KK Truyện: Vô Thượng Sát Thần prc, full

All labels

2018-10-30

Vô Thượng Sát Thần

Cái gì là thiên tài? Vô luận bất luận cái gì chiến kỹ, công pháp đều có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này liền là thiên tài chân chính! Tiêu Phàm mang theo Thần Bí Thạch Đầu trọng sinh Chiến Hồn Đại Lục
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Còn tiếp - 2007]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenFull - TruyenCV
(bản dịch - 2007) (convert - 3179)

Cái gì là thiên tài? Vô luận bất luận cái gì chiến kỹ, công pháp đều có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này liền là thiên tài chân chính!

Tiêu Phàm mang theo Thần Bí Thạch Đầu trọng sinh Chiến Hồn Đại Lục, thức tỉnh kỳ dị chiến hồn, Nhất Đại Sát Thần, đột nhiên xuất hiện, ai dám tranh phong?

Vì hồng nhan, hắn có thể huyết nhuộm thanh thiên, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt. Vì huynh đệ, hắn có thể đồ thi trăm vạn, dám cho thiên địa biến hoang tàn!
Chương 1: Tiêu Phàm Trọng Sinh;xzPH6V2Pv6JH9q+IpebS0GpO+ys/EAwAvU/fXh3DYeQdJAJJ2wQTk6vi8EpeZv6ZWJe/5zCX+qjBfMvAt5rhpQVHVHMkbKdVeM2TMNt0+V3tdl/y+pLB8CWU8cGRUGx3gVIfmj0IsPbh4W2cDrojZQM7ek/tFDAc3lIgEDfIVGA=|Chương 2: Liên Tiếp Đột Phá;KD9izWVTFcE5bqRhqrXXYDpWKYvSbjnUDy+resHxKHmLDmOOF3nuE1NUoeg82aU9Al4qvwAgYRTHRlSm1EmVY+A+A/5fRtT+JYsfEme416IEe/ZJNDym8Gu5Rg3R/Wmf+cg+58mrK7046DhGeIEknYvp4XuWL3Y1QaY+ebaFuQ4=|Chương 3: Vô Tận Chiến Điển;PROC8dLsNUs+HNW+a2P2cIXxfhxoxKUYcALtmw4ui6SNdVVm27ioilJABmKbDAF4GZH/nK/cdV2lhcOGEEtDaXHpx4NmTcUC/nq/Dg9/QC4zjY1+deq/J9vxSpplAuxR8CS0xUTOTaXwBJ+p/IFT3yvgJEPhdfgr0wg0NRjeqNM=|Chương 4: Đoạt Thức Ăn Trong Miệng Cọp;7tA+ORSAmBzuwxN8e0bYNbsPgoUzcEJUY153RAVFogG29mzwfYFOzAfSl34zeDPUUUVNzX3RkcuOJlcjwq+zT8KCMrTCxwTSrlp2wLIBxLXAEHAjEVpRcqczI08YRPuk4/nLpjZ7PXkWrF+shz7X5O5itX3yLAWCtloviuMr5kw=|Chương 5: Họa Thủy Đông Dẫn;boyOAQFWoyU31ER6zdv+59+O5VvDu8F4ALvgDMMLCkOx4PUxtdwsCuLzhpqLvFqAlBBAjmJPE3QBAKaXGFIukcGOiCuPv3MwRdeFJgOiErDZNPWRWrmT9PHy+ACgtvbU0eEDJlb2RnQSNOZRyYO8WjBit35BFEzUhqB2ouxgxD4=|Chương 6: Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Tại Hậu;XD624aMx1VFZhiP1MXwmseRwTTlgVS+yIrR8ucBWQoSxx9A9qGRkg3ryfTVMX5vck9EZu5GTgq0nLbGj9/f++CiYCOsawGr82gMKHdYA+ytEzGOwuGP+qRiTnNCe+UQMPz4qu4kiIxL4SAs7+kf5cpii/hN12EYQU1JogvVna2A=|Chương 7: Trảm Hắc Giáp Cự Mãng;oDyJTT+Ea80xPtKH+NPuKexFTpRAZ37LHKRrNKd9iLPXKMoYX2h4uSYsx4+MoBHIWd4nWVF3iILf+G3e4OWZlzDRwHsl7mheH8016EXrhqiwrVo4kTa3s4oeHkvHOKFCFYyFU+jfpYrRi+G2fp3uWgDChB5lT24A6Ai3Rw4tMX4=|Chương 8: Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn;4ZUHqWtMVL2Opi9YL9LxbHzveelW3IdAMUqZCnVVbHU2suJKUUb2a0DzIWqXu0QypRKieRMk7yhpy1xEaB21BJ3ed4W240gitmW713PO1m31Pe/MSXYrsv9A6QK4TkGPWRY3AOif7ABYdQ1jSbaF9h8pChCbwnR9l/rOEwyrsMc=|Chương 9: Đầm nước gặp gỡ;v7hllBa5TF1HBGMd6MCM0+2ma1xOuj6L+YsnWSlNKaFra8/KSg+jEJl/07U9L7Cv4dslr6xjfU5vb54+WTy46zlcIlY49eVDO9u5SSud1W/qXyuliFxWBB9WLgLJ5w8eWwhzxX738gXlHuxhwyIlGWydwVq1RhRTOK8duF4b9OI=|Chương 10: Bát Phẩm Ngân Hoàng Đằng;Snxcke+Evo5cK1vDr6w1jdT3eRzAB1sM+l8XfRV0Mmgj+loFlvpn6Yd9Y/MWNnAGpSe7omvfHOlbxo2fIk6Wipv7W6+ZuLSSPsEYyEHZcK+guWz/l/btrNWbs5Dr+y29CjT2Hyhxh8AQhoBhVqyuUg6rH8yG8+/Tu/gqPoAFAaw=|Chương 11: Chiến sĩ đỉnh phong;U13C9SNRVzoAT+2UiQIrd3M4Oo57iQ4Bzveb7qgd1MTpR2EQhyY5n3zFmfc7TePX/nHWdXnvOAPZJZ76czVGJfJaQo7tqfRxeQeMaEZ0luSWZcqdqHwiChHt44WS4VJOBL1In6yIxAoCDB7jY8ODlN9QWc54vZSugpYucygyRjY=|Chương 12: Ấu Sư Ngũ Giai;pqjLxPm+JX/rFmopRP+/M3QySZzxD6oMixYHu6mtGNG2Y1kO2vyc31KgApUm4vB1Lgkty/h0dAMtueohwhQHzmXbDLdPhc9HYUlwfPYrsg6OfQQHg+98wZ2UmSTFJosIIOczeruqlN/gjqlcYaGNOJm01H65CfvGCNYrKPUJkUM=|Chương 13: Bất quá ta thích;Yc9sC3vItCyXtoMou0nBwtfibDefFkvzGpE6IEcqQvAs6dhAR/QVhLNw2WdZNYVRDEDJSZwa1SS4iHjcyApY/1mtiU7E+C+YjOvM2Pm/kii4le/EtfG9mGpuWlS0cYoYs5U+nFk70rzPSaRxAc8Ztsq6seJYI9Msn4El7xgfkKA=|Chương 14: Biến dị;MraT4qw6l8GtRHi5+O5MdNKQqDRSjdu7i7QK4www0WcZ4tVN+JpOBXjR4YBhRQGl9vpBzWrazgdvbJDstMpwrDCZDEy68+Uing6q8ineEK8KTcI7oGgLfMlAwjdZrobYj56g3r1dE013wzZkYKsfUhjtAb3REKXCVuJCtKkBTUU=|Chương 15: Bách Niên Linh Nhũ;uiu1xAhbjv7Ybf1ue28zSrpzchImutseZqy7W9N6STTAYbhDiF+TX5FhZg2DFWMd6m6PKUmws4Rvu1zEDxDD/dtVCJ60NKYjVfVe7ELZMAdXZx/sE98AayJ9aAkMzfsM6td+XaTOe7Xu+pO6gMAyOEReE+cncUVO5NPK6lwsEAc=|Chương 16: Đột Phá Chiến Sư Trung Kỳ;awtEMAGUKwUDKFPQOTwh3MXcLwPU91nedXcgl+nR7wuFNiKA5PEfO4hQDZXCEI8IjmW1hv4K4jphyWJqoEpdXjv0N4BKfDsGM7qEpzREDe2lHsQrcuh0jFNGwuwtSKNousoijKubL3cSKoYPixV0boae47BzvxnliGcHefsUaV0=|Chương 17: Tiêu Gia Niên Hội;nPBGOAod8wRvBUCH0+GfKsB2kqcWpKFzvFqN2qt3OXJcEb8PLXoQeMCOn+6Jk6DE7N7ca/Rsy+peUQhit7c1qy1tUMPZJyGsIcDYr0qxVvx9d1JEA38omDiE5nO3JlhUcd5LQCPmHWMqnphb4k6emJA8dmBDYQjSqpuaDm8evTA=|Chương 18: Cắt Ngang Hai Chân Ngươi;1KWdLCKHK0V5NJoAWwQ/huNowsLZx3G+eHf2YlBNG8IOg5JFGn8F5OA/wL4Mfju0bMHITy3a1WK3tU65ZrZDeCQ4/j5xHHQeOcDWLgvv7limugDcTqyk91IfwRVtyI5IPWFkJZGBLwAR1XpVO0AmbSIs3lsHKFs8TR4j9kEqLvo=|Chương 19: Chiến Điển Diệu Dụng;M+ysQ1UmfFBjCdFMqQfQNmgYpgZ87kYh0AtGfY34vCcDParQGfrTuQ7fgf7IQTKItvAOGt1Al7kkobCkfdmKyF7nt9LbQIyq9O40is/xJsa2mNThGrnlHiczgJE6Ehfd8CQgXnyDKU0dBvwS3R2F1xcApmIYKsng5nxrk/HSSiY=|Chương 20: Không chịu nổi một kích;W/gpcU9BuA7mSIwelSw5yCZO5903umHgh3+vP0vInN/evT0rNwMdPU88sUEC2GXTmvizL0vZzXTSy0EcMpU18cs6qFjd3ohftoQNXJ0bFm/rFXASvLMEAEr0e5JhfV3gkLDKnbW9CAx9QXmEH0fISh237ax5mKDLdVmLBujyt2o=|Chương 21: Một Kiếm Giết Chết;I4KDR3fEPQeSpxk9cUmGN6xWKK6p9kmGKGwqzmLu5VkNmGWdx1VQEdZs5fRIObF7X0z2iVx4C8zWd04jTb93Oav2I/FLmhtP2fiiyZrsYc2PrmzOC2Nu6Uyuv22Nw7oFyPK0gQWwA0LvK0BzRGXG1krELbcGN0oSu/G78E6p/1w=|Chương 22: Đổ ước;OBcVRtvlRb++VJLWWele+K4dbZzasYmmQ6tVfJJbFsVtAjxP5DPxux+JZORnB92LZQIv4RO+QqQdhyTkDyghtU5yI2SUB3HxFAwA7iGsgG0oQU8wyPJaUZCsXQIOv3fmxEaKUAY2F3X0ME/o76xxbm/LwKZ5HMAks6y8Gt0j1BI=|Chương 23: Chiến Tiêu U;FwmTuwsHAKdhHI+C5aUOwjxFlk31Bc/GAchk4xHMiblOx9rdpCXE77uc4qBGPStoWi0sjauMkWp3qnT1Q2MPdFSY+CCBlSV6FlUbe6gUj06F/O9lCd1gYwHtBawOxCt7yj2X00+YGsDod0qfrZ9MEpFjc1be9Vf88A4XyZ66Kh8=|Chương 24: Muốn giết ta? Ngươi còn chưa có tư cách;FpiqGp+H/NfBLKVZDegSeZLMiN8AnmshXhZZVzyzdeqrkdIfw1UPoxi4I2R+nxMQgvC0ipG0JXs1n7pIz87ymY5jCWpGVI0Tek/Z1l7WSUBFM3bFNJyWnWTz+6BcZYBKm4xHCz5eH/QM6rwDVktzSMxFs2RZpIrTzRCb+Z3lQL0=|Chương 25: Lửa giận của Tiêu Hạo Thiên;7zZuAIZgyTRMehVGhJGD135FzEcPKlHEdW1XYj+z5xXrVrWpaN0FVHh+FMkq9JJL0eoKw1ff72Y0KDOW/L230MzSmbdO3tyWtdilaV0laMrOqh/GeijHQUl+bMf3xhlt7LqiZSsj3alDYDflmJYUtzGwoTGpFXFPW+rx2ccQ0Ec=|Chương 26: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt;iEAJlE1g7TCWyKrK506kMNWRKu2viUqzR96pUd4WbrxiHQS6NDzO1TRPuVX0G9w6EFcwYsCqvr69zuRw/SaGuyCmvDu+XPv8CQAI+cOjT9afz/+pzM2Ak4gn1nCb03ISZF70CZ/Z6ofU4ApEPmo5UP9xIZ/5LR1OjO+aQLjtmcg=|Chương 27: Chữa thương;gKlOa/JDgZCjBf2jMacDXrdCNeqw0tKDj+L2wQHofePbCumTLWC+PF9ZRFk+lxXuzOVZZgOJ+Qj8qaBzuIcqoEiMuGI0C+wVGi2V1+HqRwy90AGIcU9XJIiDMiI4HdtuZjlUzXgY48YOjqXI/dSeUJW7lqRMndp5kWEgzAKposU=|Chương 28: Đêm tối tập kích;w3y6jcFBr+w2dfGgzAFTjBzV8bJPf6ngJ9P6Ls33KF9oPzICGf9m7pheeHpqE7LkOAprmQOp5tprDzkJIqoh2lXRpRkQiOkZ7G/GMOljSFjqkhG6JkffLYOvm3/gmf1+2YaCKm/X/QmU7BfDG+krXASiKVNhGcItZWyLjX8Q/jg=|Chương 29: Cửa thành nguy cơ;h+jR4s3/1DCDHvB4LRiDl77kexwTnKVXFGVUHQiHkHxbLh9VMaPjlvtDabMt6NHUFH0YsKxGO94k12DB7BLIUPcldOrGRvspgT50ubQ0igACli3E8TsAUqnpIEOgoWtdso89pcd55Cn+RcU3CEvog7Q/yL4yrClUD8392JvksdI=|Chương 30: Hai đại học viện;hbeGraSAasRoAarEUVPFDStEiCXiWcKddlrmQkZzlbwnHTynqUiJTfNb218ZUEzbGMo27ywk6cZoC6zhi/eCy8uTQdugMeGd0XR8SjGU7AbHm1WEL9hwCSNMmUVaU+YaKNIA74o4gPWdY8dhR/tpv3U6PVWkcuDnxVcSm5oG1QU=|Chương 31: Yến Thành;/IIJaBDY+NZtvc8nIgRXmvcjgHSnD71Lw2FS5uPEEc4O3ydI5Fcv2+rr1DBUGtOH0aoi4Q3uczWMgrR9jbIFK6YDwjqGELsp5pds4IpKxff5xjzQLTOdLl3fYiXPy391AC1boRvhwRWKLaotb5IcXRpHQJhSlfhVnkk/9mtR7mc=|Chương 32: Tập Sát;oepDPSlFHIq6dXaLx2Q4nKQKjOESBhzOIc997WIBIcue/9j5+IeSB2BtoKTPSWXj1mcrBhp2Sub1BhHlNlimtxRe/mxHxiWfKV2rTD2NR4y5I/wWApIaEq8EHZ2K9Aa3M8HtglokF0E/zQ4GxVMfyB/cO1D2px2I5Igx75voZ1k=|Chương 33: Báo thù bắt đầu;GXKNiHbEeQQ5OL0xwCKQl48nj6TMHOeuNFmjzhqcLr5PLYaakfQxvzzmiKo8LK7kQF/yVxdg0Vi2Zbmdbi01dAC0R5J4NBLVs0woKGT934PcLaNq09dLLRUJBZz/+zINpOx0gmj0fYeNXAejYDjsT7psg15Cu1B3rud2ostb0ec=|Chương 34: Tấm mộc;J3z3Ydh1+5pTHxaL7akRVeHP+mU01o0V7lRyi6pc+nbA1yw5zKUaE6S5B4654ncEDda9gcPKMOP0WIU9fR2+yKKvoveaKVKti1Vtwb13cdGlXRZ2rHlpTlIzOE7hOTnq1OJRt01M08S15TTk03XiDyAGMhWEWYQnf4pIjjUTjKE=|Chương 35: Luyện chế mỹ dung dịch;dGjlR60Z6gdIguCXqHxPxjwtvw0T/1sTQZUcbiD0N6RJ7F/xTW8rxHcO83C7k4u12xny8+ic6OfbP4QPCYq32x0BJdCSZo/eGpOXM6YERi/Anyu61mOB/UfSpSwlcGvroJESWagDceLv/4XJF2KVTO86uLnexaMybQhuRBB47aw=|Chương 36: Thế nào gọi là bá đạo;3Sxn+sBcv8BkgQZ5tAleOY+ikuifAIN9f5AC8mm6amaMuEw3zdf3B75xn09xI5aPXbCqmf2E+ADkxGxf3KEwJmZSL90lMJOynlChn1qGeppz8yFKpk0sm/2vOgV2tfg7D2RCqutQsjeKZgQcWif4LVWthU2OC6PX9FYawGIlGUk=|Chương 37: Nhất chiến thành danh;xOxTMm4WgcAdfWFIPBbYjoGnIpucz1QLTutaZFQ+BDIMCcZx/b4yyx03HzdxzbTmo4gPwb8jVEiOTL/Bex66S2DHvOF9JY8D3NitT84wgkPbs4v3aneFiwuRBHX40NnFP5hhnSD+BPca7ISGpnh30eSm4onyOiiSLcYht1XV1eM=|Chương 38: Chiến Hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu;9gezMekgbijL93Rmj9Y1GLwFpKXIy0WVnzWWFILBvn63ga6Tt8TMu3Gv6T7twjAODjNGL/lsEVqELpY+yWV+7z/WtP3+oDJfQY7vnCPyrNIZwEZpxTT7U/AKqJTu0d91hQIfc5FiXJYlVoVSJis5+fILAIAWMCHbvAETgtvTtek=|Chương 39: Liệt Ngục Yêu Phượng;0j/YqcnbnjyoZnDmy2IpTPJ+ueCITIOD3o7reASrJiFn+hvyebfESj0DcdZRD7BbSdthxCLz+kgSuCdScEJ0ZK1d9vKGfRTgyA262VbJfAbXjiWR6A3Ridj31mxgtlafbI7uotlhLIr6L4L1HYMYwVBwXv61PQ+eXCcrQtZWXL8=|Chương 40: Gia nhập Thần Phong Học Viện;qy5XnvuPC7eOwbPrDkI9pwtrzEsPd9jkU+CX7fubsp2prUd+K7y/DQgI+rxR3bnimwnLuz+sCEF9uuhktp/D0c58pC1OvrHixYma8S/s+S20Uc+c42zqyy+yLXFItyV3lK00u2wugpbgXzLPkHPyHbEiuKoru619l45ukoEpe9s=|Chương 41: Thần Phong Học Viện không tưởng;+AEru6e4M3cjH5M01iVnQ/EmykGhL40RoiEiJHwz0pPyWJQzmzhnxLBrpePIAms1Q8WSNVjeZOpHWvxDfh81TfECfL4A9RZzKKTzlKjwv313edLedMO/5avdMEjZkq1r/mlFDW1pyQZAOM1lIs5mWTv3MuOLowb7HHEskPbe8aA=|Chương 42: Vô Tận Chiến Hồn;8cG9iogQSgJKiURDwzxbOH0XMRBPQ2kKaBwOW06WWgU91Eo/3JabZ9zTBdDFWPdDf0cwPYnA74C/fDtecFXdCNKKsTsZNt6NIgWjXgEH+VtL/AldSil+uc68qD5tB76x0eWM9T/b6ahk4ad6VIzqX5ulnb9BzxrQtqPVlSxGfcI=|Chương 43: Vô Tận Chiến Điển nhận chủ;uPbPj4AUMGmWMR2XGgHBQSgPMkRC+ebwoLxiLuaYSl3ycc30CKXj9KNYRwT4EUw9eRgQr2OnVziGZbjoa28K0pFh8VAzZ5mZ2+1CyWbsRUsZ/+hbmX7cA1U+efbEiXf4O03TjhVG0ejtZszAbQQV54p7PZl6K+kSiypgz+bKPlA=|Chương 44: Phương thức huấn luyện kỳ lạ;3bjn4+rBBfVCxs/tHbmVsI7din2bDTEmojv5JpMZnhUvr8YCfilOGE7pHl2+nwc3eXrJ1g082JHOPd4mmSHd+JZxNaW1UMHriapO4E3wrHP9H1D0sagx2KrvHABdsOPuhuzDXIpKVQ7H1lUJj09ygu9ZbJ1aMrvektxXEwEFdv8=|Chương 45: Xung Đột Tại Quán Rượu;n78ObX/UdgnDYst2wIAIu8oW1jGcHPvc2oa0hJgcTpH/4z/eaipELzxv/8l+WCI+/xDCcJ2fxb5Tbmsp0Yo1jXqX/pryG9qsYpupgX8iHDVmwLdRtgvOxpVMo5i9K6IP6M3baFoBtZ14EQTCxxBUCXc9nCEQs7L8p6JO90iNlPA=|Chương 46: Một Kích Đánh Bay;DeL2azefMbVzegvfWX3IDin5Rm/WNYry3G+s0brj77bkQsOuZUpV9gDZST1PezQRMrW3psCBwK7tZxfY1wfE8dWpmH4uzztKhi16GYWTdhPCmBdE3iNxiYwl1JubspIButMpsI2c+eMCQ3yfgohuRNZqvWl8ZQPaWqLhNNkgpyQ=|Chương 47: Một Trăm Vạn Tiền Đặt Cược;gTL7ukAc+q49jWPcCX2nChWfoooCPer+D995T1zEtOvHx7NyL+Bbkdo7DyzdMCJ/Vc1JgnTmAiz6RyryktFyeUzLWVUyhBUrcO+fO7N/hdQBQS+Iva+zA6FVTMihhnYMvdN3LlLut+1R1xkIorjXPu8CUyHvetyNvfvD1TgBLak=|Chương 48: Chiến;UprSVmdAFgfpAOqzTxD/+i5wNis51I6NQ0TYSIjvgNeBAqJSyNUHpBdOjfZq2E4psRC3mXyRHjIlyo8dG918kMbirvKuQJ4YSdf+MsvfftsZ2Z5OUFVYhnxT+9Sjz7e5CRjlUPdt7b3KUVtooXcBYJIj91l3cK+RH6x3vK5DOho=|Chương 49: Cuồng;D1j88NZjVWcjRXjpTv9v5OgvV25f6Vr0Lx+ijNzCxP+VAUEv4/Lf3kSP2te0kSlSzUlqzoXf14WzHYmm4/PLprWYqs3mycGh9tGXEuBeAynQcQgAJKGzU/bxClMzdzYyVd3duGJke2JpHKAFoSr4JOFSvEIL5TH0XeUQNYmMpqw=|Chương 50: Tuyệt Cảnh;/zuJwVy9srZpK+FHysMrcQCUOkD9ujbO35SROq4GTMnCyORrX0QJjCA1lPPK15SeYSBLn2eaZ1Cz2FmtDFCg5dkUyCJ274PBFu8zRYP0VSdr9GGA0qjSO8pnH/ScncD7dBOaVsEUN6shfD+RNyY0tTXlQU/STuT8S/HXT24iCPI=|Chương 51: Không Phải Chỉ Chết Một Thằng Con Sao?;oti4QLkSSCau4/NSYq0tGaGItgFnASER6d6NVt5OP8TaRaux+d6ZVPRnEVhSirSbupBdLbAEHFxd5ux6VQ8JAIry6DwO4EzAB+UuFUsCzSAsjO/YHBWGIgeH60yu9v7P1FZFBZh3/QGKJQkHnoKHg0OVdYvm0P3c7pHw2VcE/n0=|Chương 52: Quách Sĩ Thần Bí Ẩn;XOlXSeSx7NGp5wLMQX1ZCP1UnGW6voWU9lGqOSxb2LIfnKLuW1XecpASWmze3ntDgBseEf/l8+97lqTzrgDxohTP+i3RUvAoegq6f7IIzUo6ca8nxGd7IPng0dW4JrMuz7xZY/0Cytx3jVsI5vNAOztWk2I5NhllmRTAIiKAkgc=|Chương 53: Luyện Dược Sư Công Hội;RjderqwojVSfIoLFqsQi8OxFT1KJNP0Qv2yHt4iZExhk60MPDgQuOFgtbA3xY+RzcuJ8h2u0/RUbpnNpPGpEVRqMfV1sx7iBUauUD7NNngw7C2Z+13pAddHYA9dxKpB0rRePoRSWvSJB3/YZMnLSqwaCdViOfzFPX1KHFhoZ2qk=|Chương 54: Kim Châm Giải Độc;xxqEhQNAZDmBGoGncOvWqHivH2tUPJwIH0KRSAvSWP2IxGMVQUW65XS+r7Co00YmhQUx2G+wgcrlprCzSjmZFgE9oRoo6SWeZZC0+QJ8BN9og3NrrJDL/wna/WRgDF+f0w5bNWuaXl/GtetgkoRO23H9hVY6T2fxk6zvBLng/pI=|Chương 55: Mỹ Dung Dịch Thần Kỳ;W14CxvpZ4eYYKwKqrikgvrxkyKefpdb4RSEcjS/lJopuuAdPU5LTa87dFM8F+W937XEwnv2JF3HQ4lBUcwGuH7zY5etnpZAB0RxBEnLHUAvyvU53oCSjaMzcrO46weUGrQiLWxem//XMCdkgON4+jlcyziPoNsdb8jdJ4IE2Td8=|Chương 56: Ngươi Chính Là Bại Hoại;KmeNdv3ccjbTR1SP0fV62NESgNnzyOEzyaW5eMA/oKfJI8YEDt9M78SF3O9MaTBkh9JouKkoTVAiJa2W8kXTvm8EXvM9OmJcN2XEx4zv1h21WwuYGawcv91vCwmPFJlYiXbPdD2UDzoltyKr57xJVtiII7gagO/7SxdKG32N+Xc=|Chương 57: Hai Người Đột Phá;s2KdihUP2otD1/V0125mLyctNYbE69v7zprr5U7cmulMXIPS9ZruxHwY0pIhNXGbg8AIMkIER//3ptDmpl432uqyGg4xuzP8bQvmKGyQGh/034wF0Qw79L3zAmho79hhXQUIsMWIWcOkR6RvxWpMPRyelv2p9qp06QGQe6WnCiw=|Chương 58: Lăng Phong Cường Hoành;bcfzMaY+mCsj+gQDgg+noH5VEKf4bjcqCK4WOmOXINSCo7OKjQS3tAek/4BIpG0hnAquAED1ZPvbW8G/2pyK4tgYeOgokcUKbysYrBCBy6PDttmBqLJF9gxVacl5C8bd8aP7rlYH8EnoUk4R7z4vpAIHSkmO0YMxK8TPg3iar+4=|Chương 59: Hoàng Thiên Thần Âm Hiểm;UC8DE7C2NgeUU/YM+w04MpjMANhYjCjNzht/VsNhe8KUZAZWqsKjlf+rEW0n2Za9MSeTWcXdgbilJnHCi3gNVILmQ5UDcqovdI3Zl9kzod8bxGGg0o96Zgm8HJ0P8CWKiH2vSE2e/g7HEcnAPSOlKewjo/NFLSzC4oa+9fnxiW0=|Chương 60: Bá Vương Quyền Vs Bá Đạo Thiên Quyền;BKHljPaReyIO0AAQiiFp5vIkaFg7wEtvbdvwDxiywMjyUbCmeEV/sqW7Bd8+58BTUJUjbRoKWpIUgAIbCdMztU7AIRCKNtI1xaMj88dwUgrgBC8uo00V0dfWTG553gU0QmfNhj9MeK2jAGs+1//bYuH3/ScYqGuTxb95LNScChk=|Chương 61: Chiến Địch Hàn;DZmJN7p9h1ItlNGr7SU9GHtxPz1qUREzRYCMHPvlTXLxbgmJfq12wy9iKmEmA8gbWum+VjN98HZBqtuaGWK6C+xzNHoWF7cnPmjgCkD1mBu+dH6BFm+JNU0hDPjJMx1YIliiDvmca3rf6F3RMF6Ev8gDzY+r4ZkhJnzDawFfvfk=|Chương 62: Khinh Cuồng;WMn2QJE3QXO416nTsPMZ/+aTSozfbKums0fxnnmk/xxGH3vHXt+T5wXASrcseIfDyMza5KGDz/tNHsZN9tEEwGHoL8pfgS5ipx1w2S6uIkVaFqcWyekrW/RbyeYGv0F6kTiuLdqVGevU2Qu8aayz2wUtrmZEmdbyKsMuFqm56NY=|Chương 63: Đột Phá;U3XyYiosa/YbKeILTfaw3NFANU7AxxO2afLKEyPsTsbYYFHSBWf5u1orfPTpjgHbEku/qvc0C7XHlNskqVQ9JU7BrtFAzMVCJEJJ1C1Ahhxgt9Mt5aHj61CdtJACLb9t/xC3i3VbpFX+0RTQXXevDsnbD6hP8GigeFMGAYeD7KU=|Chương 64: Thiên Phú Kinh Người;AWLvdWYd6+NFLpXltYBE6jzoUP3wDeHnYUk3GqgwBOCr+/2rSsGvHPgKhilUqtXaeRJVE53PkJoSNcJPWShT3biFShBgpdoebBxSx5x86HMtRPvFl0M4qElA14s3YrvOXauqp/jV01hqdGBOsw8F+r8WAgOE+WdC3bIrWTW5mbo=|Chương 65: Dược Tài Đến;0Obw7+OCwmFRF9mSGmyC5zvs1LdJVNdUhM6K6OGooYo/I4GLXntjmdH5mecfbQwgIwHvfJnZN/PEkILPBiz4VdWehEB+d4RB+qkhp03U5UFS2pddH505KQU1ltjhG0LbLmoHtjFU5y4fJH9UM1n7U0FkkARkoOCVehUOmtKpQn4=|Chương 66: Quyền Bán Hộ Ba Loại Dược Dịch;+oXgg1xOawOEYkWQSbKhEzvtAyeAsf/2zSpaJxkzz9lceDtjiKtJLFDRWuJ5GcGpYHfbe+DQsIlgRwphIq45vCteRd9E4lUXq8ha0B2qbfMIiALIya96egg0kn4hKwLyIB8aqlsKYwsDoay7iU/2GNJM3PsDMG2M5057UJHA/fE=|Chương 67: Tiến Vào Hồn Thú Sơn Mạch;SUGMVztoAsP0ob7C9VjWn6Un+Tq9DfU9T4gx6rhZed1ekULIQi2NidsnZv6g9z02Uab0eYofWTAx1Z6VGhqKikxMxmPcXt/jHPYmAVI+k34CYqISUpuFscr4g1IRQ9FC07bS9LVl5kgvsuiEdtThwaOcHqZD2JItFemq8jE/Pjg=|Chương 68: Phân Tích Thi Thể;YiKb5vxX/eZVU870KEEXRBXJ+uD1uutRmi2AVMjskjfbF4EdYHW3Y4CB/ZPcxm+xD2bQoL4EtnGfDZdXgf994PBV1idPsr8q/+3MdhOLUUkdGpEO6yq8knX3vS+CekiqCvhuczlQrAgiu/SLmYNBXMeioS+8bmhhqZ7udUMnloI=|Chương 69: Đàn Huyết Bức;ZgGGpyTDl83wuKtFFeYFoYnTEQquHs/AV9tfMGxnxudboK2slzJGwMsYzvzxAKulnqi/uvroS+TSkagqkS43jTQXcavvSzPgRcvKx+DSxCDwBFZKMGPRsJP0hVLncsO9UY3Tfn0zD85gTFCYlZYrKWQYTh5tdJnSUqI2IBYspGU=|Chương 70: Chiến Độc Lang;rrUnihFQxqaelBOE56n8bwnOMWdUQ7uH/k1XkuubCWrgSFufB8dIeKvdPVzBhltbbRWVn1vCWS9gAOofmrodK0w4wPo/VqoPNwmM1j1pPR++VcTjl4Na6EZFsOcbmWa2j/AY5JOtapckbDvjsE5g5R0DTrej53ySNksaP18Zh1s=|Chương 71: Nguy Cơ;JLtqoePZ+0sBgaPeXEGqrhrHU9ZTZcDXgX3szZJV88qp8jlRYmybYpDAYGJI2ih+MwrdIhoGFJJi8/6x0NHRGnTJLfGyOP1ctZvrmzFZYsobUlpT574J9z0R1tL54DrJ8AarI9FtM/PdlRO9fNfeMAckjEuQo45e785xnnuWQF8=|Chương 72: Phản Kích;J9tYIP/JBZYtgi6bhqejjt4s7nY6C0tcqER7V6th3e1h/JHdUabhwQ+wUEet3S2zruODpX3tLjbPcfVWO3HBP2fBBcJ8hMER1pQInx83ZltFlBb2LndvSSDt5I8gN5pzmn2qoNN7t3QqnRlXih4L2VeBT0Y3KcdftZ7zJFJUmu8=|Chương 73: Lang Nha Tiểu Đội;nie6bP4bqsir+ZeM63fuQFWFpAqDT5p1U+vM95ZfqA3lTRdjNRxcwa4+acuEkPiQhqekx/TvwZC6I5pzVidtkdGfL5yq7SDxysWcqBtTAQGGV3MGLIOkpYAdu+T6rOhKrkqpx3XSLXSewIG17qxOhC1E6R0KieHxmGD7GVa7ETU=|Chương 74: Nộ Chiến;bBGIOwh1/S8JFGrE/7ke1cf+tF+F8wHNq3JtPPB+H/WB1cQKVeaOnCNo4I5CYsPMo3xurd4d/J8zWTzXq20VMLCQFF4kj3ou9Stg27tFVc+LgoKHVmnq2M1B773L0FItTAwuLl5FcQouCR3U+VY8NafxUMe7ic4wTnvZQzfbd1o=|Chương 75: Giết Chết Toàn Bộ;fZztgOss6ngLHjpIxIxPbXyNy+qYbT8kHCFI7+zhP5As9PdyyKIjwB61ijruWSP2mP09k+ss2U41rfzOFsmXhzEYESFfB2FiG61Bdu1r/oLnr3m0l0ILzLuRaz2STnU+zFzICeC1KUlPK++9YplHQFuctIi1tSj5OXM9NAXttWA=|Chương 76: Thu Hoạch Tương Đối Khá;w8ZxabLy1zubt3SMRJ08swC9umwN+zLuqHFF6r32w2r5g7fu4qzNlFYppOVE56z1ytf29f8j9DAp6Q+Wmbtq4Pz9CGlAqIv3glb8qx+Xp/jNKjhHOsk2WVKmi6r0J5jmbgIcSJ7iQafMH81UHLvz0FblTqECW4GFCYd0N+w584E=|Chương 77: Ngẫu Nhiên Gặp Chiến Đấu;aSQMbPJkLjJ7hXr8NBeNwjakbU36tE0PkWlUyXfHyMUXHfiqo1Wd010FaGWKaumGthoROnag7yMZVgTuySkZJw8XvIibUKhW6+S6dYKpJUi+gd2ZBfOw8H/kVF8UXUkceLt9YoOlKkD+99yOhgMymXe3cDyfZZgl/HngadJrNeA=|Chương 78: Lạc Trần Tàn Nhẫn;4MK9NPCVSlxGJKlCX+x4N6uGhicqqWoiieI8795gkostptAksfy1VUeMPL3NAuo27yAdk7OdbGLh6BVIVgL2TZFrA8w1bE5M11GmP+PmgI0gzC9Q9/v+uUsQeunGTEmCY1ufHd6njBupaQVvYL3aZr2s7CBAKYQ5Di2O+5UiJEw=|Chương 79: Tàn Khốc;Knq2cQVCjAl1dQYE/46KT2EoC41YGYMZBkJ7R+rBwCkXSvY+uBXaKtYrNm4A7iZHajFg0uS2nWEdNH2sJU/tQeTbQ11ErJE1L/ARZT0mHTMssWpkaWoIX/E/x0hfHF5Q5zPiRMhARUkSjm4DE+35Id9TCu59KgnM39CJCv6G++M=|Chương 80: Không Bằng Cầm Thú;0fEU6z2MOOSElMOiEu/gX1eglXHuvKJ6b5gMOa2PirJ/9RcbTUqOWQ5JBBFidtSQL6E3E2nOG5hhwa/shZ94DmRh3hfneIzK/ht6iJ2TIRfMvNwJ/iXPulxiJ93wYNIbxFZNnslu7gujRwrNphsK2gdnDYnkENC6S6JOQE9hDS8=|Chương 81: Chiến Lạc Trần;RnZzGR6q0LwNr6EHgkniFpAVMgmkNnsA4ygyoqtDzNcDiFQy6cK20DXN30lDwY4ua4EiS+dMIyD0II9RjYId8Uxm0uwj0DvJQv/nD/mGHKIhwGRvCx+Y9olem8GqbDPWRCFv09IfMiKxA6zMucDfc5NSNejD7DRX9Wql0y8Mgq8=|Chương 82: Bức Lui;eTFYTQID0oxdVvQuVQAAjHvCYZSAkRjXimedVGBLxo2z/7uNvPfql5sO1EwPJfyFakjgO2vqqpZHIxcqogcyEPc42hFyxrYHNzxhAZjjIa2bl7NlxQ0skM3H96j31QDlw5pQXG02js/wFcyHJjwIjK5/ayIx31sDAg+DfNcMK78=|Chương 83: Hỏa Tình Điêu;GWXXStXmU7l/vwtAEQuy1CviRrpq94+ycI82G8YDDxXNgHAdkiHG+6JgglOyMRAAaFEvUQK0PoDLyIcpUK7l6j120tICufmIBYCtIyZ451ImBQUQFC0VuUmg4K3BdhaNHUrsWQmCmxzvG6xHku8FuWmYagzP6CAOW8ImRcn31FU=|Chương 84: Oan Gia Ngõ Hẹp;XuapQya4PCsnMS8LFqxMvbKBn9Clfof1np3GIiwWQxN+V98KxZktfjBssvAetMs9Eel8ipKJd/gNfd/wrGzS6uXQVjgT3/9AJcG0wroPRe6pc7Q1fEw51Kmy4ER1qXF9RkssTwx356lJIiNDffq6twbe4uCbtLYzPU2HhYY4pMU=|Chương 85: Giết Hay Không?;2giNz1elDxCv45+xCrHY4EYzV4tH+eQBoDP23Oaex5df4oIsAC7CjDntegOErfE0DsoMii7POLzTdNGYbGA7mR7Zn9g6+7Wdlpj+8k0MD277vlOf3DENrpInNpGRW3qFRSZsFvSm1vafyvSTx3NzLQVOkv8K93OQyIBuBKTqjDw=|Chương 86: Luyện Chế Tứ Phẩm Luyện Thể Dịch;Y4oFFyCYbr+wcFbCspatcgU4ZFdLUob5oTQj+/qr01G4LP/7YITyyVzrQHGZfutsDKbnjrb58JqCvvyecAZ0hpIjFWfhjC1xfjABxIvOfuv7aw9La1wrMyws55kGPsZuzompRQfintftMK3Q/ZRyJUmH0Gh2whXw5VxT+UCr7pM=|Chương 87: Thực Lực Đại Tiến;OdPiWGFL5YTOpT8xfsHF1syOQWBjrjgSlxHuibQGfR4RoaKHR33OqO8ics2PmiV3ANPCWtpDB4D12EbgpJYXZHGhGzfcJX6iyU2gSZCrgEj2SKVr8Aew5fEGnWjKhz2ttpqm2tR3N8wZmX7ytHpdPH0hRaK+S6Y2n1i/dJFSUZ0=|Chương 88: Tao Ngộ;i2Yo7AvuPax7Wtbt8/Q40YYEdLlqNVQqRIlJaoMgZBx+YS/QmyvVvqxIraJVgJTVbf/HU+TR5lMumvA1SpkKkXVcymGCMVBqYC+OdanNHLg5t2DytuiHjIBbKq8SwXrmog0+D3crG86rqBi/WGnhjKWOeZyFfo6TVa26I8PgU54=|Chương 89: Đại Chiến;wbRQZRB0jjyaYKiTHRPKlI83bji9/5n3fNJE6GV26Dzl4C1QhkZ0R/PsxsyM+1dQXkbBKNQrLuzD8xNFLMGMBL2rnpw218Du/6rsUAHESu7EVzMl+gPtUPNRYxL3wMVy/XyCA89qjTM2AFs8WmaswS/SbQbl38n0epKqvUWAopU=|Chương 90: Trọng Thương;sWUARDI8dxDdHhUp86qvmxyFfHyWdfnK4yXlOmsKF4MqKy2q5Z9Hqu2tkzHBRigvQ6YZS8SfNlThEiJKdMu6XUmRFhD0TkLUKLNNhyD/tEoWOkOF5P04/tT1eaBzEp3triFJ1bH31rzerzMx/Yg41mnCFnfwH/1VZ+AZ80xPeB4=|Chương 91: Hồn Giới Cấm Chế;T7N3gOzp72K9JbfTt3rU16QK4p73TQXRXSBMmJfMhjzqMbc9cW3186F38YO4BR3VxMfv2wy4nLgF2zy1up62QjAhNWTKT3BFf2EQaKUABIF3SVvBheVM7Gnm1BG8cZFHcnqwieLdUJRDW4b44wY62nLrIXJQ8pr3kgddGSe1u3k=|Chương 92: Đi Qua;MhdEz+Qg22gUUj0bZSHMr1sAfPkdpTDiRmNWMZwVQsg01fsfiDEyBI+Qv4ovNgi6R+Yn9Mb5RB+RBmVnNVFhbxEKEHeUXifq+XorKSklxi+iwzMuNp34AJalaZYgRDGMoGA3WDoEkkWZBtvpblq5O66L1/274l4GKK4dLTrxZqM=|Chương 93: Liên Tục Đột Phá;pQi9tX3H0fMjrp0GVua+S73IB+kLqnVslg/LNQEQmwpilSbtoyMrBVPhKZ2lmKPB5Xl5LYaoemvnvaGs+9NkQ00WGj6Xj+tN1YQVAamqDyRNSZZHtPGQscdF+6FF+PSPtSEQIuL6dYtTfkNwdjdRFN62KpPtDgpRTFYwJAyssVM=|Chương 94: Tu La Kiếm;/tvgjPJ231NQnsBLY3bPx7nxvrtWMorHfAHM/5zjisrV9/7DGAd24tePZeiKvGUMgzLoa3yWlWQc3a0+9HunNnGyDP2QdyLn8MRARWLLjjaKsR4K1uPmgqpwLag9n7ieWPQgK8vJCWZ+UVSa1JlZ1UH3uPBsC2RWSysynDslWpc=|Chương 95: Phục Sát;C59GH3zr+Zw0ZER2UU1Y0x2pjZsb6JJOg9tzK8+8+a03A3GG74b+UlDVd5uT5qNfZnsVCHovUkTiutePybUnnq2m0xBs7MvvayYAYoe8Y4qcZBu+0B8qYWK0dvqhE3EuDny/S+GdTTjmg9AEW2zKS9zla6FFcdIC8Ga2fwPzrDI=|Chương 96: Tuyền Thống Của Thần Phong Học Viện;IlCI6eYyyMWNaeDWhNs5qyq61yQdypBbPhER+OQ5SU1ltMKIFT7N3yCzi85ecz8rWITnnDXBvM7FMkaY75/eESTndh9i7WBBLtS12KFawvBUm7Ep9Yqlwhezz8HiS2eiIpN1dKl92m4iib/QEK8J79hzccEAX5/Kj45lAOkGxv0=|Chương 97: Sự Kiện Bắt Chước Dược Dịch;wgUGAuG3cDX0D3JMD2R7WWw5HXxrA4+8Zz9ejIbylF1IXoGV3oh8+iY52y/YlMGbn8JVQM87MK4pEWOy2CpNyoHmWLodLpD79OtYfo3PrTQAW3vyussYVpPI2ecMNpSYiDLQIiEIO7xcFGovLAnPWyasm+GTNL3E+Duwtu5XBvo=|Chương 98: Đọ Sức;2Zrb2Dqy89dENCBnl89VP+zfsmBRKXMTaC5w5c+HXX6dB9l/VvFVmdiN0mFYwHgPwNc9ePjHNlHdPClMrT240ThxTTkGaPhTUAIQx9RYi9W3tPNfdh8O2R4swcbRp6lbyyaVewAXql3Yvg0bDFF7Puvlo/kVynJVzP7Vi4W8DaM=|Chương 99: Gieo Gió Gặp Bão;duZPDQAye0kCZ+qbBvDV1qFmmfbfMzdAqmdaFYIEjCEz7BXeMuEksGpbtOcjoRac6UYAPeJmGsF7aam+0IQiissT6y5zvX/bRG4UICjpfJt5COJSAnnTA8ay1DhXWkRm3z89SB1NWoZJ/dsMtmiO3sq3ksCWzyt6X7+q9IzHjnc=|Chương 100: Vô Liêm Sỉ;OjIxg0VYYKRg5RZU87jUx3zSZrYgNTflukk055qVCM8uNv67qmbPLl89klcCZ7llgorm9YTjCsddRsR8Vr1jgAwhXCDCNTIB/CvvsHqVtOHDWIWvgDA2jOEPvNnr/WDaDBe1LEJYGLc4lCGiXM0o/GMc+uZWwAR7AjYgsw5Uxco=|Chương 101: Người Chí Tiện Chính Là Vô Địch;uo5V2wuSBzLaf5I3JAJ7DWgLKFLuQFSM7EkFxom2eC6YKRc9pZ8u+qZXnlnNwhwqbzWkDfOsNVGzMB+HfQb6UmJRbgjMN+CqJLcwRSBgprrWZ53X78dRdIr1Do8lEkHoZ1/71iCUBHWxyA2Sp38ty7qnCEJ+z1q7+ImdLy812RE=|Chương 102: Chứng Cứ;Y+38WadtEzBNld+eaW+5E9d9sVusa/YrQQmTZEIDLSQkC77l9JApKDGhvklVdXIyQTQWro39YRAwxwUAgTKsVP3WoSJcKEoX1PwRV6PL/BQoilpDxmD/fIFCSI+G2zMb0+XTJnQXNxdyzvKVyRfmkJZ2I0pIkZqm7Fid4Y7n6Wc=|Chương 103: Dám Làm Dám Chịu;FMsiTF3dA2OyrquVs43g5qC0My6XFLHdOI8Q6v995y15Y40JZH3PixdIphG+zkoNTpHTXQcmVA6p4OIHWIbTqbw2ZcfqLXO2MTn0iZYppz9t2hYf1ULGFxKpJ14jJ7oWk0jsl7TucZBpNN+gc/kqKnkVnKAkVrO7bkBIie39JFA=|Chương 104: Tiểu Ma Nữ Dị Thường;U+S/8OICej+AkP7f7u9Ed7qmdamXXSv3cLZQHLUXFPwUM/z+N7HcaLWPRrSHVWQiJ42nvn204ARoaN+m3wp/Mxa8kCVFT86KaTPJhySAXzOFqP5g66bNG5GgDxxtvE2O7h8w9EtZnuLnjDN4b5QIPz9bBtFLrY5Hee75lpq5OkU=|Chương 105: Yến Thành Thu Liệp Bắt Đầu;m318yUdOlVcwmL1FE+HWDTKmd+j0dS3yvgZ86Z1M5oK7sJtbXpEB75em0Vzvw2rl2dGf6M937x4UTE79EERc1n14b72/FwSjZkelyBv3WBewNJv/GPoafmQwkmMVgd7v55AGbG4gY2oZH/A+qvYUz3i2AZodcb1xmt5hr1uAFQc=|Chương 106: Ban Thưởng;5giXfVkzh3PcE/AxCTMlnHdLvrCIBRMWZAprJfu2dhDhTVH9HO4vaqZWhyGJh5NgUP0g7AchIlih14ryFBdtLMeYxoHcnWgiBpakOYGH9XfN1LoZRlYclw3wUeW6YnU02z0KpSzdG+jl9haiD3TQPGppL84yBAqrkcRqGaGdYwM=|Chương 107: Miểu Sát;2asQUXciYk/UJPdaGzFwZA4LcXUxFcTZ34TKf1/AlL01YqFQU2K0VQBmjaZrmVOGXbB7LcfdyMOyK3YCFq8JG4FADCezIeHjLa0QY0Le8g8td0YdWbr0KGH8YzZcUJ7Gkc772uTNk7N+xNYVBNGLe3dPewzSLWwIiNw04LSUrOc=|Chương 108: Song Sinh Chiến Hồn;3gmAKTvzvxE6RLSViQmFyXzS1TQVO/MDkxyi+bpQHcqZ6l4TSj/fdVxDTuNJfanc1mcud7iSbX1bSaR1GGKEpi9dTJEUhqxtydj6dZZUxaIhT/3AzvkgsQlRPopJURXpdjm41BmFq/WuivExN/ZUoo5qgsNAbltbnOcCo2jDv6I=|Chương 109: Ta Sẽ Làm Cho Ngươi Tin;yoH/87Xf7lIRFa3s4BkVK+Hh5rKij+K5vFmnxVlC07q9Vo35LaC4CzWps20/Qj5KnetHB7kkEcSpGJkymKmprwwR2vgZvTDyY6lbV/ZJpQneuqodPNMB2OaseF96FVuTGUFCxsrYd9GBDFXZ5ct1vTFcGOxIBqf5bnm4qqXI3vI=|Chương 110: Ngẫu Nhiên Gặp Trong Rừng;v4kkQDtyBH+ppuyw5EShQ+dCz48uAfo7lLavKcErZaetjzRlMHe0QLsQrQAl3NMvKPcXG+3xtdGLFXNgktkXheQUKsyfyfEGDvoCaavsUFN/YYotYNFcVBu30GzInIyCOMD8i/Mqt8ordlHA1C5ZonAcpSGHqkZEc8Vn3TP5HdE=|Chương 111: Ngươi Biết Ý Nghĩa Của Thu Liệp Không?;olrWbvk7BZ+CRO3iedA1lfEileFR9mgcr5Jf25pUfKHlYwO3YhZA+otH8ILs8kCeMUYO0wL62bhldEIugs0mpg/E2kQ9yjtFGRKRhZwKZx9cjQ0+NYAylVkOPD6XCtTMRgS3QKz/oP2g9vQ6CaFwMnF7fcxca/N5427RptqhMZQ=|Chương 112: Mưu Đồ Bí Mật;vCCiUPOLccaGsMlvHIF34gXs5Z3IsXYhXuZs2xqXXOe7nwibGw8LDrYa2Zggf/nYOzQYedhH2FW7A/JePSYJQpxYrQlSlrCAsTjLPUxgiILGet3C1r+9DVyDJMZU2ZvYsOj4tlABXQSnLxrohuo9tPCbf8dDUBXAxhGwWnGRhRE=|Chương 113: Huyết Sát Chi Uy;iqTnx3hUHFh39XCo7QrzmoPoy2Ji9TmrCEo/PQ6D5XVp+ZoQkJFMrVoks1CNCaI2H+24d5vXJ22op536UH5+wgR7P79ep0kZJ0fB+bHTg3mA9aX1dzdWjz273uoOvB8cgOtgrqGofvm1RmwFAi4Ld5cO9tVakZmwlCvmvkmc3y0=|Chương 114: Hoàng Kim Thánh Sư;4IpY3lTGLlX4jre3qDy9+tTPC2X2tao0D3fAolXbcVAtQ5Kz7KnMKcwN7zhlGW0n+BHbuiDmec647mY2IPfFwjY9wq/gCr+/XgLet7ICugDJP/8Ln2FW87J1C4p9TsZjuLeEOlM39F26O8hHt99PKWSqzHkiI4XI53S2+6dHyS4=|Chương 115: Truyền Thừa Hiện;cDnxoVY/q4mTAZv8iQmPtHKIokNai/xE5vaIN4AG9Q30N3x0oo7hWR/MOwnH6IfuPbvR16PI1IgkUQqDsjhtC0CdrlftRoabi+zgG0/5ChVz/Sw8qfPGSQwCa88KjyfHssa//HsFCjjUrgcJKaDX0GKJm7PNoQi8ucys+cJDeEc=|Chương 116: Chấn Nhiếp;RbERgofI07G8T0Q/45hX3Oa1YMrbMcehkHCF/svUF0FnwLph37jYNkM3NhQ1eqprp0elGmrlIDnSLru7KQEvWNNzyvaGBQAjt+8fjavFMbMAYFaGpsqW2shfdDgjTNWormnF+wq7O5XuNbkW0kADk3Piwy89T19BwLzaXhMTvBg=|Chương 117: Bên Ngoài Động Phủ;CnhgCGGB8mdVWhkzr/OaRisofuAXg+4HX8SacucWGZnuWPXMJsa4xfGcw/BVYQisfx+pPunE+jY3TlF12K8qH4ie2BiZ70ssmwxBEGlcUYlzfLdRBzpwktKiVfxQX9CZFCAFlHWhNK/gCNZCXzv9AXnQQb5S9+l1dE1pDEWs4hc=|Chương 118: Sát Lục Không Gian;3HrMqFCduLtuiM0sQNwPB8X5l7MB+MNcG8P6UqN5Ko1nUbAULjy/7/eZR1vMI9iUpNE0FpcZB93bnZ4fRdFzJ3ejp9bRnWXapLx9XKVJzPfWszzhcde/A1SjPXOpDgXloI+R+G/cy2A98gan/5SIJGPZTaMdPK/lqNBWvsROlM8=|Chương 119: Oan Gia Ngõ Hẹp;mRq9votI5Prd8ZUxmKHe7IbES5+z67zGFCLKxYN6uAV0hFFW47YlSEL7ddbqXCf081c5ho+8Fq3wXnLXd2oNCzPQHXrBYspmbr1DtnDhxWF2lCuvPavOUG5SU3g4TSc8I/jSZIHLCMQF1mKb7U1z0BYVQiYPimtwWy8TAaU449I=|Chương 120: Luyện Tâm Tháp;vakwLped/nZXoTGZrjlRfO2VZlqU7+gs9tHnQzU3rvlqiZ855WXCrwKyC0GqUKCAQsQ1xMLU7qWicMRRFSA8tiQrNYdTtzzDurtfxvIH5ESYPRLO3FXs1jGeoEBKBtpAv0ot00WsLISVLl9agowSEQM7roecZfh0J/smLMbrIQ8=|Chương 121: Người Giết Huynh Đệ Ta, Chết;Nq1+X11ZtVFySnj/ETMj34C6qiiko0YuHpiBqs3FWioUeTrFHTH1YZeSODu+uT4Oq1kcZS3fD8qv8fWB4SllNlD6SCKE0zA706qZGfFDfU06i6Ha6M9DPKhPuXs7btf/+6shpPjKVjo+Q/qX/ZUZTf6G7XXSskruxz5cNMbGaM8=|Chương 122: Đột Phá Chiến Tôn Đỉnh Phong;XI/j34+ndr3qT1uDdECmI5oPUlqAh1J2ggaYgRZIYI2JGDSFCQ+TdR/kDBsVyX1SHP0gy3M+SA4lVj03Gxujbssxl5x6bhkWzZTK8m/4pstdPm+PnTu8tOs9A2Xf7iieXtPVM8qqY/RE/j4ojEisuxmqh4+p8ixOBRvSkk287Wk=|Chương 123: Tầng Thứ Năm;NAEbopKqBS05Kvw/vN1mB77DOj7Vu9OfDR8WS/9Mx1/4ycaAU4XXKmPqKJYb/G16ezBMBATeEPOiYMFx3kFTLEMOPv8TuO4monpcNiXUaNQ5ptoCcaS53la8PSupua77/aJq+PvKTJY57W3SnL+stJu6FuX98XtxTbMl2q05tVM=|Chương 124: Sát Thần Thí Luyện;+jdr0pNLkfizgBKUNu5i5APxOs2oqtA43Fflvj3wIPllGgQQ2lAz6/ZqkYPxkqVydb4KyCqA3Elx9enOclwkLfLqwQy70StwycT4LB8ttOW/mv9TQVFT82peAraJ5f9BPQjr8Xd0X9XqKWGK9XIK47xra6c4YLFEnDv+4gsRxy4=|Chương 125: Sát Thế;VwloJvaJSPmMAZEmMOk8gd+D0ceDKsk6zyK5IawzUf9BgeY0Csoniop9Hbm+ZCkP2SUuCCxcwmN3WSb2cYnudZl6uyihJMzFvKwMHWE4Jffc7b8ktoRWN86S5KYl9KgRfvL3cAedoZWIvJvnkliokP1XLm5sNjCGV8cRwn4L8DI=|Chương 126: Hóa Thân Sát Thần;PnyLDBx8MlfCQN7vpNsMLI2ZapuLwdUuaCJuNElvmji4C4SuKsI97nSauDopdBpMKmHRaLoRKN16U22qawx26OEJ1dM6kxiphPow+P6L0/SffIxwph/GcgAqHR2vlQ9/AYlY/3I2KjX1VDCdo4eBZhyFZryxu/9zpIMh3S1GQVU=|Chương 127: Bị Kinh Bỉ;d5Uvh2Oficexs257dbJmrG8BrIjMpgwSabW1C3rGMwwDHC3i/1pqUJV9NgovzKVi5wxhaU0xe4lzmtEjBjWFg06mmiG22i222/63NBvbl19688BTjFiNf5AXrdWSHm2fnI3giI9HZ8GEzNPK4Fthb/alfVpvCiL9bsPVSl0Mz4Y=|Chương 128: Tu La Truyền Thừa;zBoDYPlCVbCrJewHByA2VvZFvdT8VuysqsS+mYv+6wX4MjCjEbeUnNN3mzNihE0DKt5t/36l1kltb7l68PjBLAmyShfVNCXwu6LPWI0K1deYzckh2TiMtBgg3r6uZ5YUg3GAEgIJB2/P3f61ZY265ISkk+AOwvsHZFNuKuYbhic=|Chương 129: Âm Hôn Bất Tán;RGHbIGeAi7pyceH8hMdPo2CKY+wfPVuMBlsM4DJH/x/ETabVRV0WL6QHZjgnOib5bxiYnuuxpSR+ovq5jwS4bWqg90MpXZHdhufz269LhynY/gWTYTmuKqoNNxGL9FiXj6avMeUQTXZpDwYJcNyjw3hBnrmXP7ZweGeCgiXCWr0=|Chương 130: Nhặt Đến Mỏi Cả Tay;Mj858XIAGAB3bkhspMoVnTrUzGQ0taBMhyBrkWZeraoBQ+4oJHAkqzFY5stb7gIcIzZhnEWVV/HYPRAa0KL61I5OK/aoaFwvDsbhB+x5zywWLzpuiIuuIOrx8iGRVYC/bNRKb6GSIYqn0RpRtmNkTWWc9avelrQX/uFAVrtVgeM=|Chương 131: Phiêu Miễu Thần Tung Bộ;p/O4/kv/24++sk+owUAq4NRY5akxGskquSc5mp/sx5jh/12s1PCglXVDMro2GOvFOUIKKgUfn1OVTSqUXf5zx8yqiHaepxU91Gzf5JJaSlu4euy9G1UDKpw3p2rlyTMlICQWwAIcGi4EzTQdZrNpv/l9rrM+tX/z+/p89ygvcDY=|Chương 132: Kiếm Vương Triều Thất Dạ;TXUn5C2HZvb99ukVNeSgq+okUqWj91Hjbz0X7xF4XO4rMt+LRr6gK3IH6eJDTa3ijXX9ZTEwmI8A6D6r3wqaRFn89RfcqADKPz0xFBG3mvBgqS1XevJdcp6XpZ3Fg93k1+maN8i/JZUk6uU+FSbz5TIuwYCMTESnY8PDiLPR3rM=|Chương 133: Yến Thành Thu Liệp Kết Thúc;nlft/T7o0wDWtfEq3QIkuPLNVoWT1HAq1ek9II25b36WTYhe7h0Byrd03Jj24KetQYQWw81EJuwRu8EzBLvpWg+HRIS6Z+g7EIqcERCf1Dz6n6mmUm/cmEw+Nq9clOKE2rKyrEorLJtD3O5F3v5OF+znwgm6fQD1hzPPtjeq7ZM=|Chương 134: Đánh Mặt;wlYd/k7Io6+gDHcZLVEeo8Mz0DQkMppy1KlWCK5yhJ9eHHdhYFXGSVhJwhll87bLpgQHyL9RsK5L7HwQeuXU2WIb2hU3lyHYnIl9l6hIxi/m0+Sxs2xkIQ5DYK8X2FuUo9Y46JO675nLSiea6tCOtewBURdfOUYExhxPrQOEj9Y=|Chương 135: Bốn Người Đứng Đầu;SArr1NDm4NoLkWpOLwOfUcHj5cotc4K1Phnx1gKtBmGNttuAmKEhh1UvHwt3oIcH4vqz0zL30gQ3V2oXMDtXbYKkaL05cnw1BwhSkoIMXoLGnC/ycDj70uNo3jNq7hdBduGXackeOVyQ3Jm6sMsxcdKp2LD98AK0WFODTzaUARU=|Chương 136: Đều Muốn Tiêu Phàm Chết;/LiSgSZB8K/kyuwQGhKTkdvELwOXnl5Y+RyHOQK/Z/6npbcXkgGrxiW+wvk7hPSrueffoXWYPuHhUI9pD54TG79DNlqCzg34XxBAayNObTwG/1dtaRw5Qj3+rJ6Pl8tGOFfhnBFPdX4tzYLGdlOHp87/b+6s3T9dyhANr+iuY3I=|Chương 137: Bất Khuất;uh0TCj4p59UD513GKZAWqzOyMBYL2kgwLleYccaTJ7GqtLCFu/YiwFsZg2+98CeO3oED4g3zbfts/pOEmM9o2r/o+KnHeiUoOeYn+YX6YSXW2mvi6NXT1x8i+mnnBUXzt1XbEBSNcX5Of2bZ8G5LH4XGer09yaDsjlQ+a1lLud4=|Chương 138: Đột Phá Chiến Tông;0WOM9DH87KcUQKkzl/seWhcXnv5zr2Z7lRhvZX50vtMtjJjE1GSt6U9eYYN6AfqSp+aONzOgz8z+mPxEGT9mYjqPUqCt/aqgzzKxbbVvMmLIAEfT43EYoAAJZZM+crj6RP+wNI95TBsXMR2Kr0TyyYe8O6VS0FutGwr8uuyuiEM=|Chương 139: Diệp Lâm Trần;eTEllv3b/O404DntBSFll8gmAuUveNjQOU8sqnn9xZ2JzKehZfSDwQ4TkhJu7g0nQkB4ZhS7bCJCT6Fhe8K3Y0afi1BSaOcqlmQj00mpCt/Z0zXpq7sZNAH+7fy6tGchRWp3X+3lDYbHhel1r5K3dwAxW4y+m0GETQfbq1YHoTw=|Chương 140: Huyết Tẩy;IVh9CDV2ZttHrA/H9oIRspmgeqy+fgo+aF40mZasIKqE5olfXRIOu5V0Lmn4TA22bMJ5w4y89TDlnUnjOIwxd76xICS8Rpb/9v5Ux94dtqBd1oVwxkd3r6cVCaeZJWc4HUHPAB/Np2B17ANK+xTfPFjS0ghSA7dFAJWF/D3YxXc=|Chương 141: Huynh Đệ Cùng Nhau Trò Chuyện;xevvY2+xoi8puGKer+BM0OTsyg2PZJkomYEzFxwnlRg/uX4J4v2f5pK+hXE5tm7uQI7qWApQVSjmu3OouwbDA/U3hQTI4UWB3wNXxUD889BL+/SsN/G2hKhnrZqAlmfFLwMFZwl4DTRAxTGqciIpIHvE1RtCJQ4iEeVUJHrS7Gw=|Chương 142: Đại Khai Sát Giới;nmxWAnBDpktZKF/yYaHjjuErpD05B5dTkWfbWTSQgueE7XWwp4e4lAudFiq2uaTIcg5jenL2scLEZm/PzKOaGrH90XpNkKv8LVjGA8iBDEpY2aB6lWUiD9Xu0wNykXj1GnvuCiDR38c2XrYrq3OTb5dwk6kunhZmQa0qRAtQk/o=|Chương 143: Nhất Tự Tịnh Kiên Vương;jxd9mbDj0UUHxZY4CRPFHBUfNdue7fYea0wFLEOoaPVZ4M4wQEkH3rAkQlkxV8PLy6hS7swXK1+B3ijQUwHmcYYWGvbYz2VJ+ECjP3Co1sLGffo09w+1OJGqMgZ6YqQbUORcc3jTD/l8naaF0TieYS7lOLIYESa43xN0CppW8qw=|Chương 144: Về Tiêu Thành;tlvJ/CgPUKgmyR6j7f8vMi7JujnLjwah633nxEvApBLQfo5fIRh4E1cCuKEDurx93efj8z/47zP41YMToLh3lkOz4WcgI7in3Kp9YJdHq9Fl/ZqSoGfrxpH+Off1aED7rPdrpcQrhe8yaEcRzBR4WaTzW0DLfoOgB/lB7EL+Iwg=|Chương 145: Bởi Vì Không Đến Lượt Ngươi Giết;yfMA4CJIyt09yLyOmRc/Kt+riT0Ue4ss2iMEsQfd4SbDOjWqzWe09U/Tst9d3k2An45uRRodFp/Xzcol71o6a2K6bq4GusNvfufmyRacOjxeJL4Ctcz7OqRBFbh2hxAxCJJq1EU6r+c8MkP8cTE9bVi7bDMyySA15VzV7hpXdV4=|Chương 146: Lấy Mạng Đền Mạng;/kkHdzeLGzD81DzVbM8Sq2DC2b44KEk9pJ0IESF1phEYc/SU6tLlNTMkohDpqtjPIJcnmCFOzS4n4+7Sl/9tqY7S+X3TZ5dUx+qngQVE79gbbaxSxwfK+Q5OXVAgZM28CGJh+RsphR0mo2fIsy0KD/zNSW+XcvANWlyw2TsXdv4=|Chương 147: Rửa Nhục;g+7LYUFQqzSHCxEQzhBHsSX+hB4cDa5jkoEUp/Ow4kHiQNMG59DsJGTmLY9h40T9Ogcq00jm3BGRhOBdeok2onifALwflk5g0wSNvpvKxUy/w3Qt+qC0o6LM4NWkBlPmxHe0a3/7tdTtSYRLHbuc8aoUlk/54M0wZNQ5gOfqsmM=|Chương 148: Đại Trưởng Lão;PxM4ULLmgArlv3S/vF6ANxCETvRLObkyHi2dGxaVN3KdESL6F4IRFWdQDQrgSybY7SpNrD1+cdN2XyG9bCyHn0SmqOTEgU4T0JFoNCuRJdBU5f4V7gbZ/2k77EYkv3Qh5A0aXwQEqsixE/QDrNSXK7ZfQxiYcgCYBg1i2Ss+0/o=|Chương 149: Chiến Đế Ngày Xưa;VXl+nLxQRgbSOrk/sdStlQkGqqVxWfbosj3dpZsfLwCCme57yuwegH+lIY6mfsUzB45zJPaA1URIhKeVY1fo2pH1J/byCUeYcWkmR3OfI/KHRHZMyHUB4wedMaMjYDnw0/Gq3+NUNqoopzJMccQL+IvPFdo1zpllaZrrxxCqU+c=|Chương 150: Chiến Hồn Cũng Có Thể Biến Dị;G7czHUgKlQC1LqSCRoHbWtiAdA8/YxO/pR2SryescZoSDFVKk2AsIqnDs/7V2p4joE3/dGVhbXcQTS5tuX+pvB5CbBjCUTjuYzEYcDNZdKPXZtEEIrJ96HV4r+tgBCVmO9ae9++BEcv1RKHGDdoUcpQgvy4SBKEY7WeQRGS71tM=|Chương 151: Một Cuộc Làm Ăn;OvIOQja5k/vK6xMCqqGC95SSMxsbmlAbXZFkXw6UJl/splaoAtsPaqeMc+ua3tnVFJtIfRrbehdCO/mojTCLUvpc5DdJCJBLlcvdb2pREAFWTya9DOhCsVy5SE/mcrXrX7lJYpriLnLF4Tv3zABVCFilvUekeXX/XURsi3gYBVA=|Chương 152: Chiến Hồn Tấn Thăng;+bHXymWC8FoxnP7y7Zz60FtVjKW/S1Qb2tbclCZ4mmC9BKdgd/QBTGbvZCJT8uSBiw4w83Mx19xe+fHJv2ZcE7BC71peH0Hcp9tiAbw1ZJ5/NP7OCsuq8CD0Eyxuhzj1J9YelGL9KfSQOKCg3REjgFsHBz6lqYz/8B8Tutj6pqY=|Chương 153: Hết Sức Căng Thẳng;C1+/AR5vMdsi2xcXDprfNiZLIFhkJwEQ1rRZRTiMJHp/457JbSCBz7rlwaXAncZwY6q8Dw+9hJfy8dd3DF/6rPd859szIvaZZgVAg2VjmXKdRV5uDBWbxui+FxL6a6zLV7m1MI7ELEyYPOGQRV5LLlw7XJldSQ2Zbu7hswGs4AA=|Chương 154: Ta Thay Hắn Thiếu Các Ngươi Một Cái Mạng;fIzqTKNukDaUTwsyRLbziF+hMNPUJ2S7HYgQxEh4ImY3All1U8AE8DQueQR7KVQh8LKqvBvoCAvANnqzqmZkp7hSddrqzCvoFOq9a9jwL2Vmyq/XnU8+wFxfFCAeNsn7TpQKQRZYO/cmbZSePLcToHghzwf7bp9VyWJxMgAveNM=|Chương 155: Nhận Thua Cũng Không Được;/wOM90k+ZnE5GqMmj+sP5+io4cipCgT2xIp6aucmoYTcxt5Ooi/EvLM4mtPB5ZhzRRz9cRXCvABaFP3Cr24aKvc17dPKc614JV08iupVnujUWVsE0xKl0SPfdsuv6K1Xs3RUspxTN871To8nzoOrqPb6pVyQl+IeDOzLDk4d5Qk=|Chương 156: Cùng Lên Đi;m3CrY2Q1YnkwlG0wegq+ZiOPv89HRDjrAe0tbT6rp5odryl4yGreQR46R6HJgEeUyZwIKrXFmy/OeCkAwmI9CHxRNAn+gRwaSnrQH0NtHAoaz3o7kKPcNdMGk75ndlzIOlhCAHsouMPocsqDegjAXA5K6PlMIbJmONfUGJ0kEUU=|Chương 157: Nhị Trọng Kiếm Thế;PzXroWSyAZbdWJ5rSa9YRts5YmbuPhqc6ntyu5VDcj/C21orurLEgaUW5U63hwyFykpFeJB8xVndDM7lyeSkFfS2BugaOcM02rqUdXSRbqHg17anI1sYziFtG+H/YWwS1gCW1dm/hBIFy8zCy7MgPy5fTHoX1rc61svmMo7IwEI=|Chương 158: Trọng Kiếm Vô Phong;uu3oCKMNr9LOlFDgnqn06lAp5se8MPTuKNXDYYe+MrG7xYa+4IvfwSFHLP06jMqWtL9BehJUaYYguItmID2VNHfpATk+fmFxykE4hnREGYm9WXUvBlpjWcJvJL79uzDEAfSlKrrMyVjmDUgvCmoP7tZnjehCffnivyJ4yf110JU=|Chương 159: Rời Đi;HjyldjTmlC28fa65vuAxkNk8jYOpJ7TcOVvkjL4R0MRr3PJmChAFlDw4aH3r2TmmxITj5gQYFc6PnvJY1z11L8KxlhzO8Ip8ySBm6c00Bhaaq3Im4u5H7D7scjJY+B8mm/1biLaVcDWtSPLOaE1o1Cj302vZSrKbBsRIoeS9u8Y=|Chương 160: Phân Tranh;+wy9UM1mX5p7AF1f41Voa7fm7VBHaX7Ns/EnFtsV8AVNy858ljWaBZrtHBaOL41WiEEMcD0r39Xio4Is34B+H9HnR80Iktm+RJkZocDydDEmtCncJDW9w9w8rez+p00tHGmUJuw7VJmCRjQDRDkWX0a//YoNXF18iivfjllF2YM=|Chương 161: Ta Thấy Các Ngươi Dễ Ức Hiếp;5K26NCIIfhVVdPf2R+n26SVxM0LtJLV6zj++pSvgZDX3RjIpuRa60wuU1vKBzvBM4IhoLKGKwCwjPvrwJ4AhymOd0MRaVu6pbCt+HpGP+JwCTqMkgclJ+MDsYZpk8koPyngrxwvKJ+YmuCImuu0v7S4e3zb+e5tItIf8YQSsKZg=|Chương 162: Phát Hiện Của Tiểu Kim;WR1xVHkBGdvrjB0dY3zIIdy1LE3Gf0TKFtQHPYc59OhP3lf68Cx4wX81lZqY0y4JSpfEotqL8dfcuKchmiSMv1c0KknEJ1Y8N6AqVmuRq00Q2ayh8l7Wjs/V3qEfJcpOrfhHLQbTPRYhgRjhMlKW4I/gqBwXef9wPELiagbx904=|Chương 163: Băng Hỏa Xà Lân Quả;U29WzCMH8sy6Ih9QcpMkN0PscfEfH4L3kEimjczYcYt35WsCW0GJjkQtDMd6KQWZSLr6IFYWgXXvdK/UKVBsIADBMXgykMTwx+v9F7Fa10G/cVXonDNbAC5Sd/IyOACH1XbmFk2WE7p6Aq1xdbMfw5fIsC/sGfqtav+y4vCO3aw=|Chương 164: Vương Thú Xích Mục Huyền Ưng;jr/bjIjP3SH/e6TRiNFUu9tcCvBEikKD+g0Iw/I+z0KigROevR1Uv7iF700u1WcNp8rc2q9+EDwoYmxRycjm0iOSF5tKJQmQYPT4PbU47tz+FatZ5ieFJfr8Aghvcjuu75adUtLI20pjenok3xfKhSLUTJjPXXCoe2xW7l/r4YE=|Chương 165: Chạy Trốn;EuK1/84+U8zS4ihgFAn2bKnGZzsiZKex6YXYbSCLu7vj2Wux1B7EdndvBxFuyKfxLg8dSGNNT5SWqXtZiPHTr9xqlh8g3qmqP91XmFSz7UYe7iIfALgL/3nspFBRcZVckgiqNf/2VTUjbFlhxUe/hmRQVTz1bid7xbUbhYy+dfc=|Chương 166: Lão Nhị, Ngươi Đang Yêu;H09Yq3xKxs/crtxPxpMU0x8tX+MwQ4Ig4dArBfYUo4SQ7r1lbZC6WE5nfzs/EQu8Ol65dVMIxhc04YfWmh0lyrvPk00qXj9PacRq+3sOtnW8zKygFUAeETpTHezMaf3+TeQWEn90czr37zA+KvAgBXVTxu8lEIc6u1vlIPf8DZo=|Chương 167: Tuyết Nguyệt Liệp Thủ;pTB8OodhGZzSUyKbJJJOc0J3JaCtwX5zW2dGzRnzsyRWID5C2wigTAmAOp84mN1QJixZhNHlVTo555u7s3yWbbxJhT5GRC9Q0ZRY7Js6y6E98tjLn1y2dxm25F+MNRJ3xUI2ndqTljbfRQXvN6kkEAA3sG3YFION5+q2FddOsaI=|Chương 168: Tuyết Lâu;zXiu2mtlQAOh3rBW4gY67A8W0rZJnTwtA/CccGaaKayc3QzX5m9rmDFptoSP770VsemoW7XzvsO2GObZJjXQ5s9+kYI3KAePRTtPLEbJVcGOh9BiqZrOloifaf698+Csp9fyGVC9Tkx7oPKXrd+CPhK4ccGPOPRmLAwt65ZUVm0=|Chương 169: Ngươi Không Có Tư Cách Này;R0af8u3tKFhd5oZNGGJPu11XOQkIK+quiJX5UNjHBHMfDAAcnJfeygy/ekq3Fuse56t+QMFslTHw6ZD/4Hpw/uA5iQfVrO2TI3mz2h8qYxLyEGNt6iBtAVvQAO0/9DPSLEUa4oPbdxA52WJYoeq4K7d+Nl4X1r/zgXrZ/CrwdXo=|Chương 170: Máu Nhuộm Cửa Thành;ugJU0d5VIsi7lcWmITMgibkJEC6w6YA9AqbPBTv7880weNtfRpcWf6cMciBhqU4zFylQ0a5Sh9w4lRBQa6gUrNDaj8kOSW8f8FFlxqOX2wT2wqDq6SOYVK1HmZMwQTGOfc+jCQdqcHBVB3Ev5x5tY5Tc9b2bCV5TZEzVpy5Ofbo=|Chương 171: Tiêu Niệm Niệm;ECwW4gzqUF+HHI5y/LmU+vj+SvYcfkM2u5YM9WlXvjGuI/vs/gPPjibJIbRx3m90bZnhDz75GB77OwE2YO9aFXZ9KSrkVO21URNtt/N049TqxppRyVc/pRIq7nc3iP6cLqF1RrvHNwmtp9Q3haBzcMlH0Hy8Y10eyazj9iFYCfA=|Chương 172: Đột Phá Chiến Tông Trung Kỳ;UYycHR4MjkA+/TLbTB/y9rRsqTxj9rHOIW14LHefhUMeZ6BdA7XjefYRV1GsGBhkT6C9KnsMGOcV1XIR2XN8NW8w6hg1EfVvnmNITAptWySSiL60JJNvLKSNQKaw9MDp0v+EtMo8CgxuoW2OGPkJ+0lQwl2aecT6W2wfbV2HURo=|Chương 173: Khảo Hạch Luyện Dược Sư;KXdfVY0aOenxUhGyck43jKZwqqrdVogq2gpH1HY+CrBuoRReRO403vbY3iDu/sQJZt7QsBAwWuhf5e9fEgzLmNqnl8MjVVAciDeV77m+ugHhYEiwCbOSV+/Rfl6HxB9gSHgyyajF2JPLFDgtvq1DEE9HxmmTqX79nKRlJXbNxgY=|Chương 174: Tiêu Phàm Ra Sân;nmTvhelbKcwqHJLigzCiZY4GP1ZRikxJvb7GYQaQiaoLG7jbFSdBkYNu0iOp0klRBbYYGzT0AZEfA/2yzS50epbGUfoHQddqEsx+vDZwFAcBwXX0ZUZNquJ3HISc/ZhLx4NabuQ/okjL4gEK2HHJSGli4EHbw5hGIvb+6NsOsi4=|Chương 175: Không Biết Luyên Dược;HSV1cYGD4aubM7LpIOepvSgsrZmi8srZAloK/TT6Qi8KyYdF68lDR9sgA2e5VXMRbmeUVskCYiH9z8Rptng3oeDC2iSH+GoLtThq0N15mepqUS2ORiIJl2/bTA/8Glt5q/3FIagsLFIMBfxOYGmXldMXMcKAdPI2Sp1qKDBsbKU=|Chương 176: Rốt Cục Bạo Tạc;Zyu3WdpMznED/xnZnYp5RIvx+AslGi59e0CGhkLosWzNjp8uKmyltn5ad+VLN/DeHq19ed0nAJUD+uNZ5mUWthUHmD8SLTqzmshoNxXt687pAjB5QTxl+gn5hffAgBxzyslNTHT2faNOHv568svlhIBUqbwmi0Z+h7wUlZr9BCk=|Chương 177: Thành Tích;bMGxTr4TmRSDxT3fWH2JNUGu2tm8QuK/KYPqYGzwODsRsKx/B9wRiujsTN5nPjrWmKkvh/KUhKdiP5e0JQ1Q4NqUU3QGK/7TrWTR5DQin9jG39oKUjrFQHERoSZmtlDRlsw2RA6w9/5eAT4cmDy9TIu2Xlm9RihHOHfRkDyBZBQ=|Chương 178: Ai Nói Ta Không Luyện Chế Ra Dược Dịch;iSI0B+y4+hV90lk3jFk+6Lt9X5a/dXe1CyUDf+axZYQtxgpitMairXOkp3Bhn2SPc2hEj5TC/oIgVILyDYcXt/P7thSrC6JyDI+MdZjC96ZPhouRd9rrLDCsPr0kLaO1/ocXtd7sJd5thnL1jLqs4H1af5f9cEkN8hSvpwI64Vk=|Chương 179: Liên Sát;aT1BhcjV1H3PumHBwRO0vfNy618WvTezZBOUsmfXqRqzPBy7ivmaTRQGfIU+HEB1tB08cF0AcS2nS+F7v32SpXMDBs9GZfAaGeQJOfniGae9DvoQkE3TiZynHu293zokfs32wipDAUG77Q/pFAS7Ilc6tWolYGRHU2lO9VJ5ug0=|Chương 180: Ai Dám Tranh Phong;r6vbwwaoTrqTVqtR/v0+cE5j+ijLs6clRoRneIlGliqscP+qaBLkgm3aPqg61O3v7zLZgN0SG1eTDsNpa8f+PcVWXuI1p7drRfjEr9xklmuO65VcPohpoOhUp5Qsb3sKD7dA2COAyER/MH4pxYfvTQH56SB+Xu8ltDNjQ0OKBi8=|Chương 181: Khách Khanh;PLUbxO+fxmqy/rNpT43SwKoE75GoqjTtsuZphFY67gCYwp3CXKr6nnPqB6w7WjnA7F64jrPJ/snyxMJbpWKmMKuCoCpE6cDgM4MLw0KVNnZCcJfKuxPcdhWG+klxGkoxEERIaM3K5nl3Im1KXG2eNnbvOqVeIoa04Tdu9MG0Jtc=|Chương 182: Bạo Linh Thuật;lH/9SXKtMMrR8goi/5SL5yQq+vfB0j7BKbz+1T+XU8RPkj52CzsTuEeJLVwUMLOWlwM+7wGyPbXy2Ol3WoaRfDgUTTEGV7yWIzhJepDB+rbBnDvq5MKjU2Yjd3lyvD2bmPGyDfR16B9ZSc4lZfD7UL6IcLcSIHtV/0nEYZt8W+c=|Chương 183: Sát Thủ Hiện;mzItE/Kzj9JIVBJtYJHCqyR5YNVco4Hvdn4ZSLCrcc7IHBzlV4xMxpcDB/St23FSN6fnCIM/Qx/KCvjSMZxTK4Nlq6oJ86qkTH8/vVdgtTQswul4vTFszYgGTNwctJKjz8xyaoXXK0EFiBkBbWg9HOo17oEbfP6Lz9VpxkZP3N0=|Chương 184: Luyện Dược;5xC2Pi+86dybOgrSApXvu273KhTqZid/zBjpecrdJciCM1HukYV49w+Y7hjxKBNDpOybigHWutV6bmoRyVVOVJaFspjo8RDh49bLk6DarYOAQkvWhl2TDhJUdXALWUzEGeO/1DPZbMMxCcIfVXCTupYAJTesR7ITV9OgcZy9YV8=|Chương 185: Trần Hạo Không May;lpoH1Q/eaOx6PunykRzw1h1cC8TDoDgN+/f8QT5WTrIjEdCrT115JArEuT9TIhzuuaw2YEV0ZQb3XQSwbLzZoF+/kMGFldh1pgY4GeLJ0f9EtlSm8/cxMtKi9tI+ztkJ56mZ3jkpepxx0T6OXdTohGII1x+ct9ZSdDK5z95s9xc=|Chương 186: Tu Vi Tinh Tiến;bGtDpAuaKPlOvEQBLkHkJuwXnTkM9nuce9tto7ku5KqRWClQ2FwOc2GMWFKz5p0DcQNmZMw1GIjg6nklAlCV68GCuzEhPjoAV/kqlAXb5s3QMab9YdM/CjXHdq3f1MB9nalkkHGtiI3X3jv8f5FAwnZisrWjzXs3qqmv/dvm8IQ=|Chương 187: Giao Phong;YZJCrxPjEfew7p8hoq8uTrhhVsgcAOouuQiVvW9Har7SZcLep+DfJIfva9ojsDLJNocbxIQaiZxNV2xo1X/6syp1MiALQFUurJJdLrGQJ/9xc4XLRk4ss3CsfYlwsyh+iczZcU12Z7VgrO7eQiuK0sI2GgX3bJ27Suf71cf7RHA=|Chương 188: Sát Ý Bùng Cháy;3iAUp56V+2DlgGZ1MH4iVE7IcpZTMyN5MTgXXoKj21ZYvZAJwXbVwkNQhlms0Ng17/BknT7UZ2dsQEJtGzQpPfUZrCad6jYvO3kJ9ljSOyFQEWUBLKKc+jolWhH34UCX+VxF2s2TqXU1ng9MadfhNH1nmXlgdfvC+4rTXLi61is=|Chương 189: Tát Tai Rất Vang;V9RyQtcBl7nXPD7mIEfVeyKuJ/SuCnnL9K9IIP9GX/aQayqqY0fyojVeIfK27UuFgmOk1uXN//P8qSRgmg3jgZrjWRuGg8e5q/J+1Zfu2beSGE8KSJbAqic6Qc1nRamt7hOnvwHc/3S8wFqNXJsoOVrPw1OhnuptKAw4/e0y0NI=|Chương 190: Mộng Yểm Đoạn Tràng Hồng;vGkHOZ5Bq/OSkUcBnc21iTRCzYhNj5UpY6sUFkSI71DADgQdgwjspJ3ZBiXcF3+DDI/GbXLxx4MO3rg9UoSgBWMd4t5LaHHaITem1q3nRSdmb/tncN5cEoqaflAwH3p/LjcwcdDls+GSpQKDGp+O08T02olQHxo1EmDDOj0aYIA=|Chương 191: Chúng Ta Giúp Ngươi Giành Thiên Hạ;KFBlXxiBl//InByFSJ47DavV/niKEqaEml2dN7YpF9hEIbySpcM4z60Wtc7jiOUyYRz+z7d7xgOONSXaf6uyTWNbcG+9PRlQRgs8zYVld/dRajeMeEQwoJNhNN2Byxh9FxgIF2GOt07kV3z3/lFtyIaHL/s6ZsBkLLUEeoHUJQI=|Chương 192: Sát Thủ Đợt Thứ Hai;VkNMcGACGkZ0t0ahbHY6vyt0D/Iw+Z42peFPKQdWmSbzRyvRGDWLYY8jSJFYcRaVc9GzZDfsLq+KvabIQz7dqeabkCKY+AygKY1O9wF1490WOY6kz7znXhud0lEBwPae+cBDjMKPt8/laBgcs/PBQAmFFgQPVhs+gq7tbcHzo9c=|Chương 193: Chiến Ảnh Phong;jLhOVZpE7IKHlQmsnHjAHQN62gA8t2xnycV5i6wx9HNJJF5i8uCJXCys8VhUzvJNYKtQoYduW06uwybE5+te1SxsCWu+2Uc2uKXoXjrpG/7srZO7ftY7CGuLjGGesKWcjxWgW/FOWZ4CwuImJDv1txJl5PzCv2yLD4X98sM7Tdg=|Chương 194: Tu La Điện Chủ?;WjCdFtAB33iF/uVadwCZrhgk+GDd5fBQ0ZzoOKZl3YOsP8g51L35ieu1rUiLUFCfhh1u+PiCAV1jG8y4A888xbCJUEvA4MpTYDzv4NbJyuC+W6eILOOfm+dLqqC5kgyTopcXhqfVvbGTYnvuNZbkxtj+m98D0AdYvlmtNl9I6VY=|Chương 195: Đấu Giá Hội;x3EelYrW/vobQU2On79cela6lt3P+sJ0oR1Ho8/FaSpi1WOLuNTvf0n15EoccOJ6vHGQyNJItn/+ctUxHVp7NnQvc58wkYT5h+4Fsrwq6CYcmlmqxNYJFXQWmGPzAd3sR9VCdoaOcjHwgzxqAjyYfXrb58tL9t1L+n7Q3Sd3TBo=|Chương 196: Không Đánh;EiAr16lt38n8dv2vdYHJA3cTFGHao5W85LHh5APbz8ZkIguXtL/xpntJN5n9m3Qb5ClXPQzIcVWUEM8WYiGYfBqSZvorMEbQBX10zkW6+PgDg3+EsNGw7XgWSijBAAXf+lag6Xf0L5t+UhexiwFB3QxC4RASMIp2E4K/N4l5ZeY=|Chương 197: Kim Thiền Hồn Sí;n7/YqWkp0LezFosgW81rRfaWm6X9pCZs/nk6+kbYMGqNhG9VOvOpgGGrFdV4ReaO/2vgQqeSEYVLMUqbpTuns966nmIaiJ+ZBpcE9TK9TIe/M6F9NGIZ/ZfIVIT7HpeEr7L7ciB1uDLoZ2HC1npo/NXY/87sV+J3IV2MZ0SY+t8=|Chương 198: Tử Thần Châu;DrnTHWulKsK92V1JDv5KZU99WdVWD5rk3jivnZPJLH5mtjDQk1j6irwHCZQfXbAIuu02B3i/3k5Q8YlOnNS3zHzOo67GMv0JtzvbMUpTGveCrXaUrumfIYC2CjvGI4ppo+YjLRIH55RasWmHqY/AeQ7Nsmbuhl6Hu0I8jXiNwMs=|Chương 199: Tiểu Đỉnh Tàn Phá Thần Bí;o2+UGNDolvePmMuq0UFiubTmZajvBbH0YQPHXehinYj0ie6HBuPPJOVZpGbMU7U7/pWVawZqxOkLHfoxhChUv01JXgKmYRiJMsTVSbbzL09WkEW/CjkrfhNOO+NvE/KeHY8ydIOe7KF+9LIwHUqMom0YhARFezt6IJxsSAeAr+g=|Chương 200: Vô Danh Hung Đao, Quần Hùng Tranh Đoạt;fO76bDFyqKQT3knifjIsKtVPmLZ3/SZQIjAQAeJ46t/KbC1QzOS0sh6epQT8EgW+jPwNHEo+pCENJCqZ6F+CQQJjUtGjeCahIZEwPUVBJ80DxJz0l1e//2CTmQWStHrO68SJ5zcJPgzizs2qLMD+zw3M2dRx+SA/hqGDyvE3XFc=|Chương 201: Giá Trên Trời;mZTB+u1o2FcCBMFi/ELAMn3paok5RreXHAzKEHsaW366lifqOjixPnABS3gJf4veJF7r1KZjvIchP168jLRlciMDdeHp9xH+mXqUiKgQ84wzHh+tOCcw4GK111bTmBzP+50JpZixKAAK9TIm200rT91YqxdVa23W3gX0T5w8KJA=|Chương 202: Hung Đao Đồ Lục;6lw6OTMwzUVd9RGC7A19xoh2Cozp4rZTlmmNLb9RftL89cB218Q0HUL508gs7p4gOEKh9UqSHThHJrZoh6yBk6C7ksn2xu4EB2Baxy6jDNmSq2LeT2gYL4YaT7wUeBn7X5sWhqthuUBrhyrYpopfdhY0MeA/0/SIbVqEk8QPrSk=|Chương 203: Gây Thù;xnOI3AKrp3YnpWF2p9rug3hl2hZvLUpp87+aGMc8Y2fEsWV47MObiaSDqHAP6oUSkSs1l+Wt/fUhVKxrZW8IiH5cyWi1fIZKEaxQCT4Acg50jbP/Cu0nf6hyBDFAXhZkCzc0xYyor+c0070PCM74RToqLt2Y9r0bQlBSzAayppI=|Chương 204: Vây Giết Tiêu Phàm;Upi3JennHgQTDzZzPh2HW3L9yF8jcrA8iXkGunBEXKeeJAvDDnndYUxJvrzzsNEnU1z8qiNb4KS7cNwj7q7MbQlYkozAuatmyNV/Vkvx/8sdrTjHKMYMvH5dvhIDItPsW2O1uwc4u4P+h0lcLrerNqd7G7U2jCT1NMLm1VnKOyU=|Chương 205: Sơ Thí Đao Pháp;RhfWIW/PzdIl4zQTbz+obdUQfLOp4/8Ircd3bbsAqZ3uGYQlxhkYEjmUvXDwd1wTiHnB5ZVae/5vLPDGVgACUHVkl/yW6zWSSwyeDPsTRsdun5OS31cVD4QAOKHyHR/ZIAS97gNjR3unf+6EuXC2wdC0OhsQaLxHzgYPoWcNAYc=|Chương 206: Thiên Phú Đáng Sợ;vUUsY7WljGsbhyOoCBf5JYqUGl/OBSmscTmhSeT72VC6BnNMI8onL+yI/2tUgmk3gYGxk/s8W1KRo9uVgi8oihIuPhl+yy3/uQxtAP0SIXQH20G+pwmD1QrK3bHQ2oV5r953274mUlJLw1n6ssZWzMtPW03uTKwpdB7PvxRUFp8=|Chương 207: Thân Phận Của Bàn Tử;9zLvseSl8xkri4O0c6bq9laPF4FJq/Jc+jOOAhrupOxBocIEZa3TirnA7QHSL4noOIs9kCSsGs+/qCvT+Pd/rkb7CvXKExk4nPV6+Gn+2sSVJdmunax2/lmqQtvg7I8NheWI5b7GQi+iQVW/TQLFRT1RsA5AqjVUNnSB1Zmmdkw=|Chương 208: Chữa Trị Tiểu Đỉnh;/huH/wxUTByiHGOYeJqrXTWtEd6j+yeMmrt/t8sApvZf7DZrpXMiA3oEAczeYmuCScCeGjSsbtuJGgvFNdrK9OOpNqk/XaXuUqfaHBjsh8uHxhX2qneIGAYFkWCd83HUD5QW7DtAgsHHFes78qpUaa+tqenT4Kba0P8fvaS3UVw=|Chương 209: Thiên Tài Trà Hội;Cy9zWZwKnxbDNAAtpArpqTaao2uDVBkUB263VZwqmqEkHJ6Wtlzvm/j7q0pJWx/7UaaTmGVCEJ5CHCx3UfJczNe4n4ygSMEjWBX0PUhzeEtFDofNyr8gkQxV2V7oTcrysE3kPLSnViUdPxarWb4r0tbja2ATbPpR5oMERURMdXs=|Chương 210: Tiêu Phàm Bá Đạo;GINqpmSNCgKrpXvUP5o5nGh4mwnUQTF9K6AoBeP2WKbbruwzMPI4QnvlwsxO/sUvOIFV5sZhHdRvao6qEmYKPxQ58nD/HPQxvkvpFldTIgghXXwoFZoIuIwc66eC0fxo7J9LV+TFezlkTRj6MhmhHuZyxl76eFynpcBA1/ktEI8=|Chương 211: Một Chiêu;IBknFSSs98oSiu+S47DaiLJuE3LTGEm9skS/aCEKodLRz5tz2qSRflZyy2SU1D4tRMo3xjXEekzrHNkH7ZnyjyNk5LuT2BzqbPFRRVjd7fcf55E1iLWm3WfYRAtRWRdNDsjoZcwXD4EfgDSqX6zQ5Ql0LerDDesToezg3sflLEQ=|Chương 212: Ai Cuồng Hơn Ai;+O3UeLYGZpgVdp/W25J05SLwOsovJQbDS8Ug6XO9Ke+FGvtKElhbQArkbs6nnQahX2pWweW9KawEuAkOfQ2+QXMhzXoej4mtl+hMvSwAy8fFa37i3E5o+fAyRCFOcbo4VAGvxWEHlTgCRBlNk4uhbvsIqCL+bDsCt7sr+4EsmOM=|Chương 213: Là Ngươi Quá Yếu;G7HQ9so/s1v9X0g/041Jieg0DUmy4LV1OaB/Fcf6pyW/11nfG4ihoerT8yIfi6HDczp0m0+r4HcebpVTAaaShc1oxxY1/P5OkApL49epRaTh0PSMsptaX0IYcYMhUVaGDMh1JIsPyBsd9VvSqQhpEV0wXM5K6jAPahEyDR/IrwI=|Chương 214: Ngươi Căn Bản Không Hiểu Đao;Ov0PiAc5fADNjJD6YUWxxlFdK5JtCQJO0O0mmjGwNJP/+UEoNTcoyfBhGFLopnwy7llidgevU2RN+bRSBM/pf2vMObxiVWS/JtRBUVharZ2QoYtQkFnX6tgeAoNGTv5J7Or2uE1Q7ohmlJlKXDfxFLUbVr+orqIy+mPPJFYQHAw=|Chương 215: Tiệc Trà Thành Thi Đấu;8vZPEu/1pzi3vz5OL80At+wlMxLxSKZ0udSnUK0W+XU0Sbs0jzfJGOvFx5JGE52qyTTDkbzoJqrRXT1XGXye2ZB4+nVMEQ3iYas6CRuYIdcv10waMCIUcGxWyZx3lRNopMuCLNDWiQuTdTO4wriyLLq6iK1k2G/Gy/g3OD0+dMo=|Chương 216: Biến Cố;UkdmDjNtIS5YwWusRMY8mMnUZHk/b30PCRi0y4QM6BpOnqnqEfTdLlfZg3WIp00YnmE0UFIdsi+KsZX8sfmvCoh1IC9kUxbGwM/kgjbArRDtK0Vru5fn+xBirBl1oHY1z6cDnvJF2inBQOx9/tyF8L+oX67epkelR91GeLxSAcw=|Chương 217: Phỏng Đoán Của Tiêu Phàm;fWSLew5AKBAAPHciYxwhDbRWH/AjU3UK3eihFyfQ8Gjkrt7a6Y9S0di64WjBCZrbudhv1dSaf+RIN0+iWKeI+lsueXfdTtUh+Eq9o4bH93HYAFGPUkGR2o38GGnkYp3NycQ67XplocaRXci9YjBC4da8pn786tE8mIpimL0Td7E=|Chương 218: Tái Chiến Kiếm Vương Triều;9dGKjp88iaTTfecJIXJxWj8KZVjq+KQ6kcnlrs+2blfV1mmL2v90zQ2qz2Of+PYdm49W9zfPFfiIM7Q2UQqcK9zLK6MFsXHx0W2p9PMrLSsYt9+A+OklqPDh1ak2mpAcwV8IAgKD3/qi6D+tc7yc4lOyNm6rtdhpgukf4xWWrJ4=|Chương 219: Đại Yến Nhận Thua?;+YQqT8FRg9XwZt+vkdnhMAKEJxb81JlVzEUu3GYCTK53Kw6+8JJPVZYh+LomdUQ+FFw0mmRN3s5V0TXa90pSJIunIZs4aS6I6FrCN6vn09FVK4HUTICRLPpO9tQhUc1whVJ8bFlyCO1lulvpemjvkD2XWJvgO+RL8O2TjoEPoy8=|Chương 220: Sát Khí Ngút Trời;DMaH7e4xizwxei7PKrMFRB6uFX7qizql02ndOQdLXXKmRssw8zvu9yC7/Vdbhzk1dehLxKF03AGurwdr38SpOTxWY6g/wdlHnXM6piHyf1QmucMk9nVi4SrEeQ1bG/FnrRWBFYS/hEKzAddSjo+cXepjd2lYu2sMprarv+J4++k=|Chương 221: Giết Chiến Vương;YOk55AU+RyG4CvQHmwbms8njAkQVEdcvgV+/ODWAjsfZou7T5V9CbbcEnlzDYtNC/dOUTwafteiGuEnM5qbx8yPOvuxRXdy8haIOxC45yyYi5TufCgtM3FgNRWm3eZx7+w+Rd7r0s+qDAJxbA/EgGJdXsYhgSA+cANLJj5GAHvk=|Chương 222: Ảnh Phong Xuất Thủ;AoV+MbuVTU6IYUBPCihIk5JxWX7UcRMfcWaDqfWCddhnOmUTHqPiZqBxr5MWF4G38Y3JFhV7Ca+juGeEub8VDLynfMIANE40jo6rdlCTtUkhAIIGmy5IA4dJfXiiEYTu+LjeY6eRK33B3K4FFaOew28HdVOxlOASNGLpYjB8pqk=|Chương 223: Chân Tướng Phơi Bày;C2OxS8En8R2cJ/PMp8bZSDRiJhfM3qn18dfJfTDWYtNXhWVzyC+43943iwO/dHapGWXXXprCgJWXTqZ2MfBOLYX/V+7mtoDVN5yNUQzLg8G+R3fGoLReaqJVjer1uIiWldax7a5PENr/9pz/AseZtU2ycOgsaAMSxX4RUUPTQwc=|Chương 224: Đại Chiến Bộc Phát;kJaIXdihTO/8zmtEEW6MRq2pOBXZAY8ay1TQljLEU6AP8BZ34wNdCNUjIV6909/MLqZ98ZEOSgZNDhKY7Kqf04bRzDpWSvu5wuy9Ab/1BzYk5th++Scsm5kacLZ5N3XQNpmTAEpwUN4sKdqE7DET2UqZH7OLkmxWf9xYEywtjJ8=|Chương 225: Một Bước Giết Một Người;JH2S2BXyaKH25ahMtfthgyk6GZK/XVO5IVcKCYKup1tWlL+muv+uyAWl/bnXgP66+BiRyGeuCuMKxjU0/fU8ZnHlLmcOW2mgYT1LYxqEJL7fsRHYlcxDpLO2YZs3Yr//xq64s+hfs6SKsy1VRfqBl+WkG7ixYTevzkj7NAKAr54=|Chương 226: Hồng Trần Sát;u4MbihJyL5uuJ4aZMrlRqmYrPw0pfCwcsvuuml4RXYvTMd5WWrU5+DcVjM3wIqsDBPKR6EQ70AKOAAJTnz3bqFZsGBTuFvqFrIoEORdkkq37OqYlkLqKMDGEQrmuI6GyH3QbwLF9umHdFwAdCu6W7tmE8aE449uHduTlhf7HCjU=|Chương 227: Trốn Vào Đáy Sông;7bO2KCkpI7RdJHPHdExkUwi+ELlC9gqeUSmuWc8bJaETgr77SeV2bBh6MFehj3NaL48qJ1QzO84Ks9yJE7UZiBgKR3YQUa5xI17Rx9qzIgXE6NS4xOJ6Dq1lT4j9Rw/eW9m9lfhVHW+WW+al/xDJeOTiojTBtz3m23rbTspkAhM=|Chương 228: Cung Điện Rách Nát;XgUwzL93/g3OBK+zPYLhE7bcz9MX4Vdki7AZKVXK+7RwttaobxVYrpD5MDBSeuE9tgTaZUrol4K1753OAQ+JWEewjQhH4vwo/vRHq/BBcoRnMFTqCpY5ylpbarP63L/RE1M5hjpiZ0hWRlbVDgPRJ710jmbUpzjSMXJe6BBrvBU=|Chương 229: Khô Lâu Quần;56oFmQswqUyV4BDq/72/qzbwkaAQSNiieAAIsA3iV+aJvVGPVlw6R7l52A8GZKCfMMFTMQwn4qyqBs/ZXFLuEGGLOOnL5n4s/AiSLFomy1HckTNwvZXpuCtT91CmWSItyZQDWTTRTlmuER4CgCZx/ZxeofJ7fP9JCHEQc/hbIDk=|Chương 230: Ma Luyện;OzlM5Avetigh5CdeKegRvW89ZQPMSSTBdLUoFQHewLVVdj36vphrnug+IXu70p6jjcqQmWqtD2Od+8lG4P0zmIg8jGHsHcKNqVYJa43W0EUewXQxV3UGeiO+6EpQ99NTZn3X9C8F6kBMqzmb8zKPL8ICEL28+s59dDGFIR7Z6SQ=|Chương 231: Khô Lâu Chiến Vương;R0ktR/qQApgmrrBAnjcDVm21b/a5wGdI3wbSy+NwIsU1I61dY3cmcxNrTzdEx3FLle4XE6ZOa7Su2k3P7lzPR0Caz2sPpxD71p5TafDRlOB9uBQ1jm9yPJl9AqAoZljo6me9mBBGA8TDyyR7gaRpLwA2sRuOp4VCSWr5J9TArok=|Chương 232: Chiến Tộc Chiến La;+bPCMPnqxUbsNa42Ts2woGhpnBnosVXxalFb9MVcg0G2UgL2ZeXw+5b5qp5q9pYQffLHrdPWdli0+q0DM6K9ey2a7903gKoQeGZ4ugiD1wO1Hsrc1N0AVKqrJC5zYxLd5vEtQ/d1+/njk1UMGNTeErZ9D7He0bOGlWhuWRPuE7k=|Chương 233: Chiến La Thỉnh Cầu;xkFPJbLzQKTUPXPT5HrXNvoE2ok9y4gWVGIMeCM4e28Koi5E7SEvcgYUWGgeSsx9CWKV/1OGhfr8kQKD4poYADIBGUw2IHxCWndSahW3jxe0x+r9KT8z6Die7xcKDgmgWmPcXrROpf2qAZh2OVw267cjDRHeqgzS4PV64mSpCqk=|Chương 234: Lực Bạt Sơn Hà Khí Cái Thế;RTx4jLHNsx6KQAJrbdzodRi6idJ9Bj4bUG+z1GmyQkldlilRlSNt5sX5sImS33l1d5zRxPDEuY0eHHSDYT2PUAdfR7pM/610yTIAeXFScT3wAw9SrcM+gDHEO69Ju8i1VvpLFW15dLXXN2YQdd4+VRn2O/hs8VKaHz6zBB65xb4=|Chương 235: Thiên Niên Hồn Tủy;zTJjSWFYgNss0J6xmLqLk82aKN4lFhuwiEDazvpIWYtS8wkTyrmbF4CH4CNSaGnJx5sk634JP568G5KlY6QYI3TSNnpaVH6gnmIWshJR2THNs1EJrzKNPnRRfhvvwWOTxYu4Kez8uU5ff/189RCtUBKgHTr4cVeO4Vek7khzxpk=|Chương 236: Thế Cục Bên Ngoài;eUOkDW41EveMnbbtboAwumYWLerOLQmzf2fsRP61koE2sj3rUQjMELeRtTotGB6AHUQ+HkD2g6LM/NIMVi8iXXSIUjEAMm68Piv5EQjZ1NgohVMecJ8hp1b9Wr+/IB4Jy9w4Ar7HwbR/U4YZCNd8Y2zVmbRV2sWAKZH0N0SbSv0=|Chương 237: Các Phương Phản Ứng;Aogb+X4s6eUzya5AaOywM2BQy2pfiz603ilirL/VFnZD4kcjm6+s/4KQm5qW/7LXKS5vXpLg8sFCWWQH//vaNvcpRP9J+6LSWJ1+ecjeoMJiRhYs7MxjRypjXVPKoXlp5eEefUSkWp2XRgnXKa9oBgrjkqSnDS0EVow3r5XBPpk=|Chương 238: Khác Biệt Chiến Vương Cảnh;IyCqykHVtWEGr4o68KOLEnbeEPKgrDKpF9lCauWdqYjhe43xtAMHcI1PHz1dAciAo0QNFWb3vQlSywU3ERIPWD49TWMVBkxPSr7faOArPk4lWIvUMmobXrDEOnP3KfAD392FZgXmWlSK1LTxkN4bUlIU2lQNV6HYR+SguOT49ec=|Chương 239: Cơ Sở Về Hồn Hóa;+h+FqpPNMyEr2oWGB/76+aAUhZ7swCe/DRG325R+VA1T82yqlox1qC5MBtMXfwgwaQIL3eIRNMc/KgnfzIiX155PjHs06/TPNjEIBKhnUEYSKcNwdS/TkQKSFJTstVblbxKOAT+mOF7OJHol6fmSjyY9OoRUkyHHKhyjpjF9M/c=|Chương 240: Hồn Hải Mênh Mông;Sr+Gq38KHhwlELiQXPmBEwOtZW7PHyP3RaNmNQHQw3NesbAwiHCCw1jEtNlm/YyLCZY70NuHwngxHW23tncbiiHAbW+favvVpLzFttkoHhrcNNQ63QcOJO++gQutcHZoS6plhcYiARzbQuTMUCJwuY9MTXhAgX7YtoT+HWVnNvk=|Chương 241: Liêm Đao Tử Thần;RQE/7s6SrwZd26cEfGJFUkjbHNfI8bG/jYhnC5F3FHXexChAv/tnduDGifLlC8Om/t2j/2fGrKRbEnOPOYmbtxjXEmRwH3Yx37U7OgaUtGndgtLViFpXNoSs/dnEudGikq6LkYb4eDZorNYPyMvnIMf3K0/dws14jOdO7d98aok=|Chương 242: Giết Ngươi Sẽ Làm Bẩn Tay Chúng Ta;+XV8hQDPWUfCvT+celHuuOZSbSRNwMIEGCmPrRAbWOg8OUyQ+OZeooJ+tdGxGVX7557a6LulO4XDXb6dT7CIUntkAT9t5VDrwg5KqfavWEcUMz+fE/R+3Wi9wPxfEFwCjvstJRJv6wJvHWFVC8CinGJLjRrLFMRoUuIfq/thH2M=|Chương 243: Đến Chiến Trường;zLAWRtSyh9JHFwvtRnBzDS8yAklBGQneriq4EjBYE/bUqW62bYlOpWAYkbr6dchCSvY2kqUgWSSTmMklySLpSXiJZpLf8VwOfTMiuHvtjtu7jLVsDqkuoFSLa+qR3JwiUPtZyzjGyUKPTqZY2uPjghrVvOfHaul7QF3sTDIenIo=|Chương 244: Thử Đao;24/0sT325jXmbXuYdz+foL2oi1IsnsTNNXtay4OsTbgvXpdoOtpaAcG9Ir45MNoVNtJwyk8FXa7FPTwj5BxLcP6UL68+tSiyGVJpC+23yGQhzppRizE2pXmqfDizcngzsA7JvYf52faiuLF2JHxA+76IBQxhtU/co+euuC00sf0=|Chương 245: Hắc Vân Áp Thành;9rI6vJdGoi0PGCYXBb8LbRu6/IzCE+hbC/jmR9+aZ9RlxcoUb5QoEumpav9g9S+Ol+3tFYH7WDT4tCFjdaFa7KNWq25OP4SEV+VsYnYLccnRwlqYy43HTAYtt5Kq4Qy3F7ji99T8xl7HSzareYpZ4aF62nBk1ZVYsQtklgCQ6cE=|Chương 246: Cục Diện Giằng Co;dQHdvXy8Y5zAnXL/qpSah6sSbXfQm5YS1NL5BfSkoYR6gK6YtsHed4D40Z2FS+JGGqL4DtKqI8eePAjCaFKV4TnzcnRa5qz8xYoszo+dQMuQxBfJR7k8fw4+fFunhWNgvN8W3RqSMtEDbMbvxoupT2Ndd4HQJiOyb/kR57Tvsn4=|Chương 247: Dò Xét Trại Địch;GVOzvENARv8ATiHWXYhhuMK8Luyrs7aA4Tx8IPb6TTG6mfg78/pX/beMH+xxUpD1Cm6rYM6D7sylpECwtbLXZmwKuOgYwCX5SARULBq0if4qa8JrnCTCginFcqff+VJKzRJXrM+3OeVVoyotMTnd20s0BQ+OPmKOughEwRW6F3c=|Chương 248: Bắt;VpUmEyqCsy6Y/1DYB3TMYeI1/UM/UxaR2GkJV0SjxGeUNWqi3VbBSnfxqdASaY61DF5zDqn1wdjz//GTSoboa1vaZR4CP2mIRPWv9M9JnD+m4BdNEzhQcXzmD4weuLPT/oguCzifk/m9ccwIu7F3AHV+1u5qgQlPs53bh+kTpEQ=|Chương 249: Đối Chiến Chiến Vương Cảnh Đỉnh Phong;4E1dqVbaw8zE7EbB3WaFo+Pa7fii7fcoi5GdZAwCPEtaSbZ5cr4sRGjuF0bp/R/2eGrScvV1OO2hGqufA2U3h81rHerC6UZo7LPaTXp8mecfxu+lk2DZxYGvflJ4TBH7WyXrSaY0fKW1Pb4UfB8ZPN2WkrncMgB4omjKOdu3nEY=|Chương 