KK Truyện: Thiên Đạo Đồ Thư Quán prc, full

All labels

2018-07-27

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Trương Huyền là một thanh niên quản lý thư viện, khi xuyên đến dị giới, phát hiện trong đầu có một cái thư viện thần bí, liền trở thành một vị lão sư vô cùng cao siêu. Dù là người hay vật, để hắn nhìn
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Còn tiếp - 1361]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenFull - TCT
(bản dịch - 140) (convert - 1361)

Trương Huyền là một thanh niên quản lý thư viện, khi xuyên đến dị giới, phát hiện trong đầu có một cái thư viện thần bí, liền trở thành một vị lão sư vô cùng cao siêu.

Dù là người hay vật, để hắn nhìn thấy thì liền có khả năng soạn thành thư tịch lưu vào thư viện, kể ra ưu nhược của đối phương một cách rõ ràng!

Vì vậy, hắn trở nên trâu bò!

- Trò A (là Hạo Thiên đại đế), trò tại sao lại không thích mặc quần lót vậy? Trò đường đường là một bậc đại đế, phải giữ hình tượng chút xíu chứ?
- Linh Lung tiên tử, nếu như cô buổi tối hay mất ngủ, có thể đến tìm ta mà, con người của ta ấy à, hát ru hay ngâm thơ gì đó đều rất có nghề!
- Còn trò nữa, Càn Khôn Ma quân, có thể bớt ăn hành tây một chút hay không. Ăn vào miệng nói thối rùm, muốn hun lão tử chết hả?

Đây là một số sự cố về truyền thừa sư đồ, về bồi dưỡng đệ tử, về chỉ điểm thế giới của một người có phong cách chẳng những “trâu”, mà còn “trâu” mạnh nhất.
Một tác phẩm hài hước vui nhộn, không thể bỏ qua của tác giả nổi tiếng Hoành Tảo Thiên Nhai.


Chương 01: Tên lừa đảo;jZkPmts+YdE7Z5pboT0DBlfMXCx9CMGELNXynQEG/RzYt8/DGKW6qYiqQ4lyyqiOw1GEVVKqGYpKOov95yOBvwipRilpMZbb/Gv6U5wB6WhueXGtwJMj1QQaEumuzHqbWmjRFVYf3LBezgNa5k3jGAsHlaK+C9MjqwaHmfmR4dC0qFxWxN/mBPrYyhUo1gKFgPvymII3FjG+7CqoVjtZ0g==|Chương 02: Không biết xấu hổ;hh1XDBG707MsC6TXR1V9FboUoMjBMgSZoVcBJkyW507skePbqTICLMN8A0bQffgpb1NxAWK3RhcUqKBMTKpTE8vM6G49jzTlEjIyl95qIcqKAiVEjAwCcdHaTfc2glpNDDA8K5pfoPualBQz5hk5Cqor7QTuGi2t1BdDWjaeHwrL5GtPhw+I2oSj90ZTciddfNyeEjNoJ+Qxj/R7xmXfRg==|Chương 03: Thiên đạo có thiếu;m0h6yqxoPilU65zqQ+rHWpT6L7XC46nymm3D1LW3XnLX1dewjvqV6VMW8xbODyEPtaKHXGvCqtY8O41syx2jEBNY7CnZv13Bq5cv/UkKRBYLs8VSurvAIJ9/A2hsDudYFhBt/QT9wohbC33g4Mfalu97vSNTbcKv3v96kXlWRemo1bVTHMFI9+WYcjWCNDQecDzEQIzBbtxhi6aFwpY/wA==|Chương 04: Làm mất mặt;hIXwq67JWt+WWMV924fpWNGXLgy0RbsqXOC/gcAT8fhv0O7CiQfQ1smYmr9JX+DRoWli4fX7A9BQJipkCp9D5WFGq16Q4/PcgUWr1CNlbx2lzm+nSsXQRHrng6oRc4g2e0+lri0iyeZsT8Xk7kidd9OBISDuxCb8WVwnMxIV2yleUBz9eI+YcsXCYTNKYDX5rFBCSYGMMb2rjBdUXI9/Tg==|Chương 05: Đại tiểu thư;pbetYDzFphSJfEhv/pRWtD8IBjbAxMmJeffJnx6nxmNXy+ZnopvtfqT5LLif0Oi+1kEmKKjT0O7CYPO3azHaWrsrAd9Pt6yBe0tj0dYN2oQnUnd/WO7ti3PgtNgD8nFTRs7tni7/WYplzNXTfpY8m/7ENRDEsjW6r+KKZ5VfPR+mGpgBcKlu9CEFVeNHUjNKg6zUzkwoWRl7ksP9dj0l3w==|Chương 06: Ngươi đối với chúng ta tiểu thư làm cái gì?;7RfxYWrqLmTmBVsGRSHPD/qx/iF65InAlZhFfjGq8aFL+wOMAlyKxHwbnl3sVLNx/l4LqspglPJh8PdArpMa2BNuSXUcCw33imO8M98TCiuEjXpgzcmD8mMTL23Fz/3oHNd3dtsc3VXqvUfQ7k0T7muIMW4cloFtDRGujAzln3dAWOHe7ZQBXF++ZiGVIxSRqs867soRWt5dhmgoFLu0k3oB5D/3esMsrJGJzjR+zL7h6yM5Qihr2fAd7DhdqsP9|Chương 07: Ngươi bị người ném quá;/0HcqXDGupuE1+evYn6b0AC80jZt8/Ykdxv3OKtGv+66YdeAcOasMmmAM5CM5CCYId7+eafp2VXL9pGwYcN7WAUsA7aaL+a4AWVIfZCcOD6muCr22XaucV453pXPiCeiVmDHAHsl3+YhaE2f9KFYArVnQ0t9XwVCiyfXBKqFbueOvJjSGuDsZCi7YW9vnIfnHwA4HOSwTG0AA8iYwM/BZw8xEyLPUklANiRavW3TDswNrGHWLLLPNeiKh5Ca1MFS|Chương 08: Ta chính là tên phế vật kia;aR2+pb984+u5XE2Ems9qPx64yhqVSurR9trHUT8M1mZkrB4We0nU71urPiDKKUPhXjuhSG8pwdrd/hrvfzSwocLwOVkiHgjdBrsXAiLAe97+0ZEutT4n4iKCYx4Sb8pIIzpT2Nr3WdQdQ75P2LywZlUiWMz/0oi4GgMhD16jUsWJZWla3tluXhde2t8EsasQ1CiAms9W4MpsEdetXsxO5RkQ8MK0Wzbiw93TOeRkNhufb+uQ3/RrwHXBZyjsjZMN|Chương 09: Đánh cược;zyPsh5dlVODjVmeW6Y190nAAK8vPbXMG+Y0BhZpTXHr/nsKrCIltTqEdFsvID48jnd9YlZeW9HcyYGLM5nkEdDlNb2MMcHrjbXpuf4sNh/K+W5uJ4Xr+WcANoIMYMRKoLprPG18m18h/8yEgkxJVIz4E6YlkBf1k8uM8u/w1IQdx/qfxpopZEy2yz5M0bAEZHTTd2iQ4ShKUx4taqu07Xw==|Chương 10: Quỵt nợ;UruDEF2E5naPfLSf9Y9q1p5tcS3Ql4IX4xuWnxnYb4uedchPL1PnlqiVo1h25xUCkicS0lDRl5j+yM+HIraqQTkOQQGANM+Rpsl07bNZn9ryfw8qvanfJw0yPwX+7F6F7J58c7eTvGteVcyAmus8eEHrKDKczEu8MDKVg21q3F3CPnddw83u9iHsKpd9U3nj8lon7KyZ3BliwmxmYTe2kA==|Chương 11: Xin tha;Q9oSJ/wVqFJpy3AfIDM6rjfYIKVUxfcJwkBubDk4xpOwewfWiQiRcTEKglmXA1rLmRmN/zzYHZJ01CclAWMsudiKdgWNPo6UV4u41bOhRw5dBNhiPBelG1hDp7lmEVGYf5hd0PFABxjp5Tr1YjrkFA5u2T6wWtdltxgmv8xt6jUvT+iaE/zcynLNfMyP5phRV9jVREU5ZLFyjDp42ncQVA==|Chương 12: Long Tê huyết mạch;p/H2MiFsZEUKCl2uhKZGTXDdQms1Xzs/eJ0R9eJCrPNM0aoiGamCumgjo1eE9GNT5V4HvKFrSgPSbIWMLEn1iNiSjfPIHEAI+lo6bUWKoVT9hzHzMWPuF/0tpX5vqzh4jKI0PF7CBskZVMoaBlHNYsanHBczpQdX0FZiRZ1Pn5urU9PBgrVxly8uzaQyEvvKlHjKf8mZl9qkDvWbdPDS6Q==|Chương 13: Vô liêm sỉ học sinh;zNsdQun4WtrOfULH4/oM4ANT5apQMWMlOJ+v59riJSJCiUkeD42MY4OsttZgVlGjkL0JCM7oY/Ngysk7GBUYXNfj5czPtxcHcRUPSxaXzt6tuRr9nCSCOf/yCtWLQVHr1zDo7meQPNhDJPmr9756XJVqhLgqgzilQ3k9xK5Ix8XphmCxFrFLuh4eM9hVb9zOsehyt0tmHUYIpd6sOioirw==|Chương 14: Sửa chữa công pháp;//rpDJTvEzounI82OWNX0XnMR0CZvm7hOJ95+0vYY34tnmiD7v4TZ6QWGkrFng2k2hAmuD99p8wa7ROJpQ09QcsRCAwsge2jsDxJzSjzzcTIRhJ+DDmTbKC+fnRkkpim1cCbMRffeWgiCwH6INbJagIsnFW0pJRKeQlsaIf+sBbfzD37UxS6TmgYEUeeX/Qbsgzyd1athCj9VujwUYzcyg==|Chương 15: Thiên Đạo Thần Công;jVli8fEaxL5+PaGfcWW3NE8aHrzyHOnjxRHdcFTojMS8/mxrPPFzdy+qfA98hmP30ta5V/vjG9pquYAz3Uw2K69yQNujTGbzOkB7UHbasm9ys1nOtFxXIHNphcxlQxVRjKkgMzMq9JwKP874+0BdaHxUgmD5SaG8J0N1RA6FWUZLdi7DUaQSGKHfCkp3Gb8ez/vkl6eyNv6Mx3SmFZTEJA==|Chương 16: Tẩy cân phạt tủy;kiva6clK0zBjDWo8JjjVpM3OYyOVQeD5ydufpKfPXOYrG8PDujrwFhKn8nx71YRujM9a6dZq4rrf6pmMDkYuBrDaz9AHCBISryVc2aVtO6hQqP4LlT/VsJv/w8k8wqgE6jcDZ7XPsoFyBJJyAQVAAxgnIgovQ/b1syaYaejUxbCeFKd3gsJjgaalU3eQvkj0vx3kbfFmpCoTjhssjlY9rw==|Chương 17: Có người ám sát;DQGfiQYDjhoKyW5LqGFnmOZtmI2CrXEiihDb4Sp2A0tcCYPpSFQfOs4lLUoNLU+PHC9PYIeV/59uaDAVBWWzIpCmq88mgzZyH946sD4W+JBwRpYwoLGG4BVonAP1kmdVYExhKR65yXZxWUWyGxps8XeygIuewbSWydyY0KV0+nDFba1Ovh2N8pyU4XBGVvGW4SUPY7xkbBhxnxXAo8u9Rw==|Chương 18: Bị hãm hại;QvyHzSC8jVyGoME7+t910wg9TVkTYba+MaLIX8DYeaV10vFRXvjBGjbUu2jO5D3GBoS5WnZD80ATIDARU8NMRvxYVSwZSKFJg7zd1GVsGwz4m6XtSBNw74XaCRjCsdbVsAfkly2LziaI2ckcwt1i0gcN6Nwoz1/c5R0PJ2JiElJC/lL4jrnuIUEHrRNLwLtZS31dnsDZ/iUB7HUdqQOBkQ==|Chương 19: Giá họa;8tTSe+NDdyxfCkeVX5bUBI2THWsIxqtgKWP9uAxmLwcgPcsBNasd35jFhnZYrY8ohnfGZ1ICUPqEVaWhG3nmIDaV+yBzPqXaRVfufNNVnePwhtt3A3y1NsrHwoaq4hbb+mNWFzsqYp3+TYWvckhSzlay5q/KseozkNyB74PmkEsH/6l+GtyWP4O3vaguEAKXrPH5PfMawQZhwb+Vz9BKcg==|Chương 20: Vương Dĩnh khiếp sợ;Nz0nrR3BXH927OK+jp75Y7qm5uXoQQouqc8iZpjM7mdhmkj0BoLDuxlt5lvUw3jtrf2JlOSzpWJtvAx189gQ7PJyFvo6Sr+ZKJmMjmtfWeBBINKMkCQKw904oO+xF4qhet04Ewt+nklbFfMmxiWU0lQl+WdfIa0G1BAFGOGWWBhzV3e6nY+tA+gAZB0JIx2JfQN4tovt95LQmCgxiKNjlg==|Chương 21: Huyền không hành châm;VD5evv1RDJi3ZDAr8yCsG7CMnbLGtghbA3U2dhc4zvI9LSs/TxIyjODNJ9y0hk8r2WtGRTMNTuwGaydIzpnI4C1zae02uufsiCkZvAupS1Njs3aXKxNYmfpqFkltF7FE9OOfVO2yPsBhuyeigejeNbLa8WIhz8POvFOs5cfLw/oWggbZgmN1gpfMbdFhrFgq141GsMmMei4gLZmGZD9DYwvb8GlLqSfnKQmxe1Tz+I1cibHBa5Ys/X6s4OQmXWyN|Chương 22: Triệu Nhã nguyên nhân sinh bệnh;e3cz6LnmomUz1IyjBmL8iG5Qn4W6pPEpID0ZrJQU6aJSVuPAHB+GNVnFxJBtFBT4lO4ja+5+CE9GjyTAsE7qxbH/ynqpwoUsQH2Om58r4Dq6nsaePapQQl8rlpUvX32ov2Kuw45UlpzNhJllGs20pb1RfzGgO0CUM2tGyfe6ab61/hJNP9lClc/F4zovxHYxdckUu1sDgqgOXm40U9p7ovWzu30JlLBPnJPpg2JyBkjKV2Qkl5khkzicvhbBruCv|Chương 23: Có người gây sự;klIztyGGWW0Ev7BYnH67LWHfuNT9C2MLo7aXXrxKpCMaIMS/0GtLVsbIrQmrIk9H2W9Axfnkf2r2VkRzlEwJ9/NtxGj3vZ+3KeiH58QTokV6LYYT+Ly25iQGYIQ95d8orE+FUsx7M2XkZ7BGbfsmkDZAPtoZwg5Es6oscD0LDOhi7J7fw4eTxHxp9NkIlzPjGPUBVYrlmOibCnLkXEtU0w==|Chương 24: Ném đi;a7YMDN5q/QMJNhuL2pRzvRfj82opv69hvCmFrw25OhfygXeuHH7mToOkeUfPZ+vwwsM1SPNTjRk6xi8N5gHD9aN7EiK5qOOMnZuNZpjGzxlRLo6somJFnW+hPjS0l75E7SEGzwXM4seBaP3nERlnysF0qkWWfl9oBT57xyhaDKdxuO3IIvYOe8Gz0LxOP7k2SLY1AT28bniSoFDnSSN1cA==|Chương 25: Gây phiền phức;XZD5nWjKlZk0Bhw2wAvoZY9Pg/isvYmDMfHRHFdPp6PizOxVASjbw3gdmKUE0yYxdvA/dlTCPLQzAx0RD3/CIv3xuZ9Y32OXG9Wm+0Sx/RXvU+1eUKHSJepFfhTinR4mgfWHPJ41f8Zfo89P+O7zyUTjLHvn/u3RWY1LkenmIZB4ci2kH0DqVmT8mw1iFGDKOZSmTZwKgKoAwKLb9X4rQg==|Chương 26: Học tâm tra hỏi;WvJ8SNwcGmjBLjsKftdtNOgpXbHOei9qpfe22ZiAw1A5jrkhAA6lxYcjvXo6nIrks+58NtOfpYE22mRCvYCwtjtsDTmpE3nogw2nKJFekAemwb960RHPFP3sjGsqKu3aaAGY0/8FsDOWnLaiqHNsujSlFvihBuV0rawtJmkrblOOfYU79KTQaZv0Hje4oVw/IaRwTwU26422i2C4Abx26A==|Chương 27: Phát rồ Vương gia mọi người;OY1cccugV3AFmCYRBRKzpjhpzGo2UVhlwY3t1w6nmqg+8eqeIEF9To4QIslAXVK+JNfvM7vTEY7A7Jm4B1GkmARqgW6TUErwM82SMokO8DFL5QlgR8RsE7z7DfoHgnNpx8WGguCZ2e5qKW72CJJFpA0/m5bzog+D95lFAq+1MggVM6Bfu7g3ao8+8vpH9roAcTOgXVIH/ESPdd6mpE9mxOpobWuEvuv2InZTJrR0wN68Ag1RbwUOqT24Lm8sLRR6|Chương 28: Phẫn nộ Mặc lão;gDWKKT/izRT8IjtV93XeUwHlu7XdTA4v90gaLy3gX7+5bocE/ZeSUWedYlEOkRSghDgv07QN5Eu7kJEODait6WbKmrphQnRJJiin65dUysH2XcMxbFSxswlNcqAwg1aKE0CwR0L+YZxrx/cYH+gyoSR5b3uolwzK03dS5H/otPHyNZ6JlNPvo5+nrVqkHYzcIWTwficGTuW6VaTEWgG0KA==|Chương 29: Ngươi có bị bệnh không!;UXoA/vPF0gB6Z29HWHH2WeXrBY65EQolj4fLx3quFMKxYZKPAYVu1g4SnT542KbVZGKXiSrcyFPghqAdA0e4c7rFxvcitapdm7R3yEcNW4OGIsTgzmJBHxC9TpHTD3Fwpr+C1Q60m6RQqKwMwHuII4VwgxhdxLw114vdWn6vXBB3mXsICMY9QP4P1WRSQnSkOR8HAfuRrRFAeLfB9rQdE5XQVv3EembR478L1LwHJJYOhpZbo8dKWCGyysST0rqU|Chương 30: Trầm Bích Như khiếp sợ;6nFYhXsHmM4Pa5BXvxCcjHA7BgRnIwUygnzGF8ARelalU+eyTDtiXNJOYsRJVp9poKJscDBAgo215C3mGr5/dgwMWuQnW6i38dxP+QUFliZc//DLTCaoRqDh5EdFLWYMSFQi6jypcWKIGvtn4ZboF6LOcYWS7VGv33lfDMtPfFeRsM7E7Pjg++NiZJ9GtLDq92WJypaGZnqzy67kCZPhdNynYp9BeI0QISDcz/TlW42mrG+gRc3Qo/G4ifJR7aP2|Chương 31: Tâm như chỉ thủy;fCN1EDIai1kb9Bv/1lD7vPD9CchA944LnvGj2Zn2YQj7LsE6Qv72ZQnrGQ8QiMnv9p7McNimTsUHcDgZAj7i5PCrxT59Lj5jGLGN7rH2h1Cr++6kl+iws5zdnGIFw1jBZ0OCQ/REhowF7rVdq4ilB4h95AHVwMUY347oqiGsEmVFKfPS9f9DLgGF7pNWLLAzE6Q/Hl81Q2mJjBAJhugz2w==|Chương 32: Hồng Thiên Lâu;MQmb4IZPVTKCw/+yS6wwuqocGoe3Cjf8CzH2ITkLrV01pkqyr+yMwSc5/kIGUMiJ09/jKdRKMrFZH+UNsyMJSm8Ul1swTjcT4Q6642uCftFJtyx3DyJ6LbIzInhDCm7ZQtTNtLJPvwh5m3pCmd+yzJKhh/6xmMcxPHBhXfOg1SLNn9s+F7RdndPxeOb8iKejvUBCFYl2zpBc/OlaeUupOw==|Chương 33: Giả bộ hào phóng;hRW8M/ygpcsU6YAAPCqoVQgQdIVfoD+WrIIAK28MuFvN5zR2ZECvYToWbXGxBgP2lFITUEzy3fIIuGRVGC1fYHWmY6dXtylEgp2bcGp+LmCp8gdB6WeGgnrhXPGpP25ocYoL7xMQr4bn81TYBQoCuNwQGzL6v97nV7AnGWH54Ied78sJh6iuVQoTWw7m7rYid8Sx0CROuXNbKD5F/Gb0GQ==|Chương 34: Lừa bịp;ATAz7JhA84pFL6mlssDJ0WgFdFE6Lm0eabfilBTY+LtLyleraeV1IQfbR3PCTmLve0SFAri0BEBw7loBpafqu5jMKxzpnKW23jCWlFMs8LyCejV9sbnPN71KHr+s+b+yWCIFcdjFF5zfdE9bIW2B2occ3HQuiMIjjlsPsROn11v6tTXJ6hqGlp91j4HOrJx18OEvr4AnAToTFAaGxKpQaA==|Chương 35: Xảy ra chuyện gì?;xP9co8v8YcTLI9UfVQ5fURgCorwIet+t6H1m8kXrEWbWgfImXvdLOex533yVl/1TKPkKvdMzvaOxLyehG1rhJzFGEHU4BZp04P35/Bjes64v1cP+UM7Wd9D6Fhmm9h2NfkuPfvQ1Bcydo+Dsn6WyHB/PGjKBH3TJ/r/PNvZ0NcSC1eqgplxk6lAinqEbPRYvVFVW3/r/K6N5hAriYe1EYg==|Chương 36: Mỹ thực sư;E83TR9YzZJBWXY7/ypo/Y7X0/8mbKIYCDz2LTtgKQKyvJ73jGwOPN+g6VBWaPisURDpTiXuHfZd3ZPz7LabdGUS8WmdPhHCD+ijggRlBnvCpMWUBvv3Y7Z40v0LsgWiQuPsroDSX5ovu5whoq2sueXz2BxHW+khGQQk2zJoQBZ+nZLMFi28RqqGXTWL10fXXTr9etnh1B44zxyeAQdb5yw==|Chương 37: Đại tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi!;yWir1AEgEK6fU617+8RuUzLpwA0dPq1IOTyGpwJtAshtqVnjQi9RjOys+cyqqJ0CS6SrIPebF52o2smo8T4gsF+7yQw5SVq665H2rZB5x3LT3W8jRMXW7a2dr58gUT1bl1gJ+UQmqbwOQ8GpCRW6Z/N2sj2W4Uwly/xbA7H5n6izncD4XEr+BSLdOgV918hiHwbYUxWxLSSuXfKACfUZ3l29uxV/WbbKoe0QBgqqrbls7W6zMV+bQLfDomvIENeQ|Chương 38: Toa Âm Linh Đang;YHjAkxqTJrDJWMuVOaWwJ6f2TZiHkIVS7GCJ3mxJWJorLE6EIUIlxb36GQkZDE6QhwGLskM4AP4krcfod0bvGmQsNfOjuaNpODYUQHuTCDUaLG1VHa6OJbK5wMpy3T/JGGLn1V3GoRgpofY2xPLZffqJPCHl6VTfQ/IRBZRZxXfNgOusNnZtLN75PTusBErF2/yE2PkpfET5pdZzxkklKQ==|Chương 39: Hàn Dương Mẫu Thảo;cSI/jd39cH1lr1fpli+qA5iR5F6oTx1O3kQr31nUlksE5IDGBfDu2ZD/BlW2Z7bZBslJXNJUWhHm2VUD9bfw8D9SWUfMl1UZbOYSo0iXfsHG7ZUc3jb0EncR0YWkwzlMTBGr/M88gzJGLx1Jke7d+notD+/e3KaFTDCEHftebyoOQPmc+iSL92IbW+vZalCTsmgxGv2l/zMTK1KCfsIcFw==|Chương 40: Đại sư đến rồi;gPj0+qgLYyrExs8L1uXCdAb7sAW4DQZF/GvQsxA/C6tf0dLwU3nhzAqxnSuWMLrS+x/2I1TuwVk0Y9Um2UJvEHDy04EbZLkPY2C/rEVt1TwYf5wqkzu4/yPhoRT33Xdn+HaYaHXZ0wVq8FCe43MLgK6/YN32huaxAEcMXFo0Pv3zYmbYn5/X6ZfBvfpVl7R9AZmCyZKwu2lu1+7ZtH8Skw==|Chương 41: Đánh cược bảo;ci22RZhpTY3JtNHDfeUFbUNlJuqK2mNMhr+RMOAdvOuZJavSKZyZdAkFRWxohQpXenIn9Elc90GLdh0eDq//EJyV/YzLZJSofDM92JnrtNMCZIqmhoX2G9OQAWaW59lUVXP4Om8uIq63Xnlfg1Y3hdIafCasJ9/gm8A76Rw3uqQTismz4xzjbl6hQapqVdP8M9v9uU1GO17yIfWc/699hg==|Chương 42: Có người tinh tướng (thượng);aaCyZiVovsTBxRymSU4HjGr4ZZ5Z2xPRxE7M5bef8RYGARC+zl0ZTa3PrGmSu/9lq1etoisheYxI/BHXoSJksseKr8Ce5kF4LvuDl+av6O3mwdhQdzaf9DxgJSunMS39mxuOn+fAIaPJX3BVuNCWVY1/2RyOUtfHoayX3pO2O7ccwEL9Es4OBo/ZHHk5UeddTMIt3MZeWzKoutvsnquqyB7mlUxyTbMLyjg/TWBB7lGWM60C870oYQNjLZ6hMDBU|Chương 43: Có người tinh tướng (hạ);24VBNCCi92B2eNvcIUjji/ru/Y3qCApmkNr1q/FhFP2ej+xaWIbTuKBgWvfRelERDyR18DVZGvjpJRYcMbBTro6UI5Qa6zuxs7fz5eppmdnBcE9oXJ0wMEFFE0gcwsBPe7M7Ui5SI9EfYAu2F4YmEYsvKfzV2+H5R0r/bEeQHoFQnUtTMLsiUmqMWfMQ2ZjxVLl4sVjyTYZPA2TqOprtMHdSLEBTF+1+1oAOVQlLrsZqrydTfAid8bPnl7oxAaqc|Chương 44: Ta chọn một;sec9rlBvlJnvV3TG2UU8xIJMU2ReWoiunuhtC0CS614xw8zDQHEpJhF3+noV3aE7mX1OKb/tFcqzLoYFO3iiM7BAABwH0onJFG4PWAwgs0tBYg92DcYmU5L9MGz0muOLBFpjoIOTrtaET8Ua/12Q+3foKu+riR/qL+N8cmSwN7v48dG/XNMb/xOvZlPmIi62nZSs2MZpIqK5S/b7xtyXlA==|Chương 45: Tiền boa;E+RYiG8c7Ut1ytG19uPod5PcRcWG7iCKBa9416/oLrFAzMo4tY7hxt/IeRq8AzwJchM22O+Mnv/jNx8UgfLeaTaJtS//zNdileTwzFj91mGAaDRQ9aeUaZaymSArPS1CunryE2//aawNsE4Gv27SdZUuhGQyCUX4zY6s2bXz649/ULK8mJtRJbUSxjRoBEEPLwO1/4o+ojy+7Q9toVYp+Q==|Chương 46: Vạch trần âm mưu;AVDVGLO2q2sBUZ5/8Et86zrQM2BFG57KA3Y0p6JSVIXr63r716Xwq0kRrIWc5rjeDx5z9lnHU2Ed4bdTHEr2/9XQtGqAaND8zIj2k/sjU4kIPIH/d+G46KQnr2VQrj+JMLvqY6Xb4YRW5lVJM7H03yV1flasl39tZPM4M1NAJAJU9yrFmguuYgzCIzmJgp80P3N1oFzn6LQTJcdP9zGi9Q==|Chương 47: Hoàng Ngữ;NGarIUu9D2Mquo3Gxb6weHeiEVCwwnuCMGIsVop+PQun4aKSig2I7AA1+EjE4GN3gCml7dEaI6kjfNS3qey5qBaKxMf/xzhpygpyXb9VuF8AXos3SJP2IVNtnc07d9IkvE1cloaxxSgqnszpLtK5qy2Pw1WTFJnnY8hzFa/ih+SlqllwjMt3KRpXgkUguY1VPn0Kidoc31r/JmxuiAiveQ==|Chương 48: Thứ đồ gì;MgJ28wiN732kFhEPzGblY6eHTUndb8z6H7jJihiJf76Yn7sjs+fT/Pv+OCmtrqweiSd54A9glFYQ5mUJ3lnxX59GknHeXNl19llPss/tn18wnu8ULNz3aZVBuEjy8Ev5ONLQvYwZrY3La1MKnCC4oobfPvtenhSUfdzg5z19QJrG7X6270DNHsjK+MhoG6kW1l1g4oLEQrrAS5SDTHaWLQ==|Chương 49: Hắn làm sao làm được?;AcbEkV1syXEYFhViyhrJGsXIidcdN1Y32Ekg/E7oMjJGMihAijWjIe9Qk1tOhUbZpnjbbs36/ktALQ5VJvZyGwx42RP6spQs8xQuJeQqrInhU/x45EkJMbzd4//FqR24FpP2dSqIZ03p9+WKGOMbxdefrVCCBPDCo1oiiI5AryoQ6vr7y7npephWNMugbB8Cy/Gu+x75MqzPBw3NHM01zRITdN+XvHTx2LRQFVdd1BiLvo9lyDl1rwpaGo7UVF9P|Chương 50: Ngang hàng luận giao;fgyDCitPaQDU8lLTJamD7ja+RDx8sBvBrNa0pT5dN4J43/ZJt3s2lQIsM4IqnNpUDl8KhXMtk+fJeKuK+F+DmqK6eKZygHETtJPOXqM0ulHf6v8JKPLmhsLXOaSbDbZ66ISrr2eP29qGC4ijJj892w4My28aVvAKsuS6RfbdXgbrzSRTHteppBQxvZO3VN3Cvfxmv0v6ZoQrJQQyymFrrqiJ+tyhAS4M90MES9HaKr9S6KBH2QQjxWf6fym2Va5l|Chương 51: Thiên Đạo Kim Thân;E+QIUn0Tmkqbdm8WVIqvGcxY/cqk8KkeaqEbnBPHtR3eHskjt0gsrel3ycambo7v8qsdgYcJ1HO7wUbANoNOPQnL9b+y+G21LoZDh3ydZPAD3WT4t9jwnm6nNgq0WPxouSTYtGqybB+ENqZ09S3XeZu+CSwvfF1hVBSTSUhnnUsy+iJTS0TCJ0SgzIEy0NRA9g9FT7P8s2pXC0B2AcIrqg==|Chương 52: Sắp khóc Lục Trầm đại sư;f4bVTi9G8uFOR8JSClUvPf8hvgXCFQC1n/9JmrG/Z3Kb+KGeEwzXmXzfRJXevc9cl3t8zqeOX/6c33rf9WWdJvLJQQ34pMiKzNCoLNRPL/tgsJ/Izfy4nwZ9xTA9/HLnumIXG6eNA/5xf1qRZPQmNNui4/tzq3NAYPKIGB0jEHW2et6Ly8T0Ca8NJBcMwMg7H4OyNstENlaXxZQRVxIKY98HGDvYKMNcvKM92gERhFV9nXkkFvm4O4LzdRKzXICX|Chương 53: Tan vỡ Bạch Tốn;F9KphYfuSIuCqij66dzVM66sBQes4kPhd8qnHeMJxbbph2YlzFsjkdajwAWjO0zp4RV7jRJO4JNZ3Hy5MknSZ6hceI+qb8k/dC7Gj165kwqwEsn9QuFdK1ZfUl9/S3acQ/ps/3B4IBty3G+gZIKgmSjcK2RPB3aVvNwdZCGSlGthPTR2NMyQ5w05gTQvY7nC00cPvyfT42zVXUmhhE9vYg==|Chương 54: Hồng Kim Châu Quả;jLUpdxluRznbfa+jqaSKAQyW7ORWj5I95dwdxYcxCFXEaDYxZcFCSwkdRck6o3+SN/ZosaNs80zMlmKR8vvcmco0X8dpUReah1NfAB5jiN0pEF9f/HGIKOkXdEzm0wRWWEJ044knqsrn4M71pKZT4LbPj2V92zo2KUUFtxWM1PE5pR6lHZUj8HRlA2MPLM7GOclGYTuusVQJq0Tx6CEdyA==|Chương 55: Tao ngộ vây chặt (thượng);pzY6s+vL2msF3AZDLTgJauXGp5g2dWVD96fwp+sneQgIc+EPmqfboH1jktYVgK6nmi+GekA5gTrN5e7q2tOHaNR5t/0Y5cEpFxoDEo6vP9T1L2uMZ3B/jM/Xc8Z32zNlKLp1T6ZyTCZrpHY7Cg0j8T6ZgM8FL9JcbcHTAmdWkzCO2HpqtSmoVqXtH8E4voWIS8TgdEtz6lRAlU+EhK/OYlWXOcXVfSA56JnRDIdCZ24IBpzF59/CQwCjklcaYLyj|Chương 56: Tao ngộ vây chặt (hạ);9mOQEhlHkBZZ26yg26V9+2ASq4e5WAVy+M7bSpIEEPkTF77Kku6+3ecQnVOwLbq/O1mwCUX79E/FWw/FRy8K7ihHY68uC/XPGV2uCMUy4U83viWQKZjQpJHYUfGJMv5AJLNozuoXjboKH62R5cy1XneWSxIi4N61VSYU8xtv0Yfgi7wHM8V1m+VJb4WF3q70O6O8URk9X0DyymsIQ8++LA==|Chương 57: Chiếc nhẫn chứa đồ;7Q1nWu9n5Uypvr2A2z3Uy33OxRkydehHxP4rXuaOW81V6zlHAu6Q053o5LRZz5CdzIBJ7mPGhZoRFe2Ln7YQxcOfSkEDJerffUjQQEvwQ9aYA6WkU3F6+v7pf5PnZAkWFAMu2VzyykKRVK2+Aa8bD7Qvvye+++x0bCELkobInMD9up7JBOMJWPS88mXq6/haMUmjAhg9huWboR2kRmy7ww==|Chương 58: Hắn làm sao làm được?;ylfeBRtcPPt5ca610EfK/GzlxSh/rwq4Rp6nu3E35Ssh0D0FWP1dsAgEFTQz5qMkcyNkY3KGRm42+IaUGpGaPfT91JGTuCvQ92fQqgkIlhsMLKeZZ9c6UYIYTxYjk8DiHESivqQs2lVJIsMWHfceEUzoVN18jhgXCuANWUeWS35Q3/WLgoFiBgJkNwNDlVCdJwItJbH0pDfVLHTuJuaMNpUZ2NzZCNNzTzplLKW/CAhuGieN/Jr2ZGL8G64R96Zm|Chương 59: Phát rồ các học viên;NLWC+8obBY95tSLNlLtOlt1Ir7w8T0cCbYJyaaCzsNingPuxo19cLmHJM0JsAWLFZltsBNF8mGasAtUca9oYMVWHb9icejc5lhkaAXKCqyOcG7JJNpGONFweIFP66S1Mj/IopDF6eigHcWqCXvs/LekRoIJFFcSg5eWo7LzSKMcOQpKV6Xr9gjzbFsqcSbJG93C192Dhsfr3dIm3Pqz3HjOLNQyb5JfDGmgGNDdhckjP9Dv6tPoRymoqFxUDe8uy|Chương 60: Vĩ đại nhất người;fD++ZAcP0PwD6kueFsuen2LzqrbJeU6NLL2BqkputVGvGsUO+bx/kgZxRK2evLBMtGQ8L2ULKQbj21cgrKBKPnSQP6I45FezM1KDiQoHWStyVTHmoltOu+zJjRsAPRvo6aBvkY5rb8hYGiblxa/1qtNqwAJl3uGbr7vvwcp47OF5sx9+MwqW4yFgPhCLuyxa33X0LyonI6rZ+Z8W/8tD8Q==|Chương 61: Nàng yêu ta?;lenRqreDjD4hErIzBVi8r1JQGdVfjW0622FkwhbHiSfyK34G3iVwCMxnSV1jFAbj7eanz2MKwR9vrKCgHm/NuCLQt7dq6B0wHGzi+d+9deQaX9sAllVvqh2c/0zrgRpozs/lUsODDcAVut302jXVFFJ1isHhct/lY7WMSDOb+aXkGs1YOu+4U+79RNeQ93kE5Pn3U9KWsv4Idul//kpFSw==|Chương 62: Có chút tan vỡ Thượng Bân;M8TPCOBCwAE5fzfVdxlOk5+VbTl8mVLNZ3cWUhYfReQd2FFFeilLGTgXWgIAsKHpOuqu82f0SbsmydvUPbo5hwrr+I8BuTVf/bhT5r8jyQdR5zebyQd0Ujxb35qChOuQnH9lpZckiGZ5CpsLL1UohIPX4z+2gP3acq+M8Lz1rKRekep/9m+xhbkpDNiMQvnmiBHDqfBOOB0GGSBCMmCWRbBUGpSlW1h0PvjrRY0/umTTi8Q5mFwXXP3N+uhojiCh|Chương 63: Mạc Tường trưởng lão;XP+MtezvrDUWotUgCCQJrFp0cHZ+ri1TBsqQbmmU+yQjlaVMcLIAz1l3WbCfIlqOl2bUgWTWHyPc9qYcRkJIHbKPtHMuWI7LmfBvZbfelzF/LsJPST7hGqHuoOG0pbxA8ONb/ltuuMf+XaBRs7XG8F0d0vWJwNvij4gENbSrI/dVoZNYUkyzgxmobaiQVtGH7X4KojDnZyIw0s8dZvbHcmtZt2WjfEVCu/L58NPaZBjugALMwCITRDhhjTcFCFWs|Chương 64: Độ tín nhiệm tường giải;ty9R2UK3f4GEqQSxKke3Pdjva/tuhJDGBV+CaXdSfZZNAVkOzx1JHgJkUMhamnr5ZZD+K9NNfPKolTk6JkpE7P0bsm1s77AC4m2t1CYyjYwvQWu9BmJIqhtI3ZLyM3lM6+b05eOAe5XPwRDkMIESL2RlzLb/AoBaAzE6mLwpDoGa/QFUbwbwADqQyu71lXNZJMGFP2UsY45tcKoeVOZp4gWBv2OMO3mCF/6DwiR8ZEFbES78wcv4kGZdPAWVsT00|Chương 65: Mười?;xiZzn564nctRYL6ibfyj1TdWBiv09Glg7yZ6RmM6YxAKA3s9dvVEcA31N1n2OUISI4PXGcE5kjQruCM10qgaijD26x6u9q86oLVo51uw3Cxwf2whbKg8CdHyLjBWzaJjOiy4GCOgZlbrIkSwdwFtutfxOZzOoQ6SGN0oWaradbFcNFgSxzJ5yHyXZCxIZx4DqoS+d1V0lisupM7iNGLNmQ==|Chương 66: Đây không phải là thật!;dw0SJXAtjkpZ9xqMheQlfNHbac43uAgxe+T579DXzB6cslwr5lMDzzC14K1HmGjDsMNfXkO8S4zurtJM1A/Mp+8kh6/XmFWiQtuiJ5Wsv9dAEvmJA+h3Jyep0ekKavbQ6cOqcEcsuMykkz8UbUgzinylX0jZIZ6lCsAZTPGqyWr45xX5EZ1yJaTjEubGKnx4etsI0aARKxwhHS6+ZEXl3YUfR+Z43VMQSAX34iI5cV/XvX7PmgWzkwLo89isN//B|Chương 67: Vương gia người đến;RrQZ0eVMgeV7xQFaTF/nDgfB8Ph0x3xAKD7HthXMIfxvg2aSkjjSEb84e1ioLtmkVOqvDSdNBZ5XVN2zTLsUrdsRBN0R6tGg00hqslh9YdODVdGjUabsJbSA7pRmLvShpcBnMRcyk2Bwxf1J2t2YNJjcyXzMrSUGrFCSJV46Mkr7ve/N9VGyceRvOkL2l4hpWZXWFKwUxltM7cDHVXAe+A==|Chương 68: Bái kiến Trương Huyền lão sư;RzZ7L1A4wKfb9ZW4mRA4NpkwYGjkrHJefPbRApEQxG684yAM5lDByWcXvdX9DIMExkbcJMdwVbiK4EDatorKRHwZCfQT9QI0RXsQ69U/C7/eDdd2BMF31QnwcUlOPL7SLn0oND+h83DQmZembTOFqPoxm0TUzSyGJHll5ajJ+HcCR5mo2+j/xg7z/o41XMSNVN133/8Vc+XRT2oM+22vMPuumcM36bMuifxPqRH22gPGigX+TquTdKuE3pOEhelX|Chương 69: Lùi khóa;wMh9OwGnPb3siqh4p4uLXErlvJAooHNWWWEjKbIZTIyoT3jHu77fuXy/FQOg/kg4V5V/H6lzOr8iYYgGn9kcEs0esUMNx5FbtFuBK77ldC0d9fY0QELMW/hJ8gRvH5fvKzHItjOx4c5fHWYkek3JlX4GvqKbvfSTZJTOoR00CSe3nIC2VHicPJVO5B2YjRE7t4r/EkVw+z+7rLMaSW/cyA==|Chương 70: Nghi vấn;wwfeN3ftPyZkWgDX29FBtxWy/5RZ8XYnqYWRIkE4ubl9CaKw/Dz9IGDqTjxZ7hhwjxstSvCb/fDsR/4+LBQas+eOYjpj3XwtRdAZhvLeO40FdQmE7SmtBjNFvSVBnEu6+jUjlZmfXsO2exA1VNg372d/TYB4ReYcUYddi3OVsAFFtQQ1dF5vNH9qbGwV3YOsaEV+jVmfy3SC3/5Ezb6bFA==|Chương 71: Hung hăng Bạch tiểu vương gia;wW9yikhBM25u6Yc+r+UKLhy0moPf0c53aLon7q2i4++Bq16AX5gm0tJk1ISY0hFElXHMlqJtNBVwBCtBo2/GbqpJb9I2kKGfcCaTQJkSNT/XgJi+cXft9TI5pY1uuZkmCeTkbdE9B+yMKOIr/AB8xVuA1DdkoTJk+4i6+6NcHtt7yhhEUoWN11w6fiQzsa1L1CddzBkA0fcEWdoUBfyPKy+UgIpUs7lO85HSJ35Xb4GOUemo/xwwN/EnE34sjMAz|Chương 72: Không cách nào khai trừ;3F0KGGA0Q8LYtEzMeKbD5hH0UXLwGU6Vq9+hePkNe5ay9cojn4feXy4hgKLYnNmeT6e3NA2hbqlMZ0rHK7JzCXmlmUuT5Eee3AsUcffDSzBcK/swzovuT/tZ52hbpnwR2Ixlv7pV2ooTQMptJEeej9AX3C+1bnVGDYHoIW7buPDjwkke2FkwB9gWCkSaW7qChPte0EFPHS1TILtkH0krIIfDmt8yzR+AuO+B22tmwBLuYBpSwFfUTjhEhKa6WEsc|Chương 73: Tào Hùng phản kích;MfK3UJtQYsNoi6o2fqvUfBxMdsddqeSUPKiXmr//C2RNzs4RGtd62l1dtDbkHvZ0sGp9gXOaYIABcQmcJwefciKK6GxW5gCbGsnT1RZU57Fk/ifeJ+EqK92p0rJhMWFzy9I1w5nPkigWNWlXz5RqUVTZ8pLnOfH4TVQDs3FKFsNWbGywQeCfZDGsqFsr24/rYHcA6tYXnbr5mDJYAK4hCw==|Chương 74: Phòng giáo vụ giở trò?;7NdjLRekCALP57oC3nqtIBMlFIZV07rvqWrS9+KQsk3BS17iuqGGjESGlQGbGkZl5HPD7gcmbbeDgTIunpjEMCBiOEFHaLFe/yk9xr/J/FfwEQhMtGGYZxJ2h3uTDOdYBvvVioKfbB4RUQHNjsC0TGgRu5Tid0Kqa/TNm6oL+iN/7/7YaTU0qTFyAfaQaLkQo0TaeV1T+SqBhEguJ3q2YAPRJcP8wjmI/HzGR9KgjZdW8pRcjip/Od+W/32bXX0S|Chương 75: Thượng Thần thổ huyết;QWQpA3cDLKbt6rbnZx0MaRT9Ow1/VbLA35RAsWcpYWq7/iAFBoIK52r7ruZpFbKpe3xE3vhOHyz1202F17pjEC9igrJg9nn/JjjmF+PPmSROelknHYc6SwZG5F0yCselS0AbVBt0eqKNzX1/WvW6+edUWec2510Cdloz4hEi/qopEEztMwehQClWIE93hQGbSMqx8T8U6p2i+z2/OhDRh8Gi4UvraG0//ocvL4pVZAWRo3cLO9mp91wy6mtlu5Il|Chương 76: Tẩu hỏa nhập ma học viên;zgaY08IUIjr2o24kSb4nG9C5a392i2PfQzW/l7K5g7nYBX5aQUOAI36mz+AGc82gTz299PRa1ZqTa0hsnHuJy8oAhMLdtuaEIcZRCO4Rv6YuABqUV/16ClC11UdNeoh7J5+TKZgPtVyjG6rli0vjIThMtiiQcuYBd4Hs0xje3TWL7RctruBuTaqNcHPIg1vhghp/ih1YUWTKTMZ0DnCK2JGOmCvoEl9IOTpHA3mxpEfD91Dd5tCZ34EM422knL7K|Chương 77: Trời sinh Tỏa mạch;KTKOHe/ci67HWAe9WWyAsPAHySS28+gUSjEMpvb8sFO7EdcJtWe6OixAbdYiFhvYICBT55YYR7lX1eN27ZP0XJ8gQOppPyZm6+ZsvkU8a6cvLAm+5KbKKRO5giKIc7UnFIpgDLQFBoP/xhKsTA4ZsPfsaRUeONzRWNipUOuhibr9mF35m32sl+Neq23TU+YbH/wPgmhDAOFHVDCEc+4SwA==|Chương 78: Để ngươi nửa canh giờ đột phá!;hpiSG+eNlZvMBl/ee0nfJnH/CYJJXY8Ge2TC76lflI3nPDLZllfSWDvE73G4qzf9T89He9bEHxqi3LVSlQCt5Fa6dPA00GL/+VfzqYrZJh2jalXwebjg/IwijPyyJPCUpX4KThBEjg744CfLikxj5I2yY+86G9d4HOjY9jmIleBG0HYJ1ASX9XcFt/uMXlPdCFwvn0P5qLVW/MJPiGirHwV4IHA0QYR6EcqBqUExiMkzNeDs5P6xZGPwKnNotmct|Chương 79: Bái sư dậy sóng;HdAnDRBd3pYQM8BkTs3OA7L6X6H+7E+1PO28ySz8/FyFMU8j+KVpBajN+LHEV92JM/o7sgyDG5y+BRJsQVVRiq83XxC+yrUbjeg8af2REbGCcTSXFHEQviDCdUoaZD7bARMfulDu9sXIQO/lGy7eTABsvBE5q76vCxsOwB3xpXcADnY2oPKRH7v8UNgkmCNKkoBZtVoCXLlXxx+Ik2cx1w==|Hết quyển 1 - Chương 80: Làm sao dạy?;9bFBWTn2W0e2YiyvJtPSZtN6QNiFiI0LxEhmJUA9mS9JRcSD0geV03C4uCuyX6mChElZQ9WuReta8LHVN55KHJZTySNeTigICpbMC0BWozKL0uUp97WPal/nE1p/lpWATRLXBWkm3UnrNgZk5zNaYc4cM3HIjGuM5a4nTNLz3Esxq5tT/EC61JW8UAJMSUdHKYTSghqacmjGNzPNOOD2S1/B7l7iMTUzY/lkkndSLmEeTMPx/QvoC7lcA6XLXpoL|Chương 81: Ta muốn lùi khóa (thượng);BvSUXBGQZTTwzSHpmrSh26eZyhoaDsccG8XBH4DFSvG3oUaxq9EoO9SYEi41TOS7LHUbFZWQ6k8lhrCJeJHl6XnbmzTMCkn3paquWWJG/C4UkGrPpDND1q/Za8SPjtMJ9gQLaswbXTYNyoUHpF5LCZOaf+RVR4vq97HLeSklCrXgsD6TvpIuUCrRwBOekmMx2mzkyAjn4uflXi+0R8YRXLcEwXNAW0BVIyzbjsFoWOSU6aZBskp+slNcwK3wJGgI|Chương 82: Ta muốn lùi khóa (hạ);SFtkmbsnCERTmtj1dwZihUOh0+gYLhVTIbC9UOap1X6lurreODIBmafEa8kmWuly/7jOXNpktIZ25dDDrJxp9f43eDTtywoHfi/vZdC2SZxyz0cJqurKLEXLlRkLxetX7/mhJPETC5O0BGA8wfnm0KimrKKZaPZ+7/M9iwT3XevKWk93yu5wgVZ5P7uQcQHQZmNnp3fZ6oPz6h+wJFCKig==|Chương 83: Hung hăng Chu Hồng;j7rb7jOmEYcR7euVc8jNEKQ0kpWWMVEXFgMoLy4zEU+Q1PYerAIwLVh8IRMTxQD3gwnSc4BbFOuaoz4NeGow3IE7bp8HxL+cBe5y+OCSD3yFt+ea67VS5xorYA9spjvIb7JTIZuoNyw170UM+TM92g3lzTgucah1i5GC38XSDKApZghYZL3+OF0zxxNPGaZo6cTjZLl8Zge39X1JiRMBcA==|Chương 84: Hành hung Chu Hồng (thượng);02uV07WFR6nIuV36jF07GiEgPkZvHX0XCF1a4Wd9+FDS0KF7h6LAeRPEikLPajUAk0UNKQvGp3j8YuASjMkQiOsS6f3OWa3DLzARRZFGs6ZSAMd2qKLZDFzx01xrBKtqi4fnRL4PnHrLqZNtVTgq3lzAfg8nRPH1rE0ZMTLTlOfNIvrcRJdtYYlFv66EIh7Kii0It+NIx1cdctUJpSFWrtsXEb+s3Kc5IOvM6gpuQSF+WJHH/DyBSpgkiAnkcLvw|Chương 85: Hành hung Chu Hồng (trung);a4G2utOZyLovDT/gZRUaUmzQs61ijcxn4HEav1xPFQ4p8CgtdiW7L8Firyjwn1dRM9PjGlINcst1SpuDIDUj7lqpUpIAhWKmTGySb0U2z/FxwZSP/wa7Kxc/SZ2jqehq39Q8C6nfNufC612Ow7pkkykQlJA8vqukbmBXw5dsbW4pY75dHKEC+d6H+ODLAiiEglUxbujyaJLJjdeLbd1akpyMQzCsO7i1lKLQFjIXDDqj6wpfMwe476za+u3e3Cle|Chương 86: Hành hung Chu Hồng (hạ);YN7a1G+nJWJV+D1lr4CU7XWY6JqDAVe1OdZ5nOfKqVTBGKxUC+5F6xTGS/px+Fb96QI3PMMns9nfuRQ0t8SOh/H1bj+BOsnaX8VU2uNZhTUz6F9kthsK3ki90RizQazzTh8nzr4aFpkZzh5Ein+4O4XSCygEjaD6acgvqFfsk/mVIs0kDsQ2YczRNikrmg9l3ZjpPY3x+I1WQpo/n1t2vWgV5DYUJW/SYPnuLbOyfdEEPRKR+gZwv3XgdObkdCT6|Chương 87: Thực sự là kém cỏi nhất lão sư?;Tv7ZtoauS2NN0c+Noc3e/ybJW/36n9F82mrNyeHsRvObyZhDyyrdRJy+0vdUElHolXAH4yz7LKuK8BZTSLsHe5bf8WM4RQzpKmqz0RweUb2gym8+5R1XS8mhtK6huz6U6I03Psq8bKLl9L6BuxDyrcm8OjBjhjOZFZXqqQOFOY5rEiQZ0houTTErAbqihVvVtSr6PRjFIeqPC/9chbAYz4yE073hynJK7MZwtsuiy/FkWL2unt8yC4htWNY0yohd|Chương 88: Luyện đan sư công hội;YcQLAwIMU/UpMEKYMJ0jajaFZ/naimWfsbUGZgnaB4i56yEwdpjr4sFLfMxX0EMMUK689Jx/uOf6rcFvLOGQyezi8UXSKr32sHVgtWWxalzcChdgDTvtlqSjCaixISgGF1nZ4Bt3iOy5bjSGM1Na1sBvTEbPStvvC6dJRS0tU7UxPMjvafn4JI0VLGlRGBuWiKkMxl98fBR3HKp4sXLaJ4sqJxIrLbkQxMyvWfwRNApYOf1FlwnTcPy2+NhITCyZ|Chương 89: Văn Tuyết phẫn nộ;pu3Pb2rPUDhV9WCERrIYsgLw3byarAWUksvQAxrp3c2S9zTd1hX3FfxIUy/slNZe4mdisiGofhfCOzft+hgKBtcZZ3S7cF6yxWis/eWwHEN1fqRkWBftypA+7DLIc0ITS9c4b0Bo/YVvhdQWNTawn0AbDCGDwqkbQmFcgOD/PRZeUP+Uhq4i5PemTbPZ4O1JH73bOcPdJm3XMwfyQblKbw==|Chương 90: Sát hạch đường;25XHMRmS24QUzFd0TvPoAA/9U3Z/Y32I8J5KOYzuJMYj4ROgGFMnPsSTeuHFuyQyEi7st8h8o3D+dy2q3kS02+59t402h64TF6queooCbkd3wG0bg7C8u8IRyoUj84+aNlvrB+Y+ryn+yJ0efkAyWKS6cak+t6HIBSjoDdELXdMtYIvV0Ytccqadfx82FATOJ7taGysTyRgn7TT5o3lqvw==|Chương 91: Ba vòng khảo thí;QEYzQh3xQ/c8f83uSgD7I9VE4fs+wR69yggitKrctR5mgHtADzCF39vO7zXiDTWws5x8jm1CQo4N2ePY8qS2uP58ie5nrPUlB4gm4esM9aYa9fWq0X7MhqCBjOmolBxFtIobKXUPDcw13KEockTrjr7KNlzohf6EhHRv2fumKrZbid0qPMMW/P/mzs1cdHU0WPqIlYshQDwlCg6rfmQ7Vg==|Chương 92: Ngươi liền hết hy vọng đi!;mDqNcX5VMGdX68NZX+NnJ/rDW3rMSEsJpBMqzN059TWDRhc7mxLbjo128WNbxZKMyHdfLYN/p094vrFz8E0BJ+PCsefV2DHfWivXic3CqnAo4pehUYPhkZSyE4JLIGansvqjPiySbd3/BEic4PMIeByDAlVJrvukKRt9f19mN9e+xllTlRNFABI+cBwdDf6o1ZNvyYmzdJ/4obITna6HDRxI2ynd1gKYJZJ7V0ZPIuUn/j1Zt/zUZnWW/lP5a2kB|Chương 93: Phê duyệt bài thi;fHPBlXK+f+C1ogBtEiEaf4f94NVCSY9RpRFJg3mde1YrCnecEdqUwAoK/nxWJNNosHdsNo9tYKZ7NFzkWnAzP96Yyjn8091aAWpBF5IUPyjAoEL8b9DQQgOC8necvF9ZcAUgEza3fjGp2dGqBe1gpuIvaZdizLFnpq2jBmiPrAMFr7n8noY6Ih/X1eAlecUR6o/LgbQI5vCKNxHaDSSY9g==|Chương 94: Giới hạn thời gian nhận ra;z4SX7Rz6iKth6ycfnCYS4AkjL50IXqv6PXUCwOw9nsdObDGCMjJ+jBTc4Ch3yRXWynf8/g5mQzsKBZZRtABKXlr/twcXgpIu7qbt3mrYzr8NSreMiZnU9orA8uBCOzjRFcAw0dxBTz0uod5xe9skLuwxRj1JVPJMPtBgCOu7WNbvv+EOGhUJGjaW4Gn3jFoYbMoweGE4IWWnLAhfAYrvofrYJmfVEgrD41bHltmCXtkC3gaBqV+AzX+svCZ6fDF8|Chương 95: Long Lân thảo;1lfi9PkJOGVeoli83jcYirmiRATlZyF0kR2eEJ+GuhbAXlHGgnBBY0XwHC/4zYG02+6ue2M7EIB2Z/Ay4eTi9BWKXNPXIhh07VZ1wZ//KMJurnLdUW4p6NnuF/XE+VlPV2wiAEH43e0dpi+YPJWTam8Q36xoSL21AXVd1xTfwHpVmz1u+oDtj+hBCu9PJrIKaFLtXSwY9kCJezTY5nasrA==|Chương 96: Thi một hồi thử xem;nC2C41DbOdIsvwcTaVPAY19SyFEuxKCP/gFUY8kqNBcjfCrHlbf/IOxi0YCm0J9xWqK5pKm1lKXEGowrkVUXwLt4tvTvgK+VaQp5QQWeFkF73INrU+cD7rNKT3y0BTcwGJWWcYnAHfnV2NCdIiG2xTvTm4PyjwFF2uEErIwWB6+LuAS1Eq+z9qa/hXUGyG52LLQKhke/+sIY+s7g1qKPaA==|Chương 97: Luận đan;laWviugaj1jnmQ4HbQ6DhTY3QsL8ECTZLyBJNzqWaB/FFhKhyQDMpETNTbLiGLuWFTtNmg5vPVr31l5PTexvlzZN4wj+nkl8izimzd9PnnP6s4T3mfcBsS0p9gXpsiSLGsPeVYfD2/PZY/zWMAMHDYSmP8XY/oeRvjKdkDHVMfXPT5GBxZQ8tcDqXSkUAEzhy5tNbGgo17NFuV1851Pufw==|Chương 98: Ta muốn Luận đan;cSRL6a9aizjlhBMe5ksmARmUGuS/F/bWFo2p6kb0iQJk5o6zA8SlL1AL1sYrenffkl2VebzZh4tWnP3iXXgFTko+Wgtvr2X7xdH47odsU11ZWYwimkLEZ8/nFGgJjcj36FlRxofU/UHX+bu1iqXtvJ5kXP1eh/ZCtvqGGBFynaKT1uNXWYG5ZH36c8QreJbdfuUNw85XyVq2WshbhYMTtw==|Chương 99: Tràn đầy mộng bức Âu Dương Thành;FdiCos351MzqWJJWNFL7AHy9Vjjwjt2DZuerRfMR1Laov0FgdhrOdTdiKAeV5w5VjeRE3KQ9sCCfdkcZ+ChtoatYYP6GRLjx4JYa/qC+kXwyGEejH9X7UltlmDdiOc6ILHXuCbxM/OlNindZe5zUVaT20wbszIQ1K3tDR9E6/BqjeQkeyugkcu7F8/mzqPq/uiMlRnlBvdfmQxGLMOvPk31xzbCldq49KfScxbwkPsOFm86RtgtJgx8LlMP4tA+s|Chương 100: Diêu Hàn nghi hoặc;NLWCM9T5wOevAbBOgAJJPAdTwFfGMN9d8vtmtRmd/o1t/a/n/YMBV+T5CJYL24pSZajUcoUTYy7TUiJAHofwN9/uZGIMNAIhnsQyZCb24WXZQKHY3ocw4CMaBLAGfghaH/uDey3hGGJbR+ph8nOzm8wERdchzJhBl06//rQUiyDvluab0OioOPr551aTp06MIQH9BAg4c2YV2bUxuzcHGA==|Chương 101: Triệu Nhã cảm động;nG3/UIaWfmUkSI522IbJMnbp6CFVfEbzIDIeQ08C21vUMUBUOrw2Y4/SQbkvNB94FxMshQLBhG//bwPcqT49PIhDOrey8CDrMQnZJvTjnND2mcWXsfzos2jF86fTVHco/gjEXlu1NhgYV0Qtmo8VXKYrmjDQJ0yxoXtMXk7WWaasVnBZJkXTt3X1FgFZGuwYzuAw7YJtz3c0iyDL+lfzRw==|Chương 102: Mãi đến tận thế giới đỉnh phong;77VUGxIng3Tf6oCMExNBc17RMejJcz5YPPyLHBTDtcMT59BQg8a+NTlAUFPy1+onlL/LFSYdGOx47P1MZaDh1hxAhlRrC4tPctei0brQo+oT5BpT2QwgOm30MqcXxaHHvXP+fyfOuoMYgsRkUCpQrdnIILfZ3J34qtQpJy22hoOt22iDBcKUg8MTUuYT272zfZkdsI6emmKyu91Qlo1sVdgVKkL4hGfpaFhw6zSAhLDlh5rDCqGAS4NP7zHgtVGi|Chương 103: Võ giả lục trọng Ích Huyệt cảnh (thượng);vkfbuDN5mZ5BJmxidmK9N4URhQoqlSiXvqKf8igh4JrdkCCwZA7vJBDCef5VyihTNLFUIel9/xW+zLMFnSFafjd16mHsos/2JiCGXQxweHrJuFdE4ttXiuOoAgry+Jw5/J/7LqktgqGlxSfr4ienrV98dMJ6tEE/lbSO7qS9wX2pZMsEBHB2xr5cEyYzr2vKJ2a66Mh8eNJ8p/aMohbe5r1BcCe0+i59gFY3ABavIXWg+sDG5hHoMgnMLQeXsnK1|Chương 104: Võ giả lục trọng Ích Huyệt cảnh (hạ);3Y6UPat9ScUzErLFGlvlK1WvoWgR5PH01sMQiZOt0V4CIFnDS4ZWsczGgrxrbpxbO3kiZLAQ4f5pgw5plqJlCzd+pdgSAoWSi3Zo95dW/lHTm+fN8e9wg24EUQbG2HRdcuH77hnnBSjoH7dee3SRDu9fpAc2sqzQ7UMc95btx3wrz1OTj1mP9dtntUBAvHG8vprPAx+fll3CYSx79LbQqXqsxoCwI3g1aKhpP/QlDcyVCGWyU4yzNURBnOwcRIcJ|Chương 105: Phiền não mới (thượng);7Z7TfWysIYEa/bZdk/6AzccwKUAbXmDfjvEvGJ1IST/g+C+FryJ5IzN9sklc6t6yJbtYR7/nhuKtO4N0jBR9lxVvKwj0nzbW3gQ7i4SWj+aHZJ1UFM5JHh/ARh9DVnCxCR90OYizorPQRqtu0JzXDpVjyh9Azv9pvE1VTQ/NWHjvb+R2NrNrUjpGgY7qaOV7uUEF8z2/986Bw4hbkddm4MEv1nnQ8mENCRiFeKapgkiJk4022Ylma0tGZLBwnSue|Chương 106: Phiền não mới (hạ);F1WiGXZlbtYYIMdjGXubzfeR48z5mnRNZcb1RP3MXaWN71pIa+SF4KDLK7JafRYTM/u2HRgb6srbisL1jytZaaK/XIwm1AyoxKx6c5Cl+998RQhyU7F7N6xt/bS3NjSimX3aJ+LcEvKiSY1O8tzOq/0sKty71taAlpOmmtcKzhgcI9STiosdC6IXrA37+Eqg4ncOpd7Q+NVA3bO6MRt5OQ==|Chương 107: Luận đan bắt đầu;UYtsy4YSOO2IdQcWgFACt/QM8rYA0J7COScveH5vWcPid/LCqhkWsyiOPZlxKw4PLOaENUOxLCZ4rJ8jWNpS2rGR9oSH7f9kPLV9/IVbmzSYENNFiDv4VN0FkN7pbNzJf6DeyD8TmR3lb3Hu/Mlll8TyOygrkZobzFtjRoX2WDU99yBiCIU4dWliZc7txeuwMshhEwYNibjpQpXME7oBow==|Chương 108: Mạnh Nham;ZyEWiylEZjtVb6JW4r2xLDPAikAWEJcw99+eWJZ8j0HEyqm+t4qhD/HBPjDNa6GeXekEP0K8gscUK1LS25RK4IYgBX5/S5pD/pagjA5Xg3Z65HNseQKwta5TtcbLVcuseUeqBFoCrXH7gqxjW2kDB4VLFL/jnmFvTKNBdcnwpZHaYoTSDh7mni2jHhYGOvf/ePqGfzdtzaKM68JslbYyng==|Chương 109: Tĩnh tâm đan;FedkmKcFGF68PEwSf/QtkN78lQ56oO8JNipuhjvBYJznHeFC/z3H8Q+tNTsjbxU2it9Irdes96A3E9/E/RRks+cHkUnMawXcoN8IMMBkIauXa8yx4PPQTJT3tmRQk8eGC/KRPiWMZQ9pOzxatslLZDVEk0STKdO2AkXTtXnnIGCNsGkxNKw95ytilMPAGN8fmHP2/podITEHSGq9X8LQSQ==|Chương 110: Ngươi sắp chết rồi;gtHBxV+DzQOPd51kM/9Fy9k9AK50BvTaNbsPrpUYBEn2iwgeRtEi5wqr6RB6qNtD7qGQw8E2p8e9tZj7y6bI4m5eV7zVXUpRGpHqtpe3KgOimDdOzo0Bp4owSZobfH5SPD4xf7J+Q2KndUR81RPy+EK/GIcnXxYsnNvbFCmXosTrFwQcWZpWwzCBPDTTsQgSIQ+gRY7OVTxRjHjDhzO3qg==|Chương 111: Tử khí (canh thứ ba);hjw03H/T8+gV7g5PmSlTj37F+dkXH/ahnOCN9ueTpuybJBiSe4d4PBp+y++8Yb17klBzHGk5jb9ZSr5FD4lfeOHrOvO22QLHj6JnbB/T2k5A2EHhev2h+Rjy1ZIqspZh3cpf0atg4I5H9LFfxOnQMdYvsE7xPN+lza8YldfDIqpm4Q+3Vvv3WLMUiNZgpnv4h+suWliGR8yaz7YDVsZQAQ==|Chương 112: Trình Giang;fWXp0YX8tspSnsmVBmrBroLCB4VIpR1SSsKfhp8NevXR5eqqUosxAwiA8kXI8mp73A9K1uGHuPF6yEbzHESbooh1xdynAq5YTwBl6R7WrVCY5OHxUda69F+GMqLIiQemtUEA4KsbLpcXAswlLlw8qwY+OtuPOE+cmvEbPhX7anto0U4y6hBTlgIrqceqGcaRLXHlmR/dseUvVcZZAyw1ZA==|Chương 113: Thủ pháp;WWA641sOnaxRhiKbEy9BPdSmHnidFLnnH0PNJJOrL+v3eLVaoHzNNANhEPQG32klb3sU6KhfQPt1S2eEsxFzD8kyBBJGiUmd9PneBymtarm73++sTlvEQ3viQIuez2DiI17CXYiAXqpxjbzTPikYRYaxncuoqx4cdk4E40Mj17fjd1viZ49BKZR9UHMPeI7pBssiyn3IMo3KD42MHNzo4g==|Chương 114: Vạn Lưu Quy Giang;PX3PVQ5MQ8GpGzC2z6Hu1LmtlLBZj+GeNpMdRxKoa13Jm9jBXbW9Jd9C24IzOv0D+Z0T6jRpqrVWmwO0qfLl3S2aXh14j8S626hMlSZx8xtonLvYrQRjTAeIjvK20I0tHREAOmEju4sOVcazyl2waFiWK82lwuIMBAIoVU5hQlYuVUB5AMDW8WHDqYTd6C4QOQmgWOX6oIzyryIs8HCLXQ==|Chương 115: Nhuận huyệt đan;pdZfDpPxp0zj4yfWRjOMl1cX8bJkEaR7CzlmGqo3HyP2ap1VHLg0EPXvMIjqIgQ44ay+kXOMXcg3808R2FWl7GN/uqyseJxARti8U4hGCeM+7ULWGqYCQTs7isSuOiJH6DuLXLa6p3Jw1KeUN0gDRlwTqSO5tt2uox/eXv+mIB7Je+CzWk9/GW3k2/1Yl5v+wTj1dOMHxEUl4PfvZRyCCg==|Chương 116: Tan vỡ Bạch Minh đan sư (thượng);u40sac95Xbj6R1YbSnyusbNNq48nEx3GlZtfGv8n94F8iUgHnYDBtxPXTQ3o5XO4YuzOm9OWeGdLKU56AGHgJGXBWg4OCC0CfnimNIpG6OSQPK7NxBPAJYecaKYDKl+wCe65L9a8QDIS62CyK3ARnWVzLHG++Lv1oP3OLTbTaNzdra0JL2EX14Tg88/PGlS0NjZdRYAhjDXbTOKBed6uoheRVPcjAAmJY/jdE2fIn8soTEJmC5eiHQaIJH8wWmVT|Chương 117: Tan vỡ Bạch Minh đan sư (hạ);07RLhToPX4YKOWiU7IkDvDJowBy+6atGfKhAs2dxGGU2eXKGJ0hya5tYb5egJEBC/lWLjv5UlDQ6YH7Q69ajePxGmheuQfmPC0KFUhAMhBYjer+9XfRJHXJ4K31WJgR7nBUAtY6La/whXcLeO2XuEgzyu07Lg+HoQQwgamhZcjBUEyU2HBvXrlKyjsbIO+VaUMOtQRhJ8Zf5vOPXia6F6B1CDuLo1pHQKFu3ZLaTDjfbeEjUL0J/EH7tWTPrBwSz|Chương 118: Chân chính Luận đan (thượng);LN0KzINJszsUJt6vbU/t3vFXO70fPpAr5wCyPIdurU3gJxyT44fih2nDy8rYUDb1Uh/BGnYufmOtB9YKwRWGOp/X3Gc+tXc4E1ogWPqpiKGw03WoF/MGHFRTyHqsRUHIbCCVE+qzIvY+DmvfuhMCGrr7X+bd9hxWAomsX+n+w9qP4uuh00zGQyQet9jxpf9YSLEFwlT0YQiGuD/jBj50P3pVTeWOWOkuPoy0cbsBbLWSlInAnPyGDs8R2p54iTg7|Chương 119: Chân chính Luận đan (hạ);YxS5Svb3WdirY8J0uR9/fJ6vbI7g51OGMRVjudIstG19Fn/r9JMQsDs/FDejYGzRaghUOftcZiWdyRNF3yX9zYDRWP85xDjEaoWS/W6DelltT+5HZm97fqFPUER9/F06XyetvDHjyPeQe7TodGo+EzM26AuGbU8X2olyxmb37WeVucEBK8GZkXNOvw4K/qQ7ZKyCJnL8grzNl8dBktUKzXmsv8UXiwcmqNbYu64w6eIKVLoDAyKELTAtaE2e5cF7|Chương 120: Chẳng ra gì;utT7aGQH2vISf7cyc0rtSJtVUN/mwJ9sseC4F+SvfF1iUSMEspG7DWPKlsO4Y+jstw+fwpNTuar5OirdF1fVQjXEaQFRvTtXhf/EH4zGYKmKtQG0tN0sbTUdquR0LD4fo97/i3JOVElqyiW51z0gCaoAOTASrrfX+2VpNDq2KoSHJ2gb9ALDcRcMAyretrJ8Go8s+wo6dI2/9i0+OFvuuw==|Chương 121: Tranh nhau chen lấn;Z6/2bjLZR2oEiCNLsigENWItEeOfwIPUxBxZoGnP3sVP93586zwJJLhe5/p/KuHFQs5VZ4pDd+5D01uIOVzBNXBlgEJk0gN/ugh21nkSrCE9BOYLTvHTDCsY91p6wsTgL+W/qBPW+KCvOWBJy0t/9m0xmpRTQ/m3rW8ySc6QICxPhOeYmDTJm+KSiyFhY8NyVjnREpW2GnXEA9FV76lNX1o0m4oOSABY//SIs5dc+bOk9FIOpYmTUryNfaqtZWd9|Chương 122: Luận đan kết thúc;LxFXmWKsxnuL3gn9enhe1s49W5wBEgBQNJc3pboZWyOIWg2WJdvlk+gaSZyBlAntaplE+WjQODIUXgRSGOO+tCuz2FEe4uctdeQsvlvxBH8t3ZVN76QWcCIONtWBEM5lrMofyn1HZdcYSPbf2AS/oQ/bwcOSFYPLutHXZCi6+VRYUJb1YxH/hEuRK7SRPgTCOBsbPrsCQ8s7jIt0nMherg==|Chương 123: Tìm tới phương pháp giải quyết;1cWjKjVLMcAMpxW9wPXCgYNQuJxHg0SeMbkIIRBLnhLoFIuDqk1RnDiMR3P8ssY/rtQqpY8KRnJWw4twggEcyvwTBoPdt22nshtxTgQ5tEL3uG364V0BnB1Fe9t35BOsCg3vlT85iHCaPxQL8jlhG9qvgkG9bOun/ZajGpPZhZFGaaH3Y1OqbJH1efcqDugDodblK7B1Ijl41XzqMwEW2EQZP0Ianiu/GiPIOkZ8Laeo04FCVyyfPyot2VPKEZRJ|Chương 124: Nghĩ biện pháp;mNtWGc0qeLrNm79W/JmDWqMrUPvGc1qGRtBbq6Z80luUFmhDpQQBFqIKSXAMxiW+hl+GW/6LY3IRV53ebwDVlqlDa9RSooG5Iu5C7esCEBt5cL2ieHBL+nZfKsS3JOTDneRW18NXvmepJnL4JFYNH32E0p0Xes8UW4OHMR65UzI0zV9rmMFcLAd14PZb1QStD89hCrSsc/4tP6s/kg83fg==|Chương 125: Thuê phủ đệ;aaItwr+WsH+jQFodSo+0xGL/1NeEJg5FPwVN4xbm/ffVj6zJuY5pd5K9XBHGJqwSyQ9sl7Mjomc6e/11zXBxdX7hhgNMXuJWONS07yIHwGx77CDjYfQ31Qa+y+YO+RC1W5vyemgFnPDP/nDvftAe5XikyMi9vza3j5PGXdvYPP0lASuKDzoJSuqwqaZfktLBt0KzJNBIqHbjy+s5Zk8W4Q==|Chương 126: Ta là danh sư;HZf2aKzI0iHS8m2l3nw9Un283EHJmpW63uY6ti+1DGoTae0CPVBuko2MsFajQyrR2DVkxgBTJDXxdOe7QSvFp4UInHMnTd4ThYe9IUCaVH8XiHtJmG8jXsaeSBldAhO4ueYxG7j7vZbLQWyqGm9j3EJzYpLYjx7IAQZXPlBwDKN4RcDCMgSvz84MIrm1ceVJDzQM2IL/W+BY1a1YA3iTYw==|Chương 127: Đối chiến danh sách ra lò;wziLbO1yqjLXjA6VmkU+SFGx9FaKORBxLvC3G9yHBtPMwPhOeghL+pNw5MXHXJarrMO79R4TbyNWeMvHBWd8GT3ddNkur9du/c3j7qgT1Yhe5rodepy2MjA9ADRAVf1x9aDlQdKxcAPQJGOnCbPBeJRwKKs6U2DRsLR76qKWHyEEMy8fDIg5oVKFAeFrskAfenLsV6gNxm2T0xovlEaUqLZrpHHEaeJZ9Nda4En8eOosDVu9/Up71A0csgm8Y+/u|Chương 128: Không người đến;Jzpt8rMRStdlBuokT9gqr2dZeZPS9S576CXTBELG77MdsFA6Xh82ubu6slxTucs2+Dfy1kkPvCEJRAgURruHfKcmT9uE86Y5LT62fhqMa3/CI7VwWxj5EA7VSaHZRshhO05Zyb/0SzFCjIaJIY/gqjQxJmayi1YDgRO9LWpihNQgvINpKzm92guodmva1W56xTvubzPwDUn4XKmfcayfIw==|Chương 129: Đề Nam Thanh Ngọc;jbSjT4M3t4Fzi0E87zXmHcIpEw13Eq7BTtlVwy9HkGUo5tOrh/k/i3SBQ44N1afOO9BKP/GpaHbxnW7N8TEXENF7aapLcf7/LTWWj7lQ0kmj80f0Sap5O04XR5p43ewe19IP4Ws+USmM4AwN3dzMu/DzO0bS1Wux1kvs3ukmkofdHFxRvLbt1ol0u3WPlrxCy/wobLdozCfSzBKbBSsO7Q==|Chương 130: Cả nhà ngươi được không?;d8+iiDOwIirUZjgbXFyGeMYMbijUlFOXpYBFrEfp8ELm8R8vTiVtPsuW+s7t0texdhrpc4y8IR2RD8S/wi8/jgGVttTMyQvNeS0Eayuy+pb7faGnz34YYuc6IsF72eg0Z6KpBbVP0l3J+fJZf8WD+HQoN7jw8orm6hEjdI0zMO3eNkra0zLav3bKsiXdQ0oW0F2mRr27siVXOT/7jc713fyL3kqkPNDpE5t4Iaf0TsEWkgbsqEbJrsATEFRuTM+V|Chương 131: Trình Viễn đại sư;m78WkGFuXA6br2h0jCdda1iEeCYLd7h1nc/6TnNcN2lqyhrgX6dRP3+Y4CW80eBsQsinho33R4D3/H9xc7AblsHnEHatjPUjSsFFFM6uNk6mGPLrrHDNxO4xpihLWaNTZDhSbJ4m6o7DelK6e3OVxOvzEVXZax+zDx5cuNrB6CLcG1RUTi08xKhZijxYhY+la27HvQImAYe/bpw+0wbxow==|Chương 132: Tự hào Tôn Cường;nBuwCgvDKvdLxImQ4cYWaM00ec/iqs5WpqAaHb9gIK4hxjocNd63LoywFm8wtIH7W4x7uY13pLr40wzkB8c//3uFbaQhgDKVYCaypxEqiUnpJ/uJtO8bSFiPbTNWXNV5dE8x2cK1SW2TrKzA37chRjKXyf9ovP2DNO8FZtB+ZLhzhVxAWG/PCOtRHspYnLcyraSvuOTFnxnY954wT66bRA==|Chương 133: Nhốt tại ngoài cửa;pHNjEKTvn+8g+YsKBrgIZc/TerGDi/hDBfgj/JM3k/8MknhYxchQJiHLCmrFHq4lMRQHU7KhSq1qqnApmnlvN4rjPAlBxOWc21r+brV/QzuB7nzHq0OIJoP5hns6osXygW+BMOXBaqU8cTB+dXn0E+VQIrTBdQN/cueir2MZF7p4QpjawGsEKDeZ98Cq5MtC4jwdTuSef1ByjKxfzHQU/g==|Chương 134: Tràn đầy nghi hoặc Đỗ Viễn;dte5+q8OcwXYK+9ph74m0ywBp9HaC2h/r1dzW7PQ1D0lWi6x7GKfFHTPUxSzvk7t/LEy3NGbtst/vdN74CrhEIPSFcBfVJK2d0gZBT7JhsL+y2NhNHYSNjMQnf8+OMGpxu+6eh7gc/nX0iLwS/UaHsD5FpeXSlKJTVihmV1YY1RrlJGkVgA5wR90I5OuziBS583wFv1yG2Pyfa2ZAMmOapgGF6r733SBtJaFQfEFXeRujXns0MfgQZ2H58CfPLK/|Chương 135: Ba năm phút đồng hồ sự tình;iu/QPUZsRSj5VkumWQGJ+SQqZFk4ufueNqkdff67kqmSthJNT5sIfyukRbl9CokE3FESDRM2WMUWTwKx6TLGPBASXKPzAV3LylOseB7lrPg4AO4hDbcmEyauPK/E4HNso4JIP1JTzQ8v1P1LHGTuy5XX4iFAVcoNRpJrU9mdFMWIMhnUQ/OvGQMecavr8yxmHYymFEddCWQQrRI9xXpgu/36z5ZQJFp6emnwkgRDNjQDkQu4yyH7/qx3TRbFR63m|Chương 136: Danh sư Dương Huyền;6mqfOEjsuvkNBJBDe+FhCzJd8TI9gSWzyJACJX63fMU7BBA4Ox/00bL7w/Mnza5IVAjJDjac5jbR4s9UY7mZ9213MUHhClaGueRDRpv+3XSgpG/2JgNmG1HoJOcoFEOhxDly/9HfjB2i7uAduTYP3b0WsGtdbZQ+Pgcog6qhT0F8eDbpTrN30RkFxIDNuHi/jxCqOOTKEqI4S8EjjohtfHFBP/zBpeL/InIAIowr7d4ar+fLIiiPOs1ZMGNoxcxx|Chương 137: Sờ sờ lão bà ngươi;cfWP/4UQr4+QK3CnVC72vfRwp/7D156jc03r7sIxExcgEfZ/M+IdFlPQJcDQAsMyLjfXd1jV7vS5RhDXGefXf8xcruCJDqnshNTZQueOJrDdHv8wwaVATck34LDuJNXrvr8NKBE4xMhZ6TrexXLPu1yEBgGtlZDdXGsN2R3Wh5PaMzgI5Tpm+87jXGZFdIzUToWDRDSmFktbsaQLkJ57og==|Chương 138: Có thể trị;VtCezu37Ce6rGfFbURWZF4nrLT63dxxWGH+RuJbMsNisMcUm9Or37jsvl62Z48Th1JwcpR80oMeJK51sfKtIUZuXECVftZx//JddqT18VtH2j8384LcQH7j6LSb5DW+5DLmFmUDn24gJg3mOv2oLKdOTVwZ835thdJNKISVfUNHHj8zresnxUq/Idn7IuO71CwTEdEXYENOXUNevu6xhDg==|Chương 139: Thiệt thòi lớn rồi!;Wtazbti+ZFqZ5iRMK1ZU+CikwkVliaaCpl+g50xKRoMaq4E1n2Vcb3oS5EY/A+77Cs+5GQLpt0EzWb0pSJEicvP1smiEasnsXLjucUlEvjz4FQ/nSHvb+H/Zwe5/JjJ7bARy5ZlF/r0lDh/rpqZcLE2d0Xh641sL1li/wOOfo946j0ZVghyJMoZIqDemNrYYxHANCC3kr6NEthOD55onxg==|Chương 140: Tin tức truyền ra;r+rfonLNBKkAQY8i2jD1J84ER7QPZxwb3LOmgg0VVk/o+5e7QFVvpeFdGNqtr7nSukD72mS43dQGFbFZgB6VVKNQfiZhqGQAOubV0L7bRC5o/ZnMDdY3bryJNSttCZu3y1kcXrSybTUnf/gIhBGKig6VmGtc95SVSq3+j8a8hz6c254hIuLXLnGeiXUii0+ZMnUwTqwKW0HhDvoh7AuJcQ==|Chương 141: Ngươi là cái kẻ vũ phu;0YNnRtmeTE212YcvBT5798u8Bs/sa0mSnuUehLyaI4/HzIPg/fI+DJPImlNKKtRMwpUrQGseyCT1k9jwveRMIJAcPh85buvcbHC7DUojglMNUAc2HIA024ZajKd3mDeYgY6iVwsgLQm5fHGUrmg2+Ng5FooWrn/qaCn7mA3nNGMDOaBkkqiq1RA0mpcdxaHtHEs3Mo6V55k6p7/WiKzw4G+y3O23/BzkJPtdeqsBTLqHgFIUlX/5cRMsnUEuFc0F|Chương 142: Quỳ ở bên ngoài;P/z3sSCGuIOmA/unxwgUclSgCJs5qzEizPT/gKEKGBgkgcPJOOWIZUcKX9z9DWNJkyCHE/qTZy2B/su/4iIpsnrMmJtmhQJ7uw1sK4axSMFWXpI38KluDwBAcZWK9I3CF9ghge2UHOIfpnCtNc38bfFgm0cgvPko9ZiDZzJSmu3MEjBgvyegsxX35t1toicMHtj6BeFV6qRToDVAj48Skw==|Chương 143: Lấy tiền;sCjUBOxDl1PzkwCAlO9FMJlayHZ/QnSGesWm3MzUJx2XzLKXmkT/L6OVVvY0k0Mzkp4pMr17tAnoild/2yibHPI2k6ksBHEtSjw9tkViyr3xpe6NN6FdRhWPdVp7/5D3NAfUrl+jtujSKOIPqF49NO6WXAar46BqEPIvLpPfIOZQtrx/hQjACBPxWsTjIWkn6D/ELaB93WjcSOZopxZzHA==|Chương 144: Thương pháp cao thủ;d+hgrHUO2FTAdHsZTi3cDnA/UVF4vq0JXe4RJw0jdG1KhDyk5HldUIIqWPm0kMg/RPMmbiIm9vVAWKlGIGqNMtLnBbxNbDNx05hnpimX8RnoIsWMmyBNRkqr1DcopK2jaaq3PHFyYhyEXux0HeyLfVrRGfHf5dAto9Iih1EH3NFxmxN2J4oDXzIyj3rewUvbPpy/su2HsLoSactMryQuqy7nCUavg9cTqWiH0olU+H521V/c0xOVHFqcKqFOe+U7|Chương 145: Thiên Đạo thương pháp;oVDTXG57Sh+OrdKNVtxJkRGn1jUCMI0Tyg6g53pDCsnSghUEJbPL11oAiaXH6We3cNCBUzRYDhgdB3HGAiOtgC/s8igFio/D5MlcxBV+noiNHGghzGoE9tyGXNQbPuSnenldHay2Sd/jcb6bSrz1Ge8MZhwtKYkBmIsHs6xu+FKrsMJUz1D7rL+gFeFy5ogfP4D4EuJ9OQqSvQ5LhTSg42blQRfx/eUQDG8F9CEQBjsPjw4BjTNzU0plzNKeZakX|Chương 146: Thương ý;MXj4+N1WjfVzvii6xIw8TU6mqWgoA3u7Uoee5iuAmkSyPDy+n2kBr8JX7Kf4ktZQAW0VTOGHgzuYM7fXOybg4jwiCfcNNWRu+pGHV8JgPa7y3XJGhV/J2Yl05pkLpt2nkxgog++atuVdTaSwD7/LtleuZ05uFM6uL+/xqRuyqIztFoRKktfk00n0j7DGzL7NYU7sdV4/hg9QdTyVTmAM4A==|Chương 147: Ta có thể theo ngươi học sao?;8SC6tb/92rn8G1aSXkuSqWs9QeyEVaSWv0iemdphUMDX+69qN8P9jF3cI1eHaTW22irLgCj84E0s2lx3AM8SrjQEUCT8zyvf9cB/W7VaW0odh+WJhOmtNAT8XU+ld1daiaogoMJjngG5hIL2cO7CHGmHf6Mkj2+I2ogeWJIG1wQd+Z1rXLlz4L9aASNJyeLWieEz5CFGliAXyrXH99FlJUpfgyv2RnipQ4wGEirXNf1QNWbDjiq2GT7yrAohb1Mi|Chương 148: Học Chiến đài;o3O3Jnd65kxrXIGZYXa6j0DbdYdWM03NvTiKEMSyITIA7CCDmfZff04OUKHE7xxsPj2IrTUu1SF1YmseL5+P2yuKoZSnhiWcecUcnmkFr5sTkYhZnuRh24gx/W69A+ciEd5f8YadKSoVj5Tq89eaH0+RFd6U4y8CxIPoH/643D4WWPe6Wj3pD1pLEWuCDx6YuuEYN8YrFmTYG8B0AYV5uQ==|Chương 149: Trương Huyền quyết định;VjTgExW9LSc6my1TX/VXIJKOld/iG9CUrExUoytf67GAOxtoMe/4UKhnqCP8aG0VhtPpsL/Jm/kr1ITKtua8CCB7FPJCvjJwKH36a2ICGO/xxSh6eLS3IM63khg7Wwnm9WaHyNDFPyLRKh173NGzd+3LYhKPUR/fDQ1hqU1w7m7Gk97ns8POXxTxW6OqvAGsEvO48jKIfR6NNYntlZRqH0eoX61p9zpE3obpE9TazEf+GKNwxqw7fprjj/a3Wsrr|Chương 150: Truyền thụ thương pháp;5KBLM+YrnK/nQCD48oSkvD6T9YOz8Pvc23D2p9dMzRCNJGx8MDcu2GTivEr02cMMkmVSzgun/rIV/4+DBx02xD23owwGIFrdiKwUVcQ8n1y/totrqf81DEJ2kSA84l4H6v14jrKciZbpY5u1DxpPhRb4L1it4QRll5Ht7sgX/z1ORkzw0uFq2lxujoDU6tLSqBG30AlO8Cymix6MzQIJapn/4zE0OU0oFJm3nCwNJnPTGDjhBUq96zNpM+yBsFbQ|Chương 151: Ca chính là đến làm mất mặt;jLXPkfQCrn2HFKFhvngOJS5Omj7mB50cnlVy4iIF9qTpA5lTJcpA8nTbDzbx21YET0dfbf8C316SxoDnKrFgIhUHqcFZemKT2xJTfC+puISokpnuv7qiuyYPTZEyNyXk5l42pRn7iOhPnJM5FnaOGwWTt2TmHrEs2Ptw0ktjCwm+YL5Seal+90yHchA+4zw4u5LTjMGaJQqF1GsmkZidNsPRUPnS4K/2YfqEDAB/N8HbQLeGfiBEw81o3xga9hMI|Chương 152: Trị liệu Đỗ Mạc Hiên;gTUt+mAahJbnwq8jHImQVzeGy3CX3t5sXVNkNDUh+mSBrwwdcnkc9wa88LYi84AYAPpmXWZTLRrfrrR5JqrsiwBUdXxJVCw4452SzMC5BgjDtb5Fq2e4sZacvj+8MElIP2hINvpPhCzc7WdKPY+7CJyhSGONPtuU8/YuILF7PJ4FWjHcofuN7pNlg28rgNh34ht2+kW/54ZXClPXH+sNZTF2ZHBdM7pP60W6lzS5x8IkigIFBKhqK4qQnrUZP88Q|Chương 153: Ăn no rửng mỡ;W+XJB5Kt15yY5YI3CadClPZ2VuoVyw1kNvB1kUOH5MKp9+i8VIfa9gcoAybvDWwTB2O+Q6eshCHtRI3PAqt0oqkR2ekeDhrtXgW0QM4TUHwlp8PJK37Z6wzxy4COLA7UkbXahXqM1UL5Y2ZMrft9f+iBQTQQHFb723BNk8XUQWTIMkOFF5XIru7uJA+WYWqVL8T2tNK2pZRFufdDkzFWPw==|Chương 154: Kim sắc thư tịch tác dụng?;yCZq/ZT0SAw2Tf0cMe8IrotRVzoGJVYSj86D0IsWK8U5cTnuzdZJSZM+QAWoyINIZux1m5xwrECN+JUojKaI6Vxeh38VQcP5vqchWHzlYXLq0FrXgq0zs3yeFJtQMSU0KIOci/OxOkCOcWBvKIfFjz5sn9xxV+kCjfbup/cOIMI9CCVgi2oCHFMgDb205FoxRVlPz7S1WoOVRyzleIFVeU6/JWLiAch1e7atmQljUPMXcQ/5B+YBsEx3Zp6+vG68|Chương 155: Ngũ tinh sự kiện;a8LoqEKwvYX/0O0U5hG0Lx3imnMbG2VmkenC8YNAFwfxveGyabVAdiidux9eMwFIgT16PBHQlv3MTFZt5apou1UVJZF8wawFQf1m1nSIqEJdwj8ELLAs/JVhXqFU5OnLGuDS9O+roK4XxPeIR5YG4nY2djoqHYd5XpTCTUdqp/JPsg/ZPmAsVq89e0DHtetyLIkON3Ffzv3j1t+1ZqxxWQ==|Chương 156: Vang vọng Vương thành;RGDcM0W8w8syAg0k4QL+RfxNbEelzZetBfwRuR8d/bAPgGQg6FuSjNhlspuD89IITz/RvBLrLLkX0n0OX+cJRoM/97cKmG/nABX3UJrQoKgmQbyEprSfT7m48bJaNBJBhypZtzk2sVgJWSzWtJjw86YiUdpFS3bEYAcUBTMgwQBEk7InbCq1jkllzoWM5XCefJTW69ypVPzEhhR9/BKowCN1OiEpfpYsBamSjuHIhJ2aVtD5RmYviyKqa6le3hlg|Chương 157: Thư họa sát hạch;/pHCZXSCbVi/ouRjwAPihu/HfqTr3oURpKOisO6URKcwz7c9klg8vDt1uAfiJZysPWspF0PjrDhva9W6oHqWhN3RI5YVeWSuvQKU8ku0gickLTxFv4wy4tejsS8x4V2tbOWUxLSg/P1ZdB0J4H/4IBWj0oA3RW1dnPqSzGtV4I9/yJWzB9FL/GvfrTXULqLyRPjvpXj/pHji2+awk8GhTQ==|Chương 158: Đến lượt ngươi;FT4t2bsqHpJ27si4wtaFW9IFeIkj8AGcRA5ml6fBe5iZ2Bx0LMsAAciJPRIkYUzuyB3WFUlxO598kNi41GpU5Jz9vqXwFDs96tIILbhs0IdRkMKvq6DQySAfsJ5VcPgCghafchR9XWw85JM56v/WxaXV6L94vQeCbCYmjTBONReOhhMtldNbRwDVBNtbVC14H7WEJSjwgj7VPvpEgq0RmA==|Chương 159: Tên lừa đảo?;oph4LdnpXTTUIecRBaWg+tBB7AwkIZNaxo59YPr5BDHSftVm0A1OsBVNRkO6cqU54A492fJ+I5VxhueHB8UmNrijrL+Jl+juwH3VKbufNRCWEHZjFSlXWyVJeXnUw5DUUd5AyF0IMd1cBiO+ztaMZ3mb3NVp3Z4IgsmzqhfzmC12H4w4dVdFVmsiTOIxmbuHmk32ZuScFNLPx7Za14q9LA==|Chương 160: Huynh đệ giao đấu;L8e7WpguQ8Jndo5aw0D02ACL6AsmTv494nPuZdscUHlW/dzYsWEx1TD3+R1v20GJ4epjgH57TA+SOH5uJB0/3trRjH3PPc9D0FiHpq0Bu4MRWOG2WwuPGPC0lvL19AB7pVblFg91tECiLAMcaPrFFKprQ1NibCVReQxJrO4d+7nIH/wOkXWT8KPUwtHsuVgD49gDjpgs5IR83pBJqiv2EQ==|Chương 161: Tả Hữu Du Long;HJb9bJSgCvExRlMyzAUYJNgLrG/WMy+hX11rs93lkGKUBoYnq/25b60BQU6QPtnZgdpvbJ2/UQhp7YNgmFNuwPKEjoRFlSxSoCCtb9WnpJsb43HTEaiDeHBSShqd7MX/zD17WPsk21h/3o2Pasar+83UjX1hUAaYN3z0cDEV+pfJDOYa5xsxestyWh36AC5wngXfipV1iEtS81QGqzcDzQ==|Chương 162: Thứ hai cảnh?;XTWuQOV+W++MhFkufRqDtKKyLpioHOHAiEEvYqo29+ZgOTqDJkX8LaMIjCrLztZvd4iB49K8z8sU+J/atAwAyH+f86OOKNeZLwqOOdkXYyzT9dOF3eRsN1rn30uJBcAb+p+DjSRbVf2TAUENyRlV6LG4ETuHZYZV2oNopOTIGotZWEVNKzR61PIGefh5GAhQGeauRTpLgmE7Bnb8gwfGgA==|Chương 163: Lại vẽ một bộ chính là!;cZDcGVn8rXO6jvwPdWBs5IWatYyLOckaCUMNaHpHgDFOoS6YIgxQmk4d7vu4WHbugy4SWWbk+pmbeGBvGE5PQLHvZOmdoYZY8UO5+V8ttpY0UZnwr/9kAleHDWWBP1kxYnOB15eHEDp1TssMnR7vDxfeoD2tV6P4k99usF1VfYH4baapcAI2PTIb/s/SBT1IvOxOLv+OZ6p6qgjDTzlJt9msJILTHReZ1iQLn/a9Mx3IZwJAIS/0OQ2VoCYIpEuq|Chương 164: Cái này nghiệt súc;fvhlcV4xDGXBjGv8AVTsMZJS2g8YCvueDdU1O6Uqe294aD3j9LsJkKAjD+p7xW4ueSCIvgVSSfWafACHmNClOFXCqmHEcOSdAdAD7JUubSxGu2/EDdSnHNE3ISdZH26FlzZDLtOaLPubgOcMQGBmzaKOYE+XtMO2XzwIVavhBwvNQadSPQmvsjSdK+9ojgcRJG3D1T/mVtfkekjv5+Sz5Q==|Chương 165: 3 sư hội chẩn;3sK0Rbig9OAisxC9DLg+JFr/+PvhEOdYj0uKCkGtYh/2JwMuF/F+Oh9SEAE16/AJ8Tl+9PGIN1apiCsd91ZRKtRfNGj6PwK41HNLiq24wNs4Dn80jkYT4VYrfCwUZaZIdRJ7AJ0+CLnKuMJZgQ2YjZR1HTGT/JVEH2NbGVyeKMHnoJN+eouQB9pldsLhe/G1fT2E0kwdDqoBpr67U1IeMg==|Chương 166: Vương thất tàng thư khố;VVrWjAOiTkjSFw+5tvtchoSQ8rhXW9W3y7RNOX+RfSOqGxjuPn+wcLJiBA6mp+jsbAQLzb7vjhu8lygq0qMxcsZKFlW/U299Cu9Kst7inyVBMTereID0eeBySeRpfP9VNUyTCDQM36G9NQTLHh9s/dbXJF0yJTXT5N8QPmRW4WcErNpMHq3idFGt+khBnjwh5tHHBn/tGKZTU9M/SlgCp3zfPe4kGtBM0i7YBop0AJEUKL651sQbhLlIN6N4jO09|Chương 167: Hung hăng Tôn Cường;stVtT/VgZL8GeySuAYVSX0EQYKM2VWL4LuIPObSYTyH6JDj0Kpy4vwNO0mzBqMCpwyEyK3khfyCVA4qBzxF4ipfCUEdiqhUQx0z8dnMC+Xx3qXwMmMyX1EAZkvcSe1Iq+07yjCCkT0AkedUyf9QGqMQAOYS+vO+l6aw1FruWSfAk/Xe8tnSbQtHHGwp6qzNi9SEHa6LVyVjmn/DeScB3f2qai6ZWldhsDfhqZtnPQO+UBYSeCJdpUUHZCYbA79SD|Chương 168: Danh sư nhãn lực;bX32/G83Wdl9vb8QXwouhrWblRFODEy1FMzayVQxH/2ZM5swABxDlJaNoldO/tkEF+zgwbJl62J7Qs8uxJzNRJEUw4UrMIbf8P4bQjP7m+RF4aR4X9cAbvk0AyCRl5wwu6f+lrSi05O9WktcPqJ51fW2KjPRLIlAY/tuvtbGW9hb+j7BdmumsGHqqx+vQkoKHph5kRniKOBgoWM0TKTKMg==|Chương 169: Thiên Đạo Thần Công đệ lục trọng;EzS7xXTcCocmDCYSJ2cAZehiSy6fS8z9qbvhXUBW9DV0jVF6PwW5sF2EhUx1maSbbD2KvcO9aeVU3VUgigs6yMHM1edZLpUKP+M2g7w2bSKIk9S0g/X+S/Mj6W0I/c15NRpXQoAI6zTvw299TMO47spzKTdBl818ln2RZhtu+1IlKuI2eePPGos0Qx3gyQzBEnDNMBLrvh6TsjAjSuTipa9vrY8OSoKbZ8HntEeX1FpvJedwnAd0Xo5yg3akSL3t|Chương 170: Dẫn động phong vân;fjgctYsIFLU3bCupiSCjmHH7uGYufyqgMi1ot4uCc4luqPcWI+p2A9295jkGAiE0xNH/8AhTnU3G6ODlJ5a1RsxMs7g7+rkJH0sI5kWsYfK0dLOZ96LGWfrwVgG2DZp4+gqaFihEMRRdhK58USPqXXaNhbd50TBfl9Ns73pqsuX7lRByGAFdK3wxQduULiGyo00/+Hi+MdggjdUymec3iA==|Chương 