KK Truyện: Cái Thế Đế Tôn prc, full

All labels

2018-04-06

Cái Thế Đế Tôn

Loạn cổ năm tháng, chư thánh tranh bá. Một cái được xưng "Ngủ thần" thiếu niên, nhân họa đắc phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái thân thể vô song kỳ tài, hoành ép thiên đ
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 4264]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
( convert - full - 4255)

Loạn cổ năm tháng, chư thánh tranh bá. Một cái được xưng "Ngủ thần" thiếu niên, nhân họa đắc phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái thân thể vô song kỳ tài, hoành ép thiên địa, kiếm chém ngôi sao, vạn ngàn kỳ tài ở dưới chân hắn nằm rạp run rẩy. Quần hùng quật khởi thiên địa, duy ta bá vũ độc tôn!
Cảnh giới: Đoán Thể-Vận Linh-Tạo Khí-Thoát Thai-Vương giả-Hoàng giả-Thần cảnh- Thiên Thần-Vĩnh Hằng Chân Thần-Thần Vương-nửa bước đại năng(bán thánh)-Thánh cảnh-Đại Thánh-Thánh Chủ-Chí Tôn.
Chương 1: Thiếu niên Đạo Lăng;ZTIHd7ldkNwupydrThqE256PSWJ6yUcbS41TYrIBpPcUiAoP6bUqh5ix/bAvBSCeJkHa7xUfyfRQvRq0EQtb9ep5BncffKnci0fNe45ttV4DPQCzGMHWMULzc9f3qloVyqHgqEVR7grIM87cgnJ6MkG19rJHWbaSGMysgxNL1Io=|Chương 2: Thiên ý;IHW8vyo/KhcllxNoxqXODe5Sug+DCVkjGytqzeNxSwNlufAuiF/vQ4aHxJloN/Gt5g4LNG2f7aC3FoBxCcRcQLooPKF+IWKVQ0XuFuzKK5hvlwvP4U+B+S66LgreLKMXxNuf16LDioL+ZyklKg7P23u/CUDBNgw5uLFhyffFxJA=|Chương 3: Thực lực tăng vọt!;UHQ3RWBTPsu/zivElN/2g3XLC2RWmWzzscB2QfkYr96z2nWIdJ2KIvQ0ICUvVN5T/21rqcI8/b13AqjZgh0vKaeil0uFOXxcCvGzk+dTvJ/dtbI/uqIe9DVOkcfG4nR0VJKoq8Fvs95v+yxflOZn5X2bUtSJmi+KCkN0OHawd30=|Chương 4: Tụ Bảo Các;+VZYk7TY7kZZ8O3aRpuZtfmTYYC5989PnGMKjWmaLynSN9JZr+eKUfuobLgIU0lu3I0a+VVMlEz23IlOeqQopZuqVlOJwsAx1q+MNE6L96Jru5iMd1bOGtVfFjNacKVwFngveS7LCqFDy8fcIyurFxG+fJdaTUzdeGq/WppIIJE=|Chương 5: Thượng cổ hung thú chân huyết;shju4xj5pCVkgetSYW7LGJhsRxqMAZKylEED00Yz/vjRfTemitD2MWDSz9iWeKahgKzzNBJOEyMA9GjZDDeIhPTBLzyv8StU8RmOmxCFy/9y4I8jGKX6/QDqo4pNLNOokOcxyheegaQJ+B3zFN343mt+6vzn9YlUtvM0ZNWFoF8=|Chương 6: Âm Dương Chưởng;32raykYU3NNLNCLDrxmDGFXCQk5baKC4qpP/HXzev+wHArgUTU4noiQNzG8eAhLHCgtNvhGjKdr/V51pv+3m8JIZcU7cCDsUKyu8TyjgPGBCGozuqguiQMN3qykp3kKloiyIf4H5hI5RkPOtZV/dMUPfb5BMN7oXbycOPEqK4JA=|Chương 7: Nộ giết;9DRAo2MwFuqaeqLgRfNf/1vz6X0+FTj62sq0OMgrM2RHMPTCI7N0BlpOVDH+Bnns673HoWPEt0cku0qLQkyLaOTAY+M0dpnDyn14N1c2ZRbr+6+aJwo0Qy7N2dhpKp8DXi6HyHDMmKGIDBlrVYKE80nZ41Cd0mV5by1S6nptjww=|Chương 8: Trắc nghiệm;LRzT+x69UOcDQrysk1gONFfG/m2p1a8vLbO38R9Lp7d3gl3CGAitr0qBREyGd5pHiDs0e4hVo/stQJy3VbHVzqWYKbDgwLh/M/gXxB/VHGm4b8cjVwck4XihVwEMgo+IvwejGH2ATpV+sgCLcHswLz3YgSRor5Nh/cGc+X+vBWA=|Chương 9: Một chiêu!;LWkIfEyblPvW168d1W3xp2O/zdJlCzu3HhIHtvdjbq6caNkInXxZHrBuThOAyjW+KE4nimlyzYH0GXCDzALcTpfO7cgFzmGDkxvBtq79AfdtNBm7tT5YM3Kl7IB8UqqA87SMzWFvLJdgyi8vO3Ang/LjUX1/yEsZddxonyumxW8=|Chương 10: Tiểu Võ Đạo Bi;bkaLp7k/kqXUqht3YCBiOZAEa5HG8ERy1R68I6n3JMOYilkBBR0Y/WN1ap7aIEzZee2F4VkbfdL1YndjNtndqRzyPi6nmXOaEMzzATnl+XtKcYNxnRfa6EFILiueFV/g+qhLDaRjbGSblSPZ/uU5nJJuTDKZUDThVykQNygriRs=|Chương 11: Cực hạn nước thuốc;3oY5cRUn59bE1TRS9OdKxkI+X+Ayvi6hWdwAKrDBAosP3SGYa0DQs1QUbn4yv5+e27wn2cIL9nO3fRFuozXLTE8LaLXXYWVab++SBW17zNrx6ITl9pd5/VHq0ZV9t5PRK2/d/g+ZZRzhs92A2R+sjpVvtCDDplX3gsBbkKc2DZo=|Chương 12: Đạo Nguyên Dịch;mYdYt+gI50XU4ADSePzPhKeLUShkrNG/4IUMN14JobJiBPN/jgHocE7C8NJx6cEUO/Bip00aTCoOffHMvRm012f1pqusRdWVklaoupHLntKMhzhZrSZw9H3oKACPAOFO5VBiIlvve2q5V0P9vUKMSzCWMghmiuqV4959LYsrTvs=|Chương 13: Nửa bước Vận Linh;7vkD5D5+uOnd0UbsNsXTEvh4d+RHCJ377Lxt8WVo1wRYMXP+uxHeiJfk0TuDPgxIW65YTfhuSDOxxiyxzQIVbHNRDx6VYdgIqRFf8ZZWpCkqtFrMmDUoNE8fSCbbUbOo9MGVTOPtgRvzbSmZKT+G6CEJlSB34QlsnQ2hgmjHqS4=|Chương 14: Đại chiến;v18Bl+i91/2WtEuHvuof1NwfOBUdfngntV61XEMbP8kKe1MIbg6MFM4Nf/iUJ1OGgGOrvbDwUidUNLsaWWq3X8OXCUB5c8XS7q8luyHCjsFrz+JeD8LcAWv9V0JXFJANK7cgsDFBl/3U9aadadKw3UwGUEZm3d9xjFUDkb6V4xM=|Chương 15: Gia Lạc học viện;JDxeEM0eMjfZsP5SpSbjQUpueAdfm462uIeRE4Cf4r3g2/gcJxZp9eEaAIOgzm+dHFqaXskrYh820X91vzbTCOp/XCfuxDobFszVTGVUDMjHpVh9JqafKwzpJH7I8fsJ/CeEHhopXHiWqWA+MSJiiPs2ApB0hHKTEJtFundB7cY=|Chương 16: Hư không trận;ZjDBzN05pciead9+lMp66Mg+lmPhAnF+2srUOPRCDrzuNPR73eL9R+vqbIPWm59PlflwA6GU4R6TRykZwssC7I3/QdEwYVJq7ZwuB2sN7xSyXoG6tJ83zz0LEPPyBsDQ/Eut8RxTCWGuTB4xWsE3SGML1ZRqNb0/kvtlGeyVq/c=|Chương 17: Thanh Châu thành;ZyKdVT38F8yxDqyyUOXsbrxrJVHrh1vDwgZdwaY8UMPr2jbEQvncueRTF9Zmtk9Dc2z5mgH1M3J+T/Fz886E31lv1As0ZM6GMzfuDUxF1e5VdCyGcMNmUcHlTVc7UwMBT2EwS5DvOZyX+G9c7MibxqXH1XKdAepeBKz0O/5YYiM=|Chương 18: Võ Đế;VmUL8MSTmNC+q+00xVvTZDA2f7+GnYOxhg8sMdnEUAWjSkOw8n1fAIkm6rKnAaoIWJOyMrKpJnLdGzWJiQWJ0X3ieM2GY5CDFNW+3UWffYc5h5hYRUBp04pWIPp6V3zmax0GomvnILUnRC5ZOTqJZ9C59AJ3A5u1T/dLrdUWdS0=|Chương 19: Tử quang tháp;nNNBEDyFqU1r7fgLKXrL2J7kdEaaHRhiq8hOh/mrp0fexgDtEcK+/bvfSk+mCDDRRH/+ODNPFmDDrPFdq3xxuaRgHaN1u1qMqG0vxucq82VX4szjQyy3BP9oKylmE3Bvqa64tA8NzuvodAiNhzux+Pv0vW8aNWx1lEcVupA4dKA=|Chương 20: Lôi cổ thiên âm;yQwRIxj3IRVvMjSKA95KSAWobrqlf3uBMH9BMlb7eVJK04T0Z0EXCpc92bk47fdQC2a/CFc/J9qmbaMiIcV4mOvalMJfZZhpxNdoZDxnAeD7Oi9CglGnPWU+xpTafcj8sHTT8SHBb36rIWs/KSKbxohrayLDLyLBn3FFAReRiXo=|Chương 21: Nhân Đan;pYNSed46NkGP3dt1hIWdHagWEM0mzYVLhQVCMTj4Dw5Rl5/DGr/rkapePtPhKg/QokFC1udqkgE0NrTk7e75ULPfqhuZd7jQwNlCjsoYknPYkkcCjrXMjrtx84WUB8XD4d8Yde7X8coqWmc6qTEPwLbNK6Jhu/Wr/6tA+UEbXjg=|Chương 22: Phong phú khen thưởng;WAdSFbyO4ikQ8De4dk2iegLQQxnRY5rfDsL6sXHGtTfI2DUSmo+jcwnX79H90Y/k7FuTKplAfk7jSIfGIBjZif/WdOkU6B5WXXre21nX4frJf+kv21vq1lR73NesoLzkUQN8gF+vtauciHPFf4GYHgci1gZN6hXkyOA4NifkyRs=|Chương 23: Thần Thú chân huyết;1cEzjTg7jky10VQLLmokWShgDcRCUn2j0P5+60Muvox3BTtdwc7yz9pl6x73zXHwBokDdk3puPUGwBR/sRbGvdsXB1lRe7yCMeFmmxbCeFvXCcIKGf5KKTXJSxlbb2hh8rcTbnUn76fJyCgI6+UGBr1aR3varsJkjsCp5LUiOmU=|Chương 24: Chiến Vương Lĩnh;q5Ez6eePNAQ/HXhfLpF6p1Fu1yD+kCUguQJ76yx+ynCiaBS+R/wWNkXy5YKXhZePf7P6660JWFMaVS7R8E0GMjw3xcvySwqRg/Jz8o5/Bxbpi+VNz3Q0GaHMTyc+lD6+jOjiizf8S6PrAtvucZXxDh4M5VxwKoX4mdnE/Qj5NEw=|Chương 25: Chém giết;+VGD/cmfTSwP/sbolJ7EKEiTAniMpas5CqzWSxizrVrhzv/I2mg4G+cslNCJLnEVXDVS7YM+QDQdtUuEK/RkfuCRXiJfWNfjhXY3JPetDAae4xgCm1zDsr+nq8Zxje4kjy43tuH7edIJVhkJJNt23b73GmSfmHmt1eXIMwcROog=|Chương 26: Thông Linh Quả;bpGT4CsC9drWlXfSeubS50p+1/QUcN4GaWXnAQslE/f8N84mSVPYiOj+2ZiDWE7aUJtgaNfY0Hd+6BrLttPwBvSRCmIub3zKpN++XpsoK8w5bj2adLgBN/HQ0XQkFROeKyPBgf1NXobu6c4qX1gmfkPxdRJTG6in3DOtSSRGDJw=|Chương 27: Hư không vòng tay;rkXV92WhN6+fA1i2zvst+WvY2j1/x+M4tRYhGoo2chp43/g2RETLFg3rs9IEiVnCdF684IOxcLo/EHIOxF3hNNvEmLM8c0L0EBktnQkfBtOEitRIXwtbfMcikebvEmceIwXXfIAQfSjEPzcCsiPZqi0FRyrPy8CyrwHysn4Uc6s=|Chương 28: Cổ xưa cung điện;/hZeUkyRMASP6NqgPVV1yrzkd6lYF4wsS9B/gNX83UuIwm9Mfu905vI2CV2i4b/F4MU8WbTK/xFZCP871qhi0V7bDEQ7NMmofZVB9Qg1iDp19q+8Lu15ddJBNZ1YDKDQcZWlkuocg6F6TRTYkl47Lz11nCy+W6gy/t6FgpDYN5o=|Chương 29: Thực lực tăng vọt;8vS2gZ7PkszeQA7vK+tw+v7zTSKHBLaxgGMKi8fMQpI8Z5EUD4HCiR+NXvvgzYmmWZe/lgZki3q5dY5AJ/nslzZxKQpybv9LiXbxAqgC0eqp7CV+T7DNhBMbah4H116Vc4hnb5nSeEsiFzyHQIKRom0zU2wqvwJTqZwqrjrju6U=|Chương 30: Trắng trợn cướp sạch;KyJTZWC8WK/gWICoqjMBY/yXJnRsxms46t0j1dY7+Q+zJP1apmhp+FekwpLDMfTXZdnYkD+M8njVaVULItjYTCPqkJheYX+lIi8GpME2U+Mtg03yiaTLokM9axnTMjYsQidwxchMjj/IMcH1b4C7j2vO6NEdg8vjJebMsG7RbAQ=|Chương 31: Mười khu đệ nhất;kVMfx4UeVkHtr++bikHk7kWc78Z6FeFCZcNAPZZmCXPb7FuOd86TwxmQDGS1BT7gseLd4ptOPAq7fvNRo+/SkoXkft6NBj0N/tTgk45yOvukWZM6gmhKSCi/dy13ZpiFNh6A881F5AfCIUfwlGfhg9EPTTpL26JIIHB++EFm82I=|Chương 32: Tinh Thần học viện;gr7yrT65apvs14CRe5d4mA/2FxnvHFXUXmbD04Y7sJ9c9JOucTg6Y1MaozaZI32NMHSad78ob5h2SghhH0W5ek3UzXzL/v5OYigo6n3+udRZLXU3q4BA15fKK5cAiXGpJbZTd8SBvqtijXlyBMFJ/YRgmd3YAmYgcLDgKSQRVAY=|Chương 33: Phù văn màu vàng;+1ZSYRQnG/T3Oa0TICKp3IDYHryZ1NbcJwiexBjrtVxKADyoJjGhkdWdUyNMuT/EFFWU+VEBXVkI8rNM3Ss0kgzB79lkoXysCJRgD0R8D3mbbehKqp2V/60M7JDDkyWt9T4DzDaRkp6STTh3QUAYzEWhoGjUlCEN5z/og2TvAPQ=|Chương 34: Phù văn hiển uy;ttdRCbeKqFXC61eaLEFNzyuRG4tnfMvevp/2cA9aGNFCrGXDBQ/OCVy4/9pzzADt3lAXdRYP7zYi9thH79K8+T5V5Tj31bx7FTdHBprd4ZNoIyVpBAWBCOey8MdJbj2PkM70obHrzBaX9idGjtQb+ItShQyutTAsUYALGz+0ZRA=|Chương 35: Sinh Mệnh Bảo Dịch;RMvc2hG6DAI50fCw52ShaObk1Vze78da9f6pTl+LGnVIa9i5UIeqYCRVQb13N9Z6zVQkSwO/v1B5Tx9rRyZUHLWsuAzP2cafdFXSwdewuB1PB6F66sPMoNhqgUR9iPxA+Qqj1ojtn/oMQDYyZ2RTuN45tQ9YP4VaU66lhDzT9vA=|Chương 36: Cùng Kỳ;0C2RgoKwOf+Vp8WBPSOLB+eDJ9TpryyVxaatRlh6LyWsyeJgiOGc5d+NGt7VCPBlLwVkff9DXUTCK00gasRQTMiPlLCrup59aZMh9DNPEC625Jlmrdth5E9pPWkrir6K66Lq1dtJadS0HrcSMaOYydzJ6UChO2x8mOfWaZpMLWc=|Chương 37: Trọng thương;EN57ynbpBxo3/WWW5BBLcLKA+fYTKorA9fZFGTYZBen5gFVkHrw+UU36hcrCLK1os8zfuq7/0ChHyjL4M99r0xyOQ7z9j0v9HQGaPSxdqZQhJi5o+FbgtTUrlmFIyshmn8Yve8nf1XrfSmPRw6WtOav7mNLjQgh3mTXBzAPsqZ4=|Chương 38: Thần bí hỏa diễm luyện thể;C3gR7CCFNZnhdJX1JByQ/EFLwOqsjtC/V0mTESSV58mGwUkWe6UuKEKCT0Wg3bufUi8HQfA4hMkJVmdycflHI16MnD0f8ysadAWq/uI7k9tTE8C/Ue1I5+TWe7e+/FmLW47zDmZLdD8VJ6Ci2cQNQG5BS+RZisYRTKxotW5qCzM=|Chương 39: Lại xông tầng thứ mười;dO9pYjnojO7Ew145H87GCS0k4ZPTC27rGI2xOSMjRwAbLiVuLf8xUJ2WMJO9HPcLGHulikwbVvE5C+a+6RMmu/laY/pZB8zlZD9/G8Tkay5BODPuozL7Wn4ITYPB2akSJjZL3dHXSZOWNaM1tCe+GTzJiWF0E66uFCcM4jzIivY=|Chương 40: Tiểu tháp;DUcXRRiG0O21jJedoBYVZSggnrT1K5qfR5umyKnmc4uyQAU8ks0c+5DZUKRuWgdpzJ/N6FzGNr+EJJq0YQQ8WUa/cYYFJfgOaQTSl7HL9edUmy2D8WMVVX5DdiRIOaUDQsZfp4l1H1eiIfT/tl3WNaCKPDDFDwfXNKSzBYRuoHA=|Chương 41: Thanh Châu thành rung mạnh;jvMg9J6w7AcDzpw0x5ES+7gI7QF7PIWd+zo6FVbdhcQEkOaxuUDR+MV/y7YKtsefl0tqQowflJd6u7EfoeO8341fgDf4eiJoiYcdfJW/D33olTYtBu4E0TKOE3KWD/miu7S7dLK8K+YU2PMG4KVi80lMC+jhUMX0lROTz+haobM=|Chương 42: Chuẩn bị đột phá;+OnQJ10Msvvdv9aBc8qEeoZ9VNtiXuxCBuFrI9KzsUx/FdITjj3s2HwW88j81qQH8CYKi+RByDzkZNWVXnEweANA5JGexV0JfWYbIC+6p1UtmsMDDDIXKmK+OUSz2oOry5nEqMEr0c5iNt1cnKybg+sgf3e+WbjoxHJvAF5T0eI=|Chương 43: Vận Linh cảnh giới;raZzlH56xHt2ooqI4YuuiFfSrmvR2EF8OTA1VLgh5uB14Omc9540N8iG4h/cyOeUgIvNxsIf4QWjqUzLahSMH+uo16Lz3nMrXHN4J6h1134awvKAmR9BOzYDaR+QWdaZvya4O6NwNOfwHbJJUCtt+bjPRsFsN8T7RfTPEzFVOr4=|Chương 44: Lâm Thi Thi;sEfq6U7n94wnUAAhA643QimGkb67iIp0GRPDmZE86nTPEz+oK5OFFyUlQ7itTVYGGbRvLquyuE3m5J0Bd0eKMuzGizsRLqrZ7TXafIjFO9IWpdQVf//Oj3mCWwksfaFTSyX85jORt7aUv89Ct7BFlfeEyQq418+VZZiPbA9MibU=|Chương 45: Phù văn thần bí;2xU0ou+Alxxy0az0VPRoxERM514aN2wmdt5LkG4Mci8Bp1dEmfSFS2jfY59bZ7y6LlfEDwZ7KhQkcKBU1PD7aGDALXAt64ZFffO6G3tiWjx9mvUdkndQZpaDUVa0Koa6BvhhqST8hl6qYz/a0GnpBCDUZ7WNTg8Gf8PlgVfyk8U=|Chương 46: Âm Dương Chưởng lai lịch;OVTTxq5C8zyhosTdVzY8GekmF/2OX92KGurWCB7X9TGMe3RnB7UiCGsobi7E+6BRrwvOVrZMCI1LRXsTbUkEERIfRdH1e106g0MRgRlIlszu04xl7noZCGHtJ3ihA1rDUvuBsKi9k7Ow6QPZ3CwvilAcafPgBnvQQ0YEeo3Wyc8=|Chương 47: Tiểu tháp;G+7rSgXchzEJaJ/D+HXKOMnP3/MfGsewGkP9IgWB8M9m9FMbE/yRNvgY7bsRzIs4iqIiRl96I1X5zhJEqcI9j+7isQ5PycG0qAimW7WUJ3nYfeKkNt1xVvk2aqrpq4zKXSq2i2xCk8+luWiLg91i00nPELU2ynOq4XaD9jvXFvI=|Chương 48: Lệnh bài uy lực;xQ8Aa8IZvCj4wcNFNsETpGKWjK50gSRrftxzRHhIrQwD4xAJvcRICEAlr+SNviLBoODy9iqCh99MkNJSgqt5ZiOmGE5sYh851rwht+BD0Ol+6NTjT6GTbpeBZa4S/dR28bcGq8Qf1zpp+Tmm+86aoLLDKgxGnCALcHHFEc2Gmak=|Chương 49: Thức tỉnh ký ức;wZp5Jr/g4ChCW+7jjRJ7PeTrs0HlfNN6c93/g9D5iegjomfDFCfYNKZGDoRmXV8UGGQFaQ28LwZfiW6bzdSfq8Nek0FvfyJqNp+IiwCCfA4yI41UXDkeg6EcFTLbT8UJXsbjgGTpjU2JYofEoTnsyAHTnPLPiREGXJoS1oPn2Hs=|Chương 50: Dung Thần Thánh Dịch;3QZG9s40cdNtlmNFMCB8kFXeQBGFJUojE4jX9r7yEZj1/Pgf0oC9LaC9pbJsUZa4/m+u81FE8rCG+tqSjXZqiFte2q4nI1nZ8DZ6FAZfMAcvPpCD2UxipEzlV1z3lxqjgGk/HauRgGhGpEz7kK7xnCEUl+4F9wq3A5DdKRMh3O4=|Chương 51: Cuồng bạo;zq5L+8GiHK3LYtSit5aKpCjr4lcg2hlq8DutS08EZIIpsClfcA4dctRQ6xnP5mdErLkaQy/Zz5G4k/40LafTTGHvRiEJR2mdp9+sSrVCxCzS++DpmsKz+gqUg7OFIQ77WPWI1ORzkXOolr+4g7dwRi+pD05jJwTO6vb4/LxtauI=|Chương 52: Chư Thiên Chưởng;SZCwrSWzQNLQjacu9cWiy/GNzzwGcFbuHGLa4NiEda7EhwfyhagviWqSA+32q4EEkVT69C/Ut12HqrZA/9JKNZjOSDANsEkhlN3Q5/YS8Hzz4p93uWAuTyXRMZv5fPQa+PsY+eUV3CCnlNeXCOqUZgSEu3Qvd/yJn8bbXGmqKdI=|Chương 53: Thần uy ngập trời;tvzoLIRkvwgfb5o1Ivo+sG99ZFXtgeADtZhJOXsH4Dvu/V8GV4rgUVMK5zVQlRjDMdw1ikMXUGYSbhgHrP1h3oswolQTy69dXYa48DSVjwvc3KZAllga5d/enZlD9DHgS7B3L7TuPMOrZJD4/2wGh8FeWH5aLm7vP4s8dIKbXrA=|Chương 54: Con đường cường giả;hxaMDVnjGxW3tz28CdGb2yhGiWX/ntJODzxPDkFzk+rgbLnH1n9O+tk8MATvknUZC78ZzDAbWOO/ck3LZgQRPT/P02/Zscg33O6gavfNcBAZIkW2FLhYmP3MkPRaTRnmzEfjC7GIMjWjGBFIxRh6DvJDIDu/P8JaM6fW5QIYZwE=|Chương 55: Tàng Kinh Các;E7SurDGhzdpvpy0o9yefyyOeGVTPDx0jrMx5Sg+/Vdqk1DdEE4CTYEwFm8A37OFuEiEewMlzq01eAMtaNJpwfTp9Lj55xnDzwujXCeMAA3FeP1I5F1JUI0Y65C5ye0nYICRQxvfcur2mTJiuJSfpJ0+71r7SyDylnP6+1B3akNg=|Chương 56: Tam Chuyển Kim Thân;N3dWgFyJaiIpZ3BOZM/FM6S70acApmR3nXHjV4ij/tYQsIciAZ3Kv3qP9t9RGped+Nlo5TH/FGo+qvBy69Gg6PJRNhii7pZGiVjbABZckarmJl7A6KqVCuR9loXas/6lHuAX1+YSzmSyULVvVKldZSYhQET6/5IpGdlT9MlH/gg=|Chương 57: Tu luyện thần thông;Chs5RKQwJO9L66JwkLqxuEbKhjeYsyT5nHlFEhddbuxJ4yQt0cCKVx/2mydifK/Hs9WXJ4PHVCN9ELVPrqyVmxUltk0E744LYOQEhrEntDneBw3nuALKBUYZA946XstEB1fBPl/LLYExnaHP9Ev8xSt4zd6EYndG+J3Ig3+B8Kk=|Chương 58: Thần thông chi uy;OCYJnVLDMwzo0z8FLf7DUYZHnx2eXku2RDqkLl24qtgr7eGxv25wu8aWDvFti+4yDDEBpHNQWsRNkEPnxkLvIOjr7SceBLMry2OQex2DE9gBZ7+0eheegygrZSlJTC2HDRpSExdauyYpXVNOKeMWPrHD9K2mP63throZPiqxLbI=|Chương 59: Thượng Cổ Thần Sơn;szkZOdQ/I0ohUjb+/jhQ2I6pEBrE5edneGAMTdIWC19HeRHZSM95CaFZWEx/lEGdk/R0f3FKEPFEJHDABW5P9VdNe90zo1DFy02C2jQH8BP0AlSOWJn5yP1bib1FkomIXGJWGAO0jepe+mDSW9sY8eDIzAUAeXpGnekAMROWXfg=|Chương 60: Tinh Thần Điện;KCxoYshOGohKTqC6Veg5bHJXaC1iR0+TxPlntdXtWjjMJ3k4yXqkmaFI5hg/sCF4JW+xPWOExRXpxfq7FPf78Oa8iMpmfjECn4kULLBBSjoBeFU6GbBbQHmJEbZ7nbH4SMAnqCs0kZ89/ZuYwMYkT5QZ5QMAQkKlOt3+1YXoy7o=|Chương 61: Hung hăng tiêu diệt;rdu/LZ6246/zJ+xZ6ARtHybLBAS6DbbnoHGZdOPktUAtWlWdM9S7Cd/c9VUJCzNzlHZjU4Mx1ZEMCDnwp2D2bilL+yXfqq0cYD+I7SDW9v6Gjf55yyzveNnK76teHlpYdcUXVaSrIaCx93bGq+mg3/uPQ7uuJOchNuMNfEkpXlg=|Chương 62: Tinh Thần Hỏa Diễm;ahtTxlgoJTWUj1VujhrRCbffhGwWo+/0D0F7J/6uehQygATmMDhH3YJTvk765lyc7k+Wv9J6GkXOY1ZiYvq23Uxe8xoACPXQdvufFBtYLAp80iCnajeuDX531R8e1q0B7T2vEsrkegywvfWlZi/mwQdAntr2al+i3UgeisoCTRk=|Chương 63: Bản nguyên chi hỏa;ZExBYcc5qEpB5gNIU9B2aGap/N9jQqvrVmKbB+Dg3NXgPyB4RW4QnXi96Z10bKu1Xf8koPEgKVw+gwrCp5jUJ/r4257YPlGBbUCddmZzfsIXyPSqyLlnOMAFc8T/qfu+zD+Vj50rZL2C4qBWuB3ts+/mgDiTnQBrqutzvRYJB/w=|Chương 64: Che đậy thiên cơ;1lMtUimeZTyPEOf29mtFWQKLThiQLsn077OHIUg68symAE/i575MogtKGsMWwJ+ZO13biSImz3pVVzwE2L6QhPyfWBTDVCjQQDaVMJlGvnmOFyPT1MYCD51PAF9z0iFsZIu73v8sf3S0NdQgcOh/iytdp+ZUZs84xQnFZcoeCOo=|Chương 65: Màu bạc da thú;y1liQrkGmWJOSzX0ezAspfu3KEyx2fNL5WAXiWfR2cHuFmApm4I7ToB6p9xAhVggybS22je+L6P5qbzCqvV7wgWXAdBVirc5OUzX659RUONVOywsqPPEokRgx6A1MXBZomF9D5upE17p45Npwh7U7omoZgIMyIOuYoT52dl8uEs=|Chương 66: Tạo hóa;PLpSJ2/xTdNhH7SrfbIweCdT0ndGIo6hGo+TdLjTlHtuW0gZWan4jlMot4bzIGzkoKNth2oHaztvNXRwm/AzWFqYg6RUYH3tzamu459qRF9sp3N3roQO2QxRbqma0uCiG8QYhMw9mhRtrrPJz0zLQTcVm4/7ya8F171rEb1N/kY=|Chương 67: Vận Linh tầng năm;pLNw05b4z9+WGliBspPRkLVySEsRU3OYCvT9wCBYIgR8+JEdh37Io+qzFgTgUVFhrwDIEC9nXRdg0E20bCu3XN59vcN2JAguImxrkdT0xfUpQ6EHLH0ZytKHw2TSKAUoKBK2/Z6NDugl55hrZBQvTYtUn81sIJzI+hbvU/Suqp4=|Chương 68: Chữ Đạo chấn vạn cổ!;3py0kiAfTiU2Ktyf9q0g6ETSwzMLUrPwgfKbYohcO+fZn+XcjP7MJxZXC/JIcawwz9oI899kfvL6HiBxhnddv3vOxm3TvSmDbWvtCzYg8Q0QysafazsoCJTYh3m8ivReCBSOTCr20w2+KF8YSerSEGk6FFeq49iDmDzFieA+80s=|Chương 69: Sát trận;HGpzlmfJZO7Z4vlHyr8UYGrLwuzTmq4mNZ8RUA+qKQCNCJH7BTeBslFnw5TM+Fe5EY3SiFPzj3BEUCHHp0UueXJsKRDA1d1rLT/G3ikVuxTyofDMvQ9Y6g7tX1Uix7Teps9zzSBOeZ2FDH5bJ87jMkz0rwOS/k2dQ6cSPPM1wXw=|Chương 70: Hung tàn Tinh Thần Bá Thể;3mgBF/LOwzvjkVqpi0ijpdIdzKXMisCdryjIcjLBT+u9XJwQ6BdlknlY32/Hs3yl+fZVNrB7z218tZX38PXi4FKWPVOeMgGa7LQssgEP4sYo7ORRF1OvRKkTZqz1RC6txHSn5YULF7QHaeDXpe4OVkSXz0qkpQKENZOs+AE6CDc=|Chương 71: Linh sơn quyết đấu đỉnh cao;Ujs460Pi3T7+MS54O+kWLZ5xMraEYWTT9ksj5jYQ9f0QWI1RIDc5Gf2qFq0FDR6L+7GaT8SdxWK340G8uUEGS2ODejMBoB/ODSha25BML5+TxFeEnbx+QStyMGMOOp8FzCSx+gT4uOo0WRPTsGXYwHXe6F1mWZH4+RXu+FZ2gSk=|Chương 72: Bại địch;a/G9u7lxyCGEs62iBKvdfKiqu7i/6jQFEujno5oCHcgI02jhIjko7nCc/Pt9y8s28PdFRVGjbZZ8csWjpzj9tAsZC82BS3HeHfdl/abIfjJa3nqu0swORslPg+MhAqplk0qTL/KnEm9oONcM+XdgzQ1WbEGFra5tAr2q6PsU9UY=|Chương 73: Thanh Dật Phi;Omu4KpR52RfpwimaeCfhZTP4bWQPD7keRuAIVA2VRLqPcj9DrFnOJZH+TREUNS1d2QW708ptf+7pCJW6OFY7VE5qKnsP97YvLZOEwy+BGV8CMhjUIUsqClxqjiOtSgqySnLDA9TO9VtNsExeE8rGctdzCWqEQqnJ2Tk5PcqMn5U=|Chương 74: Thanh Liên;0kMJ0gDeDTLLX0FoXe/os0ShAah0L2r5d6gEpqBNvYOjPdV3nZrqXuV2YIQ2Kkphe8MZrMBxCqnGPKp0A3WWWF2L25g/xlF4jy0DD3IRDBPOg/6+Tir/f56SvXCgz3aYeLY5pSbqyFNhgkJoOksnWRMHo7qnF7viAXvGI9EuGi8=|Chương 75: Tinh Thần Thần Thạch;I370NY2rrROWZFnEPjyBozQCTmzzY61I72+x82aDs3otG/Et7ZaQEnc8SRUui6K2AYeJqaWxT89Cw0fz/G9yVBua5r57Lp7AR2bnjhOCnswnhadyegDn8k7E4thAhNtrrdZgsulm6aSmcoVIVmbHZ0jDY0dOOl3iQuukhvyW9A8=|Chương 76: Bản nguyên chi tức giận diệu dụng;cxqj2S930j8Lh4eCqqjoDqBxpsTxJw8fqolvT7rRB2Gz+SzC+wrBXWsmZzUDVdqZdXnE3v0FvqUPWFBxxYbit1jkxx0FqaBPoyIZgl+XCJ/LlXP9t2wPpTH/S04MWDfjMzz4EUl69Z5FjpM1CBvTyCBvFwHHcFCD/oXWEdFiz44=|Chương 77: Đánh cược;qCQzEfcDSb0iuCVy9hBCs03JoRWSwWS4ExIePlh2b//B6XCNiovGti8G8KQM8/8k2vRQsWwP4a0iNQqwn4NZAcCksoP4xr5AnmDJOw6MO3iFV1EX8kM7D4kWd1ogWCInUKuWh+P4mkrPpDyYnFDTk5N1DePUxefrjtdMMoiO7Bo=|Chương 78: Buổi đấu giá;RS4WjJyuRKfoDcdYBUl3tosR0HX/XKNIHAgiaj/XR6zGhEK5mn35A86tKjKCqGsa5yDqonpXYG2o1ktVIrBME4rkaRSbyiNDD6R66TKzzSGcOudUTmjjyd/vGHnIhQVJVtLZWQwxSGd51uziVqqmYwF6sZwuwWrARmvLFaCCJTA=|Chương 79: Một đoạn lưỡi kiếm;8LCRbqJboUZw1axNL/xsMk4hvMeRtk9bMMVZbKzIGCp9TV1UUBuR9hq2yU41WTne5WflLqanzHSedXwL+mqOT3wKicc9Z9Zm8UcChD09cqxUeLawbyvjVB1T7rtj05AaK5EDDBmvZfLtPsn+Kw2hkrvA5Yz3HC3Zo9ykE30yHxM=|Chương 80: Thiên Ngân Thạch;GEYYfuGtk8UrfX2PJLXA/3liHCeu9wxDa2pqoL+i7lnnRcDUpmcs9/Z4GJPt0Mqkn7WKm2/AoLpOOCzNxNLyRZxgmpv9/7INjvRMx1JWtMjq/7BU4qPS048YVEbV8uu0akA43pu93XsbBnppC1355IfLw7XCHH1iTYS8NG7PC+Q=|Chương 81: Một cây đằng!;IS9h2bhra2IbnyirT8ToF72ocHY1HeeaED+YTsvX38hlGHHNHGFh9aBaFC5uIQ+1Hl08TDh8yD6VN5H8VS5qg5Cpn8kECVUV46N7Gx6lEuQq9SssoRPpb+inmJvAzuY9UY9zG4JG8qLIMNCtiH33+5GyeWki9AOwRKnVNg13b7E=|Chương 82: Võ Đế;/LE13rn3EX38b/0nzL1HcLLi1lHbGGIZSJ6DI4svdJHk8XcssK2DQBju4HAS8sTYyL6K9Vi7dIDHyW3AhW2sazO1PcoJVztwI2p2fSF4LG44RrPuNkQRbHNMr8FF3n13aoRDDwQJ5Y3jpVEA3yoLAz6Cl7sW2SyIOfv3Z/JTNfc=|Chương 83: Đệ nhị chuyển;PDTgqsBl9LAmWe3ZL+2zOLJsryXo7pjkODWTdQu9faFvoFsgtBzDajkmbWD4MphXL5v/MDeVC5QP531MVl1DVYGoLN2jR6uF6tIMTnFadPe7zoHNwVsZ4WEB5W+SzYD4/rvJYSsM+c3LXYydwCZPaoCw23QkMtQscrjo5VN1kHw=|Chương 84: Tinh Thần cung điện;M84e4W+uunccVhW4wvNsYki3CCBvfIfNThweDMSJTvx9yuHPYkMdFkT1ia+heYflfQ3bXJk8VU6ReM4FT+QCjDCum/JQ8+SVb8BHnLUGMBqfqQKXg/t/CZK9eIlSIwhcuvMw5+6HESlmSC1w4XpZoGjqDzJSWkoQD8LYVs+ivx8=|Chương 85: Lấy huyết dưỡng kiếm;FIXnvU5yzcIPZu+SpQPkKN51tx6ZvXgeb0wO4eFLKn4h2gAXzna3jRkRxpPZrZ5t52ytda10fwDBN0waN1R7AkIaHbdGtWH5s3ARURkmMvzzYiO0RL7g0nCZZaGeVg7fCJfGTdcz9w8chgmPguEL63nqBx6QMIMk6p3DuySqIY4=|Chương 86: Linh huyệt;BdfsZfVtIVjdblVgt+uZPTEYpjh+dQT2WSj9/FpDj+xWSz0P+hZhJOMovoIwK0566e0r2wvSC0nq8IG9HvZ3pjuwxy1QZoVMkmLl1MPk1bZGZqh2O/ZWMb1r96ytS2ko15kMJ7+bNkxAHFX09k4TOeyWkDnwfnSMQ7X32An2iqQ=|Chương 87: Năm màu bảo phiến;u6FZVClwWaLEVwywY7TrrEgJ7n4rbSpgfkAInNQovMdJPe4xzmAREvAmoo+Xhhe2N1qkQolyIobRwYHascxOBGWESXLvrobi16Pz3oc6k4qFGnPIHpM5R1BNVuDRCGGQAAZXkpLOktiFwSxWYHAfTAiEjT1MglKCSHWQVx5OBN8=|Chương 88: Đến bảo;ut6a5YwDNDFx1jLpGgh23HVXawtXND9goMp/SzHDQQOpkpfzBIS206ZFDSi5sn+f727lXiWpH0HiQp4f2Y/Sox4wYypvyShuwmEwAgICiq9xXaUkRFeakJhxJiwqbucPEPB10xQM/Ox2tZhI8dS3dO7UL9QdLgD3ATxXEkvIKGM=|Chương 89: Cường giả thời thượng cổ động phủ;A5A3w/m+v0CFejtcMnu0ddEuogX83l7Qa1iiA4WX6BRQSCZfhqVt95mNQHAiOqKMkuWGRWZpOwYz6YabJLT0+CCHy/cEFsestN8nP7+Ge93on/DGyw41PgcdRQuS9QWhglRAbkjy/wZ8WCWw7EQUmbyCYO1ODqqe7ONWAPKwk7Y=|Chương 90: Thượng cổ vườn thuốc;aMjKObqKWe07oFXP9HKCAk8OO/SJ8CCvaOXLN63rSKuEqvtEmVrYmCLYEOL/tVMCq5vuu6AuGhGloAEXaDZp2wjUPRTQxB8nQc3QSj+9DR8fGjFOZvbDIKUpqAPi/DWCMtY51Fap8M4LNZJapXU7HOYozG6/sv6W6i86NBDQkDw=|Chương 91: Tẩy Tủy Hoa;toVbNM3NnWXPcra7oI7TxlJhoJSDANv6EhW/CkHCOLEGP8z+NrsfaPNVOpI5YRw7+Xd3450z4GoA1MMueE0lnyrMrTIaA+0u9zI+Uz+yEDdufyig40bcl5yufGLIarNrpLzZyGZG9GIo1LbOkODncYZEf7Uc+K4QTjVe6gLacYo=|Chương 92: Vách đá;4EG5f9y1XG+xXMC/1I2RJgV+LSvfawde3i3ex0XvhmlZiqyj/gqNIC9lwagEX7gxALXSe5EgJ2raRen6fs38mASNH/IWAgKg6qnVdtEto8QFFc5jkx39trEo056YVXGYp50Cm8d/6+8eHLUqCKdk5hy6cOeLGlgIONsT6wLBCYk=|Chương 93: Đại đạo bồ đoàn;sjIMAMOIrffmtiOJAxCzGELCm4B7raT1KxNv/hp+8ZB5Pk1Ft0ROA52OMniM58690Edc3mvqNi243Ja4DT7eG/zxACay09mSr9PgUX5sUdgLn6hUEwEjomMOv80NuRfwnpsIvq0fwOnwwrg2KKyvS3TrAxKHyOUNLg9oVBGhNfg=|Chương 94: Tìm kiếm thượng cổ linh huyệt;k4o0fEqNWTAQ127OHc+tO0ZOEfuaywDrcSoiqPnrLXsI3XAC/PJpLTReUFYuohmgYsI3KxYJvlIbgEfiVYwXLUH0Mp6ZSarqWqY6XdCB9Kg3X9yFvXoGKmSn96AXj1hp7z9Qs7bMfiMWko+DwadbXnq7KNI0V45VxY1fvUaBZGY=|Chương 95: Lò luyện đan thông linh;i78N1ZSQF5DSTB9b62oatZg6XVZIdM9YxGL66B5OSO3YQxQ0OWg6gbRrQHyBm85R7z9Kr4NsbqsYXzumIjm2OH3+sKnHNXWqjdtBn8Y825brMcmywpIlKgWDW9CSO075mKWZG0c6PaAh5MQcIpWBfbsQ6FJhjlFR7msJFMoYWto=|Chương 96: Thực lực tăng vọt;I3tLowWPQbRJxZbZwmmbv2vOFEecQPBFYG0fg+mbu5zX8w26MgQNbWpcDONKVrKuGbFwlhFa2lhe6eYxZWT3dGoRyPkIJjuM9UGkCyl3hMuBByMkFEFN+NH+0cUhuNEPEt9ChPIPQHSs010psWIry2cZGWMT0Lb8h9udO1j4GuI=|Chương 97: Ngũ Hành Kỳ;UsdGKxBaqu2rgiVAVuDtq8WJ6YwdvIIJjYVYDWRp1vTkWZovu46mOIFBu8pcHQ7WcMTKessEvfm+wcPetho6c33LywgHNlczkbRaKllxiOReCpy+1KUpFy3qDmnOnZZZ9GUBPnhWjiTW5YHQgI/4AypJEMGirjGQ7IS/RPaz/D4=|Chương 98: Cổ cường giả cất giấu thẻ ngọc;NhEA4tczEdt9g12ap4HuEeIDRAsnsKly7WOseK8tDihZ1IdIl+YLaovtVKlyKTNk5UvRFlvRL63a+IPxFMgkQ0waETru6sSTrT8Qg4P+HyjVsCmAEkhJxSVNt8PRyRsUnnJ8fDEdQ9EeWry5dsaBycz+CMFLQqMvUEQKjG6OnV0=|Chương 99: Hỗn Nguyên Nhất Khí quyền;7I2poSvjh7u+N4D1tkdEnKtzFH6y7ggW724K2pYDkFYHthWVFQ7izurF2XCS4FUPnkTbxMJfyboW+Lr7Twabj5N1FtU9l+tdcc+bagf5CflEM0xklTmWubfSfjNNV/OdTObtqGr+VUR+at1RUWKBxt77Svprsg+IxoNBoNjZwQo=|Chương 100: Trọng thương;l6Cr72U23QZymcXKXM/KOWRxGpuIMGipH9+u3+uLqfBYmBTU8u8/uxgtnK17VW+iY9A5Usb6ZFyUUQ6vroxJpG+jTO8TygQXsoEnUWKktgQjHnB0QMCjiAALGYn8+aysFF5dmPfLF1uWI1HUUlEkBekjZtr8vJpzAC1C0AaXF6g=|Chương 101: Ngự Kiếm Thuật;5rJuIQxmbUJKjYQIxC39lQ+wTN0FPMZZH7aQUJzKX8dIBPGKfp2NiZBtXKM8kF9X+5DOa+WTk+ofyy/jSbJgAwLnMeYk6BL61tnwHFh0g5mFW39Km1mUGrLJwFbmWLhQoqe3fChkk70LPO86JqekHvt6HRes6RbA1STU+g7e15U=|Chương 102: Tu luyện thần thông;H2sqU0VKB7gluS+VYbPzjvTYxJzuiuutx2djBUtKQD7A+PK4xgbur/pH/k7cTpTlYL6a6XSqa2Jsk77kInzYjTH7fhSv//Md0SI6UjEvAj83w7mdY8eNyuVLHmY2KZkIPGMS4smGCFfOurcfr64+SNAv13XNH0rCawlM3b07Cag=|Chương 103: Trung bộ khu vực;kgHaaazaIYBviI6Lyt0CbKAqzaqTy3ohxGMx7TAjvu4EtH7smfVZQNjz1zjPat4EUBH8igJMyidVmzF93My8R2srChVi1JraUWpYFkgs6842WuSnPaa47MxveM+sRAjPvE9/eExekaSkpNX6iQT+IWV8/klXca8Hc57K3Q07ta4=|Chương 104: Trấn áp Thanh Dật Tuấn;qf96+wF1Pr5IiJKbD9Hub+YOvGOpSmwntEfyvyprUMmN//kGOYi6bhJhusWYFUSk3OYgiVFYRrOLb2ZuXSY5FgcZgDUf2CbBxi6GGYXR4zm3a/4+ACpcV3U0Z+DkT96Fd6UZq478obpES+o8eTHXDNS6J9rbzktZGBM3RTN9BAk=|Chương 105: Thiên Linh Đan;xAFtVyN0K45HHTWl4o94RnbYDXVGZOyQwVbNFhMZr7iQAzxfLq7B9IrHaHVjk6nxMgP2m0eIy1w0oEm9OQKq+8rbXw0cdn7cOXDK25yTCd5F8racJb4NfcA81JuXvMgOAJR38uPAAHWh7UxtLiVpaYTa7z3MJS5qgjuF38eaIm8=|Chương 106: Tìm kiếm Tinh Thần Thần Dịch;JP4AMfdk13tBnMKtMtesGOUOemaLSvS5OZfcp1B2k0iIsSDdhmXep/G9zL6e96DWRIpaVt4D/rfL7gPNRF1gOCyKE84Sy2c4vdWDo7FMZc+7ccE4sm3WkrKkFhdQgPi1DVquXMRlpmrLA3DYvavDXNba2wQZJicKCu3hmJnUVR0=|Chương 107: Thần cốt;X18VsFPndswnHEIS095dgWpC6nxxHpSTful6Lo2RQXm7XmKr+Yn+Bwc1ovIpdZME10u6UZqeuL4pVwB7T2yQOTchUuzlJVVqMllG1HHcyVAismxpiKSLdN6NoKrYoOTqZ4uzFTWEsKmIjPt4gZtzQhbl+N1WkYUoLmoYenZhTFU=|Chương 108: Diễn biến hỗn độn;+YAOfHkJis2qoN9iSZLEeZfygut27lSThS1CwCjmbm2yRI+aZ2yQ5bU0llRRbX4+HIvZTDKnR047DvIoMXOLwqOb7EYQ+IlHLvQZCb5ZI/CBxDIoTXDs8LERsFD2HDOo7gkUbqq2I7BKXX+gKmgO3oiqHm6rpGi2qeQOeaZerzA=|Chương 109: Tiên Thiên Đạo Kinh;bFgFRqSoRJo1OZ1ccSanlPi8VzwccMGTGLtuuqYCLxtgfCsEBTEtu7pF1YdepqsJ+vr6HTizFsz7rM3Fe9KW3waayw8Ht+y5s1t2+NwUA+bBvJG6ifZNDh98wflVSnXsSTOXq7Vml7DkVdqPooS2dkeT3H/Ge7ELTb3TCmudMpY=|Chương 110: Quyết đấu Thần sơn thiếu niên;Qpk4BOYFAkz9MpeUw40GmdunxKBAcrYU9ok7WLwQx1uR7/EJITTUP1QYxZdLeCupfNIqPaPPeOOyxEk6iiZMA0d1sjmNHLDoB2tjPSrXMKQs+431it+xDVsqWQ67N+nCCTPLr+pHsJQCqYe1mN5cwPC8osAlGbAIaFNNp2CWinI=|Chương 111: Huyết thống thần thông;03ztX4GywIy40EKTO0Ktwbo+y1jPnnTTbKuDogsz7Ttp18aycc7orn3c6BZVR54GGZw69Ll8J3HXG9iGCOWyEMD7ehmUxz9E08PodSMnfaN1fOShULoG0xT4iUyyb0YzTz0YSh1YWd+n7kfZugPzAwNmqz+m90H5yz2IPy+xhI4=|Chương 112: Chín thần tháp;PeVRV9s5Up5BLZoXuSDALfbcaejHyZU29/rNP7UuASsv6zRqDIkgdOJ+Uk7YmhgsqZ/Qt+TNIa7tDCpTOzqlgW2vrOXxp/se/+zC8LB444YPf5vY20a8vzSQjlXikYryVWQsYP5e68tMOGYTMMxBbV2QZGunBPMT/n8QBIsGqzA=|Chương 113: Một góc sát trận;pD5+MVzLFYPMlBS1uy/CykFsEFP5EIsGobzGEuhaN2Gb1mVOi1V1+TPr8sBN4SWeO0/3ogIHkm9pVrRB3W4BiF+DFFyJU6R0FmjxaFxEpD/XE+r7aRs2ar0FZta6FaHIcNOQN8rvcEzqRbBsynvDS3uPr/TutvwU2Na4MkuYnDc=|Chương 114: Được mùa lớn;UBp15AcEjO99EAevx2gEGCRN9P/ZT8oLZR4BsfpGPGzZjxc8p8Kw5dvfnoVJGc4QTqTb4ArtaqlnsuEX35KkjsciW1wm2sKDuiN+4GjblHWZbTFxDeAeVDJwMPKk2P6/dQLOPC2G1yfQx/DWLM0wwNGQO6iJva31nMyZqOWS1MY=|Chương 115: Tinh Hỏa Thần Lô;WBewnZ6pXNtImxCysI7QdbjBTlm2NAEbChovn9aMZad6RKMHjeeVcCEJwQ5exEcv7iJ0DR5PD3q3Y4b3PvBSTWG7fCKGaYCDumcTi4ooGnky0gxUPsdysHLNt3MOhTQANMmUFjHxWHpxGiRLaFrFhpDZdvfAzMH5OGPCszn0jw8=|Chương 116: Nguy cơ đến;15bK1nP3nipp+0AIp+XX1faqIA51GC9epErP0itW5w3gbnPSFdDg4TXV+ByGC2A7eJY1D4dd1KSded6i0LZyrnBuyLRPxcYiFPa3+ohPwz8SyeuxOmaK+WmpZB1/kx3/5JjILo88TYeZyL1RTvXARBL8jJI3jXzPDkoBth4KE4c=|Chương 117: Luyện chế Thông Thiên đan;7aJXZrALpAcU2/ByHNrvAu87i/jT47wQAW8eHBv2Ge4pMxRd5vwa5qbGCIpWBiD3b0n/P6LtGpbgmFXnXNHHK1qZ/EG3rt1FajtxV4+gHtWNEYZUO1WFXBdLpAlukHNpfXgqBsOemLVs1pjfn+bDjtxb9h6brQbTTDgyQ8bDrjg=|Chương 118: Đại chiến Tạo Khí cảnh;3SnblGu7J84BQk0JKXaIW5AJfghKuzi7mTQN89wWfgsNjZ4b1/1nL3vg/585Q7pd7MntDDO3rcLt1jOR2A+5v1aoF6DctTc/6Z5B8aBRJn2RaGAwmSKBVAPQ6PirAqzNjQV9k69GlbXRA3ztw9KcyVHpMf25z+ZYRkqAuq3ktLc=|Chương 119: Thông Linh Thần Ngọc;ysxzLN2oWAjA4pCepmM/Js511XItCb5eUHU7ZIx3CX6+tFZDLPkPmqq2SHooNGVDyVcmm1ZUzcGVCvJOcWmE5YROH/iOEneBCWWPsimbFoq1aJJtJK8d+nuS7FeXZfAiORAHE5YeqUpqj//Aseq+bfvNxJ1yZJd2ngvAqb36nwI=|Chương 120: Vương thể?;4bwNo0ngU3xcS8+CnsWgZtxaslyJsXEpG6cxUS2fekf1jveQA2+tac/fh37KLg6qEERqNakKAbCNe2/OnHrDAxvqYZntnNOV0m9YBI7TOevpHev8A1OV6lAnCyaWTsXjfOORyM0NsZO6SGiPns5DS7xNri5UD46HXijO8aNIxXg=|Chương 121: Nộ;Tt4v3qdo4tjS2hdJA2fA1cHuoOxD33mWlQbf90TkYJ8/9clc7W/ktvcoJMEzd2koNn68tM9ucso7/nkdxCWTIjPgHQbydA1JlPCzPyojRL5zbqjxh9KYPpZMxaic4PMBgfuoS2G4mXrdSz3tKfP2kc3uFhbqdWWsEAIwi5rTj4g=|Chương 122: Thượng cổ dị tượng;7AGfoeNs3xRY3klvzeJrvBIDU9B3Nc9xV8qMvxr0xhPG1M9/Rd1AVOHp3xvPxp+b9Ah1jOHpcUnbCeS1jdvxwInnHGC7cwL6H0Y1sSIfFUkO2Sske0o+HnVXr1WaAVeHMdhjO9ijdpu7z2+txqguIRrddWcBdfkI9FHDpYrnANQ=|Chương 123: Tức đến ngất đi;boqN1zTcftrhrMSg0RtmYR1OSgU2yNOLUyzx4oy3EH54iSZ3LfLCWj5E5hHHJflZzzCOveEKAeXBYfIsE1cWNbpjW+iqjai41R7MFSB3OVkqqnc1MsYJmTbtZFBj6AH1P0hou9zXg32HsAgBaw42O/frmr6dviXaF9E2lg6dWNE=|Chương 124: Huyết Ngọc Bảo Đan;EexGIpIecy00Mwem3HfG1YICPH5zc7MvBBUsIOCgsWoxhbENfLJW4hHdAKqOV/rHJvRVJTRzsY2/uuKK8mGQKtvieD67Zpx5Pzu1Pcf0F4tp1SfF9R+EwhQ/IM2ZzfVt+EGPQYWBiIuVBX0Cdc+mqvHk7j9NyTrosZXvPO77BZc=|Chương 125: Đột phá;nHYVBXK4sX5vBSMunZ3Pfll1pCMrxB/V9WyyiaTN/TqwqsvnCjdAG5HFwRyvQQQok6Hxltpvmw6gNpK0skoHna3QO+CExoJVogY8iYKvAxnpI+u2m1KapkYAiGPHqqHYGkGhtvlK3GNHy9MTQ37Q0PqYAvLrruWDUf7RqUP+GTA=|Chương 126: Đoạn kiếm thông linh;i2nI7+62D0hOby8PFs7ABZoq2W0C2md0KjECfcSuIByjZDzVExJKqXR3tTR6Ch7sBowQkYyuou21YeRCmRCIn8wAA3+st8LGRxMn2/dyz2ZVkVjdXKPABB9yv7oQdOrUZfidOxHh77U9bjnV+tHCx6o+tdliukMorsaZAl4j5WE=|Chương 127: Lôi Thần vực;iVy4gbHvazqzSebkxHMm4BA7+V0mGZ+SnZEcRltqN34sybaI46Z0jUpK2f332Ie3ZGP0lbE5v4FvV0P3/7E4VrZYnlifLoTtLBX1gr4NMPSy4pLeT7DARiH/Dg1A7v1skDDwVuK6FcTLPTOPuLUHmMQS1SBkAQTSsofaQXbCnrA=|Chương 128: Lôi Châu;8mKl9aDxpBp9HbO/cUc7hTTjxKyDZzqIQpLryx9mI/gIYOJattFNKjN0hzC2RERhvvSovoyYj1KgGg53zZFi5MkxP+0dmy8qvehENdYY/VNwQoOH6GGnu8rcMcnaSVm9djvNuPQQypA41fRW97e1lQ+LJMxqwYCnIH2k3suNm/s=|Chương 129: Lôi Thần phù;jDk+CLmJgMl4lBjy8QE+YIcbUx/Ed2l8cpwALeB9WD6x9oTz+rVgeO2o14elAVsu/ZoTxqJceXJAoqxehK0ohOP6YUTOqg3O90CqdmthrpotESOomXjM4Eve38eB8TqcG0viMba5J/VBBSKt+YzHjdRztoMNLhby4jeLnx0HGVY=|Chương 130: Vô Lượng Tông;ssgNzMh6xGxguoXaJ3Iv49pbyXZhGLfx3GcNntzWYa2FFaPbIfC6p+T+rm11wtSpmnJ2Ko2udzEMf378D0Xr6cKyloj+LtBBJrG7+WE3q/5Trm6ayiZp7elDYBT5IcoQhEcDLa2y5d1w4biUM18pYBV3MWwgngTMD1EyKGg+rNs=|Chương 131: Đại đạo nguồn suối;EBW0BjYoiOGeWYO4l3NlteIstXZ0C+eKet3xGGHymXNcBmwHzDQnkB8TC8CrldPBX8vrDGSDF3uhMzf43sxOeSJAPpRXP2G8c/NTzvJ1BeBfOZaCti0J2lJ3j0HxbvlXWJrk91W8VvU5dPvg4+Dvyeb1vADTNwZXAfciD7lQoW4=|Chương 132: Một quyền đánh nổ;GiB4F9RsEhul9Wa1/ClnZJs1RLqNOKytURCDyNUtIjjBrp9hjehUtqIw5q2sUhHNgCwgmu7jkeZB1LqrHZhSJgUXJiG7MUIgPj3qR1tS6AFIjBNfb67HVgAmIH+8cb7fRyFSVxWG/hG4S6UkeTynS/Hf1+vXdXb9sYGsYlsopK8=|Chương 133: Ngộ Đạo Thạch;5mmOkKo06cZTxpvZMbu+ou9ErSGfJaUgfO5Al8WLyDGptowS7qenueT+wV43lJS+Ha2sqBJQNsZxQpxTTVyGO1mxMz7hTfUMkAASOzcyJiArHA9aPu6Stzy1LdIHObTwxEvUcNyXpxYKxSg7xY0hqBNkM9rQ9J5SqyTZmJxdWEo=|Chương 134: Tà ma chi khí;E4dc2Vtphd5CZntIYk60FI78jMEGKLv8jlDC4dXyRO5AwJ4JO+x1l5YQZISNqKX5gyTGws9VYRgjpIg98bbuoa0aHZd2s7EYSVSFkBMei37OIJBCVxUVR3qBUtXUxqJm8TdQiIQPGeuwm6XcPMON/jtx+RiS4tGh7O2Bt3KqqUU=|Chương 135: Hành hung;CwMSjHiyqkUibF6/nHZ42ErcSvJaDmafc++IQ8hTCOCD9KGmcx/JSVnNbzm48yL5Wevbxe+0uPWP9FNQUZD9c5tyNHu2z8ugWPS73aD8NBzlVvubNKnClgpi22kuQvK1e7r4FVhhiqXRt3+epkepPY/rb6hNW3hmJJLbfHktHeE=|Chương 136: Dao động;mZUYXkeBfeEGaDOzErIbW0gbztD9kyKT9vQZLLWspohB7iK6NvmQJb2KBwKKJpy+svpODDwatTgGFhH3TBbk3Mh+9aDB9twwEO//L1Cji2xuOoK6JLN6WMZyokHcSrA4tVN6nUNahFvs0+07CpQoxAFvTPXLT3cDcE6lm67FLNI=|Chương 137: Dao động (2);lQBtoF14ZpRa+Z3FLOqdzf0F+0iIE98WfvO3hfA/0AquxMJ0ouOlZT5NDBsCvgwGS+gIrGGZzxhB4j6EXAtdfjftkxljxxeqerGHULT7Np8ptEls/yRfk3U5GK+/7CjanKOolQ9ShfetFVThqIPluducYhwaKHt1j/WCEi7VLXA=|Chương 138: Vạn Kiếm Quy Tông;fYP/Vw/5uCJBrNp/g+c3UDM/rUdHrMNDEjSTRWFbcTG6C7ryJn34gF1JfWr1hychlMn/tL3tpR1I0CjyOfgNKcPbcwHDiEPyvH/voAH1l9WQH/tuevgNTu1cJo9t2yp74+axhVd1aUQ7iqZAmqKYQOV8hwcswTfBgsprg0LmDN8=|Chương 139: Đánh gục;hKBc5KS2zF0IyjgvKmVLjKZvmDmW5M8n7KLkgXSjrJZcocwdA59CIlXTnrSje0CeQJo5vx9ed9qQbWoV2ykYtB0C44+yzWnhGV9hcMBV6/uVcMkcMVqv76ewZDYEPJPQS0gtWBWLM4hlF84FEbVXWhSVSt7YoqSKn8pW6nRdyD8=|Chương 140: Tọa hóa cổ cường giả;uU7RrgtVWU2/AA+olyZRyvjnx8T2fn02JGrQZehCVZTHA/ltPF2kKgr+Cs9RqZ27rOLueFnlf7vddmR1ECaQvlcvqraJFxtFgo+RUZ0p33+uVigix2mzpsAbuzzAbFOQ2F4ithUx382wfYNFA9HwEJfrmbeeM7sjKvl7DLuFyrY=|Chương 141: Cướp giật;DLdbGxdnIDQy+JUev0Nvy0ePl2B4Jo/2FMxjH2ZiILTmF0qpaeOuTAehLfDCFt66TEXochU2F7sJyxqsFBhF3xxyGwN5zY/p4Ql4hh35js3UIY+GedpoAxL99jsxpfXLjMYi25AJr94ObgAse7wVwT2EkpDmNpDv5zX3kR4g3+8=|Chương 142: Cổ đại đại chiến;Lr6r7rTGIDXKyk41hFN6AYxUQPpPcIK1lrmlJCg4RHA60oz2S9LjDtHhbOtll4Wifd65Bq2wT2QP6fkEPGVmCVZFUwUPWIQsUABnuFL9J93DeB0MtcAQ0PPKYOUETDXqnPSrx1kFQIgNDhQSUasWcFryZmxXjm1Yh2F0cTIwNa0=|Chương 143: Tu Di Thạch!;nvO3tNsVuh8mQB4WOSh/PeJeS2aHw57DaLTmqpmQF5fhSxIo3fEZN7d2hFMmF+HZ1aPPjM/2S3XX9qi83MseCGzNT69Dzlgis3WUpi1v4BY44ulZjbQZZbo2AzE6d6uXANfJzSk+KM/uL9QKK4yZcIXdixc6/HWBUAadlhsFSDU=|Chương 144: Hỏa đạo thử thách;BsEpBrTyXpnwIRre4jwab46EfooByuE3vmd9VBKPpnp1SHfV7AYRD9fGh1euDHtezlxI10MN2f9NmpSHTnDfDH7JhejyE9AXiV1kXGZfkLC6uYfeDsV49kiMxh3RzNDyw0mExh677YTSJUO+nKRh/fghjOyF7YSUUfQVrmBk2So=|Đệ 145 chí dương chi khí;9MzC14LF+3ZCQ6iOW4iB3TJv+WCDnZDmU8B7dAOPg6R5IweuNVkD5NDPsszRo+CWOpZvgA31sakEmO5jjB1bKeo7BQOb6JKZu9cHuWg/agEw2/Yfro3h6FIwlztGbnc3Yf7deg+LFo46umPljvLhjWt1azRkq7jJxXTPjtpFun0=|Chương 146: Cực phẩm Đạo khí;uJJVmQo1ymM+1QH7TdmoKUpS2ktJVpqwqikq1/OVEPTl3b9UBAgjf8clgKgfDUkxj7C8wYRalrV+99Tn5Y/GPLoJaZD8KdRAbbEdBNJMv8IEPueU8PJhbokz0OcclTFABU0yoW05dxiiv70L1zCdeeC6XH/sa++Y1unwIiqbnfM=|Chương 147: Chân kim hỏa diễm;MfYFopAOT6YyG0s3LL9jzlf6NAkDR9D2N9SzIMeYNQk3w1YJhOGnXiLpird3qe49fU1sqTAt87t1W6XO/eRl+gIn5viZzzKcHsgkXQkkweJ+KtvBv/fwUBpLAJra0P9Gvx6bfzKuzmqnFriNjAV5m0SYOvSfJMTC+zsdat057Q8=|Chương 148: Chân hỏa luyện thể;axNzTBObp1+TKYJJhheKSltpROnQuTuabp1FxHMmcYcIqYtgngan5XonHe23BJYGgF/anfq8P2tAp5vKCvJ8+yApfUFAQ8RfS8Jwe/HP3Vpn71mo7cpflk3DjVtv++UmIrArV59zs0sfa2MxSULRc8heQf9ZorSTnDv7PHxSV4Y=|Chương 149: Hỗn Độn Khai Thiên;bqF6tfNVcvA1whixuTsrn+S3n1tHTK3jV/BqV6wgjFvFjdXHkV/0/A/COgt0Cz4SjY0uizDarwn0UPapzcsbFg3j6jXPASZ9v3xkqPfZMcrjRMqhx8URjUr5ZSVsjkD4FMQwNS2Lkjc2wBhleT5Ioovk/hY1muBORqwqRGvUf2c=|Chương 150: Đột phá;0wrBO8K+bO75rYUmVY24NTjP52FCQDebdDKUxfOe+IUNiW/qhyqZVEZ8BuNK3ahC4EkT1fFoU0qzUojnodkUWB2wKjxc4aC1UZfCnb66f66eQVfp8Ds9H6kZGPjyOUH5UHoo85Ex4q+5gAMwLXjOdQl14O0IR276PIIyP3r83b4=|Chương 151: Tạo Khí cảnh!;/A5dvEPMxT7e0v794M1xsUsca7VsaOrdlNCxKbLHmspvuz4bXOPFpxa5G0nzntFqHzVmsHyEkHeLJIB+Fnb85OhrOOK9MM2Yavy0DEG9Hi7UzLPadvDO7w39nDiajhabOUdxHXzJ5aJNrqjORJW6gZI6Fc9jY0AZnAc7IS5L3p8=|Chương 152: Chu Tước Khống Hỏa Thuật;mS462GpegTOpfxKDhHJZNwFClaPa7m+/MVae9ZCqfBCUoFo+iluIjOvgcN+mwC9QUQuM2C4ybnRh+IxQUQlcXLayL/wc6tHIV5g5MQCzaseOtQX58z/4P/h0KIeK+BXPOGT3zr7qz57jPkORHDfwTPSlsnqoWSrnDiJPlBLFIIc=|Chương 153: Võ Đế uy!;pc5mBRds/KsBsCRLpcd3aKR3aTkzrDkMH0Tgmn4/wcQjlhOoW06peDKNuvBtA6REW7RXDCKpx+8lvecTjXElv3C91fvQx04uEHPrDwH3jtXh02ok0b0L6r+7jseZy6Q6DRHchkG4nfysNnpjypVqJHy5boNUWskL4XNBK/wVLu8=|Chương 154: Sinh đôi tỷ muội;YRux3cFOPxreXVw5QSFZ95wbQSyTUjLN3RaTSvv3UyXu2k8MxZzUvz6NQVEuENzUmSI3oSo4rRgU+uGJ048hd5FFuZvubRJep2LMRMCGoxSXT/II4oW8ms51FTYHpFWxeEYS4tAdsUwcFrhGyi71tUyu3Mtwh/jQ4tBvwfRmTsw=|Chương 155: Tạo Hóa Bí Thuật;YasD3xp2JGmRJQDNwX/cNg2jaY8Zd9/gfeps8n6LLI/BdxdqCOqXLpQ5uqDrtmaMENFkf92hfmW3py3bO00U1c8LIg87hGqlo6j7LWIHi3ywXZJZdetKeefwwn4qP/uXPahvvYBMcf8nVIZTczGichPc3EnANjOzXC6GaFchlDk=|Chương 156: Thí nghiệm;Jyn7Yhae6i4RpZQSWJqy9dAM1YU75njrI90fMKDeo3CSn7eegoCmNXXy2VY0i6w5bViykkUp1sfDH2plZCgRBEcONuNgf5bRHCGHoLtj8dk838643Ca+uqDltjaHVa3YPFUXsBULZQZ9U1a7pM5iN/gTLp+NS1HbmDoHEet4jjc=|Chương 157: Ma ảnh tầng tầng;wIefZ6SaGsM3ffuGwYbFJUa2RUs1qS20x4JI9oOOYtT/W7w6/EKRiYKHRe7MrC71v7sHgsl5Vmb9dOD2d66ew9UrU+hiydcXCi8sBSYdYxCwvi5/HmOjXksmL+7s2+lyQ4qxHEcQv5XXEfxsX7T0u8hQzxARuGD8yygnv5mQTiA=|Chương 158: Tử Tâm Liên;n5P3wyG5pbrioWAbs3voA2SOUKRQKJoqQbyjx054tGm64HQHUnDIwJoX0qmvV3W4b7rQnIMySBqSPHcZ/hf6Jz4MHBU04F0DeHSPWo1OtOcsc5NDT/HXL5OWzKT0T0r+16bb+s4hcc2B9ScaVxPb8/xb6NnHHruhNHOpnnn48Y0=|Chương 159: Long Tu Ngư;iIMx3jh9tb/2Emo5OA+oxpC7yOPdjZk3oglTN/GcaXo6Q57hUBjXt4z2Qn1vYbG/ASrJTgtvGu3BT8w5f5SYJAgDAunOOIzQnt6kw8sT7wYKBQcA1/3BplUY/HJpMBKEL+/o2xZD1r5VgbvZN3xhRrVO5HAlgH7uRBkgvE0zNUE=|Chương 160: Nguy cơ đến;MpB93pzHERv3JJezafmxtQhPW1HlxJrzYNHFDg8nJkg8bgjdYvRKW92c1ztGQe2Dah/zT4oAAzLJHVj5F0idWoh/HyTjJiVu/kRTmM1hjpICGs1qhyc65eISw47oMISRGtuNjEesz4gEOWFSelOfFkyusvEGylUpHLdW62B0giI=|Chương 161: Phiền phức không ngừng;QGsaN6O7YRaMGmktHjkt8cDPiY7q72Hunx+a7XNnzJlFSsjtnyi88Pz9OKpFMTE/85puHNfhU32GtsbwjODULeNewkIk0Ao0Nw/NrQbf/OWHgS5DYtyccmtaY1Fei5QmZtihq5JRFUSAOBgIqBuonbYU8/09fKQt8ZiOfPh2iM4=|Chương 162: Tứ Tượng Tinh Túc ấn;hDD0tcOjzVOYGIhlbwIdVPulgHf8paFRJxUFG1RmcUdyJt9giLpUAERX7zbsgiAIdRJh3+ALEDjOfx16Ryk2DIINVFIh4LmDPGC3dX3roDkZPW33v7uNMG6NAT8uCPOOYuEhskdDIkt97Kzypu+RASzedQqFB6G6KDPSSpaHWBo=|Chương 163: Long âm;hXaAY1q9YEUtdxpn/kSUapMQvOfmS3WhkYhB6JJkBbxBzKJHxvEbyaomZgJWNL8mqxWISHFvwB/TnkO3R66ZznSdHaUkRYGSqCX0M2s9yCBKCn9qKlM0yvXd1LXeCge5vHIzL+iPK2MVPp2oz7NKgfUb2WokR6e9uL5R0WVVD6w=|Chương 164: Đại chiến;A+sHrsW+JTaLJ5TPVXp51rUIb9calmBIweL/pCMjbU9LC+DDIsiulSFfTvrYrxgV8HSQdKTfLNWcLDjb75WL2IbACoy0CqnRC0W6eoASh3tcAU8Ab+E0RPmqGocdJ5Y0RZYYiChshvW7EG6YWo+M8AF2EDFDzyb/EPSmmrfYUj4=|Chương 165: Tàn;+/F/i3HfOpizrECMlrVZokfsRp6gNlMj0LBeyli6Ef7imYI7+i9gm4MwxUL56NGJbp5pv50zKSCaVQwXqI6KW4S82dgz0giJpRQ4d8p9rwe7wTZNtwybQOh8BhH+CFl5Ui0JMRgBfFMmeR+0cl70YZl1Og4ktUEaBOjipQe6SOA=|Chương 166: Thừa dịp cháy nhà hôi của;nbptefiVk3AUDBuKqbX59yFHcRxscBOY7NpJFcD+ZgElqvMlgGLeh9Zzs1k/cvC8vmTG8Jkh44XmkkCgvVwSta3AW9hnNQgFf7QE85Tx25Wmh4B0bGdPwLo7nLDtFhPD3VweZZe3naasAPJ7EeVNBEEx/DuWdq+Xu/LwKbxCd3k=|Chương 167: Huyền Âm Chi Thể;dsycXHrC3Mmkj283kV/zlWwomrUVD8NE7HgF6VAV+Fp3aeSiTnHUwzc7ejLEJ6x0wlR4HGzjlWuXP5bf2w6P188wZOJX9ysomg5tJosf4FynhXok8JmF+7QS/rtjrzvptITKkrhWn+s6w/AZzA95J660EnpRlOxzPjpBR20rY5A=|Chương 168: Dưới nền đất thế giới;LsmOOF9SsmmasPopjz5fIpWsFckeLVPh6lHwqcMjCVZL5Oke6+8jCgFUOBSOWtRhKcwiCHwL46zNXfsQNEwvAHRCOZAzytp1owf5dlZJpwgSrLxuEkRFBZDqME1CxySGJG7F6a3xcwo0fj+0mDXuBCxmy53+Sc/O0p4/Su8iyUI=|Chương 169: Thiên Bằng;UHLQT+FqHnaZMzabqR+/E4zHogtSutGALKtIG8LiLogNoG+x78WCTs2V1AJNXpAFL4u8fYL87ZBlrZ1wxgvnzWT3EJpK1gJGd08ssMaax8I0QfpeQbZ8LigHzkpFYl7zBXgylpWaybbdRQf+yYknesMQNGEGePD9Enkk6+HgwcI=|Chương 170: Thượng phẩm nguyên;9tlqH3xwAa1nH77VwZSCGOM7E6Z6mYrAIvOELSV2ixtO6OG3VBXBIvxxorvEk3mYmM+lmn1aLh3ruF04h49QzmgyBlaWTEQMT1DkOfZPgvIwDAPvG4GHDwGdh+2Vxecp1Ld5U75P5DeAy/l8WsgAgHxaeZKlLdTdTi2fUwUd7V4=|Chương 171: Thông Thiên Linh Bảo;B6mMTFEZFvDrFI9HZ4Pgw9g+mSDaPS8UcbXoQXoYVJcLznQpydorTIYzR5dcJjT+7ZrLaVeSGLn7rtp08DVvDumu1vELV+xJCF/kynpuVXjFMzp7HxmuS0/1EzVIjFfVHWlkVrsqCTpzUnDXKq4WLSJMEzVe/lmHBmzXxkVLBvc=|Chương 172: Thoát Thai Trì;IfJM6By7GkCUlzDEcbaVUz7Qic4lk+G6GbaP4En1QxzpNQ5FagE6C2FLjeU5s192Dhi0p3Fwg9+7tnIHaKU2dehvkKj3Qjz/XdaWhyOXv6H3hv1MV3huP6Oh58OcHn7JNUE/kG/wwsU8TBFsaQuLiKvhKf1ZyGSDXQiaT+2opi0=|Chương 173: Hoàng Lữ Đạo Chung;bAhr9AwrULHZTDBlTGGIgoDNQkAhvT4rKO9uO+C4Ik6Qtlel5fjB0yBxJ+1kP74PspDmsHD7Uifv2WDMYJfHxk1s5t/V+CG5V1ZkwEoOcr19MVyagtYORxIuS+QgsNOA50SjC5db3evryrPRPFX8Z+VoSISp3/B9chAVwYje6Jk=|Chương 174: Tạo Khí cảnh tầng hai;C72Hs1FsvBnwCsZwBSjBM0hbNuTZ4rKXttwPa+Q46rS9+66vNaNDR3WO/vUhZoSwi0JAUxI4PstOzZTydk0t+0Tpm+0cQgwr6zOgmfO9w+emYTDxM354hiwUjfx7WNfpkqH5lhkP/Qv03EGWX4zuVFhac5glAlLR7V1bNJYb6VE=|Chương 175: Trích tiên tử.;s5RmZAnW8atEv43BlofCyInlW2JLWTZKlFy6FRo3USOViAbZiOiALRbzh0JSkblqBE7I5zN4Vrqjmblu3cuWLwvYbKSlPCE/wAc0B0n1QJpdt9ZvBX434PH8ivpyK9+fEu1DGv4sDp5S4UAkDwgKfYvoqCe5sbUoJHkGjrp7gfM=|Chương 176: Cổ đại Kim Đan!;lFd/4+KR/jcvHFPDQRk2+ePRV/dpK4StQ8u73R4xE4DOBwNcn79V6N8o/8FMgFElti7Xdj/C/SF+7ONJHOWpVV69ZztHzIb7A+KQtHhMZAoWGRjoGhdyFXxz6s1B99a8MwTOnEKlKD3qiDaUMcnMWxrvvoO3YmBwJSzyJqrEezk=|Chương 177: Khổng Tước nữ tử;ZXR9YfjEkGRLOYUhgQFCwjU3pwHO9EOOMO5O2O04CD9c1nf69Y7ioPVUZyojJfVbtZviWPKJsdwkDjuYLYq3UcZotGVKnPXQb1S3WbhyqwPgpE6qNZLoN4Ei8QRJsJh4GS58eY4bRydUa3yE/DYQENGCCIHiSs3s2sAYbPyBUNA=|Chương 178: Chín đạo Thiên Môn;N4RZ41ICFAdE1rDf8EXD98/BPCtkXi7NLgL2Ani2jX/xvJD8a7X4L7EVUBo82SEUaZmOzwWP7AAxv6/E3E9NsjjVVn+x/38LfWBdgS4K9+q1rYnWBySyShchIIh8dCLNN/wIbBDonSphUsKaVrKFsxtfTWNtOxWD0zstdRh+GxE=|Chương 179: Tiểu tháp dị động;o6kqJY8+ofE5z8M1NNSUS8k4/xla4zbYOI/GhejmuZ9eMHo/iWujNWa+Idf3RVWJ+Urjk9wSMvNJkft4HgjMcuqza7nuwr8jlBurw7JbW+nWbEkXvU87XgZdX8TgQXaA3mJQVDsFqKNemfadrLpJ8bttV4y7R5ibnyvXvi7EAKc=|Chương 180: Nhuốm máu Đế binh!;JlEGBoAE8wTl09Ea3vzy57RvAzRTJ3jEqnA5HWQbt1lq9CqrXE3J+nENH7Mxci/9OmcEaj2yWof0z3rkzsx+ywQIJ6VbmluVoGGrLKnzWVb9PIX38JuMKyV5Zq9kN3mriliLcZ4FDSpjFeXu1fUGQ96CAZOt1HlqYBLaI3pjsrU=|Chương 181: Thiên Bằng bộ tộc;Jnk7AkRtieoHnSKe5sLgNfLeTNYyguHhmh/4xvkqC9lho4D7gdWYK2mEzyDZzNuLaZOjf+uqzj7PSXTjkF+vMZu9eBFZNpG+lrFum5RnHR/0o3RjsBB+KFM04nL3UNCbE8/ddUKUzhZq+OGJv9UVits/hbSNK8M7jxnHLMDbiqk=|Chương 182: Địa lao;EIeOsvPs6hoS+RBRFCd1GQQlhAFV1Z1lPIRC8qN/5IJHmXneogepqQPIp6dqRjgOInYNqreULI3b5KM86mbZzYJixXLO6H21EM4ZWW8kTrP8CcR5r+7FKDCmkWBTVWvpTYyStmezlwBPah70KidM8ENz4/BE7CmRxwUXSFE11yQ=|Chương 183: Bị giam giữ;ej/POfaaxutStYx9gcKNHUfgnNVJ1QkNgQ+bDJBX4eLs9S2Y9Ic8m6fbC2wPazqrfd58OIgC0DQRA7pZlbGuGntv9LLSshet2J9fjr/K1iTCGEke+ykFYvtabtK89DU7ojH25ySDurHHWy5Q9oQN3I5AoKfyUd+jOq0xDmZyiFw=|Chương 184: Nổi giận;Bujq+8k7NorHusXBqIRIsIUO3wjz+66QzmEn6UNOoiPDCdFOl5bHref1rTw8QmPxbHv00N5Zjs3879fByBG4qdyPM6qZcIv8klvnQyi3nVquDWC5cOpdL1s+q4IxZOLH2ZDdkeKGQtyHQG5To1zgCgzTcbx7iyYxxKNBzAYEQ5U=|Chương 185: Giở công phu sư tử ngoạm;2QhR7zz4Y/eKIQ+n9gXXjuv4WFWLzsf3lSmGMyM3c8KPwa4z4fVISzH/L9PvlsCdGXILtGqigvNSzzYuKvpYtxd5mD/FSr0meLL/yyO+BIkPpvP5Alp8AXYJOJCOoCSCJBUvaLC9+CDbnjGioqBNsUbaE4TR3+4+95T8eXOdC1U=|Chương 186: Cưỡng đoạt;nJ3nqR+KHqDNhxF8IjJTrxrGy/taaEffjaPd6skIqAfhoWUtziUk+TLEceKnlC5zKPyopH+H421vJFiX9URjoEfHdYNClcXTgz1cW7n1OmaOuBHS74kdUtStfRPiIH4k4DekAja9jHYDW9ISzbBNOEZbwa/wodYREWstGFu7Zzk=|Chương 187: Bão táp lên;DLTHnI1QG3LHRDuGVLXViABmP5n/Le1datHVkUafUo/mrdLMsdRhSb2mv5Sy/7x+tOmRBBeJvBQ3vDKzjlPAxOoisTiPCQqasMYqwMlEx98eOPuH6og7vTRC7uvJ6Yr6FG/an8XPj2hHARE/2G+kwzZ2KVsaTB9AzXO8L+Gnjyo=|Chương 188: Huyền Vũ Tinh Túc ấn;DIvC/b1p0LKa7xJOe7ZRXbVfGSPhpxpOLXb6AdlKFetGTqSe0z4eZDUkss/sDHM+YvZOu8TL3PAXdH8HACLgpwPIQklrfTBsfYoMeAf8vUJzKatm4ER/rd5OfIjKiQoRYKTVPt0N8a+B/2LB5o4UKEZUnPbuNhp1/Pk0ehKmV70=|Chương 189: Thanh Trúc hoá hình;qYqqD7hSkH9wRKCNs2EoHCJs6lijUH7cP/r382xoPUpKLPT8u/wO1aI2gR2vYUD1TtJSMddrDRFcUWgs1wZFv//tJhnmHw+0ZuSUIhqUGMh1rhUIPvEjje4cplVTjSYRzP9gCqzXbtq1ULCvpuPOCmRr9czkhNkzR9ZY7QVLZPo=|Chương 190: Vạn Thọ Đằng;BY/pnkl7cJYLs//DF523JndsP3/LDDj5yIkocK7mNiOZW7oemituoT0e4KnRa5blZR3VsTiwXCZAOvLGI2XkK8jMaOYMjrMsWWx3f5SJJqMr+3Au/6n0+e6UvmhK4l0mi3C/yAugq0lwuuPWFa0Qp77XHALZCXYfOynzlapQsJ4=|Chương 291: Nổi giận!;6hfWK5+AlloaZW/7hkj61JHyttsXIe43Gc2yTwaXqvxhvsaDEo/mJH3dwwODnFZLOcwDIbjwhOdgS6uipdMlGBYCH3TVUou+OGYiM4FfxgCKzgBeis+tTUDMWkobam2f41dBARDrOo6UWIIvQycHIUcklrIfjHZw8dJpSnQmrMg=|Chương 192: Sát phạt;Z7TceqM+c4IzVbanRiOb1dfE9LcK9wD2SSFzMXslCfW/ptT/DfzXZberTY8B7XZP+w0rO5GbREb6aXZ3N1+KUaYHdnCwx0X4wWZ+aD7DA4oB04SP1Xn79hjeMmS6BId0RH8cX1HGBYOZpaunzMeYmc+oan1VrusO37QxvVRs/Ag=|Chương 193: Đình Đình;yaln1BfGBocC9M0CrOGz+Wptyi37xCvS5FvbcZCuPBrTul2vmtfWya2NjvLb2AfeemosI+j4di8lmQGDoZ//8vIrvrhI4/LeQVU6LqEBD849+7ZAZK4R+0R3KnQ2FoUCpIFz5TlJ0wHs/TQLW53jsu5hBOqbn2GZpNvI0cQpmFs=|Chương 194: Đại sát tứ phương;8VJgAKahUvj5Kwiwv+ZhbKLJ/LxexQnYRU+MIQXoOvHSW8FpiSZnt81cvfmNN0Y9IA/sQ8O8kgGPMEFXG/R3Npv377Eu/M1wt4Y7HUjhlKGLPklCOCgOAIBvrhg1yWA4SEiRcuOEzMwC41QPmZrTrCylmf6omk7JrvjUnDrBD1M=|Chương 195: Niềm tin;GOevSoiDusP5d/UTv2sixpN0l08WD/nlGEWphLKVwMBwV1EXN8+EvdAy6wlvrZp1JuXjJ+rztk6+Y8vQuILO4KEzkzVbytcRReFbpZO7CTjSVk3TS3CYhSRAPzZo3D7dZHy6ZPUeNVSJpa+tRpZ/8IpLp+sGcQkjpilCEUYuy1o=|Chương 196: Thoát biến kinh người;mAzuh+/7Iqjy1sVyGAQDuqY9MZHeTD+1KpWPuQ36yCNBF2m+qxv0F+GcgiQ+DkgdxOYUaF1OTr/Nk5Nv8IYt0JuoyTouHjQGbzRV4cCTjCzEt3zm9FLxD0+tykDCWghbnpG+30WMolXNoQWC2cNqmcpuJmDqexjg3pH5AcBekmA=|Chương 197: Thân thể thăng hoa;DMANVeOn2XmuLFmiSV00Pd452zSEYwVtiF2F37R+Dsvl00KXcsVTleKxJHrqZDNTVSaQ2PkeL9hVp4LLdlqyUGPTUnECyPKU2yk1aZm4VRRM+K74cqbuMP0wnF31kxkyvfUVC0IIGWjimNSEmduL+sfvIeoqkiYpgPWJbvxXdlM=|Chương 198: Chó gà không tha!;yL2T/b9mYhfQ1deKi6pan1foySP0AT+382GNXY902wyiecWqlafBCAA+PtGlfkkWc5Hgz4/aVgMmPQW++U/FckprMzn9lc8Bpjs83O14lUDPP65uSIP9F+6E5M0ePXTEkmVLnAzqY9+9GYC0tyjVDzfCBjsZ35QZIZuv8lNEzh8=|Chương 199: Thánh uy;f1Wg7S4aK5972JTgTIq3dt2YbuSB7VdSEz7HCr0J5Qhok+bqKNqwlIVxF0xd+fDJJFFTMb1zX6K3MfQ9CHU1UtEgrytYBmlZ0O+WWATU3vu6QgL4/+zvam5kIpSUUDM9TTsWfqL6X2fcGg51MEOKd4Ib642MPAaJafko7csqkbc=|Chương 200: Vô Lượng Tịnh Thổ;djMIxXqwOEn+PT8FczRY5ubqM7fyYbBei65/vAXjKzQtqgANC63oJu1RTFVYjDi46Eb/ipvTlnauZh+Xth5y5JvHfMFJ0zt9IjBceqXYM4sQq/CYoO/OtsSi2CR/CV3nFngEF2RTwXzztWJKsnruOtJEzeS1/kYGr1luJumH6LY=|Chương 201: Tạo Khí cảnh tầng ba;nEhMsE2C/s10gMHmIiyzz9D9YxkKM+6JEz7bbo5cwj5xfU+untj5jbFhnOi7a7YOXjwkwY8z8Gf+e1McZ6xkQ5Ia0JAW+Wnbcq4sOxeKtV17ofWp+8I8SvGfL75Os+aBPqCBagXri0fN/NS/G5L+OOOydc0iMgwMAUtIZHUw7zo=|Chương 202: Đan đạo kỳ tài;sthv+Kj37ILH+lkg0oYT4ASjozhjQoAhlsur3ALek9TYRZ6gb2BjVWXU4lCf1bWqTBkwTm1NM1GY0XiUm+UMbTx5AVAWIg8FByTU00GUYRboN6O72Ani+iLBnwxIzpPLNziqOrTGvUDYxbPseC4piqjJjapW4Hx74wa50h9YgGw=|Chương 203: Đan Thần Cửu Phong;1xqXdBpOy/9xlum4cL7/B02bCEA/vbLEdoSXXxvGWtPEZXlagaByaf/YQ6CVVB7bi29SRgv+xusJA5mFTsmiJnUlLBs/0wF5wDVvWecAIjBye7F0ch7EKDzoUsO9wXVDQ8W7xDBsDdW+qZ7nh951CA2/E6k2c/imoSsTmlmIbRw=|Chương 204: Chuyện tương lai;6M2M0ZPEqwr/rPHxVQYbtTOf5Efy94zzQJ4BfC0ql4TLYQr+PSJUMSCpChY/xFuThODALP28/fFrqOr+FYuoo6/FpHyrHREXGzg+wz+2KbQgr148skma8WVTPPB454QMsE1M2qQD4U6KIoX6nzNP20WSkG6iW4Qt9USgSGNaIVQ=|Chương 205: Hai tên rác rưởi;WczrDFGbsLRZ5tZglJVI8gXsaTN54xNYkUgLvVrk91XQaPhS/ww04oAM8kjYE6xzB6gfKQk8YbHfAGd7v3Czo3gXxffr6OIi15eYPqDINp8Rp4Qd7ZxDdMfm1w5ILDseyKAaDFwQ4mAPx31WkwmHwwdeTVGkwFtSgOCoHc2If1c=|Chương 206: Hối lộ;Fy1Arg/V6LdGSOU+7Ww9pNtvBAUnkYYV9Gmxnoo8xW3mU+sdbTDwRUNCuG3/Q5ERven+2lVa0FFa9cnhgP3xV093Lrtua0i7otXRqYsbBCFWYLDmkuclCQA1qojQVKzV4phrFE6kz6bw9+a9/ikK5VyB4FyzWwISy/6dfUUYBwY=|Chương 207: Đại chiến lên;Cq/2CoZStXBQpAqrLvmE5DPqnMEAzkvgrfhZZzvkhWoy92MJiR0l8mAjOfyaDFVyYOJu3L5RUwZIQ3otIFlEq2UElQYEPlSKYqKxmYTJvQiccAu5rw1KZ8RB6DAyvnNuPKYSRHnZwcs2iCfN66Fo6uZgQ8F6cyYq+RJtpjle8TY=|Chương 208: Một quyền;+dV0xcb9i7M+9AqKwy9eFT0xA3fRh/Ng6Tcj8FhxkazkyCa/2BEmaqfbC7GV3DGMZDOW/Rz2nko9ArjoO6rDgb1m3VkuINFoYM6SeUK+MPOPkf84kFuFgfakqMeUq+ernXJlaVesO9+zr4WpvCxMIA5Kq8wIU7cAPoAYltOpliA=|Chương 209: Gió nổi mây vần!;iwZzSsc4g1bbvEKPUktDR+1OLyXJJoRgphKXe5XC46WJlrEZE84KtxXBoYkUDaKYmBRYJ5CrYkZZ4Q99D1XHgI47HDNzmbPmZ4QAFSVJ4jTD+vPJkfVcafeM6Ucag9Ux4se2eQeXowD6AFjQbbimmGWpFZECPdNcplkqEyN6jcc=|Chương 210: Sát kiếp;omfGmKbZn/sWJCe2eUr5gML5AXnwVLVbaSmSMAQqFnYV1TaDz0Uz2U1nei+q7sojscvsrOLQdbhScsp9pLTJXdp0g9fPgifM+0uvQtkzKb4HSwSmAGth3WMGidpx54n9EVqFC6NhO+5dUowwP8cT3KnFr4BoakLeuA3Cl/Mg0Mk=|Chương 211: Võ Điện chấn động;fDIYT1TKu/TtHtIPH5TK3Cooi9sLo0DGBaddwpnP/wCQwkh5Vto8zvTqEUFsEcAae7vkodMfs+8mJzUE9QYtHWvQ+WawIg7VTkUcPF6OvbKtY2qXJrjkS6PI6rFqCLgW3KQe/KpD6euHQlpkDweVyoA7Ji8udcz7buHBTQNd2MA=|Chương 212: Khoáng nhãn;1IBFDLPkWdi6yhm+ohHVQYuSxIxWYi6LJFMSJfl4+AtLJ9qL4igHStFRsAh6OgDV3+sKl7BqlX3lKDF/JFHZMpeEMAXanyRSZa9dxtFQOtIwTT/0G3Dsmxb5KKcav6hXRiACE96PgaaRKiURv1fT91Tq2YJB41tZN4cW2p6oiJc=|Chương 213: Vương giả đến;6/Y04HurKVWCSogVqpVJpRK9iIst8ukDCP88VQ2o9Xm6zfoymk8ZfN5QV4RMf+UY7nVCUYFOF+SXQM4vLHyyf89Xe/U6BPUCWUWkxyv0yVA4HtR5NWfIdMIxiyNsx/0oYSPp2NNetRchpn9Nj+LdoixnEhoYZvQ4hcTLi8p366M=|Chương 214: Kết ra nguyên thần;8LsUqJQp9NwR+53LxMKVpdMQnttzlEe+YEXEsaKsT1TgmgizozO9DrJ8m0E0H9rGegM7HXy7GKsTtwncJrM1WccCWnqvhfOJh/Fjt8BI8fxD2/w0NuhqqJVb2wrsXgK8LV5Mvb8HjtKy6ANZ3QPScPZrOk8jtBEVMsi/KiYU7+s=|Chương 215: Thần huyết;POp3/hDvyivyoEUzbTsRmyqj0YstH9LsyvA3kErGCtFTeJ2/xyMvX++jt6KjisE+igGp8zJSya6vqbyl4DVMvPitKCUzUNlj9ZgOGVcwhdY9C36dmWIOSQ/Yc8QssCnSKaN/j5EaLE2fFU7mjKulWf1trtKbhyBsTkH//mP8rrQ=|Chương 216: Qua Tử hiện thân;R8mZQXIUszcje42LX0QDme+zG+1iXglhy9liRJtfJLnWNQb4Ir+d+4ENWmp92sAAuw3ViIQg/qE8rd4v6z1RJdT0fg8giA1+eMxx6HD/a4j8mN/0cbrWNbZYSN5DuzM3TFmGbDlg5+FQePXnL5/XprhochOGGBjwyuyHt5gxCeU=|Chương 217: Âm binh;9TKYxz3rHCnidrhVfAFhWKdsBjYSutfzlnAdhDpSni3R63Jkwb+wi07sSMIJ9pqdfi6MNUUP9L9REF8/Pk5tGpxPGju+l+/quNy956tXRIVwRpri4CNa7bRShG+A5fw2EcotuEqLiFgCToA3kQG2WvTk8ECP9IuUc3lqP6v5250=|Chương 218: Vương giả đẫm máu;YyCdQ8b62Ep8ikJJOGCbAeAFHl3DCDTUKHzO0BJdK4LHSUWj4jPbo4skYmNSWs/68dXVr8UQthG1zRgKpVPRxW3ShIKbQCF+x/XRyl+U+yoESGpw5kexzIY6S2/0rhXZYoN0Iv2WjAf5HXrXaxAoM2NVv/YcGdonCrrFzEfX7TE=|Chương 219: Võ Vương!;FV/rZ005eJav4VIfL//kfhL6c7ZKzqsMnVORu2bhfHY0oTGTtYEIVveq8L51tmXr+k0pCk3PsQKddFKb2pwwkNNxwpLyqxHh8r0GLxKnkTdFs9CD4/sN5niQOTgnEUIEuo9IAT5ZRyjEcyYpOT/lxkhUCs0QcdqBJKRNiaf1YtM=|Chương 220: Nước thuốc;nnaROOYjzdfu4QpeMI2935H63ftwHOjJmuF6LQG8WvBYotUO08WFq+5eE0H0OwtHu+CBxda+H6/nzt1uj/bWoHSwHqw5LmNoWAVHTyvY6QqnveUO/71le1+2/OH0d7dXY+i1Tqh+HcbdD+2/MF1LgN8PUN+vXng7DmzxPBlDm2g=|Chương 221: Chích Thủ Già Thiên;Ix/WMVXyFB6v9hQ4B01JziroQwGqDelBOM2OaCDJ41eirMsaNq3zzztsT5K6my9kSBiKZPCsdRLBw8hVkGtn/BDtW5Ec3ZDDP0a90Sl4nYbFrRzdiyvYi4wPOd3neD/LwZ4Kf1sBCIUKWa/lXw72C+OJEFjTYsJiI+XCdbpiPu4=|Chương 222: Tạo Khí cảnh tầng năm;k9Y7VK+f3c3pHylh1Ezz1Bq8eSAe8gzgQXy1sksxhbuEqYHxx0G6/51zBVlGvgI29/0pYg7pidpSb2pRi6sBDq//9UTROWiTywSQr3j5NHdVf39aVvGZ/Ck/BjqxzlN//up/IffNR5KYMb3c/n8omAZLcAwq3Mk/hACg2Le+5YU=|Chương 223: Sát kiếp;FKT/shXws4/m3PC0vphMNhOwoxIpOYjfV3GNYNDdXQNFybAWUS6O0GBKta9oemvjzDH4R9KcyxrUXZXFv1hIflG1Mcv5WgHKd6DRADMzdj0eQVFAk90yw3iK8/Oyhi7sgtLhbK5BNvj/j3wvFxeEa7nYTxUXNRVlJ5Br+u7OlR4=|Chương 224: Nguy cơ;QlORehPJ5IFIZ3OA2IbAqakzPAkvTC495RYOLOyXgA/4m/KMU2iOXbRueY7QZhyxxjPiDa1v4gzeEgttMH4s0ENTczxAgX63TuOY9c3iF9fnmB5l7OHFQxAZ84twj/V554gYtAbj8kom4Bzut6IbJ/+eUNldWtecFOI3laAVoXQ=|Chương 225: Lại đây lãnh cái chết!;cNUelf9jeHkPoz8szTvQ/i8I7cMAqCle6ntglCzYc2ZCuZ7Nsmb22p+IHcPqmDkglkRBrmBFN/ihZFR3aJN9uXo72nTvyoJx3A3/C2gKGo2Gz4bEXmWQcSUwz7g9UG+SVtpAkPyy9XpvalW73DfgEbdWw+T+qI9sfGM2lamjW4s=|Chương 226: Xích hà bảo phiến;xrqJRwJj3BOqSHU9iPoFY+oZnTdbuGRyAEXOuvU6MwkOdHE4U1OXWzEvubyhLvTpXh4z8zUA9HISQMu3abQaLmN00U12jHZ+DHMxBpLRYM+wL77XonrQKRC0/Hf+OzLIwYyQrPZ7RSQikipTBhBKCvnX4MP0coLtij4fM2ezVfg=|Chương 227: Thiên địa đại thế;5zJpjgPm7GAtDLGHEbbe9bFRRw63JQWB7GeP5GPprYHLJs9FextxlmI58h4YoY9kfNHTkeE49/F3ndCHqQnyagHRYJLIOdKfewt2W8VZXZYM8bXYnglp3EDnNTejpGR8hvDQIuM+0ZFBA9eHKw12NVPgYEPMvaA9XtW5jvJ3JjY=|Chương 228: Thánh thể tức giận;ShYUHIT7xrd88XdeilcKfaE3K6fp6zt4lvZKgOfEmtnwYkFVGR4kVllFOhktz/avJl/5CawwtFeuG70ayrFrm5IszRGqnW2+xvcFft3fqHlP+PRLkV3KYGJ5kj8AexKaWWV+D+2G2tHX2AWgd0jF+1zP4czmNcfvFI1tSBl2Hcw=|Chương 229: Một quyền đánh nổ;GouCTrN67mhKy7cS7umhokOHbQggPRRlxjJrUiKw7kILF8KqiS+GlddpxOKyK8TFK3MiJXdVwjT62+YU2S4hxFFKlEILNTgmfP3jt6LWBmB0YdJHAdXwvWk9frKeAzTEqrPpeQUD1kpWrMi3mNwfyzg8H88fc6LOp5ScaVof6Co=|Chương 230: Nắm giữ đại thế;FE7kSlcVD2hjjy25Pq4LGInPOCa0sPrbaavsbOSlZT28rRHsaKlTQuBPiM37SgT5fchP+32R0AAnYFU3l/LQpDgGnZymmsfZxpmHse2Hr2Fuy9dlwbwcpWVEHtyGzv50Y5pt5pWvP+1V+q3TFZ3zsuJGVDCFfF8LuqLDOo0EitE=|Chương 231: Giết chết;il1hNVUgauWv911AeIryLZUF2nnmDD5NXLst+mTMVkpSQD9M20/yEiYpRAS8VvPUbZg9ifMD5pDl2/ioSoOx6kEnlNwlz30JKWX3LQFAVGCapBohUXQHlI4Ip/nlcW5sQQMi34k5exMhwJ9umzq08bMUH59TMDq6pCTmAj16zr8=|Chương 232: Gặp lại Tử Ngọc;ej15RjOQh08PK++6BqGKeXbA+ZB+TOXdYSyQf2fa+ybnU4FM9nVqgxKMIz0Cu64M81qUrkGjMoXsdnOcTr9xEtiYvcPWAWd2rKH0DT57hYVyx1glLMN4U2ge5ShRsCmmv0+4dWTAGb5rTlF+OLItXrmBaSjpmUK549anbDWzvW8=|Chương 233: Trường đàm;TBVWu8EwgMxdatyDCCSO+FaEyPwiB6ZKO63OpOitnQGyaU97wQCTCzkono6X3VVxz7mOqSQ6OfYWuQvCw/hs+XdRtpRBdW7kX1/6kmXNE+i1SRXUlEsS7W76TBlnTIaj7U40UqTUbYN2tjuDcOONPBHveW/Ipkua8ELfEzOfOAg=|Chương 234: Khởi hành Đạo châu;Q0TJsain0bNMg01CCPBs2WuVMbRZHYTUb26c3jYv1pUuu8aHmcQSZoevqbTU/mowSdObXG79WMfYggJE9RUgXsOhodbUveCJcK/Ohco5P9VHqwOc7stBO7FtSYM434iEfXiIsfKKIrLIChnfHZYGjuWbmYiUL9GEojiKGWBBT9w=|Chương 235: Đạo thành!;Yba3JIKz/HuWElxpJl5TaLIl9taII80JywSyWpC5uIUMpiExeeZ/3R1S0UlOfLFO8rexhMXi9NFEhyFlSCGgjeBAIYBzOfR0VNQ4MIUptCPxAHhstupNVwnrWoxBC6XT3LlR6LQeGhI2wqe4YFYkn16Elr9u+5Y2qG8TBvaIVsY=|Chương 236: Bị tóm;6V6gwnPtXCWA7iMlQmmMQJlr/M8HvRHgTZUm4jP0+dHCuo/Pn5tCKByj8pMlNKJz6TuO5JI1O7L/gkwLRtuqT8H66Z+tQ1TNWvyFZ6GO0aSEuR7dxSZqY5MfWE8SXP0XpW/tTfdmD6MRtM6duaNZRa5Becuo8usiJBoryaG7RzM=|Chương 237: Chế thuốc;lkCiBji3ymAOKK4O8M5RuYBN59h1hcFYzpfd4ln5aREsUybSJ4MjIPK9PAeBT9U2nXKopPIHtn8pl71+2Q2E9HkaemaFW8TIXFvsloZWAfYCPqE7Ek1eMTj6omT7rHQyqgdV/Jz3Zl5HYCDxfYIDsnRn7dc/5KLKpRJBQm8X9YI=|Chương 238: Kỳ đan xuất thế;4xiMXXuEQH17dY7KLumCyhxLfPu3Y53EbxnUueN7w+VOQG9a2mnt1V03rN7DrLj03OF8+u+4z2oayQbZx5mvulaFXx9Upe9ixm4B9yCO2HtdvGOdRIAznnjXw373glWXon9D4Z+schiGuP86ec60aC1IyNOVVKE3oSwfQUE3jog=|Chương 239: Điên rồi;vms3uTDDG81B6BbKHqXW8aCFaWSBiGA3oA3EM6yC9UHvL/lfJOCjUxhax9Rtdu7EHuItG7KSq38P6NiWFMogQjl7iduL1KIJ16U+MOuKqGL+2JNHewRLMi9SXmtA5tTHhjDDWdT1ZXfdEKyClUmEZaN+BsKN7YFgWI/MnHJuKL4=|Chương 240: Toàn diện lên cấp;t9p3xk8mTI2TZ0H1hlYScMsjxr6vR6g3E4y/IYNtIv1jqVTI1WsSzEL56vNpHQKmPjb85PM+EWUd/1dZWzsh9wbsM8MannglSZN36GlACg+CMcMs39El3aXr07LpCBhsd1QlQNol0GvMLbSv4+qz/UMyolFcS3eXq6/VbyXmZ/Y=|Chương 241: Tuyệt sát;EZ/zZdieDQgtVxj1NXySymL8wF5sbLzZv9ClLw5sBNMYGSaBhSgExlL/OZEBN8AEc4qxHRdrInTDZ3v/Qut6nVRasg9zIzifkHNgLb5coefzpuXJ0c42QqCVOtLTNSkqQPOyUsqKWz95YP3QACXPyGHvvqtC3kFKwr+yH9qT9A0=|Chương 242: Ta hận a;nm00Jh/hfZJCZn1PxK44bLaHm5rXkBAZ0LWBID2aF+gZnfW56Of2QRZWO+vTGf0W/+KdzgDSEiJXHLcD2WK6lm+hddYe93Lp7upk/eVkay3ZRJddYfGBPpRYUwyICWAlSA3H+on9rn+yUiIAa4tHW1vr+tOmXRvXeg6OnQBI630=|Chương 243: Đạo thành kịch biến;LLWKO8jUo9QF0KWq8d19cLJeG0xp5ttuqhG0vXP8W7mQRnZMS099rMdEa6FiUwM8CsTUR+Ctes1N3nlhoaAOPFLlddwGGQif/4ZuhFghwbN5b+Ynpid1Jauw8//AGKE9ALDQPCxQyahmBymFHKOiJna9mXE5LK/baVRV+/SRvV4=|Chương 244: Lăng Yến;ZO1GaY/5b9aUwi0veddJ4z1Sw5JMjz4pzqs8yXSH1sX/2xDNz+gR+9R/smjfOaWGkkMkzYJJbOWA8iYY7bAI2z74NMQIiSjuj+D90PHoI3JTASSe6lVvj2mPITp+5embcWLo3bbLtv6vPoJo0Cg0dweSaD4ChUjoDsWAOf8V5aE=|Chương 245: Thiên Phạt;cgkTYfujdn3lPMeeVGYmWc/Rob8isCFPceyYcQGli/kX0mtpBF9Eeq6NOlMqGSW7WRaRa/ITjjMLQ4Dkrtz4AugsOmtP9jUDWga8H0q8r2rEMQceBYuW5wActTQgRtGBL8vCkxRllifspmtKGGEc/Tn+pf1auGTrKIOI5M2k2AU=|Chương 246: Chôn sống;Eh0GrnISQ1cDaID+o3o5m5PLSLGoxg5f+3mjdPhgGbcXewyrTxFQfh+tOEaf1orWsFVcraPADh4d4noZM1XTCe/vhYSkwxj2FvWiEK+Dx1PaNV+s79kLQ9qnvRfe4pQi90L84X6Ji9XDFSSOQt9x1tvsudQ+8VJlV+hLaRvZO7o=|Chương 247: Lập đại công;NJP714pB49tYUHZhApABeumHo7sbnjJpFohoZFIWd5imegVLnEDDQHzP9sEpAUwZ9CV781xLBcpc7/dSZHB8fg49ABNRPEjAw4rZ1QYaeKSuxKt2q32acb/vRUK+4qjUYlyTpVhi5j/Zg5MqatbdaIngQgGdW3woO0du5ixm4YA=|Chương 248: Cướp sạch;kEcjkIsKoFgSc3P5jNVEYShVe5KoL51v2y7hOJfnZkNOUrxSNQzqAy3XIHTSEadVoUF9cKK78eWlY4WYlq+4NowkxGsO69D7snqM6rCxgPRoRhZisgsCN5X/+n0xWwFifuiV7VUvHVZkSvd2tWPR7/k7BomN9urYxEE/++14yFs=|Chương 249: Sáng mù Thần Nhãn;nT47H2irMWk0fAl7DmQw5uV+a2Flbb8Vgdh9jfyiYJV4nms658Z01HxRUABE8Ew0soWsCkZ0gZ28MlhzQnnzuKwCd8OUxp1d1+Zcn9tWyo9q3vSujFrb9fCBTWY2R7Khvu6r8tCmCtK7zuoDNq6TZokeWeE8EGUVVH8n8JhRXOE=|Chương 250: Một giọt máu!;dxqhlGJULAxKGGdJgbZhDNd8GfLprK9Y0Ll+Rewom/K8jtsmE0K3Jv1bVw9HL5ZsFLY82hqaGSuZ3KIqCBIkd8U4d8D3vsC0H5FEH2JE+gQ4cEv2hpyw7heIrZIUJxx9R6I14F7GTE6wuZ9qBB/sSFgGcL9B70YZL8CqIbmfKnw=|Chương 251: Đấu đạo pháp;PmpWesIvz5Jhrr0rQx5WjTsEeSdH7/eGiYwjdYGqwwCV2YhjlbztZmpVxpdfy/EeQjfwRV+9vAp7mNQwyHBUdBMc+SSvQyavAwicHHZSHqQ2GU90KRjL1IP6FFeuxxp7/Qq+1+KWxLNuKRSiyvLZrtraGIZLWsQwAdh2QmoqRXY=|Chương 252: Đánh bạc;qO6bg74/dT1PzjK4MToz0wj+fgXvlP8Af+X6H8LFfX2V4laYArh8r71I1M4kLXsjMkz2f6oy26eGAL5/OYL6SNgiU3GC1Z7BTcmq53OpZ5zSDTVFf5WO7pf5yKdWm1PQXEDBPhxQ2RWhc/SB0yMEzUM8OeghZJM0+sKRrXpZg7k=|Chương 253: Lấm tấm thạch;kE4S6eGHORNyhHzStVwD0UpoAz6t6oIsRwVLHywS6rIvMx484jyJxsj3W0YxsVpL4W6YzVzdngbqICetGwG5+EXX4ueOaaiiz59PdhmmyzghgHDAyPW3QP/jYS9+wNxIIlfkwPX2hGOKtru8IEXazbdWGyox7w/+C9V7Bw9WMkM=|Chương 254: Đánh cược;IgMJ2xNNW9JJHUo324R8RTUC51HWhbXC6giNouxEcrBHzAiHOoi7QsAS2PJ4Dzcdu/bkMKfpOXzEyp1PwLSHI+PJmvTGsZhMBg+eW47zFARo9tpHuFpuiYOiOKfACpD2xO+Y7Fy0FYcVCF2yMM8z3UvqJwVOEMJq/uDVIW/bYy4=|Chương 255: Cực phẩm nguyên;vrrzSoMKrvTr82RE6CVVNZjaEbJZyiXqUjiTPhFgSwxUxlC/PX0DLpJSJ1m1bLO+X5/eV7tF2Y8aZXoatovX1qXahiHMCusRSXJliiF/lz4QZhh00tS0YYWbjyRb+AbOgvu0WDCXqPQIJso2rQYEbao/Q/TxdHwKGrhrDZzhlHw=|Chương 256: Cắt ra đến một viên Ngộ Đạo Thạch!;gy9T45GJkmvcU/CYOyUGzTR71H3GrbQnVJL5L0qxqkUT2HFwKlPGNS5uHOvd+J+zGx0gMR5K25piBbvjPnKrcS0ynEmOaCnlYB015+H+DKhjYk8ZaDtNYM48Uc3mnsd9YCLUS8ua44EYJyPL5Vt2upwYUT+eTYpzJuSuepl5PK0=|Chương 257: Tử Bạch Thu;XqhRKnr3NqiD56d/RqdgcdguC1JaPZuFz1XAE4iRSOEvgjzdz6Guzxahn89ejJsjvoSwH78DAirC4Ags7SOYcvkdNxKVC4olwmyuPW4wkw86WWc5PQGpP9XDsA5T+AkM95UPzcG0bk6MfMuu2f8VK8JfPLEDentUEGiesbUoIlU=|Chương 258: Đại hội đấu giá;3xLNdM0SUDR4U2h+SLCs8IMJuyxEDhzz13fqXvt5LBl+twIaegMyUL0C3E9JuOetRn/89Xpv8M6NmcUQigQ8+iUnFDEvp2cvyBY+6puLyOMyqk4YLTh0ISjO4n1+/jq3VXgZO5I+8iXZsPYyslFfr2A+J3FdKZY7BG5S4Z7JAGI=|Chương 259: Cực Đạo chung;Q/41k+C8BsGbWcO2xDkLMpDT9Mc1YaMSBZPmBRn9ek2mjtsbeGo7RSuZGSoaNMZhpeE6TWgBoHeUCD5TI6oDC6Nzh3vs98vA+v+0waO2nTxhZQe6KJl5JJhbQ5lCFcM6rJ25SU6JkE+Z/8L2yUnvoMVSsOU8gTNLo8lqz25+2nA=|Chương 260: Cực Đạo Đế binh;hm+9kFXhmD747VNod8YW4pIbfnJm6EyPP0ch4hmnHPbODDurcYuAQyDIUTBbqF7tkM/rBlNyb6CIvMe4yBF/amAUUJxp87xejTIu7Ofc70Lp7LvqcBXQbW5Py4vYa9vKOl174T3U2lbJJnG8fAnrOMi9UIn3CXFSeYYaVxNidJk=|Chương 261: Màu vàng khôi lỗi;BlJirWrPr4HtWS9Uy3Aj2uSqy3SrGnM0kWEqpmUzT/wD6Tm6Ofp+FZCQ8gFBGR2FdygN+S6cEFlOm5ZEmNU8SCFS/9C3doZRqR2MdjKdSKC+0Z76IBaLQ8v6yNp/E+JYDYKSKU2n2L827RARlZnnyW3ytD93k/0hdF3XomwPvlM=|Chương 262: Huyết nhục liên kết;7R51Jg6PdEYmmX1Wn3SXENdDs1wGVa/37FUx1g46S0wUv/9JCXMFyLvL7IF9WYXoOSQlY3/HKlWXbUe/A6VRMnNisxqQ4bGDC9Sdj2nsTKZoXss7j2ltmI0/fsQOOcK9gB7gfV3qlibQpfF2h1lpV7lYFDmge5RFm5WaoCiYjIo=|Chương 263: Chiến Thần Mật Lục;A6qVf8dm1H+HgoAoi+sT2pfyEmZ0HMKfw+AQIsLr/NbQGTSsODTx8kofN0qTJ1D6ZWw+8KqlimpRioNnkKYxjSeAHOvjF80YvHDitCjHRQhH33DiM3i9ClFoHe1W5D/ckSOdiVUR2cM6IswX87cMmrmnOJSkVFc8yzvolzkK2TM=|Chương 264: Kim Giao vương;EVCNbkUFE8IVZ/HKDTLd29b2e/2geajqRI74JCMnPipztVVNXF9SSHzS2+EAlOzNfwwfBR4sSONWjBKGBEbJhMqbkVHk8uspWQX5IBh5zZRlhrpfsDml5jXd+eo50+4iNpdhBSrfJB4c9FSuqEkfIbehXF32yvMiEwOKN/MNdhI=|Chương 265: Hung hăng đánh giết;Xy0HucCuB6ztdLnRTj4mfgmp8M8SOsHw+r3oIIQHMHOVi8xFOU/wRKHwRWSmI+apRdtcl2KsPvPqX+LFRIgu7zHk/2fk4NpT/IMlLeENjhbAmJfZSA5mBMNmFclUPTwySQNGwZRGCkwL9b2GNwitNo3GXwZtNxCR4JVjKG8xwIg=|Chương 266: Giới nội không gian;rPU39FdsEaxQOAiR6q1b+lsPVeeaxb7cgGVXKKL2jy/RinWq8DwWxhVOgVVhZo1ahSaBZ9PeQ7rkObQhCgNJGklLxwj65/vjqtrEpQ4EMJJCjdfpYI+H3OAQcqw6v2Aboy1Dp//WPcG/M7Bj0HP8tG6HNjfkW0pT39uOdhogQcg=|Chương 267: Áo xám thiếu niên;FuV2rebf+0NoR4CFAkgHIPNa3yi0//+YhEVsAca6xqJNv8aQAIE1UmU5MszrPegvutSHxyvrVTarRRs/p9sXrWAgvrupsUyaEWI+NJLc+Eig8LSbKsUqV+yiezSi4lBklfpNHUg3+vTgnnv0RGkc8YYwTCWXMaT+NNKMrTqRlug=|Chương 268: Thiên Bằng giương cánh;LUyTPA/TZM7+rzfCDFblcBvqQwMVki0+RdnlxDmj4QnFgbkxyKXbjynV3ZoqaZvguz8rF8J16wMXBL7ZPV8MsmsRcH45SDKCxxguVG+6dFo8KgElKVkJI6zJuqNChJ4mD/wS20cfO3wlTRCGcjrlieS1009lraaze+1oiSag6l8=|Chương 269: Đấu Chuyển Tinh Di!;sIW3KcLmps1uFZl7C6u3XisJSzVsYLwhs0SfmAaINz5ynuTvJcMo39JEGNm15avuSvLGFuWvLgL8IWikWvE8bXsbMGc36DTl4jSdrfS1CKGwzr4NN2/HErmUDAQL52j55zp/4OxOYb1D5EGujlm62A09gLAVkBrw9dA5UVirlFU=|Chương 270: Nguyên Thủy Thánh Thể lưu lại tạo hóa;vVKDqMDb3AM8aw0LCxjJwliXWv2id3kxSWVPB+/R/K9RDnfSyvD7OezFelWffHSRCk7dwfRuvQv8SD27q0lPr+VVDwyC5b4Pwu6YKcdA444NyvqWH6NC3jaPfLGpJp4LqfK8Vnt/NMPxI3IQWHVINpYUwlwii3hA6ltgA2ULrgM=|Chương 271: Bản nguyên dị biến;p94JJ9ire+9dyie5+wjher1aBVmwEAlhIw8kDNzasiZC7fqTEq5CJXyDwoR0snp3PmoRAuO9GN0zh7mkH4893Ylc+Fp7CROo8y/R3Zi002STVhXyFMay2RjTujAG9uc31ZweRDyv6dp+dm5NBHqKWF4Ji4uM8kcMuSVHjD8gx28=|Chương 272: Khắc lại trận thế;2ZLhBIJGpoXIQVk/byTYPOVPN03MJe7uDqnqGca8c6D9TJFjS4vS24OtiSArwm+YX7jpN9UfAzhBtiNiae3CoNQVfbMsCNM7MWnYHpuliNRU0cA6wMXxnCe04bvO1mzlLB1JkziziVs/pc14vu6T7JeYHtpGMfWGVtYD9wYO8OI=|Chương 273: Lén qua;mKm33sevY1WW/17uxMpGo85eKGGVsccM6IkvxPx7k3EBSfx/Y2MtNb34/WAch9JwrqYp0LigqDOLfV9wwdjDVyy1f/Arj6H4s+RcmnXV9s+e8PNZdzZXM1uA/EyCyp47+tQdhZFWxf9bcNd24bKNHTyCqh+Bgqe6+282a0JezuA=|Chương 274: Bản nguyên cộng hưởng;GUQOy9V7/AGy+w6SPGU26DPYFmym43tMHZ8ChX7mLVc3M8RB2aokXWsrKqUNkqYIfGO0IDpXgUmDY26a7hYifpbQiJ/B974BuaQMHw+ud1aY/ez0PacqpX8qRkztqC+jt3p+Qo4LDV+ifJatYvkJ7XXhvLHWX2j33bmI1mHZKLc=|Chương 275: Tử Kim hồ lô;/qucQhS81lXZFOz1u9scmJMXeRRY+ARUtIpMiKbrcSgR6Lf3yRZIeymTnnXQmoWk9s2bn5Nd/WIVhSpYac2BRkoAkn0ElAidG+cNmdqKObLAB6QvUWvrHws4QX62qyQxAX+BRA5SRPl7HVNQQZOAvOzF3Qp8v9Rci9F264Ao3K0=|Chương 276: Thánh thể bản nguyên thức tỉnh!;ZgUlW+2ikJ4x15eAaQi3nmx49KxUGuG1uTJaW2flPfnhL6NJ7AYVUpj0EC/FiprKDQB6S0TsZlPPX9RzcaNw2xuE8gxa9+zSt02kjISCghN16c4dm3t/Xtg/XiKn2ut8DKOQnZBgRP7GsEJv0bk+DYdtdDk2DQmgNwyJ8CE5OOg=|Chương 277: Năm viên phù văn;lZ9QJOH9b8/pXeB13Akmy+cy6gXx8VWyCf9Hu5XBUNgAATBGHdD1stp++DiP9UlH8UWqBudogdqDWSQaXqyg5qBzkiY5gJwLNBboEjZkpnjDEl0MVAAzqoMm496lFN5yuO5CjjC73QUpB7hqTR8T7UvtD4v9rYnY5w3CbPIoFfM=|Chương 278: Mở bát khiếu!;pmsqfkY284OIK71PUHXdj9EzyEIb37ksub+oYHwnKPzd9gs0N1D9bIW9Zm//AEQa+vbES24xbWSOLdqwAEPrFPJ0mskLcjMH487n8LS2sLNmsfCFkv11vO0z8/wOfj9Z56wjjPCyi4HjK4xsujBCVRlF91LVS4MUb7nNBsjR3MQ=|Chương 279: Sát kiếp;L//tjtQgxCGQOia7jqUO/uk6jVLGriX/9il6cgQnGIULAfbPONrEy9GZwhB/kODSl3knb42K4YM/uueDNyPv0WCWstfOVeoYlsOeu1z+1WkqyZBsxRWN6w2kW/sH6z58SJeaUfLghuDiyyghcCElAJZoJGXV5xcCrm7bhSqan6Q=|Chương 280: Đại Đạo Thần Luân;MaPBPfWRoW/iNmBC1hsgiPDb6mD6gCK2vzjSkePwUjFHpMnsNQiyk2ZDPt5wjwifPG8m9Dja4apXNZjQhq/iPj2+I3IFvHETkz3kEvmNXbGcnpK1hvWnu4B8o7e5WtQX3BnMdgV5ojocT1r7z/x9wfFSXRZklTp7YlnkBud3WyE=|Chương 281: Thanh Đồng Thánh Lệnh!;SFRdN1Jfhh91bcpTIm0KTDc2L8fOORWOQAiMHhHYg5iQbhvUZoIDVaKtnBakibtpKK13WZdH3a/2nT/6jxUeGBLMKWEei/uJVxb4HlsTlAQ5U4D2pmD+bophnvf3Fmj/EXBUCh2MyQ8HUvk5iXdUl/zmIEpGYRYH74zEXA82uI8=|Chương 282: Độc Nhãn Long;H2yyhJw9xvWuBkuEw0/+DlwrZaPqRrA7MvnUU7aAxzKnXJ1JfPPkLHl0/S7LPM0KiQ5q64GB3wxZBbKdLAXhZdEkxXf2zA5TsE6NWBfXf9TRn0lz1MBQvuvOgiEQ/HTZHGYYigG/4LL5bMwvKXybun92KyOv9tQVWw17yVH8Nwg=|Chương 283: Tiểu Phá Giới Phù;uOoujjbQ+Kg1MZjEVIxFB0ewmaIwB1jX1OO+4TZUn6GMOGoEYAwL3WeKKih/ZrpVRxeJIKTZFY9al3hqYnsV23prcdPE2rmo9xbexWZvKmSBCysFWXXJcGhDODzIi04ubvh3Z9TG3iEgTav/AUkqnuTfJDeBpUXwNTSkHShe9oQ=|Chương 284: Thân phận bại lộ;Afc96WEbNI+WL9GSjJj1d6j8ZqEA1NGcxR5jaNwmJ7D1LOWGgMHN5GNOhQXJecn0I3nYPwoUjS42mwNuR8bvkH93XJc7c0/RFojBgTWYLdJLJv32kmRMhhJspliTbm24I8q351iPcBK3f2rQmv6ecdrLBgJmDrlyEwpvDI4q6UM=|Chương 285: Phong vân nộ lên!;VtxX2Hmby+eTjM1SNLgOrc8FCGau9INZMQWvTaZXolbOniihlwtZf55cm3/RT5ipcdiOg2BIZHOSdAf5h47cipmYP/JissRZlntAphEP+zB99Byao+6me41YL7x8FSn0t6Ay/IUi3OmcQ/XbMsHkcCXFqe3iPYLv8LPxj5o7u9o=|Chương 286: Đại Đạo Cấm Địa;YbdXQ1vuzGIZl+iycW8J/gWANEcbAlP81xBt70mdeew3vZmOg60s8PZyhdHcuaA+XOiFmNXjoHKhAt6OqaovKmTeOlPmWZ1MMyo/70qN0WQuO6D8+U2QmQ6JUtOxRSMCLeoa/bH3YQDNwS0q6L/sHXmFFF1NwVC09J+9STb/r0E=|Chương 287: Bão Sơn Ấn;RTP3rAxUn2KZuPaXRaIkcqkgsoMi+BNVCsK/wlB0vbbjwFrM1aD85cm9ldHFxJavkwOQVo9kWXOrYOj7zTCpBpVLsvKkNkA06q1V6mFjoK8DShmdfsjkv4wR1vpphFzYX8Y4r70KFT9NCk2zSy3BxV/MoTqgi6Vz2LO6FOlPhPQ=|Chương 288: Phong vân hội tụ;WMy4e/fLdb8VUPr1Mm8ILp1MBgDc5rtbkhwjnUH4/WBMZcrm98No0rK1NDSzH0fT5q8eTmSHRY5tgQLwHxqnfgW8w0Lvnw11le6+jfQjSMHlxW8A4yqN0Uj/xa5nNpygfoS/0H4nQqj6GKwqpbzCs9cmoB4YyKxYYdogaOImMlg=|Chương 289: Âm Phong Mộ Huyệt;rCFEycZc5Uo3x2WD14dywZzlHS7x3GIEC42J9/EQVohDexFWd0vv9Mf0ttRfFy+fWSSojOGj8cjW7EgdZEucftOPH9zk0ZmSbevbhA8Ooc1c1FTkJqbzakniFFjqDJRjQW83jjFQp335aKGp/5wD5p4N4DGx/JBOfxpbyauWBY4=|Chương 290: Cuồng bạo đại hắc hổ;6yl0orQMKL9z9zYBcEwEEKPTfDlRmXD6yBrE6FvUJOZmVM8OaxcoHXK1fQoppkrPvypRkSs4i/GwQSw3bs1yTSfr32jXEOL1KySv+ezdiMP/c5lfIlhs2IzDwMQUO164RT30d4GT96FruTamIEIgE7f0/qUsJuHYz5zL4xAJtBQ=|Chương 291: Thánh thể dị biến;bXyPCXepMr7vqsU697yUeQjuqOiZwCYzsweASDQqFajqvVdeJB8Ev8et9Fb5ZIj7ED9kt+midHa8ZYD2oi/8330znexqoZFrlDdOMNcLV+RX6tLQF1ibYzs3MrXn7EenS4oybt/M1xk75fh4wwEHxevBT45vRADJeiL3fOEfMdw=|Chương 292: Võ Đế lại sáng ghi chép!;JhpxI8IXAvAnSPdUznNEVrE6dGRev6R3yB9Rd2+9xgCIDQwI+awkl6ciz3y32BR6ddS/ArOX1YcydrPnu3aCJbjyUwX7wWzzw0sBJ+AWNHTp6pdtXbu2tj4YwAN+zeSGbzP83RmCRPSGuMs+CHRQZV3ufHzH+Ls7hTkVsZdZYCk=|Chương 293: Địa Nguyên Quả;Xaw89GpzUyiGx7Afb2XU4nA8g5mGFHEeZbywvzHJ3xufICct0prY8DX/1i+jlge+ljXi24JvTyvKc4KrUxruw9ph4hUyb7bhXim14AUUxzh3uXPUUN0lI+J7JszVSS0vKhdyQ6QBSB3XLaFPgzbg9iSUlE4A3oU2iZ/vxTHQ8gg=|Chương 294: Được mùa lớn;YjDTlkWcWU3Tv5DKxUY+klCZZvB0m6MoqThyu3wu/qLaovt+oc36WZmfy3SPvYrRWCHEKsfgdHuABV+EGIK52rTL9fZMOE0ELwANTCfXj9jwSZUys/OJERO7vBntBrrYpRjVhDqezQ6HFjtDnPh1aqGwwOOSa2Ygw+4lzvg640g=|Chương 295: Đạo y;8swUsb8KvX7fgGiQLPK5nW8U0JpAADxbgcXKK0ov6iKLLw8sjuwO63i745LwJ/C5avAilAI17ywQk8kkGBd6DEy3FjtMaPGxceHVZbtHYpwIxqXOD7fdog/RGTZ1FIDAQ0IZ4UC5lGpB9EfHBcGsyw4rreiDVDiSILBalvonLw4=|Chương 296: Huyết nguyệt bí thuật;akedZwemQ7IzzyuPBROdpb1q04X1hLG8ERNX/9s5xHXRLWliqSRHC+O6e2bRbdfrqoDUzVrSrZ2vPq+5Q+HCz1iDQrKqb/JJ/RXet221j+Q32eTueWd7ngTmiT5zbqbMlycUW2SMr70R6mSkZKn3XuHAWvMIOJDTc+5Em5nsJ0U=|Chương 297: Giao Long biến;BA7hJDy9MYvLR61T5mzRIQSghiPS5KpAEDAP1Ac9hUuLGopY3fG4XLx/Ljzm4x5rqQAaiYSnQ85PXopU51xYVlyU3nZU5sOLx25lD+XTbsDEfo0YTmebiXE/TDfIBK+H3wg8nw78ByKhIRb5hycQ5ANJxjx2VWXE+0tu1O8M76A=|Chương 298: Hoàng Ngưu đạo nhân;Rzt+klx/jfs+RaWUUF5+MZpDJ3MpnYRMmkqOFvCJS0TQ2YlulAoBWiHGzmaF1onWo0CT0lDOM9CaOzQbRxWfq2qtGd+dzDyQJTo7vZ1BUoUYkptt50gT+kw+pHgI6FNpG5L+YyAuqJG+voZ6aTOoz5D9CkqCAZenADVqz6KEQXs=|Chương 299: Thôn Thiên kinh văn!;QAb3nTpiq3MfKRg9meqSZ1wtkkPm/k34rNTJrSryk/69iWvv1jwHZIxs7dLGKc+sI3AOG6W3pZe3037HdnIPUhrVLtGbNI8s0aU8hYNcnUC0+tbPB14Wp9RtAf3V2+twFaTZnSE/Yj3hE8Ad6kKvg91R9UsyL/Eg+LgDNaSvx7I=|Chương 300: Người thủ mộ;60BnXgm3nqGvJ4vNfjFJNq79VO48l9pCWuYvoM5owRvUFR4L5Xz+dWjyUwhpZBj5k4wy35DAhXpQ0EIy2MyBLZob6nkpQJvhkz7+3kwh6e6AvoTwkczyidh4bHYiWfLzrGVLitt+x1tJOqo0qqn1ZxpABffDVZxMNkYhCVEKgXs=|Chương 301: Cửu Long Thổ Châu!;DC+WD94A2/CroSLzq0ozhMTafsn12HMAR1HhzhcQ5bO5QY8ZPMLQRnjNC1QCPyn34gfM4h6cbx7PSSaiYx3GLYpnIeOr/a8iCGzi0eg6tdLOSYWyVUztRQ/bqIU+B5xbICGyoAPh+CH577VZphZR5Y2+NFBzi98KkIwde3/AYr0=|Chương 302: Hám Hải Ấn;xrUA27YHL/Jrp7C0ZHGq67bRaRrE5tkYexU9BSYvldpVHbbHiCRQcVUfMJYbK9n/Hh1DzRldMZVrY6A9euiGNKDbdypUmJlAcrQ5MB2xtR7wSjYspdjmIlark1Ute81FQCxvZhHxaHx7/hu+dEHzdkZfjPRJhvu4g7N5jESRzrQ=|Chương 303: Vật quy nguyên