphwI+d46MGbY6UXO4DtNJMwcWk9v9iP+MvMI=|Chương 1175: Tìm người;X+9phVTQepTL9IuJNcuXcSbsaQ3lvU0TunfwfucpbljIa3sdOMUapZ+qTRZHTpaijyD2VD+zsvm4GzPB6OFhMoQ0lcShUMbqI7/2LVr0kpgaGUV/dANTelDv8a/rxBL3lZejXDr7hWb4uV1x+m1dmiEtcG/MKLCzAoXh5TXXVrs=|Chương 1176: Chiến Hổ Bang;UO6O2YgCbg0kGcwcRtCk5kZH6IkIJi5HuxEbZP+mOFzm8kjN4FliuNd00Z2AZNjzJ1EdMM81KLUEdpdJgReFnGw/HHMNTPPWGBtKSn9pCyLhTF39USdGse0avovk8wE/emi8Rc9tkG5RtaHk5i1uVe2VimZKd8ivoWbj9nfLy7Y=|Chương 1177: Phụ tử tính toán thật hay;eDPq1CgsqJr4xRA5dhwJ/rAmAtOEOr3n8epuaJSWcdhonUkuk5jgpt5DoLj3zzO09WPOznoZ1ttjm18SdtUBBOHJnBeoOzn7hPeGCtE1rqiv1wD19jNgJMXXY03HwuJzqVTY3rLs4GqP0OBwIMc4U/dZ0XQ9/CD6wSH0F4T1w4w=|Chương 1178: Lẫn vào;GXbIjhD3w8Xuvyvm2quQaf25EENyCCAsU8DA7iFYKqF6wH9e8i5mC1giiFjIz6r7C7VC2TqY+mfD4fki9+7o/V4DhysdvmfXF7Fk4Dig7X6bCV0+JqcoCFSjJISFUhfGECjkgxm6DNBalAFXwj267aD0kp36uUb1WZ3LMSiovbQ=|Chương 1179: Đáng tiếc ngươi không đi được tiên môn;GCGkS0hsFDjL8TyRHV/VQxdxAlbutte+o3tdgmvq5KWhz0B/40jVYh2/emGwjtMS0X4od0k9DrsFLjHHXn5iWdQqrCL7/h8+sijXhQ7sX4667vY0b6mIqPCR/Ez+HXC9YpWvwjx79Ekw/lSVpUOUFrEBGi4Bx+Y6MTsXp8YlM1k=|Chương 1180: Dám giết con ta!;PejgC3MVToouGAc/bQ8MkHka8fhS+Ri8kbZPR77tIZuzVQRWMPJE7Ta7dyJLXO73NndnScHgqrWp00zUKqyxsi3Q9NRQi/elgtPA20wdpuFnwlM5QMttMg7rRVa7kcEi3OjKeRkbwRY4v57+m/pnIJe6ylbuZ/yKbkhr3aGzyU8=|Chương 1181: Chúng ta nhiều người;60L6ce95/Mtc7vk4v3JsGp060A7iixPcfV+8DghszWtYb6tOWUEWqQtvMLIz3//QZy7XJ0PdrXzV7QU6C2d1IcsXxOBkjJXfez60PAejguDJgeL1b5uo3o/lV/eW/TeGnHhZEVZwEQsHacqWB1jQKbqTXkdqREWC2PqS0rg6uWs=|Chương 1182: Bang chủ chạy trốn!;FkyT34JW2u2FXW263aAiqr04DDdXhVwscf1YDa1MyYVpktPd/vRz2lvDtNNgXo8IS9j7FYtLWVgqqBwJzQV5K2bmv57cNm3QQ+vW7YCUqw6cF5D3rWMkh6i/xccYF7k1OMMwGDEzKxnUj4piWaoGQspCMzQrRc8Xo3LCSn3KXGc=|Chương 1183: Diệt sạch;rPOj/wPrQWRIj/dUe/xlatNcjrbIA9j3KdWxmGToJNRLVorf5Vwa/0KBDAfqtMucWNmFmLjs/eA3SYlYKPfkpknfNiddtB9EvbB2D7wXVMYZBy+Zcf3wWIYomxI3l/cl4P23fixEca8fpmOnT1hBnd95uUWF8thGJG+3n9nFMJg=|Chương 1184: Phí Hoằng;wk47ilhiWr8TIlleB2h3DxjTE+rVuuVMUrGPEf6icdyabe6t1/TGHKA8D9mdYCkYyG22fB+mZsyaUM3usnUVGDz9n9biYN+EpN7oVmoqrGrWWsuL4DXW/o5hN33JalcqHb2smSgrFpLxAUGBwzukfNQp5wegS6OobmGESgY48tQ=|Chương 1185: Chuẩn bị đại hội;jCnL/CdzQpsan66jUOBC7lpkdFZ5hgJ3FEJqNSEUDZmtd7QziNBjcqsKIjks/z7oMkXmtk9fvqSh61Btj4OywG2nB7Vi6SM1UFOkiv6fr2P1fE4SkX0HeUzB+z2dAPR18q7HdzCMGC2Arkc+NLEOuf6poDTNr6nO9boNAQD/rAk=|Chương 1186: Anh kiệt thành;u73CeALkqYdSFKnYbm9VoeawAvKi7n4Dd+DCC6h7V86pLJ9k6FrG6gDIGIhiSXlRRL+va+vu+Gl40LYKn9B3/MwzFVJeYxvFxZV3ixTd3IoTO34Q1JcCXxF2dNtFN6JY1b6um8blkkWjDD3Vja6mXSZMj5gF6OhUAiGT0Np94Q0=|Chương 1187: Tiểu Bá Vương;K9PTAe4p85i8cdbq6ktl4fX7wKIy+ErK1sG0UIMtV+coo6z/2y+iYs3chejLqpjZ2lumVZKiVqzjfXAhxIzjQueFkwSAQbZAa6DlR7AYUcnyf7GJpiFac1kspiWPayLd3PLp8KoEAeTeXopKWSw6nkSHSkqyMb0aQ1TjJBgxvp8=|Chương 1188: Người có vợ;569aqQu56BGSulYTzqkB3Q0zTZFy6vkFs8kZ25E1+otdGCF08GJLFsDnBRs7ed6KdRPiWpTEkqUN9IDd1bz49EEWZ8c5/sPUd/inUCFHWJvEGuCoRYFk0XeyH09WjY1SxIUCh6x9fmw5cpPJyIvbDtjQOux5MMfbmUfKdiUnbnw=|Chương 1189: Huynh đệ bất hoà;lBL0GhOhUF+JNF6tAQ6k2q87LQtGXyoGwCwRWsq/KRbeg08xV9bz3ZDjixAgOvxhxu4VREkaOJPZiftI2y0ZKks/SasAzzd0gPdyNSI4G86Z8Yd80onc5KeQvrN2FwFhcIwqAxgEGdPijLnurHLpuFtdVBXpyL86fdCwV2RCkRA=|Chương 1190: Toàn viên trình diện;9rtRPwzgRUvQHPCSsbe3n1MY2ouIuUIzfV1grT6hP24M/aoUCtrpNrc/TeZrhRHvuW9lwFYQS634R7lgt3B7Izschgadu0uThQ90jJ+Pd5/lrjIPFHdHmYfXY2fvegKSLVzraRUJiVk0RF3nQfBdVg5cGaMz/zwoQ7YpQCX128U=|Chương 1191: Ba kiện ban thưởng;IV4+/SQbstMgSoJwR7adUR1wloYnKNcCKK5ae+Z/SywBdDQj/Jbwv7CN8GzUU9WAR9tZuXkrM+4nkJ45JD6g97kWYydqn+lfvDSckIk1pOPBwqn8CEM51vv+Z/3M7GHh45I0l4jMdXWV4Pz+8CLN0s8hz8yJRPOg1mtrg6oPLkU=|Chương 1192: Hung tàn thủ đoạn;y1XzkqVvSGXF9P2T6lq/ToThQGcosECOgW7I3Zbt8B74qfBXKi5SdZ2PobG3YCvl45ZcWp9PMx/3LcK7dv8I66WXi0IueOgif3IW332BMb8HtPgr8CarFeQ+uR8ZH/n2v3yY9RmzofiNNKTbVM3cBR0Ahe8WLp6PBA6RuxL87Ls=|Chương 1193: Kim Thần truyền nhân;xkDnNEdiOMtkinPY+RZMJEubyQOZ0OpWzLOn4Q6KZlB6YdpcsUNLo+CfLZ/f1a+ZgdqcFF23JrKpJoA+s4ymGyTmnDkaT7Ypq3ATJ++RTJNpUakU9lGqzlXjVc5iSduAfRYN+3XO+dHn3XC20dNY4of+JsZV+Pdzks64osIjVL0=|Chương 1194: Đặc sắc chi chiến;eCcg230vsDAt3Ni9MKTZdkhyzVR47gypAMEKosL5Krkp26P8fRDrbzI+kdmzM889HHRHq0NDYCwBD+0liZEFn9/IrP1l4+qU147L4UftxGzcUn4Pn7iDEfayCGmZWA5C+ZyX/F6xk0fYvc6w5HPavUbyMRC9WlGVRQnUr6IGiiE=|Chương 1195: Khắc chế?;J0YzI/qAkOkp3npCmwzKz4SSBGOT0iPorXrrZSHMfpEYAXXtBPq+ox4ZYOg7ZUcs+L2S3oXnOKXWsCJ09mSOYOUfpT+VNlUDT0EZk6P7T8Nh42g5jNx/JcNAruoqHJThApxJMetmkMnpm2FIKNEpdQza4aUDWRx3cgysj3Sx0zs=|Chương 1196: Ai khắc chế ai?;2fO61PS0npGoai6HPdsSNN2ObN6xGCMjX5DPmHrPEAf/wj/4g9mGfPxL9RO9hTo2i0XdKcyMwSH/lrLZOntz7Am6bLcXdF9JEScsQqhMYafFYXjAy1qTGbvDbvPMFZO7L903cqZqXOEQA9HEnOpjKq60eC+z6wsWkJzvNrAZTC4=|Chương 1197: Chú ý hà;q+Lb+Ka7AbCcYILljjZJOeQ6GeiE0QKzV8ClxLFusQfj5oMvJKmXT/bLxuG+jxxVk27DV/GE6zTNNAce6SXymwvCfQc4Qb/7MJxPDaX6aCz2rKugvr9iNiicdyIbLBFAn4/h/ejIm8NebUTMRKx7iRA3OEDIUSCklH4mjG7DYxQ=|Chương 1198: Thích chưng diện người;i5IzveLe76AvajS4fa7KVO3V1bnMzE/TSMUEbiU76hhKY8gY/qWhi7N5EhRaxrlS08BTGKyg++vovHA4Z+TjpYkCwnbnjs+1DGAqDY2AvqJnuF/Pje1dQ+RoGhqKxIgAp/GjBZN9F0mTaQAhYVkjQ5ckRWKl/XfO3d3Cc+ZcxX4=|Chương 1199: Đẹp mắt là được!;llDfSrIsrKiCb80mq6gSZQCvwLi6OCXJa8YafsUDsp1tqFpFIKoxODH3YSPCohLARG0LVy54wDixbIxO1MYeoYzL+Ond5ug3t/pQEMIxLCdJy98diaDZs4qvxNCQM7h/My8iq4a1LWW0KL41hEwMPe/libQumv08xkARpIqLoaM=|Chương 1200: Bách hợp vô hạn tốt;tznBOZefuY5wJPu8g8ft7HPLPg2rHDK/7YPf6h/BkQtZDyjluuR8M7XJM5tjjqwLLgXkTFytxIFgP9yTUX3l9v9WA87Na1CjqBG2yUDBUri4gwshM/b8ThzGYPIBpQO/eRImvZ0IKGqJRRLMla+Aw2O9q8/c/BxK3yNLG0vBAwc=|Chương 1201: Cược mệnh?;P78n1AYO1mfJ+koea/77hDFQBtjp3Wbuoum6zz7I6Ash5qwCNjnvd73ASaH1HFJFBBytK9SP4jBTXj/42ER94OGmKYaYdmqjyjpnRDtrqEHbk/8vCPWz2m02uxY1pf9s9U5ljOLNBFrCTsBamCiUEvRbHrIr3b3w6pTcq4dlBKc=|Chương 1202: Ba trận khiêu chiến;P6zdfKgJsxtZYDN7q2o0tQHRK37c1HhwAYfC0uHZsEtyAHVTNWxwx/wfJOjiz+d16JWoc5lQM89/R1bkraSxY1EaKFAP5rSQc4Cnv8FVOzJTOvabCNGMQjEmxwaCoX77DURVp4D+lJuJohtfLRfX0bDp6PgCH2IULJR7ETGVlBg=|Chương 1203: Trông thì ngon mà không dùng được;nJbNr+3eEXc/30nRFXWTc6TkQ2/65EuEAe37///unNKJntLtHhzTGPNgI3ELS2y7l4qnF2eEYx4bFDaay8aVTahoVbFApLxWlm1I/PcEhx/3cf/r7WKqDCXKG9ynEX0eKctz+RtK7EyR9Y+dWvseDlurH0SuLK8d0TQzEyasx4o=|Chương 1204: Trên mông chưởng ấn;D+P3Vj7LFl9jIKE7xztpFj6abqkXrbq1FJssUqVVTgZPuDNqU4ipWBOF+rMNTRYBqfmwxFV0UjXCnWv50w6Ew2rMou+kdggQ215SZaI+02klFmegwixfPPTSDn4VC9Ra+FQOECDeaAuQiNIYtwbvDNa1DNLwmfQTMSZSVlpuP6A=|Chương 1205: Nhất định thứ nhất;N6LX1TbBv8wGcwpWY4GolOs8AZpVgmnYaLvSj1otf+Mi9ued4weSu/xGdcTRWzkovK6SFNUK4YV0T8cEIlXnHMr1eOsW4UpDWmsZWXJoY0rlpsbWYPEYMY26nlvvajTIY4DfLar2sBTGjsZzrRpSWi/HwEjyieym36wfyIsG1QU=|Chương 1206: Gần như không phần thắng;Wl6IBvHMr5sA15CKMY9S8Xps66oZLFlT+5/XdfwzaGsYCwQ5Usdwjs3mKVQoDg8YPz8e8vcONGewommwdF6Mr73ZksXqdxZVy4vuZatXQfdyhnRN7Rp2oPzmgjGOypEyhkwhIsgayGbsKvQ0SR6NAj18SvffP++da9tVzHIMObc=|Chương 1207: Ba đầu sáu tay;NIxs4osXTDFiPlMW5EZpp2FgXY80+HN1WFSBWMHKVRGZAyqPmj1b5bZtF4GwhKyf+mqwl/++zVFq9+DAkGR+aVoEvQssh1mWNTFJlzE12TXE9+bXEajzcEs9iKAXnlgOkWUU9faXDMOdsN+Qbas33ja+Tlr5DUIQ/8Eb74DlSbg=|Chương 1208: Vắng mặt;KynAF7Jg4a+m8QAx1XeZ8Pl2SkokavKEyfMFwh9AgeMAmaWNxT9+5kDanZqrBcHg9aE+H2/HCzOmE/x4i5464cBFwwQoK/+/q0Pl/yhDPqLko6qS7JiwQPYOnGigZWxPbR8xBmAnVc1H+MVogAxvORq086z6xmJtfKg0Ec4GnYA=|Chương 1209: Nhận thua ngươi là cháu của ta;A7iShYCJ3XcCUaAl2x9LdMWOJeJek5JB+xliZdB1OT7Yb8AHJDuXUDFwzRC7AEgqu+EcIe9v3qwHzym3DS4M9U9ZPkoFdd1iftdOVmWG7tJHAVp9XQzATRpZGpsIGi8IFPzTQmkv8C1K7bDdqmwyFnzEtxVpNHBWtCZoQi0So5w=|Chương 1210: Đăng tràng;Kp3Ng/6MERppKpSUfmXfFyeIxruzO53Qahc0Rk88PahLoySzYNg3WYP0ifJ0H1h0tDapRqEcEM5ROI4GCKPWZr/CEKp9d4PSZWf9mSfUoI/H4MkJpqVAQ9dn8TAinfktsgVlTHeXVOkjS1bqzn6VBFKjieWfwR/W4lLIqmP3JMw=|Chương 1211: Toàn diện áp chế;wIWNFT1/M6x1YYVdBmSUry9BQePoX16s1aPKIE1PBBCKgNYAT66xgaoPp2QThFsi7HtYqpwe9XUAzJlZfTjNI5o7e7xKq2/DsD7U68djtSGIWtosZhaTxvzdYTMyF5cCs7dwGoXSmYEARMhkbjGKUqERL0bnkkAN4bw+JywMEeQ=|Chương 1212: Có thể bức ta đến tận đây;O+J1vGxiwrvMXuEi6Tc/6eEcq+7UA5i8W2IyhHsY3ikOig8FoCoh2dE3K0s8mU3YamuIuL8zCnL+dXhj4lYG+UWTANfbEfjGTf/eIauE5Ji9o/u61Gr95OCfVFqUPbP4cGTL9KolsDU9WuzAaLfVVH0QUPYCQxi4MYnW62Hfoe0=|Chương 1213: Hoàn ngược;xfglncFfPQVxW55K/+kdyI+7qI5v91Z0ugSKNxbWMvkgDwDWGLDAj8H+JbfX/xFiLQFYsSrSFGYHOU83VcjhX6UilHRs0mQK0Lk6yTALmbs3DVIPPzLm428Emgl2om/fYnl8Avv7OcRSM7j/ZmIIIDA4IkAsdt0YbuVBFcmPmpI=|Chương 1214: Nhấp nháy Nhật Hắc Tuyền Tinh;xeLF2afuxtP88mZt8xggokq5ZgqwsCNFfmg2U6+9aIw09HPgjn1Q5jyxruVV7meUFQ+cVrjzYvRlwnpT43MXHjBr4vCAwxbTZKdDol8uOWoKBqLXupKhnrLjFEyAv1KxPNcuddQnmauYw5uvo3INUqOhGH5xyLOIRjwOsQT/bTk=|Chương 1215: Nhất định phải tới tay;D3QuWCgLJXmzL4hk2DW9eGXQq3lA2ycSsGrnjZNcYN0px/oKPa9swSHYa+o/hUIZza4HxAfLMA0O88sXj0A/wLu75y+evBP62GiyclOwuzb0W/tIEw9JEnUHgqrHRfCBX2D83vA6S69JXIP5CB+sfz9FeLTy/Wp6d9qNIe5mxcY=|Chương 1216: Lưu Thần Bàn lại nhận chủ;HbGxJvdlIuRqaJdhTAf+8cC7ENGWX6IYgz4snzcOLi/ZrH0bRAzzDj86pgJZjHZrMal6kFSxJ99ammrYaiWiEdqDvNrZErZ5Yjge9dGVvpMdrv4/wid7mG1D2cIP0/hmaaBqUtn/R8FcVE8AUtBfdTJxkJ76mqJPwLVg+hBze8g=|Chương 1217: Rền vang xuất chiến;vSi5tHcU4uHikpUk0rsLGasJy6cUihywCgeqrPBsp87Lp9TYf4MWr5KCaP+olpmYEE2pnvlAREkzMi9jLOr+GoRtHcyyDRR2cF0iO6OqrF/heFDu7Q/ET3ppOdUS+dZny7+kLh8Gd2iN5gJHOUD014aYMbjqzBWH2JWJizXgBo8=|Chương 1218: Quả quyết chi chiến;8qodlvHoy99g4RLVzBybUWQuvA8f3rfJQ6feXEntgvxf/UF4wjpX9BaPH0/w6f8/FcpevBS3Gar8UHKGDDlC5AhflKdIMAZlRjp0+ypQF5Cj2wv9sA3T8NWKY62nf86xtywPZeloOksmGU3N0XXrq7+Aub+DhqnqBlNzTGFL5Bs=|Chương 1219: Tiếc bại;ikALj2Ojjjz3RdtUz0FaPZlfosbnWxD3rl7lnmtV8ZP9gWw49Rb7JvkgRM+cIr8p9R1hkE+yvzZVwUDTWUlZGAC6N1sevu4Iu5yYH2lS2GI1QysTfTbKBCT/hlUxz+Ndc5rrG8+njG9/NO3pr1MB1hopCJTCbUyebMZ1Blw6CXM=|Chương 1220: Ngươi sẽ chết;4AYDOoLffNi0Grggp1hGZWWoSdMvJ8jPe4z8D3JADlgy5ESD9AoT6iOI1XdyWKNaaZDxD9TQpTb3x+ZCeTK2pXV+4eUlkVe9EAe5AARw3qd83CRdEfPoNeredoo4pOfguCiowQXzGlB+8XsIKJhyabwuaqDvy7+itcuPehQF+9c=|Chương 1221: Vân vân vũ vũ;wUDoR2SSojjFrqmCTDhkm+9YPgrvR8ruuRnUNp8QfHGUnmUZwRXqwIa/B1vgQa4CObE+friZYhMbNSB02/ec5z6Nz0p88T9/I5Kt9s6NUYp5FsNROp25Em8xHbbyyhMCLexkwmxG4fA6G4xVZdURiQfG/eUs/S18ybY1+dYT7j0=|Chương 1222: Tinh tiến;crG+3sQMZxhw9DXStiNgJ48Y3P95NqvwZyLDzCKoHD2Q8U1W/JfdUA13+zNJ+I/maxn+ZdGiUnpmECi2M5N4nrfs/hpta/vdIf/oO8b2wlv7tzcT2pauURXt0J4CEZ4w7o+SHPRon09Y5X+ajkDEko8PV5ZpqsyBMP+l0L2KqY8=|Chương 1223: Hai trận chiến;LrrbazRWZd1O9StpwCjz5VxvKzAcoYg6QMFHXJyhTcbuK5C/kSBOxOr+4OqQp3LJrVJrXYPYZQhxbmbXo29VsBVDCk7RlrEhKlhNdKXB3m9vhCk0Mb10e1zaglpu+j+Dnpepdz1xEzPeKsft2Sbf8v3f/E4f9UpX7AvBeWHOuNU=|Chương 1224: Một kiếm mà thôi;Oq7lqhLRhPSZF1eFqgWZfxQ4znroZPLlO8WfGq20ya5SdcFdAOlDvb4u3dRkjkBcgdEA81xpKBX3rr6anXMSVnjUkPkQ12TDVNLaEf0ncHVVd448rv2b2fG5XWXA5k0VP9sLXsvPE+RrWHURQsMEwAh419pvUHzvAOMGuXsqhDc=|Chương 1225: Dẫn xà xuất động;gDDq4XbBffBJZDmu4nRIOHtQEZgitPEan9qDuiQwqPjRxWXmKMI99bj/wJ5MGJo8+z/JqP9ddQiHq8/8xJ2nG94VzOhBZzIXiu8nd/2UB9d/jmfrPBe7WnHzQgaN//RUpGAkVjwDTBHQ9cOuP4kyIBJuil0l1LN/nf7H7qEoG7k=|Chương 1226: Không lưu cơ hội;AADFejk1sQgqYMoGi3mfSA8eKeJwqlLaZZwvhFrpvw9FnYgPh3qxqF82MTjSEKE7GQfF5JBkJGDFjuP3MaAlJpJQTcCGPNTk8aVehrrxUCB9g9x1a0y4x2XWqHH4GTeLHhRhN3cRPIr8jwagUFEdiBSDD6Jr9iEB+W5EinFEIIw=|Chương 1227: Đại thù đến báo;zbPXb46gFOOycYFbMX0pBYSEFZ34p5wz5rCpq6iqQF84B+rWJZwaZc+NohrvfMxp3dg/QCX9slIfJTe5RAvjYkHv94yP0bVM/Iw5YX8Vsn/qk/4KsNnjOpAq17IapMo/5LHLSPmQd9j6We8rM8u9yV4GUIda08TcBAEVe8SrEyU=|Chương 1228: Hấp thu lĩnh ngộ;XgEfzI0zjW+eMaEeHt5VaxkEwKWiLuPH1iB070Z4/n6fwoNWeo81GKMk4H8HWtESsOS24+fPj9w+brz+2+AU8B5syJ01S4Lxi6A+cayBIUX8fSFTi5AqG6CXwu5QKWKO4ledPKAwTFdUI8g90uEdKSnKQqO4Ncps7stUwRIrRow=|Chương 1229: Tự thiêu đường tắt;zTOzD4JRfKg/PGMRfaAW4kxaZj1wWyCO1QaqfpdxYGK9lmEV8cBzLHLsnLd9nDPObR8F9C3XZCl+ckCH1xDaHmPUzsbVXwyncSabGnqgJ5v9FDr2ArnB7T2taZhEvOPtqdlnpuBI+k8K3XdvzBFay35miOLsqkQH16fnu/Zi/K8=|Chương 1230: Đánh cược mở ra hội trường;SqOvKZK8ZEmT9yJ5EvYqs8mu7f1qL613a+LuH5qeobRhWAo5gPmlmwC6cMjgpe+kg68QDbDaBRZ5fKVIZH5wKbdDVB3WkdyCo7igOhXL1A3OTKxkdCgePQ7+cA4gd+VMTiH5VE29zg+bCCxHCgLznSAI8AEuQs5qaAuEPmFO8ng=|Chương 1231: Không chiến từ thắng;5ShM08IthddqakP7IIYJbjFa73I4vjYsYbuurt+8dIhQAvvO0+mMCxDCbsrgCaoj9abmO5fy4iSkycaTifh7g1gCWr+UpV780DktCJji6f88ixhUG0fSpjYjC88kI62p71q8g1cWSPwkOpEU+vwJmvi1NA/NWuLxmyzC6qUBOU8=|Chương 1232: Nới lỏng điều kiện;izTULCbrrLwviI0hCjru/K3S/2zHXWk7Ow+m7519rqa5eZC/EPsTSxazzH6MD0J3wHEmRLMx6F1umiXyw0w27oAcwBFbWg7BEu5shSIwRDdSUD7vgpSZ3fxxCrteFrKP6Xe39ugS1CP/LMzfZ3UfDzSiOAC3+Fkn30dCHwTxZv8=|Chương 1233: Tú ân ái?;6ukOqu4Ai4McNXPER017z5qrlxvip2Gcz1XHC7xZZ/Q36Q54qVoC/TJRQBcM5YS9sw+iJNia7HOHL2Y6oxjXAX3ST3Axr3jl0EwcAHk1wpVNCD8oKR9nG5Hg0E6wzkWaAfUUy2OxzBrDCQwAqnHV8qgAk3irVIdF3wBZPL1SVp8=|Chương 1234: Tâm linh ngược đãi;WVApSNAnwTAQEdX+5NOm04e9JwWbmsdltnO2n42ZRLwIyDhhJLvFFTs77ZdGeNVxur5BiJElGF4RAj+PnOvNNmqlGRh7F97IOT0Srp4U0mO5wat0RF2nMuZ8iOfyFP+E32+GqMO1O6Yqbwx9qBBtJ9y1h1wlFBfmdqYZeWZ+dHE=|Chương 1235: Đông Vương môn Tây Vương môn;Ii4jXbVosZoapQtNUBXxlmGGYVQR9Y+2NYDO1mNySLkqbGBu/f4MjblIIan5t9DkPPihdjI0wMXOBTOwRnOLykI+1wUaMUgRAqqWNPlvg+qf2DF0s+XXwp9kTDJ3GCynOpq+b31VqM/NaVBNPuoijgDA+aw4430wQHujId1iuYg=|Chương 1236: Im ỉm phát tài;6flvVmZfTJC9HJPQUYSN7ZJpOVx+AAI6lPlNbQAiKiTBg/toAe7l+GDXXqD92HaOAP/+BQIlzC28hDpl6O3H9GEkY3N7vYT+FzCZ16+pCjOK4IP5KUIpBver9OwhqqkieEmN6XbRTTqbVwqfUudRYjCqcpyZvozIL3+tbmr2gr4=|Chương 1237: Phải có một chết;+w6cEPySa66sOH9FC6EYss39Dgz+7c7Bl7T1MshR6ALs6xMgGvFLdk+1nA5HJgyDTIhQvCf6jK/Mtil9GZTkQLT/qRWhcCtF0uqSw86bgIa+T3CG/p2Fib/FqAPMyZ8wAJGCj9LtAbnWC60IQLm9zPomgSkxvXyFmSLLiUHSx+s=|Chương 1238: Luyện tập kết thúc;FM69Ce9LePON4dRia+JU0RztCpdUDTBsELmb/Kfk8NFgWkYeoqHBVsuwPrlM/T3Jr6gPrfTK+fsn7dO9cy+hCWUlmckDtdt7kq50v+nf+itadP6oyzMQkxI4FWYaoov9CCYNRfQs+75qwRkTQTLGKtyv4h7lYrx0zh6V6r3pWVI=|Chương 1239: Thần thông hiện;HY3aWxchIQIvc0gmtfFKUJTMu06npQ+GGgBzszVOFtZ+u3FyOudgexH/vXbXdcVbB2K/E+0dPFTGUDAfAMYkmHKqH1XpMO8QJyuM1WYruXLXp/5sOY/Dg7aDhlF10SmSUsxlENMTA/6egeWN6trnt0nJRSVbr6jLL/CjY1bY6A0=|Chương 1240: Ồn ào;5PyERsGL+4PNq0bGC6GaR4qJW8RK0fQwtPvCRb5WSoj3djryaMYP1tCCUnjIwwqaCq0wulUTdjg/lLu3UK5s6qDbMr9dSshh54Pt+cdS1UiLw38vZ+ZqUihZO4HFLLwl+113kzzGmlBGpXXWATyNwd+eONjNfXkuEfN4JxXK0wE=|Chương 1241: Mạnh nhất Chân Tiên;/IB6ybdI2f9EE+ybqEDASmkpBgQaI8dMNMI9/Un+P9Mvp1MDykwl1jhNOeNQsbzPy4J0I6trgKzKDC+UCOc9fQqdeM98IyjQOd9wDNaUFKc8YOGgPgvQUJhp8pEFQYASeVIUptUGhXXaJnTYtXP2cp3RyUSoWW5PgNPBz4gyZUw=|Chương 1242: Thiên Thần đụng nhau;Jhrv2aGAy+KZ+y8/KK9tNi+qONxgDl/XfrE9ix0OcUaMAj8W2dMoy7BC7copYyNQJ/xlTUnLSpe/vnZyK85w5uHIuWhEiovSiRzzLEoOqM5WVSlJjpKqMDGHuAojFnY8tGb6mnphAC89XNBaMzwejLbhsfs8FfIECRVIjmEKqFM=|Chương 1243: Ban thưởng hoãn lại;7sBfKLTl39q4AoyVJyxm0VN2SMsx9tNf3wDY9sohui2iLhrfFGTr6LQpbR/vVeCXJcZATigy50S0CIYDtd+NlhCsrhehF8WBBU0gAc9mydXWJuVkO/rILqNsJFUvqLwAMMd/gl5WRvohhTvZyqFNqSgZctIE23lNB1IxxznIP04=|Chương 1244: Chỉ là 12,000;ACYuuLTOqpu6O44mqg8nXLiZ4Gu9NvkNyL4hLXY2MtysMf0unQ6VerINJ6oDL/2wq/YMUBG1aYYxATBmrX2hbj9tabO96/Szv7bbe9OErmygOWQsvDLq2afZxc5Cx7+46vgdeeJlIumjfGsLt1vlqI/5gPmRm0CC3JkdnFYBF1Y=|Chương 1245: Tâm nguyện;yCzsyUuRDEzNa6LN0W9x5nyfHnbS6gz1MXS6wvuapMXueuv/xGF6bYMk4tT68QEsSH2ccMQ4DN7yzjyAjOeVjrClUihAoor+PBKpaKM2ZmkrZKkP/EG9SbFe12Pa8ngVv3Jcb17k1WqrCO52iV67BYUeYzde79ZQqdRnkylERx4=|Chương 1246: Trung thực không nổi;Fm0a1IOVmEh6p5WztvLof0UaEydcISLWceGhOqA1WPp7FmL1RqYcNRwo5/URvg8iH7nzn2d37qvC1Esvz04fycnmH9IuxBM9AYIEO1RA/gqydixVYyTI1Y5Mbft0Ukn/sjuTThhqxLjfaGk7cdx1qFGI1R2zBLoO3KrxnHRKXug=|Chương 1247: Ngộ đạo cơ hội;oFkab2agq4qWMM3kdysjesq0Lvc56p4Hg2yEIlTdsKXuLgUEp+zEAlPHlLHEhpVeEyGaCSeuZZFqh1Pj8f+gWLo7lPTp7H2W/q7npD0wxe9HF2Fg0cbSfi3aKAo9A8l91oc5baVxxm4cKmOGG10ZnVA1ricu3SJ4SUMa+E4owwA=|Chương 1248: Ngộ đạo điện;dIaScXEKxwgStNrzvbLDlVWf9TwdArT056fB86rIVjGmBNrOHahH4ucPZ09oPDeM2lEcz6iV0D9bHEUgMEM9g4AwfDgqKEDFUFLa9wRi1tckT4zlc2LPSkdQjc/J8BvpndC0Eub32IBZxeJerxHq7BM67w1vJAMjxfd8z2O0aOY=|Chương 1249: Đấu đạo;EJMJ85Fsbdt1kYLSJzfPkdT/bJIJ95lyoDd++uuAmV/xI3GdQ5/YpyB2w3wKCxaBcWO9paUZXH8MoPT2eOCtmsH8u2OlN8hJJhN+TFuRa6+HNDbfbWXr1g25umicaY6C1eze884+spMOKpNDaUXzEhmJCksrHTG/pFsobX909wI=|Chương 1250: Hoàn ngược;tJNjLppAzTxM+v8TLxGMetTPs+CccnsX5fMePilPzewtx+CbqQubZUgbn2N7qSURagPmCwPklGAhepZNSvA0qCTwsLPjSH2UYeSc+k6avxm6LqFPH6IJsSZi3qo+7gVHYk+Irnd2l/lXZ8+7cDZaBiLvwcyEbUuLZhDfmjLLGXA=|Chương 1251: Ta có con trai?;IrckI8Y/arVAeV8ZgUk0XICn1r5mq0IxpZg8uD38jqaQ/NDXBpRUOX/nIK7Z3nfvMgm3OOxk9PIwyEYtX0nSkAkpUomPBeq9OySVDDsRVn2wrbDjDid5JZkB7piZFyoQNsZ8+Hm+mWKOngxXEt/dZwCzLjM8Uw4CuceI+skOeuc=|Chương 1252: Ta sẽ chuẩn bị hạ lễ;WNFAXcs5u3xrS2zvOzdbkAKc5Qn2cwKzWVDv7UKYX3aF4TZP8WlNVVUBIDJbnE/G8NLWSat1mADtLVZIELkrr4RnrEjihlOOECJKipZAzpC68rVv2CJ9lxGBjIq6ppASX5wQxUlk/gTpNGSu/EtAX4RgurfNOf6Pnd877bJlm4o=|Chương 1253: Có cháu mới tính tin tức tốt;p/1M3cJJUfoRaLBB3M2RrGz1VWMCHmC8myfV9O35Y+lPrXKdBr4FbIU/3tCiRXlamx1+Ar3Y41JLC9h4KRkD7e2ojG2i72LeLDOZZZnNUNq5/kvOskaaJz5g/hJhCUIT6F1R/R3OGr13NLVH9tTI9UkMFiWkZQkFz3r2q+3M4AY=|Chương 1254: Mua rượu bị làm khó dễ;FBDcg6V0/rGUvh8VDpXYg6+aeIRtK4Fz3phJIPGVKcQYbihBn07N3W6ntgGJCw1hBPpUeLZJzFhc3+HFpM/akdHE00oXkUSQmGXDH8SWbvKbKF4svWX3So5NYR0u3OGwNCCuVN65/3AFqaKSgQ+CNt3nXN9I3QYxM2EUQOsUxVo=|Chương 1255: Lật ngược phải trái;mT/0efhUUCycFicT4oWtbyZZVmz0BP1wFrEHNailboWx1viIczOQpGhWcAnIfkGicD0MV/wnY5KryKAjsb+S7pnTtdWH7srF7cLVUwbbyVoI8Ey3W37KazlKK/gKOdkiio65RSXMjpgNxqpT7hhjKcopPUvdkLgcp01pOpVEi18=|Chương 1256: Lăng Hồng Trù bảo khố;AlS5BPSUVvKez9sFy2VgjkGX0CUQRB3gLDEqL4xi+6ZnmDEgBZpxRkVIRNh5uKP/X31Z05JxDqa7GVRQItJvOt2Qkc5Ldvja/64+La+uMz/xY7vD5ivAiGMX5aar71xjOhj5J+lYQ9iTSWrQQzTAEpaWxnsvZXs3tCTGVCUe2ok=|Chương 1257: Tiên Chiến Vực;uUV5KN09pzdERQsMXruxbKEmRpDbjCKio4WrNAl74V4WblthpKcSSByfGhonYKdGkx2UAZAeINYGHYmzVbQJnf5JVIDIym5Km9iyxFrTj0AtjczRPCkTuc+bvPkcEASS6ZBUJhIW6tLSi7ckmmHhmfPlcVS4ab/W3uWZtFEhZSE=|Chương 1258: Đại nhân bất kể tiểu nhân qua;WhAsIfYx9VeVuEgi0H24EBlJhVkb6ydSJIVx5vO+F7wojLkTgr3lx39F7xWeUC+hW9KRIH3b7AaK3a6qsctCIAkI+gbLhdrD7i26U48gGYdIDyjP4YSsbZRRauJf3rdO5uv4cm3CZsvjTAP0Yv7n3z0Cf7kkQrJPuAS56/B7Osw=|Chương 1259: Vật thí nghiệm;KvgecLmEI4d3SbX467Y2IRWvz8Qur9QAlAO1qRZQ26xvVAz6ImUhQyNpztjMgDWS9F21etOU9iPwMS2lv4DaIet4SL2EW0Jks6G6ni4zUf76gm6ZI++X26SgZlZ4QXGDFbDleqddZOoH9+XQMJ+rR76BNKHyUq2tgbf/4+T7zlc=|Chương 1260: Cửa lớn;F0BwnHwy/BEsMvoBtmvuK54URcs68UIwvIsE98jFHa3zN8OunXYHbGjxUP2Ybnb8eFf8R0CoEbCuh8lrKONP1RaC1tT0L3GiIdhQ0QAlI2RnNty5n1r77bsbVvAG/QKyG4KP+KqPKaBMkRuG0fZS/bKwf1hLlSsq8ajWgNIwfLI=|Chương 1261: Cưỡng ép kéo vào;snrDSVkuqSU8RyKkABeQYE/eW/x3gOrtWbCwQ0YAGEVszs2jYjKHFfbQq/LRF9lkTahQjWA7XRulzS1+YOALbKUWLqvJrv4hbGWlAnKCpcvyahEIbJhONfXBsZecyKT/WXT9FCGhRYZdDpVGOxdUJaiLcNyuSrxopH6j9IZTTtU=|Chương 