171: Lão gia trở về;kuSBbrjW+EwlMcbkldCJuFt93p4XasELI/CnPw/tCNJARgWIsKU1820vXX5Jx7EYK1v+8/slsPY5ujDC2mvN5qow6EHsNK/lPzL0qfkcACmaxeyUuJ6m1IYm8sQ62kd10HPb0i6Rof05ZVngxbfdFgGPCjAwfXGbQjzJrOpFhK6pQJJsDo6EmXLMgOGPi7bTQ2S31oaPtUr19Hdgeg5VIQ==|Chương 172: Bắt lợn sao?;hFtc2aX2T9IM2rQ1BzG7uUwHc1zbLUk2KLB5DpqnrwaNQDN+Oijk+qUiS/JNQo6zjai0YAIx5ifGw7jvFi3x2y1tTf/XQBmlJPyyMZqX5wtl04PhcDmMZLUwmoBhwDVXxLqH0E/GbHRZ1h/eeHcKDGXd+W67LzwlRqwIR8IC/DCSxQa+/HtpYedwSbJUUx6WOn3BDt57LO0j/27LzvfjNg==|Chương 173: Dương Huyền, con mẹ ngươi!;v7sGNmLtNlh46G6yobhEtgO8xZACpIxbWSXE4D0j3QjDGokoQ756LuQP+KkXCZGOUMx+ZsgoXQ6EWl6aMlXTofyMNowjA9XdgxiP++LI0Jv81MpLIon9L63lCekQzYYUOmx4DfJS/BL2UFYTKTrnz15/o7p3aRhbubfvP1Ld/Z2ToGGBomTK2mjfyRjNOx9CtPf5MUJTgTUSuCdii7w3Hz3Bf7e32YuhLeXPL46/u8AP4QYoCbn65N8hH0m6F5py|Chương 174: Tự tin A Vân;HhXf/537BfvsqTqtEPvVZjP/im58oNZMYctbYnVJaPOvuWaOmP5JZAoVzQvds49MIhywoGN1rso4jZaXhynnIwWyOM0MgurEU/Cfalt70ruv8YsB0CDcH0PlFu1S9RK6pG4ZPud9sAezbnU4EYKczavyiqc70jLIaHTszTTuoa1sPxA76WxTqbD80fBdM2NfJKMXN2mTWGtL8yFf1V+4pw==|Chương 175: Phát tài;Bi62ephia0XsOFZG6ufTIUYHV+ACpBhrG7QvQGrQYILUdcprdN3UcbZm6/ctn9+Q4i3neAlmLX5zONB0pMIfjlTmqTVP1zkK+GuBfFC2w9c7jGEAohvq08C/ESqqySTeiT3gqo3FJUFmJsIhRAJC//dzaMsdha4eRcuTR1oNCHCQI/ndjbfm5f+dLOIV/R4CTa5BbmBeXjdo7YKSrOYsMw==|Chương 176: Hồng Vân đan sư;+tNugaJcF4z7/WO7wPfajqYSz+aHDHnrB0/Bd7XN9YlEwtPHgEBxvbdHu7DEb8gGeSeUUmdd4DoxWzafiC8a2N8M6zL07pjE9XKUrSHSY14IP+7UTpPUhPLNcg+qMCPAgzaQRP4ejTm83o51wPDy5tnv7N10pg2q9joTq8orrNSYRpfUcmpf6m9U6Y5m0MSq6isdoh6HVrOGkoGsy5MEoQ==|Chương 177: Nổ lô;B1dVPUEaunyDNuf3HwIgbyp3Vh1bq44bT1qZM0N5CSUn1GKruNbWEP46V/mmqStwO+3yHRqBluWloVNe7c6DWrktQDz/rC2gyGX9ldGTGLDCj8u5XG9TLHaSY3EhrQsI1iMs0RWD77Kr9aVkUfPlUBfNfCTgTcXGOhRIe5PrvYY4Przt1bRpfBBRpqHEFs0mMJRqAqvpkjFR0QNp8OBXNA==|Chương 178: Xung đột;0Vl67YdXXr01cLH43PbthadXB5EEnRu57uXx7XRgFxlnbscJUgg81Qa7X44lQPO4pCH2IU3lrISlqNRQDMWTLYK1FQafVBKE4GmgB7TySL7QssYLpypiTQerY+M5IoiazEj9A9x30hnKxQ4e95uOL/TePwH7YpDnMY740gCZKvPXoxPIsqLG9amRfXHeVDmpE1XK7MUmNtOcTPvIe2jbsQ==|Chương 179: Lão sư, cực khổ rồi!;AEw3CIv0VQ+gUHK/ZiTBWHwuQ47s7Yzkj9adPQdhTARuUxX09yfqWGaR+qVoLC6mjeONTYo8RySGZFSokSSpFIqQoWq/BgWvSoBHGTm0+6q0Y0ByM+u5j8KktU5TMGOuRIHuTVjKUaX1O0SMF902muTPPNLhK4Og6FTrDekExIu8VCM+1n2et8KhGLApn/eJJYEzhnmwuu4yw2HQ4FaC4w==|Chương 180: Triệu Nhã kích hoạt thể chất;SUEp6BCCmS/57PG8WRInXWdnDacu2qdTvaoXmPxYc252DUqb9ed5HUU7Xuy9JXW6jEYF2EmYCYeh+07dNhy/0KZWaT+uQ68VMHgTqqx593xrYmKV8VQTjz+vBh0NjxLICMpFekSwy/+lxW0AM+h8JDOkCYkTi7Ojj7FAdagOaAo3ks3kh1VbWAK1yZhz2tdd2wuAz13tt/aInpgkxA48EgNZN3xn1l0NT8l3EnSPKiHvfuaHD9sx5lwjYnhkLlcp|Chương 181: Lục Tầm tới chơi;eNoJBSTk1QubvxhJXl7bPurK/AatEeypXCIJ5kSCS9YIGBHrGM39MQ6DQqMtzHftt5oJI870Hbb3HyurGfqvx8EAQiJsPmhPBTuHi3KcNGEuJprs7c4yYQvZCQnwTCheVRTMH72Pz1UZoUNeyxlQ4LgWurvJtkZKdpZM0dtGtebQ+4UA10rDOt9XjzMCnCn6urOB5S4wj7dWkR5etW+TKg==|Chương 182: Đuổi đi;ow8kka7tYNbUdpCB0D4TGQ4y5YUiJ8s46lqLIqrpeTxEusf5kHbFsJ1Qp9iWJGqtoU8aax2h58jj0hKTP4FYsgon2afJ8HpuRhmTLVHEajGzLkXzCgr16Cdg+ebi/A6gUjlhTaLgOj80JAmbVWV4KUlG0X/t5XT4NQA7x7jhZals45Maq/bLZ3mOM4l1gh1Xe8c4AnaYEZudIHQX3xDe3Q==|Chương 183: Trị liệu Thẩm Hồng;p64RQXwJ6d3Cvo/1XCcxccsU68xfvfYNmYHHDcSZ4NlPXLvbwjmCVoF7+aAgJgJicRvpiveTAozwMb7N8wt00uwIZh0U0UfFHgB2KIfVUoH4bj3bnFqp1/LNA9uewiuu1H433c/I3u/a92E5m9zkDtVP/v6qkfTeMXBbAIeaCxUJjurd6ylLGcHry5c8W9g/aRISGSzpYAnesQz8N3cPPg==|Chương 184: Độc sư;DfjDzS0mtOxH+XycNx9hc5Ekp8r4LMR+bK4VwIFwCby3Wv/xJeYPt4L2QmC3H3DvpAcVulgiVGzZ5AABYtvP/CpMryFBZPF0uTBsaJIOaQjyUxfOzZCfiRo+5jJVuU8iutsRfVuVzYAVNjga4RRGtdGVXnGVIAv5atwnAetNGt+y/dOdueSY5vLa4Vfonf5gBMECgKZLHkX3KOwzdAPUxQ==|Chương 185: Học một hồi chính là;woKgAZmBf/tVgcCgxZaGg7Fgfj6LTVDh6LHWjKg6kKemUVQrW1av+jp8jUIMZRyfRQSpHUPFDz+hvUvJIQAMbk/M/2EI6D82vq2pz5hQtszdUW0JRg0yMUM1TmxCNfksC99FqDQ9hfywEQwvuRqu6aUC55nYuLISSZiDRRSJ5C/sBS+XbFFmOegkTrZ368tEwya7i1ufzr6CoD9HQvBPT7wLSRpkewZ4YBS3+wa4uIXCIC+vGoDwN9xAhWfxOzd4|Chương 186: Phối chế nước thuốc;JQ/Grwd5lCRI0kRQSEKJmS8GtHP3MjWIPctOG4cRmaaGVgSlF/OXkzSGYMD5fhAQqCktRpz6t7HvacHqB1xJQc8R9U9psYaAf55tvzWprQ+mN2Dcmmwe1yxkKZPm378Thb/YQCq8JLXK21d86QSZouPYHtnEC9j1IbVb/NOIMXoM9fOrnsgxwTQdVUlR6Rbv11tXx5EoYRFsJWPP8xsrYwxe/0Deg+0WPMVuzjSnDvj8OQOiQUemrQ11CJneoJ/t|Chương 187: Phí lời thật nhiều;cV3HoFGgxboKr9fitYzKFxZcAuggvRmYGiryzVM2zL2ujHM0wpkV5GkQ53DgMjRq1FmGLwGk8voOs7/aUaovybZjEBh0i2Y+Ll4s28PBH2lXLG7voxQ9FrpkTklFA8E996fP6N/1wB1oKiIvcCx9UZejdKs/u4RkQWHRzA4VLTSrLowHyExSVey5LpcB7x0cn/034lf/AgP64agXpsE+Kw==|Chương 188: Thẩm Hồng kỳ hoa phương pháp trị liệu (thượng);gIBhnBGIqRgK7FWzyvDyQJHD4XmQlgpTdWl2cnB1KPp4D9rqr11yUiwxHhsJcU1VvAtOCiDl5Hqg+hSQslVfPnGMM1rlGpQJLXmgGNddqP+qZu0IJjQA4whRbqw9J6zzWVRznPMuBuMdRfdu1CayPfnPkfEt42994yHXDaWtXFTPUO+Tt1YeEW62Vs+xks6usGXhsHG8yUhuI6z4L+gXgg7EDE4jUQDLniFAZSaROuDX+CvF1lnRSrCQxi3oT5A6|Chương 189: Thẩm Hồng kỳ hoa phương pháp trị liệu (hạ);/Vb68LNd0KgDrv3h4XW1/TuVe9BTc23hLUoi1shtWyS2iZlMJlBayiHRjzFlWf807o3t7B5MBolBSvL7HqkD0iA2/53oWg4I4bHLrfGue0i6ykqwCZLDmdDpKULIVri82dFroNPpVS9ltRRSjUzmYawlyA4B+dxGVcw7vLcpA9YaGNyTlvGdn5Tp813fDiq7TmYGTRhNK87JvPfkAKBh1StpOpXKTqVCBP/1y+SecNR8V1ufdOurHigm+8AzEFIc|Chương 190: Lục Tầm vay tiền;Rdo1kyIeegglG0MR7cOkd2GSMsb8XBPTcLep8xKqInMlGhnuPcqOzTDrydp9s3pr5uOdTjijVW+XzS87UWvoAk7X3A3MlJ8PX8kU3mjduiwP0TsT+XzXD6z6iondYLYDbmtf23BG4FIOHsze/B3RY0r0vquQRQpZ8T0EAM4pEoo9DlmhqqGeV6VpvVwcf151PUDOPwE4KOkeTSBOVcs48w==|Chương 191: Trương Huyền truyền thuyết (thượng);TrgG8BkbyCA1r30Pjj9V1q8QlsFGSK82glxXNGvigrsrtAu2iUKI+kw7JUmES1bLeN5YM5t19bWFBGYyTxjnf2NsEgCdri+JmBpAx3BePZWVi32hPnEeolid2ighfyJyTEdxRvCHQOLzXaTgAukZisMdz059D+eIvykPvq2CQRW4isyekGHwTa8PWA/XHcoXSQZaFdPyY1sfjhkzq7WXrEF1J3LZqam8j8SLvneWPgsTqMCvAETEeqNV01c6j2D7|Chương 192: Trương huyền truyền thuyết (hạ);AgeOKW4qkE47UBfK2wmgk3EskfXorRarg4Ces7fXlX420SCoAipCbhMYVuXq9F7d3rSkxuZo5SjwC7gMpjzYGlfQMw6PVzp45Ws22VAoY/5gCDPES/6b+Qk+mbeZ8kqaxWBwbWPfWZ+ENEs9IWx/sEJDkJSBXsI6sUgGGitQf6b6AuUhUlmrk0YJ5Q0hbcbgcRMJbUVQr2jBgrmLLnbulczN3s320eYRQIBD2qnltbxw+hE5X+yowHiqKnR+S5UI|Chương 193: Hắn chính là Dương sư?;OVfuWETfeDSIeZEBKkchsL6bH0Kqx9fU5k7Y4RPYGFvhhxRLl6OsBIpIJUE/aFA3UjXuCJyY4HVNnTVMMBu++IT2h7PCWKkI8Mfra7USO/HoU7MKQJjv2NAEP2priqQcWrrLiPvvGMSCQkdQECPqAtPvuzu3/pitAgPYqFZ3SECzzIEE1vjNMW7ERt7Qte8nK2mqeTRN+wngC9HfYqIzSUKU0bDdYlad0s39UswKENiewiMaXFx7pBc+icf2oa3Q|Chương 194: Ba sư khiếp sợ (thượng);QJ8/ydqeNJRvbOKltg84zTZmtwJ1DIe3o6/RcaGdmM8837HQMB0Uulpo9psnuE8fNnkUffOETRi56h0TKMkk2R3SbvB26AznufFdjAWXKa+u2aA/IfJN8eEEOw/+a9M0CX558EQsriISlWM962/Z6VNOa1LGfdHXCY3NHxhVe5ey/mnzq1zD4OZsYuPQSe/DFIUvMqU3krBjSjh+HcYRXvZ4MRiEDoKz+Yf17TgplDTRfgvPWfzJsRCKTXJzQcCC|Chương 195: Ba sư khiếp sợ (hạ);p1FvStSPkY5ZDSJcSU+PDacCVDyUVIBzUvdmyPjI7S/23WNT1NA3v5qIHCw418f1W3x+uKqUAPkKPJjVxSBJNWaYzS6OowlQ+NHOE5K55wXu47FUrfK7DBiCBRX8ZmQBe2GjZzkMn/D/P191T2Z8Gih1+8mAHrkSg58AXY6AiQKQVr3+GxKalG+NlNiiHB+B2QPKYy6v1mm9WxaXgwkA2g==|Chương 196: Sát hạch danh sư tư cách;BzIadzwMZEssKqWePdM+R04aUU0Jhxx6TIlzFSWNuO5LBwoDFiiGj7TxD+qReNVbNhuc4GiE1cQFhgE4zLuOcfrnPor+n+fjz8PjE165PVsfm+fExsctkjeF//wHzOPdc0sLADh/DSNMXJYEHnrZUMcVcmuNYllGuiE93tGN5GUS7SGwH+07pEH2vVrlU0br9PN3ThxfM5PLtb7jdX2xZq+FmAwNz+p+H3ZNJPWVVpAs9hXdOTyuwiPuerF7vb0D|Chương 197: Đã lâu không gặp;SX5Jy7vIMAB63OjxHQlVaCX0FyZkdDQJXwWMboCPkZYVXTWNAlZRfV9wH5N6snbOveLVtsUxJOdQfzOKKEAThsyni8gSu6Uk1WtIU+qQ9qdBsjNfhT0NIxjFvUff9/88nDul7CGDtDtcWIJ05IMDDQOLMDs1BGEGxN8zpzB48zPWa4rhlSWjGG5GAlLssizmCGxTZJpEk2G/Jdu1muJF3g==|Chương 198: Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa;Zgey5MbcFvYcg3TER101Vd3aD1cSlhYdMq9/RpM7EwiTwpNxIav7sqiXuOOSM+TlCiMjnL6SE/PtlMl30WLT0DhIx+ZXvK8laYHS3pU/ns+V0yvh00/YCUD5bQDrKh/cSnn8urZCpz5EHxEWKoGkEJMuxUPhvcc869ienXrZkI80s3PRJh02Jv4/mhDgIBppjblzD76W3BVB219xBW/a4Q8XuECrll+y5q45yeYBiY0o/IvmQ8Uiqui7ZXAsc33v|Chương 199: Ngươi chính là Trương Huyền lão sư đi!;kWqULHtrKjCAVbMXhZqoUY3aDaqC/9xgbaMEYEoF3y0UkM10PithhxdENOgcIpGfe5RJhcr/0t0h4EPnFovkaHU1NUPHOnpTfcb9TIG7I4kvZr7SR6UAe5QsSgDHJSllsoZLlEghTBtuwt41zmqZzZdfscsf3zOKEgY5GqzXmTS8Ah1KUa0Mlla5Dhu3cSLmpwPLEK+pMu2yQs7GzP8MvHn5IZa04yYO1kbTMtnERtiPdVFjXliIZrHhLbP0Frg8|Chương 200: Điền lão;RXxNxvjQL96p3xvbsd8XStPPYHSWSEsB/vZPKtkLxJf0X32nteojTcyyK4DlN+pcl+TqYY2RG+h3oVsJ9eqNoEIct8EUAbZOCEWjSCA4xt/BKvA49ZSBSsMIedt465CLrutwDHUnvhphykkFurGME1OpdfexMgZtEDVnqt4SOQ0A+Repiwl7/SYnZfy/uY/+0IJkoCyYoTgUD+J1p9kgow==|Chương 201: Thử thách;ynQ1mf7EOLmoI0k3NdRMhhOWfVnjfysHE4o2XG2YJC355B9u4dL2A5VKOEgAzHGXoSf4dKVoHyNkf3hOzsr0eXzpMLzpJYOodbZnwMyzecztWFxiIhpsUIFiFkJ4FgDHLn6XwX45n3jh7OYE6yrt78s77Da8dPW4JFWqQ2/CkQK7xOW/grs3Et77i1iJasYDt+2d0gxQVZDbxcVCAb7S2w==|Chương 202: Chín năm xuân;RKkVbazDqcPM3ex/t6BwJ/PYxlyogL9fJeznNiWgOSMlOvWafCWZGUa7G/l9FauLYRwhtHgj8p0sPh6LdDbW6s69QnF/oL1XCxWa/vIl9CDijjRa8l+rqnofB/W8yuxKxi4UPFmidSQgYHVOq7aoMDSdY1bQhd3lCd2zpETxZi62XdlMAPWgatuSZDviLhROcHFQwNQb1SxCXFzbAdGS1Q==|Chương 203: Tìm lộn người;m/ir7iw/OYsSMrMPakN82I6txhkrM2iMWc7CTbZ5YBB3ZRBJbj+OMQ1wQR/9NzUtY2qNPxnixEB2w5gfV7DoreHsUfENW1DQby6TMIHBPu0Q+AoVHYNF0XVm8lCyn7dgx7QrwdtP0xttL7/aqlPWAp3P4ovj6HAh48oWgWnVonNEz5Ea4YrLn+6d4ZjDAT6n6rXv5Gs5K46gz3/pJNk7tw==|Chương 204: Lục Tầm giám họa trình độ;WjGJoJEeYtt809NUoNyxAF2SwKu8f5+rqWT/uL9ISEZWUkUmaIlmrRHPTyXCfU/FlPdZYaAVqoMR0jvqG7ekknQbBeq07qgtnyrbZp9aZrzG4msUZMUlB3q/nXTPNpZfo2XdfoHNTm30hMnyBg3k46UBzVZf1Mb5RMrsP1UB0hguxcV8oLvGfY4iK9jO2krWtVZnqeR1ygkXSALaxsdBG30Mqt9U05kW/tDNjjztkZyMPwowqGGFpNzrPKr3WK2H|Chương 205: Coi như ta thắng sao?;aG39pDkbygvT7NfEOyyztAl6bJdx79LSwgeozfO7uCu1LKg/AB0gnWWgNZoyqsCLHhPMRxqNY2lY2hb/aAbvAiOaAXIrEkgB0Fe83dR74mYecb6x6DSePJTEtqlYOVxV+DNJGgdLu9xqJdSD26fMTIbROtDqATzDAg0aPPGH9JR6pVDo+tpVYF//5kpv0zRoHStPYF2OmLzpbzbphWfkLiW7JCuUShG9CGgsTp8atG1UIquwQcCh8GcjZJtY++d0|Chương 206: Tiễn đưa lá trà;EqjtXlNyzhde6O19zGiYy75l8onT75wK4g1i4N16BK0HbiqVCsSwQ37+QPh1cz5CHkGZcdB2HOf/AJV6WliIWR8rhfGJ/ZK6kwYk6Eols+k2YgBM9gHqLA1JBOyAGUEEZs+IwkzUkdIgXHz5QFbrVPULoo9EyxGkQcn2SlVtR6ZhPsx0XDLpkHYjSLRYGLdu/4T+TRgAu9gxonS+LzX0eQ==|Chương 207: Trở về học viện;VX2fkU3QirPh1xXGcR15C0I3sFdeRM+RUnl5Q1UQ3yIXSFxb3S5/T8qimyT2Z9DmVGt5hOp8gks94yL5rMuDLIEHdXx2HFutg8UutDA/lL4CyUTe49/JI2qFzfyw0vxzSjn8UmqDudkY5c+VImxOGsdNoJCBrcrWZFF8kW3a/3MKAZA1sYg4Ky5ZuZ6Qs6lG85uLGepIIItVK6YNymB9kA==|Chương 208: Mực viết;ckHRS4WapNJvbvYpAr1NV4jsnAdXpBkKei8lYMo99bGtrqkorC8ijXmZZs7b1o+YXCcrr2VIp62Er8KPazbmZJxN2jvlk27AWg37LAuj2SrKD+vVHknM2KdvCwvyerJIHyDTV5hTxTo8aewlSutHAyaa1Xn6FvKCs+UwiJcMx500M66kzJmqNJcfiQkVX+M1MlizQyGoxPbexogvkDsqYA==|Chương 209: Độc điện;VZfRrDQFzjuWwqVjkm42WrsPlJSStWeKaZ5C728zcz8Bfol2Hy+/d9ni3vrd2JsUjP6hVf+VdseyBpYntKzKLr1e0XgIwtt5/WsUVXqxhgD7CQJ4gmiybzd2JTXXu3g3BAiUe+XhOpvBfhI+Wlw1/2+01LuCl7VjxHmrobCVycNQ54PvdOqrIUPpXw57efIzetS0FUXOR8DVMT8r24vj7w==|Chương 210: Bái sư (thượng);bm+YvbMA0yl3GSf6EGHE7zWSg+A6pgAYG6ui1dKC/QQ18HXNcwUB7pdZ7XcsQGGyNOTI7YvSaEFs4neJq3qvlpG5Cgk7lxLOLMkLKGp8C2+qfWugodTIkK0zU6PRvugfIhv4QmCq4FrSKDhpUKR2EEMwcdOZYJNRVszz3R/ZkUjjZQSmLceQ1IBZ9EyB6Ux1H3p8/sySipScabYrnMHKcQ==|Chương 211: Bái sư (hạ);mwtEuV+lkAOiXE3alR/bsc6BV+6iCIusc1ofdd8NZVq3etybKS+xIzapdDr2QHq7+QpZaJOI2BTEBBCF+9lVY5i5HpIjLLkmsslFieP6YZAFuRVPl9a105mF62+dSKCaZTuCpxYAAkfKhRWukTBOAS4ist+3RoBP5avCK+O20Ib2o36jYWK5/L27qFvXJqMWrDr05AA07T4foj5okc2ldQ==|Chương 212: Sư giả bình trắc tới!;KSuezumgYtwIsn+q9tOkt2I1M5zZla1fqTUqH/Huajopm6X1q7dvItw6naGJMyxyWLrQ1fX+KqFrx0FSaXAbSXX8miHAH/3IVpgXZ+BHO2ZvmGHzS9OrV1bZu9M3ZBDmikBnfk79YOGXWuMGPgWwFOkXrpHQfTZkwl64DCnvXE3++RJZpahf1HVnikNUC08nYJcHKFuDa7ecKx8A++WlGT7uXO+jcXl+EPMZNsXrxAJiiXMguzinIJalH+zwSdjM|Chương 213: Khiếp sợ Tiền Siêu (phần 2);G7s3Il4S683Ybwz6veL/X6out+C+DWbBcV3febscxrScvlox2jNdOGyrQilWUtF3/P7/6luIPSq4Uvx//fNakYIAPeMkZHp3a2+MEPkhYxh3Nj8R5VWSiL7PSaCiKut+5s6mnGPeFTN4ExnRM++3HOiEbY9Ar4B9ePgECd5ym+KgtuaRE+zKX30KspQE2Xb/2qaN+kp4G76KVOaU2KvZ8RYIgED6u535IOveJegX4dHewYuSxQoMOHEe0sqLRuTP|Chương 214: Viên Đào vs Khổng Kiệt;lCXOcLCUi5+nD8Yb2wQE7URCTLsyv9m1MNES7jrMl0IAWnzapgYwYhoi8MctpiTGxQeBTb5gngK1p9H9Ybd2kjO5RN7HTYcsY8oNsSQtorC+bsb6o2RKLVWabkt260N5i50ohHYA1k5GaZwgokwTkAL9KfbDNKZqDvRlo/FSmIiGx9pBR5xrWarw5L2DnJoAvUVt29q/o8E/oYt9dotevUPx4wJMeWhiRE60ZW6l3wBPqsNLvtregmrBvzlNfyTD|Chương 215: Ta thua;yrT7i8XCx+7mMuncbAZYqHPriGPhY4jIWHas/QGddaj7AYXZNLWq7ko15wooWcBK4YwdXmprBzAKzIPA4lKCOctpwZ95bRpI1kVrZyyL+Cpir2411lBq3lsCEYwDNXgLHMpstR5YilkMqblnypWqEx+VtGRpS2vXskYxIY4UwHxzhhL8dtSDXduVz4/kwnnhdnb9ZDIiLuSLeAx2+pwNKw==|Chương 216: Dùng sức lớn hơn;EpR9jpXBiAcZwxrLwTN4IyWOyg0lGSwNWai3s4fMk+FiYQjyb9goN0Lg3mvH5x0O0UUJdylsP1oW8Rc/aWQRX+sSBq1pBCeLe8sp0DT6IY2BntXQiqeV3vNmjg5AzaVlqaNy3zA8uGCcgmg5Bci4fkQPbWvRRUe0XNhrqsXoUNZ1jjb3G8fq9MD1j8zgaHIpVcbuBYm11buN06AzQXPbmw==|Chương 217: Hoà nhau;GVl+yBaCHoO8gjep22MVtrRqMXzjDjFKQTK90RPzgku0xJpmB5uE3qr4f4GlgicQui4+lAYvmiRRmk0CxfBNQIPNpjb0pPg5KI3S1p+5b4qlcWTqtM8rEdSZ/2z6580JH9XeVSeGMT1hzFgFXQkF0Z1YzglwBg5mdknEgZmCbEOJEabWEW0mbOS0DTf05Zfh3fmEwhbXk0xh6LgsiOcLtg==|Chương 218: Đối quyền;273eRbYXkWngqZa5Z+2pVoGv6wMCu3pYhaWCuFe1Bg56kvbl0ip05La6e/FpmxBiXnbHtphH0DB+lfx4IzYNbfn2jFxxXUe59lzNkxgZ91ZDJeuK09O3n+wXO6FhnZPYmBbzyREodKhbiar6HnP7gh8um3XQIEremfU74dmlkrtzsrbDKdtDNoeTh85DdP5Zu9SK12Wr7KgIBbrl2mQXIQ==|Chương 219: Ngươi dám tiếp hay không? 【 đại cao trào đến! 】;5ZsRVvvnksnck6HMdhwSUsGK76WHdY0mOIm6Hog+Dt4etJ8+w9VOls1VhLJhsUzcYMfke+V/4D6pvccXzKrZVv54sdm8zcANycXLV+Of7QxkQ5KeQSQkTfcfLpWgkZ4pgs0WjB+X/T2VemJ8UvsnbN6cS0I2R0c5eL9LP+3FMVWdlpwwotBHkx8VX33PJYDsD41P4DcIl8tLZqDlVj5KX2A7opzBO7FjMWHHf/obSrxJKH9niVH5dF9PxyQft/uh|Chương 220: Kim sắc thư tịch tái hiện;qw8pVJA8TJKNyZL7K6MTkzb+RtM0IvwFgTd/ZPPJKSa76x4zjuG/uFzxcWF3XeFtnpUzVaCohPxkByRlCB/3FT9fU5g+9o0nyRb3metEjnJzEt4xchLUtPzM7TAa3tugMiWZtUWuOHYFqU7Ui++Muvlpdtk6KmtJKg2yTVvFDxy+z4g8mmWuzKWIXuddY40I5ODJZWxX4HiIABrIpa9W2g8E+0+fuO+yAJ9xUGn6p+uOkZdNJTNm7j41N6GDeVgB|Chương 221: Bàn Long Thủ;BSxnoyXebJGVzsP82MBf2nIMe2+FZt4dbmwZToAjQb8WgX7pYTFXJ2f+l+6LoI+pJju5POxMwOUdZYosrt4RAwhH4N5Aj4xHIN7o+DFYLWOWO0EHgDIIhoPVi1XtZ2eMvFIhg8YTvIPlAoj4WVWghSaR9gEJLC6WzyesCWhYvqx2HhCuFgSsWwiXEvNCO94XuMiW0uJbHSq4MAUAdM03Pg==|Chương 222: Hành hung Lục Tầm (thượng);Ba0Q+liA2QaQpul0eXrkZe2QUf3wD11mur6iXbGKiYp46NjkqGKYEpuJ6pcDcmN2Y9bllvCV3BYgwL+/MYu0OP7JYVZ8pMYWgK+5/JvDcNiEF4d6Kh/Kynvip9IAt7in+pJJZBz/UQaZe1DYGXD7tZZSa/Q+hDdOk6LYmqIpEyV9dk+P84YcX0n9yDsvobnk/ImxQ8xh7OMVOaSlrjx7Gtm4MYf7vGZ1l06AL2EikDlfgSCyPp3ShFrx4PupPiHZ|Chương 223: Hành hung Lục Tầm (hạ);U015DqQ/WJd2r91lEiN+glLCprLJQoBm8/TlxEEcXnbyYTUpL1C83uZLPR4J6N47T9rAVcZUt5ma9pGxXtaF9NhuhcNHQVA4TOS4eyYN23TeU0kHRDQsuDI4YNHoEAkzHvyhhwy5v5XhIaSfiU6FNglXQEd01zzIPwv4OM8lTXpJg2erOxZVXX5UvHJm8MB/ii7TwvmLZI6E4c7yZf0f7T4K7gyfZ2n2dVhitjBeifubCMBcrFllWLlS8KBBWDRL|Chương 224: Còn không gọi thúc!;alzJoyTz7sMRXO7cIZBhHDtBpXBK7233Ykn4cld7v4QYkUkWGGoTtbK6ZURmQ2a+On5ppZniqxNTor9lAtywg74c6CsBoiSj3T6sNo0Tf1WF4eeNIxLHdMeb8xCryuOHsojgOsassy14Noalh+ukOx852fiSrlEMQ6qsc+diczz0eyVkx5kg+ImGAvipP35TRPOtaSmZxXUAZACD1+XesA==|Chương 225: Đại sư huynh;9wizn3HiXVqqiPMv87Zfq+0r1HbrvrS+lur/WMiqHryHdywSvYod9pNbWCH+X9FXPhWWa18I65OabKVPd8b5VBcrn+24E2ZmvpnGtE/U5k8gdBuMIgyARslq3PNQfNOyd/+Uq0rGIhUUpBrX996yiYXkWQloLuDC2l9ALislQgiujo7TSKGTovN3XNwfoevHGDHqhaFEQ0gpO8qYiNjPmA==|Chương 226: Như thần nam nhân;Ai0grjghcq2v90t2LEugWbeLp2TM34Qfp/Dx3Srg96CpsskFdpksH/i+kv8RrmepdGSr0AmVkcC1j49EBsky4udy+mNL9yb3U9oRPA13KZmmphmrA9q+bhXxW2XIi+SZuoYiuCZfI52jo6pHKsAEeYqU8+lRVUmQp8+HPUdEHKduk1hXCfboRc16l6E10XYeWglmy8jp86/CVrZPuFuegw==|Chương 227: Minh Lý cảnh;L9POlHa+ZHjUBIb65R3C/Gs92FMj+fI/l8NImxjbh47w3vP3FulyO6nRiarWDlysvmKXhLj6NkzYcyOeKUrYnyVLpaFDHjLJtuwhEDFNfzxyr3fPucJOgISfODylelEiK9CjnuWRat5JgDh6/w2Rw0dXZxMYg9DhAE+6osBvipDpXpAZTQz0ZQWshbe21xJ0C51g8tiyxPr2Qkm+pS47hQ==|Chương 228: Không mang theo như vậy chơi đùa người;JtasV4HME+HUCpWznC57oEZmNlD4havPqwms4jblRUhTgRpr9Sp2Ok86hVqnKnpEYlVZGX0mUVKiSjahLWh8BIuW0KDggMBTDNWaslk3U4Vy+H7pp/F0iGkB0TLP2ZLJR5bZoBjppyk8qwPc45bKbUJ/LeLSkZdERA4GGAmsViMjx2vBsKOgLyGfecZ6sKjL5JqOYbK/P6wFtxYLX3PGgI0LhnycH5DO7mdGTtvUMvd3WI+eyKJ8RzeTaA3Zc+Vx|Chương 229: Chỉ điểm Triệu Phong;jIxo90yG5fcqKWZWpsRO+bvW/xK8igDYTLE/NxLDKAbdUvjmTia7vyjm9pDbJMnrYdxQgAZUUqbxMJ5QX9zGj3W9svRV1uTZ+JbTq2+qZVIqpBAQfyWd7jKRfpg3FpqlITnrWtHQbD5kpI/aiLhD67DrhJNC+qaDYGRLHyfY4ZhHkdvDRhw3gT8pyjKRrwutjtXiav5sdaehQfQZCSyqVlvZInEB5RwTawtkoIud5TI2X1+Y3pKB54wlp6c5uQwr|Chương 230: Thiên Đạo chi sách (thượng);yoC/VgF9LDX0Kf78XN68RFhV3uBz6l0loccT+gKgl+VhJgLDIUOUdttceG/OwPhwXeC8SRNkLZybdYb9myUjgJd5bcmd7Q09Pwu1zyET7OC+iJ6Lts9jNQGq4JbqUTGsxAAo5/MySo2e1PXFoomVf/xcxiAcYTsceZW6MwOSKVKuOvLgbBxtwG4IMgYgdEIbvFeZ6/VCne4CbpEH8tLCzj3sNBiXhT2GhhgGJ5KSCKSTxcYZoDGTLmCHWwEzoOU0|Chương 231: Thiên Đạo chi sách (hạ);XdY7RFLwYAueKkggXXeSvXs5YISJ3hrOyN22KueSqKBKallOmOAU5VQ4/tlNb8dqhHT1E744SN2ez3KdYMPhv2Cs4CitZnIibDNt84upvRfILPISFrogEJTQAGpijjmBBM4duEPgs8szp33zmLEUx5LjxnQi8OPG4zyPSEnzNHvm+MWndvcqaznlKFjkLHRa2LmaBF3nWdSJW+NEmCwQ1vieAYBqnLZEwtI8WfNBCmLpOxYP6wo71UmwDEFCCJAg|Chương 232: Khó hiểu Lưu Huân;9n5Tjh9jeD/V0m786IkONPPUfR3xJ/fsWn6vxo6im82LDiCEUeRdmN3Rf1kT23Nibc/loh4VZRd8S+Y9cnbiCut3/iJhv9t2fA/EONdfykdOlImfSIjYVahdp+/rSaL0lOo5HcIN4Ddr+Mcv/tUYq7MAjiR74rCzopwaM7pCcUfmIAR/pTHf3HveKfefJ4ngwIawUXPsoCZcc2Tfo9R28w==|Chương 233: Trương lão sư, ngươi đến rồi;VCQwroc2kdfNpRhwdXxYtfje6LrslPHqQUfed1ytSnfqokWhpibDRPWO/ZSMhPiLxRiLb7B/M5/i27VaLFlo7lpWqSM9VnHCLziqFxu//furcwJmswjquvIKLt/Pqlz2ASZ2SRYOQS7wGBC5jY6VOqW+bG+6NMf561anH00oMzkvDQM7jqykGQ6iwjYZGeuObretqn6iinK4YguKXW6yMYwpDwNbzREs7nMEhYivsuR6ZQ7uw996mvb5BAOCOc+/|Chương 234: Mức độ qua ba?;nP3WlkbmhSk003ikBNzUMdwy7T3vuCz2mLmkc6naFF1vTWVOEpVvyPGDQkmc+aJhYDvjWKGwqrPoQ5IX5linblk2rCzudwi75I1qF2EnsLPBuYd0v7IQx9VKvLgja7/7MuFOoH3W6dXj+pKORYP9lNuSObxHs1wN5o/ASB6AlaGUsno3IL3hEojN8jHCCs7RwG2bsEQzXCJ772gjmZwK7Q==|Chương 235: Huyền Lạc sơn mạch;v8teygQ34Ks4ph+2tT6AsfDSNN7kXVcmU5jue61lT+VBKHojWC0RrbA/mYyGgnxtkkbkaOnIN6rhhAdNgz9JBYRWD6eOYtxubz8lmhOIYPtXQye/8p8vW04lsSMu0S+Fm1txrsnldwrMbzldHQNfo8RSIEMSmZrWLqZ4YcTXyL0YNnhl56PDllpdpWZvQf1l4Zwf15qtU28T1SDVSU1l9A==|Chương 236: Trận pháp;pxRSTk36Gp+gucGwVggJfESToR3zluwWcst8IG1BaxXhLXb0gcp7XbWJKJGZee3Mj0fr5O841nqnGibOVrwENOlFVngjpnRO40NhkMvLe7Dfp+XNZMYOXau9fOSMyyVn7SPRNtbb+uO5TUCSXA/ECzSEtqvTA+rPhElq0idU9llU4asRA66cy4YbAcsF93Ggoi8yjPaKLwqqX/Gv3KPu+Q==|Chương 237: Sang một góc chơi!;avoSR0XNDLDh9fni8yNrh4wD89GpoetvRQ3fvroUk8mhuHGxLNkIUvTpS42+flcEPWcohvnihQWEd2hkmkyUqRYQwDSrlt3S9gpxfwxmy1RMwRWZUaLOhAeMfknA5z0HiZhDezuzVD5LTSVRzIWUmI+mpiYoSq/RRe8DYwuSEhrhUDkxHnHDEr1cyxe6jkZ9zv/uNPzaVsqA+gBY2rlQzg==|Chương 238: Thuần phục 【 2 chương hợp 1 】;cVqGvW+a8ctGxrbvvmHTk8269IkQFrd2oGRkmTMup8IRSn1/yYJhsWi3aQtRS3VZqpJWvLx6Qu0RzU3014hVB7Gf98SdYi6wi04S9T2m176p5KLMSjdQsk/Y18+8XndHS4rcdpzjADUu9RHj74t/QS+D+fRDEJxENYlXIkI/SlmQ7yHUbQoKULXzUc/8KUgcEPjbBFJ0Uqgip311K6GdYb5qd4op+r5aAsKDVkndKfZ5RYHlPKafwb0hoPEUfSGb|Chương 239: Quái điểu;24WDN7vT6rjS53pRXODczlmGpyJ6ySheoTEtvhI1Ldcvd7HRG3dlm9R9Fj/xbciJQz2tkYwEpx+WQWV7sBH8CUQLA6S0x5PpaIBmYrrGhiRKG+mGqn6zbNaDpXYfQqBxw+4A8ixpwY81OKFAAlLYWarUdgLLue5AsONmM8M4S/B1dHQken36vRMzdN7Yl7wBCVnGBoqX+6KJ19RukjyUMg==|Chương 240: Thú đường 【 vẫn là hai hợp nhất 】;qWmatXt70Ua3/FY9Dza//MYUB4BWyYOahWvYQkkYS9QqQsLVUJNcPgTqaVyTAogs9BOmyBcbOGo049xcZ7reIGOfmUQM8qtIcE+OKnFU2GEzLXmkrR2w0foqc8RphGUs+32BpY21hJEP/O6tr8eAMWAYqVadBwfE+D/8JcYcygEMtcGifEzKJMGzTPYvLKDWHywT7uJJztVwWhyrU7oLiYmLzCMGNXWaezj2wzBtykWEzHspNep3pRbvXdSHcUAb|Chương 241: Ta thuần phục con chim;Ev3JkM63VbGhL8QXUZEGC73mfq7i6HjQwVZSzMkkSx/h8gEhDO7WbNyz2KXfP+C3wrZgzVzAHIXRb6TMM+ujiCsTR4ksQ3LQ5g3QtK1qssAJzWTVDAQaJBolfY2j87aXrUW9VyQVB1S8x5faOoTlSNHHRB/ouJcnN5CH13bnhTIehZvzfJpmH4JcWKXWueOT9iWRaE7Wl5luoVPwPCvfi7x45uoxKB7ALFiisd5BdZP0ZiTPLPSW2f32U107CdUI|Chương 242: Sát hạch thất bại!;gnCEbs63b2cT+OTmXaB3ofRp6/8zw0nw7Os6KUYD3GJlvPzLFEWa0UwkDCVVWfisFsNVniIJmt/OYEhtyeWTV3k6VZKD9xogWWfVRCZkY+jtVu2uH3OjPVf4jV0xxSHdx7Id7VV+5PdHGM3VuRL5fp5Y4RGppu4Tx3+8kSlDl0sHbie4sc0D8xNjaQ2Wi7H69Gf2lLtTzNOZlJbjkb0m3A==|Chương 243: Vân Điện Cổ Tước;1HNrqwQZFTkOOPS0cbH6DV6VwtzKvzJjPjRHifb21O6rUpdupPPLCWu0PrNCTctcgXYDiQDRysK2r2wHm5MsCNUdaaGmWqq5+l2EAbi5+u5edWtNtHUUDAdZpfP5y5TfHfXs7nWe3KoyGwH+Rki+PykQCyxQgQcYIzoDSS6yfZfUYKw9pUOJVwPWdHfKjcn+nrMu7/B5HLl4ENPNCD9tSA==|Chương 244: Xử phạt;UUFXFp93+O/e3hC13+Ns07JhSbUkXtEkj/VaaEKqYtCF63c/wsqf6ZkvrSidmSh+pf09JCmGZw32tbuzpSHPBwOtVDfTTdLWtx9vaP2COQB5G9ZXetcrcWJdlNGtqhN4R/NueuOP80zfbL+PvxD+n8ZOJSJ6IMuoFtzFG04O2C7ypwd/5wCsGoCEGPrWfXRhIF7jJjRdHIyTvioSS+ftxA==|Chương 245: Mạc Vũ tiểu thư khiêu chiến;+JsBZMfoOOuRQze7xUf44iBKogF23UuYAyT+4Lpfr5AjJu2AZnfuVinN1v0YekKHh87YCDWk2q0YnR3kdZ3i58fzjRkloF6GeUQu4g0jUzD8fV0GJgWFbvEVIIBzvNXQqaX49O9RntB2Xj6jayiPrO2be3iDSIirdkC3UTZS6gqUvVV5RjRsN05FtxAQ/7cVaKVqfdb5l4NGNaZPw0zy2cwj2PIEG1XPOYbpXYJneRnJYlyWmoDiiE6Cr9KgfijH|Chương 246: Ngươi thi thuần thú sư sao?;sMFY/3BZMs2XLxskV/pbVUwlb8Z27ieEt4C3vXY82hX7O3aB8P1NWWRzG3pfssMTi0V69dYklmybHtwmj4wYupVGVAasg7XOAVfb49AI8Bp+z1YDhkYqobzMnqn2iLCV3v2IBuWNS4sW2wOG4n2ti9qmwrYrxxyoDuHJKeMgvQp+5yovPPE8GJWsPh8ndC3jp6nVNAl2FvnWpsu+OvWMYdC4XD3w5/US/H/llzrQe5oLRBE6LYtg9BFeunurkxW+|Chương 247: Mức độ 10 trở lên?;beGBtniR89Gr55a1ai8l19pwLass5Xb5Hwkei3TALn9s7UuiH0POsPtJOLyWfX8B7xExGTOW+chXzzL0JFhm0wJfzmgnkS8etOu211iRPkgxe3KUrxjS4vYMxZM1uu28KavHbVH5M4Zq6UnX7OTYG8CdGP/jPcmzxWzydkEiE6W87booX8KFJx2cP4r1bTI+D7U8ELTP5lHsKtM3w4Wj+Q==|Chương 248: Hắn tại chạy băng băng;NPxWqtQ4sUlAhk3GMuGkZUacJjeDp+t5CVgftj7M8S183hY42aB2xOJIQVi1d1nioM4it2fasUDDOmFaKaoss0q/vrQ8pmqJ2IRi95xS2p1o5khh4tW8bJCr+zbXZz1qhyNK74hxUU8H7KDJ/7oGmpV8yLLUk2ZLpbtBENpke2mUGk5yNtXdK7yOL81gv2njkn9gz2dw8xKS/C0o6atuSLH1352N/xsXKFHh6RsfBZ6lNUWqrX2d6XbmHXSax3Wx|Chương 249: Vấn đáp;r6ExnJIGch73EnjkZs8ZsfWlTBqd1mn9+ZdJPEdW0tXrLNymDo3O7uCJmwGHj9BtVZllf+1vjXRQ36GiuaAO/2LOCD3GEs+1ynAPNkOZejaNSo3mGnH+8LXm6mBqbMOuOHvW5IGCTsYPgLexHYWLcwdRwXb9Ms8pLHqwSzKAQQS0knDx+oGx1kGrs/0Fxa9Q0u88+krzsmNTsKzGK/u3Cg==|Chương 250: Ngươi thú sủng có thể cho ta mượn một chút không?;wIslQLeyPJvxazmUNP4+XrxmRCIA56ZAhUmieoYe3UivtkJzFYhkyYcUV4M+I1mEE6SP8tjx8EQM7ZVGQHwdi+txE04Q1gVk9s1D7dmk/0B4sz2j+ryMNNbIcuFg5+QR/DxStCfb9L1mp8nl8H+ouzwnbxDiLoogLX1/r4u+FgEweKQ6ttTg5CyA6igYaATpGrVTX5OccxgvsyYbRaU3mxpsFaRzJCv71PNtX2NS6VNQXlGTVkVXxm1NJICm5rf0|Chương 251: Đánh đập thuần phục thú phương pháp;PLjo2pPQiYCl0pSzydCTgPn0ZYvYg+03kVYJSScGjXdLrN4kkX8Tj52wn2zubPm/YY0o0chF3M3z5AYCBSvpFqBuatgcI4Bw3B54Z0iKVTmLUqUzAlmx2r3VvtQcj63YTR7CiKdx6uA/r9aOw6j0wrsFBGCGnCmDvVktExxE3CWw7RPFSyGkLyHC9TuijD93Lfi3+Q31FqqUn1kKJzi2IlediIZcBum5Xu4mfEq/T10ZvMw4Dhjm1dpa+pHpKBSx|Chương 252: Không thông qua?;F3MC045yHRs4cL3DMv8Xk4GHiFc8bM4FNjqhU8qtYXnFEPERyyW81CPpo7cU+ldmKlDz+/tpmb1d04wEB0bwsnlA2Md0m1MibXVfpeRzXmMQWWAXghznj8KnuMmKWhRquct1bOThWvONudl0xMAC9Ab5we10d5h6vVyglmmarJbBkTfOnO0Vei5BRo7PgyxkOZdZ4zaqqBRZbNZ9mRSseQ==|Chương 253: Ngươi là danh sư?;T+G1xi4qri3f3ZgceBSK8vdOvOyqgnKSDCia/kEUScTLRSuQ+0Wfq+7EORmzMM9MrBLQemp6+qFyDNPNn0ZPdTYyij/aBhb29zl120GwRO3IsQek8tV+awTD7mSQ2wFsLKef1d2QLIHjGxnTuxhbDUGUoaJvBTiHicouXgqULY89jpTrz6JgWzh80+RYPD6HRFRDtLY13l7KA7L34NBZvQ==|Chương 254: Có thú bệnh nặng;gldt4/eCCiAIojxORDPXwwBAHEmjpsAxGIdhm8WCcMecXjETKfRvPfSsyMXrYIisW5mMkxDKUP716K45gWwSDCrQEkR/vPVQby3yk34kwM7mz0wXrZs8eCho16t0dz7tpQDyKK1rvTojEPBSKXQq62giK3G05Eb2e0omHUXsENLoVDwP02VPhL4Ayk4Mxg1WtYrK2nxmnVilUwMugkTAZw==|Chương 255: Thanh Dương Tông Sư;uuV2jUBs2fmBqVvLSLqDL5/3kqo7pPl3YBhPDvDJd4PXuT/IicnfkpF3gRkdhmVfE3teqzE96pqYbeWcNoKxIPtxZsLRDUqI9QPViJ/dLxDo/zouVBPyBhPvNij5Du+RJjzeFVZ9iRWBbrJb6IBWzeihgRu3tiD5n35hJA5DoxWEsMn9EFMrTFV5VkKlHU/vL52DYYIqTcyrgEjftx7ff0bU1cnTzXh9Rq1o+jgSNqoudJ3JGC/iQZKfPLWPKQUR|Chương 256: Ta nói ngươi là lang băm;JEtWV2OvNtal9sR8fufcyjfDyzm0ZiOW97UhApau0bEQKs+LDgXqdUNm2d8bow9kxOi4r/w5HkzWdIE62CRUMAVM2Js9NMEJCL65og9xVK489FXNxPPY+ki3MqUWolf04VY5HpOG8lB2JonRTdxMkcOFYzXLjYeCL8KhpsZ/gxOJDN8wioFVjFgXm9ggA7vNhKeU940kBQk51OIsq2SCoOmOp/4WYxCag9DU1mO4vcTWL6xVHxALtpH6chGf68cC|Chương 257: Không phải lang băm là cái gì?;qh2VmZE1py2imRYawmh96wLd9RKQlxcx4bE6/ElF0R69YobjZlFkKLOa/NdbH+PfzYNeVkau86G8jVjtMJIcsPgqlP2ozQsRsrq/fGI4Mi1KLMaleeFqrpKEY01sqnFsDP/HLDuWsRADcb8wbhSN9JDROoZMNjUglal+GbrlGNElZqS9XzvPDRFq+m8x0ZtixFy8r8t3EiZ++cgFfmuVfNoeYfJLF8ElJFmL859nhfIZZ8/1+Q57JcCXeVUkUIvS|Chương 258: Chỉ điểm luyện đan;eaoEjzZgnnCuO6XnOd15+Z9OeXkeUESAFaTDLXFIQhm/zf7GhFpgZM7Rl6NxcfE4ZX3QSKbY2z6naYtUTSY34wH4ZZm/Qe8VjwCSycBnlBTl3MeW0mlttlrUP9JouQfNucISmhKu/MmCNnaPLHD/IK2jUgW14tt8CT9HoSWfQ8FDwzQo4gM55Np/jgJKw6bzWQAwz9Kiaps2V+ZuQPpO9A==|Chương 259: Nổ lô;mbTxY5wI4Lw18kCMxaLkhEj2p7TkkuQCCmYbWAs3j0wyy8tMkVU3eSzDLINOD1y57Yta8GTcQFFzhZzcGC9VNTDWKDMJ4+N4MG7BBQaL+wOMaDbvrHiqfnCShx26i51okqz3GjFbLCsJ2lIvjME/5Dpo0KW4mkADWduHIxEf6/l9V1Wie6eJivUTv1lsLmBKHwjIS7VGOg/4a3iSUl15Qg==|Chương 260: Nửa bước Chí Tôn;xt5aKO5CyHDJpXDmvQAkMwmQHa+SkMd7cCRKAVI8YP4zgczv6QnLojobAXSRifthtrVKtNwNHKRa2G8PIKWcfKkvHpXtENz8UyeZkYwmAl7xAT3eZMIkwHaydzEpgMqiFtQnsmjg5vLxDk8ypt2HeXzkeQEdZtgEcTNmKXB9VTMGlyK3HbjiK0DMOBItrllPbhIZQWH9XRla7Xc/kavj+g==|Chương 261: Thuần thú giải thi đấu;6fxJqjsvoZ1KfbigqP2wGItEiL6g+/JxdhrErrTA2bDyWZ7lZZ01HrpDGidmeLY7fyMwpA7VhFph90pnwE2ARFTqq0Scqhz55OUNTB3a9SNLmpgC9ZIfJ6Rb3zu8j48EjufbSIXC/XmtbF2nviQRlu/JWdsZc8xRqrVARmgxVmM9NITgEFmqvWPrtHeDhLrIbv/wqV2SMIlxF6otc2OC5y++n+XK2VXdcjvNXR0lPo4vZvuKfyqfGHFuxYbO0Wry|Chương 262: Chỉ điểm Mạc Vũ;+N4wErZ/x5FwZwhSN9lqcbc0yAf1j/4SlaqFWpiJk/226I97gZ/Y6omMdDem+YpnhsUT9FfzWRTrSCyoxUlPw8m4DnPm3KqTaUi5GXCh/R+k2zEBk/TJB+ASUKCQ6FEamXdf90S4g9Mhv2h6z6M8oYSvJ01CSTj9rdZL8EzBB+Yko9KLMKhSgVsU2XfRgajUkWxSZnbVJlIZPh47evyfNw==|Chương 263: Xuất phát, Độc điện!;/XaVeqywlgWn1ybJ+/22BIQsMtoLDdmar9zFVrnIUGEw/CkRtO+Dxn2keQ6GlGK4aGxJbdqn99P6wqn+Zq5e/kxFEBuiLnrV8ntFCnxXH+cIMAMw7NQZf7krEnBVHbI5HykJUh5E5iTTe/sqYrkwRvIkUFbBhYrf0DjCVKYROZmPBJ5GglayLKgaVl0EXg79vApxemQYrHroPKFcf83uyQ==|Chương 264: Thiên Đạo ngụy trang;B0sQ/nL1n3+HYoMlEloxPKRwkYbGMnCrqWV1/4fcDZVB1UkInFIBIfC49yg5o2fMIG7rG8MVho5Tgu7e1FzN3hquKVIMfWrcoTder9n1vqfdpsAgt79mX1U6284oSEBl7P8xFK+MyknbQUzDOB/jZWwifqwT1mf5hCNiDjhI2canxjhZNWP3TsEoF4FISmO+Tcaf97IqVibw/8XGF4F2djDjVvNj2VxMsyPbnjUcGiNelZDnVgKOdYxqmX/03OyV|Chương 265: Đại Dược Vương phủ đệ;WHcbbxISVZDGfR0V1MjS8eLEMrRg1T+EUZz58v79piy8T3NY74AOsB/zRsHpJRp0R/TDtKx8U8U6rZw6ow8hsqNliRTD5xZcT3hVC0gkrFwgJumOIfnBfkJ/yI1JoA0y8qNUAOwuc+13wlvtL1BsASUkE4g39t7y2IpRgM90rcBH47Keo2owBxll2kND37WEPD3lTh14Uv58aONlbh/BhZOuFoTmBdM9p5XOjPRDfhxKJg7NOtvdzz7VwaZJUT68|Chương 266: Bạch Thiềm y sư;8o2E70dDT9o+zeypyGEr//+JwQXzD9mlWU7SqepcjOSwvvN1R4xsQsXIE5Ot750xCT/zVY+TeHCnpar4QaHR5rAPTuq7qznPj2bqeSxjfr0GqAp+qW3dFTzvMz63M5U5wApp4AtIP+JOYsgF7HU4ZIZX7M+kMLRK6Yd93QKshjwfoejdRBomHAV0QIi/eN/WF2TuZgVAULvn8TOTcB/kaQ==|Chương 267: Lộ quản gia;JAj6R+SAQRwNiaZYIIcVYH8wx732hCoVwiOAc85l0c8tXSZ/VPSij5otZ3VGPbXxxud2qY1yrGfiPLYD3dfiO5aXEg1iRBwAzT3p6C4qyqgoxB3A5rCyzS+1VAKhMgdODc+c2VoCV4igh3s/tmvNDF5w41Cee1MK7gi5FLet1o35wwnSqn0JHEVhNIeE87zQ8hvfbBibgge31UvMSQTLDA==|Chương 268: Tiến vào sân;1v4vlzX2TMi5gaAAXe2v3LDV2WzNewwELhNPZZ06ke3n5htqN12F1NjungTye1Fb8Nb8tR0FFLcQLC/NHfbs9/zeoW+Vb6Y03G8eqaRugGI7+HMBRb7CsdytBrKAwnNSGxI1mrY7EbyxqmtUYazeyjxbwRTq84iM8V1Vna283foYA8CNVVr4cIlKjEi7SM/VtKF0+ckm2RYMh8Z4o8HDEg==|Chương 269: Ta tới xem một chút;L9plz9RGKW2pyz3w48WCobfKANHA1N088dv+IozUV3cDJhwzfzwjvNs11r0CD3dHaCK7+d3GdvBQ6NFoKFvWlYPd82c6L7tNhoLayjpqBOG28ZqIBOHErLeYflxWVU7bYt6pdvlKxizUoIFphh6saXzqz7panWJKIq67MWPTC81uPW+wMw51tq+gbG0+SuSsv7ObvssmPP8Q3TYrTQsZEVb3QjEtaY0FutkI9V3E/vCCFeqwRW+ZWjRMly+xdgGn|Chương 270: Trương Huyền bí pháp;QRyRqGXb/KFpfXg8APMBrG362f8OuxNgfYpy/3/wH+sXycF0ruJrF4G3Vk1sH332XWKoARPEHWYPKBOGPgobhlJq7kDMxB3MBZEbCF7RNuZM/ZvyY74SGZffril4M8nSpzhMQWa8hbp3QZKWwzCrkeM/p/VjPQ5jYeh1OT3o8tUsOpPRXFmf3Ha88NjDM56h9W6b1bYrAM+Xw3V97Y+KF500ntJCqvStufTZIPlzQ5Ql+J6V1OXwuHgbPsqkZN6e|Chương 271: Khế ước cổ 【 hai hợp nhất 】;tcG7eu43fdgTMCXavuVJLwSYn6//CPeUmVTSmb8723HR0SWZ960uOcHXBIPIRlG+0BcfEkSyQMZ8PxKBnXqpyjCWaHViAiJ40kgHxImlZntMMHCHRA1xx3OMTagbcFXhFDxA46SofLIbsuMyDsZT5qA4o3K0oLF8EaJoZanGhvkOrOrcWckn5VYIErMZ9+MBfjiXo97yCJ2znY9uVOZByG7Vns/Ho3yjt2w5hkA7OZB0iyflGDL7vc5k2bL9fs6F|Chương 272: Quy củ ta hiểu;3lU/Qf9CQ2REam+G2hYY8/Wpp8tJ/mKiKtbUiRreTWD9VxXStJjpoIwPCykcxveDTDTk0hseNMihdpGgvDzUZ7iDZ8DP03UoRqHJBE6yILsB+JZ6wNxuQWz3JDo3mjKBSxtMfDns2j+OHQDuwBTaYy61v4JoXJaPH4GX4+NBy1orI1QiyxBqBSwz6xUQeWzXPDcUaec4nxuZefcaJqY6hg==|Chương 273: Tình huống thế nào? 【 hai hợp nhất 】;uD56q84SvLTTgx2+hzj93K7xBcFO6xoTpVoC6+GsByPg4K7iEYrC4KItKcQimWarwV8/sabfaGcrbabNqPWN42bAYSFw99k7GKP5irMTnTVkATiAY6jMx4C5ym4aA7SAHL88glluhy3TOQFUuKxnIsmU9wGAaw/Z9gv7xBulTwxOyVfFGhUMvzgdbBDJJxeyC5E+XcyiUCTvo+Q4jMSfvgt7TTg8tbH2fH5G+jf0+wU7fWXmDXrw0qJIDxaMp79A|Chương 274: Nửa bước Tông sư;r3dXNNEwCOX5xONu+C/dRBoxmLe3ti0LsKEzIIo2mRKDNclzkO+jAa43SoFKWgHp0lQKn3+kkxbagfYmXOODxZhOVn+l7T2pKrWNxxPg8j3VeihdTLOYgdpB/9RktmBQBy1Hoh0/vrjS04y4hTLES1urX6oTYUS4MmeIqAAJbSbEDK04Ff2eFiWfnYqTBwZRmE0wDZTJHiXspWK3lWF8HQ==|Chương 275: Tiến vào Độc điện;iARjoPHidM+eARO3oKA/zLEvSObyJDxhTiDzfnPC7hot37VcR/fI/qgBfMQlMFi4u3usJuxgCAtfCGHzGx7WaCjp7dyR2hbBvuAP5UxQazGb2/wOzbXsL4Qukvd1z2fkGT4An/AEtwXWYVnXt8Ppvm6NUbfJQkfgUThvCK0iOMqnnbguzKgDQ3p5W/rWV5s8y+tT4uSB+Fc3IQLdNRJvLQ==|Chương 276: Độc tâm kim lệnh;Ojmk3H9bq53S2WrUmGh35ThupfyNvEA91mkSA3yWuwaGG0DuMgqIwocb8blmGNAxmm/2yjySambLTuIP0HDXhhIlIhznPxwKqtHg0HAOjrl1dfJIzDOLtAKsBqxr+X2v1ImkpQx0Mv7Jkho0vaqcZvEd5ZyBl+QxrrHz3BPegLnAyNMjxcpb1CUvdcQDztrXOICd+CnLd06tkTWGGUgCOA==|Chương 277: Lại tới một cái;0/xWeOo0Gi4f2DCQ+iopbNf0vlPCYKCUFbHwD5Q84WJjDys4aoLPDFky4josVgyhA318s6VmIsKV7p7+x2Rs6iO7hcrcziblfIa3lkfZaoY5ca5bs35ryQx50KSrP6wZryO+qpsM5jl57FvPTRp3zwIW2lI5ujytj6YOUV+qjZPzG4d2RREMB+GNXBlxH3UmCEvhJYmHVQosK4UmcKkNQg==|Chương 278: Lần này xong thật;JKJK2ed6ITFfD/ACecHm1NGzMYDcqytJpDcYNhSzIczrVWpYlCd3Wyx+JRYYqXOsjgB6OIMc3HME2v2o7BHAOiqaYvGPG8rYBEZP8Szj8a7hhMIB9ERvWSTZD/H5Da0pnPs4VJNsAscsAHB6Eb9nu5eo8dH2UldS5ezOPV5wCU6vtS4UZIOCSyomHPZaSkiMmpgRe/7fmhJMk7SVRsdCjA==|Chương 279: Sư thúc;3Ts6raI87eCKfpKHi7LxB5pcXqZEsA1EInx5CS9VD0iDsu1OcRzMshCRaEdE+htX1FRTPZ5PHhIpCqGAzegM65OKfTDBsKv8C/ZdyxpIHAvuh/4nmlo9zy/cv3x93JQib+U7LN299TNDCO61bmFMVO71uuqOmaTabddmIRwonnUXbIjxFLMSNRaGlLq9AnSYC64YJw3WmIkCw2ITcJDXAA==|Chương 280: Bày ra thực lực;4PfG87+qFazGtDIj3q1VHkLC9B5fNnMUsWu2w3NmXAuQAmn3gDebq6MaUNqP5SibY4oqr9e/loK3Qf27wp7eq8AAELCrcsuwKzBTia+pIVZEXbrH+cYgvL1HlsGZ2IP/9Fztpk8cm7wXRvmXy4x/u6iQxkO12GUGbiJ6srAfi8AfojriJO5gcSWjM3xKxKUwwaaN6eqhKr43V7XpoblXng==|Chương 281: Xích diễm liên tử;SZaYghTLkda02Xp1ws4dpJtu0riJ79KT+FlIUGR4PhFTZF01U8QrErvVtNnlb0v5Pk+NXtCF6KntFF66Qrq2Bow8rvGPO+veMtOtatggFr773JOod8C6aBKddNa1C/mfDpNoOKFErG4Ho6DG5phGcCjkZ2EOuVUA30UZcMGVbqHqErQXukAqauIQsiqIBgDXJBQGkHPYmxtaYodLenqxGQ==|Chương 282: Thiên Đạo độc công;uopp6jgdiFE3EMZTwGBQW69py4tvpD60awNx0SsebkZTadnDrR3np3SeKuxvU8Yq/rVO9tHPfzILFbqmdlzieGa4i5VXAJQxEcPuQfcjqd5MJuG3u/kru4i9DxPsOQqpzPiW+som7zmSvfLiJ7J5Zmtw71HSK8fOHB8X7tS3QqykvjKbitojNymsScBjleulpE9HSLMZMyRcTFov+6q1tw==|Chương 283: Dung nham thú 【 hai hợp nhất 】;Z9YEuIzwlkAKzGc76AjdSYySR95r23MkPkc+OcCo4wE3YRRg7mfJh/T14riHGOsGY5heyNJrTTCZXEAGgM/G5OAQCPssYseGGSBuKAmRPpD/viStWwycwnoxwt64Zxx3dvYJ5WNzmYh4JmYT45chXtRH6Z5EZUdQlHegvRo2UEJcsMKzss3I91VutXgray1oag4Zy+HsGweTb1D9pzvqAld3Z09/2V6JPcDt2tTf2PPao85Xc789Q5JvcoNPakyL|Chương 284: Ngươi xuống đánh nó;yg+9BpoenCXMSLGi9WdLBFVxcQIgRn8KwBZYerwfs/faodCTtYWc/+L7sYirOuNSW7MQ/B7vUABX4XVkB564Uh6s52vmO7PMsLbVHpT8Ph/vaSM5VsGpBplFot7Wp8TZreZS7uTX/gt28/rV6fyNar8Ezqa6uM0I3mqYSUJOapln17QG+RfqLplayM+Bo4oM4RXX4LScBkescmBlP7cyIMygxCaOGLCyLYl4nQ04UVWLjld5b0+FmvyBDIEh7WqU|Chương 285: Danh Sư đường, ta đến rồi!;Uv1da+zeOHLAqtpYNJZdB3Sc4UDlW/Lob6yw3KImgdi8AHD73Aooa5ifLJKpRfotERExy2wne8MigmOedlrqRQW2Nmfzrq/Fy4nZKM7fo992xYuOr9Zj9sxfiDQxQN1Y8DUjLicCqg1lkYNv9Ya4EsajMLINQ3q3uliI+1dDr3HeZJKgpQF0XkTCggNA156/UzqQLG3erpPPJ8eqAaDlnDSWsXp/Q2hWt8pTTLuREtv7Fy35tYuMGg6kux1DxUaV|Chương 286: Thiên Vũ vương thành;87D+x/0QNtWolJc049ORVBLKkCo6JyZL/oxftKk5u29fI+/Tzho4jdtZNDggbQPddUTaIZKa+b5+uprQsVSQJqsg986c54UWn8LQQfV9kf/5MJ01w/TXVPIPUOBX2cx8VJVy07KumTOzUBKlU/YJjOmHR1+zD4F0Mnf+0Bv2J5hrXqmUds0sZ/ggz4Q//3ja+OlIVGW2Q1ZpMM1WMo5icUp0kqzdFH+A8ELdx23EhxzZk8DCDU+pRudCIkRTwKB5|Chương 289: Thư họa sư công hội;MRNjunihECsfu1zXt/3mTA96cWBP9HKcOioXFnsK909ddJK4geBSyCBKg4P6BFHJ+joYRQCYS1p+c8mm377LxbabDWBTOOSqaAqcrO1ad0QxzHJvnxV9fWol9cSaqi2flFtxPgXRyi/6TfyOD1rpI1TrnT4OOZuIujXJ2QoBu5i84f3idPpQuB6aijjLT5MH7Rv26wqJ4O1bhCv9Q3R0R5Y+rPy8MWOGksRq/LqpeTwbgajpoReeuJqd4nPfEtDV|Chương 288: Quý Mặc công tử;Ck1hTCPQEb/2MK8f9a/PjyHy+SMe/vhDuiQhNLYb7UnLUwRdgnzWy5BNHU0TLkKLLjM2cMemmEKpgJ46X+OygHIzy9djra3e6iIVowFO8LLbf5CQSOUy8o2uO+zOQSF1fji35NN6DDYBtn35LTUjAXa6G9NlXBFhY1SuVoX/e/q7DpkjSVFhTamu2nlLS0/gOsuqKGSnBLknSdf4ngoidw==|Chương 289: Man thú vẽ tranh 【 ba hợp một 】;D2n/Zw3ycZpLUUF9+oyc+dKceGYxfn16TtXqVllfAs0QvYz3Ir5oEI6KtaUJIWU5bMaPO32wvyXNaOR1SDln54VRmm6iuqtJYmvvXbFtu/xpSMOEXpVV6Ef5aqQot/c2SYeDzc+hu8MsUwdOMzMSe3nn4dzhSCIJs0Hv9lv8PH4kHjERyqBG+HUl+JC3ftjFd318zAwWSYsJmgeTaeJsf8p2iwxYPxuSAAzKa0Rgol3wCrVaOU3poXbPSoSrgFhH|Chương 290: Ngang tay?;/ZaVziWIToV4O2sBk6+eQHGXD9klj2VtOO5P3m/jm9TUMu6ZAg5v0wD/4rb/n0wnKvglczvnjvb2/97EjjeZxV4ZeCxl3LSQS/mVyopHvKQ20OuFNlTOELQz/WTIx87n2mvu+CoSOf5iGmLeiJiKtgBNdlEGEq0NCyM8jT08nK0VpvHxn31xqV6otpwZsmYMCRJOj+BXIMOs3nYhLMF74w==|Chương 291: Ngũ cảnh tác phẩm hội họa, xong!;ecXAFzEPX0nYOX1GWafjIlLQXpRKmeSij9/y4Qk1+Oh8YED5BGPOac7PwFFAnRFSlkEFGab8u+G6APR2CBwUrIa0eQsRWhpay6oVdoN27Odqm+vFaThPA6W1VWxqTZVB7ikk6LQr87YgWGR9L9baVns7qq7zC7UQMvS3HtD9hiZi5JcPK+78bJRLimlIHPa2jIICiP2bjO6qfPcbh3Uj8lFWkx3ujTH6n0+8DAdYEMB5c8WexeqlyKqb+HMQw/RK|Chương 292: Triệu Nhã đám người đi tới;+7Bub5fTR9Zp8oMXZpsWpbCVdPCefiFbZ5gYck3Mhl7EJnROy/Ub85NM7fkdWHEl6pqqB+HG72m5QwpSYb67/Ec191VotumR49+eoZk1+7YdUR3wBJd6YOofkF3S7+/U6zSkJXHCSGOF64j2ZxzU1oW3gg9l9+RVGeo9qYUj7+oyJukqRLPcjuIBZOCR8kTq6QxndSWMRoeXONvKMHtYjEuzE0uVeIpCjQzo9RyRI2zdFzNqgq5fPI6Gk6bR1WhP|Chương 293: Hắn gọi Trương Huyền;aVuKmw6UzAHA3Aa7LpgfJinhy+fF596txREDon2H9BnJhab/8LtHaKC5YhqAujepcuIbkh/M/fJN7Z4OzsKOmOtiQC6LLFMyWTKX6HabW38vKuXrn6tXofBAKPjCZiR1RCe5+YOAUDGM4MDpZaiquPwLd9ks5eRFuTH4EC14jsKogScw3Sk8N48rPYAkvOz0kZvUzGWZ01XGMvjkiAPGxW3nFrpLI5uwhXG33RpX7IQxfAOGCckDtVSQLS0U/QoH|Chương 294: Bị người đánh lén;lzwSm0Wh/1A5LobV+tvgbLRqNPbvedD8+3rY3OUdnjLQQuWxIKXJbsaQBk6vHGQ3K8rHBasR2Yik3GyLYcc8UiODToZxIBraco9LPUfG9HGjKkZAO0qiaXeo+14ujZdchuWl/qW7E8ANfMM8jdTauShhMBiuB0udhHUEm/GUrgjzkFNE7EPIN//xhHBG2I0lBONjzIMrP7qzN7t1aKrhPg==|Chương 295: Bái ta làm thầy;YmHgkqakL2yjd/1dCCNumv4Rp32rl1LYJTb+fe0DmRGS/0XtALma1XO8e4eo+ASVXrNKeBA437eqZtrn8tSe/hQeBkMEP0jXGReiOSstmy9gHarWe8rZgzxE9uRXXlPSMwFnwqmjDZH3745HaLp92IyaFYZxiJuDSdYSks545tw2v5hZZCnEFphBv7NvgwKD2VjZMWXLAbcOUW/IvqEyRQ==|Chương 296: Học sinh Khương Thư;Un99KtjrvLj4U6S17fCIruC/pScRgadRVQVurCtoWexbWUU06IyFPu1SeKSX2d6Efo1vaneVAD7lMPbswwGAf4gGR1MqYLN6cHcvjYvlAt3AZClQ3kwkl9lWZPgtZPqg8JFhrnph1B416n7SDuKzt+ZobQiycZGdT2bBySSX87no7nuFJ4PYgx+lp/xQXjSv7JVwnIS6mHPLLH2QknlmycaWAQrPgqrNZdKpqAu4fbYk6u5vh86YlsQ1n6JFouzn|Chương 297: Triệu Nhã bị đùa giỡn;o5F2bK5zq8B1BZYaQ4wzwM8/garRAxtF7CMhN0YKuUAMX9t4Ew4tvl1ElTdRknLydbbwHnnSdOG9LdS69pbV+cRPU1Xz1WUVt1T1Z/APi1MZx5TAMPe1Ln/lT/D4fcX8ChIFXRWHf3xMAbEdXo6BM6RLRXFAKlLp0EFguCuuhpXqLG5042YI8fgCpkJacJ4tXS61xbShtTxHp/TMgOj4+csPEs3eqOkhwO0gfCm7RYe9X2kbM96s4kAbGUXyFeek|Chương 298: Vu hãm;PLC2tZM6ZwNuFpi1x9JpSBSI6kA5+D/tKCQvtdYeauvVb9xCp1yhxubgldfBL8yXGctphmXxv61ot6yZs0oZmYeeA7lQRr/hhMmAbvMIYpSWmxPuCYiRUai19R+jQ10H16uHuxlpm/v5t9ik7jO39qy2MXm4fi7az2bgKh03vfRl7AwIAt/X17GPAWYlv/QIibsOOJ8vDR4Liq5bQahBnw==|Chương 299: Đánh người;tLF4stBD53aHDH9C1gzWZ7WsOwv3xYl++BYaXTtp1Ay0tWRdQcQrBPrWHVh/Zlld10aE7kAdBzHg7jFeRciJZEt7Q920KPprFuQGO5S+ixmSethOMANXIXo+AkDQWu1p3NvCVN4H4Rqx4uZBCWEHOSx09Bu+/s8cSyYqMlJkzB9EamdzzVAt70ZPelAIrsMybF2rp/ujEQUnvvccAXTqsw==|Chương 300: Doạ dẫm Bạch y sư;2mD+j9NrntaSqvWoK1XNvLQYJoACGDh1b1Bn07lZzGDorjkWIJ6lPm6VYsXGjteLfWnb6UAPo1calUkHlaB7ZCcvaEDRS8EYhM2E9uIvS6wW11LUexUJnbrTxBS7BJD/SbGuF++fypt4rWb9UhYH8vaQBLSGT1oa6GAlUpDk/Or42JxTcL6BxZN4RbZ7mO4pXMja+/zSOpX0TKBNivuadw==|Chương 301: Hưng phấn Quý Mặc công tử;fQQr20Y+RtWT7JSJf/ZxDfKQ/qo8dIq41EvPLVkb+f9VdhAI/Wt1ucBj18mfvquK2MRA0vxeMQprwtJQVLDye2WA8nvPsYddJbGe0CuoPP11z9B7zhERwBrNNqPmAMdfxv/o+I59m5V8oGOMj71ucuXuwrjrR9Uhw7Auds7FyYDURSVIELWYtTdH0+l7C17tS01hzl8wEaA8YPl4kd/TpJXv8K2YWpov13ZbU3B8HfgRMS4hcCFr29KzsgeHxIeB|Chương 302: Ra mắt Trương lão sư 【 hai hợp một ];cOltTFXn9Y05OCig3h1KJBICAILGJcCvAAiT1aQA4EnscE0/SDc5ZxjMxdZuiUtvL1U0kQDcjEYGdhQpPla9zc0JefElDG5xH7Nk8gc8BnTa/2sDHsl+EfDs2DkacUKJDg/cN7pTBYGJZF5EOsrKExdOImvukfmMcShCc1OcIGWQfWJ0gHtRX6jEo7QjCav2j+70Flpb7vxYdThEq8BQtIE3/CbO+8+WmgTijRLjiTgZT2Rp9PZ96l/iA12OyUDl|Chương 303: Khảo hạch danh sư, bắt đầu!;uL/Bze3BeAG89ekdcpvo+bI2f+MDm5WX4gFdSjW/AwUPtzx7VKjwge7u5fnUTjzh02Rc6kkkzc6lyc0KqMWSLX5JavbC6qP3MYpI06GHX4F1XQ/Losy1JCAqKf0w0AbilfPr6cX4kT50/Y01sS/u6MXHaGBVTldFnRKdoCxgQbT3a9RBlfvBjGdNI1pQs7fCFkJ5oUExKYpyh3L4aIAjkn2zfds4/mYHZe1NH2pESF6AqNXCIyH+ozKZIPz/+iGu|Chương 304: Không sai?;fWPfCI+msOR7MHFwnJOfTsv0sXtVdEKK3xCDjJHYTJ8JMCl0OUd7NMfi6SuLW4GaGU+gdRAjqWwm/pCU0LNYqGkPm2rfUTS8w/D0Fva0LtQtdXjBNFfBeba3dfAo7I1x8LRk4YwTHuZW0ATfMtmygkj56ZDs5gQNiR8QiWRwDkNGA23YGQad6xQckbKU1oE9vZhMcZmHZxDmzXllDKEiPw==|Chương 305: Nổi điên Mạc Hoằng Nhất (phần 2);h5lKnn9rrwIRpKyNuTJBJqIRlpsXsZnkb/T2d7Tlnr8gyYKVHpxTXGy/IQFnfmQj09vN0xTVqxcaLFeSXtsV1toK3pDP8uJN3j7mQQlAQSyJAq/WneY/cuOprXxCcqoJgvGY6v7ooYyHYzyy/UIokoQ5hoi8mVKTYyhVvYZe4aknkHZ8/l61vHiNB0/K8bBoreOgOnIzLav4UwXagN91vRZ8ZE56bCfusmYdXEPmmpE704+cr1w9MgOsqMeFmyjT|Chương 306: Cao nhân 【 Canh [3] ];TRaKAdJ7lpwCEA4UBgw86u+Mm5yURalIxNzzDFWdy8HnF1DmZg56e8WDEkOu6y1nnFgqXQPW5oLWykuEroYzxfb29VZryCKBcqIiId0JdgrqG7DpH6MRP9T4dSMJYnk2UfBE4eetv2Ro/xeeV/n9IWRlwr4vTo7r+w1hHwgir/o81sr20uD9NazjlAhLR27jft6glUDBux1pbI+k9jecGA==|Chương 307: Mấy chiêu?;M/XiHZUvXw0RvWwY6YuhOiS80GW/v50FFkkyeSfDgxwkkSLkCgHF5acWrshwdp2OVkGMKOoKCyLApVmZpUhhSfVOl0uKmAxAR2/OzOgGXrwZZEMk9PzykBgW1LlpoSkhv+JEpore6/K3KzuSTHV8neVOal7g69xqWHEhKE0m+iwJhm8AG8P/HVzBfpyv3dRvbIuD85Kh2o6DT1fF+tkAVw==|Chương 308: Công pháp biển;lFcqW+7QXCgPUkzTo2/hrpbUx9EMq+nS8hv0GE9Jruc6TvxZPyyiE/1ZyFqOsSB+kq3fiqMJG8/zouxhQtQU8n1hMcPABH24KfgXQW8BFriIU2CyxJk/vKiqtBNLQI/TWnNF+VNI/pW1zBGXeif7B+bEbfwzwgT1Ia+4wlr6uwFWFaH35DKyPufjfzEij5i7NRvQExFhjaCfrK8gUcVXiQ==|Chương 309: Trăm chuông cùng vang lên;AWKYlQQEXtDze/a9yDM7mF5FFDZ02jejbpZDT6nlFpHE4snU5ea4J9SshIrBowyr+iX+FG2dYKHWcFap4/D09sGLdDUU11HUbuiOqCIOw2T6WMcpsHaP/ui7Jp+mqeQmkjp4yyNRltitJ2daZVTM6G6JCcK8TvLrFD46/c/82aWJgg75xz3LjOO9cmlId7Gbj3C5SY6EUNsAncaAEuBqnIm7Dd8Sm7I0fvWdhxb0oJYui3JsAoHJoPyGZuj87R8a|Chương 310: Nguy rồi!;1uVEwPIv6wyWq35iyZty/lpzcNrNUVYtzK4dbDXsXz7lm49+VIXJsNguCrYd4Ph0UhAiNet7DP7Yh3DYHvuNHa7oXcJ5FbNpgzBa5gMl7AtndI6gNUO+GlKZ5j37GL6HLyMc9mNTs4NkZqrOBk1vpk9QIPSVhqIF1IXWk9N95z9Z0apoMLquBR25v8WN8mUAsDpby+6ZSH+PMuomRg7WbQ==|Chương 311: Ba mươi chỗ thiếu hụt;jsXtkACIZ/nhVIR10oPr4ga3caCkCKtLiAL724iwCoLk89dZCaryD0z1Mc13VLKOi7nVzO5/baqSN8jzn4x6a5RcXuatuDS4xi4WHy91n/zjbusKMaldgniET9Vlyx4WeECHJFjL+Ol+sqGypbj9Sls9Px8Q4p0zicRDl48973luT014dzwlSR6si4EtKMw3vL6toD3xt6dqMf3K1Hc1fEoqQrn7yENRwv8c88lYUD4Nc7HXnss/TPNaZ7MIAA0p|Chương 312: Khảo hạch nhị tinh;iOXzE4i+D3I7ceS0OHOX2iKNMej5q0ehdI5yYfSVxwo2pTH976/xfPbUr57b4mB7ux5I6/vZtDO+D3CIFriFnbqr/B+8fvfgMBs87SHxCncYR7vwPlFQxzr5HmBv3XF1o0Aew+dodr+UUNarAadwLLz4iylu/9nmM2Lx79F5t34ZR2A7zJLJ6VwgGlsVCxORHGtddC190ZlxNL96zMrxIA==|Chương 313: Lại gặp sư huynh;0Jz3XGDnKxB+O8DgOnmGBraywJpfZ9dGPQycgruTKuXs93aGoTlWLWVkkJ60CQhULs4L8Q9yce+ShhKtAT8/8cB9Dxno3TCGOuG8jzn2aBVxdY/Xoci04cNxxo8HuKWZA+8OtE0g4mcnk59hdDDI0c1xn/tiGhyTtmeA74qntTvvJxFaZ4djxQdkDeJ1BsiCibzCjqCmBQ5F/LA65lgeJw==|Chương 314: Tâm cảnh là không?;+4uI+SZcMztBxQZRqsgrflwZ6Ykk1A+dmZ8eMaPGc+yX81YSE5yFBuXYoy2lDJk8vamTDnBWkjRahUgh/b0xfAVBV5VurVSkxZJVeeTSg0icfHdQYelIJiUbGPQK0h/tkXNVSqA7zmefFYV4d4xN1FS/InzSTN4vOxT3oulDHhaAyNAKqmzwlXRvypQl6NtT8C3lzkVgtsXdthinmryO1w==|Chương 315: Tâm cảnh 1 0.1!;pmnSqzX9mbA4h6FagQgMac9ofeotbDu3wHAoTR90zEjJYpG3jC4mSNxUF74d3ugz2tkLU7mk756uGC4YXgpcPYnRu3XmrZGlGvxzqLaGKGWtBaHDvEOfli/DJ/8D2vsYSBL2pdaHfc3TpgcGChtYw3KlzvoxmlPzY6GrCsjpFN4rXk62L/83p4VaCGdogNpfWL8raEq4cefU/Bc9GhceaQ==|Chương 316: Tín nhiệm phòng chân chính khảo hạch;J6+lFmysv0UYRDmAELpUopmSAlN5wmViXqvKU69+riYwsL35mmEAd2PaWmvVpf0dbZ4Dk6FDucjMa7twg0CA1/cHwKvsrtHvm3HmvIvPAOqLSk9rfCtJDSO/CxCGZXQgsydGQZ6uFcvpqCiDKIeFOP2hJgrppGyDCUb5RfuXLi2WhAXNc5A3mXu36XQUl/kPCPGneBI23TSFDeMPz7LRSFIimtOI92D7Q9A2hLbWWdR3Neh0Qz8GIINoDnqNjbe1|Chương 317: Cung kính Bạch Thiềm 【 hai hợp một 】;aORHUSdadM+GWZp6aYI+v43zcqcQTWL2ZJMhnPLispmDRbnz+1BW7xAEkwFKK4RUcR4Bra090gYSnVoW8f7qJ5BIWIcdviQ7y6bCNCCg6MIuN/P7lr08lN6N1TzRo6auepAs9Ntyrb/qrNyEwEN6qaxZuOrWzFwbywZat+iiy3pO0U/U3gePZ+29pz+oX6UQJhEhL7Ch3J4YEfTxx4zxlaZ8F9uYszlaHCRkWbbf/P+wEEyPbB0f+Z/fnd7vV4cZ|Chương 318: Địa Ngục hình thức;1+DG4tr8aFXC44gd2O1jqMT8enJgkoJ5/BLF7J0d8wNPxOfpItPc8D2d9seaTnGh0ycYMY5kUHIbmXQiHPR8BNGeT65ugPPYbb4I1SeWSE49iBGE+lV8wc6r48VBUdMxrXaCGuXfFjA0E8gx21IbdSI7zKIiY0IzAQRqhzc7v+Lfz0KwJygORJISagdBfwQkeBIuGmXdwH518SI5b6F+RQ==|Chương 319: Ghét học?;QqiX5p6OPiVAG6x06HxSM68I82F2AibBM0jk2jePZNQi/wbzWLgiVpprA5IC2chrSwQ7O9lktgaBN9HD9ExLa8s4VZttbICOpM9Tm8Qo/cvKTgV4WFVdZ41qxsvwjW0i01QLa5hjJUZQGfTnejm9sLSTClh95sZEntIiWEqNAUFnsKBE54xj7AkzxtmQr/YKjVgRju89ZbGZnfY9omq6+w==|Chương 320: Ta có thể dạy tốt;fteEQu2nudvTwlDoH3AmQEPh0o6WvgN2RUl+n99j7WN2Huniokr9eXe0AIxUBYnZcV7Yv9zWmin2THTKDnf7WjHpocKfF6hq3FKx8dyuLw5BmCWbIWoNzIAOhiqHwlac0J0DrNzSYyN/EYHWHqLWxbbw+GYsp+uuubObtzi9NU5sD0X4XzAZ5nn0BxV8e7wkgGXiggqnVYGF/clI7c250g==|Chương 321: Ngươi được trúng tuyển;Vn3U7o06AK39RdirZsp/W8b/RgAPXXfDW3pt+nlFZSy7socZivSj67q6wksHtYCXRaavJaoxCZJbq1cVef/PfO3VbFiymZP0Y4lSR+qazmYCQyuWRVeJcBj7mFG46s/qZ40B//Mp/pIv/NHUsEZHvEByU8Pqk8eRW0N/n1rSj75/2UxD50ufP+2MoKx2ABIvEgRfASvKxMGPOiDywZlaIF8Q1ATqPYO0Cp6uVGwbgk1ea+4gviEGrP6nK76fov9f|Chương 322: Mộc Tuyết Tinh đối sách;ygDrWvoYvFIGj4iiOdETf/WYBklmYkI99GYX/OsUrCS5KDFfORRO1FWxT0Lnl4KGO7RdpVI+We1XmZCbdIAeHsDdo9ZqZ9pl6fAH+TujptWKV85MK6VoURxvJz/tjwD2N/GGAqwoZDxCUZp7wYyafDIaOqRgTw/6FvRy4rCuGBYVgxmfJCDMe3tSGSUseF1M2lQrBwRlmuMHc7Htt3pbWaVxMIkQe9FzqI6OzokUoqWfHzCemO4KzDYFEk9/CfqN|Chương 323: Ngươi bị khai trừ!;v8mzKSPxsoEfWPBdaHcsakvrtqXqff6Q8wn89eKeFg8BTuug+LqUn3e8GP+pv8srTaeA+HBHGgKC7s14D3Vk+iqXj1K5Mz86kXNAvlE3d2apXXWjg+QF00Y7lKvL+WrF4MZZx07tNmW9mPp3CJ6ScPphYBatcMkVb4+xOnD7pNNmJbYneZ4Jzlf3PkqXhQwR3fqXd4w674OShDwE1525sQ==|Chương 324: Các học sinh choáng váng;eXIl/TRtk0CEpJYe4l40w9Rwhm0Y7YVm8oZTaYtc1PXclmqYh/gOKPyxG5w9lc9HKyHUFKTtuUgHZ65/vfqjnbTq+OyNnFYKGQeC9PwYZ7W7/4VHtIVrWKmTAYImUp0mxDmbksv3nO0lyR+cEbI6cEX1LKFLapXFNxJ9K1iU81iH1J8o0w/FPoA7p/WZrWNdXzRxxblnigT9FrDK40QNRHmBwxRQrqQBGj/gFKdOxKt37fkWtMCoZJ56GmV18uuj|Chương 325: Các trưởng lão nghi ngờ;Wmit+nTyYSJvLv6zi46X13f4Gm8s6TeoIoib9Bvgc+xTt2u1zgnkj3PkZcRxh+Jyo3Cg6uPn4m0vNyiiRmaq6DeJc0Lk0RA93+sEvHgoA9oOW+N04QxP3pNnGWv761sRol+RfkZ4MbvyMEVV1PTGlQnNyIqhdTcBnp3gxCAHyJjOvcycDJ4APxXOVvJPxRsbR8zyRzGu3gSm5xsVDsuXRNyngfZQjiiYsMVDRor1CVeWqQCeaw36GAePuyGzdL9X|Chương 326: Ba câu;xTjoFm2tCKrTGSl0sMQIAzKvDZR6RAw7nyQBMwJ01oo+1njnxsmv+ANlKSAbR0InygtcxuNeQ71M13h61jQp5DKdnFKJ865FvEZtbEuDnWFDGP5i+/zm46xjwLnoJPlZZZ4OBjiqC+erW1amRG9YyehLbmWkwFOo20AHc1bnRHxaR383wY+BfdWCA2YcOX9l1f7+ZjrXFMjwBazR0JDLTw==|Chương 327: Lão sư, ta sai rồi!;qOBcxRMluBdvv9v08y0I5b3glihuI2OFNUmjOuBImyzkUnkVqOJciqX141RhUjjO4Nl5OsaexEJDGKXThhb6Sa0i4AN0AhsK91OiBThH6gAcvPrk86WfrZWsxzQSqSmHq60O5HERs/ZGrPdSXHaup5BsnZ12wJfLhkglU7pGoaRqqGU0mWP1hs2Psin8pCCv8vrL41fir3VOskcOXJ0Dsg==|Chương 328: Hai nữ tranh đấu;oa5UQo/3bNdBOKiLyKbStxnN9Giq0wLXv9UJvXsQLkfHytPAKW1gUO7m7WavXK/Q43+VK+SJj63vnmtaGPPkzMN1v5R5ajpph9nU9s+5bWByELmvYLqrabqjwjOupsApXxqwXi+Xl6QsoNBEDVYdgdLEJNow3/RJDTEdxQ7I6xlLFjNtq1xKdKIjDyn5B+LBwBgb5Q+cY8uK50TnTiV4Vw==|Chương 329: Ước chiến;5kCTYC6gIRlrivJwFB7n+Tp6I/FzMO2AOO2qxm4h9z59BBqVX4pGULFOQKyjCuGreXIjcafIddtZNmtqBl4kldvncj+Hnm16hws3OD4PJLwk0AgXlpBS9k3GEw+dnQ6GIbhd6i/jga5b4+AO1VD9b5/9Z0f+ODCbW/NQuLGRVVtvexxo0mFvVfXR/aYuXCA+ZapaLrOxVq2n1Q7ZUywIGg==|Chương 330: Y sư công hội;wFOEKiV683HF07oJjPA1Yg8CHQK8WZxOlL0ihLTMdgRWUs67v2HRqDm26IM8r0JcXkSvp8BgVrBnsS6krD/VkqJu0i85tmz0YdvcJS+tv5Nacf7szPxLLt6q6j7HD2OWXrX9IU6sIHzbDogv7LUk7BMS8rc7dIDI2BS0sAbQfo2m9s+reoXBqE7VZlzRbqlR4PJ+jEUGIOPSjrYJZAfQjg==|Chương 331: Khiêu chiến hội trưởng?;0lsG/qORPJaPf8/8ctJhXidyC2h0kuAoIzrN6c3l6aTxgaoaSVgAetiYpulazGCvxXyHRJz6r2KXSk/hvcySsEvboVkZY1yXat1tTeEQoaQ80uJ9KoUKmavLnLGaoVqEPxxtZX0z4CcbTd67n3+DCSf9F0X2i3RTNfi7oI9BbZYs4zFWekmb3DD9dfYIYDcY/3Ka69RMalmFaGtwSBYMi64/OOX6i0DhomQP6hTEADJ2a9n5wC7AsuMGGKD4D3As|Chương 332: Hoàn mỹ cấp phương thuốc;PzsvatbR+K/sYCqahBx9RKU4zxdsdgudzQ/IbM8hyNK3ymblMGYRvaAvn8kK3Ov1reKedCu0vbStX7eYWktMPKm8C9kpe2+GJNRs/1t15STXFOLby7fZgKLwo47gCj0DxCcnHgtAct/Mn5QkSbcEv9M5j3uLNY1pHBcGnNbelW0SMe5fGDVazpAfbRHIkdXcgZJbNWlI1U63p/Lof7oitboQh/kSsPuyw6OXy7J9qucwT0glp+3oXJUiMETCtUvV|Chương 333: Chúng ta không biết;VbPlOfveMOXOU+JhNrOAOu6UQKKqnqLyevSETAM44G4v3mat5yQsuINrR25GrWRkOU39O2+fXPAFigbC3yqX+O//GoDM6oiOO70zLtjASHSfFhQ+zs2zcm3O4tQ0/+p9e5UNBJ3G3DYKr8fghRNGeEz63B3W1UIf9FPNOheW9qrFA3FeSM1qkds+TJdNrOdrUAqVZT8fxyV4/cFpGXit+Iw0lI6Hwg2Jwdgj8yJ88+Js22ZaxQIjM1UXMnmDnStJ|Chương 334: Hội trưởng;Tt+Cw1Q8y84jfy4wi8NTa/X616s6e++bM0q/YpX+iws5CWAMq/Z0m6pqPqF1/7lHddaT6GJmbN+fom4qIArNBDS9ORITnA9rFew+/0V3ssx/khamluK3lqDqPAaHqlhGM4K806Uol3ZnjKD3f87RrdOU1Ma1HtzRWLROEX9LKjPVuUxkneZH+u2dfMhCgoA19Y6mUVfXaGWdzjwX/Zkfpg==|Chương 335: Vạn quốc liên minh;ZDYVIdXKOx4DVYagqu9u7/Gwhc9ngsuV1MGGqgPOKClxGR3toYfWuKZVYUOq+Wd1z7UU5ThO/dP+1+sV/W2TUjhRkjadeOmNLi7yXnBZIv3iXRKXG2FNIipYxGoTqKopO0Xlqpqlb1IcM5pGbt6HZpc1FWuNBWc2wsixo9hVG1f6gNRwaQ0OgxFkbXZ14ZSdwiUmLs3IpP/1k44OPCi3eQ==|Chương 336: Dược liệu tới tay;405vp5pc6kMYnhzcfyWVRDtZJwGwKpof+Am+5YoibhDLOBZs5nHMRx/NoPnajQWQnrAyebdtkE24tN5VGMD9NpV12pkKtovO1hB+H+ddHDnbaQHSgLIB5tj9CWZFbDD0xorEKvSSgc4SzPyNmFAX1DbH8I7H6jyvAbFrM5MuuIbjHVQiKek4qAC5lifjBcKTzPTtcljDhzLXki81A0IHcA==|Chương 337: Giúp Lộ Xung tăng thực lực lên;weMFhcWaN0LufNouSR77MjcY9ZbvseLSnE0TNgfhs/vPBlW3H9d1lYMH7IowTBaQhMGLschpbEzo4zfkpvMNWUxyBCdbc0vME6XymTimnL2xV+nQhvAfVglaHOKbZj9NcXbFI59+/XH6+Wn3cRSe6C6X3Jn4G80Fzl2XkGa+gQfP7kOWG0p9QS899Y92U8jBqjQEpM13ZQu/KRVY+8RsaE8nawXi2ZRkU6cyfSX+xCMGtUyuGQSc69XZW6mKMKHr|Chương 338: Tông Sư cảnh Thiên Đạo công pháp;+KWo+3CgbMpKm69RwgDASSTSARWY97C6GMtLCjVyrcvSddKonbjdE1DwZrDc7vq23bJsMvBLGdYhoL5VarpzFIGoNe/9qS74nn5vJHjYp9O9t88ltwUtmd4U6DuY0bhDnE+Us2bJ8N07VqEpzIfFrgNIqRyXen5XNPGp9lZnksg3afOsVjM5A7uC0Q6CEpJGd/P4GlWhrRmrJ1Y78jbZNWdLIe+KOBda5beRJac8Z0N09clsfSb1/3tlS76rftSa|Chương 339: Lộ Xung đại thù (thượng);zIorCo6IJ0KIJASDhFBjwTcCAi6ClFCLdPes3vZ2/GqzXZp5S4fKM6zIC7SgICLkwZ5U/qDu8txFcgUd9RxdZptthSKY5v/p3SsyC8slonbwxiEt2zknr6kewZb2xpAS/eOMW715IgT8CQCAdwBt3kaMZjIuLnrwJ3QOiD9zA8h4E65hG+VQ3Ds1NjCZiH9Mbhp9nlEcVMeEL8uJ5u234P4NdrtW6C7KVb7N8RMjjey7PdiP01PN0A68xbdewQ/J|Chương 340: Lộ Xung đại thù (hạ);TILNLadZv3Jo9SgvA8Mhdxfddh8cObd1oy1u38JZP20q+QANY609jYs7dMLTqcKfgnNd01ju/yVDAfPtCMJjmGPxAJWb/0a2/JyxUWLNvldw6B2SA6fWKw9bqR/fZ6289QPeLAArigo0rCFoZRTZv5yI55QvMoymV9biJYC/kWVzb0JIxGjrmU2VpR95HDAJhBW+oDLQ2Zzn2LFwEwmtjA==|Chương 341: Linh thạch;HaYF8dvDMfLMTVQA+Sjzo3EHXwTxoTtoMGKQJmmGn12iZUjlV9PlJXP11iV1QmNVBtiQ3FKKs8ss94+eO+r/jR4ntwXIWWsb/5GYte+lfOARCbU+MlcObmwT2vudUt4Lm4sRrB3tanMzazCJ5WgIImBpnl4E5OT1mYEIV2t8Hg3UV+PeQyFr5EyjgAxqP/pRtbf+wDzp6LiPmFLP3+YsWQ==|Chương 342: Truyền thụ kiếm pháp;CxvH/nPqo5qt9nVCL2fbhCadJ0ONPYEBl97f93rVQPxvgs59kFfjznA9UAWCsxc9o+yQrMn+C7TYuDCNpAXNVXXSEdlTxCWtObaAkBp9akhQ/Tw7RccxxVng+wAz2EDCU3bgEctCqaQFUNd+CGtpDR+T7lso2Qghth1Nsx9iNd98iM2aSAdypf9h6zHSahLq6bNALuvfre+hNhJTKDzye4R9dk9fCTyaD5RrcSpyuE5DVFmIZixCRl1OP3TPCB4b|Chương 343: Tiên Thiên thai độc phương pháp giải quyết;NLum09VBNVxktWuYU/SNFwVwrRiodVotH6sSHmXvaghea6cQ+A7P89AdREExRHHKL7K0Ds5MvHBM7WVhv21LkX5VPKiZmvOBm7/dwPEs6BRZfDKs5OCPheutZY5Q/M1E8d78JSIy7MpTIe8X7/O3hHhWbjjkm+TUe+ZLf+fNOBDAyZR/IN2Vsylb0gMgWSCICZC0QoYBMElL/5ezsTHjqAykDKKvjM5p5slnYcseedmr31rlpiMHSnh9HJh5qMQz|Chương 