chủ!;UV9VeTmd+TzR/aJJ93UEvPs8JPOIgQCaHf9VauU0ytfb4i7aMw7Uuk00njPyVCV9tIdP9UWds1HQR2Tui+WJxJOIzbh24HokGN2ETYcbmcsMGbKSlP+f+fidkLs5V9Va8D4XCki8Bu6Ri8XMWzoGD5HChkigGRRxTnqzzWqlaOw=|Chương 304: Cực Đạo;d/r3PJSjRGMfb3rL7r3haaoqcwrMFtBOY9JhSk9n/M0oEQegVGU68F7plLzd0ZoyznrwF6Z0wEJNf1B637OvJV4pJ3cM/ddGqFV9eCcAQ8jGGgelBDouhQndLwlQn3wB1RYiGiQbG2NrIwYg4An3HKPKi/eyc3fNsI1DfiWAkNo=|Chương 305: Đạo Hồng An;Mel7PbD5/L9AXmsuwN3dOdyUNzCJ1MzcH/dVx/5MTQsyPPWUZR0orj4ttKpOF44E2GZLTvSnlCo9h3V8vpaTvztdU0F2p6kQ9V7SXvJxhKPMSKe12/HSSZUn9wSBHWl3c7TwGLloLRXTEVnNb8Yd3yZRQEONzWl0awPD2i0kJmQ=|Chương 306: Thiên Phạt;B+mRLEnzn2ILPfhtJnCIDPT9oxR3MzT02mhc9Ez+NT/GbsAQlJ+77IvzHtFVxl6gNvWAMC7dn8tRVp46krkjmZ+YeuJyyQj3UhNY12iu3BZ2tnKwQlvde6EecGv5QV4jbZGPQ11Jh6Q4s122hfkTbznOREi1mQD9w0w+9sc1CFo=|Chương 307: Điên cuồng;FktfZyYIK2/jHc1ZUZKopXrpPHSiMBKKfE4bznrlgP9W5nwcjOwlLbRKzahIY1ZtQQUNkftnEvyGMauohV24qz6V7FC6+iDllOB9C8HIGIIkEnSr4nCEiKLPrvKWoA3dGLhGneoBpTiIIZ2Ibii0sF+a9e5rAaXjDzC2VeAxLos=|Chương 308: Tái diễn;4bAX4lcIkecDrcFYopYxQJ1eDdnyI1A8ffA9t+1zIkxtcbmjDdBcrpla8xaBWd2T2JFSdk1N4g/wC25qSTZNkFTJNlgFYEAIxwiG7omzUbUSSuIkfuLABLe7Kj/2Kncemp5Dpch6Vff6P5awJzhQCHMLmvm0T5XASSP1/79Ir74=|Chương 309: Hắc ám lao ngục;qsKbRteB7LVl7K67SP0WZL1riTx0UgvTSgj0V8vRf0HJ4huGXuJzXuyW4HoMawz5Pszu+zYkEjIfe9iqOTbbFf8qSeDMp4UQ+KJTlZ2DbCMsk4B3n2W5G9YqLooSlUo/mZi+n/fyW3M2LReLq7Uz0IrQXAnbWbWlqXAZyw4kfzo=|Chương 310: Mở ra cửu khiếu!;xmwS4Ra01kca5gHnkRkiijaHJBA75SiQHbbO6Fbup5VY/bO6g3KLUgpLm3n6qi2uowbIa1bJmJy+oP8DHcfCcc/7uckqdR2RnpME6fqDxRe5mxW6OuUxX2+NhNh9uORGa8kubLeep2cyxo4IOi+8zMzdji8h3Cohn6f5EDKBB+Y=|Chương 311: Thiếu niên chí tôn;CVVIWnPTnuKSWBY8EBlUa7ZmXG7NM6ugIZQlbDV4S1tWkmTg1ycO9bg2unYuHYy1OJ4BqSqj6AVKbyMzHGRi3uktI3yfaoeQK8r373vRjNt+UbAt3U8Yk8HR91wh27Or/x4PGTMOlQwl6SRObbqmNFoXhEnvohY8pT9uNecH4z0=|Chương 312: Long Châu!;wCWQs9rejN2hwabHPBdXbCNTnq47A9VPYEv/r5rkWCZNGfbTfAx1NMFb4lohUJocB6BuNeUdArGnynhbcIKvDpRaQ0Vh9/JXeRqZ5MRs3+FDMqisTVI+s5Di0plqdkZndFvW+2aQeMkF3syiZPREAIGl41TH1MmgJmhNmebPBO8=|Chương 313: Tranh tạo hóa!;wxWAv5Vbtj8RJUQmVkUvcPvbOzVklfC0VyJtN2LTQ8z+G5bdPXmSuVafmAOpGsYIMdyMRXi9i7ol5ILONbb2nvK15J9ab7ji20nlk3IhfdRmQmd8wvpZDoBBESoG37zyy2EavEI63gkPxzX+/rz6v420tFrjxNPaiKCivr4iFfk=|Chương 314: Quật khởi ngày;z6sNXYOVop1w0nf/R32eAd/MCZq3gQOYpjnn3ECDCTkTw1cPH0t8hJ6P5+H3y+7bHXs1lmRwWRekg419EWmoYhaFTZk1sx0jgNsktx4xpMAkru/yNl6AdZSve8VJqQfbeW4t3T2iqK8ma4A5z/765afQPxaJVq7PZOGZM3frjKA=|Chương 315: Đại khai sát giới;xCvS6cQqQw30P0P/2uOW30SeH1l57sXVb1lI+aWHzonwq0WweDEeN4g1wi+hZFOr0pPgbAr5pRkWpZ06f70qewgP0OqOW+SnMLs9iSfy+SeffbsXqDLumVMJjtHHbV7Kd4nPhShF/mFUmmioqjprI1vdPpMMly2JMTzw9zAKhZo=|Chương 316: Huyết chiến;On/76hgVEjd0aMrobsolESSRhQTe3H3G0NFjDPKR/KJUCw+3GK7eVyB5CjHKqXWaPaz/xRtKLNU92r13D+8pRCijsD/jN9BN2vkIQO+QCV2eItT1YxRJxgge5V1Ia+a4rXPQT/bZz/cffbN5DhQ0ZkD7veUH0UjbP37ExuHO0yY=|Chương 317: Khiếu huyệt chi biến;28r8kSmL+FOwYv+ImBcpw5FOTiBV62wAZ69MueAUFeWkqCI4z2Y0t8HkhfaNN30IuPiuSAG9afw6iNfkr5hv7fNyoLzJA9cBAQx00H/ZPfFTxL5xk+oE4cWj7SZ4WzIKgI6Wrmamm7QT8eOirde7hEyRUTymLktTPRCXzNMidFk=|Chương 318: Liên tục diệt Thiên Diễn Tông cao thủ;VLW80ZAsrfH3r4JRHthyctq4+F1BAsY0lIGiTI43hasPR17RrLHg60layawAapCJf50/4MR3QqXUBCey0fMpC/lQ0csbo43vQnOnfUVL7J705Bafl6GxSnL/Rg+pCZrYpgFND3INM62uQ50sFcuBW83jv2u5ank/X4vfqE6pMqs=|Chương 319: Địa thế bạo phát;uPok0PAe0nGBZnSysRb7Y3KEg+25S/9GTqkYkkw+fHSCJ52d817umdu5DpzuWUhqfjfzgH5coiKVmKlFqUyxRf64sZOnln8zp/VJVWCerz+oRZRIv7AEBHnaEozkrvpLcE67pavbLp5w9ikaNV6L2D2rrgd29H59wpLktRkjJGA=|Chương 320: Người điên;mKwotgDkcCFcoYGTorPQzX7LGI3qknRcDTV9WHuayJAItbTc1Q/qVYJcagqhUiCTKU4mLee+2TzO16SG5HvsmQNHgudBQr/R8rgmcB2MY/jXLPkXf8J+rtIahjykNHDZtzgswrVfxHbkyShH8jkSaF5AHd9+29RUj8/jqDXztvw=|Chương 321: Vang danh thiên hạ;/tCIiWYdfGtQr7KxmDAlrrEV5CDx4fPJeuyYo/at5J23fZlv2ZiXdotp2ZXhyVwnm7MMwu7VKV99J9qTfIeXDiePxf2UQNKBVddCLdoatz1OJ1GsASx8qBWdstnOW4IPfl4OwqxV1VkT6AYYZy3YZVU4/LZu1M6hyOWTtTifOpE=|Chương 322: Hỏa châu;0m1AXeLu+593CyFetYsdkYEfr59gYJ1w/12AUHeHKWRzX+fUvt7Cts8vUkPFMn/DyJXM+Dsva3bOTUYNviI52S5kSQAeYNJUxn5by1iV2EX+tEfnA2RPQl7Ja7DkvQ3gTMcIgs3G1/8ywEBLhkyh2QAC1IZml5tKcbSWjUFbk5Q=|Chương 323: Hỏa Thần sơn;oKjVruwQ3PoMFXCgbdkvHbc/yVcait9DsqpY3nJNN4gKSEPUe2p3SzwLKuZ4RjZ61uhNLVsa49CDhS5ohI5A+lEjnYMNew3VgH190ol6bqME+KGjllpQtgbQQiYm2P28uFepA+dwLnCa6R+m4aEQMH1KpgMb5MZA0iebX3aKpHk=|Chương 324: Đến;PJzxMtUW+taF56DxLms8lDzW340rI+Ro2j5Fn2B7gwFomIhoYlXjwto5IwbSTLrtxZibblmcdlg1UgyBfuDzUM73DKk2JuzyvWvnERjoaUiDkGh94P/AsOO2G+KpFiVg0yq+RGtEq8ExHkPLQ1FGroNY7kiqDkb3fJQzEfwFIxM=|Chương 325: Nộ;bouAqTl/f/Uhh3Z11lEDnivkAZtPtg+/nS/18T3kpBaMr/XmTMC1FF5R+YS7TamNGk0VPJMe2e+nwWUKYZojVqXIAjPVAAbvOx/tSFsaKyZk654CEzwSuNEs1Anp0hyAD7N+eVY8OUhoqyJbMqy2gBXkVCtGV4YUtZVOa3Tm0nE=|Chương 326: Tiểu tháp bạo động;tkn+Z0LaF5gfHRak3gtjtp9PviN3iHEGJ4zSuoIB8AAmarVvrgyIAOwMJjx0mmqNwgvI7kLCeyp6ZaMm6sqRoLIgtkHw4E1tj1rQYJzYGahsQICFGgYXILzwlDqRX44ReDX+2gbqRGpZL5hkJhJAWaqQn0DOPnRzbvM4OVXDFy0=|Chương 327: Hỏa Thần sơn phụt lên;yfX0MzCXGjThbTblHEl0phat5/VbTVdJUvLj+xkOo+ukJlPqGsPgvLLpNHFmvZ0Eqcfw0H1qVd5e5vZDGxyKqFKy7sHaw/uHU+RPAwm4q24j/QKetdYpXV0NNozqGHDV7JGIvMqy+sc9IlMgsdGt/vqPX6SydDecwqLwbT4tbGo=|Chương 328: Tử Kim Thiên Hỏa;LWl4AKzuU7lJkMojd3cUh9E2zsPvEvNiQkAmxAlrh1o5c9o/HBrlosmuydHEzU+FHNG6HZ1fKll+1uef4xzATfAvvlP4AI1NtXyjakThdzW3UpFVriYnTe5PF29aCpaWGQp+Gw/e/b9dadKRmhKKXFmLtGarOVPR4O5BB0XWqhA=|Chương 329: Kinh bạo toàn trường;u3QMb3ok7l6fJLoWgIbKQg3WfyTDUxKuZNx1PnPN9LgALZGelkK8janlEW8KiLlvOJV128GEwE3w4t6lLZJOR10GQhL/2Z9fO6CYhN/88wlNDt99EexIYgROa8j/4zLo2s7pIEc3WRjBGH/GkcoGBwgsHAdwwzdg6u9swl29hYk=|Chương 330: Chiến tam vương!;lJsD5XgSSP5Jq4XZQTeBDAQiVFveFw8koRl8PjeV337nmpY+QS1F1JTy0ctyJ6HxUzyiOWev57s5j1BGjVSScNTrPHUiLDDLhwnOnkcdaGtIuZHqRpVm0wjr4/k/XwEo19jvJrvdtscgfai9CpILsYCXgIaR4BxagljV+Oz6RYY=|Chương 331: Thiên Cương cung;o4Lxrj5bU5UPnuuA0HIBQn2NjZVMnd8ZoN3HjH6CuGhG/NIkujcGlyd4oJzD6Wkubq4Lt5XHKQYgR+30yS3rjDoQrQfNn8IGGZuZ3RsUSGdh5anr3cL+P+Nn8ITlSEBeyOzwuYU+832/L1mIQBMw3BJN9Xq1S67ChR5X61H/1CU=|Chương 332: Tù nhân;oS+E5xtP6Mm3dUfwuG08WRzdwR9TsXRIZlXrbgrHN9Uf5iKde17QRhgEvUGgTVoaF+tTgOEHskdBEmkOJZzpIRc4M5biNvTitwWPhv3BJQk+6R7P8W3Ev3FVUrFRu+zVhWVGkqVl7n4t/6SbUvqtW9Asll8Fj+9aCY0c1a+Axj8=|Chương 333: Săn giết Võ Điện kỳ tài!;YiwvbtgDQKyYS37qJc7ThPG1hkQTf/e4SS7JVt5AzKYRspPaymB8Xil+AWVUyIsg5CO4HYSP3OKXb3tZA9yQUXYG5T0IwJdWljGtwJ/gSZLMduBqmThtPLTIWXIJO0ObSpzJn9/2dfqun5Eob4SOSR4Qeop7xY1fitoPEkKfvYs=|Chương 334: Quét ngang!;0wNjJm0oaZ9BoBeog738m4H0SMYPaH32mtVzmiyzN4dwevLiZzBxpBVcw8Sehj6l8HmnjAKLLwb43OKzDzxyQodKokDH+zzkn2FCqZWDSzXpYliBDNmZ1p7BWaeSlKHY7ViHX00wayNeU0VJ4FVcVbOdXzvTA1X3tTZfB0LGKsA=|Chương 335: Đại khai sát giới;1O3Eg67JuHi1xDTyrzWxmPzTUAWtFRKdw/wuZKOQEzZ1yDFEWvGdBuboVJrQ0cQAcPPN0t4rlLTSQ/5sprMIYEP+hThshjlT6Mu1Ygp1mTpHxx1tUtYJG6Si7X8P/JfjTRhG/w6r6N53bO2mDZoapMKTQDq3n6+cayC3b9Y4+6w=|Chương 336: Ngồi đợi Võ Điện cường giả đánh tới;IOzshNALI+BlajuODNjVp4y92sqMHVQ2cAhckC8uHR7hq5Pml+r5bkdj6FB5qytM/sv9Sj6NdnK4d1Mp9i2IwOs+8Kw59YtbLiEPKGFxV9pBnpIkMhLAXYLC/OYv48lPKeSWR7E2xdyQ7OKA8eQwxoed2RTL/3JLS94WzDQCB/I=|Chương 337: Bão táp;kZ7KAAhv13nneWWJS8TCYBj+sSHLyRp/t5C2e8yHjFTICUPvejc3DcIg08pm2FFgWVb/zSoJdZ1Uu0gxXhQHWdmC2FqoDYStue1z93lb+nssI/n4gU3ijZze2mBi5g+kBS8eA8PTUNYEF+MwFw7idbPQ0WMpKc8CTyaRw74LOCY=|Chương 338: Thần y;bsj12sqplY2Bav3SFEVx2WjIfUCbWyMKKc2DVFIuE8CkZPY5jTugqnTvPD0Lkk2Amr66/CcD20XVt8A90A/MeiqOLGdMfcQKS02VQ2Jn8nTBMUypDZPhpao8tG396YFTiao/ggJ/8ztjCVhWO6gpc4dpcW+PWuPKtffuHK+ALQc=|Chương 339: Hỏa Nguyên động;9pnxfQNw3mOLwx/vQTxjtGLf8vpl1m4ZQS3TKJt6rLN/UK8I7Ygsnj+yX3p0s7hq63vhW46LIkR1PKD4xWvNaX2T0zKbCXS7N2JO5jsXbzkTv9f0WmDtnqAgfoD+BIfYgMl7Rwn9IoJb791dCrLENLu55zHn2G4sZu9SqTgviXA=|Chương 340: Cửu tử nhất sinh;lyC7e3VLib2KrDWTYus79rla0O9q+SMEG8yWftbRuAYJs4TnAfkkLYAZiHWZKbJ+gyQYy43k6InDcWM3WR43JMMW89pk9UPe4XZYHPW9Y2+gNsN1hbSCUG5joQJbunlxiiqqsLBEUgRRIqMyuCDDwHYlMb7YAABm+45TvRi+AcI=|Chương 341: Chúc Long!;eRG4hqJZkIXxWvDZ0dbkO9yBjPvpUJx/f1cPfk+aNHJhEW8EpnqFH+6bUybNREd9hXED4pcaJNRajn6S56Q4aH479ttV3ab2+8l+UKFmFU5k8iyTDKEZe9dHRZgddbR5Vv+lSgcT5yVjl4DooPzIfYGU93GMSMgmCcSwgVjp1JU=|Chương 342: Lẻn vào Tàng bảo khố;H61t5boRZ8hGByJrissjDutGGT7hVQ/RyrXKgs4VVQ3KvJ4FDSTRMmRvHoALpzdHWCPGWOyc8zAX4iaPJXCjWTa+6wix77rm1yXRT7yZOxmvOi+XD+3GRP0+IeXTuERSe1O0pXSyNRMZQU2hGRKkcWLNW60O4ySkPD6k5i3JQd4=|Chương 343: To bằng đầu người Thông Linh Thần Ngọc;HVVeOa02vkRm1VtDxBmDEkHncDA1Nig/GDjoZ6AEMpY9j/mwyEwsbyOhKK+LhRbwGZSNEXy7QQOrX7V1VF4D46PWE0YFFyFhRxpJDYuq/O++VWnoPSE0lJGik2nbc8h8Rvgu3/By7RKXnSTfkGJbFqfwEexYIkDFqc287oeteKk=|Chương 344: Kỳ nữ tử!;8vnu+UQAaxbEDt+EZC+tOxU49rjX5HLOAEvdRYzIHw9p4cSV5Bg0jpLkefg8QqUnDRGDxmKmEJM2SzISLZy4lnXlSGNlwJS/2D6RAeVu82gvdWO2oMJEPbq4BgoVFh6M5qc7LNPsoqCiS6h8T5IYyhkYHHs+QRC1RVZuzetZMKo=|Chương 345: Trấn áp!;COApqJLQczwiHMBesCee/cz4OmppYFTXWXMmoKVxdEBwP6x78N67KrD7diaYx6QJzdBauqq8YCcTAUjsSmTAcwrh6GjpKm7ZKylLxHD9AjN5RbZpr/370G6jtRmzulns6wZYUusAJk4//1nUP71DjdQh6T+aZvzwu8//PEv6Pnw=|Chương 346: Tàng bảo khố;dZ/2/n+SPEX1bdEAg6XtEd2d2OIrVySQ0hDcFXi1o23opr69qyk30zO6H1vKumrbRP9QJr5lFQox5cXfeVs+3LQ+o2Fa6GXefYSkYOu/ugkqdXsJ3VwuLgH/Ay+zI6APBdAb5jbku2ZQhXhq4djNXPocobAt70XL8v7BnIQxjTA=|Chương 347: Lam Kỳ Lân;p5QmQVGp4PSOeTwVjCzrRx8A0psJ2ZtkqAS4ANntYgg+8W0Ji3Ltzqv8XdZ6hVodMWcxbAryQyRMIJEC7VymOFLujpoYuG5ECOGcy9suY41+QtVgWmHIk9HnCIcsdYxNKD17t9ATeBDBogLN4XYg7Jxi8vLcGOidc+mqSqkO/TE=|Chương 348: Sóng gió ngập trời;R3+AznbQ8tefBaTiOSVYKAMF4a9GThVLh3feuHmUkR0OQOzHMFXfwYnxgwMDkG6Ihf6IGBOjG48QahJ2o6xf+m4/7ButLO+e/TAbp/v4JA1cpeC7tFwdb2UFBVaW+JkRkvIvfWSNRomw7eI38zOUEV02zXwdHKj7WrTEgcO6hVI=|Chương 349: Cực Đạo thoát biến;CRLYihUxgyeJff8r0bkEx2qK6c1kZ0USwESdNnM76IYVQCp5lwsj9uby69vK3Ap00/MDdDV+A+5RiLDvEPj772fDUIEnPNIeV12lpHkyqjkXGF85JYHcJijHl9U2SJyRojisTOldC65SxhSFsJ0CPwswq/pJiESQnrpJBG9tIOI=|Chương 350: Đan Cốc;U8qTAO60kjgNlNMDh3GNzSZqImMdUGCpokR7Drilb0iUv0083y08vOxdyl1fKad6e+4lWK6ERVL667M+9sbq9ZKr9x3UjO6vOEONzcDQ9K+0XyYRiFmT+FzPPjrvMHj+2nphm80QmlutnuNs1D4+vSUFseaOukLG7NJDLt7fevs=|Chương 351: Đan Các;GsRFNu3qEdWZpV9p9o2DcHPe1MA/Gibh+4Vk5RmxNMw1MtN2cinCVPnCUNf6fWijTd0NpuUZyxuBfLdL4LannZt1pz42DZcEkC6DxMcz1nI3/dljxpW1VDKaCanKSA9XhhaGdAEj9OWWZFYRP7oNGVgr9MLIHO9Cdo4A1i4SGLg=|Chương 352: Cố nhân gặp gỡ;Uvk3JSZIlrySqV0jSLWFZqROKUTKWGHC/eiRZDkBhD7SSr1bb0dT/vKhWWB2IHic2WGjW1d+Ee2Thdtb2osTvpuTqFgWsVp1dPeZmBd5C4tHEtgvv2lXNxYohwL4TP4J3UBwIQgWO8iAEMtjs30IN1ag7602EbtKk0BEjAtzmRU=|Chương 353: Đại Lực Thần Viên;H4RiAAqi8YVVN8ClGaRRyPEYeFpyAZu/lYQA25YvZK9l0ovrtQINQsOxcW/jiEe3JU3GiXeWk7g6ubEQ3DSQFrpsJb6SgTdWQMZUqJcsZwh+R8ldkrN44234LcCeHEuRega6zqpIBO4gfgiNLkPOGffo3G79MDqWU7XXMAF1v2w=|Chương 354: Luyện chế Động thiên đan;0QqZj4sp/ShxYgNyAYzALsYiu3WTlNZV7u3GNtLIjy9ClKBRoi5VC2SsjEqVH5Lytw6mHexKk7E/L+gz2t+jTa5+ImelSgYLQimowH2HN6rk2uX5cnM7dWj7joX8X57KpxnxBqF2bOeV2MSWa1XqWdFeo9ywmY5yklsDtzUA0VA=|Chương 355: Đan thành;pf4a38Yqfs7Ngv1tO0O0htM+q0xCF+njGdoCn+WZXjPu2Wqkc5CCo5Hjwnn8yzlJvIjdIyPVW5VjHvfiySy15pPZOEfhXJGHdaQHJIVOPMtAbz9gpPtS41LxCQO9uzo4/eLdiMo2vjh286GFRPEZ3F9UOXCsBpldWHYTFclBJKk=|Chương 356: Đánh cược;iLTangvYyIYUgyDU/4uDoMlU1JNKN+/96zoqfe8EB6ZFzb63gscyIaQsYy5HxsCnoQP7m53EOeolNYvY7yTRaqyJfHvHWHDe7zxbEGyceP3Qb1XR2lniWCVNwVkUP9tNX40uLAa/fOiomOidOKrBjdUpQQBKrVkzYv4qk24IX0Q=|Chương 357: Đan tổn sơn;cp8tDMSw6Li2P8/1tSQmG2IapOKgir6zvm5DjJOJmN+/E5sPyLZ97QNzfu2GH76FSbjrCc1JHtaHN1FUpoGBTaC1HvgTIXlUCuhzTo0xZEpEadz0qFnu1mKtIts5cVFBWfJpQ5FdEX14Bx7VkjjvMW8HlYf3T5OxeLtA0DNgHPo=|Chương 358: Quan tài đồng thau cổ;/CsCBv9e1gaurBHWs5hIsOfWcAdNqJjwY4WlJEgYl9FW6wAXBqYEOBCJVIMCYgjY1uAmrDPim8SLdI8qU+CqRAYhBruopSBlkyFPV+Xps5cJHepXKQgxasUfvBmdrdQ9NuJPm5Lpfi5ZId0duumx6MGU6PyRiknoDnQv8uIprcU=|Chương 359: Tam Chuyển Kim Thân lai lịch!;OrZ4EVes7uOywdZqPPq668wJHDY9SgyucTKZWHbr/GcGdURQDh54CkPk2n+03Kb/LGt53R268326Q9NT8H63vo0KCm6yCNvx9UKT4CY4+ExJ29XBeEuplrKNf8kDwNz9/Bsu3N75LVxvbFRJjs2obPG37yQKVA9uSmgMqwgQKiw=|Chương 360: Xuyên Bá;dSevzBoK6GDGGcl7NnzAsAIrC0i+1KAi7qzA9g7i4vQMttJ2dozSHv5LHcGUpKxnWhvta4i18r6BBQ/HkcYi5oXTup51hYLqys6A8giap2DV0F0gmR/9BY/+VW25MWaqr6ypSmoHMZBk6kuh+ZvvIkuaGB475e+5G7IHnuPYJ0E=|Chương 361: Huyết Văn Nhãn;6SLwtmb4s6asMqw6jaexVbMafGlGDIcamQBigdrxm7PC7pBdcb9fQ2JSV9OuKNWoC5fIEX1GNT8G75VHqqW8wSdrc2zWmP7fWpokFfcJhDYTxqwgAiPZrhe+SqKhfvdtwpcBknj8ja6D4z2aaL1xq28I+ejQFNejfY3oLBNUKso=|Chương 362: Đan hội mở ra;t43HDBPsnnUrvlVI3eW3Gznx/4xtqhwBBF0yk0l7ReurH4FVmsFd8HH1YoaniG/Qn8eHqthBXhtcE9VSkKjyEerVJ9KqdGaInib865suTJmlfTNV7M/DC5cPOHvICX+1EcXUzUS4sWlM58qfzEr6/BdspZY7K+9CRLj7brzPYpY=|Chương 363: Hỏa Linh Châu;CHT3KD/qqI41FUBQAhbeJjgrNM1wW7GJeKSxDXdGq7ere368Iz8KwZ/ymjLKLYNLdnh0yaGbFj8Cvj514GtG9UHtB1uYx39emUSb/ky/QYHYeHmo2kbTAHOd9Dw7dYcvAAF48df7xiUt6bdVqudspZfEbQ1xqbgAC4qfCsGss5I=|Chương 364: Vượt ải;U0sDFgLmipZz6mQNT2yPHywdO7wa+yf9UNPXGf1LMzRAbmqt+slzOTo9me5LVFxdWKhEe4thxbzRAivSIiY3+ZuhjDkDRXh3oxzESG6mJU4a22klsZ7R7ZwRcD8z9nro8VM3DMQAAdjoJjucBCm0QuGcd27gSdOpUsr/jVeEnkE=|Chương 365: Đáng sợ thử thách;fAS4OSQul7s9CHj45dJXqtLBfqfZFNz6ap8frRtxNcikBN6stGYAa70/99NNufgkn2sxUndEeWQqr+LjPBR5gIgVjVszGDFAGbVoF483gZjFfHFg4gkgO1XjQegFoqxwVW1hnJXWb2Ag+J+zGLfNhqECF2zPFSwQeRdt5/hRoPo=|Chương 366: Thông Thiên Kính!;FHv2eu88ZcevtjWTkmn+4galz3cHOaywE1HcArQStCQrYr9NvJliQKvPrXSJ4ghqIzoVvsl11nhmiYcrs4ugcnki9u9KSdWJmym0D5bkyh640mQcnr/mbCIQAQRd0AvnDk/6n6mX4+agSPM+mW/g+OngfyQA/GcVML80D8GC0Ko=|Chương 367: Long tranh hổ đấu;BxPC8IOfH+ati+kJsYA4xTRu2kjBshtpH3SSqX3wa2OOzgnKvTU6CSm2td0dKRP0wgxRiwuqH/SYUecbZhkpWza5AZRb9Xo60/3oEjCre1Yq4vap9a4NY8iXwGsrqpIaaFhKiuZpir9Mb9+nR3zF8eAcbFZF4+Xb6UDBIQt75c0=|Chương 368: Nổ lô;e2D//PFW9t6aAYO9Qe2KgnvdR05znFBq71gwt7jZixaLs8ey30VCx8GOOoogJCZWvz5zKROhzvPdVFyu/9H4t0zel9ZpqEcffC+OjczC/xVhxGyZXszPGloa9XWDrvt3QwhHYdLlDTnDXl3YkqKnan5tLdd6DT9yW7HJbfmRNl8=|Chương 369: Tiểu Thoát Thai đan;8FCu2T3xkGC2d6tbM3msM4/VyXdlbkfdH765KC5JbOio/2eW8TaoDfuZhgvFqrS3tWmztXb8YMbBZbm7w0FwGOgKaYK+R82f8NCYtUVn089ScKb4lKYwqZ+R3NsxAx8SLzGE1XQmWHaGKoaMhhgF95EkEN7Z1eS2gwPmg8gaO2Q=|Chương 370: Bước vào cửa thứ năm;LR7+7GZIVJAF11eulm26PvP1AsPLLEy2Z3MxB2Kf4IGuRFVlr6Y/t/Bluc/EV0EoXPKXVbUr1Uq7JczvuN7cc1vcl8M8Zxfo3Zu+6hD7qHJiMxwsiBaTBQHeLm8Tn6wVHvqLx5bbee0srnnka7pqXE7W3mDS5k9Hiwk33PfAuZY=|Chương 371: Quán quân!;UOkkhUTaVE9ggfI2CS6tnTXgzF1vWJSY3WXZZhIkz+KD6ZQy9fOFqqte2kC5Jl7esrUHtS5mjCoOBxFcjLOmqieqJ0AfstCo6t+E7ND8uMR6LcIf9M1edW19rtIbywdF5ZJI8WysxQWy4gZdFdW7dryDKJinTlV+z8/dpB4+Ols=|Chương 372: Thất phẩm đan phương;9p51UyIWH3jiimCFOAviP0a2nVhEfM+fxEObRo5GX51FfKXANFRj2xu5m9QxgrjG4FxwBRq7xeJMyjldCgFyuD+7+rRnn/wf770xx6G40GlxZ5sqU4R+vtQR417DCY2VFalWHvCAJJWzIcQ/mswfkRr6HoqQqfB4Udn/JuclfJI=|Chương 373: Võ Vương Động mời;dr7y003xMpkoxYqNsj3M3Yz0hTBNSO3rNMYoLltHH36Nv+Z6cVMzrgF4+IxpncTQa7uceI5P0ULKmts7NtuwbW9vjpb1jkdQ4nxHstbeeGb/vB6sCuGfmk6OZCsWxjJfqmy5JaO4MxVx5nHCAkpsv9l+vXTYLz0kT6zte3KG/UQ=|Chương 374: Đan Lệnh;uQZQeKgT+z4nAt3ULvCcjCZOKaHNFX4kscYDQ60F/Zaembwv3JtwJSqVHfQY7Sj2K9xhof37F8Z7SAZhAN5KiN6QAKcUyQQUKiCa6SS2kv+F0VBJqTCDe3++hMH8m4hks6esbVC9sBxAmw036eui/CEv8gqw25C/WJT1R6Bq4yA=|Chương 375: Hai nữ sầu lo;OY1LLM0t2W3AGzaZ3PV+mIxT9eYKMtgN3JD9U7vdxkBEYTZLGbn6Esn6WXOiB+zXSUbae7F0I9HRoR9vpVYxRApJDfj4Vk7hb6GlF071+3ezlDFmsR/CxTj0sJOz0VI3skJZOjwfS1uuDrb01HnQq0lOjS/+3H+ygs1BaGtjV4E=|Chương 376: Đánh vào bên trong;Qymv9IIoPanxp/NumDLbHppnxXZmeCZcHRiw2kLDidcwWrz4H6GLgmLFGjwJkaRD6KBJkKyQ/22ZuueLx6tek57loxcolR0JB/MyWB8571lZ6Tnjwe73idkYOkU4HnvvBsCdn1y5LPa2AOfisRVUqZAHNev4ejyuk18FK1smKRk=|Chương 377: Hung hăng vô cùng;C1pgjT4jPQJ6/UkcN/dRsKqzSKKetkTP/KgsveB/a7HM2fM4cczdX9koNx0AJY28/ufBTde5wZGkbQvGtIa5fApWGmA7Szf+iNkdBe/qlj62D4kHrKii5VsgyZaxbPiztY7RD+SUtrc9eDr44u/CGNMZHnpa8WXPxBlmHhSFTeA=|Chương 378: Yêu Thần lệnh;hK6lxBlVLt8abjY5S99U6IsDXPjZ2YomQ/QJRL06xIXrKmk6RolYGbPD2/JWYCEYUMJ/GCF3hfrZRqa4a+Fwb4VHB2MWklSCLYTDk4Sxnh/En3otG0E3d4dLeiCDPLLKLK2yMAc08AKk/z7OVDzhEosfIr8B1c7dO5AcKs175vM=|Chương 379: Ở ngoài cường bên trong hư;bvNWyYdRkar5trafPIX2tUfdSLA/mByRayd1sryebh7bwsYMxkIWf7Ghv88NeyGe2L4pG/o9AKnmjNatmjEwvmxz0Z8IjrrVnaWUJXLsEbz1NQnwZf290DuRA7UgRzprdXm1RKLpLDwBYMLUXamAgrlnUIVIstpMkk7id85Z3HQ=|Chương 380: Đan hội khen thưởng;41i7tp03yH3TiY+MKTWj8K5QBH0AsutApjIRCsEXHqqMbJAFofEy2yMBMYfCQnfNNMqGx+yWfRFyhS4CJr11APnbt3/bdbApXS6edc1988ChT4MGeeyQc0DO7Ec9FfVzs7Tdsz2pzRaVEfI4E6wbfj3ZFy4guu3V8ryjtkLqhdE=|Chương 381: Mười vạn cân nguyên!;GjQKAqjMSFnfczww6vtdNoQZN/vmC6zIFCDedxA0ZoX3V1y0NgaGc/RQgfWbLQBvMCkwU/Nan/vxR9rzK0M9gZ3wL9g0GaxjBNicXvwDVd5QRmU7Xo2dtEc2kKkfVj1HTnMVrDgk5wDf+Tg+qz5uVDTrUawRZH6NRlr5cV9n3vs=|Chương 382: Quyết đấu Võ Điện Thánh nữ;uj9UDo7Un4S9UNAVrHuSw5fmIlKPt/9xf66ErAlK/njNgX4/49S77rQFV7KuUlUp3kHf7HHrSM/Q8r546NAk+Xx81C9AFpSWq43PnkdDpXWx8zZhcoW+acHoXIucwDkpbaC/OMu1mGoKKJfgLhtg2aPChYNSsW5wurnf5ab5tSo=|Chương 383: Võ Điện Thánh nữ lôi kéo;jEyaEEUjGy1MHlCTVu+FbUHwY+K7Utivz00qOqNXDZKGepM5Tyhj2JC4xtfpzpM1KWGH91RYwnX/KjtxR8cL6nLi6HpsVHv/SsYBIQQ3pFg84ZcKD6QP0ijygHpzrhhwGURFugw+ulOreUMHj8ktnpx+KS7fKzr/meKC5xfKNOM=|Chương 384: Chân Hoàng thần thông;781ECJfm6je8Da5qWbb7kyzGE1QeADntaD/zecS914KNSf/90X2jHrObZXiU4qfCXU/athqG0bbQp7FOUahepuSLZ2vKfB+4L2pkOfCOo2u1nEkks4cncQxPfv9tJHssagve9rmV1PceDgCq4sK1sw8dB7f8cZIkZXsbLKqbe0I=|Chương 385: Thân Ngoại Hóa Thân!;91rwFD/k2zpyiZ7dz7fGoKs+PRyd53+TeEhAAkj2bUG1yF2mi/SjnJMVM0Pgju3wrNvW2TOEhQHr+UGGHCcLNqoDQitC6mHd2Nt5Hi/6RreJ1r0scWl8T1aSiYARlbrkq6uOfKu3j06v1AQKO3LupdcL/86HALDGmIenhpsv1L4=|Chương 386: Thiên hạ không ai không biết ngài;ffsmW+6N7EDUIbAXtlK13huCobwgfpDs91dLYnRQhiI8PpTw70ML9bg4sE4/knxSoDCdwQHXVjVZpbwRRWwQnp2imc1HCP7KR/faw4AdaGjP/vmzIEMaxCJKWqGt9IbXaisSq1WvUA+MmMwyfWE0LOzNMhG7Mt9eJZMrPCFP3/M=|Chương 387: Đồ Đạo liên minh;digbUHPHnd+IX/FPEwYPLLVSltOkIN2iywRBV8P7ng+4r35oE58GqEZqYr9aUABQqZ+aoxkRUWiQ+MTKAIt7kY+7y+jJ3VggwFeZttFEEvZOwXnxmdW4WjTMFcLtSCHFc+EMmTGqN25bk2TjFOuQhPXUTXihwUbPt1/r+/FhKRM=|Chương 388: Muốn sánh vai thiếu niên Đại Đế!;KaBEPdF4bpv1I9AwsqyfzwZ6ArbQqlZwMySfkQG9B62jNqNxzXc+B6A1o0FvdOpkUTBk00C0AXsfroqD5rXAMxL4MRBdbaYtKMMW4f/hEImCaiMchFvC6k2wGSeP6kSPss7azOEcOD7EY61L/pUx48mT5GeCg9r4bXP8aSFg/eU=|Chương 399: Bất tường đến;k1wbn+aUEuNd7bjI1D4AQ24A/9kQLytj16jk+B/AcmHmmJaS3pgqx+Ag0ikN4bT7Yt123xG3OI+K7xdYTRxDdHSRkFqcBQP2TNqnTOH9dEp744CLkMo41g6LVjX1UMkus7L7qjP1oHuNsIRZURl32toHEKixYz2/R+vSj48gDEU=|Chương 390: Thanh Liên thần uy!;f0Iq4tSA99jLV0/zedQwFhJNHsXtNMQjrb0NDASLT0Bp4AvOHkQryPU9OZuuDL4WzTcB/uSnpojiX1II2oDSLiZb5wHslx+d1Kx0DbqEiD3NWCyuFlALqliYv64zbvnoYKHSHHAn3kya0j8+R1jhWW8x0BpXD+woysVnw6SwUdg=|Chương 391: Thiên Bằng đánh tới;ZF20Grait0hBv2IL7eInB4y8K7IkqoF6jUn5T8r3lnxccUYQA2XAl4dplHohdqpVK3T9hjYfm/eG6naz5J2NqJSdDFYvThFcJc/PhEN74z1b/P8WMAStBKeYrDTtpez1u3RSPGVLOpFyKqfVN1RhroQfzwweYK1opeRMPhPUDp4=|Chương 392: Hung long xuất quan!;6XxhlouIT1sa8WvIs4tnVJctdxw9cxvod1CLMO5ovpJfH6ca23zps0OXMjhicD2HHLBaAE1eNJd24Iv36XaTTb3IdmYLVFmJOxpHQYQiWqu4R7q2Hv5WAdC4GJG4DTvZBLxgl/CPTkex5zpeTY71R4NLxhvLnVsJ+8o0S+7OXmU=|Chương 393: Đại chiến Thiên Bằng;N59HrnosVUkPtgDrm7Amr5PqLSXDNzYw2ANU482vC3bczxcXMgzJ3zFJwg4lZvzhvucogYKX8nB0wNoSyVUYTyddrl2j2/abL+Cy7MTcFkSYTOrATuofM3Qc8HhaSZaSQT04bf5Ice2W1DFGJIQsM22fs3AMAZBXzSzOpTheUqY=|Chương 394: Thân thể vô song!;3AW8rZIVuecBgAZQlaIvG0hmcpkh4BgLpsz9gEJCdHNFQA3d6zNURtnBXYZ7Qmi3pfifK20Wz/1MS8QCEcUu8/A8NEw2zmdM1+LpbxUchC3E6yaujIATeE7PbyPUh0W/gFCTLFCR/X3kOrTPNmlQ2S5qJpBJ1cAY+0ITMkMlhFo=|Chương 395: Vạn Thú Đỉnh;3vRwWplJaIEACp/QN8uBeHRzQSUXzc2gDHSEwDolS6HTtWtGi2PeJr+AecJjceFgaWwXZiJixF+JlCr7HzLq9B8VDuKWvZaTyrQzCojb1GyuV8zoeuKb/hDpAiAkhffizxesncQa5V/zp3a9udoy+r7ynTSRqGsXEHIERsvf4Vc=|Chương 396: Thịt thần lưu lại!;jb7fxFtki9+yNrR+qu0DcuXmYVGgKk2HGJvh0aByELRE+SurKinADd1H18xW5xXL9ATDwxPVond//kHcg00OpxDn4NQMOjVNHat3CALkeR3UCvqMYBS/HRpA7MoyVjme3IZwAmnzKKcheDn2Blp7O0KXeNJJM/y0o7P93GcSWv0=|Chương 397: Đôn thịt thần;NT/DNYR0FuwzmLOXCYM9sjolPv9jpECmg9NITTYBkRrGQAF3GQQ0fFoyfVpg+Zix3o6j0S4QZPA3ISXWTj6uNdX8sbuSGKNtEjyW0o53D6ZFFc9YlutxxL6Mq2hdcoUlWFgtOmByDobA6qRbDyfHkS3Isuwm0WdDCd1EoN1lIiw=|Chương 398: Chấn động Huyền Vực;t5zaW/EdrHIG3c6Ytn0zuCcl/lNQYgYH+RwWjaAeCXzNTKPsUU4dIh8ZA081mErKrx/1jhtWW4Dnn/v76iR06RScjI6bXIzdKY8/C3V16pR2gbrB99Sf1yopiK2W+Z2MWSNCynqLvQiUKmmv506Ipprd5dDObMQrcqOvHk5xDRY=|Chương 399: Thanh Trúc thức tỉnh;JO78EOZiXC3GwvffnajLWonlhIiimkKSZxBRKVEbThPNmL1clo/daZVjTlRZ+lqXodFwWWc1obRt75ff7nzvxHJ1eBKzxQiFbjDEcxEr2n1T0qKy3JHUgzjBq8L3r02BoVxLHMYGnMpPZlKJ65I+kghjsbkVrrukqrnpYBD/Y4w=|Chương 400: Hỏa Linh thành;9wNYo20xyQEBuDx5DocEAuktiCSBieF0K+SVurJlbGTk5o5ZzCUcVyKHeNArshcC7+D7ZU3DY9bkou2nKc/GSOnc8OqIMlG2K8Mh86IwKIiLmwdDjAY2OCbBbM/IWh05iAV5pTGhAT39hiDmhqOvoWgWTHNfLJQH8UVmW7xeWQo=|Chương 401: Tiểu hòa thượng;HlqwkBgfxqVnYLHVpjW44tGrSz/i34h3Cgf7K1rg4XTEvMQk95OWEG8Dap05O2jaWoM8eDIwypeQdWV8417ATW+mPODedic7VeN/gmCM09DJN/zZ7U7c21WytncrKoHvtqguUuSJm+cZ55FQzIN6ltTFi+6CJB85P7t0yTS/4vs=|Chương 402: Yêu Vực chí tôn!;KnssyfesYy2YaqxAPGUKU7sumIlrhiQJeAIXNCF3R7Ir/Tr/S5ujpcE0S7U0Ief5AgnB8HQe7nN5p4sFkJbOXkZfrBm5tK1mfU7aSIdRaaRbfXuIKR+DfreXkX6QkrhIlNRA+EHMPVYu4QCdVQFx/9HuDQLbjaZ5xaaSUKl+TXQ=|Chương 403: Võ Đế đến!;PCpT87eLyt7pzAiZuF0pArlXRoaL4Z59UWoSiol2BuUfU5MhOsb+d4y6UheEaVN8LqfwNGhZIrXM0kT8Zb9f96aTzXRGlpgadurDjvWQ7R7dkCS2/0VVl61XIdW+/maGgCZLqoKidVDzxMpTRSJWZ2s+Www4Hr4A8ovuuz0zVD0=|Chương 404: Tạo hóa nơi mở!;yNJjUBtWogFsNBRmGLC2z/hooVhvuBo9HbrhZFihd1p/UqXUq9jDsi2YsZ6FeiE1Vlhua1T+UAFZ0Htyx+nYcDMzY/dXBS9rIUPxA7tuC1+tTSVryY7Cnnl0D5/J0ps7rvZ+gEhf7tOCw79u6AZX4zQ/o1FmcEhEjq9LfiAeJys=|Chương 405: Cổ thiên lôi!;CCb68KzLrdU9STpUsW5jp60of1V4atp2DU2fitR4in5UU+V8JdPUzwDVUU4nzPLieoTqEDNtCE4L94M5g/vvxy25Pi+53SJe34bMvforkCEB5PdKxhNnBJC6+Og+KlPyMxGcKO4XLo5oj5rDCpS4KNBmR5cs0Kjtp+/jWZgvAoQ=|Chương 406: Quyết đấu Xuyên Bá!;caOiJTDXehjUwOr7PXuov5Jy8nnaUWEuiwj8WdTmms+CopM7AEom3urbeH8b0TTdJSM8D09j39DMOPbDGFFvXutFAM41qa5ZLACM4sn0ZLv+M5Ne1tOWNS2y5BXe9JUb/4bAYjJBbpGf2rjcShaux7FM8yLSr89djdaaF3V2+F0=|Chương 407: Đấu Chuyển Tinh Di thoát biến;tog0Y1x40ACWpdoUffoMHiwOmyCchfb+DijE115nUWl4WYMNmy6ANyjJrLHjs/vVDUAQZHAzLJwqE5lJQAF7kk15G29I4h3rfb/cxmMAGoPGxTXWhOQRRzSOfpEziDQMWrPyr/t5Y84ui/So1ItKJaTO4aaLKWA9of7jXQYOMyI=|Chương 408: Huyết Thần Ảnh!;ZPB+j8q4NcQY2SljtIQ2DlRGNwFFCy/cyESjDVoMXT3CFqQYXCEkdlykgIyEbb3nB6yAND0TsWrCiTvja9wOVurp6f0j2vatyuBJrw9z4nIJNkqWie5FSpxUoaPRYRlJJu2FvyfeFU4FOUvtTUXtvb/6AVGvNNvpj4VylJT8Yq0=|Chương 409: Phá pháp;mD0Ehy1SzPjV8Ut7d6bKEuH/3fGcrzmMn2fak9zIhWreB4LsDjkmMoN62dq1x+bt+xKkrXOGMyU7mfdex1gB2uAk9olHx2mviVY1zKatsPdcqXfEU54z3OnJpnqw1vLXzy8gWJEWUSLrD3hrr8dHw8UsovFAj9RtT6IE3hOS1qI=|Chương 410: Nung nấu vạn vật;tx0sIayVxiJjdPlSEN1+ywzuLXySW42spozzEob0mTGYpEd2+4MzQ+uPN4LxZQcbu1clvDFTC6TUvWFKopxXtIwAR9CtzTq1kveju1EgSzhc2ozHmXNwW1+k+aerulSZzn55p9ipyFBBgWMhYCPhiGwZnU+SEP/j9G9zGpvWRzc=|Chương 411: Huyết Vân Thần Chưởng;V6YHu6FIGReww/rqm0w2k1hy+oUePMxMjOOnWEU5fUp9u/zhWJc8404goRBEw2mah0XNDRqMa9w+pRcDm3uzFjuXAvPxYZ7TH4G28oni0yxx+P1B0F3yAWLnB9kLgAEQS4qI+7lOeGY04bSHTB/LWPxNa3TVvkj899P5LhXe2Ro=|Chương 412: Đơn độc đối kháng quần hùng;MvPr1D4W5Ag0d9Nh6PBQlu5w8h9CsG757tM9AVs0z2uJ+X8zXn0r8GZzF9b6lOMOLYLbxImTcD/kCiBqOL7KnHEu0hvqghU6VFS9inbC0ngoVddut7L6L73xvaEIdOzP8Z1HxrGsxgOnqFCqQ9qtQiVTSx06BSp0jldgm8DAJ/s=|Chương 413: Võ Vương Thuẫn;wNm55d9njBTISMRAbKO9hbzIm7AjsmiU9G7zfxp4qYG6kKeDgCmr6zXE0Zaw2+duwXPDyHhsmv2PX4QUXftpg7WO+p2ziw7fyQNRY7Eh7VLEXnKrrzU4uugE+ibeyNFVhqGe8sTlLxA6pXG6KMYBciKkVzQNJB6ySBKuLd/WalU=|Chương 414: Tìm long mạch;zP6uI7RyBtcsegha32Ac2zZs0iWT9tRBnDhucCQzOTnyO8MEOkUyeLhQ5z6HtyIDPkxzJB88f4u12xnbqbtCVUFhB3DsPG520VSgsFMUYvCyF4Ns5gp53akzR9WIs/G/oINizeHJ5H5QCdeW2W957l3F122+FvL1IzopQImN4vY=|Chương 415: Kim Giao;y/mriO/gXBa+SXYKVwuviA+5+lANKruNAjBgNs1SChWgZj1VB32Vl+xAvOs8Xz/A33Ee+Q2OB5ZMycBfFQorqnXj1xLFN2mve1EBaAu50Y1b82tllhOiTAVgIUcMuPoszV0PTo2xL5a87bJBvujDcQXtRZlkzXqDb29BYVILf58=|Chương 416: Thập Hung kiếm trận;VCttlT9/w1F/89//2d3qpb9A6G9AduUlG84etAFJR+XjictBy1ntZP3ftEdYfiYXFjxYlYRLV9LTAkV0vpXHfWUSiexLC7vEY2X/gXeKckDtPVK0MhR4vvXMayqyafULKesGWxYG8kxt5dLHTgus1xcgs3sg/WKTDqOPBxVaZsg=|Chương 417: Đoạt tạo hóa!;iSLh5Co37ikGUxI65saueaNtmcePv8P/trN7glkwktk/L/NtyLK5x/V8zP7psMQ8+bR8ogwFPQMkTwD+/1tyuqvBB98WiBNK495BpIBS2P8VXPKY8SiXz+fiuf6y/wFNA8yGNK9yQC/In6Qtd3IBX477Y3dfVsDhWmjMM5FZeeo=|Chương 418: Hết thảy trấn áp;ceE/lAmxxI2ylZWNHGhyiNhTIUQWKXx8Pebt6CxCIuTP6kBGN+UcPvK+YgCsuhAx4/eUlJfaGjLgajYTUoQIKIlp5pf1IbUG4Pa4rpV3DpgOrc3sieFizowB5tnq1CZsUbiOKmNOOlwUgEIx/Pn6o7si5kXeePSwh7dD8EhH36w=|Chương 419: Tru diệt mười đại cao thủ;O1KqLJAhNvbUOApl/PwP3Vqk1eYSaVaU+xRiE62cfoaLZZv4Fp4y1YnPy4hUDdILZD4at0GOvkcKhc/yYteCfx8SPp6d0UMv3Iv/zuJSsMrZMMrSz3GUwJkG3G1v8vM5r8YjmI9Nd1Pt3GKSWeNWm/7n+T2SDOUhmUPEvkeCgP0=|Chương 420: Song hùng đối lập!;ZtbMgFOMWAnK8zcP0oL35KZZ7IqSMZMktT8oszDXAwrhvfCxeWu0H6+n9e9SmJu99uNPRC/PTvbwQkTNENmPeCIWvgvX03iUeurKeV5dBgItonHGi+L+zYdX91sMDpaJj1leY/LHuebQ9ozLYjh0MN/Z2VUJnYUMW5gw5Hv5MwM=|Chương 421: Võ Đế nghịch thiên bản nguyên;SonHwcvaAp94IgPEM1Az+dT9p2DZLwghutACBhsRMLvRp1lbTyFI475gCw6OYFwYeLqPjNukwAbywfLqEX2p4pF1pu3WPSekYwZpKo79eybF6gdIMbontNRRmUQz3kjYNVi/TxRjCcuSnWisVb3WAqe9AFmxTo7ovFmC8YHzdbA=|Chương 422: Hai cấp nơi!;vNnnXtc95bdpdLU6Q5r05nPrE9OAwn8GEWiVnnHGxFt0Ys06Ga6fccorVIQC9AGbkNyOxLZkK1xs364wjAsiL4e8/8R7Vy2GG4f3bQZTs2dDHPqDjgbL0oNg39SuuPrVzXnMsORd+BqWpDLqJjbXBxCcr7P+rXj7Kjw4cUrWXa0=|Chương 423: Âm dương;X7qtsuGstF1zRZSGhXZjpKGv0azpDC7W//wobDlIMTsbUZfXBkgCpX8Z6rlBb41pSkiI2Bqf85AbHvLoW6bhAhbbpW1ZPVX6k95FBWBJejCnqPiYnui2sGqKJKgxkwwFMcTWoWQbyK2M2Eb7IUdgqAw+ccHSBzsXl/KvRcG2FMQ=|Chương 424: Âm Dương Đạo Đỉnh!;BPUN7Hn+TX8Ai4eqCfXoHIUEYzN9BUA8iyYEX+7tBUwn4nxpB5FW+Vq4ZivunCYypJrK1MKhJ1lt97PfGfEQjB8qZUFjNtlp9GELC3D7SKqMPRN2BoPZHznmoMVW3D8WhQor3BkzMxNBUwos1/qhzc+DU3o4vUaFl9OOWETSRs0=|Chương 425: Cấm khí;Xn5X93Rd1qP3Q1v7FBlZ8ZGHhUR6wBZ9duCPM9/rhtA3f+QEhgLHtYiOa2bYTwvupPn2nBktu3gMtF2rpHA1Ynw8NqLD3VkxCG2zpxYU8WS2HSaayoOmQ7m0JwNRQyZwkCHPG/taw3++hC7fP+AcT2we//JW9L9NQtwhL48rZAM=|Chương 426: Bị đè nát;GPFDF53TVq7OkpqvfOHJ9RO17VgZxJiZKM2T6KRloNFL6p8V2XwFlIeSpTEoAU6bFtwT1gZyt+S+/QwiHNrD3ywIRUapgfk+cTO0JbNlTw3ROVKG1tXwaHwE0N5of82rMdLhJxMFZzc1J08H1wsXH+Jf5tY4Cm2Pa9Q0VVaq74E=|Chương 427: Đèn cạn dầu;+IoG7AAaTL1NOHhoK9JF9LyacO9SomIlhfUFeIZvv+XoARSSrs1X3VjtL1izNFOdO++RfwF77wwLFxw1cexYBApcaTxscQbmjlEQneVWL3YMBCvuyPOr9EtG7puRN0np+D1XvQPS+ljy8G0BMFQ85kpCMCf81MnO0adwgpYFdP0=|Chương 428: Bí thuật cấm kỵ;/RigogB4YYHEvqutc0B3/IiRnxSsOA8p/oXhHrwGYtqHXl+TSTXm+AK/FOFVMWWzmvysGaFzJrx/Z+A7776CfPXKyS3aBFFK6HiAbG+g9rAQrKfjTX38KQJrwXGJ7FHJ9rqVbk07MHGDWF31ER8pcvO7COO9u9fQd4xSGy4+3ew=|Chương 429: Sinh tử thoát biến;w2EjJ3XjLZzt0KrCJXT39uRi9JN5q+hYAHAVj7xILEBVOVeH4eFv87xkoLAJrM0YvgTvZZIf3ohMY7fgUKpzuTylbKx09/lY6S9MPHetOfEon7xwtJhPqwia21aUVOYseYscFhfD/vgz3o1x910oTK8B4lx0x3SUtYvGu4lKEB8=|Chương 430: Đột phá!;Adg7/jE0q4iijWaSMKSlj4y9UVck5WJFOEr5i4LDYc59hkUwsn+4PeZhSXQkJj4OZXPwpurLTI581wodjhnCRjwqq5qSo0VnhWsPo8/pEcrya9TIHSQNpAP4PF/L67g3XYtjqUvooN+eYsDNiaXqi44nOpWk7kkFQBAc67fKy44=|Chương 431: Nghịch thiên tạo hóa;OUnxfDPv/EXp5GUaMIygaoloy5FEW8cPuXlei1kzDf2+dnapOQgKWxG5gITSh48onMgIQQT9hoQHzZ10O5V4Gb5vEc0HXkb0B4PjvX8M54yjQPEPSv+6AglYAYRKZh4Hq+1xTvGHLF0DuHHV2Hq7uxYoBfQSyE51427IYzxOhzE=|Chương 432: Hung long ra hạp!;S3rdiaI5u4QlSkWHdoGzhPQGOTCMyPaw05NAb/JtEtWjp2Cz4++d+oIt49l2l5BlHbLQDJrycfXgn9puxZSDRfDUAjhXD6FRmgXz0DwWcK3iW+FhUlQIZnLJycfliU+z+RMyu43KLhJwLOvATFJfmU0lMCJs2tf5zdCLNDGdIkI=|Chương 433: Chích Thủ Già Thiên;d7RrrrA/ebWgrX9FYDk3eTJ/v0mPXPnUPjExRb+PhR7CQQDTODF0l5shn6TMQYAgGrPg74s2GHYJfFzilfrNoXI9dhs08pttYzV3j7LWtgWLtoujik5F8vuybN+fodEzPpiQW4r653wBR9qh+SgT2hvyZKcQlVcI5QXE4O28y/Y=|Chương 434: Đại sát tứ phương;8PatLCvhIv/4GpghT5a4uNspQsfiqe/noaohnQcJ6LsotOs9yeFm0ph0Qz93heJOTb4jzajvz6KA19opRYAUc0j7LnijXcASeQV3QXAJRiCieRtvxMwyenrPMs1RWPYZjr9QLWbsFIuaaoDixzytEsruQ7nu+Eux62T9azPgBQQ=|Chương 435: Cuồng phiến;PyXp6PHl3dNI5LNn0KZwyFSFKQS6DcAUQPXk6SB/4sSpldtUlDEN4fUW0vUBVUBJvR+JrWfjIvvqrbSshRzpmb0luTC7R6+CPri4isLfZTKn0Dx1LHez8ciYFKuYyHjXZa+JDFl7Qa3YgtoqCjg8mZnsczyCkDmyD2ZRqFPQt9s=|Chương 436: Long Tủy;TwQdnb0MOSaMscv+pErj8skep26WGL0q1h+emOeqhH+BzCmcAd4a9mHEWCIbkBRIPvB+CMP8VX+ta2QYP7xZTTHq8HY0b0/bCuc+aPEzMnE2RR7DVcDgm5xCc13de51Jv4CXmxvl1irquLpqnRUQiq5GQT5bTmzgWk8eSKv597g=|Chương 437: Ra tay bá đạo;Kr7eTKGcne68mHUWyRQYt6QEZRZ7D0jpGTh1PIljI3Ziv3KqBgrWzUMqA+gnvKKkucHOPWC6ir2QA5ZZODZwDRa0wdIow3KmuplJUrv4pHIpXpYPALM+jisgOoS7oiOePcGTPCIWNcy14Qnt6NVrSqqeNpe0SopBD9ej3fMSopg=|Chương 438: Điên cuồng;fSf6p37em6ezrLU8KXUry/6lnH94xN187/W7Fc6nMx3+9engbaLy0kHRV2YOKW0TqBwms/sHA2ByIhIFhZqM1EIPh753dcpuqVrzu40Es/i9U53crPRmfu6Wfdn6eUODqPWTH50TA6LoqBL59oB1Yg2QKsnq3Mq9RfkvphLloPY=|Chương 439: Bạo lực;2kuf28D6cg0DIafs/VJ/8lQNXazmq0vzzoSBpVYQNl6Bt7RiRvVTpZyLBjMvkpHPDLlANE8bjEdVOwB6y/0LAC9qVtWI+Vkk3w0GxFZ7Jv4au60LDY5Mc8O7MYm+xmAERi6VBW9q/Hb/HRrI5f8AJUwQtzRXl3Z0203KbY5zjqk=|Chương 440: Truy sát;8hmOXNvsnXKsaw0huKJKe8CHjC2yt/qvLEoWT+NFmlDR8eRkldzp9V5/HOxVHqmO9PVSQkKtOc6ghgE/1Dm3/8ryMlJhOQDRjjMdfnzx9geaOBwT/ZYxwGF6GCylRX98y3F2J9mt82mfu1yLB9ctynzhwB5bKC1R990ws6ZEi0w=|Chương 441: Trấn áp Yêu Vực sinh linh;pfUnZQCrpuXuXzPbtbyHI1Pwgs1hnqvOIL0V1lQmyNN1tTsjlkObYQ+VKhu7gxdZaf1W8jkL0xN6BHKlPZagGwlOZusFTIbxlwdyxUhUP0KV1eQuBxZpIqLpr8h6vEfkw9admM1Qr9/RYkyXdDB61SJdS+3qtSJGyJFpdR7sNAo=|Chương 442: Nấu!;0kDcvX79ayLNPO33S/5c6AgNTLS8yBkt8znkNrjoNRHVxbOi5G0RsfKxKzUPcRP4z2ZDMvJl98OKAkSjcV/a3wdH+KSiD1OK37NVVgvdwbWEvE5BqtP2p6O20IOYwVE+nSE/nLBn256oWl25eFs3yN6eG+0LTC1HLaSJ1dVZWKs=|Chương 443: Đơn độc đối kháng quần hùng;ZAZbswi9d4koUXR7T+ZN5L35WEQSzo0S/4BQ/DZ6V8TD7P3v9zEyHkrOpoCwa0gGdWdbHPQxvKVcjOhHd/3hzUlg7OK+pWbuP1LrcxKTKPtbuS194XRfiWx8hzgTCUfnMeZqjTSwCT82Hex70KBIDCGzysRT1Kmhckj6/oQ+KI4=|Chương 444: Chiến quần hùng!;85apAdT9KBdg+x5qdz4scBpn24nsawXQfriaGkAjIrdKyVaDuVNyqTrECoXKlY2uFMoz+t8c1fRC7bVqmpQUsN5lT7wiTXmhtI2V/nAsZstYcJTf6GZWnabu6atFZ80oZw/a4jlaoFcD93rrcSPs4OAhoAOvKzsALrsRpu9r0tA=|Chương 445: Khủng bố lôi kiếp;HWYtn/RETqWeL2v5sqCumJC/O7qyOwQyDijElgR3Y7nGNZULMeTGlvUs2pZTRj+XD/NEhVZTlk+9t+1vYWnY+3lbFyTLSY4eWL/O/aaltHI0rZAXvP+VZlz7+1+MJwXC8cklxFChx4hHfGWhofYe+txySEChrfaGJKkNOgVkvZE=|Chương 446: Giết chết;8fp1NIsPORXY3/Lu5AsCBzbUsAAFpJtsFfuB2JQBf4pbl1ELQ5D29TsKA6EgoAROh684R3y1029UP8Cz2HqdjruKk5LSD2DJX0j6+W5z0FxWII+myRahLlgXjiJjnZr7LcitTsVTa6wdFjjqTV5Vso23dH95ckRZGng9ZUzrS8s=|Chương 447: Võ Vương Bá!;50sDITR8NLVauN9eQ20JgZbxwaUOqShD2wvKktOvpmWw31wg2oznLoFQZObNWGQHFYrzn5+PlGVYrR9lASQA8B04wBAKD460dllIP4e1fNTt7QlbwZ0r365BK6cMEy/JHvs+E7z6JlA6+EM8t689DOgtrqXhI7sRFxEVL/XJqeE=|Chương 448: Đóng gói mang đi;SmnRNl0FzLV5SnRd/KdQq0wBgWCNRUy2cneA8tKHOXSeyzrMUNrAqXIwKSDtxRkUPRuqXuv5OfNApJLUH/7N+05HUy/iSBi2U/oSjvGfDFXJKyd6TyrtBKhO/nh4hg9oQyRDaX+21zUUwznU41Y7R+IIw9Xj6dQMqyehOeRAD/0=|Chương 449: Đạo Lăng hung tàn;ruQQ34A4om4qfcpsjMs5rr9G1mVsulPF+i0kNC0Jsw1PKzkP5aeJf5Q/inq0QO+5SDmxCP10BGbeSEZWq1asJ5r1dt/lhYWtQYMPq2UF9JiHBnU0kEssM63F8NRAQV8B8pT5TRqO56Yjbm+/3N8HIG4se1pR85Q3sMet8vC5TIk=|Chương 450: Ta muốn trở nên mạnh hơn!;9mSB213ZhSjirLh0B27fQNNuSKedt/aVM3tbuQt5obEEPTXbUWMBAMW65DAe1qMYG8ctpwAyQqafOUrLDfrsr8Nvi0ufoIEBCTA6Jp4s37ybBltuTOZJoW4WiNUkykVoJxQsB6opYeuPdNWUhYDw7J6vjlxATrTUBnMQ8OPAZpQ=|Chương 451: Đưa các ngươi ra đi;2DFajGig/RR1xswaE7/LgmNAUPhMijzoePC+gUmjtWudOZlR+8RciZyy6+P3vBL1HOZODCG1HFKX30Tle0G7y+etgVpQ8wFqIit3kZ73wsAtcYKvpiat8J4WZUVU2p7iZYSUlM1dMTmSyyqWpTODHz8YTfKBWT+ZjWPrGVnVD0c=|Chương 452: Tuyệt sát thịnh yến;eh7rEj8MXNuG2ztfCg6eTc+I3W9GVGJHJoVsG6ouuR2JaeI1ZllVFzX2Lk1jDsJS3YUQ5x5IasTCKvuqfUCXPPnsCjR3tn57ra1qCZhomN6N4iXwh1MeIQdmXh+edmokJ6rbXAcp0f3rGjZ3Rf/SQ2PooICYRzA4p/+SSYbEhH0=|Chương 453: Quét ngang;K1y+b0R9YEVMlsBapbQnlROPXFLpjO0DDP+OrFg/4K0x9HL8AargeQgju9RJzT9O7UuL6Wh4PIn5R5t8aiLgQMdLBZ4nKPKasnS3Ugjicqkgll9Uy0b52CCDBc1eurzY0LX4uPLpJETKObARyNK6Tfawd0/SHkH835vmAZ6BBuw=|Chương 454: Đại chiến Yêu Vực chí tôn!;V3h72rVvBdlEsnNg09R6aO6MmMAujMfpnIdy2Wmi8gaOEUvG09w6rDUc6/5Bzo+aa7h1VMUolcu6iWS0Jj96MKLCYvvm64qmTgEL+Nhj6gciZkL4Qdk9yCFOmdS29MFmFNqFU62ouU8BYeKnXmwpxxdUS4nsF0B/7xZQEA+09nQ=|Chương 455: Đại sát tứ phương;XxasLJO0fk9K8ZFO8fSKGpeqtQ3r3tlXkySUIsCbH7xKq8QvS7Cq2pbS6A0eR3Hg9yUQDo/vIKjJd/x30AelmkuVa+BNz2SqDKVpMd4wY6LN2FHSmreSjBuLb82T223D1goQR/H414NzDOWcaxsbHtmreO+qEr53JLJBoueQlAw=|Chương 456: Máu chảy thành sông;yD6ncrE2l4ZlkYPl/osvvZaylT1l648/6b4tLEZye+ryakloV/lUtnG4OaEk96itD0t0zo04CGVwjRYMqp4P+FHSwyKOR3IFk/4LkGKwNokGsB7iqDQYOjYSWe0gHA+vzj0VCsLt+SGFgTlQKvlz+RMxDIPSgjwkNE7QXkfJ9Zg=|Chương 457: Liều mạng!;opg5ROBneYwIvCaCq1n8Xaq4+Wd0Y+3wEaUGDs89lj24qzF+POB6zYHnDZjQgw4+h75ib02Jy4T2yEgYDAv7s2K3ignhXWonRtnDILsd1MTXh190frsnQdQ7nn1d0sFF/yLJUxYYOagM/JFRuIYX/pzb1RFuuP9ksHK9guWQoIw=|Chương 458: Bất Động Minh Vương thức;A+BcT+FI/HaR6bFQvhCpaCICmAqyAIPmtqkgtJkX6Xc43PpbYVAfrTHAwaEe/nAj3Wed6bLube1lJbTh0V/50v4Ta+Ce75S4n+CNjpyOfAhu3uVJ8FfJr54rOIHmXMQCZ+Wijtg7Gq1xpNKrLl+Cui0S5S2YpIUGA3PF2thqrK0=|Chương 459: Đại sư huynh!;73ievxecRJubiqDWyRw8l+acqy0zcyrU1tF4wlbdOT8j2hhZt3QXAx3xXYCjTxWisxyqrL6w53/GutgrJpubeIzAF21CVeQIl7CcN7spscxs4SEGmaU6Nn6KNNk5k9RLXsL0NiMTrMS8Xa88r0UVEBEZi4YCESXtG2UsmYsOHd0=|Chương 460: Chư Thiên Tinh Đấu Trận;z9lq4I2BxGyc/lcWnJ8TJvuEA0eeHWvih8qyW0/AIb7BlCROiNAyWtOFXMNz9XqyZviw/xkMfYw24Sqo4ImHuJBSLYTC7y51MBBwcXJJBjZm/Gx67GT8zjWr/qTu9IB0wBhj3SPG/AzUy/eiE+Wf9YyYtc0Jo3RB8jH78xUQBa0=|Chương 461: Chữa thương;p01N54dVkom/nRaRMvV/TiM0OQ+UbiEPu0B4e6KyR8gJuvq/R9KejQ7v59WyLEayjElF6++FbMDUIIr0YSrAv8xfpgaoSMYT/dVGGx+WQypWR0to5mUPJZHyoLYyBNaeC2P9eA7ElRCNmW8rIc79KtnSAKiBVMBmZoFMv002E9U=|Chương 462: Đệ nhị chuyển!;d++YkhBhPBVVQKgKiDKbdkWeJnTQUNw21DjVSR7BkcepZHYLYpWwCg+TEdoL2u5429tHYi/Us+MP2r9BT+zn+YzHcalbmXNJwcdraWAdQuWePZRtUrVTeDmAoIWOWdGlivLY2s66fSzX3cKREBaCmgVF5Wgi9RlXG4Vvb5iTqgw=|Chương 463: Thánh Nhân thế gia;8Rhc1Sb+lMfW8KbgbmR+JeP+OktLCIxmydY3FTwOpwhVzJTFhBaBO0POyMrEZvg85x3ByeswHqCdjHR4QPM7IHNi0QnW+ZVfYzwjENwEkidJlnlVD1QLqtk3Rz8bqd2FBgnniWNj8god570o0mIY0yhLurFnY+cj2/RP+w9I8/U=|Chương 464: Kinh biến;pJ3Q/PsatZLHGMG2XnCx2rDvh5py2Oa0aQc3JnYc0gieXELDXm3y/1gKHNI9Z4iMQQwQSzT2DQDu6qN/D1gMLNdoaKrSXdfIj24i6L5iRK0tJVIXmZH3M7RYMlhMeDL1rH2ClY6YYWxPOocQqLwuPikmsjdZ2Sytxe4AzJmP5Kw=|Chương 465: Đạo Thánh;u5rFrjxQKYQsV/RwKgYZ/nv0+s8mf/xSNJklrIrJt/lDrlIm0Glm4HiiEQPtMY2M+65rnAB+cSQqyZJcfZ3qPGjgEzsCez1ENgSuqYGi8EtGrJK3rABts10juRWCO/+xc4CwwWGLA4gVfMTI+00ilhFtyIUk/LkWYhPYkIriiA8=|Chương 466: Lại ngộ bất tường;bvTUXdWHOUIRuxkMh28+aCqjPPA0+EXos9aGRULmZ+X4oXf9NBRzAomPQNG7T54Zu8VDEx5U+6nj/ByEcWJnY/M7tI8YPXlxWfiHBYX6mbsAq1NTi4/ObopCumMV9VIC3oCP2s+252tCnz3qyD5S0S3iooOOCoy/O3D+PADdnM8=|Chương 467: Đại Đế hiển thánh!;3CYAw2cDZ1xIgDptjn/xVVeMy+DZ/3ePRsnIhKj5D/Ej7HDfjihk3QRtA19MbBmuhHFhyeRJzij3cNtm+Zw8yarCuNauxO6Wh/IFdtax6RL5mBE6e5pdqkR9zwg3XtSfbOhyYEoS7akYEKHHzjObjC1uqcVZ4n7OiT9qF4C+xBE=|Chương 468: Đế binh uy!;BJIOTPK8+R3ynIyfmPitSiJc8Pau6xn8voIZdhHRlCq4P+GU+PtJ09iDnWCPcWq5yKK1XRkRfeO7rrymctzS01URYDWJB02aKADwmaZza6cjkeMvWC5xekNxVNBbGh6QmpFys99BLC3ncUEMIf78SDMxIaBoj+Gnksd+4IuJyDI=|Chương 469: Thác Bạt Hồng;YR1Z4DRGl+1B7u+nlsND1LqHB6rG1ATi2CuLJw+UV56RngDQ2Tr0FlR8oJUxhGJY2jPs7J5Re0CHUZumcXLJk3CW1pNUjX55ksBn4S9WUTwGxwF+RoiWo4dSFAOpIjK7L/tqR0u2SUUYJNxpOrF2O03Z4l9NQ2gM2VEtPL7I0U0=|Chương 470: Chỉ tay bắn bay;9adDMgImZ7c6qjYd5LhkTeiAw8WC/jld/2j2NBJ2XTiUf7h+jEegP30t+uizpauJpwiAp4BRZywPsUhiu5LrVviWpaLFOWq2USzRO3X6wT/WaED0nnwGx7q5yIGFw/YCbP+BbJ5E4gLyQIAok7zjKNorh2e3C+xZn9kgBSlYcBk=|Chương 471: Chiến sự mở ra;mdaE6rHGJt52axD4kEaMzsQXs8ksV6uXFcfMRaR+RclWLOzX/JkgNLd9s5AvgrOk6O8l7bEJY44+PeLOePLCTnTgG7L0NvWnlUMbrvpdiFeFah+z8WSQ3gQDZxtRBqF7DNPgP59sPPtEYtSaKGLxQUOLr+VRTsIxPkSXlKVQYmg=|Chương 472: Hóa Huyết Thần Chưởng;AcwB7qtv31rtYcci6BSKTjVfcFkndkNtwGE8iA+v3bKczqVQrWRGSMXWXFPzTc5ty9Y3GoJuZPdC+ZhCvTmf6V+MsSLP/W7w5uYHva7a9vi1YQ924G+ZTNaqQmi55GERksaPizMOaB+KApHInAD+BD4krvThK6x/gHzVvihK/U8=|Chương 473: Trộm kiếm;cE67hpsXXw44s+dMbeC4xVjGEjp6S8qPO58zVyqLNceIhHDXU59bZ0T7K3WvgMelh3AVUDaZ/0KGQNjSmdeHvP3CG61XdB+eaQ+bMFRACAPJROJvO0vx8yUEImQqXMJykbeATcZ6Kaql1uCnUkJxx2g+5oYuumWucY9/xn7hKws=|Chương 474: Đoạn kiếm thức tỉnh;6nHO99OwEq/+uRN1GDVTVnsCen2DHSna/j64a2nLf3ki/J55QyadJ7mLiEj5tUSODCb+A9CAFZznX4gyfyP4nGBOIH6S+LvdTNc9QgIvSYyOn+MOZEA+7uij692eI4gBJ/1R0vMEVUQlLGhHks84fAxmnOVKWKbOHYihVfHkIVw=|Chương 475: Quần hùng hội tụ;MNQlhMQ6n6e32CSaKhE6gxvOnOnBMbxK2Wj/6JKdWmxg6fqZX0IX1TTmt3+9UvhMVHOKJ8ZL2YfHtRLeET17RFHYcBA8gwRwIZT89qyFBZoztKyU6miujcg+L/k91ilNGHzMfM5TqRMstpAweyb7ghpSG3bT9Gno/CmA3tG8KYQ=|Chương 476: Mở ra!;z7bDmv+T2t5O67nUVxgZIAQ+TL4nGvoYB1+H3Q5yw6w/HhoxYYNQzAzY8Pl/2HU9Hv3fHT2lCUJJos5NUVZm8eUl+bGMXoM2I+evsaQKloUHCJpePVqQsl5vopaynznVUxojrAvTgJNsd5I9BJofJe/ih47TMjt4Ug+TpA6WZz4=|Chương 477: Tranh cướp đại dược;ecFrTEmaXH7xzZzhjHR8vGHMs2TwAAPSAVROiSLTXl5Gvo5U4zNR8c4t/hBYzxRa5MUYWUfvA02F7jzFIUwryyC7SBFdIMKpc5Uv+XwqJLqbvZ0/ujCf27GQU1thelIb/RqRM5NBNEaHWM9shWsODrJuVBpKtPHmN0Oc5jIl5/g=|Chương 478: Hỗn Độn Pháp Ấn!;zMcPCkMI8/hTyz+NGHAyLej51CjgIlnBE0lKWvUrwVzeQKF084yESFDyorclG9Z3/NOdWNlgpiWUgaxSl7YSfvGAnMefrCwkb4xusqz3WF0cj/TO+D7Vnc6MpMAAAWxnLomWHPj09KoR5of22uwRUFbCSLj17S818OeJx3yj5aA=|Chương 479: Thanh Liên hiện thân!;imQIsHeHX699wglu6bBgdF3IyK8Ja+buLUheCkXLEYQ4VHG41PDZeam4mejsZaRG4gTQ5uWCBj6d7WfcucI8Xy8AozSmcWXfa+e4up7dNWrGK2E40GHN93ZYOu7fYjUHjBVjBpB8Oyxk4PCdOJyCPlJ0zpUWR+YQ6BcZy+H633c=|Chương 480: Phiền muộn;WcPH0nWjy3Drs6uDcemIPvRrkHJydbjzG7UMDO7xsdYsDn6JUXXSUG4m59KGg9wdKmg0Rmo4/RVuJbSlXL2agJY0Rwbwc0J09KIdd8ccv06fzKfWMFRDYQHoAdFG79rKqp9OUFL8n1p/zQwSHhr1gUJoK2R5RhZfXu1Q0mADh6A=|Chương 481: Thái Cổ Thần sơn;kHiq8vrfkl9a4LA4AqE/hCga9dnas3z+Q9UWgh4RfUe95wf5+dfUmXoaUWsV0OS4HzUV5ecMuyOvFmXXoTXf6mOzVSGcx/Z8ms8U5MA/vpXUZOUme7XcanQaNPETRwdXB/vjYHAhwlDGzQ0jyy6cfw9hHCeqY9TbFSDYJHZ82xc=|Chương 482: Thiên tàm ti;tK4H+CRRVvi0RTzzCOe4u9gN2TDM0xaqXGjLU14NSUkYQ22WGjHAta2Tes/UUiEfFwdQzcc7yW1CMLcfpTG1gxaBc7xPSZAEXmEy4p+0n9vajxvG7WUv0Er5OY4EQaFNLlxJezLNjYbWeyLb85AW5EJkH42YBI0M3gC2KGVZpkY=|Chương 483: Âm Dương Cổ Điện;S5tzgpVUdkMtFnj1/ubro1iisnhIR/mJ91/FS0AiXW3xg/HIHzw/przJf2iM0pRmiOA/IYdzD76zqHB4enGJlxw7fDWJzRvxG53ARaAxVZYR36/IOwodsgd3essCHKB9ip5D+zEnJEtHnPK8rZM7zfLaYldUf5qk9NSxj8KENLM=|Chương 484: Hỗn Độn Bảo Thư;63uPqOtYCGTGd1AKSHFCxS2dUSz/y56sz0HMjSXIjOFf5EOeC1UBNZ9OnZXcTi7EIkmk+Fwj5m2OBzWX8m5sQ/FDyJtbpVvpNGGLddR2LQBo7v7LyEaFsplXxKhDjqCrWY42kIV6KtlKOd3cStEMjoiXSHUQOy65El6s/vIF1h8=|Chương 485: Đại đụng nhau!;itfI14IpvKNlq/44596mOSvj+8ep8zNwXmYmxSxy4fZsZjMdL8S8+a1SD4HRAiVDlQL1+VhRCM1NCD1fV3Et8RPTOj8en78FXc5dHIkp4ziiSXLeHGSS9KYTayGx9V3efxlI15va+FiLbVpuwtv1Ao/g3b1bKNySzZuK5BVckkA=|Chương 486: Lực chiến song tôn!;tKDzYajTMcA+q5oznJSCEba/cZW+tpdyQXtlbo0yv+pToSEhsrZTrinqc3WVCyWYX1QRNbMHknfx+8hKY6FMemwH5ADShjuLMe/tEzWaPGLbyth8xfB4c9siB0VyoBVUuHTYOGrbpm10Z2SHqNQes7QIOERHinIX6mmdefIEa40=|Chương 487: Tranh cướp sách quý;l6l+Lvd9kVofsrsR85B8xxbPDUO6XE39TjiMd8uIoQ1Ph3LZgUxGYtoQ8PJxjvpBEMVl9FtcNBnl6EQL4RD7o71Bl836/ZqYYiSM1CugKF73Tn9DqxB2YIb/SAXP2vgvx03UNxaOZS14ydCzWsMNemoPBVbbRCQIO3/dxYM1cfs=|Chương 488: Sách quý tới tay!;9K7Lf8RTWFNr96S2dfFoEQadlSWrOOUBZsson9TnZ0sCmxeTfvXJTYWew2vXpPTkXLpJF41S2jACao4moxcrE/SG5QwoxUILwuxnpTJMcmL+Rxay9gN9rPWSr+NG5gWMLZeoBuAgHe7HffAUppy9GyvcupBNX2E3MiW+SgZYAB8=|Chương 489: Đến thần thông!;ylit6hYkOrhC7qNgr8UQCvXhqGUn9LSeaW+spv90WVaeN4CKAG9sDwwafLKdUVBPYCbq3wQBMbw5DsabD4jrGNdONIvTAxcnHQlyeBoT61YF5R0Ojkv265FJynJ3nDfWNxoLlEcw8t97rmwWWILSP5lQbnx7PzO/CE5ZA48Im24=|Chương 490: Thần dũng vô cùng!;arRzfUvc2fVdOTLr3zBItoyAhY0I3gMXfpobo7zNO6IHL3FB5W+QtfR2qRTKyAvTSI9ua5UssQ/oZrb9JaHhPlySzlS11u469GjdK22+A2Jpm878MnXsY7bVXu/8va5x1mnJEWFUMTuaFsbTra6y7zRVyOgwDQa6MG5oJyI+hCw=|Chương 491: Yêu Đế Trảm!;7PMA2pY43eFxp6lWSIJ+OU+zz7aQXzdVQyh71W/tLGly7ARfs1XEpuDArrVm0RnSz35eO7Ej6RR6SIWA7hrmv0uVxylhQ5DF1fi34t7iuorY6+G95tPU/ToWLaYgIEnOyDmaMGBrAnN13EYrwxjvPRrEt3ksg9M5s0JDUTUIqck=|Chương 492: Ma Vương ngăn trở đường;3ueKsEVh1mFjVXQJTHwG1V2nw4XPGdJ6cDuiTAGS8uUcYBPldmhtO0coNOOjDwp7mJM5JuSlwGOwgtvXk3H5hgc7/EpoJcg6HuPIBKMVcL4XNtGbjUofkax9nJlDuX1xJonV+R2xYFnmkURRhzYriMRMU51Z0DAM7hXbK5vf7ag=|Chương 493: Võ Điện Thánh binh;1mX8YaCUvGSobS2IsU2CZDawtgeqSwyR7XFqqsKea92hF7H0CHNifYARU5HqvmZH4AapXW43ZdOUO2hQ2k1HDGwcartFu1X3eNg77jU6A4RHaS4IiVbjX/wF2AWL2YLAoJ6bxsW/fNTF/mWomoxULQs+L1+2xaDiv/LNVZs3RrY=|Chương 494: Bế quan;a9RQ3q2s7IzsEeBx8tnNjxLwaHhpolCTzIiXn2iU2Lki5Js2nMqauc8A6jcxK9YhZo8WQEM7aG5INfploItivnEuaoIgCXqQft/bkwlP6W39Gj/dD8pQEDnputwS6amOLbOhjAExnwAYgPecfooN5shuuEoUnXavZcUT7IRQfYY=|Chương 495: Lại diễn Tứ Tượng Tinh Túc ấn;ELgBgFCIOZykbOa1ABvJU8t2LN+lXOK4Dd37SfenQT3BgkGvudW6DJNOXvPFNnzajEkllpq/REn8AUqMul523XHcUuKdrkuSHfQrsIjLG9Kz04MlrGs8jVX9FaEX+4MXvCx3lLM8I3MZqwTcuzSgAeHaLt6hHVotIFRXlmsyyu0=|Chương 496: Súc Địa Thành Thốn!;qCK+dD3FlnjNaSwrVYY6kTsbp95FWl0EmWIPvMhvweQlXGNDAyhRuRGzRXkcO29WmQ7/qgvRrSIfGnjZDEeloWdAdWrTqyDRx0fp+pLo3tkO4E7PEKlOjwGDzVz7HB9ZpOqIf/8g4uoKvCFlf5jTcBbZYEG4U4fB90BNlU5XDHg=|Chương 497: Hung hăng;bnk5060IjzBqEZ2O7tWJKiuTHoAEez1aBu7gQccNmBE0wRN0+FS9ukIXYacF4sM7G7HIvoVcfK2uf507eKJ6h8geIVc22mqeM0GFu92uJoO/asGDKOu1zFo4Qe9GC+mkItydMWCC+GXeEimQj09wgq4OTCNYAhkHeKJ4lvy0BcQ=|Chương 498: Chí cường khí tức!;Bi+pdIj2Bacl5wVEVtS+Oq9Q4FWjducPs1ffMdBy8/Jg7qYdiydH0kuZl9wRcmItFHahjA21CHR2YmyBnQvGV+pglJKwMwfzxfCueS0sn3BHNXfgHxojT1aEVqz9opTeM+XJYo+8P5HZRmH/qNUpD0tjSlAnqLpYDNaQMN2jnwM=|Chương 499: Thứ sáu đoạn lưỡi kiếm!;4sEI3OQog0I9X22WG9kzmwcUAZRkG/WLTKWLpgup5fe8IMBOioj7KrVyOuLBkuL2P5g7ysnO3xG4V7PFLifQz7hTJFcPzlft1ckdqw2P2p2k8hp5gnSVAFfF9PsnDVmUsPF0pMjynVpNFB4kcFWWjO9F08E6897yrlmeWFn/Lw0=|Chương 500: Chư thiên ngôi sao;6OTzhr/eXf+1iRejAAa+dm2a/72j/4Sil1S+u3c9RD4hx88nnijeqzqwEP89ELCSV7Znj6xWGoHtlxLrbA2ZWZTEI77+nOws2ogpUAyO9ZeZ6NrOGp9t0hmyN/ZC+oIah+qNg4CzrfJU4HjQ+IuZgPsmjhqrqPBh/5g0f2kkqzI=|Chương 501: Bản chép tay;5FFE/v/Ug0j4Vsmihs3RJbeaDQYLchcGeZTBuZ7elOByB7Xnm7pVJ14WgEzwA6YE57zZpIv3PBGtUSCSDbQNTBRZC5BVevZqp29w/nfml5IqrHspViaQcaWX+hon0wk4ih4A523WGrV3arRA54e/L0K/Oq/PhzBSchlkhx7qsBk=|Chương 502: Ngộ đạo ngộ pháp;6aTtBr9zoUbJUPfWsUotaPzYDVkCbvt6DnTSH+es2w1EVW1GIgp0Z+xmgVaXwb4FC8EWuU8+umuI9u0NFEiZRp7GoRp1DaxDIGNOgvTRzeURHs4inOO2JG7RFwjHfvlmwH2i25ERZ+LEBycw1jwSvKaRNyp9WnMoLCTi1C/oxNc=|Chương 503: Học viện nguy cơ;anlCtDqL3Q5qlD1VRZZn/VwAErEPUmV0J7s9IiOPQtc2ObwXgPzTVzkazhiuvvdNLvUzd3e/r/s3dB3m9NeQRbq+FyLHdE3E/i9+FlGGSZd/YpAgxRw9aRCFB6ystaNm96ehbtI0cQcDDGmjzbYmJ6duGEdQWI8VTl1vQDix2IY=|Chương 504: Học viện huyết chiến!;ylqamlXuKQjdFjnN5eH2rGZoN+YeHT27hBwcj0u9b3YWLXhmIx+qQCtiTqL0fYyDxUEdHdY7B82qVg3wnaDxu71xT1Vt8JUYeQANDWDpMkk828ELegK40ndDu6l2gTiG8ISjxfOoZ8kbr04TKeNiDfWOcSV8KeyHVs0XZgrfgvI=|Chương 505: Trảm Võ Bạc Lệ;/4nnME64uzhnZrKYKzb/V9Hiu8Z/O6VeSCQKo+Avqi/W9wiRiC/DSDNHE5as8Qi2mHDpAuhv+L5iPdqS2juxdIRuUg/KJVVHgh4kiq09XJIZ9Q2RYxjorWnHrVFRUBFC3XRnl+TkhJvuSfyYei9Itqp4fO5t9g0dNpC+ZmPlYlA=|Chương 506: Đại khai sát giới!;6VasSYz38kq6QovioQ5z6GUmzDXvT+kZqy35Da+sD1111QLqMrohMhw8+8UeMfruhckL+m0lbsvbRhYXZDWUOp6gBiKxzpAhHMClwvIpieQIkFKUX5+yNcxqN/9HQnIJxAlC+Vsq8hBz2PqxDmwqI+otu0Wm9cy+LetB6xXOKgA=|Chương 507: Huyết Sát Thần Liên;cs8qPDXigjBs2k0NJsjnOz3+5f3m/TaOqQ3WRfpIUOXrXi6eTbzlOdvfxQad3Kc3CU4/nPsNWZ65R1Y9SzKljdyctPm03emmZ+TGiUh2CcNDAt3Pnwe2GKvI6BZQxHrHPk7dLxBQAqXOJPextS2cWKe7skprTInUb4D879aGZ+M=|Chương 508: Kích hoạt chấn giáo sát trận;dF4g/VjJ92bPEujnF2hFTqhOqSoetS/6X1YGZFTIWBLTazfGHDB0G55zCuCvd91+q8YUudIKu2sU9APNAb2JcgbNH3+mRNU9fNoZcrluibu7yvL/oCD9sHP2t1so/oTn1Ar0Q6wv6bC2Oc3YAn6IwZMS3KzPdDmh2AVktCf8byI=|Chương 509: Muốn trảm vương!;/W9mmZG7HC+FUBxOCI2/ozIf2pUtLjQk3ESOBB9rFtKYFDX3HSqpM/2EwYG0+ibCgq0H/ZBfAvSbyRo6526feormnl7ZuAyucdkL4h2Mf2lW4ii7AnYPLh3HVj3YYHSy0SbtHjIOWAwUWdtdwrVatWTVIL9lv2LGYTApos9vfts=|Chương 510: Đánh ngươi tiến tầng mười tám địa ngục!;T75mpMEElpCvogsxXEkkbD15YLpUBlE9vXa180MyHTXlT9KXDsZqnRExiNLkTz07jfS4bU8tEoFIeaZstNNy724Fgv4+TrN4bwnZM1SmQ9bUkVIORYL+W/50ZcSA2Yjcy5op+FYdsdFEk2McWCHxr2qjL/9iW2TpD5Nypx+vuPY=|Chương 511: Thu Quân Quân!;j/m3WUD3sOXEHF9gWLoB06ipZQ6xdjtTctnb3JufElOzXvAVgO4Oh5vtnKGIkvQIDfPGPqycCYBrdq2ZsOn1hp9NEg7UL9W7KqIohmYR4dZm5YjOtPuNYxNnH44TaOE+GvdffLcD488HhYB9NEHmXV1LoJ0uHQvcjYvdJkY6kAo=|Chương 512: Tứ Tượng Tinh Túc trận;nQYUuIiCrWEvELC/Dg3XRvybjPSAuPHwsbhUtSC2IFZ5QCBkZYPMKiELE2VTijA9II+qRZgc7/UxG7UgtqFzfevz0VnI4oczrQG8ExlDHkTI8qtNRj3vppfNduHwH1k4NbllpYM966hyqpdjplx9Gh9kwW+yQ7+HrxZw9/86lQk=|Chương 513: Bị đánh;sKOuy0z2VrqbeHfAvhwIguIR4Wou/iqDE39J11pvPOegN3+rxeokxigCwITz0i436+v6X8A7rsGMooG6yRUjiu9WStXv/HyJ/wimgf53tv1jjjIIGUcslNi+cAVqQaCqQEuUErzzE1rk2TRpo9UkmyUjYdI9tm/nUJBgPYidMCQ=|Chương 514: Thu lễ thu tới tay nhuyễn;AIOHFt+kUSbhRgzv5P49jGj2vApQvKPBbX87mlEVqvLeYyIPpsEcRvrbVU74i8v2vlLuoARTGlAaC9/zlC146TmvYNH3FGVPjk+H3hjdTDJyr0d6RrzHuSEDqdtv4JRB0rh78ytqhJkwEDKM3hyi2HsqeJWJ5M26nz+EO8pvZyM=|Chương 515: Thành tựu kinh người;geN4967VtzWpyiYSDhv3XBF2meJU0ceQhsH0ScTlykRn5Mb3FfTzqkFgDaagFCl/IysQcDaPB93anS573A5Hnneamw0TVZW7M1VD2GJVoVwvFqVry5IqcSm2eIbhtgz/epWtH5cdOK73Kx4LfTTLz7oYrIrz7+hdd98k0CyH8uA=|Chương 516: Vô thượng bảo huyết!;bDTh4H2g9zUdtCSJhgAF2EiUab6jK5EAuCVjT5EAgOtsFC2siULfN4W6l3EdCmNaIo3jwBoXosqtWnhe8J1td10xRccckOII08tOPk4ZJylqBxtdOZTGwD9HaTY8kZSOVIywZ6zj5GscUxCGkShXi8vlpzTTKSG8tBCQh0h2QWE=|Chương 517: Linh Điêu quỷ dị thiên phú;5VP0DuZta+xV6YjIDTlxSeqChSYuoJGymcLAm2YvSRgZzTPu4dhRMvgCT7srPeDskLwNAQVyGxsVggjjlHB3uTimhk8OiU5a/Y2SeRhXOeiv7vLhJ6u12CAVNdDcgqlYp04cziFmY/BfSOohOdpEg/AEc3jDHXBa0d8DP6c6IaU=|Chương 518: Xuất quan;h5FXJtjOPgkXZ/PZVOr6ey3tB7jMr7G+5glWOuFXOBKvmimvXpoq+fFz0LG4uAuCWcI77wxiSyWGuQhQkan7mooKSAxMdnqetERc0QRDHXONxsK1lNUeEyjCEGw+G816JlE7VkpVqqCeBK7aUzuSaMFA95OOUrR7E9d03kESPs0=|Chương 519: Chữ Đạo quyết đấu!;5h9B1VtbyRQNlMfo1PWawG20PyJqGNZLI5f+skAh8Tni9zZeK2y1nAsOffZmBipZTShu/iFaxEd4qzrgMMvHHocdd0NJypNF9YqkXoRsxpFqV1WhHAnbQLW/WbKGxJEUge6hPiENIjtSHutzfcrqa+pITYBeQOtvBPTUkSdYcpM=|Chương 520: Đạo tiếp chiến!;9wNzRYqT/jZOUIWWI286H3tOy9YCmKokgDzf5VrRPQDj2WufX3/Ge09VgBsxU+MpZ+GKa9D3dei5tLzncpOHMrd8RtcpZhPhN271O2O4U5/sHM23Yielf5mwcrOz1ba/ziMBz/+H0N+OLskEAFCtX9MkMM8JEB26BdCAa9JedmQ=|Chương 521: Khắp nơi tặng bảo;ImR5yv9hVv85p7zGxUIQHigJmuA8IlMVH/aNbMlUHySYW2T+BTWBI+Q3ovsPtatBQRTUqOgJj3W5Qfkv+9h6I/11RlRiOVkPGtdAgVrgA+f5peRs1879OTqaJAew+Ye4BiZY0o87wWUEPwugoPtBtYH40syIAMmLY/4vdu8xiZc=|Chương 522: Khởi hành Thần thành;edawUH9lK/QB9KMm2ARPn7OeR7IKmAMGwk9LF0iqOVXRu5R5py60u/91lPsPsGVpVQ55gNPKdiEkqgO9xdtFI4RBCrdBCEnwJ7YCMpnaruxZfTEayvZwbUEeGgp50T91u18aEchH67OPhH8ueRJsCy73hserNfSX4fKo+rZB3kE=|Chương 523: Lê Tiểu Huyên;V+I04gXs1h4FUtw1zZhJ8mtANB5NiEOxMmwrx6R5w2jaQj7C3TCD16JqFo/s+WFbjsxemdtbbqMcJRmNcwJ0c4PrBeAXIpoAPa4cmlFzHIKr2o06oYyMoI8UBr3ofbWbQQX5l110oEcyAWuOgOr4Cf+bIg9gFhp4ITEz+772qE8=|Chương 524: Đại Võ Đạo Bi;74pVu2Oh210YcsDC3dqBS33Vp5/3aX1NErBq1UbnRsBpRgm+/HhaFE4H1Anfwph5KxguKrPOqCyPWYAyNKPJH60QMeGxCDLjEIDwIajofBRi9bbo8LS94jgbpLgPn/gFrfRMQjN6VMofMS1H9rFkhsRgKWBuPpfPo5dar2gq/Yg=|Chương 525: Nữ phú bà;ELtn8JNtBGOTlf1sA6zVYDyEO/mjaRqQD++K3UjQMzSkZOe3DP+aNPnyqO6SQxaPvZJE4V5VBq/XTNnoFTuQxhjamG+Mn/805YRsdJPVrB3oA2FHd7Oe6dKc6o4mlzQGRaCE06r3oUDbceRVdkq1vaL62mKV/1rykB67JvuOrd4=|Chương 526: Võ Điện đánh bạc phòng;qlAxlyyCqN5s8N3zLA+Dz2JpmXxLkAcslDF4Bw16PvHDbRvsQxBKpT+MR+jBVwEkTBbidh/HPakKcimF+Y2Eurwwf8rVZJ9tYnT49SRaJDNvOdCvUz/QKniq13HpwNenNVBJWh0apMwEqmgyAn5w0HZnT+UFzj7JGo79IC+ZwEI=|Chương 527: Huyền Vực quý nữ;/AjlTl4/cI3PAkJgJz7YBng6nSZwrBQNdb9i0t+AIuLkGtmkOez8gRvgBb2u19/h6lmrb/OukVmF11kJmXuI+1v+cO23hEcjfoa9JqlYbJOKLV5fKJ2acQsh2BrSXg28vT6g/gsfx13CxWm0FFi4LK6ZwgwMWOtMIuh/VKSU/+E=|Chương 528: Xích Huyết nguyên;Hx/DXuZWrVQBAhr/CZB7jxzq6J13i2uhY7RASZJV7tSXQcErGnQKMo6Oy8JdZIOjuu/+I9sdBUtuckrvHGDDr/3IF/mgAv/C7P15jJRgayi0ccrxjvbmrVwCoUxn4CRzGtLSVSewI3f0waZ2XrC84zWLgpirF6L9+pGEwMpCdEc=|Chương 529: Phú quý thạch;oRbxKMJa1n3AINFpYVMyBn5gx900rBDSeQDi7FJHRVO2Iw5V+XEH/PJbm8wwkHXplxHg2Y+m0mT2D3EGF7EMLdB6rsqt1OWHx2K0Rk4gWpKfcSNLmgdAyHtD5UaY23Y0eQVDl+lwOfFej2HCnRvOdDH1G4JvkukkTdx+U+vTy9c=|Chương 530: Cắt ra một viên đan dược!;TCYfoYavYu9G2e7RjMxC6mtjna2Im8H7Pjfwk53V2ZJ/gv0wMjN7odyKG7rqwLL9pnQYOz9vk+2FPNVvXPaCxn3VVTAyyCcEtliRANnJxulqmFDS84iD68DPtBhXPc3eJrVAJ5dnUZm1xJ/BpLIEX4Ur4uPMhOvJI1Bd5PqzII0=|Chương 532: Thiên Địa Hồn Đan;5BYknYJrQCYZfzOpHq5799uIGFmWnhlpU3iE5tCdx1Sft+FMK5mgBlv2//yAphO9kVhUKpGKHiW1x/ntZX2oIxQ2Tic1MCKpoQChL5EBAa2YMJfzOYxohVrbxCm6A0+760MKKjGG/AOFs7uRiAQuZaLmQZFVzdqkYsqMyvtmlmw=|Chương 533: Thạch Thánh phường;XcgZMd08Re2hwyUsQ9Wch/iIbCsXRvDbesXQW4iQhFW9IxiP2Bg9VeP33DcWxii0v1lrDrtP1SvdArTivR+sL7Zs4ZiS1iDxQs1bzmayoAfD0hR5MesdVsM4ibuiF0M8vdooBsnV8rz928vDkIXU2Pbgn3YNmppKlYmX/HIQHuo=|Chương 534: Ma Phật;GN+MEzuRFSTnY40X0b2lO5wXpBETwIfBU0ouNaCwoqFZ90NFpHm6/CAcPjCtmPwSpdD68PNGLVH+T2+ClZo63aUdyt6S+WIdPWWDh8s/50ToXQkkdGwUw87Yn6foOwEkXuTEtWTQpijT9YgohFe826EjwQ0SSRnvUVvSK0OQa68=|Chương 535: Khổng Tước;01Yj7CXjvIbXyMRPRfS/2bCcW6ZdbyOimRJop3hdKjOYe14oP5F/A70YCxyX0OlUYZwTAFRQ8v4iGhQf5yJsh+OeEynpRc2BvtSrQ4hGQ32QB4ftYlZHV6/wXvZifKlfxz52QCDk0uxoEQFrmyLh6hexLNd6hqLemWhSggirftQ=|Chương 536: Lệ;fFWh+aF8M0u3hNX7G4HOnezK8xPz5t8BE/pdBQqKvL2QQ663voBYmLTF1hcBA2iNBjD4cdsJyjqDXqUh2C4ijjRcHs31bhUdfaAwTJVOCElg3q57N3pvlTLGdhANt5ogg2tzIWszssBXwxre0AkBSNJ5yZfD0HUo1lcfrJd2hIY=|Chương 537: Thần bí phiến đá;cG9aroS2xzZAu8QlRiiMs064Ob8OFjNKIUxobn36ziD2e8fKbZhIi4wTvJuzAvMNCjuCz0Enj1Ome1pZnl02sEXRAqFuYjBseVVOXBtvVL8maYVmOiRxrzMsggUBIaEUrwJlfRjOdWHn819wfd4iIzB5pYMIxWgsFRpm9Rx0ps4=|Chương 538: Nguyên thuật quyết đấu;3TgexjBNAdx0a/jgK16ZSMI0h3JJbfUypyyPojq2izWWo6YxS4CbZwFUmvhc2OOjGcCM74OWQs528gEIMmiS1m/piAfFYeWBaej5nno+8xm9cA3VAXMOnvUb+PkCzxK+9NqrEdMauIuwxPTAyFoISGe0aU77rcKBp+GG/ekHBPk=|Chương 539: Huyết Sát Linh Thạch;P0uzimVvBsdB7N19/IFUB1YQuR+GQ2KiSpMA8+UMy2vhZ7Dk+VJQuwFotPOZNMCOs+6JlZKO4Sylam6tLpMhjgRO8YFAbjXPlgkP/GxaYOptwnDf3fYTMzFmxq9RpHik8J9T/nAYEoxO2fm+z6P6ui16hOoRF6twIT8ehPmL1gI=|Chương 540: Chân Hoàng thánh dược!;0E5S7/jJP0Bpk4WRAH67rMPR1rwpt0qNzcc6hiKEFHmRmC/DtgjGWCNvmpZhs0j20pFpeKsYxuRnYhykEbqN71Ol+aArbOd7HIz3XerIwLgqSK7z6eEA8YCHArgdZZ9Wlk8crtz6qOJVmVLicvB/OpSSMkyPceZzmdSEsn5TEfg=|Chương 541: Thần dược có khuyết;b/QLINCc5XUmv0lx09189VeVBwJpWlQE3eyQFq2GNT+tTvJMPPwTlgrVnWhqJ8CZrRxUClL0S0T8ZmFuin9PNmqHmmpw6H34spzKqQJKUbcbAejk9+N+jHTnBc/b1Zyco9hqxOAc1NPjBoYpLD8Sngd7Ry6p8Ht4BhQLlTR58RM=|Chương 542: Địa Mệnh Quả;OITWXrw2XwmTEXnT6dceJzQMO5njiATxKRqfclrpM6/TeNzhQZ2cVOUI7kMYOTSOsG3OQ15Bx2Q1QfXv5GtnO7lcokn2Gq5gHE9D75atMTKod6tpxE4RQsSGPQ4C8SazpzOXoOBmQduOk33+3vjDNbV16qc9oJMZzIVbNK6Fxa8=|Chương 543: Tiên Thiên tử khí!;WrLk19nFGwAMgpNv/M4gG1f02EJ8TUfISvGXLRRpSEfJ1tkCoPNemS0RzNqOuT+gmM1X2iJnNbdPTVAkDN3koeJsR/BTbMGjvxQyCnSZuL4382VitTE6qtUfoPfkKLR3JuwCZtpFJi8RpbSohkU8GnItrYQ3CntWiT+rm29Cvpk=|Chương 544: Náo động Thần thành;KNvjBihYi5ZyZPChztx8zF6QKm5m1ShvqK3yGxdS+WAF3+M5f/jTH8joQHvTWc8LuK+ez56KweugNVJOQTRegJhJUvgo6uu4WJ8L4tqbwnt8ozSlGlSDNLImWh21DG0AlTFzcmUDU0PqoN7nA0Bcy90L72H7nRpqso4ugeuK9p8=|Chương 545: Thanh Long lệnh;MVJaBPe4UXA3VMC6Q2WHAecFZ3afGPX1XAxmQS8PLubu3b11oopdSj2s4JrNs1k7fA9P3xUkZS1k1fdVVn9/7j4oup2jMtbgElBDUInfER87HynNTNXQtZXpTodRPwCZISdHDEb8UWlQZxorpkPYcr1AJd+uXfjLuRaDXygzLm0=|Chương 546: Đại hội đấu giá;o1swQQVwE+oh/lcTdOLs+Jpk2W1DQ/hqPXaM+egfWudy14uF3OLZ8wjQwQh03Emi38tlqEshEUwDFf0ADOXZcnrFCWVFLdV7XiepfmCrdpTfGSjIAJCoIqxScCf1sgpLd10IZ0S7qoZfIkiv9TXn6OFznEQaoKZYu8s0jbPIlIQ=|Chương 547: Thần Đế;GpgKJryDDwLc8ktuSofstNiODMmJ20Tj6Nveae5K2lsKstg9j7Rh5d4ExPYGnWM9irBftmrvWPsW/pxYX2UGXUza2ERoeFWjUt+SBd9VWJhuQyG557aXYH/EX0yPNYSbQeVADRREr+GjjmpV3aejr7Eopb57Nlsw7ilyYC3VBDk=|Chương 548: Kỳ trân vô số;GSU+3uwZ1A9V/aMAA55dOjFIaqmbQY3wQJNCaw8xe0hvhqnrDY2SDRcEHNCgkfsx0n/xW5gWPKochFul1SgDdBG/8qK4BYMAM/29/JH3w1Ayc3Tdk1dCWPZ0X0lwV1me/WjR0u6DePnUrmOeqtVNRjLHN9BquSlSbwabRgjdWvo=|Chương 549: Hoá đá tình cảnh;g1yisJM8Y67i4ZGr/HeGXIQ9yFy9NU8yToaOVFsUd2BZyzfrbieUGtBuorKUbUO63aede7M7tG/Xvuz8gQpxg4gXvcaWsmr93xkUyw8TU+/e+BpR8sQ6f1q81mdO7TTTgbXyzN4HL+8WGPTi14zXNWFDBcyOHJfXX36nqaXxujU=|Chương 550: Đấu giá Dung Thần Thánh Thạch;xQe9SgdjkDNj8lFbU594WZdwSaOzLaWCIRXPSzEGKdLs9Q2CmEUrs2UiXA07IG369VDi/t2JWSY+9CRG0LdkVl0Bcgek1ZXA+jwcmOivk7ULKwd6b7EtR2N9eKKhXN68mutM8izXzadnGq8U+AgIbC5mYltVoqKzbtIbCHUkuvI=|Chương 551: Hỗn độn thần;K7VSrCtNG7Y6Tq62l3VvuwyUbgxzQoaWzpCocDZkfxVgi4/xbb0ohU5poMvlLE3S/HD9Lj57TQajfIVL/9Wiq8Le8WTKJTVL0l903BE0Alr7rerKz/wB9bh9Xs9Aav4b3/N+PA5RPs7lDAnLa6V/R6tOaPSzJqKeJXJFO5fOTm0=|Chương 552: Cổ đồ nguồn gốc;7vvqSewmNkWWC5IqeJmd1oBobibW8kxVdJpg7PLn+IQe/0uZTvcrsCidTGWeFGlAgTKVabpupOzPcGwSbkVX1hIyqQBpEzRmxLurR2bcEVSKpZDNO4sKVeBGc+a+NeR1vDZsOtMKdtshb2E3UkYWhoia0XC0nOyDtZESQ7QnOXk=|Chương 553: Thiên Dung Thành;Ub+VJq0sIzau28hD4SDxhT3YC2gJtldZGGphDg5cOOoEL7SoVUcj+e4LjYyFb4kVEArQ3OpQkkPbkzAyVVx2Y1pi0PZ8zF+fjCKpoMPrA2A3ukBm/HFAzZGAmP4PrIDPcc4h/UbDq5rywMlg3dvZ+WrAgZ+ZAiC9pRER4UlNQxk=|Chương 554: Đoạn kiếm chi biến;aQ5FWck6/yKh1o2crYk7TYvqJyXrLpSeLn1bTnTT5tMqzm6KyxmbpRLWHseHfV51KZLuBM104DQZYQEPz5SXbxIcj2BHZg9cdikjMGCHcZ42rZ429kLcn1nIIigELi+LtLBXwDZtt97cjBOhXUh9JC4A5d2OBtAjQojL4GiQRQs=|Chương 555: Đột phá;HDUkz372BXJ7Jk5dzCrWGKQRRC2mOIDMMpuPoamjtQ5RCKx97Krk2AMaSaEhyomiMwex7tGCMxTdNzFLwYYaTE1Ghe0ZoLUFVAltFnqIJFj7lHNDXnLnhQFVOT1hOFK1JnBRM5R/cVFB+lnNFl5QDllgPBlvxUDvCPGJxGDq/l4=|Chương 556: Động thiên biến hóa;J7Q3b8DhP3P39Q/AS201nAHP9oSzAv3RY2JJQ05AptsQG390FfKEAIU601T3BXGZ3X7p/vkYe85YfvU2yL8jMdlwhfAyVFBh5l0yUIs9tZ2vreFwQ7NUUo1BOOksX4vpK4QEH6GzklZ0aJOBt37jB4wbhcHOznr7B9jQZksPzpM=|Chương 557: Âm binh chặn đường;LF9M3sRy3Ls+luKgNUUesdBILsSP9WrA3aX9iwjjMcPRJBZYpbJ5z+h4aQaI5fCZYxZqiNaIsFBrLRX63k9iYRA8y4KPTBy7xVmuQmR41JXGuy8X7gfYXFX11ltq3uzUlgiZ60NV++VDVnr9dCGilshc4HZ6+sd/b8/gWmq9Ous=|Chương 558: Thái Cổ thần văn;1GSCzNNUG7ngCpmb+k2fwZeTet5b5ZmPuubhofP1+/CUbSFCZRhDlGqwDoAU6OQ0RRrACSVQtAa6YyelBSIcYmKIvSHUm/qS35N1WQbzYuAMT+d1SPAqpSdN8er3ydo5AZEULXIheq10sX3WQPVMkHEMJLUpqdAfkOJ1eBJ1n6Q=|Chương 559: Huyết mâu;pKX2K4jMSoTTMsI++lh2ue3Vnmp32KysIeZIzpVVfsWZF3KUBnmIOcV5uZY/P19mAVHcLsGmUZfxGbWVxuHmsA1Kr5l8+9wDPBC1RSb+RqgtrM4Kw24PWTKjdpg41RTk0xZfCurGjE+OfMO3HAJDBUKHog+lI9OI4k1IllBWudc=|Chương 560: Sinh vật lông đỏ;HAUdf6Pvm8b0WTNPbMxyM41L+a3YeZMasYY8rudYmO/OQf/znMLCE8zxHhnJ8EZ/McvE+/QzrURZO3/daUZwMnCbh5aT0EPXipzNORfQRIsaWbCoWYERK1ghiAV3LaDAV4fijDJNn1QM8TcvHnkQnLCFstEcU08EPURKGvhtBrU=|Chương 561: Giận dữ;ILDuiDzhBNdCTIvhouiNyfQIj9TUmudIvDEYyJnB4JSExx7VKAWXH+6d73f8TNy5iHhdZcAsqrPB/AbHhuJgNkjgfg0MoYJ1/CvsuYbJ1kegiELtTVAyGl1FKop9P4x0deDL3cJu6lTXo350ur7+LZDbzzY/oeMd6+ZHuY04WRk=|Chương 562: Đạo ấn;h89oZi4opSoV7SovPhu1PmnLSlxDRpIoZMqazzZaWKc3oMMXNvH8UjN9cEYg3tbtq6NHMb8PXnLpT+fCoTH8ZQl+efO4lkDYtLTRt3T5ptbtN9icL+y+vZCo3BqLpMhoq8ovj4gfwkxCqL+BQY9eXYnqYay00pnY8DevPZtHq5Q=|Chương 563: Đạo hạnh tăng mạnh;OvIP6EEBbx3d4betLfnEHv9ntoFB29yCWY08qQH9J3/KFTuVPtMrNpf6W+OWe4SAae+w9UWJLEWvOF4UCxLgfkBhvflg3gqx6wg1TdoU0lkyy7csvT5pD2F6+mPCd/4uZ1k7gv86h1evfuKeA4eYCMORBMzTbLW7Ok00538ibOw=|Chương 564: Ma đầu?;hJZC6kdSZxzSGabytREdKEXT9F8Ugh2xfu7EI3rGlprkrtRP71C5zKTyzAYVSyWR5KBziXqoKu9V1wgrGdPb8hzxA7SE0TGn0DSrAuV0F8A496qfqiedZQgQ5UURPOJxscjAWmDVFKOdxc7svek5PP879LWJFaVegRaONnY6kxg=|Chương 565: Ra tay bá đạo;gVzS7U6esoYMGoT7OfRA49bLJPAsMoB0LcZFzYqCpWZ9F6dpEiCUteWsStfO7OEMZMp2CWqpurKBZGn/r5tzNjEIJoOC+MHTqTJJ+CwOgKOYP0uckXN3DOrlO438bWJ9UOwNx5LtP04JIK/jCadGcQvKRfLp2rEkJcU/1q84CRo=|Chương 566: Đánh giết nửa bước vương;gUIlS/xy73vvCa6G5OBxTTEeqMZfpB4Q9LIUrceJA8EEwbZjApe96SxOu6p1KQS5OgfE0ph0WtRcEgdKh6XVdr6B0qM0/GxAvmsmbX6YLyndcbi+wsWvbM3tOCu/NZJ69NrNgMOsXeJentKjxzRBzUV17wZbGp8KNkXHKdSsz8o=|Chương 566: Tông nhân phủ;PpyTZdMnZuVpLjyJYdGBSJtkRflBhSBRKPW1h1cVHpuOFM/xaywU/VTOIKciOMIRj1mtoTsBSrdIWYdenZVznHSRx22/T3AruHmXa7Fm9YLe8kbsB4RIToDF79O9BlK2/zmATVegFuNC9/MsB/KjPXjRWnC3tBAkI9ROb6YNjP0=|Chương 567: Thần tàng mở ra!;CCCO8QzWxu/r9vCiN590Y8OJ7X6A0M02J7eptox0bF0GHCctdzNqI9illDzfHTTQ+ZDM4aO1ycyJCyXbuA74XxuQmj2yJGxaasYdUMfjBghCb/eR+tbJc7GDU2pG6jLdDl2wyDI0sacTs8T0vDSOK+DaJkQhILzQFDHdzEZ6OkU=|Chương 568: Tranh cướp Thái Cổ thần thư;ucEn8fG824t5e5pdsZ443XI2wuXFKzEkl0KC9qjPb4xmJwfrOx6uyd92gZHGmb4khQy0gsLR+GUpStULDrXjsFwM1N0Cd88r8r2xo13lknjpmXoQTdq/pP4hep3DkGUBAzgn/snZzcQLGrSJGf4334DI0ZZKsTjiFkxbbRvg0iA=|Chương 569: Thân phận bạo lậu;jDgRKnznfPX4XR9wRb5xzhKtQFilHuMF8qMWFfZ9OuFjf7+/PMiERAmFV6LHvmrbhL3KS8oe3hBVVHzlgqqrKnnQMga0RswygMV/MAZ2r8E4gyByvucMoVMJ50VBzILpxtaHJukh6HC8h6GmAxou3FiSzl29VF2lngobEQhxc5k=|Chương 570: Vô Khuyết Thạch!;nAertTt3ih3FVfCVNjhDO+D7ctVR4OAxZboncBeVJInrHgniBnn3C1U+QC9yMD8nKo9tr25h2X7M1ipOm8QgSDqOI5uT+Xcb5rCtANc5X2tlM7U6IzzM4AVRQ0HqjraYJq2mT14ovKI9a8p/F4aSWuFVjA7rWH+EHW/LLybIttI=|Chương 571: Ngụy biến;4et4K+8jYab2nJ8mRZRwpvn2C7IYWaoHlsTqAfj12eJLjVgLWc1CimBztOD9h4k6Gzq9uDEZrqzFgEl4rDZBC1nrpdj5r2CoJJO/idjWAYoxrW5kU7WBtAnDvLthOd9EJ1G6nSM3ZnWgx9ZYyxMkJ+1nRUro0FvSCm1oFt5b/8c=|Chương 572: Điềm đại hung;V+lk0/azTjUailDSxTaSwz5e55r2W8V/GfYr6pf7idhWxAYCFfsXTJS8iBG8z2s3kaddhIOdg2cjUZSlYQZ9/kyKt/enSubQ6BWQE8KJWub7m9soLQtFKgiFY+hYyy7xvf3NQJqt//qhl0ZqG7OumfaDsNH8n29iYq2rvPN0JRI=|Chương 573: Nhen lửa sát cục;NQX/poN7TfRimyFlqsWJqi7WBozP3awt6QJUtHWCvnYSM7qV8N3V5k8CrV7AIH9MTeDiYs3D5hi6pCwJMjb1COHE6x0ZpXupNMVtciOAdA6dhv5cUPBjqwOfyiqEwRCvs75kib82SpQr5I2ZPzL3i5yJX8Y5TyGrmPAVnB/Q2g0=|Chương 574: Thánh binh đụng nhau!;irpCD2sL2hIJ4uQ66mVyiTz3Tc2PE0aURwMIxT+c3L+WpHadGptVbOeG9n4sjsXkaweryZMLyhl0DzxraWPeP4FTlPmCF8Jo7sJgU/ZzW9eF1KMD7OMeecU7jzqzX5s3vgH6hCD951Ol/bFRCk3cFVVFnEP2qaXT8u4rb5IUo48=|Chương 575: Ma binh;7JAHQkZWTWjc3AAPzqXgQIYr0z/QKDY5MB0Oc8q4gIK4pW9xz28ErULROPhNH7oK1iBAs2cCTPlCDrGOdRpEaDEw83JWjQ5h4i+2Ck2l2N7eF+CoXdpWxNdV8rC7gjNVghxICAyncZu9Ugx11R+JCJc5VTQEJimTZXVbFBtm1c4=|Chương 576: Ngập trời đại biến!;EZACfTqiKAObW3cTMiyqo2f2NQhdDSIbmdok+g42BWl0HDw0oAXciB2dICfeY5C4/sou4jlT6e+CA+Mlt6fpb1oY2IcH/Phy9cHoxNQPxrW0MWMt+p6apJcoUF6eqE1mbwC8CgQUP09XWV7BzcuHcMt4UkMe3v2+o9FuHR6n5qU=|Chương 577: Vô thượng đại năng!;utc6jxG6xpBoQCL9nxe3A6IZeqkJmmkGEkOuianQcjk/JiJZ+MgyLFXPG5NF9rNkGqOirpG4I+Z/mQ1Mfl/vclqIJnJk0cvT2WPyqaH8tGUr5nDSRIIFtV/ScHDtGy25lWgdrbhX8WPcLySFpCVDflV9busWtB91xsq+OHSnGGU=|Chương 578: Rời đi;a5F4VA+SNRMJU6w4kyWAEVdcpgWp4oT9FOMoHtg/5CxWktVE2EWcP5teXQNsFu8g6gi7775efjGnDUfOjVbe6RqkXxCs6qPqaTnCYLGWVrugBpG267eT8w/AGm3wumJDro1AY5p6bqcGV0dsa1KJ0St8r/0bKRj+fc9Uij9m/iQ=|Chương 579: Kết thúc sau mãnh liệt;TJkqZxxFpDP+Biq0DDeUddl5DAjqMDdvg6TJyWMwMeypM0jIg16IjxHQgVUdbzgSPSVj6E8Ubwttkbjp3Rtk4890RkkblTOhoZYvu8pTrgrwaO/oamLGz1KIqFvFQVr7faez9I2uwNyfUzd6RbQaxwo6+Oj+ED5rXRXeQp5Hr3c=|Chương 580: Tàn khốc luyện thể;zXJvE7TbSmPo6jptH9zHU17wM+9g///w/P678WXSPsaylXJPtJJPV4FeGmn++harYZiJ0tbBNBlcKisL51xTU74GfE+cfDM1zY5eXrZzs9rC548k72DD92eZgLZIDIwj/jEg202HbusAnLXFr72zst8UI8QVcxONRY5BHlsNA/o=|Chương 581: Phong vân khó lường;u3KW/tBiRfnANKFQhskgBfzSHSirb0++CT9GvnuWl4SFOgOfyEn7LXBqe93IYoBZYJVAenAYgyn1xqL/rEcLIz+Qm+73Zg11O/a9GSYE888P1V79PAqmSrOVyVgfAcvXpvhh0WE4+BnrBFOnAT85NLmdE5C+5O3SxtmQntN8DN4=|Chương 582: Thoát Thai cảnh cao kỳ!;8btYXMOpexQzvv8nCltQpVSjOdItJ5Oh1dMHsj7TAlQZnY4912hXZp9qTxoNQ5GJZTc7W720897JEGU8Lj+Poo/D4QWqGthvOljhBcHdMvmbMNT1scjv6+ohqZgfzb05Djy+K1Z8NhqRvhGetas5rMpxqYzDzVVvfc27Eub46rg=|Chương 583: Trong đá nữ thức tỉnh!;7C4ML62hR6WY/+ibB/+k9RYxVDrQalj3oegZPICFYyNx9dt9h0WxpbxDi1aoLuSn6Rmj8TYGQyixU23TITswtMcBwNs85YGoS6pGL3Csh4KbQp8O18cHwnk/E9cWTGy7FHkDLV8jfVgPxrrKP97Sy/MsI8z7vGCov/gzUfA0A9E=|Chương 584: Người thứ hai đánh Đạo Lăng nữ nhân;tynS6BndIRWqAE8Rv+Wa7qZu03qHMBs6SydGu86Y0xtFmWwO8Dboxf7OT74VGvj6slr7mnsjz4BrtnAMzFQu8n97aQVuxJdXGIc8knbt5c0twaRChlhE/WLqy3AVa+pJC2HvQlhhdkPW6C8XMJIw/Z23hT0D0l4k8DxJVeDzMX0=|Chương 585: Tạo Hóa Ngọc;kvfakZWF/Vju39/sPyCMNJkRTJovU4o+l58vITH4IGeDRoo9lsuGDewt5+C95YH9sJ8WFf8+n0ONBlOgkwQWmD0A5qdFxIScqPK4mZ/tl+y6itX2NLF6Is0zP5uu5r65ICR1XdyjffGLi5EUCvRY2VqMoWo+QTLpz3NlOWEyqTg=|Chương 586: Ma Vương tiên tử xuất hành;BONf5mht7Pw5KPBAdFU0wD94cuAG5xFLXq3U3NVUWnFEsG828w9KkjhZpz7k4ug5AHhN+VZD3Zyq2P1D1xBTQKioY45fzKGmjlnAqWRnY5KVUj5z1dhuVok5jZ7et8bM9Bbvo9ILltaeV6G+YeTosK5OtQmMwcfnVddKqFwpPT0=|Chương 587: Trục xuất vực ngoại;WicGmDF6jfgaCWZl/4fcy69jjJeWYALHRwXFOydznRMEmya2GQeLELTi4GoUUFalprsCFhGim0gbSmRb5ZGw14ks1Z3oLE7V4uHdoXvGSqz2xkxPz/qm4on2NYKKgnNYCdO9qmdVa+J3nfwSIxPtfEMb4A4fvo3rhyrKmx+UxvU=|Chương 588: Tiên tử nổi giận;90CFJQCSGfvu5gy4Asz2HQC/UweVWJPFKSgyvoiiKZ/G48lcet4dxFQT/KVvQRWkdJlAZOjXhibN2REzdbJdoKVHNuSXRj2KcfOXMJrNUjjPmPqYVDh1V++KmrsgzZj0VU1lrmq2TVmrT1MMWvKPfeq/j/B/F5oP4glo14mcKlo=|Chương 589: Biến thiên;gF1+wgSQzil3dK6tSw87etCBgLg7ZuPaG+Stw6oeFkDhX99p//a6X8I4heYPwCHSYuOuSCetKGKeGVRgvYstciwGS1o0Pn9ruK3qz1uYkle/T7W2y9Wft/DOleiBolDneZnfhZDams6D4M+q8xAS5R9Oci5qw/DbcyQCm4bqsqc=|Chương 590: Thời không dưới huyết chiến!;Il4r2saGV26+oqAjQo2QyFB23Qr+RLPAVutgAQXyUgGLCfjihbUNc2Gx7Q99yzkYN7QHJk0XdwTLnK1ykPRYRPlWK2Rwvqq0FnxLepIKy4TfxjtAapPnuj/na5GwpqCjr3x8nnIeD/wf0Ciyw25/BHHruVE3LO/oU88wuIr+RWw=|Chương 591: Đến chí cường thần thông!;V3R4RkvI5kO2ou+qEp3peoSAfwwjy9WW/mCVrRhFQNd1AmzkTMUkPVKoAHnUTR2TnXF6kYr97ApgZXm4dGH1mZqOy+mtLYz/+NYHAXa505+19xPWSyg5QoVqbklLBtc30K+MEhsCio7AfwdlvW4Mnksq5t/xvtaswsZ3yi8lStU=|Chương 592: Khởi hành Lôi Châu;+0/fxjjNE8uHXHeUlXvSSXiFEiLZYsZorQR9lsJ6kltPGvW9FhskF4dDML63ODCR/WcmybISKe2IDH4n5tmpVaut9qgjxzGVEPBnyB/1Dkh/8M4b0DWH8Jsx2jn9jmPe3iNtKBcpmhbyXtLqkv/Wqa7nWwQot/NWeUkYRcIgoHI=|Chương 593: Lôi trì;5t3UZrEVVx+X4A23wB6cvBj1edaHidrYmfpu/iiH/d4lVjvEc5F5yNnJNVDfYeFiTMMSdrju/R0NfkD9UwDbgHa7/VYEbRTPYvrsQbsecctGGdlOMjBKhD9TsBFTdOgAC5MEWrJsDAWStwkqTaPmqu+h4I+J+EqXxLdhNnBlKYY=|Chương 593: Chiến vực ngoại thiên kiêu;aM0GjCiM5zSByVlZ+kCXXWFDhly2YjK2fyMvSRa2KZCblhno0fSZh2A5Norsw+xI4TzSFTG46ZdsZnqViveYpK3GSySCDKkazFJYnO+9haL8XkhP6YlvtTGqBUxyVLTNLkxD196EW9fywNc9ZJ6ZkafxdCmTayNSoyFfTMjMPDo=|Chương 594: Ma Vương dâm uy;XQBbcuiXTGDQdPdnnBZ9I/ZZAzZBqBHSooA3tJWm5X2Y/zHgzC+OWDzaiYFCKqnf8oUfScmli/9M/hG/S49XTBQfk2l0TvhbL6ZBcrs4zfaoJR7CtYhQ2WEs/uqq05FWFNjArHy5a1k2ha4KQyQjLBi/OouQypu8/1mLuQ1o1wU=|Chương 595: Lôi bạo;zBIDt/vRfNdsEe5TPox5iKWGTUMvV0qphhkD/v542ozQ7xqinRs7zB6treHpZzAQve7A1vQGR/4WtDY7nk36DqfYp013nk6l1kXmsFM95GeV/xDQNjs+ssv69E2/irc0U3kfclS6EjgIw2RZWezdtjkbG1IAeeAiFcaYoW6Cdtc=|Chương 596: Tinh khiết vô ngần;GnJ5i/cT1XKDXwURKiSkcMtljRc/94/iOT0vOKr8ledzM3N205sEM7KnZKZd0LY5N5a22Uvn2K3jU1dnd76cmgfPplDXZ8/1O0n0WPEl5/UrG/L52kRdjr4RJcL/2gp1fVpwQHHEjaxAG80KUzDkVGoZd3ZP4AsBDfVEwi6ueKw=|Chương 597: Đi tới Đại Võ Đạo Bi!;hw3vbSzyaSkwT6xnxxrxdJgctWjNEbRNvVbIY0FObEd93A1zNdhrktVtpnR8t15etUTD3+caWEjMaMDEn0GPCVDoGgiEqnbEIododt+bv6l5nxuCL40M/WlEvt7qbVEkOuGBex6vZ/ODC3bo6wmRHm6n1OvBocdP2fOTbtYwcIw=|Chương 598: Áng vàng quan đỉnh!;P016H/UIlJUP1BV4KPhuaKJw2NE4eDbnR8w6d2Lfll9yElay+ky12vgUjj2JFP/LHwVaWgJppCu0tQogpeQXCVd6/+qOyVialF2vVI2fLvu5z7W7lwN4Xwp+++Sd593fh9mjP5RHBInUMAEJlBb5MLNHgF6QWXC7+FyxzWRcGqo=|Chương 599: Quyết chiến Chiến Thần cung;sK3ZKyFd6KsVZ07c1Z+D3nZY/N37+u6Ns+DbCBmbX2pPTWPZHgZA5As8KvBk1n2CQkR1bfaN9117VhO7GbpvjgG6YPlnr5T4zDXA3O9FuSJNxz5GdZwfhuZbfndiVqihuRFJU6yRZobQNMjxmryNU9Ve6fZ+imA0yzBAQOmEB5o=|Chương 600: Chí tôn võ đài chiến!;pT3F52/BuXHErS3aVLxYv4JqiWNKZQSKl2MKpy+7AwMjfQSwMBqJzvX3kjJ6m8F2LRXb7FQx7YLxeqyLkRZYEIfoAEGRJtV7O4wEc2AXFTmQGYu7ZqmHgrFpLqL6EJLqXJBksPARgvwYjHCq9LtqS9UC27gCyKZn1CrlhP9TvwE=|Chương 601: Dưới bầu trời sao quyết đấu!;t30eqRLkb9rgaHk4SQhlLppKGW/OW3nqPjHcdn6RrP5Rjb66vB7tzNr4q0GOXI6c2XPkX8tnRxd64mG1u2SDQSQEpE5nzX6nRAQJemu5bhdoIyliLDdmGHkw/QbjlxTkgquN4kim0Hkkkmm1lNwKb8DYhPiQ4hz94IdOmxVdKP0=|Chương 602: Đào Ngột Pháp tướng;l5DM0alcah/8QY+3rBSr25LBqMjdFb4gUQogg/4mWsJoDhi1CAqnN2TCkUFz9cLMe6KM17bVp7irF71Y04ybQGdag5nuZVSH/LRNjUmzSS6OaavfYVxA6Us3EsE+UpGcq1MTvycg43Zrh3e/HNU8uEzN3BS6HCToZenGJjnX6CI=|Chương 603: Long hình đại phách!;uJawv4QR5yTsOY8Avm+qsd7yDW/iji0KNdPGnnCNzNqT2d/ltADoSCIUxijTQZhRZp3aq7wr0Ri3Xqc1PARLuCWV9fDxlp9w9wF2qF0rWAE5PLoJ/kMKWAWzga3vb1wJgQnpUwGS5U7BExU77DX7v/qpNIrOL6RZjJlKNMaaZLM=|Chương 604: Cầm Long Thủ!;+fhZMEG/0SupIlBqseLriQ5OXHYpkm2sxxnWijk/qTfa7av3jQWills5HqAWcaLBY71T7UZw7E5dJBB5XuWR1rn7Pjqyt1KvQJzo+1Uv0eoMyra2e7whIRq4wWLTRpO0wNE4+x89l0JcfEP7HEHj9184t+GpOJJ/BI8UttbXJJE=|Chương 605: Đấu Chuyển Tinh Di hình thái!;3DAp0xdvRCR5/WgAxEczdTEk4mT3H+znTaB/0D+KYq7fiueUke9LvYlK3Z4RHqs5tXqWVzjp5We8Y3vuuyK4OjbwwfCowf7Ho4PnSwAy4v3VgxBFw9trg9qSVp5Q4UzKT0lzq9kEBhAhPNFokLX9h1IKFdvofsv5+I2Nx166y48=|Chương 606: Huyết Giới không gian!;XR0pxwyXUwqyu+EK83fSJjA/ojCcc/uBXk+uRzj3wYlwK8zmFszTyJRgVMC7+swM6Ho5NYO2qZz3thIi5pMKsRT91VjF2e3wOiBwXU9kHyh/C+eslG3Hm3bF+oHCvsGjZQ0sb/9jLH1NKvVGHoOAoJ8HKl1hEfI1eyP89gEJ73Y=|Chương 