KK Truyện: Siêu Cấp Thời Không Nhẫn prc, full

All labels

2018-01-03

Siêu Cấp Thời Không Nhẫn

Nghịch âm dương, đoạt tạo hóa, xuyên qua vạn giới, đạo lấy thế giới căn nguyên. Thánh nhân không thôi, đạo tặc không ngừng. Xem một giới phàm nhân, như thế nào lợi dụng một quả xuyên qua thời không th
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 806]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 803)

Nghịch âm dương, đoạt tạo hóa, xuyên qua vạn giới, đạo lấy thế giới căn nguyên.

Thánh nhân không thôi, đạo tặc không ngừng.

Xem một giới phàm nhân, như thế nào lợi dụng một quả xuyên qua thời không thần giới, ở các vị diện rèn luyện, chung thành bất hủ.

PS: Quyển sách chủ đánh võ hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn vị diện, mạn uy cùng khoa học kỹ thuật loại hình cực nhỏ, không mừng thận nhập. Vô hậu cung, phi ngựa giống, các vị thư hữu xin yên tâm cất chứa.


Chương 1: Ngủ ngủ liền xuyên Việt!;Py5tPB4PwOV+XkP1Cji66RnprSLVSmNOobGIBQm492E4OdWHwyYHTqcN9utS4rTBbW36GL0CloNExFUl52XhdjtAQFI8ixhzunqRiWwrezQASpxWac5geEnzIVEhOAaZMP7VrGS8VCj9k87gNjAMj/8kWR7SiU2rm8wb9+3q09Y=|Chương 2: Vượt qua, đây là?;J/+BBPhPz3zlzOndQlkScP08xRIWb6aGDE6MMoT1HZMlYfBT5sESqNo6NtbLcz/xcu5PC3Nvs9DZlYeT1g0lwMLwr3k78lWrY6Uxx4NzO6LCsjaruZvjTb2nmJ/Sd9Ki4R0mCoeo9nRDerYvT88kgg9+0RX5a/vjv1ATv1jLV9k=|Chương 3: Không phải thuyết lão gia gia đều rất hòa ái sao? Tất cả đều là gạt người!;//+5xVu5fNMudj1No488fZRiRazGLg9+97XRqslKlDYgZYZyNDOeVrcEmRwiV3Z6agh4IFuZqKB/1DcEcBDIdDwW1HYSz7lGZA2gsstQX0jmDsLqI1lzCE6ng5238E6dS1JguwiHu2FrGErJhCXzQEkMfQZH+VtDLfVwLXKLAKc=|Chương 4: Ca kỳ thực cũng là trong truyền thuyết thiên tài!;PlMG/2Y0yGdB6ZGMJKdWoz4CEh9KBNOSHZWGnZe+kdu5MYXdc3HVmZ0BjDks6nntCfPXrBYFbC4OksrEOmyw/bRmFYfiAvmRG+wn0g/xbJJ2Fg6WKiFbR2YMSy9ckXJRV5GTbqs76oVIGouAd10gKM9lI2Rj1pQpLP2mAAp3wYU=|Chương 5: Phúc Châu Lâm gia;Pw53dgKFquDqhlUvar7sCHBVxGEHQCvQzflZedxYwdX34oyQAxnWYA5iUVHXoK6e7yWXT0DIkfU8shpR/Zv9xBaGOB19pSqLwMxmABBjM+GTRcqNtDpwZHnItIAbd6JtZxwa+CNLM8JqvZucX8AMFoWKpK46dBDcSJrt6WV0S8s=|Chương 6: Một con mặt trắng nhỏ dẫn phát huyết án;UGP86LU1IRUg7y3iyIkOYJk+8gptkeVHIJYvzOb1uh3OwdrpgQy35ykuoFWtehYBbHyDeLByYZ+y47Z7Fi8pjOBOBn1u7L2t7/SMZbKucGPSfsuVhkxPDkeV58J41uLmdYSr6hXEmKmCzpvFBhVLk5v5IS350ZBP+AqdkNwGssU=|Chương 7: Đánh giết Dư Thương Hải;1nSXf+uxpTkbXxaQ7a+qo+EFt3QtJgqFPWmhhRzNTXcz1hbwjznRmcn+QIeaqzYOiTfWIWDGlC2dYcftPFr7Wxu2X8e+38r4CDnGfFD6rTfeGVnUAB01DCNi3ePj4EU/MGN3Ds8pKjZIbL5EICA2iER2fCnMwmzB2RFIjQJ2cPk=|Chương 8: Đạt được Ích Tà Kiếm Phổ 1 Bản, luyện không luyện đâu?;3NzHtX4BYoBNsm0MB+IS7UY5p9qziLUh/5sZdVNR6PBgovq/n0Zc4bAbXG+CTFacnFDq6EuuMgEcGGQihKtR3l65Tb8DDiX5o8Vy2+U5SjNFS6Cyy04z7141ZTrcJpTrDcK6niJHYL7EPGNNGwV8WDy5h+jfZA+e2UI0/e7VsQo=|Chương 9: Đông Phương Tỷ Tỷ?;C8f1r5ts/6OrvUKZwehiycAHvFyvGmzEbmB20jIAHpKDmJPaYBAhmK+zjHhdDfld2EzyvqG7+m+bKJzh3KNWRace9lAV521PnSi7d8s3QNBVtyNRbRjIiF39hGSszNS9ElQW1f96wrsDEc6pxzMet7LY0vVAGoKroHNJPa3mmak=|Chương 10: A đấy? Lệnh Hồ Xung ngươi không phải hẳn là ưa thích Nhậm Doanh Doanh mà;Pl6bGCoqxQf752iBsRdobfdfrAz+AU/B4K3gPcYacE3NBm8t8vCOtTwKeZAEe9kn3QoBkRoi898uZdL9MB6sIeK6VmGimGGRo5Zo0Ht72bbXUd3F46KMpn/kD3MNdO3tYXdZLaJonUW9U7IXwCqQfa8r2a8XovHYpFLn9qEFNmA=|Chương 11: Manh muội tử khi Ni Cô, quả thực là đối tư nguyên nghiêm trọng lãng phí!;bmJOWp7cf6JdjClLlP6DhkC4oAJZ2KSsYq9p19rtj0kE3UyJVRgbJOCWfKNx8oy8wUFJVFAYLi6F8euWFzAIJkMu9VrkXUr/b+ONxRPcAzlAi/GFRFxuldpAv5/sVW0lAM567JYF1B1MMhCy23JRTAfhrfI2CEbJcnM3iNIXTrA=|Chương 12: Bạn bè tốt, 1 sinh hố;btqoxct6abOLMHInTmjR0VS7RMfxx0FBAVBXM/8FY5wA4SZ0hf/p6zTLLI6VjeT4LR6ctETcy2ad4mP4oQog1It96M5v5IjYfD/86VhraWRgS7krTjg2AXVvqSrrjAn5JFhBU6ZupY0ZU2+XQ6E8diOGYZDL/w0IEO/HmDvD8xI=|Chương 13: Tìm kiếm Tung Sơn Phái Ám Tử;lNrj5gxBNOGpAB4nP4vDJ9xCV5WzAxde3tIFjBFc7/JgSZgodSqPVGRGYucEIKECn0VtOr2+i03CSPJnuSrz2J5WAUd7GoJiIlhxPC+9fuDYJrBV8fIdZ0w24BLIVDVj9hkLJkOOqDh5gZ8ESOxtXGlgO9x7Klv/qMEXlkXEQ28=|Chương 14: Doublekill tiến hành lúc;QzZ2RfCod1YJvCHpa+r3O8wAWszq+BcHV3fQO6iYYr3ZNYqn0yoIKNip2fXJ3CMyyxIc7KXMTFoEQOiSTNsrcsWwMMErGzWswS+e4bAqpyShzlkj0vTpx2CFKnHv0wD8D3m1a5Ow4vNWDpgnY2wzDy4oGRe5CsGAEo/l7JrY068=|Chương 15: Liên sát 3 người, ca đã Siêu Thần!;o6X9IiTbcSXr89eZJPgNqCwZvTuqJC6O6Onxi9S6OsuvLZDQidiy5pjHDI1QRwtrvDBOm+91ihpA4duQXb2MiYm7aScSLlo7FbioKJkTJCfGfayfB7xNgOQ7Wz4UOBbPY101tSLiY2FpG9dUksB8RgHFe4W/Q0nykEEBF78ZT5M=|Chương 16: Nghĩ không ra, ca lại có làm sát thủ thiên phú;TiTmZbnZ56+EYyg8XhBbejYss3vS3KEM75KyYlrKJeHx/osqfmXj7bCeqtVuO9JSu65HrfAd+0Y3segVATmzfEiL3jXrJsXvCF57jU70whfXwrIt062ZojOiXWrnGmwOeXhbFNhy0RR+LxcOixNcjLEip57ovqLDg7XhR2cu/m8=|Chương 17: Nên trang bức lúc liền trang bức, gọi ta Diệp Lương thần;MgaxMVui8A1QgFG0q6M1Q+HyaQTjp21ijU2J29Xp6G8x49Kz+F1ZtvlGshsIxSlzrc8nTIZYBCzLbMD1LhYA45VrXAvnRABZLtUo4yaLage2dtftBfNEIye03jsJhFDNp2ipH5UN8wp437L/h7BhBg+pfBK8MJLgkV6CSIHzhm4=|Chương 18: Các ngươi bức cách quá thấp, ca không cùng các ngươi chơi;jn1B9dLxKzf3rs1/dOBaGJ1xRNtXS3wa1FXkqQMnC5ldCEp09b7BqZ/VKV2BquKvNdx+oIJqwleO9ThvROqErRUEpBJHLGOGFTdYd0qY4+4DcAq38NHsietTogbD5oSM63j3pM/tvEAPOU44zX7mWW+UqOLch8PfEjXkAjtE3TA=|Chương 19: Trở về tiến hành lúc;/05xBdkRVpODxkdk/lrrmPG5niaA9A7KFSrXZzI4gM0yanVyIYAZfL845ILBQGlV3XhAVHmpMgcnlrsKBwEpF8PonYbn25uNU+rWvcjf8hy2U9zYVpN4hcuFTkYcsDatIkDQ9Yih95zZY984hOD/wlp4sLW30Naos3NChE+kK2w=|Chương 20: Cuối cùng về hiện thực, ca đẹp trai ngay cả mình đều người không biết!;7/iTajPN958hlNTgZjQdY+1dl47h9YipUoSrWpzrmWfXtS01ZvxZgmGNibyvDO6h+j3BbozcufktJGft/TnRsFPjRJfc5oLhmslCCp5ex9kmuxdhxTF85dHEZ9wIgCWFPrRtdqvFto/YYBUOXngChH/zMVvphm7wh4yQlD1RWIM=|Chương 21: Trừng phạt béo chủ quản, ca cho tới bây giờ đều là có cừu báo cừu;TnfoDXgjDIYPkraUj46Fpfe+TGbi0G3Euxtfh0jJ+7RJtF9uZRZwV1UcrPdHu6I3iMGpbDyR2hVZzbeFN00wmjPshxOp1kA75/ZKSzLab3nK9hjvMQGjtPcKPZ6wh6hxpFKrHDN137pYSwzuwryuAa5pel0ToSCXwlaNLCZaMNY=|Chương 22: Tài đại khí thô diệp thổ hào;InnV4kzEoH8VTPRykYNLv1Uhegpz7FeIgYGVBzH6uJMFHoYqvKmGRPCHixQO8XFMx1oI9jE+CHpa66RiL7Y0ma8zMF0WDHtt9qTLqoM37jgSG9r8j52Z4Qj261nlfln+3Yt7EbWqQUj+DF1DLZEPZaUJikXXxJkB0WqVYWfCFOg=|Chương 23: 2 khó chọn chọn;jooYpT2C5TBbskg7PJJca07bw4t7WT8fZQJml2gMYbTm+nBoA6Y2kWtjM6o+pnrFJPILOiG8We3sDRJ9voBGnhbGpLWuPWX7jHE6ItpP5zMV29ycqhoEDWFIjPeqrOQNGwXySdTR7MDANeWdeY84fJ33pL2LgHD04g/1PpDYXRo=|Chương 24: A đấy? Tiểu gia ta cũng không muốn khi cha chồng a!;Hf5mO/bX9X6C5/KcMt6RLKRIRBp49G9j1LvVf/LSrD6Q+KxsEgTOaRmFFTm8CN+xm83ps1lN+9fE8rn31wPxBYH+Nf4WakIg+KHBkomY3AcmztnQIoRhCip5o0ynprbCqCpYIEnu0aE6gG+MxEsfWU2WyW11PalJZJ/aPMUGJPo=|Chương 25: Lão gia gia truyền công, ca cũng coi là lăn lộn đến nhân vật chính đãi ngộ;HUe7pUV3BoGdHTN4yKY9Kmkgkhhkms0Dl6GhDpyRGaSzLt4mWs0DxdBoG/btJVuNt4yOSMZGEIyrhct+csMG0BLmaeP0k/tXc/Bqfdt31Okn5u7UZFb9InadPypDAyor6X7L7jRZcyyNKyYKsSeJxMvkMI194DY+tRP2mOSGMK4=|Chương 26: Ca thể nội Hồng Hoang chi lực, liền muốn phun ra ngoài á!;a276jtN83Ivj0x1q2uVX7Tp+TQe6G1Hz5KsnX0VDOfm+L9h3LJCN2delmGFflYeWRaR5jjmkXxqX/8+RMKH25vNblIYlhp+qNyUHI4YR2UVhvX5xNfPgLUX8cCa9WTqy4ERu5CBpV4iDuntDBhStKeNvdSvZkyQYnzsj6avYmY0=|Chương 27: Không có việc gì đùa 1 đùa hoàng đế, ca yêu thích vẫn là thẳng phong phú nha,;jKstExr0N8rd8fqePiB419w3/aC0wHwwNCzNjTX0FB3ydY5dz6yaJz8/h7Nr6ME36NgkD9Pf7gaigCPuAHhOAI9XNGMB9glEEl8QWZ04dj9eP1hhX870C/jk2NzqXv+dKKbQinKppZNfS5VM41wxTNmIc7ro5YmkW1kdPgAo2hQ=|Chương 28: Khó đạo ta Vương 8 chi khí, vậy mà có thể khiến người ta chủ động nhận thua? Cái này mẹ nó cũng quá kéo đi!;3ZatmvAgKaR4/N7nszouJZkc5U1W2EObYEqhxmmwDdvMKWQv2NN8IkqzQXhjJElqDw3YTyiIbdBBHfYmsYy+C7ApCL8pDrEX1kS0V3u/FDvGyLLDhoUP0THuiwFWTjap3gPgn3SQLKq3oA/qqi5wOVvlRIZM+bNTjC2HypoCQzI=|Chương 29: Nhìn gay tắm rửa là hội đau mắt hột! ! !;fn47Ccz5tJSbN9xFkXsx+q951/tFIjM3UvfBh2XRxrHt3pSmMTmYtpNKTjcIM86N+89ZWWr9y/3jv8K/qx5TTLFJ/L8tjkjkQaqMCbw5/wmsQFDGLrUh8xe62tUhsyHqJ/CKgLBM2e3lvbUX6KwLmS1N8F2PK3bAOniF0hOlKsQ=|Chương 30: Tào Chính Thuần? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật a,;wjgUmOacVDABJYyQMIIwNFDw5nfPNlmoptUEq/jFW/sunFhfhWY+dHTYYhyJyV7mlC9TeQQdt1iAhOUHc6Db8ukDXaeWOqNN69lFqGV65P5MmqOpSZfFtzpbbd+G5nAlDzCEtIhZMtkee4PUyorkHjIn0pt5+MaCXuhVLxxaIoI=|Chương 31: Thất Tịch hai canh, có phải hay không bại lộ cái gì?;erL0IcUTb2GLMOnTUfDMV+ecC//5LSdpj3/q2+0R7Kw7qFVka8niMZZQbAHAnuOs9zdquqnzdKQyUR+1STScLwDTU/L8A1LNRhnYWkYkbOZIfMGhYhTrqhi+BfCw7Yi6aXgERK2DcsBRBRWt8ZCE5TTtau/8G5DUoEMvAEp69fg=|Chương 32: Ta vẫn là rất lợi hại tôn Lão ái Ấu đi;beaTRPI4BK6i2ucBvNm4Af+U6dVXRBtuG565GQ7Z4jbekWdXF4yEiqS7UFJiwic1aecZsBJtB0FVSodq48st+VxqMpLdUfSxxFR2ww16HGdDG8BHyyANm4HprljOcMBYbrB7hKK5XfNVCBEoiz6u4O0gZAUK+GFWAGb1otVbmlc=|Chương 33: Hố mặc ta hành tẩu, ta cái này có tính không lấy ác chế ác?;xIqOsFBASwZvDUSozD6aoUzzzRE6eH5m/NJJY5pzJf1nq6UB2hdRJAfFYGWL34eBooTFI2RXm1n3Jb0/3tuoOTkCaETplAJL0vTEArQ23fD11X1dyu3cidpMF03n0YhqtWWhYTxU+A5mGejco+NZuGj6hl9AfDjvPqs5CS0lXUI=|Chương 34: Ngẫu nhiên COSPLAY1 dưới Hương Soái vẫn là rất không tệ;Wz6y3+CKvEvfgndkVosfINbjAA4IvWWPo3Tx8NlCIsNU6mSvQczi+i3BMmkfK/yt+R80MS1z/yT8ell+L9zla310bQZ3E2p2MGcKSzdnXIChihQthXvWXcHorSd7S2WjApUogBtE3ySdBfa5vVjKgZ+EUYW2lxD0BvL2OyjTzXA=|Chương 35: Khụ khụ, cái này 1 Chương tiêu đề, bị không rõ sinh vật ăn hết;ImB/puvSK3ZEauin/vnbQriieKTTrSgPOQsUxsSmmNxj8AvnVmscBBd7ESBnm0/E1lKElKYQhQfGAs5mfRypRPyb72X7cZXymYZUpo1GDHLdp9NcWLzlgxwKIYb48CI4zS6fkPO3mPkh/CxTZY26x6rDOCKWvYytntyDzwXZ++s=|Chương 36: Ta cảm giác càng ngày Việt có làm nhân vật phản diện tiềm chất;lDxWQLDsB3Cn8PzV9oEochHI1QKXetxs617mYmsRAvysh5lMBMn+ShN7xQwFDfbWeZc+frpbGeSjt4EMNuqtqzcjqqh31i1OJ6hZrRKflFY3w0V6xGu87l427NJ2W+YDFTYBLNi0BxPG79guf+4Y4BuuXbG7zpRe/GvrBEMexdY=|Chương 37: Uy bức lợi dụ, còn có cái gì là ta Diệp Lương thần không dám làm?;OeZBPCAVH+zOUPKdc/lZxxqiOo++L0jR+SNzRPYixPOtTcopkqqoLZVhAwnWDTLm23KjudhSTQLeCUfkrpbWPfuhmtpkovFKxTviJtlBNWOoRkw5mrglAJiHRCrLWVCbqgW5JyHmjgimmedxoO+rDooIcBiNv6eQcsjTHwFYfvE=|Chương 38: Bệ hạ, thần thiếp. . . . . Khụ khụ, vi thần làm không được;lELDMhAXe+nzCMVC2xN+r/K2fPgX7he8vrySEpRFAHDzu3PnCGAXtEA0BLKfKEbGWZI/GCDrLB5iorBbgArsCr5D8XLvv89mJ3I808SHWFzms763j6ocN3YCEGEcofTcGdAzj13gRrhijFn/19Kq6agyNu0qFrjvWOweeNrQglM=|Chương 39: A đấy, đây là muốn lôi kéo ca tiết tấu sao?;6lw+UdeQsYw8C/Vytpdo4GqPKRL6JABc/YCP2+739GmzDGS8M2Dpy7FDJsbo00vNcLl0jz4AJ1CvW1yC4cuSuQ1h0xV4NHz13efAcDVKaSgH+58cz6Kn6JuFH5fnypEtCMFbPiV33VFI/x+knIhTH41TVCLSTQ0/hoYRfcfqYic=|Chương 40: Người ta đều là có phòng có xe có muội tử, đến ta thứ này lại có thể là có tư nhân vị diện.;IAN1qwQNZ+Zzd/dzzNdCt2RXUGmYlqw8shjkPtB8xnFfwQlXjvI5QL4hEqvpqd9M5meV5pBcg8cyB2RO2kllgOJKgio7c41lC7zSiRWknpgtMwKy/R8UJE7sHefhZG7lmbb5nkCfssxH8tIxjU0RPULjwcl3VTmqUBfcqorQAaI=|Chương 41: Trong nháy mắt biến thân thổ hào, cả người đều cảm giác không 1 dạng;oFBh6oYXySjZjvRFhPSEyaM3oxglz3aZySi7XyyCeuFMWnuezJTML2oZwANP8S6/y73CupJNfnf4fqlE9g14K/uqbb5rC09k2XF+1tPagjyExzrz1Y9bbDRxNlqxE97Bg90Q8FFXhfmthACkQqs3tbP41op3AYIcugvjn+VNRBs=|Chương 42: Có tiền, có phải hay không nên hào 1 dưới niết?;L+rZxR4tEc2r8CBzDvVivNJzEZlo+/mEtAJR1EEIoNlGAuspwd71lKqNsNnzER0GvbcIfrrLYxtyGoOiWFV7rJaVA6OWFSDcxCxkPm7RrJvVaUoWtAKTy38qmCo/bqU+6irckSXpDGOklMqMG6/1swOGGpyhdwz+J9tz/jStDgE=|Chương 43: Đạo Mộ Bút Ký bên trong không đều là như thế này sao?;4m12pxd3PSSZgJvozfUmcGW/vUKxn5EowdgOBcEjYJbLnOUHANVZw47fRvBxtT1+Bwv0KfuqluVWkCoWqSu3bHPJ0jflHrhgv9GR+68iyB6VKKNuOI8pIxrUK9Hs6dst4N4GrwFean8YmqsA32qucIsofzFQpyfyO/Ui83iSfqE=|Chương 44: Mẹ nó, Thần Giới ngươi là muốn ngã chết ta à;e3FHv3QHrNptwU6P3dnEf4kYsh0FRuPM9Rh0B7bge8GsftQia/n5fzkjuKjybsACDFiUAZrCK8txH4z1zSekZEkT4uuRb8uugT05UQL+d7muBPZM7aw0Bz+Gz/kxY4+3U2vUK+8viWMT3TM7ob9bilghHrRLL9GiTullM5QPosY=|Chương 45: Em gái ngươi a, đây là thân muội muội;c3sJ5Brf7kgWGIbfMphzSnmYaTZSCtGUX/yihzTUoGG8QdZPuq4qFD2Av5sBi6aqSpaxIrXtQ+oDjc12lxP3nS5YrT9aDaeKQD4rjdFkETPUBTgzm+j/bRJBzy2cpABfPLj2QTjAyD+j0bR206v45P3v/mXzv5ThbgO39o2vpHM=|Chương 46: Không may Tư Không bang chủ,;JHXgTiarxWokgrDQ2pAsSTX6Rp39JfMTU6f4alxOb5ifC2pmPySZ1xy+y/vX1fhXF3xSft/lhs+HQsi3S7EpNqCOWAG/tyMvVYlxKeXoaNlpNoeYet0KeMHmMlPddfZRA064U/YJOpyfCFCkt3ACxqwP+4zne3s2yjhdOtLOLVk=|Chương 47: Ăn sống Chu Cáp? Mình cũng không phải bối gia, không có tốt như vậy tuổi;kwRerOXG4BDsmost3wykKCrgxBXgsYhYxvu3cqMXFGm2qQVD6rtAqJh+sCS8gpCxBlqStvu1M4vLn/fZCwc2B/8aYO73l2HZ42CeWLIDzTfzNtoVBun6pi1L6asFRquKBGrdj7IfpX441DO7EZ1njpSuChZp4M3adbDb8XmZ7mk=|Chương 48: Luận như thế nào làm 1 Danh hợp cách hiệp sĩ đổ vỏ, tham khảo Chung Vạn Cừu Đồng Hài,;rHo1XdR2oWi/m4SfLu28poVi5CVvZYLJpGws00jP8Liw26CgXP6xmM7C7rNi7KNFZFHTK00XaiARbq95OXj15pfpt8DyBE0dp7x07tyqoSxDJ3Y5JnSYGq1psnz+EMnwy6Bc6y7oINpWdAOQkRIndowpOR0YsBVebEmQ0saOTeo=|Chương 49: Vân Trung Hạc, ngươi đến cùng ngược lại bao lớn nấm mốc?;KsLKfEy91ggHARIhLkCd4c/zhjCttN/T1LO38J0Mu3sMJOQEOxIG6jPzanqXE2SkY3vpCampBFpx78uzG/9z5JLP+eKYUWFpK6tK29gPlwjf43SQTPGcZfI5Xm+7F5cTx3ac9iXnXnZR8GqTSI7d21uKMCU+Vtvrw1hd823CXgQ=|Chương 50: Lần sau dám chọc ta người, nguyền rủa ngươi hữu tình người sẽ thành huynh muội!;0EkxwDZ+GMceVIpRQ26UzEVTL5Mbf/YTHD8DEVmY5N3twdP7D4lfTg6VkeuiuENaF20xGaHx+7p1Hxf0SiDX7Bm3dIb6f2Dx4mWo5/PlfYYz8Rs1NIi1wggjsWdxm1yOj+qcwdfVp63bhioZkyzrbv/3c1NaMgQJ0sioDiF8X9k=|Chương 51: Vì Olympic, cái này 1 Chương tiêu đề, hiến cho quốc gia;DAWQNaw55IwTSCxmiZNSSVBrUT2ix2T7EKAjYKrSSw/tWgfOZppufKKTr96NTB1EVBN3O0vZhChEq9/kQHDV9Pwev6p1RitgDV1EBf2lSlvLvZS01Cw9NSQWPr+knq2D9fKUObjPwhKV65afdiV3rKGEgsvZyI1iuSvN57O8K90=|Chương 52: Lục Mạch Thần Kiếm? Nghe rất lợi hại điêu, trên thực tế cũng không gì hơn cái này;U0kbP9ltJPU+jhxevKIm/ZZKfmMYOetCDhxMjOePB4ILasKNcVmdDGARG+zo9jKGccsy02nfJvrUIqzIp+ANOqEpflAb/3rtu1AcRvvfVVyUy+jHITsd2soWCkF4KZZ3td1/OiQ762KfaE6M0tuvOdA3fkbN8qxgiU+k8neRYvY=|Chương 53: La lỵ thi đấu cao, hợp pháp la lỵ cái gì, không thể tốt hơn á! ! !;Z4YremNevrpXh6lj39WfLquz1StLHGGHbs/Fgsgej882Rgq47ieRwgm+jeD1h1gG9omW4Fpjcv4d4xkY7r4j/HvBiUP62AT3d9fP77CtzXo5YRYQUIOqkTMRDUqfbaAzwGrCtn9XYtm3QCU2K1JBn0mGE05mKngFGq7zyrB9rcM=|Chương 54: Ta Diệp Lương thần từ trước đến nay là có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán,;IrP+NeNFiCbXsMhlIDgHxELVNvs0jQlWHl4GcRawRF+MGvtrQG9uSEm5O/+P4zmHbax+wNdVK+WW0/VxKiLy16rDsKOsR9Vh1F1rCWXPnwGGMi63qJKKsjzwP9betbbCNJN/ToXBADNNN0Xc+WJbN7pdW5PjrPHgD7ztwdEQ1hQ=|Chương 55: Hủy la lỵ cái gì, ta am hiểu nhất rồi;HdVe10+wRLv1bYrfknBVc0xqRjHaIrpuHp7Oqo6CrqhMbIIQfrSSB6rH8RurkCQThiI19a5Iov2YFtjx5Pn3jdk41SfJzDIEpsC8qFwh5Qrs4DCcF2BMOymjMO+9F4sLYJecWblaHDLGlEB3e5l/CfXMXGeqmhVklbhjLNfE5cU=|Chương 56: Muốn chân đạp 2 chiếc thuyền? Xem trước một chút Vô Nhai Tử lại thuyết;Rjx7NksB9/oAi7APaLPjdPynx6qN4ncMoi7lInnmZxjnN4eXF3CYLATW9KChPMMCT8gH3CKswTXksB3CmftdsfB0docNh7NGPSZQ7rttRN5TN+epDaps4e7I8/Az/y7Kr/ZkZ2WzarZYZIEAmYohzwjI3nZqkz31PF+jkUnRtHc=|Chương 57: Mộ Dung Phục? Ha ha, hắn cũng là cái chiến 5 cặn bã;Ii9Mp9Ft9GeLFyG1wuk7EzyfpsoAUqb8J6hAoFfQbPjDKGdiu0bkz5rgxEsCL8FI0P2BbYus3tuySDnWL2dbs0+lqd7M/nQz9KT9fOGR87QIYVeYhgWXbHYX2/ew+Wz9nV8Yp4GVGIzDNMDKyr9G6yq3auCbpxdMqlqDnbyPp8Q=|Chương 58: Vô Nhai Tử = kinh nghiệm bao? Thuyết pháp này ta thích,;3/nZlQ05OlY4y524Nnn8iH7WoDPVUJe8GTZyMkIePoXy98jxuGuACA+D20wRdgFzOvPqidgBUNfOMlso8uYmNvO7nLg2aZin/yNtGf/q0f2aKXoP6o+C5SE012Hbu93VD3CbUFxfp4nTxA4+2hRgQ41LnFKqF9eNKTg0ZFaH2Uk=|Chương 59: Vô Nhai Tử bài điểm đọc cơ, chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào;xZAnc2aGreFLLbUlF3zsx/OcJlxP5rePz1gUSbiI7/G7rMqMdH5wyDbobho9xOpt+/rfXX/vKkR5h04xC7akm6OPid3rJJdS+1VVHnXDk3xMSRCUGUGZwxreazNQfbZr/Rgdtck5ySSLDih5BQnVDJrk9T+1orDDhxe0BHdD3I4=|Chương 60: Vô Nhai Tử, trên đầu ngươi này xanh mơn mởn đồ,vật, đến cùng là cái gì?;ejKEWq2DOEmtpZjH40j9qupTIXfex8vp3/5S478JyYuQ6/zK25eNjJyOPt0DqIOXanzftUBqw7qEAxxc3lP6e6P1nezWaif3YAGBKl7rV1lsNHSNNOyC2gLfQmDpOz2PiKlSBtEcH/89aJpYQisBC/0xdsBywaU4fJ9NpWZ7MJU=|Chương 61: Không may Mộ Dung gia;ShQGzhZI26fmMFbomTGEDPxIGD25jsf+fVH1Vn+4iZYh1RvJv30onPcUSbdrjWkwbujcmWOzJqLnJx5ktJkebFg24Hzt9/vQRfz7F9c5n4GthZjNlpaxJeFMzu+2g+u7rohXIEb1RI4OTDHGtRzMXPL1v239Zc9VJsnP8mqIv6s=|Chương 62: Cuồng vọng Diệp Phàm, không chịu nổi một kích Nam Mộ Dung,;4gAm3LWkC+UfkFTalqzUnr1PwYS4Z13YnfdcXBhaYmm07bf471vPc7DQzJsaaGdaU+ct9aqam5RgchvG6Xyvr9jZPwc3JVQMYYlIgKxDa+lBIgnzxoZUa+5gh1nQS/se1Ch5H8BBcaG2OVvF3vs+nfprrV6k74AS1Q4JBjV2RA4=|Chương 63: Ta không phải nhằm vào các ngươi mỗ 1 người, tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi;FHOsLsrzCnxQnkm0M6WtZ+4jKC6oCibcqv3VMGExiE6ckNFnbeeQhaYRaGXVAVQOD0hX26pAWjlXiXDnvIy0R5B7W4csWRyb3IIyAw513ERK55T8SfC8ZwY6HGAkPCbqfzEGQI50vWv2C0+LSf/7M5gLRcjVd7tHmQ/J0h6vjj8=|Chương 64: Ta cảm thấy, bàn về diễn kỹ, chí ít nên cho ta 1 tôn Tiểu Kim Nhân!;YVE/ErCgnO6LvNbFP35XmnWhOVNGnjoAbRa8WUag/g638qO8wIwHAs4mF0SbmaF6ZOHouvUMt9HBh9rg4RpUDVVyVAnFDhQykIQSxOJbb3drfwj6042uwXCv+ZMV4R94z5zpByzUIZQ600yF9kwY1fUYGqFSHQNA3ANswF3/p0E=|Chương 65: Mộ Dung Bác, như thế có thể chịu, ngươi là thuộc rùa đen sao?;2jh1sE2YxLY6RzCc9Evn7oLNdrzQMJhGHOKbobH81cvI3Y6LCkvFX/PtmmheH2fB+xVUG+YoFycd/XMz4zugACelo3iCKgXdzQgAVQVWTLYIid0+r8UAjDlD+4YEiT5aBJ468S93kb4qtt8Wd4865Yz+iI+DZ0fVOIYe4qWlr6g=|Chương 66: Mộ Dung Bác, ngươi ăn táo viên thuốc sao?;n3HDfa2YhlDAKHkl5GlMl0VpTe+H/Fouvo2iqPNerYORtLKsE3R3fpWr3bD9v7z8BalZz0V19PJBuLKzxT+B0c+HR6V9LvTcj0lW5hVWYs8v3cLTw/pPxyiw8vvFP5LEuoRd9SXWqW8Dqh0EEKVJvntWSWf4cFQ2rTLnTNAIbYQ=|Chương 67: Trong truyền thuyết;jTu/4WVKe7mPZChc3S6ybKZ7dBc1e9neczGB7OkDBMqmyTu9jEYlbs578qjiySPRzBwgplU6U9x+aFRvopafRB0lH7G3Zin/YezBnMeUkvrgFYSAF9eSuRm+3yiSqEniu0isXqKBfywa++8OWyyPvMV3tp3RNhLqzZP8foD00uo=|Chương 68: Ca đã đến loại kia vẫy tay liền có 1 đống lớn tiểu đệ xuất mã cấp độ sao?;QeUgWdBMx0dJKuR0C1tP+k/dnqG9EJN3yDeDHFbSy7syXOjPHR41kUU9b5nXOEvV/dBEgoVlV4T88q8z17e/w3EHOLLVfvmCuj98rW/DAa74elg8i2FnvULSTMUnBiLuZ9Bn9HpYSJydlIWzhWQWG9XkLfJUP/mfYT56NUrZiug=|Chương 69: Đinh Xuân Thu? Đụng phải Độc Kháng điểm Mãn ca, như cũ đến quỳ!;7JDVdtLJ3ktFrAekusyiRAA9QPjoam58CGWB8ULoxCJTvIb3oNnpdbE8no8qUzD6ns7diSrsYCqQnnpflAJn7kjRUki/A1EQPupR370uG9RhddaSfbbHiPSmUO6X1MU6KpAJCdyWWm1eL9rdVO/5QRkNnB0fYbryL9CrUXT9jgM=|Chương 70: Cầu Đinh Xuân Thu tâm lý diện tích;tWDDlJAM4IYqEZcw9G4RLI3g2kmIJxX6GGxp2RdjHq7u/adWU5rPkSGXHLzKJiGwFf4SCA+8VXWOl/CtJJtu/qUkrlff9fz9uxLyHxgimILNMBp0aCK9OqrD5UKXTp9uD61uBygMLhwQR31awN8auPAembf14gXsDxG5YDt8cQM=|Chương 71: Đồng Mỗ ra sân, tát hoa tát hoa,;5Zvh5/n7vb355v6Ymd6un5UrWKUT8fyabT5HlSSje0LQVRXm0wEeFMknIadvSNPB6VBzMmCl5S5anTusEj8gyBuHJ5+Z5m/WQOApU2KNleYBipU72DucwHaksp8Fm7ginGuCy2fJek7fHXBKnUlmJcV7zSiQoL/Ej2FfXKQfzNw=|Chương 72: Lão tăng quét rác, ngươi quá khiến ta thất vọng!;k1NVgDkwJRFyIoCCRT6q9FIDPwvz+5VFzG1W2J8TQ3IIDpDpgc3WPqr/3O0TSP+QBgozhKmTEa8TAYs1f2wNVs0erIID8uQatYosBP1ahIuQ/aqOvOKgfYo0adnNsG/ulV2b4wHuREJuxXvJhPRTPm45bgB+9KS2w/WlrkGqeOo=|Chương 73: Kế hoạch mở công ty, ca rốt cục muốn làm lão bản rồi (tu);DjHpsDDvg7Sh41L10ewpLK+CJrg6VmC+qhAXNz6PFUi+eTSij2mKJrpaXHEeZNZ/Q0mXe+iJxP68U5sLRqt/+MVPPdNnnGJMaXoNEi5ce/e1M9fLPGUM9q3ulgItODhiuOxecs9hUPMgLqoc9Wi811ciZsM0GZs6TuyeK4TCGGM=|Chương 74: Trương Vô Kỵ, mặc cho ngươi gian như quỷ, cũng muốn uống ca nước rửa chân!;TnDw8U86XyDm/ZQFltpw0+TtpfiSx733FWWZq0bKwe77mfyHeHdEGZPGrrhJet7YGG2ZejN6+jgxd32Ws6e1VV8IH0AT+ZJ2ZKvOGJIynYqLHtrm/J7G1ImWfUotnJupAYLvv6KxF25aLxmVeNlgQ/7mFqBBMDKa22r4yuXVYkc=|Chương 75: Đoạt Ỷ Thiên, kiếm chọn 6 phái, ta Diệp Lương thần cũng là như thế kén ăn tạc thiên;uSF/MyIl7wz+JR2ShT94WKb6TaTGmyW6vUJrBzcnh+QS1TKMNUnoYryLgO+RsWfvReEKjDqwV+xHCoM2LJpNPqe5RufFv9J08vrCiB729iwQbh93UUWTdeJg4qU1dzgIfoJy295sYhKjphI5pYgdhfvsxZ0YkRYnG9J+o2yYyC0=|Chương 76: Thầm mến cái gì, phức tạp nhất á!;Gkz3aJMnnuNN0k17gC1L9zPIIfVtsqqekdJixAdQVfLOc/hBPpsv8H4eSGzSl02BXLdPR+XYY6XqEQX05g5yDrHjL0e+MBeG0IqQlhEz+YGKOcouId5cSE4v92EE7B6kXQcCusxubbnKFIpsXxybBGWfmYQ1AfXmnvR3+mDZEYw=|Chương 77: Kiếm chọn Chân Vũ, ta Diệp Lương thần chính là như vậy Ngưu Bài;anrbyK+MQBx2AMmTrFZ44mRoLlGgIZXewANRFgF76yEY3c7KsAzrKDWcWHyAIROh0icmU+AY492/Vcd59nudCtXfWuvQpvAeQP2V+PrlkhN7XnWn/+Idr3pf0Tt9x5U5/tuGEBGjU4B0HV0w8zwtGHqMl5ZbKy70dPPzGotI+Fw=|Chương 78: Để Tiên Vu Thông đến nói cho ngươi, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết,;xt4TN7Rmo1ZYLvfCLTMFzvBxWzzDsMrG5PuaPs2CZnWeR9J5YAVZDBSI2lF7a2bVzHcbiNf9/S1nNxvfOh9wqCeNSD8xxisSBx5V8O5h9gu95tbrwQTF4at5kuz20uFhWh+mVJILM5/fUFF2trM1TuIQgdPxW2XhUqwzD1KWucM=|Chương 79: Điển hình trượng phu, Hà Thái Xung!;9ot9QlH8oHl49vXsubLKf8L6Ka3G+SRYKLXhs8Q+0fENTQGc8o0Xn17VGeaCq25s3gA27nfEO+JZX2lghTCPeoAhEdcZa73+7KBgJw5COYtQl1uDyuUcb14BLIrDypp6ZNKRW8PkboIUNbYN6Dh4uHXDH/ZDDgkSr3sRgh8yuuk=|Chương 80: Bá đạo Tổng Giám Đốc? Không, là ngươi suy nghĩ nhiều;FbJzgZ01Om2W9RfVV04ssBor9/vAPnhPb1YD3u731sP0g6HkCMQuwdGKnJDhvIaD4y0LDnQsm71C93dHrdsO7iIkRHjIItejKjMfuvdg8vfQJlWImohMikkDMsIE2FBkl0ddKFpH4Lf6DoLEWRxGpOaqQB50oWY4448b53IETTY=|Chương 81: Điều giáo, khụ khụ, bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược tiến hành lúc,;zuSav6jOHU9AYLvkjsSkwlEI+HmWEvzcVK6q+5thdC5a2BmkV8W2YII6IXnQquiEhlzZKXO8C8MgCZrscd7kBZmbU1YuSOeG54TUAApUD2MMRyw+wgInPthr/tPCYkwZsGpwEgCoIRmabyn7MAzfKxVdlCWDEPc0RrAfLNfBPKU=|Chương 82: Nữ nhân đối nam nhân hiếu kỳ, thường thường là luân hãm bắt đầu;xbZErxhATdSM02Imvvzc1BQttvtncZjUtvKHJEvQr0MAKLCgjlONWppnlxJNkxGv3wm6yV6ww59Ccp0roUayYitmsDAOX8M3VmlKUO3Zp/Ocp5MwBLvdXlIpQwVDjq/k/M+uoIKEYAFpeTLM/v7GzotHuLLRUiW1Biicuc+UyUo=|Chương 83: Chung Nam Sơn dưới, Hoạt Tử Nhân Mộ,;Shete33GEYXjNvZXWcXL8iDFHmYuxom1GHY4PmzaZKpBSiF7C5pClrX9ubYKB87fBMNV4+yIxMHhb9dMG7BYDg8l/9m5JEG1aGm1iNVex7q0Eag3a+Fm8Hc+OTfH40EzF7YC7L56MyRmj47hIzaYiXH1B1wdQwpkw6JSikNZde8=|Chương 84: Khụ khụ, dạng này lừa gạt tiểu cô nương, có phải hay không có chút không tốt lắm a?;ghvJetCEaaEHFyJEETWHTuXKl64z073E7/NALM6yXq7uTK6L8rDiwVXUhtsQvOMSX3tQs+1n1RvfY9ZkkhxyKuqg9MMLndpOdPYRkUQNiO6NsNyxhBM7OrBzCVkjKRdzfE/z2fHm/o80TDcEqCMdJ/3JNwAwKwQvGMTxzasCe5U=|Chương 85: Nhìn chung toàn bộ Ỷ Thiên Thế Giới, ta liền phục Sử bang chủ ngươi 1 người!;7XMTIv/n0Klvo2zrD9WoGG3gKM+yZbFog89i/QnqtC3h2BfConKMsYyckBcKgloCZjgBG9A+/EaRadHv5sCF+UxOzx0ilOzPo3e83d4m3LAlRTnSK/74VaGCR63qisUjzI4iEbtG11Dt9S+azog1XAYhasvWQbOsHCCCoFuEyYQ=|Chương 86: Cầu Quách Đại Hiệp tâm lý diện tích;9pwlw7BZhWuukfPsC1AXkhArrydNkGyywc+iBHwNd2+2Ljy4hIMjWXU5rTe0MMWIE5afrZjlaJs9kW5M8BXXINhuKnCkPBU0gQFrme63QZB4On6NNuUL7tdCaTTSJSSfsaabmYMmksuwXOCluLS2b+YOvwzBGFNEvQFZ+pvPvwM=|Chương 87: Luôn cảm giác Chỉ Nhược muội tử đã triệt để hắc hóa;YvIf5YUvAdsaRObT9zGuNsm/5v7rAIxNwbvjOpw+GBigdIcVx1GdlmeqBbDCp0TUk18YGYv5JD55CEk71ANwB00cQQuPcfdz7vKIX7alfqH93bKmekf1ff1CgMuMQOszW6Y2lnuhsh57n2hukAFnweEF12TUMSidGgJY95T2Zww=|Chương 88: 2 muội tử gặp mặt, luôn cảm giác muốn phát sinh không chuyện tốt, sưng a phá? Online các loại, gấp;Zwtpua7O5N+tUMePnQlnZcmZO3IDRZyUIbzLUkBOlSTnw3tOL3++MLSOK/88YhcWxFaKAeo/2KT8ZOa3YqqlNyAyxRrqShjJhP2eDxRTpOVad6skCj9gXJP3tF3ZAyfw3zobC7A3WeKgt0SwZocJap/ugvWF3/vOTRaVom5OVD0=|Chương 