1262: Lâm trưởng lão yêu cầu;WSBBJoCOqe+QEJY4whAUlqSRpFLp0rPtOrVVijhZaTMOXcx12I+mHvZ18UEfpYiVxptfFVrfVyb4aiLPcWeXicqWXCL1Rn/GEumXa0NOc+i/knsbPmEuWRsjZ+dAq1X8yAQF0A2WQrHmsZ6jVcWoP2PRXNmSQCdBGqvA7uW3Hrw=|Chương 1263: Ân oán tất báo;gCppw+Y4PiklEb68NiUzLPGDXoP4tx+51nsWLGvG5e4ifSBEynKLXA/fvOvs+mir47ZgqxxcFDEnZ+cnD1rPpe9DZ0nq4+NG594Y2B56iVzN7FOnedcgUqi/0JGzgWVQyLf++a9ICG27n734CaDa9My17QELZo7/kBfqvyYqql0=|Chương 1264: Tiến chiến vực;XCWdDlDS3HuLSctQd72IUvwB2/4gngqsixFNEsumbDuxSHBMO5RKj0cLPMeylDfOxShwuu+1tolM9g1zr/T+ZLdsH05THOqhOdkTkTDgaKgU8FpKJSgsWAhaE03Wg8ox8UjPEvP9vYBCp8zRpHGl8N2kW4LPYI83RvLLdFLFpwM=|Chương 1265: Ba đuôi người;2DlMog03FWL45wWzcyZXrvxtWrkUm3tiQm0hZA1VB4kISWk/f8W6QWcK6EHwPLgO48w67E9http1bx60nUDgAlsHIo/KgRVDXUIwTrxh7uFGtDFo+HKemKiLXaV8Guz4zhpdIho9VGkqo58UK6+G0xZpijHmW3sWPEXVqva3FXo=|Chương 1266: Thần Hoàng miệng...;Dko2ob2k6/0BPISqONxKj1xIgcIwTvEaOFd34QvmtmjkZoIn3LCMsR7zyAT93dJPggxuYFEiOvyN3w5RnCZg1KznOLHHLpUGPD6bQfrU4wCo4zUIc+BpxsdQajnlcqSS3zHgzu5sS24w+bH0KrTrA/e6yeYpRODrv25r3vKde8s=|Chương 1267: Cường thế Tam Vĩ tộc;wNOpvOR5YJY+n/MljtApVOpnB1Kc1lXkcItec3nS/Yy6GX3Rzv4P37+/Z26X1oUdeuU8ZDTJFKxkbN3O3ultyZwWFy8zQdS86GcGbz4FqhQYyyDM2TZhHlXffA9M0tfgyBdt/5qGcQu9GXb+1AXlYlksYi5Mw1k0ggxUb3XCf/k=|Chương 1268: Ác chiến;at7X0NNqWbwgt0kp2z6EEIZ7r15h2I2U8nmD7+aYL6uDQGBOARtYAm77Xi5MrLMccJvlkPTD22X89uKbPToCv8rcmdViuZXsDXxxUo/sqY+ii95jzJPz/CN/kLqDFnEFX2AhzesgtDeeFu1o16YIj5uiS2irLlixLQPz0aA39qI=|Chương 1269: Vĩ Hạch;Oqu7i+09d+JCnZqwEgLMOH4PQ7S1ALzDIGmP7HyH+FhrTMnHc7yOvVLGJ97S3OGFQYlWEN+aVJ2DTqJFHDvju6ZjhUWC4mS39ZCmFbYQiKJv4kv2ADnv6RVBqUlJa0of/aFChjPGsXyF8DXzRtHpDSqetGa28Dy6K4iHH9SefmU=|Chương 1270: Cứ điểm;CIKc9glG/qn+Ezq4hc6yFtYEio9dOBd/roijyy0yio6czR40aJll7ifARHWQ6UWBw/+05h4jj65mDKkv/9EWSIoJSS8tt0VMoGzMraw2fCDKW90iqmnFdb6LfFcxKnThIW21UUbqby1ILaiIkC4hI8/uqVIXmNGfE9+Hmh1CeSQ=|Chương 1271: Thu hoạch khổng lồ;eYpZjy42dwIDmK/BtYu/HOkFPdI5OfkX7Chr6zjSS6UOUnaUwTWKJzY1BcQuDzll522RHQXH4b7nME0p6DkGfO8IB54iLfLnLf7rFvcTpzdflw/UMsgQUaXK6KI84Iv8C558g50HCi8QxK02YVtaGtanDkbuliJDb30t3PFmWjQ=|Chương 1272: Nghèo túng Triệu Tử Trạc;SH1TiW2SZ5668RwE9mjS+B9LffFM5Oyg0Rf8tsm/JbvX1Rj7fLldThmDfQuBCLDNDhfmbn6fSpVw1IIfWMqLSwJSUQNYgs3aQHF+0EfiKo2+8Z8oLKB5zakPVBdyf8NoIlc1+klK0P7jmj+0NaY6a9Os7fvhg+5ED4clDHK2bw8=|Chương 1273: Phong bế khố phòng;whSqkPUCPxiEIHTFj6Lcio28fFvihOowJ/1ETcgWXrCARHjVVOQOlaQHtxuTx+SDnZvWvscvSAc4kI0RFVCXZLTY/koRJJy2ux5L5GEzznxanvq5e3k7dFcQr8mVAV5Ot084qrmNM9Sd0endvSrym9lI3QlBNaeMuifro7COweY=|Chương 1274: Tam Vĩ tộc xâm chiếm;ofFhozv9sDvnNBXhPpv8Eu3XBS4GdaemNTiMDoTCqs9vXyVH+dKlxRg6zBOx7V1h5e73bPsfXF9Bg0ZMpvOSyh+d2JCishpMe9CUfD5RyaL94diJKO9Jrvjc1YIQTzxSM+Es0wuDUu3HoCWLnQ9uZnOgDrbKZblwHVqxYHKXzjM=|Chương 1275: Mười cái Kim Tiên;FUKrkOkGdqJLhMToVQOfeQVVpqh145dL1HnT9L/+ux+UXHo9z4bnQEXq2kPeCiMktbvawcGqjAgJN9F72Ce+Mj/tIftRcw42xdpZ1ziSC7yRbnlDUQqih6Yok+ZVYamaX06WEq3v/jTgz5nKThpG2xvod3loiyTHFWTOPIJvbrk=|Chương 1276: Có người báo cáo các ngươi;NOUjB2v4zYsE2mweKUAhHrAIcnbv3Qw7DNV8BKjwbosP2woBYxAHkw3pAtfNPBHfHLFMUngLQriSrvbB9kGflVYTdyH6MSg97gD5rzNGU/tU//7SlTNE1rFGSXlbqD9eIys2rxHlFwJ9osDQvEWXYg2R0MXfn4r9t0PCgP9qb+g=|Chương 1277: Lao ngục gặp phải;o6DPuq8oDach7uE0ADaGp9ddOBUDd0cCRt0ZtroIEuQ9pxshgkV1rqI19g2TM3SYwUfIKrajkkhRmVNNIsn5lZ6EXRRhWN7IORJlZ1OU2jZ+yuoURePquXBaa3rFRQLe0Z1naf8zaelPOvSE4ToHJ7VThqdwrlFJEZO1zRSRdhk=|Chương 1278: Ta nói giết ngươi liền có thể giết;VIMvqD2be9ZCh6FWMAXMLz8O7D0a1IuUB5E1N1/xnXVg1LT+V5NWMPrCl6NUrq9c2BlRBWlLBotJnafqnf96hqcy7pVJ3hSiL91Xk5ZoqKdUA0Mza5sz9E7JedoQjleSJFpooKmTKjirhrMelLxbLGTIWGVZMFPOY/hj1j/zSrE=|Chương 1279: Trung đoàn trưởng;zjM/j+EO8WxGiflD/duJC4NX4PnU/Cj4jVX7vuT/pKJgLHdvfW95Esx8PEqPV41XU3CfAVgLK6ZT+EnK0vARAwCWDJU+M+KK7lgrnMojcoSfMPSWqw9U6wVtyol+LQ9AEun44olS+CQqzoordt5WUTjiAPY1oW5AghFzMIQYzpY=|Chương 1280: Lấy lễ để tiếp đón;Rd/WHwWGjju1kw7svGwhsmq+M7vwu3DAQlSPZ3ABtxrEJ5Yh+kutzcnnKE1KI995m948C3X7SE9xjaBCrw2tYJFgOIG/HdGQCUvyYNxXm1DJ3xkKRgoakzNnPrAtpxenNaPZ0JGPPZmwBS8rxoqUZyUnd4IM7t1Yqu3tjuw8R/o=|Chương 1281: Chủ động phản kích;IQ1hXEeFumVKEvMHSDHlH6Hug+y2kp4JNlrtm0fKTIsGFpk9XWk2qQilBs9ysb2cXGsH+losI8/6T1FVXVrd4jgegl2tUTd18E1MXKbkaWpUEDretduvyqRmwxykcqTQpv5IY0gpPSjyXWaEnsS9obHM4r4dsiIm/86bx1PEkxg=|Chương 1282: Mười người chịu chết;F9EMtBlEcORKJpILvR1SK+DUsvTLvpwtwg0W37t6fqUrA5qDUW7hkNUdtkTWY+RTTY7/hAudRjYUacmVUhgz4JFs+IX11ANwWxf3kEkrj2eJGP4s3VBgfnJv1w2nmkr46wte05YSZkXaEJo8z6UgA0TuVj2ldLPf6BuegvVxBWs=|Chương 1283: Mượn kiếm mục đích;vwbelrTGbHg/LV34DxPf4mrq74OYB7vUr05utoL9s5wJQtiES/4atayWP0yPf06leT6UTI4N3iKFbSnezTxxsXh6eMJkKFx4iQOeoUXOxGp+Otd7ZdNlVuXmyzWhMxYcpGRhNEGQZtq7SpKoc012gPjCFflZAhBDuNBXGsyRp4k=|Chương 1284: Băng Vương Kiếm;sBQdQN4i1U02BALGCxvVML9d+10KOVZ3kD/g0uPRa4I6RPsH0ePUPxEgOYpzAduzo5/XtNwz7FJhNGN8PbZS8yLT7mnVpfSWMUkrsw+saDXet6X44GDELcIikJ/E/rLcfpKSDEuNB8CxH4Jgf2CxAyW3Hbvx8dR7Xmv+Jy6tEQA=|Chương 1285: Xâm nhập Tam Vĩ tộc;MIMp9hdN5OhkcyrTb49m4VwZktHpdzDWHg4jWCEq+Hc4Hq6ZcczTanZyJZLfoWLqngA3/c3RuGyf5JKLXypdNoQq1OPDvgGHLcTCP/XpwxO/0flqAv+OFoSul1ZsDAcKL0c0h0nIcY4ME1NJ/oUx0cG0j2ASZXIuokcPLiPJrYg=|Chương 1286: Chỉ e bất loạn;DNuH8P15yfPUjMXt/KN2sIVrsMoc7r0U4pg8O/SH67XytQzJSS1xGqILTZNdZeOfGdUa3WKoXAQz9LBu1PHyaSbJNj/3pE4OvqxHYNDX/LMqOMokuGf6kVY6bxNGmcBOMmOnk7DcWHIJdeEh6ibMbH8hxCPSNPDTNsjfwdAKu/Y=|Chương 1287: Mọi người đều biết;pbWUqmTPelYKjG3HgywgEvUX0wrjHjNCsnThwHUlUBAT6BYJa0UMWXJoNvagpQl8rJ/nPer7jSMQmx8qVnv/WsNE6Wfqfyvnem+WP7tizsPKn3BuKONdrH3lraeVLlYg6p7xwg1xt5whu3BUk65DScx412Tu1Wv9/6yJezGsGZM=|Chương 1288: Dẫn chiến giả;y9QSn3rghZQnQwEW/3cKwII7zinuCTtf8bczuDHGg/fJ79vye9tShPqNk/u6HOkJkn7F+gfm8rIErYsopATi5vrAS9Yyq0PbObRat6Ct3VjdFAJ6tBxcxHkqP6+JxU2qXuNANRuorpZBVb0kWJMm9I4W5a6KlA+5hlIgicDp6tY=|Chương 1289: Dạ tập người;vR0T3EXoZFH1IDSyPoxLbmL0vSqOiXV2OizZYMwzPWIqTACs0sU7K0Tu1IqZK4fdH8GtRD2FS1Imgx5Dwienb/CMWUY2oc8Wai6nGzd4L6RAJB97uUvhRB2h+oGfzqDIDxlveoVrOJTPkrabRZsrzJ6fLCP6g90yriHFvVOy8ZM=|Chương 1290: Ám sát không có kết quả;u3rhCs5Z28dNe4/yL2e6m4yoc6+jgWV/xWoYnprdTNkjdt9/JtV8R0oqUBG/PKBH3Tp2nvQ9dIFxfQBiIOGoRp7+dx/b1wj+Mtg9NIg4SHQ0E7Z7HET3QRB4cdOZXmtmAfUHYe9mEyfBbLRFfwhLbbFRkEttDIKEo/XJz3w8kXE=|Chương 1291: San bằng ngoại tộc căn cứ;7O59LtLSLB+Rhcbjt2WkRXW3S391RY32dgByTkUUc+0cYO2s2OJ1Az3KhTjSpILe8PIp1+6LQGPEJlWHSQmoQdZkGh8PGskhokr6kqGA3ZHBpttCo+AL0tUSu2MOdm5psWv507L68eDtGFPC8gBu9P8XmsEjLhkcUZmroLYjh7Y=|Chương 1292: Ngươi mở ra thử một chút;eeYISZubM9wzxlAQSP3B4XxJgvQdz+RGyvvJVP1Eqs5WDVpxMlpNIcsc1Xm6/V3764A0AYCn/n7FeJqHqAc+Ov0VXjoTUvQ84SQsQjrXIHZnhQvU9m8x3ClIvi2jTPsrv6ySehthmF5o8SuV3a/+e8Vv1OteHSdCmbxc4BNjyTk=|Chương 1293: Tướng cấp;mgwW7WoQTOnLJZunoAMW1heviJFjlYfPi93pZlQT7Brgc2HAh22SIuWjtjZmyShWkXaNcBGnm2igCixSB40jdp0NMNjLt1AzoS8Uxm+ndTXE8BZReTEWbK2kCnsSzRFk2NXfQoqQQnCmsqtc1c9qwXtg9I6c8i7XrlKHgoBY8Hg=|Chương 1294: Nữ Vương bệ hạ;VqwBJl+dPHYZfQ56nLMr0cs+SG26ThgBtFZF85PQtiE7PN5ef3iJIzeaL6sfNOMyvAe909FvtCBrOGuYfggefNayRMOX0m1dnze+TpVC0/7S1pshLA7rYrJsdbYYF/fBHLgszTLuYWMmC6fTVBy/IFfn/DR9IYWeX2B0aE9Myik=|Chương 1295: Chúng ta sẽ lại đến;1L42vSDgYBgInjDR7XSxJVyBlgmt0ns1jxGc7fF0cGk5n/FeIb8K5Fz8ndKg0CDAbjzRHtzZBN6pGTo4ZRf6aiP20DoTxFkZ6SkMwGSLJvH/G+HUUfXQJE3hpZmhQuuS2diCTx6YefrWM69IeKEAaEADgoVDmMGp7i7oFSTc2uA=|Chương 1296: Ngoan độc Thiên Tiên;7Kkx/7i1j59n8UNz64xSWCfJ2YCO5rfN+6IttuengyYz3vEB68LC589y5ewk6kjCiz3NWnB9CoLGGDqF3MTRxBK4dUt/3xwDlQn2eAaLJL4Zn9W8gY5GdppeCZlR2oILa8kOeDOUTEOTsED2xCKXIyqw+YbLJojsIsBF//e4/00=|Chương 1297: Giá họa;XxD1dvMxHF+p1OkGaR4/D2l3lCokkDUoAdE+SpPMQKNkftyX+ZBS8MTecrHVfmDXMzx4tooaAT9ULUage6XwATpJg1ic7yO69jdMzFvzyv4XM75dXLWL2GfYiRkUP0jsqMGImW2KE7wFVYPVYM4fTujjCct7sx2KkDAilXdGP80=|Chương 1298: Vĩ Hạch bại lộ;g4JAXvJCi076v/LXd6bE2+61FGpvUIzlbVMdqNP6Q36ViYCIAsmWJ8Lm1Z8ayxKOWovukIlVw/wZRlhFuxQrBtakAi43LrS/MjhucEjC2/1FadZz48nuXXqql/UcKWGbTTDbOCzfupME0XEyiECHj7tQqiu+P7MAMHWu5KavrJE=|Chương 1299: Đoạt xá nhân tuyển;sf6zDFjZWnfCnabbXmDBKPNy5qp07eMY4oSvu68trOTezG5Wn1M4DjR1CpTv6Fbw1j/GvUVMCgh/1Pu1zbKYCCQm6R2Lm/BDqcT0sKUE5RXYAhx6xmtYwqG3VAVSqVn/R34KM2mslzCkYgPtWBb1ZLXXPIQo7WeoqgBssP4aQdM=|Chương 1300: Ai đoạt xá ai?;DKAX0CpW9Z0zVK7yakgjUMT0TT/beSr/W2ERwApAnNZzLvZB/h762j+B/AUxYFAycdc1EfZDxH0iggeYknMAQO+d/W5T03lg1fXhidwmYHNokJ6PhOePso2lnSNHWiFkeVSMwW75HDLTKsaJfWJcMYabbukAF6EnjdEa/1nJHCM=|Chương 1301: Phản bị thôn phệ;Fc/rBG17XvG6wTy/xutIM66oJ3urnNKU+aWVtjC8hh55AhpmZom0h3S52SBSmKDjW6Q5wZSKkVt7Rpgu8tZoEpPUZQv1BJ+fQgSFIsjmU/XPGWbAHSUHXLXFuyf2x/Ory5Xd8DDiMi/c1hrNBw+WzDBIJI9o4EztKVFbO/f1H6M=|Chương 1302: Oan gia ngõ hẹp;9+IjTBuFekjO4jEwVMwT9d808LZLUo8Dt+a9udn6KnmaxPJWuCpzAlbXZCEanXQVxs/fwro8PN8wCU/w326/k52bnoZ+lz0bcH0YNzkPJ3X2L02/SKHcSfxZS1kH1eXuo1YEwsCF91B8mw6QxRyNHy8+1AO/qrKU8ZG2lZqA+lc=|Chương 1303: Tiểu nhân hợp tác;XO+hedz1qTXUZnVEQIvI51L40I4ZtiwdcXD3OkahgdSlgqXYDs5no49/a0viAF5mxP9OaVAhuo024oRWaQAbxtbm+vOnwnh+DcRXoOu3xrCRIXI5p4QNg65Y5+nznIizaKGWqBfIGTdNzkpOebQkg8mOJO+xPuBiqujhCCh17c4=|Chương 1304: Muốn cứu người, đơn độc đến;+S413hYgaiZPJwxquuSsCegNtXUotEGP7OoEaOBYqrF3NhS+I5wMYVDXzh+/4YW02LCeYGtu2bb3w3GgnDwTq1f5q4mBo8sRh4882tEeQq0Qzik7iyTUlqHzVxNgRyWZvwYY78KIsS+ZkJ7Hc2W+rgOfmYpe4nBtbPyXkpAJn1k=|Chương 1305: Cùng dự đoán không giống với;c128hGLkEK6fAkzxBwhcgeKLlBWHZk6jxptMgLyliHa1qNKClWfn6T1RzJD4f6cO3cgZ0DSUYVGc89UmCHsomXXQ2lKOhTdevE/eRxAjbIU+7hJlvrcDwccb8oLDJGnGnT07ApvGXJadauysWtzeBPIb75qLK9QOkCbrs06W7W4=|Chương 1306: Liên tiếp ngoài ý muốn;oYY8Pd3rLKOo4e+ePfW7assRpCXVb/TwAiygtH87XFGrgtcf1THJ5+L/S+Rk+bvYaummwpfRcAEY1OinBq60n+wHeK7xRtEqpnGAeCHp+PEPy2X6Wqpz3R+Cg9P6CB/cXUgg+FBpH+SOHXEtSreFAEXcxZLd0vL2XJelR4LXmIc=|Chương 1307: Ta còn có mấy chục khỏa;SdXsCzkHtgIGMI+Nog12cRrQWO1vjM5eVTyetrU1bG+Q7y/59HZcYgUj/46rLwGwgihhovwq0zwL80eicUsa8HuSxUtGdIXha/mRh6FWZ56BaI1Q1bY4rrSaXMxCelMLe4y7KgPUobSPOojSmvJz0DeOqfjAFhv9ImeHpGfiJt0=|Chương 1308: Hối hận đã muộn;fHS7a+6sNGxSoeXrYrtyIbAmSSlqOyU4N1+WbmxR67E6rJR2lu/QLaIMTMdh1gpXBuKMPspv6hjBmMs6cK4O3WpcsTaRzEFsW5+ASnNvJfwfZb1QkVPVNZnm3E6sQ+1WtY0IYrp8LFKv+aNCAhmKaQ03RQ6v5WxGsjBlgNUqDQI=|Chương 1309: Ngộ đạo tiểu thành;5JAVi6Z5HYuLUro3Srp5VcqZdqT0V+bePz4Rt7hl4IsfkvwuBqrSPtzvd0OAwCDe3GmUrO68aopC+pnSN2fiLG/rBEDUKLiBaYCCmKoLiA7eQebAtOHkLBDNhqXBCYrIcAM08rqJNEWao2Lo1kPahUBfNovxmfG4IBaaC9BaB7w=|Chương 1310: Song trọng đột phá;n/1bzBqm9XRPrKFpusQyl1tyrvYW3Ja2qvsMeQifUhAPNbqLVP80B8BBnG3B+tAGQRe1c/SOQPuTsoaZ1/e/2AjfEtn5eNOLwtbLbqRou9oMFuclYwaBBDkJro3ujI6gVMBqnyUQLURgJi9sNjw5GoU3wGKmVCL78UOBTrIzM0s=|Chương 1311: Bảo hổ lột da;Mbp7QsQWOKME/JwKYUbDAGSTMvNVSxfbZ/L7lAsa2hwZmELXVRkBVP7cTqj3zk+goOb6V3i0B/sg1EkjpSkgtjSzKLkaLUA6r7JoMnBbI3ztKeLUQPdm6gMvSUgm/ekcjxDtbryln19c0pOQhiHP3QrhjPltRuIVPuijj6VEpwc=|Chương 1312: Thần Kiếm nhận chủ;y8KT+BUL2eIws7zUFbBGaVHqTu37D3CnyC/rY7KIpwEaVFYjaUxe5yETTGouw5018a0xPOayCntuUbt5lPLbqh0jnp9dBMYMOsN5rDxrbe6FFCJMTsjfzxcEd5JUX7lso1kuhmmtzioCDLtIrRZFQUvgPEjjmxKOUGOsps4g4x4=|Chương 1313: Kim Tiên chiến Thiên Tiên;Gq6GFKxca+3P2Fg9QExp28s9cYuPR5m16em73zKbCtpMviWPrjedHKtIbLOYjFq+aZtpBhJND84MKvF8VJQD1/7uHbicY6VUDPYHgc48GHmsoXVoxfkiGW0y3j6T77zGitQRbjMMwk4VEoiYCWpNOohgsxVD1UWmUx5CaKul+X8=|Chương 1314: Thiên Tiên tuyệt lộ;3obJ2uIF3/3ylSnJCxt7RBkyDQ24BS0fQcwzFHTqgETPmzlnbXdxY91wTferXRMJMOFYUsh5mWQ+q652quKoPA78VSbUYnrkFNRhckXjCdqzbTg4eoWWelUGf59cj5R7b3hYyjX3nDBwgZ5QP05D0cMvwuUrM9tL3BOXXUhOqv0=|Chương 1315: 3000 Huyết Binh;1/8nVuY9Sm8S/6PWF7m/Y/+isD8nSIYHA5mSvzgPXJ4aS0jhGr3JvAERwITmxQcltqoGkCJjhuj9l5z+scdF7fcuZ706v8N9ni31tP2dmR1YBbHkwc2RhdffcEcC4Fdiy4gVYGdSOT02/x3f127Vx74Pw2j3FAtjAZlD8g8Aj6Y=|Chương 1316: Cực Hàn Địa Ngục;zORtu1OauIslaZGIqtycpASTnXbVDQAWAfn+Jqpcrwc3Jvzgk9xrz83L3QmwobED2ZBJrnS9/o8hl5FtYaBHgrxVhf2XopveKxhQzhkumuBt77u0wjGu/m+rYl/X3XQoul4kb4eyfjujl/JaBiZ/6tj0vVLUCNWdhQIcsr3dzR0=|Chương 1317: Bảo khố mở ra;BoA4RAO+QyyKYEzwX2HlxieDpSFu7MkNppPIRo0RHLMm797Ii1eVieIZZXexWe3fv2iS/q6gEszqd1KEm63Ls2f7XX+O/3UNIr26SIVrHdnCnQuea8PjpbW6BgKRMLktQrIBfAZSSJNUZu+nPwU4KDOIBrSTWp1uoh9FTqlflqE=|Chương 1318: Thứ tám đảm nhiệm;l5OZ8XS+dXUlABPMHDLkV1msVBtrP40AxCMmC1HpnjxA2655QmaG+czwVvYa7FaKeM3GucoaJz8geE4akMrKY9b2BmagmZNMgzLaIIeNz7r3J8gAZjj/ZDhXFvSGyJfF6j+7sJ52r00wYO4ZFuU0oF3LB5y0oTCPFNgXvRVSQR0=|Chương 1319: Tiên Cực Đan;WBBJrv59ZFCidB3k45ZTlir2vpEqKez9/SBMtgPWbKuaWpxUbJUyTQ/I/dKcU+wul7U/9815f1cGQMJNTAWlCSMmOMpj8AD/Ct7rLKrocMkIeW2TZZnKwg5W/eG2wZdZklfp1rNUkwdupwaJhfTWRFEzXPB+lQTNL8KlJGEjx6w=|Chương 1320: Quyển trục;ofbLinqHq7XOus2NTwUvJr7GKbUivs9pc36wqkUuaQG5fipStYp48M/txyWIoEbUR6Mbmfbuzt+UUAEbvTmKxNM7M8d1PMl9Fh62FnrJCCqB/cDhsOYEztp8pt1LZhRqI8viFsx7CrY99ExphgbCPCCATMsmfivs/HrIawjvIdk=|Chương 1321: Tám đảm nhiệm nhắc nhở;dukX850vNk+e0UDEKTnhs5nhss9KfKiqZDQ2bbEUL8hvszBlaUqxGSUBm0yHOkp2wXDx7YlRtHWXIEfKjmtF/BUUE9K4efEpGGRi8bTRO2n/AMthZ/3CF52ixg8ibizuZGLv2XvlS7Dl3rqSTx877fJvpq/1IFByRQcp8+F2ADM=|Chương 1322: Ba núi dựa lớn;bxeKZBImRkVUC/UewO1jslvHXWdadB1Le3iNBblvvNu4vk7E3qBwkQHzSWtC68K+UXvxrTqztVIv1Q3DLC7lCac0ZN7YDCaCELojYiJzNRfqpShNcege+nxS5DEVFlQs/cJ9Jv9+BFzwoZbbIe26fr+wxsIRYI/ctPUxTuDoTsg=|Chương 1323: Tam Vĩ tộc kiêng kị;KT7jdRtZHRonbmu7FVOpFOah7TpsI65pWTFfiSoP+FB/Hf6hWQaBaEVEQEmKF3nHkFpPwAy3ktIVaj1q9a3DbjpLZff7IQMJUSwLXJ4QoZVl6ZCKSzL+AK661EGfoCv7wCKWwTT2UKEmjLeMRZrVj4nU/z2OSRBAP83FMIW5hhw=|Chương 1324: Vương dự định;5Prir6V97oFtpE+n7SiMjWVJ9TKMkhKd8E+LMw+VF5fkYg45PaqkdHd4d1iKipw0vNvFYqJ6MsvP9LTfsi91Z/XvhD4bHvoq0hiAn3QXY8OfPaew2zrL4L3b0XSzMPfVlVi/mO0pHUMDK+BvN78ost+0SIvzS2a2Opr4NghO9VM=|Chương 1325: Gặp phải Nữ Vương;iHaHB4i/YrvyBDbVKgQWNl39rQCOh47I5U/fVALBZ5IgH9POa2U9au9HqNtRWOLB8MXB9fWKgxh9qDNNuZ/tTDM/sMzxvKoYQWC5xk4vMBxH55oCNdNTQqmxH1dGm14frbnSDp6ACSp5CitCM0lLDfhWoO7nziSPHcQ49sRbZO0=|Chương 1326: Tiên phủ bị nhốt;P7KSMoLAaiQlVYNEXbpQz0KwQzUCSeBYvQtxs4vP1FnxLEaIPPcn320O4JsJe/QOiMHx7uDBBE2ERjGp063pkocQmU4+rAfVBu6B3xTq6ceeQSDgFZIpdf9TNc++YOBBlzQDgS4e6Fe8bqMAWJeq0M5gvV/8Z+y2PR1D77PtDZk=|Chương 1327: Ngoại tộc tổng bộ;BHfYIa61aDmwYLBX9oTBJV42dsR0tMWlzMeAZON7p04vocPhpLAD2Eh54zN5ZaBCtz+/7ENX4N6E+QyLL2KJqK+rzFiuq/2OHGBpkGtutlK8JnT+kCTAEDUIEerDsnIny+VWS7UMVuN65uqUmXwV0RYoraNdce7fF2a3kZlm02g=|Chương 1328: Giang Thư Cầm;u+Si7/4VOvNTwQJiKmcP0LxwaQ1pjH7JI3+g2kVjV6xqUa89cqtZ2HljlkI5dm0q2Y+8qefgX15NYRMytLU1IXqASqotKMlWsm6xanOVCOqOp6VJ4A3ZFGojAaYSQIXBCqsfgB1lBE79vOtILVLq7i2Z/6sZAO162Hh6L84BZg8=|Chương 1329: Thả đi?;ZpH6cqdHMZv/3sZayM3XRi/1VauqGGe9S/wQmiMImYS96R04mb0069T6K5GhMxq41/JOQsdKGy312Mjk41/OqctQSDOGIeAzBjmfl5q3rOm6eWVkfa+8sMGnj2FbzRkNAyTkGbhJlbCcFijZovuOiJvtt7BMC+ovHdCDovdZbTc=|Chương 1330: Ra Tiên Chiến Vực;HEq533tKLBC2+m6DuGqq3Gj7ZjKnwUJVEKnwe7w09aCGzuuZ4eQaNlR1hlRpW8FQbxMPsZWR8uuLRAUbOXwbg1f2AHppD5Fl7olaS6d92z6K5/syIExpHAKb/c3UhgCBu+6KIHzrXUOLre7s7VEifweiSdB2hnYrs0tb11Cgtm8=|Chương 1331: Tra người;Cea7t+NDrLVpFZeKRiR9JwQs2HbEbfq3XpsHoguXkOOeg220WD8nF2kWWYJmVucvPOvlC/KaLkRqOaz1HTPZUhwAhyryM/ezUcGv6O32AbEzTW4n2ksI7xYYW2NYq8M8ZHU7cdlrBCkrplhrihlokI4modDEG3LFnSE8pT5Bqhs=|Chương 1332: Thiên Thần triệu hoán;iUzXqTZZ99jye93Xfm9MKqjWGoIaLEpqVP+Bczt5SXBwZdd3WHFydFPytmOoNmcsrGt2T7iDnNJjAghYe8bOzIPT73T9bh6gRXgCBGfkBG6JaMzSdYE5JdNxjuzIlWYQjIOFkqi2tP7ozcohBKk+R8zdpWKLykkgWrIrejwQfys=|Chương 1333: Hủy diệt chi trận;R7judMsrJzofGUYwrqMqwcEF8Q2sv4sKpvTbXKzGJ7qaNTGd8sfBYZEpbq4gWyClCAwDRhu0aW1IuZ+SmuBdgosUg5GG5ljq3WVp3F7VIbLpQXLXmS7tVOJc8hen95A3LaD+CgN8/2p/lg6arbs+cPQmgFfnilQQMQLjnNklilM=|Chương 1334: Song Vương tề tụ;KxSabSvpQRiy26iiDm5TaSy3PEm91ubE2+CV9kZmsXThgOJj6K6qgECxGucHQjnqx6lkFDpRKO2mzAVfGoWHa8zYY2ceLcltJh6sblJYBL7cIfdbjBFetRzzgPzSU5Q0ymlIRTZPeFZUnaXjFU9bHxx2AO8UKbeYJoPrG8Ol13E=|Chương 1335: Ngươi âm ta? !;K0Q4imZfB33dfqQSK4RL5ud7hG6weFG4mU0ouqu0Dx/XLOu6+tE+f2tNRsasFipcwLNvyIftkj22rRi+FOUL+KSZ4LPm1keqVMjmj2YrMEjZxtqcz56WyMpDUf60ngPvibrY3lyTDP5RBS14tSWs4u/K00/z+9KNWtXgpPnGjNU=|Chương 1336: Gặp dịp thì chơi;P1zTXLEeqK8HUKUB1T5vMH0hnyGCoa9FDxHy2n9+XyYLcz8kB0Xs3DLcW/fJni8hNxqCOomvnVKtqDFBMeDIkGQfmhMO35oIwksh+rcTPacDETqoQYZNSN/IDqpCqemJAmIetj3u72qYPj/GvwU6VkDcZrvbQKyGErtay9bOUmY=|Chương 1337: Chảy không gian;9VSNjCu+uluOYKHobn5Tw7+nXS0v3iGRi4RXi0AkVitEErN+31yQ849YSDTd1GXU8cswx9PGnEs8qR1ntefPY3DL6Bpwylc6otiaRT53OgDJ7XVheEMQhilywE2t910iP1ljWHWi7GB/ptmdabFpUOrGMdS6qNyv27jmOHxgF3g=|Chương 1338: Tai hoạ ngầm;GXt0xaexdO9snPhgl8RFOQo7S9J3f6yyaLgGUW2SXx9PiF09WYS4ldfFTH103rnmOYdoluUvFdvT8g0MV+rSyrXjEx05HX7ZcRo8s3XCqmp5R8Vel+jzGuZY1KI9Ld145zATATtpc9NsU01QlJi+9KgJM9etFgdwtoNSRYx7Q04=|Chương 1339: Ta đến khảo thí nàng;fF+4Q2Nm7g2jGhPGSOq1wtLu2WfnwwaaOfyX4GQmFciOwbyJu1sPsiJ650b/m/IH7jPRrgcPQKJ/Wf0miukuvkml/BphaX0pSJNNEDl8dQeIr71drjyafWf+/4RIdhaInv0ITJYctsFYP1h7eqSrSNZCNogHtxoWPOhVva3NZLs=|Chương 1340: Tiềm lực cũng có thể khảo thí?;xlZZp/PLQhGQsmPgbpZGfzg7GAKtJgvkPsS1O5w0trxHtMVn+rpOhSXaK7XdDrYW9eKLxrfMiRhMsn8CbQI0WVLoqKv01pbrbkRNr2W0pFETXkdR8sN6rqzGojc0zy9E+0SPALbmSQ0U8McTiPO2HCZmd6OIHyMzprs+cgpIq2s=|Chương 1341: Cột đá có vấn đề?;UaZvPRi0ngftSUNNFi+JvoXfVJ99PGQbgCWJ2B2mZjfgGNDnNNYxW2FZOUAOJdgojbrf1zz/SzMy0XPUuqXhrj+KfQBah+AXNaUel6Um7bSqyMX2romz6rHMsps4BLecSU+W7ruZ5ltKnshm1zDZ3V3zftL20bnT7sLDbgpH+Ik=|Chương 1342: Dùng sức mạnh;+NYyQtv5+ER4O13CLzjnvTlwJqCbndgf2N1Pwl9YymEqNl6oGx4UHLzYeIxocafuYlROwSqIK25drFUU0IhjHykz5bQ2jctEROeFwCBA04QM3uOzK2fOpC7Ic5646wVPpgbgXXlfB1A7Sbpe8uTx6b6HEQJT+mA5uR3vIov5VdY=|Chương 1343: Cửu Long thành;3NqniFoo+2hw/+XR5OQBVpds/6kjO3Sk+bXZiXXauwDn6A9rX+A6AE+n0rndrC9WKBNLUIYMOo+E78Vj2RLQ3Pr1W2Qzm4+WPDll+cJsL8LWpe/yqqH2gfhw8E8eOPfNQaKFE/qS1rYpOBWJnDTmI0zQNn64oV98N8R5n13s6bo=|Chương 1344: Bị phát hiện?;d6jRZlOS21XeRQgz1r76qJmYYoAM2mdh1a8C/DVDm0w4eFX4oqr0ZWZbQ1EkH/CpN6VfubSkkWcxc+Qk/rr0JTgKgKLtjeC7dLLvZre4vAWyx4OhnUIdezPsQcOdQvv4t8gKTAn3lrQe+DVa/O6YjoYLCJ4yvrsCFKo4clSQ51s=|Chương 1345: Lâm trưởng lão tu vi chân chính;3Gn1ZuOwM5eiyhtfuC8Qt28OTnnZ5m31I6qVJqEbzT4RVUjrNy8prV1oiDjnTo1HX2DCKryDofYghMtUqsn1NeAIGy5jm9TVr12D0rSOWz4UzUo8V1oMP6vApr4kV+SaDpAIKZsb9/X44LVIYRVJAyqxOqpzeJZ8XTYImbnoZA0=|Chương 1346: Long chi lực?;0EKHr4X1zZJaYh7FF98fDgJc1WjOcF2Ku7spd07cC1QjmI6fkiKYwLCY6g0Ihdi5DZAfK6EUEbIPMNtcq0QzFK81gVjhUICZEFx9t4BAwmW9RZJBw5kMiQzYMCVWGst1xdqyZT7D+GXTNRmlENuzBsqcZZh0EjQsb1gKERXRWmo=|Chương 1347: Cửu Long tình báo;kawBuHw8yNvFa9ARsIZPJtm4wVQYOOEK0EgAqBWgMa/IoVVks9PxLdaLTQYYClN47WvxCu5BjIuen2T1E+FPEnxaKSfMNhNfpaSL+fOLhgV1n//i+XGFXkzhyNs79t2ptJVdeqi2KykcoN8V/v+ABphpx7no6CKdsUf+ShhkdRI=|Chương 1348: Tất có bí ẩn;2qiTka1PUKh1iI+JuSYDEvzuvKDk1IJKd/QioSNJrNzHJExalJ3qTva1DIExIIydIyW/pu+LLzr1MAZ6pS4XslJiHxGVBbtYnbXX7jqu+fp4TVMKiia0wFbjoAag4xGIX9zCc+mXEwRKBOKDFXxXHL/E46qi/oMYn1fjNO4AWTw=|Chương 