607: Sinh tử xoay chuyển!;170DoC+wylAJQ1Mm/nAPw0ElO5rbjiqJOIbjhmE6iOz0mheNqGUwC3cK6UfHnOts/LZI20OX+usbZbzo8QDlwB0jWQUewlPwNAvkprsP7QKgBi9JAj8syucLMhTp4hmz6S/Ujypr1dqc+pFp+0PrKMF1Rz+bFFRfQeZiLv4M+XA=|Chương 608: Thánh thể?;dsS4Wlobq61HBZHyLeaAy8unTGifhwFOH1ru58Njinvo9MkJ4xNRzySRQ10YYxuIpUeqyCfhmfg/DxvyPtI1DHPgswHCW0unoOYNESVii7QVgxgGVdjGyGsPbhEN/f+dY7gZcS32OAp3pupWnL8Jma6nQJLQpUhjHyhMe2KMnmg=|Chương 609: Thần Ma Tam Khấu Thủ!;auaQfDBWBh164ylIWfIiX72y8KeOuyW4PUGpHH/d+uLZs75oZI+39NecthiNpmg5bhIgqNys/X48C6CfGkJSuWFAw6hHY0LbPxGy/hXUf7RNeFw6V+FAHMO4OcTsFMppSjydMqrH3Y3dvRJFSZ8eEtcWjCtSvhVarQ7aQKI6xNM=|Chương 610: Tỏa Thiên!;9zw26Aq+MS4XLRx3E+cSClYMMqprvV3Pl6twjvsiEkEFvU0SbT1bryCGkRSPPHwW5qJIG+ysM9G2dudAnHiv84Bkfi5XfDHJUQi6LXPY7T4GJFMItr/rTQyreNQC69BRSybBz3Q6uqy4hz+pzXl0mVAm2+Avd5Aq6sQjsfVgztc=|Chương 611: Trảm Võ Đế;SMSxu4uDTPBQUjrHKi6+3VRUt5PHFKMUv/eUa+XfSKgm3AIU1mVEnZ/Eh8TRE9CxBfBDGqm9XOBgxPdP6xqVIz5xjsw8R6Go5BwLLHODgnShJHG+PECtyaVtPGNxjJL1tIyEUFqnuK5ZXT7MGeGa1mI6Rs5sLcMDJXhVQzRYB2c=|Chương 612: Chiến bảng số một!;yBzC6UmAHyTmeXVOeOmI4zcj0+wksN6L/FGdV4x9SSnAfdypnF2TToPRTHksFtaCMtUTbwvOI73nIEgd7alFnjmIA40m5NzEdoks2ePJOgdwavhapjLIE4lmHLVQmnSOG2Zhb3HLzT4RPnDcYb4W3apM2lNKfqDz+lAtLPkI6BQ=|Chương 613: Chu Tiểu Lăng;rpxNqA7LAeV9fd8w6IuopShzAwuHkHCWTOylrONx6bO4viWHfXoSW/1PvuabkTwd1Fuz19DqHjVQLjOcxXuFCRnUIKif81W9kvG5tKqivqgYQOhi9uEZiS+ai6FyV+Fk6CX6udpIausv4TyTZeL7gQyU3C9ftFgLTjyq8TRhYLI=|Chương 614: Huyền Vực biến thiên;SuDYVM/qKSeBE7Z4eRm0yRVHe3Ni4B2qC93gxyj3iiFwpMcHDxtCVx0E7KGgb4JJw6bjggC8ZslQXDgtoyxDzdsGy+ShAU8fIwZ2vQCGYhBQWyI6SuNVbcN9pv8bUpgSnkDWdxFzjAzHIIkVv5rXXXbKIbHUlC5Gs8sreekOZdE=|Chương 615: Thiên địa lôi trì!;LmINKRbHXAqkB0xnsCm2TKs8FVz/T/p2MBRnbLggc1Oy1ySlVH7N3gxAKdmbQnM2ZlvSK/lDhThn/fjRWGZa3jEOzrlc++JVnAdaR+rn+ZX5oywUC1zNh9qZIloonk1CyrxDBUOi6Ga6MqCk54fGol6Ego1+f7+K3OxMJJb1w/c=|Chương 616: Thoát Thai đỉnh phong!;HWSpSiCy3Su3/6+PTFJsEC1c6ozENSrDdPqvSInaYng97ZCeHp1Rf28sZBIqL4iywdkoToNRCkuniypyXaPOSf5U+4fEv3XAueRpDgXJvVWQ/7qRIt1uEH0dX6s0Qok3pLWt+bOeHp2EBFl1GSkYf5y4Po022aJfoWCBzGqzt3Q=|Chương 617: Mạnh nhất thể thuật!;eTKgwYJZxoEkcuUBC702h1WnVbZ1b2xsqxwQj0hOub5DXhqNj5t3x67lAAhLyf3G7rGJI/xJ8pUXIRM4IlCpKtyGpCI+bmuiJx7vp9hYfWh5rUyLN9PTGSo3YN5rGQsB/HZWyn2fDyISujCpBfAkuYA8srCE8pwRrvlZ60f3AUA=|Chương 618: Lại ngộ vô thượng đại năng;ex2vzrvX+jp2GK167XX9y6GpxhkK/ejvl7zi8uoFY0bwl7sR2HZQM75s2pkxV5fUG+mak2w8/G34wylEK+x911lXd/+XuLRCGH8BOpwE62sR1mk+gKD+mGIQGuAgsMrWCUYvyLzA9J0Vs7JrfTxW/1Qxa4hzht3vrAR0IhhpjWQ=|Chương 619: Chuy Thể Pháp;xCotBxCeNTXh2psnNWZ8PgZX48Q2APt7GvHJtfuhCSQwGbBtR5bNMfC4vaxdKmtjwpV3r2ARzmAukmUhEstbnuxR/oTVooq4aSREMmz7VTXitnH7FgaEdaKHBSCZ1nJUiHtOCmIWvo3mTB8VlG7whHXK+ALENq2IGwsCGvQBYFg=|Chương 620: Bát Môn Độn Giáp!;woAcpHfShc4VZhYQrkjSuQ4K6acpPRxZHxBRONUaHMIklqL3A3hoxzp2ocLV/uDEE0v2iQF6CTN29MttKPcx/RQM3piJius9DTv1E3Rj0AEHFu307tYxBQ5QeZOIX8TpZS2uggVbDHgwUY0bYHHcpmcyyWj6u6DRh6Pdo0nt5Gg=|Chương 621: Đạo tộc tổ địa;t4Ph+kmFlkXYRnrEgJIqKjDqe+xH4ACSFt10pgVpZsihAC+1fa3BE910ip/bja9Rsm0oSnTutNw5QOI+wrJDz36PoQu+yGdBCXqiikbdlikS7BqRbUKy1iFXFn1pBwAYMIoy1CcwQWx8uloHVlJ2XaGi26cUGvalSg5xj5oa/Yc=|Chương 622: Lực hám Vương Đạo cường giả!;MaEsz0lpkLz+WhtpkespL8TrS0gGnF4fNzlc1U0ujkHubk0hIEDNq1hQqV09dEpd0ntIpWjOkJded3IeQn4wBDQMXRTCTY1GEsW5S5fPYKdvpX7V8IKtnyDYj/WCXCncAK2lFpmbOeWxeQiuWojMbWB84fWvBlrfGctdJtMNiXc=|Chương 623: Chiến Mạc Thái Hòa;5BDBK+62H2xYLMn7wmTIxzDdoWyD6q7bQUKat8uwz7+z1js0crBPQC6xj3omQZzPHWGrZyi/rF1Zl7qYX6ovDi7O0VG+/6cUZFmjmpV917QqNHQsZx6F4f10HkmxuFdshuCN3D3xWV4XRnwzDnLVHPMP3mTxRLVHSah1Q0c4npo=|Chương 624: Trảm vương!;mZqJ7+I74KFi4TfBWBtDsS9deOROq3eVAvJcCP+og6jLho7XlfGG/h0vhVYt4dIddcLPaFt5+1J7n/uWO0YOxBrJkZl1NMr1uiUUSBKZcCfDwSl+nRVnSr1daZNWsSBtwhNUzqdk9KejOU9u/ImvCsq7F/TPl3qTiqUfdPJnimc=|Chương 625: Chiến Võ Vương!;w2cupUsTUWWYRB6f19MKhIeHlfcdjwstYrZnD162rf21O4/ktUhYTFD0zeAp0RGTzXtIi5KWuKixdF28x3xiLg0LD/63IGsEeLl5l6F7GnX36O9WDwyt+Xho64KCKdHr1i9yavHaEIZ3xc0dZKwUELFGTPhI+EZYYcjMvjPvtUM=|Chương 626: Bát Môn Độn Giáp mở sinh môn!;5v3O6RLVXPQF5cGxpuAhnRnMYYOWd5+InYAsmHrKZv8+vMnzomGhW70K15+aXdCcLt/bGkMbiUTmHhFgZBaSYOd2KF2iYuvsUdOckCKU/U7tMcYCguTreNAcnRT/zCXA1AeUNvBjeN1Q6TbWANzqg1ouwer7DULNwLCPP+gIzmI=|Chương 627: Thánh binh quyết đấu!;3weHYy0FyLwq66WxvvPRW/alL0bOL742qx1dkMiBLS/bHxMzkjipATkBAZ8vA3Pf4PHaTvOI0Tw7JCTG9M7Oh/T6Y14drhXBIMtWMC96rVPORo6hxzTxtDmzNapqfK/jlCgg3gF0BcdKTNvBEeDYKjwCPRCRf5nghC1yUezlT6o=|Chương 628: Trảm Võ Vương!;Y61vrUAtUQldGuRBFBuLvN6QYOlu/u9r8PVHOkUM9863j2wsBKXCPaP/wjuqHDEIL2PQ87LpGSOeD7Yai1x/uRpn2NDPEcV2oBvVcqYaXT/omOErP7pNKljbeHaTDhB3+UE7QOxoXayEv0B9cwa1egeiERslWP1jyhogMD+N7Ic=|Chương 629: Đạo Lăng mệt mỏi;ituMVwnfMFNrYQAML+P3QgPCupJUpFTUJGZ/cIZdRytjYXzZHB+goCx0LXo2doY5r5pWvVsh/1Gqo54fhVNqsgXHhhkbG2riqACZGlgI1m6jDu1o8zG1EKys7YL+s8MO7EFmXQqo1jGwnNr7/x5PJtdm1G/Wp4aF608Y8rK0ZY8=|Chương 630: Một hồi sắp xảy ra bão táp lớn;4Hjzn+dP+7s9b/yr6LsqknWfZ8sSWpetZQDDWxsklGD+fLzsWVKcX/Y1JQ7AFQAB4drDwTKVY4Hu0v6fE9CxyVbZFBGUtXrLOL1NHOx9eUsy12gjoFzIl/iM1pTvMItHzlz7RvkVIvAG7ZdM4ZDltmm9sirK+ryc2YRhynU4T6k=|Chương 631: Thiên Phạt đồ;QfcweXpRt8biDMo4dfwLRa5Ghe8UUwLafvhKHZir8l3BWQSWiR22NebYwhLHQU86Rai3Rnk3c3rMz9r7FLfqCWYd2bE3cs7Ep+iQcte3AB8IbD38nI2zh7OCEmVbJl9xYf3jF1NDh2U00RX+k/FvCBTSEZ6dL6aOWoQOnz2XUxw=|Chương 632: Mẫu thân tin tức;5a87OpWDP6hAldD5q6Tbk/1ycDgb/NaR5OYqfj/v0YQxhjBnac9wnaOuO7/kNTkbBcxsRtBWeFZj/NuZGoHlXjTzsgQXitYcGGfzqqyJWQl7HMo9MdGyfSAXUjXwV7PU6UHPwNZn3i052kTh+rf41ALJ3hQtWbfKH2+dCtwlRFI=|Chương 633: Mười bảy năm trước huyết chiến!;c0DJrsECVviQgCQDB3C6D7v4gE2iLtJ07hKIgm1kXHk6e/jb5ft/Wx0yoTtnrQfO9JPOy8KN1Vq5e4kImiT3qY/OrQ5XnhUw7mX5X03LVP9wqK+9C0sAMEtV3KdJt7WmT6wXtD63N0G5Y3tCg5GOsnCV3OCoc3PC07iAeYKZc5U=|Chương 634: Chu Cấm!;gNO4cmOs2UL3oqNDpZfBPxAxG8B+/uVhQne3B4DQkOZHu7/Lp4VNOKAh+tEfAZpDYcYi+cPSxoE/yaq/cp4z1t/Al1+xPf3DLtDvVgxona+w8bwFgBf8ZhT53Rf42Aeco2nGqCoIL4j8diYGvHMemtYQSdzsNyohIuh9kL32TKQ=|Chương 635: Thiên Khung Bá Thể;aIMVJR3ceeYoU7jFq+eKRixxbdn56o6jpRwPl91JTZ6MkYBwTDPrUQZd9cWiih3Eww2b5tfkFjPq/zrfQ3dRDMcUdrdK9iUIVvJzMKFsiQW2zCHgRdVKzZTjYk0Dia2wipm3/UpX0yT2eVq5/xzeM81yomKJOmRUhr5OZJ0EADk=|Chương 636: Trường Sinh Đạo Kinh;W4f6b7UYgrdKHvKAReCliVNJ1/X89u+gtM6pxmJICkDtiGhbsRqVu/a1dqkd2z4WGjteEg7CsG6/K47uBrGptJuIUSJbhMgTOoHUc3k4/eGQXBfjyQZl5SyI+MijWyeMyyS/8hEWLw/xndjEGTOG0dRd3DO1o+5jGk5gosJ0wmE=|Chương 637: Sức mạnh huyết thống!;1Z1w10AXen//5gzzMI1Ye8Zo1EkCcl8bOgqvKBelptJ7zjbsPgZmpvOY0vrTAT3G4dkP6kNLJMkOK8dKHn15TzJPjqE79GFLrP60MJaf+aBqTpPhB3/tVE9ihnUM4QhdqI5/YGkWRIMWj82OmMpw4gWCzfUjM6gmoiFfB7jalGo=|Chương 638: Tỉnh Long Cốc;sdf1BzJZMtepncvl6klrCGOen0Y4bb/7VKkm1lSm6mhUSTpbeKUQtaYLTf1/9q1Pf/CU57eSSdm7eWCv8jSKmI+T5ET5cJ8kX9i+JXVMvu3nokA2EnHDmJQT3XlaEXn5v80vKVMqZuWIpbm/M5cwpRYVvyMG8v4i8zzDC/pPWA8=|Chương 639: Thôn long mạch!;wVpTSo6IVUWRJ7Fc2wuocYY9RsEOkDVErAlq7RHZPVl1hEWeQ8g0RSGzZmdBF4HvzrdkSHd478Zg4T13Qfgt3dpp2GQYnNXUW4Qnrw41G7X0/6/8gkw1sz94bsPb5Lagf7AKUJenqEz/GN8yctujFI6FYz1g7veL7WkUorLdYxQ=|Chương 640: Tiểu Kim long;YzdKBbLusXcYn7DhUjVTxxPv81kstsBiL2q45g5nqOGml4L6VxCf++Rk/vb7gtPUdIMjlwGoc4rzjA/YS7dawOYVJO8uKQScFLJsXe9fHsDGs3SdQmJ9vrOQ0cOiAGv1rSuNV/X7rT2eEgtVoLzeDOUTdQBLtj5NKhI3h/C/e3M=|Chương 641: Thần bí điện đá;4mtiMnWokDXCkE6rrFcTNR1cLff9908l7lZb5129IT4GkdnXtSUx9gKbCDk3aEumvQTk+pXkskhZjLtDRAXE+mK4O7uZxiSGczptdxifivkPmFTe83UeJyy3roQeEMueCsNL40DpmIMLgmwe/mgus/+45SNuT3z2NTcz24NviKc=|Chương 642: Thành vương!;rqmO37Kd4643Yz19tet3ppsXvdXJxvWlCzShNCm7q7gNM4S5JHV+SbNxabXpLun9ynLGyfmOUONtrZ7dCw+CLcxORXt4AnGje7b0O0u//CT12PpgG3OaEFf1a15FI+MFlT2Or4A8xA/VK6RX06Z0U5gPSUxPLy2KzpoJTTJBEAg=|Chương 643: Săn giết Vương Giả;s5izr6wMoBjx0myQKvxxrT9XdQfikVeEl4NhuwhpvKQHnPkCwUlR6RLvXzfrZhi5PTkLge0L/EnqBSivAa5F3Njer8KZHDiTktlnSmh9iSg6s1AtWQcf3sx90+tq5RAbvqSXjKKGbHd4ntVTZZkEga+iJujUHhQRACFQCwX/sJ8=|Chương 644: Không thiếu sót Tứ Tượng Tinh Túc ấn!;P8iSii8wG5ssNTnji8c/1JEb9SsFg2ZQOmqcKRa+jjctBQmERvHteVlSdU1FKh4R2uRRYXg0UugbNxy7IVwZt3xLmgGiVnJvhpJSwWjuRD7b6nLSPWkBIqa1DiBpvqJIUSMLr/H47qtCcYBojkjiCxudekN2A9Eph5Eey93eBlE=|Chương 645: Đại Đạo Chủng Kim Liên;jJEiOXPQoYxPpcSjxT4wgBd1GR8r8WcA1nJ8YZVqSsL3rGHTwuCbEA1yHGIsn3fyH70QFk/4L28lACuY3iQsga7S+Q8NYxFmscoUTmAYJZZiUI2FQC+MNRZsbIXvJFlthQoAOt0WUKUrO/cU8FiwBTXexgwf7zEwEczKV16TUQ8=|Chương 646: Huyền Vực chói mắt nhất một trận chiến!;Odns1SoKKZ+N9vECt+2sALpOHH4XdL4tT1rgkSqFEteVusQ9HNg2XMPqoEeZZMgYKLrhTtikvKkRYClxt9Gkora4xpqy/ypLeVwR7ohPcvytV/MEccnhba+bfwYn4B1WvKoF3CiyLkwVL1Flxw/mfVaVaDAQsq6DHHXEU4babIg=|Chương 647: Hoàng Đạo Long khí!;eGukYtCsFU0Au6DNYFc7VCYzuVPoU+6HDv0BnjfQcM9+kQfcEldXlI4mau57yJVIcKrL8t0MKBCUW/zz+AAEJdkLM9kie3PuWitW6fTguB0Dqrl1dpHbGZYgoCYuqske9PrdRM3oLDVXUtShqghiRT5xOSsvu9XxrFE7po6tJA8=|Chương 648: Bản nguyên thức tỉnh;xQcncNqnYQFaVcn7cDmbQHtuKI3Kcpr5cN2/1cR9T75s1ePAVig+M2w1v5ju9YMy9ir3A5j/7K2ziueyE/MXPUmLoBFvukaZbInyHm8HH++PxH0kMtJ4MG0c5J6D1oU4r4TeDHjw8Gzwy/CB7iK4BBTnUUCpRSniCpuoHxI+DzQ=|Chương 649: Trọng thương;c5crPonekD5JXPXIAEulmjqjhzjMS36cNkGM+Plfu5AZ6VvuFJmm54xfs6LV+WX8DuLmlyG83BnS82JBqzhKcR0UIi3ui5H3NhvrDPce2TFenzgPnQHor2InIkJ7uXRCzMBvKlujA6NyQVc8Cfh8H/xPFT2SzVs0v2HKLt5M7kM=|Chương 650: Đạo muốn tọa hóa!;vsPgiL04/dm0uM+fUnAuDSxiM/6OFVhSpEQRaN+vq9p2WYzOysdzIX69cSppGNzrNdTWmzUoCi2Anp5R+FWTgUrlIhShgbEyPS1k38cZit0dMzx9yEQj7TaM3HnJ2h5JcPW5+vlU/yR//L2UxAhjSIatMUBXNucGBofaWSLgr3U=|Chương 651: Cái tròng;gG9Pk92jhFJh9P+pK0jmrv10FeF+v0YWPkxEA8UgGFgIl1uDcHUodvgNL4g79eaf5zT2Es7iac6po49q0mJlfrEtiG+dbx+f69Rien1+7A6cvSI4tFHaCG2z2A2iC43RGsuV3Z0w96qPSp65fQbaUE7GVt8G+pw8AP4vMwTa/a8=|Chương 652: Chí cường thần thông bạo lậu;pSWPyUxMjcKIy+wv2ZST6+bIwV4dMfKpydh8FUUk0MsI2XkaccLnNbT2U2YSMzDVAicIX58fZEc/zT8p7mncxawgPuC/Li20LkAbqU3URdsZSq9TPw8LxcW38kmp0IC5iQ282k9H8DsLc6j++xM1S2aIGUBPmH/jgy9XSxX/9V8=|Chương 653: Khổng Tước;y++zvZhGShvKee2DNKTnqCaPz0RZIkNAzC8ZO36Zg1wAi1VQTLp/mNmZx3WISL2xet2QcaLrgk+JlpZ5GjhudqyH0R8LSD4YyMdEpI2vvQKFfGcvbfZ8pd/ihrP8McX8qB4vHBT0MpyQ4ofCTvoFWrW0gGyd4FOV9RHOlnU2VyA=|Chương 654: Đại kiếp nạn!;6MiYZLdzzBLff1EbBZAM/UGIznaL2S2XQGwTHcvVaiKUBu4MXGPpGkEux/Ex+OBJXrRsTHeqacR0Aw2fNU/u5a0Olotj5/Ze6WFeUZW0JF2YuX6QLa8fEgr3ufbn7a0eqSfWLYL+6X6muVNp3lK/UbovQsq8VJEUPGf+DTakrUg=|Chương 655: Giết vào Võ Điện!;fa5ju1e7+Z7wT87/ouLXYQEdDUfg4HtQOD5lAzMEW2dvqQs0qobruPRkMYADxy8/LzT2mxJLlLxSuG5VFrKh8VjM12cO0JUJbT0Z6d+pdgS4JlDeWdXXi2gMA9hkIyl4x34I7qPoH+sHXU3XKSSZ56E6ckn76xsAtqx/Kyj0BaI=|Chương 656: Võ Điện thánh dược!;JKFxMciKvMON11FwxmAhgq1DEm/Iw2GP3jJ7idMdlFkJ5J+zq47FepspAaIftsTrTeyiFc+ONGfBMcRQuXJeuynPXO5x5ccGVjqMPFHKE6ymgtgtaHmLmZURRQK3nguMYzH5E5BPgToIexmIG3uirKVLMuGLaoj5fzcfuUEVR00=|Chương 657: Đạo Lăng đại kiếp nạn!;rTAWDYqLKKWRhMzeHcWsAqSboSUghfBmrgBoW8HVVAAxaVb0ZOmoxgCOoY0UN/YLf+Yd12ChF4uL3Rl4HKUSy8eKDBN/HLnrQz7JDFaRmOGyxE6u4m4abSbTcTzWLIg26sgZmu2cIe/cT++sRn6dQa6wlArtg6kAwM7xaurNOBM=|Chương 658: Đạo Thai;ycWnJSVJwnfH6lZ4fHv27i7Z60aHyeZANeK1YjWkiBrsqz7H8Ep5CPAzT16eofGKBR8Zhx4K2y7S2W/0mmQ+D7faRI3eYQKeZNFQFUYCJgqoMGZ/Kvz5FCWvYl4zwtoByszA+KbMwK2hmFHfCbD+MLBuJHIFx0dcoBSbuIqW4Jk=|Chương 659: Đại thành Tam Chuyển Kim Thân!;MRk7SS8bxKakEtuHA2N3axxUIHUHXr90knEbPr/2WB+TP8uzgljaZmVZxgQugttv9JW06EDfXHH3tDPdyqcvI5/a3ApwKHxCZeFAwQUF/KZAJeWotBw+/QWMZk4ypQV/dahp9pN044FUAdZ1P1o/1HlFeeNbfT6bxdYNxvMVLuA=|Chương 660: Đạo Thai chỗ kinh khủng;dE0yhEd6JL8VkClSGGCAq3YN9TFtWZXednj6bJ5UA/1z4gqgtiXJtSXe2nXXvU7KO+xQuTfGaPirrdKBUFr4sqfrz4wnU3leEtJjsMxSSL+57eaMitpKxq4A6M462ceyv1OMb9TUz/BzhBL2GgxwR2qpPuOS0+aJx0UmtfJud+0=|Chương 661: Đánh giết Thánh Vực đại nhân vật;aPmUM0zc29nCQag61R52zKKLOOcE3z1NhaS8ZGr8sPSSLJDmJAGN6xD+CZsOrQLjSxxIqfQZ3/z6Kx6z4rlB8FNFC6U/1dELl07we5/WFAziOWnCrxN5E9P7g7/t3r1wkZSFzD98uu7AdlT2E6AdbSmGJTEKMuJwa1yv/YTZ+To=|Chương 662: Đại lưu vong;aQ9ah5eE/AksGpvTZD8Fs0gqjsTdqHAcuL7f2D+rpVsJmbpZFuxEGAjbCTmB0pB5oxVfeeTzYcWQURzsbWgkXF343IVKhlFoRFbSoR13NlhPPjjKYYYrqIqYLtklb8dIxiPRy4CtwDPEkDRMPIr6cs+rZexmAb0k+gQ9A5fuzbs=|Chương 663: Khối thứ ba kim cốt;2NhouRe1+bZwPhDVJkY3vxPN2g6Y1LYx/VPTGvV8hSLRlH2AW7Wfe3izNm5tc/ppB4QL7IFR2rSx0rT4G2WD/ojdNWtihiU6QiqS6neaeL9IZDrGYI50HVcrcJbpKU1wne3hn85S2q0FVIv/XaqbBKnbQh1Sf3jlQmPJiGKGSec=|Chương 664: Linh Điêu thành vương;3iFS4KNTtX5XdsyeRy0chLGLeQcAAK0efcPfpa+iCf8Kv8yRodOmxBHcEii/yM5knP4qYGMygXDMIzzvISQA1K0atFdrszXkFV1krWiSRwvzTaAj/iDPJQY1NjwxJbFwE8+cexhlKuK0bdSKw+at0KD4PvCyWBZaCCgJkUN5Gpc=|Chương 665: Hải Vực lưu vong;rQNCx39Jc9dfZJSDIfqjsy/4L7vBXXhEOa4uSvWha0ZhgVUuYKKNkxL9cieX1dheUrtuiBjhzWypIZIAjQhLAL5pYlB2dKUkj4PNzZc655F94EQGUSWZiJ9EICHak7kQkr6ehdUVrvCSu+/jAPQUj9YdHZ/p2RwpTKQZqBkXpAs=|Chương 666: Trốn hướng về Đại Đạo Cấm Địa;xIzya0KSDog+M4TQjH1x9mJUcvzwC+W3gVBJuRVGnA3I+LonugEbpFFHIqnRAXtOvfm3GqQ/yiGLXoprHXx1M4SDia0sRLrM7rfTvUpJJMJhxFZN3syL+8qN6SnfQeB/sDeUL9oAlQ7WS8zBlzCn94R+ZW0Ycw6HZTmA9i3Bpdw=|Chương 667: Đánh giết Tam Nhãn Thánh Tộc cường giả!;bVhmqpjwo6GYdQeWzTlSE8zmtrpH9rNDujVAsIhA4jj7xXTDciceiIC4/Edk/05fJBtWlKgzAKjd79kOWJlV0yw9KcbcIZWE6YmzigGcl6biNz7pQpVpnnDVMO4LFUVw7jOLEesFVZNT2077W24S5yf4ZjlNxrWaqMJKLTJ1tcw=|Chương 668: Khống Binh Thuật!;6hgJqi0PKPIb5tEiLOkqGxFLLBgDLcWRUsSJkPJx5Zg0w1e/VGoG1CLhTOeaGkv4nycrwwSJYDxe6AEp2UBSswbC00GwI+25nIXsG7u6mRr5yvy5/RKAN57hyEGX/a7Drzm8OXQYSuWUdxY2f5u3ebkCBPJTcTxYWF/9MkQHFg8=|Chương 669: Người cụt một tay;zIKZGy78T1ZuNX0jMyMISN8i955gvgELdZwukkqcRgZ2CfE3NWAAgw/6syEbkPCUuu5QJOdCk7KKbGZGnyFb/WZJmUcYsnfHVeJPIKR54cNGQHNdKQyr45KtEAGFqLobY4f5AFHPpVZax62eOdRJuksMibMWLFCo36RzsfvZ58E=|Chương 670: Cường địch;qIpxX62DKdlM7Ede+u1DBjum7AIgGqLs9D0Z0qPbGo4DKXADC90nbOgx2bs9ktbheXDEQsL4GtNX2sypMuhOw/tPWUj2jhMxsZ8hUVzDh3T7vMz49ww+oDIQD0RiArjGJe6ysB4YyBgqdLqpYDVwm6Uj+fYxEdzNjzQq0GszcYg=|Chương 671: Thánh thể uy thế;sTAzznxgQti/gX5ff1baeNpdWoXIVqPmHDJk7G3Wa2c6eaBh0aXW1om9c0KqVOCIoFTtCqQFs0MrGP8X+N6BYiZXmcO5Z962KlZLynsztGE/RTmBnLUbwkcFIjmAeQW4tJ6K/4Idi8P4enh3yPShkaa1o+QpWyqbsiOlpr3W9Vw=|Chương 672: Ngũ Hành Thánh Tháp;iE6lfKdJ1b0Q1vIXGA9HixaxN6bLsqANZ3Z/TE0U73Fcq8sl9xdIU9C9gZtjUxJeujrF1X+JaDbZoKC9jvYsp2ub5hMIjZtfOCRiInJPaacwqMsZWRNyUp4g7ApsUYnyCAqJzIlhnKfbo3yFEdVVgamHqMpeTT5U5o+r3xSnZBs=|Chương 673: Máu nhuộm Huyền Hoàng;WcN9lsdTFXtN2NWbu3SJWAQpPb8OMeay8eWYJJO0/l/OjTHXbr2xrLY5nQHn/m8L8TQEVBWCJpCvssQWTVHUiTJ3WqHh/Jgc6V1pwoNXPWwsllg3mmA2lJuvFLzZYY+vP666JrkyUhlMpPvXfmBwl9eAOZ1qh9ssNC0XGeAZax4=|Chương 674: Đạo chết trận;tyYMmAPaikG0aZljjJ1SOA/bh6FyrfSABIirW8F1op0PiOfrLa5C84i0KIepLJbAp0/DFuvf/6IQPfeTHfVEG5XpZHy6e517xEJHMRbFwRI8QiwafmA6shZqMZK4/JQ6brSUhQPM9uhZAWkZeW4W3Rx7I7FRA9CgvObShY6WnO4=|Chương 675: Y Quan trủng;AJpKhkxjiMYpg9Bv1s2vlRmhnswJfWKGTmSXMsXOQK5G92Ezwf/eyujZUX/w4DoLcNDIpcsgmdIdOceeT4G1660/+/OlC6lzgWFdpR1a1sPyNNLY8abU637TS68jHGqdmXlnpt6LQU1Ex4rbjjr86qeyTVcB+FoQRj/3bcJN8KQ=|Chương 676: Chí bảo kéo dài tính mạng;ba5KVU0GFEUooXAQ3sEBeSqpgEHQf6EAA6BHwus6dJj/c+eZzHPQew0OEENVZB3ON6OY1tmr9+ggu8i+3AxN0xUvCg/fz4cgQXxts8eMfKzBMPdger0V1xVrDEuEBaNenzzPVpgjx2ZBmfEOcOljKM05A4Rku3TsRJi18tVJB4Y=|Chương 677: Long Phượng Pháp tướng;AYkA2G269Ree1H8Ol/qsvQstUCn17ar9rD4m/xT28F/oYzCwvdjPW+o6wIOQEXL8xu3mFywMNrn1O2aI2U01huMqj6rMy9M0mc03r1GJ62oQGR20EqE4UWkaPZZr//6jOleUyRU/7R9SHiB+ggJO/0h84F0su2mHtyuTOkG7OkQ=|Chương 678: Xuất quan;RabmVLnTWkiWdmcG8IQ1t7kNHP7gD8AteaQ0gquFwL4BnNO+v+AtFOLDZDVNhIoylo/zUOZ/IdVS3jJZa+MZSrwiCF1f+S257QvoLhL8Mzb+zRFwDhMrl8QtPhbnPWvBV3Itwj2DHjpuR/Blcp248J6Cjj0LLAZkW527+FtsZHE=|Chương 679: Thánh thể bạo lậu;lBgRy6sULDYkFLBdBYUQV+cbADplW0bgWLx+uo39P9Z314TeI0DpGEdHpvN2LM3qvHgeqYS1NFLY8rQ0HOX6HVToPYUF2RI0iFvxH0X+TllnK+qIQulVjQJfdfEZbRJWBkwi1nuPKrbpemolCSrQqkQoV2PiyZxyUG059mV3qEo=|Chương 680: Khổng tộc;/rGtvdma6ZdDhHXwslXcu9Fl0wvrgzidJI00qjMNErkLMHw2rGD2rpDSrYGTfNCgZQTU2Uh3qb3DI+G+46uEutXJ76UdEN0cPB3/idkSP9KEfAyInNyGzCNQpJiiGD5Bn13MEXzM0Wdq2NKkf3RWejqQ0vC/FqSrFhdg23EroYQ=|Chương 681: Phẫn nộ;2Pm6ZM/MPjKch+mjZMTSp486GCcKofF+85DUEfDWeBPAogiv0vsz+A97q7W6Hcwrs2ikhFM1KjZJZjE2qLV+fyhStNc1HpsNQhdhXXQ+MuT0sk4hbp3D5ep/RSXZPQRR/70jnh5FIZEjf7w6XrHkSGLKYqNzqVt/tc1NlqTPBkg=|Chương 682: Khởi hành Thánh Vực;uFsqdxEMBc3c3y5MRxMP4ZrpHnyrb3Sj4WDWQK7AF0Gn0oQO90M959ZGZIGN+1tBUpp/5Kr/ZWPoD4zKa8qpN1FcmNw03EQ33XjOhwdddJuXbDNVMQjvRadNpYZ59UfrRRaA+9tLAEdQqT/HznSm0QlKGMXnhppuCPqCAdAymgE=|Chương 683: Giáng lâm Thánh Vực;F+krVaEkMEdSvn8//ZCS5LOhIC05TYnanobyQ/OA6RnzSkPpIcNTI0zMIyIlNpMyBdWCepIl4H5a9q5hqDW4KsySVwtxdxwxebiUfQ1frJto7JCMnGlWx0I7ADZkmYG2eN6ytXY6ugg2dVMqDHs8Mh94M+9ZNG2kJ3tM5Jr7VyE=|Chương 684: Địa Khôn Đồ;P+a+dmd6O0Is5KxvkX5AdBgf5/h/dM/IXOZPHo9TOHRZpsBxNSKiBxfNpL6yE3DxG3eJaaFzf1/nLkcXbh9LjbHBmfiRb7DgU+fw/oK2h46k55fmoWTPvVT1FXiRucGpnSlZ7/rm/kYWSLNJXW/EjpEluB4ympJKs7Lf3AUzvdY=|Chương 685: Hoàng Đạo cường giả;mbSGKjzt7ofR2WqkxoMsgEs6VSsRC1x9EY6iGHfbi1b3Eom8O6mA6/IB8cQKkZldm5lchcH1WVPNA1W83bxOCEXWRDDKe/0zyco6bSQwf5v+NDYMbmz69Beok6DFYWcaoTysMsgRrSKa8FfSmwK5UmjHcIdtZ5Qr9utI5hGSH+8=|Chương 686: Tham gia Khổng tộc kết hôn yến;sUnMf8ggDGaalY+YmsYjRZXIicyZ68fsRWR9WerjgXdor3nEMb5vkbIHSDcr9M1GijzlIqQLbMqeYYIZoxDEN/27T/8woi/GZqhtBCQRXiG8HaojNvnBQPRE8SxRV7vjN2/sV/JX5FUgwwBABR4nPiOLEQ6xLKPo8p/n1IQEhmk=|Chương 687: Tái ngộ thần bí tượng đá;MmclQF7VYPt7LZEaQ33NkhZzktlTPqeYJca11Pq53p1HjNTIvyJKrKAbWgY91J689kT5J3tmAe3BFW9ZVAPVclY8Qz0gfpsNYQOC8stbQG3uWP0DBTDHwF6QdKivhJimeg1MhUxqmGEjtJ5NpgW0cKzgrLYQUYRokvoZdl/cgq4=|Chương 688: Đại địa chủ đến đi;E/eQdb+59bfAFPeriwSkudO3qkXJp2KtjW8+JlB7liRqAW0jGdLf43q116LyO8Qsj0BiakzOdPldYZp/k8JoNZuK1j4EPj+x1HlfeUaX0URHFadxItA1RBoBPEMa7RHE4wxI0zoDR89oHIIG1u3CSGz2SFZ++LqnqjWJozZyJDg=|Chương 689: Lên Thần sơn;YwzrAeR5s6WIUvbYXgge6Ogt23PhjiIPrrhrrD/TBCXjAKA2vVdWKrqOefNVOpWzPtpVFJQbn2KiZh2xHcmB9RHK7lbQuUgY4gv8JZRXzbSNPZyOBJiEZycjlpYAi7u9A9fXhBS76nHdQGdwQRQDXOPZTtUHWGHeHLapKVIiElw=|Chương 691: Lên đỉnh;uOpEdFt/e/ZU0DHHwdKybFtG02H4aWBQ5jgl5pERh1hlHiXH96+c+jav4ZV3AKh1G9DPOcluYvNPJHebZavi/xHzt0IVVPlYeRdKSe9JmI/qODs8w2cY/jbp7hRQLetdCnmLxgBpg3k2oD027acruoSv6/fTz+/R/W2iw7sK3K4=|Chương 692: Bốn môn;URZZfRiOyvpYf4uMF/aefZNLSICrWRCtD+7zi7ZcDNLophsFtgHjx2M6DF5/oVMskuB/BXV4z216D7EyBYtUC9IZjeNufEJVo/dkdJ7cMzCgue1rzvyvc8gasfjefhhw7H9fZZP1fNVT7f/zA1MB6Vo/etnPig+9VlDGFIg+xdc=|Chương 693: Phát điên;laNAFiWde7AOCvMJYrhTtTwnhMCnscRng50a3som3wAfMWO75pp9g1xBwL/bMl1lXcVDsx71fepAjqQfKo3NMCllVO/iDaEdyY6IUfgVC2oF4WkbRp+x5brTnUXa3+7dEZwAvgETGpm+y+HEHj+rITtfZxBtzmRfLxXGYbMelo8=|Chương 694: Tuyệt sắc minh châu;A4yefb9Ia+jNNI2HASyHmceZJYd0VrGBjTf3kJIHjm2YdlQ0n7hrvNBT5uVxVJALUgFTOk+snVSNh7qN7SDLVOXT5IfAFjYcJAgtpi2FpDTi7s95v+588bARfgbRriyf1t5PyIJFc/KrUHdkw5KSoWEXm5PxGbgFL3SLboi+SYQ=|Chương 695: Ác đồ a;eDG47XxWNjf+FcKZ5vgVLC8iyjpSVZD8WnF/NCNzYUVZS+miY62v4z575lUzmH7rzQnZVCiE0A/VTgFd4BfZtM7NEM5PUUycJ+5+UYwD1X6Pmtb84ju9aJVnuXC0oa2WWKw4zrx/hpBUpvbT3h8XD5LLpaXYIAXrVyCKizY7M7I=|Chương 696: Vương phẩm Long khí;s8waZ3ioRIuGU9lUoDl0iOdNL5vTpzPE5Bh2gZPuK03v9G6lpsmiB+NxU45Jm7pF6oyTINrnc+McwwvozUswAaGap0G1qWZ9BaFm+b1C5AUnUfU+6wcpMj/I+k8If9ofxZ5WNpsOhzc5XszE7NBfcUt6dq0TcH5GMYyPyQDAuLQ=|Chương 697: Cướp cô dâu;AZsID6ys8n5hx7FBTCglscnTW36tDW9PxNk8qCC37IOQ9xCgFckLGEaWKWbi6fQKGtPQHdFUb6gyK1fctJktA3skW6Qwkrsf8qZfDYEfq/J+tdPtDInU1i15e+y5vlp9fdnVrlds4PRGbgRdQ5g33MfRdt0KCDt3aoe+mcjWT9M=|Chương 698: Đánh vào Hắc Thần Điện;JgVajz2oQFn4cgQGS2QjGK9MN2F9aegG35kTpgUlqXRh8ikpdlElrJQjASD7qPRLLKTioGbBVOmQMvNmJHbZt8BeJ5SZDdQyd9KV9HbGH5aV2BgFahkSH8YlGQRDKC6p5CApPAqW15U6DT6PFsb6Z7ke5x66VY94Q5sUBHFigRA=|Chương 699: Ta muốn cho ngươi dung nhan không lão;TsYRgZVvMms7Nsawpbo4LJYOG3lm8GdR22t4vrJSG8DHh/NHByQLQ/Giql4NCEQgKcl3ukxZndWkHRgHs/OoAgsn8N+cRkLHBZCorXBuSYz1QLff/ChnrYwVdHP/D7lzIBrqgc4JjDSbtoDNdfeUIrvALrns2Kk2+mc5dPUcgSg=|Chương 700: Lửa giận đốt trời;2aImC70EKx4NARotHIkEnoeh7pjCLFrLc2KS4v/bI8yUp5D+rYJDEqzIEL16kud5nntVSPoPqpqpd94fO3Ap7C8RSiHcWKmONEWhlT0kAx+eOpt0lyQYWzw7QthpQwgOjLp2lwgel4GJL2NBduHSK2EWiP06oulObA5qBKYAQjk=|Chương 701: Xung quan giận dữ vì hồng nhan!;/inIB81x0RYji1ExZBfP0PlTeAL++X5I2quUTTMGnOH7FjvvXDofymPk6YLTtuGpXRRuJ1eGhYajTwmP6dAIHBVlbn9u5cI88py21o6YIzSGGP1ThvbgG57sbHtvAWmJe/54T2eWwH4szQgzdCAHd59XyrYq0AkmyZtf/+5Ldqc=|Chương 702: Lĩnh vực!;70hkACp1iVuYStiFyCcixYMHNjVRKVyau/AZlB5ptcArxq+luA9Ez4oJ04iXaobGFGH0pkPmzAy+gzm75x82kzo1b5y3wnHEsm9N4u6SCyTsQGD56cuUCEoQOC8PTS4JmajgvkeZj/DjcFxVcKY72Ph0dur9WshWySGGZPIg3v0=|Chương 703: Khổng tộc tộc chủ!;zaSaezC3t1n9XOrv7/FgMLuo9hESYA/RVXHOYVYfyMzodD/yy1MbNSTIn/e8XSdMV/TB72hXtbw3BCWNwL/uIjIADIhiwgXhsU4LnJoaL3DdBiQM/rnPGqazxq2n+UavXfp+QD6NOgN0N4VWx2f4X4qazIqZNZvqiX7SCqBC1f4=|Chương 704: Thông thiên tế đàn;3IyLbAztjrjw+lNz6ziwq7pjEVeAwwqhZOwBtvuNqFFu/tkVG3474ABoNbO/sveIfyJloTzDINdqW+AQmIvaJWsv9mGE9W1mCtNKG9+pj2WfyXQroBPjF471qp/tN9EFjeBEMag+vpntslL+sk5rl47jlKPMbs/FT4PGZEal+cU=|Chương 705: Khuấy lên Thánh Vực bão táp!;xPhzu7f89s+NHgoiSR/xXv1UY1XABJo+/7HVamXiJFyJgZl4r8qRFxJDihcUSILA9SIMWPZ6VFyVAybHndAhvobznWgmhi/G/hCsVqRKe7J/VRuy9+PsM/zAZsiVtU57U4hXHNnk+45rrFoijO3ObBxL6XJWWb7xDbprm/waj6A=|Chương 706: Khổng tộc truy sát;NoH42qrpvXuol5lP5Eb8LmCkGomm5q7YTN+fb8JDygUsR7t30qi9j5RhVgKvDzQBla96apchNZKF5liRVxyPATKsI9AMRGY7XfFMd+r+4Ltejx1KXw8OvZp4wDvewdBpmb9RGOPGj0clDN9catKkUcIb9HWsFUCiwhtoG/DltLw=|Chương 707: Hấp thu Hoàng Đạo Long khí;42AKnehisTc5fKRPsJKXAwahbOEpoE9LDK0pipYqQpkLaLhLZ74awbcksmbrLn7Q8iyVGUL5/Lu3eq6LP7Nog9wx5BGpCIY7xCBYBmeYqmaVgHKOf4++L6Y0NT7IuuG9cV8BQnr3EpFQWcW209i3uOQtsuyFx1yfLTLMoD9+plE=|Chương 708: Bằng tộc chí tôn sinh linh;L8d5S62ESEzNcg6Twp7aezi+9gGW6c2zeGoGwYGdA8q960ZE17E1RgLIc8a8Goa6/ItoXE6ap2el62VuezFxY7RUprynAgecPzdGQsC5LY3uMxVwndfIOFdVDHuQBPuvJiLsJMgneYH9kwR+rUK0+I97cj01Q4sBchLmUhl5O1s=|Chương 709: Phản Nhan Đan;OPGXl89gDkenB7lb4Hd2AniHPBDp6CVCxo5dktNNQf4SGy4gMLMG28ruG7jl70TeARN06s27K/zaSrEVZtTJxL7sBMNbHzK1qx5xDPQz6IH0MmiRVk5Dp8AsMoYhI07H/H/kVuDCQpZIxxEAMmIuJQPRXJLQ7uW6MAkuPaUd7P4=|Chương 710: Ngộ Huyền Vực cố nhân;KX6WAfypJ0BjxEzo8+m1y6TvTMvHXFKzH7Qoy5WyOALOJkONDnKhTJ/FQZsQmMgF1EsVk/+k5ZnhSWpxWvgPc1ykLjH19yAcs38pZ9r+W7gUU2ORK82IJxbzSFSEXKj0/HrHPpSBjYVzFGy2+TVru5971xGLIpI8FBxo+Myr58o=|Chương 711: Hung hăng ra tay;/YB7Cb8/w57FvE9bL3tZNAnZjESqPlTftTquqyMiChyCBlIeCvxi8Vtq+J9AUwt46TIxpWIbKgB5lLeG0YeEvmFJhGmVlxrtW1fPBif403wb5wAtPQ7NRGMWtH1uu5Rczx41cmPVLD5yu8urbIKNGdRYpYm7e2hmO/q94i485Lk=|Chương 712: Đan Đạo Tháp;r39lQVWjRO43/g0IOTGAM6YRKyyop1ISUSYZf4bUREn/ru/UHVjvO76xwtzgmKKeVlttJPy1/ljaZvlwG2f+7L8XXs4oQnytlvaWsSKpo8CcyxZeN9Wa0Tt5GTRdAo+c5A6O6hse60LEYo50RYSGjVEv9pg/HNJ7KM+J8nt7V0k=|Chương 713: Xuất huyết nhiều;73TD70oczIWgUt0fBYTefMPEFVButPWm7NjMhfahpKX5+KAbbisy2pd7vVqVRGW2vkdBnnxjljmgSUYKxYlDpzMfDs/Ets4XTGyx2wdOpt34RUwWLptyAgo0ujmgeFwug0oP6UsN3DMpW7OWDatWaixZfS1qQ92ROlUJNjkawmc=|Chương 714: Tiểu tháp chấn động;VtvIpg5VohcEZLYxQpWjjMOzuAELzs5x4+hfnB6ImCKoDO8vsaTUisBe/rklgrT2bYd4RPP6AIpQtY2iBVgkDAsOCNJPHXiwxUJDOtylDvLawL6RIaiM7aND8KMBiXlfH39PpF6XzE7X6dd/9KP4iH4kOwcnQD4kdtGEyFyDaCo=|Chương 715: Thần Hoàng Bi;p17zua0nr3UDk6NH5Jf7AVC/ISprmOIqVK6LvBc0EQULM5+HqNpgTKd9P85gsah21S4HDYJNSIzSBl+MGalEgdMVTKQfFbHvsLztb7TKqL2j1A1uiZFGcmdczGStL5AXmlRNoyzGxpBXxJ1uoMIk5J+n//mF60JxHObY8kqvD4E=|Chương 716: Tứ hoàng tử;UZRw7cFo4ZNwaW1Nv4U2EhW+eqUUPH5/tfML6jf2ykS/fuWqgOj9pSQpSs1r3szmrMjJ8z/WFsT79Cu5nQgjXw1aHTuBMKCIf32+0vn9TtgBiC0khW9yUsUIFx1GJLEZgcNUTMvWzpD3/X6FjNsPD6ZHPE3/HhvmtbZ99O4GBXY=|Chương 717: Tầng thứ hai;Q3vSj3BLfZnMD3eLDKjCXxuOiSJCjtLeaBC5yEHkyfMhtS3iRKnRq/xw56aS+aJrz04/qWMxDKLk6rMmtgUUHrYJafGKpc4vHgXZ7usK6Z5mrvT9ODvg5qWXQGcEqZ631fOpXl4+UjDb050xh97qGZXelcNmMfHmQjD52QrlaLA=|Chương 718: Hỗn Độn Chí Bảo;Nb8hN4c6TpAjru2Ua7FPoJ5bPVBckxfMKpdKMpRjftIgTmWnPIYM/Qg+r6blj3r0haTHD2clRpsr2tdTTxF+jZWFGEl3LGt1f7RUgS5SYVnlQeLDwuC1fVMu6/gTBOQzTe1Z8etzxoXg1DTO8A9oSH5H8nJKIGIdhWY9AG/ron0=|Chương 718: Thần bí tiểu tháp;vhcTSglpw+bkAIe6B+3vqdETP2sdvoIafIXQ5MdTiVuzqMUZ4VRI0YSb1wpTFOfQvmc4IQRSmVh9hD0a2w+nEa01mqKuDwF4MJeMhyC+g7zHMlKH2WTi9XGnufaAYSChReDwGDB9PTuRi4ZNhrLslYsF8tiZzDKLrAWInBzITSs=|Chương 719: Bạch Hổ Thần Thú;PruuQv9nvgGOUZhY94tUUZnR9qn32Rb+Tr8PGj8TblQ5AOB5RZMZ7IhG2D57EIna7R/U3LdttBZZLFYjrp2YKweAWLVspNNYXm6LN/MJ8nnAbICKvT/UBMnsXrooQmQ6jsfJFEzfQXveKzP17ad8MkOLKXXgZJPOI5scICNJoPg=|Chương 720: Bạch Hổ ấn;ZpoctScVnM2frpQgRk07qKRbBMSSaZTsKtj/cqeJfzPWztdMDWltSpa+1AZrwqrSuNnhv5uF5hkPZ9wVWb8TKwQ312jZSZj41JQdp9W2APKLumYtaweqRq0C5fxndfyJccdkRh9hOnxKaQkp6X6UzKdAlE7mQkfVPvDG6KKPoIo=|Chương 721: Nguyên thần bảo vật;lRQIQE6BGAjdmJUqUBiBycedQLoVq1rE/xbjMCjpHW5+qn+pGPkgp5w/1XiWvDLKhN2mWONXgwyMZV0YdzOLGxWhuw2hlR6JGv93lMQ41Ua0VwDbaCdt3cEJJbLu92Wkpommu57SIJs18EfWRKH72WOhmEGDFqy0DUkmP6ZBT8c=|Chương 722: Hấp thu Long khí;CJ55bo56l0QiJnaQ36gkcBUTi0Jw2O2JywDJtHh3DMkU5CKlkjMUBM2Ont6CFSZd4zQmYlQ/q53WWTvFiZhAaTWVxjAHcwoLMaRSz4eo97o7n07pmCwqiCKcOSmh/xWQEbWbcUuKrQht5q7u4RIT0pXbTT4mQvkqcfieWM9+j4A=|Chương 723: Đại hội đấu giá;cmFqUPdpiFqEFY5Io5tjpfigwx7l7GxWVTcevfZwu4rdZm1yj5Kr24PfD7UbKbzhS0Q1nrAc0Inal+ziM988dN64Fc91Jkc4GH/14E6guv5wjXUOWH2rhiz3NlPuXdbH9pGwg8xaATODDocPCcujaQ2S70F1+svVw0Ow/1eGHus=|Chương 724: Thiên Thần bí phủ;LASzPXEndnMiqvt3ePTHecMTLMldzdj/n7WlbZRFazVtbdI7+LHMQqVLE2AwOt0Oa+P7yHbnZH30/uvkzGLzKfOsIXJl2JWLvOFROem3HTeCNG6Lk+sJjP8MjmI7XAY85Di7d4o5/ciGmU+1ckeq2HvAOLKy8AVoDR0+w/SgdFc=|Chương 725: Mộc Hoàng căn;ruXHyNQ5zmKCZHLu1YTLIqWf7by5Hbk512bsIH3fbYlEjg5kV6m5N9gKLtNoFcyPGC95pBS6TkWqYbI0v6He5Ld2qBF6g5f2MLnQfatYSCyYfbpgI+N9p0zPTtZtnlR6LygB3b4Ly1QvN9NdreS7Kracm75o+i8e3m+axqQOXVQ=|Chương 726: Giới Thạch;50AGrPpNkUp3VbKlgfCsVvxuvvopqzUYtXjh0C7wPMfHFu0meQin+cmIAQL5tNOoZCdd57oUvIlCEyDC4G3hvQA4ki4X1iF/W6W9xdkhUvG4rANPqio6EWIMQMp9ALDUAJV+gE67N+7GXaEpYYHpEQn8vLX0sgV80t/a9Si4udM=|Chương 727: Long Hoàng quả;H5sMwTwZ8Do2SSNewO4Aw+M6UOcXJU2JT7cRUW/jWNsElV8KAvF/1WDqv6f/Cix9qr0zC4mYzB0JbUphm88Pc4uR0g+6i2uJpsTCxyrTQ0rAwaGqDGMctS+PTKJw0rWCExk6yT1T7zERP6L9s0WYperdMBU9Op5LySQrEXAPC7E=|Chương 728: Cuồng đánh;P3MQcpbTeUQMCLsNdbzL5Ck+l36zyIfZQLkbNirbCHjvw9K+OYPY7+ha8bnRpcEmfRR/+zW9PIqJSQnr/H3lmMPIJnGEPtBUr2y9nH9Kp/gmmcmggoFC3q1sW4WAVdc3oHULbnFOwvWfT4p8hWyEQjFo27wysuVVOy4VSfyZHkg=|Chương 729: Hỗn Nguyên Mẫu Tinh;207ly/szO6cwaF+wE2UHGa+oyeSgbiskxRsA3vZD+w6X8wdU6fTAd15i52ahuJckUx0aqZnUdG0UxTKCFK/kxJkIBuWup6RuUJaatjIfstu4AFydaeP2D2YhJMfEtQDsune+sSc8xsJXEecSaUtFpQdYMNdZKTl0blrptSY4ZDE=|Chương 730: Đan hội mở ra;/u0ZpOY2N5FcC9o/UjRhEzXXXoR4bJGQLEbQy3VoTLtWi+BESYkI5Fmxot/dOQGkXw7mWBsISMc8gpsyD/LbdWgjMVBZ68yHhKhzfYMrIFOKIJTQAXtLv7JJuFoprGRXpn8VdXpg8Yzd5kPjzrw/77zC7vqfqKGb40MfacLV4lw=|Chương 731: Luyện đan đài;o/JL8nZyTLj76RkyZh5VJS958BbnlHUFR18yZmwsUNH5YiQ/ULjWhjv2bIHeYA02ynrqub9QoQY+FYmvG6rEhYEs/aJtU7C3drOc1v5XcUUhBGNi/w/hCe+Ui8An41Z69WDhNPqD1qeeGI14F6uXrAlxaSKclF3NDL6VwhBRs3M=|Chương 732: Nguyên thần trắc nghiệm;OvJwqy5vM2ns9k1beyeUO0XV318VEzvSko1e7Uvex74rLnIIh6DfvkUnoA2g+hjDFbXt21kFyTpmptqg1rxzQuU7iyhjoTSBhlJMbihHX/LnOKX1AOHOpF5aYHT6uvS9465u0MmtERwzHj9o1G+R/62RFr6i5d2L50t0YRw/1Yo=|Chương 733: Tên cuối cùng;SQ9+5EbHhoUMUDnn0uJHnBYZsKUcyeKytZf0PzFP+JPd8ZcC/wgT1qCnJO1WJaZlUNi5kTRj5cHj3SY2PUpdWieg0f29rRlp3k5U8Tk5+vuoTmQWSSaFkEYBiwdMteNxwqomFcbKOo7g1YKQiejGtKMg2UaqWorWpEFO/MkEb0M=|Chương 734: Luyện chế tiểu Chân long đan;Z9h7ehJe+1e7+XPM/+/xeshnuU/K+ZtPOEiuaD0Z9HZ74x4EvaTP/Vswlxm2UoiLc4k6+zfe9Se2rp8jt5Rc5/35lrExSHcDnYTS+d0KbpG5ZX1prVhohw5hGBQUdHfYtMj/NN6a8vRXloa3FRcd5lRCrxA4Vl9b/p2t8vx+32s=|Chương 735: Thời khắc mấu chốt;sw4dsy48hwXINU1IQTb/nUeVED3qJ5xjWyDGC4elDHYs2VzBqRPeJFhjCULz5j5txoqWI8aMIXTfiAp1hlC754u4nslFV3uNFERBqI1qXWqNZgk9vQMBXqhDDyF4i6WXqCBATsUUWRf3BimbpnTLYfaZ0WJ+ham9nsTV1wymkn0=|Chương 736: Đan lôi;sYHPXIQwemRU7b5IuqgBjUMpsPtvceUU+M/0PnQfw/FmTtpyvmRVpQlTZNqrkFAWYPzmMlGao/HPXB+GJ7AC6INCwquAMOt+owXxc/fga0Rao9Y6/+qMkZ7YN4wHZR4EEiKKLbEchAiSRiBeVdd7T7/6hRYwqUfhXYIufno9GqQ=|Chương 737: Ngũ sắc đan lôi;S2dAg6jBqufg+jbTtG0tF3JQwe0zN5J0iTQGo2UoBmr5G2f0z+ScnvH9BgTvyUPerRwJv7aTBaij1JoANiCqa1BvRgg9qtrya8D5SuSDsBxWCtG12gPr3ldp9JcvknSGNGO/DNB6g6ECLuGGEj0sY9BHiriAX2FwTWQtdAVbE6w=|Chương 738: Bổ Đan Quyết;eT68T9mYzG+puNwsXWBUNXpjkKKTtaFovPOpGoqgq/9dxjCxAdp+0sbg3devamXzcAruDKoapmLeMKsNCiahQ/NCX9Zf7foKLrDOxTfAB5BaIakbEHfQtmR8lPxiUDPeMYJ+XzeJSxVc2RYBiXJWwYdk+QFhlBtTdBo3YOALv4Q=|Chương 739: Tấm màn đen;rGVzrHTCX1TJGqbWA0JtrND37Kb1ueyJbyFTppvtPgFIsaHjGfc1ru30TVHey2OTGNXLHxGDb2WT4mp03hDVq0sakWvYhymebdq6mhxwZGqwUHuffoef1U6t/HSFE4WCrp9OmuDeptIW81fjCRQLmcVJnKpArOHA49nnwHGFcXk=|Chương 740: Vậy thì giết;jXDUUFgakjiylFYrKE8lBhPSwsfvyW8grFdmx4qvLjaWWLZ5YUreGjJ37VH4DY4tc2251t6/F8lFxyCT/Yk93yhX3bElU9zEm+wb7pOtwELddIdsARFULKK5qn5GS7kvW4Duq+IyRT2hzV0CjJsiwwLkA8O1F1F3a0fmtUZaEoM=|Chương 741: Tinh Thần Bảo Điện;38OzyuFcF7N02kYjxQ83mSWRO3xxqp6EWOTvBw75ZdwnTVAq09dagUiBM/N2HGdzseO/iHunNQ1/q5S8rbQOvJ8ThH7UQS4czISCOPtli04DGJpwd4QmGKO6sWbhRt4QLhx0vzb2XHBIPYNvyi2MNOb689fTmi/UkHCCpAQKu6U=|Chương 742: Ma Vương xuất kích;urSXr1VXW+ieueRNAP7CmfIzg7ZOutIQgKQru3D1ttzqpwDIuvovwhh8kfKZzpVeRmv/GyYSeUH6nhE5gklHL9mhLZ6RISsUHn38S28g7/Uu2BlrhQp6gZW/mwDHeVGab8gfN7pSjtCnC33Rpa0XdqvKOVEqH6sl/qGcf9JHtZ4=|Chương 743: Bát Hoang Chiến Quyền;zLa8y1AGY3DRp8WnDjSfQXpx4QJb30HdeyDr94mUaosqp7jNnVcDydmogs+Vh7uuMA0rGyI3LcqS60kbzeB20sNZ4rIrA1VFe8IxLGSii6Xc8edftAaMsr5ZYglFIlp7b13A3HzPdfmwNm5Ddh9N7zTCOk5uKTUbpL0U2daQK5A=|Chương 745: Trấn áp tứ hoàng tử;9qxEN8xNht/HJVkJFSQTlCpSlk9qA/rDJOhT41KHK7GxlpokecdHuh/v+jg0/J0iJqFN7edKrWkaXKaK9PUq1H3vcA443qXofZn7YYHoFQR7hpbSBFbYWbtNKa7xVHnvJPUjdXsiTTKVbKKo2W5QTCUG7D3xPMHkT2z5NEPhlY8=|Chương 746: Ngộ Chu Cấm;S/BUD+Lu+U9uBuePn+ta3dlBXNO30C7Khnf6cbupKviAyVGDbOcK/V6jDlHHzkUOm5mOyH+ElJbge3EULdSH4pnK7OP/q8Qr4VSGw+xCEejPiN+QqRjLp8fCH/P3BT999UaEZIIWJajBWHqoNw6jc33uB/hbezlyIFj/ch2wguk=|Chương 747: Thánh Vực bão táp;D8qSlhkzDF42bKOi/5WeyhJGOaRFiwlOd/qltMfWanO0pdehPVg/bv06ZFcVa5PhCm/euJQKu+rXJY1CE7nO9lGfS0HU+kFeChjQ8U40qNLD+N48ph2Ev+michsjNgUzn2pFTRCnFc6A8k3dB467J5K9zEkPjRCPXWUJ+uK3qoE=|Chương 748: Đại vây quét;GBS63hWJKg4ugNKlE4ypQCP2rxz7Z7i/UitR3plzlZ1WsTS9HMLZ+4HNURQMYB55Lhwd6QLxZ2CWF0bZJis+uMru2Gz2zCJ3z4c6bcEpdx6iMlzmaQfTIc50hn0JobMhPJUqJT8VLOSyidQ8CUZ1O49BiwQp/YCuJooeW8lCyik=|Chương 749: Đại khai sát giới;JrpJD3B5vhnvem38Mw1D+7tiKWJgh6xUz7p0suaahPCgXAW3oziBnQI/nJnXfsBAlVgmiJEzRv3JwEr9QfnaLdGxU6MxA1KeKGj3xZugk0aIbPSh/4YzTQEwTuNfkT8fTVPEPKWSGZNQUGbLteiRak4pUxiJVqQm18EjcJUmcSw=|Chương 750: Máu chảy thành sông;4m635zZhNZ5OV7ktmpCakIdbK5uAK4RydUSH7m/0Jexy9pQkKgpTcQXNdrEoe9TULSyPM5XNJH8tGq6PjAf04EzG6eqpsfdiscw0EZhItpTykgv4l6pWGgVxaF2JVnmVEHtoOuB1zZqAwc2Lq5azSon5ha1Uv9f6FtbUAbVcEUg=|Chương 751: Có tình người sẽ thành thân thuộc;GetNrKt6kVLffMZV3JbaHZ/flFWCzN0OKyA+7UG/jfPC1EbGPtAuxVmjpqjOtsdUkF9o86a3+ouCgRVw5Vep9hnsYQfcUVqXe/crcXMlcOotsk900mLhorAGYHXd6/S9wtylNPYN5EbjbSLY72j/6eKlUhYMJE5BRDtqCG0Ks9A=|Chương 752: Được mùa lớn;Mud2av91e/G8g3N3hBhgy0BGs06mcBvKhvZRJpEWoB+3jPzCALJh1VUkEaykUHFKZ3mzPILwY2rHeW+zEq/PDGCtTWDfGvQk4XZipmVfLCTMtmDvCRaNbYO9j3FHOmY/8wE9tK/sLwBGyZNcBbRrnC7sytNyAmdjNjJhqQQ66Gw=|Chương 753: Thôn phệ Kim Đế viêm;EKB89D1WBSrux/Qad407AK8ZrSU5s6H2uTJeQD4r0mszz0vjiTXwR0aQyW0QQfyk8nJpR/0KVk5/STeqhOeqX2hCYfXXJwkAANuEsJnthwefnJXOw+alUjEw9jdkGmVf9SRqrYojZF1UkByiCi6znH+n7voG3+ymeyQh302SEnw=|Chương 754: Loạn trời động địa;SzpUctJVkO/kLuO8nug2d3VikA9/Qq4l3zrwPAZzcGmcEbF2OuYCXZ8UFFlC9Lw0GI/r5Igx+VsjfIjuZSj+YOzSgtXkmXjtlxD0dzDPhTh51TyH+oAU0cEBFaX7NWXkoE0iV2seyeEi+tVt4M0JNb+CXRwgdxdhNaomoG6/hdM=|Chương 755: Bị vây lại;X0wKkwaw229MN8vjzhIZSDvI1a+0X8MxZUdHLZpOm5k+eUCDk+MxEUFN1Y05OjL6j+XSg+1iwKTxR7QapZvGN4HV1U7gXXqJczjneMky9bjybi09OmGeETmXL0b9jTwJ7hhWxy3ZyzLvTwgjmE9V5na3uBhXTtEANQJI3FYwUq0=|Chương 756: Nhen lửa sát cục;qhUKxy3TWcQITC76i/swpJWFyNQDu/bFVZTRn4cfRxRKRQFEWJ2MR/Du9T54/j0pii0DCcGCyXknrLzVAU9UxxnHWacXIcrB/brBykqO+qmOue2Ee1BHxPOxnnl7LHUUxJA5U3m3NNT2RokzMfMn5UiQAY4etIeIiy4ksutYoCg=|Chương 757: Giết Chiến Hoàng;c6RzsjyVzal7aRfl2qRGRGt774BAyy4bwykN2FmClay+cUoxrVVk9o649e7Lt0m8DuHm9rjK8L276xfcgD7AQHenD20b79SXC2sXtY55AbkTbbV5c7XBRffwWSD8VX7R0GmDz8YU13AmOxgri7A6lU/T1aGhlPrwQdt2uuhAIts=|Chương 758: Hỗn Thế Ma Vương;Sp5jMIpUeXka5xra9Ux7OWR+fSZqMXuWxGSqkOwYQsDmDWdLkFOrz8DKVxkCPugPAVmL1uveFl1IjIt7Mi5QDeTN1SbQwHNm7el4pBd/g4Ruufv7G5UL0AGAO3P4RosKpfK9Vl8X3WWU8tIPdggxg4+WHgB6QaKAze8AguxpmPE=|Chương 759: Loạn Ma Sơn;wN2IPfstE1JpzFCiltcQqQho5F1oQKwneLg6sMgAi4tnP9HdXgJC0KmqYJy2huUGuOGMm6zoELTYCG50lNe+xBqAl+26wTZRVNsSRFz6/i60A2vCixYiN23/ZqzECgttcg65L3xEfDty2qXJxGQmBx1N1/HGKGhoPkcUqr2JkK0=|Chương 760: Ngộ Xích Hỏa Linh Điểu;1/btQ7oESs2Xb0S5lGMMYZpvp6rhkcEZd1xgALVzQvSWmmJw/VLMN+Hli0hxH3CbbMtwh2xTDGC5TVeg7NWu1pfBLdFWdVNb0LgCPcsvmw24SsOvetfkXYaiQK4gDfv7cB+QdvDzIaSqKCqwp/FTSK9NongsPq4y5oX7SJQqIjE=|Chương 761: Qua Tử tin tức;uB7zlHMaIdCMRxulFeC39mC+NZhcgODJaCzHu0wTYaRU7TN/3xvHcGusu35yKo42mhSk6bnpjyc66hxIK0gpm6jO7B0gNfaDZVyENZ+1cFwoeVf/GyCGWDr2azbey08WSAMrP4OusoZlVPHTQqAQk6biDPQim+CtQ2grYxxOK8Y=|Chương 762: Đến Táng Ma Sơn;XYGLr8rbHEowelbZqsLDjv57C2dfStVkNNEPIPZYoMSSZPNw8nfF26isIE568YHUD9oJXrZlaPyIm0CKWDvrZoFh7QXuf/9ezI7IJvLNskST6CYkhC8+FT7t/MCu2d7/wdb2eO1V/UCNoHI25G/C6L1LnGdmp/ZBFlVu05yU6eE=|Chương 763: Đại năng truyền thừa;dh49zvpqRTAr2g76RWeB6UAaJiQ5vU9JZdUdJy7dS+IMR2jsuSInNFPzJDUMZ/jCPWvz2t+P+FQ/ugJ/qZvWJiEUGv+LqZB3NIbgNqThMWwUmwDIp+3Y8yaVjGDkYw+PeJWGwu8CwcGvk2Tu6fMpeNhoL/rJL0lVNOrQ7dK9icg=|Chương 764: Thiên địa bảo nhãn;Ikjlu2gt7eqNOZsrj2Krj30jL5oKRnNFeqzK4RXZ06wXwsWBE/UANhs2rm+Bp/e0qUL3XT9ZU4d/iz5IXSBG1H4ecMNM7w6lwylv3861LibkjqMfi1jEN4y1NsdsKrfFhAwDSK3L9tRS7m4Tf9SZYsd27XEv2F9LrvO4DmrLATw=|Chương 765: Ngũ sắc vườn thuốc;f9BuIsYSCtu1f/jwRIjc1Bw3I8Abugwnb97UMv9BQQ+C8N3NOZCKeP1trElZtW0HcqHVBW7reC/DvXhv00c0y9sW+r695IYKflGcNOcN3rgwNoufTcxsOgJQso1OdbiP/nHrL4C5E8OEJDZMlHOQf295GtcrATvxJVj1YulpKcw=|Chương 766: Yêu Thần sơn;hziG9vF7EifUUAkX8/D4InI/CHkuYDM8ucaV8g4eidlmfyIbD8fp/vxIQwp1Hl2g6WuLQ/e0OL1DEeK/4V+QlTAyDYPV6Qua8R+MvVrO6pDwoDu1DJ6aCIwckqyU+iKELPI1UFpaY4xAiqV//5ng40MmyPNKFPuj6psRa9icXXY=|Chương 767: Táng Thần Giới mở ra;We/Hsh0L6WU9rz4pAEIs/ORQSHTI/M2T+8B1ZwyedkbSE47o5TWJi+v9z2ve4tTzrbSpAIUyIU7AzS2nzqpzF7o+gmgB+ZPs3PWQ90fVkkiwSKk7Ak+JvZc2583d4vlz//fuTBn0zasZvTs10uT/wPwZ2KgJ2UUuTHOmaZuk5X0=|Chương 768: Ngân Giáp Ma Trùng;NNQu39m5VEyRqXWOyyjrDMAQM3FjUzXj2Ee8U8G8ZwSC9ya+gU/dTn7AhkZbTf72eqcHG3jWy8NrjOtbI0vlw8B22E4/1+VcEaFgijDPI7WmpvzABowoDKn4tExMTrp1gmSmVRzbClHcP2m2uj6/5sowhvsUFH+W+OYS2M9DeKs=|Chương 769: Thiên Thần bí phủ;pvtIdcoTbf2zKwAgcnYV3gVIgnwm7Y3I0QYX7ZiCuD1qAN0w8qQrh7BAFp0pl+dXzIxauoD/fifvv4N8svBi4+VPUJi3EnXkhu/aU5cu7Pre8DeGxtzdRtNMPZS1uEf2+RNlLmgSl71Hy0m2gT9y3GggbftvG9YJSSRVWQiB6Gk=|Chương 770: Thần thi;kRynEoaBmTmXa36JVvH6iJumF8W4bGcf5xR0yrp74+uJiOmUvOBtyo5MS3Rdf0YMHkFDfJPOc8Ims61KQ/CsBG+tGqrEos2SZGBq/4eFIrtMF0K4RUB4dQBTXzYy9djAF79gjCe92a8ZtFwUcDc8hgd9yM2K3uke3y+m+2KZwT0=|Chương 771: Túi càn khôn;ODfrn6PK5SwWNUJkO0zcqey8vsdCK/3tCM9FNa2wT7db3w3HkeeKH48InrhTb0wKJTnyDgz9FnRFu0TVIPqKxxFUg+SawlbO2oDYHYLof00EnQiQfyQAIT+K30ChoQ5vHCvorATgOxU+J6mykE20nUlU+QHJw1iWLqNsdjngU7A=|Chương 772: Vạn Bảo Thiên Hà;2wbFfwZnl5yeLGGRkuBk1dBBU4Qf9y68h+HmTakWG9pKr5A0Hb6IlpzRfSKjoneKfVXb70J+cWlgqe55Lv3tUBVa+TfAK4Ya2O2T28/VTdBhY85jYDUoh+nClfHWEO1/IYGh19fiU+2/8uu6fCSXfPZJy2olhXJQJmoq6d11uoA=|Chương 773: Chia của;lu1XQcBkFzKz/gqmAJVZBGvfjch+jGu3veki0wIWLHlbhIEnfLWe5Wdtdk+6PWTbYgXNCyGlCMDul3EibtnXlZDRmPXbgjVUSEJZtIx5OLBa6dqyUp6WZGFB9E+P5BoJJ/h6SJDi+WMC7F4C0M4cnxbMzhWf6EvCRdQlT2S/XfI=|Chương 774: Nguyệt Cung truyền thừa;zfDRxXLHwOo5/kjxWfox9wxUCV9XIGW0VEYM09chVM3V2vFYryNMIEaEwwtINhNcgEIqiUdIdVQb94oKkjfQ6tDYaP3mBKAMN+z1V5d1+sZ9BbNoFN3OR+6XXsUha+2klcVwkwGS9Ta52VNhbv6Qw1JEZEfxaeS6xrI9JBjWXmM=|Chương 775: Địa Hồn Liên;i4oOkir14cBY1xZYFgiLclNP/0IycPVnBr+5MlbhwXPOk9337YwwckK6bgxuNUG9aYldf4/BMcmgxGFuUlhUDwhpdcIufat6NC4RqNWWrNzNkfVYFyP5ixBiJsmh+ai/J8D3LrpopiixX+CcmhPcFJPlN+VphC3/bI00L68URZk=|Chương 776: Tranh cướp hạt sen;oTX7WdFhNIHOLNLLOW82hfDzow1+o9lECGUZRM9fv4nZp/4u546S2h+XHxzm0DxnmhzWG33z5WRdabjiS1TUk3qvrPbz1ShIlPhZ132F6EKqIfNgfCPfZ8wH2LIUwDbDWUz8BQ6tVacAa06nNz+G8uY5OysQW3nv9+vCFz3OsDA=|Chương 777: Cửu Thiên Tức Nhưỡng;ykbrH18gXQztuOT1BRvQoPCQAXMCjF/IWEPp8m8H+b7B9r0Xn27z2lQ8KlyWjCTijvwCPdiTULTzGGIbrv0EiN9ERQqm95AufuI+wEXEiSl9yE1G8wNnELWbzR+6e7ugrvbJfVNFig2qn2M6kkQ+/adA5uUo0+pP8Eb4iKxKSoQ=|Chương 778: Đồ Bạch Hổ;HhWqPDGf8hL/9fwcCfpzAEAzl48zZzbQrJS6ztkKcCRcTcnZuBGE8b8T/n0sIuNbbnJCuFP07fBUUfe7kk463xMSwCWrnnRmmLGnPbG5NoMN0IJbBtDXUckaJvFmM/n5SMKLDwWm4t67sgPL2+5QLEouUwTGCU+bfcZ9C0Rbaro=|Chương 779: Chí bảo tới tay;2oltMhR3139c6qUO3VFWVZ5+0NulY8k3Sj+OobEjTDwvDz7sVChTfbxZaMFPtgpp9heZ12W0SDiukpmFm2xvhc7zdCAxutqhho6qouAsTopHQ9C2zskCiOKMCHtOUl5pPwwfmO2tkZCCLArJ7MVXrYmWrrnYzliGx2U0yWBWVgs=|Chương 780: Chiến Bằng tộc chí tôn;dRVRFsl7QlHK1mGERRqTvAN0/g3DxJP6/R8W0H1szPHwt6V2Yt4z8cu2tJaITVfZt8n7Q/bZ/afkz0i5NmR9aR2ZbJn65swFqtr4AS81tjUMZNSG1ToYQt2JpEwnFhDY9bElfgYZZ81cFRhU8+UTVL4m0L7aNE88wsm/BNY3C3I=|Chương 781: Cùng Thanh Quân công chúa giao dịch;TPRabvFZng5UmwmIFz+yEY5EOn7XtfGN8LP/pFkOg1TvIJAhJSrQYbLC7zv4cG/sEbtaq94PVnep5O+ke5CI2JgNkQVQNFQas7gWnEUKbAKTYgF53W4+bxe68de0psQ2GHloSWe1j/wYfgR8eo7P7/zUUWdULWYG1Pn0uDfDwTs=|Chương 782: Huyết Ma kích;PU37EyZMIoOtV8XnDrWFNhAMMLYqHz+8LGf2XlhhaC3XRBbRHrrT+Jh9UXZs+ITX3h8eyNwTKwxXDXuKOznt+ki3+DbSP12aTo5kq/hsWaPw2OAkitCN+yeJHlJ5YSudtNNok4aswpwiiDpJQXnwOut/+4OaxzkRIvvTfFj5Uqg=|Chương 783: Động thiên tạo hóa;6Ryxr24EvF3U9wL36Y9GZUyqQf711sMLIt3EKf7Xyt4hZnEFkGoUrJ0892hl+1Q8zKRix8GjQU/KugGgol82LGHzPXXz5kv9pWJitgXLAPajq3OY/1Aq5bwNV0EjSLW9OdyiqRewh5KlKZg68LS1P8s9H1fxb8nXN8TOJ3FAe0E=|Chương 784: Tổ Long mạch;R+Ptep1ph3+JyuBleaTWinIb+gFfj6GySWE5L/3iKk273kFVP1Oz1hPXcMHTQL0BniClg85Ixs8PcPIXyaMCgchkVMK4dwghTiI/VP+GyzbSv8k0r/3P3u7Pyn9VRqmu4FrChe4zxfxt0seFh5OYGQN/DAaBCpseJxkvgqTGVcY=|Chương 785: Thần Điện Thánh tử;G+iUnBQY12HxtCf4WFjWfA6KxLLF96ZZHG5VRGuPFGL2szaO1M3+lwDZj//07NtIQmM4QKIAz28KE0G6iNPcnsPsgSdN+d9dHT0gM9hEtHPJY7QV08FLdLBQAlyBXmxCLm7oZdjR1VNukGHeI4ISN+vEsU++Rmg2gvJNtmrkB7E=|Chương 786: Búa lớn;Llrz8l/NVbcUffatr98FAz1EaQ+gFZ/w1zZTdXY3EK+ZWJtWc34EqiHprEZg8tz+D5FOv7rnlaHJoCHbZ1AKd/6K7wktFoiajWpFhMybrOcWkeWiYEXGOtgUgXEbLvv2eiVtiEov6HFjThwVVpUxrOT6FYx0D4pS9TzvjozUwFc=|Chương 787: Chí bảo;Trf/TXrKKaBdgewgid24JYQhOmGjoXA1k83PNMV+B05Rm4J46XoDOZR0EO3JtGi5JnZ3e6NkoHt/m9hyftGbribiZUjf24B1eKrF3Dn5Ml5zV3+o5AMZ1kBb01RjHlrK/phQPm1zhRSakXcb72WxCc1aBd1UlXpKDDz+/42N9L0=|Chương 788: Tàn khốc thử thách;DzfsyeeiwpSaD6AydmyxU6v0J7Y4lWF+2ehio5ZkcuBC0vTOFR972jDKm7psS0XEPo5X10XEyx4pVbxfKpfE88oOsGIXcxXp8z0PMITbvlrBu4YudYb7zITWs5RBeK/brl948Z4rWC0XgZFX1r3PEMcafHzRCN5+Vf0ToYc4D4E=|Chương 789: Hung hăng ra tay;fK960Oq+Wd9kCUOAHNU8NL1lH/sy/5+ZulvwgZgQqqWJmq4s+gsjpsTltoDxeen7t0pypFT9HbzttNztJ4LbULxKtaVGNfXQyIC7OmVeZGJdXENVrcHJ/AYioYH0tQNilo/I4D9UiVwMjvAdt1guy9N8kFAOK92eXM/6O5K4GYE=|Chương 790: Chiến song hùng;za1Jcx0Lvb7wbxoLbPbdscAQERdJ2rhdW4wtrozBVyDcsj39Vg7GTRvgtiHJ/5rpHdxO+Hcl/MBdyddfD0ONqT6B7/x0orqovcza9rQ5+IQF18OZ0kKPtei3F+J4UtDQhfLGd9Cy97SK0Res6Qb2drksFt200/xPDkc3fbgsUtY=|Chương 791: Búa lớn chi uy;aNzZDL6Hsg1CW0a6Yc2R0ECZlJuV5fbqEmyPG2WfXEwd9ugRlrdZt0wfm+I9XOCOgWwJLhCltuJxwSItl/E76gqoYY6muFNOTzgX4d9riIsGkHS2mRm5FXHN2Gd0pVkvd3huTzM/vRfEdyC1xKV5EimWgYoy0N6XOsfSsHZYfGs=|Chương 792: Xá lợi tử;ZhjfhTstjXwxuuqfyFtZpLroLNZUnkgW3kz8CtsxoI7ukO0NkRpmybMmo9Jblt2TKccjj//ApT7ed70Bc7bziwIIWoqgv7+JyLgmEvgVFtU8OR6dGYsqyCkSNM9U6MQoheM9o588zYxI9s+EV0TVDAzLeuRtAjpQMnthbnVWPXI=|Chương 793: Xá lợi tử ẩn giấu bí mật;IYd2COlUM4rup206cWkZtS1/F+1+bx7G0K7MvxVO88uzNLKfP23F3sYl/JFAKj4ioAKpzj2m+mUhHVx3y2/fVXCfZUz6HSN/sZH90ICN7/8hSJXENTiVv15FbkYOlG7uovpxU63Yd9FZp7YfQN0Xhy1fy0QeXk7SKWsiEchy/kM=|Chương 794: Hạt bồ đề;plex/FzEKHSoCQffDRnTZPPnlx02lFiXjY0CJQABO9EGOibDo25sPSa3VuOY98Ww3JTYmm8K4PxlsIhIvK8XOGkjQ22kJ+CRbS5rBDHWoR/TQnnsRE++FdCXu89bAwuCuN1YeniatZzTDy6aeq8LxMOTAfoLBwNHkOqVMle73Is=|Chương 775: Chí bảo bị hư hỏng a;cqc1HzTMzc7KQKhee1fhBnT8/eUNg3zqzklyMAcsEOYqg7Yur7xOVfQTIjRrHPmpqpgyzU+6PwfFjgsWq87qZfHui2fDQG4U2iyDuuoAeQgYRhwRoYNqXgk65++3DJvDBcQS1XXpNbaeEq7NkeBeFahNSFxdkPJnLdd52hTclIA=|Chương 796: Ra tay;4lQ9Gtvwt0EfLPAi9WI2rK9W5K12ABkaZn5KPbauJbUYinefn81z0OXb6hYjXfalRGpUpmjrQy/ktiMV31Fg/uGCRCjLOUb72Z/KylSLOClCabcxmYEnUSzkFML8WHID5Hbhh44ISoUK+wNkd48QdqLhe2KhvqkQ1UizBnIcFKo=|Chương 797: Thần thuật;XSC+wNd2MMK6ei2KBkFR7MMI84EsAgG9ES3Jg7LzWrEZ3e9ampNPXmx09ggCvIC2XOCL1Z7yCreK1aFtefWWp/qTYgUvrEkEDtowmp0YAnqUV8X9sFjd8C/8TkiXWh1nbqNxxco+nWokKIPtbr6AdGQBIikwJYisrjdz+pdskEs=|Chương 798: Huyết Sát Phù;YX32Lc4Bz+KA/80DBMzVfHXlr+DLxG+piGMz+pzhSrme6c2QrmgemqTnEyN4DGbbdl5AM+LpqKVHRfVtf7hjzSfgoXtoYyKkUbkMBdkRu9L9YJ1lRIHlH+RvFlQv7/6a6oq4/zmrSgN1bZ9RBTAyTnTPh45GygtWQ//H3wL8H38=|Chương 799: Va vào đại vận may;lsoXyDu9qa5qhzCPtI2eMzyl0Gx+qUXeXIz3maxUcTVt8PyjBUEZHYju+YCxqo7aMF+g8OI/nEDSgye4+Ybo2td2mKvPjOuSkTuWRx8cxM3dJ+0yFAwtIZcsus362IrTIU/FZj118jgmLqO7D/V7bUtERyKRYiMtlizfIex3DPE=|Chương 800: Sức chiến đấu tăng vọt;03LRy0GAT2v8qmXZLF6wACHenYm0hCCUukHoSR3M1RCcclkRM/f/lH7RYcp2J96Ik1S84BbC8fhbKbBI3jk9mmWeEJ6Qm/lbtY1RJ9Nrsde1qur5fBK4CmXIodj+eLswRJfO0t0ZxVWgecOIR4WVz5PX7HyHT4OJSTIxzott7no=|Chương 801: Mõ;sIL7lB8e9ze5AQLXpDeta0kDMZ9dMJw4XM1TnWzWnoayndK5qIpCWJhOGdZB0UuntQ0y2UO5jCVdr+wHr6LyqW3QBbe2XwgW9/BMQ/pznk35Aw0nPh3WcDUmH+BLpbzcFV7iAFjuuZQe3tSchb4VNR2Z4wuMBmZ+EKIRLqIhsbk=|Chương 802: Cự thành;jriZ6dZhF64TygW2pCtnuSwlKT6JDrcUH4p1SaNRfEVzZ6ul2RE8yU+NSv87ra+6rOIDM+pODo/ttQuKq/hE7h/oHNjTRFb4KfQvytg2YOd1fgLLUT7yBYbIz4cMpUDVNjp7m213xKBUSpI2yQ8bcNJteG8fVOVYMgSZQAtSCvE=|Chương 803: Hàng đầu chí bảo;9mDcZG8ZStHHBgYVUxVPKSAPeMGZhpozz5CYLiynxfjENWBxAZEfmU1+GpbCSggJy2XgAEgushqQ8dcaQMOaFIO2xRbQUbzhKo11ZU7IaEw+Bn4BeptTbOXRIr++9TsDXUoLTzNrXKxVUT6pdWdGWLbR0S3aFV43Uwrhshml94k=|Chương 804: Ma Vương phát uy;QeGWLn/HItTcDh87l4zZ0BNpePHveB8xnGGffT6SlDUITeCdTMzfgIHlKVPiDoX8BJgxnkqUntxLyznxubG/9KSL/34AhdTK68fG0erIYs723mLuVLDnQONlPSByFS0wKAo5AnanM2PJwQ6MhuCP4B2RCaOWVlfWpq4Ves//XEk=|Chương 805: Tầm Long Bàn;uBn/lWnzCk1nEnwzTdkK/MCYEYSYOYYcEZcNTizBHQw89hdoHj/0eMK7tM1+nRelrCz6k7f4G8pjpP6dNoVTuHS1KgATfOirC8dJefLRRWihSbIeQ2oQzKnT7G5eNVWMlaNCqBnrrJghU71Sh8fzXccn6Z6ZA+3nUIBfZ2SfqQA=|Chương 806: Đại Diễn Thánh nữ;Note+1cwASeS0Umag1LBM22KJ4Wes1M86uTofhwIxgpkx6D+zQTtT2VjDqUNsn9YQjgbOm+JvcCtRUdo9uRK6gZT/DXm0DURekpgFJO3LcvvPWWZFVvt9R3N6ccBXkkcZUUTXXE3Uysm4GJB+oMBTbBB44VYTZnhGJ/qi0gwrjs=|Chương 807: Khổng Tước xuất quan;snsxEVS+n6Kr717WjeRtj8LsPlygToZNlZSvfJF8eMFrQom453kCMsjqaa5NraiXzT7ZtUH2vY9mdK2cGeTXKOhhUGv8VP1W8TBw9pWRhAplE9RrxbJAREm5wX0Bfq2P5RNdqlPecasNXUHceXaRUP2a7yMyh4fRnUZYz4Bd1eU=|Chương 808: Tầm bảo;cHJ8nWEFvK3Ncj4Q1tcOzVtP2ZAPiGaSHTsYROZ2EkaUMFYQv2ohmsC2dllgNi6HoaQYp2vYs9lV9UClRPo4zqIy4dRKIVpVPTX1lvMX+v5Y0fLsjs04pvdZr7C3ZjJXWuVaXAJ7RahFij1Kjkob4HPLOSam/aINHQ4eFZAFzR4=|Chương 809: Phủ Toái Càn Khôn;EwOTRaD55wY0f83LuBopuGs8QQGfijqW6d26c5VsNriohVlID0BQQYwg7/DDKZDy/+3HWyrLc1KnHWDTWktK0aNXMxIFpgoONdCRlcZhDHTpk78LcSr85OT4rPxrvhMOmwoHAeMsisp2RyaTq7IRTwCif4y5arbqWhMsvBZlrOM=|Chương 810: Tái ngộ Đại Hắc;9iaLUGnGCI3cVACruXekcYyGEABU9ZZhoV6eVbfO5Xk6DpnpdKxSLsoly80TmECbi2xNxvrEyXWK9jPaIDs70NTT0lMugNf+BP362JBndzl3ckovZZ5HlWHPtDFattBM1RI4ZqLVUj7pS7aYM8Sbjio6e5jJhIb6c8kzGew1nD4=|Chương 811: Tinh Thần Điện;oVY4AlYDCBevi3c29Mi4DVqnvVlJ28KSi0ckp/jWqODq1R/5qJm9W0t6VFJsQ71P5zQIGZvrb9/OBSjlPL79nio6oABu0bsXkVlGT/Jvhv19enVVJhJ57btksuX7pp1dRv482NffqG4bowcDmQuo+Bmx31SK3bn1NAufATRpCFo=|Chương 812: Trấn viện thần thông;44jZpOHhfsIcdQpU1QSVlQR7TIwEb3XT53eZ2zLZneatedYuEz+cksuLB67DorpXZ0lBjkcKeDLPbAh3z55BirLRgmu1d3Y0GMB62RnV8fsSW74NYAvbBzN7TB0Ct1BelnYRT/oxLq68RPGVo6Jwu1LDm9pT8rYGlwM51SFB3tg=|Chương 813: Mạnh nhất sức chiến đấu;EvOnxJ+Njo7zb80qVO3TsocHvm8EjAJGHuMlczUDPXVcvB4rVADs8NT5tVqktp0LsffHAvyRQY7km903LjZcEsWj5unzlJnZrvSus6jkZ6ALpLCIiNejQMkNIGAKHZun7y+47cBCGWULChIaZsegws/ZhgNhZzK14NHGhqhH0PA=|Chương 814: Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền;rZUFpyUafj+tf6TkbuDI2FEpNJ2vdHLUSjlaAylpyJgdwQidDXVBwn11ASmIM5J0oAR0/Lg1N9cJ1ayRTmlg5v3qIN5tXAv/a4v3JCx9cEDPMa5ZsEZ9OlxXV1tJvbgXFPnTKRh9QAe4w9KLn8UgNRai9rWOOnPLJDeq9zy+5MY=|Chương 815: Tinh Thần Thạch bia;YMKETL6o66NgcM7HIiAzG3n6LCir+L7mUc944eoTbXd40RJGFg3HZItNeQ+RUvqsUbl13z2NVmqEMSm/re6NvG3T4vV5VnpHJG4cNPfDBNHc43QYnb4Tobj6WTxSmXorthXZq5rZA1ugo3AfHm6G+SWFnihzyT2LCOdOe1s6q1s=|Chương 816: Chiến Thiên Khung Bá Thể;YVSYwk0GXf428LjSQ4UGIAYTY1O2o/ksd10KnCuaVyaIN//NhkyxYCf+OCu5sX5ePZ5b3DeeVJb/9t03b0YD4jNYlqnErMWMD9yWBbhJ/1m+zjTQ3sMSL6YkbMT9OtS1kCCoSXvFcATr5v1kcqXgydYjOgfxOF7NZiWABw41VX0=|Chương 817: Dũng lực tuyệt thế;mWewMK3ZjfK7YMfl5d50eVQg/MdjPuKNoSMLC1tjIhBNdJY0D9fgmjwo7W9xldh7N5qwvsgkkHr3AF2yFxJL1LvTfOKQmt7RvH4TW/ZS0cWxGa4lYAbL8rcXApUH074QgfMhoyYo0rhlFQGl1HFhRvthqrWG8mtHgmxLrYBB6s0=|Chương 818: Đỉnh cấp chí bảo chi uy;2cw6JIrfT+s/HfGis7J1VM/k/Nt68vIY+9xUE/rPtwFhAIu0pB6bRlIq+Mw1dqjgNGaR+UgI4D6ZTGJ6o1KZXmE6mGQXIaTf6g9ZBjqeA31yl7gSH1P14lyMNDUThZkhZ85Ost7gaM5hHZMpD13mnD/SoXc+P2E2j2eutFqWjGA=|Chương 819: Nhân Hoàng Đại Đế pháp;ohj/z1KFZwAjHpnr8SnCDEJ2ALwW0hguzv5GxCSHIBPuzqa7ha85TNX6EIWioclkqw+YNnyqp7PRC70ykLcXVlHjbsB467n9mh5dy8pnizQbewLLVKWoEzQhz9Pf9sKAyEzfxOPoueCIzYnqgMOxrGoPvhVVcNqv6aflnw9KSNU=|Chương 820: Nhân Hoàng giáng thế;J5i2wm0M+7Wd1a0te2gdycauVjeW+xt42Fe1GmSZoTruOU/pzGrCE1SieT2g9GQ1joe7awuZFvhHimfE4E04pLWWq9FKF1jMvgvODcu7KAihTUmvKEwcn8ACbK2hzAhUngwbQmXqWTTZTw3QYMZsl5M9t7EfgKyEEwrpW0d/qqk=|Chương 821: Mệnh thạch;sgTusm+ND7gwsLEJFG47k9FOJhYCINtdu/px4TgqoF4ZeZlp1eKFQa/mMJlS1Ui/B/sGiMsH3Su50gIRND3jPBrY/yMnfyBJstUyNkfIKteE0DzUJbst2pn99W5RZIy/JXNorqF9N06cfl6DTTWEs0lWroRupO+1usW0z2t6Ugk=|Chương 822: Tàn khốc nhận chủ;QxbkD16zUEQVuHUvwHNDi7q7NSUAMNknIPofKoe62yV+Wcy7ShjVJ9SWAhWTv+/i27LVT6slVXN4uj1+UYFVt2wa79L6D7M7keDtVb7aP1PXWHkcImpFndAjs7HYEFOexkUadEHTx7sAedgVfxIFSCdJUAsZwjnUt2gWxE89buM=|Chương 823: Tái ngộ Thu Quân Quân;5YZ5MPS6fQ3qWaQ5prpMAlkfZa29aDSs2x/e7qePJ054tsSMa5z5eCGs1aI3YRdbGxfTmuTsKHqixpX4ehVbmG7+J28ekX8zqgDgPHf1vA9R0HsUNkWbCigzjVqOFxRA8C0xNx9DhCpMEtkFm+IH33F6PTARSzJRRzDQmr8qB6s=|Chương 824: Giết thiên kiêu;kcBzx84u4/MkfXJn0xjxL1VifTiUxrtRR2rFY3UWU0h/wLGODAWvBBL90TWtoYbSYn0QWnkz8ZcYgfUsAoFphGylp6fiupmtNpquqKQu8sku1gFrvx81C2BGasbdh4UN55ICE58Iu0xUfivMPmysiSbvSPW3lO2pd6QClzYp9V4=|Chương 825: Táng Thần Giới đại loạn;oJTOD4nC98YS5TVSFjXBgSrfVVElwIM/o1UqAeL6v+ajyti3JpvAbliwLheYj7V1zNWeb+h4ufkyNsVz9JYr6lja73+tEBMNaUP6qFaObuKVaFDvcVcj7myxadD8I5RGbWBM1OxKCP/h5yWVsIYp+ffqiEzSuIwE1ngnXLKmlPQ=|Chương 826: Oan ức;pvA9HcgIzO1UkR87y9NNGBmbp1ue5BRAu1GbDqkGFnglaipZQu+5XEfyg03vSgTHhOSfnl/9gCDDhw7blfDHKEnxm7zZk6M54kWOXfEIZ4LS3IuIsoibPDBxhuWMJUpQj77WtYnmjhQFCVUbOFSV3ZlGcNau6uoikg7TOtV5OSs=|Chương 827: Chuẩn bị thành lập thế lực;myHxRFFAxtsRf7v6MzA7UqLRpW+/Bg7F94iN+UwBgJAgVqbP6wbgAPrZbLR5Hq39RBmbpUNOgMID8RRbknGCSskXqWFDpuIpkUEDtLStd5MGPUgY7HCmUWkm302HlvSVTNprqvVONMOtBDMzKya2wlO3M/B+7fEBT7AFZ8TPWQw=|Chương 828: Bão táp lớn;gmUwz2PAOvrmnqbMvZuwZVjKZVioXKziLRTqdSroVErmeNs7XQnafTPUxd42trnkABmrS7SnFelO4C6IYq+9DO8Bmlc5pjMuvgj3M2YCIx+F3OSmHNeAo554tK89DXtuqHxxf8RmJsHww3b9N09IytXch2xsdGL0pvSAqZndHEA=|Chương 829: Nhân Thế Gian;CgAJBhAKwuTZlP/arcmGWoUjqExRMT8eqk2NNF2CxjtdXJ5BY7/US0fxODnL+nCD/JaBdmoxlleMp+V7iH5shb67Wf9VJr5Wo9LGdTlLqLNZdYB758B5IK3KMAoR4QYB60svH5EZ6akOYquazsXSFhMLursNw+tJIn+fW6ZJuPM=|Chương 830: Thánh thổ;mzCQ7N/2b/mmfaXIxuoHp155jnnzvJOt8HMotjqrdAJBMBst0qNgqAcPhGG6egWcVfATcAhiWuhfep2jH7Cgba795vThZsBBkrJWidgxlN8jI8BST/Q0C6wxxfLotqfwExFkkl5LF+9MEA/Ttpn5v1sErSTsnJSjtfgGrMMYWI4=|Chương 831: Thỏ Ngọc;+kjfNC9x0dZohWui26coWN5cKLE6OlXCq0OyWEqKb6A0XTwMxNoqmrO2mdah86bYjLx6ShZmd/mgvrD2i0CyuMLHvM3Ep+J80hN1G2z8HvuDfsVycrvKnkRDOJEJ4W6xdo/zZ/V0VREZfk84sMC6N92eJhjA3crSTTaTefWfD2c=|Chương 832: Hoàng phẩm long mạch;Wvuqxh4kREoGuM93MHSaOM5JJSj6yNLHYPV1JsbUSI+6jnKQcZAPRAvX04BBrGbTg8OA0EgKjila6k7Ou6JykpZjK/ye8AjgGdDBfEp+0iPXNRBMDzb+df6vIRB5GMf1ieDjD8spUAOIDHnKkqfquibIre65FOf8uLW1NQ0rFYY=|Chương 833: Tinh Thần Điện vấn thế;eJ0wXOUV/oDqzakRTBtadiPFy/xzgP0AjdX00AahCDu1EoLB+3YC/q8/4fFjAvAa1vp6OxMci/XkMOwBOOJh6RzGlwBCZGTKhjU54jNWTNQXGdrz9NqOekvOQQf3wbIOX01dVwvNmEzYYyHYJbup2K7PUxDAaaTg8CjfNMBekUA=|Chương 834: Tinh Thần Điện đáng sợ;dTNIk3qKVojyWOTH8nKgBWNq7WHHoE80X8WD5jtMKLd73OTfCRfaHtyCZkVWLIGvy5PGo6rtFaGb+Xl0jKPMgqATHzpz1Sj5d4P5mMT8srFVVe4gzk6Vr9t4/Fa3IHjuEN9erT6HqFIbkh7KGxpzfdMP2J2hfdb7TB4Ro5GlyBU=|Chương 835: Ngôi sao quang;7RxgCjL9A7o+gAZ/biaJJJldkjQMvValvN25gDA/H+5J1onJsm+YtWbUk72z8rZrc0OGDF7AaLq70O6aUvbpFK+nxCYTqh36pJUp5EKnBahoQcm/bDFW6/c3iUuLzwza8B9bvcYSlxk2833tuqDsF3if8+S8xUbaCxMhEfJwMvM=|Chương 836: Loạn Ma Sơn chấn động;QdOVcCyactmnKre8HbHldisROVKIN3aLZdw4wRGgsadUFyC3xK/gLoQk/AcfW4ifJCezh+MZvP01Q/ITIWzVHcJ+b0PvjnPBcoMnADWTGcHoecFqNtNqSPVX4Pu/lRQoA8kNAHoAHthMaK1uQInxtjtM2GSqgnIuxNpcyNqNEcc=|Chương 837: Thiên Long Mã;0kDp9dTpcjlQKZS26EDb9usMu46SUDT8fmzJbfAbj8iJUs+IwukL32p1bx9Wm029ud7XNQFiQrqDRwzdoKajT7hkM/h8FJ2aLaZDIUrgGb/5H5Yk2ycWIHPX3vVVIyHeJQJGRc9oVQjIF4Nin4VbGEHNawuR+QdrJakgR8F9lN0=|Chương 838: Vật cưỡi;GUs74Qw4frRvwSsCuhgzOVOia85uvfwzE4ooIF8M5QrMf/q/5Xt5WWGjrLeNmfzFQEEYBcnwq4g87YzbvdzvOMLz50jtn3ftNvma8M6oJQVKkNwmyGKM67raXaMX+7EenW15WNyK72fBlLC1nz0EBTVW3DxgI7/FMh29r2I/MIA=|Chương 839: Chuẩn bị rời đi;JR6YzgH5JS5wKmt87yEJfSBU2CIPerBog5dEx2bsQ39thmmLDvxS2s1y+HsrHwz08BMI0Mh6AVDIJxn/JLKdF4m0Ww9htk4motzKAfZLjBZ5xaCi2WvtiKvn091SWzd3zBEzIoFL6VTGfwL1Y6EQOUs1AsGWtSEOSOx87vuyln4=|Chương 840: Khởi hành Thánh thành;0SFSOOaJp3StPcRNyY6cHcKEfaW4ksYS+zIppCjnTJLHvAprCosdeNpnT1DRV1ojEINNRVT57l05bwW1aXSHAYrLMXBhIKiHHWxyp8LnIrkkSNVxTUcq/+n6g1iYfC8wxFC968E977F7eoUhmELShfXfwjNwvv75wuk/At7qEK4=|Chương 841: Thánh thành;Ql7uxdUPL1nrFMGOdKtMBw8TJFEqVc4yxgJED7Mgnnsrx5boliJjLyhlWKGROgP768TZ3qN70hdcS08bse1RdVzlqjWUL2yvZ9OpwAW39Ejdc3Pb3yy15n+xZ6MswH9n7OF3EwIB/6z+4yb+8razzGHPXz/HW7BbLRB6FmzoxdY=|Chương 842: Tặng lễ!;x2p6N+7iJz6cwjvKAxSHsjBOLe4DSwx/Bf/mDmr1BMUKO/b8acepPwNe5Yqyz/b9C9472CwpCqtBDQSeaK4/Heb0vR1oEsrFrx1ORT3A48EIAfscj4DZhxOFHCEht6HRq0CFwJVkp1LANX61+duKaEgyWyPKc8IOITsMMQCMoIQ=|Chương 843: Trong Thánh thành tế đàn;3paXeLM+8wq6o9BrPz5bg0uBVv01GuCc01HcF00CemUrKAwxvA/Ki6/mz9PAyybrBMgj7DvtSELqL6r8//7D1qtn57ztLQ2jpcARqsY7aycinjrZrmNv9UJIvnJXWNH6EeuqzicHEMhZ0OUO150WXMoPFFn3DBIJmGee7MxXPEA=|Chương 844: Ngũ Thánh Tháp;p/bgKnE1lv4U3kb/B5slErKSVLG1VQKSEvVHS0sZJLzRx11MJCmcvXqqllB+vi+SuDmyxJmXtOOfh5PVvm1Romx48SYioTNKVBEcNtik+Fjxx1W2yHSjUq1RwqKli45o2vMvazqmq3FkCx4usBGxagxLwdo0egJWWtobPSDIdgQ=|Chương 845: Lẫn vào Tông nhân phủ;JAhzR8gwUcjIE0DvcfjvZGTd53s+NTixJuX+be9z2qCJiVGLv7BpKgGcYb4+g/ghJg/zV/Rlm4UsPdDlUkqNkdwy9+7FjXHWkpTzPWgeM3zNPmmu/82kQ/enhnh1yugli0AXrM/7boHUKT/MwC1pmPYPFTMxlEAq7hoNfjw+jmg=|Chương 846: Đại Chu thần bi;Runj51r2RsTHm5uI/b62FsEZNzGc4+VJ9b/I4PagYRtCi4AjXl1SOt+wKh12lYodijbALiuLklTB3JiqvdAm7hIEBt/IQwqEbxv/f29Wez+thDn5k3vJFoqD8yXHrCclNQnFFpGMDLjeGI1C8Lnkzve+/acoYVVfzNspuy4UtaM=|Chương 847: Bảo vật vô cùng;IzeK87ygAfC78EofCHSsZo7pOMKQA5T0Bf0sD96VzIE+dRUNhsPsU8+fubk1trcu5dRmtx3hI68pTMvX8QVaSpPiohGNwLKqbJdzrqae+tZxQZ9BNp5utuNDVn8xoUmNqA4dlG9uRlck7UDgQKohvEgasnIdiW4DluXMal2de70=|Chương 848: Tam hoàng tử đáng sợ khen thưởng;lXg+tDwTbYasaGnEe9VmvPc3rVifuwRwvhfBBe9pZEfY3tpD7ukJylTu1z4UEVtx5+hayDCZUVMk58V5YEXfgWSWHIt1sXJTz9a+zgy+gqGm07OQjwgJuplwRUOhPRsJL2LM0/FG6/Ba3V8mKQRHIKhr9Gemu8bCg+wN03ZpncU=|Chương 849: Âm dương cộng tể;eR0RIC3Nx0Ju/Ug6eK0bGdMkJ9XDdH8EEUbRQzcsoFDg9cfUumHHs7aHrS9uNYDvx4nEXvCv+945XvITDapOD9I5yQbhba+ewN/xCF732h6vC57jGu/XTu+Wuj8BuNMtbAy2RKSq0FOAty6DNQVTxRcMSMPHwc+UsygpD4vWsu4=|Chương 850: Đại địch;QESwwHRQ+hFSiXBKxPUGU9MtKVv0UmwLkDszS4AMk4osWgWyS/elsumja1zlo8iwCO5+yFuoUbuRTeB0y7UAv13CfSQuqFTPL97xiVUJl64WVQsZ7yVxsczc4E/ZL+wblmcDOSjkd2ogdu/OwoJgQHyBYYQM01PARAbY5k3bT7k=|Chương 851: Trấn áp thô bạo;L8Ol3EV2eRjsnMneHC4stYWp1n2osjaQIj3/ODAk+dLnRAGuiymSuQe9Jcr/E0sfmhGdLFsCG3S59C0S5cGPugUV03ilvIUgg01+x+eRuwi+cymmu3TV8xk1GaKkXwS1V/4h8E85ycmdrMXvyKKMPNGjAsO/ASD8ECTwqvtTr3o=|Chương 852: Tứ hoàng tử điểm công lao;6p0ftCEtbyOc6n/NXcQ0haiXZb9mMjx9RcelcID4LXjIdzfAw79/HlVnG11SgOBbJgg0tmexld1pQvb4TeCGDxdfVQCumeHzRy3J7WzQUvHhOENljhi94h1NYYpU6oK5wKQgNJ3UJ57ojUi2369BEBkRnzGSCi/J7dPfAkW/XWs=|Chương 853: Người thân tập hợp;RrkEwEmftrpTBUNu+oTcyJ7xAY7D46iY9GxSQYkBrIHHekGIgeiDSVrzj748hxzvcEKm+tbIGtZcfcMbOZzpD3I6Y/SWpFmrpzc07j3D37euD0vA/gxm2a8hQUNavFOcqB2kxDGhrfbOBt9peF3WEvj2SfVHaLB6fnP7Ttir5G4=|Chương 854: Đại Chu tổ mạch tiêu chuẩn;ESqtFo03UzZzRxzIaEORY5el8a6AeaUC3RotT8Chyb3K9A8zS1cRrUpJgnOaXyJXB5kaRN++cZx4rTA93jJIAfiItl1jAahPNDyYk84yttvhlEKraFexzyQ6apQaxcumI1qRpIRkGwRfkyKvzlo8WKUn/csCWtdO7XG+UK5DKUY=|Chương 855: Điên cuồng hối đoái;l0y6BhBriAzYM1iRsdJiMFBU40IqXOwNc/bQKn1xbIAJEeJD3Yt6viEeUk7V6L/q0uQjz59CT33UL7hvYKVzGdLC51xS9jCXHwjSryizMWe6H/Ljx6Be/UmmoRpenhpuKLjdLo91WrjKjWZM6q0Wo4bmhYepuVUOqUcJugqSywM=|Chương 856: Oan ức tầng tầng;2fwBDdsW5cIffRiGAj/vnimYEqW2jkEy5FQI/AoP9K0kWdzn8D3FArjTVbfMSCC7CPgl/PCMdjjFsbFSkNmsizCiIG9r70lJ9ie0EkDofWQfoZxdE+P4wDp+d+8Pvw14vUoYPeEYCNOpbQPda1gvw9y+hRN0+f+hFBAgLvyI82o=|Chương 857: Thánh phẩm Long khí đáng sợ;G+9Ts/5BH8gPCx4yywSypiXHDXNyOlglrED1E0E3F9I8+nfn9nUg4LadGoLI96kR1Umy/5kgvCo+O8eTWCawHGL95LHU7bIQaWvQ4MGw0Rh12HlHjmXHi0OKyQ60DTZCjPyEw+k7HwDAUn074W9RHeGoPLoc7bjZ1eRGLNpF36U=|Chương 858: Chiến thần bóng mờ;PHakE1unhHJaQFOgMF1bv7WhEsOYtEGbGMPtfFNO2ZGhFn0k5Rvqh7C3oVQ+KGrK0d/g0HFDRlC0rKE/0hJQ4BXKMZwaOfnC4x2mYiaC3BZW2uHKI5QCqxAp7msZkK0Rny0xR+QP2J3ssyWhj48RiTpkB64my5K0ZMdmAB1a20c=|Chương 859: Đại Chu Thái tử;SLtnh+DwCa16jjJVWVeomrcX3ACG2PaOywMdwlAcL9EUpLPbLE0bd3mNqW1y36ipB+fy5LOkHCTp7K5NkJoygmn4dCqNgNWcTW253btE90MB0Plw2aweXa2ukLri55S+pApJZpMzyHrUbTpB95iOD0RFxx9I5ouj+Fxfr8zPMcY=|Chương 860: Đại Chu tổ địa;QclI2MueC/XtdYSNF102M5LjMWziR+XR0huri3PzFVv57cX1NY7A7U5EP+I4sz3mLTDrjQpDPaDnUOLYy6/5lnxAVerIr0gsrStjRGBIzJwbbTTLqvXpFXQ+3u2A6AHgftqVBH0S8dgjZmEUN5911KkPFVEf8X20ABWodWBVdgI=|Chương 861: Thông linh bảo vật;R3taEbdIgUVS7LKUISZPfVS84Rrh61Xuxen/kcP8v3u+3v7QqR732ajCg7gPxsRDAngcpC1t5tRT6nSl+PifQV4pGfzrvqkmTPNZBsnNLbsNhYNZiB60EwsDCGIFrqcdEZ2eEyg3EotCFjIt3A+hb3ZcnmcSNOn8QXmUmiPJtLo=|Chương 862: Thông Linh Thụ;CLTtrcEKjGJlin7MYlH1tmXs30D4up8dw3GGbY+mP9BU6Hlxjoy46NTWb8UY1I2XwKhiomt4s7PdQRuM36dBt0XYjB38WxruQaLi4fLVPIDFiB2xJOl9nTDAsue+pN85b+Y/dEmtGMx6tGcoUwlj9dSpqf9iTJUC21TgBUg/g4A=|Chương 863: Linh Tiên hoàng chủ;f5UqLL1z3s7wQKvEXLOiwrsEYovoaeIGSvwBV84m5t7qGvuYr2nze2hD2I4ekVhsE9tqY/9RW8dNS8kyPiESX9GwrvAaFPKUvRDDYggy3yBvzCoSMtqcaCElNn6CPULa7yyMDUGSSV9MD3B/eb7aOUKjzA3LLUjIJZZ2VuyYoVI=|Chương 864: Đạo Lăng đến tạo hóa;H0O/+5nztVGiRM1uk3Xg4bLy2yG/g4+uCfnZFdGb1IFjswGBfVw0MbWQT0qj6C7dNZysDFNjG8XgGMQhk/uUqcm87Xl1eaq24We+JYyOhjFeIs+qIzxtyY32+P6Pq5a+mSewaQPpMWWBE99GNz/cN3Vdz4JQf89fdHNqMag7io0=|Chương 865: Giao cho Nhân Hoàng bảo vật;HfoGHBPnynSkFHf/mw0nKrh0gWXjAX9GYZzQYawHtFDgLyMKPd9nWutz/bH7eHPh9ZX+RfPzx7rcSR1T2XJqRScoT8QRrqbfjoOtkYe+qXziqa0hwU3hWHrqA2GIqj9MGdp23K9WRu4SkeM8Unmi+cY7ItLBYkRVIumqezqxzR0=|Chương 866: Kích Thiên Thuật;XLskMWnOCycHYTT2T1OWywv0gAiXR9Ps5jmaomOsqdlSduOtfvD7pvYEyY0qcDFk//NzUHpvx3FtL/cdg1LCChG6FEBytLBWkz1/9TKC/PsiYrsD8COfSK78laSNe2jcRMu1FIfHp9VMRQNk8qIxhSzwIONcmJfFzUtraVWqXm8=|Chương 867: Chân long khí;mYuyB1M0mo2hgCQpCzE624weFyQSLfOwh3DFajAGBPT1c9d1TxEcIWRTQbFnw6a+FLKPNFLq3knNVagBE8Z0FNI2gVC8ntVmSQRGLz3pC2Kwtf8TmKBXWD1MvpUmJxRADBNNNBLk06O9rYhsFw2I7jsX9hyocgt+nVrtsB4TAcI=|Chương 868: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ;wtm/5nYVQLEXBBpxxwcntWNAG2R4/AxC8qnMiRbBaj8+1p8mtZX7mOfYPX4o6LVe5QKDrDOKvPMIG1LdN9yff8l7pY21gaXyMMUpek9YAnFzVvYq/g7ehA/jYMZhfwqL9TcRnU088SahHMUowUUWzJANpaWYblvTY0jTgzN/FyI=|Chương 869: Kim Đế viêm bản nguyên;wWlauBZedZKVs7/1lQUMWIwajDw8XQzn4lTg7434JN2n4kw2jRY77gXKcjqaVutTWkunzx7Ts82RLL0AhVqgx+eWTkgG/r2Zxv7Z1QMG7gyQjIzzLDd0z4TDryg68Mr2vlRF3vFQeZz4iXzk+MfXhRtkYWjpwrbXXLQ4ta8l2qg=|Chương 870: Đoán Khí Thập Bát Thần Chuy;fg5PQPLB2Tr6dBmEIZT5mQ1HZZ9iJWjFaRXYdwMLbwybh/JoYqft+ZpkMKgXRv16osRkTCfdmWdk9XJD8wdEVn5G+uaJokmkMH6KG+gTn6Rcu43jieU+E23bR6mNYH/a/513LHnuttgsnqz2tP0LdAyiUdNTuqLMKMoFMRdzJrQ=|Chương 871: Vật quy nguyên chủ;8cWdqRVHx+/i4YZ9EhhDePd88v8WyGj4E2HwI20bPjFiK+lVnVgKNMnpj0xB53kRaT0feHTZ9uHrUGEKH8cvYtvTxwfRA+7T6P71GAd9W+bsNWuMv65tmNBEq1VTg7OarsNpldCqUHVU7JafeLLbPkraiE0KHtT4I+Kz9KpnfJ4=|Chương 872: Tam Chuyển Kim Thân chung cực;RVJ49KUJ/h50VCUqladmqP+yMjJRJLBmR1hIbN/yz0bmhshyfxWIP53epf8S8Ow94ZIuhIB4bSXB3+3gl1ojUu1vEJ7Op8e/gtqAIuRvIv0gUHOMvAwfUBVfeqhjI7UMiI3xy4SoP41r865beKuvkm2qZCy4Zfbdc2ox8UtS1wQ=|Chương 873: Tìm kiếm long mạch;RYDBctgZCNVk1CyaFLLlcS+ijXVuqe9GdsMsTIJYQvuqC7lt96xHmVff8fLFkOIsHPY7ly4dW4H1n1nnoasJjk9+l2AFyAojTm0oNAdiOAgUBxnKlZLWFuNRTrLcTWYGesmVxLXLRCuTzcpdJV3sz349gtzSXIJtVsrqRiglV+s=|Chương 873: Hỗn độn khí;xOZzvqVOCqQOKn/T8KOPQQ6u94Z0Dzoj/beQd/Uq89t7AljBYnBDOri1yGYOeKvgO/c1WSyVFrtH0eYz4vyj9JKXBl9Hdb8TnmuquuN3qBSTBlCT7jJ90BvDIGrbOzAd+0ez1Z2pmsF01WaH+fzdrTWgYK2S2N9hvs3bC8oFu0A=|Chương 874: Tổ Long khí;EUre18r7JLJ2WAoEO2vI1vP0JRaIZi7fQPnOxT8z7aBPiFpKi+ajxvCoWylfsnanm0k1UrQIBUmb2IOCviFncnxx9S5y5QXBDpjub/4w8vnQA/pI+ec5y6Ll9XYBCXp4l37O8I8FNgn6hpMTB4Z8MXUcHoEAv3BXGtcordMfaiI=|Chương 875: Thiên Yêu Điêu;WVvP8TvbDdi5Nd47XigqaIX/4lKkISxPtwlKIQQXMyR1X87YfxX7fgcuPUwBAOffcammKWf413/AnPVw3zEfRcDXbO3T97HNLL+W+q8hqFGX7/ovMiBRQ/PjTRJ7KySLUOCFqTfUMnhACBWIVU5MCGlm3sbPVJSR8BqnqHknY5U=|Chương 876: Không Gian Chi Mâu;jnWmJpFqBrMEnuMEgFnFDCUf6Tke0797X8O065xQzLwMdiXHRSodBTjA9yAkdPc0wOnREVQCJOCA+iwZT7Lq57hiWIKBbvGLifkLR5IcqEvZwr6v6/Ekqaj+jGJcB8AAivVQ51wnsm40vwemCbHJTjklZSM9bhMaMe9xRAFUC0w=|Chương 877: Huynh muội quen biết nhau;FhHMvMnsaba7kr2hdVVCt2UFjJkbfRfCDCFvfdC8WX5O6+eAtIQXd/N955UfM2Ju8ig281oLnxuywKRhkKNmZSWcxgtjNbRB0kCY0wIqGpsRmiWeXKS5c4gh5hvRwU16UOTcNogWOmB1njRPL56hZiYQVZHj+EMqIbcjhNH5GKw=|Chương 878: Tổ Long mạch bảo nhãn;dghr+1X6U4YTwTjPZdwvEEwTY7V103r1f6zkVb5J1bNBo+ylbxCLfSgTiCFh99vJx7FzCKVfgarYlV5MQHm1FA68lT/VSf36jlneKjr3kJ+yMQT6vyckog/+joh01TZRZJE+UXVfZSy8/YyhAMSdmZN9A0gCGXPsRHLQIGmR3y4=|Chương 879: Hỗn Độn Cổ Khí;XJV05CzhOJJryGIOQxgnVIm9QnkdgVy82t6p/Og7iaT2RMyYYpnNiTrimnYBqRPyATNgHtjZNgKU1FrnAXOwUTLDYrur++Zfmz45j1BhXi/YG0XEwi/S5o5Xg6TxO71dmB1L/Z4E79wLNEMJm/+1EBlX7vJncvazlS7kYmlOQ1s=|Chương 880: Đại Đế hành cung;K63noZbPABEQ1an0ciaXfSjoI5Ks7MrRzyhZ56DnWfky1Fnm7jY+FMNZE/sDPwHsPNw2gNZrTM3HbZeGZI+7g0FT87lZ0tSy1puN49YbbCHKXUzxF9/2zEFpOTW1kD34v28tqIXT2IucDlY36d7mMYJz7VdE0bN+uDSGfq+ePaU=|Chương 881: Qua Tử xuất quan;4Ye2nLXJrl/ns1TbpPAfBiKiF0rLJrkjjXUFdYJTPo9Y8qzjdnTgXkwCweT7HDMP8rUcZ5ETjRsrLi+3B0Wav4/x6eEu2k8oa1+wj/0vEHWjYJFHlwz9FyhKtY2PRpUEzhNfigN6zmdQuveITeIE2d96Nmt5iIw9XVO+kfhuV9s=|Chương 882: Chấn động mạnh;X4qIBz98VcbRKskPrLkHgwzM6SyNL6uJEodhYsewvUstc0eoDnd9aXAkIu4zn6L0fiKqhBxvD5GM2UsOTuxLiOYNEzqRV6puPEIvKCaEE+wpvJiOAAbLtCdV4RhV/NYiPPzgX0/+LN4Oy8fQk9WPuG8loPBqAO/XNKVfluOtbyE=|Chương 883: Hối đoái Cửu Tiêu thuyền;gQNz2jw6krMKHNy2F/v9zzXnuDQkikpPdpxTtDnY5K3WzmrPIdaizB3pUcRQUVM1sQAQHBMyEQyhiACdq2ftbRNKPGDK4RstwoKF3+UONLMGXN6dyQsbC01lDn5jE8aIjPEHwPlV2JRI+NMpU5j5hh5vxTEchZJpBDIaN3Vi2JI=|Chương 884: Tam hoàng tử lại bị trấn áp;Eexgwev4J0JfwHov+VcbZgT5ZQgXBYXbs8KSTw7oz23X6Socmte9XccqorvLl8vV7E4GSlmujwCuRdXFCYV0bbyvhqR7cpFT08Jjp8gtS9ix1CAhIxgHOWSAW7CFEW4H1GdcHLlCK80dzYKs6wI8F1VrVwWeyLz2IX0cAKVxdeA=|Chương 885: Tu bổ Cửu Tiêu thuyền;k3UmoOKlWoAEIACJpDRdB7K3ohpmolmfvpNvzEEjwcDVC2MQB08VAAYS3W/WhjRFN278NURNS1Zl7rYwMl8taLKUcoEjr6gU899+Be9+HCJ23wN9VVvRU1pydKHBOAg1ddw2pJv4b1DjB/7RoXoesuXs2RZoRXAfWtO8PzEFKNY=|Chương 886: Về nhà;knSllyP34WVCbCPfenBo9JtQcw5Ijwo4eoGI3pP7ZSWwOJdNRf5YZ6PawenXHoEK8081lG30flppcCkUlrgGolN1p/BcYqNtLwU8ZlbJn/BZp+0Par9hIdxCaajD/4ZvnT7YnaiXqeW6x3AGAi9E7JuIT/oZsUSPJUR+/nqYFew=|Chương 887: Quý phi;2ZiG9w06/Vk2olLWkM8jbxkk2E7WVrNlMZFu/X70sk81Cl+/dJGUmi2J/VuEdqRGBapCQGkU4rEBJBEklbyex/398rc0cehA4oNAo0VbtTxhYhI9SE+mEtLSR/WH8GcDUaxsZVGGWEuHLi3JxYUJSglxXGDvqkDJ4ymFxQDMqbE=|Chương 888: Chu Cấm đánh tới;yMrR+BYcNPHqlPk3UFJ5yR2SkZyYMnp/vdEAdzzkw3YqP2DlGWQiUwPTqbxmIYeEA2IEQx3v6Lp1Pp4Ypdx7YIRlUDbKErvVJo9BuZJGjA4e6IiHB1esxRbszDqkRY3qXs7mQXh0jiITgMD90t6zybCbKPJS3271Gfa1lhYBZBA=|Chương 889: Mẹ con gặp mặt;USEJQKLuRdHPCYKnGTN+JX60/7VrdmnnnZk8IbPNa97JxY3RuvPG4fvSzu33GcjfaARGycK0GQYJ5zvVzoWLqS9yTZsT4wK3OKAs5Wt1yr2S8mvzhNeSbzvzk/0GsqLZK30+uDb72VMhDZzZ5Fw9nomx+M/7LoQI3RB+nTKtQfs=|Chương 890: Qua Tử đánh tới;EB2zJBVwbbMLEICzVk5Xn1i3kXbvYmcL05XH38wG1pNWeoIA96nnnt9dQEF/RfZG0iyzxuOKY0D/dUZpBVDCR5+qm59rGbrUorDDgqVB75SKtDjp4SHWQ13zy4ZEpezXRNFv8zTXW2OXbIwM4YhLZxu3xfVYAcujLOsijsMAev8=|Chương 891: Hãnh diện;sO1nO5CYyg+JHGq2JwIZXRW0nhAFJtFlT5nyb6uWIxnBllIsUqbXuybqH895ViarHfj/ezV85qHNIx69Vuc5taDU9m2ZHht8rrxPZikiKLgK4BcKBxJtCVevhLctRgKv3kEko2OZIGRvvEksM76LlqWhZxX1tmVlRTMyAApL/BE=|Chương 892: Một búa chi uy;4I7dW3P0PerM8dzvMzsEa5gXhMRhsmL9xoQTTwO5bZw+RJubsVdzr+FMLOi2Je3eO1DUwJRi4t7D6Z6W+wjdC9EnXpRpjeLBOG1yv/iRQ1Qz0iaAmKMwMAO5eGpMx4GxsS5uJ8jBn9OXzJPciwf9lBZdYaoGX2MkWGAAYX+5RPQ=|Chương 893: Tiểu tháp chi uy;qCZLCIncjeGSMvnoKD+9jdk5MQfrCtB3roUV/FUlPPD4XkqH6O9PuSYz+ZZAktIAdXltRt2nxi1S0Lr3CHcxwVH+QnHQwVd9aTeGFpd4rxX60+2wdOiIpazsajjkMtLdOAG0ge2hc3p/RKNCn5hEXWF2q27Zp/KX1GMJwEjWbDg=|Chương 894: Tiểu tháp bạo phát;OnB2hWW9Ao7PILy4rKstWCwpHFKi28/PAR8A94GrnhfmGOWdmqGvFkuTl8Vqv62nBvlJMgkqbVw1gP2UTM8MdnmGrdVVUR/uVyLxyEa9YJNW5uB6wyGDYdt7oHTFYX6tjoT5S800HSOj47omkM0K+HMA/e4bdIxCa87t8kZdqF0=|Chương 895: Cửu Đỉnh học viện;7wMM+QBbpme3nd6Knn8Vt61gbpjO/Iqxo1VjL23oei4pXdMqlqV9dxAhZTudqWmf5UFtwQLOExHDY0Z0j7GJE2AlAIZZXcMHVvqcJ4ke15TGKOMcIuZ4OIbShLalAz4ohWBoxRNTIrxvDDO5fFueeMXX19JgxLCH3xKrTK6sjIE=|Chương 896: Cường địch đột kích;s6pa7opCSzHAGCPJBnPhjb8YMZlCe+JeOo2tTNuaMZpzVAphrKwIe0FyLRisxg5++4To1WJw/59yQIP1/bG9Xe1YEFdXOyNQ6feErfu6gPQhVRqYOn+M/TSzq+4sbRoAe9Z4cv/aeYZE1gl2D9038paQ84mvr4ZRs8MS3n8KO/M=|Chương 897: Truy sát;alvBU7TEP4IYkxDUDFhUs3d6swMRBwOtfVGIKkYveVhG3BrtxcHLun+rfyVASyIsqdDX+VK5rq9lLchbikZ8SEKZ/ajnbCJZvuDE5mFLydUeFRq4qp2Vhs5DfGSkI/EYZBkNdJQvv56/zFKG4d08xPKw8UlP8RkR0QihRUyblw4=|Chương 898: Đại kiếp nạn;xrn9vd4pA6EaJ2oxLcfl87MN1uonJEOxkXyr8hJq/RBew2aABmwpL1PUBk0H5ZoyKsCk1RD586yQnUlli3a2Ry1ougpi5tYExflrlNf4AGagzF4UUl8rKA+BtwkeHDhDUS6f95/7q1HTl7qQbiBhEq3Z9d+XiP+dWMzRZ3KD8Ew=|Chương 899: Trọng thương;IB9FiLbpY0epUbqy+6VdbRi01tAH8kBGCRIL/FqJ+WvbuZPbLWZgaWyYrzxnaYj+rmMyro8IMGLkIEDJk9Y+YrjtbgAM4dRAvAJJJ/xiT4aRqOZiM9GNzJSW4Qdb5ivJFRuWV/AbJqfYxxESoc678vWI4xpK2MFnrrxtEmYt6xQ=|Chương 900: Bảo vệ vạn năm bảo vật;jGpBgaTeEUohAPTTeCLkMohsS1fERn5DSg8GipeoU2qs3yVHBieyPM5jYUjmdXdw7wbUSzq0F1nlh/yGW5fgmiOSG6LVwb2mi9WeMDMwjlKDRyu1v6SP8ncm9yV/WZj3YkqKyseY1yWJDpfoYzaST/S/Aj6dkyXEPFkVbsPySCY=|Chương 901: Đột phá;NApqcfcMbEOKQa5S3BtVFvH0qi0uBGaqbOZFFsKO19pAoiBbErqW52Jl58Q5yY7EpNzO1tbAbwZKs4qwMcGaLO6Bd6jR/0y7BSVgnjMzOCacH/MQ6Ib4TcheoarWt+WtdQxl85/e5yWBQxaCp5BgOYvZABV0MKLXVM2COQ/caXg=|Chương 902: Nhen lửa Hoàng Đạo Long khí;v84f/wxVgoOBVcLOPyqWz4qIJLzajJuZTS/eqrce94XcdE377URaJ7h1C4XbzAJU6PBwX4DfXoHqV7ATtCmeTuEjjnjrYeV97G1Hjs+Nht37gaeaZL428z3u4UojXgObKJbc8Wqsv0X/n13D5LLfjxK7kI+mvbwmoSvWBIAv3Yg=|Chương 903: Quét ngang;rFzNLbqzGoSoLb4NS/SVwFr/K+9/y2uQFg/aqgjghnMdi47j5itVPHOphURzPE3VUHS0J72ak1X6dTILKQg5chjE2r8ntQf3qtehWXc64oevBIznSI5Lv6UcqEllYuTMONh7i4yIiGOihdXTVl2zCwy0F3u8WZhoJLAnMp9fj2o=|Chương 904: Ông tổ nhà họ Tiền;FEL3FYVRXDW0Rg2yp54h7wKLJXEb3lio75rDLgSt93BTUC9vSI/kBwOUdMb8KkeReRtMKRtqQl4Wn0qVl+iZQjweUekMSOL3JRqukNJZpCoLSfzAHyjxei0zY0JeZU699fgsmpWXEqOtJLQ8ggzwr3/p2OvbVHicr/QRWchbRcg=|Chương 905: Tù nhân;3O2RtX0BI0A9gtZoSMYiSUAth+hbyKupxG4fIQ1h3+KqjdGqAbo45WplJUAG8AGcJkz47zU8HnuMD7V1gz51TRbl61W3QqrhG6f3oUMVithFXBfzcEWYeo2eP7Z941DE+i1Kr5nWX5NtadbHToCiUrQZXMEYg1dTBr9qAcrUyO4=|Chương 906: Thế Giới Thạch;3+S0u9pNb/To2n0sEvo4ZD8Kznkyby1ynXmnQQDV0rNTNFuzigb7CX6pwCcUZ3GMMMhcexfpZiU4FgH0v5bOMV+JufQF/XLJxUScIKWZmEgKXVbSBbvToIFqDPoz0WsVmMgqsNYk+Ml0k1zZSOPmW+gqoopBT+2uYF+b3iFfxnQ=|Chương 907: Tranh cướp chí bảo;k0GV/2yYOgbRh2mIBcmd8DWU9+Ys/Gl0d1o5uVwvPCoFcmPHRI4bW8kxOE19ALt81qSNrzeJOD5nbKGJlbvqIlQdZ61R5+Tssbe9bYSg4vz+dW2kWqhB0Bh0Emj6VeCcedss+jHzN21bUtCR9BlWfYc+Emc18R+N3Klel84sD3s=|Chương 908: Thế Giới Thạch tới tay;L4nAv1mU/AWOWxxXWDU1EIyTZh8vGxX/QmuHxMOLX9cTUDk6oVI6CRFI4AG2rD4AzvXB2SsO5dDQA7ESFX5MOIUK0cuqTVi6K8dkoVSrOyzwtzqdeq3H9QdG8NNJaI91TPrhShaJFfrDMy47zfiYP/UCHEazsLJSMxrSG7ICcxA=|Chương 909: Ngọc hồ lô;xHaWhae1JNc70A2zJVQbx01Dy4PUHnGrsAc00S1FIBICSPKJwADdMByZxIwyiDAVoBZJmW0/5V538RbATKd5tYwBxqwOctmvNeepIGz30zUqm0u6luWbq16upEWjYHJ5rZFHPpTlA7z9NxE5T5BApsAYY4hERH8xbd93vJOrRjk=|Chương 910: Nhằm vào Đạo