89: Gần trong gang tấc, người chỉ Địch Quốc, ta Diệp Lương thần chính là như vậy nổ banh trời;aMxx5ZlHwJJCKSR2FtUBuZuuoC2EhUXNYBryFsPgQcxvraqQJMpL6wt2fT7yvIbzY7qaKeWniVQVcVwy7MX3gfb0MEpgVDE2Yk6fPTb9QcV7wdSDmjicVFDrKXbvjsnJgmBfWBG7r1iNto3aqwPTFcxss6oqqxDz3kAhE6TEhQ8=|Chương 90: Quả nhiên, điều giáo muốn từ la lỵ nắm lên;YY5ASqqGIhkXbBHaMSC6eixMaUmrcC9vo03F3p+GnlMtGaIog8Jb/EMofgRNCxjqpaaO2CGKHNWKf5EpfbxY5u4fQhE8XdvZsHKVxuCFvMeV/+H1W6N3HqPrFE7TnK+suPgtdM7gLuAoBNERFK71gCnAkdUsXMHNsH+011lJlLQ=|Chương 91: Âu hệ sẽ không nói cho bọn mày, Diệp Cô Thành nhưng thật ra là ngẫu Đại Biểu Ca!;mwKOmlsikmAsERIda9WFkgm3QIg6hVlDn2ol3ingEs3W4Hdp+XBtf44ymfEqgsoDQKbLOdouCm26mfrs5iToL5P1JXm4kP0RWbbYenTfcyfJVtqI+2hzwNJrO6TAIfNBwX1MNzOnqWvn42gDQt9KoxKePvDiCnkb4MrIEnKS2tU=|Chương 92: Ta Chỉ Nhược muội tử thật sự là càng ngày Việt đáng yêu đâu?;yP9SZmKtne06GMae/KebYIljXZS53LfcAYE9o7PKtLqCcc9blOcZLZO0Fwo856e5ucp3k/vI8n2TW6Cpyxkm31OjTTLeE86BYe1hwfTvNpQUvP78LvKfxms3GN+Y1+IB5OLSPa4/MFVCpAIwJSgECAzll9IrD7SwKoDHPzXSULo=|Chương 93: Triệu Mẫn muội tử, ngươi ngạo kiều;+KhaOBuSnRMwXD33pv9vPrOcR4QkdYCNONgUCvFwXGVq7cTRauPZHinsTAyGEaO86eLPuX6455Lm8wO6nfry3qOFpvUUcJfaGmNQx0bSJx0qmPyVQY9agWQwRjMdxkiRj7w8IhMhfPH8tSZDsY7u1nTBSucwQALH0UXLVnMuEBk=|Chương 94: Rốt cục muốn đột phá, ta đợi đến hoa đều rụng;4kET6ZIwfuP9YkCfa3voSLrjOVUuEv9NVkOP+e3sGDlEm4cTeADftyLzVVYhUcJlJUpLuGRFfycdRDjLnRZCpuG18U85rF+IqRIMV0srn5EtMjJclahbGIT7XZqj3CssTXAWqfyM+Y8JdtxEuJUYbYh5gqJxduX2QXQv+y0Caxw=|Chương 95: Chỉ Nhược muội tử biến thân a, tát hoa tát hoa;Ee/b88pRYY1POhcdvEe4EAgLKK3QsRI/T0JpQtDQQoGbZkhCCKcHJ4ZYTWBl3NHV60syZkZt6sxZBD2w0QWUsH6bREUqefKhjh31IbYbbPy0LhuzM9cMmC7s/PgoCd9XONkI904L+aHEs0Js86CH/r/dgIDERgATtzZzrJPIWWk=|Chương 96: Ngọa tào, Đổng Thiên Bảo! Đạo diễn, hỏi là ta đi nhầm studio sao?;XDaKgYQ0hFOoS2JNi58iC9zu7hlzWj/vU8O1iKRCwn6M+2Flgt6xCSJ4AE5CnIEMMfhMgWDVljsgkFNDgQzHowT5TYRv27z9gaec2PaJodj549EvpNz9PkjohwcEDgLQlCGtDhSMVig9PQrRzhFVi7Xsu23Vj8pOdIxv3AXX4NI=|Chương 97: 1 mặt mộng bức Nhữ Dương Vương;tnlP6xuBOqmurIenSH4HUcpGIkTDjHWlsqm6srzs72LIF8pWKY74X9ymxW1sqbSvuVD+kbsppyf6calL0e5g9mtpFe8/059FnVGAZBRdt52VrY1NYcK02X0ibA5cFZF9UkMXwJkyOWlmxxWV2CFq6JpbTtJQh7UvdE1XDl9/qsM=|Chương 98: Tổng cảm giác mình đây là muốn hướng về Thành ca dựa sát vào a;XTnyp1z6TeOAvc2MJs507odt1xwVFBn9nbrLF6c+itugzKj3bWAW33uVeFNE1GxpRHO+csUD8KvQWH346iaNtrCZP6MlLGh1ThHPAYc2WIVuuTnd7cC+Bm2ezqVYlHeIVPmn+3GeCbnzin8cHK/nr7D0fUPHfyg+3Hqh+xAR5qM=|Chương 99: Ân, ta chính là như vậy 1 cái giỏi về thay người khác muốn người;DDhFTuNh+xkBnu/VnkoQdWIUayOR/RAwz2w2UXv2xiSQfhn+YGJInBvMtkpweqs+EIZOMHfkE4qvXu8tJoWdn3mzqjgLq+PTnZe3LPwu1pN9lXWVPAPWMrpFI7sspMxOgaD6W86HnIosSCLZGXV9ex68B6wbLonqItrJ9b2Xwj4=|Chương 100: Nguyên lai ta bất tri bất giác lại giả bộ 1 tay tốt bức,;Ws7A+/lfJ5WlOR3FxWg8sVT9ruKWvdgcNpIZLKaR6XhLyMdkY1qlhl44i4L9i+K+oJ98m2wAIFv7vV+qvXIl+IP/u9HUsW6G4ec43rA1JOBMseznTxsRQ53zVHFvJI++fIHg1uHzipWPc3F/5djVSaUHwOweKdoQNJ6gttVR/98=|Chương 101: Cơ trí Ngô Kính Thảo, cái này sóng ta nhịn không được cho ngươi max điểm ;M0CDxqxq6nDtCpX+KF2Ck8JZCsSEycRCwly0IqESrHauChdaBX/4GytzldEVLCfWu02i0Q4frVqV1jL2Cju0TvNYNgfTiWQFsh3JfNwvvcBLwqQPXrYzZ7ijd6eRaiaP9vpIKv0ABKfToUgJ5mLFs0OnjeAui8tIIHcFHPqmp9s=|Chương 102: Gõ xong cái này 1 Chương, cảm giác lại cho ăn chính mình ăn mười mấy cân thức ăn cho chó ;/YIZ5E1K9Sqs7hsINSkbmlVg3/m036QnJYzs49PtYsoDToyDaaNquUcpE61xrQN7vOQLbm8rO7c0Cash49IPaI87ctVe4Vlv/auMimZztixtYvcppqrJuZXfzyScFTnGdJMq0N+0W1kNVYZADDrHUDCp1Cno6vRLxBeYc2LGStg=|Chương 103: Hôm nay tiêu đề, trốn việc ;8FNqYe/QylTxxbQxqHZpqnfRDe0T4Sv5uwLcWNIxzuulY45T05EmLNVO+0sJFaMc6VJMP32zPzpTxA/c6jYm6XsThGXRBaON/Ggd8Sp+0dqsyrsFHZVQOjA32+Wimfvpl7eT5nY9EALWWuoZivpv+fqls22qFmOOe1jEqflINJs=|Chương 104: Nhà ta Chỉ Nhược muội tử, thật đã hắc hóa, tốt Tang tâm ~~ ;yIhlhyNx63wtIhV0nr71VqGjEdXA8Z9/k6Djpn2NmY2bc+WmwG7ftmmlZIDigSmiB28M55IL44w7a1XE6CaJwF4LoGSK5320VwQ6DF0ufOBMU6RD/Pd/dQRVYyFkOlg9MCr7jboYg3i1ctIEqCR5pZFFSJuVuRy+KDzeneZkogY=|Chương 105: Kém 1 điểm dài lệch ra Chỉ Nhược muội tử ;AYBbMopM99/9okKsFl4HqNuoF+mghGdLznFQDB+nYiPqqfkKndANxT9NU55IKUpGSYGb+PPsKDBfJIbDrl3/ictZYbzGTIV46eL6xIR34x/+0G1OyUTgYxuxqW2fHslUQ45PEnY6QUheubTNhG6EyZDF4hQvxzCJ+bMNdAM+0iE=|Chương 106: Nhất định khổ cực Dương Châu Song Long ;duw1mJ2w7Pl6R3WFNQRmSQudi8APkK4xUxXme4sroiteURqFkseyJB89+vj6dLTvJ8oooGRt+c+TVFpYcm2xS9NreYe7wZ227A7KlwKeEk3jXjo3Y30JMLGX0rH1DyNLe0ZO12EwCLuIo9UP7iGSZXV/LPd3F3st+1BtmfeDFXg=|Chương 107: Vũ Văn gia đã đọa lạc đến trở thành Dương Quảng chó săn sao? ;Eu0weAGTquW1UktwLKpEC/mKzpZhttdvFo3auizg53FTEvVnFZEgEiD1SBy3vnTFbrqDM1idnPWXqZBXShRQb8deD2xI61JhlhQ2KHS7MP//xbSU4O9QgOz8sW+IYkPbQSEfdiLI74JTvSV6l9gYT4uLdRSJ9TNwolRjpgKvvLo=|Chương 108: A đấy, Song Long các ngươi không phải là ưa thích niên kỷ so với các ngươi đại nữ nhân? ;N7HfAr3eLnLZS/Lp7pYUiG3ebPsK5Pa3PjQ+/hcZ1hE6jqyQ0fipBhPA27SNB2B7OOQarNZIogPwLj4ubDXqU9iG7RuJqWwONxgIX2TBN3FyYkkGGD0X4GgFx+VZSfd85ycH9ndHJlJSnLVa+VH9Uqu6MMWsRH0Oj9+5Uqgvo+4=|Chương 109: Song Long các ngươi tu luyện nhanh như vậy, là mở hack a? ;WNzp+YkTfMS+kg5ahfvpUYW+jMKeZNKz5UXuY6cizyGkqNcc5pGSVm1gk+zdjMHknFS4CAkm/W0eR3DWqJYYqMHFTSBEQ1BTXg3AsBB+L3Uml9a7oBt9bx4jtDqPOP8SOGUlW+/LHwIUfuLI/hFxyH6yv4rIddNZ5WnfCrmAMp4=|Chương 110: Bạn bè tốt, 1 chăn mền, Song Long các ngươi loại tình huống này, này đến ngủ bao nhiêu lần a? ;5TdZQlYg02knDtZ3dRFVQO4dsw9LtkFhH8UInbGy82iFzV0m8NNo8NPS7YyyiPAJzt2i4X+9L4fAwzs9vfYPLlTS6c9owxDJNmwI7yIK6TltseJa7taLbkks2G0p2/GX5bpcJmb4LHExVM0jWi4xUnTUtkP4gNxogq9hawntv2I=|Chương 111: Độc Cô Sách tìm đường chết con đường ;lb7Wi28FvGbyrjcOWuFLxkOeg5PwCPpiTnYEtYVBh0cAMVR+FUg2ENmsB88mNBe/vCOHJi5xfDs6o7Iz/Fjku2PR98epOv+XKmvRNRDbHCyjiegVZKQwJTlcvE5YjgcCU2E/kr28jrfPoNOBV2t8JDGhwXHCACLhEYVhbHlTHFY=|Chương 112: Ta thuyết muội tử, ngươi trở mặt tốc độ làm sao so lật sách còn nhanh? ;mI/IUuLYukbO9DMfr6f8T9NszrgkvhpKymYiKM2clW4d5KNUh9jnBFSNVGprq9QnddRCPtvQPKI6OcuVOcfTBlp2OdZHYr+k0NN1kGsGZuMCdsfFK+TeU5BnquBCEIgi7RJA18BeOCBNDwqIyFG1iIxMHMbBpnIOFNwXJ8b0euM=|Chương 113: Khấu Trọng, ngươi nha không thể rụt rè 1 điểm sao? ;z2YO/D6IYOKoCQa5AlL3jdo9aorbCS3dZGQweqS8UcyTUArXzO50e+xIGuB8GG2CyUT9Sb8iHsmrP+5WnvqlfofivGSfS/p3qxK0hh0tkL5nGOhP8CUiX7yqDCvNhAhOpdKITfpzEi2HTxDu8XdALBTczvm6/IOpgz1VSj9ZkdQ=|Chương 114: Lý 2 tử, ngươi nha kỳ thực cũng là cái xấu bụng đi, ;MzDywmvMbu0kSBRurShwL99ITngXuxMnzuZ3nJ20J7hgls0pI7QMHQz+OHS80a5nkIjGwKnsUAuwEbRTihPDrRsB8iPjcqRRunbUG1oxXyMk4nDgjdMzJ2IWdtafYttc+gTRqNBJYmdt9JARLVnDE5mDnmpx1tSyUkEYk6VymRM=|Chương 115: Thế mà Nhân Vật khách mời 1 đem tâm linh đạo sư, ân, vị này Đồng Hài, lão phu rất xem trọng ngươi u ;dOWmDhziTm+z0UGJ3R8NIgEd3mgoCKCXI5Pmy5MjUTXzixaN0jasRg2v+pBoQoFfrr0MCXimb+LV2fXh8PU0hxyTS0g1Pur2YKqhDJpc1pkAD5/Qs98Qf8VIvZxceDk6Cbkph01Cd5UHoHO/VcT5Mm0rVVbulKzIN8RHI5rkgLw=|Chương 116: Chị em gái? Mẫu Nữ Hoa? Tựa hồ giải tỏa cái gì không được đồ,vật. ;g41lOz1B38URkyyW3SyE0ofTMLoGxMMlQv3Icg1AvdAYMBrHE5EULLbfBI6FPV6E67mjP6WIHAIIdnfoH3k1VlMjKqYRBZqgGcY6N3uQruPVCReUoumO0IetYWe9B4yGwia8NyFlhYA5Uxs2InVB2F46iVdTc4qQjPppuXHxn4Y=|Chương 117: Vậy mà làm truyền công lão gia gia, khó đạo ta nhưng thật ra là nhân vật chính phía sau nam nhân? ;PaoX5SYxgv7/hmRCjEOka8avz4L5+3/Q+9qmJdkGtc5fBVyJ50XSiUDe7BS1+dz0se4zN6NGAFxU/zfw6KBlRXA5AVjsFLNd8RBuXQt0vai8C+GcKQCQMXLD5Zl9CYzEGiuUAKY3uhoNKm5sGrvghhiQKcT06JO/tRLI7GxNkJM=|Chương 118: Phi Mã Mục Tràng ;XC4GRD9Qz/EyfakeItPBljmuAletlAOlPUrixYjyYaVcTWm6TyUi7lT8ah9xIYLTd8HmgbQ6kjk7VUYoACGTRajIEyNfo/JVq2y5v5DV/yqB5FGO2NkMR0seQfdChydWqjsNcX7v19IwnetSBAoy/HnFcfCQgMa7iPqmpqiDETI=|Chương 119: Dám trêu chọc hắc lão đại nữ nhân? Lỗ Diệu Tử ngươi có thể, ;kG7H2emgSXrKMuMLUmuODYqXbbi8torX7x8emqDDLYS7zpqxbM4WSdu+tPXiZb2HYoOZLxHzMX6QMTI85aA6Jy9QWUbEkIfO9deUsxAbcmEhTxk0yDB5xzix0jHpCQtONnHSsGcoXVQOxmpHluGbYRDXW7QHz6Q5dz5zbKndOao=|Chương 120: Đưa Chocolate là cái gì ngạnh, online các loại ;JJxOFteqiujp1+M/ZsrKmJLkGDsHi3SRjRmVzD9+hOsXZZlQOvVylU8I4L43e2fdoyAD4E/CR4LIcD487DOLpF8hT8qk2yLtYC0Yx+AQ90n75M1QFAdrnTIo52fDTzZvYUnC60rIIKb56j7vyG665/tclUdQR1g0RuVbmrY7htg=|Chương 121: Ma Đao Đường, nghe rất không tệ, ân, nếu không mình cũng làm cái Thần Binh Các tới chơi chơi? ;xhqqplK/MzTjMyHZWrlM2zFHsQiI/w2C/BtogR0t/VezHiImxFTJ97Vg/yubxqLez4yhP+891qKznnEiMcLl+PrydXoQ9vlZD61sxWE8Zp0qD0/6SjGics7pmbZ5ooIPZTu0VBsSUaTF1keHXK6XWcTHDIwvAj8RtFH9f1hgQg8=|Chương 122: Là nam nhân, liền xông đến 99 Tầng, a không đúng, phải nói là qua xông Chiến Thần Điện ;OwTPQlvJV4Zn+0Nz5psiCCoBG9x3TnDINx/g2/4dA65/mh8NBUm55KV9mAI9lPuDDbCi1naDJko3VcMn7/hjUNzQ5qHa94nYCqWOp/NZy0CJSlgbqX9erz9TmbnhSs9kwV5nVxo9GOam6/8DcpOq5/SIu3KE+YQoBpuP+cjHCcg=|Chương 123: Hòa Thị Bích? Vậy nhưng là đồ tốt a, không đem tới tay thực sự quá không có lỗi với chính mình ;MkON+YNBTKpD5sqfEYltVVVnTGSbqe2jwCkElKLx4V/eS0S9KUlQbWZ/glw/Uo04d5/78pBivZsp3dupgTsCzXf4h6NNsw1iLjBGFvIChzP6iycEQ245Y3B/TV7wfhoY6Y4RX14T+WRolxaWPAJ782sNuUtAzjsItB7E9phdIjY=|Chương 124: Cho quỳ, mẹ nó Tĩnh Niệm Thiện Viện mới là thật hào a! ;5SZMDu9DzvlcSqvsfPreBlmP482codOMbQQHSnBMAzPYZXEjOc+wyAAFxleaNZ5Loy/RcpHa+faT9zLWw7jG6I3/iDU6MBx+Pq3LFqFaiU9Mbhi/0sSOm6fmZm1aho+Qya9x3KxaOwU2vXwACf08suHgZpxDFH0/7DAUPIDP2yY=|Chương 125: Đắc thủ ;eVA/I0RwEkcZUPoinn5a9sDCITF8czAMcyBXlDNrBItCRk94A1/XluxcGzIAQ+bBrAjF5KPx/u3TKAIiDYLNUQJRvciCaoWK+q/JLRYg3YDXb4YYFUzyU+kUcNvDHhbJP9oeOzFmIwVUsYYjfnMd1hIOjDnMYg5aHdjKyP7Ct84=|Chương 126: Không thể không thuyết, Lý 2 tử ngươi vận khí thật đúng là tốt đâu? ;HVcXNjx43lBEKX8Yq78ve/QbAGJoHBeTKINkyZArppgHupQiQwZB4ZRO0NZpgLc9aKvrfz/wRC58aikyEEHb6zPcFSHJwZpsrP1Gx+7iylfAbwNwkiyBtxj9F9LXq5tdUUlE3zKRjaGNXXeM0MgrdYZwhUrn9INJ2ZB/Po4SE24=|Chương 127: Ngụy Chinh cùng Hư Hành Chi ;i33fw3sSRRaWTvfNwkHfgzHXmmw75Y/67sPyx1HevjtdO3xBkBy/PT0n47h765t3tj6Ekivb9rXTQppBNeNmXO9LzI+WeTqryZ+F0fuI1KW1jN3tFSvAJ8TBv6vx9MrcMTfny3jHAKwznrUJuFY3+cKlgatkgelsSgYeShN9H5g=|Chương 128: Luôn cảm giác mình tựa hồ làm cái gì không được sự tình a, đến cùng là cái gì đây? ;7DqxYlTb8SWtBaU0pdyTQCtVZ9bMZWC4xfsWX99HpZGdzEz3QHjB/C8Kiy101/8zlS/8TsZVrk+TRZ0nCi0aDXhY1cy/cfjoQ89RMYOBHU8SNyFK//VLkT39tEUsZsd3Y+c9t4XZ0lVSabBLi7BJUkkkOjNhV5xQ2+FfFj33ynI=|Chương 129: Ân, lúc khi tối hậu trọng yếu, vẫn là muốn đem Song Long lôi ra đến lưu 1 lưu nha ;PIimIw+Sr9wrsslpNCHEQCu2V4CmnrpEOuQQr2Ii8tyDR9wn7w7sh3xWCVf9Eh1rrha1GF5EBD8EzMTD9/gRlRxekOVb4cKVN5SY+5pW6ucu+bNyAo14ONET6yVjzBmwbao0McG1RwIpu+0vLbC+eXlAmW1ZxPsQ0IpPverfeyg=|Chương 130: Bạt Phong Hàn đến làm sao bây giờ? Đóng cửa, thả Khấu Trọng! ;WIYd9zWJM1GXxcT+qr+s7Fq1U/PrVIbyfrXkXUOvwToGLtb1Eqr7UUC/2c2S+zeErxDjSebf4YZAVX98KEstx6uTBC0OzciBQ5jvWDG3HVWBfkYsw6cIr8lZxZj+PrrN/0xCQS1MnzJpDApBjvfMySffeI7SqT/W1mFxn0z88NQ=|Chương 131: Muội tử, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt u, ân, toàn thân trên dưới biết rõ hơn ;kRbHq914NwlWOEzH8ottHX5/HAUd3H0FTZs/WrKsRO8JtnFne/P9iV80tEUHpkjfs3iCGez+Fy++1oXA4likdt8beiJ+ezPFGJjIHZVGiuZ7i40pK8+zBiJJeBfSytzetw/QsbgWvtqqsyOG6Jbb0ttt1uRKqZqL3q+VPl07ycg=|Chương 132: Không thương hương tiếc ngọc? Không không không, ta mới không phải loại này không hiểu phong tình người đâu ;JzPPa0TvK9Qdzhhmr0G0FzBzfQX67meL7w5mzTvg1ZfVKOcpoBTkkLxAAiJlx3sSs2Vv36xjaoFAuWT/OjGL0P1bczBziDa7UTkp1NbMjGoPTqoNvGsdvxGjtXXxuSjPbnhtVt1B78B3DM47RTag12d4lnQ4G6Ak9BW1aGuLZ/A=|Chương 133: Đa tạ tán dương, kỳ thực đâu, đã không ngừng 1 người dạng này thuyết ta. ;++npPdSD4bJJBkFQd1DS+FKBlapcET8CYDNR9pLr/CAblIY+eRA3SpTcnnf8SgaiJmb3BxdYbNLV16PHOzHPPCNWst4Cb5rF9FYHTrLvWIkjmGPZo/gQ6iH87WEmNZQTLbCz7ExxQ4yzTpMMELn1fnym3Rn6woWMxW3NMYQ2gOQ=|Chương 134: muội tử, ngươi trở mặt tốc độ đơn giản so lật sách còn nhanh a! ;DoNJD/GIIybcGeHDc6XjB2CMlmSLW5AZhg9+IW33IlmuMRcH0o14TWeB+z7XLa656ndwQW+kHG41x+6ryzyDSpPPcGsAoF+SOCbbgqAyVD0AfgKRkAPW5TFp7obtxmZluuCez58S41MuxlsG/es1DeK9QCe+bJqhb4utn8cEoXE=|Chương 135: Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ ;w8isGjvUU5N1TumH1ugDtuExfxNRHG2FBPQ9M/JixHomvlZ8zazGetPPyIc6M7vZ4Kpl9zw7WS/4vd4KyM+K//+hBOn7WjoZRumOVmvfemN8zbxTIm+zvzM7ll6xXUdVJ7gXBkTirIFWN6BI6f4Db5MQnsFMrmF1yMOBNF9EiWQ=|Chương 136: Nắm giữ 1 tay mục bài còn tại liều chết Âm Quý Phái ;wzGjhJ1c6jyQ/PNGSAYg82Iv8nS6HryEVZpR4jQ5mbsw19mX1LIJwC5hlAw/OdiudSr1ljfw8RrKFrS1K8MYSWNLQG0EnLXo8bKi1tsrZLevOCLHaLUWFe+ZxsLMyYRFLc5vmnXmHzcsKvehONB0eLsnJQgFarNm081uioa/Zdc=|Chương 137: Lĩnh Nam Tống gia ;HQokovMPwVh2467PJ5vHhfs9m3z0Z1GMQh9TnplMJ5K3oDmcVltzS/smdyMWx6GEzsEIfjx30WcJfqxNMsUaFFC367mV0oZq4ZNIRJOnNQu/lqDIN9MXCvj3W/39juUezyjTdXOQgojzsod5VxXht8/qPntJFmrf4/q8MEbbWhQ=|Chương 138: Mật đàm ;q4U9XcdXE2QrGqBRJAbajYv78yLXXSHMbTLbjONicgb7ejsyPGss0FaJHw0HMUUwNB8puB4BihzL9AUyqu6A39AseH7QujE/GrKS7ZvMudhKaCRS8WGdOfiZPEVwVReE2HF9i0l/T13iJ8pTejlNUa0B7234cdPwrDAFcu8ctMs=|Chương 139: Từ Hàng Tịnh Trai nữ nhân, quả nhiên không thể 1 cái là đơn giản ;3q0GBWQgoNXBzeYS4C7u/z5TVvd67LV+ivPpWGpYR5RQeAo0TLXnafGA5LoULuHCPQycBelhxV1h2tsp3oeeEt7OWWaZMc333cndAgmUQoYSL+XbLLmCJPOjb6GiclO80ibeQi785MnMwRCBZzsPaInYX4Wm1YFQ9If3umGUNJA=|Chương 140: Hôm nay mới tính tri đạo cái gì gọi là hào! ;QPDTMAQoie7ebytzu7shAiDxksUPXDOgotXj/1pVovdH9nnWDP8DdXhRsgkehylAGzJwcIlB0os5Wjd3yX7c2O56xjqvlGgCDwyYzFG0DzhoWQQt9NJ7xVJWVUNW5pjIuV7jgMHOjO6J8UTt7mSB5KootkjtB07BldigSGje0VY=|Chương 141: Không may An Mập Mạp ;T9/Yhks2tXejn9iW75fp+auOnIgLmZz+/lvTLv62RFznl/wXeHK1kCluh0mhEXLONuHXK1AfGv0ngEV+yfn+tGJawUhKxQZZ3rLZkQaiz2fISo+umqFFIwyJ+08O3WfFnqYw02LVF/s8Mwryk10yxSC7SeFNXdb2pH3qsrBWtnU=|Chương 142: Luận Thạch Chi Hiên bi kịch nhân sinh, ;fsF8Ux272Idt6tDSoILX+wI4ujcCffwU9hZz4Ek2jRnijegYAWgD5JUB33KczTk4G2oEAX5aDoOINp2F6Pl8zkqhzKRgQrgEJ813NZJaTASUdDU3dvy6jepkrOioZ90f8UdlN+OpD2oOJ6CvHW1640wog0sc3Jq8FeEQK3QEnqQ=|Chương 140: Bất Tử Ấn Pháp ;wJalorcFfqdpS+VDUstHi5zMuWj4TASGfg0R+k3PUBqFfJknjzIW42dSHGPBgWaDZV7cTx1CDiuaVQgh+kf8lwqUrJbsKx4Z4/mLkpZqRSSE3J0FYfN4nd5RALs0Qxa4mhOpPEDvZo3jIpSvlcoeg17ZFmZA6I7DoibDMh4jsOA=|Chương 141: Xoắn xuýt cha và con gái quan hệ ;T3hxzEqPGjitebTju/MfYZCgClbH5uZxpDs+rCGy8HRHpP7uPox9Xlou4mdjk7/wy06l6eaaeVVgAInz6kFzm4Xl+QfBkAPBW/Kg9M7UW1E6WcinRJb3mnn+FyqEQ3B1FQ4J4fH9RjSDEyBYTD8LG0bx9VE8Jk5dnyfFdPUfVHw=|Chương 145: Thâm niên Nữ Nhi Khống —— Thạch Chi Hiên ;VrPuik8cuyYPqHHsReVCBvUPPh4eOEPvSlt1Lu+xFiVFz9vlj8orettjV90H66E0sVAeJ6Wa7E9mSc1e28aBWjY+5G35AM/MQGWtY3S7YWzNmvgvmOaKYO0qkgr0s+sjW+RXeUPNXu+hImbz6zT5BYCTcCnwo8PgPEQU72Za8YM=|Chương 146: Trong nháy mắt diệt Độc Tôn ;MEIeUFYep96w7xIF45KcjLZer1g640vMEAAuQdzo5jpiSSjRJjJYK/WIX+wLPJtZwyIqpq6x2rxAlF6UYcwHafLeQ0ISS3tlAyOCUnfTrDB/FtDDb7iLMVdCErGUyN4AIdYy2/ywRykCSgHet4df+VkIlGtlpCF2g93EnIcGJWk=|Chương 147: Tranh bá trò chơi ;ohgaaPCV3hNjonhY3IOSgGn4a/LEXZ6AsnZsyIMV8h7w3YfgMKt+jnvOOAmDUSg3amAzKfDB4QTqh5RLak/oiy5ttqpRhgmI8OOT6zs0gNzyWDEl/YgjTAUgEcS/QF9MmtAy/gag6T6qYG0K1dIho3L823gKTd8+w+IXs01Qmb4=|Chương 148: Ngõa Cương bị tiêu diệt nhớ ;9SSkYy4zcON0bQ5p8fRHRaGw25op1vqBQGWMNB3+85B3nTXbRGJfIkskzbp9Ne+t23Sv4waQxbPpacscE7iyji9tiDjW3mjm9hjzBx5XZKUQSeXov7yjGJs8FL9V7rbNvc4r8ei9vHoXmzNu9mojiElmKS1B/kvtIyf7kWp+a0g=|Chương 149: Xưng Vương ;+nCerwwZXKA6Uf7MsldLylIRWunDRoRAV2HoirohqBPujwpzoEpZ/J5bnbrhDiWeG1pVE2+GMHlg/OU7uOUudphMSEV8MSzvrS1q4GoePHlmvE8TLxuqR0wRH8DcjKvRNhj29tHtb02y/fciKYifkvXHdoTAfKveMiCE0Ku0eIU=|Chương 150: Chiến thư ;HPBF+gvIdkvkcLcD1VTQrY1qpzUWBnFPZHKhzpf3xQhwovyVTu59/OIXELqt8Js+H8i8AwmfWo8HZn1QRENU1H9j5fsxZu1mErupkQbpNnfjDxuELyJGqvmL5cfJurYi8p9EO3sCYCvn0sJek4s1NeetsNKiATno83BlhqtZIfE=|Chương 151: Trữ Đạo Kỳ ;pAyKtzLEJ9SRsxGdcw7W+zt5XurcQ/PpzXOyxcqGl47RH54+wGRqtGuNZP/c4jNNzDDLTEInmZZwdE75EsSh49/8ivwfKyh8nfc2MIxcR8/AiooEESo5N6piUW8TDdBi4N/0G4pHj3d/JbWaO7kCF7NxsG9PbqHvPXX/2vP/BmY=|Chương 152: Tán Thủ 8 dốc sức ;HhkOBpW4PG5bJYrSM4I3FPFYaphy8Ryz/dbsAKiKt/JXywCXER4kZ4tQVSfoNX1VUg9uyViOp8eTI7ejLO65DrQ/0/CNNFcNqYi71WAgBV+3bKFEIdJ69+l+uvVCAnr/4wNOExStdT4U+DqWRD5f8sVMiq5RfFSH8HNacSYMkWQ=|Chương 153: Bị hố 1 mặt Huyết Lý gia ;L8zbzPo2F6Skbms9aM5CgsYSOc8FdVLiOitjW8DVGt8vF0wNy089pnW9Jdf2RDdCipJaCF8y0R1UVng3nMDQb+Ik6gLSTpYIEvlNZBu1rMrz9FVquNmfV1JDhK0FDWX4VmCeOg+u1F5tUUrLGZ/im36WA/WZIHJcpRgLKqhCcYU=|Chương 154: Chiến Thần Điện cuối cùng mở, ta đợi đến hoa đều rụng ~ ;crJvWO5636c5xckh3Yrbi+msU9apQqxGkn/EyVN4cT1j42sYjkkfWhay2xuaJvuxwVc6hK5D2kaDZoBvAEXvgLxBDtIejVboumUp1+yl1MI1qdPtVbtVnFMIPZCT6BQ+fUuZzth94joS86p57DlpTgeXphAszvLqq+87rCwwWXM=|Chương 155: Thời không 2 đường con buôn từ từ bay lên, ;pdAhPDxeEEqkEvMKOQTK0bGqRZiVvU+wyQ8qfSkOngkSGf94eaFvgbzdZzo7NZ1zDeEt2YChhpZxbf3MQHspxOfoeS9B8wtFpr2GRmbKSJSOP8a3VNNCAV9NkIHt/WiLwHH4hGhYJD6W7tsfBwwFwXjoVa0aEsw4cmPIYG45MQk=|Chương 156: Trăm năm Nhân Sâm, thân, giả 1 bồi 10 u ~ ;x5EBWTpoxtwqCYAEIdMHPjzUvl27THBfM1Kc6PDd9VDwimhsFqNdhxakBPQ7W+QUUttgQEL5mxbHXT+TGrKsvQuvYRFMX61McgY5hL3V9vssu8i75Bo29UpljmtuAUWrUcGUeHJ3hVoOg4stfXgNLKsMtFF2Mo7Lr+uJWYil7Qk=|Chương 157: Ân, Tiểu Trúc Phong là chỗ tốt, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể đi nhìn 1 nhìn ;nrcgbepzvkUUwoSZHChmt8FZR6+G+MGWVloBWkiIVNPlTh5rbhDTCghU5VE0c4T/Ru3Za73gusC6/5swexs61qeBQtkKxMUKvVPfDf0VJ26bC7rosfgI206942SdcAjjhzP0K54pRdyAGvODpWOFpZeaSMKlKFmXRUz9AmMPlwU=|Chương 158: Có phải hay không mỗi cái cố sự mở màn, cũng nên có 2 cái Vai quần chúng ra đi tìm cái chết a? ;sbJDKOZD8dFhP4ySVVOl+zkicet+nctlKWjZKAJ3r5lC/VY22rhdaa61IVlrqzO0NoBLBqBg3FjyBCkRfHXfMTXEhfEzB4dLfn9UKSjMArG4tFi+9daFUe1nTnn7mxj++Hp3xOxjchpyB5rKtMpNRmLOL216MuIx64WSaF8ooDw=|Chương 159: Muốn học Trảm Quỷ Thần, khó đường nhất định phải phối hợp Trảm Long Kiếm hay sao? ;sQ0zL+vp7gNg9s4NcpUNVCsB2KVdgl9oSf8+H5dU7kMK3Binc4DLO22RDut5SoHcypo07UZ8bdehVguZJ32K3l0QTT2DwVo2BOj1nNBc+a3Dk/niusS6uINQTehFg2ojXggmYdVyKzs/YFDRnoP8GkU60cfEajAXANYgMFszOQs=|Chương 160: Tại Tiên Hiệp Vị Diện bên trong dùng ;CtuVhx5eKhGVyPhLYJmL6wK7GGGgV/3hr97pCRXoJjK/NSgwjbYVYPmc2E8ymSonGEYRxue2jv9uCOGaVQYS2ht7w2tRM5sQVsz5S3an5W2ri0Fc72ajIGFqyI46WT0YCKKfRUm2Okqd0ztL3Qi7/GZkYrf/Y62ZnH4nV5XAgv8=|Chương 161: Cái này tập hợp lão gia gia mở ra phương thức không đúng! ;2sP3Je8R9R7KEd3xn2nNuT1ceW+DQlyIiqy5A8nL3876Wr965N+4UkeTUN9/7CRT+jB115J1DELzvrREwJlslcZiN3tGWaMkjHL6OV1tohDnfUNGzAud4DHrJj8jU3DlzozC8QPbNlrL3M1SifYYjqluio85gvAuXmxeEAr+dgw=|Chương 162: Cái này té chết có phải hay không liền có thể hoàn tất a? ;XtLbi6JEh9mynoWKJSmqZF9ioLrXalYTw7f591lLgOYBj/QjcE4B2xpPllam/mkxUNgJaJAI5TbeV3KftOBH6OKceBBeQSKQD/exUr7zU15mQD+y9Uv9boZhEwYKwQSQOl1+wnfXJmM6z2R+BoFRMYuCPG/qP4FJgwZNkOEXZ0Y=|Chương 163: Cái này mẹ nó, hôm nay chọc ai gây ai vậy? ;MVPFCclzB+0Tk+RTMmes1/QW5E0bwM4+/vdkzL15ZvStfUKUda7N42UXm+KOixPZpzRBOahA6yZ/FFR6MgMBjkJ4zIhAlQUlrWuM/VndxaTwv7sumBrjvqef82rwG2d5Fcy346CzNz2uUdzdboot9uPLES9CO/TYCRe1ZXlvpgY=|Chương 164: Luôn cảm giác mình giống như phát hiện một ít không được bí mật a? ;neV/bCLmN2aYPd4lE2odEClk6f9tKTFPW9yIP8czbyVc5Jx4ZudKra/S4Mak8nvZpOzWtAK5XzXXzUsZyjn1JwOvQvjRSdOTxIKr7mgKtBYfN1ctEcu9hDA0ABSv+6zbAq7OpKJc06pZnCZ+8lo+0hIYmtI5GF8dj+MvWAr5hIA=|Chương 165: Khó nói, đây chính là trong truyền thuyết đốn ngộ? ! ! ! ;G4J6uTtPEYDX4C2fbQCdPEgubSAuhW0BisYkt9PvM8xdBeeo938EVD1gW9XZ+hmzyvxpN7ldxVy/uu/0JBxtntlrswYfdM2aZqVjSvbMQnBqr46CAz8CrFiCCIUu3B/wrp7ca5LugxtCxcWyFtzK99ip+NNnZFFxXzO+zjOVj4Y=|Chương 166: Xuất quan, Ngọc Thanh 8 tầng! ;nfjoz6bqKPUvRw7hLwcKpgqaPQDWpT121NCEUaV8R2+karLOXb+0zHMh1GQJ/VyVZs4cb6iZWRrV1kd5Dvk15KDeGrUhLTnge+XbV3pWFRTu7P42O4cjk+ICcohu8QgJ3WB/qDJipDyrYEhRJq/H9JoH+xw4sHo4cjts0ROWE9U=|Chương 167: Tiểu Trì Trấn súc vật mất đi sự kiện! ;LbFg3XPF1Y+Xk5BCGovfG2n++xqHc3wlQ1Eccca1G4vcmFgWKqOnBrpPtokzK0M83pKUKB43yoRwgZoJ3Yeajwz4HxJ6dTmMO0Jvg41bed5F9ExH9aIq59SlPenJgP1mF6D6J3hOPVzeOAhZsLA3ddSz9jj8TF2GYxVVOap7iK0=|Chương 168: Muội tử ngươi như thế chủ động, người ta hội không có ý tứ giọt nha ;73S6uM/Ch0PEGDOyiiLgxR7n3HsppScKmFloHx2eARTkR29T6GPC/AFyb2j4QBCBaiBMi+wzu9mVi88H6dcP2fY5us1r7G5RLc/2d9A5IfB5VlBqP5Tc5EZ+mZNTU/tULiuEvPTxwPhD1m0JskayFGsN1AdehaZh+MGrWxuKlkI=|Chương 169: Tổng cảm giác mình đây là tới đến Vườn Bách Thú a, có hay không! ;WxmbDI6AiDxKGKv+UTtimwir/KrA6hLP4fwc6+fFmRrYv/UJxO1aAxRkFUn8S/jQcaY+CIBKX7kCxgHTpyTjVDFfHe+0CEu17FHI8qYjWRDvgAcXPJ5teTKqi+Y6dzYRc2pWhOjhpv8hzDtgdrahvnuDiboev/CcHQnsnhCDOvc=|Chương 170: Các ngươi tri đạo dạng này trắng trợn xuất sắc ân ái, đối độc thân cẩu thương tổn lớn bao nhiêu a! ;Z5X/g9oyRlE/uoAF4XM/Bh9ikuqj6LfYuuW4kxZqh9mfzxfyJfEOou5HQAR4eKGOMcPhQlDOOK04Ni0KujJBYfAHPFT/b77+F77HeVkgFZyBuaNNbL0C8y606QB5PZjoEsXTCPUtrJ6DdS5SzLzMYk5/OahOfXDRzBBjlH5rFA8=|Chương 171: Tấp nập xuất sắc ân ái, đối độc thân cẩu bạo kích gấp bội! ;S8peMdwwU6+qo23Q+/bUIwsjJAZbqJ4gEx9WM5dSRsI5WZwUmQyUxiW8lW2Ic5yHEVesFjRzibeWJoFtbRX5/sARbcfbA4KEweAmmoELEM94iQgw8juC7Q+a7c4I0oOxtFwPw0ua63O0zGuZAQOAJhYdOr77ssqbEvfTeLy3PcM=|Chương 172: Tận mắt chứng kiến nội dung cốt truyện, cũng là loại rất lợi hại có ý tứ sự tình be be, đến cùng xuất thủ ha ;VdtxggfZY0QU27o/rDM5IfaurVnlf2saGSNnMGNxoN1+w9Zx5Pn8KcWxIucRKgmPZ6EVp9W4tzNZC3iXYvLUKmGOPzZ5o91s6yqmW762m4jDl0iO8cjVpl7mWrm9UsbH3fH1gX/YnGy/VCgEBsktIltrmkETyLmkE766MPIYbtA=|Chương 173: Thánh Mẫu biểu cái loại người này, ta thế nhưng là không học được ;w+Z/mirHNB/3fo3xuC/t2vI+SiMLi2Jp1wlC7KYrmktF2QnqouoPth8PKhnFfzdhdLjNUo8NXBJ3spZJNLTVJIyV4Ghdwnrq2HqYI9bLhyMhy1aJIRsP8Rg3YXnpLrSgrkETVVGi1vghOcJUunfHkFxqKeYNx1r4Wx/rGVj2xB4=|Chương 174: Đánh BOSS rơi trang bị, cái này sóng không lỗ! ;jFMOyQXn5RLpGzJOy1kgLoisON+1mShmYOr6ADJoQN5zGwPTB9NG906fN2es07OfztowKUduR0f2ukG2LbbKFLVJMc6B7HT5gW3eMaQLATC02AqBX2dG0gvz+43+CrjaDGiJn4tfPHPpCdl1R/Cqh1xbwajcGBycqPZe07/3ERw=|Chương 176: Truyền công truyền nghề, ta đây coi như là lăn lộn đến nhân vật chính đãi ngộ! ;mlkubEEg0xagsPFHbpe2c7pciRh8nsLiDlr0yM95kV/lvBgxtP1TncFOMqYtekDUKWUMwoPwMGCTZEwFyPfoHsKDFEHCrZhkB5RIpsBKI7DVCqiovdo0C81XSDKJaooodxqfoxN3sxoKfqpeIeVH1LCWSdLG+3HnqXsP+siii8M=|Chương 177: Luôn cảm giác giống như thiếu cầm thứ gì, ân, để cho ta ngẫm lại ;yyJyPT0f9He5tVTFDsmTYYki+XrDGHL0tnnjEutxSrKhoVT3WHOo2xxO8T8kEC0uW1mcfM958fqNBZ3JD4GY6MAoqxE5j8649J/A4jn+ee6oAxk92SuV3A1K1hL2Sj+lDw7mX6kXq3PG9d6sOQJTUB7WzD74x3tFqsfOMac5fbE=|Chương 178: Nhà ở lữ hành bình máu nhỏ, chỉ cần 998 ;2MHdrL0oBOWdf3sTd28iEqQi1AUjjcTAsl9fLzF12XpSG9nGt4JqaHRDVpMaR1sb+WjbH2gtuBfn7PsSo4HAaHopSiYR68Oeoq5eT6gTzxnRXMVGJc5FBVeBo/Cwcme2oecxVXW2W92bHR8b4GhNn6EsfleAvawD+ofj7VycJ4s=|Chương 179: Tề Hạo, ngươi đây là đang chơi tình yêu xế bóng a có hay không! ;+6MP8t/AvFvnkGIQW5fBMvXwImLF8CNNOiupg2pvHQ9iJEGg0slFc3Ae+BCXdbfYxXnjZB1bxc7ZN5uoUxOlSYUgO//mUgtCj+zobkT+A6ga+VfGlsN4xzPcqH6g7uYcybbAgdz/EKPYFe7YsQqtcvv14x5pxnKIBGPz4pX6ff0=|Chương 180: Đột nhiên phát hiện, ít người cũng là 1 loại bi