250: Thực Lực Tiêu Phàm;EFIlX1vgEuRfghAP3WWYv5s9L1OG2c5gm78Ew+3+aT6Namw50Kaz38KVltW3iMoO/ku6AHW+FFZzRgSTYgea4eMCvTUp2dWom5SCMiIs0wa7VZfdKH4vppghSQ6M4vm+SBxI/SzFRj3a/IlrNCC7vcOUDEDW9W59ierwtARfewg=|Chương 251: Đại Chiến Bắt Đầu;TKKlZrIkXOnp7XDCpvy9CN3lfqH9j8aAyF76aFJU+iYkEVLJcSP3BuGiQGuLHgZCL8ey14f14sEUmjlQ83bW8glefeDMTvql1cpVpKn2SUCQZ6JZtECDqmrs16wZEBeROvvTFLiZpwbN9QC0HCWOQBqYqy3LffLQrTviDNVGo7g=|Chương 252: Một Kích Về Đông;J4F8Q9dk28K9SnY4irKFPyl/5FwPT0oegVNRNDJXmLNpi2H3np4+Z19c8g680GWzV8UQi9sxMWy3dIg2ElhUEDr/04jOM5PPDul5v+TSNxwNWpNzIDlZZKMSFlqA5WjoCWe02beuV6RVmhC8/SaLyknk95cVMgNepzYUu0YTghM=|Chương 253: Máu Sôi Trào;zN+PQMjfLIVU2hGjwH45Yb8xCnip1oiJPpSiXGcq3MjdvLfiDKhbbKLe/nGNzf5FJ3vS+tuYuPVIHMOx2nuW8MLxaDJxtEMbRAmbP+dxSTvI5+vXHN087ec/CQYEpUVKc+9QCsgESOg1NG68RLoYckbucBOm6nA0Cd1Wd+aytjg=|Chương 254: Ai Uy Hiếp Ai;CJR0mnF2bPwI94e3zFhjTON21+Q0YsJvjCyz60yniWAxiajVC2UPfpngPUxKsHh580opGiMaY6NAtFjTqtTEpg4B+WVRqD0a+YUQt/wMvDy5GxoJSUPEfnGUslHdpp6xnx5JU0yWuSqTjf1kf0NNLMrJoUUn3VqS3Fs10sPGOO8=|Chương 255: Chiến Hoàng Xuất Thủ;Oast4WmYxAy6DgGguohWwLmaHWENn01y0h4J5c4YK1cdaEkXRYlVvK2a/8eZwl0dEu1O0C6+1pIaHdCg9ByVmvKBgQmee3J6nbmYSGwoqN1AqyGZjw2Vom4BSDu6L+i9lTzP+ilFfcYkTjsoI5J1EeqIOqu9gmlWGPjE/TJNS4M=|Chương 256: Lực Thu Hút Của Tiêu Phàm;95KObje0XbTz+pS21W7Br6k9BXpnpB9B04tz7BFf3Cwd7lRKQZHJyO+jAKhWNUGRsu2xkdmIcvvdvyqgRnMldky/gGTiWszloqgLHB6yhiNmPKA431x9M3UloKwJte+nMFcHrRzItlZJKRXL/IBiN4IbNdpDGRtkjm6C/E3DCrQ=|Chương 257: Ngươi Muốn So Kiếm Sao?;yXOBZcRkYVAcZ/Y88cylxdyaO3gVLfKUbD4ksFdsKXdB5g5ch/BPVeSdZXtMtdSCZQ02tL6Z8PBzC0+YuRYoHHhnwyeH66xYK8wnG+kYa+vsOFqMo2QRT3Kb5jgOEOBx4brJ2jB8g1Eof5n20ZuNiiI5H17lZx/KOETqe3DzTRk=|Chương 258: Ngươi Xứng Để Ta Xuất Kiếm Sao?;8rnREvOBkRDN8On4kC0cBjOSqHWUFGTQQPr6ezpt3fjoLb3V4W6wKeV96J6pg01qCoMjFqrXOxDDsgST8V04iWQNE1hSBjMIcrJE7YqPZPrLah9VNaPkGiDf0fhuRXKBPH49t3VNwdBb5bwq0f17MAeHmGQq6TKVI0g2ePsHfpc=|Chương 259: Rất Khó Sao?;k3iLWVgMhPTFLJhXshmuI60lx/eEjKYNjLdyy2XorsgnNQVa3XAeTEpRBCmRzmNn1AZ8/0BKhK1nTCev+dXPVL8qWpR0QiVL/FvC7zgkyHfxozCSkad5gyWQdXTt3bda4uEhE4Jif2VXI1bwm+vzCJk2wV5qdA6Q4hSs0w4ma68=|Chương 260: Đại Cục Đã Định;E+YGRAo5BBFyLmQN+Ynj0PKLwWJeq3W5faiE+IzXeIuKeReYm+a5DnsL0i78nKeKiixs+EZoXn7kaHGQuAU9uMjPFuR/cf3EOhlfEZR8olehvW5JYOH9sAFrfFF+pUMLEE2ed2vppx9pDI5yLpZ9ZcrHQnMS58K+mHxCrC9K+E4=|Chương 261: Có Ta Ở Đây, Ngươi Không Chết Được;hbvljd3z1UCTPLfcvOFXSoFklIlwYSBPC0KkGpG1K4QRn52w8J6gHGYIQh7EescywXZuz//dHEEbZWRDUC4cCpokPFK5N/ShFcbbFqCcrtVFfA/ienX0GiR6WvH2JyMx3Wql0ItQdbMkoThFdanjYAuufrvQSz93K2D880lN5eY=|Chương 262: Tiêu Phàm Là Thất Phẩm Luyện Dược Sư?;C8XO8yK4zzaLechRSpbcbMYt66OIIqDzMR4S5ISMhoXv2eRy+NBQNGWbzm35hfh7bDz9s/xFTg15LWuBhc7gjJEjGAcKjLqUbXCIL0qIsxBReUxUsPmk05e28HuxFvYlR3FHrrwMq8nxEV/5d+0H8m12v4+W4Io1PUoENMhu1Ho=|Chương 263: Ta Là Một Bác Sĩ;rjVOzNu+uSYNlRDcT2+f62bZ9wgrrt2Tm5s2msEEi+fwHO3UPRN1t+CNUXRvyZPRnuVC51rL66KElauZhZ6h8+eykrldF/MPRzgETdbmoo2vygv5oBSbE199K6odJNRzV0ggtb/zQss+Ya8Y6/uYzCj1mWaGQctgtlYRqRfp6ns=|Chương 264: Một Làn Sóng Mới Lại Nổi Lên;rIlHMAnDhnydAm2Q/XlsK7qUR7eM+8XWtwNINtqnsyMVX4TKDKFRGGdeKuGJv+LOEI5M1fhrue1xmbBw2w8vzWMeWuMeoDI805y4Wi6PtKhZEt0x5cS9Ri2r2s6OQMHIgrXStraJzn22uxBM+qEHBCDeGnmNfhKtSKJjq28eC+g=|Chương 265: Sư Tử Ngoạm;KJ5Sl29IaqJein79352j6pxvA+Wh57HpubgzAMSoEtLM/+9sn0WRA5dnr9EQPtofzFyMDaavNrR9040udJrF4AfZAMNVvQGUzhjC4xeu4Z2kFNXsPIzt+JBaTIz4mc8NsH3U3bCm+BFGNO896ugkXBCooY/PJZO7ZRF7zzzCcxY=|Chương 266: Sát Vương Thí Luyện;LqnAvVX6P31r6Rb/iwdaphb6w0yF3Qo1mk1WPA085dcvwqqM4zvt62lJb6XTCOq5NQV6tSyRtQB1iXIC5RqRZaI3GGKsuY6/BxLtzvD4hBpAi6TGFNX8b9jfVgmKc81ENAqOcRu6aF5tByVQAwnmNcfUyIrKHUyKx+ta0AcJdqo=|Chương 267: Tin Tức Chấn Động;Lv2rh0cSRHyDaz7Ur+Zq/6XRyqpJPOdn8zcD1RUV9Ni7rtdQ/KJbqkN8rNYskVdQLRRrVKIjv4SxVVguu73mkK34wvQWbgsCvPeOXjHzNogNfPZ4fWCSceMZETh2WU1B7nDOFkU4H4JvLCsz84txv676ZI+zUKRmjJbEp8R019g=|Chương 268: Lĩnh Ngộ;6x5l9BtBL1XMdfwUd5veUOsoqP5qexwFwXr4DdrW5+HZPeLcv/0eYa4vuj9LSJT1leavGvs0hybfPuxz51F/Q6Q4oh99oqZwmog+c9D7inayXpyqFpIeQXSFZOs39V2tUT5v4HV6k4lKch+fgED4XMNGlMRQ7QZJFc6W8ywLnQI=|Chương 269: Phong Thế;J9RCuDubDykA1F1YjRA7b5LCZwemuCbK9FAzeFjIxj84uvUPyLmLE/frFLEWFKTyEcWsXcBaJqssUBGcsX6k7xoc/MFLpKyxTkQZBMHB6J6YTnUi7oJEwqr4AKZnfLWdaZLfUm70r7nVMINCnrOoV66PGscL9uA4YUgcDzuY5VY=|Chương 270: Cho Rằng Ta Đang Nói Đùa Sao?;/YX8Uo9d8UrOFHygx9bwR7nchA70d2cRf9nyW0AM2zNhFcIJ0gG4iKPYUbbHPtIA0IuDvrukv/Df4Tvins08b6pnAXyYZDwlvaoNlz5tr468LEUHAJxd86dNHdfvBsVKQMs0jURtG65aXR0Eip2GLEfUiY78XmByrThZ8jpbXCs=|Chương 271: Nam Cung Thiên Dật;GC5/iR1MDioEiNnXfd2lQsVLfJUWpCCH5vxnYxbj8ZAXNQUBpwVCG4bFXhWLPhigKmsuSLKclfoZIEJiOZ2pAwMPbZVzEGPArp6xRZnSncbqMI+KmAjtvnkkpZG3jRNhrWotxa7kUikPn0h2fuoYySQGFd02MhFfT9HYbxrbSpo=|Chương 272: Chênh Lệch;M9KiVnGUtOrbiYaUUMeBTYyIrPxiZnTZOKjhL2dqcpSZ6quapnT+WOs0Mq+ssEKYM6BPmobJy63ca8LTi79wloeVp+xcMkvaHAYsl7zL+RonzpoZ1dX/8sKHNm7lQG6tdrBDmxWoWN4LywOOSIbdn9WaKp1EoE1GIKI3GA6URcE=|Chương 273: Hành Trình Mới;fC0G/TE4HJRCQb7mIY7YC4wRzUxy2bJ/ypGLax1bSX6/1dkPArtoiqKc+7xIDKfm4Ky3IoV0pBrqkcxcIe0gxFOOajb9FidxA5VDy8HdRqfEe5aRCali/psNnS3C6QFSXcPMVQ5UeG+Ur/MRJW5mQ1o/lIllA4a874UPQoW5/pY=|Chương 274: Thương Mang Cốc;URvjZFC8SlrC6BqGo1iF7S6g0em2yltTai8o+uoqtqhfdm+QofjJrsoW9Jubc27tbir0aKX3STwq3oQA7sGym9l8UiVNYGlz6pxlWHu4JW4WQQ4sAEzHSXWtm62CX4Yexx2sC7eXaOYwzh6EioEe/rMr0ifsT0F19qi6+iq/7x8=|Chương 275: Hồn Thú Phát Cuồng;CB4D/1wfGSFa+IiKy8eRx0nMuEkWMWyoKyGVBL/67nqvIW67CNHr3+r0iZDXudFyAWlpyOqrNtiWVetUWX9Yx/vgJhd5d9WSetmsD8HBDMxVTszzXCRYfmPV327ymUHkC6Qc4+Pw/L2QkB8YvDd937AvIXSVSwbKvL92PHUYPyk=|Chương 276: Bức Tới Đường Cùng;5Vjag7X9EnaZM3xENX222eqKg99Q236/wGAsN2imIdELMIgIB8EiZwxnRF5G73OxJ9G6R4qCuWWNb6M433eMOjq1VnYbQvt+qMzd7mBYWb6JZaSrLChlvRf2PYdMEUe9TAnWjRGzGP086dXucGqmOKsvCLIT1hnk7aPRA9M/DF4=|Chương 277: Biến Dị Lần Tứ Hai?;/zZrOUbjoFeqHT8oT2Zr1iE2ser+iryMRh+X3td2aCMpxz9m8h78ONJ/HkGAYQidQsKBEwyplniBaHHSk183KmSD5ADMLzjaRoyIkwz1pSUR/OMrb3P8HNaEGagMcO0LQCW1OvjFslfm287Th+N83pV2ZSZLSIK8r+JZiiWTbEk=|Chương 278: Lục Giai Đỉnh Phong;F7suAt9xpQsMxUXjZxcOWr+hEXv9GX4nbgbA2lnB97KsNvDOFjUSJtIuFuIiB5f3+GGssYvuKpMeoFTTDRpK3+Jcw3sImb97DuscvkCOHV+u9Zm6qhYAJD9LR1ld+WgvZTVNnQqMK5cwj2ATfStQjO2Cy3Q5exn5wHuAyRrK8Hc=|Chương 279: Ám Dạ Minh Chuẩn;eKPeGuaAEw04zWowWahjQOLeowBGM0WJZO+K4mK8ueHtWPB/DzvEz6GgkvhvGcRAqsvBb46AK0YKdGJXDsiXItdpKbuaqlp7IjWGSsUz2q5pt6pYXWwbaxe88jrVLjg3ZWTylAofPRU/LjjsEYtgmBJ5LmshnUhCkUMDWuKLuxw=|Chương 280: Thiếu Niên Bá Đạo;9WN92lKNPP3i5OyeWzgTFnXBaSfTAr6XxIrWmuvq9A/AN9Eg+701VUCypcrKyL0/KvZtQCkadlhCmtWWt5CrLjHymg/AHKzXgHML007Y2J3w20kJDTykQ4xGEKHuK2b4d2z5kxqrpy8GSJRBLm9nKvAspSCJsbbfZIdQbHpCFEw=|Chương 281: Hủ Cốt Thực Hồn Tán;1sRgtpQwzGWtXoRZnaN3awfEwMYOuh1bH/RMQpmoMj82KrHV7sWWXyMrAS2a5t9LdJWkvZpMrv6SCYUyCXP5QgKl2xCwNFwgPmwFrMF5lVy/jsBMhCEJ4nJjevxmSH/ZhHs3JyDnLBG5Yzn4+LL2qNiyUuFe9KIGzyzfSTrLmws=|Chương 282: Tiểu Kim Thu Tiểu Đệ;jfVxav8UyA2j3FxYGmILp2eJgDt+ORGo/UTyupd7Gzwi/G7oD31RLIJNbociYW7CodKN8velF4zKb0Qic9XGbCjSqf3gyP8fdxlgHisVO+z+FDukkGVc6vl62ZgA3sx25NZXc63NcwxLpx50ogiXXnPny9SCJNJ2euC0yrKtK64=|Chương 283: Quan Tiểu Thất;VjhG9wP0wUvW0WivWHF7SC8t8Nv1HDkfDxS/1V0FGaRu1/gQAj0sGLpAfuVpgZekHXJDCE7wXf9yxnz1HmyTShi7Dp/9KCLsokygcdGAO8PdqUWTZKLdzc8LdIrTeDD7xd/VggGpdfc4x9QnnayNJFsGewV17vsKmNPCXPEePes=|Chương 284: Thương Đội;fgym6FlRNNeuAlENHWmqvyuxusYq8KHNi9jXLCJF0bNjmrnWhpt4QK1OHInI2ly00KbWqyHX5D/2wEDUQqrqwb3gAz1VtHLZJHeR9fZOzbm7j/2yNiubllD9dRe48fdEWMBIRbxVmX4eqfaUwNn69TMam/GqOEIm1KQ23p8GY5o=|Chương 285: Đều Có Tâm Tư;rYxmlPDa9lWdG6xOchRDlGdsUr0+NJWUlK0T6lu98pE+gE5EIN7MhB+/h/Q/GajzaE2vat2C/ibV/817HnZ26y2D546CEscvCAj74xMf+q3E/P7NLBVWcdrjwnGXWbIabRZRm6LwE7wWvJI8FKwXmgdX9QjEcDGcgVqiTmhFq+U=|Chương 286: Đêm Không Bình Tĩnh;8IgEcCyCxi31GwQl2wmN8/Ps9ngwPR0SEB+/krWr7l1DA3TbA4p+03dfX+FHySZdUwdEjQJoDhijZJVVpAmndAcZTEOmZnbXVGkaMHeEuMxPMByhEVJo1NJaLcOtb1zDTscwpcYMldKU/nNOJehB1b8uslIvt7uPfjouS7c2a8o=|Chương 287: Tuyệt Vọng;0MEyBBdSZ14GtO0UBKX0yYz8eyAJb91rv0Y6LP7k/oAz+bCXfQxrRt+biR0tUi4u0y7zNVaEBKOb1PrGW7zADpFnaiH93//tX802A+oKuxoK+gtiUPxtRM1h1NXYmchruX4dunmGKNzoiJkumEaaTSWlKnBNFiVPP0se9W/Hq0g=|Chương 288: Sinh Ý Một Viên Hạ Phẩm Hồn Thạch;eiBAk3CHw2K4WKImmBIaeeCx3qReGPNPXCajZcAVVpqNS5ixM6DvZiX1gAdKYYQqDiFc30eUDVqQLXRP8n71cJnoWQJLLAPbR32WGFAYUCwoOlmIwhO7aEjOYN1PnHkj81mgIvKyPcqkSlMKmW73NicP2ks2Wl2vCj5HM0jrSYg=|Chương 289: Ly Hỏa Đế Đô;WWZPjoqn11VW0nkgXkWhniGxWwWNJUBpRh8yORHJY2q+o3qmDmTJF4CMZrLd/d8mXZcnF54b3bzg2UDt37ZTPBA7hkzJab4G0NIy+2rDoqKMiRZk4kzxlAUysW0shk5qVE2IjfzC3oj+F7RyU+nqFWWP64X8ZsDTfIpYWSs3QAw=|Chương 290: Phân Tranh;PbEcpNTXY74WJMrf5UPEOtwHCNyQjw3Fu4/Yo3+tSmbKe/uPW0B7UVZ6IO81Z7J2tGwYS940n1Ae2cvbw3HgW5P+CyDBJXvDtJaQV/9jR3AjL1oJ+8JyRu3IJtinNpGzkS9/cxv8jy4xyFbhSyCnnwtoi9vF0m0iNyZy5rCR+Qo=|Chương 291: Tiêu Phàm Hung Ác;wHEcd9W/O7oMV1y3FGElQ+qAHfbtU/iQQcYb2HAErygTd+aeDGF3mUHlF6xAsJf6uZndgBon4c9ob5+X61GRb8LaWyWRmDR2TTZ4FYyG6coNK2HrWZ0W/6QCKgq6tfibdSLS4RqFMsPJCOAjID7LYWIftqElI+iGgZxNvpgz2FI=|Chương 292: Ngươi Có Bệnh Phải Không?;prfssyTTBEN/6Wnf+RhNreLvSjSdoQ/KkM52ICNRDYTpmnb5SUxYhmykPFRzL7EJDkvmlz9zYGKtCcI2yvD2o38zM5FA3pAV8PNt4QneQGNse2PsLNwJPyPkQbERel1oNhg4VjVVNV3E1aMt0l73zwA+ve8D01khdvJC1rDXqkw=|Chương 293: Ai Nói Ta Không Thể?;4JizCtZXR+rHMiw7WtVnq75pJ1Y6X4zriSAssCHETQ6hBDjeGM7GZDnD2/ioZMtMGo98ZAEMX84HuNTGDkkHd4JRx9yrIwjfWmQKesQT8Pc/T9x2wM9215xO4oNfk2TCm1cZ2B/r/a6v+LQTlwME5FPT9TOhvk8OLI9UC2MWxkc=|Chương 294: Chiến Hồn Chưa Biến Dị Hoàn Toàn;sICB37bckHZUA/IBBHxqwogQ3RiF2pZvuIWxC06xPP83VoXBqTryjjTFctyajYVxcT31MYpDwBnF0wqdSCeEMFst9KCKCpguH5Ma9Fo0ap1kCPzS0Yf4KOjwiCWmqjQCSPJnQRawmLBDqC4F/EooLacXObEjL30A3MF7WLhrsdo=|Chương 295: Ba Biện Pháp;1uKYLdhZ2ytM2Xp9qRzPkwPIPDG4s/8cD5D8RYkEM/uKh8rm4j/iNd9UoiM9ftfXmmTvTTjcLSjwekFj5e2ob34EEvbjba4Nh23JCSPFwDePrS5MvCWiy9ZKlaANN/CHteNa7xEMgxWwY3EkXoAPjQMX2fct8PRPRQYnLwFLQZo=|Chương 296: Đột Phá Chiến Vương Trung Kỳ;9AUeuqnhtiXZKRSmkTa1L6mTH6WazpVwaOZivVClprCbrAspBV5qsHXm1djK+oneJLAZ15gfrETNk9QaaN7tbKWSyMzeucU0HNUveJJ8cOqMmfsKulT2M0JAO7AMpmbKgb/5BtTbZPjO3qpHUPNWfdzzRffB+fKVkWqLabQ4HOk=|Chương 297: Đến Bao Nhiêu, Giết Bấy Nhiêu;0bdX+cMrOJx9kIIhR9dwwkpYFo9cbXnausKWWrEww/mzeHX5Gi89ct+3u/nEpdvi+Eudd3ugB0XWcwkRhECjjaVQv8RxUF/VTVjHX9ffcaGqB+B5Clpgq7XKoWLrFb2veTGaV1FpBvV4l724EW6Tpd0ox+kkpslegQLXpPIyFow=|Chương 298: Ta Là Tiêu Phàm;pt6e/KXKBd/SwOauOLYn1RxP7uO6gsevGN9IOkDzD3I+R0nvil+el0CbDgy6+lk+a86pWWH17p0+1Lhp+JeIskQ0RtIC1zmxt1bGdzI66tVVPKGLyrfOl1Tqk6/5bDaoSod7OcQ9E/+9L42O7nsw4hN6ObY1HKNr88+OLUiCtwg=|Chương 299: Toàn Diệt;DvE+CHBTbtK2iW0sf/922D2GHlxaa8aIKjmqnxMClRnrRoBAGoIgaqaOaktohV2ut9Dv3UvIgSL5axoaGkV5Eu6IVuyZCt40pd7OUbf/9nFdqt8o6E938BRTmb3YLnKP8zsrex3n11diqy/pvR1n19tjnhaRPRh5cFvDUtjtznM=|Chương 300: Ba Loại Chiến Vương;lnNjr6m0Cf4zRBFL33ICBTH0oHkI8VOd7cPy3D9XJBJWGXicB6eCYpupfPV1rK/aAyYFkWHMvV2ajBLPlGEQcuWRT/GTB68k8v2jVaL2atl6Tut8O8ixYq+XyHv3uIeFS18ZEdSzHXu27TJ3eDp1bqrRetPHnDVAt5DkJquQ0sM=|Chương 301: Sinh Tử Đấu Trường;PImuf3gnvGjOwcxZCp/9mY6r1j+mvDEVa7uyxYiZqgqGv7rm7GGo8AoOkhuSWpquj2BRd2CPY5CZ458FLI1QW7G0Zd7k/wFTeTj1+65GrBAGDAsyru52fwgrFjl0xLcPhZzgYztl0xS7b2kw1GyUSpfiDl2U3qw+P9yDlSNcME0=|Chương 302: Thiên Tàn Chiến Phong Lang;l/a6uIDPohIqgxSXTV10nGqWy42R4Kr+0YxL284PgOT67as4pi0vtK7i2NDnIMJ+DNCKsh5H+liV804X3e2Tf70OhanjRaLp6yT6J3uRKujd7StkCq0c6Lb4C3fTtX0xmsqd4bFvLIFssx1voZ/9Q0uDQT2pJJja/C+Q232zQzc=|Chương 303: U Linh;rFJHUBgWziDQgzqU+4qT0Xtr6BP6QfobxKCfUrfzdgFZKlMRDNAGgAcC9ZvxCZTgoccavke9tpTCXAQf5km2HQ8Tf3qUOBrBYiWQOUnp4EMARJIQ1u/ERigengsCRQ/auj+zLG24vgXVHx5gTY/573UkTDyp7ghotLZXCEB1Eek=|Chương 304: Trận Đầu;/7rt0QLslP/1JCG7iL2e2T8nOQ4++/BloyX6Jt3A4V9K7V34Vntze7uHEBIlYnqCEm7CY2CION+mRnAaHY4qPhqmGeco8VTtQ7tvRQfQez8yyhe4iqRLMfObJYD0a8Wh8I8PF60W6P64FGKZ4hzumdttpnSlttEl4jj0KzHXnTg=|Chương 305: Phong Lang May Mắn Còn Sống;BGbTRY36gfr+E6zwY36np5GeDbwX+O8w6QuGdWflsyWwWAkvcI/xCsNnSigyCQsow364hHhQAhVOLPl9yDPcKsJU0Znkn4rdVWolX+kAuDDS0Bpg14VyvXWCFEz8fRdwEsmr8bM/f/KUV9WbgiulHaSrmO+25eK4XHk7BD8EvGk=|Chương 306: Bao Chính Đức Không May;9cDLHyTw4NA/0Rje8z8c/AfPrAIhN5POjx7ZrZGxwqRcE9XivMuxomB1BsXBw3KrVhpuB8k+edVrZv/qEbRHBZadXmO08bTSHKqnaatfXotuYlSRtIpI1hS2guUBPPZa8WFuGf5tpvhdCQajGAmFV6Ouvr+/SdLIJ3wAfYue4n0=|Chương 307: Ta Tự Nguyện;EIj3nxr08UuGpmCmeb1pvaA0sq42LRhIBwK2C+05csd04j6KWn41Mjt3Pw9DO7P7YprILMLotcGrPpYuklFrQWpof/DsCSHsdacUSNfYnLQU1Sz25b3NrVKlI4AR2tMMQneEwVxdzxJvXV2wOAdnFyb+lW+HV3vbXKVN90Xjz7o=|Chương 308: Một Quyền Chấn Động Đấu Trường;P+lezhB1XnIUGylPuX/RRMfL//zg0jKulsmEphgnr2NaCK/JsxH5XW4g/kYqFunNFWM49XrJ1//LmJnkV6FGJvVLn0MC5i/kzgEC8sxTxxn91o3ntxD9NhCbwJYzndPHak2kIiMzNF63JxlrmXcoJWgPdZ4xp3iA/L37jyaE3dM=|Chương 309: Thanh Danh Sơ Hiển;087JKdStK2ZYKYszfwlYJhelC8BeU0tH75KO9i/sRQYbsUyyYFksqHBVaS1Ck2MHJOv7E0QXjFATlFH8hUyFYk+Pbx/0f5bMbs0SkEPU7kJM0IfOR68Ti+ckgvmi4cq1Na0Q/f5QewFgpwsqRtgJQx44cLn3FcYgJv/D3sNuFkg=|Chương 310: Ta Muốn Ngươi Làm Huynh Đệ Của Ta;Du+ISxVX2P7fEkBEO20q+kbGPoRSd9q9oJbPriU60fwLbnZ4nnjEgIlkDRHpz8lZpONxF6W3RFMzX1IuWNF15l8XwiV4qm0HhnQG7ThFj0kJ/xAP7RnRIzjVnjXeo6NY1hiqcXIG5SEneILzn6sruCkid+uU3ZnTfGR2nK1lZBM=|Chương 311: Chợ Đêm Phồn Hoa;7iKI/3NezAV98jzSkNzFVBgA+DYIExWQUbfYxopBUYpOmYgBfzb0S3u7Kelv1zmSpz8FJk1gr4WET7JDhDPcj1Is6EpT6N1ngQGVxKGCbyazcAMGK4ZSg44ZkjDe2sJltfjRP6LVjbCVa07+V36wC2QPZPDsGvTe1dj+amqA8PI=|Chương 312: Cược Thạch;ARTjXpi0JMz3PCWcr7Byn9o1LEOiR1LmNZ4Ee5G9M5+weNlWBj7U+0Hnvwo6gU1cGXd0UTDOhfmw0w/THNFUh5aiYPK3c6zhTKtzi4b6d7Xzq7ul6ZIhl4sCMxaD8/dQsytXBM1Xo3oCIFGkqyCR+acLZBLAQ8XP0R55x5xLd3E=|Chương 313: Bạch Thạch Dị Động;Qlgi53TMhKJqD2FO6iEplIZANVQ0qHjaupH9xFt6rUFAceVOub/9ExxAtaNRBdBvNM/di4N2nRlrSsMMmKiSZ7sSBdvqLZEJsiIRrAaC7vdcdZJo/kc18eUpoqdT9gwXII3p+UNOLN3DUf9nB20tqNYrU4c7BM40qgL5n3CwaqY=|Chương 314: Phân Tranh Bảo Vật;CylA9qV7ZzMk9PkImPAcSRpKMv2ns2+D3nOeGafTaJ6LENMhcqLWyvju9gw/jKk13S2oU89rrL/OZsh7WMH1ldFzLGCYtNm4G2S+SPwE9fgE8g7KmfBAJHoRyKaTvj3hN8lrUse0/UUSehynrQfgzgbQcEYcI9e4cW316dOIV4o=|Chương 315: Khinh Cuồng;pt9n3LGOVwfSFs5HVEuf6+NYAoQtnq/u25/S2sMa14nGE5NZSGkLLzBMEAD71BvA53lr/rvi3PlBDV+w1aDoTRY0iWrqjSCVb014anED2+c/ozhxKlRvBG3Z96m7Ij+1Jtm+kUYiXzIPQQdQLAZ0Ag24gTKhMqPlYbRc+kkTLMc=|Chương 316: Thực Lực Rung Động;KUVblYHj8bG6CaB2J+qod4Vg6N7soCHR500SXTpgdb5E+oIVNXYga9C4ir/HIWufLvixdqXSRNorZZDUvokCcqpgVxJpHhOh9lSjzHVuToQZ5gRnVamvTfKr983FPLx0g93tPmTtnsi5WkbbKv111KHZl7K/jxCgl11R+Oin4ZI=|Chương 317: Hắn Chết, Ta Cứu;F5kskp4TdigLp17Wi+bYAuL+5NfVYG6BqNBMYNq3tg/w8iPYhrK0A+yqqa9Hdv00mkRjuLX+EzGf9ilBd18/CAEbKzFPADJHBex4NW+XhY7trqqc4L3tEncnqWJC9qmVgUmGAEJ3/IO6d0901jtse06Kue9tP2P7uQCBo0zyUmA=|Chương 318: Trận Thứ 50;iiK4kLtO4k1NNQRF7NjxEpUL4E349JdNTNJTgssvDbdpDFS56FR4xENouS6ACUATAkfIQk9E4gR7vf61FatoZM2VpS+G/fM7NJSFROb5W6UWVVq0k2taEFXZrBCX0ZmMxfDwhH8w/aly0v7R2r1+hcDbqHyvpIGoom3YEqgTFIw=|Chương 319: Kịch Chiến;iyV8swaQ3K1teiElS0RcT+jQOM+wePxGo9wJd5FEgJu5z6+YoKP9NsZmBXIjcQ+XycsXo8wDDDspLQ6sSdO+OYf988QHe8WIQ8J6T6Yr1/JvRT89iwEuh/eq4erHTdczO40qNjt28IDwtCMf+2OKMAJ3LQ5V8gmEI+H1X5DAyR8=|Chương 320: Tam Trọng Kiếm Thế, Hồng Trần Tiếu;olieMv1r6uGkpVTbvhSHNXSN9w7hYxCIMIWavfVIVqgeqWhKM4IC0WXzLjdW7oJ4Tv6pVGW/nrdeYgtsEk1yv+nXTP6nyEmawc/T1y2hopIYuR5cek7HRUO1VeQCwzJrOf4YeLsnYXA2T55FLSimexYKfWpiJ1RNNo8+6xcT0Fs=|Chương 321: Sở Khinh Cuồng;qYjdVqMeUHqpnpupo5UZe+HoDB7h+TsxPKkF3T0RMzxFvLLAyMWDFq+c1sBl+U7AxwZd21fr2B69EvnsbqhzB3evZyKwE8ke+f4UYsahH9aMo45+fV9819krmGJeJGE2bQtXyRw5TtnPXlyEXSih0ttU9tp5ssULzk4AJenv4tY=|Chương 322: Nhân Sinh Khó Được Mấy Lần Cuồng;e11XrNfiU6SUMSgfhnpegcrsUkAQWY95QVGJoTWfqJFc9tq/UmQKZGT+Pw5PFu1I245TWqPsXt+aMObZOQ8JDKsTrFFc3MVhiEf4H4HRdc0oiTmy8lgiVG/suLyvrRQFI64DYL743AzdjpqS2PDa6USKlKAV1t4WpYPNjxWT2VA=|Chương 323: Nguyện Kiếp Sau Không Làm Người Sở Gia;/tv3svd9bj6++laM3lHEGfVwBTcffOpqQoapKV/TMRESl+imSTALXNhFai2cELNUDNw8i4R4tFReiD+3wV+zNPH76UAhjjfILyXwwtBRmMMvRup9p697+lWN8AJgpXmllRhnuzjsvx/my5DYjzcHYZdFOcYdGzL4XVTRHFdGz0o=|Chương 324: Huyền Hoàng Cửu Châm;ThoN/xlO++C2qWpCK8G99Uv3asQevFU++qzOiQrSbzcpU38BladXABVqA4n08PDWCHeFjQDVp9QzF2kZ0MA0bGPFG4ViGfGFdMWSqqYSXZM5T+DH6SkB+wWQTvVLzpsmNl7IMzRRqH/f2Xfg4yJeBMkz5sRtGVAR5zL+GHced5k=|Chương 325: Lấy Hồn Bổ Hồn;iBCB/q2FhjFe2K7w6CwYsacWVIhSixYfiBicHUtowZKkCL5YO4cotpDgEzh1Z0zCiC/j2mue4Sogkcm1R1quBbsoeA0yPOOpt44kGLP4xZqtBv3QYoeClXbnnapQ/1A2tcMtmDk2IgCb2ZcsQXgjg59pKMMarhyra1u1SMOx8w0=|Chương 326: Tu Bổ Chiến Hồn;HZsBdFeBKUry30YdDtcwz6xScRcBtmZ5tUPTRFZGQ8qESMfqowSK8tLN0UX49hKrhfg+teiM7InYRJejie9Yw+yY2BeojBXRfe8r0jNRlpkhf77B1Ssp1p50vebwDGkCVB8JaHMQ9nmQ5Ztd+Y8DOzFWyat4c4YxaE+Tjm8nraA=|Chương 327: Ngươi Cũng Làm Ta Không Thoải Mái;Ny0avBHcrAy6h9LAZJUIi+l+8pQCdmvo6ZLODlJRNbN387G5Hqovk6y8Dvx1rcaDAf0FB6PQfp6zx1RHDzEfi8yDKbpv76vTNeYQY0FLoow0cCLEcHINTUcWCj4hvoivSmjUqhM0VkRa6swwX8pZIv8LERN+bCaAFu4QkfM2/40=|Chương 328: Đánh Cược;85tEtmlxTlpWfKMgeZwb2x9zTGwbjokX8zXfDqOFtk9NtwhCLwyi7nX+Gi9l02yPTyf/9IRvBsuCOiG+z30Am5DX8OweYsiryP7u/KTgWMxnRWR2MSa4hYjdy9u0uoAcjE9Rza2ZZz38o8TBf23Z0TXn6kf0WBl+pVxIcTz1bE0=|Chương 329: Tiên Thiên Kiếm Thai;2C8hOGjYU8V4v58KfnnaKMYYFX6AHRxUjiK87okxkCZxPYQjvw70B9pKqttXRRgZUK1nfpk+cMQFnZ98hp6VvzOvIk9oZMmTDRNpgmYRb7UsmPJ5HZiIs12Fc2cO3DIesJiPO30kpj9sCLcZL6VIp6OnnYwUZcEbHcUWoO+qpbQ=|Chương 330: Có Chơi Có Chịu;5K0c85JDUlQXLTMWbzGdu1hz+eQiCOLGwVXEihl2EfE599dR6JXH93+dzX0a7Eftyvf/l1jaN8/MnhTd8Gprk5caZKhWRxFF1ESnqWmnUDyAZOfS6bTm5YwZfZhmTOvr33HnPWBn+buu1PycISHOhbsgTEZ7A4PFcMHEUUmbHxw=|Chương 331: Tức Chết Người Không Đền Mạng;mE/IxUf7YgSyG9C0rsMGeL6I0068YUJkicy/dX5aZROJ5Ycl7l4nmb6LAyFQxMAOtnMA6ZEExX2vYIccdXyNQdZTh5FLOSLbeQL0+1da2Y30S7o/GEz2SgDinL/XjaFC85crmShKet4M76wqwFHmzGqZYvqQHu31D9I2PEp01bA=|Chương 332: Sở Khinh Cuồng Thức Tỉnh;dQj49vMGxMq3lkYpWLnRbR0sJofdRhano3dt1008ivmLK/fYKtVAAFWoGMjiMF8cQiNFiwBm7+hCTKZibjJ7PoUyWWq/3H+3tNmJnS88w/zplIBb9qbx3kavIv9yykQIaqRuyOFVO1EVnNbPReb1VLJ26eciQFMtB1CNBe0CqHo=|Chương 333: Liệt Dương Tẩy Tủy;D8v0PUle4dAjK0LKjjPZqrdzaN9PDGsZD3hBOLKtxUfU+Ec9seR2O7B1oiigvxc9X65pqjzXhtG+8JMAA9fXb6pXUcWnF7wcejmiE8Sr8+aV2hMLpjjxAUTxtO5Mfl2IEh4CVwS/ldljHJQ4TNbN3/VJqaAWgHUlU4LYEcOC+fo=|Chương 334: Phiền Phức Tới Cửa;muAUxgUKHEJPYT9B3vL2UYVHSE1L0E5RMT+gzFuWP9XDFvK28TMZBFQnfoBBKWjKSqQcPZ26e0OPetyveVj39Cx6muyXWthUPKkQmMATb1Dr9Vhq+eS7unkSyAw3jsk8CCEr4hAM+U+oDMAKuwJMvsZxgOueHgOsVw7NRla2/t0=|Chương 335: Đều Muốn Giết Tiêu Phàm;eJPXgHGz/pdUvBYg51ynevVbfn/oLyUmwBj2sPE7yH/1B6MlYZq6xMGd+JbkTK5uifVJ2ARyp+ob+bf6TC+HHx8uxKMru8m7MKqiMVSwZ6LS86gUXBO7y6KlrKavWx7ja0plVnxjEWD10jEJy9/xXBQX2TGqM+fu1jdx9oL3Y5s=|Chương 336: Tuyệt Kỹ Tái Hiện;RrlOCWJscEJDK+zUvuQcRD778/Zi36o8gLXETIJYjYfi/GOb8+/uLSYR8zxUKoLprp3jpgOutLK9qqFTLwbn5WwwDVGwXY9ajKpP94EmkL9h6qZFp2In9GcKGrW1QyIHuKexwy8jOwCs17Or1pbxg2t077mq1wtwbVEEHlXSL5c=|Chương 337: Kỳ Binh Quan Tiểu Thất;RaZhWjqrLkGRZSvGVRbqU+Cc+TGyBMDMg2GYVdRbLMSH3o+lqvDZ461INlOCmOgaFpoSDIcz8CFkFgHGvcZ7ijKAK051yPh8FSZetLfSQRd+ppCqQXgz18q2h3ML54Zpq0R8kvi1PcuevNMQwC2T3m7602XlIAFfVs0/4NxGiA0=|Chương 338: Liên Thủ Chiến Tần Đao;SRsXLRiI+1x8DcbZ5K2ld3iXs+S+QQdmPTiwEB35f0zVkIJbjT+Jr/Bp3DnGXHcMkZBnTSzjIXQrHJJl0p2dX3NZ0OVQiwlZVEXpn8qdBsG0806z3YhwWNvCEtY9PU9XxYd7Uflo5U41bo0QP9fF4Y4NmXVzbcV7YbcxPbzQp7g=|Chương 339: Thực Lực Chân Chính Của Tiêu Phàm;c6TzULTpw4U9sXUYoTZXekxN5gN+RyTnPSEzsFkyTQbuik9dzomw/l1mPV0kF6YIa1V8Bkusncwb9a6OckFNC8wgiblLUyzB6EgJYKfj4oOQ/OEGrHE6V0ChPCLYqwKc0p+7D9W5jZ6W0A+4lLeuRHdCTsn6SzTMqur8u/CPYRA=|Chương 340: Ai Giết Ai?;o88/qMX4EvPbStnk7jWjy3VvJh3pRn5g1KbwXTtwjILQpPGZ5mzdNrUrUo/27ljigsjATTeZhuua1dMuz145ZuWip3GnXleZ+GceDIw2lSjJK0PpDtcwKDfh3ixPFH5wwq1hGX93aBjxR2wOO7xK6QwqJxU8Uh6+b6JOFJG/gYU=|Chương 341: Trong Nháy Mắt Diệt Ta?;EF8k10Yye+uTkhn5nDn5wB1aGc8PnLyqK1N1oH64xGbkVrU1pM+NbOI+Pe5xq/zqyCWZdUvJBjQ7czsP3nsm9RDEgzGs+DPVmJhIdm0Vw/0auYhcPhFTEDZ60VbmgQlbC8UsWChxKrZHe5P26IK6jDKTMe2Kmqgcb+9gxdehInA=|Chương 342: Máu Chảy Thành Sông;BVrDduqIe469XUl7mRn8iV3ykKFx2XqWnBl3MeepHoD2VFJ9S1uTOsW/x0RWa6qknMigzJiY7gxm8jH1DKer1FbVL6otelottTtJ7GSw5f5RZUfhEZhCayP+tX/L8P1z4FDrMWCAAMPdowYDBE4j5poX4PSsigRK6hf3Q4tKCKc=|Chương 343: Tuyệt Cảnh;GRqbd1lfyJwxnUanZqfn4uILJLXNaAWwf0UDRsW4tm9EaKHnVwn/m3+UlVkmymAJcz9mWznlWN//Msc9LYJqPJCnNjb/JCKSTzJ9kA4+NN0CmPfW2WO3RZVubRPZtbA4N9ptXjB1OTIUo8ficWphcUMMAZCQpqDi6BzyjQyyqHc=|Chương 344: Kiếm Đạo Trường Ca;UkDBzYg0+RSXgjaoK3zPthLo1dtGcSqqjf0f0FSr0aX7bLKWW9qvpB14UUYDZbtWwfnJudVyxSVouduHiQOzOhoEimYohAwp33RrGsToRMxhGVjwqh6DopKgsHKoT1WTVwzxh0Lpnmfe06d/C3NEOxH25LjdPMoIuu8KriVRVKA=|Chương 345: Tốc Độ Thôn Phệ Đáng Sợ;XNuACKplblL/mfOx5/5qWSZ6iP0i9Gvkwu0ucImhnATr/2N18A2BQ9bg2NwUOqoY79XR5Wjd9xl/cEaXtH8Rg1u+wf+ogajXc5xjIgtB6FPi3TUsF7FTWyFROw2UjNrFrNcVFWlPiK5l93Ms+uZ7HwEnfoG+Z484D6Zs/INyIL8=|Chương 346: Đột Phá Chiến Vương Hậu Kỳ;2gPqCIOkoIbtIRx0lBtVqHxafcethw3DL4ERJFBob+aPgFBeoXQTHd3b/3bpVJ1F128FSijO11WoaB7JPwVC8xg5ymcY1Whgemfs84EV5BZ6SnfmXsgQlEkyXnz24hgcACXEx2gzU3A+T9zQJyyIzuAqlQi8KY/l3rJEP2P43Rw=|Chương 347: Bác Sĩ Có Thể Cứu Người, Cũng Có Thể Giết Người;GaNxLx3H5EsDl7XHRDBHMsqUbmcLBW0pGHXCeNQnrP31MVGL2dZI4l0Bn8KpYsDrkddDDpF6S5Rhpx9pSxHxvjBsDGGfGcf8syqfWMTmpwUye4kaEi/bfN91X8j1xmcqeNBShr0pYahREZycGkUzOBZrYfcBI1hs0L77Om4VlWE=|Chương 348: Danh Chấn Đế Đô;DK8IUyOHQXwdyOVclEyR2trFmgkSOex88tv09zAPRN/5fsxqNiHVQBD28zIjqPWoxNBQW0hDwb01+U4EmzrZIgsx4Q26zmmaaG/gUqRoDKgNynrQTBXElSQpCtFIFfzwQbD/l9vIlZHAU2lS33HT0Y/uNQg5ssaMAAF4Alf/Ezw=|Chương 349: Hỏa Hoàng Xem Bệnh;a1gx3gdUvra4D6BOsTQop+VnwX3Lrx4nDbIQ82cThEewsSmCfHKXtwA8e6GoWqrZtFUNk/vnoKAW3DVF17+m3P5mdiLvs+JL7hCz7y4vf3+3UdFVpubr6Wf0wcxHkVCXgDwm7xiO3el1YMs6m0NumPSmpduNxSw1lXTcybw4LYg=|Chương 350: Tâm Tình Ta Không Tốt;IiZ8FDcd3/qikJvY36cub5G8n2WHcl3SkNrobVVtQdyR7szcF+RYX9xTfbyXyMBPDXOkHUA/zrcuvdtrDS/jfss8O5UBTAHY6Eq1lctK31X/j0uP/mFexWL+2U8KaE2PhqxJKZusKOpn3BRgVYIhsL0+3Q2XQ44bM9H2UWCSZV4=|Chương 351: Trò Giỏi Hơn Thầy;Y6apimP7yNHzjMPjmpQuwB1rZ+UL0H4uZeAOOlV+N296pdSh0V+06fQNon1mLBX6AB+lmU8PtBAlnoC7xGUHwKuPe+wOf9saVQWc8rVFnr1bjPgZWon0UwZjrMLTmNrO4HWYmN5WXjuJLwSJWdjvCrQiUjMmJDML6oqwpZQI9ag=|Chương 352: Biến Dị Hạo Dương Điểu;GCp2RwNpNRj0beSyAOUyoUMuNq5BJfPWIZMr4+aDClU1OSEr0I4r4lx4shrM0d5qpFshW6eR+bsxlohSGQI/TMVRNjv/96Bjtt29dxXuqQSCTmPc+/m/h4sD1sl5W1w9PA23ZBI3ZR8rb+R0jZEeAKIKj3t1xROg00enYKu0r/I=|Chương 353: Phá Kén Thành Bướm;GiX60NXgYBxwEwcWQ7A70xyEZl8+MoT1vFeRSPqm35WxZi+KPRGbxhbGVwXvcGN2oulPUXzKoKQnuhTuJWtYvkzPhA+FqKwzgdyEoqzIVwsuzH2Mtm/lfa8kNOGRJpoAq7F6/FMKeyElTD1073WxFiY/3Z8+0F9zpexf0kZl2Bk=|Chương 354: Hào Trạch;hHV73mq8gAxZ78LJxcr6oRJBxrRYEFSMKNbVG/AC2bVBn4Caenl6LDavDTBkuCJqDHPynxx0SH5gMyD4xIVmCfbEScHjjpHU7IsD3rbFl6n+R892v8vIwkL5gWgiuRmVODeW5VG2FA55qk5ypBF7sUaU+WRQsozpFHZ5PpG8fME=|Chương 355: Trân Kỳ Đại Hội;jQ+7vE0Z3eygHdbeeR6QBoQGiQobIuRBbOh4NXX+jfTZBsAwVlYWPx5kx2E69/r+exYa7Dcia2fdbe3Fg+Yxlbm/dYhODiUuk9ViP7DQfPT8WHHisemyASjY75qTn8ATUgmUrOSNadvupLlBIcgSckgWLOYiAzCwSQkScdh0mMw=|Chương 356: Thanh Sắc Thạch Sư;4dcCADauCgQlIq2BVOFfLHGyB7aKjIsqP5bC+uNSp0IG7hlSmulv0xUKczbfJt8ylde8QTdnoUQUWaHqAr4F5pj7FiMyPAeGAYnIGkT+cmZGEE8VtfCCjpkAEwNND6AjMJQHm3Lpse10s8dzWFMO+b9Rl5jmUBLgcLkfs7eAmOU=|Chương 357: Thanh Danh Tiêu Phàm;F/77ilL6lpsRf2mfLB9lBVKDc+c0yUZ/V7W2k8aGhAnwUjWw++QgfgZRfqLQjcZFWczU3s1GkGEyiMsW94cKBbfC3JKsvc44CHJIy/uySsH+w17Blt3vc56V4dONTDe23roAIL0jkbQEB5u/J7JWTczCcqeRlTJECvNtBczlrZA=|Chương 358: Giao Đấu;uMZQg5/8igzF+OHIMZondiEPrnaYlhcQ7nuHipc44paNQSVGAl5PLibAk/O9rpg2UycElL0tUfkj7volLctQb87uhEtFSIr3/LwfR+ZlK6qMgRuqVLR1f6YlOE5O20/Q1NKQnjpsf1dp4ARQAPxZ5SNHQ3Af+JxcfqfUSgj5Nns=|Chương 359: Ta Không Có Nhiều Thời Gian Để Chơi Với Ngươi;zhbnRwezMhzdOarMFZ3Y4OmyZJtid9c6IkTzZpaYNWwvfyWeFJHufkgMaI1jP2pNO9BBkKsqQq16SExAyNhuYCHgUrNHvlH6QBL1DVChXsOeeaYliz4+RV4yVS8gTLlmE/ItX3k7lUeqF6QBZ5LVeM8aaqzu2Lcx0gdHtOyLu40=|Chương 360: An Lan Cuồng Hỉ;GpqDhJidvMcqzcEJBrMsMmbY8NtjrORyy71g0p6Rid/DWRZSCJrva2P8KKvddcLwfrpgmgRNflWPt7cRm2fuFTvNC/d2PSJrBWegCj1MKE1zZoRkzU3r5FJsjhvH968ZT32g4RNRo8fQEMO4r4g/Lz+DJoaty5Ku86TO6eBSWCU=|Chương 361: Đạp Ngươi Cũng Làm Bẩn Chân Ta;uR4dJ6IO9pgbfrJfaAvtS2LnjdOOZ3mwM0WYS7ptbHvIq5trnsHy0H7Q3TJ8hhev/4z+fSJdlhQmzTPdbDqzYVNzE7c/t6NRT/A1Z7nwVZd6vXd0Hca3QXQgG6UJh0D0dXeV1+ulpPW2dgbbyuvuNnknDSRaCmOjG6iEijPl+EM=|Chương 362: Kiếm Ý Nhanh;lPgt19WaMMVaLgOy1Nbzz/uDB22Zwe2IHQzy0VcmIzKIZx6nFuFe44e7ZjSVUIwa6GMJbXAKA3TKwn9VjT587yFg1Xj3eSZXpzYf2sZ73WFAuqBBXl7ogwB1ZWWtiHJGZ7GRsyz7rG4GIpKZ/cV7738UOGAwyghzwqTcayCad7U=|Chương 363: Sát Thế Biến Đổi;jU2c+rNQnEzA2EbPbFfdNxmtlTtkmOOclBfEuNb4yEcnYoJoOX2qW/sFcA3QnSqqovfmpUvxUL1bK3CoLFjJ/WUR6ewyA30/WQ45QPHYTMv8IYXeFQMS14DKR0EKyVuI5cbhVq55mCgbY2/OuyE1c4auasswp+NaTJIT4JPoU8A=|Chương 364: Thiên Địa Tiêu Sát;7IKovuw/RaO9K7FrcXnUqNnP+t7S0h1ScFB+dRp4wjipVaffHXmg8UNqayELPMxI2Qhom3OybOt0oon2Bcik4IbPbl0o+YHXErnP8hY40uJx6bMMaLlxtK/Ik9fECXZbyzoQwkzqQPg7BEfB1Vlx7WESSS+CfGymb3gqVSL6UBs=|Chương 365: Túy Ông;jBN5j+2MTgUvCdB0XMPU5lYsU56oV9Vhxn4/z1wlNUq17RXjQgwU5vMF/A37FqSAR5K9IrqP3mO8kjeiGDsHg8D/E4a6j95tngNqRMZK/O8tyfXn2A8fSXalAPa2cUESpfIpSav/x7XJM5QccCpYV2qFqYCgHbsmtm+Pkij2re0=|Chương 366: Xa Luân Chiến;p8Q8bScmEJRQMhiFVvP1eySCq1OmM/He7MEo3ouW88jnwmOsxyt3PGDf2Zrj8h6Cfj1QWTfKmXA6bnk3fWzXb52StkvO6I4Dz5B0H6OtZSfOnxNKr/Oh5LkzZdP8Z3VQSRM7doXhw+JD/yTiNkVZ2kyvf9/zwbB5G2IWbHOT7jw=|Chương 367: Lại Thêm Hai Tên;ebWryA9/WEUn9ombVDwT6zYoqHSJmq+dwp6+S2adsCpAtrvbaEz5bO6eH5jAPWsOrfqwThpouXverdqThLjG+cnCWGwAOMVcGpt7i7IA4+56Z/fSMwxvrZq2wBNPjrXTquHRZBor+Wb6DTpFPfi9sWY7xyoFtc/9VovmYwiyTQY=|Chương 368: 1 Vs 6;DB9U5/HmWJWo3dFItHKpbXygYVCmWhj0tbVXBuxFNTGFc4iFFo/mk1Kk1nQfuO7YU33EtwoW38uuTaUOtA2+VpLrtz0a8M5LQPJ0/clwTYr+sIp+IcN7476vB1dNZKe3DNYvzuRQ+rOQs3A+22JZLJJ6KneHDD8ca3cWb7eMmZo=|Chương 369: Liên Sát Hai Người;TlaX9uovtsoU3AsC2/8h0lAiHmzGDkn2CUhygbGEb6H+6Dok0EDxIE+dD5lWwJ+umEbNQo4+tt3LQB83V2bEz7CD/frH1+HBT4doSkn0NQhEHGJJkbUgturiLIeMx85cPYZq20tFMrrINnkuKRRHL/Suy4pH1ED9gc0rBWKqz38=|Chương 370: Một Kiếm Đáng Sợ;o7jloP0P7wTKKIu+K73lAX06w9qcq0w/8SMga3L6YPwNiu6CyC7d//y492nFulJ0rQx2uYfAK/R3Zp54bx6VW8mAXSLiBOH7RODIrP6k2RVXyOIV7EvXSLT46Zydxe86/PethdektOC/dzp32I9FiEh7b61Mj4498GxTmlpTWZc=|Chương 371: Ngươi Khẳng Định Muốn Giết Tiêu Phàm?;6o/JMDkYyI3uDpHDTYNqt0jQ0Nf2HlULnXLEz1I1rdx9pWlFCXdMWpIB8ZJYa09Dw/hS4m0Ekbouxqa/qu5NMnM7Tj96DH0Og61+nvBCTxEMiMVLEKsIgr0Q/Q7stafq+mZj9FGrjB984Fi5dGaKJHSiOH9y4arHy02miELyoy0=|Chương 372: Cường Giả Chi Tâm;8vlwEqBdQUsICzhxRHhNhlu+g0CLKf3shVIoQO0WbRtodVlSyO07w69DLGPWT8cZ9zfH50VGoe58bI1DrO7zChiVyjlle7ak96Q/IcLaUut+hjPMGsDmdHgWKZ5BNMTBoMA+XmH6NhU/s8ovZ5C8EWb42m55sXenM6tKbCxxQBs=|Chương 373: Hai Nữ Nhân, Một Đài Hí;HcYswr0FGoryRGxWy/EX4nHurF9FVsoXaURylVHyEvy/T4b0AFXxgnJtCmGO+L5/tOuU9IJ1pqTKbN1EzW78bLHkbTaxw1mijsJ+EubXIJSVQhE0uinDQTCtG1412hpQrl1fI2g7NeyH4g5qpYOC/W0gf83xXzNkKBob9nfDIqQ=|Chương 374: Trận Thứ 100;Q0aPnEhqmcoA85W1wWnNjyM8CIQDqtlAo8vHbtYOHnSwOk2pOyIbpFSixt+j7ew/EgrS/6mdU8OEE2k8mZPQKhTgkRAuvMIvN0osQcx/YJZQIHKWI61RBV8pFrIOrWCB7cz1CJrjuktXQZmAc3pAqH0l/2YY4rs6jw7Rerc60zY=|Chương 375: Tiêu Phàm Vs Thiên Tàn;zbZUK6m/OesyfDqIEp09KsIquoYbf+ZNB6tXDph1FAambnAMFXt6udaQLdFe6E7anVFzt90q9CXe9/g8GdVGiCKXQTd6Lu1rQjq4kXoK8uNoR+KfTy0BvUVyp8Bugj7TUsOdTP4ObYNVuKnCaxjPkSFlkp1vPq7u3+DEsUPVXmQ=|Chương 376: Quyết Đấu Đỉnh Cao;cKf8A3MXkGrhl3dCSMkNM3VfFkMek1raroOIFsbXLMHCnWkG2XLBA8oblLxICFbHhjhqEP4MvMeiWbUrt4GHopknLHA4zRKK2GyKVUty/Lf6Dne/8FJzFZCs5hGREtLgc3VM39W6gEGJX78k1DiDIIfoM8Y0CATTfDt3ZDI+B00=|Chương 377: Thiên Tàn Địa Khuyết Vs Vô Tình Nhất Kiếm;9f4p5hqJmYv+KfKuhS5MuaszsN1iiLGU8b/x2k5cuGNAx66WNwjYVUzE3zICxg8+dMcrWlmf4YaI3LLXP1JvqgCS4NPsNyc1eqmPNqflIAMeXer0RR0emYyWmZmKtf7iIwY7xntiHZhhZGlzmMTGqdwiiTVmKVTxsYHpTM+Ugx0=|Chương 378: Huyết Vô Tuyệt;g/gWF11ESIL75V7WyAdFPGRbOajwCSaH5udSOFo74wUzqB5NlWjTno86hM5v/wWSmwH/aPeam8zKoTShIWf3DK9mBHaEPU1etAkEJRUumBfxVkxjxRa6JeFIy94Ti5kjOMY/Lr9Y9U3aee0b0nF80w/C/zR1w9ywkgKITOP4bHA=|Chương 379: Huynh Đệ Tề Tụ;Dulx1n+Z0HFS2DLEuJtZb/N+Fh1b9Gq+bMvjintD0QF9/uMviK6XZYSP6Hx3RC9q0R70GMO2swpZWT9QxLluUxYX795qQIXVqnf+wJxu/t7dPEeAv2bxl26iPV8XywkSxnqwZm28Ybxa5UT/bf2QrY1JhRJ4RrB5rDKgNkYc/6w=|Chương 380: Thiên Tàn Quy Thuận;aOYMADGC0xV3lsuoqm5eG4EGxhYbFBsODlkgxA6HaZGq5+x0klaDgVUvbTpUL2qlkKUmq8Njn4CZUjg6aTQvA1OuvF7xD4/Yl1CpmNeWwvYH2mdSp9uWoP5PidYcMCVEx1YiXvKuGmzVyW511BAQ3MIxHSX4mkQHYsqopEecNRg=|Chương 381: Tính Kế Tiêu Phàm;LoWTDaPa9XIAYU1ZzRZkFiz0u4uSuWKpQEzSYLteQugSmB8bhsDwQxvfTlqqhiLOhD6LKWylCb+UJkT9lnp9Km0BP9YcW4W90QrFq0BWvlzHGUePnWF5NK1ulQ/xFdr4J6LlVLwzV78r7RS6R3G7iIleHv2HEwAoOWwNIIJ4Kt8=|Chương 382: Thất Gia Tiểu Kim;R1C/+JLPorzv0OYnCgz6kTpHs4uKwd1F/r2h1zxGb5Y7WE63xyO6tKRvkLl5DYIZDxhW3rgeNjNLrIBPeP0a+yeKqVLYwalXhV2vx0G9T9ZRZ0XtC/+j0NW6QuTyg45cUy6JeL59A6yoqIa2IW2nwzBMqBRDOIe9t5P1Tm3EY54=|Chương 383: Tiêu Phàm Phẫn Nộ;MfDX3JFPEthp4x2ImRLIAzNQS7XXwvq2h/Hdr7bV6wR0OCo5b271Px2E2erPQ59bDQHH5NuiZMR1csfkxbLd/MB9ISW7taH+pUAXxwvZGuQhQvYYec7NJrwC1Zpe4a2Dmz0TtpZOHwvVxfGTfYBvA/E1j7o3uYDHS1tBGkdFmz8=|Chương 384: Làm Huynh Đệ;2+6QgWQ+1mIUepk0lmDBHMS51YTgaUnc/Xe5OAANbkaKlCZQh4f+os4G9MeE6V+8bODXlmAvhZAK8+6Vf4+7fFKps8FnOcKsvgmfIJDgLEKs+zSmt8qqsTWioTKIZHunkmwKoNxveaZgccL/9c9L9CJNt6aE3dVHh1lTiwtcDQk=|Chương 385: Sóng Lớn Lại Nổi Lên;3k9MVFodr6/GI0AVIs9DiedFGbMqCuD1q/2sYKn1Pk9SfrvfKrbgZDKCZ7y4Sh4pR+v5Y3Fx6M/3Po6h35Lry7XMeYizMxuzQQy6TGgAb9jkzH/DJfN3dvLnQCBf0AUkms8tIUhvSbFBc4PBkiwDf3O18Fx19UFGsgRmf10fUAk=|Chương 386: Miệng Lưỡi Lưu Loát;L8mr9GFt93lhnAwNMhO203qc/WkGb4eaxPGpLAE4m8gdLo9XwGMN9eHh1fa8kX/SxRQa+gGBKJyrExhYMdNgSBbJdcd1zQfrsURVJZu0FHlfVpo1Ze2yjk0qgMaCHxTHR8oYDqCe13DJiGsNjSxF3hVvzGhqGLkg40Aw+qwrqt8=|Chương 387: Không Ai Cứu Được Ngươi;/5HI+r9UfFEWqrdF0cMMaJ/UGW5aUgl/+IjJ8eVUiN//kTf6VRaTX5l/vXavrjdAnR2NadMvLpYed154LWs1LegU2QTJOqSOpyRc1/rxwjNmEWVsd9Gjb2SmcXddJ90Q9JAvkQlLbD3Wc9/0M3vCmhZXOB2tIwjqmeosEWu7U20=|Chương 388: Tốt Nhất Người Đừng Động Vào Hắn;C/IE5RFg1iW2GqbnQppqbCkb4AuEchir4m5QKXTX640rZZ4KXmzAXQPSyKJTRjjqBuKU49DbMiZ2GAlc2aoIWT9pivcEC6DVJSjanTiSZXsSJseLfqLAfphUddDFaMBh/KpZN2v5m3B44KvMwcfTS+sPPsM0Uy+jH3jcNJhVeAw=|Chương 389: Khảo Hạch Vòng Thứ Nhất;agjFmEyOQeY/3+aF+zl10ElJxRQGKkcFtgDw545tO459pffP8zD69IiVd3uK42GZg1tmX12ilJuu06H2atqOZh/6sO3yy2VoRjTuyjY0vbVcFfLEVQWrm8abJMdPbvIiVUctcTV9qUiW2Ifz9wtHTt5TOAL2xn+2od7YAanVSc0=|Chương 390: Một Kiếm Đánh Nát;qz694h/7HjeLsNzEgkwV1rlSmy+bGIv+S4GJ65uPe4VCBNfpBYhWB3npNyuMKjPoRX18C4IB8/4Cktz4C765e5XikkrFQORQW/s7v6IlAfPrnVxx4kO6WiWrJnoWm2zuuDn8HCjQ1wTPLcfwp2ga4cZd10Y0Maqc7dyRHl+hE5E=|Chương 391: Huyễn Hồn Tháp;hveJLR81xI67t5cq9KvXraUeATqB4g/spQEM+TZnbtbAdw3+a+DrM7E57PAyjyKDuzATdst+oVSAEbE5D5AlPYEj7/ylk1AKJhztEafeobNoO8iIJP6QfzPbgfG5WBF0f6Zt3+x9xd2D7hl/Ph5kLPlT02P1MjRYxph3y2mz6kU=|Chương 392: Tốc Độ Thông Quan Đáng Sợ;8N0WPFE9WA4C1uZMRuH23BMsNiS0MNRgmEyZdtP/Q2LxFhHvBGdAUgv8+FrGnUEMoNZn4N/pXs9uOMv0ocj9lLUlbMHI4uyl+XlkL3dBmoqKUUDR2rske3+Ey3jrU5vu/CzgQ+uT4lKlMRHZs792eLTtu4URteLDhCswS7UApqs=|Chương 393: Tầng Thứ Bảy;DhsOB99RdxY17APUEE8YpY8Ktv3O/SMzLP2PNLMreL9tm5Xw15NNTDdon3LZiGgLxcuJ9wWGGS+3XqAhOkYSWnBbYUpxGP4JdN1rw0nq4Q73OfoKHf6NLtp7h7b0uF8hQuaIvBZP1PUXPypHM6b5soUEpJJwSwVE98VxRsa9ulo=|Chương 394: Hắc Cầu Quỷ Dị;7KoFmtigUrmE8dN+QRa868NeKM2QQQ36W1P5WCkCx5OgYHwQOmbsY0grsfHh4x+0JVQbfrf+CqrqJecWtr2E4EkuCJBUZCatsQAttahDz9d6N6BPs1zNUax6dvqbsCIkJInuyE4WyH1DX7HALh1gexjZEVOYOOXTrs47tavQ81g=|Chương 395: Tiêu Phàm Bái Sư;3HuOLTKt4ua3i5nmLkpIPp10co/tvTIJbxZdnqQu5mVqHLYt/dW+tqMpmlK5nTnPHd8Ktzg6uMQ7n3grRtb/0qGHYF33B21W1amfGtYR7DTr26Q8TyE8oCa2yf2uYzJsJhJwoTnclvVfnql5SMF6f7MzD5/vci/crir4nhThKM0=|Chương 396: Tọa Kỵ Tạm Thời;3SR/UsvKozQmMUvpL2RBvaOe5qzr3DZkMg4P/bahBUeTWmk4Y8nPJi8rDJlro91goD/wCsV7bOJyKALp4hOGsV79+qMovbYmbj7Vw9KbzqY5EiK64+8gafS3aTS5XSRSfOoAbedg2MAG4FbiYEMJMXYUYypykFQfglaYvnBp3bQ=|Chương 397: Chốt Chặn Cuối Đường;cAn3BYm1l1hHrvo9wbaX16yHU000ZHPU6pel+1ubuq8gtIZ659YyZvtvNLV2w4a/iy9EWYtVxzDmc57zemFhudUjsv+BN80IB7Sg+kMjm3p+KR1OVjx3C6jDJkaDVGWYd9DzbONUp6HGJjRNNe9kklcfVaV1OtxCD1AUi9nzPJg=|Chương 398: Ta Muốn Giết Ngươi, Chỉ Đơn Giản Như Vậy;6RoWtL7g3kiec/nJzYaMxPeZrfbVECW8CzMXzp+50U4tF+1+HrTl7z7DgWAQeP/nQgvq6fJfNc07UICQ+LOjiCN+/7Q9iDSSPrQZ5FLty8V8ulfOzBNHTrWnAllEuNXNZrriOFxFBs7XMhxsRm9O4deFagwODeJzZRmNBMgk3Qo=|Chương 399: Có Liên Quan Gì Tới Ta;Eo9T2peV2Fve07ZzFCjXmXZdUlXIj6w/05SOSIaenurlNsOcynJY+klJYgCHfoX+NoXK9YkPZedBsKf9h6dD0aBoSWcWtdwVRzDdI2fIAsEcL5ecK+GfCBgBCJmrKIARsTmKlFeEGOsRaX+FvghFxp83OjQ606qwh0NufWLVE38=|Chương 400: Gia Nhập Linh Điện;FJGBCAuHPuWMXsJJaAJMeQxuuLoMdh4qFZH/zkUPdXiBfPn09duS8y0aQgRpOwe/INjKA5wzTci6JfI1RP0uoaFeWN7h35PkWDXtILwn+ruufHc93IGS2wzUdg05II8ZE4TVXgxghsawiSDxCPPZskpRZ61tPYUH0IdZ41ckSVU=|Chương 401: Hiện Trạng Linh Điện;bz3giGluSu0QEvFnRgSTnCXWpHs8PNjy7/LV/tyg59hFYGB9aPgS4zvKi3mz5hZZ9jDQ0jyntzrjvFrrwX+X8qmk0H4i/YvI5PrNLfvALWFd1jUW1qqPKmxZuO549gaQSozfUKIjzNYSjkObViOeRmSaC+Yn4fGLsB7QJm8Dj6w=|Chương 402: Gian Tế Huyền Cung?;iYc3b7OOWR5Tq0L1ru/X9weo+v4vkIzCZ0Lym610RD+xIeZcBKRwVZvclcHVx7ECL59KOkNyxzvbjWKhA8QPrFp9PQy4YJer0Xd0Y1EG3vO+9sLkFZymdhOKUakkdohvluCIn1cWVxu8OU5jJ5LROW5yj+JNSG0MaFAvCWtSLvI=|Chương 403: Lĩnh Hội Hoang Thạch Bia;3zS+Kn3+qzEmJlB7hpEJwROxYj3OETQeCoxLgzEvbau44jONOrboONnjDc70KfnQjf/bSqE+WSUfH/R2u6XGv92k7b3FT9+vTan9Ct3sJhgmDhZOFMyj2aBUVKci3d6rCo2bxZ0lMckoCjOXYR0acPkSzFvwC+cy4ooKZ9K+j0s=|Chương 404: Tứ Trọng Phong Thế;5EQ1CYOTmCUYWLmsohpWVlbV+PSgwveaWSEBMtSCuWX6FU1AC9k00x9TOhygVFuBxhH9eqPWBE+ogv1WN6J2OsO477G7EwzLzyt9ZETyzXd2lOw5sNytN+SaaYZZOvjxWFPGzAuxGygceJy3IATMPv75gsEoHdKwq3YzacZWIfs=|Chương 405: Tới Cửa Luận Bàn;Mntsj2t8DvcoZyWUe+ycey1NviNxT8/5MW3c3uEBi4XeuiqdruKB/y6zWzMFudGOxbtOiiB3HXXu9nrGpgjf8bA5UCh5BwWSsT8nvgI7xmPa7X937H2IeMedYf4bTmIIYRHJNA2r9P7B88GO0YPiHDt3Z1ljndJi12+tbmyZA/s=|Chương 406: Linh Điện Thảm Bại;5//FIKnd9yb5tWNu6/dm0rWmVyVxN3o/QIxnxdXnkOT4joKw1FmoUa1rpkuHKLnX6e0VrFuV9jHdih+tb8suwLH09iQ4nfTMg4sljs663sdGsyMZUPKkEmCHfm86rzDEcFhP/wlv9BEQvdpLHiYXFZ249zRHsUAVIU/cD0E7PuI=|Chương 407: Chiến Đấu Leo Thang;tgi1mO3qqAjCuRAI/sHHXkscvPKfGaxTHwmZ4pEBvPFkz/2Xyq1UrwcaPs6SACQZANucB/DwCk/pLjRbpW4suHV5L4f2n7d6lbKy1q3Iiqde8NYzx6luYDs8aN5Tx8AfNX5/cenaY5HUyJJrDOG3f6LnkM0qPW1N+bcYvL6rPT4=|Chương 408: Mâu Thuẩn Kích Phát;9XOI0gv2QSprrK6bSPqeXmWzP3uisQk1q/9i2LYhxK9LuG0O8Obcl4THxtPhBbFPNv1OstwZP4AcF57nWVRa5R5uL8qUx0iVAxdRuxtqUVq6NM7k1GIHx8NGN1Kt/3mYeVhSvh9tTx6c3QOv6xvS3JcKp/Rb/Uzt1h6/2ubSvn8=|Chương 409: Tiêu Phàm Bị Bắt;hduyg6izpzlzZcPEkM1CdH17VgcgS7Mn2VEeM3EqaD5TG+gY8vEV/eHDxmuvkQeoMY4l0pS1OxVzqNyNKuMDB1iH1S4KYrcfxAGhXJoP9Lyz0i29dUnTyFBmDcpCXmjQ2OwNwcAUN764etIipKxhxjYgv4iL/Rn7UbhUtS9P67A=|Chương 410: Mệnh Ta Do Ta, Không Phải Do Người;Zi1hOg3wTD/nf2mDI0o64hts4JEIs4TD2cpjfSgpOAU2BXUocGvVe5kV5XPwjxXfxWuw/A44TW5f4tuf2spYnz2WoVu07EqaFwHGNR6ySbJoCpqbI4FB7b+HnV4xqDL13rVrS5PeMNPL23Y2UwvOTHWGtCXJrjM1NumaDXHquHE=|Chương 411: Đại Khai Sát Giới;nBQggDIYILXqSJrAEma4o5Si/pAyCW2IyxDQInp25y+5htfp3O4TlctLULnqst3CA9oVnpqFkUNxRwukNwYfXiy3uLmYMQ9yye5lHPBiGv1KuTLR623bD3k3ReTvixHyQ2SVO2/orVpv5P1UE9sLdbFHnmGRwlfkUanjlztXKxQ=|Chương 412: Hình Điện Trưởng Lão Cổ Quái;Kd7KUJNzLFfbEOv4mh2Z/y/fXsaufL0aypsV+XqIIdvm5gn0C4641ovyEd/FkgcUWQBX2v3AQ2Ms3EBUH8G4dgGYHvaprlAc67iH1qn/CO3OstLeZykKFRI4MEVQS78WPW8ZN3whOViTyXrXptdMSe1BKHIA59Ka8hWsJn7gu6Y=|Chương 413: Diện Bích Nửa Tháng;9ug2kXHQi9S0wim9feVwxIt0psyYwrxGNu3pHtc2NTuHdDhRIokm6xBN7BcG41kVFhN/gv0VFT4S8pdN6apC+aYZoENwYwQOa9ylrn7QqfQn5wARFM/2oelPnTdBQcPhQKn0J7nVxrpzDrNoYw4PX/pYcqzNO6msn3LFMyk8IuY=|Chương 414: Tu Luyện Chi Tâm;47IYR8cy25RusC6Ju2t7IH2HrRorofd6P2ja0AfOEfDmRq7ilE2e/29OMTdrDZ8GP+HzVf+U96qiC4+3+qPSRhuyveszNJc7G3B3mDN0bAYy2CMUXgdlaVelwrk/q19vOAzqgAKav7jADjp2DncYi+Z+AcyyRZkAS1YVs1+C/6E=|Chương 415: Bắc Lão Kích Động;ZFej3rAkYi1H4qBYpfOf6NsthKkr1naGUgdExo4g2VElGxA60H217agdkchg4OfaWbuQZZARKYinjdlZeb84pESqBg2YGsjz5O158unLAzD46OcU3XNNULB5+LJDHWr3IWPkU5wrtDt3N6UmEfcCIP+B7/3YRLnOB6Vj5tsYuBg=|Chương 416: Vô Kiếm Nhai;7wiiFVX7BDuHfXebfhOhpQhgCsaisotNyoEQCvfAXs8EYFKyRu60MBJyxUBdF4QdbpLO6o8Q3ayunJZXJd2guxzQFMyrdEo0C5V2nktkOJgiMwBZ+c+T7Ow7h0CzwzHgcsjzxEHRvFzi463c6bzzkuFbOrDhsxtbZYxPWLuP5cA=|Chương 417: Chỗ Này, Ta Muốn;vh0GP+PRKgM8Q1TP9+KBq//6yCv66b55pn/aLHyHeRJgMuUDNKvnpshgXvha8bfocGUpFpvKnHHJJY0w+UOEo0Er3tY45kXJO7LUhXg/h3ONdulNqI186WiqWB2odxdcq60Zht4V300HlGksMdYdYe+yi8vj9ggYe2aXw/BUZZ8=|Chương 418: Các Ngươi Tốt Nhất Đừng Chọc Ta;0SGu4optoTbZz0WhPJOkJAUh571jvVK3CY2b/f4DIn3WijjajlSHov0nqUcF3Q5Jxdp2q1qa7Ds1QgMqUc3fBc6cJXvBKJncjbgwU9WfvSuce3kFDv9Yjjr/3fv1Frog9S2KjolCjWpSyyhZHqncr9tuQ2ZskQZGVww3DeYGh8g=|Chương 419: Tự Gây Nghiệt Thì Không Thể Sống;6ke1OT+jl5JuDZka9o9F57zRDhf5lfw3mbBEmaDn1+QJwYi9rr3ozc/+g/W/DuuVtp+08P8nRmP/PmKKjD5ZF6qIVEqF90PSanEyuwdDNqTGtBLsTMPvbXGC4u0Zyx7T8oM2VwgnQuPjVHYXdyUqHtV8n/CU2zUK62h9SdfLPKI=|Chương 420: Ngộ Kiếm;WRLmxDCO5o2JD3ThE2KRdum6QBO6yxeyUK3SFIxpeVyKiejlQmGltTWqzt2LZANIPmw4yIL5ZablXVBcq1NWAWWZnbmdAqCon0kGYgim+vX8QyhIgF56wAEYKrvtvLsoVV9cuQTAJwiZhBBieFQXvRjtZKq4bKaX6C7U30ovJSo=|Chương 421: Khí Thế Hung Hăn;Y03wlyelCFgmzSXMCgFexgIDLbfotsVVsTIW+zElGI4O4kUqjLEvOjLOl7HlxyKM2VentejVZfEsGKKiWUW5oh/Sv5CfM7kPZrb8zTO74RnMY+zA8APCgu9J0wDCq7P44dIiy/Wtzgi0eEHO8KzicZoSajAJihAQf8wHpPCilf8=|Chương 422: Chiến Cao Thủ Địa Bảng;r+Ubt+lWkWLMsnJkUv0A938b3IG8+9VdSADv2Y4TXlfFC6xQdHzRGBFI/I9bHM4CvNaQQjT03+IqBDe3KU7oy0EvanFDJjUbR9MTzJpOLdQ3XDFU95ONNT8tk/FSuJL9DHhU5c9E9WzS2OPC47Q4tIZQK9lFYAXHaxp4GSFhqGU=|Chương 423: Thiên Lôi Thiết Vs Vô Tình Nhất Kích;ZB8vAB3IYk4QQXDngZYrgx8S5uhNECXC1E0n+AxvSGjvGpJiHcahA2x9d+Kpnx97fQPtme86dr5Za64g5J9t9IaxcUkMu/3Q/sDn+vPvNqUaEO+iU09DIxfz6rKsa8r1BwwkzoeOdyGqoDARQu0KnXAOMEPMOu+4GIEIVsi2Xw4=|Chương 424: Lăn Tới Nhận Lấy Cái Chết;JoRwIVcBLMn5kEVIjHZk7H5X1xfYDfkh20ppSqunYCt3cs5XVuWjXsWpOKwcf69aoN5tZSIBpyc1SRwC1XRMg4JwmQkWHexdEHtyi6mq+YjO9tQQ4bXM4TmdblN1tme6OZyKTBzJrwczutzzF2buO8wkNGqkvIqpLGENUdgfs5Q=|Chương 425: Sát Ý Bành Trướng;TzqL8XdACUwfhDDYVRtadN/uAEMRZCd22o4KIhXxAmIx2rrVLgloOxOaJ3yPgOk6gixjOE2gcdKfuo0iTCPbl8WQ1SRMT5Gdx99XSnSfsz6qOH5HaqL3a4a1lAe1MdUsiugdR2Etxp5Mb7burWwoQQFGZmVoOUiEV2ciE2ZVogM=|Chương 426: Giết Lùi;AoFkf3lNTz3NqIBCtcOpmjFxrXoSggDSlMtb9GzQfjQ2Q621oaCjqAW0ofGGFWEbxJqBhZU7JjyWTCi4ZGoln3wbFw2vOS3pHDuwaQUqby6Aw4fuoMz6JQGqzbqDiIscldUw8Q4MPUvdle589CC4+gCX0pxiXsEAVOxko6RIBIs=|Chương 427: Oanh Động;qtOpXubjwCK2LpJR3A9dyM+nt22++v0HvZVJsvHvWFaTcMVqMpqtGQtWp3rSsSOblA9Q3vY9k7bsc15mPuPUDmrjElbAj6WZXMRZlubZwmUnk/wny1w0yvkhlzdppAawW7Vv65De1PJUbxBiqsptQww12D3o+aTWEiMOEJUqdHA=|Chương 428: Lĩnh Ngộ Tứ Trong Kiếm Thế;sM6HziLYw1A3F3Fhi/ndRUPcx/c9lK1Ap8JXSdE8J5NbzG56/hHnDAhvZlqiWiJlKu1yINMLOhpEIVvAxVFWrA3hAy0jNRk2d5xNr92Q3AFJnawx0kFqx12vNklIMXA5sNIspLLOIKpgd10rpVXleVomRBY+k4pN0pd+0PvSV44=|Chương 429: Linh Điện Đại Sư Huynh;PPwvcZjpG4VnK3+fxIhAoLFQict1qICjnzqrZwgDVbCM81RB5rR5vmiWQTOw36wb0gdDR5jk0d1wMGFHGW/d9QzCD0WbQ4/vv3Op7S3tJMawQq7bAla4s38JtaRivJn4F/eqrwmuVqaHnYHU16Tb9FL8UE/1dHTcWDrt/iqRRAo=|Chương 430: Trở Thành Tuyệt Thế Chiến Vương;DyvxT7UPhuGiwD4xIStc5sAlz7k/yMphGvRU+eYBPTgACtkaJfNnDINhMhuylFOUX6EDPKetNLGousPYRbYp/D1pHBMI6WdhTGUMCjqzb3ULe+LjAjToPawRlyhIUoL50qbPVkXx2bBFv9UhgeY1YaIoJwK6IVPqo4eQpG92mlI=|Chương 431: Thần Châm Các;Re69JcEWeTINcxObWqm/sauceWjQfy4B5LIWiHINx0EiiXkp2iqHsfjm9Hkfo5s3WsmoQeOWsLsfoa56mfQ/jjCJ4LuKtHNew+NyVNQ2biduxNEEZbATEZ0+tyAFOlQzBnPvcinzlxp4ohpCIFtV3lDKDLTI1kLO9uWqqYiF0m4=|Chương 432: Tự Rước Lấy Nhục;ZPcRdl7/0jmmZc8MkXXrPOfGrt9iMmgpU9AtHDJ2eSsaFTU2h5ScDAMAmFqF4/GJ+jj3RNFYGDScHeOSntcW+QWCC0Zg4B4V298y+KByEy8RCq/VUegokugG4OYyiuYIrkdManIe5M8r+HZiwS0INfqE3+Cky0JmiTemimpqdVM=|Chương 433: Thủ Đoạn;0LACLqQ19tPea5ZzQnMdRCVvKIQYhfsFl0lxP5gYd0lemZsvmFVH0tg2AAo/nmZPCON/XrreroWfr/5fyZsFUULP+lAINzTaBxV8qhb21IDKu7NKXSgrTiFZzTSgTRckoZXbP1C8K2DvxdCNyEM3DUoYcjCdgSWJxFShgdUWlHM=|Chương 434: Đều Có Tâm Tư;I0pvbUheT6Q88pQN930zMSktVZvV80Ba6g0jw9erS4f1XxhYr0jYtnHCaco4wsoz2qVqgrlFau4ry4psld7dJqfBTJI0XkCdvhiSsc4B0XhWuRrDiM/s7k7sGg10kO3qukKOdDFISGrh+nS9ueoJtPbcaDZQBYwJ4R0zlky/B0g=|Chương 435: Cho Ngươi Một Cơ Hội;zSXLkJhlI9gb7HqF9g8N4/4ldsoPoXjV57U/3H8qNKa9co2GBy//cxnQRmKTOhnd7NM1zrJ6CfDbLN3tb2ijgcAmA5Y2RZ4ire4BhlgK8qQ756yJQ1eiELZ2LSgN4KyT5uKJYhG7PcpWxxUg8I3z3ssSY6KoCOqOE0rRwnVsIt0=|Chương 436: Nuốt Chiến Hồn Ngươi;bUT62nAeETJBRWRU/IvmfDAq1alnBn7zensmrLQ0nVcQL15lYtWWSldxMWrRQxvY6j1vkdq+yTPjmw0FfM0WhQMy9Yvoz6uyJGD5YNgjotEmG7OE5i5mPorWeopWDZ4rxuJkQt3A/ehL1ehYXcbuSXFj6GYkO5a4DUsutLessRI=|Chương 437: Lại Thêm Một Sư Tôn;O8a4LplxeOT057ANotWbE9+wnKilIAMTQdhdwHri4vmnyYaTzS5QljBp9hwGYIKBZ0vr8kvmGKp9PUjYNs/dZrrHQ1JA+6a8Vi7Qyxc0zHkv+nDL/NYmJ4wLE0MLEOtP1eV4ptllH+ENgq6cpuEREZ3gQU5+f/ABXEIG2u/PYps=|Chương 438: Ngươi Có Thể Lăn;0LP2dtFY4OEmGjA0IYScO6iZiPzzFLXAbhyDLqPy6G3QSKQDNYZXiTOMnAcJBqT9uB8BUJ8X0JJd2xX3nV1v5H4TFVgECDicAX0tkVbVsVuDSZR16RCSVCeAD4UoIby/31Xnpr9g8DpylECSCkrnqqqr6piTjXAoO+4+fGk54qY=|Chương 439: Ba Không Cứu;ayD2LZs9auXrEfor8oS5vcjdgk9Gezs3/7yEnGjHyl3VFBvOpnaymMlW+5jUr6pnNqmmvd2gJ56bA3wvaIjTQNVkqoetLIer+jO2POtelJ1YsVi8EK/yFmPYWp+E70vZRI/T0hrKX+neQxshX5J6CMabxcxUBD6dCF1ehJwaXU4=|Chương 440: Tiêu Nhất Châm;VndDqVLwOcpfDz8CaMXtRZtbp1NMUyERMNqH48VE+krfC4Z2y/aJI+uVYTav8DVj0hXDzpnnGCKtyPKM++AXc5FUCIKUZvfQlmaxkXCU7moImqPxEyOKr0q+ZOwOrDqKlX6p+q03nZqhpbb2Yw3o9OP67970VOwjXIMO8X3r250=|Chương 441: Lê Ngự Bái Sư;yVE5iZ0b1wjcE4gWWzWOoKg9/3gZOgIGr4DW2pLno/7e++BsfRTjE67nfkxFvpJus7JFZlBKAosVyeMwQFabFr20cMosG3AJ+YE+zliomWHrlxUggzb/hIB0TlM5RZdjRHJcNZEor99+ANixE+JOK4FVvvMvE39Wb0v5ORm6U1U=|Chương 442: Tầng Thứ Bảy Vô Tận Chiến Quyết;wxXhXAwrE7VhNpXKD1hB/GVRlZ8CIkdLt8n/gyucW5vbpVxa3NNHUNsycWXHQvHyXoq798zsSFVdidn3Az2ckS64Ce+359c/n8IcUlyJhSCJJptK8ASyD1ds24Oknx2Q0tNn1/+qGGXSzqfJxmnBve+VDczSBpASNYTFczGtJM8=|Chương 443: Hai Con Ruồi Nhỏ;VKB2lyVcVs76MaKSGg7hJ8IjNtKUTbUQacT0/tkAu0hU0iPYyJ9i9DJLmv9Pcip/3d4S1jBIxI28YN6mPcYBt8N2BVs9t2zNmhD/xj9PiJWILNnPkQr82TA/lBW6Vr+KyuZgQZNqJWhUXxUc6ESE24ku2FUTSKQ2ZlzQgZk6FCQ=|Chương 444: Con Đường Tương Lai;WmBVwgtSK8c3Gnm4CV3LJMUuvr3YB7+thf0qb0SD+mEpf8UDvH4d4UaN7q4LLnFxF0q191w4gizbzPyMqkl5uyNuPecnlj+ceT/DGHt/E6tZ1+DmBssNLErHZkkgm/b9EZnkmdZfS7yyql7xqwT31YpfhFmnFiL3xCmP01tReUM=|Chương 445: Khoái Mạn Chi Ý;rcEiuw1eDUFCf1tvP6fop+v8PkUuAInDGckLV3Z61kOMJV2IFB6haykkVgU8shhYdYXHdBaUrvyS426palHPCVnhKxbLI02pWbQzXoBuSQXe1HYzzmjQAAW3zxPCYcksCYPX1JJXRQX9r2yuQFcW8OnrYOZPCBONZISpj+unQZU=|Chương 446: Đột Phá Chiến Hoàng Cảnh;V05NHAxmoEI/IdMuWVE38vkaGyObPTsxddPSbSykE292kk6+wb8ghCaignrIjS8V5Gk0gWKg0FlexqsSkio17HowME43tzmBN8BZHhmfLoDAjaTFpcuYzbrhQeKQ935I8UIt5/NYPTPLz70D2EFXfNy5x26UHWZtxvErTNbRFVQ=|Chương 447: Thiếp Mời;ZgtLQxoT1pI1SOJc7jFDtcP7fMTh2KaIlieUDfYENbr2uJrXJHxCnyG9OoG91b27jORdKAsEpEgN6xz9cPSWIHewT8xLR/2BucOKtMnLJxJeRmFPXTzdN176lEfXnc8g3dSlihxBwurcDSYHl6hDEexgso8lLk29hejygdk+ilg=|Chương 448: Bắc Lão Đến Thăm;yQz32rBHWtYI13j1h5xh5BkP9L1nBhVOhplXMarFnassPDqsoP/KzCH90gh/Wl2lScBZAYsDyQzPF9tNA4IH+m/US0ZKD9RKYRuO1nQg2NNt33c8b+90nczye6F/hr+aWgK2hUjyQ45wfdge8uqejutXho2tw9V580echPkQ9zo=|Chương 449: Quý Tộc Yến Hội;q7ABdO/ThxP85BMI1wiWkMuvO/TAII7lASYCnvNZ88S5B0dpJs+BJc4dO6IOIEXa7yC1DMdN4xwobSZJiHIjN4PA9D2ZwCtmLMe7m9qln44L8N+WH8+YGiFc59YLiqxh3oyyGv4fhjbfkqlIC3BnqqdLB7kHStVI9yhMf/1Law0=|Chương 450: Huynh Đệ Gặp Lại;Q+XlMqS0OJk7tIuoTZt54MlstfMEpMNMDoKnk22AQF6C45PNUTz7ecLjFeLqYNYgbEyMU7cP7xtrcwf21Viaje31OksQ+M28UFVU4vlpVKYzhKTOlUd3rbLKq6I6fh4XXyFFr0Lt/5HYbPR5yXYnluDuDg240yr0etDRqQsfsUQ=|Chương 451: Tiêu Phàm Cường Hãn;iDMCcBUgimp6f01F5Sv/5kIaSvfV5ulG2rzMwWHSObTGQnrwj9O/B+jFmOoTaNaD0EKnNiKW/eXCYD2RqftCsJdBUeF74/Vuma7dKRZ1NHQrr6cmj9GPSkh/1Na0Q8rPx7akznGo8UHsDBWgSZebmDNA92VcmlhAD5gXzeD+/xI=|Chương 452: Lần Thứ Hai Giao Phong;hD2TQn5nqWjFfrquQzekfyHuGAV/dt5kWC+p8aiyCWyoC/zmLikr8FA+Fzs9isf5r/Ih46ItLDXRSHeQPq5+fjQobiYEge0PKjpmi6a16g3qdIc0OVuXDvHXrF8Uq6P+VY1lLc6vtoKSXJEz5x3RsnttGWGBId/nYJrODb7x1cM=|Chương 453: Danh Ngạch Phân Phối;FEzVs0q/GgygHsLz74o7X71kcH+PRj6nhqwN6MeTGXj8XuIuFjb3Mq8qwtvHJjd1g8gdbz0UtGcelDubRCXlCwIb3RU8HJbKFLhVv3bPRSqvip/R13KsvDjILppqxAX0fDW9cBSIYVcQnp0Ih6Z5psMo9GegT0TFu4Ph2Y7UBvc=|Chương 454: Tọa Vị Chi Tranh;iat38W8O1tlUh+B6HvZr9WF4f17NH0Pb/2hQANnFl8+Rj1PZ4vR/8+4ckUwKsYx6Wf8wbmTObusnpnTOLfsUvhOqp5f2Bt+BM8eQuNtLX6gjJKdErC07hjTu9UXxyYQnNzdIjLB9JfrD0/cWupgmi/FH1uXVUJJMdaoq0BPIBuU=|Chương 455: Sở Dịch Phong Ăn Quả Đắng;uT6geVymYi3Xt6XDmY2lGG43A7bfufVNR6Awa3gmjTuJFFFCDs4qfH4pi+3TWIleavge8bNbq2JujcsrUFrBJFZNFTvO+ssVpOL7M3Z2CQacwBP6K7apRXE5HTkZuloYStNkWp76cZ2+HCHtEigayi/j8BCetqm40kmr80wcPuo=|Chương 456: Chiến Sở Dịch Phong;/7s6cgUFzrzGBeOTbQSn8MoRN/71AfE5Yv0uOh+tIbqY6hPPypHH7J3UkPiG7XlwkM274XcE6M+t1ID5RLYX/+0j6EcO+NBhRHwfpHt9Q1ka7d/krXjtQT2AVzcNKvbI/bT6FWlMVOTMAQdE2s1372gYN3j+fz/RUZlC44BddP8=|Chương 457: Hạ Nhục Ngươi Thì Thế Nào?;mpcfBqTRsBCyN2JX2VrBLr0Pdy9gd0spWioSKj5SnUMyW4lnNfh7Hj7C7/6OHAWVdr/RbosAbXPwwPF0eoRzCYnxaMLzcfqZ4SepHxATB/Fk1rLO5DaSg7KPWiJITnKG5WJcHDLiqbqmG0+8ogHcmAMTM0qN87FtXZd+VPjqi8Q=|Chương 458: Ta Không Chỉ Muốn Nhục Ngươi, Mà Còn Muốn Giết Ngươi;YtDkTwR/iQ6jgixSmQ+a2N01I79N8QgtE8aGMDf85of/hiJsAZ/ECZ7mFWs+iB4GGn2otRCrEkYlclOljMjFccOAMeXwhYZ7jhH04TSweZbrfgTfkumEC8cmFzdGS4j3mfybMyrAaEpweGHACz/lWmgpnWQ5SlhkLRWRp1zPTq0=|Chương 459: Một Quyền Oanh Sát;D9OjWQvKG5lAalsgGrfdbZGXENSr6EIAICoSg+TB3jFp0mlzWXPjizNMOq7OaxfwQRFEHAhCyJ/xc/8crfZMJ+GFN0WhdbAvUz23XnACXcRf/1wBCObkgK/azlKCbw0KkbUw0odVLPU4yDNfDqtEsfpwu8aSY/C+SHA8ZzLgKaE=|Chương 460: Không Nên Quá Coi Trọng Bản Thân;cNtwECBTyIBpK7LaeQk6MUSOp6F1dyuNuXoNI2hbsSFvHEw1Xd45netjIL3JcxvBSq+7kRbVqMUJmpenga64YHTZKvhfCSHRDw57oPNBQQ7wMTXHoCXlQ2Pyh4MQNXVZF9W8xNVMSYV5s/KrVWYhZadBNiRy/4eTgcstfL7xJLw=|Chương 461: Kỳ Hoa Bắc Thần Phong;KV4N3jDJDASCM07xu5vhsxUp09Z+r/YsYmQpBwFU5iunAdNfBeMvNG4WeKH9y5I3xwrUytPanKL4wVqMAU2UsVxDhn7eIwbMsxpCIH+waO/eavTD9MFqpDCePf8q0958ca46/BWVAp9H7j9wO/ZNpGXzSed55aiWugLZitRUgFI=|Chương 462: Chiến Nhất Tử;vuyK2AOspvDCf45SiP5HONLhH5RsxmugsyG4h54DhyFoRJ6bBKTz0PAZd7/LlVeWpZalWP5P0yGD024PoD8+Ay8mH3XQSDC4jXTIHUVeNyqy345zkln3/Bf1+48kCuMuXB6n+B1pIHPrAc5ZuQdhl43JGOK48nop4k0O9OTOM6E=|Chương 463: Lấn Ta? Nhục Ta?;W59LNnzHY7PASE1o5u/tdfSaQfxTFZ+uCBn3QzVBofgKrpMC3Lq1F5k9ZYQmKuw5Cm2emdEzslaWLyblzZo2gUL1NM6VnkJbIqw4D3ikYKkzWemSU5/yWazR+6xmUJhYGjAFAFY6H3il3yL8xAxKG8zLg5prMiMS6esYejppj30=|Chương 464: Tiêu Phàm, Xin Chiến!;7OrXte05qip1jcc4vyBiOCe9WQKXLHFgND91+UFGlo46GCJsHglusO0XsQq7q+TD1aMxjdlSq7ZUXRtMZNDULHxMbMY8kW8FeVen/REogfpr12ACEuBSfHwuL5J45f4aO6p931Zd9AxYhMgUGufwy8eaVfq4muNS4VdquzIDbfc=|Chương 465: Đại Long Bát Thỉ;uVgHcXyFjp6b72duvkEkUycmC3uSBRrvsgiTdfwA1wFAJSaGRoUR3fZZ+0SCJWmJ+2zGK0GedEWzUqvZN9fxB2hHnzc/AlMWIt8BU4FKEyoW7VFWHv9PH6HU0JJ+Pe92huDaRdwmlbSTqcIhEUW/S96yjGI21Leb5upvUCuJf+s=|Chương 466: 1 Vs 5;BgmsozH5aXU9rpMyBg8epSORBvJBIpvJ/xZVgG3V49Cib+REJj4z6DXP8X0K8ppjBgKWHQq4rblqnSBXeybSl52j469DxZ+00YLBNhCPt7Fv9quQragWfyEyo8aZbdn46eZC/18xAYAAQsx9TbjT7xZ3CSpgwf+/bATBVIrkdS4=|Chương 467: Yến Hội Kết Thúc;7FyCehWN3b8ytTQmGYlHhJ9rhfFcR5ghu4P7po5wmTWjVmdiyvgOXPWO+X7sink8snWWaLIpKOzO43C3ptHVom39F09JrPCHs3fpOkH+Sh2S2EfD8nwhrcIDWhSYclTbC5AmFnAKOL0UqMKRNKkOP82tF4MNpWE8sNGZpU0Q2DA=|Chương 468: Bàn Tử Nhắc Nhở;jtvagBxLFgHSxwhiss1ZGBVTsbvWYGlJD6SksOYrFMvVCOwcYU36PUCBxyq+4au9eYDoB6i/K1jYny/HVoXORsn+Y8TFyGYltJlqLim7dwX0encu2OcqW2Z+Y+f1ZVQBbh3IlDLQ3CW5QNuqeoVgJzHUbFwY4NsNPOtes7CaiQs=|Chương 469: Tự Mộng La Sát Phấn;hGyGFyyy/EDKq6biwpthcMOhNRAaqPehp+/WYXoQtpPa7DZqddonCeLMLhRXzCMZsyJG/4MlmGeAs2+yd51J9zlQbiLuTD48QDt3h5ZG9igyzwbuT+XlPwq3D9KYj6+YxWPlccFimFYNF2J5h9Loj0c3Of5qCxKZqmO2rvUllPo=|Chương 470: Mười Ba Chiến Hoàng;RnjxZ7DxAsQ4WBD0hP+kkCOt80RRRKxlYZ/LLwOrZhOAPPPSkWbdUBy9UWyM89ob5N6FF4ytrlz4LnEfdPSLq+el07QlINiMGXGeGBTdp0cgGLwyJmT9BcXRtlaQganPG/kdLYZakOx8xdt+psV9PV4x2WhKx4R7xvEf0yNjLXk=|Chương 471: Suy Đoán;zQRs4xoRisCc7xVlkthCO1YPC7+65oigVtJ9y7iu0H5azDtZ93fPxKo6lalL3iPzKsv+SxDsO7EIlLcWqIMaYFsKI0TXEAWTnwZOSjP6LF8UIn1+i1xjSsLTgDltZRzyGFqRBDBODHOzUIf9vRMTvkoxSFDtNAs/QTawFxkUIYg=|Chương 472: Bát Phẩm Huyền Tâm Đan;5ySWWE7R7r7L3tMSTrPU1vSg1uTXLlLFecJSYP6woVl7uTIKcogZtuv1CVOfGpBdfoP/Oef1X9TtgByD0xBIhSHPyByaHzNZxeO1BRWIcGPrL+PWTytZI9z3r16DaKmemsZgMDg2X0H2hzH8HA0DRSKY+9w2n4l3n4rjzF9B/rM=|Chương 473: Phương Pháp Đối Phó;vxw8vCRp1G8kohLMqD+xtldVp2l862DUC7lvExqqcYVceE95dJ7vV9qGfHPy1iFFutOxLjkm68kU6DhhM21mH3RGi3j421ea4cjESgnfnYeMesIX3NGsjDLXMXScup5ypjQc5JnWs2b83zFUESK6djhTXbRI3ZhqseZy46wyFoI=|Chương 474: Lĩnh Ngộ;lfNNqGWYwTw4cURd6iT/xJB38FvJ2FsZHr916m5ZWNMtKTZtTstKu6ioTE6MrVI4TJ0+CwAulmi9r0g8WhTaAvn04j6vWgoZsYPCLPnqgEQYc4jXkVaqT9zDFMUDrZ2rBEjk/PTXBhHO4PinJHinWcoQVldklDTFVBgUpZHfGaI=|Chương 475: Kiếm Văn;YnWdWb+C+uKtrZ8CKO141/SsVVVZprNQqJIQbDZkDzsAwqUahVIi45FmGNgF8wE441Y71xpW1ZLAP9KBYR0zXKuI3ZmoY6RPqebfg1R9JOLibULhpvm62QeeXzZmXfF7Ofj5FBw2z3hW+Ln3DmQZXewexpY0S75U78pZ/4ZCuUQ=|Chương 476: Ngũ Thức, Tàn Dương Huyết;vQLui45HIdt/9UkD/+wQGXjAqfMVdrNAXOhDUK0Ak6vhlEwNo+CTiitMo6EXbScKaHat5v0gEuTf/KH6AdnJZJGLyJ7hAeR8LSrcrsH7MOslbj1OsdwiSIqqjJdp0zJ7+oy8YZid0E7ggvMLIGtEooRGkvm15NNj8rN7yC6LRwg=|Chương 477: Lưu Quang Trích Tinh Bộ;iNG55jYNX24J1DG3QCzAifpQ25x2z7i9/EucWFsxI3kGYueSH0oDCKZjLGDX+/47RgmZNfhqfKmRar1EEPUGjETued8G+8VoRmYhVphZkJROtSWlcWsF5Ef8nWmFSVgP8eMAlwpfxdUmvTNqmtU4BO/MCG5R/XIHv71PWoubVJM=|Chương 478: Tập Hợp;dHLi9q3CYeE3gmnLx/ym7iuhr6fmGkEJrB6Yu7PUzeOEX5OpP4lyS5EN55wqJMqifKl94fOQWrvQyUvxpJlUPFZdrucvoAMugUy4IDCz0tHG/wJH0mARSfaYnKGREaaiHszJqqWm0YPE243SBaoZE94HmuJLP6EWYQ5i7IUQJTI=|Chương 479: Khí Thế Hung Hăn;0IMUAbW6gYj3mMH89/YfIK4ZkmCRDGjZ56khH89O/ZPqAt89IgsMwjLdWQPa6ql1HxOOO0OrWb6eDw455xXw58xjcyoxPWlhvx3AmKjNvVNwYntkHZ/FUwfMyA+BPHk9++5CGmsqp+kaikvZ3Svk8y3toE5OyrzKeG1vs259G8g=|Chương 480: Hoang Mạc Tử Vong;Dzn9+FJAHTopylx28QnEke/LRKTzE92qyglyGBNRZiGK58nJ1rKlE27d/tjsAvxXy0pP5gQV+cObtQ4KsWiQQg/CjnpCP5ts1x5wKUgzQYBcXtXZeZkYnHTReS9Jjj7P6ANYnunrPhdp8NK+VBeVAMUnXhCP9EWOXrJas66mepE=|Chương 481: Cổ Thành Rộng Lớn;9PTyyb2Yj2XUo6gQ5U618xQ5fdh9JuD6czFfyWiFoLZuDzqCdysE2qIc0TFFEniVVQaqezM6lLoA297A96AuBMR7v7mKyXim3ZvNMRrSDJmoI2tZmZqBzbRD3oVR41aSWZVgrNMUNv5+SroRSRarGeQRQyr/mX1AdLUEANE+6to=|Chương 482: Các Ngươi Muốn Chết;59qAYfHp0dfoINMyWUNbAt+wEo1zs08CmDXMJGDQutnZzKKfBCava2bQUDd55jp/tgcVseqdtXzSqVgh4iLce5sleDdW4iOIEQ385oJoIWvAfetBvxbLJkzbFyq3IxCqSebgyP6MdqLOv3o2yDiQAg1SLokqfccj1iL9JXp9QGs=|Chương 483: Ai Cũng Không Cứu Được Ngươi;k/alGg0GqI2IdHyZqbBRETagJREMXWhNCGXh/k6SXIYnwBHICNoihvC+4/neK2Vied2FLftsU5vN40eXBpBI0iUeLgCEq7nk+n7ttgpN3btINrhZVtrzGSRcIE5SOU9HboSVmJ3yy3v4E8YO5t2qAMQ28jjl8ZJv/miIpkMzaFQ=|Chương 484: Bát Phẩm Chiến Hồn: Tam Kiếp Kiếm;FEhfLSE86mzWwiCmrHLRO5Bv8SlF0OzTpCfdzXnXqkmLRdZocL+czs4LHbk3Wy0Xg4UYg8iuREmn4rv1KE6pYn1HL0IGwguXdK+LOjSl/YHrFeKJlaxW6LfDgtvUXCGam5KUJIaAi+v0w/mMqHV8ngEPIByK+ktiTtmGWYLOsCE=|Chương 485: Ta Lấy Mạng Ngươi;7CTf70wZS8e08keyCLnDzk0iZldHwX4mx99KPYjVtFhMu6AjBadmnd24IjoOEYJuQQK+s+MnD7LgnkRpX3XcV/BCH/fYbtRJMaFT+QVEzFXDCKK/UXjZ2yXZhgjBq4ctqDPPJPC2I75OfkOrc+sCkGrQcIRmtc8qCw/Oh/t3460=|Chương 486: Ngăn Giết Tiêu Phàm;f7zwmhL5jMco+CygkfCFcSQL+SHw8GYdulVt2FoCLIZxMPHLTsS4QcItL6HTNtDvsNucUVZL9Uu0N5DRHG8kk1rsMHSsBUCtFGwXHEQaqOvHREcoJKdxvci3NO6KMv3BJxCPs9fMYgIJ0EPYm43vapTwYAtBlBjqjYRgp7NorFs=|Chương 487: Chia Ra Hành Động;bNotdz/N+J7+do1UWUgp5QwSV56WJrMHRploUfxCcW3TQHJ0IwfifGw4WL91nxM5zq1c5MU+iyYzeTIZGaUk6g4rKshE5EW8itTHB1uPT+DgXCra0kjsf/GxQ4u7O7PGpRS16y4fR9jxvmwJgyDPHyepJseFs2ADePk2Zns71So=|Chương 488: Thiên Đao Ngô Công;G6aQjZyV+00JCLznu+GKAHZyfaKzYFK+91InmLj1kK5q5AYcjpxNlPE7wLgySysDTF+JQsxjFS3v7AO32e4wNw8kMeAIcrYUBntcZ98Z6YYrrHkj9PJh+9U2KO6pm0u3zhRaJYdsS8UyJe/koRPJpZ9gn6G1jSqMbPw+cR2Rf/0=|Chương 489: Hồn Điêu Thú;Wrm5me5qRCW1rG/RrB/NCfabQ8HcBXADiT6BwHm4zDKtdziKoFpABJlKhkOdY4mLUZUwjGySxw4df9SIZiQY2T9QXObYAHj3byWaeArEe922Ao2JVSA+bCcR0lKAdPd/steu69NB2dG/R9CmT9q7P0sJK9NVkrb+CFf0yx8SLDI=|Chương 490: Thất Giai Trung Kỳ;c4TeV2bprFi6brbFskiIwX3UQf+iQQQwKusbk2r3uK/LMnXh+PQodSblLJrXg551I6cfiRTxMpFAnWoad3TFEqC8wAptGoBN7SHXKe1GJtA3bbbCQ1JCVVWVKol1QMC9x8Mkqxcz89NiVQF6COVOu2V67kMj1nscKtIhw4mArgo=|Chương 491: Huyết Sát Cổ Trùng;5Fq+U02MMKXxGPh4LPVxybGiYq1dL+Hn5232jshd0flPvtpFVM4gGHJ1OHuuJ61ZLh82+noXFWO4qXPhkjQ3u3BrYd3OaJNrsSD5MpiGS+Byk752BMlggWPAudtzoTOycTo/N3pr9e+vkx9NJBwLqxt+3gZ0woYcVwadME3nDYk=|Chương 492: Trùng Hoàng;nF9Iz970TkHbVCQsjgMP65UR+tANU5trY3auNLDw2HMLJyNMr/PJPjRBxkGipOV+9pXxPql1FcyPuULNJLpMnhcjBXPlb2vBQ7joHvbC3c47EIeQjtTAWAQOKC5UgeDcwKKCrHFX8VdaLz9NOJ63z68GMNf0I0Z57yzbhRZdMjg=|Chương 493: Lửa Giận Ngập Trời;Ph7OJWKg2iI1xJAnUQ05Zn+Fx9cP5IxAFl+JlCDkzfyqvnL5ZVE4aoe4WIxhZ2g9xeL6JDnWf4xuD2WhWysIBW11NoRxi7m3+nZKMcDWS6KANfI73PAlsMQjmRWhYHbfXJ0atUhQ9kvHsbPhSB6UKzdaww9IH20wLyppqV395qw=|Chương 494: Nguy Cơ;B+xC+4wMmxdOvun3sIX2D/Y3fjuV22bRSeyYmVZOMQ4ikL9C2x8aGcK3jXvoG7jmxtcYCn29fJl1CFQekjBUJR71t6BQV0CveglruzRthiemIDyKzMCVctvsmi6ujAL8YDtvdi0Kp00tdVSjBmwbha9E1O028t1mMXY4S2ntJJg=|Chương 495: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn;QN1E+TyBK+tJ1Mcg+BKUKETSXjrWSBMhI0lw4LpQR5l45Q9+Lhr16pip4xPUoj1I/l2f30UHuc4ODm/I4vUSY2tkadYMneZGartj58ZQ8MJ7Or+nvqW8yPL7LbPhEHTn4alKgf6qX3f34cQ5pKqZY6pW5DCqIgM5goNqHeT6qxc=|Chương 496: Độc Hành, Phát Hiện;v2xzi4uJV7JS7Wwt9cB8nbH+lXFv14Fpn8o0C7rhlRv3Z4UzzDfzT6lAWTHybxZA9tiQfBxuFutA6aS6sY+xRgNcaMUl4zqiTTceO1SLzG+1WvCnbPNMq6HGF2qf7w6nzkuuVCdUQMxdOCOB5DgboBaAVTn/AQHLzhuOKxaZses=|Chương 497: Vô Sỉ Cho Các Ngươi Xem;1ZMT3zDaZj9ucuvsDboiioZM4o1GCvpt/EwUmTDv6r6fmHNKQ8WC9e0/TaVCjsqxvcmjgEeJVqoGCb4HrERZ0wQwKKWtkKZCQEWpzcqOXoFlQ7QRs22+J0aJpqiTr3lNzjXlZRWkf+A0UnxNfKUUz6aAkEz40Mgs0cNFLOKXitk=|Chương 498: Ai Chạy Trước, Chết Trước!;KozJji/yOEtl8AHy7jFJN2MkIdbsLdNj3fM6ef2n/pak91lENzWPFf+2YxwMXHBNl5uFdjRz61RGuB+Q8DV7HInAyEWg8re26ozgchWD9VbktDgxA5j997jZ1UTnUYKocThtw6R8nDLvsyQWeIbJJrSmLaXLfg7RrEDI5dwnKp0=|Chương 499: Không Có Nên Hay Không, Chỉ Có Có Thể Hay Không Thể;9iAwu4XMGGGxdAc3XVo1VeddfeCInQYgWxSX3ce7gSOIfCHc+pGhmhD+QY+GVbsm80YNYL8cLy7hiR4wccK3F1ZCNIguGCJAL+QpwbnfaVU8c8RBcHNunoiwiQyAXu4NSYxVcH8yBa4oJFvakqEJt5aaNMEfpsOHEGzxK9CCbtw=|Chương 500: Ép Hỏi;36moHQ0V/v4Ok7PyOHl08vRiCY+l4VTYBj9lSoUt/IgYd5WRPa8hcCO2TeMmSKLtkx6LFK2FXoHMH4+tky1ngTA59mws8zyyr6tShUfoa5MCFJyOvj/+O2wXk9RmTRVI8V9qYsSKkvnsYT0tefx5dXWF2lxVAMrmbW7VuLJYKZs=|Chương 501: Dã Tâm Của Nam Cung Thiên Dật;0ebEi34tgO9QMbbUCm+qS8zFP8N7krZJgQHK564gs6EznURvqukGGU+45HnwbF//70b/7nW5liXcPWbS9K/HR7atoBSRuthcMv/H3HoptLfFJPI9VpdYccIDcmhjeCi3ILklhRVKlpv86N0CW0aZb2OF7eI9vjwN0uG4Wbb4++c=|Chương 