1349: Cửu Long dị tượng;C6yWMQrgiV2xNXhnJgw+36AWd1jq/BB2cOAgALGrwvs3v7VbP6OWV4fg4QzH1a6p865gAHltyKANhlmc1x/xuXlTNIBcchLr+OQ13O+4bNCtWHZAqNtMHJO4ZCbDW93PsJY+Rdof/OTo0hri7KFiw9Q2Cj7zERUVuCs6QIM1E2U=|Chương 1350: Muốn tìm đi tìm bọn họ;HpsaJwE9ita6uzkSxbmM1+8Sd6lbxEzp6+qEyEcJAiWCsL35DSC4Tfs6jYs7WZz1ab9UPdGJrZwG5uXQSLw03TCLnsXt4mUw2RAFkfwjloS+JhyrOxOna0RxqjdVpmW82FIWB/sUhW9OT0Yl3yyKpjWb0YGVGRtPE5N2lDKEgX4=|Chương 1351: Từ chứng;4OsCaCCWXKZ6Wc2KiWddhU7BSZe0E5/kTKAd8v9Y/tJzyn6WJ/3WMxYVhQEO2DwJya3LlJT/KRZP0Wps9lSnVNRIREYpO5v7xxvWlVq+LgnPq6s5fpr0dp2KN06UUfmsP31IPylXovqPNEevPWO3oUyEj61XBIISnWERjocMENY=|Chương 1352: Rồng sẽ tự sát?;97cIYnTgiiRvIFLOqoO0Xyi1mzqTeELLVndnaluLIvIhB+Rkd7S6lRlXWPFTRivnKFXnVNTZT2WARZKUXD5UK/bmiHv+nZSXcfwkZ+b0INaB8arWqK5P/IGfCRsMOGRVqIq672RhwOnG/pvFNTtFEEgY6rdnGupPD6Arf9MHq4o=|Chương 1353: Bị theo dõi;MC1FghnYhP+Th9Cq/FnyGohl2WYDDE7H27wCeOOTMHRRJ4Lqf5AN+Kgr1HeA9wHMRn/icKs7Q8Keoc3kSelWWrgVr/TsrPDU1E4scHZ1HIpDDPK8DlIxYuz4MKizN41M+Rok3KCUaSbU+ArBYr6QrGGpT9krmhqgGUS66VHmGU0=|Chương 1354: Chúng ta thế nhưng là người Ngô gia;mZVavi96gV2UXCJJ/DbhW+At1CnGpomhg6NrLYeJUOlxt+gccBhkvDCxujaJBFlbIDx+L6oAI+0WNaWZ4tW03LSNo2gznrcTfy10/0MZZ8cXPbPjvFi8CdM4xkf0IkCkA1sFs41Z6/iPnxoI8IaB7GIcgEHFM/o4biMZJ5LTyFY=|Chương 1355: Long tộc Mai Cốt Địa;xfDlVnhMOo9s+TKcxALX6zq5Q/cDlY5uSIiDbFpEHXYVmTaUnjxUVu+qGui4y/RE8wqsVvcfRWXZQ1An0DRBvL6nwC2v4ZJ95MvvpNTzIENMZe1ketDCS6PRJNzo6di3qzM3INqvkB/0CyS7JtY1nQNAe5ChcoIrraAnfY8GDus=|Chương 1356: Lăng đầu thanh?;X9s02aKOaSd3oQJcG8kz96UI204/sy44rEmHRSvhQO4PbMyEQB5ZaBrkUVffMirnL7UPds0G+7JYSfr+9/3278/dnkI0xNGDktauTreLSIakY9DbI2jRR1fK4flsqOn7d4h6Kv77whII9ay0ZZHO1saE6cKoNu3hzRlj7edEDJg=|Chương 1357: Ngu xuẩn nhất quyết sách;qiZTgH8cfQJxWgakPfADtULgv9zJRPgZx+mj9CX0B+l893DAvWm2GxSFIdhkMLkv0AY6OkmBgUfeDa2K2XgS3tF7raVY2DiLkyhV7aF/HDBONfoysyO2mNcxZauRNFw1AyC+FaBYJ/UuDZH4jN4kxwZls7FSaH8ydkKJZaMzf3s=|Chương 1358: Thứ này là Ngô gia;yRtFt/CzzBK5oEVdUhIgWvHP1sxNaVyCDy/0Porgut2UVPLoFCNYiIgUz7RHkHbTsMK4NjHkAqPTmfMrmd5d6j2oxcfThtTKNmHV3CZFGz1Ak9Jj1BLQIoUpObRu48S3evnXRWieicTEJn7c/8GPyx8ppINAg3bl1XBFnV7JWnQ=|Chương 1359: Khách rất nhiều người;pXSC5uDKu6P3txm1FunsMJ4JIAih1+ZTEa20k715zIyuhkL10JmP5zfjnYi1aZv9Q78yS7TMIkkO5GcKjodZlr/PaSkPKozGXnLiYXp9SXEwJxqWkLmkkUr37QLRQ1Bt0RArwriiK8FRKr8NfucWTTanfTgsRZeuRG6g1GrAerA=|Chương 1360: Ngô gia tai vạ bất ngờ;mdiT616HZUvlu/S3qeY/GhK0+hgFq3uJor+/ygg0GeT79wEc8olWgoKhxs/FvUDPEDDeRuK/WGb+pqw+DZGlvlonvT5101OmyzzacGNzT8iue6OmPz/auJqPxiZ4jB80qWnV3TCq5rdG97oNsEpAJ2REeCFKoAFKUwLqHN3FGCo=|Chương 1361: Ngô gia chủ là người tốt;DvEdVUPOpL0MoUVKBGn7hvA3wxyzD1llgkqaUyCT//EbQl9HLv3Gl17ECBkn9UC+UEt8gJWDXTmQwfKu5ihDcPzArfc4McwMX8d9BhhnU3sQg8gYjl5GL7ra5b0+DQAwtZA04yCYqJ7o1Xh3k5Qmc0pklmyvzfeKq7o8MuqIfDY=|Chương 1362: Đi thong thả a;WsOI7oR9zNo0TrHYZ+j2chOO02Zvz3ugMVwdAvsxqMbyQ4UjcFVNNTvwlya4u6s3Q8fP99nxRB7smbWRY/ATXtcoDhXGK96rEI1Ht4iGxKhCuqCJSkGU/iICX0fj1r5NLJJbB+au1u5Y2MgKiO+PNT2fFW1ma5tGGAymjiZ7qIU=|Chương 1363: Nhục mạ Thiên Thần;bcxaWQ7nLcLsH1vrIANwdn0BboPXlx10ltzPcuRo+IH0kXNH8nCaRl7KsS1YqqFOS+jU9hgJAba9jbbrfqckVa3MXZG4khDUJ/vSmasC6CntGyVYhGtx1X7C0W4ThIL9AVcEbNTnkwz4x0lr1aKgUvXSipOuaXYmt7v0RUlU3pg=|Chương 1364: Ta sẽ giết ngươi;KExP7E3wvRU+SwltOa0adsJO/lpQVQv9OBvWmj2bKICQO7+yBF4jHajwTPynNpge+a18AvyDaBsZBbqWpihdKbo6DUHOEYLyW2zCUlHxKII6IQg3nHjWZoKmDDnOI56sD48WQ1UNWW3vhXOCCc2i9yulHDAGUnhuWVKx0hSQebI=|Chương 1365: Hoá hình;iCsUpiwV4uGg0v0MROGbDDLj0TCmEpUmzZPv0ddX97e3kI/VzjXKLr3QUYDxODUQlKUusDOOIqxzN89yKSqSHEKYT2N7CqLwbxekE0zvopxo8nrPKqCktwy9GHPWGqvmdtqnMCorQwptobyinsLzFIckTMOOvShm1b1SrPI8L7A=|Chương 1366: Ta có phải hay không rất anh tuấn lỗi lạc?;kUex+hiN7fpZb+kJdYRlIeHDfb5T/SAY0ruVpFX5wmtgoHmDeKxxPHJGplapyS6FG3HSA/3FhuWKSDsoZZdTMAfNK99kgj26DJkrXZnRet261yoTfjyG96r4EmkvVLKLrwDVUxxstwzNwfVUkDccMiqdI0Ji9dghOEp5RfhXMJo=|Chương 1367: Phục sinh đại giới;ZKM+eu70RRza2QirbDOqa25N9ksEVLaSPxyn7787VUR+MjNji5SLlBKe79IM1lIv1mCdH1sJ/7zXSr5xSByAxs3sixlQ9293LmsKDr42IzJSQyqcvW2UCgKtuKX7oZmCugf9m6D+2bMSH+7YLC9OGuNQWajtAXDSzmJUFuu6jP4=|Chương 1368: Ngô gia tìm người;/lJlR1MeuN8IRS2J6iF8UPipojNouhjQTaSVhtEbKuNCkBOtGjInNeZ56wCNOTNfQPkj5Wn95vozc8O6wHW2gn60kH3RUEAKCO5uqmCmLRP9075Fh28kemXL4TbklCuT0I1EHruD7fQ4W9ZtXhT2yAC7shTJOBDiGfSuLSxIQtg=|Chương 1369: Tiểu nhân cấu kết;axXgMsUgVsA9UByQOeTN8qxPHpz2IgBehxNkD6TuBYc/pkM/WahMg19LE0d5QI4pqTTbNIQAqnHvfoW2ZjWcMORYIx6OBn1/iXeCgwf20CNRgyFPnGXJTlLfFqSnYIhRrUS4NnXkxR+31suNlP9KPaZUxkbuxr9FPacwIkquDyo=|Chương 1370: Tìm không thấy? !;YG1WIVnsFEmKV30rO6h71oDOBAMoU/kDsrih7XqNAOwql9TpmydjC09TJ62hE7UxCZjVzKXcE7HN8zU8L3MUrqYXy6ibi+DsOH+uQ3iMq+HyU5858ODgW5rX7jrtOZEQZy1NDf5xmELS8blorZb3Kb4kfAtg//4QXWLtljbs86s=|Chương 1371: Báo thù;6IrLT8ufF2VCbJZFNSIOx9JvDT6kaC05WTh1N/ORuKLjqJ3ucP34HF0l5iDQlYeysPyhw8A4QEeBiEXZEe+jMvaN7Y/bn+/bWlQ0MMW0oiXeQGiM/N+k7FNs34ktd6BV+IJnz1ozyHJPkWF3JzcjQOChkpSXjVP2o0HzLjo2eTs=|Chương 1372: Thiên Thần cái chết;6I62IyxxAlaFPjHiF+aCtNuuDRD647t/wsQQHPaPGWlElcF/Uf01ZowsZ59AYsV7EbiOp1iDNWMJMFqPEsp2Li7iPG5oawL9NyjNXufCZ+1KI2EStS6hnECE59VN9K1UMqEAXiQRr3li1De8YF67xhkQNFqRXm+R7OFl65j1KFA=|Chương 1373: Đưa tới cửa?;eCbogtn2715zlWBlcLeugtnVnkbPDPBcYEsBHw30heCDj6Kc2wo6LXblXr/tnwu3o/yYl0M/5wrHapd8Fqvs8z8/WRPfUd4QpklBVaBLgCT6Vw0+Q5riSLo9txdZyMS5ykLewwjccX8Eos0M2fv5y/pKkpzxXimn5zWKUGjt7AA=|Chương 1374: Mỗi người có suy nghĩ riêng;xKwOwy93LNi/9Y4LuPQVPj9bJPRonGoiUxlm7QQHnMeWuKWwfoHayrUkiKd5iDhvPVjNMh0qqt7pfeGijKqXViuIv6NgG2FW/EOOwSKfenK3JAdrYiDdHfJYPJOjAujcuhI7icDFN/z/m1JzNZnlKVjzrE8URuvR6WF7khG6BOE=|Chương 1375: Ly gián;Sjw/MDgqQEES/NkhH9wQ77o13G33d1dhs6aHlnKB4QXjTT3valg6gFYPwsfESdvPwlyIkRf5OpAjbzukZzmtWccfaGXJTbUzzo8SFO5XuvU2QBxZMiNDRTMnJIBQUB7q/eYtWxob/i7kZIqawsEvdkB1RZS5TajJLjZD57dBfTY=|Chương 1376: Dời;HUiyH/ibu1AnoRVYdxU4Zsh6ezzx5/uIFQPxDQlqEw2RBRFuFen+iDhJtZeeIdUNNJFCWVk3buoM9zRn52+1iOavlyadng2QZvuGxBdWQs2q/BZfN6B1DNcZSFcD64shz4Je4UDb4Ja4He1EfGlaT/5r6c9mhDXZtUnwkpndZ2w=|Chương 1377: Long Mộ thông đạo;MSoxGJ/BeJb+4rJXjQflHdovL3qqeA6pCNhWHRMGtsYNLjlX56L11JYtUeRiSqdiXub3EC5mofjlbTEbbtOkQmwiIEzpoFVH1TJ+8BELcxWkhtGGt+LRuF4MUrYqVC5qm00/UOcmsTsNZ4sxJY+kN7WhwyWbwRG/R0C9jBUrTmw=|Chương 1378: Chết oan;76TMaAY9a4Y0Mc7wPfK4N91rCCS23A6tXu6FE0xFyuMICDb7hlvhE08qBmXnWHoikyM6tbGeYBLoGPjl+KcAaQcW9Pqln2jE2HEFzA3zbBzZTAwGZxv4qKd1oGp6o2PVx8oydspfXELLw2ncwjkb8Q8CWX5B4reFXQSKT4IBD/Y=|Chương 1379: Cửa hang phong kín;GcuOi31HTOfOGIN7v6b2QZm8CexQi2AwsH/quSaQNSflZPwvp9TV40ypcWY7yU3PloFePJqEIHuEnM1LY/LM2s4yDqj2t17/7HtB5Nag5jrnmdT/sl8WBCiwcnIxlMjzRAquMLyu4iLI7npOlMazcUL110qB8Y4xQn36SITTU+k=|Chương 1380: Đào Long Mộ;N3eNB8IerX2AokgUGZfvcB3Mv7/yHJtx7QIGqt1HE4eSx3uZA5Q1DVgngkL1TrTs9UFkbO+XqfikObg5MpW1Nk60j7FbooYGKSLKN5fm4tIo6T4EKwOagm1Y81IZeLi0kpqsEwPAVNfTBfvNSWVTRn9aJnmRzqrxHe5MkSjlWd0=|Chương 1381: Rồng bảo bối;RBfqMpIidTFEUtsor4dIXmYVIpZ04+RpSYzRaUCbwz/PdWkTjrwLEVvTSGNdSeejwAPH5J+n6xW2QWyCEAGAwgQOumBcJEajbbKqYtDUHfQrpyL1sWLUejnr1uFjXdq51+ReeHkYU0pa/c2ixedyt0dTXNwUFjg/c7gTZj5w5Tk=|Chương 1382: Không cần ở lâu;CFWgc34UvR+IraiB1TyIkx5WZt2eE2ShNhIy8eIbCttpgMOREmM/3jIzu0WNWzDnYj0TzVEvG6U6u1UO2EHFfB3WhfpYld2F0iPSzC3lF18czY1cW6/6VSPzwUPjaM4tRn5gi1FQttMdizCNkP6vtzQNUsu7lvcEG2ksIa4hUOY=|Chương 1383: Thiên Thần truy tung;z5kUlSaJktM6RoXgqIwzdfD7g17qMSbNuvnVa6sBtMLpcQR+GjHb2+bFsbuXuHPSoeBNRvCg3l0Tuzx8pXBZcclCMBxCZksrvKZyo9NvWiBNyaAwDYdJem1e/aCPaPj3QVt67m2+xvB3Ye0BatYzZwK0FJmX5NttVcyGTAx4dVk=|Chương 1384: Không xảo ngộ đến người;nBzmwQQoiZhetGc3QI1G6ueHk9G4JRE1RAs5MOblNCuyNFPkjMC4gsgoEu0r4YdkWcH1UBiDiBd/EuKoqK/mnrrkyGoIEOJb4m0Jow4QUEVl8zcy/KFlhmqkxAoNxcW3G/YndbK5KYnFJcd85cu8BFAhClfbx+ZDnp6Alxk7nq4=|Chương 1385: Tăng cường pháp bảo;vOaJoVsFkvsAKTxtNrsJAdIHK9i2v+srZy/uFn6YtUF9vIPPoa6mYJOa2twb1Rsewu8DE7rId+ODfsb7o7yb3oDdHFMOgCTHGKuKmmNPfO+DWM391cVQTZcGpghSK9evjgGLlKTgNILWmyMmdkdkugsYCCdzoMYr5i6lhfbDI1s=|Chương 1386: Chó nhà có tang?;Tz1uL6m4iiaHbqZOyZMI18dd7bdaeKMHJWLlcJBf+XVL7I/fZHE9MOtsSqUPyIqk8tLKcQXiMIACxkF6KrD5X4RIyy51/bwJCDUekiGNacKnVmdTMJyTo9wq7bYjLtzOSksOldE+HWVE2ZkCJJHwdNmd1a+xiDJDN5grbkI+HdU=|Chương 1387: Thần Tượng bảo bối;lSDYETuIwlmFtjl2MTGrr5A/cbXPPvnOtsEIY5BxvndcyzLc/qkQ3lvsC5P9jw6uJ90AA1zGn3BXpRTU5Qk3/aT9BPfNCJL8o1dhT+I1ApJthTCYsXo68BszVllEd2SCTMh4juGM1s+kulpcUVzE6WN5umv+TJp4jzThaD88DUU=|Chương 1388: Thiên Tiên khôi lỗi;oeBKIHDugHRm3kMZ707vLrjAEV+kHYWe1dX2ORacuEjrvulk+7ozS63sTSsdKvur/rGdB83vRGbWd8ZDZanUNNLgjGNhZbnBXS+F9VzOWCynd3V+jDUgdMyop7uRHM9ZoNQc5rJt6WnR+SDi9n8+Yqujb/pXgdqKu640/aqVHp0=|Chương 1389: Cửu Long thành hỗn cục;0Z2j/z6zCXnybQXV6xUc2za6rDssca2L8oxZfzy6ETY7oJyWHmkHvVjbbS65joabYLGdss1SP0LATLs0f+ZB9q1Hc6K6xkngvhfSvRopDsVLW2gxhzvu/VaSFZt021AlkUnknkWVQBPzYMpc6TSDTq5POb+4GEHuIGt5Mk5rB/w=|Chương 1390: Không hiểu hỗn chiến;TvHExlWQjB3QYjIZPw3ZHDRRCjIzHCcVpD9LAzpsev/NZeBSAudQJi4SG4im+/ghigIQMbGuN8N5uub4NBBPQDBAgzKXyjkmW428U0j+b8mDLfoq/5/qCJh/0LfgutM4l1BHiIjtMFWxrW6giSLn4YYkkmc0iBEs8ggJs5Wl/Qc=|Chương 1391: Ngô gia trả thù;Te8pKDabOo0DPzoWvq1QzumFMlDNk45xQH6w9+6c2QkV1Q7pBge5KPaMxB3+wNIWFmHK7Vx2TSukPLM2NacFOCnN2PIEHL61KBzseL5SdfywrAaqxLc+6xpSUlzTldDdSk+xAsVXx7Nbtnf2EbVzQl3TOsA/ze+a2YakYN9NCsA=|Chương 1392: Kỳ quái pháp bảo;y+51dUSOt3GZq2a8RTkAMqH6FLNVO6rZZAymPJKafx4dhh4S6aYSN9nyvWe4g70xslIalvFK3Ea+y72c4rDlb61F9LsmY2T0gjYxsRv6GOdS8K0kUqJEtoDi4X+LGE0ie5o4DsBxyP/GSSo7lwBCtyfOcsoU/Wx7cZyclYm1cSg=|Chương 1393: Không Minh Vô Song Ba;AWGK8xjaWKvUlgba7kOYEc98DWx28UX80ZGXtpPoiyczd1SrRNF7rhs8zmIQ6c1aHNI96FTtr0kgesG0tf2ay89coMoRQX2mvsV4+ryj/f6Q7/wjHtu/eFkQLNBW77m6Ml7MIU3MJsuQwhO/Yj++ufPFERx7JTAclpSkeeRNAEQ=|Chương 1394: Một quyền nện mặc;2yCRoZV+iyZ8HJ4a5Bk7w7o7q4PN6Zj0BQ8gqYBP7I6L0Q5dClRF6EjSMiUNORoRQH/lrUN7HBBje5Li0aVMqGKKHTIceOx1kGRdcvXvGugsAO3REPBaOAcZJaaH1UN3O+gwKcxoENTDHAg09m+DNzqLVUlaZW6ZnsDQV+5NrRg=|Chương 1395: Tường thành sụp đổ;D8diViX+TTV50DxzSzDXY8UFSBVJHCE0g0pCXhu8ksPU/ObRUQJGonZCfTO9Z3iDjwS7YHCN9l/NG1WqsJfPTr27YsI/OKbsXPDsIVZoGUhYcRGFxVyvFbtVRWfvytBJ6pVuyoqyORn9xgEvp3XL94TZSXlgzysMWoyLQYozdhI=|Chương 1396: Không gian dị thường;V9w/1sEm0wq0FTTVBRdZOkWoCKUU2PMrJNkkwhs7vD1pG8n0NrM1hSIwDkpy4om/rfSJLyEnM6geO3KgrHxKhFurdLRDzFDUTWMPaXZB/Ixj5EbliabfTzq4iZYjbKdLeu3WXL/nbXr7eNnpyNLKTyMh4LTjV/AKzaZlwxKonpc=|Chương 1397: Lẫn nhau tồn sát ý;EiTr8ufZA/PfDwJZD6rFJMg1jnE/OSak2xc4KZTb3yA8qWOIv5TVX0p3GpXCKBgM5sl8nNMoHaahkclFEgOWRXEroYJHD1k8kW6dkjlLDTZjb5JudXBwQrmZvYoLup7IZ7TzuMOcUWneqVGNACl9NtKvY7hVnoaO5DG1yZtDGWo=|Chương 1398: Sở Nhất Dịch;7XmlZwjtDcm/73eHqoACp3804hkk7we95ENSyeripxJgMywh4MJeSvxi+k6gwu92Gnwn5J7wKFdo8z+mdM9zN3PP8C8ZhFGEXxk6Kaxvgv7aYW7G+a6hM2ESlg1PF8CCoPG0TfBiqVlzCsX0VlRVFkvx8QASkJWd5lArGjcFea0=|Chương 1399: Mai Cốt Địa hiện thế;wLIOZAooPEWjv71laWwcrDuYNQgDzF6oM7sP6Fd1XD6FWeHBNAjpTzYAHIQ7Wn0LMyU8dd9ldXMmzFsZcFd/QUtAF5oDImfPNLnmFVJfHKEIA6M5u1PG2fcHrCF9z4J0wyG5M8Ps+ldIsENAYryUGdMvLghT4HMEbeMNtooyo1Y=|Chương 1400: Tranh đoạt xương rồng;hynLIiFR337wSrAel4hh9fDbZSAUlouEjiT/C7xjugnxeizoZ69WVe9mtggXAc5WeKWz3OtsnyvPRrI9f8yiNXbYbdzVh3/laMWQXs+A5IArvmGvbxh7JmyAH7/7nxTxmG8FfrT6BbuKFkc6W+CwBMTDkGngVWqIxoL6Uo1y5rc=|Chương 1401 - 1421: Ta chính là Tổ Long;ybTpCr9i4Rwa3cI4siIilghBVraAizp2zPprmKoW+Rsb+rn7hKaOozaHruvtKjJML/XwYFQNRTUG9oFFcsVRmg8MGVQaBewGXNR/Jg/V7fZRKegQmE5F6KuTyeYGMTtW35QVRWz6gq5gPSIaJ4ilUnWBdLFvRgBB9I8B5peSKDY=|Chương 1422: Long tộc huyễn cảnh;f3xG9PMmIWC55vHK/kTKVYVlQcjfNM0/8GIgylDqLDlqODtqJUsphENANwfn4dotLvdDXoYcVBHymQCl9Cvwg+7+yOuNf68ujWMfAkabzVykbYr/ggJYi6ZXmn8712EZgdHMegBCluzv5AZLr8Pl3DzS66s+p6rlMdnM6pfH6hw=|Chương 1423: Làm bộ trúng chiêu;0Bt/SDa3G7d+AJLDCuSU78jfg0ffyq7KnNd1TvJ41qcPiRPJdG9moNaVX1bvHe+EXUMzuqZ2OloH3iDMSznaZj0BFZVvvUQLQTQF8UpHl/PoVtyUlocEBsP0TspgHzt2TqyYxS2jAedHYw9npai9735Akq3PP8f9jFasJKuVyeI=|Chương 1424: Tổ Long đại nhân!;GipjEjqXHfNDyu6sNmcHUCDTzW5E68LH0ICcIqf0G38ZzaYt+Qt9cRzWv/OiBxU1Sd1Y++/Q5peuevUyO15NSmHd694Iw8z+XeGRE8lxOjC+vlzI4TPtmktxbwxcpilsNteXf3sIe3PBteEFeMeNb55sS4jWSHUk46yEJePyV9c=|Chương 1425: Đối với rồng cái mới không hứng thú đâu!;Ib9trCPtoJH/BvEMaeUaVsimfuHnUOrzcweTDqTsFxh9gVvEynCP85kK1DbsVAdtARCOj8mF4cBp1Cge6qdIbLlbNUOQVxULxXZLyJDmCl9JReUHUoovuv+WatO8Or2F5qoF3GwAmW+Z6y25zlfc1TFVlqDXLAavlZvZmxAz5QI=|Chương 1426: Làm khách Long tộc;JKnujIdMk1rQck9uYaOv9bBlBT+6xq/atgi1xy5ZGEILlOiuuTpa77Yh5ZYctKwtPOXXGsBHa1c3FH6WFRo4jfIGsLvel2wnb1L0km+g++S1yXfQvZOFKC65/1Ih3yxOYU4gQ1JX2HMF6AwXMy2WEjl1b32fXCAQiBgqm7P3r6o=|Chương 1427: Long tộc bí cảnh;7bTU41DEyKwCZiDlHbZHrtYwtAX3kdXvJdC+dPFhP/Jn2ckQmNmrLSZbEbofrEXuwa8fHOAW+RxsGKk+i3Dcunuk2OJIOXkHYULixzo5VN6+kCDlVsLQSdhXKQCpax12zQFEjeg8z8131q8pTF4bEw3g0Vnw/W4Aohhg1z4afZQ=|Chương 1428: Lúc chậm bí cảnh;N/o3wJCIdd45B2A6vy/QN6HTTJ1W/NIVw82abdASNPRyKkhcLbefa8RRW/UPxHJ+nrPxiPeSsZ2Otbigp4lwmsprtfIGHObfetRRFb4dauKE+Y2FvB3sKEaW1OwdBMhoJcfBP8eaKFBGDDOfFtfvyyVZYOlrE+xY0J5YCfUw+IY=|Chương 1429: Rồng một hai ba bốn năm?;NXrZs+JXLFlazIXZndXwhJ6hnCycjranmMuYJvm32kR2eWH4VURKbJM4iGOxR8Nb4s4AZl6f8M1JSv9nj9v526W9Z7l7axq5yqSfNrUWe7ax+UHrSm+yh+Z8xfT3kRNl8Dh0Qr5wSdgRXt/O24cyuKqIig3jzIsM3WM4x7Jkiq4=|Chương 1430: Trong bí cảnh lực lượng;z1h7mhBk8TEjYDsQ/IobN0pCHpRmTn/0u+J7+cHttvS43nsLJLaFB7ny41ZgAqOwJwqArmlOJeZIqPfjvNKl5d84/nNWYu9XRCnX3YLvuUdCdZRZfOE8ZPzr5NpxS1JuP+i4ZDJa3tbUtcAVrzEGf/MLhXhnF/eKhiKQeBA9AgY=|Chương 1431: Thái Hư chi lực tài nguyên khoáng sản;afp112r0sYHzOg+b16cprJxmJ837SPvH+ywIXDyjMV/P7q3FdcUvqlKPq43vCyZGOr4DB+vElvXoaABasdiqe9Jqu73hCmfScemuyXJsfOWWnjHtNuETb19AIHQ3mxS7DI8vMI5/03hRHkhc8ReAfUpcHyloD0LMfl/sI6nlljA=|Chương 1432: Pháp bảo chân chính tác dụng;3wpa0TklxFU4rNQzKDCVrbrg+tLHaRHxWuScE2vcIfdzniNKOb9A6LZ9pQil+l908YRhPDONFdb9BQnMIXQWKRlpyuCinwypn3U8PCsrHTCcOCTvPvQHVAhkrsMfpQRVJ7X4O7cWOT3I035e6p5oRv7CbhIygW2q9xaCkrW3Cos=|Chương 1433: Đệ lục trọng kiếm pháp;zLUJNZPPASVFLRC+s0R8H36twRZZ0SkmDrkj7iDUjwIcFlwm98mDCAQHKQ8VvjdKOLiK6/Jq3iLEclxNvrg4u0viGBlOf1QPsE0OUnlyNMTHDIhGWqcZz1l1ngwE+N5DeUZ6MGB2QQr/c6gexOz2rejb/Ave8q9xYiOuK4vVkR0=|Chương 1434: Ta muốn đi ra ngoài;R/0Rm+y/py/CD3eYzAU0BdJokSYGDyqFuKLILEaSI5BHXgnSet4RvzQ0m2HQjD7ZkGKQM7ygurNPSXkdGj23x61eRZPGITAsHHuChj89SyhfoYrYw28kR0k2fDYrLd9H7b6oMKWuFvZ3oO2SLeBofKEGJTbrxlvdUdGy5fx4jnE=|Chương 1435: Năm Long tiểu đệ;l7vvjoMSCsIbCFMs2tGXTtc4DxJfpJFZSG83J2WRor60WikXzgj3k2WxMrzOSGyJM8h3YPffwhUwxY1eFu/MTkSb5spLG6kcxQ4qOdqkvRgx6UBttUKfDI++/xze0nv9CRw25ogZwZ50cCmhjqKBclpMtyofJj3TgklfLLRnO5Y=|Chương 1436: Lâm trưởng lão hành động;wcKIUktPB7j9CdhcLwleGWq1jXVLpO5ECxIGSj+x71Nsy5/5FASaf2PegSBAuvos5erbni+NXa7jW4cBwpNnf5ntTh15S4K6VwLI0hH+r42KEeVHTbpeyvEPc3iHQJgwKMcF58V0IiAQPHXmQdNSCcIf08HDds6RA6mRLvRcL+M=|Chương 1437: Ngươi đi xung phong;pA3Mabb4hIIncXnbklGqU+OnpleC2M0VeSLsjcHyYBFLkhJG8p6aEQFaEAdj1IwKzx/s2PJkVq5vwWyqWbRr+aaQx6JzSFIB/OVeiyBIp/AiuvExM0ODSJgmScotfmmIPTqTpGlUI8CD5UfJnAg3QROAcCp4iz9Hpc0Zq/9hGho=|Chương 1438: Diệt sát Phong Thần kế hoạch;GiKEwqY2j5SPVmVBufuJiE8gHzgcUX+dmlxnnPey/FiPnd9/eF25ARmmmxttBOg0c5VjULpS9RPnC1VTz3xVzgFbFHvaZj+586LKE2PV6FntoWwUkHS2tZaT7jGSlCEI9b1F+9Gt3ZYe7Lnpa88Fmpom8oTv+aGmIXu5h4UOdLY=|Chương 1439: Chủ động giết ra;K5annUBc02F4BazHLgqMZVyMSPDT6E7NHAfXbJDrN3kMaFgyylstCttpTJsCvbqXwYfE1gQFTljkyXLD9f5h7pqxn785Luz2QcNOK4GLqLqb520ngZ7c7TeKg+Iv3ADzh8vgC/gOJJyd8HbhbZSCn4gB0wSeNfkn6lprslknoL0=|Chương 1440: Báo thù chi chiến;4SCX0c6sEqvWY4XUdJv8cVI/4vo0Yw209EbWyfkgJwQp63yZDEqQ3BrbCPMvP3eqnn9FnzF/rCA9tJdzqk5cFSu7bOz80xXBFxPK1ze5lgP2yifQ7v59XZeRb8QBvqBQf2kTYQ17jzRpHbujY70ehFRMMhnvq/8pi1zNH+4dHzc=|Chương 1441: Năm kiệt cường đại;gZHbTj49ETHC03XqomdROMiIk6njR1QM3lloWyx478AnaHlOaOvVYRcsUZHfSrp17rq7HglB8gFlZafx7pAA8iNmxjiym2w9FdVh8cdVNJrq3PbTxcSuFZ+IcCEWTX2Ljl2o+GyH+hhdASqghfxAp/zIHodbB0DYXxvS5Y49k1A=|Chương 1442: Tử địch xuất hiện;rB38m1wbQvv0LoR1UJOx6sz+VbwMPnvzQoeBArViwk1KVP93uCUmY9rLUxG5Sm6/pMmU0X6OcwAboYRKHL3zFZOjq70NLd7fJK8INxuUdv+h5ABqHDf2Ae017dOsx52ip2cf0oaVaicYG8hqpwmNFjiD8z0FX6MopxwIfB06Heo=|Chương 1443: Tương kế tựu kế;HcczTGggxwcBmAcDuBdAoi0e7AxVeezSgVE1PLkSe1iu90dfKUObcu9gIny1Mn8C2pcRkYvxpiP2i0loKVpNAd8M+andX768iZNsLdmzHzrgZuI8/2A1BFBo7WeOtRiN4aJgtBLgVY4nsQMoEwEAbDXfvkktP8x0b2GPynAlvps=|Chương 1444: Thiên Thần viện quân;sP/LLCMwmPmsWpvvfFg4yBRAUmmvPj89JHYTFLWWivc3IymRVBnecaF2KtLXOpRgn08cPIBi3nmbGlVPd1FV5l7rx/liYOOi3qFLLzcmH/BnQ9bcsDpOrds6FPIENvPaiROVcHFe+47kK/sUPGM+qRLpLPb3WUOREO/qhZJ/MWU=|Chương 1445: Ngươi chính là thứ chín đảm nhiệm!;lzxLIb//rXTtMJ7hyih/VQS3GobAwWac0HkMWAy4lYkY+aU2cUZmZqzzItshSiHBm2B1LudslOFNNKblRygpwESf2PvwHHrGTSivVonV276i02C7nmPdSiqw8sQ5oMEk2t24U8WwrJtVo/2O2kkOdm1XMXxtoV7Jpuo9moMJyCk=|Chương 1446: Lẫn vào không tệ?;4xVTblgph7/onKsXJDmkhG/eRmweRmFIvwW3cY+XUDjG77Q836Adzp3JtnovJBmuDPXaBuTrHx+x/Pac1i/2g00eeCdOi69AUdVim2ocey70rafO4HA0HiBDllKC597kKrNQ10p9akSzXuvKa6zAo9H1yg854gYmb/7vKkOnGvQ=|Chương 1447: Ngươi dám giết? !;EvMEIAsiak9MDGKBoMkIayHPktwrLDGBLTlBGuxYgoG32bJluHx2scgaASrBiSrdYxc1hvZCYi2ziQ3i3uE83KBWwdRxcV61/uG8vNP2CDUad2vRxd9ptYWhkNHHqIz90Rx2DUj8+5y+jSTZMO09b6wPBImTrS6SQlqBj/auW8M=|Chương 1448: Hiệu lệnh chúng tiên;ZG0GhntVAdCK+uUGc5I+7nMu+wFStiLtRxrdibaCHo/TPP5x+INvpl0bV/sJieF1AwNVBijuZlMaG4MWjff6sbtxkyGJx1KaZCjC2HvLf18JPMq/pyUVLHzKpyDqi+Nk7VGvaDsdvqi7gdNGuss1WwD03F2LK/KrtdIWrHojXBs=|Chương 1449: Xa đại mục tiêu;lpf/BmlplWWy6zsVlG/IyGaaJcb2VVGKcZAC39t33QjrqTdWePou/a1dLP8BH3zKA9IpXFqbZhk+FjAPORl/u2zzRYIQ8x/s0z67HUJVtKvxn1/mGBwWmJbtKYOlcaBn/ph84dAyqLtJaNq8vQugJzYeHr2ewtTmCMRpC0Wwp4M=|Chương 1450: Chúng Sinh môn;Tn0/deTjT1CUi8KH6KWktZ9lS29geAa4F7xT0u+Zj3x91+0QKcv1hEMh7ZsnsOS+TZOfnGJySSn+o4ZVdO782GcX3UOSgnv5UXoNZkux2nePWBDLYEDcw3fWm2wqj1CYt7ww9bOxdKbhtTf236V2a9YXfcwGA3WmD6B6W0QYYII=|Chương 1451: Lấy mạng chảy cuộn;iHifMaIxDL8H0zltzEL4UmRB9Oy7EfRs6N3HXwXgQEGBZGq0VAzXvtvd1pvRniSGBHz7yyh5mM8igOFe3jhgZqX9YnXD5RrOqS7joeO0Xcbno+y6bChPUNAcVt7vJuPx9QpLrAid2N8ZppQs8jmbQrG/5QCAjpWiENQAg5J2cTc=|Chương 1452: Không thể nào phá giải;aEBwXa8LxhakQn4o3G7G2PF+dvqF6T0XNAcIKCx6a2M1AEUfTc9ehUf82EnMp6sUxc5lx96Ae6hMfLAtBR/VAZs90b63rar/eE7rbevoFGicny8pCaNbbOyw37fSr3GQuzAFtpPVK/qv9uBwWrODq5Yd2sKqs8sjDgBuqmYBvUE=|Chương 1453: Vì sao không thành Thần Vương?;Pu0ooAWYthc6RMJvwaWN5MVBt7aXqmZ0aS/xBiWpeSnTJl6cWbqzKJRNxpHrrttnTMO1BTzKREDpbE1wTjBN1hb20ggvc7FnPyXuk5fbOkELKrZmwrTJksx8bt5DiU8nZQooHFViAZ4aHcV1yZil237pdPzrkED/o1CJOsWfME4=|Chương 1454: Ta tại Địa phủ có người quen;GtfeYU6U9JpckALlxYoKhDnWJ+uaGg+Zftp5CLXwOqwcjV8JMbcI4x2Qo2MgsBO7V46x6TkMvVKeoali46M6Km9trtFdTWJu3BQ+n7lzBNTTFGbErDqsFss6zwfmWxF8n1bqqeH0VMONRgtzKfBRUNb/eYxV9ZzRjHXvQN2qDjE=|Chương 