kịch, ;K76Lguw7HesSau7trm5e0GL2CMkAexPFnpDb6IqVJPKuYQUNPmKpRGeMNTCJ8XnAuTrjxfUCX+5wfBUr+am6NEbnuC1hpXJaaob+QGUVMZbdwZBX8wQQKqLb3fjNnEWSsERv5Y8she+5Juw3IKDVj0o/bnskaorel2WKYNG7lqI=|Chương 181: Lâm tiểu đệ ngươi dạng này đột nhiên xông tới, để cho ta thật khó khăn a ;pr++7Nsk8EvvT6d0/20NMTlY6sIkEZh33xku9ECnlWR2Ra+McjFAQMHRk0pqpgDzNgLZcCA3uUzSj3fz8gAjZ72gURivjNQ49XMFOAn2qM9zXbegUssFayAeDXUWkJ/6Hk0emjZSyjmebad75cb7U61SC8luJwPFBgtE1zuFBEw=|Chương 182: Khổ bức Đỗ Tất Thư ;L7zT139t5NCt7DNvLXie5UThaj1w+MoLTYlPKVLRkCmtNy8bzW+baB7n5pQVOUoitTC1/qqiAOJGcB3c98S4HPxk1LhvDby2QOAkGG07vpDMdnRRuO5CQmWyb9wl2bUNV6bTw4UUBfA0UQA40CpF78Cd+uaTZCU6fL62qY7WfNE=|Chương 183: Ca có thể là có mấy cái 0G tồn kho người a! ;PoGlDkSicQYfkkYG0zQxTPZq5Nlm9iO8tbaY1X16O9UU1dFWiCvCQ6PnB5g/WRbL3IgR/4iK/niDUTK66UQ3RxfCrud40xC9B2w3m5K05I8ZvJFUPay+NpImNpaFHP1qQYlm5KOG1UvyNaAmYFmfuNZLlw/tNLK8vASntu5l2pI=|Chương 184: Bị chơi hỏng Tằng Thư Thư ;MmDAm0UrK/kF1Y0Fr5UD/5ebTwHcygU7E5XQya9C98UhAaRcRQxVIXQOZDaokJ8nKbWxoYkb3t7exR0DE7PrsIKEOBZ3y/zLHRNdhFNrDOebXRF+9hIRkPPIkA1TCEmvXriZ4616sDX6vdkbvrJ8ComZ82qfGj0YdxH5IILX/go=|Chương 185: Thanh Vân Môn cái này nam nữ tỉ lệ, quả thực có chút đáng lo a ;TJKbFpQLtl0/5CKxULQ3Vqap/1ENjzQA77sPF6e7PFUWVZ0Gqlso+nvMJKXFVe7hQTihAcoPrku9cpW5VNVjPpAyS8ltDQeXtPdEziErus8ceQ3MWajjkrori8A7h4zvx6l+LSPeMtSlbbwEKMDwoTkWDmGdqAJaXXo7UJzX5NA=|Chương 186: Bá khí Tuyết Kỳ muội tử, ;H4KKqi3Kmn5Q98TsigM36RYZkhsMDe1g9PJvPPkTxAIHeO3Sn3nWdVpsLsHa/rFVyA957RgutqOukgmhS6f18bFUEZKiZWH910+9HmJpIdVgmCtNWnpxMEO/3ThdP2RrVsZLisYlAQoJsf5a55rG2PJX9Zp1gD91OsR4xw78PYg=|Chương 187: Vì cái gì tổng gặp được loại này chế trượng đâu? ;D0GnEzTuv6ijdMaje4rEsYint6+rZCdD76jPIMZpkqDqLHr+vsnEETPiClciiV7l9c664SSXpOJHFcqv4t3GVICLxU/pCs+rFEPQiRfaa3YdCkwnXxB7DxE9xoiiwyGeo5o5xkXaLqp51ElMEnRk/LPddi2FpZsywVyLdS+b6sE=|Chương 188: Tiêu đề ta cũng nghĩ không ra, cứ như vậy đi ~ ;pp/fA5codel8DljAKWQh+z814/FUG37B7YPn5uHqn9HAUypiBTpf3LKaxIfHAZbrH3D/1Q/ocnURkRE7E6HkJT0uFsu5X2Qr/szg+pVBfFArLt5q80KdVolirzED4bJJYzZSijynphIL2W5MS3K9Dk0privEY7Z4PNNccKUVwvI=|Chương 189: Cái này Tuyết Kỳ muội tử tựa hồ không quá lạnh ;OSK2q3sLvnOLbKk8ZcVCeY4PDJOx9WsP2NWL8AuRWpl5eVKvEkw1FmHvN18Oq1q5Gv4quPCApg2VvJ9nrWOAspT1Ow5AIp5aLfvQsd0BP1e7oO4OVJM6V5e7h0ALfa5JZRi+6EHnd4E2vpe3vsrB9PpcHQMWgjdYNTKBQzq2VWk=|Chương 190: Muốn theo muội tử giao thủ, sưng a phá? ;9dCcso0Cmc666jj2BoxHwXIYDq3aLpwjvF3Kc1y9FkPpE298UM9BIRv9CoPLzAiGHh45NwsOgV4BCDL6xdkJL975XU+NIZrr2Qo4GiVCtgISvRsnciZcrIOvGdfBkDOLB5d5wXBSYEYJMCEaDGROIUWjnnbUOFsboynK3SXlTJY=|Chương 191: Dưới ánh trăng Kiếm Vũ ;wh4SNNXF+eU22sSm1YpksooAVTLkZG2dM27ChZ1ETm9fmuVaXmBRrJDZEA4nnbnrUO+BxjSWkozRHFw1Msih1eyyftoKAPmYjKRthUGN2mO5CADfjEmHM+oq7y7TNPcId3xqt6BBPdnHTqmkvXWD5Q/draDGJbREzsdkBSX4i64=|Chương 192: 1 nói không hợp liền mở tuyết lớn Kỳ muội giấy ;qRikhXZrbZapzwL1O3PHcfrcS4PSb3K6GmtDmlXRCisu2w2neC2gnZdPmUzYKnx+cau7oiOYGx2dzQJ7RorMv9wRhEEw29rTQavjRko4aeWcJG006lLmSUitvZj+1BkwBBPaAOh0PRDlFHXeToyaeR/obgn4P8AjIwTWFrrqves=|Chương 193: Cuối cùng chi chiến, chấn kinh! ! ! ;xC3AYSiYovIfo+RS1OK1qxQa96uXUxMPgDhghi5MJ8516BD+9m4qRul/kf5C44QP08jV/fwMllpqcWYBNTqzbuQc2SlU0zv440YvX/hOy76dfqtifaO/M4EJWTE0Qi254JZVVo1UrO5LHIM7UpIq46J2kE6cw8lmTCavCb5fJBw=|Chương 194: Thân, ngài 6 hợp kính đến hàng, ký nhận ;1kGGZkYMq3vdwHTJnlV+hUGfDEBe6Vf44H0FPDZ3XhJZw7RIItw41S1VT253+O3WiYaYl0fo9PQra60RK2ruuTk7/J6fzzJwjnnncvOfIfkWOUorjGXvBCH/cOeCLF/GzM6yzDKoWJ567/FhMUjkhYm15+tbhfpnU0XnGQJzdBM=|Chương 195: Tuần 1 Tiên ;lUcuD2QQ9wTpcG+v1TaaYaPE0BOh+CdfdQiD5lLl390zaohx1Zb6ehEoPWtd/WMs2fBESLgBCP5+L07RMbQiTxxQABuoRrxgmmHmYvJksi3y2bCpQel276H0VtCoYvpUQn3R6erPAhjcmBN2hCPBfx0cK3wY7Md5lLoyJwYgq2s=|Chương 196: A đấy, Trương Tiểu Phàm ngươi làm hòa thượng vẫn là như thế điêu? Bật hack đi ;xsWcU624tNnaJg0BIdEnlBLbaYGV/q0NNsj63ntGMrU3PuJ2jw2ZEsSq/85tc5pvvKx6N7p502V2g+TWIbr6ITiRLdRVXgA4XnNGQoSNFhWtBBG4FquIEHPLlSu1hA+xZ3sIvJqiTlm2MNSmYbm9Cbiwh9xiPmO8K++TkqGaJLk=|Chương 197: Luôn cảm thấy, Ma Đạo bên kia là tại hạ 1 bàn rất lớn cờ ;QwJNuEGXsYuabEDUrmTGdJ1Dk2V7SSzjw4DnH+ldQ0tXGw3qUG2FHMhPZ/Jj5agvEDjuxudn72lm0e9cQhE253JwfiuNKyWeUjlOBOyyGpUvCV2pnBiD2j5FIlTmKIjyQObBtNew5Sy3Xed+2l+mTXoiRz3Lpg+8hou71dBg5tk=|Chương 198: Phong Nguyệt Lão Tổ? Hắn tính là thứ gì! ;l64pEOa+k0FsuHGwEsozn3sxPqDr8HZ8st1rKyyJrO1y0Lj6+i80rb8TDb3QG0Q2wMoQpNf0BkRY9TxBS1ZAUALxk+Zw3Ye/dhUGQXyTZgE4oIXZhx+I7sDGUqkGbhKc/RjqWW21JF0LIGVaXr9d5jOJ2tAN73pO7RJnq+c6tas=|Chương 199: Cái này giữa người và người chênh lệch thế nào cay bao lớn niết? ;c1vipJ5mOdRdJ7mwf2MakDIrbJFcUJSG+y+fTorP8Y0504x2gYebolZURQKlQfB9BamtuA68AjHsQhOnzTkdce0IlC62BWwS+n/1kTQ5bCgrVhYzUCHqQZKsP3qrsLknZovxFCEDxXETZ7KUujDrv5iEMlet3j74X2H+sW9FghA=|Chương 200: Tâm cơ Boy Tiêu Dật Tài ;qwWMZKET7l4OvsmXIG/sGiOfOQS/DLLzkk5oDb740R8UExyzkFxiyG5hRhNupvxxD3ZLqsTL3rFZpGSlyPWy+pQVg/GQlwzSw/G0PsGs5OdCCgUmLqZ+6HYDHnu3cUkqwr8rLzdrWSlMCAcZoHqP+TnW7MuIG+pMXiYYhot5wdQ=|Chương 201: Đây chẳng lẽ là Tru Tiên bản Vô Gian Đạo a? ;Xo8VACX3xSi277Dd9ugDXpct1tvOGCgmyGtzOMvIW6jYLGxOQKv23S2qa0iT0xVbUOleCAaJ29gmAP2ZvwahGsQuBnnj9eFeDOgtQT0l++NBdM7ULjE+8acJbEDUMejpr7iJcX8ENecxmb1y1pFW2RY4SlFffgpN1rN+mS5Keds=|Chương 202: Cầu kiến cha vợ chính xác tư thế, online các loại! ;PrpXruM5mIzMZdtD5D7J6jwGGnKCmUz08c+Txj6XT5PywsoWSDmXLWZ57RJZfQHQ5ibFtzC9Ny0SYYk9gAEQTGZET7/AroWjFqy5jJEOm1xQ1JWZ/FENx6YHUcjxlIwILJYvQwKtt5ZiLe3Vjev84sbaZKSLAEurlYD9rrEArY8=|Chương 203: Dạ Đàm ;Neh74EpeC7qwhvGV25wr2CdhaZBylzyYRWTEbdP0qe4U0CyAjpa17vWGsQMcTELDEBoC/cwAmoF2CuFH1fuyeHsV+Ut1n5JjVzgKgOiKADugRFI6hz1Dh5aqBFtbcWi0KtTaDTgzTlwJLKVpu2zHWZNb0etsRVcOAhuerJiTo4c=|Chương 204: Không có cái gì là 1 phát Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết giải quyết không, nếu có, vậy liền 2 phát ;0XGg5Qkje4sM9MOX4+C0bCqZ1zPPYxMervcDWq0xl6tCAjmQd+Vz+eQvHrIWZhiOkC3u0Am/6MunhPcRZ+kdnMH78fxaqhqOqNFW2zombKm6raU9Taw4LNkmgoxyqc0dHT60T3eu1bYBLXT0AUV/+RL3mvFRAAA+Z2KhWV8xX+U=|Chương 205: Quần Ma hội tụ Lưu Ba Sơn! ;Aa/4g/STGbXCoBVR/eZVCK/T6d16hmSmObtYdNNqChkwgVA4ppHGRMMowxlBXWohZ596YpBqf+JioobX0HXEe38w7y6kNmFgM9BVwQpkuKfjEiqFv5XaGKSLd4MdNc0C3GPsIQS74QUeZAcnm3Nr6LoiXP2Ixbd8VtRXhJuRY+g=|Chương 206: Thanh Long hiện thế hỗn chiến lên! ;Q8v/tDrbPoElNWrh4dcH4/5E8Y/AXnriwlmR2vk1KIEse+d8Mz5TKI2GIsJ3J8vpRvUtWNfN+F7bQkoskCLPOJy08dQnDH9IltaGSGbKpmKpG1YoVeKN9ZNXeGfMf/4PYSd4aCmpBGgpsNkpzaNsE2YGx/oZlzgJ5506P2GgmRU=|Chương 207: Tiên Hiệp Thế Giới bên trong, cũng hữu dụng tiến phế lui dạng này thuyết pháp? ;QGaDyo3OIDFw3ORPIk4JXoCBGb1MPnVE/1LhQBwt7AJKHUKHQ7JYXAfzaUfs1fyvFgu2PywOt0Y8uZ4//d9oUsJD86uqJgfjnEgWocj+hCyRzJcn+Vox0a9bwkfI2sQmXE32rEOwmOOP/IdfZp5PT0YiYUz3kRFMuTsmAwgYTs4=|Chương 208: Thu chỉ Thần Thú làm thú cưỡi, cũng là rất không tệ sự tình a ;dvu6KzgMJv5VBbfNQzqLqhgmMhWy/ec03gss1hVxPqaqtBAK4c12bvn0gPrVuIgz5xLmMBhVpwR8I7cG1Pt480lP7PIFehO/38+dmJLm5ufHFPtxYfFCjynoPyEnZtOp6DKMcSAwqkWgaddenUv2X4UMRGd48Htlsgv7Q3iOG2w=|Chương 209: Gió thổi báo giông bão sắp đến ;WYU5v5EbySRQGXrV8OlzWxpoRvBdxRNG4rpzjijZCDY5pwqgLZLk/q37PqyAtew+Rkq4fA6xJGohwCN1oxWgnySmqg570XUXngs9Da3P6ZQz3mXOjw2EbQpEO6wxPBFq0OC8jT+q86bu2kG5F1ptbQJ6l3iQvgaknlX/omaRmRI=|Chương 210: Đạo Huyền Sư Hổ, ngươi dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, ăn táo viên thuốc a ;ebAsIxJ7rXDeYB9UIY6d4x/HupR3HyEsZoKfZFj0e5hnbh2QxP0iOp2V/OdKXUkQuQAEw0GLEYNppc1r6snzB2XFr7gMpapHNzQhg+J9LH+V+CHvGwJMS5g4C6HLPAyYtUb3EUCosNEgfup+bMZW5lLOzOujBQbXTyRB/i7BCHU=|Chương 211: Tấn công Ma Môn ;U1LpdoinTyAN57SHFd1k6A1Izbgym5H6pdRG9a339zm5kdScqTCiwm5xf3rpEiWCsbcgQ3z0sRn9KmNkPc8m+lrlhsRVktrnUGsKUlNWEIHqkdr7idyZfOrbqqvw+n6cPPkepNU1d/8zoPRwIYvdVHqJ0Fmc6lfnSDr8f+OHPsA=|Chương 212: Thanh Vân chi biến ;ibRQ3Zwo787Tg3W8k0fgrxxAF27YFxHYva47pfB8lib+GpWdLsAXGRKxBZse52zLJwLYeBxLMY2Wtn+DY58m7kdPOjF3f6ux6+U8bLBgpoudxHu88l134a/keh9PHge05zr9nOmI5nyEP+YKt5rICyiaRAj0MqiMSEOS2relDow=|Chương 213: Nhạc phụ đại nhân, không cẩn thận ngươi xấu kế hoạch, thật sự là thật có lỗi này! ;K18JQ3o4kAiAJheAhWM16R5RT6CsSXmTiZrrtW/iK0gSiWas+TjMBBzynWDIMQhhtoMop9iNii6iF+Zi5d1faM6gvVoJakJR9pJh9CzFCX8erheKiYVBCsHtfImonbLUfsCawP4NpIp4Bh7pWL0WX/w4x8VVzoqg+CpKWcpwGDc=|Chương 214: Máu nhuộm Thông Thiên Phong ;V0j2PTmxXVrg7upS8iS9yMH0ic3YuqmBTSTXtzsb+MwmzBIOvpERfNvl6HxUfA8DcU3TV211BKC7J+mphQZgMsqGhzT/jrfG+ALQQSR1tYxZGxWIbLDDDqEkOFJdKntyQFsZmPXMsVx3Ev5MFDiT8GopumwaNqpobsV3F8LG5LY=|Chương 215: Kiếm khí đãng 9 tiêu ;CcyvFtFZetZ4LHxRITRMj4qlbo+fE4w1jqdztIfA/f1PWsk1WCUB2IUbKlAGLGLRkN5+WBZlZtKzt7ZFpISafOnyxzYZAdTX+EPocfyIatKlem6rAAAHYAwN+gOlndOsJSYeBOxiTeDomtsGmAFS99jWPBOUw/zMJGNxXQPEZrA=|Chương 216: Bích Dao muội tử lại Cường xoát 1 sóng tồn tại ;eDrYZrpxT/OVkX5WZMwzXJD7oXUhIL1B/qnRdfcC1tT+b/BbVrmRFEjxFZNq8FoMiKkW63yyTIPl0GW0fdabnGGMcokeUe4BGG44PCY6xH6uizfnJQSah7VwYalcHDXMPuR0SxV5aFAbfvo3miesOasYC1EI3B6sLqOsL2rE844=|Chương 217: Thân vẫn ;BZjRtubki0pmgd3iDJX61HqaCCZ7z+0NR3a0Rzm8ubkD2/IEjmV3UGmsGtYfP+d9ipq2sFnKYpGncdn6N1fTeP+cWjVUzTEEBVtT4PqINXMsFIQnrxu7+M/w2puS/2FgmaLNgkQfcoaikyXI/FHE1e46IasEQ7VCekk+E1VNylo=|Chương 218: Thiên Đế Bảo Khố phó bản, tổ đoàn đi lên! ;oeP5uww0qDF+qzjAT/i9CBeVNIjAczO0vbyhzHKPmklqpRPg1TRIWMLXho3UUQY4sa3LqDsMwXnBiSf3ZKTxBS3s9/jE1fQ4O3g3yrkrmwKSy6KCCsoaC+75aN1trkiw6mjA58ImiC8sDGkCL7ahv6/QQzRzEfwaefzFvUGQHPg=|Chương 219: Bị Quần Trào tuần 1 Tiên ;i0DJCTJMmDgvL1pg/d0IVKwbstiONksdVeE+Zw9NqmknsbwxwJLd1xRfTWCFdv/bPCTETInlmX4HkSSCX2jfOffYY6kMQ9VSP6nrvLy87UFtQ3GJ7DAk23QgeRpn0qQ5I62d+LXC72WMNyqHfzsbEbNUzrlG7qeunwMnJTZVfMU=|Chương 220: Nhập Tử Trạch, Kim Mang hiện ;X36y0UtLictRhiAVYwHJMDEAEe+Ji/PbOQYNqx2bf684qzh2C6lv24EosM0jC74fFaUXTueUG+FNGTfl/qO4XKeafSaQ70VhLjx0HumH1PHOKGyzkWddwUfdzaNfVEouWSa233L/Sg37X37nTklxkg2W2i5+7nAIs/OPFId69TQ=|Chương 221: Thiên Đế Bảo Khố, mở rương thời gian đến! ;1YY0EOvMwds/1J6KExWe4M3/LILa6gNgST6utCMviusy49xflPkIGuD7nz8NJxF4ZGkI3lu/yD9m0urQXouCwRBD8LEhOv4RsJb8Gk/VnDOCdjPSAI7KDPjVXgYtFpNJ+tzpi6X6v9iA5dU8K8XIfqb4jHszzfevvMno3Jvud6Q=|Chương 222: Huyền Xà cùng Hoàng Điểu ;iiidh8BzueLlDFX3MfFDH5lf1MqX/MFWvc/pMJ1xePWl0nvCTA+xc+z0Mr6/V47Si7NddjFQ1GZi9tIQfdq5GAvtOIvKAS6C8iDiNHsMFg73PW87fTlmVFl0sNi0CzhBo7FO/Tex2rXX9nCNCRLdhNKwOI+LAMnN1LQpAyW1mL8=|Chương 223: Đế dược! Thiên Thư! ;3b8jOVf5TzIJ7u1CRanXYDYRM512Km6iePlFxEdBNSnwUuPgKF7b7MhpNll3XjrKfhI706vL3FwyKbbASdrdhxPuukvcAx9mI18a4mmPBrm3h36JT24+tSo5lm0GMTrwVyqjM+9QRkJny3nMjjNtPYjowDHSXS5wOH4hPpPzeYE=|Chương 224: Quỷ Vương tham vọng ;IxDiFRW1ViSsH/fqdQYsY6ktoms0GIBIIGEXoRVhnVtkZ9swtauJaXNb+Bj8jXirLghdxB8r2XnG1LOxA/0iBuWwUSk9u5pQ0GqMbQdFPNrb/HhjK/KSmzOn4Q9vvpVoMDUYPavrEJPq1t/r1FPzlH/w4olUBnGTbXlx0ADV5Zk=|Chương 225: Đêm tối thăm dò Huyền Hỏa Đàn ;XkqM003nJooj1y+721hullUuIXOJVV3cA4uX2EpKAaFHi44X1KZ0CJ6sdSd+h2hMunyJsSrp8gj+9lBDaHxjlJEL77PdFMkJzm637qV3A311gSjRM/qPP6bCsGu0U2I5ViYpziCmTNvVHu/mp33LLuE7isOEKcQUWe2Rw7tJ5lk=|Chương 226: Tiểu Bạch, ta đến! ;C7UCUBB0PmGDmZB4CUXkXU71tDYh/tv/idObllUN6xL6GHba0yDhql8X+rkgR7owpJgDnpQG8yQ0zn7BdfDtHc9TCRG7bVsnYyvFWViqRe/jFvYSaLPCfjwj9sqIiwiXtmvCG5V94SUiS8vAFGQ5j0c1bO3RtU+itXtlJNnvjLQ=|Chương 227: Coi như mang không đi, ta cũng phải cởi xuống 1 lớp da trước! ;vusEeKkfWqzL4g46ZirOV33HFG64hE2MQ5hCLuczawsngUBFAISTctRbwEuncixB+AsH8cfuSaCosioBiyyb42uS0zlo4iRx8e/ncwDuhZiTUyZO63u2axpLFXZY5qjYujNMeit1sMLXpLR3nLOcHyFl+k19Orefwx+9lyl3AOc=|Chương 228: Chặt tay tiết! Thật sự là vài phút ăn đất tiết tấu a! (2 hợp 1 chương tiết) ;F7gnM+qp4sffH7GWy10ScX578CyTiTHJEMmPQGe5emod5jJVRrzE7tL9tL2g5TfM1VT/jmDEYR9V1JEXXlBE1dpS5WbAyBovmH28Q4ZOKwqCGcQBPH2IAdFvG76V9ll+J6/xfgy+iH3P7e1nP3x2f2ny6V37MRAPCn2J8tYBf2k=|Chương 229: Tu Di Sơn, Thiên Âm Tự ;BnSELe3YUUrem9UPuAaLPjEkayp24bMs1Eks3g1b9uf7WNb+Bn0isdqZQoFw6GTxea2AQZJ83M9c6nTDpLV76byifQeFqi/Rw+N6/brDssYEFp7DA1MZ8xI5khIxjYs3Y/9+DRQiQF7Zbm9rz4c5FsNe2cknMsZlBeR0EL/QQcE=|Chương 230: Vô Tự Ngọc Bích ;frtGfoskfJGVJZufkN7I/10TAyC8RU+e5XDheQHLl+gI8st05XYej2bA5IFlR76DjdBoibWsfUiMzwk0EwJImE3Kv8cUIf/RpsjrJ3ahF9KIKfGBlSKyQMGDiKR9XfFtBiqUsf2SLCz5bSppEG76PHd9pR5QfrgtJsw/h8gytcM=|Chương 231: Lôi Kiếp? A đấy, ta lại không có làm cái gì thương Thiên hại Lý chuyện xấu! ;o/3u7lHCBIuQcJ/p7uupTVVxNntSkuJq/gj3zGLVZQGjO8bILrDXKB4ktNhQ5I0KPD5dlz0JtDDxQ244agThshObe9bD4TwUXX2rGy0sYed0x48mb4FsyOn+v9AbxhKOC/Wl1MZljYOEDzVxnDPRjsYJtSros2m+tAzfJ6bgS1g=|Chương 232: Tề tụ 7 Long Châu , có thể triệu hoán Thần Long, như vậy Thiên Thư đâu? ;jLXztNbY2j4z3OaHSMmASNcoNI6dcVH3332sf/DHqfiLvJx6r+jrDr+rJ2qHwgWXNHmFl+6OI+I+F1ip7Bta6zVjHXD+yKF5t/17Ji6EgWW30p/tWhmN4iv/XgBn1u7LwlacJBRwVy+IE6hxMYAAhpiFKkQDgpKdWCnd0qov9NQ=|Chương 233: Tác giả Quân không muốn nói chuyện, cũng hướng các ngươi ném một con chân heo ;9DTozWYQsF205ZbGgaPOBBjOt9TkKS2z8IrWuRXZVEw+ofxb8ohfjdabAlVlOwmlFGTyCOcLVC4ujPZkgT3o5++o5P3AsTVfBqC/eBNRFbrK7bpIUW5xxTCzyA9aQAvon2W64X5Rpv4RNrOOLf9VODM4PT5HRHqFqB8ZCTlDCkA=|Chương 234: Lưu manh loại nghề nghiệp này, vô luận ở nơi nào đều rất lợi hại thông dụng a ;9JASmu7sx85Wh8faVJqXuXosyeL1cl+oPUVaJlGk4nKDqsTujGt1TcsiXmpRAUkVrNcel6BcOstogHm7qtW8dyWWRj+BZfaT7kpKf1yn2yP6X5Ui/1nHTJFEtrV36Zz0SjbDoX2xykOqeCafevpl2wtxgsoKECGfvnRZKel9FEs=|Chương 235: Trên đời này, có thể muốn giết ta, thật đúng là không nhiều ;YccUpcdO6v3ByAaxzTQl8NWoIUS3/4ehf3JQmN1RzpwkBVr0U0XAOoiPPzvQFC9xF3NIko0CZ9vPvvI6eimMrHi0q0wn1LEQXSVHqruNAoV2rDBL1eQY9ghjOV7F4yfSgZyT2Y3Y+g6cIrA87K5/ZGd2VrFkRYhjFid5UJQT2OY=|Chương 236: Nói xong đơn đấu, ngươi thế mà chơi quần ẩu, cũng không tiếp tục muốn lý loại người như ngươi! ;f2ZQdNgFAgV/Ta7NS/SDEYGa+1tJNAX1GIAi3AtMkyXeAMGEV4NcFIKhoZ9RKWyCKAcbs8KHRPA0zL3wEVMn+pCBxuXfskYwQVR1MaZtu+3B2CaFtgUOQJHyanoH9YP9vvRkUGXq46U/ixEy4UvVjK+okWI8INP593y9KLaniBE=|Chương 237: 1 lên cũng là tối cao cấp BOSS, Thần Giới ngươi là đang đùa ta đâu? ;E+jShjmG38Yuu6iQuoJReTIpudg5FD0ktrBRxXMB32FfKoRd+CWIEq8H1FRct34xFiuBu5yhgV1bSoQxQlggWMDB9rOFzJTyqMv5mIZg9En368BL0SZKJWBjBLq0MHv/mhP0WB+VdzYYSfjVBGgMoBC+LcQy6uci4mNBHCmvpr0=|Chương 238: Mục tiêu Dư Hàng trấn, xuất phát! ;r+3h5wwXKoR0fGZAsNe5WpFVhPxxutGFzb6YvAwIjw1gjMa8PG+STKlTrSRAxzFSUxSW2Uqx0iyeZ6FGjqhuHoJH/Sfy9DxJ7tOzKeyRy9EdJQPmEKgId2ONfAFI95ebVZvYXD5eKW/bq++28zeHHW+loSfq8vLGNZIl1qW218s=|Chương 239: Tính toán không bỏ sót ;Ip+T8ZFcaImyAw0GW5tRqTDTOAxi/a+s743lnR61GfiY+wnA3agKrcaLvXMl6VZkAKbxM5LMKQxD7HYWfUTfODcHwgdYo1Zj9ZBjTqkO3d0NbfGuUpUceG5bn66kVRz3mzhw4xr03y65xbDy2mEDnoEmhM3zMv0J8nRdrWjhqqk=|Chương 240: Nước mắt chạy Tửu Kiếm Tiên ;5dRc+xaEhQS5TBXeVMe8exNhInYHc+p9+wo9IUefJ7RuG6CjyIaDBN2D5i0CrChYaK5t2d76aBMooWYMnZt47J6aO2/j1wCXNzCQhryz/HXdWmhzYRzKiqCHxBU06Nn+kZrOwQ+Ty9CJ0CGRHCWh64tapld+K4fywlyszNmb6dE=|Chương 241: Manh Muội Chỉ cái gì, không còn gì tốt hơn á! ;dBdrne5AqGRXDYzh5e53kx2ENlvEdNVRf7yJmvH0ykruQF4mGJHqwLPchsKu8n74YPljBQTVHI3VaZ53JcBI9NCS78V4XiRueF1HjvgGV8QII/7G36QexI5jeCSQTJwEBmmwPvH4qZYVhPbF5SJivvvcmDkt1Tn1AbYsuwPk4ZA=|Chương 242: Vạn Kiếm Quyết thật là quần công chi không 2 lợi khí a! ;OkjzKlimlllTSjZYq7i3loV2KRZv+6PKlhdtHKC/aCDWUR5Hg7RU3NJ29QFkOIHTm/Zf25aDq/iupBvCpk6ZT/JOx6rFzWnnJnAUj8o/nKgYq8BfuZYCICYD6rDovVjPfAm54TGCdnii5p6GszT5dmxvM3J3riO8+PzlSzHvHcg=|Chương 243: Tổ đội, xuất phát! ;gytzIgaXL2u4jv0KO+/UbUq3cp8Qxr8kNG7Z+GB5I96CF0ghHyfLe7TKE51QZFftRGlxdpbDEpJk90niCfFtoEKNfQ0f5CzuUeQCT6GTUEDy7NDYZtqAXcVvG/WpGIiy1UhLN+hmJQjtjqde9uPMzsI1ITTE/yFcq5CzZSjgwiM=|Chương 244: Cầm Thủy Linh Châu làm đồ chơi? Thanh nhi tri đạo hội khóc ;V2ViP5ha3zifG+9VBGqshvXVgg7IsgzP4PLuk6qraiNPw8pWpvaM3LObM6lm22frSquXdsk8LIBt4fHFpoFB4kIPFYxGorl9sBk4s+r2yGlL4QauVgP/1S6dQnDUIg9iv+zVoYEVXmMwI45POwvJhooYJ+uYChyupMzAOERa9I8=|Chương 245: Nguyệt Như muội tử ra sân, rốt cục có thể đụng thành 1 bàn mạt chược! ;Sqk/UqMmfCG5aLK/E077BNdZJlVHI8d+C+Ka7a7QMaDVmPQMWm2yp+/T1ny8HJYD5LVErU6TOykyChK3WTVyPnSMnd3JSg6854VSU0WXAJEUSb4V3Bwue/rXC/Xrm9ii+yEbGD85Kp9YwGYh4t1K79YHJKDyrp3M3fmGX3O0I80=|Chương 246: Tài đại khí thô Lâm gia bảo ;Xss9pp9RMpTmafE81SPCuBfMgEdT09y/1xO6aosCq0cmhtlcxpymAgv29E603ZehSvc7DibBrEBdRJ91MAj/z9n2kCUU6tPyyPr+TBZKCLw5rz/utik+QvexJYURyx78BoRA0eIDLfDHOzgYzmrXqrA5U1xufHFcqCfJzGkk/Ec=|Chương 247: Ăn Yêu Trùng ;w7MKifshMnOWTgdRN8QlCzrgnWW6yopGEcW63XNUfAsc3QR5a32JW+BqLNJwKiNz5sFApflC3ofK07UL7fjqnDjVNgi2CT3mr7WcCE73sFPkE/+85Y3TeTcYpdPE0pyWZFw9+s6LyRT+IQ9zHkJVLvmXyT2DeGHXysS6wKRyXIM=|Chương 248: Lưu Tấn Nguyên ;EABG5FVfPScJRcznOUdJEEcuj5Sba3JwlE0ZQ8jF3LqQJqhgVKDtYSkr1TuOKwPsXmIISFRD7CwPBEUt/Yxaey9Khscht3R4kmszishe3OBbfqACwSV6hNwZiEuUTL2/uPam5i2lQhpzBRoJwP88EBo22jZ8VnPlh3L8REkYJL0=|Chương 249: Luận võ chọn rể ;ix8e37QiWWbe3hqHOZHV8smfMRksDTk4B92xjQNmp5B+dba92rGBCDBqXblpEwSGhVw7Sm4jvLfiK65nouPstGE0Z23T9zG80zt+tVTtmxZg05cjrBFJ7kik/8CZW792Rti7TetTHj45N0gP9iqyyKIObC5vfHhsoD0f4A6NH94=|Chương 250: Lý Tiêu Dao xuất thủ! ;IfvOvgpL57RoLxOc4BOQlsIuam9hlbIBeSR0B89oAfm2tZ/T+CEc2hTBlUxN4NYDo1LHzt4/mIU0Vqd6WBvRGrNOiZlRO6nN1rvVfpwl3vrukIN1egcGMwSy+K4KK0yUYn+nNVP37RUTApLNqmlN3IWdg0SWscbDfrRUq9KVtn8=|Chương 251: Lão Hồ Ly cùng Tiểu Hoạt Đầu ;RtyrVsS+pzLBuMAtOVJV+IpKa5jhpueGoL0d61KWbDUV23BgyvsICbRgld70efCk6Z+pQV8IB7UxnkO8vhMphOLIPVTNGmxo2byp0Q2niEzml4W97C/ND04io9dk4xwAAWKHHQHmum++ENCjOPV5YbdhKiLOOUU4YbjLxjsEU50=|Chương 252: Ẩn Long quật (hai hai) ;lQSpnO3GIZnbLui2DwfAybdcMvdFEv8oka5F4GYO18yirmMM7RP61H3r1rHLPpYMRT5wzyxfAX648AmO/DLAl6EnqUIg5/sB0hWSIpuelmr/a4VvQ3nan3jDYpMLiL4Fl7f5XBRbAaQxzH2S0ZN0CmTxFOjouLCBq1E4lPd/4Go=|Chương 253: Thu phục 2 yêu ;Wmad2XYc0qXJhr97IxvXVEZKbNd7YGuvUc7fDF2oEMwRlJCUw1lzk+izLrbjOJEwvTExkmsiGa1a2JD2TpoGfD3JYzQHI+NHxMLiUgQZiips5+JYlmZdiR7XlAk5cDzQ4bY9PXuxtKjWk61U5aF2+ufsrSuqwxCZyR5d1LiEtbg=|Chương 254: Bạch Hà thôn, Ngọc Phật Tự ;uWx4hevPCgOaK8rB24/i9KwC7Qwl6pznopkGgWNMnWAcbJSj/dLXQIsmPECPimvWd8gCn6uXHYmixU6LjKxjS4EbfK+myAoCwz/DQDJcHzUZ7az/E+Kmt7avgQwjQXvWN+Wv/Zx93NIi5q0FeT8P+al4WUPTg4ubNb7EBZtFOb8=|Chương 255: Tướng quân mộ ;SYpXrnCpGO7SzpFnKjJu2giH2MXBWQGinvJVFXPo42AJXgya1tjumYzVxDbuxn3Qy27iJ1i1r2vHMIpq4itSvvt3V3PBXxFPxXtowpotFEPXWco907ioo4Fehb5xzFkwksf9GQl91AtUsXPx/ztmfLQh1Wo2+dczC17HcUUfgXQ=|Chương 256: Thổ Linh Châu tới tay ;UN1MLCqp6j7lJ0lOKlqmvAKUCEmB47+n9mpRgan7TghatqbBdwiPKznbuXLgX9mjqDjrgh6hGAJHzf/qpuDXWmlIJs5uzZqRsuD7i3BHDk/U6BRtHNfkCbf3mhWIorCF7iXrsQT1JC9x11xhvYRk0ddAdZtQ3kIGQ8xF7oT7Qe0=|Chương 257: Bái Nguyệt Giáo Chủ ;nmUamCNTu+1gJooajDx4MmFkeptSbwFIHU7ZokI1TZKjfI1mFyZry/ZjZk6gP+fx5objljgyyWRgrBG1pHUrhuqnJ2E7stZi+SfEAFyB9obnjHqGWUXP1ctQbWJBjOF3RGChh0CEkMR2g/wut1E3bwbFFnOeQiqLnmAtcHGfwNc=|Chương 258: Thạch Trưởng Lão, ngài đến cùng là muốn chơi loại nào? ;sKfZeCCtiCnRNNNpaNmVhQj4xs5tjhsDJ7T2U8D5VgRgTvdyQBb5yJrdXSfJZEzV0xPsvrWybvHjG+4kF8oyLcIsG9vy4PtpmetDSh7+MbcW/UNdTyAV29L9y/1qIvXAcQqf1CZvJIiARLpdWB5T2YyEWjQUzfoAL8/MQTgDSgk=|Chương 259: Kiếm Thánh đến, ;ll0ekBXd30McRHWax7rqUt7Xuapi6ohr1rUXZ2fbMgMFImffFgcRz9zR671tJAzJQ73zHQj0cnCL3RGRuC/B2JDARj+ewikFecwv7klaZUV4CHHTnm25pAIjZDPvM5riCGa6eVWkdQV3rMwXXJwG//nEt7PwIwI4duzFkTfY8ng=|Chương 260: Lại đến Thục Sơn ;dnTP/A0OIuxd/5SYkusZ8fXpCp/E5uPGMOP3seHVrMyNyve4RgSKpnBZJ+fuZ67zr6eX8UGWjTuYiYozxFoLM+ElvSmiIa9uwCj3e9QeTpvbxzZPrKeIQWfREiafYtIT6qvATUrHDGI6xAqdDeBVaXl6IgYpV3qj4kDRtu/7GI4=|Chương 261: Nhập Tỏa Yêu Tháp ;Ne3lDnckX+M4za3HgNcH/owbj22zLhHMjiXNCnVP7lZZCAsyZ3PBaJZHx3mvW6LEcLqQFTaR35cJSFvL80LhESQHuQNh5hPR+NMZTMz/2oc86viSEJDgyOPJnu9kwQ/ELKZoljveDsZiRN94cD7yEmKU3zHXu+RK0FW92FZ/awM=|Chương 262: Khương Minh, Khương Uyển Nhi ;D7cAw7TXE1dIZHtEypTmgH39xTpBYqYUi9Ix+dU8YJc/8lhzHp38k2ThinpwGTAhP0EgW7OQ+1MNoGj36C7pdA2FyAVkPyJxdfBnyi2V9GTjSWdhuN1W1mp9P2DyuPpqW/lydHLdT3Hqe5hvucOYbuwOqrtC6NQ7PyDgV72UU0s=|Chương 263: Hốt du Thư Trung Tiên ;oz9RjpQTk7o48uQT8VbiRHUHQxm+e5mmSawVjkSnwguujTlxoiCuyckCkpqnvjnIxFIQMdxw8rA5aGZ00OKodSJHZW44QmAiZZA7p99eXM1HzMJC2QJoZgSySPaE8s7gmOD8UfQSK42MVzclQ7svVFeaYop07y0pGxQisZKCS2E=|Chương 264: Chiến Trấn Ngục Minh Vương ;8UJ49T2mwBNxDqlRswFNuzxuRUXq91BRxw7n65ODokuCDgck3/iCE3sjfONEE4ZFxAgNS04QShPrp9f+QJugEq1FbR+1/ltwXO/jGTGJSqGsBOU8bbHyTxVSROcVIKceLjhGNUSg8acmstf82JfBk6hr6HgoVO/mDo+RhBGNO7g=|Chương 265: Tỏa Yêu Tháp, sập! ;49xiDC0A4OsRb9fQ3RaB8XHD7q5tlzVK3prh7ttiTx6K2R5oBIGWRsr1zVY74aoT4tfmjebAHT5dPJziIgDkFR3QNaHs9RU0I48eSn9EFxAOoI0XU6nx+cXESqvY/Kf14auoHAgJ6GeEkDgUKQFleJHnXCnMUQWdr/YNfDQReUo=|Chương 266: Trường An ;7FYiBWsQkahioAZpafhw9u0B0+P+UHYEBdsKXPVvHOax3+dVsLkMEvcypAO69q8idEYxebtIcxFcVbKZxx5+4t0BfzKtlPsCG38IBU3dNemLlewrvgULpkOGNbTgg07L+X7lXvl0iOXxJpDSPtTdl2NnD+1uJaYz4r/dijAvYvg=|Chương 267: Có nữ Thải Y ;NQ9zQqVl4QPsW0YrBhR/E/ljO1n1gZyKVrw8A8Rc7pL4QQYgTSKLOCi7Vboyd1OCIv6FTR6nuOYh/ghogwkeArqb/3z81JbbzRCpSXmYNHYtXpwG4X9IGJ+OtzXlbVQUlsiJN8RnnFcY1wR5PheT1z4PWQKY29cYQPiQH49ixDE=|Chương 268 Khúc chung Nhân tán ;a3yjD6zM7p19FDTRxv4qpIImQqEg5Kym6MlTpR31UWajjHK6c8JPFGTUxePzPz0Q20jjjqgxBOiJgn5PPvhV4hxjySSPKr0jNJbYcQGBoZsUbySu2+lvhx3LwOOqKZGaKYTWOGkjc9jyinH59/AMqvG3J2a+NQJLVBfqFy6YoIA=|Chương 269: Hôm nay ta khách đến thăm xuyên 1 đem Long Vương ;FX/Y/4f5lIoULMcXJNkh6OU2AeTFVW37lJvsLAryM4g7D2lHaBLQ9pdZrMzW0ozfEGAeqznKXh0lV5CeRnBotiV9XL+zHe4yXWAisvj0Q+ajUW2QYLVgdeBdPRvDS1GWo4vGWoDYBE9sLU2WopMMelFarfCzQ2qk5jyGLcsLrDE=|Chương 270: 5 Linh Châu tề tựu, là thời điểm triệu hoán Nữ Oa Nương Nương á! ;a4F9MhNWzbhga8u1UFXhqbOhWDIu7kjlZyCJpGJEwb4s4u1HbKEzEM1d69YYucFbRgPcsGaQ5ah0xQT5lnQC6tnkGFhxsa6oI1MfIaA+7+GyYP5euKbKsVsGazxpU64HXZmMd+TK+dtjIm0rGgez0WNaYceJxPPeVlsanjeZWmk=|Chương 271: Cầu, gặp gia trưởng chính xác tư thế, online các loại, gấp! ;wYNmHbboGpI4V/zjJ06nG7jiFsx4lMTDTLHz8JWiXouGHDwGgAJkhN+9BE1DPxwCZXPCH4oT0v03BYkoVNgM+U8ivtr7PAw8qEaZUg7jng3zYPdHqEpvSJ/VNeXbY3n5CP1O2yUDWtH9UVZZAzYJR8/DiRfCWpymMwNuVfW5HhA=|Chương 272: Bái Nguyệt Giáo Chủ = Đại Khoa Học Gia + bán hàng đa cấp tổ chức đầu mục? ;NPbPt4ZyQvnsY82kONh5IfEhLqnH3R33hDvKGnjcW5t1We/Fop/EU0QXHdh89QGeIDFSdIVWwf4FqFfMCa4c0WoFtJqzMSt9ZePigyaG37go0jp0Ag5iaE65iJo7OTfrrkNjZxh3lSWW8uXdrDaf5zpyoX/hTsVrlnkXeD9ADzk=|Chương 273: Thủy Ma Thú vs Quỳ Ngưu! ;kHvE7tU/T5rmrsiPWzo9mxoxXD+AJLkHpE4X0VH+f3eQORF+cnabsjlfdySCb/rmg3+UCy3UAe8n2JTitj8Fww17T8OB+dMVkM6qEfGMc3roR47FflHoB9Ixcfn+MaNMBrGRWu+cgKXxMp6C01aot0OUG4dlWdhZ/pSkFvFnyYM=|Chương 274: Vu Vương triệu kiến ;euI1wEFn/hRja9+ovoNifFuSqRsARb35/5DQcc39cB9Aj08N5kevN/mHP6OKtMEnALf2EeiGYhDAnnhzt8rX/r5I9JNjUi5W6ce91oeDJ7aTxVubbZ7yymOCvz0nTucZL0NICFTj0a4Q5I5mD21AKTBoUD+IzvXG0PZJ/oVt09U=|Chương 275: Tác giả Quân thật không có viết Tiểu Hoàng Văn thiên phú! ;wQO58sLIiwg1U9T0+FfsvfG7SnnSAvj4SFPqY8HDXfMzIJQQTlJsPh3eQo6xqluLELVVFfE+7UgggrAUCSVpxCR1UpBBkZZZifQdy/jRa9RhD7Pf4Hr7eeLfz+z2O1J6aHQJN9klZVw1DyLGCpmwO6XVC3xZ7eTFzjBGEsGS1Gw=|Chương 276: Lại về hiện thực thế giới ;reIs+nroSYyPq+t7GJfOaCmUPDnN1OC6yFzoHlfkWSEkhKwhJQaZO8CqSg1secMhPMNBw+DQjzFfsf7YRMK9Kzx4cpcsn+WlotwUsznK5DNkaS4phRHWoH7PYTg8xNmNtNTJAyVGcNCgG4wqRWKsel1O2sNCYkpMhHb//bu39xs=|Chương 277: Ta sẽ cùng ngươi thuyết, ta chỉ am hiểu Bang Nhân tính toán nhân duyên sao? ;Nu+ogKWJbnSiYQFlJ+5IJVNTduAb5Ph8aUsgAC+msF6H48GETdKUzoff4CASHP0hNOw+RD+LTJcpPCpfAj23QDeVWggio6XL1A1Hfy/HmUOB+Rcv4hw1uIh1svGt6m4Bk16dapK2IXRRIlLAJMxbcfYCfFdkXfrKHAk2MV09AmQ=|Chương 