Lăng;jNigh1UiMv75bT/7PDENCdp2Hm8qScsTxx5eZ9eNLQFYCWE0bI0uHgA3A/X0DTN6T/ownoN457Jqaw1mzR9DhmAlkGzXjkJaen2EEd2hCLkmBtZ3E0UYppBwkQ3DB5KiQX4LfMuz7VkS5IaMbJTbv1bsX8hXNuwVgHoVvkwrwDo=|Chương 911: Đạo Lăng giận dữ;eA3bcSWUMLmqi0VaIgbt8DfmiEvVEMv3+irw6rmpwsQci2BuGjZqFKkdxg0jf7rYFbHKQut1XY5CCLqZznlCk3qRbfEUQytJ/jBbpH5cvYeSvcrif1UWXuRuJQppO8BpaOBlTJOeZ1hepsagGTj9mvrx/CbpTO8bQOoudXWl13I=|Chương 912: Cố nhân;IRYQcSCrFO9Ei/3reNhR8NkHbQEZjzO4+Dz/c5Z/VNs1kqmJCsFMQjtzBCKJ4vSvaVyhs9jQFI2ZKKq2KbZoD27YJY1VYF4fCsJMm8wMJaGx+xkNZPyGPIeoD8yTVp3kVNI+Lo37E5AdtFRFWh0j2vhXxEC1lBjTtK9scjZQgc0=|Chương 913: Ngũ Hành Thánh Tháp xuất kích;ioESMd8A5veJAMnRqX7zkls1HSqKm10Gu1uVQhHjjHQQ++w1Qsd6bu3xDRBbkyopmDJJ3sVJtBYZV9pJYwTK1uDUH/ytFmQ4PfXY1nmVnt9LRAnR6bOIqwhjC6k1fg1SVFsbvs9WNwEs6fTTAEoSqrY1nFczJXQdetP2rK/0kqM=|Chương 914: Tàn nhẫn;U+aKYaFEX4/EfpAU60rBqnjT4X1zxeBNUceVxeiIRh6HJoGaD1mBKrsHxOvzb1GzCVfpB3SP5ZbwiItdiyd0P41yxFb/57oTNF8UfNWoga+cE3csOxySnXXaKtporaZ78yxGl5xOQpTrS5IKOZ8wuaL/pBYeOSrYvJuHuuGBLsY=|Chương 915: Nhân Thế Gian đến cứu viện;HfwpTiVnmH0opQzXtQYToSqqYAGpTSRwZpBJRs0tMbebMPYnbfhzGXoNFyJvNwos6BFO75TdAP0lWOL+ZthKWrJu/VcR3FU3ODEa9tRaXFjTrFJKEEUKcx/gySK6vPuDQLGfHTaKwfbpMyZ4StWjXdWXn4vKMcAHK25FNLZBhVo=|Chương 916: Kinh thiên đại biến;cAGDdaHYdjBve8vbHDm1jYwTqNfjuOyWsbopx5+YQ52mUhORUH+bF5mkpLnp4TVmx8PVnRveCG4KkU0nriAEfDnVVqXu4UVkqWK1IHvnftI1450vuxR/90XmEF4hJd0B0HWxQHy199yxofe3izqnTWDd6RODH2Jnf4K+HZbNis0=|Chương 917: Gió nổi mây vần;7O9HTwk7IWMjOuQabxXk7SkNHrSFPxlQCEqKjJ/AC9dOS+WDmsy9AHl2icuj8mymaroaX2aOKTQoPLJGaWJlRbA4BTuw6IyQztcqqXFwAWJv19WaKRNQ0ZmPi0bC1svZthAsMz50NP/1Me2hbqM6JYy3F4tZvTaYFWOqnMifSMc=|Chương 918: Thánh Chiến Chi Địa mở ra;O23hj9Mh10BSbqtI+UyaaQKnsWSdTOqYDlGbp6O6rb8cTxOJQgsyBM4YNAKldBkhltwg/Nai02u1pZpr60Z14QxNyQ2j3sMR6bRFvB/jgpiFVvl9RPQ1BE15G2BZg9HacZpmCV4PFdqD0N7ObLLiSQQENTWKnUcH00MpXbg3OmQ=|Chương 919: Không Gian Tinh Hoa;40H5jC8wkCp00g6+Ytf+L3TMi5oqiMOJplZvbwd12JtgE+bE/Y7wKC6BeY4JYZ1H5hKElUap5YDl7+FHBL6eLgTeIk+Fd9yKc5ORDldnRXjvIMT7Y2kJaFVbC9PeBU/kidxAItQekXmJxkTsTz5pgopXbQrs9VJwXLYzR+x8dII=|Chương 920: Một thế giới;fDvedZIBD5V5QZLrp//PF/AQkqc8YsXZWAjha1KCe8ULK2I9BjvhbouV1ur58an8AfkXIsLoZ+cpjLrci/7O2e3ARrxQUeZ6KeBKp9ycX4nUts72zxM5sEHppGgPtXPRJipPmw3ZnoG2QtYXyni3pxiEI8HbPFdzPR8cePPKtg4=|Chương 921: Thế giới khác nhau;Sn45qaEzXKR2/fCicL2d5+ru8weNXJBHL3oYVJSZg6cjDlo1mZTSINPXnQFoiBFxE0fYaWJurH5Mgnzy/y7FqPKMvRsPVErMmVpez0hs1X+XyvQmLJPHAquFU1ytniEXziVOTjycwwazhvbU8FdPmjnYemWme/f4oRCZN5/FpWY=|Chương 922: Cổ thành;Xqmoqer/g9RH51WJVapjplcX70H8ijoAHY5zvk0rHF0lJGr+9ZawdFclOUHGntIrcFnsnOM0MVtSuCjMDDqpt7Ebp2UvfZ/wv0166pwXBQq5iSQrGCBmo89byi+BMwcdJi6TyM3OVZD/uHVX+FFfq8/y0tgT+iHvTrIS2HsQi+w=|Chương 923: Đạo hộ vệ;hWIK7VbNxS+Sil8ES8oWnp1TOUnqRannDyG5QwI47aq3CjXJMd0fZaVEfZkmURtNzO3151u5FXP8T6Zb1bFd732QftB/0leSx6OmdBj2U+asqnBpdepIV/p0DWZtv9E1k9cNDlV7i51iE7IXPjHXwSpq7gP+hCTeRg5gpn9k8s8=|Chương 924: Thần Sư;Co7DDaJK4sbmY5f5oATEHuFpbWg96sRy3eP9mFUvhuBnMg2sTMU0UVkmtS6QuXEjCKz3BVfZBylQotUYjQUJqh5oUB4oXuzDOkvnshLJkKuUi+Gby+sHi4snSh69GrhDHHtc3+tc1Nygv4kqZlb3Gole7NCMc4PJj3/9rJNMVFQ=|Chương 925: Chí bảo chiến xa;jlRWm8K0r0XHhV1bB9nUj/adGHeQxSrrbwOqN1FXZsn6kzsV6vpKC7QqgglyHC9ls5RrfN0nUKHmdNqtS0qzLfZP7QVEl9Nj/A0zifB6k57k/IfETbNiIL2TkAf5Md9HqMJHDxD94BUgptJ02n5n3Jbu4kKDdp2mMJc64k7LRUc=|Chương 926: Đạo không chết;KVJ+K3s9KIh4nBYNBjAcv0CKfCU012JPwDt6OkdbeOGFih/6/yWVnzjk+jcHWrzUA8D0veRuO9yZNH98NkcyIUhAnmdMpOC/avmTCiodGLHGPnboDlRB4tnLl/1kXgwWclZhmGoZ8iuB+a2GTUhPbjhk7GdT+eR6RS4MnBOVtCQ=|Chương 927: Nơi chẳng lành;Mn63zAdmZkvD8ETYmrwoRfLFcz6I5qyEgscqouRAcbxN0ic9Ea3pbBeXxhw0PVtfex06Ow9yug/Ge8miHUJNy3XSxHHUEVaXApcJ6Ta5beuJAdHfavUcNHlHyvlCBIr0n8+Kpyhgv9dvSu2XKcEYDEntmug1CO8dQm+caSMVufs=|Chương 928: Tàn nhẫn;3cjA0WVqBt6EMlxjOC0co/nJsfiRpf0j1Nss3txL1H7TIbCcngo8qH+9ivRHeAaj2XW3stn+vzA1BHWjh+0TopqT3TBOy/EGFxzIMje8oLigUy+K6FX5/aMEexWRMoUfa/gZT12jHLuUmhdDaRTSzTH40Tk9ZInPoIMt2ABvT0Y=|Chương 929: Ngụy biến;THBkgeK1sqeTHzi/MG5HeQ9a0+Sm5he9hmk+HGFAW0KH0hQ1eXZJAAy1ZVbTAbcQG+k3hnXbCTDVtFLLHGRZbpHQbHIDttEkPbef+ESaQ2jsAcTMyn90d6FA+XlEWUH0VSgQ24ZPfKr11iR5Z+/+wExca19bfRMNdskpjINqfRU=|Chương 930: Tiểu Kim long;5qBfOijw4kJDhqewQHYPtWZy+VKXmZ4bkH3JGr5ksWWJDJFCzrC+MbfAek0BZfFZI7iDBs68ev06nv/dFDlIOH0DDvsAm8BYag1KnYOHnvtMZAJs41o06Dsn113dAuqpaKTB7WczxopMkUT1KRgHTX84C+eiFopdEa2U+ldEnFo=|Chương 931: Võ Điện Thánh nữ;+Nligo2hwAKLxdmM3ZP6Rtl2VhOR8vlyiCoxPWPrQTdsL3YQO931sagybxJY+ZalAgkDv9tezq9oHvFTXNqA9kIiHpFKfJioOfI8wlWfJEMHfyAYGFi59OSSVALnIT9X6wvLBHDhrL8SBJb0DcTaAuZSFeXh9Ci0qf179zCgOzA=|Chương 932: Thế không thể đỡ;O+puh5cMM27X2kwul5gfUgJW08d8v+Fw5aHZtdw4aZX3kHJdhNQyJ1JzQLFe9+s8kPqiniz85Iu44kkgIprlTTFow2ylMWquEy+2TwJiGaO6CT6YmRy1/fUnHo/sLlk0UvbBTSvxizAA9A/5q+34CT3sxbKjohcJkxXlQz3F11c=|Chương 933: Thân Ngoại Hóa Thân;28z4AMRceVwki0WQvqVzllgdeDegQ4TNZwp5EGKYoo+VH3ykAiJm7wKs5fc9GeHGVdsJZxddkPCzeZopmc26Jf0m+NTGYfaZAyqE4tgqh221+8zHFsRhHrgGc85Ac9wDEqkOkr4s/bjLTa/+fF6NsDCJ5cDDf/k97aaMcA0R7D4=|Chương 934: Trấn áp Võ Điện Thánh nữ phân thân;lreVDkCxw6AO+qwPs/eV5+Zr7jd/s2IBR98wLRsUIt2K8p6zLjz/zbV1WvcpY30fMdFPVKhdn35BumCQR+GMiN2cB4dvViJLHPBm7QXmdxW0ynUNeP/cz58pKTY53xL8L5A3ObfOjtWq0XlFkJf5P6TDaOZV17KwCu29WF95Ylg=|Chương 935: Đạo;Vgilm8mudY1t1g0LnjLDT9IKdmHpCTCIFjKcn2Hxp+IxrVRS19lAm3Z2LytghMeASASKpGDe/SWtwKTcf9DtgbYD+ai8iw2tWNAi0Zpt8Jn2vOEhwfMuY4pCASr9kpW6QaInKN07mr9jxl66p+igxUYfKeIKSQC8kBZ8hnPNsrE=|Chương 936: Kiếp nạn sắp tới;lhpMBoobafey+ZApbArphqmTaUm5tf7/pHuo89oSBJGdS6LdCb2E7tyCMUgWS37t4uqUxXJ8Ts4leknCQUlOcpLST9qeXOmz3tzxeFze+UYo7VItQz1iEFFduWwkDeNt65pcEXqObpFrZFFlGJ5HfQB+iDpgpqkdjPCfnQvQegI=|Chương 937: Thành hoàng;I/mBcoRB1iWnxCXKMftgWWJhws06JFrYk/hB2LpqwTFJut/gCcvnjIY4CFAex52x60/wrpIteKleL7rqlsjpnNkqyP5mekjJHg0Spjr4s4bYrADdyTJH6WaUrM1gavFMkXcjO3SreFeHX4FcRhtyGLa8dU7Jr9JZIB0kAdbipDM=|Chương 938: Động thiên chi uy;lVPoRuGUJuW/mBF7urdQc8DRKkFxjcM7NMmXEPcp7r649jGFjke/D/LBBYivYAIBZZtUm7XTAnS6SmAPs4bX9iRN0wPvir05/WD+x6nJAA0VFcBK92ZdkMf0kYxaGiu+To8xi6djgeYYAjafM73sashbY/8q1dZCVUFX8vzxDns=|Chương 939: Bước vào nhị phẩm Hoàng Giả;h79NxYh1afb7VOrE2i1avniwLWrA3z2GEhe/r9IGPKzK67+aqwPF+3UxUjNNs/oqgyedcl27zwAKvtjGrKxlaoWDi7zPs8nQkyC24AosQ2A5EQaXIXtE6b5JZbnGikYlxzUTGNullq2f4FelGq5wu9KSYaxpXbBDQ1aROws9eHg=|Chương 940: Tiểu thành Thần Thể;7su2hszIJ0K0E/hEqqb259zNH/7piu8fgTso9F2jt9KSyx0Lk8WF9/YEGbve0cDUcJsJ8iZTusehszgn4dnpBEZTSh1op/f3l1GZAPd26inT11x0UhxWbxMeJfSpaYiRwBzErM1bRavP34pqvdlXJuPI9ivu2Bu6dkhwgl/9C6A=|Chương 941: Quật khởi;qTb7wnaYnyNO7jrjhsXQRq3nLUzX+XDgsLypIRPbtFHFINN60ST9fyKbPtSwAFOMzYbRNw4pwwAjgI+AJekLSv3/F2qSkBFMtvxKk4gMdlkathjxqxnEhO6AZ/fJbo6ZKVsz0+XGtvSIQrjoxEnZ9FAGkX6C8Q546HfjPv8q0Fk=|Chương 942: Mới lộ đường kiếm;FBznZ8RpKg/ISgl8UX5Io/wQ9goW7b9uhvwTf8MRekUS/zG70rgnSqGiP9qFTbFGXd0kTdHJxRe3CI2Q1YrhFVoSaEc2K9zapgeG65UNimHm3ut+PCLR62NqJj6icnZWI5OABq89QUfR4jpMgWiBQX9kO7SRZKmvODba0ZqSm88=|Chương 943: Thiên kiếp giáng thế;8fV6RrmTUQWctTCVI0dHNzi8llarOm1RadYAtPetVTRaBKBwnJ62nFXf5rFEt20iBNx2CkJU5ejtVseSRheTZPnYBtuTzJ5pG/gv65XoSdgh5MbHsl46Mbn38hOKY30NgIcpIk8Eq46kqM75EU7kIek4dmGtfAgb2orNrVtLpGM=|Chương 944: Màu vàng lôi trì;+aOqvXcjvxLoOe7/YCoF6Nrskwp+BzuntY8LGKoeRzvijy7ldRL/5ONWavyT76wY6B8KYd8NdRQda1Nh92BHx3PVWT+5WsaSQN2SII560QTLrs3rjb+HhnAKmbHhctMfe/np8N1GS3C7zhvbccgrbsglw11j6Fns7jyjevUaMHM=|Chương 945: Ai ở độ kiếp;IsJYgtaCd6hsou/rzabjI1LBUm39SVK+QElnbjp01vPre8r/HSQte3djtOkmNqoFArO8JSc4nbtkUytLN1x7Wz3p5BZ2ERPlisgPlJozNhhE/FrutRqQXP92Vq/hDe9zvpZFloN9WDn3W1YUmuQiLBUnUWR3qFzBcV9rhYVsi64=|Chương 946: Đạo Lăng độ kiếp;3oIF52Dj3DwZW41qwZ5+dDO+Ip5h/jyMgb/Qh41dee62i5o9xkJ/SMtzMMmE/rA5mVihxPnbm5WOZvrdqlG2jWXCweAsy0vPeahfBaXINvi15PBK127bAqGAkh98LNx7Pkwzu1F9Cq4NjRrq2P1FDBRrYX8Yxgl13O4ukYG8T5E=|Chương 947: Duy nhất hi vọng;ZDoF81S0GHUr0ZCr5ewM3aip6e8gWtTuYQL5oKOnhsxernEoOSukW0u7+qjuzCxZmXCyCusTqu5cmEEojhrWrO1sCjZ8o1XlY7QSGOBWUnwgn1rnRAKun5ftCEq5tnMXWyvEzZ/bmOWX8MrewbQHNffMXtMAALO+vZAI4ufvxpY=|Chương 948: Nguy cơ sống còn;bvbjKpDBC9Y+iCS+HC7sxn2gqdfsg3e07HHLcYBk7J+wlM6C+xUzomlFZzTHwCafnKsiLuTnUmDa37hKOaEI/EFYXdgMEU9GyrDRweGAb5R6qjDp6+RBvq6rZ5GY92dgJ3VTwLC4ZsMfRZKzY+uhmYccPvby57R2OXzOtYNB9kQ=|Chương 949: Chữ Đạo hiển uy;y2G13W7EMiD9YZo+JBMci5OrUtoqyf2mjjPpvXBP1JNsOTJL5OLSm6T/sL7WoMytHICUGRuN6N1PNIxAfBpcUpedUUdxzaIzaxuJf2MBAYVlT8ExQcR+4ehbjQoJHymquzweVlUeUjTUwOKGsm1sEI84sUOhxOaAnjRt6lPSWKo=|Chương 950: Lôi dịch tân sinh;qAWJJXs04kSHEEGEvCviOUOhynzrr/9d41DKMeSu0MPoLogW+FIf7SAboICtkamQVCydB591N+Zj1GkJdORVoNRglbinkiCoXaLTgxWpNR6neCgR0lBgBqYiJ9tMsLrNubqZjvfUWMubgqNFdONdqVighYXC9jkjN8J+C/InWFU=|Chương 951: Vạn Vân Phi;l7xniCOqysMmIzE8F5a89KfodhHoxxeJwTuFEvYW6hssrl41zgG129YcLLHpSEdZ+EinKcTacu5Xiv67ZDTdXxQyFueFOPSrA/bp7VQ3VVLVdMdLtgUY/lw0xoULJl83aAzlglNO9FOCToootubZaBAmD5qO8KyqS5H6p2S6Vhw=|Chương 952: Chiến quần hùng;H8J63Uqu7nE8q+oZ7+EwncCDsZ4W5dQ7aZQ1VAxmoe4ctu8gTgn9oL8cgRfPRlWsiYpOsnnmhUAKcP/6z4Oq70aeQL+IT6QlfUvfM/MUepX9ims8Z3DCkPd8Q0d6NPRGOPqdYLKcbu5x2lpTs+BQvFLPKZbI7NFhiXFmfD58x6U=|Chương 953: Đoạn kiếm biến dị;E54tsaDEOd81VoA+hVBU64um/UxFMhNUFze1DakBoFXC86pXDWWi4oh6dsCqiEdEmh1j39Axzhc/YwcQNCOHRQvq8MFywUmZWNY7fIQJULu+7DV+Ht23EbYhQ+8YZzgTXcxNlGf3rKC0r8UzfNF48IzIOD3TlfrwIyEOIrSyrvk=|Chương 954: Khổng tộc người hối hận;7GUewI3Enrsz1ljzHp3ED2KH/QsUuqaLs3rnNuYjYhjSjn/226qtQDbYBV2r6mSGQLTRYclEH28aQOtwVz9Fdpc/ZcpPFwe31TTWG4lzyThiKND+QF96JX20x3brOfCLhrPfGyfRffGo91OT4R4Vu15AHD0d4ZHB4IVxYzsuvIc=|Chương 955: Màu vàng lôi trì diệu dụng;opwBhXdD7fCcfIO1m0Ke9W20aK8PFTu+izDQ/r38htNmegv1V/NrIl6AbMu1LvMO9ik120XXhiI4Gqs/ZkgFfCuyfly4v3U+/LbVYqvOhipN+rDq/l1L+wHZwkh5sqJdCL05AztRHyCBgjtFJGjpicUy95wo6lD1da8PI962rZw=|Chương 956: Đại Hắc thành hoàng;SgzCwEXfsIK3tHieUS2gBZ7Gm7Vdq0NDuTHZ6a7A9dZoJBQaaL1XKVTdxKeEINy0p/kf/e2Sk6x6Lyg3ivggNlHN7uWUcn/zUK3q2ax9OKAEMdotCwwDdY9p4uOqw4XG8BK+OY3v/X/ICMqSawtSgfhV5um8xP6nH82EZlae4As=|Chương 957: Chủng ở Đạo Lăng trong cơ thể căn;3dW5O4kArKwsTJIkX0gR83XKVMXC0h4K1PvU8v85OJTjapYWOBM4hSV8zFw7ylaQUvtyK9slt6Oabs6wLefOrQUUEyFicMPN/g4ADhop+JimrLiI53VQ0K6DBr85NANq1eowfSO07BmiFTbjeiB3ZVomcUEstJJi6vS4nIqlhRc=|Chương 958: Vạn Pháp Thánh Nhãn;dz1dDAFNyWigUgckF2St3bxMRkzhPDNTZ89JNT8ndPj4Q62i4gp3BeqFgE0G+iLW8+CdgE4x+rzXCJj1gqyuh7PKB36tlPae3KCB3pCJZn655d/Bj3G/att77V+j85BT2WTIc13D56o0QnsyOBCThc1ZlqcLzBhdVsWoqQwFYjg=|Chương 959: Đồ một tôn đại năng!;udSwMcmhXqkW45wKelujHb1FfnZtfGU5Hb/2YRCqUhhwQkO7K+6t5lZYLozxtcORCwxBbMhqKY2xFSpU0I9X6v4J03CWsqfBWM2bxLgVS28YULYFmjaU5a3cZzlUjv3i/VghZul/93WkA1C5oDbohRRHkz5RVK1r2QeHyZXVmBA=|Chương 960: Thực Tinh Thảo;iqkS2DmaFeaR+P8821J7mxWkTtntvvWr6/ElQhG4b9VV0C988TouZv2WlLyC6JDFy84Xtq5zGwBaUfRRufCho+04j+Qp3uHXAdNcISgAo+tcs1irSKI5H+IN6NgJRN17F2zWThawfb97QcvHYYLE7Gobl2vG04XYSEOLeQAoGzQ=|Chương 961: Thực Tinh Thảo nẩy mầm;W3zZDhNWeiZNCHXXDqj0HUo9Hu/lNgJkt8ZeD571q3NobhGoPY4RQijhtn9zV982m7b9XF7L6MG/AMCw2c6e92gS2y0bGb/JmYUA7AoRdKzDns4TA/OC6wDQL+f2IZ9zWyvf9+5+yBDfB+nIRZ1jtzZwLYwtk8KqX97NrCDOqOM=|Chương 962: Yêu Thần điện;zfmiVquIksdMWUqlYAVKxfo6LTKjZp5vX9W/E9yeGF6rRwaBDVrfh6pBDXJ2rP/h17mn/SnNZlEMzR/x/nNNUMgdXvpo08BLvlGdq9x2kUMTyaeN8MxU1AtYfbtBXwoCig3Meix49GCnRiBDFDh2a3Paxi+bfVLSMClfFjgmf28=|Chương 963: Huyết Thần Yêu Quả;F77xP14+Iha9xTJrUP99wixs4AfQwfB3cahPI4/S+2x0meiZ3DrYcrX4FuDZ5+v0ZFBBa699fEUieG0a+AnKfvutWYWeWSsW0YrRtnZOs52iBsJAZq6a2iDsTX5U59/c1lmAf+DZL1MLmNgKugbNmkW7HqPMZ2x4+L1lIgy5M5A=|Chương 964: Thiên Sư;/olXMSXQxYmERsa4AapzXZ2kmN3qE2SsWq42H6pzI3orUxsb4CbViO8Ucmg/YkU+K3Avr7zFjey0ySLBfX4cIzAKTZ+NccSyQxf8bTeMtncjzmnTNCCf8Uws8hLWE8pWRfnGKvE4TZwlXsxk3nqNhAsHSxkDKm5wG3EdsU+LElI=|Chương 965: Xích Huyết Hoàng Đỉnh!;Ekq4iOZcxNkN7Cn7RqvCgc19TFFvtj43VXX1ZrVj2MfkeQ11mWgwe9qJgqoJG9dF6h0e36R1tQKHHbS1vCP+T6NR0oEsaEFGe3IAIyqQucb9qYyL2qiF3oOEac3NThPaEVMBT8iGhidGyXxc2Rtb8Aw6hStOQ9iPXSGYoqJ1Pyg=|Chương 966: Sư Tử Hống;A0WowVftHhuoPPwZcKAhw2ypJugRzNZqWGGRE6ArCJaImCAWukzIMj8ai53ycmWOHjb5al0Wl4QS5nl5SGzLNoS94ORNFMIxlv3KvSGtIAgL8MRE7LoD3ftt6NKW7DPomjZZrHX46vdGEOrZJaUMX5PpoFQINmdq8avFOahC/oY=|Chương 967: Thế giới hạt giống;BdIRx/FBVdO7b7+TtGXyYdARI5v8WU6ZyAYlSP29/8aEyH1LcdP+TL2gAaqjlFVMyAiD7GmI7Ke10PuOOOqw5ZeKgNQJiOwnxSnaN5YXLzbpXh4Lg3G/wIvdBqHq69B1+Bo02DalmiROWqDEDnDA8qK5lpsZ28OGPOKXUgqcV4s=|Chương 968: Cường địch!;3JbpQ3ryabWtqNpmeq0EEl643PYbDovsMIRTIv+pk5gy2E1e3zu/dSrH+fXYzRQU/5Eg4xcM1Y2KR87AARDWVCVYcDU33M2piGbORI3jFQRubBLlF7PPFhqdL1otIIBBipffIosRiljdbzubvYxrP+bS8akgTr+tZnryW4U4AP8=|Chương 969: Luân Hồi;+vF6B7VkaZZA0p9CA4HWktdEpZwqwduU9g2Qfd4Ko4CrE9DuDu4OGughAds4bFgOZfXUklrFbtY+c/Z/yfUwWCPKdutDiS7U+t3HausXE0kLgLZHm+JvgslH+QnCkWSz43RxdX0XXTZGy40o86SzrVjCpkY+rjlvLB+wF3k50+U=|Chương 970: Âm Dương Chưởng ảo diệu;8hq5PNH89Cnwqe/HBI/9Cj5fcZlgudCGZmRpZJLfqSERILCuuJXhGCrA3L4uT6LLoRGbkmHrvcKMsC0x5c7bbmSbj1x7u2qRAVJ1dLOxRIutHsDgem5qOYXEl9DXq8RGh2yWM721AUhiY661SBlwXLH88fUnBCPD3zSdCqNjevM=|Chương 971: Tam phẩm Hoàng Giả;AWaLLG0Y+SJBC94GDdxs+bwZZliKkvKD68ujulx9DZaozxZOMf8A8ro+5XNlAB3Tmpsekm75V0xcv08UOPKmEENvWAidTgGv3oOVI3at3lYMN1BvgfByTIgh/Jq0m7OBHUnRUOgx6LwYt5dw5PB+91MY3dgHnwhnbs2HxyAcncM=|Chương 972: Không Gian Chi Tâm!;F3iUzGv+FtGE7G8+4J2y9be17+7V7nMozFFaXfIUC35/U+v/syTdgQM0cFobp94+5dk9tezSX35l3SioZwfmGiCDo3ONFAyhX0k+1T2+YJtc0Dsrj2djmDTseaNWoXMcJnf+L2gsP81ZsHio+h36W9joe2JQT74xvBajaig9xJo=|Chương 973: Hoàng tử;nwl9QR7o6ulRPW87gdiuVZPXQ6M87l1hfpGaTM2HPRvlXN0IlaALn2FirgQXGEFsEdAKsLQDKUGvcVOKRz9v7Ng26T80JxgL9w9NaoG8MgQkCdvuPtjd11ydhcs31XBL9WBcdw919Bx6KXDHj2qYjcX3zydYL5XsdC2ExgWTQUY=|Chương 974: Tụ Lý Càn Khôn!;O9qsMk8odoTYXVozBRrE61d3YQnRzwNExfM1aobmTA+zZkG1/2WUg+wjVLaOM/+BTEPkT2Y1MwXD5+XQ8sa+30CJ7hh9VipXpy4dBCEILnC1IvkZfFVxhpE3CJt49ULPWubjYZtC9n1CzGYpgQqXXXGzNH1hUfCIpNP1BeBPwG8=|Chương 975: Sắp trở trời rồi;bQWYGW+rZEI24PIGyNv1L7OYl4jKP9war6sSbu076+Dv78VJNoLjWgal8lMG11csQQ5upgt/GxqQxl/2q/mAdp1AgfYKVyw9Q0Hd1Y1tNyjP+N5tz1yZXyU4yeWJtpY+an9WeVL7fdpa8jUFORGS8xnKaQZubtOOCk0yEWOJ7SE=|Chương 976: Quyết đấu Thánh tử!;BVBLadR8EhsIaWYmUBnS/WFbiThYkIEwehjeLWUnQlu6AL+1Y6Uiz+hvg0kQLOgiernEQ3FyJzXcNVaOL7LAopINeK+I5BL5DHeQq1QeFGVjLanlnhCnNgOfgZ7DQyOVq93Z4uuAQLG87nfD5U+zuFzBFhTSrDBrxk7TGZMOZuI=|Chương 977: Yêu Thần điện hiện ra!;fBdBfOjZ0dQFNHTiai4gTrsIEfQXm+Gi2pmImlFBwsaBX8ZulR4BmNevJmnvjcpejfEVrHAYCFrdOTLm2YCFtJw51cAa+1JKXj8kA0C+EMMTlHsg8an06nZuwnijSwr2QKkbakkowXDTYeZXzGXAiaG70a9DvgZZ7TPehOtznmQ=|Chương 978: Nhật Nguyệt Thần Dịch;GHSwFtXI1TgsVpI6p7J7OJf+M9PQMU9qbJVIyDupke0494bneG3alDw3ggAMr5GaSzgYuL4BiTXBvf6Vrssb9A+SteGlj9hb/HEgDIU+dxcJkU3HjSDaeNCRcP1Rw3lBJvz8bkwc3x4jfpDJQePKYTNX5wisQQSGpNWxuPyPDug=|Chương 979: Bản nguyên tăng cường;NCkXg2xFyhiUyhBksMX6WrANka/jG0/2n8pK0NXaRoZhRiEjNLtCaceuC9/bwbDaSdfF9hk6nWUGrgTI74aWtQfE3zcicS0ux5cYKCUCrEMw0uASoxyq6UDOANRLOBThoLt+YgFItauFFr/1SOvgD8aYmIL14EZpOUs0+WALTlE=|Chương 980: Thượng cổ kỳ trân;BvhFh1zbhgIWGCEkqh1V3YLNx+EYqUtyGpkg7jqi8QseT+lZs4Tu8PJfKQPemYvnJ566da9aFNh63GVOUbvodopbMTOW/fBXYNp1D4lsvgm9JNxeS7e7i5efvdH6FgYY2h1imhPQVbjvdmtd2skmdjnkMz5BgLhIg+5HpXMWK6E=|Chương 981: Thoát Thai Hoán Cốt Đan;e+EI5D3lmoqaCjfUUX1zIOP1XMnY+RCj5u2z4XNmMqJFHUM6qOYYnqw3mzCBiY0s9fi7MUqgjbEyRH/aebCvPdLQmyOyrgKxdg6YHVS9BiCE7ABCIjKiMuVxmdj1lhvwoqGFj5hNN/eD/ZJy95AVp1Thn2C+GLdHn58tpHw9KNk=|Chương 982: Đan phương;ryWKh+utl0g7c91+1/y5CpBP3KtWWPu4KkmcUjPI5ekapnmYsqn4pZldsDqtaH4IOuYRei7ScGhU8cvOmN+TSbE0Nptc9ZFh9jmh/zfwXuHzN2Iat6OJiczEtun06UJfvRVWuBO8pLkgAUBGv6RMdV5rkMdBZB6ddzWdLpDKN4g=|Chương 983: Nửa bước Kim Đan;pOv78+B1Z6LnUNR0QhKkXCLxLAnVoggGKv2lO3TGwxzkJCV3Vl9rtMFZIRx4GaeZdzLuo2mV7f/tOJR5WNcZoxcZLqBT7kRmuogd3X40lMGD8twS1ewJNLxaFv2wHy+eQRq9ARFUDGDRU02RDQO5vp0WyBn9mtusfma+c64Coxk=|Chương 984: Kim Đế Trảm!;uiV7tDjFjPqHpdgJLV1mcfeFQI01De9sVke1wwqB8Tgye/2LugERsO7hFSToWzZ9S4ZgeNWUQ8HcU6tEb3YNHZrT/GBhI0YJciOucPwIdWmPfCxzZVNgjgPVh28qklMBUk9lOoVYdYNJJCMhlgz492/58Kw0ffYJanMSPXtDHDQ=|Chương 985: Sinh tử luân bàn!;ypUWpljlXpYufLkKfLbl43vT5hDWJ59+dv47Nnf+Q0rFK25soeIebCdaCuoC79mAt2dm7w2dflsE5R0T2KX5ChWxiR1Dy/ejdvGt5fhmhUXcPYhRP90pndXIGmIj033HqHd9e0SkFynkqSI7oH0d94Qg1KxAiCxbIxJdh3njbWc=|Chương 986: Cửa đồng lớn;yVFmeIomjU6MqX/wnhcpw3qcd/zMiMU9cz1g6rA6nwZ+U9PcEZ/iJL5PcTjpm+YNWJXrHixnRLIxlP6s8wEAWyjhWkV4NAeYlzwddxybhASvOQbTFTaLIVu4JQ7K5klv4z8juW+1luSP7HbPd4LwYZdtN6JE5XQeA65oRTW/jOQ=|Chương 987: Cửu Chuyển Thần Ma Công;qaWlBTVwIgdiuH6j6elsh+tSiKN0Ra6MpF1SwLTgGTkq5wwQ0zzklemqSFtLv3qFlioZ1Cp4eADAFT1yx7Mwzi2sAwsXR72fF2/vTY/NlGdVIZfm0siQ9f3fS9mEUM14ZbvwNx2zwRIGWvQiUJSJhtxNuXRG7fWEjtmbjaZcMo4=|Chương 988: Va chạm mạnh!;JGCB2PxTTpKl2qeMSAc4zHHRq1Y8uvFi2sPFG6Pne3Ufs3DqUrKG84GAt2Zp39xA9oBQmtvqPk0QVQBCUjSl0/26mG+KEvelmtOsiX2aen4Kkc0tzxvnXlfyv9IPtNWI+nAcZ3j/uvovNAC+Ulyqe2ZRBz2c+lKN5SzkB7lzWqo=|Chương 989: Chu Tước trảo;oVwFL8jBigtjkyahH/FXRsOD9SMJaR2Inxat1izC5d4WmReAmXRzv5/eBs81a6EEv2PbByRreTQ8xC+R7XfYr/QvKza21r69EEffB6FIbzEyR2fzuQah7PloEDvvW3wxvrG0qlcD8TVZyGoOln0cAs8Is/BsqrVJPeAie50QIx8=|Chương 990: Ba đầu sáu tay;xeTPqQIzst0xuqbC4uSZJL0hZqJmwvLfzR5tjB47tfvq0dmag2DtwMniUhgU4bcj9ld0s9sAZj3R7zeXxXW1uc3FFWuGlXPonq/LVkQPygV7KCOscDBTIrZhAWF8oLLIEC1rDEUwUCCMWdKmDMnbxFoHXcMv2Mno7nqbPF25WFQ=|Chương 991: Tiểu Tạo Hóa Đan;HOv9Ew7lHRigo6m3oPX/Lyz1jWvMKj967sN53zzEFo/0pPr4NUAi/v2ycGassXvJAwJHRrQAs00Pcqq38ORb95eDBwg7e/x7JHi8uQpH7c5bGCcDpIWAymeifyP3TShcfXt9b3E1w2K+xeJXOLxIXLa7njKbNtTKOtPE97uAOVk=|Chương 992: Đại Hắc cấp độ không ra chiêu số!;9sbBPb6JTOGCu6d/sfgEVxRQD0k+3oHglWVekANiXxsfBi0sTjQSdvsRakOHoMK9MJbGJA3/DsAZoyacF533HQHvJ60O3y8yP0V2WkUUr8I+eZ5Wiy1HoaHlvRWZrpFF0kEfzhop/DWoRBgbj0OqDsMgfWsZsUBICmJjoaT97m0=|Chương 993: Nhân Vương ấn!;3QTMCuSMWIPYb8eS8k1VRlCbeAoetGZ4X27fY7oxhXIll1Q5VzehdJACoZ7qGVv5WerExIAuiDASVnu4HEkHGXWeqYI9NbP+VDFHqJb74YlQmxNhZFEsgsFFPKgSUBnsXgggds7j7OCdv9iN2h2MnF8yRGbFpKWiWI8nsQPddRc=|Chương 994: Chu Tước sí;bMSZu3K3Jwhi3iXr3Jjdsj/eRq3p4iZ5u+hFEwHzXLUTm35t0qnZFvW3kV727y3uedouGGrY7wYCD5ctlCqOTUgYtMY3dQJKgeKOey1N9TSTBdzExi6CE1xP606PxTzfScRIiG4eMTZHDz65NMvuzvzLhmqFpFyZdNoq2CYnbJs=|Chương 995: Yêu Thần bí điển;Ut7w5UqBsvrWSMwKr9V29zt/bIj1UF7u34VMutAXd04VRjyld+oSn+/1kI0XkKhUI0Vf8iao3tql1wqOFO40j355KxK4Swkk8k4urDVkA4UfSVIFhKrMqC6gao73taRFHnczOeudL6HXGzn8Tk1+ZOeyWgXrsbsQXCqrhi7Uvbw=|Chương 996: Tiêu Diêu Bộ!;K32q1VUS63xUBjzqMTjwIl03d+BLAxiOCXrfoYeHqTh/Fe8yY94MvX0C67A03D0ejfXFcdIYLC6hD7D88htgGlpY70HWtOkaZhjtv/FPX7Vw5GxtJjzCkeuHYHAGtxBVSqJfH0ZxUgnw5fiDqWpi687j4NRhxCiKX2qWRP6ltt0=|Chương 997: Luân Hồi phong;aJ1U/b4VGuQTVD62dFT95Nf9IXXZFWXZ/UTtIIJ1AkRbFLyvYDxMY5Ng1nHARLI6PzfHmdIxc2nmGg7GFhBY2QTVHjAyEH9+TvuGj19v+IKIaz/nF8MYbj7g+TP6mOErVVWAqLv+rpOGFqPNY/bpOvXSe8ghENS4x3U7/qzWQFc=|Chương 998: Chuẩn bị thoát thai hoán cốt!;yrvCnnEmgFcCRtHAH07U8bQYBovV++3ZxKD2MLCGHBea+nl7K7rQ4k5FOxz99gvm9NsjIDUerKgYuuq/mbZ7kJbqXt3pMXRbpG3GA3gnNdkdCYNFAdHl0cOebhMbpqQpge7fNajqrTi2TUifM27N7np4J1aYKDr059xIRHSYs1Y=|Chương 999: Đi ngược lên trời;709EmBtCsYojBtKKGXyD4qxAu5ZgFCY2xo8lk1t72rp1FDIBg8qE3KWdlvxCBTmCFJIwsJnFlqdPAv+lpZP5eh+wVu8Gr7UDC6f0DJczumxPL1F7bKaynlSww/nphVsLXihLLKk72lOTITBsjUL9sTNfotzfgG7LB96q3PVh0dk=|Chương 1000: Bàn tay lớn che trời!;0GwGHdWCwKMShh3s8l+aB4/SbQ8SvE38c3ubrmF/gV+jRyvJh/u8XGSdKIwqPDWPUdK0vRGrj59uwUYQ0WMWc1i4sOw9HkTBsJO631T0N6e073K3tpDx3KRtjEcNUTh7RT1mUS3TG8Vgz7PUWT1Dh058BMqkcvdf+MTrM5o0iaM=|Chương 1001: Âm Dương Đạo Đỉnh vỡ vụn;OQq4u82OvIfKObX9hvJbZXfelvD5ABS/XRxXiWpAN4ROpRNyUSbIV+SPZnimYjXVjQZYVQPPIXSuoTyzFAOzh150NEHk0CkAkf79OuKF0hTWYYjGI7xFe9+8GvxIoKfyB78iIK8oGIwfVUgCuzVt62LXWVubGRqA0peAmZ84cmY=|Chương 1002: Đại hội đấu giá;2lkq5C1zF1RFKewcCjpmjsmVKOae0P7YMUwGq+hrnYDOrhiqOfelmtvz1ox0nHDDLAtvNkLuL+MevKFRxC4MReog04hN9TKs9bskgngbsgDIgdsOgeW3sKujSuK+L42gIsV7PrWCe/s4vK7nELG7npVdoQS2TKYA+12Yvt1D7q8=|Chương 1003: Long Thiệt Thảo;DSQdaQTXcfqEG7fWCDeAPkzlMEfwFaQGN3O2ryq27kp6MUiorK5UERJpgL3K05tqoOuC1jucA/l8EZjzGGB8DMzi8cTxf/XZaqVR0boTyDLK8rf/YZ9ojOSSeQrtIjKSEssDiVw47ItJzGgSsUdzp7qwO/P1ikBCgp5KpGHodrw=|Chương 1004: Hắc Vương Thánh Công;O3ApF9+YZtFHc2F7ddzTsMO3F4qTdvwx0KSxzr0xxsAPmz6xNLdd1K9G6Mdj63fGs9ebNi+91qsCUqmWsl1nw9mbdKfY4BIk5iiBzyXhTyoT1a6dvrPo8/r0+Y4SPYBFvWTauAghu7LktYQ5Wt1aS0fGpL1Gh4TG5XzV/ltJZYM=|Chương 1005: Đại Hắc thu đồ đệ;r7EmdjqaUPn5iYUsYdCkN+UWdDhlxwJuULKe7ByFDY62D/2JrV4q3BJ1pr/wIkWk9GZV7gQfNA5pTGcFthehHJv79Rqu4NlNtn2gLD2dvV/+GiXS/7V8mdiKNRt26H0G02TR/RTgECzD80U/nsRz/KDMREZDHnPCj8a9Lt7mS3A=|Chương 1006: Luyện chế Hoàng Long Đan;VfFagGURGwM2e5uhzRxIx7xv/uELJt+DDatKrOJgfTY5W1kXymVJptd5JNkA94xk1RsIe++pJjd3lq5RwzvEdPgk6Y4DZr45eh2zbLf8y0J8Ryr6nXYtthFjym2ImF2/ftMjpfNqL4AvvvGA6Et8ezJiviZv/8Ll7cT7Xniaieg=|Chương 1007: Ngũ Thải Thần Ngưu;yiQ6ISahA9dnIALQqHHxvkAgeXINqM5dIToMKi0SZAuXb3OLlDtG8p88gjLOQgzv2bBmyWJJi4Om9Lg5pfxckzyyeBEydurlt7X150Iyj30n+DqKEvEv58MDIbHswFuIxyCrR15m+IH2r2mNma9a2l9gTvrQslf8PIZ05o78aFI=|Chương 1008: Đại hội đấu giá;vv6a/O+kRip3dtZBJeBfwlaawyH8Y3w4avmTJptGrctTZw7OVBgo9pzuxSU+WCOHrrPVBIGM5Dx9jJCpb/xxhCR2Uw3SK8+O6DKtv2hRJkYidjVluDNM5kHK0SMhePChUextXT6YhaNcGzZhKA3nBksEDrOnTJ41WPTQBMBfdY4=|Chương 1009: Trống trận;OeQiCAaRIh0lX3f7iTkJdnr71Ugqk81bzJK9O5vwalPIRVZEEjRXBecGTc6wCUZrPVr4SpVE/NQVFo4QQhm7NsU2Ao5duJ5qa0UmJop5ocdySemNlOB04cXDCYy96hcbQL8UthgJdFG4Xjdwt5StXyWy6spGE1VMY02gDpl7puc=|Chương 1010: Đấu giá chí bảo;7c3E96NSwTVmoNcMKHA83cuGyiiGvMsbAhsiLZIBcspd5UhD+EPCo8LLe9ZtU1heIXeAX56OSsUfaONbJtp0ZrrMKyv+xtOENqEgvq9dBAVWdtGn3I/5SmSAbj2D9ozhTGEPrS2um68NHTGsO7de7IPpHbdy6fZcyYkFEw7VnHA=|Chương 911: Tái ngộ kim cốt;pl8uCy51fyZSuUZj6+RndoNYZL9YONZ61QK4Z+S3qWp5yMvbATKiw8d1STNrg+nPqZ2QNPDva97wY1DoPK7GVt9ZWBNAgHn6IlYbT4GaYnY2Tw507ToFs54WrZtd/t6M74eXBy6Cbz/Rf0ncwVhn1OHnRI2GE4Fg09xxvsIQdvc=|Chương 1012: Thần đạo binh;p5ymXC5fs9E2T4Cq1dh78WiRLs62LX2UZahPyWVm5s6DYX7ho8LeU949qNbw8DCUxbUba0SqlheF0C8G2tq1HpoNBLhvlhuJto+I9YixIlhSWv/jf85VEXZywJSgXK6tpGQAALBTqJKTvN7iukFNHdNVRckBYRPNCb3k3i+HN4E=|Chương 1013: Trao đổi Thoát Thai dịch;cGoGzDzQuu/IQDl9yjxFfr0D/bLlxhJks1mixtuFz4onlks8DzfnImIK6eibxFZVugFGg6BHdr2BhPt01u7Hy3ZZrWF9uhb0A263yuZ1gwq3epczsQcJxMhCJkbOzBWC5q1ovRIIgtvf0sL2ZrycoqofmgzgkEVOVeyxFlGnM9E=|Chương 1014: Chiến giáp;fJENQ1yhAJArfIiXxlB7XPsT4IsdG++RVbIlrfp5bnashUiqm9Q9iOm037C4zJTJitqmjrAPlO8u35VIAbEOyLcDBrTpO+a9wZb7i+fMmPu9JgUAX8DW0BYmdaD54T3LJuhoGW3fOsX+T9Gly5rmqPzR99rPs1yoeP8mVXdkXaY=|Chương 1015: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ;wwst3qJZxlwHk9eiAKPSujCfB78HKVR8LSKJ8GnEoXsK9NOlgdZxw2lNKjBWlNtA7Z3/251rMZIa/DWNaZheHx+b5CvFJlVf66xzRdqBrj+feF79yMMgXSKuudSuN67FfOCY7czmEhJHnAwK0cXHSu19beQeBybrDwMOgG65I4c=|Chương 1016: Thu hoạch lớn;YQjV9/CQLklHExowHTvIIujcmezJByYiz0oxhEDRo9Jwy+wQ+APoA5neP+epBgaSKCJYWEIDETuQkLLWSXuy6WNZePBfhQBlK0axWt8pxgouTGxrBQJ8Bgm04KELNfAC4OXr4ocH8zfjhwNas/LZ0RK4A/DuPIBdPt3clD3Pnjw=|Chương 1017: Thần Dược Viên!;gj1gCIc2prxzSY4h1syfY/1IzylpbQf4aYr0t7mZ8syY+7VQEZPmNFC9q3gp84RAL9q0kMP+Aea8bLMZTwcGYDxxE5zXdvtj9a5iNmmNj35+h03PNJXIi2Qm25hd2pKiElVdugeO2HYiNmRspPnISN8OFMClRjJrTx6XzK16SbU=|Chương 1018: Kim Long Quả!;gcUuDTZ3wVTxDKJF5YxcHTqYv3KrbWJ+udY7KLUx6f9stAQMd2CzcgPveqdJHfFfim905oUe4iNUTFyLIN7gufSmmkk1rZlY6JE2zCqgY1QR8QQF0MvpDZr2rG9aX8wRhCcatMEKYCKV/tuWodBQWkiTIUEht2cO+igc9/dJfVY=|Chương 1019: Toàn diện bạo phát!;SfRbMeZrDFdzn+WqE69Q6qC4fxp4Y5bEWd4g6HJ0T89kvshBd9msBLOOUldVYvQCbWkY/Vfy6Y3dfldn6/rZ1qat/Ve9Xa3MSftAILC7kZRMf++MROtx4SEKvekpuF9WSFy8p6+1tYDIqbaXDyuyHG7+d2zIgypdymVujcDUGGM=|Chương 1020: Giết cường địch!;zzlG9m+2xzO5BsETqyS20BHG9RRqmS453aCDF7hNNJGQ2k0zSskditxx3vYvvCG022DJpJ+rQJ+IWamnyaLb4Y4agl1+FN8TTtRVUXzF69T75Xgu1SygMd6PZpV2qImnyZd4yZnaSpG3ZXxw6kdNupClGeARFLmaW1crC/rD5w8=|Chương 1021: Kim Long thần thụ;FpdlNgaBY4S2GQGdR+nsp4aFus+kkBfBa4ZCg5hU1RovhovtMIdk178pjaHCskD5PfAowe25jGaZNLFGyGVscTiHoz3RWZwAOoXlx3bfoUM279h2sPLIa67sWI7gVTDRNvHDBU5aHVqfiV39D3xOjWLce2b6ui/b95EkF9FnP3U=|Chương 1022: Tức Nhưỡng!;KinMte0D7ZLusPMU4/wYoVzdCNdA3Hy2cbQgSCHj1kp39qZAcMBNtYI0Wpv4oR8W7nKLjMcB3CLE+J30dmi8Il3pbeMUQp5f2txQKKmv6pLou61VF42L8/GT6IsJsOQu9wWqJmUN49FDvFTIN4pVJv8Qxx7JWwFjSgohjnscIMU=|Chương 1023: Tức Nhưỡng tin tức!;xx1kbL2ZXm2/Bosu5p9xR/uwYYstWN0AoKsZ7EiIaioRt59jHg2hdQGO7pyy8akOUpakrHqXGr+q83Qn53NYK6VLMJ+twHNuJyXJ1ZI1PuYkP9z0YaieM1YbNguwWAWrp0SpenpKVMaj0/k8J0DBU5L7t51tD6BndnwgEPMv7cc=|Chương 1024: Lam Thanh Vân;rwLcY4hyCnby3wPvl1uhAOO3xBZSA55gcGiJdnfdcdKr+GEVfOnnajJxdNKNHjutsWM9BhAxcBWQcb2wF5gBRiwmUHh5LAMp3kISGaPiuE/gLnPPedAPJh/inciUMlgPI/UgMM6hi8WuD9K4Uozq73+LBQesSMnbnNOXp46Pl6U=|Chương 1025: Đại thành thần dược;D/Q45p4X97ToPWVBVMYNcR3gJLVD9OmgTqeD0Ni7yd/O596WcVGQhRVDJzOxKmUvh5JUsG9CSD7s+gF2jyfQ6m2iv94yMIoMTjBSLINm5OcZ2CrQftGGr/ur5XmRLzoSKLOZVBf2kkmHXJororMVGYWsnLu4BwzcooeiR99teoU=|Chương 1026: Tranh cướp thần dược;InGkoIFQbqeZwTCzXKlFFGRfxUsV+SSzQNVZsFvyzmdaePdCS3Y9yAmpyv+vE0JFwJgWz+qXZVTRbYWMdTFzDzoyqn1re+sp4MNE+0WKuWklvrS5uXJb3Jo88OZR4JlrVtn4LK5SPCSZofRMK+xkotYtK3/TSpXozP5gCRokINE=|Chương 1027: Chân chính Tức Nhưỡng;QdDMIr/dDAFW4J4zLhd6WesJxozwLeEmP9PK52U/Go6Qp7eUtICZFJCtxFNfgilEKc5Xn1B01jAoEZX5L1Zu4oJH1fGrKBc0GRsKsowHm/hxsHklU4Cez00pEvqisbVfKcyMQWmr8b2GpxuYaL9WSjLgwnWWSo0YyauYMyt/pa8=|Chương 1028: Đến thần hoa;MGBQjjR3LbNnhLpYcOu0LaopOCwFtl/nomgaKTjVkkpy9Wh/Im4iZZqRkUlQuQT8VM7NYDeF62ZclDEPaTGdODX5D+j9SgmRmkeYzzGTzBEe/jLspwdnJS0OyG6Ck3h2+IbDlvB+QUALsDQM29L/cvIzUpVX0NRkAo4TA7KFM4k=|Chương 1029: Tử thương nặng nề;b0M/4rhpJ2hzLlM7HifttOoHzMi7KUl3wHLTVKono4VStRiryrVGgCrSHXez8/59sDze4YBGiMmZHBvYLWs1qUggaF/QGAtI+SdWsN4LQrRHgq8Hc66HNOGIGrePlmGqtr+DxLuzpA6AExAu5FD2UES2BiagvTIqlADQ3E7+s54=|Chương 1030: Thần Thông Thụ!;GAWNwkaHphAVOecS3r6rTy6rmYBvoWbzf+iWPhvcQj/jnEWFu/lMotX+7XNQUCxGxEtnWJh6p9LOGTY7xo1f8ISnDhNlMNUcMdAGj1VFWlQFzaxGzhADkV3svMo2tT+5GBEQlyD6OjeFYLw2aD94Fg/0OCfCfXFDmFv15HVXCFU=|Chương 1031: Cường độ đột kích!;QGq1Il1gm9S278tbMJDQx41sdMmeGvUH+KNjQ7bc5e5Xko7nk1m6ixxXZw1uPqX9qMwBBi/H10GstWrGnCmdOzSeiW6V8DMIR1i765ywPdBagLRwioaGENzQ4TVcSRCcCH9G26aJ3JuvpWKCM/1y0283AdrorP2Uk9jXXDDVmPw=|Chương 1032: Chân Hoàng Triển Sí;U9e8lh2adj3oDY3kueK+oiA/+lKijeD8Nwh1KJ/jP9Fbh+DlT0ToBVKJzr+JVsBXUUcbs6A1yhCJjQv2NcX17dAOYA67Q7ue1EK9v5cwbu5c/MY+GnMlq8BjZmgbVI5xs6Pa3962RZz2G74MOC97O9BG0m2HZ0d/0eZQJXK4ORY=|Chương 1033: Linh Điêu biến hóa;QqMLTYUWOuSN8q6cWtFpbP3wTbPojGRydelvVxmScWtAWiOG1t/L3rVaoEmwwXZoq6IPwN0VUyjryH8OeSl+pB5TfVCJSJ4sUqP0VQoExQ7S2+uj+fT+8EZTqmigdMDdguFH0wpxCob0YdpZPGRytjsfCaALqF3ORtJaJrpXdxE=|Chương 1034: Hám Thiên Thần Âm;JPcCZYTcyNc3ewI45n32HvftANzQ3zxCQoiRIu6nb41IsIYFrBC0vlCSNr+yDKgc8+g803cOCubRYsYJHrIA8+NVVWdnjZWLwoBNRncCqjtxkjnPPdt+NvULtWtODOXaADHy96mlB5S8jGjq1DCsw4xGjIM/UKuY1KqYqC4ESkA=|Chương 1035: Thần Hoàng quyền;zJucWX9qsBCSB6xz7VMJXZmIVINRVMzmy05MWi0LAdi3BpEehOIfOxnWnioZnqSaLJUm7OKsCr2LOKlS88xRFPdROIdi9WR9E1Nl/g9e+GXGJUC9u32dSLHnjKSqmAcovmdxnmAHpUr6VtZiIclnFUcKYYL2OoCuNmf36hK7ax8=|Chương 1036: Đại đạo lực lượng!;sP7comUgDdNc+m0k7/LlmOdb80c1zLp31RW0mZ1lao/asoIk6E8xlht5PbYT7CqSDqy7ott40GepCOtE5rxJrEaPRer/brxZ97m6u1rkxZUlLS70ieCr+/8rOJSCDQSkKbXARrIM0opO9X8LLPlXnQo6QrdKRub1WtFv5OyYIHY=|Chương 1037: Thế giới thần bí;33DQ9CTFWBxqkMeMVULdiYigyzTHEjzsOPaDHp7W4sz36U98MdcesXPCoQltu3KUHe/V74kh9KYEjGBJoCnJaWEjOU332Z+x/1pKuHEzAEVVdj/Lzejfbrh+0ykgN62DgvU0FxTMICP2SsFoS2N+2QUpvboSnqt6ur29OlVkC18=|Chương 1038: Cửu giới!;fpkqCiHZg1TaYRXit9TxaSsP2/LDRdp1UlLqu77sHyeHu5VnZk8aD/8uRlGAV79T8BsA3HEZqIDHoLAaW46+KNCaWTkFsgcGz4qJPQ+0SYC3NF6aRhuU/Tny8rP6bSKetSBhkr/OhHT+Nx/NGVUbPsOozqUaVOagWX5vsNzyA0I=|Chương 1038: Bù đắp bản nguyên không gian!;Q0vyFxS/uV59rmTo2sZEuRSx3hoWOkAC/7dKd2xbno7H3N+Z+d8eiVu1/Nh4XK05j7UdpnKXAgibZDP29uTcwS5NmZ+fCEhGLPFOgmASDzpYH7XijN9+nVUiWwTuSFs3X+qfZTsI2XLksV7/slLZ2GCSJWwOxgFPqmu7s4CjZlI=|Chương 1039: Người từ ngoại vực đến!;l2FC03AA6bFcXyUECZSk2WVDsZucQePM52IY+DXKguatcjLpzvFtxk2soD8YaNrCOpbm9a/BaCxrR50xGPhSYb8DYGrvirMNZHi5c58GvvBW8eo1HE9ScrT6lJxg9ak6ih8LarKuAW9pCG7bN56ByZ4CTm++vpZDBOpMlT2DJZ0=|Chương 1041: Bão táp lớn!;NjMuWSd6uD2q4tvM1kjO+/Dvx+M1wJb9vjCLWk1owVorrIQB5HkshlwIRWLDLJYZuAjJHAs7hG0SPP0ttAQxK2XRfZ185o+W+Xcc8po5odzqMa0FC+qmSMhL3gbdo+Cu0w70Yiq7kAS+3RUdTF3NKwmRLR6nZQgHfBGBNXTnENQ=|Chương 1042: Đại loạn ban đầu!;XAWT4M902CuTGtJAqRq3gkKFLg3XUPEM/fbGGX27IwF6i9OuNftom4PPFflnxtkgRUbSg7y/C+Y511j/jCF+l9MxcWdp9sP2CisENDdc7rUpH84i9X7/9nwMn19yDSVBjsmnmarvOsOeLKp0uzowKkDdvTi8G4kfEhcJTxbFqHU=|Chương 1043: Giáng lâm Tàng Giới;JpdbQ52+jCANCsZt24ppoPVDNvZndjQWzM2tzapZ4KarXjDtodLwNQxwLF5WJ22UTAZdtH9pJsbB9gst2IseNWnL8Aot6ylW9gmgrzLlJHgZKryCklc7eVUf08rwJ193k828qbkPqKs/EXPDHIiChNSZ3+dGuelMm83JjF56mYQ=|Chương 1044: Tu luyện Âm Dương Chưởng;RuJulGcfkmnu/RkMu+WRl0QOjLqQsoJY2aBkrGIB/XEv8igI3VPoI960rGDwwwqwI9RIikJVRP9DHCAqHRt32IZkHbhTKsHFwXUS1yBi6u9bKmVPIi2JPN+R668ftNuG+gfyw4KCuOjJEG0GCpFytU8uM3zpRvh0fik6x+CFzSk=|Chương 1045: Đi theo địch!;/cuplgGDCkF+gZYnYYTGWfalxvz7mnHa2OzUCgKz7vwucKOLLO37MH+FMOibj2NjCf8NQGgwIsteHqLTJFYjbdSssDoKDB+YrkhBaF1Miy25EqfrHtDDXNEKJU9ZrqFh5/AoIfBMylT0Az3RC61OK8XPKD1ucV16rozZec/v/6I=|Chương 1046: Đạo xuất kích!;BC6ixy49GmGo7LPXasqxNVDoM+eHH2hiVasGh6duTYw3d8TDVkyNeXY6H+qjS/LPdHnO9+h8rtI1Vh89qrV8jrwpLURxcIPV0UpjYLMH09AybC7cYWltyCk1q3AHSU1dYlElMP9WyA3ttQ0f/1j0I4cyhF5iSngO0r0iLdaJlXI=|Chương 1047: Mưa gió nổi lên;nKPT7ecuD8cuIkamqcczYFqFoRz9L4hYhl/9Y2k9hmdnoXuXqFpzaWZK0qpg9KmfEH+E2k+68oXvkytAT6TljMnZ9OLe2k2Aa9iWKloJzfsc+lf2m1C87kKxddyQH8GB8+BcMYmrZzHGr39pt0p+55h3zRQDOvhR945ZrPjn16g=|Chương 1048: Tinh Thần học viện Thánh tử hậu tuyển nhân;H5Jl+gBEhXtG1YqtTTPZxNUopGByzug97nz5IJgGHO5LavWym3WowDqH4OUD1Bib60bnCd22I05eTU3puZxgF+z03hK4uQS8+GXM6yjTiRRIsAk/8eva+9UEkqaaR8rxcEerywa4ljdnQmzF9qbDzEm7SELbxTEREXowiLDHtlA=|Chương 1049: Khải tử;lJ46s4ivVcZL6zVF/LbYv96wCvMRwDTHjbEWpCnG4HQDtObzxPYexfVYcNoVj3Qaf7nD1t9TWb2z3vcYMO44tbRGagnZ0uKv2crGQYNB5GKQet/qebJIjbXs0F9yVPNy9iJSBQYcodeE8ybu2aVn4BfuQVYu3rLmQK6fgPGJS5A=|Chương 1050: Săn giết;+QOh+ELiaO7ZOm+/WGKZ/hON9O81EQ8c/7zMLyJSatJ9YelOFop5wodtcP8RMUcx7zL3cX3/yKygoi0KEW2K1XmER0ogkEIZ8dd1Inun0ZNY59Zww151P7Mtd3gYOl2O1jZhk9n1XkEQDatJ4pkRY6r+cmJD2Rw918/0G7CF9i4=|Chương 1051: Ma Vương cơn giận;M27uTSR4wl8gvyI3F7NSb96+SyIg8gzPnkt+ZMb7jCLTDxx9bWCb3CdE/bUapDHcWdaufaOqmspowPNp5s90Rz6rqqGsvhoCtsPZVVfAdVEoJBQwKfZ7CD+Sp/v2l/Yd2Guh/i+nYSg/FL99OP0jI1ZZ/HsdFP8WvHBHKJuz9Kc=|Chương 1052: Đại khai sát giới;ja9AkmhDsibmBMK2yHcX8lsig0nLsWLCJ5VIvLaX2AlDAvgYJPfUwcNJUh1xUg9Qevzamfn3zIM7sop9zIv/APjkFicTGPoIUUxjRforpvI3qAS2E6PGGUcb4dLtuDRi6QOqCVLU5j9lt9Io5cK5GVfjuauriEwOMm+pCyCiGQ8=|Chương 1053: Vạn Tượng Thần Quyền;n589VFRf/qF/3MJDQ0yfU/2pCj5Ar6ZYYP4tS9k9yXhSn+fahBi4RQoQXzRJELe/PyYBo4mXEEoe0xXIurErUEhzwsGL1XtSy9cFrFBf9BuStHCZHBCujuNf5e5LjyaREP+y2aYBu0jLaq5ev0FVQNop8kwzPvjEtBGv72GOpsU=|Chương 1054: Đại đạo thần thông;RPAZaQXRD7WhQZj7S+758VVxIZ2rsYwsdZWxqTqKpJpxyjIhcZ93wsScfD48A/34ap3640MZogtDDrqQ86tOXW76O7vDR8IWze8RpCbNVpV4ZWik5GvOI7wXJiHA/Xzy2lgkhosfq7tHABX5Hcg9Hm0GhtgUQuRYfoQVsM49GAw=|Chương 1055: Yêu Tuấn;1NE0/NXw3iuh6UJPofBJsRtiELaS1y1pUS49fglVPESVUYSaclMvi1CzmqBRwk1Ja5G7HLw6q7dSWaLrsEEwpMBXj3zBlsmD/XL4FwYrf+LDYNnbrrmlrP94URUY7/7F1ipxBnQWat2v+QjNlvpSW5TosF+8gGdVkXrrGODMhiw=|Chương 1056: Thiên Yêu bộ tộc!;h8+/k0a+qo3RQVkwmjAL+zjfPHsIli3Tu2lXLSHzwzfGLkNtjjDqeht9dHsBprlhzJUqFl+olSwhYmY4ps3FiKVwnMt9BaP6PMCMoRj4Eg3CaHKmITeGIyIM2vwSkClto4v7YFrZD2wFpCKMDM/og9L6gGRjqgK7BrMLy3G1YfA=|Chương 1057: Đại đạo thần văn diệu dụng;OhhMfIIsWFGVQoTHSwonIcwPgVrXlBq9TehG8IJwGncxTN4/beCjC7mAdjkJNrSjQqHOW9S6GLpJi9+L2XpTEmQ9qynuwX4Xymz2kLX2rnd9ZYqbvFLqlkPlqfTSVxW84nNAbA752J1H6QesD7ImMS9U7hiOxDODi9/g4jlNqLU=|Chương 1058: Chí bảo hồ lô!;Qg8YpK1lXoaHHvtFexDkDk6/o7OFrtqcI/LzAQBRv5NmKFj70dijBR1G9KMSXUHIjo1ARJBXhofgQ5HLfaciVGPAIS//a7063COgoaiDp3kYgrcA9OQbh4iZbeJE5x6ddLOLJ2E4a+y0QREtI8JoeYHTlg3zOptEDhhaMmncQ1E=|Chương 1059: Đạo Lăng đến màu vàng chí bảo hồ lô;Ypf/30G4fS8sQky5echsZ+Uzu0t5IQIzNRmGPE2ogI7kFsammYmegNk2oW3eI7bKnGiisov4Cl003ZN4b0cPkM1+gPSQ/0Qboiut5JtScf3t55iSPNCP1kXHw3wUbSVPv5r32g+gxsGSFDSQXhK9gvsXa7S7lzDRQ6q549LHsC4=|Chương 1060: Âm Dương Thánh Tử!;psU77Jkv13NP9pKOwLi3dL7H4iTkL3MxspXudgSPRi2n0c8yQnMAogU1Zr5E1U3urfMkR2p5OWNz3DJDLjC+VwMl+HnICqvYrPr1Isdpt0GYk5f/T6w6t1+sl2FJIFgDv3J2tFB6P/zJkkyI8isSjva3Vg1w+WIWcj/6dFty9ts=|Chương 1061: Mưa gió nổi lên;9G27AtgHdCtysxqo2SzklwZQUpTrTUZyrT3P9ZRaVDe6fpELjCtryotVrT55xUu9RZAggD7C+KyNbfzcZhd2eW5mE5uaSz89aAPi0rXAR9ULJQN3rJvpMQ2CBIRdRqwKZEqexb03y1c1zgoQg9M56dStER8rE63tr1n48Ll5Z/I=|Chương 1062: Màu máu không gian;UXn6qQ5rfmcFa7xi5wc6Uax7Fzk4U7ac5Fis5axUtOy9euwlicN2tSH+GLFORCe6X8xlY2SmlfCUBG0uTP4j9WvbwVQHmzHOqB/B+kj7oIZvjw7bLduv4wZ57FPhuDjxMlM9CBE610kndrFOmgPUxCfyp/wfBLBgN0GDEFQzZm8=|Chương 1063: Huyết Táng Nhãn;8HjRTHqR4ARBhH2jwhtLqbncJFBJNiq5lI7pCAMeI0Whzzs9b/Emh/0V7MGxR3aOeaSWtWfQRzuAuWXNfENijXJR7gyevoevgTsrmLgevPxTHmiSHXgDYU2BeEPBl15q1k5RnkZL7ut27x50itzwK0qkLFOvpikWIFwEFENdJos=|Chương 1064: Chiến sự;JjgLpaAk4IAyxi57qyngN/PbhH5odogMORwE1iGF8CiZQlGj6B+WZSx8tzcp78+sq252pw3TpvkCsP8t9oIihJVMIy630clePBGT9OZA9mGDA+WgR2vhs3MR9cPXB03nwxMyXBBrjB/SOWIHtUPVOuUSKQMFtCA/vD2nimmI2is=|Chương 1065: Ra tay;sp+/s+ljeBEDRXai+nOVBwRNkdioh0wDLXoSWw4eg3iPjDlqbmWA+Lb5eK9Sxmv8W1xBv5hVCrV0gvbAykAvE301eRIeDXdkF8PR+9EeVc6pf2P7uIApOrQsoi8fO/+rgKo/siDJr1C/8TnorH9qlA6beePk3gXuxQaQBF+eOL0=|Chương 1066: Giết Vạn Tượng Thánh tử;FsVJkAi7+8L3wnaF8qDemZk4aYt95cHC5kJHnxaZNw2d764huzCpPbV8DbOjG5NiU2p04aW5oYVKmRCj4pSryzQIM9uCy8qyw2z+5bGUB50HXw6f4wHukIakreqbQkgwvd7hYJVkE6iszYZGtyR/gcIgksUZ2thQ68HYMpsy9FM=|Chương 1067: Thánh Nhân bảo cốt!;g3Mo0smiQU1L3jaF94l28TtBRhfv+8Dwvuw4hmUGSWCHsCxdzRIFKsjs8U7Su6D4odeYEK0n8CQrRfhuUhrx5JnlPzbV9h9nJQTg051+f68gC+78cMCujtd8VF34CMegnHUGgbbecFZBMaF5hinhnLRbXnjeSBT9HlrAZ5fTxHk=|Chương 1068: Thần Vô Thanh;VfqSy5imWrNk2AqxM5c2zxbDopFShoihUHuemm8qM0pqyTEr02Xo04u9VEOWzV+vdxrzlCll3ZNWqg8TRUHOO2TlyaGuz8Ihh0dUQaHGniqb3HezqRtIaxK23D1gmA+pub4KK5lnKD7s6KRTCFcSlmqEC4ZwOikjoueh0W3NZ0c=|Chương 1069: Hắc ám quan tài!;fXVjFrRqBs4MmzWERSCH8giyXR1mWBKhqETaJ8+v97NQXMwm4L1wioxETypz8SqZkwV6lZNzaJ3z10Zp02qsRg7apG58P8QYNYe48YPBYPJneh18jJ/iWi6iMcbVu327v4gxpohl/DavdLwpVli4lCzdAQ3FCpo3IBYS7xSrR+E=|Chương 1070: Giới đồ;taAzW5D/FSpc0jI8lkj/wb9XzIHs852VLLkwye8eJi0N9vEvIyNCis89eP1jW+XVFmmf2IdMAtsqP3/A4r8JMjh1ka1PbBJZkl9fjurt+6hOAj5DT6PrUAFH0PMTQKmy6sjnc2VvrDPH7aUcEWKrJb24rcKIRvzVLQXnszIiLWQ=|Chương 1071: Đạo tộc chí bảo!;hanzDlxXN1nGKQvgSNf/T0TrArG5euBFBzfIX75tmIikko+vUPMY9bxTJU4/E8zsvYNRNlmxXJ8EnNMkfj1qpFhZVPXrT9DR36+JBiBQaMq0w/ywYSQlBGscirWjKTq2vN00cqe2ZT0RoPTOFDcdQbY5gBoRE2HC9dc54Hmb8Vo=|Chương 1072: Giết Yêu Tuấn;Z2zt24tfpfEf7QietMIOKa+FDfFfDJvhDRozFBWk6GbTkv31j6T8GzWH+apB2TdphS9TgtXWQ+za4iDY60FYJFxivXwvOufgkxvQwt8sh2wXfoXomX7o0qDaRWSzdxrDMCrNFZz9p5jDSlCsujKpE1Y4ULXJ1qw6ssYJdn6whjo=|Chương 1073: Đến Tức Nhưỡng;MoBuv/pRi1Onf+E/ItjFNE+4VQ9lQg0tgABidNWD4a3N/+rZNuxIq796soGZpce3XqNvrB9iwH0Hnuy2ejd1y7r6q2qHkRNwEDfX/F2FfLjVyGTIanpG+7aqrJ98IF/h2ratdAbwOM8gCPvFwXn8ERI6xgyiEFCXqMtul13ELJw=|Chương 1074: Thần lệnh;GnTa43ddL+Fu2FfQMTguULCKyGf5YkHoEr/x+CHnj8FYu/JCWpxYcuFJgRJbTOZdPowLUKuW9rruVwnFgNkEYY5Vl3HTJ3s4bnBUSFejXSAeyhUob+0XwKqShzHr9dWx4jptRIlOYUvKMSjFBjyTCdBGWybHtRH/Q8XpyyicTjA=|Chương 1075: Quét ngang;iwehUMKsolH+106dEjsfsQ9swLbiGgrQZcJ2DdPGRa5tSKPwfOdHDpdF2FZcVQICMeDU4AWXl0bokZsC967YHs1bnZ6w9VcgFACb0QCFOKCAlXDn0A4mvW2sscqOoaogrSV58JhHzWZNtNfxAgBNcSNY8Cq9QMazzlD5bOOig3I=|Chương 1076: Nhân Binh!;jNsiMi7WQqpGHply2OIpUYy7CMW4Z8wCzjlhMEauOXsPppRU28Ug1Mj51ouGJbVpjWKqY+yZaPsg8nsJbBz+4LVjtDHOQXSXU8rcEhmJ0XH7V+p2RGeSRgVV+CgGoE1XZxcuLQngB6rZZPCa7yeMhRgMOPX4oXyYC0bfSrxryZQ=|Chương 1077: Thân thể thần binh!;2uz0xqsW17nke9c3u8lVpYqZBieEzkfR9KesY33QKAK0J49H7Nd58nB6gG0i/53G6a0vnylsntfCjOPf9Xm5SQXZCuosnxuXGNnP9FqzGLZ6XEqWbLDeRdy5LELoYQ6eires/f9o0zZVDYCxjD9VBN/4T+QFL4JuM7bQr+9I7zQ=|Chương 1078: Thực Tinh Thảo thức tỉnh;+2G4OqIyNHxQxZ3UvZpz/bNhOZMh+Tkg5ZMttWVD04bvLrXoKC9F6jodlAVDblSLXE9legsAg1rcbCWG5PrtOPntGAxq3qRsEHlpxKuh7uEBj2OJVDyAUlcNZo7YUN/FCeYRnRvkhbnhPwIIORy115MfsF/8LpQnuZ4VBVRF0pM=|Chương 1079: Thiên Yêu Thánh tử;G7YEnX+dTZt256wc9lo7vZF08H9xLFBMZEntNGIiVk/TympdXBn/qVm9xGIsNjKkvtDbHs8Anje9vSYh5HoWDwyeQbc9MWRkFq/PFj1c1s0izEZnS0Nj48N+i1vTmKgw6DnQ63LTsj/I2+3J2LmmwJsKmplUT3oiB7MJxMOmj4I=|Chương 1080: Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết;Whlnd6Hpx+vYLAP6BXWtYjwtfEYs/rSVwnGiucNhgseWdjLki4wSk72RLXb0l6zeqhsrQBXsuOuJKrpbC/miQfALk84Gy8SJ+LtVb9Oai8GWuhcB/lmwCsp+Y+fwQTe8R6e9APU4aZOvHbiUmDFx4xBrXe8+JuAD4oCNFRNX8P4=|Chương 1081: Màu đen quan tài dị động!;vLPZ42WxPNL2jXj0HP7CcTY7/W/itjS/1cUC0fFfZJRqNgI2Lxn1pweClYcIN2Hb68+O9XOpu2q2dpdhMJKEBXPJoM45k9wJbyGL35vWAl9srsoiTWjxzCCr+7wJjBPltYTpzSMtRKqmm1pd2oQbnWy8KPq9sTg0o62ATrX01XE=|Chương 1082: Thiên Xà;aDXyGyLIVUUFPcByUDKI+WQHFvhECcVVBOVKe87MuOSyNh6HkbuU6uU4WXjZJdU0B0fviinRdqFLvjkI2vcP6DXGYQ66JqvMWDvV4AcDM7d3L6gfJS5yx1+2W6rfMglmp4OJCuTpFZ+GwDpvkHiM1GyAA2IqJncXN6q0YsfNx5I=|Chương 1083: Long Quyền!;iysrrW0LaD+X4RFM35ik+YDonNy9Zi0+nTLI/V+yduLm6b7djLb2KiLhTedVC1c4d1DjvTfeNonrWvKRmIFc+JZVgQf6uqubgrdIxMtgL4xGebN1EeNGN6Ka21CjpvnkmvHpjYYGInXJxzqVSFQj9x4wxFNuud3mK9aKODbE4wM=|Chương 1084: Ma Vương nguy hiểm;kcjzR4Qb8XxNJkJwcPEekRGDxUg+ao8PYqi3rLBaV8CWQCO8EESg4vzhZuoI2E4NQzjEfxOtyAZBL1lwfZSzdLRBQiBBLmI0nAbF963+geqXy9cAHKZp+dW9kJcZbLWq4HTz6+yvvFNjMRxInc3UsvY3f+VhK3F29AhLel+lUPo=|Chương 1085: Đi tới cửu giới!;29ndmmWu1yFBuZwbsl2y0+YkxiY7RsmMFb68gpOK/viXQA6tfXWzCfOKLyZ8nKtu92Zn/hZ1KHu3Ei7poy+FoNOXn9h5Dwwjy7uGV+VRahIgoj4vg6sFicyQi4iWdpEMamdEalpQh5HOykCMO6pcP/wIagrlTdEejatZG4tKLFg=|Chương 1086: Thần bí địa vực;f93uQ7ux6ACEif0t5VgeXF0Mti01Wf1fp6euRrbLhX1prnY6HRR32UXTqrI3NDVM8BewvRsyQkeBe+6lNodSDJMuzdiyEKNhtG2dk/2LWFXhQxZtkPJymmBCI1AHHMDuxf3jNM4ZDJsBD4kextMw73Pzlu8gTwjP8Lx34efjgNo=|Chương 1087: Một con rồng?;UJXjMv0ELfhwIwk73JOoSU9PVeZ4mGVfSs4eB9L+qgupsaXvSFaDbvTPMfCLPGmjdbHb83tFvbtkRP4QzNkz9MCAJbB7arQYFq5iz9MCWySWOt1t+Jkh5xwRQhytTkjNwZAtw6lt5ec5t2fhnzp8O1N4YtM8QshBKzpPf/BacGs=|Chương 1088: Thanh Liên!;LWL5M4Rti05sppJQYGEkW4YnzaFFybwYtLbEALYHyJrEJB37KSPKc7RwFqbjdZ97R+ZqND8H7Pi0ufGtzx2xVdZUilNUnJvBa+XNAAGE5o5c7yYxN+Hf4xY4bgfV+5It8NMxiJL1ylEpqqxE9EM9DKruR91NfxO9QT00xk0Y0RA=|Chương 1089: Đại tạo hóa!;/fPvWZNi02QbXHJZaYwVTxLkYI1zn4VWGaGHNcAW/lIZmxtTiZGkSADOO4a6c9WkFr3M+7+3Z4Mo0hcQpgglYxy0pmA20AB2JGPTrOo+ZDVhl9x6sKjIGBmCRLMjgTbQZmu2Pc+Of4hlBoDSdhBXv6smkYLd9YJqUzvNLN2zSwM=|Chương 1090: Thánh thể tiểu thành!;yRH8Zls7ijxrYVnLl0SFyUE/8+XcHK66n9Pczmj15oxfNMAedT+0xbtsw7HVRByKZnvnGy0P6kKa1oReXeaWEMawug4SND2d6ZdTELWBB7PSt+I+nD9Fw5i0IUcM7X5LOqsaMdR1hYat/3FdaVdQC4s+7Q0HzHgYwQsCoG4P2Ac=|Chương 1091: Chiến Thánh tử!;/R1gBVpOKVFG5Yvlpz316Y/DYB+kwjlLZpTfsKTHmRy4MBZKLdXkgnc6f1JC39JW+jWbbuOSWl1t3GPN0WcAcGrrvbkq28HyPhErK2V+h0n8u/CfaoOdJwBSCKN44V5BN+0Kpoyf4p7y2chyRzRd+MR9ORJ8w94fsFs3BTVz+N0=|Chương 1092: Cảnh tượng ngập trời!;q650Vu2ZSdG37wogouh8qtNjoyhPIh8ec+s2YO4ua76Flc8cAEUgP6+QcaIO4zxJjSXttDkqnxazTMCCq2iAAz2wgvV72rk3yOfACrnMnSTXGKyl0j/VO8qC8qqkJVQrAhlktKNpPrD13qJJHN20ja2cbOKuBKKeKAs4CuefZKM=|Chương 1093: Thánh thể chi uy!;mLjDqUdq4TfFu9vGjqrL5DO6DGFWlN2kI2hva/47A8gQlOjG9ANSosrnNDMptrp6RoGwf7fIFjpZye8RDvbLIe99UESxZYGaSQqImZUQc/GftVrLzLie+xzFLXH3aP6ZBAXC98ayPgjcgjbhT8q+XO4GCvF1vrGOXvQsDKPTCcU=|Chương 1094: Tự thành một thể;nbfgTzbpF5GwrduNBZWhTXOrAwnLoQZiLb4Gul3IN2Lnjz8EXu7tUXk14+S9Cd5i+HWZnntX0am+Qy6EwxQ7GyfIwboct3ow/d5ljXOJO6KyYjURK7UaWlFO/ZWYiJk20B4ZzXpA/jm1I7iEKvj2RWBaIk4LzjBCYJRaFBnuhZc=|Chương 1095: Mặt trăng màu máu;EsHfc6Et5zp4sYWCM/tZO/PMaXDDXogJNiiSBWoMMV4NKJCS73sm+mngCsBUkc7awCP1eTIaXwQOtAjVuBQpA7eUDhailtxtrWueNTEeSeWOx/FVrk70Ql8UbswiYyrTLzUxJsBcZ6/wXM49TIe7zmafvdVM5E6xaePNA7bWJJY=|Chương 1096: Nguyệt Luân;GdnU8rzKB9WxeGEuyk1MaMoPcsWA/jFr/94K/Uz9gtJCArCUvgR8y9C8+2xUAlSMz9ryHGuZtgZTLNnfWd0V0bPP/PycCqVIUjtuJ8R9PkGP3FZDI0cJZaZkFE6xrzZFPru+VX8KtnLUiBAY8slLAdvs4K2e44LKSDMa1b3FBfE=|Chương 1097: Năm cái kiếm chi không gian;C6R5UznaWpD/X7rGCVz4m8YOOJzipbNbPY97L+FOWSvHdKlwwECvXCgw4wSen25g0ssYP8C1Ybwv9WX9qx081EEfY1CoB0Q0R6TRDMbzFvQt1bicalDqhcUlP/O0IxeBlUhzT60cDdPlMevBjBLoML1y5nlTGxcEKvvLXzsgqVw=|Chương 1098: Lại ngộ mệnh thạch;eDn70VqJS41v18hqOKKGd4QNgG7sYWrhtrwiFEXESfGM5i8phG+XzU3TTe+kaHRndmrbDBbdXU3sB0tUTA8HkvY523a+vIbZNiZg3FZYsTaREv75wliAgDv8qlXWyDNP8BGrjB4nfQwabnXkTC2A5iBr8UQXlurMktbUV+4tA0A=|Chương 1099: Giết Thánh tử!;yX+f+pAleDGS3/sY4dYMjtgGVgd+G4ftH+hUcUklbN70R1qvpAqaVNLBJFMtNWn+VmiWLUCjhH3glTP1znC+Vj08gm0Yr5QnSf96MPIwqxROv0e9hcjsRzb5XDor3R9fD1prPiHfAsSso3aYXCgNK8j1DksFt7qo2c0lRYkCbGk=|Chương 1100: Liệp Long Giả!;s5q684qFNDmwpJnDzv1J+GLKv8I+h2XM3VXl08x5WN8ZLBVgsAB8RgXy2tQXuOGTb/qALHMSU75cDamd7P9euM+bIdXuVD8cRmQmvisyq2DcI26TXIIZLnnC4K4xqbTpTi0ZIC+nIek19yu0CGymYPFpYmBaR8OS66SHQAI7mVY=|Chương 1101: Được mùa lớn!;LL8VDWX4pnQd82f5AmdNrcQfHoeQlb5TW5oqcpFu/E2ZcyFJxRIhcLcRIbrikB5ldZIlCuwjKwCh+8+2cyuuUCF3+Ux4fM+TuZn0sET5J6e/wu9qB5GSFlJA6UNyVA6Unsm3uoo4pCWvpeHRolzk7yFEH35rZIwC0XHIXyhIObM=|Chương 1102: Chí bảo vô số;tXr+fRASBxVQYlMPKFlFlii8qf4qGw9do/6P5EtNjFCj4BWZhf2Gms3W4zbrKSm7qmOSiTbX6UFfCp38lk913JCHH2wAjT3WEHSwZrkxLpcWsfy5kX1uxBYReVnL0j2Qc+XqKFj8KWGbWH9m/xq7Qgb+l42DrYLAHaagJ9ycRa0=|Chương 1103: Trở về Tàng Giới;Ob6KtfOE3sZeofuvLcOlodqDwt9D7c1qA9/ohiHzR/t9AwtzKIZ78VQGNnLPHLMPyCAkohZKtpjxmuRUJYKRa6DaxnWsjKiKHYn/EaE3FZ+uvTdXPIlTyu93qrblR+BjkIV28epv2q7D0LtbLQb6MUi7bELiw1QB50rYM3W3O2U=|Chương 1104: Hoàng Giả tầng sáu;0QYkcAAR54kQjrteFB99FcfxOiq6R5Fzo8QtMTzVY6XjZ7bV7P+MYC62OY4aUXxsLZh4siTCJrF4rWpSFOsfVKqyT/rAXdzWB5AqitvanF4gYVEN3SySJeNVYhi7VHWYco2TvxD9mbHxSHQ3oYTH/MCyzyBd0B0B9MDi0nZtwLk=|Chương 1105: Giang Đan Tử;Fdc7tZ9Sv9hOH2tQrEnDpytNrjeubWcscEp9mrZ+2wBW144BXdwcRnMYE26VpDoMUNGyPiHVPkBT5UlttZ1oLjKSDhVQgwLslzoBhvcl7hYB0OzjGEGWezrchCHxr2gM11cnt3inzwXsCFPt9Ocm7HXH9KWE/33Qf3fKkITAWB8=|Chương 1106: Chung cực chiến đài!;S+fPZuR2/ycOfVmUW6mxXBZBy/JvgKxLzoSHjQBs62e9mimSWD2Ap/XL1THCyKd7k6B2KADJ3zMtTtifKXJ8wxefok9hpwvMhE1UJpP0Hum+IunNH1J+d2D7sbp7dbeuMXIm76mqc4yIfzhzIfvcAI73VsZTjJ1m9JJ0EBTE5qY=|Chương 1107: Mưa gió nổi lên!;JG+wAM/ypbo/uwelJKuPA/bWQ9v3hcet7kbFcslt1muX5PVg41UJzPa9OHkJSYZwFIjPE7N9B3qgDUH7v+w1ultACYA+pRcUlEJVib2i1swVp50ajSyX2XqrXJ94q3HPa2VflqjrTPmBAsfWxhL2YCXfxudwG7PLD0t/B8KNcf8=|Chương 1108: Thanh Nguyệt hoàng tộc;eKo6Hc+YTZmAG/TBy+jlMb1WrWpuF/3qW8SnGfctcte6qRQdbWgrpJ7CD9Bc7MxniGA8tr4QD2YRwFiGkq4L+GIFtoKAxkszID7YXt6WrOfByT6COODgsJZA/wsz3mVxuUyyiUlxpsQkZxN/U7psmMZXnU8wOJQ86lO1yWqGIng=|Chương 1109: Vật cưỡi;s+CHCs99+CU1Od7EasQpiobixRyKH5t0qVF5LJhyezMs7BO59jz4x55Vc1/o7DfXINUzDtvGOrbIk7ITXdOzIlaEFnOou4Qrc5XDsrmfYRZH1tbmOB3McuimCT5gw32jPFcLXECR490A/qga+3cOt/JxnCIWnOLfk0fMq3SUcgQ=|Chương 1110: Tàng Giới Ma Vương sức chiến đấu;+ExRg7f65+wh/WXWc8GPs1T3a8a/xgZN4KYDLupyZGUF6/RPF7Pf72G9wYmtv5WuRfPVbRBPfqKCh7/3hupWnX2DuVhq2WmRZ+nwu8T8B7s3BYnf04//mozpiY4NUi4mA64UIH2zeS8zI0T90zzGCu+/a/6F12r22KIasNohAsk=|Chương 1111: Thần Vô Song;upimfzVYADzUInbhbIx31tqdB1ehOS3YLJ2IOhY7gkExN4Vem+h5Wdv9tAiXJuIDaQsjgXeRmreoHnFBpAYdqY0eudYCNVkq56KbXhGqS/8dyBWUWGByFHm1QPiRPpnbUagQlq7IoAXZWCRsmqS/SEqfydvBzrU/X/kPNdZ1/Ms=|Chương 1112: Mạnh nhất chiến!;jVeJJLuQtL5tp0eBUzSTTcaDg6L11CGyXkiK3UW4CeFOwpsOyo5V6N7pfUbHDfW2JZ9Th03n2i9cJB0f9OUoiFK2pi7sc3Dq0jdgp/4rhPWEFyuCK2yOxaPFxfX4AqgOxwC9KxhK9NBtMZFTQRDEDAJghzID1Bsa7tYJ5yuoR3o=|Chương 1113: Thần Đế cổ thiên kinh;hyMFOQKMQ/OGSH6hQk67dEUmimxB+VBbB2s96LXDAa2wJ1kk3YaTR0L/JwudO0NDf/B8Jfzzie/+dseOsvqANSPjI8CD0+0aaWRXPXhUVZ/RzHDNbf5G3MwWHHHQdHY81VX9owsWQYmQlU0rVy3oumq5HPnqU8/liS9D2nmg8nk=|Chương 1114: Hỗn Độn Quyền;ipt5iUS+c66Py945iN1xDrLz45v6ehNr1xYMGRltKPzjTqJaXiqskPKlYblmtCmRFQw45owuRMtHAdxcIrgZVu+S1oRMxqFIVYOjpUN7B2ectOnuENfgbfJrxV674zI7yTeY+NP2hep8CzDJ+LiTXIa/6Rn+dpzNVZKpLUlW5ig=|Chương 1115: Chư Thiên Thần Âm;xI20t/KQWOyQ5YP81h1LySCOeSOXleBOU2KYVW2qJACqsFOukvTgi3EGvz3roGqtZDbqeUdvV+zHCV6yNUaTGehyxOjlRe88aAeFNdMfigWAKYoo3eLIOTg3c9Yl5sCxsSVgiROVVNU0yjNB0tSxz2DiWgMxza3oEjTz0Id59Oc=|Chương 1117: Đại hỗn chiến!;Tmr4QwYvu27JXYN4ibE0f3iDg3Vc35jv30oHMyEsXI8/xDOWHgXBUndbQ99mF1C8oEZX/RcvL+UwD6C+qzMaWvdLELr0KY+MfwlvnphCJ5UJ3nHbMttbaJTcnAkRO1NYObIQqjUcxHbdQ/D2ApEw87A19lQd8QMbLTlqX0zsc3c=|Chương 1118: Ma Vương hung uy;hSTelyIM1HHvNQrGoTqY8mVWoBoBLgSMtCeapyCC14gD1OKuCTihHHgHvVt0JDCD92olU9yQXAquTBSVIhSJUk2LV/aimeg7QKwA6hdZXJiUszZnTx3qY8MsWr17gtwPwKE+BxVABg/mGCXiP56nQ5mScrKqxVrrFFl65tVw1tY=|Chương 1118: Kết thúc;irZ9teVesiit1wNd6tMv1YczEuOdOJC1Mx8D75PrdYts/6nInz5uK1dkJA/LSMAT9YZAIvvzhYnxGqeRpS4ghmW2pb+RRHMEJAlUOi/Rfy3rW+5i0jmfZcBFIAq6Q3WFdClF+2MbsqTbV5KE7Qf7HPvc9NmLtleJ77xY3BihBWw=|Chương 1119: Quán quân!;iEdxY1p9opTwVtpUDvGlBvUNb4vMqCThll+dsYRB3itUQI7nuR9HEC5pIOH+9kg+tAicHe2w139+CS71au8cL5wdz3igtBuZaX8hCViKsoo9Obp5BzxgLuDg3qSLnLPdevJdsAocL3NnrXfuI20CsfMnnXic5XBqkc3GkR6Qro8=|Chương 1120: Đoạn Hồn!;ZFdhbtW+OOlcrxR47qy2LxjE6hzxHV3kETfEUv2wGD4bU3yDO5oOdt/TKX+Plfl71CHkr9NtspvarQ9BLZDU94coafWmGuwQsKFy7wF05NYHxXr0CJK1afrL7qZx3BJJzQZSVg847F2cIS967w+wXmwW3yIaw04Nuj2oczGcRSg=|Chương 1121: Tiên Thiên Chân Tráo;7BBFNWnBCGQbkDzpWQCeuIHZydeoDjrnGtuId9JWBrtL6faR8ddW5eQlWpwEQ9MBSD8hA4BUJxeFEr8EeDxQ4c7BeiB10M+0WodpmccCbTr7cxwR0qB7Qxa9gDkzQrzcRkxKmuR4NZB/RNivxEju8LtX3BcrKgBGJmLO9dPoHoA=|Chương 1122: Hoàng Giả bảy tầng;wmeUK8JeDAWKGXBTyfi9Y+x0kUePQYlZ3mZEpe4OqcahUqyB10calWQnXkUImNXWDnhxVzeYmasd0fJGqx9IHmeLS+rLexL1qeay/etA/O8hReZGMIbfVq3kc8Nc8/+pCR6P439fS5pC0w5vMs/ozG4gZC4II4iLCqq4WE0RAX8=|Chương 1123: Hung hiểm vạn phần;NOYqapBjYu9V5tRkkVkWF984v5kiv2/MPFAlakOJyn0pFZAR/hMEb/PcPl4nlv0JR30feHqW5VEV7n+qKaIZPBwdCNttd0qrbCSyRG5saKRCjrCAQrhjVHKKoGNtf0G+xsSJDF9ruJWydqxB/IO0tpm8Z72rowXBPT1K/nroJoQ=|Chương 1124: Đồ thần!;4OWjLj1gHa8LKLJnruXdsQRpI8/56CBk5LdQcW/iAgdfp6oTyUOaXx6uKedtyQ0obkXIFltknuGUXQ6uePNA1weMcGtRq789Z1tr28hlwcJdeQoekOUEgcU1+sMeo8moKzI/dfbHeBMv5xIgMVRz0rCFTm1BQR8Wbne5wgeLNG8=|Chương 1125: Chư Thần Điện!;SOl3SXNTU9f5UCSTsvMKlm1TUFcrT2Ro9G0Ws1WGIHHCbdyl9Jmq7TaAfsESYcZ05aTrOdtE0EzvHSJzpFtZ5tB6OHl+d4q25UEzXhmEvqjsttkl/bpT450MNSfjRb1MSxZs4rtinubMwEVfHdke4iniUJNXAAuX0OMPljgo+e8=|Chương 1126: Nàng đến rồi!;PNR08QqY9GKITbvxcNnRXYgzrF7WRgPbs5ShVpPnQvXh1KPdzTAANwABxa4vvgHiNqlWwVSe7mv5TfOIWlIjS+9f3BTftlk0hmK7drjWQGCdkTFtlr3dP5OGfvL3TzaIAi+/daP/9aLuA78DOiPyXoY0qgzSVOvxtlq+AltTOYI=|Chương 1127: Nàng bị trấn áp!;889gCQjew3Qbi+CFo1V+z+/R5VQrCd5JM48RdA3hP2JW/etbL6igqrvs7O8fsQ3Idtd9/N8Af2XfGQjAKb+68Endpdd+RoHWEel50Vo1IoOUT8lzWrR3ZKXAUiTETSEIZoLF28MKOaZFt5+tFaZ/dnD7OfK1wyOacxa0nPqC3gg=|Chương 1128: Lại tới Đại Đạo Cấm Địa;EQPayjaLYAL3dO9o+rzn8K7L20w2umsYsmJDPq80uf4vj1Bki0tSt8XiqPHRHKbpFyrD2Fu+4LtZiTk58DcFV9RKUBPiteKbC4R8BGvmEb7QA5CUkHuMgPe04ckyHVq4ZNWNEftVxmXTNIGtCzqGfWpsdxBsOpVheVo8HWlF3yQ=|Chương 1129: Đạo tộc chân kinh;3I5XLxi+svo8bFYSkDBQYXYL6r+ArM0DLFwsWwzymV/KoeWlnqmqXPB34roTVs1kyT10E+0U47/zRsSOqVc6rgl8lLqIVahaEY000xEO9oAqg+bCTbgiMHJ+uo2Hzq8jecG81WB3KAz5TkEzEuAjXOqVLuW8U+DAdOHSn4xYq74=|Chương 1130: Thể Binh Bí Điển;zSVElistFtjZmdTs+sfDnbJ9fEyYGTBh8ouUnvyJKHpaZSsFO2VNngEmmHhtbsNoMCrLbQ2NZAG6BQM8sFrszTlL8yJbBiL3yRQf1uLFSvqPqutaevRFxUPQfLFqvlyXGB4tR+7NZnGXEkvjv7x4Wu9VAEjMv0O9DbXB1wWUPAY=|Chương 1131: Đan Đế!;38eet9O2LD6dAp8vWjE+simd+LZ6xZfsKXj6MqOetVfbivk/8bKyDgWdX7AvL7QGsI8vk78UEQAoP8cVuxDTJbHbj8Rsd4YEMWrP5CdDMLE/YHVhrV9X6OiZJP5pEpeSH/hCa/xIbBI8j7qmDZIeWlu9CenbotzpnTiADGXzjPw=|Chương 1132: Nhân Thế Gian kiếp nạn;K2LfqfxpIfQJ3sWS8XHLdfzdUdpJ1cpeW4KIqj4c++RgkyDAs1UruJIX8i9c3XmXrVB3L+cTHDVvEigh8rPa6hJFj09Zdie2AbNo+znG1y0LD2NjK9F5Nv3qx8wPkFJBm/YGDICikdkrJuSWrppQPszcYuPcPkMiTT6XdpCQDLA=|Chương 1133: Chạy tới Nhân Thế Gian;z7vuymrWuqRX2xjjKJNSZ4riCUqynxw1TUXZumo8uhJvQr7IgPgUOcCf9wIpV0dtP6bk0l+HOfIobTeK0VrjMlW9EVor3KcN8VqGtUfHRSija3jbN+i6Bpg4VTU5AirmAWSVizRDnTpu/oICGBypy1Mm+/yyktubCeeqMAxWEC0=|Chương 1134: Nhân Thế Gian phản công;PZPfg3AhbqW5qx7ZkMINIceh3Fr2YoFQRwOpfKdt5JvG8/DW/jE35d8D0VkeR+1/cvJj7C/RTVu4mdkn7pP3DAK3vq2fP7f/+2CdrEfvNH0cor16GH6xpZkiiTVe9ZtctVJGBpeQ1hO2jIO9nGlgZHCCmk9j6e0FMjrH/Z/9GdA=|Chương 1135: Liên tiếp đồ thần;qb7R7zi8IrtdmDd6lo8+cXnx2EoOl9Af//VuX+oQ1SZej/pFaml6C/D/bQgK10mNMcgQRus5DiMQFaaRlphUZDYBwEZDhcp1iCNfgeSQ5P2dsGZNfufnlymZLEsLFgMxN+jk0HZrYArKt2CWuz7DN58WHmCir+cEAlLYfEqCu+M=|Chương 1136: Trấn áp ngôi sao chí bảo!;32tRilyI/ssCr6B9uUXC2lKhYoEcAQ26WUxgAzyXaga/jF8ZqfS77nkcJC9i8n+ZpXD8Qa8QgYw1hU8zA4HC2l59hzxyr+/kErE74YHtQCBi3Qkg3hpwpyhrIXCh93v8h3OCLO6QcLbVGwh+ftkpqgeKkNMVDhdbBGVmT9R2hFM=|Chương 1137: Thu phục Thiên Thần;nPibn40EKfF6MyVA9rc+h4R1PnAwmb/AGfu4xQ3N9zKSoaqgGMgzO9DtmvIUppAk5acPMzVuO1pV2bRYr5wu57Cw4tAyyMB842opivgkcu4dOOZYIGbokw56avTEZh74gW/Q8M0MvJAQOc1T54wjympiaolqyheEgva1+PBGapg=|Chương 1138: Thiên Long Mã trở về;G/voWpxFWlAeYYpp8LavxOyRUOl9p2ejn+SzzfSgupr85amEAYr5Mcq8maWfHtmmGMpHuJmb+pCfLtedJW1OzN5yTfRqF3RRdKUSCmAIGJWM3vUjTp1imRobDk+oVSRSCuskr7WH3FNinsitm8tIX1Nd4WLU/k5ZaCxBoS3HE7s=|Chương 1139: Chư Thiên học viện người đến;jiySLOsgIUt+JWvTKwDVJUvk793ncASozDsKFS1wTLWais/pfA+YLWF4x/obt+GYX1HXvqy/xRXWXQ8uQtPDbm390TQpPBlp2s91rMDqn6w7ecLF/NeOSYTjdjzudiSLHj+Gk4lyuBgK0qq7jCPNoEApLrtK5bmFtKMV8djT6ZI=|Chương 1140: Máu tanh trấn áp;8Z4hERFe25AKwp1d5YEUhCY4kN4kprn0UfZ5XSlccriWKUoAv4hhNRe6dTkM2nvDOwUieW1Ht1uVKbUzvLUSRXO+p3QCUb5MMbhsR/AAeui83ApUNj7vYlQ1rUJvDKQV4DOiDp324oNkhgIU1HY/xwMg9/X2OcxZwFQvjKWJAfE=|Chương 1141: Đoạn Ma Vương đường lui;H0In8XLxjb3RNqe9F0RIUsLjz8czfaj7joWcrn/Mk3gMdMkTVzJOeOYQtvGxNjTJLzEG1YMGuqq/ULar6RCkGVnSMmt5gw6xKesoSB4j+hfKC+dOLOP5Y/9dFXuW3taVfM0ZVm02znYtaOwL5jAVSctFaLXpKU/eHgWqgNDtFFk=|Chương 1142: Nhân Thế Gian phát triển;4EOdK1GQk5qMkqN9bs8gCLt/YeH/0kSfBdv2ppbyI4nLF9DmE3xiRU3Fv3r2+QBUtBvvJJxu2AMfrDuvPVASr1dylgX/IpOfn2PO2MshopXgZtueCq4VscHEwXW/rZK75knq2iY4YFZjLbdRFLvG56XlBVD07osGmq9rhiOO+os=|Chương 1143: Đi tới Đại Chu hoàng triều;IxjDf4Ek/b7co36plWWi8J6hUYJwRFUMpiv/7xOapVRTHSNtnO6JyMP9SsGSSrGdA+zuoAl6QkA+zPzESxM0GkCvm8DnwgY4FiMrMf4DpIBsk4JjWVta6hnQo1sDBopDTEGgOAo29t3w67GRERq0uJ7E1S8hAA3xPhmeiFEuh8I=|Chương 1144: Một nhà đoàn tụ;9CV5lpnojgQL7h5qvz4JZ487MDXBTRQjPseqyhVPiB3lBd5+jMDfJNSYm/evUQ6/YKgJw9rfASpOthuqmQlpnuRvpUUPYt/uRlw7QKRVJsdF5x/4Ip1XybkJ5Tzy+4rdbg5t5Cc0jZ/0QAtBeJq2X8R8SZ/iz7S5vH7MGNSxU8A=|Chương 1145: Chu Hoàng;qmOf7qfsBM2xfn/qfJcek1RrjhtMYu527ddiTmxJNAPkNvrsYqPqk5ajar52ub2jd0QCaTHL2p5d0LPS73O1BckNfTVbt3THS3v0sgH4jCTufdIFADwwethOi/q/HuSmCktSzFBcQ1mnpSSRBnFeH0iy0jeDhe80Rn8uQaCW8Vc=|Chương 1146: Cùng Đạo Lăng giống như đúc người;W7Npo5tiLE+yL3PGwMVc9EQ0bYkiAPZsBMxm4dzrUUBoE8fGUFYpaF6zQVnJUSy8zqtnqalDFtwRYg5BQwRb415rK1JZJ0+8VF5H8+ydC/NOB9KjEcCLSUr7NpKc5x7DWEklRjnIS7eiplPTdIKP16wJvwHNw6zCfOyenkD4Q3Q=|Chương 1147: Cùng Đại Chu hoàng triều kết minh;44rI6fV8U6E6Nwoqyi29C89x0mewaOdX6Ilc+AYv11ji/IGq4YGKwgZibdDvlmiYwOvlFbN5fmjwF5q0FeMXDd+ewC4PIBV8hkNnsTBdJWoy6GzW05XR1buolYIOe3CiDiHpQoFg8dpwvVOJjRpW+GGEm2Zdwl2Sb0duSC66GZc=|Chương 1148: Cửu Giới Thần Tử;/u88Ch9Umx5jMbNiwa2uKYHrt6AjdYBD89Rqo7LiLAqV5X9rbJBLG0yAuHiXV6KgHLnRmtvqsDBwoWQOiiqX6lij5B/TbcYV477Rmz0IU1nrxY3mvG1iF2X6Dc9gLiRk2uHChP/1nEP3hFe1tVdvka7+W8uLr/wwwdcA90JhZr8=|Chương 1149: Tiểu tháp thức tỉnh;phMa8ijdYUeyN0dqurBdagkFu3mQNZVBiy6z8cPbia1uBr4xiQcE6U7v3i4gQKoioahuq+d7V6ROwdWw/FiiCqu8OM/N9GujM/5gkuc6JFU2zWTrqNnU/Grq02lWa6QGKql7UfT5V+uzXQNbUw+syT33SoZsodGPwMsI2AO3Cxk=|Chương 1150: Một quyền chi uy;S8SBtlwpBbc4wk9NykBtPncYH6XXUQpPxolM0evNueYIR2x296Q8C7jvnEE76TmY3QMl/5mqZGrMlFpFvVLLWWK9MlrqHepSNl2F2mXXXttnyGJhlOSoAtFhGxf1sZxOFTSr5aQCiNQMFPgU95HuJbqZ/tbjFze9N375bXgsnmM=|Chương 1151: Tiên Thiên chi khí;asIcNJI3TP8FT+ecMkWmFlalUDGWjPAY8H6LXVDqIxGfMrq38mkDMBQ1QMFAYmKteRhyPR8XS7Rf4Jn96YHLvOW0qABB4xls+gHzhF3MZ9QT/O4VCKNOBvk49CvUQvZfJmu82cl7AP4DM6tyny5PdP7MmnGTj7pGCRM3qJCCpKA=|Chương 1152: Cực Đông Chi Địa;x8jMKAFOqaK2JnVBQkGpzUvBO0x0OtAxhpjDwxs7ggVYribWJ1hrbWLhUz6FuAs6Q9/O3pCZc4ocwzf4Y+WvfKSUE3qagJN8ai9woEBDcsGj1GkHtlMlMhhwh/L03ZLzNaBavGzYY3M1gbBviv26Bi5kyRIVy/961ZD3Poop5V8=|Chương 1153: Bị bắt giữ;cX6gmnGz/q6YydUqq3mGjg7LyRRtNsLPl82VR0ytYrzzpRNl6u1+eDHFKnk7NmPImL8ZTeOCkfluDnF8TLHTn8OdWdJonFJRccEPe6wvA9rMD+4YlKDCSCYfqdGxnKHDbNH6SSTgagiaRz/nr1KTClzgyRg/97TqssH6AXKwJAk=|Chương 1154: Tù nhân;hZMNFJV3fm0y2qWR45OXqCk11pcMFVd23e+npbIYUGIkJxlAoLmhdXp3TUoZ2ygD48E77eWN/Bl51YBtMV/eaXa6JGrzStzWv8dhf2qxo4PEQVkH+R2hbFMSoSMHUOV8jvuLjYjnwvppF0atJF5e07p1fBBe41dVIdd93e9kPsc=|Chương 1155: Cứu viện;YHMKc4gQi4cKBUO7hqkjEHyLlhVOzmh0Yoqrab1eFFKb2Wv5Vo7AJtt/KLO/Q1IACxiMLGNj+BGfGTU/Ve0T2MPN4LQ2VpzUaKasY6mICJfMBoKXUVOC3SnqZDFnBehFBy3rEgX6s+sRO5y4QU+0+TP0onALzCxCS4td2X4llAU=|Chương 1156: Đánh tráo;Q6K/WXpJGBHsGGGbu7tKBvSSz5gemPc7PpypnZCYPz/C4IuA5Cd22QQj2pyDLLy+hDWN+laTwJAuvpA1ImacjeL3G0ylfxvyLMT9VtOchkGOY7Nan0iVVzb6gmiKJ8UCGZwqsQN2T6ex9JFoTWAvuup5B9qGitc7Co36JYOGz2M=|Chương 1157: Giết Võ Vương Động!;N1xLsM6SwqoXyhCaSb0zWVnw+jGIzaVbwksHXZ480/mCHXzZiN54Xuo+oDKa6sfLkOtOKrD1FAUT7GveE+qbMB0GPHz3YZ0ea3Uf/MrshK+4AaUntJcDFsXyH+xav3bL2ypYAfwOXG5Zmu1QYUHFmSLusgFfAJsbOO6wo5TKlQc=|Chương 1158: Bản Nguyên điện;I8NSPuo37OzL2veEiS/tSN9br01T9yA5VD/wWRxc6C/V9UbYTL6+NKRnC6OW1g8hbz3eb4U6Qe58oGUobaQsPkiIqXb0ecRUJDy0QXFSRqlbCY/biIGIWJXdPi+jx6k+bHFmRdJNzOM2i3P4rLd/VQ9Ryz4QJU5wDGjE6WlkYDI=|Chương 1159: Đời thứ chín Thánh thể;zA0KGIJ1dwFaJ6eZkQNAMQR4ictEUGrMFY9HONbDT+5srIGnhtLGNVG89jnX3j8jufhUV2VncSmt4YaBvSGAftEV5fEX1fhciCzr7lNiYOQ4l9zlUbj5hqyKw5VaaETzqxdi+XR5UUsbgQKsp4wXM4+iC//AQwlcs91pZXfuxDE=|Chương 1160: Vạn Vật Bản Nguyên Tâm Hỏa;zTGKTaUI8XMNvrpO5sqHAS2s6OfaKRknMgmwNtsqZj/qZIpT1ovcwNMn1oynVXUZUgrCijWDNd6crdaxlFpcHqlbLLPFo1GhfVH9SJhskDdbyMuDQaAFxB/2ub6RL3z8H/RX4HqiskUp7gsrKIV+sWQXkGbSyk6PpdJJXLsNUss=|Chương 1161: Tàng bảo khố chìa khoá!;MxW0tXEeVLlxKxZ7zP8GFnIZWbChSVXd9XPTvG5ahRhJcjL7aigj6fsP+7tQCSK51CQd5rf9WGGXK/nFHuAQfOAM3l9WdKnr5uTwXj5zmdsLNpXrpUktvCKZg4BbSChjYDOFI1Z2hmPPS8LeXaNh06wx4bS9dc0hIkaawqTRvy0=|Chương 1162: Chuẩn bị mở ra Ngũ Thánh Tháp Tàng bảo khố;BV3ncmxHUdNgWUAmuS3ilaket6Pn0O420Xkv9GirdY3T+M6KBeROzpQhV3jkDgT2KpA/azYv2O56UHazA0zgqYjCVjDe8U0eTJu6S0NU/vIcGmsN6Z5cxO9rVXqCl37XT1wkMXzstf45wcHdJTyWqLFWnZWzy90tV237DaEvfmA=|Chương 1163: Mở ra kho báu;MTih4+zQhCvkJctDb7+dQCmuGjN3cBIt8tJ3WLgJbf3BHEuSE+HooEc+6btZ1LlBNda4+oB9OFjvw+yOSc8bYK7xrYV4LzZJKEroQEGAyzROnjULKAeytwqBdxviveAF41o/u11yFMhyBd6J+AfhNBReBUa9ebtEc/kSvVn7p78=|Chương 1164: Bảo vật vô cùng;fU4BDXmS44qXUIDH8my2y22dFRi/TIOT/fRjiBTrACVRg89D1hWwsZ9drJ21ONuvJppyIJ3itjuHOakg6OgqnFQvyLatpPrhNPIt47ECnCFBaVW02jTfGhaZX7snyzJuMKwfiOl7Llo9OU786gmIfMw4qm0uMDaDototVpnfMNY=|Chương 1165: Phần Thiên Trận;vvy3H1zOJMYhX/sBmzkx1z9xPC6tS1CapRp2S0ALNOPw3MSkV2rYTzdLFHaTL3T5Cp4hZsf6XjFredmElbX7hxF1J11L53JAI49JH4+TZnMhuU/LCPinEyte/LVDkFf7aUeJJj8I3K9u6nYlOtphV1BvtWWvxzCXARYotnYzKm0=|Chương 1166: Thiên Cơ Thạch;LCx391KbptKDa4saBvmSPimJs1xTxhrmwtzn8ENAho1CL1ADWgefhO+7VwOvWSsiUWC8LH68BMrXf6NwprLfQPa9xd3Oek7K5hhBCnvS/R8K69NotzouEhTqnHOR567nlyIiSOpkr1ARr6kOcrPzYJICePf4pJrPlU9Q6W/ua2M=|Chương 1167: Một tôn đại năng!;d1AmEF7MbV7J/3n7QMgSQ3v9AwO5ZOtiiiyL9bKG+DgyVngfwKPSR/69+dhpUKnq4II8K7GiG/EtEYXh8xmutxGGD3lweaaGyni/vRc/SbQyGtLFqDkCfQuEYV4xWrVyZUhTcHT6Jl7k/nPL1iKyeHmAVCCdZV7byZYGXp2ALTU=|Chương 1168: Tầm Long Bí Thuật!;cXcmBR9lz2JU9Yig9TW7oktm5F5txqrqPYlthZaqdkUrXKD7JPhkNwgHlJb6oEFFcJkYLBzn8YzFJtQto2OjjDETzRHMU2fOI5F9K4oJPHBBjboFrDRqteqJg1rJcVJdxRV6Qd2i3JWItSwrGafb/ZZTKm4hMB7O3KLd4S8mOJ8=|Chương 1169: Đại Ngũ Hành Trận;CRxGYfcYxz+w7gBw35Xn1tMLUzZStLehdpocbpL2I7CfyRoyKJc1mnZtMeEHhpnnxR+5sldqiDuvVzszc3SvVeOkxIktY0QAO13/V8WYXuoTD41zPI4B5VocDtaHwVWNgTTgUA86utln8/bOQnALo8QHWg155yQkiuvDIgyMVk8=|Chương 1170: Tiến vào nơi phong ấn;K5fByqCCAmpHW36ufggo8yo13XX4PlW7BFfX+xbeietKcRWszy3ShEajpYg0WwEZNwpVIacOFWv6t4o8klEHX85szypg+9k75LepkPBBk4F8Et4gfEePszKYidIp7+XkJXZ2Cjb1iHloHs2nmu/wynsn+ZBcVW7hNbGy1Qsf8fg=|Chương 1171: Đời thứ tám!;NQFd3C5b6OCsP+yV3BKUSRai1tyfGkYJXr2PruYedRBS3vVnp9ER7G0UThgcH4bjlMSoxbkE913AiH23CCNLJJj9VtrTxfKXkL1Wybfw8f68zbtekRLJzODSuwwUblyWFCM8IMQmGyIuzII7i7/uIERlgPjvCVjSS+oJbZT+7cI=|Chương 1172: Toàn diện triển khai!;TwIzIPctaNEyr8bemlSB4WyzDOEE0ZXMtjmT74f7JqKhoJsgn4W31fLRX+2FmK3Qoof1hsNoxsoVtBQnhfgENkiXuIMN/VMzmgZzoG/K4Go8YnRFwTlMAF1Wy8Lf6PdU5F08uekY38V4yZKticdLsHXTt0lvgv2j07PhJsBhbuE=|Chương 1173: Ngũ Thánh Tháp đại loạn;TwUkZ93qgfxfe3c7BJR2X8pMnjQrViO1rcaS+3z86OE8Bg5XV41KTzJANT0JX0bE4JYR9x9txTbiv6BQEZP0BkNvW4DodWXDp4XDQ8tP00vqcTrjR6wa8lC4OPGLXhLYbcQ0sIPyC/2OWmGn19kmsx8uGqVpAdmwg4FVAgXzwls=|Chương 1174: Thân phận bạo lậu;7kJEyDl3Ja94WowDcyTCk4p9Ia/jdbeNDR7EVAqSblDtYjfZN34Rh/l9SJT6VAAcYG9MCJVdyEV4/4b4zaoZqzfY3xbZkuZE2EpxCniMbDJiLbrCZ+13rlsfhp5n6HtIV1TluXdOParPV4Agp2E/RlcYSJYJ3Q80xi4ZsWGM4m0=|Chương 1175: Mở ra chí cường sát trận;LxzzsiqdaR1R/12PTFXs4KwAN6gD5P8/4eho3gEa63i7r/vh0nvnzL+ckwFaqowGZTlrfh8NxQkP7xZ4/wy8UKMKLmyim7cQ/d+0GkXQERmgJUplKvIgREhG1KG71V60eBoCgbCoN2n/sTjqeaoUKLk9JF4LgCmhYvuKbkEOlAw=|Chương 1176: Đời thứ tám thức tỉnh!;wubvs2vvShX5f1DCX2miRqxc8uLUW4hzPA+N42p/dXDBCY+LkHFSgXH0zGj7jHCn/hjqF9CDafSND0nIlj2r68sc6uBbDHrdnYAw5jvzoe2XISu0xGoIXZL2eoEHz74ursRfkdUEihKzlHOW2InbydXDXMkBMKJb9ANCXKC9UEY=|Chương 1177: Kinh thế đại chiến;uz8IaWhFg8HJ/ZgaOaTAzdG0MkJp7w2yaZt1Cqy4WehMGS8LY6eYLZDDRcVoFIeQlW8Fbktt7U2xBTBrpIz6Q5EUsAtt5cOLn+C6o/Lstbs84oTPToulbddKhM4o6mX6TMkHoDWNn/pRXaVj3Jfdpixj2bPRTDEBsC62EYfCWnA=|Chương 1178: Trảm Tiên Đao!;VgBMZDf9DJ5QpDtrtRgHN4Lo2OlkVzAwl7emp5RaA7y45TKCFegNpH36vXbGCH2uiI8Uhxo996IaxhEJ0Vp4ZBT6Yqle5UC0KZiniKwkGg35anHueyNVbVTN71Yeylc+bD5zXDw0Ym1cKmhqMJGLO+XGpeYN1ukqz3fl140y3T0=|Chương 1179: Tam Tiên chiến kỹ;R1CZ/uHxm6FLO9aknRAdHs/jNG8gYCx5FH1U7w0mgs2JUqkzFI3KweKYBMGA4f3ECnHpDLu4D+5KpaLTxDQjUljGEGkUhTkOmXPqKYxkWdMgfDPNuIv0EC+kPkeGEpW61nNUe1BJEq8qJMq56CNrFcELync6Y2x1axFEg38FvJQ=|Chương 1180: Tiểu tháp xuất kích;9JjrmkLfGIpeIVWBzg2nthUT8euBXP2UO8e7+8FKdqmfO0jvBzAv7tL3Och44udXz7VIi4IelSSkwBa/wXApyBQd8Aw3q7jgc1J8wURm5eRVTachntfcqzXXbo62/7vVbn4XT3je+HE5wGRM5XJJnAbU+NkRJQWLt2srZahND2s=|Chương 1181: Kết thúc;h0ZM2SDFjvZdg45x9CZ1nRc8+rFStO6JEGapuCoJ83PQIaIDujfyXbqBgA+lCBTa1UBIJ/DFHUUHXFz0e4vqFYitGAtuSdd9qz2xTnwg+OYGU0UwjhWgn/8TBXC+0LlxvJeyUBwVPp0IXIX2XPYy+T35EL8NU8txiieqgltIbQw=|Chương 1182: Ám Môn, Tinh Minh, Đạo Tông!;x85pR7aEKsNwpti6y84GN3n+T7kix4qrmKBfL+4EICoJkjhcI8RAunf0ExUTODftWxEtosQjbqhlPD43gZ9e19C2XYjR2Afy1KtG23W2i2MXuByrwrQbCTs3xQh/kYup6Z7vC+KtXYeveS4ylW1AAJ0e7rVVddGntPAnUmYaSpM=|Chương 1183: Tương lai dã vọng;IgTyviw11xAaxthuiuc8YpNweqgM5DExrBpSgNZCefGDkASWrI57EEWxkc7IkQtih8kYVMpPXI50J6ziBg06MrEgUeP5RUjnD7ybH1HY3wLNKH1m/PjjEfdXo62BkXNM1BOuFe073Y9zd8noDSb7ZcWjHQeOdBaAR8aZmbGUNTo=|Chương 1184: Sáu vạn năm trước người;x0PcbxTZTmR9BmTYggMVtNVxacMhBK4k5AADRJLxYjsDAD5kcMKOz8uB60/Fz/XmAJrqbpfgCFPSHGSvg0OmF0TMZJIGO8r23HKH9WgLnO28zlOcb/H8O3NsfHW0f+NYw97aHHCYuowBmJ8CWjm+ba8r1d1PrvU7pejosDFqcHA=|Chương 1185: Đúc thành Thần Ma Thể Binh;McdQRlO1tCRFGLJPClLOCbqtm3zI8RmO8ayaEIZOHbLzbI73QRnAJHhKSIJFHADId9Auq/LY5vc0pc259TKK3ufQHwiIs5mP4GGv1FBoohP7OK2N3PV+zJuviJXd4CGTA9gDwZtCJlefO8Z2yk4ZhZ8sVqwoLGOl9AhrVO5qv2Y=|Chương 1186: Tìm kiếm Vô Lượng Kim Thân;g0X+wU/tce8yuZLLyMcd02Op9FDZiPf5I5w3YOAFnMOtAIFPclIkyZzfYNr5lRSwAaiuyQSZ64YTkFj0DxzRFjHXe6qk/J+1+eAe82ga9WRrvbNHo0eiKsmcknsDNudWSP5MRzStrAGmQUZiBecEPGyZ3rjeaLUrCRqTKR4w/tw=|Chương 1187: Giới Sơn!;l7MUdUT8fu+S9t27CEtqwJF7D/SGwuC35yGVN3GlL6ObC6uSLhprOlvT3QGetQwkzFVyG4oJaVuoJKJIhh/EA+ACc6/4lhjoinsTHwN89etG5oUTyOehKOcgNTmRXglZNYmEWLor8s9KF81DIlqb+eqvHFqWfe7vyvxgKspf52o=|Chương 1188: Ngừng chiến nơi;Cur1qWmmRnIWT8LasYq2fa9fmwg8BUfMmma+J7i3bkwzshZcUmRoTaTpXIC3y1oQbeOMKh+ig+ys57gRev9Qlx6fdbzTQLx/6PlD+eMwlfwo0vS5Cg4I+5Aw4itijnNjh0VfJzPTsCnVPTRdUuJK2FwcDvUFObACJaP22NU/O+w=|Chương 1189: Vô Lượng Đại Đế hậu nhân;KZPfaDWjNooZu7yr4Kg90NW+24cxOVs+n0kh7rJRWT8enY8K7ybbgEnK+1MI2+AlbSQlkmX8IxzpWYr1xIzpONc+aEDqH2eORVC49izg3iDXtTwhGNjkqQA0nQ3ewtxixmaRZ7t1P0HoAUic3SIT6xQipPM6dQeiLRK4BJ9RO4Q=|Chương 1190: Sao băng chí bảo;z2W0Rca/GpZ5vmS4dOZnDD6BJ1FPv8chHTLtU+T6COli/hrsV7j970vwujQmQovUlIw0+kUrewpNACEDkEoFal7XYI1Y8JM4zLOPr5AYZ1XI8DYW6h/EVfzv6ZxBhZI4XtpjG6eF8B1L0/4Y+O1wQuONy9sTTgdfqPZKHVAdLw4=|Chương 1191: Học viện nội bộ tranh đấu;z0ZsP6I5PlA26D9sXoF3g9Fz4o3iL+fpEEpZ4ozx9Eu9Z3OIqB+6qGM1vFKveOSHnAtV18EJcTTzpyebXcjTAxM7PwqtYQVHSGDGZYVtRCdASrOO541ELAvFLxvLia6Qh4dsHyyJO7JZ8oHqZidOojbPFhdOM+LOxjoqi/5moQI=|Chương 1192: Ngộ Ám Môn người!;GrSu/gVTRZmNLZDHLli7JB8I36N72kminrH2+CRK1fyx+wFCOtTrB+isOLm/8fYyrQVrf5S9I/LoLvQgnOWHPPYVZrbqb9eNnWS2F32aEWZx35yJMyg3izU9YQsybCDcBrR/jrGpYmFHLGYDA2aqeuKIfnQEyFV/QHBcoYZ1+gY=|Chương 1193: Tinh Chính;IU3n3WvjN44MMKnZpbsQpT3OrR4VATkKAI2MCscRh3mfQVxtyfqtCDvsPkOIq5vZhLgd9sytXWLOjTwSfUbqnQHRrHFewdyt1i9AJeu/4ipwkcDMlHxfKYJarOsmYSCiKTM/nhPW584yFIUipf+adWpEiiDcOTUP8ROwc9s3eyg=|Chương 1194: Nhật Luân!;w9+TfviwhUhwsgiDiVZlISJeTS+A8pVWR8CxO/U8sNGvlCghZYt50JcDadRsVzwDCWy4x8ZXTNMiCa++YxC50Z+Gr1WzuMjS921Y3aC2B3ybia0LUP5gAqH7BLsL4Lx4Ax/gone6w6AxoOAh2tzWhnX6r18tbLOcQD8CEr3MjAk=|Chương 1195: Nhật Nguyệt Tinh hồn;KSuNo22g39VzxfuZEGWSTMr2U3oPSdQdjsYvADzrAKZp8DBZzMERhAnQBt8Cu8IWM1/DBXwmp5ESdleoWU6Yvfaf1W9wQndtx9qMBd9l9YCG4b0JWVDqgYOYLFnw9DqxNBcxAkN1dlwBgg86LKqdSv4IHrhn4irPhFm8LmvG0/4=|Chương 1196: Vô Lượng sơn;UQ9j1hlOJI0BLyk65EB9Kpe7hgTZoqmqf+ZLPdFoM7HPVIKuzksr5IXw3QaRRJ9MusaqnqR76NsDk83ONTBHfYTgLU5uCpjt+CgkFt953B0IA+XKbvofYkLAXftg3rP8Co+YjUfLgLBjHNFkRcbsV9XKCXI1PR6u4bQVgX2m7k0=|Chương 1197: Hỗn độn tệ;E9UJLcQ678EPp0RnMsOJmox1Tx8O30qPxJz3k/MWa6mKqFAPLjN/PrZCjlmQFUYnQwlnmjzEmURyZAS4GRBIuqdRKNM68U8Mpm4jF46vMeMtZbBKq24lmbSgOI9g+bxSdxM4H/FfHFGkAGd09FKMC/We8ys3c4ACUuciu6OfldI=|Chương 1198: Chuẩn thánh huyết;gBKwkyx+/yGubtf2ODVX0B+ekskNNtsfy8IIDPyzOFjIc45qoD7v3SpfzFWNT4ZkMFLo1gj/rPAG8IOHOF0c3gYPbt2ZUoHy9rQ+GH4XuMxSwtgYbUt075g/h3DRDyqRTPnprPlYArlZFy/1gAugQ8QrL7OIkwhArxC+5oKdb74=|Chương 1199: Mới lộ đường kiếm;f5DpLAhVA/G7aJR/t/eVT6Gwg11TbaMnnWp3BfierH3ksadTpzfyzBqnysTErWtsXEGtEUJlhtAZWogCeAEbZmtSEkMZvYkJYUAF8DsK0BAFNUn6Lf8fAmeWKjgsypUAgN15S56AX4yOb0YtQJAihYW/KTrhtHVEd2kzZ2ZhstA=|Chương 1200: Đánh cược;88PYF0TUJKVcVnQwpb4LEI6+3LhOVOpOebi+ECqvRs07ZGPTwInm7Ye5g2w846+0R7cW3Xnbx+nXjuY4v8Yr/K3Z+x7TcfVSQFgGexERYlZzG1gYO4NeOvtXg/z6hgFVeNO+g9JH/CP1w76a0csfoeplrP5Y3kUF9Pd55dph5Wo=|Chương 1201: Hối đoái bảo vật;TSMUTve9Z/eSAoGaz0lDuNBjr7Vh8cpCdzSu9HhRNQUnE00+c2sFcFa26ZNHXJsuugsHMd3yVerWZk7UpnoyDt4l035UkCwCpxkrJ6+Ur3JHWJffEI87gjWqOQh7MtKxWkmL/mTMckAo/FJvas2HXR5/m49v1bY5SH07S7MNv9s=|Chương 1202: Luyện chế Tinh Thần Bảo Đan;GAcou5l8DNIu2Oo87oSr/yvbAqYjDY1OtTuKLcPFq/xNJsPZRLS0bd1IDP7VU8z8gX2QPGIZmGktxl7ugIhFjHwRU4B7Y/Qb2TsdWN712543GGOpbZ7deSJuYaPBrcPW2MXVGIm3klotcNf3GU1kbvfvGRooWaJ5YurDOZ0kSAo=|Chương 1203: Thực Tinh Thảo đột phá;/Kp37oE4jOExCilPbKPmB5UhllMNRaaan//VbUjrkTeMtys5Ov1X948bHLtdr4RV0XK2b1T5Nhk+rIwNLddIHzW6BR6CjlYyYzPioNr6GfnjjxVfhc67vUlUsC2UmtMLgGivZ7vqVyKbo3hofOkX39UW1gMuezoESaBLfzmgdI4=|Chương 1204: Phiền phức không ngừng;RnjKXbfiP8OPMpy4FiEq5fSqYowhu8HJRLVpA4nxc2XDDGaPrtgGShGsfOoIqqitnDuc8pwwcJm1EDZ7qgPNO+/eoGyYVtDmQiaodvRKDQnnidPYyDu9nzpfUxLfS7YQGWDCPwKpd4Cf/llc4cKiln6mNuF+beX+Vjw1oOibYKI=|Chương 1205: Xông Vô Lượng sơn;0z4KXZQ6QTe2bkjuGxQZ/f7vDDZ64Fho3glJYoQjl8lO7II9CxemWpay2ZoygSh2hz/blsqPTEl+HrIRr4xpW+yhKytHi/GtWSMj6WgdhZpoZGOCqbCSZ2dU+8h3um6cROk2+xICMWRzW4el8KbBGAH1OeYy6vi6U1EEGk9PD6w=|Chương 1206: Toàn thắng;CXR4an322mCRslL5jfeBlnX2Xnipusiqa3oryiRMwERZIXzl/thtXwa12iNFgX9R92NSmTIqJBb6SOllOwgda+5TUxyzOZ5W230e2ErsmUJpfrNdzoWBpoe6WtAKoQIWgs+xK5xj3op75gS+lV6N2WqU2wabY232VCMYHuEQerQ=|Chương 1207: Bắt đầu bắn vọt!;Tsi612WP4aVD38ITl0RZUMcCtaMXuqFLHlkQjtefb1xLzTMn0M6EJ285FOVtKYGsIikdQR9t8eFjlO8k9wKBzLCwx1X8jDh9+tmVnbENUynHjC5UQvIL40meJUg/EefSp/TIrpcqUzVNK36w5zNrEtH+BOdkWXsqP39VIHqjDVo=|Chương 1208: Tám vạn trượng;jXR+2/bjVEeJAqFbH4O/OZ/f6/VRqc+SIVyBDoVxqvR08etVN8Fp4aT6i7WN4bQXTLNWRQU4ccKSMJWUBZKw4BMDKfhGraFAZ8ZAYeXJnZ8IVNkiBeJ1pcDNkZU09kHKiA3gEhJ0P4TI3I1QU8OpSnHTPzSxKx7v8TgSzWUeFYU=|Chương 1209: Thất bại;H4YPqHaj0dQnpAONDZn0mZK7gmdssPYmejTc3/1i4mumcQ5wqGNrvAaCxSF+jIcilceGmtS2v5ieBb2b0vxKkxOvRKiHPfVt3wW+etNETyMue5pz+bB9y0kDstGi68aSGHYTfd++kpvZtUsbjmwigMNO6XkFxNDMOLEXJdD2pv4=|Chương 1210: Thần ma tắm thuốc;lP+2DfHK9C853REYn8YOdIKiO4rB+PcjjB/k7bnebyXo5c80HKo595zGoqW2yUwtsM1VuWDUVgHECKXt+Bq1M9fi+tBce0N79hcvS0tb7EKKtb5w0UnnET1+pST9cbQkzrymvfhQKrwWkEAyQGGdLlH6vFAdP0HDbtU+Fl7MB3Y=|Chương 1211: Rèn luyện thân thể;3JxRvWAx9SLcIdlzt/njAzEutlwbuy9AnTstMzB66FRcLCeivHae8i9tUHsaCms9RudmUgKSTltX5uQOSguXrUyshAPUOb6D049ArSLWZcrMd8RQgx1wvtNhD6bumiXMDJmIKLQdDJbTNvxNI+CLlDUapwHLxWmfZjyW0INknTo=|Chương 1212: Đạo tộc chi biến!;38xFCcNRu8IKyRy9Ov4/h4O3iQsb/haUdzdj9YETigSuUnS7oSNGWygoU1J6a7J0fhznlPbrDJOs06zX01eXNLmom/q3hk8KesHke4F70F1W3IrXB6VoOPBYp5w5CMWl07fSqcfxrLjWDPmeWNNTsyOxEzOJFk3VWLgL/+D8Ff4=|Chương 