344: Là đầu óc ngươi có bị bệnh không!;gHTf4T4xXRJsYd4Q2YVwbMr1ydXrXlNenq2oSEgnPoQ7vcCPweQSl3i1/yfb2w7wPJT2m5/U+3c2Vc4hv4tppp18ESDd0NCHhcmKeHP5NOX4XxJ/N47V/0oiIEQwiX2rtp8V75CqcARKkVtrT8wRVxO4+ha5p+XSOSS4ipUwcQdVfdZd5SrdN2588eUH9OHm/Blbil+h8xkRCAluBO+1GQQpqStxJutCWj0XuZtLCJ2qLbiCv7OYwfla4PnghI7R|Chương 345: Cam tâm bị đánh Thanh Ưng Thú;At7xIwUANEZJZsbjPHOElNKTuZ7LjOtWvGXzH0nCCTujZCGS47sa+I/Gj3AM+GCx/RnrEC2SDHbJAoYjiZ2vh8T+7ZRxjE0xw66lWzj40pGES4uYmCesiGdFsdfqOxiHBLnjbLsvBx15ThX3/T/JRYuH6iAIZQ6h21rnEPnOP5Bwz/N35AaVaeEK5DA+Eggs6qmJETgYzQ14Pl40j8eQphiid32TZ6e3mIZwIeUAUPO7tV3f67rU81uCcZ1GyVcn|Chương 346: Trương Huyền thân phận bại lộ;psG9a5WjUAIIMEpttPw+M7SERuFMfDVq+K/YtGnqB7tahzt9EQhKRMClwNigAMdTF76qpNZUkXL5L+N+IUNMT+pdm+F+/Im7lRAeGj87qmxOXZEUvKgXryVa+tzdgudQNTjIyQm0vRTEurKH6UsABr9qFEgpRk61cKdduA+Ibaxz6rzBhZxEJPfN3blDE6lRd4i/sKU7gTvCcuRYUTrytBSv1PLNfzlxecZpr0gLYQzCET2M13EN2Mh21KherxsV|Chương 347: Y đạo Tông sư?;MYUo3WV06gLjCiO/ZbNviLHAb2gkYNmZKea3NeY5Jy9Hdfyb6e/ZT76qkjX0OubFv789kparL9Kq9rF3GKBgBR3NJ97dpWaQW4U4Ud6y+kDjgs76RvQxpHmI4U+gW1WxgSYsAJ6zkEhvZsl4dg2I2q7kPvupJSxpP3XRxWWMCbNxx5pediMd+bMQJUUdmn3lUoUJSHmnmR9nxRib4KG1bQ==|Chương 348: Trấn quốc Thần Thú;gM8BNvDpzJILGnaIXHJipGHAbrvXxbrRW/xhelNUfkilAzQ7RqIASWtrrtzJDFN18hpzWR7r1J1kgE0KG2V/llR3HlUTsnsMwPeEifzyVn0ly3dQBMK/+v/XuxHKx9rH7A95OsSI8HyipruGyMsrQJZORC8MLXCzNwzlK/+/r39uUnRDw0x0uKoXIiQPq1VtlkCvXWjhpu4xBoScCzB3ZA==|Chương 349: Lâm gia;AHxgiddN6x31Zw38yPKheDYOVxUvrHfyZFWuOyOtknLmfhl330WjvqWc0CuP/bl8z8z/0F9S5JkvsyHcQIxE/Gv8kBwo651wEzAN9gSu9xmx2WH5RtTvYltidIG22PTsYkwwrdZHcOVANwuSvW0GVX7z0mSuiSebCQa1wrDfjB0BU4fh8SapAHi03fxXrnYSljqPJ/FvyJvf/TdIQKuPCQ==|Chương 350: Bệnh gì?;sUlccltH8eucM4FzamYuYzvMvfgCtDLqsLnz+7tL+EsKh5PghLYVD12Cf902jFeY3tc55zVCjRu1LgstkGTAkC4+/po8TP9/Q/xEAivWvm7zVl9l58593abqMN8JcYM2ZYwPpWL4A4+gdE+UJ+ZmTOtAjHTpe5Ck1I2jXcd+0RUDljQ2+UiZIKujSx98wM+4TAiHgaiCDDtbHKhCXH2cwg==|Chương 351: Hoa cúc;raWOYUoaN0CVV9d9bZ3SI4cqOAJWsb6Zuozes5w6SRAd5o1MdQaqG3Peusk3zIwn+Us6gzq0nHhvx3iAr2Rn6EcGvxcOzmNXIhTXIYbdzB1vcR9+1OK4lxeMybcCOqynQ1Bxx6SFuDEofQtH/iufQUlgBsCpq3GoZOQNTUnFS81KQET3p8AR70McnB3/QwGESzZyV0sQZazGwISh7h6bmg==|Chương 352: Chữa khỏi;C77cClDExUdoB+LwqS2+dCHuPtp+NvAKwDJKc7cSxr7hQlJKu26md85+K0ipyi2tj/nlza97vaIY5Itwj5SmBg9mi42EULeQpON5RgQ0lYViv6H2IBUCPan8dX3dNX9S1szThRr7ALmZ6/AzhyHohtU1WKFRxGP9Yn1wq3Za09SttvSCJOsK5zK+UE3kl1R4AUTEwwJGtmRg1RWRoBmItg==|Chương 353: Tông sư đỉnh phong;vF0Debx723AvLT8JTgdw6QZPNRhKwNHHvU7sD76+WJ8v+mywGJMVgeLLuMiSXZWEd938c1o2TOQEmz/j1znz9wK7mMatrcbMYH3U+NAqJcxurLyZh5YMWA4yzU3d68vJG4vCARuet7WuFHjI+J8O8kIT1BDUtHesUvBXFyMmAcc3d3Te75OksbopUaBwRPlBxrJe1VarWFF97FAIWN2xkQ==|Chương 354: Đến, đánh ta đi!;b0Ihpcx7TRVo7W9/EJZgKmq7x5P/IEYPHTALeH1IDwkvh7Ze3Rp8We/a+C54yBNTePS82YBSlfubpl5mDvvmrok2t6JvLx8Ip+QMhpmDdWRh38NOAPTGmr//dv82mIgnemta1EQGCzQh/Um5rzE1RTA3TH+CL/TLJXBxrpY8O1pgTkFyiYFEYeTYAm97iDkGRcFJW7TjjeyirXDi7s/oxQ==|Chương 355: Ước đấu bắt đầu;BABGhXhxvZ5+am1Matn6muHRQrlCQTOkgW83DkWLWgqawsn8VQg3IgXG7o9HghyHfDksxRhqUbhZ2IStZmHIAaXscyTBTWVUDupNSVgVJ2OUlvqnnkNp9uaTPMiJpkqWvURIMvdn3H8uDClQ718P+oYH9du5nVon0rgf2FjnRvYkdWthnpw2Qi8W3vjjM7buTTT8825dETKwGs4ttfCeyQ==|Chương 356: Đao ý kiếm ý;+o4B7PvGG1ScArYS3jqyyb9K8tJFQd2eB6Z2GDOTpZzPnNWBDEY2g1wGBtWs4a7RgwuT6Da4dpJpRt4txU2i03i9VQX+0Vx0NVbG87pTpVAbbBQhaVE/KkulcWPTXKIzzXBHeH0XZckv7gnkeOqAur+fvFnpESMZheTHx+OLwzTR7DXZghM7Lu+jap17RMNNA0tI3e/q7VsZ6/gapJuPiw==|Chương 357: Thứ 2 lần ước đấu (thượng);D5Vh/F6f05pTCy1D1KSqksUyCPRahWPzdZodAxZS1zexI5/Ut3OUaFdlovbDnjSjqf+iKDH3VcC6w0k3eIphoxGTmM3g7tCcBSCapRcUp3GKFWHIfLBAwciQ5JXJKeUwnVc7qH8H2d56FKTXPWA0X0y2ODFuqGF0REZOIDJdZcMR+H/puPRymj9BwoNiL6s8O8/bvsBB87DC38XEJ5rPe6t8zWTzbi2YRqp4QEut0VuJod9jYKrRMabR05GQoWQc|Chương 358: Lần thứ hai ước đấu (hạ);IXzJqx47wdXtEkBwhtD3PLo/ahXeHPIJaZlukS/Is+e3aMFTz6hVOPw1/OJv69/Cwr3dkLTxqMQBqEqyzrMCEhayvH/FG57e4fMbcKf/Gi4iNluh4MvXQFAcRGcIgxcEjI5v5bmV13Cxo8KBA7L+L6CyTDKfb8ncJifdPYs4NFp/t5rE62HVynQgzX51mdVYKREwO0JgXF42ZIA5ks3WQwtJuV76i48OaHFAU/8NWG5xVOFa17SlSsPm8AYKld5v|Chương 359: Mộc đan sư;oVJr7X4fOW9qlscRF/Lt5ogQ0oIoGPwpN58KmNcbPkIfKWMgEpd+KcLZh8Gn22yKzSs/b3CS7mQ5lPJGqfR7PVMupcKI/Vr+m2nKhePnJaf2KggFBRNj8gVbpZhgaq5UdcWe9UDtfU9gOuRkZSBxHL8WULjFcr6tx4OaefDaYi4hQpBebGdClIWTASZV64JHUnrL+VNjhWie1pUpMRq4Ww==|Chương 360: Đan phương tường;z9sX4kU5i3VIgsFRl+uKL+GamjZPZNjBiPU89R7F7R/27NOX1pAkf56XdG+XoaffOSGl/S5xPVUIGS+/LuZo9c38KiqqvVSmMttSD8Uq4NadZRR1SryIxxEwOn1PirseqctkMyoOV+FufffQHWWg9aJKn+nDOv5zAZbcTcizLM+c4INyMrDCVTAb+iZlAtVHEZlbQt/1hqnxAvMVXKHWqw==|Chương 361: Vậy ngươi thi một cái là được!;QD5gbfV7BLCmkh5WOvALxrtkbv3meHnOqG1km+UQaIWiYYPfUM+Uju/twCrsDYWa50xsZ46gZHknAU/dYas0gV4yvYtArXLtKdix7IIUMS01n5gmELECnxosaPXC+d6pv5R+nVH657h50inayU8dHFdvCVetWn/5DRETYCXUNJ00iVq+zwnM2s/LuufSBSw1nFyTkPPl+c13f8kiFlROr10b2Tw1zzIqbp406O0qJNe6iYh3u32+ENus/DQf7Rw2|Chương 362: Ngươi là ai?;Uky1zuC5gjv3ZiICZP4P5D42eMayunlKz+nWSKPl1mkv+lLlYO1cZ2PZgl4u0KImDOzopglUKsGBZ3DBkgz7SD9753KxhNc1XwftN0BAdc6YKihkg/2sEybn3gAv79eJkN95ZTjxUrg/rayBRSiSr9U88/Lq2qaDxCn5hkomK8iS0I9uFCMzRzDjBkYEboNEKsGivOohLruhphfrlL7jCA==|Chương 363: Đại giới;T4yRwiQ1ok1v7kRJK8J8acY01tZd2UJqZNDrbFaCOZfKQm49hbg/nOF7ZNpfUq3rk3RDerT4D97KKYJnwbRcCNhlsbkYRiYGiwJ5Cnweqh67z3aJb37Wg5kxVCxey2MCem2c0GxbG0cixfioRBppqREJOQS97Zad5maCABOrR8Ow4xniyZ+I/y71pGZVINRlkvECYtoAuLErb0/tAbAF3A==|Chương 364: Thù lao ba cái linh thạch (thượng);o0wpklbDPl7d7zu5cztHnZJI8wDdf/Gu61mGdNJBXeUlOoTpz+JvqeWjGAbNJK1r+a0neNmtjEK7uX64yNodPWyQNuXw0cOOtP5IjiZelzp5aQBbFdf1fIy1h2Y7mw3VeUppLL+suaEtJ0Omdy6A2m0Um+MMEBHgfGqPCXnc2lDcBhyAY+xfAzycQopTpBjnpAJQnlg1wY0MuHobNUTPpUh9bSZA0LO0rNGqY5pKYlvtvuQYEoTmnGQDXGr7O71l|Chương 365: Thù lao ba cái linh thạch (hạ);OWoqIv4IJn1Z2rYPMCWsz/R0k4QJo9RAy5DhlqZSbfbIg6kCF/3Iknem2Hng0kcUMv4ltvj1pLW6tzfLd/bc1XxmOjbkyBud/X0hyUekOf1D7aQjcvkrRxnpM3WPjgzOdbwSSbBJujs0zE2JuhG/QexKJcemzTOE3dJG/lzEBqqfTSWyYMoSdOy20i9KJqGwZ4nSMwU+AJKhcGnz6YnHU4h0VikMA2DIZ08RdQRLdbuByjOYBT+obQHakUHnNUUn|Chương 366: Liều mạng Lộ Xung;DM5OT1x9RY2phnvZB45vAl24yglvOPJyL16Z4WcKEwje3iZ20ddHm0nAM0NkkC7rNxFJErJQ5bK8AJ1Ybw4ypsxiz/oCsSiGuYn/GgLQNT5Dd1fssF1s38N00/LwZeaqqfImaQlyx50PlICDdwaKUe+BU7tarHMBURs0dhUzzcttBK6HdA9MQgqmT/l49qmtetsOI1BHerXnHzG0nuRDeg==|Chương 367: Mạc Hoằng Nhất rơi hố phân;xq2gOlHC1mdIhuN/41F2LhYxDQUTLv26smxndmUpDNBJm6xOI/6bkLUujJT/+3v93oKlzWMZrUIlFzszIY+WqVCRf5Hf0XdSF2MT8vljWuoiqTuh7Uwn4ABhEneXZQ6ggl2hX5YAezG6oi4I1ca6seeHxqSdKM6Ej3UeFn+gq32sU/u36S957oryYEOuVz7sXHMA4lHK4APL2JU1s+lIy5TRQItVNOynOfCs6Mo2ly/2IMYosTcnMzR/H2xhrJ7r|Chương 368: Hai loại phương pháp;9a0afN42AUfD4IyAXEeuxPYZjmj6/U/xauiqzH6PTqsfV75O643FW0Pgim4LlENC/pkwGBi82IM2IV5nOhD4TYNt7yKNJtyQU9z30wYZzaUSs5DM7PuRyDSojc60OylXOEeuslPT2IeAsXN+iOWjWv7DNkqM2ecGxscyJhYvcY71a8DflE3rT1u6r2O/pVptpEmBFhhyYm3wzBnbnvyhir49UTUgSU3CKkAzvek2+iz8A2xkWxtiSC1OG6GSrm/u|Chương 369: Khổng sư thu đồ, Thánh Nhân môn sinh;6HMgrW3kFeIs0Vgyv4ZJ57cYFZJ7foCtf8A7u5KMqF5sEQYxe4XaB8eihbnAl+FEVFHd4Vf7v3J4rC88f3uOb2tijewaf8gdhBi+m0mTz0R0oaZJf4/iderclM4rIz2x3hd1bm+67M3ybZwzVnWbJy4LXv5eSzPnrYUIue0oZModcNAtx34yUbxqAceEKjv3AeD5in6hdhTH+Ngtm7rC4NkmY2Si0LhllaJ9AXi58cPlAdQlrmoVZaF8bkK62SZt|Chương 370: Không nguyện ý làm học sinh của ngươi;IWQ3FsWVJM7DjtMQj6asApnF3joWLxnHjtXQLJq/ufpiJLeiWkJSLHki8fvKkGKcDz4lUTtiqMBo8aGh6bSM8Pyy4RWCitXXdqrCmaQJe8nbJThNi+beJUwrASfp1vAInKvHsssEZilr1Joy6ZLCh/0b3mhayfPoAd8YHn/GWqSdABPmtbhwZPhvHAWyxxuAAFewsY3wfJk+aJLEWbPZ8MO4KdC6YlzWYNX1y4EjJrQdPv28Wsd9KS1A8Iis+gHQ|Chương 371: Nói năng thận trọng;lM9cm4TxxqPLq/N12YB47k+XYLHfHnjyILpsv9BNqmMvrOc0UrouppNHG/ixucDOWctBqIbDZk1VOQ1DT/LDan2ij7+L3CIeFExdaJVZspYDuhuv9wvjuc2OeYvUsE2mbwi6WdKUJRHJjdn/y8psLLnrxLE80jIRzABlsD8TVgK2hGW3JoMBFstTqkvWAO19NamN8YywsA7qvpVfIvg6z4Aaw+QV97t+CGe16e1rApVClMmDbhUgpVAtxseS5gfh|Chương 372: Lâm Lang;wH3mHFL6y6uQkjR0u2BjrUYd5dLgvVFgDt07J3uEO0vc+BMVEsQp5p7H0d7Xnj9VJISepdA1RTeSVWbUba6WLVdB6NJeWc9i9tJ8YchsGeB1M5RuZSFIAXhQHea4WG4PXP9AyGaIx6gBBNpF/58MAgy6RD4yTIjHy33UaM1wH/w7Debo03MQUdPXROu2J67QG4G3wHLEV6QzE15taNDCMw==|Chương 373: Khổ cực Lâm Lang;nFNJvrd9qVg3m7oCSaV3h9x5lILiGeTPLUGGr9iMRlOohTX32dP6gAdw0xMG8+sqRt7aAcf/q5LzI+Jo3fDi3e5GU3B0uU0SNW90ctXe0ysmT+Pu+qm2aJh0PPuOMm7jN4oKuwubvz4SsThI01wTwbxdf5nVrJoHd5QnLRDSIX1ASjGSFnwPwJkvsW9+z2MJcPnWRmmM87h1pexDAiUkYw==|Chương 374: Thiên Vũ vương quốc tàng thư khố;R+97w1cM60tiKAYl2Rb9utnl3yzw4zZUVe4oDXPBr9J1NUU0u3yH/ZZLTyzLePk7DVEfzdbAh0I4mIJnrcVqpRI0yFTMls8RaGP+WXazfwBRbi5Zu0SDoJ49s+MzS1MQIRWaLp+nqdtZa2QRoVQ9CxecvPsysX09nA3WA23dVRydDJob7M/SZqBYHWRsFvTjuX1nCGoEL2tWLx2dFZhBteza6kbteoR1B9EhtbGMcso087at1i0mg5dawisJbnOg|Chương 375: Tầm Tích thử;1hUL0g7UOlG1qD2786ZC7qxqzD0ed+ShBm77meKg3QOpw+UWMQBHtsBTbLzSjcAQlg8u8rP1bsl+TnZ9CmATejxj9q6W+nMORLrYpmQDYV12uA7QVgBe/RiFrgypYFUdJf/NzyyvGdKcRjRY9rA6Vrj53FvsQzivs3VZ/U1OcNmNMspMZXOmOjdCc+Bx9hgdsUywCG4+/c2dmWjCqsbREg==|Chương 376: Ta là lão sư của hắn;XzBb433IPgLiYIt6TeZCxWPmrwQLvn1OkDj4Td/BmEY4hbqCpNs2apQhh9VdSwu2Yc7aRLss9JdXoadjtvKq8pYstGL7TDOJZXQORFX6diRequIBg/rXTWils9+FGYW+DozAyM3p4p5rh8OYuH3sPN7jgyFiRTkJ07M9I9dGqMn/I1OvzXCPi3cX5yl+h3ZzJbHmkv5Y6upwL3xoaibjaJ8TedBNtvweMcmflsXMxqDrCJeMh8GFyq/+M5NlrV9Y|Chương 377: Lộ Xung cảm kích;oOoomfgfIZnQP69ea1/UTm0QduYAHy3yhqIs0BvIh1Ld60BeH5FKGAJ4KSQkkOtytItyp2Us10SdfbYkAB9LWOrZL6FZ5pZml2qMX8AFQAPoy2j2Za/81ZJ2MZR82zKzojxEZvC7UnB73tM5ASE2fu/idnt9oqdbeS0VEu0Qx2u0trzbK+2pAFb+Q3A8d1hWsdbG32K8P/I8cSVi9BX5Fg==|Chương 378: Sụp đổ Mộc Hoành y sư (thượng);trzyS4agF0W8CXn1CiqIedtLYg6M9PGEktkz6IIuY4dHYeAmroPpkNob3wyYf9XEFLidI9gF4/rmKHyZEhjfllbMIZmL9YrYW4JaofQbITi0sZIr5DXJ9wivbOl8h2dHGk5bYm+mAEjRFvJGBoKKRinJn5NG8oDO9rsyMeic9ZMsdTpJCahgyTBcLmlmdGg5i6fj09J5aVDu9sX+yEWCmFRejIZTn+THkCHDgZICWLpGZ376j3JzU98nbbHtVugk|Chương 379: Sụp đổ Mộc Hoành y sư (hạ);Gq/dgjbcMokAbaRru5AUzkY3Mppv5TGy7EJQT5QAU+La8ldo84ozGF06K7MJaPMAqj7T9pBkDxT3imh1olU+kAvHK51wx/fI68NQeMkPzJAsnlJTt0L465guPdp3hQoXxeBypw9TnTeQa2Ddq3b3GVzGhZhMCAG9qh5Y7bcJN7McfOZ5WEtDjKYeTBNYItm6xVIF61e9+r/CQyxiMnVDU7qVl4LCGFFjXHApF3JqF8R/4fnwDFM96R8kdwRtWGVl|Chương 380: Đánh đến tận cửa;+hfaJ9z4GLDCxI2xa8iF9fwHCbALoa7PzIMVRrzBIK5pAqH5WaEleP3c6HB7rTkpEYV/6BE4ztKtZsqeHG1fwhoxuEovY0d2JtpsCSUBB5WfsQni7T+c86VuDkFWcZ50MV8SQO+DY0ZXMSfmA2cEe9fekKIj2V6kbXUNbnzDrLBMnyE98cvGtCSbYHZY4S5+PZ64G7B+H0qIM97MweLe+w==|Chương 381: Học sinh của ta không thể bắt nạt;+eh0mb4mkSaQYRmtb9NHbWKNsNEcFqzmTL7nWW82cMOCFPbZXf5+4OMY+W+WlbUqzuLLZIZGTXddwn/n9Wc6Y/CsO6ZgwUMtof87m6RfUNLfl71+avmD/kr1a3DUOQ5g0W+QYUGMsWTD6LG34bN8YXPYPMcRRJr/039nEDdvRKNzZl4aqH2lNxlReGr3IyJre8uFmmmQazH2A9lFfSIhfWdcRs3CDFwqxh5gq1S6yCY5d8DjWOG/wvEvuGK9GoPh|Chương 382: Mưa gió sắp đến;B4CnyJxYWsk7EUxjspPk+duU8BY1vghJ7ZMYdEiGzeB9eGLf5JcS0UrfJUKL/kTrcJk83d2JxarQD4PeeYYw4c1SSammQFLAv/QcgcIZS1+Z8c4ku/RJg/3kZDyZKXhVFlg1vQlSOCop4gaOK5jaymH8XTIQ5oA7xI/vNISYq2OXkzeP6bl3u2b3fZ//0zQ76LXtcX5jIp2ABvmUF4H1aQ==|Chương 383: Vậy liền đánh làm ra lựa chọn;5DbvVsAeSCR3dhETNgHuxEsQ5uU+GQBbTmA6yQac0meZ8NZad0flxj/uZ7MMP+Dw5GvUrWumYCoGL/xXrfO4Bbe1M/MauEHdkeuSfFRMFEHXCGEwq3PiQ44sIpnSbPqBN6I3grXl/EOb4grPep85UdJ95bEc6FQIo4kaPN1rIL9OiuC9hP+TfKUvZQNyCDr1+9FBvZaeiTkXpZ9I074U3FSlqycScC2uTiYCGaTb10LsOaH6DORUs9LoQ0P0I9ez|Chương 384: Bị Vương Dĩnh nhận ra;3GT2uKwpzlUnj1ctIJZlnxShmHakehIr0BbEcLIC5cd2hiQeXv4XVmV1XRej2oHh5f/odhbE4QxhomdUrix00jyigymluzOMlSBgjbMfoKmshmqfoNcT6d/D28swaGBURnYsUCHifJjO87WIHbmSTET6ye59T4Uyfucjvde578ZkcCzQNupUoEaBFvwkPGwl4ILQ8b5yQ4JSCGVP6PD7d3dxG+6SZLV0ioXYqZe5iKCVnIyd7eQ8GKABXsum1sQV|Chương 385: Triệu Nhã, kiếm đến!;8sNvQTSFuI92AOcScdx54peCr4ODrEwwv6/vShfu/oYb+Q/+bCCKruy5/K3D3NfRI+PtqztrqM7TulpmAwNaAitycyER5vN+BUDdEzAkCh4HiCOPnPw2Ryi44xcVBpqlviXkI6aaHQRt/9YpHF+GzJAN+Pp+W3Z8OGpwAaKQ07oDglQ8VnEwjHIpWhZVj1bs6nkt87R8lW0kltVnTRrwTA==|Chương 386: Điện chủ cứu ta;vUIccmFintS2/pEwHOwGXO3IDkhSnqEBW0erEYxl2+pfm1yeTvvgneV9esi+PSHhdDte9k1//TMJGl3hsj+bFCmzNc+3ro33IB0Y+nI1QW5W+qisonn3nfZN9Bnvvnei5D80Q1NWfJZ2W5q+yBozL93xg4U1yulIJCEAn9JKNLUpTMHQfrf9iu+5l8TokwNW+Psa7ysNz9S/TjmgNB2OFQ==|Chương 387: Không đáng tin cậy điện chủ;NyTiCCbpb1Iv98UlA+oxaBZ7M58y5IjD7QJK29ekTB9nvDvscoN78Chz3tCMEdQW5BiEcOGA0vd54Z3I30D1iC75/vVtL3t46QBNIB+PkeJ1zRfVr0jyADxsH3xfGWe3WrDuP6t9UWpecI+vqXc8Qbjc1JAB5EKP5joro8lc91VCEHaEA4JMye4sQVBn4E54bMe5XGbSnXPUHVrQ1QsqNg9LV98JdvrqogClpYdK1aFS8p0zN48qWEBf8quOVhkz|Chương 388: Một cước phá trận;Er6YJewCgc+fnNQcOqYV487IaAEJK5ZtFeoMUjeZjUuoDYsP3t9bpFB8swFycoP5rJLSZBYzIpVgUIu7TzAqR+QT4yiI8Lu9Tsw51sZ16JRRJfbsx90qvzjENNs5P+qs+8tb2VbhLj9vcXvQ91x1js92uAfOZdKuLK6kMydOUCguRpIfJnz9aM/XG2PhFZJgET4Rcaofr+Vp3k1SyRofyg==|Chương 389: Khổng sư tự tay viết;deow7+350GZgCiRva+ioEZhO9SUXAIzX2iX1xND2NoAPgl13ifrvX8no8nIJ5zWThoKsJLMD3mKZmCnoWGKkzZbvy0armcIlfeJcveTqs9M4YeXq6+t0MAB0BGEtmvcXQvGfyit32mIVT7ezqGt6gotc4RTEX5MeBbekKnQnbWWRTRATCzkCgwQ646ZvwEo/JfKCr+o+oTpe0Klc8SKe4614/khZzdGJuqOe/czyIEbWJnUnXJtAaT/iH396DZAF|Chương 390: Linh Huyết Dưỡng Thể quyết;QtSQxZu79ZAJ8Kl7yjdMGzLampDtrAIwOpPBs1oNAdP56/2Ory1d6SqBKUVO5g3o9haZTKF6BNSp4vY5vU2U5UfgZC0bG5S5xQmyYll01BYOnQAdOMtm2b/NGyUySzhVVnTU2rCRCsJXZ89xQplTPR8eJtjajs9ZRW3WXExNfPrqXwYqBXWxW/YpOckuhpZcgD1hp50jP8LPbOIBh2Kc7eCwIrQqd1dISXA2L72Z8+RmVJCLzl4QZlSTDp3bBVbX|Chương 391: Bọn này tiểu súc sinh!;JoGu9bYxAPjCFa3RERlyuPcireRDOMnSWpJTqZ32yV83phUSWk332OuC/L4ijsekE6ONkfHAd/8lToqtJS7CNFnKWh6fEA8nu1fAIKAjc9B5fy2gEo8DbkA02jFaXwwFq5+fwrwQqwsfizJ1lWlsa6r+gxxShNTmYpz5X3YRuemtzy8vvRfYmXcaKScUncNpk+NkF+R4zU2KOK46h0M9zfUTeLLgb/Y+NqCk2hTQocGYsb+66DYVWohocDe4KHp9|Chương 392: Tổng bộ người tới;XLg4Gst4XF3jabX3FhnjSCobDRwPSyUWUziSPezDg92DR6evwAgS865kBhyhuTghoKhbt6cCzqb+jLIGNKGIWgLLeXWDP0HjWMbV5a7tJ7d0r7PInWZQWAkfiA2ujSwsQoTAQ45UMfAtFEfkNfHrs859f05WZeRrJ17ANI8jS54Y5tbUQMtNIbVcZWnB+judayZDGDWFXIslGnJqAtqoyQ==|Chương 393: Tên của ngươi (thượng);GFQoy+cAbQryM7BRgKRRFn61uG1K1ltJZDVoykJwoMlmKIZ2lLp6DIAbxaPNWWUNY6ZZw6R82g6cLgOwf+LHbqVFQuJMtikcbQd5yjzFy1jfMnkXD4CcPshK+FhmfQ3edTOx2B3wi24VVViofujG5+E3oHuwWIkEwU8PgtvxkjOno+bNZE2dHnKjPvQ077gzxNsmREDbLBKh7zYTf6f43xVBYp38wTT+SQaW0ZDLt1cN2plkDI7bmZfAhJ92D3hG|Chương 394: Tên của ngươi (hạ);PFm5gKrkkmaRgVpjdQx5vvaBPd4yoHdvHJBm+lSOQiDKLEN/9AL7+QlrMOZrwwRZZXR0wVruQTXLeQRWVWKi1mQhrERVskORWIP5nwV8QPnDRtzxFnT93gxxdx0fQ5NxKZvOxo3V8niNxTRKqNUTMI+GCi7BH6UfWJhkOCceih9Gy4ZH2ZYqklCml0bOCZ8lWeg1phlS8Jh8j7O/npqZQQ==|Chương 395: Khổng sư, ngươi nhận lấy ta đi!;P8OoLwqEW5N9tn+0LBdvlX4O7JuKKqouAc456jKtfu+tg9kJZAHl21CQwM/eGzu1IX78LwwhRfAAgb93wvvZThlcMliFt02nWcmeAAdnImG7pvmUeQnPDB9StahdOT7eSovBX6in/gcY8LFR+gktTNCBA/kJMRCRtvhnLuA3tOPMRPQmhEIvzi6gCeyRs3vc9rWM2NmRuxjuydL6vqDBG3aL+t1xYSGgLefrCO6PyxykQ2UUrrn+zxpizOUFZA1F|Chương 396: Tiền bối tán thành;grIP+LwPY5Jtn9tCo76G1zn2YqNiG8ez+tdkvSqqaO+m4bE/r06n9wdMM+JVeLGV7r7OiJhPZDdlEsh+D1bvMy+OPoN3i5Bo39nb9/jzayO65skSghVTwZUhHeUntJ+YUg0eJetg8Pk4HbQYw5mycYQYUnL+3YwjeZl4dx9iwOoO408ec0OpywyUwF4q2x53Bmn6WgiUff8QAUzwOPzT3g==|Chương 397: Tượng Khổng sư bể nát;bSMlxkGm7ZcTSsqaw20hrtBIaJbReNg0tg69zv5QedsIH7V/JZRxk2fnio9U83SabOac/YyIjd33bMKMc6eAyymYS2lADLdI2UmgXdwo6uYkR8GKsguWDjHMdWSDjjU/bg/LIlQJv+VTRLBViMsZJJ2NgEXp8jSGSOgwcmD/ZiyYxAaocFWKsQfdgToRxyrHNK7xHrKHYk1ndL351MjZSSUb5OFsubL5vfc1VDQmERZRMTrZMnk6dHTQgRWykMMa|Chương 398: Tiên sư bị từ chối, hóa chuông than khóc;NXB35oyLCrqJIjgFE/duwX5rG+yCPsI4zhsmKHSjmOwPouTOcfHJGID6MyWJoY9vsLCcarXRykbpfq4QbA2+L15rNHpGVh+8w5K69bE/hjvt1yu+IWhku8F/o+T2Lw8n4tBtzErub4Qj3QI85aOrYrGJIw2AiV8kCLoa2EurQF5R0Y58AuB7whz+etMABG1nmD8dhBp+iLsNnD5dpsoDDKpu3E0o54zZ5te4PkuutXz6aZ4Ol76yIBxD3IhR3rXu|Chương 399: Liên minh phía trên;1wft1+FrKH/TkT/VY+RDXefjJOyX6wNI0OXoyP7bAUUSy6GM1ANLPLkq+fzlM0QFyNR0MWOwXPnIPBr1nZz1NHX1GSkLZyH3ZFVaaa0pn7RsR0I2roBlaeSkjzuCAKL3XqNGf86AlPAapmTjXJ5RcxuMW3DmS/rRPr9T1oGuVBlYfYx7bazjRQOGibyNO7f4ZOPyqq1KNcurCaDbLOtO4K7ZSOzYI7O86pYu2IFn/YLFu9C6SpP7gBytsBr1N63V|Chương 400: Trưởng lão?;9SGUVz/Ev70lkxFdBkV+wVVo6iEcEdxtXiD802YGY3WPAhwHgk2zQ442RBeM6d++GIlogfvBZyvvkNOnphMkby7FqIPex9G0vPwDTaZEyvato1DdUAgd2O2IjDVF7XIqsGbPpdaO47qmAf9q972//gd+vh/TJLuxAm97SJ3Sq/Oue3H61YBeniInjcpjE6AoMPbCw7Pp92CYaTNT3mq8JA==|Chương 401: Bái kiến Dương sư;Xdvw9+OZZbvQgme6y9fIy4udf2+5uwcDRwm1FEbypbzwJswVjcBX+82XghMY0jUpCnuzdQb+U5KvTIU9LLE1skvru30X/romvgoI5/oDYc7VPMdgu77sUgt48f02rD18craSOpOzrZLVMMfEszmdxWo85yE80LndZESWOuk9YBU++Sun/A8nS3tdIRWFB5RRsV7hcEMaT8Cy8+5XHTgm6Q==|Chương 402: Sâu không lường được Dương sư (thượng);862KR+4A5x7iU/RJfVhv301Be8gWGoY6aSu1MFczjMUkzS6uEbNnlso3J1BVmMUAt28wx4uapnmMDTVTJ2uFSJWhOFUOYmIqkCh0nNyBEHb0fZ9UFiyzbqLJ1XYWRoxD4D6QMzICCdSIFGsT379NgaKjUg82sZ2zoRb/C6/4vbPmiTEvFGW/JDzDZBHvJ+ulyM2z2+QxuZyiVOPa9IT5dw4bl0HV01SO3iVhak4E380E0KeVJdrmga4cn6K8wvQo|Chương 403: Sâu không lường được Dương sư (trung);qEwhd7QAietcWlsMhntTae91BTPU18w60kW1OPOeQv5bg+VNkvDUtBN8LB/Cx7cL3x0Kradz+ukry7scGSW3tc9wumfL67axTUbN+7RxPKcWcnzkxwuogtSaIj/QXvEL4fRsEBGCUIwThYi9+l5uWePA02KsWNeAzmBPw1JEjNuw+6egUOw7syrPO7ogrqtyLEj0xs172XSdrj6VarbUruKjgUR3Nb4YhaEb15pVMR9r4WOc6ziOzPK7lCfRISXS|Chương 404: Sâu không lường được Dương sư (hạ);UTG/gbaujf+U4Ugb1QsYr07KYzOtcrqh8uXf4OvM9W5Y7q9ycWQgyfybszxiVePdk8jXxOCVIwqf3Oz2W+CAnS5I7WkQeKvYMIm0Mkf26yC659XtOnFY9XWLwEiPxHd1qLKMMahcnlHl4WvH6rZCUR5ULwBgvnAtg36ev3hjDjMwCg7viQzOWJePV0SLswZY7mWOlbno1x0mEWZArwhMGQREIyGi6VuB5jXiHd/Hx5SUBYw6DiDP7vu4/ZAQPGtW|Chương 405: Lợi hại Tôn Cường;P7Jn+os3JQaPCRpSR93ufQkHgaJEwL5rmwWkyFTAGSRmIESjG/M3olyqm+lxW/vgnTR0PhAM+P0dUz8SlxkxBBulkGrR7sowCuBqibW/GFpG5BivfUR6wztvwUJcwmGJqPlYAIqB03rNUyDf3Qdhv35p3hTE2+6GmrqKEqo9EM03fDA7OcBdBCmNuoHFUvtJJtXUIv7QtLn1mqVF/q9eQQ==|Chương 406: Đánh thái tử phi bạt tai;3Diz3RwtCL59vDopcWZpRPMFSIU45wqIgBkc2B2cgHjRIAQsaep9KB5h/cQMPHRHuJefFtNmcCyCwLKIRjj/rUlzCIuWgKKlQIRGNTDFqdlIHTTAjKmavTC+I3zkYLPm+0R7ALnNwbsjbQus1L7eQu4CWg8gPAxHAT2+41Wr9eZogEBOHw3NGNsed2MVT7AnT4huru4EsD/AQDA65nFftFEETSKf6P5l8RDfkO5w9fl1wcLYbm99nieg9pnD6L8c|Chương 407: Linh thạch đẳng cấp;3RGOFj7j926+EvG61TBvqgUH3N3AidpRdzhp13lmUck91SFe9alQ05gjoupFDIohxa+ErdOoxqwuTQPiP7Iv+84yc4rrueVbZJFX/JpPQp7dp0L6sGNd6EH94+pj9bKfVkcl8Iupt9lffhbsmm+8FwijU+Tuko/+jclaYA4YaSVaLnE4at+xgzNO7BHGuWJDkoPXirgZGx4iMFZtk10uFo1lJvgqfO1wdUaxJmX5b91a/ZN9GfUk+c7WBviB1aWD|Chương 408: Học sinh thân truyền;l0Gs6WKNSX0JLv+8Wd1yo/wa217co5+hVAlhy1LfvinhBQcNgekUkfQFLuyoBOXX7GKeWFpD85V8CFVLV45CJE5irWh3Hd0bdKCTmfHc3pKSH8AdBMPpTa0mDSTmA1gynJTgXROoqJtXR80iiCcHxPCis+UYeNJwfn2jCS22jTflvE/HZpynQJ1ed85Sd968cEhpA3G4j+ub2YPesEnsbx5VDuwhiOQxepiUwhq9mgY3enNkLKheJ5MeG1dWnH1d|Chương 409: Thái tử quyết định;zL6dRLLcW2Q1vA2cNHtV9CvCk1ID5OurWRrWstwnDG5DFSOBSUHvtnFZvVbIkin96olCiBsJDZYHRjtp43KZ6g3I8cgmAChG7mIZ6nA1RPLhKRrRNcFe9WxNBbKWWT+tM1h+dy5DvFVxlC/dNqva45GgaeP6hshf8KgXCMyA7XFXG3/YC5xokPYIncEq89wYD1NhNkgjm3dMCS7g1YZLFQ==|Chương 410: Tìm tới chỗ ở cũ;WcDM/HvvPdhrlbH8Piu62sahUhf1laHdJlbBybbEageld+jWG/s+63rtm1brqoYxfQEY9LfwZnl3UXlohYJk5NEKPSmiSNyxVZrbW9vhuvSFmntcOX4TiX11bzIerZEnF/Oib4iInu+oRZTiOJQFVgqjKP7tEFprssU0+1nuxmFa7/4OcUn7gNfhI299Tij+r+rBDjK/6vw7p/rpV5lCFw==|Chương 411: Hắn là thầy ta;rMNfdH5EjASnLiebP3V6FqWblXDonGndiGyLEkAvmiWeeO8Gq6HCLmo5/hqjJpYpEgfsdFsv0RYDOBVikPHFbMExY+n6Q4n4qJ1yFjd47cW4F9zBnSKliZ1kuDEDPmorNHwVEkZoi/ZfZMDl4sZAkOJOqeGYclG/DYR10iT4dsPtbUVwxgHqvQkZFvK6EyWNcw0bgr5qSvolNe3ygIg+hw==|Chương 412: Báo thù cho hắn rửa hận!;OvFFtLYBD1/rs5uvB98ylAqxtgDyv/vemLD1VghJ5bOrZyNUSaLXBnCUT3vLbtZ4desiwFadwbCSwzV6fie1rf/FdP1d2TVsTHfMJFxkZ+0udTEqNl1fXcYg8avzi9NKdcaPDRvZAwNCZih+WO541dlIz8OFtCFjayxe/pRTKGfl84f6x4B8YkhUgRi5YdkfUE89H6a/NJiXUtXAWhgNzF2WfTN8vojW3KNv7KLJxfgQnH+6RqQB2EDAfncXQGTE|Quyển 6: Vô Địch - Chương 413: Hiên Viên vương quốc thực lực;yuvhkV4yNCVuC7xztS+qCGqUe39TdqF1+ZdSsg2yqUETHh1V7HeJiMkqxfd1HLgJl1oq9KTxLZ6ls/scUQty3Bmt+ABzulLGjz1T+BodorsjZ8ZBmmjulVsK3eN2kPv9buGPrxQkyxXfcKMPrKzOVGCnuAY80xuvk6YjSuXxpeRoz1HWUX8nxH39ilimocPXa96IpesuXazkGxJxFy+bwDiKdJF/DaMwChlJp8cITQ0XXrpmZwxkH6abpYCdOFrl|Chương 414: Hiên Viên Thú đường;ts9yLeeO8z1d9v/5JwqFWKkSc79+0UIjfsdk3ldh9NMlaz8237b2HKbf3FhndibhvanjG2uDuB/t9N2l2MxJk6F/wCEE5+6uAiAz48KHPeIHxqL2IJORQBct5L5ShGXnQJgwMHrn2UxjGO3O+8S/gDhnpXlKlfOsXuc5cXteIwu2NxibhzE8jU1x/KiMIqpVtCzuQCcxOIHK1pzUPBCc05A42LhFilMCHnp0p0SkvcM1pPrKKnriEsJk7mO6msy/|Chương 415: Mười lồng thú;BGRCO5z8OQerDpKzJQ+NZkLPW26Xdi4P17CMFSzERVk/K4sM7og6KahcpZJ+kEJAa8Ch1LA6Jv4GjSUfdwtnwBXjQW31tcnSy8bW4bJWf0fGa4dNzqkj8ND0fmv6sw14H9SXdLVpDmemGQNbwZsyBJ3APGX3irit6YE5ME9Nav4M4wiSTnvCW0pR8QzZ+Ze1T7/7tKw4AdV+KwOK7sM91g==|Chương 416: Đến cùng là ai?;Ax61LZGvDKVfYOjmOnM+QU4wcBW72KgCao9R16v39tRPMW47FK8xVbSvLkvBF8y17tciOvDQLAtVMZBvgME6q7hR0GZ7ZMPXl+mw1LhVGAKwWmMbTQ0XKPYc2R/ZpQffSyROhD0Z6tkYign9qimqo17pjekOP44DXVVzzee6PKlF3OtikS32svcHXaIZLiUYnxns6wfbrp+6d/xaxVGbxA==|Chương 417: Ngốc manh Tật Phong lang;yMp+S3qtO2vl9+PwSaIfLH2yhGwysiPOHUQqUwjEKLVRwgab0GkfZkhzHDRZxWoFb3ptgsr8HK+3M5KG8e85uMp4+wiAQaMEGo6hYExB0WcON0YQ8PQBYD8PUpy6L+Q64f9UWs2I4pomtSBc2K9K638/N7CI0AygzW7+Gn9ZkJXW+tO23IZMGTbNYQOg7ydsi7B+JklefSvHMOcXCnutRAF/9lNrupY61D7Ufdpfi+1QsT2YGCIqpgfzig1L4HQ2|Chương 418: Hổ Đầu thú;oGRI8nrwrXv70fy+FOjTCW6AxFJuphRAYM+2ylicOjPJA7TqL0URuGf+ZXykI0Bx2+42C9ee9WMGBgRszdvVuKymgQKnhfJHP9HUxaVzxYkYMFZOqbqtWYLu2wkfKcMchieR66RrrbmaemvYhNfhdZNi1uhIm+PM/upxNdXSxyGpSrzpkV3rE6TIGvn4da8CQQCmuqEA2B2uDLc44QASFA==|Chương 419: Thất Mạch Bạo hùng;oNIN/dQ6tqh8sFWmfZG4Sstc59S8Qt5Qen+GALNbOmbAaszfhhywOU4IYLxgUsZv2cfkrPJBFBz/OHtDfblUInsyjvZs4DYKOF3gLzjV/eQtYzIw6sMPvT6sqsr3kJXXdT70MUvwJJj1BnwRopKca6bePcPI5gEI1kKzbn6u05fKtxe0Ve7zsfO8QTZ6Gq3iVEKnm89OFkRzrKCy6h8qOw==|Chương 420: Ta muốn khiêu chiến mười lồng thú (thượng);1p1HdMoLY0OFcBA67Elm6iiecrp/k2yh/DEA5plk/hZcuLHHTYWUMc+HCyjmHuoQRyCVY+sDLq6pANHtElt577mvNSH+qzviK025oNRnfHK3jgScl9lVsh37CtTo0RUjEaMKxDSmHGx9XEoTkPvG+Vm0P7wlOmRwn5Gm6y/fjn5dB6FWJVctdTY3BvjSPuDTzRrT1SURlAiBK6GTnZo73jFsjTU3HySRaegskp72CDGoeaMfrg+LlXqp6d+Y7UuC|Chương 421: Ta muốn khiêu chiến mười lồng thú (hạ);nB++jaZS9WrdXhwFQhLXfoIIaN+bTIKzoghQPRz+X52Y+LqxBD5vFbXfn9Mi4VEp5tIWs8c/ArxYpUOWZETFih5HPgho8oN0YhtXOLQeaH96UGA92DzFPFkAjG0Dv0y2SfYFftuCcRldEZVm1fWk4VfFgFglfVf6lriWocyNJKPxYX2YyIM0br5TGIopaS4V/bQHgMKcz9OB+L76jn8Bt8ZbOao5KtW0nRHFhAPHfSyNt0tM6XV+LuhV6TD4wRd1|Chương 422: Thanh Yểm thú;VtPSyx9rM3J0i8ES4qhio8zGGayzROWkCVxEcJDoIOaq/fkk/IGRKXfU9zxY7rzCmRcxBV8ejOKKkerAqX3VgrQHsSupxQTMsyJgablpb0KGqQaC0lT2oBXx4mVB5m1OkIIWKAy/xle0E/vdEmh2SMRF7yBS2/W0D9knOuyl7/UkD10FRkK4nHiJT+z7uYvubGX4MH2xXX/nW0h7n5xKog==|Chương 423: Thượng Cổ thú ngữ;HRvYvpwcOuyGs4bYi892C3+G62hA4O+nZyWxXmJZfzda/kC/BAutfMc2WVCT/pd8NiHutN6iaMU8A1EHsGbhZvV4NcGvkMSYkiffyCPClzyWHxFsxKBlUUzDL4CqKXeea88xpxxjfwCL8YGCZ6LiWbU9/qBS75so6pB74LqpujmdoW306SNkuHVO8ChCM+pJ1l6unOk7CufZTYD2n2f8xg==|Chương 424: Kỳ quái ngôn ngữ [2 hợp 1 】;Ty1qjfQs7njShZg8gE1LHIUG9DI/95M22VRAIT1WwLdDs/FWbiUpAtaExxJx70qxFJSy+EdVL8e7LosAzC+b2opy2dOCWNZW0DorCcMlEP1sxlFeKFDEFFzr5TPPrk8uvj/TKXtj34tKF8rl+ZHBW6PnSvPC2YmNtVjh+CRF3aZean+dfJ3bcjJxL+ydoXZqhhYH+nLUCAtgzrXGhn0TwAKS+X6WPw9zRdHLIN3sBkvSyb/iMy80GGJP88TVUzmd|Chương 425: Ta tới đi!;3C3S9O9/QVn60XJZ8jzvO42RUH/2LIYAfrarwjMfw/U1195LEQGuDSRY40sZlIlMDJGLTlf7BXkaaGABed8rqKF2DcULVtL/ZW+rvb7URwqPRUKworxLK57HWf7LrDP+brTFsuvpP4lu3iuk59SKeEoZU1Zcj66mRrR3XSSaf4EYyQnzGSRTMWCEanP1oRI8Fy2e0NDFh3tIWn6EYkj7RA==|Chương 426: Kỳ quái ngôn ngữ uy lực;9ODDN1wMVoUif3sIHZ6rDcKmxHY/FwwuQnBmLEYPuKe9sW8Bfz+FQqUplYNfPU4Bg4wHKbzymZ095+OCFDlNJWlM2+M82lkZ7Fug8I3GuX8e3Pb5WfusfjJXrU9LCkSK7JNwkkfHfI3fS8FvAYBUeAIZXv0Ihqj9MhmkERqHsyTKK+W+PWdvW2VFfNr3eSKXlfEyY4pLk3luw+ZnMrgc6oEPG8WB/LankBj33aWsDWhezR+YsWkl3yCiZkTMH/Wp|Chương 427: Chân Long thanh âm;snYkPHqrO5hn2HgVLFnXIP3oJLpt5sq4AoNH+XIsvG+J5gPpxZMpVDOfyKbL5B378920TGcL/7GE7mEpdX/Xb2XQ1b8NlV1+/7JDTuBLb3F5s1/F0yNNHALHI5bbukL153pBMQEDIl3HLNqt9BFq5lFLK+p7Sk1JvdSaH8zmVYj835+eK2RwO4BHPsFQse2kRlso9O0HAXtgIDkguaw5nw==|Chương 428: Tôn Cường thúc thúc tới (thượng);ElZ/84t1l5RerlLBcMKY3VqYyffmzhq6RWNy5aKqLoDUXAjUiR7conkNni/7GbLzo7bF3kAzyEZRMAdWNYseSx96kZXROOXD+1wtbqjz2thtQXCT02204k5EiNutz0TpoY7tPAwKr6J62XA0I5G5taUSnRPFk9AFiZIrKVno6mWr/5+XXzoaAUMBNnCg28Xr+13dFrP6EhapFgTpSvf6r/ijGRO3XH0FSfj9GfLwnZWI8mNyCec9+lfoSLALwT7t|Chương 429: Tôn Cường thúc thúc tới (hạ);lJg1c2+IKpkoChqxn0M1smzrVbX6PvbVOWesvLNVjEl0bLY5SHvCOMgDyQAltl6VxN2b27azw/UcyxUmP3bTnS27IBfnU6kpOd1PhYqvV147kZkgjFZou8n/fFW4Y8/BRn0fN6jFP+q1NsvyjkEr4TjYMblEsRT5d7k+IHBdGhdQ9KZvAiF3jD29DqAot1LWBSxWyalqxJuGe4zfEOib+jkjMhqLs3abf1zkizyv96C2qw2f4rBUfiiM2kQ2hFxy|Chương 430: Cổ Mục lão sư cũng tới 【 hai hợp một 】;cTMx9bg1u76XHht+dZesk4zDIxtZQ0Cn4Jgi0Gw4q4dn6FMv5Iwp2RJwfJMK7WFTH/OODAxk57owlZ2IGquhCBlX8nmK4je6mz0yxHojsQamMqaEyD7wltkqh5Yz2zZU+SF4LVdIPLOVmfSi86CiA29lh8yPXvKak65+rPxYO7qlPzHvAyosTlNVrlKwwg/Qvac32xfuL5bOLDjIsbAsqlepWZM3G/ZVkJh+2vkI4nhWxdq84xuIfhu+83SFbxJp|Chương 431: Đại náo Hiên Viên vương quốc (thượng) 【 hai hợp một 】;K5xnezqXQW6HZELAf2IilR7XdtWQR9Mg782H9vAwUhKhdy+wsO4H87JbsB7Bdnu35/gFMe+yYPug2h8ZN23cCq+r6qZhzJfYDAFC0nLZYtAU01jYeFZvI4nFf6rfLhw3KtJGwNEMiNnmq8KKmt77Cl3wxPgCTV+FhkhAX9fi9fDnxqsySh6dBPpTsC0Tgs8bhnGypq72cZRNJN5pmkBSN9ALvf2TnlaPBtjhvZC3/z+0CyGm+JSQ6bEfQcZrUjJb|Chương 432: Đại náo Hiên Viên vương quốc (hạ);BnVbt6B7S8ozB3R4MPMN40zCydbScuCo7HZAkG/8krPTEpk4uruhRbBnQ+EAO2Fs1EPe11Fhi3Rvi2hrIggOl4EdMr4QdAVjH89hPlkHEwshHRNLfTVyc1VEKbND565nXWSB+iPRCk+iCGBONBCB6tAJCQHWZowEWl9fKqGnsg3S59KWSpZzJWkcLYxKYgiAtBzxsbRRu0MBb4jIXSKHxRAWA0MB/TZXSQRNTu4zUWGORTwuFFs9heeyoDY3gwQb|Chương 433: Bạch Thần;0N97ToGKO9gDOfI/vBGpcoXzkIlzVZOI6G8H7PJlLtPMXqaSaMJcMGeYdtuU0ei3YUwlJFCI/vjg7RTK9ebCosUA6VeIdt917hp7jeOQMHezi5wLbeZf19X4f7fX/ZJ83DM8TdAkqMRyAFC/AqoV5c4cQrLUeN7Y0+g7uTZieGreA0SwRxcTWCNMvIoftE3uAqSXJipHxWtHIA2o4thx/A==|Chương 434: Sụp đổ Bạch Thần;GUmd4Yw7WGYwxB7o8DD8cAEErdzOiqLsIxatbauj3FedQitbPYbnPcgMJ86Z5LqFk1E59RjuAVHhtYp1/UaMTO+p9dVoeNFHiJF0NcQHQdsRUuC1t9ZIYTnez0iW9il3X7thojxjTj5R7QoXjvVDqQDoNLa9ruccI8YYL/68UkQLUNbFY1BuogdlsgytG1/X1ZzCeE8lltDiNpFuqNSY9w==|Chương 435: Mưa đêm nhuận vật độ Giang Môn;L8j+lhowomrA9u+73Ey7D+7LaH/1w0cmZyaxk3EApcFKscAVqAnukuOeNM9/IQ2QruX4XpWK8wy616PQJdIPsZ1S7i9fakswn3EIfUmRdVx1VJTA6Vw/YsXZh1vzUajm5sY0uLR8V4YNhU9vgDFuZrJCwIg3uEE3TRcY58EPsNl1HibC0ohjtzdu433bMcvzt1i+VR0o6r00FaLNWZIJecDmgWVP00DPNqO9FtYv+IU9BHBrB8lVAxOeJp/pXhO4|Chương 436: Một lời quát lui ngàn vạn quân (thượng);YwdVEkylQuoicYPd+P9P9bWaRJATau4nCcUm3A7htLdmaP+IvXmPO1HIdE+1xBCQ/jLBqG6lXd9yqpCFJ8RL5YjJV+rVqtd7gm82qsmyIQt/qouV71wxBzhqqDPcMpQQw+erLCJHpeSinCBaQBHHkn2+uh/n79ajYdR9ipTa3SK8h6YO1R4H1NOAcXJkHWsPvFXgIEm1ZAxTCJvtXF0by+Pmm2c3NNN0dSaRuiv/fTjKBPR9fTc/lJ5hUaADjMks|Chương 437: Một lời quát lui ngàn vạn quân (hạ) 【 hai hợp một 】;QGQENmJNgFQiuUkMyOgQS+z0BBs5iqgf7r0yHIsKZdOHjfZAo9EDAKyaIRlJ0FxHPXm4GpSyMN1Cl5KWWPrMrO0gke3fjHGJwGACvLPaqOJ3oA9doy6aDnnkcJKlznD3vQrj0kC28QA9i9aVQqlNktdUK03G8rkrQulO9swKvrhoypFq2zJdygl1BvdoXTMSkh2zX6zdIaDEPV33FpHwDezjT+hyTnSD1k19GQxBMb1oQOm6sCS9t7LHvkta9zbo|Chương 438: Hiên Viên đại trận;ikO6GW8KOMDDx42bHVV2gEjURRMYJT3cX7wTOp6aIWtFhU984LEIn6DGTn+3O7aQkMErg9aJSkNKL9I8FCC0eyNTtlI4+6arDZ/3aj5EJ1TD0kYPOV9vlySKmTneTSaXLHrgKZaaTnvUxt+fTtNh9NpDaHrqFLJq9Z9MijdthCow8Bc+uGjjw0B8fzL6WQSml02oSLpvXHqCcbBwpcIG/w==|Chương 439: Tâm cảnh thông minh;980aa2bKRYGWos+HXcSVqhoxtP1qoAfq8zt004mMKb3Coe/zlDQsUDOHjU4mS3O1uk1/DKk5+Iry9zCyDSVv7XNAbRXXo09bIueBohWvkXhHhsxEGdmSE8ttjqPyqRrxCVWgopHSSFkx7ad7CxRcdYwIhnEions2vaulW0XmhMuliMwC1IWv3xfAffNeZw5Qcgf+H5TcWZM/ZHKSENBJKjnKwfiNqT/dN8LC4Z3t7BM7RONXQIOCm+5WfO/L90JB|Chương 440: Đinh Hồng 【 hai hợp một 】;eMYm3QMDGQDG6XBsG29JVeBkvhHOsu59FS2DmdUe/SSKZhzXYMXxgqD8/RiiFZtn/iGCFyRBHZ2Kz6YVu5tGBvpg3QlYNOJEhGRKu1KTS/Ev/xb3OJ3onEfAgcAlSAgDJ/fKfVWXUfpnDczj/hxd7IL4DYKuVsaNq8fmX2dh2L/MxQZJxHsIDVACXl7p7g8YIdSNAoTXoXDrNz2hBui/69YROEhHzOF3mW/uvECXHQ3v+dDCDGP+vGkK2iLQ+BVo|Chương 441: Vậy ta liền đột phá đi!;HOznSqrkHw6U5TqJeN8s0InNeWnC6L0DXMjDurqOnqC9orbyCdbTSNDFD4nDvQldo4tNyBGLtH99m/Nqv6Od71FRrxf13I+PAsJwclKoQju95knsvtiwJoGT9+jov6RgJWD9d8JVsOIkGO7xxC7vDRVStJrOV5eq9bVzES8+bNIbm7QxABiLvhvuCfwbFqTTHsFuweKqFqwSc+bPFwXwJUukq6PtWPDVg0AqTXd6yWMCK4G21twUKHOwGC7aKg+6|Chương 442: Đột phá như uống nước, phá cảnh giống như dạo phố!;YOeC6U853lXZh3mRVZsdF1XBwve7hS1CMsJIh6s4yDHYVGtuZ/Up6CicWHmr2ubQPnR28xNW7GV8t7IY03dOZzlOKniSlsqt4HQniNEVKtr95HAIYm/1dtp7UtugDt8W0VthmUodA9AyIQPKudWF4a5nckZFQdIDn9WTGjdKcc+tU/4fmsJvSHlRh0ohSZuqHUzGp8GmLcZQWgf+Y7jsRbUt6pK1zzg8cQVqG4LcEGtyani3xQZtkqeiW1y/G1d7|Chương 443: Mười vạn cự lực;k58krBW4EKl9A2WtDtK5zWtsmIljIoeOydzJk+EjSDwe3F+cVdcCfqORj8dxIj7ByZi1tSo8Rg/AzOC+x+97e2vKpBxv4leNhmK058xZ2f6ZpSldh/YqrFLFFvOt4uvKczNWpqy6GyhbUGeuL5nsb4d/3EjtSDw1uJDe3WCW1VKT+5RkRJcKt/GEo+kA7lRaeN7nYJd+Jui7vZ2BS1b9zw==|Chương 444: Một kiếm trảm Hóa Phàm;PnIqSDN4DDXHIKm+xhEZonejWgY+ILMJfrntjgHHks33vM+s87z+hADv7G+fxkLE+wzz0w2h8aB95vpp5ixtkXyu02oy+f1aMmdndaFdkoCJ8sCyEa9AWuLNSObKPFvQdaP3h7dbwBIoC2s/CLwXNRZM61CLbyjlfGSK0yy8XBuZE+xfivtZHsFLKC3YcBLFAxl8bMxfVheNKvEKugAlaEcIOA+DFltUsdcUZmf4cNvmW3XdlhfudtG6Wu0zMsjG|Chương 445: Giúp Mạc Vũ tăng lên;oolCkM3K2UKHam+8GPXG66y9kslAppHeToRHDgzCeLQCAikjPqPU6KIym9M/pBpt12XGurGvTCNLkrx+lJMX3F3avim7Mh/QP/ekBM15TjEd4bkTEInZobbQ0DNt+Q5aAU87G+E5rqlnmPF+IHu8d7mLr0KQhxi+XESlL04kSC45+iV/IlzNXRO90OgUeIbxjyRvTHenWVl9S54i7uqwbViG5QErtOGaGq3MXOjUdWJ3GB8poV//+R3FlU3uo4ND|Chương 446: Phát rồ Mạc Thiên Tuyết;HAv+p9TC8yIUz3JLNoCLedeSlQRqUlZ+wWXKgzZE1Mj80gQypn++nsYu2ktOl1eWj61W7cUiMRnmbeXoSHr1JnwuPoVr+N5Yget4mElYBid3aV3fVnim+HuP28ztJpkW9GzaLBxjRAZfpfV3U4wUH4STyKs2j6g3G2Nix6ybxYTDVaQi6aOpP8W7GpnSpfg15VsQJjC/QUDxUQeRkpqajajNGbz8DSOmC3MEXrvCRvDP6Tys+c7OoYnH010S4WkW|Chương 447: Vu hồn sư;8Ye6mbhKjbDKDFLsZccXdaEQmpWMLZG7mdzSDk0MZ+j1o0q+moH6aQ4C98N9rVfE/Mfjq9vFT/kId3Bt8yheGEojySDbNCP2Ke/63TVXZ9swPM9pDJYKIYzl78SYHA/b8NsIKYvxek7bH93YETP5Cz3AvGNAdHQBXrMpR9JAU1wqAxcnybBDonHcKRtyqoPx+BQyeo8+AUV4qR+RbeeWvQ==|Chương 448: Hóa Phàm cảnh đẳng cấp;SrUuj5KpvcAp4xWz83++H1lymShaZObSb/nQ4VwazOfv/z3LxT4avfurxV5vrsFzTieeSUa/fs7BWLyCZ3GHhrYK8jRI53o+PT1FjsXnB/nVORphC52a6MNHUy6EidH8/HWCR2wtSQ8mi6pQaeCbABmL6rg0DEGiwqwFyyMvVXirxmjzSAMg6tmSaGwt3kq9DcMxMUAyAo8AWRi2j6bmUTd9+ge04X15aJLBxtNjGGzab4gdWO+6fjp+3OFV8ODF|Chương 449: Giám Bảo các;BtxSwMK/VnJCYh730Iq9oTc+iXjGr/81HifO8vTIdbUJxO5yXClaEDZy7xjBHokEDfqORqkEhLpT7hfABDhOV72S90Zrd+nbeSAzX1e0eEK5hBYr9dkAJT0Uu7PEAuAvoH38S0wEDTqjtG9IwjhwJWPO5FGC0fST9TJJIGyiD01B7NFh3c0U1VU2EcZAjPgY04p2Y1iuGh5DP0U5L2pssQ==|Chương 450: Trộm mộ;zrz93bjIgYsRTrtR/5bBqdmvk6TWcQamFr40+NjnOuhzkfzh141O7I7Pp8y4R6oLkVqbjbhOwj8yrvBdy1QfSOhIwOzOj2uQbXMjUUQ3yBzoQnP0oYoE+1+KHe/2uNLDiWl8rC8m09MhmnMbHWvCRL39+ExxJvZaBmY8k9gk2UhD1CiQpCit8Pj+xyVwI4fPIuK93yrnlBykKOdLK5NlBA==|Chương 451: An thần thảo;l2UPxXhHaFEuJF3CeKqsyoqk4XAPlTHsJmN3JeieMnyUa4m4FSAlo3oKXxC3Gf6lpHB2gHCuxtoB8u8Q5fEAQpynvwTgoS+Bs5tbhqFrczQ8FTm+BzAeHEe2W2w9gX9WSNTiMFSZ+LvCk/flvI68lUOjnsrX7gxwGaz+PBb7WqsOZBIndEJ+K7z94X2r1kNSDfgfzMOtqKjn3F0sIleuPg==|Chương 452: Giá rẻ mua thuốc (thượng);V/fQUXRm7svqddnJFISoxTMkzQ9TJIq1MOCLz6fHPwrRInz8NXkqzMtHMIlxK228HDAO+31U/BuwvsNtAEVY6V4BuGLT44c2VutZfkjXb8WTHVyWyDgXwIHm+5NTAkh6QPvKRcvVbWUhadGx6RtpMD+jpmubHztkq7w/mYmsnS+vNeBIEiwDPIVsbv2NmvdG/oDF5xOXuYusDlYU/+K46hsI9iIpe7XAgjzfFR7nE8AuSBYpcqQLA9FXHVqMD78R|Chương 453: Giá rẻ mua thuốc (trung);onnhT/zUn163IhhEkUCVEPwHfT23CPReOIBAmMdGOZywhqrFUXh5NeZjOhyc/eRjwk782rrtx+BLR/KaLjQFNXnqIvS/9ixvWAmBRXU97kUEX/kOtEvvsC1kHaxyaI2MR6XkXj+mwlwuFUW7RvjNQOloOyjTXcZsfqTVfmmvjXFV+NYAeGsV/4kwJsbk8oWaIk940WdReIkIEpQNYtiDO7yeFwK7FpgI1VpwnVnlsmyZcdA7mJHgMhDzI9E4jjHc|Chương 454: Giá rẻ mua thuốc (hạ);qOr8qwICLsMljrP1wJptRFZsYAs3miYcu67a7J7S0V67GOBQ7TE4JpipmWm3+uE8bDuo3bDXMA/E3uzBELL1ZNaN+Z2MhJgke7QBeynhCDbzmCVawu7gG7lsZqqWYrC96Qj/XaxKbVtrLYziF0uBtvHAVLTMFSSjNzj5ke4MpBZxSc9wb/wLN+L6nRKp3MOV0KszowIj+JGlsdzTtXOs4+R/dJXAbyiiWXgUjqFKqM1EOB/nXhQHseHSBwdlivrA|Chương 455: Vô Hồn Kim Nhân chuẩn xác tin tức;f3NZv2HVIA648c8XQYtZsEBD40rN7pQE1CEESZvlyT4YRWA3qVwt5bsPTF3fv/3C3RUnbs4ygEGqeL56CiYuN9n6/BMlsXbRqlSqLi+l8o/iEA/TUHiOiwxtNZCGt2xLbVdFTVrNMz0bk+v27M7YsF8MfzybXBEJ8GPqb4AnaNPXFf23KCcfjtupCrVjqC229Z+c4NLoIA8Nr+thweCNwvntYeocqfK5r5FadxFCiqVHlsTxLbnPfdop/6Ct2Fpo|Chương 456: Lưu Thương Khúc Thủy;54YjAJBi55s0nMf9X4ukmKEp/uswtk6Ad34/UOW+rMkEqlReCa/lQzAfHV5SfJ8jX3yXvonuWe5bS1/DjcLxOKTsfgRLwEFhhTVIGy8+XlNMP5kRpogg9zxesnYccM0G8g35zOw+/we7kRPM7W5FdMDsYHLtCAYvcEFqJhSV8r7Mt1lp2SeIUx9TxOovmNEVn6IWpDI7XcRjXQvWtIkiMdAX2LzTpgphcg1iePq1US0Gk5JpWOyGhu8hYTgV3Pr5|Chương 457: Đánh cược như thế nào?;pNrUQm6V/SBpBxwUSUfQKux3nnYxGZwwTWP9tD7+JQFChrHlIYPQ85z8pY29nHoCutQ4hpoZFPa5qCMKOLIP+xPbrET3bvy++ChFy1CyjILX4nsPdaL7s8/SQCI0EHJ01xRRj6bFAUDSoEjjdFBL/VBLOiruiNQ6HfwE8ffyFvgig48CsSu2i3t3xJrPtUfWoFs7hwSEht5+aXSSEGTkR+GTMYbMR1lbokPlKdJop8uESi/9fyJSwxaEcmqampab|Chương 458: Thanh Đồng chùy;G3cox9ntvb5oa7FrHd9ZfzdpFvlD2PMpejRxmMd+dTQL5p+xyL6SJFixRuW2BGi8xyTv21NkvpuMic8JW0xpob054FssW5vDZWndgQSMH87oUfJhH/g0IjuqbKn5c63m4ZJNMZFC0obmWPMJ7LaeydegihDgn1ddXqnqJy6WgT1059hTtN9JlX0hrwM8a83sVdpDS6yhoBGowo0fzPaXxw==|Chương 459: Hóa Linh tê minh, thư hoạ tán thành;rPNpdeK82rbFl72cqqSNnE7d/LConpo6aIQpbOYFmDRQH7RrxlBpKzZBk5Leowt6862hV1A629H4eDMm9SR3PdTMYLLib4si4kuO7VwN49FDWmEiFawjqoevL1iGMToEkqDYS+LBv9je04k2suvekjiwx3MW8A1o4s/aOC5/WPKdRrEX0OXx2PNBITjPN9i6mgV0gM+kjmyxm3/mXRlKKZ+vM+VX2wluxYAFdvXH6GNruz4uKTKlnoJQzk8nZQiP|Chương 460: Cưỡng ép đình chỉ;/NjKJzRh4mZvw+Ioj5PM2JHKJ9v96ibb1VvJnO0QAYXJ5cmgpIsIPaTzeBRvnJW7dLTxMtoKUnLqzFaG6ps3ol9TUEv33Xay+ejhgB7ukjMHVYlsWxtc1DckTYZXYDEVkiervPZKh05x9QI+XLDOg+qFii/3FHrzBV2fuYfjRw0Hs32EahYa+acH7PebGZUX+dQL9gRIR5OF+DFsasrAlg==|Chương 461: Bồi thường nội dung;8JZ1c3xbGDc/O2pkZoU2GLLWicu8K56FUwPQo3Xo/l2EzjCRZwUTE9piUQZKtbX/J5QuoxEWlEGFRGiNqNmA8icvTZyEhhOK74wM1FkrUXmaaiQkHWcQfMScAtcDCmo/bDffyKa2bP1dk5rvkYSCPcUjbdOkALrw9bSZ3cH0zBcQW83kuXLEanxJW/YnVh017Ob6xJdi1h/DQUdhJlXASlS1rbwawo+9Hklp1Ez1bUMIRCvQ1emcVues9MljRX8z|Chương 462: Thiên Công Khéo Léo hộp;vDamNJ6QMKquRPvfXOiYeEOdB1NAjug1DqQrYTtoKR/37RfWwTUrNGUe0abEY5/vn8ggTpQx7FOc7CBQqpz0QmrxwdT0vLlf0r9hz5x4NbHMTQT6/vm3iaox+VT80y0A6S9UpD/PwROW5TX24bvladrFUpolaINdoffJhxMbNmldEk5aSLPBPjbk3BwLQQMwao1kV47MFlPpa1HpjcQphzPEpBUwSCf/AVy0eCZg8yD6XV8eFVy3JCSK5U2UJ6Ze|Chương 463: Đấu giá hội bắt đầu;DKvlEUOW/1PGYYny/JWx8o2eUAEnDHUBh9j3SXx1CTWobVznrKEBEjvL5rglDDcOfmyX3gFLO9gx5QsjxcLJbvtYWSGmQbL0KohyMg8qsl9C5gY/5WZ88Z8LwD91Sac+im1cVAtZacEvXTi5FVY8iZDn4Gcxje0VCusiv/PY42i/osh/+/oZTY6EvmUD+Kusf21mgf0ZonrHdAWKa1gJ/KRzKP8BxFQ1KZsEbJvYavXlTHlzOolkSu41qEMLYoBF|Chương 464: Ta đi thử một chút;/Syxvkh0+Gu3T4SOebkh0uimSC4Dr1qEh5DQowYoObNhZynHTmOOBTirFP+P9cjOBzMqCcYVpn3ygUVCKy4eJ2u/4fl9OGuSo/osQCt8BSBiUnI9+K764XaSGcRF2lRMLWsdg4zbdJ9krQwh/0PdHLKfxr0VV5+apQ2nrClUIvKzfp/iVy8vM6dSAtjSJoi0QXzaXiBNIpsJ1GXyiaH4gw==|Chương 465: Say rượu một giấc chiêm bao cảm giác;yUlkDlfmp2w//D3pqbJzmrlGeRQXsn7BjLfWFmrg9TQrMNKhl410dtasvWnyJbIdICO9qhnRzrN33RQZSq2OwmwN+pBlC0JwniqXFikXGL1Sb8B3NqJ0AS4wM4WuNxCIuvshEAHMOBt23ieCDwzZGQGHJjOx9C2du1fz0+S2iRgAJlSWMdjlE6TGfzM/eugL0bgjHfU6MLi14WxS4pbdDtTrWkiucelKw5DVgly3L7CKrWhE+2LW3uyg6OaD4Le4|Chương 466: Nhà chúng ta thiếu gia mua! 【 canh thứ nhất 】;zlSjbMovh1AAP6oGUaAyrlnc6VmCElv4ko+vfXFQ4x4fBrDQSZX/hJ7hgxd92buyVpZ4m9ZHkh8BuogkLP4nmRURUsJeWj9B9Cs+n3zQdfD1hK7N6jDEEGZDflExJkFkaniLT9cBzrSVUOJWYXh1ZOs6VsER/YUJmBG/5yXTndzKNmbaJnikz/PuZwaGWjND1jmGWkDB8jaN/s0gaWJwBpjYW+rdH0Kv234awmkzv6HjMGNKGIhq2f2X0ibOmFAf|Chương 467: Vô Hồn Kim Nhân đấu giá (thượng) (phần 2);GGlzrSj+uctTESZpVNldnuUFs5SSNyxLypk8je8hecGMAxRs+bSg5FmrzewLAmtOdoH+s4voAtu2F+FbuzOCcU1xuzOfX9yMzdorNd2Y3SM/o7XKjO8THCHuL8TMkG88u5wASRLVhUyhnxC3S5auNqtf1VVzXzZCjpqIciEavWkfCmfa7X+/+58ZEKttr21GM+qgR7RMrmeCEu59qc4mi39PGYRw3bt/FignUfSlGu9KlnF8QkyP2QNfvpwR3IPU|Chương 468: Vô Hồn Kim Nhân đấu giá (hạ);vt/ufPNCVJT1yEXoX1ou9k03YG8SxxV7qbEIAo9fC5CgX315mq9oLDhBDS8i86sMVkKrk5kkdNRCrJo943BR89qosd45/37LJL8a9RA/phZxYZ4nXJOaFbWTOtfxbWsAGjgjP8iZ6NXoSrefNvwKiJSQEJ2G2KO6PZYQ92/zmUISELMBJJGQGWWWXkmqX/quS4WwX9wcBAS6sIFuTKD4NObRFvz6GS+OTkFOZuIk7vVdjCb23kUmqeuq8X9aqNOR|Chương 469: Giúp ngươi lấy ra;KYbspeHXG3JAQ463Ywww1p3dwnVavNK+2yrYdnoe8LVUZKdjbC0rD4GakWDQP/v8A2jGdm3p3GKaJvo1P3UCuvrLlpm9GZh8AACUa3UFTQ5K1yS6Z5iUZp7xw2hSnKf/0EP+1FKpIsSFrGD5Pz745rlyAsv1m9NVRcAhY2gPa6dcKHLoqqogxA3XKvOf6s1g4yUA5/s2VYRf0QSY9JGJvA==|Chương 470: Trương Huyền ra tay [2 hợp 1 】;mcg/k3vmSrCuQlfqI7T56sKn7j4VKHd8eHuRaKpNanA87uuziKS6XObStvpFan5BjK1kyB1VFQBlqeCfnh/mYSWSgkej5xs9YQcx2+4WykqNWAkdJHDKNxsxflX10ocq71Dg9H5nvKQQKHulFfvtPbzwzL8koFhntwMWPw9Av4UFCRaQNVwnQe8cEKM1/8F7Henn1cwPrmuu72hov28zs1sm7+/5aznZih5uyF5Uc3qxU2Ki2leIppWHBlYlFMCk|Chương 471: Ngươi dám sao?;PUpaceiRPRBG2+ZvvE1m9/PizT+K5HcbsCyLv+G1WDnCaPJqpHqHfJ8XUN0yUn55cn/AaMDti8uXlAhQrglDftoKVkk/l2hM9bIbkAHcm/pVCVqrPVidX3f4y6R/BTTZkn1OaT/6xRUuY8fqj/HZDF65TSr8zkOp2NMYsFpDo/9wlODgYgYzZzi5MjVGCSMed2OSgQjUeR28OfPdnd17xw==|Chương 472: Đoạt xá Tôn Cường;etECWqGj/+ininPoDQzK+h1VwhlF0TM1fT5epNVu3Gn3JJoWonDuKSTtAhCmoCAmAw4PGzeRmRUWP/0sVWTizib66xT4lLUaABumQ/L6yrnWkUMGh28TxvOgcUTyLO98uNEeerHCByrgjc+AWgFTGnrP4PiWN7jVg0HgnDYCH904FvS7MNQYrw3TeE9Dv8RlIxgMNuYzKiqIWTLzVPfpSQ==|Chương 473: Vu hồn tẩm bổ, tu vi phóng đại;uPUz0Wpyigxw3R0bUL+QAsZ/Rr7AaiyIU1WNpNm6I2nmuRlAWsJEHISx47Lwe33itWiqgRGGH8nSAyVGZ1fk+Ym5FnPVU6P5cMbF7IkEVxjiqJk+KHRBQmOvv6dUCHkCjXJWsZTwD5Jmbas04/CxNVjHQ7s+E+ILixR3mf1un+9joQKyxe/WjaQJBkvy4GvmRY2Ijnvv+Ib7wUcez57uzhUE154K1SMGVuv9h1UWdLs4dSvrmtbGsRMUL4jBSiBO|Chương 474: Quỷ dị Vô Hồn Kim Nhân (thượng);/NTsG41SKVmmPkE3Tl8irCNdp9/UCPCF7Ras3v7/g5y4JedWnL/LA4bvO1BKUjpj8+0FlcaUmpV9D5j7BojHAV3ht4CQ3dt9tJ3XumkowG3juu5xTPTvspJx4TdUKjDn4iQ1GLnwm9Z7PMh7FFNR+9xg1iegdYWQtpRRgkemo8qxVR2lUYbEvBE8D7CVxY/2w3uTxg7qnSNCJLtNWel9Oo7blJfpvNE2Ea/kzrdVWbdtSLSvtjXNna4u61H3zbzV|Chương 475: Quỷ dị Vô Hồn Kim Nhân (hạ);icRrO1j0X3MPc4w6LLbAhNtjBLApn3u+kHs92TD31JzA7qHtughiVUv+0gnnRXrXKxMVkLF6USNLQxEzyq8FV25y2cYMpZZoEuQO1mNeyPmntt8LvSgKfyZ/67yB6qwkzXV9RbFzeOhuPadnNasI6WdMg4v6ZJmljh6lfBX5FTkBHSFNxnLRPpyQ2DTLExo3qEQBzMipDyHOVt5QOAXMw8aukK10mJ2oYlXAP8FuNdNX1HhdUzAKdv6YUih12YHG|Chương 476: Muốn chỉ điểm Trương Huyền Tống Siêu (thượng);Lte+OsXabpKJV0B5nvINQ6jG9VWfAg6eQfP0JlbwXcJlgFDmXwEcAvyWLVwdQSKdIO/W6T0ZdaKDZi3/hZiC2lwF3KzICbPnM4GiFdN6fCwUEn3HoyxbxLfzWFBqhmXOksbs9rtotK2id0NR1YxCmNpjoV9HxTQflU3KueykaalGv2OsFaCNNo7H8ZxplhtUZi0cRqIR1iZE1nzV/cVQdcEKE8zoBnR0f6eaYmVAcVkul8NfqFp87bkw5Anf3lwR|Chương 477: Muốn chỉ điểm Trương Huyền Tống Siêu (hạ);KZYzMyUXLn2bDLJL98XL0s1cFeWWYX9Ur9aP8NiF1/0i1LR4hS2yN5iGL0keA7+UB/vCaRmFAPVN5jvN2ryj2ymevzIzeVQDA4RGVjVfl4EzQpiJIAVDg9kOiPT2J4bjlVlrKoCthtXs0DtnU+wAPvS0TVtsyzvQ7kvphvP7YyhQffHQjaXzoeyGferui5K6+U+XWU8diPQOejo9xRhUoBf5/EfHFCsrasCd6vjFgSZoYhqZYLixMwMT+oTETOg1|Chương 478: Trận pháp sư công hội;WzdtidsxMhFy4XrFa5wVrE7D4Bi/RFlNOA1PRKSnrWb6jZx24N9WYI1byqmLoKQZKhxuQBylS7oNh7pzCI+YtyQofx5GOtQbtYGQZggiI+pWznibyJFTtwaCIb6OhgrjoSmKQfXz+1bQPh9GjzGDLaPVmzye06hAOR+9ejk4eAfu4TPV6T6Y1YA7QbCu1NxsSoQLL3mQLQAMSDbfQRpS1WoLX0yoUWRPZ78knC0hE1zCUYe39f8pvb7CYXo1/dGz|Chương 479: Chờ một lát;qghlqK7yBS/r9+oW6ubQ411L6YKolRxRRXGwXWzu6VjNqIyvIXjzxW9y9/pjut3+RKTfwcKQuX9Hme9k7Z7jOi+3ogFX1OwoLiYGzyTeA3kAaPfPs0XvkJ02eGSd0U+Oy1hHAqZxZPn6d+KcyQik9gmE+40OSLalKvWReWA2f7JWVbFQaBYSfVXLm9FNuWY6Vz7ook9np+pyHNdUZw07FA==|Chương 480: Hoàn mỹ dung hợp, sóng nước không sinh;3FCo1r3GT5/CiOeqUPr3c5jO/AeozEvb70njrUxwjtbBAAFCqeebxsFCyPeTQ2F5oSdYAREHbNpP9Swa6eEQ7y1D+S7Vj5og+Nwrmj9vUvNYKDc+xeTALM7Xp9lw3jeR5QO0mw/qEwXYDQAe+sixmQ+/iy6EirIzJXzTNT23egEmtQxEtAeNKOTAXfL/djPeyPyqTCSH843RtTcKwKEWPZ5Gw0CMUXE+Bt24j1iOvAWgpTFZD0Bz8sZ0EFaEqS7+|Chương 481: Xông trận hải;Z/uWRtju4zbVYt/c2d1TNe4PRYIguBJ28btwKJQxOhXrbVEsHJ0/L1x76mtpO5gj1pvpNGkkuBt2kj5UMAJgKMNj78RHtHizZIuqQX+/j8jJ4+lfjGPIpSxjcZUr5kaY8m5c9YYComzVQu5jh6qck05Xlv3DFMSbqxVbEu14dj28tizFtUAuQjPGG9ygdWEKTfFAwl18lR7zvTzQw3YyGA==|Chương 482: Đáng sợ huyễn trận;P8HzrL+gaFvrwJUjQj3tmOW+WVblyPEBC3QZXrCKnVDc4SraWvZsSPQxh0wLT81NXo5IVcsETcPoqtb09hvk9z+zixREgZVIfXYF8oXu79ELb0W74YFKpKbW1XY4xW2e0QrN6Ee0EFWgfCCB4qEsHRSNZMYOL2Afxn+Ubq4pA+VHE6Vboe10UMYZw9gnkUmsLL8D0mGYkTmMUlMijOri7w==|Chương 483: Là chân (thượng);a1vCv0SryUMTgGYIFOaGN8K8u4FdnE7HoGGFUfa98sXVe00FZZo2WWNjjOKtab/Ba0f3wBLj3oeUmenZes+6wydme/CQFW/HNu9p2ocaSbTsyaaGgMkcML9qrET05XaiauSGLb5FaO+8+mXwWv6RArOTpfHaxxsBWahKSFYqRpAlkAAx14BWXA7GJfwWm1E/MVch4lDh1XolkjDKAOIO/A==|Chương 484: Là chân (hạ) 【 hai hợp một 】;794DnM56fIbuOORt+S8WMtgiJ4ef5s24K+5n2tv0Eqz6OjSCf0Z3hBH11rDPhzYhJllcePvcd/BqeF7SCvOEv2BvjjW35PBnFDLa5UhwmopJHPSutbiXRYuNCQOMFeSr6LjpUtgAxsTSy1KgQhJ9pOw1UUFmdhnA1AhIozhXBwfIhsdrdCROTK7WngYwxVN6KFuu/iTtEhiuiACAa64xiVxaCQGsbEzP8yTIqFG5YjP8FIXOFOLEAsyfE0HLX8gz|Chương 485: Chuẩn tứ tinh trận pháp sư;VuBY/9rMQjSYmI7VIgsoZLvtiucvfax0brEtJhOaZzefkCbrmet1d8O/1tlySBrxQfowinXccgJCxZL5kZ/yJ02CrZgHeRxtC06LDfU4xudbUvIX6soPZiAPJsJbveGZjedw0Jtu8hYW8qWSVdMldNPwg74TbNoGL0FgJ50x2FO3PDigGBHjAK1uxVXc8TtPGMKYIhn3632IwLOP+Jw3O6E7xxiiQqkFmSgY+R0inQf1Ce7fAxH+8tBltJSy4xlE|Chương 486: Ngọc Khuyết nhận chủ;5CLpDYXwbk/+jDE+hvkx55UEU+vIyvlB509ndr7k8jQhh19R1wpBV+82EMksGNnEGk64SDY44ndrS30zEFfkX5sMMBjTAsszy8bHQL+/vE8lUupGyCqTjt7GEQILh8PT9gp1vWUlWyAHM+UAv2YkDs4FfZiCVF1lRgPWnpNIllWdYLvcxyzEhuTLLvfzBZN28UA48rJUd/6mDX+86dikz2WZjk5XPZdlCBDwo/JCZDA4BJnseb7P9K/JUy3llj8l|Chương 487: Ai có đao?;a8rop08cMQBUSqGCclczjlq7chhzCrKzO78TxRNmcAd/y5FxF9yhKuuKNqN7swz1lxnwdI8IX6txOPVY2i5jXSXDHdSxLPsG+mXy9e652gSqwPq9Ka603j8lvQ6aMpSvmhST/JKQIxpKOrCRU98MXR5h0VMayUGgGLAcyQkxIosVh8Ti/4b3rmPKqy+1HawnOjorjDsrxX40VaMf7wt4kA==|Chương 488: Tự chủ kích hoạt, trận bàn có linh;Ma7/CQGmXaIV4L3SMrvOY7A06ZtR0b23+HvFIXP8aEe7+MVPd00WQSr/BbOIUEPsSXVMjxJVGFn9gJvXyYOCSLLq8NxgrdVgfJb4fOFZjg2N+oyR67uZbT81+f9KDEnNkuiBPK0t9EoBUi2iJe8OnP47zzN+/qh954gNQLSg2PnZGUkDxSmxzXQ1hyFm0zzWFDkKUp3ixifJlKanyiRgPK/bMOBJGNII8LxCm1VHrzWakJ0k2zaHXb3wANcr3J3m|Chương 489: Huyễn Vũ đế quốc;zfovbKQcKvuDnORMwhT47v0mmbStL03lrE3ct1UEbI4NLNihkRAUn4Yrp23R54k9WzOYzt9vIE6KJ08LGy4f1ho1sf6MpyJsl0RnLVtyZY0kbOzdeqGu/tnNGJrL0a+18mFEsR5BPSQ8Z2iuyhEBKjbbOgyusf/mS/zhoHZvn2cY+g5bX8IYV4Gh07QFCiGKoSzdOIxvHoajx82SxISssw==|Chương 490: Hóa Phàm nhất trọng đỉnh phong!;Z4EAkY1eWfzIRgQQdQjSNLH0fHt301g+vC3m04jbQwwWxt3XBHbAmWYwLXMXq2T3yRCxnmvKfOzaXuTpinhieVurNOhN/RvMfgc3OITlwg4E5NlLMY1wyXaQbUZjWhP0MFWPZ5dxLP96pKkm0nnn0wXHjXpntt81J+jds1I3MrkTq6pWgI1o1TGeNwOW45jtw4tC8jMC9YNp9uX88WGySFqfpAwK56jnK6HLTdIn3P04MJtV2RFUjgVTQEGj5fzk|Chương 491: Ôn Ngôn lĩnh;3VUHhMLCKEJL+5ABGMHk6pp6w6uMZXSDGrvJvHsspdsrAUFexsCGUKffWKE+/l8YTGynQqkowNTULo+vFnfUrbi2IfhzLQ1aCdLINwl3hnqy3/HiDkQAYGGXOsqN4riuf7qnW4NG9zPy9rHN+g6BbIb7KgsBSzAY4sdFwwXXMdaqkqBIAezzoElHbbafbCY6zM3PoPTfRWwIyI7XTnHvQA==|Chương 492: Có người tới trước;Rxs4nJ94yY2b/z3VW+xf2c4xIy87AoKHLfXzRrKmi/QauU7JyETRKTfHN50m19WcZh1dctTcQ1iQOffAMY/ZZbwFGYJlGa3hR8zRMbq1WBD73u+7FTcgTznvT0f64ZYGlsMCM6UxFf2ZLc8htY+B8WaCO7f8UjyQiJnUavOa3OcYwQNQcy9nrb7a6+sQsNTJ2x46LQh0FMUPlk3ZbYUIuw==|Chương 493: Thú đường đường chủ;JndkzsKL3sHuvCwchz30enTwd8ulb9N1DnjVOdSPq36DfdKS5RWCR+tpRiaWzE/J678WPPeQyhPAM/Epq6IKW4NqR2ddnqqse5my/jCb0Svg1CFveZ3hbVDahm6X8MPuLvcp9BjHBH3QZ4sSjcPDSHVdPbkPbvsG2v2RhdVK+9Rgoj7TQujuSb7gLcgefQQ+W3u2k0kfxAgoGxUvHg6PN9r1R/0SLUle7ttECoyD9kKmWwXudo2ZZG+jgnWVXMv1|Chương 494: Cứng rắn cướp 【 Canh [3] 】;9Pn0IcyLtF752dfOGEu8sTyfQOzxq0RkRiUlXYhkBWsVOSW8d1WVZkZhwn2lUgxvu/jA1wkCp0dkgKbO8Ut3ro1EtLey8Yh+attBwZXPfgy4+uXXxxiKshVTu40r+vATpbezjno8m1FtGCRh9KA+CLO07eC1OCoRB607gJxLnY+rNmd3prjZyWsrWkqQ89UoHkhIfb4wF8DNFNZ+NddIR7feWtnoRo+MsoMwre09L2tDf5allNzIVejLABWTVgev|Chương 495: Nói chuyện giật gân;DpwRmRZ46cPoqoy1By6vGELuC0HPKt6D08j6VtWtC8Taw4HAwXmczEgT8X9/kKNXzl/MeIIXu/TmXNZpj56pSAiwpSd99SoQ5QhCuPutRiZz7tAMbHK1Oo09DiSmjgEPIC/Ij9YQFZjGBKWQXzb4njbpdyJ4nCkwunWRs6bPlhTlQ/laUIo/u4ErXVfZkjnsBODXIqTH3n8WU7OLKL1N+l95pgAxXlSjlVrwkaNocatYz0CssfoWh+ce6ZLeDYNV|Chương 496: Hiện tượng quỷ dị;1/u0Ojt3KQihDgasDreFnzsjGAxsneepqXjakYo67CHOlJBWh3PXlcb/fe4PytT4ZEsuUhhg1pbxMYsKNIjcBJDzL9w0G3YA6EX3Swy15aFstJUl0HD609YYK6dPb/VBKEQS1LZ6ehT7vH8wDRjff4pLdmmc7LHqEIt82FJwolFmpEajRgdwAqC+uGNbVn2h4XFczLgBN3xJOyEGCJ9srQ==|Chương 497: Hàn đường chủ bị đánh;YcOPu/peBKX2SatmJnhjROIRU5Qt/7LASt++7F/i2zT/eJ86khK8s153g4Sny6dupVnLKdRhyFnn25eKOT94boaSMNkP3VI0lUTyV1b5G4eECZnkHYE1xu9RjtkalLlOpXWdW1NzWvJ+WgnBY+Cy3noYvsK0hWAaZlAGlBNq7alUwv1X/jmsdT5MHlyz2TNX92HPSnlclWVB7QXrjx5QeIvdvcjSSgNqjB8VmcvWEW4LFrpxMvd31H8vIVLHFgjV|Chương 498: Tuyệt vọng Hàn đường chủ;QXiz+WXPjJky66sEWc3MTWISSLQcyaPYSAFKi+z/R5hcUXbAArpnl1UTJTBBJdVJx2wQfWn1/1Mycky9kUAvD0xNSDn05cwrRQX2AVtS1zQkHmRA45DpSUoERYXz/kER4QCokpp2S6cM6qdyqi2mZahaQYD3CunwvASUqYBUUKHYdtDOn/vStxQI14/Gi5shn7Bim6Utrmql/swhZvjWVQtkuyXVs4nSrP/hg3wTfhudq4Hu+p1tX6NMcjxlqi7j|Chương 499: Thuần phục Yêu Thần thú;E1c3gXVcXpcdLyBjxRrkSfuI9Fn1wXorGgzMkfnk0B3JVoJEk+qr410OUZIJN/wyKitm0a7JneDClnmnBUsIsdzFOKZk5Fbu9pjXBmWB3en49ua3j9dqDium0DR+KY4NuqF0c7OCY5Hm/jfYvBEcMFAj28CK9weH+KwM6Wx+QQ6+LYw0+jmYEHCoajnECHLXIk5oXVyYR0Mfey0ixQPcOjh22GztlAnQrV1zvJjEMBDyld6QNSlS5vKnCGze6Q5e|Chương 500: Đánh ngất trị liệu pháp;5BK2fp9VLoVMo2R2YYuomSM683J71v4wmyCqLRk4NtBwm4u7CSkvuYSQc8JThDjvlxeZlxzE0QYTInjzkraKqrxlGGVPC1A/Rr6rEb9TIayqivW+tHIG8SxMzMjH2wkdl82qJPVlrSWxoUAOgmQl4eqKa3/GkHRWUvTbkTGeBnjDjoNmM8iHBi2bvgMkc9TuUy7StvaOtVlmAJ7T516o6kwXV3GL5PU3pCwtQXlPmyn5dTL6KHaUVk+4VoQELG46|Chương 501: Yêu Thần thú đột phá;U3HS/hxgxJ74s+VAbJz91V1HWpRmCaG4+RdIiXnNfVrwOmYARzjp5uLIAVh6tEY1LakOolsdLo//SPryNwo8o4rITvVvzC9gTpWA3F/m3i+gCVwysABFB2pO+fTBTDAWwHZg8rl6Bne41fwKrhldkM9nKyW9JpB3OSWao/eGeC2l0ufDSLesz1ZaMac/1qvzF2jdWnUiHQglV2m+Cyl+dcZxi3b9E/YkQWnP2BszIGuNLPhAoL7ccxz5dlJ7JP8x|Chương 502: Thiên Công sư;6dQpAW8RdaN2CrEp4+ajM0mTatgOgGVAQMU2fOfn4I5PvdmZ9SSilKx8eqeR1PXVEU1ONFsMabTdNz93cdeisBIrsFnRW1PIm0yfDhF+eS/O4zDneCXIZ0jzcmHWi/Hj5xAYzLdJSgezmafSMvnuCkNR/NnQRFkZJJxwRf5T+h4Kx7WQqgHIARZ4loIGxQeqbgTOMGkjYljwFHmF7kjInA==|Chương 503: Đi vào mộ huyệt;y8YHq3YyU3iugcS+/m7g+113SAx6FkKxGsnpGGjXPMiuk2fnLMrVnL+6KRxVlWOXhyt4N4x4wtV6fPvLy8AJq3GrN8XBMzfuiDq9/Jqfkhn4n5xukiNp8NJoOiwZEZjQNL/UN6kP3z9SNmrcnQ6qNA3P4i5qkJaEfPkBfsU9Z887nrj33+lv90dLPLXhiynOgo/42D/PMjYJJD6nqPwjkg==|Chương 504: Lần thứ hai trời nhận danh sư;YoY30iU2rvxwJ8OG/gTV+IqpjGzeZsGAQKUwa+ZddZPnj6VEWxaxWSeWFT+bS8zFOYNW/q4eCjC1a+/tRGzq8tuyrDUWEYYBu2hdsdGAZQaiFsJPl46+cR4sRr3SDlIipbF2tS7RLeP4llGgq03IL91lpcqj4tyOl9etT/KmX9yIIlEFIXhHhoSwErT+YWscvte+6tmOykjIQsynojM5IgN0jGheuwoWmGGygcpQcptemEbEsSU4MOss+Lh/+sDE|Chương 505: Thận Thần huyễn cảnh;53p1UwNzaoh0SpNcei7CuDhsVkmCumI4gTi7c6tWH7jBRMPbiW27sbKeDpBYt7muPGTbhsoA/e7xohFxnEyx5q7M0HhE6K5PlXvrij6hzEoYSr6gVTBWBTCEq9vXX6NbE4PTs8YU7yNva9ldkQtNGDqXAaJSJQ5S9RnBVs277JAE6rmCsqLOnO4Lv/7vLV/iePSmaCSWc/7lKhnXiHrJJmyH5CIJb8j66RKl5GAmSbbyfmWFIgufUlMQPKRtY3Va|Chương 506: Tới trước 1000 bản nhìn xem;JuMUDj+0pOSuq6qp3oE+Mj4zE2e1a+72mphuevD09IzCkUenSnav6yK5mQ0vtAHVTs5nmirsFvaSZ7JEKMtx31FbNs0MGn7ilCuuIwgbVCPgenm93JviDnv3FG9RQWRgGoQYzRTXl+LxtEae+QHJZdwJLCcBvtwtLNIRMocF3HI+9Pp1LS2xdxR4lEtOaEIPnalOPRbzxq+thOwDp0L38lEGRVz6J1B0yE2ARAjUSwb83Sb1lQ/GGj+PtJSuwFHJ|Chương 507: Thiên Đạo Dẫn Hồn quyết;Vm2ykk0/p0/ufW3FUJMfmkZvvstfcGmnIEoV0mnCjXjI5wNK8A0AGl+jYp9GiZmQ4xAg5bMDaW9snnEVg7wNOi55QXDrz0WwNApkh3l80TMIew58bXHAksQDyDHOB2AhVpwd0zH4TBCn1ceJZMCoICqOLRP5UgHB9cdGFm12dXFWgh5S4MxbHZAlJjDMg+8uVx9OPvVmdlL5u06f9mnW4953K6Fj8cBIQDNAFaCUuGbDp4zjUx7D5OyYwqlNezyi|Chương 508: Ta có thể dạy ngươi;YVGFt8Ish9Td/72QczrP2xIkFVu71Baj2tu+aA7LT2htl01ym1c97nJ3Ak28YlMB2FId1ryfuDmPg0+9/gGGe+2QszeAtLAJijFQLduTETlkXD3To5+JiuehKfHx3mbdBE/Jfq2JzULNRWXmwpxDPrAStk0jZpYVvG4MTkYwJkwwsDjsPGQN6GZhNBG497RwYSPCz7Y7a8CXRA3MxXYUswrxS7uj1UwAzdvYVhoh8uLq46KmWOVjX8KlRCa+lh4j|Chương 509: Vu hồn sư trúng kế;Qtce5tX0cA+/8HPNOwrvRJHffwajx0pYI7YWYmBAeg3MwNpeQCmwS13wP9fWCmSyApL+RY6QRjAHqtLvnX0KfNzQZ1xiCtFNhm/rWsYo2+k2lWtavtaMcO6/UAAFuijijHtyeokgKjQY2wSk8qrRC/D2C0hGsT9SlmR9kVwaeB53P6LvEsW2A09ebCFBz1aspIqUF9Ouvx1zXMHYdrbNbw==|Chương 510: Địa Ngục Thất Tâm liên;5IfiSnVgS6YGhvC8UcQ4E+vawaqQXE8V+f4kqctNgleQvIUMdRgLF2ozwQk32xP06G57ph8RmEb8kXLXPtUUF4V3vdp+S3aSaehZQlauG+X20QKWxGO+AoVPg48rIFJOQI9AEbVQaPNr7v4ni0vrrbsh13KI3jTOqmKNtYLbuwHh2hhssSLnUCC0QlY+bT29KG09DOzHufbexdcbabXxq4iqINzBnZqR/vwVpNsWv/c+FHtugU0FMk3qiMBzgaL4|Chương 511: Chuyện từ đầu đến cuối;xDBwTnGHVGRnH0Nd84sn0wjh8sI//bsQdJ+7GbYiwoXGIyIlHMyt4ter/vBoBdQ4BrVcBHt1qN29n+sh8Zb6GBqnAcfudbdyTXCwYv6eKGctaXuxPbn7BXdeYztRWSnk1xyi+n6L6RQVOSNSf6VC5gUPNF9AkmKAcITshajXVS8C7Duvz+nB2ndHFnYHIPBViH8iHWZsPGGEMbsI5Cydzb2tZzMJCb/ePEciChgcDB8zjOspzWCxBjKIzGaQlmQc|Chương 512: Phi hành, ta biết!;b2mMckbXzC74sTOvT0+sGWau+164axbLoVDq6+oHY1uJiENt7WT5l1yaVEKtrj7etqiz4yJFO6PS6bCYYbz87XQFtBpG1/LEaA5HWZ81t3wkKlZgoG6BHJ4pSYaAv+uTE9lb5zU1FcEKb0C7F/665R7CQXR9ZYf1doTbNo1mFTOZAYJQni9PdVU1Vty3cAFTuBQei0Nw4Lum/d+MHYPRkg==|Chương 513: Cứu sống Lộ Xung phương pháp;YtqPp09W6bmGDA8Z0gklojZnJPSzPED8yfjxu50ymo+lFTwALnHUsUnqjG4hUaL5BGeu3HmPoRRND7VzynSd24TSEbMgRxEd5vf6pwqFHEnJgw6VOjYoyTTz59KImiYxieRGrJb9IAiHt4dMx/YFp5j/AHzvnEydZu6fMVMVXD/mCQMJuGv00hyEiIPQqD1IcwQRct4er3TfiZDEKJFaovJJ4PjU/JY9ilZEi+Yb4UW1slUXCM3e0qayQFbLPpKp|Chương 514: Bọn hắn đều là nam nhân ah!;uyV0jKC/zk+C3HerQvOT60J2y2bjdoP8wAxvCgXVCiqjHRCFv2TxCYuixSb6/jKHagoy8uL/nTKT0/D0eND9eiCb/CO/LOtQHNlJKqPXAEqq6tk3cisZOf2n4iov3ESNzGU7VVTb0FLsvNK6icn78zfWqx+VAvysfRiP/7rWCj+VpinTH1rwJ/rxJDlyuWMoUzTaguGMBhX9JMqk9/78IXBTVxQxnZ7uiA8aXmwUhdscBdmdI7FHBU7A11oHqBgS|Chương 515: Triệu Phi Vũ chân chính thân phận;hy4rv3BW6t7VUu0Czi7lN86LO7Olei1OMcUK16emajA/lAAvmhUK+bqh/cHsGZoaD2HeCnoq3qEm41NvHdSsrZcYcvLp19MDu7gPl41b3pBMDSsgVCtlJRRPMsJySEh7eTASWuLA0ebahPr/TjpxO73PK6QmcMbdr+b7OawBQMvq8BIVjfTa/rHGeQf5dfexq4yvQXY4N2cSCD0J1xpveY18elq03VfR/dS+IeH/81hWySS+IgVhXpA7EH4Lrz6m|Chương 516: Liên minh minh chủ;Lt4ydCUuSidmT8qhdPyl5uzNu+3je+++Mbuw+Cr+04L6OLr0vnWTuDfjPOecxbTXfYF0TP99beUI30zMxEyLi532HdLP/SrMcAaaVQlvkGNeu51w4pzzC8zxDcZqBbHR4FJqcy8eJ5l/M2ls8uCDVtp4WFn0u/WfEtetUij5AzSIgTR7QrSOSR5UyMRd2HSwG4TRHxx/IcIbs0U+/FFuDQ==|Chương 517: Cứng rắn cướp;mFzgi7kg0/1xQN7Cmi91bOOrCAkO7qaHz3K5PxFHn1ONBxbboIvDXhxN8lS4w3nQZsmlfyNm2UWGsVLD6gIoPvMn1Mn3CbqiQOqUrQd3fhOQ9iooOILvOwGffqryohlWtWQD9wtJpc3lnFH4+TVAzyHBaI8Od95pqsS7e7nlhFALIHCRiWlCEZQXZERDPMZoNPkh2j/sckvq9XSx9xmodw==|Chương 518: Buồn bực Trương Huyền;ZMeji5B+Euufj7XQRULQJFXFtrE09a/gyq1mSIKzPJb1J+Pia7+YTSvYe5QnqKG3lkRw7C77USpZsiucSaa4z6C5sU1VAroUY/9zWwGcQp8nc86vhDACZec7LBmARzu33MCXW6EDpQ9a/OQ1T47Ed3+rhuGguOdptgn/qA8UmdfUTdlbxWXbsZhuT+8Z63yCwaQMBct7T38fuzTa3QICR2XSerTlU4k+xnbp8Tw2ELOTfIYG8JjQA8+EDYfQZv9J|Chương 519: Dưỡng dược thế gia;4in32OMTdF4CENM7V5p28WKkaCvyaW/JnqUWRsw5ahCqD8q9ReT2rpWWVxt2Ce5ydoe1USSPuiYFSwSyEGsvqGyZ7+tgMZeqXHQ+6h8mvZ/zRPB/WyUm7LfSsOE8eHXnWO7kMP3VaM9Ne+Y63s2R5aqD9P/pHfG2xvNox+856TivsXYOgbVQz6IZHARvnU4i8fXy4vxmyoKlF6xEm+NMFw==|Chương 520: Khó lòng phòng bị;JyCDWD2rDEN8oIrlLebgDGafaOj+4ZHWwWi+qu0fc4QdUC2ZJJonr9qWRn0o6/rZEn411WiE3Gl2R52f0X6tudwiwr8nc/uP70sKXCanpVIZacYSjCuT/i8f6WHUr8UTRkXc2w6icLm8/QphjcfezaN8o78G5U4FRwtBh+quPlilArugENBVuiDSPBwYye7eYiXDAdZFI/hcMeUR6KzwOw==|Chương 521: Dược điền;iujBJtrhpQAU46qhX55H7wzB8PV/PVLGFiuMVNIagutQH7lGINY1d4NUAn1f7ZbOj70UVVuo1CaUMd7yS7z1nGVn8t8xP8JzXvoHeT0L0ltj1LOIDeVyGN8EV1famzam5H48MamQb1v5uESLmlItw+bTso5kqxDtLA4iVg364xpTuRFcPkCzzAxeOZlWa/QrIuZauhSTkmqxWOzg2CMnrw==|Chương 522: Tất cả đều bất lực;zKDmpOOp8YGTtoX4n5rWu2lzll95usVIP6SsxeF7WvK/l88QjXVomw0JBVBSO1HnDN2NQllPntFK+QW893sEeSRsoybXqz3XW3P6SDtu8UIpmkU8u/NkT7wnDkJ4tPR/SQMynno8zsaPTVgwRWcDMRg7BJiUiry9L9aROr1dgy2XiNCwlQeXDtXtOqi9Cld8ig6bFoTfPytWwqEhghI0Rw==|Chương 523: Ngươi là heo ư?;NCo5TpYtGNbKKmQo3VivabS5G6laVIWB4O3aZ//xgQ4YWZZqwGlrZNMDJ3OauF87eWQCnDjgeftA4iecDxCc6Kgv1IwlzClAGK95Z3IauydPFddzVGDevB4f1depCjcdS1C55ZWszWN9gnlGaZpG0M7RVTY69GhigwsUNmA2x4L305oey5CGYnfAhQlCgjY1qfn+xsBzWYJIduArz7BrrQ==|Chương 524: Trị liệu linh đằng;TdvpU2V7wZnW6Vr6EYsCBdzDaNKWEAJLHWEZIUE4uB0sKMLUIe9d7Ot3UJRfPr8NBkVHed4+dHxDsZAtKDMOm2kChjTdj9NpxRtZCKOVIoz3ouZtWJ9IXyHRvSs/NAJyvbBriW3hFAV48gE02eM3ZbPFVKtOlwTHIc567E+lsai6BCvUG6XUEoZ44Rxt6FH4jKAr0hw95RnqE5hkcf2/HQ==|Chương 525: Tỉnh Hồn thảo đào tạo thành công!;o3myteRazrbc343NRU41vfD9vdbWXrk4o3cVh1ypPmfMsEeBgMlYjD9a2/lG5yemRrX1vRT5xxWgkG7pKhqwJThV9AHBMKH96EnNsb56K+Bt0vzeshSlyIIIIoyzPvz5Hit+gPWw7S8+zui64vN710R3Zwgw8r3twcT9O+H9a68RBU0q02MYnY/8TcUgtxAop61FyEuioj0w+brCOEHxRT7dE85cg5xIrJxJ6skWlDwuAuC4Qw6nxbjp6E8zNVVS|Chương 526: Tuyển bạt thi đấu;P0OYk1fNsqgQL1zsSiGUFe+OBoz+V2mzYnK/IhUOADcVHdwgHjeREfeoFbVK6PQQxh421J0/T0OhaeTTrK6gfJfIJc41ktd5NUKtPWAn9DUAPSPzCMxpg5kaOIFI/8D2yGhGw+ud6iDkmbwTpF9TAfkzWimcK4Nm9U1wPlEx8n/H2jH5jIhVIbKHcIVNbx072trg+PkgQsn1kRlt6bz/7w==|Chương 527: Khang đường chủ;fRpRI6JLL8yBPOASUoupkkxTbyi8OEpalRC7rTHzQTyRcjm1y7HZ9iFf6cokcKFELYiWwNh1jlJBEYyITV+66NjbbObz1QhhKbyA0xhHwMDq6MQ2e8aXQdiCfTi2P5YeR0l+ZxBFQ+xi08LUD7a3O1qJHo3VmO1DDZTnaHjTT3oMa2PRy/xovk/eLNPGHEAinwYcfFH3r9YVRWZBHplPUg==|Chương 528: 3 cái vấn đề;wHBkgP3tD3NL8Xh3sAccIpdE87t1JlRrjSDyw10wozuEHkDUuQHgWEctSq9TbmShZiYcN0WpcSI3J8Nw1x+hDDFnm5r5WKeQtmQbTxfq+usa3oUK5RPE73mSkU4Y2tNcvfvuY92vAnRK0+qWXjWnHRK0ju/PcbdyuO14l6XhdgpGLv3dIuDj25gMvjDFRn0OkiH/JJ4SIeqDr1m5vXwkJw==|Chương 529: Còn không rót nước đi!;22zNYNnJwan0fcbygLgMu6lxX9qF1pjZ4KVwT6U8KO0DSDsp2+Iwa44z+FmFQW8/s2P6f/tkFocSHiGHkOLE0YOa1Jd4eaE9b9/tDDi8gTByijnSk7fsfggxD4X1K+PymrNXjpTEqHms6SgD9nb2SVTmQvCFgKzJo94PbLWs7xmBZWoCLWUZSQznieGQyEwnK/rK5hwcSjZHb2Z5JCZHhoZTAWI1MtkBPXW1CP/ZTsd+hxVVbOkg9pLXfckEFNuc|Chương 530: Hắn là trời nhận danh sư!;ebopRHWCCBMVIeYPgAXihPgJC2W7lqngyz9KqDa+ER4BIw93jGFxiPHx3EpEL7n6pMgvfLBYR6MtBGYN+sHXEIun1tKInrIsvBQdNOyKyemderSevMzDutLCDz0wVThNjHYyPXmZ6k74HWIovy5yUR6raZEkSYV0VMTA0aV9emyU18FBXNFFRW8raOPg/m2mlUmupKqBPBQLL3BYnNF+CHhTP6i6bG6KC0thrdd+0EAV+pawOk4B6ofVFkTUFuDA|Chương 531: Ta chính là cái kia hai hàng;QG839lK1a/OyvdXPbrCBd6FWWIsDz5P8z2qv3sM1Bfc7ZES61X/+EMab1uzs0g1ko3sxpicz+WFZgFeyI/9EI5g3RxuNL0Xev4/QsL2vUuuP/KUZNN6XKslE1K4OXtwfIJFT2/qyhSoUwhDPd5qsPEGYDGYovOFf/eYZHHBXxwchjQNqcDiyOti82WHd+UCjx8vP+JOgbAUY3EIZ3/mYkG7euZ1tN7JhryUr/WGYjoKjKh/PQTR2pMHz495L361P|Chương 532: Tuyển bạt bắt đầu!;pqXj4HkQFv6OxpsSrLrbPKMTjwGtCdzWzrGdVpgC9TPfWsk4uM/nR3MmDq4utgJbmNY+U3fYJDXg2MauPz0mXNU/HbSXGq4r4X8CdkORZac73w4e8Hex6/zLw5sme0JWbbQsgLAA9iHgRfPjRHlokw2hIkm+1ATAiy1kEBeXtzoyd4DPWIHz+9WjNR+E0H5Mcj5YB35pZ0SSbx84FmrrLw==|Chương 533: Phong Ma khúc;OS+fR4sNUipO2T7Q73jUCKVpeMj0423GJhcwm87wFefcFy5xEbNIWdBu8TlovkW9VrhwokCwrAop2Ljh8CL7q55xizfS1O1o3KWp1N00my75dVeKPYgVDjn7LYWK9ZbozBOs2muzU2DTtuZ+w7GaCOeGwY8Ks+qMI4vG/6yCTwfK+WVhJhOCbRb1z8N/3Q4umMpbNwSbPQQqH5JoLhFheg==|Chương 534: Triệt để sụp đổ Ngô trưởng lão (thượng);IIBzrXsZ+Wlw0TL9jiiLqoBUPOSuyhru6CuOCCMZYdoK0GvJMYkiV8IEFFgTOCwOvKAPXZfB3LGvmqy5Ex+0++0HtzDeG/KGu7gsn8AA7OIaulm+zVCRydoH+1560nrLaO1UvkprLLFZhb+VPE2tou0Q2wfucVS+7g3qFlH4OfwJ0G4R11FEFjmjQEsYca1PsCFGVYKRdXT+/d1OfnvCY9DEO14kplDnWtcmLh8l2st4Ba7IkV3f5SWq8LYygzAH|Chương 535: Triệt để sụp đổ Ngô trưởng lão (hạ);77sMKT/ewLpkRQA9s8MidWcDKVcRhy5168wpcXSdWJl7utwYVXUQX8boZCSbmUGbU4KPk7I30Af1I3PfksFoPBGfAXKuclfX9uxkIxvlrvsQPlpJ0yPJCGwsQbQTLmaScZ+5WUDmMd2T3ZqNsQZzuVHCUkDOBMJZrUCPoVzCe8dMN8bllBopcrA7J2wAK9EJ+Nz4FKazweu4kq9P9CapoBI3+FROPiDnI6kgPcHLW8XcusyX0Hr3e6xgr+s3v1N6|Chương 536: Thứ nhất đếm ngược? 