278: Hạ Hầu Kiếm Khách đột kích ;IcnaMRA/6bMsst0+OiVokqeuYoiV7GZqRxR+CFUnVDycmRd+XTIGGwJPElA+LF3ANGPrmf3bRKt4FlEJ0hHwjlPtwrRH5lOgoSrLq3z4HL9Iq23WFHMuoXRLGkZD1XDwkJoporz2t3Z1r7S/Ueo842Ai1JSqpOABYctmJNontG4=|Chương 279: Biến Dị Thế Giới ;pe8M5jTJ1CJQzpq+8aRXOn+8Vw/A0GKV+8xOg8AkEn986Czo0ODv5O7nLTdzUXdr8HEfSgCtY5eFs0Nt8LDWjl6vDyOKl9wgWkRctRrX2usgHmX1JELNLNVz0+KEB26VDaWhSPStwSUDk1uFEsIuvJrYbxA4Eb0HSyPRoMI0tJM=|Chương 280: Thụ Yêu Mỗ Mỗ, thẳng thắn ;g7hihcIjdAtTuEE50eXYoL2Psd9ej+TmJPKg09H8xJ10kKyMLyUpRRtb62tybYYI7Qz6zAK7MwCS7hswChxaq24jiRv1f7r36jOfe5cBxjybWqUy5FVlPhby+lzPz05ZLBzb4V1YjBWMJI5B2Nwx1ZkAeSBcbMM/8EdLJ07pw1Q=|Chương 281: Đấu Thụ Yêu ;/da63A7KmLjbGG9iG5IDsiNHo8C1gjfW8RFCN2MAjSdAvTHTxjuKVTrp72II+QKiI0cW1i5jknMwRaBb0zt+FAaZ1QuW3KcmBih9A1zRavBsshi9zK25fyhKPEkcROk1+SfvRK4O2oY1jQRaa+O0eZn+Vj8kET1nZ/Wc46U1n7c=|Chương 282: Nhập Quỷ Vực ;O894Hx4Qc+l9tkYWpZJWL61lNexJqwCspL9PKBf5Pcx1s9bVCJHz2lxGNkkQs6G6AYCZ8vpoEDRJTQn63HuuqTx/5ItYnautycsC3eBrcgeYJZS7SAFGIjdGZQxcsoW64JoBgLST3RkAZU5S1I434dCjwobFBBftCher+r4lGVg=|Chương 283: Hắc Sơn Lão Yêu vẫn, cuối cùng! ;3RY2te04UkZ10j5b5+i8dhqcSUUyswtwFIGfL9ilBh7tGvkCj8OFpn/bY6zXdwJvVA85i8610zz9u9+ytfrTA0TDU5pyP+xdt1IKrHmxuCV1GiHF6+DM+Qum5WRgBYRhdFLJU5jzh6smFUTQIylaG5xmBdvIF7HSlRF3hqw7qos=|Chương 284: Họa Bích ;RDB9WnoY4QNh+3KTe/x+hotrYvP8iDUDzNave2QuGMTNqtmzYt+cC9ZOjrmwYs0tAdxmApshxIyK+Pf92vQC+mndLjjCWHOiEjP0f4iHksF23e5He4NnAU6Cl/swLNAgbaNRY2sshcVxr1plEsQtSeYWlsY6fLEu9UekJDluY10=|Chương 285: Thế giới trong tranh ;nb6Jc7IbMBNsKvMK+D8pqvcwCx/mGO2Hnp4GXqbJODija8qwxlCgykNbX9ahSg1ickz4l/rk5FLP61hW/yRnWzK/7QJc3CaQnI1ecygMzuiI10MEEkWm7Y2EiPTaXZdIidXQ5pb5VK17IZMtqTbcuIMOTQRc5pmJRadGwvC+vjc=|Chương 286: Động thiên? ;HQYhWrhNuvxXObN0Kjs8O75qxtVGWJ5hmjKbFEDFg4bf+IRnDveTlW7SvJJv/ROzB/alkmKbGk9aTJXDKN9zYuMP2jvEPi6jmxdCHhlUF2oPJTKVmucDOPORJWqKiMQTqdvzUFSJnpU5X0a+FrI6NHENlaYyKYpNRAVglvK+gN4=|Chương 287: Quan Kỳ mục kha, động thiên công dụng ;HyFrONOCsNy3xTfXw0gB3v939rbrApU+xfxvrGjl7029reB6Is3FjKsVi39opJfYoGVHvF+ZTZ4Mleb3qMNuTnSs2pZr3V+KbcjdtQtJbuETW/Zq0okzrEN/ZAOIeiJxQgmoqyEe6DDJPWTYSxdYr7jLJdlDj+6BM5ps65mLZQQ=|Chương 288: Đạo diễn, ta lại chạy sai studio sao? ;0dNm5TpHRhcv2Wi8NGUTGzNLf5DfwIh2X4nOjDENRSX2vePVK31uV0s6HxF0uzaCqj9s+1Bok/r57hC2IIJKIu9QtEHd1cpyz2fgtWXJX6yevnB0UXipUHYR8ozTF0spWUp3CbKJNB1u3LtT3KqqKy1GZdZIqsMv4QQrNkuuYao=|Chương 289: Phong cách vẽ đột biến nội dung cốt truyện, ngưng Hoa Tiên Tử cải biến ;GN2ipRNIZT+imtY9a9ItFuoeY7qFgwdnxPvAVxCKwO0hrBVtV9A+uUoXqClvw7s/HCLXjuhVE6BcD0llJvT8xL5zbds6F4ovknVSiuT0wGDO3lqJnyUCrixYWaQQK+hFwqDkvj0zPlEJFQ9nJBRB+SJBLtZkWM5JSwRJ5xbgm4g=|Chương 290: Quỳ Ngưu, Trấn Hải thú ;aoK98ImPJSrUlNn7wGSZRH9dxisI70R076qehhX1MCwTxx97pv0Qgltb9mL004PDem7kzFlSwVigSvFc3WjuJe/Bd872p3GcqAswa8LdQuT16iT1z03aH/kEygJojfHSBR+vdj8GaPbe40Jaw6iEPmieJUKgrflEvzfApoUsQMA=|Chương 291: Quá Âm tử ;fFlSGCljYJbdjX3P5W+DyW8w9UDEMAGv/HMa2KplvW+AmvU3z0L/JsfddAEDQ1LS2dheoC/Pqr/f60NQGO11LuY0JSjGcKdzCUnpOOsrjsl41zWOxkwilvL3zY013GvPy8LzsHwMtb5iqM+N6cO/nA4lenowSDGgdhy91LU0kXQ=|Chương 292: Pháp Hải, nội dung cốt truyện bắt đầu ;KpDOpmm1g4RUghWG0cNOiZaBj21nBQNRFGKsUkVDQ8mpNEEC2MO0y6m/kD9rI85gZGIv2ZFASApSK5IcZSa12Q2klQ+1QsoKjWjndeIAe+RiO5pPoYAwjB1rMt76QNCrcAagK9lTA4x84vxSs1kZ+hBvca/boqbgOsCsTOj5kIU=|Chương 293: Xà Yêu, Hứa Tiên ;uVRhWu7jPSB8eDARXgsdlt6sFd2lPnjxP8qO56XFqsRj60N7SWFlFPAtITX671GiyAY5GqYZv0fOEo44SIMRlFemaMpEFNwetGBtPQCTI/nd8LrjHSLFpRNgWMGYcz8cu4TJPpNhzLyrSNobYGUggJeinTN+MyqGtj7JXwgvn6w=|Chương 294: Tây Hồ, chung độ, số mệnh gặp lại ;WEkNjxVaJU+VYn8apeuyUwQ7skPayiyjLGKDF1eJAK548ssMt7a/i0Z4wHfzN/Kc1MeJZAhUwf9pqY6fyzJOjHnaGjYmz8YsT2GUSlg0BN5sJEWKbL4qjyENWF1+Yzviy+fE8um5K/s70kb0COLUlmwvsa3iJ8X1vgHInLw1HVA=|Chương 295: Lương Vương phủ trộm bảo ;9Qn7LqTTl9U7iKdxZJFp/GLjdI0Yth7Blnp6QPe4rEOmHwh5PD6BH37JhQZSDpLlUkcUzuvU79VGBAmvnteltYedgInGnaJNzDGKlVFD/9/ItpPDnUQMtdUEd6zjicL9oa1elZps+W8OhsK4Tb8B+Wy7GzarzKgzszYEPpV66OA=|Chương 296: Hứa Tiên bên trên Bạch phủ ;TO7Z14Bd7ITlCtrlhQegZH4fsRpcrtoXI6DqL0NfmetruqNK9GzBmMYI5Jx5zSOQfHZ2CqbhdqABptWq86HGEkMHmrpxfuFoh8xQlgn5FDFoBd6DOZqbSlbQpi0RLrMFair5INFcF7WbUBgoYJ76hF3LNv54Q5Lo1VT9hV4bt9M=|Chương 297: Mao Sơn truyền thừa tới tay ;Va4pSwPs+yCnYadA3AXtaqfLQoHzMoz7ayzKhLuQo9jKHR37UvBx63FaBfi/ct9V3yQUMiHSf4vFl8Iy6cM7lJpnw4o2+p8wx1Qj78s9t9cXvrycvVT/Uek7zmLDP3f0grWpSEJIl5Qp1s5BebbdNvn3NxeVa7rxA2TAoI9gIyc=|Chương 298: Pháp Hải tâm ma, hồng thủy bạo phát ;KavLVQjgpnVRzy8ke0k9o4ovZkb2IJXnKt1Hd3pO37rNe44dkzzTDvlAjoXgqgv1tdHFgPqFUierDE7g3xUJz+TGC74PjqbokevELt/CkCEylCV2R81rBrpPJHy+N5zC2dvZP2IKhLPSOz+OwQE6JUEo8V3M5rdl5NM3/3+aRaI=|Chương 299: Trị Thủy, hợp tác ;Am/pBxqK74R3mdInvLbGZxzagnQvcBO2zbZDYBRka7M86c0UXjASAtmwI7jD2jxwzSqc/xmIXIjBHhBMkkSAf2g/mRCqgpskDokJraKdN6PNSWM98nY2HKEsd7a1Efghj11p4zGcteZodWUwDkMH9dfK7OCkdtogNZDzjpB6S3A=|Chương 300: Nội dung cốt truyện phát triển, luyện đan ;Y2JVG7xI98YIJUVfC6uEqMweH3FIgDkjgjT9w1/cTyRhL/E88h8qJ4Xlp6lhmXReoTjGOtc4rAxqAL8WbeBQQQevD5Y6uMPdwNJDT6VSoDTnfpKKgBtUnHKIB/6Hd6c4z0qf7jmLvCUwhte7jX7GcVL0CQ9YQxS2Pt4UaUsO6ms=|Chương 301: Đoan Ngọ, bên trên Côn Lôn, trộm Tiên Thảo ;XF0/7lpfnxfYVmqMIHJ6SjlZVtr8FcYIc/XflWOQobCzj4tBg4THl0yGws1cwagOG/GBpYG0VKhuzPoZl0XSAlckBeSFJ8/GozA6VVLsJAC0BYQOaipM8aLP80zCy+SnDhjml0ItiPEZLSbuOOZLOvUutsnJ4Aim7LauP6vK+38=|Chương 302: Pháp Hải vào tròng, xuất thủ! ;hYzknp9ofPDT/X9Xdle2lmAGCQuu5kga0bdRIRDP8qI3XFt8wYj4G3Ex6RelNcnyiV4ZOYR3NazkM1aNX3f3914QpPYjOvmaXJlTS6QhrXZB+frQ94W9nfsHpiGtkvbsIcFyG90x0ayGTPQdpJKl81y8maQBdaoNbAzIZyeH9KM=|Chương 303: Phá cục, tỷ muội huých tường ;tjoYeusEJSYJTwdZco9KCceMrw7uBdqn/HKJMyiK2bxJ6egMRSh7gi3L4RjgGZynYuMAr9ue+cz0iMhIGFQO+KsgdOCEkAscCuMTx3FEdu0GmOzsezTNXd3tx6V+QqvHwxZiTu7pqpqf+hCGWu5j0lfqwpwAtdS1DrUkzsVPiMg=|Chương 304: Tầm yêu tung, Kim Hoa huyện ;dK7obUhzwxrnX1NEyF8J/B1/3mGOcVA9vDTCDWVlOiA4VEs2JuJJIbbR+b/pepPElVDQg5yZLABLsuLipMjpHEtJ/nkD2iR2EXVz46zLg2qctdmjvQNDv8Mc/m2NoQjoVh1T5iE6Mm4c38Feq+dgmU/QGxAWTb5uaHPpqXR+AiI=|Chương 305: Gia Cát Ngọa Long, Tri Thu 1 diệp ;TApO6wtGb0kMJutVbn5GqMOitdlvpH5TQARL0RyOxThhpaBuMTvpKF78ZlXBMvNb8VgsczjHiPXkTGYL6+M8m0uDgytInctjQhTS9E0GVcY181puzDMmiY5vGvyKAi8aNflY0TGQvT6jkdOszG9ruq4m6I0UDZry5GpwDM+iK54=|Chương 306: Chính Khí Sơn Trang ;i0wzlXEzpkVlufferWr4RPIP8XJUA7KqF41/rbgCCo3pr3nd/qiPZ7PKOajWYtEYADSvHQ5cBIftitRh61YUIvdpGOkAU3Moff96gxIxIMSuH8MjK6mrFr4GuohJpeK2UUxuHzxictvnWBPh7EMNX52FpgxOIswHNp2xxxSgGhY=|Chương 307: Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì ;I0GbjUx3SykafmW6Tm3vUTRjadP18ayImmcwKG1LIxdGnUv6TH+zxE4FiF7UugoYOW14HULGkR2CUpNx4nwIbOqAGP6pP33a030nFNtMO5ZpdoXhxyWH/476ljMlG6HpiK+H6+nlQbcBsW5TESDf3YmTe38bzWbBGjlX4/O1dso=|Chương 308: Diệt Cự Thi, cầu ;tzUJPEJCeI7eKPXucPCm5IbIasEYlujFvsGmV4OEUKYRKC1lFPUSVcA7fUKtL2gtWh3lp4nmc9ac0d4og0aZX1QBS5lDzeZT2S+oVbDoQeLhqeXxs3HvGlOU7SiTqu1y3kJqqALlKCl7dWbyBUkdzZxR/QYrTM0S3dLLkRdPH2s=|Chương 309: Kiếp xe tù, vạn sự tùy tâm ;iuFhucFyeVQfL8rXlttuHfTRdc1Dnfm+4uWrObvKkRjeZXaE31PhlGWd56UO4hP6yA38SXxRA+BhHRZzoyV0yslh6nJkWR1S9UIxzGKjxals6HmtBxAfdZm4DYAxYgwz0wkpSp2mNDJ3qQCqxKacLjMsdUMlkYzkKs66VuQXguE=|Chương 310: Đánh, Phó Thiên Cừu chấn kinh ;MrdSwBMpiAb3Z4V+0Aj2UYh9VhEDS3dKhe2h/x/YclvdpQ1xOW31pj4F6h6yW+9QnFVfVb3QHVhcOC23lxU+QtyaH+anw/VObUt+ptxpMveSi3YSpzjIlLqSmkrxBzRum5eV2zyWCZelP5pftO3V4W128Yrgdao+nyC7EUPR+mI=|Chương 311: Từ Hàng Phổ Độ, Như Lai Pháp Giá! ;Xp4nRnOoduOnHpvr7E7r+lVWaLpTG/ly5F3+MntDclIoVeJrWC2zrDluYZohQJf3T1aeQDKCsV/AiVwJOFpq7CvXqKhz0bIoxoAXmYhbBObaHkOMD4EwDLeEszg87TggfW/XTil28ksK/9qTM1REagCjOYO27uET+edQM3Eybso=|Chương 312: Cuối cùng nhất chiến, sự tình ;VqNmUIqArpSDaqnLWAUpBKy9mA8F/DH8yHldfHnQUsA7/8QxXl9yYhjothrIsPcyqXMnkROY78QUr+6ovMbpd7qM+gNk81ssdtyPtl3PISPEPHI+kBtAjcfuxRyKh4xoAt6Lo4uCEVGHBbpyzVJ+Yd3U13Dv958PCmz6kk5jbdk=|Chương 313: Luyện đan, đột phá ;dRzE08U0tUJRvpGiGdWY0FrNQmaPOoTn7+zJKhFVeZnVG54VezGx3BSssV8BhoyjU5Nv80X1zL6aTj9LFTYsFUHiCFzKFqjqRVJxBhgH2t9iUDAWRB/1QhluefCP+q6XdRi3Y72hYJiiV0NNrWic6pLzzkXPH40fcLfCvzDrVgk=|Chương 314: Diệp Phàm độ kiếp (1) ;QD+1wN6u3Wjmo9ivfsFAHLfxsK3L8xlw5AK+/RH57YYj83t6xk4/nGV75zxR4Br4AoGHTYj3T+aGLUlRUF42NSIXP8RBq7aULZgEcnEmIcIK6YtHhqTmAzmVBgpoXMbRwSC/ebLagWU0OudF0GIY3+M+R+DF0OdgNCULIH4EU6M=|Chương 315: Diệp Phàm độ kiếp (2) ;nulDYCgzVK4qUNozTZ+r3VP19RhhdtSBG+pEJ/R55ZeSgjMwUKTedCI0qLXbU72J3Q8rOuawvztSBDGCcfpXQ+m+He5vQSPAbt/2WXNnEp9UjUZ1zr/iVpvyOBBG+8zcEGw9DEAlpsC//PVCQKFqknI5CC0oAhwx5zLVql/9SAw=|Chương 316 : Độ kiếp thu hoạch, rời đi, ;PeLcxT2VcBLwjR3W55TJj0VSxxTdN79KD2bSF98hOSXjdIeQwfFyb1OI6fICkAa5QGn3v66i3Qps/yRpM+7oVe94dyuHcrQtzHnLLlGFwj1ecnDxMPgD/4Hlpx26mDgAWJFKFrxAW51ExERBI/j054v9m7MAZiNoBtOfS7NswXY=|Chương 317: Tân thế giới ;a1pQh07IJ05Hqjg1vXmNy60zdSIaQbpgOlZli+LtBtZi2BQy8ys2UK2e/0nndIwCXRr7vmUbNEDe6/1Kj32bniLmpmnNmd7IFcivq7c/DlNX0yHR8XqE9ghRqQ4fjqXrhNAZuL3/GJmRLMNKRCDTWhxPvvotQgb3DTMS52mcjTE=|Chương 318: Thục Sơn Chưởng Môn, thu đồ đệ ;Iy4ISorw5UtS3KPxn3O/rYQsNvjxFHi481aFu8K/HtgULhXFddgc1QqVeqHrQ2lJzjlefhf3zsnLozcgu1VvF3P9bDytRWY2DIO28l+QeOwgkURHtsRXvVUbAjY+yAeBxwrdqZQyfoYfEJG2ZeHT4tdzhCYK0lbYz8Rw6sYF3M4=|Chương 319: Bái sư, 10 phương Thần Khí ;RDlrwDsplxQjVDfop9+NkaDpPIt2dX4IpKHJASMMQ6j0VjuKlfeczQdQrn6RFXGq+f0W+zEn75UrROmFlAlg3AsBHGYlwLDa6mDE7IMx3G+/A12CZDSsBe2MhQgqIes7jGEXXElxRgA3T+LG9EqA5Om7jjL2QG9/qt+pgfeufdQ=|Chương 320: 1 mặt phiền muộn Đông Phương? ? Khanh ;jbbze0Nwkx5f1b5nVkvTNIWgutz3ksFC9wxZpn8FlWhn1QKFl3Mu9hIYYUKdEHkwuZOwYZDYX+vvaZkvpIr4Sq6nGLfdpG3iu0LTOXsqg9vVAN2P8Aafdet4zv0pjnmfh5cSbFLEUAhCKJvz+fVrV7Ux0pWabH/4mFCTeOarc40=|Chương 321: Cảm giác tựa hồ thả ra cái gì không được đồ,vật ;6yWo0VdZ5u3bFpyF0PEA3CQqduj5pYADPGR/QQCews91uQ8EWFM0jQdDA8p/avulNq2/8mPUElwyefovZfMeZltZL1mwcHIjw2kwZ2aOcnrLG1EmqOIQ8CfsHJA+rDrsdm3amlEPghVoqdEuzXHD7aR4srACQzl2FWM6K8JD+QA=|Chương 322: Quần Tiên yến, Bạch Tử Họa hiện ;vog7OswIXm5Cy2aa2DBborWwZsHVIrhZvwnnyLVMah2iyWItVywSjE6FkOTyCZxGHMBeskG1t6lhyAnwQSuKhV8Ni2P0AgY0lohd686M7MvP9GxYXIvuUz9HE7f5W7eV8sqN4GhozjGQkFZysyjMmagkLtma9PDSxpwhaj/C7Nc=|Chương 323: Sinh Tử Kiếp, lâu dài Sơn ;VBtBw8L8WjXm6DYU3B9jxHkkBDDYrm06FCwXxOsRc5BwNMi8zaZNjp4gZpxbHz95DwV95mnaTgupXpDGuOi43AmIsnenngpEUOrGoXN2+iCWnyWdr2TdmL+Jvs3dik0cSV/v+FqycFjj6JD90Ubm4baeHIu7FmiCsDkFKgNxg14=|Chương 324: Rơi 11 ;g6OXLC7YY16YOnItjsTdBNK4Jk2uZSY79wKMJacH22C97w0xCAP9d0+uJgKAeoEDN+4dBC7zx+O3yq+dWtN/4RUZOSEBjvgr8yr+VuI+DPbmrjgb9lY3H6rMHSix7E1fHhS1u/2mFfjKLrclpomx+tvewmVCDjGNm41QNq1ojAI=|Chương 325: Tiên kiếm đại hội, hoa 0 Cốt chờ mong ;gFvtyiLJSmVx2vZETjdbx2liXF9O0T/dy+galNrpgvOrm+6C93Yx/GWJJIcLd2EvIJtY19IPct9dCYWPdtX0q6r/AQ2XjcoSCLY3sAzI3e4q8CDzkMjGa5FyLRO5pfXGf35PMO9016Cl3xQHwShQ90gnXMmOf+650q/06Pz2m8U=|Chương 326: Ngự Kiếm Thuật, Vân Ẩn ;DRlixT8oyS8jxkd3CbNcSr4OA5jX6xbKWkuTbyPwxJ64CaAhtXLdmXDUPxwx8ArO8tm4RoQA98ZEwPRQziMJfo/vTBahAa9UUhOQDAtUwQPOczjiv940qtwr6u20Fyi0Jjj/ZT7tCb/4TBWuqKHVWAKjgxxOoNvyIH4XznDI4Rg=|Chương 327: Lòng tốt làm chuyện xấu Vân Ẩn ;oIRkeFHwY++kxnD9U2pTZ8mPm4qcWp7NUluiCBz/K6LiggLComlkGafIMPB5r/mkzZhart9yJd61Hn/Q0MiNM836AQjaFxPbDNHSxE7dNyVGAuFmbREsKYvpKzlPeZM/vrwhg9C/Lqqj6c8WdNsPV0r5HDYzv8x3htZAHIsxAt4=|Chương 328: Khuất phục mọi người, khách không mời mà đến ;t0KH8iPLeMebT0P3QirCOzQ3eqAgAnll5am6/J4wVYr0g4t1TXoI7C0Mbxkig2JAxK8G07SJCGYaUYD2vusRXBHPRsq8w5v8jDRq5/olAYUWsVe63uz8v2tBEyW09nhY8NiHmv4oOlzCKBu1fl3/XWF+TKCtWkTpsaoZOurv014=|Chương 329: Phi Hỏa chảy đồng tử, Sát Thiên Mạch ;2jrYhGs3gidwcD7AeoJhFrVn+yc+vqxgKEs49gYg9f/y9Uunmks+JlQ4VjIoX1gGTn9gPB+l+bJuJj3K/NNihYDiOWYHQtTgbVZuIEKRtHt4qxsgzWbBq00g5m5eilkpFxmBf05EWMNhwZay33Xdbqgtkse+mwds4f+o7FTu0cU=|Chương 330: Lập trường, quyết định ;JtnVptejk/J71EcZKmx2XjqVQbNXXF2ElXICjicdWtQcc9Fc4kiOWUWJuU/jv2/i6czoO4n91MSNShKCtWC58uTUBs7w2R83bpyWq7vY93B/NpQ/S+pfzXJ/Xez8w26EEyH4alNJ/PoDpyjkiXp9MimJHL7lySzkBPSZfYU8UFU=|Chương 331: Bạch Tử Họa lại đến ;QlAmuvGLoFainU6UzhIV/QMe1mba4PQkr5+iZ0Hoc7Ww0GoSzYFnNmk3TuKknewP3PzF7/o0O8etDYd3vzRBQz2oqucu5ShJ9fjgdQ2T3Va9n6g9xQVsTj6b3hJZm6h+6PcP9kGzpqDrEvb1mockI+7oM/nKCO1AdUVW0Kae7dk=|Chương 332: Truyền thụ Vạn Kiếm Quyết ;oISYaFJTXRXgwkL+ny4gaO+PFDpe47maq3BIjrBUqEQNtpupW+BckkEkcObSd2schENK6UD7nD4S+CF+exan/rlmojH7z5yYKemo/SvJrraqfDUGD7CFnLu7Lu67ZUX7YEljdEWt9gT2e7gsXTLV4xQ8Zi1M04gXqvQ+0OdH4cM=|Chương 333: Tiên kiếm đại hội ;ojfEaiFEHTa3t9TeS47T41bl2Pd0PHRnqH1IAhwQJj76cHrtGwrERPpJcaE3M9UCXiZmIwB+rcGXtKf8GPOaZVpk14H1TNPJmdTi6iV/EKUou0csddM9jA3azPLvHHU+/XePwBql8vxRV9VKbO29K959jL83FU+DE7JEedfgMk8=|Chương 334: Ngự Kiếm Thuật mang đến chấn kinh! ;dlwS2OH2gwqlcvPAHj6bwXC5DVZK8pEJpASoQMdr93MnO7ZVvKe2IT590iu0P8xDFmOnvA/ipR23IQeuv1HhV2nulaTREBS7ZF9pMRhyxAoZgFfpXOBccXw/HQjx5sgatPlIaCmUIPmp614xzqZBe8mTjQWxErpf4MUfRcmyqUg=|Chương 335: Đánh cược ;swTOVE+IXoPUuHLi3KxSP6DhYQi5pR4nsuSBjq4zpD5fmDgx8ea2E9akdtlj0lLArQ7d6AwdroFx5CviqlSZDazGrTIxHS+f4DQPKwr+5TM/NiyhTmeyts5/o/W7P1FZ/c+TonKtANz3esd5QZTebtcQTqKEbYZvZwzlFntQTtY=|Chương 336: Trận chung kết sắp đến ;IRLxgRSJtCFI6fc0uZTslenJu2r37pMrly4i6I6PeS3OWORi078nb1Tbn4RO4NJjDFh0XwYRmCXOY6jTxPSnXl/hkud9vGYYNh1AUWnO1x9TJXVugguxJs45tnvRMqSuKR7oERC5400QYfwbsbue8zlpy+ZWzMZXCQ53v76Y3pI=|Chương 337: Nghê 0 trượng khiêu khích! ;JQrFIMSgPlv3cqW3VUhygkdy4fP8FxQN8OR/Eq5sp1B1Dh8q1RwIfhuoNoTeCSIfjeWkgL8WAp4mtj7CbhJwWdecU9rSANLFt7SxAq8ABGMjK0buTTYFUYDFTyjITdkLGpfkMg9Jec8tQfBpHKA2IgZvgA/VtaTsl0GqQ/n4avI=|Chương 338: Quả nhiên lâm trận đột phá mới là nhân vật chính thiết yếu BUFF ;tvIZt66iRFkEw51rR+PAcyHKmiC5kD8MgECsse/miVEpOFQz6IRcbnqUtDAX8yxXfQ2tlT2EwM4GKDn7n8WAEWKByJ7as/fo2f/I3Pz9Mu1gjbT88apypsWn286sUfrifVbI5A+n901NyNyQBzi30h4IhFT9LwomKLGWGA92Jgk=|Chương 339: Đan xuân thu đang hành động ;2bpcMtdu7AWGwjVV4lr+HVHFXJ53HyU9by1bDfVwFTcOKA8oToyIAxEXnZQYbox6Nw7JPlxzpIKh6HLmWkAP9VEC2+ATn/Cp22j7OIeshLCbF5pJGDejVKiMKfgQV4tIqHHFDQ/8Ip6hc9yw6e2XJ4Mes2nDDVL+RbGcKXbEUgM=|Chương 340: Mẫn Sinh Kiếm vào tay! ;0uss0Sw4HAc6b0+xp9qaSVubf41jGurJ/ZuTf4r/d7WUhy9e8b0nWEZ0tSKn8sPyt5c4jc7/NuExsrWw3x3v7kfGrzl/MMEYMo/RY+3n2hl0RLGA5V8kO9nsWr2himZ2+UsJJLMQN0XoOg/ZU94iDxZ4d38p1u5HXFm+jOpe+CQ=|Chương 341: Bất Quy Nghiễn, Huyễn Tư Linh ;8UzBNUMi3KLlY+6KQSYTzncYFrdqvmwqU+6Bbd6K3LTegFQAs0AVMhSJ0lOC9CPwASo9JwkKOPAYv/SS3MGyzp3tfMMDWrHHS2htU7E4vphX94wHMqbk+e9wxMn0jNje6Rl5JhOmN2FQ2TAYrf986Xm9HPZqb6JZZYydixKMxpQ=|Chương 342: Tử Huân cạn hạ ;m+s+J3opXq5+THLCnRVAeOacBWDgu2NWuFERDV5/oPkIU3WBwVgtt9gppc1vHPxTmiJ1YBqwmdeYccYS99FZy+dYt0OyKANseNvUsBQxIiWrfKHLq+R86ezWCfLvhPyQ4mtIqsDT0RlplubeOrZfydK2UUFtoEtWm2vGWGn4rtY=|Chương 343: Lưu hạ ;lVjZjCIm5oh+Uu771CzQRB0l2LFRmarxBSob1ZJ501Lj24fKdZG9bsdKE+yC8wZkI52xoIG6zvPDjvdv9Jaksb+CWnIHM97BTbs/4119V5fYJDO9t3FuMCLtZRD+Ap5kCg2AoxOE7poymiBqSbQfE4um0P66A63EAmaoy2yBB7g=|Chương 344: Thần Giới dị biến ;eZCoyB/zX4Kq+rkf0wJxAuWM1eCU0SPuh1n+Oi5cgea3y1rceFcSYN1PLn0DBl0mI2TVZtelJ+5sfDJdy6hLqLHN1VX3Xr0NrX3WInzwcXChLCuzk2n377Fjo0y64dj9TchmPe/4xxum7oYrtsppAGIK54+iOZTymh2LYgsTatw=|Chương 345: Toàn diện thu phục ;XEblahYKMW0+GbqteA7nLIeaIXq/HfKBLfVUegAbVJUGJvWiU7HbBFkxSqkPRAeuexojAiGWG5sRLK3OHmXnOlJIsS/mhSqF2yv5BFZ++Mx0tk7oxEPKig0SlEAMtisyZBSeF8CAfoposJ5wPaY3yCh0IsNUuJJ/54XFP51umRM=|Chương 346: Trở về hiện thế ;iBLRZzNhfcWy3NwxU00f72/p++RPoIbU2XguMd8tlxZdz8uVZ87nu+gdibqN+OfJ9v9G0GI41mFDi5qXd8Tc09uRO01m8yKB5nhk14ri3VRszEHH3syBVCJzEzbHSnH41X4AEF69ZLqCOdykX3l6lbcZZTHVZVRjp1qSH/O66VE=|Chương 347: Lại một lần nữa du lịch Tru Tiên ;Bqu/2DwcP2C5G1Y/KjS6zSealX2/Abv5Zeh57Bwv0VxEkZgXAPQmmHhJiRv1vamIJZzt1yJi/0/Zd8rZj002ysHct1rmOxYf93PuZkY+KACP6IfytoNXj3UGYAXlAE67Y5GEmdnxx24U4S8sN5rY+3drRn4L4KfAqlLd0NIaKGA=|Chương 348: Đại Trúc Phong, đại chiến tướng khải ;NR3cb4Gg4+dvnrYgBrdUrLu7gTRKzgkFYCLO1vGCLqNigB03PIGd0QTpByE+4oqJDG99Zx/CFt5xebMAsz8Pyvbbqsg7AJWaVOwqWdbHe8S8BJueVhbhIFvaHOimOpxmXTuqs8I/y8NArLK9ZjcfxF8jGgi7tTC13E5DGrkMvXo=|Chương 349: Thú Thần hiện thân ;NzGw0fmRIrh4kn9pcZPyOHqPN25BhsI4Mw2JkQnbKAdZEl40mZOw4rDSvt+ACv82FSTjFF6n/AhWDIWdxco3HrO/rc1lkR/aBXN9cK2YSqYlNZhQ/uzucpuvJ/jK6Ez2lZNfPsOi6OBgCelTXJBinYKjK2MFD7gi0gkVMAMtpak=|Chương 350: Chiến Thú Thần! ;jX40IWRCC78JiXf2w8FYPxpX0b0mtKoSw1wiBi4wC00tABVlLjprKThgGwhv+ImA499RndTtGNTk/KZsE3LliKn23Qk/tzH9mI9V7C/j2H9DTYyaNIJxesZmrDHasp2jFYtoBDUZ23eTYdrOvTpzXgE0ZsGQd80oluMWIpgsXtk=|Chương 351: Quyết chiến (1) ;EvnhEmeJJDSrIFGWuSknnRR5fYdjM2wmZz/r6l7KZ1PrYmn7glehKCnsJVicAzNoUiQcxiif6xkRWbpFyWwcGTLjH8vgLA/+WbCck1Ej2JlkM5MBBRRXZIMBfIBCuTquJUpghPI3ExICSlzXiUk2XlEzYY1G9KMBhxn6UjHHUd4=|Chương 352: Quyết chiến (2) ;T0nsavZpiNB0FREGjG71I76Du3B27uT9PIAckecCl9kDXWHyGvBj5KGiz3G18tOJj1ydB+akdaF5wqQQCVh43EdpPh+FwMc7f4EsP/fo+dGOK0vQZ8CQqJSyhN3eJhmvIZDOVoOsY547tNDUqzxX+jpUqGYZT7663XuGzVAvhfQ=|Chương 353: Man Hoang được, chương cuối ;6DCVSz5MY6lsxpmsbV2Ia0S0TTYyiDpZv39qtJY1zSAb/AOuHY7Xq1jk/ypmoGGIskDbIGuooeCiY+kSdKHo77xerfgsnsogcyBupAE32HWt4vzpCahV6yC7OgcC04FJzej159FFxGhTvHjix2MWOlphB/USEQXVdHzZKVCkNrw=|Chương 354: Lọt vào Đấu Phá ;gBCPv+LY9diV2EU+Z0+75qnmTN/IunLDfurDUIpe+3LCCl01K/tJIVs+XXR01BQ+Pj6TZeJbx8VO5O+VFZYAc4GyuuxtDahHZs6S59aLh5s6WrELHq8WyCq7fwPjENpaL4ROZmsKoXNM8h897hmu7hz7KCjXxHzmvfvp4Otk1qE=|Chương 355: Dược Lão hiện thân ;y3WNqG25r9kKhmz2YTH1VVSN2xEEVZE8DyJgcXauvMwtioTMol2LPT8MBnDiTuzSo04XfogMLRoFSG/CxpZ6nnfdLLhqwXdm8HcZU4sGXbHKu91GD4aePdaVTHZ11VrtdST5bYCuZyjS9eYiDBZGev5qyjQH1LaTuVBrRhwMkhQ=|Chương 356: Tiêu Chiến ;ZcDSbG7drz85USbCa6K6ClGmbVnP4S590aPLMpxaKrfHOPx0vungJMiF8M+4zAe5+zMA4yFwfjVW3o2bn6N2nCk8HR3zrpkaVqTyIjE6rHD1bhrR/EgtuOuNwy0uYmhcWHs0Zg1bWX0ddglz5vtkUDVoOs4rkRyjGAaH8n4MuNg=|Chương 357: Quỷ dị ;PPqlZmXqfHLPs6eMLQCzitB6bhjoiGu/H5bVUaUA5paIoOQUu36xEFA6eEBow4x2u9LX+KGggDapo/Hn2ggl0FWlOYN0cakR/FrVkFIBB+Xxe5lT2dIAP3Umdklwm3yYFugsj+BW+rG3zXmOTglHLSny6qqQef2wtUEP8N+eAu0=|Chương 358: Trò vui bắt đầu ;y20aYgL27RecTHuFXcc9qudZpXMwCBxj/KONeQkfCQr7wbFsa5fEEtQ44D7AmfDsS92gBsoSyn8jQrTeCr2sYyfnHJK8FxK1cmoAhOA3hDK5pgCBT2xdDePwVjym8zi3nu6fOnxPcGOanSwqUEJkmsyKeir3GHRV28XKKjVHyWQ=|Chương 359: Ma Thú Sơn Mạch ;zm6MD1yjJ1tyxepT1FsUp7WpVlft/xOPmHVYpsnk0S1p5YW+eiGeet8SKBak/2j4NusuQFK3I0KBmIZVdV87PlB69Soa3/BrQ1fY+zd+Eubj2KDQr3gushkdDd57guLHXeenYzbkErP52snkEB4aHP6jQIaIuUH2Gxez43YfIyM=|Chương 360: Đấu Sư ;N0Dr42HMQUmTMLBaxP71bjqqumP573Q/JOyQUKugOLUDMaAz6f+i+46fxkzlIXQssK+LlgfLefA2NdJGjQj3Q9BHYrFgN8IU+9wMdvCq1L1Prle76yiELgK8TilNe4KL+ZOCdtY2GyVuI4uiCAC+jbkcAvC9DJvfNZ9I2jnrqz8=|Chương 361: Hợp tác ;1ZHJf+QjPQCimj+0v81vEOd9JVbsdTiT1c2i3WDZhtGxPNAbseuBcglDRO7hqDmVK64tpd+7+7ix558P41T9cxfIXoP8cSXhC1g0LTrbRy6ERWz9axrDGH7QtiONS3cJcUcH536Pfc/RhLTCa20raIbUkTw+Fa8ebgeleRSzdMU=|Chương 362: Hang đá tầm bảo ;sorPZh6fl2fMBiB2ol6smpVqGKPVirS+d4uWwtgZKGcuIkC8VlZBAZGLB3E2zx661lxUuLEZh10NaBdTS6ThiH5V4s6ZSierLQGpwuTUmiZLurVSTFm3Uubth77vuSdvydpOynkuqqOBLifK4u363kTFaseQY4/iqu6MoQbCKig=|Chương 363: Lang Đầu đoàn lính đánh thuê ;C/oFq2XXAysfkHyfcOmEoqX2evRIHMmaebmfZ4uuSuWb/j8k1egC3LY+Q33Zg/8pYVbfTkDFLZUKXsAKrXUdxpNUGVgr5YeLe17JsAgU0k7UzqihPmC8F1A4t5j6A1zge2dK0bdYlUQoIG8OA1KvDWeGIEMDgYbyG/Tpdt1HvFQ=|Chương 364: Rời đi ;wKMCHAj/kdQifBxnTlGjQ4wfNTD7dk1FilyPlRFsoKpjF+aseUzuMk1SlCugHstn7Fh5pp6YiqlDchoPOiTRfOKrfPnos59OuuRAO9YfjXaQVGUls8sWM/lOjvM8ZRmogvaoLGAFAr3Re4KB3PCYdkGRkBWjoz/H3mRNwcV7TTE=|Chương 365: Thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương ;bsmWIIq0goXrF7J7eqbqJbMUTJ400EkKDDo9io3eeQPEmGa38iyaxif/EENgoZzfGO4pm2dLLl2rzkLLPB/ITa4quCoFO4mPuFlPhHAQmkqXHjbtvmMXmiK2Tal+PdN6hQ6YQw2jUQrgzvtHDefwtW5MTNUAS4YMzBNJuAvsOwc=|Chương 366: Hắc Thạch Thành, luyện dược Công Hội ;qX2fKT0l41sTMSLl32ash+Qkf9s6wf6eVXArXGAnC2Uog72sT/dE8b7T+nsojoPUbFAoRi2fuqnQmVLIi0MZZ1a9zGLB2z/5BRHWI/oeVVVNBJpj5CMwJVzggYlfIDOiCtzRWliBcPAfxbRFJIuxhOyoBbUWApujrWg1OjWeTTU=|Chương 367: Frank chấn kinh, 6 phẩm Luyện Đan Sư? ;ba97gZlWyv7bYM4zXGY26HAFv6V+d2wtvnLlMQEzS2sBJ14ev+DpJfnuDb+G1LGvj9IgS6ZoNm+IvIPAPrt0pt3fJfMi6Kx0GoKxQbMdxVkiwJBf4qvaEaO3lTKNxO7czRttYHNmo1ftikeX8FI5PrMOuDDTpaJo5yU/suMhWc8=|Chương 368: Băng Linh Hàn Tuyền ;q0GHa+az69m5ntmz/Oq8y3CxTxgqctsrIe70rfVIVcbCfojlR4BExKs5dRDztXyGZ42zOXyn6azoOWL2OCeFim2Tr6k9QFXvtg96om2cYa2/k6h1wgUhc/JfI/lnuKjJqG3km8cFdoyJGA8CL/dTcRyki3hFT3Pz1JmEWuGS8V0=|Chương 369: Hàn Tuyền tới tay ;0FjL/D43UHcJGiyv8MgZYx37FyYtp7r0MCUVah0drlr96FOiAC4BNaiuTHsPoCIht5g8a/oFu4U41IelvzZtCvhTOkDq/S46LdU1aHL0/uHIKjbSAz58fns5Pfol5kbCuEKPfJXmvI4TkDAUbBGI53RjLHXz7bpIHWQRogCNWAU=|Chương 370: Băng Hoàng thần phục ;IP5ORFUDcuTiCwba70HjnH6GZhxdTPVzoPMLmuC6mJNmbXIp57Ayx8Rl7h4/gwXCGXr+/bZw2OdPotZ0KXXxhEIXP/oP9+3kJBbQDRaxEykwpXuUCyILXQFHBGvl7jGsz5Y4U46waJyvIoBRglUyvbEYHKoRW0+0s82251WY+Lw=|Chương 371: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ;+iSS/D+hjmwWeYHL8M8QxxjLBJsSMSUHyH8j4trPJlnZq1T/Neq3i0Y9jYIfSXvruk8Ab1vPMnGhVIrpBKGPOhsvZ0wwUHxm/aIlmrPY8oRJcqYJrBev1ovhp0m9UZ1FXwuI2HvMHoJzsCUftNaWsrsUII1XTabfeUlSsirgsgY=|Chương 372: Hắc giác vực ;n0bW/pCBbRO0O4TUCNp42mPHVKmnWQ1fdpws3k69Z6ZpXip07m3fkLASBBeP0d5De3c+2v1mnAzPFMP+np6gELYWJLBFlzsaRetkqfRzY62/gOWG3m1l7eTJW2Wp9FmkQ4hsUQvyj+OxJ7wzOjwogjJY9qU0jGMUpGGpsYf+KNA=|Chương 373: Thứ 3 phần Tàn Đồ tới tay ;WyM+hzRu0F5MDrDFqEpkJfszMEoEH5s8Vq7D+yZRtU/JWUfv5YHMiK99BZ3KfxoET7yO945hTqavCypYF/M7mboiiE0SyXtmmgXQ+sH72mixYcw8TMdnDyt91U7z2+Bpkq86YgUJ7R1WsoHZQy9q1lSycLQcoCXFJaKqvO5NkuQ=|Chương 374: Hòa bình trấn ;BHkTBhbOPOsgmZTKx8OvknKQ4/hq33Q/BlE+uGlk6MBJKsnr9jiUduDdj9jEfDHBHq71oCJCKKMkGm3uXVbrbccIDPtPNcJn+bdl01JLf37sizJp1Gpant8tT3aGKkMCHduKm5F1Lot182ibgUejx1GT5FGtvQrAQED8EMuS1+w=|Chương 375: Tiến nội viện ;KV75yE+D7TJzWKp7BIc/InI2WGAiOoj1u6EQ0pQGJPUflgozdRjeHR63cGBepsQb3ONpygIPg/irJfem//4xOlU5ec3KwNTXaz5mn++cR+T2qyPJnSFi1Aaxwu9wdIU8SoF8dFBT1+7nK+oC9sZ1F68nF9Q+OY2Vn+zI08mvNck=|Chương 376: Thiên nhiên đốt khí Trụ ;lbIHjPBRcgFDnR1i6zR6KVTwGjrHQF1wW7JHCydWM9/6ISxOyXHbv/Q8zqEYxuIqWZsrkGXuQuOrW44P0lFLyvwjDHLJ/Q/+juUJ7a66N/mKqOTZjbPxX5zFC4nVpsYklrQx0ATBgilX68TxmfmjQZc7YomN67Z8akjDZAybQW4=|Chương 377: Vẫn Lạc Tâm Viêm ;Fn1BHrQfrgmzzs5hdffeuZUtZl+DXBtKyvdjMvWkAmPSn48UrB/x2LqQcc9Xva+s6Vu55GRE74ipKvgmlJbg65Q+KUlcN9B3QOenA88ecg3uszcAK/QQGFtmDQLUj5KFA9KT4yRP/dbVTGeYjFYZp+qnkBWCCUIx/Oiv3uaL9vY=|Chương 378: Luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ;hlAdpK9CzoHsS6/soy8TWeEBJZ8+59dOeAnWfcaV2n3aBODN4/qHLAxJvz8YyRYUFGIKvAkA7DIbwBVcPX93T+O7Gab5rjfIeGBmlhPlPVMyxwDaAFYR+eeyM/YD9AzEXYYPoSDd+LEFNsgNQOsGHp+idCz2128KauGaAqsk2fk=|Chương 379: 5 vòng Ly Hỏa pháp ;1bRwdYnTIbh/T5azSbP6wCqdYn//Zup0vfGv06pR70x1Y/EZ9EwaJKD/u8PgkP9qTnU7hSt7ggEks+2l7hx0P89aRqa82HSc6YQEAleDAK2iuTJbiShqNWCCF0flVeaTC5XhyWy7JqAICQQNp0RXmhCum5VRcrtyxnTAfm0XQD4=|Chương 380: Hàn Phong đột kích ;duiUTgTeoRNxoCH64CD7aqut13rdmdLl5v4mZ67flR8P5jh8ydxBsiT/o05dl25L4YGilfmztwtZ88wPZzQUyBE1Py6OZCcUvVdN1S8cdF/6T9ykBg3BrlztSh44WfQETHeuvFr8todv+pqPPMroa5rjMxT1MQBEYLHQvhpxzCQ=|Chương 381: Hải Tâm Diễm tới tay ;ZVo9v9nFxZSxYZlNVVaOUtP1drnGNxE2JPh7MjLP0eGLUr44hYx+SpPuJ+J05BtbgXI5pHiLC9QOXxM3rE4j9NXvyZENc1G2V3oNuswuAVWS4oxUYv+iXZ9TIP0CsoGHIONmB9vE6NO5OAeVWqLh+SR8BOdiqaQFQMOzDO8Uzpg=|Chương 382: Dưỡng hồn nước bọt ;JX0qn3Oj7CVRfqDWjpL6um+c6g7rC67flrZj1E/D9eDHD4f9fEY33Tr4dX0MInn41HwpwRcwlCJcJ5fsCXgvk7REt2j3YBWwuezpMIOgR8E4fwiRoiPjcNGbzL+//58amBWGTlt3/KzuYLn+woca0PNS9ve5Yzclptb3YKI5GGI=|Chương 383: Hỏa Linh ;7UozRMNjKqJqhyb1dmRvA0WGgKek+EnQJ9AWYvq9chiWIwFN8WgqJ870D8W3eJP6REiOh2xagnMu9GCBuiMSVvJOOelTd2uS67nyVBFeQYwX5hfyQlJ4IWbCeklb5T+t/Q7itG/aXlzzNaJG5uhUg9JVieaDXyLWKsKQWkDGYb8=|Chương 384: Chiêu sinh ;12TGpm7yjCZPRva5DTMGEM48wirvLY4d+CUF5lBVQLlSvUSHuDKytCF3QG0c28DTE2n4nzRpGDettVz4RYLVa0uMhVHw/LbOAmw3zMy9IDO+5fut8lVRoCv0jxi1oEkTfCcpxU/ovBQYffMoj14HpHPSPm9Af45IzFeXusUomCE=|Chương 385: Giao dịch ;LCHLcyeAc+vlNB9cKkmQ8f/7G9l+zmM/OVl6sa9BFXqsjyFAV/kKf3JAn6wxbQ+NWQSSMdWGEwNfm7gbTZb3vu1mEj1uee1Co41TIAC50e5YFYcnC22kz3qC/2O+sqrTCeFz4GF1SY7Y0puJ4MzNFNMQpDZioCknVHeoPNTMFyo=|Chương 386: Giả ;IaPqPHF58L1baUpB19aT08CCHosRoa1v5dkqds6kBqKyU6/td2lpbaT+6zqcZ8LCLGCfHyw8ALMnjcrAqD2f3ar0QN0nfwGmO38d7rLkSoSdiYeH+5LlM5+gF47clgszNT74i8wuLPqW+vv7v9RkIXqtvhq3TMGZIB1CFRXPV10=|Chương 387: Không Gian Trùng Động ;ezB0u33PQ+ruW96vivE1UQwET1vbGLY0jjOjMJGchidYYYBZFkKDd5y24zu1e8EOxQCWO5hm3lxcHFlV1UXeO7gVhU+bm2H8NYGBWW7yWwWxPj8Tw7I+p6FpbW2oJwP+1Rhe8kiYfe06CBkePCXUf6f5odGxrPEcMdovaIxyzOc=|Chương 388: Thiên Phong thành ;pQqXQM9mvr767lSSi2vmxpr7vV5ymUHqx+M/25Z1womlkT+NZ+jmJ713qDqUW1uY3/lQHRNyyZbGihfMEdFUMQBWCu5raqEPesMfSljR/jcANQU0c3RitIva6NE/zlY/EcmaRoAS+ZGqdussr7ZRO2tj3ZhpgBqwWGrFksHqloY=|Chương 389: Thiên Hỏa 3 Huyền biến ;JpVTqnB6NJ7BYwgdMyobMuRKKsNsiDIHN46sLLy0Ai/R2IXTcRGTFEM/oGoI05HYrdW3U6j+ZIOGTonyDZKvhK3oO52sCn4iwLHICBB5zQxDCvOjqpmk7o/8eD0bn/VnozMbDyAMZTUVkIkYhbphbzbkAO19+a1HcfYaU02tXJc=|Chương 390: Điều kiện ;qdm4d6CedhTZcoMSKUCj8+XQFjh8INvlUOXu2iuQz9nR5xz44g0JBCt7r3t44CgULg67tzE0aVpLK8KIb6YALWIb45SfmPrV013jX5+TiLej8fOJODd2ehZ5DYeJkMyw/q/WtHzdyfxVxVSiyesAYiaQwkRkCyt78G5IG4wCD3k=|Chương 391: Phần Viêm Cốc ;+p0QP7eo2AfPqrAIBy+4L/mdoAcB0Iq3+vIzRdUdDCBe2ErSxCFrlZuAXWqs092oPLkYz1M+/7Z/16lvDAS+zsib/xBTuAGz18irRGiVOxzDTAsB/v/+05ywVeTBQI5we7H2C1dUcUWohlTxUuGkQ7PFkEGoiBPNM3Btbfg1Nw8=|Chương 392: Trắc thí ;V1twLcz/KEMX2k3je/3xWnyzZNd0PuuCVsjWQzdW/NvKiFgsWyVTyN7asVJO/uf2T9kvraePXJ7y2Xv1f5DCeyqjSqQEgy7ZBD3rX/L9f/4lqZenUNZdkSUF8kXwH6geZUIRg0jM+xwQY8duuzceh8sxwDiwRX40Rc8mfXj6v/o=|Chương 393: Thuyết phục ;NdjKvCSRu5+auegf5Y5YuZHAfymKX4ubMmsHatW73ib0Z6sFNw7+xxX4NBYzSRSE397IfLYKvY5alwKZ50XvlGju3OvWjRKW/8/UhJ+Iaf0XFHvVd3yjSXS3lhEpn9JZBBG2x8ewTNmAbc/Rh1FhRvFrJN608/c2nWdcSz1KojY=|Chương 394: Đan dược thành ;KhyU2RoItu7okvA83DzhUpdzyVzU2mLvFVtNnAjTMFtZI7vT9iKIbg2sAeRwsUATl6shN1egh8TwkwHaHk5dEoafEm5btbMxDGw7X0CGMffOCEDd0TBHm8k4Vlwetz20n56nzKOUBfBwXBAG6sQJL+tLtLXXV2zTjstpDOEtfmQ=|Chương 395: 5 vòng Ly Hỏa trận, ra! ;R4pBA46+nMBoa/Lss9311nzmaj1f/gsmDJ9x4ejrWc01wxSPD1SX008RuFkHW/NXl7sGQmYY9hAQdOScR4In6j7bn0KYmDlyx2gTcxMf/P/GycGw+bmMPQ6Ug5i0KtWv/VO2dmcK6fFuri68XJkJkDv10AewG1kFMnFwTI8gezU=|Chương 396: Thiên Hỏa 3 Huyền biến, tới tay! ;NtYBOLuRmHoQ159ojmcC7oJjG/poWT0LNiFl6P3ZMWIYuEDpPaOKf6iQ3Uwjspe//0Qqb+91e7vB7f6gnBX7i8xl1q1CHjM3tBvzv9+FdW5ns1wcGmIV49HDDO+df2mBqH7qQ4oRbbaMgUswa5hus6XjfXRq/B6Q6r7up9DGg+E=|Chương 397: 2 Điện Chủ xuất thủ, rời đi! ;tHKPCWZx5JVoPxv1SUVLwP+CrBOB87rIGTlhxYsSEzsO2bh/ywKFeJyN4WLT9X0X8f+vFw178/2InuRud+eyisEs1NhezX9h0kJ/Dphql70dgKG9vnMrGQPRUkPCZbcc9LVCTd5BcgVSMOx5Hk3xLVkSgVeH9VyVTry+DFb/5n0=|Chương 398: Hoang Mạc ;epuYHVOb/bhia4GjM+u3XMMaY/ozOLyUWkpPcvZoY79miUEvvcYNFjg5MccMP3lks6SVrS9CrlVJoJSpGmLJUWXUHHn/MAP3F7xami5hkb+J0hjLGLNELBCVpAGX0Od8OEnIxRCR4j5X45qzCGRSUL+GF2zWh0sDj+OzFjFZRww=|Chương 399: Đại Thoại Tây Du ;0JzjSx55gK4yAruE2OhekRvAEqEy2oF5sYcu12zSyII9mVy/6OoahV6etcA/HCU2uqGlc6i37PF+y3wBPb1VXcjdGCVlx5R3HfB0ZJevRDZZ8ZBoC+81rYg5802ExJU6NEHzNBhiCqeIYMvlwlhWnHkqKRlmqOt+VUfpXL1Igq4=|Chương 400: Chí Tôn Bảo ;o2F4ywSA4eziVycHb6tm+4slLdhEGCltqynZXzWN0eqjZnJdUItf6Nhljd90xIj/RKPGEQs0WcQ+8h1ebvgHM90HkhIu0NQlq/6ZroZ6C6cUHv0fsZmPWAc2hsEEummgKLccU/32iITSfQKMhLa4P9xlVj/P9kYvWD/lwehFlBk=|Chương 401: Xuân 30 nương ;737e6Vuy0IbEgmURYLAjcBleD7KQc8Ks1a97VE84p+QD4iVLjv5JgL1RhI5LH3EGlxy6MKNZlJfqwLpD9gcXX04G3nLsxZJ4TSFlQOI7bX0qiuXpwG1pSxoleT/MMFkwlWKtrnouOaxUHmPoQsvQ3db0s2i2ulh+qKi135Gx8vA=|Chương 402: Phật môn đại kế, mỹ nhân tắm rửa ;NDP3VuVZ63h/q8tKgUsERLMwAhYzZ3zEQ+klcWOZAz1h6UZA3ped/jpyyAHluVFQkcONuM1cHJU3hi88ZnV83IFpXX3vHIjwaGcajWawMzP7DCWb4k6vTy3eH58qJT7AySU1bmFvWG9Q98VJwwRaBqZ3GWYT9EYwqELkhYjb5HE=|Chương 403: Bàn chân ;xfZrqc5cedS4x2MaFdb5WNRNRhtiBVbrDQqqFZbA1xKfCSmAe7bX4iE1VE8QT1yDCjzymOzOo2BHKp9tELKbAnRcAdAzjL0xQQvot8wH1n8bkordbudZT3x+0s4Vtfj9ByyWv9sxTS3/YRBLxMxhA4LwjGThCr2uhKP/TKlQODM=|Chương 404: Bạch Tinh Tinh hiện thân ;lLATcnYXLmRXcxjqiABUz+99gqWSQTTVoDOppzKgRlSvyXEhDRw47x22JdjEOao7404IWNMB0GYI+fOASDqnaoWm/bD2e3/C0V4tZTqKNOYBAIe2D1Q4bLIVhHt80Vu7D1CUdL1JD0TnUymVEstAOnIPRiOyCod8CLybVjnXrcI=|Chương 405: Đề điểm 2 người ;4UgcrKOSOyJfCJRDhUI9mVErRHIZxExVT85ZtoftyH18uVzqw+JrNMzgRyR9QvAlOyo58j1Ns8nAMM7L7+lqmHYgLkRUtHLhYTGryDoMzJL9D4kEO4MqewbpRQWCJCw6J7lSWzBfccVq3HA6dddvR9oaUYOn9cHSaqrGcwVh1RI=|Chương 406: 1 gặp chung tình ;teoPE2TytlJYyb/FmiAQg5MFXDkvWo5flpmW1KmLQopN2VXRbF1tgu/RUyxFc9ISNiWyVz87Tfx1K+NHwbefz6E6l/mK4jiSk3AjbOhVapLjqut8hE2E6BB0xRS6H0AdhbRP38oRW29W/OzZfpztVG+bP3b72GJ2T5ErbvyETPI=|Chương 407: Bồ đào ;CUJHm9uDj6gNGY8O8G0syvlimSNoiVq334kB8kej4s2KupLNdEnKdCu3vJVZBQDMBx1Hx1eKJfWqDbBpHybCT/xcfjJZBbM4HZjD7uvc5W4+PvuzoWwMC+nSUc/xI45bT2SY87iEZDFfNJJYkBsainimbBe3vKYGSgNe2u0DpkQ=|Chương 408: Bồ Đề Lão Tổ ;NUVl6bi713O8SiY7Bjfi37Qf3kkK/5l0HqoGPUWftHVDpFZZG4LIk3qGUP+jvLn1n4lsFWHfibPfCSc8Tli5UfPDyqQ+L7Cb30J7vI/+kBwCkFWpnMTJm9FCvIg87sbEILRLDvzL1ZqbHDLtlNHH33KDQIuPimKtj0fnB2B9m1o=|Chương 409: Chất vấn, thẳng thắn ;PbGyGHMVdmZDSPeLsuew6tQBD1p/eYqlqYGaiQfwWz3dGSla94pCYygRVarGiKrvTirwWLgpQgP3yLBvwOX+qJQs92ql4aRWdMT54a7JbYqANnLXSeAGdWjYFRKS3/S7j6C99QELd+dT9UBzHL6YbYmd+Yg8D3G6PeuYZQSF+jk=|Chương 410: Nguyên nhân đầu đuôi ;Cu8euyrobXTMw+B64UE2p+2eV3R6l4ZJFYDZD0t45PgoNy2bi2qTad/4dcugwijEoYJgiuxipI3FFpasktLEjzekiHLm+WhPve0v3utgRpLUcW8pQxfWYmxud96lNdYm/ROJl/OSN6GRWCc+sH62UAFJuPLiQlx06FbUDxJVC8Q=|Chương 411: 2 yêu quái xuất hiện hình ;81AWV5amW5i3GeuiGWRwHpYtsflVq9YZt4HtsX0x1G+U28It4qZ6HYDSfQR/WR8y1OoVS7w/cvq8aY67114XhOkCKA9nXzKymTAW28O+W9JkVcVQQ4ARyJ7PEO0A+EVk3ekxlHxjNPz3hKBz3yDo/Kri9KMuKR2JbOdfpDZPOUk=|Chương 412: Ngưu Ma Vương! ;5i8mwwBPtXw1b/SbYBhtkF8EDvVhrOdbToKU2czzLYsIf2rFKqbc6ohfgZ08uLmGZmaqnHEjlard/kQc6ohxR/RLH6Ki5xRTaqb0WQLRoDNOxOb2BIlRdSuVNDvrC2RYAlDuAImuQvkftU1CbqsSnN8ROg6PL5/o9KT20E3aFss=|Chương 413: Bàn Ti Động ;/B4MlTwqjtamXxJ50hRG0APByvfMud3WaIitsX8iNuUR6zJTbzHXpvP6WILjzshY2q3s/VIhaUuAz3swgKwbBaopBKN33fSiPY8IUwtI33KBJev4XbhJ2F2/uvDtVRn2tDouHoqM5O5hppcxO2j4iH6JWt8p7wPFbvQBB9Xdy6g=|Chương 414: Nguyệt Quang Bảo Hạp ;GPUu0bG/IGvQ9waDe7pfsVQ7Q0T5+8OKOs4P1bda7lDqcYH3NuKSqnRw8XYTkVwEG1gsk86VAWM6HkhnghXcA2Ba5MMk3LrmeCgSHUciIJzC3Azoa5ygqdeqjfSQbksvtYApxTKe1lPLLa51geZVFDNVV8XokqaZvLtzcwIwAlM=|Chương 415: Quan Âm hiện thân ;SID4vy8zgmnxTH940jORmMfL8KvfHq5u3uybS/ryTSGy5sIDeKBQrNuCnUKOC6r0izHFqY8xmk4/Hono5MOWNFEBA+mJi+llV4PiU52rHOx/SOzD3tFnqkTDHRn6mRXDFXkGjtKxTms5DT9CupqxWJqtdTTecpGUDpxsthA39Is=|Chương 416: Chiến Quan Âm ;U2hrYynU0eqbJwUdJDA+8X17X93pB/Y2yoJTScf/f493k3LgLUAMKWEu4yzgQKZdMnKlIMkuA4rkilCHhDLxF5+hO6xA8e+TSOxh5q6GX3w7ToIHkmBsFZQ7w/qpgHdgvixrcacPAlUAo8mD+P4w54KMBP0woBP0Bg4aDNlGD+M=|Chương 417: 3 Tàng xuất thế ;UyVHIRPeUKIaJPTHbHVuKils8lce3+/5rK7Zg1k6CDmm8X4lQNjJlUdXQ10aKb1iZQqr+WbYBGK03dEWVlTbsWI+X7OvTbgPo5QVWb2Crp//1dveNYs5uzS1LKcGAUnbcuw3Jd7l3mND+emIX2XsDCyIMxMPtkzsVasEj7jfxj0=|Chương 418: Tất cả đều vui vẻ ;/wHCdqIiRz5PoyLrsDGD+QcsB0Edk0pI3xnnIcm+Ke1ce1142TfL/HHDIr8x7/V99wJ4M6ujwm+0y2wGlANfwbIfd4SSck7Jfsqsden+eraVQCUiQQEDDkCFgFqGz18q+ZuGAp8s/zrlDBaSCSPDv5GaFBMXQ2DfyjFzYgUYxVw=|Chương 419: Tử Hà Tiên Tử ;QAjXQEz4XxR04oNaTpS+/cBjQ7Dp8YRd0wy9OLH1KB4V/HvPDUF3y8jlHn3hA2Bk58O7zF9rExf20T6PKoWcjSK1yWWUWrVp4xaJdPh9mVBUoFIfciPEZQiGtQruXtBd0UAAw28oqXpIBJm2ARzq+/ohdFci8u/bIJI//84gtFk=|Chương 420: Thanh Hà hiện thân ;P9OZI/69hDnECKzam0XNZeULIy0B9yc1t7iiqYujuWNcjguaaLKPKSSHzvo9Eud7vJ10+guKFCBIF0BAium17g3Mgc+V5AZ32fvJ9EInHYywpQn0x+gjtePLnQXXVa2ZUfAx7vHUykqrkrnpOeCXG1HC9uZCFeSTj13clZdpRCk=|Chương 421: Gặp lại Quan Âm ;GrwVmD2AzOQLohJcPzaE05JnORLZq9TiKQiis+uBDfu+RN51x8S/GEMDm3oUYLg6TuIOZrIddHoJ8xUMoPGyhHbM4jXCv2f3UvgfZTdWjiKTsIy0JGLPyEdF7tyu6rTQN5ceP7DYpAtyDhoPa1VpOmGXEhbKKMYJiUwAvqm9jgM=|Chương 422: Kỷ kỷ oai oai Đường Tam Tạng ;kZOX7wOUVY9poXMyWcPRpmZqrW8JbkAmJ8o/MigKM17tQYS/B8N8dV/ZMYarLmkYs1vj6SY1ppxGRuWYfnMa6S5IWq4pngpNEMmgZMKKoUNueNucdA2YMQGKCFaBIoNg0lYCg+wzCezIleiJbhsXteEiiWzCGvaP+ibfsPw5BPI=|Chương 423: Nhập cốc ;Jm5spytCUvLKS2ioefwllMbcfa7C5vDd0fzLcY47lKPvdraXDhqUY1kKvjJGMDk9+KRbfDZH7P/nWS4kywkb1MLzlGGDYulxdUJ02hg/tnjRx8qbi/9fPk2D3Py2VrGWkv4nElcfN8h+9ajhkJRKloPFqAeWbUzxpodgqxR98dM=|Chương 424: Nhiên Đăng Cổ Phật ;eLAEHschOmyFrargwJHsw3u+F8Lz/Qxen8oO6AfV2ylFEKnf8XjTO5SR4DW21Y93n/0hLk9SRwQ8pdEJZdKNLKXuyBae0gX7d+m7+Q2CWBCdaSYgskYECc6XqqS5+Ocba8KEnCehnSdynSBdRZaAedckQaSVBk3dwY+UYoTIakA=|Chương 425: Chiến Nhiên Đăng ;D+clO+DY+3s+IujtJB2VFEdhVU8WbpnJU+K+dvFDF9pHuP2SoiwdDNKuVjnY+i8XMGUrxC1qBoypRc0W8/3SW6tW0iCfpuqIOdYzbiXQJUAYKfoeF2VgFSgOI6dqIxV0X1sct7VaRYRjBuSbKI4OarRuoFmFigIwLNZMbHsCr2o=|Chương 426: Rời đi ;34Rw8jlkOE+bnLbh4pWk8DKT066cerNFaHmdTWEESvTEM5TX2+BOU8s2qVCugfEzNR+TnKuC6x0SQtTlF+caalcU5icxcn687cWXb3DkR8kUvapwaFGYVLGqc/NXrYNlDtqWvzP2L/B+AJFYq1K+7e4DO+blbwMHt3oYa1jYmjk=|Chương 427: Thanh Loan Phong ;VQkAYpFnqlsjyYMTz2CipFFFV64BHiEJIrYxxI1G+Q8isGK66sIpWOdQf4VERd7Vy1Ycj2lWyixS6VMdmanmfM6lt9j4Bbp0Nf9dhrb9q5leXRIKHe6lHNHrRGOsc0ZbqrDak5GrakA7BgXPKonfHS5j2jFmS/9xfPBbn/ol8Os=|Chương 428: Thu đồ đệ Vân Thiên Hà ;QOQVg2yc7EQTXCwet9gaM5Z3VqMQIgk+SRLQ1AwHTeL+2TAXSX4yEFw8oeBNyB77Sj6fjoRCSrHkpulzu/pR3fVGftZyR/s6H68vpcBfWcOw/me8ixDv798QQbP7HgH6QrwWRX2GD8VUs7RipfB7G5B/OR1zqsuFdQyGFFQS2OU=|Chương 429: Hàn Lăng Sa ;VgI/8x1RgtdvS4/dVv8gpOjlIm47Bji2qA4d+cMpPKMOejFNQxPVvl6998gMB4r88YG/39WeLJrh7PLFHJxyJONAJuAQt70zae/Ae2PtgtVAWzApQTJn21Iz7+h0uHdhdBofDQX0ztip+Wz8SAU9NqCE5tbDAcqHIIrlzQDMZek=|Chương 430: Công đức ;GZxrhqyCTVkX/BM2c+5a4LsQmsI99H9Q9EAT/5yVHyihjUPOGZ+Un9qlGo/sIM8N8G5Clnbn6z/7kFY5gqanzrBZTuAsYu0eNSuxOWEpV/fkR2HTp+Uza3vSO8D28hUZ/udwrSPtmKUtQozMMK8NG9i3wiz9UiSVZHq2UgQJS10=|Chương 431: Xuống núi ;UYZRkk8oC7+1SQuxt9XvlrAFodCo27SSh3QNHeOE8JabHRfThOzOXiAG3HWyPSeMb2gnRoVon04dwOXe735Qbo6dXojg3jfhx7U/c2ud3Jmsc8x4htZutYogpjA2HBuZv+V6/22e4Rahw+3v50H3Du0/atwQtYdgrn3KYgcx/Eg=|Chương 432: Thái bình thôn ;qirLGxevrBAxbslTDcY7yrhrWhDPrS4FZIljbebmZTUdapRTdYDBtKWlRpzUiT4GtB1GVudQRYG/Pm/abPdqpt7oK+FhjhubzVV/wvsCKa1ItLJwG9hCw61e6qPHOvEvuTFaZEDc3vbnbbJMpAzZkn9smnBSziqVZt66R+lgJHQ=|Chương 433: Ngăn địch ;Lnq/JCCEPdNdKNNsGi+Td5RpCqOyZuwR1JdFlj8nzqKSxUIV6s86wC7MxQzvtJuCXc5Vg6PKiGsQaZb7Bg/pXBcckNZkGTvJkes44gmqb9SaxtAw+suYpIz9weSXfvEW5GlrBA7pFKX+m9HmCpwecfadpkmClT9/OhVvOl2zCWE=|Chương 434: Mộ Dung Tử Anh ;ZyGMhVZyP+hDsmiMyKLgbilogMQfvv2WetdY0Lq2zFzHw6uVKMNdGtdq3vZ5N+ZM4g91JqE3BJ8NAg6R467OHn8XfXjK9o5LoEv5rpFMBmBrYCGLnNB0zVSbVoJg8s1Wc30aoMg01Jy06lJNo0rSwL186rmcavlWidis+PsRHNE=|Chương 435: Tiến về Liễu phủ ;l1ttOpBWaOuI550w5eulWPv7F0dAmucJ2vLjoc3DDFBl2X6mBxAEWOie7N/bXhN8Lbi1UwqMiLQRCnTsmwk5TcSsxO+v/l14QlVjrnLBXZ2ErfbOKB6UwQNhuxGTnAjEuU9VHvaQvYYt4G8KqR0TcpLABwBquO3OPSocdUes6r8=|Chương 436: Liễu Mộng Ly ;JLo/dqD5laLzd2uprO4G4T+TyJiDibER+WSSCh++TR8j7H1XT0YWaFeNMSR0sDzuVik496Bw62QNRegy3DcVYIiphHTK/P+vrz0/ZTLPARpdZwfr7Ip5ERs14fxDdtLZMI7aBdNVBdzgoIedczpv2kRRojp/4h3Qi++yGpLwyoA=|Chương 437: Thiên Tiên con đường ;N/5nB7vM0scWgLU7BOLqR0oYjtjTVFAGCn6rwDrxo6SUEzv44w+jGaU+4PL42pkRdPm/JvLm9QjY0O4EF/TSTdeXIllw/wWLiteDpq0lkoum2bAxAKeI+hQK0G84pUL8YVMtZAVYkcF1kAT/pe/H3HLqnTRwVWv1P+n292lcOUI=|Chương 438: Diễn Hóa Động Thiên Thế Giới ;NS1R1VAYEkmnF4Cq1rRPcCmqzOWoZygW5EoN58oXHzUuhy7AeycH1ixXFLBwm3j+U92NMSGBa6Z6xHdCt8r7x5TUEWYtTnXEW2KXZdxcvex0AISJQClPHcbYsnu7IKXeDOMGS/ujAnnFDVQf5D7Wy1tF2ikhZDxQ7jhDkmpNGjQ=|Chương 439: Nữ La Nham chi hành ;iPPGLwmDcko42ir4ArRjlh7FDrxaFBrLfbIUOjiFGIUZuB/qaV0tVJDw1uG6GQy5ybb7z1kJdn/mQXh+/L+DC0SplD/WwIZfw6xblmY5EwJswZ9wRc9e/8omVp8sFqWNoqJXWooL1L+iqqPPdqNJwZY7WIOQQ3IE1Xpjn12bpUE=|Chương 440: Hòe yêu ;QR0FgRdJzhzhReyodsC3VF4uvFSBNB7nDb1ElWKdfAM8Fe3jhyeqcD+WggDYfiu8Co7lHyptvDGp4Djm8puUq09kjVPS5IgZtQanSCBmihX2NN9LIV9EnYSMxhgihIzVtvhFZC4oV4iHp3DwRQQq5SkVBcnjM8v+YsgMMYeBXJQ=|Chương 441: Thổ Linh Châu ;f0CKuflHChviLzSVn3O6QDc5gbvgajK4cnVicvW74uV/E7fBZYFB+nMLuMeGg9tRE++IYS7BmL08dooAFQm6Lw+ThDaIcqyoTsv/VN8OAf0wxIe/dC/vyXtYrqvgqf9zJN4xpsYw+MXvOP4RqloW1E2jo5aqRvFoPaeaJVy0Igo=|Chương 442: Lên đường, mục tiêu Quỳnh Hoa Phái ;1azxC8Pz9JzToXWFAXha0m5A+WdIQJobnLZf22pmedGLfGdWutcKBofjPPAJvpaym8NeX6q5ylF3mFOluQ9UTgv9blcubRiVKrgMc7McFqt4KEM5jnZmKUiS6lO/+JleWjnyNMEi0lcb4XV9x+JPwvADCSTKxZZVnqtZea7tv5o=|Chương 443: Nguyệt Nha thôn ;3pR8FIwsbYW+JQpuQpen89aaUUJul1J0uuT1YZu+7fsk/gfNwjNGiKympLjpdTnZZzk2h+Ii7rHfFDYwARG/ggBEanz8BYcs7Wuyw4UsBKNjSYdRwWdDB9CR8ud1mRfSFUJRLTi2flflRu4KLudEuziwjntisDNq3HQ/4iD2jJs=|Chương 444: Quỳnh Hoa Phái ;wd5asluMUJtapH83+io4qXHHNuWpIx2cava+X3tsZFIvozW9CgFtehMoNDY807T6LNdnAeHrr1D3x1RZyZzv4/p7Jk0Y7CR4gwA2ZRfxOIK1rYn+yw8GXGx9LT3maEcoVv0Cy4jdDhNOIZFmu1uo0GHY4a7kIK0XmWuP1SG0i/A=|Chương 445: Huyền Tiêu ;kMqzz5zkeBdqXuIXEN1rxk7pc3pg0cS4heg+yIwgT6ngYFAbs9KEW/eUoetpwL7CZaXmiXts9pNcYHOlhX/0A970D+UL5wwI2JINCsihYfy1wDPZnmMU0+2ESEUIDCK9TE+w8KDcTNi2kXucFxwX5IpobrSRt+5up2xOQld1t+g=|Chương 446: Thu phục Huyền Tiêu ;E7CXI74UaVyGzhEIpAmiHN0rmNZ4eGfpp0kKVCaJNu4cLKwG/zddoJ/V6uW6LBmU0gIUBRv9tn6rgQERsLOheMYXCSwrVsr24f9gkVE57FkuV+ovdOWLxojKAH7dH70Nd7LdmXZfKPw87jCXJlmMVF1TpR1rTXc2eItgAdGMqr4=|Chương 447: Bất Chu Sơn ;lSfZSbsj0j88X9seRbcCokNs3aBbjrbrszTziL0Ph3PIQsIFsLwwq863Uuc3X1+/AOqHDpE6KavWD2azKihQahPQYyoPD1WVbl6CD5K8SlvTbKaq8m805QJef4djJziQPgPI1Y1jzhMHdovYm/53NoPoPL9NIxMp2Wsasdb4o3Q=|Chương 448: Long Quỳ ;3Tll63c2458zwhe7JF5uPNmDVVXEkQmRp6wfAgpJx+ObpPaREUTDmLa+9yv8mY0tpEVp1B7W3CDClIey2M25vrWpctb9/bkkYGVcAPddHkIC0F7X+6Ywi6AQfgfhDGPDCG2Cf/TSOQa1T6MlzuM3dLsl62AepfoUCdFRA/Gek9Q=|Chương 449: Hàm Chúc Chi Long ;Z/T6eGog5cwan0eFOvGFcpaiBxqbZ3jmNOxZLRTwGid5ausJsfEt7JL336TiE7tFv//TRhw5kpxf+zw0NRU60QwfPmqkPg5bRxAnrJmFSPYyQWf6GpNon113qL2E5TYaBp4IL2xNwDd9maY2jyyvrZST51Vcn6tsa2XiEypiaEc=|Chương 450: Hóa giải khúc mắc ;2pDfw/0XKKxEAud8ObztTzCzqPz5j248PkQYbdNuy2X6oxw55VEou4ZkGol5vcvxm8NlpFbP4wrts2qGQQn4wLShMpdAj7AtSrPv8KrGggME6xdJwJwRPd9Uw4BusqCKZTijf5BUg4RF1X0ONv0cR+IcNUJiIbC1oDQna+KMBrI=|Chương 451: Ảo tưởng minh giới ;GfHkKg74hCZDzATT4iqV/o8HMtXL9LEvUKeU2Wd8DqmavnuFS4SEhoF9uQZXpk2BddsUGI5PzBYrRxLMZ3miyIFVKaOnc6M9ZuW2DvVPi1TU41Q+wJvMJhjUzy5Z6XrSTsSViP8bdi6+OiTaFDGt8yVjROOsEKgwR9DXtSQdfDA=|Chương 52: Thiền u ;7cvhIP/PQoGBzeJ8o9TwOfEbMeRSUS31/biuuMLXY+/zAnYWmBJgzI+thxlGm1BXTXvoEgYoxxWdoYRxR2kfr4sVKXjml+YCBgukLOO5QjVyp3BsiPygWvf3+wJnR4MZlZV30+NiBuEGnW9+3RfxeKhRAdC9Ob9Fh0MK7uFLx3c=|Chương 453: Mộng heo vòi thần phục ;4W+1i/LcLlNSMqH1ZFGy8XO/eFP4kur4M3EvbpvobVvtHkNrv7Ube2VSMr91uQ1RqcYUjMvetLcMlaMLzL1AzKMK+aB/IXgILT2Cp+rClHfkLHfMiRVCGVwvJVZxVzSDnaTjTqxNdInSCLGu7uQqxYoJ3Dj3BT6+PiU/AHFqa8A=|Chương 454: Thừa Thiên Kiếm đài ;XZidVi+qlBRy2yuXihYbepmUCIvOms1MfrN5BBTqFs9VupOpQaFM2OvTErOZ65skVtAMlWv/Ux3yv7Jy3oDxX/XsQwbRkc6OTa2U80+NxOQPIVScKO1VeMul8Isiwo/Ib/T7vdhU2J0atXVHZDqQYGI5r7YH7IKkkdih3CdVRqg=|Chương 455: Chú tạo Thần Binh ;P3czCSS4EG2hsUv7bp0dwxlib3RfwW56lseDOrTzWSiTve8gO4eqh6DL1BFDr9H5cuWhH/B6olKbLEoUroOwjd0v9EV3B+2jK0vZ/Wz7JFq4ZE7UsPRy+6k1x6jJcYk4XHyAyvkLiZBNjBYWfi69DzLsqArP7iN/aIFp79AqvFw=|Chương 456: Thần Kiếm sẽ thành ;SYQ+buQhUsp27oY2Fu8dPGcrGaPU98LiDdGQje03+6IW8D2LlvdAYxGRLK3oYvaEoRy9kG8UPEUn1mkANlf1RRueXv57nSG7WE6aZXfhEqJuuGD9mLVdbqQW6ouCB2aCk/J+xjON/viEMiih0zLqsjDENiRe5Vf5Cd2RaapmnA0=|Chương 457: 8 phái đều là phục ;12rFjjqZWjIL910Yr+KoTZ5EiNqfPZ7pWqojxDLEWP0VbCjH5duL4eqVmaZ8/wpSy/7CXlyFNa0jL44Mt44i30xhiRdZPVHBrCzgKF+dXpE/SDkL9W1zoRMwddrNCTpVe1lfSTCiP7XQb4rEPy7V+OLutMJFwrlG//xec1eOMGI=|Chương 459: Thần Nông Động ;CiwxP7KwQAI/x3cSFIBw2mC9ncTgLyC+Ze64kzRRWoar3SulFjIO60508Cqim9m4KwbU6vqYOQNBdsGycgo/LA+8IO8md+d2exF/So3Dedf8r2UJI9Ql/TtoE/hxUNx7aLa3ifeJS/v0rPk1Pqj5o3oBZxCzuZ7F0RlSHy4Cyz0=|Chương 460: Toa La Thụ Tiên ;e/wUD8D7E8OOs1OSLHt4BDMno50lydjg5L7ngPw5uJkeAn0S8C289uDi49S8UADrgUHtGEuU22JXNp0M3eWAcpZUSOrYnNqngXolCa+Fx1PmRKVUN5Xuae9/5bSKy0C6T7S2aTdJdulH9KzDcuIrleCTBiiAOH8o0cP1r3OHolE=|Chương 461: Lòng đất dung nham Thú Vương ;Ij+GRW1BSYEVbEOK2v/SV36/nKWfBDjYVgXFwuNg8nOR4Mbv3KWLuaaLlNjIppGAXgf+Ab+zlo77raOB3n3kQpTUvn3GU/3chlmdDEFw5hOvsZiO6h86+t3uDl/7etLdSeTs8FCsuK0wnraPqSTTwP7q575y7Vdun3LbhLUetcM=|Chương 462: Thế giới thành hình ;9Y71S3kjK1NdJab7R1V3W1hCHJKVHxmnSbx1noUDQoDn2msjHS8xFZB46NUld0PuUJLfLUou6C3c5cbNpDozpWD1SBQqCav9+b1OThp8wGkYWh1fJV+NxtQ4cFuFTzev2mUU56P9aHwFPsuP1qXnlkyDQcrT/jmVeFlm1u2LjEo=|Chương 463: Hộ Sơn Linh Thú ;aFW9bM6cMXifab1HHPAvVm59X6nHDV+H3NYFy9uGqemv0v9tUyAwEaeaXhsyoKBuYCXR9yZrXJhRfzPUlcVGqbHrQNvOhDSYbvpvwJBLcuAbi3TpsiSbT/lxBh3/mMTgqC6rAnYstHXr41ApIERus3EssBkLWYC/ObFrdHUi0SA=|Chương 464: Giải quyết ;L8jvLhJB+eT12uWAAEHXsAdtvNi7FikVJP0p6atYbpg3NvBl6OCKAqrDWbttmOfxZxyRXzHUkoUnC7yE0kprJlcSg5f3RAq51dSQrlWNqPCGlfCKEEDfhEWR240SE+M/Hu3RwMdq44AY+r9ufPbQeqtsJAPgDsR0X2QlryfMhe4=|Chương 465: Tức Mặc ;JfEnWZkLuqG1Yme/k9/26R2Y47sAgp1XYvHZ0dMKIgydhjU0/j47QRzOHTtPaIvnHbcaZBqSQM8YcLHMreblYCW3WXlXkJQLy92J+HZMzIcp0KLerPsNAn5ffQtvu3AdrHhHsvWMHj0A4Cn8PPQro7AcwvB4YhMwV4rE+lTUmzs=|Chương 466: Hồ Tiên làm ác ;yIStqOb+JeFuRNgdX822qhmWUvMXGZpO+eHV/tLpSLlikvpNd8zzs9qHHHouUOT7kyxzIi9qr60Ms2m075h4zFTONcdSo6ZQiv7i+IRbZxmgpHj4EG+U0XjojGgEzXWiFiuhDWwfs1OUs4+UFvsOh7rFm6s4zc6rn8Dj4X0Hudk=|Chương 467: Giáo huấn cáo 3 ;QfkPgutDODn45+GptlfbarTJ8El+hUYou/JKv9HoT0R40DKh+hKY2aGmEQyjdjJ//vaZZLChaok2RYEXl/wegO2f82uiQP7OqbjFm4RejzQlkodYETACX9esTetEtTQazT/krqSZzXqPaXEzrydkmfx84NHD3GxGhpzdBIYgGGM=|Chương 468: Sen bảo bối, Tĩnh Lan ;874u8pUeHBkR+9XD496Bmy+YR9WXcIDxfvAp1ZZwGcA5euLghxZ7LY8H15bMUIbutfh4G3RF8pjnESOj73EcZ11CCd/qpZW1nvXkSaJp5mzAlvNo5FsTaHsB8kwBjtnwzIsGzbKlWx7BxIs+e/8U1InBMbcse4UzHNZV04nqr8Q=|Chương 469: Đường Trăn, đường nhuận ;6SvX8kUUORkTjWlI3wm199fA0jtZL0YOUVWcfP3kTtECFLvAbmvM+W3H2CkEXD+Zh+hyICp44NlaRAOWPjpLI+RWAYe+8WuxCRQwu2sLlnSmJmLhqki4gTP/yJQB+nEolLWRoVTucm7MvBpyPoV4y8uTvFEBZQeB0LE76zYvgBA=|Chương 470: Giải độc ;gDPbl7k9mAZcacW8BhQ6VVruONw0f2shrK33Ip1cUBBZW7EpmnRaIqb8tvh16N7UE+PwnMJuQn2IChtz2rFjS+Ij2biZAjlWjQWVDoODf4t0oXoiM1ouWRqeaPegvHRc4NOLoNI2sn8YFDPp2uJVfXhJudREWkwnuKQmVnkzuHE=|Chương 471: Sơn cốc xà tung ;+gOGDqe5pXNU0YQ8toN6vt/+8lOVTaJS1G7cvSD/7018iEocgdDMuGBJsSH5t73GssgWumSg1C5i3ArP2ppfxqVyAmYd1wK5fJ3tJGIDGZWzWPczjMV1rhk+iuz2tA0KF9H046NHeIEGy2XxWaXpS/YzDEl7FzVQXktCYhVAVEU=|Chương 472: Lệ Giang Lưu ;/QtGml4RdI1gbp0NQO2urgzcRcWAsp7+VLtQP/RzH13gsqVZ+4dueI9ffzM+nqejUrCkl+Og3SFqdvkPPzsyxSKQlIZp+xMf+lLoRT9QE6IDJGRsEvjc4GmIQIESE3jXk/LqF4+jTG4yNpst0IAdf16H5iC3Zc+HMthi8qubMz4=|Chương 473: Phá trận, chân tướng ;FpunQf4WFhS6ECNjaRDn9K+8VZ24QQml7URdHRGiiwmyUlBQXlcWWSGDOIFeUZDErEnTcV3myDxmue9n381YwHAP30CogDnUG2f4Vt0Gn1kwOHGH4SXVRGqvm34vAoYQ+GLexXUMWjAHz6CtJ31ps1yMLE3qs479tfqSlomU6uE=|Chương 474: 1 mệnh đổi 1 mệnh ;kjU2AnQxLhJKpilYCidssIz069hT9wWsQOks0KygE1gjonqAn2+r7lmMLp9YPgZlWGC9a5/rO2xuxjv0AzLZ0CdN8uixJ1t0v5MpTisS5sgVetmkmxx8qbOhh/hf8F4dVOAGYwUlHZLGwbuGJSN2PVaUHbQfxBQxqF8k2CnvH7s=|Chương 475: Hóa giải khúc mắc ;hE/i1/6QzagDvbR0dg8F2ha662LQBtNJp5qQKOlHAYRoGUyD5rYfkbwlpp74+SxDqQovAmZZRVkrj/KR0wXN7H+6HZzQoWkOi4tTtAxZSnkFoAfWuK9YmJ8PZyslirVTTdV0wfyi5fNs1eb7/P28IZt2w/3V6Cd29G6mvVwhL7o=|Chương 476: Túc tân ;HE4j0sEbEtXFeC2GsEVrsF/zjVB8MXZmagvPkVE0rm7dHpfSDTtIz2IIfg9riXdE8AZVph47S52qtz8mDwFaTMT7zB0bNVyAeuQn8UmCdHB8TBMq4JsNCC107nDfxUIQC7EfhlsZpKS+33Q2ZaKJZSzPox3nBfsrJJIs3ylcC1Q=|Chương 477: ;P5DheQOs4YZcprPsoyXJEfsapBm4+XGsviKkADMs9LLwW5gmYPOxl6D8TOEkdZQ9Td4TFvM3bIzC+0sn5keLqHohMZXTHRrGpox1/MKrxwQ6rpVInGQqKkEGbsbiBPN1SdQx2PGKSzJwnFO5p7/JH0NLLJVoXf7BxNkSHuRaf+s=|Chương 478: Thục Sơn ;doYwlooGdBX79etYd5z/Ut/2Vy46nQwZJgTcuIr8kFvqzAtLlHMyTqcc5UYIjM1nngaG9QXIVymW56JSd1vaVoQj1FJlbFaU/twCmVa7TcI4aSCQJyERf5p0wpoAxcTskSAlEiVshjvr2zjeR4LL1CsMmlFeTlPJDHqv+MhRc14=|Chương 479: Phục Hi ;6uhtV5qZAk0yC4WhiSH1hhQQFBQGGUokM4mFsmF0Pmy+pEvA5zsbC5DxvFobZIn0G8DyVzUbNSswgFMvy2dhiarQF56PMtJ0H3x0HeAX2XWG/lZHIVmK6tkNtXnj+B6O2U4kT+ONLxhzpP/rTX6AuNEfgXB1PUyZ42uFfSXdREU=|Chương 480: Tiên Đạo đại hội (1) ;elgwrmlNtJCNMNBqt+PElJna7EpEYJc9TGmBlQUBxAHD3lY1ouXn4rC7XqvMbWFx/d0LHNJFCrFdnr369fvNT+MrDHJkoXW0V8lv7bjma8M0TSsqwvBtd2PNd/1Q9Z8ph+40JviUgJy/rjXo/zUUMQ2cboRV27r+tYqNpx23UKY=|Chương 481: Tiên Đạo đại hội (2) ;wGW8SdNykQ1KhXpAsA4xu6DMTCyzANQ0pL8E1hepKbDH9BuCTiSjj0STfn6rmNoltXyH3YDllv+0mbcnDUQ93j+gJL7yRKKsTw5+4EPp2kgpj+Xk9R3ZEC83X5AE4vzh1BN0EFUYzKPGBu7ZMBu/FxPMQAX7MjXFR5eWAeBON10=|Chương 482: Xuất thủ ;sIJ5UdW/2LrXbeAvPhiEfgAHO9eeaTvSK+j+/CerRT2QcAV6/HVYy944n3s/d1FEtA5c1H4E4ixq25X43xbw0ses2+qqZY0lXwj70veFxQiftT4xSGn7JWLuvxYqh9MNpwyIaA+iLFV4KIiuykl7o3vKj8FzqMEgwhSqx+4a/3Y=|Chương 483: 1 kiếm ;5Cd2KuDF6JxpOolys2pl+pwzMD1RWO8SIW/o7CFXXBiM4EJmnQv1Yzq384A+YW+Gbz9D+Qq02iysGmk4SkhJn0OR7u6DQuoX6V7bCJh4GalA/0/Ptv6MHSJtkFmstbljbHCUcBtwmNJvLx9m9/UIlnprm4AoFszf3t/VnZ49uz8=|Chương 484: ;0sE5SinJIYJjh5ymLIEiDBUElCE7SgNbO+eXeWNH08yu9x5ANZWtV4JVyz7wXuHWU+JvZttUmhAUMNMZ5Get5KkXdmuFnRizhIhIUN97MF9HIL8p8KCEUkH+YkB5esLJYj3jaGArYQQY64mexaSc/P8rSALfqHGWFp0udO0yZwA=|Chương 485: Nhất thống Nhân Giới ;/r87q8fteA94Yln68FQaVDOa0iFt9Wa1DkdgpLEjPPlQkglWaj1KGS0pc0Xt2Jy7F/YOU6hBFSpaqd5i+SwoGOTC3b2blUb+KcJsLx/Hb/M+3dTghkaWNu/LUTdJlMbbrp39IoMB80OZ6bfxdJbrElm+6ga9LioN89ojN+X6mJ8=|Chương 486: 3 Thần Khí ;ynSnkytcj5hhxZrDJn60UpXOj2qkWSboW+F/hrrmme+Wxyp9ru70mpEH6C7xMPWh83IhxR/VpfDAQjCZcokZY5K9aScKPu80WbSMzU8EUmZeq+Atqpzhm37nAbAviCz5dM3tXYTz5kyWyOiYHhKH+DuTuIQZEfu+WDlpC7iK6ds=|Chương 487: Đan dược ;0IHIG+YtndAjXI3sj5qOwVYYoRo51fDKVQ8Ex3m+AMS5sBdaxwEf1Ilb6oyaqaYLBcAgFFC4zDriK0F8hsPOhSCwK8HehkXnn2/X4gRLxNczSaDdYZYob5VZj+ur5QTMtQg3ZhfqMkJ6Bo1wZdMSA1NzUeg51X39x0W8lCZ8obA=|Chương 488: Pháp Tắc Toái Phiến ;zrO63z78s4TVKJ34VFQxaJF2NoRfF7sy1/T5HRUetvYniFmelTZuJoWAvWUSFXTPi5AnU2L6pmgI6usDDcxSIAJWWxVFqWjWMy+0TvHOVOfvKIRVLMJ7HdCd2hH47GniFLEqnxbLludDpyRO8x+pHL8dgqSshs+/NdxNaNK6Tno=|Chương 489: 5 năm ;+HGIejrDsh5r4GTe4B0+pfeTXMCjf+zNx5jTsxdM4Kjoqr1Ki55di9p53WJ7jPdQuAnqabSxMQMt3Rul5f31M8IwsYy28Q2Pndhha0GJVFiAypJxj9wy2AWCxWuknVSoq5rk8OgrnMyhbQX5oPCGgVfrs0Qj8MWCv181YCJ5AhY=|Chương 490: Chiến hạm, đại bác ;PywOYCe4ja6yu/yc7uoK+08UwfMJvX0Ty2FlELa6M4s+GeUEBkx2PBEqpH3fmsNV1OAUeEejPG0tQKqB0kMRODAsTn6mKIaCJw0I7mFeG2ithaRlJa/xb8OrzBgd6ExgM6SFCqPNM+daGMizgBw1E+kT5ObHNckL9rRQpFBDZcw=|Chương 491: Tấn công Thần Giới ;8JU4n5odmRJHY7+Dgy9dy+lxTqeJKXO7JH+G+Mhj3phtBifToowsAtJO/SrBJy6pdlfmaMqMLba9If+bHgtb0ybTknvBOD3zefaiRvcTktF8xVvVtBNfViobAv1gwF95Gpdz46wvkbcPXQG7dJjQpu+GbNlVul5ggQfS2+5GCOs=|Chương 492: 9 ngày Huyền Nữ ;X4u9AZYBoMdiA9ER1y+IFP1C3tVPAoT6fmDVubVpnQrh1xH7trp44fglTICScmtR/GoC77F9Oud9BiQPMebj5EUzWcwyvMfpm+amCPzfzSUka4bJFEXs6uzFMiGE2Iiz5qj9D4DYlwF8NYavwEzmyvqqTHw72mZYGUFKwz3xRXA=|Chương 493: Chung chiến Phục Hi ;3FprkIkz5wB/MFNDkqCog3pAxAlmlww5imjoiXbIsP2fpqT3M+0lLukSdwJa80maBzWsr8Jz0QrNDbsZQnRR+bDM9Rwi94JJ6niP4KAsoLOF6xqTrFsAkt/HEonHc3HpIbjtaw2LPPj9fk8mvvecbs2HpOogMgJ5BWhYKRTzDvo=|Chương 494: Phục Hi, bại! ;OqTvJtUcDMqfZy1DXopGGbiTH2AOKrUVkI6Q2Em65UyD8Q1z6b2VBcF/dvMigxQgFR6q119aZEnW3XNKNdBfHgIryon76sbJU2+lki1n2Vg8kHkjjWfUblmHl1qsh9YVf0zbogQMFj8vNe3T8iROwZRMNhhtDY8UZYpJbZc8c9g=|Chương 495: Nhất thống 6 giới ;gSd5GLz7W7dpyOWelDwPzpe2OzNj7uCY/rfqON+BmdIa2ay6kU+YV+XT69kbSX247rsACeK1gXPRKYyn+BJ7I7vtVrn8YNDd2sFJ/NQqc0/t9et+mPX+w3iu+tnIwnyjG8IvwiT9s2cS2UTLrpeWFNOyPrtFaLTj+4Fil6x1hKo=|Chương 496: Tái nhập Đấu Phá ;w2WreaO0AiSzHVvG68wi4yUlfYaxZjIIali84qErXyE/83s5aQmEas3z2Om6z+9c4d8VWi3FB42/UNNhjCrRb+4ZSi+2wbNZVTT5a7yXuQkaWmwt0hcZgVJfBvCtgZe6tD4JyO7mF8J70KIMQFD1Aqkq8VlmiBOADKtHSLB90tc=|Chương 497: Lạc thần giản-khe núi ;A+2Gsfip9CyCqMHjO96aUOeFj4/5eaghgZ2qaYDjt2IhXoaHM9mIueVUPUP+HvMp09CSZXcEK9Se1HfrqwP5rMALjhN04e+xLbUtKFk0t8COYxPeSMX6PR5qNCppC6/GIG93x0AoSI9QyMihp5Rcmg2aPJ0nwtpLRB5YDSd3T84=|Chương 498: Gặp lại Tiểu Y Tiên ;jXxc0log2fmNx4Bbfnf55Lw7CKSBQB/RFUgLOVrS2cWGSC8zfCdNLMFCffxTgxD93BiboNcJ6N9/QsT6nRqxAj7Y40rg0hur0rvvOu/V88W0mp1k84g6BzB3cXF+tXCszL6r4NCKQa4pH6AeENYxKEFXEsV6XztHmtcAFTlQ2rA=|Chương 499: Khống chế Ách Nan Độc Thể ;oS5YBPmVjAMKzRsjsoWTLoxlOmX3jBw46jHoE8AxIQOUtpSbKwgq467J/lJWLr3HazUHtB+3bcV39aIUeBQs9pZ6YR31LybQgSFh2c0VV4QqgFffxVvdSY+o353DLe/ep6mZFMO4iNFMU1R+ulzhDT7cqUJcIF+nWVzyIPKThIc=|Chương 500: Ngưng tụ Độc Đan ;Nj8E58elO8F0Tqiqtw5JJawxz8VXH4M7y3D5q46WBitRyxDfqhxRSP5Rl6i5D02yzu2qWGnli9OyeMVcnjWSy+wz3qtPlTv0iaZ3z/MNeMNZutaSd+zM8IdMKNKixqJuiHT61FkAnC2Z62NqZD2K/+jn6ntsgxDP18CXPuzKtiI=|Chương 501: Thiên Xà trưởng lão ;zD6vjg6/W8qvdlzagousBdrCVBgrVHljICrrTAtQ8cX+LhGD7fOSjmMMZZBzvQ3SJK00nakpgSGJWX3qLC6oib3u40QNbAG+Cpu52axiXwI0rhDt6wjkJZEh+pusp0ZNvqi6JOPAqYiK7wWff9hVtS9loordsmODf7s6v9R5h1I=|Chương 502: Càn long Huyền Minh trận ;rMw2I2bcA38LJFtJ5g5opyI7HW/48ES6goGjkMb8GVZk4V7JWP7Jfv2o5wbZsnK5kH78xu545P7S6zw5qYalbvh3WHvwGmopR9hJmfUuoIm4ywJjIJlaZEyxO5Sal+seekKL231bLEPbSt3HrfAshwN3xpUS6Sv72llervEftEs=|Chương 503: Phá trận ;CWpSuGd3PbcsJaTGi9fgnJAKkYb/xcVaKohzokGyMnwTNHvM3MRVDbFpIYhOePQUs4JPOflHL7cs8Q5c69JHTKmjsPn8LdyHTvMzTbQOF6Rbdn8CSk0JD9xTRDEWzLPYPdRvKyU0QxXcXolWDwYKt1TVxHVJVzWf3E0sNHpniqE=|Chương 504: Băng Hà Cốc ;PGC+y1gSS/KcGxEswa8NFLFvsfVowEWuJO3geuoxjLFRRqD+vvhhpe7Op83wttCj1YUY4uHcEaNAhsdV0CiswIq3SQi4UBi3uXxi8vibKKIPOi+KkKLvGOKdFFciIPSh6wbIkGCSMxKe/WuxOkjjBjljBpqMnDe81pAKrVF5aUg=|Chương 505: Băng Hà Cốc đổi chủ ;Agie0xiNJQ2795L/GQI5PMw01U/WSfyGKpIzY8w+hFJ0wJQbCKp4AZ43CQonYg1UUV6WCUTtt3eg9gt5IrN5opieWvoAlY4SsbV4IXdfnRkSXOt8S24XwTdVCZeuGZcZ/d5itAIpaWucIFWq8tiR28QJ4Be/PIBvOJGfajVcwxk=|Chương 506: Mãng Hoang Cổ Vực ;id9Ce8zq0NVq7nTYg4D0xbOOiBB0ZluYZgDGI+ITBaWDwCgO92Pj0aESHc0IHz75ASB2XWXIuG8dnWJp6XqEeYDyADNQb8qMhgIaLetZJRovDspjMhRyjtyNvvS2QB5QRMATdgWMEIRmWfrCoxi0dETHkkmQn6qXEwo9WQewbMQ=|Chương 507: Bồ Đề Cổ Thụ ;DM8C2KuvxhMrtHbCSkQqYy4wKTEQdSAcChStlsRKCTQKNwoDLflxhyzt1GFrcp/VYjXVyhT7hIcb26wTv0OBAT93yjnem52RXTsXqXMRpGfq4/OdN6dIXhWB1t14dt3hn0BJOFAyBMyaqyEMnrESt3wR/JWPs1JaYWrk387j2ek=|Chương 508: Thu phục Cổ Thụ ;bwu7MtDooNbLehbUNvWLq3x6luqo9QrmgFaeAIW0yPkEMilX19OMEjNU4g7YSRcr5iq7EgfkezPHL5eXDYdDh0oyjt9WCzO8ZPJi7rsw5AANxUf+vmO0W68xuFi+ljqmZ3SoYl/Pl/SIqgNl7s8tR6grNAWU1GKQTtGAmYLIbKw=|Chương 509: Tiến về Hồn Điện ;VIVpSTAsSKSl0+qChz4dnsxV23xEGIdCMYCcuPsHw/ni+1fUVZRQP/HT9ElAsnFdBbW+EsypEDTx/RuCV0aeKsYQK4U+9lebvB6afEWHLBcYkzhlD9PqNcY7hCjoee/ROOMzmShUbalkcoCWywzrzu6FRfBZsN3Gr38jDURyxeM=|Chương 510: Hồn Điện Phân Điện ;3eECID7JNEih6ecZjm4bUSAEka8lX9Pj1rS3er4VEWbBYhCx6cx/hLrdhV8W+rt42rTFftoa9rNenoL1heK1puXct45VM7UnvFXmFakyrnrb1d+efxio/LOUJ60BQP/JudkFUySGDsPQFtVWXpdf04anXAXxkmK9P/HVc1FkRxg=|Chương 511: Hồn Điện Thiên Tôn ;2svchNOBQ55GOicIjJMrs9hlOp5vDqBIZGlYGn2Z3lkspKBMlPmVbraOCYnFK1Unhau+LgPWpgKymvtTM/5RNi10V8buZfnauqJf2CfEtykU+zwCcD7oUQLgbPru/3aoUEx8+7aAXLXTQfJiYZyejDk8Z5+6CkogDjs8TV4F5Gc=|Chương 512: 1 kiếm giết địch ;UjCmuidJYfjiBRzATZ2HitjNG6g3mLmuX6rkoJdFUB6G304S3QeihWwljtybV6RiceD/3XJaRkD8dcfUL9sWyMbfRRgj258Y99+Z2PE0QYy7iwVdzInzMb0Y59ScUybCgycFwbVlHiZtlM7BMLouWb8KnnXoKrQhXdrGKbMvwH4=|Chương 513: Hồn Diệt Sinh ;ebWrmSYx9pt1VI/yUEEvTbVWPMuT5N/Dk7PN3kDSlp5Mq3g02FGhfQmB4u+DoMin3qaAFjf1B56SxtL/tSocmiyQluYbVViFoVBHB61dwmx5WhvNO4/vQQ4dW+1DhycM9mCnmNqpxTbQrNJGUbIEkdHJFJ4uH93y3XWyCusqi/w=|Chương 514: 9 u Hoàng Tuyền ;l7EhxJc2e76Ce/OfA5HoNFYjUHIUMrXG7sIvrZvHAAO/sQQ1UFq/6VGgHEazVq94BIu14PcxyVPlCf0c7TbsfEiGEITSMYA/lq+2G8lquG/MNnOxtqkDkbmgVwuiWmGiadCW7YRLxqcjCZFG4fBIx1eBSVb2/XdtFI5ZN+Gydog=|Chương 515: Yêu minh ;UAy5I6nChgYNyDRBwh0snL1sm64z7Xyx4gy5Gej6FkDZxFffRbfG/EowEmnDTRljZh5Sqr/jdqHP/9m/5P93BMPQnBujZYokxmT8Cu9YwnZSrvfFWghHoJHlokhoKfN90p6HqRQRmaC5sFjRwmZAlrHhVvqgvgLn8Yc5PwW+m2o=|Chương 516: Hoàng Tuyền Đại Ấn ;S3llml2aFyLivlLl88d2LDlnvfiwAl7xqhtGpcSPceeF3E1H/0I8y3V6dUZupYZQSHv4KtoO8L1SU/iVnGgU/WjuedZ/MJNj36Bz/lkOYJ2IZmWxnjTXGpDI/fWRfiSXRcAu7g+TS1Eupp6uBuWyhFrVP5zwl5O7SZ4EEH696hQ=|Chương 517: 9 U Minh trượng ;zDS9mB2eoKycMd2nxqxISAqXUj3WIeAzS+SGiXRpPCwspkH6AoiEvb1IhRESk/4OMq12OlDYTRdIRf53i73M1MMCaGXKnnXPsaEgTv3vBtWycvHldR4wCWwW1MsPZ5n6xGPbswCU/hoYOicDkFYyEUTk7qPqABQ5JemIR8hiMK0=|Chương 518: Hoàng Tuyền bia đá ;G9Z1n2T4HoTMqH+m16ShaaYYHZeJfJKke1bos2a58ssatzXKHgvNmPOCJ6BsKfyZMjmiaBClFrb93b/BHX2HwoC72KIdAy7R116eb4rqhXCp3QPclA5YkBlKQzp6xAYF6YCTNWAGRWz9EBSfsUSusBhKeAKvfTAPXe6INFTqIxo=|Chương 519: Yêu Thánh truyền thừa ;o29VlhVIiIKKkWEvO4jKVTVD8Fb58opwYSbffvaA76MYcTx552TDwJYC2J7yOXsly4GPq5cq5WBkPKWHnujEl6sxXRJo66O1GdEpTAJl2kP0LPjrMVKNXn9p2xdqiC1W4anW92Pm8ust9RtVS9vbSWxvWZlAa9kjz1Dc23oAF0Y=|Chương 520: Lại về Hắc giác vực ;aS45zOJtm4ybMliQTxiE1+GjRNEL5PAASMrYXJ5xTKSraGjlJ2cvShSjG+0UYUGJkEAPeNmAWLdmJNRLn6qN393DWV5cpABewjQ4GciiJOkHyn4zzBmfMlI+wYay+tAMl8qE9LbBvBKnn8tbTeGj3pV8y/wm/BRNoXey3V2Ql5I=|Chương 521: Tử Nghiên ;zMbbI3Z7EteHphC0uk2N7IzD2D81WRxyzqCHvs+zw6c+hPLwhqbQLRwHdGd14fK1SM8axrlGvmbZVvGanvXl/pK231xxL9W8CvhhseIPAmMA/b7XHRroMTyty4MgIvG1jGFz/EcUGTGBnQ7CIULdCPEC2WcbdeKw6xKo38ZL45o=|Chương 522: Cổ Đế động phủ ;3LIH6Ssbht4qLctmq+sQHFF3r07Q6xA12LKjgtEWJ7vJsbtWzlagbLNumfsp2TEXmS+OhwrIlSL/aNiAEYqBOFERrCJYrGozV5xJjc221bKhF9nGMoZ7330n/51bJDykRlBc6z2UyrugGWUOMNejClO3I4SBq3LIBjk9Xpv659o=|Chương 523: Cha và con gái ;io9q2NRFi0C8ikxP3FYiPMwavNdyIQv9oSqmZI5ji4pJBPSjsCEXqqhj6OFGkx4d7xU+vpxsmh7igXEwg8VvAR0AzBup/9ld4qdzpaMdmSOofOLir8Fk9d5UKx0ymPn1AsDrPwKvxai1KQrSDmrlc166TUoT7a7FHwlmk9wl0g0=|Chương 524: Động phủ mở ra ;wmoXDnZNkovNIVrgxH8/OPHiY4F0Jce2QstE/QsfgUe3LtdF0zOcwjqIeB2bJ+dhkWegLvWQ0uHRcOWPDxM3nC8mQXyZYCPuR9wf3NlRs0XppZ64qCVCaUNe0+2bIVosvuE822NICFKixKtR2kZV02Pqc1jzfKSJJ9QY0pfgYOo=|Chương 525: Đế Phẩm Sồ Đan ;/Wij77+5+0OpAAW6OTQVx3TXbvpoc6G5ZvUFMmY52VlR/198VHC24ldi9xPmZCctCPUJThBL1G8pgqJvwVzL+J3ZTbRstQspki9E7cL248/xd2/H7seiuA7uhYO2pTZ0ETi5R7ieiau8rBTHhkH7XPiHDkfgoBsN26OQXp/ENYA=|Chương 526: Đột phá Kim Tiên ;HxlaRT7NOyQpB0V+hdo5nBg5x80t5PgjUOsOYSpmqtQHsEjvP3lUattPoJzo0GmX6LTm+mT4NLhDyAPK1PXGTnHRxwZE+Nfm5i5bbbX5+wBpl7F+rE4Ry62wWEFlvctt+jPIWbI+mMwYA+hkBEQ0X/p/wabNWUvgx4Fl/UJvRaE=|Chương 527: Cổ Đế thạch tượng ;PyapW6xikEX3wE0t78Ds7ad8jzZN8aYNZpRspFwyGG41Ety6Y6toTrD5L7f4X8nrJCuTYBBOxFNwKfep0E6Fiwq9MPEJCuNJFzbbcX/YD8u68Sqh2FWiCuWKlQF+Z+KiuwsoAymoTQl4/WHe91jHeQWgWvRssbLdLmbDOu9MpIw=|Chương 528: Truyền thừa, nhân quả ;rMM+0lR89CG0eAhsXNmckvUhewtHpAigzBj1pjgs9d3Bt7mMszuE3HdrT9pSFjo0oHEHb6CBzJBhhOtTzEXCpe59xZqYJtF88Jwra4Z0whJ9E/ViFK3ZoqZdvSDVqY83cfU03/s66TkGjuYGtZ9tSwpBmcJFGVJ7VzeRfpeL+GU=|Chương 529: Gặp lại Tiêu Viêm ;3SCBzB8YXobFF7kE/NhUl32LBpBrnLo/C5BnHhaxKNytLX7224gdaKbN9C7bWDqflCbvDNG2SzxzH3uGmT3QCmumSbPSODvcvw+OXmaleutmOTDFlRS27jLg9yCmuDDbrc8gvZxwCTNjphe4l00QWQylWG7Gl4UjVZHVckkRlh8=|Chương 530: ;wCZucMpL5qK1htWYoEZo6oJgTXJ4SqpJEGqa/kgStQ1imlJ3J2PpiOTgzNYSgXk4VFXF49FLK4h8YniZDWeRHEmxGCMHTdAph28UDRH5TSSjBcUTuTdPro0PRy6XAhqPnrxQN96wKYWfcitptaH0DmghAu9do0WaYP33QYluFIY=|Chương 531: Lựa chọn ;+60TZjZV+6JefnDyw13FpZWABxG9UP/nh8oIbmVzGEafaNQ3wEBmfD86IBtBLGb8uDZmCz8PSRijT+liHgTscWF4BT1wSL13V8U/85x/AezkoKWLOTjbRoTZanCKMO7r9AokB6OyI/6ItlpURas2d1g/HexjSgrIwfjrApbkIc8=|Chương 532: Trong lịch sử nhanh nhất tốc độ đột phá ;/GHBXQpRGWPNyIVc4xPIXZgfMk4XS1FsfIBPnSQ5UUJDE1DoppbNYxwHGMn/OB1suVlA4fE5cR1fSGG38Ssjs3aflkpbcODn7oB9dVD+JGfLhC0/8PEeQnqOtdyKvEzHNmwm/zFA48ZuW3cREqw4qHJYvZcc6c8f8BYE0Vmc6PY=|Chương 533: Chương cuối, kiếm Diệt Hồn giới ;SRJshOc7Hv3L3xzqFxM1Yfg9UpGc2iFJEK+iJAjeBPudjRhZedY9Nro1I7QEUnBVgFP2jFAYDEoSomPKzlBCJpLPzIUJ1iX0JpNskgGD7mCcqdKOZoGLfeyMHtqkg9ZjXQHQLGOlXsvjHrw7m/T54e0x7X/wBXckX5djNxFGWQE=|Chương 534: Gặp rủi ro hầu tử ;TbW2mZSqa8r8ch/+6pWEpOKKyAWHF4Pct9lzLaOSWiPyGQlMcKoORHf/3qIL7wFGf2sl1RYtaatc2YNhnON2zk3EBfFpl4LgY00X4Zu0+IPYRCjUO7whmCFe5Cpix/vJZEwiP5wLd/rczs2w2e0xZmT9/CphIhPFmXdBKk1C9Jg=|Chương 535: Phương Thốn Sơn, 3 Tinh động ;35R0zZdmg0NI7FJeaxMtBoRIG6RCGk4eYvwrSUOkJy8g1Dgo5I38ppuRGJqhXpYulnyPpDDxbZpOMppJcaTcoVR9lYA5SFKn0+UA9wZ8Shq6A54hb7BussrF//U+ZXit3Aldufdcrzl/eE9L1lZ5ToVQt6ILSu6H/f2seE6YxhA=|Chương 536: Muốn hướng Đông Hải tìm cơ duyên ;w3l+vuZ2BrkpeyD+Xaqk8b1I2iIxQCmTqtm/3vkvcSXG9OL6j0mSs9R2prfbLqsVaNN9ASbg0Z2kaoacFlo68sM144mLy9ncDYJTaGTayk/xxJZbIKV2itW2qVDgLjfFmS93eitOrZYwEyuY9z8zmQJBpMcqurep/CWfEdxkvWA=|Chương 537: Đông Hải Long Cung ;8M1HPfI3YTy59R0jOj4gBt+ZBU2MZJWqFhLHSTMzQtKKL7W1S/8QI2g98osiBEmzm4t9cyDiu7UsEsURz476ttTIEEZjNUd8REfeEPw/njqTkn7E70ANc9BEvgXS0USOxJqD1i82xvodueqrehmnkeVVD2sJaYME0WTPh8NyG0A=|Chương 538: Vô Đương Thánh Mẫu ;5aWwaJYokoZHoVtPxFxIIOGVUIwLZQczPIQKpW7w9o88rLj9bN2mXFU5xema4hnhxfR83p++/o9jzH2mBz+m5dRzYVQUmViZj7HgAfUvIeYXXeZvKvnRCYc/jHEI/XUMG1ECe9eM+uM33/YyH1y43zTXWzwuQfNn4TDISDKgj4o=|Chương 539: Thông Thiên Giáo Chủ ;ngLWEjD6QUsFXqpg8VCFCCMyOm8628PasYm5QSQQUaWdvv75u4HK9442CyQ/dN+zaTgeKndwftdKaM70jmY61NPdcqBSb+JYuHgH/QQKk2G2JrGkst4ackrmpgD6c0nYcSC7iHUgbsRiv0/WE8AJYWtNhgVUBVgm7potlLzZUVM=|Chương 540: Tru Tiên Trận Đồ ;Me66KIprhLVOmzKrneddLK5RqHUSXayaFmKUdlmtJAvHq8CWcfwpyctOWDn9xLNwHFjBKGl9xbFXQ9OglMYE8jMPOQ8C9rd0b77tSgwsH7z6ThG5oLRT//ZyVvmB4Hyv1Dp07Kyndc1GroNveNECuJr3AAu6A4J39Q9qK/l70Zc=|Chương 541: Cửu Chuyển huyền công ;mMdplIRR9n9P/y/WpblGo1HK4D1ZhyjVEY4SbQV/FFvrR7gNavLQ+DGOI0DMq+L/4+j4ix/ilnBkKRZGK6QAaPycov+C5D9c/sN7+gY+Wrr/WdZJ5O79bVrO50SLIDuXXeu/WKfsLt9/jbf1dWOPVjzpqo+tqwQaiHtWWmmtPdo=|Chương 542: Học đường ;UVJzhQFiHomCv6j7daOWGV0RHcnaXzQ7MZuhiVctkeaR0ZkS8/IPqQeOflMcZw+YKFlyWBJjO/3m4AhUg4Qe+ZyWWxHADmH3Ws9tXh8jo3WJ4pBgNI3TLVpHfY4iVw9uW/dC4HqXsedfbi3xM9erOUUxA5h3TFAfixjKb0hyAZo=|Chương 543: Rời đi Tiệt Giáo ;0HF13UWb03NxdoCAqXtkDPX8Ehn9H1jvAC0yvWrEA4VH4RmetnccFJZ3O7+2R1TnZ+h7leqdmH1RzK/wRQQQBfCW4ws+1Arrq1NEwK+Hr3XbvfHtvwYl4up7QMoNliTTezQ9aAAozTCAkOYfIjJx1qsDHNw3hi0IOCuSY30jDgA=|Chương 544: Lên thiên đình ;c7YYbv2m8V7UuNaEC7c4a/LJbKyX9qNo12RstDN5tnYPTFuCLhEi4zE6vDpmfCcLDN4HOyGjf2opT56IwKfRDH/7dw97cXDI4Y3nSPBhjdpigNFlXi1maWYggPrqsTsl0EFMSQNo7tCSr3zY713PuCRbGsCDK5R/uDGZCEGI5pE=|Chương 545: 3 tiêu ;NJ3L+mmlgOkg0lp9xaUX7k3y7Dc9gZiZp22wDlOy6h0gLioDyLv2o7RTF7nAZpMDWYGxErYC1q/aIFVnNgMCZnI4y367elyOLFyrTM7+QVIN5+V6DXQONBsFrUo2oHQOgCmv5ZKb1tneMYT9SLwvpPPLODz49LJDuVtA69uqfOQ=|Chương 546: Thái Dương Chân Hỏa ;DV4dfDt7mg2N9VUJxiyuA3tIjhGRcRxQlUyxI/eW61K86k8GZFEw2iBMEpmfHi6hjJhvJzVMHqYS6CwR7EhLQhMXDfpUFtnllSfwab1dEky/blEMJ014p3nU0m6r8YT0KJE5CensFuvv2uaDlAJtnxp2PRJ/24GzrzJRm67lDaQ=|Chương 547: Chiêu an ;n2zEWeoBrTa3aO2BZa+NxxZiGKDaYzOajO7N74Qy1GRwSzuDchIg+m5kbbH5BzNhufcNT231/wnHjqy5sGm1Q9smMvnFSsFIi4gI2wG/BlWfKNc6JseDIvmXlfnhN5CEZmzGydrhq7rUnOfE99v09o0ebjZtztkk3wZEcgYPf0I=|Chương 548: Thái Âm Tinh, Hằng Nga ;OBIEX05/HzjHOIJvAPMTWSWnJARH1Hmeu3sKIoePbdBPuStOyhjkINL4MtNtAFTpn6U6oH41IElxcZ0w0Yg2zVV62PTf8PLHpBg0r1acHO/JnfOpJ876NMJH924K018/mH9cexDVULp6B2Q8POMd+4lhG/jpzqupmFYTWALXY4g=|Chương 549: Thái Âm Chân Thủy ;l23fi/GOGI8f29EaPV8eE/7o4NyceShM2ifsOGPNPGWpoF2weU9TOu9TsuB5vnOkXzJE+36oXKcWJIP5HoLSdAs3MEBdguV3A4PCwmOrz3wOcVBBHoC6F98czmXbusooRYYekmBlnrYBJ3b2tckUoG8hHgF0b0+vRwBLmGVIlTk=|Chương 550: Tề Thiên Đại Thánh ;9JkNke4j7nI+ny1oRkVOMXbl9o9ImPwOiVwsqT6vhZEpu4kx8+RFDobxp5epPAFcZtEhTepQWJ13MuHgjTaL3YedG8QGnkKt9TYz4w6gcjluWVAbGZ5ocVaDNF77u13NqoHtG0laHkWdiSkL0xv+t1KfgEiivZx7w1VPTaMGn0o=|Chương 551: Xuất binh Hoa Quả Sơn ;jly6as9HmUe3uwVen1uAEefnPqdXQABmiCVroUyQIOL7Dsq5MxOHKmBelZD9HNQtYvgpJze2aZo+2OiA5mLm+VypndgJFjRliQY3jJCCax7BL4l3GtaTTZrHX/aD39bONwwnc7CdMCEd/uiv5bxg38q17EaPnbZkEqv0hnvZ5JY=|Chương 552: Huyền công 6 trọng ;QODzc6x7w86Qd3Jqo/A2C19zscbtRKDkBG5BVz7pnh+EY/vDoz9UzbXz/fgC+2TRyeO0e02g4W3s19x2oyi9Bk0UwT4pPEQ+dVu76V4dzO9uGiKawMvOnySogh3pLr4pUeOLzQzQEOMkF4I6FtqdOoiq9cBLxWSkomjTO89C9GQ=|Chương 553: Tư Pháp Thiên Thần ;jufgNAaTxjAg3T6oRLn8uGWbhWC83ARriNZ8ivG4j9V21k9oDJcGQhUwwmnZuv5r6KwWGSFzlkBCYujKAJKfXUclcr5AMjqky6ktV5YbE4QXLlc6MeilZAfGn1CFkrUTartbYH9kyWygIe6oHNETZrxusSM+F9bg5ZdtE/dR3lI=|Chương 554: Gặp lại hầu tử ;39/Bb+NeCMcg5uAngPBuoQBwsflngwxvKIi8jWaADNF4r6F/OULsq3GfzTNGW7hkMyBAbLeKtr4Ee3IAuldve0LFD0JtZtzw+1g2XiT4zT7VmyAl7HU+3VNKEoOe3WpfTGmKof8uudv8wpfq7p2vdbHOOtuiExrz6VM/Y12npRw=|Chương 555: Triệu Công Minh tới chơi ;aAXGKFLVctLRprOdUl2jU22Ll1WLlo8zdC7u0MITfTSFCMMmkxbiAHqtNgSoSBB6pFwluGLvr+uwN8qOQe7x7vMi7IPPC9349Ik0ZIu5SAKCzgICFpfyYgvZ8RCLjEXzd5kCoQUeSIeGLJwE7niXQB9CSjoAySdFifJ0Amny+YI=|Chương 556: Bàn Đào Viên ;5hpVdvZp2dMQYXfoknBO8EfuzX+LGRtY4cQ4hjwGNqUb4D85VXIrimYSDTw6oAeybJtcZAKuI7vuS3zVapgs7+d6KCCJjNPkfxFaCMWRK2TmVUKuzDNgcvFi6ZJO1897rXMc5HuC2kQhr9Gv/Z0x/ARPQlVxm0sGSZNq8LzMAEM=|Chương 557: Giao Ma Vương ;8w9JXaKraAzHtkdz+S/iJEjyyiS5Ya7nrdIUcqzx7R88usQ10zB87tnIZg2HOvXakazSFWIGJTMVi1KDTMGyQF2NQZzYB5lw9B3Aw/BkwuQpAt9AWa7GcRaZZ+JfeVD8/U4xYhmtMlX7XL5z7/729/lMU1pDJX0soMliaF3jPhM=|Chương 558: Diệp Phàm xuất thủ ;Y3YDsFmjslqt4jcw1rCU9U/W8t6VOzCqll+Y8tbJhS4LAKbgz/KcU88Od/q/D+K7p/EQdbdjd/4fk/95ZncThVbfA0/r0p2vG7N5pQ+PDeIg8Khw2GnFVljRZsyaSkox9pFMAHA4wFW8z/1eja7A7vZllXz21EVva1NIcN0ts9k=|Chương 559: Pháp Tướng Thiên Địa ;hcA15BaDx/IXclGRxtA5NT2dK71h/dQVqRMUNv37omRAU0Vk5UKmH/zfHm4sSIfQ2mU818Qsls5sF1ZeIMigdxgCDY4lEwZOp2Q2BkDkETKdGb2XgpVikhZWlB55QSgfS1neqn/Y2QUwN/g1MdxcloXUlLx0cwHpAu7x5fdX6QM=|Chương 560: Thái Thượng Lão Quân ;VY6bWPaKfn+19UXZG+nb4V4t4un4x2umxAHYJxNcS/85dlmLaMEXdvkC557ZX2Tew7R+8Ov2IUwaD13ZlHmIp4GOVzRVpsWrldQSghXjJOWi3JSlkD7HeTCOffyKahPBKQe39yvrGF40rKRYEJZiUr1cwmVYtOJ9c8ZEaCROO98=|Chương 561: Ta sợ là gặp được giả Thái Thượng Lão Quân ;++xlIG4rO/4LceJNs/D0+vtbtw6tMiYBPiur9cadrqbkiT28zixZ4yXZ5n+4oic58KMM5KHPLAdooITNRTgPPlErN6/ZGuXN8KsFhMhUq5pUyprPNuaMh0I9laKlhMRwGxi2Obm63IdTl5CpOOcjpBnfQZl70uaUgRRwFWHD6JM=|Chương 562: Nguyên Thủy ;lhkgd4ShkuQ6QO6exQ9E4xHRqgwgePprhUXrWwDznSC6CHCYesC208DoRKldfjqNmxxJi3F/gZB9K/RJ9AeqH7cZ7sUVB0pPgusYIMiJgzX4l2ycB6lAzt7t08JfKbQU9FDe88S9tLoFAFDJIjMR0Fk9ii/o4QzP4+rEYxz2wbk=|Chương 563: Vẫn Thánh Đan ;qvfFLd2Haqlp5WKdoEPVvTJJX0gfeyHKegkh0XQPR5rsP6SuCiqqgEYpRJcKqfoXVsjmd86ESz7qhNlgZtoH46IlPht7ZZO0iqMgkb3MIW+5VLiJDtJ8VOGHOpN8WpedFZ5AXAiHxk+KxYXxGfp/csjoffJX/CvSTOGyhHl5SnI=|Chương 564: Đối mặt không thể động đậy được 7 Tiên Nữ, hầu tử ngươi vậy mà 1 điểm đều không động tâm? ;5ney1dG6FPIjW12+3DBtbDuDvcSmw6PpoNyRl6QbZ0J58GmVkrwkm+k9puBT4GSg2Z1gmNxXrN69IiOCFO22Sri3Szqo8+XCVkcVLtyazFyyETf6kKopBCuHoylH/HIP7yXyvJehj0ADWhxgzjgLqJLruCu0eVDtKR1Y0AVoKuo=|Chương 565: Conan Quân chiếm hữu nhân vật chính ;imgXx0lbvvh+Y5PJ0wEHhCIS02RvZtwQT8ubVF9rnN0nYfl4pi9G6oOaxvkty1NyQ2eAgNZAO+tBp38OWRMFaPlw+7T9nqhyG9K+BeRUtDFcx7lEdsGI4AdScJu8o9igkMp3OGibLxwFL0Nkefxu3hxINGFPdAnoG1RksSiz9VQ=|Chương 566: Mộc Tra ;wd2Op4iSoaQs342+34d1GAbhuCtIwpnyF/OOsHwm1434YNMDgkJSMnw1SXshoUZckZaRvzvqrFhKMq6XMjch2cffJSMODrziPb0GoXnv8j3JpTndVBtoS/xG1HQGjaX1+1KiG0oFjJAJl+V67JempCCxHfgn6FcNp0AtenRk/4E=|Chương 567: Bắt Ngộ Không ;+qeKt13/2HD6sSt81/uaYiub1xToB+mG6fSmUfL578qJZW54MaRSxNMh4z7AK0lkx5k6pKEi1kR6/KtCafzHfZEneDDHs9FWsdVZsx56gaGchr3B10y273st/f65g+8pYeBjRZ4psT8fnUKmULc+PDFehkFt8CS1JHsFyWg9UvY=|Chương 568: Một tay che trời ;er/RV9/VpuTLXoON/D5p0tEwuFlaGpzlbe8PG6PzFWRNTRgYJNp+oHfmLdhgPrK42CkEO/eoE3l12LmTz53BiHFGwIZzZ4mJ0Vjwlp7+X68P1F8AA4gqEURjrZBQJdgSPvIEOilgHL2mMGzs0olj/08PE1z4V6aja6yxYtlspIE=|Chương 569: Xử trí ;lJugIEU2le9WpYLiMzuDC8cAZtTjuPIyQOtaYtZoB4m9qCyh4cjlJHWUAvLc9momHNT9IRNmvGk4vqgj18hiw9quGR4RUY6RVbLBrx7e5vEMG9ziYp/6MBS+DYx378lsxNqYA12bfmQCi6LPAxkA0MgmWi5sJhap0MRzbnZ6iIc=|Chương 570: Hỗn Độn Chung ;UaS90ixGkaEdpJS4lYi+YG7SsC/lgHil9rDeMOKcO0bNdPX7HiYauTIeRzfzXV5FTBmLK34dbFxU8hetWbM4vrElGiRQ/o84FFAfGWWSXl69hzDSNYmx2Ich5xiRtjZ+Z9YWsOSawu6gKgUpTQPWBG6VNuzN87/LG7ShSX1VbUI=|Chương 571: Như Lai Phật Tổ ;iztL4N910d6eUO75m8jPmfgdsrN+dWBd67RqSys6u0BrD5PnwLxWyU7/7TAm+K0i/6cicn6fBscVPPTVNh42c61D+rZZlqdu1macSUggM+ZPjytFpzo82k/DOfKIOqlXQdDRvIubYl4kE4AgZwd2Bl9ddgzHLhboSN005pw0UnQ=|Chương 572: Tru Tiên Trận Đồ ra ;+5SB4RpLXKfv6cEDqfARnvXDXAm2zJTN25P/f/0SJmqz9gJPOur6qSuCtTjsJfeBr7LxBdCfbKQp2IBUt6ftiP+OSUFm+8PIM7U2Pd6cRlX1V62SfhzXk2YzZIRmfCDAQltOybnY1mE9z9xhDynAuBQS91HD9sNlNWkoJeXfcmY=|Chương 573: Mật đàm ;T9GPU7X8OwUWEO4YAMgZncXGPjYVsi8NUCwsN0bL/zjic+EbimmSUkOeCmUzAcjPKojSPa+Yc0gzI3qUy1iFWSoGRM+4VmFG21lN4ce+QYvSRt72tERlx9MsQg7NlwkXGszCMJgsYiPVy52xuoN1uPGiX1jDsG50GxYSpRPusQI=|Chương 574: Đông Hoàng quá 1 ;2qNgF3pBgGEAf2+bbF/NGKNqvpIxVzNYhNPZAP12mj/AtRDd+7kIwtt0vC2aixCqN8kWTVRdTs9v08MG8ARbaFwC50Z8NjON66hAN/EeBrGHZ13uEBATqHrAkNVA6FGyuq9Bcrd+Q9xpMAY75+IFDBzJ3lkQNEUmvDYFBBxPGrs=|Chương 575: Kim Ô Hóa Hồng Chi Thuật ;B5cbqMEUlJ9sBSCuLpLSQDaY/1cx744EtDqMFrSCrRAq8UC2FIi+hX4P77xMjQesybsWDyPJr2p1mgqQbJpKnihRQiu3UdmkW6t53/ZNoRClQER4Xmwq4aMftbIOh00NIXfN0fpQqVidc4EjFOOqLh+ZwEABw96o7g6y8SOa6VQ=|Chương 576: Huyết Hải ;IVb1UDsp4CJHVbRiE237Z+hJdtlZjSTDJI+MqmTal1LQwrlaPthF6t1znHqLGPzbBLZlu8txWdKh2nRDzmioKc6cgLpzrQNQh+EHUk2FSzuMwdsGVHV8tGxU1it7AhV8MuUSeHbj2boAcAqzcXLpS3jbd9pyCDbB9xBQyGttkfM=|Chương 577: Huyết Hải Bất Khô, Minh Hà không chết ;6kbITqdmCrbeh4Ss1/b/JjhlmhAFerNAZtz6lVTA1fIsndZ8bdtgeRZBr8Nacrx3hHKs8NGzJXOzZVPUxhwK1pA+fqOr8VwGh+YTaYEfiNlBPvaRs/27xdHPpvKPLppJAKvAzpvzYb2ZpBvN/YqtfNhoQoO7WuCxsYNqym50FMw=|Chương 578: Minh Hà quyết đoán ;/xMWqv4MVCQTIyee200J/og7BI/zTk2+3urNaU8wvjFk2IVQ3yCOVkrlS7cxqtkp3PYx9JdqGlt+YzrT8O6fhzeLRMcfJFiI8RZl4ZltidswZ+nMsZGMi6ItJ0G0pY+H/BRcZFrbi1LJrzu/qcTHZzFKm59VNyybxxoUF/sfwU0=|Chương 579: Thánh Vị ;cu8K3gktcXr5CUqNaSNfvrsO1CU/dRtAmmGsMiSZkDu/lFbxdxmpIfaWQdAXVpzWVYsiaqb8PytVHWDdz9/BlTx5RdRm9U2zZzQJF1qiCNXYg9HsWlcYu7Ept8xcGhW1b7HMakBJLs286PaneBvuSwNsEfCDJ0GA1dvYuXyTbrg=|Chương 580: Quảng Thành Tử ;xgwzAo+eFJIIxqYwxGmZgGCu+iUjCknTIk7Uhtv0WKeH2uNSX1r3k2sxe1DzqsYZ11/M//XbAl+jJMmWr1kUiVKr7Iohb4t4p/VDLmdEsTM4wiynHw8VDNfW/KI1Jgc29fz9OcottZ/QzsK7HVTWgfS+oWB/c9KzSFNXufit/rU=|Chương 581: Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân ;/nQNVUaUTadyiLRssxD3VHQpSoz9nu/otp1H8MYE6NgK6A+ivKpDmYypN2p0uaUE+iZDHjIdj6Fqr7eGlJY+VdPEtP8ST3lWnyxtuJlYpLFbQ8WgfloqpUo3erKvk/yM/NHH/XPMEzOxthW8v+hNMjwXzbz6hpAhtPvyItRx8Us=|Chương 582: Giao thủ ;HMovz2aB1grTtPh+QCVrEpRlJaT68vD4UYCkTJbDsVUnAkRgYgYQHBPCQPmTyo7YxyhZnb2ct23vIolBsWBfdy9tNuIXddy51mxmP06g6tsdWPfi4vWcgrrRAApmraHdA5N9LBr3WVRYOqrJ9+dEd91uqGWsh80aNqZkMAS2R4I=|Chương 583: Tru Tiên Kiếm Trận ;lGdvfXQuPa6tmjdOkwHPomA7WppwWQ4iWCx2rFfuA7lihHz57Y36XOS6dQHm7+TYSJBoHgR72w11wpw5AJJplG4WNfte4uGy+irPp7FDvhq+EkVS4AeRGWuIxy2Rie1iWrcNOU8EdDHl3+5Or6Qnv1qNIWIx+rJcsleSfCzNThw=|Chương 584: Đột phá Chuẩn Thánh ;5jzgOmaKDfG3F2x/eeFPNvULw6yVtYzhKspQDM1kgobmzH6IaHgo4hGVUoiG06JxovTUzyrHYYHyfNJW8hV2iOdpj7DeX3kTz36vh9AvywlXgP3UQO9nxnbIA2D3eyc2bM2t+Ztt/DIXeS8heCH618V6nqdhNVIo3MDlSe2l14Q=|Chương 585: Tế luyện Hỗn Độn Chung ;TiIa1H3j6WFM6sqsVm66Gdlw/NH16gHi2y1Al7plwBlgjSRmBKrz9tLyVE9WwfPtwWQgAS08A2NCczJWFTybm322pGSRC25a9kYqTWBbnUyY3ZNaF+rDoq6u4f6voIeazEBGZkzNcdior/3Qzp5GV4lR5XfcT+8BtiNnyk8KRqA=|Chương 586: Viên Thiên Cương ;YTXUan8aPCzETnpz8khE0/AZGzQA+SRHl+mXQuZ1T/7A5PfQ7Phx01UWa5PEVI8tPWGIijmywKUERJAdCd0Y6LWFJ1PFSKS2Y3Ivm5d2DRDqBMLpKtUApwwCSpRIlZx6x1hODO2mC5f6WzI9+MtNTRDyumnqHhm0JSasuLZxL3U=|Chương 587: Thu đồ đệ Viên Thiên Cương ;P7NlRDGxIcNPn2azNxz74emOr6hda+Z2fKE9xUWPPNRTRlj82DEt5Rr+hFV7C9s3r9im/9Hts0wTip7MM1ErY2WpC89zHPpGMbxCEQGS03evUipEp/Poaug5Q/NJ7sgdHjyVXbxh2VgCUBk8vGjEFlhFR3uAEa7FhGLWGkrgHe8=|Chương 588: Giang Lưu Nhi ;7QQ+zkRmIXHfUmx2yNu2iVthmYPAz6dBWPoHt+KIf6Wnoz+R3b35w8wGR/ZG+Ta7dUmpds1maggr0mknbqVF5XaNmgNajAxwtzYfzJzzH8qB63FZplhFEbD94F9jHoV0r7ktxWzFzRgzw9X/pS/M597Njkv8RAiK8WG97fj0UNI=|Chương 589: Đường Hoàng ;vmvov4lT4aM/5L2mia3m7cxr8aTK38Mhdg5CjwMOB5YaiE3Gy/vT64tybaKqL0sPJ+az09ad0gGB4+dmYrIiI9sKeGcbqSEH400OJ/VV1wsiNCHmnAdAZQ9DftWW81jDFMzoI011E74jPX5ia8CvKCpWGPRTAn1I9z8MWEPBRlw=|Chương 590: Phật môn phản ứng ;pdgLJ5LHLNJw3H0HRZqm3opB2iaJD+DFH6X/MN0LpLjcdzz01GIKLLmYCSF6xNf68iF/jw1i2CEaAo334Ysznce1Qp/MHD071m3VQ9JZ7lU2SPJnEtWMy8Gtw1wNJqpVP/55qfE9W9Lb3Yug4M0g1qsgoPWWaeHp0vQg3K5dVbg=|Chương 591: Lý Thế Dân ;T1eqKl0+STZH4IYMQYD9/mY+zMlptZOHGX87msgH+f6LuR6Ojujsqd/gyrI85cdtrvLzK55qIDk975aVWN/onm4bsvsF1c5zEame7HruHGaXYFBHmNV6eXyEBRo+MnpsEe3p5l9u+6hOjIlctIoeLctF0im6lHfjc7mNAIeGdVs=|Chương 592: Thái Hành Sơn ;TyJRmogjRpRMfvvadu0hKv3VxVpufZrpBPbDuUbPdhpVNgGTUbYpeUajbkER31ETijm7J8gyNBLp1R1r+Imk3vZVFbilmlbNoLUryO4kMkFdtYcBCfZdEiEwGSQbEeG9IaJYeGEmywvCwdD1zMvhdOdaEza+KPEJHJJDwOcuc98=|Chương 593: Trận pháp (thứ nhất 1 trang) ;nOq6RgmvYYHC6XtX0+GJ/Lb+g88sE4f3+5tyLCwzDkLb3wI9uUESCAzOubR0L0y4+YnnV7uFbHnkJplSSlgTNrydxJKM22jrbGvOdoQVMh6EZIKrH/pp1aMprNbCoEDqvzWH6aaRwujd82tN5RcOlVTz1Bnggq2Ev6xH7ecnhXE=|Chương 594: Lý Bạch ;M89LLe2poE/2EB0+9odcvleEz6VlOHe3dcLSlCHeXp+K+p9/hhcqm6FASeVLlSPE6bumOT1E05r9DrSB+RZs2U2slzWQanyQQ2mtTvj5G3o95EVDratcqwzYGqTJ+avpkrybiX+M97mRccIclPjgoKFot736oOrN7LgDBAmSShk=|Chương 595: Truyền Đạo ;4q143JWZxySBmpLOYQh9Cgm52A5iFlBoVt2fcEJi6y5E9G4/0SqhrmyCfqigkvSJIocuWUf3GE+23+z9XMo6kZv6Fm3GIXBn6C8pItz2rHrZz0voUXX22NJECDzvtfEhNFDTsuENdM1abv5h3aVtHfe8mpTMzSe/H0r8CMVz7DU=|Chương 596: 1 năm ;yYCnJgxsvs/VhaRYnOYLP7hMphDA23wimjXWfGnyb67uhgmqLG4nFAU8iJQNjtZZidTFpfewQ9nCaqKpHy1He21jCYx6B1AK4Dcu5On/gGb9haT3x0m45dEj21Aw42IgVS3T0YrEfnHX+tC/eGsUwv75XYnsnYielmsN04CzB1U=|Chương 597: Bia đá ;yL5aZKT+2YXCr0p/ooFJYHrOasSBWGoQYDfUIUeE5rlslw6+JLt/TOmhWCuWzitYUFqeXpoh6CREwUWtpsdL9O8C15Am3JKUib8FTLGaQ+ZmRFdrTy3ynbrnJx/Zt66Nj8e98HO/RtV0Hpv152g8mt8FHI2628aFkjFHTve+U4c=|Chương 598: Huyền Trang xuất thế ;UmcjvOHdT/yNpLt926PWYO39P66XR9Ab2QUHmb1RSU4VK5MfveuAs+GdzfhxwDW9pPPQG5S2Q7ssfbEtt0ZgseOhidiP2bJgNfWqEryKckUsheK7NkfmO1C9n9yvbBDio/qLdFQvB/2JP20kD4RVJ8gI/7rd+linjIEz716bm8U=|Chương 