1455: Tùy tâm đạo;lKIChwDNKuas4AooeWdQUg+XQOH4Ys6lGW5boD85FhQsKajtyr9hN6eXUhQXy8i+Gb+AFT2lD+m8PhmApvnOtxent9B6DWV37Ptss+hENS8pVxKhz9/bExe2OFCkNAsc6ExIONoV44AyeWFei1cJzT+SabyLsNQQG09NRAxi8uA=|Chương 1456: Chiếm đoạt?;BznJw6Nup05bPucoCyUPX6e9t5NIDKH0dfJLRk58uisu7bn9Mgr56KTNjLswej0krnek6b87umJH7xihFPCDWR5KOwVkPlO4wF3yJ+SuxAMTTkAILlWjaV5rIeKzmoXmrlYm13dETGdTN5OiTQ/nDrGhtdqSaysIzeWXd667pbk=|Chương 1457: Xếp hàng;VqrJ/214u0bFaqlBAoJ4A/118wlfM+09RFUDgjGQmGAKk6yzE9SDg11dbQ3ihWBAhRseovsQtkF9XkQmyrY+9e5TeIvzVE2jU3tqfSmvTtSkZp3QIW6dyTK1pXiqeBGxoeknoobEwiz2GAusZ9Y/BHvwtovoERfKKLOavzh9ZMo=|Chương 1458: Thứ chín đảm nhiệm một người khác hoàn toàn?;Y8B570l4CiwASpZKZBzpMMTuX8dT5RXXGs4gcUp6aZjefePUYpTYD4//t4wssCV9r+AHQRZ+ZKf3vPubbwsnQFNb6Vej9sGfytm/9nQ31liA0xqC9zUxBKnJsWXDRYRjYl9j1fwXi/qNbw5V0zHHwMEy3uOp0bNkHaeeCbaMQSM=|Chương 1459: Từng bước thăm dò;NkPz6LBjmbhnYv8csOJPqS1tzUHggYjP+0aQDhQWRP0pZ+yVg/ShIx1yPcs3WJJbqbY3b1Lt8iZSF70B79a1/pL2dxT0SNOH1f9a0/5fyLK5sVfoyzfpxqv9spdDrlsblGLYUMN7drUZlX0STiWOeflR9BgEYeNSXgA8Nvc8ai4=|Chương 1460: Khó mà trả lời;YXsPxUyfULU5nq/00GwEVQ95ktcBdwkrWhhnMGp/wWL/35qmPe7GGb+L5kzLt1V3Mqp9Gz0Bna166xnME9Mstw+S2+q1E/9LM5Hzpn4lPyjD97Bxo5RvV6FNSYKQB94vnf4tvOXADUR1yA5uUQ8jOw69TL5ZsclWLCsQrn0Lbw0=|Chương 1461: Minh giới chi hành sắp đến;1x8pUfRW/1nARIAMpaIZH+XjrWOeICu7jhC90IyOZIaQ8lX4ZDxgWkqS4smdYIVgDGbbj2sf5mZxh9rExgXpoOHIokxwpb3m8JY0J6ru/O/wDvEr6863mTpk/KWzS9Tdoxnp4bREpzoycAboJXP+bBRFAeU25iu7LLFxtEwQG9k=|Chương 1462: Lọt vào giam lỏng;+yq0CJRs2aLsdNbQl6fvYTqgHSM+RkQhSJYIWCXCmIl4M6gAVL18Dw8stOfnp/vzEtBIZYaiAEJ3Iz10pkfOk/6aFNTgU1w0eYQ5/Su1CECYVTLb7eFpm5HX8Z9DJkRAi1DkwrrUpzKM6UNSF/XSu6M5qOH1YsvASpzKhiCK9/4=|Chương 1463: Thần Hoàng tộc xung đột;6C07clzDSkWj7YZJ/Sc11gy82qr61T/jXjJYViSV6H0oFsFztMQUp/QB7MmyzyE8NGEbOqHCPHzvHm32pe3E1TYgvXBGdUCHDz+1f30E4PeyGgdHu0D3mETD+r6df+k1n4j9n1MLajOQ4MA0eOyWlI6XKNkyromtniWm1rohTGg=|Chương 1464: Dỡ bỏ lấy mạng chảy cuộn;HWFPugQouKwAO/EXRIP/jmyMLfu06MUXJoVJ2yA6yKbpMqr5ZCd7/qiKLn0yZybge9ZCxR7tiISYDz1+SnU2OWjzRB2AEaouk+UC/Cd+xp1/9H6yV3nuMal/9keI2TfZNzgD01oSLU5IEwV8v2ACcZ9dVgnW49Hb/NYIiGg38tA=|Chương 1465: Lâm trưởng lão chó cùng rứt giậu;SKwLUuN0dz/MLpYlGOEv9fezWHgqf+L5Tat9yMsXp3UmRsw87ywGx1Q06Cf7T61aI8yuiPGeVFD6e+7uVftXZYQhLRZCGM5kzyKDLGLo/UcgLOPbcWD2vjubPWdiVrmF8mfa9HezYuZTv61rOGw7KV6MaQUIUdR3dqNisoVM3Dg=|Chương 1466: Thu lấy lấy mạng chảy cuộn;aHnjBeIT2BryjImkR1VbtF2nY5ijqfmFkVn7LdYPO9y9TXups8dbx3m5CHjcWNSVRbBlbRRROzlPuO4WjU52Rj4EONW9EPIqEHBwbCgnCggbgDTvmqltX1vvVzxU9ooqQa76Fgic/0fOsN+K3CRjz6keP9TjHsJDQ2aywjq/mT4=|Chương 1467: Bị bắt chờ chết;MFRM8U2TocZsnSLuhy6EAQvgLt6Mlic9NxLztn9N0MaVDbOlfv7jPxfxgES2g78CJCEZyhO+z5JNM6FUitt/gPvt6T5bbgBreN68GihofcNgL7XHKGnEKmiie/ZHSO6jx/Xkdj1z2GZ1GPSJ617h1DSS62iIdgaNONAP/nk7yPk=|Chương 1468: Vì sao không dám!;hPaAoe5i1lnZblrdquzE3jx4rOE0HttwYNX2r2c/h8sGFeHMCg0K5419jWihRWOuh6HsqVrbRHsEoTf0CNTRgp1mCYnQPX0hBj/36JoX9/oUDw0e7vZ7A9ft3zlSIUpfeyDrtZ1jeE6gG5ngPXBYwZpGVqaCke/zPk6h0HvifCk=|Chương 1469: Mở ra Minh giới cửa vào;tqEsC7LC3WSB+F85VtqSxTX96TGo5xsRNWckpgA933Eq3vax1gaRC0r5IxwDBknkFEiiXLIiuYQQ/NTOGfdc46aCS0XjBl/a3t0ZpzhIhWnV0dzjJR/gAdNnw9R5hHt+cpHO4nK9ogMlVr/iJ0tBTLYMx8qkfT8tZYD5Kzh1Txk=|Chương 1470: Công chư tại thế;XOMtL2uecuRID9Kys80C+/RWEhJ5LSAEpvp8ZZhueU0BhHxQbrps5uyn2MpN6cjuL8vDBNmTKJtM60+USV31aefXO/S52JlyWo8M0Q6c8m+4lQ00nIQbVH+6flNBIByfBpuuTZCLLumE+7N/8/uyPnH/F8AVVbm5Pkyfc/eJ01w=|Chương 1471: Vô sỉ Thần Vương;zKYh/HoVopGOSVMogpVr0HEmC2YaMYBzeTeo74STdzjWx1feqh7QbUIL8UlFrr9O08MTrS8o2nH/FbeeSQ9XVDL1wbjMcH7hoMpj2JKxBoKg4QQJucdh5geeZftB2sq8WaLxg1cJgCaCwGUAGem2nThkjPsQoJjh5ElR/0905go=|Chương 1472: Ngươi nhao nhao đến chúng ta!;WMgG6FvFr6RdkKGR89mE7YvbiR0LSm0qLTdGF3qOQIqsBWmEeyl1KPqbbIk8kwBGuKqhlI4ukraIImIFMG8wGJH/MjjxhGFKpS/bv37xO/PjyjkBBGyxbuAlpgdy0HN/HiDBdldNCdkuprhNiddpH6ZO4JlyFEq4ASA/ZkZhJW4=|Chương 1473: Nhà ta rồng cái khó sinh;L0T2hm3mYNMPTbd9U9wjChIOLaZwfVlrCO4zKNzLfSOO0oWOHoZJgv+1xxHIaWK/4TqgkjDVXadMyhJhr+7yOg4pjcNXVG8N3p/4tI9FGXaKMlyD1c+Lfah6EnmE474unjmEwMIAO0290A2u7ZBbF0oYTpcPXuy970Hk5giWhDE=|Chương 1474: Hôm nay lưu hành đi Minh giới?;Z0OohckcYPiN28OcIUy8ERc8UeMiw9AGZLQuv3e9iQxwKw51lHEsuM3ajj9n6VukCeAq9CjL9dVRoD1v0yJTQu7Y3ebuNl4V4rtW9J9UosuRvOg4anqga+iKYOBIpfZcUJKRtr6GkzFCgSY3tCp8AZutCmSjT46d16J2uY9LScQ=|Chương 1475: Mới vào Minh giới;SodaNY+6Wheaxs3Hlsvf9mwl0eLNSn3lIeaFp+my7D9pCVq090lpcGuU4BL5swjBQ8kVThOE1Ji4L5HDWL65LibyZ/j1Y1We4G2+au8Ix1od3ddfsdtJO/EYt/TdiEj4jU1GgmBjTmhxkymP1JCy1Xab9yYt2DDVneQEkRgCtgE=|Chương 1476: Minh giới tầng 18;pHaNAZk5h9djN0MTxF5oWsz5DoYRPsNJUhrZ0f5W9zrrR9JkfPUfEqcBd0C9ssWBeTgnNk7S6AbVYwUEFTMmLwBQGHln5truehOKMaSiYW7ZX67XjXfUP7/zXQYuH6tbQL+tqThOH25QhXAIdatVYyOd/vb2QqFQz2G9hy4H/Q4=|Chương 1477: Oán linh;7AGAMIItb4qD4V+anEpQ4iJ5pOWR+I3Uz0Sfm1wEadXab8D1RJze1BoLIz6pfUazsrlDiKU4GstaNJX/TUQrjb6QQvXyz/OXYIHU4j++sNcyra1vqQRAifc9ChehMGMDUVOOw3qDKRSzD9Ct+Eh0OVwNl8bDeSjiuY82IA9p4Aw=|Chương 1478: Phốc phi, thật buồn nôn;WOjUh7+4n5xRLHbegAioWDlpT2zmurQtTHKYNLnM+BDXQkkurpCN/kW9hh2dnGVHHB8Tonm/S4mZ188PbCAQXFRD9X9Ua58X8YM+RROt/pfj72buDSnwekdCPgx3Dx8FCPtQtVUs+SHPW6aItrcAFSxjYtmK/GQD9A0Gg9cJppE=|Chương 1479: Chú ý hà bản sự;MIHceI2QZXc5j/0eB8snZQ7dCfRgefxgeiK6Baf6iJz+BPy+gwtUey+Dn9nWfphxNYj0jqmpjPVKkuZNmzHjy1PRWuoHSUkbIUlnW+CCTTQPuql1dxE+2qQsgkzYpxft0UnopPd+PrxEhqDVf79TiJXRtM4eNx/yAdHN0OwvKq0=|Chương 1480: Nàng là cái giả tiên tử;tBvnaLeWSNtkfmQ7vps8xZ/SmmNdI3YjPINQxiD42b5Nv8iRJtw9HaGMV4jX0GSG0ehQt1wgCvETthwDGEn47UYdfPhMG+XeyDbj5cBh0gkAVJWkE6oWOgyXTysREvsoub49xmblyZC/wYA6cJrx9p9mcJT+TCK/ITIsFNUjFTs=|Chương 1481: Minh giới quỷ sai;P3boEi77E/teKr/lUemEjGwOJmkl+rfp+H94WOmy4TMEMGIoWaAHYnPj+bpJZW4ujBJu6tqsMLIc94YllDh3bA1Ij3UcMT8e4D6+R5kmBnLidjn/xq3wLtJY0I7Dsw/7SIYNSH6qIYKRhSVRCmJQdhyBqZI5K9iXuuIipww1sNM=|Chương 1482: Gặp quỷ;jEaQu6SCesVLxFQJYDuQVKhuJCgiESYt784xiHrs3ZM7nD4j3H4Lw/LjKQOEEPjcSRgMsJYXuJ5OBbSz1gHCIR8bNesMLq6rIVd6tN9GoHjYXbbEuoLKSEu9Z2A7jJbrDyVLzTUQAua/fyiHIBks2QTK3AKjcpwtgXXQA74BdnY=|Chương 1483: Bắt quỷ sai;ZvYcxrEqhQ6WmcozFczVWqdRGBGmXFbzl6720FQd+2AtPZyBNlPn7d8ePkbXZpDK2OTulveb795Og/LVWUILxIW6W0yx98PwdEOzMbCBSyp412PJVEOBJ8VLNlJAe9wu8tsXftIXvbsaJ4ALnZC3OFvk8HG3FJP62jwpcEkzOJo=|Chương 1484: Oán linh vương;VjvkPjGCnQaUSFZUvfSccvwpsrqNEzfHxACwVscTEghwzzuPzOld4bqLWhyemQ9eoI+BpzTgRmgZanarcUAR+co38hnS/QKUuBN0yQIWAYueGeCc3/AQaSWSJ4VUXM0l8N2U1dxaX1LOLyIGzcDZujNExsERAzfIB1i7ipzy1/c=|Chương 1485: Tầng hai cửa vào;5K4M92SRb9kDiKp66GA1EJTTUuNLNbJh0kXXFErKM6lljQTtrfqoJ69p7RZ/DhmgWIfCw+8vQVU0fxv3Ld/MbgrrxJK9kS3e7GxzTX3b8rTK6DqvfgKeVhh8STYOzJdUV/zOoN1UcrlYaDHOw6N/+v2f0X+zE83URliaRcDGvAg=|Chương 1486: Phá hỏng đường;3rOLh/8e844vpnhwirnMwI1gpITHGtffwYpzXyff823GmhmGKVgx9tWokFz8MryKTDzzOtFh6hb8VIJ3avdvkqvlybu4iBvRiEw2IgNU4DqQN3hz5XdyBRW077juOJosY4ExNenUaMQKXlp71PUihYiuk/gAsgwblFaZsCfruJ8=|Chương 1487: Quỷ sai chuồn đi;dnw7P2/0rb6rmG/kmi1jc7zLrhTFRfASyoVqfebvthByvBuTGE9C3uQtdWN8ghPZlcrhvEKZIRuDTVXaRV9cnJX3Gn45A2txUEF+58TKnN0PxR1qx5P5czypzBtKRVrgWP+Q8/JachkEZmz16ouS7hL1Ad2xbIWzg6X4yRVNQ1Q=|Chương 1488: Nhập tầng thứ hai;GP1iastExtH7JcsOB4oDekE5fwIHJcA/BdrVwsR/3rS9wblIowKjfsXsrE6GOE8BlMzm8dAdTkbffkhoc1JZMH862TgdjDJ4wKfqgiPR75Pz94g+iDbqAzC4oL19zrKW8Eq3PigBz0lXyam5vxH2yScLLrsvqDEnrBqJvL+kRs0=|Chương 1489: 18 không gian;HwHuZnv3OJEEMvq/3UIFY2akF1RsTaOW2UgiLI2QTCZ8XOzxohS/XS+UKG614MF2/uUhlTCfkIx0ci6EeK4fG4v3VS6xVR6Eq+UIL7Yz8ItOXq9m5DoKZbSzZBJMPCgjKmO8vxtoehRiLtQb9S7h25xCwI30nHg36MdYIKBc328=|Chương 1490: Nuốt không trôi khẩu khí này;Sde2rzeKe7aMp0wE6+/N5A2MIQrwZdtpAbBbvJZM8yHOWFhj1Stw7kWhk0JCvwJKha3FBdoXUqD5DS07KRVzRNXke4W+VMNbgd5pKcp8iysmw0n/qYjDcrBUDD1HNQvXCyIwOK8Wp2qRW+v2ioBOxJOpMBKBgVsIeD5Y8psyEOs=|Chương 1491: Tà dị một tầng;yTkOjX5oT4huUmqTF6HOYBJjun5edT/Onow+udu7LBsTn95zl70/J8fpD0WMe6oik+iWXS6CxWp8YfdLUjrBLWM61FiAhCs5JmXulLOsCmG0qiysjt4yz3xgNyp9ZI3aCgSMspTt/eshxyU/6S9qi0x88btOwrsJ+kUnClUSaV4=|Chương 1492: Khó giải huyễn cảnh;erf/P4BHTaTJD6u25mGBlrF/hkhI1u9PYwz/8+yZJyxji4qswznUJqRWH+TN/kcM/CllESY6HXFlPHE54PI39nLfQnZWUgyXIDd3sKe2PyZCrwGswz2NKsV0/tZFeOoiCg+pNFqFmckc8NHxThGMix9h1fmZ+VYcB5u99LNqx2Y=|Chương 1493: Theo dõi mà không giết?;rWm2KjrnSX6I83KA76gspzQ7KlRhKg9SD/jIFoEZ9ZzeZzpwY0clRY4Sm5ifaMLO+Ei7ApcXXvvDeskoA/K7bgt1rgB6n9J6KRFzWB/uCHjwR1/LYMbhcZAVwKl4QmV0t8uasU3c0GqI1UFjhTBpOAlTbu/5cl61+xcy3PHY+7c=|Chương 1494: Không dễ thân tự động tay;GU1jOqg1sg2wxOoYsn5aEmvF1GqVH1FPM/+rqqUiEjleOM/XhHma826qy5DlD6heV62uhgDxSYu6K02EWORcqb4E+Og0JyIozXEno2J5UIGT1DPQguamognAMmPHn0iBf9cy6cDG6bA5vEVgwbL7e74In4g7Aj4cg/yEhC1PxFA=|Chương 1495: Nhập mười ba tầng;9TP+9nB2N1McmTxbK5J7fzR7PMZu1RXPnWqLGYFxUro2D1MoNhtcncBE1gnQZLsr97Ke1+Rg6HFbCBC0UUBr2YayaO4RjRAzCB4fIwkasGhIipP+4dhcaHRlkpBx0qZB4TwY/O/deQcHKNiUK7agBqIQrfBzHscsNxWjjMZA0KY=|Chương 1496: Nhất đẳng quỷ sai;wWBIhdXPxgZYpV1v7hctYCXIMKyfqFxAXgP6Zs5TaF2caOoIBMohsOegC3frmdZqsDVstfgzx0rUjAqPpBa6UycX75J9vkfhanKtcmzssIZi6iioQPNSb2DsQMv3hbiGVmZfVKcZ/iNiTVkaR5KLrcETHM1+vQnSED+gaYOMNAI=|Chương 1497: Diêm Tân;oriNnT+aqV/MpTwq5JNRfH72AguewoX++q/cfOnW8mRgvrEMbL+LlrYkzg4IDVkDknNGBFQNs9qyI8tIkDogI7BPrG6FOuettJn+TOKjYq9LpWxefMA9n/OBIY0hVXhD4yBlmpVbL9A3TCmKI0wxrG4KTIe9lyAKulqPEWeGliU=|Chương 1498: Mặt dày quỷ sai;TaZOCm9wqRIBKvDdqDFGU7DmbtRgMTUazwq4qVp1kPu53lEi/2i8zkfVcoQAwKNVgMWZ/6DAUTqs8gQjeNnYCShgz84h5/sXxnhXhMHIspB1xXS2Hr+LoatAdxyeIttnA7iyO5Oznm9NBl9eSjIFKqe28c3sQNkqYn0qaFbMKxs=|Chương 1499: Ta chủ động tìm được ngươi rồi;cxUzrxVtWaHmcq0h5eQdF8IzGkKqG2MxLntNpbcdmxRRnIj1M4K/i1WkVhCQYCNNeTw3JsmPu0Y5lWndjmhs/vOCiO/FIaFK2Z1XwzTVKs03ugU/MscH9WiOFWth3AjZ5aHNlzfnWLWfWLAaxVVxffQucEUJya6Juksuy61qmA4=|Chương 1500: Ngươi sẽ là được;7eFMjvrhAHEIsAWnCqe4tBWymosJnwNf+ZO4pOC1oUzyJouBsctSHGquRSI6h6Etckvj1aP3zFC4i5+tQEozkccO6ZIfWHIC+F5ZwBeq2Og5QkXa7Sw4Sbs1Ccu9haQzb1J7LIH9dU+FeHeIWbSXoAXlJpAzOZtQrkDKsSPR0fA=|Chương 1501: Quỷ sai đều xuất hiện động;vdzvOkZMZvhok77Z4uvfUACx9htGsjhoFhWzzIoMw6wp99cj3CGokLRNbCCf5+3+EHx72mGA3IpxLtfHUn+TTAFWGOPx4JYkKMKCs3ChyYmbzDjv1bNk8+tHfwyAkKlxtvzWj2TmuTEF1f5cLTkBU1lgS/DQMKMSMdKes4/30aA=|Chương 1502: Độc thân xuất hiện;gPuYwQllzyD3C9Jzt2uspzCw9A7fxtmTg7BLiIxKm5YC1Dl0rWRbqfHVCD9z0eM0d9Hzo+zr66kj1IlSdgXSe05HpyEWxYYuRb8D1DRbjiywNHDH9YEbssHkzBGtSV8fod1xZXSOoQjkhdQVrvCFXJ8ZW7bGt3Rjq9zE7R3nHgI=|Chương 1503: Quỷ sai chi khí;YGXjciZAF7VwLdvhbejG4YZNjUaFk68YoN71ysQLJ4yTi2UNuaISzZ9EGylzA/CtSjLxRYqq55t8PhnVXfsSpZPbAJwI9GxbsaTfQuFzcfaRDpDFlufjWtH3Mh1W55A8RKhTsfPF520ZX0xfjyXu8xYQJD6K11QxbmLAlserlIs=|Chương 1504: Xâm nhập thể nội;Yc0a5RI7IjmM52rKyDjM6BJQsStdAa+jMfp7xpH9CyCsH6lK4UKXOwTvtCSjlPNRk8RazxrRUoWpsnovb7nJmJOeMa90McxeDUE72yOsF55mWxTQ4rWYxnOI9NXENEkRY8CphsP7nDDpzx+5b7QCCZrWZkHszzu5aSXMNmvJIvA=|Chương 1505: Bia sống;htUEzC+N96ldteuD2aVsVadYyw7gmhTGbkVuSDP6rgPhYGMEpKgAVSx0cHh8Ns9fw0+/fIA/OElZSDBX7HK7rnkRQ+MEmOG35/aPOdDRURYY8Ufrypf0soMNgemlC16I9WzoN0hH/KsC+NA1JKZFLWbBcj5L96HxfoeTlKp13kk=|Chương 1506: Khôi lỗi lập công;rM9HO+q+vAjN062xC5/p6kiZZlR2AHrf4Z4UsRiGi7NuQSHvPVckU+M696T8jkjtlH474LR/Sg/Fhd1hZ18PCyjYoUYjtOg2hDFWjcZ2J58mm3gabM43hZR2xa3AV2OWuBQp5I1ZeuyGoO0v3pgUDF0ZQQ3Ggx5vEcFvmb8UkeA=|Chương 1507: Thể nội tam đại quân;Iqep8cUYlzt8yCPErhPwoDIBFmbTUZqSOlEonnWwv7k4bnnUvfbXN/yPsMHlVrnuEO+C+BJbTRPR8p0AAYD1YjXfCpdbVqhj3VoZ2mKPFj/0jZl0gtwUd5DV252nFKGzATGVwOOBQCsWxx+V6MTWvDBK6pgEJ8xBadHnWOwF2nM=|Chương 1508: Cuồng hóa lực lượng;aJzPEa4U0VdE7/uBIzFwR+eLlhmLeeu86DsbJ21aBjp/Q2G0WSYZHJnuXRLVuD3MWfavjg13SVVXS00GJ36ofGTYz1nMrt5YOxkzxBOzNXR2dAFDx6b6qEQyeYLelZdpJtICYYBu3v+aOQpcC9cjBV3OcuZD8JKvRC/K9uvsw5s=|Chương 1509: Dập tắt;6DnvPFfBFUZPIyMFJ6mwix/Doh2Fw4uoJbgcSAMjrhLb8JPSW9LHQc9Kqc5TfBoJTRJmvRvMb9YVxC+k87zozCgMke6RzYYbt06BFnMWIqlIaGylwRJVNp6/1J9omIbEgY0XUQ6OQ8otcP8JQKwh/zrmZGF/qBSV+n2ui6peMBQ=|Chương 1510: Vấn đề nội bộ;JqAbcxYMODUteIcQ2p7L73Cvp9Y8EWPBtN/ifk1SiBi0GON0LicyRRCHIfk7ELXEQBM9bcs4VIUPTZuQIXXy1HL+HCecrs+yuAOijJEwvD97o/cKEjl3sDHjebi/gOQxFYVvCZJXXMwmrW1DgM9F7q1StJmkhk+emayYBgo2CXs=|Chương 1511: Thâm căn cố đế;jCwC4uj7yYrQVwpu4itR1Pbd+Ip7DFerjTNxfcvSGRZ4EfQGk+WwWnH1DJaqTdSJgwS/o/RDd/zaiZ/T/DpDqOBHvGehCpeaNc16LfmR0z0hBNp9Gx244xyA/o8eZjT1YhbPMQsXYUGjMUJ7puHCYLeiBTT679c/hF2XNQ+Xbck=|Chương 1512: Phát hiện cái chim;ia/xo74IpJWYF/j043VbhT5WA08G03mjfK0zD6aRCUchOujAj1W1d83y57FidtyWYwnk7YQx7AHcz/c1AkqwXLgeRlNTLuns3LEVgGrvFcYHQgGjQo/3DIzWPax6P5gdALa10qZWzo+m7nyHa0860lCAoQRAWV+mM17ibzMJ/9w=|Chương 1513: Bắt làm thuốc bổ;iBOFDoJ+YQZ64piXHcGMv3UG1rCt4gyice/tbUhPax3Ru7iKphNEWbiMpdbeiZey0GQAlEfHQGZYgfKjQgSoCymDA1P0y/6QJoov265xBHdNu3KBl0HE8XrhMrCsWSi6FNStaARlTzqPGgVblNwjXmLXSgfc2FxkiATUk13QBr0=|Chương 1514: Chủ động ra ngoài;STeB8l9jrQFtQ8hG8KINfnHiF1NkWa79IMe+loHT6ivVytGCVi0kqi3PZ4TanCqTDc3aDqlScjygv/V7xUb3gqJa51mD03//y9RMnmC77PklpeRNNdKSgHGIjV2h2NU93lAnE4PKvFM07BEM17byuB7MZlEIgwfJ7gYq+TvkFkM=|Chương 1515: Quỷ Vương mộ;CBvWbUJeDJKTf4NwrUcPICLthNSKAKXKiTPhQ52TPdYAtmnhNzu/O8/zJYq3MDgXzh5wW+yM9qdgTBuBUMOR7VEdUgy2v+N5zimJF1nOYEwrBk3IwrCSG/IasbDPKWoM7kqN4LDANJBbJECKGuR5408pkkZAj7kYUvyBbdl8wT8=|Chương 1516: Dám can đảm nhiễu ta an nghỉ;nmVbHm0/jCqca4tMKK+1hcupcUu9VqsLptY+usHKrzibaQCs/Tmq4VjA68V1C8nOSBWblvlvVfHc6lLBkfHK1EiKY9bBq0Q93a9F+NpTDP9FJUBnWs6VMJX1i9ogw/6jLKZ5Zn9i4fy5mZAtAWCfmVpgaQ/HSI5RIO4L3iITBl0=|Chương 1517: Chênh lệch thật lớn;prr0q1yQDB75t2Y97IfY+k5un4jZxaurCc17SL/PBKHRJCo4ODk9Ubtqmvts8qMU2nshdjuv+fuwCoMR4PTGTSwIfBNqBFXUPsXI9NgJn4KIGB2PNTyteKBsYGwA+wkeLvhHtixMxe+VnZwhzqHXznP15OATXep5kfEPYoG6fCs=|Chương 1518: Nàng sống các ngươi sống;Vzb+gdrkvrof0WzWWSH0vmjQyzCjohKJRQLR9Y7nqRze+xXiCYvRJKy+VcPD/YEV0UDkv0aC/GVt8WwlYHslmyO/9iBr81J6yg3mBBNpMXgn/h9EeXLgUGCJ5w2k9fl4olTYotiObzvJrImDMXlBVahzTidOQ0H2C5Yq7v/znsg=|Chương 1519: Đã từng Quỷ Vương;cKmCvlGGfxL7v7buRzRIbNviMXRoqMQyvEb7yiL7D8zvAixJ0Ir6MrAmA0WlMJYsTkpkJNL9zucOcXLtwT3AYBYaIVf0AiXAAHnVohEDszCvD/ybYH0KL1UFBMkUAgdJ2+tKTJezIDk/Iexp7szfOoFhNr7BfwvUcF337T0q7XI=|Chương 1520: Quỷ Vương cường đại;Y8zLD+79DwcMT6KZX9tGEcVmIEroqG5O1GEtpmdUaZ20bXWxi5yYKXgwG4lqYy9PnO1tWAjqp9/Q+dDo6mvmozff9U2qg5IAJ8tz/s+nfVJqifAtdWWOAHe4yDws4f1uLB9xIVPQeo0Hmo7EBXhaQ0UJT7zVt8VRRiD36ZWclgg=|Chương 1521: Quỷ Vương chấn kinh;dToZ5+go+P98hZkaDVPyGC8lfH9cFkjWA18hvF++NTIyIyq0ryKR5TOKR04jWCsUZtVF6f43rqapKha64ZG0+tpAwUKOJeWLCLAtifqS79uGWaw+wn4/Lm5cZ1s2k1cfeWxqOY5rDDeobLB5JLiFmjIlCVu7IDbx0ZSQFxYORBo=|Chương 1522: Khác thường tiến hành;jgU07iPdinbpk/4p+JodhYDOS9MxTiGVZnm9KAzu5avGqsXjXKLlsexhcUP1GwIi+d1+OkHwei2FsZoPU+MlQCFkTBaqZv8uBGaqUJ5I4To3Nir2NibFvRXo7Z/cpk589WiHma8xtgAk+CYJrqaXplvxrzARWBPk0lKr62hPneM=|Chương 1523: Tặng không?;JqzJC/7SQKPDnbH9claRtwsjluX0P2nTPVB8co0aKgpMlXWZHr4LpnCV3vJPKPDCSUvzHh/6qwtcgl7KtwHrT5esbeQQesew9jwwmYQLHHUmXJ97MWBrO7MGHemdZhCWXnwoEbc0xAbXMlJI1MB2v9MfR8uv1WxfLsBAzX+jTBA=|Chương 1524: Thập Quỷ Vương;IKa3klgXTIe4htcJpHUccSLLgb7hFjmzVzir9/YZJ5ExPM42p7jBgoIoC8cD5F3oJLzixqGrTFvZii+tbUFptojAdu+ZRmraxW8RNuxWM1rGngkZjnp0T1BSNniNf+WxZS5dhy8Yc17b2BnVnQSP1ryu0irGFKo3aBslHt7+KsA=|Chương 1525: Sáng tạo;7cDWXfIvIudHPZKZ8QDFwLIQzQ/X5bxAntcqbVf02DRdE82rOLyTuB1hi3FUqsYCaN2wHkkUfzjlVr9T+KfzJbrZjiuzlN8UDAS9hA/nE90ZRQdjqby3d49z/pIaFOEHXUo326nxZF4DcVw+O1gyVLQFEMj72+OudIzTS3CJiHA=|Chương 1526: Nhị Quỷ Vương;SzSgaVyzPn8zk/WqB0O/166YbNhOhaOsb71hrz2EZ2tWlzhk9O4OIDc/oiZw+nLWPk4OkYQGk/8FOckustmcoFv4/3+HF9ycXORY8RbMblzUCC+7Iq8nc0ZEtWeIVo1EE1to00tSO+L437HM58YovdJ1wvUE8KKUlWTDlPJ0y6g=|Chương 1527: Uy hiếp Dực Thanh;YVdv5VNrHQnRN+Y9cdt4HDrhG72AsX5EU2JXTM21zWDuZVmg74rmr/YQVMDfSCB+5uK7n7YvS3Vu0BoCCtDPjVxzSP7aeftjp2h1mhE4C9SjSXaX6KD1AXxFZWaNotVFSWPFFUi+rAlKZ4zdnn3nfNAXoYf60dI1UoxZdCyaKeE=|Chương 1528: Lừa gạt;x8g8F0vFYcHZKjzoWjHQKF6gYOL/G7JmLKrQIe/ehp1Ga1f4C7D2mo2MK+0Z7uLWVlqp51H1jAgTmmuP+eXOXq7VKlQVtn/sUaYcf7UEcBqfeBTDXS+y92RIgoQYCyfQfvKL39m0fTKg2FlH3B78y2wg/YoX21QkBedJrll9fqk=|Chương 1529: Thiên Tiên;PKhHSG9v721Eh6btOB/Ps++r/lc5QLyWqrgTfs4sykeaV0pOAO603ivYWt+QwxI8rA6s1/jgMn2Je6ZJHt/YKJyesOdtGEQuN4W+DZ/rHl2j1U0tBhe83NXR8592WeQROK2/D1RhZVXrRIW+Q8kZn+SVj6hBSv4PaxrCZ+bVaF0=|Chương 1530: Giả mạo;er75QxYhk9MOsp1FGW4GfQMFy41gaiBchpaG2ezuPsQZqBBI8rps4z7Pdu4RQA1i6HKKHinYkhqiLpKdibqfNHmAT08mTlbzvxt5sLr59+Fx0vgPVEFbrPu6lNocbPWse39uDj0XJNbUJwCE+kzKDOunvsRK64K2JwNf4qGmsSI=|Chương 1531: Lừa dối;I/yhTYfe7Mu+MXVFys1Ilc/9Gv0qjsPzVdLZpbCPDv57LAQtTsRztSYYLQFxNWEAE1iXm7rbdKln6zbCicveX6U0zf8OmZTnUU3h5oZiUkBWIGN6f9b5uOjX1RGFFo2XdPJXzi/8x49Szvor0Ux+j1udapF7fK+3U/5T3gSwMIg=|Chương 1532: Vảy ngược;vdmiyG84US9il3tOq1BVH2CHHAqmC/1B6FckKQcdtWTGduCOm7SYMFM01d1vFbLhnuyH5FR5rYRWJuc1Sp9GrMduxOX0qrAh1zg8Uc1RX7bdHoSkvnfLCi0t3UFLAS4NJ+2T57/2arKv13UfV7lZk2CaXF95yePT8Y7kGbSIs4I=|Chương 1533: Cứu người;6b1v1Pk4di9boan/zpmliLE/hRgW0d57aqlI0doqi0kp12Ulw7/bb1wsBBKBbWMjvKW50b+7NfO0znGgoHHroYjyIWAmKh8rpKQA1Fiv+K2R3xQ8PLiKap/7s9B1b6DC1cR3VEgMiKynUE1m5UJSdPm1y556LLIGNYRL+4AcmFQ=|Chương 1534: Hiện thân;Adc6a+cyDAHBSgzmyhEcoThMVySATTVIUdGmzFc6sTSMkdznsbCyYd4iUHIQPXkADWHdEz+QXHEUf+0ocJPFl574Mh4X0sLAstHzA4JYuVHCoB5D6lqq1xEWUoFbybiK5DcgtPzB2QUurEfmugI+2Yxhw8mZIdGpQc+abP/wCHU=|Chương 1535: Nội bộ tan rã;6hU2ImwlUUAwu+GddYxQwlPIVGlt+2hTVNrRVGYKKMprfahkuOv7DRYaht4wdV47AHEgIJ8g0qAJhhtSzUbCNykZrZjw/A2JryCUlbCwMCsfcrQUiTyz7GhgWRlCfjdoWkWCByR5b0unnBoO9/4PQPH10+dXm58/qjWDGu/5uHI=|Chương 1536: Quỷ Vương cường đại;hCfH1sJKnN92OoZWjOYZupqqcSnaBe2etzyQOjFjdqBB8kBtMexF1x9iAiR/xIy05P78Qr3CZf1o8sGzYm/ETFmaDL1BIP7fIjUw/GZ6px6S/HRz3vzw9+6IDC+zh+HxYYNjMkNV3W6yddDIig1hih0rcwF+tTSkNq6ej6KQ79s=|Chương 1537: Chính diện chống lại;zbbHXHvplPf9BP0/S6qGT/CopvAhv7IGGMxK+uXyyEnwrOKP7ynfp9aP4wj1Apmf7xEq0nPRJ8wmZh2HWkscfNEoB23i+En5/ebDjpmTAYIMhjap3yKao25DJgYQVqM2tlUAx3DuUEspXrVxWKEG7y0y+Oz7/E9A3oyuexHSzZI=|Chương 1538: Tất sát chi chiêu;JAhFhnCRr46Kmpf7XJOsni33HGkJm40fpRStfahff9AFifni8pLAcwETEAnNpmMv8iqRRD89ixw6bN4U8c35ANAdxmPBj7v2gVTEePKl0TEBZ7avQpw03aSVhZz8RHB5//6FUJdGFJ6FybNz8vy81+U7WhTpTE3lPFuIy7cAWRA=|Chương 1539: Tu dưỡng;ALl79pxHfIc1Dx9uM80xI8ytilH1PES4Dxy9KFr4/Y9/+6jOQc1mFlvt19/m5h8oTN8VJY/ql1Vye/F7BssNaBWTeoHug2KJivKrwEZQCa88xtQj59CWe3YPvlZNdThv4RpchhVwS63r3v6QkSEHGVajfSGuc/RisZltCzb9nG4=|Chương 1540: Thiên Cực chi thuật;iASYSHxKDp0jLYrcX9yz9Iw9eOoqE4VBaGCij5DG3bAiLEYtCMKL4vxlN/rqZdquiPJx5zDd+aRTQEjWaygps5l4U2WkfNTnPIbXBOxZ/WwmechemYzttRJHYD6PXtqzwLdtdUkRW/GCvH4yGYsANkcQ9QFFLm1UPiZVZU7wQeU=|Chương 1541: Thí Không Đại Ma Độn;21m4LKYzm7xyX16cZJg4EjpwXIRqJbM/FeAOwOGgM+ohSM1wKk9+L/zbcmd3OghZ49KUK/YR4WlHnCXOY4MS8xockPTlfsMI51jYPS/sf6NkpdMf34RhQzDPzzsWIXcjsus1++uTe+HKrfxqWOp6hz5LBLkCJQ/3IVIp7aurs3g=|Chương 