【 ba hợp một 】;B0BZAzOyvKMj0ZhzpFV9VAqjXmEWlOqAnrRKd8bxRrqe8mUNiNf48CA7OqxkDcpbO/rdRl/ow267MFVAgz5/usArpwFpt9fivDpuNoiP2Yl+oBQ3FnelEDThLKHmTbbfBNmWfzRZBvlJ1JE1MP0qUNmH8ZMVscHKH3v+hKLnZ+RZocnpdX6h+/UDLJwD5qNAD79IqKp4E5IKo08Zw+gsErLUlHeRc1L8SYilJdCtfblgU6ts56Va9H8umHuLHcf5|Chương 537: Linh trí bảo tồn;8HmEdoD7hLvaUpGN/aA3Rdb0xga2XuoaJQuorHm0a6E0vqwqoxWsKjYRIRVglQNzvSwwof/cTPIyL/VuDaNhSKwG2SZ1bkUMiPxk4Ca8wsmc8biKvqWZl484za1R7ok6r84XRW4c65dw5rmbw1pmErJmZ7W06R8P356tUzt8Xf0OJPT9KVNAR+xk2mGNrNaIpollcYnVbTacbPmHmPl3NA==|Chương 538: Trương Huyền cái thứ nhất ra sân;rXVPp0gqyJQ0jUrdnVLEM12pCEIj5VxUaZerrtY/59vJsg3TN8VMlfm6PktiZMdLTvV5LB94eOKuWhJkRY20BDEIcQevB4YcbE2cVSlv7XZMmX+J2M1qH5+ZGVfy31hOgn3fNFB6cO8Klyg2ZxkqhRSqN3cayy2/fuDW9LcfiUwQpQd/iGf4f5rSNwRSXZz5chAjgacjwjDXudr9yC/i+B7+nFHHyEjyYbb/+271hWxzwttu3feagn39sl//VgqI|Chương 539: Ngươi trả chim cho ta!;cvBvZPN64HkLpLXo7Hm4E64ZMfHFqumHrF1z/DS4c9hOZORJ6kFvaEnj4n5hZmUZ78Ll+T1+RWBFea9/bj80n92e7Ku+IyCHeHrz6qcvUZHBmW8FydRPM5y26nmrj29GZxUr4F7M3Bj3NDRUe8cUE5UEHZG3PeCsEQ5baBjtp5ccWk/LOmViSQK3Jt6wUg0YVzbLrjZQvw4FjpdYaT+FiVWRr7TtJ6oeHtK14AODFNmoaU61eA5kshVQP18xCUYZ|Chương 540: Vẽ lại một bộ là được;5iQGvd0SBbYfh8p3TxGnj0U/CsaDZLFl8tuuqlVXU452OgnxnUHBUXECBKZoW7woNt2Tgmpd+0tXj5jTD3ha3kL6mTWDPBAuslB3LMPTYpNEQp/dlFsMIzgbfQMgdLlMFgL/ycpKAM+trpVyMJZ7/Un9sokIKPRiB06ca36+ovs1pw0sdQfZVaYA5YIqNWA854OOJee2DKbjTD0ScSplSfl9rVL8+XTiaVH8qiaa/asUTF3y9/HkYS7tJPrs/WzK|Chương 541: Hồng Liên Cửu Kiếm;9IrUZ50pvhZrsHPz/IluixyxLaW/d7OdFMjuH65Gq0U9nj366BRGATfRafhV6viv9XI+77Pn5ZGSZhLt9c9H9HCwAXMHX4+sMDm7g7I0IJ2LYE9t44iGZFTpkRIrud8pd/pE1mdx+y7cDqOh2up5Qo1Lg9WL1baGjOuBfa04KEATgsdkOf/HG6uNuAgoOhDYn/Qwv09B0qD1pIJ3bsuqtQ==|Chương 542: Hồng trưởng lão hoảng sợ;F6diHuXlFZVX64olXHLlkcTi0bKbFHH5poYIJE4B1u31LzPIfjmvDVaK+0p68SNMRKsLCJ2t0KNw4CdySAIegzrGTYjtW4W2jUA/kqLn4a/E7WwQxCuPdpXb7XFu4ldXNk66U2/r3e+1ZL/Lb38E5nYMG5fh/kz2LAjvTtnzgEsQbqxZrvvZz0GVc6qxY29Q4/Kib1V4fdc7Ey2i51qAc9DEvmj7loohlIELJ5KZobxg9HKBBBIQuGd6aY8aNaCl|Chương 543: Bỏ quyền;q60MyQx3oA1+K7IuwIC9i7s2euZxdn4NY92J69TxEj7BStugYxSvZmqeirZGXDm0u/UEruQYQ5bCVf9MleZzaPTVu36QQPRVoId03tlGyyWVNKG9JytbQ8CoJO8TH6tYg9ROC+blM1UtRmSBScWm4jTpGste0LbQ3VtZfNqbFylTRgw2M0KcA4qA/NcS1Z+ZeBw1BXXAlezEtZIogVfjNg==|Chương 544: Phụ trợ chức nghiệp không đủ?;snI7l4ob2BdnRe4x+JlryPTWnAY/Neb9qIzUESUuDWz5/T3x7xfR4HBvvJycnuCQi6ie5wj7AVzJQ6Wf6e6sFTDeeW7tFVoZTxOmBzLwYQMCZkDrJjjjROaOtJoVs+DnsFWLkWUlbCr8s0Tl/yUhjQ3/D6fZTqMSTYU90GOOMxToSom2b/URp1O6uOpg18is9cvtSBk4TWSivibcwYJHbX9M10Zd/xAQI0V67Ih+h74hmT128dRgH8HUmqWYrb3V|Chương 545: Âm Dương đầm;j52CrYmSI2hgIWEgL8YbJez0mgBlFYSF0GEva41xUmjTbKIiZHHYXbfK5NnOeBm7R9jP7WxzJ+/F9JMvu2tXt2qZHiP+JFioAJ/eE0WgmjLofx+bnCilWeGsDCj99s0LlReGy9ILQMOgSP3sjO9wxbmJU6yp8Yd0xXb59pXsKVHBprjl23uL2DKPgZ7PZxBSwaeaU/f5kshtX2cW3M0WFw==|Chương 546: Hồ trưởng lão;ep5wvZkBuZLfHfeEi/8YoXVqFH3s06tkIQUu2rQZN37KLHoU1JhjrIqozHvAJxnjOiaIhskvycARb8Ro24Pnmr2HNeekaz7cjhJ1JQCWGeYp1Jh4pHyFITpXs8Q3DyEjNbU463uFceFDD6jaBfZ7iiHQo3z4bn4pG1JYC8PG6bsNWd4iWoV0ayUslmzXT7Jf9puhtPKTOmhLgbwki04lqQ==|Chương 547: Cảm giác muốn khóc Nhược Hoan;wufqbhf1+w4vw30badS7Exh/1z4OGcLPN1eldNpdFYDodIM6Qqmf7tNPEsLsW35tAob7LABNabEYlmse0aZcbaqEDRdjL27oobuWqG4vfuZvZfV85nPxGJJ298oSPUR6BvssKv6gw0EY2RoKo3syLkDe1+iNHPSbumIt/aAyqAVYLrO4244DBLL73QgUrQp9Wjy979qNaSt7q/urjIp1lsEXPG+NYSvFd9lq37rwylsKFfUvdukAQB7xCi+A2gBf|Chương 548: Nguyên Hỏa Băng Nguyên;ujlCLc2McgLlDJ5W0Gb/yogyXEObRC/7/zLjR66q1dOKCAUMHQxHtuZVjqgeuWBuSiueBxq9mDe+etOvhJsnyifDZtKrEbkgPL/w0ebJPYIfjMkpJJJVrzFRa/z0vlQyIvIROmZrUrHUK38PXMI3AdzE1ow08Jc+w65LnJ5NtijoXNFeQ7o1k3SAX9MjweuhB9lNxCdryzvw4zriKaiEtpn6h2W3wQy6PB9MFuElD82XEu1Is8S3jq1WC6mSS+2A|Chương 549: Cho ngươi một cơ hội;ganrODBkaMQH49YL2F/Ejlk6Weco6JYHgL85dtgy+2DhOKiQPR762ey+YFbLsqtxLKMsK+uIqZSVTW+kYeiQ7Wh4p7NYM6euUkM7qiMcTSRW52Kqus5rI4m4M3ELr/hKz0gEGpHL3uhAfHwrp9CQjA6LdBHPrsRychSvl2Ppx1p8MKdvdhrHD7Ey3gAoYR9cY4pJsH8/C6/JXcVdOTDXYMFtn7NZukpE9aCrTgFtBG/QE6dFCi3Nd5ZxPGF7+CIA|Chương 550: Nam không nam nữ không nữ;U0FFF4TiIcIT1lxqNqBKyevu+Bx2b30C2mSG/CRdA7dn4UsUQrakI6MmGfUFvJke88v0SQVu0KUTPnt0PFZ0ZIZsVB9VQRb3vZooDWQmfX+v2FGsiEFSLNOGzQWy1B/yW1EX48zHj8/ajwncwAnKkAT/k7vaRJvoMLS5dpi3ZBYjOok7JVOwThuSvow0Bj8PNHPubb3nN7j2mbSrLqwV6j12NWRvIePM7rn0NEbVC0StqxG2iTT3HKRlvacY7iKG|Chương 551: Trương Huyền làm mai [2 hợp 1 】;Uq31Yyo0hUUqaoe163OJmaPcSCRoW+OD9xmy+M0eBl36NMLGoyj4ZyvybYyfskBTlK8j8V+GJop3suX88AKiLKBnq5zoEpvRyRxxcRFS2Wip2x6yU9XKo1RzfubaPCaxbL5IGhqYSKH1mW7PApEijLOxrM5ulaa2GnciRZT2YBxXsZiXMbAo2biyLxYmgoIpqc3Q3ly3NJy7tporopGIdDFs8qqR3eFEF9+JLVQzIOPIQNNKoYgb8XOr2CChHzmB|Chương 552: Ngô cung chủ động thủ;foNliwGih/LRseGnd5Vs5i1YFlozVzlsyJY3egYc6EUmqTKHK9PCDQvN1tazpmqGs1G1EUIJV3e4VlXUSV2ic2K/w/6PLi6zK4+gWZiGNS7T61A35xqBFiXnyTLpiYDnc4LzVHqzFrsvIKPoqzCJqmr3D35UhptBzXbugWxPGjlPNujb8nolgqI9mVCC7bpYB0slHbQ+IBrtYJ5/3MLPXtCSgxqrWmJ5B2Qce1Xl1uimdjsINr9uYZMQOy6x5WzK|Chương 553: Thẹn thùng Trương Huyền;72MQ4ZtCHPoUC1OLbi5Iy69BfDMHmTlOkWVXa9lG+HICowZR1EIHt6yEhDRngPAAmX4j1JqcfHVpgm5zMFufrsb1gVJnHAJk/AlTyzFbN1ag+HEw6Nlo2Qr4vXneDmPlyywEsLABfL1KoAPn3A91bCbhmp5pomc75LhfGJN2Y48fn06D3FfhagBIcxZMWs4pE/uhsMLHyHSLizDG/OaDuB24rkRboYEGZctE7XJ7ow3o/P/sCzrzr4BG3z7hkKM4|Chương 554: Bồi thường;JXKMtTW9q6CPwd4+CzD72Ln0qXQhHdI3PXevsl1lYaWYVGQgx8qmcxECIVgIgAHC0uinwy/O3yztbg58LZGsEmREIYrpkTDnYVG5HQeddZF0qFLnvRngny2Ll9SCOmk76PUDgeO7ANFIxB+cv4l6qiR38j0jFN3m0otxrpGWSBP+kc/qGUTffKpmFMwCH85v+wouDpHIs3yowA4KhQSEGw==|Chương 555: Băng nguyên đặc sứ (phần 2);ZOWm2EYxWY5x/LpP0CTq9ul8vMOgEtrN06VL15MlELSN5A2g2xtVZrJ/i7YT9GnljNkJ+4nA3+ulpgLroCaNjVComZDpXlPnixDMjOcpLgyXpgFwB3B8f0fL8xEPMG2oEg9eboAwyKU2j/FKiGVi6KJg/UDmc1K1eP0GgcpHPTGLEnk/CoSoZVac9TeeweiYccQWtL3YZWo142hU7biM/yy1BRVLfw6PrS39E3sW3IRuhKrth7ITG7bvNLKUdyZc|Chương 556: Triệu Nhã rời khỏi (thượng);hHRMZfbU31PTAeZOdTQiDzHSMVVY8Y038HlTZN22pfFwhJm9g/4bNSMPb7OIagm9CXRqzg5oKJHFF+DFO3apAvwzZdgYbMOM6hnqo8rGzcSpqY3zPKBu4+wKY4z2oj985GJmK+1QI/tO+DYY32gIl0z4nJyPS3VybQmegM76fBmKZzEtJt6eku5TzZmSJKrlRLBVpkt/V+hA7+Gifc21rDPVb/4ejXZ5guFEc5LAWLtt8KaNE9hlEZ1ilRypFDeD|Chương 557: Triệu Nhã rời khỏi (hạ);UA1+aIWW//segcyl+dVWy6Qs290XcApuN3M9uyzkzeLXNWJvN/Sm626TFwuL4fm6Up2GsQN2zDcP1y1ZhtmQWpS1RzomYlDUp0orbSYNmF+jejtKzAw2BVzkrckvymfdDj4cP0D8Tr8eBM2WfjsJ+i48rvGZId941Mrgxy761eCU8GjGTsHu8jw+5rpmF3zmqeS2LFr3bsn3NAo8x35rfy19bGDn/NBuNvdEXfiJ0OZtuZoI5Tgma5blFP8hCgC7|Chương 558: Đinh Hồng âm mưu;Q6139KoKh4e6dwGa8dWxpSZWoVruySbd5Z+z/oruikNy+3r2POYZo7Mdk1w+ugdpbB0t3qX8BEcpwemwEQqT8wsIkxNl+I5m7EKrX9ZQG3f1ohotNWhWNpPgqqQYvwqsxfGwPKgdvneuULPzCzYaPZlZlgaFoOXtM/AkKM9rpfIAsxZdBVVPv9ql9Qjdk/oueb67y4vsoBIfHW3l3RyENg==|Chương 559: Đinh Hồng điều kiện;Y9ik1HqN3eWHOvYR9pRIpT/5UthaWgXE3Wz0MbE2mT8j783W0/yfsbdl2v5PhfzZ8RTj1SRgdY3WJxRGmUJkJg+fFGz62tVRugy+QGpmBwnSbT9I2PV5/6XPjPuM4PYTQ5hWjZJMzstMijILIWAUIVt7kk2FOvcNeJN1prXTs7K5yZifBQUfRun84drogyGbO+vxp+fL+xBpxs+fvi9/glxPxxdOCvEmMWEjssDtbHQasTh0PntJhUoKEpmwW/Hz|Chương 560: Tiền tài động nhân tâm;OeFuwVS5HkhGlYB3Fi6VY4wFvyTr3LphD4S+u7zdRAJS+vx0pSvNPL+3LEEKm4HRkIGmyBH3pYfKHx8hSbWzqukMxZad/pUUjsITJryUeUJN0vSN/kuQcPLtClVIKKcXmFZ2pMtBlSvNhqsTjME/bbQW1AE0HiobidCIYIKOPfFIQGtlP9AonnEFZ6FE3MUm4i7iN9xgnOTsrtWynWxFSnFO/D2rj0cdFLkaLZZGQc9ACBNqxu3iXIrRwBH/0HXy|Chương 561: Tôn Cường đuổi người;2G01qedF5tWONPwQQG4CDS8CuUTjtldDODvnT/YAKq6XNTqNykRjpKyo0sARNKY7562OvwssfRiYHBnTi6PjxsyEcTsdZzQRMgdC4qtPNJ11EGYADAk/QxjV17EF8EX8oo4WWgghED0x0jOOTJAmCzRKm2u3ORAx/Z54LX3NhLuev5N5bt9zuooTxde1ahEVgAE4u55OiiNPUYyl74Kt8HlNSPTSzrKyb0+7v/QgF49NnG5DyX10F2dsTdv8EkUZ|Chương 562: Trở lại Vạn Quốc thành;zBtrX6h0Oob9WsUaK/8poPsUY65mb8Z16QNwSlJbktzSS0a6eW3cs+XL8upnB5FPs6OBKBX5dpopV+kuj0hPKhvAS8r7O4z9/TYalNwOEBnJFm1Z/qo9GiAxNkuLr0MjpKO6BGbXmCbp2kFM3CFwmv/03kRHG/0jCo0ssrz65zNv2QQzP+akGV4/Mpy6R8niwM7ClSGAoZ+H9uYU+NSfYTtVcu3y4Ft5Eezgau6r6VTW6DnkeKwNnbuaCZ9ZfJ+t|Chương 563: Đột kích [2 hợp 1 】;6G3EkxdVD3b+CLhklT3u7IOXDmbWSIvONlRQ38vqXAPU5EfwT1jTceNDGUf1J9X8etaORiaxs5I3qsbro4n/iuTfrvvLvXmpHaNvYXw+A6ByFdmAVabYYQzMStRbGbA6jAlOA+FGWg+8/GX7r9x6/w2B654bXqjM63Bx/TnKnIEQ326iGnxWiPjjSJHSYWtMonh9gMUxYTOYdU4b+MVkGA==|Chương 564: Đạp không mà đến;DG4rLeUuw8KjHuKGfSSWHrHKH5wYUFH+X9OV3z17lZJ1oSljlMCMX7tpKTc1H/WVsmKh2btCbTCtsBI7IP0rGxppZ5clCck1kcFcNT0kz5OdEFdcisqhVPkN05iDquInrkDVoqI3yFq+dIbNPc0ijY6+AZHeM/we0eFhwMJsGK9fKAwYZ2IBDZwbCakg5F5deAJu5ZObHVcQkbhiTbWXbw==|Chương 565: Các ngươi có tội! [2 hợp 1 chương 】;L2S6DCXYT7709DtdQYlJyAiSqguOuC2ew4soCB8IpUzZb5+5PMasDDIz8b+tLi0TXeKf/d48M/uuzMGfayygJJsNJktbuunS86gK1t1Wj1KZRLgkFKL7QNDC06uCTOnCls5oaR4XTOV8HgmEj9M+rT36zN8HvZq+3CU5mSNFJ6Y88SdB3up4iv6KtBH2m3VEXAUskqIn75EK6ZMY9IGlogdiZvV516Z6AZnA0QIexrZNebSHZnPcKln+KDRL+mJS|Chương 566: Vô địch;69orOqOy/EFY/2nAf//rmEdD/vR5TKfcj5swY0tcv0KuAsCpfjCPt5ZRVTyDZU+GfgVl769VV2SafgzA+eEbS1ZI4AtSXCzN67qEMPff6kV43DDG6lTU6bzik0YuKTL2LNLcWAq5xQbH0QHWkdiD5efTRYjkVl6F75JTB3MRgGlcY11p42TB+9+gxoCnnIrvSwgT89qMQ1msTa3lR4FJdA==|Chương 567: Hóa Phàm tam trọng đỉnh phong 【 hai hợp một 】;wsfTsrVLvKYbrPO8NXUdMaTJzdL5o6LIxY265WEJSqWWFzbgUDONHtBbb0NjvcAjkqomieJSmvGunTIWW+Cevs4fcmbJmV3B4V5Z/5UXseHLpd9a9by0yZsHQLvRBmiPIa+iAGgLQJRB7+cVZJ9mJR3jYlZ8KTRHlP6fWINuYAvhHKxLBtOg9qhpEdypxVa/kYFnVR035Vgvi5tffQyqvIFl08TzrHllU6vuscoBrF/o7khay8mEAz6BFUx20aAI|Chương 568: Cô đọng phân thân;0cqLni+j8t46Sn1zN/5oNtO2xhSTOmCbJ6bMx2Pmsw4rNW0i9HvbByjrw+DU/y7f29VPDndyMB5vNAbFqrtB3JTG396wxahWGFPN4D6VBFtoPnC8b5tWqqbExzIX1yQ5Bh+HWiWgwILTPAMnqnbOF/pgg4SBvkH+GIb0UWtqXRKXrnRZlq65hdkUA5cTDauUtmWb9js8kEL5N23DhPD5JA==|Chương 569: Mạc Cao Viễn cầu kiến;CrxG2371IiT9NWi7Pd0ZSpZ6m/uHMPKGNu7dMcaH/dkgXSUNNAYLSwXZKmLSFi6L001rdx3Ln8LL5cN2D/0YVIuR6WXsqT0Lpqv2X75t0ZTr1lOhJPl5Dn+GzP1/bDiDbnIfRk3xOx6dpSzHN/eRllizcbMvcRBvi38t7Yd1VGjhRI29C0hc/1PrV/Htcwwa2NxqVTUtQ8L7wM6RJLGBiopCAawJYT3+Drczx5kDsOSYmMhCGIZurAGeKh180d25|Chương 570: Dương sư thất vọng;zUaf/M6KN0jeZyeWssHzLrFfxEKA4YHEK/tV7nqG6SuApacJWhXuT1LFpBWce722FPBEYy22uOgBuIIWqFhaul1GrCQy+MhcN3VsVx9BWxRz1vuLXKcUiPdyiUg5/S82txK4GYMZClyasqm6m8UKqYGXYPrA3pq+bjsdnJ9OL4UOkxUy6nqp+JMwklvP36NHF7XEzL4BLUEiZGkIZcxyxw==|Chương 571: Dương sư, ta sai rồi!;ioGvUU1/Q+F000HoI0v19S/CcmtSyXc5vw9+kO265AfpEi5HYGmYb67UikiNwR17nNa4xOOVGwESaSLQMGHgqMaNxp5vRINaLUGL5O1FbGttKba+/M/vjwxFRpANgfm2tWFp+F2T/Db65k7gC8ZPehORURa6NdBPMssd6CIyI7B8B91LcK9tVpdZwebXnD+RPBNwHnrOMVMT9T7W39dGajUzdXwOmNB0vm8W+PsnEHRUCzWfCjbmv/TmuLiYwlU7|Chương 572: Lộ Xung tỉnh lại;oXmAdkyH+G/eghdJA3RhzVMzcBtbEOYoW3cpHn/wjyCYyJ8QLRUkCOqt5aDA4bwGYy5plrxoVdt7P2Abx12jCQEDMs5MGtXhnTGE6Ea/knjTiKucU2789ZYzxhwmuxtFDqZ6lrto17jwYpaA6OdDBxHeZAzniR7v3FDQIwxiHzNiouyxEJ1UlctTN1ehCqZUZIVkAtCXYJpFoyy4WQHzTQ==|Chương 573: Cổ quái Lộ Xung;OxcoZC6JSoBfke3qyc93ce4/M/MJz6ZfrfnSfwtuTqMHGBOwangACItB10BvoC1VWKbNUKbSjSB9y91OCrmASst+7lF0BC79PE3gcT/a4ctn2wM4sdlME5WHG8d7ZpIzsix0e4x8llH2qnxtHTKWImxPbwQzAIu3L8Ctuu0oRZJBwgQYOxmseCiPBoNUMcSwtMi9Af4vL6Ff3Go2PI1kWw==|Chương 574: Thi đấu ban thưởng;PKJGKg0I2uFsA2kq7+2Wdzp9vT6+3WWqt/8KpyvI8cQrs9QGvx4c0rCw68seg3H6ooNsSS/RoA9ZQrmXzhJKxDPwC55x1/KBdd8vqdWJtiBjH0Q9qut5U8S2RuJeuC0Ma8VnnzEvO3wwt6S9C/UFctmw0QG+66B38MpU6byeIj2K0nurEhZIIdtjYpLJOA382PgpC6G6xjupWAd6ev0VaA==|Chương 575: Thi đấu quy tắc;++h7jOex++W6TbDMKnJGArgYteefEyh1HCAqvMCebypZBVKRQV2uMgFCURZ0jfRikHdyW19YdbrJCcTjc/hjmjrCRDl5cfm6mfCNgQlpSDQusfxv3iZxJBgHgfjsW8UJOGiIzR4hh7rCqTA1WLhkFa0glxSE0+4fcarudHQUfND+t4KhttAE7swA5LefzxerthE6SZirYv/59c7ggwUwYQ==|Chương 576: Quỷ Vực huyễn thành;kN4l776ZghwygeYZuCIRlqKzPO6effFau+iJn+RMACScrSBTvzmqLDLQNhB7+I8BrBOWq+etQgZFrOaVr1ynbJGofqMa1oTXScxFBRyA0IRRWYyJsUfJ9VF3VtGmbrmdcL6yDvK0bGRq4H2XIl4nYWOlWRng7BepvGI8W5ZMcvQKlDdH6z5fhycpATVq6Ta0FvoE6/GF52Cgaw+agl8S/e9oAng9xF1hTfu9Spe2xQvnMN+ux8VsVPvkG0AX2qDo|Chương 577: Còn có thể sửa ư?;ds/j1qB8tM6TLjq2VNCz8TuQzfenewFZ0fnnXS7BwL5llU5RcmEga+FXcZyr4io9g4nG1X1SdM21YLNJI8lCRKIZg1rzzr9OIOvFNNdKlXetmGOv0icyB5xGmlT3bTuJHFSlrEQNqbCdJV7Z0MiOvzTalJxYvfVhNQD00PRhixGihvZWaa0pwh6Eu93Oh4bQPYOo3I97uaKjSskWRYkzag==|Chương 578: Kinh khủng Dị Linh tộc;DVpTiBGSQdBQ+gq5GngwIMLzB/tD9Cw2ZiTP9iqmBFdpB8zwUuQru9qM6lHZMuxYDJutXu1cENd95a7W6TkiNXA+sYz2A3mmCQKN7lQcry3owFPtdHXIfY3mujmbsRX1OoFWzRbboQmfKHD5J7pfDtN7CD49zqznBbU6wzGKFRkD+g3eTeW74pw3qcyMJQRnbCw5Vl2PNDVROqxiDNIOvc9GIAPqexwW8c+NDRH/uACRo5o9fSuivZ7xVLANpYGK|Chương 579: Trương Huyền ngây người;bPDBeB1oJLPtOgLHP8HufynKQ1DFChgBGfxlcVXoVFC+UjkRtexZH6+TnTIsi3ct/JLUWv1MLSWJXRXvDsH+uSQuwWHc/LepPh+OiIu9TnRpbg5SwZaYt+eSXKFJPwj1rBVzfti+Ezm8/Vyf2guPgRr7LOcxjprln9lra4dhtI+qX/fjJiKhC+eRpNXhQrY3O2mm1iC2tvnMQa86ivVa/DYNqfqlYIQv2dTNuQKJAE0VQCBjuIa46aXnKZAZFxs1|Chương 580: Tự sát đi!;o9PRCzloo6uGn22JGKGATvlGJ4oBBo13nnOAXuVgV6WtQDUGGr2ABCSRE0F+HtCH/+b2pzLoMDWnHAqLp5bsYr09CNG2IVfaTeKSHzJ4cTgAwNsEqJEOihkcfiUeJbQya2m7G3bEC96/f3cv7CD4d9gfRcNVmfTbiPAINfaok7A75cRmoFj4XiDakPxovgCrBU0VgV6GLrVISYFEe+BK2Q==|Chương 581: Tỷ thí đọc sách?;i9fjvaKN1iJhuIgmtm9H6RFjKKXpIc2hfsKXm4iDjrkpDtscDnd97/orb7U3X9axiNRyGkWrVsyhUMb9dzUDwd21zePguxIuKKT65MCyCjuewEaqTDaPmcLj8oMNB0NdDbkioY2Uha+2cfAemizEWxZUUhke0Kf97RSGSMVnzyj15kf2eF9jLIkXIACwGKRGd9WL0MI3amdIeFfAlC4lAA==|Chương 582: Ngây người đọc sách pháp;LK76HYaLY0nwscnodaouv4AuhZdjVXBvQhSGVg830O+Z0snZsLnTHroJmZRnGbMrBh2IW7XbKT8MsxYO/lLOFrozjInWROkTzECLl8yUk/KC2REJgx1+lopny5wcbjEx2yrb8T1QkQhDQB9/+Zkg2E+FQHSjEfarr02xSKmj4y0fjfz0KMiqa0N0+eP2y5V+M2UeKOVZoab1Qu1aVWmTcvp6D6qHnf48C/zZMEtNOvz+lyBnb7g/ZdkdIQkBkzeI|Chương 583: Đào Hà Chi Thư;iWF0kqBCsHMMEAQLkJ2H895My9P5HTGVdx7dyDyHUg11Rg6EAD3fLIslHuHW9+SjGMEegUPwA8TRE7p+f52DdlsJeGd3pwqmR70dJSGt9C44IdZT/f8ey0Rbdhz/yDV7dHDoCo7yy8qcbvZ+HvRWqaByCu4eUnU3fkLbmoFZ+ZudofIAktSx/q5RwaPurNq2VDkOohonWUYllsEhfpjHkQ==|Chương 584: Thần thức đọc sách pháp;qR5zrKACTZYi3aCUgYmiF148DbdyU0qmHjDBiu5AaBbhL0Z8Hkk41/PbQauXnXIacl9TEFvaG+PIZQemik2MGPch2w2BBhY7XcZ3ezfRp1LDl+MzTepeEEiFythMvAsA4YsPCcHhvVpphI1nNoW3dUbsCiaF9fe9tBGeairiOgMzuxqUt4/lesF5sfpxmVt4zKlJg3fCbo3HSiI6KWhAR1rob1t8QCuKJ75tULGWYLu7Hqjy+80a+wBjjDpl1nO1|Chương 585: Thiên Tinh cờ;Ia0iq8HwAAOb5J9FCEeqUcgNINFu5mwyyv5x3j3BP7umipfwt3oCjrj5S3bGlFSqT9kMPqQ2b494ebXKYyL+VZSr+AZ22fgyG7B0ofctKTHU/6cv3mnnpqWHJXMbhKKgfiSJEPUAqjQ06/RMCco9vTZJyeErgnL0sqvGp65gOUBs/1ATKrGOCS4ffZPDvqzWPK5FVKr/P2fn7p8dQ4W08g==|Chương 586: Thất bại?;q1FYYpBSk8CBKlrcK9QEZNJWl6G6UDlIV257I+v+T9kuDW6x+0pmsABkb+OwuSc4SFGFDhdaFODrIiKFSX6Xm8ogT5h+dY+ud0faw3t0UsYiovTDBlpT9e4WulVNooQGKwzl8ECtc4xIgYeC2LMgYzoSEgO/BY5ViGE+R6Xt7LdakWAFO4eq8CEjykhNZt8yqmtYlsGH0SjtXa77JasDhQ==|Chương 587: Thi đấu bắt đầu;N8eBsItO4tE80DzvZUlxymTrIWC5AzFCkOrFw3YN/mzqIKmIfFr/Rkfc4tOe0J22MATEKkGGWZA5DslTkADi3aCWzJZBPAYGGNBg3dR9scCz0pwKHopbwl1M2t0NYa/+HvyFpomaBEvGTDYbIvYUuFDkNiMcJvhqlgYQo2rrl9PBMpjikUxxhNFULFTwhUqb/nfTwZ2nxBQIPLLrbcxdvw==|Chương 588: Khiêu chiến quyền pháp;QVaq01WUM+zLkuBXEC492h8tcofvk5GbXFbqyaWt8vWGdzn8rkPgCggJW2r7oWuN20vwPPU8r6Dmx3RvZmKEhxAnQmqy3vslcpy7Qr6kl2BY9HfNY6wrb4oi3bZ6b1355qDc7RcHjbH0mpH6yqwMV5si5k1k5AsCAKr017HWUCF0nEC1IzG47jkVZaau7RhezkZwqbnOZFHkylfRWqX/LrJBNPl/2Apr31KwF0S+9+WxShf8IINSLZEZ/YpQFRp0|Chương 589: Lại dùng sức lớn rồi;mwaogvZF5MgDsFvJ6XAdTdJ4R6HSS+XcXQC1hnF7lN4463KJJyzUhKd8P2G8koWDv77EZheRSykt2wIEPhV2KO4VtFY6nmWV5oSmCH65CUiep2RT6nh3ewi/NLw/yVaKTsTgcqaBgqLq0O6gkegAfcEsgvjJygmlQw00/epXHdpG5jXUKY64zIzsP9UId05cOb/5c+Rwh90rDONzHrbacbEjfTZHCFBv+dYxdXzI28h+4MtYdo44mc21wh9KyysI|Chương 590: Triệu Phi Vũ phân tích;NwmFgZy950FvBSQeTrDyGEKn5Oh8VBFVayIMPXVN+YSrdkmUHG3tgWAl3RNLuJCtmNWrNRnRyb+kmAacXSQTuD48gVcmgYszyQxFNhl5ruaclHo92PIwuQtG2Mqy3LmDnMbx7nc1kQQ2oc1xBxqY5fg0ke1LMC+OCn6jTVTtWmdW0eGdp5sGc5X4vE2MrCXLDQC9O4ImMBriRAkycxDyyDS8olU/Xjyr3lGK2bv2YR8Y0j4w2GCPjaywZLUjjqyy|Chương 591: Gặp quỷ?;31lC7lwxR/49SciMk9xTXDPTDKU1B7W+dx7wz3b2znD1uFC+up4bhn7zQqCZ1W3RKJyIduIl9qAT53xraaiN5Im9r8m+itp/r4xuq2TIjJ6a2xDy1p3eH69+Enu9lQ+Ksj+O3mvsQSrP73oDUylEQ4TX61slQtCj01Ozo7oR8rr9BAohWbonYlnimLA+SFGNVysrzhGlDQvFmjD3w79KxA==|Chương 592: Dao động (thượng);6iWASSB+ZdaMRnvMWiBOl+bfeZtUHMLBaQxuIYgj1itkCCwN6Twd0BrwmPxDdSbWaXSb1BelcX0rEwcMlyagXTBVDIApirMzMUpJtb6Du9IsI356Az/wqezI0ucWebwEjsvq2pU6WcwJ508woQmIW4To6fF2py6E9GT4AHlh65apoRbzDg7RPjeer5/UtRi1ucb/6ZKOhU+jd++v+pK0Gg==|Chương 593: Dao động (hạ);dp6MxRmqxRLpduBmGZjCUZAwKOZfpS7M+ORVJrio+AazzHiJN6jUDhnVS+fDLTiTfhM7cbJ7EJ/QZNHOBob9IxA+7qqbayvpdqdPa5OA3uRFy6amsbrsuPYnhfHYypZmy9g0ykgSzBWFqhrClUFz3XGdsQb5P4hm81VVqO+D84NDUZ2rmTiLkch3BTgDuJnM9IW6ms/b9cpyxCR7+AibbQ==|Chương 594: Tỷ thí thuần thú;q1EKWu+UbR3GdqPN7kT/0ExA5Li05C9oFgskDzAeFTvKeo4xoKn57xS0rFr18FBQks2RWhYf0n56RG5IuCHeV4zMf2iMpss9flhA+JtSL5JbaT4gyuHNazxa7JWUQuLLHvN9VYwXPHdy440zQ4psXV5Ai4PD59n4PuG+r4ER1e5A5sqY8USziuUeE8y/PYpGPc6DiHftVEqds1GuNOhN+Q==|Chương 595: Giả trang cái gì chết?;RYMmUek5NZKzU4xCNM/EogvlDCK95Hp9n6dqpd46BMnAVQ7JUzJ4jd+N1rXMWg7nVbRsUXkYlgzV/PYuMQmKdFzeDpsZX1IKSyjKpZ/zHSl0FmYOFT8XogptYDJyuyZUa0tVVDGoCOgUS9o4YC2eaL54pMwldwutXeNxNwXYDOdROb255Z0tD+sE6j3vcSn/A8ygfV2dz9M3B5s7nbHCxKOX/GhR5y2hmpa2aEt0nj107yerdjQ3+y9Jhr5Q6ApY|Chương 596: So kiếm;HfMFGc967s3x0Sy9LoGZk1oelJ1g0w03BGIUWnjVr8LPmlzXn3OTEwVlpvzrygTxI/md/hfbp1U7bjvuQYNcjsqYwofPCOaIUWrba5m1Ahv5dbHvRx3y6YeffCkk6KIXJM81fZTnsNLP/B7/F2SvRpGwlQpP0H77UEczGdEM4blwPlknlP4Uo3BiC7k8cJZs5wW9oveEh/kLttUlvExoUA==|Chương 597: Truyền kiếm;4xgOEi2K3VGtV745bsEwa3przAsfiZ+y7rUCF/m3oUiBmn98fCSPeBNoug50NO2ehjvIHi+GLdwlGwEkPpQ21/rSwa1QWOIVuqGlkwVIkB6UHcFyB+bNw6JsNqO9BhdbHnX17+cXWG+QOF7jJ5GCUbjmmqmfudt7EnHd6GfvYSOyAYrhQY5HYrlu+qmggE0IEyeuuWIty8d9z8jDgn/XRQ==|Chương 598: Tỷ thí dạy học trồng người;VIsfUYtMk8Ije3ickBp2SKj9A/Qj4EWHiTZr8Rqt3jFdDKj40g31TpVBlX3IJwn4ESmEDm2NjozvI3gK3atGhrUMc6tv/0MGDbH+UXfxcYKKx6COT0hmArQAhN0hjpUJmu8B54t7JXUl2GIO9RCJj2fy1GO77TkHOuFyoFLwo1hriD03j9X6KStSaaxtYaEdTWWqmF+SiVqV9HlVhs8PQW5e1al99uI0rzyoCST1DJHB2rPt0d/Tr9X4xElKKlbD|Chương 599: Chờ, ta trước đột phá một cái!;hX76Lg4+1phF/y1mob6glqo64IA3RQpwDqYwDA2A+nDwnTVm0GX6jdmIS/7bwnVf+/Js7fVh6g51fVR/UtJ5j5FBE1K+PNF4P/xyZs8Qcg51p5DVrsNNrdTuUGA5VTW8yDlhX2D0VkJEoSEa5ydBJoHdWFYUFNdfDOHawbA4doVe0lxLscyC9exL2KIgfzpNEwMOfZlqVHVunjj4EpjnZaHkn8YcXhxBTfaAyY6nxucM0xH5ajhxrhIukLPHxH0d|Chương 600: Trận chung kết (thượng);bA7KPqaYwBmYbqPpigmPUhjmsnxGsLcUWV1c9EvYcCOy80IvXytgn7wnIuk0uAwLQQPTDUnTGFxrJjiNMXsXFa7N6s3R5aw/Mh3tczVpIRJT2QqAGAf90F2loCCb+hw02YwntiUCX4ThrWzzjprBDFugMexwQnhuSXxMVyIO4fR9qXY3Lr1U2bW4HorDoo40Xw3VwF8EUOT24oG+iB4OQmRVcRjZOyxYciUi8NI5TowIzPfKTxHK59uV9v1ApzHK|Chương 601: Trận chung kết (hạ);iWjLnbKEc+pKzeiSHaO3PbyHPkAaYciQrz+rm4YgK8JggsEUkKdW3y9NNqA3Xdk2l4qIB0NxjFDkyU1GKqqI/1Tj5gx47YjNeBP5k0+R2aeMjtJc8rz9I2PPNKY32vInTmBTV+ceY16tZgQb2grTkp60m5Jj/SGnxmkR9rNshbW/ma+YTsYg8bjqfu2gXUrLzcHLE3Gozr2ebQk9X7ivSQ==|Chương 602: Chiến Hồn thể;ogHlXZAsVLjJWm5e4CNpMlOsVbXLTknzf+8mNx+1IMta8LSmvdhnT9wh6lwb+kb77eKOE4Wen1yVfMn64I6Xknl7xEcZmCYRBvS6y2fPZ7C8A1vx6pocm2dIBVVbdX3Pxx96n38yxFdwG0Me63966tJjBhvuNBS30GJAHE7eWh39wDmuDJxL67XaItWxNN/P5xpipzRkushmY0u7ygOs0w==|Chương 603: Giảng bài (thượng);274CGVcDE5+lmv7haUbr65AQFpo6V+YV84f2Cw4bgAd9bTsKg1bJHIZNtO0qVoHN/haddegSgQq0YMROcvp+bg4nEmhVG/f4n3ggdO4oiAEQUg5FDAPvPpiHDEByqpdFRzfIP9o8mxKctKWmoOvx2m1Hssz8LnTRLixOKKhIUTj6vT/C6ReNlhHwYAZ0SShqUsCi8tI93prdeC0Shbc5TQ==|Chương 604: Giảng bài (hạ);isxCOhQWFPP65i5UrYAX9571+U45c8C3fyoZDvcPU5WRTL5g7vLdGtkt76hQnoN4bU5Ome7Demb9pcf4wyuF3WfY1SuS0buRAm+SYL6uSDuOQNHvPJUIvdytdMsjsugWwSD4mkJBjYU+VUKi+TzUZzlSki/8/9ru9xdr2ZhW0nY7Dm4gMH3PKSRl60+h+DHVO3bV+JhoDNjUEJC4cwDHZw==|Chương 605: Huyễn Vũ Đế đô;1mexVYrdUd9uauENCbShMT16KJimZWylPRb+PFHAviA6g18OytR3PXWTYZzvGa99XVuNoX0x7d4PkkfliuxU5abii+E961oHlCXSfXw2tVfLhsDEQTA8LLUt28BE7LIuxjT9otWfWS5YEyQdjbq4pANP3fSUOA001Q5ElH7pyY36dEFvKKs3E06kF8AnR9xLVC9zs1R1rVpOO6rF/iSwnQ==|Chương 606: Ngăn cản;cNfODeiWmat5lkcDXHvCr0Lo3mjMLsc8khCI467LlXZr0A9ZcgmMFWK1P4v7r5m7RFXu0V9Z4mR29RGV7BmMpnriYSPvw7OW5oTLlFsZiRud5uCR5gK3UOacwAq5MrIwx6XiVRfO9jOYBc2tOkcpYeEu2oMvNAUvc9+krARx4RvowNtwvPEaDBgoI3v1kmsRQ+3E5r0m4qBw+YSsZhfP/w==|Chương 607: Bọn họ rơi xuống!;Gnyhx2e6vrekPM+NwtzWmbyB0dVDQQED2CW0kxHGPWKgxGs2mzPBFhMS9s9tsI78tMu6YGZn+fzCWOfX1BJ9zfobuAQYfCj+WaqicWwuLQpXkKrx4dPJQAbl2iheY1yVXkqEbwVSKLMjSHhbO84tYnsPr+KTPUwO61Z0V5bZszB/+Mbrjm+vGN1USs7+hkadn2sYvDe+tlyPkZao52v4VA==|Chương 608: Danh sư khiêu chiến!;aex6Wss2FWnDOt2UkkJxi8hGoUXfDtm5ZoGf8ffczcLnAxKDHL9dC2ifV4ka9K7N33NzoOCSffmbhOcm/MJMXg+46sld6SQ1LQFOIbYbD4KKEwdNRpOnokL3kWScOOFALGArwwKskO17BdCKNZKKul64n8FeRDFi38hQpLb8al4/ENm0nT8fD7lwtSIm8ICRCe8UxGRXcHjIsFRbVHBlnPx6M+fBV3962D+Gco3KPpStvwAVM1LjlywtKTNcI1sy|Chương 609: Hồng sư điều kiện;oYgihZACeQY6K5QDGewV6wei6Sq8tplE5NVFwY2CC6i9eIOsx6e40Jedpdp7Nmi15VOkYhKOMk1dJaKt/kfp50XXVGqL4W+Q/Dt9szAhdrhViVG4na+ZOzq5ww56f7mn2XPAxfIKcFzQbU2Mjn4ue6znP9FZM9OFqb2IchgqaSf1fgTJ63KWvFE9plhOV1NkyhB645CTCcM021zWDVUxdg==|Chương 610: Kỳ trân lâu;q8IKrPhPfXB140uIePtjyckWA7jrWHcfMNFXn200IIcioiAq/9U0aX0wDCEHKYWhggWi90cLq4wvbzc1WSuPzLb3Z93sbuq3ckPCFGS/5H7sndooTQ4Pt8Jm8udnM48cPEu3uB4SVLLFPFFD2KsPf3+d/qBu27v1L2g9yx6YJxGEjhFpW1dj7ejaQuKBhTP+k6taHuyqLbb1bAMNTWOpsw==|Chương 611: Lạc Xà nội đan;8pfdcrrti7UY9X4tefsY0a5uj5uLmeA+UEPtXrkqZNWCPhCAJV06GwKyLfcl1ti/4Yw8lmJIgkBVLTWXq8xDjKliDHLnNeL7XdjrFeOtaAyhi8pwTNaYRXpc1IH8smTAWAUyhTYYXxBKVpLr2yILip2FWbEK0xmLo1A6kUDavygb5QDW7B7oKUTUq/tBFUFD6SLBohu7zWDpyvT/hsg+/A==|Chương 612: Xông cột đá;Hr2LgiJQEx3pe8PhpXZ7JFfiXGUVhpGZ64l4dn03KOnqfz+BdDoFycsJK4i1GsbwOInjEwj+tpopDZ7xUfNKZTPmvTtVtjNdgpBe3llxoKQkuH7jZ4c33V3zJxz55gIgsFS0nfHRCSv3nwWxoxFzxKvV2QM119qBUbs4h3vnpdjD7ANPr+3NNwqE6d/ldDOid4tgy9CpfHarnfyi2GGkKQ==|Chương 613: Lục tiểu thư đánh cược 【 Canh [3] 】;JGptiJsraTTJKF7ntQm9vFBlllGGrTbPh2j4RMSIk71qakK+mqBzgkg3/s5TgCQJqHN+ZOnxDrxi+7p1fCwvCD11zJvrSJJT/DWGiB4/KQQr2oUk/mLbyKpJUScoJScNmfMH3kMZWdpRviSYrLNTl8YGyvm4afd9P0tkFwZwBgXM9aaEuW9vkugzIvroef2Z4Ek8z2GXp5DAf2uKc9yS0kujoLbDANsXE3pZHN5DMtFkUPnTZ/YuLJLUMwk4fZPc|Chương 614: Thu ngươi làm tỳ nữ;4UvIoYiNcIua0WRmWutfgI9WY3hoWnqmUjB+IePunatLlvNzv65DWewynzUA0FpoLT+xSHaSgCmOIyLmJKoArXjesRLYrulPsw6h7cyXMsOcWj1ok72aYmChl7iAaMBcgTcDuNCPD4u4NrpTtfeDoLXw6NDZp3Iw7Um2fwJSomHHFlqBLr43dnWuXItvjZXtqCRpgDE09MMh/sLigl4F27liVKSO4gasHsUBtW4VqEUxcE99lp1kk2Q7q71L4zsu|Chương 615: Phi Nhi công chúa;qj5mMqhVBpoSOL6juEjYCTFep7Z/1tnmKRFgqOg3axTTsZ5RJOMbqRubzouxsh07dDtPTrEgskiJrRz63AyMs6DAPl5/jGn3v4HU4S9zm6ZnJz9vmdseIRjdFxwXPp6bHKn+C1O36AevHU+XLlNYGjtWoV3ZgooRNWQaXm+AyrHc8ly97XgiDCjHWWTJ6sIpWpaytq7MXd6KnciAmZcdxw==|Chương 616: Ngươi cái này cũng gọi luyện đan? 【 hai hợp một 】;spFHEL+Bp3WaYjcHa7IGIrfNpE4gZB+9h2mGLnpCdDdubmIQd15UQCJlQpcDnozRgbQeSbqdEm5NZO9sRwyhsMdkSJHPsfy/8B9kQQ1YfgKzn2EleezLbWPnFVg68dl3tAOXnjwr2qiXfJOWT/Louoyici0MFzGx8/A50wTnM/7v0hKptPKe/7GXFjunT0WcStcHbD+5UiJjV/lOjLl7WrPUeyCuJTYcnI6A7dq/UUJQ+TgyLeLZ9H/Bt/HkoAws|Chương 617: Cái thứ nhất thiếu hụt;vvJQ4GZVjeorw7wi03KzSi5hSxxWgQR1Cch4J0JjeLmy8o7d6sG/cv0zEpVIxKSRWCnabi+kCXSzNTw9HTk7GEOkx7wrDj8DhsgfKXcG9fxbdI+1GSMW4x+suQz7bIeeLuEdJKImZMy/N5NJjhfGoa1unuiyuT1JOYmcIMmhdt7l3UkQnpyfwvi1/RnMHjFzfm4KXFUgb5OI2pf2YJUE2AfkewU2O3Pr/YeqjenP5prRof8ol960uxGexQpR2oKO|Chương 618: Ta muốn bái ngươi làm thầy!;X5nf4nHCO4OZTHEw2VZXK2g21ctdCWfSCfvyhZTtp25eil8c9+W80nMbnJcAN0VHxXMui2+0N6oAe8bdfnJOVgpnCPD4wAuR3iuXvG7uyzkChIt1hkE/6uVIz+ZHTyEFXIibwPRUYhv7hgQdB1nhg7d6QcMxduj6e/xJABCO7lO40v9+zJhkTL91hw77fDnP6OwOlVFnzhdkaUQFbULmcoxOhmOqfFMmQYjk/HldZUvZLtEdM7jgyMxQqkE0A+3p|Chương 619: Hồi Toàn luyện đan pháp;Cs+fqV1j/T0k+sJ1mY3yxNgbYGwTUPcn1ejYebBhHPZkduVXX6sI0/RVJ9bts1TbANHx+v12Jp4kYJCGW4t/JWjGp3Ne2ZWOwtP2k4UIMATydoftKkExDoYwlPs2OV8zLPSgRZdlK2VvXBQMewIakr0tFh95j5DRJR63smzws9uHeBaAr941aIe6C9GQziDEjkFuZoSAf46/yotBvTnHuL7+HxFX8QGrmdVo+j/TXQB6ete4Sklp4He3u+gdBLsJ|Chương 620: Vi sư, Trương Huyền!;34hz9Aw5HqHCwGIQRwaiI4Sua4BKmOltfecx3RfV8owhv7q6Q9F3IHZbZLu+pnza6T0r8Msqn3LNa8MXB1ghOrhnA/lOlIvh7eQ1dy//MW88+dmNLR8f9XEGg4s72dHI9hZL8QA/OEJS6nHhpIRFuSX+k4gJjBEvL1Lo9H9BkOeiJmXUU6riX0ZOTHCu93PhHjx3zS3JRhot0sZpRlQrkQ==|Chương 621: Phủ thái tử;ry8lTxpZAyk0ZrkbDvJcrpELBOQSJmSqzCN5MFifKp9nhHU3rP2hgtXXrlmVOQZRHtXVqzhEVcciI1EJqXcpgJnVpRKBIHJ1LYY6wvQiQ4/gXi3mHEDHINdHy97CSexiGeSzOT+Ha+rnQZvgNiEBrz+4DALc+U3lgxIGnggVtaLdwOP29LSzi1qYw+q/wcGj5YCROodYVRo0rrRKeZs9YA==|Chương 622: Đến trễ;5ZOw+TemP8hO3dHiqR2TVD8FlI4abNV790XFvOvlESITXMonI/h7/LEZh7CitE1S8ARh3JIxScrBFw+EKFlJ713NA7WBFjKJnyj7phdrjugy5qm+yIYfOBycOW4YwimOO4pfL5t6u2CqHGsUBNitGSqnnDWPs3DnZy1G6+xW4tB9LGoS+J6FjfgmirMorIY/1nHMS5CA4uzaY9LVqF//4w==|Chương 623: Hai loại đánh giá;oEajiJ7TW22kZ7e6UXXjFpvOV3+nH8uQyrAkYO8gTGvESbP1eEq7c22xSx6n6L0at0+dP9+lwuXUBRbvcnH1A8PtoGINkftUXgT9k4SqIBuYd0KH+x5ElrsOp51gGzpQTdsfDSJjbTVcbuqToJ+L2LaUYRZVCNVXI+hSEC8wV/KWWysWlM+kD6rztf0+2iJ1bOn1kEcVT1Fzf0zExELiog==|Chương 624: Lễ gặp mặt;9g5bZH+QXApl9/fmbQZ5KG/MhiM5fNnciOGuik0LtxOAPxj1VkWng5R6/EgVS3TEY7WBEmTn+TY/IM1uJNPTsw6Pjg2a1xBhwyYFaBbGGvpuI95UIuUCRtGtWBV1Tk5C46IRsqeHxqA5uWbzG5HjZaUVwAlOt1+gTCwZkr/xN4XHo1e/Y8TW/ItB1Vc7G1ws5Lux7GXOJ260nWE0thfm7g==|Chương 625: Trương Huyền bi phẫn;oJNqqoW87r2Wj7hg9onZ4wqZ8xHEo2gXizcJ6yaQM87fSKuxocnu+2cileJJRntZA8CvJkaSp/rzwLCf5sWxuzbScNFYfHJqvY0804cTZQuTv8SF0ROq9HkVnq85kDLnorkEvPioOVVcOG2DIeElmLP5AWh78W5QPGLpfieHgeYdguJvEutz7/Y1Sk4RkfXMCy1Ly/KH/3OiT2W17DtMqX9IPrEUaZg/Q5MnprLKl61PZGBl44dRSPdcmQ6gS6H8|Chương 626: Bị làm bị điên La Chiêu;xwwkIx1jcikQ0UQS74vX0qxtxCFmi6n7I+xpRHi2Dh2aN8zvZaJlaV1pUySLfcg7nFUnnTp3OMxB0KHJhazDlOVysGf6QPFQPHR/q4ndLkPYO6ZNxZRPCYUvqHjjfa5IbQehL24lC60ThIEefchJcNDStAUdh39pWqjyKlArAtp1u9ttyoqnKsXxbsoRW72uxewqiQb6lBVFYtZTdqXBe4Ll1Ns3RL3XfZiSerfA3XFCVGKEfz47Hk/6eEdRY7KN|Chương 627: Ngươi có lời gì nói;g3gprPpPWlZsuDc0bX53X/l8UZbxO3V8561ANSsIwV0+IwfJ9dUOvNEti0zoyKF0SMU4a5vMBvp9vpzi912VMkvu7VsS8kUz0+mCdw8+oDv5R+dEeW+mThMLYPLRHvzlDZdG31qAHY78SZ3a1pmv+LWr+eKtZB1NFCtrfqo59hvuVlaj6sNJ1af2u2Da1Iw4ej3/tpbZxxkZay2pQJyFkcAlVanf03iv3naD9cGRaeQcFBeWum9Yg4JnN90SuXax|Chương 628: Danh ngạch phân phối quy tắc;XZFfJfiEk5/WgPduKMI1p/UJQq94cabOLMtYBiIsZ8kOjcDk4xn03FM1vdz3oPUhcI9K9vlpBrK4NyXITCJduo05UlGSv1pJWJP52eHXdAPQRCrHnFsFvSaO337b6KBakEXZTHTrc2d5CslZudJHcEBgqoxV+82tnF9W4ERL34nCr8YqoKeOQZVvzHuBBGmGubjbYrjT2dZNAn/butPVdtEH+hCqeiHsrcLMrY7LCU5ujCUop6U82xvatThl0gPY|Chương 629: Đơn phương bị đánh;xs1Uhn/Ekg0SWuIb691L3uLv8MyueAHibQwN7oAG9LUHwy5vWDn8z8i0nvNArsrrowfZh7XIcfpf7cmVLXKhSCFupENgnP2HrYvrOt+WrLItUZeSZijWwoD238KQX2dUNxnc9StUHw8r3MMvAfe+U5CnIb/nXkK0eVwVrapEUjZ7z0P9gZyh/JOzb/6JL/JjIR2QGwIzVYHAL1xAv5g0rg==|Chương 630: Chỉ điểm Hồng sư;jpC4ti3N+BrtVgQpD9Siol1GiiGxTSyP2/pd1YQgu8Da02L/JlWqEfCQmr/oFunvd9g4oWG4Y1wULojxbFhYQCYCYpcn3CDfKw4hvU4yQalMXKnqhfENwzGDe7yGnmU7YC9iXQwMUYm0982VftVXWYtK3DP+VmPxPQz5BrZfGlRCS11SNVLYpbNL7xCHMErNe2TQ+yu3/z6N0uNkLINywQ==|Chương 631: Trì Nhãn;F6E5N2oOcAyjIAtPw6ElMsI4dNjqNWe1ouCWSEblVy/8eSKv0Vruu/aZppYRXeQEajqQZqLx1lFvjzlx2hMs8FV3pq/EiCeUZIRnZY9uJnE1RtAX3zyGY5UggiD3SV52MNpN8tQYl8JpLNVAbB4ulGTbVq+iK/h3JzEFJ30RL41+KW1bBAMxIpfL2LxPMjuyAO6AAgO6CSU83b7U+r0LGA==|Chương 632: Ta gánh các ngươi một đám;TjVLneSHYYOXG7zPaMZ4j7MFT1DEB8HoLa37OHyoZhfmg58anr+O0OGmEik5KNhF7/1Fec0NB7AgIw8FL3IY0+6RGBc+gTV+Te+DXaL/4n6j58zTBxGL9W+7Mo089Egjb3xmtC3KErp1Buh9wDm/P/zafQ5vfI1iMfK0RLIDDXvXaoYjkEmZYqTgGiqY9zEjUL3YfWS5Z2AwqQwHt92E10v1hSKZKmnhnq6qaWx4hEEBWMN97/vkiuy25/tW8IxD|Chương 633: Nhắm mắt đánh;zWBtmTXV1LMIUU4Qn+iaxL5choKmdTHmvyQM3oCEJfyY9582QKkgqwwu9EJYcRRT0n6oXQ7qZ3GzK9wFWi5//EaESYefi7AY2OBY0aysMYiXupiffot6Y5M+hqFSdhsX96m02fgHEunMtGLiGCUxh7wqT6piPfaB+MCKfkKdPpwI+g7H0A8amyTB1v0dTr7t0X3QfH0CTanfVjCnVrgidw==|Chương 634: Chiến sư;J7kowOmgYCdSI3gVESV/v3kXEpD1z//WPEffsMyWrLjDYuLR0RGHzkG2NWoZEMQIV21Zc3+wZmwWH4NZcdLajcTkahNefZpq9tDw2wT7l2Q4JG65lu50tY8YyeckzOv2lvE+ssWtj87UWp0+sACI1bHKr2Tu4ajpzeXV4uyR7jJz/fRk0M/nqGtlTbpjkVFc5Cv6C7aNn+ieDGExNJqaMw==|Chương 635: Trương lão sư ngươi tốt;Cfy1656xy/QpnmZwL53Uo5pFtQtH2iKMPno38f/JFUxsJzan3JPMXjARqPjPse3mvfY/Qzb4kulal90YQt3LxYdgq72/eJoiK4ZLYrilAEBCi/vz1Spo0EdQSqDu4eie7Np121pvSuRdJekEGFA807dbIUxUlG/k717jlutrj0WHngkKK81sMnzTEZX0BKTkBmiWoqSYPixkUIPoM8eqBD2MbSRaCvzEEogMXQnA2Sw49fekljESR6Bo1BWmqQ8X|Chương 636: Cấm ngôn;+n+6pgC8obqNdkfbewxPrrf2jhXfwr/dnYkskGrZon0mlHhNLLJaUehyK+BBMzsu8taj8zPfCmK83hY5INizraj7Su8SI2jhseXRgFipFS5Wgm+9UclLk13bvoJ+dxYXy8RzaylAczjh6Y+T0D9rZklRIYzAaE2MamJFpqKGLc1meFobahg3mkiPNRysa03+YkBdJ4X67eXI9iqxJiGkmw==|Chương 637: Hoàng đạo thư viện;ds2QGNzakRsOsrM5ZT/IZIhvDRJ0R6+SOsVcGpQikfUe6h5sHovhIOXoe+LmF8BtFbeV3xOvJ0TiJ1LkCnuJZ/de543JWRmCqwYMmihj2v/AedywT8RTbuygeELIMO0r6HjlX+83bgCZIU1A1azjRK8paLWYB1auRLwFTFDh6tATLhOseDrEX9ADvFcQq/1pyFkw6AMWChedEeP8IcJ/Vw==|Chương 638: Xui xẻo Ngô Chấn (thượng);hjAP9MgxlxcQ3qqYhDM3jlmkfuR8417cmwIUzMOwL1Xzd+iNCIMikP2u36XoKLs8n9RG1HyZGj2vgs8QdkHNRFbMiU58dFnl5xFQd7W3ucCJErNU40zJBj93g2QFyb4pVhKUyXn2XDTGvrTEQUlxy8/avtyZWAxjqasNCx6Wlv7gvjqf26EPaD8dd81TQV3HzUbBWWWGUnggY2FVonsc124XtuRZkVMJWCSMF+8jiqQXXUux5leZufejtDm26nGI|Chương 639: Xui xẻo Ngô Chấn (hạ);u5EjbKEhHqLvFSxKv5pJZr6RoxXp/ozzq3XhvvwQlJtMW4P9IBLZfOrM99jcuLrLdhzd6diV7FKMqxFTRBD2EKSVlFcoH3F0ng0zxcwTk46DwOIZh11Kq+X4KItqEzoJMzLKqW5E8DTAwP9HkqrM9HusWP3CrN2kPfkiP9ancxlU29nL3dBAIro7QulxIvySBjo5Dr9QOTpMgHUbWiGqqlsqRLynzTMCNlTF9uGRmQ97n0VmIfJUPpWMoPerrrGm|Chương 640: Gian lận?;uQKUgkw4+XYpzj+vAMl9f2IgS/7vZafdlNB6slLBtbRFsCVnVOarlpi60x9RCPbwDhFqsEpdK1fQwDc7e6/MRxb+U62+EbXrDZndxgcjfERV5BW/actqF5wcv5h9O83vuIlW5oLouDw6TFbXiexlYwzZmdF4ENoZB+rPuGYimvxTBdwibM4t2i88ny05siEo47Fj5sJp1+0cdxjDxNz4VQ==|Chương 641: Điên cuồng hấp thu;rZpkGuCE+0STQxkvL7bvN5z6juEMo04TB7ZJYSik6P4+XI+ZvoteKR9r+a0el/OxLZyWf9ww1Ias+W2On+rTzJs3/1EQrpsCbKnLzVRAGt+UM9mk+Hg83pJo33WwIUoXEe36SfDVdl1hure7m672CBbbaYfkp92cHvHTK7ItKnykueVGQla29gALsx+jrRdQr4bbBLFw9wBmCqYDbTHGVA==|Chương 642: Trương Huyền chết rồi?;U+7kx9Z6uFcJhv0hRxkCc9lEIceHdPS7Th6ACQREuHou8nl6kSqM4s9cErhxUpkIRl8ItqGLDh5bFnKfc7klTDjkSYtjJxTx0Q+u3WldZTOIDbGkB8w30nUX1U5ECM1TRSAUuzghuUEv9OnY+vezR6ioUSFNDQD03e9uuh7W5nTWpKo6iPXEyAxGCsbpH0naEDQLnOBMLrftyQ85ZzfIxK5Tlk9n/xhLautpVPkdOfYUtZoeQmb8m7CCZjGCVOOz|Chương 643: Trương Huyền nụ hôn đầu tiên muốn mất;hM/iKRQwsi69GDOc0ODn1Y85/QD6pIIhEb+zDjl0gV7017Vrh2JwCTSgwewkSBEMw61ucDOzBMHDpkLKfGUtXffG1L0JbNqfEDxxyVO/FdvPdts7O0pnPS3vfjzIfyTVyQzTwBKXV13aWF54VUGUh9ORTgGvapyvzQimrkjbNObA9CWZiDD6p27eZTa3AylWqSE4ixUWoNg8Spq2/VqLmv9B7Pp0L/s+a8zkQVurzm80zphKg168prV3K9hU35lM|Chương 644: Bò tiến vào;JgRAUCq+atTZETGULwSKVE5NzB5EYqw6MTeSmk381xUf0Ye72YSWXXgTzxb3kMoPcLw8pmXDozPkcwedaGUM7QqofO3FLYE/GgyKvhA3+TBxKmn83wzLIFgrs8jzL97r+YjxE+z3jAkZYLi9BrGPC1BBjm5LBtyPBUtQdzwnH95ZcL8Dxytx9gVzI94/3qlrmnZrkW7PtuPN8dl7ppoGjw==|Chương 645: Thân thể quá yếu;FGuRzDp5GqOEbiwrc5FUAZqz2s+l9APBRx7hNpTnmyJVhvkCHqgrUZmkfcVH+yAmhkXjLS8UjRmATZn7sxUJDSBKnCGjNl88Kn0TknohVsuS6rZRP65c4Lmdkh1o+i/VBknA/8LaCsOtoajvEICUj+uShkt/r06U+Bt8qf8Cx2cb3eMMa2mH0nrzhpjwE9GLjg2xOp9dFtS/Hl6xJoXENw==|Chương 646: Một cái giày;gYhl4ypEEvYJLX+4UHORqdWbNE94yYz4XbX0lyEw0PLETH12O7apYT1vjH9eLiSpZcmmrRG8z7AcV/OZ9pkfY4hWpY8XNQzbgLCCEQiKqNxN7jvTtzlFQYTE4eiQxrUY8zZRDH2HUQDBouo9z7dEvShGbRdn8K/xUTVngYND5xQ0s2f1p7EM+YXWNHJYDZETrvn+v0Zoyj1dfXyzcWzGoQ==|Chương 647: Dương sư lại xuất hiện;rzBNZSP7n7bRfKg8ILxPfuSX8RiME4ni21mLa6OM7OHcKK8ShKgSpq5bmBJCT8npficK9OT64le/sPU1St6ROhcOyBkS7LNLB9LTu7Ey0i3K9iRAwRfz6NmOfntW/s30NYJwl0WAGMStd9LlZVGNK9/8nhU79azEq2Y2Y0LPHZDQN5OxyNSii/x7hve+E/+zVEMP8pno5zVpkEkkFUvKQtkBMp4zA+7K5u4XL3P4x7TVda1PFscnq+f8+/80cvLy|Chương 648: Thanh Tắc sơn;ZIaq9UK1HFvf4YTHZ42ShnfVBqSHazG7TdBhCFRkgZjJaqxme42v/AuEXx72PiU8fPZwYcNrIWo29Ib7/qmCCIrl7vh7PxAF4gYVqs67HgeXZsH4fmxH8VJ1z1CMtjmFsON8zmzCUCkg3zO20lYvSiU68IliHEJYOK36eH+sDr8R1WfF8rMi0wjPVlRyIbSCURwLOE2vygPq4CniIBSAGQ==|Chương 649: Tâm động;l3Oh3ysfsOigVQhsxP86dbWs7oHpSVx5bED7R9LEM05j9I97eCZs88sO3gWvZgnX/IflwrJtpKPKKzsH1ubG6BgEi8QQ6HODe4YSIT2Rbv9wOK27ugk1cBaCZSvBIMKfWpJnva/Zmr/nT92epYOs7cyZ2JUokPq6T3929qQSZg0agK+DXM9WQdJC02zDugcS9gcRpe0UDnEF6lbCndFkPQ==|Chương 650: Cứu người;ZrVp5HwWawcWcZSBEfHQbzTmdrak/uPlFIC069Ut9aWKQhGqk2Ih2K9Xt2xY6pJL5Vq2tFkyywpff7aeiuKeYcRIeoDAnVnaHYWVvxpM7dotFEWrvJUkdzO4GC/ZV+DC30HwIfAp01N8TmHfFWW52MeTRR8jQY+QeSdRjyLRc4y8d1XxW8iw+QLvbwqciC+ChECZZGQN02PvMRf2iQLW5w==|Chương 651: Linh nhục hợp nhất;y+vn25yS0UbyujXu9c2LjxecSglWXg+w5xhMWjvIvOeAscv1vKw0dyjl0hHfE9ZcTJJ62RTkDDeYqko9NNUblkitc9XgIfmTBiEbJD37wR4UZoLGqmGG8Py2391ocMtB5bCQfy7KDvQs9++SfIUjUm5B82rmxyGa083qlIerC+l+i/k+5tYcd2GZFu8CkJafu6h3Ks35Yxv0JqcmBmkKsQ==|Chương 652: Hợp Linh cảnh đỉnh phong;J1i2z5CfReslagxtn5W63rtOh7GKEIYef80XiQJ3yxM3BqQKq0ayV8SMb9EN8zDlKzvvImCNNfS49qYUBnDF5UMNl9KtjV7TRODxWBmKXEtiCdjN5+EPkOpL6AG9LpBXqpZ+vasnzt1HDi8eQOiNLUiOZ5BkI4Rizj7508fLoR56g2rJ8kI/hlgpRwNtaodwmpPU7ejE8F4uH5tCjgaBNvyZ0zi9c8NWu05uw3KSiJp4txVr5KsV/UtAeFcbO4Ua|Chương 653: Hấp dẫn linh thú;uiJqa4Dya67wVbsi65cEKwy4Nef3UyYxSGq2r/EYgAlSDr3rvQTgI8Gl9+lmzIMYztipUtaj6L9hxNDgmGve5sI4zf9w7YSzNtEkvxGuqcuIfeUBny2jKSbfBZjGbc2U8YltLrsyyBALSxXZywNAdBP5ifZNVhIqcaPmzCZ/ZRW98iI1l5/Qte98/ZCIIBT3aa+p7pxii5mVMnbVOhA3Zg==|Chương 654: Ngô Dương Tử;SOSb4Nqda72wgmK2qxAAy9S/R5iW7Jh7xZ+U8vivgkZWOvMd5xXww3fxxotJ3jNXjEIWLwI1rlIhHydEx8v8htxi9sKpIKYvGEk1iDQnBj/C7BGwAaHyOSgCDK4lzJCcnCsajBJgJWnjOoLzvQ2ZyAFN4RRCOtZx0SMb/JBLioPFuleoKgWVNogg+U9WFdFVZiaH6ISChyYdZBeYrSVN3g==|Chương 655: Phá trận ngân châm;whIr3OdPe1iDNJ7u5lUfjwa3MYMY3x7yA7VDVNgqPOuUSP1w4dlS+MC61uFVjFOJCkTkuPrFif3AZ65jDQSfzpa5a8xuGxiHZEGQTSHobJX6g3VRcuZZ5ASUWqQHmt2N6Vz21dRcfJgVtmwW+BVbKs+3gQtvTNDKv/PKACamZWg3KL31XKDePjytCUdGQaLNBb9Eff/Zxi8T7yr+hxwnuw==|Chương 656: Địa Cung;2puzTJ/A8mUBCv4VhO1dAMXOemJVWLfZfyTfr3H9u2RIIt0HINjoqEMLt8zVDhkr3iiS026qqLVUaE5jTBfA2F9z1Ji3WwxZWfutxR5LRce2HSl3ThBmA0H/Q6NiCpJONDpIr4EWZzbXz2dWxAHGZX0Rku5bKwc3rYCpIfo8v0PVBa8DiuWJ7fZwgL3IrFTzI3j1RfqsqvAomPwuotOdUA==|Chương 657: Hai tấm bia đá;TzVIG2jfe2K9LyOq9UoMsEj2Lk4s1oUG2Kwp12yCmLPSXjyfgZF6r3qY2nyMM79/twf3FXXkVDFdZiAr/9sbaS9psMIdPPd0JlpDe1P0uvv5EuAJRrHsV8tL1DtTAR8yt5RFLeP63UnSOsCCjaEoIb08KhZPr76MVeu66xc/QKFTLhcnG8A59AjKw8X9j9S5XYKZ4Tz9c/0V8xC02LxpUg==|Chương 658: Phá giải không được;L4OJQIKuCN6ZXuOidZlEJzC1TmT66aUMSjlafHD7z3oSWtnSpmlTu6Vx8RnmNgdmhkC4/OXzBBMef2mR7cSkvGrpVDTtO5WKgRR5U4cmiO+Md6ELe2lKEBXh5aUJZqhMXovoec0ecALc2gBS4SaWwGoei+gpHFa1W9FOqirsqjRHZUD95TYCXLCBTHHzB29linTnV4pGhVp5AXt1AkHZYqgHRqHvdUV0mXRv/M1dyN1pGrKQu9txnGPATWi6GiuO|Chương 659: Ngươi cẩn thận;vKWIOYWCW49aMkLQI3dsownLE0/wIHyvF5i93UY8ux9VbywkqKm1raJZS3UrekmFWOwEOukBde1Pnv0A0FWhl3x4zhMduIuuik5t+1Uvc4QeMG1euS4SzaAH9oBzJlXzqGlkAEGSpOZQYwSZrqwvbHvriDk/7KY3SV61YrNgAGCSZtGARkQeUcTXpIjQCkQT3qKpan3/mohZVONGi9xATg==|Chương 660: Lần nữa đánh cược;JSWRFzVLoHqjYAbX5/aB6ivJB8oqKZ0xei9UNfaS0ktLGDcF3L/8jHsTEpLXfHTCBX5yakinUxQC/HwQmph77K+xsfswuf8hYgfQDqUqOAkHzDw5NElCV1ZnOE0XIQMQgHpeKffuQcYw2nUoeh2r6WjzU5YYQyIxLZaNU9LDmrB5fD2A7t0hrm+d0XjB+M4MC8XD5gvOHB+PL3kygIjWmA==|Chương 661: Một bàn tay;VMDF16/g2v6bsM6ZxpULIKvDT6iZsXn/GW1BI5Rg3d3Tae+D7pxREI54O6Ra5pYpC0uX1UPDaa3v4khj7tUTwtJuIC9mqs8axx8uOJ35kFYzYqNfJF9h51eECGvCFOCBy16wznZS5jG0DHTZOZSWOzX69iQaku2DYXsOBa6VTUyzGScotykfQNQ4+hx11C/U49vLsl0u91ao32ZrNt+FBA==|Chương 662: Tính sai;7Apf9JG4xx0tbFjRqCKfJa6MgHbXlzzRaVUkHKUJWsVOG6Keg0IJjKuv7mTVIKQKBU8Vv5K59y7sRQ1iSkhLxKGtzikz0D5wZVA4WNwYOc2HJ1flt6eZoaGMO8tw/wYIjuwky306mahdKzJ4u0nqFdF+/YCN3w/OPdPhgoXNpaR3zEdwrp2co5yLu+xGjbcnOT7ZJhhhqF1sK/hwaIqE/A==|Chương 663: Hồng Viêm đỉnh;3rWrnET5Jpe3hPrE3XT2NcRULp7/Qm40P9SN2u4plIq7GNEqaS3gFd+Bb6brpg/I6s+jXCcnISYTOTEArPiGAjvj8xkBaYEpHGQuNe0lRkX7CuNo2rzeZC5SFzB70atlO2Jp0ub7hyobCxd2roQYnpxByCOfFzhqEP3YVxggrPuKVOfkbFxJqTEZIZ/LOcNtkutrVLV7pGF0xOztkCNGxQ==|Chương 664: Trương Huyền bày trận;VWoPZXFiLWGBLmjPzYBcurdDjQz0nKJjkmXdGqF79QSiGcHNBW0o/fIr3pmx04vHgDVP9BksbRmCtt84oeixN7meqHv1mWvRWZRWIjWElyRQQ3Rt8Di/C5py6sR8Zrbj6iE82R9MZii9OTyQ3Ug20koc4WaB/1XVF90tRduzN12yiUA0WdLlEzBDk3p9bUwXOLGoUCABe45OTR4ju+gzTDvVPppyvKdj36sj17hFx2GnnbPjLgJdGssSWLYa69/4|Chương 665: Thiên Đạo luyện khí;dbJEq730D9FO9Rnv/X7moiL1PexeAIUrUIgo6pJrYMK8LlS8X5BkQF6tqHcJZszbIDTaVeeyHIiz/5WIDfAiurJmDD3tRPO0bDtb/ZjsadClTYuhovndz+CTNCg/4KuNYOViDDFh0vbzbB2tCeP/a7tcsbtfEGeZtXz/xcdr/cpWhRBu1NEns4ehHvV+dO6CZB1Ct0Iw1Oi+iVmHSnuqCHAVAYbGhGzD9hSAECDyI43bzazUEyc4HF2VhSQjXiEk|Chương 666: Luyện chế vũ khí (thượng);UmHoDKwZM6D0nSV/XtwAcUaXr9vPm4GAFSlViPKw+bljhc0skf4mG0PxLOr0TXSAOjY6rIhY7T1oLIoX2IYYzilP+49npepAXhW9ElBsug+z+AqgZUifmjAMmSsmVaUXCLdRxMqZHF09jdNQQ/XkXg/VgWO5X4WK+e2yDLHsyCwbYIHKE88A8SfcGV6Kjy6MhfJ8Qw1vnHtBGU0eN16nicAjVptPj+dLa4hbeKeUj+GPARS+YDcUXo6d0BDSsvoD|Chương 667: Luyện chế vũ khí (hạ);JPEuiQ2S1nhd+gNxaYUY3GhjGj9GAFPfRF1ZqZrmBmJzR9buFjJgEBDyG/iuJvbemgoZw+J/Wty9t41mVI8ySpRvPOoA6JwHoIMcAeAo/jmNZwTdUpgUlD3bWh95uEtsGb3pW9oSp9GthBUGR87KPrEE+L2F8iKriYmFTlfCOENN/7c/e/zp1N2AG/LIz1gKgaYOSCO+kgDZKbF8qoYyAOdNHtXpBebBdLUrE+Z4yMh/2bZhq7tLR2UFmOLuXxUz|Chương 668: Lần thứ ba trời nhận danh sư;dxrVHdhelbQ2BHuN5JMAFk2Wk/o1rqrL/3RIkc7UU3k3YGDOv4zVkrHFnhDbqI9PF31CMVoD2gidzEkcreGaowGqOEM3U2rRhN7bE+WfhC99HEJXH6y/j+/P5RWqXh6UJ1NkRuvJUVjjuZ2mwI7dkrABCSseHCVKxgx/d29J1y8aatch7s74+5nfSNnAZjJkaH/3Zq9QcMJjzFKZTX2TdkOPI5vTsadUUccM8pUc7xbZl8yb1yHMUBOjoIu4wi+A|Chương 669: Vô niệm vô tưởng;O6rKj0U3hmpDvR8RrzvtRTW7CFpYIZCV0B3FmRHCtSi+iDwh6VlaGv7fAE7stun/2Iq5/0nqfJbrpplrmNNkMThWo66YBeNPL0XW905zhneTHBbq4CXJwWtCia/fSdMRiJGdYu9DG8GzvCHHf9VQKeDBCTWaOGPgZvDngsI6moiqihuDPz0+clq0KqEPw+ZNS6IqebfPnl3MSzbj50m9yg==|Chương 670: Diệt tộc;tuWlW9EPPMqHgFAwtneZAd2mnK0y8TAYQ0ZHZKNjdQp43uNaDlRfz4Blge7oaeO2Q7xiUPycPJHxDWMSnMhf+sJSkEFfXQY9KY3HfXh/IdyNWUoWivC4suWXgpPicY3c7hiYPVgZ0vtw7m8iU1kPInEPwyohBkR3Ku3MfHEoTHyxbhxt3//DduEcCEnbD6GTmlhqsSTkAoqArRUeLXqcWA==|Chương 671: Chém giết khôi lỗi;S+ksrMvlR1KN2LVyEw7L9Us5N+0Q3L1An/ewRaRXeYML/pIgbqKuwGCKnX9Jq9J8TCwHjaPNt4FOoPoFcnlZFlh4Coztbg6nuPQ2WVb+7EBdLfljy7u75+HIrpSnnx/0DStYM+uFTQmMEyVU7d9L5oFpq3icEj4imjY3RJHY28r+iWEfS+Gt8ndBLWSHwwVUDgSt+t7T2ua48xFl93ZitQ==|Chương 672: Ngũ Diệu Kim Thân;R4vnAXrztPZMCVWaKyVpcF2yf9vGRbvsrRPuakUbLQBnXdXGIPpVWSqsIE0eEMo7JQoDpMnJHy2v3gNNYZraFK7ziqzMm9a4WdnmvnaOvVtzKJaXDZltLWTIOxO1rETyoulvrCWW4sgk+g1LrhQ+CT2gkJYb0XUedBLU166q+XpU/C3zcFEUdKNsb5X2r+d/15aEarq4zKN3nPoFWzASTA==|Chương 673: Dữ nhiều lành ít;jxr0CqneDkakrvEwN+Lh30pkpRjQCi6VsIFj5K24YbC/CN8mxBeQbE8M7Ru+AQb53oj1Domychsl9l+24ZIgj6yfZMX2cKVkYUDvoEBRh4OlWMltAb6Woox52VEx8XIoqVMtkaItOfo94zrw3rPSZQn+uPGoIbLLlXciCeWmQkhojPOsVhLT6mQ1PBLhxJ+V+ot44z5CO0QM7hE98+LVXw==|Chương 674: Tìm tới Ngọc Phi Nhi;/2lbfILFn2Cy9VkgsPGCahAoMUO9xzrmxaDtaeAijQHL0L36lmvVWPCQ7Os/98+OTnkzXOMu4eselLdoh1KEyQGAzZ51yYsKZlSlRlIbmmjsMEjG4BzV4+jPtsXtq6w2R+p+z9eFXepN9NyqTCuj1kBlhYULQzWE82aq79iqeZC+l9QskWshe57oOo2htiEbzu9PsYL7GJMTg/asRN8tvCVXCrO9bHRf5uJhIcR9Ef6Pg2HmC0F+b1VRsCDXaf9O|Chương 675: Trái tim;Mh5hBwQ78Ha3RnuVZzD8Iz2PTGjhgBJwlUzXlr360bGRZ4PFJSU0RgrE+XSLJtZot0xX1E3LKpAaQPd+yWI2uU78LPv7pkbgDfyP1gKflyFzh2JRCkbaagk/RrE1+RR6Wafw37hjflxCRFBgt7HVa2AKmf+RknHmOykfLrAZdlRtszGXrOBbTcbNOcm0IoYOaK1g/LHzbUP2b1KU8kIVJQ==|Chương 676: Đánh thành bánh quai chèo;ikMg0VuVc2aC0yN9fMg4i53xXrfSBhSbK/4ZwmNb4Y73iBZBIrhm/8EfSnqM5Yw7kdiNhsUHcRnwMujbe5O400fkrbDJhiX+4EYb/mmNq/o2CDw8EKua+CYQTvlJcMzk7LO6ZsZsxZtlITmQx/dLahfKzUoSfJP6E7AW5cOaUotzrYsVcWBBSadmuTT9ExCxQNlJeiK97rLmHzbkMj3P5OFImNYbxnEeiMrkEcYk6tIKahHNCxp0KLLrj4e4JiJW|Chương 677: Trương Huyền cám ơn!;cqPS0fA62K4d5shqXvenHqCb/5Bmo7uOGffCE9+pj8Fs6CLzPiekQ8djLT1DqeIrolIPw3Q1ZupQF3Yp40XF33shRGQ7QWRVMCUnnYL84IJFpjn4OMEVbX7r5aQmw2Oor7/smTKiO2TCw13AmMvGIKuwcKuletlKYzkq5gVdG32a4TZQPSvV8rEyq51DPt6RxzN9wqgcYPPgHTmtk68Cz5rD/RBcL/+U2J+JCkEa4jt93VOG6MsKpetM/8T/se/M|Chương 678: Trương Huyền lại chết? 【 canh thứ nhất 】;8zYQ8rdpHPaIHJuZj7gPFNKF+Fv8K7ddxBPuhngZHNNQBY5Jy7KvxiovEhwc684NL3t9WtEImjs9kGqDuuuF1cN0slJFiN/S3a/sM4OS8vM8JL017ywTfqoTa9EIlPTTG+wqMXV9XMDZ3a8gtXOJRrpRMephviTIs6nwfdp/6YYh78yGfIAjve6uva3J4r3KqHSg7OacFQ9C5im/JK1rpRGj2tdP6720kB5glSH/eiInzdFtgBEn1GvI8VmVwls/|Chương 679: Ta gọi Ngoan Nhân (phần 2);K1zSqzALzBBu+Xc1W2pWu1HUm+1riWQ6/seO58OXxZv6dSEfBAy+xcHmoZALMkOHeyfBr+uMp+h+KbdkNO+DjV5B9nOJWlhTdi0vF1VX16yaBQtOhsNNMIK5XZkxY0nmXXr7s9ZLkhPmjMb4e0hnh6/vgBYvCQ/zUiCItFQgqzg6br3LErxczYqQOhfsgHnaUN3dqA1UjWJQSy6uziCR0PJRLTKaEtKyUvdJhPc04e8r0g5KUqJni8F9m8Ys+hiA|Chương 680: Xin ngươi tin tưởng ta! 