502: Mê Huyễn Lâm;Z4EUNsyKjX2o/QRNVFm+CFh5dlQBSNzwBsXcjh/EwDX61haZXBSGkLFvgbtDkk9csK8YledpXWa5n+g9pk6cIn6CuNmMLwDk+ZpFO9WmV4CbJseq5l9L4XjZECyeIHeY+JCTOPo5vdLCRe+xa2Ttk3j0aQzNFHEN5sNXs+HVqTY=|Chương 503: Ngươi Muốn Ta Chết?;UTo3Ebt3o+ldyOAE25gTnsLs04oARySZP5G+geypmRVTEp6+tklYrBd+08NbGEh96hCCdrWhluDWTCvN+uMZs4cCzHAnjGODkNCU07Z1V2zEMgC1ebisUEQ4FQnNWRGs/RWD4MIcrmJqxq+FUO5WXN1bY3HBkdYcSUE639rV6yQ=|Chương 504: Ngoan Tuyệt Tâm;gr7ms13QpAbOKYGRv9EARo/IY6/o/mFV5vNe3D9uYlgylBHjHxZZA8YxG5uop3YImo7ytgiOTWtl+oifpIHgkGP0zxEixRuMcG42rIYbT04Mfp4Ck+Vrv9TOJsVBAx/AIYXD+hWa00DbY361dYuDGA+sEuFLHlQHWT8W10YsY4k=|Chương 505: Tiến Vào Hắc Đàm;NsgZmr+wOWdwLU85br3kda4zdXHJQofRDj6lWKTy4nIG5DDmXxXtpHWs1zGT+Dd9lPCY3rU1Gn4ZDYc+kItCHmkwkpvHeXqzvkAxrgWxlnw1mSgQQhK7Aglzqm1SzLUmvErAyiShx7yDd0L6mTPSdl9bTInbutgpnN8TtNhkiGg=|Chương 506: Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao;LnZhqj05fUgMgl0hq8GVDQ4SlOttQezHExjDVvzkD8aH2DHjfDziBW2gkClr7ohJorb2jh60ch2XwOQ5PFRdery0p8ebmD1A/WoppZ1xeCN80Lr356jF0VMUR2FD9JYifewsKbn8os0HW3+aVOjEtVYiJsulwbs+CglHsQWdx18=|Chương 507: Huyết Chiến;v8C6IdMVUfyTQINXVRUiZjb/qLtOlWUj2hw/zDmpZUpJepXtqjrxcer8Ts7gTcuKy2VilXdpOG65B8CyIi0eUyOFPJLW2mKyOj30JmOpLf879mh1EPxRDSkvtzOxqTfupTMdW4Y6Gamh3ZG1of4c/sp/MG4hTl6vHIWYqjfnrDE=|Chương 508: Thiên Nhân Hợp Nhất;hXxy4orL89rzfEcXjweok+lYyO1vpVzZNBvFXpIcUX0oZmgAyj6W+SqDKnvKKjjyP4+qNPqDIqxI5qRejdfnuqn5I4Jc9HoODgcyOOSgitH9mubUiTlnEKViMKrqLaxyBYOmAcTFrUwV5Da2V8hCuPcqyqYdHgsd/fNWlM63Vps=|Chương 509: Phệ Hồn Huyết Tằm;u336jwsUDihrmMqQQh+Xkb3XB6CZSV7t6DFHIstc5yq3ivGghuXxqcPgSvNvAffP7G57cV6ECZC+ufKHZKsXAHc1+4d+7peHr16Yj9Zgj6uAR9nJTqKC+Ss10N0Ng2Kj9sDvrp48qBnQ42XaPUw2mLAjLlz2p30xfq079TmOqO0=|Chương 510: Đột Phá Chiến Hoàng Trung Kỳ;Qgjuda664tyK6uEVMf2poFFMaML6reKMBeTImDkD4yoRjECxeXLUzjCtjoXJyHtfa8InAcDLHm5s/Cmw5v/gzg+FK1NtyBMklO2VBAGOvaNRbdVhNtby7InChON6bY6Go+/WUm5UfaYB/TNuJjt9Fp4IFxRuvkuJTt9VYmlslGk=|Chương 511: Thạch Động Dưới Đầm Nước;WRvYanF2qniAPKab0jLchwFjV8Id9z2oHPlSW2q1sYvSaeaE+ERzRorzCaQjhafsMvez0Mq/6HaeH1M3AEv6LKQRHT8eJE+RBBoT2neQb/1KA+tiKd5iREU4nC4Wh89xebP6ceTe6OS3a1KcHY9zN5poPuxDJM1wRa5yCNybEGo=|Chương 512: Băng Sương Chi Ý Đáng Sợ;6ysOCr6KImNrLUAYoHbinLJEWYp6CzOAWV5GdY8ycFakb0yWwjqh501fJmDOebL4CcV0ZvQJwQT3sk/Ks/QnfbL4mQCGKlche14ePDdoFQZ7TFnTLbXC8MKP4S9EJg07urnKYGCFxqtoZ9xTiCV/7vXZ1xGr1voO1wxQDeyVm9Q=|Chương 513: Nguyệt Thần Cung;acSRvUDntcW3664Y8GbK7N6+GlNJ0vDNdauLfFb1zPxd8u5LWwdldzxMnszOH01Vy32FnfUG3WS+G8fmyK988z6gMIsgXsWqS2BCmwcPwoQsy8c+1gBoopJ7Kt8KKkMsSdvSd3SswNkDvNZ7UoJ6i0+wKdbHEmQhDAMmO0d8Z7o=|Chương 514: Không Biết Ngươi Lấy Dũng Khí Ở Đâu;264ir69kWC4oAY52JInlgLWV4ZYoDvRL6ntgNtDtEH0ii8G1e2nMjPmdqVyoVYirdH9a+Ljma91+KCQQP1yPDG0dFF2qxzngHgmGH73vhRikUEUsm5QWISV8YC76EFO6+Br27WttjT7YSBWPV3GCWnlcpwwW1kwC7gbkceqj/p8=|Chương 515: Thất Thải Chi Quang Hiện;3sTRJhcc+q9wWnMfEaMG6B1xdNAfj/44NI/tvmUTUmYc5DkRNGcSRY5xlA45TN+m31iC+mQM4h/61d0aZovZFnsqJOMaI57l4yocEVouWnVZUALo6hyDdJwM2NUReZhoXKI15+9Dbczr2N9xopcETrWLrCWTkiL9cdvxxsw1hfw=|Chương 516: Long Hồn Thụ;jhWxv67XT67V3i3pjS5amrsTW1GciwdvruJFg6slBNXhVQFY9iciMNSZN/8W1NCXuT+GgdoDes0OvQAxh7KyGbzHzAmrJBkUSQzSSoTYFYpmdMHOwyHTv/4K7AATqbzogZs5AEOw/9gU6DNwk8BNlGEGT6+1GWI8PCL9UzralAw=|Chương 517: Hồn Điêu Thú Tụ Tập;PG576QqRv3Kox1CVKbgCbHLFvKgR+zWoiRLbkhfiDlWjYEgCDUH1hvwEcAr7qnk5TX1b9CPGgJ9J/yzfuNJhcQ5/rKOD7KYi5Wq4BUYreHTXtBxYTlvoMJkLFzXLIlnnzkczbjjWgfpq4ErqiAe9eoXZlAXf2++jSWRPQh7x8ZU=|Chương 518: Thiên Tài Tụ Hợp;4EUgQxouEHGjuctCRfOWZhTDpEfdiQVe+9bKe0AEclnTlZu11fEIn33RXth+8+mIr4nA+ciKQlzWTjQCc79xe6lGLVWg8CaqqhnG3s5F5EmiXRNxdicp+KV5joJuPMOkvhqy+StvZkc0Z/Y3aKYb3HWxaJr7ygYyG+zQNUrE2hw=|Chương 519: Hồn Điêu Thú Bạo Động;+ujOMPQjySMkxliOZMh8KACuc+TOG6jNijJ5IcQqr31ktXHv9eNF3S8NStkMFN+8YAy2ZqAMQNdqsv775dHb0aemSIFgndzfHFQIArcaTp+GVw1cIJ+Arw+MOLDpXzK1iXJiF2it1aMbnkMTF07IaC318lILQAa23Rxw4+/sdLY=|Chương 520: Khích Bác Ly Gián;GApi7vlVCmqPAkwjgNz7j1L/dX5aIwojEdRkayPeUbabHNwMmpGsaeFN3BkJkttxRT+xGe1rPhzh3PooHKhYOdQItMwAXFO+8xvbGaOqmnMyUnvW2TRWZ//vxo5kBmLBfd0hH9QeWXDQsACp1Laxzv6MPEHqM0s2WE6nfk+hJGI=|Chương 521: Kỳ Thật, Giết Bọn Nó Rất Đơn Giản;PPd8zd44a5ayez8dpbetR3BY/YBFwRKwgjD4qZNQhorbQd3x4oVB7xraSyoRZgAexYO4a36oVw2oPMv/nHRuOvW6lDGbZrZMq/J5LvDl3hneQYV5CowmAqNjzoGkqHKOdwmLbMqBCabR5nY1Ct/KARnZKA0dVyyGb3DyAQBSigE=|Chương 522: Đại Chiến;vK8mG3pK5AtrNrGP7QOrw0nreMQHQzSv58LzdyEotoedaAnB7cuzMGY2Jx2vPvcZonQiZyoeYijYD43/QYTM9NRWRmv47KV1HUe1Qh4epT4r5EZ4YMix1irrUikx5/4UFNDhdFwF4O2iZjhFyCpawNu4bhJpCHGDju97XWbG9XY=|Chương 523: Cái Chết Của Thiên Tài (1);1ZDMT8/ILH2UrJQhF7rrM43WQ680TzJ7tiTSUJ+yTbo+9hdxnocDivokyQl53nRU8GyXFDB8quHkhdL+TPDWkINENYvwfWyPl3g18HzzUJN5JHLhOwFzfb6DBz5m6oVkH7Pl5Kh++YCOgId7e29Xo/zbZP3TFj6YoqXtD2UC6zI=|Chương 524: Cái Chết Của Thiên Tài (2);vjJ5MkseurchZtzKCXbbq9S5808RppW569RTXIx9aI8BDuPl2o2e2Y5m97Zwhy5BGIkQ0Xe3tOqsHDsxPaRJWL0gLgoCVnJkpr/WaJ4eqKX6VYJgyuKeeI5phnoYz2Kq0qnaJlxzScaUUaI9jCdX3XNERizEPBg6F2f3vSw2OXc=|Chương 525: Vô Tận Sát Ý;4GOCNDjn2XuIsuCLBaKV0UB59eQbiab/3OgtZ8Jl9v4FFhRT0zVfQum/IZSPkkokGpJ2EiyNnpNMTrphlVSAK2Wp/5QSA67Yxs7uRsKAZwG2qMzlrmYjnVSp+o9ZNy2+y/6I4ZUKQ136lnu/hGJTBMxXZ9FA7Q8g2iyGpNmTG6s=|Chương 526: Uy Lực Huyết Tằm;9d6+Mp0lBFWQEgxYhcXwby9Qry3dihWWASoZ3WFfo+uORL9soahFwkZv9InSDv+g8V0gqNeIDorSFgNgO9/1Kai34aj1vQjqNBXbZ9JH+h7HIGL7fbTdICZM/0Zy995DVgS5VDqAeeTV/cI6EkBoUSxEvIsfEuVnb+Eez0pHAkA=|Chương 527: Nam Cung Thiên Dật Cường Hãn;B8sMUDlROnanFRzsi/cdPNIvV9DbKGbaAfVUH6AKQihBNwW9M4FOBR8e4hASUbBD5Suv01IAAcXm+aasdyfBc/2nUx9AT8wSJuqPJphMFzmo2JEsdnDT+H+c3cAFjCG3bZ6O2aUhBZpmFuZ/sIYoGaAjAW1XKv/cv+UKkN189bA=|Chương 528: Tiêu Phàm Vs Nam Cung Thiên Dật;/44emWnCj1FbNWjV8XtN/US26d/gHnbv68UYycnP9/UlPzXSOejnKYXegv6DQdEZpEPQtmqqRgVvdAc4YYAMMRYHHDMaGZ5Iqt46QqSdU8WVpLI6gMm0kylj9wuBnzAQLgtYj/kos09gYDvQlwzWxmfZyAcTMPHEVug37Q/w2nA=|Chương 529: Long Đế Kiếm Vs Đồ Lục Đao;2mT/SEfMFTLXgOL0j8oMaqf+vvAaINuuKoSpxv87hfdx2BwH3fmUQSQsQQ8OfoZCfXq2Hm2SP09P/Zq1SBOzdVU/v9+ocmUjTcqLplBMoQsKOv1CFGjrtTQxd80ka9OAev0Gz6u3D+2WT7KbiphrJdYJwA6Bgehf4GoV+vliCo8=|Chương 530: Chiến Cục Lại Thay Đổi;Z8zTyr0DhuCWkis/tEoReHm0kOFIJiiW1/r47msvNDotSeLLk4dHQjirlLRICuCZ1hTM2yX+4QrRJzgF7zp1vrdB3p0yhV1eVN/y5D4FiXWjN0oHtipJuvCo71TQcAMASNs/YprmO2jNWyLltrjpo4zseymJRa/Vn3XYrt43DYA=|Chương 531: Đao Giết Heo;Y0eSbVtZ44PGYCQwyw87oKueWWD28aKSuOz/Smw2pbT6+G6GEQRFiCJg44eUYSZtc6wb3rbXpxzDuO/UBIGsu/uwWhYwclEQ7HM/HocmG+DsXRMJT3G4QC7HdDFpyBnTezzG0HYk7/8d9ZG3E6nURUh8n3blvLKGgtHvasZYThs=|Chương 532: Nghìn Cân Treo Sợi Tóc;ucDTHUGGemXcxzgCgCq1U9TFOdXmyoK8PNWh4KipCadBxmv6RDLcL8ZGJppWLo8WdlxvM2gGxHcNoTukaAKTLgPeSPxGGYBC4Ej73zHfIGaTRQOJYsZiw3rLjXWbN/snc1u9+5yf+vVF0XdrDhD4Zbx1LFcybqiTa/Cd9XhgkfU=|Chương 533: Cường Tuyệt;NioWo95FabZhhZav4HpB/P6Z6S2VUO2c2+MNpH7MUryuCHzEpRJqgh2hmFAA/KMnv2mX0yCPG+g0to0Cr8dLq6isUslxAkyuvVfWtVHa5TWfuvU8esTOjKpTL1PkF1H2dgS8EfDdJKpFccqMOFAQiKbxOP1tifAwbmaK8SQHhXQ=|Chương 534: Long Hồn Quả Thuần Thục;0TltPhk9TZn5EHyBw+TCO24G4zKDZXs3bu8SdV+oTjUwMkOvF9L8d2xB1dCyBJjXBI1mHvGIR7Nv1UnTDRpgj1Z/zo9VJnpYDZjX/0I95Tt1WdG/4fUEa6cpiNvRc8w10bYnnKgIt6D6LqkF8uq5+04KEByuhYfx62yNm+IQxzs=|Chương 535: Lục Thức, Kiếm Chi Luật Động;w9aj9sTrg5PhaLUcqWn1OXfaqGFOtuhzfhQznfCboyal/KLbVIZvrgd4Mqrk84RFl8gDAO7H4KLRP9fpHvs40pnZuZfB0Y4y4bgZPE6upD1vUQuuQ0LtEZKlBcwhVQkeXruPFeaBlceOiexi+JoP3ldcpBKcpaa/DgyaDYq8Zx8=|Chương 536: Đại Long Rời Khỏi;RyImikQO3OKGXQy8kWUuws9YfDmOdgccwPGgdjtOjTwb8UjSdpxn5vRukjvezOI57zZr7vQGUFmmFBJSD7yJhTYVaF5rp3hdr9e7QERooKbFhh2zkzOGezPKTIGKFmCirX13pCqWgmiRmG+8k0hwsmDhUzqFI4F3ZqSix9LHMi0=|Chương 537: Thiên Cơ Tháp, Thiên Cơ Môn;er5w8/lUx9IPW7J66t5FsYTppdIQBXWymMKnm3hhadyVrTfBpoXEFf3lVBqjWbz4jjJk4FtJPtpeEb/N8aVhDSkyE6hF51S9FJrri/gtgvK7k4KumMTXS2lCb9XYALURX0/NdbWghg8pYK/direkuKzIicRhQ+7wv3F181IMaUQ=|Chương 538: Cười Ngươi Vô Tri;beIX+uUbWyB+I5tNhStFssLwdvw6MRldbyOcz6l+qfDN8SG2w/A1wS1xzy/rS/EokG1/1r17Wj0CjyEWCxY8MYyhFZLr1haAy0iaShS+6G70CAoTwf5CTAKWsUzRMKAubRvnH1Jl/7tKofVNI25lxTeU1jnZcUI6RzHQyHRNNsM=|Chương 539: Tin Tức Tiêu Hạo Thiên;TkMbo2tJttSW53Q6UkF6i4eIgkevmnxX2pgmjhZjPKMcLYmz2qn4maJdls3k5rr/QpWZejscviq65SjiN2xfD3dqw0GqP2UoL1hHdv57vslC9HeeyZPCsq1rYXceRVYq2uxcG2Ny8yBJzUyx3E8WzLWGacFiSEqitlKbqS3oDDc=|Chương 540: Giết Tiêu U;4SSj3Et8Jk7dVSvZ/ga8hUgyWmrXoyQ7LSYAeUktdZKjTp1ox3CtTrg0rN/W3+1XsC76fS511busOKUyIMzK47kg2oK3Xw2EBAD/2UiVJqcegXxOg6ZqVDrrRh0CkOuf1sdZxu+K5xG1W0XpnBXEbYdgaaQEm6m7Zr61qM9HAv0=|Chương 541: Đột Phá Bát Phẩm;9IPKtuAvrWx0Bkx6+yBrC/VEjtLrI9sRZcFnJ4gR53BhqEWK/BqYeQrCbgg6D8XD/nL5YaYvlzaAg2bPK289jLqgomubtdB2XD3F9wP2es7snPKItssx7g2gfOg7vAAw5LmxKWdH1tZJVYv5hS5QZ63hK62WWNoBOl3XIaVjXZA=|Chương 542: Thiên Cơ Đồ;jtEak3sIPK0WaNWn0PhaUK2eKEb0JxHlpnI346HmpDpweFcoS3NwIJF6A0wue2xvYdNMx0kZvgaXBZ9lp2dXx3300bXkMVqRi89NGD0ARgkCzWcb8zV0c2fN22v11fSungqKehT87PnLpVOyLxFrSImFX955hRhbUXeLdHMMYrU=|Chương 543: Mài Dũa Chiến Kỹ;//r81HllLNN5BGGsbuSNSCTVtsIO4gMHMQidfaeT/hzJa2gfqvIG4COVufm51bXCfboXl8e/dMDaTDXA/DZVAkrUgp6EWjzBVoIoIrD7chSTUhBXoZKhSomwHw0EeVrumbL/NVMex0aMHrPUYjcuEpNrL6i7d8l31xxdrku2+mw=|Chương 544: Nên Kết Thúc;jrdNz8a3s3lbAz0rLLZHHMSUnyHelYStYf/bZbi1GAvdznRLQu9mHrkK67mzAQoRG1UWaN2fhHDGu+kdxYAIhKjYgpE5DabZYG4Cbm6WOCG/hdDK5BW8ZQmp5NF94D9J5hVZvGgitTpWzYeOqmkqBsfI0IAs383Wl4q9KBYCoTk=|Chương 545: Nam Cung Tiêu Tiêu Vs Nam Cung Thiên Dật;uQCQaZs1tvfMFefzt8Px+AF+1jyb4DDKVJIpvBGunygangwhwmzQqzDLYd3WtyXUnr3uLqTpPYxN1NYDm2i5HZacuzMOg4C4eD0Q1adm6dFNOypJsZvlKKjpKuBif43PL/ezTUjpMqNG9vtB4KtiesCijVbxNA/ioXgovycg010=|Chương 546: Ngoan Chiêu;5n9e34o2OhKwwnEnFhHOkvI6gCS2P6iFLrUeMbjmme7lbothtcZIbkZIaLjeOT0y9ZcetGI0KjqezPNO4dwf4ZBlL9HSekw9slQSmnWfJYODncWvkfk9saEr+DEczfgA1NKjV25LxRKH+csiu6RE+Gv2FztyUaMsdO5TdmkoYAM=|Chương 547: Cái Chết Của Nam Cung Thiên Dật (1);8/LA+CduQfLHKv+s7fFHbsWzGiD3vYmpCr1sCYXz6DWFAZwJ7U1HLj9AYxwdD2C2DhzolulLlk3IezuUDCPdRIf0pmS7p2ThPXpjW9osZXH1XPo5Y6EFqNiFirNlVyaUiSRiVFmkduuMCqhVP19kXvzX461KRYMrlyCXrvqc2Ys=|Chương 548: Cái Chết Của Nam Cung Thiên Dật (2);C5Qn4qdSexBSbHEkvxoz5R+dbAIPazcKg2rR82vV/rGt4ExsA/jp0K1oUHX2qu9YYSbiILf2EnBuKvzGmfFh1FjDTgpLSL0K9yPrBTAm6s/llwEoqarcsjQ6sP6SPEdWy8cwcimhoSKXW7NiYQJf+iSSlRhybX66XS4pPwxshIk=|Chương 549: Tiêu Phàm Quyết Định;5jFSHssjHvs9GR3xqdKkHUp3h6+3nlIfkYFNwn5Rdn9X1Pm7N/x14ZojbNnJCYZ8rwfh9UT3zclj86ibKQBtOGOjMLyvhCGZNhiemQ2AwEkcoyzsdZebeOfZUK7qaNMeY7BmK1uTqmzjoSjbetmfcI52lvu02rthVxcN/83EzPQ=|Chương 550: Lĩnh Ngộ Sát Phạt Chi Kiếm;2F7iwc4wfYZGZnoqA8cfkN8U4BpDfDoB9DLmtVu/6UH0U97n6zSSM5uDMIG6CgIS6suYs5nQZpSNKDyvMAvCGOmiOo2C0MOiZIRZBkiRLlXmJq+e4YxUhYptsaJ9Shcv0rl3ixv/0qUtAERDg9JPlauGhHNIehk54JSMiC71Tzc=|Chương 551: Sử Vô Pháp Tìm Chết;AqMumm17sFT2sHvdfDqJOGcVinBGER8iAUskOnQ2WV7FVqnHe5jeeuNSNEkVzC8BVLr5FBFfewOiqIC2thQhd3vdcyrMmy4DveBpii7lPn7i50J7JMQZ1U/59qalUrmAPZjDA2KdpZ4KsWaTMN3asygAGx2CvDdmshzBDm+1DLE=|Chương 552: Về Ly Hỏa Đế Đô;ud9dtgMxUfrOjaZombqtpbr2grOCaDjSgldxBjxLOKlq0CqF4CsGDZpEMMZoKDjNawZlnNYfzsJux/PYYgQ0vXwnce50ZmISQvJgEEcCo26wJYpy2QcqL1x3L2FLIZmKu1jQbMM8cBziZ9oLD55EE41xHMuTbbpy14+wlOBXwTk=|Chương 553: Muốn Giết Tiêu Phàm;XhD+pdthJgYVlx7kSa6Ab0Uu9SQn+ATOA1XsXuKZugVJkRSQ/xZev0qmBPGukPIoEctnTGPe/duXfjdN+ahJZaHrXa2EJaRTEfz4iTSzoSjzJu8KgUCDP6k3oujvbIuw3WtK/liY4s2Glb/Ugr1XKm8ZKio384fMD6iK7APG/+c=|Chương 554: Một Kiếm Kia;JdFaVTwg/iXCGT+GbJ7hj0xBQ4QG5GQ1oylYGC8UDxystK54TAKW/gsQ443iqNoTpyJ0KpPFc8OH0A7KJU/xrXa3i5eakS2MFeYiDK9A1olEUwCwxGK4NNx9XpMiSIR+ZX2gW1b84jB0REV2UEBLbnzbassNuFkGKa1oQ7Rryuo=|Chương 555: Tiêu Phàm Kiếm;LTym76VoRT3VsNzAfNtzPgKCtc3AUlJdDTgP0iemhtqoFxCxZMznntabmzxv7HffDjo2/dA7OSkJ2fjTZR9iiEZ1fDyFoDlRTrJNQWyMjaizwqvbOvJS7FBLTTF99FmGtbZpDQZeV+2/awsRUPdVzuyV3plAE3PM13mL3YnUdDA=|Chương 556: Ta Ngoan Độc Cho Ngươi Xem;Il9E3JHYVVt0C5VgZTvJXg66TIveSiEM2cjC14tUav1f0vl6hADIoGxH0+IGMBL70c4U61H24eIW69EkIkHDoDO0znZp2Arh1r7r5Y7loU/mpfp1Ehavzal1IAyM5gRSbw9PvDaheFAr2b3T5JVyhDZgKx0/T5VixKmnIFpzTi0=|Chương 557: Ngươi Đã Muốn Chết, Ta Thành Toàn Cho Ngươi;viM2A0sbVmtNvwD11xlvk9gqSSdWWgfXenNp7ZtpP5Ig5240qfh9NVzmmlhR9ANagOoRVVn22eHUfAdrHpph8R5aeDpRmmtH6HruWIA8GYofZvomhMFLBEA9rYrzdHkUO8JHiY9AyQ0qO948bsJX1Ha8MiWJxAOR8Vf7vX1Cxc0=|Chương 558: Giết Ngươi Thì Sao?;sHkmZ17mDBDkRns9B6yMxZubwOKgxNIL6+DsBs8sofZrUiRygSejMvF6U5A8O8VUrwCkML3oOWJE0xmSCtwcUvOaaH0BK+fYtOuDVTt+eV0sQt0R+FA6OpW0SLaM536swbe+2dYqShVroV57aR/ZZGUSqULrcqh/woDelYlTkZA=|Chương 559: Hủy Diệt Chi Quang;FceGK5GlmByFx1B8A3pUCNG2kqlj0WUjoBQsZfHy3qeR8HoWQqOV9/R/2LR5j30H8nfHaWPpF6mlSPswWvBl4QKI1TXI6ep1x+2/yKYHtKd03SSqSNpVpBbX+ct7Ju9JzgUAd1hMnBGXOu3bHG/R5XwWP8Qx4DwEXU8IArj7IQg=|Chương 560: Ninh Gia Bị Diệt?;GQoGTa6jNEyVbTOwWntZkbsV26xXqTPwYFWNrhEG5hf37UkYtoULUXq2cd0cDnIHyf23GX4Us390XKNwXgq+6V+pe9hYCGatleX+jAMWm3yJNQABPes22dFk9gUyUlJu3OcWC/NgtS6QrlfPYQTOW3vpCWI99oiNLbqzL52edDk=|Chương 561: Giết;G/pCjC9huHFNnc9bAc9Na+phzBTB8z3BOK3LdDOl/Renb/iTbFIu/gHQ9s4sqyJFJ1VklhhuSONW8VhpqW35lu3XMukdLgKD2YxuFwFOHSi5tJDkwTM2xXs79LbIi1u70iKHbSOKNon9hcckDTjrOxvM7/twOKtmzsLFV9w8pYs=|Chương 562: Túy Ông Thâm Bất Khả Trắc;ZjunetoIDXu39ROZhuMdzk+akT+c01rj4dRUkckWdGlVO1m3P1prlSzdS76ftigmYZY/7shV7lwCoteKWFWph4wqLqQyGncsTSbnTKDmzfLiux6EDldahVynFvlY7LuC1fGDhWETSTGb6EnSsmCJXooLDc1jlQ1h3sYkrLjPoBE=|Chương 563: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt;3mgHdTmugVk/NmZs5RSbwXLnowDRnoS0Jsq/tp8vvVua7gzqMJZfKRHENlqIIP57bqQRLHNOe6cw3Rpp1NXLcH+72EkIF11qkx8khhjIaZQrl9kOEOkoo1nAayXRxoTt8SG4OTcqSoW88S08Hd3ekJzx0LBHxFioXltF8WNmvBI=|Chương 564: Ba Chưởng;JBvRWszqDV9FLHklVwGRjT9uPxM6FMSFipg9MnkHHNj7elUpBoQ+XC7CUXRrLSTaA33/QbM+6HBZJQRk+3WpIq3n00Mq0qHm3wkt3mXdfl6SWwx68zUKDjm26CNbUfqN/Ps2ELa7NUxmLE//PWf7+IpPRSATl5SlvG+UI5fYBDY=|Chương 565: Người Vô Song Thánh Thành Đến;RG9QqZ4tJTzkDc3ngUQmtjAVdMwFSBhpyIXFvIePA27IRifSr3f/K1iwRLiHiVWcqk8MGFkV6iVbUtSQ5TX6RxU3HunI4Y/dCpOuwLjv+fA7tvBMFqlvCXbIkjDQpyBaG1ciO8JYwX//QIvxiSMN+yS7/fi0pBBhYnS32aC1Ml4=|Chương 566: Cút;Yvc77wmqGrlB7oQFrllnSpaQmdvHPTSxcQ4mbSGFtP3eZCt6NmV2rRBCEAWdZJ/3CFoW66/f7pYiRPfaGhchM4Dawzr9nNZSbcIV/Cqz20YI/8557ydqkbvEVuut1PmjxSuOdjjNKqgEgpTVvvoOOql5Y7x2120e5oe0BFP1Sq8=|Chương 567: Dọa Chạy;/7mgwVz0RDBrBtDUwxcIp49vp17AeQh7GruxiGbcfd7IhxWmM4qrvkbbB4Bc14GsHkslpSq725+absM+nWW64nrOlBZ406oN1CdNdWdNgX2IHuCod+VRIczw/akSb/cnA6U6PGOrB3+tCakD6GJaSGhw1nR15F2ovBzQTjUyfRQ=|Chương 568: Huyết Mạch Thức Tỉnh;JeDN4pxmjAvNEbMWcQR7hGSpRfUp85XfVmLCVLIk7m2iNj1g2wLeX8kVkUPRQBL7ZqBdBO8HjnA6yBYfzJYd/N7QQ5xo5ZtT3TNpkTpiZfrgklOJzLAG2k5ryxk14v7j6ivYYgs/tCZhXGUhjpcbyAB5o832aztqrbmCCC/R254=|Chương 569: Nam Cung Vũ Tới Chơi;TRHepA6FtK15r+7z9syrv8xiO6gjTtrYYP+Lx21VmYCEG5FVtCsa5TjqBqu6j5u39uUHimvZwTj3swJPlCV17eu34lOWSbtUX2Va1xDGBFrfkXcymfH0MP2mNCIjHGLcsIZN94qdcbacNM/hvzvIPDovlqhr4NMjoy5ixO3ZWPQ=|Chương 570: Đại Gia Tộc Bi Ai;joOeLBfuXMej4xe4DuJmKXi0rrHT+GT8DmuCSfBQBMnrOUSMfqG8+UlK1z8UNxB+ZB1JE9COw986pXV+YNrHNCnW8otKnJqF50YGHff1dSfMU0iMdI/QAafdP03nec15wOB7rIpVdW4Pu7TBagCCaKwwaX0vW5XtN6o9pLK56yA=|Chương 571: Cổ Tộc Sở Gia;yRp4+rEJE7fbNibXf8DHrPEMe9hJe753InENehYU2P/WL2Z3nYETQj9mac3K+sOb07KqcQ6g6D+mT8xgdF33Bkbek0kiX4dkS/c2r5WU9G9/+pp5eBtD7grJOgEorhC0IhOtun8JfYWl18P6UkoiweznzI0Xcj1zgAAbRseI5ww=|Chương 572: Đốn Ngộ, Tam Trọng Sát Ý;21q/jo3xP4dSyo1JzVYGQRIZqnlpCylTxla503+1Sfxw2lJODr8cDs8ist57X3KsRpJboXp2nWW3GjczwDMbAZ3MfGtiwDPC+cCaRnYBpfH202laTZAkmAUl1g1Og+ydvN7IQljJHcqNrv9froZgt+qlWmngfBYsJYtuEgWMquM=|Chương 573: Sư Thúc?;mx2JTPg2Px9SZU4wMnzRNZznnHNGhkY96+LDXfYfIXYT3943SHQ6yE1XZnX4z1bjs98c/LJs+cfC+qfEcd/rx/3jyaetEtKSs/nYe8QB3LYCHtkluRZM2zgm/rsqKgMozs+kI9lbmk2JNzcYhw1qd74zjvAOn6cfALQUv/VVQmA=|Chương 574: Lần Thứ Nhất Điêu Khắc;WaazaHCBSVPbJIOoO9YXqq0xUDtnuQFRpgU69Lpj6vwliqpLikkVltJb5FPgMnVX6vbC6hfRKF/U1OJZrve33IMXjW/+7EZbJ6c5j+cDZJP0CliwKCZ677+1m09jpJv/TzJtm67OqxjGabuDy5/yWmcDBM60PkPZ6UJTLo7DgRk=|Chương 575: Một Tên Tiêu Phàm Khác?;hhXNDZCRtZusLCkOYqGIbk8KMVulAr4gVJ71b31/bJwcmXeu4WFwsrf5LANBiI6HUFdIbrKFFMco397NsSIn7GxYaZAzxLrrPSQpiSzR4JZpwxx11DOGe6tHmLWlufpLOKFt9TW61+JqCt+7XmSlOIX+MHeD6oYD+ITyf+zajZI=|Chương 576: Truyền Thụ;KegLR7UwZV6OltCSrYIxkM9IbXa+3zDP/MtStjUZgWpOMon28/IAMAyO8fk5YS6VoUd85MTvVb43EOUy9Zs98FNwWXAUSbnuY6vBAMPOSCYhd9HkhNohqqm+pR4yAbtHfKT5AML3k0CR3HphC9HSEXFMuHeNUin+9HIif6KDLwI=|Chương 577: Quy Tắc Sát Vương Thí Luyện (1);GopMMa/3qJQ+LEOBp6uR5X/ApUE6NMWVnYY2WJKJEhp6sTXNoxN2CoTF59zn1AvvSdpgxGLKurdyOei9//qG3s4kCp1l/HXLdpzrD4x+6iMYZvnkJfrvHRqxZIQFHaSTvdI6LJ6YjVsxogZlYlJacBkmEZqDIyCtTrZ1N+ARR1s=|Chương 578: Quy Tắc Sát Vương Thí Luyện (2);rDM1gOlFhxaXBipUr91VoFruF2H34+zFbP6um+T/plwKlWyz6wa9OzVIBZZqSPTbC8YnXgJrBwqdNhJoSJMFzEEQ83DBpIzmOV0XR4QolFQV4menVh/a2HV3pWw6fiw8G/FsnLddX8vfadaI5NkZmRWZb8L/yThACtPSKSeJwpo=|Chương 579: Kiếm Ý Cốc;Leigyk+mAwzv3gQUuQ4MpH/wO05fm2Y6OX3kwvU7jAM4E57SDOJTRfpzYy3eu3aBi0gt/AD2uVv3xv5axWvuOrM3K6BZ8iZaFcbdnaU/VRgRGUlFpGqgjrh53rdEs+VryUmz4jY0EyK9y9jybwQiHPNLWRFh7fDz+y/YEJXjL58=|Chương 580: Thất Lạc Cố Vũ Hề;hwa0ilqvkTiCqHE3g1LTJw+zuGeV7VW7U4zzELc8PC6naIeyJ63K6KEwXtqzIn2txTQEIM2JtY2LSdhAeG3lXf5BGcHHhyG/hK03m7nuVYIALJ5zbHD4+hZU06pwLimwTAGIfPP+Txl24+DWSqUaVIX377y2thr69jUVvBf/Pk8=|Chương 581: Bất Hủ Kiếm Ý;EWnQIrYBre0EmLU491d5v9Phnq6nwpJRDHoyxa1sugZqXHRMYnZQm2REEZncIAloh9sb2LKHzTl4L22k+9X97wsKx0afthFkvRHZymcL2AnyiO+nvwwlcmG8Dn+41OYaFf8zqzg2XMN/tweSNHANIDwGgksT7dZtPwSlH99LnuY=|Chương 582: Lăng Phong Đưa Tin;pTzgaPhAgq9JuChqQoJG6gjezD7LQzEQNf9gUYlpu5lcxe8c/m2eirpO9ELJCb/kt5sQ++q6GYm2JjVkVbq69DoXSWmWYmAmAt8fg/nLEAKA7vIgxLG4FG2+nozGGfP7HkJAPM4jSlQ8r+LEeo6l+nPSaiQUhMQ+t9GzmHDrVY4=|Chương 583: Rời Khỏi Đế Đô;1A85tG4fZYVaYE1wby0YPAxf7wxzxKdcoQ/vMFbSodY/SU5VjENYK4L6ptzQ0x5OPqGAXCq/oDEf/QTEjl8tHWxudUV9z6C4G6LCByc6p+jquBqh6XfOzXleGS2CuqqxiCv+GjhbfkFpkM8e1cSHmgLPQE8bywVjVT1u1fOMjbE=|Chương 584: Kiếp Này Vì Chàng Mà Cười;n7IwcOLvsSebJiS8KY5PAn6YgfZRj/C7vjedAQF87a58mEhR/nUskrjP6186kqbQC1znZFEOl7NYfZS5k9+5EfxsRTo0M5OV2Yx3ypLsU3hHBoY3S/o8HYiE+ZotxFqzQ1eksHcC5dIypADbZILOFuawvDc+jbXSprltpbZGnpo=|Chương 585: Biến Hóa Từng Ngày;cz1o2qaAgW4QAOCtu1Uh2CPgLmftJEf1OrfxlS3nqrJhnGd1p4z4WbtA5MWFd7dkZiok5JkCwMzSHUAw6xxkhAhyVBj74sm9PjpBsl5tYWTnzgP4YmS62qUVNr28yxgc546u0wb+1DpYk32nNhAdgSNuQReRpSvg83wdOa9izlw=|Chương 586: Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Phàm;0OHejcqKpwMIFkSymJx+wvmW1nutB5UCT3ymLxW3NuNXnDHVjRb2YWbSFa6KURdaAwR7CHAK9DB0YgLsYkVO7yffL9lcG/lKZo3WsKF9D8N23l1vQQTzQlXqDh4avp/vvLk4QHGbou6Z2cj4bGEicPI/wJXXgzwtK0qPW0dwPnU=|Chương 587: Mạc Thiên Nhai Kích Động;uNRHdcZgUXJE6WyJtG+knT6TYMrWyaiVb6T0TQPLAvNohSuh2pfbolEzQdUQyyqNQya/O08SYCnMazF1tNLQf9J/gkYnhMF/C3L6BrGjAq9FF97bXuPztdrPivhSfTB0ENk0uqMsizHi5x5HZ1hwqQZeBYnrz7mCKuhv/D6hySc=|Chương 588: Truy Sát Trong Rừng;l0hrEG8R5oLK0Ma1uSdAHWRNkeFLkTSs2yi0zTQiYgnE8sCaLsv2djkxbtJW4exFpY2132dGUXaM/W3yCS20l+cGpB0iZWtK3MONFgSfyNMC9ouSrkWXibjGlVEs1wQU3atufqhQDJxPNkNCorcqbZHI0R5HtK4I9yl2A6H/L5w=|Chương 589: Sát Thủ Diêm La Phủ;LKklJK5R0F61yCBElMqFvyIAmOvpN7CTgzmwVulOjueTEcga2+bvr37dVWpqIi2dIvNha1FN9YLi/XiCk0SsoD8wkb9Rg5+uBEJS0G8ylqlXRFkQibvuhDm0yrc+jXbIuX8acQUSOyyTVdkCpufd94vJBun8XglR5F6x/ggECPY=|Chương 590: Mộ Dung Tuyết;TWFIVl7bdS19M4FA4tbkAOAHZos+drkYYdJYEt763aJ6QowxZDgCHQlxwfNl7f4bW9pHxyHPoeDTl0bccR+y6bi7+7OoylmvokloVnruqWOPgIuZ/QsmHruyTJlGqHJDAeGLOzq78SwXzwPQ+kMUftqo93/cr/4ZroQM7UuYMnA=|Chương 591: Cao Ngạo Chẳng Đáng Mấy Đồng Tiền;htXE64D41tD3zZcn1qJLdrFdhPUDWczOovEdKvYyKolvKDlsMPF376qJAv5AX4y8foSECzV9Zj3iDHHlzIv3Ud/LhJZ2AJ6Er7QKNVouCKaxZeuXq916eLW9byMPCjSXGirhUoX2qBxpQ5GVx6xzXKBqiAIBFMSvJDpdsfwQDm4=|Chương 592: Bí Cảnh Tiểu Không Gian;IW9BPyDikdkgFrI/cGKRW/4i92oeg65ppCw6f/smBVecNF1LR64FTkDEqAQO/zAN2mi6+bq97UXNtT4kBrgyHo+MB5W8UBSwdLkWYtUhNyBnbh6PE56Et1WA6vbERz5Vo6+Z9tevziyYOuOsjTKGQQGLzz5u8vc3MwNG0dTiuEg=|Chương 593: Trị Liệu Mạc Thiên Nhai;s3t3CbU4X7fMSrGFBspNQYQ8cYpYe2YOGqM92lv0AcFlzj65SeyP74gRhabwMxIAhiEk0dmYmpm6Bqv5MnLPTF/VGFz+CfbcCTQiRbE8atod+cRIyL1QNf/T5SUFsoSnPwlQyFdwlPSfzrSzplbxs8tvukXtre54pZbJg2kbvKg=|Chương 594: Nhất Định Phải Để Công Tử Thấy Ngươi Thuận Mắt;zUVCNBrGuqKq0VLZJpyD6oGEEXSWxd2hWGgppFhjpDePuxjcIH2qFr9Dbhbthp/fOWFpuqsoaAXNxKCqaILwqMJ2rDBocWPnWByfy48mXsKeUfrE675LcfiOmpKFYMH6Cr3tGrPPSfGuTx8yQYO13iIjeryNtLiCJ1gMSMT3hns=|Chương 595: Luyện Hóa Bí Cảnh;3zYsPHxJ+nyXvhtatu7sFCCLGTUIZGC3bRq5jiCl/MKoCkHC403oy/VsedGUhgXnj6PNywbmzvVyrJccy63N88z4JtleLD//7mZM5YSnhOj6Gu9IEGcl/cQfU2AFd3vrg2kLSmP8Zkadiry3zKoFBo8vLCAO2j3dNOtu336hGIs=|Chương 596: Thân Phận Mộ Dung Tuyết;sisN+Y3zJXVdGlvbRxbcsPS2e1Zz8dUrGtfW56AQgJhTyLZp5FpW1TXmZN9fCJrXzdmp+33kf0ka0l5WUqfy40G5s20DqkxP7j4RgXxMAn/DoCOSeOfaDYczuesuAJRC2abKEBo5+SFOpBFi7siNqsbamBwLFcWIzkV2M3/XBv8=|Chương 597: Lên Đường;TQpki5J+/Kyl9crONLsGbZi7TG/uQgXilEw1vqeS8yA0eqYfVMi8ZgctWSnO1lrmSdZzHRslu+BDkJqv2MYH73mDqx3zOHmaR2tss/mGSGC2ZXfvz1n+48qetzdapMlKd6onODSwDrshJhymBNgHhFhjh5H/ru4eX4PV6Xf3V8I=|Chương 598: Sát Vương Thí Luyện Bắt Đầu;0GzISQaxTKE2mhj4wVFHmASiBAladT9tFVugHKckJGHVpawylNRfrPYNlJUyHnwy8PzncR4TqbI7H7Gd5sj/K3ow/2+LBQ9BvcY2W6E+t/TiJ0EbD+cGZSLoyvv1qIo9ilxcon2qSqlig+STw6P4UhJl4aQOq3HXzD1qjVlN228=|Chương 599: Có Thể Giết Người Không?;ar5+FH4OA6t1fS19gWBkf2qbbFDXuQx0gpy2/BcvGUT4T6kMPNvI3trQnyaQKQ+ehD+yBzK5NTmqn9ZQJFNSHbXqeqArtdEtNMqeavkeeu3bp3N4cPoAQcBPb3zVnd4umsqD8GZmyZJIaZA5QdFsIZ9lAs5X1ySa/Dl+Itd/VGk=|Chương 600: Một Chưởng;7k9FYQ/7kq4UAjeorwCZTGFHXpKklwvR1ofjI37mtRmuAnDbVcaraWWWcF1DCdzuFluc6XacxfM+rgXqUfYWVXfmmELsVUs7giG+2sQYmRAU6I3dSbwEjiH3SsHwmQvkAgpE4aZtZCXT6MbXBNpxMtRjNst9jd3PNLoxLXlz0C0=|Chương 601: Toàn Thành Lùng Bắt;z2KvkHKWEpJMDK4WIJXdxhHWX/wuqPMyUAhyvw7h/1ROgzANd2HkPKF2QCJdMCyalbnuTvKlp1UMlSXlP51KDOdEjrOm8Lqvv1v1vcy7SE8Wpaon0GnmoAw8fTh0e5TT+/PPYqTgIXVfRTL6GiOEZL+qlenHCalJTAEO3BxBMOE=|Chương 602: Hàn Khí Đáng Sợ;If/U2vJgVdkCywPwtRIbOh+8ZH5xaoIYD//fR4rJL/fNJQrKFD8o4x/odO9gqRFiNRSwgfeiC1/y8+dI/az5+AtSXFF12geZvlBm01lXCNKzxSihkm8bIXrRipwsGHtsdGVwogsoYfkIvlHQU7ADc/ZtjXB3yXM8oJA9r+ToTy4=|Chương 603: Huyết Mạch Băng Tộc;lbMtP5yhLLIQjLFXsZmLlKHqZjMpQKyxFxFr1UbHX1cMfNXIPMbHU8DEl4P92c+y7yeXVLYto3wDBMYaw7k9XpPSIbrxeHyf2BdWvUbngvkAA6MWku9PMZj2uHFDMHwplBLElw2y7/kkwwDy9zvNrLxXJ+rR+iN2gc7U603488M=|Chương 604: Cửu Công Chúa Long Vũ;jFqzowRILfh6kaHO4g9uypspd/VCnYaUjWrU3RC56oFaJFQTa0kgxZnjAJwuBB9TPsmUDFnnefvLD+DvvaDm4YZ6DUi23Dn29+9joIutjvtt8FGeSGXy1J6Q2bn+oL2lPXmCDL4tj9gLZqtAv4LW82fwhtQcMZjWc77TLEOaV80=|Chương 605: Là Hắn? Tiêu Phàm!;KZ8fzZdJVl4zB9qctiNfDLDzk+JxklUE00pxyL4z2GpriLD5CV0TM+SvCPYKUsNrxE7uTRIjGTPGtvLWQhNwMuGxNo/XuyrNvqp2WyEBxRVdV6Mtj868qHfK3KVeYV0uJxR0V2FqQRPu1nvCtZ0PFMrZrMRIS6JgEwQzdsjv8gc=|Chương 606: Tiểu Hầu Gia Bá Đạo;vSwkbl13MRXlM3/PbVS1Xd4Uk4QGLVIh6zbUqBKquGu22zSQgA4449fwzpwDxq8oZkqoK7Acy4P0Z/sIGjeb7dBcRMLBxFkj6DC6/MiOKS8smjO1LYPUHtmRE/3FUhIzJslwAixOokN6I5dPKogSLSAB/zQOICm43KSsbDh2YNU=|Chương 607: Tiểu Hầu Gia? Ta Để Cho Ngươi Làm Hầu Tử;iSXtqnKlLz0mb6gxV8aFN+A/jXCRRAM/x7lyuZ1rOzeXzzVJ3QQ0R/RgxgCRFnAuil76XaYfAHIiK4GdawXa9EnhvanFMG0WlqSeaJmaZgtLobWPRQk+azgBdreo1NFV3t2kf2JuZ9HrDnfKYVa2384qFitm0o2TLl3Nb5rfG/8=|Chương 608: Giết Bất Luận Tội;+n3Mlgu7JEsXFJ0cC19CpftvItrV1xP2tKeD1n97L9CdTvMJ/U46UnhJKn/68grfPV2jtUO6mprUAyV72CzQOYMSzcrNK/LZO+kuMCpwV5z8SbBZeh6MWT9d3k9sfdDxCtU0KS0T5xunF4N3OV4rhydEac14iOB2l4z69d1wEac=|Chương 609: Còn Có Thể Chơi Như Vậy;qCdMv0VJ6064g6MAny1/mJXiz7BljKtbt7+LwAr5JrO+884iL/pYoWeQMAactf72HJDOA6OIwJcXu77OdtQbgqe984CYVH2hAxFMu9huPXtU9M014m8qVE2cIQGsO+IPwWHYPky2NHcckaISFjlU+kgadwkS0FEDVTIHCR0wIoI=|Chương 610: Hoa Gia Trả Thù;53yrTxaLNFJUbpHk525S9mqUEqpTM0eEEF3xabVACLnz+RMTTHCPCa4niPeFkEt5kqv2p3HpP7lhR1j0Am8dNOmHc7qDGJ8lOUlAhS7Rj6oZlBDq7l2tXyGnCHKRz2+VRg/nRhOwupRaXUp09ounr5sOfwXSC/JpVHr8n7Ul/7Y=|Chương 611: Hồn Biến Liễm Tức Thuật;REOQMjmt0KDEgb6TsZCoUNtDtUr4ZKkHbfPk5BG12zFd5au4LYfJPElfPU2rx8MaWjOMKaIDR8/4CLAcY6yEdYbYJkXIj8VDhxUpvecW1pJ5O14TalTScFg8ZISHi3H6tGlMfhh124Boy49BRD0c4SPU+AuApHYJl33JAPswBw4=|Chương 612: Hoa Thiên Bảo Quyết Định;j6vHT2DfofUw8QsygKK7YqXAVvj/eP3CrQzCYjKUiyjmiKiE2cXxVF85lUvQ46fa3a/x1JxpTHrwAkGDAbe/rHU0BYcetKMAmDiYn8FULAokYSODn/yWfUgi7B+8bEaBOyiZToQd6aZwFu7TIO/8WlhuP2dahY3fz+nRlJ1PFEM=|Chương 613: Bóc Bố Cáo;2horQAvd/MbFm2ODxpROVVrP25raohCqyOGAzGsgHFXV+g311rubtH9AtKZpoCsD3eskXSGh9QPiKvxcjStX0LUUrh5SrODytWvWHmkCrherN+RK7YOOPy8gWJtEWLpmImCGekZzHKIpF/ol2lgnpFcuZGNkTm0pvbGtmuX2lEU=|Chương 614: Huyền Ti Chuẩn Mạch;Mc8dJSrVjmHyvpooOzv++a+BNVIsEgt64XwTB258LWgzhu+SWvnnUEo/sNlZyrgq0zZmeftPQE4VY9wP/bs4PGfDz6F7o64fJM/3ZBmOYhdPP3LuSbj7sTX5L0bZdHfkrM/j05jqQ8gtSs+JrOWLf1hhnQKNG7WzQlM+Y3amFPY=|Chương 615: Huyền Hoàng Dược Sư;MUtX7UHMNv6+d9/4oGi2N4Ez9dfMggJFQbcKk0E3n4dmyS50DvgsMXAQs9jU7+WaGX4q2E6il/GiSAe4dSJFaFO7j+uKss7GArMhTWiol9HzWO8ukG5cE60qKlvK/R9NJuS2GQSbqJLK89L1IKjAUPReFfH5/xw+I445PhV/sEU=|Chương 616: Đùa Giỡn;e0n4v69ZCL058lXKRrJL6r9GevwXPcMDz2xO49RiT8bUAytOwrlT6zg0pdDKBAoQby2N846u29IC/HVzxj2mtOz7UB90sVRbNbfJwFQGLHPVPwO5FcZZ1dKs6/UDECq95wO4CwSyRpeyKj5rBM33R/g/RayKTIC42J7Lqdeg+t0=|Chương 617: Đế Huyết Hoa, Huyết Yêu Nhiêu;84kBqEo8XfmnCxFvna9nt+rIJp38ygg539R8rol8HDXiXQIxj+defQBv3KrJ+5V78a8pcjSimvbVKB+F+PPqsRxa6hrtn+xb93FyrNlVVqZJj9Uorp7pxEWyqKKfEVbUy/+k6DqBGt0WzznXRU8/VBqUzNmugfPm6cm9A4zHsUM=|Chương 618: Gặp Lại Long Vũ;CthKlvMpptJ7ZJZDturjQMNvjEf+bNBtMuwa8Qf04j24g8aIKzwtJ7FVAwDZkLC61rPasTuGa8k1HGanHGGTT3uhiwjl6krIq4iplZzumx6bfRZ9WdWdL0ywWFULux4zm4UV9kA1I0HEYT/XXYMrkTC/YqSabg3/aByI9ZOHEjg=|Chương 619: Ta Biết Ngươi Là Ai;aq5355x1avdT96wUuJ1yZeWh+/+lrtLYgl0nQTgKsGmaeNP2HRRWH26VPa92pAi/wv4GTdf1O+eu6jZwpa18mgKOxYiS7v/Dj030ReMfaMpgMjnTeumklggj7kMDhONkEi5yJQSW8QR+0MSF5ss7eWF5b6NrHq2TDrBCIfO3Dc8=|Chương 620: Cái Gọi Là Mặt Dày;jqCNtIpA83PeTdKcdCd9odZhBzrtmCmhvsRWETXyVMBgRV/rtvjfeyWtL77V4YSJmYsmxcWB+BJjAPVv9p1fbZ3zpATlXhfwkamyCGPYci7zeJY4uth1jKe8RjzC444888LrkIWVcyQjz47kvS6KWt8X8QSYn/35+XLs5ZnrPWY=|Chương 621: Bị Đùa Giỡn;ieWl6zKtNcuvjXFjnXePXTn+VirRfyBdPKBaolsF8vSSq9qPaGUjsw4qudOgHt9lrcLfQJ5Za60DliwSm9ejGbLRzjw3x7iUJ+rQpOMmcqR4IBbiiHKigP+SM3OF96ru2Td9gnds9xBy3bSO+xNiH41yspCHCfZsQu7FM3B5l+0=|Chương 622: Tiêu Đại Thần Côn;yMKHGTEXo2txTp8rHAvi4g2gYwN5vR9JfKEMWSOibG/3fBjn9qYtVuSHHfkhxtPnittGduQPcpIqDK4tOXphq5uebNSBGEKbw4NDoA91DSzdh2Nz03P8Nd3BXdK5T1aJk9pULYKAzTgH4890425PLfbTtXeOre1ovWm2ZkHJSWg=|Chương 623: Bảo Khố Hoa Gia;kh4Ce9H8LonRjX0eAiP/MeuPMPp/dd/ds0ZrJcOV5j3XdiQq+bu3o3hp7fuxSenB4BzteCUzaQvntJtl9GFVWSugQdHF2S5DGZLNy/B7VqxN2EXgRyMqhORBh69QOzr+9lAGpx9jf7gVztwxt1FHVQwrLatztHbV/FhgfM3aGbM=|Chương 624: Chiến Thiên Bí Điển;HIetBCzzs9wEoWVMFH9KKkAMDNBYagRqYMdBrq5VZFoIz4KxVL+dTFStD2bVHp6ZsK/+cW7SP3LzmQO5o2n9FAL0EPKrAtksfGTsdblBTI9c3g+BAtx767MVjcA952EHG49TboFRwPaxEb64AWoRDI51xgLlRlQ3PbRZ2XiSir8=|Chương 625: Chơi Chết Tên Ranh Con Ngươi;G/VDHdA+IpOZRDWgxLEmI271X1cK++kGSL0w4wpGONiLTT5X6vNTnjvWSKKk4xUVx+8qiPCTns6h1dTCwvQHd+zFZQVbemk2MG3beZd2Go8l6gr9IwXDNqt8ZO9MalDACZT0vSVRsvzOxbeA926JhtS5RAGo7er4+AvJoWZiNT0=|Chương 626: Phu Quân, Ngươi Đúng Là Thiên Tài;H6FZwbLMjCg+HlPxgmE3+oQS08Vz+QOZVjdLzM6AWNac1buBJOR0Hv5U21ul5sPrllSISQyQokJJPj/+NMB/pjkGLMlrGbd7zBzA5GJKpI2xLRNn5oKzkwGrp+qvok0+6M0S/ny+GXF/BUC5tSbF8BFmWCxZWF4xJ3tki805g5w=|Chương 627: Một Trò Hay;psYlyHoTCAm9JJt3a4QnHffL+/YeWLOefaL+IcqDtmiwOHZW2CRPV6WnrQI+4hKYNwy4y++TFAjUupNNI66vEHNHR821fc0hxDhQztlMydwerZWYPU4XFWuI6gbcz7cVWID7KqBbfu+Vc2PsEo8eGIlF8pZ2TdcT17Uueqeury4=|Chương 628: Ngươi Cho Rằng Ta Chỉ Đến Chơi Thôi Sao;MQEMF7kJwRW5OKpbMtqRKcZlg2Sg9Oz9Pl6aSkk6D5398cFXR47KPFM0CmkWGQ9rxGP2uA+UT5wAphOXTNZE+uWuxwe4hc7wBevq99UP3Eua5gruFY6g1QK+elyPFiLwoDrGEEecXAcazyyVJjQWH9qrirExliXai9+/hqsU7cs=|Chương 629: Bắt Đầu Trả Thù;a0/VMEmwckjZ6at9RU6sYL9rw38F8hXChL25sW4t0bBvQVCxkbDRkIrH1SgCuPqpcjPJPiGzwC7uB90j+VPPgSlL3giTKHDVJ7VdjfxvKLyIxPR4iyWH9YOEiI9/s/fUDmS0MR81NBoxvxqygfz6tS2HfsTsf9IU4Vo4bkTOnF0=|Chương 630: Đêm Không Yên Bình;kksOgCr/wLh7j4ypRuFcX7vbgw+8JYVX2D/5aLWIeYwnQaBm49A8Qhm1XnIAoD+ltrq1e1fmKdxlkRU+l3r2yr1b9z6b6elud7Fm6aalTrDC94ICTRbBwZ5zQvOaZfHVDNuflDMdH+6KXBwvPe843Lb8awSqEmHkMveAENuC8pw=|Chương 631: Trước Cơn Bão;Mf90VUN41drTtuWl/bxFh9pCkFfAD68kx5QGVPppX577pnYIA6QBsSXxp8Yp1qh/GlfWy2KvZyPiMf0Fz0J5cfONb9LlvT5THuhqyBbhzIz2iUwZZVqhUoIOvekkqjFY9SU3yEphvdcbM9OQ+WlXFD1bo9stYKaWMvNS1wWBP00=|Chương 632: Hiểu Lầm Hoàn Mỹ;nI/ZIxRAmsLzEwUMhcerayNpia8qto07yRb/2OXJAKi/Uhm3ai80/Ck6DpZqOk1EPMu8IxicvytSBO6KCIh9sJVGEvQOl+kwMXB5w3AaKZhutMFcoTXhKKuqE0k3649cbHokCeZVt3QCq2jg0HM6pYGfJprNlFEO1YLPf1f+WHA=|Chương 633: Tưởng Mình Là Thứ Gì;SqdtrKDszMYPYRmi2p/CEdYEiqGkUrQ0vv/aUX+UzILJ3PSOvGgwvdYphos38Z3s7cRMHft7mAsUMfma9mtiz6bjwY90m1dtTD5M74k59/LCc8e7Wu6x6Q1Sqt+Ewo/A7WHs8yHR72NmcImyYLEERK7hPnWEbqcOk6XN4yERXBE=|Chương 634: Bởi Vì, Các Ngươi Đáng Chết;HBmIp8XRNsn936oOtYddfSP5I2PIXGtHnQji0uPKitHn1jJVtwejh9BElSnHzQ0ccYl7LorZGLJOYAOSL5ZpnGjj3lGDfdIcm0xMGz2op7hctOoiqYP6c9WQFFf/2w45ForluzW7Q3SSg6iCd72d+mpsLgJRaP4KIKt2Zx1in7Q=|Chương 635: Tà Vương Cận Tà;UZJaBKhkFavqto2w44EcJ509MZwyWYb6/BdqZkyp3PzmURbC/qEIMbwLFphOA1H29Bg2Rm/iocaniOJbmF8gFfPa7KuWXhh38cPNqDh1tZyP4HRCimml3UssT2XlqUZTPII0dc3A+ywnGrWU6Wveq8302H8YJS0zEg8owBElt3I=|Chương 636: Tứ Đại Sát Vương;ZqmyuVKM+oyDn2lJOBqysgIZl3yJWhicskObwVcUpbLKOCwcd3n6PiBmaD7j5aC2wp1PTbPuZHYQT2ujIXaCpPIYY4HbOaEX7+vYqsmHFub7usdvfjHxTmLIyPLtjzbA+ER3K2AHwWwaqgzFbh5+XcKqmeKC+xlp3e5u3TXy/kc=|Chương 637: Rút;KXf8mx+nKJsrHjtNsPfSQbxye10blgWbBQTgeDi9jGsfSnZcp7iOepKUj0NAvURbdm3mBW24vodWvchrW+TFLnbb9kvoHHjK14/Me49aF7etUz3/wQa2vB2IEB+BlfQXjfbYgcKTb1nkYiB/ZH19BH4Rau8YjbLPLir5t8X/JnE=|Chương 638: Móc Sạch Bảo Khố;5zu79tDFPPlKizBIKVe4B3F9aW8pCcZvyNy8ZTYcutQcJtZ7K0/BcWKkHQapPKgcFYbbg+0zs9uijLJxwBGQqZZttKxSXtCsvRuObrUc3xI3m11+2QYJXF1QzU45dVp67OQCakg+1w/fNObspONrdN+AxrphMndUmt+X7TKCY58=|Chương 639: Long Vũ Giải Vây;/8apIXQrNJDiTJILGfl07BOxtO0v92F/BrClL4JU4Klk4gpFCTPkuz5WSupmUthYARNmE567UOq1oG6EKORzwhJxgEb+pH3EzIIEhiRwcyoPAwU3DZ4YUv6IvJ64mxhQQiUMNXHZcFpHKg1//zjpynKpoVSkpiyexVSX40MZgww=|Chương 640: Bởi Vì Ta Không Cần Thiết Chạy;zr8KbR0Ae1qTDdUh+oduX9KL5a2UT32b6xqQbRzJyi7KpT3p1VYmgAyp0ASP3ZabKpRpgLQ9vwY6fEeJ3fIUQ4c3SZaqdvhhKqCtCpE1K1i7BqMLTsbh1gvYZ2K8UFMrH7xkr/58K9uv0kRP6oBViMSSpIIrD5hPLKCs/f77fuY=|Chương 641: Ngươi Rố Cục Là Ai;NGHHuxE9Mxon3em3nDDc/xggtVBPkfpCwIpGzkvatTt65xbw/CiP/PdKOHx3FvBA/rxMWAA/avXr/OH78G5+J22If4QM9+ps35DEqBU8VSBYJ4bUuMC08Ra4Q7QccOubcmMi9gf/Z4AutJlR66N/GBX15vEaT7RtS8KGvm1teSg=|Chương 642: Quyển Da Cừu Thần Bí;CPxreoV3ZnO8J80FtsGwpYXz6KhU9He3r9Lp8DJRD7IyRLNlwEoFcJ0uSWW117XOEy9RyrU0mWuXATTO2TS8IQprAzvk58AIzaX89++1Z5lNN4yS+ioH+FST7LpmvfUAzhg+o397HWYuCDbpV+vjpqbEt+LFWFRtu5bcPtUhZMI=|Chương 643: Ồn Ào;JQCgD95NivVZ6dmREKRanrzWC0b3YNQyG9DkplAE8VepAxdsUaF5r8nZ7Gs9nqD8OZPhZXmCAsrLSgkEhdxSXHqwXe45sVJqbE1pimjI/1pK1SYuwR5SK64oHczar+cgNdQ4ZBn6I7Q3xy6AdwgvLvXE0KYpEu39ihYRJ1ZOMqE=|Chương 644: Vòng Thứ 2;lGkX7jWOZa3n2uW8dbEQGppljD5N1fTmBI7ZqdKym97yu3jiNfmk8Eu3GIjavr1wIdaBjgOYKK8Ux7Eslk2FTIl65hOHX8+ehGJky+vggIzbX5LYrbD1QN2Rd1659vOWRt3fzurBNRln++UyR2f48Db+ZHF8JJmT/tf5wiHxLa8=|Chương 645: Ba Cái Nhiệm Vụ;UsGuvwMq91b9cR7L50/rE//PMLAteG5iB4EGTeRB6uHXRdO8H1Nw/qNo66IlMjt4X6b++z68+OsvTYWlBIZ3TsB/YBbG2sWcChx3f0axA1ZNNx9vhW5+SVzGE1uDyiLSQs8uiMLghprnKb401j2HShHngODsW6sBNBguVmLS4XE=|Chương 646: Manh Mối Dạ Linh Diệp;VyEev91PdAS06gaDWAtxDjyS/Py6aG1m+7vp2VIsQdwTb1gJRzgD6PP+NDEuwuG32JRHPmomJelAM1at9txDSUQLXKrvKIbavtDUxxbKQrvWbHvdzbDZr5266o1x+DkILexbWTWMYbTmC6Z4VfbgtQUmiD/MwJ0kN2qliXgKB78=|Chương 647: Nhiệm Vụ Thứ Nhất, Hoàn Thành;RS+sRj5a0wpdiuZ/KNT9s4BWxBw7E59huQDVAa9kwoy0few14NPTw7wysYz7BKbjc3pVfcE+P3aR4VUSTkd15/SiNbg5HKFxds1+8ZpaJZ6U0rKNR6qlus6MIREFXEM415A4NszAyQNeJU1F3MwNV74GAwrf+GhI3lOddF++H8w=|Chương 648: La Sinh Môn, Ẩm Huyết;5D1jj7Aq2ZvdK955htNG4IEjDwoRzw8wz2Y5UqZvW5KTiMSXMWNLEy1tPyK+qcpAUUXxiss/yumkXwFSz6+lyxZOwv0Y/8KoG+NnB4LLm5ecWRQhYALWa8IQkZRk7t01mfgk9Dvkhw7NTyvM8eolgxonDrNX4ZeWUEwJWusT2ig=|Chương 649: Bức Thoái Vị (1);fAkRX/R6Z/NKQUAVZ0FxuOH3gneD/Lmh/EloLEitW+UeLq2bbNds+OQmAUpPL3Wy8seMt9Cvn7Y1XzJnoCJftxFocfNsAKu4U4mljvQwiEgQKh1Goz3mJ/Adv72SPt7+zbj4zuhiJttGSYIVfvfbnB4uWMK1UpOO0hO65ec2vk0=|Chương 650: Bức Thoái Vị (2);8x7Cz7/wq36bM/iu5LVPlIvwE8s/WID8MuxJjJ629Osw/gT7/lBtyiccOU0foUa1GbWqGgRZIzvv/MeFVbsb+JtJn61EFRrFa5NE/bUoKxpIOT1jgVKuRn90JQ766C9qWz5ZeHWw0NCIMKhetOVaLd//2zQGSdPfISX7ksu2KGg=|Chương 651: Đại Long Thay Đổi;6VcbpSWWACbTspYq4q2Em12UcgWX54c1k6f6Lnv78Y5jqY+0qZnKygV3Z2UuaJaRjAYKXXK5E+gnoIsl1x6R1jMCTKz88d5mxwEwucyXqZhkTeo2KLslU6uHYfE9RdKSbzCeeXpDwETwTUIab7/IRJN0oESCXcDbHS+gUxBPmfw=|Chương 652: Kiếm Khí Ẩn Chứa Ý Chí;Qvec0fB2cbgiW/0Feev2jJFNWQhYUNDvlOWiple9Ym56pmMXVKKnGYr/eAml/8AT4F20JX8YDxHv+tFv20nLw2tFkWDscQ7Aymy/uKcndJWEXJHlPA/LBJoG5tfZIyp5NOEyuYVpmgu0Wll5klXC6l26wXfJmMiL+DhOjSa8xPk=|Chương 653: Tiến Vào Sơn Động;f8yxHWQw+jEicILnoA2+1nYorSKGVT6fvtayXetuOtmBEjGcOFQs+VRFGOhtOOZo1Nu6x9kPsg6vDizZ0X5FUeHZKNS4uyuoC5LdLhExgaGqNDkt6t8EauwiAwgIZa6/UwEmReUuOe8lSBLVqp2DRNjA/WlmvxVbaMs59Pi7pKg=|Chương 654: Giấc Mộng Kỳ Lạ;uv1VAzrovyS4yoS7ZkngAQHsV1+oxwe9OKQ979TgJC3UcPyyiOyBk16WbdgUOckkW4cp4elSDpze5YopxxGmuSn5TVx+KkK4lNMziQXjUgSQh/itX/73SNDBJyOaGfAS10RTA9ix/JZdVfWtJanUr0t9Y+JctiLal9uQF+P1Isg=|Chương 655: Tứ Trọng Sát Ý;ix93Wsy+owauOXClOqvE95z+8mXqcDnHm0eiA4xVJIH5SVEGqGBekOzQYBQjGmajnt25RuWza/mA5BUgPNrsstylrmzDAGzrucnYbW8fpWTME29IRJ0L/ln+ibWVbEyKUttvwKGOwo8wUm/rSfoU78XtEXHYCtabFZ0aPVlS6u4=|Chương 656: So Tàn Nhẫn;wBJOoWRqg19zHNk9I4To9KXeMEz+W/lVIQSrrxla9dg5UVSWw6MXwWo3inZdlG8IeKrALF2NlPKrlZhpXXcIHq6Dg9oRGeHGgbWVxNehq/qTbiBo14l2TN5oue+u8W5lDoVn83DgeljSkJsJ4BMmwQTX7ZVpt2GfLqJK55LDWr0=|Chương 657: Chú Tạo Lô;mVSS7TNMd67JsCttTNhax/SRM5+VPZjpQsPoVQ3ReylSUQce0bP9WJ1zyekzubke7v3rAmOn44fj0W7m5ngSy3f/cRZlZQ8Ur268McbstS+vKO5rkX7CXG/VBp7stinGS/3tY6uu/LfESwqbnodm5TJjwX6HVFAJetun5zCKu9Q=|Chương 658: Một Kiếm;4VVJoFjU/wLGCaZqgfji/VWOKuFWiYdYtdj7kAVJByF43tFQym4SJ+S0e021sHag+fk7oNoOcv6YAsvMXuQXCcP1Z9t1ptTE2sWa0bs4feTwkuG5BFvIXm1KoHRa4+BAlyVRvoEdLePMZ/hW0nyxeYbFpXWTg1J2C5lw1LcVUsY=|Chương 659: Giết Ngươi Rất Đơn Giản;4+vPIThdx4clCJlxaza20Xp9ouCb02Eq08Lzw8zo1ep9zlhjzLFtqGOAmwT7ecgnaRYipZdzXxMnDxAzALQQTNQJtr3pqDwO/BUo1TIFGRAMCqzw4NKl6SLNluJmpnHHCeYnVMnsuEwrmJOsvo9S0JVtBdOLu8H50RsqWdgeOXQ=|Chương 660: Tinh Huyễn Phong;2Q24+wqdv8hpu5p0VjsfpMsCOJhKN8SaBW7R/nQ9VsNH8uXGwzAnWc/QzcuTRUnWKNqvP925udZ/v42Bj6tOiue3kDuyS9+NL9Y3l7stJRMQFboFhbKnlsLVkxK0zWJi6oSE83PM4P0LCF82J19j33rjGXw7tiyqpYhZju0fsnU=|Chương 661: Chiếm Lấy Phong Vương Tương;i6FP1JUa4fHxscBcGUMzFjBVf7mm9qdTIcTUZeChaI5XmLWhGLHCzcoVaK4KCL+xadf8061Ojl2PVwvhh8PM+DEfaejVQHHNcTHNjAdn9mZZn6ipHYiKM1oX2h6BX0aGXdxmw48ZfMY8awx1L3BkN/cbMyB0vFqmN/NwZDgZXTw=|Chương 662: Lần Nữa Xuất Thủ;y81pQWe1y7iPiEJhBlaG1cSuUkguBmB1rRQuELafjsbePlIPaxjCjyZ96OKm+yghRSuRzyKuc0Em/hpvImXFbm+i0vUkml8WfqyEeWILbEP+wi61WZmYsvnZliIY2f5/5QoL6UPfPDcDY6NgOJ++ocfc/NVxjrn67ICXGNW7+0o=|Chương 663: Dị Biến Xảy Ra;v6jdY3/+5lyiSdcrDdSjS0LtjwbdgMgpP8D7n/rGpaW41JyS5+6Rrgkt1RpK/k2JzLbrqASs4eTsmudc4g1v0AE7BfMqtwl09Wn+LyuyQCtpNb+a9Q5KvOSOPT/LV4CnjdP5pyXlYVj1opxdc27hKNzO6IMaJZ2RLKNrGBk2Hk0=|Chương 664: Huyết Tằm Thuế Biến;k5cb0AYAHSDB3EhiKlz2wf5R5/7xq/7tlsOjdqkHV3Qdxw0mG0SOB/50o1moxkeHQv2sph7Y/dhc5+7kG2dvDCKURqxFvP7byHU4NXDKpAPU2mlpcSxZlDxSLVOqHeWpYZMjRuVkMeluE+RSpLeQzsyx2J4NtUzgMDTdFUvaX/c=|Chương 665: Thối Cay Con Mắt;3XGonowP9RzkMzKtbWFVLKO40Q4EctBgOsy/LUs38WNC0YHHsdv0Hs0FP3ufn9MWYqJ/GfaLbkqa+Zy4RBiaAOwMBI9Pk0j9dCFAvfBDYziynanCESOOSQL3b/ISeme8iNZmgzz2oHo6Db+9ITUtzY3jJadq30I0LZPVzMUHJlM=|Chương 666: Phong Đế Nhộng;qYR+sw3iNNiGPyFS+2kUzrdI581gy5jGd+YL5VZmgBKQxVu8RzoItfAyhBHGw/1jSsTmLWlcvyp7s1saeNA4ooeMoXs4H81tG59mMzm3wxT9RBq4pzxRPQxeXCRvrEiX6qGqr5KBom19X9egLThgBmKnWitqvnGOTxc6eAvyAaM=|Chương 667: Chiến Vô Cực;Khd/V6d+Zf//+jIDNBlRT6l8PGknzwlvIY+ZSD/Z5F844SUrdmb1lqNz107ARunvO3dFUJgVImnoWz99aJVK7fTLS1S4h5SGBT7yuODssQuapPzXYIA2ooy+oVT21xxTHG/BdIXsjqCEsR8sTdHKeCXnAeriioDPqeslUVJRnrE=|Chương 668: Ba Tên Điên;Xkh9cDDiojU/IEI6VUBxkgcMmlY/PKcNPd5jYbPm0r5eItH3NSsSGQJYKCZ01jcO/Vg1egznha3M0LU6CWxXvdohRS+oCzJx4QOUbvdqcEHxmWeft/+2r0ftEhUNG/g+4hLyvZnvoJ5e3EkLrXI1GRfESDvCR+8auEPyS+WsjFY=|Chương 669: Trảm Hồn Nhất Kiếm;TvAcFRcTAvrVxULgVERwfST0ExP6P3qd0/9gn4nOk//yyUf6F+CDFizdDi/7TmN+Y7JOzjnEmV3znXT0zyN6aCEe+IOpkLHq9gLJp+XcQJSQnTxKAFUl3lss0DmvTQCFjsYnIFO7IPKRPxC+CHfqjJtmNNC5mUIUpoaPlBK2D2I=|Chương 670: Vô Tận Chiến Hồn Đáng Sợ;mC+AdYzzJdTZsNwmy+SbK4GXaJFbwQe9UGx8SzyM02p/I8Ro4lW9IBzXz9r48/l9SrBF641HKkgv5h3AolCvKomlWWrLrCCta/x4QlyJMr8PUCShLE/96NIwJqUTq9AeoUXMUKzHHjfbxkOWa98C5msvAZ4sHpSq1PJRPyfOtf0=|Chương 671: Bởi Vì Ta Không Bằng Hắn;UwXM5U6anfpyyApXanDTEiHUU+byLaSebCKhaJ/BJOzT2Ul9epkLHroIrEZ+S3LGQz8TfIemHrc3tZG51Dc1W5ziOzllY/3vs5uBa9w2rSTor48BzsoC1euNhCP5wP5SUtu4v7mw3Q74V5gN8+8LDySP7RDVPYotwSDmngGg+q4=|Chương 672: Xung Đột;T3Zwh4l2iOpvNuATQIrT2m1hr9ku7rnxg0vHEaiGeVBzQ9m4GBNNSiT+f1AGdfVWkPtpPNrxBGaQ85Nm6KVYlzNMQz789qCmY25vXIm+LKyIGNcOPsYDvaCvov0Hdh+k1klF91Uty7vt6kW9E6wnSMpMjEpBY38zN+BgrrO2mAA=|Chương 673: Cược Mạng;s/GeunBPeoMlQ/bFlyqPBT5iEUix7E1nXwQpMTQ7CK/GHb1VtSkp/j6b/7meOqetkEzCNzY9/k/uhP3eNQhCFYNah7QZXPP84tTgnEgyRXbdsdb4ORUb4pUigkvQl3uiHPuvPUwsPVy8tnLbYc6/tF7um9+LSAHzzJ/nxH9cdX4=|Chương 674: Mạng Ngươi, Ta Muốn;aKllMz1Ra6NV/aQ+QB9JjMEO1zqp5sJVQucQzdDwkC3VpCjabwXAOfSTEETEASItPZiyrL7Nb4Rumue3IbHHSVSnUdw9Io9q80RtKGvWHc2W8VbnyMG5GnyYp148KoYYc+yhFjzvq3RvxJ2cEWj0xANQFaYKTJG8ocmH78c+lbY=|Chương 675: Trấn Hồn Thủ;eADVqHT63cZg+DFua9NRehiIlUJ+hZHfsYjmUvEKAaPjEoObbf0R8M+0uka0NsV4/ca020S4DA2b+NkIpW5+yhLH47yTaOy3oDNQI3IxllHxvNNFjhT0ocA5TvGH259KG+cJ86Lx2zqydQTgEYE6yFoKlSfAmf7FY1LsMCs16NA=|Chương 676: Liên Tục Đột Phá;mnTFpXrSZH4QlAArM06VOPmAZ7UIT4MD59mkRES46Fh/5XNIN2kDawDT6/fCgpwlXq/WdbbXH1col4oiQjskRj9EoVA989jSle9KTNK1OYJOXJJFmR7xGd1q1tbxiV6bVC/H3mYXQ9Y60sEzHz0WhezyVkFKWN6U2ds0INSFNBc=|Chương 677: Tuyệt Thế Chiến Hoàng Tiêu Phàm;CGRK+CnhZfhirYIFNuMogsozC000za4cpUpq76vlRHlCp0Uj+GzMJsXygPCwT+/yza6Etaq/jzRCaJzwjfPscxCVzAwh5J4r+M0/l1w+zZgVAJ82GsG5y1VRXtf/Ju1JgHg+UnUuXCk1BjBud6SJmoz7S+C5L9/HyFha0LUmL+4=|Chương 678: Vòng Thứ Ba Bắt Đầu;kTJGPviXsmj/yLrXddzQSD2CZndZUBsJ3hLPoWar5pnLrMG9wvJhILbMk3JF1+g1B0Jn2O0OVghRrd9QMLXJBqDEE8bVAkYIGH54O6GEckq/aBic/T1Nat2hAG0G2VB8rxHG7OJCYXxM5Ez/AGwwyO7hbBBzc6hfMmdAHw8I3xg=|Chương 679: Thiên Tài Sát Thủ Cửu Vực Tụ Tập;YJoAHpodK8zj3pBlKamf3XIg19a1iN6YgLj4eGJYNbWaTX7SC5pqPt2GlAcH+oOZGEKp6Y6cFrvjOYINMKDEBPRuq4pBrxf2pzUGKEepheUKhQ1Jobhhm7NPMuRPE9f1O2MwmOuM7EkfpOaYSUOkZr61IWJyzfN3gghYQWNDWTI=|Chương 680: Đọa Lạc Cốc;wNuEmnbXv1C90jDqgPT4p+3z2G9RgQrr51+YV9K5PqH9aufo4sgpH4KevpUKW8pLmPfETic+0GAdYkk899whmzkmMF1uZlciv2J3701UQbudEbOadKs81koQOIUc8J/k97WVUvjo3Yb8R8tY3EggAS+w9NyMQce9WbCk2uflgPc=|Chương 681: Ta Vẫn Còn Quá Trẻ;bVz4VzYZNdmiAyhXT+s6MNm6U05hS1rfAv2OsMJAqf1oskfr6sJxeZFjIY0X4ZgINw9v/TLCh3Z3xAGuaavfLSQ+kqDKrkLje+B6+csqWX/LL+d8g3gk6Prl56jZ1E1xuOHE+s8ldNZb3WAU96rX/dP0kOtH3XtJIjlRaMSaUXw=|Chương 682: Ngươi Là Ai Có Quan Trọng Không;R2TrOd3fap5wa+6DWLLNh2jkhjK+rQGlWlI+io/uE+9qzM5fWzr9v17q0+BSahRwzMrc+ubKWjV9gWgbRtBLgOk5gKiOZdDkdPf3lso3on6KsYe+xV0cd31JHFi3CpcYDWIwkqTOG0/5enaHm+qjeRUJyp8a9LK+1zPLgARrlCo=|Chương 683: Là Ngươi Quá Chậm;s3OuP2JlpA+1sFGm78CNLTYwsa/FAYYSBjO35R39iXXvoJsTxi3QmsXFqOb9Dor5n8pUNgRHR7Mjjix8XNoAAeyHsuwhimabe7cqHSczsCUsgcWZxooc9XDCNY57YkUujt1Sd0N6lrbHG5cofryqjKH7HO26xmJzdSYTTTcyx+A=|Chương 684: Uy Lực Chân Chính Của Huyết Sát;O+PzFXEbKTmUHX8YWqS6/VWC6p1GlDEbZIN0sy10PzASx0t3FkIRT2lPPFlWPgv4d3nZomExXIYyQaQNLQdGw63FM/+2cTewBP30VVKDarQlhyf+PmUhyBAiEYOMu++YPlIQxpuIpRz0d6+utOIqeS4HG50FTQnRsJepLiCWcHE=|Chương 685: Ngọc Diện Vô Tình;o6LUMks+mCA3Fp8L6PoS1rYEXGbUq9O8IL+kBonI2mzdTSrvIMwPMQARzjr60KcILmrADjMqzT9mJxX6/3sS1liaQbJfILn3Hqm4830Dd1tRFu6QtBYiXyFoHwfky8ZwkC2y2j/RVEkcFVfkayFK0I5b1PygsrTgDhtYeRN9e+M=|Chương 686: Hắc Ngọc Sơn Quỷ Dị;Q7pPaOfX07TPEetoB14NEezBNOpfayHFtSIuSiSgdfBlDFrb5E1gI5Oqj44pjSwGiE2FJ3xwNUCM5niWkJpZWnqdbM0O57sX3g1qKZ4tx8LFr4Cq5ZT6GBmcJXmgKXwwUBQxaS2PtXt3Z6ibDbgiiag3XG6HuMcdx7p+HEgr6CE=|Chương 687: Dùng Thực Lực Nói Cho Ta Biết;d/unmpND3vXAkcnNWjs8G/H6eMOv6f2KUpd3ah6zwevvPo9qNn1tQ9sXcECTgRZVaDISYSbSGmGbj3ftMMQ0o1G0nnHv6C2eonckzNhBtEUkkC3k7kwQCLX5/2WLjew1EAhOoFNcG979eCtcOR3tRqAFCN7lJB4Q8oU9CI3/Lf0=|Chương 688: Một Quyền;KiMZoHwiPS98JvjaXbljD1gQEk9vrdmkOyv6LqVTaivSlmgd5BhaDyuwoRgsHe4+251iJCzWI00XBJAnBHw8GpB3bCwPJ1shEugpoBfgfiw2+LiM5wm65fFlJ93cnSfVbHPFEeZUU09UFs1IDvlPVWj+Rg0U+ScSw5tWNMg6K9c=|Chương 689: Tiến Vào Hắc Thạch Sơn;ifbq0nFqPp5cbgP1lzj6v7F+5TcZQZ0H5D3VhByJCCfQQQRiwI3yu43Upvw2+H6BveN4vxz/aZffk0MjKhINM5hsxvx3grRaglxzJfuEyJ6OpMG56LY5Zf/5jyl+QjFBNL6ZVGX1mbn/RfyIkEDlSPiOck881YS+ERDtMGo3aP8=|Chương 690: Tu La Huyễn Cảnh;BBovAYOmmB1SaYF1VlfC8O7h8sYPLoo+AxiClDQdL+ar1TDzqBs/sljSe7rQXp/IDmwJ1sXj3POCht2l+WPCvdQyvbFGZTuOGnid0VwuOT6iMngb7d0yP17m/p4Xl8mzo5w/r3pCwG8mLth1mgL5ZIZo4xIffZ18GAI6Kv19zlo=|Chương 691: Ý Chí Đáng Sợ;GMPMlaVmg1ErpqnRIQT5GySEmWdBIc8JusM48GHX7aVNpZ0f6A1+94hDDLfw59lQwF+0DZuZ02n3ZinnW5jovp8dJRCVP3/dNNN+ohT6KFYXXzWNBvlNnvy7orn93forfL4mZ2Ms2dfh4iO40BMQ7IGzEFL8oFn2MSHQdSIVMS4=|Chương 692: Hô Hoán Kỳ Lạ;4C62WLOcTnfCU3lgtSlYqPYqX//42S7Es5XwcpRg4kSEZYnsrpuNzkXaEB9V5Knx9aSGazQsZfEOAqgxGAUXol2L13Khm/NXI6wKM0sn2SKdp4B+mYowMRZcKMqE3r4EN6dM1+x9mJUchtIcpT5JIufWmesslmtrJEQDslIlYP0=|Chương 693: Tu La Huyết Mạch;8l1l5n4ZxxFQWYxPYIrIHvlhUr9JerwrGHeRxYzHkaxO3XXnZ2iCVSqBdFctLTIB0EkX9PufsXVvXLF2qPENGlJu5T05XFXXVl+jxTEno5G5RIbneIv49JatocP0QqpA4d931d3rWXQgrLlhce8EmIELMnsvCQIapGUNytjB7Xg=|Chương 694: Đáng Tiếc, Ta Vẫn Không Đợi Được Ngươi;EfSEEgxfNuD7ND/9zWOpvW1JvkRw89AqM0X/CpVj3u6WqgnizCK8xHklgC3g+H5d1sO3EEmnGDYToycCYXzQh4FUeGbbCchWyLAeDFkKGuHzHmNhpmbafyZs5/QVHCA0Hn32QeuPnbxwhNNQCNV5C/CnxuI8H1Wxoo6/y/atVCw=|Chương 695: Huyết Yêu Nhiêu Bạo Phát;mZlcx7k35jpK9jL+FQidm4SPGakAz5vJ/yK9HfcxfW0NzFH/At6xO9EUW4ZFYU2fDhw7n2xYNrZiUPgPjFkAZVjSuVPwfc567OUTpQD1aXt8tmjQK5MrlV3UHO49hNupEs2fwx7OC9N2ojdgIBa3om8qD8szbF8nonFWFVimZao=|Chương 696: Bị Nhốt;FS2YpKNxa0EpHOytSwkrPBaGVBGoFp1zZTS0zw9bIj5kpGoNpevf9ybdLPRHA5/WbHYynhrJwLHnosxMzzHqDt/1dlMuyFg9ou9XaohIDElbJzauVI6PtZy4P9hmIYOkHbeajDeTe4s7FXOF83OherkZLURA7SDwI4unE4wDmP8=|Chương 697: Chiến Vô Cực Chết;FDlqMQsbwdxCVbsDo4uDj2DiA6A4DF/wtIhRfJMk+yeqMVvbAJi/SnFrIuYmpixy9+p4njRKQvv1QscGATdFiYbiL5pl7cJHzzAbhVFQpFQJYy8ketEQ3Rjw1GGSvi3vvlX3aqKFYM7gO6/H9N5u7tfU8lvVMigwBJObpjVh0+4=|Chương 698: Ngàn Năm Nhắc Nhở;kdNb3qlRxDbnIJTULSnObJvSsGXKHdZxOtbiU8/ks1K1Jdho7d4mH0Qn2ixnk9Ne4E/QUPOXsCsvu0lO0Vg29SlehTneuT0ueqtnhynpLVaFoMMR95whNaPYrlMBeYgfw++FfOvD1cT01rajX3qB5LRE1uajDGs7AVXsQDj/1g0=|Chương 699: Lão Bất Tử Ngàn Năm Không Chết;V2uXSjilJFldCS1dVc2qoveA4TZexOUJPTebr+H3sL7c9ml7J7cCG8hS0tXd04HB2VMRZKYAOWaQQHSBLwR8rU1xixdJXctZ0/k1dyzOpeEuSdC8POg3eL68pUK0GTsPoMx7LIYxY1A0DFQIi5q5QSF1ONYv26YvKZXx6DJJWVQ=|Chương 700: Phẫn Nộ;ltQtSb6wKzLD83vAa8s4JQb8wb/M0n1LicYM93Fbjsx9CwHnyjVKM1Kpetg96+BP3VL6qz4CHdcpexKMpheyGVSfsfBfIAT0LMubxaiw7s+AJlzJ20IooeM4QqUABder+rYyW1ZMeOArijU2mIMXQk5FjTfJvK1nRlFH5XKYwYk=|Chương 701: Truy Sát Trong Rừng;I/slHqUM8cPZJefvDHByd0Hcdr4ySBMe893zD7o6f3doS4gZwrzg3xA+5qhsOFaymvVmwuCF+jFZlzudg/rp5sCwe5tZpdHlhfEnzezXPprXVaI/MhrSDgWSjDZ1StISph490QU6VgfopG2g1kKWYLx1UcQID3f2e4vIH6P3je8=|Chương 702: Tuyệt Cảnh;AhWpP/msNJBquLfW9q5VL6rEPZxCsqJqyqPHrO0sw/fGtI0e967lV5tTiXNtjp8pfScuADJnNBM9wn72Tlv85ityNRDLEJt2LbLbvrmFhUl/IlGSgY3ZqEQLS6bPRnNBG0z0apFOix43t3zQkNAP4QgtglY3dgvV/7P3c08TUgk=|Chương 703: Tiêu Phàm Đến;QcDTAyAv5ZKXC6N8xXcbb2TyOuMZyNfxvmNZRoNTl4cuKS9Yi6qphA86hBulVZD6xteqFqkopzge1bb5L6O13HVbqXmiGR/ylZtYv+d+LjRa0x8VrI0kBGXdfzmaxUq10/5T9jRlgfP0QqV6p+rAxEKBdjAJPt8D7woTlNiz5Ss=|Chương 704: Tiêu Phàm Không Giết?;y7LcL93n6OrHzkgVuLGV5ayEDjinrplR4m5CxILzfn/Vm+RGAJ+oXUEJC1l0vOKFmg9C2D4KMG96GRhrgFRHtTBSO4uaWlFN4V+5facgoCZ2D/L+7fFY+0qN/RfIy1Om5BqZU8+Wjrl9mceySWikKSxMImADna8lBay+YIyeNz4=|Chương 705: Nguyên Thiên Nhất Chết;qKuyfCiMT5U3j3xwRS4lk+RtNnpWrevapmpoDIZAtJmM84qg5oz35L5NtdbJsSjmUjabxxWmkBdcquvAJAAQEv10VBNdUDUtvP3QSowIZjZJydAoxikVm6E/Do0Ey1ZX2c++p+mYUxnRpGJyylliU/ryLB15aWkxY3b478Jeojg=|Chương 706: Phiêu Linh Ý Cảnh;Y3G8IgekyoUQOx9DPJh7XVISDggBvwin6obTMd3KFKpa5vWYU3ETph2S58dVT3sg0lta4N9JJAi5TRTDo3wQ3BLLUsChkDqdbi9fzvFv1OtVygIEWQTnYPWj0mxMRAvVOOJiXBv+8Wdq7tvZ0qknWjkSEnFF7fBXLYyxH6bLIw8=|Chương 707: Luyện Chiêu;3BdEF6AxwEWZ3a/uN63u5aBCmIReIoSK7GlLcgQ/Dwcr4Z5JFWcKafMamKW8Uf7xT6p7Gt1LJ3fYLRz+Il0QB9u77YvKjzzI5ztnwrLr/q/rUnR1GHt8OZnsXXetmFSVoLenfVjo09hxRhuT52a244kr6uDgjm6jfIVmBRnaAL8=|Chương 708: Tặng Chiến Kỹ;iDFjLtLwnUndBKa3udr78oXLirjK33xSLfmDMXglzgwDEa/VdpCN9NUUca+5D4L8QGDVFbSKhoie6fqdbMFunf3vTTg11X+QlAiHJuloJDSM6ruhYHudV7zJEBdd4RT8+HQ+Qp3OoZldVZVPjke7AYnltUPmUIzVOZs/qaPVpJo=|Chương 709: Tiêu Phàm Suy Đó;FFOhRG99GzZGapC5uR37AGa8H/JSiYcS8giPioha0X0fjSudwI6gIiLIPaXwByuOtQAyzBEIwwWqtJneNKsBC+s51Fi67xhetGv/5Rx8Gbi2FiLEImxVq3/yeNP2BFCo/7MMVN5WUEpjVSdmnFOThOnzWVbJV0tEHfe+lnqHayM=|Chương 710: Giết Người Của Ngươi;hRJMV/NnLYOrAreFf/ZwcDHtUkavRoU7WkuCXYgaJcOeuKZYPmaxEujv3shdZQTmq7Pg31fVYlMqRHV4Lf5kaSHT/mf+U6WgDi6nCkTITCQhCuF1M4clGxW/UIWZgBtG1zGXhHxeiFZFpuNo8ilDD0dZ5wTh1gSCbJaCIWCYRRs=|Chương 711: Ai Cũng Không Thể Cứu Ngươi;MLPLIK88Z5AXBtUL6IFIROGaJSer9TS11Nt3xGq+efMTrs4xpMWOBovbGRfsjPXJmMmQmxlTzc9IHMdpstn1UQuWKI1ZiCCeFkJ5+cNWiWiBEhNbtTUVecECaubspuw/6jX9qMNjULTYrUpx9OnvFAiAAD8wUCQ1ht/MKHPCxpw=|Chương 712: Lâu Chủ Huyết Lâu;V/RI1SfRfAanTFXFFwXP6xyMrHA/qwvmSteCFtlKOi3YJaBeb8+uOW8UBhmG56Rz6oCryCgJYMt9I3XqahyhTPeqlkmQIyMhTPhphfMDAOryMIKv3PQ35GRvt7UjBj4NBfXl8oo73DFh4dv4Bl+0JxvpIoQjGP+BqMaHN3LH7tM=|Chương 713: Hạng Nhất;OP3vrslVEHb3OSvLQRmCW3G46inQJCy3hWQnrt1D+XQQ7VUZlhCjGpILehEZkABKCzvNIraAuSpy4k9a6aG/h1PxpudQsPSOkI6/jbdrtr9/UKekLrMNBzrbqhiPSnqkhScsCbKjYoK5s7WRDm4JCZZJbZ7Ho7Eo75mH8izutco=|Chương 714: Tu La Bí Cảnh;UEHqUVbLD2KbUwaD258hqYuyyqatgNxrMhy3DKGhyLd8CcpyZ82QFP/+chLGRcJM4znymtTivd+kHGffISc3PjSQqm2cdkSw+Ci/BruP1RF3otOA7XUAvyToIPnQPA5bn7qLQ1IxLSs7jqDuJYYL3vuTK/SUyAU+s6ZQMAEJGZY=|Chương 715: Thương Hải Tang Điền;XBJp1D/o7PFssu8BLoSVGDKW1tdwqdNfcOGOtpRu90f2aT75Det/Dh1XypW1bnmKQAjaEENgYgQ+YTcBkmZxRkbb514IfXFTrrW1Uu4PXoDWeKtBgFcdowAVNoWudk/TXf7NxPpyCKfAFfhZHHZU6WD+RLgzLG6KSKIrf9lKFKQ=|Chương 716: Bát Trọng Vô Tận Chiến Quyết;RAMFODmmCbHd141zdv4sE1A9V1PynGjD6fKTfmVsBBO5+NCIxolAsJa/zMiX18LMmTjBm4qdxFxJHQXUnWDhJPCkWrfqaDIezBDz0eRA5F/mKA2lOLzXKO3S6Pyhw3vR7b4BM+1g/77lB9SWI1vtFLMZMMDG4X+vxA/RPtVYHo8=|Chương 717: Huyết Lâu Cửu Trưởng Lão;V4AzBOV5yvYL1vM2UDMsi9tB8y3NVupC1andPQYSuG2EOrwaXkWaB3JzQFzh1//IZxSxPQ82ZhJzBivrlfBjP3jOeCtc5dwfQYevFo8FOokXv3jU/ZLKceHQFvo8GI6VGuXTHJMYl4bpySRUCFQiA7UZCfjArOY8NliuHJ0YWLI=|Chương 718: Cận Tà Mời;ljhSscl/qohA/RUf9tbn3tN2doo/CKXcIV06oc5ApL5Oxz1A1i/7fmKO2QTGqYtD1eFgvgHWW+eaCJXO+nYePb/qLIqk0TX5BiJFoqjkiYkipqMg6QoFrCyLzEceLNLiBgLqT6yhmkkxcaE3EKmLTBlapXAm3upOh5KL4pjCEL0=|Chương 719: Đoạn Tinh Nguyệt Bị Bắt;MkzoSDh9qEvQyuLkC62w5SxYNWrjSEl96PTSyPxf2kguR7AOr8BZNt1PYJHUIjPr+A3jlUt+6Oiy75sh760ku+2i9oVlHQxCBUrXYXTbLAF6HRyruf+b+S3cMG8rM6M9WYTC/zjeAFmXSEHp010SzbILthFVu3STNRgDuLiQYtg=|Chương 720: Tới Cửa Đòi Người;NGpZ6KqSmG3W1lSbl11XHbNbiXeFkEmtaL3EKWAKi8ErvXCTEak6ldNSAlEGXSDQc0lWTIRipsQgVGFZg1k7pLGNIn8ULEfjYfAg32H+r4ldCPdXc2pxLOggI7Ywo5qFOl6siv49DfN4Q9tIvILeao2qnWBdQ6LlF40PzIo2NUE=|Chương 721: Đầu Người;rn6OWIOcNkDm0V+KvQJ9knEfo0Iw+hZOrVPof8aOpDdbxEt+MyLDrXhnGZu05VGmdYPXq33dp/UlD+073bi8LQ6Abe12nENEOm4okl/Zfke2u79PDDkUIjCF7F/zdGMetCrqRXsCzjbHhepAvpskxv+bDRSRDJE5hRdXhVbCJ/Q=|Chương 722: Lời Nói Của Ta Chính Là Chứng Cứ;jU/Jh1nFLeJlpDxY/ly0Vm1FzXLK+M5qircHyFQbGv8yroQAT3Okoq2mSzqlqBKWNeyw+emsTRnBsoMAgoJq/2JKhs2jVAiV86khmkjnqZLMF4a387Z3OY2wHfbmdU+CD3fPnAetSyRA6oj6d5M1mx8QdHrrFNKkpSt5NnsLD+4=|Chương 723: Ngay Cả Cức Cho Cũng Không Bằng;mPNkO0GPpRcngSCqWCDMA2QzRgDX/bBRxdCt2NN0eJ4OXDgl1/egbNxMel72BgmMUxTSPRwcmy7mbPkjQgJmVC7KYy9xLue/zGlB4uXi/6mNwKAoUIXFq3jjlTu8ovtRFSxkUSW32ejfrjU4OZQz/xJYH2B9kv+/9trrYBtkT6M=|Chương 724: Ngươi Chơi Chán Chưa;4SyCHTfrkg8jdNl6tzp7+dcPBUeX7x+/0eg7EPCaYFcUtbZwA+VwwrwLqSR0f/eJFoUfcQd/S+Rcf7gAV2rkumIW+KFrrvk6xD/kqL9bXfmWTAzTRx16yTo56C02GYtPN4yRbtauhJHOODERsKoxzQX2AOKXn3onAK9ksmLBhB8=|Chương 725: Một Kiếm Là Đủ;Urb7b/XFEFHi2fYNi+SPfwsMW1hF7wr4hTY+tk3PPLag65CLflzLAXPYEE01Wm9kg2yoEFjbudX5MYxHxRM0BDgS2HOw+P6OeEyLHY4uue3dco/LRGIRt+jbvcXoYL21vyWNx9jhRDk8NjOFu11aKeO6VtOuY0X6UH46qdvREoQ=|Chương 726: Cường Thế Đến Cùng;E/UDl/Fs6O6WGIcUOVPXF7Idg5Snlfzkfvpxsmkg2EZx6qcSyrfPDR2/A9nYrNZFEwstMsrTsHRTdZsjnITcgEh1hb0XNGA0YFGC2g1McsWpk+etirkhNp+HLWBE+Rzdiy4kj9OBWuNw60lTEs0NoOpMUQwuojFyX97hMwCZnXA=|Chương 727: Giết Gia Chủ Y Gia;2U8pbpSmLZvaVM+6kg1JeooRM/d5JhjCC0q50w0S/QlzqP2Aw8z5D6D2YfBnaB2V/ewyi+tC7TwPYdldu/Wh8i5H+Et674pk3dicwAn5AT1CGDV+ulE/67+EvDKlqDJft2ySP+pzrIvHxy6XODssvPFQIpmuvOXJXFBOL/SfNcE=|Chương 728: Bắc Lão Khuyên Bảo;hwyie1LBEAFmxBdxVmNUXnCjg7NZGR5pG2tsUtUyKvTRyQWnvlDy4jsIs6TrXOaFbnBFQsA5kXFQFGxdVWE/rwQdxF6IKhOPhT9nuGFgUsAAlRek1X0QPkyxi01Cuzp5wT7N05UuV65ZPP4rALNbi6dgRDupkqtqvKv3tvYOWp4=|Chương 729: Tìm Tới Tiêu Gia;BIj2um09ygGfT9Yhvvq9U2qIIHaV2/jGr5eQ7jFIKAeyHj4Wp+kGNyowaSHoNfbdeG7TXziMQqK1u3zLTeoTnBsDpiHG4WqMetstfDoMwdv9YQzESUqhfVzs2O6NGC0Q6V9rFgkrMwchToNJHiLe4ctM4AHfjKz9b4ZjJ2Lq3Lw=|Chương 730: Huyết Mạch Dị Tượng;xP/AZGMRvCMOkc4FI/d5JJ2tmRLxAafsUpCcDPZmRTOEObV1y4hRKNLdr4AEmxUZzQba3mSggtPZWfjG3RD30LOVEE50ja54a7HtxVjcRwgFIaCem6A9VY4ly/IPNL7eO8UA12eRUTrxH8iIHWlQavmg/2S1THg9FLn63UtXy4s=|Chương 731: Thực Lục Mạc Thiên Nhai;dIrVcl3HEDxsix6/rxffi2iWXQ4LKlZl9ViD0QHthlBTBHedRvdEAvw2OPyxp1ateUwZFhFQ8vU6N2wFmnEDi3cYarmKFztcMZ01HT6VbUuyHj8D6SMWgvGTmMy5ykp/PF3rN3WrU4Mn90c8IMfGyITGzAF9KXYdnX0AJ70dPVI=|Chương 732: Giao Chiến;wUPXQR9C19XMbfrllgE2H6lUHc0Baoog8vSEjvVczdEni0YMR/FMOCOQBASE19+1rj829LsRzuRQlE5967Nnf0Xu/92nWgWMKoHNjkh1y3YM8G4lw5fKx6Is+HRM/7m4Aagf+E0GIAaRF2kAlr6StiW7XkHS+hLerLuiMxeyAcI=|Chương 733: Bàn Tử Thức Tỉnh;6uft391ejTgCrgTpFDpUcwOzveqFYGWYN7YLugtStftXMx8WaxIGGSUDnUcDe0UZz7wTF8w6Ejq0srzOMUeE7GChxqcjlozz7E5wKahIGP+74/rMzSFDL0In1ViCXKnapQ5C/AFbTU40+UzzSp8hGTKm1UocZzlW4gHEaW1yKkc=|Chương 734: Bàn Tử Mạnh Đến Biến Thái;ulYNk8XH5VWdC/0h+uR7el9VhfUN9Er648RfWF7MDWx1178cOuhMKE+2kJ+6L8fh8kjfUaF7NwHu6M1e+DPtEAOK4jrHnWlsIJdDykdybCNM6k0iR1ngNxxqYlbRZgRrXUeGwA/BDvE3uUskqfsaZgLOl4VIn2l3LiZ0HwMqJ1Q=|Chương 735: Âm Mưu Hoa Thiên Bảo;GLUGFOX1KveGuuEBYj6FMvYawf7ooekRGHzF3FYnDVj67H4Iw2nVah9lMz4Y9wOFzQydxCWs0msbfCiOxLFu0h9gpsWqdG+0hq25nxHbUlN7xmHCDwxm/A23IVyov1yu4xREqPoJ+IHqzyZpDYSwfVLk/EpcE/zwop+Fc7irZOc=|Chương 736: Bí Tịch Bất Diệt Kim Thân;bTkjwhOHfM1AgU8IwmZN6u+kQaCPjnRqOi6gCMhmX6O+zu04v7rrJA5gtnF+q8/6EgBlwFHmhqXd9Ku3WJqE2tVs5ojjLGBhVh0JyBq1TaEqH4MgemHQVLoRhBAiDSJoyYoadYAAIpsbGQjZ5RYeu8tvkFTbzJ8UfIFJcK/FidI=|Chương 737: Trước Khi Xuất Phát;v/MYxgDne+UDz/rURcgLKbOk4JJP9fRZuFJIFbn3wblFKkF1em9f1pgseK/NpYNsGb1MW2vTkhSWKZKun8t+HQCVOyeuyu6oZuWSo8EXGdStKaaczlQaN5P4rmH+wFq3KZ6zmPzBfSqZgMOIZzTpcPnyoIk0lRDH8nVlbnpQrrM=|Chương 738: Trên Trời Rơi Xuống Một Tiểu Quái Vật;3IeImVqppXvj9SrNUZ6yq9F81S1tRMmaHX/pl+/qp6/cPtovvrlbIXjLYUwBgBfFCjZFtgPZFvo9RSyMpPl+CjR7gNLPjsWMO7qhO5XBhkl6bzchnMx7hxfzu8PntxmYA4c2UZ4wmGy7v6mYMIRwaoXSS9quLlcPcj/RxaGZXm4=|Chương 739: Phẫn Nộ;8ItgPUJkGG7zVLAlMA1b++M3sTmeGO9sQhseBlw06wV5hOuiBNFdEgyBetpH6ZOW5S6WzFLrAzjBWeVEraP8MU5MX+GCIIt4+PB+10JmUoqwvxMGLbjlnHm+3KEfEb4ttaeEwA4cjY6xmuz8IBU9QfURq7G6bdOaO1MBYt2z7cM=|Chương 740: Cũng Không Phải Chưa Làm Thịt Qua;UXZqE7rSr2/5QS+aT0XO4QuvUnraiUpPhy/QwdFtcFmX3P/LQeqPuFC4xu8ybCqAsivl+A+0DFLKW4YS+K5Veh93ceR4nLrZXIa4KVbCBbVJ3GWwEdE0I6PiRHiBobDiG3mdJW5NL+7qFbt4cz25eROSQ782MkF5k3TgvnOxbFU=|Chương 741: Chiến Đấu Vượt Ba Tiểu Cảnh Giới;IuIJYK+gZBOSK0wlMNwG39DIUKHw/9pTpyRj3nyrJGgosxHY7QFb6u1h1E7ER9Sh9Y3rijVrXccmic4l2TEWdoAXj9J+LTjEdkVFfmUEtqDyroyhSiNcB59056/LNm6Scy5un+p0y22I9p4dIzC9RmiFdQk+O1u3x4hCDww5xHs=|Chương 742: Giết Sở Không;rdxn8E3nrFXSOUjePfxa/0qRRqCaFDzGxtTY61sHkCOu0YFEO8g8THtuh7g0Up5H+jhoNOLnmuYQvUwQ357i0GknL3RTN+nVNU0KiT+9DWw0izz2VCSMh/G4+4mAE7Siy8vsRso8RUmloSrZ0HwWUtudBcIqkZUEePQ/gDyK9RU=|Chương 743: Toàn Diệt;gbctmW3FCZ+RD1aajjNRZSvdXZzoPNENguBci9/nDfW3Izjs3HlLtat5He8Ge4tG0L0Nx1DcS5PpfUk80YzHt8cyLQxGPm9faDerSgUuqVqXuM8enWrc4ZmXVxSMsjqtavtWI3bTA6YprIKaqbHDjr/rQjwjYZJ68E+gJkxdWtM=|Chương 744: Lại Đến Long Hoàng Đế Đô;482Iep+uBlV53mjs8QcBZeUoQanC0u7aALWrepkBuMgq471TsYpxHoRDFAawiLMfPCvY6m9TK/73KVJOG0e7V4rELIhsODvvq18128JrSnHofDkEZABqv90cTaI1FTmoISRH3Gm7kt5plAh03S+UNBAKJq/QgIvxvf37oCY7aDk=|Chương 745: Phong Ba Khởi;6LjWqZ4r9ruHo9Y4UT20mqNcDwjrteffztpo3AFsbY8wh7Ypu3e8mnS5VEcv373gVw6WrXrcJV9KmlaXGoEfF5SQITOfWurZSOiKjNBRorlylsHYxhnnLJI+MPii8KMTVGfPTGd+1CWLBXB2x1RnSa/eSp0pbkRGfoTRxDPaUcw=|Chương 746: Tới Cửa Chất Vấn;8oIRAUarkhVUErG1cDVjwbkCWmtFjcIzLDCib3iSHbSXu59gjVxC9xbj3V9flgxCJA7fdR66oq/XZX2qiekHM/3vIwtW1CiDbN+ukf9HsWzOSHYwOO/DTRg8zxBSppP35STezJdnD18VovnaKzMSv3/EsdA35Ou9vD9S9FB+1K4=|Chương 747: Uy Lực Một Kiếm;pwoK1eiEC+SZPQJT6dUu1A4M3EGLDbXyqIIl7A2USnYJavafoi8PMqqc/C5CvQn8BsdXBRgfEFH1NY62xeQudtCkFe6L0RwIEHlGBMdN+LeJNI2oSvtU5aRtInwf/fTkKlYjWbI8rx6/r6K5/kSgjYImuR0ieUTh7NAeqJZN7Nk=|Chương 748: Kiếm Bộ;qA1BMN0zbWE/Furfuni01ogLy2/qyWafA+ICq2ljehpkhKUgSwiiSxKwuMDVAfg5FazH6gExV/FHH0kMFGyFX9rVg61l2v5x+MTilhkTGj5boLpakji64+PGsyLaMHWCrR6pdTkFczChcLnXyycLcBb4Pg21Y3b7QJLuVzzQksM=|Chương 749: Ngả Bài;1i0moalWLCofJBRAAn/0l0cTRiCub9BX2qwN24Lz2kBbRyXkXINsjnKPzCr/ykgh0RXeMYglIEtiEFvTAotfbenyKBF+3wuQZBjvhvpHlMeddJC9U08epPxoRNgJDuypBFOCXz0ygLt9HMHyvOWekjr91zFntmD/DQoVr4jr0pQ=|Chương 750: Một Đợt Lại Một Đợt;jHlRKMbZ3n4uVYkCFrr9jwmWVoscFc5pnZQgXGlcNfNMtkYBxIQ8ep30I9gziJulh6ia8UzHvDhKjkax1WjlFIjX0QF7VQK3YOm1W0YFkVMveKNWFTVdcj/bbYhfXssAXRcrT7hObEfC9NK8R9KREjy7tTMTNUw8JqhcR3K0Sx0=|Chương 751: Hết Sức Căn Thẳng;fw75vEx1+HezGA2KBkaK91oKoK15H/+/YAFGz6GKoQm7Di2RtYdRZYQ+snqdQrn2nWe3ktfn5joQ+uoxgkqD6zgDplP6n5a3WUk1YiPnHooM5d1XPfV9c242uwydyIVMXgX6bvbmHSyfn3BtaB3fzZ89nzxwE6mop+cVt1FYeS4=|Chương 752: Ngươi Dám Động Đến Huynh Đệ Của Ta;8lVbYAjMhdRt9+J/pMWPIEeOhvPyuvh+r2VfCEUInwtx00AFKefr89KJrNu5/ywzWziC4Q9hsr0ZkHycuRyvPkiiXe6yU94W77pjuQHYwQePjmWg3f5yzgRGhKCJwABXFSg9c2Sq4v41FLq4V489zVsTNIesRqY7r7Fxi0VFYrA=|Chương 753: Thực Lục Hiển Hiện;vCkm09rbe56sX5383Se+9KIRVIZfLeSZTvotRSyZlOOkwpkSyFWU3/YYKuEIahP7BrNWIaPfTas+hwLw/HG+5vD8Ugx+stcw/qDWjK7omGnC4q2Vk8h0wmS7uu8OuIheQcGTgew16Iod9cbJiTuivEFWqK8WEN6B5BceNOoJl+M=|Chương 