1213: Tế luyện Thần Sí Thể Binh;1RXwdAUebJASyEjW2sWujOyq7HIGF8q0Vq0xU+/+PaL+kWDzmOjIh5c2lTpSXYHJvs1RR+h1BafjJf5CNEXOQ6KUHmlQAcVjGvzWCh0Iw8sRboDBFv7VjKjGlC2KeAVFFvUR5ZbRYVk+wXvTxE893yZkSTRB5FaxzID33v1OKdA=|Chương 1214: Đạo Lăng cánh thần;gJTfBoSjRHUqsoCTfKnoIdWpJUD6/0Xw972K0h+RBDDlvgQuuVds0wgAmJENarGxhSisNgnpv+pvSFBMh3E7uU+e+iitXIKEXWZqwWm2jDlha1teY4xBHEL0fp9iOeKrs0WtUK5Hk+vGjXWFckvJ3H7weGwU31/NpkOohX6UY6Q=|Chương 1215: Đại hội đấu giá;3jGoSJGr9AsSNHPYZmWPnyYwvaQxBk3qeTZg5sBDJNL8dOBPqvfudn7bRoZwdXMEQOrWDBWqK0aSD7Rf1GeuCFkM1VhgYHD7i7MH1k0CMq1+EEZfQz26VrBWsJDHIb2ezxVwdBbGDco3VR1OuSR0nD316T5bLbeUZrQY7JpCIEk=|Chương 1216: Tử Tâm Dưỡng Đạo Đan;8NlRIA6CMiySXbefXCl9AotW/KQ7jDN2byFbEPQJ9v5QE/+2rKefVdNpQDtya9Tz7AScBBweNNnfgisfLAZyrJ0CKSbW4pfKBMu1Y/OO50uDh6R9rqJxvNJyKnziQAnybjlTXZ4WRtFqKJy4tdNDfioBoMYEmgMeZaPfSdLBeIs=|Chương 1217: Nhật Hồn Tinh Hoa;YEmlzIy0quikGad46Cy4o8/HX7IIKirQ7691vZS2ldtv9rRy4V8bHY+qE/MEsAN77ablxA7RnJ98t+GZodYl9aRtJCg/p/pPAwiyT+iPSoBE7ENhjNtFaMwKwurPCkLoio22ky7hrAWoMMjdgZvHvAbD8hAi7rHof+g4wTR68kk=|Chương 1218: Giá trên trời;VtQf46ZRLIN4RktRjH9FExxZYnjxWIJ+Cwmuk8aDXZJfGHLWijvcPMbhim8sfYhU6Cms0OiA7lY1/4kfLuTToc/LJHkjA0rEmW4LZmhZ7cd383Zh5i5ezNvT5ngm79HN2JXAKhMxmNLjKA9J/h/plMxh1lUFpuTRSgC0fp7Ltrg=|Chương 1219: Đại năng thần binh;zVGGityvhQOpyPvSPGbYTXVQgGnN8dhf8wMHT+rIYrH+t8XUEtkwIU99eZs2oqQDAnzx8WTk8yVsGO69Ww4X7//ff+jdVewnNCEu5B5y6MtWJdznSYT8eyAmR3tCfYViKiqbKiXyWH0PGT55doJIuxjFDYMetKciuNW95Atb9yg=|Chương 1120: Thánh Nhân tinh huyết!;b4O8MFRoNYB5GHc/AyFj1ZW8hSboIuS3n+tQlLMTylBJGGPTQ+wsfhXKf8uBcBCs9BtOxgOn8HIP0+ty+tmg5F5djgM1FH83gUbNjzcdjOKDMFtVpnGntt7aj4WJQG7YTGvl/zfHgWN4pFrT2R23HAxdxIa2wu0I/2hIN5Peezw=|Chương 1121: Tinh Minh;B07pv1Wnax3Mf/iwOFalD0YJCnINKvaMeagPsj25PEQSZ6nMx8JgxYx+/e/QxedqxW6XeqiF+rAFxksXJe4FcijTtIO2a3HCK4fZmap4RcvOs6eClx/lmuWyjOpJf6jVhd290mFl5LkS9VO80ZB4ZvvZKz24rbUsFLb6GCV/Bdg=|Chương 1122: Thần bí vũ trụ vùng cấm!;P5lq4TmcwKX1iSXU9ZFQ8kMRNxpSE5V1FdW4H7spbjTB/dmUxP5QYYGZA+ZnZGrgmuRCubc3HqMdo445nbIPVNWDpR/DIBJ8h4UFF5Og9UzonIm54Ur8IcD5io7TmKo0t8EHrNoj2lAolZc+zvHlKy87xPiR/BSmCQuWLodAi5o=|Chương 1223: Chấn động vũ trụ!;mDHsZXFD1k4xkATQsCmEUYsjNBJpiQCiSofCIR9KEWLIJZv0bXNUPhHXIlfOIZaQ8YtioIfq7i78Ic7YfRmt/N8dNvlWV0M5PO6Vauw+Og7uBx635PtODyAgqKXtI3zVERvYR87xtCpdfmrBvbukWCJ5Y7neXyiShbriFU2gRYI=|Chương 1224: Lại xông Vô Lượng sơn!;6UbGqjJeCnKqmGxjU0ONqb5jTZsUKYIcmG2FnB9F/Nv+GfyzdROkfgU2/S84ymFoYa7IKRAI/dB4zMiJLjvt+elSwBMtBiHWZTAuEDZMIOXe5QmSb85Uqf9JYJPpIoAdF3yJexwffkOqARSdT8nwoz2zsVYaIg1TvF+rVD6esvg=|Chương 1225: Quyết đấu tuổi trẻ Đại Đế!;ziBKohXH+v1BJvW5rtCownCDgLP4aLE+OaViT3BxuOKlgIFQzyMr+WFGdCewdiAF4Cqnr2vV7Qz1rALQMRPovrD0ltgt641AFJs5gxqdzB+qjH9mT7mD6yNXmE6kdQAF+pITr1ZhOUM5/JVtltNzNI3BVewXxQ7H02TUe6xA/kk=|Chương 1226: Vĩnh Hằng Kim Thân;c9gjgxWVY/vguNz/1TmE222VgOEaMvWb44c4wN1Hffoi9pyp7RcPk0zs7crKfhlpagRAWDp/hjAh/bKI+sbSMkGjpKjq6PFMg0g7IxbvIKD2fLRvd0qgVJDEiZ9692oMEq3sjdnZZ9VGaoRDSIQygkv8q0sVkPk/JN4w19wAqpU=|Chương 1227: Điên cuồng hối đoái;ZrTvUUegusPTfUjfV6QqfyS9he0JDBp51HMe1ho1qPCXUuDcGFM2dzuavtl8KcZsY6tNS5mGW9PuVOO4vRB/kIDewxaSS5+DPSjC8XOwvSHssp9L265SN+eiv39neN8etjKn7pZSGCP+5fYOVjoMAwywBWq+TXXbW1Uxtg89jh4=|Chương 1228: Bảo Sơn Cấm Khu!;3EryB6H25nBL0NEG8CZCu3YVSycjW5FdcF9ACQYrkb4bcNoZhdjTURDYb8jzsaXhPG6/mlUHWe4nsQq4nwvynICRQWbPjiTlyY2rUCwO8rVZn0SGZ2BA2SsuHghXvFcjRzpO1v2YCsJHqXek2g/n7D2xfkXcA9LGXEaDkaKZCSQ=|Chương 1229: Hộ bảo hành động;a9iJEzsy3bH4JxEkiRRs8tOqIgSUASQy6sZJ4HmYHt7zmgfgpIZVvPcJjZR/LaHan4RyW3X1XtBLRtDGNVDCaF5KiDH/iM94IioEvkTwebgA0XnVTnhgMdJd4RM+s7dDH9REXgMvzOUpKhOa8QFMwHJPl24DkHRqLTWbEKakkPI=|Chương 1230: Khởi hành Bảo Sơn Cấm Khu;Fh+fRY7c2JWOW7eG8j4DO7dLdl+mcNcHEcU4X37VWpyc5QR22faHE6tVgmGELgtXOWoykJQnw+/rs7StUHwlnEhhnoPcB5iEOHsM4gMkffPmZDaTd+OsIVoH+EbJ13uU3p/7Qu4tSuqcSwd7/sGULX2mt0M2MGzTjuflgcObal8=|Chương 1231: Hắc Ám Cấm Khu;V/ujz0hHNgGZXl1lvfUMc//r/Q1LRrQHBa/RcW86xxb7rLKzwHHhT/RPS8qWkb7UrlXLIRXHCCaneGVD12p891nsFGt3RJAccx9w7KkQM3IKfcAo/szneI0I/MI6+fBF8+xevkCROOqG8P3F9aYet8qJde+CXRITU1/09fi0Iuk=|Chương 1132: Đào tạo Thông Linh Thụ hai;gLxSG7tr/AvDLogR468aRR4pwPzMpLFLynt2JAR6LxAbSrhrMcTdT2xOyG+YDOd7FLx9gJG5CBgWfvqalA3jBPYFjYTKKPCcorGyFB4QLHPO/KU1oQTZW1cm/DzMrLeen8qe8EdK0V9lNImRdRqQZW58mOB6kMqwfzn4CxWxv+0=|Chương 1233: Tiểu Thánh Vương!;utmnvUYAxRadZItc/i/WwVcvFsTnPSmUKUCMmhZEdSBNd5ceFuXKFuJYJJ/O1nfP7UktZWoDYS6p8zu8EC6SfEzGTohpYqSEgnjHVYvvkBDZuZIpJxAWFTOhGIOTeEqq/PtRc/oMWGDiVh2QW3vikxEZrgLhycRaXZJ53r5zOH0=|Chương 1234: Đại Đạo Kim Châu!;OC3V1yV6uEf4EjqNYJkCg8MKzAlkHH89UKXuXgsepjfVPbgVW6l61JffjNZuhWHDabZQcE01mnVfY7XJTigHQ1aLnxBZsMf7WTst8Ur/W4WJvbGXk7wxVahhkRL4qpV+tBns+9w0cbdSyhIyisepJLnANVEHWet/bH6tj/7Th+0=|Chương 1235: Cự Phủ nhất mạch!;+525f5jOLkUNAQzW5/IMcg0hjq2p44C/V6Y1Q4iUsX5Bv57YsnNVKM/0fFHdymnWL1FmJEO4QmClKmCdHV6lnml/5hmCn5LIEAdihHvwoPE9c38Q/6xGW/qPmNmgqDqYuDtj5iKsq2D0RH82sbGroLq/fh1hdEIGQAhGqX0eRmU=|Chương 1236: Hung hăng ra tay;IZLwl618xwpjqJX207SjnwA9QQMS8erlhuvJJlzrM7Rfk/zbqr3NHLMuEBkxotQJmcXPE6gGoC3o6fmzebvtyvwIF0KFmZmkA74rh8GarmLjt6MlZFTZ4FxO3d1yWHRLsV+mRyf+st/W2kTdXh1gIQKiJNXNRksjdMLrpRc/N00=|Chương 1237: Nguy cơ;gIxGH11fvC2PS6RL/yjaKFAKdzCLRHBl9WiwOk1Xy5HoNigMikOYU/8KNAJKPDKpsAmYTWl9KBQVTVgR9VVUPN6UN3jhOVd+XilWEgdXR9pcxLEM1aY7IbSW3+W0yIzu2WwNoLNTO4hsyN/VP2ckp8mdrdkRiinANYNVt2/Fc/g=|Chương 1238: Tứ đại Thiên Thần;dbYG3Pof9XBVU5Ct4kOM9xpO65e/IeJmKvxCIRpawd82BGmOI7z752G/LZuOVW5ZF+w9eKpHxydQci2Bcm+Te4Es9QmaDt/bjOp7xAHisHVErG6nY+i/FsWNk7iZXxBXK22B6y4jJgQrN7QKnOdrqT+1K4Sg8WDmS3YEpStWLXo=|Chương 1239: Đỉnh cấp chí bảo Nhật Luân!;xPS4duon02Uw1D4imVzQWvl9T8qEMWm7g1Xcc4s31dhimlQ3/5NWDatMbUMLIn5QIVgTuXQolOmyv34Gp9C3JLj8jokYNMRk4tGRjjEQgLIqER00B3dii5DFVDBEcTIYBty2Z/UBsqDbe0bVtzJsa0SUh/Lxeyee/NCe5y+Vkhc=|Chương 1240: Đoản mâu chi uy;qmnwlJ4WxVZPzFugIIDM+CnWw12/c/SIZ/TBJM3oL4qgRczYSqF6klaaZgLIpB2fAWcOzrbhor+Y95uhl3CoP2Omgyu2FGEMkIL4hF4+rBox1DO5rc0m7+e8HmRtc7gPhhukD0echXkIGH6GAQEU4k6RahuouxONQnMh4SXTYWQ=|Chương 1241: Tiên Thiên Cấm Khu;RYNJ3ih1s4YMZg0UilJGfUtd2HDLmYTaexEG0qMBzU8SLmndkVfS8Y/ZSK/1QN8d3stnQOi5h+6j+TGNh+v26S9R7ieXOIy8Xex5/EO2Rp8knz7Q6AyHErf7vyyricWFy3Rq1wfQfhyXnHd3JRav2+uFCfLpAiyIu/7V0Lso4sI=|Chương 1242: Tiên Thiên Huyết Ngọc!;nw87Rqcw758IfwoXSeGjciMQ3UiVbWwBqYUAZ5+DoCPFbRqzG+vU1xKHBMX0GYzF7Z+j4SoR3wjcOjD3GQRBSF9f0C65H5kRhHTm7hDFjnOBr2lmj90hWxk7Vg+lQsecBHU7fchi9W+7j5uCIZQpyyfFeBRvlGFvPh4mYRIFnQw=|Chương 1243: Phát hiện máu rồng!;A4bgG7fMEAw/uLcoWuQYKwAC2Ad1cGwUlwZXB9r5jupEF3mFhMno8bAKz4oJkIQEzKpTB/IfjTPoI3naAsiG6GHq35/ATNfs1xdI+SVHlWs3n5rMl0KyCwVdUUZ4LcJyiaarv6IgutCf/N69ve1cbKt9EGZWWBDnMxaN+FKHpZQ=|Chương 1244: Khai Thiên niên đại đại chiến;OKrCPzW7VGXL5pY6HU/wKbFb6BdylSlwDYjK+LzBhT4aX3NPak/DXyMzIoJx9XukG98kLFhGiMJV4JjJCBQWRT5cRLFXnTa85XQBbo4EtsuSGvQOgXgoeoo2WhV5NEDR4RBX9DmGqRlRB+pS8bX2at4PigqrDZ7ddBBPTVcVXe4=|Chương 1245: Phát hiện Long Quyền!;aFYLs/eBJuMbs7FjXmzKzTkRlCHCF6fGg8sAoRlqBRFuSD7kKMrOR1WEPutefy9aranBjPSeQwC5tdbswwawIAX7Ve6BPY4deq/+IdV6fsupoOILNiKKhlr5EV/FtETu3wjW74rQFV/+fCJXBTBJpnvnontG9Z3MibtBjrpA2W0=|Chương 1246: Chân long bảo huyết!;wGeqZsuRDQy/CSGbAVN6GkWhmFpNyD6HemwCcVW3Nu0mlvVlXiJtkJKKAebmDtGUpOd6gC5TXiiSWhN6gJB1E3dms4KZ3wtURJHaqmxnFufIP1jrkAZ429Cu7f4MuUDqh5pBAKPQFVbdrPb0hEMOZ4WfS9ln1pyhNLMSRhUSlVc=|Chương 1247: Bảo Sơn Cấm Khu náo động;FZm/v5++85wlkUOR9ZT0TQgOde04XI5BAFuSoEk+oXz5bjgTcTEHud5xs0z6AGLV+lVOkJApJlM3q8lAQe/lHvgxVaLcVJw8b1/BO3h0sSNrPxzH4ZPRr2JMccp904g9+KKK9pSAEd74urszQP0oG/qHikmee3Tj39aqxa7MD/w=|Chương 1248: Tìm hiểu bản nguyên hàm nghĩa;SEZXwBjTZECe8nLY1uwtIrExj38UFWjrtWYqkQs7AyoMUI74O/SO4PJ6isRS3ff2SNyztQEOCpTD5diGMyZXRwYvxAMGE8GfC4nwvQg/zkVKaq9EN37fHOxuMQRxBhBjCUb3wfk4VH95DiPJYfmfT7fLlPnVE2IfNgcvUY76WwY=|Chương 1249: Lực Chi Áo Nghĩa;0CC//ds9wjbpZ1Fl9ViG2KKsl+1XBhxAE603igHqcVqL6k8VMl9O+97bx6zWufTRnUV9bYZvjpIZFPr1cm9unRYDIrp5fw75dgXr6cGloWUbn2vAHA/3qYkNDPrEkSvn4/BmL/Txmw2VBnr9oA6zK9BG+U51KGMxXXFsYO1fkP8=|Chương 1150: Thân thể thành thần;Cd24ADZe9CipF9ACmvzft8Yem7rstDHCUhLtGdw0/wRAp0+9kANZAUAtj3tt22druXuD3IALhpoQ+R7+4VwXFcDHfIXtBopumHQdoCzimxvkS3X2sspqaq/TcXDC0dd3uY8Uuil/BKnvxbyGPT5fu2bcngwXNUCXz8Dq671d7Cc=|Chương 1251: Thiên Địa Chí Tôn;WA+WVEX9RicjvFuC0YQNfRwFJ+iz4P81dv3YgEIDh20LTCGdqTKcokjreVX73FsVBbw6ET72uGXlhc05Hg4z9XPL7HuRp6s+eq4li0Hf8+m6Bf3BEakFdevZ/ujcAaWZLQZXgG1U/enSgNbgjRTK/846EU4xF7PbLDjWVqVJWs0=|Chương 1253: Xuất quan;Igjohayu7CE16h/4ZQHb3lojIfo9LFUz6hE4OPSe129PfQOvNrmrNGLCeupeTxICpGblnKOKN4T7c8lHtBlIMLDtrrrUOQlG5kocQrhhlhW+HACswlDuvmr3ldphnGFgCuwthJiQSvFqv00aGvdc46bOamssD5TvFgVd+73VGWQ=|Chương 1254: Truyền thừa;AokFKRMmj/4R+U2A0AVylgxskAti7bDG8ruqyzvi8TbzcN0WD9DNHhZ7MuMW2W18DI3FVUcLRJNnDRsEFXz6O2paEEzyJhYwGV5SYJ8hCvNTG3pEmJ/RKu1rcDdC/KGdoIrrPLALdEFub2cTfImgQYZiSo5GodNQMMu7wvVr9Js=|Chương 1255: Lập uy;KNSLDQDAHWvxp4ZGgci4VoZUZJPo1qf8+lfVQcDkNGqX8P6IJVimOTkT8Mqd6D1v8r+/wjXPhnzfac42t940sIIWshCgsuPbCqsK6DbbXi5F/ao55E7qKvs8qFJQ002E3wbGRWwoJAIqF5K+hCAQ3sbphBEy5/9Nt2t+32ALo2g=|Chương 1256: Tru Vương gia thập đại Thiên Thần!;HmkiiQsVJQSocntB5PHIj9m41oqUWlMSVtTykZa/Aap3EFZ41nf/QyRfCGBbGcxmNdhP/D3pVKHKdk/SJfD07FxLB8/czGmmG4QeEfh2dqVhzvMGZOGaZ140OXOyDEpsRr+0ryVUiMP4kgjIUvrryFAvPDHK979fspUTPT6NC4E=|Chương 1257: Trấn áp thập đại Thiên Thần;1D9aUZm5oVFaRskFa5LeiY6zcjxm66WovdSIMki8WklujvigwTGoQovY7DDmzuZl+xd8py2U4B2qZypc2hgrGC0DLlcdyc34J/B2hOOD1YgEIpD0i6bs9FuFZB6BPjv7d6knX3UKsOohJiIMlV54ZD9ng1IZ4UBAGZb25YZqnNw=|Chương 1258: Dẫn xà xuất động;OF9pdZJ+HZkPeko1dlR2aR55yGITIXN0f1rRLjx5JQ9DNywFi8EBLdx5s2lM2mljw5yAma6dCFFkPleYW6UkGTTzRSqvsifwVSP1prKK12jpfnrajfuXCq0Dx4vtU59stzHPyB91XlO/LEl8W8VMcAyASNp3i6QzJCPyDxOwWpk=|Chương 1259: Lẻn vào Vương gia bí cảnh;r/a8XbLebJhdRJCTuZtYysUxsB2M/WCSPaYFTpwVi3gbUC8Pge3lX9NpBYG7tLKiR/q2aMyxRtB2yOgPpExY/M7FQhfdT/WF9QSglf2LZITakVPTj3DiiWS0qsVdi9T//M1XxmU8eB2GdImV/7kczUfa6zulQyOCUfC9jIpM7rM=|Chương 1260: Tiên Thiên đại trận;xwCDg93gSZ7Ej9Rrmeg7DSabmqazh0pVMvDJnd1mZOB6SWajCV+JgdpLX2a5ShdoroJXSEohjo4I6uBwQ7KgL4z5kedC7d24KlvOedM0K26g4+Lo49yWsQWBy6UFUwLx2APRxg0d5FtAr9u6zs7S6Gf79YmeAR7c9wIEHYcq3Ag=|Chương 1261: Chí bảo hiện thế;mWefqU75eIMOCLSq40Ousrq+7q4LvM3fxZWXZbVebkHZ2EEzNOpjFRqoJzXF2RWCqzL/vemkJxwr3o9IQOkHk2GVnS5cS8Tptlo+XJ7ZCH4dIAJ0Fz/x4KmJekKp00Edbso/1TP6oufaaFHCxnprYCWsTk7F3OeB/TtbuG+BKGA=|Chương 1262: Bản Nguyên Chi Tâm!;L/i5GWF/JxyHg1RZRlul+3cMMtdTUfAQ4z+XvZkWf9o2XvGKhjPJqcghhlcYadzN4lGNhNSjKxFXbbxTqWgmJNJtMW6PLZoSkHZu1dWAKCK4CLv7u5pY2KgjG4jAGfgrK4XRhXP04PpwiqTrqqvMA+QMzBFRRypYJ86v8/KLeNA=|Chương 1263: Long Quyền chi uy!;DoEGD0d3sqYCr5gb486MhZKM/VYEZQBD+MUIqt7HdoSh2hMOoePenqRAXCSEzdOqq2n0qsMN9Ros5Ux8kH2ejeOhJcv6DQS6/1U8lRIOItmX+TkaKsl2sMdaTFO2x28Y34CPSsay3QIAsM+j5IBNkoccOAFuKjXtB+ocFBqdzM8=|Chương 1264: Điên cuồng chạy trốn!;I2GxipJcZp/eSPT+rQAC2pjfE11V0quHokf7lXRtUVI24SS7k4HxYnj7VEt10NAbdjA2nHfe5K5GgvZdvd0yDu/Fc63I8YxKBv3onlHKnvilVpDtV/mMl4EPOA7E8kbIam4pv9CNtIxS7EdBDqAHnWbVGsxhpdnjqVeoZlRoN1M=|Chương 1265: Truyền thừa địa;DGhzWLAVw3empNnCCNh79NoGA3bPbPBQTXJ5Q8nrPG4oTUuVIwq6p2d5AtRDVNDnnjB8ZnyaFyjI3bLCqyPQkYDoWRrWYzUv/dWkxoh4PEPeSc5rTaa1ihhLfSmP3xwX4BMnPQl6qbw2zL2lZBF+tSh09J07R9fzC8sHMVYDjf4=|Chương 1266: Hàng đầu chí bảo Cự Phủ!;URIrF6Sl+2/H82Rc4TtZzZk8vBoeZOkHwi7BEn6Dyg8Ag4UyFMhqoTQ9srDQW3QXqxdjWa+yYFa7ESQ42WNhvdeu4ZbK+/hZQ38sUj9VQfKs+tU57SU4mbkHJFUyAcU+zY+AwGnnWTpfgNEC3jBhVZBzjgZ/X+ZcibRuwOjdg7E=|Chương 1267: Rèn luyện nguyên thần;MFaoBDarlw4ZNDCZ0sBSx8YC0zoVr2OvhfnB0so1Ei0kHFKxUb7L+NxMsnX4EPzzusabvkZ20O/SbAUt+wZrMNq5t9Er58Om96sg72WmWP/qrCc60DROJ1tJ0GDAyADdxgGmFPUeI26SqPAwQeUHPmBHP9/SnjDmK/PqC9WQXUM=|Chương 1268: Giai đoạn thứ ba;rVui3OShMmucba5ujen+Ai/4VNjnebs8eo9C08PyAilrQ4x2cGqsAoCtLsFwr+3dLL8wE83wdDfsk3mTbmD1Y2LvlBT4LvdPhq+S5L88PW/lCdRHHWp81+9JD/NmGU7sxAL8/dYSK3nvYSt1GzTuh+wgTUJY101x/4mdSysNIx4=|Chương 1269: Lực Chi Áo Nghĩa!;1Ei3+DDIN/uRqQfC10SgVlU/VZ3ldkUgMGZDiNU/EVQdJC7NfRFJIWAmwN+upYSQHQMNo0xgAQSDWSaoojHCAxqz/F83xZk7ZBuwaoh6jVfptPMWrwn1jRyWksG4zeHYYp2ATXsstNQjhahvxjqQvIf3+SWGZxigLyagIn61syk=|Chương 1270: Tám tháng!;ZG7QQ/NsTEm8UQlQ3SNagBKrtKU54Rr3rpiE9qqMOMojHZ744CjWkIL1fczDX72pzqJqTOBJp10apmcxhf21BNqit6BCrESir309KBy6ZN9KIyKizJQfDw44gLb1O2fMiOnHJXqgbhfjGxGuf+MO8mejVNDqt/GGHPQUnJZhV3c=|Chương 1271: Chuẩn bị từ bỏ?;bGvvR2HxeCmfot/GX2bWp8M0giUEdY9ioeda2onkT5zTZi+ou42166pQ7mXe7fjUmE22CaaxFAgb59AgPSVz9Jwk9iFlutL9S82kE083dZD3FOcLnIfX8xkl9T2mF1xw+NMbsNt1ix2X4grNNNXYfkxZCOu5vPGKLu5ECD2rLwk=|Chương 1272: Thông qua sát hạch!;YbEntNr0g+eQUk/ZnbItSWx4+A0hqgQWGnkpTBdEt49W4eoltrD8gxNBb5cVqeI5rtjYJ2HjR5FsCtK5xb0sIbGKQgAmkpBiyi2EmEeZzrBV+uqzESjLwQGd56SYwrBLjyE7+iG6WNNUnhVGuxDS3dsO+zIvOhDgvuP2G1Pwc0Q=|Chương 1273: Trương Vân Tiêu!;2S3660PV9HcShijxjmpFQz26IbDWknAAX18GV57zhBWSWBzZtulDS9L6TSJBGMvPYAMDNw0qhs0rs33VF+bamb2+bZCOJtRT26cxLh0Burh9lcLpEmtxV4LtODF0rNOYK5N9Blh+hIhSokXRyxYR5F/L0oqVG9fow9IiFpDIXaE=|Chương 1274: Thức tỉnh;DxKYnSzBRpK5gJTi/sVfARL9bXl20LqUzliVE52rEjCUUwWnT6svsHtpT68E376+QMsCycJ2UrJ/2hn97rhbUD9FJIWqZ4pZYyQEjE0Zv7KsPJ4q+qUqVhUqXst0uvoS/RJz8MteudcKI+EJhTYuV5H9/XrRPBLcaK47gtGmqyc=|Chương 1275: Nhận chủ Hỗn Độn Chuy thành công!;GASD1VUFtwEc8/YtJ+XYlR9150qtX4luwqbkM//DXudHHZKUUxcOpRge+d1/CtXMPrvn7/2Nt5jbt+OCGv+17CmQRU6SijilIacTZT+SsJLKyrfEQMdMDJEzoxUIT8Jaiq+uCtljsPhH/+IurR5v8Q8E1vXaI2hkQOSg5z2lJxE=|Chương 1276: Bạo lậu!;iBMFOt+qqixWBKjefvYL+bLx92MHCK+l9/GRwUVMnkCxsCS4VZMb9X79UKyvab8uqQg/dUxHG6cSbNzF5Nq+dymxVTcjIYW5e/pPZYjML7e+jmC7VFqT2lBx8agxU8ldsXN6YH9qdjcz3bd10NGPeMN+lcCKHxhHjPWEgEbanmE=|Chương 1277: Kim Qua;aBpt2KlwYNz610kwxmZpQf3EHlujR2OAztexqG7bEZelCezaCICjykVBHyW1Rdl+UfJkXD0w7g0k44X368dXgd2ibJxa3GPL7XEo5vByJL7HBhfUjE4FJ82IgpnGVrffMTmJQbHrcdE5oxky/Ypi/cmr9Vpn2sLoIhKm+iqyJFA=|Chương 1278: Âm Độn Cửu Cục!;2Bpch5wp6mywz0mqmuVoPl66sqTYS6HyFKSxPUgc0RoTzOx2JKzDTgG9g14uOrXJktaG9CjNosdFnyRiuqXb5g/GlPQCLKsHJUnUei0WwQn2BM+51tNUjQF2ZrGC6rBOR1udMOnp2IHtUhsDQcpUyfXGO1dzhVLUUXoCpgkS5cY=|Chương 1279: Phong Thiên Bàn;IHMZxZ8nxpI0tPWVZLZy0JScQQlGqKf7hlcM7pQBKduSDfRm/pKuL3pBJLxhmxjYBSL4rqgu1GrOGk4o99JxkcZY44OVVLac6luJq7hMVmZO9CSgZ8fPP2g0DuCKoXJYbkVAtt8XUR0YVTF2R+fsFg7JgZeWQmzVnrWn7IPmhGM=|Chương 1280: Cự Phủ chi uy!;dR8Kn5grV2dWEseYZ607uMe3P6s8Ln+Dmwe9L/3E4Fywm8L7lQ8PuMp3CmOQ/9+0xZeiQnO0obGQicA1u4dJtw40E3ZgyN9Hd2d6vQVYcnUkQXN9F5KkJmZ8x8O+OLVFOAE2vwfyr5p4ddzzJ8c6oVBKN4JvZ7nU2VOiBiZpkyc=|Chương 1281: Cửu giới thuyền;ZBrmQCF2UIwrwRI3zexZETvMLJLD+t31NwJfuVc5Pr00x1j8ViHOTvAtRWgkdjIodYwythPyqxM4Lueqm05mPNjxee3FFKf/X5V5uHDgilOh1nbsrHUwhGcL+uE/eajgqbFJ3VarIpL17rsGL3Yb873b2hFcCb0cZhWcp7B+wKU=|Chương 1282: Rơi vào hiểm địa;eBpn0y2priv58fJerYRiomN2kEJzOC0DAcL9xOKfqvD8QJjaqRWpxUhy9JdP31kQU2dPfMiZC4z/DYNJ3QIwLJSboZ744O0gaBHvTIdFIF0HQ/wgVL0qTbTzIqnOw9LZCrM9Nxcsz1d/awqnH5M3bqK4aiPvn+rL95UjEU+ZYu0=|Chương 1283: Lục Dực Kim Thiền;nWs04IJHvDuxyVwcc3QMxtN+RpISPOb60Wq558qsd18uNi1tRyJJLGaO0zcLIn3A4CrwgZcTBolZnxbfaZ5/bwJ00/1yRyvQkz5yNt7mbZqGKeoyuk38CtxrtX80nk0vPyP2bh3L9m04zGXzGlx5X15mBSH5FiYbTz4NAwgYvhk=|Chương 1284: Đào tạo Thông Linh Thụ;JNDobemzGW5dgsYxFjzk+YoNhMK1WeNC6pW5rOKrn/8VdEsVgAVI2SepqqX0vEcibW+yLPnJdx/t/dTqcIns4d+EK4rwrcULGgJ/Jbne6FKT2s/e34PPaOH/z2HbFezAq8Pqq57VRCoa6y0pUy0QiUEDJC0dnhA2rz7GoizKSVM=|Chương 1285: Thành thục!;+5AxCF3PoR/w/9W8EDrxkM9U+zCTHEmrNNude4k9/LvfZVxPsj38HSZaATzbdfP8wvz7TQ2RcEyKXuTiQf8pDQ/6KvzJBUSEEMEyf9XFmsEJnhsyc1SD/BytUg7NTunL8cSgpsRi8l4FZIi07Q34FbGiqDm3nn4hp+4elDpsuZA=|Chương 1286: Nhân Thế Gian phản kích!;jLMJ609yBWOyqsVDv+2YiWCOtwZUuDD+AhgGirA2c0bSAQzxyKCB9irkAma9B7x5enc5N0z3PIlRTC6xXoAS6c30yp3OtlBiJT58VyXZaULb12pkvf92tKKO50rYOcvdzt5p6c+n5h4Sas2O38IlaecendKwhikjf8i0/fbcWxU=|Chương 1287: Mạnh mẽ tấn công Vương gia!;1+jMf0ftd5TBdb3aNoJ/v+IKlCO9+gIXzkfUuo2ygPbG2/dXzhdAPGcTuBy4bRNuKU0C1vxfBFhFNrQLUW15ra90QlSqLdkXacMp6n6zQ16mBt7yvZ4DH92ZXRQZ46XelXJtSBcOv2TilMlu60HieUCtLgyGHBGZ/DwQUZFkAsQ=|Chương 1288: Trọng thương Vương gia!;VX8v4HzEJdmviLs6W5XoOeEWw8ehTKmHIfZp2V5nxeHzOzNQ5JD+NX5NUQXUeVw4KHcNb+SyQHARAHwTb0Qld/9ptf71ZjaactIyIvj6zf/SmWfqAa3d1I+eeIRQzmSn/ooy2mRqT+S/VeYSHL7cmMJIFCli7EzV3sG0b4mswao=|Chương 1289: Trùng Vương!;A0X6BOeXMqAxpBV8hMxm1CfFwEOWcZxGwAcIbXajaCsZXJ1qZp8+By+Dd8S77qyvcklm0FsTZG9XENLIPuCzSHqWN/AVSHfse7khv2R3T+V8jQnW2zdwTiefaVfpQfj4WdKgHaOHosy578Nwbdrq5zu2R3h9Ruv5wgEPsUW6YF0=|Chương 1290: Kim Nguyên Thiên Thạch!;iY9zt95HaH/S1xAPOIEqYhDKsH8qDcXLDsEkiRJHOlt6y0l+P5fCcDozCEyQI/JbiTIe5lgD1mFcynP8El1t9CkHSgpqfBr6S36nDfTon2ZAXllybnsDBg0Oi3QVXSw1PnLm3iEp77iolz3XcImsfg/3C7FMzxkp4UKrsp5Ec4g=|Chương 1291: Cách đại truyền thừa;A3mmHExClJRfAAd3jspfYvOfdLReTulW1lANV1KFozU0FEuYTsd2Lv3q6li5wbOcUi2sZpTT1+GFvHg98ZHbNdff64Tz8P80wRU1RE1O94VfR4R/HDO3GLWpCYk4lE9u57enxbuhQUiKivUmXyOUO7QB4P83XSWHsUi0xxdeZqw=|Chương 1292: Ngộ đạo;ppxs0l8clvUi/MDqFjCnniO5/MgTiqB5cccwrYjMWnWCDjrLCCvVMz/f4CIr43wk7QBWHJF1A6+QM2QiaWj3Fz/bjxrP4+BT4H0NPcbZ615h1eP+vT4fCYoUf8eCDj0RA2EPetfT/eGxXRLuw4AuLugvMhUm5i8BjUPNCiS8d9o=|Chương 1293: Thành thần;BYXd+YtAf0xm1CqCm9ijPjsLEQ3o4PBtw/P0fgPIhls2CkylAZzQI/CPCyY7EZBMj693MhF9mYWg2Ha0IVSje3I+hVjQEmkMtXQ59JMu4EVK06inOq+Rz3TJsjEoB9Ab/vV3cNE/niKeWw8btcfXKAS2e5cynLS96AGnvBdiSAQ=|Chương 1294: Đại thắng!;SCLxBTYDaIQvQA7lRMYo2yajZezp6UfYc2yN00xbZT/go8ZINR+zKp6uBTMgD+uNg/606GLDr6z2rx1f5r5RNpadypTonwsR+uh72fkHC2Je5hN/aBDD6qoO2Td2n9+eLxTz7KzcZzKM6/sJiMc7PKc9B4jppAFWthn3yWaN4Wg=|Chương 1295: Tụ Bảo bồn tán tài!;d43eRwGQpn+XCW3ghXZr0SJR//fkBwX9fPGMRj0KBiKaq+jg2ejnThMPdCPrHVzCVz4KMrz0d/7+lOIHkJaTmfSzSPY7+PLtX+GoE3/eumCvR+WDmB5TbA3h6doRXW5ezqpMOKbq9bAQzvpAszS6SAdfzg05a5FH49gqkteJa80=|Chương 1296: Túi càn khôn, Hỗn Nguyên Nhất Khí túi!;NLNfIdL/MhYwK5MWLPmmjWcIwEZIcZRDpee+tZ//3lbBpfJRvPV48tzsq5wa0tcoJz4NDvC1eepp7HdXbI8L+88VSRKxSA8mQVJszzQyZ8O3jxrrFvukk4PQAOgPCvgyFVHptvLFS4prXO1HBneNXZgRXW0LqCRPZ4O536UV0R8=|Chương 1297: Ra tay!;dJqsLDH/cXJW72AgUSwPjsQGN4EMS96oJEJBHdRGXQLLNWickHsdhu3RIciuTHqKgZ4oNUcrI23qpUZ6yqjWjz2N/WAWhZfGKas4QQ0FC5kDQjhhJPuEC6DhJzl9U+IyXjw+Quj0DFHFl8NgeKn27eh7AdmNx5WSqxQwSTJ70vg=|Chương 1298: Lôi đình chi kích;Ib3ezVoKMjEgNOp/ai7FctQAPJrsDJJyAlTxKqbNgxBIcd7mK0it5NMxizZt1NhMlNnJ2saKnhP8snbLTUgr7+gZquAmjpilyz9X/paaVEwuAVwGkssLZGmTKG69OzRxUAPWsgeU1haf7Dxla3PkaaGsEuyeqVSahI/9wwGsvqY=|Chương 1299: Song hùng chiến!;AIz7Qb9SXPKBxYwwhdq8hBH/bD33SlSzZjH3WBdp2VGhCLaDE0+0St1KzR9yuxYtPwNzrkyxO5SfT7T/F/uwwlYqOe9b6se+MxDUa42MVydym1Zt1JhGR8pwwlhuWi6jxBfJeng6iO9PejU6fdpvikBEAnvwvMw2hZkepYkb3RQ=|Chương 1300: Băng Thiên Cung;QsEcf4AjGpWpbIoLkeJ22EnUV8oiyeFgI4GJLYRHa8AFShJlrY9UxfjyVr8wG1UzlqhImAbRmQYt9zGVgaMZMUAq0vBdGCpoZCjw4+Jk36rl2jvlKyxcjSib3mdKTq7yRYWqdXgsx/yjZutIw9G98Ixomk4tlr+evYeJ+RsX5Uw=|Chương 1301: Liệt Thiên Qua;meBsNwevaSVGSH0ProA+1mMo939yE8eGbhVdDGcyRu5w7+D5APbduZBSX5qFYTUCOrs0GRBP2c8p757H5Bvv4BiF1O+6vzn0ef54XoQAR/8QZ+8jtkPIykDVdjtJv4sMjm4atlx9IyepCPKZvh7tOrBapG4S2l5hE201x+MampU=|Chương 1302: Gặp lại Thu Quân Quân!;edOiz/AGwOLXEn1TxSNhsUDD5p3is7aqyW0AjoFbIOzS+ElOjyxNDk8cIzF2rqEAyUvk20hTFQEKa3MkKc7vvmK7uKufB9YBjt4Cpb4tLQ0ah1hsxGI5u9rZIfh1aceNJcMxaVfOcqh2sH05WTbEY4s+14SGFnjpxUup8S7QtUQ=|Chương 1303: Ngập trời đối oanh;q4DflPplIDFybRRYR8rX+WDkz+3pP5r6QvRVBkd1iY3WDJEljdlrnZYcfKEFEsbTcZx3B9UWegvPgNaFh5q2e4Naw6xlbpG89eAvgcL1+BrD7SVDPNs9YqnjRWdZuJGn/JiaIsD5vZJkOMsBZGoKNBX3PXPIs/RPhSxY/szraVQ=|Chương 1304: Rời đi Bảo Sơn Cấm Khu;L1ttLSdYcmfSV4m3IckNsjTVI7CoccYmVR7zEs16Vbofwe8Ze8mCMXavTrjYMesabv/oD7JeTrGS90uUQzjNPO0FsY8LkzGfYWSDDTNVsFIDmaPEPw8odaZh+KOsQ/u6VDp+9N40S74ppSiJabl8DWm3CbGUqVPDN/JcoUNXoOk=|Chương 1305: Chiếu Yêu Kính;GdRWp/IIQVhj9s5ibw9/ImGJChuCkUCElsKoEylZLXAAY4LSugK3zkfM5lvb4ljZnFv0sDgKHsyBSBr0kGuSqKzfKUIq7uh0N85kbzNDlwcAiho6fM7PHoKPWxR4vq/yDZ57w+Dazn0hU2pm3WaC89U3qPlmPjZ8np+DJ+muYxo=|Chương 1306: Tinh Thần học viện gốc gác!;us/9+5dcbifaxV9Gs42OHhAS3c87d5bccKpd/9s6p0l47iFZYqgF0+H+n8hHn2aeKEhv3LGd8vOvQhO9uROvkp7MEr/Qn0WUETL4xxBRZdiTLVcImi450+K3bSSxdbyypmvotGt/4cszutQ7LQxnHsiS35l6eG4cWIrrLHW6N6g=|Chương 1307: Đèn cạn dầu;mSSXHcpxuxTRjbsg2v7V0ubntD5az7CPm0pbKlPRdWkBkjGtDIZsj6jajL7phhFU1xTqCaCa0qVvMfnW9+IrgTTNIlsNK7ao6r/MR1hVUKApLZFiCyFoMXCw/zyYNI0AXmPGv6VvasLOK1gLbIT48bUXwZfVZSGMzjPfPjGxIQ8=|Chương 1308: Tức Nhưỡng thức tỉnh;nWUOJwwHggqtXUbKhQ+Cj7oi/L0bEzob0vCduppyqVWdXfUXSf7YlrUJ+QrRunwYLHATZA/r0HBsEU2/J7eIetQhZ+CdALc8maNnbOyhYdXnC2NwkrqyUDFmUkB2zokGMVjlh/9X3CG1N5yIciW5YjkVlRqEJBhKzaj6DcHXzps=|Chương 1309: Thiên Mệnh Kim Đan;R2rBy15K8JL52UsSn4IsH85rDm1FVlzohvkDWxZtRXIomtu42p+Bb47yaIovtTL+BJHd5r0QkjIPr1nVz9+SJVKxuM4FvuRkw06eMiKlQIKbxC+ACUnnym7qpXkUAsWsA5qYEaFOnsKMUn40SpqQ6X4uAWRiEDGmv1BqOjd6L2c=|Chương 1310: Tinh Thần Bảo Điện!;E1OuJOgSec96tH6lJR/7a+u2rpc6NkfJqtNgqAHzr/V5z5CWFAxFz7BtCskBMu8kGtAEjbpRbr+hBp+oRzvssTJPWbgjoRLlkPcXJ79JWapJym1U1E+OKwRYAoCeGb5AaVnyP4logupA2YTfpaY+s64g1Zc+6lWrXY9OPfWS2rI=|Chương 1311: Thượng Cổ kho báu;SkWj8iYjIOsZWi8It77Qd0chjNqUunwBB2NUNKyzJwKkreClFrbodc7gcCz7DrFAkH4A+dUiwm1hVN95j3atJKWfbdoPSMK7h51mpT3qxS19Y9t0H5b9Uv69fW0hKz4nQfjxShoIudyCLcQltW3sb8NYh7yxkolUG2I4PZYPzuo=|Chương 1312: Thông Linh Thụ diệu dụng;MGA6akT7PwstVAn5kQUurY3wsLuSIdZlP91MwsWNkX+2OqaLv0+WPq3gugXN75nba+buGzXgqaEQnNpYEMnxKJpzZAsxTn7B/c/pcPKeii/Amx5C3O4TaAQ8QpOD9V0BS5wYRlIf2bTOpp+qYQK98/AbZiW/GaREurIaYxo+8kU=|Chương 1313: Bước vào nửa bước Kim Đan;96xPTHvLmwepz5zXnVi5J68C8PHeRStlcxDfUYV3Z8goQYZlNWjefpWNgat0wTE/Rd6LCYi5utSW/yOLL5x6SLE8x4Ky2hZiNWBhHVTKUC4Ti1ieKdMdk4vYUdhP8cDZqpk1hHLt/9YKVRDKg+XGsm3H56Lz5fnwXCiG0RWcwF4=|Chương 1314: Dược Tinh;HIWh53t+j51UYsOuD8d8EZzvYMB0U3ve5+eebq1qoqaTn8wcvBCWAx7mD/PdhN0Hr+9DKeX3NlXUIgE/WKbwI7WgTun1mqXN6JOakmVyWNiEPt+L7h3iEcAxCFALLzmSCTFoRg6VVx6movcW/2V3oK/r0ACobFZJb5MhE7rKRDE=|Chương 1315: Kim Đan đại hội;3QY0MysNOO/oV8Z5ehZUYvzwYMUAe46vq9fkcmpUBcBq9nft+18bwiMJjFUs2IFHjphJyprVddhq9J6bkHIbtbe8ElqqBFjc2zGKpXikzra+hCngwV/OSZGL/txcyKCieMDXov7qvpAgF0qoybd4RLBR2tAW8KPEKeAFh8H4l0E=|Chương 1316: Bước đầu dung hợp Tức Nhưỡng;Dw3RJKZbZcFWKg+ouE+RE5+95WxF6/E1naGE/MNlE8wxV7JIzsOj6qtE/QekSjtw8Ztq7YgLq0HIx9kQsN9tl3mv9Enc/VyO1R2e21wedZ3+aaD/pjxjtzrR/Oz6jWDa+7mxUxAQbTIxaLGldSrXkejRUh+M4DyIWSbZCrxrtsc=|Chương 1317: Luyện chế Kim Đan;879jDCwzBtOuP8SmBGQItQ/FfAjR9IGUKD3LlrK+LT9SJFBMCQ5bf3IfqNc5WmAW4+kE0JPYtP9el3uIZssI2m8a2EcivtB1ew1uMHJtNap8IrEOcXGB3LvSGZ86Wy8vY6MQfKlcu4CxGCVh28GSiYVSJTeRfmfsstn+vaf2JHs=|Chương 1318: Ám tra Đạo Lăng;Wg4Am2nU6pNOf70bBzts/N1TJY4Y93T+SnGX2g3YPqHti9CdOD4Y8+CU55dfK1HNF82D1CoaA4dEX83q9aNbzsNsdOw4VnMwBi/LH6C+Rsi6zs0TFIodOHw93UV75IOd2qZ0LgHSTWuMcyVZM4E4W14Wa6vM9+sCEpSiUAfviHc=|Chương 1319: Kim Đan vấn thế;t9iD5AvWVgKC32Sits6eRcTHMlqw5a0E7HCuE1Vd33me8s2/hZEmGVrOCuZ4cdEOnKM6NNtT24WP5rNISEuab419STi3PWQVaGgGWf1SsZ4qMNkXhGWioIruCmZqCXONIKLW48TJ/pmAnaJ/2w1dkNPgctWxOES0quSiL94au5A=|Chương 1320: Trở về Tàng Giới;dp1/p2MTA54QHp4PCsESZJhFP+/7uk9i5IABbWTH4VAimksqUD3yhv/8Y2bvNoBrLMHF/AzXu8OJvrhhuANz61Wx+ZNmQ95VLasA+G+gJkBwcTSznIya0qGi5PRmw17Snx8zU/KaEbt5ASibWowD5FoBVDJr9jn4fk0bT5ihRUM=|Chương 1321: Gian tế;6scSC8CFCXAAkZgQtANowRxr/fi05YPeHb1t2gXWLQIfANRjiGDgplQN8DdHbKimEFsQBX/T3zHwaeHAtj9jqcGWkJNfXor0fIauJFgGW3pLj0zT3P+y1GcaIxMzYYKtHM14mU4Cx3hGckwDjdz+M5vXZsFYf3dh/45eE6kpkK8=|Chương 1322: Đại thanh tẩy;MGWAIzE3AsEU5kOxD/FxEed/rC62N0++2s2fnG4ge3UYLN3bUKbZTQ7Ci+KcPXGqERBoYGYZtSfPIN5EcxhF+kycFjrmWUEWc4tWP1ZUL2A3AZUl06lsSSAy2DmwuxiWFd5WiWaWxlmW60YOJJ94VZW/YCI6HWbxfWPZJmG4PI0=|Chương 1323: Huyết Ngục Nhãn;Y+aYq6CVMfzk1vdqmncSH1oZ9zS21jyPrucPwUXvdLaVs871OwxugdelOiANEh+xoPdqg3i1HZofpFe7b6Se6fQA1vsvs1o5QM4m6D5IldaP3cg+82bnp1rT5bd9Km6tUFp6zr8SXpkW6CgtMOujqvlzL6Qe6Qx4uVy47oUPaDc=|Chương 1324: Nghị sự;KmEuLYr9yL+bFDJD0S4EuZq6kFfd/SCLuHYX72VElMFf/tHWMDfZ0Nq+l7jh9qpusVSXqx5+XNiSSOk2S/AiWsI26CJVRSbGgJ+yzLwnaCev/QlvgTyiLlj7f2UAe0v/Ztooo2GpFptOV2ACj+twzRzEPJtDni0NXo2aBo7UgQk=|Chương 1325: Khởi hành Dược Tinh;MsY5HDLZIxfO+HZmgLLEIFoo8Z5WQhPbtF/pQjHmq0CL9poCQ70S3cDbA8dLg7gJyTXq/8Nc4jJGxmiku/ZAMxTPzZ1+dfeBGYa0URCq7QGkHQkozgZ8HyjXEVvTedZv7O5W4cye+OdgJgAGeh9UtCWurQx3KdlKf2qMUpyHvSU=|Chương 1326: Khổng Tước tin tức;ZyqVy45xsk/8wEl8MRRb3OwzYmrC9shnBDmOGnXGnYVXIqJPVylQFdCuq0DqHlx9SWC2tJEToTP96IlQ/ch5nyE8ibg/0HmXIKwCmO9HnQbxaZ7KJPcdCaewVccz1B7VFpNiIfSRye/CvuJKhZQSbkd3DWixJHcqmZrQzEgriVA=|Chương 1327: Vương phẩm lò luyện đan;pOmUywAseP/Tre7Y6yE4150FuHAChwnG8C+etHIPJA/9Af/+zhN9AvIADR5uKG7iOaQqkMLnbkO2sqaKke4bCOQiPWQzEzDGPf4mGJ/QwHdJ2FhgaO+Ghvol3aGn69HB+ZxzHVBPKwqI8iAqmu2EwT+XvraewyrJ5q0XN6duG5c=|Chương 1328: Hồn Tủy!;43Tcx1fs0A+Mz7Nk/+q+hutCnsFM2L3w+kOFB/+HuoT8jw+ZMVwuZ+FGbTbIn9Q1qlPZQylUW16Y2JPdJfOmdZE6h5Z/2zPZ7b+Lu0XlqRNM/XsEkYz7LicVZHYy579w6vpzTOnZOUqjweygsa9J5zju8gEDg/16NH20XJTyk9w=|Chương 1329: Đấu giá Đại Đế?;iOy9Ol71As1uksTw8QxhXaHZ9Jkzqsh8LYDeNTw6irEyVxKEKYgUvzIdB2q8m4GnpDm5uhYav1XbXTjuj4zvng7TQ+vjQnNUm659TCyb4FKJh9UW/gOPYZHYQXcsaGwsTtR3FkLT/sJ/5x4Trqi6NMsj6UBR76yzHjrPLZURAFk=|Chương 1330: Đế Dược!;ETIApnP/3BLKB3MuPCsWYV/DpaCUStB13+ItFLsZ7qtYznTSCYZhz6TEIlTq3dqBTFmFrJQBlJSPp9kqVugKOictkcrF7qNjZW6OuoeJYQRvaILWzkG+CaqznkC4I45IIYd+2NnBnxR7ZwCC30EvRXlBP3GdEyAL2mJM/WYcgs4=|Chương 1331: Ngọc Tuệ Tâm;HjU7YlsFtgQkVk5nZeuOkIH6wJm89eZt9TeIIUOwE/0oRLWOt5uZTwcHtTlswhIovTSGOxmm+51JnOtIZlRe9FbYXQrinJBwSzMC3k4sLEaF9VcEgRtxt+P6+20ZaUZGV/QIgAIKmgpwCxeDWv0Cb5rXxKSNU2SppmdaRp6ApmI=|Chương 1332: Cửu Âm Tuyệt Mạch;1rlu8v4pLv9y4MhoP665fMGdDm9rNTinZVKgQ/W9i39doCIyQZQMw6VZWQ9UIP0G5KG0VBp0+II67ovTkLQu34dO/k5sqvUOV5erdyUPCRJReKMBRyDeFXjinCr3x5i7sIFmZHQNJEwMkBRnf97pPDQAh9dKi4CrsUBB0joWxGE=|Chương 1333: Chân thần!;jCKbF/0EPiHXUkD58A5rEW8NGBEumJG7h9YL8RF5kiyDOpbwE9x/qWMvUh5QzguQw6/+B7ZxCNnGzXy+7l7yplpBwVTe0VmYILdMmLaaJtSEA5mBYkuqWZlg6gqCrrv1pMAloru9GREAV7G23fVss7gHEGkZs5LMxwZKH2+HjGQ=|Chương 1334: Kim Đan đại hội bắt đầu;S5RkLmYk3XTk/PE+HVlRs0NNF5Lbm2LhGH6w60pqfs3eBDJdZY3uR36fuV6g0SPHfTTpKS9/dOO5ZtQEdrj83C3cxP/tOe8ay49LYV1Qwa/TpTs65ClbBP1YG3R+cf/bmp3NRr4bFoBF2NPVqaxiY0PHfFEx0lKFlB7HR6KKGVw=|Chương 1335: Tìm kiếm Tức Nhưỡng tàn thể;dYg2e/cgioDKzUTJgGOqsrGaw8u+ylKY7MF2kB2pdjhOCAr+iFOXBxGuBxOcmhp0LKCS3xu6KLf8TeWGTLPcb7pO5SRsdRU2kEpqjFWPzGuCKidhUBJ8Q3GF9Y51lZsiay7g05xk1Y2VY6ES6E2ULfhcHlCpgIs57b1gWHmzLW0=|Chương 1336: Thiên Mệnh Thần Quả;mTEnlKMOO6WAWqi9dCMxexlE/PePAB4PhrrLQ8AVn/qJS3aw/1F5ydayrUDwBwVnzKdGtkirIA944mqZTScIPzPUsTH0Qm31xH7p6lpl7sLZwg/5hr68EM5s8aeQjexLRV7yeKN5JWY2Gd9P9vetjPXVzL5qUVSVMsJi7vV3cjc=|Chương 1337: Nổ đan;0v4fPh461uhZPhQb/EXD2HKFo85fHnYyHjGs6KRbvBWEIpyBTIQ39XSisa/M2tQ40h3kQrk5KOI3PzztgdPFSALTyjXkKJr6/uo0+SixA4el14JcKPDQZmuWZEVlLBUFTBt7wdktRDKWZjJNPtpnhHx9eU3Z1Lj7n50qdIZBRtg=|Chương 1338: Lần thứ hai nổ đan;Oov96qvW0Yy8E+efqf08KUk6BIXBzljW9a2IUGU4wiZW/wGi0yd+Vq2wIGn/1VImz1PE/BXddaFcOgeVnuShCrUF5R1AfKC5xB1fBUWZk4Q2JqQK1YG6YhinrudU8JHWR6LbdLrG8o2GJN3jtfCvKESvOzOAZiTNmPMiOuCdE8o=|Chương 1339: Phong lô!;f45LNimeQsFUBsCU5bIMIzzsuQCJwJuLU+SPiTS32qI7VoLLh3giwY45oGwRd/myz0F+DI9CU49LIDEqBsmnhrSRCuq7sYcRfHNuZNJS020+9A99TAmFJ9T2qmF2NI6R780KQ7gkSkTwvl5302AppOEQkUKkk+UgogC9tJcgIQU=|Chương 1340: Chân Thần Kim Đan;41sFCIIcLnlkWv0eOEdpOzi1km8ZZwmUnvUGRPnV/EnNOTHIH420HZU+gm7VRu0VlAnie3VHiz8TcO3h80zy9MPhCWMZpQHBQC2AGeeFdbZBrXtUeMbWijUO0qiJyH5UfkI2DUSVd+tnFj7Oo03FLe/WEH32hk+wffGoqDXf78w=|Chương 1341: Quán quân!;AhJUxz7PPtmBsIX8+zSqVnUjKJDmac5KrIO6rtS9XmIwOW9hasNstTcA4mrBe+o8LakneYsjZbV574FPYDiheCgkAjPL3DvMVjMJpq+clPihGML7n/FcfFVdXTrg5jAmzJAVqP0EP8a6ujY8n4B3YYIB6A2zMLvG6rQHq5vFa6Y=|Chương 1342: Thu lễ thu tới tay nhuyễn!;rwGmL8NwNpUK3KoIyhxo0gX26W4TlZsq/7e9u2QCyfVb009KhPjVjx1EQFvK4s0HpuCA5bLtUM/AWlPTiL0YyvrwQl3Akb7Ql3NEUjBb0vO60PwqyDwP89kp5FVvS+VWX4EQwUHBBQLreCcmq8xkRwJyoVtQtvuOw6kPK0r4X+g=|Chương 1343: Giang Tôn hoài nghi;uYE1CFmnMNIIJvV8XWa8JRF82JUXoQ0nvescAZPFO+cNFxRmnwRBFiZR3Je9v1EkP5PsvNkSOPKLRgGnyaYbPPqMNXP57pFbBdM1duf6+KNfcDLawRAD59jaLr1iwdA4J3jDeSAvf40LBi9m8Avycrqsu3Cn3o4jm/cJGCGOXLs=|Chương 1344: Tức Nhưỡng tàn thể;Hp9QHk2LJL8e9OCkYroIATFo9bB6f0kQQqI/BE1wroqwuakBzFtkBVdbpE58LYVRrh0fQ53/aGtvNrIBntYbtsdsZD5cbSvhfRQcN1Fb1fX6ynrXy+flr51IxrXKf7uY4trKWDDBhzHsWAs04vYC1wwMPD1tjLBRZUUtwgKt6z8=|Chương 1345: Cửu Âm Thánh thể!;lHV2zdDMzCuFQ38VD5ZN/bR+ODt/1cUomawl2LZTm+YVHDOWRIH22qI+hGuCgu5OrojlO8SJubUMOrfAHmlh0OuXamX1Ny6yK2oAnoFQpJ5QdQ+bLdc8Wos0gK+DtJIiHVNjtO0zOJ1Fm8EPI1dWF8xaElQW/N+FA1TeaozeIYs=|Chương 1346: Phá mở phong ấn;DpQhT5biYRPrmHExIYZ+mTyvYCpqy2O/ptQGSv/a3If2AdagXNJI/Tl2MjXWZpLaWf3Eu+qIO/kKpbTkDKaDxv8bXcz4z1nqoC1qE8SGWsW04lqZgUl6iM4Jr7V2OfeKWDN4Jody6BrLGXsjYalZNtvi3bNGL6Q03PjTg4zeLF8=|Chương 1347: Dược Tinh chi biến;jpqTSLDMSnCPl4h5yACQuPbGOQlj58NRPD7NXQYV7S3p+ERcyZlRHCM1qjbqqH6MAiNLX7OtZA50P+Yj7M5edLZWcpWQk9O4E/+yeDm1HSsdqf0Uyb90xKA+/H7nsrfViV9wDwaIRDBlmPvDDDF0dC2+fGC1jl7aNFLX4QoeHV0=|Chương 1348: Bại lộ;x/1pVO86TGFd/AX7GSYEBeKSbw04nLep77U0OHRAy47DSHs1MXUMy4CZ2jQkkyg2gMznaSDgs6KNEVlf9qROgn8kpKPNAPAitLGRbyovE1mWgc2CkrVLFG0XlRlC1luC0p1avTIToFuPy0aY9LgcQ9SfiMRiJV03cVg4fy1ZgBw=|Chương 1349: Thoát đi Dược Tinh;ms0nhz5EURud8GquiSRJZMVW18h82w62xIm1vwWFw2IdsRH9w3xiJjXIdMcrVqMQlHTANsz0cQCNjhwf+dU4IC5b55pn7tuDVmG+W1V6NhPOJX/7+ENcHZZbdZub0UAGjzCiEu4uEAH1/qVSqQAod2AxbqpzX+zklksx4d4xbdA=|Chương 1350: Tiểu Thánh Vương tuyên chiến!;QcHfE+0gQtCrT2Mcy6rFDyIrMapRnW2DDpy+vWI47Q+mI6E8P5kMYqEECIQ4XS5UK99HjMZV0/Yp38PiIEMVNo+fOyNCQ0xeNLKRBgH7sd432eblf4rO6NsKHIa6tw8DI7uY0mr6jdHgQD1/q32/blbkY5zUxwsQoHGW3v0XGIo=|Chương 1351: Đại Đế đạo trường;BzDsMo3r1mlOQ7zRyTy1bsmHSgJekILpDdvuqR4A5dJT9bFep9o08JG5kV6WzQ6aIIvEqWeIX7NgFaoXXlx/uIPpRIPvScT0iQSUVGZvYlGfoIMG66WowLSWi/o6u5AP02J1n/dQ2r9cDrp6eWWonICkkBuvxLhe/hkz1ZzP+LE=|Chương 1352: Đạo Lăng tổ tiên;ueupTgP2NbSRilz4XRjw7hzBLMga/0C/qBwHAmU1j7nfvKcVlidaG1/7YUUQPpDQP6b1LiCetYSoEXpmdsg3CcpcXeKnoCat+eKRe+eXt9qHPhXLaizhhAOlZBd5gacKPf4Jw3+zXhVhb1KEcFgjCEQ6ZnKwnLaBQWMnZs2zxXs=|Chương 1353: Cực Đạo Đại Đế từng trải;SmViAwOXlJcAZ2QvX2DOBhdNUEm3xQEqH2063X6rGXRvmQxhis9xpC/gD3oncK5A1wx6TBizbZgWI3vkSmI2bGoU+Rs0Ygeyc5EODPgNIfiYJsnwgzd1k2GM3iMh6HqLpf2eAc7/jMGGjjHyMIsiuanr18KVQbkZEH9YJsSpUSc=|Chương 1354: Cực Đạo Đại Đế tuổi già;Ex3fJpScZrjsB7LOJ6ybQOW6WCjHobIIGwFH3XEJhkUFHwstGqqoFCG2mOU8eX7fp2VQsbRli7OIgr5B98p5Z4oK1br7rsVfl00+WgwxxMZDVkSh1JX1F24nL3bSmdNOBQCukdLayU/LKaCjn5EqNQSI1jskiBi6c506j5ZTnhA=|Chương 1355: Cốt Thú;U0qY0+xov7/RR9tQI476urn90WRQd0pVS+k0+AH2z4y1iRasqV73zobScWmzfDI7aB/P0WOYoHWXK5cf2L4B6HqR5csrM3e6mN4Xi/OQTHG3WgXrn8oJmzfhEqCbdbVP10IqW6QMHYQvQiauroyfVDewcvYwGYx0ccgAbVJFeQQ=|Chương 1356: Tuyệt thế yêu ma;IoIRzc/QpBhmF9PDUgmWrxYXC7sc+o6A8fAvEoZL6YnFf3tx/J+iT/GG3JRBLOr2KtZVaq386QMZ9Fogs49c23Thng7jsc33YcbLAC+LfkNlrepQvoThs1+nnLc8K3CXLJQ+V32/DM6LRJkJsSWFp8jBoR+pgehU3T9yXOjy7js=|Chương 1357: Đại thành Thần Vương;MHMF49VQRS2xBZBlp4hHv66x3dUXqM1cuBAo6EcXvWo9XNHDMoifaoKgYnjBgMyrzAHbEd4ld1AMNjdGdTFf44SqLe0fhtecBUnF3/cl2vXwQKFisiAApjoRRuI4ER5QR36mFeyweeijBCX+k+mitPVJXgKBMsEJhKhWVEE+SMc=|Chương 1358: Phong ma gia tộc;e+HJad5cilUnIjgffRdpSDe4FefSDIbJTJb4efN8zgrrAQRymyMfXfnGBAEVAVVaV+tnU+XEtJb4qZ522tP0OQdR+vusV3OLNR8cqDbKdz5eIRINFaarGFC/p4lzOVoAprkNVTxTX656gv7dzVs1BQEmE1WLJCX38vi+tRVEkWA=|Chương 1359: Cửu Giới học viện chi biến!;hvmaMF1zezWnFVKgOP5VjLHba0vB9nBF/e9n3qWLfEsfD7e1UapE1q/ZN0s1wAIptkjV3amCMf0kUsZnaEzw8gp3TmuLVPqTH0cqLPlYrg2bFol1XZIxVh8/PfhHdUeynVRNrvAQYbmETChpoGjdxKQcYgcDH9ORJmmx5L9wu1Q=|Chương 1360: Chấn động mạnh!;Znybpq7wmG+q6VvxJKwH2+bYxfa3H5YBMFHyZGNA2V3cPQ+mIsUnV11+WOgTtW8KdzVp3imxnfa8TS9Rfh15fmIwn1GzbJKCo7EKgX6v9dhzFQzBiWIPrUMPTdajeH41p6sp4fNGTt4cs3/meZoPNegXdqO35jHiLyrU+AVSoiI=|Chương 1361: Trở về Vô Lượng giới;7NcF5fG3wXsJIalfZZfnH9KQiTSSwqIj3sHG8gEJtMlL9Fg6Rik3bWRWpygF1VyS8jkc4y9p7W6TBL7dxVyX0287/toFEgYh14llLXk6gu2KCEws0TZkMk2ep1oen6xKhSw+tpUS1yM8L/wmEwxMmT/mpNuAyiLjUtLhfZ9UUSQ=|Chương 1362: Ma vương cơn giận;0UvV1GErYjL1t18UQlEVrV0HsAq1IAS9HFTOqi1l48wl8+ebWcKVxAU4HMs8PDUWq2NddFs3EhhjDJovzg37uvDokR2JpGxp9JiOuVR05syHBS9f3b4YoApEsNmqkVndIFutMnIG05yF1yjvoKJ9dihcGqrt94BVA8jb4OW7NZ4=|Chương 1363: Tuyên chiến!;AluERXM9SLVVIfYSaq9mRnx9IX236ECFlQCK3ZHYqUx2nWFPme3yALlip2ABhTIXiGdN8Qr4QBDz1GZkJDaIgO/Js/oNDuZzbAOIfNwwsojz6ZXVR/+371wCGQcxMNGgGYy1TgiV5SgDYCrXhL92A+E/N2fDAGeFkgqh9sQkEmM=|Chương 1364: Thương chiến!;Wu4ubEMaT8a8EgFgkPHS/Z2D3d3E+uo39pk1N2K2DqZIgNsNcAw81XgGjQDor2Mlxy8pNMiOTBijIeoWgB5guQ7VYvK1We/nXVXRHwpNK1bKqkGI6RFom+KyrJvafqoTCIZaJQryXpGg3qNfQDZe6sIO3bJ3mdVnUNpYjECuqLc=|Chương 1365: Mượn hỗn độn tệ;5Cim6AbsGN5LaglknQpBfMzBzJuJ9WQWggsq7lFkEuAwlgMcwYfu/zb+GKDP2PQkLxI9fi9IIEDPAYUHcjuvJfrtiZfwyVM59V5vOaiK19zHyBRvGfwWUAat234wgexGbJKTQStT9bm+1QvQxZ4QhgLK6ZebDJSYco4vFBGK8CM=|Chương 1366: Thị trường bão táp;oU6HV+DR6hfpzBWW31M9Xsjlukbgi3v+MoKcuKHE6pHf4NKWWNPdFCCO/7Llx5TtCdOyk6vP0KamhOnSA/NVO8guwKe9hL6GDg7wtZQDGGqqynjZaJtvIHvEGWldWLLD6GfqTfp33JlbO+VE68ASeol3U9Zyk8LvfbhpgLZo4Vg=|Chương 1367: Đấu giá Oanh Thiên Chuy;BUa+cwO+I2blQr6EavIo6czNG2qKjawKWmaUfkH1KTjHZXFkc2bcmVHsxOrmlSbpBTB08skS2B6ClVDhxZfrRCD2Xw/8OZhxtcXRJAhTBNZqyOY4bqZ4WEA55z9e1mBGgQO2yPICLWTBqEYsX4BUAWK5x7ssFlfTiQ4x+uG07Yo=|Chương 1368: Quăng hàng!;+mwX5p5KqlRmtUne43GUk+de2QYOhTr2W9Tyg4hLS6bAUR1JZpJV5ofFeER9am+LzEn+7/U8X+qtruwO8b+KL3NjGXFXNU3p3NId3vyKeFmrkXjebWR1OqGzOLba8ON3/oMcFEho8CRvjeTVmNZoWfPdyIWjXi7GMrTPHHk2y/4=|Chương 1369: Phong vân hội tụ!;j8NBaQw8wJUhfhhnMow7ZoEMJdbZVzu4I9xx1Bz113IwvslTPSlKjg6nU9dPH3apMxL44yAg3QT9LiN+t4JeFomvZnuvOrSuzj8uSaF3ZItf2oq2n6MhZB84kRAFGZHmgo+5y49MECNAzqeRHeBqDAiHih7SUrxRzl5vLPbjUy0=|Chương 1370: Cửu Giới Thương Minh chi biến;B0MX7NYLVrLMyjA1pNTWEUe1zO6OrSZk3WXzV3UNKlkZ/fD4apS/Wlw0WGRDytNZtegofq2crOq1gt9GhyM8HiYBbStZGhGqRtkhLkSAiM4VjNgB1KD3WpMxa67e8vaQgN25FWZq9ltUNSHKCo3ChwymA/Fs5xSXDmokiMPBxhI=|Chương 1371: Chiến Tiểu Thánh Vương!;JRH4X5KllyNRItOkutg9G111QDli/fJmultJeNxSaVESPWgwwPhZjR2dufLLUVkcMXetoxn8WC99PA0z4UGZHA8FNNr/jHDHbdPMPJSMnscw7nbcviE5Niy/wlhp2Hnmj5ge+mBTjrz9TbRFQ+DH3hHt11ZzOz0YRcGGIfpNrJY=|Chương 1372: Thánh Vương Bộ!;iCkHlon/sh+z1mmlA7ZyXjJG+EiAqaE8Ks/GDV/8C34fDpzbhXFZ28/vOptf9YJsTrP3wcIW367lGx598Q/3PC9iiqcF7MbwBz5VLunqiuNBb4V9UeDY+PBIEHKkRsEZU6GA5YojFRWSh2oaqjHSz6+Qh7ouvHjPs/Cc8tUlEck=|Chương 1373: Săn ma hành động!;NQ7z+UiOlBByCFNB6fBv40MCGvA2NJowuZCkHxmXvn8hjrjQ4so2xcJKGnXC0b9tL6bEPZZLixlKYB+tOcuupPiYnaXVN7wfOA/xp9F2A0hDk/zfYJUZiy3KZck6F5HwxO4jHAmH+1GImm4vbML4N6K7xvvxSy743tKiKCnshzE=|Chương 1374: Tổ hợp thần thông!;x/uFCz/Vd50ai20Ta3iBV8vcWbzmjBLafltv4+mlbOf0jfcvvXBMEFRfB1w+fjr8TA0/fzE+yv3XyuExBlq+cslK2AVbZ1Wzm4IRSz/mzZTnY0nZCkJxYMn5VQx+YlpZFo4o+C8ShiGI1Gner+U0pHwmibAjC02ESSiHVmA88JE=|Chương 1375: Chí cường thần thông - Quyền Kiếm!;AiliEue7OyuXwLsBlAObBIS4wJPztd3RRvvIFOHjergW/U6FNTTx8XwoWvpvDikexzzuMPibIrRs6sNnsgU6tefBhQFJ662wzicnXsqFuS4tdWlT7cyOpE61fP0sTshS6cUR3mmGd7NzsGaVoVb0QOs4FtIOU6tgHcCYvPe92VU=|Chương 1376: Trảm Tiểu Thánh Vương!;Re4SpYNdwfZMnl8XmR8mHeNEftfmHIc3E5yfWbRwMqJH5dMLJvX2M/oyGqvK+LqG/rTrQlJS4Hry8nqfbytZlE7U2lZU5CcsYsuCWDRzouxu/h860OdzfJOSRm4WDfFZSFqfn61br/2zku9k6OuNVsm6eJ4p9s0zp6SRcpJaOh8=|Chương 1377: Chuẩn bị đột phá!;+pV+ja3BX4DNXkswIR62RFO2Zip/zFQOSYbk4fiySgu8OC0PSlg0SmHglukH9RcXC2aHvc2Q+S8EFqlj35gWlyqEy8DarTzPnwyC7CUBjHn+3n7tSekK4je3T2leAD0UWBzkWbFWSyxHAajGHeMJhKp7C2u9B2EMH38WT32QgAA=|Chương 1378: Ra đại sự!;/Yo3S0JqZ6Z7cv7u9KmHFwNz1lhVxzmQWj+/q4Ina4vrOAC4Q7ZlPkc0OVTnlnz40xzzBkktl5n6M4GEIueIfDDFFtwyGxN86YANBu7i4VYVIOXtkL6z/+xTdS/xrY0U6z5d6R6HcERRXJMlB8DxYBJv/8md7VKEEwOzMsjfb+M=|Chương 1379: Cửu giới đại loạn!;5CmfSBvsILt9ICxGpDOsWOTPC+A3Z+uxwPh6TgNNDdqbV/s8PYNr6qS0nuE7sRwrx2rGmXDtgrB3P48j5L9WskJreFMoZJ7y8i6AXEAfGTsPVWYrpJHXvHb2gcjy+degIrKpXvtLJPNS33i6pSP6l/DLIEonODpB7fj1maRvyjc=|Chương 1380: Tái ngộ Trảm Hồn bí thuật;TsFOennBJ69Cn0KBquXEYmZceKvFkgNHyrvcm6XCNIjSTJcDxGz85xzgHdVIVKl99Xg4mP/9fjkL3hK2v/FhPRdZGw/H92yHQ4lAQECsTnYT4qTChU/qVwVK0OojgQdQEorDq3b8PwPZxSU3EKPb6X8YCTXqa5JPgorpDLE3rcQ=|Chương 1381: Đại đụng nhau;yARHeeQqbpDUAJC9lpJsnrr6GoEHqWfeFsnHAl3bEEik/xD617/Qfv3ZWDlqtKTT+M3gIsozs1y0yigChieFoUets/UCAw4O1e+qk6pySPFK4lIjLmci/L5cDGTNrMDyW1LFPWPv7ISIlrIKQmXgzEXtogDguUxadYG/ZVa1W18=|Chương 1382: Ngũ sắc lôi dịch!;Ndfkhx2khXSf6uk6+PyJNL5CCHYDuyy4T75hj4k2CvpPCO+dAggQDMkUJl31Q8D+renZ19xWUt22iFKtajTAJZ8zPnliU6j27cM1sdVC0cS2GJWGYPtHW6DzRlo0Dwc0MimPs3HyDr272wyvrcqvIiUVJYUsJbRd10WUUeLBdSY=|Chương 1383: Bước vào Thiên Thần cảnh giới;+fo0/WEZeVAa1eZuPqjomQ8fBwZuZB8sGRsDshbC0yai5uwym1NWbHCPVBCBJTtpCi9BIOZ8ahCbfe1nu/StJT3Ii+JCxMv7C/KJfXAbjGTe+xh0JJzboiOvtaFN1upn0MoJX0YxDZZvwDyEinWee0A/58/fLPZHKEenSutctuA=|Chương 1384: Âm Dương Nhất Khí Hồ!;k24qs06l6Rd2fnd9pg7ldb1frQUaPXBXgj/RY+w4vURwYyqEcZDak4fmfjDfEQtZGf9wjX9Xs/kIl3BCUPsVbGZqYuEFCR/K8Jg72TFPvygiCbqzUoHq7ajBCW0b3OnrAlc8qxLBI7879t5dWYDiiBOH2JJDabJt9wIzPFtnbpE=|Chương 1385: Khởi tử hoàn sinh;bxVbKODg3YfmFxT1YUe7nGVW+VaoDJVLnbQH7WlukFVMwsA7RQnvmbv1fKV5o5B+eWqNyCP+IkCie4WpQhOnwlyVtJMrfCsP0aOKgvFlzcMDC2YQwFXZY7xYiVRTAcKeVje36LFumPq6m55F742GC3s0Y1ucvhNrgp/bOG5seqM=|Chương 1386: Tu hành cấp tiến;8LcRHRJGjsojZJnwHf5tvRPPQg201378FSpJagO0qVVZNoKsdd6fI8RqxzdsgEjekkQ5wx2faEdeC5XIZBV2H/KwzRcQpL1drSBIuGZF0sBwsSbXCajLuf7SLAeVOF1c46A6008hsC6KGkww1tVitkVhkNRzMYyqEV57SRp1C68=|Chương 1387: Ngập trời đại chiến;yihrRAP1uEpPFaAqxcjUmvXN1WwUKAdKvbu0izNc6GHxiPMX64UHOp/SIMGl6fFlD8P6kIhWtYqLR2r3Vy28RbJ5aohHgO92gpjAE7pj5YFEfhK7cTAxYpyMNBrEsACg1VsSvmCe2tKYMxWZ2Ul73wxBeXhRI5HHw6vwrXKvzGs=|Chương 1388: Tiên Thiên Chân Tráo chi uy!;IC/WgKXYw80+tw5BJst2uGafs0mao7ao4BCC0Pd7CaooZzkr24O9YacWAqo3kie3XmoRdptmJ4uyJvpj4v9AWI/DTpuHCk6gKyO73Qec2HVfdjpqpmkHJ2il9yYblQgn2uZDKjlmdMismbxKrO2SJyHMPOQR+vD0uhYnugr/MWE=|Chương 1389: Phách Địa!;wB9dYjmfcPTAlOsyACvoxENugVrkpOIg5vQtj5TJYWjlHXYGJBXqoEr10hCrzyOt47LJq/1dIzhJIh2JZ5VVFlqzeLwE/uume4PYAgD5sFh+6ENQzZT776tGHBXfioHo8KRGnT3WUJkcsYWXroYsc05aW6Dq/wrDMdXsjTLrhAU=|Chương 1390: Chấn viện chí bảo!;U0isQOWkNCFrGWm8XpbZShAmFvv35JGFWVu8x66VU5VhtJs0F8ZEk+SWVfMeqt3ju2rF9c+bJhYnR9Vm2IFqbn1fLYd3oLGCPLdw83zGaQAcoQtRwAKFM/a1y3fS85AF9xxdegYBdafEeVy3ZiGlMf866yUuBO5jQPuO8dhXyFc=|Chương 1391: Tiên Đỉnh vấn thế!;HwIUTB1JQIzDCHCIMBcTRYEbQOV1jwbaXIuXPDOL3moHu3fcKBIrLoP/y+sGa7XETaQbJQeHjEbP69HCIL0B8nFQdLlLCTWjSFWobGr0tfF6J4s8YJ1xXEgwRuBaOVo0eqzTTcv083enjCqICoXpwYXUfQlRYQo7pqxYkHjXDPY=|Chương 1392: Đạo Hồng Thiên;S2eO2Dqz9gb4pZTUaqlppH8XJomLoyFVKo4817OVPQaCXUhjJZHlXmP4TqyyCwIrhkrzy9yTGAp1YZywmqV1AdtrjhHdmRi/aPH4HAig63SyZ/BWa/V/U1cZPVnDvHZhf9UxgN0bpGyofGmXgJF+mUXDbhLkU52Lo4Vvsxv77fc=|Chương 1393: Âm Dương Lưỡng Cực trận;QOeqH1NdGgrZ5Mm/fP9UZ9RGsvKDiOL226VAgsbxHVszGp3cb7gX1KbR6U4oIqQ2hRsjrCm58lJm7pVc3krhMxVqAt/0unSHndad8veJejRnhhFjqzlfM87oFPJ1EAM+LyzcyiLKvSWEsIar7jd6rASS+t0Cp7iFt7bAqgqcSLE=|Chương 1394: Kéo ra ngoài chém!;2BIA3olWsFpDWKRJUj70IsUnFn2FNusEpWxqx4uCLNvvsZLeBsbZSO16/Two5zxdPA3NFBovhClwNWtsrsBI7+fVettxvvT2peDpLpPNk6sn7JCQovN5K1GYsMQjl55TNBIIEtPGUE5soVOe6hcOV7akdCWow2fiLVi82/Skv/M=|Chương 1395: Tốc độ chiến thắng;wf11tWgq3MC96I5fezdfag2q29XlpyKgDDIFN6HA9nwKr5sFHomouu2osrzy4GI05oEiuGDUHz0DaE7q8G2YqUXHGUmaTLsOg5H6+xip+UdX0MLeTPYROjhVN8fADxIwbV4Z3Tr2j5aws+2OV0tg9kcbw3thF2d1+jfcmPBtyVo=|Chương 1396: Nhật Nguyệt Tinh luân bí mật!;WCCr+s3eCmPeQZoLNqBdcuR/WRiVWJ1hfN3UApVO/AmlVGkSxtdf2A6fFj3M249xhlgrNdTCkCm4iT1NWnG9XpHU6e1zhojA7N6FbMRiOKobLGik+4AYNS9K7SWa7CSJ27z5LQztvT3exo5T9WAVHKZYFLP9El4kXnuqrDQjcjo=|Chương 1397: Nguy cơ đến;nR7rrbGHkxiTXJitr+1bJj8m2cLi3rcC1Nmt2u5q4/Ju87KixfmZfDsE1pQRUrEIZhLzWq976b8B7Emt5omtYWhFQXbbU5OBPnSnGVXazXrWC/ayC2ow97zjExDdQOgjmIayetkvoy4rcWre7hn6Eh3/JtKYisW3Djg3WDioTF4=|Chương 1398: Thái cực;IOB2REzgvpgkh3X6MJE2FMgw84ldv1bz3BDMPRQPFZC4NzuE4b/4jnpVc2sr3I+kmJmXa0QnxR/A/OXUs76hiX40VLnG2PmrZCmcWKmRSUu4hokKIAAO3rg0myQUXLbczDqa65llj+6oQDwbUVPenLGuXy3AfYIB4pfhU5g7Ths=|Chương 1399: Có thể so với Đế binh!;M5DkJ5/EbA/M8ERtyupyBdAvSuWw48R8zvRuCWAic2N9FsXTL9o/m76Pl/L+e5ka/1f/5fYgkc5c+yRrI9Bli9y/dpzuRw/2UgjLbQqDaBnu8V/D91Ih+g5yArh6gEsZd4u85JLI8B+7xi0wYasL9NnICVWXoWOvP6V72ogAdH8=|Chương 1400: Không trọn vẹn Đế binh;tjFHZDue8UYnt9bKHYbrdRptA/d8Yz3tHMA2QyNnrhlWf7EdYiMNCOrRbNbirRIlPEx/5llqwWyQn2NF875VkriSYE3sK+YJemQj2MP2zlPYAxLnSUrFaLLJiNkZVHS8JpoMt0WHgcwswZ2Apu9RFacnuMphRzi8fpildCyTxco=|Chương 1401: Khổng Tước tiến vào Bảo Sơn Cấm Khu!;to1Nn5G5+bA9o+fKCx2MafE9D9iexVrbFkDIVi4ORfG5gcwCCthBpuYfCqNez9ooOVj3tZGciSWXU7HXE9qW7aSfSU7v36v/tXWuP88RMLsKfwHJ/H2JU/9pxucVllE5tRHqYVB54jHCo0o7pact0wBBFFVuC84SLeqraujJemk=|Chương 1402: Đi tới Huyền Vực;5aYHqHmJJvBRo+Fj7vfXZEY4hWqWOfQN1Yxes2T1dJdqsNNdEAeglYA0gF+/AJQbAF0JBYk+gwbH1nvwWwAKsNwwDeD92TeTTpVXLuJjM0u3plVjIfeO9HYSuSGe1cUFyKHaFioDInQKVC9mkQfsODY2sjtNkVR2gSYwuAJLsak=|Chương 1403: Tái ngộ Liệp Long Gian sát thủ;4E0S8/dobqSdmPhHvzdQAeG1fP8QWXDIio/kQJLKKwgSw86uqiawX+gae6wHuMbbEgv66BerUGxoszhTq5HNEuH3gVlYxRGVunhlg4uWT812Ol9AWGsbtxgm5DQsbqW28m9sRkltuXh8gtooxnj/yaHCpwQj+mbJzrcleh0+NfQ=|Chương 1404: Phong Long Bàn;6Sr2llP5Q+F/YPrqMB+3CGB5EW/rYmC8yznUT8x+iKbiacIvnKBUNN2yiIldNBAjzaPN5yNsQpNLNhOti1egj3dvdv6yaOVksGk6hnNNtVBD3x6UWu3cWZN72TaIGcc6UtOXWX5353UcbPdQ41GUhh4ONl6q+okUqzYVp6ze6A8=|Chương 1405: Ma tộc đại năng!;Xrl3b5C/iUysRZ24cF1YDYeXzCmEVrh272FR6Rlt4m4eG7vbMMIb6IIrsf88M6v+ikxMJ3xiXtgp5s7HRCshUMTmsGUSHAdX/xyyUstl9OLDkpFWSzmNYyOP1Gd0GxZpKCeymObo6Cc00dtm5FF5oJfUwdN8RJh7bJ32voiMvg0=|Chương 1406: Toàn bộ phong ấn!;s/3MrqhzGVTl4YtOAxDonyXoXRw45g7PybExsuGMf0d164m2Yef51tHQbPJct/0vdcFPbUFLncuGiwb/R7otHEFOkkJtfRewFdgup0SR8ZrqIiAWmREogCFn69FZg+4ZyNLXGuefctvaTwsngNAc+0+K1JE7iQtydJh/LDcRaH8=|Chương 1407: Chín cái Thánh phẩm long mạch;8m9ZTEc+Y2NmEqDsnNFU5xVJ+ZPVig92INWmmccDvyCn2hlliz87sgvv6diRFMOGfhdSW/LZ509enX0xOysfHPcijrRhbW8KOvaUlfSKIhzijRf4bjwnojxO0SD2OQ139QwTHm6WyG/JxtK8oZk0szXF/hiJGwv7ncedxs8NV6w=|Chương 1408: Mở ra cái thứ tư mật thất;T+Xp0SLOb624TKhDPZBw6Sa1kbvo0xLPujHIEiKQ1tFlpz+7M+AOiZUl36JJdz7YqCTiUUzRyZ0QxDoTkJpiYduCp8Aiifn0s5I/IoiarboLPpkynNDxntRQP9dCtYo2ds9n7QQd/q/lh+vYJmYJC4lxpUA32Aa3Iz9zQNYEHoA=|Chương 1409: Kỳ Môn Độn Giáp;C9k3OJiaPrqyGwGgj2ZK6Z2Ndea9yyhNbrPlXm1DCiV5LccX2VkRkXpAP87eL7Dw+hzU2yUziVz1ojVIsMi9mW9VzOptnmhxl5XpwglwkcEHxPhBzKfx/R+FY6DOBBrKDKn92AVID4NZa1QxFxnHdH98MFQyg4ObQqreqUHf2hM=|Chương 1410: Đi tới Bảo Sơn Cấm Khu;1cMS9Wd/VUP1SYCwKLwC0RH5RMK9ZGG2r6GJTs9tmTaksLUxD4Zrr/1HZcuO+ccVov63uA1R8UML8Tdt7w+Z5SCGrdA8IPXhSf6nTA9hyWH/qUROHCflb9HfmdoyumGTLg/v4v5Wawr4PIMmhpA5fxOWEFy4QP5vbSbXmWCeI2c=|Chương 1411: Qua Tử chi uy!;Lki2gZYd4hFsqSv41UDKTlHPxxr1UneIYoHK2Vxb7ikk7pOrV8l+oj6Hqpldq1vSxBUTAgZX1XJHEmMwGbJkwtv4UK16m7qjbECrqahKbEbK8hA3fseoNheUb3Pf424JqkAwMcN6fm3UCOzgXJscBeoFSzcP0FvniOScZsEepcw=|Chương 1412: Khổng Tước!;upF6PX1gWxVS3uRHd8T8cQ8h/RxiJFPuGJjM7Oxm755mil/OlOewH6AwbINqSqAsgMrdJiDaJ/fEspnpXj9nat7/crGGJqu8D9/oqU+RPNiZ3IREm7oysBbR/fOmOgnYDBqgcVshdf28pxpdw8/nFDz9PGGtjxIXmFMfE1yR1BU=|Chương 1413: Hoàng giáp!;dLuvGkXbhd9tM5ob+8JBM5eVUDp/fAorQRGBrH1NBoQqIAajNjVUxLB2sIyOWMr4xQCih5Y49bijEgRThcI6O6NmUts0vQTdAJnEi8ftC+/hHbvHGmLC+0X5yv23AYJYOVa33TL/U/Fx+W3NVl8hJhg5FQClbVCS7AW9LFik6dU=|Chương 1414: Kim cốt đại mật!;9/n/hDFISKLmFHtBuqzKJ2R6HtFZbs34XWMw7dSBMoQVZo1bkjkm4W1BFt2U1tU8NXB749Ee6h9i8pUa45RLmyT0D/XDAioFnl9UdGrTwVEIloPISVZuQ3tcy99gqU31D/U0gnfR/PW61b4AkCdxi10amo9xSNrG/iu8U2R0Ovk=|Chương 1415: Phân Bảo Nhai!;e0xXuWGp2tOVfv7DGW8thdXqIXb8dhX5ql1/M7xPY4QYvCmcl2CAnBIQVvUov8Q/tJI6AeTCWnSEXJs2wk560VEVjvmRGZyYhIhrDwyWRrFwg2CxEk2rsBEf1YucEFZanRvdFDAabNv2Kr9fHb7f2zQaX7mBRoX21eobifyDUFw=|Chương 1416: Giết!;/rK+TMoPBt/DqLu4iJwMrMYR1jnj+Pyce4PttUKjuFjOnumFG7eu/MOctt1Co87zBmgD5uyxj94J9QxfZqyYv4ONwWKquTS5aSyinvY86wIPO/89I8uf/XyAVbpkvGAT3RgYvvNdH9+gsImblAQ4+7D9/PZh9zOZiWkw8RcX5Yk=|Chương 1417: Thần Đỉnh đại trận!;bpkyX3R0TbbStv9uJwVXyCrqbE6bYrxlqQBZUvB+3m4S3q42EfzVIsyZroYJj4X/dIFd5DO7j/KpFzbkIP6qdZqULllPcOHdlB/ii0v1616tPtvcTiR0FGnt+GLgSBWRFuHrZc5b8vOi8ytgmCR0BTgpQgC/43/ziX3/BCIsCss=|Chương 1418: Liên thủ chi uy;NHGua+bGd8y3kxegMeNJDDIM9tYIfck71zbkJfMGMo2rYGu5NOF0LE5Bt4gai2WQw5E65DlIY9vAjMZ5DcCxxR0cROoOqomq2EorKVSjPFW/3uU7JFJAtpkvfubCXipNYIdeeq2rQB1bKXcEZdGegWOfYtswQJGtVD5/Tf+8exg=|Chương 1419: Huyết chiến!;QiP8kGfgnvkQA9EydshmKI2kFOnTuc6Yt5982IRZdBxGqlLPm0izfTjV/2OLB1ujFUy72xkpXTI6iGaerDdOuB0HtKbXn/pdLA5QUCi+pxFe12PkfN5vZoiWN4UIT/26Jkg9TlFVvPN2xrrGmYEaFb8lBB3Li9jvGap7OqqSf2M=|Chương 1420: Bắc Đấu Thất Tinh Trận!;EBctuWfP7UzAtXNFl7JOeyVkKMhOFtTlRw+oXSyOHMIZiZAsRjS8KG/OGLMz461HqXc3Ho1CNLWUqEum+NiSckfrR1lDCldosgwqh4HvV8+SfA4/3L12h73sIA6GXIZHwY++G5QU1IGr4jVqSb7T1CAvfZ9kVorW9qAItxHEsO4=|Chương 1421: Nửa bước đại năng!;1GkQYw4kJfFAWoS0GqSDlh4wgJSRIgj+xib/CHTHeJrzWzycZ6cR5Bjy56yTIjsO1/Rry81toqRG6CnkAYmPnh2kxAolbbuh8Svh3amylqmPLrA+lsSneK6cZ0DjiHWrYUeYvLjvrgvCuWY+gMEGeJnlFHvYSJvwtA+wwlUjD6A=|Chương 1422: Cực Đạo Đế binh xuất kích!;vRoplmV9mDcxui0IyitKqkqTZD2019Dq95woygPHdDbklW4DNV/E9JMXzPozZ1dEjTW+lIUil0onRuPEOxCWFI2qWzkUwzRCbnBR8zAtzi0VxcMMTKiHTUSUMagkmXk7VC7WD7R9CNyeKpAime8ZjSceW+644EF9tej4zfbXW04=|Chương 1423: Thái Dương Thần Lô;8Rs/9fftmsC35QTUPaUeBK75MK57VK7VtSd4PCdlSiSsGyEW4KMkAUNcrmnzHDd/+CeFwss+Oil8isd93UScVzUS96OfPXemDBNgK8YV9iXuDwhcUsc2ZeYtbXOwBUq1yOI4/dzq9RPXvuGXZ/rjoBiv62KIHcJSc3U1+CHTzlY=|Chương 1424: Đại năng ra tay;sz4LlJ/2cVCw9iRk72Qxga1yOHwS4IsUUb1iWCYc9xORsR0/fbZPdc8rNNy00U2S30MNbKzLvQprmLq2rvvxm3bs10+UOCzOzRTCL0rntTso6U0iRNaXOPbWeq3nL+LuSHc37W8QUyp0tVIDxgS0Z48CDXYwTD2BOwKt9bLy0lI=|Chương 1425: Đau;wijMhWU/FZOQNQsRxsN+GKtyzndhSPJBPNKrdr3yVijUUlZA4GC4ZdxMbXsNkXPzK11Ix/6NJj3YHhSoPR39+66ScR3/ZhoJipQghodn92SvHEUz7Q0lVD92LhWGgwWkDDdPq9xbt3FVrvfWzsXPcVjQfs2nP3KkAXt7r4y0CDU=|Chương 1426: Không về được;dgdhhlhwq5dtekoEta5BipsEdJGJ1yJsBqTRDS15pivsldI2SeURjz1MDoEM/82egnUHlsKI5OwgNc9SzaVqay4s1SXpE18fW1rqINpG8CubKIK6FKxgr2fB4xlrs1Wh4m9xI3rEtGZ/zUiP5DMPsQx4NY2pwWOKxCz67ZIN+JY=|Chương 1427: Thần tộc khách tới!;cvMCThjuTGGYfWUf5KGkfztKuvUFK/21z3mnkNKJZAYsDQrb6scAW3S6LfkM0rA6mqMv/t389mDe3fWc9kHoRBpGqHHkJ8KRbcrd/NcQRflfkqkmrCiSp8KQP2YkiXch9Ut+PDutFuptB8GfzFivycQ8LUiRa26Mzvt5MGtfEcE=|Chương 1428: Lão gia tử giận dữ;6CEiQfcMae2hQfmPn/Ijao5qcBBFUeDQ7i/5Dy541r4oRZzdl1Fa13BlqpUNfLqY2+R11skymPWjbiUa8Ey8OtCWvkM3EfLHncP3yQhDgcl23gy5NbGoWIHAbQ4aRzwQFo+D4LWEiile1Jm8kcQyIZ81xJ5FedAGFWUJB3EdfeU=|Chương 1429: Hoàng Thể!;SGB4CETWnuESGkuoXWAow42m+/SwN4Mo0QDkBAWd8vOqEW0tYtYMeSs+8BZRPABSzttUdE9MYpRdPyEmwFZuTWdVL3VPHXjCKkQFHY8LmGBQOrtcDj71J45SHacY8HVMi0FtbrMqK8y5xs+X20WFtpB3wqCXCXhAofo7e/RtZ/I=|Chương 1430: Bước vào Vĩnh Hằng Chân Thần cảnh giới;whHQFbnbwy7cEEpk7BZc2dDLFcKvV+mWmgVHu5toBLBPbRDwB1s/J9SKwDfZVz2vOBrJ4okA9gPKfCMQ2GFK3vQNZUwVu3IkETxxDxrlH4NEhJ28/PZzUmOI1jfUgWf6fgaaU4U1A2j0f0ODnbWJ4evxJumdawggfDAO7F1X2Kc=|Chương 1431: Phá giải Đế binh sát khí;tsVwNE/89UIgSKrWoQetGJL0wDO6yHz/HE3U/EX+ia+8gOpbspX6wE9F6JfaxcFbx43Krksp+k7olYbWlQZ8Tz1xL51Vrz5W8UCky7CqTaSJg2qd+Df4tyqLup8pPvOuQxH7IzWrKGispb7CJegPEEm2EtqROmWY8VwTVGYOIQ8=|Chương 1432: Phá giải Đế binh sát khí;9ffo2vYoTUtMiC4Evvi7mH8pvSvg1R+YFPDEYUSTDSNbaxvrl/EyejLWFF4nwm3A3L+ZY734JKGyKRBvMP1bKPKwIgdPdd5hyseGVmv7qcNO/WPGGzFUAG/X5lLkD5C7ng8RiUVkMAHggtrt3vLROY4QsxwFk1HEspMH2z2HplM=|Chương 1433: Tàng Giới chi biến;FGNV0UdTkz7pL6Yux3n2+mx7MCg4TaNz1h/PR5TqjuQ6gK4qOCZ6QpbaWnAo0S406ZU4AJYnNXHJcPnH8LB3mnBAH0RaOyiRErmYwygCdnnQBOrXczH3dicm5+l+ByXl8/R20uo0rrNUbKcnYbxzmfzeMgKnTP0xtXhZzkOgY5k=|Chương 1444: Bản Nguyên Thần Dịch!;x3LnGN3xs8edOxwyx4tpks3gHXy6n0cSkqEvTrxBCqjMNsFSvc9IhOc8xs1KgZbsmetE70B52vIOwnf7FMiQ9c5cbiPTNZvGYsYc7/ZXNJp2A8Az/cWo7kOlsXub739PuwAYHY7HVzwF7ALgu61LXZfiRlw3W4CUJC7md3ZUtek=|Chương 1445: Tam đại bí cảnh!;9V7HCOT5W8ZwyNKJOpILietiVrLeCDs6AR6VQZXUyVYusPq0zfLTCNUubJm9E/h3epX8tpL3xW70YawfhAlNn9N6fNLj5+biaJlnsw8nmlee736L78znONMs32Vnrrcq/CxTS8UL67c/3fzICL/ihinzYFYttve9DJ7Xc3IpFaA=|Chương 1446: Tái ngộ Thiết Ngưu!;W6pyt0gonyEyak9cI3BK8Q0SJM6GcZh3n+rmRPKCLLs9W1M/ZHetKX9HoU+EX3cos7sD7B88QjpQq8B1xPR/HztQdSdYPPUe7BSmvSJRWVmZESeV1atW1aWY44Wt6dna4Gwdjfi8bC5Vhkv60TrWUNKfnVDXzhwPveHjZXWwHsc=|Chương 1447: Đại Hắc tin tức!;SM2Ud72zTVhkQcOJ72xZ2mpDQgVV3a5VFyAG8Ijl6eNNG8pDitEvwiu30lIAG/rdR+mdgXrWmhO6swAhhY8OJgqhqE6nr6yAoAkxLAWrN2DpvEn2Cr4yaEBAgWSrlhqatocKK0Z+qNmXdE24fxSZhvIxLG8cqsYbzhVfqTca6Xc=|Chương 1448: Xuất kích!;aj9QXWvyMt2a+vsbft+MztewCN18Y0PxiepqVoQcQylJ6hGl/ZT5KDbnr14OzcKRXf/pTodFSA88aP11qnI4D6oFIamMt9YtOIImIkFgI7ALMeOwKq/0Ya/8XQXPt+dwFu06Xf9BJmQuxUjgsObZUGdTUY1ZufiVEDg3h+K83XY=|Chương 1449: Luân Hồi sơn lực lượng;qUeLzfW5K75BNSNaYcJ79yd0POZ7Ek/xQf3sX+BXHXJbByTsDoNy6kWBJGiRZWzdKfwVGC4vWm63W0tTGIwqdeGowSLPXSYda3Cj+8S4Wa+oye8fK9KWBk0MndxVZ4tXw6C/wKLybjTznh2e5qdfNWeJAzsSZb0bX70nuUzc9FM=|Chương 1450: Kim Ô Thần Lô;djKp6200rRU2hycVv5v7bDIL1lMXmOWNXs4I1ZJtB122fYfRzGs1dbVpt8jz38Za6Be1mUCFs+3k/shAXcwm3+jLsg5J7FFYa7ZRtcN3Cf/d3pHzT2FcE1A/dCm+jqM/L1buS1SgdPdwxIGGQ0Ly4OH3M8H0VDLpFjfWXxBPK3Y=|Chương 1451: Huyết chiến;XPZ/MWunoaVDmVvHI2KvRgh+oX8cbZuxu/K1EHkaZIt9g/2jqioM7UHpmLdfnPiGh8OEGPthy6/TuNyvW32QHkAz/mutd/vjtc/Yf8AHO2JwOuYf6JP8YOozu4bVwHOhpfKudk7h1+cNkg23K5Bbd/9eakcogPrYH2tJ6wM9kNM=|Chương 1452: Hắc Ám Thần Thuật;u0BrJUBZ/bF+MMiZhshirdhdNlgHSUOwjFe4uMpQflz74TpV35M13l4ctMvM8S17f176bh0SAVgdzMxfpwv81TGCyRkgmPiKchvEOOMvK3a4sTcGqdBWYUfsdam7+8lYlSkvO0qI3GgyXMhWgg8zYtW27wHppsuYweqa9ZgqtD0=|Chương 1453: Ma tộc đại năng giáng thế!;6+BSp9lnKqbSOjRQ9Ccj5Cuflehms61LJn0K0FW0IsTmuUCeykF9dt6R1nrmDiae1pOO2uD48khCyYcbT3eVqHO8eVHI2tV8YnLlLJjYQUmOQIe9RZY7635Xl5ygRn6uaaBBRpJN23K6XjnAxrDXuYgA3fVh9y2csyosxg6GhXI=|Chương 1454: Chân long hạ giới!;70XON0YX+Y9J7NFaIRC27PipnzKkPQg7FgaitSZdfzxaL4PPrV+B6IvT2fHhSn6jkH6Yjhb69giw8h4VlrnaWbf21xx0bqRf9GtrWpOscZ2+OOA0CxL6E1eMvyaEKu/NzcrgI4z/2VoOsgmxfd2dI5qdjndixcjzPfko82vJXN8=|Chương 1455: Long Đao!;rR9/cHrg8LBCPG5VX9X5imkwFiz1L8tEzIzUH2FE5iX/jRU4ZZbRyUh4FR3A2YMITdL6ccJacZDNvRC6+vS6t27oqVEtblAMRrR4jmSswPgEWpxjfxhHjs5O8F5aB1vTOg/OqPZGiB2HUycDJNhaPpeeGs0bMqj0xnVxl/OUzqg=|Chương 1456: Đại Hắc đi tới Luân Hồi Thánh Địa;QA6K6yrn/Jp6fpQw0SXidYPFYHzX4ZocQHtgClXD1eVmnoqfGxuXfDm5uTGy0FYA1ZYKr/Kc1tPwPnR5/88/rLMVujNLAajC56LXHhkU3WXbwmOCu+11bV+M9c2nBBgYgos7uBx0cFm+4HMvMQ75ZurMYITw+vqueHZhSNBFA4A=|Chương 1457: Được mùa lớn!;5AR26fPFhrzhH8fGcyHNTdIghGvS1gmhMPBn7QzlUaq5QYZMFKsOOryhZglcvd1uV0zKiWMLlXNe/veOUzWqHwQTwJaqLRUhjW4FLVC7HcFO5Jq3uqE16Lq/wXiLVgk1nVf696+SPs3JzRFzDyvqgKfvLOlFFNyLTq/UuQFd67g=|Chương 1458: Nội khố!;l9QcoUx4sZUdDwu47bMsIhA+FET6aOy8ka/praB1k0DjJs1Mugt84pewDCVt4XKnK2U11ERGiQYwLXAUHrZFiD4UivxSgkk3T5iEpXW3CICg9F2NMYg+1yZfOm/iHaQ9Bga8x5WQHT7rcVjwu0J37K2jtxuLpDQkjVnbU+yvRss=|Chương 1459: Của cải vô cùng!;JiORFLKvMQcJYWwIKV+Ben5dTCL9g+8MOMqf08w9bmSW39o0TBIcLpmqRL7lwwO9szDxuMwQwYe6EHeT8YxudJaQQMCiZRlIAKJ0Oo0z5b32lUFvrJj3AThvRfqhuwuMVyEp4NBiUfoFy5bgos8qQ/ipH0+ydwz3+opd+0xyrKY=|Chương 1460: Thương minh xây dựng thêm!;gFAz5F0Zo85fsfEJ1xUt8ynjN2bQzU3Ktwp3iICHGcxUQbwA7jT+tVheGbaNaoPEZInAuUuzZCh7wQgKn04/hF3YLulYUoFpXBcvLk8ZJlXbtYqqygKFHY1tRjw79oCvC09KSDkR+7ffqb+VT42Wm4JlWjxrC3K7U3pbeRRgrqM=|Chương 1461: Thánh thể chi tranh!;uQ80OdPfxzcQ6ns7MXfvgzr6l3FhKDL6wfv8zL2rap7uKBrj2kX7sX4J2gshljOqClep8+sBnXjLx5XfyD8c/FPjkIQNh1opdk1ClGSzCvwcZVBLxyF6aTeGiGk17vHHMtcwmRunUL40qUadz1+OWOElA05QcyO4mp+Sr9F/0s0=|Chương 1462: Thánh thể chi uy;MEdbjjupC6udAfnEEYkl5YNOuqqondNvmkzvZo2tPE74t80j0U0xlhM17DFV5VkpzvHXMkuwLoC6sMAfF23UjaEW2YUFiAWHtCN08MJaTW8iRzrkL1g5/FbF1Nh9TyuVE9uPkb7lgKnTpgSiw+Ei7NkTyEylEEQNI+T9pFwyYkA=|Chương 1463: Hỏa Vân vết thương;ugdjFF62icwwrcG3i15MV/rE9IqUMPv39+oaF0exwR5QdHsapO2F8JqfcqsZt856pjb0GGoEYlIzlpEMcTAsI5tJ58jyeAH+ZQkv96EE1GrrC4fyHqM+vt7GD+6giETQerCcXh73x5w3Ai+Lc9QhUx2GgYvw0vrzhEKCJaIlAtM=|Chương 1464: Tấn công Hắc Ám Cấm Khu;/24Itu60cmKAoB10AkJmzXkwX/YRkKaELaCWMmtVKrX8mIF6vyBAko5XT5cR9HrrcCE+LqngaHNjDyvmP7qO2pwz0CdE8mKspNF/61Gxj4pCfbO3bLDv5RGDQ+//JX4fMQ2hEI/Ikirma6MegH5Q7V1c47MY+cZOtbI0hrDNhMc=|Chương 1465: Tiên thiên vũ trụ vùng cấm;ClKyxBc7gWHC9NQVtZzMf0JFg8FK91995EXav1j66bdSc704uTkmirjwif/wB+eAIQQ+j89SreIrzF3F/GRsmBo5Pe8ln0fkXQZTplFw2Y+ytu99hhA7WpK/WuzlnopK3pxlLUJi2+0ueHq7PtBQjlBc0KNAgTqfxA36dfOMQlQ=|Chương 1366: Huyền Vực bí ẩn;pwm4gNB0mjaHF6h9J5PMoqFQuIDot4aq11AT/iCePEVgxYs3h5MFKNAoE0LXWRr4Q5tT9QFGO42/hsCd0sNPPzAc5TlGH4UImr/n7JfLmHDtJn4AzVTzDGxEuzPF7vvvKf6L2M8Z/Z3liltSwg5R1XE0m5QYqiNIbObizG9HaWo=|Chương 1467: Nửa năm sau;V8SZy7hq25Axj9Xc75Scup7vh9H9wZZqKmgS8ou4gxmOS4kx/zHL3ZqlZZ2zFUVahyNZGTJf4+SGGniKxeMN3YhGLxbYLMjBJ2bLkfrVccIjzTxjGI+7jY4qvwwr1POenxm40d1kMJFTXqbjA8/NfnV2LCGgend2/Q0qaDcXQDY=|Chương 1468: Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận;weqBvHCJlz04oXVRNGqiA5V+EFeq1hbOq3VJpZ9SZ+PtN6K8EAvZJPVQ8740De0jpzIrF0XRKAKk0Lg9LgO5b9JR6/Gk0PCsihdR7SEJPi2VEl6zBZK77JB/q7qSMzBBjy3njOjvgqXRpS08u1ewHipaxHWb4JgGxfFQwTKqopg=|Chương 1469: Đi tới Hắc Ám Cấm Khu;+6fNBcYE31abwikRubXSHT6leaJY7VY5OdLObuQjc4znyufdiZWxkn8uqvnrqKBA6dFq5LnhMDnNwUIJqJnXbK1T0ouIgPOOiWRHSJ1PtjDLszAATDpR1C3kJGUkTyLruYK7uUx9HBZgxvjLtioJjP2/uv3UwVuOzTgzFSM9Eng=|Chương 1470: Mở ra Chư Thiên Tinh Đấu Trận!;mP366ESW+TbaBokEd4ATkdc045mMYDA6oaQbeTUPv2NBrRyHFx5IOvoLJAYUQthkmFV9OGUns0bqQTyCgnjtb8+t3lUugyZ91JMEvXSehPiKwZ9Puva2di2Uiy8uQcXe1TWQUnOn4NDdfpg4+PdRePnYG8DoQo3w0h5dzfmFddM=|Chương 1471: Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ;9K8LcDkFgRy0pTg0AtahxMZZ9ImudfYj3ZBV0RK5D7U07sgk+mQkSm2/AlwROvHBilvnZ6Z519dLDaHpWyIZsz+KNZHYw50gvCeP5wzgzZUgrPbz4tSIAVkGmU7khR5QT4GtTVygGn4C8IaSzxtQB5DwPE183JuxHH59kflbdQI=|Chương 1472: Đoạt bảo;mAk+diLNza0Tr+0aLq/vdW2U79kI8PClB9KGsrgW9YnBOgZ/NaFMr/U8ZUAnQesYDALAonfZRqb+IWnocfPN73ASfoJBXExAyZM2mcS6hElszQL/E5XQY64XEi52hLeYJIl2adkSPsmMMB2FuzwKcxmJdupTRDYMG2IvKExLgfE=|Chương 1473: Thánh thể tinh huyết;nyq8aSQuaXH7EgZG4o0tlMrwNGizJjrG8zxakvY4R7vAitnQOfSF3mZocFmlgAjbmpUHkF6KQh4GQSzusHOb7pdwN9RE6FIfzPgJMeR0I4xlzE7b2be2yj0iDqpKYgRs4BZKCkh2uTPKw2LiuxJBqfzjxMVVDzsQ4w3s+wVSQVY=|Chương 1474: Hắc Long;PUkqcpmpwgf31RnkM6clq3ZgsmSZ5wKbaast4trMc1sO3/e5V+wLY7lo/C01lwdmbEJtJuA6clQqFtcx/0oopunlvaC3rqdXvLsWmbMEwZbaspk40gzy4PsAFjtn1IBwE6nPOQ1fRa5c62fmnUVaNRdIjACOampK00/K8GNzNt4=|Chương 1475: Nam Thiên môn thức tỉnh;mPSCou9PkYru3wG+zo1tsN8wQzKXRraBJ9lHEDAviMy5YHCKcPT75fbRmqHtA+wlGec6z2NSOJpBa+okPIdfU4Jjth+hqKHPxWYv+BfDqIjN6HYaxXa93ULGbK5btARJj+18WlFLQiqWO9M5sUusVxHYGy3WzlvkOzOWGIT3ryY=|Chương 1476: Cực Đạo Đế binh tái xuất!;SSy2prB5DlRBgNwGVDc2G4WH6n10lRQNaEKDDDV/z8b30b6h4TRcc/qtZ3wkYf0YS9HhQ1Yrxv3qS/5XZ4ZDrNomjeKBMCtztWq6Nyqn6/9HgMvycSdU2Sc8LADTX15y8E1k6hnE4GQNUaoJ7Q2NXzyGfDzzxlUFiXQA/7T5AJA=|Chương 1477: Đế binh đối lập;u5zRzE7X3ztM2GU5nS3K6d6qiMzJ/LE/Pjf+g2QoQaQIHsn81eu+6KlaoGBLDfPY8USQot8A+/y46iGg+1YT66YIxxgDtDeAKKEgBN0bbCMXRyHoYFKV1KK6Dd6hgwQYyL4A9O3SV4Nkf1WAoXzis3BY5lyku5vcMIltvdmNc+M=|Chương 1478: Tiểu Hắc long;3L+ErqYI63ulIW8aPgIcEipoyKsD2xM6thgysL/uymf33xonZi+kGApVE2V+fXZARUTiaDA+czgY7L6VQpGQHpovuBXF3ApFInz1jcN94is9LxOl2UkwL10tjFIYF/dgjDKyvBTuBMGf44nbPFXyUh8rWB8D7ksfE/QGPKFLN6Q=|Chương 1479: Thức tỉnh;TH9SV/jDabN0Cp3F6mDYErxxVVnprnBYZG2CTL1W5z8Bkgi0Yewd37ald+IE11A/KNSh/fGEZLyBYcUxsmv7Dvz91n+Ndz4GzE3gvN3H1OAWduhioKf7iJRnewdR2rwRl+GYgLGHXUlXOw4r3/GcQbuNDAwH4ATV6jFSQPtxSNk=|Chương 1480: Xuất kích;A+2rTU8VfTtqrMzINi7mgv8Q2AYFBwHdcpEMomapGlITm5vU5Fx/pOXhVQpYRBR8nQp0n6PUBOEBsiCFW6hhD784GpZk97pn688TBAVM2m6LZQVVjStzQxOvsi1/fmrEWQfSJmdnUoIY2aqKqRYhbo20jYWRe2R3npHysFZlLGA=|Chương 1481: Diêu Quang tinh vực;YXoPvvXAWtZcYXOYyhoKU7rowsiStxCCMvpM7jPTAOOUbWjkTbFZzhsjV4Qd0uX0G1ntYRGfV1DAGr2DWIL6OHvY4ziQQR+3jUu1e0lvTaCvDWdvf4beinxe4qWTvJioFLSH8G+Ea99uiHAjGhZbDr/AvDoCbFsqVlEouojxHF4=|Chương 1482: Thánh thể quyết đấu!;oo18snvlw/IcGqa6ZzVCs0zCQOkaBj+sa5SVgdit13btjPN/94iOia6ARMc9AZmxNBlzJ2oy7Rx6RvrGlGyLfKSVu9La8W/I5g69Al3qqIoLCbp7b5gSEwJupLKfhrRIFrzxMhdXVgzVo63s6A+ixVfqTTa856aiqvN7HDczwJc=|Chương 1482: Tam Thiên Thần Ma Vực;xX+WHuOUJXvHlgBNLt/F7f0yYxCdLh77JyjTnpwbJvxRzmq1OShl5pa0SBxMv/tw5j2jhoq/7//Q4vmhXsYJ/Q7TzlFPRHN2MjTfx/xa3AyJeA7RmGLAwORNFh4byV1951IuVZ4r33f2V/oScMkBm1TDGB/5fElwYq6iuSOR2dA=|Chương 1483: Trạng thái mạnh nhất!;8z07OL06AJdizJHOLdaxga1wx9JKvYT8yiZQ+kHpj7eV41ZEItn4WhJRJvQR3n8SUxQHdaNTYK+cxA0r6DCV7mWVeBLz/IP32IFASWDPyEOyS9f6ND8aJUWszj9QQhrsg9JlNJ6tMpzNBt044s2QlKp+byx181U1g3BkBYYGEH4=|Chương 1484: Hàng đầu chí bảo cấp độ Huyết Ma thảo;oDpNm3AstLD0bz3OiPsbL8gYTFZNJpmEiSH6VHvSp+YHg0xXKP82KdZ+n2A0Tm95mCGWKKhhRDZG4IMduKh7PJCXa0GAG9CITpXcedvpgFVl21eyBBxEp8ro5+pNyYvQNv6Uy3fln2TzGF3B9yTCgr4LisR6jfy/eY5jpYzmN5k=|Chương 1485: Truy sát!;OSMuE0rvd770z0+UP5+8XcnQLXxRM4J9XTHaRVtYekijMbfTdgE/bEdLvHd8lmb15l5eX9mdG+n8kM0CCpjrRlFlhFi2YqcL+/cym6hVOGAVLlr5AiD/qoNVt/mG8tVI7vm2iOLU/wwehmZJDvR42G1PzVhsZsLkb5wSvqCWLao=|Chương 1486: Biên cảnh mở ra;6k9EZ4zOqVy8mDFGLe4TfzgDJAWbKOs4J5busfOOYrJIIjZ9/RzHyOC5PPruQi73H6It3RXXREj90jDK7S8QBW74wU1obBjTF8Tmonphh4S6FDH3E42EIJMTuqloyeAKZNy8h9GGPXsYT8yfJ55FQqp5kMLfbHQ10Egf71CcPZY=|Chương 1487: Diệt Chân Thần!;Q9s9hbfogrmLuR4QqlLHxyfdp4MNWo4a7fxoZkEC8GkP+6C2bG6KP27bi45rRQznI4/EdfiaRD9ZqpAqUIoSDejm8oqiRP1ciK4Ay5RZEdGTy7FQLzpunUfQAJm5jcFeEJIKgPGktMYn94W/r5BDbwla8uyop8Z6E5JracICVV8=|Chương 1488: Sinh Mệnh Tuyền Thủy nhũ dịch;sfUy30QQync3kZmjTARfppQ3VmW6bEy0k/2/3bXbF5RtLnsfHAzfaHjyWtmo97VVoYTC641SMFzqxHN72p1MS69MQP8Tn63uTR2/hNzeZKaNyzmc5lc4bzpyVs3BujaJNq5Z2l949d+pVxfUnC1sHAEzcni5CSN/5f0CiZ/NHEI=|Chương 1489: Biên cảnh người đến;UKwRgtIP6pEsmRCkb0ixeOFHsBzI7oI2+vniFMkKRUsuD+w/abpP3RuAO90JjFFd2IODGywcaw/v5qe7TaLPY5MbYz/ef4q1nXikh74JcOOgeQa/ruMwgq6AMDI/1SsRAV+7hqPBhQKn4J2rtGSsQbRlhYh5YuecpOVwTJPO7PY=|Chương 1490: Chư thiên vạn giới!;lF4x4q2H2R7UBGdEEOP5ptsOVDTtu24oTC/mYBX6iM2Eq+gFP61EHGXOroViU1X3errRGr81yasPt3SP8Zpl6lkOieKD0ZLrGJnR7mBJ28z3aJCIRMprtfciRzq9Gc16I3OX2WxwdZRxGSUlHtHW2ZfYAlJq4FzVSA+vAd6ySIk=|Chương 1491: Mua điên rồi!;V6S86sH7N03OeGV8lqsf8osEPtGkYj6Gy9TrCnQuxu/Mgv+1lCxH1mYIOHz/A8HmKrWg1O4EKElP71D4An9+l0JXAAQjF5SqhCWnaVqKF52FnFvgGyB3mxaz4mGHjYf9Hf7Nrpwj4KSFIfKC8tEZGAchyhpx0OXLpDhtsVxjDLs=|Chương 1492: Đinh gia;Y44iywNSW3DiUdq2kfmpyZm8Uh7SUj1VBroS+ZcT7oLXAXEnGdQnSauQbZvRo6beACPSwLM4oGSS79o3NffQn0bj2LYmGnziJwVgnCSZXqqyrfYcf7D6dp58zvuxEQ0rUqE+3XK+acONop+qIU+o4DhkSWImuN9Pt93VfpOtVZs=|Chương 1493: Lên đường;upLfvQqhOQxi0n6cuYvl8yRjhbVGV/1q3JWqG782vXPvYNdEtpNO/1JGfFZOrmj1Qrgdu3ldhouY0UKQ28ytgy8zxSiC8uSa+V7XcQmwapbkNwOtrgjat7Z6SvkQzf+yvlJ+pfz+FL6X0bxyEcirK5UnhQNENfiy/aAfGW4kElI=|Chương 1494: Lại đến Giới Sơn;gxvvij9LquxUjs0AwTMjoxZjnPTooS0ySzQFLFW9q6flYCSyYxPAmPgn9xHTeFoqet8NGuDs+TL8vK3WUvsbdmJkzdDH0es3vyk6sh17PZK3FExUGQ90fLTuWZqfxYW8/VkCfvfkzyovY1sZHOxPbiKfr7mfZaVXiPYUbqae+FQ=|Chương 1495: Ngọn nguồn;9SDrRpTrNn/qGy7wn7gxx1XsGlFeX/oRY4YDA0gkUXkw5Sr379CLuo6ReubxApk3tnC5UZUf5aeOITbHw45yhs/r5zCvadzaSXabCdyZdXnDr5HPk781Dxi9yVbibJlrVZLTx0R5ROt1wRvhf5JWcrGDOL+LnyltZ8LXBl7OTxs=|Chương 1496: Nội loạn;Ky/wK45nfTVoEV2sL9gWBQM/vwSBIHKQ0ZsvmBmX5nKOgyEPwtjCM4mzgBFEyUbMKpCkE4zunQNCWrEn4i8Y0Hq+Acy8LDtg5yJ6qBfCN57smgCnGQ7RzVH7smdRLtVdGYBdv8FgSAffW1MQdth0aAi16ZuebIumeiezCr5yFPc=|Chương 1497: Trục xuất;gsUbX6eOJXD1IrDDO9ScGPamdTQnXyVU7chIgOQU6Zcv/41VP99f/ga/gu3umqMT3K7R+GbL0Ss/A7dEBDuF8Ck5mzECanId8vD32wm4x2AKCyjpf309NCAsdMxWQKekTI4SFYx/D2NudD7O/71Iq9tAosN50OlgtZfqNdQDAz8=|Chương 1498: Đi tới chư thiên vạn giới;i5ZtcDKG8zZwNDdfE2RAgp2zG1QSE+ayXYlMRM+2iHpHpZaB3D4MnmZysh40Aiu/2TvTlucx6KKVQk8Ui3ocb+paOOe2Lb0oplUPOQSaX87VyvDqkhhaqFrUAUm4g8ebg7vB9z6za+Jb0TDzxdmXrQcxEOAehDJs6PeOOlSn8uI=|Chương 1499: Chúa tể một giới;DjYL+jMh5qkz2J67d2ny3lhu5UVwVCW0oGsEWJOmEbSF//B6VGW+zkib6nADRgA1burPMVfG5hiKrfGnUyCLRRjR8qLDVQ5LyQx0mODL2n4CfjqBS2qu19uq5FDUHx4xy92ADxfFeDMzuQZiHd2gLrQMBbwrsF96kaLh9qhTEOI=|Chương 1500: Một ngàn ức!;5vjDKDzRKf15B2gazCPSBKTmmmxb7egX5CP/J0Noj+rHpFQXR2qvYjgPb0BIjZ5JTPSY3eEQthQLqWJkcZhtP3NVQCzZvLSgobuXrz4bzSIpNyfNfnHUO/OTXy8HzU2yCd/74h3t9JB8wSN0eyfi30lai5TocNLI5RP6SmdcJhs=|Chương 1501: Lĩnh vực loại hình bảo vật;Gt1nGqB1l6cu/9dxT+rk555BnzybB9bd4G7Gh2sAspxViCUJ2eMEi7m0ZtF1ZPvcIQ4Uo+W5fRr6bahFm7gXUzYS67mDTpV7JFzlOMPYNmysOFs8bpHzhyLYPUY5bYYPYZKX9quxfkI5hKcK+IVMm6XYQao+WZDnKBqeJLv0bJg=|Chương 1502: Đấu giá Huyết Ma thảo;6vLHUdIgAGzegUN1+MOtk6DNMLj1nRcnNWxVnfZ54eYi2FUbz79F/vfsWUyOsQ0wcodVuu5zAWkg/di1uvccR375I1TeKJ2EEUDPJDSAoCAXAelfCep/F7wI2OhXUi0V0QjQwAXwMlPeePr5KvSj7Wc/fpvdC0s7itCDPzAmfuc=|Chương 1503: Vũ Trụ Mẫu Tinh;vTvLppFDPUhiva5tiknvqqGUVUF3pYvQAoKIz20PJsASTwqk5sb+Z5W20Hf85zx3+zItGQhforpGQ5PotEMobFqtiSDIYUdwfzrA71xIsW+6+S9dqia8mFsTmjP9+zLLb+s+BBW9NE/lFf0TO7dtvGIXxJqvmPyqL9tGrEfhpic=|Chương 1504: Cửu Tiên Bộ!;2aMUf0VEtE6uqhfdhKJ7JFKZRDepxCKYZoWRKEweWLBOO20zcpkvqCrvAL0U/k/p5Vwb0dSCGoDaFTI8tXwzJqYKbw8j5X5Ncrn09z1wRNAkxtPlr4Edw3y4STt8pVoAZrYuV4CTJC62h2vCG+jUpOJMDFRTlSYeqBYxDOIOuGI=|Chương 1505: Thiên tài chiến!;+qM72BYbnz4cBBU7O7EHPg2n5+H0qvgq1xNhvsDCdQgG9MBbnnbC8X28969jjZ1/PVbMFYmSZPzWR7tXTFA8ToPkYMmqkCJG+xKU9KuaE7cIfqYxyyoMrXdC1fSmdVEWFhRzPDxXVh7l9ZwQfApwzOlXw+lI02ud+or9znjXhOw=|Chương 1506: Nguyên Lão Viện hậu tuyển nhân;Oh4c9iY/D5XuHGqSxCNsRfUOJAzh6+mlWRL6hFnM0KzPAgj2hPfGDTyzzSqAvYUAt8YBIKe9liH9J2mQ90vVr2izCGdfFC2bIqGc3kIx9RIbwYzizV94FOeB9jisononmj8RqoG8+oXChUwcuZ627a0wjL4WtQMA2FxmxNuRY7k=|Chương 1507: Kim Sơn;SQO9RauSu2bdSb6IuRXjpVC/gtUp5SvzIL8YIqkpdG8wtnfA1OmKWtNmHKtEqxEwUjhBVZlmtVGdhhw4++AWTtzQwypad/fEExC6ANYl9SYLv7mXGE+qDr9OEIHL0YxtZ4dOPuqL0TyULOOLFrwqgb1QbKrX9nVNyu1lkk8374M=|Chương 1508: Vua một cõi;2y41Q8fP5cM+dMbSn6NMQyrWeVe01Slm5tiSDzyg6ojmzj6tXpk1e5sxEFIZY7DOloCeT3Ctswp/uSxKs8SGTAAbiPWTQ+f6OmIw2M7jqACwvTF86WxiqjzrwMh8/hyqWIPbn56hJnLtHSj6oWXqg6oi8ohqOinPg6dxMM47o1A=|Chương 1509: Thực Tinh Thảo thức tỉnh;RRyaZE53aOvi5PrVT4T7IqGvYnj+H01bAaenZMcBD8LuAT1C4HQA+EmNvvbZuNUNrFoNY4A3drCGo1ySOr6EwS7p9bgJO0uySgeJUBAJhKKbDp/TSh6txXb+QXWn5Ptka+Horc5W5gF6LMtTf+CcPc68w/5POmHcKe72iRp7Rho=|Chương 1501: Trăm vạn chiến trường;uUoazio+EkpGgcXve/x7Coe7pgjIucxjZO1snrg5Tk9r6grQWkqDKEu4c/XhO0OK+RCTinhPCAE8Mx6flvPG4DvzG6WdWztE+oV7M9nbNSrWfInzGEfvGGx/wD2nQHdvS3rukfkVePVqGsKgOvUe1LKqlC5Kb20m0Ks0FGj8j8g=|Chương 1512: Tìm hiểu Cửu Tiên Bộ;ZTAx7AyGkEdippQFYT35KTW+0orTTn7yy7bx8cuETESp5lfqqSKDc38f1IiYMbhMG5pO2jji+oV/dgOJmBhIUWtBdRtZyHVjQG+SuGtpsuElAwRUo3j4CaBCfAP4ySWHOxox25Xi+dMcx5xT+eSDoKSXyFqE/Zg6uTk3b59dQaU=|Chương 1512: Trận đầu xếp hạng chiến kết thúc;7KbVF3ItdMl7BdubNTwyauWrPsMN3Xd5nwp4nH232C92jwsRHcW9tKQw2V7KPE9b1LWARRDvsIhn9QWV+QpMipdmorbbeq6SxRX00uP+P7rCMul+F0iuJC8MyqdiAnmyPP/yzgbinCYSn1bBhPZd31WLTqLrcWQuxSFMZaon9Jw=|Chương 1513: Chuẩn bị dự thi;1RClFnqZpfI9xTok+GqEc0etljCCOVdbbjpy83Oq/8PCDwESJzEP0vw6rtdEQYKzdAGnu9VKyLryWi01rP9omBq1Ks1oO/G+ytOtGTQ6Qldt07DXX9cHbOlekBI3huSSTL7tR2Z4hphJy1+DNz9VAFYjfh7iO9SCDDE5q2lFf9U=|Chương 1514: Tiến vào chiến trường;rStnaT1FUEqNa0uL0eZBbJHYRxF4FzB6QXV4z93pblQ838DJD2a29N6OsQAgehGg+E4K4lFB/0tyIP/2tDWUx0WkRomTBzn6Op4uTAn+nH3IDMXDh53XxWHR/cIRWGkOZx9BcI9WnzMQGMoE9Kp4tasSCPQhL/775V0XCmPfndo=|Chương 1515: Bắt đầu ra tay;ltuw3h4ZAFKMuQAIPUCKUIb2DXQ93fIEt5A7senTec2pJtPEoSWVrV6OFz5K/1gaZ1x3z/x5vI4JLf05qo+A7kwHPd5o4jXPm/a8APfxjGs6lTrTGEDrCx7SRvmotvOnaoUs5DC5hZ285ObE2aWOF75oitP4LoYUBldUCuFXDls=|Chương 1516: Xếp hạng điên trướng;uPcCBTF0UR9n9e7oxJDeyajNJ3C+AsRMBuw2LxubJ2pGjo4RpW+X2iQCWpBnJdT2ViXNvl/0GDbyWY0rvAEx7uCCsqTjUezFK3FfbPn+zKUW1kxBLSo7OJeqIPaHEKHnmbmqhOorf5lQiU/3gT16DclQnB0rzrqxTojU+D/63fM=|Chương 1517: Giết vào trước 10 ngàn;2K+Tdem3c6LQqnXKPDiRUO1j3XGbqvuBAbDfN0Y9sGS3YjOoOV8mAf6nUCGV7nTXzfYETiYUuQ75oNg8h0vxS7NnmdM13ZnkxohTmXZ2EuLX4ghzRYXaymCmUU7mb2Szn8N3rQWLHnUs9woNzj3vsYKpEYelzOA0DRxTTujqRY8=|Chương 1518: Săn giết chiến trường cường giả;63t6GGZjSxqFa02CT+sSZZQ6DrwJ1vpJdQ3vgWEk8e9K4t5/yrxy0OMFkZrZHc8mWhbC76Q+OIbejBipF/XLfpCM0DslJ1o4Cs1l7+loeANA4g1lP+pTKEzOr9qF2KAeJRol8cgv2kItkPPBqtL9HrJ2HcN7LBELPcoXoESEU4M=|Chương 1519: Giết vào trước một ngàn danh;+NKC8OwiOX1XR5VLfvkcrtq7gNZe3uTMbYkNQZYcN552Pw7p/afTd/PlhjsBzVHmLflPJFYQgC6c4NW7y+B/scVJk0GNzq7U3rdF7OMDpzIf4raDJWFo/AAcnodYbMMhhhv4lDCbC1vTfAGn2QWo+pBmY6IbPb+Crt5mhsRBdFo=|Chương 1520: Tiên Thiên Động thiên thần diệu;OwoCp7UNvpS4Dg67AvROK2dd45mm45Inj36X7Rl+iM2SIwujXajlj2d1r+ZHTfplqjnslHlLcBPCWBOp+ZqmOzBPR6u/xnloilDWZboaZyG8IsJvVsmwmmdYaCTRL2khsAsMYr5EtWF/EPMo1xxemrLdkAzGe1RDt4VpzNjm88k=|Chương 1521: Xếp hạng thứ mười cường giả;TFhtaijtBzLi8T2GXQtGPCCMswwSeKhixmoBypGejB/1xisrOpCsS5rprYd6QY96x6jmEfzqOCuPUhx8+lhs/2KN9P5EwSjBmXrkpbVR8RCdvZG/4NJVUeMtRcTwnWUxTCcAR6/ghPWDjDTjC3UVd75uAyCKLlnBFqlLW2uoUF0=|Chương 1522: Người thứ bốn!;A40BiqKkc2DJKgm2drcGWpxbXKFq+ENEo8S4pnUIzv3V4rRXjCqavrxIWasqjGhOnLQDLru9w04ttGARwFZkyTYaBuD2c8n5Y62YrmusF3ehWF97/b3WIPdCl2fWx5cVmRN82dQwufx/W/PzfsONm1GjWvi7zQsvr2kow7WA6PM=|Chương 