1542: Tiến triển;WibK50xdeuSsZm0kQr0Z/iQCnS+7/MgQltfLtubD8ypkuzfHE5UvJbCU3nnuVIVIWS+7ODT1XwEaS0Gwols5ck8Lxbclg5SUNkN39ldhnoEEPuKoHX/FYZ1KQCYz+G5P4BSCjf4DcsIfNP2CglnSI2uD6puP2C4Af8Do+kadrnk=|Chương 1543: Diêm Tân tính toán;AquzwR+eLFnCrPlg9KozD/cil3XIUR4+UhRJZ0mjmomZATKfYub9CF7fDoJD/RaBsEPT4Hj6+1aBf/z9Dmaf0RePbJbyB7MPUxC12JgWrqQNthjjAOIMXE0NXyWsiBPwY83m+wsOYawih5gx7NBNjMsG4Hw3H0hRaBOv+KFj3EA=|Chương 1544: Vong thú;Owz0y19IoNDR7C38wp/A00ZoyY5FNUmtaRVLIw2Ws3I5Pvc89NVBu7xulOCsH02axQHd8TEnyGrNL6RTBx1/A04t3ddndFNAdlfZpQTNyQWiqJ00fGF0fMWlurmECHoBHRKMGppYiCzrmnlCoqfIS+Rkc/4sgkL4tIdI9WFfo/A=|Chương 1545: Cầu xin tha thứ;rhyuY2XagglawKEnS7m4ilXUHb9hjNarRpHDtqQhyXp+jpOUcngSSi3/+aF4bQqIRlh8qoVgdkX1fbfS/pHS1XBrgpWkh5cBa2NlU3duLobFcjlpmFHDZOMYDWEBltS5jonVC+dYWKOzIR2sQi7xtV+7I1l3NJf1pvymGJ4obbU=|Chương 1546: Bờ sông vong xuyên;dfQMuy271c6AZzkmJnNIlHoIUOqbL9IMc9qRnGKFECHuIOWB7giw8jVCcF2Zjraf/lVIPwa5Ho0J+lCgIXCG016gYZn/g7isk7U//fgEHKl5zvW3Q3uhF7AjFJKA1WPuY8RJs9/f14UXDA2X6WQBIdB900QhegLwwT8kusNDGGM=|Chương 1547: Nại Hà Kiều bên cạnh;ECZEBjarF9+HXVkRulv0U20gEg1aSIAesk+Z1rmJSv4O+COO94SgBwkq0peZLMqYlF0UojjZ+BsDPtak1etrVrUsN7FD2bz9o0i83VSBcUiF92PhnYMApU3OkZZ05FOZEZ0mckBTu+xR1uN/3XmIRWIvmGSPgP2T5jHp3u/nJYI=|Chương 1548: Quỷ Vương dưới đáy nước!;Lr0kTTuQRb6gqTOOAp6kUH6ET9gEnBQz3JtaVlOZ5C0KKUr+m5modPPNu9YYykGXOVtHkMHpu/pk8jXNIylY1ZAtULwYwp60uTD4y69hGWs5l/r1oZeg7IFD/4X9inRGQHvdTU+HD+n9Ro5z1rQoRO4DhUATQbvqlbAgkaqvYVU=|Chương 1549: Tứ Quỷ Vương;ZNdwDS4OFd82BuXw8KZIp+JtTdxa7eNlWzB5LBfHT2Mb0OQNTI76EYiwxSTEaGHZlkQC2ilEmmDZ78idbCRhx5Y6Hw0P0UZvZajq96Q6H9/jHRfI7iOJnU9yoXCdNOfA+spcuUm8XtanYErC1WkCghW9HwzhzPzRiJL8Vo5Y1Zc=|Chương 1550: Mão;sw8tcxgnOGnZZcfzKSWQMmoK9WEkXBHtzRLAOgkltKpDz1VaMIOe0JIrf1PMLzU+lP0XENHvW57nk77RGb8Z7WfFG4u2vTPsE77fcZw/k76TgqZmHtdpse1VdKgfwuW+SCPIJB56KwjV3LPaF7TZEQsQEOWHdS4lvpJi3LAW+f8=|Chương 1551: Ma Quân truyện ký;BxbnMGr1N50uTX1ryOU5A8ZG4tYvaPhed8q6R0EJad6sJ9NmiVFmPIA1fpLdpXXhVh+8KCLHffO1n96vT7psO1w7Pc+mEPSxpQMZ6DEq31zq8zaXJRKXHqcoXeqlW5AQsVwlEOEks019aYFEv3YVK22ufB6ufzx721hc3jAxoQo=|Chương 1552: Tàn hồn chi quang;FanSKWCje3YMZtRaFQFYGRrza8EWg+UwSAXnmV8P8LOtI21cP411Xk6oFeulMUWG08LTR7PpKTxM/28L/I/lJmnwelwbRWaZhnTlZq4ie+4trsDWgBOGhv+3WJCdZGoq0xL905m4UA6TGE7/xIsuOpSXVFmuDSyzx4bYdPimmC8=|Chương 1553: Bại lộ;7KQxxz34wkdUtQS+auSeQ/LEh8L/BahhaJbWBAE/+wZ/GBzALZn0V89Jz2s0YYFCgdcwUTjfXjtslsGFDwwRUPvdOsTrsjmyIPOyaCbDgqf82Nh9xgi/Rm6vjT7XmVKTTImxaUvH1h5NK5KlXpFHNBWFbb7rhYSBFiwX0bkxhqY=|Chương 1554: Bị bắt;dVY02GALMgAXCkSdGp/FZXHRi5C5k8QM/Lto6zTFWL8W/DI1T5PM4qPYQzBpizJTm5U+YtOl75iL58Dt/S2k+1VjJSKs4y80Fzgf5Hfn3WDopHUBesmgZ3HnzfamHfu3HDGZGuuoMxOg5vj0qWeLHv4+T3KgdO8o2of/KaK21YQ=|Chương 1555: Triệu hoán Minh Vương;FVHDghB6Lf78RZvD/yY3Gzp4Z1dLKYpt0uOeSwaeFkSXPBeMq4d2c/dqG9WxXMcMD9D04wChPw6ifGLP+XmL1AveDCcqEao8rLcR8/YCOmm8IgDyw5VNmBQi2HPX4Yl23eH4zkMjxvtQTuPBt/NRpx3hRzO4k0VCGfpcqsI21QQ=|Chương 1556: Già lăng hậu nhân?;KvwrMR2oLsm2xpo8JylxpXI72jyENoqpO9V/F4J5lijklq36GGQuyjhX4bK/gCBiUkWZnPypu0fuvhrFScHvkRiA3UJ4geJdZIo9lkh2zKSMq5GzxH0lyvvucBbvNzDJTLkX11Ja9qTLmBnCuQ7VeU/2u1ZhW8B04CR2oOloL1g=|Chương 1557: Xúc phạm tội lớn;GDxxC6pwaY1jEtg/s2GBI3uuNT1Ra3SoazMj1iiDfVzUpShDAIV9BiRoPqPpXDlrRvgrKzDbpoClcgVCl2N+9mXJhO7yhJ3uXxh6MLTlylwvuMccGJGvJ7WMvlhXWbOJm3TOTmhgrl5uh/WHgcGoN85cXPqwx9XZRKZlKElA/gE=|Chương 1558: Đích thật là thứ chín đảm nhiệm;oskmaIjGlF8CPENy1DVOYsEoYrYuEtWE5JaxFj13NlVCYH2B4B0Qgiw2WdvmsLPQENGUXcCHAsUFDWZP/oeA9d8kv/0on+7NKw4jWioRh+/YoxUl35i56qLietQ/LlVBzle8irrv+48bnLw02nnYWnuJ6+Nip1UpnFPEHuwl+jo=|Chương 1559: Trị tội;6PqvgseshpmlIf/VFQzO/l0Il1aPEQunwmZHk0T7zMJLuEmqrCxNgFN+d9dWP2JQ41clgoIeKAk+sn8pfnWNDQmiegMp/DCP5Pq6wbwoHUYg3iKZ2CdWYPWYmTKRP8T8s6BnhkVdCRos1P1sTzH8gG2OA58EN0n0f1gIJGuuetQ=|Chương 1560: Năm năm Địa Ngục;9APTNKVy9yOHLkBUVIWiUjJwJSU9aKJ9Z42ve99PlPu9PWCgROqR9s2XslIskhDqf9pLVcVhukfgI7DorUzc8iIaM+Nz5xW6aFp0j80+0diqYd6SZh3yrBVRuzGNqKUX5SFaR0x1WO7y6XwpLeEOFzmaJz69kqCak3Ir6N9UqOA=|Chương 1561: Thiên Đạo tầng;WlxKTGaMH9iJ53jF9ZVWnhwrq/5YfW9OvYkWIKG8l1G9St+MT77TxCXs+ThsJdV5y8AU35ACPkQNkO6Z4DEDmxYJVZq9cgb4LtWtOTeZ46Eb8/Ns9dbIrg/773IrLB6BxKvLjT8Y7YbqPfU1ZcE8zKAjlPQA7uQZ2E0lnybYQuI=|Chương 1562: Đầu thai ao;elFO/jMinjPmKJFFdqGpV37kYKccOZgZ+Jm9uu+ci+gIzOf5hN2tDDkdjNe0xp3+tlow+4yDr5pgpg+ZrVMZ4YeQ1JT2XFZvT8sSy6yDMlQLH+7Uk6JqGisUuKh0vioARUiP7iuLntl0fjlxp1/pxslhb1LD8srxxrN7RN/b3UM=|Chương 1563: Hoàng Trạch;/gBexjTiJcuZo2707T6FMv6mfJn5v7XjjgWXvklDwjsyx1hEeqNVEyxcq/eJR4NWvNtQ8gEkV4GSGwhXPl9G6al9Ws905VN+sKhAyBDbGcVHWDV/IcqGem3zTatGmQwOOkBmiYNecyB6nAHpSjQeozrRgv1OYK1BKYGWj14jDMA=|Chương 1564: Ngươi lớn mật!;Gr9LI8m/T3Wy8GUflGfSfcgJ8CvvlIuKZcK5sMZQF9n3hRamS9n7wHGwPMIXd4en9puz6BlTFWx+X7h96ic/hVKH+YGgYY6Yz4bZHPXmX7ETfOWBcTi4D3Bbal40z8bX337GDWaRHBZeNf6yLrniHLNRTMK6xhz8cyhEHNx+cx4=|Chương 1565: Rơi vào trong ao;zhfZf81FAD3u8woxGV6rmodjmKoEG1XvHIafv7vDIdLpBwSk/BcaXxY7X8Z6JGsUyzPA6IntNGkxqsqTdzzPZ6XlK2SSmu1ZV7jRNj4RmRytBBJdWupuHaQA+2f+Psxe/LX89jmZtMOMGmBzc2y87LfqBYBAaUZFDPpPl1J5dkI=|Chương 1566: Lại gặp Thái Hư;td+Gz66uW1HPQti0rAclRJ4II7GynqIEMqmGc15rK1cLikUo8HVK50wyGjzUtWl41xGIyVICxh+9MdwwlSJeGOW8bQWJlJJwo0nIPYBH9DPoMfwotiru6/eylDvCDWvC+r/C1s7HR2HwgxXmuSxg8lhz91cbQfQCd4OWKvGTZJI=|Chương 1567: Phạm thượng?;hQ1x8/cQuYYMqtd7sob6aSFzHD8Tr1+/h0sEGiH7lcTCc0O5V+G+USIzJ8jkYnkg7gacW3fwtMq8Xo1In6RsyOEJE3SQLMhwXQTvkup1y9eGEQkaSx3i+CfonYppjnyjKX9EgNyWZ4h/2mpPGMtyqJaAhOCnlCVbO7q6ocIjzDQ=|Chương 1568: Song trọng thần thông;4Hre/WcfeUJtFm4pIxqMKTAF/57TLYIpvdCyqOssjGhpgW2FYIoOTHPGWFwwiXqIr5wm4jpTK+yp8j0RaiWIlvcjsizu8QNJFLEJnmQWCXBB31dCBMZYq+yzLOvN2/eEgY4jys8oN/5Yeafi+M1HB4qEkMu4Q8XhEaLJ3153L1o=|Chương 1569: Thêm lúc một ngày;SLTFcj+//hYfPmZxrCwHp9ZLuhOOWKIEGMxmS1A8N6eQuRfk2256M+SDmVF/iLZBnWwCU52DLWVA581rggdFQ9pGNdBTjttpAi9SJliZR8R85zsbCWHfJcl2+Oteh+in8TZZgre9tzUn0K1jtbesBpkSvmAcurAIdv/gmLM1QcA=|Chương 1570: Dòm phàm kính;/i+X25rkGp4sEObYPq9N2Cao8aP8ynhWD5zbQsh/+1HQPwEYMtmzbeMsi9bLZfetOwzLmeiyYiG4NUDyttVlQbdV6ZRfB/5lIFPzGhvBgd9COhdxexKdlvJ9bgZvxsbfjJ1JqKFTRT5SYDbPf7HlCBKTfAY0VRzq0IzDh4YPGdo=|Chương 1571: Du Oa Địa Ngục;xqLZuj7ZcENqfXVXUhfg/3MzWANAYAi+e0r2tumbhgT5DpZumoFLTQnof7INnrGqM6lltr6XkVfLq9HZuPowUluIYVfp/FZc+BPCiiar1s6HATeCiV1KmsxTusz4uo33j+S6uXQGPmvKcH+MQB3RjtR8TaIHd8l53KhQMY/FOqA=|Chương 1572: Địa Ngục lịch luyện;7DHmhJgIEZlrHtdPW7+P4Z8C7WEEvZB/qo8POhEXPWmhPnnhW5wh5z8mZdKhNmQkXYQOrtzpYyipRYtUC77Vx3nDiyWJlONT7UJMwd4nTSBFCeDJgl2XhszbVVbR6K130Wq4tkmwYUsr1xCt0iVr5NxGKhqyikE8juBeSNiam8o=|Chương 1573: Ta khi lão tử;y9NnuNQQrdorWw1bFdLBFYo4rDoCmmnrPpEzAzMFqj81JmCEpNCpzIkcmJJWHxnsbVsNUA3kDd8Yl8k8ZgLnwepQ/yVV5u7xLWjoe0bOsf/s4LXtkHFH05sryx5cx8ZcWciuNSox98LnZfDFO7TDy6Hlk1SHR0VEeXz8beYxU4I=|Chương 1574: Sở Phàm;nZ7qcAXvpnWNXuz1u+fJeMiduI0FTaOoveq/EHOY5iKfiAdFlvfa5KH9RuSqXaVwxXv6CQxaAMvLYtwNDx54q49dGMeTQgeJ6lIxkhuEd9KBPF66YZFJcaUZWiirLZR0iVIUFBUDrUSpStJ3iSctWIybASv0RTQriqA5qLhZ4VA=|Chương 1575: Chảo dầu nổ lật;uh4Jqhcq3lx1F5yaavX+ics3srx4q6O2NzOzucX4nLL836/z1D7UEA9MuF1pWpl2pxUS4FgzaLpVM6DdgsHTbjbv+pKSkdINue5OkyFYyPNp5jC6RJDJgYNlX28R5Z0dKrg4JoyIb9Db6fbmfgWYglc29TKcl5UPmhXxhM2a60M=|Chương 1576: Ra nồi;yoa05krCYmdu+jRNiHmiXpPvwbiIngmYTXsBwNa3414W/4xj0kmd8nc3TrdmWy0+DfTNLre6KblwMURhOBpTmPW/mwNOzkIk8ggaECQYJujRrzfONRbTKq3erGYbcmQZ/4LfYd0QYnx69OwVVnGRnvHJcPr9MVu4conwVXjVyH4=|Chương 1577: Khuyết thiếu vật liệu;RrJwn7KVOexS4XueAkT5sLN7iNUg/D+2y3qr/JMWCN/jhwxctBTyhLoKDANclrT14vPVrr9M3byCyXqBw0vIykXS/kcpV9t6d2HX2bxq4sV+ocLYYeGKcpsjeJICNafSrWBuEI2rQ8sjgcCcOi6cjdFbtKhfdKQTC55YP8pcZKE=|Chương 1578: Thanh Viêm;DEzjr5JnY3A9ccIHF2+A/OeX7ayJSApLM/wtxePFPyjTDHu+ooAR7IWg15YtpYqpqAT8C2TL2aow6DSB1JkkTEx4RKtfBIQphrNkohwLMZrLs+xLw2IUrz+z7YGTJT99aVSkkzmJnTVwkuH6M4KXkWKBU6PUDvNj+yC71LysFBM=|Chương 1579: Nhập phàm giới;JbXKGb5JVD8c+p54fILZ2QeUxOlXuaoae0pN6yaokbIFLYjd7JxSsKRO4J/mXOQypWU750eZi0+KryDCZs2Dwgn2dhvlvSh+l5dLNSblXKRXIq99WeZko3GoAqkBO6I64qXdxxFxZ3WVZRxoX+2F2XuFs42DlgKPREoS0RsaQgo=|Chương 1580: Thành tinh;SXGx8DFh8UXcwRKwD9hvZAYEkm8G7RkLTnzvpSXUDLKn0WsiUGJmYGWWTeZH2mcwDcUUQ9Uu1hb8fHI+SM3uOatPGCn+Jlp1nQjtXX13rscOc8lcn0ZjmwXLzzGuDviAvJjB0gg8zlpJiAr5ZtKUW6a8H3PhzzAorbRU/ACPV+s=|Chương 1581: Đại Mạc tửu lâu;MliBvJih44JNC+wVFSIbDg3wzIwXmwRJnosE0hRAp3zJ12tAH/kqBExGJbmjh9EuuOH4ZiHGTuD40TtkYCc/cygWc7S0m/0oKwujM1Bd3MLlAZPCae7oz7vu3X5qXhvv4/ydrR74UGE0N0mit+cJ03GVgk9FsOtc6AkQDfCuHN0=|Chương 1582: Thái Tiêu chân nhân;d5pR3wjApAhhpHkU9wwPEVmxjJ4EcjTiNc0cxS6wQl+1cIaovYdQmlKWeIoLhC/OofVbblFwEqHnC2OzlD3/PRaIAOplNfmbDOKhO9DWyKii4lNMAd2LKnDirS3twoELcB+e8f9UWYDfPrUU63m/7vMbOVH81G1XbAt6GFwWUhc=|Chương 1583: Ngươi dám mua sao;O2cP56LK4lYPXqq9TkgJjBm9DwlcqCTxIsBCunP+NerDynWF8wz7D7Z4eEG2m7QIUsK0kHFYptX8NJtop/1bbD/ALoagLNXpNpj5txDLGzunnzFzzOO6HB8JDQCJcFua1F/dfVgBdm6Hjvx+838VVLjAJwjqkz31AswcimPDdY8=|Chương 1584: Ngươi ra ngoài;n/3JRA9oa5kbExOE5u3Ci79hdeotCBCI5zy04+JLVqNU5xGWzTP//ikKPKv/LPk7aQohz64Honyq9/FhzfxrPo6pHYTziTW4bcR0MPwdNLrffNn/bSJeb7UW1H0krlO18MXZA3hcieNXS44v1xvYQR3yg18rbGfzqhxAG7dehGE=|Chương 1585: Mạnh hơn hắn chính là;QvU1sTOa/3QIa2wXiJfmtc3YIEle9EygLIAC8V3IVyk5rFmC5FinaslMNQEe8Aox+ubucR+SuDyxdcmC0Tfj9r6xOt4odHuYL8u8WR/qaTwmf6gYXuIaX9FqgYQppkaV+gmPWALunk9+1Sc99CPOVQ77uxvVm1ZjpFck+coHF8c=|Chương 1586: Triệu hoán mộ huyệt;7jVYc+DIaBQoZUynSbz1sk0vZIZ6keCnKDmJywAS7GdVcUilj/o0rT7PjU1BNUgLR9Ond0BpSHnMAJyqPBs3OCXkKfnVfgrAFsSaoNFczDUYvPD/ivgVLMdfc1KPoGQSsCiEG5+iCBeWI3ezLNlTaL/vZ4lK2NwUtjOjKLTdyas=|Chương 1587: Mạnh nhất pháp bảo?;d/xQPMcRWAeoVMMkIbjRYk0Nh8dydxQCn5xuKVxsQmbIiDSLIX54wrl1/x6JIrYxZRUkhm5niYn98XXtbeE6bBLrjUt8pS7FWec729St8xrEO+XAb1sxzZe9S/J+0iVup8Hs1/5u9h7cjzgoXr8tc9pwav9PHtd+LkJbFjgC/c0=|Chương 1588: Mộ huyệt hiện;Bmwn1njCvMpx6z8ZyxvSzdvZEd1EeCiZBd+Vy2cabmPuR99ZdKq6veDY/GWNM9k50aGlqm+7e1vEAOt3he6FhGHfnG5rWqSWf6KDxHOP7VAxR/BXpA+FYWIlgUd8oi+FhtdR7uGve8fMMWsUCnRl23Iyb20TA6gsla2EoMqPXiw=|Chương 1589: Ngồi xổm bên ngoài thủ vệ;PG18hqaxuheR+FxE3M3i1YiA/XTykCzNwoQax8evN9sKYyYmvgxxVQVA3DIuZgBAaIOvwmGXrWxTWDl1hDyYCSTvLJe4lC4MgWtEUqFI4AgZzvrGs5+yBAx0iB7nhGZba+i3NFOZsi461rWMUAIeTXbaJOC09d6UnemUNdQ+S/A=|Chương 1590: Lỗ Kỳ tông chủ;ll9aEVXYoY9sH+sumIA/GiKmbg9c3NS/VwtHI/G32FyqRzA8Uizp7o14Rbp/+Vx+BrG0kiNjO8r1ROFJnPkmgbU60Aj8w6I0LqyiwUIxbeM743xmZNuIhZK5m62XQ3N1T08CBAgYipLoqWwzBZjMTTryZXEdGXru37lGp2kapZ0=|Chương 1591: Quỷ Vương dư uy;ZPKmz/e2BBEy5BGVaU2As0jMm8wviJ5d8GL0Yj6LyFKsWpgWCgDEm7+5k88858Urz3waeRV7QVAhwETq18tCNaF4X5GCN1t7rNLFEp9VvPweToKPzzgO1FPad0/eiRcJc4hIkOThz3v+tiOJ6D1i8ynWkA45tP6nPpEhBPXytkM=|Chương 1592: Còn không mau quỳ xuống;4l8ySjsDAg6rOGZ8ijo8Nz/4rdhkUAtgUeVw5x0eWlaPAlT0+F8jUeMiqboNCyo5FgVAocoyCF2BQt3PCVNC0etimFLUt9pQD72QmhOJJGet/RhrYPtHGorJWsYwu5YvI63fAnvDYQ1w4oj0xVXKyHLdSylWOvUjLPtU++3USb8=|Chương 1593: Lâm Quỷ Vương;Zo3iBABmKu+As3hcduwDtW8Rlw9js/90Lfg7qQjb7RsQH343qiqoFsbaaQIXL0XzZ1OL7UEAoBrTVIY+aTtUmgGknx4bvdWggRPwcfNnPCqvM2RrZPt3EscnKfRbo4+Hdb8H9pfayBuBwL3JnfXu32x6MW0AN2Y9PIc7fIKC6LY=|Chương 1594: Nhân kiếm chi tranh;44xbM/iN4UBcd6gVTRGAu/7phxOFz+I5YRKWOgbHeG+Vp8+nPETwwut+dYtYwh8fL+J6HKzh+wX43YCu7xdqnpaF6ZUVWuM1vaGOgEqi5qS4WNFuwIlubRCFBSuXqjkdrHaBxxLz1eNTFnQFr15MUiV5UNqVw3+nC2ZDT0Pc3CI=|Chương 1595: Đây không phải là kiếm pháp;S5aS2isCaQ30StUZOs71YKr8zaKtvreXBu7t+VR6uwLx5g+OHswaNUz8Ztt1iJW8+fwi4WWh06pso/awUODp6Ai+9V8+zXRofwA/aRe4RNS+QntGWIcHkvVvJv2ChEs6sSPQQvH2S59EJZtrp+Li9zrwNUwwW6EmcS7u0NHZqcY=|Chương 1596: Hảo kiếm kiếm;p0+CNlZrbYDVv9GQ2JQd3TAIw73gvowTG0jsmFrMlN+mgOULhrTyyPjcfRl8urb+k8dcbuKPVCKiElg9lNwUzPL5Axo8xWAwjqzlL2l43MawXdPS/CQOFKrLPh/9GsJgAQdR3QekzBlZVy9vvRyBZOhiF/7QEfruw1d9WvKusIg=|Chương 1597: Có dám lại đánh với ta một trận;8c93smQGMTtB9FINClv4WOfxPpp4SWOm/IF3C/Mt+TY8wsyCsDa+uU7mV8CEHXxJVyKzKiJder/TJC8sSG3U5Joy5Ht9fyBmuc1cA6EMLexoRMjs6PmUGUeScx3d3gahwZLoAoNSuicxMYU9Hs0Ht+IFPCqH6mnWBinyFR1+2ps=|Chương 1598: Ta tự mình đánh với ngươi một trận;zdmO3zlI3ItLDhas8HUF2NWp0EGDgeztDYtbHTVCe5Et6Fo9bEs4lZez9NOVdQ8PAp28A/IUrpPYjtghK2Uz1uug6vAUUw1MW4O9kupVoevE61xebcQhhILkVC/AVa7cbYQZK5frVU2Slwm4y4FWWZgpHd9LjR1tgG6VRfjsAtQ=|Chương 1599: Kiếm Đạo chi tranh;Q62HgB6RhAXhoGkjYWvNQo+mNxS4mf1xcnoJiUdQdMVGJe7AH7pwnNez2ffKeDNb3VLK1MGjG9R8tA3D5WbQ97b5VkXGjbQQmq+PmPt871v6lnKq9jVkdAnoKMycp+k6SyA+K0zBy6WyHnGsKX9Gc6sKtb3Li8xaj5+4ppvH9R0=|Chương 1600: Bắc Tiên thành hội nghị;YrWu0s0HW4WIZufOpsP3hALpyIOTbhmSx9HkJYFwN+BxtApV9zUn+Cppl6CJzuK9aUw2rQh8IYVntwqZGdI/S2QzOb8r+INUQxhUz2sb3YUBUe/C7WSFNIVFYxn7a4ErVClirrcXO4DzUB/ZpWmN5HIhZWzIC7cE4mNISNiSPGU=|Chương 1601: Người làm phản;DKJyvhohBe7O2TDtSaPA1eC/v/FnGIuXMtFe3nUwhE32wYdIBbMM9VmEwt9F0PBAEfAB/GFkD+dfqhDyOoEA7XqaTnD3Bza0KBo23ZvOyOElOxOTgJarT3wN+/H2HgmuO+dg1IAi6LKacyQ8nSs067K8pNj1wq47i+ludVeK0d4=|Chương 1602: Chớ dẫn thiên phạt;UUNM+Fm9wPEBvHih/+ndXOcsK/mBUAWLRnzF6X1Bj4YULmuM0U6JjVEMyoax145RtfvVXgrsFPpvC2UilJMKNjtROOQ6++DTnbFqr5CMGifxGseQ7gTLyK//n6qAhC1oiiBKzkPzCFVhJbSJ45amzKxPpCqfG3IWg9gNiZYdlbQ=|Chương 1603: U Minh Kiếm pháp;qth6ht9ReZZacIcH/ZhdsRLqQP4T9+9bynyoK8hyWApbgXt17wHAA3MKyT+jpAPPhXZ4nmgBU7tKxOwsflKqqLs5HaEkawC99s9/iCTbiz341ZUzLy7JPXdvAFHjmY6lg9AcQI+Xjwz1CrSyD+wwaMTDZ5oKtyj2Uv+fsju0kC8=|Chương 1604: Cướp đoạt hài nhi;tInRok4D+DDm4kr5w+BQmJ2H8Rkq471qLW4DMPSPYtggTl/hMOkP9bjiYYArYORkQB6bkE+FJT1EjkAaXekJPa9xXpE8Zgn8cJBlbLeJTr0v0ZyRK/iyjUTkfLf+0gxVmcbJcuFdwcfknqQ1Q2OQN0NzxNh1tTuDLh+yTJiOEOM=|Chương 1605: Trong ngoài giáp công;QzizreLZ7Mu+HFWPo6IH4qmj7MnQW46mcRY4cLJOA1+t+uvPtYazLdROS48Iszj5KPdPvXTB4tI/4AhcnVZ1zczAl+sff0ybFB+V67YV50o8cJzt/vizCLMntNNJXMer/2wm2caTQuiygoNRBrl4kaLEGB3Iphh9swF2gEBnruQ=|Chương 1606: Ai dám? !;12qp3CQZa+xW79pAYokw5zI8Dx1UaCm3H2JWSpcerNZ5nDAK2cc9nssQ46VcfXtpVH76+o5mR5mlS1PJpp27LW4zg9AiSOEnwK2BXMr6/ewvK656LCMLfFcKtfz+UQV0X1IoRR97wwe7EJz/YaXuBVi9XC1DP3pQlqkkmVwOrMs=|Chương 1607: Hắn không dám giết chúng ta!;nHoqfEeqGfT+rnyM1vu/COlvI4654fqmj1RCQFemb8icr6sv5x9d2EhzEW2pS9M5z8EuTZFAcMkwm80vUZHJS087ESFhJtzCmk6SbycdcWfv+vPudXU99xl/MfcRpDCFZCpAJR7hNwQ61KArrnyqbNgnX3CBjIrRCIwYgfoo430=|Chương 1608: Giết sạch;RyOb4vVZul/5HFjFlRzG4SINI1O9qBD/xbsjBXPPFAapzOwAd5q6fz4ncmvVIwTN5LNAoYJauQ5tidNpGlaJ3Ab3LwUOlYfnVK7frgorSunxDStFEmxKobCxwcvtL1+e5SDI7nU4CC7/miQFG35aK8IScwtGEdbIq0cJsqROvG4=|Chương 1609: Tẩy não?;zHqBFHzDjUaKW/6Ik1xh+Sk06htbrCdp/CCH0DGs5A3wce68L5LX1XbzFhV/xjfpBUEpeQVWYarVq1njmU2NCdiuLpd6f2j+HHMaA0dbxhLtjbGRLmZouZb2SCRkl8ItaM10BKhAoi8e/BNn38z3PC/bBBdFTnB9dfDXMenTIDM=|Chương 1610: Thiên khiển;XSFh8xJ6l78ny8tFHBIQQknURXBWi5CkbLGI2ctCPbSYO2KTAsB6WeGM/cve/dMMlSBdHCZvXpRkyqHCmdTES/qKK5BCUlGj+VFYoznnB8wfPqrhoK1CpgySqCZXvzbZeXUniVHYyhWpTMiK0Dx/psrp/mxruLBWFlDhBJRvDhs=|Chương 1611: Hai con đường;2ubMIhvJfqJOkxl6qFVKqUfM5zWKE4uhqvGtyw2WRQrWq/iYQ9Itrx5+RlBORRoKj+JVSprCn/sQSXEif1wEEdChP4QJjipCAznQgMd6hqGdTKVVXDi6JDNQR/oBrKbrsAcjLXA1LuLqCxnKG2R418ZcmVBhFCJzl7MvwHcstEE=|Chương 1612: Vạn Tội Địa Ngục;eEj7qcx2r7Jx4+SM6mWKrkEM3vDUbfzvGvdiBfC4DQvFxfL/GZp2PJJAXwhaNZ7POyT420L7ukm63hUliKMmvy3YDP/VnGJ2IdH6HXj9hhodOvr1hsNDdyBLBrLZW5yCmhv2Jq7yp74HjXPKW8srsc6MOLGNIAwunGzvoMZga8s=|Chương 1613: Tây Vương đến thăm;ZNx6G8v36KNVRoqTXQW2HhFgJWzT2UU2vZ68xjzSZmv0nh6nQ6tLEPQECPaIb/MxW+UytyKDFsNxlF5kexC2CR/cqsHr+l5uTmiAAcnmLsHcV+zXsRgyC2UnIigxaoajyE17YdFK7+Ih2f3Hmrz0IX3aDQ3ypNEJeG+D0Ben6X8=|Chương 1614: Nhất trí ý kiến;0+kxMvACL0Jz5YypdZje5JKCQDd0y9wasUvDi/jrX3uBjsx56JHGkEiaHCbN6vUxZ2rBi4Qq5dQ0diE3fSFhJ0yTyNG+s/Tqq7UAiLz667DuHMAnAtrJAPFcToZA8ardlWwi9QQyLXPJFt6J5zdWoWdvYWDVMD9ZnDwsYniqGm0=|Chương 1615: Ra Địa Ngục;VnD4ZtiL8hF2mVo3LMhJ9Qq+6mqc7BAcNbf271EWlBEV0o6AAMdzI9Uv7m9t6TnCQZLuHLcl281DYGTI+rgj9wYTfIwtAqN+hCND9w/VenSzPeTk7d75lU9GfeCl28oQs9somUoO+ln9HlV18IxxWFPx7ypqSOIjSd7jFxUCLvI=|Chương 1616: Thiên Thần Kiếp;19qiRPUk4+TlJwIK37PtuVJcEYAjT8Ft6NXPWQR2hCyqBx1BWlKycJS4XeaV1Kqun9Xqd6PXVn774d0uGw0I03o0tbbcDfgoWb/jA3J0rR9qIfWEcAyW1I/SzHAOFYE/GzGZL1Dl7LRPgdCttGqLOSxJjHqpAxVgu8odbf0Dw98=|Chương 1617: Cơ hội cuối cùng;E9wJLv3PG3MISwd/wLHhVySL0MERlLb+JAQJZ946EZkYYpsfSgrHRWGQe5NiKuuQv9ShnCe0v41MRRw2IF8DaCSLX4hi+3ZRLbkAn+WuFWf1pBiWRfWMHm/cJLGGzaoXPq+RNZCXAsTpkAQ3z2cv6FfPZizC+zbo1obZp716BQQ=|Chương 1618: Độ Kiếp kỳ hạn;LrGUe8pMOvkyIkAPdhLY2CFSciDZyt0jvCnCEAuxwvhQK9LkAfAuTCtDPqKKGnl3OZZ2xEXHMkXaSdFXI3Qfh4/D1akFKwgDITh2l6azjX68c4k1gKauoK9z7VTYlC1/HdCWWbScqj93pzQNRITHAnWDRT0UCGDUoqilTCTjOMY=|Chương 1619: Dưới hồ tập sát;DKt4hjc8PG5keibmVz4jfinpZOyJEGikG/I3vnw4BS1oK5qWZ6PXnYgUqWSi0vd0m1/6VL5KyKCCiT8tD72fR8HZ2GZFF0hJ/abBPlKAkwLx59p6PRf58FnJ+o8ZFC4VnQXUOGHxOTj/wBfANPV0MhkvzIX7YrK9JkXOTfj7XMw=|Chương 1620: Hai chiêu thất bại;8XWLQv0cUHJ0ltpjD6iPzfg9NT3o9VIEq1PniJKs1bYcTUvZXOV0IdzBXtKDu4PTVRznwEysIBv6joWkVairlDexK9e2GsLSAmd2lnzHadPjdQ67ugdsRrzA4dXoiHrVj1edwQeH6yQCgejcmPznBLZgB5CxjcTn5XnBxBox5rE=|Chương 1621: Thần thông tầng ra;+JQ537RRWxPjyym7fKM+Lq0O4YsGYGmtWm8TeH4WTxcEQK2s+3sCYFtNoTEoXyXO0gpMNsxWBhoNSQZOrlKw18oRh/EKxGM8M1kYzm4e+xf8YaAsI2jZrCXSKV7275DmZ1v8rTTy05Pv4vLBPy9TBNQn7ooaCGEPV21sByRGS3s=|Chương 1622: Lấy cái chết bảo hộ;3b2s7I/Fm6aiXC3u9F5qpNLv4DCfuZyj4zpYroatK0i+DdtPn3ukobouOSHcDJkHbUNDuwzYXEWMwxCFQqVt0rgeWTNZJzx/BIW18JB2pufBoLSz8j/iUchPyANlJzv/Dzzx0PeO269G4K8B+BUL6/tQHu/NzV47bZL4ECu1f78=|Chương 1623: Song kiếp;C9E/R/ODqorrUJmcUavYvuJb1mGt11XqIDGmGSqGtx0gMUqoi+F/i4lR3Gt+As7mdogbFB3WGl2TxwU1ZODpSc1ArVwEGPVCXdY6C9XFfi6oq/IAGrUGGEkQTfUX/v1rYFzrC6RTDKUHQpG3KX9jlYn3a/eW4ChitOiwkzPT8rA=|Chương 1624: Thái Hư chi lực dị thường;q+ixGSovzTslfCk5RiZAJpsafpgvyZSg2cb0xq74aXmjTMIh80Ta4fztmYkK9FyOuXAUCsXpgRqWuV2bpvbUIQMSYDI5JlC9y/14kvAE7dS3eHD0BbFimmmH5LcyMWARCd4fkpNvK46g78qF3Eiram8J+2TV6E7hmFlfc1ze35o=|Chương 1625: Thiên khiển chi độc;z38C7viacfTA5q2A3ZBYnezO5ZK+G7zW4fB626B8wSYihgXC02i/8nwzqYHQOivqS5fmn9d4BBMn8KF3gW6wy5zxDw74yiNgj0quIikgQ6twOpM6u3oOxPsqLoaDxS8fGySpDdEvHicPdvp3WtkJb+CcaJxcUOC7XHIxGnj9Bbo=|Chương 1626: Thiên Đạo tầng người đến;g8gp64UiWuMCR2gZ9magWy9yPWISP2ScfQyKPOMhFn3arlIuuWU6TFQ0jBbQBbZH5ctspYYuyZfPKdefIfQLbF8BdS2b0wpOxUq9mTW0Y1eiwucbx1O9/9DHvCUOkvNQnKotS6qze8rYnIWZG4G+luzRYQNvDo25mKhwjrzVlPc=|Chương 1627: Tạm định;VQV6fSB6Yx4xS4VnplMJKOc4bBdKe2hwUANdo/qVyP+vVVB/wkpG50h9gWk7J6m/XXmvgqoJJZAU+L+3FXDBiudBVrJB5CoNhwfP0ibBha2iGFtXqHQHqLoE3IgM1ViFGbqiQOY6JUi8pA+PiqHp5s7eDZMdJUOeTleHtLwg0uM=|Chương 1628: Hẳn phải chết chi kiếp?;eFp07RoTSTeK1YW9ztbyLpa0C4lmOauEw/KBay13hWzCh0ApVqg3cPeCEZWuRlYq8pLlQRz7JSO8PTtvM0NEoTeICwMg6p0PzxqtXUdp67+pmqGzdPQ6Od3PH/Mq5IFZdFy2Kgy9SeytuOUaxF03CpXRbz+U9Fzo7pSV1Gh47Q0=|Chương 1629: Ba con