754: Ngươi Có Gan Giết Hắn;XU7wZxdk0hLrIXWDvVNuS3GHkXDVhX15/oupSLvKZK3Rp2ZR4fhVYnrTVWF03Yrb+6oLm7Zuq0g1cgHHKC5rSFSFiZ5Lp635Vv44Qg7q5WQcktox9BoD0Las7lMIWA9gtGLsUMVrbabYA3MKI8eHMeOFFOV5PluXcunIUOmoWUg=|Chương 755: Điểm Thương;J6hd8s986/TPzSKHVoIxTKdTLdpApJdAsR+y/4+iW8Jf9qe110yZ2Tg9m5UdRSIIp4W1Z/Z82kcABZLtxXs3Y0odvDZgB0+/HZgpVijyqZB8mUO1F2IF3nUprIHqf4neWIuuIexOOdXeIiZUnri8sxLj2sP6JcijiSJoQMNSLzU=|Chương 756: Long Vương Long Tịch;Wby/Vlo7YVRnY/8ads12u7Zjn9eMK1LBbr93f/Y+HvQXqhPBiDg+fYFWOXOlHFzUqxS06fcLp52s04rw+uyiz6jPDFeXwzUTqmDSiNGsOlnqXgD8+37HRC3HRTfafts1qdWtqVy+mOBby4NT+Z8W5niEIoiHxrHWa6DFbN8pfac=|Chương 757: Long Tiêu Chết;q+sCm3GEGwVun1StpFtBGdBc5+mA0RvzpG/UZyxuy4/KSZly7t9fYJH9H6I7bNi/s2uK/M9FtxXGp8ekgMvrTfi5CkwX+JePt7B8fYNzZwNbChP/IPZnjUlrpeKWEMnWPZ6a5YY/th5D8QymbFzSYQJsf/kjvCYvEnEtcH4+X+0=|Chương 758: Bất Diệt Kim Thân Tiểu Thành;le5+YirwkEtvRnuh9gwSBUFDB+fQYsNAy+FVLY1No2lIZKvrgvyAojbqCoib++9fonzSLUWLExUFG4xFp+XM/kl1kNm61o1edbvCT3EZt2LeEaNvQQ1nTt5qwBSwf1o1KsfwJFwo1UJjMT/jbdd/yEBvFSYA0Q0CGaFRNRMVhs4=|Chương 759: Gặp Lại Diệp Lâm Trần;PAhpIiiwvKWDbgvB2rn/YUk8iN2I6MeqUrHNzmT7JoPd8ucgCv/NfZUpYez7PlFOILI9C+ooErdaIapCXzbqcqBQpKlVMo5qF5bp5kIA9vjS/H8CcYts1ASzyJKch7o7ySEV0bm+zUyTA7pjKXI1bQlzXAIDKhRInURXuo7to+g=|Chương 760: Sơ Tuyển Bắt Đầu;XLJISD2OuyFFWYVDk+L/f7OPaNJT/Zp+sraLopMeyJZvAMK9wFUYEha/spIutyT3MeRORaIGJSbdmYKA+VfjQQSobjS5/DhCcoukA/2x5ewbZPpodxRVg/MrNCOaXykcPMJkQJ8kAWsEb4oEY7Wa4gcxzUpCruWSKD+DFW7TT3o=|Chương 761: Chân Thực, Huyễn Cảnh?;IhyypwYMutX48BdoGERNDClPsyYEEtE2vOBfgII799uPAqZXXbP+t3igkMSzXFsJT4VgOqN8Hr7Z5WEqN1I8iR3tiI3XVFxstX9OKAJ3gy6ak4wYIyJt5gQejpcHRx37BBjFCGIZEeygbsdu3I4Xx6yO3LUjYDnQXfAv25xLio4=|Chương 762: Nhất Trọng Bất Hủ Ý Chí;fNXEzXnB7A6HgB+y229zEsAGnuqvRtqJ9y5sj+NxOFxiRdRTnfW80G0bCeayGA9Zmijk+PVqsgrms9EVvc+E3gfrsUXfNMsQpkHmfiVTNSUXmN6Iae33knJraX41RM4SYDuT2BoFu+SorEchWhNPbRwSs3kSIwoS+TLz1/DIXGg=|Chương 763: Hồn Văn Bên Trong Hắc Ám;bZkTrfb0zKs9uWGBgZszEGIUy5NNJ8jBPNC1BL7KvAgccfEJU/1fB54VyVev0Q4i5DhNugzTKBxMabMAwhC7G00IRZABmEaT7ZfIgrAweog5OjZ4zkSz6FqAZTH4r+cPJoDd/bzpV/FmHhbP6ZXc59ElLQOWqktWDTmclO84O0o=|Chương 764: Huyết Tâm;8wnVTLppxkmd3cfny8gKdlimDaA1KRZBpOKz72UvjKmg5e2A79HplR42S60EwkHNRnMVRdjnYfMSwHggt5UhvSAIeDO8ItMpfAsDNicLjLWea2q9jA22gV/j73JqhyKW+2y1BF2LghoDsrGQLpWcOaGUgHg19m20rMWoVPhFXyI=|Chương 765: Bị Đá Ra;EvSZ0KiVnHGwUpe6pkmzd02u3J46og5AvXWTpw/YGLdlavksjLftUZI1+4XwMokxCq2okJwAKsLclZ6Z3exw5q4pXKY6gQm3ldF4n3ktw+kpuj1bDdnWWOo7ox/t6wfssQiIohbJtLJOnAQRiZngNMwdgH+dJMem6BuUkhlBlCc=|Chương 766: Thu Hoạch Tương Đố Khá;fG/tx9dJVZcnmpyDOCB0RkmJMkGWMT2jtXFKFG7sNX/6l26ZVTjnFcdg6S7D1jUuDOVTby49FKlCIA7pIOCwMBC1m3DWgYXNYd8R88dztrETmNpORz4Jkly3CXmXAIg7PO8BgS1Zg2VnisqTpiyIlnh86c5aYXpTGTBje6hyubY=|Chương 767: Sát Cơ Hiện;c/DlTKzs27ZRKPVr8KNYhghlvBarWvt2FwRqoG/YiK2PgMbzTBb2T3FHYvvZkbtPBrx75n1Ov3d9GLnvvsjqBDUKl7i10vycsq4NiPRZr9IHshRzc/BB5MfH5nUlo1ZZO0lxmT6BM6tt/9svJQkqAq1BYDxhcdYOyAnfZO3gxd8=|Chương 768: Đêm Đổ Máu;HtITU7QRWpaE7ndiFTwb36rJIFD7Dif7q5ZG0ujQdW535PHO9Gp4C3spA2egr4AgiWBE/M5dHUZ6V31NT6qS7aSaOrKtoEZpcx1809CIprjnnUCcZXY0abiKLnuF8/PY7GZcvjbV6rCxB1lA1FoJRD3D2RbVqU+9Cf9UjEgucrw=|Chương 769: Không Phải Chưa Từng Giết;EJxaagwvT8/ZMbfX2cf57yR5rVjTdxR1UV8+KqgryIDWGNeGrTZAmqukL3594GXrrVxw0/B6ouZlUFBMfFgfgQ9v04u5nWHocAdMB+wXZlANluHZgC8w7uKXFzGzXddDTQXA5HKySEr6BoJB3vSOj75cqDQnm86UTOG5RDWQOzw=|Chương 770: Đột Phá Chiến Đế (1);1Cju0gRk1nmESWhjXfPFBT8BI1ZBQqUPdOG0ytu6xMKmDysnrWeVf9lHx/XaID7dfZZytFsXqdFELZkXkzADVrpiQGpAXFgPFY2zLJf1mEBB4Y1o0Gd3hsR1UUuHjL4XPk18s86J1ILFsFCy0DzZKWhGZcLeTz4csskqKUWKEco=|Chương 771: Đột Phá Chiến Đế (2);gQsiuASvLRWovmzZwve0OljJ4bx7qds7BEbLtRfKXAaTZDS8wiamt8eOVCzb/9mBY9b7zwZUkwZDWDY40aJmuJhpI9iD9MgSp4GTErceiPspI9Pou7JaQ+8M2SMRzAS4f+wfQf6QgsPo2extrvLzlBrMwfJvjqwhhNpIvkyPNMs=|Chương 772: Một Quyền Nghiền Nát;CC+QTO791iX+fUTycbJDwHuZgwZ64DeAaPJqmPF6AAaehPgDID+tDOSe6RUy36whaywYEgdUkLO1kdBYexxXEk2zyZXKyfSudTgGKEdMyNCEnwLXIBOO2FftaIw821ltPTolm7DKc9zlqPDNsbJ3Bv9p9p2VOSdd86WJmPgMnmU=|Chương 773: Bắt Sống Thiên Hương Bà Bà;M1orEvZZEa8QVWFXmNknrhanvfeqCC6bKG4xLCVAtGE3vbH8PhfoBcpnpyxjMbivGUYl1rQZS14/wwlnC4uCpl7vWM/+4OkE8r9GmBofn4V5Pmv4PXs4FZfUiBRytCeDi79xsjmBgmvgEQ88FF/hAbBzXucd4pjXgOAWZ/WWyuc=|Chương 774: Chủng Ma Chi Thuật;HsnXjyAAV/nVSqEl3rLatFbR1qnFV2hr1Ba+wLj6bVWuB41iWoor5uICqSJ+zrIsOKuWQpDv2TdjokHf6WsL2e+QGbhOQfAVdicxo/8xhkLaD9Z6w/f6s/kbIAxg/Acyh68crv/PyCBmt9Ez3v/LV0J6vGIKsAewkwtdufpqbFs=|Chương 775: Chuyện Cũ Năm Đó (1);d8FXGZBcx7hB8enz4vP0Gfu4K6dqRZF+eqqg2S4GeUzcsxpnBg9kavOhqmjI7/tozUiafND6ouwyYnV+do8ysgZpLbxVNV2ios/Q22LhwX2ut28aJP71hXFzWF3FF783zKedhEEXWKnU7/IMcM18pPjY5uOw0fcEyPluH+C47yo=|Chương 776: Chuyện Cũ Năm Đó (2);zXgkHP4ACUAnzFmAfFTmc6IkA1IJS6qEJ6gqxcnF3tqRcc3CZWikX5RGaudg6zPwBS2HTk8UNL3h1kZeyiNXr3Vq170cZ7zoPEfKlWZVskPOmK2dJQBdj3GQQ7G1G1V3MUtF9TFN0Cntkvj35TSyCv9UWkUFh2tVa32+GzuUo4E=|Chương 777: Hai Loại Chiến Kỹ;hRP9PDsMsYcZMRFMCpWcBczgemzpCQupjji4kb+EjtJGhdYA0qOJ7ShRDNWBSHvstQeiUZbggAM3+rrIdlX7guq88J4HWV2tdnBwEN3F8dzIVXoOlNOzkKbPzzPBRB+0MSXrpra1Aana1kLXU3KRGtn+dzTSOwabv6n0/jD3lDM=|Chương 778: Tiến Về Vô Song Thánh Thành;LHbOxqm2Y2iVO3vA3ojRjdram5NCq38pGafpIgmUk+FVOXCsd3CaOtlsMasc1erDu8okmfzBdEgJljq74z520qV7iXGFu7eldfMcdgDdBT1nyTHln5dGqp4lmrAjhRTTWlCJxMsa/LMP7jPyl+9OPqdSFV52/QiHjkrlITqLdy8=|Chương 779: Phân Tranh;TNNfKifVIvM499qSTY9Udd8+cs0mAor2CfZNs6jikZaYvLk8/hlYayzhAQ4mjqsZRJtVu9cH8aRxgrpcrs3TDVer31v2JXR/3s6Lq4jCFVebttAo0Zo46Um/DTVz5TbWmw+7UztAAvIukYyVvQ2bdULzMIy2SjTNPuaEIEBFv+0=|Chương 780: Một Hống Chi Uy;Sk5/9HAjn+U+cWahWbFj11ldCx9iYqQuTJhn2YcpC/TGtFVHr52YCkMcUANv3uRwH3E3oesbF6R9SA9j5vO/S7C8T1P+TJhx30M1dxUfoOhKZt1D+bUPHutj0a2q1Y87Vx7J6a3Uh/y5Xy/xoVziX5XALXaPYWNpwqxTmKlmvZ0=|Chương 781: Trực Tiếp Làm Thịt;Cy8xS/SMoZZZg9Yyz0SvjyNXrKt/YrbbEnsqwK/NHNEGjUFkt3jzRv/9qLUGZ5Csj11UG6feqy0/IaR2tC+opfYnYGQeXI52hxRd5ZIsmlb162Jh+tWRYGqvcXAGem1uO2bQa4Z+hfOjd+DFal3ObRQOEP6bJEiHRbScLMpB0io=|Chương 782: Thiên Không Thành;8tMg2B50cVP540B8Rz8q4VIHVXPgcsU7fWsX4hsHtrD5fGzafth3R+GC89zOkdOJhavv26N2RWCPso5BfBmpkr6l4HVEvy1vmWqyL0L6JFFD5CPTojqoz6oJUNfhOnShkhnyaX4YuyxlqMnot9rvWA1pkFhZuIqjsDrxho07X9E=|Chương 783: Cửu Dương Thần Lô;Sj4EXVNw6kidhNhQbAKbxPBk2NCYn4BnXKx1qazkZWTGO5pHaIFuNuByQPLbFlGcXcq2n9UF1EZ8tZqYH0DMFqEuX63lNH9NfUcRe/IncklHWN4eoWdzdN4wo3zDVor7Vv34Pz2YncT8kmwT8U4JsSu3Joek7E6XZtNiAVvGCWw=|Chương 784: Thế Lực Thánh Thành;wqFhP6O15KC6KCp8gg14sNhuvkSICczl8ixO1qS6kiqo2e9rBBKnR9dJxwqiN6AjeT3jnzKcdVYfY1gANvsaqoXmcGrUX2B53+oi2K5a6EyJrK95gT89W1DRIwvGO21zKsgXQ1BbHaPSZROCEJLMixVOrF4h4HfsIOCDo7ZQK0c=|Chương 785: Tin Tức Tiểu Ma Nữ;d7z3M+eK5PzaQgUV9SbbbyEWwjsAqvOirSrkdeP1Igpp8Su9IcRpdIEuL+Fs1mepQp6A0/bS5uVTPQ+5gaUcYLPf4whE6x7gxQ9swwdNqh16x3fxFPE+IK1cqT7zp08h0M8jYTOHn6SSv2GLVgd3/9NIjwr+lMenBPkHe46ZdcI=|Chương 786: Toàn Bộ Xéo Đi;vTviuR1X/GUGznt5Hw8Vb7zBYZ8Gpf2Nk9XFJVyVkz7AeZZfpNEAUvmgKlLO0wfDS8TzdsZAREW0spYNUjhIPcZKOYMOccNrUzUnOwgpvjBIcoq8ph7P9FbP2aQbVToFxWlPKIpFD4urfTNSulyNp5ZGNuxobsXRLowtEySnKhM=|Chương 787: Thực Lực Chấn Áp;IOBK6VPOHRODWufIpCpDZzqcnzDbp0ZC1W1Gi2XGhvRDorKl8UmAoyTiImYw1eyjQ0WD8oqDepUqvl2HHakrwpiWvNEN9qcbXHB4dg++/K2AfVyNiznCbukMBMVEqntO1JbZncre5mH/etaxsXCBqf/DXE60F0LA95jZ0+mUmHY=|Chương 788: Không Cần Đâu;vvi+NbaoWq8gR8g1r9ADpQLywYwmQwxIxlvZWNyRm1lmtyUjw8YdFxhV1/VinFo/sNThmGyfF3i3L0XWPpJSsvggdmZkBQEJTSWOXd3EZBTZssumzNkCbjjaEL0KOkgFe+yFArGtRF7dRnAt55KtdSIkvKOeWEU44c7z0ddyDFI=|Chương 789: Vô Nhai Thương Hội;VIwDfL7OdLZj/2YMgZ9L9lMAVDesl+inP5ntDNP17WuHPk/l5QufyLvWv8Tb7VAB97u/XHfcSap9OPMybr+Zq4ZfAP/UjS8w2bYNjwQv7H8w+Z9E9FiGhtYyNKF+nH6BKhj8RYMo5pwgsC1lEjRRfEaR/St7SdWC2Gvj71zPKoo=|Chương 790: Trảm Hồn Kiếm Vân Khê;iYzSLaS02dicLqLvr/c9TOWrSsRIZVpoYMgU8qzZMc63ENfsAL44oJ91puX2qtN3dIsOkh/dR5Ru0hu8yRBEIrqzvoBsk75b146IaG6tCmKYBzD78qFAexukZOt0khsvwDVRYz2pIQKfl+PF/5Mj4SaB+yzDupZgBZhu1sYEGVc=|Chương 791: Ta Chỉ Hỏi Một Chút Thôi, Không Mua;BYJVIqocvd0/0jrYb/zoj5N79t4AZcxn/ytJJGmZRaUFWHfOGFPUbPTE6UVKYAQLd0WOYbrs2hWCf8mFhV6oAOzH64wZ9ua+qcv0oi6GdQbZ7UUi3RYLccPwOtamY8WmFNeAAetn3BiKwKC2fDkyfCfGzCt7D0sBMktqJo4/fOc=|Chương 792: Đuổi Giết;dZ+6TbhBTeUyy5Nh/4pXeNoOPVgqnmGrIJybi6I9HabLhlWi6IHH/I58gaSDPjzMXc6R/61zlfqyRyWE1Af/MIO2an7kCmFqXk4O7BXx+OJViaggbbBMXZSmk0FUXC+nZwRsFM5DZgskMHO78i4vBvhe8mRve0HRXaXAWA2QHSY=|Chương 793: Huyền Âm Tuyệt Mạch;pe6SHmWN2fFQz+CWhOvQTixlNh4BT+zlmUB8rCGDT/+UMnf3f0j/gEoJdWge07Cg3xvRIvd62vBRDuyCfJQzYXi/DOZoNIy06iHaddTF//DLfn4nFZ+yFcLOtb0Qc1Jaw5zgI9sI7poHooVJVSPxyqnwZIKaBMXn3zRuuLawmm0=|Chương 794: Ta Tin Ngươi;A6inUO2yIlLV+OcEcSM+5wK6/8ePObo5PFfNd53amNswAakAU4wa4qp6pjsOBVV4I8lFl09GORFamg6+oEXc9HUmqsriUn1DhKErZBJ24bZuhhKhSNqB7YSNFJVngd94HB+EnDCv+o0yI1fylrpganCsUR7220+2EUyfeuRu2wE=|Chương 795: Cửu Phẩm Tiệt Hồn Kiếm (1);EV4wnxxjZ8JyG5xX23rQA5Rm/YVYoNL5CnSvCk4U6r+/z7Sck/Sol6u9HETtVhcWO3DNzHdeJ7Z+1FqUe1cmNGKEBGjWDzRpow4xTHDMaMYtUnGcZN/rmlUkxykij7yAV41oMkcog1NRegDL90NJYrCqv4GH4XH/lX5//UyOPH4=|Chương 796: Cửu Phẩm Tiệt Hồn Kiếm (2);QjdZMyglFyKQ+edCnOfkZtf9rMsyjuBO6BHgwF9BJ9LYOFTawNVb5aQLd2oBsn157+ew7bfobUw6f845GAmH4YE6S0Q5YpSIaVbkBrRHdxprOuy/rO7VySnt/QIGhVNYcMMUSWH8hbLj4eV3Qmod7v04krLf/kMIqneJZe0eULc=|Chương 797: Tới Cửa Khiêu Khích;9sxWeZXgiMSeAG9jtk6vXSTJeLCKlo44CihgrKqOzbiL5h69TgalMUBGPEYmS3uucfb43/DDUO1mOWOI4kwr671TFBZGVaHOHM8y/rWwkj1ipUseLPpMxrYVooD+ABkknICWRMyonH3vQ98LX6zM3n1avF/fBFQUDaStQ69VpjI=|Chương 798: Ngươi Còn Chưa Xứng Để Lão Tam Động Thủ;BqFynI/cHwba3kj4GBr+/q6w8LfwxxbfGX2HPgZQSlBXwqaXRBVlvxLLIDebB8HO0w/E2WmSuCqd+n5mA6l5Tkgqr3br1a9pz0dDzTtcyoSOf8fveui3HvbsUzLISZXNbG4LO9cg2gwx7Y/ViU3Gfu9BB/cSAW13sD6xx0hwgcw=|Chương 799: Nghiền Ép;cHGe6F2ljaEAvM7k0XoBSkofuofs2pnXsGR/Cvk0WR+d3uIQkTn2BDwVJFwPu1Qu1LhxrsFCfeCEJCqQqhjc7VVrd7qnVt1uHV9XP3aVP+QfqBJ9eZL5p3zfI/F279MHkrv7S2q+WCcR3uVHjhWfiFaba0pn2d/eKRMnwPs1uh4=|Chương 800: Bàn Tử Vs Lôi Hạo;Kc87XJBgyKokEIUwr9B4iJytI0rTu7nXjyjdS/DEJVkDoe46qGgWGhWKxW7bx3WgYZMxAIo3sE9eb2sDUpLEd5X1OlUTUkOKALau9GGvMpN3S3Cf0kcBwKLD3igsEQw33HGfoYApBCdOt+1BDtZ0yuwgUOemzWJAXmXW89Pq3e4=|Chương 801: Lưỡng Bại Câu Thương;xvNAJTRU4cnDRQ06CDDL/vxVic0t/ryYubSeeNaANbfvn5u4pIQo6G2Bir6YakxOaVHf5OLsGF68A1KXKNLluPFmp79JrEFXtxDLiUdLQ14BgQpIv5SEiHq/5/YrIc2sgA75xhhPyJVsaKpD9v5KUXOBsywWONLdwmqp2/LJ92g=|Chương 802: Tiêu Phàm Xuất Thủ;13j8zXSi2Bqv4pAiyeX0bJRR18T54hbUwISgiQ6sgzRj7muRf2f/l5sbd1hk0pWHd1+Tn1VSUIWDlVeHKGPzI3KmoWGps3GfJ7eOp17KLmv2fekOwS0Gl5aOQ5xY57UzUC3n9O6LWeo+VlI5PZ7VVr/L0JghHo39HWJqTqxSiR4=|Chương 803: Ngươi Ăn Đòn Chưa Đủ;LQxanDNffNZhbAKDs4rmjAOEhOiQP5UKZzyxhDx67YHpwSCTCGwcrYgCEHIlc1f4ljeTkYlsOx0in0B25DnlGKeKLQrH9Lx2rHXQKx4pclGHKHqWZOaoH+jzv7MzdBmbdrVE1BSBCRT+oxmydAVd+ztha5RYrGxVgCJfMU+tZsw=|Chương 804: Chiến Đấu Thăng Hoa;/mDYkd6OZdddVCLrwiHhivoSVgleYaUjav3VSkDi862Kt/dJXStVt5YCDBNns/ZGPt4ajjvLbhdBjQi3ju1zqdEkLpdS9AwidNX9Iser3pECkUZq+FISnvNoeBC6BQV/go82ik0x72P/h20xAxMTGUUDhXWBiTISNAG66OKFigg=|Chương 805: Quỳ Xuống Cho Ta;qxBwTZ/GVJoZf1HSSo0xSt/nTK4Fojl/Kuk9PGnJp9Gv2vn+67gA2sl8L6QT/f2Q6YBNJaREB5uHLGaTx/v7Ju7d91HSpHQiH9Yo8QljKPuXQsORfPaTxUU/6M7u8vAoeNLRLoByGOwOlyvRW9Vu5HjEs6pvy20NfKLcatSzvDs=|Chương 806: Sát Thần Lâm Thế;pKnjPvspbRKL6rq4xpHM2pWCxWO1cb4XjUNk7TGS4JQIlhqrmMHos25tJlt0U6IxJu20fL1KD7fT0MvpX3ewo5LsfbpfPT/VamCXDHFA5nl+VOn2Z3Ao/GuHl+Ojej6R8Skoue8lfXb+sm2tQrv9KKegGS51qeWoltl1/1NAqGw=|Chương 807: Sự Tình Hình Như Không Đúng;E9f2zrC1EK0rvaHBInLAGXHfdz3BgGrFYxWQd6989Oi/Qs9+7sX8s6tgRhGKt9CRipW9tk53ehhoFzWNbQrOq+jl2MgknAbe6ua+8gl7tNekxy8J0LdXVdKIXfixmgjvkhInnEQRm/3nOhz+5itc2heimv5urG6e2IixOWNkl9U=|Chương 808: Hồ Điệp Thú Trở Về;6vuq36DO5unXCrbY2uUclfTW6HTUqt/rNE0rTW77XLjNjWknbna00phD2IQzVEXWy+qWSMjZRH9LUmWLml+ElnOYNjsJXU8UT5xc2D9qGqbY/kEKy+nE2CO2DgsT/WqSnPmSIQ2SUpN6eyckeE1nqsgDxAZ++iA54Gi382WN288=|Chương 809: Ta Bất Lực;8AOQAQ4kNVXE6H3ndpeeFqULP0tw3weHNe6A2xp0vT1RSN64KOdtzaHhA5O7z4MmzyLomGSKOQk2pC7e4sUpFUlQtBCX3ZhFgavvsK+q809ia3wPVXzztuBX2KeWmwQVNwkRHI62tw2qb5UQ2MYHMvWSAtDE+YoGgiHPh6p9qCk=|Chương 810: Người Này, Chúng Ta Không Thể Động;tLDPx7TSIBbRkkv64NczSJwOZpS6BjeJ60pYRi/kIetFo2zi0QMAUU3X7TBCWzukaS3y7gQxvpAwrssdfNLnCE74zcr9nIuRRFqk+xY+uvi8nwfAoN/1z3co8KoDMId77aNrq78/KPDi7p4/c2yiNtI0QcoWwJCUDkFlCSda1Mg=|Chương 811: Ta Tới Muộn;1mbdwp8urswuuDij96IfQDNEgTRvpRXe56FqPb5sK2o69UlrdvC6VcYl+zU1u/J4KQCqARXT5GFjGrBwKQPmA1BTlQIhKEQuke6G6+P9dY/j8JtdB19DWey6xNSJiRgukSqP9S+U+/EEjctnpLYobj4OvpG/eIKgZuvPIP0zLi4=|Chương 812: Hồn Tộc Huyết Mạch;xfVW0dK09Gpe4m3wW4DR8swR3pPfxT21Y56HOigN5Hulx4IZ52PsDpPmmRXG3H+bAeqJk+piND5h5FwMySdFGNdpX/4mqayz2xGM4sOrR7zuK6ocQN5PAcwtWtWqaF86iPksxcfqJ9CYUGuC7hYidSz1Rq5MCuQZwpIVOyX3688=|Chương 813: Diệp Thệ Thủy;FWkllu5xQWIZ3+hbrhO5ye8oktN8XDyc06Xwzdy54xY/alzHBAX7MSU2HThVmMc3LMuMdf69rp7yKMs609pnJapjU+GENUUPJHPpYsk/n412gLaOixYwR4hibY/3j6/p8pGqmqgR/iGRwY9VbOUplbevX/AnDY3EShUxNbWk5B0=|Chương 814: Đợi Ta Quân Lâm Thiên Hạ;LXCzccFv/Af0z6ZCYtuiiZMOTweCoN9CdyR1VIyk0wQCKXLA1SIPtBtE1dRCc2oF4/afJNYnsMDQEvJ10wIMzzvk3NQtLcPNDWdltqhHT3MTRNL5EJcRo1Q86TCG3RrVdMkoxlmDVAGfzCylrlksMQi2+edU/kVoq1FCRL768cg=|Chương 815: Nhị Trọng Tu La Ý Chí;OWMt00KcKdJlcFOpXFgrKZS5zdCRFtAm2ZPjtr7kRHuYDhkz5gX/IdraLe4O1QqQmOBDEQ06SCrWeSNekofIKKU2kiIubRVKHxEm5uFmjiaMixihRi7uroN8YdYuIEDVrBzvprG/Kj0QfrxBNu8IOknkxKhPsrBR5NEN9ukd4lE=|Chương 816: Ý Nghĩ Tổ Chức Thế Lực;s5gY9dTGJDpWN7WhSCLuqjk7SIGmwVqxbIBC7s/rqnMrAQf4rYk072a1AF8RYvvwTXBQL94ynEIykHmQ5LWJ1a6cPY8DH0vtCQOswyylyTL9xsXbclk8CRJpmQjjlGVfvr4i2RQIFecAaUgWHgr3naFGts1r5kxconXsWBMM9JE=|Chương 817: Người Lôi Gia Tới;cS2rD0Pro/tLHvoHEFkXdyKljSbMg9JvfKoafqOPIO0d9tOHA7Gah7cXSavJs5Wjlwj069VzMx9wVk5oDBsE3qhiR+3PVgYKJozAOY/dfF2DzKCLsRabwNj7j8x/KufY/oy6VtZxXPBqkE2A27A7t7zYWpoxUb1EZd5W0gePPQc=|Chương 818: Ta Không Tin;/z0YKPNW2J9H6lKTU3PEIW8lhYW6tTe1rse6R1yn4f+cXKg9O+EJbRSaUQ3lTgdWf1IIgRFGZZAdCiYTE2AfgFQSV89hMQt/y6/KcQ/YZbD7AXsO/75oJ59xfARLW1hYZK93wZvyrh+gAyswNSQmnBJEMbrjL4ZdNLTfBqlR0yQ=|Chương 819: Tiêu Phàm Giương Danh;q6yhdF3L1fM1j2tUWBLJ3XsXZ+mVZ3aK5MkhCwQrOhqlaHt9bSoyqOI07F33c8NrK0kXMdhcDA+I0tLX/ZshzF5ZJzWaLn1LrmsYkSoplOcs85bzViBwlXTNbO39QjGLqW/lrCCgwLi2QQ3kU1VBff9w2y2QIl/+hO61UozZ8oU=|Chương 820: Thái A Cổ Kiếm;5Xm/AL2e6OGt923ZhVjTiqWSbCdtSqJ1PysJR1jAPoy83OBdUt1DQ53KDe5qj3vEHESyWpaPh5L3UiW+XwgY9IPuwQYZQpS2AiG7OsBVN8ZobJS1xvjgHeD5qfVOrbQ69eJICNcOMSDh/BO7fsp6Ra9giCDuf4qBfTcFKlm4N7g=|Chương 821: Ta Hài Lòng;is3lxW7pm2xYvB8jk5t1DwGCLmG8F7jbLZbDpZ/0zybMWMok2qcmY6SU4G9U8mcnHKo0Zxvi5jZR9H97XsIDQNEsGfGDTfbvZS8UkDTmXN1nux6wiU41bKTsW9dE0LbvNf5tw0rZsryzDFjK1m3joSsUZAnK0t1MKBs/jgS/eSU=|Chương 822: Nô Dịch Ý Chí;mNlkP26gSw0jF+b9PSjZ55+BX60eWakJ3FHqoAnXqKzjEO4WJAuezkJVxTMN/zQiVo3JU+ERPmS/heoAQq4909KVnvVLQEx2cWLwKQqDw0UJq1jfihhlurL+9eCxDoY+1a5I5akZHxvHenaH4Lb32dnarxL8FtTnoMEmCmODODc=|Chương 823: Ba Loại Phương Pháp;BI0DeYeyBZWrAo4vVyDeKrCgjXNluy2LZJEHoALRH468Dvfp76/FSiYYwBYibjRCBpkkJ6tEbZoueXtDnMSSdtldAx9ZrqkyEh9Gcbjsz6zSwgf58MGYfEXtI+mOjetxSqAUeMxEq4R+8P6iNUHNdpbvZb85tN9EkOtan5ezNnM=|Chương 824: Hỏi Tội Tiêu Phàm;XlpwjNL1agQWmv1b1g0lN1jC+404v/W7/zwtxAmSHtjkJnh35mF4ME8kZk7AxdWEJgTZn9b+nH3/+prPzjURLzY5HUmodUdhTaP2B/Ug1IT1HWLPdjYDKXbD+eGhHBTqf/f8Ihlg3yc+Djto8Q6SyNPCtqSu3vUvuJsl6SXSmYY=|Chương 825: Thế Cục Chuyển Biến;Zjn4fa+/1+TUkfgMX9hj9ccWnkJexOW3IE7WECM+e534TR3dLn6dZ6QMu33x4n+7vOJuJkCyJmGEVgYFce9IQVNghNfDyqBWq2X+Bx0VUK2Y7Q2roCIJs3uEgSP4CGhZS4Vpyg3yyDtpzdtgblRSndkATaFrHamI5wxWXSwO0VU=|Chương 826: Vai Hề Nhảy Nhót;Rvj7YeoOeeu0eUh0mg3EpksKZSKiayHZE1VRsQF7pYFNgiln6zUs3hIMgFIF4kM8js8zrxVDy3J2TsL2yUh6Pmq04Egtfjk14KEFDhiHgSy2/dWX13mdm+A4eeKdTj3Ea2ER2I3e+m8oaXmBoZbgRtHAjl1uWmSLioCimMev/5E=|Chương 827: Huynh Đệ;R6ZQtVpDbO3jyCqEWkALHN+mkx64rPVnkSrI21us3s++LwIsHQBfRBQyvPupc2uCs+IIphpkzWnYJGvVCAWMkYKqHHcirhjqckRxCJ/tmrIyVq/4n0YcQXc8nFUuD8chJHIDiiN7vPspIBA+vQ/6ZNhi5eIJlPzXHBAG3nBVTn0=|Chương 828: Xảy Ra Chuyện Ngoài Ý Muốn;Z5i3+jWMqtCW8MtYvwcMk0s5JlrH8ySzEWwru9iKjKtW48QrI1rWwDGuIek+Sj2LVxeGm2ma108jlsuFyrp+jpLPRZBrqNlAEK6ik7durLy6RnCzLHjztTVJLAHP62FQCb4aQ5mF8fKM8eolaVCkSkE0EHYGLer/wLtY+wlXZfw=|Chương 829: Không Dám Giết Ngươi;tqgoC8KIlXeGSJS+YshAK9dFxfi92vayRmtU8JqBDDL+uzrH29KrggBB7L9uPcBccMOtBkmnVVAOmKmcGImRfI1xcsEcvQQr1zOGcmk/Z6Q0yXjYyjrxYHfOZBIyGROneXHzTOMkubGYOypMpdph9srSBNYiwx2l9dHCiX51fRg=|Chương 830: Tiêu Phàm Hung Ác;5VuG2FCQ5XWDUgTQbX6P6EtyxCNu4fxIfmLDbDr1riADt4AdirzdhjiO4Xhgjga3EkmQfrlk7hX6IOaiebHTXAeA81zl+iqi2X5MYh0rk4f5veIJM72tstGCI3W/5+DcrL3xWa5u7PTPtFHVHt9rBHhLDAIWOl5Mn3HBICJHW8o=|Chương 831: Vừa Rồi Bắn Lệch;Kq/uvGuXOlqBwZ9xOvPGcofD0bcg5C2ih5pCiR412GWiQHI12o2dXEXtNEPhiwR5b0z/KIsKKNTaLFcYHk62IszFNk34I40U1sIu94ZL1mBfAgsWx9Yhotsqm5Q6cdSIdav/qOJHg55ZPdEMtOVxsEdtghicUoGTJqVoACuUzLo=|Chương 832: Hào Khí Ngất Trời;CCJQFxEoGQjMf9uJZxsOqOe238ZK2rBXLE7WeV7jK3k2xerqScyG0QtRSpvkzOVeNNdV/iPIHFMw1R+4v3EFS7Q9g593LJ52LA6RklxhQZmHriwV408XzbJjDGyAPKkM4JYye/8ahba/O8AfB3ZJPv4iM8xg0YPy9R1b8FZhGxM=|Chương 833: Sức Mạnh Thiên Địa Đáng Sợ;ps/OyGnAKrJQefCQC27BldYm3/d67S4etswpIcxHJ3EtmbCfPXfw5NsBGrqCU0bcgYVTeowwt93r5UbL2Y+u7A2TIZDDSsTOvG5fO5RcvTW2kX6vn5cFNWeMcVy37quypTWtcIUX70yK9NIaKVStr6w8DIW5iQU2RkaANRJ3vN4=|Chương 834: Truy Sát;Fw0KGXcQ77pCl9K2oixn9VaIrbzPADGL56qTTDctEocdSiUvx4DkGOgX07PFv1j/zSMdmMiqdEuomWCU2AAUB6zlZXWzDyvxREyW66+9b+dRBjZyANP88393uVBpHYg9Tf1L9Z0RcDSFR4FYzNIMkHnFq0xPYWH2eK93CNaysIs=|Chương 835: Giết Ngô Thánh Tri;9ZQlhP9j+cw5Mof36dVj5tk4hi46dV0MazEaKYLlQnf1/KDundS8tbMlbgr8XJyYv4dKdP9oCkHM75Mc/alP9eDhR2ynxXv38QKIWZxzb0rkJatC6B1lj5lMDPCkz2c0mie0tWM/Vklk9u6MdoNQupAdGRNvVUehVPvms/ySfaA=|Chương 836: Ngày Khác;RoFwNA5eUQl8RoXZEeCdTxvvWy1X69dkpHfqRqD2U6lMD23QCLMyz+5Nbli91tWrWj7R008NhVPk0NF2t4/sCt4mHnesnPWIOKaDt1xFxsEuIYOJ8ZSbhRulGz1eWv4XDyRAwCYwGgURGS1cwzPgADUqpxCfKoaLjTyBMHqy/Zs=|Chương 837: Xông Phá Huyền Âm Tuyệt Mạch;E0/ez+Qd/XHQ9AGWzXoPkf03E31go4IOE2pN8wL85JTT52hjMSafY/A4z5pLLgmC0liVJ73X+vzjJMK/X+1jzgX12cqDrWUgtKNMhzZ7nmEXlz5ec52jIo3Gsa+OTU6PHlu+fCCbE4klZwpMnrVCxbbwqnzejtGCs/OOlY1el/0=|Chương 838: Tân Huyết Mạch;nIPukwUrYHXpRQkLLUdCYddph+nYiPg3lrmcBiSvYatWAqvHXGM6E+1uZu26BvpE4DO9sYfaQxhNEEp2KGqSK1Wuv/+TmxRpK3k+iQ+OM6AkPWTMkDhX96Ygc/LX8sUYL3ucjXC0KOQjO1soXtEdMxfrFDtXgFyIVflPRRIREZ8=|Chương 839: Ngô Gia Chấn Động;RUXDu7bbw1R0AchH546mlPwT9bm3maYbmTruHFg4oXb9RzqpQ5MH5HmTkTJoYq4LnqSii7uZdj4A41BNtOFDfTTUiSG78Quy1zBiXODrFcRUtDH+wdXN0IuI7YsHkBUg410KW+HJxI23OQu9UupgtA0bmY0D7QJTZMuggQnjiOM=|Chương 840: Tiêu Phàm Cải Biến;wRqM9ks43oFy8ohu0bjBRw8MKBoQSDYd+zVM2vorA7+Ejwqn97ceJUj/c2IbDl7plpzFGkVkFChUuoEHdpyJ56BJ3NdOMpi/UjtIqxMgypfIOQOb7uD4Q6etT+RRa/wNKDJJT5OwnKxQvI0kBOVazIwvfnTFGPp4wIHpV5CvEvs=|Chương 841: Khổ Tu;34GLjcZ3zq+jedbiOjk+wZEOi3a0gexR45WynLC/GrhETbgpbeZLtBCFW7Cr5o8xG79fE0JPd29p79DcolHFmzMbfAtBLVXpyQF261uUsU/Y9C15inyrB6xYc8gRmGpKrhg4p9/tN+d6eMqiSKC0lnUMf3ES58uvG+mhoTi49i0=|Chương 842: Ám Sát;jrWwF9hM1e1pygnWwjF/aRnlCQZsx/uhLsJlWn7FCQAPPKtoLlAB2mPwoxt/A8PM86Ix3w2sDHO0O9bJDXJaBl2T0m7JVEfasE60TCWaXw4fMtdkOA1DUEb34+nzgSTsYaTBmw9FsYBV5f64eh/pItM9e2M38w4sfzB941KyyPw=|Chương 843: Bất Diệt Kim Thân Đại Thành;bZvaW7oqTFm4wCUCvvkvQy1tdJBq2Ucehga5utDjAQPfovzh0gD8tn3ttHDTR1VAFTOr2uEY6lx/6Ll6kdnPSxz58lxP/2IyeM4ShG5wYVxCwU6vwoI2c9cew6KfPam1wQMlkUOJrn0ocY9yUOUtsPgeTHvdM9lZWjNaIoz8kbE=|Chương 844: Rút Kiếm Đến Cửa;6AvBCs3uqBnglxNbLgMAcdV0cDXcvrrzt/z5iDIwdNPczue03J/7eDNABQ2ACUqJCjzdGZgasHbS3n/7KGUiX8RAi6OaUF6nY848H7+y42oErdZ0Jv4xHgQZ+JtEinxHj2iKwoIU/QySZNv2pmRiL40kd6bbWOGvsKViS6JgLTQ=|Chương 845: Nghiền Nát Chiến Đế Hậu Kỳ;uQyNofrQVnzvY1fl65rNXUmb2WjKuszWfmF9gucvKIk7zdnWJnaakFSl3f+qSlQokNmtZ6iwOPxbbAsF6ocjys7gPgczDNd1lsRPtlasS5GRbVs3BiB6gboE3W3nyyVoclVSQTBJwWqmAxbbqbWH11ni+gVEQcCGkQoSAJy36m4=|Chương 846: Ngươi Biết Tư Vị Sống Không Bằng Chết Là Thế Nào Không?;Vaf4qpG2WY4d+9fbkIepMZZ6kuiRNcb/wq7EhIr1QRF81r+uCjqv1bEAbvDfZVrs26AEHdYmphwhCUgnFvOk9X/mxy7xuQcY74V81Z8J8NyMeEQHh/kU5/MeGvQzlxLfuNPBeFOd+xxUFYNBloupjokJfJ4Ste6bfCPeZaWKhv8=|Chương 847: Người Nào Ngăn Ta, Giết;Krd9Tno6k+rEbJLv+DQvvwC08O42IVspLk5FTRMrW1/LTBvmxyxOuOoG2i4uk52s+8/iVPbMNaYZWamKjcAaRD8LU4s/Al32RnqA9tZpY6dW1P5ndVF/68iaKiJX/4/vAyI4i0wDj4QXQ0ePaC8Qod/O6MpDNI0mAF8U0RtS+eM=|Chương 848: Thiên Tài Cuồng Loạn;nWPuMu+AEYKtupxwSEK1bVXj7VZzlf0DTHZuvXzD66lj636x0uPYtKnnBy35M2sUVG5M0g3yXjRkzshhPNSQuCr7nILnghj/jTkyTokh20ROUMy04P7ZRJK68kUxVZW2zxFrR2Ojrm7Os5COadU2cJMvh8lt9fL/zqEzDSopb/4=|Chương 849: Toàn Bộ Phải Chết;X30dOp7aGDCXNF2wi/LPt2cwhxnN/wLfp9tReeiXwoEu2M9doOw6xBte2QaZ1vqWiDg7zdzvuAPF7NKTou+g3tA7mdpR32fBdvrwR/XfwJqzsclxDM7jKfwjxlc2jT3v1qUWb8zHjkmC46Yv1HHhnYElxFRWH2/gsnKbBRBTJ0I=|Chương 850: Thư Mời Đấu Giá Hội;iT6ufvUyU2TzkM0cnUtN+glZomHJ7Qaiq7rICO+f5mhx3CfnrrrCqtFCz4ECuAtV88I5dH2sErExak1T96PC/ZeZdhYih+q8o9/NtkZrmDHUk+8RPLTrKoXO+BReKVoxosPGsG6/HDE0cv5EzzmxduNZFNTAz4AO2X2TJFpG4hA=|Chương 851: Chiến Hồn Điện Phản Ứng;VocbqOdGluyKIUQU6HAZeYKJsu314AGIlQIkjzKntUYtEc7FX9fga59KSAFy9SKzgYB+BuXYqha/g9J1z7R/co0igPiiLnIyNcI4uqAjYGfxFLSwKYzih4hjnRirl7GI92P5knnUQ34bqixSRH52Y1kqjrZcuvBZl9OBK9hIzQM=|Chương 852: Mời Tiêu Phàm;DxW9k7rdPfcyfkvMbaGHmcF0bmInOHjr0V/JmAcdtrHgVLbfJRD4MN7kccmHwSqwhhGE/cOo+amMMheMFF1ccmcu1hbwTsIst1KNWKJSqixgqebP4UOvkvst71ByknVwyvFD6+TgKMwVeqRSgte3mgJWX1IVv51Iyg3Dg03SWxs=|Chương 853: Ta Không Hứng Thú;gB128T5m7LLZCYJRuDFv58Q0dqBg1f0jB5U8js/uqNH1vx/DQ09oF6DHyrNE31WZ4nDfYWM9oOoTg+6j8HZLbUs9c7FMBS50N3qZmvVpgg0PQ30Wx8UxBVSuX9pJdIW0NLjcGjDVzfxvSRpYHdH2sKT6YuJ+5X/bBwclloVmFn8=|Chương 854: Đời Này Không Làm Kẻ Dưới;o6VTR8elSZgoMSF8x3AadWCG319F5iRJ07Wt/TlWdlFFY/UUDViRpvj17/Rt+WeBcB9utIo5LQyyYa5K8PmnYMS9ji6ub7CWK5y7Iv4s3hMQb7hDzNT9xMKeJCR25OZHDNhUhU2V1yYvcnMMtXYOBbBZR1KdPCmrChCxar6jNww=|Chương 855: Diệp Thệ Thủy Đối Sách;b79CzlUuJa2hvzmsSsvEmx7TjlRGkOFAiICm+QUom6YQh6p/UyEJBlioSZe8hNp/otzn3yoKsISL7WNxRxLpN6AGEo305dtWD/BSpq0DKk4YYXVmKCfcJwfeDAEXj/1M/y/CCyI8hcLt2zre8NPDwzCNDQbJ3HMZA7eJpbvxUW0=|Chương 856: Lão Khất Cái Thần Bí;kt1R0kYUt7kjjCwLBpJldFv2PgctRwEhUtbiwVveHlMVEeNU0WY6IsqDUGrOBUFJTc59KJvEFLOjNJP+olzKaQ324bf5pEwbXYpCmZ+1r9iSgRVEQRmfO1zjXcDCJBkxSqp8ofDPwtP7crgRFQXDi0nldi6UBmeiysHUwHtrvQ0=|Chương 857: Viện Trưởng Lục Vũ;CCH0U2uHP7aXxfqte7DAE2DFVf6sFBHOYUVfWvyaoN1tlbXiHgj9hjKSLH41DiBbTjFG0+67wab1z0lDOqufi/VIkqvqYZXVP65dr6rgHg9b8J/lmLGVRjW3cl0t/Bes1pvr/g+MCTMWzxXtxzWoFvHp3kb/rQtDgZRWQyMIdys=|Chương 858: Tỏa Hồn Châu;o+Mbqawcpru2Mtajb+jJhzDsfZRRdINv1igRp03cfYShSIyKYSETIrpNfYcFl0zZnzxCvg1XUM8gq/ih8fyi9fAJALPmGbILQYlBTjTnv0NrqgpSS91pTbpcKUI/BMhRhec0OAB0bUIhAYTsE5VjM1Qzkj0XCvmpQHWWtI4TypQ=|Chương 859: Ngươi Động Thử Xem;q+afnwUYDYTv9Q8ieew1Q48Ky3TmrsuXzvNdGFTmRCqFs9jn4Hj6iMU+Hz3w17HnuMz6Y0v0ZzqV50QAN3rRRDEfpnD6GeancV4AK+0yuhjzZA7K8AA7m/PVvULIGqAU/1kv664C5x1uSQuTEVfYXRR7FQff0+JNFLZ099KlNaM=|Chương 860: Ta Thật Sự Đang Cứu Ngươi;2tcoYKKDD6iHMXx9Y2kljvIkUe+GCwe8t7peOaOg/tkC3hkqWGuoylCug/N107aSNIJAoo66c3/YNNi/Pf01jojoyGWZO7/RyzVpJ4e+VKg06KjVqF9hylzvSYccUo49ND3clINAyxNdHp6DYOVxw5YIHKdKNVnSlOs4tDIBg0c=|Chương 861: Hội Đấu Giá Bắt Đầu;CpKyzqmv/TLKbnN3heY3sDuffHctX+Ar1czv89ncvA2c7mx50mt9zGmBmTCSiKkOgq83+Nm6b2szku1To4oQXxfFIxQlxpilQpLQ01mKQkB1Fv48rY6vtIE+CpcWoTSgittDc5hNlV7Sg2zVmOEgUaUzKZU+U6ifWw8au+Lb20I=|Chương 862: Tin Tức Lăng Phong;e7Fx0YcQrzZ2MihPBekiOUy9MPqnXmDalTtFu5l4y9EJU3gljzRyI5u2dOW8AyOIYG2w3BqrAFyZOeioIxhmBu660GD2FyAb9aUMZ+EZwrdIyAsd1Kg44JbWjGY8PlQSwHe5y14fJ80Ce1W+G8q/zXRWiT7lWe5F7JRKRFBPgC0=|Chương 863: Đấu Giá;ZzcILjq2hSzgVAxo4CTbSTnrSpcomb/odCe53xavOTlfupG5C8HYw7ORMG1b6l97czcSSZiyJJG6LHIcotTwcNp6R/lXN0b69cf3RcMs67ipDFU5hq3fPAUDbr4JZHiJ0yGq56fJZAhSyuG2K6b5Df7X4/JD7aE7NOEye8049fI=|Chương 864: Huyết Mạch Cửu Thải Hồn;yZNQPF1FmNvGQF6gpZ+Iw+8BkfrhRxRwNpHwdys3kHvdBmzyWceMDJ9cNv5lPFgICtcXnAHGdAiGIr07+XwJ9KwAzbEOPVVvMWZPX1R5pfqOjwBvM30i+bOmuXc7V9T/pXufEOc9AOoNxaBPwU66JcAyVpv4fwzWzqSgYs+W0iM=|Chương 865: Kinh Biến;BVih514fRo9ChT1wrlnShryyHUvbrBwGuooeDy+Rh1wjNX5yb7eLVExndlI4sK24pTwaw18qnG4JHizDqjqL+EM+AS/AIv43TbZmDyszIay36jUXvNjsQoxsClbb5fVxWxqszrGvfgrrub6by6Lev018ZWGUkWTJhwE8xUTuxnM=|Chương 866: Ngậm Bồ Hòn;aFA4UL37481l6h6WSojHHq/R8FI9p3cnzcjALSuXWcfTcnj8rrmcig39AFCOKmRljtqO574hp1oWT8tNQpcdilAWpdHYcv7c3QqD5pgxTt/w2/5njF6E9AQDRymT5ZhAB76RDZj12Y1chifelaqT4tH6TrsSamNzlMYWPYE4060=|Chương 867: Tô Mạch Hàn Không May;raubDYRiy+Y2a8BkV7WS4edklMdjO/qPKIJw+JEqlDMuHMoMc6FUO0vQ9CK+eplnRimiaEPkQpf2v2KkYBEB67kjlf9oeLcjc53C/dXCNB54/RdgJg5iJbfWcYScAiL9l7rQ3OpsUQ27vqgDsWJzXXRxav4sBHzAGsd9T03LPOI=|Chương 868: Kiếm Trong Kiếm;LcEE1ASUnAD/s4SNXxq/gvQk6oU1aprqqWuipA3xIXwFYBsaVGWdtOY3u6/LH2LoywucCfNwV19CnjvUVMEKsemM3xkrXDw0npQ5ext0q69Jy5LEIPke5HsZe6a3Obc2gk2q6gsm4LRzsMMoyjHndwhdmZGH0FcmniB7lO076Hs=|Chương 869: Cửu Phẩm Đãng Thiên Kiếm;nKbAZKQEHUYZDmYmmsHaol/JBbjgC79jnMbS33qd+WEdrNrC4h/PkPf+/QEcVCvSefM21epZ8W3bqslArw81rWNYOdV/0M6W+TrCEdQNecSY1Bo3L/A59XypiPTA0QpEYOdo05IiI6PmB6ux8plaUp3bSNHOfrOUexHB96enha4=|Chương 870: Nếu Như Đây Là Hồn Điêu Thú;JSKgS3/HDBTl7yieeiqQjMCp47NV0eVDv+8aqhY4xKHTa5lKlafP/DrQ/BUREe+bezPQbnUYK/TyTOjLTHxu9ezzMP9rYgFIwSGs8caaazCFI4X0iappHEyDiJPGGMU0qhWlWqGeWx8ecS/iKvhve36nTMPRBQsjuTOq6a3n2xM=|Chương 871: Thế Giới Này Thật Đúng Là Nhỏ;w/XchF6YGgMLGPVHHDSUb0vkx/O1FbleyeLHoxX5I6+n1mN1jr8Z+ogX5CJklZ1ARhRZ2IVxJi8ArXT12S9YgzeS8LwWttqxH0sq4NBliSufRdazhw0G2ezukiK85XgBSIoE0Q7GgiFOG9CXL9l8w/njnPX1dBBqugm4TFdephc=|Chương 872: Ngươi Mua Được Không?;33bxsdQH50Lmu8uixZ5lc9wbRZGRJh9LAnIjUQzNBvUKGakN/pAzdRZaRtQ7hkNSKHrWM75E3mspfp26ey1Y00+6IPTmuIgXiVob8eoLwkBQQni0nz9q43lPg/o/fJAHe8gQ1+sbMl2yvlxaeJnNFAnqCgIIRBqUKE59FKXW4qY=|Chương 873: Bát Phẩm Luyện Dược Sư Chấn Kinh;s23IVmez03MteWvVMHTnYDqUJtzgwMzl5ocK0iej59q0NigyCml/ahoqytIxqvspfPmdfSHr8UF4YfMP2NkKWn+Dx8jusat1RMWhDp+52fHDL7RDs8UmgHDhJNzcoIECvdkAiGWQw6rcRKhZ4NXtU4zwjjrmgvC12RDhsEOThSI=|Chương 874: Ngươi Bị Ngu Sao?;ls+3a/YRyWf2m0a4MUjQeCIq4/IuamMYdk1n1AiDNeJgPr7jKnP+b+aDTfAIWVpLaUnYxgBAJ8hFXBKVXLb6bt45DctmV+QKVS2M4zTjK5+stqlvy8ORBBcZ/0JDv5WTxfRD91wB2vQ7Q4fC8JaSBJ+qisnr4VdgRlk56I8z+lY=|Chương 875: Lại Xảy Ra Xung Đột;oqdREqsGC5MGgqHAvzJF1eaoWgJdcodg98/WBf+DK05V2NFqtYp8y+6FCv5WcoN5dWi0cE8SLXtZrasUtMhbrzirzDJ4mbh9B5v5Z9LUJYM5qNqi2R/D3VoDs0+uayhsUX0Z5W5KYRJBBSQ9b/cMfp+BWdX6ipZR+9rht1Lsu5Q=|Chương 876: Năng Lực Đáng Sợ Của Tỏa Hồn Châu (1);Ao2NktIXngtAr4HTcVmw6fiXmM5g8QEIHg+iqXqsjtlQeM7jU/avY+WlirxlRnuNtQgoEZCegjhK275+dPxEtphm87cZ/yVY1QAQQ1oIoy85DG6AE5pD0FWusReT/clgl0ig9R5TZmkP6YtKywPy8t5+ZzE+fbIWhSiA+XNQ3N4=|Chương 877: Năng Lực Đáng Sợ Của Tỏa Hồn Châu (2);HWVuY6vw4FQI4pdZ7PLdQe9VIjv0VPJvFxTynr07zxdyrDye+3sc12IBCnQsbxmJhI92DalWdpFV/+vBJiRHc8kn3p4uDV1W+aTCcU0kzNg1hinrp2C7q2I/hj/RIJS/DOkHlAPqK6XjkQjAjftP+KIgtcCgor3C9X0VFZBGkG4=|Chương 878: Ngực To Không Não;VgckwREDqQ7bPvr3WHRRjvZ/X+Q6Xxv4Lym2v/yv7K9U3WMOec+yXwNa10Uk2c8cIKPuGqOa1RYLd/wuheHE6X3sqHfvLjwPOGLf0etGCFou2fdnKvzbyQGbBHCwqz1FXsfWZUEpzkPIbjPquEZu8SDMfayQAnJkfcSmfnCMImw=|Chương 879: Ngươi Mới Tiện;ZEkQY0xbqmrQqI+ru3Vp66HhFIs8Ghylo2Wdr4G6ekW0RGRy9tCOCREE2jRPG6YqXqiPkT9YSpWAYkKz2pv/XdzlfU9EDxWxgx6Q5juXidfmuLb9YiO4uIb9a0mNiL3tmyT7rhhsgNBYq8pjkiDzA8AClqVY1D++L7PKJfCDI4c=|Chương 880: Tô Mạch Hàn Đột Phá;jVBNRInDx1P1Dr/2JCCkyKfDH6nfQxCAm4CgaKn3ij50diQdudRddEeYL41vD8joRFrzRaR/ttwe+t5+osXfadZ3oBz2n+/L131aaZLjOboOMg5a5NA7LwUV1Q71TetDPbiwPqM9Ls6Cmy2F1fWLtrdpI3jMPDsHCAqvFT9So1A=|Chương 881: Lẽ Nào Người Tưởng Ta Đang Đùa Sao;0dtNvHBd/KJNppeJF9OGZ+ZOcpo3xkIUSEaBXzqnylQBv2snde5kPFm3zlKjDTb9cw/QekldGsIf9tVOv2jeZ8khNdwF2BPwnNR/xhbeiP/EUYH+pJMi2UyMhFA7uC/07W2mZ+ZUnqsceKUbfFJnHSB/qmZxuCimzbU0Rmk4+30=|Chương 882: Một Đám Gà Đất Chó Sành;eXI/veOi0YWQ13D/HweIjl80IM5h5W4GaKmmd6TWxPEr9Ny15CglbT0efFhkRH1j6YE2vjjFP1i7+g/y+oCc38nKPl4hPE1sVqHDTGZYWvRb7dYddK58m6Wf7qmxWH2r11+UUE9DXt8sNsAE1l0H0cR65oNP9wDOxNeHgebgs/s=|Chương 883: Nể Mặt Huynh Đệ Ta;m2bolvftJqmluSuIa5EcwSEdULmRc0H/vjA46FHpRb7eAy1x0elLoD/g3mSXrzEWjv47WjfQfAMCwoYk7f25tRu4RhMj61IZ31augsQZ3Knqk+r7LklbyW3rcxJzpb5ci7uit5/2ZK0eeZHsZHDSXi7vtEF6SohY9sH0wbqNR2w=|Chương 884: Nhị Trọng Bất Hủ Ý Chí;Hpk/4GlWC3XwYyOkwszMCkwo+e+jakte6wgSHZXc8UOt7FdYGnf50+87i5JdrekIFV60Zl9FgfOmHRuPaPhXGYX1GCraSrZmKdxR4vDNA4Zr1FTfY66wLg4GjLjV7rgVSgQWV7opvYZ/R6CqJJe/aF+JSprqdgganzu/BcQ6ePM=|Chương 885: Công Tử;Z032JIT3EAFSDOIjtLzQPxImezvkSI7sCDxankwO/hly2Z7Fq+HwrWPe+5GDay+FER2pnqiefTOr7Phede+mbTb9LYcpJ6ZHDxBQPemJXFMQ+cb3pb56SWszSVRpbQsoarcHydLYb5ytEIC4P206gLkjXMmgH7a+KeQGUUvkd+w=|Chương 886: Lăng Gia Cũng Giết Không Tha;+Rarb+XZ/Ry4lBN6ifPjJrEGnOi1i8NG/BgjmgmOi+2RUX2uWrxLfVTFavomx+boEU1esDosjwYbm3R4PSpWL2NZ1m876fr7xTiGlcuJtS44m3q56g4MygOd7hcmFRwDkQR6hYMIyjPs/UgtpIMdvme36ncRUCqgc/5xOafS03c=|Chương 887: Bất Hủ Kiếm Giới;Z/qpJ3Z+DrN+GsIJPsFrYA+JcXY62meiLgaA9XYwgADhVqzY6kUVlBSHsaBIbIu8U3CDmVfCy4duhLHYagvOTj5PzmqDaSy3jt74W5xc/4SKKm31Po3tnx8Fkatx6lCi32cMjdfRFnDbTNi/xozB0Nj/ZKi8a61CuBes17qY0Fw=|Chương 888: Giết Lăng Băng Diệp;6hOC/sTCUnM43xeCuaMlai/zq2/p2fxVcVkiQMnbdHUxhzd6B9vdbWxRtSwLwdGr+zyb0Xf8YlWf3GSxRGuKYOjtK4ud4nUnas3/rBMSeFf/9w6pNNc+mKsP3voRMPrEnCxR2/wnosT/rOWeDClUG55CM5eQlTIgv5fN/6KZLTo=|Chương 889: Sát Khí Trùng Thiên;wZIO/uqj6FMrDFcwe3v85uQGjQoeRL1kiZIr2A9SKgO4+vIn/hecWUhfR/LXG45xMiAg4i2Kam3ZuaE1AL5PbUFnUlDgym41WNVCRbiTr9YB0Wg4a9x+gsIK6rP8KQHl4pOLAwwl/A0Q93IoEqUakJxtATxICUWc2XazPuviJ1Q=|Chương 890: Gia Chủ Lăng Gia Lăng Thừa Đạo;HyCNwGUdxL99TP9xUOT1l5a2I/GycH8hc+N2yiEDbvZT5n53+5raVN+4MazEd9OzkhPP3Y0was9kt7iUqi7LsSdCvcGnWZjkmUMeQoXl3HoM2gggBOBJZB5WggFGv3DD85xLNerFt54WPY78SI24rNBGybGm4B0TQxghFyIV84g=|Chương 891: Tới Giết Ta Đi;f6/XtlICler8hcQsTJqb6MT/wiTvvWDBzw2V3rkkJOjK5qhKHbQdZLmnCR5BR+XSM5YsDdtnm5DqooTjxf+U3MitlUavOT1RmzgNmPdNdIdE8tsqlIg6pNIwLsBgmKI/7u88tfYRfaNH69uN5OYdpUhinKRt03hpZt0uavAMKnU=|Chương 892: Cửu U Ma Hổ;xCNBtDlDkZe3HiZtI7B2MQHKucsM0ik8l/ebZRrPJxYTV9XgKyCw+5Rw92Ui/gCJ8RkKGs+WDDXi2D0YXiZALRd9TPa3FdWdnv/YzHuyMNXrUqEFyvpirUMWDEc/YN1NyfROFOr691xhFWMdqnNs2Nei+oYN6JzUICTEyy9kCNc=|Chương 893: Bức Người Thì Làm Sao;Qo7BwzPEB4HCVJvenFyIDKqJ8i9KYR7E8A11C62LuCkuEWmjiqzc21ABVMgB+rOO7YmqwrdTimTxIBAhZHSoLd8/VFIkQUBrbnC9FUgrXlt6QJ7paAOx3ozztfybFAPr0lQPTlAhV+np1VYhoHaq7MYzbx6Rk5RwEo9c4zJsmo0=|Chương 894: Kết Thúc Chóng Vánh;YA6F6iyApV5bMgE3xlkZoOYIgZKhh5A29M50+UpnAzAaGAz2uUetJG2zua0zd0HES9oYedlFmVUeFDmEbYQ46YaGIFBOjzdi9VeGFwbaUlVyKrTrOL9ZbS07Doq9QtuS/TKheU5bat0fX24z7jzMZFe7molvhH/s26+tJsaJ2Y0=|Chương 895: Mắt Ngươi Mù Sao;pdzC5gsLJiFrSbY4dUywPhE9vZEW+aw5h3FOcGlx4ZYmddTtglVOEolwGh1MI6p7Mfe1GAtE+OxongmBs7Hqdx3vYiLyNwLsw10uuu+qCwkA/98EBUTdZsV975artAoUWXQKXIEp5ksJyDYA5eOX5OdClYti6ZGJ2y8Yq3p+ESw=|Chương 896: Tạm Thời Kết Thúc;AGB3OdHhfgAvYS7zmgsCqDsZ/tIf15k2/gIQ7SeQVc7GDsjfdrdM8qUha/1Xepzav+8DT4Z2NHTo62HRYWp68nn/vzKRIgdYDvenWG7qoP9vveP3ZMwxn4ufhP6asriLby9S93xIYrPyCUNUgNSVYjEQskn95m7SFzmG6G9g/Vo=|Chương 897: Tin Tức Động Trời;uceBPQXeB9JFPVq+pa64ELi13RGigX/VK+hvYdgZd2Fs57CMTbxKyAfwNSzolbLIhmpNw3KRuA2qhbqgCjcj2sMB30lEdVhKUjbcZFIF/c5kOj9rSZ+0eYgc3cNhnvEznqncFkLWhpdOHUawb/HJSxpRBSxA6bH1joOCwllUZvg=|Chương 898: Đột Phá Chiến Đế Trung Kỳ;vVbSBrKqUuw5i2xIbEHvA14s892jAaiahe7dArEYLsZG0hlHGHUfgvilX74WpDT/xUujaFRCxDvaN6MC2g2WAJs802e/rbLNAUywySu0sty5KhEviZFDmeP8PL3qsRcyrDoL3QJ/FtC2onbLTG9874VKxKGIEzugQCJ20uXImiE=|Chương 899: Tỏa Hồn Châu Kinh Biến;kTpw8rmJVqdePrsqbw+tYZ5wazH9ruAvBrVEIY+yt3KXlJP+pV/Q6BSJdIVeJwjw7+458yxnOPdm7ir3fb/Yg5VtCQ+aeKbU7SRlfqGWQKbZksNEyswAXIzBOmyNbATKl1LGRWSsqcJKPRkh+afX2sQHGilhPSTNZOuiC13dmGE=|Chương 900: Tuyệt Thế Thiên Tài Nhân Tạo;w/CsG5L/MPtJEhB9+JFneqIVVfdESghEWtu2d3EiN26qBtJJNOofuBHlLvhYSk003HTgViNF++ZPmnLcwATI6Wh7P1SEg7o5X3SBIM4vex6CRSX4/rFoENWOGz9NPr/ptbqaIyMpaDzgXH7XEou30TeCUudLb+2v2eLzoAly6iQ=|Chương 901: An Bài;tg2wOBUIoDK6ZrjDZxrAb8ZQFbcwrd+eWQD6yL7x1L9LDVp5e14GMs6GYT67df3tVPVsZVoeZUgF7W2A9KZCB2t+j4bIBnNW9PdVVNDeX1iH0TNSoEzdAHiv6kBhe7k6XencIJd+7ohisbKD3s7cPIlQzmnLpXeo9Kf3vy5fbCg=|Chương 902: Phong Vân Tế Hội;gemy/NuLudg1weqn/6svnK97DhS4XDaO4rDyuvm+QH9+OZD04vvY2I7LZtq7pr9o7rkerSSQVcSHaGOmMZevqyuM+QxHb4rlVk4ZjQ+jhD7oJN3axCzt8h7KUXjC7/9+zXMHrYTu3nMHGSML1Gqr/mW/s1hNEByrNdKR4LK/iTQ=|Chương 903: Nam Vực Đại Bỉ Bắt Đầu;WhYRxQ9uJuG9IsMFcyZL99za6bkhCV87ZzcgJ5gTppWpgczg4WsYKV6at3xfCKCC6ehTGx1I18IDoGYs4EBSpV0Mp6MuTi3S+EEsJxf84IHfcmcsC4i/puVGVIvJ3R/STdKVXphlvZD2zy/PIG7bLs0ecu+HLg09kpQEHlQ/wA8=|Chương 904: Gặp Lại Sở Phiền;McyCrAwXBfH53ckK++IYWhLMw3E33VVHqvckmbMKWJHc/FNMS7ZrKuFYBaMIS3Uc3BA53qg6mUPsUx9cXFkSzCKuF9KgR01lGM2AdUOixxAuAIi84uJunTAPMoTg14nuuyIMg/HvNXTJNeRDY6yFwHL5OIOn6K+02b/YxYlVln0=|Chương 905: Vòng Thứ Nhất Bắt Đầu;2TCn6kAs+qa5hxkrKhiaEFgbsxuAExDzjPbtle/TqFnllLGdnW/LHkAcKGiOuDC72MKDkPsjO88SXXOBF26BLRQt2MoycIywQRt10ghJr0XDSOyInLixFJv9U6RUwAHz0T9dbaYHb/EXVbHB8Nd0C5tiv6MkuGOaJXo1aa3ilhw=|Chương 906: Thiên Hỏa Kỳ Lân;jo//ks2v/iO+iA/7k3GheMExNl3VWSI22+VFpyzkfZ6jCgus6xwQT8unIP8DvdpV9B3v93MJ9QLnl98M4XWe9fqH3IYVWT03XYS97alMGml5bnqnqmBubUfEb91XkdHmphgni0ZXcBHhpfa5ttVSF9I4UKhxwuFXfE408dDet00=|Chương 907: Giết Lăng Thiên;2/pzt3gfWy2JlJCABrzCfXTYom34J7kmX0uf7NWU8eVn7PZ/t/k644ZmL0Rh/qJZ0ZavW/h7Ex5HZDnxGDcTATBWmN0x0dyreQZsoD78EgPqGTixALaL43AheSak8nGrcEyzUdQGyDDRU7PF/NQU3eer6eWpHt+wgq5WSA2A2JU=|Chương 908: Một Kích Kinh Hồn;/htI9dOrSIu79OZfx1n4KmS6k5oDdHf3zN41UcgJxEwgDl7k/L9aYJT+nOUx7Xa4yhclVo8t87D9ts4JnuVVf0zZMT+Y3WzSgWxEQdcRRH/vcN1777oG9I1Nm604aN/deBTB4/JxBg9zm2nCpWmOb303SgYZNo3/+Sr3vxU2v6A=|Chương 909: Khống Chế Tư Tưởng;XVk04H699U6NbFJv8gsfvyXuQVH2irQjrNN+Obzl2J+c0qLiRgNvgrVJx8B2IY7lzoby9gl2qEBteqPngW+h4kAjsqAO0Ya994qHrf/STvnpthyw29df/dtErIV/nPuiBNoUiYqr8Z/PaXV4dA4xceoiZU7UQVzPijRIyfxFv3s=|Chương 910: Sát Thủ Ám Dực;UOh6fKGEKEG1kASM6oeDGZQ1NMaHoj4+jw9KvNe16nQaJeMPvf+HwhU9sEXh6LePU8wikaVLPYhYXPua6xXmNf14rVY3+3MW/JGvJoKIR1Bz2nERc5jXTYbzVMaHVhgeIeAgeq1RoW/RvGkGFN4MytUIcOR7N30nvzaBjS/aCbY=|Chương 911: Giết Từng Người;MQtxPZo44ukeeqbUyOf+XbFJNCKmTXZYcMgTa1Ams6ncNvp0mAB0xVhS3trGH0L54scNQ9WqX9ow1zpptZ/FLYXuug0hUqOiAUcB7AU2XC+3hqG5bh3t9aMD6DcSIOzz6vTuVBuUftkh8mFeQtNvT7GYWvWub5eGFFLaQQ2xJZA=|Chương 912: Đưa Chiến Hồn Cho Ta;ormBDQfLxjTjC3RlFhXteSks+BC1NsS/++pHw7U76gPcD31jAGaEFfRkq56EtY+eHyj3/bP4HTXi6IgQwbBlCQCYHVissGRA4BJ3+Gp7982IPTMaL7CSlI63LauboqoYbwJJQnOFvF7oyURNBolTn4r7/GM5Xr2D/2kH+OgQPbA=|Chương 913: U Linh Chiến Hồn Đột Phá;7IKaPK0MmZWybbkv6+pU3SaBrfvXDQfnJ2C9qWZmxsKZg6qdEU2m3NTswwolYVX9/RQ9c/MUeOuVgMMJ3LohnnuyHT6VzBZY5C1P6CXKLFBZei1VFxiVx+UUSeHJUgk/9bLCp4fwV2E09VGEacWYmxcADhglCEa/FHa7TakrjKk=|Chương 914: U Linh Chiến Hồn Phản Hồi;QzBz//fosPnRDOa7k5jsN/lSB1IbrFCqk2Dx2Jpb5Nj5CEbjermNNqZDx+ipzkGJeQpT3uXXsa9yNn4UECmwh4ch7UEYs1e5tok8mv3vl3+8IxVSkfaymZJO7yUt1Q2W3qkdlQdGtuCke3J0u6X5eDbzr+yOK1YuHrFPnftnap4=|Chương 915: Thiên Thần Phong Chấn Động;JWoQq8c/miGNqdqwIpXgNstbqrho3dG9z2FGlnogDwOkm+ARMeh4SooI6+TjeEvk5C/CTxBrXrzBdSl/PxbbW7v8DbtGbkx14tO7lhy1D11UfHa5onHy64ftomO6bxjMmouYR6xLFdvizlAYapCiA1FLc7RVkfOKr51JOE0DaR4=|Chương 916: Cha, Lăng Thiên Phế Ta;zXq9A/BtYDtiVsl6u+1fZjstXERcZE33vu4f3qFB/xSM7l/42tMl0W09K4POMmq56Sbr7uUsrzH3QPXkeqFnDIHkwBjihHv5fMYR72Agn1nim96wZ17iT8PVxd39SUst6CSGZHqfFLvzyhyQ38888dV66FCaJmjGvlADbgnZu6M=|Chương 917: Đánh Lên;hahVxhxI4bxPgoFaiUK6qYvwS3BbkBEEcCUokkbkZLsOt6ZMkryZm88Li9AtOaK8CPy5oGN4dJUDdPvhlTadbWcqXTxmqZ5H+b/j9ieVwsy1zFGuJPenW+nhWj3qROcyDfM0mpuhAwHEft3lyKGvZ6u61hiyIzCmxUbLl+4+dAw=|Chương 918: Sợ Ngươi Không Chịu Nổi;LAie9y5O5QSy8hFkZDwWs1qx7j9afgC0zALI9L7JbpMo9ySYiq6++tDDVgXt42PZvR5Z0dDYZYUE4ylsz4BuqG2HRb++4kWQHkBKtrTCgr71Dyn8TTyFr88rPLx46KVChHuSzSvO+L9wGixYGIAFApIsGKFYvNFO6K4xMrYl6pY=|Chương 919: Nghe Không Hiểu Tiếng Người Sao;w/n1T8ZigHnAQZKu1rz3uSdxvXff/gCpAH0xzuljibm+6hAtu2tvVASxSrUJ3rtzEiKA+5t8TIUIwo5DL5aPA5BJRnJDrpO3IXeekPER2GccNc9XiMfxIM5D83OVoKdqW6qPJQIf2IVzMOOn2obG5LOTzvilPSdB021N5UcxS2c=|Chương 920: Tay Không Tiếp Kiếm;YHwWjxKeAgtj6DaN0RqMsafFLOoHkCUbvp/wD8QCsJF5+kvfvEcrQXtb7cNJKjYfWT+lOoA+UUntDIXwXoR/kI0uFZE1UCG3yojGVGkC8rNozIilhfOMOAP7kcxT0+yS6Egm9UEYNFba8xLFmWjGU2aa8UWWxZjbvubYUS2LfvQ=|Chương 921: Năng Lực Quỷ Dị Của Công Tôn Dạ;FA8y1o/sXbtNDtPAxLlKT70wHZH9kH5pv9pXPd3enfcopI3pEiA+M2GfoyXXQY/D31X2oH29c+rknAOzzess4n/ixZZ1mtysksu8flAN3Q6fUb7nDYg21hPVeZn47OBMIQx5zD8DIqrmCe5aSla1dMpgbAilBYO5Y0ciQMQPnWQ=|Chương 922: Thiên Âm Thánh Tiêu;sK64cle77Njfa0UQ5VCms+/vXlxdr+giJXQ+F+lXymyomf/mq+GqroezwF7NT+/gXOfNBIiLVuZObiKZg9dbS8OinU+FhIa1xJd9xN1b7W16KtKEPVrEeVCRtWrLlJSfkLSr2L7trflYdwYiko0JrH5QzymKkW9gRc7zf5JvMxo=|Chương 923: Ngươi Phải Cảm Tạ Huynh Đệ Ta Còn Sống;Eu3i4JdmKH6uNlajH0LxZpBZslVA7MEN9nSBkJhM0Y8H7cdjKaVo3o944mGR0KmqAv1VdVHeTPbU/uisny6aDonlh/DZKw+sHLp8qrr3UOi9sA8PDP4Z99Yl0Xm5nHik9kvd+QEDKcSXkjgmzSyo5/SzSSsPxDCreViCBrpeJ+U=|Chương 924: Hồn Tộc Hậu Duệ Sở Phiền;3H+1URi5GE/RhnxwhhXYzl8r8YgU/fJ97nOQJV59QgX6/95LC/XYmP1UpGxoNLmGpbsgalXH+l8XrYc4ji6nSCtQx6XnF7NHvcHg1Y2yCU4eMwmNXRl3Np2prZeBBRcCcXJWYPRSPYvW48mTb6rdZB5aTHtjwUc6R1NjTTKaRYs=|Chương 925: Sở Phiền Cố Sự;Ok8B13uaanvPFJnb791q1KJNBmiIH3FW2jlNHHnYDtFjfGQZqo+jQOq3L0gRJP8g5p5M5B3+UOSD+oOmQFGb5tELN0gwKd/lChR/0WZZ3T3cB0ImBQGU/MbZsr9XRwOicGS5e3kI5g6a6jrmAaYZmm+5f+2G5I2jdgEmkGL1Jiw=|Chương 926: Thiên Sinh Thần Tộc;vtHAWElmACfVlNMTvw6R1ae5Nv54HNLpvcg94/nT8IaIzxg/147JtbrjZnkYdcGktUPsT0R56EIxdiBrXWjZ8gC9qXS6c5L8B006Ikql2CoKG/5X1KErV0BvWCQmTLW52y4bCN8bOun4F7b61W7i5Fz0omVsO8G3bDLa7MjWUnM=|Chương 927: Tử Tinh Lôi Thú;zfaoeRyRjPENmwSDl35/4KWvDBN9OEaEaYoffDHbXmDlSNiK0cidGW8tUD++FQEJ41/fhpwJ07s4+Flik8XQkw3SYUT5UE0wRpjeKSHWAU7L+QCvb8Nnr52bsiS3vOQOvVZyXBHZo2PtlgrH+dc5Ms4DIb/qAH/sQCX+8AiE978=|Chương 928: Chiến Huyết Sôi Trào;+4ZBusWpgn/jJHmuyqZVHXjASjQ9gIDC/P1bXru22Gzp9R98E/FI8LB8pHS6KwfaYW2tgSBRqXNNIv8TwwrPGIN99KTsOo3Q1U3AgqKb6nh0HWc13BJX6EFxaXfNRDZmgjqPf3nu6z2RtfT0dFxqXLqXBBCn3DC2S5QKEJpsMDA=|Chương 929: Thi Đấu Vòng Thứ 2;7wQtFsHRQ/ZqXNiYgPkGbpumEPvH0wO3CkLrU+pONmFlcgVYiNVj1D85CXZfwvVuXbfWJs82h6WBOTkqgA4OY2azyCAsUOyxWbGIJ5fcfAnGKGqKsvmHeZl7gA3Uguxkzig2DLTRXNMaHYmuntTToi5lw/4VVYa5sWt00CDHXf0=|Chương 930: Cửu Phẩm Thôn Thiên Loa;oVE7BFe7BbHGXWQz3zZ39yTLz4rqAO9oPkp3eYWEoPI6oBwLSUuVi4Zv6CfXE4cuRkMYqxrE7qwcw2q4WUBkTfaegNzl/dpajCfBEACVZcZk00kNoZSdrLxsrYV2PEH90c9Tr8AeEsqjvXXujCmuZHuDdVZG7BOsezRrGdd++vE=|Chương 931: Huyết Mạch Chi Lực Kỳ Lạ;apjf8AtirT0CsoyRalvkF8yIBAqH9ZyHEgsCDjUK2uSeTWujeaOyYq5gJ1WXxvgEdDFGkRyZGu9g7tosvWd2r7HEoSfgGOWb/VzPq/eeXF4ZOIxFZyjRzw0yYoi+xPwegWnqixYYFGZwd/8RaClzF/osRP62cIIewb1SXJ+eosI=|Chương 932: Hồn Binh Cũng Không Tự Trọng;dP6iEfT0KDRfgKAKFY9B1qPLWitnJPssD86OWEuIEvpaah0Uec+SpA4Vs7sz+SWqpbnBTO7ZzHl9nm4ddSwP8QdAZ/B3kOVXqH5z6yqhsBoS5taBaVl8qTQ7DbMJlYitef17RGR23I7W0D1NxN3qKS8rzRFDRdwRpKTEAig3pH0=|Chương 933: Rơi Vào U Minh Thâm Giản;we2nRazCLmg0t7d+HPSNLexzXfAUibP/Kh7L3JjDM8o5YP47wE4Qb0P8f11WpJOmVxl3pIIlplEmh4ewZz31C84WZZJNaAUsqWhUSqtRt9Iph+LAyCTQw+dkV16dlMPobcv1U+zlxC18JULxYgtZqEAL/VuXexgBRf4MUpu7gls=|Chương 934: Vô Tận Cốt Hải;M2wlXyBeEkF4TI+50F8GZZQoFlzTHJa94sLKewlNLNSI+lGLiaRMVeg+pOQOjPE0U4OBOo1uVLpTZUOKaFB82VU3Q8bC9fSXzrWOewtcbw8Mg9oywy1QyCocK4PnZ4gb/RXnjEZQ7zyoovFrh6igNTuCEj1mSThc1sQC9IAkl7Q=|Chương 935: Biến Thành Tu La;HQcI01Gy/zkqiVNR1z2kFm+3Dnzjv2wqQY6rvqugglCsBqBeld+U9iBx/G48tF1Gf6lDdY9bw5XfWTDtkEGbfxfpqlHVqA7he9U+kyGQlPY3Y1VvqUGLR5SVJhHxP4xiMiNXGgT2wZVFF+UiKVs9lYdKm1KSauBly+8Otf+wK1I=|Chương 936: Lâm Vào Tuyệt Cảnh;39CmTsGUPxZnvjMXYvE7XHrE+r3Qq1eW2O5zid+MHUEYsn2DJK15BOX29csIkUWM1KxtUo1SK/Tc/c0k3Q9oy/yCgjrRW6D+Xyu4I1wzZpXvQJB2CMGtSYBxjQSD5NZprST/3J36XENAoNAO6LcpZrzJUbFEUc6t+I1BN6S7pRw=|Chương 937: Cửa Vào Một Thế Giới Khác;9kKeXjLEg7dE8Qv227lclogtZ8mH+e5lDAxbHczC0LZ9Ou3Ujcr7KHw8ht3AF6CQId+yJmQddqKVTxbmj7B19tg3kObq3Wwj5S8znWMOKw3jf3KH10quKGVUGcLEyB2t9eFDfNeU+5TfEP7Yn4eFRHiYz4OmJ83r1rFLSHE28zU=|Chương 938: Nơi Truyền Thừa Chiến Tộc;XZdi2vGF5iiY8HeCb4V1z0jWABg1W1uC9jViAT41pV9tsBk9UX4O2QMVGONUBomZyttxR8bp3ySAddai9r9sTh6dFuYk5t5+nqv68ZD39/XvHcqTq/agF9TtpvzyZhQiCfLNKdSJtPok2H2zqdK2YDil5JozktfrIqeHgc9/f/Y=|Chương 939: U Minh Thần Hoa;SJwilYqvWSS0W6VBBXqIU1XHjUcUyXaUCDOkwPt9TLhQhsamI5lUbSQyTClRk8r9LNC2jvvbRa/756kI68ZSlyfjEo05cVilIsquwUO8L21VHraB0ipg3fOjRJZpPCjChGMHWaDnwIoXdKJoDd4QnFhnWK9dYqHXJUOFvhrNwZ4=|Chương 940: Trì Thu Tuyết;zJE64Cg0MKHsaZn6gYmj/YvJd6AVc2xNxEriAXHpo6JmsIrfELVNkRStQSNqAF4E06qvmUqHpLdePBKriGg/g1fx51+bEABZCF2vsjttIGaGJbK7EJ/Wut8gf9jg2DnNCDb4fiQAMiNuEl8eiMMNjXrOT611LSx6Zt0gOLVU7a0=|Chương 941: Kiếm Đạo, Ta Là Vương;/UWK3ZgBuDSwVLSOcyEt4YgHLwI5FRUs0LUsyFdJAUGyhHwOXMDF703AFyzBh5XQ8bXKDQnQABofDjE1kiN1bncKGTdTLIwSRkHoUIMy5LCArbK8m5gUL8aC0CFmmcsssS8Huq0l/t+Inyv/gHEXG6pqJfjOMG6vx/y424LvC4w=|Chương 942: Đột Phá Truyền Kỳ Hồn Điêu Sư;nJeZFkp5iWKH7YeZa/hcIuafCd2UNVMgUDQ9aSzZMKr09kGHUaq7clXcjK+TeKMsbhxeQ/p8qmpe0JNEgU35DYXLXWphui+Ri+mf04qQphhkoOgwf3U4O/PU5X7sZhGMwQ9c2wXZg2yTffQ034ejc1Jb1jR8a7Lt3U7FpjjNDuM=|Chương 943: Thời Khắc Cuối Cùng;daVSTBLL5rHClbvZYsXUe9tQLh5S39ENqxJ6WEFQHPSXXmBc6b2sOd1EwVzblva8llBgJMMNHDFUiiMFpYaH9sY/Xg/+02NeAsbR2u1gVuFDOegEvFHdKLFphX+ULuY8UaQZEFRCOXx9NwsjmThlyxQ7fDskuJk8Bh82iqtkbHc=|Chương 944: Tiến Vào Vòng Thứ Ba;uyJlzgQ+sp3koLBWPsTeu70COMU7SjP4C3WqrD7lI0JJZiNS2deifMYZt8vIUTecsofUpPjJ2QymnpFPFzoaLUQn4V6uyXblCfkiq8qqLXfqnsCcpV9JA06wpz/7QkDf7nBao5JjpfCAGtzcbHdMR2c1YwdoPB6SJSR0OMoZw48=|Chương 945: Lấy Số;ljfI9COP8vlqLeLvnANeaR2EmJJo8WFGHV6gRQVZF5+e0zcu9lWDHeiUCa1o3sIhJOL3YbfhKV1COeFgU24FNzNJj0frrKSbXeg6bbCUQSb+Bv7Zm+e1iAbOLjjHd1WiqqZXAPiSoE6Ocb79EYybVnC/GYdBDrQvePAjdjC6taQ=|Chương 946: Nói Đùa Mà Thôi;+wSJVVoZAGSJVe+wxvM7XWNaInhfXjtMALCxu1Fls5VIn4LGYVUv5AwlS1/gxhSnFwpg6zlvcGYmomjYsRqCNqWTDBGV0IiCOm46a/il6R6mfdlQaBT/812bb5aliHKvctK2E/uOXftzHR2+Yn7xwQbBYOtzVw1TNxExgXgWdUc=|Chương 947: Đầu Hàng Lưu Quần Lót;fMaMvg/S9lu9wLSnL/eZyAiwq9CznrFDdl1cyro/FSdDvbG17BB4d9SGfILPjak0lvKm8pfhMyQ2xImaeFj2edc33pnvPgk9eM5AOuO3YDn5KGT9Z/j51eJ0gfY/yKU5jdBOnkXKqgTs90A+6l/6oKrYPvp+rT7Q95FLR/VDCXg=|Chương 948: Di Hồn Chi Thuật;30+/n9p0tOV0nVE2eUdxn5Vuj8ti+QPFACS7Zx5ngJT817rv9vraOoxd4De23x/obQjbSbg+Ed5gCo4uF8tAG+4uaNW15ZhN3goCh4pphpsjrALPxoXVWIC/M8ErkGcQtnnq3q/B+HyUEwTLSDyLbHu5XVTvuo00FZr0gpP5oiw=|Chương 949: Quan Tiểu Thất Xuất Chiến;l7wweL9tSH5nizgJmw4nSCra668G0zXsNoNR81CFR2Km8jvKCamx7fNvF2sD1umFZb3k5HBkPKpTtyM+uS6yzzy70h38w2r0ZuJ5tHRMcoNKuxsfwnBAPVWVkXJIn14DhFNc/c80WqhGuTzK2HH2fclwMZOAQuEcFfKIXVC5/zw=|Chương 950: Phẫn Nộ Tiểu Điểu;hloff9urT37PAwWuyKeVQzYLfnfiTDMwFXALtjrwHbK45DCqyvFyBMS1UsmNxsTVAg0a+0rfxblYrZhEG5Qy6XzDadpKtNfsy0HdGI3DZbRfkHaJuwIeHQbGSygsZzLGyaiAF96G3i8PdO58y/Q/5IS47ie07RrVuQq6a2teIhA=|Chương 951: Chuyên Bắn Những Con Điểu Ngốc Như Ngươi;CH1eUFSZleaQu2L68KmVG8YJ6rIckMTZnqDG9Se3la6fmsSuYrMfPCQ4ZYVSBoFUXiSJh+89nNhorS+54vLgZNk2mGAeAG+SZW9Pye4FdeRpAILGDBFunHvBUjCnXw03QFuJe2RUFlQv3bkdpn5S84M4UmdmUsj0cGqreooemog=|Chương 952: Bởi Vì Ta Cũng Mạnh Lên Rồi;4YycQr+U7rxnsiXIs7EtKTKtXIlrH/5v8QL8yGNakHXHbs8Zg3gwVXX292j8qFjLAkAsfvlezEiLqts+2nVZh4Zu1wyuo+fSCcS2Rxl62hW9rNJm03216ER5kRnLlANMbrQmGz/RY5WYznmGLy/Gsku3j5VsbDUgZ8EnhMTVSsI=|Chương 953: Chiến Diệp Thiên Tuyết;REj86YGk+3DJbljL6VIOR4vQiygkRvtjAH7ZADit3fnjwQboJjN5GD14QkJ8EBP77mC53egXMq6MVtJiUBoXzUVmHdSsVaD9lBVx6m/GLNpztJ6lV4kUTLJbg2Z4yCDSCPZH77LeKoPuqwoa5t5hIsA+zeaYS3sriJulLOOtp7k=|Chương 954: Bắt Đầu Hối Hận;qez11fMLmNk6k8uDAQAGlsMImEltXNiNxG7XwEetESHLdw1f9V2zwKxVJt86+ip3rxZg5fc3baOBnM5JguF2x4Q2z5gVwqfbY7ufkD0ZjnqflrgyUNb5ch2jB7nYBO0EV7XVmc/gV5thge1msdianCFgeabjR52SruhM6IpyYe4=|Chương 955: Thuận Theo Yêu Cầu Của Người Xem;MpFR7w527qCJ79jWNU2WA/b4sKYSUdMISaR//ky3XqXNETN3KUKX0w3YiyNqYbEEgmdf3RiQnRMq+SPzqklYMt0bVtkzWEA9Xlubl0Tk8zFszDQxQW1iQsDDih1uv+Ws2G5B5KS69Gwe59rkTeuw55T/qcMfwO/wDp5WH3HLzjY=|Chương 956: Vậy Ta Phải Phế Ngươi Rồi;RVUbviBvumJna3+p+yQPbO6pAdv0JCz7O3xNG+0HqgJ5wAbJXNbqTMkB2MA9FIr4J47o/TiUsNvPOFNd2MxDihvnO0hE6twRLIQADja4IViKVyUS81I42SM+2nYNAAvJfQOt1hubLa4xNn4ELfFm7QAIiFeWS72fAyhXu+QO91Y=|Chương 957: Quyết Đấu;xo0OAE/tl/Hw96yCe3f1WAyWM+9rptmr90lu4sVPENeN1Fi1K7sGAjyfxYwXOJ6pCc60j2SZfQgR8A1WNc2lHee7/ujwHK5kFmROvVZ2m0B/7VnX0m6g7FVCWodbRgpqWF6wdHhw/2TMmnAcYqv54zna9VquW6vZIPeoCPoaYRM=|Chương 958: Chiến Hồn Bất Tử Điểu;giBTJS7YJXaL8gb/CelgLMHAj0mXrO2LzvwE45Uzbpb0FR+PwO29CRn7KUdsS/D7NKOZ7gB6s4i/sv/w+Szp6OYyHlAd4+GXRNLm75E0MQVN6FG6gs6pKl7rfii/njgsSCbvG2iyy4uwLSTitLt9h4ctrmRh+EYpmzDBk3sYkCY=|Chương 959: Liều Mạng Tranh Đấu;TqBG3CPCOMW1JLyrtwByJBQyGa54koPGFr/rGYB+a1GV+dGMYETzoW19LMLJB7Bkenzbic6I+ny6a+jnliyV2ISgQXzqWOYKnIdLBQVYVNvxmTOfcIj5r8qK/SMa8N2A1povYpmdUmL0KIY0DUPvhBl4RKW2kFMf020xJ86rlOU=|Chương 960: Ta Ác Đến Bản Thân Còn Thấy Sợ;hH688IO/VotITIZvB4arfaa9mY5VvAuKhAtVOQtCXegb4WUhY7a58nBLBLUjbQra0SIraXpLPHkmOxUAoZnt/Xs+HT5r4Y83NQB+sVpdZEypoCcSfrwcNGepPrVBwoEU5FDs70HrkPoaYpu5uOSsA5dtejPIPxPn41vIO5YeJyY=|Chương 961: Giải Phong Nhị Trọng;GGDSgot2PinZy7E51gdigKltu+9d8wr5ef0tYYSIUWIoIbOqdRVXQeLXk4BDmhqupGmcbrQYoiTEVpaUd5U5wcjz1rgpunALtLvvxg//KBnlQRVbugUMG5VE+bms8bu2ZgKoUCIaiFPq9NHWTYtsMVSE0aRuO6LTldo9wLZol58=|Chương 962: Nhất Kiếm Lăng Thiên;Ogh2k1hUFBAlRtagngf0Y7NFfRnUrFM3YTXAuwRf4Zb3l764skCQs+7/rW3NqdNLd14Iw1YLwB6h0oZqnOPU5hk+PUyfYlVFmtXIuNuoNpYB72OP0bDCSVYE+eBLKClmwiQ46xI3dEvQstJsBbmJFy9FSyyeRNU1lOwUPwNX1qI=|Chương 963: Sở Nhạn Nam Tự Luyến;YqZpzhKe8boT3SkO/aosG2U4YYOUlIBzO/Iud5l/nJEbe+P9g1bSE1xVDSgdFhvmawOH2I/2rjzYayq9PxoYoxR7mioTM5TieVy9DYu4f1L0ejFfDKdKo0FE/w7K5T2Hy2IgCxTrsEJO0Zbgs+pZKvlE5Hc8pPSJSV4bWcD2nTk=|Chương 964: Người Dự Thi Biến Mất;ZiTcW11olWwfn+5Ico3SlufrAK1ITgTd7vmwvExHHtj3XTTKSptjqwuboTKuzOdHHMB54mhMFwaD44BEp3rw/wqIUxabphgGqxU18QQEnMKViAqxwEGpaji7bBllm+qnORW8RQOrjq7C+UuGQOkxm3Q6nOy5P3OrMsuLbqanosM=|Chương 965: Thật Không Nhìn Ra Ngươi Thiên Tài Ở Đâu;0qxZPccSmt8nBA0HRL3qLQwiSCiwZYW0D1HWwcVRWgqW0ohMoRh9jRNVHNGFLP4KfPDNQIbXcx5Tth9sMuvkaYA+bePmvR4iLONhatGg5aXNk556uf3rz9BPd1ZrTm7lLhgFpga3r8in1cHSn7pz1U5akWOJKDpYHXPfYZlBN1M=|Chương 966: Sở Nhạn Nam Khác Thường;FbQDt5+SGHNe+isACJyEEZx7PMg5UvnJVAZMFdyYHMXIPRqTJsj6P1rAH2rbU4nFWe27OjS/HYG7HLeW5Sr7O4/ua4ngSnkJR3da6KDGzSAQjpOEf3WZkJCSmpX+Ml8qghAEI8JIbDnEud6aaVyNNCPdI1gPLqwncU2OxPSEaWk=|Chương 967: Tái Chiến Sở Nhạn Nam;ZMubHP/I01sq/0lcs0c2hXaLav58eftq1mCovZMg76z4j9ywVrFYR7ocukY3PrUTINrNDthcvfWY7QaHyik9yElP9HzRXPENMjzpKT6MReDfqAEWy3qOFhABGgFhV/ebhNSLx23e3PXT87hcSkoF2OACD2ADLqZvq2CMEd5J+Gw=|Chương 968: Tiêu Phàm Bị Trấn Phong;IZgOQwmg/Ok8NDNs/ubcc3zyE0PAVUgJArmFfOQRUnJlRobhexsOo5jrWTc7eaktpUF72qgNLmzT1Zp6/8yWXv5Fdu0eH/vLDcILPkLHC/wMcw9KHX6afAp9bDmihY2amEoEio0p6xCNoz8SKZtRc7Gif/D0mSySeOmb1p0O//0=|Chương 969: Càn Khôn Định Thiên Đỉnh;l26sD+ayxh/niXuxE81xkAGev37FK+EcA46S6y4CB5yA7PSzUJi6fCDGV8UwW7Du0BH5Zrxr+c5u5hz3SpDjLY4lCP4GtzJrjKLgRYeSZxfPp5je82XY8a4JTPYr3I0RzH7pa/ZM0iHYwkEwCUZ7USfW0mDVviHr0CddElKl6vE=|Chương 970: Hôm Nay Gia Cao Hứng;4wWmzMnMZR0wIleeDZXqJ5i+hG23Mt3JF//LlrINnMvdqiDhKVPcUyckvOwJpFiPnIEuPJVc0SL4zuW5ZXrAxGPLQL18cT/ri0BWfAea8PZ3fXiae+2LygHjSMdb2hFg79akXc4J0q+dP8J5SyYKKUOOnuKWyblyywofjhZDXYI=|Chương 971: Thần Phẩm Chiến Hồn, Long Ngao;24Vnv5y27qE1AxJsuBAKymyRmg+b3oYvVv6vU89IM3oC5jbXNzZBFY0yDpTYBnRCu75+2xzaBwT615bRnvBlTsV6XMEO74SofBJxHVONouhjyfn+SY5ABGNl9PBAYxT2LRI1lCkneiNGq21HkgeJe+wKjiuzVjbHfzWBuzbvMZk=|Chương 972: Thần Uy;OUjU8yqM06vzHukpQRiOXR6UBuLlNFsl5rnFqX59WgS2Mn+medWOH8OOp6BRj7/13izTCUOskmk8tCtYXjpC/ZSx85sxcgUfP17bCQwtIiX3eeioJB8hrbM9mtlHfKWVyBeMvYOyIRJdHRICCJZ3cl4nqRhuflz+f25IL17Bbks=|Chương 973: Quyết Chiến Đỉnh Phong;lD6WxNyTrm5QmHKLkUR+Krq0iCgEYHvmkBaqWr03Jlb7b8t0HZmYIddIvBssj5bwe8o8hBoqt5eBk/jsu1kBvKeDx0WSD41ZjJzDgOrRMjWzS6l7WJgKiJCL7A78yPUqb4ScRVPocyhqYGJRDvGyVnMDygr/zchgtfRMD62oVxE=|Chương 974: Giết Hoàng Phủ Thiên Thần;SWP84o7SuePwPUUBuJ+0wRzf7LcT0Gf4E5MtUDS55wbkV42EdqM7vdtndT+6Tq0vo3SPI7GkW0n+cA2zxPVxYRMpuKX7ys4UskdJBHZ44KposFWiDYJW1N+A4/CXCzmA5oty9ektNx43wHJIWwaHw1RAWMJKKs9XBI2Bh2kdnk0=|Chương 975: Đệ Nhất;h/FjoMcHJPsrThDYdtqCNM7tEEJEmNWe1906r/F5WxDMfwPp+Ey0mZI3gbOrsuQ43vQFXzw9VYrw6I8nmWCLEKbdl/kWL64tEM+WebtSaTFOJiiVE0M5Zow/aTUzzcxMSF+pxklnl/DVUZ5ndaVK0mHBs0/T1ZM0OC0FXqkKBxs=|Chương 976: Thực Lực Bàn Tử Bạo Tăng;kSBrbfpIBXDhMBNgFPBsDyA+x82Etb9Pvg+fj9EF+z3NsJCxyQbbfrAcTAtN857ZGP1LN5OE2e1yCz8uY8iIiP3mmyZQNJxE94OtATZccNG7QwGComDKx4Bpd1BENQjtPbnFTKx165rner5P1VtTsqCLSWVUT6b7TXFocd9FUCo=|Chương 977: Ta Đánh Tên Phó Điện Chủ Ngươi;U4UmMoUWpIO+oLwv9RphjHGllHtThHEoyjiF0JDf+X5zddtjl0BaHTZO5DSTZB2Tok+58M1IZwIAdxqlB/gWmwDSIRpJP6MDo6OrA76yy/ge8uhEa3I2YlFK1W3kw9HNjmkDxGG1/lXXj/UE4TJ1w27J9Du+LIt3wOz51lnXafo=|Chương 978: Long Hồn Tuyền Lộ;Ab6SeL3+L+b7uD8iyDmVlAX10Em+sRY9uwthEVLDrkiJkBd5p4VpR+AYIklJsDOx1PHVTsn6kYGm2Yb3o/9uzt34qqIBP7wICC0IsJeqpaotX0rik34s4ObyOmJFnISLmcB+HXYF9AEnh5ZQDHIxAGBMX8U6eFFcZ7dEl1Mwfrw=|Chương 979: Bức Hôn;6CShuLeUL4CgL0z+1fMkAbZvnKmaWvV3G9dL70qI3wsufHbtmP3heTi+zV6qnGb33eTUH1o8LE1KpXLaKY1eO3E3GLwR4Lb+8IbraIZvtvaq7CHgXJ5IfnZU/Dj4jFELZo7EraQu1LVKU+KJ950wjKDN1HLDRc6N16nhdCrr5mI=|Chương 980: Hợp Mưu;cQx9o+CK25sGpVjvr8S9fq3u/K1BeX+/jxCqBpea64ZZQX+ZbhbaMhltkgWMQj688NcZWnKLZ1hrsEQk3RXqWMlAVtGoqf4iCEqFR336/0mP//BM9JFLVHi2g6XWBdbKMflY97L/n1Q89tBf7kYPDvHr/9tOggk3Z7O6T2+hJ98=|Chương 981: Đều Muốn Giết Tiêu Phàm;1j0Em1eBI9e7yeg0T636Qd2T+Pxg1oHiNUuTXzxEbel/RnaG0F2Wl0qft9aye6xIntVzj3LOpdTFXLQSOki9qzf6RfQPBzHxAljS8pqjf1xqHRC7ozkAfPIRWE14xXAYBdT0Bj6EjujDzwQjwFd4yCRwrL6bJ7GnC4At3D3ro68=|Chương 982: Thân Phận Bại Lộ;9U2O3SVNh9rhoC66kaJF51CBdHuHxxGhmHzUHekLCDpmZoTvAkqbxn/pEcKz7YK/yomjkUGzJIlUVKUMHqqF+gYRl/re9bjHivHC0RYWC/u7cAj/09jxsP2fZ8WLX4pH005P1jtrvIEHMUe0Mecy7Jwejrl1iZBTI4hN37dp/8g=|Chương 983: Trước Giông Bão;8V0vqDz9cgyTkiCMD7oVDOXXdVeMnoT3I1wNJUjftIkqe55FIpevF3eGEnI8IRFfLfoS8lRot/pUdcG3Qx5X7jWSE5F3zfprEFkwvkCx0hUO3gvzaAwAmKPdcUmxsy41RJz6Zq3BP8dhNjivbh1VuQNfiLJBK483/houyNj/CTc=|Chương 984: Gặp Nguy Không Loạn;x4i043j3uSGB25F8NR4geI2m1mm4M1fdMRe0gp6SVQNDDw5WBbB+eFqdef8/j2DQ1sSWOXvzuFJL6H2Veh4nxIyM/d3/nXlsLf8j/gqRfXh5pirh9Q9BjKQkCbb8EVzRW0295U3RJvvlzGtk8q7v0wL4+/KL1YDRI/Cc+fypN84=|Chương 985: Gặp Chiêu Phá Chiêu;pJo6+kOki+pyTdxe34Fy2ZaonSUAZQ3UTJO8mTKkB1lzVrQYbZE002wKGHK87LWNRI8iQqvgmNFO4zfoBHmvNSiyWrn/OvS3rz1PlS0rgEaslJDrjEHio5/Rf3zExX54726kGiz3v1TfNsVsiGtRm+y7QVNr8aaLqAQlXXy786I=|Chương 986: Là Ta Giết Đấy;jlRM5gjobVbIb/dZ14GIUxJZMHqTQyCPfoAYjuoWabrNwc5Jd9vxfruaUYHiJ5XQasZbARXaxC6LFoVkCcmt35RX6SZAJ9r7HlAUiSiInZecG3/G9i3xAQ3oFwqlCMp8Y8mVploBKW6Uoy0PuNdZtJqZ1qvEN7ORK8oLMGixvC4=|Chương 987: Thực Lực Của Ta, Ngươi Biết Được Bao Nhiêu;z3DQPiql6Boy2NAjmPeOPv0c5XYcAeVTTUQfyPim/wdsQWWCloy+0kosxGATMzvtpVp6PNejNcFu0cVFN9r6NPoPPHe1NpBU6Z49wWephPKNgHNLxAAcbk2UYAaflnZ0iQL+fdqcuXURZ1iMd+rYyQmqDLkZJyk8SLZwUMLk1yE=|Chương 988: Ngươi Có Tư Cách Gì Chết Cùng Ta;ERl4C77ugdVxbg8CJEuU2kKAjW0jmRluIGDxqL87Th3kBFl8XGwCPNhyNLY70k73BJm/IslX+OIJVTo/+lakXK3nHOnVOna/5c4MV8FRWST3lg5mA7eIMOXaMc33AmwHji8OJvCzLAv+FcFunNCOeIV3UjJtHpoNXOv9sWbHmMM=|Chương 989: Bảo Ngươi Rút, Không Nghe Rõ Sao;FWkZteYQyCTo62L1Zx29m5RBgfw+B+K4avD/dMFTX2tx8LRG8QklZ1PsRxBlKb3RMbcETtxQjFvVrmFWnV1JsqtupgcrJUm6JTUAfY7tMap1cICuzuwvUT0tyNfY9ICN1noIkOEl5YGEIYS90iGp/vy0g87DnCVWYJyTIxsOCNQ=|Chương 990: Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng;wwh1iR0o6ESkbFdtyOfJpO6NSPU7szakaDRmFxckv9Uh3HzurEJ9OSYAmsqYx7YviMfrVXX72oxtoe2QcOlTj/yRP2Pyep5owTPm4S6kjFbsU16hEreEyhs9zgMktEw51Z2CelMXhsdNGxwe4pQVR/gqMQH6VAjimnO+LPkci/k=|Chương 991: Sát Tâm Lại Nổi Lên;adVC8M+7kQHc9Qx33Nb1n2d5g5hFnBIOHPh93oD+4rMSojxfXOFOxiBJyrPK0a8+3MIBvTMqC6DpXxDlzcC0rwAJu9l/kF+E/m1WkEoEDsUr28evK51N0ettb1eMGNtAm0bkE+DtFaNQdpy9DaDssLAM39X+Dx6K6fPMdgV8drE=|Chương 992: Diệp Phong Tìm Đường Chết;KB+9cpHrINlgLwFA/guXgqCXWROQTG4cC5QFkIYxcy0HktbNOtg04ft+Krcby/d1b3zO4XoD+oHOHc9fNe2O+G28GdN7c6eLS65MFutqyuBk92slfbUeWz0uWNQdmZfPlhM3vAl+fLqQypLwLb3t3bxiCePnNr6oH15mKUO1P3Q=|Chương 993: Chấn Nhiếp, Thu Phục;8+7hWFbykF+aPvMKQbsfkH5fmzqb0hNW0FPc8BBvFyrQWM9vsKjREtDu60NRfMuGpcJRsme/+BHP96QWyBy3ulRda7bzniVX9HZlrZt84Ht8m7HE9WrGtKkhpswnNCX8pKezKO0CtzyuFddB/IbVB0lXAACyH3Nk+Zm1Ah4iuDc=|Chương 994: Tuyệt Thế Bí Mật;m0msx1IMtlvn8yxwxH8qQOtDFjdIkWMN2dspV8jZ8wTmw8sgPhOjiQtbnRChX0F3EGMB2Ld8qeL7mxVmi3npNKUOoC7uBO+2zAwxc67zAxce6ucez3Eeuye4iy8orVIqrFrsOpipWArv3TnMYrf1V14LHY9G129jf7DbfLnRsVQ=|Chương 995: Hãm Hại Tiêu Phàm;kvKli1emnGWRjxvFwa5F7ramgkVIHWRF1DYYkrx1hADDRhVfTZTif31jZahGmr3cXN+lPLIwDHWWNxjtXbRkbVnhCW0YpdTD5pmqsEMCP2xT84yr0BKT+v0Lj4SAogC9ouyevW4LrYEK8W/v2A2hpAn7xq7B3rq7S8YXdzVemtQ=|Chương 996: Ngờ Vực Lẫn Nhau;mKoJ+ws4GjYPz/I/FXdbUsKPnTStSNOR0+v+D/GRxXD8SekkmRN+AA3Pq/jTKFzuzWGLPMx9z2rnDR5a99bNSXUL9XCI5vyqZ2Pjx4hEl/36Lo8E+DAAcKWGiMU7BBx7WgF9crxvOBw2ccEbjQJSocuBLdH8LqrygfO2UuiDFQU=|Chương 997: Đây Chính Là Di Ngôn Của Ngươi?;OocpioK0cCocVko3rgXZS59GUM1Fprln1mZ6AB5Rx9Gbg53hiywL8sn5HMGizybQ6TXKC2QrRT2qi0IqfWvC+M98Fev30sY70nz4K2LIDoJ9rrmBhiR4796s1djokAn+P/Mtnn040IUaTVXP7LxOjQZHDjcz3XdJosvylCrRjm4=|Chương 998: Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch;CsCHtS90uSvJkE1lI5QhkubwEkMhhSlvvIWLany90ik6noPVLO4KhIhgrkmSl2epTlFw0XYKAALAa86uJ2pQmtX0yTJlf/zy+QJRjvJR8f4CBOBq5/UrL8gmdQXphg/9XvbGPAoc58JrzXoOM8AqL7bBM3NPXIzrbvT4HU1BHG0=|Chương 999: Dùng Đạo Người Trả Lại Cho Người;2gINGNrvCjenl+kfN66PFmQWyg70kKLgmZULsVEkfZU3aCpEwr6+SmgrXuOm17RImsYumWP6BuSkv30jh61sUy+vuvcMI6nBHYU928g24e7Ai8aNl8cpOBOnFHUuEiLsMQF46EkYnpQX0r/L61OAE6U1D+z9ymhfok6ojW6Op/4=|Chương 1000: Một Trò Hay;GLNOBGbr4LHRkLEf0Pu+g5N5pGzWO8tnwh5HdH3/4wjGbh/9D2WOybRq3yz/Pz2O3mbxFS1wZJjU7TPM3e8TiJ2DdC9g52K7+lEoc5ooBZJZGdRMfI2sZl1lts+gO0xcQsshmFVWQ5hK3qv4Dj3VsJjXlPFCJpWukJxDTxX9W5E=|Chương 1001: Người Nói Nhiều Luôn Chết Sớm;UpbkHx1guCL5U4fMbdeBPOERWhSZ+8kIc3je0bGPdfvNurqtiEOkYJt1adNbKg5ON92RUnFQPPlhAx+0HknTlV7yYopUdBNy+i/hqp/j12FKeOZ7hzJefFMR+AjKOdghwHku/v8YUmxk7SaGSEYiTNHi3lKJPvyn2kJeuPAni4k=|Chương 1002: Chưởng Khống Lôi Gia;PC72iZN/sgDknGnZ3SZwUeXNjjSjmt916gC6/HV3KOH/cHdkVI7uDl90tCRqk/ENlmtfkQdCey/YyitiiOVsMAI8Shyz1vOkPsBzjJNiIzcSJqO0BqBoYlSTakLZSxvBuyuJKQ8X2vVtRRxbPXjFxDATDRn7rgM534tGWBgHQss=|Chương 1003: Thiêu Đốt Sát Ý;QVHQaBs/EeswTdeT9yEUlJGPG3PvqZTIzhMThdIXoXCYJlj6U+CC/ah3IkVCOWjL8zBrAoPxAQfTwtKfys2FRA1axxlyxHgPjW6g+d6/J+eT3q8i2RaxzyxNLIL21dIaXoVxzCs4PRrBoZj4ELZ1dUtwcePhtCbvYvXo9O+zGu4=|Chương 1004: Con Có Coi Ta Là Con Trai Ngươi