1523: Tao gặp cường địch;T97PFlOJNWP15fcAYvrvR3FD5sP9keQWkWNwNoIw31Zqiq5Km/27/u77aA7Pk44F64geVtZ/tR7RDz8NISLrpFaPB6X1APdGtFIf3U55mrO1TchkeOhaG2uxgTAjRbJ2QmNdYO3op9IdCcIbNVPiLfuJA7Awk9wbHm4y0ege2gc=|Chương 1524: Chiến trường mạnh nhất chiến!;rqipvgqe4ivQ7vStJSXGzk/u090Ng1b0tBsQgkGLkOCHYChIV2T/ZVJyEz9zilr+8e9AfddCVx+IBWR4N08/h7ivtB/7DMZjnF6lSIK3zSuUQmGK1ASY4+uJLZDfhmRF44CE4w59aBtETVl8gOtH8WYS0Ap5lrZ+TreJX9nauVA=|Chương 1525: Kim Đao Trảm Thiên;6QJiXd537Wagx5vfRGx1K4S01WHy6QYODsLqtD/jzupD/NUBmo8IleQmfjRhoyQuIrdMQnMOztCVs1bfkmuD1RAiXryYsHr+LZCPG13crk8vEzocYXvb1xS5JgeS3HKO1i1N2eSC4kHy5Fx7qOaDwktRmr7HjJqA2/jdySKqtpg=|Chương 1526: Đánh giết hai đại cường giả!;KkEx7yIg+u6h5cHG0IxWxD3j0/FT4UGViMj13iy45wxPx36SSN6Syb2bxccB0M9N4B/H19gELmiGR9tb5o+09aJK8VV5LxuGik0WyFPoOPkERcDoUDjVkc5yaiDdGEYeG6KrCToGafFbkRMCeoKdYhftBI8/OeuBof/DtYPwmNE=|Chương 1527: Đệ tam!;y4GrWTYo/pXmIVZrR+jKbGmG+xIOkTg41KBlD4EjQDrzGEcNV/MU5An2tc6US41QIMIywbpSyOmksi6dHpKQbp+QEOzAxRqw7HN0YdmgIuCq4LX4x4+9yCYxWQxLF4oLuArU7woCGF10i5XC/rJtVDCSfWRs2PkPeuv4QNkVPok=|Chương 1528: Thập Giới chi chủ!;SyyC2Fl8yHYfSJ5TBsvywbNyCJFVQAKHU04uymBO2fuyCwpiUVO1CUp4YZO38bFfY+8WhoE0/N8aQI2yR6VmBYYMngV9PPRVTt6GS3cgAe37vjFM1XlHs+AGDG9efIQKo9tWhQfHx1ucycpJoKIH4CPOIgp7UbttZMDsPJoo1+g=|Chương 1529: Khắp nơi mời;YKuy1zgNRjQTeK04B3iP1isAIllPMX5FUnwdeMnkLM7k9KQOUa4RxYqpD6mtSxtH+zahvtNE7Dtt1ePGuyORIM167N5TcqnW5t9riUSpSEvf1SrhenMIKmrPhVC/aUbHOwAokwxpjLydr/MzYZz/X0Mil8p21I7lBW1ydo2peWQ=|Chương 1530: Hắc ám quan tài;4qFhii3ALHGG1FsV60CzWFpzjwJ/1lod4LzMvZBw1zdUqmYRBVCLb7PvwZ3ESimiVHUc3SBkgG1qUnO1ZgAuZ7oWjcrQWBY/SS14E/vB6S8yyJSeQn7maYhJ1+hhEdkxR5gZKI0B/AJg84t6T/LIrklKugD0tmIEuC9s3X+ruik=|Chương 1531: Gia nhập Long Viện;0M4XaUi1lWZGb6ZC4GAkUgNGLBtF21AAH/iew8n+xU+8yf+44y5LsUu9MWssZMW7UV3nJerxGdtuWzBD9cAfJE9AF5eTgYSO7ZwSyxYJREdKhUZrLlsxQ0t9MnH5m8OyvOmrbVyA9jossD5mSDH8vvINJ/FHH0c9m6xZrjqpQAI=|Chương 1532: Thập Giới phong vân;/mY2Bn02pn62vqcBsV2SnrYaJnoBnWAlxsoAxEtnG9x1AOQrPNCDYadpf9S+YXtvXuIs1JTYabOQzdIKkgqkK1t/JWObR4lWTmNBYoqeAdY2OkNokGd8f7oHUSYpZF3ks8MGcusbjS6DrOcvBfZkWo0KJz1Zt1mJi2MbRqEIuhM=|Chương 1533: Đại năng chiến thuyền;XwnAuAxiFcI3MTr+ua0DR9cooFCUYGlKHg1IuZZU8lbWhh6XpHDj71qGH7EO3vnBq8xaMBClrk3pEDrL+oT04vG8yxMmdJ+PB5Z2CqKKwuqdZ4IIzaTXvZMDnhQIzzas0GkMQhLHJrw7jJL9GV8z3LsriAfkOGeMo+7rOQAPnjA=|Chương 1534: Khởi hành Long Viện;LmzGwDj0JjJT6tl3kxs+kULH9wsNHBKjK5xZWNvlbCws1IcBiYVh1AFTTX8PL2FtqMgrJnYZwzleIAw7lR3CtUd3JBeQ9ReN4s7QsUDyU/vsxnmAWxKmnV62f4u9YJNlfgmBjXoA5u96b2xx287ZThJmDKoJ+zO5hGnKMZxGfMY=|Chương 1535: Vương thành;AyiD+iTEnjLickn95GXZZe9MEw+lzldjbuold9s3J6JY5XIguRz3i55g6GTMGa0vBeWu9n9YZ5mFvOET/kL2/Zwn3bKR1UwNnWzfqVprm/ocFtpCD+8+AJqk7bjT0Kwqp9ajQcXShnUC0dv6fmQ86ungbCcPYhiF+lTDbwmo3FE=|Chương 1536: Long Viện;A774uekIxt1Sg9Fj4ixB7TtTwwqAOog0IGIFn8boPQV8aO3TGIrACWtpGMPzppqyar7rc4womM+2SdHmSN1zD+6hF1Wh4PbxRfZulhzbGgjqXIS/P00rzUlpIc3qGVIpI0sqVkVY1c8KxcGYLMPMHeWsDqy5QyxVgmQsaib0Of4=|Chương 1537: Long Môn;KQS3XDeIyj+5Unu9iy+wbnMXfmDaENh7zy/J3soZ9NDz5IZQAmhaQ8SZkv+V8rMFGv/E4SwKzudLViYOcupJaEIlHdgIycQYVT9696FVW6M2WfPj6+d4G2jBDKvVavJ3fgT3OvxmcaNd2Vsbvr1sQdaTtyLNdp1rTaNozxVmB8Q=|Chương 1538: Đánh cược điểm cống hiến;/mHZMbiPUsnKyLMkkPopik3RhoOSHnneOOJA/x2O7jXisMsk1kf6bngTnwo3RewLVH1L0Nm9rekvs6JXd/Z8YL43VxF8KxDcJlgleQx7CRgyuIad/hXAFBW6ksvvdFgzcR6TY3JWzZiJ9IpDJngAEu30Cv3jG7KTvbnFP0X3v9Y=|Chương 1539: Thần Long Bi;DVkhSFI6gUlifLmpyOLfSYGswfmRN06neNZf49eTUNK2UuR4JiBE7rPyTYHY7n0lOxGP3jCw0ZRbpJUvMOAt9EX9N/wOytH6pvnkMQjPFx6pVzOT98VY+iP0CdEcQM0MnActNTPuEOQZpm3OjxOWywQ8wmQU96aaj1PkY0y3v9s=|Chương 1540: Bắt đầu vượt ải;czgZ9C3+88AhcKRcHvZux+YAm0QhozdjU4KjzK4beAzM6l5lz38oxeQkmzGjA06XwOmfkOJdgIe8gLnAPqaBho+a29FVyd5OtqLVqeH1HVyKS91doU+g66EYfvJOk6quEUKIKc5xFD0Wee4SzA/z10/TfLtyirGZnZ1Hk6n10fU=|Chương 1541: Thất bại;gFbE90wMOpoxr3nfnQLY4AbSbPRu5c69RjU8adfIzfKsUvGnZFy0gTC+hFSHPmFhAhTtQ8iB2BAqOqynQ4iUK28XXmLiQ91l6ol3lwYthWh6qtL1vWevgQcZeTSHZnTVYh5X10M0zG/yJMaAiihwQMlEzMQeIw5q+55nCgdZKMw=|Chương 1542: Nguyên Thủy Áo Nghĩa!;Z0DuWVcQx/+y1wPAQkl88HwvMitB0UBtLAetW9i2pb4sz61+0hGl+j2BIB5GgzJDXf+tgZp1sCCFP0MXrmT6uXW2grPgra0VYMGHqpTaMspdYn9CXXRwUV/q0ik3fnS6aorAYwecOEbuBqmv0K76DC7abVAQ0G9BTuqN/hcZS6U=|Chương 1543: Bế quan;kMHjYGNNETFgieY4pbULkZZ7/38o5knTFFSLq0fYPkDU9PhGCeFeE33twiempODonjY7z0W4uzR095XGbDNtiLUpKTuiZCwsLuVJ7e4GfMkt4BhMezeyNv5Y+1UyfrOBMUT+CgMJih7KaxtIJsKAcuMLkdUIrzUELJDOcBrcJt0=|Chương 1544: Lĩnh nhiệm vụ;QAK40GPuCAZJx0K/pvuCiwgscb41S3Aj/RkjEqAQN0AWMl64g/SugPKh7JmuULsE/Xi8tqYGN6BM2kh5p5ZTow8iWfZ43RlMQ7wNEkED07u+n08Z53liMdAEMVrroi+GuhcZotADGfLqYgTIuhTzRotlw5GgsPYkS7kXTWS2X8M=|Chương 1545: Ác mộng nhiệm vụ!;pGbVNCSUPpeBOheo7rzG0pUICl8bK4rMb8+TT+pBv/mQWivAmug2wAteGoorQDnwCbycNiPpdV4pRhxoUJEcjS/HtGCuhDB/39BKnpi6PYZZeIGuGbv/ZTTkzXsab8jHrF33J9NrarvDrAj9/zsx4DBMpV35z/baZbyI4r4cD8w=|Chương 1546: Luân Hồi Thánh Địa;qE+fqcXf14aRo7+etAsnaHzQ1j9WYynSg2lvb+p0MbnHBOWsCKHMsfetNuwitefmRQVy0aDSRBrbl3tmAK2IUaEJIfI9oE6EjZPHU+QNQNBFatuihXYPYgtficS0dp/fYUgtlnrizf1tJUyfdYo+WurulZ8YB2S0ehxKdwvVWRo=|Chương 1547: Đại Hắc quyền lợi!;phy1nKQMOijuZZUmxGOd20NPQxJQ0PBDwNpRbIxyAxa0L8q1XqAuexuyWOdJFEYESPLRCckV2sAWRZnJkGTpL9ivA3bOMyFqn7i65Gy1qyFzK2Kgwclbj20ESRUzQ/d5svfnjji79xDsWKQzDkpW4hOIe0+rUS/+jiQbCwauYik=|Chương 1548: Tái ngộ Võ Điện Thánh nữ;ZIHf1K264PtBE6zPwhcNTH93UTFvZdfJUqGOqMGlYu3xTxpF2IVfT8D5kFiheIwT2aa0MNV7a4ZVyRkZZmIGJcOiHBj1sdo5zMKN5cOM2j7GQUTBLDwBxSL18m+FG4PrpNP/psn3LEpAZXBlC4B29v3a6RKnor9I6aQIPHDQjxg=|Chương 1549: Lẫn vào quáng động;F8PierUDFnFO7iUzMDmhOcVUDK48us8uVb8Bk0Nz/G8eK3of0R8Z4OMRbm/4Phwrdqy3qJ4vmKZwYfntOdbIwhs/E3yrj6e9AB97afB+k1Y8ivz8QAzJ5xQIZKiYzR0bcIGariV+cz+DvgAofkQ0bJA/ZKT8VfsR7qqFL/ce81U=|Chương 1550: Nhiệm vụ bắt đầu!;i9zhPcTldFN8QwaQhXlPGnr4rRYhLxTM1yy1vXVsp62ScD1VLyjhk9MfMscpAcgdo1cwt8WQj8BGVLpic6MhwdUY8P2DOscY+h57rrjjBn7K8/B5RBBzUTKEilRdq1x+chw3LDsh7Th3oelRrBR1Gnz8TtqpXQh/s/3v5kUx91Y=|Chương 1551: Lên cấp tử vong nhiệm vụ!;UqD7Z6DOS16c02mDDuz9Hy/c/o0NoXH5z878pkFSUG8jSZX0VZX4hfuaTeihfVJmM9bwEF2JkIDtoHH9xRM0395NQJsv8e/PZUNsJmD+obkk9C4l7Hw9ftDzFQU+HYmGOlSgvSIIeyMqqOcf3o8ZxN0EzWXPREs/o+Bk8sB5PgE=|Chương 1552: Bát Bảo Linh Lung Tháp!;1YKxo9W/EOIRwH+aSJTl8g93I80MglKomkDzREDF43RiNIrNCJ8vuysudn5x6RXI8PSREJUkTvXi5bzvvnJzIeopiJfgwh0z0TIsg6sh7ILN6EHmSgwDYVQroWIt4HHRDQ8RnQngmMMtCETQTKZK/RzHos5IfKBo3sy2clIPXXw=|Chương 1553: Đi tới Chiến Công Bi;hbqywHWiZv94OEemfxga8tp2y477edPsgIG56C2k+nTKbjLq/A4GYwspFfWw0pBJy/ai8vaDvONrMkM2nwgrOavzP7EpU1dkYX+w60g57qbGARF8ehMAwcUPRUaghkiJTFsSXSGWgXMkq8CvM4ThpyF4ZodALaRZOoRWAZ0ZJbA=|Chương 1554: Bách phu trưởng!;c0mteemLaWwpy3BmX27XK1Hzk8YBT5YNFm+AgzbPNr+USPinjvBCWr6TaMa4eY5xIe+ZH09n7upFxQv4xSYy/B9CLpBW5iACp/MIUAv1HtYX6FfVqJzR2aoC//8+klLjt1HLAf26lM6Z3MDht7zdzk6f0A+R0/nN7kb8WXCtnkw=|Chương 1555: Chí tôn kho báu!;mly88dgMxrP0Mr5bsMF2k3UfG7gtczwG1Ea86gBHj5sSNXAvXtOdwQFWbwTSVrB0faMks2cyr2Hbdjhk5+VGAgSHZuqbyjRtOrnc4TZrmhve3WmhkR6aW5Ii2WbrrZUFrlfVxMTsbyYUtF2n6yGCcAmC2pGMxPUY/SACdOJ+7Z4=|Chương 1556: Trăm vạn Thần Tinh;EKjjUAJbRQvCD/w2Zo9u3T3bnJWyc/RM4dFd4cM3Hmlm5CJUTGpjKWqY7yop2s/Vtvr6qVycjltOn6Zl8TulahPOr+r6fazaGIkFHQpJjlcWLc9U1MZl+sDWeFbBW3d6d808zv8+nJXGo5DDJPHnnQxFJ0shJ6ThB/bBet/iwYc=|Chương 1557: Mua hư không chiến thuyền!;TID9OWIOZTOVVUk1keAh9JbOHLBO/xTx16wuX0MJYBk8DZhIPmeqyCdCSpQcCxs3DRbKPbMpDfRGLgX3Sf2iGiv1Sh2raWCTVNQS0Nt9WlZq8gwoBvRbDWw57YJai/yuqaEp7cmd0kPRky3dySnTO3Wy60ujvqHJbiGKeTlPl5Y=|Chương 1558: Trở về Long Viện;XoxyK5LxOuGbZHWug57+o1BmR/HtNr7PfeOQOzeF45gMQQ9xnph2EH12sWDlJOOvZeT0VRzXs+19rpBPYvEEok6yzGnLllU59f4jE5YmV+gvW8fUhio6GghzI5s1ytOPdA4cpBqalvzBXBq/+EzQGzbhBSZAhvCK7qwISh29mSQ=|Chương 1559: Hóa Long Trì có biến;Prm9lc3HNPa6lx3zqx6vR+nWdy7r8evNfarHJ/xziKUXAQT5IsrKhM2qptfgKMFcYb7n64xbqhIPrNl596K02nna7iSWOPj/vwPnZKwjtYT0nE/1Egkv2UwGmwqQd4vvaSjKJjcyHSn2A0GMPjrZ2kDO6omnXZ36fi90h6wBrS0=|Chương 1560: Xông Long Môn!;tTmIwYQnf24HFjgGQXTeqJrGs5RHTgX5NKYRuKvq4l5A+s4/IQVCfXyXDT57T63Tb85qHkURbQaNQIb5MXdvEc9wVuJKxJkhOjw/usPWO14xzeJmQ+ZWoaeThT5lsrixtVn1w5n5U4+uUDRbsRo+N76zM701lL9ghCXXhdTyS38=|Chương 1561: Liên tiếp xông qua hai quan;2Dj8yb3pASycN5OGFsvvUZVIBp4mKDfc/hmSYRvtcaLqjVL1SZOUWv9SzBZYpVgH6RBfb77h9wz2MnWsH9b3fP3MSXZTDn0ejT+EXD61K8etnMS05v/261pjRui+w6vrv88TG5BE6irKCwgxA2VIUQdtJdPTNzSe/2stBuhbscQ=|Chương 1562: Lực Chi Áo Nghĩa;GKI2S91ZJIkeFk/J35lCRB58a94NwATlpTvnElsbJ56/H8L/N8xZEbYmMWMt3QC+YHLA7EQbA7ljc8W5RtDCvK4mTa8uD89wzDV6a6hl8TksIVRr3q0oF2kRnFrqh8tbYqa9F8qsVE3sJ0QywZjtqitG8PZxILCB0kssLnZ9JhQ=|Chương 1563: Rung động;l2KmZr5wkdrFI7raygXx1HooPSQiRVPY/DD089LY55vITRSWunGGLQp2P/x/3DexLv9ATb5TlnGyxn9xQTX6DRZwOXULcvsmWpGLbQPcUCbAaVrHigfYA8g6i3QotVvBmYpFRtKL+0//PCoWjbkKooN2Buo3sL8v0XDUqwXg6ZI=|Chương 1554: Giao dịch?;xsX1lnAw1ik/SA1smFowMVpLZcFFgThDZlc2Xi/nINpZUEl5dvDN7159UTInZ/VOITqR7A7ItfJ6UIgod+l+tF1XC1F7rniXR0O4vVeIKNjXSU+8jLGA4LfooMRTes+UtxBgsRYiYHqAwY/V9u+/j+Qj8YNa59n7FTsAMML4CTk=|Chương 1565: Phong phú bồi thường;/phqOgBd0AJq3J8NLQVtF+AKj5/blaSGWtfiTEfghAL8PZl0RAov7ZCij6gowHhQFNx+kkruOMU4z9hqtB3iNCJCSbEmy7GdaueqHpNzOJgB1/XRUHFjWiTSX1sZCzCRW3U2QIQkY3O/2uodj5xhcva9jsbLamponGLZCClhwqs=|Chương 1566: Tài nguyên sàn giao dịch!;uOiQv2ifd81Zm6OoG7wZuO7WaF80SdDQt+r/wKLBWViNbhSthGtgJnsILk3F49IhxR1XvOCuiRCStc1N8Msd5rF0hAZaHEBIcVBfJRDB7o6B8OdQUQQEpFduws+P5Q8Em5sa95UP8lXt7XiyO6PXkv/w10P/vpuTdA7bcKy8drk=|Chương 1567: Điên cuồng;3vBBfmu1z1A9UVH0ZZArtF0Xov0LG0v7ICfDeJ1Rk1rrue+hhfwtECEWI6VgjWKdm5WkoCW7q3kBocwPLx9V7tWKZPFIgsiEcbUnJO0vj1ixXdKfqHVvQiutOg60rMap+1EezlfBV8FLFI5k+HtZFQZmKJg8g0P5/OOjKn9TN54=|Chương 1568: Đạo Lăng treo bài!;H73btOy6v90iNRon4M2W5BNpnKIMHYU1UzZ23p4oyAE9r1aUFLsD7vICC6etTnpETHrjN87kk3Dpuxe0jk/3lQ9qXoRWCtSnUoB/WLgFwQcdLaSinRVqoUQQcNFSm9tK+ZGqLbiuLMO9HxhKedhHPR/zeKQCcY4wmeL7rEmLrfE=|Chương 1569: 30 triệu Thần Tinh;lqs2lczMYKszrQLaawuj0GtYsH0Wljc9X7Dn3JpuWGUb0qngXaNYYq1ibjw9V50HT9c2FI9lBY8ZViKKrlQw6W3ULxem0kBfRkl2WDc9xKgx3ek/EzdvwU0sPZSgN7kph0/chK7a1uv9DzGLuNbRxHsdHofCyhx1bAyBHWezZaw=|Chương 1570: Hóa Long Trì mở ra;+bQa5w6MsYvcWdp2hTpOb8rwzhuF4rD+Dko4IyMvPjp+i5WvjwrVCFq8gLhQ39da5V/Gk89XueCC7eEgifvlgsuO2YnGr5cNhIJo7Tnh33aLKzsA3lZRwhUP0S8/mqgAJZ8H0v5aP5b0GAoIH4EGYLy4D0jfWNXluKKGV2wI710=|Chương 1571: Chuẩn bị đột phá!;2QCxdvCB7U+xZG7adULRy57wFsq21D0YkkFRlXgAPemg9xclnEIRsaM/w+syhibIvvOOzABIGRml8V6FlsV9wKKoIcyURP8xLd6jiVdSb521FAfuwEkzkJN55Q07oiz7UrgtTSXp1suwDCSeqnqYmPa62ujt8lSep6hzxlSWMyI=|Chương 1572: Bước vào Thần Vương cảnh giới!;ql65CUL2HpuJN2DldmACS/W1MbCEhWpaZHYdQRBUZVgHMo6Z931DCbBjp0hgf+1Q2vF7bw8g1o5h7qExuWsgKeTmGUZz98S9tXgMAOw7glHWVC8gsQeDQZzYppnMt1lNYNdnUr2gtT2gOn4iIqnK0gvFulzfU9jSr8KzcPtUj1M=|Chương 1573: Thâm Uyên đội chấp pháp;n1PxZEEPF3+z7IkOr5bPBCDI9KSWTQBh62mYMihF+2r37cMRvqO3Z41qvGSHX1Vezz5V4zqs9CS90e/zsJH4TMale837szE3GW1Q6LwGKMpN4LKFDW2waclecOOykCIZgiTAt6wMLdU9UeN79I7cL7yXJMM8KLZvYl4YAbtB0dk=|Chương 1573: Bị Thâm Uyên mang đi!;gGpGWiCMUNXXtPc5jfh3AdWRz2jcZaxbDducf1TSKGrxgRmQOYNgRUXkAIWvBhVi+Lv0Y8ut82SJp1cF8Dl9KISv7GUj7ySBmC+zPs32YaYRhnbgxRnK+m9ITOyu5+WRyWa6eCAsVtAbd/H+9JrzJ78vuP07OvjOMr2/iAwKn0s=|Chương 1574: Thâm Uyên!;XYfuPFQA75mV8LylHAfdnFpouX6qSHoXmVKR68Crz8g3dABjGQwRLq014mNZHNrCQ9UdJN0c5b2chz0Rre29UhZ3XX/LbbBuyfDdW0hDb1A0m4pIeNd+0yQQ1AOb+xBZ7DfVtUJa/djEG5+OHlnr8vvnDWvlZmeDgIcqPJ0ZxpA=|Chương 1575: Thẩm vấn;PklFjoCffUjSwyIR320a5VBtmefXLV1v5NbX9kkLpx//aMwK4N3d9Ceej0TM1aMLFtYgkuuZ1RznJeHfQS/iSLa2YQrYbWCmXu+Wye0hZMy22ieyQJTeleUzZhhfi5lsr9fIssDmC42+eB1C7UH+I2imhT7frKxy+9LQfUOo/zk=|Chương 1576: Đại Đế chi tội;frH9kxWwYxXsFAPfbQnhUObIk65+XXPa4FnqI/NKDt1UN1AYV8YBmaPVryyP4liYquYrv3RyxQzTrXtqSQ9rsq2+lv2bWISALpGvKIrM6xk6Q4Dsf6TVjep9rhM0Dfr0tR/CfoH3AlafxfneGb3FknrKSYnqN1oJsV122BIIKzU=|Chương 1577: Long Nguyên Kinh;l8qnfmzmcFFYAKp/gMcBzwP4z8vQbgas8BJM+EB3AM8AzTRCSimXdkPeEm6fZYymZ+rbp8eg70iRPwZ1zUBJS0B2EdhpHkBQ2w0AKkQkk7YzNNewy2D3d0WbHLK2P8mhceG4HpBOaj7A2+/zWXA959Kgl72LHnjVZuJ5ykJrZQw=|Chương 1578: Long Kinh Vân che chở;wdDszix3coGLp5DgMeGgsEisU8DxQpExzixY1acpGs9CApznWPHpLNZ2J3iWaut6ScYkkDBWJMlN/zRvntqXXxeKqX+5Y1r0Q98s0hf5Fc8LLw1ruv2meBfMxhrszmH8jtr1RYagR/q02JwN35VrrPbdIv07F8qGsLfMZQ0Vf/k=|Chương 1579: Trở về!;QXpgNc6FjOJQap5Gw/FzyF+E9U6cf9etR1UyF6SjdY0hPP2ViKZo1TN8LE8t2Ix71kLzuJccXwTNq03sZcq7t9v9HqZi7ooIvjomAIvLsx0mokYq9JhfjxS8dolZ1sq+2yuzwaeWUJiCRHxihmpyNP2rO1BmGnM59CiM4T/ngdw=|Chương 1580: Huyết Mạch Bi;Raxu7qgQ6Lrv/ae60uyAIFHn8lQBeA0Gn/t+NpEib/3BCkPhlDYm60e1xGI5q9760Fqiyz6K1o4Ppsl8Sn5o2+fNLI3ZQ7+t6tOi4PVFzvnfBMTS5GWPGZpsT0XBhqWh6swDvHjUCxIYLPAHfjAYAH7fmB5d4hwA4PG29sIogoE=|Chương 1581: Thập Giới chi biến!;JijfkVhhLleKWVGt4rhdxODEWjpimIXA6nM03wip7W6VEMxBPZnv3OWMDi+Ma2En2qkwKLcMX4jPEbq3YvNRKGXnBJVEyXU8KZgveXPiK+Yq70kLVwi5WjyOLLPFsdyZPf73X0gPJ54FcGwtRVW3l/S0pYY1gd10Pion82Eqe9s=|Chương 1582: Long Thiên Sơn;ycIpwinVlM6Pre0yTDMOrM2aqc5gH2Vzgh+J20q8fl/7jlqQvzeiiexmiZYGs2z8EYF8t51m1Hjc+TbwCDM0C8q7iA/SmNMKDd2bpzJeuKIqtpRCfPxI5LCLo5gXnyrIWN5iLoVG1zLM7s0tXZr77RSBJN+jjXIRLdy1l0p2RDU=|Chương 1583: Viện trưởng triệu hoán;oGlU4AkBRo9+cC9oOk4WZfNSGTFgXYM8DxSrGQKKoyJte2PqJUrTXnOpF5dti7IIraJRMeszkHaqofZB+bqfLyBVqbmcjR5liDhMskEKHBc4J0qWqtSPqQ7XF/sWEkdCGOu1rk8BepGz897Ge4FaEtpeornf7t35aDP4k5mQhUw=|Chương 1584: Bái sư;EZqoVW+dKs2LuR+cUAmhzEvgC4FpvOzJAwwPjmXNOuPWjWFhWbTqMKgmRBx8KoPWBVonhNZFNUSJaiT8p6dvgAlkOzNoAi9oGSwRU2xIcFyX1AGEYMHpBG9KG1cdecXAdBh57C2ZUBv+HmLmEuzsN+Ny/c5oW6ujTuNL9mUXNQs=|Chương 1585: Nhật Nguyệt Sơn;BJRsYXkAeW4nercSP17KYoR/xS5pNnr2NFqn5UYbW+hM49Jce9JdNNs81TROt7Wr2l92SsmutTc1L4Upp3upLkx7rOK0JR+fZlhjSB5TiQ+huLqqF1kmec+a5J7xGuEvvZ5NIlGJ5DeneoPfjRRrHsbJ2W0oTeTEVI6jYYjvJAI=|Chương 1586: Rừng trúc tía;/UqwlSO6OYGo2wnxxacCLaiRZhvxn7dS5CY+1Tid1dktTyxzOHSl5G7nqC9unZ0p7aT4qzj5J1vvdBynff4mCCUgkkyao02PTCf7Qnru2squkTxIWYE9zJIFynpjXEl7cJXf3m9IrDC9MtBtcSuhksR5XfBsnCzz005oNYxB7EE=|Chương 1587: Phong ba;vE/r2orO5OT4RAHGhMGcE8niipcsotn755VtgQBNu6rmjA1OV+dplKEpbQ3y78rWE9JpqIcjzlUZwRtFfiTM/xf0KGJMKhdHy8iDqUpFFLgq0t4jMrh4AIQ5g1ISGcuwoWsujL3z+JTw9JgtfuZhDAz/KPm6ttI0n+JMiHTBAZc=|Chương 1588: Chân long thần thông;f1oqANZNawD5qDSt91kDfGGItR4m2lakRED0RyOAiHrmBIriRYafejWKUKzO5C7im7aiozTjcJzxmqGo97+qw1V8EGE5QmXkk1A3MeNpPAX31s/nJepCRUjWWyKu5Vdbn33tsS89OXzR4LZuYQ/tGSSut1MCo/3CvVRig8YeEDA=|Chương 1589: Ngọc Tinh Thạch tăng giá;airIDsNR5yPGdMub5/KeAvryQ8ehuJgSlgG5CKF9qzyq2jBWC5YEqZFBiXDlAU8SIi7SVv1Y8S4LpbRqH5c+bKMhIHAdA5V5NCEk38dNSw8dXWYlwK1lmmG7RJTzxHgK1UXf6MQXQHS4ezaOm8GGeApkTrR6yi2zRUYzZjY7OfY=|Chương 1590: Thần Ma Chiến Trường bão táp;093v7yeIBkyqzih2f3yp+4BulghiMx3mXwjnHTdqpHo6iHeuM4yYNjCqHvGcEBqCEEDFNghPJkTW8oOIl+ycorsAHvVExtTzM31e5BGgTOY0+c2p2Yas93wsCt6cBsAeEVydjKXR71nDa2oLJsizHCcaISwZ10E6ypROC4MRxi8=|Chương 1591: Vương thành Kỳ Trân Các;GZcHMyR5zY3KT9PHZVgSD607v37Ch3xsvf1KVFYxeHDUplcUfAM9qEuojyciWGlE/L/Z9fer3T6Aa1inh5qrogKBPNVEYKgOmCHKwlYmLgcelPfLcAvMXqnhbJrtS37cmtonCWUFCBoL+GCv6vv0ecusH+0799lOdKKuUvMuK9Y=|Chương 1592: Thần Vương kho báu;YTQesOh7ahuoIpSDOhYlgpBd8hNteyc20fZDjexE8Q90MflIABjswR9VZj9p2a5nrdraXTlrV+oaxPdESdrsxfBukwwV9QGBbu9nSO13t2c6gKUXgHmVNQuMYMjxeA5863MIt+VDw0+VYmflaU0upr11t6roK/je3PQJZy3am6g=|Chương 1593: Giao hàng hoàn thành;ZKFmc8WEIN71zUItRFkngoojBadTew3v8mx5EH7N+a6vii0fE5LoQBCqMtqYJ+WwRpBjRA90VDg6/ysVO3MRU3wWUy0E622vrGRnpeDmOElVfnhE0H1yHS4tmi7jXqW2U3CvbWRh49TqVqrK7OgHLf5ytNurFr5jD3AngvrvTcA=|Chương 1594: Hình Pháp Đường;QJOnpFz7Oy7DxiwMCDb4ymvSF2E0uij3MBLGO1jW/2WhA89Gl9Y60Hqxl/TYA7eOrwN7MF/LJIv8W7YpUmzBve1iSYjQBLZN41zT+EP6qqFrSDDlEtqga6TFk9M7H7Kxufmg+YFnWYCiyh+jVdguNMaB/9Vz9h3ttQ+JIu8BsvM=|Chương 1595: Xông Long Sơn!;nYhg+6+awuZigTOuxX7xP9csuWsxXELhuQtxozgk6sNpFIBvjz1iA4YvsF2QvSNPIrxEEclSpqKFXuVEt1uaepS3NhK2XyedR2evD6wUzSHi4F3HOmFcbPrsBWxbPfiuHVPgv2LbrBdt9DvVvWqWAIi7dZg0ZuHty8SoLSxCO7w=|Chương 1596: Chín thiên quan;6fVnWNPN1OJ02Szq63zD8nAQzjBqUX15H4ERUxdmeJEfe+uv45NgAoIqZbhafsNBdSvpPUCexi4HlTzF1XxMrb+2D58ztILxRX9+R+hxoYnjCvb+X0ijKKA7+asJfVKZDdMYE+haD6wshEEzbSeMK5Ev/csQPtZKemRidoHwVFE=|Chương 1597: Mười một thiên quan!;JhOYBdrrtbjhPOlGKQ9aAEOCik0dt+EQRxsB/vHC8GJVtJMPs7oXlijFZEcW3TyRej+s0ApMGc1WOtSRrrc3urrtKdoYLbuwengwujcX7z6eg861nIN6wEKx9gmiE8PIZQ5MlZOBXi5lUFPfEZ99QP0Prl7Ji3cuR3NC0FGsD7o=|Chương 1598: Nhất phẩm Kim Ô Áo Nghĩa!;V5xaCIx9gGzXTRfv5Up+Qt7H5TGaZ8FJcVMbDvBRv43E5r/MpOQFe8F3MRIzg/o5XgkVI6y8wjY7NmV3M2r/xpWiLv//IpcuApd7+945AtRaxDl0Fcww/Q+wH84nTF8eAsOIG0NdHkd7EGkMVU61CdNLc9WvAqICGTYJ3P1Oe0c=|Chương 1599: Thiên tài siêu cấp;TJCOZXA99O5FK+z6HlySB4QijSoB/ixkuRywvgyV4F9PFgK0wRXmf+qLy7Tze0NCejva0lmEd4BSEDEQQiES1v7GMjoLYDcZhsBQWwZRTTdq9rLf8ZhVH+P+rUmeQAcbfNG+Dy125FzVmS9punSAo3KqPDhepjqPePZ751N/F40=|Chương 1600: Xông Quỷ Môn Quan!;0MO9DbnABk1E4RtufMMOnxCZ+qGsx7DJGMGfIdMoQ9fX+JLfqCucGw/I5UrZ66SFuDf3MmACJw7D2UnmrnYOnEmtrVZaBFCwRXdN3A62qZE10dFTQj0Z+MJTef1Knn1QsIiHsQLmNIwdwVqQNNnJSe6HZAL6zTH963Duq/vip5s=|Chương 1701: Quỷ Môn Quan mười tầng!;8UX1dSRr9NgkzVOg2ffa9oycXXB78vqbXejzckNjpXHyQnWBgY6UNpYcgFK8xr56Sjmz3M7AKs/uvNWRQjUy1nlzR2TbbgtnSO3cIDAuWFPLfMgKXr1r3+VoY7OzntNA+Qpey7g/PfwhV90DaJGg1AKyC3tUC6TQWhJgRD4i+s0=|Chương 1702: Quỷ hỏa;u7kbLsGx1y7ZFvdBt9CTue3BdRMFLcUzybk2I27Yaq6jVYjjZiDeXaubbdIcZvYMUIaCE0h46GWDNZVIfmvRelraHbYvHZ9KbxsQb33PKnftAzFD5dY0O637P/XOa1lZmohXfycGI0Jex4JxgxWWvmeWQ+rvRl+R2k33VgxjHQU=|Chương 1703: Thất bại;Ll5FFAncoQAcglsr0fPUi5QaHCTHtCB3uaO8IR4Qn8dKqwSBe5oc3wAUcEw9RcXwshQak2meQuAQZf99Ce9MRBTL/l3QQcSklg8GkOurykkjF0ZgLRchqQupzr1H7il/mXSgmG5nSLd64Pym+t+s3E3LqyLGaBN/0BM41ch7X0Q=|Chương 1704: Tường Long Thuật!;MKytXXsxiYWq/hUmpVw1FzOL3MwKslrSnnmGcntMBn7lvGiucIiRSBmX60IX244Rlk8Ex6HJe0iQQamw6pyMofvyh/U3TGlFwgl/aePVknDv0vNaVKz1NfYSZiRmZutYv/FTz+FLBpINSCNakeCX2PrDvm9SakvtejSIyoMC5fg=|Chương 1705: Hối đoái Âm Dương Nhất Khí Lô;hTwK4TBPdVXbcf3bCAJqJlkM1bnW/7RCcpsh8cYjl3T7lwJAh/bo6y3ldsbBgzlrLKUQGGPp4vvzaTIsdLutyJNbBW6k0utP5wxjr4MdFI12PViVmMTfbiPxgqKsslf2GXpOxeQa/hHKQRH20A8ehoZE9LD3f7O8vBtciHxNXZE=|Chương 1706: Đại năng lửa giận;djHhPvBCW4kLAKmfSp50sJdjA1jVmEZ5NhtYeDeeh1v5yXixQ3193Mve8Z2XRy9byXFmkHtJ+EkOno2CBFZ1fbeDPbvDMgey0RF6PqhNpKbFUoblg3HSuQz4lcTkkirfZSqH/mVfipg6B5vsu+y6yjE9rb5biz6hSA3k9S4EsmI=|Chương 1707: Siêu cấp nhiệm vụ!;5kbhzR934hh2+aOhS+Opa4rbaJtze5ddiBp7om5CPfm6dVihgcGOvxs5xrHfIN5jNAYlOzrDV6+pEnWYLfX+8hUkgWTfEWmsDB4HpwW4Y4f41jnokVyOdmlMTUg4CDIXs2bwfHkNQcKBEHHhs/3Jo3yaCd1ZwaBLfO37G7oPU+w=|Chương 1708: Thưởng lớn!;/nhzWkvW4Gk1DoV9qR8by0k2soZSeAINdO8ZWS1F6J5Txig0LYK9l08uk+kqnsmNoVzKPV5+x1K3yfPWIgJmhW7esVhCBWnH104PuQGJK2tozjlgv7In+kJAI7i07SyE/H8tQHiBLQVg9/zqWkTRrPOW1ysnrOFnaC2Kau+sOSY=|Chương 1709: Ngộ ra Không Gian Áo Nghĩa;mBu8CRaIY1W0lESada2srd5rnNGNxblsqNSIQmX+8D4dJswvn03Ul3qbNIrrWr3fkz9x7MPWem4pW9IIub7887Ru+8wAEb7fT+t2uWpUCW1xd3ztByU9qOcb0/TsGKCstmrOG90c3a75VVrwircWWfNYv3PwvMyF2gUervbCDzw=|Chương 1710: Nguyên Thần Đạo Đồ;8b2HbBhjDLZiZjrYivJBVLA1kXajL2TmY/Bumo2xxN1yQA1g9sY7egDCiCKJiFBjiis4jGXWfJn8gjZ38UjvF+5427RlcYcJyrFUAxZvv3osIVAHbBC44UQAWfePY0+3vpkns8ZYwfdDHGZ6p42k3dS2MSYySh4G46jdEuYzcYc=|Chương 1611: Tiên Quang Các quỷ dị;8dpMQj7FLoWmW+TRXgmRsE8qnOb0A5rc8+M9Ju5VRuxYJFbVqBedyNnSnU38PnAxnitaZgy6GYuQhFo6Q4QCjDNTBzv2Wa39HgxhLtrNHGPYMv4YLkvIdX8s7udDtsYbMdtVkugyxiA9M6PzMt9kTXiepqDXA7aOxDNlgUOvda8=|Chương 1612: Thiên Ma công chúa;AVkpwwnlDwJCGrSgq1R1pzSHR3BgZqE9n9rUAe0/IlPOainom3dZ5tjkbAptzjECr3N5PZKxPCbYip7tmCtVfmObckVxQp8I5vIfq8InJsbwaz4Qkx2Ub5Q/cflCd4sP/0qtJevSHzMuStKXCRVYIrPFxVaxIZ2jjvqAHNyJenc=|Chương 1613: Đi tới Thần Ma Chiến Trường;a8HNNVICoBnjBX/DNHyKcdV/M+PDwrZUEFQECx1Jevaej+VM6mSKNX+Xmrkv7aZtURgEtpnwTEMvAN5gI0ww4vhgi4S/L5pyB2kj+MxCf8Z+iEqj7DxhHIUKFn/glZScq3rMZJqUIQVSo7sl5gdyLFzy+/PFIdBgJSIBlIxi/Go=|Chương 1614: Vũ Trụ Áo Nghĩa!;C7yXVBURykxNDRG3OZvNB6iFlamIFaSwnJfOb6avVifNYoVacCRKmNBmvbWC3wpaP7ldiFGDKuhQ2OC2JaMwihuOGHQGOJMOn7bjToo+09gq0xNuIrKTI+Q8GtGRinAKflnJgQOtj7FQ/N+oyewmoqaSUoDyHFk382tg7nGYhSA=|Chương 1615: Chiến trường nơi sâu xa;sMIQV5gUj8VnLH2/cLdrj9r67wV6GlnwOQXhAbKjWBy/mgC7hf4Pc86lT1Br3kuhbvgQDmH4HtsomHCNc70hINP+Lo4Q76f+11j/WDoNu42WNFc0dImX9zOk6NXIaAtQJTPUinFgJSQMEidAa0ZnG1Vzb9/IpWRoQu5fg1ZmrM8=|Chương 1616: Bị âm;otHdBFswnm2ku4L8c1TE+fnCa4dMuza0z6QF4T0AwyzMDpocZ+lTE3yriHzrlXnaZjoqB8l1boeD2vZkVHJ/WLvauPADOkHUDh4uuKMqddJKp1TUt+LaKVOTmYRuyNZkIjQiIn6QEzqLxLdoVMCactY8YbWUjDisg9RwuwrgT2U=|Chương 1617: Vương tộc;7jnYFFpgPtzSncpkQTeyHpRpuCa8WhFztbPHKAkPv58XH1UHuE7T+ZToMR5RgrqyC7NWChvvt/3FvgKpMiZOh4fNzIYzisHxq+0njHJKU7v7xQrfbeskhDHzjuB29VG5OmRCkiLhjjxcreWxdNZsJeylFFdWOxlNRXlMZuCi9iA=|Chương 1618: Nửa bước đại năng cực hạn;uXZX6U2xwfevleQPeRjV8AZDmiRNJi8TRyddbMahN92617i787zifO3zwmJixCyndb0nQWynQ6rSST/WYj+DoKLqR3PtNLVI+QG4ObT8cphZf9MJALKt1wzSUBubaw16cvSrt3wNPI8tPWGrqQevULHQM/UsNaosRirSc0pVjk4=|Chương 1619: Đế tộc pháp chỉ;59ZslrJHsqvQVKLwSazIqxPqJ7DOuiYWoG8uEGJgSY+8P/I/nfJ/XwX0uQQmMUXbZjHzKwk6Ggdcw7Wh/9VCkIy7Jyy8Up696e6oi8gVNyyFiM4xPxt9SveajVflASRwy7xOomRD38cxeabpeJ/lH3xCrDWTD1Vm/CBLkhsXinQ=|Chương 1620: Viễn Cổ Thần Miếu;FKpil8ADVKdewbt8idtFYa/uO6sEx4bh9cK7IzreLiwFqRB67VRzxg3xolsT3adkcwfVcE/S1UCnXP9IYoSHKIAv5Y0U4WOkOpLHdECknYcSe/GUSQ7ezqMauYlcwQSj0UVXLx7LRCennG1aTOcXZB/FaASIzirHDVb3whEGKc0=|Chương 1521: Chiến trường chém giết;bDwM+xUY1FOStpZrjUN7Led4eBDea+Q3Da/XbI/q3Gxh4iJFl+f9JaB7ZNsObKqtR61yYYTtnVIJXUZfMZ9wIk0fIiT2nLC7A3OcKBv3lQs28P6gvZvj/vDWhAyat13AAzijy1qmk1+C3r56E9KVWukUPTc89APNThG0seG0OP4=|Chương 1623: Ma tộc kỳ tài;j+Bjp5sqDX+9uB6ND297fSskjiEgXTTKstLLfo1TStvJ9CBXs/o8HKAPSxW2qGdoI5Bs9eo7sBFsAwqHgFHQ4HHqIcNFatGln6tgbPjCEwFWGZwrkemiFi6Y2vC/Q8V4Dq80ZAFyFnLJDhLP74u/SsRShQAq09l22zhIVEYMIkI=|Chương 1624: Cường giả bí phủ;O2tHpMOaYuEUy4AhlJ9n2gg1TMCV7rO2aj2lxDq0VghxqbZ2AYqML5J6ogMrB5pvjKKTHrcJhC5KO8vBuRp6U3A+bTLZmFXnP7zx3SIfHPPhLxLx6KxI/TgAFa7xEssoYRsuFE9rVFLJPvxMKQxXagJwYSeXksbga9c1YCH6xN4=|Chương 1625: Địa Nguyên Tủy;1r3M7qkR730xnzStDMBPJanju3RxNF/ePNxjgK2O/N6UsgQmTZRkcg0lZdqgUP5pYMR+eEt0yCVI0MpLtM19ogOxOJeAD0FwUnkowRwOX55t33TtyCqE7yPkZDdQyXAZU0+UbHwggtDZjCg4M7ug+XK2Pe99VYrUP2aG2RFo2e4=|Chương 1626: Đại địch đột kích;yPt2fLjfUgw9eBQHWk9LY7N2CuPvzDln3CNBs3uC6VWvI/xma4E3rqZ7rcSvf5MdL+IsjSwe3ExydcJU3PBoxmQJl8aild0WiCvYK6UohsFk0UJuzRK/ZFcC9DHK4S0DEpmpi1Cw1AMOylbBgYzhUiMNSv2dB51iRLPsi/7D2lw=|Chương 1627: Tám tháng sau;Xr0ZIGQgyKwTizOunzCo3ohOT05FTnKzeJA4+B7nrZTx4ADPXogbgO6xRC+K7UW8NQuTEWNvLmoW17mC+8b7OSsfn5gwSgMmzNOFs6Q5t/hM0FxNuK5Hnn5wlrgJQLqcoNN5W2qrp83PccsvkIoKGcutPhkNSE/REhvINYZW9g8=|Chương 1628: Sào huyệt bại lộ;t/mcPO3CNazHjPkeX11v1FfUE+pDXAMker1xSV3SO4VIXI9l8wRODCzs0e6Iss/DyhMWFy8yUGn6bQTFlxhPTnL/S1+U4dgwZ0TfaIovFJd6VBaJennzjoJ32S+/jnWJ0mvLalJ09nvJVen69xzxP8laShKyWt47JAb/btahm6E=|Chương 1629: Cấm Không Thần Châu;gj0YzuM/YrMD/UB/skH+nAdyHl5vFcppLc0nDdH//3Gltz9iM8Ica//ytMQqB06MAffpCKKRfYpwZnrsbRYd13hAu+6iGfTCwgTS8M1O8cVBhuuFHzyVdcsuo9VwkPYumuHLhblK3lPyCPt5wtBJ67MFB9jnL+d57c3Z/qqRBX0=|Chương 1630: Muốn đồ Ma tộc cường giả!;CFwo2pv+VhwQnXYsefx6C/hKwMGFllG6/p9aJmJBtgunJISritJDKClA1FP0e5O1DJX+xQiu1KLhBFb5kMxyJBnQf+Sc9X4Bxak+mrL3YCDWpHFI3zBWHAVfrSVMDfi6xC6nUNENLJiwcP5BtYNdD3q6ZYAzSQdCbKa2AErlBC0=|Chương 1631: Giết Đế tộc đời sau;Z4YltsHRR1YP+1hZ6ftsvjcOdIJV1d4VeNvW50AYzEA3CSKhGDaCR6iXSx/0prLeulJOnd9Hk02wyOn0qo6LWah9xjKWxXcHAhVtJ/8MYwGcNOKuywkzy6QlYuM7Hp+go7zFhQyaZciDYOGesmWKlVKh7olVovh2CjCamExHcvg=|Chương 1632: Ngộ Thu Quân Quân;3yVa5Lhcx6UPgkUuk36dlSqH4oHNNKmwu3efsQpT83GaQGINMMwz0UnY0/5jxzJd177HiCLCurPuTBj2bNk9C2SKIg0tXnHrKPlWHnC/BVWTcrA8EzdvcHWSsZcBsNdh6mqCPEJdG1Ypyx+SPsATh0N5g4uePAmUqAO+9Pf/kp8=|Chương 1633: Binh quyền!;JFuTRnBPkFrNd62+BWVmAUaFM+Wlk++7tSGaGys2ONsAFxLdhBgcc5Qr4W7MGBiiuj8zqq0ThBQ4crIqjXFL5/6jX78mglcf5JP+DMdpHeUl5NUlZSxJmPOYBYk7RFOVTqHoc0mouzeFBRQMdj5afFFGB7e8vMKYAU4VgZcLrME=|Chương 1634: Trở về đệ tam chiến khu;KxRCafRCrO2np0j4IrtyfTNKrOyz7mjp57BGuw7iqnFrbOUq/vcurXOgcNEjF51RxUkyeX4Vd0DLoKqDbuQSLiZFmMyas9PUvoPgGsEad8wvPbyOSW9k3PhX9NJMpLVx4LOrGz8Pp9+SNOONIx6fOrzYRyWmaoS3tZ8F95nhcmM=|Chương 1635: Lên cấp Thiên phu trưởng;QVbp7DaAc3T+CByStLo9C3FtA9IRTuJrqFFQK1nM+5CjAiecUGySc4GR9xPlaysVI1A6hu+/pcMzCnnIag40gr+uBLoSNJr0QRob5F1ZQ7r/9bk4+QdHRR4yADGmIr1hLtC7GO/FkrOrIuzWWhZ2DCK5gIJ9QzlVM5c3MvmPZHU=|Chương 1636: Kỳ Lân Trảo;9cpAIVNYWe4xMV8azH50hFe9ZjmKd6AtiyPmZ07A9Py29MrT7S0OqGwC95DOLNMEEp0ptKnO+t2aUDFC5f+It0YUO33cYiqmbdN0cAx6rUIHsZv4X9+hQHrAtG4iQXR3V89RNO/m5r7hvcjbOyuQn3OOFz0Wg6k46edO63Cwn4k=|Chương 1637: Tái ngộ kim cốt!;FPMJe5DhItyhsjxYYM6AcHOMVVFzG/c3ISh9fz0jkww7eFbRzSz64DtahDhQOQfepbAQAF72cUK0oNZr6wYWXjUTOOmujAEdzkHCsWaGNk4Vo2ayPwlkReykWVlc7jNISPS90wGFGwitNAXncPYPDhZOyWRNRY9YGhRu6UK1h28=|Chương 1638: Đổi trắng thay đen;5efXA7XMvbMUyNm4xhXWVP2X+CBUs9+iqAMCS95IrrCNZfPY08HVdhPt74yHA3aqW71nI0RRl2+/ktIJzN/SFU/TDKW175VBN53/h3gevFXrFglxifjtg2BDerNU97AROwmpW0+FNpP9A4MqvIhwlybcu0GEgV5HJ+zhaYw9y94=|Chương 1639: Chiến khu phó tướng!;M5XCj0AGK64BU634PEBRaWuBjV/7kB0EkAjSlbZibu11MNTv+OHx63+XnUZcqH0t0eGNYjC0A7o4yAQhSMT43nzpJ7p/HYCuPbRQI0zIw8aPR9iUARUCmVOd3ORwq8qWTJ9Or0Iasfdbmw1SuhVFyLV7bH8Vx2pQCb9s1QIuZSE=|Chương 1640: Chia của;+Tx3NnMznds61DDixyE6+2l7anFr6V/w1r5UranEum6IYg2AmAoqjzAKwlBGHeElxGHODc6vC7feBTOlu0wdAfWHRwGdAS31K+ea1EeWvrjH5UT6ePoKzRGy5MrhHBDFRI3XezAIhxy/moVPNIl1zSGLNy8raDMt8HFs1IduQcQ=|Chương 1641: Ma tộc đại quân đột kích!;s8G1LoapbXZbcpysi1eH0PRaAnH4L4O3y9bSipAROo7m0Kattm4/jxRVaUdRNxe8qW0o0AUNH6cCsCHgA7gflezFoP+uRbExTvsNYa0zg357SeQjQL1mReYWHir6prFoHfCs8ywv+FVPNLGcUNspMnCr+SHWc8pjJCUuy7jjwpc=|Chương 1642: Phát điên;hQchvbWST34qV5FXrnhBzW0PmZ8izN1EUdNcMwGoyFQMehaXIpmr9bM2jXw+0oXxBS00lxylQHMx8BnmQQDKmXePbJTAcV0jVospqxgABL35S/GElaMKzt2z3iR4FfAXZQioWFtDSdLi40aCyGhzcbuW62WuhnGQM4lSVGaEoX8=|Chương 1643: Phong Thần Đan;c9uHLBWKCdlhIaknFE9ilnFESiLx3KN3eZIdVmloGabESiIPGha0sFSuUkXWzDvovPA8l3JScgqjKX1oQw6fq9t2bw8+rOdFNIbr0MvBvrHRc3mR6YNEgF5COg96DAlYmaz8jCjDIY7u3lKIOoAllI6FberSkDSQUJj+Iw01aOQ=|Chương 1644: Năm đại chí bảo;b3nlo6DsmqUogDW7L+/YgFh0s8NEkSlRme00ZXX58mVmKu7Y/nW5WoA08trkmr9ppyMbZMrjRnqdvqsGbGwfEt2b8s4sVPRbxqFWqjL1iUyifG+t2XoIjeaVxyzvW3bA96EkIk3KrBuuL7Dn78gsamDGKJnhdviUaOmJGZlr1Tc=|Chương 1645: Chôn giết Ma tộc đại quân;KOCm9wvnT+ZShLnVIlEXbR9hsHpNjNRtokdZX1eoD8UWCnizVbksGh9VIE/2NtD3k+h/5jhbMmqapktWrFtt0M36bWz8rt+O/BZhYaFtGDO8Vak6BI2gfbgH/vBtotetq9PbKZFGDM5DhhzqS1eIcBMWSk75s9lTt4wEmcK7yHs=|Chương 1646: Trí mạng nguy cơ;RHbFyM8St3Tg7iIVbo0KgnDXiTeA8wTmtax2YhjSdWl+wKrpn9+TCTht723CscK3lgAkhYIvhiNBb+YVuT2/PNm7PjSSSZZwaucpKKXGssCK4URQMkXYd2ID5H3AIa1FRU+dlgu+wJROxp2cYcMchwblEkjcfcPJw9iHhlLmT3U=|Chương 1647: Kiếp nạn;ZcnNLZdsavdVLN9C4X3o6Hls+YGSTTqyzr4Qv2/pmD3WBRhbrVy0HVxp3Rm8cUUAPHeKMzsu5rBRkVmiVmIid0zfbZaWGygzWbVd5OQ2+3eqzML23tI4Hr3WDrBpxDfAWS2xmkWyKpd06WYkR4h5bykSWp8AYtKSKpF/p4r2gdE=|Chương 1648: Trụy Hoàng Lĩnh;lywbJXhXaMuNHJPJelPQ0+NV3dTaZfCJWohrr2qXX4V0rtrJTgn56jMLJQK4SGHP05ClIba4Ktj028GHCpYlHNLQPAiSYOyw3v3kFWtFNDCynX4AUzLs4t0wUsTVpQwwPB5zxGuRX7hfcoEzj93aP0ZyVbKp7BRPHPAKorZvYG0=|Chương 1649: Tiểu Đế Dược;Qa6AYIYBGB7WY6gg9KphZY94ul9sdoMmOUhjoxpgPFa6aEzf+jbfsNgxbxmIH2rfcdutGm1tTq+xYJO89Z4ihi0OENWg5yi2WP1ZFXU5agr/m2FpVfBsBetZi2KGbbpypwEfSGa/1TVj2UeMoPtTwI12DhAWDDPXRSatRX0rN8g=|Chương 1650: Thần Hoàng trứng!;DPahH/IzAnY+UvEDpIejXCOfbxD0QW4W1ijSGvAuUIWncJTop9M6loE8kSE+aq3w9UHA5rG5MMarPpACo+/5771fHWHVjsJZhyoReKU9ZL5otswiByJHC+F3fhz/yrhBIirqIYVNFY7f5rvps70AzHTnRVqTNzxLlOigN/6xDvk=|Chương 1651: Thần Hoàng bảo huyết;KMIpEEgkPKUbNm3KiKfBJWeEKejojobdi9s2jzpQGTm4sp7nPbvaPZ6JKAc567dL7yo0P2AvDSHihwQZUs8gCZDWgFHWWnvMa8pm9T8rA8D+GfdzOybePKydWAzyHecyPHNcweFg1SebAvKnfhsSIsVWjDoXIkiXqK4TaIXG8kg=|Chương 1652: Ngủ say;AH4eX3zoYEkkBtEE0hGuSbCv6J9lHRaGrFZbVBQ2sQ795UTmj8Q2AA56iV9cuouWcDkd9UwgkAu5u3JqSKfrRGc7OloNubfqjDaObzmrRJdTgLvti0niLTdgi1TCqYyW+dHjgDKzpGldSx5dUJao9JVlmmMeDGnU1XcIqS3bmuk=|Chương 1653: Chân long đạo đồ!;AvOFtKGkt662vKtt/Vh2KbpEq/hjwY/VSLxjCw6TDFxv3p2ezjq7dTrN8WuyQ43+qvlwQavY0LXhRua8r+5iCZFlyo2Zxr2S48dchMa3zVVW/vYcr5+POvwT5rRwj0GFiwqLgIIs11wvHgRr85pZYpGBB4Q5ukeYYm2TUQjRryQ=|Chương 1654: Quét ngang;ojAgaOnXl1Db2cRv0D1E7eGzIp9dpZt7sNeU9dwr3arMjHwZiLeGskHNIkVbuV144/HiUZ5nGv9SNgLkb2ifY9DguM0voxz4wwzcrdPb9OmxC5b9sZ/PaOhZd1dX62tsBwDtVqFE1XEx23Jh8/K1lpoPKYyIUegB8UgRvXzVBDU=|Chương 1655: Đại khai sát giới (thượng);rRT4N7Hn+6V+K4vcEfYBnPwRfchmPCRaGcI7jFNi9x7N0SPsW4tSKjg/t+rk0vsf8OD3veKTRuxu+AK7IpPLKeqcO2xJ5Dx2xQni0L7zgUcEgAI1j87u7IOIrcZcm+wCpzQRkN9eqG2W7iXFZmF4hQCYMXmN0ykxsekCxjmYWaM=|Chương 1556: Đại khai sát giới (hạ);MOU5V+wvY0ewX2G4/rdlK1zYCEAvzkl7wD4qoruS8pxwN8bWj5tR4XLwPGwEIPpDVSa5pK2p3+XwUSzK1VSb1pUxeTy+Ej59fnXpzTLSk9Rxo9Ii3H2/fMY1AKWZQqNyxHU3f3QAXi8GnUupKT8cy2bMw6EDny+TrBzcqyM+vkQ=|Chương 1657: Nổi giận đùng đùng (thượng);4AO1J2WTeO+9DZd9kUBccjMNuljH/2RhNL8dQxiKFx3EDs4iuylJUgcsGyWNoDQRaOO4Fhk4NL7/sJeZafVhLzXtz6EUpuw4158LKMEM55x405QBeytJfT+noyJr8cXCWVGteXKaNGbvZEP6JxYPcQXL4TomHaYkF5m37NZpmSE=|Chương 1658: Nổi giận đùng đùng (hạ);qLYCuiXWiIBDMQUhA7WuliwVAMLyWF6OLr9vuaO+jufYjc2buMRjxr6m/CBs0caCkBhpOOLD5OoHZDh+xROzV2wzYt4brmyM5yuEvB1qmM/zgfxyCbNtnC7z6Ghf0mHTs+NlS4g1chxiu5OBDSwqHAcx83jQyESJ7PR8qADG+HM=|Chương 1659: Giết Đế tộc tuyệt thế kỳ tài;+KMds5XsaOuEGD5DJ0tEwhjzp3eeMXlyKKJr1XwZQ84J2smAeSLoTytafaqmGKMEl8ZDv7h0XJ0rGI9GAgdorizgvPu28Xze7W0l6U6lxw2CR6FCPYM11teET/Gp/vKpBVw81tVR+ZAvdt2bMckJQ4G8m6JspGHK9/ciQ8OvoXU=|Chương 1660: Trở về đệ tam chiến khu;nNfSePii5DuNxMOKgbApylzGtkPGYkNr28J7aPtVEpp9cjEnPIF0xoFRz07IE2g0zXKB2Kf9GJP4pgioEnF8t848QLfFu4ZCsjaly9s4fzV5psaaOgRmvacp50lfUYDzT3LAAAsCpyT8R5i+3VmLGJYQcNnTjKZfqxuhrpZ0NYo=|Chương 1661: Tử Đồng chiến thuyền;YTzZcKmPTS5BJ1+PeEMmxAtSEejK2Qwdx/Gbxj0sMmMxqE1ekIh1cIGo7a6T4MdI4HAkposfe0+CXf5aY54xWApqCpPg4mDUERwPWQn0X4AwJ5UPckkTPTSvt8GxXmeXtnEdOvaSBLhsr0J6s5aQgdSYQM9gsKIsH9OHVM8CI08=|Chương 1612: Thiên tài siêu cấp ngã xuống;qvhPH8q/oMNZsXUjVPzSnLOxbby3zm0dfeDJg+VDeaDA6ZWK1/PGsnbRNkQ0TcYR3rb3c40SGyYMcUc1Or///up33pQEj6MewPn2xl14v/dhjBPJs07zS5HSF8U/GjA/o66RGUa6j7pB1x5datD2gFA6aErs+tXwRWU/GeN+TtU=|Chương 1663: Nổi giận;uGMuZ64CTqZa37JwxnUTvskPJrTkxJP+Y8EsejrTke2Sw6nIJHNw5ywWNoC+9LBAbvy7owz6/QZhohzcxWM1g+aJ/USRrKOEnyHhqOuKVBkMzlqaqbNIErx4H/uVNBb+77b7R/2bkudkzy6xjcomr86GRuwo5LCKl6GQ2u50hcw=|Chương 1664: Đạo Lăng điên cuồng!;uKQaKq0aPESisSRTYUEdqEJ9zM3DC171oeVbhS3my9n9rx9RS18MSLO/kOLH6MMz1w69nb1jawoJfHDxq6BtdQdwqoTF/8fZMyR+PmQDMGA6uIds/JT0ONQpEtb1BmxGy7yU0GEJ5YwZ2AX/K8No77NODfAOr0HtqgCNZ5vasik=|Chương 1665: Giết hướng về Ma tộc căn cứ!;O6VO8w75V16Sn0bq3l6xC82yCIOPSb8ZDzpLWhFPBZFhztUhgFKW+nFwqsj3G1eZiYt/DBkEbWkhjxPSGQnwKKOOtYKqhB0JPaZA0US9Uk7fzxVco35zmUSvlSBsGFf3brk4LRLTQLZFdcSb/6UEb8I2WLy72c+WG8NLRrckFMI=|Chương 1666: Ma tộc Hỗn Độn Chí Bảo;bTa4Ar0PJmGVJ1bhihq0aElB6mWsR9gYp1lepxX7KvFF1fZ/Wwm23T0ikEZtwbFE6YWbhgVihvDdd+lZ5Mp40jgviosux0rW79ZN+Mc+8eHNny/aoxMvird7hlA9URqYLs/2pd+wMqdeEywVstnFiU+ZRORdmoicfnWnUgLSooY=|Chương 1667: Giết ra ngoài!;Avl7f7ZHRdka0F6lcjbXCpY1si+M4DGQm8GZYwiH7nO98c2WzQ/p5Lj5N4yF46gEwpsEQ0AzglVn0ILd1R2lhZBHL97U2Y8Wg5Ju+tIs62UGdcDBmdR4qeTGRNLMA39YcUhbcuPWNZtl4EfNYyUecR4vCjU/tw0ImPKoDHn79Sc=|Chương 1668: Xung phong!;HHoRL65194wuv2nSWcmnMgeChkvA7w2VXIkS0w1TAYsz8oI7D7TsMh6J3GNqk3Ys5lqS/yTJU51Ks4OGoaI+iD0ru8S/nnEKcN29ClX6kKtvIREjCf/U2aBYoNi2GNXthkhuREtJVNpI2phXpMhAsf3gVGiMIa2/4tFAWc/y8Aw=|Chương 1669: Cấp Thánh chủ chí bảo;5+exTvicbpKDxJZqjJkKPw88RgXv6sTWlKiiAh3zmJG5Xn2fI/QVp9M7HQaEVw/TEJZFOucxC7wojKPMYoGI9av4H2tZnrnl8VpFCG3i0rk7N2p4xRbQeVFx+aQPtTwXvIV3moYjtjgbGTDUAsQh56FWtHydSIj2mscEU7vM8ks=|Chương 1670: Tỏa Long trận;LssMfT6uZYlcr/jSeAAnOL6uW4esCn1UVQQWYVFCV9zmsCFDaApwYZZ2HCKc/X3oWDw5/Em1THFKkSQJVzl24SkUlfKNIt3Mcyk5rQun7M1yfkC+5F7TQ6txG54y37aptweusWaSiXUGzuVGHgYj+Ep8LpF9zry135ApVGPL/Oc=|Chương 1671: Kích Thiên Thuật thần uy!;qND3DDwFI8acKA4lqmelPVN1G+EbRRzrpvpKjsChtpoYfYvLdEKI3uWmlEFInLMM7iDfug0bT9qwRfOKQutCYgRsE/q4GiUMIDU22vbOLVnWX6d8GZB3MVEwbTK5JVQPOhzbX6RyeYjbwX3HlHO3Hid6ud+TcyaVePJRRsipEJI=|Chương 1672: Liều mạng mười vạn dặm!;iCvv0DL2V51MyhJpotpQBZoykg0VRD1aLjr0PjZ9bX89hF+LwMZ3//JEyJrXBQTTq4REKPXnl5FIigy5p12UlvTJwOcSfc74fjWLQPJtRD+BQwzF19ubM8h063fl+ztwXEec3ngGBM48p29eeCtIlTnDnTdWxAroVazRBd67BmM=|Chương 1673: Nguy cơ sống còn;lHGFGdPvRP6Vzxfk/2frojLeNAAUeNVndUkCk331ntx8OWI4qgHwBmR70xHXvxBk6o2QrNX5H6oJ1mPithoZC87+k9ehqFniUSmoDoQ5BOfmE1bSzfUFxH1EbsBkbnV9ZPCtdOy4o08uPATTs/3aNwdB6MweqaJ7ccT7HsJuye0=|Chương 1774: Thiên la địa võng;FqxMq7xYGU71ho1hwZk8f8q1DUskd5fISYkECQ8MZDkVuXg1R5pTv1xAt9DprmSCPjsDJDGnYdCdVwj58STCF/wK/S/sbAl/UwvRIYUZTEuUey0lDzvoTagxnlxo9qnoNxa0vvPepMPQ4t5PpwDzBSPZwu6glcKXI/kMzFdZmsw=|Chương 1675: Làm một vố lớn!;4X5tKbIDEsZ3xaTVRqYflDmDiwz1iIUJxoR01nmHLkgiKpC2rX09DKnglLehEiwP6zfAwbanItindBctv7yLCeQdThtNdXaPK18xxkOg661yhtgd+TwEpxS7OB4xMUv1bmuYaNn7gUtSjw7JORbUhRmG7U5KYMJQdRh6GbSYQ3g=|Chương 1676: Mưa gió nổi lên!;G0osScONnpfViJJqrSMLTTZeM3K0kX8Q4cYB5hxACViF9yq/2C31DdtxKoOpdmfvg4VbuCq/55V/4cnlo6Zu1j4D39bUHnfUeQk0tSv59i7xh+MaVPfiBVtBrLl0kgIYIdB9IZtlLbcGijx1sIVxk8foQx11Csst2mgbte+QDiw=|Chương 1677: Kích Thiên Thuật lực lượng!;QxZmEQEjV6hA4wiCXOLvWZS+G/nZV+1/6L/5rljCgro/6J81sVPEcOn0xWrKSgFglypT9CcJ1/9PGu2ZxDPBc6bY/E72zNm6BEq4Q9id06CVpyr9e5lRXEnP1MFBQcAzcyVPuhki6ZAtSO4oRO5UTNna9MBBR6DIAlnxGqHig80=|Chương 1678: Cực Đạo Đại Đế sức mạnh huyết thống!;TdEAKwfATeAUZ+kBOSwsRj8RYnpnXdpGemZ53tLKbtxBvsZqVGkl+P12mlwyvOfugYYHq877NnHxMVWHQ923mBCJ+32UcsEne0iJcLrSlZjCkqqUpmOJ6bX93of+jAhm6FdJ9LyU/O4Be+MFXHEcIjzUGOxQKOi2EMw0zytPwgA=|Chương 1679: Càn Khôn Hào!;fQRkl9eedik4nmnUqGBUZaxw/WrsKC4oEVGV/uQ3IW3ntSVSzDYQtGO77kl6XHysKTjXgNGGVQeySBczUbi4P0QGGUSqpMo25hnQgKt+hhwYks/8dTveHF3BiYGE+XEBKffioWqWeXCjsQ5QqaGwSmRYa9cAlrXN27nV0pCtuak=|Chương 1680: Giết thiên tài siêu cấp!;8qnKZK/1OsFUX7FzeN1Amcqmq8LPwAuuugEPf0aPD2abwOlmNr4u3XGwJd4O30Z63y9myGpfnM4E0uuvINTkdRSW3NjIC4T+bMd6+FLtGNUff7Z2+A86RmBN7Mq2T2l+J41Prrxkb7TLvXcaCQQ4Q7O8arPP80ZTtP5m9jS/hAE=|Chương 1681: Kim Ô Thần Lô chi uy!;Vh1z4S1B5g8YdietnlpwHibelrZoq+MpzK/3VCtcz+tRXV/1i//Pig+Ug01AAwo+33uVfOlO2PsKZrWUoye9nSUlzvoAdAPJyHg+lakI8WJjMb7ViswPDaKlxt105tNFBfQssqKoLUQe3eSFRm1gkUH7SuWx/4o8fIdtR3TUpdI=|Chương 1682: Thần Hoàng Áo Nghĩa!;TKyqUbCw4kpjT5+zZ+W7koUCNhJyuM6+pE2XQ9kx06VpxvLLBiVKz6BXZX4A+R4lDz9daCStVrpdmOqZlHFl+wblSArBKrIkIAVb5x/VqsiMFWJQd64JAwiduL0TTgy6XnLElGKtQ/uptmRXAD3apVPtBUP/zzQUkf9FnOg3638=|Chương 1683: Dự bị Nguyên Soái Điện!;tnCl0MiLRdjCzgl6aMGyVB+qyhN0rba2yVg9krJLsjILWzwmq8hNKEw9MRyxkVElvRxrthmrqjKBmpU2BEI0sXe45ATVSeZzdGzVrcGvSbAWYiRwe8+RV/if0P+4pzScuChQzXBu0oGHwbQWZFBP/jA1/sje+6EYSnIk1WaXu7w=|Chương 1684: Sóng ngầm lưu sóng;CkjwKQckTSdAboWmuG+dy5040BZAhIzyAuKHX2jQc3v+XDFkJ1g7dldPBJemOMyTkvCN+8T5nc2mrMpIs+vGjPcK7BiYXr6Lvdy6mmUt5qtl0q6h6YvpFSXyvrFDCq2OVbhpRrq/ohJ3PxPfYw7UsY+WYvYVNXTMxz/S7H3UImQ=|Chương 1685: Bị trấn áp mang đi;sJvqHL26eoxOtA6srNigJCmGdHa9hs8zERQLMuHLtAiw+at0ecPMQqRHtybQP4j16QUiEr7gcv5f9OU4gkDesNw1dwfk+XTWYkl1IFVj5ggqa8CLKyP1m0n6R+A5Umg6CAFbnBoKe132NvYkZciBlhjPQcoevXC6fuGE27R5JWQ=|Chương 1686: Hai tiến cung;hY6382rGtnwXiXbukDziesDYbBmzDr8fS0OVrjixmBImvj0ZClzlY1wFPxzSARD7xOTUrvg6ORVnvPoKhubfD7fSIkrwDd24fGuOCTAFl3sBFF9DOdCygy/vh73Jwijq7FeB3Cuvty2rWP6CgYyexF9AxUYY2y+dpkg256lZcZE=|Chương 1687: Một cái đẫm máu giao dịch;hMhWmbyoKWDaZp5761YmWAZ2RJ4MNPH8hyebqgSaNE15k3a3cchkkta+w/vuSOT3kMNl2h5HKyco/yaVRhoimSOWPcXeu2WTA7Ff9PLSZLQBcfSkiir+TCaELZiyipnfElo1922MIX8Zbzo44h8bmZlzkMt7vA9yje85TMgk+TY=|Chương 1688: Ngày thứ ba;mHO81rd5Xz+mSpY0LPZqAHNHJH2hdl831JVz5s95hEcVZpL+x46WU+vpz4fbIQniSqr6sTw871mvGvKTvX7uaRAUqfURFrwgLpoOsdlq2EmXDso+tDFEaAE1i+Ug9z29Qfyy1ass3seCrg8r0uVv0R1atBfWRx2GrgdyUUKU5+M=|Chương 1689: Tam đại nhất phẩm Quân Hầu;gluAnZy+gIp8UTm8nxEWHFhRTg+vOd/t+9tjwFU1pqt4eqcDGtOsOErzHPwASSB6IxtoBRI8txWnAqW5deZPFgCvccsv1uobuEFliOnwQFIgLqRnpyaWWuKQ5ODyR5jsKQiPxDpRrQ81fhEikAkIBaDPU6JDxbC+gmtYaR/bbIs=|Chương 1690: Cấp bậc Thiếu tướng!;B+zGpQTmRsTo6+Ll05ukGUFYL0m23uUZja4AV0Up6CAfOV/AaQ5C8AZUZ4YdxUrsnOx5DP6tIo84cJ0VbmSSbHgdGN5vmrQ0QjjELBpoZhRF4SuFPrskM1zr/YRilTy6pM5z9xl5MVCwuNRegb34X4D1lob9Vb1qhsOnP0jEXrI=|Chương 1691: Chín gia tộc lớn!;XY5UaJbeglokn/erGz3rV6Fy8UpJ0RlCj8ZgP09K4Zd4b7zBJfXSdhk1hmiAqqdx7zQ13KDURXqSVUB4RNrjeSCNM73r+Ig9SrxT69CVlM6nflEBs0hEZ3IpZLbQiKr3tqXT89jeXJhQQLPMs6PxcZjppeF7TySFh5gG7I3Jl+4=|Chương 1692: Ngập trời tội lớn!;IyEGWAimyI2anrub0RNbLommGPHmFQmt4zsA4sz93Oqv+2HT12OifSVfhLJ9GaJhcEhH6Z1920jovxa+Zzomfei70Y9GgI2w3ak6HgAdC+++BlZnvtB1wq6m8Ds254p27u5CKDuqu0H7iTXObBWS7uz59R79fVj6kEhTscPlA+M=|Chương 1693: Bão táp lớn!;i1ShR7H38s9Rti9Xr6vitNEyy7/cl3LopVQwIxNBpnkP5kx8Mfy+DalG1CtWp8p5rgBbQ5H40bsuqTUyOZb3lY+vFeq/TI8qJ6oWseaVvMDmO/D/nl4wWv8cTMeQpNMpPg8OnxMCYC8qYaLewGSt3qAkWppjxBXmpGossEZfFOY=|Chương 1694: Danh chấn Thiên Giới!;+FrQVPwHAFeKWxzArVclK2KsH57/Fb6SmKu0lIyr1TWfkW+bD8SHdm7syymlCct46Y867TzNB1oFozYbZyPMTyd9noREEC01bV7HAgrdFJISmOo7vF0YNsra1FrFnQvJdUnglUppyy52NltEV26vgh8Eh7o0H7hFtUY3egPIacc=|Chương 1695: Nguyên Thần Khôi Lỗi;lbHCV1yLrLuBdvHLDJ2FbyHBzD+R0wfE/Yh0dn7ObDmYRD3PGg3lK4iTth8kdKwzYyV5qHb0T45ZVowxqlOetb7H3L+4ULr83pHXyfzsOY5RBYTEHULikYxDgPsFIjDhwChHcbvsKebjSGwqo3eRKpEURMNQoobIxge7wiGeK6w=|Chương 1696: Tu Di chiến thuyền;qBtGZ0737UmtEoINckrg86nXILJxQ4neXCGiY9qX0+idZcK38qjNQIZYS/nxCjshhaIfc2Kp19221507ENTeqoetAPpJ+brsKFG15OS6krstdWqQoDYvvn/TyiZ02xfVNTyTKaOWhY6PNvRd0ABnwcFxh4bR5N65Mk5mLghnrMg=|Chương 1697: Trở về Long Viện;QRmz+DGwg/ig3kTVUd3O1MJETfugFfvwyPIFwXuehkTXOmrD8r5qHfVcRrtGy7srt5Jg7DNjXgp1oCq77ZFK9wQwqXiE/LUeLNW00FSPl+KDmraFmJiPhcwth1SLpritVIVVu78QgCYjEr4CuCVfby6ub5gZFqJ4m7pYyx6fIiM=|Chương 1698: Nguyên Thủy Vũ Trụ Tinh!;Hg3cPU49VOCI+chHBegYvjCuAXyLuk6W6glIwpVGtNSY6lo9BQukG29i2zMSw9YeAv0kb/8MpVQ59eQ94lROBUwCWfDvPZ7gMNLx3g3Pl5rLfEwZANrLeLO/ShmnR/hat0gvN/Un76Wcd9G4mPj5kPYzioLgGa0msumtPdgxv7A=|Chương 1699: Tam Thập Tam Trọng Thiên;kEaCPi7RcGCKq+h0rI43yoRoPs7vIGR+G1bxrFRRVAuo3YTtfABi3f3zTjEEhQ+n9in4d3gRXsDa8H6ohCP0KU1YoHl7D7QuxLWB+VX9Om3RkGInk3eMyV/Btu3xTwOfJilqW2OlrBXfyYXGLc4F5m/PHbELOxcnINXLiBaj0aI=|Chương 1700: Đỉnh cấp nguyên thần chí bảo!;u/aYdNWjPFRUDBAJOBk2Uq1PwvysgnPhM4zDiujjYuZgHXAODjvlj/7gxnBjtArShgB+pR01UXBWxpcuvQzkmA/S1QMd//mx49juXpgqWgT+BwRNTg0Y0v+rt0L/aR70uTetDBUgkLl/PW5r4E43h+MB5yz2o4tX228+k/2hCUY=|Chương 1701: Truyền thừa đệ tử;yr8tImNTKmzgVKCf62hTV1DyQPQ+O5rLhHcUonFoQwh0GsQpzgHg78v7DK/vvyJHzFoiiX2M0K1kD1KY+qvj80RUc3R4gI6lMfFlZD4X/LGW+Kna9SN9v+lY6ELh9xIXsQb7ZqOcSp+SKUTJ1Ps/qdOrs2jDfucdr1ba4jT4mW4=|Chương 1702: Nửa năm sau;01eQqZUy/XM85FekCK6N4kr4HWelzOtxmjnt2eTOzXY+7yCaCo6aDd4O4EqhP8DkavsmRXNyXRuLSZFKGIcldn/2jHQqHM4AdXqCqi04crwUJnODmin9R1za5v0ZkDKddmMMobqGaY/sdbpsCGUO0AijgvdfKbeOkkPnV+mkkEU=|Chương 1703: Tam đại áo nghĩa hợp nhất!;vI2HJDRvW79M+51fW56lKEz8dDsDTDEUzXHpaXr+78nSaTyfV+n1NYzsQvcp8kAjSFdszY0fZUDe/T5+IVT9uH/ZpR3whtfFMrvZPRusqiDCruXvyOLCTOyXhBEMC1wMIL5D1xfINMtsDYKlKe+eq6TwdHe2O+IytEzWM67g6sQ=|Chương 1704: Bất Tử Thần Hoàng chung;2qPif5FoSrOwyvm6wIoJ/MVxIugSvax9fYHiCODTIEYeH5WGqYBked8DD4dl8Tcmq8lKxJKOirQ4OxrBwxUeHuLwHI+zGq+If2G91ft+EygwKZcP5L+D3akpgd1rNhNSsLyegbWAuoz3R/oZXfC5UCTbXvnl6d291dLrLQOMnUM=|Chương 1705: Đông Lai các chủ;Y4Gi3N7RyYcNaTvRZzQA1i8d2478BvZN9xfyQkaoWYxMJb+4Bcz441qlNOF/d20IHZi7XIh3R4tOARMhJZrzkgyccayXDSK0UQqIAN9Aq1F6bFPX4P/h/KkPE7q+r7KO1e3JP7QL1IvVp4KJaWfed6Ml6rTIoK+UuZE6BPbh9bc=|Chương 1706: Đại năng cơn giận;akRdBi1bqob0ihsvh5AxjkKTxhGbzMgSNByjsocF2GJGRZlZ1ZyRbr7pcXS7sqsLdM9eDLvRvXceA5gAwAqSfVuofOpA/ilVTzIacDxbzsG3DxkolKtYpy/ja2vDZ3a2hOU7vpesoqzq1AhgCKciSjbr/Sc/0VuS9p+TdqwpX9s=|Chương 1707: Đại năng tranh đấu;rmh9dpXhN33sm1Sj5c5m5FvnEvfSab3vHoDDfEnmtOvpIZFdYAi4D5a7BLSIlNe1DUIESuA1UnRq3PfDFEQ0OoV1bjKXGKeHpKJyiVA8Ebcd/Ce7P4KBQjDjwilIW327VGOETUq3nBbnSbccntutrnRt4QjK1JRF7aTEweguIYs=|Chương 1708: Bão táp hội tụ;Vfcq06ChbJoD5fwFKD2NFdiv0xc4OoZe5acbPK7htQBhFSUFyBwpuhoqQ5AOa38aIadOeB4IvcTvN/rkBRmVC0dHFP4allsdW8gmvgqjeLJCEPZys6NXqzeEGUoHeFLKSQ0WjHGtGn1m2awS/P3aPqaDw/AMFI6/U8W3xnDDduY=|Chương 1709: Vòng thứ nhất bảng danh sách công bố!;Ra2rBJj/7XXFHplR82DywQFgu3wkR+Pk9TxkJwQvXg9bJHDoPhI9+8lWKwM3IEZTezRO92AqEx/oXrfdhGynvAlBo/KAKG2IYyJK07LjERuQRtobQozt02Oi5GTgCBJfGR9oThmRgvgGIXtFRxFD5G0lI23ohmKCq552WIyZ6DY=|Chương 1710: Siêu cấp đánh cuộc mở ra!;vfMeRB7a/i/KfO7VHAb4n62REOt+o4Rzxyl8ly+L1IMKblyzhr+PJvCQ7gvkDf5pG0w0bws+/lsn87XjA805/Sev22ZEPe5rDpf30CVfozU1bF8aqzlWuOW4HnY5I/MP1lRVPzQz1GY4JRUJ4kcB18k8SjlXLndqC1qKOjqrqlo=|Chương 1711: Bách Chiến Bí Cảnh!;cZ7itoSeJ3Sz2YjqIrrezQ8dXe1yV1Uk6FRdAb0e13zHBxr0aM78/Uit9wRvnkl3Jp1p1Y+3EiyPtAn7mj2W0viwmpsx/mLBwrQEjr/0G29PLZDcBFlWpAZfWxCF8wMITdPBwbhWh95IGSlJgcRPcrVRPmVWOtgxKDmUdj2yFt8=|Chương 1712: Thiên tài chiến khai hỏa!;S6aJw7Cuzt1tyzbeqUdimSIxjEhTNI0eqUM1bzUifkMoYp+zTnQiITDul5V+EUI1ZlzhWnhmUSQ4SVj+SEbUoTMKnvruvteKKzOEJEdcj06SKNrE/Z31QZosVsFFlZ3e/b9EnVfsfEpdtZNuqLglsD7IxkcAQx1EyCrK3qo3X18=|Chương 1713: Giết hướng về chiến đài;Lkpve6zNZB/Xj6SIoTGv6iB0Jux+PO/96fDPPtydLHgQygtVQAHBkAKX4vNlLfLB9PqVdqclWtH7KGd67i9hsiPpsb0KQ8/dsOMvXTrmbA7jT4eQ6IJRa6SjTWaYwqvmAJhMnQp3i8UW678EAvMl+YMxjvH7bOSa1kiWcR/NAnI=|Chương 1714: Ngồi đợi quần hùng lên đài;ITgzObAGB4docjxJPeMDbyk83XanQmsIheHyT6LcTJX6fSNnqpYb0kW/X8xLTHTvYG6aC9r+FnzY4UKQLuxQsiIy1+Ue5dDqn2d4Sccza/OJ7zGSYyoQAAVuE/JPFwpm5pLml1QEcgCX4DFupwM40bjTmypUAZ93JW5CjI08A1o=|Chương 1715: Bắt sống;SjIMFa6OBoznMHHohyLHjfCAt6wZcXT73qJyxxwoj5WNI+SolYyV7ZafzO9v57qxu4lRbmCpzlqswZ1P9l2qqwXtgxGbQYuvsg5HCdBzvwkTgIB2QwrhWWPqkunwmlorz1mt4tNE8enRhzjgP33T37phsndstQlc0B4madtvoSo=|Chương 1716: Bắt được cái hầu gái;iyNN8JFte7Mul42n+OU9TQaJUa32LubY0JRkGhcPZWXnBrgcKFjgBmxkuL2XyPj8T9kRzRp3VqSwiivsS9gzbVYCFqwv4Ww21doex8jqIzpoQshNkZJWRXbfblx3d0IDexg/yW442raUMUsyn+FX5q2LNxBfhSinbe+fg5BA++I=|Chương 1717: Xuất kích!;UbmHnE5lPa99k1bk9iXCYDkNVesr+KS+uQvOp5bDso/xdMFTj43aeXt7P3pL6pWacgvvNbIQmCCFlQV+XYEukeMFXKDTKMAwPQbxOtELqAT642vDUyPF6pqCy1XXM79KVXGDkjZWLH9BBnRzBbNbxLzHu3JQlYIwtE3KAu9OxZc=|Chương 1718: Ngọn lửa chiến tranh nhen lửa;GDoCfUgr898aqffwV2ur1Vv8J9P8ISwkrBbrkDS7b2NREV8K7wHW8fr5IZt2o07pe1cpvIEQT04PY+KjnZV5G6T9EfQ9OVJPAzUunYN0TxnPE60mKh5g5OSfgypSd0+zrDxgzgLPrD7CYYiozZZpGiJSd5l8VMJitkCEfZ8Z2L4=|Chương 1719: Liền giết Thần Viện mười đại cường giả!;gOIwDr+SRswMc5JGCj94VjSzQxJLVZ8svMuEs6G1+TR6Ugsr1adrrfBCZ4plbzI3VK3aVFJDzinOZgCSbVha7cMincRDcpVZ5KT7EU9fgWSAjCdeW4biuCJj5gSgDFeOGU31eUxTmcGkQwWut/QFkccHLOpjzq3zfCDQCCc61Ds=|Chương 1720: Quyết đấu Thần Thiên Kiệt;VsQEybj4WRI9/J12OFfkFIg4mAmlWabNtgWsOkwrUpSrhKsIs50SJSoLVKuSkR8cNc3e9zrJcvsNSPDRErVX3E2YTd5FPVmNhDq7hM/bhFvKzIwxmzj9DtjEfudqSpsHxHbXl4+vvvsqJI+jtHGwvoEBx/hP3QkO733HMhKxRB8=|Chương 1721: Ma vương chi uy;U5UV0DbXi2K6lHlp1NXjDt5C3TpENcebIYfBQgpLKMbLPT4M3MS8zAwKbK9mO7kUTWG4f59HtLdabwBNDkAflOChgK4HUa/GNI9Rg0g0blwNxFYSgUvFVVj2rYDLOr5V4+a8AGwmfWg8x7wDOe86M1iEjE+qtZKOasgOT0wrppU=|Chương 1722: Ba tháng;ZfY/MODS1t0FYMAjP5BDXB6ZWBsuHbyeajXewmTdvDzzY7bzVvMZTWpqi7RDYzmiBtPd7uN6QxFJdZHbV1Cg/RRbaBQYqgRBZVdZHvLPimaw+OM9w9MHdT1KgOUANN3DiHiRPCmpxfQUv+U8kzZkj6cdmHRbSuipJDPBsObKtQM=|Chương 1723: Chiến Vương dấu ấn;s7VKlnD6/ZVUC9eS2uYddQbxBZxW7dwy/DwOgjKnRgBYLakocDguUcDXlbMqRcAEdASwro/H/SBCkiyfE2MCrjy31CwbKXi8fAofGw+JxUYJNjdukrM72gL7X9Gh8yH04z56AEp35Rj1NxZixwjbLsdbr/dqEYc0yERcSPtj4oo=|Chương 1724: Lần thứ hai va chạm;sIvYYITCJnihbGLSHdXq82LQYNDBtNcu1wfupcgzuHMxolS+4dZZg2nrlaVhjFT+tj0KexBXiDPiqlbkoV6Y48OPV8qRrBrLKfQ7+Dez0jXFvujL75QCZW0xTCgJmZi0GN+64lEKcDOlUfo3K9lD4+mvmX/iFMcUCj+41f4j5nk=|Chương 1725: Thần Chi Lĩnh Vực;luHPqZmdwi/Qy4ifR9K9Ritb2c0TKdYfQ3FbQA3TeWz7RKkhKUeDX3rh80y9BOkio5NAnliHFJSZ6EaSXmmoyNOLm58NNom2z+DDgcz2TWG+oq9WVvIqXMthURzxi0Z6OO79w6YUEfnCP0lCammgA213hlIw2c2zK3A1+8T6znI=|Chương 1726: Hung uy;0c//f2/OViuApLHQdiHnnUjcQTPK5g0rHmBGAypibl4hUhap5LwMRbbBMllginfrdEaA4S56Ho5efbQFajSQROT3ajlGTH68G9Zl/mqYvFZCuv+0KlTFCZc5WcNQZwVqLUmLLJhzftZbuOPN3AFRU6iFSp8QI+ciICrOA7QNEZY=|Chương 1727: Thiên tài siêu cấp đào thải!;FBgh57C5Szrst9KAckrMZ8M48LGjFcUT7AlzykxSkXnrpZLAkgGvmcCfWOskY3kQMA6uDUBiYgQBCloHk8633jWXPFbZPR34FNJPKFLiqBZ034D0le/x0HifasvBMiIrD/OIFiZM7RM0JUKCsoOoCkXyWOuOsGuoZGEVNKNtgtk=|Chương 1728: Kết thúc (cầu đặt mua);sFdoEbDyM+iC1rW9FX7WRpkSXHHWdqmeWcdf0I86QzlZ4p1whnVshRotBbm1i7lCQJPQmFOAqGl4HZQzhtXuSwxFtlFBkVViqhU85BByjClyq4w0//5nfnBXeguEPwJjpwYFQM/sub96WwyO4HKClPd+yCbJ5ufEpg4/EKRTs4w=|Chương 1729: Kết thúc;Tvl5JGrYGHLN6k3BgwzArCe707I1KJTvYkOUmnJhNFM+0UA+/i5zUNhF9JdnaufgW59YD2cM21WYXUqeA/UbkIJOj0MSfU1DeLJhQ6eMOtq6ybJzwHvVnNUmCZNZDh/YGKxHaFes90Qdsvp5MFS+Im+WO9XRlCCUI0IFdHPlYpA=|Chương 1730: Vũ Trụ Tinh;qT/+wB4hcdaVNPK5e+ilew+5LD75PvAJVvW35Tylnv1XSjR4qZq/ykAZeC2s7zJWxAh/9UBC4rI3ZKkgSIC+F9f4rqSuxbfqAIviTvlHfCSicioKojU8imcIMS9X9KY1bfXhEv13f1iilIPPw9FWN46pq6jgWfL4R3UDmG8N/GI=|Chương 1731: Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh;qW3TsTodcSkhbEmZK3582ZDvQLP2LnLDM0ZMlptv13gbH5FRu4vtd0fUrtRhiJ8Jkc17BPAzZyUguNrWDDKy5uHc8NN7reeDCAAkSCzAwYCbb4PHSYpaCQNxzy9F5KcrXIAATikCNdd7GTUmXMX8UUUnnljknb1HJf2V+/0vDrw=|Chương 1732: Vũ Trụ Bản Nguyên Chi Khí;630jsCHU5hbxGcH0JtaEno5PRdqjkuPoTZEnz7fJyEniNuqmdB3tf3+gwfDqH96PEDE2M4xJX48VYy2yx5PBjMtwacNCrV7kPlNHB5n1+34eafiZ2a7fLMAw2B5h7lsphmhU4JVEty9pTUcy46l+/9n4ruRyGrkCoMVKAERoyZE=|Chương 1733: Nửa năm sau;tqPORQQCIwP800aqSGlAG+TkVslfcuesdP2ZIRi/AJ5wynr9xfomKgmknQmbVTILanV1OFovbiFc8NXGOtcTp69qtXPaJ53dT4oxabSfTvPcaqPddoX1HBxJP5PsGfPBiXFYKKdEek18NVT/WloWXEtTMV5KzAMCdrKnA6F93pA=|Chương 1734: Âm Dương Vũ Trụ Áo Nghĩa!;pR1ajXacMqreiL6PCUxolwbSZBPUFIzte9DuiuAYyXsD6VFKc13ejbLQLednw1CI9f2kKtYnzI47Whq0GqILKD6MQunWHwJMuINSnUHkYeFxsqHQQ6OGu8a/6/B8meZ3slGcc5eT5kzZFjWKZBJ07kpKDM322JW7MfKzAC5Xffo=|Chương 1735: Rời đi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh;ZVHdvhCMnUhwulU6ZUJ3snTFEZ9Xju8nwGuvPXzBRpbULerZ5YL1kOlOLAT1N9Gk+5M0Lh9i8GjugBHH9vOYQeniS9WA66RsiNBvEEXimCxSdZHhX3vq5AB2vpyPlsi+/uolP9iLjvw0KiSsC22htdjjD0VG5gZjzgVwP2utfpg=|Chương 1736: Chuẩn bị xông Long Sơn!;9LhCAt2DypSqJ7ETx8ROe3vIun3J89qAr6kfqaENfNJjp0lUQcXBr/g+IYJ4qAVr+rgbrRF39IQ8VYt1EKULAWgUUbYJknIvZqsT+mKw8EX6Jx1Trx+DuMjw3zx8nrA/6/HDE4oTDCQgN9TgZgAMSi3h2HT7j71Imiu+EqjsRgE=|Chương 1737: Mười hai thiên quan;IkBO7N7zYuTsmtzKi3Uck20KSCEVk7ps+CviFS2GIDAE1N6+caPpuMqlEO0HKviVefAsYrip5du0mMJDc5/82cAWb4R+r0xJqwQetcEYTVTAGWsFkor7qIRy/ZAyE9+AQiKtveYFIHK6EvljD2j0esng32uut1KEGLKBwjDa7kk=|Chương 1738: Mười ba thiên quan;7XG/TrRzQgkd9N8jVdXrXGcEuMpXbfv4KrGQbOd/SYq8jglJhJibzPir0E51nWySNhBFUH6gTd6rJpFXHaRpAfC5JjH59I5bbo4Lpoj1NYGjVo8nYvG0ONaQarxOAnyhUQhC7VYw3HNetMJ2Ff5gIAu/DpJdpNVrpTrVMFqoNKo=|Chương 1739: Phong ba;WfGFIJ5wg3RMTHciqg2CfpuI7e50p+VpOj+XkC/xF6Ft4wrQIEHPhnpFyTZ8/4wyKVP59YL8IvivtbT7sjX92WF7NCk2bgXfFEqdyvTCztHmzq16UI5T1s8EQGbA2DPmHLVXth4WvB0+7NYHC9EOhxF8D+XzAJOUuR0i6oEmORk=|Chương 1740: Đi đày Thần Ma Chiến Trường;TEIKQ2pSk0UAvyU+plje25sFfBMg9zVXbHMtLSI/GL26p0loqy0EBFjMjnLgUdWloiSMhJBUP5u6q3GuuDY4Gu5vuwsc8xSGkbPmQdH3Dj1aaP88aGBLhQznZHVaX6Ij2uXjHeERZ9Pk3W6RZk4dxJECvl3l2hQsiKpIQdQapbM=|Chương 1741: Đế Dược chi biến;Hfnf9zl43SjRQMiUcXRYCPRAwH0EcmD9c0YwPsKpa8d/cOIGf6DE96TuD5bUEL7n1iDfWWtzQoRKHiAqDfGWqmGxcaQ+jCvTWUD2QShAgKeRYallGWkteoQ1AS/pC1KDTvdF6wh1NpFwRwA6OYeQDn7L51uq9qohiuypVceZrzI=|Chương 1742: Huyết Hải Thần Ma Thuật;4CRBhNnRiUw7Af0X7UXeH9UgN4yOF1z5/D9vtZdxW34QX0NhtaOklRMyo9tXVMZ6w2gCzjwrfgWK0cMaPawTsR/2mY1ueU7kKcwOBoLe3HPhhUaKdW2J9jDpYTz4ZyOaAqqBpCGccfjCX/zX2irETuqjhfOQ22EaKRSUcNHfjeM=|Chương 1743: Chợ đêm!;Gs+wyiKWZ+B21GodA0hyhD2dtUEpwSIrTh54V76BcMgbBIXGEVAlsKe1++zqFLYwJ24MHchLLF68voEUO40EEW6OW4Q7qNAHwWpNxFOW9VxoqclRyOgGipBwthJeGiVrCb575/6HFEBh9uxpUvwFbvISUy7hO5BkOhoMOi3gto4=|Chương 1744: Buôn bán tình báo;3cPUxBC67Alr57Os36YddPwAtQfdNZ5x03txPsT6n+YAoilbdQ8eSjEoXlnPfKpR8UtfPKHA1TLRxb02oFkVP6PoLD4tnnefaBKcd5PxJCC4vNJTEbMLiML5MWXXQ4wdqGmpYC48B2O2hU6NqGWj/SyTfN7vnB9Zaho8jK5EK/I=|Chương 1745: Lẫn vào Viễn Cổ Phật giới;ZpFzV7o2aUwNQuZonk3sI0+MU0o3QNZZYPzJlEZpkZ+s4d6IxTgCeeWNfZ3pUffi3JjJR4iuNJgMe5YELZ++mtQ84JsDFO9T8ytVV+Ob6PvcAqWoVFVBD/Wo5vLcG7BilCtM/F1Qrhde5cMQcUoTNz26LoNjJVuStc729nZVMSw=|Chương 1746: Tu luyện Vô Cực Phật Kinh;k5NREjwJ5/QnVy2uDuG0f2GMrqu28EYXnO05zVMzzcKgP8mPOTKpm+do0RLUVsPqxh8Ihld6gJzT7cmMPRuOUZnFDpc/pLyHfdlqSLOFtw0iurwlTjwQgHxRvch6kMse9Lfa2XwRkkP6OYhrafaA3EC25xrpDXk3y8veg6u0cwI=|Chương 1747: Phật Môn Kim Thân;01yWiMeyTKkuLbBSapQpcVuqFHP9XhmLJ1lPa3nHlLhhHyrhxPQvOMpTSopepogrsPKZ3ycn6oEBribCzvJTwKisHn59OUZOwr6GGs/Cj6Y1xGpQXrdyOmoiVFzFf0cNj2IXsasdvi9yJ3Nfpi3veC/Yrn9oqd+CqOf6vCjNeLc=|Chương 1748: Kim thân đại thành;DEZfH8Bdm6s2bwV8LaGXZqewyTJsxQhcVGrl5gUvgWJCF/SpAr+eUdYdqZUFd4nJgx6ZUe3qYQ+ziUvxTJnfybiXJfjs2I4BAeALUi23D5aqJb8pQqUsF26etYgmxGNnkgERKCUB3vcAjrP71nnFq+yFbNhcyjQhRBQuKaPIipo=|Chương 1749: Bại lộ;BLEOD91uOxYsOOZ2pfONBoK6OXwwmzpvXlub+aEEPQWsyWu0dqx+ezdF8Ga0oUTdtGR/NaoOo7sRvOKq4IBlQ3EpXOrknWPHStaI1prO5DYP9b09FD8XhbPDTqVIxoTkfSFs2072iI1lBPSSXuMk7d7vFebE5DUqQq/m5JGerN0=|Chương 1750: Mở ra Viễn Cổ phật miếu;YAUb541WFhVDBPII5o2u3/6M4cXh/Sne1T4DknR1GmSHmsEncOAlxGVR3Ca++lqwq36I15mJtiMRxPlo0teV7HcV9B4maYxXBH5S7Fcjr80Xe0ISROFg1h1L5LopB6XdEMz1+akx6WniYNIZYTvZx1CXzUyTF8jrwS+j2lKQQ5o=|Chương 1751: Vô Cực Phật châu!;m6D8tNeBQ/FE7enMvI76MpiU5i+z33s84X8tcJlfgwPw0ZdyVsi2jt/vi4EosJkoUy4mME20TiOm7J/tSou/37i4wY7SQxg7XUjmnReWiNJS+Y8gc/C9vPnnys8TzXN5Ev7vg8WqUbOrD0H8VYSl2LePhgI9IWF6DlQCMv2uXKQ=|Chương 1752: Thần Sí Thể Binh lực lượng!;K1MWs9rBqrr33O8tCFzaqxBxpbTS12LLC5itmNgo8NH6Q9IEcrK1W9YGvSyHSOQ/klBWoa1E+wwzXklDXMnR9AsAwRrFi53ww4jYgIAFng20VOWrDA92LWMBlMTn1rZBusVjlAjuP89QXCzy6b8uAqg1VF/uzIBsbFbP8hF07WI=|Chương 1753: Hỗn Độn Ma Bảo;5jqRk3g6Rwk4ciez5WyjrVeHWyaIH138x0XhqDZr+rFkpDuN+ft0uUEekJQ/OoNXoYXIVKv2Lm1huO9UO82B86zLzXbO3XX9AEk5mOcu8MTmsyuFOgHmF6Yr39pMt1LYFDfUuULo8If61V1Jr+J0zpPMztpvmaVnuwasMZogWRQ=|Chương 1754: Đấu chiến tuyệt học!;6YKSVDkIAqOmuilHlamt/TGJfc4U5pePmrngLfSTa8NjjoZG8UEhVw//zd+OMIxlmoLnoXvJrmAAMccqIilM9hB72q+xacHURejz+dCLSdGWrq12VwIfFEoLrl31LCailJacjD8XjPhBlviBgxOZG16gWPLYnibSYq9AcCZDjhY=|Chương 1755: Phích Lịch Thập Bát Đả;M7hIKr3rak0I4UxmOq4XHbi/4k1mauNQSUQvmcSLXqsB4ukGljEmsOg6pQuWHIRBln7KVDfNxPCNf/VKmYb6hF8k6fZYwXPCFPYN2Js7MXhhUfxnp/KwKdXpS2gI4g2pwnzu7/Y5s3Av8KEw2domFJ/Q6iBvNR1/CvJp/sUr1fg=|Chương 1756: Ăn ta lão Tôn một côn;UJUD2y3xDSLP2l+ENVOeWk8WkEpVoDGlrghN4If+q9vKI9GM0TUNZtGIhS1MKoTzjpdKqoSIhDDLsTJr7v3ENbBczazBNZVkaTOmmnNDG7xl7KrKoplwqdGF4MrSXZIz5+LGITBlqnjzGmO/V7VN4A2KiYPdNCKGKKK9YtEhG3c=|Chương 1757: Thánh thể dị tượng;7k+9dNgsr9210W1qJWXEnBDxZe+lS3+BI/HOvzT/TltFff20V++xKrrxPyNsmGisCFi+Guo5oGv/GDUEP63RkclRLMLEY6ogSNCsaZuzKyErCIbsz8G35NOSw7Axh+RcuKtukhdA0pTGMFg/8NQlyGZQGT8kJOsUiKhxOOl1Tpo=|Chương 1758: Sức mạnh vô cùng!;ZT2rSseedtXS+7fOu8J2h/6jrdQKKb5dFqKBm9SWSwCYc/Ky7tXRw729fGoh64oF8eFDylf/WI2aDnyqRbjsbOsY9rExB3E5KDwn9HDv97yfci1vJZ7vWfvg/eXFn4hGmCSWH92AXUOl6+9/jKRQjwWL88cb1zP0JUXCQbYVPAs=|Chương 1759: Thu bảo!;zsh7SZI7PNR4PJIpndlvyeNeL4HdrMv+0kBNtQHEJji0WRJzgeRdtLRAseUwsGx4oucTpmoUKtUJEzTmc92oBYZ816LGqQrBrt5F57ANs9jtWLBue8Euf1S9Xz8tLVN/+NCt1vZ+E0H5kD8ReSgLqB846WCXXi8lsFe7KSKAdGk=|Chương 1760: Phong vân hội tụ!;/BLqsHfeBMew/ntEUD6aOz/Kl4JaJ6jB0GlnPAmxX3ajFYXvr2buS+6i+RTnRcO3ExrHiQX2Co7U4JCnzesfMb9Pci9QtbKe6OtsmO45oGmnMtFzb0vZnUdvUVzU27MGSNXp9nKo3dxjERLN1Y0byzBOZuSJNNcdaLQaBWmYQGY=|Chương 1761: Treo lên đánh Côn Bá;9OkZVMHtszRTmVQR6/3s2yrk4CLGAir4DU4odqgKMbSX8bTkRKQjNinoHkGFM9elPfdJpPbxgaP2doDvM9WVkJ8G17dRaIVae87rIKHZ2JbgHbXkrR9mrql43ucKUCQARCJbwaM/xCgBL07mOiIpuoILlBvsq+CkPaFHhwpwTug=|Chương 1762: Đấu Phật tuyệt học chi uy!;7VURmwdqM13KEYU3iIeAYw48ZWl6X0x4XupeEAhNNOKIAWo6REV2K1LYwKT4ZZdueJeyfbZrFWbvgrIWXYGlpJ5655IVRwbXUK0AkcmRi8XNY5lqIQK7o1UBGeewAAX11eZjS/U5hBJwKQ45dEjlvP0fYRGNeA4WtYB31AkKhrE=|Chương 1763: Chém xuống Côn Lê!;+nJeDgCVi9vZ85Ap+95KI1P8BKBFuDkootpDTZGG/xs8tRhh2G33aQHdxtWoRlC9flRCQDJbl/LJ9G0zq/kwRlp+i+u9M/qQm8dOyXXwxyb12U8cfd7xIaZS1gI88yWOxl4sYFI6k0V/T9P50bu1siAc6jxqebVfC4B7YfQ242E=|Chương 1764: Trăm vạn binh mã!;BjuwSha6L7i/OC+UNB2x7UE4bz46tRFK/Serz5BeYM3nH3KpvDu/bH2em+o7HnKqpnwzvWYeLAJlqRYcmMGeXgOABgFsEA85ozNKYt/ba2CzLQcvqkY3wGyOTCDg6akZprsTVWnL1Zm509y70jVybzdXyaz5/Gx4BhjaaXxDpU0=|Chương 1765: Ngập trời đại chiến;b26iQ7EsSh2GmXcTYJKm44tncrHd0pVJ7mM8wYZ2CJD0BWg+LA9WxkbLr2t1XFbFq0iJzZjcJYxwt8IDHtuGGC8Q5+KweshEYtEnQubWkuYNSSIFfz1fhc+bR4MBCAZ68DNI/oTF5qVQnVfzesy+J/15JbNIVJUJwR56JdqGmQE=|Chương 1766: Giết Đại năng phân thân!;s9HwlYoHxQ2VMpCf40vKBe0Nc4lqn9aQ130v82frIg7nvOx9ElvbiT1qYQq2gfOprLI5JT1H+tyBdIymN5yhCSrCboWRmXT7lBdwS/7f55OjmskNoaq24GciaGRrykh0Jukiw/C7v+gw4n2o1bvXEjsgo4bhOkO0BE44+PenPKU=|Chương 1767: Hung binh!;PYvGSKHAOeRTZSnv/0fpFONYvkvQCIWrmD3IaJzcGwe+3OC7Fh6gPL44hYkxL3faolXySlDQ0MDqwuMEdsossjcf930kvTqYY6KBR8aqB+YWGNUeTFsvcKBogvG5zDL7CFZZDX5TtV79iXO+XIu+uFXJejpDw4BrCAfdN6l5MWQ=|Chương 1768: Ma tộc Cực Đạo Đế binh!;wb4OOzek+rMFlRJi3ChkG4u3QhThOdOkSJB6PFjKIxWduTX018llpe8GuSWlRC8NGI74kNcor6jmgTxU4oe3HCpRoB/nH4GM5mJoTMJq3s4CxVDMVb0gQ/0VfmcIq60GFONrO8sL9FsKAYmiLohtwgDs0iVjJC4uv5ii1D92uqM=|Chương 1769: Thái Âm Thần Lô!;cGxJhidPmAXih1sw9UaCAkBObM69QPcRaedeZDfRNBA1BO91DBpU2sSgmH340bgEJXY6HUgB6r88oeMhVawE3cSwIKfuUuSV+eAZ8LEPiJUgYwCKjJBvNQoN6wnddvCySA1alzHM21IzrGGKFKz+hc2atk4V31yuTl/zE+/dhnU=|Chương 1770: Xi Ma Tổ Giáp;U7/kOasrW9bcElrde7crz2hMhTCJTbt7ionzp101RKi3wmhQrxsraZLRIWeC33Ec2ZxJAuHcTyQOmghj0TVu6lIhsgfY3l0AlrdY+CF7ztQTs1jq+Sb+VSwvzE3A420rH8NGXI0mFdlHgkH0Pdz95wpg9bz3cZIpXj5oO4qlBGo=|Chương 1771: Càn Khôn Đỉnh;7SHQPemR02XPwVFfVkOUhxMCxGgUzyJEQcCos/29Q8X8vGcEqwSshF3kXxtdANdOjql/ksQ1DMj1WG5yOMSXjVLxvSYNWnxgFtC7hGKQtrA3rOIbLgnd2ndJgpYWlBMvv0kIShJQCuyTcOGIhTBctmQRSKbaWPAz2+M8pw6G6wQ=|Chương 1772: Biến cục bắt đầu!;eMWwX0IpBgTdociIW7fYq+rlVMayMdhrEQ86nt3/qbOsJ4YELenY2W4WK5CQkp2bR/jYTJr/vQuPyCAUoJfIQhnU8IfJJDDlKujqgdkopm7d2MCECg7sxmwkbs63wzqizcppqol9rVfpPhWfxedaUiAstlAvKbhpScumYiZpevU=|Chương 1772: Nộ!;QvpwiVSYb4494d2Mknxf39ZuQFy4oakC7K/oQvqRosQoGdH8w+WCtoknETbRXtUJiu7gDQZzscxLN2g3kqODPARYHDSIKI/paq8mM1ThcVoPAit0dJnZ3KvV/XBuyXmOndt0kd5I3JeETQWu2GROsU47U22UoIj7oUnHRyaIujY=|Chương 1773: Thái tử gia!;3Mf/I9y7i85X0ul9FajX4URshM0uZvfpeTyqQUdAXTjIg7R7vtNLjnE4/5KmGLOXndTaPUNAaefh3WuqKti+AIpZvhfp7UXa9iv/EBQvhAL/cCjI0LsUBUYvnGd1h8/+P06K9aeHvQ4kCPttZPw8hd2k7b9t7NaYLabTAuAN5L8=|Chương 1774: Bạo đánh Ô Nguyên!;ryUdLSj2Zo++hpDbHHT34PXIUdpwBtWPLfT1DlbdPIGlpB4r399jKVyubeNaH0Ng6HSjuZQsP/oM+k0sEJqBSdbADcKIg7OVD7gFSzg3K+cYb6cN6AHm+IYMfyKM1xRwdIrZ+1wQC0dVlzHwE02X2Mg5b+jr+psEQjLU2lAzZkg=|Chương 1775: Phong ấn đệ tam chiến khu!;ht2MWKxe7JBx2Fe1DlmvHAJBmx7Z0OTA+B8I9M9Duvu7n9SUytlzQfFb0RQXCAMPJNiAiYA3LOZgFHB9uG4OMTJEeZ1NK1ozg2eb8o+op0RY2m2QI0/m5asfe/0X8yu1t/kiqAQAQp4aSCwEDUO/RDyZm/u/GH/TSOygAk/5D4I=|Chương 1776: Phó soái cơn giận!;0/bTeaggYFeaQ2bpp8fBNAX52kriylYOM5Rjtc6c2Dry20+pjtfoTJFncW9Sho5s2dNo1pz090cFwst208g1xFjG2Qtxuv2UORpHGnzqkquGOs8qg0U+iexVUrXf4MLmb5rTkBxOPdYB3HjIODuVAoLoJNF3qAYu5TyizMemtVk=|Chương 1777: Vĩnh viễn trấn áp;1IO01keT6S6Jm63RrzVZ7rvcJU1w+OueCZUuCxfh26EC3CCWatgXMxHUAVIhkcBIJnzBiUcBPXsROynzuYEUPs0Trs1jl+1new36HT6EN6S9iglCkLTMbtVEh8H99hpJ5+hwJAkO6aEzS/WxhJZxRwzC41iTcDzc1NLktmjUK/c=|Chương 1778: Giới chiến võ đài!;EjAa66fjb7nz237omKnwr9+EUNzIzUEU10OPuCD0tHBZwi1KJqocy8xMt1p2T5wTibnt1e3M1zFCRRzUr9HcuDDhXNItYaDl2JeIMh8gB5kX2x3e/Q5FXK+awk9CmkTtS9qd/v3lelfT0m7kKGFnA955qw2opB0Va4tNDFftMGA=|Chương 1779: Bão táp!;VzvLQTKU3xnKHl34U0pOJ0yhQ/OPlBIekjYYY+6qJ+0wgmDNnpKZOqTskJK8fABxzZNFfLCgVtWSNIFs/lApkvPrnvFCkIRu1kxnInvId2fMBi5OvJdRrUdw7q76zYYsXILxSJol/MP3xVmz2+6hnD0sS/nQBRltY0Dx8L+qcWI=|Chương 1780: Ô Nguyên xuất chiến!;tmIvJsbw1YFcMjor0lkN8AQtbUyfHSjamSdkwEHljsz6CpH2FaF+J4UDzJI54Nr8hORTxIBlDtpYifMLwOcNS9k2CpNxJjnn/BMuBwHGKArbKqXIJkrZPpPi+rCvvg8z/XnwrHaZ8F1hG2A2PKhCmJe0Pkeep+ohxIYMqfDt8hg=|Chương 1781: Cửu trưởng lão tai họa;DveVOHtpnZRW/K2EzJ+Sdq7sbWLX06B/Jt7hOdjWvObB5iQnv3KaAMoZIkxHC8yV5bWtWV3n5nA1hr6KkfseeCHvR36eeHDLyuwzKKU7oDZ9qczl9K+td9X2BIvav+ntglpD8JBQE2PmsTobQY5P8e0F8Mnj8EtqmPzKf4Xo2vw=|Chương 1781: Ngâm danh mục quà tặng;27/W2tNhXXj5+2eq8aCRN5O3er4Hv6cxzOpE0/TmGMU1ctyYt+WIp1Rbu7cSuyWt0Bm5A0wRO/jQsWyM/msbL6LMIum7+IED4IVs4MJmG++38a5Ogl2m10xfRQstsvsixpIg0nt3qigWVpgAGxrusdzyS/FVRpDUPkX4JlM78+U=|Chương 1782: Chuẩn Đế bảo huyết!;EpQv+Yw4L4ko1/thTPlRwpMwCsfLXBoZbzRLcA9yGtagFzpSSCnqkTWHbnfRVD5SZ4QReBSJ0riHUy8UkmjOdMyrYaJFy1BoX20q88uUmofPjazta7cSkKSYUbgaUWlqeJMsNky676Me1gkRD62VbA1dj3bHfEFY9gyQPQauba8=|Chương 1783: Khủng bố đánh cuộc!;MsnYxgYzVzuoa+izI04U5K4cQewcSKAO4G4d+zO3oS+5CgX7oozYlAq6t+GfGW0BK+M2ClQXEz1Mg1MGccj9VIcVkDL6jXQvSN8dyuXDkDcsxK5CA3Ki9n8W0N/ObwZcR20gIS5KOu76cJKSbP7L3d1sPuUdCU9tI8P3dfBpAK4=|Chương 1784: Chiến tộc!;ogEygwSaVICc/EKkaznIALSiJ2NUEAOoIYsK18Q9LLH1KP6ptXLtTAD+AWay5HXBWRl5ENQP97oYfL3s8sQ88ccjSw6KtdzjRYrR3RIkLnGSzrDfF01UcICO98Zb5ByCW9LQrLoAC2N3eHu7nz1QIfngwHWO70GsLRP8aHERuNs=|Chương 1785: Vân động bát hoang!;Jpgkr6yRv2+lo2TTE5dQEIMxi5Q5boQQn5mDLT2p60IOFvCYvphtk1vg0sKGYqTtO0mhg9WPxmvSnn9/tNWDzM46+O8WS2Y+URu1Kmx0Wcw3Z0mtYqkbl2h0WiGHGGua7lWV8k/kju64jKUBrYLPfjpf8jj2uBSY8NBEsZgd/EA=|Chương 1786: Côn Dương;q1RHBgXaOXn0RXf8kGlyCkfKnfaPmiV/o/towViosGGGvJax/LpZ8bOYlgvrfzOKD+js/HCtOQlSVKLAs2VPY5cBSHFyxHhYIIopSxTHYElp5HpvrE3SMuhXFYHdcW2Bi8UUT5ARtC4kSxt4VRLv+SDKiGuEgnPOMe6JFamUzM4=|Chương 1787: Tự chém đạo hạnh;E8w4SNmerdEMFJ0Uhb2CDGafKXer8R0XvyX2LnNMK6tjUqsTXVXyUj9mygFk89gXJFxKycjZzNtIAtXO4Zlbrofmi1/50kR9yhvi3rpWa/u4cK2ssZLEmk8z9xMRloHQ1eZAlXArxpC4ueAjCx+gsnLnx7RQ4xI2/AsTtA0x1OI=|Chương 1788: Ba đầu sáu tay!;x/S3LotPtcPN3zz9BaJc7/IIj1xFJh0X3hVyr6XKyjwqK+tkOM93KBkgOd4gsDaUyUNCi0Qmlh4OLNj3+eeGOH1lcX5BKhGu+DEEkeJzF/W5fwvzmjJCXyRi1KO6pIv7D/ZeH+z35dh7ZODRuFT1MuOj9YXBXIHHvxUWmzMHDfM=|Chương 1789: Ba chiêu!;0eYGT9YuLCZ/ta8+X/C42IuGnu/hCoR6QUXu1yKqJCj3SSdEL/RT33GxqXM7vVl2hYqFFDWvqpbeADiAxJbbFpwziWj6PDYWJqWF+3YhYzpPNGLWRqbKqmf09TH7lj0Xrh96WN0jeDXyGMwCWRl5t7RaBEr942SuRyUsrZOwj7o=|Chương 1790: Đánh gục Côn Dương!;HyCMq769yrzOwoklPC+s0NCJ5O4NoXLLyr8lk8JmXODCDlW3122JTa6aAYqCupGiS4NAnTmiVbBBNWxNHj5u7cfK+6ykRt7DWeZ6mQ9TwADFYSTSakf77FkLqYFIuPQIpWtRNtbI9uByQEoMuq/TcXegZaPTiuIMZQP+THwVgvw=|Chương 1791: Long Ma Kỷ!;p7EjGMxsfDCzzZR9Ny2ewdYmuI0PeYO0xQcr7JYG18T+nPaXwYnrtfcXlYzkpuvbudiYIBhWOKtlmEYOOssO4g8swDol1djFegNmsINIMZJVfwj3mkIRfHFY7we+bdUdTKyJzrmj89zzA2PScdIehWu948lKcQVLLyhG8cNhaxE=|Chương 1792: Lục phẩm đỉnh phong Thiên Sư;a9F6tWFPutEaxyLrUImuFBMSDHRHskYG7taGWavssev3IJZ09VccIQ6gGgYeZWJLFUfBnv+iyaM4TkQ4tOi3ZN3DtDIcX/jD5IyZ8GADUfaxgjFexFu162a2outpv7/wXXjb7cfseUkbcJXv231jfHSuUROZb5dtLcM5DBHou9k=|Chương 1793: Long Ma Tê Thiên Trảo;wUC/oY5oKZe/s/QQbZTM5wafJQCbSkMb/tElHwhVGtJjpGl111QMlIDEHEDQI846MxCy/3zxQvpsbEK/bIXIx9gpoCzF9rinHCtSgWjyK1KYNzCpaGYGWESNPnI6J8GWCkCYlmFYH1PiVdA2Cwx2rnwqHlz8lweiM8rSnO4S/qA=|Chương 1794: Long Ma Bác Long Thuật!;QP3qm3cHzqVgtmrgpa9rSJKuDAmS23xbyo3APIN7oj6ahHaDIPFRPOZkf30Fa4cBDziASdvJyHQgJNRbxrY8dJaaaut7ffIkLdyjgCsVs5orDRRihuDi3Ar3o49eElCNexjRQB3xu+yPZ7qy2bMpg7vyam7DsvoBXTUCjhy73tg=|Chương 1795: Hằng tộc;7XWzcENpx5Fo5L6rL+R/YaYQICfENVPG2cnc7Wr3Bj2g94+9Y/PQhFKcdpD3W8g6cwEjqreisww3sdREbdhlHyyydr/8CnHgThgNUfx8fiKr0oOnqLVjfSVJQPatgeYZP/uTJT98RT3tEzfcD/hqXyBYVZP3V/DpyW/1RaZwmdg=|Chương 1796: Hằng gia lão Cửu;S51k8FCzOdWWulnlvApnwTHCgzf1gOOcwepHJ7sTgwscAqcMJ38NkRr2JDGLfcQOcBfuV3ekmfatrrswSFLOdfcns6xQuutQfV/gqkbyiUnxHPc/A08wKqo/KOfXHCk/mIRJTzrmL2RfvGxCrBk0np131CADPyX4+r75cuqOxJc=|Chương 1797: Bão táp!;guEIrLJ7Ogv8BwbSg7kXCoLD9gb/RoWkXWCiz9j/CW8UpOP2f4nuyKTQ2o2w50zVA634YbPvr8OPWgOeyqBQpEnHelMyosqtRzh92ljulFHjnOlNAlHIT82LPoXRmle0DYPA0+FR5ERdkqny/hLrsa5dcpfSYelL7J3z+CLlxPM=|Chương 1798: Bất Diệt Chiến Thể đến;kwHmF5IkBjyw6GPjckXUfYMfGiIzLUSLqhUSI44ZMiNTtn4JtVdO1aDZmNxxEmUcFMedoxu2D+JZYt8T5z6v+4EcHsi3sWNvmE84dGYnpWGDrnwrKdgycr1x7xUyvxR/ZEMwODrxY4WE1l57HxtVmxHLfdogqY8SoeZZNjmA5us=|Chương 1799: Lên đài!;ugCXy/4ofnamPPqWQk6xy1r8N/3wOkeIFvKDti178ONUegDllautu60Ta/knO86qHMXndv0V8fI2QaLw5Q+WKBvZqXn746kFOZSqiPkhKchcHGCb8qF42jqktmmCJt1oB+3EE1xOTWpNpuV6Y2ggCEz/ZzGL8OuW71u0EhvjCJ0=|Chương 1800: Đại chiến đỉnh cao!;9+ATTz3VSN9xan8A3T/c1pfCgheWSuISY6inVVPVyx+Xr/SkbXu+5Psb7kNNDmK66zj26J0ZwMkF+TUQAlfkZOJWugFpp7+EWOGMfSASzXqHB4qcn65Pk2sklCoFqiBH4wMnsP645w8YX3d+n/DyFvIY11j6L4bc1qkISuvibZg=|Chương 1801: Chí cường thể chất va chạm!;5llDaDlbQy3MPn1YMczaaet0IxQmSCZe/vskpCa/lbMqU+KEcp/BC/9jQi3MrV3O8mW1xxz+FAgZogUrj0FBswXkBooUUlbOUMA/gWxBk1igs62ag6qlgD+OcuvnUPiEksXjPiPb6moO9bGSRhrVfUSxcCYScjUDL7wz8gp6P2I=|Chương 1802: Hằng Cổ Đế Kinh;7yVsJmyhs6StrCxgadetrrWHW7OMcQg5rHhnZt/RhqQZ//rUi7SWyRekVDStQpQ0uHDojnTzctDihS9O+VMpy4jmq55kX2sqJekzHD8ZkjzHOGzADKQAhd8qN3tMk+zkPgWWojUXfpSMY++D3oY3qvsJt8w6jcBDKc7PL1VYSGM=|Chương 1803: Hằng Cổ Hư Không!;hWBkmEqJURdBm9YboPETNWV+DBl7cf8ItIzAsFGdOWC2wWDH25vdSmGwiW42bZUdarQ7dJyyEGDEp7ra8Ejo0WTyf2h5UIgmlCrHxBBVBEnE/azVQlMousi8seQ/UllhdjDZ5xG0wRBqY69RWIwGuwSn7S+DWclhhnpboRBaetw=|Chương 1804: Kỳ Lân thần thông!;r4z3XqyBO0HRconmpQik6CjKowmC/Tfpx9HnqDHHdRX7jZmg7E/6aETT31X4O7IQHvlZt6hUtvMOnjQ1zo1hpNV4piwE2mNiw1unvMvRXEvTaQMZwd46lY+/WC/EslfWwL8L3XYw+vOz5fMe/C/D25tELpYnshspD5UKFwP9gyk=|Chương 1805: Xé rách!;V1zXmZ9wypshXloH+zCU6EIaKfL28X0Dt350yLeV6jAZuJtK/vIHkyYST/a9A2cgFK4/qq1YLxMSHJg4JtOrAEs7e7bpBKl6ZDGsc/f8ucnqQ3B4rLxS+BNaph8V+LyZ+v3qqHKk4KMOTVS8/rtYqdKCWcsGY7UHM44yZs/KIdo=|Chương 1806: Hằng Cổ Ma Đao;inN+QcpJUjwdXNlcIdU8Z0qdz+pTWSLE/b0uKWehVswRYnHDTDtO6wYH6cj0190y9tjy1thrcqd3g8zWB2CIcDrJjlObiTDtTkrUbq+ocpzubq/yVeP7hAg0249MsfpAJMjXpPbl8jODkvsy4oZmCkM/Nkd/zX/oZQz6aD/IJ2Q=|Chương 1807: Trảm Hằng gia lão Cửu!;ERtQuGlh85QNctkI/CfY1fI3AOM63oGxBTsb5GN6/He186aecej8YkHKZOMa7X/l6s1/FJyAM7/KjE6jHh5/soPiLEplUa1SCc0U9a+XZtoqCKO3kxJb6oCd27xmkRv5Ucl0lVv5QV6oG8Ac7Jr26PPQSSsatu+fOX+CWyHXdOw=|Chương 1808: Kết thúc sau bão táp đến!;HFhbZnXQnryyY5AlICeAIEhuw3PiLOtVdqdS+n0zvpFKw+Uu9wlMMgxNVFS+EsTTwmEVdRPSgRsOyzLT3G0Ybh65FC7Sp1RvQ6KzobIlTpVTt98jJERdwn7am9VZ/CyJc6WvMXpfWz1AXfXopnMTEycbayjRHhXjcf6PK9Up7F4=|Chương 1809: Long Ma chi độc;jWMHUEOOA/ahVW5h79SAjh9iOgk/02ZmSPW0GNzBgxGJBdPq9zf5O+NIYUSH8RKVWUG40v8ErVvMLfxUgy9PHmKKP67gT22URy0/bsMLOrc/UpxIcmJ6f9lyricu4Ot0GoKwY6XpiOF1tQCKpXfOMB3d3IYrTTADj0w67bw20DU=|Chương 1810: Long Ma chi độc;iZOL7/rwpyYHh1Vc5v2SW/VuLyqSH+9mdLptaZfFGOZQZkP7Oza91yaMrDTn26wf295KRcBWQbCp4rwEEpJBmK6/qviZheJsd28+WA6I4c1DXCpjsHan5+wr3IL61m6ir6f3SCVb2XI3CjmQFP3/XZA2ov4HBQ2no8gSY2bw8RU=|Chương 1812: Bão táp đến!;KEz0H4W9QuPcjc+RfcfIyl6UK+AGSZl8+ypaf+0JBXEbgGRuZo2QQXSoWMmeyg7qHJLZSHLwKjLD5NZhFqIFaorgxLLgp+BcM/l1jBs2amhbDHy3nJrUbWQ9O2lBW/Eby/JLuZ0TlDMu+SiKU9GiIzns4y0t8fcIv7jo5NflJmo=|Chương 1813: Tiên phong đại tướng!;Hupfk5v6ZHxXOCykpzLqMgapMwNoztYga+7M1u/b4pMWNbYZEh9v/gVyUkKPXGwtXluOBUqL/vvW1wTZG1aOOoNDOBnJHY3vi/8B/v1YrOWicFONExlsQVva94OlvEEUlY9PdpPTkU77gJXG/fGivRDGCUF2b7D3UlS5NPMqvNs=|Chương 1814: Chợ đêm chi loạn!;Y2tegtD4KeI3sw/ggCCec1ivpdDAawdJ0DzxgeDtIH+fD4sYlipaxVMfebH9Ymx128k7dO2Ir9LreswCcZa+gK7b0lqU/BlTwes2OjNa+7SMm3McB++7ERqNVJtyuRw8x69dAwHE5hpH65xoUC9HpumauZOkKRVz6q8XdziKVyk=|Chương 1815: Đầu nguồn bạo phát!;UvAmQd+qXIyaLrcxAcWVCJjQJIDqv8XxzXvPCJOowVyeN9zAc/+YdgaR/M8cis+0YXfNOPTUdvjiEIBk+dE3AoCUF0gxbOD2fOY05QxodU1oCgtq/+V+Wnq6Bibdy3iKQkerO3I96O7Y0LnuC41m4MnxUJMo6xYUkQfzOmbW/5A=|Chương 1816: Nhân tộc liên minh chi biến!;1X4eSpoqhIjqsvP1MNeqovZkpF55zAH9d1v9PWXwCOoQtiW7lMWZ7SFwPR7NTi/xuAN/wtsPMvydiz6TVg1W1Pt+D9lZ3SCJ7pnCc7IEvB5gEZMJBr0MScBXRxquziu6MSbHfVABmy/KEwjFR80SoiRnLeksQ/ADuATjx9VNqWw=|Chương 1817: Đến Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông!;KSGeHHFRGmphKP18gY3ULNK25tNc+l0Ks+0txs/ZRVoQQvnrS2Jaj3WrMxB+FGfXKc4QpAtYArFWUZ1QqWCrd8Qf7Mi0SjTEOQNO+R5P5d4c++htlda+3qWnJTWxZlBbyULqc0gylsUrzWlu0a/YHCrbXsvVHS7NDnBGLvgbqCg=|Chương 1818: Biến thiên;U51lRoL7Zodlq0q+kEfxXk5ju1ILXuzWyUkQzAVU3vmUj+9MUfNGPgE10HmcS3GMyOA9zKgxNcWBbHyfVsQtkVc+02Ms4Q2ohuUbpvjOe3KNanVK938Dym6AKYZbemqP9K7ZulUQXwlr++/wO0Oy99ih5kNOHuzpzylOZV40RDw=|Chương 1819: Thoái vị!;YvXDzkS7bqS+cmor6wK60P+6w2uVmxwdaFNnoEvGofzxzkZ4DGTRcCUmmnD/sbecxItr7Enb6YHxIFaFd6rfdz27gCa3mZmMk6Mmzap+kngyfOOpyUQ0sXLSGmoH+R4gV+2U2jIw6/o5BY/dS0dlwwss3MB+BCDozPZNBWGJMzE=|Chương 1820: Đề danh!;AujTlKzxiUgVkC2sfiuUxsrwXUB7jS2CwlJzTg/qp3rbuoeaAyj2O2ySDCuMMMNErWDN4IiuiY21Qt6XvCIFwYVRw2J2eefUbm8rUMHOmM78Rw2aHCjXLaWDnPWxhavyJ+LRmXUFuOQoVasJ/h/6kqaJ0Jfhihv8Omh/eXuxcpk=|Chương 1822: Yêu tộc chi biến!;Ge6trjgnoMBoum/bjj2FmNyPjHdak2rbbEbSqShZYcx78Pxb+iYfL8WIx9Q9p5KbZtvolbWYO1EoBtWSnjt+IoEoJu2/8iB+N3wYtknO7OvOQ1oGC7mb00n/3NCLplorsqK1Taeot4NJD/kN66EoTxDAhY1mZH3fGzYijfJ/7UU=|Chương 1823: Bụi bậm lắng