đường;8ivWtwSKuNmV1WM8hN6hATzQoatRUEvIO1Hp99xvGUbF6sNf7jNEkW7ELJ5qsk6UzDwUJgq+p8fTPyxqzhxlgWZMY4jxEOGDzYluVrcDlQCWFVACHSYr2h9uMK1uFhEckHnKE2Cl4D3cP8K545gebSL6kqG+0dsIGAr24uAIRTA=|Chương 1630: Nhất định;/0cA51hb/gQng+NbsC0fHKRWTkBTw1MnGig9eQDe1Sx9DsvTo2najYnYFMRxSbKBcPUe249OmGwHnmrcy0wwmzvsoZ6gglbSN3eE2tMxkGOk++91GtHtvJvwujO5Q2hoTEXnaHMB+kL6hzOFX5dZGJ/T4hoIOvHQJYPJV3JW9e4=|Chương 1631: Hoàn mỹ công pháp;V3xb+ekKESfE2Gh15m974oTw4SJqSyb3yX2zI2mVV+1rkjKkSslp4ZX7TnqexBxFvxolj5AqnxHKDlAqP/Y9VcTWY+7nyX8bSLAW3X0NxgwRcFB9PpvRHXdHYi/mv1jiEN79GnF3uUdFeN5gdEi23alAlFPpQZLj4lf1M0deWqE=|Chương 1632: Thong dong đến cực điểm;PGZfdLyEss8mwcdG6g3UT6eZ3yFH2el2b44mp9kztfgUQBkWAF2cV2t6TiR0amJFkUywYUyDY+cum0nj2qxpRsaGCbNmbCMS0JT/QhlmzoECO2dIyRedwY7L5yKOpy7xKoj2LUI9EyYlSnV15J9RluVRzRGcJzPGT2ahaKLH3S4=|Chương 1633: Tam đẳng Thái Hư;sfyAxWf3AaQtNyTuLAyswUU/SX7lTFddU7PUSiBg30dgadmKGzn7EOafb/4+tmqO3XHPWvXwOuaJqnWRgOGc4ENhO5GUM3oOWSR3Q9cxWUETVFkzpc7b2W22mSK7iGOdgPtdJ2vlukhQqVcl1D+7cUGs8hVEwIp1fDVZDXSdEDU=|Chương 1634: Đế Tôn chi kiếp;37tbARAkWzNioTBsW05wgeo5X8lphzeMq5uezAmvUmemTK0km6/jCVKudzb7f2skWWhwq7vNMhohkj+eXTM0vksJiJtGzsh5im+gy5QhXIZMsPYdeK8pxI68Fc4Lcv/WAIuqHP9uSjTJJodgM6SDcozK0pE68hjvBzqMOxwEG9A=|Chương 1635: Như vậy Độ Kiếp thành công? !;oayf1zjIKsWFafwIwAwNh3HeIQljeK5exqBRAHvHsOMutoF7J5gqKUhWIbTTBSnMI1aK6de2t13Lio6IVBFEDFpCIb9oYWgM292iEYaZJ79y4au5aLzS9nfncGdkHbou3Bq43q6SaONj1+VjvUp0mg5pgNcyGmewRYK/gMgRNiI=|Chương 1636: Chư vị chớ có nhúng tay;EHSSLEmNr3I12MYzlFDMysFZqlfqthOmILIBqYNEBXVSbke0RLZqnjPEfZr2Ktug3INlsSxAotbymt7qV1wRHayYI4Sh52UyUNFo272mExhsjzo9NSKK12qaBS40hZYHCFNRM5RuD+6QL0r2K0uJTB2yriTyMQFXmnY45g2poAo=|Chương 1637: Ta không có ý định các loại;fE0yqFh44Niz9X3kRZm0rZzKvVurmIv1GM+RFEfw2wdekgK9V6p3FMUa21wVx66PMii85vUUqtO6Ubjl8wJaVvA8id5yWIkJ3mybVwiYG5f2AhmbB4+M+8UTxFK+KUyhN1g03NU11DYU6vQN0R3OvwSatCoVQrA604wS11MTV2M=|Chương 1638: Sơ thí Thí Không Đại Ma Độn;mp+652Cp/amf62qRLfnSEJGC91sBiIhwpTagXZTk3cpIAWQNubHveX1le8j2ruG0tUGbGCBbcFPlkklST0bZ8Z8U5yHZDsrvjgYIT5kIwKpwoUHf0Vb014RE0C94yhjGDk3gFNVRIgetwuvIUkWx5jNmc6TnZakjaVGThcxYUHU=|Chương 1639: Lại chém;+dZpnhTD+8Hd59MS5wCfgRuwP6Sgb6aKg4MfeuEgvSuPX6TBI3gPLJXRes8wYQfk4a7mTVQw8CGKnZL89Sj9MvRTsAuuQOBbBUUrjYbZJHKDgvCEtDTctEqUze54ZqtSgxcT7dOm4rVmlNUsbQL2wrK8Pan6b/Qnfu28EWT6rUg=|Chương 1640: Đoạn tuyệt mầm tai hoạ;iq1tGKz0jn7Ou2VQC8+GHvkjUaSr1NA7viZiYvjGX+IFSdc4r8TdbAhykF3+EQkNRiDprVFeb9D29cSoElity7FlnfEnUev/BZ1vnZbtW3ziDauN5EYWLS7TrFPngjzDZUjhTmKBvzgT+p5Cyj3R7DkOZkZj1DzaNWi5kJrQnD4=|Chương 1641: Lâm thời đường đi;9KPcA5RftgkIka9QyvWnsHosry+ah8ErC4dOK5hOkJq43vbgTiKj0SiduYn5Fq2sHas6FTbGI7o7D/nfyA6IUR++nra+g/++UyBAkjQcpmQYGgFKOr8vJDOGPzz+2R705mNZUUoM/tykOkf8Fae052Oj7Z938c7bj5TaM9jzbbw=|Chương 1642: Không cẩn thận giết chọn người;4RWmcVfZX54Ilm1v50ICaKwvl48a7o6i3FvUxyrba90ngiuVp848yikip4q61S3zWG/cHSSpdC33KJIzr+zT4lR8KgsFe9h8K1PIQIP6oe7dg2c9el6QyLQmZpWbxE2pHqVwcmFEPXrzxNEyEy6Lf423BFKty2O3uxeaBbjz75U=|Chương 1643: Lấy công chuộc tội;+sTda/Y4qZ4q6UwKSt+4N00RNp4Xh46krvYdlPuoMKDIdBOmkwRo5RZsk4+zY4NM/J7Vv+/SZ0RTmd9FpJeaxUcr/yVFe0c41AWT5Y4U2ycWa1IRzV8jfnM6DyEIjs/6rtDHDu/GZSmagug6uLnsnCbMTwPifwBwc2CEMq5P1vc=|Chương 1644: Túc Mệnh Thông dự đoán;5lKIZSnfrSB5B0x/y1icfu5xEcGdLmwFuqOuvxVJiYnd+MNJ7Fnfp5E4a55UbdBBFb8mszdSorXZtfFOFMSqMl9NdFmy+xt8XEVCT1fUzAf7je6mKe22pWv1+IxXM/q+g7X1H+j8gtbbO0BlcVCRyhVSfOGSNF7mye2kNUmSan4=|Chương 1645:;rYCh3l/kMU0rcEDAmEIayNytKC8asicATSzm2TA3tvF5R0LN274pE5wAp+ONAMIHhDbMnDyHWrV3154zApDzNHyTToZS9IFcUx8XkHMwByS2JM3hdCKXgFWeS7vdZgPV+smPaFDQBhE6lu8Bxke8QZ6UUonduk95coR0P5FT5lw=|Chương 1646: Uất Trì Vong chi mê;26Z52Byn2OgwDhbmABA3maq/zWi43W3eujBgdMtX7oN1/UlC9tBN7aRHnJLHX8p3mZTeKNqdWHCS+WBR8MK2SgX9Z+6oC4wSLsA+udxX4QUieFKa0K/syfqjzZc4lN6+wLtUpEMhN2/xDXYMY6ka6ZyzhAH77TDi2bMhCvrckvo=|Chương 1647: Chủ động khi cháu trai;SX4dVXoFrNgjE6FxSb3YSgzj9l8fh2RH5/cb4Xknq00g+wGsGL6yNgLDnbvYx4ywZlZ2KN6eB/Lge2hg3BNgLdeOMCoHcNBzcaPoyL5/SmcP2NxcFI618lmYp4UYcTx+tTnF46Sze9Fclmg+6BOOiGZ8woKIhK0yHWs/qNsbKQk=|Chương 1648: Lão tông chủ;vP3hd4W4ra8C0nTle1ClWGFYQ8k89pD/gssQHeZMhITKm7xm27IpQaLZjulR5yjjq7qDdABqa9rkPpdPvgT0AKcrnUGzF5qhFQC7Mc7QdyNwt4tChqz49cb2Oz9dsoQyZSkqvyOu8xiBT5yljKkxsr+fnB+RiPLR18bPM3RUMr4=|Chương 1649: Càng mạnh Tế Hồn Quyết;zRCgHFpu7w2EGI9I95SWKa+kRz9GojqfQaUtp8Vbhdx0LoTHBnE8sr6PaOe3+/kBzWGInAeKHp7Yr1PJbzXZ7+bPATfv+QiEM+XkdY2P4TS0RXZS2qKB6bR9tA3LiPqkEGuzTcGo59XNBGUtpz+Psi8gWhBySlUSy4I7u/HbqK4=|Chương 1650: Cầu tự sát;2Js8KzWeEZdUV78XUuKBW8dxHEKkMslO7ZmEPLcOiVFDTOKylk/dmYVLSuUe6n+8ByOZ55hEy1fZKPwpdY5IrR0n81Su4vJdwPkkb/U8CrCzjv8rRvdj1oMmFQ/SwJtJ+jW972Jnhea2OWbeuE8liVzpDiXdNnCPnXo9a8wHNhI=|Chương 1651: Đều là bụi bặm;gQM+A1AhecMVKNyUz2m/XfE8DHN63sJ820QLPSFnlCrgMSUyCZ192h8MmPlvWipEvYwYQfN8JBH7pF3TZfXr9PXL6tN09jdgl+/qUmYS4KJ8dsLU0awovXIMD+Ajz9CmzH4VEschkBttImhMDCAzrK9KG3NHFvV77AlLtRaOUJ8=|Chương 1652: Hạ phàm diệt sát;gSkCRghzri5VDWXc2/bIfEkORAJR7uTT/c4CEzNNqT+JzHXZ3K71lI+wOi4vxaNwWK5pVWuLQoSca1HQ2fYCrzB+EdSuTvSOHKqZ9WHz0IgVBXZXNWkJcBckORadWhpda3Lpol326kf6hUjTGiLmN0N+vUX8szWA2z9zroVnOJs=|Chương 1653: Vừa nhanh vừa chuẩn;jaXpSJ8jV8+8p7PD3vnt6RfqXFd/FN2xBFmuxKDzrNBgdQBW8BDyXQCxmjGAKvX1JidOFPPtFkaEHMJ2Qbh9px1oqPK/Xqx1xDGwmDMb5mfsOeL7iqzEudOF3SVHJfnEyKJhETSMH9OBLpsy1Qvj/RHglUU5TrCTegohwbBMSjI=|Chương 1654: Cùng nhau tự vẫn;IIDfypbw5YZ/s0aOWsqb0jUPhuiwZd6YEfqOGO0RIB0iGi3pFyVTWaMYQQY+jx62DMBRalw+6BbOB+PPCjga7YOdptjJYg/ML3jeaPp1cfE3RkUv2TjTo+38nb/f9Gpp3DflNc65O0WlsWHcYfHzxSn0RD8PaPu/Cef/DGvG+iY=|Chương 1655: Về Tiên giới;8Up2Xd3gdEGe9/lxYE5W//s9oJuQNYztI3jfjgkbo8vrGo60XBbhAnnrahT4GU5FvNtn6S7uf/XvvyYxonX1jDA3IwZhKga+PAbnd4jdCtq7zSzTWG/HOasiyD9GK7jDUW3YXQgHU5L5OcPUX9Qb4EghIxwBG/8a6bA2HpySIGE=|Chương 1656: Nhập Long tộc;MgcZc/CF0Y9TKTZYXgLdkAO2LojlDy7Jlpbj/fMQ28vC67dOgdbMr1RIo2mQ5NVUVuOQ2csnGrATTy8caiDEXcUxAPgTZA3CRUjA8tM5EQweytLgUVLvmamz9xOtDKj+G2u2QI5Ho8yrkxKG7J/MCsU3vlVovoAJXudDhijfljY=|Chương 1657: Toàn ỷ vào Sở lão ca;rq1akmTSLl1MxlUCzjOfaGKZnlr9JmxHfyEH/hXO87f0rXfXO/BrrftAsxA5wbyAirWhknOznDWwnsS6TCqgjPdRQ0maEgIledRomHfl9wodbP8mp29J/hcbddcd4PViTe45cAZ4fwJyJq18GG/9+VOlI7cR3oKIp0mLvaNaWMw=|Chương 1658: Thời cơ không tốt;vvqyjXT1O1oBRaUHRSWUgAM/ZRvL3XqRnioA/8YVIc6HsNOwH4gu61k42+0eSydXjig/uBAq9TimDMxwCwurCxYD2aLWodR66JKnAbrz5jgDlEj2w0UoGuQPMtD1KxPil965zCP0qRvVia59NcTNa6hijuMieGPDZn6MJthPxYE=|Chương 1659: Giả mạo Thần Vương;sv3ugWrHcVK3+aJzwd1aXjqBL7PSzWz5ciHxgUmI4SwcnKTEUtIpgOSa+A9e9P/aDf7DU8rz3kUFrlSvIHa/D1FOSJOTLdMbOBtTD//XWgvnD0FfHt+weV3ad/ZlJqOOW693CF58wwWZGHiAfcr/K9PgCp7/FdZtKp6XbQH3SJA=|Chương 1660: Tây Vương, đi ra!;0BYk3Jz06CuQk1G39YtJF8+SdQTSSnd1HbUzWj0DaWjGtnf1E60cR/+1Ak0oh/Gm1qg5QLVRw/1ZaXnZ3Kb6Uya9sj4ESAXpZL84JjufhZoPLlwV7LDBdS04Zb/LY2mCj3TexRQSOz3mhSkrfMnnbkjm5Z94cXjGaB2VtKWCU5k=|Chương 1661: Sợ là hiểu lầm;B8FJaX8LATQZrD8LjdpJZS6ARWrXKpSJI6IO7kJF45vxnUgBtJKZPVDotkiKyZj3e1tmmOrEixpXqHEOByEgrGHHVVvpzzn5AgeIKWSlyIWiIPNgbn/9z8llidwDpzig+IQwoLzPBg8dlI/aZqTWVgY98yoKW0j8rham2DFPs98=|Chương 1662: Cố nhân cầu kiến;JoDbF5Y0Q+DSA/mrk18XMKna2p9tJzTzUKAqwpB5HifRhg9WTM5xbVqgFdJG8S6TjDRMpy6XpMRK6U+bAnJVmSUGC3HJwJpbxKBSZntgRuBsotbl5UMgzJnfbZ4VJVD7up6n28hOHjC5H/WSjpvndOUUr696JnJ0tkEBtwQFQ24=|Chương 1663: Giết hết liền đi;p+6va5z9/AyIU2YsDbFwEJuNaaFsNykmiylTvDp4Teg6MzaQ7cVRzdMRecdk+JRsIxzZLhXCq56JloU9M0TtfKGyvLPB/KZVTxaNVLU9+fVSWcWNr3aDjLspd+2yLdTM6I/QChJosPHupBXLmeqPpXNjhvPNMgGccj/gaa9k7UI=|Chương 1664: Tọa sơn quan hổ đấu;WAlp8u1f04/7nZVk8zoeeCxt/eI8tBt8aJz/wFGNMmB1kLv4PzNblAIthp3jt0nSqAh9PEt/SkCS73hjzinFIpMHmVt+86NOlBggrsOMCfTPas7T1bIqSurlszRNDyXuks4NGky8jqQgMoMaz9r4qt+gJTSkgoErFQ4F6rEIFCQ=|Chương 1665: Mở tốt đầu;7CPeucUuO48nCxx/jZMlaO48NhSvM6cXOQGoo8jeYczzRDWtDiHgd049RHPgBA2Z+eum8CRb9wroC3ykillmbtBCAHuP5/vDBpiOMPmThP8QpnC15/rqLV2GPRSii+PFCJ+PiRIjYmPYHThO2l20WS7pj1guN7lkQcHgAltQpyI=|Chương 1666: Tìm nơi nương tựa;ocaQ8q8GQ1lm4779FeUolSMhh82JdcK+ZCsaBOZvjJqZNjEqoFbbivrezLnbO8E1oFlrqIJXWvkqzNWxpmO8wW8y1+zrjSze0Q9gDfNVuGUykhIjfGI2fIFUf2HHUhWH3S2W5DiRuSRGsfP7TtATLaqZAyAWF9Y0BFTCvtlRLhc=|Chương 1667: Tây Vương tính toán;j43e8pSd3Om0UX82iM6goQGT57FbtvA1/a3RLGvhF/XAN+boCyuc8JIgxnv9/s0JevmLzMi5BLGma/6Y8NK+y1UHPtsZIpZPtEFRXjnHjt7ty+csdTUX48YHv1q468ppOFqaLywWXWZApktP7oGu4SY7dKefFCJCH0nOKEjuJIk=|Chương 1668: Song Vương giao phong;pxMuE2+N48c+ZsYchisgkTRiQuqi3LzKN5djSQJhMRkAfKVmQPHk2Z95o7Qhui5j41CfbaOP+aJTX0BK+RdNdVdeje31GtJvdXJVRPc9j9apWpJg4H9KinMYSJbfj4CPTMI4W4k81FwV5Da1ngRKQwH0+67PhrBvCwNkgsQe1Lk=|Chương 1669: Khai chiến;HA64GvRyl/PwCqeq+efzpXPCvtTuLRuqAMto73UwXLcX9+V8pKgIlykL7KK8ZGp37e+PV0G8YupDcx+F0/6J0urGJMtf8xWS3Pn125yXgsaXRp5Cyc373/M7a0jFOFX3bFCF1CcLz4ezqD0O7w7Y6G0lDS+0lBoBeZ45+c/3Qjs=|Chương 1670: Ủy thác trách nhiệm;W/EF9O94mhNukXuYq4sMFmx+5sH93/8L+2x2hfn/mMCXiiVIJo/tyc1xPCRiq0AMMOfqBEDWbOaeLLJna816NOkk2CxU0FR+U4Z82/9WU7HSi+p+H6EPdKgqECEVVmEmJ7oofnuxjZxhqcUiC6jO2fc2hCzLxe+yh3bpYkzHL3Y=|Chương 1671: Chỉ là đại trận;pS+4VhvlEA4erFpovAL/EEq2kuZaD2RL+/lf2bILhJtCXsbH3poNIKQyG9AJrYW9ZU8bc17DmTfM4U/G///y/mt82l/wNshiJSzi1wWY0ercBhqE1TaCO+uG80QATAT8dxh9nSOJGMQhwy2DHiQt1nt+xfuqheAi9aDtYnd6lHs=|Chương 1672: Tín nhiệm;Vb8Boeke5A+YBsbSlfc92fx3yRimk3uXt0rJV2fG726svkJ5AjVZ2y4Uy4q7fNdD4z2wFnXmz5ry9KKaTKMnBvn4iVIoSx+7wDhsVBFDCRrrQr+ce+mVgyeGAidS9jziZxiRk8xQKoSUSvpAC9CT54e/xItO92xazIpYc7TYtCU=|Chương 1673: Đồng thời trêu đùa;9pIayhCO38jKAnB5nndDGAMF/UCjP1fQEJoWhwjphuOvPkttdSObtB5gkjxtEvBKHhi/2KZFxHIZCg0SxQXvI5BfxnNUwgPPHf8/8oXPs40Mh/o/lb9k+XeIF7y8plybg1rGZGT9AWe+csGAaJU2GWWGCg6jqdiEmy13IapzzOk=|Chương 1674: Thần Hoàng tộc triệu hoán;IAcw6qKxppBmJPiXQaVVpAtOawd9HR9FC3rwDoYzzhjE9Hoo7QfrPpc4CdZNflJ3lvUfh1pIJgx5GHSuwNxv0k03Gj2/bsI8rE/P6U2vHU+LAu5qWQdJJ9ItfdsFlk5OYAW+E6GZ/Nb86xy3UT3TWaPO1btvLk8pkjT6xL1HC2k=|Chương 1675: Đánh mất đại quyền;de46umfAvRWuFI7BvQh0aqQ0v6QJfQbPoyY2Xbek83gBbY7dzEV/stMu0PXnEAwupQoCZ2kfj5cwGLzbSyDzlo6xSenQDsuMsoNRrdts7qhi1z6MBv7i3tDBNPC94b0C3tEWkZG29GLiUvCz08SCg2PrxujWmH8nz3tpaJjANrQ=|Chương 1676: Trong tộc hiện trạng;TiIKJ+7Yk3zlYsddSS/00xgDqFTpowlBDbbi6onc5euv0xDtbkVifs1mF6m/o/3xP2luuoBS7WQ0ToWFuv4RyJlfMSY6Jbr19Vn+621ay25ZqcBjRT3naEUrkV3OcUAFzNCkuqDObWYqicKNHSIsAcShnY/O1ygJvSpfr8c2GiY=|Chương 1677: Trọng tội;NQACPvdbbSgr+mOJuH/9qDaC1ramToIrL+dR0uzg0QE9SnExVlXCQo0B1x50/UTL7tr0ez91/OSb8yfAoiGLoEbsnLL9aC+X4uDZp+XD9t9TS9zmeg6Traq1tG8aTKmdOX0jxNIRLF7jfIeYlflGqDTGERHWL64iVTc+9FAWmRE=|Chương 1678: Tội sống khó tha;AJB/Bjj90Lqcc4aXs3josprH6UGaJOi6LmnIertYFvBDgul5ijQPLQCRinB24OpYWDC/6JHVzPiK1KBmy04S2qhYD1PdsH3hbvW8y2qONDp8SYVWyLtT06KdMM9eQAYAORzGHhv98Dq0DoaKw1bVdVZWjCDPaXEXj3E7TYMDffE=|Chương 1679: Từ bỏ mặt;HM9otvLVIAovtH76Fez0hlCDn/QoBILSAWhG1IJr2u04JDPnkgpgMSyt4NGowM4TkWDTKkkN+McBWXQ/Cmt/LzCsJ9yVO/3IphORTOkDuSmHMpq9oCVKh6SEkApB0ypCo4i1bKxVCHOeLN9Rg0twjVbbfgOryhqwTI7wG+fmqxs=|Chương 1680: Nhất định không yên;khEGJW9L1KQiiGgQulRnOctPJEm77pOEpJaBlMEq8mp9BoEFSVC88gj2t3Bd43oOuItO2Ue8xNwLPI3UzlIpheLDleC4z6lOP/yV6v+0IHU1TbmOdypp5vEbiQ/jf6g63lDAPvfKUva2JWh6eiSVcqbp4wonixWjYjWhop48hHM=|Chương 1681: Gia tộc phân liệt;Vy3TxE+U7ztPDCnvqUEKgKWat0IIgpke6kBty/6E8HVwAFazw4tV0RIDh83JKTWvAhPUhfQlfKzAB0MDgDCy+9UuR+LqD+7zeL71HY1eTxtfoFRyEdWz7JR6kFaLXMysZ5Ya+3KSmARSHcq8d7YIEcrCJhh8C4gilDA01kFD0gY=|Chương 1682: Nghịch chuyển thế cục;+1Z5IOK8w6367Fi7glbp4OVGlZkP+xKN/ygQgShdZNt8VtuiC9oo86TJJtS4/4iJyxM1vKIJC+dbuWF4b5FPxunWgC6u4782gTJH9b0ymeDm/bIYUa/6gwdtTJKP1o2lD+mSE8LjlTPiM0o34Hamgkae7p61F58z6JnNJ6YVE8I=|Chương 1683: Hèn hạ lão cẩu;97qrRr8IJ9xQTDbtVQmhMpFOil/y4TQpWx5VmGjkkyCXDfYJlRj76avTxKihGrp0fGMe7wQEySk8/nv80Dozi8WOblbbWrV6IutwFhwYOYtKQkA3nM2bJLQ17Ll+80ylFYKTWZcivJQb86ZannGhXfz8OD4T3K1lwZqOY1XMD4w=|Chương 1684: Lăn ra gia tộc;AEa1OtVwVvG3kkbneEXZDZmJjbr0xY05mJoQG/KjQXWRvbXQeQybw2xb94W59e0zQE9QR2gPT+d+BX0WmxHc8ygM2EDuDqG/uQDSHzHF0CjE2VRFjqK8SaXXi7eAgE+K3466JNLbpMMMLhAMhCft4cDcci6GVpPJFiXIFta3VRk=|Chương 1685: Ly biệt quê hương;EA6v8HnqqarqIQjOV16nNayeIidvnceq7KcTElA4ah1VBQobRqEjwMm89fMhTy6l8C/ROjj37Rq9egTf/23mJ1Z25CqxSOdgdOTRS+xEzz9QViYolvRec6kG0ZE2j/hAe0KRrYgWSLFbAlhp90Nfkggl0VpDbZmDkZuFrxeOhmA=|Chương 1686: Đột phá thất bại;C+J6dS2fK3KT07BnhSrqq74AfJDWufxIeMgjRWkjfFhxvWuwaDlqkqfEIAT14FbjBjo6nz9egyvX/a11+0fU5eoG5/4dxPWl6oON2qcvZX9AFT/XWlZuDEmjI+yIXpOQSv7Um5PiP2tKcJpaYL2eHD2mLop5V9Qg5gDfjOb6vuM=|Chương 1687: Lý Đại Ngưu;PPLmPr4G4CfYX+BCOpxsrR77rp1igmKTgZKjjBNCFseI2UBQ78U5gDOCvC40Oh3H6RdpW8CFxftceebJL9VkiNJwKNIHPBIRABh0ThYOcq5X2zXDzPMJw/Fe+8UObJWtFtnpSjthESAPXyCE37nESNNqL05OBCa347rN5M6ALu0=|Chương 1688: Lòng tin tràn đầy;B6PM8x/q3VAzXQW6f0pQhLWKSbxd/eC2M5zQo5gL4X+DlWKjr7OF54Ms3qosKmmfv2cshd7f1qLC+7hRpMINxaHkK7uG8JEFm6hCEoHz4f54A4yo1zksf3u4sfKKFMxc8HNY7IjlVhF5pmaEXMeMMy4u5fmxKCu1xTQAWrorGUg=|Chương 1689:;pUWgj4AqEKvyg9nCtgD4Dbdy0Cnmx+1ikYPu62RjiBGtO/5uIuVVjRhFGjyrrA1sDMPmL7vdlH4v794tocCJj2+GJf5QLxu8v7yz4gTExQZX6Xpk75hv2iedyQrUAeHw8kIkvIs9seIk6j4x5FSO0QIk8U+kEgIxkwZo10lqkgs=|Chương 1690: Ngộ đạo cự bia;PUN4ueOyG1gaLV1Lz1+fesrcXeWTnIweE63JUGbgBxpvigZFpTHfcfhWT2AfKqsg0MtgIAPxmpE/deTG7VoZ+wZjRVTgUxl6ozanSsyJq1FKJ3e0m+EcbZXvXJ5o1oDhVWBWy3F+WR/43vggl/bmxeEzSL7NFNkeFp1AlzxSzSM=|Chương 1691: Kiếm Đạo đại thành;S2hxFspLzGQKZ86KXkBxB0TOxfzBI3QbpcNWu480PFl5tQ8NYPYLBbZTgAbMGkH5Njo+cEvMgA+2TPocDi5pT+Wn92dNVyqHcPHc7SCZ57lTFSsW616gIy2fZqVMsbuqR5RjThHVBgj35RGwuywZFWPfS9v3vtrtynVMt/I29+s=|Chương 1692: Kiếm Thần chi linh;fP3Y/0I5q2RWeR7QW5+Y1W2kSu77wvHySFNaV54chR1xUGyXgnswYP148t30wuf3EvrZLht0EzxPdKuDro+HVNsAHb7Dwn6yKwaDVaYKka9GcC3pjgwfsAzYYKTTL80XNaVKlleWVpCCSvUpAIfMW3jlFNBeJCCFE2WLep8KX+A=|Chương 1693: Thiên Thần đánh cược;Lq84Rx6bmnN/jr9s+X3uTN2KX8A1JPynPAzE8vF5boDIJ5iTQTj4WOiVTXjLbvr9V+yR7qzGkN5RWJ84pH3hb8MQk8oAWZgxm1rizKO/c6PV4wL5x4V5hOjXqo7Z8jsVedrTbvFDwQlQHi00RswNBpXmnAplWOracXaVrxfSuPQ=|Chương 1694: Đạo tâm sụp đổ;SrQOxDAwfatZc76r9PVhgBfpLliKtRcreXRenFpbIB30/VP1AkV7yNcHFnPdkrPonkSTsnsIW0zARZHj0+mrld5il1t8rBK5gwvsTdXoG/4PuhET+sIC0FsQ9IDddzmnOS+WyQBP21zRdezYFAvBAdH5aGogbdYgTgUw1Ti8aZA=|Chương 1695: Cao nhất lĩnh tướng;ZAvqdoqhOIXQsm0aT97GeNGD207sN6ztKp/l7kpsmxOzNbg9AfUYTEJCGVklEk4wMX5w4SX8B51dYSWqgrEaDgFlEeRzS3y/TKYFP26faLjQDuBlsqFmhprr/cg/VV2vJLOdQCNFg9JbC6LXzOvmg5QAritNY3+NQO4HhUOSZQ8=|Chương 1696: Sở Đại tướng;PKpS+oGgK0q4rCGSev/6UGXGpb6mCvTaplaBiKyqK7hSy8V+Cv7s6iI56m7rHOCGciWuswmIu3SLTbU5gHioF0nm0IWYw7b4pZgxyXJndkP8Ww7agcS6PSiv5jk5TDgL7h5sJBz2+OXYeeJQ2XmzpQN6RVQpuigPXSvbSXzNMSg=|Chương 1697: Chúng ta Đại tướng lên!;R6/CCkU7brrpMu26i9F2ToHPaBUfnBo5/TpQlQGkcj1nXkFgxP8yRZzh0HDvGSlIySniTt88o0QY+z5vIOb5i/mMvMd/TViz8PtVz5IM/c0wR4D57bfGCwOFKfiJdk3PbdNAErgMAb4rWCFaKcEbD/Kn3IXZO5Im5xuld/C0rcQ=|Chương 1698: Giống như đã từng quen biết;2ZTATlB4rmLTa+vwky6+7waTsjbduyaogNp1kJoto7sSwX/khBk18Nwc7IHaK3rgaygFjPiLbNuJT1Y1hIlYOkPZC8ld0GPfbCEvy7kgBgVq0rmSioGIE2fTUzwBXu62oXzHshsAunrUnUBVKxTPkc3ktJaod097XGej1kzByck=|Chương 1699: Cười trên nỗi đau của người khác;DmR9CMNqIMNxdQOWdIbIcM+yCqPEZ5NsiioSxJFHrVxert2LgDXrHYTQKkf2ABB0s9f7MJggIvoDyXsGyzbtV9jV519GYf8u4iEjVNp0hu3auoCCjp7+lntQ2nN21pU+MMetXWRGtzQ7Q4u6aeVfWcxfjGpZLIkZERfeIiIMmco=|Chương 1700: Chiến Thủy Thần;mZYDErYRKZ0Qmmnw/Hxi3Qq141bpYAR8vAROV9PWHQSsejqUxn4jVlXAF0CBM3Caq2bskjHnonm5uVjKiSAjnZjqD7m1G4eLAEbjz7otYocoI32pK9sAJvKNMLxF42AjfFe9tA+P7toQuVUVZJf54dkGSGnscVv07TRzzEIuyDM=|Chương 1701: Không cho phép nhúng tay!;bTfeHHPUE7UIqyE0jWjTu3mMvtxzJi32qyo7kkl1j9yb1Hc9CFepvZT0avFe4kP227xUDGuoD1x4jnmHHwYHE4ebkFedhfVpKNZ809TTpRQQpjImbbyBAl/Oj89SP7UKSYmva4OjbZNrv/wDiTSCAqmBtpLfdhg5wz+pJSGJYec=|Chương 1702: Lập uy;GmjzuIJeAxeWF4ymQa0gd3mFIdTeLgQbeQtpXYYLPM4UIgTmA0lR9oRVOgBp8Nhnt6cua9pXn5K/aHYgaleo7qiTlxNwq4bL1DdkQ503u4DQBHTxwCgRpuePZQ5WSgihNStUr9VLdm7Heav/UIXEvjME57z7CZY0HKsMPGaxqKw=|Chương 1703: Nhận ra;+132M4EV9TwfbRZPjXSHB8rXb1FVyKiwUaCIGKu1rjxNBkaFJ4dN1+16yHFaN5DvyiLbLbqPDAKKnsACGLpORyL311qAMuYFAMsaks6DxhOtzw3D50+hupK+SLd1VbiUeU0TJjCeLQhzjAy9tGTnQVQDmIuDa9UFIKG8iKx0GGc=|Chương 1704: Âm mưu;XnOk2sClAF7Z+85dgW5krcGrHhJxVG64U/JVIrTusw//egpHNVU0SEEfeEh/AEY56ZCr68WORuB2C0+SJGxytYR4DYnO/wFYiObnJBoBAh+YQ2ldme549gRojmcdiiyaranDuhuqONdXfyDqNLKux059Ls5jMzouq3pZHzC93GA=|Chương 1705: Biết trước? !;BGjU7ZIAX+ezpz1YdAllG/D8mxehcE54aHTNW5mpCQubg3GWMbvEcVJgZWk/AbbUmAmWJXm3+MeeKhhjeVpetKglfhpRuQv39n3jKDA6sj4/JAZwLvFdr8O34WU03i2nmEnXAWEc1veE8GuvFlOjHtjK/AMcNoIvPkVuRw4l8Bk=|Chương 1706: Nhường;ylGkMncI5TU3AdktUyhY+BKiOFLyTA05Bq7UQ8aQfKaFMvL81D8Jau3rrAhPk5vxjvVXNmZagQa9wj1EKEVCm3DlkYy2dFSKslEXQYc1Sml50BIkbsyxmnoZJ1nOh6KoY2S/4CydbDdATZD+ZxCc8A60pE9amU0/3N7jdLm9Irk=|Chương 1707: Nhận lầm;MGff4lqUkEZLKZ/U9vbZ+iqvOq7trfncssHKPToqt7NdQdkdf2ZJ42nJC754vBzBQIr6VI7AEj/rN2GfUunoYUwfihVusFNxdY850uoHDTKoy/vNYEg4i2UpP76Boh4D2AzWhfxbjU6fFv/ftGPhy9k1pTMYu7HZJ8rdLy30r3Q=|Chương 1708: Tuỳ tiện tha thứ?;zshv3azZen0lZ/ZGUGl+TugP+MTl/Ckh1z5LfqFsD4UrYEPiYKHRN7yA+5wqEfzrAQnKqKqKLK0ZEi16Hi8fQLcQczxTjusqvsLzIQmBmjhF+ETTzn3OA0IPARaz6L2+io8FU1DhOUG/pmTjKVH56vTGgorJbRyLSg0/hMupsCA=|Chương 1709: Hết sức căng thẳng;UwXAoAZZVpcTmSLs2vzctjNdBuLwDdF4tUzFA4yuaoIG/4QBmF4py9pbDNDxMpBJQDuo+QUAgHl4sHXSOD0EYAn2NxPP68toT2B6bNjV6Z5xexqz97iwlyvKb4W0l6Wyx/0TY5Lqh7FPrXsSbYaSiF0S0r+JY3FZjbQpKLbvEKQ=|Chương 1710: Nguyễn Hãn;dA3qiDXSlIHKicjQvNEzQe43FfaFtH96Q5eHOEvBxUwJjgLWDVFMGQq3E+NL/qouJ1USiDmhQkjuK9ck8VoQhHFLQRdWOhakCW52gWS7ck6QJJ5BmIg2RLwhT/a1FdjfJQ2/OrEpwnsds3fotGYf25mNWDPE/wnRMe+5ZQbwlUA=|Chương 1711: Song Vương hội;6gSMV7G3Akn/UPgqZzuFhZFbihIL9vka8juPJ+X1ytJVRyJmwuxuGDYjGm788+qtqLn1+/zVJ3aJRFyQI42R2pMqtAjAwh3j9/UlYOlZTUtk7tBZpM6cf8HWNf/E6FRcfoBk7321hRcBaJJrRINsG80k8aoIvyUo9HBSa5XxPoo=|Chương 1712: Thiên về một bên;AkZDO8vzwb5DaTm2wrJ9tTMiUkMx7mpOl5VBt7UBfZgrnl9YC6/6372vFMDwsaHhe2Cj4QAwfyz1eTTCUkzMOttNtMfvuGlZmK8HvGlEWSpLp7YidAkxMaOflKS/uuawxk5rEC9PNwUDiYzSI9FgzuxpSSNb82doWk6ZDyccU20=|Chương 1713: Hiệp trợ;jT9GMB2VhUfUV21cJHlyUwlBwhubuQ28rvhgU2DjfknY/G72FQBc5d6gYFbRfGSc5oEtuNcvjUEaQddbzjq9dVzGU+C0k1Oz0P56Xo7SRao3NdGa+BsfsqOY1fUuW39fUEfOPYCGtYaA/eRk2ZJHpxM2KKTE7rtLfiG2BnZwrUY=|Chương 1714: Mượn đao giết người;eXVre3o+vv44QcIQ1BOQcncEKFt6ZmFrQbTo1w/CYj8iBYjEZL1haOXVQ1HKH627qneXwb15XTsp2+xQf0WPSbUbrHgCL4xhst/eQ5gZkiFSZ1pZvjMPj28mebG2LCPu4zxaGHKN+BAIBUSxczN/TGUicL4GKJQdLK6FxrAeB7g=|Chương 1715: Cục diện nghịch chuyển;+kP96mVSTrcy8vSOVrt7aATdk88ju1Le+0RUMkdCTpKdKKvCmMLGyfa4X3OWQoPszCoozAqzcTUdR7QWfIbTQJPOQcdLtwhz88+7LL1EreJn5OqceDYYAANsrnTyzH5WOyz2okn+JytJTXZVzZVKBlx3eoYKlsjLQuz/TGriRzo=|Chương 1716: Ngoài ý muốn lão giả;K/2atV+/0rKqtmaBLinpoa8DSOJYR7Ocq+8JOgjBvkDbzdvkAUBU0p+AakrnbmiQ7fSaWo+hrL4qwXrVn6UbZv70XOhFcG4GyWnD9nlyRhvifEbKb7je8coj68gpM8HkNGFVKmLIBXHQJA29uqgNO4DkYjVMrJZXSwvLl85ailA=|Chương 