【 Canh [3], minh chủ Trung Hoa người tình nguyện tăng thêm 】;n9GkgAZNORTRjrlX1L3F8OTjXjtg+1RHHHoFDaxW/tOY8zGTJv6H5G79+77cIYjJs59rGVqHfrQplV0Z2LFDVqRabtV3MhfJqm8qqpZh7c0jCVrNps4GrthJMEC6I/jY3CpQjxbeZBytseMjKDbXdYCk6hcnh8RZ5y827JwsNNgkX55YsM9cpp0nZQdGH2pHLEH41dSyGt7p2zDmasIT0qQAcuJWRZwxluJovsf2ZMi8iCmKk2MpxwwjGPRc+6GF|Chương 681: Tần Chung;OJK9J7MBrByVdqrHMLhWoFl4a4KxBmnXr7l1cbG8JgItFxbwZIMVWqOo2VoY2xNvGayG7fJJDwWmqxJu/2+KBPzwvV8DgOSMoBlQ+od+rLA4oH7oFMhKzW3aqhOJfXw9Bm7QQwp9q2VaJD4nNsjT4vzpp1aupUO/qjC9X8qSwBwdrlFmdy72kTBkHpcygeJGYXpAOUwt9aE0GJC578/j5w==|Chương 682: Trương Huyền đi ra;6C0KBULpDDv0tYF9+ct+FRrDKXEJLqXkJb17FI81+ekb+1crnPSr0WAXNoT9x5AspNyLbiI8GYlG7pr1nSpl3Hfy7qqH8I2SkfbqiXPAX/jRqnKVkzk/oNvZoR2EWGw8zpWyINzU0iJgvqtNe01oa9crvUQAvY28Uo8duehLsxxrA75sNf5bjOT+ZBoxVBvJ2SN5PcivYKmPcv/08vqrgA==|Chương 683: Ngươi biết bay ư?;uO0h1iduMBf3AiicbKbuttmFBrupGW9UZdBAV1TcdqVmeDT9VA1AvZImwcvjTslc+dieceUvq1AKX67NNwI/FCwD8hmEd6IpM8qrDygQ336RKHtiqHQRsshj209YY/dMb4q57jH/RUFBgUK0jxS+4n0+2rnuOSWO4I9iyG6QhMYVO9S+a4+hwNMCOeozfqS1kByIKNtcteHuLIUdd8O1Kw==|Chương 684: Gặp lại Hàn đường chủ;2AR/iBBgpqt7SYqm3vMf+NUC3RTp0fkGqvVPCU/hRucRxxEX/S5K3eyWFkF6qrAKHOUodGuTbvkVyAtZQcKPLG2TNnd5zXt3VfVbXj6KstT2RaGIIS7qojMmwyre3srPCpnQSCSM8Gh8rUXbLEMfBD8ITcJeO+Z9of+q6CqRpWX6PzvsP9NnPLIiRqZFZuychpaY5zipZY60WaXW65wHdKyvCrLKtEzRBg02hxEfIwYXERHCaE7TWjr6wlsBEM8j|Chương 685: Ngươi biết thú ngữ?;n1tIV15lqqnbjbzEo+vA11FDQqlYAbwYag9FsI8FbSQxKqn/cWnmOycpcP/ljSpVp5RGWKgBwY8/dxbMx03XP/G25aGOmLPifu0UL8HPfRoH2vbcjfqeTnE+0GJM+7vhEZnC497z4/MdlKoc/6G1DRr6qUCX25pe+Ig9RacotxOfBeBudv++ab406YEtvOTX5k246bzomcbZCiPvpRi4fg==|Chương 686: Thiên Long Bát Âm;cNGqFbChXhV2JbSRcb+Z6QStWWr7vRAvLAaFpHsIGzCTbh3I9U4C4mc0f68ItYIMQLtSR979mkRA2W1uy7zkyZJYYqd3cPsJq9gbJ7oPzRIo+UVL0ysfHqWfh4lVKE8VEriQxdyM1f5iVKKWmJgQLm4URW3KfmtSfrA8SbCbgC5pArqgdmCT7NyR/tD/k/It6SbB1SoJSnBhe6Bw+1tEFg==|Chương 687: Ta học xong;3nsoC0+OZhzT66HymnKb3sySZbehTZrqFRAgc46Ph0WC5YlYF7Q/Bt9x7rdf4jEXH5kMxj1ln5ahdEKxX8MH1KkXxdZe3FiCygOT8JvRMPVbrU4WZFtpYrARgoxxNlWk6PGtEA3ZH4nXW4jWAcx9QlomZsDZg5UNFNRHu8KmxcjqCwP14sDEYW+Xr/ORuslGb6MGi7qHnbQZGMxGl/3heA==|Chương 688: Tần đường chủ;7yiVcbSTzgOYGcqwK320NKz1Hm4tsG3uz7pACj2C2sPrq3/BUjdzqTaUtFJ6gqrbjxh81iAwThPaBi48xR/DB0V/VwSz3oOhR3ZRkuvX81MItshhntzEtQkC/t+ipchMEnCumUmfbgEitDL6XPXXZS+Q17ebAp5QeadnpCh+bMAIUeCGEh5FZnVnt/Uh1Zcda7rtsM2l189ngmwUh3HN3g==|Chương 689: Không chết?;kKwUMXFs+BMwDITt7qV5Ty5zMRBThVsCGRwdCgPS40TdiRPfruTZaqwiKBvagLtT6j9DJ6CE+WrTv3e6ou+xJvchHeWUXbfZ5SqqgOOKmtfmaPzhuVWpmDehgOl967tmqSeBZiioK+BiS9DQ2tM13X+GMSrE7BznJqg8PGM6IX9NPd6j1n9+S3bkqHJB6cdlldx9Wj1KFq8wMRq0SOv0RQ==|Chương 690: Trương Huyền cứu thú;+b4TQfeLb2JPHuh/pRcCDo3NQaIqeVlquv40iuGG5sV29dDKTi9IDcdpId89s1c3fSB4ID/Kf++FR+vNjdgVxpBl+nL+5CVAEjMjcYcMBC9QH3xePFGsMUqXFif4nUIoC5u7CAMjjjsJnicMruRwkS1OxARUJDlOzWllLG0hwHhLYpgp3xOqlpwbH+h4pSZkRJNzwY8ICzbE0t+fiisUU7bj1DsFYGSgrY9WIwSurft4sSf7by11vIEwbIQtDv9E|Chương 691: Thiên Hùng thú thần phục;UoEYTd6B38y/aEpbfSpgRIG+dZd9gzPkyevTI25KsdCdsLWW1Hw6k97y44kCm27p8I98tu5HECSCokidzbUaIO/RActyShwsWCM7opsap0Iv6rRIQhfFiNJD98wpx42ZQw/2KnfIxzkeFGG7u+1SvquK71DEy++HCQkxAFvoJi/JOjnKb/r4cXEOoc5/lTNCH9jUrHqeBDJqnkQ4ysjrVugGXQwX7cRatHIQCK9rUlA2AyCfCAkU2X4mY5ZtrOUF|Chương 692: Danh sư học viện quy củ;Djp7a9HesH0m5JOxy5HQi/AWcy6s82+gzlc6LVP7z4VGw5F8SE1rHMzKEmZWtAWDAz8Nx+HJe9v0qs7QLhKOKzteRXeXhDUjlwUCkfVGh5B5Kufb8Dp9EQrMCXuowmpAqinShhPZt7VETgsLxohw5MNi1w0k5RxHQO2A5yElKEdLOhr4ErHFtmzbTZ2OhSHMR1xHeWAD9cEAzOurCftXKkcZj0kpLyuLgfq5/f7ecLijEEco0H7IlU/myKHsXTVq|Chương 693: Cứu giúp một cái?;HZ3z6gX2qk4TkwLfmKD5wGrET9HmyDZ8ZA3kYCCQ+ucmCfDaSigIg/1QwS3v093WTRIV4Sm4B3IvLgjjlJYR9wOI2O8G1ctx2TShrhX66xJb5e/9jrU+RAP8dQi23IPewVjMsMLAVlofWJbQCcs7eeWXP3vPr4tU8Bh7zvmnIzbGqGCOmwhc3n9+183fL3Eg07tCqjkihsIV7Ek1/khXYg==|Chương 694: Một ngón tay;RsH2af8SOc0FfjMyL2k6DlJ78Zy3KUaxtsFOx8ODqyq/9mb7ExGIWbLIB+L18cwwLeRwcZRa6JC06g4sESw0uK7cJ+4GnHqXzyr8XsrxmjJQ9PUtB4CWjXvekVxhRz01X7x5jUJjCO3KkqZgFSyAyIDOiFQpTK6LoJcvEpxr35h2A0rv7XmIYWb+PvLJ1aBhCIiTnlWLmghn2A3gTdHPnw==|Chương 695: Một chỉ đánh tan;RhAb8MkmqMRtAXdtcvhFiA1CAlSrGkJUjy/Dn9qUCoOQlfwCOd/LhUGGHyUtxwhN0Tklwojbqp+JR8NwvIuVlOxN/WpkgwbWbfLgSnvJcb24iwagbU93qEarhzb+v+uR4dKwSmf9CiuZ+ihwVTqiqwVH8zeIQClkihEWgKCsvN1q450QjcBL3b5IkIEOa7A+sxuPYaRKszk8UzRV3Mw/hA==|Chương 696: Hoài Vương phủ;VbIAUb6KBkItIMMTlHMoHR7UI+fWjqEseyjYX2zvlFvubofXcfL6lvgMt9w9gND/Bottyfca8/q7yc8lXqo4fQs6YfMXYzJ1gNd2AqMtjxiAB/cFG6kRdBzH9moGf5t3CsNp/91q/VjsSTKc5OQ2xYe763A7gK4GrUylmdntJJ1rG2z8+7we37ym040LKjD2eu3HRT8RzSPH/i060d9p6w==|Chương 697: Còn chưa cút ra ngoài!;q0ohoKssb2Pgtbxxm5Z9b3EQiBYdYlCNc88Z5tf5VX0HqCJvjumTviYHdcLNpiikOkQmIIn29Ni3EZMfUhwyFdeywl6W0NZJdPc2BXTtJTJD9hd+rXjvzCys/iyptk1NXl9ZdsoGqcD/yj2s8eNn+YbY92eombzw4ULNGapYwtrDmpbD6BcBTy8Z+hWzyXR+BNm+5WPPd3Nsm+dSBkHdPDwSrmLP75Hiz4pzPi1XnIxIaIRb7LyA4SX2m6vaL5At|Chương 698: Viên Đào lai lịch;OYtLtwrIgmb4u9Wg/Iwf4BTAiJWI9UejwrvbDqvMGGO71YNs4VIs8biaCuYSu9A48uKKebKwjxzCE5AYzm6NG/MWmAd8OEbmPysFo9qPAyhFXU9ndjoNAYteQjldiPQCx2FBa3DrFHNKYpM7KD1Kq7/Mu4mOIdQPTKAldkUJRKbSemZ9RY2/72A/2VH6yoJ6JKC8Nym1vUASQz0owIWuIQ==|Chương 699: Trương Huyền thân thể;3vCA/40wXHyeuPAFdANjVcychlK5v/bjTbra6QtRSGhUzM/1CqE6bMdJ+0ByZm1t8VfqvrN4yjIcLsD/VhB5QtPwr47RELMTF/X+lch9gcoUOau1aatPxPbCRs0i2QvwGR+acPCE70kUnguXo7knjNgl2wpNkMPhGjpaZk85TSpIh/J5uTbU36loGdDNQXvi6Y9GBWInTT/+keRbrliHkQyGkeTDyKupPOVUZpxvoJc1/TliKx43FXiNX2FuuakV|Chương 700: Lấy ơn báo oán;JJ+gNnbPidvD/pNWgcDlUw30gLa4VZSVzNgiN3vmUK1PI7BkRdGPZUrZFD1X9/NuPH8NXDAlN/Noos2XtLDDquZ36nzHyLjrD6OXYfPx5ams7qqzaI1tivl+gMqOBBlpe8g6NSsl2CGiNdsEXnskcw/Wz3IRbOFCk0Abosb2ONdzvdbqNif7iMyTOMBprSZS2Mp3vNkYYotOYibwo5XxIg==|Chương 701: Giao dịch hội;ooxAYwhk0IlgOntkl4fMMAqaH4JRkLNq3j0G5QItaaqQzRzso7ZAYbKa5gKRmAi8/lRl6PRYcodu8OkfoSm+DJZd2rD8pPyHsDd/FK9Xut/vhf5KQH1Y7J/vBG8XF9rjK/9ebyJuo3sXhd7GJH7Z+KKSawNzBXO8KmaNPxYARYzQYodymjOIiaVxmxzWX1CvqI/J0TLhYryOQjub43C1UA==|Chương 702: Hối đoái;PTDcwzwegthpid5Ss3mbqx2KwV+JkYeEN1JikP5aPPPO9FJOmVSrE+B2wsGJeFHJ7p0shkQ0duIzkpkn4n9ADZUbX6/lXI+qVkgCMjnmPFW+G6DkAYYyBMWP3AP5kfcvU+kOJ12iL6IEjp+MX6AHdpD6JwyctohAlUgp/GSM7G8aARgdQpa5OfD6c4NyXAGPmAELgL7N6bZBZTb+MmwHfw==|Chương 703: Bản đầy đủ Hồng Trần Đạp Thiên bộ;5mb/D50Ch2JmrzOfUA5RohIsYyVNmKnq7UP3NfSV8oVzPNxE3THULbvP4S6qIy1+ZCbN5+xcodqb/S3fliPso3jQBl18pyVvoux3TBH3topLQ2B9WGxx2oQtPjFP5fM4i/dy9e6cwWnXayj8U3+XafFpeal/e3kSXUesyELH+f4qYywuA6Uf7pDRQ/PXl9xMZWYu3ceKjaYVPrkIDjCk6YV64SrF9YooYCNYg8KsKfaQzjwENeumI2by2olnJSht|Chương 704: Nhập môn khảo hạch bắt đầu;isNAeGkt8byFPyyNbg52+iteVsR9yMRn52W/ibb1NEGwrKS6xc11VImwWnHF88R46NhIp9ByapsL5jM4uFwjDXexTN0yAkE+DlGNUExpM4PgBEc4KY3iHe/xTuouYhXCNQaqHzZwbtcpTCSgw6SSjTukaX6lMeVdYkKgBAhE6LVAxlvulUXoITgHCg2zzGzTH1t9MNqGzJGT1JdkeiDLmxOVHhEB1qjY7CBX0+VPrGUHnoGJLkiGNrpLGzsGTsL4|Chương 705: Có người muốn đánh cược;IHQy0O2ViyzUyN6DrVQn//LIVnl/0DWkRS8ss1X4FGYjHmcJ38Z0mh5tYHUcN5JQ+875TXjcONRjeYpIPh16H8Y4YZz48qNGdJn6XywmUa9djLlWCRcGfswJAg3PeP515uuGbMVX497t54hqmX+6Frrz7kNG68nij0B4xT3L/+swo9hCMDobUwvlb3xX+mLdkRr0gZr1Jr7pjqBNlswytzk0EEnk8/UEKZeShSjGb9i+I57jyZlqVmmvtaNAFVhL|Chương 706: Mi trưởng lão;H29n4EDU/JyNFjhxSekXe5b//UqGodE5oDLT2WZgfIhZdzkv+d48z94FL+kzInWsvzSfC372d643SB9OK/f8GonS66zH2yTHz0MSUgSbQ5rKCCNAzc8QgY4u1nua2by0TnjBBk2hf9M/yITdcWffYu77Zj4WQLLt3ouvtbmpit7qzbE+FXCxgdsQC69JKSU+qV4F5P9wXZ3eGCRmbxhR1Q==|Chương 707: Đi săn bắt đầu;webi5DlPe/ZspJGsgOkoGxadHTv7SPayXk8mHuYbLp+WQG4d7fM9VVvJGJLutztofnY2LhonE6/0v8Apv/1Q+UGf0gUOJRQ81Htj57kNwQzso9ByEgwk9wbl7Dc8yaws34ZqxmYH68c1WcopzaftpNqGkzKPG9FKAqw2BYMq6NkJjbkWc4hJa4mxl+FUIKXc7NqO4Vy/IoM51Pqca+EGSw==|Chương 708: Cứu hay là không cứu?;yArnaubhAw/QayBEy5zk/p/TJ5+WzYeZrz3hfchvoHm3hhFQHF9zzcVYmq3XGEWDz4PETSafleXQRgFyRnM68fXOyegp1xADsPsMNn9HAaznD+7OKRPFgJjDFXroX4LFUJOuzzoDKxJNmTyITCnO7lnrIBqvPlIzOIo103+TXMwNYp04I27E2vMd+ruA8kWEuJtYDLGfgiYhRrxNuNayfZes3z6zsI28NzumBZdg8HenotR7b5qIFfl/hcIBhBdE|Chương 709: Bách Kỳ Định Hư;vOlIvDmp9Dg8NQfLgGcc2Jg41RBoEhyN6suu2LDGBsPEkcZS9d+nz7ATur00zFWMzdrCkD4+Ocedp8+0JqJCrTu8k+b7Un3ViNWuqTV9rcR9Iqz0r9PXWE4L362+vqVWDxmP1hD/NNFEVZ6qOkxktk0eEamAENCG7pyhPOMcm6DZD54gCVBsUTkTmFZ5wz++rHF/Yyx2azdyQN0WU30ZlA==|Chương 710: Xông vào mê trận;Kkx773zUqx3kt/ITjC1+q+dvLys0NQ1L2HhbYcUvjyUv5xCRzFIpbfilgEEWeFPlJd/VO6tu+/gjO6vgxuJCyiuh+qDuD/olGOXUAaIHIPOlSEuzqEJbz9TaYo8+L5lbnEyw9MLRe3O8sgZ+BGrPRQEePVTa7nurQo+9Ro4S00SQ7bRaPurMpqPDrAQ/u4z6jBFb467eYEtdXQ+U6WFwlA==|Chương 711: Toàn bộ thuần phục;0cvwQmhM2T44rSbrmdGe65P/BbMDFx2z2AIiAz4sUGifqL/x3Wm5XR9iPLt/JqF2Arv2IZtO8QMcF6QztiG/pXlNd7zoeOe26+QK6FiAcNk3FeuXDSKmbkUHDBZBDphAb9yC4n49SLc8yNMr/BqhGB2B7IpX8rMDdRkHdtWxCNK/w5/4QsM4btw6qx+QiHnrMqJ5SaKdLr3BqyRSqvXrJg==|Chương 712: Thiên Nghĩ Phong Mẫu;PFGXSEajLrItlTAb4/f8gR52LPDDfXECt+6oQlIGk+tM+HsvYTvAoEuxK8iDPdkIq+t8JcEr6T19mmDJpqrLC5t5+ieKhY4wAQRPk8z4uvmwUCSYcnhzxbL0qrwPlJYV7M0uGkA7oHesdqS5ABEQclJu1vmKMgQy99x/fUngqj8BWJ+BlUnMvEdQrwEMg153TZj7SouQIU/jjbKjdosAPeOnNDAF38FIBoJPV01DrRFcIr4lb+mAgon+qReQLs9Q|Chương 713: Thuần phục ong mẫu;Zf0HtLhOB2i/miST7ExjI4gOPeiesRnfRXaHCgRFRITZmJz/yf98jF/ud3/WSjR/Q0oERTJQmU0f1I9rKN7/Z6SK3NAweQcXW6dZNXiVdjg80pl0ou+OW6mdjAhYi9q8ZcQC8FlzqEy5UmJ/bkjv5wwDybfYmece0ipfNdS1kOyK4uqsCYno2uL/9x2x5/wY4sG9h8hNMrx57A3vv7HY+A==|Chương 714: Tử Dương thú;Gz66MtV6OsNWEDDJeWG8YHFFEfelLIsXKJ70a8QKuRxe987QAevh+ax94kgg3vbQ+9jbcGV4LxCJ4zfC3gtG9EK54y0lDRe/NsC4VhmqQ5jPCXIUKwBdlN3RMPi6kIvMLkaf4ZNnnyssDeP/5PY97QbZRbKL+ogNIiILVDHIaH29/Nm0LIPOK+5+ORReX1qXopS7f7yhf603o83ode3yVA==|Chương 715: Khổ cực Dư huynh;u33ME5G8jwkRLVjApKZqiUloyrDBCeFAC1jifMm8k7Pey5Ju3QcCPfh5o1AWGn7au1gxJ7vERkPqu961N/ywdqPKkvPGw/aasJisk8/B5Jjfhb08DGuCS6HYjZJwllPJvq805nUhMuotYhmd2rBxMoTwUSPz4Jhq6oSCjJxKnIrqpmSClAvo92w3my8IgxjtXABmsLWwudGrqUe+j1JDQw==|Chương 716: Giết chết nha;TKyGEVLuhv8gMz0MuAqPwonb/df/8QRupcirsyDmdJ0N/e+Hd26bUQDA0cZBLtuSqJczNWhrfvl0BiJ9YsPVfZpgxFnQBGoKRxl/Fpv0i6TUGp6Tpku/jV4qCtnXloEOcYfg68zA70Edkc04vaJfBKNv85W90DX0a2HxEAUhQcIFYpCJY17jZMTgSPe+0BxK2cG/PH+6UQNFzBpW7XtksQ==|Chương 717: Sụp đổ Tử Dương thú;i+xKyTBwY67eshlYJVCiJHU6MIPtso/Uem9jFoG6/dMAPg6pP0bVNUwZU6FMtMSlWbyMDeUy/Vtf0hTcx1Nmx/dOivfWrPCiAJ3InW5f/kZRspOETg8IHmDvOjOdMLP1nwI35zA0VRHXPxDVGK7aFR9+Fa/DNRaePdq+U3l/S1Xq/EdXkL/9sARuDXZ4KrTZaq/muErvuFZOrY0c+lkTzif9rk1FUUYPxjWOLogJqweHeIAGHNdTF6qLK1LeoUYz|Chương 718: Thu vào nhẫn;qv8BIUkSqoYO9tXscyTaLTt2qhGvhC40yQLDHZyWQjb49/8HFQhbpPNydkHaYMbEik+UY/J6nlKIqfkzJzGMCALHtZGi1n7GCNTsu8oVOhgyCEd3dmZAZB2wLoRR4UQyd6FL7EwFqBE4plxQmYioVNLvQqnS5SGnpohy+kU83Orx4uPFu/D6HQ1nnup6mFZ86kiXcKs7lk+jzuBfqBlCQA==|Chương 719: Dư huynh thu hoạch;agiPN72qasHNB34RhRdvHvlJbTk+3Kr5H/CCqk3ykZC/RfnCQx6QE/8U916JmTsX6nffisLeY8xEZ4nh9As0wr3sGXB/M0e3Q5Xa6K7rCebjInULPEoZe3GQGYv+rkPhGywn8J5FfOfVJOUxzD2DCsxZYvxYKHTwkKWOaikQI/0BkS0BczgDBryrwdOcDFkVcph9DnVGnDU22yrhvNtMfA==|Chương 720: Trương Huyền muốn thua?;MwXt18UyblLsyRSoqTbXekHYwEgUFc4F6TkI0Ttlb/JxayoagTEB54zLf2D+ylwoelT0TNQ6RIE9FQTSzwO5aHGt2cL1tVapUoi8rCSp6bn9ASEJDR1JmUA0YMVNe2GUqmhKgKdXFZs/e0B23sL3mT8P7KJMGcrkt4EaE4NQXAWjwVRwD4+9idH4CKy5MDmxzABYFLECy26mqi1vqpan3XPg+f9SNPLUY93KuSznsTzFz+h+5Ud9yq2JBxFJqRQT|Chương 721: Ngươi chính là Trương sư?;owx3teTT2/PVIHxcGwqjyG7huR2m3Mt/ohFeVjBlAObmF3OmsEmIGaxtnl9FFkLbGU4IukcBGNHzjxA1mIiTn3ETURu3LZltnMFbDJirKuvdFICwL9euJ3Q4Zt5rPd39o6WHJvAAyR4wEMzC12QpAULxPiQ1LTBbdd0D3hSGYGiwCR8u8g+aryTRTQdiaECuxbs+f1NN2n2COCDSDbZzecK09ER+8suXceEc1HNNCk9PsB7OZxsU/B9yD6pmJfo2|Chương 722: Hơn bốn vạn điểm?;kboMtiqYCypXiUEwaL7XRkHmIcPrAS2KVYBCZTdDla11w116k9DYDSf2KDXltrMY49pCbDoS0LXobvejnhR78gGjartYvfKczDNJ0rS3AShLxWJzfTjRo71LGrI4c5eBgkyLz7McMRdYSaxUkrcvi3lnAWJhLi4Am2u412lrsDXpxaUBh77giuVkFDqh67NAvWM2arbHQwJbWW1hSBJhLA==|Chương 723: Mi trưởng lão muốn thu đồ;bK9KvZWr0STKOiM2GUQTx0xWTOjkhIXnSQgKaZLeCI3NR4FYO/9yNc/VTkFtVcegBBwdJnrYNaEXZ1JXOvopylKJVsnmjVRCY68iyjMVmn1xm/Tb8TbawUN7oJqXq2hRum5wAOzoCoobotLL33o1eNLDOvzWe9i8zuyyWMh1l0Zxq90rtYysD/ALYMeq2sO5LfJ/ZAtz6NCKuSwxxF32Ft+Xk7luTCWzNOrU0BDkofOFiKVtxj5JpuoEIzPcc30d|Chương 724: Đại công vô tư Trương Huyền;Q86ktBnQ1FSd4Ns7MTTLF6APbd9WuDVVkuiF1LOGPBCjHJsZFpYR+jcG9uWCWDQLbyxip82AHHc/oh68yutT1IagZ9CMKfTsX4qtbxHMNQ42VTCTxKlLQqlIattMqQNqiqokx2K3xI98AdCql0hbcNz6InjLrO6EHNSIOT9kM9HKEkmF1PUjUqgrVCF8PwmQix+2jxJbRZ/7bMX3ndln6NeoKdM1VH3MxkvyttmnbSqiYHlvnXuoSq+5dhNfK0Af|Chương 725: Tặng điểm;Ra2Z0SqZ6TvbepPibLm6k9ZDe0eThCtvggELlA9H0irmKZQrvJDmWL4liLz+nVVGBFtU8Nw7D7Z1lRLMuIF2qvwufD4GkVyn7oPowLCI33hhjSM5sWyCCygwmFWXvvdEtJ2+01COPgkUoyfqFCRtrqEG6QAG+6+YypruPXLCdWiWV/RZ7TWfas/3CSjBZMSekIMUxtCYUwPfJANr9lLxaw==|Chương 726: Lạc Nhược Hi;Jy9r0ihhj/tQo4TfA3zue4d7d+DHzHWQPucrwhD1fOtYzvGMfjHChD7T3W+PFyoG3MMSnYIHUOsK4bDn9HTecQojIg9ELXcYBWtGFd7wrUfeLW2FZzVyL4bSvzc/JghyPVgFFUANL8C7+AeXti9LEkjNcXQax/40nmG1Pw+/MCznV1QLPHj4VTuS4jIWBQNNygBFtV4dK3GwYSnymwb8Yw==|Chương 727: Tinh anh khu;Wu0InWfPPn/qCtff8gsn8JyvI5Sh5rokRvCXyLLyH8wuRRNFCoH/5L7xJZx7vE8HgXQRixFEqFTdtD8HF+vXAWjHJ5x37y1mswwqSjU9ZUUP0jeSkhQH4s5tbZoodllXLhvJp3fy4E+mOPi9+zPI02jTdlqCw41m7YPAY9CXEsfhtQmQ0kC/AEooDlIOMA/rmkzi9DDeK3P/IVC6CqsRvA==|Chương 728: Ba đại thiên tài tìm phiền toái;vPeemCpLHCeEaCzchMMl+kA18eVF4ZW65iKZ8sY7Ye9bmYnozQBljrqahjpKBxCWGuo3SfZEsswU3bZCb9Q3HjBPCnQ+JQ66RmfYUlZ4D+aDIG9tZNMCoIIV2sAZW4PUfoYWIkTK2rGlCsnVFkxqFshumeTTldnDpQaebBsjP8Ig6GSNtCY5kTRNtxL8W7DtJaMmZWP/xXsqXxtXf3MblKM9OssqroXagNdNughWI/utVKssJt0yfcOv+E2JoqlP|Chương 729: Khí viện;bOaxTjo671DjdZ28dTYGBJEvCKy1mU/pTHbwYkwxprbmVsMGvW+Blw6mQXNq1nxg1lJlkSd9Ujuzax1m347dnq2W6txMw+1ryWqBBYOwdrGS1OqXEtywWaiLR5oYO8YjcArxHJqwJFwytne19NnoZY8BFOnE5YmJkwisaAWIvICPq0v1ll3zystzom4wPvfvmNY2qiIUBy5S4H6kf3HPnA==|Chương 730: Học phần tầm quan trọng;WcgXBAfdPftus92xY/ynGHTKfSsN0en8RN6p8N9MPx/akWNPWerrmzR2ANxvMTMSxXV3gnWLmrxueT8ZEYvifogHEOiAeSZGBI21RDurQ6JflpGtedFDyM3d6cEQL8Dfp2h47ukxZxHDOdA2VakFSUmkg9pkEyosxZouxNkHkekEu7ZX5B27IvhoGyyL9lZ23JP/VvjwEtMIgh3efh+ilOlK7uBZTH5Vli5jHud4UQS1rkNP9lg5Hg0CzyRRdWuv|Chương 731: Địa hỏa thông đạo;3lcZqANty5LZVwmYm1rqI8cAc6jSZsEu0KMYcwmYNPlTwIu5b2inZ9r1pikTv/gtqmxCNcYUjbU2l4AM0tioBnj/EMCqoGGJPeyBNG3GexUllS4Kv8RDVbCtq5GrtF2b39XIPx43cUtOStLNBafIc8hZJKhV6njLlfG5a+Lb1LI8X5lsh5h6q/1Z6ZXNED4Up6uk3vN7e2lMfek+aF9LHA==|Chương 732: Ngũ Diệu Kim Thân đệ nhị trọng;ma/LqKE71vZM50WJ/E6mbzLaedXkDanVMlGHXUu/9s+6Od02FLEAiNqAGlTbFB+5AV+OlaF6tNy+IInFWZY8t9J0lU2HNZ6syasVnQ79LZDy+o9RiwuAQaEMSdO84m/2uIOqSyQIzCWhKOIzPRnrpFCbmytTSB0E70TgsKyEWmFhjjgoZZdq8KE63/r7ScnuWuUOy5LI673rfDRfaZrlgtaOwoI3QPviqpLme8JcHqEJGnU4enZp4PeMX1V3KThe|Chương 733: Ngươi còn không biết xấu hổ muốn học phần?;4Eqkw2WT4hYNUnSH4etEGmZyMcLbkNFdt60zXKc+f0JBLOdxWJZ3CEMDxcEHnaq34vsQiW0X82NnBBH3TsQ6rl7Kp1bRfkS2oLFB9tSkkiO8u5lcx2Lm5NltQWisQKHLl5AMV1tmYJc+9dBVyCpcKJ4oVWmVS8eeLWSVLTXSHSG1z6S9pE2BcopaW6VCqDtVP0MeQHNKxEPv0WLAozcBj0bgU8tDAOnid6ORdQoatFUVhoGNsORWCruxM79ZB7K9|Chương 734: Thầy ta Dương Huyền;CDsWfO819hiDHtSABpWFRm3q3+z6LWYnSDDcWWzkiKRs2KjZn78ZvkYAojxipEavaGD78A1Yz/oTJqf/uqOZxxGKPOrUAk3hVLE6dkRabIvg8K0k/ENvQT1NexBpbzJZ5p6BLLq7wRglgLeK8G1V6fFKVpbpXNHCo8Y13sWOcM588md842O65tm0ois+a6Ymx3KRFA4MDqLsijRnaigEULua76M4BJCFFRVWKrs/qrBSYDdXg0KmpPSBl0NwR9Db|Chương 735: Chữa trị thông đạo;ORQsdXytQUZlJ+OC+j4DilJcG2Q59N6yEgSj0ah/yOiMueq0cSA58Iedc+zRoYcyszlYWZTmgTmO2B0oCRUJDpuav60vmh1NGMEs0aBWhaV8u9gEqcYpC+Neh1ZtfhY4S3WvT+TGl12AMqdFxm04So+8zgxebXiG8M0r82Jb0Z0W908VwS6+a2zpzbtfJwk3NrtE6N31/uTfMHNwcrbqOQ==|Chương 736: Xong!;DqAdpkVLwHBHu4IOOUSr9ucCDOI/NNoXCYoeGb4GJ72/bVMkd/xmrNO2dbG9wlNpqhKNnfQk1FGwjYULH9wCKi1LeZThQHB+T54qEsOGUWfIAtWvzKvH2zxWJteogDoT4h79t8De3H3yM4Sv9wWFnzksuEWgLaG1863+TGLYJxqm1O78eU86KdI2CEkMVR13nlCyAgMSZS2C5Hm8fxqT0w==|Chương 737: Tìm viện trưởng;4tC02Gh83Pe0X8J1Tty3Pv51oGEQ9/1vtEdieju8pvGjHlKaqKbKdJuMyKm8D3lJS4U3t2+i6qu9ODkAeb2/ONjhBunfwkTwwcVu5SbwSlr1Dm28PpIH3RxUJ265gZxhfIlRLMkw4USgd4xjkrnhq75IsKZkIf0OMnnxDBchbowwraf+gw8V4VQjWnrsTVv5prOrV3aubZzKZ3R8VMBKzg==|Chương 738: Thiết y kim giáp;//0gByt4bCJUnOiSckEyCsSdOQ2NfWZXWrqBiMy8qC2AunPhapOLq1vaNs20YDBWe4P3+fBgtbwEtuJiH2hfGSDqY1DWJrEWsV7PScAsx1lc+XxoJtjg4wIpSqC0eGtxCdImOKAHK+WQPM+g94WlkaRwGktA6F49CucMI7jkzDj5ON/Usz7JINCypsxE/+NhR5ivaYUMk0HyPRBLogqrzQ==|Chương 739: Hắn gọi Trương Huyền;xtbTQbpeSxqZ/WXPzgH7TrwNb1RcDSybsJefiJLoL5JZLopOJeqlDzlbRHO6HQkTG90+JebQeJY7mQWJkdKlGWDvUKUaXMOrXxjYhy49G/XlXWeI0BP0IPohaavRhUipMvoVuTnSD23XIebJyjl+Eeug3+GVnqQpWD36D9dPaHhoLvIvORRyaI5EYtrqtGftnxZGPl8fsymY1BO9i1ByjW0AI2m8zencVB38vWoD3dtud37018KV8HFEgUZWX6vH|Chương 740: Công thần;EEmoS7T9mPsdfzRMDFuNSFSMWAHvGJnBGIkRn5csryYfeeh4jySRCIyFY5aso/BdAGUlSJ23JpvewWZJZgtYn2rWb6pV7FwXZyG4IKkDYmFAFETmuR10ag5v/0JC2jEXviubTvS7abC3x25H3XbcXsDURBGxRr6IubnXVvpuri/ptmzuJ5FUluv3+k82od97ON0LxtzF48rdCV33O7QnkQ==|Chương 741: Ta còn chưa phải là luyện khí sư;YAFfuab0VCyZ3OIWVQtE9828YZe/eZbsTJoEWWdB9AhtW4WZrTuxO/O32AjnWhAiPB0G9tkTynxhVd5bZYTBQPcJ3enlqebvZbguY0lFA98fXUrlF7yCBdo2Nlde2LTLlKtoq5by1p53lPdKUShzTiFJ3bGrsy88Yu1NPQ/UNA6iHb9dUDnsmqOrXKRsNDloZG2mRRfwqtV66RNxWu7MIZEBvOIceSyWtsth8U5niJNN7dQkiJIR7Ivig22JIoQS|Chương 742: Khảo hạch luyện khí sư;VKCHmkWezjoD7uKFzTwAAfweUMcb2K8mY8hsCmusWuEZPjSocgFv5o7KqM86LdSwxvhLMry3PAQN2aIQlc1Px8ypY6RVFZgalHnkz0iTpZyfTMOB80JI2j9WNdxdv70AhWbblssfpRXxyzNxAJVAbq8py5EHw0BCqH9shcCKIKlEkvr901tvMmkCU47AB5ouAT9Q8dM1PMl20UzZ5YQN16hMod9RDCTVlsxiooiuIpKsuPgWsSvyToRla7LB5smj|Chương 743: Hiện học kịp không?;dnaEoL2kVyMdAWG1PLJV4vCdLE4mmJU2cCJHOWA8erA3kcdpAzfID7GOqu4OXdNQaYI+1udUZTHDcN3YGvNBpKc/UcTSsv7CBVieIF0h90RWO2EavOusyYeQvjo7RCpPHUNfkkZflkDmnP4s8z+vvalZn2yzxUJzktmqoHvwx0zF98+9G8QdrsB7fhHLot8Y1s1bqjvJMH8gVhFMpLpTAQ==|Chương 744: Xung kích lục tinh luyện khí sư;r8GUKuFlY8hGqXZ4aSjRIkH/UZHYK0mqjr7hXk/I8vujP7zbF2FXs1Hy0QJAK43H5bc3v3rg2RSLf8B9NaljkmGpyAPmF6pppKZRUD9FsatKVVo9s0lMHHNIe8enc+eO3MzF2+DEuuEOupTIz9IrdDllZZsGw0OAI+LgYkKJtBuOdGVsl9+iKxmLVIsEhfyovF5+kD3dca4n94B7IFUc8gVzUq5SCj4+Gf0IzeDsKSphAeuT9Fz3Vza8wUXQ5X56|Chương 745: Thay sư thu đồ;XnShKD7Zj9OYaIMu6trfnVXjyoAMsVjIcZONojX/JhV07yiDWEHaXke4kpW8+qHBWeLH0hblYl4Y7frqMplpH96E6v/T/yPwIzHdpDalr5FDlxRD0In1UCS7096bE6RVDj/BNUapn4gSPUOO1YMJuIVY44md9LwuD1l53Cvon3uOhoAqLzX8KzTRqA6JGOqLk+783Eo2y9bD9eufSbTzlg==|Chương 746: Trương Huyền thiếu sót;ZzEJuwavb98ftN3++cDuNnN/N85XtAl5g4r86PXJQRjiloVOyf1PSTV8x3igWzA82Qhx4ly1OMShgsC+KNV6lmqZAJWfov278IxVm7afsh4bnNTvhQVGaDbI5+dm/s9xo0l0AksErKc0+H0/xDlzcPotumFdtNZo8Mk3z45T+0AKRioTxJO3z2vt/+fIRqh6onZT8Zsgo9X6zad+9O9dude7HB+5esBMW1jGI6V0hP0wMvJosm4onrrDycBBa3YL|Chương 747: Lại gặp Tiên Thiên thai độc;0phN62Nt6+Qiz128itf+9Opht2h6tVQeu0b1oKQs+iKLAZP2ZZmD0rW+fGze0uQWSmabNDKkirO7O0I27KjH2aDBKFrlgFkDA0IilbHR6nVi/vcqNthWisyLJNaV2bAY8VfPohQbpM91z7bFY9fDNT7QlyLe26GADdEF2hrTOq8i5JzzkqXdEhi85BoUrvExXhZh4rEEzJC/p3otcUitW9ZpkOK8mOdSzAUu7S3L4FV1vB+LtBRpSx3RTsiBlWcj|Chương 748: Linh Tài các;UNpSRmYmXsjrLaFuZvymb3fso0/vh7x5NCl/vxffFzZ8jnGcOJtbLf9J/Z4VkUAT3SXoSV+VL85YttVkOF71Ev+kCdAuoptQxwjRz4Uaw6AeCWSbBQnV4MnD0uhIfeQDElVdoLgzE9Ewk2gp2L3XOB7hJdcraF9tz0ibcfDdAiE+qsC1prm54BVWV6eiedOw50j6tRuwHLms6xxUTNvLFw==|Chương 749: Nguy cơ trí mạng;zpA+zU6oQeGKM1FQJTjEtlUptC9kJvX1RJ96X2SI4d9fLgJFXh+nGGz96w6zxQPW8dgDxrKjrqK4iG2MluQUsPpyCKha8S+zf0C4fXwRCAi/IMMRraZqSUUQovwQDuFJLO1uZG0uARxpQddG1gqgeF2+iBvPlRheF2UjtdaJ7GPmXjziDVcKhr7LqonccEC1mMddC+Q91n/TWOL1ZWMvQA==|Chương 750: Ngươi đến cùng là ai?;e1SKz5Oj4+P0DT5PP1oMEC34AIFRwfViwNlO6rrAXuLPeivTieVXFpn5TirVTc0oqxWkc6aVFzo0Pr2ez07DTAdzK6Iq9GJMJocmGEPcndkqW2V+l65ckUKJ+siOHJ1rqSr6eL5Qlno+J6Upp2mccRlAEwNLaICZ8lBtiKatl9XnIhe2VZEct4TiUsNM2l/xRp5pgrWQauEpQ3/PQtWkTLJdkB+/ZyU2VgBwsNxVBLSCizM5zB5fMqxklyc/yaFK|Chương 751: Sư tổ?;d3KlwT1u3+z+OM8GJRqr289KsKObxcqgYwggjHInTT//jt+ZZsjiTEb6gaBaxBDXEl7K6lt9zCOpEjczb2eyD9VNTm6NNSHTHFYAiP9iIlXuB9yHMTCtY5Q8KAzb0GDyW2wDZeeS/Trl65i7Ol+Sbh6NWteGtj1bsqTe6uqCh5sCOC+C9HAec9tzY/y2fHyOD0zm9CHvprHqS3eHtmv3Pw==|Chương 752: Trương Huyền mua đồ;DrHCQxavjUgKW8z+muK4ZR+H3MeonJXnQrZDiMjFt4IlrGvMev+HLl/Ut/hwcV2GF2Fq64+MQ3rFWd51V3CcvX3v3WL44AXH0fRyMMSe64PT0Pbohtw3NcrlGE19Vje3kpUyThrYogPzNPMDsGMfch1avNu/qBVGuFjDwIxU5YagAHyRM0rcCwKxzw5xErSavcVAxQyQasELnTktMYR1WtGousgPV/HxkecfAoIG0kEH+8Ki3YY679WRqsLMQqzS|Chương 753: Đây đều là hàng giả (thượng);4V4V8fQdEIgV1c/n4g3a1hNDuBEXwSD0kRW6e0CPUDQaxqYg6hnNBB0Url8Sz7RI2TSP2d+infWDC02KJtHiUN0/kEfHWrCdS0q+6oyYBk0ac5/j3VviFJlAVSHM+Iao0qOkODVBPpQKqqti+3dEZZCjyj24iKY8fIKIuGFxjm7NUnv9Lvj48lX7IWAxrSwbHWKdFlA1eU8hURpnHmZFiX0klWfi0YGWKqVB2mFKjMaMXTQs8csLUv3lPMsjPzfu|Chương 754: Đây đều là hàng giả (hạ);t0CRqsKzsCaMp1QmDWytzFHH2OiwIIFJd21ZDuEsNa6+MosNtozNRIeyYr3swWtnEJfOr8ocmEOanmsgSAGornq0Rk2a3O4OOUDkH/kL/6SmUIg5TEJKb0u475cR64vh+QL6UnwFLzyiCdgKggKq8uxALRTh7jWo7Nt5/CvO3G5eRgtYEafkVrxTeF7XkGKq7LvBpme/7Yt6NIKE/g6ZCMRDrPTTNb6EFWDbAp8HiGOcB888gPs6IwPQjIkWwaK3|Chương 755: Ta bảo vật ở đâu?;XsQwE5/WS5ak++LS3X71spqFPIxhSZYr3M90P0GMtffDnG9CEpVwDV6qMSOdHptM5ydH7mBo5LRe+cn0NV6dWhArlIP/EKvrmZHsXbrmY+MUPRhOJwzEdtsE8FMGDK9zInkCMUhn48vWGKFPT4VIj+I/uyaOLua4Rl5TT8NfRt8/Yy7+ErDdRai92EnlG6gT2RY+3t2QPYBk1xZ9LOkFhQ==|Chương 756: Cũng là của ta!;dOgfLDM7pUQRx3b8ecH3Da3pQU7bqcbVHP3jEy+HxGhiA4fylbYt/f7fbo5IQAwQSOlDH7H2Bc5V9D+bJTLwCZPff7eWcx/2cW7YsCqufRvqFkDIAcZoo8PfHDdLWNm7rI+hpiXdv/nFDaGR+uqA8SsfLH1bYxTcB3XI+pM7xO19tmZoqiqC8tn+vCdLo1GzPH9bBWoH1jg1hX1WQiXzMQ==|Chương 757: Thu phục Các chủ;2xn34PAhmtWK/GyJV76ys4gUb2KCtcwliyhRdg5aLU/kBLutSjhh62Tpgy7m6GOoMKzCX+1YS6YJkwdIFjpeCibRXIVHaG68xjGT20vjPZ7X3jMEJB9r5grtGaGgNWAsZQe9OJvOHNqDRH7FoVNZlVXwp4qpVDAhOQ1kaEq8sLCVSeH/8Qa3fMdZ8iyrSzNoYqP4fIAVq03GvXZ7XENPHw==|Chương 758: Lại quay về học viện;0TYUdDRsjYMefdp4fAzGZrRZtHy7y3wdWS9DXcT74BIFxZASZ1OPz7oA04S4TSXtQkL1lYR4bejY4LPdLF/sxyebI294KRFtW+BnqKXMp7Ko+UeS7D1/WcStK67LBL0syzGmVrsSXqCdO0Kfa0NX4uiqLItrc4IBoiYj/AiAB1VRoGQR46wYrjBrTwDIAiYdbbEgaViWtS2t3e/a8DrdoOqo68PoxpqaMiok+0H+LyQz80bygi5Z0W9l7p9oXDgf|Chương 759: Thương Nguyệt hội;QO/UIk/weuK2OHgPQ30zwqIIOYqRLJW6EKQ9emDcuREZAPhm3qLZM//BdqwQUK/RcirSkpcn0IN0eM9SSe7NYBRIaLjdyMqEVrZ9CrikVsnUuHR287HNZxJAUrQILa2Gut2wZ12l6P+p3H7U88dLaZJnuzE70GVMcuqtnKlIcmBycoN7BuJV+w4B9MNkfr2Cs8ZwmHt4OGmubb12LRzXyA==|Chương 760: Gặp lại nữ tử áo trắng;00w1yu9QQMka82rzApuwTYwP3qqki5eHwNm+9teneGlv+pC0dyf41wqJDM5UaB/nLpjjKNKAETyqeI3t1CUbnHHvnzz50wgNq0We5mvpa0wALRwhjDumkW1AsVkVirq2gIbU5NBqnZsh3nooOTrYDvJGDdnR6aA07Y9Huua7aCHrR48FBhkSD/py0b6mQWUUVqPuiQJ+C9yLQrvA9uYmoFoEBvPxj3/2oBcppUogeHfQZYjaozOmRoffSgum0xDt|Chương 761: Ngươi là lão sư? (Chương cuối quyển này);Q92SgCAsHZPjzyvywRYclF+p1ZNvgwXTUeImIjtWQmaVmWj3s7NAcQUkwq53gn9fTs84g4kxhKHPqJGrLM8WXgiH9i03QLMP/Px0ob8FDc583uTX2XBRfixtfRRG9tJRj4/ZyZ+3HKl1zNem5ccrSU+i5rbQSi0KEQuFfaWTqYMQXVQtngQsarMeDCJ7orO5B+4oEMz1iUNTiQOcK5zA/p+NqYPloKmrrj0Gx3T86oJeU1rwhaiobwYMLnsYogF+|Quyển 8: Các học sinh của Trương lão sư - Chương 762: Thiên Đạo thư viện tấn cấp (thượng);4338DMM6mGZ+CtpmSwM27EcNDxXkcNK4e6MJYNHEiWdMy9uD4LSAoMh76zarnNzqPWZZdLOW5R+wqJ0bCgDkHVArM3l2FUeiTu3h301nVHVP8GeB5l/if6YM/a+4FmBD6Z8CbbjHCpdtMm5aMklzxgPrx4JLfLBn+NTnEzghTCD0/NIWMD/TDx22rGlZAsPds5nxnjyn5FGJNZqADKhMsXKbqCQB6G/knc5UI/knEmTB11VHgAvCm6P3dTn4qGA1|Chương 763: Thiên Đạo thư viện tấn cấp (hạ);VEPAAdSFblsOQP9wqPwGVoT9uXN1+QZRLqaQuW0FJMwA4eQ5cVU1RogWgkNbSIp6FKp8S/CmCb9Ssq4q1oKoxszvnpdMnu/mfVJzUbM8IKMAubZfc3Yyqecus/Dea+AU7gmuYJZz3oAnNrBZVxyZiYqUnd2wrBCAoophSSkNZlHa1iybmBdur7ZkXk5A0HbQdzYsb9xaRbpwt1iO5GgQI1Rm8gdf0WrEb0SSUSG/j8MLAhEGVf6FMf/MTuyqOhal|Chương 764: Hồ Yêu Yêu;scJ92c8+Cd/kl8TA4yrRqI6SNbvPjfoImWS5k33gOhTV6ySV2V6av+6/lNyrEi9gTfl46Fm6XhxKXpD+hlJhYDMIxOEQww2p1TFUjzOkLfMRX/lpZjOCF+TTbrhS6z5oEalDwIG3AXNexvYHGxPA74U9/XgyZv83wzwPU2x1vodUSmmGQyMpv0c8lGtLzx3oxg8jv6jlPNKVh8hWG9isVg==|Chương 765: Nói điều kiện;XYi5Thw6ppYndITwom7gsSN0BxKNKam+L457Gr67WjzRD3eh+WpHfi1FuPVlwdrWvBJ7gk6moQqg1HBfe0XE7t5DqZV7BFgORid5yQYf8K/AAWYoBOpZQBMYqKF82Dx5CJSu7WBOknzO2v1lkmnCFhUEWsfceAOAPe5w0SRz2QBdSlLNEVN1vCIhrQKiU/ToAe4aCHTufYd28ZZDel7Bfg==|Chương 766: Nhất Nguyên Trọng Thủy giá cả;AMZm23t6vnkb5UxoS5CdsycZSq7W4OleTmNRRMYIHIHyA8l30vxbbHwjxo3lO05AqIu8bC3If0D80/UMidKQoaxoVATEyOND9lZo5LEVY0AJRcfAgM3+YGo+D2Tj1FbERKa/lfdj9XTMuS/Zh2iwMSktIDXKG4vm6Xin30FlosCr9JlbESJzop7rdvfa1ZF1bjiJkCyU+dO44CgpKdk82h/rZT/6dBlRfcyjmp7ztlj6yzHk4YesgzlWK5+CtgSb|Chương 767: Ta gặp qua Trương Huyền;69ZahZOttgPjAOquRE+WtQX70EPPXit/k1BZfAp4MDqXewk8VSvFy+ixNK0GR7tgVgyjfQ5x5zHXm+B1TRqTEKHM369ZpLl2XTtsvIz+O5tigYEvta+n0WaUmqcN6UNOhUcaL/2MsUOWgrgVAL6WgXCN7qgQxw1JkyAZ5RCBPseI01rqvxEiSifM5O/k5hQWFFWtsTiyY/dPP/rqX2rwKED4Kv1s/6ZSNh+GEgSk+cTomsspTicHX7fpMA9xq/IT|Chương 768: Kinh Hồng viện;ciNgdoCMbaimK6SRONNRp5dt/k9dchldQaZbi1zDMLuPf0phsam2tc7McUmxh1BQRcPw8G7zV5O24ZpZCxCmqbrJ0VDkuD4wBBpLxhQejyig+f1Zxa47ZDKEC/2NccAJj61S8HfbO9AlxHXZFz7wLWL/zwV2tiP2/fieojd7r8RAyQsAFnPGKOBZVYy0xhvf8f/LYPz44RIyOTGnmUC5lw==|Chương 769: Một đêm nhìn hết kinh hồng sách;2vZL4kGAJuJfkwjOy1w1eU4h8OfyQXP46WtjUynbE0NqQJFTW/mTo+QaudLFPc3Z6hsoLextUKc+RC29l3FW9iL3VaV21Mg+/bvKf5KF4S3e447mxH2WYL2ooyxVU07Z2RNnaqp2Gw4OaiLe8BjfCDEiPMDV14ZUPW4kZe0TXN2jGisiKvh505OH8PWI99SLSqSSLdWhIe1FGYeCKzScP6u5Suz/eo2xTJuTD7qqb4dCoujqCv8s6rEsfALFBejB|Chương 770: Lục tinh kinh hồng sư;wn7/izzFl0Ls8IavfVZUzNkZn59z/qnQlP6nHWnPnnQLkqSqAsLbD/cyEP9bZCLRmqcuqXC+MpYIcB21N9mxhQp864qwN6wIGoGF4pQQA5NwNM56MopfcAo5iVKCFTVavhyEIwQu8DvyV9z/kRDlWYiWOgbtkdeLc9daxgoSYdSmxMrXCeZdUOUvh0IMLgOsXqjspnrXEbU0AtuA2f46oPqKZ83EbqGWyQRnlK8iKoyVifE5iqp7zDCCqXxMezB3|Chương 771: Thân thể phạm nhị;oFd2gLVio7l9QsXucGqFTCwMmcLWYklm+QEUCyNULJDwdMeyPAdsGRE9AFMMuKmkr2thWCRMjrQi0Y/bSsJHF2pT8Rv8lkfsogfbfUjoqFHn3B0YeB2T2sTOw0sB2XNUmCVnvR7KMKXE0T9L8NIQjVXDwVz9wvI8jn/Os4LmWcmgB72Zq8MRZcUNYlapZvZfScauxCN0Q8ICCZXU6UCEyQ==|Chương 772: Nghê Thường Liên Y vũ;T9vJuj0XcYi91ItEooNkVDoWkKVGEhd3PW7sIR2KP0taJIiwrBbEBtnDmMEWkndx6Dtd0y4es/+s1kZ8b0svDLz6H21U4d8Y25ZYACxRcSgtignu10VTeRrHTqFYsMPkHoRPp/JGM6d6oMe8wvndkhJ3+zaV8FBe/jk0J+ZGAFu43b55tCv03m1M7yZEgG/aOam+ZdmtV8YGRDlJsbtt2VwX9we/Ud8LUfgS8HqFo2CtKqkZDw9F2rfbnhz9e62H|Chương 773: Kẻ nghèo hèn;IpXiGiOZlxHyXiRXreAry3JwTunY1l4njscEsZatz2da+08EUK70PHOcB31UaZfKP163LdZtns1gbNH/BEAn9CT2H/+iMDPaUCEf2mPq/9zPhJN3wFyU6PQk67MISzMrHujgAS76oatP96ZAxfHe7S4vXCcIFu6jokP4oYJDHDO/FfH1n6QMEKi4pqJHoYrn0rvMRasaLhmkNDlatOC59g==|Chương 774: Hồ Yêu Yêu mời;jwv0cxgomBcQuAaifqjQrCGBLrZJAG9Zv+lq7cqxLSQqwLOYrWY0nefbVrvjDHs+KXt4GHZJ1EvDfDKoESux5UUpgpa6anWlTWwiHPVVhC7lPJ4bw5URz5w5fjITAefnpl8xlEnFwTwuQVax+uhlo1YyWybygcuOyQxMrch2Cl9w6OjLnUVBm+tZSwm+gj2f3jj5zPWCZpEX544u6YJZjw==|Chương 775: Lạc Thất Thất té xỉu;pjcyKzH+3p0njQmyN+aeVRBTCmidGP5Pev7vfeyPAZNTBA3DqYmhjRPHfvSDHlLx9zDVwtwUY9ObS7QFMYd9X4pXOORRpUfOsl/AeIcxPZMkq13p7CSBXcrzhbIsj68Vy+3ojHM8hEbOkFZ5BD1RVsHfmAvrG1zcS+cX8wdoE46qcfzsQfF36Yl4VDGi8bHm80ciRDxpNVsHGQPNHwzePOuEq2z+lM87gLVy/vmX+lomKRa4dDHuRzQld8cGOg1+|Chương 776: Yêu nghiệt? Yêu tinh!;oppEdDAdC1uhDtsvv4vsx6TtanLa47rn/lf29voIzDPa6mFQ2LHB4C9KcsXgPuJMhC335b5MTQjKKyxy6FriFmUDM+Yn2OIrVrBVSClEWLeNLfPQeIQ4BfrvKyREJN4E2Os7o3zebFIhsFPrbdHBXMNzVcAFhmrm1iJYb8DfiDRhgpwNZrpDRZvKFzQ+pblAFeK+X9bqDJou++qmmsgVyzpuPF9WjZR+2+h6ZO0xSXV1tyU3EOOks1ngB+ZYtyy4|Chương 777: Nàng đối ta quấy rối;1aID2mn4t7ZA1tpOekKe2Qo++acfGgBJJhnLcbOrCKpu6LBdyEvqgYvwPHmWW7ewel0nGlXUDCgZLBtOaF9lYcMEaSiOPfD/TOEE0eAyUSRDQiQA2GuBcWb++YTcD3+86CaDGXzXY0+JkPuM1hwgLreEpJht9GnHHqzocMS2RqmJWxWUh7MZ2L1GAoZe/yW6/m4Xdco6CHk6gI1dq1OVZ6Is+uGXzeFo9aqjpc/V8nqmu/Um6959enA9PkJcuIqf|Chương 778: Học đồ Hồ Yêu Yêu;J3aQjpqGJidLCDGN93q/cFg8TRavku6iJyZAY1BxJefSQ2rbths337taoQuX3LHkwdl3MENgg4g3PHkQ0MNjOl+7/jTf1UIY/YvUQ/6UC5nYCuj9zBwCGp3WonThKjwj1HuIAO/7XlEiIXv39L6qzdtBGEfCkHYph+OPopYqhaY9uIlua1XlWePFY2n92buD3wvRZG7sJrkvk98ecI2sEg==|Chương 779: Thành lập học hội;0UrStM6yjdUss+ZdMjJ2IXu++1Lw8yzSRRE1h10tJ2a4RK3ct9epZv3hxuValfRx6V4VGTwM4eYeRJ6SeStmc093gwGYiIhUeij2Zz+3WR6qHEkyACEv1BWIIWOX6/2MRPC17PoRluUq4kIxqYBZDpvzPCOPdkEYhCXvlaPbYbqZ5Y7/SqlXfxVe/ArUEmVJBbBkH6qMtnxoJxbbSy4kiQ==|Chương 780: Lưu lại canh cổng như thế nào?;CYn80RDfPlgy+Lczi1erT0SP+FOF48yYFAAJVAXPY3EZ4SJ6MDKzdRe4zVWP6jOek1k29DU5IcASR15mUxSVq/yDxgJRKimYFbb3L1Z4cUrL30t7bN+Kky5Q52JbGqsbu3EH6uidcRAJKTdyDt+5wgmA6UYgRdqTg3mcDBm6w662rk/y1GW38UwxzWdaW0wMTPPd+l/+S4vC6Q33dhMu24NDXeniGp6KHZ+SZgoWTPR9KFmqw4Bwt+8lCSBIxQlp|Chương 781: Truyền thụ đao pháp;nlUTQbppKvCVafXFqk54L82BMnF0KT5kujGqrfmnDyzLjelIDzjSJuh4jSePO2xFi+HKBOCNabhRnr7B4E9MjuYxNXf3gaTnculGu8LxNgJQTzzcalJ0Ea66mB9DC9UJ5v25vGq7aRQ5U2NsXdcTyKy7aOCaqi4a4NlL4jTAVa8aPSIqRvU9ELFugtuyLCKFH0UWDoIFzLaubooPXCEeQI7JQarwyYxZfisVjNp0uTjqex7AcLzYi8baGwx3uTUX|Chương 782: So thảm;gLAbHnuaACE1pPSJkhkymMbIjcE+Kwdi7R/+z0Xo3vJgLGqwkDlMxhmsvyvEOmYodLt0LJZgQnaGgNyxsG0bUVmZ3pLjoRwOgT8pOfqqynYo75e+EBqnaeVp+sUsdwyVFhglvJXCZYs5yF0yIxe2b5VHYLvQ55JZH6HcuvKkwFh7+B5oFVkBFRZm9lEMcaov3MiVeNuTWgC4hVYRH4IKoA==|Chương 783: Khiêu chiến Trương sư;oGQ6LfWhPALeKhyz398w86QlVNhsR45Kuc2j3yNo2v8mP7PXYR467dC9E0aUuiMX6EGLhzFPye1komKvJaGt1/8FwrU+Ig1jjiPdeR8ubK688Gtlvzb22tCR66XA6/Xw56VMbtUB0V/IX8VAcKWb/Ee20HY4uVfmg4JHi6bHpo2qcGL72agWpXykAF3FHT51dbZasVuF6SRnM6G+NFQW77VqNyPeGvJ6DnqtUpQk9huE6QwsPqKbVnliWh6BXscG|Chương 784: Trương sư, ngươi quá ngắn;gB1Zr+gzZIXn8hVTGpmTEAPKAx/ryDII61i5SOsEWz2wYkSFOmCuFVetsJ11OvNPuXBViSkMfnb2zMboYvqy1UVEcyVTTdDA7sbBWsR9n7xBO/dhWoL16UVvFCB5wLhh4xzC7YMMRhPIm4wWZR66FMbbtOsCMxAZNDDzmJBzB8bmasYgRUhShj36NKX81bc01v0FER7OKsgO623flEm5ASngmVKDk+QLvb0191fZIs2v4harwEaFG72FYiaQQFzH|Chương 785: Chân chính thương pháp;gVexzf0dXXL/lEd5GLXh8sR9FtafK/IBBO3mwgiwBwR+NMP+GiIQ1G8giZMRaj2DBb3vh40UIBdoZps8YWLZW2htPSSNekYbOxJWohucxuBY22erROgRqMtYxyu1+/3Z8LEIe/+HLpygV5lWI1tyPjpn4rfKB3c3kNZBmpxki8kOsP8o2rtvkB4QAp3c0JPtL2bDfAlQ1WmDDqeTysvDGMCPbduA+CojBkWInhT7dJ54yqy573rR3brq89whiwy8|Chương 786: Tiết Chân Dương quyết tâm;Go2URFtu3uCDus/sZaRlyqaP8Khj+6VlAvRMs1seHF4ekpCUOPcT/Om+wv9G0+0zXvk19bLOxTp/sXSTGd/Tq3TjHMej6mJPVzaAC9OfTzI6gj/+qo3OolomfinwWJQPQddz7lITGLn4gtn/iCiG0Yj3X8s7VAs+s7PHNjnEfLt0Vqj9YpsfT7IQTK7ZBxBnoNogL82eEVUZTX37i/Q0BiJ0h3UKc87DLngOPxhgblKtPWoOH+HReQ2CQ97z3LxX|Chương 787: Ngụy Trường Phong nữ nhi;HJ9dK+D7RBe0NbNdihxZ6hLAWNHz46S01luJVqwgu+jrOUygSLySiHx2owtMWkedWXV2uqk+oaQdpozR1V1muqgmVzN4U6NvSMOPY56fIhTBKzvYd3cslA0X7sEBYx6zcR0xG2ryOXfU+pceR2fus2cg25mBy74g1Dlg0PEgz3oMwQSOrjP2nU6Wy0YWs1f+mhnIwxN/dguSVcNWzb3K2ihfJYVzogt09S5VUonMy5Aq30ybbUwhCMBm5IiZZHmy|Chương 788: Tiên Thiên thai độc khuếch tán;lo+FR7C7angh1MJPlZwLgEhXApNQsRwxeDhrvBeTmawya3qsZ3hHMTdcY2ny7KtTQadZ07G+k/9ynbdY2hAWw67Tf/TMRAZ1kE9pswsxcOd9jeAP0PhAMRvD423rV7a787al/+Z/dWGB6zF1wmyoMUQM0xU7Ybfgqml1/GO2QbHkOxW/3SSqorZahrWpEuHJSMn5biUUnuJwHWyMVzrwon3CfUngaXIb/59KH7IfXxgZbc6vGULvZ6ptO+SeriMZ|Chương 789: Độc hồn thể;gDEfyhDOBHDFk9uJgArSPDElvw5WyAfnlXUDdLl8nyPlyX00e/B1ACO2J73t8eCBme6iYhvTScviKMgTeh0CYbUVq8x49HTveewh7C3huRwEN6+HLIVXpQ52xsZKyO+3K31nNtdml08k8GDPgrkH0/7KCfT+pOj6/d0uuqXZ6zbE2mgwpg/UXigNzRJTkdZRn5U4j/5U/nrvDm9YGn7VYA==|Chương 790: Thập Diệp hoa;I8SSYjtgoAzxG761rYf3yAkf8aRtNNj9n8Lal6rnvDJK5ue3L495bxLBFivFHi4NOH1j3pDIBmoGvVwpgD+qe5pgbF+B1h5nGujtXTRe3eb4/Lr3hAx/WFCuBBNrCWGyFoXMhM3lkZIv9pMQj65DNk/Ve1KDAh7sgkbwFDShgO7W/9Iv0QcIk7xMCTHm09vdrSAajiE+ihvddrjOJT4tzw==|Chương 791: Giá cả;KJURXzBblPpGdlxg6fPsATBDdodPr1Q1bq1G94Z10f9dkY/FOMD3ki8ghPFdBfqW6qUwMSYfXYOjsQsDVZhuYZyCbEn8q7CPsCnDa+C+ATe25HEtpCaBuFETkqeXGsoXbbdN2yOWH//56oDZHx2iTrYQRe7fbpy4uoUs0b1UoOoKSfgQGjGFMmx0KZOYYjo4JwLo0tTypFCjLUvPCkZGGg==|Chương 792: Là của ngươi!;s2dntEWKopchWA6HhpsFgwAhxf0Tso+oT+Q6iIRdScy/tHXgYyB/YUsMOx7WafI4v1VISq42tWiDsr476nDZ6YSc8x8yU2YKlmzb67ZUtXbkDhOF9wKgFFQrQJIUW/npLoxisoGII8BPojdJTobT2HEI/OPGRmPFVtY13YGKh7Ty1BWaxQX4rPeMpaRvCO7lkOHtCCg/Ys+h2nHtFo5W7g==|Chương 793: Trịnh Dương thu đồ;xF0vGxget2Bdm9wNy6+Sa6Q3w2oxLvyG9MP6Yqlz/PgG6R3+gD9ZIbarFA1j6RoZtgBrQuXLbclIwfcKFKPT1daRcIgIINn3+TOAm/Ahj06LSwNK5LUcA9sRT9e84yEFwXq9seRf61f+/J6K1flpZtgKuuqhcwxnbKXXedqtFCI5sDgP3Pt3XibeYfsjzqwv4+rxsOpkWNWz0c39L0i4NA==|Chương 794: Hăng hái Tiết Chân Dương;/tn2jw55xj66Y68oMda9oidPu/BC1ftbA3X6zvzctAmnuVemxbkXv5e5M3J4HYud96GLcUmLjOnYh1c3xMTEAgvDNXfev0EWhRAc7TJu9K5gHvUfDoYLg0hYYlUxVDa3UNRE+UPXJX1DQK3FM8079ciTAviea+VOssmfcJ/pTgto8yUA2C2R/f9CuAhXAg6QbgMyaDkkOJn3cJ5o5WqAe6n0MJLwHrmmQjQEu/EvlEe9EA3mYLczs71h0+GLI81B|Chương 795: Ngươi không thể xảy ra chuyện!;KojAE9e0OhAeqBT5ui+3Fkt1WM1E4VtvnGrbRbSoXrnX8S2GPz9WIqPbnt2i0oQYoE/S2BK9ON32cFkm2hPbuvzvYKzgMuA+/1kj+jRwrewK248rJxWK9kl6UH3cb47BLdtenUqS2Sulx6G2vo5bN45UcDiBoVqraToVW2w95ThOhTr/ddhP6SdEADglU/CESbv7z/6CjmOOy5Ufx4AtUxaTAFdcBouB6YfRaxhae9XmCcqlE2c4uT+M3qq9kW3c|Chương 796: Vì cái gì?;zVBpRElj7Ym3jGCiyJmqEHmlt3ATR1cybIri8yWqg2hL2hqQWOYP10BYS259QVMlpmBcFJYb8BDs1EV8MK0j5qjoUZkedq003AVf2IKD9Y2G6W2A3tMYhbL+Mb8tWRT6uXtKVRnfoWbO1toPzrJhCOOwpFTlzrUsADUZjbVzFX8ZZ4rv1k9dXJQecoymKSEkNlEWFyo760Hil3HmOY+qJQ==|Chương 797: Đây là tình thương của cha;mG2qqZHrJux0p3F3/13OFtRm52uxw/8BXlnm/+Qz944qdpR3pOYPO0KrZrmXVzRd1Gxcp+p2yovNTsPztCHka1SR030BvcbrBq2KxuZhCsBNPFgIOTIS50rkHtKiYcu2AFzBMTNUJV4BDCGGS8mhQf1MqDzh/dWYupFRhgeK+NkeN8JfcO4WRkSWhA7hyFgaGLbKCGSO34Vis+VTo/LNRZ7eSib2VqvpmMafxLyq2sF7o4rKejoYV5CsRaW42N+x|Chương 798: Địa mạch linh dịch;29cTwiNH6mIrVdgzw+Zf68fFKjqn9njM+7Xg9vHhBhPfU0KSl/ZLC6J/TtH5R6+E0RfLfJqmSfM4sSXEpS+NmruM6LONEKxepRG2QhMS+ySpzrKz4riAabq59WwDsp3Nv34VeeZk7y1rwUx0bbVWqkDSVv7cclPZXjp8y55AyNk5Bzxr0uE6YHpckFRHt47MzRKhnUKQqKc/78B49DW8KA==|Chương 799: Đột phá Quy Nhất cảnh;H8kzCTyjRQvo4tgzFUUC5mRBORgQdZbPWVQg1WCVV2i5AM4ZtrUSawSffBxEks2a4OY/GCuXqIlkF9mVDF3NWRjvAPfERNM1ygajkLwDoEVRLQGJ7KAQpxwhMQZdkrdnOi6iZddV8naVzdkQ+4VZnag9Kt59YACG7lWYMq0cGcqURR/iUjzF5Nhq5+g1a91u3aDvN29TKP0dzypr1zhuZyc4aMJNctllvQYD5uI0li3iyDkLTZh6sLSrNXc7pSzC|Chương 800: Trịnh Dương giảng bài;l/0lLvQFA7USG4Q9DD2/0KaM3FCsigtiyo5B7tORprnTZpbJDy44useGJ+1rjn+905TRYxGAVgWl/oXlG8/5cnEhjurN+UtlKhiCfCV51IfDY8va602PC7FIGvG2ngb2g9tOgJyXfwsY44h6QAXfCXHbR0LhmhCVLYULtnLy8aaBgkkpUrttVTscCARVJc2fR7aHXG+fZS1UUQogREWQiuOBnu/MNfm9+GMQQRe6nWI9GWVzTR98VXYZUnmZ2mEP|Chương 801: Tu Trường Thanh khiếp sợ;SlJjtaz9g/12SuL7Lh1pwW+boAGsbwK+TT/c1UfCnK4Nb+xqVcAGw5eIzxR0LCi0tv9EnAPhNbGXrm55l5EyRw8bOtrCYb2NZSDNp2ma7bP1jD4IFbwhTmIpSpKcueLIwilyLywDOcXFpGPUTAFqPvBI/ohtIMCN8lBn5xxDamLqeD7r41KdAJ1ILmVvxnTtgq2HtdxUwU5Obb6BBufcsZjlIhANUnxaHk5ujfCoPQmAXAoLkSTKLtHlONsv/jXD|Chương 802: Ta không bán!;ItxCXQjyZ2F8mGelIc1WTqysgWcDRJbm0Ba+BGMl4+tExD3HKg1ApyLm+CCGPeyRY2cGnr4zpgCqI9tdK/L9SeqqMh1E4kSZoXEdvB7yfd1qQSalXkiLexyDAW/XKpYhgTZ9tB/TufCa8g6kLVa4wF3zyiMmaUBG8BxqrbpluO9m0NY0MKlO1af3lMhR+1LtookDPESDR9jBVXp8iG/Q6A==|Chương 803: Mười vạn học phần? 【 Canh [3] 】;19Y6urCtX5digtZjEKr1kHolf0ONuDk1HZy3ZPEBLgQTEAmpQflKplYj+qjkQjb/tIdDwmMunF+12aWvYOagKDSwXrnjzEO915r1wakMATr/hSykgN5x82ajuzCJ0bQJu6wyDAW5pedX/WRGnxSf51+7Yfws8giWQ19ghcUvef2fB8qBucnOSL9Qi08cn+ktRvCrbyNGnNKcXiABHl9sr8mc8hzwjjfkIlhCqRDg93fqJtJs59OX1PoFnaRB50js|Chương 804: Sụp đổ Tôn Nguyên;bR2UAERCa344AjQvnqhFF4OZS/bIUnmxmGwUcn5jCLleIeq7Nux4IZwURU4Hjep/j/8OkIrQSBsD8OBe7Z4Sf49EdRrIM95eObEGlbXa5fk5D89qeQhCpJ0YQFb2GC6DLXlBeUH4q7Qb6k9qKPB0m+UTReXj/lu3Rde3JRAqe4RpkabCM7HhBnPinfHZEYlQb/QntieKx/1QToktT2921Q==|Chương 805: Y sư sinh tử đấu;WTEgJTsDCDWV2/M3zGs7jqJwjSMIhzo/z+rDyCgkmMtF29WHXTXQiHNLMZLI1ZsmnihIKn8XXHDyowcqzTOZNJfP+TQKUT+IC/1YpY0PeaHRXVcQHaqpp+dXB9MQcHwRjD7A2IbIQpLeKI3k7P6VQiwTAwc381Uz5Yb8PRZCUFQTqD4XnjpA3rWq/b/aBKLOBdQBEurt2cc8nH9EZ+bdsg==|Chương 806: Tứ phương vân động;TxON8k0vA1AVnN5i7lai6tMs84lhRrCEokuwA0Ur28SXOIEL/0ciGnFILQdLINfP3xGu/Xa6y1GdBdtpNl8XOe6kWxLx3Ri2Q5o7yFUkADi4e9pWoPZqWkpmZ5MNUO4Nk1JTR8ajd4wf8FKk9yLESVv/pAN1GEtK+uWDEiWm6H7YPhGEl0WyU88/I+YQZOWyveTqKBGDd604sqKQSoyLlQ==|Chương 807: Vưu Hư vành mắt đỏ lên;BoVUMeCSA3p2ECXrYVriUHDABJ1azwLk+JqCvyqiCffdPl5bM25Z+21PF1TUHTSRVv1bcKcqIFpGw7CXicorJtjCxFisKXl7SdUDTdJLIvUNAndSAEqZD8uaciokxZGf0SPWcjwU5ZNs6BiFDEUOYqvOPSgJbBz9Wx6k3tI/324PZwmljDJA2aYqLCm0h+L1bzEQ0wBsWc+QELE3ijAxcS0Qn1QoNMQ7zVczLWFsXIExgo4lPDw9bJJmxV9fTqeb|Chương 808: Tỷ thí nội dung;0Fcv4sWlNpVZ1SykIH5GbGeiQKJ62XZ4KCSxE5ZlvGwbJgE40WNDyyX758avubCzYlVuBP4U3ug8kAAsAoit3+uCdAU3+T5D/2OiQ0QmhAS/afBsnb0VIhg+0iqErJpRqzwk3Bac6Ft2Kl7GW/JYhU2uzRaBURUrnoRdSy1RMq1YmKO6gTWEiBthAKwYkRXy6lUeQNSzm5m+Uh2/sE5XAQ==|Chương 809: Ta đã làm, ngươi tùy ý;InECYWYr9WeD2S7fPbyZPAe9splqDWA6fC4+igfkAXQeGKZtxnqWFf3TTXaDchKVncRZa/+l8LGmWiIw0PyQBKI8YjpSwVaN7qGrU0RqOn/u2oXUpZHuULb+FekYHkLFDxFlb1EWKMCQ8mFh4+2yQ2FyIyrzkU1gh2tJiaO0CdSLZ+QR3OMVXFNuV6uRIP3VTjpy9V9fOo0JBSlGjbMeM8/z0DWlIE9rDtWPx353Bl3+inpjQg7mfVdxgUvSAaHK|Chương 810: Trương Huyền độc dược;HykAXY1g3/WotXOL9WoOg5389GYEwMB4Qgur91AgO+J8f7uEcQHb64aP2GoHkZSYnIGaQtlNMG2dXl3I92nGJTm3f7bzyrAGjKIT8gcJ5B9bPfSWpQ8fWu78S8pwsv4SeFV2YvKv6Esj3HM5iBUvFsDy4yYiYkm77/j5G5KzV2jvMwxwfFdnFDv29uD/Xf/qOyU6MYULMB7FOb1kgWfrdFrEo3VYnaMd8A9JWDBkvhmtsd4S6vfHXiPrLm/4+lyK|Chương 811: Nhiều chuyện con lừa;GPHai9KZfi9+gJNrG9+zbh12tO6LkN19eSbVktvQuCJ1jIakrLocOyN9l25t64upIs7f0FeW/rHuc418saYLl1tgUUQSexxCEFiCY69XNzhzLPfAfGzzT1BLSEKCa7Z4rtcNfuQqNefkkS9rxM+5MZP/06Iee9PPOHeQ0P+8GGs48Qalpdg3ba6nM2qAzR7OM4U8yhhudnt8mdmqUMJwpGL7cfarLeTUObmM1c1ZQu2tJ19/dR7b+CvVNhdzruKk|Chương 812: Bối phận;RMSVI8uVTDZajxXThmhSM/FS8dHXVUgCL+Nwnm0UKdwT07L68XzfUPtOupA8fvomYx/CSQ3TskWEe1gYfzCmX1LxU1jkgBuij22vysAMsQiBA4nRnwwUi5w0GM9zS1ds8pgzXtGoBAuJYPNWF1L1RYEBfN9k8/Fk09lf9aA5lu0OWIjjwOi+GhB9FmzGxYzzRGBuCcAU2gvOt04DZoFXcQ==|Chương 813: Nghiệt súc, còn không bái kiến sư tổ!;RTtf6k6H+jLkLS03hDTbU63Y3qhfECBhc4T39VGxwOzWxSyLALrmjUXp6+ooyooUvsEDV4hliOWvIbceiBOJbYDYJ2Wt5de4OG0jUq0Ejc2H6i42Z8dqDfJHK0uh/Qtx8L+8XN73AYzh++tpror932FfHhVxx9F4BZttcuY5rUDH9gVRZkWnNvDh8W3XnOa5XzZNCRGqzJtIJyHmIsEuFNtI7HtxGyx8+HSSf39+NPEEoV3LmqYbflMj3WkPW2s3|Chương 814: Nhà càng là hắn mua!;yAx/U0sTLsLI59/N/Un8HnLI2sPn7lc5HlSV7UAY5OCBiRUNzGl6J2UeGH3QZhTbOIzpuAUtdWPgc2K/h8kFIYrTmnIg4DELggoa2I22yWYXcVXhU9d2vu/cUb2HBjTdQ8H8cYEIjB+JnY3YqPJ3HMc78TDl9yhLUlbzhdmaVJhMXi+ZCozVLroxj/yWIvwvDzNGWvOVz293/mOGbgZKP6GFXUXCTFF4Zq2f6fgEmswj6TN5ANpwS3tYzHzRuK/R|Chương 815: Hồ Yêu Yêu thân phận chân thật;PB+dbTTgjSPHqmkkqM2sf8mkETZCmIDejHOJ+kaFCuDJrCrrtALuHRV68sFPEmpjyyKCsjdYuRXA5VekFVkSRMmCVATZJlhm0RmH6L1PIq/ZQo6abkNNYnJNCmP0zSrdjdu6CdfkyoWg8FJVG8FphtDDwO6+pv4j9weAmvr458Mapfwq2MVycXQj2OwhP6l0r1fxqNIFwMY+BtVStDvieP+c8IFL2lu/91QDtQjbl95mQzwwuT365AS0sk33ZmoI|Chương 816: Đi luyện đan học viện chơi đùa;qgetgLRHRUXpDg7gQ8PlvMlblUrI0V0ODnyzpsEIwKK0Cvnb+V44PyoHafDdUY/fxlkHQLFwspS3KF9et778rLJq5B1hr1k3wcchVSVl/cc0M1DxpMQ+9FCagbDxoykksTKnq15S1fYOSxL7ra7TwrP9huy3jiIgvQbzuiDaltBbO8D0gTusrhH2jC4Bb7u63bICZFd6K2OmVs2mbKgxGmD5cftueDZXUZTR9z5n7F8QgZIRpDKYvZbiBXlTSfdG|Chương 817: Tập thể lui khóa;ny/16CCy830HjIaYVFg9BpV5/o/AJiHza7l8Orcr4/68Gl+wevcvjiFsE8vS7COeXPROPdgD1maXoPINnu7JJll6wnqAfEBNx8FVQ2Wj3OGh51EmfH20lTywqZJ4bfA2Tn45h/HAswtbLCuWpBWV9uViye6gfLF9VmU8T8tspONy9mgesrJmFKREa7fkCL4JrNwM97nHamZWjBFajRwU7g==|Chương 818: Tự mình chạy;DInRscJHRdQz04aJJjnfZZlHQnmGWEkdtbtE4MYkVlIZffhiFbynHpdnlrnrSZyRgDpuPV5GkWuupGfYPHZMdV+g5J0RnnHFu0vqE2hq2JA+6Y24RDVXMgT/NMf7BK+kGzF9tCUIrsi1SwBEp31lewgO40rU2kWQOWL6DBs8tJgFKWpOAEanscQiJVaX7z0+xsAU/Rb8gYnEiNJCt9/2DQ==|Chương 819: Phát điên Lục Phong;A3Q5Jnx2bPA1KtXGhOL/wmeJ3rV/5RP5eueoQ6UtMzxTMZ8p1yqIbDZERR/F2w3w3ENFpc8T5HFQGrF0C3SOcyyAZuuIFo/LnlSnxl4/bD9SYF8kfelFMZRjMbmq3TyYjg17ZbMmC6FwahLrLSeCDflcfgNtX12tNMXs5WW4+CLhszttV0x8hJhQXmMNrpuaj+8/81JDMJkbSkPWc0W+kQYQcoqY/0Bxxm6c2avy4J1f7JcBfQl9asSgX9hXyQIg|Chương 820: Đan viện xong 【 hai hợp một 】;JxJGoOWmI2IP2Wg8HutBg2CFDKCSMCdHCxkVUwE4B2yqxmorvBM2IcuerBHIeE6GyLOppCRShgnEMnPyqIPA9o1HJnYXl9XT3tYgdqHJjknRBToHTGKpW/pT57XPybSIbTFh9e7l/EVNGoF2+zgXkgnzdPdGiKTORRT9ZvsYV8B7Po+44r/Gq4dp04eTneoLQg1kwdLGd8PEXs+YhFxnT5QNWvFCNowF3iN/K53CZ04j9T78L3KWnVFKFmHRKGn2|Chương 821: Chuẩn lục tinh luyện đan sư 【 Canh [3], minh chủ tiểu Mã mamama tăng thêm 】;u2/y0WGxiy7u+W0yw3kM7M/LDWEmg69a1O/fEgW0XVtzAKFDFYJZSOnw1SNcaHfsBjki1E4DO1GURWlgK1CMxK1Mm1wij+4uffOk4iLwEggLVdge7HcSjFDDM+mMBKi0CD/23QcjyzG0kt3tlqe22Jrbf/vd/hfKeMfB5GaUuau9heHkM03ISlWMlXDhGYLt9Uci7W77EzbA19dJ1Rr1RlQjr9Nlcx5kvmEiN3Oi96GorfmYMd/SMMNBLOawxB+y|Chương 822: Phượng Ngô tủy;RU0vYaQu4RyIrd2y7TlKL7slGFXTUxvwOE3aUiDwb1dQJ5NXJ2FsaqgUufv0acwVn1w2i/tAWDF6D/6rN2HcihZJR7R/sn++TMJcRY5Fma1/gr9wyMXtxy01NIThSp4RPDICXOIsqIWVZ8UrtJAHwh4lac8vT2Q4jXrrQI1suB/3CqF3je+5QB46Ji3vhERm+rB96xNgSp4lbtTFCPum5w==|Chương 823: Lục Hạc chi cảnh;Fu555rHns3GjLgljCE+D8e6tt7Mjem70KM5qjHhGZUPH5jGdp4GBYi2yIqeZtSowMEBwx3dGYKcadny3v04T1X3PchF29HiilN2OyYVOp/x8glcRdCv32DRlDd97N2mLY37evrfuQLpxGSxzBgMAMtW6R4yFZV5gNr5Y7gQz6iPf3yaPmRtxRGx1yRRgmEdzyXSfr9toeVzviFj6F/1C9A==|Chương 824: Bay đi, tiên hạc!;76heLgL9BwFmky5Dalvobg26Bcfjt6VTQl7jo5vwng+NhFZuT3hVwfx3yntUua0XG1Pwpv1ODyd+KcpMGy6GzjzQ+jNu61+xgxSYuAW0eSDYM7I6a0ghaEwjqkeiE87o2i7yARCpLX0saPe9LM7AJe53/UNJtlNa4uvSH7qqKixL7vDrU/p+USWz3eLEVgrE2YRDkJs+zpkDmvBqFcDdwA==|Chương 825: Khảo hạch Ma âm sư 【 hai hợp một 】;ufp8XclqLw0gF/lQFk73NbUFAFGakGFgCOtPPGoiZopl96hh9dczgxC74jle/kBiQaFwhMtEWn8A8ayAbdf/Z60++NOn39RXsUxWCnMORiEFZaVjDSsNm+qsQ7oxosRJB2pjl5iA4QioHXp70JXr9wsRmy3u1gVDUaOxOWdG3wGEJoy4Xz1eI2Q9zDdTRZKTn79/QVDUo1VfractAkElxBWkwU1q4W3G9VXAOvJJ4SHE3uiFiEH9q+EO5rpO6Uw9|Chương 826: Ngũ tinh Ma âm sư;yCn0MfHRaLhEC0F0MPYb/sAZw1zRG2ULlwfRp7mjWDdIjw8JDvnxF1NdU09aFWd0FQkm9rIe5c4Zm+djiikgCqdDvKBPT+LUS5F3M1uUTKuBRQmJ1/f5gDdH5QrFFtPfJCdcO2YfXU3F+cm+PjKqleQmO9kDlV7PbRGYTMlDR1qhWzDOYt7EE9/Gd3dke/EgN+MPfOFfiAl1VzDBUdoVrA==|Chương 827: Tiếng đàn hạc tranh;qZne1CZid/FWDCeNCb15QW9Inpr1ncZ3SAGQdO1HNefqYorv5xMw7nFhtyAc5M1XoQ4U5R6USt6xShHjfZqJ5SZ6zkbOKjDT7B2sxEz9JD3sNpfbc7I8jLgySUaM0feGozV/GaNo9jr1ArzcfNccPbeFf2bERQzeuRwMiWXfMWBcouK4nla7TAb2E0Pm7cQBdPiJq23ZeYrn2ROdTdMx58iNA7lDnpOlanLFP4YMH12TesQ45xmr7xY/Syn1TCXA|Chương 828: Tử Dương thú bị phát hiện;MZcKj9FMCoUl43teX//ihOa/ajyhta94WXKhIUkPIE9LeciL4S+SbFlAlIaGv1pg5sSiGIAJ9UMMSvHce7syWSrT5hndfl8aaybK6AVv7pJnNZEASUYCQWAN5ubtxBSmOw+zdlSUelWAV9N+WUmvy98buNvQso+DD5O1dqwwvrFrreN5m//vAl8oapCwk2u6pDjc3WAYtEodvraahpoZmMJNT0E3k/1SIng9dJMHRzF4HyxWhXciDfjGfWewuIQV|Chương 829: Ta là lão viện trưởng thú sủng!;1uuaWqPJMwokJA5oVh5Fq2gE4BTYqRi4KWyFHhNF9BxQ7GX1adzYX6RZUe3ciydtNsQp4e9ad1cSQOGcQzXNhSpFZ5lGLxC3/qQLn7vQI+XYn0BKBN8GZz1Zxg4ciw0OdclV9B7MG2ML18JhcLI38OGhWt1esbn940KEOk9ptmuE36ljulVeaqxmz5GsT9pJWf9AjBhwBmqmib7TgPPw8eOb45+s8sEevULLH7/vh3bTfHju2OKsQTjauMuCRAyD|Chương 830: Tử Dương nhận chủ!;PAv7t182JwSaE8Sw4TZ9Wwa5J/SD2cbuj4NyPhoVaqtosPyXhxPBESfJ2qF/GSuTRwny1vJKH6yEVaTln5m72aVH6OjVentsK8xg1xUcVCvDzMz7gWYg6zFomDE8o6qTMk8hgRUDxIW1XxX85hMHf60YLrf5tsyqTdg+wCU7iUfOHGcHq7TFZnvbl4HYa+qZMrPZ/Wu1kjrRw/0r+SbdVg==|Chương 831: Trương Huyền nhìn ta không đánh chết ngươi!;HbBZP+vfZdmN68UtC6BNe6Q+v1eUsi9QntsRfq604NwesEQMhVSjBJHyab1zw4NAdx1K5h4WzjzEmEipeZgzFr2Q5qZMtdCE1AS0Cl+W/sdHYeffcHL4x0whmAIIwLpr/l8C62Ln7NG4X5MAJT3KXDxQAhKhugliv2S5rQVRCUJnk9blD/JyGzilxBkGDcq0NMSBxHi+6dLHfcgcNBXLydhfqEvldXmbLD/APMKs6Zg9yfzIIM3nLsHM5AFot7+T|Chương 832: Phong Thánh đài;Ln9uNgUQmPixyXWGMuCZUPrMPFd66UjwHxaXJwDpoyrEQfAyUXfY2A+r2gGDgmNj5ADOBLmHdzqH0j+Nl6VAzmfslIbNLiejlGWart9IpOdJ+7o4oQd9LLy0vO1wbt12F69lp4C3IqqWPFKF7VLdPHviJXC4ESfcYbx6ADBMA6O8jIWnvZiyz+Fw+If6sHU05bi61EjF23v8tdzMraEGrA==|Chương 833: Thượng Cổ bí mật;7MGHoS7Mo1eA9bJtRvgW0Qhrr/C9R3NBzrJEzN8LjhICZ+KswXVYeSr4sx22YOytGf/X0TnMZwJFGL5vppaW/q21ons7UoUm1jo3T2wkCRFkt3CByta5NopDp6mFaRBgHNldp852XCf+jrD378vQGsAqNPo9bRuVei0KQSDvHnxLiZisgEyXG5JOpRgccy6DQU3aVy2FqnJnggclrUPKpA==|Chương 834: Phong Thánh học hội;wyiJrHh+6z2lbrneq4WvpAR3/mrKy+IOvRsHqaj595OLGu5Lt4IXS2Og5pRay6fSuVJgqlhP38G1ZeNhTO+dzJAeReOAfQfytu04LehrOzLvXHmz/P4F0xTSYo6fF4w4c0DI3Mm1s2a5S6iGfDp+XVsgccxUjz4xjSkbItJmz6HQ9oywbkzymeqrS7POJCzP/JgY7gFHYvafX+zFiEBW4dx77UfTKKKiEYbAL5CgzqTddgn/+Kbj80/y+p0UMyoH|Chương 835: Hùng hổ dọa người;dpebTlNJ9mJkTQdts3sHDn6omR4oh2oTnE1HXJeWMTB3I8KQLwr2N3y8MNYzW4ZSuuv7dhiEq4ePhV7qRuU+A6tincGPwRgSmBHUFjKaLotczgbsGurCgSeCN4/qzMq3zEmy4GXjjxrNkGZrqmkzAIbYaHm7pFrCj3e3+HJipM2KjjoCuCqhvRPCQMB3ZbKSQCRBTu8jX5cSmAnHkR+G9w==|Chương 836: Phong Thánh Đài sụp;A0nggeaiRaBqQ3eICZsiUVQ3KSWbHIRaKbzwHmiH3fUvvJyPFlZCQ2+vj4R527kfPDdQCbN0K4MKCwkyzrp98jFNF+WyqfK9M70FGJtk3Ol96Kcad9mRTQiFRYLRRNAvADjH7sKwdl1J4PlwrjjXCs0btgt+8iMYuvhnBKWb2ZbCUfkT8k5utXsRQ95EuE40UBb6OPUOAHx/ELbIF1aTXcYV1CpttQ8o3mzub6o8IcguhAki81A8ecH0Use1TPR7|Chương 837: Chồng chất không gian;b035HkvDNtPUE7a7AFCVTzl4uUmmvFjpH4FCJ0J8ptiF4ZjFCxFykxrU48uGwEQfbw8Fi6RTn9RJEeIP1kFyvAYG9r8pkPPLiCQ46O+A7fQ1UrfX6wOMEWdOo2lWf9OuolECuCOHiCP7WrBOOvanB7XWMWpPJ+qqQDmG3Ss9dzavFcGlTSX0yLQS/ZUx7a5vwCMqqicIVeqmGOPzpACjx6BZ2EbYPFdtbR8FK30ukS9iheCBV5lZ+SvSt67rH3vS|Chương 838: Gặp lại Khổng sư;nAQRCi12b3sPNnq2vGAWs64xM7A9r/CQPtuiWAP5xUsCJGM9h8AwLDaVa/dKdOPa2V7KCUjzJ5jLcMlEa013kHkKjT97r6UPrWupAdql3LBpfXgthPnxndKA7HSSpDHhehsvQ9ktDDZi41BtxxbaEFFzq01FoNEtNVUgUkMdqQ8OLQCG/FSTqqi0wbeJ+jSA5rdvuG7meto5dAAHL98C1Q==|Chương 839: Trở lại Hồng Viễn thành;3UhFiQRuoQNXesemm6V3byJKNcwH8hb6/9+qCfg8uZLWy4Ep6KWDxcJB64g5KwcOETUz5Hy3MiKWlwJk/cl/TQ3O8CwMdHUU7tS1+aWc0FEhx28fp1557tMdwqVvYNu22lr/U8gKCPAYZehRjLLxZ14NKgXDXF3SwdblIgr++yggyG/FOivS5Lva6sGVJdBFtqccUZz4zCajnsihpRczXMgHsGOXEoVFcoXXqvRdNLd6B8DgJVaiQO55zaDr2RAc|Chương 840: Trương Huyền chính là thầy ta!;ad6gmuZsML3fqH2Cg8K122yQ9yDLcLJbBfGIr7M1d0RY+MI5ZOD5znHxkbYbuCKg2vkz1FrgwprHaquzEJYcSS2siwVhor2P5clbrXI67drkk6H0jw8z6fPlIhjKd8d53hnR57LAFN7Vhk+QpyYx1xUhie9nV+qRiXkGSMe9CPzhKmdcc0EmOHBPtVr6QTrbOsE2c/4Hjf84kDX4eDcIRWJPynL5H9fAMA9XThjUxEjZtjZIfVWesBwKO5ot7R4y|Chương 841: Tử Dương thú đột phá;bX1FIxVwXcvKIin8P+ZdvQFm4AX7qHbYc+A8qm+Fek2QMwqcDLFpcwbxS1w57FoId0n2XzdtqU7F3yuK75FuUkAvgaZWmlh9DIB/K/wLQ8ych3BqyRM8262zXbqNGDGdT9OSrSegwEuZCZi5yuEwqYHPv/EsJMp69US6eR4vlgtVf/zyno+foaxX+FHbE9PqHxOI+Rg09i8sOd1wluEbcGYiXIhgT8u7AEj2eAhe7r97u03yYjm9Dcinijx31C2i|Chương 842: A Tử, ngươi cho mọi người giải thích xuống một chút!;ECyZVWdwKnwYw4dW5orcsRUxQVkAezNuBCR22PWAVuPQCWsmZuN/cfHRNN6e/wZNogx0HPjVPXth93p3VXsDtqA5tpnB3H8khsjAKC9/nnkDekGdMj05fe1QghsI1e5n4fbiUHQZgWJLPePuyNX73CAmPOrXgp6HNuEGausJokzLzUtSzwNcCAYNfYZNSVvU3pOPtkuCYwSvZrKRjBf3z/TJfmuVkEjzM7WijokP9TBQmmZ7sKy0h2iPtiAKSogU|Chương 843: Ngươi lão sư là ai?;vSzdveoc/8VctBk2b19Tn3zC1JpGVoUVm5PIISYgxctese44Sl/U2Z37dGYw5rWDcpsyYbP5dCl5GB6As0Cfn+pMSm9468MCMzCkOKgorbUU7rp9Kr1OCUURpb9EJngd/xmtzH/GiCbBh0FI1FzG2z7ajfXpeWIonAVO8g9Rk59zewmlJd712ftz8++bQpzDUM0A4ocje09eajAG2iop4A==|Chương 844: Bản tọa Dương Huyền!;TW7fUZ0oMVU+H0y0fV4PkyzfXk6RD6M5WBiTDdxXm38mxEKe1cqFyM6Mz38FG2g0MBe2GoT+C/YI8gUxAeeKwy99K/Jeb9p/k+GgFrPXnRon3tlUrtB57SkE6Lg1PHYYHfoDGccs9Md22Ovwxs7w5XkrcL32HG7yAmXy/ioCrKOpz/LdoXvpLKhVHLPmrZ0G1pQoc1qttb7ySgMEml9HuWoiuOpaWxrOKqBISPhmlxf1xLbQJz45tyCxKZ0BDGCd|Chương 845: Ta đề cử Trương Huyền làm viện trưởng;FplWNfPWfAihLpr/L8ZtSxgPnJYabMYdvluqjpLnnrM1FLxCfmeKKHXOG4/SXaP9X0BBiX/xMQ6ohCQagS3ZEvlh0rSBj9GCZNzgdJjYHERM6Hu1R8Ukb1fmNEn8SblaFdmEgM5ZphGC7xuDHtjeUHG1yhpiDfym4JVUDnso1thIvmvQRPiQsoykEinTvW9rgZGgAgI9ysbddD5wdrxBgd06Iw1Je2ANi9vqlgY52fEhy8wVT1kj0TxdfkhCGDpp|Chương 846: Trương viện trưởng;oXm9U5AUuMIbo4wEoi2Z9hKLXzEx+Pg5VJxj2L7LJGdKQA+fVipx6f7NS+EEk1y1pcmhGgmH95LMRK9ziDvJ/W0Pqe6Yy4GnzxcLNrh09BWCv1SqMTKAchQ5twukgy/hnREKoVyYv+WJA6fw+l8vW04WNxKC4TmMWD1X4auNkhQd/b6L8uVm49jg5Tr8eutvooiC5qsoMJb8a3LuROeeKw==|Chương 847: Ngọc Phi Nhi mời;CQvKbtkxiLHRuGjoqGjr/sOKgu2ExbuLfN4668JzYkq4SnIfWDWrVpbp6W4J1jRtjTwyuaSYlPI+UnDfKfDz8wqyzeqg9BWj60xTJyOA2+nACujD+dbY3MGVdNcX4cMXygff7jy0pYqb4NK3Y6lNLRzbd+Ls4r9Q+VmrV9BlQwoA+mVOe9Uc5zW7nhr/vLM6rwubLQy9v/s1D117xjTrVQ==|Chương 848: Ngụy Như Yên hiện trạng;ZoRZa+ew46Goy4cKwK1KfEyRydHwoUNuiiYnU7C97wr8rLkq39n9vmFBUDhqqMHRzwtK9KCEEeC41adDiip689fURN4seETDVZpzjx/LFzjoeFWf7zdo4us8+TwDItBCLF4eNRRx1oh1i5r/sh8TX5EUzPKWQewdEtLe3qg/qz28CRyVjuu32GSp1EXK+G4FP2VWqmAyn8po/CdJCles4YRCmOOUQgWc7/WFrmC4vvf39I6xfV7YAZsiez6lVZS4|Chương 849: Yên hà đan vân;4JWEnpbKCNJfQDC9L7P4Cq3HhdtH73ww+JYN+/306qF+g/LpsPqpn25N8N/LUQgBpIJF6/TDvoWykuRUW3o2rq8gdzSLNfi9JTq8txwQAEIB1OPWEyKYDb42qu6PfF78/kYmHtrx4U49exR1iDLZAKqcp5dDxz29nhcudYxUWjYboXnC5xsglh8NemxehtvNAT56KMULCwQWQun2GgYCNg==|Chương 850: Thánh vực Bồ Đề thụ;G8yfykNgzYHu75gyPtMGZK0vy72EVbOUAdSouZ4YA7tNFKqP5VHO1V+qILvdxjqHZi+FtOshVYgivczx/25J6GqiXtMr2VSZYkQLQRpf7hsLfhH8sd8Lv3iilgm91NPQbF3+VlqUb0G6gSupS9h/SRcdraZLKmwoaAQnnif2AlJR8bSM4/++5bVtqNz9yRQvk25pCk2AX9AjrsEuyJ+8yWr2ORFdRcbNwWBkE17q2B7e2bqMxw7YXu6wbgGtPJZE|Chương 851: Xích Huỳnh quả;RT+83LaI8Ai8I4grKM6Yko9xgg9iJfrquMNhakp6eknnFKcX78PM3/YWcyAAZoWcjhjOd9KEeprenVTbU6wvqbOePAK9r0vW5sEIfpCB5HUEQVvEgmcZ4QrCdIiR0OJu1HD3zqt7RykcrVQVCFA1yt9Cmavqs8flA5jf1GGf/XYS9jP3sj246r+yJDhLLgFsx3qW/3An215TiKaW8ypfEw==|Chương 852: Ngô Dương Tử bảo tàng 【 canh thứ nhất 】;hBE1d6dx8Q9jJp6PY9FZw24sEWdTxRRFvpy7eeaawN1Smm/DlZKONNKRdWGWou0OXEMk1+DOUttu3sUVBPddjZGw/t4oZP/Yzbst/hqhxBS0P7MjWASq6qv8AlAItdzeUmK98sXBlIzQqwKyzaGFcYBAW00IrCfL/X2crJAWJ8e7DiLGEPootBQ3xuuhWCjJd4qAJZiTBUP1HaZiztUPKpbQZ6rRLtMWYG2eQqjrWy1zapQy4RDLVf9eWCdOFfHW|Chương 853: Yến hội (phần 2);SNy5/OnWsej+LceavMPkOJ4KZAEUGqPe/YKkjmnet7Yql6asXCYU65i0jZQFgTM/AHPJj7OJ9SUup833mYKe+CcMUfHYxWlDDoezmmztBiLzn+RK/5YAzfVRxUC4jvTFDz/BJq7wHN4ff6xtJDYISni14b7l2qL77yiuxgkk0s8T3XQ4pHeTpwzadvpLANcfX0BCxY7qUhrhdfOF9P4k7Q==|Chương 854: Thẩm Quân;W7h6jdzv6hRY01Fgf4oT8YYxrg9beuCL8SajS4C4d/dEtA8alSWWiE2Ih1oYMSQAJK8x+QJU6KTls1gj4JUwsRGzkPYs6hLH0Qbk8HF89F/oMyHpqr3SdQ3W+fEVWjxGba9rstpBfK37ohGz0b4X85iTF82Mn6FrcCo/lJ+JN0A87FKQmz+61O/7V80xVQhi/7nzEsXVPWFwjDL2yEjzIA==|Chương 855: Thiên Chuy Ngưng Hồn quyết;9AfsZKArQmIFPw1vFmn5/hm2Bx8/8c5LDF3PgVyZ8tRz9K9TU0bjvIVgXwSa+HOAAiUHKhLUIMKynEvrNMZUQBjO8+5yKSePIcyJXgxrDjURj33VJgfpY2wMCZDZ6eVZkE5GNbeEspXZxi9jYB3fHkOfDLn3Xgq0113NagLJVceu/hTuTzpTqLaTG4I3QLBhNZZvmL6GC5iQctVTUnJk0//fSSF/DveWqgWNHZ3DLsChuAqv38lx9trUFBhmowwJ|Chương 856: Vu hồn lần nữa tấn cấp;ON+HxJM/rlx7fQVEjJmt7hQiCIKK5D5OXd6TW2J/Kzmz+O/slNPSTEyxZoksQCnWIVeRo0yRph8NH9Y6mKSxb3IowgSthP09FDyuXIXnL+1LMQyUmD7zegZGHmjLdp8fxaUHJzAe0emGUQx/BRJbSTyl2cILGkMzf17MLzdlNg4jOZt7746fk0uT3SivwRk9cYANqOG4dW1qi4owLz7ugLySnwWsDN1z99ILTWPT70t3kvsjUnL/9rLTBm6hNwkG|Chương 857: Viện trưởng là ai? 