599: 3 Quang Thần nước ;mLZX67YP8kRtiM2/5Gt/OTYT1jfMpojzXxyX/1C02fyORIfOVII546VE0pFXu5jjm0zMXoK3JuEsdiTr7Tyy97xEaomOtR1/DFTYLjRmMxeW1el3FylOBWKifRHNYNgWtzZZHDcP35TS0YQFZc2HH6ZcbG+zCOh0gV5zB99pHOM=|Chương 600: Kiếm phá Nhiên Đăng (thứ nhất 1 trang) ;hEOI5P4GlPvUbpOY1aagIsHoNcvU12KVjNIaE6FbqpA02LaE4NnEWmYlieXP8xwD/7xhOGKTLq6jmnEv129Gg3Y0f1HrYhVcHy7WbPPmcP6OkKNZ73nwqsPmlYVq9u703Loh5VB93qxHGRFuE6l6odfcBNuwiIOPfOQMWK1bqIU=|Chương 601: 520 còn tại gõ chữ thật đáng thương ;PfAJR1B+NDK2++Mpv0hnHhdaM+Rxyj+jXswxNCZytiVqtMprPwH0b2EwH+RE+VxpqFugKEOXHetweIWFUDVr9f41B3PGwaul1hC1XrnP7BC4HnGTTh109kdw3IL/kbDdWSqGaFhUd5YWX9IFFpKjcLglzBRsyE/+E83eyqeMGi4=|Chương 602: Như Lai Phật Tổ ;s4Zw7X5ZEq31CQitkOWbvsHWJgDxuP525J/qibO/lkGFV+9qkUIsruCZCXviMqECNMYk7im776p0I6XUjx47aNkYpjFLr4osCUNsjUFv5a+OWQsDdkRXv4nAct+PdeupVrlyR2zz5fKswQniEYUs7r4dMe3540uKVSriDewX1MU=|Chương 603: 3 thanh ;+ye+40ccZKBXq4J0/1quJPIT4vkSpnK/KOR6bCI5MIXjirGvDSdEZLprKMTMqNhJb6Y3A9POPEJba7V6BHj2e9R4CwNRP6g9T1KkL+GV0d48MZkT8t7/MIXewMMAomtNIDeuXxOqB3k9vyMXalx6NqlMHeW/3pCygQ978cmIysc=|Chương 604: Linh Sơn bị tiêu diệt, Thánh Nhân Vẫn Lạc! ;G0I1sdRH3FxDtQXk64+PLK400vFpBABsZub0xGixB2WCD53nWoPBA5Unewgi36TaQSzSlpA7ZFyBMv6mJUXH1HEFfeTht/kU2LABSBz4VFG7porjl7oy6DAsn/e9KBzB/UED2spa2wx6gcjqeqMTEQb7sSNt1rDeypRgcYkS5ck=|Chương 605: Minh Hà thành thánh ;zt10598yNRgLCOGfOOcFD4KDoTKgAXSG22YbyP6Vo3gD6OI4iAb6JqYfb4BMfNJ5YVsTqes5yLErmvZW2TbLCA+38G0u9ORlHiEV6sV02WLiacCbZ7JAAilaNf69P4GYoNQyrsBRxUUOrEhRBptjh/WtUZVEbsl1sGmr+3IzxEE=|Chương 606: Phân thân hình chiếu ;qGTrUL/qpLLbjPetMM9m9IMQFtn4O2CtVA8l9Zk8kfJoU//boSnv/bEmIgx8UOgjePom6BCjUEMfJ/MJMNoAYZ3htzwoCrMrCDWDzex/JpVDQZ7sr1eMjSVlSs+hkcX4+sG8vgm5K7NtUkpGzJVjaP+7Jo+74troccpnaQ5ZajE=|Chương 607: Tân vị diện ;R1Znnpqofvyyvq8itdBWYHj4azBONpLrAh5OnFhdKNDInL6Qmnmg3JC+1nI5xjcZxh28V+yepjldUCtEl4Bo5dxHiBaAcH4My1XyfLPkNOLmuF9Kr98i089SQHTpvgt6QhpVwYqtTO6pV/qED1EN++V2lh8v/jehn8SfYI8vHP8=|Chương 608: Tần Vũ ;KhNhAZ6DGKngqMRz0mYYHQ1GW157xJ1yVVJYw8xTFFidCM94UbtCYr4w9JqIP/ef+ADs7ZH9QtTtxbXXVyD+na8Gt/E0ZT3YZG0Jl4kx1b2PoGjz9NYoC9Re45RLWHxp9jtGVmFLdHLLIwGvIlhoeUzVs3PdPaB7hXIa70j4Dy8=|Chương 609: Thu đồ đệ Tần Vũ ;ahMBt+Zi6fUwQ5x/Qtp3aM6K3Ofbgkw7WbU+GAdk3JJ7NAWFJcD0S3+qxrRwSF+TvRxdSqzV/JFMRi4Y/y1OVj1um/cEJyGqR/B1LfVF/Nck2kzjFLafTscLB54au0AdTj45mmQlQb9taquiCaQqxH34QUWs45EN8n9dcdgnyJo=|Chương 610: Tinh Thần Biến ;h+FrQWJSwUNKd6EuGF6LYtTaCT1ODt/QSGp4ccwRlIciDSVgYs/zObBcrUYaFF+I9DLK8Yv8ZJyLcH4xvQb9Mx0YKrYcKNK9TOD9+/PQJwaZ3IIKL1N/roA/YlDnchR45B6w6oT1wo0O1kw9czNsykyycvZe/IRfILhQI/NM4Mc=|Chương 611: 3 năm ;NWDr/FJD7n19sV0E2N4D9JY8gkMDdQ6IyhDVN7LT//SkFkOkwe0aVFqImQF3R3NGc6AYTF8LwgvTCiEI2ZwG4sh3KpP0EO4j+bUxQvsVKBHs4TroO3kAPRfIqQ0xDVe1BxEldTUODoVOdjGiFilQ8Ry/2Dygwo1e4fSc7iGPj2Q=|Chương 612: Chân tướng ;YB/2LLKqkil+tWjaFpvsNaKTLY/QEZ5mAFS8TQ3dcomyXH19xUCYhenaZqLRvbm0mHkt50fAzxgrU1wYB52fBXoBSDHvh+/gBfCpqcQVOTJ5pMLexs5gjdlCgZm8O0wLkT9O7ad39I/zhK5NMNTBwEIr1X8ERUdrZ1P51EtjFjM=|Chương 613: Lưu tinh ;vHyaX1JqdKWEEuSAMk6lNZIesH6LxXOMJQ5+7cQrqGeDyEhEbaObgjETCX6lBu+fzEvnTX9QKEK+HbElAflkzWmsMaFdkcit+K3BDQiF0z+6qsa36tU7Y7pnE7+u/Ozh1pNTcgHYUxpZkWPeORLPpksqcDs99UEDONgiPT/fBVk=|Chương 614: Hạng Ương ;Lvrmua+Kx4k2AiDLVzn/G6llB6CbPygMT1I6f/0WXNOjsAsWkkaOzZSBwmGNzhccvegP0VwvfpVDYI5yVkikRrN3e2t/nDXZynU0Co4nO9TliJzVVAK1m426rOeiZ8nASCjw+9G7/HlJStWAahLujIMLU1ZGvotGku1EdZxBu4k=|Chương 615: Rời đi Tiềm Long Đại Lục ;aG5Mz9BHbLuLfQuE6ULCSgIgG75uSAvOW/R1knuql9Ndc8rZog4T19AUuTpu9lTxhTOHlifCkhWWBDbn4yR0vIcYfzXcGj94KNm5Ib5swXpdv93zfZ6Bt502FKLt0MIBhYJbOxlBpxak/T/P6TlRk1QDMTZZ5+LQh4Qs/Bn9a1Y=|Chương 616: Tiến về hải vực ;Z0LNnpHgaN4DGmmlXkqqT7TXqXjCVVoVr3oqSAhNqYH1a+3DQuSLofAXpQnIN7wZQ6H5rmlJKgZZBCTS63f7LNoy1SCToQOI5LkHx0xWGvVp9HMLZBqTA40gAuHFwCTNw1nq5Tg1amYHGLcUOqjzwzv+7kosun+SooA8I7QgB6w=|Chương 617: Hải Để Thế Giới ;W94oLi25kRzGcDLz46NNFX5ACuzo+a37vHytk+E9GTiPFslg4/YlIPpnCSwIdWzLkggst2ZE/Tuno7qfRgrG6PxMq9k5pzJ636JwlNhH+u4x6If0up1XUVVHdNFQ7hQbUvVtU13+n5a+/LoPQUmcTTESUWSSdfYkGUqjLqfWqPA=|Chương 618: Trấn áp Tang Mặc, Tần Vũ xuất thủ ;WR7aSL5B4cdRq8MU+wwVpGA3P94aqotBbb8qIyq+uZrZPkm6+Zm40i3irPPZX8WMs98Ulvfd6tbzlNKM8y5gHCKGwXeV5Nb9zEM4XHa4VhQPB6D5nu7n8Lzqb0fKaEx0Mvqbp+9OyP4B4MjMLXWSOQVeVq0CQOS3KcO0g71JfcE=|Chương 619: 9 Kiếm Tiên phủ ;WSa36uu4aQdaZ4pRzCQoMM9S5lg95GqA2kvJE2dOpc+9df3xoigN4uZokcyMC2QASqKgi42HfRteia4/6+7nD/Zn5VaMZmCv6Ac/g03Aj6miyKRBmfecdyqKs/Q95kbK+ZRN6vcMzqWMwmnfqzCJmHrf73a50Po0UwOuH5rhFF4=|Chương 621: Khương Lan ;ksXqhNTTNkWhi6hToKqS0qI1g+gaGAdzBbI8ubffto+gYqPeEoBXJT9RqnwdGiCVJUWrOWncf3UyUPAHCKo6ObQ7UbqvGRVWgLQ49xI8rXWZq6EvrSEldNOm9gio+sZ1JgYOJGBNXsWdpaCiW8ny4mrBFAhCZhiIoxfSst+L+bg=|Chương 622: Rời đi ;pWKIFAG+nlOJw/vJzMCSWBSR9lBPa0L88tu0UN4TD5zwTu8wEkMS/JFGbiDE41goxAieMwRGm67VK6Mz68Mti9VsgbQQdEIAlNo+5/+Us1LnQs6FscZCMHifgTpDACtyL2XAtRIpojzxaS/fDDsKQkEtktkBaxhgCDDTf70bacQ=|Chương 623: 9 Kiếm Tiên phủ ;0g1WZPTmgTq42fMPGKnSUBuPD4uJJGYfHdlq9CrpZweDE1l859BmRK7qjGJ2aPyXxxW0cTsa5nDta+ZEizGHRAmEs2DdVcWv73mEH7nJtOWUODDf0tVh+1mbLkXp3AfF9qVT+LRgKqfk1XNPRAV32C2Yf5RFsmeHoUED81bvwQ0=|Chương 624: Nghịch Ương Tiên Đế ;VsEWC7pq8Q1vkpIHboHNO5m97UJnoRutCHvDsLGsY6jLpDGPX7nAiKd4glHicKjLT1uJCnSt/RhcxghUb8Bl/yJ42jz8v4626yyYEzeZbUj7tlpAGOpV3tir3QdljHV3DPgqhSzaEyrVLBO1Y9P+zZw0b74lg9JNqFq4bLEb+oE=|Chương 625: Trấn Phủ Thạch Bi ;mW6d9aBvzMkXhWNv4fYirT9nVDHd5V5dkBGqmIdRpycReCNGaRSDPjO8IiaLOZYpZpIUBX3mx6V6x2t8B+ruwdfmOyBulGEMdGjq5SO88hr6GXL+hIHtz/4EGeGouqljBZjHCWpzCRd1melmMfluTPBhuOV5rIXPlLoiBQntE44=|Chương 626: Tiên Khí ;BdH3Kjmgvy6TMDcda+gMv1oWQPMNRlMRk/eJO1noKqxB7+PQhfbbyp50zHdnBLzmIJbBsEQ6wAjP5Ok9my//1t5yfT+/VB7R8KxFbwBO9M8r6eIK2Q4Dn+mRCfkjaHn9UDG0hcWsTBK1alWZAf+Tau/F7qyWa9S0+reCIHQLM3s=|Chương 627: Lớn nhất bảo vật quý giá ;80aPoacAdpIoXzAXkbCgDNfshZq0Ei60F8p56uNBtqjhplSIf+Lj05/SK8E+qGQOoaSX6GAW0wJovNowwRZ2tQqI9R+gS4ywY0iMnkKoWftYLtouT2zc0XBQ8hSDgupNInx73D28/fCG8AOcVyL6AGtvsnQz92ZToI+4fEhNHp8=|Chương 628: Nghịch Ương Cảnh ;kclsO8O0ZDmoOsbbCe80Ss+ymfqf4xDEgDOZ8gVAfK23HHelmIWmjNH6iEXX6XQH1fGrw2HPaAOY5YYrAno7jf7V9PFUXLD3ju742SZuHs6w1kskR6fAOZ2WSGXc5DHDdJpVufcb5CkMKiaJlHOkPxq09Z2+6xweG6zo2z4xh7A=|Chương 620: Xích Huyết Động, đoạt Ngọc Kiếm ;ZJ+PJ85w+mac5Od8MXl5jGpf4rHHOaIu/1fcvvwJlO+oEweOqL+PRYTh7Lz4KhubaJ4s7x5wMMgoKM52lssbvq2rbkyAx3HLsTFZVtg8VQnfMfY4MWZhmQY2jOrrz1cxV5B4FELqYOQbLzkOF9GXqmhv8d5qHgSqqWukpVc7E1Y=|Chương 629: Thanh Vân đường ;wLmyGT74qE1SZb0j50SbHIQbMfUC/NqrI+WYvobYBVUaf1qcbkAYsm2e14XUw2wAoF0sEGuW/iEUhWti5dd3xR1353/0i1W5rg5oURZctJUwnK3+ibi1XTvaTaq2AAiqQzD/5fGEivc/fPwDdYUZaO/Wbi9qjCI9rRKaZeKWiqg=|Chương 630: 9 Trọng Thiên ;vBo2fZOKtF91bxvCDBL8h//1wRu3pVsOM+tRe59fX2IsfV9Qym9FtXmIbDJQ8RHaZvm5Ut9XOn+FF9T8C98lW9WeAT/YxTFTrKqrfu/f1UTX/RLI2FoviPNiFzU0RqXUBhS7OrHs1vvRzPNYfgpkcsrQfqjP9BKVrCMuJ3Qcb6o=|Chương 631: Tiến về Tiên Giới ;/BmMECPaFj1XC18mudH6WBwDiBA/LvtqrubtOECmEpq/iFYHJP7FWUwSBjFTXJes8YaDIyXvPlVG/gQrtWvLhD9iQ4VkwSSMOsWM9csi/CZgpbpYyuwWFcr2o6hp+MQKwp3kFyDIfYlWwbfAAKeqzkUumEZd1c9QTLJT9u2kPMs=|Chương 632: Vũ Hoàng ;n5H965KUJaEw9AQu21zr0JcAHhdyF19iaXQrLWdiibC3dE/qcSSWHZE6yKMUXSRtTTFj9ZJ5Z932RsVm4xPY+nbAzAHNu1IXw6tz89GRxjuoP92qD4l9zBc2/ljQl08VXk4h6Dtc4z/l3udwfJDT5UG3jzQqMruBAjk87/S3/Ls=|Chương 633: Nhập Mê Thần Điện ;ZYgHDUN4ePQN331aybZczV/CE/zyWJyXez/zaGbiFctlkHHEtpC+FnbGw2VzJ8KNa6ZHSGv3/Oxqn94k5Z/B0pg/SJkkMTeYYrejToQvhqxLioLSng5IwvHGmH7ltI0hxn6cyp96v0RLx982d6+gNucsS107QO4ctc6Csc49TfU=|Chương 634: Xa Hầu Viên ;v137DWhwYXVfroFgn0CS9e3QTvAaHLkxpoYtJLcjSgrj6Z3ga3rss6QUBpz3ZU0LN/h0xxaTifG2zgGAGkte5U/m1dQ08soARfP9WRsqCfzx9NLCVeaEqjCM40kX1SAV091f1FCUlJ+qoz3Z037AR0IMhVwKVfwnN36iY58EtQw=|Chương 635: Thiên Tôn Linh Bảo ;/Gq6cdWRkYpZScFYdlx+XIjRu0Of4jZtlw4xLxlgjkkRxamLq5B7MFNZOhi13cwGoKN/h209m/eknKVDVXf6lzckhMmvLheDhRFKBg1KwxbrNUWGqlGHRDC9nN0ZQnjCPdhuFvdFoyu9SdNW5rv6w45C8gPqv0hCDpUKsEdRdn8=|Chương 636: Mở ra đồ vật điện ;sIv+gIdSSMP1JwQCHfv5DrpQ8itPVGAEdFcvmzBpuBzuVpKBki4Thu9d5nXhHbDEwU+PZd2ONedHHN9m6+yx5vT7w2NWRk1z97Gzn9UhuNBq1MG0zCDkdLgB8ITZndOQouAU+U3zX/6a0LU8Mx1IVN34VCDYO0dxzoeJMgEoMEI=|Chương 637: ;drBmYdniGSHL1strlugXP4gkSFGvG82Mq32WYSjwcAlZje17tLbRKR2CEmzC7Qt5oNJe95JaR/qH8X2VQqbtEE1kdBb4rqJ4fkKZikmoLAs6XBh7r1pnUNisSxQFvEwp8g5SULyTYdem9B9Hj4M37An3DnCBUE6wtS9VDmsSWfg=|Chương 638: Chưởng khống Mê Thần Điện ;JLUHp81H95A6XnmjIYacyMNel4I8TdW2VPumhQ1Y4z8/J6bgSbGSCHQdAFb+zgj+FXelCS1hs4b2fjlQBFkv8mT43WlO480l+j3wUH+DYfW3JV9kjLrvyO1GVTU05UlKKef5JC2OBnHggkMpO7eojDzJynG7kSIKDufUvCwhpAQ=|Chương 639: Thần Giới ;jB9OMhT+A8JPpYtUu53N0m0btwLbROXz9df8TE1Eg7ZCFdsWCMvvQG34ejbgHc0oEZiwNJ6+Lye2tbDqqvsFADu6f3DaTg8EXspnt+MHn51xKaLhBOJOZiz6i3CYgo5zvhAtRTeVtVe+9HirG9htmgo15rJRk9C4gYQO9oe8rz4=|Chương 640: Thần Linh Thạch Quáng trận ;UxEHaTVTWztYbP6z+z1B18ynw+Mf/vQFQYD52zTK6Ar2QHLesT34HVdcsykw+q4mKVmWPUeclckn7RTKKRZkJC8+Ct6rmo64BUmmySStBpw/ZldtToObGsbRL80yTUVcO8psX9V+AdJeg69e6Ms5D+ZbChVWW2dPbxw77XbG51w=|Chương 641: Đông Cực Thánh Hoàng ;ZLRnNXkgJxq+Cmhmg9CEW741ovpEdrA5lIaq5d2dbMU8ATpTCK55tBP7iVTIn6YMJdmmpKxZUfuaIUkAiWvsPj9w+PobhoaEiSCxsG7TaJFW7gIwlmbXj90IbmJBNun0lES+ub6MyEG4Yqb6E26wFylpV0CAUsyNgpOosF85mOA=|Chương 642: Lâm Mông ;JchdEao4YZ+KLABIOeS541OC5biZ0Et0oJqBLXLEFU3bAXEhH5CnzHBeD9u+kDIuqFpyJxv6740o+YfOw4jjPIPRRvAUHYSP2znt9shExYYDZZFmBTlMHF2MA2A4oQ6CpUpzR+uA2Y/xRv2NBDY9HTt8sm+CMJQK82O4yBFzKBY=|Chương 643: Hồng Mông ;xxgLUWSwQMWPwB4k36iTLM0g/keNglcKzu5XOc9PcX8ixAXb4F6Ubtxv4RCnvPftZ6kQpjO7X+Yu+Y44aT62wjBe/ycJK/OskPdieHl7LACTiUiCs6r5fhP5qJNLZhu2Ggn28S2XBGQyLwE3Go6pKLzxw4iScQX/Ia+t9onYcEI=|Chương 644: Tinh huyết ;8cjBU6222BGw230rcWUskjc5K8C+tns5t2QxRGuBP3xygKa5hAfzcvvgI1jzHaOIEccIY+JM+aJ5qw5eWCFtJb+LZ2D0m1TinGWNH0rApYE1yPoo2vF8ZcU8I2gQZDRDaPmJJOJUxJaylY2pLiSoFUNXUwSptkyl/kAlqpynYc0=|Chương 645: Đại Chu Sơn ;XTr4XbUaN40jLqjbdSmNVWJepExQVVLQ2i1NAnHHg5HbskGte7rlxwh2T5GnKKoV9zeX8xWpDw5yslzA2Rig7VEHG5bQyCrSx2/7XTISmJr6Hryif3WIRIhuVh7ZToEo6s2bqfbbAVDb0HHONq8oS4h2Ivn/WRr2ujiZVSf8ZE0=|Chương 646: Leo núi, kỳ ngộ hiện ;q3Db23qgUkDhCCnVZzAKumBnTxskaZcsD6X4Vd/i/B43lnKG0lFELiqDQ8L/iF6fLXjXb9OezfK1vecZhGju/qyDKjfshOo6jXZYt+VJeqEff1pBhK9fMB55M0z8rtX1Dqmbjstgd8aXh8qeQcytG6hZF1MNeLMBvSA2dY5mU5k=|Chương 647: Bàn Cổ di bảo? Quần Tiên phun trào ;KYFUkZfHvVntthmN6AN0yvJU0/+35NkAQSv7L2DqxZ52NGM81YHPHge/+q/orgpumACZJz/T1JlK48WIr5dQP0sMX4DRSBWSPSbVMzq41Id35CV/eSJwHp1UXn8bPuW4Y0FO+cwJfwf6bWEFwImhR5Jm/qt3UNifzOmLrXsEJew=|Chương 648: Tầm bảo, gặp 3 thanh ;KKLCDhc1cD/VsTI2J+quwFSrBSbFr6UA8kW2LexOZtwEXdYE/MI9PqDOFv0ZrM1gWf4NMgjzynFU0cpMqHQwCxxytboEa3PbHq7UXTMGHIoijBMQtEv48mxcOOFUS1EtyukRgIXZCnInOhlGMGyp3aoXH/XNZ31XQqKCWcpMIcc=|Chương 649: Bị người xem như quả hồng mềm làm sao phá? ;URP4iTbszcrhqMKmH4mVbSW9Y2G9CF/rTrKfyd2JDhKv9MIDo6GZjii8Vfnb4ev3QUDtPYTCMjDhFHmARfhGV+7Ius0wYDxI3ZHcIUwGtq3y3Y5bPsJslsEHNSsFnSutNOsETT5Pt1QPnXEo9AiNPy2HHnLwD+6e/ItLaRtkTdc=|Chương 650: Đạo hữu, dừng bước ;lUNhhBdEL3Y+3KjBynqz1jMUJBENM30pUlHq44PbOzxONgvMW1a/dpyO9gYnuXEzg/vawdQQuWTALta51TO6Q1qdsZCxm9B6XGipNcsNe97jEIiY21XuKWs55wNBKLjc0rs3HA85/OAMT5PNVaVDu3aU44IJJ6c7wbUWOnof+Aw=|Chương 651: 5 trang xem, Trấn Nguyên Tử ;qd92ycR7zcLRIKFq/swdVB5G8NXoeJpWTZaBkdXk9kRxAHS6H8sgiU/vHz8TlDylj7mrfDhf8HxQZiRN7yDM1CqQT8NYoHmsO6Ft33HXOlvjERaUmbIKqfG4KBuGriWgzXxMLeDuUCjVWyk/4V3sWs1tX+Phgr3Q1lHv6LgfRkY=|Chương 652: Thành Thánh Chi Pháp ;u2Mndq05RJtyiEqUO8/fARPAfHVXQHX3iD1tKD19ZXOvndn/lPMBMkvEqvQ+/pA8TH7egYVNAc/02vF41FyHfpFNWzmzZxnAhctUDwBqqptEyA4Ws89eKveyMCJsc22LaNmkKlPKC+nYFNgmbLvB/OcNCfq5bV6Zhdf+2stgk9g=|Chương 653: Nhân Sâm Quả Thụ ;7j4owrbjYiDwHnrP7OYMjPUKpI6qtL0143O8O+2wm/3b5nzhAz7AUh7/M+hspVbA/Xdcwqeo+hGqhURyoo/3Hx1IAQuJTCzwTK8laZ5Q3BR18QLpVEb9j+Db/l/g7ZxZY9OxsaWpdi9UekwId92nxLgvvcbK2k98a3wTDu2+Ol8=|Chương 654: Hồng Quân hiện thế, Tử Tiêu Cung mở ;bERHF3j7D+igfkKJbd72JBg1cgPaG/RqO2B5YmQshyye30Wqh/L76AGNwHR9traOr+NdGdDThIHRnw0FnqyrbwLn8hKvoLq9EvlSYtlxwXDoTptVJ31pKagnDicCfVkN2IoB2AnNEm/P4OdE8YDi8I1YxJaUACxnuluRZ3t4qcg=|Chương 655: Tổ Vu hiện thế ;JP56cri0VOqxjFqgB5hJTEm/YhgkJsbNWhtKx/EhYsLQ6tJzHNVHRoUs9dDMDGA7Sdlubqv+fnOQXZXIbR5eOAu9NRACipxP6hmpzFge7Tc/1FVSOJNCt2mAs8l+C3Qcok5ir9PcWz7ND2H7hElcYvrcI1og6mf8eeIzYBf86bA=|Chương 656: Tử Tiêu Cung ;cRjl1CPDXA0aDag/syonUr5k5YKzCzZB5079Q9duXqkOJJopPPd7avGhsCNtRr8AMEtwi1tWnpML7zuxZBu4w2d9GtcsRyN2WIqV4DHJbdz1mwznPCXJ7Va7TgonZ8Spy0fBPDVrxuClR/klS+G3ZBngzIaqRW1O+tXOdf4R5Tw=|Chương 657: Cuối cùng gặp Hồng Quân ;A5h5gKlLK00HM4I9H2PDFk88PpmpNuaNu/u4PdbVajnDsF1g7X2DvnhaqHjyal6PpbsjmEgydnibwZh/Qni5lDpgw3mzOBe7V98wUQ3ds5XACWKi9YPx6itTFfugQL1mkhynX2ZUC1HcIDlal9hQFLjQP0hDY8fkQamh6ggMKOU=|Chương 658: Truyền Đạo ;wUZ7JS4zP4A1FkxLBWaOV2U2YEqA7vNUICJCoSWwM++zR19FJvToUW2HeHxcrEAc1MIwCShVLTga+UAYn4F4UPOCQvuMinCTtN0ZiIf2sICqQ7rGu/mFLSZr+jX6WAjAbQiBdMhB8uOdYWhiXn+f/yTXWjE/788uMaap55pCDsk=|Chương 659: Bị tập kích, Đông Hoàng quá 1 xuất thủ ;kkYfX+aQkzzcWhGH5TqvElEmspMJi53cnQuJamTbK3UwiW77k/CTW56OhBbqXhx9Hin1BeVlnsKMXZhuX9HVZnC2g1ba5FYfZcNG/dQs6qG08NQCECd5qLjG3j3dBhvF6utaTwUeupUH9OJqGD8G0M4aDm2D2MC85b62gEQ8wGM=|Chương 660: Định Hải Châu ;eBrNdIjehEFD8iM2Hoe1D0CFGuaJZ2h5ikok79TDE2V3hgso36jvxVdp0GKkWXNnI72jisYsxmYHBMvIah0hCF8dWxVsaTOxI0gkC7wfOMb521ulqZDpaEpaayHXOzRT3FXM0S3B512YXlLDCzNPn8gilrPC+lfnBlDJ/VF1XhE=|Chương 661: Bàn Cổ Điện ;RG1nc0tFlfN03D6muNTpgjQebv3hWNasPB9Nv8qaPtr3pFkdWOcv3VJKrXdZYLzGSrFsNa0Nig9qEuEJDOz/CpZyFVSRkzMnuh5iaKN7fbe0iz1NavU8wuSOBTJt/41TKvV8vazbEslGUJcZx1BIeNbCWacQnwtVml4I6nlNuNE=|Chương 662: Không công mà lui ;1P8QXRfU/SfJxxnlzuZoldLo0OkTliHEJNyCp6BPlmjLbJEatj2izWazpLjQO7LmJZEMuprBUCJcROx5Wwq74VmQ9i6LR1cEFx68DomhzFFBrAazTXMgoA+Q0s1OUEeLD40xMrrUJVzzRxW+azVxtoQWZ2HuhYSoljs0iijJXQo=|Chương 663: Trăm năm, Tử Tiêu Cung lại mở ;KfmBOjjKMdNXEzcSXxTsicgI4PYugXA2yw9zgZ2DZPnNbiu9997/5p369BVdHneXveRKHCHF56PzdbCRhHJwo4bhEFYpC1xEH13B1SS9zuNmnoZ92ttckW23X8O5rl4rDylVuIUOLvodLrvRtBSwN2x9aAPmMe+GkFkVRjRsG0M=|Chương 664: Hồng Quân 2 giảng ;MM9IS7vz3VhiSj6hB+RofEJV8orLlbJA7kDf12o4q4E3FIFHl8hW9UxDZeyYGOgDzeLYKLe0lVStEJYUW3C9aP7ugQYBVE5l9tL/t4FS06I2YexQxvxjmjSJWGaTUeU30+5JoS4rfLdhQ1FxyvUL7eIRUHi2j75ZCUA2tgld5jI=|Chương 665: Phân công quản lý Quần Tiên, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu ;JV8Fhiue/ZT6jf96/IuuDegW9kg7GFK+asKfngG+BTQzUHMLXS2eOLW8H40K+7gTgD4XiX8naPF/MbUWDMDGQNZkMLK/mHtbn6CKwBUb9hwnWiQTS0QAIIdPZPfjkk4yYuFGFhWrM9jhisAaa5PRx8aLH/sNINMVEF5Jfdasfao=|Chương 666: Đền bù chi pháp ;9rAXvG3wO7s2HHbz74QLqmSKHFdpVKepIKxsYo703uQLHGcsvEzxvkocx0HbuIHQYFKRDK6ms8euWYV9Z2CLTvsGdSCEeslywxtbNgJvPRokx2qGrqdjqZ8p9hiwx+s7gbBui2Ge/1fUZprl67YHT44xnojb+eiB3+6aF/BLPJM=|Chương 667: Đông Vương Công vẫn lạc ;ACNWFKonDZAJLV7suqmwJ40mk0wWp5zWKHwKaNB0SpPpdyAgeg7u+WJg6mquq9DE/VSmSuFJl+ZwnGgYlUozEqd3hiHkk3y4+ANKlu4RzLCVqGKHK/RgiR4IPf5a6H99U73V/EXtAdmiw61VSfAzglN2ZqD6fzr6n1gR4VShF5s=|Chương 668: Tử Tiêu Cung 3 giảng ;5t2+tpfkRLs/XSfN3Xhdi55peuK6xgWT27KgxeGT21UcrljkT9s4CEcwctvzAWmIANGaIDUbcYYbDvt5eiXawFm4xTkgVvv+CoJheCiWthF9Gl9mCU5XHWEAF7W3FBHOOE74kLOYnJYMZxSw2M0bNwpRQBz5fvQ9k7wC+QvDrv4=|Chương 669: Hồng Quân thu đồ đệ, ban cho Tử Khí ;pfSsbCA519Vxhzr82NtnsFLhJx0AZul2SOgrpfvdQR39Y4v+Ya1tfShm3S1lSmNkeT9RgBDMEUOIvyjkPfnh4HpQsRSdt6KHl+Q6v+tIAXKlSwJ1Qt5qZ7cIrMN4DGP7UoKaDRrfIMmMcby/cQk3Fz24GGVBbpiUrE7oUCsDsuE=|Chương 670: Phân Bảo Nham ;mnQACkIwGpnaorqbMt+n5Fpj10mt8KrEbtvP+v2Dn7btpoS7yNcYG+vyW/+N4YSPsJ6TJf2W2TwIl42HL+0cjX9pQuQBKX/pzojUZv9RAjqnOqTvDhceHDkfGSsA8GZSau6HLuXofzYbov9V2vlz4cfdpmRLqfHgTycigU+ps0k=|Chương 671: Hồng Quân Hợp Đạo ;8MaHxofkEoDh7sUubt75GFSYum0YIcKvCTxMr2NyotVNi5EaOPGcSdnyV8K7bmSEog4gj7z1+N2SYYW+riaENyoHBFcrNnJe68mzBL4Rxtw13zU1wC6E7mGd+7ux8Ncr2v31N/cLfiQx5mXZjlPjk0i9jdetyeCT74sKPIZXSoo=|Chương 672: Thiên Đình hiện, Đế Tuấn cơ duyên ;kEI2lZBfZ29jZ1DYnh0/gY8wiAYUU7IdKI3xrsw+QTg0B16r1i4McN8FAUpvXne4P0K1lOrU637i9TbpTeyn2TwC60/0VdPITF53p5ZVZyu8BI8UbyjzBbC8Kkh8sj7wBwSkAF7ekFRDLkr4UGkwJyxl9ILZWddJWUFNiP8Yqkc=|Chương 673: Vu Yêu Đại Chiến ;Gm5ikxVUO8iyJpqF+x4NYSJvsiYByL5tiVPS7BiX1NjugglXEODoVsgnCuq60LkoXkIxe3258RAUaN0q6X1VaLubCmy/dl6cs4iPqcXenQhOD7rB63+4PuHT+aWCq+O1J7bOqNC4N5Di+PXtLOCB4GdQ1ecPKpyIrhGb7L3N9hQ=|Chương 674: Chứng Đạo Hỗn Nguyên (1) ;xmeXEcmvVIRU2eXRHu3TVe5+Fv2COUhpZhnlrPxwZQ7rSjzVp9MXp6zeKx5Pkr8OmBLqSICJ/ptVnigpt8GRhLjuOuTIVtMZTL5j3+Reen86gOAmke53Z1JiEjLGkCZgvdzulTFl+gXDbzF7waRg+btPV7JyePv+Cfg5eMGsRVU=|Chương 675: Chứng Đạo Hỗn Nguyên (2) ;KaxrCC1Wk36bc5BO7szxTYdu0FMmRoISVKt4CIln5Nn2rlL0qu8MZPOopNzD7ZzgobR1Mj9P629IXsNN5aYqXvVLOygBsr5FxImBrLa5MJ1cy+dqdesT7OZa9kyFDaMkpjOYau45/djC157FjVVB1CJHbFF/NIO1DDkifMzGuC0=|Chương 676: Chiến Yêu Tộc ;uDC7yh/Eo/3peATW+TXDBzIyaB8Zv2+VWINsCUoGGpS6kdy12hvX87ZWOFI97gzvNtD1sBM3dHaB5AVm6PIcLKtJfOG1crtz1Fw0vhhAw+aKZ6cBY8pzvZREC59sF1hm4E6w2UkyV/7p5CvoufV1Sw7qWkMDhw6vl/6DbM7lX88=|Chương 677: Vu Tộc đột kích, Đô Thiên Thần Sát ;k+nIlYWV/Er4SwDJJxhDdE/Ckc3oNu2YCTPdQhfJuMYE6mkh5CJFJ7cyj2ImqXxZfWuLYlezb4XfccOgkwaL6i4sT9nMJqE7c9S5UnzHa8jannOahV6smxmHScYzYnZqNOIHXkmwezy4KT6572EozmqXfctn/iPDkCLoryU06tE=|Chương 678: Bàn Cổ, Hồng Quân ;iazBwivt8X8F24KOH50xei7EB5EZinet6CS1ZohLuMhdA2g61eU5EbTdMR4pT9xEWA/f3Hq15T1oxGkE7wApZyzNF/LfMNSJdYQIEd0ehJVLxf316AvK9vJI7wsj0lwDqvpNB7NbxRG3wNOIcg81ntOtw7iRcrl5KQ+Jx1kLhRM=|Chương 679: Sẽ thành Thánh, Hồng Hoang chấn động ;Kmt1PFkUqnUoGpV/ejcpOUSICgE2JpHP94qhcJbSEdTxGPUgKN4TpD000JKlXo0JiByvqQfQ9xz5wFRNjA8S7ADE6W0XuY22J2YPnbu23zd57CSagX0eDaq/EOJuvHUgM7u98cD5bWdF/6WIoQUOHiTEfimtJ/VDDPvh+JEb53w=|Chương 680: Nữ Oa ;1OCWZKC9UZgYMjKX5KXE++tkqcOOITTSsdMdjbcAgc2JJMsukV2Bmqudg4a39X51ZaoBy273MfVoL0tCyeuZhDaNe6tkQ73eh8TszdjapXuE5ekPi3h7ru/JUI+y7o9Y9h7BUqKXQOsgUwbwLJ5uxQv7ywVqEtiplCtIBMxGqaw=|Chương 681: Nhân Tộc ra, Thánh Nhân Thời Đại mở màn ;f/vstAu2hBReKxaADf3FhcmF4RcN23MFNm5bF6cKheM0k0UE7T0w9iLAEfy7SgHuE9/xx7OJSqu2FskTYbvkBDOzAWAS7R3CgyVeoDGQrCvO7TJR0QY6ZPKzZ9Za9MDUcik+UPSflIUFZ1nT7lcRY7qfAd6SmEQ2XOWQOKDcoWs=|Chương 682: Nữ Oa thành thánh, các loại phản ứng ;eoTtQGXkpFY8VaJmwzeJBOot+E3x4QQYUfEJ1cvGklY1YdyAW0AxyEu4/gWR4vTLry0h4nI+ZUl0h0eGjekzhLJPK+V2L5aILXzdA8fpSY6TU/DKeRBpHV76mu5Of9H9Augla9QxmX4s19ekAQnwAmm98/l4Z6RL5GGXRFK/tjM=|Chương 683: Đánh lửa, Toại Nhân Thị ra ;frQbKqEJvgsXhivruAOk1m3EOcviyq8otl1pJ3cxdIVhUQrhAZ/QLcDkvRj+i1FLUbpXzM2zYk7/sjJm0N1L4BfbqB6OzmpWlCNRMadBNER12UYSwi1owLlac/hELoozPFP2bH4suzaA7OxIn0UxFd26ouNAtHOZxrvVIzeK4NU=|Chương 684: Nhân Tộc 3 Tổ, Diệp Phàm bố cục ;DomxqeURkt6m9Ywarf3WbgMNwVViYyyWzWZjMiY81XHD6vK1SefA51Zn5rqQE5YBsYLaFQYSqgOP1cmknPytFfLfmmF9WVN6kkK+dUchw9GjQmlgecm+HHVrAJdSOIhzOecpW06BmIx8fU1PMuU2MHw5iAu96Fzw+xleV5ug470=|Chương 685: Lão tử Truyền Đạo ;nXPiq41J2TMTNVLvuI4Tjyq48TLcr1Up1AVTHrc5lV//aUJyjPSoHy+LY6WWX3HPNsAbs2uIrrz47B+KxFgfPu+N8c0ztZPIzlRAoQlemp0F0KWZEKckA6oZE9YQXxostQFeKzEYzOdAU5c2Tk7FzqV9Bi3sojjby0W99brUJO0=|Chương 686: 3 Thanh Thành Thánh ;Sn/fi4afDT2fHHGX5wCSes5x3+Ic1JaczMCFeIkng0ciItFGIgewgMZAg0KhwnnSrDJi6w72DN+CkQppA8xwYR9NjYBwbDvmEW5T2Yk6RlOgeELLODjAqmq2fO9EwsgREHSts1rGj2DL0u+sNSfXPqe/LZhMvhW79hZPVdGI+6U=|Chương 687: 48 Đại Chí Nguyện, phía tây 2 Thánh Chứng Đạo ;0N9V2AWbZ094f/PZx9icUwtYpc94Aud5+Nqz2CNdyY0FOGi1dKrzByI0LGGJ4TWlwBA8m2kgy0dTSxR1gbrVc6+TryM+IRGg524D5nZupI4QvRJfMVlx9CeYDG7/0A59YNme4DdBNT220ppqrGQVxsX/bOAO5bufswUQu997vCY=|Chương 688: Đế Tuấn tính kế, Hồng Vân bị tập kích ;7n8TNuWM8JOnScfRrwPundYAF/phKNdsfhIjJ+Dj64EAuUq0LD/t74bzmsN1IrjJYtx4b+nh+e1nNRWWIG/4Z2FFDc2q2opE6ll/fgMPzjeVVTUFN1uskuV/PvvfT7GsOjqZekXNaD2/eSHOAtFEObscPl8DSJjb/DKOZ6SM7ic=|Chương 689: Hồng Vân vẫn lạc, A Tu La Tộc xuất thế ;eRKw5Oh5FPBKQirNmH6Wg91gKL2V3jaTvKhZ6ypwgfrjIgQJ1NGLpN8MvsxemfmhfkYE98Ffk84L/LxUxwpv9PIHl20epc/RNSj/A8RmfRerzTJfr012mFNDDCklok9HxE1k31dIkDbFzXkza2ZQj391Ps3wkkkGxo1FO71R8bc=|Chương 690: Minh Hà Lập Giáo, Nữ Oa làm mai mối ;BwnTKSuzu5UfwgUma4V8IccqgXQaw4+TTPCzNq+Skzy9kOMAIKaNdWNeoNVri1rVR31dwR4/r+GwvTSX20Pv4fkDEkAmC1Chd/i7bm10zfa4Fjbqa1iNnoXXVsQnjjvAt+ERN3RSHj1uj7Ed+YIj0sLpB23Sr1TdnXhvO3S07XM=|Chương 691: Đế Tuấn đại hôn, Chúng Thánh chúc mừng ;zKqBJ+QJR/C3yUdDM3AXx6UIEl0idAs+NmesKIP61Uez0T7ZKZrVY/m0i2C050FCnoeruNSnQmfVPOp/Mj/I/WhyVCwyxuvCwhssmaA2GGCNacYeWMXNzrkDXSBx/9mwbKlqJ9dKI9mTttam7DUJboZuToTeFW6Xm9+dh+e+b1k=|Chương 692: Nữ Oa Trảm Thi, 3 thanh tách ra ;D1cXh2mTDdBJUic8VKqlR27C0oloN2JUlioR+IOmTtx8xnWExShZd48eHOCdkLpcNkVTB+wOuqF9lFfhReQArn6q0Pl46nS8t/D6qapncDGRON3cjSRhIWI8tGksoXx/Ij8kIv15yH2xqANRINA6TP0qm6Zc+UoV6J8o18S5gpA=|Chương 693: Tiểu Kim Ô xuất thế, Nhân Tộc tình hình gần đây ;2TWzt/GV3cMeL/qAgefCGvk2wl/ZJ6ornbgqeSteWUc4boDh1iSJ/zlINgve91EiQYXyJt8EdzxvebtLqCxldvjq0toBgM9J9619K4NoNadtjQevaIYt+/oteX/I3KYb7rQ6X8bNjiUQxFGBMZOId0qvyrkJO8wncBj9ffVEakE=|Chương 694: Nhân Vu thông hôn, Yêu Tộc phát hiện ;XG4b7wE3TNOjyWVNLSzDoyRZlay8FnCBZn5D4MjddYMZ6I0mKNvwVWBw3Q1pLOTjbvJ2CU8nO07LOAu4+KLZV/rF34UrgG3HgwxoBhg7sOPK18ZgEkYFVTbnMOQUbfpavcF0CK3f1LJWogZuKHRlXJPKdiOr0ChP37yqU9hOQIA=|Chương 695: Nhân Tộc Đại Kiếp ;Mh9u0y4IgFsQeboV9sCCnjldAxIyOv8qobsiFlH0O09ur9qSzarNz7+RhZeNrO08rInmctT25PbGhv1hXWp7hsDYFuqXOOxg8gKa/lJMdR5AM07qp1sMzuOce0ZdTyUWFpliNTiZljiXGhD4Q7UGnHP4NTgvo0tvEC5NwNvHvlY=|Chương 696: Hậu Thổ cảm ngộ, Thân Hóa Luân Hồi (1) ;a90xZ+X+G7rCsnt3kJr68LjPV7Rp0emiznIufHJv93lp2CovTO5mbTtyJj5RkRQqBUTQc/y1vr3yy7ug//6IU/jxKbyedfXA5Rhq7tz6vom5QJoPEQmNB2rjR+BtCbyTzEtMm5kedliGLvZOnKU8OgRCmyfqPy49Rm0cGXgPuWE=|Chương 697: Hậu Thổ thân vẫn, Diệp Phàm xuất thủ ;n63brZluByTF3hjhF61FBrozGfmf/TVVJd/fmLlRAawZic020eOHJJp1ZzxwhZOwaqgeMQL2+KcEzANM3FCtimBLoPuWMSns83yb8Z2rhQMkRduOlGagEASYMLhxLvewVNi+uBev7mXnpgGZJ50HcAKn9iaSqMhT40NPKcIBkrg=|Chương 698: Hiện thân ;7a42KfHynOmeJHPoH9G+jSkmme1bydzcCoy/3qWxviQm3wKXw7u3IabuGZ0CfZ60Iao9HtOwMf1fEy+MM1kwPJzhIHAhprWyQFaAjBaQSxq9j0zCUaUQSFkuWICMx4dLyV+/6zXFuXEBrMI+1TJlzuxQ+4olhv3EC30P+8mCoUQ=|Chương 699: Thánh Nhân xuất thủ ;mSHYlssdjVRo8lX/NYcEp+HEz2oFNlsum5Fc1ehfMNG3fm3EHogRWm3j+s8btJ9tQNh86cnzeceQALsIjJf35yklP2HFHOib6BKKO8f1d1Hc3vtSli5g8MT3eliIkUsInDfwAxynEW9RqoqsP4Q982zrTxNexCEX5KFll/aeukw=|Chương 700: Cuối cùng dừng tay, điều kiện ;JY3purvQGAruYsNnr6N0jwvwP3sd/gpXSzOuZmr4kf+Tjb5dOdbx+ath8J/t6J4QWl996QpIouxVacFbMOpSh/eKufARp6avQYWmm0GkQ5GqglhDSdG4MxZXxpRQxY6s3HRChqK+8LONybqaLPGxiydvW/G3Ly0QKSiYRgJQ2K0=|Chương 701: 10 Kim Ô ra ;fBtiZfVkb9Elt3+D+TSZXP1OFJTj9Mg9coI/GSONEP5rOuc6ZGymOvkI91oF638J+iCtbh8TSpA2pYwySaqzU12XHlsPLpqO2hnL8B5abM8GxI9onfoDRSxG1J3WzF6VdoB+oHzYdluZ+dbCvefCT6Q9fu+F5oQ4qLnUCFC8kns=|Chương 702: Khoa Phụ Trục Nhật ;jj6OQOedzQzu9TWZdrXJehb2ueVnn1PwC4RYlj7fbFSDG72nJALv/OCWBmiQTPou5KPCDj0zSL3T4y8sSIBCPcGNOOCI3oqXXxPMLhZcN+xvACD8FU5X+6b3Wlv2LHbC4ml/+wibW/iBSD6YygO5a5rFbHTdVYK7gMlSlfu21Lg=|Chương 703: Hậu Nghệ Xạ Nhật ;g5PVsOB+L+eEq1urvarhZPwY8uIIdIdeeGKhgDqQysSkNyNF7dgpzl7JFfcwm1hOkK3Q8vvrMo+8Rx/tuW5NMmRl4iJCLDtgGXFqKeBr0HY+OAWD3mSdJxKnbsbFp24vaVdtw0u1hUiYNt7/MJapJaimjUNN+avaJo5Nr+ZRSOU=|Chương 704: Hậu trường hắc thủ, Đế Tuấn dừng tay ;Bcz9RznGF+Jc5TYo9GeUqOkLMuPNRAhfDoYl66kenUpJiBI62Lpx6wLK3S6VBcKRAoEmSJDxNhU917H/B028cAWA0bdLdahi6Zv2sOKmJFnc79gMjg/qkba28ITaRh5mZ/JfQaRs8wK3CjY2Pz63mmiJsAZaDsBx/UJcVyQZpCM=|Chương 705: Vọng Thư tính kế ;deWjRCoU4EEJyICgsvvuBkO7Pz34UY5Z1QTg1Bq71vyhXZD1orGaYoUFaZHCMPUlDEGgZwfQjCyrCZTumGSXXBc3/VUh8K/dycswTZBeGRBJgvnbDqoddTeUBon9A3m7C8b25UBQV9Yw/LBrL8oXF2lkL4ZwtWsjyBAwuBTvFUI=|Chương 706: Thường Nga Bôn Nguyệt ;8Jo2kTR9dbclmOgpLmePde88SZ9jH4Ly0F5YBaT2QTOIytMoJVj/07udAwnQM7oi2Ej4/E4iuIvtEx8+vN+sXJ9viSbcSMR90rOnMxHppG7C7EU4Ez9xBmsvb2131U+zPi6KjNmtXKNVVlrRa5GkDfAkTVTB5j6isLjVmc+gbME=|Chương 707: Địa Phủ chi hành ;G2qBXLnRu+p2Ex/gEIAj4Rd1lkKJJuLTmAMu+VRm70zSmUvRWM1cNJjkdiOf8PvYIR7Fm/+EwOJgz65+cFdMryaesthtIfT4tocHl5SrDTE0u+VsFEU1bJt77Zh9cUh5iOG+Fzape3SCBoRk576lb9b+yntSNDSbuLCMgpz4XEs=|Chương 708: Bình Tâm đề nghị, Vu Tộc hi vọng ;wJQJLoEiYCpXsGdhPFI/tn/bbDuWHHaaR9sqtvm9XlWArFmw3byubfNqdGLtt6TW+ULS4s//Qhgsh8L1N6vZoPDbfEinNtn4WO4DDMM0aq+IIOzVyEuth8qxTclXAC3DLv5GTFCzweCqe6N/mIsBa1oSR5AbDuFV+guZtrFlC1c=|Chương 709: Hình Thiên tấn cấp, chiến chuẩn bị trước ;DA/1BFf1ATRfRpzqyyWAouZNvWpLmRIBteBj1wCBLrtXNOJWqCoEIJM0DoIMVMq72FvEcZ2MtddF4/ELiNaEDellXYB63cEYnkJQPGe/hn77AsMEwDeVwdwfHB0TxeVkKLYXsOo2v5DXszRzKv0iAfgF9p4JZpXl6J8cBlIvVWk=|Chương 710: Vu Yêu Đại Chiến (1) ;fJ1P3srkliKc2X44kXq1CH5piCcjgKn0orHtNTVzyIuxCCfS9SiZhl8Vc+uzjVgxX3M5NFvhhX5BFJAEPjJuoTi6GJMOP22Hd/50CAI9eE5RDxCmOLMjqMSi+QZtJ11k2LbXP8gsJkoSoU8B5EexKmWEOBLHKjdhALfkVEVl2To=|Chương 711: Vu Yêu Đại Chiến (2) ;yD+KHjf0Mqe8yI1lCBRcw2ynBiPmCwSNuRDGLeUaGgJC4ADJbXSgZERBo5N6e35htKXFc5Al2KRGbbsxQjAV5iinSRGWitEndzQ65Z+FOoVL44vOjYd8RhRwcy9B9cFMrtvSZ9c5umFGvYhHRimeynJmiE5NtdkfKHhNnAywFqQ=|Chương 712: Vu Yêu Đại Chiến (3) ;IL6xgFDs8SY3G5i31krSsgZcEgYafFTQX8UstfjgLxwYaObrwzpnPe+AkUwe0ZzLHmGTyufPxZGKedFdRQJ0vE6AoDNIOIfRY/XRDTwDyHe9Yd32FWVgmFlzzJQUQEcuhky7TDIlgFehSZDfzhaqVffK4LBBOH6jmYA2lplU5Ro=|Chương 713: Nữ Oa Bổ Thiên, Chúng Thánh xuất thủ ;hoaBXO6VvSrjPy0f1OjX+syUJ+869zy4RHxdmSDQiRld4MF9NoFtPIr/0IM5C19Q8DQVK9fzc/XF4tnDoQOcDKiGXpM6ZI3UQUGz75oONlIv0wKzkXw8Iqzn49TA6lg+Cnj4a7ywQ6mhDVAhjASFUDFdm2d240lNl0+WftxZUbg=|Chương 714: Lượng Kiếp cuối cùng, an trí 2 tộc ;UyzWUcRtMCHTGTKqOdRH6nAm/GLTVYa1LkSZCd9rbtLy/L7TtwsWqleb8M/EAxrydSnUMU98JZbNXt3lQcErSE3YSj0+esPUexlBOtmNTQL49hyv4JrhDkahYgqQNJnZVId7cmWZvubnQLt25Mc2cJSXhscQ0/1qWGxWOUjIBdg=|Chương 715: Thiên Đình trọng lập, Hạo Thiên ra sân ;2mm6DxPK8/njRi/1duhYrQasIzcoboc2aGmCY1a0+R34slPSJ9cP5RZ3RnP0U4+VvwoE8ZVztfwe/8rfnBjWKr6CWvqymtXRUIibGc5fHn8OPI+WjAuacizSvHKPAUxhqv125qMoqkj89si/sbK2Wzw7xYq3O+EwNufY0qdu52A=|Chương 716: Mời chào Long Tộc, Hạo Thiên lập kế hoạch ;mBLTAD/h6hOaTLYSSYDoX0mle34LlcJZZGE1vtmqnwVTcqtgklyN/XzFscfXEypslOBLgZX5a6XeGUUom7ArVAZ6QeuEN4EmfWNfnLfXuiVzkGrKgpJ9k7XumR9twGa8KQ/Wfni3icF/DmBRPo1Et5lwbKwt59ecCadOODskjRg=|Chương 717: Long Tộc thần phục, Long Môn ra ;YntsX9U87wgn5HUurC2ZPqaqz+KbV5kuhD/chyCMS/nv3SYZdViCQe+P2AE2ClJNS0TbaB7w6PXuVKhUCIIz4eIdqw1eFS+XykTSscPvp/1dpJ+hQYrVsMWwfvDCFEDsO/t2PkocBEHchOsCUvkYXdswrSg9Qf9VR0Tuw+/naNU=|Chương 718: Không Động Ấn ra, Chúng Thánh đoạt bảo ;Cjd6SEwBeyIdzfyzu5U9dBEvCGuLycqqVo0ZKevepwYxzFqrtwo4TkUGxtCO2Ht5l6sB20ECKjcsaNMVKW1iCH+Gr8yrs78KvYhwqJAcw/GH3kd4lBfEJK2sj24QmnPn8lzeWWN1P9m+7Ejb16kh/pr2VZ8IHgQnA/1FU961mww=|Chương 719: Nhân Hoàng chi tranh ;LyqI07RFE1NBOzKCQmWrayoeJHV9TIMYAKgimQX+t27Cnv+WVYbA+Rk351jJCSYeY3WKq6sS8FWoWx77SnT4X/hBENceafFantjqvyDvolsEIDfhoDL6HvHoOyRa7l/Osa1LHf+dZPq6vLJzkIIrYy1TaQMA41SCJQOkpDGeGhc=|Chương 720: 3 hoàng danh ngạch, Không Động Ấn về người ;MU9FFIotXYrTtf3Ytict1aM2fFTO1uY06ozQoiI0gxIhP+xhgfnSLNI6x76aaHJqupvcT5Ob1Qzy3IzcxXZoEcRoJiJCDbSonFsK9+97AdFqPSk65cutjuWOL6Qw294qJH1YRaFT+7tp4RwPdHsrKDaMwggx69lwNPN+wWw1oKs=|Chương 721: Hoa Tư có thai, Kỳ Lân hiện thân ;WEE3h+kRqExOk88Tzv0Cox8GrUbKtGJVKJotB90enlEvBFLSc/QLSr4zsZhkY5FDiOEsNqj3eecKF2svLJqAxtvUyrPjUPC0Aq+9XJMHeuWsmwI1W6/zwRwinyPjhboLi7M8P3aZ1POZmnt48oe6MJd9/8sx40kaZTvCagWNaWE=|Chương 722: Phục Hi hiện thế, Diệp Phàm thu đồ đệ ;dbxeVtBY40rC6Mzn5PPiqQb50wFwdr4hFgVWrptp2ViOgdCWLs23ppQTEKcDJpTc7klBugj9+72vckfOUtM5E7e2px/fLfMqow3FVwPCWM05KWXpvL2p06N07GA8heLvU4ZJQzA5HoWIPDc2vJMZhSB72PaFPwlzvuSEYAF5CfA=|Chương 723: Phục Hi ngộ đạo, Bát Quái Đồ ra ;RZ74lbUbPKzjJJsoPx44qSzP3gQhduhyQ/D7YlFfQKc6dEW9Spd00rRidKtWVR6FzL+HcmvlX+aTLfqQW+qSmRoP2BwvvcC9gu6BAayFPQ+qrffH+5YsXpO2q2KqpxvXyaY3F8SA9XcrpJSxMNrGXR/j8YL1HTwMrnvycAmmFgE=|Chương 724: Thu đồ đệ Liệt Sơn Thị ;quirLaxfYUiSrEcCknfHz3hrtTFudbYO0wRHVcHQXRe1xiLtgXsvLQSm6TIoambTkMevMFgPZKU2IA4Ic5DBbiVXXuqc0XovXMNeISeQV5WtrcMCkGQ4jrBRhejH5Tts+MVZhsqpG1UOMmvK4AoBHB4n3NqBnfh977+TstbR8IM=|Chương 725: 5 cốc ra, Phục Hi Kiến Thần nông ;56hxCZy/3GD4abb0k5UrBDQCyjH9kxNuG6jiZjB95ufd/fQ4nhR2h+LNJzjAhtNAL1mBmNfj1RM6FWo2wQiIAmUGz/+AEcb4+JAPFBG4sTtP5DX2bm97tEVNxasVi1p71yzR3gSsoRlK1UAaVmje03NfdyiV7Vk3r4K2S85Aneo=|Chương 726: Phục Hi truyền vị, Thần Nông Xưng Hoàng ;FR48NLdYgoWjRtzXy9fEvV+1lJ3SGts7htFALGMd7tYKD8nS1MOivdUoahH9WHsr7g+iuVcW3AjxIgdIwvhAT1hCvjxbbDwxee51/iMKGRiVocFh6co7hRpHWUcK853U2CB2KDFxlPzVrZF9Slk8s+nVoNv8JX0fuqpeWN9AMUE=|Chương 727: Lạc Bảo Kim Tiền ;WQDKwfIyd7J9uC09nNf5FYV2jSLvI3mN7ahOfIWqkZTGVyI6hMRpW/87f7T8V3Jft3KPSf4NiKZJ6JtVkovrwEzPHI5XrvaDzwhBe3uC/vokqFqgneMaA9Dn6WgCb0Yob/8yTT0RbridVfUwWsfzVgtHRcyOLBA/utwwb51o+UU=|Chương 728: Nữ Oa thân vẫn, Tinh Vệ lấp biển ;Lq1fhcMe95+rcwZ4rfI1oDJMg4NMDMOeyyBdlEWqQr7wtKq+CrjN6cbJx88d/SxAASW3mVcb/9LkKikNGgM7yTpimz05pmvpyUpUuIfhhV7gMW+t8lt3KEuAQVw/dGmUFcBwKMmO0HyObbZcJwc+qmlfQ2pPGHz2qIoJlcuc8hs=|Chương 729: Hiên Viên Thị ra, Quảng Thành thu đồ đệ ;LRBwXOLX6uqcfn2M2nwPr3ubvrm49TJIMybm3mJ2jktiZhkV1q5euptCuB9Ny3obyv29/RAlyTdbWjTKz3Xk29cFT39JHjjvkk76+Nnsw63JdZOnppXgRRLNbqiFp9nx5RX6zlakWaFypb2NY0ORf0kon0KaFmMp9K/41dYpxXY=|Chương 730: Ngao Bính bị phạt ;cGECfJbyeopt+5ya1JtpLyxOsLQ9ySpeNKntVO9WzY+bgdTVtIOlr6xmAjsqJDDHrQLLOmx6+h77YB6kiVWO/XIhluy46ivVLai4HI6n6SkdT/Wg4Skj5vo/s7+uDB6vqO2EzInqJPdUTg/ry0ODA8ve9kMzsKS+IWbVKXAnjh0=|Chương 731: Thần Nông gặp Hiên Viên ;RP6BFl5fR1tD1IxQC8Mtz8x+2e2I8YDnFri7lrO6Msl6PUfxImzcPlJLJ3usrFhs86K/g/Ze6oZusoRTBLHLrJrFeCdAYax8maX90jyQW+jSwPKgA5/K83R1bdpJxoZGAkBCjWPiMiAEBU0X/F7rSQkn7cHybk+jqfkWwhT3giY=|Chương 732: Thần Nông Chứng Đạo, Hiên Viên kế vị ;EHh/M4tINMK/F5CpnpVkrS8tFxF3XddeIo+qKoju/Yul71Txul9N2jjLmdhn1JFlFVYrwUEiryaTASGguwi3c375z0RfYKs8VlXf/pY0TcbcQKWTpwgqRXMGm4oj0jZdFDkIILDO4rRp3MYdMzTvaTi1Z1ZykoEU3gkYDlqs8bQ=|Chương 733: Xi Vưu chuyển thế ;WZaXMVgIR8127HXFbtES3etnyrziHWmx834CRlDfN31GnE200Onw+O0p3NHzEbe0zdQrgCV2WBjjiLXeCoauJ3eVQFS/j+OIWAw2/738AtaEyM4PbfaoCdGZYZKW4BiS3hv7SnVBuYOMY3j9R2Cz6EZd/ATvpGrWkpw74JgLCQM=|Chương 734: Hổ Phách Đao ra, Xi Vưu chiến Hiên Viên ;F9PuBTCIah0tlmsY+ygDKdJfkGzYxYPz5+F8bYDbAkLCg8kxapSh/NMXHjT1L0qP7tbMMG2HhCKa26JynsO219dv+FYFZFtS00F8f4/lmRtWCH3H6ibd55ZPlT2j4EwpZLZgkiyQYRZaGOQX8YGPylhY67e9sZ8KAsmk2EHXW1s=|Chương 735: 12 Kim Tiên chiến Xi Vưu ;e+CNDTw2FeKaa9ttzXSoUxXi0HhJsq/8KlQYx7OG9IjDBO790lXjOYyxlnAY7HgUZEabSyVEeOhpOkuLuPvOtGdlQsCr+y11HeiqAmJs706CJ/BT4GujtAeJmlfQLAUpgVgguzXdiqbYzbrbHEFhSgeo4ziNgNNltsYDJBpv/lw=|Chương 736: Phong Bá Vũ Sư, Đô Thiên Thần Sát ;VYLKkXBX0IVvUwHqdI9lQgcOuYAIkqO5X1XuA9AntJYrhN16+geRsjFTKdAu/ziuHcyMTi4Rte80UO5wuUWkt8FS0s/Ql0j132IhpmBukJ4A60yTKsKnndNF3wdn13vXQRJw/fZM2+dsML7YD4K98kpwI9h8JMjaGVK/rjQPOTg=|Chương 737: Cửu Thiên Huyền Nữ ;h7Vr6w+V0/MQL6bwNw2IrNIHUOfF6G7ubeU08WyQR9+ATijtfyTHdxRAcQmiwt+7GzyfeZWxUkl904JHHkRlOM248yuG1BkyWgQYt/As4XOIk7gJAGlL6qGOWuDIC/5ijklzc+wNEkRBeqxvXREcr3l8lE+rsrVLn7wkWWmpYtU=|Chương 738: Xiển Giáo chạy trốn, Nguyên Thủy hổ thẹn ;vk77ZhbaxmRsvs8XqJuOWz1IiJg537likmMeu3sNg07iMIktEHY0c9PJZ0XLXSkvVT43fibtfzLiSLryEwIhnFnEmuAmk3y5wssk4xbtyS+D+nvi5px5PZQ4Jn2IQM4JI0YBj3U+bahPIwMlMXMPM9eL2ah0YV36zdUl3/Kv0fc=|Chương 739: Nguyên Thủy chấn động nộ, Nhiên Đăng cõng nồi ;gReMuYV+ith0eGhUZFecVDCcKbXePPnkYpJklroRFL+QD/KyXt6qKsa+m1qb4s4dEzGYMQaSWIIfPfbGFzIJ4IPAdrRQ9JJvS3jcPl0zGx1dpd/JlczbKisFe19LUjrBKK2aM5BQunEizLt/On6vPqNMg3IAl9zaWCklbMyFEEE=|Chương 740: Đại chiến cuối cùng ;QXAIYwu1YLu9OG01gEqaVgu7dK5M1W7myX1B0uCw9EMvZ9OMkyjoWm73ToZ3ytLO75zw+b+wb/u57ooX7kMr8ZEjtrxAHa9y0c345bqGlesZCJqfIFLLSdxKwfSCRSbcnTvClaxQzz71FOmP4A9WNNDmHy1H10QwlYUa4bkKHX0=|Chương 741: Thương Hiệt Tạo Tự ;KfQWVnN5uBSv/dbGhA5IyGSBCquS91zsGXZtvPQuT0Sik4B7vn+wRsOnW5KFYJxtm51lM/ywpquebkZ31NVzh14uNHCvMGJpKMLN2vNCdItXLt3m3RlCEuHAOH798BKx0IVl2gq6l0HjV8HfNXc4pFv6e3Q9fOy+W4ckd/SrovI=|Chương 742: Công Đức Viên Mãn, Hiên Viên Phi thăng ;pZCHLSG/tzem1C3C5UJfP8b97I5NRhbwItwMO6uEZCsdyLth4wXOjJjRsqnnpGLdVExn1GKP+lOSZnDavp0Ermsatki/Zp05ePUCbu9WLWufPcHzSQ8uQ9Cvg28u8QlsOYoIl+HW9eqT+M/SjnE0W7mwO4tIy1FKAwDZMtD2+XQ=|Chương 743: Già Thiên Thế Giới ;wwmoDaFFJ+mYLXxpEZyG9cPsWjCSWpGoDLLcXHDKilhCq6SZyHmjibRrzz0k8WON4VLDwoLc8TjWUGXqGKachz784Wcqja/RGsyXJAXVE+jivKJ5OMeWj12b1qizFq9IRoxy0bR5Axildg6OuEurF9gbpjZeCpJqSYO1Sxo6xZU=|Chương 744: Đại Thánh ;mcv/hg0iDxGq6R4S+O9TsCLYTymXIucj28n2chb/lbgaq5Ijzn7NZMXAfm7dHUCMdIxasBXnZVjVTbcMzIIkmsNuD2iscfCbMpWXcaTLA4ohJI9/hmjsY5K0Vpmtocy63JI4O+4a/ISUKxWg6XuFzulo5yMPsUMoxfJi8xN8x5k=|Chương 745: Ngọc Đỉnh Động Thiên ;DOQ1qQFbho3KLxnYyb0/YGDHtDOSlvAMItW3y6FjhxG/O0YGXEjJzqJsN2oGM74L24n7IRDkeWSGGLyqy01sOkTlxQZUgcjk7CJu4NCAJL05YhPw7mc2nIW/2Qh6dQisIbgnx6i+0VoqrS3B+d2R2Ve8lZCvDQ2BNLWgte1bvUs=|Chương 746: Danh chấn Đông Hoang ;23C7CIj/oY58FOCSVPdxs8ATuAPiJ8xAyDgJnCbo9++Ro6ZrfBARJVLtOaFutJtLcaHI82hyZgrwiEQSFzwEP0RM1bB1X0IdTtwtb4eSKJVXx8W1DvMr4zQ4TEIu3GEdJqM9F1ez8smcuPR6WyhHBIuYl2CXduKSgo2maCuNFSk=|Chương 747: Âm Dương Giáo ;b/iRvyBw80yjMyEYEoZAhJlO39a3Z+LsRvA38SEroOyuulYbJXm8HW3mSdhsGoTYwlBUiKASZkYQUifqcCP1kw36cyvaVcjoMwubACVqs9UwCPewwHwf0M8PNw8Al0oVbccltZUzEyMyxm7e0H5RQoi8uCyOXusgjowNriyuzV0=|Chương 748: Nghe Tin mà hành động ;ycUaHOhiHsHM/RVTtkzNIhL/X5s9NFFtaHDwee+iRmRch8wXPYkSk1UmiibLL+M4KYaMoX8Op8Hk/5lgYF1e6zG7LrFnZRU7re8yiPTo0ZRgbc6gnglvzZVjMejNmzoxXgfvUo4P0desaifzzuVgeoOYnRefhAEmsMzysPPFVp0=|Chương 749: Huyền Thiên Đạo Tôn ;Wtm6/Fv1QQSnpe/DoMz8LBfLl5GZDCzQ42hI12Gh59zw/5qRFveTNjsrD9m4uMq9/7brrwLW9ONp/9dHl5k3/NcR7Mb2S7ucLQZqlbcmoSifW77nbw5yZQhib7K9nmiIzmLrNyrZqXCFyLTCFNG3HkcirogTN5nVE9EA5AF8PVE=|Chương 750: Đại Đế khí tức ;obrCtEdF+AnyViqw8gvYWjyvt1JxiDGoLRGKWglACII6vzJrQrFf/zQysnDAozMpI7/O5RXbfzZu3cJolpyjiEK29IWhCscMHkL22uVVPFOQYhNbkullxilIrtU+lZmbGXfaXQvfIIQBnODraiIfruSPqnfUFx3E3/8Ygx7Ta7A=|Chương 751: Dao Quang Thánh Địa ;ODK0m5xAEqI4/9qec7VMsDCdcf1N2cclzKHVB7c/9pxZiXe4VjEjrr8qeybz7B02XVpbCpByUF3Mz63251bw+4x2bxjnE6liOOHoXXJFfHkEbpAglezpwb/b8IZZcNAoYsTUwyjyCLhrp/lPQrc1cOFXCvnunAEiC5HHsmplY8s=|Chương 752: Dao Quang Thánh Nữ ;mEM8nZuRi1VkDeqN0SC7/gxp5j6vR07cfcZFCQbEy/37zUqUwa/mhZoY3uQAMH4L+1VJvM2bK4VMuK3vC2yq/vwL9VH0hkODEb/V5Cpt82dRQBQkJXVIuxHoCzFhkG5REoZhZaY1txFyWfp8u5INli59sRW5kVbZHp3Ua8QyB/4=|Chương 753: Lý Tiểu Mạn ;jfEeikLNWJDlAxeYI9I6jxFtUIhsGL2bXs0guhm2qC1IQZb08zbDxm6+T1dwtmefalJ4Rak9CLVCGcBWD3gCtazlKcZElSkX/E+iEyyeoOzCENg76OhFRb/04hFlIO5Vqyz7ozfncMfoOgtEpV3G6yE7vuGmqSfTJti5HnXBDGE=|Chương 754: Hoa Vân Phi ;CXe6bweOENhBnTSawkV0/8NxcxUFVZBSfTvI0CVi/eM/N0k+Biq1zMEmNfTFj+mObHA05pkRgF4r7R7cveaJv5UGIyD3T5PAIxhTq9+qOGzdkB8LBOAtzoNi9g621oqq2DiO91BN2D/LDKeBaxn4Q5QGbLaCSLNZ42JKs2U5k0E=|Chương 755: Xông Âm Dương Giáo ;5NOILZj1qOS/ODuMSgxhiQJDze5B5KIjNA7kzGeOVRtNN6xqVIr6HFkwJTe3QH3Bbk2M6LCHnqWh92pvslxWPjRSO+7H2Wk/nO0tvZr+OnHaNPZiLm+WH/HG6USUOoUpnzULppUOyIBRMHmaeBgpmxGhV9QEcm9Lf75BrBuYz14=|Chương 756: Sát Thánh ;ieJp98z8xur7eQ0+EYg2HL2tH7Ha8gMYBHt0jiZfXXmmwb6LBhmmrMpHbdwiAz04Cj/1Tk01LJWXAhyQtQHlOmh59i0VSyGy/aHbG1/h54q8mr/Hx3broxZ8y79CB2zyEuHio/t2A4qGJPHwL+LYcfjLKmsRB/RRnX0O30QVSXw=|Chương 757: Thái Sơ Cổ Khoáng ;vOL+dGyq3DvVqLjBHytxhMfrmQI/t6xqXogD8NnS71FmZR3DBEEOuhLlU7bmhjp3NgycH4z7+t5UrZXb4hWPbZCn8znNWqgRJueAF8/B9J3ZzKISVyeLtKtqSchwMc/Asj3Od+xjyVym/2ieUyl3zSJQYZ6ixZ3ZeSKMYjr78iw=|Chương 758: Đoàn Đức ;yxVTvn4K/JhO4bUWO4cHy2Zi6TOGB+heBfi+F7O/6ryXhYm64bL7uqV+yEWA+cHsiuD9l/MDiPt5sK2NpyTCuo5aRf+GgYYCAIDFpRzcTkKds1JVYfRCuk1YNTfjQ4eZ8dqWTXv9zPyw289CM8wjM3ESiSxvFYJjTNSKSSssX/8=|Chương 759: Lại đến Dao Quang Thánh Địa ;b3PWcRhaVu4yB1LFT7gXZiQbHMCqJrDdZwY+jgZKUjw6r78aVelQoLh4RDHqR6BGvYDfbWMF5S/mX+GcUTpxo3IeXI5IRQayo6+RvTh6SvepbsxzVinzfF571LDKAu++pshu5kteSQyu54VmVoojoJyE+XVkiMb6otlnk7O/2YE=|Chương 760: Diêu Hi ;IV7fdWksybhT51Flo89ZS+bsO9x19USXEKfdxx9LMLHuWD4FbrrpxbbXFuctyopkQJlpxAI3YVEw7q0tKRjLeXNzR2AkiiKRZ08giBl4DEz5Kd0cSRHSH8CSS+SNhtoeSTNZkrwDKDJidrq7SHak0BrjlMR/v3/lo7h+gIRZEAY=|Chương 761: Đấu Chiến Thánh Hoàng ;KcCYUj5fmxStWKP58ASj3fc5XEO+tIfO9lzfc1hhka7HbcOigN5CBPv6WckN5KMBzcCreU3bHl6Fd2Z7Oj5y4mbhGlfe6scIwtMmbhAUYPUXDV85LRZbBiBmU7CypjTamLhJUgTdTyaWHGySmdaeNwDuuUdaYlsPa8wiwlHdgfc=|Chương 762: Gặp lại Dao Trì Thánh Nữ ;+W3TnXwQJ9BQi9xUxt+TAsZBWPYmUqjGWnYESfDwlrfZZPymcRrFs6aMV4F/iYGxPztzNrwNGLNmtxsntLhTI6piOOG2zuhg18JJo+2AUA4W9TjICi+rZ1u4VLkfElSXV60IpItVTM9IBhguzDvCRyrbZYIctwkU7zXN+T6T9vw=|Chương 763: Thôn Thiên Ma Công ;7zT2vSyw+QXrLXWYxnLNVELSHxsIaD7mtRLumGdoa+3koPY94GkeqbAWDkqKoMsDXGvZIHU1FFkpKGgeHBYmZrVQrPzwW7fURUntyzBeI6W0zc/BmBVHXFCkmf9WRh+hPyCM8z6C03/JyB1oZUpH7zt8O+zB8Gzix3eeLu4stCQ=|Chương 764: Lão Phong Tử ;xJKZNGeWlmhNyFwDXQ2kt/oxUG6bFT1xeQgevyW++rgvXvZcQHN4LfzVbW2/NuMNb2HvSwJ9ecrUBfhTvC4AITa8wieZMhCGUgo2NXoDdvcmIah931kYOcEWjACjNJAh2R3dstdskiBC9KjTEK1tHEEGPPdApfqt9Z7Pz9Ui93I=|Chương 765: Đột phá Chuẩn Đế ;jy8XnoBt8IaBbK2FfKDxMKGAIZ7dZqdFukm7wtDwaBOZ0BLRxzpCoAcjbG9pE8hm3koiCaf9ZL4vnuxX6vziaO1QERz/B7KlgSXPu24yzqjGM0GTgI+WP5qVF/sdPKBXDLu73jKvEBnbzf1zM+76SBMRH6fzho8+uNN1zlCIrLI=|Chương 766: Diệp Phàm trở về ;WTpxo03eULtTiAOiWZmz0NrXgeAHEnKt4POe+m82DcHR9lc2wGbzmU9EN6DIBup16BSUWq+uGzD5j9RRpeOojjCYQe31PAqcRpKdzyMiyhUQol3Mj50L4ysxXjrJgqVV6s5cmvczclguZ9AJB5sYguZGs1IqSu+3pWzFk8rBDfc=|Chương 767: Dao Quang Thánh Tử, chết! ;GpT8YqX8QHhFIR07NCjGO3V70OK0Ln9piz1QTBwGTTDLijmP32aGuIU6pClCAbwP73CKaLuvsXlg6Zr8aRg5K4dxBXLaB/CKQ5rn70A6SbMeoVxED73ftypfIIqbJYdVeIuEAA5pfPm5alKLKdvQLc57Tacsc+ZPmSz3BJC60dM=|Chương 768: Hỏi tội Dao Quang ;xqhJzhrVW1VGt3ryKFftqK6im2VhaNE1T2pdgu9+2VzMna/ywBr18H1bfbgS8M6gA3+MI8cK5dn/RKUE6NDVjfQbKV+LnrJyE31EgXll6vuVmszZrleXxXywRxHDsgA+xznYLymBsX+SDqmN1YUA/dSsIApOy8w36bwm+udRjME=|Chương 769: Biến cố ;fALjh+WcnQdrrqlsF31o11DNb1ynLvDh34BA6yY09yGe1GzQkCk0eg1ey/F8W6ohi/MKNVWxxVc6WmEmg1RIcctFYXTMLQLRjWWAzL5aTfawWWgO8Hhdv8vgOEvg2jpEKDhPM8o5yoXQasYtpIOQL5sAvXmY1IRSFDJpLqPZcr4=|Chương 770: Tiến về Dao Trì ;kDTuvzfLs7ugtL3jkIkRugbPimCx7H7BU2TVU+nBzkxPfMqQImCrs7t8yaQBtgmEBeL2etf/vByfwSScUnJ7Nje5zAN73/0OXaTUJvHWwhJfbMRJAOG3TAAD1U8ZJnwzW9ANXDQmvv6LSVKayZcKqKpvcVfgg77CWVJ6uXY9mqE=|Chương 771: Đạo tặc ;QY9ihdwx1zTn1qwfgrkI3MFVbrsaynUW+ecL2pFRc4iv1exm7afNrgnvVDmMO7lG7sJ2+5ejLm42DrQUhEhr47j7VoP4ed5yuleRfOu3ifOHMNO3HBKBZipcBAeBfQR/m/GeBUI4F2xoX3RlBn80+RnpfjuNUwRBslMjMn1k7f0=|Chương 772: Tiến về Tử Vi ;jveo4xFhWoAmeRqVmYTg60fAsncOPnvQa0kylyGsUWfe4YbnQ3HVsTDNGlOaYCJmDA53Pensg2Av0VCM3xm3byjbGi0M1VUFOG8jwlCJFGcgBnjgTou9vXz4PASJwyeACSkpkOI6Xl6pxTOgZQe5SxNB6xMrRMMWxA/JLYFMtmg=|Chương 773: ;Iqvlc7x7P8axXISbSGJDaEtI9lCk4m7mIMw4Bub0DuiAnKXFQpWcs8wQloumXnTGRsYq0qGSJpQTVZZjIzDT8w7CD2lCZwht6evxM3KKjTzgEfTRQTc7t+JG+nxJ49pYp7T3iS8hO9oFX/RZvutPIXKA8SWlA3VE3AvlmYK0sGQ=|Chương 774: 8 cảnh cung ;2BS75aTqW25EPvyvht5EEhkc/DfOlKxFM5w0GIlg1jULenw4bSEK4zIH9XHtE0SHsJRvfm9pvxLItq6mpdFoFFTualLNIcLl/LEBIuuk6E7a63j3IB4oO7kuI8aDg03ghdBN2WOrmySVqQxzj8xbQJLZTwo2QQpX+Mc3s6hX5sg=|Chương 775: Trảm Duẫn Thiên Chí ;Cc57/gTtWPahNw6psevpVXlPjWBTGx1XRzdU8NFFXPht1VfV6nl5XycpHlUYJdBEELWJezfCds8nVsp7xLlxkAi7p/K7jVmarwq2UPphxRGtg39Y6ehiDNSLS6+Oq0WFfEgfgX7fiCDFFNejgHJdw3KB6dcimwIm1Z2+TprWiC0=|Chương 776: Duẫn Thiên Đức ;QQUJXmDSkYISAPDkTqtBWKAQWQf0cD6QI5VPmsp7yr/1WRUeO9g/WGN3jzUQZOsWMkScYFW+8a+lTuxoe74WhFmK1rqgSFL3YwD6PSjmuOnR3A3iWFIVTuoVBTBDqfz5Kzr0dCZkJAjFEGUSJof8JJ8EIfv/wFWOh6AaKt9Polg=|Chương 777: Kim Ô 1 tộc ;DKjLRqO6ieCaxtzpLJ61Q6nmQxj5h36k9zquYjUfwzG5GDrq0vx0aQf+5SypMMA5V4b5SrBkZyWPaa0enRoxYa0mXQYSyqVkQjcNbGujd9St9G1KOMcIg/Qf8t6BvMbEpG1sY1fzUNY+ox2N4B6s09lLWe6R0LTKlgQA4MNAzL0=|Chương 778: Kim Ô 6 Thái Tử ;XAshraA9WOAXbRw+fLQGktJA5AeFA4HlUH457tFYnbLCV42pUNOgQFFUiYdKGF27I1L04F+nzmnnwJF5uwBRFun14RsSfHChaqamCf7ohTxD3Bta1mnJWhnE8BLu3PCvGLvQg9N2EJ8Cyg8O/0lF3Q1Lx8Lo+ShHHINOvi0f5zI=|Chương 779: Yến 1 tịch ;Uve7mxAsK4bGbRCDVGRjwOETAseJh0b1PpPHaInXXnwz8m7qp9wg9PMKUPZM9bhIU5Zfe5+7lFaMUvHq2WUsgW68UuL/pYVBaM3GyvfPoEQXImP9PiNNcd6UJp6Wme771yRYxU/dN4iAOvI/GXpDh+TQ+tDTyTvPqyiTudyjPg0=|Chương 780: Y Thiên Vũ ;PcuIyFxSL6mcVN5WOseI+oj8F2o+eoKF3uL4VQKRhUSgbVLgUN/mBVeQPgevGQD9Vvug4avd9aK9v/HzqcizazcbWHkJj0bbnDhKa3oc9UfTzbbWGzUSwPcIttfcfAJD5mVecqqi5xNNY/IO9hL0fI+9X+yMx70NnRRmzPowr6c=|Chương 781: Thần Nữ Lô ;BQeI1qPx6UcpAPjHU2jGTzaEkBgM+b9xsVjq6PNlUMxlEQRL8CdTV2xAcbeXF1cooEPnDZiRgns5NcwnymeP7k8V1WzP8Eaqc9t3Dm9ltOS5CIPSpQmroMh3bSadY3sjxF9d0wAaJmUW04MoGd1QEqS7nJeaKrFa/m/tCiM1o4w=|Chương 782: Tàn Đồ hiện thế (đã tu) ;R7xJir++8aU5vJRtwGOflwGKUm/8D7bmptRtNsv1dEXUnzQKhUjlDjKfYiqz71W+vuZLwYyv6MM+OUKtb3W9P8yfq7s8+i1Epi44GS18m4rWiUtj0Wvy7ltVDgc2W8aHl70FyKitHAyZ2MuIQBEk4rjIHQSO/te9FPIMjMiWvco=|Chương 783: Thang Cốc ;WM6r0724ITKtI8vbEMwfq0x+ehqeoqGi85W8UMBTuz0y/TAMVTdfSA0u0WpEQWZEXywGL+nV2E93M/pYUM7EEMU1V7dkHaOMuFc/D5Ll23czvPCq+0fXw0KWRCp7A4fbHG1vnHE30X4nmpglmOVyzFE+ON/MAWBwn6JhZgn2yFU=|Chương 1: Trở lại Minh Triều làm vương gia ;XUbEs8Kty/JxlEdgUU1lpCU1/EppdtNWK5tdFO//jnENsQfRSpJyAbDMMoY5dJtcKiyaoYcpPTQNorJMOOQd/R8PNpVMFr0mAqKxNJ/VkVA5H7y9L0Z3BgA6atafhQaN4jD8CyHFr09a2+mrVW6X8219vlz2uQIFIiFiD2qbCrs=|Chương 784: Thái dương Thánh Hoàng (đã sửa đổi) ;EDmsPXbm0/MWl/cgt63Lzv5WKWE9wp9Dx+ALwDtFwWgNSBwvj77IPWsVW0Ayx/KFQylmtHVLsrISmcSPus7VZBtFlekrULNcn9hP8yZXxALtRJzPDzayrDYynpbyxP03QR7zF1+SlGwSQjTz1LOW+fMfb3ClbgWG33beTSs9N5Y=|Chương 785: Đại Thánh phân thân ;1EingER8IBQP7K5A4juSd6yEV0JqvjnqT+fNIE4S2e2qUgBt05e/zesCp5n4KXzvKwjrbDoBa3MLgcVbuphmYeiRHdeIyVtX1242r0O5/FmuzLoGs8rPqDrG/Jnyjp0w3xE1weg3f3gIjTvDVGjB5FTWhX5DTrPPKct1wysnKxc=|Chương 786: Thang Cốc biến mất ;YgWVALXRHcBr3OMfQlxbGEaCWuKqA4tuEji7JMU6qMPdJX6sApvYfWd4bTzGn/MuMHSxZtFRXHNeR8pNZu3aAi6r2xHeF7mIJ59fzx6eTmfV3MUZOjkCKEnQCbPstuVex1vfM+xw6SsMRaUJzJqg6pCdxcy8bI9JkhKEHQYyrX0=|Chương 787: ;IO1UxOQ3soccKlvBKRhG9GDRH6IdqSOb+tiOW0utPPPMvqmh4pqH6+6kXDfV5uhTQxDIfSA6raP5/p/bmdXg4GjJNx0/pdY44E9TnogLTouewyt0vYksPRkMHQwkx52GbhPLoa+cnmHnvucyNhKikSC6cVrjfNgOSv5BcNMAw+I=|Chương 12: ;NDCdIsgTjt8g7oOKlw851PcxhNNDqjqxq/VQ2qLKU8ewiOiPqUjp+Yqx8JbbsXKJMHkTcTk1BPdM5OO+pt4Tj2KKxLbgancXQXQsfrmp3WtFCSW3XYTMQMPJLgZVcGxr0rWfZLMbcfxTVN9lEjwOfEdk4r8eVz6FcOu7x2gcBP8=|Chương 787: Tiến về Địa Cầu ;sfM7hzYTa5bj17fLE2QE5/4XkSIkp0DcYRjLZysvZNc9gl8oxNe0S7L9v1JObJrOx2jFDwnQ67YHR/EmuVnbqGPAnhJJ/PT0YnGltlNqfuIxzVP1088+DAYyeusDsphv5Oktv9NqRVAxu9Eyq+jSbFJXrd6vJyLB0TdHcCHelBA=|Chương 788: Tiên Trì ;PqTtj37+iTcLA2HxeoRsZxGCGd8pUwzbb5eL0JdXb3+QUXeEpJV/p4wWpw5rJ+MABlK4o7G/TRjDYbG2TRndPsHmQnstQfwG+IkW3kn+p4+/fKBEN4/6yRUWI2oZnAuL6xLy/FLqqAK32eG8PJ5icZqthEDofg1Die3yeo6nGSo=|Chương 789: Tiên Đỉnh ;wTfQVEnEuMVor1DurukYZpKqLwIXufJ4s3MosiHs6B5oTyv2y6YQkVB9FpEC92t94Erbh1Qnh9/FUpwXFCK2sxUtXl+2JXfHDcJ6frkMLB2EbNC/z91/4Ul+lrd/NjR/p95IMSkp1dB1VbR1PFpZ9jiNoAwjdSBps5bUa1sfGi0=|Chương 797: Rời đi Côn Lôn ;kJXBRbczdYbJXUwbneZ40xsQMcb5J38qg3hZt8PyfSUf9QJBDjSztL4srxPESTJE2nm5XZ/v0c3xYhyCA19DR+XlrgT1a8vNTo3b360AFvNDJmrlOjDiw6Cg523y2KI4uNvmXmUubGo4LXlA7GopbzX6HPw8W2N9EnUyVDS9qgw=|Chương tiết phát sai ;Nb0aZ50LieiHhQGBddIqEOI4VF7hCycuI3tqurJaW0MGF0kSt6/HTA3U7wc5jpGfyhSH5HXynaNn89TzGyf/bn3j1EFqJzX2XYiXsC/o63584zp2Ww5VjxrRtDUhUZBMIqkwx+kRMiaD2QCzgbFj2xOv2Xl7g020oGWjehUo3vs=|Chương 790: Rời đi Côn Lôn ;LnzOy32EvZJPAYNVDvGHLW9I2TPe3WGg3ZF1ObEVb2/57HVa9TZKaHB5zWIv0x0JnI/M3bv2oFdp/7tnPnjjkefcZKEt8S3xx4ReApZ5Myix7lNGJVkUgPZd9Zsra/FJqDf00aOnzjuK4B+P22tSKC5NljddsbTEyrGRGteoR7w=|Chương 791: Bồng Lai ;AluJcb7l224yxEtxP1m+3pH0T3Ayb9oARrrbKmXdRF+dxDCrs8zdAtXL3Yobf9V3nM55hyGsjj4IU4xng3EgIkwM0JmDgq//nJRdhUy7QVJMhb+wRy6A6v9NqztXV67HJZqadgPgjxlDJXS/ajX5hUoEX2YikNLQDR0ow+ZleYM=|Chương 792: Bao che khuyết điểm ;1ACRQ90dlm7hvL2P4gUgmtWcjkKkob46LOsGVlFrOuBbezz935zBshHkk7FYnzX8SGZeuq1cL2eUPUYyuo9n9IVsj4oHHq7b891RaKKNmoXITzkR0sgJInMiLNIC3R+QD+4h664J3jPLqKvrTSq/BVyNlJ37Y262hXElvaV3MKc=|Chương 793: Bồng Lai Thiên Tôn ;+Vp2NSrRQS9Ji9v3q3o80DnOsH6cLjjXRlpnWRwsgFs0HGouo3WzYB76sIIDjxIvEdwksEhCFZubgK9LHokyn6BuJSwYXT188qsM95SZmBgzV02Z8ckB2L5fqKR67eF8Kq19YGesexAC2e6xyekzQfQKYD3/jf4zcdVVoxLuSBo=|Chương 794: Diệt Bồng Lai ;DAKR4+Qr2AhCLlxXgH9f1ud+WDrGUEtTK29gHJYovl8bgTx3FodXV9I94EQ6PTlFTVJIWzyqUK2McaSa/wS9kuuNeQ4by2HJatY9+qNhKXGzhwDTR3T14XKTAbtDE4GGusgA6Xrin1UA+DOYRwXd9caW9JmeQRJQtwsejbjfQv8=|Chương 795: Hàm Cốc Quan ;HWKM0E1grp+uZZgHNUi5yO0dGyDUxbpWVcDQ675xwwkyhpGHddZFBfpTdYh43zJuBEmZTzBcrYp5tviUHTBQVlg0/2YR+hfUBUPu9+w0WUvD7sT1b/s/t3TNm/xFL2E1PwZvrXCWPSBkUoK4411U/UefsC+hnLJkgUttv9sfnhA=|Chương 796: Tinh Không Cổ Lộ ;szC+NqVT/OpkD+7SJIkKZnM5KJFqLUF2NGO9/bVfMf/t+o+nKvrXS83eZ4XcB3AO6o4RCLiBONLX+I8rdNphG5fYerSdoGE3INoNACrIfjV9Sbkcu1PDN5dBnID/RwoYjypOUlpessyM+ow8i6gPByfqSw1LuDz18OzWIgA7Ro0=|Chương 797: ;Sm19eduXcX6IfVlSMqEHZDN/RTy7brp3ibBSafUyu14VaTr53RL4BFzmb7u5DwALJpoASJ531cuC7IrF8hK5wFe22IP7dWLQJNJ3ziPVerQVDAJw7cI6qWueJmQqdvh52zGAAeN/DgQ4XQ2niGnz0fC1O5UeDLQDNOxqCJ7mRBg=|Chương 798: Tử Vong Quốc Độ ;61nSBiM8Jv4FJXl8ulQKSTQ2R8OUIkTpQ3QZKSw7LGhqRIYNkGqAFJd3EvHNxqXPEVPJfMyc28gykQ7BD9fNs4+BeGUQonSHyH2LdmyvUiql3efCWDmtUFPoNbldLI/if7RLUUYoajewx9EtT+/YZqkjppUD711qbAOUHJxgvhQ=|Chương 799: Gặp lại Diệp Phàm ;CpQwskKTCvT91vnL74qQS4VtHspK3Di17XF/tUUvL77zvTGSKriwQCEeN3iSFfIS9QU53t9rz/zXG3GbhlnYjWICq+Qgn0HxzpDxoL9RcR8bfYWvH0svLIO2JMU2SmeG94jefwzLBeXKKLDd6ywdyJBCohtPF2SSi9ULVaWK/Tk=|Chương 800: Lục Đồng ;U3dIg7eHoFR7vI7aCNYdqNM4j1GYHz1k5EPniCeGdxLkoNJUGCsRvbSQMGdwE8gRzW3JDkVNpCEI84DrOkqn9/K7MfCuqxZx1lPcnUVqKhUBJMmATjddl3q9BNJWb8Cst4YZZ3BQAzOjvPBRXY1kCwmi/h0UjSX8wg31Y86+IrA=|Chương 801: Cổ Thi ;jzwhg/lkb2t8+O2D1y38kcxP3rJk8z2SIip+UsuFKtMGUX/RdhO9318mk+qiFeAYmYOBKFXj02O2IqlfVIBEzhWGjoGKOUUKvQI7PGEsJEUK2HS/E4F6LWaaO+HWSgeUXoBcI2ihruWhpeFvnIIGWfD7OCK/ifkzDmlIYpsCl4U=|Chương 802: Sát Kiếm ;UQ0O36X6ehQ3aNomZ0mHSX20ilxYsk6nCbc5YLijlWU4hq55/Uu+Sy4PcsaT/A25lG/EZT212o66P5oMPnN04t93KzMiVFw0IAH+T4PQjjBhGmWAAyJpNGPbzE1N3f9pa5n69uTxijs0jj78qQo5kQrNasoCRRl3tqNyrKfVvok=|Chương 803: 6 tai Mi Hầu ;77JugMxh7jlDQ0poxElxhHb97CQLI6FtAZ0agIu0UASRZvVbyQUwvLjqkCgMN+kUdaZEhff/2yWkmRagSFscdCSixodLCGOAq3gVs8udGJVb589FDSmVh3cN8V3SLpyprnbPi9zhnI4s5kvviCxpER13tTUz6hE1XycJ4T5iOwk=|http://truyencv.com/sieu-cap-thoi-khong-nhan/
Từ khóa tìm kiếm : Siêu Cấp Thời Không Nhẫn prc, Siêu Cấp Thời Không Nhẫn full, Siêu Cấp Thời Không Nhẫn ebook, Siêu Cấp Thời Không Nhẫn download, Siêu Cấp Thời Không Nhẫn kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20