Không?;LgwuZ7QVBoGdBOkksOrogeRbhbPPyolaRxb0uhrhTQ/xsXfk9I/J0B4E+MnWC9wx+RVPinVoH7br/aN35Lod/U5GEuf8Aqm5U8BP9xDktRRXco/V4tUfsx0nAf+U7wPAz5aB8ZUtnUyXHAud0GLvC3kH7yzaM7zyYSRlgTLAi90=|Chương 1005: Lăng Phong Gào Thét;EwfsI2vYnxgIzKblbRJn/V5KHoRQjMPsxYu6ukHCiKCv7wtwzaja6BMvSJJkQGlo5vKdQ2c/YZKxG9dDYgQzR6jjXKI56c/vBrTqsyBg/s6CtSvZY6L4khhLyRwBHF1zY1kHfUIrrHl06nN7CO0oOT5a7kAKtDyJh4n7f+UsZTE=|Chương 1006: Hết Thảy Một Bàn Tay;YL4CzOzktnp74Ej7IGo8VaKT1t5tAtUeRX2ogH4i06W4ifDaSmatnwDbtk9ftw/EQPOH7V7R/04hWSjmTjvfDNcL77W7qeY6N5ejEHt+3kZv6+zdNNIFC/AfKUjVQjSJBpyjC5yy9U3FZfm4NQJbud/qxblyc3bO8g6IQV+cPhc=|Chương 1007: Bàn Tử Chạy Tới;4YW2FJA+VzBY3PuZol7Z5eN/wFHdmBsrusLCnws03GlvlDd7mjV8NsOa0Ms1U+NRVSqu/v8L7Y4xbNa5aOnU4nosK6xIIA7tDeISqMO/KHMRv++PgkuD3qTQALa0RQ4jWMn47vpQ91aDc60htc6a3Y5gNh1IeazfEjQWrPMFIVs=|Chương 1008: Ngươi Thật Đẹp;vcK4K8llZU33Yj//wHhLlkA9i22ko1KuVEifUVv+iBARCu3MTOGrNxARKEChyKdBKPg7shzEp5ojysVBHN4KSn2OdZRhhoPsO84M8xNsZf7B2Qdc1I7pzsmXOKVYtAYfwKxYF1z5BgpklxWODTnKuLJ1Xa/3rdrfNVNSEO3ykNU=|Chương 1009: Uy Hiếp Trần Trụi;UwuvYfC2J7AvEv/cyvjZN8magEeCQBGHGrIBeTI271D+2OqTHly8RtPaIMtDi39Y4ftIvwrPhRxT2W/8Ys4qzPVCMwFQmE8Au8rGvVMt8asHvK9hhHakortcGgzbQEfhYo9FvcOX0N1F4i55Y6r5LonwGqvYot7GUfd0QzXs9tM=|Chương 1010: Lựa Chọn Khó Khăn;7dxlI4Gx3mDpt33cVtaW8eLYlgiFnyFOyGwCINCmvT9ORjA4ZxNOUodvs9vs1i0EktnMwfzj1zyHbChCdBUtJj3EcupRfgp6Meurabvwk385ZMStPyAXar07A/OWI0ccyS8BmmsEp4YnH6jGdJ50p5Q9zhaNy90zd4W3mKtiN4o=|Chương 1011: Vĩnh Thế Bất Hối;9b6IhyY7uEtcQkq4Elq0v0FPPqlPDzsb6kIPGj4HJIlT/2Sn8SNVbA8EEM/cnikQ5fg1jcn6QuT5cW29xDxb7izX2813nPzxRzTnNZk3y7aTXahkPtZWAvxSOwR8s0OP32UoJ+o07Qm9H8DJ2Lu/GvygtMM/K1UIesGQKLZLrGc=|Chương 1012: Huynh Đệ Phải Như Tiêu Phàm;nj71zzM6SwD7QDAufJXYhwmLbp/7Wfq6thNoFJ/j0Cf69LmYgzDd+4tTqdxQ5EzoKoDTh5U4Xt6auOVEwHdGxuekBtsAtvdvVjnuXPHsQfd2a3XU2y/yZ7IrPtJi2PpdYef+mZNFnjfgORL0M1lvA9f+tXXOkYODjPYZzevV3Ns=|Chương 1013: Ngươi Muốn Chết Thế Nào;bs3+HRBmSrpKzhQZ7IlK+puVDyWYJF8TYn4C5u0f9FRs5Jt2i8Dtwe41X+jEGH/AHkuAByMk9WOVnj6J4mhqAV0i+IxlzjtyCzU9se1JcddON+8fInHosFPw5Z10aRZECWDmL2D9Xrm6g6MYL7+HanzUEttIqBxSZ97rCM+b4Pc=|Chương 1014: Thiên Đao Vạn Quả;YbwQTL/O4J+3L1Qsy3RW1X3YevCaLQKnZ0IztUTHtMpVe/9ObNK/4ro2fv5m10Dxxmpu+5mfW86CN3abmvn5e31c719c2iwbF3HrQpHWeIQ+D7QgpPBye9kqfxS/LrR99AsIRgItzMRaG0f9itAHsxkBD91BQZ2bpCbaKuJWtIQ=|Chương 1015: Toàn Bộ Làm Thịt;z+MTT2KvrRPiMuEklth4EiKxn4imJNmPjOCBqChcdRxV6kftb8fPfkffOA67o9lPtBo1DhDTVsX6186wclWn7dcNuoNPPYLgOqbIYhGhpDLOaKC3mc9C3wTjW7RTwuwT0L0qdAV1lALaK3BFjS9JjTRAEMmhFcLy77AkFVtGt00=|Chương 1016: Cứu Tiểu Ma Nữ;gZPS5CuBE/JB1PzpgwJQVa8cD7MBYvipC4cFTDy4Bq6h/SaK8zYrHTFQUW8a19kN1TX7QzxBy3qiW8iycfORy9//O21pCWHoawQwAzXzBWExNHD7oejcBncCNVrOf58a+p1CtKrTy3wZeiVr811lOOy0liakwWmaTyRrITKm84s=|Chương 1017: Thức Tỉnh, Phong Ấn Chi Môn;OZvDGR6JWwwKaYBxQci2rX0UQC/Nxqq/0YaN5gBOF4M+TJqh9cNrXsQF92Y9d1wkMLCclpGye8d3FbWa+Mx/I+Z5h/USiOt94V1mLj1xjdTAZxolAfjCNRFrInZEGJRYs1XgWYtlnIoIf4mOrV5Q5qld65Th036fy6w0RDpAZBE=|Chương 1018: Cửu Đại Gia Tộc Giằn Co;IOD5Dx6WToPK+tIRIISSQPm3nG/zU6K5pZPRW1Ct7i+Zvf9v8Q15Dk9lLeGPgkW9SqGjBMJyzZd3PmD4sT4GO7cpYx0um9zu7/JHe8uJIxsRuziV9D/AFfAaeRwUdrvcqp3WCkuvtnuSh5WfCOen7djZHgQvxNK2bD0YX1NGQ28=|Chương 1019: Dị Biến Bộc Phát;AUFNOTWuZWygJNDpyEm0FD6hzhCcfTG42iSo/s+fknPyEfZrrzMcOIyA1it028gcW/mzNgI6z57uvH2byu6JaeULvgKfEpc1Xw7X9mUV/LGbaLlixnrRw+zPdjr8IC8N8Qj8ba3i/ER1BGNqvj773pqTGHZKQWS4Gf+9vGapKEA=|Chương 1020: Đại Chiến;0qcBXYKwGJD9KWPdz8/2qlevbSlU7s72o5TCBVW4XjND/3VnjmUEKF4ZMh4TJgDnxpA3ADzHXPUS5EpYvTIHuPK8THyfOV1ErK4v+Vw9HIeuts+mPZ0WH14pIwgG0RXx9ZBTNLl7oxaCvWFfS5fwDoZ3wCtDJYd2rEUK1anU1us=|Chương 1021: Ngươi Giả Bộ Cho Ai Xem;wXTb2hqNAdnqrNCVXA4VMeuED+sjSu7+CT5dDebvAwfPsjudOT0zaeSUcN7Kp5u+Z3Sj19RwBpxOIjqQz12j3+jmA9A/IpCWWT3HQiHHzqo1avIJSD9UVxWGFDP/S0dVgR/vpUxkS7wuIwK8PILbKqDMlpUMCOWvHF5iEhqmdSc=|Chương 1022: Làm Thịt Cho Ta;1HwTfRVfceM5wKQW2GgwJ6EJxYk9GWSxmBeQqb9eNjrqMCYQ1vdjyQJVRCNcfEw4UbXfRKMYZzedp4sLH52TTMEk3dikwEKV6Ws9ssOoA81cbwycRKEzIM0YhNePVVfTt7+0Iev/V3co732FB+xV2kT1Qbd4iqMDXOwS+H5UBrw=|Chương 1023: Đổ Máu Cũng Có Sao;BeWLPD6X2ls/aIvZpeyoZ3vMA0PdZpihOUfppP2hgwENcvT8G5DrFGz3BFmtRpi/48pFK66lWvOCL3esLbcTjNq5p/68VlczaYJ8MeinxmRK85UOyP/v9uV0bY2KsoVTEXJ0fEFB+DatJi0Ex8OysBoqEuNcXkf12rj6/m/vRRc=|Chương 1024: Cuồng Chiến;tvp556GuSPJn0ca/LoKXydL5giEqwdZSr09idzaH9YVYVOFxjCQr3oZbc7eddB/fYENUiVphxv/HQbK0F0be6TcWaQu9NrXEZDExP4jf56yKyQQGO5ti8sjJ0DRk8SWagIkqX0z23AbrFd1vFYbCckRCdz4JVkaxGw25zU28AZA=|Chương 1025: Hấp Thu Tổn Thương;IAdR0k8knQjf2rJmne3NHUjhIJByXBz2/TWWtiPuWNzQHRWHOgptEEHNSFTh33RfOLvU8nB6+AQne9rTXEQnio8QyJWEYtq+9hQlFMoBqIDG8b7Rr63T5P+OpjpGL1GFCIiTwSaaEciQ+1ymXbI5laEoIlUISZhXEibeOzUdwss=|Chương 1026: Diệp Lâm Trần Chết;/1qcwPwkg49yFodMnnUPFEX+XgTJ/EW6AIVBXwE/ft6LuvGNktEMYhUg73pq5/lQAjakP6IkvI/Zz78ZCXamoXo8mvX/wUu3LZkLUoAb6c6gUJwbOP1+qEA5s1tI290hyTNsNtmWXNdZx7g5hSIVrF6b5kdxGKPl5W4kWenri/c=|Chương 1027: Thời Khắc Nguy Cơ;CscyzIMhUZJbfY2F/CewQtXModBhY29MbhLEX+NpBOb1p7RQ5tR4prUv7QBdDdR1UuxgW1Oxp5+rHlTU1nlgbXq42BZFvgZcfWQc/tBNYvWt2tEMymI92vkrg6zyz8lBCmBWGYWl2x/7MNgRQc3M+zDuqeBW08ba7FwR3qpO9ZA=|Chương 1028: Lô Chiến Đến;PTXI5nn/4se+fQNC6Qm30LchShBy06LcD6ZLvjdrGbRKKJbLNq41IXM+V4+nWSHnq9k/ecAa0le28YnIZHbsPL2FjSvb8OPAe3RX9qUgywvqb/GZtxQgIkuy24QLGo+TrGJq0wE17wVYaKjOlfM8NNiyD6IDxEmHyYPlsMU8Wfo=|Chương 1029: Chiến Thần Doanh;trdwCs6jpz9VQaSrhAyUzQAdsCPbAIUpJYapwyUHkgvW8O4HtHryq9ySA4rODcPtK/mfjPVobbazyq/L572RUgoPqrQiCd8Z8Yu+8TkHQeb5FOAhLfyWixedQCgxkryDhg9bTHS9fuCAPiNevDXgznZCpCytcmafoXmBJf7wIsc=|Chương 1030: Diệt Sát;6f3P7/Jdk53NBYiY9IWOwN3Iy0qUp9DubZxL35KVN8tH9g/XL5twcuY6EbOm1lEzG5nr7Ve/XpU4rCUh6cvj76DJRbOCUICejubo11rjz7ONp2UC1vNNTh+oxS178uOf1s951hM+OLxxjNWWHySoiGW5Cwk7n3LXAgngPtU8EC0=|Chương 1031: Đột Phá Chiến Đế Đỉnh Phong;5KOru12YVtwShEq8hkcwp7uCR6H8mmvi7kmzPmm2ZrKrrEoK1PHXzGItg4tEL0IuwAbF5uZTTW9fJsEJnulDegeblLUoiFjHyjj9EYOQdUw5QGmYqywZNG06SEFBPTz1pGBsZQIwFWLQLqknWi3iqiQJ8iFaD3NPRAKYyz/wYws=|Chương 1032: Lô Chiến Kinh Tài Tuyệt Diễm;Jqf6H/nEQKi5D5n/yav5SeWSFZDX+s9epL0q9kAzEseaNOn4RXC4/VgupmzZcvuZ22bBttWfhbMSX3jSndXU6sXzz8sAV7kbJx7xQqgNxXEUo5e+mxERsYgtTIv4hFNiZnFPuWSPXy1yLZ0ps6Liv4P2Q3zDKqiXjs+b70yx44U=|Chương 1033: Kim Sinh Kinh Tiếu Trảm Thiên Thần;csE6ufDUmizuPK9/jpThNq7zovpivyW6+71k+sn33wmD7kjMQAl8Q2Mnznp79EXajaapBLf22vtDy3WBkwHk3nZZgYjnKFAwHp2ardu8FSLv2MGoPrU8mJEdOx9w9i+ZBDtwm+w2Lfr1CChTl1b0irbh3HFVmgcR0zsq55k8vBc=|Chương 1034: Có Nữ Như Họa, Tên Tô Họa;HZY1rHemVz96chvCXbDEeH4OpSU2iCgoCNIoUG4xtSYTfl6asjVqFTg17tfIyt4PkGARc+e1qIR8oMDy66firRosxx3ycgt3cQug9wcec8z/EZOyGeWi423OQRzZBI3jFwlXQ6xesmy84Xuq+eIVTlFIr5koMuHW0PNmSGzJeG8=|Chương 1035: Thực Lực Tiểu Ma Nữ;cr3GoaxWvsbu29LkK7UVI5VaD7+a4wNlA8jHk60F9/D9qgQCyy8q1DebrsE54664mPsDIkuODNqnaICPVQBYTV4st3MgIMYG32F6dGXKr5IBYbuixpX2o7BF8nIh6PiQ8juoewMJexTvwAqU9dz4vMO7NCrKtDkrAaguWs9ijQw=|Chương 1036: Giám Giết Nam Nhân Của Ta, Chết;YzGLL2F7qWYysHDXJK294MEU6AKsvcclk4PfIrEpcWE4b9eVrd7ipFFMOUbj3TXhVqWsgzIHNXeT30rYN9SbZufpH81qIFUaofS5Fp4m9pPiZLHybJuN2HFClssI+L55sTCXD3lClN/kxg8gon/tr93WXz9JScC5X/izpwcJnxg=|Chương 1037: Thảm Liệt;QLAlUFuBhwvpe4UjNplNhmQxGF7OstcWH4G3BW4tvkov6Vk84JIho80TNYDBlx1Elsx4Ce1yGkscVqExD2sf82TOs8yNXMo1yXsCHrjvZiMUiqXuSPcir00cQB/Gm3Nh4gbO9t5ofJcMVu4gMqBSawXZMs9ZO8i2/rvzU+MiWSs=|Chương 1038: Hóa Thân Tu La;ZJBEiAdlC2JNgA/QcYclm+3j5pUpTHHTj414McrMPM6FKdDUFx0/KgIk2SpzcNYOcLy5J9QnuF4cyQPiiPfm8pODMy4iW5fWKH/rJBt3hZkef7rwXChHKvN1GrNTOMpmPRO3n6YmqBecC+l/ptfV9jgfj/ggPbYwg5ugerixS0A=|Chương 1039: Ta Là Tu La;CPkj63LssjVDXGoIZjH2XWLDeZTvDzeJKAgOF9IOr54Uwa/gLfY4oT7GKU4zUcuK863hus7wGo2N8CZoGzMuijx84qy4VGEvcWEmpD4Ocd+i42+KyfB2S8TFLyoj4sgJVGoD6BWHYcMbWc3QZ/ttXkHBjcK0ggWjAIYjE1dD5/s=|Chương 1040: Thông Thần Chi Lực;A0YolziggCjnQL8zMzVYMfEgmiCzwOzsffqQfy2QhG3Zd31Vklui/UYwH+Jweeae6LEGCaz0S5jUjXqTZm3oXzadQcpgbXNopiRCGWFrNiob/l58Eha2Ivt/pP2SgGR0436xb82w6yn8BfQ+i14WkJkAJpvoIOL1cOjXBnE9ldI=|Chương 1041: Tứ Đại Sát Vương;fO8F5qq4pBkzy1EQ0K5r/E3lsGgkoOVIvcJAzeJWVKCFstmrUxw7INvF4jwOx7q6nqUBWjVAWJgTbo/lg/FJgFNtYwg/iZX03D3p+48AzhvzkWCmc8ASfk6UTRaR5CSB/l7ydkkxxhU6kYJAgQWxKuhXqUei6zbEvXNqQDELr/s=|Chương 1042: Tu La Toàn Thể;j20A5NGM0TPmTOXxBZeHHKsQneMC8HLX0xevuNdm0W0fOw96O6xDK3J6jE85rjEIXCzxptqcmmtMrJfIlzOtU1vn8VtgtjTz04aHKJi+Nq6wmN8O0N/VSaDOlZ6DbTsaYIkzF+/OL2zh7frS5AsNnYSil2B9Giu547ae7rknzUM=|Chương 1043: Huyết Nhiễm Thanh Thiên;Srl0n8zv0PLz3GuwNB8W2DG6yh16cnRjGipqqh42hCs3m8mqw+zESTLZeG6Em5IhNbgbKU+x0qLU/Oc+He4g/6Iuaacr6kfWYB7tPmbY5AcGIiFVviVyxOP22r63odapFuNJqMIPM0bhij3ZloV32OHi5Yj8UxddBqE4VHc9r9Q=|Chương 1044: Hữu Tình Tu La;8wHt4H0uRtjiM/tSbE93lcPn3GxKXaUpJr+b1LaRcAnlwU57j1L9llFEor0tAO1NPXfLcsLtE/X9KD2CKDk37dzH4S8wd6CdBk4108vWGtft7765aLSyWsieNJy0MiIE3hNyxfgtRrrbWNVIG8VhW4IxvPvE92pElxY1CFvlg2U=|Chương 1045: Thiên Hạ Xem Người Là Địch, Ta Cùng Thiên Hạ Là Địch;iczl0i/CPgVN6RLu10sXWatm1UU+V5hgY0KHB8NFdR4SMF0KLGQodciEX6njwEHAhSBUn0Jh5PW4umehzm9KTSjCzO+IxwwjelnWu2EEKS4jHumLvXztGak00DViKJ8MWwMuCFxzG9lFd5zxuVzpTjfSaXdDPgF92jCgLOs5mm0=|Chương 1046: Tiểu Ma Nữ Rời Đi;GOmrK4Na80f2ZJC/AeHXBq+WehB6ehA+n0z8ec1HUHXwUJ+xr840M+C7IoGqMF/Hpe7oyFP/NnEiT61kfXaYLulQfqapR2VTEaPSt6X3Hmbw9BblWeQm7abCeSzedyEMT2ZqzZE5NXDBMb8WNBHB819opbB1MoBiqiGjMjNuA2U=|Chương 1047: Bắc Lão Xuất Thủ;IuvVMpPvIzpnt2MDhUg3Gw0A7+M6HhRvXLWJnZg9hUPujtsYSA945nqzkVYklwzZhxF2NpJEMZnom1Bz6wv5aHjw15fIIa+tb/sAQB1LYuxCoTn9ZVTK2hW9VUBh/VFMwsMVhfYAqXfMc3SI6AtObV3DvcQGzEvSxvcdxW3bUpY=|Chương 1048: Tu La Nô Ấn;kxxW6GwvaLa/RdV+st458qW8MARFNaZmodjwNghrVWxjhXSE0p+ro27xCDjDsgwR+BmLFUY/70eIL6Senfl9kdQPvxCjxrnPO+1aMqo/gScWMF6vW0MCLUSsPZchUH+JfWP91e6g1IolIBvG65VESA6wduprZmJ1Oi57soQSBow=|Chương 1049: Bạo Loạn Chi Hải;ehbcxaL5sEx+2rprxTvbSq+4OGZKcp/JGZFFUzNnwo0fwTJO17N/JTs6ETEmWJYJCYXSBs38xZ9AwcvGOQojWCH/JpWfNFP3I/rsW6f9MQf8kd5vDN8Ii1aTAsZDzh0nlVemtYZ6NVAUbjVzhVLlbcimAQwLJOEBkq5jCRtq2gQ=|Chương 1050: Long Vũ Xưa Không Bằng Nay;59eAgug1ENHvnIVOq0E1Iw+gj3M1uzWeiBjp1sSS35Z9JXmMQS6cT2O+Lyau1TZAnpJsbasBU/kJ0DYR+gM6LTIfo7/WLxGZrRyi3nxprtnFbXz7dvfEHL50kBDxmZhQkOWebaNLUs715gaNeLRoXIzFGZg1fkVP8VaROrzEVaM=|Chương 1051: Danh Dương Thiên Hạ;jgA/zugTEMHn2m9QVpkF7iyk65eOzRCPfuxHZ8Q1budGwK8SrqmrxkN0f/AZkfxErMZj0hyn9q5WRdQajUIEScOLZJVEJo2vZMXXRAz/9D0zlFoE9hG02GdPfdxQCGUfW+MCEEtIIMLXkxcgemkv2BfUBkISe2czfxfW5Ffbm1A=|Chương 1052: Thức Tỉnh;MaVpr8O6Si/I405zdKNzx7REe+BP9Xd1UmK31nKV6CYcPdgdpUyjebydS9aBJeDuRVSpMJQ2jinnXhwf/Eh/gjWN5vCnooC34wPPJ2RwSylf2xfoZxJcVjNGHXN107Pi7I3yPtnnF4dpDlebw2UB+LaMQEneqYTWZI1mNDR8eVU=|Chương 1053: Muốn Nợ Thì Nợ Cả Một Đời;yo/qrO4So9feKcqKppKnguWUdT18Qbctih+EFALaEsKtA8EYBnkiS/ea7z9aUTVwOL/XCHnUOHW2OZl3g2M6Khqewq1HB83mJ8azlyuZAGf5Jc7+uH3fO9o9EJTDm+JbLtm+TAc8D+LnAbllhy035pwihFotDcoeb+i4sefDtFI=|Chương 1054: Chữa Thương;XGfWDnDoG0hj+I/A7AvCh+AXJ7oRW5WU95ltxHTGLRDd/aSC7TufpY56u/HJVFxAPorypJEp8j3Ob+xCmNi6kty5drQwK+rj7XGoQy1Rx9r4Cq4AN3JMlDLDnWyY36QK1JEl+fSDnboMkCV5BW+dXeyVwUSQQSXe8qMI+DDIWWc=|Chương 1055: Diêm La Tử;pGN58fAHa7V0JX0CiMehrXoi2SgRBuDTFXxTC++ZvDXbDC9gBVBmTaicqOzbjbb7FyUy2qSz7s8fWk2GPJ030VpzNZ8deTEvHs8BvQpzp1Xfazq/1zNOuq1O6+dl9q3Spf60+GIBJ2RrHrhn3IE/Qnx5GfR5MFCEglogDNmz97E=|Chương 1056: Tao Ngộ;cRJ8JqBBYBoPGU+87iN06IEfLL7+raeGEJqrv8mTxwDc28UsPRetXCFAgxVFvxqZyaM4RY5AGvanWr/r0Fj5963k5etTtzflt7th88XAcluK4ho1wp95DNG3uYJQxGdcKIvk3jtCm/Cjb5plZ7J8HBV0jPijin4FO97j7Amq2zM=|Chương 1057: Nhục Thân Đáng Sợ;FbcNeun5tMat1hdERm43HEUE7YI50a9hrgYNvkb1TV/lpaePCMnwrGiWyKbe2+t2hw2FN9W2pMbAFQYjHu1KS2+H7izg3q4IAcV5cI6lkwuAVWeI65JX0ZAqF52g9WWZiTIP6PsZB+INqxyuw8JZflt8qHszD8JXGkwYmnnkwbU=|Chương 1058: Thô Bạo Đơn Thuần;Z5HAOpLPDG/o/j8t0DGtMhyztm36T1OiHqc1n5LiLaRIkvA76M77ZYiiwo/PKP3Pzm68tKfnJ/3PYlMcNDEI9C6HHiMsSRpRTu2GGFA+MPYGPQPWrF+pP/sGexGoWYrQq7qSCjEVmuVh3U0Sc4VK1fAD/AWqhQSG5KvMus/JKic=|Chương 1059: Hóa Ra Là Một Tên Nhân Yêu Đáng Chết;0abz+qe0iLCUDxqQa8ukAooDrtSqr2mFCxf6Td3/hNhdECMrg+BQ6YjrKBlpeRAlzGONZolEJyyOq6pjoDzY2jjV1dDEsNjWPEPy9foJ1T26LN/Kqa23rqhjXif8AhGAtRKx4TGJqu++NSQnfcBFSeqZlbON5OX8s8560rgfVZc=|Chương 1060: Quyết Định Của Tiêu Phàm;5ne2rvc968Af2ae53MlBH7mty3pGmxKzS4JJsoE09/MUS+rgCL2PQ0OPmclg9VIvlRhb+XscUFzl4x4pr3fQguMl629uZJaDo9Gu8WcXOikKVhcm+O+m7RovVYscmxPpDY9aa5l7nwqkqe48YEJ/RXjZrkzF3E8OTFArrUdDAeM=|Chương 1061: Sóng Ngầm Cuồn Cuộn;JAp51Dyvh1LxFb6lGOXKF2/6X4QOo6RuvhmckpJpQkuqoP6uj+bR4c5OsbAlJd4g1nCvd5/gVwv5Yv7WOJgVu6hgAcyiVnyYb7nNx0oXHQjQ2UhgSx5LJDpAvaVyxJxjhTA4CKXLmsiABrFlZ2iz1GqrH5OJXclcynQDue1AGkY=|Chương 1062: Sơn Cốc Dị Tượng;d4MAAG6ZeS6t7Wbv5AwW3ChJr21fjJ4HScXbe/QtwchCv5gkmpYbvTUlKEDlJFFILAC6cNOMARpwBoVvVDp/bmDdX534ncqqouEN0VLn0L36ow/S3fywDMCY1No/aqVAprih16dIKjK+uJDUvRcQ0UvS1fxahgIVO3yc5Tevnbs=|Chương 1063: Tề Tựu Sơn Cốc;+vicInkAmYGHGM4q/XoR8tVxrqChqLG6RgMnjlbMM68X3/vrzGS3WQYzznyCH/tWnCEgYF/vE4H1QeGpMEoKWOL//N4xfvuql2K/fh4XXcjvsKGowUh1KtbWdxULGj/Ynr+5JM7VNC2r1zwjmQ3s0jx/nzPP29wteahZLkrNTjU=|Chương 1064: Tu La Điện Xuất Thế;oFP51AXo3gipRn08GUXphOypLf6/UD2PJYOQnMmbvoR0Kg17jqauJ3CyFihtx1Q+M4/ALCwZkonoUZ8p6bc9SGRkHza6/eTYyKYWRrBZOGdznKFPSA291E43TFPF1XvIEHxwzEvW2Ut5yOqY2zjhoclcsjQuicKmZ4iRCiqdfeI=|Chương 1065: Diêm La Tử Cường Đại;5VCUc/NlTfkywK2piqHVI/Yw8T0OpyI93t/CJB/8GLdNk3e5cZeZffvu+fM6+PV+dxPOdj1sr7vAELQWJWuMIkqhoFvA6WpM8T/tIuGycgHl3gpoTm4n8agpDnM5JDmsVPR40grAUwdLY59BOAizy/IpOSVaKeSU9zZTza1BAdQ=|Chương 1066: Tiêu Phàm Xuất Thủ;fd7EtfrypkzDVfKRsh835yfEUloGSM2V3hRqf2k4+aLS1NkGmdijC627umU6I1e6r+l4vgszLyN6QGc2DN9Kh5LYp1ybj2/NqbNi/yv6OX5egdgMhg5NvbV+kRFew6N8m3ma4Bb6oc5XNB84tUwjeV6Pj/qhABlOojVHlsGpHEw=|Chương 1067: Lãnh Tiếu Nhận Khẩn Cầu;KQsyeQ5GOdoFmbh3iBsk/wP0L1aDUEZriEdrr6fgQYyBQ0zRX/S/00JiEJf8azrRyUAH5V4FJvOmCcDHDCOmdgXgBW7ivGeJI+TVUS5MN2CKHOjb5uEPrdLYJvVshMbVDM1Nh3FP0ozkdb7nBnBAWTfsoTIvl6oeTDpWzzWq2h8=|Chương 1068: Ta Sẽ Cho Ngươi Chết Có Thể Diện;R2ipJvXifG0xYjX0mkuat1amTOZGvYTFQpDJkZLw70p5kkqmf4wlh3usguBCDf41imW7/cPB3uPNQE44jWgQ1qmuGJMVvdrwGYKQSGqi8K3P4Gp/B0aRzf/FvlHGKdtKCkewKdjoWJk8KnLSBGrVaH1bzULgiMQcHDGDTT3yXyU=|Chương 1069: Giết Chiến Thiên Long;PVVCZhXL/P5ior99ykFd/S6Ser6YJmFW694Udw7L+KPUY9tS3I8Md2MQ580XgYVu75tpgjbFMsrtT6ZhnibtyzV4Eymrp69JIVd+lCgKNccwiCRXTaPs4ORK9z4DJS8o9V7IwqPUGMjgm1+u2sXUC4khXWRgfos3+WHQGgmVnuA=|Chương 1070: Liên Tiếp;hMWoGxu3FgskHG9CM25FjFkbPrOjEiLUlmYxADlEQRTYgBCRVEcoTAiwG2dOil4rcRbZFVezWAw8PBTcAyCTJmINdiURsNeV2B/sLjrTRjClETTUd5tqjRaMJdtukR9F/WgNzpFAj8rVkGQ3x6tHksGWb+Wu/IgZfH35Zpfb/ws=|Chương 1071: Quất Chết Hắn;mLun4Fw0IKUTlP00FvF7srOjXd+J/yTOkDw9ygRTTL84AUYU2oYy1mfuHfSY1Gf26zqY1rLL+HBf33YI9hujiNUyNurQs6qslwbKq9wfIQU6wr/9EMVYLlioi9bfA01MmFLaIpIoqpxBo3yD6up/y7KRG1VyaFsWPSbN6krvxw4=|Chương 1072: Thời Không Chi Giới;IdoDF30joOcaDOcSbVY8yoRsIuIv2x49bzkOwsL7OCl6PQlWsW7llb8mO0qR6Wsr8zgGaBGB3Ucvaow50B/NHdnVOBDmI6JH7apl/y9wXOqDIweUkXw7EFtxhYoXsj54uIzIk/d8EzrLkBez6ThZtUuawREmaglSIrNSUa2du98=|Chương 1073: Giá Giải;LJzyJKXoNwHBD4ifutT65YOC0SQnHMWrMsEkQENDOuZcbik83mUJGewQrRMPTtTI9DtYCGZzRTtRgpDjxrsiNBx/ZAlwbJPwJOfEMBuF+XelxH93lDKsBx+Xg8ZSgVjlbDeVVwnfDlf0pDeVeWwODjkmp6vVMgGiA0zUzTgvHy4=|Chương 1074: Tử Vô Danh Chịu Khổ;//sm1bZ6CgynSJzO8DHn3q/vlpFX0aLa+Uyw2DP+cWvYEqoVtIYLfAaRTiO0F0AEkDRDA4qb/clck5Hj0FNZN0SI6rfItEOBX2F9AuznVytEsiU+qpcsRKH8CU42x4EDtlVqLJWcJ99R/lWhrgSQowVPZjd1DQqS54tJO7/YryI=|Chương 1075: Tu La Bí Cảnh Chân Chính;tuivUZqKEikqyu8A+2Uj2a8KCvgoOFMmT2eoH9VCikV70ljimZcmIIck1ZBF69zlrb0tVGr9osXdoESgW91+KnoHWJcAeRO7UEAidedPC9ACgFgCG87GPq6bhFXeiVXGj+vS32bkwYliOTZ0EtnRS8iR5M4heXNpJtlfLphThAU=|Chương 1076: Khốn Vào Biển Dung Nham;Bf8NnwzICs1CrY+3aG55fEOaZffeLGKyaEhoywsIQK5w3OCVIevNsG6ypCzqU/Vn3bEJ42uACgdLI6QfskfmgKAVyzY/RcbYtAcVhKGp9QnMj0Pd9eong4AL4ki+FDMOsARNffeskUSMatdZDYya43oVH/ySj2yeJayCXUz9+7A=|Chương 1077: Thứ Quan Trọng Nhất Đối Với Tu Sĩ;/hVSQupjYlyvCuYdl9tFXj0YYCSSU7UTuq2dMbMewu065MGK1RREPXNpMF2LMCkzKsU1GQrAGLIYhDKZNUN0Rj0eYAky+9/E2fTMDpNqiBjTq9041NVTHt9ffFOtK+VLkgRkN9KevjcwJ2WC7SHBNSjdkJaCrLH0NN6G1gW7qSw=|Chương 1078: Vô Tận Chi Hỏa Luyện Thần Thể;2Q5HuDXQbzkwp2WdvJ8zlQv8MnyP1HTIl7a0DwRH17EYCF38YnOmudW4jvZkyBGaBFEGxkjjLh8w0xfKgbPpg4td5S5BGx8hZcV62ObmhMjPrJ9sW4tMHnv+jvT2cLEipHmwujHVoSvBxgwQZIYVKtOCwp0F3q0zVs/d6SUTi1I=|Chương 1079: Phỏng Đoán Đáng Sợ;LjMIDZQZyOTCCuui94na54QidkxN2gIXHFJ9tOw9KgJ5S+eTU/+PjgAZcFsUR0kyFDtJfZEC4B5h9GyoMJA8D7xdS6gJAEn+2Blj4R9THlDWjSK511mybp3Fjs9pcMMASCqUOJ9uY2uuH3xj0u7D8NJnb4RNqPlVu8go2vdlp+A=|Chương 1080: Đêm Tối Long Ngâm;2QFRZpuK9+tFpvHOwG1NoigTUS71Gto/4o8obrBxoJToNPOY87mTEu8+v4M0ylSI548/Tk2gbafyZ0ycmgm+uXGYFiwZypb91arAlVMooFfeHeofSq6b0535BjADrRwtk2xLPVOBajmWGmYN4ouR2jWAjfk01pqrpJq3PbXkff4=|Chương 1081: Tiến Vào Vân Hải;JsPz2j0td7kYwoLkAojllVOApJQi+zwe1vJe6feF94Pxx0dPNnD/SodajiW4chjrDaITNOxqfzmEB5l3JCfh0ZvY57Rgn5BkuCYn6Fg5K2HNX+1/jBO0FwlGtmUE4cUwS9oADyUoqeUu50ySEYmeytdND5X6G+Y70h0njY0vI1A=|Chương 1082: Thực Cốt Trùng;KYJqMq05rrhk7ToSL3CTaauANEl3q0WsX0nsdnymC+2eL1lvs/JXuPEfkRJOM4i1T4c2lyc9OM6kPe9uDh4+XuRrCLAZbuEnM1Rc73NAwdmmRP21tXr+7bEqbc0LKIJAl0GSjfu+Bn0hR6uot/PSenK6WvOePt+MraL/b3R9yQs=|Chương 1083: Tu La Thần Thể;dX1QCdDANR1kNg+R7AS4T2S6CsbBjO4zW1OFg1k6lVhSy0hHroSQ9UWXFGHJkHZJrv+I5AwtZbrWnYocWd6ZCSA3fEiGqsYvsOoRdrP/mne9ZbKx/G7JiW+4WqtE3/1YUpKW201JLBkyIqK3m3YQ7I/xFLuBlusCHVm93LplkEc=|Chương 1084: Bán Bộ Chiến Thánh;nUbok7fiQ9nCKo+DQsZey/B4qaVt5mcZepbE6lus1tfdYYbw6V2ekOxgn8xbF4XtYdsezcdpMcKn/sD7hxWT6Ye78s4aOghVro8O+7zhIWXNZLe7y47MjdfV+bMlagYUH7njTqRyX8cvnKTBpX37XpRv4EguttuQTxmGOEITI+M=|Chương 1085: Chủ Điện Tu La;xtPFuCNS/ix/Br/7e6MWSMrNf7/TsDmqk2nLLtwTcdMFA2YDg/jINQIPoI3mvsOLE9JRUg5rD+DSb1i/0iNYkbCx3ICS7E3L6nnYhuSAHOKVZrxJSdqzPgqX/+4zksszEwMSf6iu33uwuHqcGoqPTJjzYBqmaNhZU3P2zXxfV6g=|Chương 1086: Mở Ra;/vdCztH7hgq+XH2OXd2D9A0gNBG2R1YGvZhbvESS2ElWKnpcTI/k1b6PEdtuskR1Qax9p0GXI7hzPEQZa2J/dScZnDjuJCc1hoSi26iA9eFBefVwZNDnH/6TV2+xQc2lIy3q6M2QGQbuTC/bQSk8VstsjCOwyN6Xx7/FmNnCGPw=|Chương 1087: Tu La Điện Chủ Đời Trước;RUcDJXQefuhA3uwr7Oozx9hi+0fuux3LThEKMPfMWz5XC2PYJJhn2TwRVFkHWKWHZ8QkdPwFjeZScsTAu/Swk+0YIUIl0Jtjh5ekErIdz2R2tueNKvupYGrs/RQFwFxXbf3zCf7UrmmYZ9O7wJrKCE20wZKmQfLcZ2CMUq/5+MM=|Chương 1088: Quà Tặng;UhUX7LUqiN0YMmjdomRwz5yHE32f7iO6h5PZF+/J2jY1fuFUiSdi7CanJ6+5SUCEZGaE5Ev8v1WIHOCLoREWGu48XFpoHUeYEWo6INTVSMwScg23tDQizFHRXhMIi0Vp9SMFSdFIGZCtjR1PuFA5j/KVF3ER2cLKbq3Q127DikA=|Chương 1089: Phần Mộ Khổng Lồ;JpI35Ef1OU7bxxxX13th9lbiK4atdbV/4pB9VG1cdD+fBgeBwHdoVfpVxa8CQBnJFT9WOpM00Iffs6JO2j3CY393eQqVFs+zqkr3Of2BH9bBzvSjcVcw+zfYnUQFOuRM0D0Fs1Pdc9IkDKTQBBF3sLPObjPeM4P24ohk5YVEE7M=|Chương 1090: Đại Quân Bạch Cốt;WsLZ0H4aVea9lgn2M/NnGb2p5uDTgPQ2kT6D3QP86haIUSvpgmUnyA7FnbtzoCNECp7IwdPanS/012mdeKxr4gXg9xTNzm6Hfcw4esTFnrPmXHF/mWsp/KFP+5hZq8L/2dBCB3/UIO9ksauAczLKnUuP2c4hJM+Vjzl3qNu3t7w=|Chương 1091: Tình Nghĩa Huynh Đệ (1);P0yVaIdFhaLhF+cflBJlbHct8Um8+xe+PmANJ3izetExRdbeh0pYPus2tfTgyIWpnpmqJ+vQTg4Z0JvaPJfNciYx8RcAv/zgvCNMBc8/oJ5oW7/DL+4yZ+WgxPUUBS/W/yLFw54tMbnEmOZvAVFQ3w+79CzYZXDDIO4TVqiTs7M=|Chương 1092: Tình Nghĩa Huynh Đệ (2);uHOiVlntdre3wFedh6g9gjq3J/DatY+TjeO0bvLgWli4jKlXmpxuhK5V8+h24MUaYtDMd4jP650UT29KzocuQWL5kfKaAjBjdCReCrDzfZtvIam9mMY1TgGE/ZBm0PSt2qWvlY1mTb8SXH2O0T8m7K6mUNSXYLpuinFaFvYT96k=|Chương 1093: Chiến Thánh Sơ Kỳ;75VR/Kd2G4WtuYeKciuW8FXZmxrZATQwDRnTZQNV0MLr6OtmAOqyV+pwR8VKEr409FslPwxnjNGMxLtjnQnGVpAmi8vOAVidXSOl4yLbvZvSFT0n34pBRFJ9qBuGwI0gotdItjMP5q0YZ++eSNBNWuuqSTNeXr0Noy1ty4W6Koc=|Chương 1094: Ám Dạ Kiếm Vũ;Ok0nm9sPKbAroaOceQkcIvPkwSPcuOf9NMuOqIGkDuPe2GjwDvtg7RUb6Q2hpYWZAxSuopzmYvMqUYOgOmZ8dAuLV9q4B0xU6x3/EuVa7p5XwEEhJRfycvURWpkJEwylF4bUNn9BtAp0iqwKua7rC0ylHfnBNmcrQceJyWUk4tU=|Chương 1095: Mộ Dung Dạ Chết;r0yG37nVBXlvXk+1dejthCDnqR/3j0ionqyigmtvWQpiBk0DMs+7+ZSmqMDTOSbiuQJFJqajCfQwmmi3jgZ84SJ0aw5wMGO/fgKWkXZq683oC4beDVQdfX+8HPixS56clbOiPfEqeMnVyfrBAEwvh5+oVvQUOuVbKKJpfYik7vY=|Chương 1096: Tự Mình Tìm Kiểu Chết;S1qAmjOfvZs51eiAzGzTxFEQycCPJPzGVZEw+Pxskk9QkL1epPEUzvGyB3vpZlHITcVH+AVtIB9WgMGGBa2V3LV5jtaJpfESX7ywskCyHpn5C83Aj+mEnn9tSIMXwY2goB25kKP7u9LugRW6nwN1JFvL9G3B5YDVo5rKkiuS19s=|Chương 1097: Hy Vọng Đời Sau Có Thể Bình Thường Một Chút;eKmAgjbNxXTj3BZjfKSv9nNdUFxR4qNlgu2eAFb0xdclgfml9O8kt0yLYIrX3K57AfVJIQkmkl8pNByGqZN1EytQud9A6zW1uAL9pd9hI55Wiq8deZ88+s4rv5O4QOz2K4Qx8YOd+u7V/mUrUnC3Mfm87Yp4z38azALud3AEOJ0=|Chương 1098: Ngươi Là Ai Có Quan Trọng Không;FQtQXJSLcrl4eI9LhXF7Z1uG83f0PRubUJVPKc0LRHUVZzNZNt2nqT/bSew9RxFjyRlZF1YddOHOY+5HCaKFoHqZdb6LwTxrz8VVRsd2g/+22iTJyy+9XBQaMY807KWeWgCQH73UUWmU9bA1hcaenAL77f4s69pr2QXYs5Ep5no=|Chương 1099: Đây Là Thứ Ngươi Tự Ngạo Sao?;3L+90QKu9ScEq0hgl0NLfw2Esj+LWIp7vp8s0AcHbvGeHXTU6VFsnNHgXkVBckI9vQHaDyF5WrDngIG0jhAoDpZmf5EUng+EiaMb+EMSjIBLYDBXmRyJBc28tc2G+5NJ3bOsCVtIITJLkw0DV/213jojsIO9TuSe3df4q3ySMQo=|Chương 1100: Hư Không Cổ Kính;26ml73sOly3qNg9nvD/AgLdY/7m3XOZOZioedoJPpqapgtLFeHaUUC//A0fjOUctu/w/DlF2AnC9/RK4FiSQBx37t3Zsnx20Sjt8JRiQ1kc+vaOI6AWQu4sBo6ahdrRqngieB+UGXaK14QCwlBLxsgu8wrW+WRodJi6W4Tzx6t0=|Chương 1101: Chà Đạp;H2crGAzXhhOl41bS8IqtqCzAYgYucyQT2OGcfzAmZgvY/Ts9RfGNY3/7vu5Wf7lDxsxLwUDy9a2+GAuRsRFCtsZIl8ujkCycpn04Jy77ANoZood39BeLQHFp5WvGlj3G+J9og+1lX0hXytTKVY5upbdXv11Du56dnDQp64UIRWo=|Chương 1102: Bị Một Cước Giết Chết;uTxgKjFi3RSE9KIo/9By7KuJJcP9dgPjXP+2plPCEXeDzZjT1EmSWDAN8/qWfGTngNPRSzErsrikCHgKA2VCjLbJ123kFDWSVz20D7TdbWCz4ZpYkZp0DSruPhaolBYuUsuKaejJ+Dwoj7l5H9bUMzojyJu8MSEbRd11BjrFgcI=|Chương 1103: Khô Lâu Thập Bát Kỵ;AL2Wh/r3RZlEJfd88JHF6oa8JPQqiu7wH1x2ATYl9VtfnM9Kx2H0NQ1n8EYqf531md0XKFK/NXc6AgNWEWz6S8cK2rxAhxDcPhXud3miQHO8QwY+iN+quIklNXK70Rce854R7/594D6VAoRk1L84ao/q87lR6UvO6u45/wEnYp4=|Chương 1104: Tiến Vào Phần Mộ Không Lồ;qc7xrujpzuYcqNs93NIZc8KOJaxiHtVsEbCo52jSZ5V3CpUCD25sY9FQYTNjaqSUzDsJQZTHmvVs6BB3Y+rrrmBLg3OmlQiSQWXNoEHE0OsqBja7P2zTNcXc5EDhMQxR8rqWBoNUaARruYFixG2YBunwKTVCyZd21X/xshhku6g=|Chương 1105: Đồ Thiên Thương;mdIXcolZW16Y6yDU5op/EcmDEz5paKE459Um+Ogz8EHIhaAIMN89hmnU+MMfuwo+ELxOkkccm9HIrtYp/+sj7ifDXc6FuRyc7HEHEzIL3RQ0ByISUpFiFvOsDQm2ji7jmWKom9yNr9eMCbi/fFXfNaWqGAPeoPvdowP18Q2XZp8=|Chương 1106: Chiến Tư Không Vũ;t8qkncV3rNjPWdAobfy7JDCF/i7Ofvd3fjtsI4KVUt3s3+H944qAdx3ceHioS73w/bdrZIpWyrq1R3y+zjp30RDX/hsTfG1Rq6+JEjhtXWuoqAcE6X3vvivaYVxT6UXPVLuzdWlSySM9Mxe2jfL4I029IRYhAwUgZtW9IzbBrUk=|Chương 1107: Ta Thật Sự Không Phải Cố Ý;VRwuDbt9xrN43Ii+rCK4mOjfeTivaAtrzyyb6pLBTQE7mWSypOTW99A79/sW4mRwaf0vu8CNl2CgREcIs8PRN0VPYFqgHVA8evo4sY2ZBsX2iOWTfJl3nKcwD/me/yFUDP/1MKiWBBLu9gQ8v6ocrpD8EI1QtCCyVzee8BnlNbQ=|Chương 1108: Sợ Mất Mật;ENynLBJs38yxmxq/pO6mmD6yhuvFPHOnU/QlSvn9NszegQNo214NcHyDAA4xcAyfImPz18TEa5ZXSvWw+FR6cnk2aG7QiqFXk872Q6jnl+gK8J7OsMubRT4arf7uBXFAhhx1hCeI+0UYmLVFrzPRzkEzSuNuVP+fiwjC9hK4xWM=|Chương 1109: Đám Người Quy Thuận;6oP2UlxtPnRmRmJT3Cu9DXf1lmhSejXCKQ11D2Fqww14S2lql8dnTKlyXV1aqsJMjMxfgtYCdPooRaB+euWvZ1tzZmcMjyjzszup0AFtdcP23g/zmVeoltwGQkVPpEgwsFz+w4Sc1yy8dL2JzG3ob3ve2Lcw+O2B8XqFoOk87CM=|Chương 1110: Mới Lập Tu La Điện;YtbDYJ4P8zMbVcnfKuw0hg3oXaX5vp3SVG2Hz7K/bQwazPNuhNQSMlwLBI7piFoxlhQJAZpYX3/BDo23IDM8fXkFYjKXUV53ElFSjVlL5qZVkz5qSoMnlkK0lSXimD/Yuvpn5XmAGFoj31Q0AgKPceleSqZitVbm7MYB9KJ6XGI=|Chương 1111: Sơ Bộ An Bài;bGQY7zVgrn/p8/cqq72I6AUkXyD1SyZtvQvYDrYFk163/7Obg/OMeUpmTNSD6ygCx61mUHgAtcF5UsyRheeD4XLrqcgI42SeHicGUX3l6esWRepp2ICcMLN2zajs1MqoA5k7JJ0RqVtaZBFJvNIAD0HMc4jCXuOmQyJWFAS42Og=|Chương 1112: Âm Linh Thiên Thủy;7tvdGPkj98hzwOqnWRRCifz2ZhoIi0mwen3uU+An+SrFufYmSDOwNB0beVyrzMiONC+oVOKpW8nKyyC9HC8xtcx++ij/hhOJ6gWxad5sF6fbu8tJGysxq/Oh5h8qv1UK/aZAjL1rRW1URQrVzVQChMRuyHVYNTesAG+fQ4mqZkM=|Chương 1113: Tiêu Phàm Xuất Kích;XJs/2N/FBJ0yE+AI2h/ldStqLfqTufCpxr9h1StTVWHtd49refv8bMuxcPnhtpOeeVohHVXz06ozWgEQAapuuNo5EgS+hNblkDgZ0OCDSEWF+TlZK57LDDKttNmHq7l0U+ONMvX4fLM01aHoShjIHgaWvg12DCYxGISsu0dU2o4=|Chương 1114: Thực Não Huyết Trùng;ViS7FOA99yWCTZ+5RAENuk/ePJrn6V9Kni5u044J45LqZDRCXc3mmJ2AveFwEI5X30sKFONWWpmcswt5nSSYtIO1SohmOFM9VrF8iYFqDtoP6T5ymv5s5mt4upVHJGPPVwCcejiL3wXtxrjGuDXc8n9+gvUFw+JWCpPiVX+XG6E=|Chương 1115: Là Người, Trùng Hay Là Long;DD2si42/KoiuAusNth2Er2wcED54FIxBi68HzUHWLs67OWsSHaSkbZjz2F1WoRjoN2H6vhxPSWt8/I330MEQwkiOSnfLFd+TGaL0hjz7EnW3ue4fmyi+KpxOu2mSPLlOk+Q4v7wxKM3vpmV7P7/I91YXfmvqOYAMy0zZqLui0Is=|Chương 1116: Ai Uy Hiếp Ai;HUNxs5hkpicCRj4AxuyOjL6L6Zp8E17qSd5+QD+oASjfdgELNsQ4kWJIE6OCV0pCRln0mFRVc2YPqEPlzj1XJIysAV9BnivsUnO3Fi9pA7aqwN/mVx2Lfw3Klw7i3dI1odldIWthdUAbHbl5JbB7CaQqF9vMIhhThUPZ1A7W3aY=|Chương 1117: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên;m2nZt3U2PrHTSak2eCubx4iDy0uqrolgCSlMeUwge4Jv0rWdgOE4iXkIMpJLu9v1Gxxyppa4O3IUCaqmI3w8iGzLJoFXeLf0wLYb66cXn36+ya6OO85+pGCSN3IfHNN6Ymvfp2Z5Rt2sFGGCscT1icTYuAP/N5pxmD52h62Y0uU=|Chương 1118: Huyết Thần Long;4rCggGzLOVv8QGSVyaJb9RnbqOByrMeUT6+tahYvhTJq1votQCiPBfJtffWakArOKqV+pS0207Bx2+PIdVbpj7Vam1MLwiTvGuKtw8QInLKIWuIujv97GLsRucEP5b6oGW2aQuH3EAHh3Xw9WjipE0g00wsWEnxtEH+gOwnjUWg=|Chương 1119: Đế Thương;IkJjmcyEp5u2uEUXr431SSNLvHj/Wv6rLkcpmTLrVbXffZDM+iBONAM/Tmxp02F+9UEJnhYa89t9WRo1lihsdfY2gVOYaM67Y/YX3UU+n04on1RMK4eivfPpf8xIDcbBVA7x+L7ha7iPq+iPCb4CEH00suq5UbKDn1JnksVO7Qs=|Chương 1120: U Linh Chiến Hồn Bá Đạo;OsOuS9B+pbRTXJF09Woiib5D37pJCPr4PzGnW7FLab9F/q5+ULvUaHXoVZco9Ff/OMEIV4qESAtMSp9EsENUUFbcBbXLVXInG8WLCKQhWzvMaj9iKZ4m2hMV6AFVC/S3Q1n+EtB42PAv53bOtGRjHaHcoqWK9zZNCjq9OBXAlVI=|Chương 1121: Thần Long Tinh Huyết;/aMJkjLIVUpxzAjIAg7ImZ/TNkXLgHVzmtcxWr5IGYNYG0WleLhbv1eg+YlxjCXbo4XgmDfwEoEtizNx6WYN4sBBXGiID+A6VwZ6Sek/EhMYYlcRM5vXRayjSnNzmo/bvpsVmDDPaZapdajW3u8fNy7OWeDmWbVffmQClAfVHPY=|Chương 1122: Đối Thoại Với Thần;FUcjdoABYYHfpPRSiBEYyb+SAgyw7b7Otcv4w36c2jscfQmrAuoNY55Y+QG1FMSOaV0B1zVdpaL0/u96lQxDQQ8bkdNZx+8CM9w6jimZlmnNGEmbIsmwvx37D3++lS3dvaWA/bvYmY91J+wgbNiaOYMJjmu2z37Txp4OAEMjTMQ=|Chương 1123: Đầu Đuôi;WiELHLKmvfuN4Ed6YSTomPP0wgygpy9RGSXbQFPs4cec9m70ILfkxOfF/n/WPWfPd/uvcH/eylDRWiiSSsOmeX0sVky9Rn6PWpo1uxUXy2l+l9aXgb9JY58pETMRS9Bc2vN4osKa0c7oZDDV3kpM1NyaGc2k33S/Kkkc50zDm6k=|Chương 1124: Thần Long Huyết Mạch (1);DWUitSPkwUTKPQso7yHHPCEKqS+LbgmCdzj8+K4wt10zkyOqIZelw5YXhjoiZmddeJSO9kVabSt9tAvZBN5q3RBuIihSd5HDgaJHBzBXh+Fxh+qOd7jY7VD4VSAHRgKze5/i4vAQCMKFoDevUyR+578taW78o6llK+6flBKa+RI=|Chương 1125: Thần Long Huyết Mạch (2);tjS4wtV8Q5b2ljjUvY2rvXH9cjS83JDhpARQELXhVnD9PPXucwlT3bhCQrXdEAffM3AhyHZz4EOCQK0lPOUen5FSrdEILvdue8eYIzeq7vJC7Dc5LKHVJkvAUJ5WaIQdg2bfNkla74e+VOMcUZbE89gGihbRUnue82csXOzjdNg=|Chương 1126: Vỡ Nát Hàm Răng;b4mTBfNIInTiKyVTfTQKz+YDv1oalNC4mBUJALON9EuLXi2pEl0WGG/1U7yc45l9yQFUObCYI92lN8Vx35rFe2XoIGuPraIJ+ZdtRRfBTwqUhVwHTgW0pIm4HUAbEUq9Ra/mZ72U1byqAY3io0h9M0MxwLHXHECZHC4y4xr5Hsc=|Chương 1127: Thần Long Ngâm;et8QvnJWy3JchMo5JjpcOlOzowVj2YhAY2i2q2FfvJH4GEHXxJjjZFN/IBp97hsBEIWL2H+R0HsBgnJyHuWM+u1Yn1AF/MTu7SZydZesiapj8mkUcWw2qiX0S2xO7ZYrZVxtzodZEIG2iGgnMoRP6kwPCWo7ptqRzpHeOLAbvVw=|Chương 1128: Một Cái Ngọc Thủ;FhLGAWckmvKcrapR47hPwww0F1AjJNxHCT74qwf3kXnHSFm0GGubfuvzrSmJPbZ/FxxhdILM6IT+70E1k+u9JoGWZHREKOVM6LLQux7bsN+zuwveS58iTu30homGzYGYczhPn7Tlo4BOhqo7/1DejXpMykT/T1yFDIXy1v7CqIA=|Chương 1129: Tốt Nhất Đùng Chọc Ta;owXDTqgzxtorTDWPfyHpeYznq2kd2K5sSRpCFDGZiyyHBN8RhYms66PtzHQLI61Tw0MUgVRgr3apOZQDlTl+u7aX15RYH5+VwyxZvW1cdY1pf+oNJLJnTzfDUldjOWGbwRKIfZ8nMA06ZCZnCl5wCydEVWPlQDPosQs74v3bdBs=|Chương 1130: Không Che Giấu Sát Ý;f9L2z5G8BFWgvtYcVh9AHrg5LayTGkpk10v4K756wzDzHEoMb2AqavyE+geDmgTiPG/V5RyHptM/DTwjMUrA/JaXQ8l83q411SHBSLVVAukcPYJ0gLSofUUNf++30TR2MfDJxAiYs3cRvwQ68AVcefX6ZpjUqY11LBepWxY6Y2U=|Chương 1131: Run Rẩy;CNm0T0cUuHUHa1/8SdM3aS6z964Niq/dvD8wc6KygwD5ie1AYpFD+65EsJ+e1toe2cx/70Y/+2/+UD2y/fcje4dUcR77yLtwl5GS8CFGcRoHFSXaSM0IO2r7n4Fn9HcYLYjlriMgJGWqG9whDkZnYWwIkpx4RFwMXV8UCeB10dQ=|Chương 1132: Khống Chế Sở Vân Bắc;6SqQpSf6iSLF5vDRdTzT8QGW21+5jPUutI/ubarxnTIKz9dwbEU8K6VhfjZbcXmV8pArCgtvpiiPQqNeMgATw+CNnCBuRvddK+M18Npp8VPqtEkqPp4Typ7Nkf9u0C5TRvrbuzDUSmikbXWhRjqoqkKzhEb3oBIeEyDtQYOXCgU=|Chương 1133: Ngươi Còn Không Xứng Làm Huynh Đệ Của Ta;W3reZW5jLfEDVhrUYlII4/59jGbM+vz65XRctNdg84sq6hoHrIaxaYa3fVw5IQA6WJyEtiiZ2kErfgO4fhgz7bMv/pY75Ozw+LGwtgbX6ZMxvN0KLPJwOEEuxK2Umq+mOC7/+g9pUwWWKs+f5TLsRrKnrTAOPHkVTyFm9jX9QiU=|Chương 1134: Thân Phận Phong Lang;15jJSu2gywL33qRfFDYUTPYQXedKRoq+JMKOSDqJxO9BcOa9uOKVC/B3d93RkdGFTmY+AEQ8GVOTf0msbiL82bX6+TxM2NCLUDGVZCBUBMcFriOWpYcb2bgXEYRJSNHxMo48t9NP5OXqtvukMhSiJfaj5oQwIvQ11gxBP5wbH+k=|Chương 1135: Nguy Cơ Đại Long;sMosPPWII7JwSryAmt/qlXgQ2RqhV/w/zkpH/ezM+Imwe97wiXqA0kk6ujbr7nuk0HYYYwVFXRyuGPorym1KTc/2LRKYP7Hg7tTa2IAfuflmo2v7vUWYNz0lMFkK2BvPJXALyJuKtFcnUybDcmR7N8mu6pW7y0vtf4zY4lRJ8LQ=|Chương 1136: Vậy Ta Cũng Đùa Với Ngươi;XvoTkKCQ4Bmbn4tg+/rLqeVcsVzuiyL3aBnz6Fe7Vr6eV9MzZpDx00/diwnoZPUS1Mog5EGyN0mgkRr3fQKWMubq4HhEbY/gDzPx7HiptJLeh2OmN4mLgqtJ9YNgVs3/hfyctSHnU+HkC619WVvsAhsi0q7SaRC564ibpRMi5D0=|Chương 1137: Ngươi Vốn Chính Là Một Con Chó;aCAXY5nnLXPR0uheY2jHAAAzdWo4Wnjib2CMmxqfbePUrgzSrIFhvkwMj+zwpRINvxklP4qHNwgizY5jCXQ5sfD3N9y2kWS1OOVLkKV9vUD/tfvkXKYVMNPQNS1OR4nl71DPFywWvRS/PsA7Ru4a/J/GrhOwbYTR6HaE9yVqK+o=|Chương 1138: Quyết Định Của Long Thần;oCzKJnZZn+bqJr0jLWWo+rZY+88LZGejD7GA/CfsFfDV6FfWJQLHa7UZMcnZ2ofFOETSHVVr17Ft9naxcA05rOgusKSZtsLLyMVYCL6k/VHElkH2K895C7Fm6QrJcVql/tZX+uS9Rn1Vw3y+M/RMYDGxQEZn8XkSUGrA0+HE1bM=|Chương 1139: Trận Pháp Khốn Thành;M/gfr6pQ7sqYzY+zVSKPt2eo2B3xShlV9za01+olRgCoBWADPIaW0Q86AgYbMLu5LSi/Psbs3eRnWGYHzIwsNFoadsbfoxh0FYciBFCZ+BgnWM0KiRKgoiOaPjcVl/3HJXgL8xOVqK12H1I8OtWWiGrjUXNKjV7rx0kwbFFxgBk=|Chương 1140: Cái Thứ Không Bằng Heo Chó;orKeRRmZB0vjCOCuuddPaFJwBheKAa9Owsz1HTAWwvxB/VfhJZJF+nx0gXP7cX7Gbnx1AJhWCLLhpRJRhhgQr7BRhOqSQ8agC1cHWYC/i4BWBRaKoZ9+gHwqBBZtH4r/tSbzMQEDlpvoOFf8x52/78xmVDWbJ1w/2WjSyjVNEaw=|Chương 1141: Chuyện Cũ Của Bắc Lão;xdlfJgE6aHZ8swi5cayR5P4a7b6jsl/FTHZwbFsDPKp3yY3HaLj0zG7UphuXMbceCHN/FUtE9b2pgPUQwjTjHMt2P4++I33u6bEBOJalF80qzdXmv5woOxS6hVouZWkJ/lYKqH1PIhwAUNJc1V3w2FwtMGLcvG3GlhYFzM80P9w=|Chương 1142: Hoàng Tuyền Lộ Làm Bạn;c5BkEbKfTQ5RNvKPWZ5ZqnQHRtg/cwwsCuhs5vkhSX/8tW8OtkKCaiWcJMO94NwBtgR/Ls19pu/GBs2HbVBQW+X6rS5iN0du6GvZi4g22elFBBj3mAqjFUkF6uu7H4u7qhVi+RM6YmCoyEV1uynwf3AEtbmQbWhSsKFT1MFHPUc=|Chương 1143: Hiện Thân;lq2rJAQGGUcNfJTkLt6PZiGBbNZGQcEi2CAvdLl54y8AUCWxLIXA5vc/3OVEDBgIqmqekI2umJ+tMd/cOcfw9yljCr3T3mtsODPlTJStCa0a1Lkoju8KC6NuGxTj5RXw26rs43hE4UYl6cdujZzcZ08uatMOs4jrMmvijuyCY1E=|Chương 1144: Không Có Chuyện Ta Không Dám Giết;vuf1UvlARtzCP5l5WapJ1HeDloDcHsMDChPwOruko+kTgSL56TXq8b5SP3VpmGftQ4tbrDpwrD0MbcH0HyWEzptrPWbJ6c3jDgTN1YCu7HXhJ2rgj/evNRC930IGKSIbwQDPQzsHbnoa09NZZzjInhLwnVPBy8dJGTg+z+WYDhg=|Chương 1145: Đoạt Vạn Linh Đồ;y1tfQr55XkHfgQvU8gNFYkImJ08NXUPzWS06c7oulVRh1L+DdR00rM+mSWLL3THZqU8EZcp+yEgh6+XpdJKYq5HUV0L+71QgPjaaJuvTiVXWXAWps8aB5fMy7GatxbZ7d133Tgr480jAOkuBShRKI+IC0jvOQopHrlUlRlQOi84=|Chương 1146: Thế Cục Lại Biến;mg/lqmEZx7iKCTylCVQp/6bHHMRpRa2vRzTVvFzFfXB3IqJBjwvi4tcPyPvYNvzlieL6biUafrx6gQ9mpkMmueY4xWxY38XkV4MBtas9p1BNZsIejq/RdxPVkMw8CcOsmc+7Lp6x6V+JDsohVQvhb5Am8kDTvVxCfFAeZjQlenk=|Chương 1147: Lực Uy Hiếp Của Tiêu Phàm;wrD2jilKSBFlFFxxbkl8eQy89f3aipYAxq/mD1Z2iaWvgEHJiXG7QoKPad+qP+A/GZ1k1S8Gaf42OClcsN/ESy88jSs2x9uB8vcAqejqMXkKuNiOmqPMEBi+RgqbVP3ziUGmMU0CazhpDwCSdgIVhprYGgi4/Qp6MBn3nR4Dlk0=|Chương 1148: Túy Ông Chi Thương;+QpcMT5BB+ks3eWa57U29jqBOPF1tEzaqJSCMLR7osnn0ZTdatMFWnB0qP4chcMs6CUi70CDnUnXTWx+KtMmE2tTbvBSCU22JhyjH/e42JPCwOlp+BaZRdzWl6o6GrBIZ1UHtQc1UnX6/GhUAajfM6DFkVSEWcn9uVO/UOgRk/o=|Chương 1149: Thần Phạt;e5CpNHjoKUm7bObSn1zPSqR7+agXmwYEF/PKtZTAoHjdUdsa+w69l6OtT/UYxcrvmOYx7GJdiKbxwF3+ar7qdMfu5mptTcTIKdmaPf8t1QDrWS6lCdWZBUqyuLyLtanEEEsewt0m/vu/JjHlLJZtuoNajv1t0w4ByHxzLsFDK+U=|Chương 1150: Bắc Lão Bá Khí;mgZbrFk6lTUrDV35zbrfcDZY0DneGwK6fsLtPN3FPAeOo78C3mm4ZdHCz60GbVeC1JI1c9lQTYAd27EarhhuACZ+pnqzw8yMvkZ2Gh0wJF3B3c/Rv79kJyrYVOFG827utPEtCjoF6VlQYoolUG5l8uAonb8wM/CYbMe5OPa2YBg=|Chương 1151: Nghiền Ép;cq1briUJqLeIFPrKVw/zAsn63KfcsVtD8WbUa3bOwZ6bayOIBbXvMu/nCde9cl7JGJlCxo6bRE/q3Asu+DD/0xG/xBmqLWQMaGhThI/G/7KQLt7T2RzWaj3qBNoA0TkMrrvwlnIiwDk3+GfMkJrNhEe9f7zOnpURDcmZUgpLgos=|Chương 1152: Tặng Đồ;Uxp+1VBK1hBEMXQ17rA3GKGU/52CNkE8Y+gl+K5IOPr8CpcoPR1hYhW97AYSCjxncjtxKENvOnEgeQboDna5oxgaYFYruCQ3AbwPfkCqZjpuX6WBvrTneh/WMllXOvTe0/Xjg8CZktUqtfHdWMkhH/eotqifXOtCR6oDF+bHiYY=|Chương 1153: Phong Ấn Bản Thân;W/ittLU6XLAENvFcCohffWxu4uWXQ3H51ar2e6pq9U64FMFRmHFoqli133NbnfovI9nFm0zuY7l09Q8fK3Y5g3NXDncMMtYeeYJoGUm80tRBQgRlrS0zg9OWzRqb0+n73eMmnFM09NXMANmwHvpBRu2jR1AdqD+/yuRrS5z62hE=|Chương 1154: Vạn Thánh Dược Điển;pcdHw+xlekZTHeec9cv7m4f/1WKacaqZ43FVh4b1HClw4b7MajDgYRKCuK8uV8/6mKcCjS7DL28OMDdSfJOEuqVFJVdpXBiSVPoFQl0+BgYWPbRNu6m+uyq2EEw4nWHglMeq98eSJcgDVstm1PgEvDesM85cRCm2tZkXcxUIRZQ=|Chương 1155: Rời Khỏi;prhKnDtjDFnF8wCBTozhvsRKYQFtHnmPz30AYVST4rmWCQ6Snd7toOjXBDoaFxpE8TMXR1h2L6egVc/kPy76tu6A7c8B96SneHHZZ1/bQwBeGkGCRRrzsIM0Cxfmyh1/h7juEKiOx1HIWwcI10smkbqCR8XWAIZCSWftxX6l7AY=|Chương 1156: Ta Xuất Thủ Có Chút Quá Tay;UQm0RxJY3YRgv5w0du9/hJ74GIWf4fHN1NTv8g1BOtn5pC8C4VmDucIE7TxJQ1lmPuUIdjGlB4EiiLahKb4h80IPKPVE0X+sXvQXUVePkFrzVhVSx6EUC79RY7WpLe6hg3fPJYjcdmpxAHr4h5R3aSb5VtPGR7CcMX6Id6P2MI4=|Chương 1157: Hề Lão Nghi Hoặc;URo5rz+ClSPKrAUtqvU1FNtXcXLcRO/CIFAL7jBl4gxolMrtmxhoU1O2EaDqn3asUUl2/TYtMoHds14Ep3CCtsK2cC4vf140Kc8QUjpI9liP+uKTLnS+5RHJjn/eyCsYX0yn6obORB45oatC/b5T8S0UyGMZ8dl+Vuu/e2mmS9E=|Chương 1158: Sát Na Phương Hoa;Kxh+90vZRDZ81Iu+glBEo9cvFu2+E+tRytfokN3CASNlR1F832EEFM7c2dmi6rjUrOofXnHgl1Z/ca0/9KR/gL9OOHOZNJMgwXO1Q8DAhGkf9ynfbCliMLeO57uDSBzD4if7cW+/ZL9Avbyve2Pn0Gkek8HXPF4NIM3vl3Q4Ufg=|Chương 1159: Cổ Tộc Sở Gia;/OXY7E6dbqH9ehtx+G1bgBbBPzo4v5VL6LfFhTJRMsXA6N/sRm5Neh5x+Vexagr1AqCOwQJcd1fPYio6fbkv91VHFriFKCKf2RIhXCAtH/aE8HL04Hu7XZf0oc5B6+qFJsevSvW5EXzqC1BGjmffwW4zi0DLvg5BHOYJ8uGo+V4=|Chương 1160: Quỳ Xuống Cho Ta;ZH67inAOeluvKMTrICJSwVBLhjGmHYbVZZQxPEzgcPGA+J9K54si2knPGpyV7Qr2OQwlUiMkFJUFTQo6zHEpDkamjbQZ26XH2RjXvY/hfBLdUeyFbTcsQ2pVMUzhhEPolqHj+txE3oae47Gnt4xYDt1OCXaK/8aAHCwD0kB4BWk=|Chương 1161: Quỳ Xuống!tất Cả Quỳ Xuống!;qiOlueT/SQWGumP8SUVbhTrTEgwQx51IJs0R6OHyrbHinYJa9OCVlwS2n23DVuZcigT8zy2qNiRYhShBek+fMb2c8WrkKJTlKtDtvFvImqo5qmjUtacvGBBs6xNVUW34dH/EDqIZv9SDAmstGnyJvYJyXwdyBX/gp3MuExxtsC0=|Chương 1162: Tát Tai Rất Vang;NmB5X1FOp39+uffZXdPU793dsb5pq3o1t32ZR+xNVI36PfpbD+pzNS1rG+JO32f8CnF42NALkvyEsoAmzRocrPzFaMwGV+8DiAO7lF+m6C/jXJyJ9MgGIddbdUStUDZ0BZvJNHLYreuJX6jcZhI1yVDwl5Ih/r/VvyHmhOf78AY=|Chương 1163: Khảo Hạch;AgG7X/swwU79Fu6jdR9TDF2WxvlpfyJxrvzWy8vHQkm2IDUqS1mofMHcV8u8ddukTiIkEKstHdZBx/GTGRmXXm5Cv2yGjHFFn2hAVdMoUt91X2V4Iwdgcw+lwcF5Uxp7svFIomPsBN1jVBvBCmxeKs76De1CRL2pJMTfQPEXV5Y=|Chương 1164: Cổ Thành Rộng Lớn;jpzjOyZmJo3RklB/+z+DanE/IxVKX3o0gDTB6RbAOTl7VDz20zRYKn/BpfR9PcNHCxG3ruumOctEO0tOf86KP5jdXyqILQlv9QUQiWgachNjrz9uiEFOX34NaTxdu/i0u993ydxtyfuYWpHk2tiD1Iw8a/aTFPwLhCtoq8uwPhc=|Chương 1165: Ngươi Cũng Biết Văn Thiếu?;84hbUipLTEwu9o0cjYwJxGf+dvTHR7TVwH3ScoL18Dt3HY3g4yHstHUVtTWgMA4efHOH9wwIjCEqXNVvot2ixzxGXIMJpLFgiXr2MUPFJVcHJMYyzr0rmVuvswCChakia6rBM0aJ4izHbVxds+MSiUDqjhqip5kMMJr17dZ65ok=|Chương 1166: Sợ Hãi;PtfOk5Hq58WqQaEBxoEtQ2fkn/s8SGdeC6NkfhoHxa/iQz54ib4jdVdHWKQYuxXnULPdNYxRE+Rpjnp0qpYhKMKgPWpSV4JZJ4Wxrkeg+zWUh02i86VK6ETPK1qPMGhohqmbrAg+KGUkpuFB60hvXXHNN/lLmGWnfMW6WcPZkP0=|Chương 1167: Thiên Thánh Lâu;nU6ry/QmkoW+fsSQ1fe3GzLbKvN0rgGOqCwoHe6+eWUE0SgFjVGl4XL77ec607nCEQHU7FSAhCJsvh5Z+xfAAefMYqT283pehtAYG59F9K510op7OXGqQNKxBohpaephWb8fqIpxKC0moyyGWQgO5k563VOrVy/mymZ8qrnOpkA=|Chương 1168: Thiên Tài Cổ Tộc;G4hoiFRfDLruxcH1ZtKSjSADk0QLzLZhK9mk6Z1kds317vYftYuXAV3OxIXrDsdVGxh8h+d1Xys7W560Wnt17J2lWk+Xgq8DLmfsFktsgbm8DhyN1x7d1S6hXUrB7Tv9rs8fn5lS+GPC3HipMe/ApJrNOGRF5uPqjk9/kznBln4=|Chương 1169: Mộ Dung Lãng Trần Mắc Bẫy;GAe5QRsuWL1vNwrbM3tP4Dv88k2L3RMFxkDLWh4+CjYEB7pxRl+ilu136LsLqCF7L11YvRgCL9qOy5iDfiGLxbJOieL1DuI+F8N8Ox3gsSacyQ2iDWgXj73dJ24La6aSxEwcrcZnHAr8rXyUPKQbtiTfy77WMYfUvA7xC2eB5rs=|Chương 1170: Sở Vân Bắc Là Hồn Điêu Sư;T6Z/zyXGdtqUQJcPgN51tFYWmW2/BpHO4ycmwFqNs0BTpMiH7AlgE3hAmAor+6FpzjipScG0aWmG7/GHTwi6k46Yb4WyJMmR3BHiW7tk0QMoucJQanM+VecAFP0ZwNbDKaSMsdMvCZEyPXJjutcBOlyZeF3fpI7AzE1Nll/AIpk=|Chương 1171: Đánh Cược;8gEK0DW3twpz+IGxJccrPGR9l+mp7WbRVFa54FL9mHS5wMGG3tU92Trr4v9eyc2gxoLpZZCQBgLXCR1jlXaDigpn2CIgqx7iwcFa2NNIU68oxhQBujXW/FnEs4iS+nq6kJm150J+K7QBQKgwW3gZ6aLGaQrznTjAUueP8V+p4c8=|Chương 1172: Vô Cùng Cường Thế;aU4eM8GS8jjD+jnWGxJqkIEZNXn8fNGZ5ewnI8plh809N62A6LWBPSMMP/Rz0klAcLiGZSQV5tmt8H6hTarS34eKPdAUMoADgeVFL/8NhQ9wTz0gd/gped9MDr4YFxUtqq4boReaOiOW8yfwuHeZEWE5a6ACzEEX4fvNTkJ5+Us=|Chương 1173: Hung Hăn Gõ Một Cái;46SNcxmUu0+SPkv/PFh6M3q0NeC3FjVTZOj12VnhwMbSR2A657VylIT2u0KDYxmnBOz9aVGiBb4NVf4oNCNRdjzyTW5Cm0CDoUJ5o6rjQ5qtEQivoGJEmehTDbOyKn9737AvldOAakl+Mll5t1IOz2gbO38l5eJSPDumY3r9JIY=|Chương 1174: Ai Hại Ai;phGmpo5jgq06YmDkEq8qhXqmJlchgl1MAwdEZ+06jPvrtjWDtKVPzF4NkjpWqlDr25FOUAOeu+yXFxRCeHp/PMx8cQH6IhfXuw3aR0oKNpZIco5JnK3FmO+eDPNpXDUEsxjTnXJfuILFosM+3xMA/afH6cB1t2PhECBWmszQpNc=|Chương 1175: Không Phân Thắng Bại Sao;fVOTuSp/yZBRFBKTlp/QgZdGyK4TxQkJL2QcRgFRnZWHQkGm2IgPxcgUDGqlrWbfUZZD1UQGg+9xIRHfY46e/vz5cnlz0r94SKl+vGpRM6Kt6VvtZfab2nIki0Yu2Bo2UN4JmWRCNzo7rmZ7j+eJ2vFHYridxg44oXJP5xU1P7o=|Chương 1176: Thêm Một Tầng Hồn Giới;HjHV4ISKqKfeaOu8yTn0Xm6zpsxNf44tI66ANY4f+phOBI3H/ELpbCSJH4nRabliSF1enZJ8T8Gew5NJ8SR83QWRcSLQ5SH+vk5Bpx+vm/cZXD8YRQRmYa2zD/Nebku9+rh6Jpz0EIFVNlx2NFdCb1XFudlxU6/LJRh7TooYbsc=|Chương 1177: Không Phục Thì Đánh;/0YKScrGfILoa+we6+DVjO7NL5sjFGAfqcaLeknKjbUJUmSiReHNX8A1rdUDb80nPa3sWAkIBLGwifvGrVkwzQqKrg32PWEASrFUY4Ekp2Xfa5MLKOmNxCCHCX83r4NYM9fh8JTSnZZkbItyT7QkaqWj/Odx/yCVQ4xXFsuPnV4=|Chương 1178: Mặt Mũi Là Do Tự Mình Giành Lấy;YfmbQk+QGVK0T1LsgbxUlMpz/7zbMY7qVaSpDUzQQwYs9gInXk4fWs+3qGpBXkq2S3+b6ugx6aZFbJnB/xl3Y4h+BhGaEJtce/x1xbfpDEjsW/o6G6DdkiZrtG/M6lxcoFc1JB5xe0XtiV8FtNpxU+B0m1yRTEo/N0kezkWJ/7k=|Chương 1179: Ta Tương Đối Nhân Từ;9mGk7/EA5Shiy0U/ZEA1G5VvmzlUBomUwqTMAB2qSPm8qp1lX5aUWXrieyo6FpQ1+ZMaeUmQ6gXyOH6+ABtzGbNGQTOM0889nkT4ifO7cu3udIR05SYE89twa60cp/gvQLoXQEWhF/oOlEaSHmHEVx74q+gCNGEoYfe3FtfuJWo=|Chương 1180: Lại Một Tên Yêu Nghiệt;1mfai9anASVz/ppl9repvPQsolBuXtcSZL/pAR7oROu6RgolMgKz13qK3x8LXHi/pTuENMS/VEkhGuEm81Qj0UYpwWNtexb08WIVMMVOgnqNK5xicRfqT7InCIcQQ4bnnw3i3OHYNnUV9BhNfG4MshRfMhVS/PbEiIRSP+gEr8w=|Chương 1181: Phương Pháp Đột Phá Chiến Thần;scAI6Po2Y/elgonU0TYHMjTuBNVKbbyAxj5u6NBQeDmgL1E65gTGc7V078hS+T6wtLE1g+SAjpFgzhLKyNeGjFpTfwGDgD38f3YueSAPvgdO0zaaaPGXpFL9sV8zJtJM52qhqOIVY6alDiRmEbh/98m5q3WQGLnJ8Q8XdLeq348=|Chương 1182: Chiến Thánh Trung Kỳ;N4fxn2haUtbUqdYaY7e9Jb2RqjBQyzqsuz7fv7DfIiFmXWcBObZH9rE00xIiRH2IDEGDe+n7Jsz+AFH6kIn00+JP91AX/dwaBEAd54/J4dGFfDnN9iGAGcNO4C19ZdzNnlBu7JhL1ifcT+m0NbLQo31EhtHZavHP72t9ERMY3Js=|Chương 1183: Sở Vân Bắc Thay Đổi;Fhy/difcESUrkHjLZa2kOcEF7WNb2ErXGETehAKL6cNnBaHwNrlno+dPSqFu89bZuRRC4E66sbms2RlFw8KsB3IkWd8ID1f40KxRH5Iw8HED+1nLW8zchxK4l2sZbGFucZ97nEJ6uicvE4Wns8ry8SK8t1Oz7yJptM5laoL+Llw=|Chương 1184: Hạng Gì Khinh Cuồng;mgBcvuMrgFcTUfQU1poeXpn85twyxCaVefXT3ufgM7WBd8pGwuflqSq6VgNEF6NjCEUec/LF1F34HynAoMEG+53dLDsvQlgxYCmSgzb1z+e5QliBnQjjk4A42joqYJPI7Z6r6dTH72OauP9gr3MK4N4DIov5XODk7RUll33VNAo=|Chương 1185: Lưỡng Bại Câu Thương;1uX4Q3RfrJ7wq0jo9dXvhAV4pNPoQVK+jFENa4+NLqCFjMw84WBlCVPUEnDxpZzI8zm+6NNU45dNDG/E17XC/gTKVD21aIgcv+lkAlq/ddx45hQoAsn23KcBdnfD8dz45kmvKh4swOaF9i5/0XuIesaV5Z/0jYkM55eAssb0KB8=|Chương 1186: Khiêu Khích Toàn Thành;gEPqcVIJlVaHmfgV6vFZ6bP52fCEbPw0TF6xhzmkyiX06X0Owg1Vg45q1NC4RbWXzKkBSnV0cBnKgtsUph8UHF7vMVp9ZKgjpXMt91yCXEElAPe/i7R+lZQKtZVr62Tu/CRqzYMySPLafjBwvU9aONEUJEkB/thxL/jWnwSzgT4=|Chương 1187: Hơi Lộ Thực Lực;Ca+gCJAp5kqj2iIfGW4r5Me3doVnuCxbnM+jwvbFfAbALqVpWjH6YRBm19O1i22mvCTXhmnUSEE8R+ARwRVEDVObloou4KpasYcMdARspGOGCCYPYQetUxuEFrFGj8wLrOemWLye9y1flGZouxcUdKvSeAfral0LQk+3hw0Chdw=|Chương 1188: Quy Tắc Thi Đấu;BJ0wAZPELnE6SB4DQx6OyiguXMa7TzJfByXudVV3EhV8VWZL3diKwOiJpwptKbT3C+Gma4/0+cvWhLAiyDfIOT4jaGNbBhUvgC/kEw6gFNUU7z8KzFzxSaJc/1FupvCp/L8IhYam58baCznLq/n0sauGXuyb9H+45da5ZV+b32M=|Chương 1189: Kiếm Đạo Nhập Vi;k+DuBP50tvWYT8d+akPKe1ePux4w1EK20HENMiYLrueGzHCQPcN+eMyQduGk9b1p3EXi/HByAFZQ+qVTmRkarrdEx4PL/BStRaZUOpz0mimcAYZTO3dcx6L2Va2iC6hwn+tVYkViofKayfawG9B8PDKuq6VzK1Fbt+E0SR7Qw50=|Chương 1190: Nữ Nhân Tự Cho Là Đúng;SjMYzSLMTcA6qigyMVVPHFIZ+SZ1aWLdDsmFDZn4953dnq1RXgt1b9Di2vVdvzePqp6nyREaiqtp0WmUnaru4BKLvWYTPFxL7Xz8WORO6kyWe5sPTxyGmhOqkdeAky06zYlCFX2pnhWmb22iu6Ioi0Yn1f1HBu+lyrHnX+akI4c=|Chương 1191: Hung Hăng Đánh Mặt;yv84zuMMz0DAhPVO7EKqwRKqutRHQlSdxsHk8KiiB3nUYaW7a/+dErXQkSPw+OSqg1kWcrscF70U006XN6FO+acpDL5IsqBZzH+KmlAHQxZgtWkkuA7sqiLsCzgFWrmVwWO520m5xnnHUzANDuXOnrqCrUfoyUBqJReEndsTkKs=|Chương 1192: Nhường Các Ngươi Một Nửa;NbDbN9LVFLgL77Af9Tel65dOrXuqTbmEJ6VEW/TooH05LwG00NWL8Ca+trxiqiUf4/W3S1e8vSY7jTQ98vQ+zf2f+cWerjyyPaE6tgqfGsFS1FHyDZ09PtqkXVTI3dUL9Gyl1OH7ywic8bhf2HlFx5UPQ9hCE1nDAYtOhFnPbf8=|Chương 1193: Sát Ý Trong Lòng;CUs9ex1FOfoaKNZklEocZNDA6v1/Xdi45Mib9lGabfkchxJZCmFnYfLsUc4qx7Pg7SOXY2aJPP1/q6TOTblamZQkpWgxyoCUiL1p5FL00ZpiNInh8HSMSQ5CXOvknO3AY2GHAc2i39aUKeB3Aly8PcBc/GJ36WMupzsigp20rAM=|Chương 1194: Hiện Tại Tâm Phục Khẩu Phục Không;UPE+vJTxN6erQQbYwFKZ/rkkNKen/sXBAnjlAbjBduwdXhB+pvYkAyAaSCn2t5A28O5fpSLCRdLhWUwajDdhojkP5ke7rqTyE2nyBVFoubs4QfvSTbuFhG2Zwa8T+/b4Gr5ceAxigdNZlMhGgmpCGvYI1Y+kY9AMTSZBmkiaN5c=|Chương 1195: Yên Ổn Rời Đi;iHfkynhU6ROTwOkZcHdRDnbVd4WeKNub7dBqsTLKUnZjqzvCCqaQ2EvV1vD0bAd6iWkTtTGHG7iBZnBaQZ0O+/45LbNaib2sxSfAjj1LTlgbO++/ff/2+CaFK07wYZFcVbodOItHc7Vj+L9tg04lChEvXGj1tZIDtuK/YGTIveI=|Chương 1196: Phan Ấn Chi Địa Thần Bí;ozfB7+9M9JWCtKadTr0qjzmLY6jntEhyCsCUGUQyYryKRVQEpDOyWs3voYCxc/buq+6J1CElmhTtdUJANaAGOT+6u+nC4pcGp9PHFeohkA7p+AuF9srr/CReRmmS4iYY/zAbHnKcUQKmBM9x6oPHmUAxEKpRSR0jgMmA/Rb8a1A=|Chương 1197: Kẻ Nịnh Hót;sE/4wL68oL0wYROazDPHIzk566moW2riWICW6Bugg7jg2mmBIyuSnIZNAzEJmK7pvsPzLrK8KSeDF/aXS3WVHX35DV/ZAegMtv+eu7ursBrIiNzzGtESoEA2I8SqFdhFudDe1HLZJUtmn9pl5voE/tJDtB2EVjkcSrWaUntRT1Y=|Chương 1198: Danh Dương Cổ Thành;wLWQEr61pQeZ3RLdR19KcijG26XZGsBjC8UG3D9wMQdULiPpmZlCq7g/Ux2h7gp/kkLQH6fVFfGFeEsJ6r6S2qnEvCXFa2KMWcbaimKMkhCdj9YrVMf/ECqDeSZAPJ1ZWM2nUK8c7JDxMlNlSpYrG6QgY5eUaAweTOC5CQ3udLg=|Chương 1199: Thần Dược Các;wcncWzlEFgDmnacyS2huyQ5fnj8WvbKXQ2JOWrKPXuDQWVgvVH+LV0C2KNx5WHoJsEBD2AdHGeZtIf2PEoXBwWgBrkSl2pKdCBMqph5GIO76jg2i05MCirw3o2/uYUFyGX32hVj8eDRcfWNWq++9TK5eRuDxhi+0scXtoOfxyT4=|Chương 1200: Oan Gia Ngõ Hẹp;tjqVfIFeBC/bbYlBjKLmhB+xF4M5Uz3H51jYBkDfDof+0hifxmnKfwjs4+ZYmQsKFI1CSJ9tr0hg4RbYeGWWFCgrJ3WYeKsovDxGX6VSNTpu1uEBTmPIT4BJMk2OrLlPXcpTwhktTg5g7wqOcaWU1oA9qWHddtzosSCT8eKuAxo=|Chương 1201: Tâm Tư Độc Ác;vpr5/wnJoUCgu+rIrZWJ4nd/3wpnm4+D3+zPV9Dj6+WDl/5lUQMKBx6lnBhKM58AWh3wkoQEBWxw40/1nTk0V+4n2A8lsyVXfJQASZ6mzGsAeR5u4kKZ6IKrfHdEZpMVgo59ckCP/1LRhlbpJ1EQNm7KmzTsp/Xd1LzSZrHbVvs=|Chương 1202: Vân Lai Phong Hạ;/KkBf/6EGRl1cz4FItPUeiyZznk8ZXujeBP8MvEeJ6a7tbb6ERNyZX9KLhq+FDB60bINLJURu+LhCP48uB5HszF3bHcIQCWBEIQqyCTWWEEmGJws3hzoVJ8OLkI8+LgaSM6qSyEEwPGRBhnClYNHJQ7dH2Tqcepmta9njvyHtSw=|Chương 1203: Sở Linh Nhi (1);jw0ywBXFZ+wvJjzXrG8tjnqinKSwRlofJQ3t21tcB+Tj+nSLxG9fMk4jLkxeUVfXxQSo3I0MnHrwbH9Kq8t8LsEawal0Ok8cWOzCnpuaWHsBorwt3d/qhqmRYXu2efDaSrAIrcefoEvxc1rocTiH0/QyEmg37aP0n15sqpnr71k=|Chương 1204: Sở Linh Nhi (2);OuJeGXsM1wcu/uygSwgTqDqluGNXqy4wI8XulLEINRwpJV8qMrbFbrwdpVOeA8AJtkt7D4zQBIex7spqQmv48ahwsC6mwcKAhl4GhqyGYgonkk2rIgditz4YPI/kAoo/+aX2RlNFo6GoB9QpsvlzuXPq1y4UFyv38yvGojkEzcA=|Chương 1205: Hãm Hại;obZAjVLmp9fS4OUmnJH2GQMA1X+uIQy92uPfn/TUF7/geIrBz9m9QvhopHawCEqzTWEBWgXizz9gfmFZvMsaXqgUMnGPPrT/xC866MJgH03HN6VnK6C4CmriumXztcM3uWsaj4AHCZ9TKx3xym3mJhgEv1gJZzKj94M97bsGFSc=|Chương 1206: Ăn Trộm Gà Còn Mất Nắm Thóc;BheqL66cL0BtY0tk7l+fBX549Z6yrxpEAAM3PBEIdxtJX848neLMoUW0yDnCae5EOhdfBH+FH9X+prc9g8stlG+LjJXxTlDyVpPy93CwyB2zoHE+MNvPM4GTKBJ0oCTF54QdKZe2v88Rn5NiJGoPOSuJ/VIYWhkYAASv1dPSaZQ=|Chương 1207: Nhận Nhau;fozXi6gQvaYkqQxWbUm+M3PImnWu2TzyUCAJo0t0pchPjGDDb/oGKgzeafA4egWGqYaF8WOQ0CKRSSJxujcH5WcbOAD4KXbixtgMFHA9Vx5jfiFCL+u67HHkY/VG9e2G7ES3/FIdLjzsPcyKHHDEpP/3rqeWOejeV5LiQiqwpMU=|Chương 1208: Nhiệm Vụ Thứ Nhất Của Dịch Bằng;IYw1bvxvwysI9IlnPQi2kg/n/rmu0PYmSy8Ky0ZMBUP5qUSDssvu2TxG/Tkf41xmdhISpb5feiAbAYde8GNWr0mN15nkPu/ZOkcp98Ne5NXzLHYki2L0RPqwQsm6jxznkjdPWp2g2sGr+NrNHu4oxAp/zRMmM9yhHRr66rfvp2Q=|Chương 1209: Tâm Tư Mọi Người;5RgbroMoB0TmVT8C87evIvFuiQ77dj2R+9RbhUQ10ehqbAXdZFf6Yx5A6Z/vgYkEM/uBfQzUpJLwgs2HKZ8T/WK8DSOWANrM3EUitOWznk2x0+chvekpF0QcxzGoqYE70BkAygOxM6JN2mErzpNujtMvp/A+jdk7dk27/wx/gls=|Chương 1210: Dạy Ngươi Một Chút Đạo Lý Làm Người;opwRqeNB/X74DB34Z++v3ZWrbWF4Qht8jnAm7Pi3/mhf/DMbHw2EGVfQTnb5rAl5XIUSx473g/66t2MklUndZrmDW2jg6ALrb4X+lcMmjdtijXkp84ulKaS9esQpdaFoWLxd+kPnNoyKO+5WrasBwLu+ktYdmnwVYu3/2LQWykY=|Chương 1211: Cho Ngươi, Ngươi Dám Không;8I+IFh5g93mz39eiu53jL1zXHJBFBH3lqaO6n8b9RfqNnZ00O8KAjBlQh89pdt+bSp1twex7PusTsiivXdkrei0a/JXG9Y6i4eWGQpTbFLw7rnotcVXWfh1v9ClD+gwmzVR6/xU4MwrFV0DCKXFFZ6Vebmch60tXgRNrY/MosQk=|Chương 1212: Chấn Nhiếp Toàn Trường;UQIxnhPbZsN7JB7ihdLx0k9yVD56tbBJEg9NPYbP4Nuv31DmYPKVSZhWs8nxQPp6+NClxdZk0pfq7UeG6Ajh+glv+uLATlXOhvbIrWC1uuNpzvbnGvULqOau52bZYsCvMa0slneaLex++XWQXZI6G1ZjOzN6HF0ZpUNZ75x0KoQ=|Chương 1213: Gõ Lại Một Bút;yoL3IZ2eTIJvYZrKMUq9p79o1ohj/GNP2ZPFCOIRSs+scCeAZCe7LPL5EefHbko6jt5KILUZ82a+ZCKyUlg1UcsFzD0mriQzmGd2ouHFABGf+r/jPTbpyLCt8vCYh44o4vvbI+T/MY2wDJ4fkVBvlEDZ9nANgrzFi+HmoGYhG/E=|Chương 1214: Mộ Dung Lãng Trần Phách Lối;zWUisSNX4Q9DuJXpKEqSm449wd3Q/ixAC56CkGwHJNFm+agaYyZy6M85srsFoxShK+nU+WO7MFixUcdPVW5siiJP2kPhwJOsF8rX5Vmyi9x742oj4rf83qcLDqMcptGazHiyOc4V6GU8dvGZqlydLHDotKX6PEHBuH0ZlndeLug=|Chương 1215: Chỉ Là Không Muốn Bẩn Tay Ta;52+aJQwupVm1RDgTMEUJKz71sJQ89EHlk6W5JEDgsPIYrWNZSX3gl/bVSN+mIc2oZf3s32tqq9PUGtuC87J7COGvRxuNdlsIn922UOyOJbECSrWy66WncyVYD65jpcgFq+iDMcxFYBbSIjJMnX4SadCrglmtveBsdOFatRAI1lY=|Chương 1216: Trọc Khí;jDfjRrPJcWc5E3+i5LG4nwXNB20fssTA4OSjOou3c9IrLXVeFPMTzuJUnw71SJ3NNFg5A5JaPIT0QPJuUZXU1Quiqjgr5917zmPAH9o7HRpJEIzwxgnDdHWVhchdl0dHMIkxbYym9w39pbbmGj/rKRPQUMyYdysJy+dAj8JHbp0=|Chương 1217: Hề Lão Khẩn Cầu;xPZawSEkqHT7QPXUno/ZOXM+GxZTksU++JxVzreFhuxeaZhOsM8vWDJwySzWnXpAbbrpnLlf6iSSVjb7yNwtnMhecIojrRu8Qs/WevCMkN1U3LQ8fS3Hsk/zn3cfOdKAcQw3cJCd6mcXDlzjnvnX4yZvCfqoUfctpcWpVU6TyP0=|Chương 1218: Lửa Giận Thiêu Đốt;S1fP745i/nbI+DcmbIg5dpDx0IpXQiLY1cGAM2p03fX/5wyuOcCsc9aph/kQrm6ZIrb6Jp/T36ZXkTCBW9Vi3djFtOPzt0soKSugDndNSbEcKHNeTnWYiG7GX3HLcRbdDG9s5kCJVeI50sIf/NUFfxqlT+yv8NecUGYwRzZSezM=|Chương 1219: Bởi Vì Thân Là Con Của Người;t2WU6xuL5rjZfEdmAkIykO/Epp9nXSsGQFzmQ15iuNs69NF4o04e0mehMTM5r2KkWVwKCNSGMYStGiINamFc7riSnrXTAXmVnwZ6LO2+9zDx83dIdQ9Ys61zFTgtvu0+T+aq2wtZo6gaTGrBa1Onk8L52pYhP/KcXA+NzCDheQc=|Chương 1220: Vạn Thánh Dược Các;BoQs9qaJs8grfNQIRc5YPju7N6xV1yYT/gpOqj4LdACkvT4EezrGd4ndlMlj4LhouIVpH2/FmDYhehcPubptABF4XMraL2sUP6lAgWDO4VLU5qIQL1R7P4XBO0fcf3JmvV9pk5wQiPiOKNM+WadZeWjBqvs2jxMFQyk5Fdf6Xzw=|Chương 1221: Chỉ Là Một Ít Người Mắt Mù;QFf0ZLUF5NITnWvICncMHrw9iF5YjlgMvOENqkT81HOJZN1xff8BR8dggrv0tvlMNcqlDVOP/qpmN3tErpHEAq6JwaAF6jndKhE1+YvIc95bvgvI3gOcjOCR6gA29uat21LkjDIk3cELHaR965xT12kZj4vM3Ws498jrq9kPo3o=|Chương 1222: Làm Khó Dễ;6FgfQeKYoaTRanMs95aexirK612RADhFfsWpuiQ3SHpMBFTJbDqtqdvwiczUH1gTJsZyJ8kAgzaF7dqo5L+HBriw/h9IjTXNHb/9E5o/4xVHoGpD8Se6+I67Fi8NHW3CPCbN2L3KD/7lGH3PbaEWKRUdEgzma1eB1bkyHpMAWjY=|Chương 1223: Ta Cũng Muốn Diệu Thấp;B1MwsVnQ5/ddtnHjqiu2hYkBnk7KRwBaH0moJcVySjRRS5x+S/F5XV66lCNN6pvN4ku0U+uc900r66T/lAExudVLyJc5cUJCgc9pzyoKedPeiLKHZ4NCZY2NA7zptpUWMNSddtQdIl2NBUKI+cl48EQUkZps3MRIKKTU/n/OE9Q=|Chương 1224: Tốc Độ Thông Cửa Đáng Sợ;zTpWdJrFt3nXzjeFAn0tPVdIq3Ioy34wHT28GQ9/4+F/xq2GBQjOAugimBXB1ERoE4oCaNivrkmYbCvgoMJ4imp3b3Tfe2HFAqcuU6RxE8vzwqj2Qxxsui8f7swpO1scrYL5+14c+tdS4kM4/T6L2om5H3VQjIUBGtSZVvAo5dU=|Chương 1225: Yêu Nghiệt Tiêu Phàm;NVm/iihklrlmhgUOl9gViMcGV0M89xetBx1iHpo6Zgsf3kDKOSmvANo9WmtnjMaUrS5zCLsJv9QTt4pbUQ74pOWGootpO9PMAEQ74wSmY/Koo1U5Ph/JrTF2e6jRP+kXinVaMMVBjS+FPUQax52tLk/eJ1rdohdW7SowU4f+ITA=|Chương 1226: Ai Là Hạng Nhất;hyMSUJo5qHfH00KpKrZa+HETVry5Q0RvuavdtTcwsyzrssr3WkQbWxOFMWS0Ft5Gbeit8kwQWZ7DMt71UstvjW2gyJHOW/tR0svvrrXo9l4wadyE3pWrcdKhK/hJ9CvDS4eehgHiyzV2+IUKiwQYFWlGlZ9t+v62xF56faPW2co=|Chương 1227: Hủy Bỏ Tư Cách;VWymtyH+pYO8Fvk94d79bzVhNjqA7OPNzeD5M+IwJltcWFC3vcAjvOxjcSwp8cp1HsMsIkb/2m5rdl15xKDV06zeIZ4DMAu/dQkrRYfGOZHtMeH5KGcHsxWgP7IJ7P1pQZJbKPiJM+aAr6YJHRkjES4nJf+vXTsIWz0kCef+tUI=|Chương 1228: Chỉ Là Nghiệp Dư Yêu Thích Là Thôi;4FdyzqHnrC2FyhIMN48fkhcRv4QWtWjbSiqPW9sujKE4xyhwe8ObzXBpPPle6+VQvLskpKHHBk7VZxapQPxIiKWFf/47HmV/qkC/GBqrY+6nG3HkasGg7l/6BoZF/S9uZ4yz0h7pg+r484I12X3J4WyUUPI4q0gURFluG+3wiHs=|Chương 1229: Ta Thông Cửa, Ngươi Tin Không;6o1Aih7mrjT2JJFi1BFmOMi857jGLX39Rb7cdvrokGV8Zt3glmem9zRroxYp8q9Cq4FnoUiUjZ2enghQVHT5YQQiFXCswfttSDEPIFuqFguManQw13vOIQ8poUn1NZkYJEVC+c2iiOAkYakMQzO3iGGGmnsx2Nl7G2UG6VbFvHs=|Chương 1230: Sở Gia Cấm Địa;58d3Zo0wGgPpiZZ7mtGOKiveTFuwSElLhbclTzMk0ODOciXMyMJ4ptonhuNWggAgUfGAUTxbDeCJEBzC5D51ZJjCjXi3KGUyWTgdXk4lqAIt1tNfi7xOBDZi6MXlAe03rKU6hwPMyYCEg1OT88yCn7i0L8KAF+VQxeXwUctBOu4=|Chương 1231: Đan Điền Vỡ Ra;ql+pcwOUBnNQVMby1tGaBphQ/vXuKDzlV183pdGjj6BfNSK0mrr7YjOC4vgbVTSa5FjeT6qvtGfyXJpXs07kFdvNkaWVXgy0r6iRwgOaZaMjXgLcy+oUs+zQGOI4FH/nBmBc2/9nFGwnGB9O0oDOaTU2MPjb240zW7FNX2p2ax0=|Chương 1232: Bí Cảnh Thể Nội;CQ2R/Htw5rtHMNe1PARTEXXIrYoO+IgKu6C+TId2LoIxBOD06T3MSnRBrvPUf8ElBHaidbjZA2IMJcqtQZLCj5tuoGDxI4DcXu002W3qAE/BQozGjw5Y4kC2fdxQn+ZSzys0rgmsMOlOB9z/9pJRbWZ7iWNgiprcjuqLtRjIjVQ=|Chương 1233: Tiểu Thiên Địa (1);tB7Y5SVFi6NU6QcUfietlqjfvYlcDzmrYEhL0Y6njxa6dHNSEYwhypYPF2BUv7ITW6cS/q30yYcxyhJuRcMYsfrYVMHYMmWP/1QQwNErkqm2V7bfrRKMjW//03cZQSHYfyCn+Q0BIKNhvQ7S9mFtZoo88QteDXmBPYtOWeZ26Xc=|Chương 1234: Tiểu Thiên Địa (2);puDWEiFjbw+0uCiTOEdhh6roOfgXwvsqWRG4Y1bFBzJx8vjGbbVLmwTz5NOnZBzserPX6h1BmYBWQZu16aW3dj7CmzNLMbQm+8j6z9zHbPHodH2V/0c4tp7zMmmH8/W+bnPHrP2KdYcQZ7ZCgpJxssv60AGMUTAVeSG29/KAgHI=|Chương 1235: Ý Nghĩ Của Tiêu Phàm;ng1ExnTdAbviTNlXAT2vjhai4Q4aFZkdTo7WJEf2+dKGADiN5PKA+cPI39LQBPnlF6mjK6Qf0k0hPEWZnSrZTlW4HVWHarWOSEpI2t1NWiMVWrAL9rqiN0Ul7rChETtn2UMCGPDm9T3jrmZHG/Kez4Sox44fFvfjBvXe7iMF2/g=|Chương 1236: Hung Đao Đồ Thần;wFtqaJ7LC53TjEWuaqqFQRvO97tIcv/tF6OxiEC8zK90AduGTo/wfNUvzhpKZDAsPuqRoVtxgXP+XbyUcUjchErp4H7N1IAtdT8vAREXXQBGT5m0+jYSQHEA8WzUuAcCY4OPUXKhtIasUtVw6PmjGQAcBODLL1FV2zJTCv5Lnwg=|Chương 1237: Tinh Thần Tức Nhưỡng;fFmUvRJVfKJjnkas4mf3qV1ccBKC5GB7bfL5q5HdLULbuXWtu+JrcDIMQ3YephK4RrcwnioYDXM1D3UbjGqgTUWh9gnkVeFCFLtEKk4V73ed0fcfeT6Q56cUKIlHTBQMFRruvWdlm5OCiegGFg3t5kqtennqm0aou1zz0oTBoaI=|Chương 1238: Danh Sách Vòng 2 (1);OnTTCtZol4qTYKpvCdyEhS8EE/HLxqnIdc9/11ruI/xG3jt55cmi8qc5VArPjL+YTMwUEOCJU6PcruLm3PHHNopBSBI0ODjZiMdnUUz/vJqW3fD7KvQMsCbr7mE0PSxXZE2g2mYffVmnwKse3MI1ZJHozEOG/sPEFtvuFTscpUA=|Chương 1239: Danh Sách Vòng 2 (2);ErgKBWQQv8rCeVAkaQ6KEeM16fThR7WhfSrjz1Z/ijjhQ47ccPDIT4XYF1+c5S0yQUuUhiWJ5y/NVcoi/YSrKwaShVrpsfjbH2P2ek71Njm5S8NOBipJn3wi5vGvqa4Z9TvMEsBSz/COEOXqAH7RFbuuOGIUBBrXUm5rYzr1Ol0=|Chương 1240: Thiên Phú Của Sở Linh Nhi;gG1pWB2/vSxHdtHRW3tWdYmJ2y9ZAUfvFlEWQ71ePoNuIHXIy0oCqni2TQJ/x8kPJkPYwdp5b/sg6LVDDO6C1nnsOTTxEvEvQsK5s4LWU7puLT8gaL4Xg9+1B9OqHVd4gJJDOAvHw71uusVOwvHTDfrMzewtg1NWsJS5huqtQIA=|Chương 1241: Vòng Thứ Hai Bắt Đầu;Utpc7l33TdGG+cYSkble0g7fVRDib8oK61xk6io1r5zDPpkr3UdPi7XLqvpPJRusif9jbmj3QOzg+Kq7QTP3M1pNH6K9jlH3udTMqXwInexkeNTW3G2jt+tgXPyvKiIlXx+ylqL23HSAqC5VH/h7PtfXFjOTMPkivt3BD+hvcxs=|Chương 1242: Đoạt Dược;iPoNCcCoe91EGREfYa5SnYLMddqzGwPm46o9CLl2w5BAK7tkR66nRuZR62wjErKMKsfm7H6QcHlIj493FiktI8g91+gV7YwjIIh2eP2seOvn6FYebBtESRIkavt7obIFjqFJp4NVwbCw7lJQWNA/cYb+q1kqZOzY0xlFUfpmLm8=|Chương 1243: Ngươi Bỏ Thử Xem;5JTAq/hAKW/3Q4d8QguLdVhpYQP2NYxH0wMwMRWlRZqBt3pmCDYcj9om0yyN+7vhMc+O+NB+cfdF7erX7Nzp95lL3T16nq1ypVaYUYigsvV8YLFg3DBbTh3L98zlrZJW+aekyMXANG0G8yeJqr7SVLjHoBxFngdmuaRMBc3Tv2c=|Chương 1244: Lại Bị Trào Phúng;9eN2+ELxdDBifRG4hxvPvmFL8292qXIK+r+yWUvRpXAaixoX8MdBmqmr3Y9X8hQfz8iwEbktM4IYANyrvrCw/kQR+D+LrzECCm1HGUiT0BuyPQ7QMUvJ7x4CgfrN42uVYIoyd3sg+HuQrCcoAme/RzlDFjowS+oj6fts2EJ9D1E=|Chương 1245: Ta Phách Lối, Ngươi Cũng Nên Quen Đi;adFWq8iNiXIqTqYmNxI0UxEX/5DAdv+v9BTy3MeqkuEddOsQJ/N1ElFwQk8lHBXeM26vd06IrHHaB8j3vKaSJ2T+NI4L3N+VHKIu9yAcKeCpg1jKKh0q1zKX873EEiq8z/P0ggJOPD+zpiS9ozk04Mft9fd0d0Iki2kSSXz7I9E=|Chương 1246: Giết Thì Có Làm Sao;iCO9IhZEkdRwW/x1fwpYDkj/OhtHqWBKtzAP67Fj8pWZ9HQXu2tELj7eI4RHhiMq+sM1xhuLDsuUyLtoRM7Gs6InI8utD50qTP+NUAjVq4jgoekTXBtwkJ3Ua/YRRIXWWNteFR1VUZI+GzaXDHAH3FjWYX+e4B4b0yz0QG9jrgE=|Chương 1247: Ngươi Là Heo À;T+I7KloqBy+FxMhfTb4L0hYHLRvpl4c4u/CCqIBE9bfNH0aMDD0rhkikyTSwokA3XmU0Ukw9dLGXwLeum8iIWFZN7WFCln64pk2vgc2LsXBLw6QK8vYCiN/h3kM47Zro3mLb+1CdRbHLPOzxcnJrY238ZzMEzg4llCV4Tj2am18=|Chương 1248: Tiêu Phàm Lo Lắng;Pvl4mpFwZN1uhWUpEAlxlZL2a4qDQPJekD08RSU5M6UVkiWZIyjHvtnFu/5ezKBmGjHSihPplIMFJkQmQT4fL4+PZdwZwWg4erpBEpJZsvZjwHvRCXH3JYTKJtMcIt9B+dhCq9OR5nCvLc4leW9/ayjF7u/CbVlSRcM5QMuI7hM=|Chương 1249: Mệnh Nặng Như Núi;bkXNpQ9J1gv5nR8DasA9wkYA7dENAuARVypWTwO43Ksr8IX0O8M3gw76gJBK8wzdNKXSB7x4wwzzmTQaUkdhEzy4pV4m+K63G1wtsSd4qC33TrjhZCBA5svOuvmX0rFaE3qiZNUBpsFUQQ7VyH3Ij/5FMPaoi3wfCJ5pOOQt/qg=|Chương 1250: Một Châm Là Đủ;+K8nydFPjkGZA20TEGJdXGsm48AAuG4JTVUoapkTtg8Uu/+tX3w8US6xvz5A9Wl5sgD08uyiSi49FfuNu+dABMo9vUzIZ0M2dMjLEbRYcPy+vga/A2YrZFcQuTDpxKa7q01YZ+N69/nbWbC17MvD4tVZkEKqk0YEEgRj+Zoukfk=|Chương 1251: Bị Lừa;gDphRYCmkH/dbGcCk0QD2jPek/NUtAWAkojkEz6k4nz5vT/iF66blGOE6l3FDnmmeVSbwIpmpuXxy/AMg0g/D7Caso4PNr2EKloXInk/cHLpCk0wXSR1Zty+juZrs2Vh1A13u1Ryc2oNuV8WOOBeG/gDhwK59vat4mkrQWsa8EY=|Chương 1252: Thỏa Hiệp;/CbdnQK8TtLwGItfLTYKlLHs6FzoiGhtEUj5AKvA9O4DIO4Pzn/kYVVfEzh3Q+7im0AFWPt3/MO31YMODb/UrfV14zY+X249opd01/S+eVwi9OWrNZmII4/Hd62vFVXY25IWSqPvLc9N1jx+MZf2NZxa7TfvxhM6gTWZnPw4NfM=|Chương 1253: Luyện Hóa Vạn Thánh Dược Điển;NJwwriFOkezWw7EJ9Zre/Xe+kznvvq5b3zU/R+gav8dotGESPqHQ48MoJJzoZJavWBDaU9F7uDk8ua6xIzji4QqxjQu2IsBt2ahn2JlaUsSjfuN0W5klki3bDD1/3pff6X7vk3krUnHZrKitiPoI2j8oyDDBTQ+xSorQAwJAPtg=|Chương 1254: Linh Hồn Phân Thân;nXhyTx/yFxhtu1FQ1hXoyIks25gtEuoIW4TT8gDCEMZZlEbndQW16zP7CwldgK3Fg05Saz3LixL6ZbaW6b3ac70MmJcWb2deXEt+Bml8FSzfCKNJzO+zcUaTmK9G+L4Z+NV3ApnPLtNXroYJWXEYdhBAMcr5FmxP5r7tHtiILMs=|Chương 1255: Kết Thúc Và Bắt Đầu;d5WHxh1xDkDQ94rxPM5OlF0E7aTALRl68G/JPBbT2M1hcI/7TNg7O3raLcyYawzL6qBdiWmm1npKi+tw5Vh7EuSiYUO4zulJloDxnDg3Jkd0jvnwb07awzfQbIl8s95EHZIBpQJPEzHhIpkjriTXbofYzZEJ+dAHXK5RAerVQDI=|Chương 