【 canh thứ nhất 】;rOH/costox/GksU3+nE5H2obNsVaWQz1IupNVItJfLJNAGADtm15u5IPaulBX3d+L/C+GDxP7OK0cC+18r1GcNr009f70+PcDc9wG4+D8cFee2eyfXJfkZJZyqhSK3MicrCL8iVxyAEt6Rl7mqMTtItW67kukEHmFrKytX8w9MLmCWP7uk8DK2fob6ped/grQgSR7RkJN45P7W8ZvW9e3doa5dOIDfPYyslbJCrF54DYYdhUL9d/ANzxHB4sTt9m|Chương 858: Trương Huyền bị cự tuyệt (phần 2);o2e6W+BHQi70vnfBVVB/EIdvM/2kVK39j+XyhDIj4ajrfob+0HJF6zDJ8q3Bj4KwrVloDs5GR8MuOX/YEEag8XxgaNlSIZunjo7E09pOFn5yiqrVjNao34keazcUIe3YVZcuNtijG5RYOBnKDr7r/tH1qoXtn/S6kDGy99EjZvACmsAn05DZhElLRborGYsTC7f0CNLwHo2zaQj96pe9vap+p6ggEdR7LjcCwR1Tw0Av5fAUxfhQGWZkz9xQCRXg|Chương 859: Ngọc Thần Thanh hoài nghi 【 Canh [3] 】;IIH9a3/xdmSnLv51jnreKN/Bvz/Ujr1FFdNmqyghAA8rvnFANY0VuT/vPnvtY/3NF+NCx8eYeDi6/6jQ73k+qGAfkyNHpBRjP8E7jM+cRIz/DI9I4jv7NqLz/7UyVASA4fI7s3sQrYGCExdvwJ7gOD/om9NmVfAmjBzmFplgBqhO4ENYHpwlraSysx337llgteenVoq/gdvToTU+wd+Q3XQCkzYh42pzlGKyCHv6FgwjraCbMNZMsg/ogN0Z63Zp|Chương 860: Ma âm đối kháng;A/eN8X0lW+E93fdjehJQAWBezxghDGP5l50INbIxF/R0ZWiOUcUvimWskqsGwn96KDW1ona/LEX2CMCQJFG66l0vUIr4HhZ3vkZcMTPdhSf1hQRSvKT2GFu2o1/lCBu5Tvb18Ihg0VoXSPSUTAT4a7RCgfEbQbgfR0Ir5c0JFXHAkkx1cccQ46F3oPexoaSZCeHSG1JE0efN4yXya/vEWg==|Chương 861: Hắn là viện trưởng?;RVXtNw4a5ztkARnT2iaFaDCcVG7qfS8CtIiSSgPfUdGY50ATrmJrfUF/9oWa7sXparRZPFWxR21FYEtf6d0LeRm2nq8tZDseuVCty1x1tR9JK2kssJLybcZ4Al/g+iM1CbQRYIvjl+RR2YAcKtaw0UGXdSTKhGJrerLP3LXUmxijQBVrRMYQlGbkJ2ciiaymT1stBymqqjp76K2PU+no+g==|Chương 862: Ngọc Thần Thanh hối hận;6Eq63k/7oY8JRyyal3RUEAp1s1bhzl/AAJR59LYA7hg+Hbd1D4sXq4L7iiAqBymkXPW3UWKJuPsiyK2i3AmTQMyuAdiYSmiIMe0GXiZ5QxCnqJduSieY+w2+1ifhusTBYfphXipKQ/68I6nOV9F3q/MSk4XElk7lbfOmIZ+5rAIQUAA4nRzL0RKWw6OZcUjwzizRONM1PLjl/I5edwJ63ev7TCMLZv6iBVwLyHh+uu3cPRpFf/D5kHVjBMnrp2jp|Chương 863: Răng kiếm linh hổ;a1QFvj0wS/tVQKQMO1mEkJF8ChluWhSGmETeGVZWWXxPHU65NyZ1epfQ3n5+f3ZqsZjILYf+qlf3X6UI2BM25Gb2IpqrLnBhgCnUg4VsOWthmdpcecKQpXeKzKEHStagA5Bt8GsqQ3QVUqRM7sn+Ys5pwzbN7LfodLVlwBmp7674C3tk7DK5rvWJFSfJpgHKqcWoA4skfVJ79M3L6HBWQA==|Chương 864: Có người đến trước 【 canh thứ nhất 】;ym6Xp5QaGyBf7u3Dcr2QJpaWIN4QpVubNgg7lAKWagizvqx/VWmCThLMorkt4O11NHZHZhJ1481Rd9Bk4NAKGPlCcWZzISgJtVsftfzFXMqC+wdDbDSOqKGKDsE0GOJYlZ5bTdidrYTAaLQB/uVRzdTwNAvYbms7Ubwgh4S06I8ysu9xPapji+2HrSNIq+PD94JUe3Tr6bXimJ/5ZK8FuOq8bona8lEFl4+qw5hUvdDrqTaGuH8qVJKNMNC9hqOC|Chương 865: Hai bên giao thủ;nKO/9NsFp1j6Ru/QZf3KF3vdty/x9xsMx45+rq/1G6WNvhJT6QZTRhUCNr/LsilG3xn/v6Sn1l6FIjVv5ShORTQFKfrTDgopq5wDDr2OkavqhFe4qKdRV7S8aeAomwMZd4nLqtoMl6X8pzJfA7Kg6amRkrtrq1PCtZ/eF1CPGL1qiPcJiIaQyI1vRpEd+j8H+9HwvW9wwmkVG/OSUlYtPg==|Chương 866: Trương Huyền thực lực;3KyoNqaGFvwoBhJXpKMZOAiXk6Gm7/oz1V1tIBtUbI7WVsErU71Rq3sPNGy8hwtyWzm1I7FKiMeHSQsvTrMVrwJ5q5AGg+sB2jhcTEVgX0T68Tfdk1Cx9fX4460QgL9iwag/BCAiONcDW6qQb9XNAb7rYorNiYMKbcUAAo43OJKUBV/7/l/60hKM23SD1C0yjdgjugUPvbMeNgA9F0fkB2QJeK0L/EiG90uRSyMeyuYolbrYgyRPeGqDfWWjFbRz|Chương 867: Đỉnh Đỉnh, tới phiên ngươi!;DRF9ewUF8mKSIUSWxrtV7d37s/k+zCzuDf7lA4WAIERJ6VGn86r7r2y/O12ZgySWSPkbeLsMAVE5eZ+maRV7/7AH7p5eleHjNJCsIUUBXduC7jdkULZw7uI1dfq6FDDmqpd035oEJpjnWxD9k5Bh0agpeuYG5RrAvxTXXXXdWDSfOIhlJvD907GGzUvuWUEcTDooibkqccRGijrX6LcVyfyiG077Cz4tmBdDx8EYk0KVOe5r+fzI8P5+mQg4TKQA|Chương 868: Đột phá, Tằm Phong cảnh!;8rQ/SOqNFs34qDj3KWlRjwCbBrW5Bo8dIlZAc7htHoR4DjuSbIVa/+VCxbMUG0sJiXax0iGgyHOu59iLBsSv9W3iBviMLWLdOJBQSksegSDjFBEAurRYrJptTUQSS0tDGSisHBe1PkAgQ/NXy4fcUGwUEZWzjAFKA8K9FeT9UPFt+iQXp4FuJMTAgGX0ylVWHMZ09Djch0CVe58X3LioL39Rxmjb3mlYKMmSoo40FJzZyFc7GP0wXN1wuPXTvo2f|Chương 869: Còn là người sao?;9O8R9WmzaRQfI65LvmP3sQO/akzBZNOb2ea9HQjfzkESmZFnN9iFb+Ekp3qMxviqT+5jPqSm9llaJ5+NN4t3mxb245z6XrmdSOjd+WIbsTU9WfiNYnlDGf9Ijq/H04idZb9GDF/izmsAddsY0VFdE4Fmu6OUmahuGlrLluia/aHz1UawMfPNLR0Ngtxc190Qi3IKBNjKwS5yHcrnVCgnEw==|Chương 870: Bán ra linh dịch;Ffribxd+B10e0PffImNfc14NcOd+D2pJ06I2Z+Yiwg57Poe3EEv/ylhiui+iad1f/EzfR7UPMSgc3pSqjVGWp5bs/dt7peBfAap4060XO/HZH5D+rSGapb3e6870ROn3yNlIL6sy3Qr3PEN0xXUdYcMm7jAzr+oTc+zLQJvZE/d441ji+mOwgi7a990adCtyQeIphv9JeQIPaE4ZNCbfMA==|Chương 871: Toàn bộ đột phá;dIgMa44v527Xd9dRJkSVC7Cvt6yIQ8qvldMyyxGK4lfS3jqorGIo5WfJcIIGsIy4zZOf0j0wiMPw/k7pikdnlHRMenWoltC9MR5yIjbt5UD/qk2UpWe5fMIH5+AL5TJM8edXoCq5I0EqURE9oY2Mqv+jvUY0bcInHRzaWBgdQMSeiOdMCYbyGkxdMBvg30daQfhAEHpLh5YyYxl6M53XkA==|Chương 872: Bồ Đề thụ sắp phải chết!;Jy+R/FVSUjf3Ha3Z/mG1h5smfXykRo5UByATpZzxVBf+jWtzbZUJokanvXuKNxIgdHZ9x1HaT7L29JpJJOo6DIPSaPEAA3HLHgOIk4nl7AR2uEjGr+/co6hYlS6pTwdDosCJ8g3gBOdjVpYDP7lOIQs/jG1agZyyClOqyA1+GsomDUy87cp8K21Pot0VnKT3Wc+Hes6vl4b58E8gKq5d1bzsBrJXBrSGAQcpAuTUOIzFpPG7f06OWdvXEr7GK5wX|Chương 873: Trương Huyền đốt cây (thượng);NBC3PDR5uLfg/c/yWV0h3w1S0qsJUKBpjbZCv3EVTxUAaQHkpbrRLFOCtDGVNdbguK3d4Cj8K22n2Zivh5XgWvyqw6RfKa6F/rpz2OTRNtY07pOYYODLerG+hmQltbV4eTt5mXQhKGdtDjIhfZcFPLmiyWlKnpfhMvFcS6AafP4zJo7eGMNoOkNqZGs4nbKcTczDZJRIv26AfFU3MSAtNkUDsMSXOIH8e9SvDz6bF6KpLMwVH9rWpBREQsD2szWQ|Chương 874: Trương Huyền đốt cây (hạ);kHCgLCjpiSZlxd93ZOXa5kf837WBa0BYI0UZEACOR0XSXL2DcdMh1jVY0tQJzGj8mxTKfEWwKuOo/4HajXRbknhJcSjVi7IF2N59A/a9ZIkyV2lppvGMZxp35uWr5+4O0ZK2yfKcDsg2D0cBU5lMVjzEdrKlzcDvSMnuVz6Iee4ank51DraIJqWYGp5f453BhSi6lhSLknRIEOYqjT4omlwCP0qxVHUeOrO93g6P9y5IYmnzEDaCT9BEhdP+y0wB|Chương 875: Tổ ong biến cố;uMnuc3zqs8NSZpfNBA6O2lK0+aE13StPqXsTZ8FlPkF79tuovdpj7xgfsWO/QWc13RSalXcBasNTVE1XOnAMs3Bn99GrrTGcSSdyUGZfMk2juWJZaP3sr+nyv1wPNTh1M6BMHTZEY5jc61+qlCCdAZ1JcPi9SGHRkEWNBX8ty13YSu5/V56LGg0Vi2dGMEaVPhRHNDTTC1Jp4PyKCk2n8g==|Chương 876: Bọn họ là danh sư!;4sSHGQB1BLlnYWNS9cDO7XzwHh14Isry9gcvyLxXN+GNMmGdUpHDTTi9eV2u1+aOTJ82XIKajNJAYFvh75FuxZ+RR7w8lq+vUBA9pVAy8iA3tcmIWOW7ja3fuel9A2zZtO0UteL20kEKsKoOtwmGxor7zF0lrMsKu8u5S0C6e0VLauUriAPQ5aUN1K5BY4Ao+u3I58ahiWt4FFNAnU5f8Q==|Chương 877: Sư giả chi tâm;ky029Kad11ijNNOSkbj+X6C7Oq//sofH/LHz4JeGo0jEURkF+bhgK6MSpgfrrtdvAUTK736fvpGDkMxozzdr8w0/9rspIqatO2JUM2njNKKucUOYpU7MhM7LGzHFn2kCAzKwt5pPqebqoH2e56ed4D+DksE0/HWqr0JP2qBcxu+UljPK+ziMXrfGxYsTzcbQyqC7I8/aErpeYvARiY1BWg==|Chương 878: Lại đến Vân Vụ lĩnh;WgkiDOpm5cAqnnjDt9cIZlByKzQwFAY4fqbJeETm7kZQQ6XtLgJeed/nBmbsITwl+NjqYZEewcgA3Q1TNoxWG/7tZetxC8cft4VGeeMwefTN/L6m2gKkHWfenXvxnOxkh5xXJwMX/HlW5AW/tSzVul3H+PhuFEgr2kMR8r3kFrbLxz4swNz72OItPvTpEE1j6m2A5M7gpikEYoGH5tKFJyT8pUJMYbysaOZCYR/ktZRordeMMFRGexKAKDkjvXwE|Chương 879: Trương Huyền thủ đoạn (thượng);9hLRV52U1bVH0CCR4cl4b569CfDbUNbzO3eXaJis1B21T8mn16mhIy67Q/SqkkxbzHU9mbJgIfizhhPNDecxylXRUziWdCuDuMsIW4HlYQojz0bTWAXZIIExgssK+d6krG465BDx25fEc/tGlJ+3otAW1JjX562URyDzCyR+9/oggGf3kKtn0IRXnm9O5UsFZtMXs/LFuzl9VgmT3HaNBNWu2cSRnatNhTYMBl8jpMxV+Atq7/Pc5IqOP07ISiIa|Chương 880: Trương Huyền thủ đoạn (hạ);IJ1P8eJXx8wDmkNaPxllNLBtTBSbxB12gqRJ7kLV3GDvo5HRmZFbZ34PAaK0TskSbx3ASrS1+HNrLkF1a6lJYyXbVRwSqNeDdlZZ0jqVWRa4QOxXifaygzKUzluehnBKFKr1v19ye4+YY8lRDmzGnOvz+wT5DWX28UIRkPnZufpCHhHc/octl0N4yi27MQ1m8rQBygw7zAjWOT2wqLIWoN9ugbaCvDI63yvzWKYOx1hlaN7ycEvvHVzmzWXL4vQq|Chương 881: Các ngươi đi ra một chút!;HW67JxN9+k8noAQ8BJWsFA+IHBqUWnyNdLaPG8RYkmNLmo7cjyz8EjliLOWmbX/fe38O+uaXWu4xvUGeZnUCtUU4icJZFZr0b0GhKUmY2gpm3woWnq4YCMp8DoUOeJVDRtLhANLkzt6V0tkSmfc546EbDM57IcaaWGO2GDpzUVcGmyUKtJdtgSWZCT4HIWvHJixyPPJbPUKgUg+U1Z2g0SCklEY3m5O/4RXVU80cj+MChupB8RMULST8N0v7cyZn|Chương 882: Hiến tế;mAEUPEKi+XR9PlNbNHDYihQbIbogQuHwPfuEMJfAMs5g/OYobTwVF2hJeQglTpiX2fjzPU08KFUKPpYXJyYbipgYqG4O36xEsAuvZtXtEyZBv6J+yzQpDTrZIwdA9J8IIogQA6E3zzbnvz63bqX8IorA/Rsym/VSmAhNa/zIFdNTzQbOXFH/urqEjMGi8z0nkoabziI7a7aeHc8GRzwXUw==|Chương 883: Cường đại Hùng Hổ thú;MdWTL+5lQeGlIxdnBgrpHv+D4Y+MN8rX4Ghx7oiSksRNVqaeOn1LTfggEmtxG5bGN69G5CmBBB0N74/9rMPQZ9fyggXM6SAM+CAFGlL8l6QDBEnpvku+eELQ9dWLi71mNYxIoehTTojIsWfDFryOHucmlMAz6uiLs9PXIwOAAjxnynQEX1RAhjQyZv8VExn+ML4iUiDp/9QvByJ9C3XIC9aLr+N0uCf/9/oS+DElgwu3ZoGCJMNB6ROV5SBcc13Z|Chương 884: Trương Huyền thuế biến;GRfgUGf8pgwYQoM9XtT0SzoH4n+nMnGUpVsySZafovUwkioTkiBRYR4UFK5i9bS7b/LlDr0eGF7AI0Tv72zFXf8hIYDpBYBnvrci5S+IKXuH8hZ+qopEkIjhm1tQyIGpNSit4ex2gEXBkx2CgYZJcGWUTNPPg0VkITOkGjAXtfi7RIoHxuSVKP2dCk/EPoJTgRa7uwyJfN+GJpiqJSj/nINDl90o16T1qTMo1k0T7nmTYCNra12SJQzK2c2MEYOJ|Chương 885: Một ngón tay;7PY+8Jw5nyJtQc5kJd6pNuSBeeRjo8jNr+I6qu8bOThXWUrMpOol/MpaTNqf/OJ5fgEJVlwL0WAOhcqvzFw1jQZIyKeL0kQopwAoPmKELUlsDCFCIiYg5PVAoGNsPXKGsYdXgFn5pwe8amwIaa3Q3souu4SZFqN/K3YlKnsd8ET2z9Pc0mu0CWPfBWzHtsAwR4RBr/hL3k8zVz8ud+yAnQ==|Chương 886: Ta cũng là Ngoan Nhân;qYf0eR0PwOOGGtAXx2M7KZNPjALnGxUG+ZOswmjqdh8w7M2i55RXkiCzohVLbH64RYeWJqYLCMXWVyHmJ9EZZBkYAVzmrSwmqxitZGjsFpkpub+g+CGTXjFF+oJYdQD0Rlj00aLn40/ktkOLHYiX/Hl48H759A0hGvZrzroMe9Qd5192kBnxQMzRwnpOQVqOCuRrPddCjU9mbSz0SifXB6+HTr4iz1UwUMepA9fk6Zafz0O7b3EtQDCQKiv85/RI|Chương 887: Hùng Hổ thú tài phú;+bg3Qy0JO0D42I7ESngNn7Zzw9PgiKqstVs9tewUgxJuOuukeFO3ErfkSaCOqOTVbNquO1kJVd49SLmRhM4/jrf5tcRnG5tzVExP+Bgp8HPgaEVpqHrdZjnCx069DJj5X3uceqVY+QTO6L4ZiOLlQAgca3NCC4JvsYppmQPSADT+O6Jq3hexdDLvdh28S+X/lwzhDicdr3NQI/l2xhNKyCzcwW9e0Yy+I/Wjute7uP0Ug7/AFOw71O67xmwSUNVC|Chương 888: Nghiệp chướng ah!;9ijLjMzolq5cgBhFllLajiHfmf466fCDS67uRGvIC4Af+uhuiam1ONWq67LfLRJSO4XfuXQhr3Fer7g3lcOVhDNui5ac5tne0qSesOBUu6E4RUUvvvZ292FoTwTh0ZCVoLVu8O7FXZLaAz+kgHgiM+zUZggKqpUlmrToLDJG00jM6aPGzVtnPrBPbugCRjjCWBUSPOToaB3iU91FJcEVyg==|Chương 889: Ngụy Như Yên thức tỉnh;S11dyQgWNSj0GlvJEY3/zLwz8ngDdN5BvbFeQt0wJvAVOZX+J3raG8uup89V/wOdzjFdP1Sj8jP3UDWd86C4kSOzPfj0WXBJinaiiWDAqP9QS++pu6QFzexc8AVjkOdQ7ulJnoeArJ2iNML9VKN3KHuf6v00cGlO4Epa1aOgyBubYx/57du4wAfp+NW0jPaUH4qGFPq4xx+rbC36PHR41s0aQZkoROnYO7aBgPxu+s58Nwg93iR7tOVi93jkfAHl|Chương 890: Lão viện trưởng nguyên nhân cái chết;hM3eo9TbZS4IIlkT9bxJV4KLpviKZZ2LWh31KCBEOZTuHGOrYpuI9uSL5vH0/i+pvwWc6WA/Yqtwl0GbFLXqOR1f79GTV2PoXMUKZBf8BiCFrajs+CSo6b2qz+Bbho7evMBDfs1HDDra8QCkSW2fnEJ0q6zO9o6AE0bOP6zjQ42u1c1x8PS8pypNKsz/q3+q8AtETgRJ1Slkd+79w33thinHcqMnQt3r3TnUiWR8eLTXvyMtdHNKKfYYYwTPr4VZ|Chương 891: Bốn đại đế quốc;eYxIZBlVzg8nv48WjTVauqdCIewxgTOODljJWTOpnr9GSrR8AYNEOqmc3VVrI1dT7e+j3sYdJUuX0EHKS5vmYyS4oTfwPuxsRKqpAOGHhC3T0i2MYu4qmflxBxwoOg+xTc0rYF/pVhZsTrs80MDau2BP1MjlseD1aksm/oEZ8tRhlzclzPMs46fLCQMHmjGYTtu70C+VnHragUxRIcQ3fw==|Chương 892: Khảo hạch lục tinh danh sư cần điều kiện;4CuweFOlJ9B1TvXUPqGtdk+UP/O3BDNexNWMzLaSWtXRzKlbJSbLeJ2ZhHJe5QE5eqWNRRXybrfB7aEtfb1bzXk0B0Wx7kJX5AyAZJY2GVYQYYtGzkSanGNUURONEBxlpZVwnHcmg1VVSGjxCUntekDfE6x2tnNqI8/SEVrr1Mt3btIEaKQaf3jSzc41ix2RwdTrdFcEAxXaXkZOaHT4YRJIMl8Bj0PyWZjIKYGeJP0T7X4SpYmFmoAjfYB0zf1E|Chương 893: Dạy bảo Trương Huyền?;VE9suq3v5yyp0Bf4G+8Jsk5rPuDPZ96PmNUT87NgDP+OqozXh81uoMm3XyB5SVR5ku6Ph3Q9LViUGXF3D4GKpHVI428H5PWQUn2wSo5lusvWgOL2nJn/9LUBwHw0cyfsvesRcfH+Pj/5TVfEnX9cHJlGXJyks28ixHQPk144dpJTJfamHkr9hBpDn62JN/z4qdGVpVCq8K5kGEcBJIFo8fcZ5gXoaq0islygCiQmDzIGvVMlJPerXZkJScSH3YQ3|Chương 894: Viện trưởng là hắn?;zckMwvs2UwskgmF9llZ1xCoM+POCGALn2wvkP46YpGNtrT7uFHSdAgqQz0savtUfcXMKTg2irvhXJRR5iQvCvKKR9OoxpNHF2Frn6XTK3gH8OPwjX9OJgsj1HkkMcH6MIbxXRP8ze0X4mj3SRK9lG3NLx1DQYqVupA45tNkXt6m5SJxHpCXN0CJfUqB14hOnX/dCG9ud4umxQEn81Nfk1w==|Chương 895: Khiêu chiến viện trưởng;MbtcggwFpxCIHAlbHMxxwufN31ubPFw0ITW6GUBmUFCQweOgVlsSeMkSX4qdOsc2oFQhbwed1vY9hdswj5eHK9VEF6AcwEEHCq2wPZl5ycdwejIbcp4Lwf5m815YcjsFs6h6UEAGgeAvqvrnM9zjKBN7MImH5G7I+yiITfVsmieB0fQqFgBEjxhAExdi8c4OAOkCG7l3mubOVdPSkV4RiZmawYqYqzlRLJXaSOhArWn6+vBwfp7CcV8t0xFoNVA9|Chương 896: Học sinh ở giữa chiến đấu;j1UY3n+lbD8aE9CC9ju5Hv1oX31XIGKPH3ZhlFeRv3NlGxhFX4+gwVtTSWoX1y6qUNKBpwG+NpLxc6ak79j8jSMrog6reqp32af+VxgjoqGIkniesFQGRjPuJhBS2GeJYRVdoy4j14dYl/1WD4T+e7Wy9oZ72N/KMT7YIYh/mSyH22G2w8f3sITtd8cbx5eeU4lAbXKq4bKqH1fDlfXP02jApn8xyNpP/gigwd81glOqX3wRtAFwEW2P4h0OxJRc|Chương 897: Danh sư học viện khiếp sợ (thượng);7BCP3b2DRdZJQ7FsS4CO3882Um+spBl6ClHV+02LjaalfpiU9PFzuXe/G1OPE18VNnhZX8hc8cXddAhbXWZWoQh002NWVwQosRySAehvNPrZaiXNYMEWp3geMBW1slEnPg1LrTPat0Cir4rq8rlNx+m1DyuLtBDaOx37bSaO65Ld1927aTrsq5fNPORPuUuUHqWHbne09vqVT0Pv/2rH/lAa5sDBwMg73UPfE02DA9b0iBm9gUvLC3lSySpjAT9h|Chương 898: Danh sư học viện khiếp sợ (hạ);LVo7iYtLqPMnkEGAlQXBsjj9ckemYNrV4Q6Y1taSObpDQFxqpNAPemnGZo4kyql8nbE14xQ0vRMG45LhFDxAbGLTOo2APXxpbTNu0Ohj2AV6kLkJ75IwqX2q7GYHtz/QjhEIKJJKBGNf9MwgHyBqQ5adQ9+Oi59uUBTLeWtB3ifkVIdCqvjAT97VfcObxYOtFjaOceqJhgC4dvshmeshSZpH+FIpRXz1sTeugi6E3BUfr9jgccXWiT9UwN86K8p5|Chương 899: Mời Tiên Tổ;S/SWIGfGyrIpDyw1Tm2CuW/HpStHAQVSMggDKHxoECxepSgZX0nGygL9/LPNFYwFSd99TNH3oAkNsbTqByFVcI4oPk/Ara46BlCSU6XZkaSaV3Spze1gEtWwjJDwhGwi4iBBhlGPi962knm+77ueiQAyvM2h9z+PtEkKerU8Ww2xm24XKdGf0yWs7zhtghy1APTWHcJDJgqvMrzZpVl8rQ==|Chương 900: Đánh các ngươi một trận được chứ?;Ib9GQ0PTabCrHpJgvoCHVTvH5DI9jzhZMKfkBCq8Xs5pxAG48uUJknMs3rUUAnvQLRN8tkvnAmp0bWgIUFaqMr8GC4uUDKY+ZgBjTv45ybG3UeCetgJnUQKrGVwLpaL9Q4+V/tP7IFMhoRjmzq6oGHdWVF0d8DX8T6ZXhn8h1EEYeBVD6iD7v2iwkTapMxnqxpgUOcjVNQ5n4LVaAWg71CYXvw8A2XM+MCO/Ru1GjZLcAhgX451EtgdEZ4zhpYAa|Chương 901: Thỏa thích đánh ta đi!;iVut/6qYYeA+Ivv5HnityVOY7eMLxydyUZJfx/VrSo4WBHrOE6DbOZK63swR1pza/mNgZtyYrINUUEyveqEB1usSurVvDhEMqoR6wbhbYZWpuga26wWIqmi4EkLcOAYWuO7p2lIYnx6crMicpI/L/lTqKi3B047YyYNLAMYqz8mJbfXvL/1qVfQrDH423gtbuawxiYAE8NaCdBNCJ4VZ7XrSleZIJqZukKqA8hnBE4PGGdKzUTvee7X9HCcti7kp|Chương 902: Con lừa cũng điên cuồng;rEhIHoHXWdfSvgL/1P333yXG9rUQ4+NH/0PjDkXrb544jVJh/oCpYo+TlMgeeKPVA9RU4ODhfdztfDpjRdk/IdwEZsbrg4dyrqkXAh8e/huIYnGrkK46IwMFCZ0CC0EeFSU4lNckNVgekpbag8JarJyG5YStiU7jgcLVpVmkCe1thBVaeMk+lhLssFWPv56gSr1U/V24suFkEgfPR8eGkwvqIufCJqZC6dz6VeelbnoAMM08Tp1HwhV5ZR9qBndX|Chương 903: Ngưng tụ viện trưởng lệnh;AsmBTrwH5vGwX17dRqQ8hCS9uoNTIrFzbIt4RgJvpT+kawQpZA3yqoOppwno2AcmOF4acaIIqsw7puf+bMqYskkCP/fg1+WIfAbqR+8EzLDmlcrIcS1dQCJ0avEG4L6HnWFSYk9vvM9HZa0w/vw/H67HeBM1KRT+yDijh5w2z0CK+ayerXOe3lfRbZNB3S77nsmnh6ino9N6W9WC9Ds2gx1hMLCmKnJcIFbswKg5Fe0wjYc7NGfgzCUUwaxrstux|Chương 904: Từ hôm nay, ta là viện trưởng!;Iqi6d8kdzHJcr3XRq9S/a8bB7I9wPThbluqp7UFNiFgu4Eis7u2H1s/MB0Rb7vvxiio/Al2MUzsZdmv4cZjLj2K2CU3EwvpK2xEFGf4e8ixdYMEiBnl0Vt1i0a9xVA31IN/PXwcdLZWJcyYvnzP34+rU5uUUPGAH4XFNh0fULVxfvmUYd0mrSIUKrF4ThAQ5NFQ6+hpxAM1HpgVcpg6Jz8SWfk/lmq2X+87anBlXvP7lHlWbBg1DWMPcB/rUaVFv|Chương 905: Nhìn một cái;j3xYxMeaqMiEI4wUlI1sB6/Rdw5D0gqzJhuy2bKPTYQprNz6aLZfCdnLjvfqsq1XDMyBDGkQwbw9uBdpVBZFn2dHMhauCtZ9C+OGFedJGMQD53fpR7MILl1cdkQJwugFi6FKqWX/Dj6emF4bjMM3MGpwyb8+LnZ0YG/5utuHGdrKdS+kmnTHRpsLzpXcOteWNpDBRtVvm00bczg5/AobsA==|Chương 906: Không chỉ nhìn một cái;0vl+wcfOGKZxXqogHBS5OE+eAQHsjBs8G6RSocEqfXeACE4oXTsCEvz7dZ3Pz2vJLAE56WeCagKUTFb1M9RxJlXyoaGJuEU9AFolGJeXJG3cl9NroxwK+EZNtfvsXlvR/9ghh/DHiHIhur3hsspGlV6ZVTzZ8FxCEnSA3oncK8/N5cOk6vyrBaI2XVg7PPaYwOaj8B0t/cGF5bi3vFrYUbCI/FIDntij2Mtd3qbqrydYchFpUl/aT0IRdL+g5EXA|Chương 907: Đi vào tầng thứ bảy;11/C7iXDpnLSEekeNmzNrhr/nw+VwbnCGaU9SP4NPpcR5lDe9ZdraH4EwxfsMHb8NiGghrZ65QxyINrNE45osx0LJEDdy5h8IKUu1A0bnwo1+djez222HV+AaeM8E5Ldyz9LQcxUCtsrtK/gMKJgRfPVCbmdNJM9lid/amOZOQTIdZHsmGhNj7uF8moXaVWsHIBTKwOVaMZVA7umy7gn8ZXzh9ogW/zxmlzebn5T5OYlIZG0yimH0+Mp4tqKeUmF|Chương 908: Buồn bực khôi lỗi;Q1e1tsJ3J0fQFwKNtBobNj5lTKo0uQlVGLgyrUrBHE2PScxpQE9in01YDRFs8ri6BPEBWj6dzOpAnM/oyR/6Tx2QukuxwCAoj6BunL+8FKHEKDfSzuUUkvQchO/vwISGB8MyTcKctyM1ZQrB8Co0aNunohfSxPLi6A5FG99n2zKZynePdjJsr7r6EEagK17ckAaHDK1ng93YEJpjrJDpIw==|Chương 909: Tầng thứ chín;IcFH1IyWkXY5f1tXw0akYHD6y+61ARL0sDrc1NzwOGZ7BwTO/l0VVcrcqqLDj+MqTk7BXgMerahR1gaQ+747lFqbkqUWVkYjEnrj3BC23IOaCuwWCzG+EbiSFE8pSNS06hsUN1B4HXwfcIJxeEvpr6ooHJdjeYpgnws67jOL38NSh7j1htVEJT7lOeUCLyBeNShwUmcZGosCv6FJryrmfQ==|Chương 910: Trương Huyền thua!;Yyo2/1BCmMJ8kUUosYTVMY21NfoEGpaHWLLKai3RPDvlU+QoSilMkF7yCoapCOQpPe8S3Rvjm5xYzaYynFOJx15pBjfE6ZeZ4kjkWkEi54AT8b9al47OEUwQLXWSzWCVCEmpJT6pvJNU+Y1j0MuZKcqgwXQBgb6/9FMHo7K2iIWy9YlCTsmnvtLQjq/8spVXOstOWDffiwE9cLR9AKdKzg==|Chương 911: Phong Thánh giải;2LSwaOYaJCHVPVdwsgyk4yP68kUfFA6ahh0WT5ZuhR8XnN923dNDEN6SAod83qkaBCifVVnREvpaTSk1UmnNdK0lRz2kMh5w+yF+E3WnHiqFqtDjeFwnwzayx8IPXMz8kzjF1imyghbcsqdWi7IEpCpIeF4vzfjh3JPQnKBD0p2/F0+y6nzd8lFshRZPMbbYs11VaAjXB09bFl7Joctadg==|Chương 912: Nguyên thai phân cấp;M1tIQJUDRzqi/wz3QXDedHgU11J1rRlfj0pEX/1sErpFyTj6goj9XOc6OKQoVQj5pZD6bWEFRERxNctC8zDkQPkecxUUDMlX0Sqn6XuDgIia3S/xoRYM5pud5fo+6w7ip/951pImiaid9wG5nqGH++mZYlfF+s1RgxHQIehb84Y5HzUL2d3qwpSFxXS/vKfznS1LAKRP+L1sp2B/5cmhVL/qLu3GanZLSb2In/qGeoKdvxMnN0ZMgHGmY5UG/rY2|Chương 913: Tu luyện Phong Thánh giải;hlMVWwiZLMnxebI39P8YHKP3oO7WJTqEtpPxQrC30xzBY/PwyES6RGsGNHZk0G9sieXG1cmwU3B8qZpzjUzIYKwdVyGGkyJ52nJ6yRbzFL/8hi5SoGqzNuSE2hb71GBv5lQ4qCd2wq1Sa3tG2xvftOzUHO1tqAYSjMCDErS+xiElXTPmmVqeTNZTDQUlUmR1Lq62ri9LVde2lbcuxPuuTlOukkiY4mRWHIuqSAmGWYhA/xHkQmh8O2OEhdm7Uujj|Chương 914: Dung hợp công pháp;/8YXqZ8y4nnLl6paaTaZpbuSEMGraUrLTaEvrTzkfb0xbB3H4Pu8jXdqA/oVHZgXJx7lisE8z/WYdgHC2fN+hOSdgBi/uGDP7vGqfROG5HZ2fSwCC5lGqa+r2zipzcQTUyL3nFwQmfNMlq52dsIgnNG9SSPomyPDJ1+L/aRFRRZ8tcMbohy69FDJ/FnQwAeFMXjsCf1n5tlbldyZ7O1LYw==|Chương 915: Đi xem sách;7WU01B/ItCfrOKdR/XW9eYm91dG4kfsyo5kcb4PGu4K1sbC+uS1Gh6UZcDXYKthZ1QD3WS/vwqs8G0acw8Zx3wceptQV3/dsEZqbA95TFjKn3EPJaIrWBIvsGXV4dXj4g35CAcJMVtdLKYV32cjz7hoL2/T+Ig92827w05nKxNW4aE9EJ8MGVA/S6t2llnwsGfX2ixTE81j+pA/tQcbdWg==|Chương 916: Tằm Phong cảnh đỉnh phong;oEGLynhQGGJ902aM5ghQHYHPzuPrLoMOIUu6zLfT8nYG0du7glGQ3bx3RiJJ8TsyPBHKKkhVsKz1oTfMhYYcqfZYoTMCeTp9A7Gw2hjvILP010MJ1B510Oelbjz70mTWy8EzfbZi2p07hb5pa8MfE5WfBPkABSNOgHI+JVVQi0ka7L9FP6nuO2LchHs7m5Uxyrk/e2+Qv4/zYfKpVxp57WuuXzUebzt8YQPoFI8xp/4gXRWEpP87eDxt8jVTtjxZ|Chương 917: Lần nữa đột phá, Bán Thánh!;c/liKQV3VJl9KGudcWNP5HPSZhPkZ82ASzWjqK45PlUezqTwyzChWOb5fxe8phyVsV/h3Dbd6Vr4CJQeJ5qd4JiyqCBPyMSJVZJ3YhVG/fQmxXLpZe+Y0uicSAqZZwikFR4+vVAry0MmlMeBMLiYtaM64NYye2Z8mZT68p8DBWMAC2rtr5fzz60ujt1H6QvotEW+lLVdVMNc8MbhkWRCTzi7cvex/6+eelGWhJR7x0GoRxLJ319xjk8t1uPfhrAK|Chương 918: Hạt Bồ Đề;e7D7wmUyMD/NtABAn3VxcR1IWzmRU6+oR3KWUrCwMU0w0FSTFh9EBKvIDlDO0SVq7RUpoIOx85+9lwkuNcqIM/PUjkH62H5dCbk+HleOiuT173k015MrTR+bta06CaxA2TZx+zcuM/AoVQMADQySVTqbFGV48OMHoWrgbxfrKeCWHTOqkLwjj2ufO9FUcqeskjVBZcQh1QsOjvfjtCu2ow==|Chương 919: Thẩm Quân khóc;XqyWoTXMGauy0LSHc0E8GvS17B3h0tonat0wsa8mObQdKPWhtHAAsCQH3IHNdehNnhsZvpERFSmlCw4gr/nG/8GcuDI7bFCYA6uRw/5X88UC7XPOR0TIHx5caLZYRH9f3rw9Qb/+gtvX6OgNEKjv6jW2Wat/17p4FDdBEf6cS4VstgG2em67t91o0ICCtH1zaW/zIrquIsgtRqAgmnCITw==|Chương 920: Lại quay về Vạn Quốc liên minh;ZWhCZTT8KHdyDmJGOM+ZJ+b8Tvsqevmi+k0zMcxH/55o0h1Yh4Wiq+hq9W5J3G75pEyZkIJWksU47C5AHVpLXUBF2s6WaJ5CInhqz3JYR5+Hjp6PV4W5P6SBQbUZV6tYkCyfdIP1/h2J2PK2Rc2d2cBQ8IpNXS0gLKc/NgA5TwViQWa+EIfXJtGC4t1NI8e+CadEmVFxcNXRtXH8Int6cQYWEEHvONzkCw1suiCPFq4DAJHSBHSlmwG/4GOd4gSG|Chương 921: Trương Huyền đồ sộ anh tư;9QaM4fmgClCPqBfPB5xrGuBwdi+kfkUzb2TXS88lBmcNkzTv4iXC8lJBIwJq2uSyiRpJbNo5+RymhJGQaNRixlzhFYeu7n3k0ao1xrF33tuIV1tXpZMDAArTvotmQ5lKWMTEytcSBSmopgrxBQ1e/h96gPWrzkXpDTIEpz+RMXFZSJMW8CM5wtyGvH1GhBInmYxEhY1iXkpurgIh/oIn71vYm3JVafvt9Bvk/XyDUJskyyqkenEUCb4oP2EzbOEi|Chương 922: Gặp lại Triệu Phi Vũ;prBBewjjKXP1bVsJyIinXNnTFKYdpS93McCWh+LvpjkMTEAXABHb2YFYck9Syh5Dbn34TtXsNYoVOfOkBRaQgZjAbjaLm3STWhexokEidsi1I/GFdMRrBO6d2asWwktegOpnAZAUju6jjtfol1QY0zIvb9wHUNHJNSEEyx8QiqaSphI93uRf2vw9M+ovdR57E1nKQ33nJv/mHXDPUV/tG0WEgVHJ76C4iDW7+z8h00E9k4pOL5/TNvsFmoFBSOdV|Chương 923: Lục tinh danh sư!;1SXbkhyub+osUxI2fkyaCyXX4Mmp2Z81+C+VdmkuvIn6j8VtWJRCPhHlj5rQqDPUh1cAuCS5jHISw3XcdQAsPjfkKUoaajHzPwDB3R6RuPyg7oX0QGg5KzztH8QftiZzQECnp/RfdCawinymaQcwcDGbG6QLGWfRkynHIDeI+vsHUZFEOANi9pbzS5/QhSK7ireFyPLoCg0b9QmIUkkG/g==|Chương 924: Bốn đại viện trưởng;H9sZAg9QZQQeKGaqp0YXBLkmc6f4wo9TIfjyxdoCZkUCwaj6gvxu/BfAawFrY9TW2VhK2faXnH77S+YzyhtvioHtmTb9+qf/WXDWudEWIDZZdpjJmenemTf2PvkxuNPTWYM7RQfU5E8FL/3XrEqiNBNikkBkwmTyoPdvv3UMVrE+9HeHZYz7novpP0dqGXNeF90ZbJLMPjJyh4DL/XXbheL8b2Uvt8Vev4ILN/zUFLmwQhB+VJrICdS2cqyc2dKQ|Chương 925: Trương Huyền trở về;Xm4nO7/w/RUv3XSpILjSM7ymmS43BQjMyai7TnbcZ7IF2+VI+Ehd9GhDJ4a90LtatViNkkLFwKgK2l2JZe045RpxrYVG2Nb/uRSAp9VQ6dvQRU9O9Vv9gIUMYAiHDmD5VQHt1lv7WDCwHo2zGo1+NsQpoG4Vpi2HA7vdaG0FAbDXMqQci49fb2WIMrNT/29NPtix4ugST9cQZEoTjUJ7p5+yrPV1N0uMf8+EC5VIMebEpmGcXCAvkSpH/Ufb9Vqj|Chương 926: Chiến sư tuyển chọn trước thời hạn bắt đầu;NHmxd1Db089rgvO4r06V0JxwvGshi465KrwCPg60wF8koAzHElatfGoq0SnS5keWDs3cr5BsZENICXPaHcdnzD84E7ATEvQYcgugOPx1Qgn+VZ+v9UAUGDI4gjBZ9nMUFW5WmNyDmyzpzO+RHG6AHmROhzLgCzrjM63BZ2VWJP8qav3c443JiYXWBh3SpccXvqUqo/dWHCNI5y7lVAHiv22G8GhnKdtCFx8LEC0uZnZAHdLq8aJCzqIIe/Makm9/|Chương 927: Cho các ngươi ba phút;cb8JhNXmP91/mJjaLbA0WfugL4//ugJyKTs0qxepecYI8972FDcP1BjUOhd6ufBGn0Y/W1DoOas7wbkj8uZMpw16Ne1rWOEj0HvRzmPj9LaiyTt2hUAf5DInfIJydSFkRxwZyb333P8LgTarkm9tOhR8MAY3KJ4bxr8kp4FHH7IhOFbrK3xfIwGqpgw9GhPP2F9cvlJ9lsis0ZfsFgweUDD/hT8BND6LWrwISw2ztP5KG+i6DOyb3iLxG1hUiVr/|Chương 928: Muốn ăn đòn;xAEUZ8YAUZo4dzUUrhU8Hv1X7lFmEN8fQy012ig+pkQIc+b0/A3ZJktx/f6g6/b9IgCDJLF89ZlLbhF1mHQFufv1tFMBWFTadxT7XwDrKdpOJernG+CvKafwBYo8ZbBXAAL6wHirOE7yJ5TU4TGDrpG7BNfE7qut4M7eNDThnmjGiY95g05vRpKWcET4mr3vqRxoHzyywNN8AOFghk0Ufg==|Chương 929: Đền bù;Nk+a0Sg48GInvfwVp3Mf72Co9/p8g4dXNNz1YGad5S9jtsaGq5CoHgGZXC20sCOgMY6If4ZmtmqyBPt0NAFW2oZNuGBr5nn553SDId4MHdpUcPoHt1MouxMW7DQHGaHL/lWAmzrlAqIpAUxj6O91vM9NAlS372tv7B1OH58fOD0m0tlSdX00yMxMI5fIwYvLVrZCcICwvL1kwlvCidEhlw==|Chương 930: Lâm chiến giảng bài;6F9/r/Tyeibc15i7IRYuvyeDy8nOfl2Pv7c0hVTBNpPhPe/tY/xwAmw2rqRBji7Fa8m8qaYsZNDplxAE6IStW31w5z2/csTL0hAO9tgQE5i6mqRKZTAm+vt2LJxH/d8ip33/YKvkhU+n0nGhvqElU/f4tw+0Rt0EwMuuBR9PX7H8vdhQ9X+vpQnbJFDEf+h6lnh2baP8q+nzJr58VCTZY93ySekFOXeIURHFV0ZvDWyuUOpySBibIFTW5iwSClBW|Chương 931: Chiến sư đường người tới!;E7x0JU84TfHuAipkFcOKjAx3gJA2pIVbEVhGtsWQb39sUFvV7Vf8f3qz6obds2tJ1YU+Omq2EIuou2nETcskJbfZx0DGfiA3IFpYXm6/hqzpmPWPfZiu4UX+CXjupXOIqegjK91h8yrTmzb2xn6WbfUgXIXeww2Hq3nQCKqT9s8Mx4EVfz0YEk2/HZyz5mWLRZdR3QjEVzz+0zdUs6N+EsgluA/l4CFWQEIl4LoV3cpuHUQhJ+nTetXZQ18O5v5q|Chương 932: Tuyển chọn phương pháp;WM0/Vb0L6s/IZ05AWn10vraWGs0jBnCpC+7FO65dUPBCb/A1CwSbXrgPMvld/kFM6SnJMhebgqGsCRd7x70PyFrfqeD/YPV5afSYSx7I+iJieVo9JI3dAjYKjNJG/IOKBUvhj+5w50Eim7WUkBnQ2C1vgW4Cp8hTQHo5r0VaLta9T4giavjV3k17yZR6HzIdf7uYNGxpP+8qbQ/0m3VrcQzc/ebE3MXojZVEk/ZFou4Aln+WePvJquImJ1HO6ISr|Chương 933: Chử Kiện ra tay;y+ExUHtXxkKeXqg3ukjRzFvwAXrnaJQ7ZFWlJkDOcEhgD8whiUbLzznWa5QCIIPFhtBu3mOu4z4C6J0W07ZTjhfdV9k0tQ+OnXA0vVJDuUZkJbsW1MIx2y95l86Fux4oKMX/tOQDqFU9uTwDN14f/zuoNBpwBB3x2ncS9tYPDOM9NGK+/ZvPfSGuPM2nWBVdInbmqrpL+CzHwQRT6dU0dQ==|Chương 934: Trần Trúc;LUGwEtCdlYoEm3Onxm/0a4klWD1NfK2ZW9TIaA5gT3ONCVvT3DLu2yH4rdXjEIdrCFiWeG9RAkQoiV0iqkqDb8sZL9LLPmtiUmsVD4SGnjLFv8nVJo+9bdAVgs5GL87qcTjXZXYReC8/mDWZLqM5tzXgqOlAIOD+n7gjN4RTsHiRXBxAS89SRLtzXmL1LtbgwxwKKUSJt84S4Af6rRRN5g==|Chương 935: 1 chân đạp phế;6UqRzBka0MinNz8HB1kGEprzKFIh87SxCHT1Q9XVBhuE/GQ6IXIdqe4jOa7hvJKvjpadL6QQqfBU68hSNOMsZVwMmKmhB4g6wQ4TE1x0uaOXUBKyWCXOZI2r6MnBmigeXPKQy75Kx7DRq3AAzdl+x6wCEoW2gdyn3W45K8lX37GvxopsSobHyZBmwE3ExajknmSxv1EMWfU0rH4WBeskgg==|Chương 936: Cái này còn thế nào kiểm tra?;sw9QeRPFWvCIW0tKDajmOfVm3NOdxWMZ5jZGfpT4Jj28ETTDG3El7z9j8kXBYlSfZbP9VkWoDvN++MaT8HY7UakDcB5JpWAuFzUoqr7gGSNpqiXC4L5downqKOF7XU8A08PvaB0j1m5Z4hwwvraGfYYIgDP+4cm9eDubwTm+NJO+gwgH8OEMl/sQrJh1aDHnIrS3YP8eVDRxAh2/yCfSd9CPq1m1y30VdEqv0Ro6eF1yhU7/oWYV0fEfrst0IVXb|Chương 937: Chân tức thạch;U45ls/oPy/j7HgvP1malBoKx9oz5Pvmn49IX/gBjqLQFV1nXPzCMhe+B+pzETRYBN5j4yEfM2b4sQ93xVMkO6gqUcM5YIrc/TJj5zeYuZ2pOr2rtBGskX274lzifxd3wslKIUYfHQgSx4307d4fDMwdzHx6n9hrOVEkiVSCLtVoerRHzbEN3I8FGX8F/EHoHUBilhC9OiEsgvO6d8NSy1Q==|Chương 938: Vô địch Trịnh Dương (thượng);FJnAey1wsRVln3FkKzPXw8WyCpmfbDldGYwJezBCK9PW+eKUEf7hlJWBMgGBlP6rW/AOyRr3cG8AhOZ/x9byaqVYPX7n1IYIF6f4o6hOYwNf+T3uIWZmJ5/RB2CsHGJU507FkxM2HfUFVf5KZ+you8qXFB5S6Op5h3BYYJRn26bsp2DNBWSloi8WrbQZR2V6wx/VAfePL5raH72UINTsCKUCrO6lPnUOKRrZIwq7vaxyW1r3MA2sN8GZzDo//FzQ|Chương 939: Vô địch Trịnh Dương (trung);gBwOcH3wluCLXNfL9ByRLbWRg8VqEPymu/KztztKohd8PRjHYv8BmLHEPk+2CkuJsU9dcJE6OXxIIP464ZOjLJVphXUx6U2s5M8K01ut541LbGoo5y/kHzzgKcqwHIef3Epr85REcwDWRrSryKbNaLUoBO3AOi3IygLjaCK7t52MP2ecBe/QwsrljK71M3F+KiRM3lgbtZJGF5wHmT3adLO7+rtSy3W7ZiDeEmDwWrwQkHCTIhCgQDxkKMpo3aOz|Chương 940: Vô địch Trịnh Dương (hạ);gaV+DnN2Hr1+t5HczCtiWOWZWDk1ehe6ZvW2HsuQyZ9eJoJMSzYAtAv1ImmYwQk9TMXD7fgcWauFnE3bunFFPn5jNoFh4hIP3/qqyBLWdk3gEw9ZJnipSGJv8ON7BRbzRACbMC8PCb5gN8GvNKpaXuzT0qFEtkpGw5BrFPqEab+tKT5Q/2OWIRx9+XXLAGSFGa4REBj4QRshreNE5WHWeYcm3s9ENAWCNa7r0FNuPQnPuYkUg7hVZYp8Cq8gF9v5|Chương 941: Giảng bài kết thúc;mf4EElQpA68clxqzQznd1qydW4AD+dVeZOpur8nWJRhQpE8PtE74INkM1bqYLSC7hDIdtYOvMRbg2tgrZlqEj6rHxEiG6LjN9xGOP5/bGM/LLwyOfqcyNiBQTClM5p5he5LXxVw9Sq4W8BZsCeCeDG5PWkogEbU1JkTJcxn5AXXXzG2buYITZnODAyVx/enfe2XdU8vTlWGM2qgTOVEtGw==|Chương 942: Toàn bộ thông qua;pXnNXms3/BNbKnzl3F4I92uHLOcQzSB4YzARXc82FSL8jnhODHo7FbMV1Po1TEvmvfGeGl8OB1Gfi3DLoW4BqimCP7r4NrfBt8+mxjXjE1rJ2DgCKzGzTYxVM7v+p1nYkxNyo7AuG1OZyRJMXCuj4hsKvvWhjdxgHJZx+qzjCNrBEmrey1t1fSSc60YGXSJzG/TQpY8qC0OMcTppi2SyeQ==|Chương 943: Tâm tắc Chiến sư đường mọi người;AGQsdv+fzR/7xbIqv71C4cmX7PDX147iioo9Q8SlIdmVVFXLr2PLy1O0Dddv3ct9LfJuqldcqD89bhnX6EH0Ex2c17/Co4X4BkycyGAsS5FTIFB07CMRsHrJW5MeiFkuhurUjy/LsNNRSFaO+n4TnzOcWnxcBRr6v2iLXPs4ZDtsTu0naQ2VeBSX+Lo3ET3wBSJYrnV2FJNBCmYNihgVj9MTXLQu+QRmXhPamNnGEh0M6zTdjgd2ae7stSQeG0aj|Chương 944: Tiên Thiên thai độc tin tức?;lSmeBXh4L7BGkszvotZH5oWDFKxUrEj8JVFwJyd4LQS5Z9jN1aFdBiThhPtU+oFxa9EbDFxhAWujtlywM5U993ITgsxEA2ZnxYYT+uQy3Jhxoj7CAmujhHCjHe+W0VuoLzu8CO9obJUcJZmOld9IpaljITxB41F3ZFOC53OsoH502zf4WV6MIwSGf7eThvjpJ/CbrYVW6ltA2nP2AM0uMAgbdEs3QF03ZnEh7M7njRNxChgw1mZCg3z4+X28RQ2m|Chương 945: Lăng bia biến cố;HUZutk5zckUQ4t+oTErQK0VIk3RLdc02Jqtfa/+Irq3A8pbT7SwN2NGOXKxZI7bZdmNEmw2y9bDYmB35YJYCVUhpB4DAzDukrtQ2c1MVIGR0DiXKzgMdShR4jw62AvdToEG21eSXbPXCjJGnp4J4g1tei5oZnn8hWKvl2qXmWBqr6q/jZKmiU6tq0w2Zr05+2mS5jNCi40vBcdDD5eZ24A==|Chương 946: Sơ nhập Địa quật;Aix0eo9scS5nrZvMHyOA0MpdHCJ0a5+JRzQgdKHbiZgENttzQTJvoQ/qH8/SwlwqhuzgLgMJp1KuZHlYqSMU/q1h5Sp1dW04slPQ63eYrL4WSsy5uSMkENDvSyszZUNRUCj0dK80L2fn9XwUzMcZQc3uwEjUQH4g/YLrFbgX/AL5e3jTA6z/L2EOmblEl57lm0LjTYXhWVe3nhM5jRIZkw==|Chương 947: Thân phận của ta không cần nói nhiều đi!;i3W+I18OX12lVR8ZNnh9JWQnuV/NdY8/SxRk0J71L2uaksGm7vq8ISUC18M0OQ6+4jgwj422SYc9/4Mdy7d1F/a+Mmc1Mh2+jAvgxYsQDdxs7p237aGBtkochTgVQSOp8XVT3ItRYcMpS76p5I54iAslHQ02gA+HKujuGZhcVJoPU0yCcAyhoXZtg6KKMG0s9YjnY/eeZb5VpfwL2UMSRJjdpMdZIoTb99aRxiDJ2wybLzyfYTeT2e04JITqrH1g|Chương 948: Chủ nhân, ta rất cứng chắc!;hTP0mMwmPpmuKOUQBvtwFoaVMr1docttZZ934qGxgovXqIJo+3/beDoz5pYY9W+c8MVLmvV+fv/avMeJ3M/QLOPAnFM4D+lvlKQ1+nSRPy3cDPIHZs59w5mljutuDsAIoFT96DoC8B38ri0kPvOXLMw0lVYGDJwUoPY9WcxTCokwUhXJQDu/ezrJoNBxoX/Pf/+sT+sQLgo/z3nU8Ns/QaOJlCHJjVZGavy7HMrbAe8ZkXDtYPLZmb1ZFEIuepCI|Chương 949: Ai gọi ta?;Ffg/SvMtn2yvytwG4xM/qAsyrnTpzWNP9e06zhWcwTEsrVdB2Z1Jg4jIQizPDa98cI3aCx3ofHQZPEyd1aB4JXjE1jQaKN9otIqcd9U1slsV3FXADYNX61RrjfJ/pCp6rUMrVn2a1P0n15TcYw9woXgazk+YEPW4SxFaGXKdVUAcJGXT2atFPJJo00nP1uKix7MX5H/9A5mKp5TlWaipqg==|Chương 950: Không biết nhân tâm tốt;QXxyfjHG90GoisXSDkUF/J0hIFqXUUxetVYenI9lFYHv5KVCKwImqatrIo+dZy7DQ51MhP8tdOtlgggQKvRJ/204jSO1Nq6foKsWXwRaMriu4aw1hEqy8DyB0X5ZlDsYzU6i/EbjjQu5pA25CydIjZwkCXSQdFZWuLpyGaqUy1iYLS/KnhCPd4uUIxgYwiKZAu2U51aRpUmzLs7awAu3YWlPw0RQMlXIitX0mjBtDuMue903kfefVCjy4C7gc1W9|Chương 951: Thật giả Kim Diệp Vương (thượng);2K1vyIjELIj+RBYw1Jt4TSqEbNCX2SdfaXhxGW/UEqH3xGYf4707oEG1CO1cNURVFgCBp3ebpUprHRFYcRxv7wC8+9qdF3TjlOaubfUSyWWHOfLPiXrjis4tv6DWfvZIJ7L3gxRP/E0dBXM1+0XkgV7M5GiPmA+khhxdCtCfSm1eB2vqMUUNRcAhbLEjq1dN2FOiOXnXJ7XLE+ROrdUr47Q7gGRuzxUAQVQkKmNMq3hqL/U6vAJZn/MqMi1dRuBQ|Chương 952: Thật giả Kim Diệp Vương (trung);39ppyhuOOsvU0w2+9AVrWctcHn3eyKloYWI/q5kphxEmo2fT3NPrXm+GJFRxVYQuNH4KU761hjwYE4USVJDvPfzU0GKbv1HiaFVq+GJHhw1f9iljoWr+G+nRCoorGBvTg76bUX41hE+zKXj/sw2nAjtTU5E8eFILqLH5gF8kJLAJsz+UfHrurXRvu/CvVr6BKkDRv6JEDbHfVGDgz2agCScxIjPh04CooW/KVJJ7nBJVWlyv20wM6mS4OZ2P9Q21|Chương 953: Thật giả Kim Diệp Vương (hạ);aqEKFhb6HIaMMBm33Q40RY0IIVv5npEHdxVIcvG3YCZEEE7CXFwsXBQbtBKtWxd9ij/upTUub2uil6CZhI1TxYsu+zxM8fPetO/ND/9op1wOE6mUEcaVOoaobQmO+Vfw1p6fNtJOalHy15OJBJs1BDYQQca+XLeIUxUmHVLW6UoshwcrSVID3LgFqpt5x1e2rcj94om06t8hUeTcZ/vbjY7S58DBiBbdCAumO4bLYnTrIm/ELuteWkSGOa6iGO5h|Chương 954: Tin tưởng Trương Huyền;WXTZwzgjT3YufAVx9jA2Kl75A6wWnyBc70vda+6pXgO39/z24eMTbrwNHl5hSB43NyFT9Jv4bwes8n/jQeICvUJGChhAOc4KdFZrsqlBi1R6SNR1rIqcZWmk2kA71hRWYD28DtogbjBlkXYF/Cf7oP8c8yKWa0oAsRacp/3tUxWyUQD6wZAmdqLI4h+4PQ2rODfehaCEa1yY9W4CbgvgSmPcglP8r3jviZL7DA34MKis/ifDM8BZsGAcRoMfD0/N|Chương 955: Giúp khôi lỗi tăng thực lực lên;x1j7grOyLeSrxNSc5G8Z1P55wZGJpdYUrk+s8G9sd9QDEP58adNz5e3V7ng4JTw/cT+kVDbH6QjPHgcOg0Ocn502FD9qJrWhYEYFDRSqLrcDJYFfxnTq6aOfJKhmxajfnj7/x2VLFomubuUE5Eze2Js0PW9eUndfEE2u9dqgBS15PmRSE6cBvBav8a1/o1qIApwdWSPv7/35yGd3O6hYEx/yP9/xaMWeMfoBLNY8wRcEHnNzyUotwzHtjzAK0RgT|Chương 956: Suýt tức giận khóc Kim Diệp Vương;N2O5eYHCR1jT6enStov3l0DYj0rwtXdF7x0vGbXqSZGBj2RVhbOt0MNObykYtshoW+Dgf/H4/XBSckcQoVMApCjM1AMJx2dizXhjpUyz2EV0cseljYe1j7ZiP4Vvg36gT2IpNNQrdOu30dqK8Lu+ocivRaSA7fsTiv7m/SIK0nRFpImev5irUC7RX86AWZHNTOGB9n4wpUcwhwyPV9BYr0Ym4yc+8Qvw47aRHAGBB1/cD7SmT8J2YgW6HovIzvZI|Chương 957: Đột phá, Tòng Thánh!;XFjHZMlFl+m5s5TxJ/hxs77PgESp8YYI1w0kAU/Rc2LFhLvrlJcQZZTXYwfudU+65DVIHGm0BBZwyGl4Qz2AJ8fAWkL+W+wH1VQgJN4xg2zx5r8r6kqGdR19B3VldNmrKKYEDmuY+pwhOO7rY+5GJlEjZ/UzBCCaxZtCI4sBBObyzuMcUT2Cj85pS15qbt+OZgm4ZP315HZAesRsSATyPw==|Chương 958: Thất Tinh trận bàn;VNdcA+4VaZa/Zjfq7U9qm0QTzlo4e/05eYB+oqj1kbOqMp53JPQ2suaRTCiGgeUQ2LODwFIr5Gu/lZmVmq60pi/nKk7pwpK+FB7XSFCofLNI+0bJVgsmC0oJ5ZzEpKFgoeimwzlPhO0Pgzi6kKD/ITodqHpmmyFQs91Os30KOLYGTRZlNxd7dKOQqBJzRzHCp7dsLDdNXE0ijy0++QuZ2g==|Chương 959: Ám hiệu;tzEFjwBGb1mKokGW7kf7hu53Kl3pfXeSdBDpXSuYaI5w51NTMYRcAv/dkmvRCBp+7JN0BUpkB6V0GxV4KZlqKtTZT80PCGp6kT6hzB3V4vu5tk4ZVklYMLuESNQgytnbSyrFvEWh6A29na5JR9aDdS2LAGlagtSWbpqp3mCCYTBGLrQ486hzbvExtvp4BCJve61jLtWYL34hRhSFslE2wQ==|Chương 960: Toàn bộ chém giết;Gbg9oT08q0t4IUCxiqNOWJbW7Tom9XPRF8rGUeukG6X44OdGJK5bKNgcSAqt2FZ5iWE7lGeq/WTB86KiyX1WOi+sj8v4C2fDYR75Yeqo8y0y/G2to3j+daXTtAmlgVhMCY3GtZnOP9o22MVl1KaIwHQSJBIJIfVS+KK3eACsgPN6gCS91a13Y4Wh5tDzJGDxITWZIvI6rOxvOtFdijW+YA==|Chương 961: Lục Phong đám người khiếp sợ;vnopn9PPD4r0yPFIuD6g9HyH2C0lUTTviAahZ+0RWwhJHUzeqaCqobkMaHqrbT6vZFiveBO26A2WhPudopZHQIbvBEBlMwduAvTaUQfn5Bv91k0T0oiXbbiAy33Gf84fyTg5nRBJM+ejkX6R4uJ4rUHfoX2vyjjgJt6pgNKLQW4hlFko/UpKgEF82nizABD7IbEU3Ng0oAl964ovljce114n++stLOO9nNw636aiRzQesTIokB6oG2pSNNNsMU4Y|Chương 962: Chiến sư đường đợt thứ hai người tới!;LSrSFMKNKP9H88Z/SrKp2qs9p83Pu9z0eZ8zx1Te9BolmUhckg8BQ0H3hfbvtQizkhUANrOf94jI/d0e+SdB21mquJbWrtYh+45en7rzBRDWZAB/8o4Lbw4dM+LYUwfj+qkxeczr2WgXhMueVdSEZhFCA+EuNCPs69jrRwtWaePs7BMmaIhe2sARw8WrzAbBgJiaLrwRljqEuTQWP0G6yMQ/B1F5TS90Ns1oPdNEdwAVkT4vP8zf0ulPmFDIOW1P|Chương 963: Chúng ta là Huyền Huyền hội;e4lU0i1HZb1OorxpV7+8dEm1fnphQpcSuNPJWLWIG2sXZA5fMt2U9WTeYboOch8XmbQc5dei9d/7SoUDXPIu253QDSztnsako12wSIYNqiV5U5RkpAPqKZWZbp/YaALf5DE2qgwsP38PAqcDg4b8cdHKvK/Xc/vYDrYJypzA6DjbmUFue97wz6YiqugyBAOCNN+lVL6Or7a9TZtbP2T2z2xzHJiIjCUCqFXsXZubOpZTmJA055uFJmqsaPwmAn73|Chương 964: Chiến tử;+CzJ6KjNH7XthBxsiSwxDqbXpXhgmpnMot1myW9Z4I9m7XGVlEDim129opfgF94rJlIC270WCxVko/zt252ua2QJRvF2WUPZx4vB0ULvv2uCwXyEhTIJPuJ+uF/1BINrDgbPgx5MlYac6dv4ykfOHVE8FUSiTRpi9IbZObX61cd1UnNEjZIGtG5FFrjdlafV84znTNFMiD1KDDk6qddnsA==|Chương 965: Long Môn trận;4l6Dw5wyArDZXfqBAde6YXqH7P5q6+0ou2UTlqkICjhNGt6RqxZjTqaHQ0NMWubDjWWPxVWzLX7t/9lHy5lhYU3iFMHMoLzXawt05SVcv/Wg2KPSxgaKIGriPwZdFEJfzpt41YS/ZtUVlmzFlunzr0DWKJ625PF04KQDL0VsCtFpYbqP8y7svIfFg7w9Ap+GRXWztbvlLk1nZTYjtJA81Q==|Chương 966: Trương lão sư các học sinh (thượng);h7eBZSSzv7fwK6n1wq4K9nyM0D2WB6Kz0rhCmIx8vlTJTmY9Xn1Wv3bp9B4n2BCRzP8A3pAC/MeFljI3SUMTr19BmyI0vnN9h04ZFn5VBTaBplDQY+wVt50hPGctTFkO6YreDZLSBqDU8BKydB/mkB3nFSW3qSypFRNJkQ+lDYqvZz+PFZXxongGIKZpQoKqe0qgxkUSK+s8XPi5v355CGrazaVBiNoj3FGlaPK228Nn5fvDuVEX8xCJNSMn+5iP|Chương 967: Trương lão sư các học sinh (trung);L0T+IkSaiJQnVKtA94ELYkEwpRuhGyejE4UL4hVljLBG8x6VlL7hahOPMJPjbxCxtcaCKlzY4TvIqMcG4b+nDSh0BYBRPvMzzFoNLWnhuBIY1c5LA+x1T+wTrCVAatCDmVmaWe3uYP20G5VeyL+iiI/UUsNI2D19FYlk0lrI0MtLcpeQ3FViaYMAwVe6RFp8MInnj0n1tMD879z9/jnk8g8hkZ1+7mQLYtKBlyGfqRCAoGfdzUi9AGTTd3sqf8+y|Chương 968: Trương lão sư các học sinh (hạ);r6QDK62ybzNNuCzaRoJUPPX+v0bELHabdQFQvWiMGsM796oZaNGi+dwbhITadiLKVyWYejXmZWMCVTiAVEG5w4z+GXJk9uNKU4wLssG7w21cmmKeg7aHR0mejct1V0plpJVKTq9ITVrpb8TuHBr0yFCx7j3VwsJHitfw0NN9fZxoc7zibSktn5Z1OnGjSSCx6KHfmpD9mARg6j7R7D4T1KXwumVe9EXUvOrmymjufpMyYKezQrqrYKzSCfhXZbm0|Chương 969: Trở lại mặt đất;8zHbxRsSLDwp6wRAGfs9X7AzHDf0g/TOicS7Du45feYp0RiitR5n7AJT3hYvW08V7rWIuExylVSDsXw8zrLVOnTstG6IFyj2ilYBpEr2cJVTztVZN/mW3VbURDlrUm356fWLactXqTEsL7avfJWkVrfCalzSVObGWib1TX+eoEz8UeTIKKMrsQn2GRrQVCDEqxjSZsWp1hJ0TNSirK7deg==|Chương 970: Mộc sư trở về;+AtDFnKhX9zUoLxL+nty+uT0Wu3yJonD9lMkZkyfqVqe08Vaet7BVkCbWREI7ML0fWmJZA3G3dWa3yS22fq4t16DEDzYjak+ULwrbn1stdinOJLX4cXEmJ4h/VXicFU88w/Z3lRJrmapPiXIik250+qp4Aau+fviYpz94S/y8BeOQzNqXA+zK+8h0y/USqlXaj8LqTEMNQrnizv1L2Jjbg==|Chương 971: Giải quyết Vưu Hư;3Mfe3uuWCe+PO8JF8tI8bKVB8F/sHy4YrWecrSGUbnhCpT+1l8pJO+SjkP48f2XxASH8yblIny/P+ILd68JhUwtFoYuAznqwbZgzExXve/X2fpPanf/sORKKXReZJGBF9tm+948uQofqsmXIB2fkS8poyzMgd9Zwn+1SnJX6+grS7CPT3TXrS8HJIE+o8e9nKQfDCOOiwBUTEWGuFX6Iwg==|Chương 972: Bối phận;cWJfAe/PgBblUr6XGWCTNIvgutNWjxzOn3Nd1nPIibfzXAkvANRLRvdfFoIo8hJfC2M5+rT1Om7j7JntCtTPqe+SQosNECZ97z5Rp91JbKtzx4cS0kcqdKzg/eU/TxB4x9ka3hVMOkn0jvRYcZoZ46RlOOwoRiJNdbmvK06PB1ncrXfNQh/EXeBA55JYdlh9XPn6qlAHU6Sfz8Bi7s3PoA==|Chương 973: Một chỉ bại Trác sư;Mxh99gmpjdMCqeUCJSUDB9aUNHmPjcrRJ1eD+t3G1uPJaDpbnw/ZAFWqjCYa2J80P07UQ+JNm26ceROk7TvDXCYSFJ9Oh1Ire8QBjPyA8ja5nVIZza48w0fKgGqga0drhbXE4aCdeBdo1UOakyzq+g1W4mlL1Ote7fMSYyXMi7/5Dbsm/Jn0RT3Bmh1X2LHtboXPhPqc2kzVrAwt6OZHwRUoCisB64t5ogx33q6wMpuU3nqLz4Zns+pFyJjUmZu3|Chương 974: Ngô sư xấu hổ;dn+dWVNjhLl9LX4e0w7J6mOEDB68PE2zw1LJ7Xf3+ry2sB0I/9SmE5LFHZjtTAfLIDELZdOULmrh0iB35YHePqFy9PSnRtWEoaaymVmenKVHcDExMEKhBFW95z4teaNZXloHqZLrm+JmV5Yx5uwRfRXFTsPMGNk3hisf+kOuOkuJdC2rdEtZz5nljUYETpFsTLSqfBpDXq4fRNpgNzKd0A==|Chương 975: Trương Huyền muốn giao lưu;X0N6N2kiKcBATnRwINj1gf4+2tBrtoQ51LQZ12FxzPu4SQDhn0PIITbOHSmU1v1YQF+efMaHRZM+qOaGANwtRUdwISOUELyJXEgVXUiS3C6YeqlMIYP1TCRtsC3rWRGEA+D3IexUtX9eGVCgbRayyCcH3dEDhysq0Hq7uCoQoKGNMpYZCc5scESZKg59kNUWLTskLrFLpLq9xu51NRfvZ7z1kNWmeKb8dEKvMM2+2K1//av4h9/VzHIboc7se3QJ|Chương 976: Đi tới Huyền Huyền hội;rDz40RNZ3wpOIY3/mDHwTw+pJcnxzAxnsv71ifoS2KUM+ipKuWZYP3zNIPvUpwvu2Wr+c8K+aRgYiy6FlKhcEM/UzABQxUT7GSvI4KaDV+or5ICnVrNPKfvogtl7l//UdqDOprgVRSj3662bWMRrsSBEqhFLeC92eYAQyudwSyvgztFxBxiYL+h3cOYRdfb614NLMDsYqgiTVzAY71O6/0QyXv4uMYdwg6AwQ37X9zuQQNrdniReCCeoq2HvZSAC|Chương 977: Chiến sư đường người chạy;k9X7CL6wJUUczEEAAtQ7IKX/TFbzH8qDlbCLCX1e8ncuU3fDfq0YEayQy5eOrsECW1IBs7SkLI42oOG4D5XeqoOXMk4X3CHPzhQqj6Qr6BaKdjyDrfR/0fWTSkfceEyypxuBs/sUf731bcBnCzpTRiwxHGaulQ+S+QdjS58wOS7cas/jmhULqXFyDUtzbpWg2S+SRdOXBqh1wm+03NiKKSZw83nvto7iiH3XNMbin+85LTJxIsnNGRaCcyKQ1q+V|Chương 978: Tĩnh Viễn thành;vl7PsXU75aZwPhXVxy+K4jF3rZ+ekrf/P2294r8+scCKfotzyOmmi+7yvO2r5uysd5itTgn7EWbh6LU4mWWqc4nKUOghNUqc3HG8Rh15arWvSGB1fHbGsymY9wKSj5ombP6k/xSSXr4L6gTlLtB43cgZHEQKaGMo23XVip4osw7Ak6PJHZfZp+j94uvyipH5XnE118OMjeeQRXuQ+vNwmw==|Chương 979: Nạp liệu;oo+AQBN37PQnce+ni9P+t3cdGcULmGhXmMETjKqhUOknctuojT7Mead543BKwenQxYd8gaJeN9M0eIS2Ih1qCq/Us9nTBiIauQG2DY+/rYcUPL3Eo8lxFbJ8a3UYeemCFoNf4PEt3Bk/7JHmJ8u1rP2fC1rnaEyQ6ylCyMakJjAkv46jPRdrV0TrpyVKg0wzUnwdR9srlU93qf/GNg9zrw==|Chương 980: Địa Tàng hoa;AFBa3hi+OLU8i7LW+qdSZ9lQNBer1ZcMrJ4bTH3IyUPpYGqi6yCBoaBJjRKu3N2GQilRFvIRzuIwibCtEENoxf86k/Pr+rhIAtss/3pcMFN2Tpg5Fw6IaQf48UispZfFOZWDYX8yUIC/w+k74SsEyfaKtwmE7PgXZ4jhjWi5dNgA576ShnkzHlj3tioOGZcAd/hdn9E/V2YjGrlJtSIE4Q==|Chương 981: Quái tẩu ông;prusvqu4FR5648hIJmDd+/JDd0JjbcfR5wJPQlyUQA+6TH6aZdv9xDxbrlxZCIVbS+ky4ygF2OlLGCIycnruYIcmzHPo3ODfUwwmK7j0ihpotakpOAbdr7q/gKDid2FbNnMBQfK7L4pg8YF2zn6cH4T3+q0a59aum4cJJN0n24lFG8uiZ/Q+TiAEOau1WTFcQW/m3whhd36EUriFVVJIaw==|Chương 982: Thanh Tiên độc;XhHSemoprz1Our8jii6NU7Ov2dKfAr7pGAmYUc16zzKFA3cKqv32yx/tYsNK4sYS3w5LCY9kCisDXs4gi4KDG8zXyhOURlHwa8UbKQywyZx3l0Zjpq3zEoYBljaKONEdLnofZKB75doPSGp/hfh7k++gxeETOGkHbg8cComA90o+eGn+g0u1Ih/NqCm22Zoag1Engc3XqVYi2LzDY7Cxag==|Chương 983: Giải độc;4jAT3uXeCjiuSrKooVPNraHyVNw4nBuZkQGYCfzgweArHKBO1IJ6i9sv0eM1Jf5t7Kz4Rnt917EAHVQbTWaxepDcVITi2srm9PaZjW0bIIyFFm5HCDMg6XRSaXb3b7Y29lZtU0dfKIhngFTcIhNL0r+M8K0vH7eYRuNapaV1wlTbdxCS52Q3kwQVtiTL4XQ333ftK5Z6qEh9MN1VojlfEw==|Chương 984: Thành chủ;/bC8J3N/cwtqqR7HR6m8x+cGNJgj4o9vBYRCVH/WAvIyjpKSmanGWZQLf2rZU6jx2ANO770/ZKoP8SoIm6FhCHlkYmhLTmqUDk/4VOXDy5EUz4HzVBz3LsATOl6iSarohX88X7WSypNXgsuy4jk4xNOCR6o+QnwCDDaVzmuAn7n+irjLsfnhQ7p6QP5Q7mi/9xcWpbIEL4U4EDh+uFrg5g==|Chương 985: Khi sư diệt tổ;BAF+rpNxEQhzcPPQJ1YoVw/CdY6OGNfx/EQmXwJgOAKmu56lNHFuVWjSB9RUapcd5puTxRtR5In9Us9Nr77r3lQcfilpxwTyFkos13ES4kUS+TH1n5S6No2Do5JkTrs8HAK/G9db0dvpowWRhn3xpWPuIvltNUp+cr0n7Klft/ipHQJH1u9kejzITWcuYWQ8Vy16pWSUlR01bwTiHrDD6g==|Chương 986: Thủy Diệp vương;wKvjFrYTeYu90aSxQ4lgDe+e5owVdjjQ4b7kmigSxmQL3RSt1aVuGcpV6+CCF1cw4wWAtrsVQINRTGmeu3IWm0lUP0pnUrvHx9d124Wwq4E7F0x97OAcjO++HCB+/s0C/I//JfJ1mnd80GbP45H4ahQNA2z6wwYFy3H0Bq3h5ZRTG3mskiD0dnicnI8r5ITDLiHZt/zhPGrMBm/w12F3MA==|Chương 987: Phủ thành chủ;etgZVkbDjamLUxGK+s/EHJ1zOXvttt7RLgbxiEBFJBYAke7iK3vmQ0csLeQBWH6XDlYl+2yJY1t576musBX9kMNtJOPlEP3HQL9kkJ/MhWzpdXkeDVr2F/2OvtSUOBZHSKafxCICbcke56/GvKWeCKDLWWW6HgLe4AGF9G+A54CwxXq9OsaNosOh2yzyMbepGh+/8VZo5R+YkduLzpHRhw==|Chương 988: Bản mệnh độc trùng;oHd+r3VaMuqNHeMlw3vBeCS3yPdVtrMjiOTrcS3YXwbH0+dA1Y22zzuJ0rHJnh9lFPi+uUPMU4VWyQ7MvCER+Xmka0WfQpwSl20hICfy7Jrb+IIIOOGr5CaRnFcKoJ8t4rotmRlBPaIMFziDw5cYScOXMnUZ3QnloI1qamPgAXaB4lET57shnxbmy51JKj07gVrZvFgIBLymxV+dCmkqWg==|Chương 989: Tỷ thí dùng độc;VnRNLMarZwHhH3/J0+ofnJlRoYMeBWkq9wbKPWo3QujJmj3hM6fsBWF4z4VKeMKr7gTX3R0cCTU/XYo5/wkkncusmY+ppdytOHOv/rQvLw7QW/1YuwstDXTq9hD/FwclAEeVxx3z+4WlPRwQz6Kw0lcDJUOxRgKHrpdhkaHnbb2FHI4P27cecuRjreEoueilj0iiDZf8JXXq5mKV7OxlhA==|Chương 990: Mùi vị không tệ;TGORydFZ/VAY7iIiZjLE5hmP2u7flsjmyHYzVoaSi3267w9JazD4C1fD5Gzj65pncU4ZiVTwAIF4WWZso1Mc0wTH5lupQP1lfp4Z2mqg95Iry7rk8AYyOiQR/a474OIAr+6cP9u1t8OTDZQIndDHcrCUh+jufbBjmWt3JzoDn/+UuuINLZwdp8wpgLKAOLYUYEZaWDLuBzLQF84o+fJQgw==|Chương 991: Phát điên Tử Diệp vương;XHgxSfg1/KS5m1xCy0j7PBGQjflEd9v/m0Ftu2MGqX5PGt4tNM7d96xM6t8eqZ1L/kPdrM9ODsx6nyLeoVFwB6eOyRe44naARXOrd/LjA+6MDQknb67PWCSal7Kf0KwD4ZbR/NnGcNufW9aiXruHb3h+SdpAoN8dTxEGNuPPsT6lmTio6mDwdaCt+0zQJ9t3c8zPgmHYZPjhQfgGhrXa47QKBJXA5pbRpJQSmTrtfr0Pc9ED7TPtC2587zWJeEA8|Chương 992: Tử Diệp vương thần phục;bJsEChH4Lz4rbAjvHVC0aKGGagka4oRIDBdtoJS5uQ7tMOmMpvIHdwHtUgDGG1LdNiIgLbwcomnVlfT+IYI6py5IKzK9MM4qMS9IkP8Tj3xttCYAbtjMpW/JsGGH/pJIAnhffj7OYqSzyOmJwOjUeQEoRHiObkm4mwAB4hHFM+bIRtarQ5QuUNmg7UuQ3MYXcVMNynMoW9YKGSN5rw8XLCIqRvsGhJUXBLzupdUraSJoG35ETHR3hsiwgom9VzFO|Chương 993: Đi Độc điện;ZhnZ/pf6S32NWB8HJBvsRf7aXaYVPwlXoupFM0I9xBbsewR4u0+33nuzhUW+AGFx9f7Ojx2/EJMpcz4R0GUgBXqGuVWAXQyh4lGrklkjf+HX8vkmNrKp4gmJ8nvatAp7t2n+6mHGFawGxn1/qO7+0T8/qctjJMV35sw0s3Za6HAMRXvqJwj95k2VnEqexge22e7vCQl3615vMTER7y1ZDA==|Chương 994: Khảo hạch độc sư phương pháp;GCfdcQ316sGLVKBIhQTBnZbvRySQpv/vs8PnynBcuMln0TYhAA3gYvVYJRXjUw+hAffGAwOA3B0ypJkIE1wK4xhLXrHahASsh8jeWhMswXffvudSoZSYqIQ15MiUKBUKFIojLKR8+9j9ddfhSAB7C7h1o22ljPtqyvg7xZ0p+MFh6mwuTHNTQCGfgXLFocHdKaieyOlJESQ290PSxd5G2Bi8Udce2HC6HSjQY8cZEXBzm1Z1EgntZcWNOxhIxNOT|Chương 995: Hồng Viễn Độc điện;kNfgb4uJqQcLaHY9KdT/xmuhNYmRWbtG22dQdw9X+zxi966j7oyohEhO+Z7DbQfWKYnJD63TiStgjszWqoPiVzGj0pZ4HpkG1CAv0iyVi6tRFhJ2ccNtHIGJIT2Jc/i7Ok/KkQPonD++8BwZgWd2ihA45/tpRTOo7zmWH8CKwAZh0IgJTYAX8LuzizkyLwtAVG8TKH8bMPcEeXKM7FjH2w==|Chương 996: Lặng lẽ lẻn vào;s2tcC9Cafoq4sJ9O1SO+8sCrpbThWq9fpE1aVVexm9dLwBVdveczvlq0DW6y0B3ljBVou67I2e22DhO2kq6T2aQZKNzxHsfzV1Ca5g0M4LQcQAvlTRC5uUpP3QhrfKtoresiZBC5Voa/fTXJrel0WOfQ/BtlhwsXkRl6Izt8jHATrY8onq65ZX/30Ox9lfyvQw9i6cmgInh9o942gO7XTA==|Chương 997: Lặng lẽ lẻn vào (hạ);1rtcC05rtPQjdZSW9iH937YSSDLe7OfnQ0cwUGXNoyn06LhzyfCyKfRUBo0kRPMlHs1H2gR73MLhvIRtMrtUwctD+ioal0ec5jcK14we0l7yECjK7GHnYQ6Yb7VC0rGxbsn8EsNCrrhqYRIuWWI720/Y9x5SXpv5BGYJLUTh4RSfK3t6Ah7kAcW1deKljaOCSn1hTQ4xxk1eB0YYK60l9g==|Chương 998: Trương Huyền vô địch (thượng);MTYaPtBoSP1ocDa9AuAdQBmvhLZU+jOiE4dN9U7vV7pg1MP6+/2yKG8IsX58gWgKn3VW7ZyhUeT8d5jFITc4dtavk2UpeiikV/2yEfbW8+oj1ZL21O1208gW2oMA9+n5dZakp8DANrIhaNG3GuwtTxyB+LaDVB+t9FCl7wvHAVSY9gnggtEk7nLZcv6pgFNoozmIOKC77x7nrWKwLtg4h63T/p0Ho3zwcbHXtlfRhjA6o+6UA1ZcDNjdPE5JD4DD|Chương 999: Trương Huyền vô địch (hạ);OWBd9tcNtzjmVErYUjFByxfdNZJZKFa2WKY4OkpMpkbSMT3pzTdugP2KsDTTV5JNMsdqeZb3sWcGcNqC32yMtzfxHSRQIBENzpRGuASKt4uyhWJN+gbzngTyUN0lYU3PW+x2ehbH77g+i/lAztCaZQknKTaakUaNaQbj/F9uZPlYIrAS/qo2UKB8r9PtoUEjZflHYPSvyr5BCPXzN2WD1LD2YGeeiDpU0p4iSN0HrDL4a2Tsh1Dgdfun2YVtqzBa|Chương 1000: Mệnh căn của ta;aFur0gmbBIN9VmYQweXYBx54Zp3xmnuGqBiCShcZ47UPqQ0vuVkdyfst9175Tm6dlCH5m380sGYYoL5hBWzjq8TK0qqTT4gt+r460SCwr2VOS1XtDsUcu98spyyYQDfu7PIlr3ohRsjjdHK5g0s6bwxmHGVSiGw/fRq0vurvx/X/ks8RRnrpVNucZq1QnoBeUQEceT30/cKeNd31uYth0w==|Chương 1001: Ồn ào quá;72AUCnUYcG/Fj+K0+1fDurBtClYbPm2nNtHuJjBJqUesm7Z8MEI1FIXh45inhUUE+YN1ZmK+dA0Ste7awxzUd+PT4mbPkZmXhKwpikBxxHGZtJvUvM/ncUx7JLPd8UAZGxycIxqZlwqnhB5I/t0TETZRAThkhEM40NXhKXTCjQw4LmHDfh66Ftx+hLE1WmhcHu7NKjBmDpBsW4K3B3A83Q==|Chương 1002: Không đội trời chung;SqHgXC1JzkVRs0KJFOmS/9zDvzVYSDn1/ioUHLNwDZf23MCrLc77BYU/GgL7VRUFgVAy+dO3snemudvYzhn9o2v3S+kw5J573DWHVhSxT3PArED6gNdLq04aPdZCxeZ6Gki9VuykSd2JAM1IJp/NqfK4H42p+qQcUj/J5KK+xX0p3aydsitFFXo52YjsGD7heBnVIjG03EVfN1pGp30HqBn/gqt6W2mELDXodFjB9lbcoZmTnkV/BDjw1RC2wT4I|Chương 1003: Ta là các ngươi khai phái tổ sư;HEtbohVCCJRvw3g8mNLL2fPgirqWhPVbqHcFz0mlnTMxose38pn5q2wJLIdzRHap3buOtGsajdmDFypA28L7PO/GLwnNz3N9W1UIVePnSxU7qqaJMFtg+9cPeCOPKl9Pm98ftlftSvqMxXqOLWXK5P2DjFGsrLagftHEOrQD3ujw9/YVI4hXSb8lx++af9QWyFvNAro1PnUviHCgcvTHfzrvlyn1xe0mRqOpQkoTgvHxsrze2SWxWj1kjW/mWqdk|Chương 1004: Bái kiến Tiên Tổ;ya0XFFkkWfwqcarFs7oG4eZLl5uSEOJ1TB4ExKlHHvVGsVKU9DAZ7ToKOGNVW2y1t1BgGtq+f38T5hpheNXCfsST3FJQI8gkFbNOKBk6e82yKmCcO5rtpJBUrErvnkC2FSjcKLRoyobr1ZD6IZU8KcVaRfjA7JyGFN8aZuPZ3+8D1AMjOK6ZplYn9Vl9m3bZTFfKX+q0ubf57MCAnJoDMA==|Chương 1005: Độc điện tổng bộ người tới;K+6Xw7dSVia5THkeHY8QYAEE+am/8BrW0Q9mV05tgvHvv0r6c5wAcVElzdZs5lT4wYzCcBHfQZu1x/PFn8B8Q/iT7XH5eiMyRJJ8XqXT3rNBZshNsh1Qw0kKxORKHHsVyjGRmn70uHdxkptBlIfAdMIn3D8swz6kgZsc8BQlgUHKfZZsTlRlcLWq/InCNeVUSktRbgfFat93AxOOgk1cCNppD3PnlNgBP1je4lBtoJl1+80GyUMhVMGiWuopCMvk|Chương 1006: Bạch độc sư tới chơi;wOuXl2Px1af3zpFrJYwY+Fhu7cec71mHe6A8PQEjDWm58ZBz0Zs0f7isb/G9m1/rfTmRFWaKxCQoq13jeoVO+08Va72qDJuEiAIV1fDCbWqlCBp71yhmcQ6zDv6VMeOUBe68ZGJFVEhMy6lhT9MFKBgSrsWieQGjo1RafDx3U7oovEMItnyhZjzf+/ZhK5Iwg3SlqZguu9Y30v/eI4tOQMsgYObAOy1Nix4KFSJzWC2w9uDBEITjBUFdxHNUWopB|Chương 1007: Lừa dối Bạch độc sư;Qe9qlIwGmNivTioxThfsFK9G5rAvUm4K9/s0EMC4jK0e5AJJwWpeDhH2c7mncmLBM6+cNbh18C/QR1RPkoNyQXK2O9ypiyblWRYO5/4zN1be4bmAiqZ+8hJ/uxbEYu835N1+dfAgjGVI9AXIY9x7v4JrVvBlTDYdMhd6jkRM8WdCnExRK4AbQA0FVotHmiUxc3UrWjMNMGb1wCUK9B57OCDYlzeRS+QFgDtQr+9VqN9JbiGBr+uykVfn6rcRowFw|Chương 1008: Ngụy Như Yên phương pháp trị liệu;tQilElwTj/TQPYQSfishcmIaxC1DxsMCQVzPwdHHNyhdGtzQ+T8HzjzzEt5kjRvFYOLp4rSiTH99cDZV+PkQzJThce5mjAIkiR1CrK2RyMyOeJo3O3gEKHoF19fgaVhWK1pLE7A4AVbQpggw96FSYGJaU+3fXzeqcQ26fOq0UrGJHDfcAobQJ0UCIXblVEwB4KU7x53UaswMVNRUODPC+N6ZKj2iOVCRBvPqC9zMdMMNoL4OCozLlAjiAo1+XBJJ|Chương 1009: An bài Ngụy Như Yên;AQLhbJqfP4zTfW1Oa+Ix8mWm/NJw8Q4MfoLzIcX/he2BB+vI2UHd2EoDD9mUwHFPg2bp2A6K8LW5vjtfkLi+G4/6uE4GOhLpk9Yq8QFDo5XubHaJ61apZEVMJOwpXMXz7lDSbaSRs/tbIGn3pHWFOWBVZ8HTqvhOmGcg9kODhFCtSaS9imkv1LYwursJG4DFPnjLlXrZuA2hTMjrQvDGpMVK+lWoBmmFQ10413XtC0vUmkPsU72j7F/gTas/qM5/|Chương 1010: Điện chủ chết;ruGeNrdNDKNTUA8+FO4zmLyin1pKDpmbqepMMbQGn/XzcwDqIETyHDKRBjw9rQF6KEPYPJBG31bmNnjAbdK/T8Ysd60+vDzohQ3Em0/9bHz5Co5YX3Z1gyHzLP0acdWslIC9WuS1fnrI31/ruyNyZBy9sXvHOhe9uqYclKFFFfhNm5oc3t0qiiMFrJ9rPltCGgrDupn+i0+sl3c0VNv7eg==|Chương 1011: Thổ Diệp Vương;/fCjsuSju/jQIu0w6XMkZrVo0yAfRk3FYLGdUeOzn5cfrVt7nQBImltLIITNr1ShEYqMgwZ1KmGK9l2P7tid6S3gCHrhIgXiCDskJUrfRrEb2vf3mymBOQppJOQXf4lSApK2Sm1PJbkAMg7HcbiOEXLV0WoVL91Pp/C4QmvlxgWu1Hw/l8QynxbN3EZsfyb0VfqrNnXn4DXt7vcbj9KzlQ==|Chương 1012: Hồ Vân Sinh khủng hoảng;CUUQ3oJuXc8d+4oLBaDNF+IX/nAAN5g2iGvN0WfeYkgZkiizD3unpW8ZyPkNTrDSe3/+iK3mqa+Z+jWXUqYzyIjPhtwntCuAdC0o8cQAsott/KFuadhNnKZJXEV+u2COfJdK3cXto7zROMbimlv+GM087wSduV8+DsdnZ1qPYkr7Uw15dvK0E+vmstK8EKFRYNKDablOM7m+RQ5R8YMR+C+UTkzQc0hk3rEeQ8Fk4+x3EqgaFx99dfNefnP2jZT0|Chương 1013: Lạc Nhược Hi thỉnh cầu;HhlcMFjSDC8fOjhKLOHd8waO2idGmV3HMR4TIw+BhNgLcVFv+wQ/UH6Af3/6Z5fDDWyD45XhMbA6Lp6M+iWNcaOc1RSbPLZ71PTbDXzaj/TabN1JbxFqQoW69mQLJyfcE9l22uioactvQDH1B+jBi9+suRDgmMs4XWwjvoFsFYnypmBzxZ7R/5C/+ovugiC1j85kZ0lTeXWJdIQFm5//Fx8rrtv88h4UhI3axpv+oq1UiVS5aDL8HthFftC3GgxY|Chương 1014: Hỏa Nguyên thành;Jn6VvrfkoIHM73HkMGLUZwPnQPBJITZ6Ok/skQAcZQRjv+adacYj3q/gC7DvGb5aKzvmObC8aAGN2qrsak/xB083NTQBG7erDL1QIiGb0m0ziUlUphGUfo3MN99DMEf3PjDRZJaOv9fkmQRUxLFiGNVqKYWNXYLDq3xBzm3WiikgbXYp8mN7reV/znPCdG2dmTq1rCIXqoC4RgR74AbRGg==|Chương 1015: Ta có thể thử xem;lAIGhrBRod6NXx96myBMdoQgWq2RG0iSWfgMSU/cIcwUQg6V/u1GNFLHO1EmxmVD+qoh0w/056dKJkOWUrdmY1uXvRYaa6KN1ke/UWw7k6Z1V8fw10RNd93eYk1lcQ1XvQtsC3uECZHB3yPw8JU3kDDPBr/f/yui6ooD4L//gxbGTnwU+gdktj/5fU0KTT0wLazXvbh8j19f4y5cP9e1rw==|Chương 1016: Trương Huyền phá phong ấn (thượng);dRR4eTAOLmXAmKQ+9/I7fz+49BGvo11aRzdmU2nFhuUn7HdMVUC+iNrs/jLECsohiBLAxVvDVBTQKJ022+Z6f7F8w6CjroZ6fUOHjqYc9hpoSEU+1b2ImlZUtIoejlomgVIzj/UJKY6DLLPfr3DrRxqqABW/AfnlG4Yv2xT+XeRZN1+6EgD0rNQ9Aan8+zDlkQrA16d1APCHQhp/3RjqNcuojlh2Yq++mlefXnAZHpmNpPeVa1yl2uT+EEdh+Jlt|Chương 1017: Trương Huyền phá phong ấn (hạ);ub1jPFD7dS7x9/2tMIW4QfeNAuTDAPsH+5KTzJE1S2a4XCO3AYUXr6NHy/0Af+SEfvNCPptkboEZeKozdoIqzhtrLUDRiEir0tdarQZnc+fvS1U5/2mEO8Dx4GcOk8ebHMJpnyNVd252AtXY5bBDoYDc/Kz63OzhoPcSrKJt+joedHTOzVQmOzJ+jatZMVnO9QDANi1egMFuzLXwaTd/YlmIEhm892St1Or92bVgDTkFY4ZMj6cuKqteNULKhsye|Chương 1018: Chớ khẩn trương, cắm thoáng cái là tốt rồi!;7ivPq776KPopEXpi1940TL03pfNp7E6DCppmEncsU7O5wWzssDnr6LAy6Ah42s4XImwxRuljfCSZCKOmGf6Q4DLoWR6T2QUIsSBi0psRKOsV9CBsR3d+/Mwrf4LLIjkRWKshmLyQUILjFQkm+If4tyWkvROOgTjpbmbAg8ma+/WWvl9JX38Zc1FaadbNu4V/CWcVL9si6dj8qNcPG/L0mQo4ZOpZ98eRpH/lFLrsRFJjvBc+zHaFIDubOhZHy3R/|Chương 1019: Dắt tay;zxrvd8F1UIMp6yIyZIWLdeitQZqCvklS5wVIYEpEjdgbSXf0W2eaAa0eBe1RZDKAsHah7cchzP0VZwrXjRBbSVUzyYYbDh3MCUSUgwyguC6XBRUlR3ngUTbvDDSsUsPTEcrRyS7Z19hUJIyjtj5QqQ2qQH4kSxvU6I3LmLPkSxYySt0WVM+s/e/yHAXAcrqkt1NF8AWB5G1SBzhumZn9vA==|Chương 1020: Tử La kim;tZuySICvI/ccucQiuhVY1zc1rPp/l4dfYCu41zQ3ftaL6iGKeOpqnNrcQHIe5EHYtWznRNasSDlNdZBRCvhT6O4W6zojSuU4ZngBacPhY/MHWBZclDUtqCjdO7Tm+44/Uz9L3nlLMTQOaVSoEb3eai3ZjHva7fg3SRkEJAyBHL7tKzOupQzkRubuAKsgy/pIsaLXcXYCk7RNwZZ48r4quQ==|Chương 1021: Hèn hạ Tôn Tấn;D4W2jnaY3f+Yun88pzVmwFGrznfgK/QfvgPuS1FHsPdUZ1moVxrph05JOehiU7iHKuUzoRFGweTKp6tLMvbx9GvutGp8exbL0QlCyvXei8B9O+y6LhLbuijEveQiORyOQFVwL9cdAkuHNvtZz+tR260amv653HZTnqzF2SsTII1v/DyFRlVqxnxNpcY0TIeH587P+JMxU6nsBH85jnb5Aw==|Chương 1022: Tìm phiền toái;V6sFvfxK323EhmE8MGb0ytdl0AxMneyyrWTCu3wrVsGGMd5lv5lNoKcue5et4N0AJVXDjNEWxJyb+g+4I4ZCx5tZqttUZyET/HSI4mtrVEHbKc/gU49ye2qBB3gSZww96h2aAfHpRuYORqr8mLHnZ6Z/hRw0dtOKhxcrj5kgz7Ayc2pU1ISqanpc/Q+PEi0mvr0ka5yoGuWdRFwiMZpRBw==|Chương 1023: Cong;grGMOMw85U1mRm0weFeIjIbpkQPMwrs68t6ywNRsIJyJyRvmU0ueTHzFmDgfrTRfWCIEYHIioGROSIZzz0eyH6pin8ikn7g+sfMUQzZzEn5PJsOiCE6kMVVNt9arB2IhCzqRbun3hWZCXZ27dPgUXKJ3c+v72D3MTSlnA+HNQX+RpXLZB6iqxZ3E7+Vm8I7gKalneAanhaEmX1iMQTfa5g==|Chương 1024: Ngươi là Trương viện trưởng?;U43kmwx7cVT6OoiuUkCOgFRRc90r9vHeo2AnyNphX3VMtyq/wZgxrMr3JhvH6bL9P3n9IQv2DML/2CR5lIQJ2uozpYehWqxe+8PfAoiJy+Q0vUZbKEvgR49mngL5RBUAuknjzamevF6bZOXl5khbI69PwljVUIu4mxhL0Nxha1wirY2xyWxQhu5ZU5acoRAemUx9X+Eq9csZfQb19SyXlwpZda5kAVlDhalnQz9f2STcZTf1X/3YhBGp7ANzw6bh|Chương 1025: Danh sư, không được