1717: Lại là Bán Vương?;Gsb7gSoB1jt2JQH92g/T77cuLj7kzQiNvGKnlnF+NQRt1mbHbAYJ1Kp/M15lEzfX92oRoMSpPy8Mfjbw0bInlqfMzev/hJ0qGGhcHH57Go7xXtv5ThOHrPi+mge957Hestj9aYxEaGzNoh+2kh+drMdmXW9TTjKEMedqtYLht6g=|Chương 1718: Ngươi là người phương nào?;SfyCNlruX+i32kvWCwYr+cI2XTP5JN4/PGjPLB8VAzmoI1OABo+l7KN47h1yTnk2wzEXJEGyJDXU2tdEszNOt8lb1Aaziuy8EaDANDM/7WJ86/+5wh3nLvWE4YlEnHLIGzy6iI405M4+g0xmWH7c5CJEFSm2mVfOST3bHU6wwCk=|Chương 1719: Trang rất giống;WO08fY7ugOnueEJWq6rMbPLJd/Jt5ZT0Av4wgQzM7/FWRilVEPVfQgSPPMPbvdMBvwhR7Pe7pThlUnUM/aSyWV5aT2LMpVruWhcBbOAyQeV5yv/J+zrePBgJNdVTLp0w0PPU1FH13inNwBf15TU5XtkEUZIndFTCoBujQKncQo8=|Chương 1720: Ai nói không có?;TClk34ISF3GHZg8LCWZgTyShmi9kDkJzDhxZFa9GXmNwgoii8bqbt5AqpV1PH8QF0/CDFAbMVFcGsDlHypWYmUZoQjfX5ks03aICr+mBmiVLAo1xJ4P0Q4aexQb+l2ykghG/e598KF9steE4cjDxdTV0ZOQUB/Ic0mevbZlIucI=|Chương 1721: Môn chủ trở về;SR+Gx11FQ2WqtNwuzCY1yQhOLJqolW5GvIkEX8mWxTWFcfTUD038VlGcO7hxgTK6TFhhRRKEyvcUs3MQgm+ko16ZJjJKnKeG3qnfTeg/1rRYDo+YZoxzt5w4e6IEOkdaTihdq3r3uOgGFOq58/iyrG+o9xSiMVIF0S1HBJBUFXI=|Chương 1722: Chúng Sinh môn nghị hội;xnNQWknmFjrF+HpR/PJzys0ooNdGtR+GUFsoTuNV0AMvMB0vxXYuIymZnvd4VXuaSOd4AvDAfLPpxf/G1W5M/vxe6Dq0JpWEIrguw6sSKzosh89829jck+/dKoxsXOwuavg9JicmyObXvUY7u4pE/pk9XeI+NcstJuNegOx8n24=|Chương 1723: Tiên Chiến Vực bị phá;GVnKv2a7dyaCQeFiFjUe7HxGNSsMCe511YtEcXdR2T2fxj3rQrq+cz3Ua6TMoPgIt+gkptmKkeXziXQMDaMuIE1W75EvxCPtkGSydP/N4ms4NQwAbmztJnEa7WmyNe9L53ipAlvund03DJlMRK3EqRjGJX4AsDQhJZOimKfWzGY=|Chương 1724: Vương bài;N04WS+VWyRdDg+j3u6MONKhqHKUY3OMt3RW8Djq7nOvCuMaar9Gn3E3FEnNAFtsl2vtQl+mOZ5SR3NqZz3tCp4ewtAxNK5pyjvgcrLky3nFZR8bjxv8XxouqL/L80NfMamjrB2tZlg6IAgek7TxW8TmOyNGDkEoLulO2lfrjjMA=|Chương 1725: Thu phục Đông Vương môn địa điểm cũ;qWuU2jdiZwTBq3ajdxLT8/4lewVg65o+atZSU4BW7+EdsDEu3Jut7h2YgG3qhhRP+3UbpqMNK923cLgkgYNKUEyqDW3RC2r2003zUjm68P+GxZwy29N3vGoR3/AQ0mU0sLZD2DG6GK87Xna4sx3+UamJUmpDT0SaSORisxzigaA=|Chương 1726: Song Vương môn?;ht/aGftxRXJIHWebXRTxLqTkE5LI/O8kj/rkYludtnIls0LZ7JCRqF1Z4C9+FQ/za3n3gpzL42QUney97Kz7Hml9gOemZepIE+zvvw3znIYM+anc3GYrA0SVtiTEcsQrbvMp5HoU1mooJxTBV5zIfp2yLCuc4RYoPbprTcz4UdQ=|Chương 1727: Thần Vương âm mưu;69CYrUpFTCyUZKTvhJmYqQYTNx6gJvSIRlYogA6VLVtvlUhsAoicYGdGxytIv2lIhDFpoyFH+JhEHrnU5ukrRos2pYhbYJF/vuE/zbl2g/Snx2kZfa+G5G5ZOBXoHPq1XXpkA530hoTZhdFDaFE2p3wVHLhcrSgfDioRUA9KzdA=|Chương 1728: Thành viên mới nháo sự;zHxYvWAwnBvTPjFObfIo9FxJd8hu/mcZxikTPtCKUiFCPEAcf7BoPATxvbyDl2hwhwQ3KkUTeCQDr780zCZB3mX6qIfaIrUdBhMYb6Zsd57BTZjkawt0KhcmnzCOtv+KAetUEN8ucl/0ijdYdOzr0nMS38zOI3/bPHHRmRY88hs=|Chương 1729: Không có tư cách?;4oEJTRgna+D1Oj8WVDvbbsPZdPETOsHITKII0Gxhjkm+R6JHfRls815f18E6p6Uyxg2sCR6l4WsmZ8JMZG1N7OgNxi0sEZByqfRGbx9peOp/GwadwEo6aEF2J61mL8xbVLNGvYbrbyaS94vX8ncZeWkFiwM1/e5qq+A9HGjvm+Y=|Chương 1730: Nuốt sống Thần Kiếm;fPO4+SjL9J36TNgeymtiq56kM3gKIRLt2Cwr/oa7OVgcCOsUrD+1AAP96L/5ivHQzC75HB+4aYzDJBun0d3HSMK51SdwqJEPlnBC1gS2p1RBwWzdAu/GkJ89ptfUmFMoqz4e+ph4O2w4hgROO/vnY55E8LyD5ClUoor/gEWXdXU=|Chương 1731: Lăn ra Chúng Sinh môn;P7qKhfWInKT2sFi5JgBnYTqGaLoLHjcduBP+eNWVReI/pyk2tjkftjcj6dHaa+ZgwIoNBBXUCOt9vtq7Me8IYgsOQyvUVoIFlSOWnA/05Z2nMqyhUQSAleINn9yOh4CdTVrJbDvg7zlsW6tN3zOGykA83Gf3QLzisAkmbaIDqAM=|Chương 1732: Thần Tượng dị thường;664sZ9GBQw3iVUb37DAH1yOHZ5rRfbJSx09eOPR3JNTx3HBAn11C3P4mwoTnAH2YHZBHHjDqulSw4JUJjV6E+bTLMkSVJncHl/Et60pbYhpJ1T/8Ant4pUZ3nWjb6aB3paxdflF+Pdcg3cM28x9siIeF9T7L+8qDuUU/6Lgcd30=|Chương 1733: Lăng Hồng Trù chi nữ;YgW0Rv+SgGnkHFOZ4MlUNzGKZC/0xdPOgmmMTsVnVYMpMi7FRo/Lchb6+tJMdxNosp7EoVvZx6Aqc462sesXn1MCeFTfy5yZ18khy1RoXPGrN5hd27VwakRoqgbjVJ55rjqvbytpHd6Fo7wzgw/JLDe2PdqIKH5ueHHBytIxWts=|Chương 1734: Ám chiến;RLaccJpgKbJz/ttPAwubf30k2rfuXmHQnk3HH1qhNGp9NooPv+ZxrTYuqaHVEzFNFbW08nSRrM2l+u+0Uvax0vt8cmg2FXoh7I1v0m9V0j1HjR9yJU3hT+/jyzjAZ3qJoe6xRc2qXAvyZqXH/OOucsrnPinpW86A5yHeljA6FDc=|Chương 1735: Uy hiếp;i1e/yCYmrUnBOHbcLAWcomr4b9hH+Cyb+7HH+rHLuhYcsUjsivFmAYdllqVGkUypUnQj3haMgDH4mKs8QtewBsQV6PW7hp7pwOpc8pgFOuSCimy6WCxntfxIUUOf0gUOunMUqIyLO9vBcFj2Gy4GT4k+b4ryDsRCCL+kJgLANTk=|Chương 1736: Giang Hữu di tích;xbBge4FRZWJxb7xwG31X1MmSZPF+3UZERDjXm8TGmFKO4QCLs7Fs33XdusNWFSdvZ2IyyZXtgqASWj4p3vtTJZnA5hPyZtub9pk1UGHHfDq+Wr9gb50nMiWVHid7XMsQxa7Z3jdeE36nW1Ws9MqNvgqBuE/z1B4VH3IbO9kxPYU=|Chương 1737: Di tích cung điện;GkJVh7dxkxp428ThWUOlSKTh0Kt2lAfW7sMm8I6IQWaUie5MCmjKnyWX7kJbaHIzXlMR9RnD97v7dnBDByGeMDg5Ls9WtEU4DeUBa6ayd130lTigGVo3orbHORHdIbGzY2PsWSoBVqZcxL3j1AdaR7+yNo6ORdkeALmL1EmdwzI=|Chương 1738: Yêu Nữ, im miệng!;TZzWWoTQNj3zNWeyHyIdjVvlt3KZR/9R4MFSO7b2F7w/3xinh/UTZQQMAhOJg9T8FmcnxWlRk4wkgZCobqebMq4jE56ISmjhWSE6Z3FGsf1L06HmztpTcUoS8HPQZSZnc+fKPQYWE7kW3Ry8eT9CrP8NAZ+W6HkpQFvuqdXYNMc=|Chương 1739: Tránh chiến;6j09SX0VvmNtXUhn9M8WUHsUyFIV9gSIHxN9bQTl3dFRt0YTU3ti9fvTgDcOiWi5pI+V3GdhgrWisLh7Q9/LqfLIo3aYO5UUoToZu1cdGNLDrj4lnT96SMlM5+w6AyGiA0DfHEuxx5nof0lU6GEL6B57lsXtvAdhxjfnl1LPf4g=|Chương 1740: Song Vương môn xuất động;FotWAjEcJGXfL5lurCZSc+BEUA+LoDmwrtKLZGFZCKLSAbhsVsvfGH1TXzYGpFTrtGmRpMuVzqc72gbFfkUd6tq5EBB3CbjrhjJ2RzZOzAQPS251g58fD+KpCijqz0+gVZhvU3K9jx0h8e7pif+ApUh+3bJf7KSx0SI+8iroBzU=|Chương 1741: Phối hợp?;VJp9pWqkHSnUgfST/FeW3Ev0VuJonoT9VWximEixjhCBPNbjBt93ykEbr2JQVtsfi4nmCapLr9TNvFtsEG35s+i+QoC35zDWlDu5X7m+qcWLLEaLsl9NMlrcCG97gwp41lpSKfHRh31wpErcelYeYty76RvAbomMyOl0DOVc5kw=|Chương 1742: Vô sỉ Song Vương;LQiHqw6Rn/l5IRwZj1kO2U3KR7H3zXEy6Bio24/+lzB8aJNTT2AqMpZVG3gfkZa6FgQXGzJQgcV10JNTHL6HN61epwudB31fqMS+zvINOGbgC4UOZDtDHP/QW4K/4Q2/qT4jNI71WlE1GJ4k4BxERInNIprpJZ1H2J3zEl7e0l0=|Chương 1743: Sửa đổi hiện thực?;9QhkFutTDztv4niWX/NKuhe6shUAfFr4X5Wjo3Ni/RNuSK6WhvJJEhR1DeZv/+Ql3q5+wY94H0jSaXZ9bjb18bvKIepWL2GJT9s452LLaXgF/YWLoX3li0Kd8x0ZHz5Xu+5RcFRuR/ggt4kpqilTXDzbuIuFFO20gaaqtonAAso=|Chương 1744: Thần Tượng lại đến;cPZGCj4mD089Rt7VBMg+ZZhQBfVYNYccU3LHXXFBMXR9SfQ/PL6RzrKhIZQwuDVjLR56tgPucaIJddqKqtn5VmEAV+JNEV8qymaNZ78QSIxYfCR1PVeqjFFKA8ufxUW4TGImLxNN6tRIAT9BKo8Mehor4HhjgWVNWJfSmqHJVEE=|Chương 1745: Kim Long tộc cắm vào;dvGDudhSUAUmFRDFG92vHPABIsofWj7Xf64y0HRDux7tYIRBfB6RKLUHjg3uOtGaAtQz9AWD87pf0tPYBcGWnwCRhDf43RnYbrEGTP0D3UadBiaP0ucogYRL0hijmiPVssbO2STNBv7HnczNaolmPqrIbyl+SYxhZsqP79lfe3E=|Chương 1746: Ngăn cản người cùng nhau giết;ECDPzlLC0GHPHCoQHgHRyQT7zF548gmEQ1F6tKmYEcvR+ecdaoBvk3JnRPu/nNZOYGCy0LqeYwlyWS/GWfVHF9uJKyvtvZR2D6jLmPnJh10CJbHbGJjYpY0KjpHF5knF6XWWqkM41kNHC1oITYMjoheLqhjAYT2nqF0FVpwGXtg=|Chương 1747: Lựa chọn tự bạo?;a4GToPlk8sTf/hbNYctzqmNKroyRmJMmcrWt93UTwOuvfxY/HeX2ICkFG9vGLhAnqmtTIDk2vLS7nvVAawGozhkte8Cd+evkkjZxmQ3q21x2CmXHMR6U0uGx0rjEPIFA3GUP3D1MoqXdn0Suz0mLgLEfZVHkIqS3JelrHu4rI2o=|Chương 1748: Không phát nổ?;Wt+N7vihWAyToIjpbAboyrKX8xuwGCsK7boIppPF3C4WFyzoT28hPw8dQZiqnpCB2PUlSd5cgcDw/togt8kKtcEPnmg6N93Us19l3Pg2O4asFMxH1+mdRNTF2+p+uBwrgBJm01fOJe60B9i5ZhBKPMQV/MEklVwEtfyJwGep3I0=|Chương 1749: Ta bảo vệ Lăng Khê;kmgnm7xBBBULNiE79lQLqgZv6m9tJ0vBlgK8GjmFgLRj3mWyK+rdaMHQ5EokLT10GaKfSvgPrFkzkGlJyless2TetxS9EuqGD+CocZ2N9kvYvOvcSD5HReOPNOhQJneHPE1Bs/uNu3SjFs3mtbOWS2vdce10QVM5MQlWZt3x12A=|Chương 1750: Kỳ quái nam tử;DJzdnrbuhV7LpZa9OWhINyrqwQi+zCG4okZ4ASSDcfQlRX+DQvdkXFDp+P6XjSsmhZFCIJtWGpreRBu1SyhFQ6UIa67E6upT06A5TcSP3+Nu82VIHMZQhqazI/9/hyG0q0l3o1YtiiKCd3gOi4m3AnmaGTzVbjIBMxj0/rfQ7vw=|Chương 1751: Hóa thân chân chính Thần Vương?;NcY6ipmUhc5dzxxug7pza68+3vOt3My3zYTZemyFkRaqRKKQhDIbF7dNcVTGaGT7LLdp9csgmEBrk8fPsyg63W0v8eR7rpL/27A0kMaE6Iaq/SEH++/K8UjXqbrgkgNmIRs+Pkn7gacC1Dq6yWsovmAptxRDRwgzsewATQhNykg=|Chương 1752: Từng vì một người?;BWrerae555PtqG0zy7Gv9uT4d69lNzxBlMpwf9Nbs3BPQkGId8Hc8ypjUF+ODLGUxJMvS7VPTiQxRi4AmkjQ4MPnJ6IqXP73pTKsnvzK9ZtOlf4yV/2xx+ru/a0hPaNIBRFRnOzmC28b/ff/hqleVZwYmrqvSfOABqLw3aAe7rE=|Chương 1753: Chỉ có thanh thế?;76ZHMuRrHlRCwiRhT7SZFMMaCc5nO/LT4DyAXy7ZC0doscyatZ4d6kDgUUSjAK2zbXLrX9fYqJJwJHEkn6SbVsBXVM8RZOIo7ZIWb8iBnqgzqkIYo/rINTwu/nMJWBqNx6zBSuhjApziegME//RXHbZt4nKarVHzJ3i5Z4Mzuys=|Chương 1754: Nghịch thiên chi năng;cnFCGUUfkGYz2AwXSmfADne4mmM3JpjQyncSnohTCcJigEg5mfgxW/fbYhc6V/OOx/2oUJibK0SiQ9pIKsNq/QYtgGBBAL/2H+u6x/H5BsdDisGNhLGPuuie532sT1C8OeU2Kb60eHecYd2PpLklIkF1rR2ToCvWvovpbmhnJGQ=|Chương 1755: Đụng vào Tam Vĩ tộc;9zTda542dj7TF739OHjki4M3Hy9JGNU+oFgBH4C4JvD+h6Bx/MyipHaL6GOVdPeKAk+Fp+mcQAY7lQ2B9HnEOkJ9JR0wv9m3mDZZlamTCGjSj2UARBhheb+bfADLTKZ1FdWiDx2NFs8pD6tKa1zVP6g2f8NaAU0c51GhSRTNYRA=|Chương 1756: Ác ý ngăn cản;5qipDcNoinW6G39KAF2DJUxQ+XSK5u2G2kYcW/6+LPEyzqEy9aG6s2fBFJWFXS/uDWwnkgmB7C2zxp92vreg+yd3uNPjANQLdjzgaERs4btx+9oye5PAe0a+xpdrq0sjwBQ6kb4JAmC/OktdjJwKYWY9H3cmMibajBtTHWEGlDQ=|Chương 1757: Băng Vương Kiếm lực lượng;htvrj1vLHEsFtMk7nW/yXJqRGDXMF7MQ9/5BupCsStJMTZa5ALhdxRDq5C4ioxjMJSS00Tfizn1Np0GeiUDqsoPr+Pvlsbo7vhsrl6hU2F63Q+UfiaqRVZbs0iua4wbXOPhUOBwYjC09O1p+x3b6P0/gCspJvvE5MigTNQ8TzU0=|Chương 1758: Chém Thần Vương;1xhp52jpbpZXahC/SGDbAtKjljoPpNrDtY8VS4ChZfUebyFOcfhNjg9F09dKVYjvPnTu6f7FLq2yAfUszs9a5c//NbV3scQCb/kK/PVmdi9XPsdOloUjM/EvTXxNm4Xh8qcvt92H8e3NU1S3V0gK9gyjRgY1MVSjdeLAsS67OJw=|Chương 1759: Dập tắt;Cz3LIUzLWEYFr2vTSF2e1nLTrCnd9VRrvp7/5sqavHyXNaRZojMBbFlaKh7nIPzFw5qrH5db9n4VlVussJ3Lo11DBwXOyWuFDokvCFYBHm6rtg+GkDNeZz5A2Ocj3lg/Q8qx/WYzYNNMzYIwGChzrhv3peXSGHVNcfuA/0anKt0=|Chương 1760: Tàn cuộc;Picsjv1I4TqqexgpJjeq0w9idWa9D7zFSkgTzbfqJHiJCf5l+Zna4CNdPsWU0QBWHllCyXhLRe3agmJi3uVs8Pr8tDq0FWxeXHzfx+oFRGAZWaRN4d3R02CPxr0cVyNMBhTTRjyLU38MZiIpmk4VDlU8wO25xz1jkGpoUOScGfQ=|Chương 1761: Thu phục;Cb1z96by2XLpN+XuBTId0pfbN9CAtZKhxhFGzs3KpMKIGgnMkg9nd/wpaQvh1MQ39zregHOYdwP2vGHQErm3rjoG8UvRmLqKlTuRnMMkop6hCThkAg9mjY2+J1l3feOhFCevAOGsl4AxW1cikpv0y7vJsj+oiunNBXHN8d1++fY=|Chương 1762: Tượng thành;zgLug57N4LsziPf0MvsZEnWCPbqCgqjVsEuLPXRw4dCreze1XZyhUs8Vgw7XRfve+9zx2d4VTlH7aqjFxGx1+M1pEhZfXWHKXztAKIpHJc7GWH+aZLpldtf2pdfu8Yo2ZAJmJ5YBnWdqXpy1hrjCWVvZ2IVVR3mjmpqqatSyV9k=|Chương 1763: Gặp Thần Tượng;L7Vu2WqyWo3Tyu8dCsPQpItRWTE2jTAgXuxgPk1225Y2lxx8MFRiwyOvvlXhHmRpovlnu0b7yQYsIYZ+eh9zq5hqDoZMEMrFmD/Qi9Z3CXSAfGiBMW32lk1VYO2jk/2t5i2Duud4EmzF0zFcTNj4FUS0nIVNbQs5NiSxe9xpPs0=|Chương 1764: Bán thành phẩm Thần khí;KE6/Ha4Rewg/c6UyRsq1pTx2GyuVQrF7sAa1Pqgvzkh+v7VzIEh4EFv1IYAtilxmwrvYLkYmOIvj+dxrdXPxCYAIHC2F/5eF2K3rTDSYiU8w2Fza8zmrPu14uA9/dEGw0Yfq5moQ9TUZmmQiOk3c1xhd3ZWJdHyZq5BVo3NXPEA=|Chương 1765: Cố ý giấu diếm;qvRbcEJMHgVBmaZvlVfKOSRwmJDcVp7DO3RhxhNUndoHrFpthne2zXtOno7RxTS7Osvjd9e+Hi0TAk3CwM13F3l/FPEah0dc5FFsa/2VBIWYh8GkPUIhmbwoaUSCVKjqQLbV80QRb7XfFI8lqVdguH6D66QCArNykURQ6WGELpA=|Chương 1766: Mâu thuẫn trở nên gay gắt;QBQppaR3AHP6mJGvDw4sv1hKzWViAECvPMq8Ytm05ZNN/bPjCvtKJqPEWgxy9xyY5j+EEb0g3pUlMpmfnawMdxy+UEAybDU0gurA6WOoGy00d/0ELXIHVojzhE72YEWyq+7v5xhugMEzwqogZwd/RDeWYPNzkjayJfbQngjAZU4=|Chương 1767: Sói lạc bầy dê;yt3HUIeHnGIZyne81SoJ0K/cBHLJQkJqSaXEr2OMt++ZJWTHT1taAhJWBBJxqjMDv819cZA1LROgvh8URW8Fmy37VSB6IAbrFe4XGawyx5NbmDKMjL/ezMgpDQ/ti2C9YDUKov1XAk7FdTckM7m+I9iG9vtfcY+BPDFYtH0QJVw=|Chương 1768: Cửa vào mở;7VJq6TXlYAt8sA0ti2Qd0iDKKOT9+fVEKNJ95e6cvSVzhMXyd04JaxxOU760cANMcNtpGZ5OvZYK0sHL/pTkA8G8ye/LzSt6u7Q3fM6M4zmUl9jyviVH0wiEDth8uL/ApT+OMKgcfc5EAABhL5mm60dgtcqVMXdpDUOqPJJisUw=|Chương 1769: Không có một ai;n1Z5gW8PqUXmENQLHUFUmf5NR6qbYH/XdX9tNvfJ0VMLWeHESBwIj2JA2ENEUmH4N8BHifTN8DB5+hYUup3CrNwWGDR42PEQlbTOERuel5qh8nf45OjocXNnSp4FyG9v/119vVjxTg8jEpr4P+RVMZ2MefT6KEmLOnFPe7GWUJ8=|Chương 1770: Chỉnh đốn Long tộc;gxnLwjTgtIXAX55CGBkjMfgPZ71UohmqzlYWT/OYwgIhrICJlrv361ni7XhAhZkRxanPfdKx7GYFR4gcExnxe+b6BLUgIoBiDDMWfX0Di7GjSDp4v9x6xIuYz3YfWD9cqieVouzMYvEN8Ml0cZvXb1riayB+V+Dc80vnG5CBPuk=|Chương 1771: Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không;ANO2VvhCbDh0Ert645LbSZJekFq+MxDKcWZRatW97VQZiDAM3ZDfNnWjxOcDyLIqXgzFRCk5tkgyaiOEm6wCNiBEf9SkPdXfRS9rXw7XKAWeeEoFHJdGdJ8oZ+jFWYWD1VWtbU8QgjpHgw0yoRAtQyw/KUltQGftLMAmxwwiYgE=|Chương 1772: Yêu nghiệt;lTWYsFnAH9ky6CDJqpecVdPL7iSCVMRzTLrHJxZJeTvhweU+TjzZymYHA50jXhXBcu0+f/jG18XaQzArYq1xDjm1728Ls6I2h+ZkmAemoJVTFGWWhwmwXdXpZnNcQPgxYWEh7BIr6+VmZ27oEydxyx6BfgChmtTLrjZVGzTrhTo=|Chương 1773: Hai tộc chiến tranh toàn diện;lFpLYEel/yiAd6ibToven2V6+G9WcPdlg8iMWayRM98mzKqYvI+Cy9Dl4/NGIHpEluZCf8GAvMvrLTAe7JHvXvJW7sPThs0NrFvorpm4maiy1MQ+FAVduEEl79VCzKRKoYJGZ+iKlUWbaDO+dQmg1KwfI2w7/JpGntEi2dD+ndY=|Chương 1774: Bản tính;bnfx4QHbSNgcztM97p69qHHcpRHK5fFoKPCFLa9fWAivjMtoO+m19ESHKpTfgmerY5dIjIksIWhstALvJFIaJzRlteWPh6VfPp0zIGMt3DXZKu9s9pIKaqOucxK8++4Fzq73vNa2OvUp1mGJPeSSbMmjVdqADa40qH4B5PnfaJM=|Chương 1775: Nổi giận;yk2C8njHq0dw9sO27sFU1bNVUPyhI7DEDnxn0yGSH7yYwaW5+s+5j8tiYCU+m0og6z6IJq6rcB164WNGSasEJn6y+TFBRqFGUY0W5kpx5xHP/NjK0pAAfXtJBv3yq8KsQZAWJe2Nd96T5yVKVR9qMl0O3aGeSVVaB/RVYRSNZwA=|Chương 1776: Hướng bắc giết sạch;ygLs7HKsKHykZl5CPTk0CZpC6ZxiufHXuHHFJOsY/roSxNK5b+Qh2HcC8v8s814z4ZsA+U/NTP1zJH5PEADYZxe5+g6DM6/1q/SM2DqfnRA/LZe96+50FriIytu5f58NgwqjCwLHSruXLYBVO6s9f/XOCHXhG1W9uu/Vrga010I=|Chương 1777: Bản tính;9iGXZR92h8BlhALmu957Z4pgyXn4MUZTSiQm38xkMiS+gdm2e4l9BoOU0Eq2rrDh7Lg9P1xcN8DgMGctJhE9V2tbdAmkRHgW9zhA5xZIlizZSnBsu7Ganatz0oX9b6a6RGTGYbIddgzEBZqyxXCZeNLEnxWtE7VaJWdRXuGRQwE=|Chương 1778: Mạnh được yếu thua;DsOAJ4jsyohuwJmC+tPuE2fwiU5s6WMJzXyPL/yHfpmLjXLMYPWAG3YdLM0ffsGFGqQTRgi8a/QU5qNraXYSZkjLNmQmpFeBU6kgJByS0GcLPIZuODmmri3Tn3dRT7JdAjQF1Oeaic/emn0+oY3Pp4s+uWYZsuT6h2oC/ORnyOg=|Chương 1779: Tộc trưởng mới viện trợ;tDyOtxx4V3DDYfMJC90orwpHUljbnm/krR2nXwWbOL46S/5XKOwyOLlKlwUY2+AbuH9/HdgJCQzpVveRmN6v81h3LzTqJodPYECjY9iRL71jIW3mmsO7ugQQoumGwImANjaAGUyec3ouXSbA0/R3Pk1yXdh1b4D+h2odXE+lpqc=|Chương 1780: Quyết liệt;Xmx+9OFceS0z2Pb7bbsKqoxOY92PRH9hd42bBgQ+JGdNyGAYrkGLFSYAaJEY+lb9M1ChserXwtPIiA4nsq9m3+9J9Z5GCBxDfrYAQ1oHzzHwK27m/98vuhT8Bx/OGcSR66hI4ASlWipWZlEUM6OrRq8dR4fk+bwNKoVS4NUDsfA=|Chương 1781: Không Gian đại đạo;4wOO+z6omwtFduImFj3+GYtW5bG2IXyWBk7pLbVCUCnVdnklPzpvZVcbOLJEDRkMYYRecSpyRcLuaYPc2hUxM7ZhFhGOXWCnIWajwU+KJXTpH9NGFqIx/oQRp1gAdkpKgkDi0Q2UuQvKNuNBSliDP7mAr+zJU5vltwreuS3PB3I=|Chương 1782: Thái dụng cụ tính toán;t7GT/T0lTMnmBvHHDLuwRbtYdhwxevH+0YXOR/g6D0/9w+ECgNPM+7P9ur8tSt0mdTwFaG1+CrLCP29iIotrNIspMGj5jHYRpOa0ukDgxRRPw5hnLarIjGz+pPaRIdiLu2GhSR64aqeB0ni2LA/ofg9ZGR+ecxVsJE1CDd9lDEU=|Chương 1783: Một cơ hội cuối cùng;5+g6y5aWpksNZ+Yr4bTojsLj3MuJl9TwpY0LYHWA9BThn0YsjNugESoEd4wgRpM0Cz7YrWCb0capTY7zCUqIJ48mBHSS9JHC/fQZhgUj2TOcRae00GqQNIsOsvoLfLJ42VnrO7agGTYQDcrriR+OkTqQQmW+E5JA4YezyGUnOog=|Chương 1784: Điên cuồng Thái dụng cụ;U/Wt40Whc1gWd41KN0YCVJ1iEez3OTUPB2tM+mWOYZbMhDH5No2kl4ARVOaOoRwPnlJ+gOIIKh0fdbYYiiO0hJ8ph1ZasItXAC2t2KnW5JqteZv1t5i82X5S4a6YB7qUOLobimE3Bq4iiHdU7LjoDPFNhjSPBN5H4jMiOxfP9QM=|Chương 1785: Diệt tướng cấp;HpbNAzn+coQsSsNSGwRCbcc1qlVTjORYkB3NWqyX61D43fB9cbKVnIFAmVfi4b0H0lphWKE8dp0MW29FWnlYwLJw1MI3DphV5DsiG1zFO4NMFAoNuDnUn9t/pIcenUGBdtj25tWs8oHi82k1QYRHL0IdL3341SO1Q6Ry7RAvflU=|Chương 1786: Thứ hai quân;ikKs75sq3tAzxuGMt+6Gu4hDKy09dD4MbSuLDHcWWc4ZG/5K2idhA3iis2X2ExHzjUqFnx126sdiXbKzWtaW5G86hZdkTyNsL3anIXBWOeMirzVUBFuwSaoydJtvdeyVu0E8dBA5XfgLGC0uI2qbf9totGUSiseprck1Km1s7KM=|Chương 1787: Tiên Chiến Vực hội hợp;EtBnx2BrEV8lWwb78Ub6LXxlWT6XunUICuYM2qSKGCx+16x/fRVEiZNRGUQQLdqtdNxIE7g9eDaOQIHJ4yC7B+ZJpxrTIonG8ksa510pAR75lBUdkBCyqB5A8qdL0XDUoPRJbgF/qVBuoU0Kn5gp3we8bkezuvTNcEL1AOyI3bg=|Chương 1788: Ngưng chiến?;c43TG/KDR98w7onypC0uVcyJxxieIiYPdtYR1LrUvsNL3reXpW7zpGvYwq/ZrOey7fLCcz4jM1KEsECr1rU+x8Ed9E5mKs4m4O+zVH2zM5ltggdWCl+JB6oViVcWYozLNXf2EwDCA3nrhL2GbrRdhIYwq6CAsfy32zn7NYJCVSE=|Chương 1789: Thái dụng cụ bị bắt;lZA/phyEkj0fqLdEQzlRFL6fjP9Qv0D9LHK91XjL46OWcuqKdPqRit9JwmLCw7xmgo0i9WsjQ/+MdsInBZJiVB+0ERSvgy3SX0xjXyfHAva13nONenmtMuDdqpTyqddoxnsVRtwx6oR4D/uEVEDQBj8xgS3T3M6mXKuymaQaSDc=|Chương 1790: Thái dụng cụ cái chết;14T9Ygl3NIa7Q1Hb0azM/0eIcCWccCmcNeRdSShniJCMTR7/+yNlBF7e2qPNGSKc5Dk3lwyCKiNjAvCUqe6053HgOabXRxgsWYkM9OoHRy01rH6h6EhK5lxsck69ds/ZJ+QEe9Mam3G+CCi2CJShXeNB0Ha8RQmWTifLhLl8fkw=|Chương 1791: Số lượng thiếu đi?;FvB42i0A2gOlGq1ySx2mD3PQ3bGXvt9ynZHtbsBo+zuKrtgANiBaMNe/mm9Ho3LNPpzMqRx73JU4QSjeaIytXFXxEt2ehgitqJKvEvwIp/GsLPiGDEQ1PXTzSSQxIo+0Mk8qJJ/xFSOIc/24WlezT96XJ0kKJ/KXZeVPW5Siqx8=|Chương 1792: Thôn phệ Vĩ Hạch;Bapm4KPDkmlqMGYd2QAgpI9/W71gn3Jwh7mNcPDN12DMUV7WRsD36bvbjm4T1QAdICy7WjzMtH6NnmJb8bakez6x61b4+9zyLmMycL85u5yvWHpm537yF3Fz/sS0tFvM/Hrh98d1ulT169h/ei5/r+us6tuTtl+Ts/68yUiR8VI=|Chương 1793: Đầu thứ ba đại đạo;xwhlJ1gnoFMLUk5b9H49tDRkcNO3ue3QTuAPTbA529ba5aTHm/qXRWZHW7cGRMX2u+mlA0vVx7nACapx3Of6IfooPIW/4cjbHfpQhtTEjRdVzU8MIXD8hTTiYJ7Ue2SQeLpF3RCAB9oylbfjw2PcneE70F5JVaYLmUTdlk014Wc=|Chương 1794: Hồn Linh bị nuốt;zAHJFKt0Zv5IYSafhnBwPMSCx13RGRfQ/bs9TmJWgdKL54z79c2ghvrh9uJT0WmXbdxgRIJerzqXamAZ0ACUdZQj5cVC+MbOgPaRCL/I1uRnYhHxBnJZRIQWMslr+VqZtghorAgd/CrHjLbZJGI8AfAY652AOLOyHcAPm6wyUKo=|Chương 1795: Tiến vào;q8JFboCB4n3tUyiiEBvzIBvHrlsEUi4efevBg8VGDAbgzPWXfoFXDtVQVHO96XctvKTHVteryDU7q5hhGIod2PIVTi94A3sZzkETLj5P702YRbpEQAmm8UZBuk4Bn2lMrcKNdkyDEG2csw322xWZuk83k8U44RQECJJDk93K2Ns=|Chương 1796: Giang Hữu vết tích;3KjE7i/PRgnD3LILhYPMNncFwwlrDux54LvTzEBVamgNIbH6fer8mQ3WEQYg9pascZ0FqniSLme7Saevo0nWiEBH4rtoEGU3oHvPRw3oMbzfQJU5RcKNmD3rLeic+J8hQ5FcTr1e5hVzmI3UM/ZYguNpZhiGMbMhvVL3mxG+hUc=|Chương 1797: Tạo thế người;3PUZ6nnXBejmd5l2TNaMZo6w9/w+UEvKrbj9umVOolRbwRSeNzxaF4mjwTPuV+RiW1AuvoVikYRQAZRKgWXm9VV327T7hqU1jzbAT1Y0Q0rrZfKpJ6KQ78LIetXrZiakwv53Y2nzIveR1AlteHmpLfOtACNQVgpUJugpDvznt7k=|Chương 1798: Bích thủy giới;QLDDrEmTRgJxJBYeYWiZ0XO07Ayxm/241ruNQID1ZfUBogdGdfLHVyHcSyAxWSjtSxFXa4/BJlFkRJ+nVpdggdi4+LkOWZvZ8Lz+K9W9Mwarz3Px+qAFQEjLc8RQpcYeb6YJecPrpk3Tm7Ga1k6XFj8GHyf6gVnuLFyiE53QJhQ=|Chương 1799: Tan rã;K3mAUts0ZV9jLlQQC7MH33G2NGzFEOkK11IbgnSgWMjAh9Alg0UqgKxIyE5UO2OdQR6Vhtz7Eq1I7Y+Wprdc8dzThnJybmVygy2aIQPND7+PAcfNRaQpLR04CPCo3ZKV1lypa8BGk0N9cyHCtcbVyb1QgVXHoa+XiOAahIzyhDc=|Chương 1800: Quản hắn là ai;JSDDSLR9zaRcewPYt3ut3M/nfEIrC1Hz9CgYCTOv+ZvUAbYUxcNqb37robYsvmWerfxUrBF8z0/L6mmO+67pVv1UdwD5wYnXXvNZWiU7bcUm5pbxs15x0/7n+Uuxx742hN4357LCBZi9ccY4esIdTQG8ANoKVLgvnf1koyeQw8M=|Chương 1801: Bảo kiếm;gQiU/9HrZA/WGJrSy8w3+bP0ZhAD96xl0CRfBEi6/Bi/fCNXqitLuFIDmRwCDqIdCCIS08dwOAt2RrjxvKY3qiy0+FjRWDbLodxyuoFk7+8umy+UV6xqmgkkIlMNA0IByYiDMlPXleCK6NxE42Zkea8H/+4JlHnAiUh9gTcrwCg=|Chương 1802: Phần Thiên Kiếm;PHHBjMSQkP39dUx2P3V6AeXprZdpCoo6TtkIxXizKcaonQ1S6puO3ER22DbDoCna5+mk9bnLPGZj7lkBJwZ+vLSnDH5u2xwDrAHVbgiU+XK/DfmxsrMuQhcr3a/bD8Nv+jjS35VGBaD0WMY4rRtxnYCtYGfYIBkCBMGp0MaH/tI=|Chương 1803: Mão?;53lVhlt05VQhQ7q5MAwzmz4g487/tNontTimlOCsxOJ5EywHKgBBud6RZPC4jHEAjQuGlR7C3FirtO0NlxWILkWBiZGHZP6XWoOIzcutI+wlTNEl8xD7M14osrgym8IPGcem9erAdcaTuuD7MBGHVZfhrizmzzcYfg7/91JUM98=|Chương 