1256: Ta Nếu Nói Không Thì Sao;OdDbPvd3JY9F/9tg5e5AoYRUvNBeKSsO/0ynFisStv7NmNtnv3WQTQk94YwVczuTNbycC4r2l/+1S0MdNuGZdqW4cBrF8GgsHPtIrlN0zIgx48s0WfI4yLDCzGeQmN/NGBgz1H6jXT+P6xTQkgGsFs/F0seKo5Xr6cp08qKmr/A=|Chương 1257: Sở Vân Bắc Gào Thét;Y0P5bQvgnFZMd44pNdl82TmzoIB4s0PnzVddzM5z4oY+Zzh9xVzgaPqFizgUSbzgdOwpWqIE39WAPa6S6pqwWmkUriS5I4aVwOmz/aIU5rCV4ds4SEvqJgZGPAN+0bI38Nx2C/F6UoQ9qP/Kxe8GZBpAeBeSQQEvfASsXHO/QXQ=|Chương 1258: Ta Tên Tiêu Linh Nhi;5s1MYjBZMM9JQmBSV0boASz6oGOHmAG/JjuFTRALxN6vHrBO+meZczj2qDfAqXHqKYjQMBJquI8+rOXASqFHJjoImaWKqcCJ5N1bJt+TdlYWSEUN5C2W+guhS3DX/6r0Vao/VEL63Sg2jdZCue85M31/37V7hs1jkIvWG65H6+4=|Chương 1259: Khó Chơi Gặp Khó Chơi;A5WOLzTOoBsNmbETew1TRa8WEZVwlbGD1quiiupc8hWcdoVGx3xyFCbirXR8UMNMkYwEZCBbBKqvy840r5g7Xv81dK727PLOLyLUkPkagkHreNKDRNIC6BdhbhJaEO7eFylNrBzOnYn1yItzYStA33XyKzjsXlzfw3VWSZRBskQ=|Chương 1260: Sở Gia Ta Chỉ Nhận Mình Ngươi;LUKlfGn3m6tG94p8enfml9OPL5lu9yZ0Torz263MhojhsQnPOqCErTuG5wiBm9Y4TTMtM/iB7utlPVyfAQwYgSFdQc8wHi8wbv9ONrYthY+hCQ3YoHk6TrJYb3oVf+t9uRFK+9as6e4HvmAWTR7sfQeuqeO2j/WMksOdnwmz6cs=|Chương 1261: Áp Chế Tiêu Phàm;F/O4CPUFoqzdDBFgvWHvQG+tC4NM57sqIPFiZQlcM6XTQ04rTIXllABlDDBKvESv9ALLCjTVI14nnBQ2N9ZqddeWLqlg+sG2PMOXFhBcE/XQ3mw7EbcQaCnS/Tt/GZNTrvZSILlg+out+IeuwyCSW5SHenowDItEevyWGrV5zHk=|Chương 1262: Giằng Co;2NfzQOhfS3AOZgRTPO8u8HAsEu42G+biZ7e7UfbD3VwcqP9cU4z9UuP2PeoedTjIvQ7VNG2+WCuSHtGfxDWWntW4HL1n4dfCSM3GKkTxp45njDNur2bGf2YTjyMPRnLq6rWklkgDGCCfn/LNCa9q3o8geLSl7sbvi9DrUeWQhEU=|Chương 1263: Thân Phận Hiển Lộ;VJ+w/nckbxaelrvSU+C2SncZt673U8uBLvxa47QwITECNR4bs0dW5nFKg/x2wtptLIE/rI745YkPdgr9UwVZ1HI0NRHNVBPEgnUX14RB1BEOl5O067GSoom76AMqn24GqqWDmWKbNxAYxz6e95y4nWkNOOJZiQEdKpqk+GySe54=|Chương 1264: Chân Tướng;JDYObLl306AMUNBsDOmzdpfnpN0uJnboFhcds+Ilb03QjKoT6ZNSiFh688Mg5tRxbUrLJD8erS8NmTESsBuhO2XLKeqPgyflpr9J33HZaSyYo1DOCoKkGXg+nKs9qelG05dSW7SrDj9OAOJXPP9nLd7c8telQ9mTyG0i8lS03Dk=|Chương 1265: Ngươi Xác Định;YrX4ZqirHWcYiLXFORObaNFqB8bDmphP9fUWrDUBbTjnSHkXr9HF7ap5bI5g5i/m54sr2lA3cUzOS1LKJEHsw0FTujPFQa9yV6Om0ep8y4GwKHwClOueqwFS0XBAVuQwcCBUyCmELZ891GUNwttt5ixcpala1nrpgRZmaDljVoU=|Chương 1266: Tàn Niệm Sở Trường Thiên;WzzL9ovOo0HYbRQHwjAkIkIZDkFDX0X+LuZOpGhTyZM6+txEmouAoFvM2F4OYVl2lu3CycP+Tr/jtmMzV/anm7bcfzd39HHCzvwmbarr1HMtPrVZpXE1e/1LUqe0ARFNXqQB67gweuw74LfNHdOUGEyfB3djTnMlU5wxNUPFH20=|Chương 1267: Sở Lăng Tiêu Điên Cuồng;Uf5Ra/r9TNsWzrAqLhAxAM4NiiVrBbDQAThiZLlAaxfaxm6Tdetyyr/WkkozQhrjqiHn1u7K5BamFTtvkBPumxNKofh1pVqvW94lhK5nLbVbwLI5UnwRcXtCzNHVrc02APPAz/PssyISZ83KrdXv467AZj5wr8WeprxHxnblAp8=|Chương 1268: Không Bằng Cầm Thú;qEVh7pSKxgiIkG1clQn+i68t4mHjECIxF/vg42ssFpZMm773O9vFMPPQQur+0HxucrbwBZflqVS9nQKHn+leHHYm0LqvFlV/Wx7hX6TKYVLQJZfEoC1oDcp/rZ3DhBGB8RVMFgKdSh3lZudcar/kkc/a7qiKvomXwJ7w5GHTvo8=|Chương 1269: Huyết Mạch Sinh Tử Ấn;NRDC7ZVgRCejoHfuEEDRkIfBguZTTlSj2k4gNau4wTKV1SYeIMWVFDNsO1s/x91j4sq5nOkGcWKpqJ1BD7kSTxL3gENAVJKbKOnGibvVQkUPoyIS6K4lAsmOz9nAMbXTLyKGVawUaVvaflsKtuHllJKBzr2VSIeLNe0TV6zyU7k=|Chương 1270: Sở Lăng Tiêu Chết;qSaNg94BOei2juJ1fCbujfMznmF2+hYgkdlpLiWVmo5CcxQLGXz2ZuaGOjQejpLW8oBRBYKyMY6pMyzpMe9HdL45kZlDwLsJ+Qm8TNoBreAv+V72OtXif+gQsgNbaKLVXL35bynGwHvfRPrHPoczud/4QRVj70EJ3+tjTa/x/bg=|Chương 1271: Vô Chủ Mệch Nguyên;MYRMvHGieUeh3FACG/PjdTTeDNkAMbhS2dCpMrAphxyl+EtEfGVFXlWVVO4O5O9L1w0JZN0G7zwYx0Hft5Ym2VkIKMQIOr93X0hJ3jzi0qAgvUXDoS8+0OLv4SuZIb3nODxTGoNazL58x56d8yOtO0KcpHE1al97AXwE904K+mQ=|Chương 1272: Đột Nhiên Xảy Ra Dị Biến;iGHznMeWSETWORJeLeY0RjF5H4aydEJkTksbh/pg+jgfyLUAlGxXV5o2yVC/Fmn3vJYwSuRqQXmp2mA9HuvVhDWinRRsZqQkhf7h/ZWOKBFsnOatArsRIlaCNW+NDSnZ0H67tlB69O8aAaW5QHW2JToiIE7cdx1lVvnRUvi7cCA=|Chương 1273: Tân Gia Chủ Sở Gia;g5/Dv+wyiIrWXA8UQVdzc45rPr8jmul24XPbVRRaCtsb/qxSwUWFUsGrZc3qwUYo5t7M0TN0S8OXKDMByxSI7ZMxO0x6IqcK3Y0jnVZFuC6WY+PcMJINvmGE5oSwzUV6Kmn8zEh8u/TQYRQrA7CqksvoyVXy2THQRwO/JVfo2YY=|Chương 1274: Ngươi Không Có Đời Sau;6AhI3SxbarCevZrOVMOHDRhn/ZTKu1F1iPzgjimnVYh7pEbLBlKZpltceObu2Y1C+PrlMWogpsktQBK3RxbuRzCdJ+7o4Y0wE8WP7zbdZTlMSQ43YfaJbVK+AU+LuHBwl4WKDpoj04aldEopmhc8KMP5W/bMAtiyr39PoEHoEng=|Chương 1275: Tạm Thời Kết Thúc;KA1+uVA69uduxxfs73aDHEvm2+2Dxw6QE21z8EKpElNWB0x2oGSxObhzNdxi8JRuBM4FK45epQ42PyJLOvIWuHgyMyrAAuFd1bqWrYxHNDsNNrBwH5N+KLTvnO5wfeJR5uNzW4dB+3ZjaOo/BFz2RUJAOqZ3f3i+Xpr2/PlAh6c=|Chương 1276: Lại Đi Vào Phong Ấn Chi Địa;NSHIR5s0lCoRdN8ZHgNoL+2WiZDp/WXXobcM8DNfIKgNnwNY3ohqpUypcJWWT+dwIkCMir1ZHxgG8c+7a3JMWKB6J7rA37CcoPTOd8SCtztL7l6QY5ZOMUF2ncINybkQdH3Vl1yVHuKYc+329YdKh9BL3aUCJtE4YTZSZOL9raI=|Chương 1277: Lại Gặp Ngũ Hành Phong Ấn;jXU3MTFa+2LOQHaqgfZIV/jF+I0ihfrdDPUOtbG+hF8d2R4r9CQLrgo9ru+sbOzRAzoaC4mBsdGq9YATX6Gf/rqq5j7JiDSB+c0Db1UMeMM3A5DSS3K4/dbaPZSkTxVthYy5DCPKgyftu2Smzx78XSOjy3TWZnGaX90HmGtfSVE=|Chương 1278: Tiểu Thiên Địa Đại Biến;5xlDP+8mJk0+7Qtyp5VEHf7sTIy97a7vmsTut7aLcOxy8Oui7LlaW5/1PA5a73G6z4vVWiZaBvUWyZqJmjZb01Tf2XML27w8UBxaJT4cWR8bQQN08I+AafOAVZhfyDMUJzytSX4vamfZcsmEWTLJUtqIDXzPG2bhb2yJMWFuWUY=|Chương 1279: To Lớn Bát Trảo Quái;U1RzX1LtYl8I+8Yw3AkLQu+Nerah+ZCg67brLod7f6akVvJMOoRHc5TJZj1XY4at7AlqqSXR1mHTNF5JZGhPcal1MQHMsJ+xW0X1YKtb44KCPT5AQv8RLb6uls3bk4hEQfgdjySW2XaTQAb3w9xIWIdXRfbMH0ty2oSKeprjG4c=|Chương 1280: Thực Lực Cách Xa;Zqt0B80lt6PaaJqrvNE32SYeKxwQIfpEMZE6sEMMVrp06AEOUTleCSAyYmtnTUJiIA2RIoccPfqOF02ohEnQmX51L/PwVJwko06n6Uktvl7pOrkodmjC1M/trTKTjyo3HBaxZQs0YotvSgHa14TQjgJil+IcsW0+UIghH80H2AE=|Chương 1281: Ăn Cho Ta;bevogZKatGO3mqkTr8khCDir1mulCkO5iOhaFa+xgvGe8Z/jHMqHcgPuMJymFmi8bYXHd2aMjp0ILkflYdYA+9P0tN243oNuV8cFwj6yS+0DokdShtMrT6LeD8m4uCKHl4PrOU7nh0x1ZyW0y/sJFD/thOe1pJBe4XMP1Zx1WcA=|Chương 1282: Thiên Hạ Lệnh;xfOtaeaK5hjJ+SKoa6NxMxJ3SGoN7FEGNDnFJgG7wi52jkuHYMOL+l9lHLglOFoAqpvHZ+XYjqQ80CgknWEfpXVAVbNgtxMPwzpninre5s2iPdZYz0QWsR0B1eEirGxxBcjliHSnOlgLoPxCX+7VuUcmlj2CKWS90CR+Tb+fYBg=|Chương 1283: Lâu Lan Cổ Địa Xuất Thế;GjOr2EPqEOGL03SaJ6fOxGgjRKKT8SaEKYsTOy8VmF9quHsW+TaqEahHcKNMUOXAG2gQnt9pRot1Gggo3XqslcRwyLJEvcNa5Qz+nQaYykYabJTMw5p6hO3zFWxDKOrlXR6cpyX1PCVfpnOx4HygcuxY59Ik5i2DcueiFppvYhs=|Chương 1284: Ta Vĩnh Viễn Là Thiếu Chủ Ngươi;5Y7zb8SbmmK4HwgZGL6rUDrgqc+ImSxtDz2Sw5jNZclLcyZ4EdNiNfIh/WBCxOk7Wgv2H1reb4ie4aZRW3JNQxifK47GU5CwSdL4yN3SJDyXfjOqGpMXv1VQS5tgO+yAIxji99ko0PwSPmK5uwUaqg6XtDeGWmHVLM3TqvqLiNY=|Chương 1285: Rời Khỏi Thông Đạo;z4Hx8PzPjAboPgdJkBrcYOphmF+lGXheXtRAoboYv9iDCnEPmHCkbERkqH2SC96OcJbUPtjZNN+ElrCwdchwb0Mg10GgLxfbItOzhgqIVL4krMLwdkFz08tJc22LSVHl5pkfYF5alEqi/Tos3LzKJXEUPkl4B8hWWyR9xfYG4C8=|Chương 1286: Thế Giới Rách Nát;mA1Ihm1S2S9wl0kh5oxnQunMipSc6JFBg0rD0s4/ARJeOUV1Uf/7zRvhPAguFRYzsVNjyZN34Y77HazTo6lZYUd6R6D/oKL5nQeGCOIsJxiUIbp978lXvpEYJK5WAO+bdSeEceDW8v/hwkWYyY+FVJyOPgQcPIkChDT7LY0afPQ=|Chương 1287: Cửu Giai Đỉnh Phong Chiến Đấu;hciVuNkNGh2bZ9sbPAYDRvnwJCPnkaro2KlBU7zP2UjCq66U5RHz6MqgRDCQdSYQ1EnwHGnhAui1XlUXGC1NsZS1NHHKhjl9zrMjpjQk1N/eGvuF/4B0RW3aqp+9oPhjh1KX/AW/jW/XRH5VeiBc7xRHLRjuKlketd7vwAJe/v4=|Chương 1288: Lục Thần Nhất Thức;BinLKUYUKoxHNZbzv7kzhEiies12ZKkEa1fcPRs12Ry3fhkRQ6e30TEUkTKVF92wyCwUDdMNm65TXeeT6PhE4eL4UpTms3ZjR5tWWJgIRD9+f/7X8xcW3rvKKkasp//f2k9eLWJ5qctGqWw6u2fZf3OnK0Q6YIyJc8zNoB0LS2E=|Chương 1289: Cố Nhân Gặp Nhau;19Kb6u+MfL2x61kvV2YD9GQ2NvYUc1Wpbbpr0tHMN+e6QbSqH0KaErLLtV4zcQgQobchpT/FKTAFvusrDEEi7HsHwTCF8hIODizgmk1cSZ4ASDsJinbgg28HOb0lhT9UfGCVFz70vWHi3Lb/Vhb76MpEIY4BAzU1ssWlat5nRlA=|Chương 1290: Bí Mật Vạn Năm;dckoT6a9AGPUJRsZIH+MWtO3yMO07I7M/tb2Hra+WYZtLDIaccQQGYyswm3wjcDgQaw094CTVZV74vy1W2fFTrMD2SQc77FuoUY+8xMJfoxln4ATEfRUqcka6igN8UW1k43Tta06+KP+SrwvXteWnfDy2N0+UR0RfgPpvSpt/3g=|Chương 1291: Người Thủ Mộ;MMJOZxSIu68l2syODvT1sUFfS1vDx5+vqDooO1NX8zkZUSPZAQBKCdKR5nyY/lzUUndDQ5OSmXz7g02EUHuyEowLzMsgYNddlvE5613v4EMg+6D5iL5NaqTiH5x994OWOJvhC1nYFw3FVNEDcTDaeCv7yBiblitixg4M37L/aXY=|Chương 1292: Đốn Ngộ;7MW9ftmiVCmow+lCrtHDkZ7oATVntUHVcPpYDRjWd3u+Yot3PWOPJbQuNd9OVzHYq0KjUXkE8UmMJj8GIH2T1XRpbyJWky2RarcFc/oin1B5IPs6J34JLecKKWg5ptyMz68fYMDbB1TVHK9Lc29/+5iYivUwQwIMrps4j03C5wg=|Chương 1293: Thông Đạo Mở Ra;7GXTSubwag6WOsmp+1pGF+WQZyG4sJmaCjtI9cGoHpOqeLa5GD8ZYNVavNyiDVX+G371FpBJfDntTF3C8QG84lOIrwDUChk+yxPkPj9k7rFY2oOVpGZhS87V9a4nm4EAGrZDL2atFNTH6Sv0t4yKNCqvMuW0eGgo6jTX4rKojPo=|Chương 1294: Thông Đạo Truyền Tống Kiên Cố;v8OW1vcj3hvEhIGaiCdXoN/6jP3YMvtbz8as8VHJPl1GXm0GsAedc8qnTmSLDQaEVn7uzGWci+TP9NHF8EUjAbgJF95W24VfiW/1VWTpvcauqOI+Ob1ZVtRLIJz+Q2qYDW1ZHnY+Oyji6MiqRymIcLCoTjgepY1Nekl3Vmt3FvM=|Chương 1295: Đột Phá Chiến Thánh Hậu Kỳ;KPnYDFSYsWM9a748oRpw/bMGmuyG5nbgfeQhs01km0AL6G/q/M/0WfAFf9qcTdWkbJb3Oz8fk/e9uxSunDvgILRXENbWL884ZxEEEb+3sxVONc7Ba+14ENwHOdfqsMS63iLtl/hwbJxpvzylfW6Ca5RIvwt6yfnmH/6Pu1y9CP8=|Chương 1296: Lâu Ngạo Thiên Bất Đắc Dĩ;otXBChb7+TgKjMC5fccpuNxB40ySKfAiPbxpxkTK3O/TJMvv0bOj5sxf7i0HawVuQs2xWgtLxJPSA93cbAmpSnZkL43xnRlnzgEpj3OiNxNpac0b7U7HlH/GJLnhw9vgD0dijMZSP0HTR8HhN3k7pHw0fgKTUceUGtRFnlpJ2gE=|Chương 1297: Thời Khắc Nguy Cấp;b1aeuYyMhNAMlfweax5n2k8pFWVgPf1uYHOzQYULWJgMxSgkCGQUjjsXUzXxiBD7ePDIcYXHnZKaPeuDIZ+uQ0G7GqFdzzdwmyDu7d2z39iD0lxt9/phF/yBzlMgVkrgEObV2Gm/K4GjMH9UGc7JJr7kzgu+tcgajXSpClE0Ts8=|Chương 1298: Giết Người Cứ Giao Cho Ta;lfa8mU+0gLXxrLu8Vbj8knpg5N61QXIbqhOCAeWQ6V/waQCumMDT+1QnvzHMCEXGwNpxEIYsKqt3sr3ejee20ZT08X52q9rM23NXWlSeFQkVR0EebGOPc/OHwcl2RQJBG1z/VxPKk/sCul5nFz0SjWrT8z7BWC65HbunssiJpco=|Chương 1299: Sát Ý Đáng Sợ;0aATBuxfrXqWCgWg5BZGw6YI5Faa+96+kV5Zkq9vEGK3/n+OsySBmyd5UNXCUJp7veAARHfUZ+wmkDCbSPNeAUwPBDJHZh3Tk/YT/7p8GJWPkM6t9+OIUuc+XpiK0IhB7Vdw4YIA4HOS/CgzeC78OPNCQZxEgXmp64gB4XQ4E10=|Chương 1300: Chấn Kinh;34Y1ke6J6ifc+NuOCEz7D/nZi2Tiyo7u6Rbc6zk4IVDunYxsuUhtFnwE5zEE37L4daDWKnOdskdUCWXJfvs47+ck1cW3cqROZVmFikxXkw5tGyU43Obaro8Et8/O0N7bz51aVH6EHoAZ6a5XYNtsTDCruZLyzqazP6sYxF75Vu4=|Chương 1301: Kẻ Yếu Thật Đáng Buồn;wpwBltZDqqDk8eSC6yNrkk9zTA+6WV2f5uiNIVSvGLdN7a25XY80yr6rANsgzXqr6w7b76YITaRVXdJu0rrtUDAyqhnnfAKf7T+bfCTt801HRZmfzuVPHOHmxb8510RCeKuNoahS20MXdc61tT711fLz5CzHVF3x8BO4iewt4KA=|Chương 1302: Ý Niệm Chiến Thần;wY0PIC5lpKFHqNxU0dgIQtkAEeLdsveI+Thc2IOIaOtajtlMbGal3BqFc5IgKbysAGut2kj96bV60XgxgcpQpZCCzBhnxAfLJnpR4sDLJ7QJcLnHL0I/SHBkC9C5sgeNyng0MB2z6vC/GtKjumSHkasVtgfVxhbungy5u0bIDuU=|Chương 1303: Chiến Thần Điện Đáng Sợ;85YyGO6ta2MQNCa9kHWsikinV5JCdd5CsYhm2Uo1n8ksbKt7nm/onEVwiiY18tGAJYvKvqzLsrfewl59ClT8zsJmDIqSyUuaZ62H5Wa/CBZsVFQoj+7z12VXIeT3lELqxBaXuzbrBQnTDXrGG7lf6riSgIMjN99hsUlnV1cd0x4=|Chương 1304: Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa;9JN/7TFu6w7OYSVWGc/MipYIqBsQRmxQo1md0lWxUYhFqMA1n36EJqphc9WwkaiDaGEEoSgfzOTjMg1Kc6BYPUh7bCsK9mGY1kBXyg98KfzyYRIWscs1DBKPmgoFoq+BIlJYXjLQtBvzJMvRvZNLf/VpwBxQ3i8h4IejWptvhmA=|Chương 1305: Bách Hoa Sát;LheR4JHSA7PRGUkhcDO//DK185asDAdVrrkvV6pmeId7HlbgaF0ubJEfK8k0xVTXBbsYh/n8Sbs+jJ7LCwBtRFCoeMscPEngvIzEgCo/kzG72K/TaglcdJFgZwI9WxhqT2JGa1zflCBG9RErHw6GSy/z3azHw7NP0be28jl6WPY=|Chương 1306: Nhất Kiếm Sinh Liên;vJjESCY3I+yIwWEc8sJWsuuXo/Sus0lC9rrvum5ZTIhMtSkI1MElD1gJscBN8Cs23KxKKMwf5J7hNJqQBZ2uR8aADx2LkKVLt6oFf/oNNrVQiA+eMx2HX1TpyL0KherbQ7Al1EhCveFUghhLS2gKFHIJP1lHj6qK4RFyVfT6nOw=|Chương 1307: Quỷ Trảo Đột Kích;d9TKZ3xPs+jzviLAUxfJqlMP7G8hrTgM+sSf2OJG0YcoHG1EdGg8B6M3Bx/Qeamf++mvXny1JHGyzdofudMKt5aMtZLBcmGqWZhHfRJn9VI84vTNTl8D/WD+3pTk/fI5IRWRAkE5kLkINpnIrUKJL+XIBmVosUO+Qzis5FjPhqQ=|Chương 1308: Lâu Lan Gần Hủy;lNXFidkT48DLD2RmEigle8Iq1NXiYuRf7ws8rOq9PVuhGmkcL59Ci7hEcUsSWp+1LM2n2XZ0cpYe1sG3gHgcY6UY1Oq70/f0rWjkjnTJHbQdrE2ehh6nHErJC1CNuh+OdU9367EVUFSKByYN7xcQ4e3u5ngWsL3oEi/g9OcJv/Y=|Chương 1309: Chân Tướng 5000 Năm;WuwQUGI86cdoebe4VOu0MlMTgrmtDqeAystNgRAHfmHtPCcw02buVjWhO/gd0LCg65ALcBChUEDNcx3Gp3X5v+g4fiaDTH/NpnqmErRYZ83zrBvk93xsHvJm9vtf3tHGj4PRNZAw5gYkaxyCF6LB4ZaOpmubjKCfh3sTu0u7F2U=|Chương 1310: Con Mắt Màu Đỏ;IFJ/OcLt3erT+7Fr2gaqZBvX9fgxdtGs3nZThENw/d1XyamEFtcL8BGjXsV4xw4Zvz7b83VoiHGJ3+YajpfFkc0tX3TfQHWPHFeCAz91UGt9tH8H76oB5fsXBividHpp+kfVYWpU+hjjWJOHu+TUj8o688/0vmbQs1Nll5+tuZQ=|Chương 1311: Hoàn Cảnh Túng Quẫn Của Tu Sĩ Sở Gia;fb50QBxvCfPURZ+SPBWNkbayP3QRmVKpZF2L6ulXHjGhCGdxpPEgmZrz23fK56aFl2jhsQuGL8jPENuSEHYxab7CGNneOzZMyGfhLKhTHD+NWMfqglB191QSCiov5y9SzIj1ewCzSycWBJ9Jkf55H9NYIcXbqwFUJ34BHo63VOs=|Chương 1312: Hoa Khai Tam Nhật;HFJKq2c6dou26oJ+PrpsMGfLOsZHYnn/kFgg4LNe1VHjgEs1f976EPRZW9EdcBzUWyMHB1yhSeDVM+fC1m1BG5tepiEqg0GPNzBQ42+NoM565Ip+4i82jeu3MdLDY1mtZmh0rdiSK/d8ZBDPBLscH4pG5QWkPj85EkGRez/byd0=|Chương 1313: Cửu Mệnh Ma Thiền;e7gY1klgzGTyGhkkbXt0qnVDzDckwl3ghejJWxwbekwJEQu4mv4rFuL0Dt/hYSPRwim3ml3UOQaR0+rnFWGFwGexc03tQtfA0kXAN+V7LjS/NcYoBOZEX/7P4hcos6eCQ9MawzZCoFbiH04WctxIfw5qX6uUYPdA64scEbi2xrE=|Chương 1314: Tiêu Phàm Mù Mắt;RHosj8LGKlXfKfKQ2gpeDoTf7bTUCCgEVWucr0JAsNQuneHZ1vNHng8LHqHImw+wW7aYz7DA+t7nxKH+p4oFe/N1Juvcph95a5+Rqkb7b9fKdvYaFmlsCWwu/6ke3ZdowbJOxb/duHseFWtfCxa58FS4DKCvxpibFNJqJj+Igy4=|Chương 1315: Ngươi Không Phải Đối Thủ Của Ta;btOo2u4JCa7FuWBUo7Eb+nGW7cM5vpFCrOYsem+7YJE57Tf4I13YAfi216ld7F3NSLQkYG7U+Mp3HZHS10/gz4brTztoAQ+RwtEi06Cz+345ucTFiAZw1zaezGKdoyAct5As6Cx8zTsS4dU+xJ6d+qH8vATptxEGHM/YjncN4X8=|Chương 1316: Chỉ Là Hạt Gạo;SbJGXPsh9dDsTB7Iy60gY6V3nsnz4E+qTFW9813X6u3Sha0Ae7GSSpqCtcz9lveLAPTdFpaBt2BDiqVruI15MhVubJd472HR8nVKTFEjm/C121CYliiutoNaLOZ7zAKRSQruAYiIMFXkvWJ1sTU8dCnWjIUu7KeyRqvSTRgXdTk=|Chương 1317: Chỉ Bằng Vào Việc Ta Mạnh Hơn Ngươi;NZI8aIhIGSoKACXo4KC+tQJv8qzRN62ZsFxk1XhZ+0cB6SezYo6q/B2AOrFP8T8Ax/cqZ5uyErw+QUqLNo0Jbcy5iZvnQiOqc8lS0uUuiQRr4RpOGFlmnfZaf76hZRVRFu7WMm1u16+VEpEFZHljG8uWX08jM8s8wlPY1NKpM+Y=|Chương 1318: Một Cái Thần Phẩm Chiến Hồn Mà Thôi;c707HImCYxmkhfWr5ENdAtsctjX0M9G1RDrvFD2+O3gJiJAmPcbgCq8sMSZHgL+bbi9y7zbgPD1sEmHA5JK7K5FDt0eqzZZWHT2xDyyg6n4fIcO1igWc2EPpkzuHPysYbWLAxuAkCP2w5S6ypP26mKzFzxC7PDKR+SXdTR443zw=|Chương 1319: Ngươi Hiểu Cảnh Giới Hơn Ta?;/2TmtMsqSnJYC1P+WiBAdtRb/vaPRmMePK8QjNeF1JkfnqJ7UBJANYWguJv93loJB8I9ohZya/j6Vokcvw1YCBDYTyN7GH3lx5vHKdx3DaKACQRdIqjj6JOlWBioKpV+Rzm5dzokArCHQ7b/PlqrEPZV6BCpM8oy5h+nZXbbNfw=|Chương 1320: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn;ibF5knh1gwre8lqOKpPCMsvsola5Lh5zKwUxjy4JxXkEMKNhJVEYCTMhSl7nEBGdkn/BvraUoafH+YgGLsOlqVy/b0qfFAwhqXpT2yF9s6xCvpA5nf5PrdRldkKTf2OQ4U/bZvX0BZgvruvPUXRauqLzjevd0xK0rEIR9We8LFo=|Chương 1321: Một Người Nhiếp Toàn Trường;5rWTBSYMDCLpRRarelqElmGNvsfnKghgE+A6H3ZGCvS8J7tsgCK+Xct8oxIPqpROtFY1Q7sx6HAw0/FgKczh1H8SwzHUBulIPvMGuteaTup3HJsinGlCMH1w2b8G5oQjt/y6XyHZb+sIiI5ocb7RwP+KsxWI6c8MkFO4GTRxxTg=|Chương 1322: Chiến Hoàng Thiên;yLWD+iKvRDXQDsmaK8766lT2NqExyiaov7cvMKhfc2eEv0fh/Af8hbmPrvDDjoRtphL6KA6JrdJ9dn+RbFr20vA0fdfMT6Isq2bxsI/uU2pm4wk1WxBYHdtOv52zJHfFp26J61V2sEiNnNCtu7Y9Xyl4haBFkbCq3wjfxrLcW/w=|Chương 1323: Lần Đầu Giao Phong;DR0WDIuiIZoL8TH7fS96ZLA+JCQXp5diVrhw7iFcBHiegEsbx8IBXzP2Sg9olISfB4ryz05FnY7HAtSqotpWBZd9QrPIJKmeW+w+tW7QQElK1v5xEDB4Nd9kDIVzI+x6TqDfAbZuDQCTKadLuddTsGpMchQLnVWNWtx+NiBw4d8=|Chương 1324: Ngươi Tưởng Ngươi Là Ai;2kCTIcghErRRQsulIekdboyiYc85lTR0q5Ma+q4oDAnH5pd6/cYzONikbkqhOv8RKxP2gPUI9oKQq3Rt9bkhCx2hb4g7MlJjY8d/NzGz06Gl4v92dX2qeiz3Bb4pC8Wu6HsFagkbisLoCeWEXxS6epM3j1Ko5RGL0IzJqh3Griw=|Chương 1325: Thiên Hữu Chi Nhân;jhUKNryaLU83n4zpKdzRwzvE9z4yPZuvOPgl9yD2wQv0l4dp6mHqTELeQ3tER6hixCGpj4jXKBwm3aDJdE4isEvI+Dqnbt+r7UFNMIDkzgsqye5/O8+/933EwrIV4g02dPl4sMmtvRdWLebLC4xuvBJcRGHEq2Ot51wDa32Q8RM=|Chương 1326: Thế Lực Ngang Nhau;S8EwxR0LtoVYf4q/Krh4S9W4M7276iIUyohs96/wDCiclZaDXf50kRRIkFcr3XsFocz8lsnvzUe6I6uawC9d8iHKA82AuKzpfsAW8iHqYtsHEtAHZW6nofJsw4Umqw+aESxeo60lYCZCerlln54eJnwIm9RZMRQG58hhjQWzkSQ=|Chương 1327: Thần Phục;HZLMtDOvWeieI0spDI9pCBI5XwODRVgeLFmhtFRiERtGiLvMSTZdlODnvzPcGfqqmAvfQvM1wQFIhWGBNl+fbm6Y+X+ULWGwL+8d91GuzMnlUzIUHgjF7xgD4pWByb62w+o4WonpdraZ/LcFKyPw2TRpbPnxYdcoA5zD1naDkBE=|Chương 1328: Phương Pháp Phát Triển Tiểu Thiên Địa;khUFXkL4PGp94DxCOoCr2EPF87serCnUyH7bP0wg40wWWjHvLEIPBgsw7H+HFoG0L99iOPdyZHPcKueubw3y/+fMIad0wfeGrzlPV3uvQnsZ/rHufO22k9EkY1r1V8uIRRGLdXxKfBiWWGnoQjQ5/TBFE73RENQgMHOtBWDo6bI=|Chương 1329: Cục Đá Biết Đánh Người;04LuFK7n6ksMoKA7H0gv+DIpuGPCL0lXmNg0VSKDoah524EzAxXL92aahS7kT101RL07O4IqsT6WEXO6UK5cPWhLN0J/FJ79EXttXLik7mNz8KnSVfDEoJMqvXq2JZ85HsNa03/4I2UT+WHthLQ1oD72zcGLF86PwIfXdD/iync=|Chương 1330: Thạch Đầu Tiểu Nhân;w9B1Z5j3eH7e43c+GNp9vah/QmqvR3UbwVT+AOW6rmJp0Sxtfqh4XZkcDzEalk1FRZJAsvt5CJ0V94uo1i6i/IC0fsMVDzarM9GmY/JgHpQPT2DCsvbFaWbpJcMTmgUoLbX3tKXmgNbtm7YmGD158n5eVNC6HLkbCuysjW5lIvM=|Chương 1331: Ai Lừa Ai;iSVahXnZEfmaHm988PI8Vk/WGUt/HRpQ4flRDPH6VYFX99Koicboo9ma0DWu+Le/wm1RbTdbwII5jOjpqZo+8kIOl5r7P9jHLjLF149v+JwzHknSedThaDV231miLTYt56/fRTZ+wAgeLydHAGWfLbyCVr/vuze/cr58GICYYpE=|Chương 1332: Công Chúa Hồn Tộc;8SWtaAgr5ElHfkIRQSjfWuONhUVA0WhOVJhM2QG8OlmYf/Wkq8K04MBAs+Qn8lpnTvKMyquMDx+5nLsOY6WTb8gqeg6y8gjAhWvfK7A0J7jLk/kwuqXwQijIx37rZ7jZjXkA8URpNqsESd6pZiHdLH6+0t5IYmvtom3bUmV4/o8=|Chương 1333: Ta Là Tiểu Ma Nữ;19HsfaE53AYIScgkSGzl2TZChFo3ysCOWMiOzz3uHp0zSVb9qkRHgu8oGOG/KdWZnT8h4ix/Sio9CnShdZxJYiIoAr+/z5MKusjrVPSycVApaPWLOFapApdNLRi+2cBDMSpukePfL4NVEtxYprRgrmMrvg3poUHiAP69xQlw1DE=|Chương 1334: Thanh Mộc Thần Liên (1);8UG7sxH8j0IQ+P6KJWtSpadKGaOBjq/IB6YjZX/pTxxvqwwF041g3Qmub78CbXQKbjhy/K5BZ537t4TLSpgqT1NSIP8xUPw8rTso/o8Tl/2+6wWQW7Iakuva6Dl0GrgbYttUWZr25Jl16uH19vpX9XMcKwGygKI2QONkLmqkh7k=|Chương 1335: Thanh Mộc Thần Liên (2);GpKj23p69glLzfptHCWiyYix1TpxQKxjC0Gl61QuYgZYixtAYS+Bu+xPAd7uv42FwLjXZrtv5nQ/SJZXOtDby/FZFePh+Gy3qLfIyVObu7ssd90ZqNze9lNJDrnHqOuR2KpNcWn/YV6fZbUU5k2rA9fNxp9XQFmEI4xUGU7jdYk=|Chương 1336: Ngươi Muốn Giết Ai;+2XI9skf/jb3CWSvfoXIiqpX9II+ejemxe4nwPTI+QSEPpEI8SLzpAOCnQw6zS1+S+yophjqeOAFTstemFt1hkTIzKB0rO7iagyZhttNLmo6N+sgrhJ3H0kDn4vW1htOcbyMvOXMUx+xXkeS9lkWbmg1XnOzImx48xSeJ+FCr70=|Chương 1337: Gặp Ta Xem Như Các Ngươi Không May;xZTFCRZckX4GeSZnykfw4f2w6H9gy0CeYh1na9FTpaJuWNoA05IJ8nyDVebNpizfdICGCUMnOdT+lm2/K1HW7Ed+4DBd8rYkggmsN2XuT7Iaa/DnG4nc6SWdGZTRgGW+h7/i3QAUJWdvQBrjYknYZf8jkRKemq5r0JxU2lAL0ZI=|Chương 1338: Giết Người Không Cần Nghĩ;Oo0EEHjjS2vinDgR0rBKewT4PsUvXdQVNd1IPJWTH2ABK192jmSygGAW0Jw+PerZ4C51wt8fahFRmkc29TqAjgUscdj9UKC26e7oHPAS8dbIOKt74mQu3zZcH692gXD6Yi62Z7PtFZ0VYR5ypjBzJzSdQSE01Tv+azQt0lcBAI8=|Chương 1339: Tát Tai Đùng Đùng Vang;G8FTOXeUjE9lzVgQjyWJG9C7GbCARf7Nk92O/44UWJgmcGWyAg7pXv58a3K2L4DyVUhHUB5zR5Gi4ZU1CnCYKAf8fqyBB6aLXdzGxciGRxaCfxlXjgBe7v85wJ3rMq0y4svegquRJOEiokKDNxkqfA69E7FJ0OUQTqBXKvC7Eb4=|Chương 1340: Ta Rất Bội Phục Dũng Khí Của Ngươi;YcU4s+IMQKTfydcfAd4fzljajv0C8527LLF51QHWGzjGDrQAiFhyBS+IBFgjhCX94KCJb58+BkclZLRi0V46Apsjk+Zm01UW8/teu6BqsrTpwKt5PdTe7iyy++CbHsXqc7jDg9uSqDAAY96VGMPaC14N1Zpc91/JAcx5TfsKl1I=|Chương 1341: Ba Tên Hoàn Thượng Không Uống Nước;YqYvGNeUBNFGvO+ftm2FHJF1Tdqu1BibWpZyGGlPYPc3oMKiLfAfJJaTkNxJOb2hsFxICXtuGFNT0u/jzTivlVbNmAN8gVgM9BKGlho6YNGci6jXN+xmc+XWsN5P0eJHIPGfhNRaO3FK/vL6TDIRGb7PNUA9fa5M2zPql3XPS/g=|Chương 1342: Bởi Vì Ngươi Là Người Thừa Kế Độc Cô Gia Tộc;ifdK21wv9H3AfZSmXj6vOqJED19ienBh4+tIuWMYekoMbP6qZ+c+kE6jIv7DqOSONItFGN6+pEdN7x475eh7Yt+nBzw7Z6ah3P+78W/ZptGAcQzQc+xfqalMBaQDkWYK1xsMVg/uXufYVGef49KILuevP3H+JBGphcL6Zzi4stQ=|Chương 1343: Thông Đạo Lại Mở;U0WTwLa6JbzIdRuL4Hr3z02MMx2UsWH2koHq5H/BUth3EywT188+ct0msj+EMeHYudwTUGzd8ktqhrKww6XhTXNtL4s2adHD13dXcqOtZDQSTLd9GZF1vLWYrKtMfx8HZgoC1Za+nJH+lvNly025CExBvG0LYIZPgEySdUqfZrM=|Chương 1344: Bị Phát Hiện;6ppocU6earHX4VFCpRTbDBX7uz8kPqjcToZwPpOKWimx2YLZIfxhjPANk5IhkFgFuy89FFDBgBNJkAMP2D/N+U5OiY0ilb89ZWbNPIzo3AMmkKfXna2aKtMne3W1WMJ5VI5vJIPMH2jKvmQthXKlByQ81qQjm5Fqjl3g+6OXqlE=|Chương 1345: Người Ngoài Ý Muốn;IdbSLNcvny0KvATZcW1KRiWqd2qlHQRqOuhWv9VmRygClH3VxfSvfpL/6J728DE9Mqa+8IqRcjTbROoebRBrd6mv6LYzlC6m/uWeVRffwQE4MxlMVk+sOuvaQMkUyklrww9Chp2V/HqbEDSlNU8Yr+PsXS9S8RHtTw7CpYeCqo0=|Chương 1346: Chỉ Bằng Các Ngươi, Có Được Không;jOO1ivHHpCn7jZkeLjpAEwchsBUy8V30/65SX+gU++4cULx42CuljODvRkFzyb7hLclFgdTrqIFod/5Bdhojgw7JvA1Q0V80vChHar0DVcsnBMlt/SR9/7CO59AJVjHNmFBrwYCBdwHOSThctHkGA2zY+a0ozudVAkJhyLyho7o=|Chương 1347: Người Làm Ngươi Vĩnh Viễn Sống Trong Ác Mộng;tbRoyk9XQW+gvhGbBR8T7SgDaxKbMeyzAhQOfyJM0DLHIzcy02gpcxoYtX9XfmfHyz9wPEU8hfYZeNIfGhM4d7coWik/CChu5OhPHCnNzbYVq9HZtJUol56ZEhjTnT1w8SbMv2AfwEw9/C/aL357F6z/rCiXzxy1gMqx+4cMPYI=|Chương 1348: So Nhiều Người Sao?;4e55AQzPBQFOsEyBn5D5TsflUm80Ot+bm2ZyN5jWU/toR+V/xBPxjtoLRmSs0DKlrag1zyTzdshLgpYjynhpUGsN1ctHW97g7yksS08ibSD+21UCfppPmWJTsTbDjlZXf0TKJyEHhc8ID90XjV2oClhWeaTqT7JJW1ReOgA9hik=|Chương 1349: Đại Chiến Bắt Đầu;QtdpEvBrZk7c11/xmEmr3Cdza6qcxpW4I0BXmUcH3SULQnPwiW4t0l0RDrLkEaTdc6/SDg8Yv0nFUZzS9UBL+y6m7mlxbdG/JEkS9AgIqO/TXCtL+YEZh4ZopCGi9i9E0dB8j6QaoLaIOQ8D6CViEIyOApt0Z3ut9cesBZjxoh0=|Chương 1350: Thiên Lôi Đánh Xuống;IDU29xDt/jEmD+91mthPBU69jTtgD6Xvqh6+KsuGCfVS14wJTaoGNpCQl6xMV/LU7XlVmzdOSWwREkcHSVhgZaIDxrDVrWtPEkSw3sQlfaq9yUS2Oa7Y7rvTAS8w2FWMuZ6KmZ8yn6es5TVLg+N8GZneR78ORhJwLLUxkwozaVQ=|Chương 1351: Bất Hủ Thiên Địa Chi Uy;nioGoqZjv7IVI/fGKJIvvclwkzLQ/iNpuQOur7m3e2ZUNY6zRSgf0gCDa2QVylb7S9i5cONCscmhdr1DPQ4RI+Lh79Td5Hvv1bId44N5MnVbhYDlWXBiRxUhTbh8o08543jAp3OpB1RMnJ0ZMAY0t6+0nqNs/LxckRBQ6+5aPI0=|Chương 1352: Ngươi Xác Định Ta Không Dám Giết Ngươi?;r824kIkosckyDlsq2KydGk8oZRi+oWAuvCfJudngQOFxCNAcxiEu/O05S+nPHkf9TjCk2UcCqAuJ78FzqdZaeTLLEzneDqgxvELDVve9Gx1Ya+heBBUtR2bCPSEgveHdwNHBF4Y2sPR+i+NuO0/JOxCl9uKudO+nTUYcpm8YFiY=|Chương 1353: Giết Sạch Thiên Hạ Có Làm Sao;Nm1P+GaEx7XzU9EtliPkFMLjN05Gb2vxtsqTwTD/8pa9IL9gV3IrL1YHTHg2QVV/wNiJlRVRN7g/O34z/lGeP9It0i0/+RFrt/uUU/HK6+b0glSH8kAxml3wAeuBcE/KqDRPPPRDXfCkOuySXYjvhjB7yAD2uFsiUutmuINLLpQ=|Chương 1354: Làm Hắn Im Miệng;Xz4KmdePrqx/rl7oHcAjmW2I+5NWraYFbJe7riy46wpgurU3JNMpz3qmegBKfI6y1mAgi/kjgyAkyHAlG5jkEFgkiEsNMxlW26w8K/hwRypQiWD34sL5HVBTH7shFHAJB7UwR3RA+o2WtyOM1BhtaxLyIEJzISHeOfM2CViBEuk=|Chương 1355: Làm Một Món Lớn;BQTHsqjwznkcDZK3G5Zr2xGZi7ecOksFomKT6eQd0A4kAFMMd7w9He5oOk3kLDwn8XtwveViDZENr+ympyGhraj9pGLKxX2SrekBKz/JSgWGGP7pqMZKJxHhRBdaHXQHCPG6fL/dhjEayKYs7ODknNaspftddA9P2QjJhBX4KkE=|Chương 1356: Giết Đến Tận Thiên Thần Phong (1);oxIpJgN/qtV2j0eltLIb27dRMgOLhaW+lRcpMZm33jOcbj5Xvy5lNoydNm8rFokJXEy++d0WbXT9QNTojkQ2GcOV4qyMk/Q1GDdbJHgf1yDZIkLhfsecAFjGo/woi/IZcFXG475f4akK+OCodoJ94FAu88JyIQl3fDSMYVg+5zU=|Chương 1357: Giết Đến Tận Thiên Thần Phong (2);h42CJ3/17Dqe1VxTAD0S5DI59/w54b7cAEqWePsrCcvVRvM0Tt7JcKszZuF1o5aMJm5amR8LavIXov66gEWya1H4R3nPeF6XqjePCW5qeXk2DbQMYU+bzN6He2sI4NarsJaClWXkPDifMNZV0kuYiHXA4rx61oU+tz/XU0JDPu0=|Chương 1358: Chết Cũng Không Sợ;GlsjNR2kTH74yhDQiQlKLkHcefus0uBmmFJvXuHzmzGEMHpzwjj+1IwABe+5rFF2Bl99jT+NvwCWaEw8KlSJvzk+Umz+1M38pOR1SZkavT6/ET3hy/3/tG5qe9sVqIAeVk5dJr5ZeWUp/IPoSTjqcFuZ2B6gYxk4HI8xJUiY7n4=|Chương 1359: Phân Thân Cường Đại Nhất;9yNSKRwuOoZrlTLMbldhQIW46I9VnQPNY6HEGfTOQEONTq/oJtuWsZn/CGfLIQ4w4zXFatKIJNFxs7y/CpBVF6IKL14YoTwVSooZ/NNW95ORolxTiAf0RoAkxXbVFzgXeyvr6qEs024FgM1z64TJGfT2l3WTliZWWxTiKlZ3k3g=|Chương 1360: Ngươi Là Người Bắc Thần Gia Tộc?;SX7S2ws8Jj5QeveG/jEGG3KqYREvfBm9zQYn9TRenPzfI/Qj86fq5SjlcZqzYO1uwB3RkRA2BenSjfcxPXv8ZT4VINC0mD+87hGxqSrEzIVfg60B8C4buu0Z5efN0YWCvS17xkNum262J6fbqd4xe7ZSnbTT8p6E8Mdqx5kmrL4=|Chương 1361: Bắt Sống;M6/txiF2uOYE7727K74UajhyhFQ2T+l0pcm4e5QCQ2ilLKLrM06DuM//dtinpKk1Th7vrB5sIwnTc9f/0JeBPG7gvQeW9u/6y3mtQ+bpJjExDXd+mjfM3cfYjmj+4Gli4wRH2gSJEzQJGYaRXJZHzxSRRE7m+Qpf8zMIiUMrfCY=|Chương 1362: Thiên Lao Chiến Thần Điện;vI7HIw3jMuABpc7QVShr7Kz4pWHf/DA6QK1TJOG8s4AglWc7DcEpUOstd4A/Nl++lFC2mRnj4O1xRAyi+rSY9Z69eJX+VaA/FJ6Ny0VSZ1i8iu6j7zzMB83aCJetli5dYhBvbpfhccUL0l2NhoiRR8UndWxeEZEVhlS3i/2ditM=|Chương 1363: Phá Phong Ấn;bnc15jQFTP8xPzUu+QuP57WlaJ/mmXX3HCqOEYtcvoC/4R6tXhpIpAsGi55aGG1pMgVxIBkTopNJZ1+yScVnhlXNvm8e8dGwp0C3ttPzdGA90o3AZNCHMEZR4+xhUv9WHebmyrMNiPSro4ozHuS7SqXSWkRJa6TVkXd3tt5qiog=|Chương 1364: Thiên Lao Số 3 Đáng Sợ;uZqhJgSippTDubsT8/UuwOXVjP2vEG5QtyvoA71NSY02LJKy7sxIZKLEEkbuKsHSJjE3yBmzQd61FvKRZpPK2CL3sIX9YMf9fCWc24flTgT8Mo4eyzW3EYM4vSCuOVaUSqXq5WbJzyKs/mYHIMJmUV7ZRhmISn5by3jHfLXsvxY=|Chương 1365: Đập Chạy;j+3Gnlcp6LX2fK7tMC30zRT4JQ/gcmqx8s1P9NAytV0MjF07Ku4USn5So+eIELZd/t7hAvT4fdOAAf+qdACIcMp3V3meq5KxQyRLzlLfvmXI26KS02mcBIYLxJAypIXzCZOObUIa6bPOnD9x26TgO0KBGDE9OmSruwPGxtf2vxg=|Chương 1366: Thời Không Trùng Lập;zpCfWTA/vQys83LxI3PMwEYYsYszCLsOlNLDJUAWZZpcvNXijAIkOoMRSNwIedgPQq0XbOGOOquyiGUptGZEz3fqQNWiiSnBRIzEp4PmQbmMK2TvkAa+KF43lczgNaln37bI5OECFhr630riFj/6qmmyGmwZLAPwBqi08nblEqU=|Chương 1367: Tiểu Ma Nữ Vào Tổ Mộ;h6kaFA3/8uFLjAG25lLd3ym3Zpyy6rRqQ1CGLZXPCP5NQ0U01qicMtVrYd1eaBQCBtUcqJvxBx4DoAqiPXU2ikzx2HOEgCXXgOP8yq0FNTr5Lou564c3FS+rrL+ulf+8UwWfCVs9Va3ClNiSHz+oMIfB+VT9EDz9AMrA1XwDkSk=|Chương 1368: Ai Đúng Ai Sai;ERBxTVvPKZ8pHTCn2cCYC8DbnpfYH/M+nYIFXT+uLbN+Y0nAke0RmRiXGqPNslQAS/GqpTJBDBX9+q6PGzve5emd6LvG1ZusavvINdQ96oec1EUYFrK7YajM9tVVM9PY2z6VsTppGvRxM8a7IAIcPpmH5TyIuvGcTJzhNh8xE/s=|Chương 1369: Bắt Sống Đại Trưởng Lão;ZAOd8NBloo1n5CxWbTpr77L4WqMOovsUXsFEzpHyEo6lVaLx8/aFPAyfmW9+mdcwRM7r9bpYMf/u5UcFtNiho2nTxMUsdgSb7WAR9WCgnHKJN73bFIIqXR0I9iNUBs+oJhHbdVcohcOxSQHmD8JFxUTg4eMhW4OuYlBAj44ObIo=|Chương 1370: Lai Lịch U Linh Chiến Hồn;ruZS5JZYEuvsaUz0bKI6x5jzByTJCusUrgzMIBjJ7IbfmkRKlLwGICRZmOfBKeAnSWQ6C6srsX1mi+fgso8mH8fMw4FaSz77OlOpM+QS0q9jXfgS4gntuoz6Q1DGPH2y2YOFup33PhrwGDgQG0JW2m0DESPrQeNpoL4jaOlHsjs=|Chương 1371: Một Đầu Súc Sinh Mà Thôi;TOpekvcPnBYVLtsnlFh9byVDKi28ji01/qpzXmUZOg5Ty32RK/9/S+5vRz0i1aqCcoX+R7uADHmwvR8MjaN11y6SD00rn564HQBXEEg1BD3s79/XPRvGcCzwdSN/sLewFYrheOhJx9dNB3Bm8o54m/U53EIgQddjbMlqV2gkcWM=|Chương 1372: Hung Thú Tụ Tập;x/uOfpcwo80RdvFuCC9Tg3LjLQA4nceWbUgVUgyTvvSZrIyLQ/6weMvJCzOb5nUkeArUVh1+FadBHPNjpxUZeg9IZQ4hpG2qCloM5MVxNCb6CVbxrRH/LeTIxMu6/o9AlX9XXZCRx8ZrDteR/4Tqht7ErsQR/775P6cvrIbQA9g=|Chương 1373: Thí Thần Thú;TnCBXm8yLdoT0Ck3Mm4AjLyd+VBTpo77dgp+hdeaAz/mNxV8lwsWIUTZhudzAG0W1VpxvrCUgxqotrTPd3/RrACphi0hbzJP5oHvYZupsSfbIrtZUV5friYeU/IgY/xZ1z9VkhZhFxyimANBGnJqEXUXPNe5S+cb3+ti61/C3zY=|Chương 1374: Gậy Ông Đập Lưng Ông;0dOfeMg9kHK6NOItsB+eZ45fmxhKK4V3FbVp+UzlTc8AnNex98ngrn1YEt+gCzt8Z4wBxlZmbysl63ROxOdW16j5MZubh/sCNHIr11GXke8C8JFPQINFQh/XcY0EENIrwnEEJiXrFx3KA5yC8NmeH9DfQsEQEi0xkKufSIZyENU=|Chương 1375: Giải Phong Đệ Tam Trọng;70QHXkO7ii1ZeUhqZSYDdPs7KoeqNK1EJfTOAVT0l3Go0V5M4UED6vmvWrmxDDZfqJO1Ru4yGQ0me10dLnaw1ZNjZmx03fTHmRIjEFfrie7ATXAtRH8z7P9GnE8h9GMhbyZ37GzKPXsTvOoTCE+TXJUNVTFbPeEhJuLbJdo8zpw=|Chương 1376: Tu La Thần Nhãn Đáng Sợ;FgBqmQ38XMiUIGnaYEqtO3E2ZD5+gS8ZxVqacH7tJ1KtfxrDT0fccIf5Ers2jqFw4jYhiZZerDA+spBG8Dx2j7UAxtqSM4Hxz95hAJjnqCzVDt6UP0TbX1lN+sZ2wNjbB6vOP/HXyio9SNY3ZhoRvJIp8poDipO7YujWkXUo8oo=|Chương 1377: Tu La Thần Nhãn Đáng Sợ (2);M+nWRUqSmoJwMvb+uRlq2sJeswr8R6ZFNoxPEMSdaRFu/NI6Vmr4rXs/HfM94TFqbtBzn9f2P7N/QoQmqRGTvBJb5KMnhdZayNnCNmJ/nqdd89xvzhqxavKBqttvQ5UpmhhW+6OVYq9ySc2X6gL0RWsynfW3HgzzR84xCgjkacM=|Chương 1378: Giận Chém Thiên Thần Phong;5kY6VdwwAY5NEkaDpicrncYtG4Sd/aL8y8QnugABN5ApKq1OYXaf/cNBFfIzpyKj5+IVlxCdubEvrcTBElq72OwIKAg8vUh0elP/d6uyrAANY1fNd4itgklPOnjTbc/xmV6/wlCY7SC6xnBboMbRVVK2pa/h7d9mTDa1gFMit/Q=|Chương 1379: Quyết Định;6YRxqmj3nAcq19BY3DHY0w63EZvvoLWYPJ/cdypm5zPogyIHTwZ5k9jvB3pwEP4zyBFzIsQQ/OrTwrH3sBtEvGEG5t3LFz9qCO3ERvDa9LuZN1vUO6GHIuloBrW5sOhoeEEQVDSolDYQvE7JsVtXEKW9WJrWW3afiVIE2bA1w6U=|Chương 1380: Diệp Trường Sinh Gia Nhập;v0y86uxy6/kgBPKHNXWSMHTiQrsmlSzJT0MdD15ltT/OZ6lqjmqkOLtOoVYyq+y8ZoC1hQVO8lDbhYxO6rzOg/z/kkCmaVWN7gIVMQC0Yvng+nFyUU2LVaAureFeixwLJBfmMgeY438bXSDdyh2fRay1ON0ShNDDl3PrRGaOFA8=|Chương 1381: Gia Gia Của Ta Tên Diệp Phong;MfPaQkG+ROkqAtlCFnOO1wV2hAlT7HgPs4spbMcSAxX60prad+PVGEScaJ/IM2avKT1AE1MpK63X5qA+wg1B+DvH0cx6AyptGT+wt9vqDR90L7TYeV2+vIGz5D7lYkRErz93zzJRsujdkU3KCVk4fxDUO5pBYRxSNkqJo0HcVbQ=|Chương 1382: Gia Gia Ngươi Rất Lợi Hại?;YPdHZLGV0UmgDlWdwJZ85uf3qOfVHusy+8jcOnANrLS+4mHvnmbbC27XmT3n042LMk1+4QNJ+oKKYmUUEb6aAxby/Bi0+5EYw4+z0CNzIWnjgr9xNtbdFh8XT7YcSsXB1LesNzomwu8ZudLjRkjS5wW/GV5w1K0ttY8HaPq/7II=|Chương 1383: Lại Vào Chiến Hồn Điện (1);iHKWO3j3xq/Zy9SwHIbx/Oc8uHXH/9wY70DUA2l0U1gX1fzWIV9hAI5Ja8EGbvyTFPFQ6foOQ++IyjZNuG2Mrecs6DtU0XKkndfL7+9tmSVewlbIxofPH5LQUrAKQsU3+UKhVXPCymN6IwFVru3+Ei+jmeIQ5huFdO2MpasV5VI=|Chương 1384: Lại Vào Chiến Hồn Điện (2);X/g9OFJ+u9U/JsFeem4Ycp//i7ki9E/GxnEC+I61LDmLoi6hRA1PHRMC5TsS1rGWG/iy0Lbzgyy3RuD4BPE7WdHSKzsL+l6WbldW+KKKzQTTxHuxJgCsSSuFHhQCw7rpqPD33MQlNP1Bwqf18JjEqgtqtNk0uMpe7sbdBOyi2i0=|Chương 1385: Đệ Nhị Phân Phân;YAQgxvXVc+rI9GlUv60nTEr4km2qyI3ARGqzNrYqpxiuGfgGR/QmpOj6+pA+lvCsmxlAXj742nVaAn+g+UlCrzBgk8yC1VPLiYbp/bm5XOZQdoUXodrOnZUwKFnjGmK38auX4m8jDuCxHeYD1WRjWXliA9CommFu3GbAXZ8kK+s=|Chương 1386: Ngươi Đoán Ta Có Hay Không?;b5CkZHlehpBQ63o9ILwP9F6Fb0pBL1u5LQMrzNnNKxrfGTCd/5n1RkhYk8oo2lSIAm81vJzmM53YZ2NWsiDwYhUZcECiNqkxLr+sTjimpTtwm6EiiYC5yFzz2TvWosDcMH5c4H6pGxY38Furtkuj8HflAoDH70LTW9hcdZLtsC0=|Chương 1387: Tấn Thăng Thần Phẩm;NTlwRM0pHG34u3kCTlEHNuFhajNn1pSEu/6/XS+pSRSvquFIzfTPZKIVUPiAtUxIhgWVB/lunVuSxOJiznqfVF4n1jlL1UUK42NjT81KHjkZoBd8zu51hfr32ZYLzzzGevwy2QvBc8JLuFByXply+0idwgVNv6rUE/WldAjEckY=|Chương 1388: Mở Ra Thần Cung;shhJBfl/r4NlDPoWuCig+6oRoNdnryGR66/tTcv1oSsLMbF2lC139rVQyGwHtqvSHbUApi3lPsLBp+k4InPD83mXIgRT4oiuO7jPHAvhebdY7J+7SqHnnvnT3xIkSW0JyhFuYnoMmxi4D0z2wZ9c3EoOzuaucDUSpoRn6UtkrLo=|Chương 1389: Tinh Đấu Luyện Không Trận;OofOMJTyWvtAaWM7vE0reAEBeO/BWyZwJtFYZXR6lO1fXGaL+t4lMT5o+A32xKeYL38slJjdEg2N7x+uaORzVYHYPE7vYEVvykl0NXV+4MFzp8u6OXVYb7y8izsp+yxIQwa90ITmeQZ91PS8JvypQuguPooo3ceBQQTaN+hu1qU=|Chương 1390: Trước Cơn Bão;il92hKqOXTCdX7gQ56fqYH7c+QOz7XZG6BboG4kfRJRptoLOSDCySkVJkUqn12XqYRc6EDjt5taT0WdxDcZfQs0IdwvBjHmQQEJ5S7Bkoc/xXaB4UVd2JcF3IsDqMkIHiowjj/8jqCDG/av7QkW+/S7RvDyvLzZcp5vNQGDICLU=|Chương 1391: Bại Lộ;YORc5Lk9+qJVKZJsmBJWHxyUtIGaXQOt2/r3VxXwqEAWza/5SGEBxg/U1YsJqZBP4nalImB+OKD0wbcMEhQ2hXO3FppWvlOYn37AMk/41NXWpSOaCbW3P/YyqnEGQTnpJpVDxoogDQ+Z8Sp8uvsFfQ8MqlQUOvaoUfGha13QOZA=|Chương 1392: Người Của Ta Tới Lượt Ngươi Giết Sao?;cvH4qfbxQDj+3WPN4DumqzEcj6CAkGRF7G39ZbhybOCxQ/32M9STsqAZTcHEK8VGMbJ10yFOtwytgExca+BtE3ovAqW6DPBYD+CV/721Kz2VLOaYN34y04ZIiQ3hfnMBxEYUWT+Tu1rjUERRdBuBMlzp/Sl+CqvkPtKO+w2F+Ks=|Chương 1393: Ta Không Thích Ngẩng Đầu Nói Chuyện;YMV+O1JeKnBhpmQEuqSss6FYVvqJquNl6ErnDgAHajdse4raCZjU230rmxQYlqEL5A9LxPlyi31cmhRwV2hXwmJi5TWWkBUIuqezGlBPP1FZW2zfu5Q8hcQF0TVOiDq5yh0/5oKlkJf5zB3eZ6sI9WEd9TfkmDh3zxWg0VTXyYk=|Chương 1394: Chiến Thần Đánh Tới;c2IiU4byHuQ0lZOEHuUSvK13op82J0SjCdoPBEfDpGcvcBYy2IzT9Zh0Tt4Gg4Wii8O8hdxzapnZRhGweU88cpgt4hmNN7rZlNGgDZJhb1yDUxuFIPwfYJc2yOepICZYGHuMw3x21nFvk3p49csO6ti/+U0mBnvKZW4wapqOP8Q=|Chương 1395: Thiên Hỏa Khủng Bố;MI8alt2eLOMSDbCPddfnzVlAmkGvsciO2jDtwsnV7jm/kKSowPO9vvxFCKJ/Bm/Jzt8m8S2le4d/T99oeQ8FI0y+JhT/PgJoGBUsIW+rzLSh7cPeq+G704PAcrtzGm010c7eUvGTZMpahIin9Dw2vHXJn6RninqK/joXUTqlW6w=|Chương 1396: Thiên Hỏa Luyện Thể;vr1/1mkCCaBHXg+9GgVe4HFw2oxKgOxP8+tNypGz7WQ5rmaUqld+dErxgImekGrgiTTBHDKV3/1J+zd3yKT0Wsc/bGV+mcm+7cc1iwBKRhUMcK30r9hUv6Vm6xULxRUIvXw+TcgM0wNJy4Rs9O2wuG1zVKoGRyJCgD8SxR2zQk0=|Chương 1397: Ta Sợ Cái Miệng Quạ Này Của Ngươi;bx5+yyMJUiVLQh+lR8vB6hJ6ZXNAAXbLsxaRfDEnVpH9HZQYiQIhF7HsfZuhxS3dY6yYscxxEHuOn04rKEdv7zZBC0DyFI5EBZDqmaojFM/WVSOj3a1lw7SBgbQ7jvxsck1kmnSSEgwQAOHatS3eIDJmIx79+P78ev89Kga635Y=|Chương 1398: Giáng Lâm Tây Vực;bYZhwvq+0g1Nw17FMiZpo9YqS5uDN7RHgiE/wujlVLNBU0XWczVC+BBotB9g8kYOyM5Wi5KatNO+K2NTgLxoJQD+ucNBhOjKD1PQOT0oE4eTSl6nQbGjtf5z9TYmPi9dKOu9zhFaa3R6zKA/mCwlZHIxlD/s40gpaJGLp7wPkFU=|Chương 1399: Xung Đột;WUc2NImXxwHkwJGGGSK4HpbWC4US8qCunJCZEABjBk0GUG/xuIz+cFLgE9cq3rpYLjrqLpKJ0McBthmFpsghY0C2uX8glncaftynA8k2Ucw6KCsT0Ilg4YzzLsuoGaJXSnyEUlswO3PmpVLvyLpFCTQI69ayUFxwUF6WAjxiDo8=|Chương 1400: Chiến Hồn Này Ngươi Dùng Thật Lãng Phí;ucE2XUd9HBuaRKPjbm7diqh/ci7j/sk4SKPvxgQNL7K6OdYAi2gKsf16Rd9BVoxxXgFrDyd11j0Q5/IXEjyS3T/lrHJdv804sGvSOF0Iq5jB3HYd/ZPJoNqXejafjcdtRiI7PGDWcKQHI/KqjemMsbHCVSzUONo37barTN9HIdE=|Chương 1401: Tự Gây Nghiệt Không Thể Sống;6LK9ObzWbgxWmsjmReVZUBWJa2gzCiXX8loa6k40kubdqN8fNu0NGUx0+QAspfrNI9oXnskkXgjTaTx/KSv8gxvFU7VpKA5yVg+XI3geNtp+8QNNOw2di7Ar86vYVReMEdGZcYa7nMlmaQ4SWmSdPIDlyHdR3b4B/7tXyLJEe7E=|Chương 1402: Đệ Cửu Diêm La;dOysH6yayNb8B65DY9MDk+5ETSKiYMHcuFc7w/cD+FMgig4p+oTUdo1jGcmQiVml+kGPFOWQzvpqREdV4/4EtbmFDVByjvhkMXqzv2cQzdHt8PQfXbOdmacU0jPxSjooPJ5fdhOIfCaNWbl3PRXm4/A+Hq4SKb/X4QYxxGvsA+I=|Chương 1403: Lại Về Vô Song Thánh Thành;lFmGNuRbodSFnu+Vib96KeiMsCDkOFO0f4POJF1iVoMNiLsShUE5UeCRyrbLUtMf7nhZyd2b2iwb0wE2ojv3c1BrB83sff1XV73K01ae2IbaWJswuCVfJt6iArbGgQTfPZ55SNcqzkgNdxD9dgsMKo6LCyb/0jGSVd+i/ETwfZk=|Chương 1404: Quẫn Cảnh Diệp Gia;x5uzXecBMh5khmsPW5gLzDVMrfIrT7H7CWt4/k7PnqwKsHHdRNXK7oKpiFC+FwAC82kDTBYxm58VhXii5Nmg4yziC4uJltUEPptrw56x/Vy/ww4hUwom9NFHsZjOe2GMguRuYwMXa3R0R9RcDKMI2AHNgPUCpmU7nxVsMzseeIU=|Chương 1405: Ta Là Cái Thứ Gì?;VnWpBggoNbNYAlrPYpmBIZx+3+zkOrQ20JptoGtJXvUl51kPJr9TsHJlRqaXf5n+uLJ+cbNK5CSMGJRjZYn3PQAm1FbB09aakfAywQclkWAPbdtnMvwAv5XurJf9vr105WGiheI6cC8vjnj6EdoX09nmWSDD1SY3PtA4BcGPtWM=|Chương 1406: Ngươi Biết Ta Là Ai Không?;e5Yih3BabmVLORCHPA/dtNc7/SsXL0+b8FKRzgSU/CFHG5NsDcR/R46tibC3v6bXy7ZU7scbnaZjVNlnlFa8365pBbxmfbXt/IvPitYohMlcS9sep2FzCxec1wPd+iTNS9dOYx9CUySLYImx4GHujfrLAVzAHY7PZH/BPJsnPTk=|Chương 1407: Cấm Chế Thần Bí;slK3mZYLlTu6/4TgjR5d6ZlAn4WU8gEXIPCf0L3n4RiGAl51HDuO/fIE4B+tOb6KUKd2Ic9ohKWL+AwkFtpFhKdzbrw+gV8p76nRCVhSdTeyt/Tw60hQPOQ4HKnGLuurvILfBRq98InxLTCAH/9bTghHhbSbGZ8m1u7eTYMjF2o=|Chương 1408: Thất Vọng Và Hi Vọng;CzhN9xGwSbaE70thrY4SkEzLXOahaFJUoX4HRjVj/SFEeJixWeluRg8k4iVGSgusWDgoFwBDb8MSUYShbhz3N/khQiKeZl+XAqjvTXwWp1a2rTM1fZ7ss0W3ZfNwMOA8MPh71L3BeSqZtuRpe1IBuZhcCmFqSid24Q4T2MgBGNQ=|Chương 1409: Thiên Nhân Tộc;875TPP9xDfBlbEp+Gq89Y8pZpR0MxjIZ7MvOFGCL9gqI5xbABKuSsDhgG8f1Mbvp4N3JOkLK56hZRDZDJNmK7jsn7SA4u2+pu7FPHrIblAqiSILMxi03BJ3GtvFX/D+QlTeK2oYMpj+WWowCdru/u0WC7FMQR5rS6zxm4iT7oWk=|Chương 1410: Vô Mệnh Chi Nhân;p+rA/Zr/97+BQejBVtOSnCnq8HlSms5dh5E/jWEla+bjBoWTByYJ+lXkJFLFlkENT8BwS74oxDN2G4MULjoK3dWiX4NuUUc5PalfKqJzHrki9oOj6ps5v7bMxLyAkuNAg5kJYpf9UTyTtu30q5zm1VFMmw3cRWGlNfMYxaTSVVU=|Chương 1411: Đông Vực Lâm Hải Cảng;tlG/FFtKYxatv3p9hnVcfCvgDkLvV9+Ovk0sM6NiKR07fq+VrTIPnks5JQdrR3MyDb+WFGJK7WTTloNVXxqClL4GLmGkRI/kPst36kK/pN5X/CwDDQTG4Mcl48UsV8si7JoXbMmqkkpNckaYfmn2z23e02OHfMtz6hjdyrpYUtg=|Chương 1412: Suy Nghĩ Thông Suốt;QmNbB36FABT46EYckl++jo/NZxR+NvjoSB5mtn115AO5Of0Epm2VH8pzrURu5DQ++8PbWnGEdnvSFY+QZjNt6xpat18/0FIaVs0M3obt2iDy5xz3gzq52xPESQQQH0GR+0ojNxmbQq8PhKm+J2lazzivlAOfgeHGJoq0E+B+oFY=|Chương 1413: Các Ngươi Muốn Cướp Của Ta À?;DiFwmPa3hPHDR2a2EO3CWNaJhCTuObHO2KqTq4GSqkYMCbIOzsQPH6EnQHVtESYErduoT6QnKeml8U2RBkDHTwcAiAsDozYo+6MfouZ7uAoxOkZGf0I9a1sWQvk4yvBfy7xUy6kEEMAdliv9kQbdcgO7bpYPvQ5CknAF6qoKIdE=|Chương 1414: Dọa Sợ;W2+PqUs4ajwEH4NXhtI20Oh9E8SYk9Uc3mbYJfezyOW6vGeIK2AdbiT2WkRLX6db5md9eYYYQeP8massHTnGIVLvTNbO01uBVVlvrRFSQo+jq0g/EV8BASnb5kUkD/1ZLck7N5BEU175szESafbUVLRP8cq+NxMUSYZvL3YmCCk=|Chương 1415: Hải Thú Đột Kích;1kqAapUj0zNsxurtz9WzR2ZuMqx1ROHzbYDPATuhQsayYgYWtOcea3U+MZ89GAGZXupdAwyMDj/9Hg/U5kNd7rF0RLyE7SSC5oyXgfyIIa4sh5bdOW6ordYRoYmc5+W2tQ6uwtSELwHU7HiLp17N7jcDOeGv9sJ+UuSvZaBWGE8=|Chương 1416: Đến Hung Long Hải Cốc;VF5X9rDo4S2IUYRzv4x9RHjpldUaC8oaawr3OqOmMCVKlUzrXJGVKrqL8zfzBxfgtcDiuibA7my/k+3AvAJyP7KdEqAYXxvVOA6NY0GcQNCcNqm/Ehibg47+3JpgGlHToLnpZOXsdhWG3hJydoQ2GSJ8svf771YIx6w62aUsEcE=|Chương 1417: Nhất Kiếm Phân Hải;hSwL0ANwBxPrMdQ9CQHBh9TnonjsSTdgKHl5e3wqyQOPvgDTD7a7XANuFebxsMWvKWS29xbuIQ39j8/eobPQCjOlaWUT4OgdzXNxLHRuOZtucoc8k1n8zoMfIGs9ibYf424XXxmy+L9L0ETBtHiKPDcWM2etQhGJ1DnaJyXMwX8=|Chương 1418: Thiên Hạ Đệ Nhất Long;jlJXg7V/5csXtIe45F5dF/MOEq1I/TP7qnmgkQAwhdSVzxP5O+3+gOCYnVTefJP9wLRxgyFE/u6GKWwI31zQ6+5XZc4dcr/g0T9h+12pqyPv3FPSKaDFZFFbFom7G7WcA4f1YxwuGe8hXBbLYi///DPI1PvjKf3Gz3veqv85zx0=|Chương 1419: Bên Trong Vòng Xoáy Thông Đạo;qlzmfWGd1IlfTS8X7RdpP9kbugr84/RLP7K6qSUNOYc8fn7P3pfwoFzuz1f2A75K2kH6FaV7ZCtrRenDP/hgSuZj8pw7d/9EuMnX1siDEZWnJNa9escNmSJLoiYAVt0ZfT5gaaJLFG1+3TEs+R4pCo3rHAj9Fnylj22eo5jtxOE=|Chương 1420: Tịch Tĩnh Hải;NPljLmSO3Ll4HS0sXJTmPdGw1JnepZwIm4MDY6wN2mjYwesxmZm0gJnnXc0SgSmySz0I9Hhw1qucLFCtUdW02kki5EAtMUS0l25T5XY7/EvhbcgYxwF5eaKoynohahqrl6V7ANwXEvqnc00pzGtw+IZ2uQkhFxeLSMYdNBhUyM4=|Chương 1421: Sắc Mặt Xấu Xí;sgrZOR+ZVvsjcr8Z4lACwYMGhKsYD9H5EKdqpbNMq4PF8lIFGr6qdCIyHkeyfrUdHD754NG9M/KBdoNsJ49Am1ybEoZwjUIvgVJsDeksWnnW/lyTg7MM79qmcaTmqAow942t4spT8QXI9reOILJasQQ5m08RfsTLwvkoHV/0ac4=|Chương 1422: Hồn Tộc Tổ Mộ;S+OeufYDHCPrZ19gVl/EtVDSLNEAyCVTF+mFR4q5yq4jObTXLfV5s6Rh36AvMW+S/vkVwTpaNUtpU/fW0/kgseJ4tI2he6wYBEulmbmk4J45BF37HV/GbSV3XoWuVxDfxjjH+MHdiB8lb9lS8lolAQeeQ6IVdRjnJszKoiUBq/4=|Chương 1423: Linh Hồn Ly Thể;+xJzdY+Kxty2v8jp/0jouDGKONWABP467PcyVRctks3x9ta9IjZqlUBrDHlgD9Zaso5TalReUcUVa3A6FPFxQ6IWrDjUsWG1cIg1dePAlTcL2yiMvrtGIBmh8lhYznVTsz/5iK75+a/UVOEx9r9ABk1rvifkK6CNPd9NLjbTeR0=|Chương 1424: Ồn Ào;XVbQmuvKskAHnLyimGx79jpv1tH1hStxmxWX6xdFkt/IMopyW76V2zHMUU2UUPZfIDSF2vAd6qNJvVvD/y6NooISuM9X8/BXLnhPVwzBoOmqimYxdLb3V1TX2tKWZssDm+DNG/7OSHSsal4uFzLF63lzaHZBNWxWykl3hYDIlfo=|Chương 1425: Hồn Kính Chi Thuật;oW7xEZ+z/wywEB2hCrNtIqXhAr97WVyhuighuZsnnm52zcjKEcq1imhs38v5p91LoCoHuj11QC9ivUH72bVxqkIzYVnbzm8e7bPZOzDFviIhxnYs9ZzSG+2oBzxhGzvukZcCn93tYOJMJ+PkVlSZua2dHp9R6VUYjTMCc7GQ/jA=|Chương 1426: Tu La Luyện Ngục;4DAV9BtxWBHk5odX7udN8lZtqRe9NTebRMNeNM1GcBxBc8fRKnETx/5Du3lbeYEMMbzJoOetxJXq1742oFcWb7AdzTnf49tHwRVAd/3XzbbCBub2mUwnD13HZ1gCeNxj1a+qK68ZT4Lazli8RQN3NYhK+JDJRoR1EJmk49UIIsk=|Chương 1427: Gặp Lại Tiểu Ma Nữ;v4zBqNoF/Z0/8alLMbKlK+p5zDisjeqq5jPzGrAAjOPEdRnQ3F+ErOYBPTKSJH27lbywAA31Jkp6QL7RgSj6od+3InzDYhsfC2bJDbABSPqhCey7uQZkx4M/QCyCC6c3KiylsUSqoGMoILThes9AdTo/Bj+CS0FgfHJE/ft4ChE=|Chương 1428: Âm Dương Tỏa Thiên Trận;vDaclsfH3sIiRn25s7zCZi+aPOXwt+d9NwX0xusVc2ks3OnwOiM5qShlRn7a9epeyyCdaOC7/gj1cqJjr+uNZZY3CbfUsSTPC4GhdCSg67m5esPfiPHysZByJ8uJcv0IME7S+pxqmdeq4MJJkDNCp0NMh9tVNAG5EO/wVh6Bp0g=|Chương 1429: Ai Cũng Không Cứu Được Hắn;C6S+XjeWV7uvoWQfQ5Nb7dMwlfojMj532Syb4YiBE0zrsRi+iaGFN4exJh/4c8DukEVUYAJ+Ru2f65ylsk4ImIuR3NFcL0SPG0tHSuENDxvFqusTh3gKof7fVZFxFCRSElTKrxhIljPRdKsiCUHEtQhVLYC/7/Anx7JIAiZgB/U=|Chương 1430: Ta Không Cần Ai Đến Cứu;Gc7PL0VdBpqYshIlAIMjm32ocq3XgbxUNpPbiNMtK0dpOKcvvq9ikL7wCkojQeq83jaNSRAE/UA08PQep7I5eV35vLMYCBMVXwXz46XBpndDrZOdLK2Bgu9XaEFamqkzf+vrWMLk3UyH373UK+467XAnwjez+3UMaRzTjFRgx20=|Chương 1431: Thân Phận Bại Lộ;X6Jt6JyJFWY5YSxSuzPf1oCT5A/XZg0P4ZShNS8jQfGaAQbWxydOQ0PZSF2d+Q6xj4tJR2eOuC7GuUVZN3r13cO6O77qZNpr+1oYuRpWBj4Iai38W1cfARdg5OnEY66ZGlSeWOHoFMZXaVmkx3yFw5mDjV54SNaRIFEfds8Rlj4=|Chương 1432: Vào Trận;b9uPHXs4nxSoO9Q7MAPd8pO9AslwfygQSlWo3T7t0/YmeuKvUDbKcIPpL+SL/QRrOiaqMMFWG6F4TfAqEvm3FqwSyBXEkra52Gx1Ob/uqftjsdU3Cpiwg5ngiaqtHt5ikCSNI43r89+c1wnl3jdEAwvPo+MQAqQzi2rJEYvzpLs=|Chương 1433: Già Yếu;C2UTukcvYWtPOwUELUvNrynTe7ZX/1PQIa3rucxtWNha0fi4gITthBpUD+mNxjjjyM1+RGzEFG93lKNO+76ubVhEdhaxCxbkqRsFBRnwk9uGotmUVnz6aE5019t6/xjYE/Zzi+CVI0XqNGLmt7D8FuHvHYrZk6C/jxBtM2uv+OU=|Chương 1434: Âm Mưu Sơ Hiện;nX2Axz60xSjYmntHZfANRP2KO94PmLws6/tXuG22XpDckbN2ctzJHZzWrKPmM+lnc3KVaER+OLGTIaPTSi48JslEjGjZOhWPUODYqrZRRJVtacMv+/+uR07jhwBx3Hx12u0sMzxLjnqCx9Izz3K2LOE+gPWjeDx/NYAUnmN6zXk=|Chương 1435: Có Lẽ Người Chết Là Ngươi;0NHzEUKfvLF6lYhfpPb1EpA0eZbGXfS2nHGnLbSf3zaw582glQkqhXCyDqr73+IxxoABfK4jGy0I9Wcik2EKuebaCTS2mkaVYIXkZki+YUzrslfn4fydpMZMi+4FGJgZzX+H1g18hnBrlLPHvRVS/oT+q4r3NAt13XPHcQSJvZs=|Chương 1436: Chân Tướng Vạn Năm;KS+DHFuKXWlv0ZiDfVa0h6nvX2UOB/yUiXD76Ywt6Tx2dGTV3Gx0tdSUO4AckOEfiXS93k8ic6ElxHGfVh9G69GBhI0or2oYRRI2ayS98u8TPiLPVzaVUhl+doUv4434157kVTW1giAoNTsghTdUjMRDDsjfNEGqDNej02C8O8M=|Chương 1437: Bởi Vì Không Cần Thiết;9XpFDctW+fm1EaIKjqm3QfIGpvorDAfcBOIuIhm4n951/sX2loXSLRgftNTrU0Iti4hCaoKNNk/XSK9P7qdE7GV5GntIVy4Lj6PjGYQ7LeswVezVFgoYLAxqWvguUAocal+lkhfoJKJSS4TtdpqtZCi4g0agVMgVkA0SFJ9Hh7Y=|Chương 1438: Tiêu Phàm Chết?;2/ix8LqcjkZ85Ag6g8mPxPXYpYUuu9parTvPTIF7I3ViXrOIbC9hZRHmqu5ZqSZFtGzVTA1rnTV1PxC16pFL++ufAAgAG17b4L2mwvg0Z+VhV38wrTDmyA6CtAIj6VFib2DOP1juh2NeQBdDQcL1HmoSNiJnj5odN5soEKsrna8=|Chương 1439: Linh Hồn Đáng Sợ;cm2PukDZrV4q6iSkKIHEyTLbD4qXFfL72LDKhDMrfcGfn0JkWe0xoxeMjEyvlJe01/lkEnJ7NHhpPzvqgGCdhHiMx/DdWHSatGaVXcUrQGCOIlpLyFFzT4ju2n8jbwMMn/QNHCopNdU1GIsbRAi1kZDrQ3azDIOixQRrHVpwdjc=|Chương 1440: Thuyết Phục;u6+3oAA/COD5rpfyi2iwkln3Zy6e7ZIvh9kDYMTVVHI8hoVrmsKuqTiif3xB2WFVS6x5ucMn8LZKgPocmCZoq+cVaqrICwPQbz6S5rEH5EV0DAhki+ZHlowN23LqxMWiCtGx9KAiH+ic1Q8oPgQE6KmprV4mlKFNSCUOqp5Doho=|Chương 1441: Hồn Thiên Trả Thù;9J2ZAfXwhQyKAqZsp0+FhHfQ8y9V1cZAsv3wIRRcuSpSYhN3BhuslATUoQODsgokndieKmLTiWQn6SLb7C2dl69tUO2bK9Q7aFIlK2MgNlrU766fviIUIwnwwdToyRlO4EBCvK/DwD8x/U9Epfd98ZyNNlBEUutaa6Zwj2imX70=|Chương 1442: Cửu U Ma Thần;/Jn/vBxPYcqm6MzQYVlGRlw5iilwvgaXt84RCVEo9X0neIzD+ztygcLp0kwleo61LpBlU5160jyP2hE4aNVGnfSHEURBU/qppML6NLyHHLPrZiayefoiCU+ki7yUTbf1PhbyVoI6ra2oDdCqRSSDVg/bh4yYztHorsO/rm4Fmhw=|Chương 1443: Một Cái Đầu Lâu;0vxY0h6zoY/bAtbpwUiOu/fM7BOQrqiVr4c/8CS19HL712J6hTI935g84o0KmW0q2WRnzG+hYtVU9EGoAg2JAOJS4UoS1hC/NaAo/gUlXsr0gmaMLJqm1MSZzZZWJE5+YVsR8CtjTDU1GZQIhROaE/LWRARMko+5hc6puixYQd8=|Chương 1444: Đại Hủy Diệt;tVq3EeF3B2rqPVqbbpb+TgZjNUtlQbxL90a3LWqqjlIQx3FDjE0uHOn8ExJInqab4t+diz8MYOsORVPUMGd26Maj01KPdhuKhi3e8gsWzfT7j7uQkfb7rKLxFKl+bp8ltLo+d/QjprJKvyeqzXivQOMit55JBH4d7QrpSwyKvug=|Chương 1445: Tuyệt Thế Chi Chiến;bgNinP9EFo7i/X34LKKjIvJ9AkiSCaobLKGxtNWBFcHuv+QkMMk9x0GtbFB69mk69sWJHuRIAs0lYxe1Ual1p7Kv1sNiz16crKU8rgmme3kL2oeM+jbKm1eSDsRmFfmO1YaRV6l0bsO4ONdZQL0zcpG4Njdb9UaT9HOw6WB3tXc=|Chương 1446: Trốn Vào Hư Vô;JixS6kgOB+/hjg8LLIKd3PiP8r8digt9e8oasJO81nU38UQa6POj4j2WJKysgi58uWUWtWBoLWn+R0qWar0kbGX4VuNy/7yEIgS+IH4obYbmNVtahF4NiAjuXxlfzmDadDdKW3JjRK8xiXZ5Ija+gVptjoLMATVs6CTac2hyUmc=|Chương 1447: Hồn Quy Lai Hề;kO+9REvl9Nkphit541p8OZJkH/JuIO0Hs3j/FHy3/pg0j5pPzgfmiWZanU9GcIXxSKnoTng4YEdFwU71IfsXvuZXJe+hzfzmnvAk8L214DKdgRTgTx1PmjYcB1CrMa1N/2CJqnGmDBhy3fSq1srLsGtK6HDQarTA7kxLaMEC6wU=|Chương 1448: Tàn Niệm Chiến Thần Điện Chủ;2DdjlHbIt+PIKYh/n3H6svqHOHkuRUCrAK3pUo4gs+pAh0h/ZxlDi7POLsnQwxLVl6NxAB+Q8GLCg1UiJErVtyFlFIn+7bb4O7YUZcgcFTO0GDyhFx3qMJY85/9+W4xUMecHveJbx+aOthwSel+8BwQrBQndjaeFn+8fQrVW2AU=|Chương 1449: Ta Nhạy Bén;oom25hk1muX3gE2IQ1HFc+mYBapI0UFsq1cmYgav77RFJ3ye7RMnThJXoshfHlw8nyQE5IEKntaDhdYYawL1fWkNC1IQRzPAcJS1ypdzg5G2E3IMdBiQU+rhDQX9JjA8HoCyq0Xhcaw4565MXQ7NUAXeuKRAw409m72rbaEnIXU=|Chương 1450: Chậm Đã;I8WfBLoRe1TLTcvCWJOe+OG5ivH5TlG8mJz9usFLc4yc8b2596jNntdokY55Nvw6l1GN7xu/NsGSaoajo97gVMIqkdapAy78QViEW09gYKNaDNbdbbbci82AGZ9U4jXUBdoYPpmynh9XBRn9xkfajdwRcEIvKCCYqN3ujmoxKaQ=|Chương 1451: Tộc Trưởng Hồn Tộc (1);q8uidr5uVxYrejPNT5iZdVVblj4jfq1iLwfBi10kGDoH00x3w3886UxJpZTrbYgiYGLPbNujsYGrgJMtfc6EXaes95JLZSDcgaqkEh3BvaeqAybteWgGOjJc/g1LSdE89E8EH7GYu3tvWr5Z7wu9jzDU7GqZLxJSRdNwmUOiwiI=|Chương 1452: Tộc Trưởng Hồn Tộc (2);uivA8aVraUDkBS3rD25D2MC6HRp6zMcXEz9WrCYx+a+TY2mPnuy7l2lS5MwizpHPorV14iyIUNwFyiKmo1d8McqmNiR+/9PHJd5eRkLUwEkUrsfBEIexlQhZEC7Uiw0OgsTNziPhWRKkjwX/m0vGg1j2kH/mPePjPZ6BoJPb08c=|Chương 1453: Chúng Thần Quy Vị;siGAAGH0eF3Mf8wVMneUftdB9omHKsg6JBE5QDgzSuEq6sEx7n6kHtMu77a33vH7HFweoFGeVA/DQxaeTretmBbaYNCU8LF6VqxQdAfgiYSewhR+i4T7IF//J7YPDdvo+6dR4Ol5AtHWCecgs/yce3NuS2iSTFzMeU5cTw1/16E=|Chương 1454: Chiến Lão Bát Phách Lối;n7QJ1tPmfJzfWYcJJORg4R6am+fGkLH25Fc12yqrUpuo55VIgLBre4ZA2H6t0Qg1mHT0lubRDnYRE582MuzLGTWF0sIFZv1jYL0G5sx8uXCicDPCTGjgXpUjpHcqQ546q4uOI2mw4DVtmui+xx0jbt7r5fSYnjJbIV3UA3HjRew=|Chương 1455: Đá Trúng Thiết Bản;eCl0HqLx7+WdsaGSkUswoK+MQZ9ymf9+JWL9VIaJLYMEnubrMWfZBcALQBdQ0tksPQNUOuqvgQQar13rAL6ZIK6B7511Rv4U0+sU2pNe2r0qmqk06UIrN3drrFDZdKL2QBMYWfApLF4NioEEE5/up2GHa0Hbk7altn8GpxSrisc=|Chương 1456: Lại Đến Đông Vực;UXOJVGY+Yz0lvqJ2cuTOnQ4c1j4OqZ5GI5ne6lKn2gDTttYucQLkLiPUIlSEHMg4okrXNfchjtIHxbKwkwbeyjPCpxGELFRTKrQO9x2TcEwwr+WR/yc8PNwBk8+NzGQqp9lAApzUTkmgmtgZnONfti73etRJZWQcpa5CbtN5J50=|Chương 1457: Tiên Thiên Linh Thể (1);w88tVnLyaIpx7u3nwgEXjHwaCJavdLX7a6BxoV7JFFRhHnfyootnebrCxW0WnQ5oDfFDtl42HW+touqSPgpTaIDOgqVHm2mjE2CrkWStzzWQzOAKmSLiod0035Df7L6TGYoKC4Jks1h5UN2GAT2Q4GjwQEao8d3IBx4uNSTyIlw=|Chương 1458: Tiên Thiên Linh Thể (2);MasmBz/m3DPkr1vbNayuOu29un1+ogNZ4K4/IGtiAzC7IEhIHvuXdE07Sn6wJ4dPCjNLKE/XXfjNaJP54slbqHiaxGw43qbWgjUIH4wIu2xoqtokBE+iYoEC4ISp0gCUd6sdWoCzDpzu0SkO/oF4To9ctMxTIiRe0eQvjpyKekQ=|Chương 1459: Thu Đồ Đệ;c3SsOZ7Kfo45uIQh+7ycW5rLvYbWTSfRwyxCAFSPXuY9EGXFAgqmt4Ymz4Kf5SRDshLXaD2QH8Gpntu/n2Yds0P+vJKESgmSQLI8aOzBq0KVa5iKDrgfHrJz9frH1UW+eOBm/8fGoKcl6BT3LQqvjWhO6pMydnyDJzmlrJKSb7g=|Chương 1460: Thành Lập Đệ Nhất Lâu;lzo7gumKgUkADh94wGdhAt8/KAq/gN3rAe1hPiWByv8MtBmqJZXGsV01nBcOMROeITVMYEUcrG1+e19YqNIRBvaSgVtmVr1RkLRC83Lsgw2wWtKpNb/E1kGEjkVnE/cSN6YhQPv7AdKPGNE+aRkNi6FFl1WLgZefXJAwCApTJeQ=|Chương 1461: Diêm La Phủ Khôi Phục;peZHrRI25e08N1/w4AfOGMw7Io7xOJp4EQW1wchPiLEY/EHyJWJuvYq3s/7iA64K5m58mb7ovSmU9MRFo6QaSw0Nmz0M1FGJSfTgNnVRjfi6E7cNlAbp50ST8FEkxluTZZn9NUcfb2ewaEAxWACKbWW3oZHrQZVxn005tJrJe3Q=|Chương 1462: Khảo Nghiệm Của Tiêu Phàm;jXSK5k1eJbVGSdEAaWlJAAAPRpmGaN6GxteLsw4/+GRVgGda8d5pSbtNBaiRzCXhvZnTF+66lFu921u2r3cC1hd6NFmWLKFGn13vLfWXjydP+6L+FVod2Y/IOwVrfN7AUMnb+BDAwJL/UhxJTynS2G09bnkmmGsRFVw80IilMW8=|Chương 1463: Cổ Tộc Xuất Thế;6jG8wJOxR7zPz+cPizXsYQgKqlhQPIHpXdbwznRSzVd3FRqqAOOjxqoEf2xE2mCE3zwZ3hCcnHeYSaXDeJVEA+eHlOikvjiLFQuPW/83BaCtYqvhaAG6gDbgNuyOwfNpBnVhALghP2/P16ivYcT9rcjQ0ZNQfIVNSVex3eG3YfU=|Chương 1464: Tới Cửa Đòi Nợ;2ZZLGuyzyQWTnm4cl3AKjqclA8gW34QkgZqx5shA/Fr4HHWRtoENLbbRG0uCFA3gE/6NtCjo29T8moFip01WnESqyc3XlGzCdkdm55m0ggrZUdBnRIKU/0W564YpnzQHO4juhuWVVj3Of1ZwNZEGAArgz6b+omrwvy0k5V+TSoM=|Chương 1465: Mắt Chó Khinh Thường Người Khác;y2lwvgWcgaelaFQN+TeqIuxwnFDgMBD8bk+Nvo8oH3yRbKV0h9hCuuhzLmKMZyShPyS/Y+dCluBZM6+gKSiDYZGho/Nnl6q4M02s29hs+SPWoR9Ty+l14jlGjbkwdId9WbZiDpH8oDC3XQPGluMyqXN1m3IhAiEh7fa/6lMm5Oo=|Chương 1466: Một Kiếm;JrFO2BSNjMYqZ7Lzcm1YPMOzZDjOu6nVWBFJzLxXnwecy70hN/MvPyNjqYkWvryoCrTt/fX5lsYr+rJk3JpuB/Q9/bgKH2lPuU1kmFw4Otv8DpjbRJtSfhT2bF5WSU7bV6WnSxwq29X8s5zPkLxjl4JXc8cqxPJEnoULgfcV8NA=|Chương 1467: Ngươi Phục Chưa?;aKmgeLfTZMx3gF7N6k6ADr3t2ZIrWcwi8x1wpcsR+RUfLubIQeJgVRSxNFNs5xGcObqDJG6waVpyb63oPblBcJlF01ERazs7teNo3C4729D/onf0okTD0dQf/V0yIHKA0Q7tkDLhvOSq8uTU7roOV2gTFF8pLXL2oPqhYuif23A=|Chương 1468: Ngươi Có Phải Cha Ruột Của Hắn Không?;e9sTUmRvVaiziY3S8lDHZAKtrph80coTrNXDdSwONppXq2O0t4rIrMYsyQ8W95tU14xslUKxY60OorjVHVWrPATr1jG4nR1Ct0wkN57AfpIMbmoqd/VEGgCBayHdVdvRMKLiZmiQ9pUc9NMqcM0vGEkJBtm70GxiC3qJ4vTS7b4=|Chương 1469: Kinh Hồn;JirVf1dBqPE728RBaMxvOFV2+m9jpou2mI6rTpwE4k3tgfAxZz/wyJiKFnE5tOh24ojhOu0BFITEpmaRTbgr+jSZ/uOppik5O+lVoWg+BRiZmFxtQix9GXHN94b76DXHPsgcvUhQrYa76A75sEfwFuqR+73eygdpNSpVWO7qero=|Chương 1470: Linh Hồn Chiến Thần Rất Mạnh Sao?;KgNbL/FPqphA5dQjjPxfb5hOaAjUe0bGpnU03xzT2cuxDzREDT0W80xNH8JNZCgpkhFuqQzz92R1+HeDhavMoGQB1D4SUTo1wGbu26MAW7hYoAHR+Q28s+d2qRAta0202dS2ojWy468Dvd+TBbrMTyO9h2fY8kxMHHzrKUqwEmw=|Chương 1471: Uy Hiếp Trần Trụi;bZEPgT4EhrJD/D3ajaXDR604cLh3Cn4MtMi7HJQlesQKGRH3qQgfU9TItaMZ0z1J0Kp29YzpH0OZEZMgbMIOeFnkU92UUBPWehS5M6E3GrlVKZ1RsQ3svCG5jHc8M6DNwmXHiTb4Eh2xY6xiLE0GaMPQ0ULDRmgr/Q/w5NtJDEk=|Chương 1472: Đến Bắc Vực;zLI38Qu7u/2LIeFIq0OEAZx+r3WvcirUUOYj3DqbqkjAGBB67TJhxtQ0AnFD/2q4MhTPRPMEy5Fk5NRe8SCz3y7auRRQgZbtvmRXHGL+l+3equ3j3tTJFDU6EqXkY0AaH4+Puguq24YW/hOtSOy9O+x2HZhsnDMp/lfO5tKVxsc=|Chương 1473: Thần Đạo Nghiệp Hỏa Trận (1);KVJm5pQyWYcCdaYu+pQNYPiNTt4Wv+OBzqr1Az6JWracBBsT5vL0Mh/S6E3+XIf2MYop+3DyhtfZN0cSQ3Y4khM5Jq7lsnrjl2V69YsdFPg8kDPDrjHTbMByZV94Jc2TtRgUMvvZkC3eZlnmCuXEEPry+0WbzFU6TiVaGeH6f/o=|Chương 1474: Thần Đạo Nghiệp Hỏa Trận (2);d0HM0pyUL1rINfLDdTwYy/EUExaC4m3g1axTX8dIkL7PfRgufyBUwCYxbNkBgA+QmuUdO3tP0ZmmjaNsgIq1/7VgyRJ1iOM5961SgZwSUxBwNF+HOl/l1Bm08T3WQJGW1GmObSyMPx+U5WcH70Ji3PAw7oUn8Wot2wOGjsRz088=|Chương 1475: Nghiệp Hỏa Quấn Thần;BC/OWRQgcw6qtAmPnYbzO+J/rU8xeiLXkRPh+op3yjMQ1zKfAwX86aa1TEjKEb+iuw4Yww2SsXYGS9ASmMCqR+2n9bSkuEzhMRDLRxGo4OmJTz2qCDxcrEN6MCA3ZcU8ZnMSTAvCxA9nsZOGQ3a2ZRVwpCc019q8FJXjrnpkhjQ=|Chương 1476: Vô Cấu Chi Thể;Jrd9cD6+y1nSJ0PkYOn3hMMAU10QLWehO5+2SAQpuKlALF1cRO5BQdvnDA3t8JajIm8Ktea2zD5mnu1TBVVWwaAsVM+XLc6WGJyeFBl8NAjCFwd1TqiplwxksN0LBXpUZTd17mOAzmWspdTUS4hHKg2Wkhs10uaTd4X1XYCRNhc=|Chương 1477: Bắt Được Một Con Cá Lớn;Ic6BVCjGKjNnQKNU2eL+sP9Biulng4Mhq/vV5DRRj5x7zDQIKFYtnbBpSCaIAG+2dzX+4oMnXmxSAs0sjPJZ3XEIVTZAABJL9BCs1sueulhSD4+qW7zj6Wu8RaJP3m4kOM/NdAiku0V5riMxCdHRcIe8/8ccO8YwxZC3X8Fz8aU=|Chương 1478: Chờ Một Tháng;GVmxT080psv0ABaO06WZRhWGzjGJ/kdeFGP0mQb+nu2X8CbxMjdFw/x8E3rOY1ASiDEtHiXSU9lCzPwauKZV4FwduuLXUG+MJomeXvhM42opXJPQI4lu209MA1TuDLw39zGBWJwFAL+QWLOTwFC6fCFdvIx//vs3HH5mnJG821M=|Chương 1479: Không Có Việc Gì Thì Giết Người;3o9WiQ/FK529Rzz7NmKeJF2H+/aYH7vjOCGFbUHR+n1EQCWw76+qyCAO8SFwHef7F3Imo3WrUJ9rOJxqJogJMzhAjKPeQe8iuiXQF/sWkKsO85ZGap/oX3BjcpPM6jwrdwqL5qkS0r0pYnnFOoMlIF4Kq6AOInEn+5oTsn+TzW4=|Chương 1480: Trực Tiếp Giết Tới;3aU03xIgda7spVtnnQJZykEkHuxRKJLuT+ZvE45w2n3UmaKygl/iptkeUJru/YEM4CD0ZePVjMWlYBBySsRy6wdsTjBzXt1EFVujDfYpV+W/duLW8pZDAoqyVSHPaZf8ScfLzUVMotnyLydVDdlMHceLu+YTr/z/LOxkTftgNVI=|Chương 1481: Lẻn Vào;EGvLkAZy4EGLPa00+IgbPo7CjYA75egBDBMWoMEEPHYmKzuLC1p4Y+7b+lLdL/UI+cKd6ZEzYz85aLIaBw56IkJwazS7gD8swoBkoaEwzOwZVb5CkWJyaPVN5BeKCTWfkEYWIQ+NnwZOc50s4ki9vH+HTAcrxwil4wDyhyaZW90=|Chương 1482: Đêm Giết Người;nTYauVdcOWdW0YEkJmUb5T4D++NY5Kkm7ku0kfoTusLpw5ztU0uk7axIN/3ooYISDqT6mbOaBd4eiGiihPAIxIwYLNKATXV4pdQblO36pz58pOdPeEEfpyLDjFoH8RXVnjfMHZajZmrSFE4YBMlXxDWOYDcWFzAOQILU24czS4U=|Chương 1483: Khiêu Khích Chiến Thần Cảnh;ZmJoDx3LMHJMEALtDHpVwEVOM7pHd7w4J3/mfOnjFIYH5FZ4DIiiemeHDbw8/Mx2Ly4mlqFmqx0512RWX7ft8day+tL37tEZykNsLi/UFQwfaEbYumq10aEuzJ1OUES5GaBmxVYpnAO/Qk6XIjco6PpbbtN38XEnMTsUK6aUT+0=|Chương 1484: Lấy Một Chọi Hai;tmRP4dR0anqRx66aD6Oz6e5gNT9kbqffopMFTUMC5cwQ6hKrdrL3a3IF1aIz+Sz/nyJiClYV1PbzuyuLAptlD5WLS7bGYp7YqSlKB0Q+VQjCr8FKc79fiuwxmr1RGKGXFUksyBFdzsrHWYx3cVh72GTAz8z28jOZnk76ee7Jbdo=|Chương 1485: Bắt Đầu Hành Động;6qhOMrxv7pYBdwO90kNw7tdkkLVOlxF+ZaRGPEHpq3FJouWNhZaUi+qIweaW1viWIUxXUcqamexO8yEpK/1juzD+lhE0fvwk7Ipl++gOITfaJ6jlXLWrCm/IRCdrOH4+D4i0FuSsw/qNZ79fVivfaoZvlRu+oC4wilLCe/F/SUg=|Chương 1486: Muốn So Thần Binh Với Độc Cô Gia Ta?;bkjMd7NTu7rmcSHX4yvaTPfiYa0X502jrGtLahXDt0S5dUoiQhBTK20skT7zhmiFa40+vVJ+kFkJ8mQNG6V3G9mbj+48Qq1p3RLtJEXk4Rka++DxwtmB1bt82o1a3f9X4BngZAnMSy+ltYYQ11pkxqbuXnyo482+3PM4Te/Nw4w=|Chương 1487: Lịch Cổ Đệ Nhị Thần Binh Luyện Tâm Tháp;IaN4M/tdBMXtWyXNfyIMdXSEO11q5IueWP5AvcC807wlRIiiIPYNbqPjfwEZzVHhvhZOkp/JxCWXXQ6nQoi+do4UHeF2a+i0os6WIVs0ykOrjOrEQDj1jP0U1MDwvaMWOIbmLOetuxBVxDdUJfZvSsuKzQLtODasiRm3pw3WzFA=|Chương 1488: Nam Cung Tiêu Tiêu Xuất Hiện;hN/SV5i318qPFV3ESYH95S21wMjanOFyW/c6TINAt+6RqAIlOZRzdmpZLkL3nuevZ3ZGYORu7yzkehOtZZg1pP4+yfUcokF1xyJgCMYdEkhwG6RoUSvaC75Zzra23RYXMSfcvH3vOca06y1whLnX7xbCSkBnuoe8ONmKIxXhrCA=|Chương 1489: Hơi Chậm Một Chút;515TbgRls1Nhuxxoifyq1FMqPqZYwSiCHtyZ2FDrX0+7A46BgHuR4girFB9WdhD+vt2/gMXgQdhooCOP/A1L8dKXwtM0ujNqd29E3uTqGGdf8ZLCy+OvznK7fCLQu5kav61zG+23pdqac9ILbymAf+WPCy+HmVSkeHjCIBa6T+c=|Chương 1490: Giết Chiến Thần;Xr9MLTfGYVF7uaYpr+7Up/hdlWuaLA4wzrZEK18wsZMAhrEqGzlIOYRERuTHomS7yFbC2mou3qdQeNpCZPl+AbD9DV4XstTFpc1NuWo1ofESkYa4oqouOrU19l2h8k5tqzj2L6OpH+2+zz3KjbvbM+g9sVSsJ7yuW6w9+ZHHMSM=|Chương 1491: Ngươi Tự Cho Mình Là Đúng;Qs8+5sUasoW42zRfM7SRxdCTHtEkkGyk/9eG0ofO7oQC1PB+7JEqniOHRLCEzInAyBbKOWR0wjnPI67YQpYX72VLckffikiTZttU+7IYL1stlTpU0lKgNVQiqZh+RYl+YBImIxI5loghI20sd5ecOEHOkWtAOw3cCjJOwN0skP8=|Chương 1492: Ngươi Hiểu Hồn Văn Hơn Ta?;QDK2gVyB968D7fNJELiNu39++DYFb8qDNID0AHvkOm8xUQpchRSOnNzdCvv9REQtFXQF9RLTJ+8FkD2+fr9k25OMtTgf0miIRErIajUVb0HIFZs9HPlhHcdU2EkG3p94mM2m7qBy0lNN2Yd/AIDS8y1YDwGL6shpTtMMWWHlaNM=|Chương 1493: Giằng Co;auNQF6xHeIIDHeF/vGUbRDqsyc4QzVUX6IZswa4lA7syikPKkWrzz9vhj/uiiWiEtheXFZGA7yN98sbhfXf+N6iAZbLIleRH2u4oP1V9epA+XqhwIG4QrIlC3HpejNfXUGCHaCSRoowc6QoCW5OfpqN1SsrrLuOglgkUnjc3gaA=|Chương 1494: Rao Giá Trên Trời;1LSWnQ8Kkk/tDdIFpp8z/+4xEfQAbLEhjm/C15vyR2rXjoPmS0TYIRNMXz/9OlC0upemmMINV1AdWWQoIH6QDBFWbmtYYDaA04xoSjFZnPyTsPKpHmGziQEFaw3T9t8Rd4b216KysWMJX0obtb0GvaENAOo7/hChD8nPUS+/Tz8=|Chương 1495: Khí Linh Tỉnh Lại;YnLyr8nEt87ssXHUHMLNnFBdaeq4YPSEk/oxIX1aJt5mu+N3Hfa5hxnWwsVlbFqtC1kJb8dJWcMDcwUr8fOQfA2ftSHQQDY+HUhbzfXGC/Gexiikd2bclFBJbMVvb5T222qDhVPyGOhCRfu+pfnYQAoWEpV+VtBPcSDunRy47Q0=|Chương 1496: Chiến Luân Hồi Tỉnh Lại;7oJ/z/BWYyhHGPUuzAu2DoBHXspVFR1aPqhrIJb1/8+lBsnV9X37DB5M77UU3Th8o/rZ3L3+ygWpxtvdxwB5ISYaczHRd7UQbf2EKrTqFF0lNH+kJy3inVcVbB6DgzuPHOOlTZ00aDBDU6c5S1vXH2Q6I/zdkGM8mUDHkgX2maQ=|Chương 1497: Bắc Lão Đến;Wa09+lo80+j41jJ4PA7E9mekHXBpuKc08CRClvCef2U+trfhikJtgjH/I0XzIGni3Q/gQSUgQIFOIzuaBiTqiSDOwIwojZRwAiXi8nBu7HGBhIAoNw50Xn7TrSp+NK5T/c4VF0Ei4ahLwolW1J6d1qRKyewZYJL9jZpzJcECsEM=|Chương 1498: Bức Đi;IyWBRFaMdEUkm14BbQjqbN6WuHiJugLT4gt42UVDPBOpvEUTJ4o9I6VE0hIP/qXiwBjosZ1t4N04jwUvzEZNsM00bnrL+fa8fqY2PzFUHXtvRcUz93Sp7jtjAClSAb361ygipxpK1NqNjPQ8drAxf77lUUQcAywBDTLs6sL2CJ4=|Chương 1499: Chiến Thiên Cửu Phách Lối;NidoMd5mnhumagtVWy/U0paV7q8PpHnVjOjfwwiiaWC1a0Ctmkl78b+ev87VEbixqsUuPwbgn6oNX6YqPGMzG/hRdIzy6681TS5G5RwtuzRJAgQapSRdkVMkpnAd1V0+zaToIoURoHFkRAU4AyIWCRoOS3DsRGCWVE+G4U5QElo=|Chương 1500: Thời Không Tiểu Bí Cảnh;pWqIU9N1OLuY3ZkmGS/LR+lS32EIkrXImdyLdpb6Q5AWFnAPOhhgg3ZhDW8NDkBs7OaNMeALWgyzvjgRtm3wFTbifDC11hL7bY1F9bh7BrmkEG9YCjmDxXpuc7vQy9Pl9sNrt8FWTPvP5/xQASIQypj6F4g0ZHaD9586JVoCXJg=|Chương 1501: Tu Luyện Chi Tâm;X2DJDQO8XzZPaFbj6shIWUs43kaqLY2Db+biUO3mwiIzD3Yh1V1pYW3BHwhXxnAHs5iTkqQJtmcW6RhSqLOU+bcfy5HI45EOu7w2IFf0URi6YiFrm/neEbJX2EhuWUQqy1IUKOaHohH4fDUVHt/O1PaSP4+5Njmf4W4Bjm/BUbg=|Chương 1502: Giết! Giết! Giết!;BLP2vixVMy/ueZqlMIxJMicC9h7macX5v0XBOjWRNAbN5DhxEgm/TWziF8pk/XIn6zoMabuQtCoglfhEmlZykB9V2W9AWNiIbDh4a5yT0Z8ul78/UHtRCCnQp2HddMukHBCtiXAbj3NbAXJPG6mCYYg+8vFcmarFqhCQbYna7eY=|Chương 1503: Thần Linh Cấm Khu;q52sKyMkdEY/jUyEs+kwfiVneNyimPBuaLHHvfd7rO9HpGqzVvfAH+qzxe+VExLTnKgDhdngEByuy9VSfqaZHQTnzVcWXzuCDfKujEX/nSSQvdoaPEZ+nXrP7lifyiIJ4xMTmm2qhsqPTE9JfotVZDKIFow0p6mu16nx27Rn/gY=|Chương 1504: Ngộ;HA8WC6bsF3AWT8K9k8MIsyNURpAtV9fjkEWxG1pdf8L9ffursKOTdhUFQAPgJtlrQY0uBcJ4K0yy5T051QdBFXWTqf3f7y8Irbs63SgKBxPUbZSZyhGSBlq8sqjfbPgOg1IDJ6t+thEKn4wIRuwRjHOkQ5ydC8s//EaUfJyqcBU=|Chương 1505: Lên