lấn!;yAgF3oXJvATLK9BHVfvfeOzVlmJq3w8q1K9PikXp9c3t+8XwFtr9atScGiJphzLLxfnhR9Rd2AzjgDCn0uyBguw3MFsUorbA9yKX5wbNen6nddFjshQ0gy+rFeumHBaDJArvTsD2tedDZ7dqgXcvKL7bE86+mfOECTCKudHHBXZKj6OZWzFGAKP521gjMIJ2tNgMLSH+AhTa7CXYtuWVnJBPWZYsApyrjbcFaoaMv+IimBbUCMSFo2UAu97QkOnx|Chương 1026: Rèn luyện Kim Nguyên đỉnh;CwLF/P1Waqu9T0kK0llYqqheLfJxx/7Yb53r3qLs+mmfmjg88EbWMV+Yjy0ygsGZGjLGlfc8pBTTJjSx4BkS5TsR4ZoVC2Xdv5kkLt+x6bYWDJrmHhhpqPtWll7CpN20feYoKQREeLlnSY+q6bGNPnw+UnEdlLq5u6PlCxKGiiCCgVrCfaWCRtExx6g/hHIHqm49VTjOopv0PAlB8ds+wcw5EcAQmkf8BqMSwLUdQzhCBOa2MCPAlZ/F5ABl3258|Chương 1027: Vừa rồi hạ thủ lưu tình!;9dpmeLrKyZZdUTlwjaqtA6qU/FC+utctPcrcHQ2U4JafJOzzmhEPaFY28NHa3mi342T+x6Od/5VUA0BtdeqGe4BXc0QtmYFwmWYKeunzLm2B2EEV82+78wIpPJtIZgvoDkpKsC7evQ44zbogk15T+bHPJHCEirAJOPNTRd8BMXEMKrrKAinICn3J8dNEs5VCG8esqWy5IP/vBdIJqaydpxy6CW1CuLLpocmGpgbKzBLBOSyYVHXFGGWDmXuARCYM|Chương 1028: Di tích mở ra;VDkyn89rBNVm/nOWH4VjZHnMAHCmcZInkXlBb3YylC3Pam8WWk7LXkNr/2gyq43NR1kqN83EueAwIzJSa02Chg5M0aoJai3NNJlN0E0xSqLsso4WRTzejdO6PxIuefTYFdngzZMqBSVv76Zo2xtf3OHMA7DEjN40Ax27/hOWgCP5zvtNlEgAkYoU5aPMZgzWGO59E6g1qLKOjx69YgAYSw==|Chương 1029: Đáng sợ dung nham (thượng);Qm2RVSVhMq8ZJZ/0C/Lboif2U4xxy1iy0zaruqAd0ZoyzR7GqLndmN+f1Tytl5U83ZF5YD/Z+CbPSQigeWzk56wQPA2SDMHBqg9IeKCB4lHdbcLkblfZaevGBhguiyvhsM8QVcoWTlfU0Wz/EZp8xs+nsCIh/T3s62Oat2LaELHhWqZqFHI9po7CjDE5oMw1joYVuAmLNx5YB3x8udUAHJfujYiXtu8ypbFScVuX8KSaCz5By7l7yfu4dypHJz6M|Chương 1030: Đáng sợ dung nham (hạ);m3bLQ0rc647/BkUKd0NBNYbrsz7KzTMhDdY+lo6xPddoI/QF7TeQOF9WuuqU5C+/tFzpp37euVWrb0oeicHpdGsN346J4AuwYZ09Tt1D8XdvEcqsVqY0vsCZ9wldTXb2PEPJRqeJypt5RcFoL880aUKXUYZ+oSdBrXJQeY6EN9wKP1FbxZo1PCEst6tVJTrb62LyjPE/khthFOB3JwbdDzrEXu0WHGrhAHdH5NeIrCypmI3JW2yNS0YYVKDuEcCJ|Chương 1031: Đi vào dung nham;q+aVenCB6TFW8svXleFMgpwpu10G7wZZ9GKb/9nNrrUKuPMJCSk1xmO+UW/nc8TANSQmGieWf/i/dAylbIu5wG4qvn7xQwh45G2yRaGgwYDjDcocztRPzFSDI3dqa7LrSKN+ar5S1Hkay2FbdboOwbctMy5mywdU6JoTeIeFwHnZ5Aw4lT/iwbXm7Udy13ug+e2WzCYasSl+ggPZzzpM6A==|Chương 1032: Nghịch Chuyển Hồi Thiên trận;Ip/5Tn6ALiXbLs5JU3VPBL4QTOGAUmrSSTu1Yr6iRiv/uQO1jtV92sNerDiHRB53PduBkUlAjf5PMmpWi+i3nXSpXxeEzMCb0SbPCPERAIIP4Oslo8HgE+cfP08UkhDRnsF+QwUx+LiEZDx1mJqlroZ45voNssC7ID+NF6AH9LuPsl/G4uT7cxzh5owYlwEJz+R+jGh/w4Vrh6M1l0nr7Ni622oXjdrnxbh0Dg67IbwymIhOo1Zf/tWjWYio5m09|Chương 1033: Di tích xuất hiện;K6S1RKcJRwJoZCrU0E//5144TImN7P11jUaIl+if1XqngEm9eCqvaqIBB6J9uLhnvTfanJ4VUPJvf15++0Kp7bu1b8GKiGDeLWi0YitzG01LgC3qccKheJHrtG0KHPlaCq4RsD1ptHCI2O3/u2zbtkSbY6Xy/hpNNxTco9tmV/GM77bp9gTtGcffjO2ApBT27Lz8ld6cm6gKZ7bmJAgHVQ==|Chương 1034: Bị ta đập chết;lKoES4MvCGuxuXJhV6ySZ7GXWzmpN9xeQbJ4/LsOagzOlXudHirfgxHDVTidNB/XMy66u753bUroOFKsee/XjxpXoRx/3XbfxMXDX+IuiJJn9cyJ+klI7eSXu3WOdB1D1CjQ8WGoasHzLKgVowaHCRMBVc5WVTOd6XNaKIqvB6DwfiMj6vlTnS/zvpjbaT+eePdcnXlWXmIHL5B3Wh2r5w==|Chương 1035: Ngũ Dương Nhận Mộc;Irj5kXIHdLMjdmz87+kgFGSZUZtD21kHDsWCrDfruQSSjczLcCkrLJgYKl6fQSLW5i9phgHA4a6yZbQO2boNGXuU06awbQ7kuNeXMzxIxoTCPfdLiuebR7eDB+4SfqL43cu88izbDNmPulyH1Kqam/igbkOoELnqSvWY3N9Gw9ZFSapBFQteyccTLg1kAnhoWfcf7m8S+XZE45cJOqYb5xETSlJNRt5etN8VT1eL7H9A8IuyD7I0yNqpfGUQVZMK|Chương 1036: Ngũ Diệu kim thân đệ ngũ trọng;8Qtkgc9My5yg5cp14XOW/NkacMtRdgPagyzKYO9r8g748bCEh3FAwdBh2Vwqpb635PI/wgAP3NqpNJCT7ovzXCM+y2vgi6OlBP0W/VZIx0uPIAcBUO0DzbmHg6VMFpMTLQsBbY83bsG1OCYcEnv/gVNVMjJdwLRjNxwkfYowzqN9Bhm+pk8G4jrWDjQ1S+KH2a2jFV/nJryzPsll2TY3UTiqhXaMks+WMfC1UkmCufPuaisPy/IDVYC4+wLEEdPq|Chương 1037: Một nước tiểu phá phong ấn!;LsQrkqcN4zq5iH5pQ6v1PfsQWpMMfplxDdglCcWGxl/gbHZwbryJHjNOJvOWZ79A7H3JJH44KhfanhXoV1Q0buzQlwc+RUJpM0AZIY/I09rfterEY3nlm1ncJVYxnAFte6MGY+lsBHjccrNppVQm2sXyXuC/P1M9o+J1O9yNDUkZcZ8nMCtwdQ9L9DA/9BewUQi+O0wElO1aL6EGW+w8sOhmumYHXTPOWFcQOj8Z7RolA1V6wNqIxLv3pfmUEG0B|Chương 1038: Thật lớn ah!;fwPRTzULbV+0ZfrhZdecFDaWd7DZtkhqx5AJQcG66C2+1BuG2v0SULHiCoV0lVtAoKX1srHrQmnQfOWbFHyio115BD6GXoOKLQB8CrNspY7hj8ndTyOCv2m5vdu357uGFSr0N3HZwMaHpn+eE32c2u/cWRfRTr/doQ0OhGZOweocyV5xV9hZ5B6i5yQyakCRSd87OEZcR7BctjYNwNMFWw==|Chương 1039: Hành giả Vô Cương (thượng);XnDZ37QZZZFV7HUUQ+pMlmaLmTnuYH9+qiHZP+qJr138PVE8fsYgGTMtp1y0PBBUW0U/wBgCguH+qK0WBJJ1NrbkzWEzjGym0XdcwrWVlehcACOckcMh5UD9apGfwmihhuSUyKyg9oB9Me/vLzHc7G3CMC8m6UthLJnQgF1HXM4oZ0hM+HazM7/fmdgGyOd48DrAsGF5v3VmPHcjqVCRl5XhZ3cPP72VSpzgXy2bVhsbCESR+BARuK+xWO3Iw2XR|Chương 1040: Hành giả Vô Cương (hạ);LPp6N9h6YNzk3oM+Aafw+LMJm5fLL/bTB3DuGLPSuI6lzQM6QOc9XlVln/3b5DhMbkTPRDEy/s15YKW3P/oG8VPOjl+PPpiKysVxWg3YGBxE71uKljOh3TxQfLFHheirpWtqlyGWUvXR1VinpW1JhBdArAZBc7GmHjgyMAObHmuFFnVvZeVDchNkhP6oYf+LxUKJ/KX4z0t5WslUMvGyyxQL9OZxiP40lc4xqYY4fG0G/Cgm895pLyhbUtjcNIR1|Chương 1041: Tuyệt học;nxfYjBl5JaPDo61X9qt1mKVVpjQquSLMJm2lImiuC3DNFcaOWOR5fOAMN1BASClk4ctSNf1dCzissTf9YGbacZoHw9Qb+Qctrqkwl4eBzxqYtUVihS+066x35thIXIU2U2xCdcvuMQhb7YPiSTe8vbB/WgQfeKyg4lSiflKPV1J4HPwfpBhDyN6Z0jRcuLJTWLAXn6zW6NIYsMqmHWS/vg==|Chương 1042: Bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi!;ayrv8C7QqQVdbz5W4Re6IygcFW0JFiTr1BumsI5EDt/I6yhz8XEhClrSSW6BSwCI9tqkRIqLRyIKCxFOBPcBw6FX185GjEZELpRhjN0YSK/shobEmifpGSKELULbHFfwJu+FwlB+rPYjaLa+kEnjnXIeEnoU4QZmDXBUCjxShFWrj/9ZQ3L1JbyXTqqXqoihyqXIo/A/1RMfLy52LGx79OQctxaUsJ86IFMKYoM7bCGfohmTe7gAgnfJyrHgTT5u|Chương 1043: Lôi đình chi hải;1tpy/jcgT83CkI79MtxkAsEDHlCn/tmZKz+gS4XXKMSz/aN3i3iz5pRIoL50EzBYpvvOn1ebvofqwfcijcc+kLwoyJFlU1OaHcV0hO1ET2HBsgmHoUhjHn9VS4Wa0yqdGQlw546WchIyGeews18HUrguz9ttmqKoAdbQtxDEtQs8gRoVTUSwWZDgSv36T7obivm1l7dh9XN3upw6o3Lu3g==|Chương 1044: Khưu Ngô cổ thánh;yzFrXkPNWxlcWGYkoKXIsX4hdz52AGemW5kDFT71MMBWj1o8MNFLM5feRbAGm8vZ8lQ2myF6yUVMGrz5EWoMSTzAe8mU2gVRDEpMQxJcjsqmjT9CPcVDkgxiKFVGdDKDYfP2X068GmK2ccY9DpRxYB+95qsKLyAqhWNTBNHFs3nHYr19i5EksN7gB9jbiPiGKRRBUHLuLXofGlxyy9v/Zw==|Chương 1045: Lôi đình tôi hồn;cEx5Trm0Ia7XZ2KPu4A+94TIm762OpMCt4/SVKqK5zYPbm4I9OyUB84JjwZnA99tnsoxp65fEGSAc0Mr4H81H2I4U10ukL5pWakSj51EU48WWX6/aNJh3iLGk6VXWll++XrA65sKGTtTHQ2l1rEB6u59UlY/GS3OmVhTe+c5qNvetwt1BFqBw8XI0ci+zbBcJ/5aVuRSk6h0b43bWV5bQA==|Chương 1046: Lôi nguyên châu;5x7p3mKKBsNd6bcxgT6zqkcD4c6VwhJM3py+b+UM83yEkW3576oXZDnk+sY97Gn4vvG9EUHQH9L9fUVX2KkAZMiGFrjUKPp85sSO7dAhR/dqelrCit2+abpq8n36KhlWPsp4M9jg/fvMcNcKnr0ByUHs8+dd5VMvV+TIxFWmnYC0ab+6aFs5zg1blRrPyLRKzxfzuWU8E1Rw5aEs9a5bmw==|Chương 1047: Đáng sợ Thạch Diệp Vương;ZMbK5agRbNTbVprdcpsyj24nGmnk+DmXzJQRms+Qh+ZgHCWnJ+Su9ZW7kNI8vW7LEIZMPbMvwUxIdHhMzo8FEOHbtR3sO/oBZBPlDeI14TwSXy1zYtoFf27Rk9jlNOsOEVe+ISz1EXmdHPXlFRghR3JkNnLdlVVi/v5hbtVDz57Pnn66mHfGZ6JebGnlODyPcCVbG2yMtPg5FLH2CbZVK7raIu60iI4L9CXuQvUEvOgHtVBbpmasJ/x32cC3sAyL|Chương 1048: Hắn là trời nhận danh sư!;tM+H5u/oWy9n/pmqFCQmdkfJcMVDCe3uXZ+WwuBZeK1M6/M+pjYOnUe9+oDmm1JBHaTE4lWhbQ6nffRWiw/QskumvzLOJPBw5yTpZH1YgZNCTFDwotagQce4Ty7zYrMaZa9TpMTJZHSXFqroK2pqZZw03ve55tp7CChhM2N3IJS7Gntsn+DCm2gGQcYQR7Q2DCMCkkQYU5z0yXof+PibSBMJNbDX6e7/RdMPPswfc22kcMGVmF2fvq6XzrmOYyWw|Chương 1049: Uống máu ăn thề;PyKn1HIz1q/zrcdBp3R2GJtUE2fdVjK7QZutqSUkmgb1x01UB993LuyZqBAY4HhQIR2ht2iYAHCqgQ7RvMnSMB9gR9BnyNmzaXZM1iJg/bZBKNbZ988FcaFuhv87Thr3gAsrPSnQcPUyculssI7Hrcrx7GbToy3HoBYwvyprQhvLMgQkHcfJY/Fg9Oy+KtP+dOwZKV0LwlrPyCdvG2aNmw==|Chương 1050: Ngọc Diệp Vương;8NLuTov/0EHJ7XiuFlKR3FXLHlg+f13ITbgqAupyvST7F5ILVaZFrYSQX4nOHYoTNnqg++HmMPf1LACSwqHdN/Wc36yso3ffH1kSFjMpeqLWB+IBwymvM9MJp6a+zLoBW87shGj93jVbOBV4DK6+6tjth26SPs9wnJx6tdp2fLFBMSQxePvYUZDrF+JtwVLAQ6j+RghGd+MHR1K1nWWVfQ==|Chương 1051: Tự giết lẫn nhau;tjn1Mh3qrtJDRIsCZrtEktnKXa+wHffuVhIvPclSnrLsvpHlhSS0TX5CsA/d0qpp05ZT/pl/HL5LVbP0iITSflrVPkOKwzJm3GT+nxsNz1yYF+phT5zl+YQNAHOdmTNOa9uZp8ykgMzpSYForA9q5bJaCSqoG27/wD8V0ZmO2zd6eEoQ84DVJDYk0H+gWzvuObNJnYbz/l++zjWJVH4GJg==|Chương 1052: Tiếp tục lừa dối;UAjwJad99q7xsGhJRPnq5yevtwJxuwRKkm5xweIkaThXIrp7lecVZkCL3JRXSYzqS0kWEtPQUvqxcZh62P8S212pDmLZYxDliXBSNHdPT8lXO2Km++n+TEulLoaRKBA1Drx6XF4P9FolsyPSlGUgfrnYYnZgNG2rjnAmDqOzGgGIURaFImtrsza3CxcisQgtN4CQmzbIHJO1yOJdzdjDng==|Chương 1053: Chém giết Ngọc Diệp Vương;IWtKZwVbi4U4niKdmuOimir92kbz67qLKep3iaLjOppqs+iVWaMx+RKVM5wV8TXcMrkJe0OVUWzHyBRi0z2O49r8v1dAJTPlu4JZefFXOZOmUoq5DcyO9JJwEyLW/JItomclVqNSELs9PoBDOyQAQTRdra4GEEqln2F/NLmU18MVBUDETM5KAiOnvDRshX85Ex6Osn4Jo1ooUDn4RetEDSEkfTu6BCVoalClCSPZPW7D3aGEmtJLcGPexbUPspuL|Chương 1054: Hắc Yên Trần Sa;A2ufCgsmUrmSfIUcJaFm+iDjL845bFByN8zjxrvPtaUo4KMC8uq1rjKuA/oWqq/icgPUnGjlzeDeIMs/MUhs9HNxBLOsuuHkHl3kr3WlaL9y+ilF3VWwtbXChdE4oQBwGx5hGjNMYYVB8aJmnJ3WjSbQSWyBwkE81Kux1+bTnEFH2rHRf5SFRYNqfMlEZKFflwvdyKMvgNvszjA43cWIuw==|Chương 1055: Lạc Nhược Hi đề nghị;BhJsIJGCTEa7GxvlYWOh+ixUfcNSCcvPZ5IAxGZxzV+DEa1m2T8sZPMDlb0kKpK0pUyaQRFMDeMcvaK0uZKEeBsz+f64Jc692lVeJowp6Y5b4O627/bUX1lD1D+32HHCCaJ0wBP4zS1wTBx/YcIEuBUqGHn7X2GyXbsOcvjdcOJTai08TWTGnACmXJk01TjTX6lO5G/Pz0/4fC4UNKmzpBxPk8m2vh2/wncjc55JtPUISn+5jgRYphHjOgZf54e8|Chương 1056: Bẫy rập;9NEa5ZvdPntx3ikWXniBLIr/HKTv8By4NCpcZ8UUlh6TPmkNONUbffzrXBjEDV/ypm+97uIiWEihFFYO1WpETeh9iKrGqzak+vEX/LjJ2jDtbRATnpdfFBfrmT+6o8DmbqeVhf+13FUQw249Xq4zPkoVR9Ti0NdFLHRH/oUYhGy5qszFJs0eHg2GIWgrW//sSBlEFOoTGjkCd1Qpu0Eg1g==|Chương 1057: Huyễn sát trận;5iqwWD3uC7Ywq/hgckAgVs4V/wIEhlu69/N8E8tGju1mDLgdBhOE4xK6HcLo2vyNIZXYNHJdX6ht7VywrOC5ImFjKn4UYdUppf46uRYII5J2FIEF84bwQcrk6YFV0GLXQeePC3O2MkZrJLCmpJW7McnXpjoiiLXS6rskkp9n4rGQMNnduDyz1GZqczbtEg4mmCiuPF41k6TcW8lt1sgXWA==|Chương 1058: Ngươi là Thiên Diệp Vương (thượng);O4cMUz6Rl12QisYxw3hPHO2CGMLS4kijTlSxvFlAcKur9pSkqpEJtu3Pn7tTrZb6MCmHfLZHQiVsHO4gH6SMqvHF9/a4Mfp63zH4crK4zTHttczQV5nCfrRIcLuvwdr1cdsCNSSus85XaoIzztRoznxrATmSeUXIQIhJY3yBMcX9TRenWowWX9PwfarcDcDiDN3sSdAKEpEFU2ZTZ3v/KR5FlFfiCuWBAZWBgYWhKwR0ItB6oe4x1BirpX2USqYU|Chương 1059: Ngươi là Thiên Diệp Vương (hạ);Ky5MTK+Sqj0+tfIqO/wJhR26oSukinUuf2Fy9O3ph7uq2Ujupb+PSKNbHTeqxIdAzR6q1zFtULp38EiwHJU/hiHKYjEtbXm+XcIaG0DK8PoV4nkjOcdTG9x1VbQ8qJCGQgO/ItONtfjdZLbsZ4uXJcldyEeW07VrGgoDfTALmQ+IGRawOsjdQDPvbT0Y6kyC0M6pCuA9gAVqXNhGIgTKeeBfv6HtpUKl/VlYK89sauNABksoS+e/UibiYoHEQ7Hi|Chương 1060: Giang Nguyên 【 canh thứ nhất 】;9qNXcacumVdDqaer+kl1QCyesjezoxSZCJIqWOupQLXtT7rXF9Hq7WOhLpNT3UdOW7S5mFYNPVmlQqGy4895wCsH0KNL5LNaAHD2qdAfSkfI7oiICpryM4t+xEbGToZ2a14yZNR8xvAAGfuBaIPSP5ODEDvxXwoUBzzX1u7Qlu/sKGiGqUlkxsSU/Idg3xpI0C99s/DXIl98T6Gzf7Pix2IaSFzw16X7hSjMTqYf6+s26f1nJI6XIzVrzv9FSWWb|Chương 1061: Thiên Diệp Vương hiện 【 canh thứ hai 】;TuvkHZkaKoCt5o8MA/zg2BL50mj+7EkOXMnOkzZKrD9EsjoV5twb20S7Jbs0YHKDoxoqy5eIm/9kvSVmNYfP6Krpf2zF4QqBf5yWWI7d1LRrIfmqcsfRqjVOObRO2vPFG67mBExbqqxcCObzXNAKoXYTeEN1qqz2p7dfKSW5+cGfzGI3qAP/8xgpMyL7EcPibNmS3Z0v7eKnTo4DSVpnuOikoA7jVOEclzxunBkCWPqPp5L6dPEFfbUKKHRxhsHW|Chương 1062: Là hắn 【 Chương 3: 】;3ZoEuGhK+prTrnSTdAKVQBdCWSWRViBkGfG3QeC5On5rVpQQiG0ZFmRmLf+HAvoEaeU8L/BiSrvMGhRtuhecvHZtdUhzw/5qYMqRHFXRdlleOIyaPAVQ0+Ch9hxV+VLWpUk69CS/3hQnVqeyJAGUdzC1C00BSejjoZNzYEZEkhkECbea8p582wCsHzh6xiV9if6TyKhydBW5e6imrUHAJA==|Chương 1063: Trương Huyền thổ lộ;ohrl/2JU/MeT077Hisn70mhJuMEzAokRcCjLySTlXP48Wh3fZPzSls5Z3K8/2tA8YzJfeiv5L5HXzlr7cJlJiaa4s1hjpyVk9zz/YHlMsJR0Y1hd9L7F4SNSDcwephBA1KFuBa/LuVdR7SBOAlAKRt9E16HUOjh8o56W2KxeNEMdJlYnUJ43c/j1OyUR4Ma0KWc+xmqa6W02TluIXSlieofPDRUeLz7vSOqdrntEHcLSJ5Leqnqg0jvRivq9ewhu|Chương 1064: Ngươi là người tốt!;UoS1i3JQBJv+OJxDXizTS/pjx4P5FkzlTc9cL+CgEFDhb+w/DgTsXFO/Q/SDdFaw9BWbXadA2R5hzMxRHWtdz30BqnpaurL+LLmQvtlgNLrwQwU8MdyZeRkU70PlMWelPkbXnl6jhb7hEYMM4rl/cJJH5EdDob3FBS+N05TEIhcJYa5+EDa4B8h/4g6UtjJPVibYeja67BKtoWKOiq8xKs6NoZwIq1akt8RlcIvPrgvKi/ypDZ9Y4fjncDcLLM6h|Chương 1065: Hồng Diệp Vương hộc máu;tpK30gVbjpOADw3gPGn1yvwgeG1QlKot/e4S6KjDAq3xl2VOYGqAll+kLLqpIYqVETyc8fdqaacGfzarKdIPLdhUyx/nkMAhIt/a/ktRyTcJOCYqrbLYYiKYeV3RGbBE548lVK3aotW90OrMcl46SBc8ej10b6KpH0pz6o7heYhBLqrW+keDWncstw6NDObs524iqtxU4FBCjlJirvVDkHCCm1ySY8iAXuEvJU9zzwvlTGyeT05dq5ST8QI7REIS|Chương 1066: Bản đồ dung hợp;5yqmQ5bloYqI6vbMnMkqFWrrZd0uAqPdhI5mUYyPsHsPUzK6sUVwGFJ5i0AvciNbTDlKrt13Js2zOzwfqPJFkA5yE2i2aAhGY07t8OLOZVY5/FscatKatZVUyOQP4Syq/PDLvJNnR1m82jE5D8AZp0aajGjABhL2jGK2Qa4hMkM2dB9WvBBHQO3YFG+fjxvtaHhLyl+o8IW8mAlRbpPgvg==|Chương 1067: Di tích chỗ sâu;rWcJ3dSNIDQ1NgbQAdEw5rCYXwz4nEjTbPzoe9qUiCJoaTYiuiArSDayAi6Y5LdQFZ23pRd16EgdnqDJjJsjtA80lsSU7aawG9byNWJC/cDDKFZBJZ0u/JZ7msnKTYtDTzYiJ8X4LYzRLWXq3CoTZIwvzSF3lwf1o3DII1DR2mJIxe90hPrFMMga1fiwbltLK+3HvrgVksp7/M4GrkyUAA==|Chương 1068: Cổ thánh hiện thân;Zg9BpQHT2fyAUC/4Avjy04W1sUM3j3Ew2mrw7oin+lus710Pd9eG9aUaeV77CThQcxEyLmk5JVqDksE+hnJ/Kkw/xeTk6F/H2XuljbrLHh5hogeJNTPx73cNvcPE63IDQ37j9tSFp6uBqDH8shN7F4s7/zBj5Nt/9BKRw6zBECoNK13TmDnUHRZ/NYmpZ9ooeMZkJ/6lH7PLC7mo9P5+9FqF4H+xm7FYDOS50PAzd6pKyhsZx7wN8eBp+vpKXmj2|Chương 1069: Các ngươi tin sao?;UoUKS/WDHwzN9Ts2EUIjRr9z94TDoG2BHEzYjgqXAnEyAfY2pJ2qZZ0I56EnO2kYUg3lIf+/YIKejnxGw8qFL3z3WSEv/6lN7J5TFR1ektcWMA/dovR+xxDL1x8+yp5ANk8+sFiVfcfTPR4c86A47J7z7R+2bJ+6Urvu2JAtqs1zLTicFy/NzdHsWWTADFHztrEh8C3eq6ucnOqXjdqafA==|Chương 1070: Đại Bi Thiên Ma chưởng;6K5hHguEaD8NMoSdf9IYNkg33pgIHB09at2ZqXxcAeR3sgNDluwdXwXwe3Vzx6I+hsUhl2uVRRq7FmriHVXLhKDpTko+N9Ha7GUOI8ojm5+8OqGtJEWSZ50WxU+iXzpxd9YosnyvFzVrAW4ud4uKoVWVz70Kx5R+95kBBjRZOBMKUTNlP5J1EbEJv9mm7l1zrEt6Iy3q5LKGl3f4ru7JHN9aUZeAN3RrMfgdUDGPgKfRY4gLhlePFu8A7rMxTEdF|Chương 1071: Đối chưởng;qtSP79m/OObZfbos1KDZS3bw5VLQMYRIimF3cD6hdm6wBONOIL6nrbrP/e/Ry6FQz32hyI6WtePvIJ7OmY4torEgKH21Yp6cvKwp3Vha8n15sf4mGhgUGkaW5dJru0SeJV3Kb8Ih5vQ9qB+xMbcMVarURooj5jaKMr97jPiKeVz967aIz2Ozm0fdoCne/kMyu+x3Z3hPSULa8pzK6ZIvaA==|Chương 1072: Cổ thánh bị đả kích biến mất;tr7saBLpisctEiHHmNgbXfWbYpjDO26iSKxLIZKyZbl3XHiacWdU0qnxsygr7wa3A8JHHCL/UmOBD0ywI3Q92FW9MZqQUlmpMUXen1SYCUBLQAp0/iynkmfbaEeY9WTYbSuT9VnlABE2Sd/js6as8X6jfaCTvzurXtmsMHKkNZzJI4efkjTcsjhAp5CklG/0z1x3LsGyLqtfR7q8X7f7E+04V/66keZ7WQzCh5DvIQixtdLSfNZd1bidY+Tq8Ir3|Chương 1073: Gặp lại Thiên Diệp Vương;OKs/mhVOHXYFFA8JZzbyP/te0HFeK7IVeRDt6v+HcUGYSJRE4XLOBrydJTr2Ri17BqN7w3yXebVvQbiyj2QoCAxikltvxIeoy5DFnHVYyLYPk3zqY9u0iVO9xU9Yy5a83U4Z1Pm2yIDEnG+1R2OLdp/g1AywMM7pcOy97g9zJJNxEp5yZ1GMemIjRQSwjJUVCf3zQnEw0SouYyryedT3PPz2aRNYLQYYd0IoSQSGeTO0M4x9UZfmwO7qfTZzbj2p|Chương 1074: Không ra được;LOU5wVOl0OKMMEdX4LDjYUYUx04EFhURKl3Ts/iw/KARxNzJuG1ATV1UGVi4lrTXFKh8Q2QWx7dgjajwlWIBZYJYdXrEuSHsq3Pxfph9n0oLcce5F5TTg4+jppLWNxNCOatVGhSFhZalIQ6nHkQolwm3ZCHtD8KnY2dwiGMVVQPySf72lzpeZEmNo15BVqEka2YS5nh7Yn67wC7+5bl4JA==|Chương 1075: Phong Thánh, ta có thể thử xem;10ekyZC1bJn8Su65ypdhNh3vfPI44jX3W34sNyzuu1vF78B3ICqrTPYGPIZfpv6+ETzkT3t51nZT+ydPmMrtK2VgIPMa7ilMezpvOEwe9vir8yVhsPqEp/pi9VwJOLtuYyf8IXF7h5SUeGpCQfZv41fdFvFxh0LWFvHFKmFZbthErpb0IALJcvCahQuQZ32sG93YEh3oFQgJWGcl31x5j9UAtJmn0RdRMXtcqHEgpX8a/0iSBgC9G4SQVqhLjHfH|Chương 1076: Hắn giết chết chín cái;p9fW2HgmA7rdJP83lyEG+UWFcn/jIvRWWholzc2934guwRTQoGMUr2luw2ZkXjh9/vUvugdmDmr1BZJ2Il+pmDT+WCYq702gYtGDeS2E4NczB6Koiat0V5cPM8W0rzfGd00yFHoVbEqhYq7tiyzLf7fgSLi4d1y27ybuqnADvQ6hudHwoev1fEBA8gDNMhCcOI6U2kp7VHfbr9WXbp1Cx5oSBLCCdha/znxQwt91mcpeGTtPPuEChOrrIM0Cvw/I|Chương 1077: Hi;EeVhDsZGsTupHTCvWPmynhDSrjZBGAVhC9LVkimZ26AllmEszV/XQKKltWzVdBDccD8EJenclNSH1iugrHeHpSf15Lm0MUImXMhQcIMnemBKlGGSBjTOUPJfYZlMs4D9KMRy74xHMZlitLe0Dq5fmD2YAwF80euEFgUWws4c0UAcIiWF6pcDOq4vwknBSKihD0e8ol+hGI5X+GTx0xKHbA==|Chương 1078: Trang bức gặp sét đánh;gosFFduLIkf0PoClrAg22AF+AVrMNyjgWleHS4LQS9Jagvpt1pK8uzNflak2wwdC/S+CW2CCslKVQT8PFvI/eQHfKkaT4ITD/4ESv1NCCqmC7KrVj1+HDLD1hiUNP2K0BGxaOop/D8C8G+pFC3odYtMdjmhNbqrszyRLlAAYrXk24oPOU7seDRJ46wwYJS4/MGdKrR/Lqg+9/fk1iiWk3GCne9m0kCnmAszb+jteOemFu347xktQkMveRW3Z6aze|Chương 1079: Đây là vật gì?;LzJrOPmnLlq2Haa+pHBOKDXy5P9XTBAJFR3VMuSYQCyvZe8nDQNbb0I6b6sRgQxWLvJCAIW/9Im9YG/bsNj67zsrKRUwv4pDi0jir34mEqIjJ6eRlnfVW19SrtFuC5KPftwbgcSpwwTU7FzHBzej2ySyyTuv9VFq3J/Jv5eVQTQjB/B4lWPlBY3Gi5qIDnyZwwC9NPzxHKxSG7LHQk3gMQ==|Chương 1080: Ta muốn phong Thánh!;Vtmn0j6dLLJ9FnpWDV8Vq4jl3zMT3z1oGtZUQJq7leKQpE3jbhplgnY7nfg9ZbkFbDrAj0JWG4vB/2OSxuUy1q19E/bblmzf6IP9aZQXfn3TRT5TlmbogH/VoXMMYAc11r3xTtOBX+IVIGMVkuAXyB9aNYixG9fMVcSlQSDDgkMDNgmjDdM5e403B7Js5MxtmEgXo+AbrZ4EP+Fnzh1kBzICnJhR8QvEqV4KsIxV4o/OZK3Ux2KdzNntbz9DNoXT|Chương 1081: Trao đổi;g1PlowDLRd8MkQ5gvu8ddVVZ1L3p39Z6iNnhfcKDSGMoKuaxfuBAVY4WHXuEzVZUuw4GjqjKrDoqhWEmplhwjffHvLalCZrBCQmJhjCmrdvD/IE19bDL1g+06K7mAJqUFZFOjeXWHUgj70snJKodbjYs1CfDLuul8blLjefLOHvqB0GUn3Zfk+SR9IPa0Ard4MhhSpDRMhg5hTZ2jDkdhg==|Chương 1082: Ngươi cản trở ta nhìn Trương Huyền trang bức;5/9OjReTw8TNdPqoZ+rukn/y1/eBmxcrnMA48C2MRG/KiPWR1k7KrheDzyaQ5wW43rke2ZJwA5bNvnyumH1uPgoOcW+qTZGufU/aoEetQqkd6EwTXzyoPnpJMWgPPuJe67sMl0Qjgugx4DK4fOj36S5vdL3bbxFKkDqf3d5JbFMKkgMh/jFSJ/jqDhCzAFPbZy59M4jo+H/vC7V1vkmsv100BE1Bwh+bBvSgWIDRtP01h0cGP92ZcC3rkrN256UU|Chương 1083: Phong thánh kiếp;5in4SdnDHfpdyU2RZfVXB88trmEpNfU7VTE2zSa1vFmKnmuLPFPiybnUN/p1CDD9eFoNU6jSu2akUCR73ZtoZUdEAkdYvJHbPgWeKEOhJsDFCogQ8dchSaO4+EHTcQn9wZ7boWFc2VfAj8jGcERSvvcvqS8oBEgwIVwLj2fMGMcWNCi/jRTAY/CfogOGmmfPDDt94rD0tnNJC1cmaXM1LQ==|Chương 1084: Ta thật là tốt lão sư;yROPYDGDa0fV2JpoD5CiluX4oaFEmF/PBBqhwwKe6vgvFYKxWuocYCfvvSBa4WoiIaEkx7vGvlqBFoR3PsMoVTYwXUOtv8H3zpkbOsH6+PSpY9a2mQJRqTGUT/TtBqPG6hP/HxQG55+4qtEi0pg11pAu+oBlMkOB8PYtzSsZvE2a1l04rotTVTFm/vtpK0C6IkIi3kpyomemEEEkN2Ug1rIjW+5XboSMvsvUxDScGtMZzaCFD3i51SXVS+mZxiUS|Chương 1085: Lạc Nhược Hi thực lực;kJiQoyI2AUAAXtb53vXAewuVgmv+vhD7bNNhKNW6x8uJegsIz/GVtL4nz6HHYeHXj/WCurjwvbasE6r+OHmQp+soaTpKLxmh3xaoFA+nkdVUGBmzaLFyiKsN25Nb3KUUuLl9KA7BF0X507JiFKQKtv9O/ZHwChNFfp2HxYku1LN+bnZyUxPDdOEwtr9n0oDFQuHhL/GMSTAzaEb0mvlV0W6RFL/pCB46SbhOPnsZpnk5wpFPy7oy85rfvxzin2qw|Chương 1086: Ngươi là Khổng sư?;r362QWJ9i73E9P5PdLminRtCC0KenksmGp9LY4g8F25c2oLmGgOpL3AzbibzcVpgo1uxIGlnx9bFg+twjXRahIudbZUEuEdm9xhJn6v18clh+9kf1vmwdA555NmR5QWIyQd6dikqp/MmYDgbibYin2PCI9Zr++h5exPk4PDP/ROPC5/sPa8pYzxGnKUh2IOI68VY0hWM42xyQnfw+mo4aA==|Chương 1087: Khổng sư lời khuyên;XfZmV8vDdhr5H/x+j1+7PnZAc33lja1Xbd/tN2sV3JGikEc+rmjyxfR0OW+MtmNsKzHBeECyXYSuOwbglEJ7zl3jfC+YRmZcRCkqDquCAmCbRvjkeip8fm0G1WxleCROizrQpoJ7pY0R+0StikQO6SkqXLSFHDcmD32PG+dHEZ+cFFEB+GUQ+O5FiF8obJCfqOJLv8MbZ5tdmCoez+pfC2GsbN/6jbq2IH4YTUqzYslpI71/GRCZHFwecpM8Co63|Chương 1088: Thân phận của Lạc Nhược Hi;zw+tXHRY2qLWL/myDoffWIUcAaoOf/WCL5YTdvOVjRO5/PeRgYQxhIGpOGJRI6z29puGMeDhgo75cKDoHh03zNxXlRMHXZO6F7rcZjMfWSgPSEKLie75NfWSE5V4I3GjUZQqC4+5AHwPREHa8t+tDCC5yybCyfn9hlgj7BneE+nz69pczndimygkVN3vnw/GEJF8/x0yOiLwbS9e2dI+OjS8gk3diwjZsNOU/HhUHDD25M0QwTb+8BpVROS+Z7iD|Chương 1089: Một chiêu đều không tiếp nổi;qhZp33T9VVI5jkGy0tzox+LN+sAhChz3ZFZe2zYKhn+ZTYDofjtcSTaQ2UkS4XG3EwDz0OgxvVOkT6mJowQ/HAuyb9XQ7YBfn/Sjxr6LLjtm0DUxdLe/4aXILbKosvzd8DKDC9RSxea19dZXR6vBs2OfuC6CzGuX0mNlfbcx2fU7wFmEsP4PBLW3G2Bz9PHFDFdi4Fs6q/3B06PrCUC+3MDJjYZkVm4RzP8SFjVWKztDrSA8mP+hrn65aZrOBJAI|Chương 1090: Độc điện tổng bộ;qbfG1whAbKvyahYOpi0R6cTSG2su+6UZUgCyY8Cv/+PsZRddihVD6Vjk3XfYKLb6Mx5GX0+hnpnPUlMfFqF/9eX9n3/54In4k/SQFDN2bVaZW+kUB2EU+cluEz9hidstMOM2v1GYYTPlGwYy4OQiN7QLDFa2O6JYvT0IgrmljidkYPP2yHibN9G9Y9mnMtoBCnXRGHkLyIX8jnQZT/0VhA==|Chương 1091: Truyền thế độc điển;TVzdg27wVbb3D2RpxUQ8OPJqAE7KtsqJCzude42IVeo4LsXt/XcfyJZPfNPscba16kUMVVslzDeobfrJZ6rWznSD7TuYF5dJ0UhO3AFc/1vO6YpW55ZbLN2wf5Aauoiy9YC9ixRcmtXHHkQ77kqDkLNtSElwetw0D6bPWiifxFDpxkhmtiUzc2Nwgc1CpkiTFRkmEfA/hI23GJwaXquHH61Q+xMmcG5xIjSyQceeWIdxVX0tcIFeUId32Sm6yXRs|Chương 1092: Tổ sư tới;oljfKNe+gkfY9fqpOQ8hMMjJmTuXTpKt5OjLMchhhKa+qb4e3qhggbT08s1xpjoJt9pjSaZk0S+/W5nOQy0SeqUTdo+Y2zbSzOHypx/ezwMJrlk7zRzOrxJeICB5A9S2dO+BLjpcDCuqOOYTeDkxKIBK7jmNXeqf1uswnSwHlM2Z28puO75o07JoDqMSgWheQmp0VpptSyMWE0GsNWHo8A==|Chương 1093: Tổ sư tha mạng (thượng);5C2ffYJQGsGhfFHbgy8bPbmlrWphl//5BcQykOndA0WPjSlmjIRNZ8X/AG1SbFS9zGfCGHZj1NceGOtatb2UdObtZvbl/oWKc1ujMXD4Wz9tfSseZShvreRGUHZa3zhxuJ5zvce4IkANLygTTIIj0NHWmf1rXvU/CyyqCIfIpAuVGXDDqWVipEd53NNlohd9uzLBYvuWyQKyvZbx+0EREX7D/o1QEGBWLqPO9y28kXPDiKFk5vwI+pyGFL7xeQn/|Chương 1094: Tổ sư tha mạng (hạ);zW7lQPG9xxZrNtp2TepF3rOHdppBOkzr9k+1QO8ez6EOpuAnYSbpvHTnEq77+TM8pf7U6H3O6fIsxaw0W1YM9EorMWkmLEZSmwinqHA4c/R7JHrBKAnwKeYlz5QwckJnpGLCH68lt0CRrEtXaFUdZGtbZt5S8zqE1GthcWezga+SYKtQWBbuc1mghxuHVlg1FV2RxOEs7ozTnWKznhzoAA==|Chương 1095: Khải Linh sư;5OTZ9UeR4cE/TndfpbI8+PaQIBbtgmbjSZgUxLZWD8g1mDXlyE0vf9BAUwgCJFT+PhugseKz2h0IixF0NKSlz4Z672K1WyffLHxpH7kumQIqMweJ4OKSikbX4bKCTYGelmYfccW/9RMvsKZVFWjn164aNaUc+AyNtkQQmwzz4D0HE77uMdfa3DmYfdeXFQ36t+bs5bRgEAmSVkiQ3r6wAQ==|Chương 1096: Hứa hội phó;HZdriAXLqNkfPd49309SgFKf7y/Cba6DjXOi3uSNn5JJyR4Otp5uG0kXaWBJYZ57fw2ksYHCcBO7AhAjlAA0ZgltelhKy+p6sqkH0E9bNTEOfQ/64BP+MUIopL2BlaVgBzMJCpExpFb8J7RvLoozYk3wTJj0fSoCMINzSt1JVRrSlq4ZW8mtv32PiSENkOQZouhdJjgfED4wz8V5d0u/Dg==|Chương 1097: Ta ghét nhất có người cùng ta trang bức;RIQWoPPlDLiLSZnrFClCNTQYk2qw8Ww5LPUhHWFqqbSTbR40BbJ6ROnbUAZx78vpN8HLSRL7IaZy7vHSdhtmdhHvnxQXADWY8zm8nZBVM9eaA1uCr+1bSz9Pn/wqDC33IXBeiWeCwAVMNYygGTzDotUw9lR+6qY1PpM4ZXoJsup8tVhg6MfWPcXkgn71cFyFX7AEgLa30vT8xckEOS5enFJH+cdqaM0cCHK/Gcyz/HVcay+fAm0xvWXSemc92UhN|Chương 1098: Khảo hạch Khải Linh sư;dLOGEKT0Urlrdums/Si7HoaF9RtmclxWfG4HbE49iblrXElPEuLPsInId5TFk1lhtiu3BMi7vCAsCl2r4FlnFXo+yRNJ54vET/2azR9JSTAE5JHHFlgAZns834sKFWGEI+G1cvkeWJJwC+aqhuX4awBCJ75KlbGJovmsCueXciFHGqRubUhZenzhc/NyRHzCEaV3rx1hYGQCzcbSaZNl5ncl8+G5O1UIlY/yK+2l4rzHe39EqkgTT+6oCUWmvCdd|Chương 1099: Công hội sống;grxKMi2EjFEX0/9traPS2O8UGxIBd9C6S2lTe88OHdKnl+FtXBkZi8+19Ps/UCdDzIxYCG+IzalLAPxVI/5NkpJbkvcotmSlKv3g/VqaFRq9ln1f4WRb6I5kHe9DJ1WwwjvEKM3nqAgZExEF0A+d7/e9B6Fcg32RGn4tEGtP1Hxy8j6yGW1V8t/7RpFR6ySSgTPr1j0P1JzA3zDWyz7TeQ==|Chương 1100: Ta thật sự muốn điệu thấp!;oZHd3lrxuDsHxk4aYuRqopc/KaKR+RSajVEP5s7J7G2BYw5kdMBsP7y3UiWXRYN7woqel0B0HoxbjZpjSBUOdPutoX0rr2jiO9zkgQ/X5022eM2zrKpEo4Ti/L4J7HhIosIR/t22buerZNakpLPtLf2PxHEjLeElulI87W+o8qJC8CcblwkcQupt8DtXBA4qiAT/06sfgbGYCxXMnT/IFOrqXBVuYYuTKSPJ4/Nr9UBrtcKacFrwipAPCrH/feG4|Chương 1101: Các ngươi Huyền Huyền hội còn thiếu người không? (Thượng);UPRn7KUUcQlViCOz5usqrZeYiN6vZ+6cZLH3q9Jar+Poeq80OkgrVOoedawvlSDUOuJ7Wc2shrWDxJTdtJNmCYuOB7xfFqwFo6SRNgrrq5SyeyZo2OKcvUK1aagTWAdtJ8I/y9FGM0vckPFwSZ7W7EC3tHQ5n1Q5LbrkxqXx4/Q2fZfVZ9+Ni6joXV+RV7+GEZxLjRv6CVoznRuuzkwGUSi+cqy9wv1q8IujnnSo20iEJPoQTGQoCJBJAqjtKbIQ|Chương 1102: Các ngươi Huyền Huyền hội còn thiếu người không? (Hạ);MWv4HQlMt9N3ti1Rof4siOgpwcvQR4FtDeYJnDYQW6sCTqSFYnE0l5T7bQdO42jVe6PtzfoWut0ut1UKpXwjVQ9DoaJMnRUeLQTShv6K+jQ25EDTeKlltav0ICXUcRKrRN3NGbk9F0jUjvJwgSZp/ApDVl3wqWcjsY01OsFtepMo+jb6yYgvMq8ri80snPSErl9UT7KWMO+m8Gw+XoWldklSyWa4oH9rluqweEW2jKmFxVns0gqtlu11TVXE5Frn|Chương 1103: Huyền Huyền hội đem chúng ta hợp nhất!;9iaTnvsQ//aDMpCTQRdYwefNs2otkwBm/f9ZYct0j7hIXQ36x2qHnhYuziBH2fLtVwX4VlBu4gw9nVGOb6jN3Et9fv0HQnmIFRejTAANAjdps45qG2ZDYSbq0UGWAjTkaMnZcLyQGW6IaDFBIblqQrzGd28iyL4nXfoLJBVA233l35R+xKGzVBPDFFHdt7fPBgMjQQ/BcTa74XxOxBHAjyHNgG5ovR1aboDwbqA9kCvLzAT91bB41C3WbzEYQq3x|Chương 1104: Điện chủ cũng làm phản;KeF4FHKgKgcfRL2aN3Gd0VTt5N/FB6ujKQgiU7rhM3C1kP0dwA5GVW3pZsy+jKLEqFfvBZU12hsjUpQHS5dDDqdTHipCIs0FRrsA0qNrqtv//TgsDc1Pc6n7S2Hs+sKNZtRZXf7/cHqpDtiNsok/NC0R74I+2g65ecRswQirT4SQYhHgckf/RsIt57KF/lRab/jI9XGUK4W8PAvYvJfW122vgmphM92M/O/kJVL18aPX6wY46yc3PVzi2y8Cuvti|Chương 1105: Đại khái hai canh giờ;TVxIrVUu5ZAxISvFSBrqP8q84XMPf+NO+fGR5DPxPjYWX6as0e0NG7YrOroW/oeX1UX4a1SR/4GXb16b3cDk2yxnOW01Nd3P3ywaKNPL8e0KWZ8kH7yb8FBHGdGGjiTwKaKjBn4pi44Bu3N66K1uf0aYgt7uxkqTUmkU1CVly/QZJzx7z0ogqi8sYLRkrqXulDRw4kSITkLhMeia/82+kK4zuvpc0Azc9dnguKir2QGeFJD6MNTiERN4d1gy7+LQ|Chương 1106: Tâm tắc hình đường chủ;T5h+pjLlYHTCc+x+UDlnqPau1LVvMlcWEiCkVPxAy/YeUqwLgq02e+nQLMwOA2oigoFv7wiPvsWCDdLgkVMab+RZC8/XhTxY8as7b9b+NVe2mLT2xIo0BHcZkWyB4NLINeVpreoaithri8QY8fEp5FhaVXzFRfqDj8NF0ZLNnUyjTnPEECEUcSnZd96OvV2sDNl38woHduMeYNMhrh+iwdn80z32pH6TxjNDgR5ZtcNBpRxT5YXry8GH/uacpROS|Chương 1107: Tàng Hư;fL4NkSohgg8J66GBGC13mJWwqkmBkX4o8CYdyXsBaafcbHJQHioLaIGf6wFjbEYkUU691ie73TGfLOdPn/Dfm1ql65PGCyHRFmCXhc4xYCQEqGEHzPNA0dtfZMsiZsSym6//1bN1x2hkT4ZJE8T2RqsYviLdJBZ85ZOBrt5WHSQfE/x3LsBQUEa5wMkorpe+h3YesGVphybzdUmZiHhQVg==|Chương 1108: Đánh công hội;vpQXs/bewRao4WpTpLNYzRxdEkJQZmy/KTTOqBS5f2kMeVz0ZT+7faBW9778+k6AsI4Bl6fWyzAJqdbtQY9wA/4iF7hCWg0rHkie9AkCqEeO11bmj0OOzV9KZDnX/K1HrHCR/iXPttOpTaumxU1I7sI02hPJEfP16cnx+MdGqHxF/fT14Pug/J0QeYAgCeGPhM9p0FoVz+NxM7OWhJvyjw==|Chương 1109: Phiền toái lớn;qdj2oMAF1N6nWNrNetPxi2dg3/L/iaqujtwTTR+fXyfW7oA0XsQJzbgmavFezUN8KKsKIZw8ypHVZkwLSHcW/aej5WdXNN7KC5lrxB/wlB0rddRdw5udUFCyyl+DtyBgJNc1smg2G/yeXUbmPnJUj5gU9n84iRNGJDbspXldUjg3f433O+QOEmZd6rYEok0b4o4CxsPLKcyfV4tew0BH2g==|Chương 1110: Thật mạnh!;Dh2qtJFWtHPFuJg3Snm1gOVzip8wqqTyL9ApJqSoe4BY1KTuW4XZ9HcFt9F77s/coBwX+Cp8jejIVrbYX/v7HcPi3xvagJsClu69X9iCekqpoDEHFGuPFaZtGCTYeN027+MCc+xerYQHscSnAvzgUQvFsqwFQ/m6vYtDXfeC7nvtqToHr630ErLs1ATjHMvviM4TbuDJkG9RWnYLjYYygA==|Chương 1111: Thật lớn một cái khe;5zRE/+BQBEaIhH/2T7JNtZVD7bpPZbcst7vOBEPR4SHV5fxzsOd5JelcPtoc/+NsbHuQHP3gJeT5U7n7F9BI72DrmFzPK6nKgDEotmcNtCxeocOcz8CtuBp6Y7GTFA/7UqtZl7/+cZuGqI7Eg+i4K1gNIsgzrdNjxf4jc60gHZS+B4o0cLJBeS2QLL78jjSyph+mLj7YpsY9pAuVUjTg/IuRtg9SOurQYBqJyGfFXnxDQ+upG0KELoxcf3JXFseh|Chương 1112: Hình đường chủ bị ăn;vsMBch31xfdIqWemM+Kr1D2RQgD6dA/6nKppN5cGSwzgPeFQ6OSmv3mx9VX1Lie0O7CLUPPhMG42/fMqUjS2xyj6hAXrMZJVqI7z/2FjprCIbKZYjoVMksVTsoKMoyP8odlKj7IhiYsanchkEmH2lIusMicz/NFHXjAdyueAUxsSUb+J4dgwXEG/akxpsJBs0FJklcd0qJPLMqqIy5+09rg+1e1q0mkHZAxYF7mARGMiap11wGY/ljRPXSiw5J/7|Chương 1113: Màu sắc thật đậm;YZIaHeLR183XxkA/6bANwUvB7F9I+A2bkObBr8FrUVEZAdEScOhpOtuPJYh2qbRb2Z/Oq6sv04HKNbwqXuvU+pNT0ZTA5H4iw1hyj73ktSgqkFIKuOWjUIWcFDgL80t+P9FUGHzlDmlWcVw5PijRX07E0piV4iqF3b32Lp9FYh2z7V3di7U9nco/pE+FHJ49rimIL4G/nTJoRQuapfoV/Q==|Chương 1114: Tàng Hư báo thù;w9JKXj37/m/M1SGhXZEfBIa57ZobShXeocLl3l4UYbRq5nGTUaYNrmCsChd0oW9ZdPXI3WxgstC4eNFRBLMJQs8Xa8KqvURjWaHGsd6cttALfSdPDE7Ifiikmeh5C1MHlRpHzE5UOWmy8QnVbVaviUAMh6iPFPqAUVb0la/FptVNfhUsRwLPBn6v51JfeU5JsmyFGNzLdqPd3hhqynjvXA==|Chương 1115: Thu phục tâm ma;2lVDF1V0xu8mr4EwEMujanfX0VM0mAXYPL24gFVLJqIEQhhiwl3TQGyLHd+pedwRrzyJrTnaKikiO4j036DAY4aeFthF9P+WazpuLPJPxbBscmOphGK8WhLegTxYgQqpE7jurG1ya2773+3LGeS722194GdPzFnZne4RqvPNOCaGsnlBPKS7WJPUGapXzx+O6VHSEf53q5tRTz/Os55/GA==|Chương 1116: Sửa chữa công pháp;cgcszn8zkMeoIY5FjQcBGJngzmCe0b7f/2GMolptB50IbagCdfdanhdMBReZQLpFoH8piJWspusWloXkn7EVO6Uk6vCLj7nxH3f0TXgOP5uXSolOrIr27cmOfa8wdE+i/pQVJig4QwfB5VCFMuW0Y2tFmbzaKaH1Bs6JluT8FOaCIPe7LAYhGuUy+X7ZQhTZTJdT3NJKYsUV4CNA0p8TWGIly2ZwuLxJ7NU+gcJYrYLXKSI/bENfJ8HJlMtuI54X|Chương 1117: Nguy hiểm! Nguy hiểm!;pWc7gFMJeozh/Pd6F+8jSYAadv1mlVZd4bvgDxyhCu6ZSULHicZJex5zoQqDwpTG5Joyb+zMJ9GP7MFAlWX2+w2bISOCND0IYpGAQaifkMZ4PGhYAKPHtgejEWceK778jB0ydcvTE8IKcrOR+7FwGjj+TFwM1Dm8Q/3oO7Q0peuKjnBxOAJkssOVfZus8eVy6aQsqPu8vRcQpgK5A1LIaLwH/xL6NHnChJn/6qrhSu6B6xDmbEwclWSpRkPacJNV|Chương 1118: Trương Huyền nghiền tam sư;bs1FDI+JrHphMacwVJQyQ6yH5hOdoIVxE0yNUTZ6W7ejXi6k6ZTfuNNtRyEo40NOSbQuJjsR/shIYe2iRmnfdiyzaDbApR663gA83d7Y2XNNBllFiD645+beFdkO77xsF3G/CLvbOrXKOk1Tz/pwnrTCyYxnx3z9MDlTX4Qrhw0zXbHhFIYqB3ED0GcQvlsNi9shAd84IwveQ/urpWfUJZ6afRVWq/7d689TOVIYrClYh4WbHYbBaSVxSEAiVk7J|Chương 1119: Trương Huyền truyền công;XigGRcQ485DywliqdWGa8JosNUEipBBevkZwHJM7gtxcGFaJCgoYaBxT8vqU7IvRkopWOT9PyCv/cDuPv6fA61P5w1T+L9mg8YT50UtMN54IAz7mxvkoDyQgF4l80zPUizLzaKWCq6FcxsfMqT1VofmNzJk2SVPTAdc0WWJFYco3zSRUED4SjtrzARYRiljJKW9ZQLDITSQFR6kUr/wz7qCFqttUX0GHW0H4365ThyZbCfWpXKO6w0hl+1DvRAcy|Chương 1120: Hình đường chủ hoài nghi;QpwEu7HWaOSqrj6FSxBMusQ7x6i+npOykKwuDwdjHBu52K+h1D0evKIEM8lMpGS8lxNRzPOnmne6cH0k45cRTZNXix+POe24PmCm/kqvtmHDLW8xE7Ozfzkdxvw7KOe6X89uumNojpRsSoThPhVPF2KqBCIr/NS6hiAVMGz4n8b1SI17tuxzrzAIexDSENWdWr+g738UfdE4BzB2AtwQKGqhQeMLGfGGvfTB993Bwr6Pd2NaRs4zi2rUhL7RULHR|Chương 1121: Tề lão;xaU0srvtn4E0mHOmbdJPm6pRO0NX9C7P5587RlKEKsxVvBU2nP3AypYHImkyL/as2zu1lBtFozka2kjhNiNdyk2uRJi11uOZLc7hR4pROEYysW8RvGSOrf3BHsA+SoSxevKzOPczPLe2Rs9IM8xsgliUhsV2Ioc79V8AVh6amkiS2I08AwrIfVtuzWh8ObSzaMBy6gPdkGMvbGH1eTSAHg==|Chương 1122: Nội tức thông đạo;R2SIjlEZn3nbIZMoUJOOIrVp9YzWBOPRAcAebj1M7x+bO1c3SHe2HoJHisTRdGdtP/+kHzT1iyXlqKOSyVeSRqh01soNFkXJw5bkcSuUCvhkBHxGIMQb7FXw3V6+9lXO8FrkV3h3KFo8QoEbIBoWh46vhzNLHIjiWiUOi+AaPHBhyMu4SIAenvMSW78WW97m78ErI9JpSn8/FvVEkeoxrg==|Chương 1123: Một trăm điểm;UU5TrwNiISfwS729G1OXUKhBdxfzEaIxckuiCfHHYNGkUlTwqWN8Ny9RdFT6CkQlPV105bqTS/TxAjeTVZnqejH+cRF2HIlmiiZnIUs6zMUF0kK2SJ3dyOKdm5i97wrN6qRoDuKyV3effQSPQeBt+lcHvl6b0iObkt3ChCOXrw1uUHmsEcWV3ddqfWfod1YId6exhuRd8H/K+gM5EqcfKg==|Chương 1124: Quá dài dằng dặc;yvNU0ctZplG5GKQV6+8fsBitNVwdB0vuWBE2J7TyPLuwyPrDy5qTZoJS2UivcDa52U6C2j/mI4gwO32kjTaoEj5dUaCn7jrUHb+FdJQJFSffN+qzqnRmrkNysZdkEE+XYvhFd3OIeMdWi/Dp79AheLwDF8Y9Da+e7SkFBwKuoMWW8HHd2I9mrMSo8QDepjidrBDplkvxR7lFummTFxCcIw==|Chương 1125: Đa tạ lão sư chỉ điểm;t0NjPANjKlz5zDOmx31360Jz0zZAAR5t4dTG/Vk3mQU0DT4L/IHEFUPz5uP3VL8XC5KM/p9c8a1HKEGeTeVI7u3RGyEvWm4xjewO/xmPuodXtlGOWtLEwRi/5C1NWCRP6tFg6BWY7ItP2HqObQiUFJqrLpe0RvsvLY0Fhv+KGFUBfyGr0d+TgVAEJgOdR25mLhNmDwslHF+yJZabPGgrR37y6o7Hi304cbRuD5zv5Dnoo4z+L2mOmevrHbXASptP|Chương 1126: Đại Tinh La Chỉ Lực;r90AF9n+XiNYwa+SCdk6IG6QCRzjX+HFECFiie5OZq9iFm5xv3j/j76oQYuUO8esz6Ej5GqxJSBYE/EbJPjaDTSXX6zlbPmtBeoUsBN0A8kKOwXHIybJweGm6H7ZgXI5Mepu6hFCMHsW1N22jiMrpA8kdjsFB79J0HuPVY57McN/6C14KKXJV+X2aKVT95wveawfIU69G9SPOH1QvUeMJDZMir8Nm4xfuw+PaeVcZ0tlJ93Wn3HQrXVvXIG5g7CV|Chương 1127: Mười một cái hô hấp;jcYs25Es2eArJFEhZp5+bKwmptAxLRiJUZ9Giy4e2HXHKMJ1a1qmSoKei3C1dCQn18fk/yIbzNAOauRVWF90BpB0rrYp/wWIdua5wUkeQjTt3LKckCnPVy+tr+CLvHazvs9nb1x2LwNxsa+NGsYc75c9XALqUnRHlFcohpBA7v+EJeCqkQ6CHWhTdf90ofI8k40gCQCeyugNKMkvnsVeTOFGfE7xAPPvMGRjtN8E2zrwHzQ65kgfyUUSWGYz7LsU|Chương 1128: Buồn Phong điện chủ;ELctBVaTbjWbOQIkymk0Pyg1hRQ9LWRfd9pXkaY2LPwGmnCrH8vnvh2paDzzO9KIBBpg5C8t89T9w5wjt+aAsR1eCDBrcOddQbDnHxAvD15t4RGy+xyt2VgtlxPWrjpOENAMjcZZ5nb6vr6arRDINjB7p6AgBUrIujraQdKNlV9w+gDicRRyy8p4Pju0yrkTGv1Y5wIftUxXHxh+IgeGsO5hBFOeSRLXw7I6c+qfTtmsIhtQ/moNH6KGwYe6CrFG|Chương 1129: Thánh vực nhị trọng thiên đạo công pháp;5zGBVjLTQSEGSpvinJDhJoD+nnnLvmBWUdKHqLn6+DOgjOuAP+PFbt6E3QUGJ3zuCS1JDK0SqkFp9Z5Fi7dPkXbem6hATfI+foPc5DWVF8Kaw3KSCJiQf7HCEvPxdoY+kJ7Ty8j4CWvmnb1kFh9n3+YFiJF4VntGakO5Al5pN+kI5wjcPMSd2zzTO5qHXBoqgXEhaTCccByoj8OTLKiqS9nAFaDQJpGzkERCVkxqFlpf9SOr1092PMsEpAG8+axA|Chương 1130: Đánh hắn răng rơi đầy đất!;z0nSyYszwCjmQEnt50dKhJPpLIckjCz4r12WVmntvG+GFz6CRnN/zqzP/3CAQKnienBoSTk7Wv7+IQi3//eipdGn7v/Bvp3o8BVaJLQwsvDVK8+kU+JliLLESNLgXJ0pI//GRcxx+3/k28ndXFGHlcbChnCCmfVGcbUWEXU0apnC6qrRl5ghRif0Tvnx6Q3SdOkZXWMHopQIoEex6/M60FZ+olQaRylVghyZ/YGNmUTCMNYjCnTmX9YjSjvw/O8X|Chương 1131: Thần Thức cảnh!;/a/qVeFhadlUAfytqmqdeMYjP3/2DuWX5nYWhOJwEkOWtaWw1QuSenqHJWA75wgku7AicD1jHT/1r3xEK3sBC0szMCfU3ncVq0qQt6bu8605hQXpZcb4DbJRM8MAqTqhDl5QPyzgP0E6reXljw1TJLgURTiUadP+KqS/ty0Y92fx04pw+k6JMxfpH+vHD6xZ265wbbSIxiK0Yp7dzzYFAA==|Chương 1132: Ba ngày sau;WIoKzbmDrMBOXhRKLg1z5jRnG/6/CETpc4BkihzuX1vMEOwNpR+LY7dFPr5xr/E4TtulPmeyax0IKX/RI1QrhMU3Ilfv62al11vBXfEcJAHvhYYBYGnhLgOWnWGxb5bpP7oQkmpuTTuZKGsdVzdVpvR01vFJaiMFwCgu0Mx2maLqGFzbDbS2GUTlaZnYOt3JpIXfpBeNgSVdhQ6XHhwPPg==|Chương 1133: Nó ra tay trước;P86loNJgOiX2irA7P4G97rlw/bGv37W98ONZ+HLwK6l40xaBnjXy7AwbMURjEQEygkBYqKBcuNjl0ljSMRS1S8bwxRatTObDnmq36lrH4a7rDjo3jxHXGGoyJ57v511PtW9BhIac74/N/6t+dDVT8FToxBAPMFd1YW6EE43EyBU5b0nVlxGcQOkK0Hl3PuE+9lh5/aeXavg/fBNlQI00jA==|Chương 1134: Ngươi để cho ta đánh ai?;DhXxJ2KfmIX0pMkRMUh9o9e/IlBW8VzyHjoDnYa5SxJ3MDUOg9Wc8M1q+YOVsZuf5ruQjFjy5QNjRuLYMd2yepdICUPW2fo3bQYVgBXWR8FhGJcH8PvLOQgWSCg3tHSovu9Xg4jYei865vA/InceW4UMB6UuyIalOMzVqENgyYC6P8x/Q3QQD3R/bL/CTROL0iQ+5GPe189WYMrhEFg9Ab4LGH516P+r1ExSP+dQdTNpliFJZ5uevqxxyX0jNf+a|Chương 1135: Ta là đại phiền toái?;+WY8HO2HCP/zSRWXEW5zrYiJUtuFWRhWIZdNWUwLhy4/3YKiQ5nmKWV0KAzDwQ+bCxwGbiwr1tKisB8mpteDEE18EQfS7MCH5t3fyYRgmBuuicqPkyJLD+YvGhk+GmjGFVJFWghNzbaP3feKGlRKVrbMrX8R9fFWmQHMX//jQ2LhYet6oSDGC4RwakvYRY6uXdGNPvhgK2b1nZZVi3DaB3vqrYpDsgNJG3FMsUpsrxTCqP2lCH5KrUTUglZUn77X|Chương 1136: Khải Linh sư tổng bộ người tới;NZSR+rCgrX0rDV2M0NrUy12w0DnJ2Hlf/BoRbXb0LTvyU9W2x+oumktso0nD6jxl6gm/qu7zccBA1Wbj/iQMJ4lBay91EClsilpIG15bg6t5PhAcvtlp1beOhiK9DMLSt9u+8tlA24e8YkTpMA2rpEmABb3pYfhhW0GOIoeJLdmfAeDKnQlfyZ1yDYXuTDHckeKMCHlC3W9Qju58a5hUyae+uolbppxGAYHq1dP7B9lbl/wZgD3kU3Qc86vzuX7t|Chương 1137: Trương Huyền ba cấp;lMl+GQ8wISMFRLp6H7sObZIiQ2Hrlo86eM3+/zZSJBkD/3RhlP8lgyrtbhU7IMY+Zp/2kO+5a+09amrc/JbkULqZLHOKO55NVmSnnnG1lcggAKQTwiYQBWM36X0yCRjn2Sf4dLw5SvtDJCW+ePrt+he8krXYJ8MUNv3qGkt+rCaL/gHT+GwBw7kMLe6Fp3WPMZUrH0gtqgd4F4QNh0/hJ9JYg1S2V0aGBGxtLHetc0/oAr7JeGha3wnYGWk9TQSF|Chương 1138: Vương Dĩnh rời khỏi;VaPD4gnc55p56A2p2U1gCcwCnlTeu9/ZyP7dmQXCO27R9NM7tThO4tRgSADypU9tbAfgMk5cCENRzPqihky23pcZdtd9nm+ZXMkGtdWquOGzcSQY7zWAOfDHkewy2hJh98XOgIszktHF9rLOlW9VE029k6MuaWl2BUUrHBiAFDPDC04YaMW6ZwkDQXeYkx/a6U730qecp+6zOUilYmCbVz9jTMWCB08+rZNSwD8CsvPFOB6LJv+5yNyJ/vvVVX19|Chương 1139: Lần thứ tư trời nhận danh sư;Ly/Wjqr9Oc9g5cL1EMnREQtUi94Hb3804fTPSxplouDRaDb0i+luuS5anbU0yTJQYnLEVi/mFhVa1av5AwKyDvkYCdH7mjmdotXxIyCwDvCKHvy0uEWzEsIOS1iLZYWLTDXAqS2Fa08cMDuLTaobRyLUBq5qAMI7bOgWo2QOhfM1NnvVgOpG54DjAqtCm+0egoXCVk9Kf2J4COXjPynRMEupR6Izwjc8z7XCxCTRsD0HMGdQ63y+wl4u7nl5iSDr|Chương 1140: Trương Huyền đi dạo kỹ viện (thượng);pHZSDGDiOyDdTSofvWAZGrvOpHJMsvJeXTxmjpYAxCyHh61Glw3wqqKgtJt1VBb2lMpvsjqJRxJJQTp+Z6P9NGc1lcNPuM1nIFZtkZe0Oke5WOA/pCDg9dcO4R60p+yfKKhuH41st/Y7wwDnRFh2jgolXHmgr2+3uDsxE1+WfHY7bz1LSQwrLAiTJ+LTb+oa7bgYrBft/r2CQbtIVdlwmI6PZgY5J7oVnwlqYe1lvBU+TekOH8b9/csRef4xSsnU|Chương 1141: Trương Huyền đi dạo kỹ viện (hạ);l1mmreEJhWmTA306dYFDf/y3y8AKsjqHG91CCZ0tZaMJpoghDYZCyPy9zdWIuxUfWtbR3Niv4o5Zrd07Kyrt0toMWBqju0rrn9VZtqXW2e8hJGOTU0WxS1kfgXGqjlBheut2riy/w+F9TtCA6HKLOYzQlSbBjkBiXfzQffOAKSmG0UqcOctROsKriGUBH1TXnllKwKS9xO80VEinMGlbKZrCnYmhWeYgEaw+SeTjnpzkugqp6bW3xyyikoYX736a|Chương 1142: Ta nguyện vì ngươi một điệu múa!;zKrPTGGd9NaXdqCuaUgVwpvP2Yg/yXqe4wr0bp+MrOGzykl/Jt2nkglIk/H11pGhkW7KhurN+cDj6tWcoPXpM4EsCXapUzXrvp5eAUO9h7CAEj8nbbBj27zFDKPPO0uozUtcGcfeHO47JNlDIV+wSuoLPqMQ2nFoKiZCmVujAzIIuvsuAQ779KxUSIni7SuLcJZn58BKeTixI1ib7hJN+Cv3lVJH+xPanE8oKHg3rieu2p0tiPZjW2vnWQCCucjS|Chương 1143: Vệ Nhiễm Tuyết sư tỷ;2z6NMlQ0ftEAVtk1xEDM9sePrmwFZqCSKUsn+Dp13FbUqW5jps0mOPp0RInXT+LZIUwPP0vYy/hulWcxEFHLtOp0AYcach2cBf8DXKBI5J8/LA5ZZsPVJeZuzwAZ5mIbIiObF0v2xkWJrvewT2ZrzWsp6HYKBZAqnE+LIh6i07+CDG6g6/3h3lNf/PjJZbFUsxYf+be+luz3iVM17zg1obpatEj89cjLXtfGi30rU04q56Sg2KDkhHviXBde9oUw|Chương 1144: Tôn Cường tin tức;2+9r1a4FqUwLKJwUV2lJv1OszEFgwh5s50Y63by4Ax2t6aTyMYTXWGsI98NmJo4U9GuwuSx9swO2cbOtuSWHN/jc8RXAN83k3h2+C8vaePXfsKND6KscCqVYDYpDgkIAmXToXrOrnR+nUEETH0m/ulqJYT7woRaf7z3NWKuaJJcjVsidWr+2SzoXuiSSyH3DYkIPOT2ynkKtT+b9UUavNA==|Chương 1145: Thợ làm vườn;PDVEGoJTV+DXmXlwmuJN1Pj7Olbppf6oyHjQ9rq2KywpriFiY9kMl3VCtlE+8CKqheOdsK8cYW9GBOSArdvyz74ymwxlhIB80WfI9r8Z6SoQP8j3s8fXJGkCZUswZFNQKXni5djqNTO7DudxO68qxZXWvUGp0D5WtRSmskgvyU8xfMvD+I3JpNwnHLuGiYvxH0TwkMs573uIzdZmupkbjw==|Chương 1146: Trung Thanh Vương;mUNeaWNtMLO6xKkPEl2CgnkAl5OubnDL5B7xi+cqr9lTZCVV2SCSXASzOvJL2QU3vy6vKr51zZLBYHW/kRCc7vEmn53GRTEyZW99+9MkUxyvZJIV3s4duAN5w1ijU1Y/rEkBHSJf/1wnbZ2TuPDoS2/S0rFpd9kt4JMEec1P1f8vqpHhDrEVJPEoNvRL9hOnb/lDqMxYK3sRxKQyEQVeJQ==|Chương 1147: Điền Thanh;LdNm8B0Kwuh5SpJSWvP426dcmOAxY0mljwi+6aofBe4eI/7zuRagZ70KhIgOMKWbCQdLxizF6ht6Xp2Y+wRUR7OzdshdhrgNUdl+6YRHWSHGAE8vvVQIxUcDyMODeryHwC28eEcnpUChyf7PI9+iusUeOpCFo+RbcJ1QHkdxU/0kTXDC8hVi4Kaz68c2Af08YDiOMVNckHrjKAx+SZi65A==|Chương 1148: Đại náo vương phủ;coz+X7w/GG3f1c0tVfTjCCfGFRy0spNC+RKVG5i0Ui0m8sszVQAGxhuXfkyJ59tnNKkYXBkTN5IUHh8QkP9lAFWTJcvCj2P9ax5WGRHQORDf/oSLO2VHCXwZwT5qqmDqvUc7aCkSXtjMC1qMiW0EDPkbQwf/lA7Tw0gCXCI5ucfSDAKqLPiuLGjvxrWmpKjXpWxVSIHaA9uv1oKJTF5ryg==|Chương 1149: Đánh phó đường chủ;wTAYuKB92JpqJ/Wq7vEwOf7hRv4HbojgeVlaETytpMSU1/O118x08IefAi2HhbIxPsr4NIA6yK6BpSI9pBVGLyobCHJ6iNGaJDYWjFIJFEBAAAHfF7v3DvAkVpMYWKSMXZgoOvizQDomfVsDvMyrg+AovkD1vCtqbZf1O3RdrdRYirghtzApjad9O1eZFfR5Zobz0r34lEwmOPwWwU5sjgkGo/6ZkGvgCoZEMTnHvZ4hAWwUDndMtR2j5rzVa0E3|Chương 1150: Kim Nguyên đỉnh đại chiến phó đường chủ;fUVOuLVy6Vm3kY2f76PgWQHWmOGUZqgYx+53A8BoJuPZLR4zXT8r7Gzpsb8HbZR49HddnCuFDc1NP770XNxfW+c4JPGdE9aCB0Tu5TjktMgvGPxNZ0rfewcYF6OpxVGPG8BWjFTapSPemr7WstRAr85Kz1yewF0TGnGUUpB1zRG2SzYCmoRsMVJxrHwZ6Ro6FTC5zQUCMIE5R4EDlG1XGdM65r3+bKIu/LdKQLijAmVuybFPBWw4J9TtKyx7rxTw|Chương 1151: Thật là lớn hố!;c5UY7AqWOM6SF/d+xfrg76nqGnoDt0ZIATOydypF4G/YTurYiVsygTD9KR7lN9jROSSLgiRLPgOSBn5GhSrJfCtYxN9DgvnxcK+Ul0Yk9Pm2MBj+nLy7keOY7+eHF00YRmuCBO0PVAJM3kdB+sASdiWZ1ocOOTBztLB8PbV4jMLvZXxNgViID0GQJhuumCCVndnQb4xvXsKRvihqXQM3Uw==|Chương 1152: Khó lòng giãi bày;xC43SNHO6lPJ8jPn4NpnRYQkUW2yY2m8MIC/kr5vJOPAiQG4RB5RCFTduScKq47q080elvePNacsteTXt5CJg1daRyYSGArEiYEuux5DwixkUySq7AcyzT3EstG9t6vTvS/rO3xiJWpFoeHGBuf92ptMBO96L3UWPeWbq09XNWCpWR5XM71GT+vqy2+hzLCYVdlY/fm43ErCsbhCJbFXvg==|Chương 1153: Gặp lại Hứa trưởng lão;dFJ4S+ip43uRMmwem7usbytEWRBTptLYcthMmsqfNTTLLPFvelsicGhec6siPUVcAK0A6HjwOcBiP1609wftGdUISi7x9D5JQE14PB2T52NvzqIbi5eyF0Glkc6pNUnkONhbXWaEKYARzFoz5jkwiSpv4wKP8CJYAxEj6CwlPdkBPZ8hXRZWM7OuSsU5QpRfEo0NWxCqYVn9o5NSvoGOsjLlv1CTfQBga/9fBs7+EE1ZYJlykOMLK7xWdOgjnQ4w|Chương 1154: Ngô sư phân tích;G2tgSJrZ+gyDiIJfeDfk3FdWN6q2o1zyu+zLSSNfyT139+9O+VgS1F20mwx9j/lMjShnPY1bN6iIz42WuTg/DphLkmoQZkoGN99PmAQT8ueTrVYywbib0eBEzSs7iae8g9lRa/rlz351lZHLGaohFsaOCbPLZ+Pnl56tYmpB0qkVOEFIURwdoU2kMJENUIB2Tj+e0if2N3JuJ2Gi9ggseQ==|Chương 1155: Ta thích ngươi;6wJcuBxIrapZqC1HsmSsLilXUyaMzdIKqg+I5N4d6x1rDg2I8iNzjJfPHp7dLg3mE0i5nFK2zizK3NzabLmPR1UTMp9iq2m9J2svSNmc8Lp2/HdNzkbp8oYakRkSGFua6DQ8V+AqGTC5GeYjNLEgsaZhApvg2JEwdnaTjkjSZpIxg6JZadyUFlAMMrOoCo2kRdfwKtfHUNxpg57TEOZIyQ==|Chương 1156: Trương Cửu Tiêu;rVOfDVLThOA+iFU5zJ+OY7TUUeqG3O2em4QbSXrqB8tutHvBnH9faPSict8Ty4DJf0avBHXwosN0RzrMFdVGqad0kC9W2phZ9MCAh6SWI3cCGKE6F/gX1o7jSuXt1sPOzrKssdKPIYp6Gy4c/WaIVYEAdMi3e3mIgJlKwPEJOdfavqC7fkSLzRJBytCPnHOmoyHihcVXdYq9mAUPhXmazg==|Chương 1157: Lạc Nhược Hi tin tức;CvcfV2vcK8pCZIGdPqcu1vUPjAvrrhNzGFbQdR4gPQ/ry8G6gkJqZ7RczVv5t+SPS4SYE3YIkaWLsiewZHCai2bYMphMLv+3fqu/Peu4z5Zbge23I+91UDybmRw2PnhvRufabm2SUvIsPTw7k4GW7EYjPdhgjYhlRoqVTCx3AnO0OBfcRP2wokyrxnkT1PLd2Sgi4h1auaJRWjEGoDXbkwDBIPzZ3ez6hdeIDreYBu80WQJop+RNd+B6Hxk7DFDa|Chương 1158: Luyện tâm cầu;1AK5SuNJoOfM5GrpCJan8FWZ6laReO7x45JP+UcwPMEJu1gpeWPQ4opW5paRZQ7JHf6y8i+/1s3TAVicK83Iq1IuexzKPFYneZQUy3X+gQ0pvMDoDSbP6npko/fy49LPFPnctTd3V/e2zqTXezJdT3aXwsXC1cO1w5Q71jUxoA0ZXOE/H2JBH3Q0WyFIl5Uv8zQKRHkLkCgYdVrB5izu/w==|Chương 1159: Cố lên!;oLCzi7S/nrfBKMYyz4mfXuLVa1N/DhGPPXhHQpGUxIC2At/6ekscDvzHVJ5mhbpgAtUFGZ1P4BzUXu2DGjk0errWUhfgLgY9KGKuIwxhClpZ+x+8QZ1SJnjyoahZeuFD41f6XlKYA8Kpc42yorC6E3rs084xzJi7WdJAyn4JQAbrUXE1JE1/TorSgvoA2aFWZ1jla2It3RaUZNQ4PXv82g==|Chương 1160: Bảo lãnh;acvdIuc0oTMBbZT/00/fyQt/sAbuyX6a6PJ2knDBNb67jfJO9FpcRD0QV1oB8rM4QryEF0vwqup1VgnL2qjfALToaPaE8uCddv0NPZfzkMjcfOu8xpP+zaHfGBGRb9cbNB3zxcEvckJ5boJTmjDx+dWVng0xUCKFmHwXSlKNEJSOM2p3vxbCKCh0Q1EhmG67+rQj3OsgwShwKsJJqQ2u2Q==|Chương 1161: Trần Triết chết;EI5rtHk6xOnG9vUXX7ktBICpq2KuAlKvRp5pguMI8E947JOYymXrPLRScOwZkjcwZctJX73s6ozWQWnhb1vOfqImaCEFnsYmVtxRrCBltmcJDU0casShP++DqP/inFQ1kPN/fZaIniARwoZXUqCYuD7jLRzhCxR2qo+kHi23vXNKaV+/Ib+xMKO96prQUU9yH+HC7IrjXvsXSPvg7bVANQ==|Chương 1162: Trung Thanh Vương trúng độc;mLfbU6ev5Bq6DY0QXKMdmxBNsJb5FujCVfIY8Z4XVJz/nqD0lhUPyr2jheE6OJb6T13f06TC+xCL2WjzEJl+h9DA7WFRz/NXUMOhfcN0T+oZ52yk/kJbuSUI+yvm5Mr+PCge5XblNeljAo7xAXNcWIQzGM04fouXfBgQyFREmJZuYUTG+s4GiUIlcyo7odHsJLUfysaVDmLyFMbXF25cMT5QXGMK0Sl8bb57+BD8jdeFwL6qE5Fq3+LT5x1UxXTa|Chương 1163: Tần quản gia giải độc phương pháp;fpFHDR337rmYZe8WrdPmlROQ4Ug3ca9cNUai1i/ApxJjIeo+TX1HwwCRx6HU5bt0bn5fanMpIjWM12UKSJQdYs2YOp9g98tU6+QjKb6pW3S9ZTqbDW1qaJMOHSvsRJt+XWjEnOMZpnhhuxtuTDz1UIVHwmms5+Qsc7INbYpOqz1fTOaBW2Zd/srXiPZGYX/9bpNA8N2Pu1s9JzyyNpr+/65LiMv4wvwwhBlXHOQ+J4YBnC94EXjAIgu4W3MhVovD|Chương 1164: Như thật như ảo;M/I/5YMJW0lmLySw41NZbf/wWqntEJmRtPuGMu8kM3CYuHbTX0SVYJaEQEphMWBsCCLg5gBP4VPtm3I1VporB9sh374OcsqhaX9YC3o5gjFueaWBECQ37wLlQqNv8vUDH3jHnGC7cNndgp80IJAxKbR+k5wpFOSetHk1As4A/9ytdEqw7PErGsmC6/Eiq978qBxrpoT21mxZ/53flozW9A==|Chương 1165: Kiêu ngạo Trương Cửu Tiêu;ZiSt4QNp9Kx9q92n2rXGw44nVD2/5vhhxzsEEfEstXTlhQJe3NQ+dkKosYGllHukUmaQVlcurXgWv9NmdY7Hyj8HdUL3Vm3iQX0LdLhpCUj4LFsPWihXm1AotPXjE38rSqhOspEb5F64woyJv3FwkpwHogRqs88ZMIaAInpLlrNHtfGBUYuEwCQyUIUKOXsLK+KdhIl8elcZqRo5XHCFhWGBlN4DmsnVzKSX3b94bYfLfAMVta0RobXxQhr+pCw/|Chương 1166: Đầu đầy sầu riêng Trương Cửu Tiêu;s5CceUUL4Fz5JUL9+DGisWrLdrvaI4e3xhHAw12Vr2+fK7vOX2bHk/HGKTEComRv0k4L4RhjyK2lmW0zYzrZ7YBjDeMvM8PLRUb/FCUVnc12Qw5ia+RA42g9A1wNjI2F+7Hj9SQbZMKdbyLQKrREKIU2NZgIvdpNjTQf3hoM0FoLu6g1+jdMpWj3gwk/5c5fv9iEWcCVzuMP9hAQMzE0XYNw9jgYXM4m4nO4acQyfvAH+CYxB+9mV0OvAmIeteNB|Chương 1167: Còn không qua đây mài mực;KDapnwKFy61qSQ9H9ZmuK0EWtPaYRqAij3wJenvZfx5/vFI0X/1kZZxzaeojmSTUEVPg6WimuXKBOgbTnlul6S3BnXY0PkkNxtytp9auDymVRnVMtuy67GGNdLzbRHmK7LzKEJLmr4HYNOtitE1eGPPqYE7EOOpMM7qqeyZNS0RivqwPlCTDHRoHTLh3WPrAFl0Zk4mPo3E19P2ycUtLlglrwF0EzdrwExCPDga9Fha6NWcZLcU9XjTSg5SPLaMD|Chương 1168: Khổng sư hư tượng;dcL/eww+Bywd3sEDvmYQEP/zmYx6Gpda+FaRXwBcmB4LgHchJjAlatDsbZ/lzEtG8yhHYXvyBfmp7cQ4YWgHcUJ/UtBZ4g9KfAr4+ORFfudqlY3JF1vrcEVEjt74biuehuire1ZKgZVZvPDaRSjPnBjuD+JLAR/w3epigKU/NwzQi1jFn0FdjcXg/IsYkWVpDPcG/DRVzUp/+o5Q0DAmAA==|Chương 1169: Mỹ nhân đi tắm;pLcW29YMCJ4NIgbawhGR2M4Kthrcd/oWUX/080C9xsgjcZ7mHPfnzxz1oxY0RSNrn5D2qXhyrmxjAaAFLvcOOSva840pp3ToAqMgKqpoiCe9lJFJukHVSbpKajnTQ/BtGWrNgc1rbaqrOA4eh/aqYtH9NB4xTEdCRR4e/AqMS/OCMDdnRfWHo+SoPIQsMaPd3s/4qjQ4loQpIa5VAHpa/A==|Chương 1170: Lạc gia người tới (thượng);xATuLsj32Tp6Obh6qRNX8wxPVXUgE2keCTjnhZXs3LZHXoIG94SxICn7rkqIFI5MjYf+uLTe51O5tOyInmFBZf7GS1qE1/azgYqkOvvE6kT1pl6WhoChmpc1fMRJOZqMlRNrY/KsfqNvPMU5vucjzmLWkVM8tijerqMCbRLbWk0GZHHc/ss7IK4+7wJz6MaeyqW4VTNKou2yQCLd7wZjDsw7X4mYCGBTnxzqiFHPT2ljrrmai/ixjOpE2pJiDqG2|Chương 1171: Lạc gia người tới (hạ);12j7Fxdz0v2V/hG5kHhTYBdgfaInq7//gucR+bQC8pAvv5Kkt8tIcDyd1Me9dp8F7KcTdab38WvcrQJk5Xc130mZwyxlLeXZGHAyrazMkmhuHoDPEZpx8GldSy0gK8i3a7zlk+Sqoy0C0e0JOGd7maBN6fHyPKHYfbr8DeImWfnuz1gcstlx2bRyZ+5AOVx2ujk3TFThQStqS2XlfTb9SyntdE7kXsNveGHbQweHTfrebbG9MhS5wGWOYfCmZyQe|Chương 1172: Hôn ước từ xưa;RaY+xaUMOHQYAzEJzodG10CU7Hp1WYLlJjd+3Y6bGobZJRn+ZpBvreGAeQBxib6WZR7VrVutZnXvpPaL/PamKEmxiPGE0cYFmaOPyanJyHMfxBIiXm6UcC+T3j088afbOsFIjALYJYlJs5uVo7Ga9+cAqUTguDaY6xqfAeEVwuEzcbBB3dQtC42iBrKEK+jDnrJsvImSkj1nPoi2sfsagg==|Chương 1173: Lại tiến Khưu Ngô cung;7OG8R486gFQBsKnXr23okNjJK3kBxi0qZAWhhrp2l7dDSmSRfjaKah9xwRFjwLCo35dGdjc8SwXXIIkp/ud1F5jLeuvkWBc4DAHO/8Iskxgd5WDcz8yTof5cJwH/+hoOFm1vBMpoQrB4YLtQDtQ28EmwbfYEcYVHiP4D/WOg045Q67f0xT82o8y8qpbGFMGzSfxsAihWthzoCZOgT5p+AONrSkS1n9dqBBOJMI3AdfBBsiovR0FoG3JNYggxNtWG|Chương 1174: Diễn Không thiên thư;p+aMjl1A6ixlCSrGk52Y9yHDEWBZw7dqSR2mk8eNu6+z7e/wP9bjdGfZ+Jj8X+cq4j3RWOgm8nS+iSthBysjmgoGhxeq/WsShWmrb2XOfSF7ult9E+b5wQH6LEfTKArxNiZMbrhD61HFWycSh46R4+eeTrHTE7upnXDRf6jZcvc5eNIoifgn2f7xeSPyZBvr+dzZBIgDMn/tz/8B2ZN2VF7Y5TAeJwTuJiB2XVM4t2Uza1UPdfHiM1OjssQLTR75|Chương 1175: Cùng lên đi;WUus/cIHQCqJCAcYTbn6uKodCJfp384xqHBk4E3kR7NjAEl+1eQaMqvVAObPCSZ0PbEfgi47ZL6x2BUKe/0j8GGBDyE8KSQel8HHyRqbyri7WxA/hGjqrzfnwhkbHJru+fOCYHQNVvTKj/iCogOKrUkalahLCAohpyglaDzS9QqBm7uRFO5fHX1tx8i0LO4iPWW8g8MJujc+nlyHvFBYNg==|Chương 1176: Nhập vi;VlbvSZqT2pu1hCf9JgZKacNCo8kAiN47mHtCUDbvQqa6IpdylmZSWfx8km+4nf/npsCrqXWvA3eFi54WPEQwfLAmN7erclCK9syYY3AfKTnE688qLFtZaUxDF3Mb6hQKW/EmRqzj2zyXHXKdmnfw4Ry44OsuQDkhFC0EANLzXXJpeS/1/STPubG/3MKzipu/5aB3/FA0QrqTPG1Cv9/hDg==|Chương 1177: Hiếm thấy phương pháp huấn luyện;1qkbf6VvLFHp2OebAtqaY4WNtjEy6lPxMicvp7Ofv9qUIwQ6IltIRYhfttM7WZsXMHPHxrq17jRKwBAEEZ/uQYCxDxAnh6wlHyWRDD5OIq0DFHSr0/iz03Sd1+iXavtAHkHHIqqUiaeoFnvyTRvtcMGjFPNzDXrI470FRi7d/jJYUtFvTw62gRr0bCMR/Bq4kwnOLssA11+HbSfCCxvABPRTKFDIxE93Ns6HBWsjOhIZDV9o6iZgRrh4mobxuIoL|Chương 1178: Ta Trương Huyền, xông đường!;icuN4PZALEL/bymztBDY1XycN6lic5e1eMisYBVhnrdllgM+yT6XA8EB7jdokLqy7b4ZEwLoMplQRdMCyrdc+rH4FaLjZgwWVfvTj8mh98Hu9vjubsBA9gA28NkrBw230UDziaSc7JYATF9P2TXPxHM3FJN7H3n7fkmxcFohxRd+8daiuvKVVgWFiD2iJ4urYz8iYmdhz6Z1zkqfAYHy3iCcGxgSoHghgtVNkgEd1WWOR7Hl8ZgOBj6+NmktTkAj|Chương 1179: Hắn gọi Trương Huyền;B7cx+o0Nw6VXVnbYZBTIdzwsQuXvija/OP+8UFolrUf8RwFgT90smWilfrZBSzm4RX7EFOrhr9U7G2uOWl2BOidJRSz0yXU/5B8iwKDZjcOGk3aXGNyWeUq8DBNf8vJN+eH1zb1hAT1uDnHqMu2AHfDQ5QMTCfIZp1cg+W5dUlPzHUCzCFcdJEaQ7iawWvkitXw8tsO599w7aOQ2c3He8sXg5tP7w40HgFsizSa7RvZ0xvJ7b8FhuMxMAEO/u4WL|Chương 1180: Trương Huyền vs Trương Cửu Tiêu;ebD9mp2LXnuJrfAugH9o1AGGMmW4ubUaGNUyoFPbuMHhpL2SUx3zcPoZnhLmkwZ4UT7ycVdBnS61MTG8jdFtYvAD8vxudumR90KOk2WtNLP3r7Sa3gxr1QdCcKFcoDUVd37AbZHnh32KRH4YpMLAWyhLDiXu+OE2I/G4vzQ9Lr+cVqLu+7hM/C6WegW1oqkH3+arruaX2QzxJSn2mNJjFtXg56earMbbDmt6rN/4RnVk2H0/jD3fwj5zDShiu9nC|Chương 1181: Có tin ta hay không đánh ngươi ah!;u8A7qd8ZKISRJvyT4KoYT1TEqGw7VMimuMmbwrIHZdNxuUIN+/sFIBoz+FLVuB+bI2oogZbgss22R0rIApYCnqVWg5xyNxXcWdc3k4dUKBN1DrVG3dnubxPqjYcDaRDsJrNcaNC8dLBhnZNd15A9cjLWtXxJgi81umqWpdLEzEAO2y7V7c0xNXfcMU3rRNDiWmEkgM3ZHnDoSmraPJiSoGUA42PvaE7TCygLGS8+97clnEIWUc++/Gf4ZDAII9i7|Chương 1182: Từ trên trời giáng xuống chưởng pháp;k95jG3vMrU9Yxwb9HvnLQyg9CCKkOblDkt1InHcz6FWKu4UN9lhgRQHsH7VjOjupQpfXOdMYJ2Cw5+Wbz9w37IesE6aLLkHo9CV+dl5awQNqlfFfu0SMyaeNCCNK2Q7nQr241pmgqlZA/bV0CC+KSNx5R20TDJnEZrnGtG1vdNb8WHDquYGjhs8UmaSUcJz9mxySquV9jdcWDber1F5nJ82UAbdUutIdTj8lrSgULXHpAAMErZZdOA7MXiGuaGWe|Chương 1183: Không dạy;EbcZ3bw+YLIgX1IpMX2XuOIr6lLL8K2/ngmcJ9wr/G+wlMfujbLzHxzfX94VcMzi+m2GVeESIbbHELuy6WgicKrbGnoY3CeTNo/tZp2HptKFwlMkeJPFUFWZiyRk4dhlwBq8/N8IWam5hR5vc1RN+Ihc+JAxLgjibMe2Uo6tMAnbMt5i4lYCDAEVQRTgGvTGssZXRQmZHC2CShOD58dicw==|Chương 1184: Cẩu đường chủ nhận thua;ZtvZ84xJcTvZlFrV0HG+GOdBf4qM3B9Eu+SZm7gX7Wh+zjdlKNYDMIkd4juZBSMUiU187qxjc8kM2+T4KcaQE2dtdsC9pPZ4NVb10H7Qor9sqMw0sPeqBRTyDbF51mU7Yg2UG5ALNtE3KNUrq5L0mbYh9gZMCPmjIqXHz0vy7LZS76PSiHMeh9nCP8ZHWYRqpLZeQe36Ie7vnIxOFkVeTGfUOyev+3j4eIJlAMSzxtNXJd2YCzAK6AUoumXB1aBm|Chương 1185: Xông đường thành công!;USjMY36a2wVvAPReg9q9obqjCIwNlI1ZCagzkHegnoujspKmWsk+17QxrunLdLj3Qor6AsQEHrm7INzcRF+jfNjSs0lmCfgt85+NpXH5H4Gv46gTfGexcgEJUGlfHleGozXzb7wt//c9/qREOffB8y+P3QRsHoEVVXD/L79x5CMTVixThn9G35kJr8yS0HoA8votp85imvjhegF9RP9FMT6YinQ1weSc5OLbDfWfq5aPgZca1+Ut/z4cfeMhHJ5s|Chương 1186: Thất tinh danh sư!;CYoJnvY1XxNNcpjUcme0PPDFRm94D789lXFVp8jpg0Cn3asVFcSMZ89y8swwbuszS3QoVPkxx6Tk9QY7B4wrwZDUiNJCPD1lsTh6K3OjLC2xypDR/BqWPoqz9rZfwFv9wKfMyFCJI4Tm6mLCJuRSeJ2ZkX1R4o6LzvV11KWTAqJVexD28Ep38JvmvzxrSGFahgQnwHRqNKFdDtIoCfx1zw==|Chương 1187: Bắt;ibNDdEflatqrg4vjD5fkeQaVZUve/ZW45g/P9udVqIQYPu8bV6d+x/E+xMshr9IBO1wQGcgWluTNMxvpXd5+QZ9zbeENxa6jZokbdCBV3C6KU0zxDWJs61ojPw2whsiOn07uWWrppAYHBMNL37tWS1akqUYXCA9d4VqyjLvvMvY0dHI8FG3clYAV+XuqTDYZ/qxa+AerQM+aHGCB1+nQpg==|Chương 1188: Điền Thanh chết;VI68UsJz1+sREuoUng34YQJBnEd1g9uiBPVdIKGmllDL6hh/i5E7ek4tSoRpoahQsyBPxV/QBC9WNW7fFC+lu+ojMKJm6STEcZCb18afv4ZaHwEhPLS+e3bXhV0DdaFItvX39Pi+FZ/1yiQxEP4j8u5RKhdCRlWwh/g87ShAsdOFhigiK+H+PEKmNtN6X95Tx+bXkuwx+cYFjbrGHMQ8fw==|Chương 1189: Có người nhớ ta?;iomzMAiyBcscfgVOCSnWlrPWjlwISG+OJCVdLtfCvrB3znkOC3PtaIUA8ivisE/2kIBrdBYnxthl6KTEzQlZMJHGz6QZ9d39mP+M7pIIL7yFUWGOHXhqSG3uM2TA1ZeqkO5KA6qYC36CznaGyKouqFYojXfmwmdPvTjtnn8pvHVVQ2aH5j/GbM9lxuXQPk7ulAigIbX4op8XOqcu/a8+kQ==|Chương 1190: Mặt nạ đồng xanh yêu cầu;0/dS0uiNTzKiXC7sprfYk+EieNOe3eRG2C+XXAbuZtrrwhFwb5kHVKt8lVYLIcSAvYd5D2LAIj79krXQMUd9y/oZBxXx5DbpIPhHZDM/j2T24sSeWnv7sn9TOvXm8jW37Z3tMUuO1U+XtfQeRbUKY41QQirAztIaAwfaDx4Z2/GPJFxR+NLXlyq/J4ZtFS45xnU/5uxjSuH2n5FqqvH9C3Mmr+w1qehrnirCYshq/CVZTR3N5mCYEoPNf5fWqUw2|Chương 1191: Ta là Thanh Điền Hoàng!;d4yi2qiEOBFrRCzb3YfLQUx6+1Txb4gc3vSCn3+rwTdFpPWl9FgAkUBo/OD7r6a8XLNYjQ9SlZUl1xVT0Iy59VqKTyHfaIqddI/ZLaEQLa67HDSaYGEbvHadQpC/znj/dOSIQhl7KCJPMdKtO7l/yqMC+v8Cn+u5OL8OGVeNxC2r/3kKcL5/jx+K1k0Vf6SICOJLNl/5YIwzuUZOnEkuphXJsjjc1UbVTjFiho/tbkq0pD3RZ3O/6frI0CKvFwKF|Chương 1192: Cùng một chỗ lẫn nhau tổn thương!;7XzV9dzv53PXlcZRC8K8bmI+hZPdSIzG9/G3armpbGpLFU/F3OQXMr4KE+l4iPYRI74Wz/QcWE/nrmWamCVWPQ3+GhO5GdrLdhakXm6Rbai/a2ANmLCtGut/nqj1BLZjn1zJYgDcAatr0TVL888F8algZePrsTvwbIIAWUc9HSYcJIQHb2Y2pxK4XcYweynvemF8ondJULpsH+epdNFuybHkgp9jZerlS46yff2oMN3yc4zH3OhDdbAXkGvsBPCf|Chương 1193: Ngươi là đang tìm ta ư?;cl3KcDGw5TUJsOAQ+wnoIv/14r8Z6UjOxFXcKhEl7Ysp2W/zXjnPCih8L5grJjL3zn5yzK1qeSFOAYvY3SpuPH27kkg0HCa3SfIf/PVueH1jN4TxHNpoyRY6BWj4tGcS2w1zJa5nbIIhxVkU9gy5ZkDlb4vyT53BkpbnCMil7u+CVUHGcKbqBJIx8vPJDx5NPcsTtkOvudVZfBnHBUm/LUdenEkiV8SCJr4lGggu+IPS+0W18g6kkgNJd9y54qSe|Chương 