xuống!;/DTuqDWimUMb3oJxHLziDaK8ppwXojeYMb/tFsyMqy2yUvxV6DCQZLbuCm3e2p33o4l3jwjedmExDSAUzkLoGUoj7dGgixC5Jk2AyOdnbDOsoPuUlWbkc55pzLDXzq5kuAIbbzG/iXtCFHWaZ+r3rlNW2R9Qe0fnIsxzAFUXVJM=|Chương 1824: Nhất đẳng kho báu!;GbH+OrsxqmKITbOtVhkC8sY/uhm5OCJpGgP922MkgxvHiS82TmmrJ6elo/J/FPaeaVGFYyMqmVgzpf5W6eZja99VHitNFGFRwCov0cdCQGrDcGlxJ4Gt0ZoiJj+Eiaryzrh7GhQ+48VvEhxxMEyb6PFyjWzAHaBr7/WMRFqqgKU=|Chương 1825: Thứ bảy đoạn lưỡi kiếm!;htHRoYTMLkH6uF68BbrPDM00M4xQDBMab5vo5nb56NNAm180pnKBlVRI3Y8uWBu5aGdRpuXxEIt4J18to6hrgVvtMnxKpjBuAiOZQzCg/g+AL71IWHpBxV5baCflgSf8mHGXfceoSIvFU8rQCSP3+4P7lkpl7MZsfAbJSn9tll0=|Chương 1826: Cửu Kiếp!;BNVe2LnQKLPADneaXee+OxBBDCQBhO0tgTUl9TjrEDcsiaL1kw+4iTi9LzbtjOG5+au5pxOdOVD1eOz+oVxaU7uP2GIwOTscwNXRnb3/BK9MzqBpkvvbJFVjrJvSAFXNlBsIJY8w64nQu5RvQo72OkQBcn/HHDs61OToRQO9grI=|Chương 1827: Ma tộc ước chiến!;i69fXfyDc4kltQvppkcUPnFM/Eaz9azluciGzZuKA33F+tyRT0JzADwgZhZaYUT0jgpwhIYFY66b3X+HNvop5M2Ek+A8t2ghMFAxSQtNENcxd61f6YqyKbjnn6OwgTDnG2BhSrvTLhx5m6fD8hG7FBveyjr9b4izEN4PIK2Zmq0=|Chương 1828: Tam Mệnh Thạch Quan;VQ0jESENkRDuIFhFyRBQiaI0Dj0oSryleGXpA/hKAF6qHYFcAr9faJydukzRxph5yPT2VyjlTR3HcF1iyRzmJUS2IgG+iMvU2zsf58nrAy2mxy6tkLXEHftCS4XgvsTzjzdEoHqVPqrhP68eAvzukbRYcr9fw2yqdz+RBsTe90g=|Chương 1829: Hoàng Kim Thần Hải;zZILnYMUGyXHPKPTVMLGj+dP0qkaq6SPQNU5Ojv61UOyPW60Rfv6qc21A/IO8KkM7bqEVKkDVCWfvwYQp+wCUSoZSQicpBGBljCpVg0kDACmyV06txs0jHVOOj2IYFVBnzK43CAY1YLJbJnjYNVsr4uIx97gTHEELkMMLOg2vTc=|Chương 1830: Cực Đạo Đế binh giao chiến!;LSuORmzSsKn5HJtK07J4O2dpgSBxZu0fHrS1hZxjCB8S31YTC17hUpkGkNUhWQIUSS/E4S6U+VxxYbH9q+pdEINm71KAefEsNixUYqZDjrVQk5pP68DgockojS319dn0uuCINbfHOXn+P9QBVzVY/wEr/a1UeyqWSoxaIGdR8yU=|Chương 1831: Thần tộc tổ tiên xuất thế;8eX+naIKpvw39ygQ5uSx2qwZZdfqdvd53ifcxAUZuNi3ll1JblxqRoX2wxnW9qhBAx38IIQ7rqV6fZ0FruDvYkXtVmZ0ciZUOgFQ+RA1oqg1vrKQnDPSleWEBqaqQKCkcGJXHBpIDQ7nTNE6oJaxXtfwSkY1tFkgWg5XC4P0nSU=|Chương 1832: Đế Tháp Thánh Chủ;TTUOyMJ+8/xh8hrIPgYU+d67Q1Pk+bnydaKRsVkAtTBTAH1JGeHSS3gbyMR9QDSPw4FwuQ7j/6pxyng1J/AZbaMU93k5fjcU1DRxYKcadStCX+Vl5YP608/eseygUfAbdDGiSU0jOQnQ22+Hjj7tICmrPVZoDXNFyRM49o96gZw=|Chương 1832: Bát Bảo đến!;rrayQWztdTI4GSKB2QtiDg2hllXgewbMr7Bt40onrSIlh/VjgmoYiTf7zHpGXEt0b/JPDaR8mFGP+kLLbTwJJ5b7EUJSydo5EMhnjeE7PM4gXIz3t+qN8xmQtjhmn3HKm7i5QX12FAhgVmGdrMLHBoHdhJe05d3m1sNBUVauv6U=|Chương 1833: Tái ngộ tiểu tháp;q7yZHRMQOPs5ZWNWa6k7pHGrRbpbJiUDAvDwPAsNg0pW/5uN4hJi04wfs3v6dvWgVGqpDfXM/XTsA1O4B605yHajAN00kPhlzlOEgza87xWwhHR8sShMiAOZVq88DCUuR87VsLAtJwNJ67DamV0pKLnEVwPvtWwtAjT2Q5q/0I8=|Chương 1834: Đánh giết Đại năng;T5YKkzh5sCJAWA9hU722PS/TUQaxJWAFUWwSWylqTfHtPoMLOolm6X3Iu4bNpPUksVSlgyKVksj4OPJ+2IVHURcjoXKNd4iCMnEiSgrAXFF4WDquZSarIqc2/PLLhOkEr7olt2vd4W0IhTH3oNdIpuZtTMhX9T1wSi1L7aQofZs=|Chương 1835: Chân Long Xuất Hải;TEpNb9rhuRfN66FdtS6D9ihlTlZrIh01hqrB5QreCiKP3RJsblchnPVtzzpd3uqhhEs2PyBNcZdMikcOsQHfvu5dHTlO8nbvseaf+wdma9J6PPRgpPHw+5b80D7a138v9DvKmhxc8hV62XfnpBjieaOJN+0iFD7jrI99xB263H4=|Chương 1836: Sóng lớn lại nổi lên;MdiWOAQ4BGeV3LceXQAgHwPQjRmfXQa+0t/Elot0y/duxBAvwRspCiqucXMpnhZjejYeEOTukO/39zApUX1UNEK9wggjR4z13a67p0KIJTVYwgI++AyXw6Nj/Bkuny694byeI31G70ZPaSI9YMVGNTTOp9/81ZIXcgejmz/pjG8=|Chương 1837: Thiên Ma Bảo Giám;U8zxfDofDskJCyL71/5GSQDLaZ/u2YjhWcytYb5NdDrAmgoUH2YqxTb7Rs+zhcFU6LjKN+5CwaBTgPU+fdACzguA3Ire2ttT1BhAbPI3KqPpoImQeOu1DWnPqyIMIuXok5psD3Co0NR7m6+NETpP+qIejVm9RJ2XzVguXRAKjNo=|Chương 1838: Thiên Ma Vũ;TIpnFCI6thrs8ZFyVHFWz6cI02R17+qS5GTQY/FTtcr7M4wZDcTNJ6PONlJY4WXQ7CS+7FPrkbiCHvHsNsIzn8aseDOTEuG+1JeZAHqhqPGttg4MDLYrvTpxrJdqoeu+jykE74mmls4FsAXF6waWiE0VQWyaKwvCXAmDd+4JlgY=|Chương 1839: Bắt sống Thiên Ma Ngọc;4thjoDZ2+ASuVZvvqmdN1H44yrKKGn33eM5URw07skSvM7KOFxT04XIixHUcET2rsjw2uxhLfGXtzk8M1f1s79N2Gbe2g/wbXxZc3srQMcZQI0y6BhqZIJNRPj+rCr/m4zdhPLkAJx9ApUUvSuythWNWNiJwR04W91i/Dw5lx24=|Chương 1840: Xương rồng;elvcSA30S2Dll3CXZsr2RCpU2kCXVwxoae1Sin8Zub5zrjh2nMuc66dxQQ6nDSSVNFSU4Qgntpqjpl68w2O9aKgg7KKuZ9u288jZBGAgHAb65pLcbgMIRcXWH2AR5g3i5P3SssodJJgRSgB6mmz+cRj3yi+vhNS6j/zizeyARWE=|Chương 1841: Chân long truyền thừa!;tIfNxgPzfcZxoqS53f2VdwppVULI3+M1NBy2dIK9FlmnMnUcFLJYNXKnniPV9QRQQynSsU2EpzegPb1vm+j8ZyHcLt1c5b9Nr4C7hznn9wIV1mm+xXvligZv2EazQZNqA9LO4QllSx8wGuNVNORuLaWClFITg8G+KX28OkuhnVI=|Chương 1842: Quần ma đột kích;uKZc3YdNkASCxe4LaRRxN/1KmSsEClTzgHAmRcNBLuCI7UL633Sv811uicAsmge6Ne1PKm6b84YjkXJFiyw24svkxWL6YNhsiEXfyNaxugSoJxUKGPUA+Qft8AyQXWle+8TmY6GwLdMNUU8WU4zcubFd5TCL3fixl1g43AK/X0s=|Chương 1843: Đại sát kiếp!;J1hTdCnYQlEULGbnvvkidKzvjQ6+A9rL3EsZDRJN2FYYae7xQr2szH6eR0us0lsqXvTKXIlfGSwQcPYAeW6ScPPld97y2w/HoxxA1jhY3YoTjBvAOw9E6GkBhXSGwYg5Y+DylsDubcBIxTSsSBoSUlHgtVyDHaTk2bGNQ/yu0G8=|Chương 1843: Thái Âm Thần Lô điều động;80LmID4PPpnGtO/p+l0AuDCB1OP2I/8g3ujYbtCqAg8qIHOxmByTAKj8y1UZChPKhZbdkKd5TNbRBCrNiagEGpF51+V0UFKJ1vEnXnOsZwsKYa7ot6wkIzQ4mDZx6pxA2i91NDwlg+P3Exp1sdfWgi6WJRpc54678Ev0JBUkSPc=|Chương 1844: Dương thị Đế tộc;7osmLiv9dVxmPIdZZnu7kwPSffKgtnxqvRPExLGtiC6NqAMPRHjlkM7tA5Pvn6+PNdUor3wQl8Tb4VQ7LzZ6bNNqiccf9sZVxy6/CwxMQu5I6XoDZcchCNFNP0vdPX56O4aMkOYEpzOXtZuZDL24AdiRh/ZW2PUG+cl6tWNHoUI=|Chương 1845: Dương gia sát kiếm!;8nqA8G4zWhpgkGzTfDN5Afy02NlOpG2US65+SDMqlC6GZXbl+AHiR2KB24pTwrjthDuWrVvirS9Tg66pV2eLUZo3XvWQ4uqILNtEQDw4olg446i+BXn/JuDav2ZNxsMH5f9mTQ5bWVpJV6kzZQsosqJM9x3zTJWguY0i5Osg61M=|Chương 1847: Sơn Hải Quan!;aQSlRYxSit+wL9PNkQI9SgBbETeb7IHHZqVbwsqUD/t5oIFwJfqct7uBpjcCYq8iTi1QmvHdJ02xzToc2/pptd1wgVEA/dCJUeNzQb4VXswgLzcFOVLpdgKUDVCnb18ChPZlG6mnwkj/27U/JYv8X5Bnk0pWWNafHigpAjMoqLk=|Chương 1848: Chư Thánh Đạo Đài;hp+H7LSiduJCjA2eZpkeL32S8RTox4BQsMeI2qODF7EeRQpJH2JKimEiRyP505bu4Ao0Jl53C2YPhBgWbmNcxPhz0Uropdas69C62dJCqS3SX13Umn9dr0aLOFyItvKeANflwGjpj/cU46+w8TrvH9ayeepB4o31TncUXRM7RAw=|Chương 1849: Vạn Kình;QYBIjg+e0Zya+ZzHuMY+kAFQ/Pb3EEclCH1C5UdOj9DCTJGl+S3ydIjBSekP2TOx/OZBlF46OfcvPBjdQocXFU+IUmGxG3k0PufmyOKFPqz+dYwY9oGRq0xeLFESWJKCnHnx6H0WwHdMc4KbvAxYG3BB8X50QpJDkO8kzyN0+Dk=|Chương 1850: Trọng Minh Thần Điểu;AWoG4VCtrcnOR3NNOWSDccgm/6lC7UsMFxvA78+1Wi2q1C39BGFA7xMljYp2msxuowUVGqGLRmD3ujXMVoAz3pSqafgMtaZT+rzZWt57pPJmEe3Zzi3mrYqGemWYprqXbqjQMe9GvGNRb3Y1AE7Mn3jJn3QjX1NYWubU/yVsEiY=|Chương 1851: Đi tới Vạn tộc;Xs1oIQtn9kh4BQT5enMXMUA9YPj2vftn5EjlDQDjBPEVOKjLVSWKSALiUcxE3S0gbsEMbBjxgd1VQGGZujtFyZCUzWbEXOr0q1aczh679Gnelscmwx5gDI3u45O9qbPYvuufSnZcs4zq2YCbfytDv5+FOFcRAoQZlHN5iOBOb+s=|Chương 1852: Luyện Thể Sơn;9legXLzkFD8OQ4Te09AflqoP6YUn8Yvk2HFO7x48h7Mfw3eW5m99H2huODMcm8s7uajgbNzFQaH6At9mqhG9QqPnShNBVEgBpav3Vqd6IGso51v9axyPbTAh1E7rr7+Ka6YTEIcXo1WBTfRceyRcQW4dnisT8XdFMoU7neC0FXI=|Chương 1853: Leo núi;Ha9PBlBbe2aPah+lVkHUh4k0bCwffWMKLjOI7QFi86o5+KsWgTNRxun6wzk1V4imo0bgw+lB/OlDDjyJT2t0VavsZ1Z51oUA8rYf0EHlgWztwZgIBQbgu6T9R4YCrRiF0jHZltm5Ue8srrmEnxmpZqgqR20FKcrPMSOLpH47tc4=|Chương 1854: Ý chí tăng cường;5bJ4cdJ02ZANRCJKwtJhR8UOgE2dR1qMIa0DiotKLC4ZWWwEd6Ex+Exm7Ak0ZZk4kG73lWFTozGTV1pjXEJr+CCAzdWRF3k4g9cfXTdkx+nlIjYK7O6sp0pWfnJySZKI282AhIFYMbuYqYifyVZZKH2jUA477WOpRCPacXy33Mc=|Chương 1855: Hoàn chỉnh Bát Môn Độn Giáp;JPGE7F4SID/urZ4hRlUkLW6LyKco0UtvlD7ERJOscbeWfQloEUv46BgH6Wlb7vK4jjOqgxx7nvcq3SKA7dy2t2xF8DPOoDcU1kB43cBUDACReipDc6JD0AGMNFORDNReIhk7io1xFaerQvOu5N/xhJsCCyvO2Ei+cim3QzKpfgs=|Chương 1856: Tức giận;kLZDlmW4eyMmcpM5BhWWFtL0KouwXSRaZgDVpLWKHFOyV+cmNhAQhDPh1Xm8I3iTM2Vy/5YKmAH3t4SO+DTzvyO0bQlxyZ6IGEqfbEIPulNPHSwBsW9J/WdRlvkQfSCqZhUaGs/orE+oV84VIxg3NdyP9tICsPfnHE1nIQPNDaI=|Chương 1857: Chu Tuyên Hầu chi uy!;50rTuwlZdKeZfJDUShTO0tjJzbDhJavBVrpfcqror+iPGBMB3z2FVmfnlNXtzBdYLoWUAt8dFRvYoD5W52KzOjYKKzWd6ZpqZ+kku4zbAgsD1XU62Pei+PnYh6wx9PefSlONzRgezwpwB8CPJL15n3kGhoSCpfOTZe40xt6zxAw=|Chương 1858: Vạn gia cấm địa!;8tX89a4C7eko3nZJvo7ebYlYfIzYLL7NtH3ydfsLqphndgfUiQav70fR9iz3N2820XWylPvUNveg++WE0/e85k6QKtEBvgeIAWBfcK09iL4uedQ5TnbOVw5uAic4SBPmK02bKyd2hF6cwCKVslF7Vsa/+cC0xDTgSeTraAyTAtQ=|Chương 1859: Như Ý Kim Cô Bổng;hvD92x/cch3DzWiunEcGIIMJn02lEMym3kIrGakwQM8Vtq/LEc+lJFC0KO/Gifp15+FiDdrSyIUwIx+OSTWnlUaDfcVnLcc0AG5DN/70q38NgsodjmrY+MfHZ0w34BuqRmS1jdy0K0aSs9uiyZfI1WGbr5uJOVPxX40L02htH5Q=|Chương 1860: Đời thứ tám dấu ấn!;R7WU5o3McT+CYvhN42Cva0bZIPLoHWrkihGAuFkDiPuBXUk0EPnm6NDiOiBVkqqak1mghVWTh4L/YmKYC9Riqa15EWIdOm8THqalgLl+t91xg7gPlBHUB8MVBXdejDeap4+BDoEM8WXVVX2JkOt2VDNwULYDrNJt7sS7J/GnFAY=|Chương 1861: Đến Chân Long Bá Thể;cEUezxi3Jf+0sLVkPvxu1nThg9UBoP3g14R01kswY0bqBw93APOxTW3KrGoTIHNjvt32bvo5epvtcE1usFRuKNVNQsKwkRcqRarTbPxZIKUJ20X7tqKtCiyx+o+yPqonqDQx0q3xWRw6MzK26SASOMYGahlxNNuX7ZEO3f+XkQo=|Chương 1862: Thiên Sư điện chủ;Lh/pnM4Od97kyKHaLeyhqQ7TRMZJYWWtlYuINAFWhD3OS6UiIDnp8WxToeECDRtOCxPcU0OpvCev+wPde2wnVBDM/xs6+sO99+2r6JseNy4MbljuKPNpHMXWtynM7IvkKGbfvlTmuUc1d3m5z37h/X9Q152eAK2rZK+g8ncGbj4=|Chương 1863: Tầm Long Bí Thuật bí mật;hxxRVJ7xpPMsgz4jvWkaIwqgjs1K0/3mSHS2dFWvYEiij0pCz8gPnFQfwXeZ4m3+i38ukzTG093da06wFJYO2yuV2udgQ5LK2oz5uJFR5OS+XpsOcdl7ftWv8OLup5muRkEPNc5dl5ociGzFzTIQFsR+DnXS/vfaQt4szpcz5R8=|Chương 1864: Dương gia Long Hoàng;Q98l+VLY+WZN+1weCmj9QwProNfOGYEbtnK7mjlZXqfAWE2p010nKGk5QeIhCyLN+fVmkkqMeobnfuUFfk9BChm5FEayQ1Mm3T3tb03kgQ+0fUkqKzogzpK5qqH1YhH+ngq3LUri/WJdDp+BZZjsUglbJzx9q6tqHB78OW55Yso=|Chương 1865: Phật miếu;kmg7jnLM9rmvMCx9acz73tfxpF0Dup9PPUIwesFUG2BMsAwcLbl80NFo10HWy+FwpeDwN0ed85zu0J/IN6R8zvh7rK097JBHnihv3PjHIobed+T34G0mgzWXIo3udfWTBFMXh/QpmwIk5wyG7twZJgMy333hpzMZR+lfKZqcRTE=|Chương 1866: Tiến vào Chư Thánh Đạo Đài;G9d+ImpCJfqlklEOpPPgK9aRkdd5oFVfGqMuUD2uzQmrjh3wYj9SpwZsm9ly/Vos90WUXB478ZPCQKETJkAbln8JhFRdrBVgvHdfInBH8jhMyHgjstsE9y6PlC/nkTszW5iQzm1A41xj9H47k/6pYq4oCdE2/vp7sQ8OztojcNk=|Chương 1867: Đạo tộc Thái Cổ Đại năng!;mC1mC+9OJ6QYtC+UnK2VrYIjxsRbcVxq7OtjubmNQtiy8O84d6CxtzYks6ZymQdW25o/fcJnZm07VdBFhHnwu7cJAjqxT5hI+9rRmMS9MPNT+xPwooMTKUIjcExBG9vTEHO6r25sffkOw+PL4xYyQBwgE0zpCyg8bWBDSPK4pcU=|Chương 1868: Năm vị cái thế cường giả!;3bYBr8aqdGUn0c4pcWaU5d6qB5giyz1+A/YS0c0QvBr+zj4vJ+TP/Dx5DC42+UgedmRPoG/01ZRLDJaqF17uvP96MINlLgJTHWyuqMuJN+ZCQK1bDIoVj6+SMnJLpJg/iTY9CBTC/jEOF9ENCNjR7k5Uas2Os3LL1E0YCQ61Uio=|Chương 1869: Nguyên Thủy Tỏa Thiên Quyền!;pCUvkAA/ZEMJlXQWAYYTuviTSiVVJzlPX5sbhJPDiFs/J65JzgBu3itoFBdTk1ggSywLmsBOL6EjqHvRbkBxOZY4JwEJRAsTcu8Bqpej2oUwMAaAfUEGmu27LbH2kdAxR/GgwMcSB5EIP829k5Odm2RwSnOV/SpUNT4tjgXuMnk=|Chương 1870: Hết thảy cải tạo!;/AeyqS3BDaA4SnDR2BNtq3hd+iS/iBEmX23aXXY2XhCNYes9it+S31uE4P3qadZzqcy3mlzSFDXlGr9HVUb9UhyeJdSmpjh28s2tq6hvpE/o0RI/sA4HWZM3IFLXkZhyYTNZtoFsaLRfKJsHIetkQ8OarINMNMSckGPpH9tL6aY=|Chương 1871: Năm đại phong ấn!;xQu0CYTneiv2viVs0FgnAjoNb8dEtgpVBfxMkWUZeW+e7o8XsbCNy0HAkiHOEF6xULxe3FmQqt0zNkO8k55+P76WEWBAyr58aGa/GV4D2jDbtrJAgrb/SF/MabJqyA/mzwx8/YpmQpCs7eqjAxowRG28JKnN/PrHWWfKsR7rZBs=|Chương 1872: Diệp Vận!;n19Z8iq+KKJS+hNKGw7rUOfsW/iqUu0udHOBOiecFmb/FptuQcP6jhDmldyNNPAlzc4uO65JVPwldPgSYSAXAJ8cbJ/JISX+BM/mobG/OqBK5E9MRSITUDEMsknsUjAOYM0p5kYdbl0yrPQb1BHfK4iG2x9xj+HHNhKsX7M8Rww=|Chương 1873: Hỗn Loạn Cổ Giới!;xQlTXcYvO71/OvQxf8ZIVBN5udIYvu42ts4WfKreu3Jwu1Z6pw26kRyJX9hl+QYKMVdM0zJjME5xVpce+r8bKb5FyI8ES5CMdciQu6b0QV/UYfTNz61GrKGdiZZ2FPop6ao4lvFMGuU1EiE8wizOVWN03SUJIyIr/nF9yqec+ik=|Chương 1874: Chí tôn cấm khí!;9KW6a3crT4eK48r1NxuLqiPQ0W6OOwq13JOk1hP7ZT4ViERSZW1r6cWtVWlDR91MC4+IpQq44o+6Hl2iY+P2A/MniMWDpgZhh2xMBLzyLtrtdsb5wZ6fY0aCxIzmUcJVWhj3sjixZySV6CUwUVTOeI5QOAzPN9WNyp2n9PfRv+g=|Chương 1875: Kích Thiên tiên kỹ!;Rq3WbGzKpamaoHG3/MudsW7BMfblMxD31zKTQev/B8vaswaj6P8q0buS/aaakMvAIPb6q4wIQFqG62PMj4jyOhjR/Tiu1lN4aUQgIOLAr/0bQ8GaznkPhRaPYp5rzkpEsb7d8EwO5Yjkesk8YIEkYhvnoLaIi5hllmMAzqLV314=|Chương 1876: Cao cấp buổi đấu giá;0jAjA0GqUCem2V/g81vf6dE6YqNgK+NnXzJ0uW/aihEF1cZuPPUlygTOAx7m4fFJmSMjXSpE+DZfwT6cboBDfpkmEOxXuLAV7/DaSd3y1iJQ2V3qcxj9t+RKsXMx++iDN/rehei8nX5CwIUb35biz5eLbh+VUs1rThYlIQaBshY=|Chương 1877: Kỳ Lân bảo quả!;K5bqIjslP0VJz2kbh3KYapVZPJ5OvjHChVFQ8AiJJGMUYYBYURAuqnBDMnlXTUSBZqpPuoaihfcHBmIQI5yUQNf3ypcZhpIcH7SD4yg8xJUYC4JRQUysGLpD25o4aN7XtyHuM/yyAy/TglROCoHOJxWmkRBgtZtU35abL3SRxck=|Chương 1878: Tuyệt đỉnh thần binh!;NhTkH/WXCgPSkuCm4qedpyDO6gx3IC+eZTIoeT191R7GxFEPPOYoiyrXU87O3QKs7C8+k3xxCbQ+IXFSe6/kcJ0ua/vD9oCeWJ1iwF7qKU4vJkvIoahLGia5DICbdYZsMYPRGvgkBn8aa2qTPJhX/LxP/e8in6eYx/5KUnAinig=|Chương 1879: Giả tạo!;Ys32MMw77S1jwJsFvdoLSUrW6tTTNRkclyRkjHWoz8Oj1D1la9A7GiScgEy20LwJOAvYK/pUrUkCMUjiU/aNmQcCzFfzGCk8sxOhH8U6T8si9lu/mmTJ1f58exkFR65e631jlEsX1hgRwUR0HmDKxaG5HiviWTAN9RN1+A8gIrc=|Chương 1880: Thái Âm Cổ Đế!;0JoCp31XrCOPWmY9imvlE+snjoTnAFz9btSpKdO4zC0obSoCyT3EhgpLD0SDfCJFXGCWcKzBvyT1ystjObV86ykrl1Svxcu/kXo8cRWXjLhOzeCcV0oOjJxd8hGRy7zGqdOn6c8+LKi2GQ/bN/oPV+XPiUDqQdlnu05/l3YYJ6E=|Chương 1881: Chân long giác!;ZqV03l9Fe0bsy/pefiKQa2tjBU+7tYCP/jgRaJRwU4r+rtsIix7Hsh7AIhuMblXqP023Cy6ssrDFa2mDeu2Tq8ORyYHV/jHRxZrVafa8Z3lXbfiAl8KF8g1JyqsmRei+9gZZacfDzf5exFCLBOdZkqKt0jT7diYP+mvw1lQYBLY=|Chương 1882: Luyện binh nơi!;O9fvtUOJ2dAt5Bs31tt7oc4PeoApqMhxlc2hiGTey7vF5A92sONJ2FgjHK8fjuB3lH8jjAvgdyUnFps4uH6WqRWLWl0Qcm/pmJVCZ9/oahA1JKYBlZJSJTKinVO8V2tVIqU+FkJF2pJEfHg6h31yKLoD99+jYJrZQ1Ie3ruJ2Sg=|Chương 1883: Hình Thiên!;lSPnikBpFyiVjFxk13nzdF+V/W38bO4mEUJ51hOzHniKuOB65PawNiDu+OMCK2bq/m3EBFrFeumJUoXObtjaQZb0++v6O3R4sQ7wBKs1st6w1xrvouhSPJLNmtImin4SxzrlKY3yHAX+KQnLyMiyFn6IOzqnW+r0OKHCMLg+D18=|Chương 1884: Ra tay;TmGiO7FjZlumVugaCJK0CByPsOP28Z40Pwwu9XGSRtMMK2almxoWm+j//czEOXnizMYFbfauF8AF0dzPW8ieMwuTv3ZeW9iwewbLzY5NeRQ6VmTFnVXg+J4Gox2Ty+eJGqVOI73Us9E2AfT9GQmtSUaBD83tO+tSp/1z4INSZ1c=|Chương 1885: Chém giết Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả;+DUxHJgucUUTTitnS1QhUdOhPT7j8QZVPakOMiIQ3/5Dpl1UyvZy4s+uV45Zz+JkGtRYgJmKF/i9gsMlR//nN8edthVgre1bSsMaEiMWNeYW6GmuHZRZLin2HyAoxkek8dnUyglS8E9PSV9puKCKcU/ry0RE9ky17mosFx1z9qk=|Chương 1886: Mở sáu môn!;YaW9pSfLgmRH0E8d8jBIhpsOStneeHsi5nI5tlqD3sz/qN0SelJRyFIKDmYRe6SFcmIHvKZYjbUcwT50jp/CkFZ52ULPZbE5KWG7nZ14ulKVoi6Zpu5hj8qjgk4BxOX/It92M9A/geiny3Xwdn3R1zs8j+O3jyJpyBmdNw17sXU=|Chương 1887: Lực chiến Đại năng!;ow+uDr2iD2Gi5+Auz/XNoByphYYZ9md7ju5OyIH+eEj5uQ+hzy5JsxzDSjkggD1feaY6ICW6JvrnVNHNF+u+3i16Tt9GI8GS7k+xFR9GUquHPr/75dFO8L2WRcTj8ifdQc/vVPQ8fA6n0NxkEN9VHcAG6GnME2zX5kd0FZ9bW14=|Chương 1888: Ngộ ra tầng thứ ba Lực Cực Điểm Áo Nghĩa!;zn2I/CdDK0HtCaRoHuFQq2qhCwDscl85Ugwk1nC/uQNtTixEbqV5kHR2qhf41YmAIoI6IOLE/fwEcDlGwamqI3WSuszjBuAeJGBFL/WGIXkhpb6shioUeYs8N1sm+Uz4qmbxKz3lVZqDao3PiFTPxTl7P90JOpZMn2pfBSFRADU=|Chương 1889: Giết Đại năng!;3lMQ5F4IgxKMa6hr5FyVMLn+UnRssnFnpmbVPjgGcNDmoYKXSaFwA1hgmigYbwYyCzFXhVXRGkOEilYL6Ve2/iSowXu9n4gomvkey8zBNDRawOm9vtghn/7WI59l1+oq/7bOiEAjIRv07w0uoQ7dxh2WGJP4MDM0oDpwr0BaQtY=|Chương 1890: Hỗn Nguyên Thần Côn!;kdrSDbCS/z/Aemh08mLeVz4Xhk9OowRKLcZk6cGPoedDY7AvWzuC9itU30nOJoJshKSx+WRQ/cVgP4II/wAcyYNw3wtIPZeDu+HymTUWahE/v7ulieVKibMoLIAOFbvkDEYrlxKHFOlKmMmKYtD84XdBmGLasfHcPiEklC3F/y8=|Chương 1891: Thu hoạch thần binh;Ef0D4UamBxMqVgw69pBw5HkVOC7cuKLVRSSFPwQkCEL6/o/RNiGeuFf5m0Y0Pbuuo4XMFy2g2LbNGX3FAk8Htyu0GeN9pOjGkRYuUkhcytMolc9XHdzIOsu5Tlox1znA22Ye90PASlYlrGsWqS0/iNfpxv0vHNGDtEiOcqP7Htk=|Chương 1892: Thiên Ma Hương Hương;GQE3VClKZmIUb/M/IoKo012ec/Wi74jW51IjMrGa2PIhtQRyQ0kWd9uSvjVIHN1O0Yw4crPUQjwW5vBGdMlH4i6MgNAMmdFbw23rUfNhNaRUYX9BXgxeC35baJRdwDPCNzUZFHX5XhZghI7/W9izovoAV7B/hGJo+qOzhiSHFmo=|Chương 1893: Đột phá nửa bước Đại năng!;C6rBo9uobLNuHYtdGOcaEB8lfHylQBmZqsxwwdBRLVHrijAPjH6seX2jywKdYWthb6Exum4PW0MEtWPdgt0dOkmMh0OWA1BqeyT7qnXRNo8JqyFOUrA+iwpY2w5zwmBffigi59F7uoZYhTyVFCID5iblUF2iNb0TmhuUCByv5aE=|Chương 1894: Vũ trụ giếng cổ;rpSNUYHPl581lVoNT/pgJ9lvq6sInhfiqnQOmY9Xyw12MK8WH77ZFxeH/nUUQhZup5G5HRp+UB/MzeCg9lHk13eHMgoBYS2BeA/qSiKLYlcaPGDLNKVvy5s/s2Hjh3x3L6ySiqi/8kOnlHCmxDSWz9088iwJw438fmLSYqU6xYo=|Chương 1895: Quỷ dị sinh linh;j0ZvUZTTYaoinaVMXDaI/ARWjsGe1cQ7cPz8WuOFgNeIf7/7XjAcAcE9w3r1y3iiMDcsJTIeO0C9bjJ+cHq2+R9aDkFrP8OurYb83d1/2S5vS0Pj5RhHzYBBmgD0sqL5qAsQ1q3rGoxGDgHwjlhzvhCohSHw9aN4HXym9KE7V0Y=|Chương 1896: Nguyên Thủy Thánh Thể bí ẩn;yRxcE9Lf4MfedwLgVHj4MlwIx2neWLr96TuzBadVoKRPu8TRLtWwPxj5FGSl/ZXeLBiP7n3Tp8ta9r6s3diktrLS7ORhNLqH4gPMlCe9VCfOrtVEfYpve+OrqIHHBa27XJ2SWz4a+9UnqcnwXAqjstgvkQxtWaYqDBaRKCQlKXI=|Chương 1897: Đoạn kiếm bí ẩn;TNaBA9liwOM67D1+Bo414g4qAulICT0yMPUl6jx9PZEh8P7CV2WZTRh7LW5lTdvLrsRFp2d10vTDYDWXE+V/UxB+22xBwjg7xQFe1XJz5j6NKctxUfug4dA02CuYWijIw6zEnvF6fE7R4hFVIm+2T+XXiTpMR0EI/8kVKpMnblg=|Chương 1898: Tái ngộ cửu trưởng lão Vĩnh Cát!;czEM9ynoyK6NR+cG1ix0u7PPBCUWrs74Cv6+kbu+jLffhcvhenKEX3FDhx0n09vuAObAatqLKMBSKI+ptJ77K0uxdY3MQnhKtgHUFv1NBlPwXSCXHshVH3gH8vNI38sLMTW//l2Hyd7MEDb0lnVlkDH6JDo6gGAWKFYcmQf5P1k=|Chương 1899: Đánh tới cửu trưởng lão tuyệt vọng!;AkvSkTu+LDk4jNATt8cl+PauJFSJKlLJcKxoqoZO+myY9kdBhswhDHAb7mgue5VD/q0xycj0XkvC4eVOhO2C7O5i4ulz0yLaJgO6LNEnCOjweQAKk2Yma5EX8a/X0QHv5WywM7lPCTARzvUSyOiXrILksztfTV/b21+UkV8VfgE=|Chương 1900: Khí tuyệt bỏ mình;WhUDJeBj4/J5eYBbWbJJDXgOrI8t23bBY4SXNT8PaFM+GzOniRWOYWcivrkIwzJV9njxwXp9qbYFwVwf4R/D23q0mgFelIOx6IVvlRzTV/lT3EaGNrGGs6QTMiyJleCdF78y1KjeaDW+1oOxs/HVh0w0O2GpA6WlIFh71DPfxsY=|Chương 1901: Cửu Tước Phiến;YajtT71ygmD3MEZwmmKTtyC9LLEM6Yr7imf6wOSqarumYDFdLSiHIv/yxNnoQHl6jT6MKsSkQKwnE2JqMb7R7R8ClEaQ1NjCKEgvBG5dnHAXh2Qd7zrzKkbeQK4cQxAIxnUyexMfYWEsHz0CovN00cnQ/lL9OxNlDADNlolFogc=|Chương 1902: Đoạn Kiếm thần uy!;KvKD0RtNXyzb7Cus990vNk+MIQFtzwATUDGJWXXti6AzyYRFvbMuw6oskB39FdGl8Mdbjn9XNZt2UraGB06DEjA+Y+3sVqtdJO16tYLqBN/qNli0ODHc0td6Mf8WwYf4DvRGuK6DSQ0XFGmohQWM88ls8jX+zEWO183V2wb0uxg=|Chương 1903: Lấy lực phá pháp!;HBOZ0JDa++//9yhMuJTtvpiC1jL6DURtuuvjZ6KCpAE2CpL3n6tfMwCgDblQ3UAUWYPxkz+D0GVtH9rJxOiAU/kllCfZBi6YJcdbNBjMXz0nq5eXvU4741HnH3U7uL30S3Yz5StCctL8TQLLNp7PQsNUG/0lDbNwHbaB55nXgBg=|Chương 1904: Bắt ba ba trong rọ;KUonaMbehbhELOGP6Bcn3UOYkja78/5TXcWgBQFzG2+BA+1BegjZDjVWk95g0/ZSkFPVKhrb9+HIYx63jpixgWdF+yykY3TQ0weijZfv1nI8gaunI/E1lU/14wTXWtgNGQHNt7s23m6Orj5lyu8GitWx2l9S5/dLT6XP2elK9ag=|Chương 1905: Quân Thần (cầu vé tháng);vw+yqqv6UoDuBYRxGWwRyZ2dUmcOPG1Xagz4DxXk/LSEa463OnHmJ2CfixeW4h8cm/i6hUqfxEIAC73UVb1Qj+kFmpXPMHljjepsAGHc3NOxVWlPZvAzzYeh5eXmJxF1uL1gugvFnAVl3qpYIrYviCRelqGBA9DW6r2YqOOlVJQ=|Chương 1906: Mở ra Thái Âm Thánh Thể phong ấn;pUnYMitv8G/teLlWTETHs78O3FW0gbBqpwlm2AXVxx+yFe6Xya6rLevvrMlCio615lsSQxpRLNqpAig1lv+Nw/Mqpuvs+tnCrfbWFD0MNHxZYTbF52pPcFgMiLcBm0zDqvrACErJDeuskXC/9YC0qHmILlTZjtcg67M7vsQG+SY=|Chương 1907: Thái Âm Thánh Thể thức tỉnh;PauiclJjqE32kQVnfhaJ7LtIAMvj0HW/Eb+6lqNlHd/arkvhzmWpMWsejzJfbPqgh70YsFV11LwzvAywLQyl+9MYb/KgrG97YCCfSSKL3ipJ+u/+QE61vE+F+pyaY1iA/QgoX0iS/Hamwz6M/IE+aULulGiuEJuJh/fpGlQ1mo8=|Chương 1908: Xi Kình;PxE+S3fzxQl2Y1OzNnJ+rw0UAzWdB/GBxsGQuK18ClS0y5ysz3/NOZRKjQS/Y2MmOE4dTip5vHHhFxyOukALSwN0nQhLYoYqv8wJZHWAox0wm7LSV2EneWZNv1Fn75YM4A20CkGGnYmcYUyGWMws+uIfRqnFa9FsPj1csJsdy4s=|Chương 1909: Lôi kiếp giáng thế;ng62neg0xpe6wtiMhM4EziJ4UtfIVEBUVmwyO+cnBrmpOHeGq0toKIYd5g+4BrRPO/SPgPlinbeMMOZFFK4fwErPNpgF6c/y/IIVc+fVHyN+uhL7rCAn7//nEV4+9HgUQLYs/4To5/Iwi6UMYxx2BxN3/L1BIiU4+s0wDqjuH7s=|Chương 1910: Diễn biến Nguyên Thủy Thánh Thể bản nguyên;xx1jMxaIVYlPRfAJtEVdG7r++Sz2ZMU3XlJHRTgCDduT8sgYzdt2eIeVcAzUjkeAAX9VSe/h3h6qmcG6qGs27OqEAj3mS6MBzB6raKy/qcKK1vIGU8w6+QJCGmXiXcmJqhP/JZ6stOAbLAzMWy4xMjaocXSCyYCVpxB4Bn/5u2U=|Chương 1911: Đạo Lăng độ kiếp!;SYlTt5M4xtmagt70caSKARgc0G8G/NxyMH7P5tH0MaCa4COs6xlTjhMndE9vtEyBh9yKFBM6EkKqChxCizXWvfxJ+JzA15L8t9n54hPHzZIZC82tnudwLJeYadnfbOYDn3wXLc0PWrLnQPecSmKkqwdrPbMMbMQZzLL6/RdhSKE=|Chương 1912: Bảy màu lôi trì;EYHBNMRPN3lKn9EF6GsF3BxSHUmDmo0IE4gioByGFsI7R8Oz/1dmAjDK258WfgoIznRLK3Rybt7q+/R1vhFC00w6/svKhoIU6MdeCO5wLpKjrFFS1MnrhmzWr6qXiUop/LYl6JS7gNBnbsQtlWic6iiHSlVWXqjZVmMrVJEBjyQ=|Chương 1913: Thiên Phạt Chi Nhãn;3UYeaWsG6KYXz8Je5WAyubDz6xdfMP9HZkEhjezjEnsLsfvO3wMArVJqswrUGuDdQn4SZv/4qHN8BYvqhhD9GlsA+PGEHAX2NXbIjxZIkAYME45JAtqRkEA85pMq7Arr/4PJJwTG+XPyvDv27XrN7F5lO43jtXOL0fWhH6XZGFs=|Chương 1914: Ngộ ra Vũ Trụ Áo Nghĩa!;PsCSn6dXXEL248BBosJbOQI5RTM+MImp8yUQlKi/BXwQzrtqe9DbMiX8M2A5okdT31WuOQkY2VQkM87La6EgrGoZ++sRQSG0vxxzAfr/vK30ny5LXljbrJQiVSnHUy5AilLY4NzBC7LVGJiFKNVdv2b8g4N1PuaFfqeywjhpEW0=|Chương 1915: Kiếp nạn tán!;wXefzVOCcQgHWrJXx8Pq9NfBLjZjzXycdYBMV7yJ8n82Z47GXhR4AVeKTQgO4hSCayI/2QYB47D963Z7ZtBY6WY3HDUnUviW3JiLd1qMswpj6mOgL6xjqmONKti6gbaswx7zvoBqIkTUAhVm/uD+kaXs8QyzBa5iI5v2/K/DM14=|Chương 1916: Lực ép Đại năng!;9YltW0qWBmZ7FkK+8KnMrKQPEjFay48ScTP3kBMD63KXr4UMD8u7q1/xkGEWGi7G7ndL4HGo4lTUq1dRegL0H11hMvABjBNRu2TRNTB6JG6JS9yi8jOdLbpEdaZsL3s8Q66iqExvU6U5gG47rdo54dG/hdJIZwCcCk6lB8E+08o=|Chương 1917: Liền giết Đại năng!;z/yqpXmxGlEnffqbACpgKIa+VMADGESyyN+32ncDkckS/zo3yrhqA5jKtF6AAgh1Mryp+7d8U5PREWNTLJYZ/wwGY6NqMcf2ZERU1eudOEZ0RRlg0bo0GGwQ6fV1eQDjvWfAfHGRxZvtMfvKc+aglofqf/KfJhZlGyKJM/kbjzE=|Chương 1918: Đánh giết Côn Bá bản tôn!;RICFCm79dDfEL2sb4YK2T2Svh92PmP1Y+nZipI1xmLjP2ybyBRNW6DD3rCzOjtCYPz0nA5WkUl94ug3X8hC0f2r7X0B1Dw/Y4I4UcIhEQaV0y7yZkFWgNsOkvrnmEKSZHZJ+BpxwuCIKCosewIW9nxlfKGsK0B1k8KKT66MEnzI=|Chương 1919: Một cái vũ trụ!;lzX9FSSp8qb7LYTcuAALX5N9jfchw3+myqBMcWSy1Q4nrHfsspmstIFsvXL76wh/cDhttwcFGYfJrjLStD8uI5uX3hxg2xxm5YJi+/mLB+qeGSYaXLWwHW6uRlu4jZxvsFTRwhSdNzq2SwvrcBt4Uvy2P+aA2dJckR4tZVwMptQ=|Chương 1920: Thái Âm Vũ Trụ;/afHCE/g39n40gIja9urWmc4Ly2+/llLx5iZjzL5/yuinHE02E6tmydVD05CH1vjZ22gcsjqUAnut73pVANm7EdnuvpWrRnOZIH6pmw9DktSiqp18r6HBHWrWP+yHXAoMXhL323U81AByThe0BelZWdoXOstew2Wr6MMmXZLlkc=|Chương 1921: Tử vong vũ trụ;S3dARVxt3kJBdjJoFtkJNqgL3IRWRPbX5tuxxO5cZES99VkZYMwVre8fRgCkWnqWQoO8dDumcN69oT0/FmS86yuUfqF2EOruSKUTA83wibr9f+D9kNIIMdk31vRE+9IdQJLARVtGy37o26/shv4NNKv1u3YE07cgOj3SU/WJ1P0=|Chương 1922: Thái Âm Cổ Hà;4xt9iZv7MAnd8RUh0+H4UFmB527ON8YeG6hUkpo41Xq0sFQb5RC/q7MPFS7DYQr9ytX28KAG17pWEptLhN3WjplVwcNmf30aCagZN9xKpAemeuZz0wC7sduoGuCKtB8ceOfWl5qZSPsTIFHdaf5hj1oZ7JReDjysuVfj2rMgVGA=|Chương 1923: Thần bí cổ điện;A/ehMqK4hQq4/I90oRnOm7cCUhYkVkr8Iz6BoH85lbNoh5kYMyjF0+w8T2N65zSMHhnclBMdPiWGGBQcA1japnlhirBN79z0kqI5swwyMrMkU5sVji6aTpKZkggBNiQbJD+jUxipk9AXEVmM9KfBu19jbr8PKYwetyYw1ZZ4nvM=|Chương 1924: Long Kinh Vân đến!;sFvOuwFsqJviArRa5db9pMNL7h0FibBahR/fTP+Rt0MLvxpPd24WL/UN7xz+qP4jowZKMQaxS0V52WQLLrQZpWMcEznJyKVIOA21pq1wfv2+9m23WOizDDeD6cfCKia5aHAybv+3I4cR8cJ4Czjcew4FMPSD1FY78akrV+hU/18=|Chương 1925: Giết Côn Bá bản thể!;rt2+HgRiPY5ay2LTP4DdGzwf+wCOXfSR+z3USwljFmA1nd0qV8w2sq6hIcRB8rpGbvYuc6pAZ05WEVdJdst8DCnwlRxskmiDB2gRir7rzAiCPwoGFSKAVTx5MBn6c5LPpY9MSt9Jf0gALUTCeouUf/iBvRTeR6cck/J2zVsouuo=|Chương 1926: Vũ Trụ Sơn;Ya5KG1gvoT/FlWK/dYbhzs3aHr9HGYkBTyp96WpCnXA81V7fs54V6rfmxMbPlxz+6qU2C8K9mu1m+3s1syGAs89SqaEY8QaQf5afkE+IiSjKho8uh3tKhiQ7GQOnFOaxWI+WHs+5fsnF7pVMDcFiwJyQB8GoS9ZebJ/1jnpjX68=|Chương 1927: Võ Điện Thánh nữ tao ngộ!;reazrCX76T55187UOsv0Bhe1HMU/g6HcxPQT3Wkn420eXfZdVxLxuK/00d6vLAlVT3W3IG2w+yVovqVfi0tXXv1t30vtASTU4sCnb21eDYu8Ji9XIxTryefVL8LgJCkg5NQqn4wwl9YrFeZViT6W35QqH34we9Z07AbcRM8R5mA=|Chương 1928: Kim Ô Phần Thiên Trận!;OY3OEV5IIaWjIolvZHHbnAfTfYq12Pfa+Ub56269I2K5SSSeAmH4P67SA03nCccQKNCZeOT2in8zZuxHYnwDMMFugPuyQi6gwq5+i5diTqZ3Zjbge+HyxwNzjAu5WuNgmZRvOtwUoJWcV9v0BBIQ5nRvVj3vdihPc9SU/ACJ8DY=|Chương 1929: Thiên Thư;il7m3AaezOWHkmw2z0fPvZ8hVNKBkq8ykxbW+//bf0bV8knQwwL1WNUn2piwVc1hvZ2Pe2FNw3Jqz8HyDOHZMAr06Z/KNCshjj2SWNJgm6DOPXyKK6m+0W/vg3EvD4w8wZccH9AHlg6Fmn73OglQJhSZvzEW/VLtYWS4gAl4bIM=|Chương 1930: Thái Âm giếng cổ;q9XATZA3SqYwVLPgwbk6cMFyPy1EzMacLF+/geCcFcGQu8omVVOLGRuvB1XyfslqTCm/GhBTuX5Wmw0JabqL1PMrHTeYOdZDwTfdO6dBXlCABfIkVMBBtEfAajJc9+h/XkOf+3U9bUzktyIGFZmsh4Jbwz3ROXBdg1YoeCTBA4I=|Chương 1931: Tà ma!;LCXKsmrcakzn1g8/U3FM/9m37D60500dqXocpYDPl5OytmZme3tNZdJG2PAE5s56AfevbMwW9OdKV7vCufytz1pyl/us9TRy1orm+LbkwlEuNM4KUnPEfTAnliPbM6Rv6YU6Jh6CnnllpNvntvT4cwm1K38spvNDsI2Eiuuk230=|Chương 1932: Tai nạn;1m6r/3x40ffqUMBqrh1n7k7RNQ00Yqc0fSz6giGeihfj0c+qeIr3VLIPFQ5WyEyvS/waGrIC/FyTMqCcsZlb9CVmr/YuqTNQ55/CJIeV3AbgRQF64MetjO5K31FIXKOIN8q+o50JfRDyR77JqNmhpSvtiCf0WxXmgQ1kogIyScg=|Chương 1933: Tà ma làm loạn!;5CnQl8TkK+dbJaYlaCgLrOqkU+mq6so9GGiPiofJb4NW8QMdbrqmDDenK5+xnKVOvUXB4dLINM/i9HvdwQCNfvU8QsCQX3zWTxWRcvxK/xcLZjUfZnngrYwYBm1eM2wRFxy4RDpoh6zu7nEj+7eTsGBQlCn1FQCOAZYacCqUX4c=|Chương 1934: Viêm tộc Đại năng đến;9VSKsJAzvb/47r5b4psqqpenW21A4RlkJZYIg/HLP+DJvfxRcK5asvjDpymD5UImOrAKZFLWi9llj9EO2C04iaDCeR/kCb5zgSa+0t7a3Gqwj4lkGRpwaJAXYxSn9OVl7t8Y9nXiVwQHBZORur2tz8JQn0PFqGYt7Q4jJz9S2gg=|Chương 1935: Bát Bảo chi uy;RcZ1HN4zWJWoUXVSivKlXS4J/O0vGubYB8cOW7nuBlffaDEf4hEl/PwHbOhYszUnPMdDVle+r3/N6tVWqgM1Y3x5mU2oh9R1GDCPL1HTQS0TYipxCxpbv6MpZGEVgi1XJKdNHY6oia26S9h0noN1HOM1OdfDIOot4ACRumez390=|Chương 1936: Tái ngộ Hỗn Độn Nữ;DUMc3iSzFWMok3zykGOeryZIs6yfqvCBsVEHuKrVx+81bsxbLHKuGbokudpWDEQ+5feMDgAZjpZuvbotvf9B7Sihib0kvvaiqF/12+keIKkmduk0/ATjMlaf2ioYzLfL2fImoFQ/0QXwiUd/EroXBbONqzM9cGBL+F58t3zba6A=|Chương 1937: Mưu đoạt Thái Âm Thần Lô;ewVz5okVDzIlLWzJDMZqzj7HYtAHpjpDI0yH85jyEF6BZ7E0ka+c+pmcqSVkVSN6/YamMzqnk053jAvxSmJFCAWrFWJAaNlBvzuxRfWM96pww4PvabDtXKf4YXjnF6f260Jg0dhujkNJL97gpUGnWnEXyl2+1HNsur8hX3TsK6w=|Chương 1938: Cực Đạo Đế binh tới tay!;MIwNKtJ+gwBN96LKgB2vAgM54ro6hsqMgRgTKzQ4e0S3ksjsfiHZt7Fvx0unGbEFNDKumyWTs0oz0GVNA7WzVppQpD8tIXCCXn+TtoVp+6Ij6fcJ0htOhqiT/ZkGFxR11XkirPbcqgP7KcUU4DE+pwNbnhP3U7967pQ+TZfWPtw=|Chương 1939: Chọc thủng trời;I+UgJdFcyG+i5EL/I87DWtTpaClgDGs0ILgoPy7YB6GiG6rIuwOhs6XWp4LEfnJ81nsMSVtnoc9f3KtvPfio3IO05zal2uvSJs1qqUy9+NgABqmcyDXDIv3RcViKjo43asYxtfcp8F0fvT3MIzlOXgnHV0af2tr2xYkh9lZhxPk=|Chương 1940: Quần ma đột kích;rS4qxuFJbDWZHW6Amm8aAkpmG/49Qd7L3A5n7pFxWtIS0RTzoanJMmj6EVcIh/CcEWLf26wTFrxavxUgRwCYBvJfSaB0TwU78rosL3JZrGaU1YO+EJhlr8Eup1Ma5hdKuLoVk3utsFR4DO8Zqg1Evshqv280QsxRClHg3Qku4pw=|Chương 1941: Nguyên thần cấm khí;ghnvAfL7/ZlOUDoc+x7XfFsRbavQJB8ieK/eKKbR/uF5GF+EYPtMOf/EvF3UKPAd1uwospEaSVrMcsxyid3Djln0FMKVmmHZxHeRX2/NR0ewlFex1Y3k3SNaVkTbn1hPO+DtnmeL1NOWZ8PZQUjU6+sxOkjrekLN0T/AAFbclnw=|Chương 1942: Nguyên thần hóa thánh!;hJ5hSQDNmKrsLSgZ4xPXQB8JP1wmIy6N1hsryiBrKowZBEMPKOjbiuLE3ytUF6eZHWEYi1tL0EtYEBS9oh8v5Teqa4swgd/ee6YigRi4H9Gs2b9ZxZRZ97VzXkAtyZhTsXUpHPWrEHffr4hCoSgL5XA3T7Xe7TR/NVVBlfVeuE0=|Chương 1943: Toàn diện bạo phát!;7Cxr9fZjmifkWrCKm86h2z8z9SGMsDlcbcLrffdWZo+wKL3lBwol9otUVh8iSzmfhMzqRPpPUnqSdSlIfqLMs4QmroyHVfHd/lvlcWbebv9On2JCxcDewPp6qZU07C3F5/UdJsJfa+lY7+wTrOkRzysfbyj6SikQJctrelXjOFI=|Chương 1943: Chém giết ba đại cường giả!;O0sLuESKLgPwlUYsaIOpeC3NoQhwoz2p4H9IZ1xc5qQZZveMRc82Dc0Fv8sTqj9cGYj/a9eyhTH3iwTDQ7blvfVbeJj5IH6EGEcidg3Ni1/Df7yJ4XB2PaDB+3zJZZqIZwlxlc8EdSRI2L/WU/Lsot/2JmD4zcphXqZ3QxXG49E=|Chương 1944: Long Ma Thánh Chủ;FlD28VUvnBBnOh2aWzVZ3D0EQFtEB9/36DasGzY68zwVaqmEEDiaebBRckI6HFJAX0WV7wFcqAvSYOUbTD5kjXgs9R5rSZvz+Q4dvMjSPwGn4WPg8gZNCmnZm1NoUKQMjxsTLEttv8HybWr+/cPSYc0i0UpJplqeMvLMIalynpk=|Chương 1945: Tái ngộ Diệp Vận;7bCr3s69z5TQawgiw0reM6d5GCOzAtx9jPWXcgkouQjIUxfjB7xhIzGo7emIwUvWtmT3VWMJW9wjhRRrjdmskShUANB4APxgct1TYSpv3+jzBiHbXKCRde+inwiv5isSw0oa1yW9V7QeXyNLQk0RH8hPoJXweR+T4CdCOEWmJGw=|Chương 1946: Ma Đế Châu;nDgPTU9vOXLWdWUQGtb4DfnoSgjRpDcviDhoU7HmS1/Mg1cynb42+E4ncOWdYU8jXSMaEdnV8eWMYLOEXNQTuaIjgkRGTOsfhKq4BDAJ6ZTNJyULi/MOF77tafiBDnuRh4dq7JcLwQVkI6fJIWXHSKnso8SMLqPbMnbscxu61Hk=|Chương 1947: Nhân Thế Gian đến cứu viện;hF0oUGY2gdChytWVjILkIchZdpOb8cqm1VexyYk3p2M3tFRTFkDdHeqiBpJa9fQrO4vfw8S6qSNMyuXVE9bOgB9Y4GaA7jfVBLhRU0I1IDVbakuWAq/qC9TwxN4C3opMir9ChiSXc7vhRpJJE3B/Av3FMMrpg/J2VByqApCLRvI=|Chương 1948: Thiên Sư điện chủ ra tay;AKGdp5+3i2X3Ido25rtmr/PCJjHZVC1W+FY7kTKm49XGcDwwGVqMI0uayJydKjCTmxEikq9aNEW1KVgR066/33exofeiLzNl+jwlW5S9uxIi/Pf0JjMCKg840P106CLKgMsOVJZoUFYDV+iJBINOJ2x3L6eUdD32Jodv8kzutJA=|Chương 1949: Nguyên Thủy Thánh Thể bại lộ;mdldIDVKkjgtvyEvcAHXy51QDCBJjX01NcZOfsKleTEmsUd5tHT6WVkX46PDl+6q+wcv1KRK+dbfBI3fssGQiEi5n3E6sfsDqbneJ4mlRqXGkPMn64d9kzrkCtcFKop4ZULOKJyMvNZ0jSiOKIW2Nxlv34cDC53raIw7LGpj0ZA=|Chương 1950: Giận dữ;+g5JYp/L0e8FfI8mEjqtranP58l8u7Xyqk3Gl1bbb/I67i9KfuJLBh1NcgKsIT/WFZDsn6QfiTojEjOu38T2fIItJeDmPxQo/BKfZEFQR12ThNLDbyQnFNW5qbi9XMopUUXM8aVYE2ypbOk+gE/IgrTbeaQZU/z0PFjrEmg7Ibc=|Chương 1951: Giết Vạn Kình;uy5cXqdvWGlaJ4ERXlj+tB6K3hdPIw6pfzbWktR6fqa0FaruTwqtX+kzkA23s7SsS334BBOxKOtuWt/GQDo6vDoP9SbpWpI3+vbphdFa19ynxmYIC2R+gvOIfiHY5nI0t8Zz0zLN6oZgaSCK2KrFcQ3sUzfNhizQfjtxwgBTDqA=|Chương 1952: Đại khai sát giới!;hzaE2LgvT5i4DSCqYGfdMga7Nj9/DA867g8NLnX6M//n5qWmfU+1Lm8hlQRrl5VldjGI7nEDDckhXT7vKMvruhkBsHBAJP+3W6VK4/j1H6a7eYeef7sQOi0fojX1jUWGSG2QkHZJUF8BJvcLACXF4+8VlyTq4E1BEcnLP7gTIM4=|Chương 1953: Chuẩn bị cướp sạch Vạn gia;ixQwJmEpuYYsTR7rhY3XiWAnMmyy0RYVwtTCNz8VzNtL1Fs7SP3iJISioR3yIg79e6qRyEjYxXN/qA3Mu2NUfT7I6DR8ebM+3E4ZaHTqxQb1hCQG0slLcJ5ATT+IJOQSj2pArCWqu+m5L09xH+2dtcTH802eWSY9i5FHx+7ATfc=|Chương 1954: Cướp sạch kho báu;e0+LHHXpId2yl3zbnqJTdpJhAiqgc2L6UqB7CV7HWw2YBI4vnnhmOsqPpPhDGFW3zax9qwl02+ePus+uRT2maVhDNccVJfiOIQKNLa1Hud8kwVjX5QV6dr7HymPpb0J4ocSOj13W+dISzGQH6+SUQBiFieoLoecuNyFSUyEgXbU=|Chương 1955: Cướp sạch Tàng Kinh Các;OeJLoC/4HT3xrzlavjdE6HiLKmzXd8matlQMZhFOggiwgs9hxKnAAc2sM1k/AayI3/rjgYhRbVLZjlU4ethEDfcJ6JCn6tjsjKNYTKPAykHNC60EeeKtbJAMT6ZZEzR1npRTAaUVEKgUS2M07Ia44puDj1/0SdAHJhE8swOavFk=|Chương 1956: Cấm khí hiển uy;/G0FPeOVcijNsCoqjnXY1bieQhMKR+9FqRx5OpMGLy2kkJd/b1PFBebLihVSZ0qVzLDfRg8rJU5qv3oBegOE22CibHoq3yBDY4Klm+uUUnWnfR916xdQBDNAG91cUTuMFGHyb9w2aTD4tu8O05RPWU6iz2Xo01RsONLtsnUkR2c=|Chương 1957: Chân tướng;0HucZzwjomT7Chee+rS0Ogthb+78Ei2Kq3+m5+mQw7tibYyBbRxoEM8kMvCWL58UELclTHqWgVNjW0EnEJDphhj6kS1XoiaoOBE/Vhdvve10Z9D20HWmpYbuATvnuNdx1Mxaj5woSvz9pumuCmPKfZOVbmumDKrX0rxY9g4Nm14=|Chương 1958: Vô thượng cường giả!;Qs0gL3tZVqtYh+i1efV90HFi5M3hBm3x2t6zPDGtLQA96rdIRc7SUAqCWfEr9iME/dkLP4NzHSRE5Mjt2uxSKQMR+5G0hq/mzv6JrLiuCRb1AxIuOg8Y6RnyKdoG2S7xGbGbYjrCx8k99uSBSktA8QBQJG4jYiixY1BftX5lzp4=|Chương 1959: Gió nổi mây vần;HyIo0I66e2gPoFCOwBlyloW6vm82EaQ5FwaZE2Banm6M7K2kpsvCqmiy4z47kcc8aAVKcth+V+vOxH0pia4wuAVkQVSu0MvjM/HBcrgeol7KcWcsDQsik5BVqyw/lrMFfBN7iq6vThvlvwKbwaDFcT8H0qfGUIcBQUq9RQmaW0w=|Chương 1960: Đi tới Chiến Công Bi;+4rob1EvHbCcHnqE9D5Sn4ra9Lzp1k6A2OeirAYBQ431OTwGBzQ5ImCySyMYt7MCkZKvkv0d2KNpUddzEMHxV2Oo8hdlayP/yRxPOl58ARtMafihznu6i4Li6RIcG7nVrWISF9f75jNaaDSP64ULdu4ua2+Fac+o2kk/3yGafIo=|Chương 1961: Đan Vương!;poZUpVX45nUzrrB61mZqALBM8V6rOlZ4q3WzdfZosskibB+feKkPMJgpbJIyjo3h3lk6vwsV6MELBp83sHC/tq92DDXcR/Q9ow2+s37TSEUWtiv8HfLh/CIcQ8bcfk9OFgZifR0eKwgR6pYQb1cu4HNPOTB+e2Tqtzr601NO+pE=|Chương 1962: Đạo Lăng phong hầu!;fjJN2IkhxigF32QdkBENTa4KKDWKb9H5Ev9mQ2bq9NIoFcrq0VIId867O9tP0yLkXbMzllKSi/U9bELP4u5y86X0QcnZzCgrJfxup7kE53RvfCqkk+0Rw/txFyHgIESwydC1Uxi5yK+soeEgzEkgcGolDKMOMv8sUvW1irUVGd0=|Chương 1963: Thiên Vương Hầu!;NH3l4N7ZUw2pmXS9sSBXCozCrFLYtGNtS4ul7c8BeJXfJmG7QkVwzFFI4QAR6R9922HCZ0pHZnKjdWrn3/9nQhrJVH3Of8TlxTvd/nbAzZuJq4J2gX4vQa5XoBliMKE6hensb9fgbk8IRFZn3njVosGpBvm0ByxO/rUai0bWjTU=|Chương 1964: Sóng ngầm lưu sóng;9ZPgR83s2wje37mqaGofewebAgobdYRhFSZur5hcSIfuVJ4L35Qb4zw8JwOf+x+SwEoYSxgTWMGrQ55RbThQcBZxGJN3BuPpfdVEKfi1KaQ/2C143UjXtpGLSj9d/0nY3xVqlk8rk7tND9IXQd0w/x8ZYnU5gG/PdSKaJ8KbFxo=|Chương 1965: Trộm lấy Như Ý Kim Cô Bổng;YLpbER9IqvNF23GaXXjRUkmLyL7fFcRpPtNBMmg2KrN3C+p8NscuuRSUVQg+Z/fNvIp2Lja/nTHJYRi0heQ7RtB5YX+8IZge3PIPpcoyMSzu7mnFYZe8x7gTJU3Mk91Q2esp5AaT+vQ3k+IoWSuvIPIOzlsZTLAdDAkX+GD0j4g=|Chương 1966: Đánh cắp!;4laeYpZjLwIVVodzLfcEdbHs6wTU0nOz8ry457qx6mj7cUqnsr7ahnmQhZXSCvd5Fb/u2NhHTQIK08qitghIFOAUWVKZ54i+k7KSQRK8bNyE38tgnRAQJ8e4v+rNokQfLvIGAKvoLqyaa57RwY3piCM+HvpLQE6MKq6b+a7C0r0=|Chương 1967: Vượt qua Huyền Vực;Gd5taZ/wK5QJpIEubH4sl+DWMti57XsW94PBGdf1irjqh2jUxRxWVl9yczM2CYQ2Ct1ae2Wd/WmngjZG4qNic9ulqlmsRwZ6w6G4WD45YA78pLV2SEj6K8qI/AJBGse6Q4DkBUsKi0tRYuVctJ2efRFVd2dUgw/o9NsUL6kOXbs=|Chương 1968: Trở về Thập Giới;CVei4RdQ4/JS+CwHMNtGkfWOp7EDw6zRvK0aOKZBm+qY3SyWZZ7BVbXc5VQae3qPJttoI6VO9O3zspnljThF+YyGuFDcpAvF6QaXScO67IXpGfDBee6CWST+MLhWD6GfzBOFT0pksPOtfgvu0TGk6hkXYTjYCMFLqsPEaTx+APA=|Chương 1969: Huyền Vực bí mật;grB57BTrplYy7wbt9z26dL9o6YddYuRhmhVVjwpoBur/bEoLhNrRfW+OpUpf9M+paYBrdsu1j2acbdH7gy93RQDeBPZkMsOW3ix3egfbS9rPdrj+aKBgD00MbMv50XMCFPVW27CL1SoKBxxtq3SXVdH/ofvJ31CDXpm2j93uj4I=|Chương 1970: Trở về Thiên Giới;omqPHqAFlJ0ErSVvTOFL2sJpvMan6NZ5hRF8HG28Pn2Hhk0YNZBO+lItJj8lUmwNb28MfQKYATWGygaOO97cFbnXsv/ojRdEsOTw9MXr+j7oUoF3FBpY2Egwo5MNnugzbDsfSnV+YYSeH0bFPWs+knFa29N/xMjikeaMefX5jzI=|Chương 1971: Kiếp nạn;oSQ1bfpRQn7308qJxG4KsJ6679hL+06THln9nZNOMlr2DMqV2xX2sTtWS6IV0R36dy2Qw+OEJ8JL3+dYUGtqUM5w9bQVimHtr0w6iYe5c71+NyBfUTynU3HWInztio4nLORHIYDdIkcs7/8+GWfpIiwSUJ92Ub9lTx6yBSy+DY8=|Chương 1972: Thâm Uyên Chí Bảo!;JG+jjTWgNBbfdTiuhDnljkekXsjb61WbOeBLisOH2FUGc6HRY3HKu7DIObY0BXFdpqnk1thRTsfXsXSaWBwvY7hE4Qwz1gFjU8BrBcEAXJREC41zI31xiuJ4mEu0WFlOz5Th1Ts9ZXMo/9gHGShoLWvmb309um7nMBS8K6z0OK4=|Chương 1973: Nửa năm sau;VcqEBy8ziTHtt4B3cQyibsd07NlALrFOz2TXNB6eYcTHRcFFnRVOfyX0Dkxhx3o6idmcQIj7BZDdyjrg4O+s1il4kHlA8jsTINubEE5tWAVzphD1Z1/SgaH0W127o8FellkXDz15cDmcee65OtGt19A404QApPLX0PTtfjj0uag=|Chương 1974: Trấn áp Thâm Uyên!;yVBpi4DgT5yYGImubCbuVDeKwdMprvS/oWocvNPIN+MFZz2+VeDOYA59i0pMVlkjcIfqNm891CKoKbAeFFZfZ+wyTZCEtAUpmydKEWcFs+BvK7mS3rdqT3KvRBLVWCkPbD90iH7c2TMOpjDQRUEBzd94ueywPwhZai0kdL6IDNE=|Chương 1975: Thái Âm căn nguyên chi khí;i00DemVTHsTCaKXwGGqRyGJeCP/8hPEJZq8y0qgO7Fqd1BXHes5FdSGCJbWfnlHmkOrXYXiJIJOw8Oik2d8Dz4AdxRHqyQW0/zgNEQMCgMUw/8AFm0QXZSxabcJvDAEkrsv4UFRhCIJ3Yq9l+TNNHBV/2xWlCuzi/LRYk5MBuSU=|Chương 1976: Mười hai tầng;0Rwe9LarD4EWrTDXxheP+7Sy0poJ2jOdnapdPetAFTCWi8ICa6I6gTaF63LYfV2A8JnbXOhLHW9/vsb/gODgSxmzil8F90FN7+DvqdVybrF+cjstybXPaAZAz3ejzIR++WIHbpuznQ/Qeu4DSq2it8FNyalamqDNEvMTSO9zexY=|Chương 1967: Ngộ Thương Tuyệt!;xPjDeZQLJfuldfbyG3GgzZV3GoUo4TWfkVPdnItiong1G7Va/fnJRcXpxN4Frf60ZQJa6CGe1Z7YawaPS9IN/vox9SBTgSmmj5mLLfUfJWttk/JzBpf3qnMAKOZlglQsJG/YA/iwAGQ/ocOondDGnJPDio3DN2zQ2Zk9L9zQ/Fg=|Chương 1968: Thần Văn Niên;uvbsXVmE+rTctq+RI4ep9+DP0K9zuKCuPb65GaePoSJMJ2tWqKmff5DRyfrQ2CbQJal62F5fuWj15DlPwHJrT+PXMO3Gj+MHh0KrAPo8b3FuYwMVpi7+vmhmvRKeCV74HA68JUu6ZsjBVj3IY0MGZuLqqyYvfPF0yvcFrh7z3f0=|Chương 1969: Mười tám tầng;iHLJUkoU1aNA7ha8Vvf4NLTDc5zL/ZrUY8mCU1LGYcB00e+fhw8X8ZQ5ANqVfzHNclsakjSCiC0vPUcZnTpVahYOWJuZoM/oel5j57X1mlY122Rcr3wMHjU9gGHRkDNqDOdnT3OCH4TNed14FdOQKnvn9nC6bHg/z7XK0Suioj4=|Chương 1970: Vô Lượng Đại Đế!;xgMLgJapOG4hHS7WC4VikD4Gqvy7sZfHOPOxHe8FgcrsdW8L7IV971R9NpVxP9DVgaWb50HcEw+/U6QfdBHx9C/oOtCWAVoXVy6V0PoouTJ86ExAV8IWAgtwg5FdhGKb0a4GTTTYieDKH/Ee1Qve5J2rMX8R7RDSfXSUE9P4XVw=|Chương 1971: Thần Võ Hầu;0Fqim62Y7E+Qj8rXqADsvR8XYBZi3BagBzTDCG0aJHAqRQy9uidM1zRqh4c0U/0zN9sjyZ3R7Mb8+w9bQdVkQDIUwP2q27kuZADO3sHcF7ahrjJIarYbocBDAxemOWMkjm2XCsLYYs8E9+lRJOLWNOhI4nt2QlIUr6r5npULmw8=|Chương 1972: Ngộ ra Mộc Chi Áo Nghĩa;PhzBSrZUyH+9G1js8v/IDJh6A0kKo+mINQCERZmMKzzLiHVXkiXETY/ZN+R2oRzyrB8UsltN8sAECFGpJV9YDh3TH2E92TnKKHk9rcRaFzWN5wGBaXw/bhyMO3hi1sDdLe8uwd7vAFf9vHylK0qZhJ+dHK6UX4EzpK63whXGNIQ=|Chương 1973: Thông Linh Thụ chi biến;+InyeR0yuhVkxDY+K/EThVeXrQLd3UyLMO+iV05B1k8O9VQ4IYSUAsxNcI55Np9oikegYtzbdDFzEa+VEksV+zitRzaKywPHRQqyUsKqVcN5KbXWzzQ9GfcBg7MJJR7EzW9JvqA0lECp2357UBZOVsL8wTKjd58iq8b5g02PYAI=|Chương 1974: Một năm;7fs9UeteIckJ4wBplCI+OAr1EsBAiwtIkuHZKkH0+Er0gG96VXwEi3oizvX3/nz5mHHh2/+F2z1fUgS57YzhrDpL8pEqtIDfb4oHTPzuXd23UySruyoG5PTZRLSGVvlVNOoi5c4/IL8o5ioAvimfcm+8PKcz3oXTvTbylB6RpQs=|Chương 1975: Phá phong ấn!;Md90vCsViehTl6DMdI8DZtLRDIdEGouuv97iE5mE8lV8oha3zkO5wCHNYYl7f4jSYH608W1NNwVmfqQKnZg58BAkH8b3xd2Dxohl0Nxh+okaGjjgSiYqHAP5UaIZI+TRdg1GH4XNvXmWsc3//oBdNFZnyF0eHsShMIqAEzZjk0c=|Chương 1976: Đái Quân đến;0UC+oV/VIgpvEnFV3O1ZbtJfAQRppNeaKJmPlFf/QF0vH+eisgw19F3dtGJmTWg/1ZyvMCPmHQa2p4HcAJAQqKg25LGs3IfcUxo/rzM8KmAZls0lMUAiao0YYknT//aaNXOcqtLt0OveRvLNWNcjEa8CjacHJm3fAYR+w7vU6Vo=|Chương 1977: Xông tầng mười sáu;0c0+IZv882UvzaM5Ra1/kDKJRwBa7Zm4SAcLUTVyEu2oO2FWRameGV/75AF6qrvjO00A2eTl8mbgOXuu+DcTJ1kG2nue4a4LuC8Vn5gUwRXkdVjihT+VAgob67nEoflzE5kkwNDQAnobYXgf9HWSi67C7qKMi1SLufrp1bKWNYA=|Chương 1978: Đấu chí!;KwTjXBT3pN07Ncg6klQB/sfZIhGKcaFi+6/SjplZOAQ7tm85dYM7H7vU6PMbl3ihaZ22HEbEwvjoS802HCy5GoZ3BJ/6UZ0p7ym2nDsczT01/+UzcE4f3Bq+t72vbLRueu6xJTGirWcuCunQnaVlBonWuIkUTjPdFDayWD+B9ss=|Chương 1979: Tầng mười sáu chi biến!;qkRC5KozEbSbyqYMsyDS5VgB647PasZHZrLe4oIoAg27VwlyHLs85F5e7aghQHuQqYoB6+GSfZV1UWlP23ZKTuNosBLusP/xmNpwAVZdBL3WUivrlAeH4z/2hPNuv3/62LmMhNA6JyFXrUJVaW+Y/Rvs7W0hhin1ABhNnS6YsWo=|Chương 1980: Ma tộc cường giả bí ẩn;47rr9tRGiLnpuaAV5gooVSsnho7i9qwgKVca2xEdlTFO+m6jJIYu2HIcpgV7pMbY8VpvCnehsyYwF2L0jVbCAUYccdlYpjc7u7Sz8ao0sod9eABlQo+oS0XHs7BE2zkDO586RjcZevC8f7o7JgR8evPyvDhp9JTjcbBpQJcEXdc=|Chương 1981: Ngộ ra Lực Chi Áo Nghĩa đại đạo!;MKnCg8fdvoYflhYYpqcE4cAih7rRYrxFt7nmMYwM22rsayG8g3DuXmm6Behe3lQfFDdhbQ1EOFtcnWc7S9Eu/+Lb7G4+j9c0YmIxrRfB7vGBLZzct7Rd1jODWOJrcBbC7n6TnC4PSGR6lRVE+8BV2DQj+asAFtor7Dxl8ps3EqQ=|Chương 1982: Hỗn Độn Nguyên Linh!;8XlqFDNlyyKVBovdGCmdwr0tFrI/OykSW6k6f5qkcAJAgb7kJ0CWoMXpFghggpJLA7THqCFtLjdTwb5hU/mf1UsSYk7LgnvoWJ3DnjPoZwgZIJnCkGQtUpO943dS+npTauSmforuEcEg/4n4Y13otAMUd2KnMVNDsi9+6JO1BhY=|Chương 1983: Thiên tài chiến kết thúc;6TWf9qhWAlyuuTWDbQE3PH8EDGT6LbYWvvkSOUeCiNpmHxQ5JEmCOd60x+/n/c9k+O+ArN+AXzthfuBIr1ScdINeoK8U1H43csebN/NaoI6GmRjo8DdPo8brTByG3u+ATNA1cMF8VnUlv2ZVQwUawRBZkgpFFNXG3Mr639DLcFQ=|Chương 1984: Thời điểm đến!;pfs4JRjqhffAimr1IHMSwixIU8pKuOjAPCxaJN+38AvKA1+FNSDfLqMpMYeZv0xHxY9pkwqjcpg0hIMWfsoZp8a8JElFnoAE2vmDfcBNkGwp3Hnm7mKa0hj3/ElQDs3WW5lFMvSJINU6S4a8xKSfzlg4UC91V2Vw31dUtu1kMtA=|Chương 1985: Thái Âm Thần Hỏa;q0So9RF8lYcAFFwNPXboyyPM0FR2k39hrGU4+7cR07qOFLDYgpMTjZ9JiTm8AL2Xr3gsikh2qarl3+Noctzq6pK308OxZoiO8MADTzfPMwnt9ZkCJgqDqvvXki0UbRNY9oVrjDy9qM+pP8M9CZG9uaCvJzk5hY6APTs7cWGllss=|Chương 1986: Gió nổi lên;zAJmQmHirLtXc846Ba86Upf1u/bcZD/HXcwiTYHXApEUNBaSxfPYIzQa9OuscHHyddAhZFnNYtwToLj2g83PMrHtDts2D7rXA88ODBbZbDI8zXHKxDv0ueRPOr8BNA77iL+JRHkPxKnI8jt8K8ecJOQbVQpIw/PF2lA4AxWrweo=|Chương 1987: Chuẩn bị giết ra ngoài!;gdjko6UUrYTtu3LbAIKE5iz4HZt52eNhnkf+8HfDBYFFwBHnoONh0VU0zbnSFzqOED5oBTNJaPXI1bncp6NmWq1f82xpRCmshJgwbaCrKtAIcUxQyQieru4HUb1UjHbvvdGYlP9E6emwX6W6xxYJZNvEzCaiuzoPdVH8076cIg8=|Chương 1988: Thân thể thành thánh!;UsQ3AEbmui53Fnmy1ydoKQnQM4DBjXrst/ko7doODss3MIrJ8tAPphok7ozNhyK6puHi+te9XDeZX8S4lcdezBNvatV27rh2ioRsryUgiKtxwLl6/i73QAiFB5BpTIInrXoyOld+Dd4MqibjUD8XQ/sVlLkIknSgrk2S9XJQG5g=|Chương 1989: Thâm Uyên chi uy;kzy+N8P2bm21mImLDN3SNFO5PiRIYlhPoH2zYqVxjOMDHFhNkl4z8uh4njL7RYROldw1E4ZJudHuLPoKiMJYHTGuyvJJTvUpYfBjjYanwdInNBtV2K6fjFzPf3YdXw4vslZN/jIJGq/MJVVISLzKWgJs6IRE4RLGqXPCCIacozw=|Chương 1990: Gió nổi mây vần!;EsWu57rOmgygg6HXh2vsGwHJdVdYHiAaNLcFBZYM7t4zNj/cmP7Vb9UdssIb/sEf2cLuP/foopqrRTxs3jaw+pLUyTwYwi2dzVb8ls7T5AwaOHhRObFeJawIlu4AkeNgUffe+SMLfhQl+h4ecCD34YKL+2xL8S7M9VI4Fsb0eKg=|Chương 1991: Giết ra Thâm Uyên!;Wo918trj7U7v3cmeG8Wh73eD0g+qJtJf9IN3CIBIkJo4NoqAeaX6qwV965FlosRjqKQsASeRHPmELdMSgYE9TxxSmGApdJShdlPJtbRdiLNtQZ78e8EIEVJbo+F8gdDcghgon8aAlmwrcsEefFwDQNz7ik5zyBs+MtqT1t8yYDA=|Chương 1992: Trong nháy mắt giết địch;mboit1eDN2Oawn5QNjjpp2X/7yJNcI0VTgy5i9qGgxDiX7KU2a5P98dZ4yz5rvDEi/Tal3Q/zu7LTgejRDl+jySzF5qtume1sH3U4KjXZDNGH8qz6JwP73f6QIz3YqTk6essjhp2vTkkVFzcFC+UCv/Tt86ihMQ+oAb1HPKi7q8=|Chương 1993: Giết Đại Thánh;p7Ls5Hlz1kvIVkUfXUpZ7jkOgh9Oqtk/YjqMOBIVUliKHwNJSmTlUXBH8WihUI3uEGW1sKBR9wn43AH/959QXK6w6tAqp5DUqAEfgyHVndOPxulF63vc3sao7u0BD92z9plAS73pCoHEiiG7DUisc5b4tSb/jGkPAmi6u/Eq3gk=|Chương 1994: Xông Hoàng Viện!;uZPeMdupaIYZuPXk0Zxuq60Z8gu92dMLSYzcltKAtM94px40l7Css+CyhDuFR38B9m/0sVR60Vv+ehV7wPK6wM02v+ZxYVjLk6CjIAQmR0n96qddL2MuMPL666tCRWWyfzm7nCeWrzTGVwf6hFZ5iDuLnNckHYAquIREZh0pb5A=|Chương 1995: Tiên Thiên Động thiên lực lượng!;A232DrXGKeY6YclqLVqLWvs+OWQoHS1R7Q8fKI+oQPb7em6Ghgbgeqp8oedcWoiZw1EbyPZ7jpX0aALdzbCO9Njj+Dxn9WthbCyHwdsvOp92RBlq87Si2I6G+v6vQJBit6XmQ3WODa0BT8d9BuZtp1NfBBHXDObJi3G8AQWvAQo=|Chương 1996: Quyền kích Thần Viện;4oqphEW45wIVtqe4ROdDHQx1v4Gk+xMG7rh7Q8brhMDIH2nzURJpOiSxQJnkLhJfwQCLh9hCuuf5fZsgplXgdfCmDKNZrfMC7PvxlOVI1BksBAyIpzKgJmp8SwRxvMJhtsgSZoI/IJcUciVSUwFAMdzM1sYug65hGXzIW1h38Os=|Chương 1997: Nhân Thế Gian đại quân;ZCtL2uFfpeLTr+POTAB0uJPDfoBb77ky3ea+DHB3hCA0lS1XWHQLEbAgKc9U1k0ReqWNCxMlDpRuX2KlvkdoqYI6uaz194k+3pOEesbJMSQb8Ud3zcaVLctf0eMuNC4Rkl3JBx9ZQONPObUXlcDAII8A9VtMja2M0S7gYxgs+1Q=|Chương 1998: Giết hướng về Thần tộc vùng cấm!;cOz0YaoUXyucFmx9sxlsh3U64LHecLZznLYIh4Up1SYeG+BSXzIYm+iAUVW2bWF+3wuMP63UmCmeJporig44xzJzEzsiL53iVxl5aYZaKxDtsfcu0y8Wrd836/xBTiDJoMkmZO6RHHMO/faY5BJBTHR2MGsb2fTFVa2mlvYufzk=|Chương 1999: Máu chảy sông dài!;zFp4L8fBEJtAJ4s9kBliTp2ViC8vwPrlTMJvoln1OXNg1MfB5Ag2Hhh00POgMGuF0R0cASi9fTiM7BhoAAuc0N9pdE+9TB0C5ryTuORZjTmZW3CYe+IMtUQs8UdsEhChvMgfTCZ3pdY8k3PFmOGmDExKn9DlcVFUSf866LRNOw8=|Chương 2000: Thất phẩm Thiên Sư!;Ns/vhoSE/SHAORWg8oiKM7kofm9TMdDLKaYrAOjqUssT0UU6jHNDDiypk0+uRldoWWBf4rRakdV0xiBOe5XWLeQmQY25KkUHdDCSY0JncYJKo29FKsIaRnNki+J8vEQBfBLAEqV1rrqfs71wWMMpZuIFlkOCUpiUNZWvBEYH4HM=|Chương 2001: Kỳ Môn Cửu Độn!;xLKLs8LdraqNegmb5RJV3Oj0Jf/hbBDdTclIU3C1H84m9qojFisjZji5zXTKKLwLbw6ZsfjR0OwtBHM9q3Ad863LwdG49nB7GRpKDp+jnD5vCr/kFx+SMt8vUFIEE2hG8dNN6xbkoLdmmSd78t95inuCy6R3G8MZYaZ2QwdEJ2E=|Chương 2002: Bát Môn Độn Giáp trạng thái toàn thịnh!;+4q6JAxAu4p+ew/pHZz+5+Y8Nz5hzlo7IuHWVCfACihLyenqzLk8T+9w4FnmUBJZXCnOP5uEXbA162xHaTLM3DVg7HlXC5JSqwOTUvpFY06E1os5R5N7aH3lOZtX8DTOt1gTCu/PRhWPLbuz+UlgjnD91NtdCjJaT0NxflIlmcs=|Chương 2003: Sát phạt ngập trời!;H8oyPS+ScXe3O6EvvJ6tdk0dXfxd1VUnpv0oQ/5l6kQIET+kw41HUnKyPFGynqbLAJDBHhR3Q9OwwX7YTmUQl4nf0T/wLVlkENQgsK0j1CJMVbDqL3gsazgt7JdHwt1CexXZPGEPfJZtZyK/c4QXfnIMP8I+9RnZ2QU3oQ9bXls=|Chương 2004: Thánh Võ Hầu!;L8F4ingBpUVPPcz6E8QJDE8KmdY/ZkDQFqmUNyrQlhXeYat0neL/qh+Jt5rdtfbAkaJgw82T3Jw5mdNVPNI+CDVByexBP09iNw6DpCBcW+s7rQR9s6MyRhLfR3y5bo7FeSebsThWMK8UXskghfzf2Mm/Om4MLeZuSCAgYNNM8QM=|Chương 2005: Hỗn Độn Thánh Địa;kKJpR269/9rKIDbNR15PAgca170R9NFcCuBoBBduJELhUffErEBGQbhDlLDVXBLEBoVA+2cvKv6egAhVKOzNlvO82LyrJ02bSdxDy4hHv1Z05ch7npOoX2Ibibcwm5M7i0PBoCIjyHY1dowifgJHNEVincSsWVSFazWzjnk9tb0=|Chương 206: Thần tộc lão tổ;99zMN+GN/mW3bu2q7v2p6DvNwtPLD9RaH4B9ETymEBcF9qa+/zExnUM9uaDwjzjDKAfGjPUKmJSIqGIwgaxKRTXil9/GJHx7xxNTx+VE0EVfS824bwHeDyJFm8G5cbytMsa5a+pel3y2IpWUgw9ddP65fZqZIJ6G14JC/S4aKEs=|Chương 2007: Tiểu Chí Tôn;Ye/+QDL8pGftPo7xTBQlIQkgY446N/T+9uVM6eQzAqTL4/0djWHbVKC2n6i9FLvSUcElfX2b24Y56CHWUy64GTUA9/McD9KW6Lt61k5iVYyE129LIwTtgPAIN+UhvZrvfdF7CxrhVI7zWvExi+u0cjKUTx2zN99eFks1pILmDqA=|Chương 208: Thần Ma Sơn!;jsajzudkrK40bxlznjadN3mZGudpV5A7Td/os7TZ45BKZcf23MLerHmg7+LHBIy1EVpwQJ0cDEVdzC9fzRK3na5jVx01ebFOa8JP52x+EuLM6S4YtCJBw/JJzCsaoSgh1xYFVZ4NLOvIDm4Y1dR9uQfZ+Nwe9YdH1f/GyxE4txM=|Chương 2009: Bất Tử Thần Hoàng chung!;EZjxFkqW35wRbWUFZSzsIKF231DQlunDgGnrGOS0NG8I0BgU53ZTkCEy9fvJrvTeakcIZT5t4sj95wP66O/K+FRCuyiiUvdeN5kg1eJwJ+VYDkzQCqSRzpwIDMeG5SXixgvzz7gi7RDgIUf5rDUqNgNLkpGWgYpS6VFgFX6juvM=|Chương 2010: Quế gia vệ đội;+hz4RSU47hs79IuiDw+nUsx51AHUscERiO9ufoEaSmHYr4wF1CGK3a33gUiVxt5WrKQmYrugE4e/JjUZJhWGwYqLLPc77XuzCW/OH1DWzDlfv9Yk9SKAXSfdC+AoDQxg6ZE5dXIuP+Ce9jpQJmy1yDYOzCyYOB7y0qqd/PJKV0o=|Chương 2011: Quân Thần đến!;L2ml6K1qOmFeZos6a0+Z2B18SWtThXS1vXQwy9rUIb9re3svEVHA1ESJHPwSTodfKr2Hj18JkPjcbHMKCkt9u1f6yggfSgrdcskKEsiAm6f/CGbol1R4mZ1RrvHVgWx+wYEGQpAQlvp96WEIARPpTyEWxZuPFw2jKMsyZp+0r84=|Chương 2012: Thiên Võ Vương!;jDp3q4B+UK2v8N5Og3HV+x/x2+ABXyem4Q9lmuEi5cJGEK5g0+j0R7WDa+/aJiWyygQ4AnwPhUcxldJP/QmAy4Noy3P6/U2pQ+9v5201M/bry9I9Vn3NWjBZ/U3pByKei7xy/Ux5qAwrNJjA7Hwovsj38UUlYa87SJ4gsEu5ArY=|Chương 2013: Đòi nợ!;0KzE/5o50P6CNJa/kbznV9Gs0m5xaGk7PrYqO9ENe0Gwb7k70vQyHqMXH5KySuNFxvODVn6saVriZlsPGI1uKphhcz+sURC8RvWu56521ZCBaaZqWDxu4qhT8GGk4qppplsDUg9YSCK7hDpcY7WAKnm8khmADrcN5oD6LNI1p3o=|Chương 2014: Đi đày Hoàng Kim Thần Hải;AoPLY0cFuZVMlmpB3zl0kUxxQGOm4RMxpHuVvdYSXEC9Kk9ZfRi6FmJ5D5pYtRk1XETIqm6UNtlbV33Hy9mfPXDjOKeAA3rcCiOpU7qTD8AvfKoSjM783hS+PGcnbTs/Z7N8tRdNGuKC8WZZ2UIUQpASgYfQmfi9MEiIBZwe1ZU=|Chương 2015: Thời gian không nhiều;Vh9uQFubbNUEwe9IEmYZre/gC9p9k6yEbcf2Muu/544pTGQjtfWBIeekDv8fxZFymblleGbp6/hUAmNojkixz9TyhUdSCxCv5LkzjLeaujPsV5qW/FVTUZHg67JKMAMEm4CY1BWk/gj2SUagOl0fTc3Le9OxWkwpCQhdF1EIKxU=|Chương 2016: Bồi thường mười vạn ức Thần Tinh;ywjtbAhePWoUGjcannGVxOgI+yAOwgGQ0+xI+7mosLIQoQFm6TAj4ft/ahHIyWQFcKCqh4bS5Azqvxm15Yxw+k8smkgtDkpkyi6geNmyvHmB6rYIOc7ybjsBXdgHTiCvgVzLSuLtso2A3M3gwookLEWn2xf5wAowHnMZsA+3vns=|Chương 2017: Một cái kế hoạch;qvnG+O3QtqMRW+Eu9Y462tUaVYX0ELngNX5cBNBPuJsu7mHpUTCcVQ3Ml0Ke5hirATQ4eHSIixty6KYjj5d9xA+0dX2UYMrIg8M5H/6ICNVD/eOEDX/QtDHWffQPsGIuEy8VXSvvsol5V3BexA6IjDwb5kNEYcVSJdn8vRfTm4s=|Chương 2018: Khiêu chiến Thiên Vương Hầu!;umu39NGsHk8sU7MpEKLFD2UzO7V0EzuTL+5ls8I0rwfCbHl7Yf2FqYZXhewPYubSDwp7UlfcroL+a8F4IjqDErXHWJJdKKv/tASTtfIkn1c86+yIVFxjikmCBSiYpBnFBGAW4aBhkZ+5aVlEKGu/UAlE0s1JmI8FTea4FBIuYck=|Chương 2019: Bức chiến;+O1e0FyEg9OG1VqSGA2kAFqqaGKa0ru+t9rocuVlliIviaueVcu9HEKT2SBItOklLUG7zRLlcAb1H7//+Akx/9I+BhbWtNIs48y7qoiJa5kpuLy21MF/ma4OLgxRIwjmGdrs+Ud3T0wQiUe00kRXvcWgXx6mKmTI0XhJHMxJLe0=|Chương 2020: Một cước giẫm chết!;whVfH8Aq95TJZbGzawTJ0FoimT/cwuVQZ/YXVgfYVpyv4Ne7wDLD/bU5uNP/M6QjTb0keEpYuBExGs7MXp7Pb9mYzdd6g8CDG9HfU4wzkchzPFfjjNEHGmEgtlxej1FnRV0jDiKyz0sj1/1cOwM8m8TU9p9sMBSxZS78bbwiGOI=|Chương 2021: Bất Diệt Chiến Thể đến;Ws6aAKwUXe7nEo9s5lgjU2WZ0HZXU2MRjhNv/Hgc1sQLnXASOmZdjGtQypDf7JWOFVwEIWeemjhvZo3AfRhsOuxGRIo0iRIMh1/dt2cBOhRVXOSbislZZdweWhvhghvZKgCC7Ti6hSYrqk5n2zIGV5bpuO/D3qL8MWhBjAYk/Do=|Chương 2022: Bất Diệt Cửu Chuyển;k5mQtkfFIaP+0VL1+bdn9by0hcTiGOrBB8PY02p2SRRJb6Vj0o0M1YEL/v2G9xR3DY2t6Bbps4TqNm1vdjS8Rn0NTRguuHNheM/gr3pt4MhccJfAzi09rJUbktmU++vkBDtzsVCAaRmf5JkaSseJLnh0iH56NFq9i7TDCXk7Oa8=|Chương 2023: Chiến thể rời đi;DthciXGqlVWSL5PfflZ28y3cube38fQRO21UNHMNCgWlNNwkG0D4b+qZwH47QDOoDNnQIKcZqbFngq1ef4gQ9GsV912qDnszD6KnS+LUrWREyAvqD1skCzmC0jjwj+TuXuMDZxXp4QExSl/IJ3a3dEoO6ARq80hi26HjSE4dP1U=|Chương 2024: Đi tới đệ tam chiến khu;Lhln/BiuMpk0unNbES3n5nzFfuRe8RoEjFABIrOywvKH8KIYjXHUfmm6Sc/AlPiAwN9+GBClPas7eHTk/qD3IlyJebBU5KdEgghUP/YElDc08k86r5RfzlkfrFGkRd+JT03XeTP85CaID8A/+gJypB3q5onn5iKH1bi1ZLroZVM=|Chương 2025: Lượng lớn giao dịch;n6iYks6M19hJRzKmgV81EVL+w0z2+aY2xmcFfiABCGjAhdsaH1e1nADS5/uPaCsIwT+RoUtSnsPj6nxaLpRapnMbcURJtJRh9u3Pd+uY7rmFcJLo/+Q4goul31+f5ds6ovBngk84vVO19ISXOqEUpjfHcu9+E2VzGVtaBm70nh0=|Chương 2026: Thiên Ma công chúa!;+jtZai2DaXCUQ+WjIQUIfh9dw8jMEHRdNdH2ThYMAUU1PjfU+TgBHyE+vpYXDDsl9Py/B/xu3EAVlqKIyJzbeD8Lu7Sl/qkwwGn/eZX4YlRuwmcsv928DyHtqb0nx3tJ3CAhdb4mgLqkf7DeB6OvM8tftCL1qAzfTFrFIDITd5M=|Chương 2027: Muốn tạo phản!;WGC7NV7DO5Et1cUmWC9y2X3vkD+JOZ5HOA/PhwpmkRC8kVatoRhdH0myCjN3u6s/lb0BT1ZfDADNdhLP7KPXbFAe2w2OD4gf+QMXY98rUVf5YJWCGnA6Irh5HBE9biJZB9ZLYwhVXLi5jbhlQZXU8HTMveClVCoeYWMdKui8V2A=|Chương 2029: Treo bài Ngân Nguyệt Thần Tinh;GELSJYPD2TI0rzaZVy89iUeIl3u8+13kbrfLz7mhX0HKRBvYrOfEwOVu5jP1l+3uq99agtT0QrZoiygg3JPyziW+Rwg7Yv172TxnLlu2RQjgScZ2JBvpT7C28iB07sHR70fpTSVxvbY5cK3rLjqbTUL6sCoE2HP0R4e0TDiiOJs=|Chương 2030: Vĩnh Hằng Chiến Thể!;nL6tgiYDjM0+EoqFzxNuvaFj8Z0kMDs/bCi2Bzvb1SBjLTWQWSRjkC2vkPIJ1kxxAHAt201o0MnrMa8vyEdIL9ZkzLuPCFH3kSwYVU3EzlOYXz31TKSWKCBGMqu/Tgy0A/qJeOzD1y1KfipQ3MJ22hIcsHhfGIsOZJ+hG8byh/w=|Chương 2031: Ngũ Sắc Tiên Trân;0vVTDr55KRuLajg19TXstpVOW1MB5EeUmZeMgW4ua+6Obxr+naZdDPbpl7XT7HH3+DTkDiLmdec2EqW5vAhKzULY9JfwS5ODm/C0FrJTGDmlBFHM9JPExxLV0zPTuy9IOvAXsjYi9GIC2eKGIT1hwlX6nHNkjDMU0CpiFbo93jM=|Chương 2032: Cự Phủ tăm tích;qBg7eB/z/DqzZsvgHJVN7sbhsSbpHvnUuovUiV41kVqkb2yPwnfyCiYyWXRvHLP3gvEofYJZmo+v51PX9kjugcMqrBsfRn6AUubEunjCEQhDoFzbdLM8aXDqQ1v25THHEeBN/CYsEmpuhIQs69nC6moEsmCD+HorQ/URcxPHnSk=|Chương 2033: Vô cùng bạo tay;fdMd0MDIb3wlSWzvjWgUE6p0t4VM3bL9Br+yDZIYoVBWbzxyhMwVJ3uzFuqzRcEA6tGNPvBG4E4QpUKsonAEIDuYxURauJ8eUXUgXuOVi1PAJkOru2S2rPSrHv+zLe8UpFaeCNRahQ6RnglSNgQ0aPnyl2nYS2glSXyP3n3T4lU=|Chương 2034: Lượng lớn giao dịch;K1M/kB9pG0Hq26UmS3+rmTsxIrmWXj323VeaQBNJxlAkzGtzCSQuJEsrE+ocSz3+BtS81p3kj3LL1XkP2Vg4FjMFcHSWLRtlRYtUXj84r0iyhWCrl9XvAsP/Ew8O9ad5WJunDRu29RfdABLb9oAEYL/+MYC6OnQ235nFCf/reLo=|Chương 2035: Tìm hiểu Thổ Chi Áo Nghĩa;Kit2LcICy5SB6KBG0oQE/fjYO2CLKUAkO3i9NY63ayVLhPRTNVP+mP7TVgwcSGn0gZioP9N5Z3vTK3tky+Zpu2RjT0B4oaHVL4VvyXqRhc9H6f5P9vrqPRzjbSWZwSLKRlPS/NMHH4QzTT+4CQPbC9XseeOSWWsNNAvUfaV8PAE=|Chương 2036: Hao tổn mười tỉ Thần Tinh;CbIUzZtmOousPRQL0t0bSPVMAkXF7nqgApxpFGBP4A7Y/c/CpvodaTC8oXPzN0xdHps/v1U9IRRiH8NGNsEdF51c0u5a//ZTki+y6vjpKJmLqnGRu4kWdFOjht+EDNnxx+7Wigg/a4NtrNZgkbJ59IJZiGaX/+Iy3aNOQ5MpsTU=|Chương 2037: Võ Hầu!;QbfHrv8/deX28bYv3Xye8yR5E4QN7OeGq4w/boiHGQzAWtoEko/k0hzXsJA16Nt7MObW18SXcAvB4prRRv2CNHpOmkpsBVSEYkyy61R9+yyjllAyJO4jYPNQr7jPsfFWjiGagrbNjdTQT89uziTyVrYVPvtqJMvIzwkP6+cBZWE=|Chương 2038: Năm đại áo nghĩa!;Kh5aLlsg2axAg74f0NNAHbuPz42Zak+dbrqmaHptktQZydf8Yi5D3OxYalkVFFdfVsFUF8/3TAG59jUF3IFYwSo3GdmOcFQk0q+AtbFlCJxv8dI9UDhD3aXohB/TGy++5PLyi+gEeDreY1/Me7IJHZIhHAZUx38XxNpd2mTGTQY=|Chương 2039: Treo bài Hỗn Độn Chí Bảo!;1OsolLYM8Sy0t+g5I7AvnRxj/E3Gos+xuNLnpDINOInnbG9/NBOOHEw7xPypY6Pmwt9YahOHuETYK5U4v3VzUe2p5wDzh+EKTFnubzu+DA/1WFPMzzShsXmPYQgCt9gmCUfP76FAnF8GqvZbJQDqb4Hw0yOQvgs0S3uvN4FkhSs=|Chương 2040: Hơn triệu Vũ Trụ Tinh;rdflJzdRpSETXlq4UqcEk8wuAFc82YF++U0mbdAm72OAop39seWH3qIjwYrHPFEu3bjGWr+NEzCpnMnuE0zdlX7/d1sdgesHKOJ9liq9IKh/wK/fNuBDciLy9VYGzFcySYPBZdJTrcn/nlckLfqyIcEp3K02xcxco84v9p2Tcg4=|Chương 2041: Bão táp sắp tới;uQS+G+IPvTm8QWlmxgCxppIBBK4+gQUYAvg/TruHqY3CEy1X0QhZ+1mVqehMnOjwpRM4gAZzCy6+6SBsueFipiacNF4ZhgI57DYUDgfj1KQGW3sa76iJcJA/5dVP+VB+Cqr160DCNCgv23YplawnARgf2yvRR2VUjz8Ik/ijTdc=|Chương 2042: Mạnh nhất buổi đấu giá;Gk5l5uT0u5jtyc71WnADTpENUh/heNYZU+BXVtgS6WSyb98K3Kd513EUGOKqudzm580qLVQaH3mULHsZqv3HSythBUBeLrKCLDFM4jY6mBteu/d1QdPMYMAtxXFdHBC4W8jVvWXQMvPauAuXQdbg8HkpVPngxvfpCJEJKJh9Z3k=|Chương 2043: Thực Tinh Thảo thời đại!;Bf8tDLNpsev9CGALb0trRSxcCGi6z7XxNJLhqzvjVicFIJA8l0uZZPFxamT+NS8KAXtaYdwgdr0PSSNFHXPoHQzIYjPifC20Z2XoIGQbBGxyTkNLiGgVBHqa//cZipKCxI2yczE0LZuof0Ljzw9Zk3Ua/MgWw43ILjy0iaX6Xh8=|Chương 2044: Thiên đại lợi ích;3fW49Mnb1f2aZZNTesGTaIUciF1kefrnR2i6IwZ3O8+RajjWp3h8Y1Eal1M0HxZKWYjavOwpQMOp1mHJxrtpfGjc3/ryMDf0Y/ppcoxMOulQb+wqA90XOC8lztO4yID24l2kFHr22nJiA0KEHfks4/ncX5Fxf1CFK37feG7y7Kg=|Chương 2045: Giao hàng;QcKRdMVTGS2KxUhbAIZAH8FIr7vviEWss8jLA8Ty84NO9dGdn4LqEBsfcCAkI3Z68Hk2bItK0LYJjsXyAJxrLsQeITzOVyFtq5ZdIl/ltnnqm5yjXU+AGg7YHjRqzoJY/TBqHa6txtAMpa8qcpVW8w5AMsN/kzNl9np8VTKtMEE=|Chương 2046: Binh phong Sơn Hải Quan;b8h3nehNkTppSqbr20w3mSHO2wOyZAJJTniTQttfmC9l1p2yry6Fdr5qyys5clpIgwVtWfmC8JvEZlsebroh3Ie514dSFYbKY/wIEx3/cbyQW/jtmlhgZe1d0mWOCS6p5IU41GHGgdQuX8hpa2+4I/zIN5TUXIg/wVBnzqeN49g=|Chương 2047: Người thắng;19+XcO6hKD/J8rKtX7xd8js6BeDFUWZsWlnz5I9abaPIV6um0fAWTFu018NGXom8RG0Ig77lvKW6Fw0f64/ZdRNjiqdOLhTkCNiheh7MjWBMuAsGLeANoH4/gAorVAvoafwy9WXhOXkmrgADxI1LOIOoJmbA2cYiKWRfWit4D9E=|Chương 2048: Ma tộc đột kích!;ArSBW5hLgkokbT/RNi4w3yG0b9An9xIxl1+jpG7sXSQwRc5WJx1A4ww7phLARbVzWGGMyb9AeyBrhgJWySVPyEtt6r4wq4quJsxkFrbTb1Ac0lxmGzC69/pzjRrbcIoe0MgPC9c2IvV+a0aJ9gbzXGWq6gDkVDbE2iZHOxVprT0=|Chương 2049: Quan nội xuất binh;39QILK3eH1C72/32npUY3Xq0gLHhXHn1yNi8P64nm/5m7IQgl7aAmSm4747ZA8FmXVtQNLRAOWsVt2g/WYOgkKo+HiujniY7Qb5pQR/8DYeI2GDT/hVw0eELAJobnpHUPA37/+bx8jV8ahicCnh8/renaU1wORpUejSS86V/wEU=|Chương 2050: Ma tộc tiên phong quân;jjMSupcENYccWFSJco+LZID2v3fwlV96r+ndgAZ6seacJPOm/1Z7Lo/GBEJ1l9JVkRVcbuoDHgSn4bzKrnk7NEv3/CHxL5hR5RJQY2NNQjIk9IJlDDwVPeAozI9O6dfkedg4aaR8HYoXPfQAIydFRBKoRFzZHZ1z25pe77b5ClE=|Chương 2051: Nguyên Thủy Thánh Thể!;YT/NtpGfmcTxSqcaAYfzJBsdmnEpjGakgk1Iv7vxrL8+7MOXUd4L0xsNoxtGRXMm7IwuSzX3vtA8hwr5VQVgPO1EwDISwf7O24dYvyuBgeOylzaAIAhho24pXQOpLXPupmPC4A8yrrV8LI1r30dndWfYxf84zQHwpBQP0v4giOQ=|Chương 2052: Trấn áp lao tù;lGaqmlQH9xiAFJRxLkVldqZmTZIu1B+DrqRizZlNbkoGj3OWBS0k9lwjssbcmBBW1JHqtGmlZL7C3Mwy2C98G58Q+shA9fQmNqeVy2Etokrfh6YVzoPs4DsWd8rGN6eR2mtN81om++hz7bkRaIbtPyGZqjgMy4pXmR/Hd28KhTo=|Chương 2053: Võ Hầu!;lt0/9ft01FJztuiy8O8X2dCPrSDluH7uLhBsM89Ep8x06I2c3eILlE3dJi4fycLJ1Q+SjGUBOSwmUSbvWynUfwhoKScKRaQL1KnG3AaUEvFqFP8aL3rwFQskDDwfqM2UF4w6WpxF8pgwyLiUM4RJF0/MqTgUdBNc71l2hXYHUPI=|Chương 2054: Hai cường đối lập;+9i7nHcsd0r5zSpeHhbF1SMxzxeSt3NZmojEOxhJ0zpy1idFLriR4vZYqGN80Cnnq3aORtj0eUbeFaCo/nzhABl+d/3FS0eQpeStPAFA7LuZC/JKhua0XUytRi3qjnCdQFunJ9ohPUZsJOXLSMnkYwXziZRsXYtbsojTA2wX/n8=|Chương 2055: Tầng thứ năm Cửu Tiên Bộ;s0gymVY7uEHo5uGYFY1/sNKB2u1to6ZR6WO/c136KMQnuvw2viTCd268DYdYgfYhTfH6DBUf/4Tpc5djrnXdEfMA9agV+psiEFioTPHorsRoLhucgL5+u0GGDMwyLndTiIjiGlSVkEXufNQt1Q5t4bVHRfMswNfv6bSqyZekXZ8=|Chương 2056: Qua cửa cứ điểm;2Dm+cNnS2gLNVajy9NkqiQCHEtxckNu7raA949C0dsImeepYaeYVMofRnaOwNiPCIyw+t5jPm9wsoIEj2x/JB6z0CyX3IgILZvP+tNQtKR64K6K8X528RZH4Weu2R3kPiWBTWMajlQpwnjjlGZyVuxA6XOuNBi3SONy6Asj8LfQ=|Chương 2057: 800 ngàn đại quân!;EZhZGKeMP1Y4qQ8I8mgLO15zJbmGdEcZdXup0a4hVz73W4gJgzL/wk3ZkdAIkO8qZ+Iis9lar42zmUSTveYIoaSaA0rg4SZ6kPZn9i14YAlDnZrp1KW3gTLPY4UElNTbXCUXuQ7TynrteXWJwF4i9R5rdTfUgezm3lo0n47GoLA=|Chương 2058: Hai quân chém giết!;RzTHAYAwxsVndVlRWbPoYtMAi+/HnbOttwW/2wnkJVYzvA4sLv/gws1FRieo2lCkBPrgbEEd92jJKB3LYlY/DJaTcDyepULs4YarZ/NvNQB/C8RVgPtcmvqiVXN2YH1Po+CS2VZWCyuF9obwV8qngXnKKUDflIyMNFYeNroQtPE=|Chương 2059: Cầm cung đến!;aTxm3FbTeUcreowzOh+qdOWwS29p3lA6maAps6NfF440le7+Hu5peg/BWgU61dxzUTlh0kdcsR19/LW9ca2LY7cvAMGYBhKPTgfot0eADj0RKUmjZdw9wm9/v4AErq4mIoxlwaoN4FYTyto0yzucaI9KncUONOkQMHoLMTIYlGQ=|Chương 2060: Thương Long cung;HnZrMvmuqrD1XmOnTDzxgboxN584icQ5qiB29TOeT0UFFuLiIn5FBmPQ9VutEtJ1vH35JmtC0fRE/0uXCgFlX3Hlx26954t5I17JMJgliXjXm+5PnidjgQqjApVXKg4b1STWSr9TxbAxvf1eEqlU742ZGp7aJGiOYIWiC1+89gg=|Chương 2061: Tiễn xạ Thánh Chủ!;92L3l2nW85vZYDjxbcJGsaKSPPjMsgYul2nd9/8dt66qaujINZi2hiBwELH9SPPeFt3IiObRCvFTNszo+vmbzeGHpy9ksAqjeSOLfDXOv9UNmkB+P1EEzqZK7k3c37bKp0DMoyRrVMNLy8BWJq0kqLI56rvh3bdS3vrc99sQ29A=|Chương 2062: Ma tộc đại quân!;PXy7eu35NIT9q7Sm9qTHiPXgiSFvNTdpT0EIRPT6GqT8JRi6lF4uucQfhMHB6mHi8pWZGlWeyIT7btSmj77/CndqRMwfMppvB3l5ttl50xB5/KWaNJtZejlPJhootDd/UpAuQ6O+0gn3nU4lV0Mcj9orVmL0Ew31H6FMhsOdG0I=|Chương 2063: Vô cùng bạo tay;hIj8wdpIQAv6k2Wt2Q+bdNOrWGu/vWweXS2KCso00H5DqBR2ibc9fwFDxK0uXt7ydv9VXlmGoTep5hHie9a3yO0yz0natL6kI1bN+8dFckvDJGyQwxf9glhc9pNc+zLR5ahw2pdWLkPVdMTsGbc/82Ow4cy9eeIbPPGRu1t10SU=|Chương 2064: Khốc liệt;Epd5/0EL1mS2tdICNFHUsOcZmv/dI4marO9VVTmCPfzGlICGQXljyeiwl4/Q24txHjL6/xWNvfUIQ903lTQvJBEJFakK6op724QWXC8yAslTZ+4l3f2gobxnSoWKBpGRGR9+80zq1ZzNcJW07VZK28vO2xKgaFG6NcukNvxBBE8=|Chương 2065: Ma tộc tuổi trẻ vương giả;MY5zGPcNdHTbEOevWhURNoFdm8sG4YQO5Cyn3398VmIJPjxSUki5Ono3sOVRoARBNDSuQnc+WRTAHFirD8R5l556FAWgRfoDSYdCLvPv/CVCNn30H9PCdPw5wuXtrBVT2wEac2BJb3l9fgKNs3tf8YV6PajovV/ttgfqqsf/xIM=|Chương 2065: Liền giết Ma tộc tuổi trẻ vương giả!;Yi1YW6Xn0iRqli0T7Z3dJlUX6MGd4sGWfGKo/JHMxZpIvMz22EMXDe5poB4NHQZUcmR35djp1z9ejPIvQno8UKQYKV7g83Yw0rNyWuMfYcuz7Sje1WuSzint/08q3tORejZ3u1QQBzDfCGXRmQQqhvkUj7sdx9c8jXXwgiEyYNs=|Chương 2066: Trảm Thánh Chủ!;QuxDbX2flEsZMG4s/pJ6T6VlH2L48qu8lDc69yNuPbRwSspwkSe8/N3T2rrxxUrQLZ1yh97aJlYpclCrTaM/VIGSyK97Uf0eHmOme1JWzZ6Uc+JY2IcymQQAeIEoCqQdpDHKixcPzqt5wL4uh0/4GjPY3wukYltAH4Hm7pmgic8=|Chương 2067: Chí Tôn ra;Lz7GeZy1exkuu9tA4jJeyt9XnJiZpG1vY/AamskYnA6OVTfl+GpRymW3OIM+GpdqtPSwWzyuZJDu9rbnByB+ENdod/jO1cxLEzZSicVQu6qNiSTnhJD25PmKVcsbSmW2TIq1pC4YJxHXVaqPVNU2ZVmzmj4eUw3EcCyL5i5YcGk=|Chương 2068: Sơn Hải Quan chi uy!;xTgPYubLZL3TxPnj0W++QuDbG894k3XLWEBmLKH3E8nwak8m2NOSn64Rw/4icgROv2glSvFWiJWSKsFXETJ+BlsOKWrk+5w1GeYInoUY/B+Jcv73gR4a0Q/4VMtOKH/QMqfUwz9HS1o8k39SqKthkS+mgPtgqpJ1yiQlgOUKyU0=|Chương 2069: Huyết chiến!;sjd1ZIoXv5z0g0buf8J7tjLln5QlNbCa7rtfsyds7Z6ZAuTLOFQzmsmfi2JxqvKJ6WRYtv8OjYQVStMKkOFFyQL1rKTHGKAxWeUvSVlcI63a7ZJU1JsQmec5+rzMabVxdbCnCvTGZrJZaOyIkTwy+lVAB6/mAvic16pyl4pp/6k=|Chương 2070: Như Ý Kim Cô Bổng!;RTcXPpAEP/Syy2Cgh8iPMoNskaHeCV4s/nNUSktt7mfEIuyYw1WHMWbL2CccWVlD7uaTGjNu85N631AwrDXJX3+sQJj9wJn1gEkkXqa5kK+ZJx5e8HX+z+zGHSfx5DMIlgRau+7V2uHLlJhv9pW5oXWdOthlfUxqSDKu7EFh8Vs=|Chương 2071: Quét ngang!;hDG17P9L0YRoFtlvvjaZ91ym+3tdvOBTWXQzS2agHKH4l1Bhx0fE+ew7AORkvSIeH/NipSybzwXJKi6yIsd43JUzacjJG6Ux6gL67yn8zujPp2nnStAH+nmHNhGO6wWmfHLN+Ckc6tEac20whhhxodzn6OOACnQDBjjvWx0N9R4=|Chương 2072: Âm Dương Nhất Khí Hồ!;OgGrdBeMCZ7Z3X2z9sEl6KdhLrb5MpwytCpUzX+2kQ9FFYKWJor/e2+H7+ogP2dwN3zSEEr5E4rdhMxvQOwURbAuRR7ws6M2uTUlmw1k+d1VD7vG0vd7qFWv+9NNXhPDptOrvOIqe6cl523efnl3FkuvlRc0p+sZhOkfELCXS40=|Chương 2073: Ngã xuống!;ECdwICk2DJyGW2EKgLIIVrYDsy/03gQ5YZFI6DLq7REdZp51Dx1SbKv1U9arMrhavmUKXl7347615VdrCtNC7Q+kHdNV6aZsMSIRdAXaXDSeDr0ShLOH7Gq9taWtTIOl89IntnOTLcjuzse4bBeZh+hhVTmbjVrlnJbZ0ljnbB4=|Chương 2074: Thực Tinh Thảo quân đoàn!;894l41J2YUlepaxKvoyp7n2IaNPmTfW8bAI2JfF5WlB8IsSvuk6UzV63jk/Ni4OqSYklC+eulwvQ9BIYMP/8BIuqubsFMrA32Jf0tWflar47Sq/DLlexHf00IFvXt1wjXL5DaMNAG2ewiKKJqp3Y6szx2MPtyTqbdcUn6EonpSA=|Chương 2075: Trở về Huyền Vực;EEvt+pUR5Wm84k4ekW1p6XPImeaouMQRT918ckMUwucai3ioSNRKxepKERAZhjc/ZL/IC6AkCGJMHD+1q3ybEfTYMU/lzXgmz0biTjvL4cMSf+hLUIitDQC83geZJM0ckTujvniZoFc1BQVSXaUahHe1fWdQph4+y8jxzz/ibRk=|Chương 2076: Ngủ say;p8vmcoE0iF9dxvMPmCquNz8w7Y56jeZlp4PeU4b7A0YlXlgGSa4yCbMLiiFIsRef2AaxAj5g8VGxyDW94Z288rLUbjQc6T0SYbdkgY92oqJT+2hDqgYxVDMlLyJVBddeuf8DwS2csZmFO8ApuYzHepR5UKRd60kPGFl7Uz7oTk0=|Chương 2077: Ý dung Tàng Giới;fjfzLOMEiX1voMCEBBL3D9pC/5lNlrO8MRPdvPOaw/nT48feZHZgIYiMKaDCTzWBstatJvndqQ1cBbql/RASHpgDhcfCBfXTtPxnKkI95LPZTOhXM+BhoPATC66KFUgbv6mi0W191HgHBfX/L/qcy9L6AgoYFFIF0QlEm0uxQgc=|Chương 2078: Đổi trắng thay đen;+mWdNktcft/q9b8wGt7bzKvRVUPp6UucnnH8DGjApP3CES6gZQDOtwVJE45Y7/86uZDbPDXl5BcFTUbIIcNk18rNb90lMjfDp/yV2h8EutBmLuEkTW26AfRyuvwY0OpGcSKwaxeG0DvCN5OiDmLa/3vQtdznPsmfi6ghG/UDfD0=|Chương 2079: Chí Tôn chết đi;3w5mTARCreyOn+gdOz7fvyQY2LWxF+LnMTIP3nbaCtONihbeodQT/Sg8JSRet1EoCcfL3Cbi+rrECjy+bkCI8WNQEI2Dg8IYJgeBMs2sqU188Wxjg8OQLybfAivaw8UsL/+nGRKHgrS4xgIHeKjkaCS2ZBbZYraacF6rLeoXRzY=|Chương 2080: Hỏa Phần Giới;Ldz1lenn36dddRoGG5xoWc8Qka30c9wlQ6T+Rj5WyxLKB7C2JAlhgcQ1S7EtUwko2Qz/1HDaO8g+rHkGb7GweqCWuiE5AxBgHwF1jiIcZw76zZJvwC6j68HZ4dJ4cYYnSOOwvq1Ei09qt9E/JqjCDImijND20O4sicqIkXMp8/Q=|Chương 2081: Hỏa Tử Nguyên;JEh30sEeBMjj1bn4Hp4bHZKgeMAMKdOdIMUBVG/L5ncA6P281D1Nc+jXPspn3esO84rCdX3YJLcDkMNKUZuobLGUv0mOH6NF9oYKCuJwlhR79qmaLvK4qqlus7T113JjIj9EosVsJlphfPwC903stc+xVQW9ct1nSll3JXg1Inc=|Chương 2082: Chí Tôn chiến thuyền;uH2a/D7N+wPC8nqEUkWLNuVcGVriL8pz6uLFyf5AdW3qn3TSS2hUCshN90cspzo6v+Ey71zPZWOz1q7kYVNyUMxVONtwdKi8VORLeseSdYBfAtOS/2ScBF6wl0aLlWqEqnlF3jluey4VH6jq30TKkintg/WtMTYSAJ4RNKluF48=|Chương 2083: Huyền Vực sát kiếp!;4wqO1vlQtItbdhNjVBs75dhVhlZ+sGoWIohUcHA2JdA8W0iJKj3RHJ1hr7vKqFVrWQZqGx+Zb/BXkcPUBVJMnZsEuYXs8oOkekFXcQtD09Tzr4bgPLGJ+n3cW4frdicxculwN61prbCb6OzbhrTh/PBtvqwYy3evbNzeznxyrUo=|Chương 2084: Đạo Lăng cơn giận!;CP77FeYnM5T0CaskBi5yEMO65fU9NDUHCKsJ5ms3XzOlv9KMnYsIknKiV+gQD5UA8hbe+Ak8UxmU8rn+w8wumS0T0Jn59qRNpnysclQvo+V/xV2DaTkThpqDpwQLPO/NRqsItZwvLWeFR1DqIpbgGCNlOg5QnCJThvR+mQcKPqY=|Chương 2085: Vạn linh cúi chào;xUgk/l/V7hYL/uDL8MUdtZNAougSE9J9suhPD3dFTbVBoEvTU49O0FRUVwemlZ4qwsmzSeuvmqZj0fRcN/b37WNgo2FkEK8Ti/9ozxHH7Rs9SUqIAqHiSkfJZZdq36LIR52Mn7P4WuCoj8rbjG0SjSh9Kt68DmUK7gZRizwQB3M=|Chương 2086: Trấn áp Thần Thiên Ưng!;a8LP4XJxKobl8S3YYQKETHmQUtL47KcWcZS4cr/tpKr3JXqfVyrPMQaLpdAZZRw1he9dPtJDxcXgfHr3pRJjTgFDEuQoicE6xDYYmE2h9KGcahonLQ2q5Nod0vlh51VCyFvXNxH2ojav8ERVc7zC4x9qwqgF752QOL5761IuZkU=|Chương 2087: Mưa to gió lớn;bMUiPZznIkGbLwJzEN3kvX+0ilqUf/NseW/bvWoG/iTaIwZ2Hp8qqOEu0LO1ti0JXdeqIT3VvL6LeY4NgoWASwerpgwCC+aZPVnF737/Jh7lh5uInmmQJosLDQr9YjMkGIotCuRYg+f41P++XY1cMpJuvECO9xm93JIzQkI+S8Q=|Chương 2088: Thập Giới huyết chiến!;4bhfbkP5gNMWYcTiPRhGtQw7uYhkkJjmzsfC+UDQFvp/KyGlL0BjY/2vL4l9E7X4o2ygpxI7zfFVm/WUgsZgTXe/gMZnTMi1X5atv78SqhpwKA3UqmDIIuphHq99RxVH3kcOEQJ+4wjGWuav709zDn0i6kwlUTQ/AkMEtmmU/Hs=|Chương 2089: Thức tỉnh!;kHejO+FsNTgnhBOzlwp9Eer7JrlFO8u9fNoRGVSMDKBP1pSacK5ezlFkHCcxTl7o18PEdSi1OlVn3xWlNI7juTisKbr1VwTcF8ed/LoHGW2eLHxbClh3vezvo9VrXPldpUoxEqFYq0QML4Fqt6QOBG+dLPqZdw+ouKT9ngZsxpM=|Chương 2090: Thập Giới chi chủ!;Z1gHLRrLKXLLf49ZiWAbHvf+jjgdCFPIceZcT4DQgBrJT0dR5oEto7sMDatdXSRMKCCkgSn2l90fvXDn7QXNABU33Ei+IHw9Hbd/uFVu8NuHLwbmzcTVci90zEs4uRNyyPhuq1Ss850INiJ0nSN8RWsnzvizu77P/yozPQLs69w=|Chương 2091: Giết Chí Tôn!;sdICorbP3VAyCGhIjFqjOiXg+SaDCGLWjLhmDdBw5pObG+v8YPksu9mQ6iGMU3aewUzy36554Y0s1FoqU03HsJ/5+RhVDGgglAlvPV7CiQG7i+YPaIPAkWPu91I2t5E/LNdA4JkRSocs5Rq0i+8Nl3IueW7EoL8bcl4MCXvGsbA=|Chương 2092: Trấn áp Mã Diêm!;uYnxpueoQV55MXinUCpd55U540QM42Mrr3eOZwd0K5FKq7BhvHmYWZfVOnA0frxdPAknzl3TqLNECv3mdP641AH7U03pnFtMRYUnH3P/VgQkkfkWkPy+RuhxhX/7zriZwL/ZqipTavkmwucIYIx7g3kB0s+YZ+lVzEP9+44y0c0=|Chương 2093: Kiếm trảm Chí Tôn!;MSGxJsb4hMdw5McDyvb4HmQs4fjPZeFxBXeiWFPSbCPPjlEmVBV75A0pDI9EhzhUQUl6FZLWob9BQ0mMDhLNRZygmlubLeGUWZDgoJ+hCC3nRhcY8Guj0WTK7Qpy64xtkKfxmxv+j+aemSF9YyJinSxZkzuAbW9g0jxCxL3vRkQ=|Chương 2094: Hai viên Chí Tôn đầu lâu;Qn9DoDud75rBBzzmXtk+IEkG0WLzyttoDALbPuikTUs593X/2RFwWwwOuZu0z6LaM0NoqWgvizsTbOIf6lr+hmhqPoe5zc7sDKA8O/Cvfcf4rB052IH7n1ok1N5sLmZ9vMiTHVjiBxXTZhEUzQ1XsAkkw9k9Um0xfg/psx2zx+k=|Chương 2095: Tam trưởng lão!;RT5SXQuWDZN6rqlRcwwm5GBBNh6raimNktCGX01UUK2Upcgtla88RkhhTrMb6+gLG6UaWj203H+7yP5MB1XYTzK4//4/Tmaw/j+/qLO4H9zTR3Gszao0yAODYMg+w7mg3ThUxY0+6Jo4TvbHT/kyYP1sm2I62Sr1pKH1IFGeQ4Y=|Chương 2096: Ma tộc gian tế!;/H9CPG0TpXOy7kLDYnwNxtu2QtatLTbqfPtbezKK9UpeB+Z8qNJK4MvnGheo+pkDhC38sCAt6lzwHk0a/NhSUW3BbMKT0J5RBLOZ0WBIGd4SETxPIfUBpYZ8/kIBeV4DWwQWoUQ4ifAV5Gj5IYWIZW7CJja/jJ8sSjuAqGUqxIE=|Chương 2096: Bão táp lớn;vai7Gpkny6PxgEIj2FRi3FECnhJbX40w7EYeRLiBpfz8sOidza2Gwb//qkS40InTpskeWpm/0Y9dN6Xxu2DJMrELar0Cfgs4NEMNXzeT6lF1Kd54N07CAr44Z8tKVfdZuYhxNwczZLqhid6CXxCKVm37RR5JWfbicnN4ftiVRgQ=|Chương 2097: Náo động Nhân tộc liên minh;exEP3c1dRrpbArGzVe8CcRAyZ7vWe8qYWP3ekVL8TuMIqTrsVKqv2UXKgayiOOZQXd+Uxlg/N0/VNFPKSMDAKlMAuO4kdAB+ml5rWIn8MNcSlhaErxKK7xkoyjrybhtFlVRAM8XNB/V9InKyyJ4WfHTk+qBc0xPnJjHSJpgLGJo=|Chương 2098: Hỏa tộc Đại Chí Tôn đánh tới;yy1Z8A153t8JtDBgcZq6TYn52g4Bz0MuEWp/V408espNk5h+AhXdWe3vkT/z+lOaK3Klqczn8ngqqzmAjFF3SWliHyFwuN7hdbUgilST4xOLIwfJ8bPhpPkJB0BuKHEKsn3m93RYazFmwYsOJ4tzD5gNgix9jG9hlUh12mL21pI=|Chương 2099: Tam Bảo thức tỉnh!;pRUv1myFycgClSrAieeD4cXQ2hc2DFy2iqThNNx7oxz/ut3sxbUMCDKs2u0uAsABsN4p44IOg+zvOrseUpKIA676kE4d38/Uytxz8u2SlqKxn9ZYKgOdg/G8bSybI69NyuoEJ68duC85c/uI8uE7FSi9tAd64cVF+hFIFcST40U=|Chương 2100: Hầu ca thức tỉnh!;L2KAmUO3rkkMvAalw+uWoBTb795IY0JCFnTEQNe4mC3+zInIBL6QrdMcMuz0CbAY7o0Kyg5RYs0TQBvqAjYLIuLXxVruSHqo0X3//BNnbnrRaa5jm/mvphZsRDyo9asaSoMk0AmeZUfRIMRjkb9GDx8ckoHQYSTXoBh+PLKR7Pw=|Chương 2101: Kim Cô Bổng chi uy!;dbQIWCXzn1e2R7QhEde0ki9qW64cJR4H03p2gxelLeu1ETS/jXjheC5b/RQHtv3fdFHZvDM3uH2RRiyeEi6NbKy2K2157GTXK7l4Uh8X7VzPvlqOXG6TYaKo5RAjCxFveCr45fKR3o1BVzWqMdJk8K9kmimxGrBZgBU5Xsu2gpQ=|Chương 2102: Thô bạo không gì sánh được;FwXDHTqDr29+O0CseZIauiQlSttTHOAm0RO0wDsL68WLQ3c4ylvQ/OcBvuRe/FO6f32uFgWjtgCg1sOsxXSmwbbIBXRK8d16Gp3TOrERxEoaFTTBdZPRElM9rFgy8e3+vpVnyq1PcZvQFCiMmKdR9+e754qZj7nW4K5DpLWSVAA=|Chương 2103: Đình chiến;mMHsamdL9I0Yu6klbb7/CKppcAJmvdnpgBHdftpAhOs7/pY9vbdMddAMm20wT3ZH3iSbv+0F87thyqcrIABiLzwV2AJrfm+ADRhc7Z6RtHh+nd8EdfsIQYsevg5nNx0UD4hL2xjc+zTqDrYbYzirNITMT6Jxq4Bnr4Lg/OyubD8=|Chương 2104: Cửu Long Thổ Châu cách cục!;qIxvywQ0XBHVe/Wt8WYG35QdD/HzN/lWr4YThvrKJYV14sKWgKa7DS2KWyjo0UyCB9HP1CllSCZCq0vVK9IPo4CVPKfK6akaDtDcYUBZRO80A4zfLxFVZt962ASIfDn0V0JCOrGA1AZYzh//w9kKGhj+Ttpz4Q5VnxjKQMFLG3o=|Chương 2105: Luân Hồi Thánh Địa chi biến;ppp7ozUIHRh550ZUH3+JrKGpHrQ5vx89cnTTOAzk4yFqhdW28DO+USdYDaP07WZotv1EWI4JzpD1tjIRja39wjJ1y87hpoTfa+0RyDS2c7wtbRgtHxzJYZyGe6JwblKdGV1gGmbqxNdqrEylT8H+lBUwVFCp8My5xn+vARilL6c=|Chương 2106: Đại Hắc lựa chọn!;ZMwWnH+8Eb8P409O1Io61tfAeby0wpCLgFmFMdTyaoTseH4ysOi3qw7yAclA+aWhbBjabWF1xf5IQZLbA+OieBAmidSIRT5F94jSPplP/hCZrYv8zgFUmuNTVDYgNSjUF8vctLFm9k6sRUZ1to4PeX0E+qKGPY3KzKaML0FKubQ=|Chương 2107: Bão táp sắp tới;//AIqgrF4hmaAMZAaQ05yQUnTrFNJ0jKvtGKvUxdmdQ3D/bQtxW6Liz5XRvEYD8Ghpz0uoed1434j2wsgbp5I7D6SxFY6FC1h9IvPxxXImvE9AaP+Vnd6FlFHqC2tKwmr5yyUDNj5ZnUfoSaVengaG+lHw3pitoPOX1rUpq22iU=|Chương 2108: Mưa to gió lớn;XGCyzaspx5MSzO9DdQjlgjFQl1rFBCNAmIR26/4IJq8Vvxs+rdiZ8r9neFMFtMqKSTXmaoz1EPtnKwDU08jLKygjDKaZlEm6o3yX9MHQer7gTWS1i9GH28SjAsb9sLSar0cxCJjFbiIzm2Yrto2FlP6B44okvqlp1Zdf0v7sYYk=|Chương 2109: Trăm vạn đại quân giết tới!;FxSWwv0EnBHYoOJMIpYpR59r4RGOv1n0dr8YV2PCQCftkpzngXSKUoxlI+pJcHuVoISLj1KdKy8FYijjuQZZenRTlHwLUYtabYyNKc7ikM/GA9DKs95IAgB+pgzHEfI/AtTscBXQ6REljSPtk99ZmL26Qw0VaI40RQAWqkKBPdI=|Chương 2110: Binh phong Tiên Quang