1804: Không chịu được như thế?;Iet8ET4dG0rFI4wjegDpvj/pPbSwvorvWYqfDmdz2flTh6npAdMsREcgSvBwF13l0RUP2Q41n1elRUdkh/fIoi+PX4bcY5z9LMNeKI1DAMiy4g0qLygk/mFFahS4MV6UrkMirRr60Cq+nqHF+aWkpAifyIk6I8Qog7PJqYCjMXk=|Chương 1805: Nhờ ngươi ban tặng;cBMHIkxYrTXFF9hGc2tPRbKAGxxYFjLCs1wk9vmizsuc64vISBstYmzyVTJyYdJ6N9Wgm7vCMRddBijkAnEdiFCYOnnJVtk2lpLRRV1dtT7NPnOU89TwDuNBXo1NWFB85ZS9qQ+9S/687jOYJVZyXMjC7OEwKlhFkpTMHwngl9k=|Chương 1806: Ta muốn ngươi chết;K2eDff18ACBglyJfUST5vlWr6SGividRkHru+EbLT4Ed0Ov+cIy9E7kf/0QnC9Kav2ry6iiKRb8rvGDBficgpTMiYPKU601kQ7ADk0WY+fuBfyPK3zCbdkNXW5EXLadj3kw0SSlS6pxpzUxhK7VKpT4d3n5SNdLddf4w2ORHxoc=|Chương 1807: Gieo gió gặt bão;5c1Lj0NFhmbeSE3JBor1DR9d1HenfZeDKEGIIgNEr21YmBazATr2gA6ToERZ578Mx+Eb7F3mNNxL2oRWw+q/uhr16HO3sQKx5CF5534Qr6yqre4mXUJDfrE4XoNUxwVtQU1giGbBSO3LZndygzZmjN+DCHl7MtplRZzqKe5IbU4=|Chương 1808: Ma Quân tái hiện;Fsrc8XUE8cdGVZwB4r8zXJUp8aEfYpXOU2ooLdu9Vjci1nigWKuRlfL0Cgs/MtbEvQJH3Re6Ib+P2Hm/VE+lH58MVL41mpUnWNPFGYpMzRroQO8Apwi+3rw4a/tQjfze7i1sLRgDmr3+1x/kPKQTkxHNUbAMj0OexcuA+CMeXK0=|Chương 1809: Tra;XQuyqMO7vfDURv9kGy67AhB65vg0LqNOi8B126NuetNDSoQJav9jIZv7Y/z08x4ubcWA78lRu4vv+v83URGV0D3onZocu3e63h/0DcG/zyX1QZbL24x9q3lVC5XNQgFgwBdHUgNx7JiW9m8oKRQnre7YCjTggHlcoj4rLshVTgQ=|Chương 1810: Luyện chế Thần khí;oDs39s9/SCNTR4KUKN4IBlqPNbIDM1J2Wffz/lUfjCkwGP7rSmK5LjdLVU91gwuV2CwinrFI+EqB7cP+6M/mZIYe7KXHOIvTRqOxms3E3oT/PHJ+NkTk1Cq/6ruo72Ep7FVsmQP/RkpO+HEJOd+d45g4xUmIh6iv2lgg9Be51z0=|Chương 1811: Chỗ dị thường;ZAnajArBbVDE5UuMMov3XSm9WvPCFdDwrwnuE/mQqMdl6ycAwx/Se8S+jCEE5vXafpYYR0IDwoXfHvqe/ZnNqwUbLrHEKiDRSiNJYYDvVWcUHbP3gubp+aglVPCL02YQaLwQlrXL3sRglFyv4GLIR8f9BDIc3cLxZ4O8BdahlYg=|Chương 1812: Tự bộc nội tình;6cL9XIBo+d6dZaZL5VR639qbG61r7fJENNQkkjpfVmDc2O6mw4/m/5BhF+6rlzs48JzrFcP1qaIlXl1fcyUKYjkePMkN9nrc8amdJRKk5xnQdjy+RChVQDP8EqT0o3YlVMyGGeKitPHaYQ55GxpCCSaUtx/hnIovsDAbHKNUz4g=|Chương 1813: Nam tử thần bí tái hiện;9WImQj4LBtNQ5PE5mRZQbKdtHE2KJEn7Y2/dhpgGh29D2We7VUzU8SNEx7ChV1jo/PhC+m+qdSOV8+zGYSBVKYw1u1o26AMGArKmJ4dTWas0zUnT7R9827Q5sUH65H2ExNR300yV4T2qgH05xxuThomcnFCe70ydmvZTqwwzpyc=|Chương 1814: Đáng sợ Ma Quân;O+vb4af9sStiKf+AsG5tAHzFh8PtoJle0NzWR4jMO5uKWpKGLPjwR168b+UZCa5KU2Vtfb5vi5ZMzkB97b+Gow3zfY/d8yE/PPLFQkI5jkrpvWHS7ybPJHGFBfi+BWC1qtRIDmkWfQFjUgF4dKKtnwLvP24nvxzMLmeD6XMs05c=|Chương 1815: Cược;/xmqGIscJxrzE4AO6ZudCKDFDNmA3fkUqKgd1PHang/9IsxTJGR96/+BXh3FHmT8k8kEGsPhfyfyaUPlA1pxOsXoMfBxCRRFdjSDt1sVwnQWZ6fkT2kJATeKjIDP58TH2JqsBdcgrthkypjIlXvYCDO3LJ37uyVZwh/M2DY5OWY=|Chương 1816: Trốn;onzUAuQVQFmFqYcQ2RF58DMQsHs0N4F5xGeVeLvW9ZwFEb5xDHrD2tm3C+OWMIrYLNNVebUMPISq/i9Cb+Jx+rr2U4hcdYBitnJPzs4c3Xrchi3mrIFWJ3lV5qihvDOrlyAOwJzZ8upFZR33BytEy8QVMBZiM2H5/erTmoyeuUM=|Chương 1817: Thảm trọng đại giới;DlQkMhySnX90Zl1uZmcovTIw4lpwkAj5z77M8gcKk3b0hsvQn9dsPJ6dDAdYThAwEeOTEr2caLUCMkEXeq6qCdIJr/x0K/iDTmCCqenksDl9rlO+gRgZAbdM7pEQNTRL9DEnvW7u6ykCiO3pfL6C/wAv9tnPhWqpLCDt/uHRFFE=|Chương 1818: Ta tất sát ngươi;nBDp2a6HXM6pYSsLdYazwScww1oS5BRW9WRP4Scb4ctdRpuWmSv/Wuu2mrNZnVAogVeqhGcvDYwNMGEytjRvYvpOijqhASaKGBSMf3WcEUXGPsNEDrZnIfPLINTDHdXedGwyCAoXbaoM7JdorF+P+3nPlEASTePs4HbKMyJAOAo=|Chương 1819: Vương chiến;LV76VgmIg6KL58tgDgMJ+5zwkKoDThPVd9AN6zlE82tW9FoEqYrHnMiTXulDN4rTYr5GKYc5pxpGS2D+OIv+AVVtre3VuPvwpvDd5yz5/0w5fK1JUEEIYttvIs2mhDEeyhjaYCVemUiNQkr0MIHa18WnvPE/Y4N+sG43/+MvaMY=|Chương 1820: Không gian bí mật;xvzRRVSY0CYUP50slxYulhIl++TYtupAzIA6ywlfV5binQ49Bq6zhKDP/aomBWMySDpZlyk6jjrwhhvYAqO+0DeujV0TH72ISB68t3l8JF/5xTWl+CV5OwxXA3W87xNbPPSqEMtxurxl5QDdFN9pIGO13I3us/rCcDzilzbxjuk=|Chương 1821: 12 Ma Khôi;g6xOQ4sccvM6yFptWE7W41sysabtYQGMnEvJb6pX3nBPvH3V8s2xurt1U2Bf62PzBjcLrSLCiTmxCDwgVMSBslnmj4dGQ5Dp9zSEAnfJyfZh5dLnnAPL8MUBSNK59EdanMDaLFo1vca9hgkOsLLnl4pj1x2OdothjEgpVLXZhMY=|Chương 1822: Tề tụ;Hz95ruQLALNF/HxF62SpHVTnyG/ascGFrOG6lcoRGc1/eSApOgoLq7Ynd1teY7yZuhBskku7xMpLunheXKozirC9FahtnNMPjB/iZJijOiRZlfEsS6Uw+EW8QsRJlFKrG/pAo+CuZNRreKL0za1VhLalHYh8+Rn76SN8LAM9mI8=|Chương 1823: Bồi dưỡng cao thủ;mIYKQ3TyoY17J2DW+mSMbm4sy4+t8jepEjosojH9Ry9775B1NlOQKmJJLUxDbDaHhUjRt+YxxYBqS04wRvesiWCZDEtOWuB3uxw7pFyuODXEP2fxyokfM/Z0TVSFLtZkd16byR1qh7R+0SpQkPOYLKWRlJPFFXa7a8H9JreYNxA=|Chương 1824: Tái tạo nhục thân cần thiết;jzYbX8+ZyoyIf1OZIaySkRC3RNq5ATWst14Pfb1p0kez5zL4/I2lp5xf3sRzuvLgVpyd3YcWSlCCbnMi8xpP51VBGQMMayhqnDp+Z/mHsgM6uJliKoZBovQjb5axvaTNyCMd47Pf97Sd7wZ42UrL54kW0hF10af9pM02OMjn51M=|Chương 1825: Tìm kiếm Giới Ngoại chiến trường;RIWT/T4fYv4sFjEDhSiSTUq6LSaVEwv2K7S0ChO9kFbf+viveEkk5gbyqeu3XaI6LHz3bMU1kurvSxc99XdDGdZycCUF6pv6SLGzSW+klzb4VY8JIV2YxQF7FO2P/cf7skN24WE0HI3LwlqQebDgqb2WfTdaYoyfai+ix7Au1Lo=|Chương 1826: Nâng lên lực;gMzAldmkdrPfB1wvClbD/k6tY2XfCaStTW5hS1WvL4tZ5pAB2OuxsVuO7cUPPW8Zm/BG6tdf7OIU7dxZGGvGsLrvR3p/uUQYWjW4Uzo8nn3IxhqpUloqpWWrzD755ssEyiuKjvZLMOA8lqxmOkcVR6mSVjGdVk+UiArqFVXPFj0=|Chương 1827: Mang đi tù binh;TV5dG5STBzx8SSmUpta/bwIz6HAhgTHBojveph31bbfzC3GWpB42BnKm2nJwHD9Fx9Xqd6bEQlATI5imajm4AXraIs63iB9qiUKB8624gW1zDx+aBofjao0ynzl2NH3F1WwN79Dv3qnnOq6gmH68pcWkr0jEFVQL4r/HGcYgr3M=|Chương 1828: Lục Thiên Kiếm tái hiện;8k9khMapf66anZ3pZRSGtobRVsLfXxJrfvqxdbzPnXDip9I7DO0hlP9YjFVedvif34H0yllDvg0nYG+1lxNeQwKyHV7RJ2PIJ6tZyTxTpyL9aTLta2MiLVizc7PuR5z5bE2Xc87VWgco3NU5YL6rzH329QZjqo7ezn1TXrdZfrU=|Chương 1829: Liên hệ;pkT9iC9fuD8141HOT+U5zIGPONWFemQZ0nHwIlMKTakEWjoUUgrxeGF8caaWFsTMT7zo+5sKraW+ge9VjKHRCdmWwKPgP0g0GcIFBKEvjgw3Xg+AdxbJEOSiDVV6zAdQRs7KM8jZadbYkEea6aZhJ/ut5pytfMG5YmtJUlK9YVc=|Chương 1830: Long Cốt Tinh;0jwrLnfuae2r8nUFpKLwDFf9h42Iz4uAjTE/jjK4Qk0mcof2JL8YNrgSkg7FYkiIIvG7q54lnHJ5+wMhblRFKJRVE3bgSXExKCgACYqGi51IOPHtMpS75+ESt2RWDe9/gHdpdqbdKpNyrNFUaBdd7GsIFbGrmwgViwTWTfSe3gM=|Chương 1831: Nội bộ khác nhau;j84+PoA0vgOY2Evuw4RgQkRwPYvK/ZhBhO4jimwg9yKpp5SN48RESMqz0prwbHtOtAiHx9J3Bk7BrrREp64mKR8hc6spJURW7SRvLK350UqFjsLiF/VoYH66Q+BfWVDH5BNvAbEsyiRldFf+jf4lG5RG9oy5vdYMWW4D108RrpA=|Chương 1832: Tôn Giả chi tâm;e5PwUfxzkF4O8youyjGv/KMH/dSlv/3zfBDW3t8UyWbW/oQmaA1W/sFbt2GZpeYqjPf9Op530gth9SYC8/BPcwsD0/BvLmWDaoNxqXmkkvhcZss3wk8LrfnNB7rSvCjrP9xfQ2aBaVlGmjATJEkLNW2c2X66TQaE2q4UDfpp1Cc=|Chương 1833: Cưỡng ép bức ra;cadTCkyE/9h5IdaZd2dg90G5of6mfUv814dB+SoHK445vyhxz0y42I4Bjggfg+uGIcHqStv6Ek+3Jsz10gCqf4XwmSlMueqbxKltDmqrXNMBWvmZfCnDeAchrPQB49tzw0mjm7cAJ63vFqEsWKuPkkEBUJmWzScgDx3G63PJPks=|Chương 1834: Thượng Thương chiếu cố;tWlEUy2K0CGRoeBQwCDUXXsiNv8XTiZDqWzJMwWgMPF5GkTpJWseBBC8Oqm80hBNn8iOuqCbhzIEhDeZ9RGnV0VllX0HS8pCSdO6PgcO2kbVsEZRaWMdGcPGcLbyPSVQMLjOYLjpX1mHgy1wAzc5C0GnoNIRz5FSdyDWtczDnt0=|Chương 1835: Treo trên bầu trời chiến trường;Z/XybivO5szm9FUZsErfKLNe37VMS815oxmxai5tDxc2DHwM2pan+GAPTY7+unZGiAivE04xWg0moyJepua8vF+24WUIL9dC2GK5qo7q9iAGKk8RPLsGS629xmqeBPBBfH5rzssRJPTst8ZAvjtiR6NnFBhSePhStj5JDv5vI7s=|Chương 1836: Đường này không thông;t5oTt3dMbRHBqUhh37ay6C7ZYCZUKyo5YnAgD7Ko1hp6bZLhkylgX2Z28rWTU2Dg+D75roj80RRyt6uviUmAzJN6/m6yw1q8p/AwcaU1AO+BLN+g6az2C2tNmJCU4DCzuqUU9CepY5LWpkjqqQ9X7s04R5d+APSFPeu0dAvuwpM=|Chương 1837: Đây là vật gì;6RXHcGGgjIXx+RP034+TkYtnd1bPp8A0YUsB+7Qj6+FJ1gtInj6yO5AmL+go+Y1kMyEe/vBhthMZ0JcJFNHBf5TDWobXXveDkIqBv7pPXivFUXj+gNR2MyqTprq2fTmCH71DMRYANW5ut+AEHn77ozvwH6l5CShh6hJaBHjat4I=|Chương 1838: Trao đổi?;79AFs6tUP7aapya6XXGpreOB859ZsW8NYy7NUOZu2T1aSH/fThxI9wk5sLOt432FRxbu87JJ/Qz0dK3gyRt9NKgRrDJgKrynCX+sEu+0vp131/F2B5wQ1fum48AuwxetRzIMcZHpCWN30RKHmwWDPx+41xt7PAREcPAPHK+cZNs=|Chương 1839: Đột nhiên xuất hiện Thần Vương;1HVb/CoBq4wiEMZGMtM7TC+PEDgtzor3W1NYIb2pmpTEe2DKhWBJ/SZT918SDQqF0/gSjytoYhJxlR+Hns7B5ECKbQRsb94TUoT/MMIvJCraQ3xD2QMupmSlsioIYTYDibP4ei7kEgSS98NEgRJloDbYEvMnZ7mKEAsyqr/0oZk=|Chương 1840: Ba vị Thần Vương;72QWO3SSGXuwSpPhV+VDNk5/JUpDVwqSeJWlccANvsCUiNXi7MMNTckS32X7Q2Z65+BXLdWKWrWUvqP/6TX9/mJusgn6Qd26KbKGZduyJ54Q7sgVHOQGO1Nyl9/2LEO+eYYKjEy+7NWRYE0vX1notxfZ61ZRhReDSFofqa5O1pI=|Chương 1841: Không so đo;03RamTvQ4M26OtAywDmf3EwjhgIZ6PyxoO9XrnZyJvudGtrgCWgfizHsab2wn71xbjiv6hJCrQayhn9O3tGBxHCXphBk6GeCh65Zb/BhWAkMUpfdVyF/Jaht5KYmhl5xKDA4ntGHTIutKARRELZnFdHMvPAPXYBl+0tQmGF6bH8=|Chương 1842: Trở về cố thổ;TEH+peCocvwEtPiCNUGvjqk0CWmn3osDpdR5zb0GdQKXIopTvf2PP/EE39LoNzVR/tI/eM3hyKA9gjzeNq190SbHVewlW/uTR6S9tE9AABkawYy17mwfKXH4zEWEag+X+OOo0hpXJFj7ZrZz/7ljLVh2WsSdjWhMkN/hon/6MUY=|Chương 1843: Tiểu vô lại;Mi6v+mM+G2z8bvPeJhDspAi3hWTMOT+mCM9IVKgiz5N7R6dWXDoixdLBYxBcXUPNrxTqeI/ERWdDs23IZBnc4Lyus2wmQMh61wJFdNOtGBS08Ym3FFf5c1LE5zINBNK6SofEdyI7H/g5Pq341sE4vSShU697aw8blYE967kJ24A=|Chương 1844: Tin tức xấu;EBsIHs1A/9J2WSfcU64NurC/qtmk6AAChJ+dpjpAlujwVKJvFhDkvd26gRmhkgOS8sDP60h4vHHiJ5jtC0pw7Hzz+cOOT9XKnQbvcMqFt5JgECtZO5iFUG7hX9+Oky1PmFs6FUJdNTC3sPUlNXc9RKzmOY6eWVV0isXgatQVzcY=|Chương 1845: Trao đổi liên hợp;yPwa/vWxWyaYbHmVI5eOjt7CFFRF7qEFehafvWWwR8XF8bVIwLie1VZjz6pVtkpgdPMPbqJNOZMMcuYDNIfJ0ZP8JYhlZBteYZnOv7WCVL2H12TVZBhF4cIZm05xulPD3qW6KC3zx7RBHP7Oiasb9dQNvjLAswYT6Heh116PMNw=|Chương 1846: Triệt để liên hợp;6BJOgAZW3e+TimOC3soNM4S3KvYkK2DEuQp48Qqt7uDa2ns/lt82hIa/slOpFZjLbF1AquteSfV0K54I7FfAD4YTMYbV4z1G5wTf2/OCjpJD9croO2RKDqjDV2Vr/wjFQxEjqTGC1M12KnZmJ3CVs8CtpC8PoT6gQEu5EPa5PpI=|Chương 1847: Cuồn cuộn đội hình;/a6RO/hrazFYJAhAwtKKQZ38OP95JvUim4hJubimRgZgHAkpX9LHaCheCWcFiM0p0Ui28J2gMmbVpSWNAKAGD4tsOstPJBYAFEEbAwku7yR+hoxrEenS1i8Dt3bhAmHLZpMc8yic6O6mjnPzNpULuG7QotLoxZ/8guiMPUe42B0=|Chương 1848: Từ ta bảo vệ;iLIK3i6WBi5YNgct2E578G+Jom/rFQGJgCNPPSXuRah4kbBgoHu4gFp3TySJua88LvcLxSn1a6if0aKjuEmJqlRpDWWt7F/JLm0aroHRZmn34p3L5wQfwjOCa6b9vDhp0b8bhcQ6LpfOPZbBvIu0opZBSMybPIL0RcYXL0fwlyk=|Chương 1849: Tạo thế người sơ hiện;K+pHqB00tlsY+C1eMqifpKt5gPXW7KGakcah3ED4px1t0ReuAVsBvZs2F4gXQ4ojKDx6yghh+SO18Bq/MeUZ6dYDZxKLBIaq2ZAYQ/BBnewKpzVBOmVR1rClGP1/cwxo9mgRGKXqhqWCITo8GcNwecoWJNaP4tf1oTTLKUhS1fU=|Chương 1850: Người quản lý;Oclsk5dJmQJhYQmPE4q+Nv4BwEWAhbCHlds0/BixDnQ4e7qlRxpEpvZUXPYDpVSxsZu+KXEb8Dne4jzpXr3rHD4wvvyxzXtXO2c3bnne+gmg698/9g/7IKcI9dtIkCew26lTTqqnwgfo7w1s9eZqlYMmS6q/dcMFI5L8jNpwrXQ=|Chương 1851: Tái tạo nhục thân;rS7HJnTVWY1oRop8oMFOa/hEesWFS53hmltLd/ZThki4obK5b+799euprBfOvR/LQyXjxZKN1Ka5sQLxB9nmmDZq/c0uLM4h9ZkLMXXfFvOIlJGJ4RXCd+qkdC668yZ6bieXI8vap+XjjGgiUBkzcXEMoBiTFxX6LwMdM9CR/gI=|Chương 1852: Tổ Long gia tộc uy hiếp;KiXOT8OB8mJPFlk0CnGlZXAbjRCIcgimldr2J4BIrglVDYzfyJV4Bpwf16gdDWrXnvNmEy5ipytjHd/UrEO8JGQ7WPWux38rFrS7PSeBwW52bV/UIXGStCTjcigAdy71jeSV9MfphWUJl/1kbKHts9rX/a0CQP/NNbMX9f5Bdu4=|Chương 1853: Thu hoạch;cccRW0BWB4XhUWhIyLbu1g72i0BVv3Pru40pYFZ4h3aWKNYLeT2sO0p5stL8yh6zT4peqOc2DNNN4xmSB8mLvhLaoG66eBVA8DtrPpZp8tXpbK4JAekUWAHKGm8ewXOlmGzoLqaurIwtF0OuJjb0YmRbYJmF2DzxrSFlAxQm6lo=|Chương 1854: Trong hồ chi cá;zMAHoMnOw2WmSlOaNnAFcrsYin64XxEZnubMRmRLo64Ntwl2cLXkctLcKWYpuvLhL2++H+2/ioHGnipD+5uMI3wIM6598gyZcO6iQn7oPXIZHvgGxyDl+1Zlc/aFadupaId3Q4OpwkhGa0AmFynyNPrDHTepmV8SfRXzgswEiPI=|Chương 1855: Tổ Long động tác;yWmB7bW+VzgDmUw++PNe3w3x8JOnvBdJPCxt95i7n6kvZIXv3RWqBMcRc2SoDdkU1axj+YoDbvMQoMiFlvqtOMnPc735qbKbncA1buSCjjLoORgs5aEmNXFZIgtq7jjYG6a9LX+Puk7w+RWs/UTyXjglQqUt5txxSx0xCgEq5iE=|Chương 1856: Tím Huyền Giới;7jsvoK9mVjRYKbGbK3CyVAEzhpq8vHEgYbBgJ7OdoV0H9igg/kX+ljHZa1wHZnvor19S6olsNZhC7hOd0gQJnmRmKKhpyAAoKc5hfU7D9MB7W+lxbPP51l5moc1fe2TIzVX8zSvQ1/75zFm4vIW5DBzRooyOAxzV9DfDSc/yZGU=|Chương 1857: Chiếm lấy dã tâm;lU7tbc4A1AVwhZnpLphJ4cqtB4tIEkFblh8zDnO37tvhsDS9w4sB7XJIaUnChKkdB8fu9lPe5KRPobD51etcz+y0evxHJyaOZOX+lLgxRi3HQIx5UtxEmSxIgld8e0ynslwDgbqYrkuNGWgp1JaHyIQa/imBVVC62uljBsGFdTA=|Chương 1858: Ma Khôi tái hiện;Ox4y9EjO+z4/vY5jt55a2UynMZT9q8nrhGH+J7KFEZTius1CUSOJjUJL1g9y6bDTl7RmMR3XhUh9KwTQU5VF4nvkxrlgJPhkHKvuLRXvUVogwtcJniDgg/VcqTkzjBfhhjhdYEHYyj5eg/KCEavJh8xAirpIj4Yl8fRikS01qOo=|Chương 1859: Thần Vương cảnh giới Ma Khôi? !;1ZPQKE+Vp/yWRHMHDgia+6vIyt0WnJULtm2UtuJ+EzJFOKH7C+g4rdqty/8AnSwFxuhBt4RDCNKEB6NnYOappVlpmrQldlIbhUAmdqUUf0MuEqAJj4uPEsTM9iDjd2ZEcCGMq0Zae/tcTANEYh1TDkpxcpiyd6+LrNJ70gX9Bfw=|Chương 1860: Tàn sát;wRxxjl6Ic0BLm7woHLf8aOjLhJDWMo8C8X/cerif0RnJTWxQkJNhgVcHGLaiNtp+aONS5MQsos4IsyWVvYcbCe58CpVt+4z3/tGpt04YUU1OKwsvxJ08SGfPp1plKSa+JUImU5MFn583cGH2zBNLj62VV3bIqQFx7CG0jSQm86U=|Chương 1861: Bản thân chữa trị;+O4jLyG+R7QHT8q3mprR9UidPUAFnOmwDqILBkWOeJuaIeqh3xzEVpeKhX8CX2u5Jp7YPQUIGYYHY7Z+A5LrINyvf8+5tu3JejKOVvJNB3VAeaqS9gQQo6gYXfo+oywuSVqRs81TH1lOK1X38Vf2TCLh91mUPqeIBiT0BfiGm64=|Chương 1862: Chữa trị đại giới;eprR6CXJU+NDEUOrHBZ/vRu4yAh+vVcscWhccxjKWgz7NjY2E+iLWJxHjdnfw9cqw9o9gV0RUtfr9hUlT48JaZ0BiD/iMImidVxAXDvarQHZJU58YUWps9scUWonYiJE+X6bqzAwF+vAsvkWBp7YXn8B5rDTrVV72dSdbbxXWAc=|Chương 1863: Tử chiến đến cùng;5eIrNSt5MkRnWnRggKVHz6VBKKYJrRIMJqB/Fp0TsoAjIu2RFDnxYu4zK/jCmSTm/2avfFGqEBqsCezpYFfTR2PrQOxfEs6FVnDCIKGl4vYWt+S4ySLDQwVv6BxPXBkn79Fl1Di7WVqMzJjOFYNvcQZwF+WY0rMiDJtQOdxoIf0=|Chương 1864: Liên diệt;DKEqG1YwbyH6eVWxD39TCIcv3u6h+EbSCwWumOzozZTuqzc4W7RXTOvQXx3y0/NLfttLBOuJJBn5xa5441eCpd2mu40VsdfEIHLOjoHY8yJNjaI3W3q9Pcmth0tQKWXpJh+Poqrpj+Hrh9p3RTxMrAivhjsqsqaY9HPE6pIzEUo=|Chương 1865: Thông đạo bị hủy;mRmF0hjQFKHtJEkshWHggMC6MuLAZ8v5VdxVZppIpc2JV/GXKBMra3myipAouo7CEuNAY46VXfTMK53eHZpeIOna6xrymEU8Jge+Z1m2O4uS1Q8wbXW2bebeyVJMAVPF8SK8H6Z/jXdS0ox/SmpJ63flbAC/4sZO3ppIk5xGUm0=|Chương 1866: Bích thủy;/4xB90YHpzrgIVHYK9XjOvl3o2/T1xeVILq51iwTojxKaauPjq/YulXWdfOhgEnzS5KR3Byx6ddrEW/RynvRpFVis1/7zTVASMW3GVykZRJyQ3jsN9FIltlw/XDXYHJ7S+qbzdTWTrqCrQEzQJn/y8D7wPRXbUBkdGAve/4hiEY=|Chương 1867: Bất Diệt Chi Thể tái hiện;3yabar7cpyatG4kgUtKsbI5j0cMLTVcJ7tm8S0REeNmlp3Kol8vZNy790Q+7z8x23Ay8DfyIJSZ+2P9YAC3U6HKW7CpoNIRHH8mKFjlTA5zaWC5YPP8SfVvIUPN9hGyPYghOtg84a9Fu0zMu5qywbwqX7V3WkYSiDCZQFn9KTwU=|Chương 1868: Sở gia tộc người;43WJoobiARA9wmJmBvVs+s939feOwv8+LSJbq7K7rUufoxzV/2prC0zaAqoxcSbp2mdEii4K733OTn7nKjDXhdVF9xsZaB9Hd/7HDz2jYpy/5l4laSQ3vfrDeVtkUdu1Tq2HkSlekdtl10V92b2Rn+uP2nk3AaXt+ardlyq1bNc=|Chương 1869: Hoàn mỹ trạng thái;/R+OdBe2dwEFmPL2T2/b0oQ11FHSdhoVpEUvpKCRAY9DPTwOWfZ1DXEQYxsT7ECWSIrb0GoxqD8cnGkDxcvDJGh+Bs5Z3NOPX3GrMxg3jFx+eWS5nTgo7e4E2Mpb97qBPhE5qqog4qI6lcdT/7nV9HOYW6mwMO7ZAHIwaKpkVTc=|Chương 1870: Siêu việt Thần Vương;y0YxCdNcA1mRIhdxDnq9SJc8wqJA5UoiNjNmou0dJsMzlKQYrZCppyRg5C5+/HmFIL5vBK9MXtLLij6HnV7MXdJxBk/mKlpqXnB9zOoJxzs/kzn82S5VbWfAMWlRukHNtjVpJhzzy/AErn4Q/BxBoL2Y9bt7F8Sm4Tltlld0jmk=|Chương 1871: Trêu đùa;xSxX++B52xX1KvB4GiD9XVCv4UfMlsYB1Nqe6IcJ3tNYKh9gCR17TXE+Ebnfr1QtYjRKoccJKDJjw6QX4q72F0+aA/M/hTt69NC5ln14VJKALtlj4fmHn4/EbJmFNN+pVBQCks0G2V+nIxWjQGKOZXMjSBcZmoNJqkUCJsIg9Po=|Chương 1872: Vô địch;Wg4SNupJoIHniXQ4ArbRXxN50j/jxCiNpCHa3cQVwVRSurtPVdNF7SuaYDAtOdaJRkizDUqZUQWOfmW7nuNlz08dBOe7mMag9u3XnCAFnXUuUGsqyRXF65+bEJPJ1Aksp3unDhQ0GGcD0SrTe3LrCiu5UliEVfr4cIihR7LET1c=|Chương 1873: Tổ Long giáng lâm;BcjB7uqtcKcbonnuCc0NniyPHY4xebItRxh1OZdJSw1q6UIv3C3aEHPjqndaQ2kkG5ZHPiQkT+eODNke77L8DqBqzVhUOFwN0Sy6F8pe6ABrcuxTIl5NPhin2W/TVo32uv4aDcMPrS1JeRNrW1Yl3nAp9KhrBrrEVe43CuUThVY=|Chương 1874: Hai đại thế giới tranh đấu;mPdoYjERyBwGuzPzptztSlQ03fMHQSgnmSFhAFSwadqOmVXe9qTUwZkH6GjbfvtYc52hnDLnX/dT/Xy/Cqo9rrr/1DJhrrDTRmI1D5bCKc764Npl9XRZ65Rkeoh9OQAzxNjMPnxiPaZnyjZmnzuDbLRwnw9wgkRaXsXXPfI28Pc=|Chương 1875: Kiếm Linh giằng co;YNOT5RuWEIFvhVFyW8Ztp6oYMBElSPkWn6bz5Nn1wgl8EZg7DHzQjAe9G9CcY5h/b/Wmum4CYFSJmIGoDTEiz2ilmD2QfqRXKKuziAOfjEKWB17SfAJ0/t893WGWBotAzXBqKcMiWfhbGKHj26k2UgGYzfD4Myw3E2H9vjhsTwc=|Chương 1876: Kiếm Đạo viên mãn;nQs8zvvAUI8qZocxsfv0AyxIyHpjQzQQAiqkehJ9ESiIje8Hhb1KVkuS+pz9NkiVJaYOWmyaHj8KFtjF6J3PIzdKMl/DEURYflCg+fHzGz05YpiHtcXJm5T/HIkxCLUGF9E5otkZukmcja/RVla0rBSk9drLGdhIMvU6jKq6AF4=|Chương 1877: Xuyên tạc;12C3AZNCZOl/r0dZ8QbQxGyDKoJpXCKjSd/Ri+cBDEr422JpiNHTxtXRxKWw/UFiStmI1nYeQUjJkF+rY/RKXyllpry8Nw9MD4Ms4KWuJIa/jVjjNYI9ctYKvNCIlaoJKB7Dh/A/HPoJfSCiDGFX3eGAKPVNyUkT0EeMXsJjYpo=|Chương 1878: Đánh vỡ số mệnh;YyybZ5usuQybkw0ypIvre48xQnYnagIXc+ze5vu7GywyqRDwwps1tuoGnCGZZiFRjmwKNSYeHW7uclVB2oFSFsaJTdeBl2TNiSFL5bxKabDj3KwFgDP0XOQVbKQSXBVrxVqfPNnx+neTuxUFEQfETUGFtNKau/g4mUJbriq5dcI=|Chương 1879: Ai dám thương huynh đệ của ta?;z+pWkkxd7YcjVyJds7LLrmVvfKTImrdrCfn99NgYTpB11AuMgr2MMHHiFblQzPATTQfHBjm8fpa1HKN9zaXH2Keoygk7VUlIjD6HUMJUsZlXuN0hi/7KwsqKGfcnxNPFpjPlGsh33/dfDTmxb/TiP5aiaeCyEuwT+8Auf6+F0DI=|Chương 1880: Sở Vô Địch!;IwVIE1a5z4loEI35CwU+etwyk8RSfu6aYsbqATtWmIwhW1i9Khp3UyBi0Ny0+eRWhulp2Q3RwQUWD4kuv9zEN5n/kS/b8f+/Qe3w/ihZAdTQvvcelBQD+iiDhPuGnNk6bnlg4lp7YzJcNrhmVjxp5J4UOO1GUclCgu1F3e0L6NY=|Chương 1881: Tôn cấp chi chiến;u8DuMt2C3Snojaqf7P6NNAOELbAjayNCSysHnbfgOw4FEzIuj/JH7EVXSps4IVoMZAW6Ouy/QRgEffWMq3+jlSb8w/FPmVP/edNmXvRjrhqi6g2GZswXXY2gRYs9JCAxxhlbGAsNWD/7POP0oYl6fWpiyBTRjzS2AfKRit6Twbw=|Chương 1882: Ai thôn phệ ai;CkGbtc9eTAV2YsBVk3ZrWf7o/tGUj3qlE9UIhHnaEW09Qu9lV139H9lNuNHfKJJ944SqmFp3yGjPMcakCEuyX4XvplITtMl+db5p5puGMNl/0oyw44rcd/sx/G4MhPhXU/MAfIV3IfDBTOgeDFTPoV9yWTkL32wopzqfpXuZIHE=|Chương 1883: Thiên Địa bản nguyên;GAnDgIvKxAmIh2JLPxSosN4mlGhHRQ0asuWYn+Ru8R6Ki530YRCI42/Q8JOC0DslbFtwsB7KR+3G6zJs2W6RjhCwKRZZVwdXT1cONbhhCYp00EK1gvTW/qgBSf3CfDHjF4xIRMNTZWT/LtZEONDeUA2sVX7U4ttGGvjT1iJgigs=|Chương 1884: Cùng thiên địa cân bằng;oTQKMaVAM2xbjCTdQwqBSV6KBYvLbRXFC3jd4K+Sj6NjIzrOCoe8wAhARJM2WD9Vq/psoZQgfHQkWmDOvLNWxyU24XdkZclTnuASJorwt0lp3Ggeldx3cbt8m0GpeoIRSTHmYuLIMqfBQ9EmV+/Syy2bN5RjEW3LvoFEDwzja6k=|Chương 1885: Thần Binh;J3edjezkt4HqfqCm6LrAPBUA41LNEcQBrhGvldTNS1kmHX6BZj4VeH2k1jFTh+9lytr88ccB0jTFO9IhUtIu6fiffbN46LEMXGuBGvBCJIhYsP7ZC+Ed5NMgwXs9T0EAzfELHqlZGToCh+6gGhvuSpdr2YDch1gMD6Rv6rQrdmk=|Chương 1886:;/sNlRrFJGyU3EM3Yy6P5ov+n67V0BUwiUBJodpHwVB+N7NgE3uJNBwafyCoQKUm+9HybYfzXbimAwSCa+p7wmnOBe2gOt7cX8Rl9I4xvbWzQxYT27L7tcL3ylI+2B+1ZvQsImPK+m1a9IQtm9qnGDKoklHoEyGRt2tjEVbtPJTw=|Chương 1887: Một búa tay cụt;9tN07/0DF/ed/weK0BRl/c/0zvgmSmUifFL/lg9+DV3T93SKZmum2uV33IDJWE+1cqwLdegK9Hb30cFdbKUT7WQ0QLtwfvW6KTFhrf5P0/SxYF64yWCgeeZLRJXXojyP8UxI56ow66L3ukirWjL1Oi7u8cegydYiEgngzza64OU=|Chương 1888: Lăng trì;6UAhy1qMiFuqL7iMHlTVGAAvMSjJ1cGbvUHlZDxO9rKvGxDo028u6e8usFV7ZlA8QNls2xk8vpZ4lfer177Eg+IR7MSgl97TNa63GKbxmHVh/GNVmzTTiXRkCL/3m6UK2jwRAVyFVxVvo0cB6ml1GIFg1OmbRo3/nJJZc6gQO8k=|Chương 1889: Vĩnh viễn không điểm cuối cùng;vOQjtp+d2FX8kBaZoaNYSQyRxFMyg/CXVXuSQs8SKcDfcgZUHqMwVrI2LyXOQin5jJVxrr3nAqJk2aj2dSa4wP6lkHrl/AthXJX8KeBl6JRF1HG63D4dZtivnEm4QoAMB6mf1rmpt6Og4d2pQfZr90AoCXl/tyvO6BEkamk4psI=|http://truyencv.com/tien-dao-ta-quan/
Từ khóa tìm kiếm : Tiên Đạo Tà Quân prc, Tiên Đạo Tà Quân full, Tiên Đạo Tà Quân ebook, Tiên Đạo Tà Quân download, Tiên Đạo Tà Quân kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20