1194: Một con mắt;f4+7Tj5ZAzXiw3dicwwnoWkHxLp70e5kxAzf8vGdsrOabIE+2By1DwpfnAhQmb4nEeabVB6EXAQ8xsdNNmiJAmOWsozjb54e6UIkmkdWmYzXuGrvM7i2HWKsdk3itcvKA2dj9JZk1I1e3wDKVoFxXhIuAkYAk55NP5av0MDE6YzA4mWOz/pOs0OuEBQk0u60/UeB4PW7YbEoW+3c215CWQ==|Chương 1195: Truyền thế thiên phù;oYppcW9Ul+E3+IUUvkGMJabSDZlnRhtM2+Y2SSuKabhXmwL7m6hYPdG1hNWBIXh4qKPrgZZHl383nCt6WmeRYeeqcdTActd+eGPj2jdO3+QEoXiLmF9F2aEQgMtQ53Mu+26xVfq8BI5CvbQjp/SptMlYDLkamL0kgtJThuIY9sFmygezW83N4BhxFKHGUIrd7K0M+Eptn8ankWpEPXmaICsfGEmyaS806HRnTvq9buJt6C9ifn5/A8aCZ5DQV3NG|Chương 1196: Chiến sư đường trao đổi bắt đầu;daqigGqIO/9Woe1fpJ/h7za3R3gcym9kbfGL3sswGUrARoiw9Dw3TBWWQJNXTcelU5lbJhBwTphtxZOjG+G3ac2gWV6lYD9cHAMVUOk/ExEhNsrEpSNEWukI/Zs6hX88W6wVn/A+HzkjJlRkUYbdtI93Xv/eQQMTu1egkOcOFRPGa2Anwj+StPqAFk7AGZSj4H4U2bLMgqiRrxxveRSKJlOF6ovPdfNwch2+EPApn49KdkY6I2A23F0h8hkdZMtz|Chương 1197: Ba ba ba!;WOXX9tEwpgEGmY9rtw9xy/o9H0utBkHdddw2B2IDRQlrFNK1iv8ePRg6Z0KJT0Rc/A64x/pwAASfWbMhu/anNdCHILuYJFLE2VZQg7tNGaf80KW0vPKGngnV9CNo/mnqEkAGFJ/1s2omSSXvYJoCvwT7kZKfUw3Ay297NQiGTxhj/C1kbghRUzZLE8xw/e2fIEITeuELOYY5+qZAUty8YA==|Chương 1198: Huyền Huyền hội, Lạc Thất Thất;nvgzimDbmG8EBzZtxFkyRX7c3yv1Ip9qJ49lKzaPxuVj2NndSZLgiRpPlaPGwafg8zCosaxEc4aXNBl13vCvf47CWJ+vb6kTLATN8auDFhOqsQFtJ+WuoxTewJKJn2k/WcDiFlNuqU2oAnoEeR6aU7RsWIXY0V4XCgkonrd9sxcBXCOL8zWgjk79fXcsBsIjVukvLdfFrm0fuBdpzm1vmqBDXoP6Ie4/MvltZW3vqh1uRmPAWjDA0zfwjgQnDVH2|Chương 1199: Chiến tử lệnh;1MZI71GcfMz12t1QTftEqzhEpMIbwR+tZaafzL/qFsvzpNWgnDdnbgUxLuRZThT8nciDZeWhP48VYCGbZy8eUzsThAt44vcaKadN1SlEtpqX5fscYCHDB7bUhesCyVnBDNHv3ZfbOQ8dLfh5Yb/ZX3cZa0dVb8sSEG1qHKgIO2k0pXcal/DaSlDFcN+ppG2syHnSzRHT09/jokbrNH6mkg==|Chương 1200: Linh Nguyên đan;MbcHih5MfjRrStjALs/a3iBiNLJsbf+WIM6C8DmIokZfRsRnv/rfDVTvbwUcIfofeiDYrn5136LE6jauPPxVP3fg33t6e3go6TAqddVbeoS++D6BU4sMka+Ek0Ci33bW5Fjwvhx6xiXObF3YO2hCLAQdZ8oGSRKXGk0t4Nio4ShkNNTSSyckiw+7/FmGtqQe7xFgrN2hSXN/HRFOHa3HRw==|Chương 1201: Vi sư thay ngươi làm chủ!;XB7IEijwKTu36fGs9rnC9H28FVjwB3J5Ee8PNNgnwvZvc6Dv+26+KMfBnYZXvq6tp7f+0bXwjDbYH4eBkqv9q0XDB5FWajRYV4YIp1EHkFNxfdfTTbMkmu1M/1OFDOanhvvGsPcyBJBsze4reVi+eIlkx/Ylj95H8h3arVrAmGHTXhusaTYETOYH6pLXetbUc68ku8x/eOq2YcalEV8jj7Uimz0GiS58EjoX9RoTQsX0ZGImL09BrqHCWgwytRca|Chương 1202: Thánh vực tam trọng đỉnh phong;IhT7alVQxTfit0xKhJG4/fHuOkkwk6FmzmTjYHspon6zuWHUF7OeNnENjc4OqruFa1SHkh5YpeLV3wfLHjzRazcHyU/pLrVJsmDWYCGDGPpJnCZOtfsJ2dH3dtKZrWyJVjHAY65+U7iwyBnR4jmPrBdEqGPBS+JPSDH7IpV9/Bj2eAxNuhFp9uzFKcAPbTsDjn8p6A57nh+AxpqAxGeaCsLQZwqQDj0Crr1tTaj/p8y5LaB6VlfP3oPWVaTf6JoF|Chương 1203: Danh Sư đường xảy ra chuyện;3g0b0bmeDJxL0L0juKgjCGY/US7sgq+L6sIVn/WDKiOQPzmFVRVRqCoueu71Pfpcpf0Ysom6mNLINZrq9cGQBLazkF4cmMWwvPlfZ3VqpBoPhBPFa5uvUVMMuVJ7cD4sNBYQtgreiLLhxRZDQWFzb5I3eqaMjaZFUfIZCaUn41RSbiWcZuRIVIuVP5BIeOV+lJOL3nsTgb6T2BYe0Q/9RCZMv+LI9LWH/lz4j2BsTmTH0r+SHJja1EpklQWR05B6|Chương 1204: Luyện khí sư công hội;/xrufrTnIY/SgAi67z+fzk4nkUggOiLoK0606rNciLEcM+XT4kWNQfHy0GbG2rDPqTkh1ICMNZwU5/qPPr1t+aWQhNj3kG3+FTVMZvmo4OTq9YeyOar8/w+tmknWY2Y+nHBHhQxn++ZHSC58bRtRt8MVp61u+4g9ReUEfCMBdPKt+taRwGPo89HKxFmcF8jPpH1OOfwmlwhT+Urb2z+xIKLAqPerQDYTYEJFTh9Rwg0yN+kEwcXrq43QVubhbuHG|Chương 1205: Lâm Kiệt đại sư;R7IWs3uwbdH/VjI4trco8YcmyUhXZrr0FreXzztP64DM3HswHQJBSB01BcbDO+Teis9GB3EYP3uXmy0fex7/ZToZ7jgT7zFntG39PRGWky+o7GzXQz+NGPyGxRaF8uGQlrprAZa013rs1DYMcliHIai7UIE/5C6VjPbSAE9hE/1/ztOvONzNBPSqTtRi5eTREA2HwlrDvVBqdIr1hYzp3g==|Chương 1206: Sở Tường luyện khí;GnBgBQ3bQk/ATntdhqJCbCxlutrXEk3Kwv83hkCMnXI7VhT6Noex8LZFadym3ZIPjkFWiAzZ4/RYA6CBIrynxE/bse2Hw1SuyomakbQNKu+3qYHMLfTFC/212HFdbwvRXmCpzWmTP6/b2Wb6vXyLm85XDG6F2xkNuTuh5bN3rFpz0b0tvq1b3QABC0qB066wkP4/FGfsetfRsuqq77XwrKPJkM9ipMkGwhqTostpxQuj1qozTFZNO7DBH8VZpDYW|Chương 1207: Xuất Khiếu kiếp;l3J8kIzjoVZPZpQLzfKgIhlJaf3TvJbk97dZccKtKptI9YqlGyAWVxvk/HjxXNQZZVFccJFN0BabQ+4V0YXOlG85wSwDtLslYWjBYtTbZfJbuhy9ha2FP/nC3cjmEFUjNnBWVFQCaDxKGq+eEqPFhAMnChVVYazSvujLeqIFU+DHIj4L+wjq2kxHq5OObYInSOpms5PSALOz5CGOfBIxsg==|Chương 1208: Ngọc Phi Nhi kiên trì cùng kiêu ngạo;tQCenvX3I4eXEeUAF03cF1M0XlztbbkQo8WwkgdaKQvw4F37A3aiYWYDiM0wvmrnoezYkFOjFVaQ+gu5WInYcw4G6h0rigM1Co9NKkp4m9iftc7A2uHXULaITRZve2TMHUv26+x1fHFEDzHavmLSGnZZpSYvh4k3q/I9ibroJp3HFFzoml0LoUlj68qmZjrdeTZ9Q1lggB1mfoiXJNeTLqbidLkOIofns1RxQdCm38mr5fqlKWHUMkPVPRx/7WKu|Chương 1209: Đi Tề Bắc đầm lầy;tVVG2xkAM+ktUuVxeVkRL6sG368vFdZV87jaADx5hHoDVmoNoTT8dy+8g5BV5et6mr+FuCiiQ4xgbMgfdJhg2DgRpu8bPFOwB6IATGUH1zA4aodxf8hjXwl1pwZZrlPWUqPn2zS3Z+k9A38UyDNWPa6F5l5F8z0zfllMhbc85Dzxsd2T+f1XDIU3IszRabrrrY1OhGoCqUcrBnPfuFB1MQ==|Chương 1210: Quý Thiên Hùng;UFopoqWTNVd3ydyYd5TNQDruITNsW86oVRRMApjuKvHsncHqKcFTB6LjWvioEgmNRwgXC/wCxEnfj+TltO14yWf9Iu0uexDVyAEjin76gs0bwlbpaI5depDURjczhRD0TpYNuRXgWs5/X1HQd3GBoCfvHgT035q5HwB7UW6uUgHw73/C2hXdEQtIOcqUlLwLm13sDBtdYwmoLE/MZWSucg==|Chương 1211: Hình đường chủ Xuất Khiếu kiếp;h6CUexoIv+x4ILQDeoX+dUSLEavoGKzQ9AaBiBczceZJ9EOvUmc8jJatdJqGzobhegDBA7qtpPn8Toov5PFZHLxIw8jpwwBxXzMqtpRLLJBjjynFBsu9JaEU+CSJzkXbXZP7pb5jF4aWpQJSASjlHv7864Hk4hzI5JgXjJPhriCLAEmaTQpfhacSIAh7YxNx5+u7yiuPwZF7s9flUxxCkqSJZPmyiClBhPN3FqSdpeQ+U6fb+pmcAxcvnMsB+YhQ|Chương 1212: Qủy quật xuất hiện;aw1Z9jTY5MRI6p2UMzA+pzGdBcPeuTi9E1UfX78y0U7vp6eBdqk3aH2dq4RhU5h3eSbZbX9utsFTXUiRPMSn9t+13EZfsqnXDBnFKa2+BF37Xyx7z0QRO4yoI5yxkxc9/MRxSy3qwDmmB72+lWsv4d2ZKAzQFoVmx+aVKYCwA+PYRUHoqB2/DjVjyGfWJ/rz1opgoFfszajwzJa/cQBTuusR9+RzFq2KnMO82FdbNhhg+jVDrkeHBl5+bx1hDjwI|Chương 1213: Gặp lại tâm ma;lqhxipIu+Qowpv7VgZ5kmT4tUZYPxW+k5OVtkQYzxmzo/1NMeFK8mPtG3lW622yhFQYe443C0AVWeSDedSjeGT0wZDqwdIclkzS/AsdND/Cnl0q8Huvz33JW4XnIsO4zzcy05v5l6RGQxe7IpuTQsawW8iUkP+MSJUpmK1aHEIhUsUP/9Al5IBqwAESBiiXHHL+4aLkn6FD3mvIaPwS2vA==|Chương 1214: Bị nhốt;XYcdQD3ojwFLjBtzgyYCyd0flupY1QX2WgsEn97oD88M/ACfs5pHQ7M3hDGYiHIwPtEuzpnXWzax/CDlUrZygpxJYD4iHjGp54TojJljiMmrcEunPX3Mn7JYlBME8JG9/VNTlVEHteSGvfgHWiQL9QkZw1NhdSz+ikZM4ePhfoFZeTPZgH4HXbTFHjUo+JVM/1Ker43jv3OqaixDZdBOJA==|Chương 1215: Vây công;RDMggQnNSv08nhH6jd45xaddWZ5r8Ui6opJAKR4uE7eHE5okL/Qfmy0tNRNStEoBOWHA1qfMAlUKEmpHoxmgl26VIejt4s97CA46hMPg//Ebis43wzDjCKA3WT8plU/SW/MTRQ9Oi5xQJQD5q1CJ5zOZNe3HpZhF3vXExGC2IFHx3kebTzFt5vrxPngmmDRPKaiiV/49eYLa5iZalebP3A==|Chương 1216: Xích Thanh Lưỡng Nghi kiếm;YtlWWF8eCBl4hc44udu5pSI2fOYz6QV0vdDz16TPtnz94hIePJFi4uPH2DIk2jYuuU0gdDE+trHFcB7zTYX91zA9JfhijV9wSEiGQoeZxD4rnzlbbZ/x4cwe58Q5IE+vn37OAsWGmJ++9CK0EjC2wzGHaqLMIPRWRBCWKGCG36NAsVVgLfo1nPydAQQ7i2PMtNyMTpUrsUA/NxLs8eId2SicBemck9NfxlSFECNDMZ2gRKTaAYqpx6kyEws+7LTr|Chương 1217: Phá cúc;tqNLY+lcaFj4rYtgLYcNUhNT4bZwBVHd1CIwVQHA43/Je0uczXiITsVpTWjEB97Ybxum2mnxzAF8Chsjje7xMnObsxDpy+buvtJaW7FWSekxSj7whYsAckV3QvXXU0U6gmYbHb8afReHY5OiRbspcu0JuKyUZGGS4SyfeGWPQMzFBlSbDIoBS7QprzlOxghh57k15kNqwBjp35O8bfyENA==|Chương 1218: Phân tách bí pháp;nZLfVMl45T+LbKXgsWpSuZGnnBPMQS2pVQiZ76GAkRsnnDrhtna1IuPytqXthR+AB2pMMpJAtD7weC3mvXnHzcievlMJgSeJ5LOgYACGR+cjju/kpTxoYuiiaPyT+7TPhmrHzIKbwcKXeUT4+tQIqyqK3LPBK7LNWnmazQJDIP4hsSk0LOPIF73bSOKaTcooVqpWFwdXATFz42S7aUfNxw==|Chương 1219: Thanh Điền Hoàng khóc;OOOD7NZDyrhubV3dw88hMaSmSpw4kXEKXL3XS43PQGPTzBwWsRANSE/H6RJRHYaVzV8ViUjR7mrh3Iqsmi6DO8kU/JedBL6CODXgDyPQ4lUlMcp1cwx5nhrz5r1Z5AT7MhFuWtJtbGjOxaIDAIKtoyPcgrLDgTU2CG8TPU3yCozmgbyLWm4WBbOgDqBDCk2Jm1Wk7sB5usInYCiUE0n8ncxRKB3ipsTqasRjx0g/aMVUaRGVrBno642lwY2o3aJ+|Chương 1220: Nghe lời của ta;Oh9elWdUPvMyCZjWmgkaXxxQEhkK8DaOfbOi5fY9j+pSWsWiSBsqqkDND4zN9NvFFsLvmmGnJ+P+bA0eL2/YTLzI9qjheMqiiiKMi8lTH4It/mg0AB9TL24H30OCj8XupwK/BX8VPwvcQ2AIB2To49hzt+ud8IrA/uXdWbsNiBT/rfkPnPJ0LJmzXhRXy81yhybkKZQipDKb11oR7qPfeA==|Chương 1221: Đại não cùng con mắt;If1Ri1BJUhNOMeToP3slzgQJVXDiDc44A2qXOiOJsoQ86gn/Fu+xyZGjCRY1Lo04QjnLUBkajMIPNbh7aezSs0guE+CRpTAQ3LRyCOVT7W/jTWcmzF6OfMJEutVW2PnMKXl30aXFdzKCaRtf88IhxFwnW8Rpyv9FYYOimaDLB51NsQvOetz8uvfS5SrExOmzQLsJnlWPF5h3N2xhtt0O/IcTT6mDslVIq/ydvsDd2FtmLPoo1W7yNVjSXlPwVmoG|Chương 1222: Lão sư yêu ngươi!;7JcKfE8UT7k8t3Pl2OpxY+hoeFMoQWWqFM3IGTRIbxhb2REeiOyjaw0eLoHZ3extPk2LUvOobA4v/W9ebobDicA4EmM4B4suHDaYmsFfjVn/fTFoMrVsXkHRFb2pqlW6s9ppCFfIg94COgfCEVUzK4aOYqBz/VZY+kxoo5YMg/TUvdgbTD/LYW81mJZYDge36vxLYeMRGdjeL+3xyiNwtw==|Chương 1223: Thiên Công tỏa;3eIbGQpmMd61I6kuNdpW46yQpt/rSFtEEnD9Jg8lnE5cMhd5Vl6dDOZwyzTGjNOw6p1tmKE8C9s6tcf+4pBYwVshqQyfjVBNhxNbNXg0wHFSotO2vGRokd3Jf5qjLjsXv9f4aMyNjfvipWFbMDtNmfwZQOkQJP66RgEciz3H+tiUZ2vA7aoL3+Hn4cQQ8igqhIZryTOdXKppIrC+8ZcVcw==|Chương 1224: Thả ra Ngoan Nhân;XXZbqEBaZIZ1SeHKuH9704p/lnZ/m93xrFOIEGVo0yIvXu7V+ScrHcLx994HMoGZTMxLl279wnH+IMS4mehnprwIUEgCRQe0X+ziP6oYf57cokrWTwNmT1zWVlKES9lkj2ygqYnUArJN2T9czXMyO7p+mubjOY70sDMTO879FxrjUZ6p8vceeai2M3uvZhF24eIoBIHqew4Nq5dBfeyy5g==|Chương 1225: Hiếm thấy thầy trò;A3aMAYbw/tbyoCdD4LieDAGcbBd2wH8OvS+T8G+G4NlknYzyKgM+68/N7qmkTgP2QWB3SybX0ikESSKWu+WJOP2qIkOwLOT5QzQ5N8/pkukwP/2DErARGfV8Iyd4ufSJddxXWcIeQZttNHDFhQIqmz+v1FLrsGbt+mNvh/e+HgygCWFZ4R/KKMkFr6zlSgPCp+XN3roRFbVL7lXs515Qln3L1llUe8R09JEDwJL3XciebjUZBsFI7nXHsWxfnvHY|Chương 1226: Lưu Dương nguy cơ (thượng);ZIAkmfEQtU/n/YhUrQtvRrrJRDO2h8rvAAPvYtEKcw5yvaxhmcaM5uiqm1M9S9E5oS1FbB6U9jVSvCxMCvRnDT2T9pD9X3U0bU3RPq5W+4YVpMRd9p7jSK7iK+uIIln0oXWybrA1lo23kjZOg9CrD9m7R3B7Ps339OwxsNL9tUHkhuMojOR9NMOdEDyn4Z1rXE8YAoIsea4D2Ug07e6b2l4ryjabwsAGKHpp4R0XzW0CJQ2SwVAAY3JtoTjnkoXB|Chương 1227: Lưu Dương nguy cơ (hạ);x0NRpgb5epSPDD84A6cHqwkZu8svRyuQEc0yuyr2JJbzP8PYmldnSpe+u2mMO/2Xc+BnQuAZmXDq0VtOQapRQl7bll2EAHv3XVpZ9lzhqppQOXZH6DFFinLDeLu2Ru3m1fQebiWXBOb4N2dbNI2gq/5pHYVZbua0Xnj3S5oPrZLJcA2xw2ma3yYWgVdF/uk9kat3Jn+wj9RJ0OYGOnOjqWG8F8pOFg8A8dg9qmxCcDdz8p4moiY4SzTZyP73r+bW|Chương 1228: Thiến Hoàng đế (thượng);ONPrM5oXVqCTXdD+MTC5tDdMVK7WYYADMQCXtAIxmldvlbDNdQjxhx+xxZakdzE+DgxcI3Skk1RvhkcZRSPcGilnHsjgPfKcFaslXTDQHpLMiIDblLbJmujvVyh46gJ3Va0fP7awcyUYvFGR0tIzs1QN+BFdNEE6iF3rvQDsX9JkJY35P/eo8FdB6GPW7aSd+RoUmOgxXi7fpvitfw5AwlpGhtLgbgEPVC7KjyQZskey+lcFfg9uVMKjXIamEGkx|Chương 1229: Thiến Hoàng đế (hạ);a6TpSFoY2uDnWvdV9C6Q/bjg4eCu9Y145vb3K1vsoSWqtXVeJslzk7/fuJR2z2QtYvCQHe7R1wyvdNHzSZMCDq8H7/Vnw2WRXipOBT6hu3RyQdnDLQ2GvA8uvQXZwYYRxLW0sE5aTKABl8uter7KaPfmcugqaJgrLh4KQngIBd5P8wDejrDZze/LXAgc7jNt5obGKu03blhE3xT1CY7VLw==|Chương 1230: Bỏ trốn;DI0t8kfmZzr7tXV/Z2NHoryn1MQwMw7wNRm7TXs+diB1bydGHCUBp4CUyqMf9Oq3CgMXPhk7E5HHvbxflz8AYZ14nI+6o8X5CXVFuonPBkbVKFZaCRth5MeF5M7mdASIQ88wLs7K+O187HY0WzTyyjjzMhA3Sx9cRN/NyTWz7IcMWj0+Am4WdI84N+rG7SPMQmfZ4gdxIHZ6ltYMPLGpyA==|Chương 1231: Sôi trào đi, linh tính!;AJ9OXXBZ/DK67tzWb3KUB5z2nXPmM8HEOspcs33Oneg06XWzvupwVWSYpXTTRSMov3ehn4zCoogSKX3/GwFuzFLDH77tVtMET0nSMd96+bSigl0caRTO+DoKVSW7UDFsywSjaazEkJFUO6jIECzp0dqlnlr8CBYUfXsxkZqdJ4rP+6tVAZjMHajH5gfkJqNJevUD2lSMClmWqZsOEquNw6fzc0Xsgnh+9IWJiknQVdJ0Essysk567J+AIYK5hF09|Chương 1232: Đoạt xá thành công!;phQ5rHys4K8RQZFkSqv5FI0RWVjDYqO/7kPL7+/MOGHO77BLEzf30Vie1KQv7nVRdEoJ8zpECQwz9P5TweQYPEja3EFS03duH1N+wGmNVgsLmvZNBs/b2xHt3u8edECOJUxM8FOOot6t8Ax6WwooHUQs4TVz2M9gCaT54lIhAGLCDSMvy13CHM32GvanAkkyfhZRf9kopEeKMzSg9yR3tuzftHuuNQz29BnYQIlQmgE2lasNPPRdg3BA/psWuxby|Chương 1233: Về Thanh Nguyên thành;oEY+IUmsHhlCeHpvGQkpcyLHeDUHlxVuFHuyG6rJgcJVCkp2bDz+Pf6giUPRfNtaLsxwFRJ8p5tJ6vY2Ym5WAc+b7wO9fXM9UxjtWwP3r8btjSNBhjYHJLm4yaPZw70zjV0kGgWrNx+R9TLx0PHoOcdxCtDmin+LVi0t1mi+JkQke5lBKS2WTT1uYdjgDgqPdPs0Qz4rO1zq4/jZ4ozEdgZC4tWxixDvOGWuCoxMo/l20gj8PthKvUgqlrrWk0CJ|Chương 1234: Trước mặt mọi người hành hình;fBGGlZR4UCnLouLTgQ+053Rs4+JlLJYQPD4cYaqKbQex//Xl5mMUBokEwcooKzIjiOEr6pke1OiQmi29SzaJvfDF6piz6dOMCzeMtAe+GmWAA54q7/ya9y0ofWFZPuqU7DbjDLHrU1Zq2cvRmtXWB42x7h18TLBUSX0DzTd0iiaRAeAZ6+98mtgF6mnXqU1tjgewP644WklZEDln4KwiexItD0RdaFdTvQqHNyztR1jym9J6em+uoivxvW2dO4XE|Chương 1235: Cướp pháp trường;YeqXA4Mc4CLOWXhk2xy34Acf7aUIiGSfYxXmqMgi0fk5rwFCzQlQjX9oGXNz788RtFAOxXTOuQm63r2z5Y4N74dVNL4GVXqdcvnWhj81BImBH5zNB4gWom9hRyd2hPWeR9zwksw/75sPFUuQBV8D6SZ2HI6rgAfeTWicg+NIpMYBNXrrhAt7kd3vFg9hkWNpRc2jGlwbF4+VFNlOcWurIA==|Chương 1236: Nói hộc máu;qa24tf/Ag7XEbWUadQ9G29XtcdVyAZkKnsHM/j4wnYa7UiJYDyWnHW5WDOAjB8zD+2B+g5gJQAiv2we3n2s1/+VQhLo3sm0g0IvrRb6mwjKk4FJ47BdX00d4TVb2fzP+We4trvj85g9M5MffH08s2l3lVSjBzik+WE5DYkvMQtqDtEWcM5o2NNG5K//dGvmGVVeUi64uKzEuao1t3yWLug==|Chương 1237: Cắt đi!;bICxkapKTHp3/ntemU7dj07n1oEpo52pooC0Q761R6C3LMYNGTAST0ni8JMI/L/ZePKskk4rid9GUi5UEYTseRh/a/dkWsOGp7aslyM7/cKeED9uzn+xOFeLgKJlLmpRybm88poUhpCf00SmRzqZbyWQBBzLCM87ZL7oRr9w8e795mzasFyIB8bNdg3nLlC6jjTxwM60P5LGuHlMRFP9kA==|Chương 1238: Ngươi còn đang bú sữa ư?;MIPh3GSdQdzlnwGh1TM44bw9X0kLvN1xtKdM0G/jWI4A3c5qAl0cwrZ7UZNoSAoqJPoabRCV6+v75Q5JPYzddhL7PsXx7MWmN7+N9zu4dLQs2+PrFh2AYMjs77kU0YwuDDVxcq7l/3D0M60ac4ajGl6i4mHeYR1AQsBPDiRWI/xV8VLa2D/dtErEdV7rCk3cQfdts1yfTTRvSiWRGgja1JnhFqZL0SZRTXrQF0RzwJbI02bGpR3zmWQnOyImRmnb|Chương 1239: Cứu vạn dân tại dầu sôi lửa bỏng;7Zpx+qRrHC7/83qvbUVYInpkEekJRKGNxTOOpLAKcY4YfFHK3cBheAFrFuqV6HAKfvaedX5XEn2WX2z1aHYjqnWODvks71GLee74JNbS/T4r0TVsRIB4Xld6NR8HCt06z4Yq8gA1EzNaXdJjpo07XITkyfZq8xT3GmFY1NDHxkQw5qf3BjfTDSX+igYnQbA05PEHyaWSPcU8xpf63Bd+Pv5SwgTyEod24nYxsuyVJhrdWPNkP3u5dcYoO33uDVq0|Chương 1240: Thẹn quá thành giận Tống Hiên;ODwBc34KoxMT6jxFBd952NnAUUdeqYARW9xg4WFJTUTw+VyJIukD1JwHQXNC/9yV2jUufRHn3kfibpbWkZu+K5PAsm0/QJdjwZUYmbAtcMhUL97WEmPdAQ5GLzKsAthnekjn2EDlfEcSm4xiXzfOQC5WWM96LwQLSY1AbZZ0alpu7FPnXAGaTzsA5gga/gky8TWdyWjuPYTMdsHus4I5F/B3iAwHP+gvg6F3ODbUYBxuobcLNSWX/I9xsBykiin2|Chương 1241: Sư tự thiên âm;SLqRu6xjm4qItWeQw4ZyZZ1/hB2oMbLRDFkdbhN14J1FTQ9XazMxBrgl+quiQgDTdEhTCv5XAHITdUUIRytjvDrSamyjPi4/DTIiTGUarVVJdQCSRkAA3x0svY7lfQX9oPisrvMyiTjx+oWiQ5Z1Nc24HqPkOZlllFP3G23yA75B+4mVHU9+adoCfwyvRUfYIk9Q2McpmCOrPRzxSAKx7A==|Chương 1242: Giả trang cái gì chết?;c8UTBRW0DQg5XEYzPbKxAY6oe15QEmbPL8tZwCY+bCsw8+WXXVJwFgPpRAQUTjxnTYsCVBWteSxSv+E5jHhQJgMm16fBOGW48nJdX5Eyk2QIq2q3WMFAdAxDK4wIbCWWE621Ff4rydb5Up0DFZAATP1XIcnqAwbzgexSVEc9sQzful8QselzKVELDyrRovVzDlOvyARTMuAxQpZLucQHnyCCYerFuxOCOxRyU1/nK2d1Cax64E9HgwFRkwJYLEMQ|Chương 1243: Vĩ đại Trương sư!;hZNSYIsKf+Vhz8inE4kXZ++fw65gwhVz36Bir3GRYMM/ng6N19oQNY1sS2bYWWOApbFR3YAzOipGoiscwg0Fn9AFkBaK0zMaRXP0ANjV3mhG+FCbFVeAr2FkZmY/02Dr8n35t0OUFfIs2Ls6m+BiUUKiVQL6RBzSJpIhOnQXPIKA5fzHEcP3iTudJXnbcdAu7C9HPPIXkx9VabMFyV+2hQ==|Chương 1244: Là Trương sư tại lên lớp;lWvcotFo/BZwlqhieJWc/83ykT15Cel8FAAfoGId/vF73lG6ZfeK6dSXz/1x5LXMAQK3PssDkIvw502akGJuVgns1hPwhvF3Z6F4dtqEpH3D7lY1dq4ssoVnBRNPwEZfe2dY4h/W0MN3lObTjLTlphPUwYJ0v5xZjjzUD8IPysnv1ZpurtATdx58rEID17XDrIUmvDDnRcr9xoZ8TK+AHkL+KrKgZn9FEgPMvzwKl3u0CrzQ8RugIbYEakhYeydc|Chương 1245: Đặc sính trưởng lão;t10QVHTJn2dVKWpftHposj7/3hIgVup5EBgw4XJSB+HWjO7Po+7jgBk8bb3UeQ4NV3DypcxbUg01rG5gGD5IBBW6RktedrwS19qJbxy7Mx9kKP82GGXmwRb8/8Q7feBSxiEwT4gZ4LToQoU2RRptJAjJb74sGq3Wr2P5IteNDaxqEIucVC9tj3n8jgn9ZpDU5onJ4WlrvB9NKtQfcvhqYXNmo7lpf1y1SWwUTTXVPxR5fPnHBzX3j2LxKJyxZDaC|Chương 1246: Kỷ Nhược Trần;5FhA/3ObH6PjpPP2G00pgAGO/Nb6xa/b9WW1epnlVx/+kWvsMrvLK1+iFTu17WMFCbLeVEymgFYl4aoqmxLX864B8wbwJWozZBM408tsS3J7vP8lBvXLEJSQ0vp5UbbCmBC7U9rHVlR53rkaeXa3Lw7LDTibMM8lx0YALVrBs3M1mffD9FuhLN/TSTOCAI+gf8NC460eQYrs2Mu6YBAwxA==|Chương 1247: Tiếp dẫn sứ giả đến;CW1xGoNDL+aVg+gAiZOiR1vLnLrQGV2DC2euc0YfiRpgqBaLGqJMPJrjX5TjLPZNpZk0CQjZU8gtGY6T3gV023fIfin49SyBAplauSJ6lfRt09ncL0WiGNCXEzaJL8W5RpSLatFrtqc4p6Tl0FNYIjwHE1AAb3Sppmfkw9OrKQyqXUuPx6bIcIyKZdf4cr/KT4w2zXHSb/Jz3vpf5zKE0ZgfyemAafRcwY6C5CAim4kozRuwmJixRAUuoB0WOw46|Chương 1248: Hai vị dự thính sinh;k+Bz11cZIh7EOlgvuQ7qLfdqcOYCAV9xvEFvaKRuE05KopBAEw65DABiuDSVQ/4yWjfhaD9TJTq0Rq9edQpiIpsur9HOcXzI6dMxbsNoiNcVlltIv+xn/5eqvpHkd1hqAt3z6GMC3Df4zcZX+Rir6NI4rFXOarm1odmW0cA7VcwOuDnOm2tDb3JbFb6S7SpUWBNapw9xJoXocOm0zaou3I+JGmzOKmvICRq3GbGWQe6ttkSQJLX7fuWEzhvR9EM5|Chương 1249: Tự mình khảo hạch;Nl2BNNMSrEc/AY+I3Ot2eebcd3cSeJZWlAioNlLGx6VYt3QbeVZrsqmFyOlP0jFt8X8O6qvGqgppS4UDrN1/ep2Z0JZ5WI/x2BP6XTl8lRH+Uhsydm44o3DA+tkjGvdp297SEKyBmauku80MLDqxMlYdt6cnjSE96kp3w/VxP32cZi0DNptsgpQTTzC+agArH9TIxjkO9VwHEiVXS6IOdw==|Chương 1250: Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu (thượng);SG9HDcm5MCSknzaH8KFy4T1HnU+pwDFOmCbOEk5O8zEtoaIKU9/D3w9drRqRWbzghXfCTw69gJ5w3PDB1OyyHzovS5m1BrqCoPHvqSD9rssQMjLgusJJ76ilfI4iCBpcxet7qSEE9QUSNGS//nTM4ZBAFcUpmvXymiCOhYaGuZ16C/txSNdzniV6C2NMtpu1F4bsgh8zmqcwYcvm6p2rxhTXRaPBSqHgNb6INZPFVQTVWWUzh3kSsizNGy3QDZvn|Chương 1251: Trương Huyền truyền thụ cho tuyệt chiêu (hạ);ff5OBc779OlItSL3vsIi1DkZ9kNzT9EwpowhdtZ9nsrkO1qb+6SC7/rVZvDin6ZW9bFwp1L1f9H2VX1OJ+HaA9ASIm/Pjag0dlXJ80eyWDxNnADpS6R3GRWYfsoYE83RF/6BdSfpK8OGkTJ8t2HVuJRA9aUinX3NFN4PO4NjDZfd3bPTQZIsaR7DTHAJ3BMQ6qZeeWdnOv2HEfD4DnBDepB4nGBMHywLYQqJ1Sdj39mrcn9fs/ngaVSfogjsUD8U|Chương 1252: Ta là người Trương gia?;Iy9PER2pDm/OtE7ZZcbi8alupJei0tGxBCiWuqn910qEdoXpY6B/tY+TlaPVxpOqofkmC6ifPcrjAiwuv4p6n/1lUtqV/bSA6vDeibOTwRjyi+itK1nvmdYx6FTcp6y6KlMiJ5rG50t+NBcb/WR8v3UJo4wTozebXTXbFonp7UZtt2h17pYGHK2O68osZymB05H6KNg7EgXamezqruejHttUgYOSQejwTiFJOUjqZ3UkLHF2//gc5UxoJQ15P46d|Chương 1253: Tiềm Xung đế quốc;v8u39IkJJ6SlcPBjZGE4flYWG6AVTjoeoCm/g588+D3JIZ/qwr1Ty3x2SfODR34y9U4XVEngc3b/RUrJg5PXYwVIn6dQPAy3T9BGZa+rd1jrkjSebVMgWQBoJfDsOBNFshnSn0pH3v1R6S1gmwSDgdYlK/Ec0tFxaqUTWfjrLlUAeONipwOpKWfHJDiAH6S+gPdVpKcDIhlu74DfUiOvGg==|Chương 1254: Gắp lửa bỏ tay người;PF4gySaq6+RhvvN4OkjEKKQV5+mVA2sg2JLuQD3WcZqdv79on9R4sllzu/2y/arts+KfZjVbTIcjiiOYwVNHeJnndCEVACKxTUfQOTT9ZEIrQj8DlwomxqTloLcZij9KQJF1eXBEb+9mP3CAXFYLDC1uNTowRDzJrxXLHD4RIhDkib/XLy1rRSmiVNT9o/eqvNAf7YXO8RsvsXPXCzhrlrCwmt88pULOhQurBB8t/e9vCVgpHvK/uFGEaMio+fUg|Chương 1255: Trương sư làm sao yếu như vậy?;6XNqUf7edva6JPHCnuBzwwedtn++aYgfOhopiLYfvOZulyAgp4jpt/eNSAKO6a5MJI68VYrnugE0FDHuiHOAVH747CSZE1X7Xw1nvWfjpNI0Gsb99YzI6pRQ4KupQednfbTQyt0cTrX1PtkXU9lX3NxEuxRqUcIp3cCwgtfqF5k8kuNW6a3nkp1t63x4LMDXAfeM7UOiJ4ZKyNEMq39pnWymlyM1/9ScM7MSAEwOcVmLPivimDYKR1Tn/mRutnh4|Chương 1256: Binh khí của ta có chút nặng!;01jxa4oB2TDAnzme2qHaVnZtJfF54S/iegC25s9tbyJyZ07OE0Co1CAjYV0bCL6y93itTVGx3twJYx2kFqysrLF9tHPGsqwQNT/7iCDRv+AjSpUVFMQ4vPczX9jQW7u8X05x8dmU5GLGqh4EuIqJc9yMMhDb5U7InTXsUioUfMxUxt5O8txzd25yK46pkK++HuKtsmoJ9QuqztfBnlXBroe67n+iZyKnCZWSo/vHdACm4zzd2JHV5ExmDhedZTrX|Chương 1257: Xoay nôn;YhLFnLoC/6Xr9Km/svcIy2ZuvgPJl55izIb1ZjJD94y1chZmhYUN0ijUDJrWIuBUttRUUC5FdkQcIezj8SSR+OPA0SCO1IEa3wDxnZmuRfmmRo8Tv5S+2cAmoOOhB9RHeA9+AgLajucWGM4hb6UYLVp1YJwsZRQKl1knrIqaQP4ZRKHG1b6/PJF3fkyKWfqewcKX4+BDyr8iFRVoWRzK1g==|Chương 1258: Mong rằng chỉ giáo;CvmRvZBHqMvJBJJ7MywW+qoFh5hy42gLZPokQwgUcEjw/3a78x0a+bW1+K/sqLXwG5+lgqxTVo5IssJjECnIYze3ksVNiradJgyASZFtSVUKYboQCw6YX2tqOfSPFgFp09McFKWgk7SlCn+bPbjx1xd3WvpjCccQzg+ESSTLYsJvygpSP9rL8rh9q03Kn70t89tWVLlwXy5VEypLoCTaraJ3KilEwg/AQg14C9he75JZUof8jj8AnqJvaynKi7+3|Chương 1259: Quần ẩu;VX6WaF1LXjZsAWE2v2UYg7trL+4ekcNO0RRemy64Pbps8BFFgjzkcZd3H3FVyQMKVzXqu6KJSvncOOF2J6SkYwfA92AnE0/q08OMW750LzgTk9qv7Qb/3s3i1js4o5iod1eFr56HDnjTU7/AKT7aNbvA82IsPdJrWqF21Gat9zQ1G4eLIaapHBiiy77zWTFbuLoABlBRi0FYf/vV5cVlNQ==|Chương 1260: Cược mạng;w/GCue2aUGef3YZW0p+KX73Va0naZxhiomwMxs1DQgyltwqSO7us5t/rXx+RuvX2W7z918lMwbHzrq6ytnXp1Wk7InQWQSCUMQY97oyhbsE8toU+kqGSTxdNDZLtZH1BnxXbQZoY1yOjkzQIMWWacj+1AsvDhQTissvh+tHDuWoq+g2zmDrhRl08RXaWDg8p7oeq89yNMwImf1hTHaU44g==|Chương 1261: Hối đoái linh thạch;lSafgMOS4cAvhn+bQZFPWGIXR0iPhLCwtWmBAB51re2SJIlNiX9icwcvXMsKQHN6zXFJtGlc8b1ae4kwFHAumG3tknTinEdBxPQ9XHLaqcP0ElYBjYtn3KZYMjpUqO8fcc+nOykknSonMGjq3ysZePFISw2EMT67J9mIO3QVvvLv3ggNiBi6ZwYwgWapnABJ8j9Dh50o0UFcTPJ6zgudzDGcHksB5K2l4JMn7OpCdPrdjIC69N0BG1QFq4RZi3HE|Chương 1262: Tháp ngôn cổ thư;zQhZgwJ0ma1+ZZwkKdfOQzb1eD/7pXNVnxgF6mWBkJwg6oTwT4RO6tgVNnakP0XafUfxx0J4dxJfkElIn4PuWFmBcbxbBNneIEtnkCGBIIKwZjKpzqoPCsmOcbfnZmlebQTsNWG1+McvhdgI4akd6FcFF8Gqdc/To4mALwkwWt+cKcFJqk1y195QT5MbAM/3a4KZpPJOMQzUcbb82fK07A==|Chương 1263: Hồng Dương;sWd9Ufyy8Wg/OeJNH2us0mQyQ4WhTKwpyZcpbUDuM/sgN+F0Dnh4+NDIQfkWJMOKVzBL5tt+O9A+cBOoKMa+Jk3gG4wAIaMiMy5TZPS/JmsuZQflywS132KokKkPLJmoncCUKq7fEkt6aUwDPsBPiOWDnhfafb0dAReJzAIqF0fY0/jnCLSQhzUlCBs2iBp4p1y3iTueQbCcb6fHCra3UA==|Chương 1264: Lôi đài thi đấu (thượng);uDlu8mLEMTyhxyPj3mnM2wz7nBDWqrgJtikFfrMaVpHBduwZkScnII1RTcF3SQn7kQmrOasQB0BUzhLT5bwKJU+Da7P1v4cJEyOWw59yqFTQeEFH68JzaH4cx6ErSL6TtQ4mlhtbG23+OhD3f6mdSO7FWtvVC4KX2LWiIrBJoJA/UqpPzNh7NgbBtOGSFAfQOR/DgFEevPvP4LHCpOliNZOheszYwSeQpb+EPzh0qdfDiXt5fJSwHoKjAS8vU76h|Chương 1265: Lôi đài thi đấu (hạ);XZWEb/PeEOvZnsTJ75Tfj5PYfRfU2rNjsJPaqPJefm7DvjlqXhG9k9fJiFi3aBj+x4okv4mX+AvlKKCQtSD7+jn93Bmqxu2iIC2QXF357m+cBQgx0Xe2jjVAEkriu9SEJUGuI9BwX6mRX3rz+840KUtT7LMd0hDRWk5J9LUSQ08/K1STSXNf8U7mfK8YTir+9VSLMkobaEg5Blnyo37qQbG7xEkQg3XWX0wOlcOQz4ym+W0tFGFeUgRWQEVy/feR|Chương 1266: Ta không kiên trì nổi!;g2P4bu4KzuOm13E90orPkv0KC29LrmlRQrwPKF06E/uGyJ2dQJv09+hwbkQ27yS6Hd4a9kLA5X3q6LzDhaOmpxlKBVgK7ptwZHF3dhABE5bU/IkzrqxCUCBF9uhWuZvHltF6ZPIlbwxfzelVXTre2MRvUkPejRfqYMoL/s7Rp3MDuguaART51hEKCDUpI7Q2ghJoFLRlQcXmlcXdbeUnPuCTlO8A7OQfvnBTnmfGyMrbK39exZQLKuhkGDtfN7y6|Chương 1267: Kinh người tiền đặt cược;DbsPqsp4fV5uYt44ViPqAeC2O9aKrQcxphlTUjqu9B+jk93JMw6qwwjtfD+ka/BpHgBqi+olI15dOfnqcG6VS5+5nY4jkFriJKZxdXDVLyGO4ReR8Nl/uvU71cSZawcxbWDmzKHWxwQhG6+FEcKwv1NvY3f8XZAflhmGX8Fhe1VGzaaCk+jdYmv+bVCot7W6m4bSw3TgksgnA8JMi2FD4HlhabhJqLm+765vR0QHfn0hF6ht8QzRj/761O889cyy|Chương 1268: Đánh phường chủ;eWZifUaMicE7yvwmDsOhPHF6iN7GEyoaRTf9z12kGdG7Hs9ncgxmelwJ7ffztZHrjrFZw0aMAOREN+sk9nYFbXwJVXKj/LEcMEbxqzEAJenIrvCBOnDrBqScFT8ZEv/Gp10nCNoVioLaTvjWsZbCnQj9dBgPG65UqFtQAp8R6QgCXdtLAfLTqumhwm2aDloghnWK/ffduwnnttWaHpyyHA==|Chương 1269: Trong sương mù thanh âm;L4lIE6mweVQO6KSCydGeAzUgB5XnzLbiaRlAhuZN/WalIGTf3qoSMxqUM1/4hIo/bNEXGTgPJ4VFdQvBjWpB23zeb2YzKvDYwG/MseDJVLgM+hF7cOp5mweVt8jWmNQO1wqMb0WFXPJUbkbC1Ds4kOhXNLdBfd5cZh2S7/cNZFMPtsrXtSh6Vb5lkgwPqr4KGjqSy+qxccYXrTkqQCqRzHpXNTEPYH3I/J+CzlJCifIsHtBJsQM2T90Cb0u8aDEo|Chương 1270: Lĩnh vực;C93utwLaeoQ5UitKs+DEtX8KkGv0rMgBzmytzTMERBy8upK8ZEMCZDOMvb0SsHuZLus0teG+zg8TS8WpfBufFFUI0hL/Mt6G9OAVhXOpQ1JIVAFpczvkbmDOZHbYXJCXrG+5V+w+kOaRd5Scy8SNmPoCR40W3pTJUob2IPUt4xk+slP0I1My0UIsZz2fB0ZTPAfQSuCsYAQ9X09v1ltYDQ==|Chương 1271: Trong lồng đấu;31OiEIcX66L4a4eqMaxvct/uhe9R3xnDP+CNgvontRQmmV6aDJ4HGlbU/gp48yjIbiGEHkJMjQXs39tr9DmbcAWP3j0eHLyblGRvfonUwbf1d2FDJzayKZMjgrziKVDBgIdL6npIz7Hx0Ap/j0STPNLC4/EiJHs8ATv2y8m0vek9uErCKqlrHJXGFA7r+C4mQ5iuDDwDEHuU4hTTDNDAiQ==|Chương 1272: Kiếm Trì;rPOLDdy8X6wJ0sLOJVMDgcHSjIoMf3Ft5VUQXY6jjilID5p/JnEMUIqgEENJAjJ5LlE4TG/Pksw5WY0THJMc8cXkFld8R5yL76ZOVYxk6PajKXg6iCrvSUuN3m3MGDF8Q2sL78h4VLVrVn3a4a7I6+rKJ5sLHV+2HS4ZfPMY0BHVsYnyvbB6lA0NOS0wPzrXYHOWOCqKSPfoatiJm6J7wA==|Chương 1273: Thiên Đạo kiếm pháp;EXICDeq8AudblWZjGJfPa3Lf4evprnaOYWAncmMcR1mGi42SOQhe7fKSg81qRtCHh8Fc47ODdewEQ0nqoILhw/nprcxk3PfwKRk13EI2uKddjWJm8s3tHzVSe5JFYb6OckLMrMit1xaatGtJ4vtt4gpYIyDdT2YRXslu6Tp2SwGEh0HaWnO4usC/PSi/ABPq+hNcfKo4M5zE3ezXZ56Sp9xgqHziZ/yjjIaZ0CC5iLqiMfcL8PCFyXpduv88One0|Chương 1274: Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm!;zx5p9S9z9gEmFqxmyHVfmD6Yg1hRFA3YNK9Mst+H55NkY/2K9FmjET9DuPh1K6tMkC9Wr7zSa17eJfCV/cc+TuNE1k1zqi2vCj/j2jRAFM27Oqwt2duuWTaK2yWOOW2m3Xhk5WtFzKJxfxs4DeTnOFrTdDjS5kUsM3ASfvflXJlJ6PitctdHozL7f04L3IcxOPxldjbDgCAu6X9YdwHPVbN8cGwGuuQ7QznFTKw0CmYIq0QgP+soLiZTlLqcgi6e|Chương 1275: Loạn cung mê trận;zCLb7oTP65uEojJ4tAi4DSVscUMlheDuBfBwuPkH5ZZnk/KnTsAFuLyJK6Etih/aDbEbHq3ex9s2YlHv4rl/h2kadm0zvi0xMXP3MDg9eVYZI7Yb9Z51oXzoVSo2o/9RPqv3GL7yEO0/wBv6NSLTdgL3YXuLVW2UHCiM963OroIaII1b2B2E3RyrPAuE063fpPcvlB7G+jiFwM2CduiM3Q==|Chương 1276: Phong Ma Phá Lực đan;ymmiz0cQ7/45Cvpb5oY8cOBug0ZQ23D1A+/7u/gSsqnQlPiHY3Tna95fAMmEYJZM9H5qyt4sow29QJZVS2bJqrJqodIoboH6sK9oF5SBTvMwlwmc6YvXBl0ObsCO4ve7kyx4ND0B50AonFPomIjweGulrVHC9H0lZz+wECx/0ZsMd1DWofAzKX9wJ+svjB+qwTvTW/1Hua5Ca0ABbXlDqFkPBYYOoiHaNcA1s8Ts9DUuaXe+Bpn4Rz6DdIunq0GR|Chương 1277: Độc châm;IC6xwuIDn80xX2c/OdBee+cDN0a90gpbGbUoN8eP9MwpbqBPJ1S7opBm/lCrcjz5sN6m/bYBkGGh8GQfXE2lNSSDGeBM+KGdWws9SB5tq4Sn0zznUleAtqD+32jlwwrGkolOIIjtTzpDqV60/tt2s+mobGChfxbcVohFj1IMKsUD4z8mDjcW8ZLH7DjxWM+esEBC+313exPI2J+isamZrw==|Chương 1278: Kỷ Linh Chân;Dv1edQN9RNMXh7VMAus44ulAEA53E4u10AdqDzxuQUJHaeI3PXbmTkvzx9yQmvktccZdS3uyYOv7s+3xzv/H6SgUWxGYJROcMAdMmKP2G2moxOAa2kWLxZnjWdDRBGodbR84GR1pd6mYg+KGTM6DvI5xqYEKh+ljR8zxR6wVyBIMuVvEXRco+9NbRgAM5C0oUi8WNncE9mIGGbYbtJT7Lg==|Chương 1279: Tứ phương vân động;+Y+IalPfvdwLgxR1/gl3wRK3mTCgCXWAoHHJ0lrV4iEcOL0fSlePdP8uvsWHv67lgQlfeUyTTM1hcOl/coaSI5cLz+2D0brz7r9ZTJHzC/vdVDB/i80mg9YRaScTeKPHzXq3pT8DYu0FXvg1NKdJ8eQOMxo4ZhAfE8WpoFOGTlaJRq4RUnaYrb64fCZqQFxbyD0vawdZnA7QlTjtRRF0IQSYUo7H73uVbQa/oN9Gmx8ESbcH+6x6gTjGe1fn8Mat|Chương 1280: Năm phút đồng hồ;4+UhEDJ2fsAUoUbaEQCv83CMEdephVJ0ojK2r/Yu096e0+WRwjjXsRM+zIF+JiuO8ocvgEsRtEUGIyT+scz8XZM6jEW4HAXJZk6jni10n72XRidH30RfmoBxjTYLoTJoutrSfq2hfoArFKebOeEtl5S4V9g5U5GWGInIb8LmBmYxR6poLZsyEnmA7ZnZS9eZJxgwRlWIy9+sujVpJfJF6w==|Chương 1281: Kiếm đạo chân giải;Q0x8MbF5UTT4aObE2b1rUi3MEIp7FQbxs8gAUowwGpGpGt8+9JKtDZ8vzJvbUdmdJLikMQjvl8XOI5mFkabh3u4nWcCgcHAK2VXMHLUGC+wBmYN96rIPxIWJwZPzf009mb+tAV2gKJal+UvgHX8dP0CO8xtHMWYifjisLvLIdZyEnhYdEgBscaxsxjAUZDom14X9fg0AXIrowSk/urAzFh1BUwsjh/JRnsjAZbId3Fl23+xHrfY1DdGUD9XKY8pc|Chương 1282: Ta không học;rlZzKMNzyDxNuNUKh6532dwHlakuC2U/5ArMMhoVVHnUf4I8dfbFQIjO2S8Y2GuAqLFEfExRNgklKD2F60ijeA6Da9Y5XqvSq2aEhaYiUjbzxlD0FBR8CZ2ZoLEZruovS7n+M77bYuvRqw6vSGeaPzmj0xChiZiZNDpfy9oa9+vaJJ5KsqN7cKlinzgjGwivlY7IpJNNyMN3rpe4/sXNuQ==|Chương 1283: Linh Hư tam kiếm;vxc+Vz+oScvTc/bXfCQmiSzLv6dfiFO8/ljYgbrhNMnDHQlNHm8Uh9BoOtrQTdPPN53uJDRrxG1rBNPiN94dEqXKUgfSYvgZA03A3QkTTmGMTbsTZWa6ppkwx30SUoCNDsrB4yw9W4YoCoBONYoTXHQt1AS6H0lYAAX+biRiBqBhTCJqcqxGKgpZCZluXYtsy3W/LsjTSs4xIO/ZnOIdag==|Chương 1284: Chúng kiếm nhận chủ;XGH65ZspBH3AhZJS/Lt7qeeS9t3iXXJlzCUDQyHgbHGR3L+of+vwe+RiUKqkU3puirHrcCVlvIg+HNV/kQIU2Ho1CHouJCxTuANbuCZT7dFRnXOOIGCxyU5W9JDMexgbOvL3aITbAR99zwAgJ+YbaiYBcp3FqxQE6umJH94sBj8zMfIU+Ly9shxDCvEMyzg2r04ySIusMqq3lwiF13cdv+68mCburOnS6PhJ6qvl+iIqjRYxe82A6dvQX/UnYRXO|Chương 1285: Thành tích không tính;cHQp/tz4JMhtYgUHTOp+sTdZlcUd+3J5vdjwaCq+O+s7XvzEaY8PhHlKj2bOZnOUeSUFGTu5Dz7871RdHTQro7Ybv+cUHv9yGg/sjd5LeOcLDLt2yjb6jY4uu3XMQ27g/qJkqRbfHz5/oFhik9U1Q3o8dfo0afX3xtb3JuA7T2O/GT0XHcPvhST3YQg8YDIRHR4gU3im3OTllOYBYAaVh6p+556gwWyD2LCTG6HoDDjvH+4XoPXLf8b26xbuaf/Z|Chương 1286: Nhược Hi, ta đến rồi!;d9TsV7zK1199O6MMIQYPK6+e6mXZ3+L7n67+7jLaModNlulgv5xlC+i6zP6k+VhHg6vf3ynEhBqNvZeOLT1UuiXhKTP7h3KrKV6CueKuv0Vh16ta+5dZK1e/uVD+Q9pwPxtOttEtBZ6ZoUIReuttaaYy2+I/ozvPsh9bznhayjb60VBPyHkor0kIuPJojki9bOtOQ3vyHg1OrKSOKC9hzVxSuHexg79KvrCJPafByfHL0uwNFr8qJhR3FYuRIBZZ|Chương 1287: Bốc Thương Cổ Thánh;9LNgmOtzrh1EHt868oAOpXEDEU/rKry4G3W/5LJRDcixO+irWdpVZkxI6PMPwdyVwXfzcLMS/qypQ3Rq6pvicLSXHedMbvdTc3aiHobTNeNNOj9yIUexJhmerzA2ue1St9siL55ys78bzaPJPUV9FDfQMt9Qrr4f7fQwJA2KVo2sxv7q4rVjrqw8zotx8t5/F2h1B0smxYlGRyb0blPXgLIQs1xHtBZDWLS26qJ/PWm+m3BHXRHO5VBKV8g5Qdw1|Chương 1288: Trương Khiêm;EDRFzxSOVajfp+9eHiD3C6EnI3WS1btDZ1DNPMy2sQ/TnCja6KgyKQY1goOJSPtAJLTwWIyPTMwxcwh21HUK0jt0XG58BLVM6MEEwJ9THFfaXcb5gNngYVzSvOoe9lHYi61hmnW04s6vzImG+i6DbwGZcUXm7nn6Z0e4x/bcgd74+C4S7Y2OfJYxIUJT274Kv1Nz7onujZgkbTu0EWpMIA==|Chương 1289: Ta không có thời gian;BQaL2VwTaNjzZEToDlVsAIWwpjwIbeHfLubcKR6a0e/yzph5gTapQHbHP5k1RfIFebAYvQUfr+Ch9SeXQj3aIfbV0WBwpHmUaBxGRYv2L4T4ZAf5Rb0EPEoy+ylDQflQ4+b/iNXjmgvR4H20TqeAT1jEsdfFtKx3y1q/Ta5ryZJweiHD1hODRi5pNA6phqx6bjks4yW6teLe1iKzFBnBG2Ta2e7xiqDCt2yU6IXVRMuCAU9rtgaXZW57Av+3CYsP|Chương 1290: Trần Nhạc Dao thái độ;kepe+U0c2AaUjU92WbEOTTfH4fcXgfrAccKB0GYgCQqYtBHY5ZMGIXLxunKIEQbc8ez1kVY7pQApVvi2hwFj+P48deJlyYS1XPmnFfMOiN0D5FaVeWAzdnHwvldeLuy0JBuA6LIt7vQshAzqp+nQJAif5RPV96ExVTIfQudWOZKiDusFXAXe1jPqbkmABovKMEbCVAdszkKCgt3iSvXCytFVUpP5a9UZ7ev0e9kTXud4fFp7mOU3kehp4/g8uAw/|Chương 1291: Sụp đổ Triệu Hưng Mặc;H88V99SrFyYnUZr4AsaI+g7XQ9zTZGWcC6KiizA83ME78lmodE8+pnts8BOymdpiyV5Hpx6Li9dC+FfgmjAS4M8i1HhA/7EbhoCa08DhQl3w0g7SehinPww+/SGNr7Gc3GsT00aotffX6sBB6d0nyBJAv+sunt1u2v7dEEyFR6zmhvk+Fqtdno3BHUib5omHAAbrzRlHHHdZN6vwIWzJv5r6rPdtHdxxFLcBbiRxxmlI06eoOsAzr8nv7MRzXKqi|Chương 1292: Trương Huyền quyết định;iMUI8b0uBGK9m6jg9G1HKQv/JFqMKx/ms9em00C5n7F4jCcYPKxH1T+Sw/rH+bpsgltdlzy/1Lrmq+fZ7j14sHgBcOhMpWexHkO3wIpJtTbHPId/khXseOzGJZhg+cts9vKiYVdu1rHAFOKe0EFb03Eb0XKTOVZcqpGMEly0Fpo6H4/LTE0eb20YEJw+wru7xzml4XG4UDBvuszotGE1H3UAWkR4npj0B0lB6sCfPZYaV/ePQ4YJaBJy3tVXJJix|Chương 1293: Năm vị trí đầu;buHaLP+dgXT7ZwgJ8QrmXfJdnMsFM7F/lWvGbEcDqylgBmPkoaS08zFUHEpCD6wy8h/nOR0JfGpVNjP185SU1uDKxgz1/4B8zziLogOKJ6JXd3Gb+EtoJK7mYSf96mP0m7KhSypc6s0CmaF2jPKJVA4D+R5ojetpi7LUW4cQE+Bbj7wa7BnsGkxEMAidfibfyPRQfZIrkXxZD2lcEMnW7g==|Chương 1294: Hậu cung giai nhân ba ngàn người;97t6qdRAYNwVyrli30jNzH7TsZeYO1NACS9biu6UyYMiBeL2lOt8Yd7U36bXf7a6lwRbMYxygp+73ilI6CcN0n0MNvBycMcYIZY6UpdXm1jg8j58iw9K0gdIocwPhFU/F8MXmWWpAzVqdYFicRMIFuLMmImXu4UkiKbnpA6a2Hn+aU1TSaJb7S1e8xfpKg5TLc4DxlVka1FGTG2hkjhSyTG7gNsrzTQUSmDlF/caGmM4o5RbLwCgux2DT5R5vwXn|Chương 1295: Muốn làm điện chủ ư?;OME0xJ/ZZh2wNUkDgMIPKiGEgYdDsWBH37zyMB0bp6HiLY2cf0j9E7mrxT7lfOL7mTIVz/W/SvgshYAJWh1+ILvOINb/BFmV5t640SX5Qj/PXFrxF1yUIJUeYXOKclx25tggrNgvepAtJV6lzBSSv1YSDXh9KTKsOINEEq3e39NONDxfkkTQ3Zs/SbDPg1p5fe/Qh7ulZ2R5/s+qNNJkO43T2MKCVBr5s2Kowj7boTHSJUIO2t31TWUhPcfQxWJ4|Chương 1296: Cửu U Thần đồng;s/Flq3hZOln49pGw91SbVH6ZmiEqfVd7sUHpOhGOSLcNqC6ByQTLhyK2X60pNWBFaNFadcckWjVsrpuULbaGlYB7yFY/Yd7NKApbJrsyhWXXEGJf4DLxk2bFFxF7m2thU+I0mWSV5Wwi2w//6BIS6t7EwcCzl9bWKHwNCAiZzm8k3fWRMvaTzqvxYY9Gdj8ZtZKP/u3J/z79kzYmLuFkrg==|Chương 1297: Ngươi là bệnh mù màu ư?;tblqZk8lVWc5bKvt5ukut8OCUdVrF+6LpwfzrgnHzr+3c6/mzDvsDaQxBkxcCmf5jnyJR0Z4pnGK1e2cLx7V4o+i1h9lz+5yz8j8J9RUO7hO9CgitqOY9CkDnMHfS1EzpM2Bjbmqo5AIJjIcVncn8fBidn+Y28ZEKcFrVs+QpubScXEBuj8arDUO/Ed1l4MuKcuC7lmqxERY5mGHiVOFmqPirF9yUrSUlQqWvkAJYUtVdtV8Uzy+LTqNWsK2Obc5|Chương 1298: Khôi Thánh rầu rĩ;YoT/xD8t9hidwxiwXWPOIPzN07W7NGO1sTT7kcHUD+/E+H7jzWTUUqnWiWZu71nqeuipy3xPOBl5NRzfLKNY7wRGtlBKx9X6Ar/aH9zmPvkcKLA0VuQNZB8lKeuu5effaSZSlFgrN9Md5ZSNqi+FSv0agcG/xl9/ZjLySjxdyLZb4kS1wQ0Dyn+mqe/X/qCx9eY24twXLwACxyui4JzIsQ==|Chương 1299: Khảo hạch xong xuôi;dgurMm/XZfg3Op6HZ5HRH5tDSbKc3PpkXvqGL9BgIM5M519zRLZjhfITJfQE2RS6Ble95O7NAczd4Va5XEkQWSxreutrxdQYse6Of+WlBNG76k81DhD8gw4FKJMFfBwjp72cAET9lRJVclwW03VuyxKU9KvGhCl0Iweuy3MS0fscNE0EfjTxZmWjLvYbocFEoIHPzJ8YeTGJgKgHA2KLu7I7iRHDEcu1+MeNt8yAfe5zkNkjwFlEhdNUSZ4yqdcB|Chương 1300: Lớp tinh anh;m4/yaPT/tFQ44uFJp52oSSgJqJXkik9RhzjsdwcLYhfWQP4cgaztS/A799j080otONdRbRuN875b3fALD9Od+W9fb7cXKrBQ1ZfJluya5f0Z1c0Eelfrg0m0BUbTe0OkYvXfvoprcX4OOYw0fnbZQ4VlECe/xCvqPGFA6ArsW7Kmf8TRVN/AqrsHG7y/EwK5ITLBazzP/UnItkULaPkDeg==|Chương 1301: Ngươi muốn có thể ngủ!;/tbSWVupfSImRUK77D0r+OAAlSFcAAKw0awaZdDpb4QOrvm0D0/jO1miofP2vyZb0339pcAQ9KJAgGGmbghGytTWCZe2D8GchmNnL1PShSbspcHx6Y5zwVDvQu81DpCQtKkTLY8dzd/MTVHzTL25S+3jgI6ZmPPcrbQ8ZoXfn6BlMvvONiz0DFd7neu3tsBFaqkpe2YAqXZXpqD+F1khKzKKlu325n8j0DseuOzoAXTCrP0Dk20qRBrC2dWoHLIn|Chương 1302: Khiêu chiến Trương Huyền;ZEWLORWN4IE/yfdgEj/j+LkxbaKYSz2/KJklGQyuvu4BMZk/Psmuy/h2hmyivzhGVc2Rdt21xmt7DNuidIyfoBvvZoXdo7z6j6nIBypIcb+6odR9eghQNz4Q0foSKq/wHA/PXFTjvtCumLuZ7pSLg8t888Im8npYSR0H22UG/LCZm1PEpzfQg4WjOwYtHLUQBI8i16UAADH6qd2hlyvDlPPAtp2Qr+nnlYru66OcQYzdPuFBqbbJaPwD59O6zV44|Chương 1303: Trương gia huyết mạch lực lượng!;mDG2Q9V/966YJ72piM8kmt4zdxCMuej9Y2krVFzhx2jmtMA3uKTltq5yt5lKcCJ6gIfrtN4VQhxigr7tCdjBsHUFwGvR21EZuQTW0vbx9tzEPHNY5lyMq2w3ntoBLoalnvJeA/AOG3kz9/YhBpFjAn/QEPkPP+dILYDb8N0gt7bBWa+9T9yFi/3/1nRAfTG/kkQU11LaMbexyHw+xt8v8Y7FC99XKFfWmX8x6sCgmnsPTrxeUYFCEAk34sm9Fakd|Chương 1304: Thuận tiện đột phá cái;mkxuXMs2crkoq41cu0kmn7a1N2RmNCi77qxTfNI6OEMY01GB69L7cjTCMUdAnEvomO3VmOEyG4J47SeEPqqr9NCKPmd0RzV5MPQXtbRsHN0cBgUlw/QOCOUdQ30x3yIfyAeVVxQOT+QRC/hYQb14hxt6lrzcBilITvlWWLbR2nmZQcmyvWMjLQ++Wbu99VGp3vyq6/Ae32hfWHhl6qMFE921dhNkOEIOFAyrGKABLOeJXIsV5jKcDd7kpq7bD5EJ|Chương 1305: Hắn đang tắm!;lpJsYn0EH5vLSrEaWilJSDA/NqKxTylNzCB3oK3zo2nYHCWYLtkpgPU/T4MfaH5w6xzRQUHBV1PIPVXuykUXn92oau1LPt+ivV2QD7WbpSYCzQxrQkOQg+m0EP4toCChVdQZ7yE4rYqseTbupmIjykT2cp5y0jbLxpY05NN1ZAaGOVABpH3cN8wKE/inslUqnJqa59DGk9WITkZDQXetAQ==|Chương 1306: Đạp sóng mà đi 【 canh thứ nhất 】;VHZpDevxU2rBD7l+5TUHd5q7byidqqW2m5lwM1Z/6qnx0+oM5sWdS0oSL+9CgqL8AfK8Z386zE+V+ncXefLs7gsQBBrf3OEv3jwdN6HSsk65BKEXdAZQdyE1ENsmoqBFTdQGVDfwMZ+em2oIinJG9rvqG8W2SKFRContINj1ze3PW1GWDycqKPgn48mZPLpgoRSXCZEHr2HPB/hyvL9USE7ApIA1OKVjJ+9m/kUZxre9hkK3CXWuhYudRCckMaCu|Chương 1307: Vỏ kiếm đến! 【 canh thứ hai 】;O3Txw/eBPfBkhJ5o4ITu3CIXrBcJXdyDHwAeHUu5f3yhLzJb7yYmBx/3EG0q2YEUrIoYkVlH58ZTYCGJJYkQjJd9Oj9rsY35vNXmUETu6o2n7lto7CMyhWkNGl+Z/YeCWhvYMx/UY9BHC/3lGhnim8JRzlypGdKEPcd1+L+GJJlkO9hjWi7M06g13zYhXV6qBHdvQTEc2SMlZJuI+x9PiXBhpuDSCQKB+D0VnT3WD287To/H5l5njq1Kv0tJ8X3G|Chương 1308: Chỗ ở 【 Canh [3], 】;p/P2IV7Zv5oD6hRnpeV1ZqnF0iGVhjvF9cdDbXM6Jg3cXmMFF3TuQzq+d2un3oXRE7zqa56xqBaQpB/WauRLOa20zg9HPgNUp7+E6pDcNKduhD1L1hS6dXGLxBa8f+rguRyYTWyQ/c5Z/gH2CLgHDTxLQc/10z3sYpQzUNp00lw+4XdVAuGlFRkqL4LGxWZNGb8WOeHj2P0LQDxabWJXjg==|Chương 1309: Ngoan Nhân tỉnh rồi 【 Canh [4] 】;m0B4+cY21GsyRkw86OpWvkh1jIvBMSjmz0q4EkcJkyY3mFJCGTU7mSWZD5w0a5j1l3AR/pzQVoYcM9Tbd1VVDug+1X7gxURtfJVa/dnaQYSc/gIfuReN7qPxKghBYxLMRgoih04vdAKdz5Q/pEZRw8N9hh0BGY7UhRM7m9SwL2NxNuO7MW5N/TTyXi2bXEDo9tpA5QPpDzLIbaukhzPRoD5XPmW2P/tcyAAdiLbDsbarSZqal1L97kgrLVhzkBFD|Chương 1310: Phá hư vương (thượng);CcSAlLVfLtUlN9G4zMVSdG1AB1EmhN0IwP1Mw7V7J/2yP1o6fPs0MTxL8RjU/waJCHdsBgvgrCd7UQVKHBhFkKOLl0EP3MaWVYbE9s9eo5rIlDyKgoDIyVu5vQPGOyG+rlfd37+OWrMJDQTWUcqJuK6yKk3lpdN+Dz9UPc9ZCDkpOIggYKU+2CIFC/EdWT5EAY4ASFlzL3MK7xrRglnU8GI8qgKmwNcQIZ+qWAEjpVC8Q27trxaHAkDddrB8fKX5|Chương 1311: Phá hư vương (hạ);JAePPX6C7wYgoAOAr9+o1sXzhQNBdqYyodXA0n3mW+z82RKCF5w5K5hApZJ7A/bFzdVleOFlC3nBQgId4pb+bm7vVpupbh7bmVWF8wUJuCZr0zfjBmn9zUMIgR0zf3S3h9Y9/7xHNHfziAV6P2XIKrcNgXABDvKQS8TcjPtTlwLGj1PYm6Qt8vN1mcJJftkTIJKpDTjLwEvrXBo9iIoR2w==|Chương 1312: Xin thật là khó;nYtNA4TbujdSw5xxVhvTzoLPeNx50eO/m0m2pQgTXltnqLgu4/I7Htv0pIL/oERehhAdTkHmpZ74ZvqZYzPrROreTGsgfm3bXbzGZOqjrSzJptfPh06oUdUVK6OvW3mR8N5UHuMexR+1g0Yf/kdv/2AL065zETxeg6/Tbg57fvsxu0oD+vQHV0c01PjWP1SNa8o4O13EZNHEZG8mF/w76g==|Chương 1313: Em gái ngươi;Lf5uAsSAvRV3eOgsXeKS3itcTa7tXG4a54yHdpXgwhz+JnJvYzeNLmieIcamN91xWzR1BE+NSh4eLWnVmQQ68kxrMjrhhMj+/nzIVgpEn6+GEKvPvehK2iTKLnQM34Kp68eyTyoHiGUllVabF/3SiLxqpm6E4u5EhptPjV5VuxLhcmZ8GU84fH62VD2YuByikdbreyiZHUmvqmeL0yyKLw==|Chương 1314: Gặp lại Triệu Nhã;dOqYsI6A94OwFhvHrYJoyPuneNjNVOBghwpBk3TEMA+/pKOj4hpUjz7ybIuA+bwHAPx0mlkAdcD3z4AvSg2Gl9JsZ5YKZC4BU5IZ4M9u72/LZDcZMPYMG71Baobk7Cvb4vkC4EKfRldii/9HeW8sLFR93P3ZkcCJK/y+qZvAYEwpFscUAwdeXfVawowGCwmZbq0yAMA3EC912yLdAx/Mgg==|Chương 1315: Khôi lỗi ngõ hẻm;+C/YQC48AWvGum1xyg0VKjvmcPS52x2Duqo/nGA/2H6sOpVvT1xmyRbIIZ+884zrl3I5rBG9lDZBCHtL5WTQE19iRcXYyuKiz+aYjhY0xZ3m27xtkHzNHY3dUgUuioHkUyUmexhsjisfYY/i2CRL7AoLdJD45JXAunlbVqC5n/k1iM+8pARDH8NUHfsquGNCU+FNm3BBGbLg4DQnTQlnGw==|Chương 1316: Ba trát hắc;62Eb5ZSHliSkugrEClSlrdo75RK2IQFW7ajAKZ3/U3oOTmNmZ/pKjmARwmjxEhnKsVIRsxAfjJvMBvvyyD7bOfo3lpgsSobDbsCQKBeYzACAfdXTA3VECqYga8pVC/yTKsQ9dlcchGhp3zmEGl0930VtYTEy5qxFaouQddgcdaZjlivIYmbcoFrnKoYD37Qf0wm+NHjKTKMogZc1HhfCjw==|Chương 1317: Ta không phải cố ý;PgB5HL9LGbnkSLcUcewMghA4Df8I4/ICFy4z/GsqbNCVdqAgfG2Umk2C4VC0KFLkpQDvgvk/uFxnLkksKeuxnWK7GpkCBdIMadZwPS6cjrs/fgt/F03ZWvkyIkwxrVwsK5cvOJIHtzHMzmRN0xjH5FQdBBwrSD7EZckZ63+N0G73wdoMl1Xm5yr4qDLFL+8JCXbO1EiNAwix2eBZWgjRtWP3Sx2lGklBUTXqcTpj7Fxgy18Bi4TWIk/vAtBA2ljk|Chương 1318: Ta xông chữ Quý ngõ hẻm;XzhPwkbx3l4lvS+M81wpy8BCwpfzjpq9R5n8JCo7PIoITr7VsYwMtLNsaIDvu/T3/Qf93/RIC7L3QWQLHSc/tWjAggkt8ZmwsbKLIqxsA0FuvYKm35/c7fXdYRaEW8eMw2wA0dIegj0kiP1PNbtE/Mc8jHy3HDEqUzeuCmcQt05pF8Hm11TQLQqRfWyK1Vy2uq5SmRM+lCzSgQkrGkel4TLzls52fLAtXnPpEZWRvFXnR0jKf8VG4I/Nh2e4fs3b|Chương 1319: Tên không dễ nghe;zP0Xye0T51XyFVc118raAft7/fdFe/dR2WxOj9PDhA0E9Qr5bKJcTU4s1xVQ9siJnkIgquJcAlxKZhMLoPbXwpjsTUDPohPfknnxIPklbQ3Y5ZYg/xUapZVbHjaMDyYrJYTe34OE7RdQW4SpcsOvy2hNyZ87Z+eU7zoxLCFVy+jvT4yI8U7ds+pky3DEhUM8rgvfTmgoC3ROJGDZHwvwGg==|Chương 1320: Vượt quan thất bại!;kXgC3+fSqkybzQS1U3pJgQw5avVnFNVciv2XHi/ND+qUvvV6F2SI+h3kjEY0evKxEootUdjrUT9acQHMAtu+AkDzEpINjDi8LHL4p3mZDKNdORQETm5PeZd2TftInWO3aEdlxmUF5LOhF11xIB+L0+UWHCEofvC3LIIOGpePmfc+3N8UHawyXe3ZlLUJvm3S5kvNN4XFSlxBFldUOixnUe6HCCxpjQaUmQRfPWo/2jV1IP0Du++a/cpgrn/uUb2N|Chương 1321: Trừ phi ngươi là điện chủ!;g8Ps7JLiBp2Xcdh5kh/9qdFc1uAlwaYyNj6mMc3ch7+DK6vpN+BqfUI4TDalPdV6l45+DDMR4EOOL0o2mJ5HQASTh70xbYPzmTYawiKJBnSbmy8egDluQX1RjTpaLft7Y95YWLrcyuj9bGBUfaoUYfq0FECx3ASdk5aQ0BLKr1tbZvqs/7lfomSouNDIiAgDVq3SE36ZTw8VgoiA8VbQGB6ZNRIB0FLfRElE75RG/a2mAxYrLlujXjggWxCLJxV/|Chương 1322: Thánh Nhân quý tộc phân cấp;Fi6DtoX4cCEJXQifa3PYUlUf7UBI8Q9z4ImUDBMU6kV9SVZYwOMYZRUx9S398svef9AVsqjeAzlFoITqX9xmvHR7x/G3iDB+ltwdvB5ep5hm2QD+ZAs3WvELNS1qPTPn+cmoCxxjNzWlEuq3t+rmDEjq42qgnriLgkfoJVrlT8H2Nqndp269QD8ZuMJqQy7pSkv7yyF6O9JNj+W+Od4KzzCoa+H+Y+ito3znrX8qjXIb+GsWwwzrkI97DehKbIgz|Chương 1323: Tất cả đều là sai;tE/KZKQ0my86HT1CEYZzlEuCe9UhR8LL7eFQyNGceMfo9A8OpYo0htPcf6GynXA2VtKzBgJPwIYJKIKVp0PTRdQm6dZC8DJvPZNldlm3nRbnn+NpdON7FYem0SEHWj/NvBu8MpcQ0ldpkv/ACRUXUZSEbq5B0BRbIXK9jPr3jvo80arfzXeSs9wNgnhKTL48F16oCL+yHa6aG6ARXqY3vg==|Chương 1324: Một sợi tóc;BLMpNQZhpExpvaSK/ReEYQcSqI1FpPmKgznvHJSXAdfqjIL//lvVDIdIbwTSVuQ3wgW7CvSYppLUQzUHjkuevh/wVdMooMW1e9CDVxvQSMvOm01aRp93VGn4xPvdE6rKW7rMw6G0Me/AemoUAskL6U0cZmbKrV1gXSOIYc3SzWPa8TNW3LxrHXgutuLhkHViydYOwp68uNqahnWN55k2Yg==|Chương 1325: Một tóc toái kiếm;AN9P8AjuXDpTk901dPhFkWsfu1IcgBikM9thcFwO+bJ0UjrSWbRqkg3TG/1VXRKD5rc/Y4RPQT2hHwE6NjkH22vMMd4uOG171K8XD78kgXWFQxtE1R2COTFcWKrvoPM51ATHZ7gsEfKxp6XlX5IrewO3TKtYwnXjVh5vwZlRgSYbB3r+mc5HyQklRvFpqONUgL4ANBzjZqdLsDKK6aP46A==|Chương 1326: Chân giải phân loại (thượng);5GmNjPbMdPo3Q6cN/bmsvMwwmTK4WBmhoXBf7+aiKEWYNeH6LUNEjRpijGIcUT7z8FT6ft+sUp6je74vyzsM8lja+xjo+tmGREFgW7LJcctERtVeRf09menlZ/oVk2Pn9sbaF3qRhLz+7Ytdq8Fn9fGpRPrMu8rQBmumSLDKfG6gvXsUbkc4MpUPRY7uiqLYkZjHd2zG+SfyQgs60cmQfHoeOqPFwaoU7fnsq9r+NLXaj4unJYkBIu7PHJVepTcE|Chương 1327: Chân giải phân loại (hạ);5x60a+OZRky6uQRSSi+skihq2DQqWOPhRmxXq0xAmZmECD0DxO8c8oQcYLFGtQsT1ErVBkWbfyPm4fL/sU2AQ6OsfuhHVfOoZaCJM9uQqXW2g0TyQrSD9v9oueWr0ZRLjIWINk2Bqlcgvhq820aF77USWOlLFGEwrj5cJ3D/+4QqolT4z9EgL5lpoyH8ujW90O+kA92FUZlfKdM1Yfe4WVoJOHALojmf0xMTaI0jemnTCXAhbIjo/5URI+jXwEDW|Chương 1328: Là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật;sUQz1jRmV1nzJr24kSI2eyX3nooUoHqpkr/C2TthU8cnpjRvTnHKkWL8aWcluC8PvkxUE+B3ou57IpKszgIRIvgq5nO4hJQABtTYSnczpN1LbPY7Y99B0YLf1NDjnkNpVb393Y0885txU+bljBfjFJRJYZeg1d7VpemCMQ4ZICVSsxMKFX7mpmTvYeqcJKYS1Tv907XNm1I3TyTMXiqiknYwPv3nqOyXaFUAHNi8b4kr4FhE8GrZNaxfXe7rduG6|Chương 1329: Tâm tắc Kiếm Tần Sinh;tK4k5mHqNvav84K1bhUCQ7TBRps821WjdIS1SBA33Awz5TU9iabWKNvmuh86ZQ+D7CQJ38LSkk6YJQjB/dks+EjuJqQ6Ip2tYFUuVsPI0+C9wyUAFVwKK5u0ASauSz2pgipPzyCrqmLfjt4PZ++7PhotKM0TtNT77YApxnkAXhZMCgEMGwW1ctmoc2VJ7Sp4v8Z5DXye92lwjUiVsXf9KbEjtiaW72DUlRHZ3pSiV5gRvvv+CE4AtCzmLXzzPRJa|Chương 1330: Toàn bộ sập (thượng);hIG1olSSKW9ZEBxlhkMnmfjg5nnf79qpdYizYsvtwBjOBmRL1F2opQcIC/JSR/3BDmSAhzhn0jydT0NO7iaKBPJA5nM+640zbElMlZeuGAjT4e4qMZfWTFM7viqVL4ihROF2ytk3pj/lXMest+G0zucu2XJgzO1JMZeDgTiqTKrg0KJHmMrQb9fJn5K2gsgFPbDWRGbfRjtM8PzHV5eVauNsYDZwqo3uutLKcqhZl9Ekr8UTugJ6+E9nHP52Cp1L|Chương 1331: Toàn bộ sập (hạ);qOys91Cdgm/THxHvxGCocoFAs72Va+XNW2o+zm1RYWuzvrKOmkud2FZq0zv6Agu4ywxUcecuV2KYk4EKse7GI/RVrdLI6h98m1zykrDvhI8FTEzz/eNEaVa+xcnqucPPSLYoTC9GAgKxIP69DvjXKc36HcQKxYgeOv9zlOEOy3M3JMUxSpgnFwM4lzUYl9S1GID0UZbDY3jNi3k3+la25w==|Chương 1332: Tự giới thiệu;LAgPOX+ZuvMkmxt3tuBwNb2WFOcaGCFhnfx5WGMDms8RSz8kpD5ji9KVBBFERgH/efbrLbBuo+4KHtTVU/ShV9ppxUSZio5nsnAw50eotssxsH/4W4q67IMFGT10HgA7vNDaq4MiqpC3JOMn8yUU4fx/u6jj+stZXd6GZSN+MwDNMCYNIEKT99Pr3JNl0ivCXND5EAA/1iFOVG86wRZMfQ==|Chương 1333: Chỉ điểm Trần Nhạc Dao;tKRrPC99jnvg95El5NTgt78tkSBrzDzmUA/IQjCqGuSoIwekXJTNlYxWG5fkId6Dd0fAHPL78VaLyOJbWJg5Ha97eTUD6txuQJna3RAPHhyBqU9FR/NSfQ1CX1J1fhGn0U/GFdeFNnvhSrY18H0sU9SWeGdZ6uKFesDuUdJIC0tyQaY3gO027WQIPjpFo3BTrVgYAFDmsqJoT2Ha8dJT2Y9IaPcQviITsQe+h6Z4Fl4GqqVCZ4rP9fA2QK0JTYG4|Chương 1334: Trần Nhạc Dao đột phá;2T/nXF6XeEqm51Y4+nYTPvAngoSeLchdTXyn9i2n9Vedg8eNlQtzb2QSUnqjbCq7ATl4eANhNdztvK6mGZ4X/nrVd/CK4igo2odoRq81NXkeNe2+3gGNXgSTfB4hmbCkvwjDGk99JZz5LWVXvEh+ReSRI0OxkQfFWcbT0B/AtIUK0Sj/v0T3ylqULZq13R7HKpzxXPrkEoWcxvZ4/oGsBLrJZte8TB06RRsHJpHkM0Np79e45x6b1j0ad60rPSQv|Chương 1335: Phí sư lời khuyên;Z8wvFZEEhRLyiw7z9wqaDzLPcQuoaIW4Zf9EXKyDPAdFHVgrQ6JMRL9QwRCLEaJUO4YvlOGEaa6EFnrGaFfvTIxgzUTLZDqYuUxmLLfU+D0LfufarCIaYpaI2Vc07xYeJerDJ3VS6vYpXLInTl3d0fMzFFsD+SKNs2uTJ1yk1AFSsvp0D5t/4gTVxF3/Bai+FZZCg/5Xj21/p51v/vyw8A==|Chương 1336: Lạc Huyền Thanh đến tìm;9y2Cm8iMrBjUISZREtBXMpr0W9E6Q9PTJEdeaxvI/21iOF4jplsdO9p/vpeB9AIbBGGBhfJnaWo6kcaDwWGtb/gCAU2JI/WwCh3SKkvqZjpreTP9e7P+9/1On27KsZ1lOhWaf6tgOEUV6etDMXTN4iVU6DT6tB6A3XCNGccagCF8u7V8ksZHqELMl++I4hgz+buYE6xY0/3p96I2hA3hrJoa12qbw61VGHAo7tjQNNlqDBvRLqZWg4+ozhbQ14ES|Chương 1337: Một đám quái nhân (thượng);CfQzU6zTNLHKjuQpPNAJHcgZn05Lcwl0sTWaITfPyIKwN1u4oxaiDrVFH4BH80fspJ9OzHw/R9zS3unFH7J68+v3VDpsTZhRG8SEn3lanU0W45Xn9103jwUhBiTKOUm0uoQeZ/jZ5hBRaAVCiFNHcMcNM4LcdOi1oh+RdX5Mr6lXytVj1x/fn9nzDFc34bIjO9yE1q+jMY/q/j31nCNgO0mWk5oTZqvr1EB/H5rPRUPc6u2HjiKyK7Zflj7b4cYM|Chương 1338: Một đám quái nhân (hạ);v3WG22MTGiMo4lCy7LFHAl7WuBZWoZbMr75JF57cm8bf91aHx9ZdoEs2vZk0DYjak0xjRTOMdeAv39enKPtrnX2gmaMkOdUkUKmOel1mYpR6kggrczYxD8fSIZ9mVCZdb7lPdQe/kOeTQxZGIvcLoaUBEHjJfiPh6o11uf3CfBiDn/0W4WMj11m5oU3yVWsWLp9U+A1/ilewkoE8uARmci6pbShEbcJg4k8aoSz+JH2z/F78miQbY3PbFxwcadOk|Chương 1339: Đơn giản lôi kiếp;SMjsUqqEBaOUn93tOjVABqM/W25Xkmb2E/jWk+pC/UnOagmJvhIxEih1ig+bFSdKUUGChRY9eJobaKN8l4hr9PuRfzzORff36q4m23oCpPLkcBm00gm3X5L8joaGb3rw/JQNkVlJGnmevqGxa6vDPUDJ4uxRp0fNpg03WqKGBdwV+Kyoe4JgQqUD7wrQDquhZO8CFx9J64eivDbJwvWK9A==|Chương 1340: Đây là của ta lôi kiếp?;2bpoMY88k+KV5HiGIZRtp9s8rTifC3F67tilB1WZ7wruR5P0emz8Fb5verHNtv+soS3QzSkXi4EYbDUyvqLwU/V2F7Emtpy3UvaBgArnd3q6a2FtOm4o1ec+Ok75s0cYnYh19F38dmxngEqGr99YXpNxQK0IMztptfg6s/9eSIVD8APc79zOgCaHstu8pB25Rg083FmY2VTdvxf737Pg9fZgGJ0qoPTvEVxdRJ38QVc7lVd0TceYN9Ba/DSwPy14|Chương 1341: Xông vào lôi đình;yoaxbYucXMdbAVOVMXwG5zjinxhFfESTvPKJIu1Mma/06cOQ/wOpLB8tTGYqb5uFk+zcbrckQpy/nFeXVtibrCYh5VHzjMYFYLO8J+0YDbSWGe3E3ITOUpfxxzc4YKvpxL6V8VbIEBLkzCwl3ChjZ3hyr4NLRMO40W+BK1mEuGhMd/QrDIsjO4AIxyx1WGsKV85fyXvbGn7cbITbhD5VjQ==|Chương 1342: Lôi kiếp chạy trốn;rVFuSFKmyxPnsaJ9NjLSXFxZ69QarSnXGC9N+wWnWji1Cvp7tALKckXYv49g7Gq45Wk3KK9PNetd7MAfHkVrbOEhCMAufQbZN0fci0NbtJIPHXYBWXY3I33+WifuFJOigwGUg2DkCnOzYCUmZWYkwKC9gaRhILI2rDuYDkn9PJ8o25bOkWODvbXjcRbJVhqWMwVus/dPvQxB6DnNUGqhEsZGShIvjQD7lQoJQ0S3ZoEx/PELStPbcLJ1I/XE3f7Y|Chương 1343: Tầm bảo sư;DtMAmrBSkQn5mpF9OdOCHd2Ws47XWLwK0GDdksInGbvHC+dUjdW4skZgBNfIhAHF9fTzESXRWntmDH6JJAIaIorxyUhXNOOQOo7E3jiNpz+Bhw/gokwCFndk/RISm4xU9hKPZIqLKKZPPv2pXetkEjmtl9c3lDjP/D49vZRtY16OC+lROZr1xwbQLA6qqqbJ7Qa/jJn9LD2EXLAf3dPH2A==|Chương 1344: Trương gia bí văn (thượng);dt4zHq2u64wyqPAqjfFONvOxPAVELiqcUE1IGmEuccXZwtwcvsgAIcQKeHFlkKciwEo83QaDVEXteCqsz8SmS0Lzsr62xVpAaAP1ELWNzGs0kHo/wSmgcgCjiZXiTdhUuoeOgkdI4rQvs9TPC5Qg4TNnTAzYedJQN/QDMKIqdT7A+t0Sf3MD30PKZU0TVhWRnI2FzTcVjmJ+AKGge4ZV1JN6iWsHGByzmDkb1quOAJXG8UBzXX7S4lUu+taLcj7t|Chương 1345: Trương gia bí văn (hạ);RdCMGNVfiOz6OoQj+xnpJfqwHIUOWbyd5yJWItcsSozOtXEYfr8CBpJDNokZTyP0tJgv41RBglWrewbf9vU6DCPlSxu5eOqgwIFf+117ompcLMoOrGdBcdxs75T6+etcMxrQutvToq/dtEYXVhomecGLv+XDpQIFF0U4NcpGIReILXDfHorSykP5nQxZ6GTZp46IV+7mafSBrnjk/1P5DfQcgVLstTX2K4dAwFjguJk/Lf4BhVzcmFEjraMncwuY|Chương 1346: Sát cơ;GaOOALHziieNwmIGq1uj6K4J088DOhq7UaeRfFzJ4LQjx6BhE3mGNw0fgyG8Al4LXCJPELG1Koc7wHnLhmYDlH82gpIO9scfbv8Jr0k0KYa7UN+mtP906H+SLNFJkWRUMqovGgWrmhZoJxahN69Izwo/XDoSQcWJM8/Xc6D1+xge+ZIlM8ipX+80R8UAuv/1gwWFRFgvGCLljz2Te47CEQ==|Chương 1347: Trương Huyền bày trận;6oUKr4ET5R4AfqpggOfxjJFglw+Nd4o6w8jDkMRkE8tjjjAs9tNzB5PKzY94k0xZwFGTniPpgRsKpRKWIKUGFtqbFBsWoTz5SBJpGunpJCEqsaTbXDMHUqpxdWT9iZ+oan45Kh0saupt9akqaESrtCV49uVbmlWapWIsMQnbXso1l07i1Jiv9FVSLm+pcG34B/FGj8DDdGF3CAUjyQ3gYo7fMkinQpsRDJjVt+7E/sQDa7AX+Ee6Ixl8a1nvDyN4|Chương 1348: Ta là y sư;UdB+lB0GS9UqYfski6f1/THHWLzeEYJr+977f5PtVWUcEBKcGiW+lE9RyIxLjxE3RteGzrepxMLIDOBs00LOb/JTWmgLt+D1+CJIEHrJgfx+DSUZd30FZNZFd5mcp3H7SWYz1x6v5eI9K+3e2DyOfoICqsCAMJZTxI/6GZN1ZSFOaV+7BAl7NEge4iHxNKWZ3tsA/DGmBx4G4zUIXbFUGA==|Chương 1349: Nhiếp hồn kim châu;xMZ8dgnB7E7Pk0RaN/vuGHiH/6/xIFQxm73s3lIDkE36zC3ZAOOWUZxfNnVo45+bOWo9rMP8tePO1zxRf1tl8OQBiJg8tthzoQl+KltxudXp0ae7JyCyIDBkYlKIkZzOB9y6jwR52Zrj99oTZO5KwM/oZQaP/J/WztSVn2tCpH0bwS1KKGsOAsyQuSv/SpvaRggsQo8/ErGgqLGBJXGF8QZAS9VWpP+ZbuX/StMD0WlFTYVMbO/nsz37o23Ftz/9|Chương 1350: Ta đi hạ độc chết hắn;qvY9Pvm7Mo8IL5iEbr2HH7cgh6Ou5X3ujMUOTxWL3nbft9LZnzDmKybmycgDWTC6AAIICgFNUM4EB2oEa4o99yuXa+sFTkE01HjkBSMaZ0JEGKb7JsPl/L8OBgCleJf6fofei+2ad5ebRQjDsCoYpFcYjtnJWEOX9c//E0mzMOV9AO+OEcl2/cyvWCYH5Puc3rWcL9f8suT96c+SDzprUwZNgkKMo9w8WMUib0gporxsRxYb8BpuebH5b97/ArKh|Chương 1351: Không biết xấu hổ Trương gia;03zumThtary1VmfA7CRfURqkF172qzU4sF6Ihc0T+e0zZ3cOOFboVUzyS5aSG4ZJ/bkNvxA4iv7XQxnQ4ZZlgZVIheIkaz9EzSf4XcOvqwXulwujhep+bWiC28agWyKcEAty3XGMHrf+7YaFzAkcHD+1Kid3q/AMfGcBh1DoJ/tDoZfeBkgThTIfihy/kj/rkXuGTkEurbZ6gZPSboclgdksXS1MHidqbz7h+qe4YEQ583GZYsWLIr5HrKs7v2jv|Chương 1352: Gọi ngươi một tiếng dám đáp lại ư?;7CyHZkEFgqmiKLMKZdrft3vldjPmfVXP8dwPdI6jW4Uhhkz1eQnwRMAPhtn9QpBuYu/F6ldLRxThLf5DO55q+Z5hKW8HfisBtO+GaXIlAyFYnkbAeQaDGkRoULmcibhfKDYosxraesCG0XFabRYsk0ug7nT+Q3kLK0eX1v2btphONd5fZB3BsrAwDE+6iM2FCpNfaS5Rf7EtSsheqCBAGVWtxbiXeD9ZVUqVGXkQFTHHlpsme9zE7jfqFS3HQjcv|Chương 1353: Giết chết nha!;DXv/+K5kQidlr9/kyBxRB4iymK2LWtrAZdDOIOPchOW1oPH6Jk4C1O90E+3K6iGkAQ6nNLbuIeLSFgaU3vVBoZ407gxg/at/HOR59ioit2JFaM3QSTTfQHksXpn8l3KIcZd+O1I0GAxuAUy7KPB+/k+uvWIB7A67Dreqy5bOOZqi45hSBDSbiUwi6bLIefxZ/irSax4OnC59xnXeyee5+A==|Chương 1354: Thanh Long thú thực lực!;wfQcD6G+ENoaT5urg5z1ujd9F1Kcifg7LjUdWk/gqmR3rYmMdD9maheRiRHI5z8LH4ZOuxQRZ3Wf9wQEgwdLMrPe1qiwmb273N8YB1HL3gzlWoBhaFPT2v6iicnRs3eNRvW8xd6KZKk0IwGGNN+OknAdbgyMJriasl71vJpNndoea1G7y2jmW+OfQ1k7Nv7GsE9YwrXTr6ifzfuhkoC/ns/b0GydWlbvFcqEf8hLu8Uqt7zNfknwL1YBtVKt0E3+|Chương 1355: Đơn đấu ah!;CMzqE0CbMjxafrOZ37EVK2nMgpQjXCkNsnh/vXtJXJSsqjWlkWC/xYk6SEJvFKdnObKgUrDH3EmcMXdWW2xKJvIYf8AvRl238/j2BwL61D7csYK+KkdPifOSyo0yBozJzjKQ1XhfzweNRpV0SiB7Xu5tv+AitxKCVrd8h4ZWvadeSIadGl+ZU53k/L4kmqhjmtijSnWERgWdswUxUDbL/g==|Chương 1356: Vặn vẹo không gian;j+KHqLj3U/5ydLXe3LvKKxRk98uZNQAujv/ct/Fm3lldX55i4rPjLxzxWA1LxcUiAGaZ8pAh76VMzxXqa0Pve20sJigBox8kEn3omhSmR3pZG6EHm+Gp7z9COVWfv+nTYpFt9Tj7f4SiloWl2kxiW2y3CU5mKZK27bH2BPSps4LNHI2pekEnS/14fTTx+aimO1BvgvaWdpFSyBu/sB/yCNQrvvzIV/RfglvV0GAOc2cXg9LItmr85jrXe5GFWxnI|Chương 1357: Ngươi tại sao không phải em rể ta!;3w5U9wH1lmlR2JuBe+jW5cb3O6CnxhBjDfupxQSXLKftdF4WYrnSZ2swk5s5DIlkXQH1/NtUO3lf4EUIjSDPjNNovNRQymMi1id8a0uotjdbtvclU2399aLJ78NJOnOBg/ZwxJSkzEhtoH4T7ygYtO0/Af3AURLV/IGkF+ahcc1Kc249zpTceS8o/88HecvM7v0mPRI4PfodOy78xbilKrLUEPfnEACvlHw657NoJxfmpaDNlB/ZlvCvW/JPqor8|Chương 1358: Diễn Không thiên thư đệ tam trọng;qaCTgOgHmmSUeuR9XCXkDNFva8qR4SobWaxoT5qRMy3EVvAlFC93xngr5vPbPwCoFu3i49Ir0UUwL9hhiiEoGK53LrX/Hpz4nzdbH9vzF5u6LeD47dOnGJRV3egLBbKidgPeLtX7975H6JCELa1Ru60rNQhWy6JX80GR6kZCYXGWKdNIYcAKZznOMquDlzrW0+6hCqJA/B8lQCgrTccljwi4wlpPgDPWmc/CLGGbcEjR48KwVodeHCw+zOJillYF|Chương 1359: Trương Huyền bị đánh;jfBFX1Xe38ud5OkJgSnA775MfJYMY3nlgmYiQJAlAUpTUKcJyDfLmpKq32pR1n8iP7FwJpm7vDOwv8u/xGWvXqEPrsfiKZ4naT417m3XoJc0yRz/tnLyLo6az+AxnQU0mMlj3UxjXQDphuwnKDgPblVh6kYJvSrurplbIlQcg6/bSrd7MdL0C27HqTA2++1ALSN11rxRgyMk5E8bKB43hXxCTEbHqiH2JZA+VrKq5THBc7S4K0tfq/eae4kVYRvZ|Chương 1360: Dây leo;44JJOWhmvBLigR3rpUncWGx4gWeDClE+A8ykvESCYinfPmufrxEn8HsSQXuenngN6zmjRXIwnB392rnkim2DhlbzWVoueDP+U8WzbUqLGGNNx/qMkbSoGeCTRiwiQBCGQVor27IyE8lGQ5E8vpMAPdGoB96xbBg68Z6p7/BOI2cWEvKKTYETA9rq7pUoUXNfBW23JaD5ns6R8hvrBaf/TQ==|Chương 1361: Ngươi hạ độc?;qxtVBVz2w+DnRrfmdkA44BP5CqOWKkwgR3hSMa6yHyiS1cTh+jVJoQN5XK6F6d/aTB1ca6u4uhlcUsaMupxBJJaJYIzgthRqXmUf1Evlm/HaxoE8VPMvKPvwBf59IOLZm+VRKIUy4pC519sO7WKDxTYND3yr76cQKxgoxYM1L+SZiaDpS0/+UZ4PnNBo8YNZ6E5TupyGPyN7r4Rzx0Jf/Q==|http://truyencuatui.net/truyen/thien-dao-do-thu-quan.html
Từ khóa tìm kiếm : Thiên Đạo Đồ Thư Quán prc, Thiên Đạo Đồ Thư Quán full, Thiên Đạo Đồ Thư Quán ebook, Thiên Đạo Đồ Thư Quán download, Thiên Đạo Đồ Thư Quán kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

HTML20