Đường;jPMn9vswPdCEhh5zELoqrE5k5v73kd015+8cr31P16KO7J5agiPzgDv+b4ycWWMjxEHq//yNddbOZw6nOMAoDLTSflPydmq1kZDBmFuC/vVHU271Y/TkIDedacd+QubHpybEbMO6/Pr3Zor0Mm1n7BXbXgSF+b717QriPClOi7c=|Chương 1506: Thần Kiếp Chi Địa Trong Truyền Thuyết;I45XSflymYhK7GqQ+BNifk6VpdiYQoUreyb4kmSUJbmP329od8Ey3KhWFRYq+/EUseu88pgCL54BYeuVha/Ayj5tt6DNKG4dtgrwqck3fXcy3r0GC0NDIJAb918MNVPIu7+zdhEIbwpWG5iRX39z49v/uKZczf08nRr6iYwWf/k=|Chương 1507: Bộc Lộ Một Chút;R8fQaTJXjJpnR9MMBji9MByr9Kso/ylKWaM9TIha4gVKFjzmJ3IDM/I+Ta5IYQJ12fxp27C4AcwpMJ6A44/cmJOggtq+txxh70fYan14mnzP9d1lIvzZkKZPp3KHLuPR+/B1TnTB81a0wh+LcPM+ozr3LY9SCldByoYnzltubZk=|Chương 1508: Cặn Bã;js4Q46+MlOd6Cdmg4i9gGShMFIh0lZ16ChSfhR92zp/EvyReOhZhHi/BI8vA8ZF/wvlgjAaoE4kX4bri+Cz859ABW726YhqHbpGXxmY77rIFcxb7UUWPM39Ot9rfNCych73IL9E5cH5e7BxzqhY6xm9i1y/x3bEfzeJeZIO4wUc=|Chương 1509: Phàm Là Người Tu La Điện, Giết Không Tha;TibU6RFBhnhM5Yn7LHzivtEk5Z8i4RttVfkTjmA8vJNs0AoiagP949J/rSpDbT8gPr/36dtIuD1B8qBlcCLNc+LQtjEcvHXdzoWkqOevHRQ0LpVyltEtjaE21+SsB2mjoaZNJPXfD+qxNWq/bxRL2HDZSGDUA758vUN4aGXlMmk=|Chương 1510: Lần Đầu Gặp Dị Tộc;0ByRR/Bo4ORAUzlfbro17AYudkPtv2ksjhaJmDCPdYr4tMwMhusLQ5sRWcJKCIL4U/MvDd6HET3jXbi/VhcLgohFvwy/anO/0opNX+W/AyArIuiY2K1a8pBafpbKuroDFSNhheOP3qmaI1RF1LBq9tpc7SJnPJpM70AIdc62+34=|Chương 1511: Thí Thần Chi Năng;+9rjx/z1ipOGoHSqtZcOrYFE0iSFMmEX9fYesv2VQoc/gWAM1Uu01/dTndDcVSyGb4gQ5KP5DO11FMRC9klxzD7dkJXfnKcFUpyn98VyAqQK1AAGXaV2WqhJsoaroalydWzjC5sw6F7qdFPlvJYTFwKBrXWpO5Rl46YeJZQ2yL0=|Chương 1512: Bảng Xếp Hạng Thần Thú;gHe25b3HgDC2rD+BBdbzQQ2CwNGjKU2yEFASAZ4eCJHw2JPiKTdBGyYgAtAtenYD5Wk3OeHdGRuFvNuCGxvniCdUMbavi+T8J5b7hbVKH7aLtwkz0vxVtB3Y7YUY2kKWbF5gZo9QsezJ6pHzWJVSYTLoFPoxfkV3azsgXtyn25I=|Chương 1513: Cốt Diễm Hải;u0kqEyuwxqJJwNA9+oj7PtYOf1R9BLvYhXjMNe7X8QXyIaO8iIjMUafojftAPNdex4Hc54nk9IjrBzNXDPyPfAoYKNy4dyQ9+lQu6dXhm61DvIB283D5HhrS4ZI29vipPLxXbu8OhK3t2faFMKsVgxsYei8IsmHkPi8lwCymLy8=|Chương 1514: Thần Thi;Lv3o9vJ7M93OMpHj8cNcnvEuZQJsIhHPJwVuIg5BLnv5Mn2qdlypkhQW2KVqrTcOrHw80w1CprU4Ag4Pro42wwnGgPHHKyZ5auO1Vrr1jl4/cSEPCjgZtBuCMtFRdyyTzrO/mIEojg31QobFkgJfN/QBVMh5QK9+wRjUu4j7n+M=|Chương 1515: Lạc Vũ Lạc Tự Tin;EobYAjrwfusa9vsG2BkdeTvrY5vglzmoz+4b49QsXD61keUj1QiRGwIJWO+cQWcfLpJT7GiUkNosoAIdV76rvwD7y7IdekVRXKlO0giaGDjuoAu0Vr0frGiBJ6Bb5jxNniezwT3IDBFwwYl+euxn1Xt0jdu73dNzhFvxMh5k4BM=|Chương 1516: Ngươi Không Có Tư Cách;CwAYnWSDUeMiUmwDpq6oS784sUKuab51nIw6teCeaQTZCs4wmLqokJx7IoZWUaFW5QXW5g9snqQr27x1iJYay28lX6KKLempT5hIIgfLX5TDVm7+NglBIhe7vFfFC3ienrM43BgX2cBTNR8nJoyvBvAUyaRV/fTJKR01oYtPfMg=|Chương 1517: Thiên Phượng Niết Bàn;CUGA0+d1qJMmwfCbiCYESjtf1qhNwxea2v/ff3TNnqsVconDjYM1vZZ7Tu9yVZfTbPbMKGzTTLESRi5A7WtC7x/zjVOEEzVZknTfQoSlj3ZXftdQ3TTwarsd1H9vHQ9PZtFkc7mjg54Iq4fq5b79hUcFeBmTYeD/7/NYK8R7az0=|Chương 1518: Đương Nhiên Tin Tưởng Huynh Đệ Của Ta;h2BY/KRfAdEYXeUonP1VuV7koI4ObUJHw0rNJv3Fat3OoOtZKGDOAg0OADHQEKRnh4C52/35ZvXw7B0VLAd9OK/jpwAOlHl41PppUx3EB2woT2CyecP9sOCnN/C5FslBGcBG0By3BcrEjJYTA/03zO+ARRLOANI7p7oll8r0BYs=|Chương 1519: Chiến Thần Cũng Giết Không Tha;Af1U4rw7fYeznN3yFvwhP+aEdAW/T0A56SckyYTf7dBTSI2OhU4wzWVG0953DbslLzf6y5rZjDWU73jfWPzvEjkJSF6tYTJSMWa1QeUl1Ali1HN0s0loyjyHBXTk66S+5uE8L/WlxW+hma/qfbtWqwCoy9/Motfivvu5thUDEUI=|Chương 1520: Vạch Trần;CstAvi8GQdJgBvTF6Rrbknq2/D2EwbHWFtxmWxyotL+Q7A3oMFpVha7FIB2tTTXeU197EYVFwIu9CjFQM8ezFt+rJwmpDwFFkVNz/aBH7z1hZuN8HgdGlIBAPV3bMc6++7mS20zV+XMdRK2zpwbq2JTI4LIFshNI6ZWam7RKRh0=|Chương 1521: Sát Ý Bộc Phát;3bnUx3Y7QhWbdutBZu0+P2kryevj7FSQYEP916PFLH/hMWNOxZVzk2v+aUYMEquSq2wdX2wp6M7wGJfv+ajSPv348nyYaDzeNT/Qy6P/KXCM9Ic2dAQd9XYK09suN/9rDd25JeowDDym8Qi/3K5fvtOUPKxqtm6wzZhWpzYXAgg=|Chương 1522: Máu Nhuộm Cốt Diễm Hải;FkGW8OapABWCnQ8DYmMbIeGbiIABKk4T9m8urcseRbK2b2jBC9nWLQeiaetaylFgs62m4MB2jcWDTY+EI5ue9msbzo3XSfs18wqxGpO6d3dA6WG4UU799TdiFyLNmZtnSxbThuXWjHWTgEl94b9xmLKxeqAGpUv49XO44UAFdSo=|Chương 1523: Sâm La Vạn Tượng;VX0tT0hj6+goNTD4KbEdwXFyhA5GSw0DZcicwQD2sPekzj95SwCxnpLSkLMFt93xumoAoTEprbVUcP+T5e/vyC/9HpJX3dzuvWFiekKUCO9s5AHbCev1Z5wyju+5TtlkZ4ZXGlXytNVuW7qLD2/bCGvimCXOqhWd5ZDvVTws+yo=|Chương 1524: Đột Phá Chiến Thần (1);zpN73jPAuRzLjwZJN810mp3KBejWgiH7pqz3LK/IcKjo75wiarpc64kh/luc62n3ddylPue6ZQeP/jCoqbroa3Egln/tzbVBr86CmuZjT1QsYeCN6ErnzVQNG/UbDXBsYCNdGJt3v/BVhD3vUZrL+pGQJRO0yxYmMpv+lJlJsYE=|Chương 1525: Đột Phá Chiến Thần (2);gSxFeBhMOF7aKfV9qLOiuIcG81dgddu0JNJy1gRJQNPsi0/5TGbtT2WaInu0gVdiKv7Raqsm0cO5nn2yWkOwpQqb7sT/3uWGtLmYsHNzr9weVhui59XznU0xfjUQuOIACzDVO3i2Y+mslBfv7gLnsv3IVW0bgYjM/7Jbfs6eEbw=|Chương 1526: Đuổi Theo;OPGSdkQ3VXzuUkaIqdmo9IhCwTicIAE62r2yp/lu+fTSkn2s82gMue+hydxDgg8+/JlBg4NXVTL8OUDGU5c4cgPU74l0s+cwLw6T5OfhTv7PL06vkXNZiIiqu3b2TSCEamJjEenHdV2G+mHcYcUbeSvi5O3WOeiDKTh0xCplV48=|Chương 1527: Như Cỏ Rác;DeARuYoY/SiUzvnIS2h3JBY4gCoypRsfrDgXwbYMcj4SOka4T99NEk9lISfZBYnrPASUJyKExk3vXtVQCjRDKG5m6hJ+lmJPGMfUPZOECtqJdDa7hgA82mHiA3ZK8CBwZaMDg6mKmXzwwkgPrOk4FDSt55AuZFej5Wkzf5R6m/w=|Chương 1528: Cái Rắm Oanh Chiến Thần;SsOV/Ws+qrNlPislnYcKjlTdYCAGxXdvswDbTCMnI3Hl12tV/RK0grR0t3j1c+H/IPeCi5SrV279TZWTSKd58hPuFpvzUNhnsJ82NSVezDlywfXB09zURn9NFc3PsbiQCa767Ys1W09T65+pXMA46e8sNSNFtOcGXAfK5TVHtvM=|Chương 1529: Quyết Định;a9wq250bdEcC/Ts1DoumHMIWo89UCR45wjQHBVd82Z1qcGBLkVJ7hlppOW8ETkacIxJ0g8R0P9rnuj8rv5WE6WzjHqhFF/fNeM8qLhJ9EO3QTMs25IbvoZBGTBTYvL41/FrpJ+h9s1lckAtySfv1EtJCjX0kb7jKoXFQOrHdYOE=|Chương 1530: Hỗn Độn Vụ Hải;t7wHL3HQu1eCqOoa+ItLawS8d+nA01G65F2c69vwla7CLe3KcWTd5zJIWnJThkp6592p7n5ojLwdTMUfXb5sg7PjRNDaDttNyc3vsw2Iovn8XkEo+IkumP5s2N6etLCtQehnOmx6zohmy039MRR9bG/uvwIIZ9SmSzyhKsNHYm8=|Chương 1531: Mất Dấu;wszXcJMpYdN3tV0q5nEIfc7tf2TatXQx26jtKewkqdwWFDEyxCJLBKhnEdUuwOUncxlvTSTuzUgq46VIfz5vq2j6gYMofRUsOyMDbXa8HdmpYUTcga0csiThPQlulT4I+k/PKTQE6MYtCumFwFNAVaIEsphdu44sBuu28wmYI68=|Chương 1532: Chúng Thần Mộ Địa Mở Ra;QYlcKodzmCFIVla9X2U6dBnycGJa07SwwPaXEZmCGRtX0upfeUONKU1vS6DdegiW5xuXrFMJrIL6KPleMCbbmxiOEIuPa1CPQO6wDtcd94bp3EpXyZL687Qq1KCnTAeL3G+ZRb7U82qrTeI0IsXDXzY+VdLqbWiJK2CV5pIJYbo=|Chương 1533: Hỏa Diễm Thế Giới;NC1InAGtpEjAUmuJ+Z1RzQejgq+oszbHos28Lz89wywyuDZRKDCRnyimZ9YMQFrjg4H/7ggwZabxjsMUhVmQPpdHUIsc9OEZJapAHeUpuK/NFuBtmaIVSbNi70yhwNZHFIyyMH1QaH5jvyKnyxwvKuijqhQ8makodrN56S7xIIM=|Chương 1534: Bạo Lực Nữ Tử;7khvISEFu3rZDl8Ctklb50pp4d+R5LJd3Z1SzGYXtMgW74MsUwXADfuGCtWCc6Qz9rbWGnGaHr3rjpCZjZlt+Po7nzXHtZOuPvp24XrFRIuO1ywDKtSPqBwQ5aqu1PIqhfkaU4qO5SYfOQf/Pizo+SbtAmY/hUCJv67TIh6pn68=|Chương 1535: Chiến Hoàng Thiên Khẩn Cầu;J2MQj/THDysXK3cl9sTDdEUJnc+zWCgLdSPtoBggiuqVdUA1RvrLXA2ZLccgbMIJqS6Bxox0wZKX9MBugfhsCHvhNgJeEekjyKxQE4ysvgbPWk0gjr7RjqT+RN5b5wiln5XTb1F8Zi868M+GJTlTej3eQvMU69BLH52aSEG5SdY=|Chương 1536: Kinh Hồn Tập Sát;pprad4h6TgWMuRX4GWXc8Ab/EddjTugZ0EpTJ0kD4KW1sbVeQlBym7AbQPNy9JZBuXrBXc0+L0PvVvfnmQSBBgQnlfRvPl/uhW7PrvYdeFK1g8i5JgeCYu5kb53/qBAykw8L51pAkDABufnitlGejYlspk+hCGLoWm7Ms1Pt2z4=|Chương 1537: Huyết Ma Thi Hồn Tán;0iT1iRzAKtCq7akFGPR6stOuFGwFoLSuSbZAqYrI5jtd31OrmHScNFtOrH1nihJdm9rtIkEQu7YEkW/hIqNN4whqaj7qzBrHq4eRgKN5JxfiN4Cv/w6HlTciiXoNPtZhUUnNkdKfLct3J1kksUziDbKgRsH/+NE8u/m0nXwGwDY=|Chương 1538: Sinh Tử Áo Nghĩa;b3zD0pkQcYt53ykKQer4D6pa1Pr7VoRlig0hUbFElTJ66XqMHZTi/XBRvntVvP5ZTf+3n5szd/s0NVcuzOi0i526YcjRRrW6hNC3XE4oEdk8JpWTheVxbWvQ+ZdwJL8ZXcc9+nlJEL9JOvt0F3lv1ZhEssCg8sKZgv34Pcc2LxI=|Chương 1539: Cửu U Ma Huyết;EvJ+WjpGfchOo5zffXAM53UdSzVH+SItodTJnVoRQq6g15T0QwfdvIrm5ZZIPtz5vuJsCT46jLEFYgQBtQEzU14kbmVhl8DJa2Z+F006qzJ8l+ZalZxnATBAY7HeA74QMR2ty3uipX/954wnjChWHvqG8pP4U8jFMxrcwaNXB6A=|Chương 1540: Tu La Điện Chủ Đời Thứ Nhất;tdD+BB/31oQLeJ7t8c1zq8d+MVRwvNeb6Moe6vgUIx+UMohew82H94dmAJLYN5QhIlW+WFKPxXWFnK3ELT3qZFsFp0adqNj4ojkkJHoE5oEz8ObPomarRjNc+oCmD7En8fOgQ9LDEgJZ9hvsqqme3GL4wylcU2hQXsHbZSnwV5E=|Chương 1541: Thật Thật Giả Giả;KnNc/vjiI/HUQins7hbG2tb45XUw2ULy3WAoH4t9exhHXYP+MvCaLNmQ1sZwApatZNIp5Rf4beHyjEbVHCr2JIouaVIMhJLJ+/J/IbfnpgWGTzI97trZg6+4RJSgaACju6Vt2tcm21tXxrCKeKTrnfh/487aoaJEp3B1H1ITrFs=|Chương 1542: Diệt Sát;IoqAzpNxrkjzYWVYr8y+/hGbR0/NXe+14xJOMU4h4OyQ3y1yJHNgZKnxx63zHfpoRL6b89ArAjuDw+E47FaMcTZa+SX2IPF7ZfFMI4NAXdIaznZiPVFOnKlxxON8kzWPFyoBvwYGCap0nvQh08MD7VDu1sdnnfl98XfzBM4/iOM=|Chương 1543: Phản Sát;4j6Fwik6tCgENTphXnk7qtqqy/tljGdLcFk+WV8IFGEs4d5IiTJaqw1jjb73u/i60HxkdNpcACXX7vdyNlJVOE8whV+d9yVkZVXbhp4aghWEpCobPTTXb6E02ZfwRXs8jlxSjQFaLQnUUkij3WcdOsxxaiAHFzh2lkVgaDtE+u0=|Chương 1544: Thu Chút Lợi Tức;B2z4tipB8Vy9HcyUxZ3E0Iv8Kp+LkQrAABqjvOlfmARReBE7Ah5hz1yi875DfgAtpSi+dE6ZegGwGgp/z7pLT7p7470SYF27BeJAS/LRcImieoVwq2gEKpHl8kmCG+jlZZs0aq2HrzXII05KGPugz/K0Fd2tXgxWLo6Edm8kbXA=|Chương 1545: Cửa Vào Tầng Thư Hai;b4h/CMXnYgi25IYKh85ikA8XCoKBSKHqeNVimq/ycIxnzVsU0ubf2maTNP3/a8j3N4Gm0pFADujAlP7aE2UN7FoV1HZhZLiWdo/XYVUN0HBzpjdupa73WK43pMWPH3eld2DxwalgivlxQe/zvlZxLo2xMtYIpoz2t1Bc5a9VHEw=|Chương 1546: Ta Có Thể Giết Ai;S8rFb+wjP6RbcedWEAJwmscrAsK0YDk2ejHu0GiPbhN+nsq6Nd+jiOD0qM9y6aRNJ6h+zOiNjtS0728g4iMy21P+vgHal93xtE+BC5EnJ4KBL3YfHih/1Z5dkVMbdyPfk4opLK/RCR4Qusn8aYQdkqLPYP0aKsaASDuffLtOoJc=|Chương 1547: Sở Văn Bắc Khẩn Cầu;Ir4kDx1yX+Q9UxpZF7FPmaWkf13IxOXYrzlRbZK37dKdmmlxS/BAFv8vH+Pky9U+4vJybGBtbhepuyfJOuyP81sgg6AnlBK/t6w3wq//quYsU+hVhffDksgTnCCHma7NZh1ru4FMURct4CAe2v/hGub0JSID8tzV+05crKuhmKU=|Chương 1548: Biển Hoa Tu Luyện;lGoLRkl4n2QSPu0DnrzmJntE8UiUlMbf4kK/u/jB4YDUznNp6ivJLCnXS4/KHreihx91iMJ3BsJDpWamyCQcLZPJadxZU7UUeUumx63wkN+wwEQhAZg5jmveT1D5XLd6iwuSVvFJqV4Nznt7SFqoiEnnG/XBcNk86nyEYAoP2Bc=|Chương 1549: Lăng Thanh Tịch;QMg8cBy/k264j0VVItoRISqH6BXMB2X7NmAaGWyNvrJATs2tbYuKtqE2RM4Ef0KQydy6HTtzuWfAx8xgtQ65PR37or0NXk4qsTEAWdbJD+nwtno7o2Jhkl/JqWYlcoL/JFpAWEMtH6Pb0F0jJGHWaZXO2fsKtuq6R2WmlP/8OzI=|Chương 1550: Vạn Hoa Chi Tâm;/2pC6dpLsB96nVW7BDIlV5LbjDO/WHqMlE4st4HgYhPPcTyOGE/gg6uF+OoKocSVcEFkC0j8hoI9PYPlg4YEPYmDykRJryivs9EngynGuG6adCxYvnm+iQvpzQBUlHT1fSgXXExc9ihSBwWdfi6Nll10r8kq1OY7vt3knQqvQWU=|Chương 1551: Tam Biến Chiến Thần;ttmgiYj2oytV6D9u1rShSOtT1XIVJx5y7zIpjic0QjP5NELWul48YOAI0jftYsffar780leSVB9WehFSfhQZIpNdU2q6PtJROW7H8z7FA6nsUA1NlEXNpqfBRcL1I95PjxLetLdCuJx7nNw7Uf7hj+k65uXqDB1yCNPVHPhVR4Q=|Chương 1552: Thảm Liệt;PgmLcCHWWKWMco44vcW0mKVDXxPjpLkVAWlxrFjrRE7BjjFb/bhCUBFajs4/1ZY90Cs3n50vB4+ri06fr6yE95Eebl+BCbBHJ+fh5sky3SYwkflfwpLt8hJbpbSCtu3nZheF1eQ7aJkUxoHcIO9k0V46M2JJ9xRasXB1bOb+RlM=|Chương 1553: Hoa Rơi Vào Nhà Nào;ibkT7AnePmzMM0gGYnkCz9ITyaE+BSSHtELXXRzllcqgc09B7SzIE6WKs9UrmRwTLwMkXZ29J7HpwXavFQj+g2l8bvFwbRFTrv9J7Vlop4L7NoqwZ2q4n7Y8Maq+2INJ5NjSzouyQgzcOepQd/YPaQb7xWnIw/pWA+7IaHQk4v8=|Chương 1554: Niết Bàn Châu;zx/qtbhwee/c7tOvzlnRdNa6AV1u/OK1TkNCOJQGc4FB/JqoFPajUxze5Vimls3WD/H4r5fRqreDCU3pTn23ZqndDhTGFG3IdErafMEdFpCHeNeGL5bzSIZNKi3ktMLbolAJeZrncnD74acLQcxO/9OOGYWtz+r+txKCz8SoQJ4=|Chương 1555: Đều Có Tâm Tư;Rxursh2fIDHWnFybZY6pJYkp6EA0OobwAnkm12//3HMexoKG8jQc0r7nd5wr1TLKvMQ7qtBE9bBk7pVzkYDB3wC2jIQUjvH5LUka+b+STq7/kSLjjDrnixu1X4l3Sk+md8hxqkNKGGU7KrWslutVkQyf4GVfOdKeU0okJezjCHQ=|Chương 1556: Một Kích Kinh Hồn;d+YplaQiANr1iTQxMxQK4MnAnxBSgk+w7Grbd/XQpHLmvALK3+/Oq3wAbAUjSvSaEbHJIs92Eoq347N6j+q6CwmY+cgBIbOaBDafKqEILKE2PtLwQ8WwcFZmbA/gqS1bGNn4+o4q1PDgsboFe5gYJH5Z0Oe9T65r0gIl2gL2BX4=|Chương 1557: Vạn Dặm Đào Vong;e2N5bqe0/nvK1/ghXmpIngO4JLqtszg0B3/7aELmXYjCLgHPt74KfD16Eyk19A5i5zd+xmJJbfjUriQReN1ko5IPUI5r3wHBf8fq+1kmpkfVEGpX4FkLJ2FY46NbEaF/ueAFL3bvb6u99D53UUtHw/tUdvMM27XSHj0SnMzg2T8=|Chương 1558: Kinh Hồn Nhất Tiễn;vWEZLr0Qe5l5f2BlKAIgIynBvpjanyPGDCvxVwwq/i4muCDvuMH2BqdFGscGnLQOY1BvDiPycU7uUYmoHvFTJ7RTaZQ67UhOmeq5tqJpvCQno+HRLnxTfZmpM04sK0gTooYxUATTHG1ODzn6EYBH8LQTbNpEJiP5r4DklwvtYc0=|Chương 1559: Huynh Đệ Tụ Họp;Z8/BlUAjEaeAJACXTRamg4DNudRgKL1W4noLKxpAHy2gPTLCPtRuNv9bMQYSXBy3n7SnWh2EzMKZjujY4vo3qiD6G/WuWUnSk40oecjyQjx80DUymRJXEIdc0mEXFZudzKJI0qJCP+QvWtPKHUvGpbDHLaQIpKgaY/44FeUR01Y=|Chương 1560: Chơi Đùa Bát Biến Chiến Thần;fgFmTJSS4rAk5zBMVevf+6XXpUsdG+iXCh11Pnn2+tpPN7EmVlGiLnczvbGGRoyMRGRS/goFQ6knJOEua1PyyAsUJSLMXH5IVJkSqzmcaLhEGoqf+mR6eNj9u2GH8jsH4VPmlUeEHuNW+fWmjYZHapk15naPvho41jjWZDp6SqM=|Chương 1561: Chết Trong Tay Sâu Kiến Có Tư Vị Gì;HmY7c4hLKgl2nrGOyW5nEQfxwTAHGi2ZU5KuvG8VPJJIQ3lSmDxcn1ymmh+t1cnPXt4hj5QPlx5i4CK4hl9adw+cD6nXyrPg+MxAgmldjslL/hfb3CnDonXLzbKjSU5LtITGCwWcwd2b9/mpgzk3WxCTEN38V2kRsArRrHNgmgk=|Chương 1562: Trắn Trợn Giết Tới;6HzSO/6p3Bl5wvCMhqeLu1VjYpZjEMTMDm8Llw4J3J1byH6tnJJSf+E/Ms2Ajvg2VjOKKqDnldGCULrbmvypJtQmf2Dn9k+V/RfcdIU7iOMVA0UGiBTxQyNxtAAJRC/BG6FZAjB4piIKWJ4ZTeyR94KO3rTk6xflCpI8aw9ie0U=|Chương 1563: Linh Tộc Chi Bí (1);Yrs8bZgl2CqPeUjpDEK5nG/niM3eUXarPjRzp4yy65R3cihsQF1/1KRgQccqdWQrHaSLNS8vCPCHEQVraxeoqJKq4vrevOjmkmKeWVBiJQibTPtmXrgBvwF4JUZJqjCsDK2susua9U2aoaJ6+E9loTitR4bLSWza5dS8ULU3WSo=|Chương 1564: Linh Tộc Chi Bí (2);b1ZhH9q0PERIeQb/PDNkuSQUiG6Wty0yQDlIn3pIYxoGCr9QLbe69vKsLgyD+rGJmjNeIbMHzz31e3hJigOCB26s/ReUSnrESh3sJt6+PCVqCgUyxXtyYEJriHMtF5DMN8tMpOtA+2h/buosqnD54TEa5b6tfsq5f8yjw9r+M58=|Chương 1565: Vây Giết;wiBOIgqVcLLsKNBrINEUTB+LZh5eDhtAq15HfLHDMExrW4vFGGSnxF3qRDycA8X60IIb4y+T1QZKg2nvtAcy4zY2WP9cF0r2nd72I0KMq9tYmY9X+nbprz1bv1ohUGvCX9DLDGNEjHGyHGWT2PtcT+7fjyeMbgvAfOStR9VtO3I=|Chương 1566: Cùng Đường Mạt Lộ?;X1edB+2862eRDQkeZYfLWQvXA++MAsm/tPLfwGH087SqY4KGUMmJLoA83oE0wt2fm7Dp/CTWbDf6pkWsRPDEI0EZHLG/Eohg93WnN5igBlUzgx1Dsn1oAIpSuEIIbuDhdE9Y9lCWA/D5P3hsFOdR5uWmJd1oq6N9tXhCSHsjMsY=|Chương 1567: Cường Thế Giết Chóc;+jJbOYmoxYmgrCKY2cwWyRVMElpY2SzXurHMQsYEsoDZPRbqewDQuw30Qku+NhV1zMbCvMT37g2bGLVWmFVdSln4RRfwjfb6csBgJ+8gCt2P3F0+ooA7lDrEnrsSsOA1x/rc97gin6QOovW32bs6yayonWclkn+rLyS1RjCW1Gc=|Chương 1568: Phệ Linh Thần Tằm;qYz0UcLSQ6Qk1FEQ5wih14Bnar6jQhaanvkImugpZjumvP1u33neoDAEwdI7g7CwVf+kvrnaEfrQQRRVksiNgJzXiviSwdsabNK5PXHtll2QKTBxDv+oQopwblA9xlhQozQNfB8R4ZmXmKz8BQKITj+iIzsO097U761hz+mKgIM=|Chương 1569: Thuế Biến Trong Giết Chóc;Gr79CZgqyhq72XG81dqfz2tPknPRoRiiCOQ/qnOZTEN8fR8oY1hKsrSg8OxMdEPAPcUTbT49Gcs2d3ZNfa/IJhbq2g0UYmOlc2qdWXWABrY+aMIKXND9husAomqIiJndN9aeQErT5UTPPaG5f378acbMK/88/pGPVOAg9N20WFg=|Chương 1570: Quái Vật Không Chết;LGXFU3fTgQjSrkotfBHoH09zXeQgH00xK2TD82jTW1D+PbngXDaUWXAJ7RkL5cH1Shpjw0voUjb3jTn5rPHoVaR/H+DecFImqf55hnuUT3O9yzFTOzU8KkRnYaEJ6B87zbWl6Z/IPXOo5VJq0LnDY1B3q+7X7fdCp0xQ/Wtaqyk=|Chương 1571: Giết Rồi Nói;Sw/99hnkyccMVLX591yODGOmnPOpqE9ihdyWcECCNiKuLWIeERAB0XB/tub1FoQkrAjvxhgllgzy9vvTQY0+eeEvqFZ9JJHnxnPsv7v2VfffIcH4lguOP30r0NxmUMCYxggInsi6twulZc0cPph7H0TcEUL/Azc+yTAqvJeXoV8=|Chương 1572: Tiến Về Băng Tộc;7vHqUTdM39BG+yj5gKYqgO9sgIp3PWrh48KvfgS76C51se2f29O5l0CWy8qoTQxMzeYAfvEjXAkcCvPlSmVcNtvlHVSmiJCmv3WCLMbH1H6se/XkyMUUkyCXvFv0xwGRyWIf8pHTPy+qQ/AXkZ19lUL59k4Nq7t7sIsTat00RRc=|Chương 1573: Không Nhìn Được Động Thủ;nWit63QCwlAvT4SxtaeTErKcCKxiyfvUJAG6xEfqZR0KFnk+rfHEuxL0n3IwoAIFr7hvJUckDDJqKpdwTA3yGWLP4wrZl8kdG22YMTXbsY4B8b6dbeir6Ulwfq34e+DH4t8NX+g8FSLtbaWlwMrzG6K2HsbpFfnwF/v8eiGn+FE=|Chương 1574: Băng Ma Uyên;r/hjzX+HKmHxREU18RTbLzzM+OLjpiXkt34HnPFd5DWxRULZsv8uyEc6iWhIFnAxA5moqPd25kuoG5xD+deEWXr1ENrPknuZU8uSWkuzIzLHFUyGs/C8KaRFf91DpMjRajw4NZfCVb0CGMPt5MfZu2LvhMD147/4xy1w0KLFtb0=|Chương 1575: Nguyệt Thần Thiên Quan;Ey36DMgUE/ogQa4vw+HRougu+xajrW5bxN/hblustpMcR3SQS99IPYYYVSJszkX9GVIqYbz+VL/DkCsiNNLZmsQa3oRjvxxLRWCK1TFOjmX4wIrKXJh2n4tLRs28WLNks6soBd0Cn1xDAB/8/QVco5A8UG27ePOwfbc+RlC0Ero=|Chương 1576: Bức Bách;YxzqdXniaqfSejWTGHBzC1uFbX6i5+ytuL1AagmFHZjhoFUjAjlp8pT3TjUMIxqCjevyxqQWRmACWRs0IiTGmz87zCr9iL4PPM9xoSaRHjp6dKm5A4QE+Xwa3mA4WQOQQ7a5gko+MmrAQQO7L3Ah0SFBii+hUGAm0glu9p8SlH4=|Chương 1577: Tự Chịu Diệt Vong Mà Thôi;crAKyl33fM9OQQvaPRjkw8wNjkRIsgj9Yfon9cLdIW5okFVbwikvKLkmf1aWRxCdxs5kBqe07hPSYaJnpPsQHiRbj5rnCZgVMBbptYJOvhOHSK0EKYqSvSDM5rAY/z6C7R1YDaHFyboQtX+j05kTiJqjVzI0q4DLWJS9khINkkM=|Chương 1578: Phá Băng;Lh6O+b5owijfQqkVrrBafw1NN3bxr4wL5/njWvcvHGWqgFB5LV+vptBSjsYyZI5kYmtr4sYSWMlRqQ7h0vI/GsFr221QKinTVn4Kof5NcUPxEngnIJt6niru63iCeKyU/qKra0Dg5Ufq/yK9E8Z+DaDFQ1ZyU3tOatMEhOFfnAY=|Chương 1579: Băng Tộc Hội Nghị;g9jevjA1knOAVIC51JyWn19HDH6Su1p0D9WaEkWm4t1XyV1E/wB4uvbla5I0bIqoKcuSm5xu1QueipgKqyH4nmfuyHa1NWWzWqzGV0OcGb1G/PECy/p56ab4DYUBvTtkCklbnedK3cBgNZU2hgeVlo/p48kJV5JCqj4eVWo4Clc=|Chương 1580: Huyền Băng Đao Ma (1);saddr+IQCSUuIWxAHMCi7JdVHmzwQyQCa4p5BcykzFFdkLUGgciGPF69zocCXABadF2+k1q9VV0qtsMioQF57nXXjFQeOIz79BiJpr31y4g+shOEzlO/mOmiDS420S7F2toh4VULCUIX0VR+Hx+mVRc28SzyaKViGR+sGPSL/yU=|Chương 1581: Huyền Băng Đao Ma (2);gj03OhypCwezxC8QCV2rTzFHpwW+G+IJfqwWq9HXyEP3kOahofHXCDG8C3bckuH8uxEy5jtRYjSL98eg+K1uEnfz1EsV/VEXaf6bNErR5OU4n/g1id638gqQVLJNGaTCiccN+CzD9BbuvDHNuaOFkvKD40QvWGuQEw4GtX/NMr0=|Chương 1582: Thảm Liệt;3BhQ5wzGCYr5moEjib6UliP3zn/JZL3Y/6gHRl6A7NMDkHf8YGcyU19FU1eZAq/I7on9/zzulxxTIWI1+xwLqvDTY1Wl00e4oE8M0QECK/jUpbCtynyobt//WmTK1YeUYdDvjLAm+yDVE9ZayS1IMlMKQrT/w+RtWj7UioE0Q/I=|Chương 1583: U Minh Kiếm Cốt Chu;MJ+VGqTf0d4p5zdh0l401xNFpjYcWSNHBTkc2KZsdt6kAHVU5DZPF1f15ZdZeHuqe2djKmXs1zWBhmH6frTdyMPAlTDUkgr3ZZa7BLwO5ai97p+EP8wJ4AiM3JHM8SsN8HLF07oRgtjkMYOuOyJmlMAteCfrq6ARzOsXYRjsRvU=|Chương 1584: Xua Hổ Nuốt Sói;nEHNSsWLhdIVZDRPbmW8pFOq2FHohOGfcfSKb/Qgq8fc1d1C4Mc57FK5ygkFiFt1c1PuiCBqcXWeB6rCW/Qd6gP4O+zKuf+nXLA3po6ao3iEg/wrCsVKZPlvmyzpSvUPNOqGpFfhSFrcIAP5DC2akbSgi/68MGL9voYzGce23DI=|Chương 1585: Chém Giết;fcP/ZHxzrQhJFfSB4VpEm9T8r2ecFBeIjdhiO5AjApB1g3bWFUM/WgbvQ0l+7UVJsNk0cGEEZ+vvAUGF0OlK+v6tEqeLMvBY2LHdT69RBWqqwKXw+PqEyROPtcOPy8GNpqI0j4xbyOVgDK7zQIPelsyh1pqLUoMCMtYjK6oXvWM=|Chương 1586: Băng Tộc Đến;eCmXBF+ch8VZZfI3rsU7EDQi2vwUt7VlgdO+mZaHScyis5hHRdGI6fsvouGvTKbwLrXgk9PXZM3Xg0uRQa2bEXkWRHgIIYp8DTq46+RrB3i07xjxYQ0DFGwceUmO8kYXL3+tBU2npB2NDaxrEGDsQ2JdiQ5RMfV97cCfD4lBL/E=|Chương 1587: Đột Phá Chiến Thần Trung Kỳ;KeCbgJdL3K5CqL3V9dSdD8kY+P3JE75/LXrFFlUX7f5l45U4FxPoKKIrhcQXONfbrEFLXKum+kUaXZyeF9qVZPW+hVyTdcTs8vPtlOXXCgBXb/GBHq/F9tnbDX34K+IrwxhF6DDHinm7OzYbry9zTeJ+0o35HTGbL+X1y+9oeWA=|Chương 1588: Tiểu Kim Cuồng Bá;drOy6NqnR+c3kxzQTK9wSk6J8dvqtKvBV+3i5BKv/QBL8KSSdPHMMQVWTT/So/besiUD5S2WJ7GpM+dqIq/lEJe0DtxkvZym15O6zObaajQRc7aSGyNmtSQWLaHP5mpg5Agos6El8jVvR/9LDt9364aXBNQnmsNV7aGkSyt1xSg=|Chương 1589: Bóng Đen Cường Đại;ccNFyR9/rRTcH003rHCAa6EuLMUlxvOK2+b9Hyj0lSnJv2/JN1eNsUgc0+2VPyl8EhK4TMfUdz34SGo2SmO778x3gTBUFYB64sTQu0szk3ytR4dn7qMDYBXzXyF/96fHlOpnbmENT0bMU3JrYLvMKzdKH1nUQRYSvZFP2cvmIpw=|Chương 1590: Thần Thi Vô Địch;YTykI16kDH8iEIm/oQw+2Q5uYwwRDXuLClywmBdhUadNalhChZNW4AZ74BoUh8E0qB1RUsqWwYc7BDgjDmrBgvGl9FW+rSTF/aK3QcbVoEMzemWX/cnl6BoJrCivL9n7n/gQoPzwohCURaK4GHcgRvUK4PRftnm09SpQD7VDDV8=|Chương 1591: Trăm Cỗ Thần Thi;Zu446OA452LGaC515N4l+W40YV/cadVuvZkXoEcp8KQrbg9HSOqAHMprMLGFSmybW3F+2qpcKxBcGdmSbVsAIFtMqtEmsSgN+PBcdOdDEE1a/zHDMK7ZFsSLo9MOHgyCNnAHldd3D+/ot1+311iO9RgSzCAsMDf0XEQBBBnJY8w=|Chương 1592: Vạn Niên Huyền Băng Động;pEjDNdFoqQ1dezAChsw/EQ4WL1ZGIqsvLglAQj+k4NYqE5rVxy3bfv4LzyWyw8VXGP/5+bz4tVHrK+eZWcXc9i7WJncFtp5K8b0pvf7/fBvv1wOLZDgA31hiCevJuBNqg9F64BjXwoaPzTAw79Pa++Qu2yZp9QhklDvhDtM45IY=|Chương 1593: Hoàng Tuyền Tỏa Long Trận;Ae0OZeQmKIQJkWvOvE6brvWBggMOFaEVfrIthm5Er5yStD0wnIIlOfG96Re4rJKi66vDtNlfyczndFWgpB95t65D84+Cc2wVv9oW0TZIQaDTPNuueZR/o7tREP725r54k2Yr9PLgChDoJMg9CeBi/Ba6LNoQCgJmjYK7bfQQ8aU=|Chương 1594: Tranh Phong Tương Đối;vF7iA3LFRLtKy114DrctnmmMFPoXmvQxf5wMOdGAdFpi9//FT07qv6h1YVa+VdoreR1TsQ6e4ulkzUw9mk/a6ZvuxVyfY8WyGjrTSY8wxgM1LOJvqLFAHoVFSRrh8Bsyp/mSExmlCXhSrxgYIRV8e+rihYRre1XeA+DPtaafEto=|Chương 1595: Băng Dạ Hàn Phản Bội;9Li1XTx3O0ZYepAi2bjTUIY77H+KFRpmef5QD7+Pnc2i6MOiEXTdUzCr3JDUFkwEFqRDzjg1EBa3mlxuTg+ePl/wsIw6rQGTzlQKFQkr1qaTjG4uV2EOqse70gOMQotVD6jXPT/TqvOk8mgB1S5oa+ObzF/0bNUV4VjwVl2gpi4=|Chương 1596: Dị Biến;Ws6EmA7JcA+YRuTKnX8C+V/RLDhv6m8c61F4rf8GGmZntnUhuucPLcrZ1upIGjDzTSD4ZhOqAo3euiSLLoiDl3BAWLK/iHNwdaAdOkjjCQbyT/K5Dxm/SV5acBhKTP5bsXZpdeUN7Lzj3NN0Uk9zrNRt8VXuSOCLb+HAYYS8hZo=|Chương 1597: Chân Tướng;gLDnXgFWgQW54iiT49sI9cP8cD7tduMJGjyPQJMBhmjy4A/6af93xsO43SqWZsS5xKyvq/RSiRLhsEB0eK64+EN1hIqTXRBGWNhTPCifavvTvwj6P3SrrHcYA9lxfp67PQfkR4SjrCxjWLxjgMNY+jd24NNy26nJUUNk59q7TP4=|Chương 1598: Thí Thần Phát Uy;i6xA64hltk2gIxv2jniN4ifGYllnwjruiK8irL2vYOIofvqCpJHa4s4GTN16nQfUvo7t1XAE8LCnBL5HoRbId/l4rTM1pjD9IUF7TFQbKjs8Wa2tejGMP4qgtmv54X5gl+0U+76tSprEWPRN/bLWTJK9r0Ziv9HiWOVNdezBwEk=|Chương 1599: Tàn Niệm Cường Đại;NN1iPlN9EKO+F8i+QgrF4hZwrUZKs62NTECPNz3k21A4shf8ILSP1lsz+K0uGRuBcAZQkPpXyhUPqPzvTxdZ7+KWmoDorklNCWMqfmvhPE/+6n30Uo9J3F39ut54SITKFGcW90eWQK9eE6tdSaTOaaioIZ2wJIGsJuRiGunC0Bo=|Chương 1600: Phương Pháp Phá Cục;6ivAXl6R40ZmmcYbEs99ZYg27t9VcO5kag5FdKIuCdwUJXtO+C94rDBFiIp2mVTmOJZ7et44deTqxaYA6Rl1DUNVSOXhJnZtmO20WCPK69FdYeSKOgoCW3DXllAzImhG3Bsfrbko9k48Y2/j8WESBGs3kDC2O4NcmwGutGO6CMQ=|Chương 1601: Một Nhóm Ăn Hàng;KRURXQgTAbQoMIGtz7U/f7rTT0m4sbBUqNDfw1D4VEl95Yci/cyB0dVvp82u7g/OMORfBfruVB+Id0MSdjba+jTSjQTfoUlMa0sLfhfk1q8zxFyeDtQqVjzVpAL6a3QyFa6m/KjMzKxMZkTAbEuH7jCPDvdH6P4LSGNkN+EBjgg=|Chương 1602: Long Mạch Chi Linh;cw64+3Zr4fQI8DNeokQXftryoJA8uMO2IfeSyhKLYjstRzV4NrPENG/S9R/zsSVVQBrmybhJxZS8VPnpUYHR/zi0KicLpdMDcL0ueipijpWEHwJVb30JQ20gy5ORAsVl00pEkYanO+VD96Ma+t2P5pc+Cz0uw7zTTfnuG6Gm/38=|Chương 1603: Hàng Phục;0/4Q95oU6goiFVVRmagrKuqjxa/fD/HyMhmqoJH6oO0AzGCCOAjVoO8A8P21WexdesVJmwsokClCk6x0EkHN06OuRQZQ2XeV3M/ralc4Cg3eg5Vc/Hw/hOqk9/cCIJkbtr5UQ7LPyKDYTKrzZkDdicmIqOKcDCxQ2hqj3cAU/Zo=|Chương 1604: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc;3a2jS3pp7cCBlDteqPDokWLOaRU8cOLeLG9cwS6QBMavPUWlD8s5yyQR3bYQEZxaKZvDjP0LjpuCe76slyEP57gPimKWtOqwlORen7oMmIEtiuDLR6vU0vTqerDspWiotRIO2CDrNNR+A+edQfmS2tsFqBDkZIEUtO7NuJBDm4M=|Chương 1605: Bày Trận;QoGETFaXaJGtb2V1teipjKzsB21ySiMCOom5CCm1nWzXKGiQRCN1RbPGeOjVJt1CB8Xy42e0atnrN/Ui8qnFIIHMD5jmbIsIV0CkMUA0cqvGt5CjykfNCtbJk+6PHYIhdcfZs5uLJQ5eH8i1tmGvs70jAFt+ngJ+st5ILB0ghEg=|Chương 1606: Truyền Thừa;XjxSAjlj3SFeIiMzkBAg2/Rpm2WDB0oqjy52M3CurHz521ymY91/JpzXaOtCYotvBWnaswFAzc9xZsvu2jkFaIgZlzBa9Lv9UMG7+YKIgbRcO+bT+QNp0kHQuK830fm7REm9AxbaA1YENdwpWUK4xzFLFgFl29Q23v//njoELcM=|Chương 1607: Đến Tầng Thứ Sáu;vXLeuRvwfEVY6No2MgnI4jXIna4H8mOsAoaIIGevdiEIPZcKWijPy6Jli2gy+8at3B2neW5fD8dGl+InkMnP/0ma333+84gTTeMGBAbb2VRx5DPG7UnKc/v7SWTT8UkWEGAKHjQuLZ3jviFz0kzw6leiLR3pKjXKK8lkB6x9pMo=|Chương 1608: Tin Tức Xấu;4MRU43wd4M3LFZf8rJ9eD0ho9Xumo8gn40LvPki/bq0+rJJWIRJmHX9MjKOVt5tn2tntMpEN0wQRukqR7Q6H83rjBbn9VAfVBR/zJhhq/Q9PWb9b9wqpu17QsFZCXzHbqQAnYLVX9NAsVbqvdmuL5JwK/fiJjszYoh0gM1D55Us=|Chương 1609: Tiêu Gia Cường Đại;maoXI0FHDRFPMNLJmlZ01gB4bFl507cgoYmIBW8NRvw43CEiDtIIhioVLk0GyMADJeMy3qmtvxoLsZaQae4gojtjnw9AMl57bbMCpT0ItpoApwyAdsFRw42VgPify7PRuxyMwi7J/Cq1YsUxZj9jc0Qoo1KkogKQ92N5Spf5DNM=|Chương 1610: Khí Thế Hung Hăng;9V2H49xhD7iqWbYo3GLr+HwOPtGuYrOpC8EgqFYJrcUtnLbhEP6u2IYaXHQlIho3NAdJGGSMwOXNG9OaeLLT0ytYhzFMyZ1ayjl8IFXDqi7iCaaSuf6iml2kcZd0lKGD2QDpxcPRJDYyun+/Mv2KBQWATzRZWfTdKsC3affvzgw=|Chương 1611: Nhất Kiếm Sinh Thế Giới;slaPfD/nZRflwfvAPYrlZUuXguUOTtMWLqxbTcGWBmzq0tdfc6oT+DtLf1DJ+FPzqgXWcm5nIj/Gxm89xCs3pWYb9VZg/stquGdg8wmfQMIh0ldcDiVEMro72nAyayu0QWlz4URNgV3b88BP08T1c9v8mw+UoywFFM6nRY65L0s=|Chương 1612: Cửa Vào Tầng Bảy;MJL7xafb1O5mjqa3YbIYWQTTiyth2rnrmqWFo+qu0xmFfr69VJ1nMFktKLkxFa8cyCzPp9ZQrO33lpmcY/vY5NV31ZgQ6FiKW1sjORaQEtIyZ6r1xmw6G5skpu85wxJGZobiaEOURW/cREM6FypxFBfNUo09JGnHVeU9YA+HPvk=|Chương 1613: Đám Người Ngớ Ngẩn;Hu1HaZWhpqnPs9Hgc+A0drl5mT32Flo7To5C1PazD07QFTv7MYJAxbk+HmH/0l1M6R8L1Xdu8DatBnV0WtfjnXCJi0210DtPoKGkyiF+3jhgF2zI3saYBMprSe2vzA1HgjOsuFsMKHFuu8kPUtuecJnixqJq6cO4BN/SzuYvogI=|Chương 1614: Phong Lôi Thú;d+OQ79AmZE/DjUVguZJoa6HJmoGsB990FAyK3emv30N9Xlr7RUDsCEwRAt9N46rm7c34aUR5MqaSVBXioXjnf9NYZOi81phudsK2gI2O2UBRCi5c7ZTOqyQUz3e25dnFVvXc3UeL3PNTks5DT5ECixX3ha68UinXSSkRkg/rQGE=|Chương 1615: Các Ngươi Không Phải Rất Có Cốt Khí Sao?;7ylQfPeCgJFHPtYHHPYyiOq/Dwq8A0q1U85admVWuNrmO9Bc7wSb5gtjbF7EBEwl0lvAU7DcG9PreIDpr5OLmQC/9NG09I/sMmOPjtTGyPEDS7x1YXqWIMZFPZMkTPvFFNnKmN4bU6xyKhBA0j1GgOC2JPFKWkJIt+b0+a3QbzY=|Chương 1616: Tại Sao Ta Phải Cứu?;WMGDHwXXowkmMbmuF3MZXdDKbJYsgzw7bk5HmxjU/tIuO5atC/pQ+nX/lq9vJga5iCi0plkdUsW9wOU5vZgndXVfpbzzy8RaNH5320XQ6GsEJqL9TcghJSCRaoIliZlnKAgftQro09l5yxI0PrNJGC0JBCAzKMqRk/yfRlj28BQ=|Chương 1617: Linh Hồn Cường Hãn;s9NzSA8SYzfL5Lubt134Yu2/AOoXdurK030QCQKVtVocJxgomdEP7Arz3b6k0v/a4Ttzk6WP6orizkdsF8XJnD0NiYFhoMzqCGehwUw6X1PNdalD5f+TPu3obIAmnPFSHwCfTXIgbzlqcTgfLN59omAoEaVya4roDyg7eSPpuTU=|Chương 1618: Các Ngươi Xứng Sao?;uT2Km1sdi+sevN+y5UA40RFPb092hswr5rh33D0hRWuc+jcBZooAtkw5YoYcwvh8Vxd6Fx/QPxwuktNwT4OLEls8AJ8cLrfTi6QIn2YWSSpeM/ybKLtWh0D3O+89i9gIl2g0/rkllhg6N/S8qYCsFF1fTZ/2IpL3o3U/HhlrtiA=|Chương 1619: Một Người, Một Kiếm;le0OLNPYhU3Mo9eFc8828DJ6m0f8QKLz8dDuKhoyuycs+4yC7WS8gmIa+qY1aaIyHzxgkczDPRRJEXEOrhkSL0xqefNQmVSLnjUEbtOAhlrg9cwh7KXv5j6UyURn/QHZiQ5TlLgsQS8Wkq0VXfw97t4rGy7hFTw6K5EIXsQwcd8=|Chương 1620: Một Kiếm Chi Uy;OK6Q50txw3tKnpgJyJGLrfb2QZ3pRQsFaxSGTUkEiCYWkceXxh+5Ny7E8TZ301QC4LqN9yD4tlCvT3kiiFtFmaq4EqOf8NEx2yDUc9ZlmOYDouAaQ/D5ptVDzIieY7n36jRLyxC4ddEwvhfqt3xwfX4eHY8NuKTEt1GcxXWVrNw=|Chương 1621: Luyện Hóa Niết Bàn Châu;hZ/gFvUueAl6pT7pTKDlh2q/zB4ovs3HvEh98NVhdfLJyEv0C5zEX4T3SwG4QhIToW4cEPWJ4tvmHY37a5+mYj06hakOeN2L21IM4FbPuwmoPQcre2/PBsslxPeZtg/91j4H9q4Qd9BFwolCKvFDLDu0KrvAgoXiNN4KtgQXGYc=|Chương 1622: Huynh Đệ Của Ta, Không Thể Lừa Gạt;tWozSeBYtbvrXG90prWXnwm0T1HzT8E+/nBNCXUs3yd5gu4y5UKpt5RqeMEhHAPe7nOiivjpfZByZKZ8YPHmpFJhCcuC+rIx/MCKnhHPsw8UxMUDQhOjFo6QhHDScZ34d28bqvpInLrXU+ACJ3RtnlLUH++jihHZk9oH4og/sbo=|Chương 1623: Xung Đột Bộc Phát;/7rvOJ5PICCUDa90YU0NH2LwfGXlRp4JYVBw1P3tJnkUuEavS20yKKK1pPgtIpAMN1Rw8df/R6z0d/l6cYHismQywCiBdIQ1OGAyve4eUbgdbO9W4MJxd75HhsHNkhw5raK2GW9BpIlPG9RVhYBdQWTS8PCuFLYCSRANAa703Ac=|Chương 1624: Ngươi Bại;3j16butPo84JNQMB+PlebFI1tMjvMGRy8huhp0yi7TkCNamCkZNAPn+Vi4ZfJbXdV7f45Qj6K6PIEKLlhKWqurx8Jb2o614s1WpuUVB3KA8OlDw5eoUw2X1uB6lP7iRro7vj7f8j1c1KjDhFdH/FZ65WIm+xHSHrE/Ln+vPXlYU=|Chương 1625: Ngươi Căn Bản Không Xứng Vì Chiến Tộc;/PIVUBuDb1m9HCndjEwFBhpxuBAokGnAnBpNkONR5e+S6sunlCp0/biaqODI0NFhtyWAY/c+TFB8rX91nY0Vqv28mamBmPswsyxw751xC3ZAhIxMjmTjyYuH0xzn2nxPlnDhpsRxekqjz+He3FCRz4813xdDEEfTOdQY1PF3wro=|Chương 1626: Kết Thù;S+wv2m5TYzzXCZjHuvMkZp/1Q7Uiy2dMXBND3xclTIVg/95+60aDAaSIR7cCLFkLB1C4MRvA2lcmPgSSh09YHVjDbSdgUF+ikrfJVHcHo2xYaYPjQZ47xh0LB4oFAbbT9re+5B/NzZxOe3aba4MVLnfVLFrPxUs8RICNrwNi+jc=|Chương 1627: Huynh Đệ Quyết Liệt;B6kthAAjvi1hZJrDnriRgnqvwwjZdWpUX4Igzd3bUFaOlyp+4PywuIK5CK5PTsGdzZ8tfJSCCWSnHEXYVeVVdDks5NMyB2Mg6kfv4n/Btf/0/gCZfBwK63kJtO+xU6FoBOorA8J8r+EuxK8qhUkOCb6hU3/xi747qMdwSoEwtcE=|Chương 1628: Hôm Nay Chúng Ta Đều Chơi Thống Khoái;V2f+C8VGicjh0NSIooshVxmtD5R1RYoeldqgT3U7oiyyo1nDxE4kRk4Y+zf6pElAj9s2FIo0CEoSXDVjoSjXDaFNyN1Db8DXIOnYOtzja5fdJE2I3z/MjhTwy/WdyZHoHucILDWh9CLOCIwfkvylKGRyY9xFOSO/YPjcRShIYl8=|Chương 1629: Tử Tinh Lôi Thú Quần;PZM5rXcLAmHG2BejOygDKrLN6x151Ix4PbsPzTECc5SFzYL9MnTdEbgCCHiQTR0CqaHuJUa8YDfqsYGZE81XdZEy0Pn9wqcjyjZushc4yLRi78QPsyYNsED2Idj8bjAFO5iR53lFcKIvEUhed+/dNbSm1aAsz5BIpxkjh2pd/1A=|Chương 1630: Thạch Lâm Mê Trận;KkXqXMH7TNUZJtA/ssHhNB4YDrKwDT4XKcdmE7nihCIQD0LCajYQhVq/gbbfRxHzfSqCn6FuH9CP0nFzT36y+mJ7CboBxa8FUZV6Wv0zZcCixHuCxy032qHtUsNBDLg81ceA6ce6UFR511ILSKEx4zkr9DGo5/JkxisEeLNgyrw=|Chương 1631: Múa Rìu Qua Mắt Thợ;r810S4JEQ5VE65iGetfjscLOFkfgERyVV786g+bJPc09rh6c2v7BEMC4ZOjie/CsqnV74xSTubjqxx4fkOaWGik39ouHH+XxQOBPInRmjKbzFG7IyaSuBddXghBlzUztaptKIKFewRII8kCnwDYHBvrYLX8LVh2A8cBkNMLD/L0=|Chương 1632: Hồn Thiên Xui Đến Đổ Máu;4JVRE92YlWlwaWzcI8dScKpnrIF7a4vgpdgyRq1mCJY67uQB9PlEmwi6tQtycFbPmkhCKmUoGNCJgMZLqgCIC1dWjVK1Qh6P1uUQ8F8+LC5IwhxxPBaEi/4Afc57OuEYxXZzsnfXR/jRqM3wwrOCNOOvizjp6w4aUjxF8kdQzP0=|Chương 1633: Ép Ngươi Thì Sao?;xvXGPkyqHTWO8ngRVMqIn6UJF4g6hAFYxpd7RQPsMYGRZszDFhuagdOLN/8MRVBUYp3DExJ85p99OLKMHW41YJwQV7Q+Vhst5GrJemqMMZKOlH0e4T6gpi2wX0VoqIaOzGUQbLgtoiWd1xRBsmv9ObPilGTuGQe0y21O0jQHINM=|Chương 1634: Mảnh Vỡ Pháp Tắc;aiQW9fgta/9CMk+H1wtJvbhJQaXGyDxe5ynq+A75HJWR5nqwAG++jPmOjNH6HhKOsYm4pzDc/nepkWkwVlHCMZwUAlh3C9HpJtzItP4WeI5gA5Xrkts795CCu8Rcc4UM26MLLXr1MQtkvkIaBmrvSGcbraY1cHc7mi/k2hJKKG0=|Chương 1635: Gặp Lại Lôi Hoàng;rT91i8U/eBNSRj9xEY3lHM415UOzwH/ZrLgZbeinlPUTm1kvAKztkCG2pS/VqyNodcdhmohlK3I6y3VpJ0IQ/Sdfv8VVDkbiexWWngcpjy5gl+uQhDghUWCSwtk+9NVlGJ7/uv+Olu4c8zfnvjM/KtHdMLKLLrHZ1BS2ms7oeu8=|Chương 1636: Bí Mật Của Chiến Luân Hồi;OD5XhT6RHklrgS5Gr1DPPQFnW1/pEhUZ62JDC2JcPT9r8plcxFbbPT52L29aiKMqOUzjZF/n5gsZE9pP1CqPMMkNnNszumtsAkumjIyfVf7UKwNXmcakuPxiI+eXoTQID85MslVVVIVfoRf4yYsCTDJm9xdsRq7AEDnnpzqJ5pk=|Chương 1637: Thần Châu Hư Vô;e0+D+qgmglJcAIiMUnsAInB8ixq7PuXRi+wLNEFJtABGX6GzZyesJEx6Yyk4bVw54uIpf0Kp1xBkXeIM+wRAbHX2VD/FN6Gt2NZxJClT7gu+tMVwQVpHeR5uCa7xexJ5/jtdScpNkEl8D+yFK9jGfxVy8bwY30/MPrbVR+LDQTE=|Chương 1638: Thiên Tài Tề Tụ;V7BV2qUXhvrRXIOoohepx3nJxI8tMJdnFv3OHOPCRCdodgcxr3z/u3jZkZFkNoqWRJy6K7GzAEge4Tuwf+AKTBzJX1uYK1BNGjXAoYpRdFLUtfhtanYgUWg65YxqGQ3z6KqBkfbgHQUObQaJRydB2256PF8qwBDT4wblNrNpc9A=|Chương 1639: Liên Hợp;KeVE1vWkcTbZIveC+1WK7ri+pdBdYwybPzhCEmkeqlL2bu8xilJAikgS0By9UYxiYwjiPvXmbsJYh04LV+hYdAhUxEx2kUDr4oqJMmHXKtISXf+pekKE1SVjiQB6eAYtRE7q0C3FTq9pPrc7f8y87ZGAMa2TO11lD22jGKZPeNc=|Chương 1640: Hôm Nay Nhất Định Phải Chết Vài Người;a1g26vdMheMqgaPXVP6cPdvRjYIwA6m9pv97HAYFLK+ArWzyyarpriQojLWmCRzlOXtu+/Jion3MlgBmU2RlM6Ron2C2FcBasT1tCoJP3o4kW0kcZP70kqQCbepn4YTKeTiVIu2LTj9zG28fLMTQS5VoiShmI5xuAOZLpDhNPOM=|Chương 1641: Không Thẹn Với Lòng;XFxgi49On3gnXEBk9yMrhi52m2qthmdoD4pYq3h9YrZf8LWbiEsnDrk7kZW+UMdNJsOguht+PUGnOs1N3X+sBbg1CI8fKnLomfZ3lHd4B8SInUwmtgy0PHINsBw/+Z6UGDuar+2UunxtM9Eo5lIf8ofpKQ8GKg0ZTQXebTh8ap4=|Chương 1642: So Nhiều Người Sao?;kRyW52zUqG+P0bAJKRSdOHMBfQpx6nkswMTqHdaM99RzSA6NlCAAq4Mt1pYPpbCls5u1KiEKDhDDupAhv9pNomH8kCMaPqgdUeu/ieSrX/1uJhX4pLw0yXtqOLFVjr/ocXp/ysRfkTFWRiBmKc8I8hYeW2KHJ9CR/AacqqUz4nY=|Chương 1643: Rải Đậu Thành Binh;qe9w7tkOrePJO6EvFs59Vw8WGsA+2y1I/G+y78Nbzb838vLESbnhg707sktbLMrQ41CzaDn21UfmwCI+zkgWt7M59f72MbfSEC/JrkORiZ13YhxD2ZbBcG7k2V5x9yseVvwv912l167dgRYOXgN9FZNXAJKcuN4iLZILltr8BSk=|Chương 1644: Hai Chết Một Chạy;jyjl5q3oyxkGo9gjS3452abJphTp/kxCQFjxmarQbWfRA4H5L3W9fro75Xvti4yi63vEsaLwUJBw1OHfwNqidZL24JwJ0Jvum5Xm0BXoORMahHYotM/OJT/zhl39N+xYWfggkJH/m7LhJJXtU1CQkb2L67U1u8jA/Ch13jFg5Xs=|Chương 1645: Ta Nhất Định Giết;0sFS8XXmgvCObl7Ek82i+IyPrX2xvbO+Xit19GaFHqNrZdA6FHJ0v329HYDd2nYP872CC7wWjF7f5BhHMEHqOWZ8rdaSW7LIgVsWfob3TtRIpJW0K2hzPvPx/Ii8KSWTs+o/XhjZtBTXodm0DPccdkYhYVJjIrPBMOoFKEvNQn4=|Chương 1646: Minh La Mạt Lộ;j2KM99WlTf9hP+2+XAmMh7X9DY1kWV5Y8HwLh1/8NQiUlUQN/8Yrm9/Kd0JL8f8PRh5/6NR5gfrXuYYSMS4ecOadF6v0sUeYc1SajR3fyC9JtPs2nrbWcnBooD6vz0BUPpgCgpU29WkTGurXEaEy8mtP6Elz99aJnMz7RCNBsHA=|Chương 1647: Thái Huyền Thần Du Bộ;qVPYwL+FvGSg1om7DiWb454fIlxQuqnsSF+HjBFglntxfK4EvCzaPVf2Xq/0sqYPpqmbMac3lsBHNuM1436cER0RY6XINpNlEevXhl1pIwWg6ULtWhDnm79NP57RqCAdTYOJiqZlvQbaOZqdpOuh+OFjn5Iln7iOauuPRMcLbmc=|Chương 1648: Cực Quang Hư Vô;H4d4Kiye2j41DOkcErWfrCItXlpquivP7u3GuyGIAxuFIYKY12BJsWiRLg2MKPEF5MTLjU+KldkPL0mUxN8PE7KDVP2LV+81ntxe01+rczkYz97QvlQGB5vPpv1sCAttZtUlL1SEaJ/DE+kfrg6K1jeKJYfloAKi2DN5b3DYKMY=|Chương 1649: Tầng Thứ Tám Nguy Hiểm;bG/8bLWJPSY77MwBVCcfjZYRwlnIFpB6B2clTRr4s6PDB8XVlLfui5k7mrX5seovZmMVJWm/9hV4LCijfsTeLwsBcMmaVuT0nJUkenhgIClaY6Bua3VYGKelI/Bhj4YrPu0X6a7avvCyoXZjctfuI+6sj7uBqszSD/3geaeEioQ=|Chương 1650: Người Quen;32M/p4TJ+xqByrBVuPMVC7WWKu1EevsEJrUDIwih49keu09qxlnWM+otdeP7e7qIWJRvQnl9KVZxDvz5JQY9X45AFFiPztLu8pnAa8yV9NVrzf+WfOsF0G3DeJhidFqM2jET6OBBjpFfHBMQhd6AQDpr8r9bNNaZ5PHnNclm1QY=|Chương 1651: Long Thần Tái Xuất;Wg6D60xn1RJPdxmwngpZYmNtHwjkrixfZWZ0uqs5N+r0xF0sPn22kveRRhsK78qb3CW46YHIEdhhwNs9xyPN6rlswoqfgRFfgK80HEaxX/bpp5aDxpgQfY/WqYUSfD6FkR7gdUmcElQaLS6LXbB9ilmZIMJh+XNRCdgkZY+E0Qo=|Chương 1652: Hư Vô Thần Giới;JunNX43jBHkInryAMp0FTT/CFw/WgGPiHhJ0UWGreZrLMHoltvEguhjzhyVo2OrphKf3tgH7tMIQOH8fjIlWzt5JV/Zyi4ZwL3x45ZeyDt+4xmRASZDz4cxk8Yym2MDpDd9cjsBKB0BfXSUvTLyR0B7n5Hz2CasOpcLaImKpdfQ=|Chương 1653: Nửa Năm Khổ Luyện;ucWiM85byiMncrV3KgGNBiky10frUl9gMz4UR/q/VFghAbSu0A6TU6GYRkMkTIvCLxguc7UcuRWGHvaoto7VAlVlMS9bt3Zjzz6m/V1a+eqjuzrsPjc90MiVevw2AxrwqdrkOGqifb7lB2PRtsyyvfB24P4YAG9RMFE9ip9Ukq8=|Chương 1654: Sinh Tử Luân Hồi Đồ;6kLCHHrtRWiakXOtOaO3ysuO93WBZg5zAXhIpsZhAYvLJcm1ue7mvbUovnQ//HAlLC4yaywP88KTrfrAhn1Q/pDEA3qFUzrlUNTgHmOdgK+ypsvK0WENCPcvHsaHDJq47a4+fcckaA/sw/2mPnEz1q6tOyft7F/+sTFcC7Zi8JI=|Chương 1655: Tinh Không Cổ Lộ?;ejqgYF+7crVMaYaERYnPoTlTUHUq0+ZI8VQtsMA5SYy0DwcK6iZO6DNRWry4V1brnq1SIqV7IDIfYrNaGAeMWAAC5NtIETteCAYqod2hBpRR3rDLmYNyE7UqxwxzV0bZQIUUy3402Ptijcvjq7L+/kMpBj1/Bfdh3wiz9rhZREU=|Chương 1656: Sát Ma Thành;qCpC9C6VZ/31ZANCrvZr9S32amo+w0A0jJsjJxaiBg/tt1AnnVOFU0+1FSCqNSmUmSzhZi7VtDwtXv1SiJkZdCavee6gjE8AqQuNzbj0we6i74DrWhsqqZgn+zy9DYPCXeRSJ63Ux2zyr9vHOWU8GsPzKhpwmHGv/MXzsR4uJH0=|Chương 1657: Tiểu Đội Long Kiếm;K/UWt7Ozi1YuOmMRWMo5aFUznl0MndvHVJdxfEaIAU9D2NVETQSg9MLqzBwGHR1I0AQhXDF7RcqhlU5Lr7YuhNzD7PlW8+hPL+ZnnfPO7e/0+H0cFDJCGER7Fo3gvlgHr0MwiJj4TcRyFkTLQZTCp8+2enD5hRUDJ2YX1e3aNeo=|Chương 1658: Chân Thực Hay Là Mộng Cảnh?;fxXIBIzm8lf2RkQwKoVrl8esMIbkvBLx1VrECiSwDqSRf85KrGQZRPy6unfMqEjLX+ZCu4rH45GHHXb6TVJ2YMOE3WEpSVUf8H0pixz8gbr3cBr2zpp7y2ph0YRqInLNaurHCEOdh2pJQNMMB/HoSN5L/7dexpZKR7JnJ7Aa6sA=|Chương 1659: Phục Sát;YwATofE6VAn937o0pE5eqh2/ri+CE+XE9P0tpnJFjRNOlV9EBiv42rXHdAtx90D184YGNW782VHVFTSqk2FYBx/eId0xQ1/B5DH8TNmY+j7bcd2KwVZbVwOO/rcOeoXqCqP8dvvWsc0txOw1zU51P8WRg346EK83pwVXqZaF0kA=|Chương 1660: Thực Lực Của Tiêu Phàm;ZBvUvzIRKMm3Q4PKdGKNESqRcmCU0EB9ej9G7cWpa7xJiUUgo12z3mhWBjrt9kcvCE8R05UHGNy2JuawXMcWIfT0fW4at4df6EpkisPyrAqFMaPgsFXZoGvXk91vH9OChpOQgGnLwhEN6NWA1B+95OsI9HpHeSyztuDHaGdm6Bk=|Chương 1661: Máu Nhuộm;kESnCT1XOOYQUpqQVA1Hhi/1xz+C6XgedRUbNDHu0fQ3Qjys9dTnQlKwIbfV5RSRJhVO71HsJFIWRVXzNL7HaDrDe9a5gvSRjKEXp9IkebpbEISFZUTsajQePQ25s/KWOnRbf6dCuwJONvHMlVhCVhb6GR88oMJn1NF37Lrizhk=|Chương 1662: Bất Đắc Dĩ;C7sVaQdKG+GkkPqlgQ1+ZyVQVQklABZZ9N4O6mmFe+V1ISEFsqyyOZuWhAto4wsgEEu6IworCurPyTx+i5Y/XqCK+6WRI0bAG/olz8puLRljAvbLmDWVXHCXPV2fh/OMwd2E4YqX+zeNWyIyrN+0RAlcjtWYVZAzAuudB9+XOAI=|Chương 1663: Kẻ Vượt Giới Tuyến Này, Chết!;I/KLBRCl/RaPl4sLAJ5wiwzpwARrM6OZA3JFju6OM9R0V+YNnjsDtN+HUjDxASeIkUtRnFSSdMq1v+lbrqdBuyaiV0fSwYYKw5pporVTG9i/9YDuXSOkWDYnk8o/6lYFTshoL//l/KcweAyXyuZ0eqZO7wbshcNjG+25mFYHEaY=|Chương 1664: Kiếm Đạo Phân Thân;8joRY4AYL2RtFw94tLH2XcSpaPZKWxDd//tIiFG2LgS832+3pY3QXQrK+Jv/ndpKQACRRwjxmaWATWyJPamxEgWUKC0IdYhA3h5D+u1d6TkoGarYv8/sXkzUc1AbPSIFZVINZMLT59Sr7UtCL23IYjNrdEkVvOMrf1ZQKEp0LRM=|Chương 1665: Tâm Linh Biến Chất;hgL53eKrY0ll41zjcyTRTPkGEdjN0jjxgvFXfHjds/uEVdzLYJxfr4kyNt3hl8KsQ53qGIIFDqJrCEWet5fZowsxR5xoc3wjf35ULsEO+wETyB0sSaCJkr0I4yZacs41pRA3YJpPNRxVNJRpKLG9o82lEZhr1w9jIhT0rmwdNiQ=|Chương 1666: Bộ Hạ Cũ Tu La;2zapdLKVHqhFQf/CyWJbhb9oagd0CR2GgxgKuEyuBRHA63O79CPEnPnxuYVc0/Rg0O8iZGx4t4Il2XAQpvhesxZlmHa7FbK0vBC84ALDSU9/iRRP+huUH1DVr1FjMNrmVbPHO/kRa5nMcwpDMwGZAVEkUtAhITCc3kIhTeaim5A=|Chương 1667: Lửa Giận;llO+Kwf2m6PobQN3Y4UoGGFO5wAOOF7RfTPrapHEYQLhhIaV/nRcF8yqnHc566OhYDBzt74r49DQtcYCa2OoOqqEYjg5Z7IDcytM9VlFGY90JUlAZf9sD2vjKYdFhlRaBebnvMoW4bDRzZcpThiNc2Q+2BIcGiMxAm7AsNPJjXA=|Chương 1668: Kẻ Phạm Thượng, Đáng Giết!;7OeU4SMlFr9ej9EN7EHAyvY/+B9TLaDS6Hlq2UmiRQgTzVoDzER25mpfYpgw4mnm7ZuF7O1p9gRCijF4pDRvom4T4kQJWtDi5i14S0b8Kky8FssLinTev4HdHKAcD6l3ulG1eFcQovKKppvIy7gomzP9yKcth9f7lWjnmQacJFk=|Chương 1669: Dựa Vào Ta Là Tu La Điện Chủ;NT2ss//brd/4hbLEUT5AlpzeHk+O9WO1dOfDo9lc6BmeRbphj+jDNRuT3z3kd1R56IP8CFPDqW54sgjza6rCHHrMPwJPDfikFglMW1bJBZQSvaUqxJog06FwqhePl4rdhCHzZHI7yGd6jEfxlVTTdtaEBuMtBIQUuhvlkn2c6Cs=|Chương 1670: Ba Tông Tội;46jH0ubuGH9wyrbJ7qqEFNIkkvHl9So96qZUtWVN8vJOIOCxK0/CcC9Pqx6ESA3s4lw8qeozR6nKLHPNUuOfZjQl8exca9v8cw+rI1EQuKTytfsXtKjbk/jcltrAXGQPbD0DH3hKovmdLieY9DrAglmuKjbefCCvchME5kMBeQM=|Chương 1671: Giao Phong;zLCfAU5ht8rUeIeTJ9nuC011Kf9VWNQkwc6tgQIlBcn9fut9ZUZQmJyKm0gp0mvINRSkbGhsJl8p5VBQ/Xf0RDRKz/sUKMAieLCeOsozaroeYmPJnJp6OAG7/gT1PnzM36PgBSsN7QHSuu0krsrOLVJlrU5U+dJG4knpAyhEs1k=|Chương 1672: Chọc Giận;p3nXHQ+evuw3nUJDWU5dmB18pJhVQht0cdtDRiweOQ6yYJxOEV8lMLhw7Zw9EKmASyCfdBrrazd3Ntq9XIbqFs/8TadiQIAPEfOuu8XijDyHZuYzdFDgFDCEgt4KibE9v0l4nJQBLWuAL/nbfgFxve/fxwtKy+1qp3QClR/1nHs=|Chương 1673: Đối Chiến Kiếm La;JPmksF4Gl5AtWhNyXLJXtku9F2qgFf7SdRjkndyYIOJyWKbYPRFQxxWjhVIYKPCaO9bhS/89jbwz6tgQaUJTbca/o1OIVEtZ5ABNA0A8/sIlPXeHQoDTKtmcpBH4Rb3+QjJFQV0trLrDFPTvmrlz2+cmm1YGXusQVpyG06G1tQ4=|Chương 1674: Đột Phá Lục Biến Chiến Thần;SQ3MGzRFaB9Nx3JQEq4hxOe5Y7liP/rSZUm5M8vjtpv4D4W9qteFA8RVNZHcb67ARN9ABVUamc948lUt9aUctc7xpIib6hxhFDi2s96lmEXmFZ8TsREuJHyrbAc2OU/JBk6m8/Dm1jYABt8Z+/vwu/3FGUhobWxKxPzzqFcE/OE=|Chương 1675: Tinh Huyết Của Tu La Vương;seY8o2ecq+XSyKsbj0Fcgib+u6X0c/U6o68OkQWrQs7nraps4DM4/c5J8VrgAcfrzcYlzUCmEhUArobVVVIF7nkP/G5WZzgpkb+VJ78dcq877PyleT5m4ss5EJ+2JejZKDoiQM5MG1SuoJXaN3cBG4AbWtmy5Z8Uu4WNNkBHne8=|Chương 1676: Phía Trên Chiến thần;FEUl2RYeRaXh8hPNfyxu021/tuP4RuMxFoGcMYbXoZkfhoDZtiepvX73836JH1uoF/dGe876zy4LUpS2gQhVrQ4CF5iiHSVJQsTHIHnhn9aVaP1sDumfPEX/1bT3G4auSctQH7emc3Q6oLlHvcU4wGqoKArF6fJYHd8WQvOXJ9c=|Chương 1677: Lựa Chọn Gian Nan;OhzDagr5rmQCeWccShsxlqdpwiZ2IUIwh+tQszat/JJQGA5zZAUO/G7YMsGyPdPP1xxX4IjZcQ3Oa18fcUTU1NceOAA2svqOcruzb1wV//ODpSnhOr4W212E8lG3tzq4bwFQvK/AyhxcUZeuOkTaCjOKS5keUthEV9XBH02ZHrc=|Chương 1678: Thiếu;1anKZe8tNErkoU4pR29mmnSqaU0Q6cMbPnkU8O/q+cfB+UCpd6CBbXF1sFJxPZ4ZHvdcmt9t/TONXBm7RgArJso2HRXPWSnWzcVOHaqyY+bz7DOEoLT4CZdWG9Gv9GIgjhbAOhuG0mUAfQfLVYhySquGF+oTDPOIz+oSwcywMpA=|Chương 1679: Trước Bão Táp;p7wMKzYtKYjut0B/TEtDJMvxw+xMIsJzLWlJYuZaXpwsECNN0IxDXC9+AQ+/i2xow4P7itdRXXmy6GjtmBtqaz9AHd136qrXkp6jauoAitsqi5gSyMD5Imh2DdqDiIASaIOZjcg4tILbfqecTAFW2eNmy2miRFsjx4ldXf+FJ2k=|Chương 1680: Ước Pháp Tam Chương;310CRYpI3uD/KBTw/ZIhAKcpBcLhftX/JL04NcNPbUTt2zEbC+10ZxBulpTcXWLP/+7MruZp2OvLCEvPdkvy/aSRuT+UivZzkzZBLeDAnNbGm76EfA8aVBQlzvpWmqiHCQkD4fBNw/wyNoftYX61tNrPUljsLlFh5YJLjmoQmMw=|Chương 1681: Thông Đạo Mở Ra;5D5//V6m2Kvw3h9iZApXf8Tjc7sYFe3WReVAGToFSw2bJ8ljyNlykfZJEQe/LNoKBzvRHUzW0XCQyYnuJ9mfY0C0RgGW9FC5BN0R8u0qQyHpH5AA2RRa9DBTQJwE3fU3tr3oW1Yv+6Nl6wvakCFucGWjb9h4abrkGU4KYUJuyP4=|Chương 1682: Huyết Đồ Thập Bát Kỵ;m8zMV5lP5MNARoGd75fw8j2RwUINDTq86Cz5pupw5S7xBlMf4uazioEkhj4Sbo7KDxvbcZNsC9Kvy6B9gXmTLoCxTvZo2LfMxAJKDTtZJfW7xpdnRn555gbEZaBKZLAVwK2a/daAbynEmG9lTlgwT6R55CrDWBoOluUd5vlIYvA=|Chương 1683: Thực Lực Của Diệp Khuynh Thành;2kHTZ3U11Gv4a+l5eVfYGl82QCrdPy50pHT4/6yTiN0UZuBB33/RKxR3Oy1RbZmBln37Ud1ewjg7RuE9l07ND2uuW8M374zup5U5BCnUb98BJtIUoPc5tGqthymww1hJ5FJyO/SBa59nH3jhaq38k7vYA5JhcGFuYU80QdiQ5XM=|Chương 1684: Bá Đạo Vô Song Chiến Hoàng Thiên;TzIOBDDmrcVKSDNkQExmT8tcthk53Gn6IhoMIvkl8LOxinWnR8RuJyHpWVLqTtPCynXoDzLbCoxv/aLFGHx5I4I9CKXzwM0yRoKG8TtGDc/9GAUmFn4i61ZfnCB1b0NM4XBhUXprL0ASLe45grSOlaM9C5QMPOybOnuCa4z4qAo=|Chương 1685: Mạng Của Các Ngươi Rất Không Tốt;87ShQ/ONkzj374/XyYLchgZ7D8jygGwjoYceIXK5eQLsmAJs5jtsT+0KK65jhoWosnte5baDRHF4BmWDHfGQnzZcP5Qk3dc9/UUenxnWBQG1xldoPG/UBuLZDgThRH2mg3JMIU58zeWhVJ0eGwZB1yfqbtJ/rfYgxi5tmlVJi5I=|Chương 1686: Đại Chiến Bắt Đầu;9IaOW4lX9Csek3+tcMfYVVPMjqEGVKO2IE05GQ/Ys7/nPpIFBefXeuF3OAkRFto6v6/7IkuRMhpXuBb9mV0ZyBYWEr2yc/ku0VgPaOg9ruejnmrWFivyNp73BKRjrjJGRg8eEynJ6gcKbSsG3kaZVTts3ILuSsYc7QPkWK4OY4k=|Chương 1687: Nguy Cấp;Ov4Lxg12XbVWLBAe+f0+yASnr4hplhYhUjgrzyNwwy7bowEOYvkhCvfFD+xjXqyGErQNLvf3HSyZLePthLpRGDc2ZwGNGyFOOp4ZPSotrJsveDcn3X7eXb3mMWOmA2I+4sbrzBszlVx5z5ffAuiN8uvvTzfRqyq36//MvwWSMh4=|Chương 1688: Cường Thế Giáng Lâm;W+gtGykUGWZRV120T0ZqWIiYuVsll+AfyGqkJ6uvwjFBm2XIaUYEHPCp0fVCh793BoDZYVbzLnaMx6JTLbJjRQAAoX+djVVkMNV7v920RdCRIvgbGjMTyafxVEgw4rX1KZcTuCoyO8uQ7R/uw60a1yjaWtj6ETDuNwzppc6R9p8=|Chương 1689: Một Đám Rác Rưởi Mà Thôi;3CeNAE2yyDR7a9oorn44wsIpyfLveI5rx4bij+fo6xiyXBPX7NG/eGyLKzhT1F80Kexsi+I+0HUY9GP/2sDXYeYYYDMHMFXGlJfYX5vaET00ao6ibZ2/0fQDR/KKqEA13Szz8xTRtUvyE6zhX38UC61ibU8Z8C6KnIJCCT+rLm4=|Chương 1690: Hủy Diệt;TnfSeMNSVahlEHNuejMe15i8rw0j9+aM5nIlHpsq7aWbONwA/CnBT5hlR8fCEZhZFTaj1cc0adtdDKixNZgb0G+Iv3Myh6h5S72/85Ro1ZtFBRKxh9gTYxMSTRhsxl8uIa0K3ZeBih9C+tdibPEJRZqfM+FQA8m1hH00NUhDbII=|Chương 1691: Phong Tỏa Thiên Địa;yHS/zsmfZaxAxYg5sQMayT7lXhmwJoSMw1L0ttOFrRcwmrQKK6G1ki+NraGqCNCHtLskaJvqmXjazAp1UFHEWUGDflRggLaQ0YkueNgxkcc++SvPB57Ii1HtlvXksFCC0ESMo7vtuR0Q92cD2IHjz7huxRaOSYV7RW7pyrOWkdo=|Chương 1692: Tu La Điện Lột Xác (Thượng);hHsvhlAljgggrRt9p+TWV+gG1p35gpGCB8WfnALxdxAAbsjcCRMTDCdW89ZiM8lQtEtd6yxGcdjg6JliounWJIo09HOzP75gZEbhcYfdMQuGOAlIq7S/vmTUMwQkD77c3c9Q96qe3mcwwgFpYMCNBYpOObrEL617RnMORn4RkFw=|Chương 1693: Tu La Điện Lột Xác (Hạ);vXpu+00yv9+8qJrO9pcn05leTbPgghHGA3LU+wMAdosXVRvgUkllXQPEQJggqwqn+jrcnYYklB/L7OFc6Jh/L2VDTgr+R+NrU6FTU+bObc1wo3H0K/MfXeiu9iblb/rY60FtxzmoxNxJy64ZvHuAsqxb8XhhzoAXKmhoL+sEsf0=|Chương 1694: Tiêu Phàm Sợ Rồi?;taFkFw1bdT7GfEjI9ABY9/FqcI+l0lZkd4U+JBFt7ai6W6kX+W8EWPPKVfZiiDwhTveO5F7viEWGEX7zMx2bVvy6u8e2O5pBHo5sXeZvGElnu7XGBDsRH+BqAnrdQ4fzMe7ugpA67PXNfaJqCfbwnjIRo69H+0Tyf9F7cKnfBp0=|Chương 1695: Trả Giá;6OC8XXs6izNpd4Gy8HGKnLhmdCPbQAZfO/qEYL+PPPi3azsi+XCLlsfyledosHJN5bvls4SLctkRgEZ3L3g6KAt5VvuDiC2Fb6U4W9J4GJ1W5vy+xHHT4DaDslHQ9gu7eHW1aogdCSjQCSOqdcqUIBy+f6B+cF4pzVGZM8Z3FkQ=|Chương 1696: Huyết Thần Quân Xuất Động;B/ogabdMchOXF6shZF9UcdWBKsCufaRCmAXM6btJyhBmIEXM5OH+jtbdW2GcLNR5jxIVk3HtLQP1qRTGnGnjWXnB5Fa2MvJdncMyIElU1kTpj207PPMGF0htUnyafOaoEvj037uxs9LKJMgShYrcGgviZqpbyS4uZ9iKreBj0Rs=|Chương 1697: Giao Phong Huyết Thần Quân;YbMjEQaE6tI1fi4ksDJB6e/CqbvT+aUfiEKeo25t6Nk2XN3akz0MUaeUUOWsZQDB0rjJASJ/VvGcxOUwZlL7Z70NwEVMiYZsRK0YNjF+htAOT9hQ4SiM67f/TYnmf2rr/qRGxQWAhtyd0L9RoEagZgFjWzQjI0AEnxeLKMfagn8=|Chương 1698: Đại Khai Sát Giới;qA2e8Aq3d/AvKakqQ20kf67Lzl3M2XkseOv1VqB99H7w2fURN1XJiOY17Taoz4lBVf/DlI2+KH1zMri4/tJ25EQzaorAGNvflHEDjQTgtJVRDpdz8enaidd9Gyf8RQG9WQ1rh0K76cGoQ/73vl06gI5P1epud9yeDciPMEBY70g=|Chương 1699: Tuyệt Cảnh;uqqRH0oenLFOMeUEamx/tVciVSN67D7CDxm6UebwxnOw4Ad95CN4t+bo2yivOJXO3zQAEtbLrnHiShLx0if2QTDIoCre9DO2ZAZSnKYwwBEZv+Pf8DNyk7+GjTRDqnvnnb8c/PV5UpMEphVSOR+Yj+j9Z5Ib+umNQ13zTy8t37g=|Chương 1700: Đại Nghĩa;ZSXkPvWZvkcEHgxX73H7TNzW+B+rCcyNOUyXGGETy0sF30SRGhKaEJq1o/Am62yzZl8TC0kVYr+VoKt74gTwBMR4ZmFvCmA3Mj1+uO+oHoyJq23JFaupTzMbHl5ZlUgG7wwDtBF6KLG0GTeewrIjzQq9JuAerCK3rAqUGHHh6Zw=|Chương 1701: Thần Thông, Ngự!;PW9o+yLDF/mYmWV/7DFMulF2A/h+Zz+v/KRi5M0wG08jrSl31xn3kmcU7Vy6egvW+9vUBxHByruNwlTO5VM5kJZeDmqGgFr3HPf+2JrGeoiV16ZUmsX1xYx4M2EeR71EelETPfwCYBj08B0AIIH9kg5yz4PIf8KSNqU+5dmsm6c=|Chương 1702: Lôi Đình Sát Phạt;RwXoyxLgQwIEX1QyZxdJuC9RTcI2Y7Sj+Avd3IEEWfI2umvmLeFsfLNZ8u+hTY2Sh7E9Qk823F76xkuOvknCxrpPdeKyJlemAmw+AQRBhpBXMY9axd31OgaWlN6UZfwTi9fUKK0yFY7B4JmrPzmxonjn1r9SCOuTaOXmpAXadnc=|Chương 1703: Thiên Thần Hóa Thân?;aynzTZOwL9pPc0M6uJlw+mZyQ2J7Ms+4yaz+/m1nQylFcFIEBYoia/5Qx7f0a9mOaql5AubGlZsoI1JXOyOS23DgQmHt1jLp9PHLNfAkQUjif9GZDG6mwtWYOMwFkMhtMaHOHKA49s/C0P8rMoVgx+HwxAQzYs1sQ+t7wEf2fJQ=|Chương 1704: Tu La Ma Ảnh;YHv3RgNcZbBrkpznz++dewIfJlTuCDa1GG4geR132C7yYzc3FvfIr57zvUXO9AuTHe1JqdXy0OCAPKfRgP+5PHMy7k4UgWsPJgj/wl6vHemj5BPIIkaxtP23/beszLYmTjbtdODJf09DSMIICMbrbHGrgUoh2HV8wfQzWDCH2LI=|Chương 1705: Huyết Lệ;0SoP7DzElTm5UCK6NN7UsG8fYihdzcgKyJB0RRA3DQrWTxJPnOqMJF+AW6QMkhCFKT5jbi/CZrOQUPP0tyAK/CImOzoITgX6tpVkguEF9m4WNcJM6OQW/cQHBrNlRosOYCFWGWE/mnCND382qUqITLgMSP1VfFDkHU+TyOwxpLo=|Chương 1706: Phanh Thây Hóa Thân;kD0F4G+XnSYOeQQpMWrPSMOHMkWKeMVJBhH4Rexhe/sp3BsovzTaqTHm6b/v0pJFxzYS03yJw4+Qe+vX88Z1YBJU6Fqg4F5n05i+65rU567PUhrh01+jujNSIRTz8Spia/EtpmDkCUeIBvVqUYC4GIxZQR7c+5CAZWseQlTu6h0=|Chương 1707: Tàn Sát Vô Tình;oz+qTR/zgpDpNPBSUdEYXf8w6/8y3VTl8JmTS3x4zGclGl16MPDATwWGQx8h8kgT857uNvMSCyGzxbm7V3+9b07bIpyv5U6NuSxZb67f7EIwUyL5qWdAkLkx0Gxhe9KnUHZX7pA5u1vf8OwWB1pbETjw+Za0hPvgvjXeezJRqC0=|Chương 1708: Phỏng Đoán Kinh Người;EOgGO9bZjAP3pzxLJnAMbW//uqMBLTq9gMMhAqO47a2H9Gun1QiDgStGhkwrts99gNaCBL3zoZ5vdr7kFx3uSCjeFTndu8ArBrvRiyrJKYw6UB5iVGLQpvjRS1pd4CR8cTAd5WkX7jZcviGYHBVjW5emdUSjOI77bn67sz898no=|Chương 1709: Một Kích Thiên Thần;did7NRUVboEYxn4/5Ey3JuR4T0XLX8iEchLuZ3K5thUJPkXqoI0xxEgCOF8ga3eOQEdMmYcIBhoJzQK/0jRDx8wv5ZVGMF88W2UNwc/jH6JfGWt+pdNMpoj+fzZwtcM7q2/EIWfE8BPI3A2Qo/wUKLeTARD1uXmI0XFU3JMm9wk=|Chương 1710: Rời Đi;wu2oZGmAX3uVAMQJynrj+ckXNQ9EhPwtaaQly+Bc+n/968IpsFM59qVghGkIScCeuP0C6vx8YmPxNWzy9RWlq1kp+MxQ2CzhZRBEz+1UXTdppkMdx/EV9YZWPDAarONuvqXYcIXz4gWA7PkeQ0HSSFDe222bm0xY1wBgSKheEHg=|Chương 1711: Lại Đến Đông Hải;LHu9nbxaJnOq5nCVU6boxX6ArYbtmg5sQ4y2R1ydAYiHy6hXi8FmZD+SdXgg5EzhybPnbG2elRDG9VuDVKcg9rgMlWCSg3s3/fF3k1r+bv0r6Gnd6iF7KdkCbZ7BVmJaU0vTcJ4yqc45Z4IT/3NeYXXWASB3mKVqaP7NXNkynxQ=|Chương 1712: Bởi Vì Không Cần Thiết;A46q3UJCv9V2jlxyvzz/QYA06s6A3NzcxbHH7eiXC9YdvB9yJhvyBTzH3aKZcooZVmcUB/cL+gfNh5SRsvd3zg+dghFMB5mraoTramLr6KiDQLDupkrMVfShNz/dX6i6Vf2twNbjvLLVdjFvligkryHmcalu127RoFXVZhLwPn4=|Chương 1713: Nhân Tính Xấu Xa;yftC0exs/ZDDdeAp16cRR1HvRQLFF4c8tGnDXtVeaD3JinwJFZ3x5q2m09lRqq0YZ1YUYZFfFJVfGbqgwKQY1CuDP6d7MrkX4Ja9JBC8TYEgsAEYmbIbPR+6QQhQ4PC4EVRw9YKh75Y93+zo5xRu4rwlwpdY4CE5dgWrqqDQ7aY=|Chương 1714: Để Hắn Ngậm Miệng;sCtJVw5Sdr1MlhKGzjkJymYdT6v5ZGOE9dtK+QZvmjSdXzdZbAg+F55Pgl7b55HTzsaRi3YYP3z3M4xdHC6P8P1/cKK70SD8qWcqQgdsyNbD4woDd+LSUcPvHD2nTBj9clxOkOt+LW6sjqs8dBd9rRbBvfDI+466wcB2pieaXj8=|Chương 1715: Bởi Vì Ta Mạnh Hơn Ngươi;TQS/7gp1pq9X3gx0YSpE2jJzOpktkij9q7sxcTSxCsisWWlO4jiOAd7XVfZG2W5S7IU74oRdt1UgIytoWMyOccYV2bWnVX+C2bVMDN0dXrDgWu5EyUkFVHpRTRxMg6FplJTNjFm7WZdWXLNJ6bjmot019Br4PmZT5jJC5nDt4PA=|Chương 1716: An Bài;vdoujE/d1LrJhSX2/z/sMoCPf4vlDoyTzoYDoeGFhrD5Tpo3H2yBCPO4XxO89XJ5FDmv2m7JUyz7mK3GzarCz0JYnCh72wsoXzXak95kTlHIqjacQdlYQjEnBBw0m1yd/ZQ6ow9NdPaK/1yFgodTiFj3b4cIRKi9MfPNqXbvu0A=|Chương 1717: Sở Gia Gặp Nạn?;2NmGVuWMrcHxcN91youQQJ56Xl6H4FJ2QO2YXxx2PisdIRGe5a7enbxjIJTIbQDKZDYFfyL4LqkM4wAfhhMSxWlkeakKOomLR+I99KNjsWlK+1fLVZV1RPpFPRBUGDoDjBX6xKQ+4/826wDzWpyLECiN2cvrMiE/VMPR8j8ebYs=|Chương 1718: Chiến Thiên Hạ Kích Động;7a8ZmoVWcqeWU/v1+pKKdeCl/zQNiAgIMrUeKPS2b7hMSJQ2yH7NWHFcb25p/Fy54QqICHTc7vKomSQDQStVNYdYWifNRaG9A9VujxIrObQuWBMDz7kA5uaaudWpuVmDI73ApwVRj/PidFpmqUEgq+v5wgR62zcgWdEfFG7x5Nw=|Chương 1719: Cút Xa Một Chút;ohJ/Vz+pQQfx8y2VTOZ7BwNT3mlGL3/O+7//TYquFtRIZMgKWmr9HrNnO5uLgyolMSOEkJskvmviiLIOjKwGq71u5HbyBImN6lYkKVpmDgWDUhy0Ibt2p80748swltNFxyM4juiA0YogC+gvkR/dS4T3goK3FOD/2op4RYILCkI=|Chương 1720: Mệnh Kiếp;IfhDeR74duUbnkQ0GNpCGe8nsamU03EmJR2zvajgtvQyF+3MXi4V4VWFTasOdblXnxAZdIa5utneyNBFn4r4VDCBs7khTnIWdra0A2Jib6iXwjjVRybnnWkZtRPV9s0RhtbrsTlY08RNLUUPFlwVFMeuQJ2rUfLsIAJrcjRES6k=|Chương 1721: Lấy Một Địch Ba;zPSueoZf/95yBlXOHgejgPN5EC0SQkze52OhhsHk4BPjfAVrbElujjkK69JfZIelqe2MB/NJa54x3FSJKYjk9PlUdRpAnIa+C1X5n3oZ6oKHstLOjlA1/ubMicX+/M2NKJoa4OfrriE3n6A2/xx5Au4trt+iucVoCtsc6UDMd7k=|Chương 1722: Ngươi Rất Hy Vọng Ta Dốc Hết Toàn Lực Sao?;Kgzzdp6jJxNuYmOjxZED/NQOB4BxRuJl6JYJfvL5LBBC+/nVYJ1+Bu7C3CQ89l2fRj1CUJXO54g7X62WoTzHqx2fPc2wGGIEDjO44SAP4XwIL2efZJguuEK80DYXKGg350S2UKhGqoiPDb2jkDcO0JPi6oOvnWOPfAWiqBzHnnA=|Chương 1723: Đánh Đâu Thắng Đó;ksf+O2rfrNzeTdukV00V4UvV00uozyKl8Nycmv8nLMJ87nYqEcXcZLkTWdume97/ail29IV7zDLmbKCibf6zlSmTqUVcxvgpC2XCkmWu0+tG2qU51iO+xHNDXYWNhL3zzvtO6KoOuDg9yfQFDCusP0dAunhQ1YMzNXBF/CYDzVA=|Chương 1724: Ngươi Biết Vì Sao Ta Không Giết Ngươi Không?;lJxd8kdRcgVJlHtlN05SOBSQuOkZfPYQ6RXhJTlz6oicFTMqRLDsnNegSc74MwS/uVv7x5ovH1fMM2gL3f+SfkyG/5M4Knbg+Er+DjzCvuoanUI6wlO7z3zq7/khg8+BvOq6OqRWLPE4LX9ntDCv0eZuZfMreT0GV6u6apvieUo=|Chương 1725: Tử Lôi Tru Thiên Trận;cJCgZ1/gRpLJ0SNmjKA76RrRyEDUX9+uFdHvkcQSFQj71Cd/HJ9R2HlYKhPNjBtAlvFKZt3eECuP+MEKnXdsgXSXz9HFJycVu7ho/hxuloYksz2Ryeoh01XXNQT6xV5h1EdPmYvUSqya462eW1k9dYqJZCQ95v/L7jAvVvhm72I=|Chương 1726: Lửa Giận;Ybcw/7FQcZLORFP7qw9oSm0znll2Yl4Ea+toACD9OedIq7bcHruoQex6iABCdnnQ0qQzparE3oYKd0gyYGIiYKx+7z1tnTXlgRIvFcJl9CCu9msq0aAxLMHjUgfpX00d0BmFA8U1clcUkw2RW3mQNT+H5jthOzjlsAW6tzSW0ng=|Chương 1727: Mặt Khác Của Linh Hồn;W2ccCNGYCK3Ekc3M28Wmc1B5ZxrhbEw4zfCBdnCkblJEXRvYSzTsbKEIPvoHELgRtzhyvP/QQWvHBqu4+KWyWvrviDMmY1yuuwIpV/WJsFrdN9Q+f65hQE82L/p4Pm74q3uuGwHkg/7ESw9PY37xbFIoD6izo3h7OD9mSQVXYxY=|Chương 1728: Tình Nghĩa Huynh Đệ;nU6jVJomPQ8bL+cCKd/IIljFDkSLFviwEJt3zyYk+vbw5VQedO4SqqjY7Tbm943GiuHk+wj2CdpfR7CTrhsjw9vAwp3uNQk/91xFp13s24tdIr+H0NBD0Zu400bxE37i3BB6ibMbRh9V6K2D7+aW5WuTlAjvl0/Tk+GnFQ9KXhw=|Chương 1729: Luyện Tâm Tháp Khôi Phục;sf+xePRJZsK+FIyyCYRZn44KxwBEmzHBpxKorf+jYhaZfPyuvfKA06gbTXdRGFdkb5lmonFcShnapOXsvXa+G3TjC3MLMe9JPq7OxgQcXNJkek8qGQJQ7TYUCEa9BgXvo3unMee8BNER8Skh8O9bDiNbfXiCZooXRjjFOF3XIcs=|Chương 1730: Tác Dụng Kỳ Diệu Của Luyện Tâm Tháp;X5wFHS1m+xQPsD2aO232DnG1TJpPKp+26UF3h5G7vheudm9TGbxmG4loH1R9zu9HNsXQtZIKoH1mkihdQOQLybDOErlg85IDOqycYdgIZxk7xzgXEt1xFXOq+rg1lkN6aLAf1J4josm2xqtUGis0ZpgHIvBN86p6hGxjuote/vw=|Chương 1731: Cá Cược;qzYOhAkPj9oNcH/K92j7aj/IriKeoIPdiQN7PJvCxPxhBKtXTPECoeYJQUfkj/UC0ws9bjRVtRL6m20GyuHll3+jbTF+HTbAckQiU8hR9802vdPfi06Xq9a31PTBA6bSJ/QROxeXBd3s/CkI7sdWVdjeAJy0I08tW0FzohKP2Vo=|Chương 1732: Chuyện Ngoài Ý Muốn;ssq3gn1xiV/SWDmU/UlLDAm9N+vovEgI1fhMK+Eantuuob22QJ8Gord9OJgVa6blkLeNQSMuUSzuSC9QX0CIbGaouaiXO4RUFI3kiW5WcVsIX44l+WnKa+7CjtgI/n+bfKGSMYPTjL3bZNTXbfX4UqVAYc6zcK8nU2Y6zcftZ28=|Chương 1733: Ngươi Muốn Chết Như Thế Nào?;ju/bNND+1TQL294pZ3Rq3TnfT+hDq4oooz1WzzhK3bnFzrtmPveJOYs39WXECmkQ721rrnZuvn4EiGvJfbijug19Wy/eoqP6LmoSn+U8IobQ6XCBzIiZ3CWdLWp9I+GkJMWuCz4/rwkZVS4js6jifb1ajDgJSMnh0PHidXrjlIo=|Chương 1734: Ngươi Không Có Tư Cách Uy Hiếp Ta;hbzYVCr3P06vSm6vJp71ltLJd/LB6RsSiZzkomS6CecPwB8ZYUU+Sl6YPJ9bCsGJD9BhGwzDcAMr4PmXbA83ukrSGhpWgKu8fD2EhjJQvbVWrQW/SdNaU5kwPPfDVqxYojSTDwlYvg86f87QLLnAF9xEiD+/7qP0G2UVOwS5UZ0=|Chương 1735: Nhân Vật Thần Bí;lY9TZIIK7Xl48YDySa6jk3JbouJh34b5DwEYNnDi9PVGMPV8XZmInqnQrHKk70WMdJhAjPOq0CXVwJqMhT8qnLCqd+NR4SkdXkJ7Z4adTK+j/UCc39gdtY9Wi9KPIofEge1j38f0ryz6cHq5Yn2dbBr/iPtVUMOx801XZgpDzCI=|Chương 1736: Bị Nhận Ra?;22+LzRuNtwfm4F3R3NhakURQNUYW1gulsqb/ZHFDNWcEaoCk9WTDFDjgORQ/x/imoc9wLI8lmJVwQudF8RRINWf+1Pp29Wwr3hZKoyzrhTKbIQ6JgPgvSjY/X4GjJfXJKQkyWS5cQN1Yt2o4rKxtZVJ6VP/TKc04TuhtY5WowHE=|Chương 1737: Thỉnh Cầu Của Huyết Yêu Nhiêu;7wO2AX4sbEfg9RvuDHNIoDM487+6PkfbkPHVQS2tuFlHLrRv+Mcx4Y70mqBcER+tAFeMVN+p6+3T+tOy1nnIQduuT7QvXN7kseaF1g94TOQwGA5FY6jM/TYlYuD8byCdVrL28oiZwsPPZTAtG6YRNIf4AX0+mHGAm/NmeCGnAOI=|Chương 1738: Nữ Nhân Mạnh Mẽ Càng Đáng Sợ;tGAmc6CoCN9uZlR05s9RiBW7jEP1BWw7DpG+nankwTJNo7lB03GTPtIjLxFw9COuPqxAtx446vKmmD7H7W6gz0cTItolM7LDvxy9MAYVExqUeUTxnhp9XnxzIJ3imHVkSAlRBeczHSWsk6d4yaWcf/Sf+VT5FqXQW9Wk7sYmrlA=|Chương 1739: Nghĩ Lại;TSpUN7U+iskjiEZfX4bpId5+Dpgy6VPQwFRWBaNNFmDa0ulQexomDDqqD6vdEXSM4vfwN0iI5WMxwedZ5MHKwloXwJR8JRw5xSjXS5Q4Pv5UmL7hC9kdcayz3i5cE0/Y6pvOIgaxcg6ET+y8jlf1sTf/wrTEPX9HvkBjF9JmEnM=|Chương 1740: Ta Đã Từng Là Đóa Hoa Trong Lòng Ngươi;oLXRcXmaAVlx2orLQS0nEnhGDYBg7oYr7ZI1eqA/WUwqccqg2lnJDyxhltHRPAKKkw2Fp5tmIJA6wCpMTtSGBCVvnj48+gN13qAHuiZf354PQJqlJxPlvW75fGGvQxG7SLlIbxlK3NcNYJyvZ8oiB8ke1A1PfE8DMfv6d0hlnjg=|Chương 1741: Chiến Hồn Thượng Cổ Chu Tước;VVaQkHLr4j7c/CHbjaHeUuTU53BdkZwgMkUAqOhoxZRGb4QU/jc3JzmbfGGM7fHO41tF+MCqUF7TQHbKCapuQWmBQYO5bDvg8IeE+ZAHXIxpaOobtdgSlIdeLpbeFagH9Wu4+NpHCrMWoyLbfxOLgyor4q5bgVH9sQFKvzhMO7g=|Chương 1742: Tử Quang Lưu Ly Trúc;rZtvv9z3oUgi7/cHh+bpDEBLlGISWp3Kx7WNY2n6zzO5/WvdpUBjRN23TqNtztBZ+7Q4JE8oNVv8enhSNA5dEgH4cStCuqU1C/cXt5r37h+rPpCGEvoFmUT21GHKyZ24pkoNRDdFu3HdAA75bKmK39vRun3itvugCZa5lVBItqE=|Chương 1743: Thần Kiếp Địa Giáng Lâm;smvDS87gT+IHT7D/VBjdmuJYeFHTV+qHVdYUf5jNcq2zbaT3I0VJjnVxPh4U9EXlH/x5F/bhFqQ0ehvR5OFGUihto0S5lYo74R2MKJu4OCMtNjMMVp2dEsH1yYnWTtZ6j1jTJaIs8DRFsbU1Ygk1fdS9jfpUyw4FAjVRXUqYoKQ=|Chương 1744: Trở Về Nam Vực;zD0KOr9VpLJNI4OJ7+8bPmPRXE7q6SAQ97FdeKpBO2rPrvNF+2v2fFkWJSQTQSv33Gjr8MmyG7uMnLm8ptgyAXekL1xLDnD/5OczMLcM1gR+16lhVW91kiTC77780gen8Mi/KOf+Q/ZNk+G0X2boI9Lv7kFEwwyltYFhDziRNMg=|Chương 1745: Vì Tất Cả Hoàn Mỹ;H26G2ZU/Jupj02eyTKL/8wYv+NZQeVhJJiSZjH/zg1eWsQeCmlt/8PkHQw4AbC60bUTnUcHz1KgHa+Nv456KJBy2IOg1P0n5K79hXk69rQKH91Vu1CMJrB+h4+QNff+kSnF7fB/xuwFlNEcCNGbGAb98+p9FzGstwHR0mD5jH/M=|Chương 1746: Là Ngươi!;06P7ml6JQWACtsdkbVdMDIOVxe1ezgycBl3vNy5siFTOHY0AQvDJwBvSKcCt4Yr4pGXz4GZAOnuYUXd2T8JP2IwPTZePxFINNx/EKiRBRbmEdfHC4xaKNkskLZsbMdwVmKZ7w8bzgwnOuud55pC7ecNkfYUkResSh69EcjZLqXs=|Chương 1747: Tiêu Thần Võ;pTXdNelCcv3/LIBF0uN4b+UhMI2R4Ty6SuXxrYwTOzGjr+TQ2/kX/xscHjlvzS+FczK9hCh1BxS33dpZRiOmk4srE6R6/VJ1oEEQGeZtE0UJnh9qTXQ30g0NISFt9AgxqsAoWQeQMcaF47H+AD0lK1Hk/3iIIH5sH7DKPCAF9e8=|Chương 1748: Thiên Phú Kinh Diễm Chiến Hồn Đại Lục;1JoV6UBcpZlh7cH2NQ//NgXC5AN6IstorchWskdM90swykY5MpR39kxSjFc9J3SGldZJ5KYICV7VSdZlUkveMcw79eawP1IL4GDS4xsDsD+F5ah7cqoypyBl4q+xHIa99S06LFsI7p/htXG69zW+TsW4UUP3LXGCkTsd5L5YWbo=|Chương 1749: Một Ngôi Mộ;2H6GCIHbXWuXIWvy4GC306jPbMIVTqfhRjnzf6LdYNZXvcM1+MefFwgt5Dnu4IKkpNcHEZ3BPodup02tktz4amDFC9w88oT2fLbjvUx/tOf4MZmosW6I4FL3IRFZTAOPBGMplrgtimJm5eL2esZtOIFHr4Zm1TN/qvKrS0XIvts=|Chương 1750: Bí Mật Kinh Người;kq2w3dOkMrBqWrKp/9OXI5FZ7EJj7j62lxMB0LmjEs0vo+Xqt3ijCA2bxQQ5lXVOxsXSvSo3mHuMH7ZTm+PxmLwnPOg/iilA55MkeP06w3+WrK2sHcUNQu6O9cvkempMLXEJz//FOgTl9z75CncWuD2t4Oz5bgP+jcc0MJcujPU=|Chương 1751: Mở Ra Thiên Địa Lao Ngục;uYvNdKoK17E6sKRht67WNutJrBlfOb0akygVxJKqPhvKjmo1pDehAB9AG7lD48/9CYgXkgZ3BXHLv4g3AAq4rQRoWHhNp/B1HANDCynyTmOUeFkRkfJ7m4tG8uPpLaCtW02jrFnLvFzdNAoXHZRO/KaE6Khi0TGNYa5GrMY1wsc=|Chương 1752: Thiên Cơ;nReFR8uRewGivC62ZomrqUFVZ7jayVS5rda3hn49yLTS8cuJTcLMM9VV1Xo1JgzR9ipsJD5CWSY0hZ5mNVu9LQEdwvwwQBWf/zA/XfA4dnkA2xJGjAoSAYtaCvdsvpZk5NaUYFM9Qx5j1SPYfNObhXE/KvkWvNMYmh2WBM1IWqY=|Chương 1753: Đả Kích To Lớn;GewfxfjKY5jLj16rf+uNJLGS2xlSs2qEp1LScyrT/XnlGTdsGHMO5rfOFcv4tvjOs3BI/+Tctw4Rojf6Od0aJJ/z2bDcmhJ+vNCBmNBsjLKWqWhL4+9lSPs0y1mHHcSoOIJqNbeKhY7bYitsFtTOnQNCN4t7EOivdLxa8dfseik=|Chương 1754: Luôn Có Người Phải Hy Sinh;froHKdyNW09/XkUTkJsdHBrAlOhy6hH3TuijTSScJWrzKiGuqWqKkn3kGDz1WAqLc+K6DO/Cx4yLRaHbtGCe2IkXPqk32SbV/W5sm+5RbgdRMFIcUwBJosCWwaTAKhsrOiqIwT1fKvE51VuihJY0eZnLQA288CWKtmozF28+jHc=|Chương 1755: Quyết Định;SRuUS+xG9O4S0XKGBkvGi0Fr7Akf5d14I0rQOnvfoxsD/am+6rmK2HGsDPgIp6Nn9qtgPTkzx8vpGwvrrVe0it9aH6jm4M7Ut3rPLZ3qePPEuS1T7SrS25gBQg2vbCEpVyPp9OTqcfWQBS9PEWl6xGnw1nvxEfwX7utd7EgdhBw=|Chương 1756: Bố Cục;o6siq6fb/QQ8g8SD7NXZmxGFIWWeatLWLGOnw1bU9mX4V89lCjwpIFaIHSXL/+lWZwuMpoD6PsJBHuUDnmtKjFWnXGf8HMQ5j4LtIRPeTYZXzmd3IugyPa7ywZkmFLI7X0Sideep+cF4pi+rjGNdgWEJorj5W/TW/PYM8nfS+/s=|Chương 1757: Các Ngươi Mạnh Lắm Phải Không?;v1Xx6KLiJ72Mf5AfACBDCoc5IAX0qg5VVlKqDEgQ607Kqqii32IPsp3jJqz9dJivC/kB0z9h32iGLi82KJ659wNSxSE9SVsh+J1wrF4vHtW5f1L5Rxy3cTH1H3QcsTO089uqWhZO8NOrhig4p6ukc/hRbg6ew0Qt/GZ2z6HuBaM=|Chương 1758: Nghịch Thiên Cải Mệnh;jQ3Zb5A7PM9e3F+p4s1Jb7LO+xhclTLd23vKIL/ccvPsjgu41jI3fZGzWlJqYTcWKFw8pEAmWUfjxXOhorG6P4V6/O6yLbb9U6qJRzPsaJbQmsQ3es2dDCv6LzckgJw5KXB/DMeR3tOPQggfw6hytA+ou1rTdK9JG+d61fdMhyE=|Chương 1759: Cái Chết Của Tô Họa;Inx2BTxxqDO5rm4sVZd/XEWEhGQIQMJl1qY+rCO3Psw6F6gcSQO83BA61mLBhkayL0n4sx8lhCBL1nsyKj4LDPArIaI+GrwNB+njA9aNpMMYw69Tl8q7m7hRECbOoA3Tn2HjISCtENb0vM8FYJFPtnCR3Rs9cAzbWjzK9RSr5vY=|Chương 1760: Thiên Địa Lao Ngục;qxLZGpFPhYIHa01pizEN15mpacWtYJB3n6J9rc/k76P8oUYzWVBDTVbesbMk44WRLVLd636TwuRaBxp8n9HPceciYB4zz1oEadpxaStQ9zKjRsBDsSvMAm5NaLUHhXrGSn9eZfkeDP12wgw7DJnkCt52lY2W827hh76cfy4WAR4=|Chương 1761: Nữ Nhân Bá Đạo;rt5LRRsT7Jd6OfQV4LN7k0sFCaBspwL+Mq9K/GG2x1/+OKkJH95p8vlqEtB/QgIGleGGYfPAKWnuZn8nSq/jEHIXZZ0qYPXyMBwPk0FDBXY+b4fcn4tjyDbwKQCcIdsjTN+rVxj2YsHlqBV3wxAp4z3ksYkfWWPszJzaIy8cbTA=|Chương 1762: Sinh Tử Nhị Lão;qXqeZnDRQVh1RsLv09tYJ+7cBhms4mjoikCfhNVuv7VllCajnQ3noL4j/tkyFguRXxQ7Euc0yP80etrXRODuacJgWSbTN7C+WHSFJDGdhEiq4ocZ3S05tF6c8nUv/YBBTSKOfeegcvXdgKxUFo3nL02RSFIxzRxc2d4CF3PxHYg=|Chương 1763: Sinh Tử Hợp Kích Thuật;/57NWJC79OWh6OSfcsmd7CKycZDv05MGYb5cNc13x+P2x3H+n/VQGloioGdYwJpmux2XcZ0WGnzOdFrQVNF4c7BNYIFeNFYmJPEZP5ddaB3CZDP14LILB1+1iJ50XGOtGpw/RdHiUjsJsgM4o+LddBaDjbLwOSclFpT8I0aLjco=|Chương 1764: Các Ngươi Thoải Mái Rồi Chứ;itGwoJcdiVZKRcJZcSILQ5PH8+sDuxYwGw90vrf1w7eurQfYQEeFnNJ1/nwZL6Bn5fbqPCCZyXt9zutd8RZepEaLl0SzEWQYHTN26jF6L8xhP9BJpt17rPgXQU/8bUVcGt9vtAO8DM735Ij4XNZb6ykW5qRaytmEr5uHKrUHn0g=|Chương 1765: Phế Vật Lợi Dụng;Ex+71O8I55LSFdTarX3Jc/JiTdFeduxTisMarc43Xe1U9Ajo1d3fwYUScm4TXTcp+FhWjjHO5ZhVHbtOFntP0SFteB0htAsJe8+/OAXTz6bRzIHFHtRiB/eKvkR4L1LHcBvITxEy86eIJva4W0PFiNs0yK+kO4tT+F//RHaJIEg=|Chương 1766: Giết Rồi Thì Sao Nào?;GoZ6cYAlpMELEvf3c55nuEPSgCcxh6QkaUEQvM07P0Y4PJz7wbu6T+foAQvjyWerFxvn85RtvsRzvSWz/8f8SVdPiVkMvMzmHhxUMd6JmzHSukngWQ1ZQL5+G701RKxLuURXDXJHpvo2972ZmNITzLNQTIs79E6+jbAhpSDNLpk=|Chương 1767: Thiếu;OS8xKa8VHPVKToEebkfAloP/4xO7sTyKsKT/L3A0YpKQBTZbaqm88UFNFuicMEGCNSjA7ek6gR2ga5STtAx7TRaYPMUDfQp5jDJAylIGQLhNa9TR3iQ/XTPyMUPoBAsO6ZcXWjn5fQTAxHpSa7AgNCzFjeVoXqowOKwOcgWvN2s=|Chương 1768: Nhạc Nhân Tộc (Thượng);jB/mjIGzXAP9olV/8ukr/UD12HbaDkdTAgMzeigS5/QXBX37VzOb609CWjoBZFCssjA89QLmmwuD/80/PB7CbgAGeycayjR73sdgAGyM8pDIS1y6J0nJw8hoH/1bsaoXcOUiRjPjSafnCgKMvJ7QLLcE5mZTpVNxW30Hj8hELiQ=|Chương 1769: Nhạc Nhân Tộc (Hạ);3HQwG3VtD9r/8iw3kl2RBSrj1QOzVxKzCo2XxH/wZQyrh1KBIHTAw4VpbCmy23MYsoZ1EyvNeAxCvmx4spJ4TiWW7T9DgqWrmf+gIQF1tLr20kBkkK10GEEwwmhQ4lXOGMWRfYNjW/EDdrd72t1aPbaQftLTD5SZIZP/9ZfVIIM=|Chương 1770: Vu Khống;+hcE0eySYYhbDyz02ebFzMXsPwM2zkeB7IaEvalcwd0aTn57L8cbzRtMtDOayS7mNx6JZMkbPJGDslNVfdQWu3xgA0Mky3CZCZlXYHR9hTUJPFpHby6xoLPdJvtbZ78A/gtzxQFv+mvybUTGs3aZOr1skGztub8qo2rd96fj8os=|Chương 1771: Người Bá Đạo Thì Chết Sớm;erHpThFW6422+RR8pEes2O/43GyvYHGi7QsI3KQ3oRIwJNilTQgFE9oZTWC0LBnLh03OGgMiBQpkU8q0Jz/liNvJ+f9Ir5WyoDItCLBS656uS5Bc2IYN7+nWwvBokUoGwq/TEpW1uK/ntN9z4Rt/MKMEWgmlYA64lTauVRYRSxw=|Chương 1772: Chỉ Điểm Kiếm La;psqn0gg5KaMfHq0qXn9j3TjKNUfZSCyMNECcs//egVoeuxpDY79mpPBA6lHe4mkArMJkP0gHqqZtwykfiAmg4Hq+8n647PEDZHs3IQGK14B2C24JD14MaXluHBTDi5x5jsfUJs/pnrEjhW5COEgeusvodYGgz/ZSfGEWCpf6tuk=|Chương 1773: Ngươi Nên Gọi Là Tiếu Thiên Khuyển;3gDlWngNnODph3MiDC1eifwOs8TixGBoD4H/FpywSCabrWrmvLZDTFXtUCfh5novfiwoYK02/1Jqvn/muwX/X+rs0OmTGOw/p/p8KOmWdgk7VlnhqYTp2gyX2JqAX1rffcGa8TJ3nPA7Gyq/GuTWJI61t3rteo3mTKrq2ZDc65A=|Chương 1774: Một Cước Đạp Bay;kBvlA+eQLVa6zC0AnpTlEpknwDLrqQmcimynABDUxHtueaxZ7j+jTjmCVoUAGt8fcZ4GFmW4dqNUXpi/jZNbesEd2ArHJLAqU970gXujq+gf0vXhVWzJ5ajrpQU16WPY82yIuFVdZ4X/wscDUFeqJAFNA5Q/y699qxX3dici2yc=|Chương 1775: Bệnh Ngươi Không Nhẹ;f9u/QuSFlbyEqwXrvkwrR1IyxvTO6IJQuO4OqS7S8bshl9OOOw372m0ttm8mc8kCVhHCcpU5ndtqgTfrg/9HU6VUWQe0AGarTxripmA4flqkMXgrmzHM1/c2oiMJOlTQUs5PIykh1gtvFrcRakAnIaGnjvJnykc2eB4FsIUitfY=|Chương 1776: Cường Thế;OSE2Yxcn5HjkUqv0ubRruEbfxa8mdslyw+bI9DRBo3jgcTdzAx1iizZIfeIlYYOqvn8G6lRPULlmGPY0E2142wjJ6AK7oIEFf1T4aQG82nUlbTbCwlIdT0rljaBpoQyDujEzuV3gkhl9oyX+9pNGVJK3cTyRkhGBPps0mO4YXy0=|Chương 1777: Nhạc Nhân Tộc Bị Nguyền Rủa;i9DxwMRHMp8cziRBqNX5MfTNsKyfeiHjnGpkiRTSvR8oEnGKmNLsJ1Gpvq6tEP39tkoSHS3qqi04LGys3CiwpdSw5yxkzU/dn5t6LMZZXLeGJQGAjN6ugyIIB+L6ogp3M98uHM8mJ6gaqKMNzoWIh3wKtg4gKuvkXF5NLJ/cuKw=|Chương 1778: Ta Muốn Giết Người, Ai Cũng Không Ngăn Cản Được;1L57RYMDhiYGXJ2Qi5fyY+YZeZxqGZpT7bXkT3D6pUgKLKhfY/sqv78U36Kdc2VoqdySUaWap1XYGl9H8F7/bJpj7jOy9XSvs+Rq6HDu4nDYwHeOOHZWsJqLDKTsshcJMN3rTyzNizIiHh66gvZamNxCo5tV0JmPT36bhE4ojB8=|Chương 1779: Cuồng Chiến;8Oa4CMAFjB03Uq6b254c+WV5FuJQ14ECGffevYpb4da2T8+2mDsNl1rzb0RmDuNvvLmI9gzXCGCmVXn2ATkhhufK58S7CUInMCsw9ce2neId9EST55rnVWvnmIETMrDfsFLkxX+Rpp5o3iRZNTwr6Seot2hvETxGGIYbcyGj60s=|Chương 1780: Đột phá Bát Biến Chiến Thần;KNci64IxYY2gWPOHU0+qfE+nJeajJ9rCRXN4fpydxmSza61hb5MmBIKQZOS8Htz78bVp6XxeAeZXxf2Fisxqec9E5JaX5x3aWbn088B5SG37tqQHX5JVNwatA6A5UhaD5B4JT4dLNnMjUQaUFydTozMrX0jCwuuGD+Xzr4erlXk=|Chương 1781: Mài Đao;4KrjpyPNZ0qAJ69kuzwPHMJ25gzz0cFc8FWn4nGVt+8WSeiHzyQ17Nf94KzapfA5RouN5c4SIS9WJXLRWir7mnUjloTv80Gqa6njoDvFUd0zwEnPN7OtGFQV/luG8k/vCEZmkAxoIM87a5rmGfBz07q/j9YltAjKPe7e62+Kyzw=|Chương 1782: Một Đám Người Tìm Chết;geAyhLCTf3dKr4aozptc4CD7BjDyuNjSuSv0UPNkq2AagRTAQ1aK7ieaXvndCNcEhNzNwZecKo6hGnckIQoqCHNH+UrgJoBbx8HRnj2UAYz1+3PKVeL/YQT8e/ilXFy8JykkNnZbKBRyAltpO1DyjCAhd/H1Htjgkujaw069LXE=|Chương 1783: Nói Ngươi Chết, Thì Ngươi Phải Chết;Kfm8NnHLhOIJxrc3tY2XvIakIqiDMTyydj5E+Z7LjoVLHxuGb1nSpQB3h//kvg3mz2miDgs21hxXxJBC/P+++dneZrkfaOGM3CrFrW1UaFrHCBzD7X1npYWfl9q3zmG8SUnZ42zVHQvWhvIe9xXsZYLELcpVuQ/AvxUYpDDEJ7k=|Chương 1784: Thấy Rõ Chân Tướng;ad6zI5WNNDftHmaYDKOTfgnQbfyQBDT5LXRGpdvv+78YR2eC8ZsUADL+e04Mp3Ts9RRZuYkCBowsEYxwmGbYrz65sFWlXw4/70ZVdl7xiQ1Dcai1beV98RUGCrhwwF9i2xvqd90j4l7Xg7eb91w3MLLwlfM+VxLTz+vPeK3l6Jw=|Chương 1785: Nói Xong Chưa?;xkCmrL+8OpJfEMfPqW9h8d/12nFk8ib8XUrYqBvKWuCkU++RtB9uz0kaQ/GKP28AlAnHuWF07lX8En+aIRyJnwmUWLzfrq3JUMnyT318gdRpWpXtn19AdAWovh4Z6shmlYKlAxDBJlefEyWm0a03HhEqGWtSPmSJPEFtgDUy79g=|Chương 1786: Quỳ Xuống Nói Chuyện;IQTrImCvrSyoUBKO2Mg+bVCjifCEDph0doboYfRdCI9d8+eR6aBzfgcg2ui/opcz0pJrrW2bxH95RCiUjRh/xmbFMYaj7LgUwR7yLrUMIJlHn8tOL9nQ9CEvP/kKuF8gmiqQ1myHpyoqriY5aM5QCjDpgbwQtdpDLAA1DnajUlQ=|Chương 1787: Cái Chết Của Chiến Thiên Hạ;uqZc1TA2zKMDgEhroKepaGgPMiKXkYofaV72pf4Gmfuy8iNwAALLPYXagZIAEA+I4Eq+dRGNSA+hVFfi4Z1sYa+dbEr3GgPfLWJsEKnNXaJXRPg2WhKYCvRJUHuN3LBhR/EoMyQQUm+vJ0PJ1AmWdyEiPfnCG1K9CPfrxsgui3U=|Chương 1788: Thỉnh Cầu Của Nhạc Thạch;HLzP5bHcFqNI0fvAGB8TMdw4M0gCbkmWqn2Yk2YKhlJakEirCOutgCMP2qOHh6P9gezmFpGx/4uNHwe6uY/RwDlbWUkjnMyOv0VWOq2ia+H8yyBqKnaPGtZOaJ3PiZ88qffKvHXu/rh+ZebWJAy9OX4Q/MKQNgv6AuN/ZDl9hg4=|Chương 1789: Tin Tức Ngoài Ý Muốn;ptmdoj9FMYjCx5rFlxQsYcpbGeba+fnYVmNZcysvHecjQw2IxzHy4F9ZIsXLYJGxvPl/igKKklI58/OdvCTu6jHQmlbptzHLwY8kosFYybqq0oOQoNCT8M0hlUGR4j3Y1upHm7gTgPlhYIotvQFckK44uFGYB+/maT1XCznsZPQ=|Chương 1790: Độc Tí Kiếm Thần;4sSX2Ih0SCVtgZHT+3V0xdFiIaePoTRnwpkMzKgKc85M75hm4J9JeF8U4sSJdrjXdnBY5+n0JFKwgs/0zA2cfV1vLz8F35A6pWJ+rziiyF3W0K3oXneQXiI8MnAy51P9hqXHOpHDMC7il37XMC+RJOEVMIXbIiid/6l8bit7c3w=|Chương 1791: Ta Vốn Khinh Cuồng;E2yyHBXeyL5gS3dyK4ocKRlsFdNYPiOib8ldrJmdqubRW6WV173I0ydM2hhY6R4vAzVxADeYbIF1Q4hH0skg9zZ/k8Otm3xdJl3PafhQjx+zc6eDmRTTDW04zuKcvIpFR0yMn+E6E8Z611i6qFR0D8EoMX0eEyMehe4m5xTynK4=|Chương 1792: Ngươi Đã Tin Chưa?;3jnbIyLE9U1mkNlw6PI8v7K8PREww5Vxf8/BKtCLPEliw5MZs8nogYY4pHlVZCRyHYdadkrWENAIDr2r8SQDHZgUq3hZ3t8IncaeYrS0Tx+75hbdE7o0DpACyaR6OFsccKlEB1hea1sM/5sYo3me08KMwQEH9qMddovjd31vSTQ=|Chương 1793: Ta Còn Quá Nhân Từ;082O4iBmUyk/UuCXl2zXo1MUzCr/YS1zjZnQ1LICoIJCYcMz/ffbCSXq2zM5bpEio8fzEoN6U7ron3plvQSZELexB1E5OV1WvSy9vDcmJP6MgrV9N82BFcX+mc0JG9IQdWTl5Z4mp9QD1BauoEIyaFgsz1w8E1hHwZYHIMmAOgA=|Chương 1794: Thân Phận Bại Lộ;apdDVPnd7QikV/b0g0KIIl1EIQfVyJ50cJ1nIKTyl3zNdpjPpNDGdQ2bG/gIFjkF8+9WQ0Rt+4yQsKkEQXdO/ZaovJgBivu+jjZADODZbuUSrBQAls7TNRBEWxYoZuaREIQIdlfYd9HJB0UGKPeDTz/N8GS0VTkLOWhf4j04+VE=|Chương 1795: Lo Nghĩ;neg/K8zN+F51xsC40oRG9LUIEFtig49Ys14WhTxJ5nwL9GInpB70SKf/CPqUvhW6EOxGoFVSuI1gX3L4uR389yS5QvqK2SyK4y9sOeq2pqfghmMemHLi1GGi0gnjNPghWJzSUTvFQHXxgj6X63LFOw066JN6jvy+ACwSR2zYjF8=|Chương 1796: Tiếu Thiên Tà Đến Cửa;tg2P65ViF+WDOl2iDxyqCpGo3QK2cCnUh0+B8tnE3qvf7iy1POld++W+jv4Bvks+bR0kBirpN779NXWAkGUF8ujPA5yI1xarhi9N/n8AwSeSyLG2aIZgC58eMOWQizcDm2J9jwWZVH8WPhYNs63Ai2Mx40XMnUJCkBPCNcg9BnA=|Chương 1797: Nói Chuyện;Jt65PTNJksoCENW+kX6GH2+5GJS60B/QBmGYjDQlrra2MzB/UgYZ61QklV/wmWqy7UZjYAbmJx36PEfSG6M5kztmPue2D12CBV47lvWIPhby2AmHOTkjbQEBvtqdHMNriPoNO/im0hSXC7FysLFwS2TpGyUOm/adwhS3VvxyD8I=|Chương 1798: Kế Hoạch Điên Cuồng;BVw+96zw5bEv0m8lWVU6adbm8HKIu0SqiFkW/aeqMABcw1KpA5XJGZ3ZhFb6cuwMQcdn2m+onUfsIyxo7Lk/ti/uiQgw4FbrOSNALda6TfpXGMUTi+zfJlus3yWIIwEIZDcPnqSMQc9tr4wEL+I/R0isjuwA0f+G5UKnHouhb+A=|Chương 1799: Hứa Hẹn;ahN8nc8xdjpSau5/bfYNARhNdO1fVAJa/MSbaodlfIeQqDSX7/UhtAx3MWB1XxaICtKY614ArDtuMcI360ZGdhCobkUGtWIBpwNwsZe2IZbA7ciWcDsY+9IrBDmELvIKo5euy+Q5u82zj54nHVO9np0RaESQikXhq9riP+hzMNc=|Chương 1800: Đi Giết Thiên Thần;N9mE2iaQxyJ6IxEvHtaWUmUC7JeokajucZlJozch73MOwsuEvslZ8bMmA+U1ZUlfEEaLmvbd7ZG1CpcmALjI2OjLpYFtdF7cPXQQV+o2WBa98+A1zlQDJVOeo/EixrgS4mG6G/fA0kUICoQBs4XImfNGE4zFKj2aZb1yQVX78G4=|Chương 1801: Bên Ngoài Thành Thiên Thương Thần;8hKc/BpG/JbM9GUvez08uwo63zGOUGsCUlzZBDzFWh+6yVltBziz2GJEfFl/VXdJPj6eV1xVAnsqAX04h0JgQY4YGGXbcEgzQ73Q5C11aoZOfUS06nSlptcj09nbU2FuiDi4nqaioEiqclytWB3/fo1CxbveUboCQFwGxEvYcrE=|Chương 1802: Bởi Vì Ta Là Thần Dược Sư;e3vDdFxm3CpJxvLEl06syUsVf9NVb39FbGt4j7VodhjVVareOlcubMgw3YFjnj56VyPJhoMHH3o8tTd8D9+xHwUSQVZfGzXrsU5YPnjz6ox4DbzPeKJdhuwH5YQ7OO6Goh3d3wNMBPrHHxcTOvVD2QuvX3wkdx3kYoH4UBn1rbk=|Chương 1803: Ngươi Không Dám Để Ta Chữa Trị!;iG+CTFKyPQ5/MpQMB2GKeFLH+kkeLbmbjAB596oMwNwUm+p9koiEq40cyP4LspknThArygX9fNN1LtkYQphubwCyDF8RA61u6lKoSkm12HlyAgn26wPxJa7e3NqKP0wPZhn31/ejVvX7MT1ctOqy5UVryqnvntsyk1KBqg3y2wQ=|Chương 1804: Chơi Khăm;eo4MRnwtpwKal154L7gGZ0BwHdT2bTcGw3hWhQx+cja5vCdlnFmsKGBMV7QDkx6BLYTvrPMdUPDos6wzzZv7gfq3ep9TNuytjzI/xzGX7OqvoUpppCs6kR9eMg7tKGDIuv9BaBJLXnih90ZatP9Y96izM6tPyLASMCNU/VzdvZk=|Chương 1805: Gậy Ông Đập Lưng Ông;q5hEs12p7X3PxNlY/kdCcUmPHq3w9nNI7UITL0UYRTJK7+FRzUzouYVor8rPjns/qT4ES3sGMoHbv6Iw6dXe3SWIDQWtE5lXkfC+68cIskCRiBfmL4ew3SLKzcZ5wmUJVlzA57SRbFMWXYq5w8bjQr6n5lglqih9UKU616Ov+nE=|Chương 1806: Thùng Rỗng Kêu To;dlP9bzOOrgsNrXOoIy+We3/+odwXqL9aBBtFoLMBIaRHzPU1y39e6aOm6fFGQFu50GyYwgztGawsYA8WA1Wc4UNfYqwvwaApmM9pCb5pWDd8noiapsZxF4n+F3kHy6pSfy5JNcrju9XWwg8MNXGawA/wkUdD/OkWHa8x4XVNgGQ=|Chương 1807: Bắt Sống;F2IrrOapMMYsQR0pNwLfl31XXWDXTemD3KkRG60N8EfnPjuQVDq1nDs97HRu1ccmeucgZs8QMjv/tmw4fauJ2Y9BzBITxgkGauE3YKnoscCB66uatnx6HAmid0xsj1cS/BBljcRF0o+1D5Hu7AxJDl6tPylNc9eAkWkCsSyqiYs=|Chương 1808: Ta Cần Phải Chứng Minh Với Ngươi Sao?;0z9z9EjdVdPoRtkNTxWvgwqDkHUg5pGnBZdshnrCaOx3J4rgNIzM2F5l7FMRHjooTLIIWsApzXsMwfKYfoD0E9Uys3QG7gka9jc371/TCNvCj9WdUhnKKetv8owvconoRKqRInH+lvlNgfyAkb/eNuthS7GAvNTqsf8aLazL+uk=|Chương 1809: Tiếu Thiên Cơ;Dbgm/TZbBQRp5P0/6aRyYqxUD8Ea0jo9tIq2iyX79NCBWatVrAG40qVjW1YJQp6kF3v2sH+HB4KD9kTPFqe6wXAyBZzxEJe7ukn8KQ3m7xxpeR2w5OlgN0fOCULvHiFHWcWWIhy0ELz2otFALPBnFzrca1NKHYgBI+t+KqpGHF8=|Chương 1810: Đoạn Sinh Tử;G+rHLM2HhzLo23sjd1dk+Sn8TPsFf6+KVTa8f7CHNM3l+hiq218OUVQLh5mrot9UYy4xhbC1T8+6K3JIBMC2FuCQ8EHOht0U+U7gWuLKeS+M7MzyJSzWLtwyTamkUwpWcF2mgKSfEskYU8KUXTcmsT6cvaR8nwG+AAFI17lMmk0=|Chương 1811: Phách Lỗi Cỡ Nào;7R7sp+vBYPgIyGYlP+Ei4UHA6OZ0KTMe92f5vm7NsUXSpB6XXBSrrxV5S4Ks+R9n8qOpyff2Cv5WMdbHaJK9lNRxydvjBCTuRC/XN7fv/+mgBKjj7+7bbBB8DRapPYj+NZAbqavwGFbswOa1Rk9rwbULJIeW1OTTS7Y8vMq3vqQ=|Chương 1812: Đúng Lúc Ta Còn Thiếu Hai Đồng Tử Luyện Dược;8CyjRz9tuKET41kDOIEbFdsJracA5TMxreixCBxYHlkR8dpW5VShUAkrdBYRyASuwYICfsYdwyZwH2GON+LLeWhbxjwY8e4Qk7bf/ipUn2ZI3+BxbfO3WDehbs8gtB816npqx/O29e6d/gXX/GdpRb0LAJeLPEIzAZRBN4o8V/0=|Chương 1813: Công Dụng Kỳ Diệu Của Sinh Tử Luân Hồi Đồ;GVSvdCvAmLaXkpua5SmrvtMnDl1tY9JBjkRvPW7xOuF9hYEE31JCTklrZptJJnAeVn9uFY4W2SqRSSV3ekOd/+NQIOCFfPmUMJwbadhrZ82pd/6owH2Y8JZSlSQra6Vdv0WVxFhEHiUdR1RM2BDd/jBna7h4CZOxoLe90IOSNNE=|Chương 1814: Lại Bắt Hai Người;VNhSsancje4fEUQiqGfjUDiOEUabfeVeHgbiZKrKviyes1myuAalrCwY3a/xbSAEsZvWWqOWxE63D//cmDtxBksWVIv+mqBitAYZBY5y4Tz5cNz7KM5NAil7wkc1dekRhZV98n9TSinim9ULHClR6gRCSrGcCkn9ha7n8PMwRsM=|Chương 1815: Vạn Bảo Các;/grBblIY76Y8Mq/ZXztrby5hqrxaP2eoHeDWfHp6Da7QGsJ+QyfGKTBJ1nMls5ise935fxRKIoyY3mbZVUigf876aT7Q485+qwm0g3AErRp/w9l+pq4gYji3FOyPbHdDhtfNBr2wRTdw3VMTDMG9BGs1rrwIji3ZdxJlhRhTHd8=|Chương 1816: Cổ Nhược Trần;cFUSls5aamtbebatkL83wAm1CG3yGdSpV/CAvMQzm+qoOQTQPe4M441jHDTCdKTmeRLZejFZViwTlPnFdU8jC0ekts6UZ8EF+MgR26BjGix2HSZJlzbR/jV2C1Xuo7tGWB/9k0Ca3BxnflDiddaeiIdeIOu5XNvWVatjwq5zcP0=|Chương 1817: Không Ai Quyết Định Kẻ Nào Ở Phía Trên;uCxXKjytH9mjKuUwVpGyLWEdw2iUuUlQFWTD7/CSRTobEHi8gzAdIasqFJex6n/UJFUmO0sm1KnEyUYyxIdeZaUYxdpMbe/FRURBV7zpYYoFbkWMyvKDHjC8WFTFrCZ2ClXjKJz6dQUxRA3gOmZYDBqDSTSGs9f9FooQtKHOedc=|Chương 1818: Giao Dịch Thất Bại?;fSYBQSVTib5pidLHji64fbtZ84T4FDN5FeJAp3KMM9B8oYQ6ofAatOCVrxLI+olJq4FIBwzUW41LzxcT3IglsZHOtl2pOJDXPnc0TLQyfs4fp/jt43pwm7g+1pSxWgAf05bFxvW3RF22+RfEJ7F4rjcPtTRqbab2pYh9KKe3b+I=|Chương 1819: Linh Dược Tới Tay;NvjQWXd+OZqsjYWZEiFglIhKTwlB+maMUvhczWKayJUyy0+mMKkXMqyUGpgGbq66L3URQK0/CEID3cWfJPhXikKMZIqJy9m1D3tAd1bKKZWfn4rOdZc7kVyblueO+DIxtiqe+Etff6Er7L4ZLsqqea5KNXbISthJeFjYXGEoO/E=|Chương 1820: Giám Bảo;bmfC9T3c7aUXc+lsovFXGfP2RcHufQM9DD03bR/YWhpfupgw50zi10o1mxHe1D1ts+4tf87T4GXPH8F8HSbP+f/SSPObFpQlzyi/juEf91c2kU9WXd/Mwqlfo3GCK6/k5TZHnViPbm/7XHOX73PIRvCTVL0u8ktWBPwff8r1bRE=|Chương 1821: Thiên Thư;JUXTnpEYg/kiqXBMUxfMqnn8jumzWLvvCmbOtd/4NB8+kgSV5se1eNA9wP30rKQEkpjcYbLpqLCAqVpSHO2h71IyczknUJ5pMsQ5bUBDTxHgaWIrKWUd76+Kej2QwpK1GUrXiYYM9HeQ2ZWzCOdkE7JTuCQWrgIWLBGx6AM5EZ0=|Chương 1822: Sinh Sinh Bất Tức Quả;VCYvZSGtr2/ngtYMb/ekNCtXz1XRA9O5myPWxLe39YatM97SQphOGBAGPukToxvy8DzsXBvW3JBB1ZTblVY2DZ/wpQQPWfhj/sDBOBbQ6jUpkp7JJ0NOM9gZurdOLSM0u2dnA1gqhSAgfzWO8UNV1frNvzKBCxk7CM2u2cfIz94=|Chương 1823: Thật Hay Giả;WThVmjuSxyNL+33Rn8AdsV02p2C3AFKG9ILM/PrfALzeDfhAQw0bwR+IFXqW7mDQCXkHhEBLYEu3YwwOwxvm7t2hxQPSnGD0+LZPe23MZRD5Ojyi51ydNXrFQsr5Ycw/8If9yelZaS1swz/SSTJ5OGLZqSPSosnOoCYE7YbhCfo=|Chương 1824: Chứng Minh;yhYnQ1LNqCc3egdq1SApM8QrVJI8ee4jkwk72X9kQumHeIkg+fDSCQUIK7heKBzf7vowLbkacbHyUvNoYOputMaqElJg7//9WlZT0Yl29AaQOH1UK9s17+koMqtOUJB5PuX+agBeHozumy7zhj0MXXnVRNNIf78ioNIR3RAfqnM=|Chương 1825: Ngươi Muốn Giết Ta?;nI58lGZPt/cfV3cL1/ajTFhuMZcbE8zEpNi59z5fLfwKTLd/ofU36YduqIOd/tDc17n88LdPvmyL0FoQjQXhltG9RxYQC1oA9FvvOOwPq9qUsC57ZQNaueRbOuHI8VxW/3YzYCYlkIAadxm18KNlL+qTY50Go/fzrr6pupsIDPs=|Chương 1826: Tiêu Phàm Bạo Lực;u67Qxo9jZiqukGdyzQAEO2rSW+ZAt0zSscAd/c9IN5ozA3BHeWKqzslSUmJftXeMd7yuKNKzyn85RT3jKMGssekNLIQwXWFUvhqkWRMKfkaADEc9YA7f9INpDkcVukrDNjHK3Q7FZEjBdYhBJNSaFdKJZMlD3JCmJyZAG5xG3nc=|Chương 1827: Tất Cả Đều Nổ Tung;G+q1iJwQrU+kPLMnXRlNQ8xSlIT6Ptg8ZdCZ+jpP1S0zopqfGpBqk9xl/7gkhJ7KW/QLgBR7cVpFHniUqldGlNZQn12xOb/GNQ2AoEb6h7Wy/Liw4rLvVU2vZm0vI9Oae8BIRMAZXiOtvfvHXOybwt4k99JUW5D+SLBzi52ebPQ=|Chương 1828: Nhất Lực Phá Vạn Pháp;Gg9VvVYR3AyZgwT86DwexWu1mwE3i+20pFV55/X4gY5D9haAiY4DkH4yVJ0nEyV0N4NZszDivWz2LY5oDcF4kOrtjwikeKXhZTAshkN3VREfoNnZhfmd4vIRsYy6yySPVoo79If3XOyLi6jpbS/vQ5B4jYSfatNUIzkhfWtP9cU=|Chương 1829: Không Sợ Nhất Chính Là Phiền Phức;5nTCkDcJ1VzfCb4uQW9as31VnfJvpyWesN46+abbK3QaUtAaXDErfuLUCDGnD+ahZeD2CJUlOimDDg+uAUJS5OBUtk3P9SuF1gLKJKht0Ov4yW1IQf/UoDsblDDchiTAGkz0oMeiIvervTi2L56rxPTG4nLPGICP9rUY4GW8ca8=|Chương 1830: Luyện Đến Mức Đột Phá;rIn8fpCFk8FzbqcJzFdCqCh6+DDOZ5yH4uUPVIJG6h5+niqfnxDxQRH9yeCk6sm9hSP6InmfUbop8nXJwkwru4oUTml6nBfOpUt9rUEJcfbtIcqnDMbyvxMlvPjo2+C9vjf9d+nyvhwWGKoQ6jiJzngON7wLajb51dAJEsSF1/Y=|Chương 1831: Bắt Đầu Thử Luyện Tâm Thiên Cảnh;+A0B+oE5UVDPf6rqLiu8tdDa9yHIMsXxMtVMgbNFJI7/P2KxuZPZRCvr8e+WN11jKkVz+OkZfRukwd1G6QQhdtIAREXAiGK/8rxWX/sGTfb9A1BHPS3+yTlJ5GObFiV3EeJHqlFKxwrHsUdfloJx40y82ZneZ0Uk2KPJ2/RgZNY=|Chương 1832: Mạch Ngầm Dậy Sóng;fBmEjGjLfCGKLfRD6oL6d6GrHHtmqJJXZ4gGijaSzTPp1fOn9/G+xciJgFu8fwwRoJNkXKpno8L3GzNrmYEDUwIxaHwsUCyj4qSjmCE8xCowRm4Fhr4nSVdT/ZmhZv0e6lxgUZF/m2zp+52JdlWtc1+A1NXpCmvhKxl3PDFS92E=|Chương 1833: Luyện;/Kr84aW/nAhzYrWZlPLS1u4WgzY/afBVk1fp0nhJmwftnuwBPBbZBRiFdFQpkvPj4Te3ynU9oLdqa9EKhq1mTFeWlHBoxwZDa9g0BPGqtcMO+sPcHkBQZWQhIywCsIS6HMwmjHB7Ku3WQYJAOkQJYa+B5qEjdI6mRbjX6vhA7II=|Chương 1834: Trăm Kiếp;LPX69u3l3dzyllDHj0By2oydlI7ObQOTZEehPiJLU4XlhbFJDTi+S3HN/WzhG7HE2qiE7GBmpPmx4hiLFBFVqGQFtiO+XjWQBO3K94vCFJSOa3VVKb1MGuGoJ5Yw4ZStVQag0qFMWfh+CmutcYEnUzXNM7hxGls9Jfk6JqfwVDM=|Chương 1835: Kiếp Sau, Ta Nhất Định Gặp Chàng Trước;e9qBaBHyv99URlZAc72bn5H77GgTWtKNlc8UAJ0ZXoUviD8SsJdZ8/icuc7h8mBIZ9ioYst9Jf3Dtxj7R4LmTOXzD5VzJxYqoAVYngO3Ehfmf4vTIKRpIzSDwkHTiV8V+SvcRo99aLASb7WtvM80DJQhmyQremJy71IMCX+T9cY=|Chương 1836: Ở Cùng Phu Quân, Sống Chết Cũng Không Sợ;HL3OEOA1DAF28HrbhG2aRSaUup3NjTY/ZV4ZysvZmyJ1cv/V85dUEN6Qah8sgoGjbolChSyMieLd4LhRTMT+U9u4gGqs3LvbNAZQpJCnVCmu5JD3ZmlvMqqRyk3ZvD9VWiATmwpYRrNVzB78XDJ0+RLBf2oHvIoiHFnEkzgUGWE=|Chương 1837: Tâm Ý Tương Thông;//XfBSVRODBdHdtqjEQDutM8SWz+FZ4dG0DRCJ/bjzX5nDxhOODuOLExCskMmbVuq3kjG8a0TDlviq6TmvhcVWAwxEL3j86V500bQsLwKIDWluyVEIxpP4s32Sqq6V85KFkZpUXCuBBTfaXeeiKHH5tTwIvg92J9rn3m4mHKO/4=|Chương 1838: Tâm Ta Tự Tại;R8/penehl6A7YjaU+g6/B5aimhQ7AkoucGxwFF69MgRyf5kcLTD39wRwG5nqSe4TBnJwD82Gl8o4b3/adh49JBzJDIGTqDtAgJmrHeztjG6sPsxQJ0rOTydaHrmaHFFLfuNNYN0bIsmv6CkMmcm904MCdy8Jb/s/IpPBB1xKIOI=|Chương 1839: Luyện Tâm Tử;YEIu5FiCxz72V3bs7Yj+r9WemHC5badV8j/apWzhkBgAKl7sKrZQLGa0PElyQttYMkNx6em0+jKi7fb4NAo5GLM6QkcmO2cRCS7dfiAMT4yF2soeVAKp4HSDo/kGVfH4MKzD1Ac0tNHakGBHithoc6uD5CSLLWDL0Xay9CVdmYs=|Chương 1840: Sinh Tử Hoàng Tuyền Lộ;gtEDJFO2V5bQ2iCD3O+5Mi/MXJjV7tZjmGj/ZY3V3CsqbXY0tn7upKSW8D1+rX/OJUjjcTGJf0RrP7bSUMpkdLOzTqGTr/YvstuC7AamP2p8+FG3i/Bmn4+6Sle/o4IC7VGBPZ9gLMw9dWQ1GF9QrjdWE1PrkmpGgIhLtWSml6w=|Chương 1841: Bị Người Khác Để Mắt Tới;TIEDoCxt7sS5alalbyQINOPNagFQfZwf5YhS/+H8RFxxGD/5qOKO+amCXzxcfg7cu/z+RTpLaifWVkSjg3gIk1jGAEbWtKs+IA3WxMUJePIB8CeFma7aHkXJFLv1kJ4GuV8mDc1DowukV+OqGmPJ7IEG0vvN/dWVkt5ktCZRGCE=|Chương 1842: Một Đám Súc Sinh Sẽ Giữ Đúng Lời Hứa Sao?;HSWJYwuHkQDz8HBh8C+VEvojnIRN1fYcGxtaVU2hPvLkfNJkM1pAGmjLlZ+aqhwEaswNTc2kRdLbcZ5OaLC7DRjcTKw/HCIARF3VsNrp7yqzbgmTSE7cTikdo7ht0PDPfug/+IK6pSP5BAKu97qzNWB1S4jDz5tm0mJhSQlZqOc=|Chương 1843: Ngươi Thật Sự Cho Rằng Ta Không Dám Giết Ngươi;53qAtrVcAHOYZPywpcaf8cESRH08+Zu2p79mVSVH1isO8K33SsdwomIecUgv2jCSWpU6gG4VYMHdE+zGo4VC52r1WL4Sq5UC/ILYkbW1bHypwBV/04LacznwwzIL0x9lCwjrFK7dMbENG2mbv8Paj4l2NJoYAGYwM/w3Emy6gfc=|Chương 1844: Một Chiêu Kiếm Kinh Khủng;h+fhci02yzY3WvrkmL2tq1aHcmNjPLri+/gvhZhQn05Q3I5/cGhsbeEKKrRxcK9M8MueHM4aX19Dip3xWNRHuKIsSPqP7c6kC41U3Z+J1w9+g4WxcRNr1qqTju5UrAultS1WJWsqbEVFFojaaD29DEqC789qcOQUzBavmBKBhKM=|Chương 1845: Chấn Động Khắp Nơi;AqqllkeQfWtNc9J4/4IYf77socd6BbWSlWrsB05Iuzx1GG27iQa+vnFb8J2BeIgNDb2rO3vPrEZcHIf272xOZBxbe0iaC4YhUq0k9hp9DIp2vYetgkdtgmfcB+UEgNx7LZ77Zhr4NfNLb8cNnkZ/kxVkc3ebSpSLKC4h/Tt/SXQ=|Chương 1846: Khách Khanh Của Vạn Bảo Các;vyQJc539OuhkR3XWqXCOd+o/d/79fBCjBfQlB2elY1hY5PxT3V7bpQUY9JUGbh8730cH/1nRVWfbLIkMV9uL2rov2hcI0z1IFCo30snx15A4wSyKlHpYvs4tWSgKJnv3o3H/W+RePQromJWBlMxJaQ4yNTxpaG597HX30rnG1qI=|Chương 1847: Bây Giờ Ta Thay Đổi Chủ Ý;h0Wo43tgOmOY7t42yTkKFPbv2KjkG/4KvNVOaaL/vtLaBpDqQ3CDJi+lvP3L8Dg9y52dT2LQ+MBHTkdqDtYyjBSeh6pKZPc6nGxeO2i3ith7ChnH5OsZbEA8dXzr/TrV5I+6mtH/uMW+ESZ1n69zFWOGzwRcUMxYndexEup8slU=|Chương 1848: Để Cho Chó Ăn;d28mjpu0mX0/qkefCp+zvOlvWAEU/XWeXeqrxLRTAN/50Q+Kt4PH7TmCpyI057cISWVduGJb1iOnB7C/bJahfiWFEibeGyDmj1LmNoZWgIRvrO5hCD3PsIODNCwiN1cQcdS7dnLyS+AuRQ0gQ/5l8TjGW/Wqo0kq/nbRQ2hwsX0=|Chương 1849: Âm Mưu;CMPrWk/ory0GNLkYNV8mws58Yf6ENt3gLxXR5t4D6LF3wnvI6VhRCx9ti9m+pcCKltgsoCanmzOjMpx/JbdeIcQVh1zmGS0EuArI1DUhlSpyWDxlTIjRiMQK/I/4R0dnJHJKHA+H4KovV86zjTonaC3JCS2WbPb1ZTdroRiJwV0=|Chương 1850: Vì Sao Ta Phải Cứu Hắn;2dNAjsAKE3j14MlsEcGGVYHJVt5bFQxECEsmbIZjeQphKqEtjBDVQO5qZ3n4k/qF0pqEvE0iN4Et+ZiumqCwT/snL6fPPAYQb8uLqbzDwJ01Umnqp1hrU/AXWyg/m1L25N34wGfHrgOxrKQ7P9h6fJ3CJ5d/Ja8spmSO+vua2v0=|Chương 1851: Liên Thủ;yp4J7mzd5LCYPQDddg2jDgN7pXnCXRSE4jlgXqQf3xWefutgdWHgQbi/BYMYCA9btCVhHqa62CW5QfobYxYoSHpVaYhNljfAt9E9OBYc+B5BODNy2k6KRuVqKIGIqSGQQstZOVigvxF41BW4KdrneX1mDBN3w0pWUh2TzAiXWE4=|Chương 1852: Vô Tận Chiến Điển Dị Biến;vh89TCxBFA9Uzo8UUT0lOmUKq6t23dtYwArjRXwXr17PXyxMKKCGJiQwn4PM3U2oA0vc6Adqgj+GqXhqMCLmUsmh4vtYsIjmo7cLn5tqnBrM44a/+X1d90mwaYeDQxLGO3dDGgCVXi3WcDsOh7gx9eJPjHp1VFdgILgWcA43TkA=|Chương 1853: Đấu Giá Hội;0FLupVx/Oe6R+MNKJhHKRSErM/XqRyE8yHZ1hWfVCXqSHUdFOT7aoiOOe0vFZLyA18LmYePoox0YM1H8O7DOtD7RqBS1Pj+0S/ol0AVkeVH41CDBWZICE9Je9rx1+Bo4+ha7Xva1g2474VDb9sUnwnwCS89xWScGoJlGKmjpanY=|Chương 1854: Ngươi Tốt Nhất Đừng Chọc Ta;l08xx/jUQ+g4y5auCt7oB545ANEzpeO06x4wSNGgw1i7UlrjcWf3yb/+6do9oQNYWjqPQl5hNzZXZT1s/ys+0pVwL/zD7nwzs0icDpv18McXy+iyNZ4uC1B8I2BsLWm54x12wBvckPdwZkldVazEo+CESk3Ooa1sxPdPlkgMHYQ=|Chương 1855: Tin Tức Thần Bí;I1aXiapNDuQnDbJt/pJgI1/JOgNFgS9geFmD0TXFd8dQ5KONGIUx+WLuoRV8+gyzeNNb1B0YefxltaTwbM3J57/mzlzbFQlEaVmdlQ149WKkngRZq1mlRsPjpA3DAZp6KIM/r6z1YGUBWngQy/+u4aoaNQ+m5s9mJq5jSZ9FATg=|Chương 1856: Tranh Đoạt Tàn Quyển;YEjyLdsFqgP9yhj/Gs0ja+0SJh9DOKoxkkrjRcwIgi+NYwxWPuq9972nSDf4pjWgE0JFBp25OokGd1bFb4ADDeo+PZj9ss3bBO06rBzMhzA3mm+Zd18zAd0mhqjm1kSgWVf/vRQoNrwFgNKIP2ZEtDrFC6NC3iLg3hiAbdurFho=|Chương 1857: Nhưng ta không muốn bán;d3GpAZa7wSZs0TZUKLsrn9dC79fDucnDuzX+5Cw/NFzgncfSaYFT0T9Q35HZgIOJN2LNZinY3bmQIClJaUCDvct0RPy3AErKpeTzEBkkSL4P0Rer0MLCpZgJwFUNgObw0y1kUgXdLKfsV4g/b9hZOpm0lXGMTAJwcfAzAUF9Q9U=|Chương 1858: Truyền Thừa Chi Tử Lãnh Đồng;PXEjAjqj1sFGwdmRvBZrz4IrDXTWZLu2maa7MH/t4RqY1T0L86TBj2zn8YwJSzwaCSPdvP9esZq02XITIwwLkDndwuqn5uovhjyPtmxDBFtyBiDX+pgUGl2JAcRrh77CDsvIzu1X2myKCshQBlQSIxcOUAl2VNZxhaBjx2IJ/+s=|Chương 1859: Đấu giá Trường Sinh Đan;BaV8go6Z7gJUktK4cxslfg/1aOR5tK/KdDrMt2jErtpK0OouMoJiCXFxYI10pNK4Msc60z3d3s77zCLE6mizA9ZKB4uySBNIj3yfxkHyoeYBeNz0fy7S0MSSF94u8LoUNGtkAA1c8N+x1uHvm3oQta+v7ogF9Ig/q8gp7k9u32Q=|Chương 1860: Hiệu Quả Đáng Sợ;mU4gD1D20I9CQj7Nw4EBVFFODTIz+0XucPNU45RpPqdIUwwA/IfgELjLKq50Z4GinvzghaoatQHolB+JM11QBBfBvYIwRGCHwVKK9LSYiSAQX/HGJH9Vjsxk6vlBPv/iE6Pn/l4WAjTADi9yJfK+7SaRGINT7ML04roE5zDIwPs=|Chương 1861: Giá Trên Trời!;uBOqRRBwJmPZW7T/m5nxV5bFdQLb8pY6CtfQIxVEFaUqlOywHxrqQM52L2ypxyHohlNYiGb8lVCn+y/S5H5hyR+fwITYNRkZA+ZhKCUwyyVKZdMHq7CkY/axecMEUwuxKJzX04DvGnwNX3kQ/5bI1xaDc6qylAJHgEfhPtCzmg8=|Chương 1862: Cổ Thần Phong Tàn Nhẫn;baVe/D4G7fKSx7vLn3SeTXs4CAzKBqZaAD3b1PgPLm8PMjOFnoE5NY5mRxCi3BvHIgrlgYanr2hiHJiwQ4qrsvRdX5RpXAoTdMLZVnNtWUsYFjPoO6gQ5fXyYnPKCR2IzfIO1c5e/6ClkYDX1/XslX5m8sWA7I73dphn9BxIgWw=|Chương 1863: Thí Thần Đột Phá;pHwsOltoFHqsd+ux8sw2sSAqP0V5fJnGuLfJRgP9hAKr4mGQY89mmW2Q1+0OXxNrTa+jpkos8r1subSAY1kblveSd1RhvfjHKLbVBcuYb4Vy4rt+pQJJW5hcCz0XDm7YhVE0QDAYN4xd9fGFxF5M+0Cn3HveSYC2tXiIE0I7W1M=|Chương 1864: Biết Đâu Ta Cũng Có Thể;Qdm2Co8iw+FB1jkjx8ATbPF/oBUMM+Vwr1qt7BAJKw2cu2ni1mk3BICzlQRm7vqA1NQi6labJrk+tRLDYyHsh+TK+n56IEe+XDpQdhfJi503Qt/qQF4StM5QhWSWCWJepHT6NbwnjEwv7+mbSkYS7Kms6cEehVa6LwVJ7xfITnA=|Chương 1865: Lại Chuẩn Bị Tặng Thần Thạch Cho Ta?;/5DXG9jFtb030cjMlt5MrcTuorbF3DMjZ8LdF3ZuTa84OMAl0DMi1YqNBbKPIQWPKNuRpmdRLMW8O9luKstQcnEnNgvRdvjli2cxtqXXoJ0AZIx3jL8TeIdPXx5+JlPFurAKKvrQoL5lxW9ePZiNPWb7BMLPgxWqngWKnOvwVjk=|Chương 1866: Sức Mạnh Đồng Thuật;1bzfvCavpnkBkMlsRbPoEfjXX63aml+WSsbQunMB0oWe1o8tXhF8RJKIOQ9KBYGKQb/x4NeuNasWHXEEvgf+T40txsbDCmYuMZHhBajRbySlDTMsSt979mcxCWTDaBuCR42tZ0dGZQrMTPuveq+zTI7ixCKl/st3UXdMFTqvVxs=|Chương 1867: Ngươi Thì Tính Là Gì?;FqwVt5v9yf3hDubIEBmCAAuekAECT1WO0Ac/IPYUPT1JJCOO/xoPCsPCQzBsl2/2YE11gI8aodg2XMq63lG2Q5Xz/Zb3Q0yOncmcK2wK5RH/F1TlhCq/dpygp2djdQ1vLQ3Q3BuxA2UkklIwuID3KOn0MOWdDxiVBvZwdCM2i5M=|Chương 1868: Thắng Làm Vua, Thua Làm Giặc;bj7NcYKMuxeJi39FKcYmZdo6m3ZYDTnp+gNU223AKIksuAqfmJskd68T7A698ZcN4iK0RQreugzIxWCeIuO7KvkeMOEQ9mQXRkZd0eMswIQ+Sm+jqszHJxdqZ4uaVrzvYrWtSAF2E3xt+C/XfZJ827pUsLO7FpvlvT5mT6Z1JaA=|Chương 1869: Đồng Thuật Mới;IPMPMWTW/A8au4PjWFI1gE2r4v9tawKNJOkW7OGPvobsQZGDwn2sqkWbwPu6U8pFL+bySLMBdd9b5yV6heBYx1RXovfS4wyGYYtElgEhpzVjJgyjDLQoG43WA9cF9gkVMRSY88EYhygMNe/LUKf7WNxekhIO8x9uiVBFEEaJcBg=|Chương 1870: Mời;nvP/0kDOsPrXgQPCGkpn6Y/1jenjxFCo+lqsOBvAQTSviY73FlemaQjTe82/kNFa6zrpohgH+PWVnA+UPPUq6ruSCElek8C1PmPJdrhgP5Wiai8zBr9HLmFWLtl2J+WWtawcS8XVHcDUmecK9GKy1jqYmd5bBuK1H8NslXXaoIs=|Chương 1871: Vào Thần Cung;QHGX/Ed5mP5LT+18TUSIzUtYbcnEf116IT7s+KrAYoVIlfLn79yiRtx4akK+0rfxhxSrO4PzPre85OkgOZaT7dWV1+d6u3nojcUOw+GcubdsO/siVyrhVunXcEpZ/J7FEie8QOsZ8xQKerNFl7AHk12URRRQ6bTHnScWRtKYEDs=|Chương 1872: Thông Tâm Thần Nhãn;lQWHn0MrKxak3bAXyOhY7M9Q1Vt33OY74+V8TMKOXxWZE9482tUR10AoTU52WjBM5S6zrOflcc9+cY+Sh0yCdlZ0ohnMgAMbxXGVvB2/Gi+21bspZ+SNVQp9LgtqElejJSREPPaKKSWgn1ZmFCRThgLKdfT+aa+eWNQFeA0i1Zc=|Chương 1873: Hợp Mưu;VWwkJhUj2H2NmvBuFGa1fUFFC+0hN2soO0P/cQx1RErIYfMKRjn1XZw9GYhdFOzWoIQ9UVlakZDlr/kNLHRqU3VIVNILqjYFi1Ex01wC5sF7mVVy4+c5qDnbNBZZI64kO5YJO6myIDgv/QmYw3VC6G5HJsIumniVESP6lgaRs+E=|Chương 1874: Lời Nói Sắc Bén;r8eSyQM1LQXzSREztPAxmAjT13kH2wJnG3AXiHgi59gZeBjBVZKErxmQONTEicTi9qyHI2yicvYyfkzEAvZ8Q8OcVVJXupzGVlfK6f7cHMR/ddHm/b5+h0WCO2SbSeFp5zY4t4F/mr5b40fNcCYZsEj81rWphkY/W6oKE+TiJpY=|Chương 1875: Bại Lộ;Ky1gGN1E+ejcrgMm1ohFrbLiiaobHiBt4brcbme4in270cPo+VA+g9RQpJ3CvNTY27uUbJH6EfHQ5a5G2cZFiYtQd960TqcJ0RSFmVqSUb2kBB2/ohd8FNAbvjtejcprCfe3gt9T8qb3fM3IDvoWT3wZNnfXjcOMwR2jZb408OY=|Chương 1876: Đại Chiến Bùng Nổ;7B93FxG7g++XWGxajVEm3KtkY6q1O++lbklRoUs/YJ8qGF6mYOD2toafAOF3vVvErpbaZqBWgfj2k/9eIHaA/J0R7Qzq4UF8S2VcuOSNIvouXJkvroKOxf/zRyz5Po1V2sozwkxZnC+dnrM4c9beb30MEXH6ZYVZQa/cF3GOtzI=|Chương 1877: Sát Ý Dâng Trào;zPYB3jpZXqhLEeGbXF8vsR0JOvaKVFVxUI/lAVLQPYl7W6cprCzpmue8AIU5vBz+65lOrXYQlzc+REeF0iXzrjiIrbJSx5/YYyUJE/JsNPZCb7eq6+EpC9tpRx/XCxmnZmnc8rAjLFE/WGqqxqoRozqeHicFN2JndjXEThWrmEk=|Chương 1878: Giết Chóc;TZWmrBQInXncOeu6Tlg9qeGFO0xR7GzW8jLJGxorRGjYx0DtJS2FKx8yCLFbyHT2awAYT24gqQj55twj1KG/PwCywJrBSrCufF4uR7bH7kbPHBjP03ZlP0sK4t1FZb2N0Xh1yPKcabbG8q52Dp1NrpDi7pfQCy/x79h6duwQ/Jw=|Chương 1879: Ngươi Diễn Sâu Rồi;V29/Lci13gys8Z3dJIezJeZwmmFm1IAbIGseQO/ZRkWQjWWg/pq2Fx/mVx5YBPUBPoGTuyYCfn4bW9WXzUPjZd7RfMogH7jsrDQmGdRqbTgcFDYHTamueAaHsVPw7GgqeLbmNSb+fqQq9B4ZWaobqhbbYNumeImE17hbi3rUHH8=|Chương 1880: Nước Ấm Nấu Ếch;GFbP1Yft3Ub/tCLRjnhHeWwVaEnoAKAmljTP2sE3/XydzYZBJLqFNy9ZEd9Fd0oRuagz6dE6Vymfn77coiLS82+2qj7Qs6jJV6mxnMS0n+8hMxvqOV+bzDHkquH3PQFGJDjlOfd8ezgCLYoNr274xJeLEjs/LWyiSS9HaF/4D8Y=|Chương 1881: Vây Hãm;beEFXX4X+U73whVlFKxNJaaRDou31FM+N/Try0LfHNiRrDHQeDuzkFMx0Ft/qqQWOwyUhFOnf5JsV5cj/Vn4DVvDktbPWenmkRO3ztqiQOvlFlLRzI/IHFxbFC97fssZ8xV4fw3ipkt2mA3CVnsOqpWC2IW8UPTgTZk3rCj/eMM=|Chương 1882: Ảnh Thần Vệ;/1nFQVexKD5OcXiw2Kf4cJxV+B41UeUAQr3P7KQ9P+SoXGTSV2cpgOtGEccCVRqUNd1iN3TYqC4Oj39pauacHlRUDibgH3FEQBfh83DoKXW5b42A+o+h5nFly69vrjW07gCF3S5iizGeEI8xvrZucS2kj9qH+GZmrJ+HkKoHHt8=|Chương 1883: Chiến Đấu Kịch Liệt;fB6uxS9Tp4Wf6E/QaDpP7tnStoY32DrBAXMm7Dz6MbVeCcOMTQwELsJZPd7OSZDJ+SrE4JYQgeVsC03hModanBT745IH2/daQY78mHrrrJ2yucVGUEOagbkBpnZ/tUNDnA5N6wLExuEL0SxNu0NPiH6XaQqJ0Sjyo8vLWmsc5TU=|Chương 1884: Cùng Đường Mạt Vận?;j+Ys3pqTFJwCTCRXbL93kr9ICS0ULtsPPKWI0QS9XQI6bIoN3QOXtRgiRNI1lV8jPV4CLQIzFBxIdWiLjfqjgCo6lDeFApRSxm+JFMi3Ah2Z2jPv1EHwf+VIlctMnrTEiD+LB79iTKHqtYUgUG5vVZ3famaXNWp3Bna07iOZ7n8=|Chương 1885: Siêu Cấp Thạch Nhân;SFsJX/QtJ2qSpxYghOramOVLPx3LQ3nU4GhkNrE/APet3DfyaJFHu2uMmcy29iPQZ4A0PftzWiOUJu54zmgV1k6EIBuKph2ktObA0EalXaQi1bE5TY6WEe2rMYs3MAN7X7HPKeheXGexPykP0ERl1oraHMgAkbxxXWjGemgayeU=|Chương 1886: Chiến Hồn Thần Ảnh;fj/T1kjr3bPdLE3oJqKBAtJFfUFriXTsm9bafzQ9lm4une9OLQOx3ReE4dVMuCLg4HvWKISu0DQT6eRfyBJa8jpSqFIeGtc330TXtiag4RvFSLaL6hlXoJgRMALk9NBnzM0n+YbimEfPyMW1ujuBfetqtIKUHk8W+RgWii44icw=|Chương 1887: Thiên Bạo;BgzcjXYn+Yhlt6H0p4Nl+pCYzE58e2Deb8cg7//pfPZHWxVlwJLA9+hs07eScZt25qqw20//xKj2LR262m2JX0Q14rM/qYoivhZxwhNV1Qc3vk3CidTaTF3BKpzuDtKDZTto9z/h2bWqnFmlyBFvXbY6cRVgYVMeqFYGhKpAZSs=|Chương 1888: Tiêu Phàm Xuất Thủ;vcjO6RsuD2zOLYZmI6m8BFhPls/kDGAjrnHOov1auokL7A6O7chtx7SJsJyMGiyX53KOXTZcJz7wCMZ3pFnP3VgPyn9UUadDRUGPi6u4r4L2Ed/gPra+y/ClVjXezg/DfX/Jih6ICr2A/YP7CsLN6hKM2/By7aAHZzoPWdmUeOM=|Chương 1889: Đánh Nát Người Đá;mhOo6/NI4UCTx3Sqmjx2oYHF8HXJFjuc05UdrgB2h9qpDwSRv2+HsoHWi3QSpUc8upz7VStiT9sSWPgZyp1q1ZxcqvKTd6X/wV9brK/3Vc3N+6hwyuqdL56oa1yQrDeIhhilqXvhXbPYOzimLzBEcHxWqcpvpBDsbFUwgYyCLFs=|Chương 1890: Nuốt Giết;N4Y7IWPAtBvkmhL5GT/LAAleURh77yU/OhIqq0pucd1rHZ4VlqiG5UvqsynHZuRqepRWRbUOEBehq+tVpm2tbBtraCDLVHkJnFumBjiCyhGwWcYDlD9y+JzWKBqBTGTx9GLHb3LM/cfRu8Z5dP/Q6Dg5bSkhp0diGV/UIodeAGk=|Chương 1891: Tạm Thời Kết Thúc;AYjy2Dd8tXxcgWGgVI/9wKLLTOtfeN0zYEt7xpaAgUS6YNsIxwtcCk4Pa8d4p6/4katWkGh+0AvlsAcJ9jN8Tni61M8LMvw1qERauBj/PCeQq7sW5POrrwEqYbIsZ2ApbirYBtym8DD2D8E7Qz5LFuv4CqA7N+zjg3sITOU5LHs=|Chương 1892: Hung Danh Lan Xa;nVrtIfo08sdD9qqfpAdq3rb6sEcOCMKZnpNmj6vERl5KQfBTNst/PZCv4GunzA0y5ci/z0fOGNfuQfKgvI/ILVyu40kXYIL0gX6NwWy7+u69NekbES1VYNrukefEhqfNiE8ZIMMtwTA05cUVhmIiwuXBgIVGJT93gL57RqABK+I=|Chương 1893: Đột Phá Cửu Biến Chiến Thần;MteZUViGFGm6QVpuMYlTnXRKe5U74uCw1bTPRRbpCBalFdUyAlsmxdCzc3DZ8YNy9ppTlPnhSTHrpzlJjpQHbKmBzEG0wqyCiJF6LEaWER2iCXbWm2AuVU5neam61moyHID/BzAEmResCMJTtaNlP0lWaLIeXiUstzjfr2PkFJ4=|Chương 1894: Điện Diêm La Thứ Mười;wIRIsAct+eVXgmeNY2w5j4ME2SSVkhnE9EB2c2QA2elCTbSwK3jzvFgf/gNxCKV2AfyMYWt59xNKaWprMZDLSHqj/Y3C1xmfRWLYbKTYqK5B5H2Gp7aGMchs1wEOR16uTdmW3PkZUZK2oDSufpK7vfXEYorRAjkbln27rQbpdbk=|Chương 1895: Tiến Về Tu La Sơn;8VVdO5Fjj8je6vXJbREvk3nM8b118qZs5PuVp8Jz1e6OCkV8vyE6E4tNyU0bXp2pkidBOb9eftZrUQJnZp6bBHSnMHWDisY5b8hCNz8uKrvJ4xxhehEEb2Q5ftgHpzkJqHLMxNPg8/wIqrCbx5OWNWFchpLC8Wko1SMZONSJjEs=|Chương 1896: Tu La Cổ Thành;5nvOVBnrmkqBuW7VIM1pqTM0F/0+I3IMQRxOH6g+ygiUCJVZFl8oFMs6SMNFwH3xItRy+OiNn159Y07W9BSFMC0Utq4E6PzNzM+zt/LfRMjKKGHzMV7jfZ7jKq3WE7JLVTrDWHoXtxGAM6P1M6OAD/FB0qa5wpASUx3lsoDgR60=|Chương 1897: Lần Thứ Hai Giao Phong;eHZxGhaa3TT4aIxInS3fZgM5iF5eUM8isDQK3Cf7zkP6SudUzIdD1BkJCqd0YFQVP2MHHj9xWyV9rFkFAybWl0+PmwuvkeM9mKBjrLe9nySFQASIpjfEFk4wByOJ4/JLoecMLuEFZqj1I/6ySb2iNw5K6BEEmRmxsQe/IuavJMw=|Chương 1898: Huyết Hồ Thủy Điếu;qJ3ViBTiWVm4n5KBzvne9q1u865uN0v/TjtqUC1LGOJMbz42gmaKZMgyWfiwjXj72wbmRUasUG2kOeDE4D5w//r+woCPMqApjZquaBmw9Czw+9tWJgh4u50V2oaUBwDqa7jLEjppQOlpfZtntIFTlhfhtsMGWbD+aP3RcDC0S1Y=|Chương 1899: Tiếu Thiên Dương Bị Bắt;uhNCNIlQs1xTT3cE73hquVNssoBO0WawgsskzagAzT8VYlIlPrsC5HppyUWVDQ6KUZfSA1zOA2kc1Mnv2aY3dRxuVCR1WIlSbur34T7H3ySjISKagblVJriFUCvylRpoF/aGY8gcwovj/W4XVYm9FE6ZNeWnHu8ez2zYugKY1Ug=|Chương 1900: Ngươi Thử Động Đến Hắn Xem;uiex68t+cb0rOmW3l4Wed7ud1xfaVsOpNevRX3Vha9f8VPAn4OUqcoUa4Pw3yUxBedtOjWKHtcbozQcEftMtp/7lvpSzmJ07BpvNqtApmZJMYmR1/789aJxcf7l/65aoB4Tu5cJdJ7VdondzaF3sOo4uQOwk90/pxVmw7DsaIrs=|Chương 1901: Chán Sống Rồi;tcShqD/4Ap8XmiClI33VHBWMymiimPnYdNUkNxGVMtIfH1WcfTEKSol6YP4H/8rOL11KqOBgJvFUGdERSe53cpJRtn88RLgjeHgegRNvLM3a79/jkS3Ri23q5B7aI/NFC7MB7co/AVYfElkPsq8FE0X/ZEr7CVpAvR8gdxtyFbs=|Chương 1902: Quái Thú Dưới Huyết Hồ;NVW5SYRukBMUSGdZ+qhf9TffEcid3Yv1kBf/65ORs6qhSUzAigqwZ6N6pirCqa+ET3TzTk8AV44v7tXwkjBlNeaaMaOpqWtdXyt/a1gnXEDUQzsSUjlI0Y/oQKj+mVmbLWG1W+tWRtumq+4pyWMqfcxzsxOanhBVMwoxEiHFsNU=|Chương 1903: Quần Ngư Loạn Vũ;D2tP/6kgbpR9BIY2Toy7VUFfRia5q0F4eK8fockWivi7ZidVNIwZS89oxzucWldFkgkZKvhtuBhq878KgIY0+Ac1NuZfcXrpEPDnj94dBCwf6unIqFY2a5Da0wsDwAxwHdoheLsbSgb0MWU0/0v4P0UHruQoC3Sq8ByvysXjmlY=|Chương 1904: Huyết Hồ Mở Ra;OyfaJz6FUHzZ63Q1yLj7qHltD/Bm/UF3M7VpuvAn6YYIr/+K4h5YRV/UT2sLqGQS/i8cIpjMrcxP/5ucuEOLLjyTTuKd7R5KCBpr6ldblFH/rTgLgma39Ov0MMlI6VCy81r8nDic6Q2b1WoSLaEFFBvItZxEFwnDRTvQucuKOWE=|Chương 1905: Cá Ăn Linh Hồn;c3DxRSpoxAt0iZmjatxLhnOQitzi3EOA0JkSa7h0qFkS1e/8Zrttolrd7JDrVi4Hf/jpxjo5p800tDwZX/6gjBgNvMy8tAPDxzLd3mKu86QGx7VwWkHl80GArqZblVkM4KYVG8IgFsLtv1jx8reh3veZmFVaI/Bp/I48/+A1CSg=|Chương 1906: Có Gan Lên Sinh Tử Đài;j4cVsrGOhkybh0NqNaXq6KD5lOhbXIbxV+K6s3gh16bFpJzEHbLZ/xR5ppwQPG1h07+Jgsb5Qq/NRaCUIPn43+KAgFdu2ouo9yY/n1zCqYj6g+OuGRpGg5bz4YMCiu+aYGfBIok7ltoHaPxfXRbpofbGeD0kOUEKV0JNUY5TubY=|Chương 1907: Tiến Vào Huyết Hồ;d6KJU7XQ/9HZBTIdsr9lNizCNs2smjYDUPFp8z41Ml4N8TA8rNl48EyKTXyI77VaPR1WXLQPU22OwtGjymwx52OVCfiatYVv+UzfX5r+JNXTXgS5IlUJoMyaUpvmtbf/Hnsdr+V58LyOkEhpQG69Suw9LpEHl9ctqhmJCcZ21Dk=|Chương 1908: Hợp Mưu;oFe3Puzdb/gff3eKh+cDvUtDCmQJnCFEzQrbChg8wIDEjEIQjsmHau6Ook8eMV+owyfu38gIrqzr9K9MMofHxZZYzsIQ5W8vtX4s9mxwu12RDXyxN5h2Ry+z8FmgksBOeOt7dcY5cUi08C8tHASeyISOuYn3xbqIFLzG8w3ia9I=|Chương 1909: Một Con Cá Lớn?;YxQe3J6Y8XZpiDNIEW2HhqskHlDJAv0be60WQL9/SdZvMtZJbwxHeMB8erPzNuC0HQMtoguoWHJ1IdlNnt1uxg1vgyMkiT/+FVQl2//SkHCEBd3hNVgWtiLaaf/NcL7fet3y5a1OmLepRT8NlHmxbX/UT1dRBBdOuQSUabDzzDM=|Chương 1910: Bát Văn Thần Ngư;pEcmsw0Am2BYRBBYrSDeTS5977/b1G5myIDDJdoZL3H+x7zL1lsCZbVEd4jQLkO78a8BUTTET6F82x4OLTTvGZyBP+d57wBuRaLZmoNdyTllCsgwhGoUaBl2HzeifE9REm3zznP/X6avekgYjMJCavvmk8R6H75iIQAkj5wAM30=|Chương 1911: Phát Hiện;or9JquHgRxaKJ+Y9FjoFA0fI6JhIa4yGnjYzXkx+HeriIBYd0eAZDKUZHjs5eIvcTLXez6c6VmBMkhP+KL2xXJlmUAqai+ykDf38c4lHC1OILMOrL9EBI24sGe8OIBn+f7elWibrxsrLc7XfxM9r2O8TAr1yffy9hNa9SfSWels=|Chương 1912: Ám Sát;cc6I2KSy0JsYM+r0A7eX8qxkB57114xsqAszHiGivNIrOlGbQfjTgyjFPEkFCoukQGjzzRcbnCC2FIj6XJ9uXq90cx9OZL1uxDTi1iACmoCwshTcChV/+M6FuSc3UO01WxhPnY87JX825p11GmiYF9UCHkvz9g/I0NNe9r/T43Q=|Chương 1913: Vây Khốn;HczyT18BCX9wTycGOQM/8pUvqiytd/pq/nObkjPNKZ+/FMXr6YG67IG82fxgu0Koj/JUHVIiMFoK+EJ5rpYJMsKr8Ye7ITdTrES/RNtG0lUW0y0EfxKWPdNvRVVeNXGsUmPWz05K9gNB0Fxia2SvzEBrkCYV8R+C5/rwRdLoVNk=|Chương 1914: Bởi Vì Ta Thích;euu3Pttma/nGqNoBcuIa6yQs/py3II73rRR50S2vRDUu7Rnng7jm0r7i0p3Ec5ZOZdV4kuaGcugsYXligqeLUR6dktPj/yuHnttBjxBm+fL8G0/ZB1YfI52L9q7MDRAYi352DjPPvZ/D3EqopZt4JN1iuSdtNlyvYnn4tLfAK2k=|Chương 1915: Nhảy Vào Trong Hồ;oC69PVipFoaupH1IbB3XYzPATUjItkE0cmCjtFZ/MjQ3+82fsv5T5Q61wjhLUftBGUJSU/S5sSdRyFsEcxBEcm7bb1Q+5SRllkqu0sdhuA5k/QLLe4HqSY0b10OWQMof+5oEiPEEcjP+ZMqVsnBDxjO60nAW5HvYsy6JrKQoOPo=|Chương 1916: Linh Hồn Cường Đại;DJGU996AmqaZYx/SJSycSA93O2RpkTaz3vWovRuI7ISJUj8FQ++RhWSNabwLRr7b17aPcvdZKShGSWxjgSDRIPjCEsHOWbI8pIx/bnpmIYwJBQROU7CSkebTAx5GuvboJSXiZILLUcH6yAfxfeUfEP0AHRI4Dnzb7GtZmucrvd0=|Chương 1917: Lại Gặp Quái Vật;ugKdLnTsOICiz3Ir2V9oG62EM/mhvk/dMT7WvvT/w+mTByVLW5jToh9MyTE9l9df3tPufaYvmYygl+H/HE/xPtiaeNMzd2JgVSoV0FtWhLukMbp/uozKT3SBX2P3jWs4Qb9AROctBum7O05+LIqE8exZla33wtc0Vi8gJGBbYTc=|Chương 1918: Ngọc Tủy Thần Tuyền;DMxJPsTrGNVR2RJrMKmu5TchxNyU8aNeNouwJ/3HSkxZLh30WW1NdYNxslQKwp1lh2zuGUwN7zONdscK+LTfJhXM9n4J8kLpX1e3qEKrobUOt95TPhGOywR5OytJUY+gzS48JsEQFj0ZLYoAbfAyMyEjYPIVVYPAEoKi5ghZpuA=|Chương 1919: Quái Thú Điên Cuồng;iGSQQjlyrtL+84MC/nrhL1kHHwCip/Lb9u14izqnvI1kIS2X56xEF/wP8O66AybuNgkt504yuTlcJneqUilVu+rnaeyI+5++6k24x8bHVG5pUz0GR8oESXZMdAdma6LeypJsBawQKo9qMa9AJUyoPJMlmXcxBTQhjgTp/VYxQ7k=|Chương 1920: Phong Thiên Thạch Môn;HPN9WuNsaw3nh1b0t7gQEtCuuxKRTX3GjQpfEtMCrCdjUgoiOh1Hj5+7oUNpJuwcodq21auDSi1poNBL6c+xOOg+vdlgxPjN+6xI9DZ4w+oQF6g2o8CuHY0E5w0T4+OJepNhthIPCB/SAI1/EnUzN++XS+c/qb/CBczdYjSRggM=|Chương 1921: Mộ;5x6ogCvRy83gRgOYCllHdzJyuDRRZ4SScz16Ut6eeN9sOXu0JgkKMTav++HsKrUMDjB8eVx3ORUNa0XKTUfMdfShH8PWehvDzfcKz77q2q6UZ/Os3wVpHHdAKFhdd02D51Lnf979xKjWGdSIPTDpeeMnSwfP4yzO1KmYj3vlhyo=|Chương 1922: Mở Quan Tài;bFEBA1+wbEB9h9mbvsK6EGmRMjDL1ENReukCDccWQ6Qlj8JI5FUlRbat4n3vx7QWqwNvCKAOWyoQP6sYCuDi3bdyc66Wo+Vci6Bbtq6KK8KV/GfJZIylc+PgfVt8/tQT2hrMRP8qMApW+Fe9O/5iF42szF43jmMSK30V9kyynz0=|Chương 1923: Thần Vô Tận;QaZwTChZ/SFBWBZRuY8iZkKwAvpzGmXaxhOp5N+XDTrermk2dm6UpsuKkzb9IEcaI11bUYlp+50+BkiMxJ/UI6Cj+WmZHEreqNXFzlo1VIpbWrVjHqF5Z5s9be0pFSql/BRtkIjxygPlH0PbhKwmpxlXNENI+lWHIsRWicqdFLQ=|Chương 1924: Bái Sư;pVcfgYVTSnsMBd7l8420/jjvVM/wh+HNGq7RoxWrPmbI8HRoSLrHOXT2GcfNmRefNFYhzMI0UDaSxHnM/Ccfi4+D6FAVm21L8FQltdJVCR2iW81C5VtGzeJSLIQCXMy4l9dwVJF6+VKYJVey6y2NxkErS/rvrWY8X1WOdVp/I14=|Chương 1925: Chuyện Cũ Của Tu La Vương (Thượng);8zYypplWlDbQUP92LtwORGLWhZ5qZx4bEBfzxJlovPGo8R9aVXnQRwS8rq0b+sUL8stjOjggep7Ujum3401cQBvtOGuZ0ycTd+xQb+RDObek60BFFA64oiyeFBXi22hAUijSL7A6g6EA32WIH65iWEh9AIDocAVvSfu4Th3Ixh8=|Chương 1926: Chuyện Cũ Của Tu La Vương (Hạ);sLBeMK5dFUhDHE58OgeggCV3TvU4zruyNJmmAYrh6St0yujZXzMdhf0R3omyn7HIrd8JJ2zxI4Rd4H36XL5rXQBIUCaOykqhwXmPYge6CaOwurROh0A4qDbZiaZYSdG9l7bKfRSSUAA3KjSJ2zo8qPla+ywDtx//40zmdvXbMsE=|Chương 1927: Tôi Luyện Huyết Mạch;utKPGngoAFDAhyElToYYeXrMckjbFNkfYo+JRPicb+zMsH25TK+Q+LJG8zD8SImkZHvBp34QKWOvmlT8L5JYNKhjXgHdFkF2orG05mz4XdaNoWdZZmmSFm5yNqFlrOtt2TlyXGZsaCBJbHFRza56kYo9nK5TN0XrmH+aVpGBpPk=|Chương 1928: Vô Tận Chiến Huyết;Rs6jJ0C/KUdb1PyK3FdJYtN7yxaLc6Mc8mQT+jawlay1OfxUfaAiaVPM79H4VqNE/bZKnKB9V5TYtJ9d6lfjMYnvqnHhdCIsH1oNCGpaXZRImvP9hflIOWFlkv4U9tTbDY8FfL+ORUmEXVk4uPMgyW3cyM/mEgi0JUAA90n/Fqw=|Chương 1929: Âm Hồn Không Tan;bXv/QsG5fHL9Pqwf7vt1hRoCqUnKrawyUxtBcV8CBHNQTZILUdRLuAoM+pgnjXXYjz240UoAsoRgW9FzZ8SkyY9noaHRHZkXnUzTPEBm3ArXcBTDPeGAzAxjaouYfkrB6qyUa4873tC5IQG7JMlUcGf5XGwBCe7p8vkryA2hhVA=|Chương 1930: Trọc Thiên Hồng Đến;Dxia8MH6f4C0NzoI5WSH5scdVtLEuMajHy/op8DpekD7lXjy6VnF6jjXdExMhLkRocboig/McruRk7jVEA2hm8XdgMeLTAyMFOlMuW3HErNC0aGydGnAgVlJlnHcGa7+WhmybQIYs+l0s3fWCOIyMcy9JN57dl6yMGJAw2CVrGU=|Chương 1931: Tỉnh Lại;RqXsV0NRH4piFN7nF6E3d6l8ooY/AV6+7ZVFv4iaP3ty/muxpUFSAB8gyaQe7uNB5Tg+JZCFqQDBe5z+WCn25Ijhu7NiZlcCPbi37zxK0vckykUziLcymklzKTCI6AmVJJ24PQkhzdShQldp49NQvGh5Hu4yAWI8kcBZWPJMroQ=|Chương 1932: Chiến Huyết Linh Minh Côn;zgkpnU2oNV1EV3hnHLQb2j2aH9XCVB9Y91CqT1ecY3AHIrp6+B4KhajnxVF0RqtAPwT3Si27hDIK7guEV0glvgdgXivs5yS0F1Vc6yMfkMFF0gfi5ITJ5K9wPBIUmet4ujAR3SMqQZDnekqLIAzgvZe49SRO9uA3RVk1nw8N6h0=|Chương 1933: Đàm Phán;lYkZ8NqJup312JRU1gDWYbSrCaLOWCi7C8V67Lxrs5hed3CN1S0qInXYl6ZZli2Q1G9JHq0F0cCfuMP0GLwi72dnJJVu4wYvaDz55UO2R8NXkuh6rsl5IHD6NwxXSrwKk9BloADfwVX5FNCwSOxTZPYNCK6GLCeCGpAjHqTUwS4=|Chương 1934: Ám Chiêu;ej9XNuquow2uYP7ZfMXIfOGx7LICY9Pxv4D6m/grOMyZ4NInT5L4VaKKLxEFbEBUodQzr2SJbdVg42Hp72dZWleBWubR6770kHqJoHhrVMX7KEinP/OGXbwrwennL5jy3RfQT36fyn5sur0oe63IZiGsTAgdM5Ag9Fbm18niJXk=|Chương 1935: Giận Chém Thiên Thần;cFAXxBE0+WuRLwOkJr0JYaSztaQH9TTQ5byX9kF8B9ydnTFCvRzfpOy5WhgvzntN/rXYnN0ofskjuF7DHhzQuzjE2/rL2mG1PxnJLgOe1RP4YLB5qKv5x/dtZ7R9qfHNdSWkHhggm9PJ99mK4WkLmZNJArwzgXnBiK9XSBN1YXo=|Chương 1936: Ngươi Đang Tìm Ta Sao;ZWYlghK9GgfpA7Z/gxAfCNqhnLAT2TjR4UvVz4mHX3SoQ25N4CtTZXlbOuTVF6VKcTuGKzCA3O8GzXeJCapod0mH0M7BAgSpJbq3FEVdEcdUgwNimMfbrPXhL1jWaAOo+docDa1Z2gQLfEwKa1ICpEW0Pdge2oAnWFjVOEy4nCM=|Chương 1937: Một Quyền Đẩy Lùi;DzhBOsEs4QMHjs/eBstS9OxTzZRrPEzEc0yXY1jcF5hlmg0k9oAROfPG+b4r6/TgDiBaFZl4ib0ckd5OMzXCZ2lo8dMhRh5Afa/gKBPhvcrhSt/FAVvA8/lWegNadrQfgPvwdnRRU1ogc2qCaQzW01sknVJL8NgtkXE32kmybog=|Chương 1938: Vạch Trần;+OX0U4bpol4IBnIFfwl4m39bATyEN1QA9NVTmpy1EDJ05Y2jF8LW500ZBq/5U2JZ/KzCXZFKfIWSkS7IBAvCRAZSK+cglJkNzJtpvY++Tx0eQ1V0+CG1aw8D2pt6w5hOsQxTSmxWliSYOZUVxocEod5BxHxTX0ijg2sJPE9BbUc=|Chương 1939: Cược Mệnh;uToUcIYghd00A2c+1Sb/xRU1nECEciRCPbuDejVrDRaJbfbRYLkO2rMKbw+eUCFOIXEzzY5LDomWWgPHmgxjCSSGJDdVh0sDsy4SFyYaWBA5FtmHflPgBPKBecwaqMzwJNxgLdl0UAiKQHVN/xd1O5Sip7eLtQAmlBF1DYrkBE0=|Chương 1940: Làm Càn Thì Đã Sao;GmjHphQRaX+J/EombTNI2VqkwUS1DfMOP0oonOP/TCF2JqlDW5d6sS8NzBXY2/uCclgnlHNO/F7deQDodZ+4EqyN+jGrBOf9qS1iB7e/2dcE3niVYLIrw4RLrmpo5BKN/UEAnsOUpxBWx/i1mny/P9nCBaLxfsE5B+B1zeufiNw=|Chương 1941: Kẻ Mà Ta Muốn Giết, Đừng Mong Ai Cứu Được;M5WV7ByYjOw4loXPp0f9hbntV9gVtwk2ROLmsJcINEOGdNiVccAHfDjeFpYcZkofkUs0T607EzmtNKnt8VTt3gqIIHrnhnnQUILJ4sTDFbkuFlhnxCwjv7s0ekuxGzURDcojSVoISB+SegO2MZELW6H6kDi2C60SVUO8fA6yNuI=|Chương 1942: Truyền Thừa Mở Ra;uvPv2MSHG8PWBcjid8vmkn86QUQuYVOzSTEvNADlSjd4TkiTCWjW1S6uyLbhDp6w3d3CokaqaQ7fxHtGqGxOk9GiAC2OvTUCHjHnZx2vJ6mCZu9W2hMF5akOo3z+mfe6IFBYCbW9eHE0VsF3XsF8scYsN68LXxDmLhldtscMZGg=|Chương 1943: Kém Một Chút Xíu;ptKCVlJ2xfaJMP4vKD/YbdqwZe3I7odS3SIjHLfjj9LV7kSBbi8jIN90GnzjssCWc0DOZQdUuP0XPBNPcMMeBgHM3pjLwDbgJh6mYj2snonN0DZqizdaJlydli9kCU4MQdB64ZLl3czzp10Cmp2+FPsVB80wVNP/FbCmqyVd7so=|Chương 1944: Đến Tu La Sơn;0yXUST05WD2Jjq5T8mOymehtd+UQ6ms7t5vydSi4Ji7vcxYZYPnH2quXiMYO9jCl7Peog6YgddEiXkU28kYdDIKlexP4gAVLgOA+gvTra+FnlnhozW9QUR/MFgIHeAhA2OtR297MqCplj+RUb6HRM0xVW9dtRHDOOjSZcJynd44=|Chương 1945: Ngăn Giết;iqvlZCzH4H80N3QJvIMX5sDDz+dBmiL9JEpS0RdoK55JC1kJce4BRdQCjyfO/6tszhmgQ80AMNE8GPwjiOYm+VjrLDDFeqApY2toWfsmD+tN8kPD1/VKIscKpk/KGVDI444Aen91Q2kXDUmCW9I1uplQS7+LgcCtwSd8zJaQBJ8=|Chương 1946: Vượt Qua Cửa Ải;DZUaNh49HOkn2bkkkLIDp28AdYZP8RVR7GevKfBr7voGo8Oi6Ww2TSh1drIg3PlBEvopxbrmOTUcr1s5rSRYEv+zCGJx/GKLeuV7/VYSzGVACMvv0ZclkIMQsAT7W6JBP3TM1IROIPAHuH+I8GbXV02WAzZ8r5wq7TLDA2nzwG8=|Chương 1947: Thời Khắc Cuối Cùng (Thượng);pHHMJQC9G68vEIaImgY0GX2Ym0LM5q5RcDGfC4TS/8LcNMBineiZtrYRipoRtyUdnDI8AZKvPkLWttaVMqQSBUFIw6sKyvQns/kauhVpILYOX/GBSZmUs5BbRiHGY1hwR7Aq5eTHqNyn7iqMgPCG7RFHr74LsBZkWqxb0iXVb2M=|Chương 1948: Thời Khắc Cuối Cùng (Hạ);nSfyatZKRk8tBBg5sjXsg9be1eNsUTwbyB4WO42S/WNYka1KZeKw4bYD3sYf3kRbgJZXSj3gI6T/8tQDzVfQI2mB50u9OTh9eZZ+F8YJcdhRkWXEln1VF6X+LYT+mVOAGQ1W0woMXBG8yPByip0vpXrb9WOm5IIm14UevRvYnz0=|Chương 1949: Đánh Chết;0niaz9gQxDNjI5DHLrbuk7eh8/DkWFiV4tXjl15cyRtIx3stHoFDGTk5ls9fPVntdfsbBl5j4UEfyacizYUd5Hh4G2DfLaFr3m2lkW9L98gEZx0bzC66Dv18TXkua72YbMFOyTJyCY9+2WTjm7AgWSJuWptSI5nl5ObZpyiDHFc=|Chương 1950: Đối Mặt Trực Tiếp Với Sơn Chủ;fAzwb59Ek+gHgioBs2vjEktpdnZITDVXugCsn8d+wzdkQgDYhnjC0y/bXB60N37ChPTLk/v+mGzVV7Mg/ER1UVLhRHOfjYRnp115NvRpCAmuE3dv9+9wKkl6CCvuhD4x2DxRi0QrY+E8OETwH1ZKjPXQ1oowHcEhy9WzFRINTVQ=|Chương 1951: Chính Danh;1LX2eLgjS8ZmnT8/bWKIsPYVdlwVTws1O+Qs3D3EYdkaIp1b0Bn3gjoRbOY0Yz+QpGAAj4nRbubVVnVvIXjK/UugsNj1Hts9EetEbe3SyQve/DW2zRilqfcL+5Pziq081rd9ux3PC95eP3tAFDjpUNybKosCnGsn81QFF7hkkts=|Chương 1952: Tái Chiến Thiên Thần;x6Jss15K8+ec4328p16g23MCDm7il8gdDEdkUy4Xp01tyAU7bV1XuCKYYW+ZGqkdKHOK4tYyQSR6AFFl0fp0BpGJLU2MVwjdxcPSY6ASYsL7C3EFeCmUbXB4NX4nAlEQjtz8xpvVYZtXW2/6cBZO0j3grfLFDKMcx3GPy96gku4=|Chương 1953: Dung Hợp Thành Công;Ihpe5P9UVXqcut/HrnMRxemrvCw3b5DI5Etm8PyG+XCognORoT0HB3+Jhh/bQnGe3J/QzhBgaRKkrHqj+ovAcEKtLu1s9b5GQnIAZEpVbsJO93KKBZ5a76MeOFTvQqh+YvRQUbAFR6qMziWI2NQtDRyi6T/A/m92Ja+URZo7y+A=|Chương 1954: Va Chạm Kinh Khủng;ECffe2svejuB+y1edw2fgzBbRttYiUj7KAbi8OSEpRIW6QnHzdlJW9D1VhqdHZUtjwt02TA1582u1EGzxnqE0f2JlGdD3fUGIGD03V3d8KQV2Rmal3j0U1QiN4NFF7DSJrRVyz/f+r2udL/2RD7n3jiK+HdL272qFlxZwxrBmV8=|Chương 1955: Thỏa Hiệp;nuLnGbpa5W4hVK7ycHN7a3O1oqV4xQwCpFdcGsRjsp3Plp0qS/rUuBuhqKBvSbST0zaAARDgpDLZ0aDccJmnFtylTAt9hmreqGInSO1n1+KWauIeEcFAxoZccqSIm5buw32cMioZ18tp+IF0/yvE6UEqghlSxmU4ji1Uf1q0oRc=|Chương 1956: Giết Tứ Trưởng Lão;hCI3kJCUU3rsmCEfisPtEYQo1ba7OCjmKzx5f8qv8pfgFS3zONixuE/Iho9cUDB+1jaRwFMzel7CRmqokKnMqY+9YA/8JvIJwghMGGnPdjj1tjrPP6tha+4QRISgoHqh+sZW6IsRrPkRIZfpTU8Oc1fI/ahAdA6a+fedQkajQ/k=|Chương 1957: Thế Cục;RaynPEvb9eZJdq08oLw7RJh9GXTY526u8SgMv/XMUWvg6KEnmW9qpTvZoesVfQeyMB0nSiQrGh1RrSNUmdUA9zVhphJ3bGGfLvm4jnxQpn7Lm7H9E1KnyC9DT6AxIHmWie4ama5U4XuWrPdQazzwzpIJIbZy0m8XNRkMHKN85Y0=|Chương 1958: Nộ Chiến;O9RMBvT4quxod20LwjAvSVZVP7cpY+eV517Kn2GTHuGeAnGwjTbRvQq0ZpmX1mIlCjk/bBB0p3q9CJ8F2884An8MGAHvZwuQCXxlrFnNVluBeGhtKsGfCknw6HQsfGaBsBo2dCqU9nPQ15JD/uv3OBJuJn1ltUWmq6ZkS/AnDyQ=|Chương 1959: Rút Lui;ooxWqspAZzpxWQPtawV78vMbETWtnyYHqHNtHRyFq/zvTcwft4Ztjn9dHNqblIcJnjAYYgbPg31vOiQJPfrzJtfEGd14wImKtfazR65WEvzxCLdLSBSpjMH+Z8U0rs19pr4s9hSYaSNBOIG2FSXtAJd0HLD8Bgr2pZEhe0BKEOo=|Chương 1960: Mê Cung;ydcinthPHwXqwNLEWh3XnLraMBVBzt82YUdsOqlfHvDTZLNGrh2I2L34FcqSsMREf+NG/DqDn3B/IS6A2cYsdjtCID0DJWb58ah48OI6AmLFhCf9ryqNc39/xuekpHTJGQ4BiJaHTU9SsBflXPCGOWCxwsUCzkmk4OA1cCwmVg4=|Chương 1961: Xích Viêm Thạch Ma (Thượng);YPNIYHJfDDWvDNHP4sMDptApHIlF38kjdANrAgG+eL6LUu7ReDxLVtGk2vYRrMFIat5GG/eFiWNeTKeBTOT0Qp5gGDDNGom/JwFWDYLNqz5aaRGnuUuojTCgpqF0uV9nicU7QT2D8h8ulpfWRNchqFgwvg/bnyKwTwe6kvcORwc=|Chương 1962: Xích Viêm Thiên Ma (Hạ);3cZisaSUwBRnNf2Rw0ruTDUZRiGn5nbgD2eCAfTLKLUCA/0rc8h8NURweUDIJ+9Br1VLgEuRbaRSHGxSb2hpSWw0AgMJH8+M75WPGwezzhAN9k7fHKJK1ekM/xYHBYqri3Cl5gEYHwH8z5LJrrS3SsJPFArD6PSXvATVobP+kWg=|Chương 1963: Tôi Luyện;DDwXhJ6SbbmfvQn5JIhO1K0UZ8qHZypBx7nXXpyuDeM7cqnWOB8j0w0lPQojD1smTJi0PIKJ8hLCD4JhwgerVD6kPefufCSzRUlT3J5xFA7HBTmP7S99tIjq1kJJ8+3ovtA4gZfWEMcyqDMz7yfmkw2+TK6UVPSLuJ3r+q9zJ1s=|Chương 1964: Thần Cách;iZy9AsNrvvnP7+BM05rYII1an7PehQTaLYpbw2EVhkERugxPOKAeUuFwZNaLXFhCtqpigyScXcJjmpNeiNG29J02fLbTm1hAC3Wg90uQG5uBE9bPfIKPeMAL9NGYbgaccBWs3Q88J35ORQgiD7MxYWA51qZW3ZGH21auZwoPQOQ=|Chương 1965: Âm Sát Tuyệt Trận;U1/OqmpZP54b2mfTxPyE8+XI3mXFG04icWOuuoO23Lz/6w7KlGZLK0dXAJqP9ZpUdY02ekFA/mRpwPIjNisHdq2qJZFUg/5AfN1B2N49fV+k7uica24VVwAX/6A25ai+XtzULz//Sc1Pg9yZWkF0Wv75gPkyoHdV2L+4yX70yls=|Chương 1966: Hiệu Ứng Bươm Bướm;S5tGM9TdlyDZYxtRgE9z4BI6E3YgJsKLxfby9AmSjYqW2RR82uNzNAb1Etflx3ngWZkjTLpdpXodvYfJnC7bxRAONyiEm3sU6D0VjpPFC6D02HeAMYuIgyvRtM7Nu0jUh5ImhdZhag/0l5cBVUtxi0yj9PRdOzr1ULjdWRZ7aPg=|Chương 1967: Vong Linh Sát Mộ (Thượng);CPPk2G6PzcxSiZgerehsv9JZKH9Jo42MudOls/Fn9s9uhlynfIoYM8MxsgKHv3jXhD2TCfTNMYm6+eaF1gFlM9i+A/+80j3TQQaF/zF7DXcJmhqPAasQQPteYCnLxIQTnuMWfWmwjw9glLg86dkS8XVR6aHgoJBvDHboOUvfOXc=|Chương 1968: Vong Linh Sát Mộ (Hạ);5U2Ox6o2+PJ3V87f0tTlclQzIJNZ3BA82VWA+ve9bY0CVac2Ejx/oRISFP+TvnVaTAzV0MTPbIq/mJ9HtgL5TMNQ2NOzWMhQStkSmC2KOx3+Z9VcitvipJlrgTYa++odZoc9EJgbN8K6HyteeGYaMe7hlldVfHyfOiLAKXNWqII=|Chương 1969: Sự Hiểu Lầm Hoàn Hảo;U3vQHJwQctnL7qpSbTHS6RGAyj76CwNB41DoRALMPGMeOCr7SX3P9CPShVQnhgbuVfR3VAcuse0PVJznFBFpvgk1W0HRvVveOJopARAksZopoxQu4EooJngb0b198ogrzJgWO0OlTlAc+FLB5c4C0mALi2qN/LgPKagdVPXIEuI=|Chương 1970: Thật Sự Không Phải Ta;RZnN0F9palq7QScvJ/GC6l3p+eZq4xJJyv3HkEjrHGC3dfs/NAx3g69jyWfZ/28cF3ox8LdMZq66gipkauDPF4+0CeLPfPNxRJUN1JjdMn1euzbeuj6U2aMH7iyZXriQILPvA2UXUBtM6VOk0n4VF3J/NXZrgo0SKyemkt7WGzg=|Chương 1971: Đại Quân Vong Linh;6v9m7Z7evxVnaaDPEHJ+N7sEdaObCaSvHUOQ4Budw/bINtTUCfgDi5DEVFZfHGPk+6ENSl2Mn3XcNkzNBWF8RdhEXBzjM0dsq/TwJOArxvJBbwOdQi9sXzurSPkczZrJgYeR2GoY8GRb2oWqzrGOzqhWAbG+8Dm5HKn2pwqT48w=|Chương 1972: Đồng Thuật;OSOhH9owg+GxlhFN9Z9OnZHonmRR4GrNoF0f6DBUS8hBZnsNaUFBEYYngYf2CiAHX03R6IYBRW5+ImjpSmd+EY2qhTcmm17iNliNvHtAogr4kFlUsYSSuR0W2dK+CuKEzkH4Z2nhAYlY8eic9HPZMwqOL3rx87yP7sHKjxYP5uU=|Chương 1973: Để Ngươi Chết Được Rõ Ràng;GktHpPdw+NIAWNpylbESazkoiqzv2bJLdStu1QWifYNbVADI4PFVlB9HT2uT9l1UdKGSPA3cHTNX1EOyMejzxtoSbWY3QR7K/X1l/iaTdiAXMElSmrSlcqXRAdL3PZQDT9aqyG3A3IuNGfn4mHXdcWtd5BpCiMNYXrXC/X2i5YU=|Chương 1974: Minh Ngộ;32RGOTLDmakg432DJ0JuTeZzb0WIzwCuc7YDyCfAq7a2rAIkh4d7qOmMbfOVTuPPBzo3818cS3ZsTEY/wnfW3M+WzgIq9Zve9k4xXKMQlZjpaCoztDnoRYzEfgrQGDMMWJu3cRW8Zh//spG0uYs+z5U1njn/L0trHkbbQjxYJyo=|Chương 1975: Thời Khắc Kinh Hồn;SL4jtp+nRiNa8J8ViW9uUFmELTbZHZtslTJaJ4c8Ol/VrUnc+i9wJdHk94tkmI8eqSpSVPpGmMiehQ9bMArYZdiZCNxyzZzF1QV5m2Xl6FKu9Sv0TJyxxF9E2DQ4bmLcvaW7a2a2g6Ek6m7tg62COibn89cKarqC4+NQhijL+1s=|Chương 1976: Nhất Niệm Sinh Tử;REGbPhSKwsK9MR6rCmtegNqOErD5IFo6JpGapcTmEL55lQAhy0a5ynfUsAVU9+MM48ACr/5hHYgDueKgsTuXyQCDT6PGcW6Dx5l2+uSJwHZzWNPXw9M4qHX1cryra4/EVxNnrd9Qh8fPLFo9YdEJPC46Vf3Ym9NtDDDF0sqawFA=|Chương 1977: Săn Giết Vong Linh Quân Chủ;1xGHf/n54h+urQcacqDr7kUoARDipDdYUs4ehl0yf7tI5M+qQuo13AsMYarn4lu3kP/8p24Mtz4nhvLItR3Kja9OaYqtvzUx89jEeo6smr2+LxffEznoOmJytZUSZSrBmbbOWVd4kp26RrirSyUe83cd4GGTQCUx0pkIlpPjm/0=|Chương 1978: Nếu Ta Không Giao Thì Sao;zs35EdGD440Ef+lf+GZbfBYspt397lp6C4Tb96McUgZXZTcIx0YDXn/1irMInusTi/9Bzv8LPTr8jWXHbbuZt9o54iLu+meUXzFTSzfpIWu+2v1dpyMWg79JcGM/IeBf7kKszV17Gmlw6/ZG6jzxxW12qZnhhCOzhZYFGJWe+2A=|Chương 1979: Chiến Đấu Với Tả Giang Lê;aL/FM01PPq0ybnR0GN5+x/zC7j7/v8OZbfJ0+7Z+2CjFR2HvZ5L6b4HgiKTWNHOsxf8fR/NjmC9eTaL/cn/cDhOxYqhfW3JaIAOVJAtalASmoEsYpcprvDY++8wdzOa9dBVRkjPl4KS2j05efj1VoS1LcaahcU8112HwoM57kJg=|Chương 1980: Tả Giang Lê Phẫn Nộ;IeiwOJ5dwpXouyZgYwAA5ZjiD7UkDtiyQ7l5sm8OKkUwbB+SG2RUqiFQ6t6lFZFYtP0GRESBjxJBwsWGS3Qi45YrW0cyIhTBTRRCZFMq9uMnwIQr0QRkxC6uZ1r4Za4IgMmt2Ti+F9uASBH01hGZwXYzeqJ3nMIYyZd0rg863sM=|Chương 1981: Hư Vô Cực Quang Đáng Sợ;aQhjjs+LBp83t8+d+FsedftG5F2n3vm79ZcCGEMdBDFF0rWJgFJd6sG8Mi/ie3vWintBqIe5ZQ3mXANKdgfnJSAxhtf1dnqrX8cpoJSu0i98+zo9e6/sLh4NEN1lgOWffum7xJ0WbXWo3NhpX67d1KWN21VB6CHuO65UdeIDiK4=|Chương 1982: Mời Biểu Diễn Thỏa Thích;ryNRBukd+uDofq3XXzD5g4XaNgI9lQfYu4sanKR0I+/VCEhMERtxgjzeFCsSQrQMhOu+lu/kts6JW7S5iOgQaiFAaVnECPNLk0U95kcNbAVCgHpiUpoYYWLQyANe06si7jCUt17v9clpXgExZVtbFPFSH6clgDNR6wDw+am53fA=|Chương 1983: Khiêng Đá Đập Chân;8FSle61eLYTRx9g5nVo7O8NQuw4ZGjwJ/hSiZ93LVMpyWlSGCosT7K+5kkL9N/m712t5sg+eTWVv5bkVw3nMLeP+JwWJB+dfubiMDMdSdVhtriLBYAA/DO8GgwsMRfq+b06gRbIPJFHya2VVOAH4qTrJ4L5kp1rUO7Enld9DrCg=|Chương 1984: Sinh Tử Thế Giới;aybCgcwQpI9ch72zCpF/hMIkEJViB2G+2ezHWoC5GYXBV1ir8hyVSD0hs+I568zqWM+VFDbfBHWjjRwVDiSgFOBdMbAZTvxJtgH6us0kVH+fN5PV3bVqUSWhqc7GC6758Rh8HymrAJeKwWDoq9Ra0sJH+X5bck+UGGh9drcEwOo=|Chương 1985: Kịch Chiến;lPo+pEGBh5dHKq2pDUIq6biLJ6ZI27kiez0bRh1vPS0Uz9LuXmbKWWkmWIhblh077DHfqyEznHEVfVfx/19Id8qpkaSTxm+b2gp4kJT3mKMxIARpsmhKhTx+hZo1y2toQUzVGGLc1yDkcAEjM4itSw/BfsBWxXG4uHlZzkJF7OQ=|Chương 1986: Ai Tính Toán Ai?;CRWBVmW/xu5zDpVTh7NBH6LRMvQhzCg2P4ihdAXGZa00f3kbsu89k3gAWchJ1DcyNYph7mW3sSczeyex1N8rpbaCoT9UFfxU40JZn+6b+MpSr1inpO13ywMsR3wPQFYgj0wXEUtRit2kRckmnPsx8U7BdJW1n1j6QshSOsGA6Pc=|Chương 1987: Diệt Sát;AGqpXkj+N//sPEiqKh95P5SoklaWs949gSEQ5EoGqeJzOM4Z5rIMLrq0yJlG4nd2GamXo64qLiC3EOuc7Cf1pWul0ucZs43uVgqa1OyLAJyF71ud//m0hJhBJZbYCIMS3L+LEx4930yufYsj8jNpVx3ZFDVQcqwloMthBl5oc4g=|Chương 1988: Trong Điện;rMmrpzD11A+Nt5m6Mox+Dl2R3RKEUYVIvTiJZ8Ogm9KC+XSFtGnHJXrFPVlv4VC2d4aYDGbu9ahjuJZ1QHnDTGXhLoPceFpNQQSrUAfYZIfYxbr4tB680QBVIYNukzCEs0jUmDAzqeXWxOouZdsRWEprXlI6cwHjdVMVZ9xvv30=|Chương 1989: Thời Gian Áo Nghĩa;V2hzxLJCr3B98aRrVmMEwppAhgBCUtooduOk+CYBxNafOA/ITrg/w3Pm2Ez9Hyscc83uDTLk/tOnbhrjZoOWkMm1pmGvJgz13GpwPLP9X6+VSpL8aqPtZpM3qz2lQKA/ojOW9wcGee9ePhJOyYMfSSx/TmbauFwBt76ckQMlSVE=|Chương 1990: Thí Thần Đột Phá;sqtCf/oxRYVy3TUOAqHi6rQWDbQmAZCaItki2k0mjyVJGjuV/dyMHH+sZIt4MD6XPwOxI2wxLHu70QWGQbEM3rnK+Q54gaCujYE5uzUy0yrEHzNzKgCW/0mlvRhCBdROOOYNVHlcBNPL8b4/vuf7sj1v+T80fBnPzJKEqZr1388=|Chương 1991: Đội Hình Kinh Khủng;70fCH6RSVUDAvp5A7eBmJ3h9YzOEFqXG/bVK4hn4uiE4lUlKk8yWlAQep/oB6gt4gJhOQMJtcn6R8fj0G00zYCWI7p+X3g3nVGPTGOy4fQCkjL3Y94R578oem6BA630nw/Lskx6EfSRp3X5WY4g34qvn4+iowgLEf87zT6kHXi0=|Chương 1992: Đồng Thuật: Nghịch Loạn (thượng);0X37xn9Ifm8JNScwgl3DyawpCM9ucJw0QMoyLKu3tilCyevi4BIRmhVVulc4oegOVG/OKf6dQgwe0aFqPN5KyJOYA71sPOCg8UfgMVQPWzfF/YdzF2GoLYtP6xUAm1N1fhcQevpfmu+W/noK+8MrHeE++jUy1hwBYJVDy4kwkSA=|Chương 1993: Đồng Thuật: Nghịch Loạn (Hạ);0PFOL7sOjkaSXADlcZEflyR9fdFcRut9jcOTYatf4iP0Vh/vhZxepkqbs7ngERZOF1kE2EL2Q/1RDlHg+03Ot/WpDgKPAyQfstf7rt8BEj/4kWUzlKpv2Y8TSJcpRcibXr6+wRnAtDOTmvEn9ejgD5syZ/Y5Y9N0GjVD5mMlBHM=|Chương 1994: Trong Điện Có Người;mkJRLJqWQE7g89L7lXjCLwV9FAmv+8kgrw21Q714spHCRiTVKWHXxNIuYG10bf6QvNZeu1g0JNKAKXx+J+nWt94jYZZGiDw2JPTPZ53jMGzzORX72qpbUQQ6jvqbrICmtDjEIoiLcV0J998KwoJoE5Wvm3+yl2Hi9RSLIhDsRvo=|Chương 1995: Lâu Ngạo Thiên Cường Hãn;LjoDofM+yfPLqyrM/kS1JYuO2Df0naevK36iXGxS/82/3gKfMhKR+gExIe3TH/t7XlEH4hg2Hs0qlRq71ybIQY8n88dszGvpyjcVvOMyKBZnvJSfWyrtgeotzTPgpBBgCSBxpYVfKhQFn2k3nx2FZmQ0pLnM1wTOhSOIIH3jndc=|Chương 1996: Ta Không Phải Người;kx9ieF9C+uW+OU304h2rbfaPal04Rj4koosnW2PZuvdKmJKckAjdLdZkMFKzbgRxnTrwO8f6PdY04oRYW9IL5M2TmnbTiQEqh+qth1D+xFTEVTw6Z+OCLzsvN/lQi/tEXR927fzekIaORgcy3+xUrpKpYCPMz0+tKJLqikeGfQg=|Chương 1997: Trò Chuyện;wGSVJ38b6/opJVR3pbcc7uYq0sJ7knoRhnGErDU+DadkRTYwTYTnEVrAimusDrrzViIN/GN9h6iXQXT92GVIRnOhnySQS9MlpfgmBvDUncdmAKOFg+vSgzsloS3vhctDlHpqhAiy388TtYkaM7SMfcr+DBvoa1ShefYhNCKyQAQ=|Chương 1998: Phương Pháp Đột Phá Thiên Thần;v901GxLzI658sPirVOm1iLU/MMHeG14sWqWVv6dBK/HkKGQwYFmpgTWxEiNIxmGfxtUh+UiOmi/uRt7gYni/kKv2LjWsn1cuZIOOwNdd/umWx3K/imkTeCfatw2wjoBKz8114zFF2qTp5HM7IqMekhfoJEe4xQ8iPsKfrq25m4c=|Chương 1999: Một Kiếm Phá Thương Khung;mM3ToVUfGHkynDEECQH0SSeha3DSrzgiLRVoeBAYpQx/B/JGdtJjphT9FduXkCH2O4xAVhahrO5gn/5HNX/pUKSlay7JImPzNguo6H6QOBNmPEmaXr87vs70Q6bBEU8CyI/aDKcGIK+VjRlMDgJhx1p7EvQ3lxZNP2wSoInP2F0=|Chương 2000: Hàng Phục Thiên Thần;H7Vdc3G8aCLjBbHdHrnKAhOqZrNF/JvZU4YfPY2NVVtF5z6IuT6YBraZ4OyL9miz0uUNESm5DS0zWLjAG8G9NDg6P1vdYPo8VxMkUIthNQL7DX43xKMqEbNcmTNKNuVUSraAtuV9VI44jG5Z2woKBrTdg58W6v4yyTBlZnwlrVc=|Chương 2001: Ác Chiến;GgvapTuaRcSigWl/9VYutsiGpaxPLqWoBTmkXAOQfXqo/ZnX6tc0PK8mEvPjsZj1LF0u8bJc940KUNHmzTxS7x6v8pJzVQL+VhfYFk5+lzimz2ChuKw4ibOFKPvn3pZ1b0BvVWu8b7OR1ZPMIfR46+NIxcp8Anczurd35kp5Bhc=|Chương 2002: Chiến Ý Không Ngừng;jImXEjknlBtaHG+QtjMvH/A73JGSkJ5YpmD+JIJMc+3V2BYwAvm6VXE1QJX6HNmvM9lltrkjurkx1D20Itkhwt8Ihxd0LRoP8ingmyni9f/9M4SeMGY7/1FX7PbWX8R0qSxdXn1ht/HYWlcd9j7leqfR0G5EcEoEV6+LWujzWi8=|Chương 2003: Đại Chiến Bùng Nổ;Od2gWGu5uQ+/JsUMpQE0FZ/Xbk6eCRqvWUHlUs6pPYqZe6XNFnjWmQydb+JTo/kuW57h1mJoPuCIL3AACGsTFC6ezlCwsMCCw0JOW81HcNAA1+i6drggUF4rD/aze3gOOu7BF3vGr1LSYOtr6vU6g0tjmusdKLOr/q3kZk253m4=|Chương 2004: Nam Cung Tiêu Tiêu Chết Rồi?;n826zXDI3jKyrjU+ksQS+trANbEM7tjgbd07M9+a7HMBdGmzzd1QnjDO48kyHF9MHUHVf0FpBA+TCA0D89CB5F9NAugGQjYOi+egZppKKMp0lOtqsmunDOKOB1tSNEivBdiHfwp71Hn/pVqO4ldhehDAKLFC63K5ldPiYWO2oaU=|Chương 2005: Tiểu Kim Đến;iIiywiF6geUD80duDyuBcVnIdRAbFCq43C69mTMex5Bi2x6UVxIceFcDr0bv+slbIYtlE7k7zm8Ed3Dcz4sUu6igPeJkj+ZUbP5iwB6zEu0FHvmMixrMThTR7QY5nulmBeal61hVKbmL6mIbUWFrGZspqFmypyy7gR7tvFYGKmg=|Chương 2006: Tiểu Kim chiến Minh Yểm;pqBxHsFfgvyWiR2KKS9aCCUeowjGqq7dNDyj8LnXV/CinkYgsofJmglnJTbaAfcIMFCVP2AmuV4+CLAr2W6wuC5PnT7OfbHvP6VvDjQeLepHozRdv5LhR0OjLv5J/NUdMl9Sea/H2bsBvu86S+1h//6tDDUrhKnp91C5gPHV3Ho=|Chương 2007: Ngươi Dám Đụng Tới Bọn Họ, Ta Diệt Cả Cửu Tộc Nhà Ngươi;XsB5fF2jp556DYYoCTIJz6DYEZS04ov3YXJ6m5IkbHEICjEBdmL8dwHC1b8Ex+9K5zDEfdbEF56EB+U3BbQJ4DhUWGynrZh8oYMNEKBjYB0QKUusNGA18oeMzdglA2ptiXYJp1J0KlP/6muKqnIvue+I8PjqvvP0byuiW0PiaJ0=|http://truyencuatui.net/truyen/vo-thuong-sat-than.html
Từ khóa tìm kiếm : Vô Thượng Sát Thần prc, Vô Thượng Sát Thần full, Vô Thượng Sát Thần ebook, Vô Thượng Sát Thần download, Vô Thượng Sát Thần kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20