Các;phRHQZYodWwG9e0q0o5CM69uBI1q5kDUb/a/iXhLJI5hlzi7wyF3jtPUq+YiMUxHiNAzHBI6aAQPcXE+/aMx4Hiew3TQhvv0sdBppsAM3Wp5ZPmnvqjdpH6ezSpFLW/BF1jDDriUlxMXvsvu+u0P1iOOQ4vZzpnos5yKQwdgl8I=|Chương 2111: Thanh lý Ma tộc;H/He9bRRYilfdO1aduVRFoquhsxPzzrTquQeik4pb5ctYESfMyuX650LqvcLTN+Jx6tP4Y852Gg/W49VYls3yZTenBVqT70gXQ46plQbZRb06nDNTjAMzKaVIaB+SIFT2SX3S8mlzRUZaZB+Oy+eawRNhADlQ6XDrvXcFL/Pnm4=|Chương 2112: Cướp sạch Vĩnh gia;p43q65U181ftTFmwJwo4hIOmoEgEHgp8naUADHouDHnypbBKk15se4tzGgixiFi7h40lGUuht/0BpmLe34yIWBmkdB+R5advQYd00Tz9LOBOYre7zxUcaJ5LcpxX5wvG/NW2PQtYR2kdK07wLL7nwRtBPDI8+m+PyJxq9jSjPlQ=|Chương 2113: Rút quân;YNHPeJGRfvzJrU1KaUzQBh8QmBzIsnPaZtgKaL64iw77kZZGbhBRO7R1LTV1N94ff7a04MBwMrAh7KsC/YSmZNKc6cUAdh4IKrt9hEADSZmhkz1evT+hrOIypFgaYBy0XdEh2oScQ/ses6ncMJPdt60cbI1hkb+Zt9V7esnF6m4=|Chương 2114: Tự lập sơn môn!;tWv+tMWNAsyA7SAIpCPv96HAR2aTXXd+zezA1mD6V0RMHtcHiPIGiwScgA6GPOwK4udgbcc1ZrBEgW2GIOKzrb3R1E0Dqp1DO1UC572R52SIN1xzMGk2VQ1T8X2EdTBEMVR/8yBN4mR8q/B2PTXM+YBZ/7WVjJRAwT9S6V4m6UM=|Chương 2115: Vạn Đạo Giới;5wJuqkw7gOZDQ93evl+n2+11uMv9ieYYIADpJb5QLlMP8spm0ZsNIgrxhrQmFFpMa6O4w3eU5jA4km+4DitLYlBs9Io65EP6h6VicTt2cZXeQMn1lJjb4JbneC604KjWKNP36G4HYot69Jl//S5lmZAbfdoqXD8EzzXUhttlv9E=|Chương 2116: Dụ dỗ;HXfqHdYergrTiEf006jIojNKXJlYrOOWEDKYsTC6+ezwI/u4308uAP9N0v/6n36xT+3+AQdGO6fkrdajmRmohO9Rg9OHo2vNnfCStlV62I+3sgH1JKLlCDBfRtn6PcrNRgIRmj94gWXZFWMBw46y8btd1wTTjwiV5TKcZZsuAVU=|Chương 2117: Yên ổn;+c3j62uvznatx9UErKqi+mMd5LVGmPW38+qrcx3KLCyYSLOiHS8tAhzMZCYDcSfOgeIKui5bJ6vlfgjcWxPzUUsIQtbzQaEaw91XnO7b7eBdDRCnZ46JHclrOT3uxRdONQY8nwmcnLUJLL4LKJbiCkXssL8cK/WhtoBMU5XCaLw=|Chương 2118: Đi tới Cửu Tuyệt Thiên?;qZ/iquCn90T/erJzYu1KpS74mEPQG5/v4BITFbMbFP9cgFI787oxEKMXxKGy5BaBWIwHdd59iHd7y3T4g6psyXb3qT5wndCE6FgpPlsT7/MRwzU7cQrlE724tGLHfjXvrJnHqsUMwHLxGzPqAMIKa7dpYw+XFxkUdFfGEQk9az4=|Chương 2119: Vũ trụ bí cảnh;I3u4gfjc94StlqQORdmkRn2qaCzkOybAgoMYzRPAh7DrDix4JtDhP7s23du8kkyJSmySFD4AlyRTmeXgM1XKL++liWR9542IeU8v0HUyp4oI4PYHGaBOSRAAHzPuvxDlBCSztTQHQcs0e8NODpqKIJjZnSAe0L2b+cG1V9s72g4=|Chương 2120: Đế cốt!;j/Mv9z6cP7CcyS43Q5SBVzcvdjTXL6v3raaHIqsFGsWOiqxkL296sp/pRqiDsSdTadSk8lbv9wRloRMu1MOmOj6AON6jM3WKesnUl4RPNOgurSz4gMDbOoHy81rvCtUw9yq20Au0okEFC74VRnXvG4hQ9lmtSS/dZhXH/Rm222s=|Chương 2121: Mở ra bí cảnh!;T10DmvbEoP8zQdc0JyW2kTr9kJQmMZ7sA15+9ODsqKaSSWS0AkLDVw18BbO+gqgySfmRCiXze0NZrsF+OEcPOXiSrCoR6/F3Oc0SfPtFUmJiVlNf/YJaFNgl3muzFUcFNvpN9uh9nwjPeBiH2EwjJNetz6Gm1UpdcATIqlqXB10=|Chương 2121: Nguyên Thủy Vũ Trụ Tinh;Q5CFOCD6+T08LIACAhYIby+nHolsYaqiTgDlD6qjNVE5BMXYXhwFNG1nqGUBo0t3OkFrHxhHWnXqY20KmwFN+HQdTi5euoBt6vVzGm7KkJkLE8abXRF3QREGlxsGUsFhfxgk+ThV1iqBRrNjJh8FsQSeBjG4GNZiwcTx8uTSCNE=|Chương 2122: Tầm Bảo Thú;Dcvva6iqHOTe8s81L+xvV7C6p1ABFhmr97LKewIy7Hzxm3hLelExyAUTy5ICASXLCEbQJ5nVgfOFctnr7GXeK3uomWK9F9pd14t/EfU84UJXnGd43eKc7SJ4oyZvpDgRQ1+9uCted86X4t4hOPp+qWb3m68AGNFTJ1fLO3s1pj8=|Chương 2123: Phát hiện phiến đá;2AvjevyXMGeQCIz6bfWKdx3PEYkK55RGaqNLTNgOLn9r+1LVA471iLHm0IKyP4boEOYh4hxeE+IgX3ZBciqzgO0QWKBTRbFNt6bJumsjSMmh6csz/GOeoRQoQemadHpXWBi8eul2l11tnWjwxYArGJwqI4sB67k3r0lJSkSRIr0=|Chương 2124: Lập đại công!;A0Exqge4KadRt8OUD3FiH9pZMmOim1yKaf6wn0tJfkA9gEAjffG4bac8OnY3faqmXnKMtXp/tjf0fhkPZptA9JHqQVDMSV5p74pLSpnXuURMYtpa82c1igr90/2O9DLRqw3xf8Lv/ySQSLEwPpXHK9UK77zfpf7B8pxQ9g78nGg=|Chương 2125: Tu luyện tầng thứ sáu Cửu Tiên Bộ;fkn2JZ2npvMqGavG/3gseyKiSN4wXgOLoHvxbPMn3AAXY/IgjYSUf+F3v1uAHK409hM7XGykNYWbrSvmftfxHIM7xxRekonFnPSG7Dd5xlLE35G3a+oRP9WexwxBxszUw9LsBrDlOoB1DDxyyCNKYRjhbYVJhwFuZ1jMlHSRQf0=|Chương 2126: Đánh giết Chí Tôn!;RE9vwgnrG5lybWsfaDCQaUT/74FYYw5w7lj/TFmop/xUmrKAiAGWISr2DUas6WwyKWcMZ83E0AaeB95vBWRvaG4vI2VNCOv98NDChscMNtbFusluUjn/QmSVFkOWwTFQUxBKflTMjxBVl67mBuZJhA1yCyLTVB/xMZvFhzOQTnA=|Chương 2127: Trảm Hỏa Tử Nguyên;k24ArWKk2lR2B/q1Sj5oceR02+XU2Q/+3ZO1QeFz0+kxGNOKhy9RRVPNWbmdFO575Gfhh+bbcfNN9ciuU85RaErrHaPPawy8dQ4G0FCQsuv7mvY4dNG+/iD3Qc/uchR9CXwhLavKY/NmNqeEPW8v+2xg81Kgj2zZEQ5OBeQtOl0=|Chương 2128: Thánh Viện chặn;KBICHfWd8YTnQ7qmuXJXdO5KnQKUEDKWstjlGr3uoBXfwELCv/N+MREAUWq7pMWSDk3/SqSfbyNFStXIi7kGFyIpBuNF0bYMP1pSzH2UjazizHExWUbByILoJq6zzZnKHBc2GpBDaoL5klG3s9jWZGXCYvPKxHOmb7NzYUksN9I=|Chương 2129: Phong ấn địa;H9dXVK6NnlGAxAcPJFhosMb5vhovdnd64Y++8nHEyikAJ892Su3j4i7KwxQUKymYeagD3OnFo0+i4i20KlmRQIr+NsjdySiV5St1T4S8+ACJF5xaYru//7NKsasGQtGEvcq/6XTVwJWq8DvJvOladWFyOcEK/sLy9lIgrjlofbg=|Chương 2130: Tam Thập Tam Trọng Thiên!;wtC/qTzQjViXB9yUr5sZzoRwE3vbrnvKmct1tfvsi7RrMyePIFQg8RguglLn2dLTTPwLsKOmwMLaSBKiqFDZlZjOEQV3ClR9X+fXuiJr9RJowBg9OMWv51VhEUQHvYtZFuvOHFFMPSbeRs4pnQLXIziVJX8YWOi0pLAzO67zwlQ=|Chương 2131: Tạo hóa mật văn!;cJAAdaiFq+fxz30n3nopY6cE5AFs67GosU25N9a04rykMWpRnC9IFt01T7k1K+trs/gAH62CVhNLXxVayMYvSOXu95SHjpYeAt0YAiWHjhhxZXysAlTmBBqNzpjjSEMbA3UcEsVAZ2choHcsLy1oA6EgkZ5SMLKzDhmXsNZRmcA=|Chương 2132: Quẹt đất vì giới!;S0n4EQgyCx2mBIviwX14x3AfeOA59d9STEh1MOHbnaQuLqFiyYVgwuCQDm66rgDDqB7Wbx2xAfWQWe2Nx4s7gLFr6Ys/o/z+vtqrABnHF+CrySHGCBgfojRfspRsDNX21RKNsP9MkJ1ENzEcq3PT7j1SVLebsrOVLvz11xsgfrg=|Chương 2133: Tầng thứ nhất;4r3d0c1Pt2dewfKwcdPMpF+SEQ2zQHjist+lidfNoHKvyXSJsw787rULya8TOg6WkVV+MKH6Z0JrxfJVPHItYJMC/LliG3JodYiX2+ygUNhMVYqa0iF4ogpJtiuZL7YZgMzVPF2r5uiTvqVo4QZbocBtxin8XPrOI7/J+aTWX1c=|Chương 2134: Chí Tôn cắm điểm;5uI/JAs71IO0FQvLcvfsUsYJbsr1Yjt7ITLFZ6yha3PSxRHfuYttLQa/pMYHBFM8nfnNxsKFksbB81oZjNb+P4QKo6ggl0xe/fwDuRhjmMqk2h7EQhNdf4tHO1ezm7Bjf4TIK0070xLIOQ1Pzdjpo6PVxnIzAtTxcP5XFO4Ys+k=|Chương 2135: Thôn phệ Thái Cực Đồ;OrS0s21tgb3Uk357ZZQuoB1hTl+O3DzwFWJa2sd8ZX9Z8nE2nguS6FEcjjWROngnH8Dv7Vz3n6/jvrrPBAGq61FFZt4Oq/oJHo8N2ubQg+WmyaC4X8CcOiokgYJ3ioqlzPqGNQNc7F3eoC6xRMWA0j16SYgZT0w5Jgxa+9nsx9s=|Chương 2136: Tạo hóa chi uy!;reWfTyqi/hpsc9gP5ZpCKeA5F9ixaEed6SBsA2hnsDeIiILbLtywSeu+6ZLZmEQ2rKrGu90fDF1NlV3t/rpVcfIYz4BUf9isRtbdDrh5sRQUsXvmWQQadmXm31WL2ntzm2fbhM7eArdNEUMmxT8sjZzS0sx8LA8XtRx5HNr16E0=|Chương 2137: Áp chế Chí Tôn!;K1SHCFtyquwrmEGrkEo8CScxzoCw6Y04oH/axu7ybTQYtBEXM2KJaX2+hXuPyXo5ETj76pKAs27Ps7YHUjPFk1358j943Z8FtM4QirhnrGgPvtwZzgcJnV/KLJYeq1zX3PjZZHmTFc4UKpXI7frPfiec+IIHtvHmGzGJIeA0Gi4=|Chương 2138: Truy sát Chí Tôn;RjC1vuBp6htytxdqNROPmnsv95RX5QvVpsdCtATyaUWmOw+PxAFcDv4Ip+Sqh4k12amAX+DGx6QL2RvR1bl+mgn/VpZXxLPlp232hfb0iyiqu0mDgpttUbwYOeRDUzJoR5OgFmmJUXqwUVNQZPFD9M2mae7xvV/7HjAo623QRf8=|Chương 2139: Chém giết Tiểu Chí Tôn!;5CD9lIfRa26XAC+9pasr+3sAizpPT5dygrkfmk07RvPmsc0jD/3lybhVcuLMcxYApWuTtbylfFUseB0fJYnEqAWiyHgxdhOE6ftXxvn7xq5sCEuFCYB2D4lCBDgrtMRotLZLIFox80VAaYt2D5hvJuiHiX6azsRP7OodVa9rBS0=|Chương 2140: Quét ngang;jJprVi/AEVnXseSG72tVbAmHqP1TwOEvUm8/8EAUc30A9PJsEZptrE1o2LaAEOxKEf2dxZnHsQahdsMiKNpGPiP0En2giuQ6gYpuahFk5D+xiYIVvadp15v8JpLX3CN0No9qcsXlor2JhMzHFxDA+mB08izsYmrAWvKLzMxR2OY=|Chương 2141: Trục xuất Ma tộc lãnh địa;YlpbzDXqJBIRkkTFKgLGamArpm8+eEQHoIERdwX0AGDftabIDy5mpN/SrI6m29KqvMsBB2tNZ80lEY6RCjYLwr7Nn+zvlNsVlrMOCehQLI1S1NPCHsfPKPjSlLOm+j5hjd3PNnkFPVv4Yf/vwTIZy/BhLpPs13mbQ5IYnaWDBI8=|Chương 2142: Thiên Vương phu nhân;XEE8S9vCNuu1IfM6L5NkB0mDrqNf3uHPYbanKp8dKi795jTu2pZ++v42viKwzIBQXqggGCa2NqpzgGlF/hF7NV70Hkx1UUjjxHZTAMiRzyaP+HxyAhFxMYYf0olgvsSBrJC7WwuzA1FaXqmxwxPF5xAFJiVtqCr2XHS2x7aC1vc=|Chương 2143: Tạo hóa địa;KO+6Yp58x3s0PsR80os7ckeUDtEt4/AciwL8AzK4AE3q457FLnPMGpanKRNHek8MJ1Jls2lNwMWVJokfnVb8LyGNYM9z6W3HOk04pkewCanRKEcx1Ob76hbZG+O+Cu/KMG5gTFjSdGIxlQ8wyTtiY8PsA/CyrR3uLku08g2eyqw=|Chương 2144: Chân long đế cốt;r778G9/upDUgb8u/OmF2iVjzCQxdar02/IA+KtrN83TcKSyvx4QIAn6BUy+GXLau9HrmiMXDd4Y0d7sz3VBE8iddoJl8mnz6qqQoWccJub+2QqIR109Sv1mulCegu/J0OWzGExUo6BjgJ6i1NbPwKals/M5q9pdE0VQoXeCBfbc=|Chương 2145: Trường Sinh Dược!;/GTySIWG47PLY31xI5VFArLldD8L6JDFFvBXg0JAjf4IKdTP1SIhGYUnflbMJ8eY4/b0QeuT92beFVP+TGDH/Wr2ujplQULgalwsUG/fiv6eHErKK3SFcDyPI8TO7QrihTB8arL6ylwXktuPfcrcm6w051Gh6zndCq8xZsuO1Cg=|Chương 2146: Long Đế Dược;B3YJEipv3Q+z31zxHJZHgaYvhhDmsDc4oULIWojXtE7W8PhLcjorv2ujhbjfMNOY36cmKzDLhsP8dLz/UurnPhiD8nF4X9CXsaaqaEvMtCOx2HjZGAz6TdwFK9F7Csc/3szBpodeOgGKC56NaS9UwIUx4+1dO65RvsVs6SRcj9w=|Chương 2147: Long Đế Dược dịch!;W4YmKUKNKDZdvPTqffEDwKicDxUAlOrUnThvh0603RNf33j6+aRs4ARCAuh6Egsul0QEdQSfj9XTd4GwSd4prKL+mA8tiwF3lGPIskqWzjV3mJKdD9Mp1IbcrKU75sYBRmSJgk7TyW1GRP1ZDDEFtbBv6V5XGs/3h2nIxRkEqh0=|Chương 2148: Đời thứ tám tin tức;Fg2DTqh+0B2aC7rjiwvRtH3w3l1iHrkbQA5nLyg0VRiR+7x/QvfRd8RlrTon22oTsHLVGF12CZsVkBDIcJgX4A/jYoehpdypKB+jYuX7IsYsf4oEQyqvWBJUpvTbAaGSjSf5oPHeHRqZZvpPs5rjMxsY+G2DGuJOSdMA3Fu/EbQ=|Chương 2149: Xông Ma tộc lãnh địa;fQGJkzJA0LIlDnwROCYSxqCcF2KWnjwlaIjHkMYR9Ve8pVFnVAM3FhgO956Xi548P/wAxqeKIc4Ba1Kv9y3kPTsV5yF7zKDF9ZQ3Va5ssuSRxrd4veRxDgX0Hrsv5PBDpZGnzBhIAFIt2DYxSn51bMIfT7ehy5wsCS7lUTgiq7o=|Chương 2150: Tái ngộ đời thứ tám!;9nz1Np7aFZ46gWN1yGgUYLVAgMbKNX7SLBZUCKTtnuNexhi7tbUqaSGxqQ5YjIDaOPVLhY3sOSkVYQ9qmpiAgDVwHBBZKRP4wAmwR9+suvopT4rkC6w4mcvQJYjGil/9VBwxjNDB+RCE9AeBwMwXlxfNxiLFoXMNuL3585FiIt8=|Chương 2151: Ngập trời đại chiến!;5fHpOGQAnW2aGp7Sc6fGbth/zP381XMKkmbDz66RqGVcJ8VkkuhJr4UwC9EKNYDqt3NBAbe2YvhwXPk30c5lNRS4lwB88yk9J+Y2qFeHpmozgab3ll1wX9Z4BaPF8bb8yPNi50rAOyAI6glTL/Y0WmayCXbBfg7MnqczmH5nV8E=|Chương 2152: Trảm Tiên Đao chi uy!;9+UVB/pk7YCIdF97lwsHuYcQRZwH5ASPrPTdyFeiwO5kbqQrn8somCIiiyfGRWVxygW9QtzuzRbp9HNQVBNd+WQJmCh+jFP30ljUNVf/GMemzurABJTBeS4vai3eoipU42+xjahy+2YDgurwZ8Grkw/TBknP1T6FpBo3IVz6m6U=|Chương 2153: Đánh nổ!;mVv41J1/sA4UN7wPuRn9pfP8gMV2wDDZgUEpe6xpRwrXyMMJBxB+kB31AG85/oP1ioHtK3r3wK7VMcqYzQz2GmV+llESDLubyd7wTr6pYdENyeWFKNmVu5/ZWg25dxfZoOe+52sJwIjYjsx7wWx7KHsvmmMYHyklkNciecVX1m4=|Chương 2153: Vân Sơn tinh;MuN89sHnBibTLT0Sn+uicK6fxxv1haTtnphQvvkQRSUUNw495gQZ04YgwM0ldOks5S6YTAufJMd67E4ETf1ZyM1wrK/b+K34DJp19yTJjC1UUilF2ia7sQGFVHcas3QympreuCS0QzcW2oeJvV2YgVlo3lgdx+aGqXsOnvA9P38=|Chương 2154: Viêm Mộng Vũ tin tức;AeKfUZQ6kSzxjSxXodxPAEcjtqkC94KxHVHBKw6A98WAH/yblGdvcQ58+NlIccOe5YbG3E5q8i2sxbZMOx9f3IOauyv3NuNf7Qi1dLZV1EqFc+lD8192ilQiTPME9L1r+g2rfHcaGVHSQUu1tF8YrF3JC8i+P8GCE2veyqvCToA=|Chương 2155: Hỏa Giới thành;fU+dSeU979ePhn78BYkbGJQI4yrpeIWMIME81dkYox1gmnuS6pNS1Hy2HfBVPwuMR3MCUu1jIN34z60AD7jVtmR46LXuaD/7TLcTuBuJDJTAjdLTsgtDwhtoi5jJnXeZ3NOYWlFQlud003qLJoWCZWYdrTh1irC6ryFm5MtOyyw=|Chương 2156: Tiên Hỏa Điện!;2kidJcu83yropRDTSNWGp/5aBO68wpH/tPP5DkbUgs+IjBnyitoXvZkmgwLHOnvzirfEBSNZHFANeuQfHTZ6fYcjqzsqU+wI380LZyLZzgwB+v4VSFr9WxHLnrsqJE6OEcO0ADh3xLlf1k6OqfIkEFLYkmHXErnHpelhnicduME=|Chương 2157: Tiểu Kim long tung tích;VxFbeD/E3w9DRVxuoPS8BVBiMFk9OuifRFobJQXdQ/kgNRKUHGMmb2aNGopmuoD7vJC1WlHv+nAyPMrpaEPTUeGP1seiJ9ePZe8Zv03jzGSZ6d7+q04CU7lfQgHdFI1drx2Int1ZaabhiTHkPzBTZDZ95HAT+mtfgPDzY98sAZo=|Chương 2158: Cáo mượn oai hùm;mR/eCDy2S10hEIqG/JTC3zfi3dQk8nIyRWT6nRuf1sXscCKBhEtPRWT6KQRFqeDwt3+/ZeFxujoK0+Mr91GlSetw4R+KZbHdbmrdMSc07CM+kK0xnAAJPAVhbDGolNCvEMiVTBZH6jiDD3lN7bvzocz62A8BE/eeGycXtgH4RFw=|Chương 2159: Dưỡng thương;YfNF1Rby4Efky7ou7CkxTa/5FCDelZT1daxQCV3z5tval4ZXkKkIjRsTr3Iq0rcU/rG5Z1OTMYmxVKBq9g1NVTXFrajYMF7MCcpcJtBfu/nooc0uwmviJoNBeivhvnU53vcM4MCGo9SQE2HU4GlzZkyERlQ5QYO2Fdl4/DNxrNw=|Chương 2160: Hỏa tộc tạo hóa;oothSjPYru8vepvmTANQO4/UW0Puj1hPW0EW2D8UVH8SMBpzhG4YoJufOY/zZN+Ri+PA109db1jSUtqLMvfMBwrJjcOMfmSXLjxfeS+sT/Z6fj19V19QF9Bd1DtOOGlRZYMAxfdrHh1Q+iVYRJkNOe+IuYNl5pmtwc945aqmbRs=|Chương 2161: Nướng ăn;+W2GH9TLXjBfID75zImHwCnBgqcCsy9rdSsKptBdSHOs6GqzIkB5ScSr1lRgwyrXlmX9H7g3QjgZ0k6NubcejsGTCksAXNMKRDIkEyrzahFs1cq+2UeZxgf+XbVzCWljUJ3bl32Tsa2Z6ad5i16vb3VxboliJsnt5qBudlNO59Q=|Chương 2162: Vực ngoại Ma vương;C8rrTz0MOQ5ItgcZZU9WS+oH13KtQxO8jDubUbBk6BGKamtLwQDeXTJ6Vc8pK/JXCoi39pnYSbcfvMHRbSpiJnCR5wSRQVTVLhyf3i8rbq+c+Zr1LNHc07M3ORXkdtulcbNu/r8/SQ90xY7Fd3JT+QBldr1HjhoIskLr2Ho6o/Y=|Chương 2163: Giẫm điểm;ApoF7+okg2zV9VYLh7FbGhtMJlI2RES1X5OZVd6N+o5wPPZdU+ueNeN0Yw6CNfiAI+fIdNjDIHMQ4Ygnf4hzw0JuFEtgCxog10j9doTRxKzkRbTM8DC2O/s8LEmi4mXe5eR5mI67HyoescVStREOWaSFymaKXhKoq3FK2hSGEHs=|Chương 2164: Đánh cướp;U+gyypz48rxDkzCjAZzhzRM53eCgBKExN6a5jLB3t1/t1chpi/TYb9J8LQCJyWcN1T60HudNMLSNgZELXQsZuo15JV0Kpx/rhvroZOEYlxesXPlyPL8StAtgBdd9LCVAmKFCfJjw9/l5x7StdxRK84o7dvJ2KfAPRAoH+ig5VeA=|Chương 2165: Hai mươi lăm vạn Vũ Trụ Tinh;pHkn9yMVngIB4bO58IoyCjUOZbYRpnE12o5KNkSGXgTlXQn2j/bcCHzLCKmjXOXua+nAkzghaAwxvxiTPQtDQEDtZPhvw9O3Tvu9llE/Qy13aRtFua4ZWdgPRv07fjxXhHOtYw8tsqk8z9sau32NY4SNb0aZD0waKWe39Kiu484=|Chương 2166: Vũ Trụ Chí Tôn!;APeZTKL1bJ1unykmSKUNTwlmkEFbzfaS2/15NR1+RgJ4XXizSZg1EMNtQtS1cZtgQtPYTIq9OkDQBf5atn6GzAG2cPEdYyXqvm4fKiAEKTtdw+CRwxsq0rSPeUT/M3rm0KBq4kS+nukLBXShcxg6t7JCB4Jr1I5ZIf7u7k9BF+0=|Chương 2167: Sát sinh báu vật;mhT08SJzYCAE+m2fWgG5G1jnfCm6ZBvtNfS+jn1bfeCVQ3am2BS2036YsDZB8aRFVCA7JEQGn6KUpQlgHRnCSvz5xfZcG3YqtI0E8q/elLCihn02KAeSNoS5nL2oCQGq4IF+OKqu9XBbxmJY3zqtFFGyipI24elAoTKD5ebaFoQ=|Chương 2168: Bắt!;ykH0X4CtAcgLiuluO7veKFRoS3crlkpHYMMGV9TCnNjr/UT704VMJlgiP7zCqP7F4L5pUhVpAaOYPxXZOeOBJdEl+ttLRxXfprEr9e9OmqEM0+zLx848ghbQthy5jQ9To4kRMe0ZikTsb5TKPqEK6aFYh6WLLUHfctbyyylNQBc=|Chương 2169: Chân Long Thể Binh;XoyLZB2DOGHGvDDDoLFavMT4r1P5Wpf1WWbi2gB0YBb2q3nXTZk+w8f/qLxn2Rfs5tC2AfGTLfzvlt5bqp1EVfAoBaBnKHMEhM07NpgiJuTZjsc0HCf+3wavjqG5aGDTSc/6/jMU2nrTPcNgziTi4ePUdarLxS1HcvKJl4vKb3E=|Chương 2170: Nhị trưởng lão trở về;oFgyDZWNat3gNI+FzCzOsdYVGmtgzNoUQZOnbRNIG16Jlpl4tswLvulB8yAVBCHuBsrWWrb6eb7wziG4LomwC4DEY+/OcF+SjDUyN4aCeM54i0X7Xzm55+jy9HB198XTFWPMNDtXVpD0X8vASmEuLv8tImGz4PdRAmLV1TGWkO8=|Chương 2171: Thiên Võ Vương đến;0cYwPSdskwpiHqWQ6fAVdY3ZOreeIDJ+hqzVJLOJl/qU/jQikgfJyffmcsweatbecLmk+LPexSFDT2iFiHqkZu8KMrfzGh2wVeqE8SjAakuzZbAPmvhV6XIQVvzEa9AkYQmPOl3pFPpt71IdLamsbU5a73aMtHGRZVGAcurWUjc=|Chương 2172: Kiếm trảm Đại Chí Tôn;Gr3CAp1S3qN+cpN+AvGqvW0cBOH54NA8MV0QwXJcsamvt3G/5w/yzfb9g48x4vFh38U2MNj3Lqa+T/p46vEG+vOJqm0/OSJeoF1EuBK/iggkhsI1sUEeVFhTvTnlM45LTucMhmhIuRSBhjpdpW4CAoMGSN28ZlgGWfkDKqfbDME=|Chương 2173: Bỏ chạy;Qf54fX3tVZGmqGsig2a2YmlykWXaW4DNvtrb0zqTyYfFu7yApnVLJ+zExYEj5/RMMzd6f+JVXjqSyZ6GbsqgXDnaMBZVOf66NkEO8Tm9kocd9Qz/OpyW9RaTJndQJleo8JjSII03PblIQtraggtUnz5Xcqwwu25U8T2Qr+wQNrI=|Chương 2173: Thần Hỏa Bi;xCINC/R3M0NbVmNF99Fjus5Xy/BE5DRTWSRHZsxei5iz1FqHcFsvUWo7ZposAUlk8UNzzHTs0IwGmCQrIHVCNHcHuS4LgK744185t3v7zLX7zzZehOODHmIX3Vs8q7LAJY+mPekvfv2CNodzAUSkrBakgNOIOy8KqdYhUyaxEQw=|Chương 2174: Vạn hỏa làm lễ;cwp2dnfvxW//uGWLYVjNZfY2fR9XtkVbNCJO69goHm2MtUMSTaVa7xckbToCZQ+OwMu8oodR0rRTYY6JB4Tq3kSxYot8YM3yTcbbnaiVMVP5lxxbu+y2i1FI0GXEWR1x2ofkgG2ItS0CBBurm1gSjxG9K2RHVtVRlOUZ98d/I34=|Chương 2175: Lâm Thi Thi!;CwwkIHNKJuocq6Kp0dkHrrELbcrAUMmDvvrAuWxrtK1XoJ+TcO/tvSTBrmVZLa3UCRj/v7x45XGij1dKX7hF996aao5KxZvvAxtUTwsUYXv/gG2ByrGHAe3naPh1Aa8584BmziS7VukbIb5Cm/FTuC/E/b98BR3YoxMzRY4/qWc=|Chương 2176: Đập sập kiếm trận;T386oNZeiXFh76vjv08ahm6dpNK4czvSn8WyYu0Qzs7+5UrUEy4VZvUVjPMc8/CBE/ZM7qkTvphcqNJtIpOC4x6py7Cn+hj8XVnEyrCAzn2JqSZK952BWvBBwn1gVgPsomjQGLlhMLi+5J/vv/9/yYE4Z2wd2VJS0M/CI1eh65U=|Chương 2177: Hỏa tộc đến;zC8pFj0qUAo4UwDgh9kZ+S+3as5B0Se3aa/tbw2lkusCGPi3vKbMQpm4p5PAFTuZqsgifrFL0g+4oNJ0Nb68mk0JTcucogPFsKG+DgEJph2ntt/UZPsckLKQZwVrjxPEx3t47QxCZ+mRh2NkTgkjVnQj68fdvrsVDs5vgvkSAP8=|Chương 2178: Vực Ngoại Ma vương dương danh;fnSJLkceDRvctvMBUEWPw0n9NNUtTZSDvlhHZXuBGuhzN78t8HI70mRUg0uZqpUMBDOH85mWby77LRjEwLO19qfcszk0AaO30gGPfIhBG24Sp5l5SxeKlu6IMlCBQ/D/dvcdqWW52YIu0HhjNKNmu9hbXg7fUnzpy41uzVwkIKo=|Chương 2179: Tinh Thần Thiên Hỏa;pSbNpd9onO104xAmnMDaWctpblKqOGkWpPTJr9/P6ob24KucemidvP8ELJHkAcI2hl/oew+pEvPKUtuNpCeGBBr9zbXGT+speILstHF1oGzqx+OktMdEryKxK4JvxW6UhQIcwsJwi+fvcBB0e2j15UOLru9hnPRPBlrBjnogroY=|Chương 2180: Tiên Hỏa Điện lai lịch;ZwsBZyX7IIIDyCBaSrJjpOTpbYmsJ4pW4pr1887c0CK3LrJYOFfzCVsDMVrbpWrW6kj+gZfwLA8zyQCyRbgVNddSXPaDCO9haUXqHil4zDIiwIlyE34igLySqA887ZzOr8BUk5mTlyUIEebRowPPOBuw6RN1ci2exD2D7wKuOsA=|Chương 2181: Đánh lén Hỏa tộc Thái thượng trưởng lão;nsqx8Mhz2DmoqDvqQSS90R0BAJfDqoc1Bsoyka1js2INkblm3n4Seu2UBOqAF/rpqCTHS2IqpMXP3guTIxiJ9xefmGiJPuQdVgjv/R6Zx8BCEpwm6bn/CrexKDFZNTiVhKNeOSnKVbqI8A/xwZHo7g68+7/7N90RtPIxpI4jVf0=|Chương 2182: Đánh cho tàn phế;qU8bFYdPR2T/lvk5rTg6/B/teuhuq6ruoKzF+Nst8l26tMpVIjqVyvivTa2N4tFayrDBXTSnJ6NziPt0GsXISL9LKAcByAsNIAbQ+/qijLs1QyFnY0chm/YfQlz2hbV8PSTzL8C+ZAg8755bduH9KUBLu8qq5Sv0s7psWYrQSJg=|Chương 2183: Tiên Hỏa Vực!;I3GYKUDv1q0+OdAOqqCv7qWUrx6iKg4lJegDya6tzB7GpGPz4vn1XA4IWETor2lmAtfp3DcEjHX9hzopRw0e70kSSR9asxC+EDCn/L902/7VVHe2LWk+0qTP1j4vzLuI8G4YVp0MkMlEM0pFrlfahhJqJuRJY3haRGbkgr/6OtQ=|Chương 2184: Màu tím Hỏa vực;JWP7yujJM5I27T7CGH9GhS5LEyyokEkGAdlQE/DaecTE9eUZ37yUwufRXqleIwFsvJhMPJOdj3OUMcs7vVmrgJ74fndni63qnIdu1fQoiVyUqo1KIWsdsJhNIswKKN/X2sV2mtmShmLCA1sd8IWjd4Y89ukA76xJ6EG04GGyYqM=|Chương 2185: Vạn vật bản nguyên tính chi biến;XWEIQLsIHWssmOLauSkcic+5Kuzuwzw7ODe4GPCTNco0EDJZYHhUWUyadCxzgPck81wsSGVLpDJ6okirUjFqaU31Zycp07+YvNAD9sj630TwLHvB+yU/WRHvoCujrcD6vdNCXzC33KboUJyh9Ke9kS4mmcA0xl4Gv4xrIKivriU=|Chương 2186: Màu đen Hỏa vực;BLdKsdKxgf2LzZtMj8NKurAQeheTKEKn6l0gcdmWBi65K4DIQqzi6YkTnSvRpL5teoFTrqvVGFlngPU52Mcfs9GRXQm6dPXm1ga3Aj0qdx0f3NA3TFikPgFIdqwqxoGagRliKrO6xnpA7Mbd6uqR2WWko1KvsS9SSN/qzid3FKU=|Chương 2187: Hỏa phần Chí Tôn;qf1TQG2jPjgCuQOeImfyQFWevrQkk6XF1VMtlX40pyYGR/g8vf/9TDjUVkMESvp377dKYe5NrA+aXlYASRshT+D5pTCDRlcS2iMIQFNEMC/NniZMT4Jx5WQL0vGMvz0hQnv6pdSDJROKufpNSfJ6enWAMahFrBmxCd51nj4YeSE=|Chương 2188: Ngũ sắc Hỏa vực;opZZ5m1a5+RcapXp5oUOTcQjr9lHED1zOvtExD8qNJLpKJ6oB/ttJuf2he2sA3RG+Vy9+oPVVhGsmBsG5x2u11MOVfvabF2IdXXtgfi8qgGPTz2sxWl4XlkFSd+oCUEBqPazGp1pInUZAdpcVzE6Btw6Aosx7R0icBF9YPI1row=|Chương 2189: Hỏa tộc tiên lô!;ZmaTsvlyKcjIRXD4nFXrJjXbbltrXt7A5GEzLwwYGfwTb4NvuHkDjKVvBPFPPyVdhkYVKVv6lZY1OIOMNuiHzEWI3j/5C3REwVcRXnfNmEEIPygclEAIBlp2kU6bhuvU8WXvst4H/gq2fQd6fKyFt20cd2231M/MkaNWzNDOjzk=|Chương 2190: Gặp gỡ Viêm Mộng Vũ;JDtUPoSc8rT6qKqVjz8x/7JkUPIn2scqDSh8RhFPcmwVyhdif0eqg0P3/LgqwsUfu610UId+wUgUETvW/c/hJP6TEuPgYqjOc4nxjXbRSD/x+nA6/iUUR5SUfitNjty+91yv+6DhkbfFyUkFn/WoMT/mdQ2GdzWKqGIJxMHONws=|Chương 2191: Thần bí không gian;7zuV47u/bCXcJbkKK2VTAl+eKKUzt/z2tsrX2X+15RvilYzmsrF27bW6SRCQb4w2Z+3MtaVnRYk4pn35DPIbRgxpiVtsui9dynEe/1tTBX53Paw+sb20EJAMaf+lP51eiWw5issKOzhPiAqtKlV4lDxM9IEY65Avf3AT/rBIhKI=|Chương 2192: Cửu sắc Hỏa vực;ETx7C65q77WJdBUdbS11aUSTQ12q3P/R9MB6HuU5jLGRWAjc9ZM790bgTynAniXbhsyXKCH/vuCtS9jaO3WAJZ6lg8s7DVdfFykPzyspd30j95ZNy9V1TqcNz8VfET/EZTxgyaSVQF7yNrcOd2hYDMjSAjIBS1jveOe4YgFWdqs=|Chương 2193: Mạo hiểm;EIA/uvhjJ5h4pVd7Zs2+YCDoLPw+LVxYuNJ5jpzu/6YoXKnlS0pnMf4jnCs8EAj7lPLFv7JH83QSA/o1WiuYDE18C0UM9Lj31kuTpxhvmLfO9gLmyI1FIJ5yB/1YWe0MEHUZRU2e74WVBjCl1VRsEZZ1n62G3Bvz+WRAbDWJaGs=|Chương 2194: Vũ Trụ Sơn sứ giả!;v9l5WPF2WEpRJWLvyK0EKmHQHzK64owTwPFIVrxniMe9GjTnnhwY+/sPQBvfEQjY4NNPwqb8ZfCQBoIAFcAjLdLx7ZEhIOjIWPdSAPcYfMWju9tTcK+PmlU72qmK0bOS/qBTdjrKe+61S5QAZO2n+IgARHEvCuPDishI7eqCAIk=|Chương 2195: Phân biệt;IVMau2WH8WzwiwrAjm0vBq3NFAqWw2Ec1tQM/L9WfKNUS61QI87oAY/1VGVzhCAV+a0yTJANEZDdjuTWBV9HYWTB8bdly/Mxf6+ffFQNuBhtJja7YB9+yOxcL5miQc0Lhm8HrDkBfPgXSiyqtYDIncD43QJrssqQiYUEoUbElgE=|Chương 2196: Thanh sứ giả;8Pw0taWEN4aM1IE1WEzlmn38dGQc+waPY3z9HwY4RqXFcmNOnZvdddnCAVVxCGeU69VDi7vLMDreph5w2P44oO/nrAfjWvvl+DtYEndYXBMfEHvuOgPBZAHAKMYp2yk5LsOGqw7MyOI5bo4wRQnnaOt/fSp9d9D6qEHvDztr9mg=|Chương 2197: Vô Lượng Đại Đế dấu chân;CJbAiIkECTaXQy2c7ePdIYLvAhm2vYP35XBOIL6yDAT2QLQYsSgN1XPRcWtrnjbrPMN6lq59wlo/T5VkrD80P963qb/f0rbyvuh15uEkhmA+Y1lIAhlHPSfuHWCCTm+hRsC3qcadFbJ6PzLUW8D1LdmxQ1NBQ5FpFa9iIG7HUzo=|Chương 2198: Thể Giới;kySfW1jdiqCbrLLcx3AQu/3UCXbM2iIa3khX34ngE4dfgnMLc4jmli408bVofboHpN449hpSArm/SwXw9eCjqYoHg3N1xUbWjNHUGkwfbQ2oKJGubNyeXqpc8zcgI7FcgDD2I3FvwPP5zB6NqjzsBfN73GGEqRmOBKA8XtVyR6U=|Chương 2199: Thích gia!;OnVkRlIH2Be9Zykef3ypgFOip+iixHswndUA6VR5FxAlwEzQYwYQckCfUsu+qAGUvrKtHpRJ+GW8yUHMeauVqR9M9JjHvkQlQOA41lpyuDfoww53P/Jx1Vq/FfSX5uXlJtdvyPmHnYgmfA7lkCnlUGlgJkhgXOtoFws5wCC6mho=|Chương 2200: Vũ Trụ Sơn;cpdVOGebjoCUzgCARc8Q6tOiCg+rHsCIEUAfwW9m9O2/p/hv9YE64CfrljYbJShXPmV5514pSoJsUapg2ej12cW2soeM4O4FQIE+oLkatwuOvFzgSJhbWv3xF+vYiK/7+v5cDxlKX+eiUvmxB6zKNBGB0zJ3aLP8v4w2Dxy5FVI=|Chương 2201: Làm khó dễ;KjeT/9cRnGfaOGQejHBxZO/1SEcU9z+4/bxTIon2jBw/K5uGbIPgD7UR0nsvb7g2WECui65FkMHcvQpY3dlNlakLsKUgaaLRZnBNxd/8by+V0h9pFDAsVYJNzOinNWmTiVweMLPDYzFL3PNJQT7Ov9TUgbxPdEwN03CZCkDUq5o=|Chương 2202: Thân thể bí cảnh;3MJp7cYZa7YVVB94MeA14cEPe6823203JbGzjoWkquNtQsF3x4sxPbxzX0uQqT06erzAU+WuS8xgz2ZYHyB8PAs5ApyWnxTqUvqYNzuRsWgM0McUCWGqMk4AxVvn17z6ktSkyMK8ZHKRLTYRCf11Pf1NdlUplQbwZZyIaD2LNpw=|Chương 2203: Đánh giết;Fkdg9A+/OFrbmdjrrkZnq/roPhuqA6tbNSvzK2UFtGgvBnHgupcg78fZ3Fxy31lHbPzxErYG5BkNR4E2PalJg87H0e+5RFkljLy0BcvNShro1eA9QR5Bbr8gUxh6BeKQ4D8gb32p/HpR3x8HYQahHYvR3Avhmw7uz2f5eKvScvo=|Chương 2204: Phi Thiên Thần Trư;453G0iP4wpuEq6InNXuKHBnhr2H/0+ivZihaJZ9QYhztXQzVvPBu4wALDdCyr2DVJuQVh91xbSjsQdHGJa0glU8cTE+pvZQYbCj+CiWGNoBv4F2aTJ7zbcHbOnpeTo0CZQc/Msc0PnL1xh8vqDrld0G4B1BhWT1PIqR4rNUdfRo=|Chương 2205: Tranh cướp lệnh bài;aVYBI1AVdBMb+UzBY9U4PjL+69A5nHGUE88w8ESz4Fr36JWvs+anQ1f9NThlAaIiAjAy6jwQlYJ36gVdUdBlMX5ND9t+7k1R9Q/XS2x9MTPnuWo7XW9AXsdcDSu5msm+N5Y5NO/HnQKQjuFOpUxnF7r8/7DULJV0yLhArsirL+8=|Chương 2206: Nguyên thần sát khí;L1pLeTDfw4t7S14Dx56f+hAtMTQualDNmEqgvQGZkGBo1KthVlY/N7K5KYD4Xc9RImHj6EMmJc6pxnEQRBKaiCYfouHT7eAWseOUjo0seYQpWxyNYT+MrDNJ4N6IDsw4li2ekgvAaLP8EGfBfIKLH+P9YF4JvQTvFn17aFh/Q9o=|Chương 2207: Cung thai;cLkX94ro8Lk4ko7ut73vkxZmNDZsFxvOR5vYySZ8R3alv6WeoFW6vvmNEjp2QL/wXCg5Akc/otXfGmgeZ2mh749zM9VdZVBXBZCUmZt2hGKuv2UFKBRk0XH5Pmk+8mRERIHxO1tdgqFOVz0YvZjKfF7a/xj5XK8GVEldaTlB3Hg=|Chương 2208: Một đoàn tro;TAMVrD026LiCYu2XnresNxybGDFdS1Jk78tSOSojmlgf2/WF+nKyibbIlpfmd7fpK0qk88ac1oLl7DVn50aUBYY76+3Fz1kF2M3LMoiO7+HOoXRB3IWdg0kg4mOQP0hLckbuv7eYWN2XkVR5Qrgql40U85VlDMrCWR6oPwocfZw=|Chương 2209: Sát hạch kết thúc;rKNxJ4TqUgPqnKm7TdOpsjyzeLZoscPYGoVyPe76xaY3gqXjuKL2PA4km1EGBrEyABVA7DB99ErpydxQ1TNGNNSa46pq2sUNdB18/QxTk7Wm18R42YTpI+vzJJ+k6BDd6wEEgjDwD0VQ3ElHZqyydiF31wv+Bckq2q/zg7UrhoM=|Chương 2210: Tiến vào Vũ Trụ Sơn;p/lKVgbilC5/S/SSOrr1oWlWQOsy8sPxX/jM6Eejjg1QBdm+iFt4eaNvjpqnRDY5tmrJwQuXaS2US6eyjU9vBxynG0JrV1aIvIZhjj4F2gVTAl3ZteKd7gYbAD+X10evkMTXPMbBi54CRljAxwC5inT+4N1iEFyCoKqIUCyEBe8=|Chương 2211: Thập đại chủ phong;IguP0pXVj6mqfA6yIwS+Qcan8G5pbf2I7imD8q2DvmQYS/ggWLxXOR+fqwIQgiqOEEP/Zpwvt1CymFoJdJn0p3vHwlNNHTF/qsKLcblNr30h84LMbtH+kfwgalA/T3YN+ilIuep1owB0PtIDyq9CFNQMq/jzWQwy2pCVSs3Ru1Q=|Chương 2212: Thiên Phong;4hJ5iPMs81jToKrPEljhg7iGbTyXCQ6HHDwd9OLozmSuCHte1/tRvFBfsqJIsPtsWwDCi0WgGJFDKCtRSo8Nq8f7bV2boPQy/qrOBjv8oIOPs7EHy3suPAEuTS4v1I8MX46xYhDsDANhos9yK4WbYQAgaHyvjY+IMmrMBvQXbrk=|Chương 2213: Quét rác lão nhân;Cjn8Ddcr+tG61It+NeHWKotH9f2X7C2FQYkLYT2sFqDsfmEJF8AFBda6H2YVh2grvmSVRECYNN95hwgUDePtKrpti74s5LtgGbg9KGXoFDdvivCuF0Grt4yZTzM8vG/IHAG5Slp366zRrdupL5Fyj7cS4hJNVh2+Ud0A0CmedqE=|Chương 2213: Tinh Quân;6TbKkvbT1nKQWiLL3Knh/6pv0NrXhlFvdi7j5AnFbX+yhsvdl2TEDwlMJcyFGZOrd613+8RG2iYYl4U7dBgX3EiEnCeYuQwX8QWn8ek4MIivEPHzGQ76U/g9f5FSOoFrjZiVApM41FejZ4KcHg17re00Ej/c5kaaMtSMSkOaZaw=|Chương 2214: Cung Phụng Điện;76LMW1G4KO1thTZ78udVXYzFym3XsQ+oJUP6tsNlXvi0hhIk1w44tArifgZUZRhJPgb4X7qKx9fKuIdzovcgQ4djJheaB7RRsCwdNvVXqoft2ClpbMCvv+15K+P6An0NmP5kWtsP/4oHTXJoXia6JlDNszFJpx4KPcefSUXiOj0=|Chương 2215: Trữ Hưng;Z3mi/7VgITVBFJilF3gWPp4nbWSHgBLm+pW2t8XvRJXGwOb8WlK/OSfEUlmSbz4CggsHX/B5C0XVyyFviijCdZ1hLjR56vkctQgvTtp4AzmnVZzhipjAqqwc4CqwtOsjvw4MH3uxxeMC1DwHh+fI/BeIcRbFPao5NlCs4IQEVbM=|Chương 2216: Vô Lượng Kim Sơn;WGVquY4K2Es62jhWay1ey7jcl4odSy8VGz+4LR2sv4D/IBJtHUnPy43wrC1enxdwPtdQe1FVMDSOaerfSox0zB9XnyIf20XjhSX9lQ8qmHL3lWNgFQgNG3tebBlEKcqXSD+tW5OveK0zliX8nhsFvoCxqnnHxvlgv6MmN/e4a5c=|Chương 2217: Đại thế sắp tới!;s6TTer9Qe2WHCsNmvWHRWUQZc8Lf37X+XpDfzk+xYtMcqxlpErosFFc+8f8Wz/Hvcunf5Ye50xpiTj4+qt1Z/DLjzukTaS1fozueh5/tx5tcUPru3E7VPgefyleJGUPx4QAfucfLKTl8yhhMAlZV9K+J31yjM4haV4xFUl6Aq58=|Chương 2218: Vạn Đạo Kinh;OeMOssirciaCpFLrNqiFiulgbj4Bjz2A82PmtLBO2bs7EMrz0hiNnwS6usVj/0xFwR2vsb36zlfsqVOzbKI0IF3+KAGYdxKrVv5ObkWDl08n63HVFzfylJ56S6hf/t7VcGHfGuRyFAw4uCLFOXXdBTERT2Y26i2T5Xy0LtRqr4I=|Chương 2219: Tu luyện;FQpDU9vw2AYfUnP9Qbn+VCDdQ7NegB/VdCKl9AmgbLKtgPmNMaR3FVrImb2WievokHIUpYnrHrKci75IcCo6/QxyZigcqo4Cz+tRdUtPIJb7J34ept45hal87AN0EsQ50UJOBVkgDPjTevfejsNF5gsil34MfKnoOMLOwZm7xFI=|Chương 2120: Mười phong tiểu tụ;LaTwgtNoJr6DoqeLH5q5pWJzL9eqXYgt26bdwjXyW8WkbqIwKr1oxGzRtxKrOl7tIxqVrB/U9SIhGvOFEo40sR6GJtFSqP8k3I79iodjKCKqw8VXKvPDkxinqJpwvngSl8vMVlvitJ+gKa9mbz771QN57DIrmQZnAD6YLnp6VTY=|Chương 2221: Quá nhanh cắn ăn;OaeJ38PEeQb/SOL4rhRWkcjGHxyIv15TZRre82Hj+BOg0/gA7nLX0iDLv4cG9aE5MkmXHnV1raUMwHtf4RwMFDqZr6xMb4B/DnmKUEOLf/0IoBNWXX4DDkAKmjF5d/hGm54fcE+lFthKKlReevAkaJ1v7A4RcwOLoNimmkQ0nXM=|Chương 2222: Tam Nhãn Sinh Linh;13AAoUpXlb6/rlqVnSwoC6kcWsoDB1KNCoDBAYddhQxGRJtE9+j2qsXHC9WxBrK75x8xuoUhh5lROxSfkmWAOlh3+UvAqz5yjyDhz7VwLFkRKELQl5TvGMohsc/yR9Y/HHwylk0MeKkEl3LSeSgt9kaeLc2OHFjj5/VW8ngq/Lg=|Chương 2223: Ngay tại chỗ trấn áp;+eMykS8ePwFo02uHKI2UN594Lp9wUPcnR+d4ZmQi/dvStjWPheCLcbz5+KrvuaJvxhOtQgRceCBd5bDRvMbE4wsxXhwkPmBdCLTCT4e5zXqsfCtBRY2Ikgd9g/1jI7NPtmGIVoMpdkFKPnrWN8CBAHMqP7OKqWr9AAF77u2bKYk=|Chương 2224: Thất Tinh Vô Cực Thuật;Nq3OJOBSzNViUKWy8SufesZbd5vA4Jn/QosiE7Y+hCzlnSZ6aVtxgsIVyoyzRH5d3kNNvC+mUzcc+49cAs19Afwzip8+W3toBdGtneEN9FSYnb6Qp3tj5GeLdeDxbOKE/43IvhNuxL4Uv82YmNDvRVL+svlaMB0Iv7lLAQ9DoME=|Chương 2225: Lam Vinh trưởng lão;Y7zG6djwGfMz3us9svxm09oFzI9yhbHs4D2c50UuRUwp+mHHmrsMcgb4etLKvpAMLWKk9xIhg7LbbT8fKk94qQe+6ZXyITdpZAE/+G2eQN2mxtaXTwbEF0yJw/+3fGTxogDrG3uIodaPd6pBkfRODZpWjloBMZv0C09c9EzuR68=|Chương 2226: Tạo Hóa Sơn;1MskXh5G2WF4Y14mGHRxOfNeVOrpQZbfs13lOFmauXQFEVRSk0CUgOnc5s1SWd9goEQWcs1ZfQdGBjvvgYxl+n+RxFz/8okIFrp3etp3O7ut2WDMVWWxZBeEzqncFY1pswnNgzuDq80NbQwPVxZyqG5UGbPRzZDec41bQH5Himk=|Chương 2227: Bạch trưởng lão!;XR+HRiyon6P64ujazix/alLQx0+8gND9MV3B6DRdb6dnsepNpCD6/7/Ov9KsZHOL4/HuC7gklndTs3hPGBUmRclbtQeHwxHbGcd3sRkHRyOWEWEHSGS8JG7yQ4N7SWBIEEM/F46L3KKhbBwGX7TU55k+ipBHUbKkkTyU3uwaMRQ=|Chương 2228: Hiểm địa;eAcnVfMIujbOsF1iRaNq+oGQCfXZe4MSgZonz7qunLWuIEE3X1y33KrUHC7JVeM4bRQgFvXdlrp9cJJfMCWvIsMVbf7RXJE0jIbLurt/TJ7mEye/uvq1VHMHa9KNy9VJpIrE/0uNgq2E0dOMhQKBYmKr1ciV6EtiQ+KtGUMKSRU=|Chương 2229: Chí Tôn sát trận;FwmN21xyFDEs3/b725/5EI8EJE31s1zYr/4D9cvvNoJGazkQxZfh3x6YN6ZAucsYI67FC2DppepEe2VgYqfrLJIxakBbc2vdm0/VqvfLE35OgD3jkevb5Y7nkN0l6XaJ8usrpLZqKL1URvjMGIUWHb1IQjPR+jP2dSZrm0NRGvI=|Chương 2230: Phá trận!;LzHFh6roZmefvv1BEnjV6dsqt9Bs4Ajj3Kk7WnNuQbcEqdY2NQDPZuTYL8G0Jn8pwWi/mL8RIihB/qrSw/h/WDa5ESxPojWzaPlPqotLNP9XPMciHQmWCIPlUS1Bir4rokaubQ4mL7TtXIB80a7cdzFh8R0VOGHPhiCYD1qou8A=|Chương 2231: Kỳ Lân quyền!;j6UsuKNq02f1+3/YlRnV8xFFAZO93IstiOzpXHWr73nqoqGP7upX0h0i8FeudRhA2Uuy+TqXJ7u77qGhennWHuyvou1XeS8fC26lmUZTaDly15J6MdsKPSg2vHiy24bZHg0USAMmwIp6sZhsr86fBQKiat0pCYmqXSxmNxhtnA0=|Chương 2232: Chân Long Thể Binh chi uy;b4ISuepSKcPM11aQee7cgkKBHnpGVS9+9O1b1JWh+qxRtHhTDv8uCnpauYMwDNwaBxsaY+7jVAe5nz/U9z4B9tPX4XPAL0y0iaJD9OPkKvjbmZ2h8neot1Kz5VSqsWwWTQMu6UpDhZWJBJgJ2oFYqgVUcltQkhXSJzGv21E4ohQ=|Chương 2233: Tôn Chủ thần binh;WsdwHjk881jlkE7u2NbFZnCk/wmDRSbGJNfqWmPV9cpKnQXq9bzusxEo7KaKXUlRVwctCveMhAxWhQ+PZmy+zCgKAkf/HYrnshps4LGsbK26WNrBkFbD8igWW+Khgc4Aew1qck7yOtSaGPnbKWqo2EiVJPG4Zw5xm2QqL6Jm4fo=|Chương 2234: Đến Tôn Chủ thần binh!;IGbsSCgdtXI5olFs1yrSapggnDgLPcFMpx2nfFnyrOg3lJ0mPs5qiJ4euiTYx2E+rMTbz0iZqZaQOgcP53HY6yJkxiBKltXpqDhMYZntnVkFWMfOtSqnBj9HpHJZ6vBWKtJ67kK6DXd/BoktNXWRQIxIPfIBvbP1sjKA/6ovryM=|Chương 2235: Người thứ sáu;8x9qx/ZvIMNwpTVGgnR+nuXFlqyz35r9FzQXt+b3CKhnNUPJQt6UnaeK15CAazhCJlMdyB+QzzPNb7zWQ+PyweXdh8SITBZYrrdhavgqpqmq/YpMoyO5XM4WgADdXtMVvkvry4Yu8MmSojJ8j4NO1fEmZi2LUW4yGmxFVQGFPDg=|Chương 2236: Tinh Quân lửa giận;W/PO8OZvRXq4qLdnS+lI3GegWX/USN7nb+nWrDsEHt8jjW96S5f6cXyWovbyNHxo6nP9g540MEjhcafaFA8cNvDQPvKz5tNV9EG7E2hKu54du8xyQnvvNy0ZxMPl5R9YHGiJwylt9IS+JwN0eADFTdBibEVvFTUh+HAxbmr6L0I=|Chương 2237: Ba mươi sáu viên chí bảo;AFTHiTFQ6x/hHruRhrDhgiFsCY8tKnNFdhiwY+WwMXCZsee1KAn+TKldvBm8XtdiUokkteo7QCT5e4q95egCiI+6utN0dASmNGUufa166Ly+lY+58Sre9d0YxhSYJpRT43kraWRr+hG0FcMSuB70L3MTJIW+2+pFmjUddgTf/Ho=|Chương 2238: Tiểu chu thiên;77wPUhkmwELS3KJ1ut9DHqywLyzyfUi5e/D5jIV/3J2YsMmCnQQh/t50L5ZeEFukmoeMjFPxae7zL/KFHGMli37jDN2XZu4ugm3azJ7AOMTTfRm/CNiSTWxb2r/VWJeTDCjmxiLRuUgQbWJbjy5qbmIdMyZFo5jdKzlQsAlFqQ8=|Chương 2239: Được mùa lớn;G0f94WvtGZTbvvhSYFZgaYRp+W8UHtP8hDHRuJmjtpmX0i74HGit+dHYXVsylqIxhwJKeP51nfCnzOmmCF48CLpe+0XZ/yXxecgkHiJ95q3g8yrwZWoNeBM2VpaSNkLMHxQrTGkzMQ6Dgxng0RuTYnhL4mnK7RKRFB2heBVJjzs=|Chương 2240: Người thứ bốn!;flbJheA/WooaFPBQ+/++Q4ExxSeEKYZNncHZvTYlvbUeaQvZojXN6OVh+0AQhRYPSSviyGMmBAhtl4kUrq7hrF+QbPFPvsI8JaFXS+9n6XDDLoRocDk//MKrwblRs3rs5DTZ8CO6vTqpiuDIUpSHT18AFYtCnWmF+3zoiXMGXCM=|Chương 2241: Thứ tám đoạn lưỡi kiếm;eZyk0Q4UP1dxeRyxUkUx4qR6tXXHrHnuo80r0ydkmgTZ3WV6/yVCbf1jfdLBd8Lg8TUwDVf4675u/lT2hVJRnm/EgDbyrK6kPtZijjRKrguC48dS7tFGpNgAr6hbr4mweiyi8RE6MIZXrJovl6SGZ3SsFlxb/vHd6lhdvNpx3f4=|Chương 2242: Mắt dọc thần thông;sA3Ee2zJZM29iaQnNDLbDkmqMB9pasBgt055JThHrMSoxookI1xBRV7nUPuWn27vIAvg2g9l07iVgnVIz0c+uZyxng8b16CWKkTfOlWTloDh2fAd/+d4Uw84HZrAjF1C83ngqlEctqFIXeVQcjSFgvB0/6h/jTRdVbX6eWw5zZk=|Chương 2243: Thiên Vương Mục;M2xztfP5FLoAYdhNTa9JWEBml85/QgIoS+hG7M6l8BAcl0Ll2vKG2ROxCJ1GLNDVdHWFusiVqH/tzQMczbizGgUjtPakAaivgJTmi6Vot5kIZcf2nEILAmP/XUpFxjBb2hmODCFXcJZTUYbp6nIJGn77UGD6Bcv6sG/gSJmu6Kw=|Chương 2244: Ba cường liên thủ!;WYjEI2cr9++oVLtrGmaQH4pIOsMUdilCB2cU5N27nGvJk6y4WmXLF+Mvb4MqrlvBq05zmhbTtl0Knna8h+eJec/hcDsIcch/A9K1m8V/21RJX8LA7X+ahfpt+IokqyVGWDGU0iPCr1zhOSkHc3r8oRXZcAkjAoifjW7Gt93hGuI=|Chương 2245: Trở về vùng cấm;9ijpJkEIMwt/Oq3AS8nDWOW88EgKK4sdnDwZ1dZES1OPOJE1taLrPQYpDhRfekbMB/vCdDgdkvZF/QJWKPHEFy4zTmmppDlVf3CiGqrADOwYbQ3kpmoVe4qoHeoJ6fm7q5fPHv+GqCpiyUyss+571t6rZzMItgOOZrVaOfth6Hw=|Chương 2246: Chuẩn bị đột phá!;ukUOakKsXvutEPoPZn9y8BJ4c4/lEGT9RBXVu4h+UcVo8Db50tAFzg525Vz4JVKlwaG1JXiZ7WFsgv1mP/oBafuG2xdhWd0soZP99zqxW2N7ozcTsAxIRIBs3os68fYXjTUHrT/mfApKQ1HmF5YV4kAbNpfxsybX4A+lRzAdZgM=|Chương 2247: Tập kích;bspTxFkP6A64e0K5HoqzJg1Sy73Sy8e9slUPNpBgISxfkmzOKm3pWMtCH80OUciX/DaGxML9Ytr4YKqqisHOfx4wOt3rJUpKGVtNRj9YSN2E3WdeqoWPSsckfAqCtfCcQi0hkQjGGR9Wv+69rmDfA4MKTNOjkCxCylZZT2qokn8=|Chương 2248: Cải tử hồi sinh!;zFIo7n2WLYdle/R+jOo0HYLh9AHVandL25ia6GbGKvRCJSqgNh/5+RvqRP46b43x85kyqnC3LxOxG7/xw2Dz1tP4Ag82yEB5VBDRD8mpdby+clqPcmKO9N2apltlbP/1hlGfGKVrr2eFzWs6tHp9foi95IsDCCtuNCYbfk30K7g=|Chương 2249: Đại Thánh cảnh!;me7QhNBAewHCmkwk9fHiHKd8017zkzEZt5nHPpSN5Fd76TnZ99YTr2/GtdvVQ11B7hjXCbBWR+G1e0MrPPvrS4vg2fTSBmESlmPH5pvzs8WbAGsol7qsv8PK3Gomo1DAvrRiUAMmLc9qtx7SNl0SOg1B8sTPmhRoCpnXnhw1Pi0=|Chương 2250: Sức chiến đấu ngập trời!;BjX+i++FwsS4VhWv2RBHkjLLQa0CO0p0C1d6YEiVkci5i3cDe1J9XPJy/WX9wRAX6OyJUpZyQebsn+Rlvs5dViT0AuOcp+klGjeCdQscqAEZJmsrCJme7ckM+x498QKohonkV8ab172HDWcNBH22ZLoPkBQx2mEHWbd0AugRhY8=|Chương 2251: Đại chiến!;LXNrXqxrpG//gVYau6Yw5vfDZqnj3T6quVHfhCPYHyhOCg6wFHYAShnn+F/3ZFMn0hZvhyDWithcvi/ttEw5JuH9fpUmxfnO1Pn9eu+A/pwzWWE4bmViJO3pm1FyZ/KGjyp0H93yXHg8+Rs51x8GJr8ieOujNgFbGshUJ7zG1XQ=|Chương 2252: Đại khai sát giới!;oHPbLkh9G1EJiywBS2uWNtVdhuPoGwS88WKeRBpAqQ+cImy9nx3scjAcuo+9qBsovunTuNVlc+zjprg391WXd4q+6fQCAraqha+CdF1PHtv4w08Q2l7HfkuzAvoWXoEUOnI1q5ECFMF/RC1uOZX1uzs0wOjnlSBHwKtikxzdRA8=|Chương 2253: Giết Tam Nhãn Sinh Linh!;nkl+9TpKatVtDp9lfnT55jw/D3yzSBYx22cD4iFHpjycAdHbJlQFn8Dxk0c0NeQgOwPKPJlC2Tvb5vG632TF6pHHojtoxhHnmxiz5KPfGhTVy8vITo7lYwlWyAFYNcNVlW6J2W7PpaXWoMq8elGhvfpAd7K+zaVMjmVYRii6Wwo=|Chương 2254: Tạo Hóa Sơn đóng;YEQCpYYY5JGmI9sL0K44scRrHrQHEASSRBlTtI95NqvT7SweLtmXme2HUGSyHsoYWTkOi07H51RxmJqvKmeHSrdH1KJzqygt7FYNRA9LBWbsNPGbcRdYQOSS6cHGIvGDqVw+8nmM+6yONqFDRJLtrnEU75/ZYrYGHAyPuEzjhYs=|Chương 2255: Chí ở Thiên Phong đạo thống;V5ZtTwy52XtQUe8K5A2mYeu/G3AZxTEQo95wKWJcz/v263wK78r6iHRJTo1GlSAfl7M5hJVELWDRb4sNhY1hwBGqQJOtGHklbzW1HrECjsM+DWCzy4xvNWWePllq8tiTHE8Y1xcTsRXyXmEHEK1CCUgjne9yVLl7vrGMyV9HyhA=|Chương 2256: Hối đoái bảo vật;vcAJk3ZTC+u4ul2dImzXTA5X4iPDFkuJZS7pgSsqnT2phbZplR0t2vdlJgHS/zsjafsdfdfATAlyu0VmavzW3iTTSayVjESyzHW4b+3aenek5WhHleYjziq8+ZcBaAc5soswI+tGloZeu7wlhTFg09/q21jOxhlHUlB8RmbjEaE=|Chương 2257: Thông thiên thụ;I/8DY1TI1jdFNcty7tiW+E/sSwTWeelLxWfxQYZvSJkHie4wXpFdYJNSh09HkgVHFgVMhF/i8PaNRUNCA+Zw3eG+drmkSVlZdoyI5M6VwKgcLGl45/hRlEpAUvAEFdBZ8qjIIPrwQuRW8/0sqY7p17drZJpoOjMZGvS6aknIDiQ=|Chương 2258: Tầng thứ tám tạo hóa mật văn!;N44rdpthWIbS0j+hL8Aav3sc/owhaify9D/5l2EnTSAMWHB3BlRYW/gWx1NecFuSpXMGSPusm+9KLbCSKo7RtvMDo/m/7zORNBPXICOmmhLPkjeywm0iDIUFfCP2VUu4WuLuPoAEPb5qawT8cckn7REhBYFpaYzjcxzUaEermRo=|Chương 2259: Truyền thừa hiện thế!;9bGc6srMcacMAbRSQqxpE9O7UG745EiuZW7L1tluj5FugzGZYGPlUfNSjegD+9qtCWvNLiIMRt9wEAU3e+ITtf6e7+bnc3JY/y9RYSS6R3/4DVJkIkIOj4ifqK8vh6+GvlgHJuuW+/n5AlYczIwXec47X5OUbv8nWb4OBtzBWiY=|Chương 2260: Tiến vào Thiên môn!;ZTKmGeeZs2nflsomTjla50GXIEzLysC4LBslpja5PJHw2i2OnJ5H78hdE0Uz/ytFg/aCWnUM/XUMlwLhPbRHrm4l0jx/wS6Pg5YThMlwAUN4Kwbf/bBsYQG857rFQwHGGKuhD82iatfoeB0lS22vK92Ylkq0dea6DIvF3kZw+zQ=|Chương 2261: Kỷ nguyên chi mộng;PaT/EanIUDgSvl/w5V73vivmBIqGruSGDAxIMSWcd8QAB13BIkTtbaSnHT/tqRy3AeLug6Wqqo4K8PIgRHaF5KAz10Jv1C/hFTQajK6xuGY4KVYsFLOchVPmJTuo2w+7bvrCJM6HXw8eamdDiMgv4JbQcLpFfMfkxmfQWVCZrMw=|Chương 2262: Xuất quan;JDsm+m3C1ELPUmBLM5QL4x6TV4TGqSvR0EfCeAEfz8pDs8XaILLLjJDOEyWgUIzupySVo/x8d7ijAC2TxDtY66qneId8yyTjUAMfPy0mITPOJh5qlV01BBeMR7h2rq135W/nUNBiwWC32nGymtHq3AfjfVncvYafdLwRoYMvP98=|Chương 2263: Thiên Phong chỉnh đốn lại;cbdAPs9qomEl/gmoMvk8LkjgAJ1GVwSSTQ0rCaWFCbGB/HicUDe7Ck5ewOSI/hwxmgfOIR6pIGFcGcaYfIPnEZgaVZOY8LPLRmiyuZEHHcsEckbN3iwoYVRRrNlKYYd4OU8C9fOGT0o1uzLRINPKidQvij0XX98x3xTuzGSlG8Y=|Chương 2264: Tranh cướp Thiên Phong!;17m6BqGPsgDGN/Bm5Pympgj4z8mEnzDOhFfLibokWzr/OzDuLEBrhPaz1kY0xc554Zsu20QMiE5cdT+hr3qV2axZ1QJPrd8RxKU0RkoCV8t67i39SvJAI6VDhMTyJ1ovkJTbsvLuymdViM2+vCHOUvxR9Av9u37ClXnECPOiGLk=|Chương 2265: Đại sư huynh tranh đoạt chiến;poX1xx4ziBnp2OuMFVzYpO/XPVQuDdm30QG6iwaYR21NR3gkSjYCPCZXzBnpBxdeq4ZT32D0F7nah2zuRYYBo9b1GwXQR3mK9oSL0sXxzlTEIXCKuBzGqYeIu9g48i+/l2zCY1AjWHVHz+DlBhx+WPi8QRFghcdJovLJrT7Ep+w=|Chương 2266: Khắp nơi tặng lễ;xywcu/w6HzbaPhwPwP0PI/hbrInjiwfaKcmq8OyHcY6NshRQphKkggSp2FdAkI2Cvesmy9q5nMtcuD6NgQqzWtGceraTnCsCP5KFW3P87hJLaXyQJ8xG1Cs/Q2Xvsq5Rq/YOjSwoQrhd9DMikWh+mOGjiPtKJM7NCAb4NNjl6eQ=|Chương 2267: Xông Vô Lượng Kim Sơn;ClsDI9vTN/E7ksb3Z8LAqhI4pm5qrHCvG+cbkSxKu1w12UbIBjOStjnOII0TOzuxOs7bV/G6uSzfJ5A18dZJa4Cb+l6c4yjzKP5Gx2UJmXAzlPYeJBAjYIsTVyYFlJgSTJqifem6Hc+QIai4i6lJ983nFyLmHM9F+AYFIFH3DcQ=|Chương 2268: Lên đỉnh!;gmpZ3LZWzeuoLBTmBaRfX3rldPCuQdFxeM40sSxj/nH/MTwGHS1wVOTTGHNI3t8vc7jnSVcHQvl4ysj04BMud3T8054YBfV/FXu2fryFUSKAGzbrbUQ0mqVkUVBUy3DjVKNIyZHtjkwd0yba5+FjbSKMAGtFN6tntOTdEYThnZQ=|Chương 2269: Đại chiến đỉnh cao;MaQdVX3kv8yGIYqZjkHPYLMJXhOc6icYiIJqFa77+rdR4j4uqxNuo2om74Xh8VhRVVJP1ydNfMNFvwpb7+pBV+DAswkRa8MNZP/mE8ujsX2PtR/6QT0M18w9+02PabCp1vt+HBHGZS1JCkrXlTLfoQe7NChgi2mhqGPO17hMWUc=|Chương 2270: Ngộ ra Cự Phủ Áo Nghĩa!;0x5HRZgztfpJ7Tbgevy3BPqwfLpBT5bvMdSHXJrC3p7DOOSNkEIQtaZDswvnd/oP95gJ1u4BJREbqrmvuLiX4Kq3jRbRiYG+GOt7EiPlQOlGkiEgLDA3gzTPNZIvjoiXwkIRZ3J9rdzu8bFHaen7JVgqJIXYcCvtf6aPN3Skgps=|Chương 2271: Vô Lượng Kim Sơn bí ẩn;KOLkHn2KOzHudXRQETWTb1q3wiushkSRSescQQUQojeVHIpxzL6lmwcQNhBwSmvKR1tJq7UlUobLeqQEkQA7kWDJK9zXmOPor1H0dXiSKCyCr3EcLuQ+E6S8WV5LZBikOTG7KlY018XlvkOOMTW6IW5LiGHpS4EMksxlF/j27y0=|Chương 2272: Mười hai danh;far7Zays5JNu8/lPtUj3bqRt8JDB2sO5xvP4Gd4bEFghuI5ujI1T1/cPeMzpmczLElKKW6e/G7+niiwzij7Pms+yIkAZU0Eyk345YuQCUjTmPU9cnNXQ9Au5dc9Ft2CHpYEo1zVC9l9YlwcrJYPaIwwSnyMooQCTSuKq/X2QeUM=|Chương 2273: Đánh cược;x9lVf019PwanBthA8YIcFjVJCobAkjki0xGQHUDqNsM2t2tSSlF/RespaO1zQLPKZRJSJOpDw0u6Cx2DzTLFX2L1Za27PMlhyyZwISBpBdbAoJFFfK42GsFNZTVKCNI1104UJZzEgOtQoMU/mP7elruVfUGRPnPDRJxT6JAiw9U=|Chương 2274: Xông Thông Thiên Hải;r4eoQpJeFyhjdfxSsSsm0tSDiG3uzua9dEi8wQyhiSQO99Ies5owITyE5A2yY1NVG28DAeDqdp5Eb6YWw4eJ6ZYZKdgKkhKk++KxEDWOP6zJ/TUYHDDAFTQBLVMr9nxChK53zjH0Ot45PudxO/U0s3H46C+/wvJxIm4kd8cXuEI=|Chương 2275: Người thứ tám!;e4tfGH7NoEmqE7D3Ou+L8jY3lt8t8oQRMQBBRAzjjvd17wuDwUcaPiOyjTFvwelSXpt1oteBiSKwXEkkRLq/Vt0BsI2jzCN6wlcixwgpvksH81gsU7O1Wp9ySzntSl3xRQAYEAXrjMf/erFpQ6RSCzzbjTtQB0RKfyd6Z1mUFRM=|Chương 2276: Được mùa lớn (cầu đặt mua);stwI3G1PmdkigCcxXGY15poLP0CoxE4WkPGC+Ek2BtUKSbSllozXWqqJNsJC4OyHfzmmew1DkK9HucRskhFXw6JRxJ0ZRfGDFzHgDJTRC+jsXh5pHvrUgeh+pGbPNmMkBNjTr8vw+Qle2vx/R9TWoK39dX5mm6tECiG4EJiV5AA=|Chương 2277: Thiên Phong bí bảo;EglryxqcVt2bYQGf9x3erTCZkL/R2SMaO5H/PzlEIxwxvX6hwJrm/q6JRz3WKWLuiwsNXIyWsFniJvHMhIOuwgiioP3k3IFWRM8qwpJrh0x9JZdoX66Y4W8qvnN/lSJ79/k8HGsOX8o5dew7jhcdzeWGzntb2IgOnmFDjHxOio0=|Chương 2278: Hung hăng ra tay;5Rr2VgGjr3iaUy/AxnqIfs1W43mVOmz9z5La4mH3uGHL8JQ2qat67BaBoos7u8UYPLA2+XgwFpq/K+/DJ8KvTvHkuyZuTyTjJPZNRSewUrGxfpksGzMIMFWgCACbhS4gsiL0S6hyB+/7tK45m2C+mWv04fAEnOPdpX9IUIEGe6o=|Chương 2279: Đồng tử;CS9asgdYnwGiv7hhe+CtctDiqmJ7aLLUFFoRTdFb9Ea5TXGXMxehFNx54HEOKDnwmY8CD3lR+cz49pibXqS/leSY8DYaDVUomSeTCswnUD/hp5arS87E70uXg3kajUHl9OHTSb+MPkIFZJx/HMI2kDTB3tmGjzF5XPVTiDvjkbc=|Chương 2280: Tiên Thiên Đạo Thể;1qbo7PujhgLECPlb/w8jV4bGWTg+lYCdW3JyGqzl9aQu/Hh2QN8IRN7op4durMrLkY3Fv5kKOJ9owHV8LoYYGG+T5YIQftuKy31VGkmdmcNsE1lINVUHqlaE16I5dT/PkDLml8pVttvuuwc8ie9t6d4yzR4q+8l8fLJDEqdlXuM=|Chương 2281: Rời đi Thiên Phong?;6s7DPQbioA7hGPCudR696RRN1KnzzSk/yZTDv/bNSX8vMtOQYFe4pkKmKCJIFZoJTxBOIPvKZ3jbW59enr+M82xmaWZ3/uP6PZEznLeJxSVq6cekdnDv80EbQ5nR8nZ3bIWljIyku0D2+M6xF92p7asrChPj5fWJCMUHlrdKK14=|Chương 2282: Tôn Chủ ra tay;ADk2GhWFHLVQC5y2YKFIUh6XpJV82wxJBLpfhurAVfwSXpw2z/iPVOv+/zic1iD8YTO8HtVMhNgeKxUTV+pdWZzFKhY9dX1gqNW+MgBjNzp3S8tpyWVfAz1AamYSCimGI6nXD59ey1oRHFkiJaD9oPPAJj9yR2xGb/0J9DDVCKI=|Chương 2283: Thiên Phong gốc gác!;Epk4XVS+DTyf0IudgK4MQ5DgbSJeTzlT6F/TOLiNBUymZZf/rBITpF3Z1NF1X21MqYBxfzTZhRLMKqqZH31uXfBqI4pEIviI2xYsKh77V7/QFu0+EYNdqyxPBpLQ0hmr4xPNtnYQwtPS7IB6sZtdq3HgXVtZ3gMNpzMZevWp0CI=|Chương 2284: Gốc gác tranh đoạt chiến!;nN4vKsjo697rRzm5Lrh4Yef1jTbQUGTLlICnbvTJlx70Oal7jmm7n66ei/okaYWt/ViD4t+q1ur06iDnzZCGW2n9nGBWj8TjJSrIOLYXJDFgXsAk5PnS1yKX0xVYmQl+D6VMBuoY43nGKj5Tzcovmvm0eKH9xPHuMptvfBdjYTg=|Chương 2285: Khủng bố như vậy!;zLAlZSo+xZehl3IuulLVPffGHYsDxkxjfZQUNCudIaCtjmKSUUZKx/yaTVhLTJ6ji2C8XAYxN53c8uTZKfySZVKapHa5PB7g4WNsC5kNBxfvlXhZFRmH4t53zq6xkI1VfBAPYz9F18/O/caZPeP5mBzXQvjANkVefsGDRYeQteU=|Chương 2286: Ngày xưa ân oán;Dyz5ycFLcSEYSrY3R4k+o9ao8dN2PnikiAymVdMUKaxkqv7mKnS37DyuczElZXKgiUDgJqtTctmiC30TN6VI/Kvo3p0uaHdyiPpX4+YeCXlkqB9m8z9GelB2OZ0zCjLknS+j7X6513wdnZ+H5guEAYQRhF+NY43GT5eFHdNlZkU=|Chương 2287: Phong ba;s5YvlxBJGXOCI6gwwZqM2dzmA3ilQb79D5z3nd/kOhIaP1TLVBY8cDoZVnT2/Ll0nfX4tRq7RTITSBmnXBPQdDdDCMZngryU4LoR0uZD+GckIRyfCtP5ne117XhTuxacpsIViFnVNnElB5kEO1BL9rKq8vl95XU/y8tKNXZfsbU=|Chương 2288: Thiên Phong hưng thịnh (cầu đặt mua! );nd5JLF4YBdc563fJsYAYzAeplA+VmD6xO9KDRPN1oKFGXGbAVaHRyyEiNh9xB0sdjWs9osqcFcv+2DQnrCKdaNZ9gXWB0TvNZ5Qe8/nqxt+t+PacLk9pGVlLeAzu4cLbtuN/34auTjZENTQOeSWImKT9oEdfsakPsb5cylm9Ucg=|Chương 2289: Hai tháng sau;R+Z8bFsH1MTGzdUDEQ6GbtlOIkxPRQTPqXvkxoohcjKrfYbN4XxsVrTkC5jCWoV2OzmnVh93d6v7gyMQRV3B+VaKDKRFTWiuO7epixQqFRdvQuqCoEW5p1wCFpV2t3RUHEhlJXy+cA5iLf/kFRGQSEXslKlm8xUPIFEBpbYgoGA=|Chương 2290: Sát cục!;FIHPTp5/EWyexcDVcR38ikTBj3Y0YeoCiQwiWNzpUvjSC16JPP36K3GbaiqlMxGf2URWKs21ybKxX6h2EG2ckPP//5uBznsYkDl5z2TVyirvB54MZA7x7glo0EG1tQeDYbO1OleV4XU9X44sMOv0NbsgjEpxCGjLmtuXh/4z23Y=|Chương 2291: Khổ tu;PE0EJtaq/AJTDXdcVch76+EsRDMxBVxdNMp3iECmVGw3jbWHTxdTxBu7x4RPPy0YLCDB2JRY5T6dcOO2Xuj9ATk50RB3WOPOj7a8lrpC7LYNcHfoDp2Tkw5HTO209LTAkXqQpExI1hE/XnyaIWdNUBgQlvjX42go2807dnQn3dU=|Chương 2292: Đại Đế chi uy!;UXe2XdoL9pcVPNQLvfSw5n5eDrUzEVaUBfa/pa950N1SLMLS+cJMPba0hR7HoDdOkqWUk1+Wjj2ZCiG0/mAEjqdJj+SQ9RqYw0itcjxz1Avkj3mv+cISg1ck1y1+Ymdk8fmsXQIeQaPp0/FsULCR9SaEI0Ml7NRg02Fu7PGMIr0=|Chương 2293: Hỗn độn giếng cổ;CoF92ktHFxmfDzw6J5NQTVbs8fYg+4LoP6Xmi/eUeZw8XjGcfFg+FOpk9Yqq1kakMyoWfMa8JJq7vbY6HncPvicLIB10e6QZYMzlD0O5asShJmin+2jx3E2XjZdagll8t8t0WA1OrsLrjxKkbCRnfAi/9nQO5lec+/QBowisxgk=|Chương 2294: Khởi Nguyên Giới;GqXGfltW1NuYvp6oZPd6ICprbNSeURLS7pz0E62k+iHxvTwlO9hm8g00Mov+RNQjE1M4Nr+lvCnoopSDGqSjdiJhYWI0FHnMFRhh63wja6IsQrIDltWjabvsaWmgx9eMaaUsVPpPFJ46MHjQ5oYdO5wPZn4sevo5PlSspQoIBIs=|Chương 2295: Kiến Mộc sợi rễ!;jrcy7wKHsXUsRZpB9UZ2VMpRUHeTHJxgJj3qyp7SLVMby7xGHGF+FPG095T7K+RFIAgYdLUR3btLaj4BtVEm9sTkYTFK0tl1K5nPhxhx6c3K5OM0akunC6GshUD67dj2uGOvIUB1awz/CM8lG3UK4p4T5j7VKypwFpVEYOUomrQ=|Chương 2296: Thực Tinh Thảo lên cấp;S0+l4HLGU7Em4PhgwRhR9E9FP2+jn7mbJqsoSMEzjC2BPdO+daxjKQWa3SUesMKAs97qCKgc8MFOtY7TAUzed75IUil+quwmbdgQH4M8o7oVxCdMF2zjI4fkvFFt+1b3WKtMojz8A/OlagwIv4ThjfgQcLZoCT4z6uB05HZBIZs=|Chương 2297: Tam lão tặng bảo;Sy6k9NiDSh4YUaI8HR2BRG97DG+Nvpl+anYVQDjWYNgRf4nWz9MGjkXM/MP1FwAhREMKhYdmyZuH6SF1DGHxDtBcCSbXiP1XS2q+NMzE5lx38wkz5bjCyxfz8b9MzQ27UHDFOArnG7UgzpgqCMDCpM3vJ3lCgTpML/NYj9rRjdA=|Chương 2298: Hỏa Phần thành;atgYzjjDV3iwNGgVZdY7+aOfOwXDGnMwkYJBSSqiSH+gqo7A+Z6YXGMCFmMEyBhIsV518QN9oGhWsnFiTcpbB3d21yDKcLQBEjyJc4BGYe/gkftBI4uLyzE8EE+x7G4UKUfjScDpfMnFk2u1ymV8evJ4fEUbFihrPoNA7ssMYps=|Chương 2298: Toại Uyển Phong;jD20PbsQfGZXX7aqvi6eJKMarPCS2MpEE5pGnjQCbPmH51AH6phH+gCx4wUjq1ifu1QaJ+6J6XWW1AJSoUGTZF5eGN4E8GmRSDEaXdcSaKGu8ubM+MvB7S+ohZJ4eUAMfQGMMjuNGjm1FHUVevOWGta/hZKqkuPQ8T0ChX3QGMQ=|Chương 2299: Thông Thiên Nhãn;F79gAYoEQsE5hhxVBaZQQWMUENEsXXnztAFH75NIDrRedeOGLsRfQ5P4Tvv1NOeS6QRygF/WaVeFOMQpUTUMQTLfhg7b4ap4rtVZwcbPmcguYXLnC8MRiPBVjXx/WK2+CT5NZAunJPX+MHEHhfGA1dG3g82HVdwVYfAWtO6UZN0=|Chương 2300: Thiên Mục Cửu Biến;mircA4HE6vw1vVexZLQ7iylHZ0aj0OwH+oezb1/fH33VN68InNSNc1hcceLT6yzu3u0IHGx3COMruTnDUDXtNshLU4hv8Rpgo6gOinHVxM1Z6Ud59xjS3YFB4WB9Yl6EHWNq7YCJM1j/WE++gj+L0/WUQdo5xD/KAR+nrveRJD8=|Chương 2301: Đi tới Vân Sơn tinh;r8P1Oa1Z6hp+sbcirIgFajYAyhCn0fEVk8HOxYb+OmBoNw0xA3wSCVXfvHVYLmXWJE7XwgfL6c8SiTYZDzCcUA27jLmYWsQjI2rFsAubPubcn6qoEMYSW++mddV74jlTdwWa4x7Lr8lYf4D44mmKn5m+wiYO6VxNqv29QzIYIcQ=|Chương 2302: Cứu người (cầu đặt mua);Y6Xdfid2bIMA9vhLEePAjw1iWSmUN5g2+Jnnq+7MRJEznRl6XYIc912tdRU895LSq5TE1k3gCH0n4Srkk53rFibFOabWwMZUEpHq8x50DsA8KTgu8Z1nPqayoj3kdwW5nkw8XWA9QhlfE5PanjD7gRt/uWp1RyM3n6iSmC3/+E4=|Chương 2303: Lôi kiếp giáng thế!;exutgOY6zYT21AWLCAmgvxcCU4nSVf8Dv5YQv7c6wkgCMSE4Aoec3lpSUWHaWYhoEzIWk3igxHIpdJJ5il0ywR96yBPW3kCR9a2gauoPqiJ4FqgoO3CuT1S5bVjcXsDM3OSCJG0y0OWjjw/KsTFOey2lHC5Gy//r3y/5dW1nHyA=|Chương 2303: Vượt cửa ải!;W3FI7mnrYN+dtIfsUvXWbBJyhn5bNEOpDKIfeb710u0DWFP9BvommVZtWRFwhBCOyyErQuWLlUNt8m4n76NmuqyKRRQcmS7YTF7XOtw+44vaPdYxd1bMzvcG+W3tdYjJLQqF8JwDZSVk2Hm4QFiq43ev32IrASqzFhWmZ6CDbM4=|Chương 2304: Thoát thai hoán cốt;IVskKMutPWgw4amtNNno+AdMogQ+xbaarGy7zg8NDIwaNCnbS1EEbrdkNDScm3hFbsJskq8q6EoIbUpx9l3ZZFp+iYWnqIWEBZt0Pi7H0IVtu48mcmPAJdmTUuakzx4rXpBlzKmIW8wx8gCMGezdp8A1+z1ivu0fpJMcfVrt/zA=|Chương 2305: Đệ nhị bản mệnh thần thông!;9O9HqC04n5G65BN5U6/W64jcuTekVXnMopxCV6V3x7NBZev7raKV+rOp6RPPC0DAyu+OTJeMkCo2j1NV6Bh81SXUidZZyelIvdcxRBYHYtNbAwo6kYCyqSjZPerUAXcGsLfKxyMcnAsCGnKWenpQHH/DJekZ2DwRDkhRNSZaQd8=|Chương 2306: Lôi kiếp Tiên Lô!;JGidzojCqB+vbDQJP9CndwHuYJbm0Dqoi3QzhqiUfR1JDLEF6OlsMbTisT45jI01p5KBYPx2bJRZtx9yYyRGDENmzl5is88JbYH7INYMwgRoKf58xqjd0yeun8beD93eSQVhtlTUPPhOzAEyuQzY0RmHCZ4stZGVHlDBTnfr1ww=|Chương 2307: Xây dựng nội vũ trụ!;Qv6oXsZxxkt/4gRVXzAAhIFPL0+s/qlSe1tWBUZjuDpaMLM9CCjc8Tn+Yl92bLQZz9Gq3F0IQ/k2HRnqmIBJa8sS4CXNaQ+tJ9UwzTvkJoGxpX029LRic4q31zdC5lP+8K9nyyYTLmVSkYbYf0pWjQGj945lLDCSPTz32R28/bc=|Chương 2308: Thiên Địa pháp tướng!;bR2gLjG0K7y1luBs4HcTD+poCRGEUfkY59eJwibzgN2fjmQDYUHCBOqBuAzw84Z9RW6q9H65SAKb/Ex0LpyUatd3cVrz1bXjyWYDnODWP/S+0JLsmA+nU1LOQ6Hx5dihgvNy5e1JMElPtayQG4TXysbXEU56I0vqKpj3U7DwU7M=|Chương 2309: Đối đầu ba Đại Chí Tôn!;bTYoCvbG0zr0eczdoN8LCEs70ZFynzO1AQf/IkXqeL12hF6djkE9b4sjy1NZ1Y2SJ0l/QZBzM21wzTI/7pFJF3ATAqGxECcy4nzmEXYa9EV1Pf0vzNoTKaoSJU5UjMNDCMk2a4ngMFm7Iyp8ABj4xqAfkzxIMIJk1ajyFPsD2X0=|Chương 2298: Đến Chân Long Thể Binh!;v0ok7CcqNqtJfcMaHaW07yyVgU3l9r5j6zloIcm0n08V79sNEk/6kfyaTvrZxTHDjvMeyhP3mMhQxeEuzQRQOo1XeN02zNxMxbTYQXdsCw8gTA3VoL7bS8Ze/kv/CxdMfUapjpcP8TugBqGkiprozDVEEAdW8SIEUnFdwCjSw60=|Chương 2311: Thông Thiên Thụ chi uy!;1OEzJifJ6WZsOABDqg6h1G7nT7MkNBQNiYXkNI90prq26FJnupi4M0vSYHpqLsh9h7qjGR2PvXNpaYiQTosWQiPVXhmU7WBVonDHJD6PfMoH2oraCoNoDp3ZeTlrG4QCD7bs/kPDeyfEWdel7TFSNCoeFvvPphCzXm8hJa+RoaY=|Chương 2312: Tiểu Hắc Long đến rồi;6GpXxpiSXfVBXRUjaCM/l1xMt0KEi+afBoNPSc6ltOJ9P8eYZouoyUWrR6eQpoUTjzlggt1a20QBHFgK21c+El02n2OZfUbhOlJ6w9QuTTXs9xWb9p7bjWRwoHS1E3z3AFloxMWa64eeA9VKedbRnLyYJB+La0M2qa+U85bqUOs=|Chương 2313: Tạo Hóa Thiên Binh giao chiến;kpJ9kSEG4hGhxu23GB00ke+1UcYZRYpxhobV/NJ08/pdDh8IxMt5DOxQ5FCDzdBtLWHuUVrnOyBEPERGynIYLfPyazawS7FNls02/5CobhX0lR+mycnPhvUZI3TG+a9/QqovRnmv7po/7YmNEVOaIOW/x9Ih1IDEgRyrE6Ij81U=|Chương 2314: Lại tới Thập Vạn Hỏa Sơn;FgkHkmLhjZaGjcPwq6rbpLk01LFoZEfmzxTlFEcQ8ZntnMvkpvkZDJOp4i0+t/acIxiIOON2mBn0cLoyrTGVYUZKNbKWPbVDK0WfgB1jHjUNb9FG9gDuNXdbcZurzoFTg7F6IEXTsS7MI6+GO0LNpjBvRpi++J4dK+0bZuI/gJE=|Chương 2315: Phát điên;I2z3Y8OjWfhBCiWCFz+v20B17r/oGQUGC0KXTDY0E4xFS69+WxLM7zXPQt9yQofDcEBRiS9z7UDUBm6Vti8U/EgYQmVwmREyTW1ujJJ3+zBIjVDLD57fjLCpl2ez78uqgzT8d9mfGz7b2Nd0UJ9K0cKtsNvBI5kh463oGdXpSrQ=|Chương 2316: Xông Hỏa vực;4jmHDQpppSmeIkjDeLK5ceuQ4q5wsL1g4z9D1clnaxS7t1CARDz9+YBfNKfSWZc7RkJARUMK4QWBydWwCB4PHTWIkgV9xarMFBQNJvlAa+uvSuE1qtQdYrtNOSfdPumeM6Dxpw9u7wMSr66bn8nScXH1A7dT3FkiTqEMf1OTznY=|Chương 2317: Bắt lấy Cửu Đầu Hỏa Xà;P5jk+rJCfnTgamCdO5GKjS85a4cll+c4y9BAy7dSewKOg5W+im1f4sdD/HxKRDf0ekEt9eDOoOPGe0gKK21tXHIe1CEeZPG/OrKZ5sfHP8Krl4avX/7QORKdQNQfrdDLjHGZkr98SjlawEn8vPxHgjpo6De/qHxF3nLKOFFPAK4=|Chương 2318: Tiên Hỏa Vực chi biến;wd1b6fuQTuLc/gM/FOfPPXtMrMBB8jdMCqtoAMpb8RdsPON7xCa9zK1SqXlB9ss3Pyx/BdxlrDPlTXsCJcQ4yVTPccbSUQT3o9ANomYGWfoGJ9itGHX2VnIEfCXl8Sq8tnM0k7qarSbSfZFXm2osDtTQ9rbwvstrjstLtPjF0K8=|Chương 2319: Tìm kiếm Tiên Hỏa Điện sào huyệt;+8OBO22p/4A0fPjwIVLwNOhEGWzuW23RKFUbI/Xz1soQFWWlCVKw3dI4yd5ZFlwKPSgzGmBjcuSzRAEdbBCwqcX0LKSho2B+SMoUBlnzpe2aanFS1l5yYMtKpNDesjGpdiVEYVyjumu3kroWq5yoiE86hCPpMdYt+X3xYfxZpUo=|Chương 2320: Độc Cô Cầu Bại!;BC/TCMya31/Yt4iH4i2f5sSedLfjGqbxGYMcXzv7Evl28UneivSmAFeOpKjW7HS7CLYHPvRIUgFPRfmzWSD3fs0iEslva7F/G64EYFH7bj2vzrgSDjf7OkPInmeTxPpzGej2baxYmFeEolsFgPzNbb7AytBsNXqo/Vw61shWf70=|Chương 2321: Một chiêu trấn áp;b0KaQKLepgqPRD8145bekI8JAB0fa4Ux7IQiXUyV/9QkAZdWePci4MbAlF2LiuipUiXUQbifeYZK4Uycsd/ERFsuOSOHnpRcymVcYJS4LadIYAw8eE+SLlmiquQqGfm3HSCPU0LQj8SDuCLKGVZH5/rFuZ98BHNdFqdWixiQecY=|Chương 2322: Vương giả võ đài chiến;GgKEAil2GyBCXqvphtYLtwwE5iBkwGTArJGMEB45a96CJifG4NVtfzAh7pNCdVtFc/ffiXM4Ix7vNXMcUl1c5fFMFCHGSZhixUwi2Gfg5Q8tTGGqufISsqkACJM3wir9okNEY7wbZuIUVR2DgONxr6xUwUqCg9/fMuPRhfnObrw=|Chương 2323: Kim Dương;n67hZLzq9q3lVcMxGdpFwIQbq11YkmD6twWf/hvatybuYg6bqVnNdavvtG3gwu2/q4LjlyIXDfIhZ/9QAR5u83bmdmk9T1SYogtlWAZlgqfCzLGGOa+8/VqeDXbNgTC+VaLvQAyJWrtyQtOpaT9aBRI4rQeyCmsHtRO/DS3WIzg=|Chương 2324: Còn có ai!;A6ELs+/wbNJ0llB23kyCtARvUBXpu0c4CK2Gxu6z/XoTJIzcNgZvTozX3OSeEBOv1AijUUjzTRoKgXzD4Ta8M0Wee05a3eLk9PK5EE5180nrEbAOoA1gtr7kNDlI3oHF3Uv1aYZnJFybljpcrnjwVHu3J9BZ3hE463fxrsCvIAw=|Chương 2325: Hỏa tộc tổ địa;VdvZX6vhvsyQQUlVxzYEvPUa4oPNOA9pelbsITBdcZk33j+XUYftxjpx0U6ksddaOSbJenajjq5AnjdD0lovEPyad70bsbd6ijnsA5T974FeKFkMRa9YicPnZ8Qnli6a40/vBpqUU23QFrESIr2I+U+70lCYArdCKiNoBYcf9gU=|Chương 2326: Hỗn Độn Cổ Tỉnh phân thân;vIDS6r/+A1tsotzMH5dL5NpZ4S/KfXFZImY3hJRn3cGUXrmk6E9ryuveTlQhJA5u5ikBk98CY9/XBQp4RTwEufmHVIR632X3dJ+ozBKTw4FyU7cwc3LgprAxsGYna6T7I00wd5NPegCa5pirHpQOyGLgq1kStdH8pdx+BoVctkE=|Chương 2327: Va đại vận;jecPgSVueUVbFKZ7gikaCACV/bzDwumi+4N6kKA3YZ35u9uCiV8wnVaucRVMDWj+jyOVJmXSt3ZLlX6NTENuKrfcj5u3jJ97h0dMLL1d9iCW3buy69EkiHyR3wVIz5T/+17c3v/JGqgfZjXNOgqyzEV381SlJZ47Xn0mfal8qj4=|Chương 2328: Tổ Kiếm Trủng lai lịch;vGQ7qqaeOJ6rEn+GrbgWkpYuUdRSBRHvfd0jF8dYqkJLHPjf3C9Qfl9pNhOO7gFzWGWh2krE0M1D5LvgGcvgaAXCDmzhdCM5W8Z/s4lpMTf4wbvxOpf9Q7rnUo9DQscTCb1ffPHDkQ/rPUieKQgkMNl5+ZkrxEsTCuWCiZOuFUE=|Chương 2329: Tổ Hỏa Đàn mở ra;nHpQ2ZfCR5NQTHg8En4QGv1OmE9KsszlQ33Shkv3V8BoXC3rCVdfLnhDRvILy0H2/VJ03+aVoNDpflNkMy2j5V5LBcf0ODH4apKkwWzyNxKG3xB2v/J0dJSZyJIpIG+QXeqzv7sIlhgKmnR+moflREWhc+ua/+ltZyj7f4uSI2g=|Chương 2330: Kỳ diệu hạt giống;+JmWVeBGsTaVX0GTl7WT4+OZV1goNer7YXqFF0xMjL6E58Z934nrZHkx5Tj8NRmQ8riTZsxdD7uc29Bv6VPFc21g89r02zWBzWuO338HK9PzKP4m6vrt6s4UMUtach4YPu01WGoh2sDNvTH3ciFLQTvmr/bieT8xSdlrPHuKaVE=|Chương 2331: Tấn công Tiên Hỏa Điện;NxfXbCE6bXPb2wdHhiDGSvcBk+jISbrjPcCtx9lAdtbWpJhgwOx1gSn+31n7h246WdA5fKTLYwXA7wcRg7poJUZ08vZ0kXytP4p8fORyksRPcdUJ58Sgo5h5xWTyvDr/qkqki/h7ZcQ50qfKhYgJk7hqnzkZdNmISTGS+Em2UKI=|Chương 2332: Đại chiến;UhUhjsXayjgwL3y8D+zZ1BPkb3WTduGaUVngJ9deJZnMC7LoM/3LYFZLP4a8KdJpevwna/qo0XQNgd3UZzRCrG04rVYsXbwQjN30DLZsnCfsMl78tMYrtlu9k8nvbv0U2BlWInYg1tduC8NQYaRp/CA47fCklA+ihvPPv23WRSA=|Chương 2333: Điện chủ;XkG1px7O/6ERcnTf0cphCvu3sMpdFi6X5ELidF3366PF5iKMxD4Y00mIMTi7LaM24FcFx3EEH/rmPVmONngwMq7TE4sMtUfDnt6iGDxDJdXix58R5+LRnUfr51w/BmrWG9mHk4TLi7A0IjWoEvWSSkRIHTIqhAPICSR+voSpqVE=|Chương 2334: Cường giả tuyệt đỉnh;ugZZ8qq6PDYTvSvy1WTlATM5+XW4ZQeXQhRuC87rknwTYoXpVYvr5F9PYEYAN44ypBtW8LPrOS3UWdz8J3qficAriskAy6YdRLwuXj7MzyaZinG12VXTn86xtsZifCH8eqLYKTTfyJZMC+E2/7f0z2PPjKBcqGooui6htP0RSks=|Chương 2335: Mười tám thần binh;AK9++ZTcE0RJC7mgL6/o9jaGKVnjwAOifgM1x7ocGNef+byxUYPEDv+ED/tIFdgo+uIn38vHqdFFyCK4GwY82mDCh1ZGKjhiB209lwEZFEvP0X/vJrT5vBod+B6YR7hKkK55jsMjK853e4uhOQc2l/1i5mL8D+AfKxc6urBVRcs=|Chương 2336: Đại Nhật Kim Ô Ấn;oLfke4U9BigCQZ5h+i5e5k1XdcnZfMQa4eVIvE5bSypR3qh7FREjwZpgoFmq3csi5vtMOhySfpl2p8QpYoirCMC7e8ZLxhOEKwTi+coxaFgPwl19q79hGUX+B61M2UB63tXM+F4gJFT0F355MGYZFhfWMnd6e04Q3jY8rv3/pQ0=|Chương 2337: Tiên thiên thai thể (cầu vé tháng);7lfkgFF52/PWNzVAbYfndksdKWFTWyxmnEEpHsaO/TK+i8Xu8q2rc4uFr9ZIC83+ATQnhRsUIBwFPnLyIcLFOGA9ScqqZwESaqpl6qiL/H26migu92pWSkqWdIyY/qJSa8/vdmAtED9Pi8TKKCySKxkWVHtBKCvH1QF/y/OxJBE=|Chương 2338: Hỏa đạo long mạch;6oE/2Y6hC4UZn8ipjr4ifhnLkOpypww+W0sXAKLn5ymVsud+HiQXdWt0Mmt8Gqcf6foM79v4AW70DSRrJOp5IF04x5LTTPxgCGWmp6rUr+6tIonUGjBAcH7PTgKiXJ7SW25DkCQhXmdsnKwIFtRY7gAhQZJ55egngU/i6beoEr0=|Chương 3339: Điều thứ hai Thánh phẩm long mạch;eTLx3uZJo2bCfHkk1A8/v64DXPc6ebXQRJIK7PP9NU3mNh1Va7DEp70s5GlJXkKYFKs4on7B11NbRmOHOJ/oUqcdtaRkver81nPy6RadXZGacp28DJ0yf1ycQMYjZuxvDykQRmUsZ7aHEbNS1onXkphEFojpfpMhoKRHiCe8j+4=|Chương 2340: Đoạt Thiên tàn trận!;MWPFIB6xqN8Fr0rLXR3wTbPKRNVgyl83+Gd0habMAxVJuuW4TykdW8B3XZ7H2HXT/ufR0xrUNQlfuSqkhVtb95LAF5mkupHZn/PDT1KSrHAkJ6yb7o/rES/UBj2+lz1T+rb+QMY2coBprDnnUBWir+Y9fmdhbSNnWravEFbHZ9U=|Chương 2341: Viêm Đế bảo vật!;hr2BC8mAIgFOR3i9aNkU9EsnsfW2y8hB8X6kWjuqiyhTd6fuH2BNd4G53dEyc+T4wkqQhRov5zOfrpkDUJnMYhqA4Rj5YofxSrGzC6R40+UOdByLx6PPa/0/KgJd7MT0lW+p463Z0Shl9GOca4WUFienVrGKucyUlLwbyAyI5v0=|Chương 2342: Minh Điệp công chúa;9/1LHPDFi1Aw2cf9+5z2G4+4YKPMou6srlZZroYe8Q8kfQzRMG/U/GeOQHoQAKFOoJOcO0ZvmPdEBCGIQ0x2+n6hF21sjN2Ptlm2W+Xv+QmNiznxKYY63vRBdyuwRrdRtSdfoRd2HAiXGfbtqM6mtfn+tnp2AIZaiPpA7l+Y9rY=|Chương 2343: Tiên Hỏa Điện giết tới!;0H8j6YoE5f+GtkyEiQPF+GC1XOJOD3hI9bf/3SvGngyv8A9+JSMW15TvGaixUpAF5d61dPIHU3KlsLl/tNY6zghaQ3rf8IA0uVN11+UTo+Bn/KZaGw0yY3phOKYs9k0cvBSaxu2XmBr/eIk3KB9lyvE1qok9LZDHTZh00uVdv9c=|Chương 2244: Hoàng triều chi uy;qOM4eaYMIRHabB+bV3dpMqb1STuldgzWvjgpsrZOi1/zswdZVZoLldTHWQ/C9wrUFKhbvlPZRLqdYCEq4NquyTSyWOaDNVbLdbk2Qb5jReIpZuoew/GOJHBU93orPEUU8+e9dRfwdKttxnw72maVyNoemt7TN907ZW843ryQpdk=|Chương 2245: Hoàng Táng Địa;Ej256GJQW0cZpcd+gzr/YODnXJ2AJUWqQHLtU7AQeiGQxbJMsGpIEQ4/X+36TxclbKOJjEW2whqVl7b23JJKgn2cPWgYa2O4tbuAJQbgKD6FBZCfC6PuMADzhTaa8L4GXsfalf7/TEbwE2eI+h68I/URsF3j3u94S/RB2h+l7Eg=|Chương 2246: Dưỡng thương;1PVodi/dx4T01KBQ+pJd8qIdKftv3IMnYUY6MVLew/jeGrNCtugu4W9x8c+b1v+gjn+/JgvM1Zod7uoFRKxnZdpikJOdmSmhPB13syvYb7htswxU5d1lkDcH0fhSGmV2M7HFF0WERClopGD36XQv05s7Baql+1Cr3sDGpcCiv+8=|Chương 2347: Ngự Lâm Uyển;6WJna80TdPKcdUfMh61XqTemRYDyDYfsOjchfAdLBYA+LPp5RmZLO7AYn2XP2as38XMMliBHHcsaLDj0GVdSfTQaBfmbtl36bcbjkq2Yb8Pu5cTRBPhrxT7rhlvmTo0SVG8FSj2XDjM7zWmxubBRxHvIKuiF7zmPkO1U/+xw7pM=|Chương 2348: Oan gia ngõ hẹp;OhkdWZu+pszTdYtiK5oBeBROzhwE32q+FOAi0Ox47wtlvjw6G9TE+uCqr/XbkUdazFFsyWW+o9Tq8zRgJUPAliWAXH8aOWfD0I1eVaNJcsJbMx94TVAHOLNdDqxm5iCUhNPG0tcN9rTQUi7VF873tNk2DQeR4wHTzPFgJX2aKfM=|Chương 2349: Phỏng chế Tụ Bảo bồn;QtWPdg36A7AhZcmxLcCyD1SfkMi0NUKj6DzjHwz2z2WzA1vw5Los6BvCffrjfzABEG20yEelMlGhLleYw6MS9eRhLmL1NgKLiVt/c9WBp3YN+xItRI2/nEbK7bLAhX4DLMK6p35C4E/CN0HSFUmRNbv62bAeucYDCs6yBAnLUpE=|Chương 2350: Linh Chu;u/3rNL7F+jcD7Zw3eYsFOn2sOU+exrmOTtwPOcNAnxFH4RcqHzKJ0JQiGvU8/6QYe+PIhZwE98/MqDJSkMkvepwu35NSnLDBWfJ+4WIJqkxasBE4phPjXne44FWMA9QUC3Ujnx68UjWzSVq2Am1htkg2zxooASBVTE3RcG0uFPM=|Chương 2351: Đi tới Hoàng Táng Địa;Fz5aX6Kon9gzZ1O/jrdvWXRCZjTp9zh79WwebgeesehmO5nCYuaI93yNYr7osJy7SFsN0mcrlz+cqyO5hZAyG5/QobBG/MBN6rw2dGU0E1EXztDCnYLqQfXHuGaY+PnbL+lScQo7x8/dvAEOgiDeFvsixihPNYT5pgxyGfZ9BUU=|Chương 2352: Tái ngộ Thông Thiên Tế Đàn!;p2Q0X468V4yyc3QMnkpmGq13yja6DYu6nlcoKKVUnssUwn7E7tSBKfRALYTW8xfiTdRcNygsQrmeFu6otWKBqg25n13EvQHPbzbGKdMNoEfuLBStneC0XvAJiWs4BWY9Q23NCwo5idyxLZkHp7f4rSMaO0FsC6iVIRFTqRC7NRM=|Chương 2353: Lăng Tiên quận chúa;9m96SrGRTrekMz009aIEE9V2GzjrvzXRGhKxp0wiAcdd0hgqutnZbq1rqEBd2vWzDQ+/0ZznGkyu8PYz50q02kqpvq/ldwFMN9v0ofahxpdHYmbyDD//WbW7cpPhFzzOoi4E4g91dlZYFhiTKjl/CMgASbUJlbj1CXnVVNJHQ7c=|Chương 2354: Hoàng Đạo đế khí;m0KZpe9acXbvXI0PYg5VUL3fjP5VwpfcA3hm1yQ1NN2TYgD7uoBEY8YOy+rEvK3g86wIbJY8ikSPOk7qZ9QNSj9MBCSXGL3p1wzi7Nq/mj/S9uwO/P56ZbpdKaZzHh04sWVeq0GvXQXuyV10wf7X5p6KseIRYZctUPKL32L0EiQ=|Chương 2355: Điềm đại hung!;v9C9wJgJgT0pl/rQpl0j+ozqg6Sla3AnA6oB7QWpaau1USzSKYfEVxhgPj2K8mdsS2tueaD7xQOsyHtXUpXQlL1njshyPU99w4n2UVLh9H+N7hZzPfm76ZsFbmSFZI6f1Rig8Q9N2hdefVd+GmjRs29PeziiqfW4vIjSkFvFwFU=|Chương 2356: Âm Dương Quỷ Tham tung tích;56r3A47BanYsWjoaGJ0UuFgL+T8rfHV3BSMhl75mMw1XhfPefBedDmHtoRMIqZltMyu3KLX8zo24ymRlqmHbAIiP4sn3dhNK1etjqI3thwLHZ57fTHGK5NFCRsXQ5mu3uZyX/JCvgH6khcAeh5wpC6U18l5+NQhwQjDEzf4jC3I=|Chương 2357: Thiên Linh Đao;SIzIsnMc8RlRPHYeF+I6m1pqTBs8O1UEiMV2M2C3XaA/jQEEzE+ZVE1ra8RvysbzSCxNBm9rY2/VX9/9JMja/jczu6Z4tNeRLPSkUUE3/MGD5gGaJGTBCPgjvBz+BLnLYz8WrhOxCJvA54Y0EZpQwJxbexAll738CDL/rsX6YfU=|Chương 2358: Đoạt Thiên Quyết;PsIe8gz49RMvuhhWRCwK8bBH8vJBE+zC0xb+fY5WwYO7CR1wt/yT3oMqmtmiNhx4XaSWmQfYeAws/YlmupmUFQDYOGS/i1tgLe+7FNGZaLXLDKrRvEQ6fyxeN6R62yR4088PLXZd6PBVs6R6ZES4Mt8qTadXpCuA0BG+jyOAhEQ=|Chương 2359: Chuyển linh chi thuật!;OUMfwo0XZ6kP/NwU5yoHcpZyNbbh2ALtdDN5/K0ImPUm5EucOU+PHs0TAew1OI3zZbNS6gN4HCQtbijLPUI/LD2tAGVJokxU8nEvFdYrjkXc0WhPa1boZeaGJK95eBITSzFi1/B7SVq+Q0XLccC9TKnczwkQj24Cf1v7WEd3Ogw=|Chương 2360: Thôn Thiên Thể;KwNX1s3kExZD4r6u3j8XNhEqvUWj/o51eIPfYN0SvNszFwVpU0P3bgKTbZTOhF2e0qe8HxJLhMRsa6QvTaxSZpTXiMSShebsw4on9U+azOC2xAeWA6cXNfRb2uAhdW5TlRWDyENczDLvLAtB11XMeiYhH8XV+zFEgAMOnIoorzM=|Chương 2361: Cực Đạo đồ;tG3Y9zgI9KceMIv8M8q46d99oZpSTYKIM6Y9/QXk+RNhDrPpd1is+Wul8BRJyqj4np1odEQLzJ9t1rXWYs3zwlPvONE+0xXGm4BJsJCxiesz+J1WhX6JDjIQxE9kx0Q/VzCtNf5HY8wqzXkkVOFVQkxaI3aR6o+sExW/yhNpNlE=|Chương 2362: Tìm kiếm tiểu muội;4/6W8TaZz0hG7fiSDw2RaYQYyeaVHLnkbfn+94K5N53zkJy7ycoGnVFdZ0azGHzy5A0mX7xinXwHExgMWZTHskj6fVFP66amMD9I8hDZ7r4B8BIvlePB3SrRbkmx0MocKBXjNtQbdrefWmMOwNV1zjOxIq715BmgrG3HW/k6AV0=|Chương 2363: Huynh muội gặp mặt;Esrxhlfd46cIWAL+cW2FVsFCRvTrKhpSX8Dy4MaecWkoDXXWWXPTEp2641IRmsfRFy5Ng2wWCIMtEtfxbrSVo2XmoTkutbMlFji8SnEn4h34jbmTghLPGUfb2oYglrpNRzRCt79uH6W7zIyK5eSJzasNV82R7GgAHb2hCfyJ71o=|Chương 2364: Giẫm bạo;u768ISBNTQ3Z8j8kE3U4pnSMaQqQHecqI13TcjNkSjE37hltY1D64iPndLyXVVPXdpTcWsDRqzsyqTqM/Ip2WvdhyAfC3lwXul7GxKPYbPd8eTFhRKboKqZxBj65R12biz2fX8PZPykiuU71bDOrkylhQLBc4Bg8LmTuPmASoPk=|Chương 2365: Viêm Thiên Y!;5bcpRujrYokHiIaenyj3FDiAZ8mU4Fye8JjX0pE/u9zmjJusz3I5Nyg0hrj0GrN1JR/XpM9GAca8dbrlCg89T2gGt708fpI0xCXdajChLRF0137NoNHTPvgHtGmX64kaArr7hgbA4ke5HbiH58zJNFVknSUOf17iXTTcwmwFrAI=|Chương 2366: Viêm Thiên Ấn;nzJH5GiTB1OO2WBOZrFX7u9918msXY8wAKJfPwH1FmJhmEisPNfxGv+9N/uZ2NrtG/NGPA0gkjOLWrUe/Grh9NI/5Hv0OV9I/iuC9zSEhLW2W925MKXGoZ4bfAxypq6vqlRkFq3UC9/4vAF+xQMULQPgVb7wFDXywGyAFQtEsyE=|Chương 2367: Cổ đỉnh cấm bảo;cxhEuyzBO7JFI56KT2A3LfeP4DZxMpja4QGt2SYqiZMF6wyHsaOd8iMM5IlZ0pePRGLamauSI+RLpVPvwQYvoFWiUT/FEq8qlAloKOV9pZozr9Kl1gnuE5VryE1Ihloa7VIN9TQqEsBoGzKeMcvMYz/iA1Gb/pezfQsPZydFU6o=|Chương 2368: Tinh luyện trường sinh khí;fNm8ExcsDRBMB2iDWivl/rF24IPgxmyf9efE6z9N8pl9Ppb+OJ6KErT2QPWceD7Y1nEP5xYy6Osc6l3sNWoBSYFFLPrGciqB4tySpH3dFXFvQeWsZ2DANZi3fnOM96+hUlUuOS3mWr2OE0unNGP7D6qFdaYA0Roubo7g2WdpGwo=|Chương 2369: Nguy cơ;IRiC3wPzJScLMR6mnKx2K7xSrWh+3RCGiObPD4Svcb+l6ard46hRwKYRr6E73GUHJDo2/SSHzd+qFxIlBqiOOy9DZKEVOevGdUlC+yt74TJ5rKCTIiE1A/v+X1oUniL9wBJx9isj0GKHV+zZ6AzFC+UEBDJp7fpTmjZPoRwyrX8=|Chương 2370: Quỷ môn!;1m+wQTi/g4Z9WzOSExhgUi1nPkij93PVeyUsFKMOJggvI3E/25eNvwTWEUs+WIJY8b/W7Om8HZa/SOEiD9s6+ASISgnniIGKcZBrzXIPtifH4EUuHS9lh1sDOWNcCyjXaxTKO3/YcJ/QnT1hREipYUmb79Frc1ylKP8jPWnH8Zo=|Chương 2371: Tái ngộ Càn Dao!;XEGaHeqnnYdMpiSjbNt9PBLtAFJuqR9PQNKQgXYcgm0IDcGgR1J53bQDDLXtNJIBpmbmahUKb9dygx9pSgUV/gIikzcYt4ySvMcO5CH8Ab9tlGBCKvBRqOHmwHDkp+zof40hCBBTUaoDqjt61x0wGT1861kIPhqgjkjZhm7F+Fw=|Chương 2372: Công phá sát trận;XQeUWyGH9OKH5WeVIyrh4tD1liyld+JnAV1AUOXqWc/PTYdsozOYocCf1vsMOH41rCTiaCDQgVBfs5L+0YmNlQ81F2UMl3J0h+RSBKNynY9rzqYYhU6iRzZucHj17cYOQbFEdMlTtmjJjQSGq3lLGD+08cL4afVz6KbZFwG7z6c=|Chương 2373: Lột da!;9W5lH3bpp733TlQ+UGEa4RBZgFp65yWZAlGFaffJuolTmY+xQAt/+lmycN4el6qmoLEQCRynUQQy25xWQvZCoZaaiFlzz11ESaZUNVKmVXpj8u4eVPbn1mA8miSSTL3LzVcT1+P8vOmwDBxyANVjj2yYwI5gMVj4x3BOeSHDoK8=|Chương 2374: Thôn Thiên Thể chi uy!;JNVzUifmEoGJtT3g0LrDICTYfQnnh4g2OoSVr+kkiLiyhIQ9QWxTD/wO0BpKCeRCa2xw1QFsPM0ScWBVU17TWS0WQOkVFm0a/sirtKZzq2MmQU4Ycw4m1C5gTxKMef/FTDKpE+9slrWvoYt7r6YrUtBEcF7SF0Hjf4GeR5SESO4=|Chương 2375: Quyết đấu đỉnh cao;A2dxM0tMyTpMCFB8Hq2sVNoKLqkqyt0Q386eUQWl+nFUdDLlGBKLzVsV3VPPNUP0AK9BjLdVvS+MnBiTQoTCtfI+3vl93ZxMntTrRN0SmMjFe70WkOKBhrhAUTfKTGSV/q7WzB2A13528MrnX6uOlwyDdVHtfgcSPUmUdOt9YZE=|Chương 2376: Chín Đại Thánh phẩm long mạch!;gfCw9u8AOHhxbIVnj673NqoIwP6aTQaqSmFSECkN3u8nM58umUlU8KMRP2zndYiuntKyNxjba9Zz9OCI59KPCq5nJK3smiaq4+SXLzPR/HSMXW4h3bR0xAp1np7rvKPoSW3CNjZE/LrOyeqfe1ux97MyRMSe1yP0KVJgxusGz1g=|Chương 3377: Thôn Thiên Y;w4PEKao6NF3FDAACJGOOWClbPbch9nTkStBmuWsCO//vqpAGkSHqFaXBjFQlUDRYAKi1S3jGK6iOwFwBrRVNgsUJonLf10mapUud7kaIdnh+Fdu/s6sLA16Hr4vsWxcR+ie5VOdhQJ1xE1CZ/s52EN0VK3DAAzaYr6nDaAa8NJw=|Chương 2378: Đoạt Thiên!;up9WNDtd1mYc2rLEwl7yoCPxEv+yJ3ltBRFzPAQRkZ1FZHHGouOZIsGZVw610dghayFFHHgICJsHvRZXykO2/a9j35cshc0+4wv9U3hDcd78Pi9ccYGqx5zgIZFFb5sLISqgoT+2OYt8FDByk/yZxC6e2szc9Dl9o+pXw+nbhKs=|Chương 2379: Cuồng bạo!;M4JYVUN0iP698JPuOp0RDe91bP/aSNY/FSmil5o6LnB0xgVtRZBnw9j71deKgP5mOF8CPvfHvAuZx/woNi5xOxzotp8w/acqeGHKLaGcIRXFLQ1EiwnxPT5YB9Nb3ge0X03FBr5iDh7Ne5rhzIfXXB3nrSUsqGwJuWihKdBgqr0=|Chương 2380: Khởi tử hoàn sinh;zezxVEI+FgYidzcroc6q7U/N7n51qHGQG6okIm08OEsFZ/4mrT4Zpsg+HD2hbb6wxSMJg84MLFtDNGJiggdteBlLjdu8HinR4eGmonPltmK2Em+HKyUNsG4K36l9CKiV46BL5jvzcYPmp2DxPptEHuVOJflBw1GFhsXgBQdyHos=|Chương 2381: Tìm kiếm Quỷ Môn;S2XOyv41BUqAkKdEAy8zutGs4g7F1OZ2UQrf+C+1p+BkZ0FRgUfkww0CoTYF/P2bGG6mYlRHRuAn/lITmmsn/a1TnJQihJln8S30DJ5kPpCTOG2rsSsodTamxRJGjJQ1cQWa379gn7OTJLZ+SliEo1rz3lWPzeUhcNqnq+0g+wU=|Chương 2382: Đế phần!;54TSNmp2sJGYRw0KxSiW5g2eQn0KMqbyNUAgnlYeY0fTCvgOv7z6PHYmWfrr3JscJs/nUb1RNKI93Mrnx+ugOOfVgTgJh3U1AmbbDfJ5BhTg5YTvN4Jly5JsTB6IKQXZaRSDD9qZMVK5CEqXURvQFJ3K76OjqUxb8Ep7TJcBw4s=|Chương 2383: Chân long kèn lệnh;GPlHxgkDj73QAyPyAq/yCSOUF4ihsxi86bSNxj/GlZ8fMo1ReI4OFGpk77+nK+J3PAX/0aT2fUTEpiKoaTj7LUHnfQy/a1Brbx/2wOZOz5kzfQ3fJOjNeutMt+jeWotjF8oxsrWk5iCajteduziilKA6U73iydaBdBHDtQ6Nx2I=|Chương 2384: Thiên Thiền Tử;FTjZfvLqL2L/eKA+CDjDX9Ex2NpVdrFEnBl3B/9jzmVx60p67wz2E641HHn3Ic4CLG3UAIaoacOW/98hqpUjolDQPLz4ZNqB4+nQYcTAdCWvdJu/DWUMFgLxB4uLCwTg4l+5e/gjfxBkCG14Smvh1auAdh0PROUasg/YNt+THj0=|Chương 2385: Bắc Thiên Môn!;Gji6XWvO/NqDYbEAsny3m4ZHguQ2+X2x5TEL6ANpZlla4+R8q6mR39Y5GECqJwGn3u+/J2dfT5FFzlfgycjOTQE3k01Utmjy0pi4bR/UOmAuGispH7DBlcTUmt04xreJQFgsEgv1JhomxYUJOeVYAMYCsxiNAg8KTpnEWRhC9c8=|Chương 2386: Lòng đất Thiên Cung;Unyl09AIEtXu8Jx3SBwHbK0+tTxr/DOdZz0WRhQyGWs10WR24IEKQxFowIbEjA8irj8GIT5zLzqUCqugQ9KkB1e0swoWw+oLrGHznKoOsD62NXekI8wwnyslQ4hVMd7H/Xl9SslGs1PveJM4tPzx83epwxX8CKk19njCX/1OAEg=|Chương 2387: Đại Đế pháp chỉ!;Mrvd9cThui8tIjmO1ruSjRz9Wn9oLenpo6Et8e/Jx+XPFajpAIixVbn7nDTDCvsDdKEFosP5y97fv+qUCSnCOjlt46C7IE4H/RZiqfNAzaRun0EJ/uP+lJPzCQkpLHac5ecabU5iPEirk2eRGV3pvn+koND2r5Ig95bAfGfxnJc=|Chương 2388: Quan tài thần bí;OUJa/FQ2fPubccaIixNaKrGTQwtZ15par9leqUmCD+1nbfn/s1bIyRmAJEZNGwrEUU6vmBthLVXlUJeAHSgsqIViGGqRjj/jQwAfjquJFcywQYECrW7e7YLGeKs64OjaY2M66rhOkS0WG7zjSg9idqMXev+SXnwcoofae6OzR0A=|Chương 2389: Vô Cực Phật Châu chi uy!;gXTqxflVmIT99DMt4aFrEpnX32ICyG1Oe7PMmjQ5/TcDJgcn22+t4ASchy9EdKHl6I0NK78m00DaaWO4pYLpgymkTN46m+bYxB1pYGZdFKvwPi25W0VCSloUkpLx+SnxSlUNwQXxCJ9EUx1qN1A3PE8CGauDx0A4cavA+V4yCqA=|Chương 2390: Tọa Vong Kinh;HTBkAK06fF4RymIHxgEusC2B/Ju9cxCx0sbTILOGX0gkQIFM7CRTJMH/Ir894au+GK4aWFGIXNsktv3D/XGMHLc3XLnCEMaroGt1o6MBcQNIqSNv0syR/UmO5wexs79Rly76A8Xtw1L+s+rPzO1zmSOxNqs/B9SsOr7FPoFx3uU=|Chương 2391: Thiên Cung sụp đổ;MbfOkxWau1UzlTIJFEhn+2w9P0LBXQDG90cK8xyls1t/B2I+udOAv2tcth0cTuomDv7YPxxkFlc9QutDsObhZljj1om8FOVhc2VpjI+d+76kMcTDxqspWgX0OCsC+5RsJPMxjdAb6ecuGO8xCUmnc/iZ5OjI4zi2oymfARlHVH0=|Chương 2392: Đoạt Bảo Bồn;ofMWBjXv8FPNd+y9/ZMPHBEw1/68eQOcLT4D3DWi0AqNBIbMyiYOIrGFqzSxx9nGuMEn2Jk4G9y7TROdoQ1kdNbERzAZi5mWnbU6bJO0/SgQZfGBzZuSez0EUw48E9D0vn4bTAwDA/homRExg+Foz88QSRSRSNKmNi89NZMMsZw=|Chương 2393: Thần bí vùng cấm;kj4fqep1iYSfWgil5nojdHw4TTlP+1EYv68FNPFTmp2uRvCHVwCvez00FLBKJenFZUKnSaftGXSn327S5vY0mC5OBwFfWnCfM6rXjYqPv5mzMuVYc4wbhhZ2kTAWjLNXFkOsKTpTgWQX8yMMaILqaWH3XgMZBTJJkRWWjMPpm+U=|Chương 2394: Thiên táng địa!;zc+vAVEd7Np8g3uFSAix2iF23jwA1bWVXHwA+4RjX1wsOauTq2O8BhRirDI7Jvpu360tnWvqBZ1XTCKCgXwzp+9QxKWdBcQUADNLtXKx70O5eKopklF+08UPdEF6sxOwHvMyRBjYXOf2VkhgwM5vvLmJff7xJnTvIS9I+DdrL5g=|Chương 2395: Chí cường sát trận!;e5jEedmPir01wqCxzoHBjSj0KWEmupRZHskRJ9T0rH9kHyFrKrGbDAvieRPmtlblU+G/dalpp11OxQ/+h8w+e+Jjf8PQzRls3a5lldApe1HmQEptgUmucgXIHCLZ1yUruzcuHA8170AjimNBoJsRZwtcdN3eefG/Sz0aMKK1pPw=|Chương 2396: Lăng Yến cô cô;xiif+tYWy+GNjK8XTdX6QFv4RiVe/S2ZTpP0Ih9f39/rRchxmWWBbRJABJgags3Ts6LtXMa3d39rf3NWDyrS0YuYfbYaOkdEsH4qKKWBojxYz9luOfbBq8QOdTdYurV81Cc66I8xdtIN1ZoHScVH/WeO+XdhE1+JbskhAucv7UQ=|Chương 2397: Hoàng Đình Bí Thuật;SRE5zn0sYTry7SypHtSDvh0oP63WoyqIAHupcC63ycUeLMDWZA+Sg/dyM5GkRcpisRYj1kACfpq3URrCA1VQX1R8eRb4I9mbvW47pj2cIEbitLgBTm4l0jyEvDS7MdBmUNgtgNyFN21q7tzFgDvEKSDU1ceGxvHPaPyogUp2UlY=|Chương 2398: Tái ngộ Trường Sinh Dược;Q3CHWnla80B4AvWOaZGxXLi2LF6SqD0AiLAQkt3yXgv4M9HJy2xqYQFUn95ftLdPiL/tkMFWVi/PVWBwytDkUQgAMz9o1tntexMyedY01OSt8gFUKiJU5NbPe2AvUAudHwXMsByEuok5zCdWSMcMhuDyO7oolIQnfNpm3VvQ7cA=|Chương 2399: Lượng lớn dược liệu!;d9bP8Ulrz74jq9NZsUN2XlbJM0h4TH6aE61YpBjR6SzDbmbf+5kR0DUnX7EjzL/SwwbQLo5zYLhM2uaAHFW7/hYWIprPFp/f0VygrZC8dEg6xZe9azBmVBEozU2R6M6w37UND7/TPK4JMJO0rFm7lJBPPq8B2U5srAYO9cVO9VI=|Chương 2400: Vạn long thồ quan;UZlpOv3VeBL2fRm4wq1yUySZayE8iKcIstmsJWzS8ICSNUd/3ErsJ5SPnPLb8weYoRNnqJTm/Z+wkQrzWjbsogTV3Lww0JTGM6UyyVcgoWWIF9EHoayE0IhzOHcf7+AEsarFVFQHodiSR32wiC/Fgh5zVwJM/awe3fOAuQJYW6E=|Chương 2401: Cửu Sắc Tiên Trân!;tHHlPMxNmL3nUZqLpKllZsRoItILTrGxhPHBNGuiRBDPYhQUHvucA30Rv6x4HM2oBF8cLSvig7zigOcZGwZrq99WtQH9kGNl561pxg7UBIFbEIKGKL0ZFSFaHV51fYunpDf0rfrh8Jj+cWZOJiXoa6LqQ1nPN0G87LcEJnR0/gw=|Chương 2402: Giới Hạch phân thân!;tM+0B4XuwpAV4AoYySV8yZQbplV+ziXovo2oUsntLByv3tzmVPfaqO7jrq6f/bf7XdE5d1p1uh+pgYcPc3u5Pyi5kaV2Q5M3WtMGroiYIPq+JMcl/302jsK9ROj7fVGDJWLM4HFDOnBrDoRbLWFlE0oVJSTtbrhsLVBj/V0o53s=|Chương 2403: Quyết đấu Tinh Quân;KxfRurOPoubIm+tOc4zupri3B49zduk8xS/YaTL8V5TOlpbZm+yNG+VZpPJuJuctX3Z+aqrlYWiwpIZ08nLLkfWSDB6D8o+v8xaLvDTcqNGtzX/eVoqKz2y4doneyWHD9Eqs+kzWd+N+Hx3Wio0BBPC62nqf+t1Pb+oaKBHThAk=|Chương 2404: Bắc Đấu Thất Tinh Trận;/Y8pf/QnnEdQy8Mkxcf/iirglXYwsL4589466JDx07GaET/v/qWXGi89wb/WS0HdWpACp61yYftjn9Y2GG/hRlbKcLf9J1zd2ol6TREicUwxqnk9zsXt0zVwFqNZyKqsbSVivMA5dPOnMAJ7oEb4uwg0T6JAs6l6U6J1JraFLds=|Chương 2405: Côn Bằng chân vũ!;If0lSTtBzVSvInTif2daiHkw4DE2Z/mkGNK/nDGGAmqN9FHMFs8Elm/8DSNUCgoIAZgq0CVNh6tiTPbro4ednRlTjxv/ErZfXmhvkn7cnVnGuYLmKE4X48vxwhjSV6XTyLbA47fXS7LBllglc9WMMAwdP/yKsKAH3duvcbazX+E=|Chương 2406: Vô thượng sức mạnh!;BJNMTTnawPP8RbxL1E5JHerJf+CEXlO8RSTdxB2VVS8QaewlA1nv03QkDPFv1th3/EQtwMsExCz/zgHobDjs9sD3sI/T7qdfv4CJaObtTqbHtH33YtP8TIwR5jZWZSZbeWg8czLl2pfnCbtt6meahvmxaqvZMKJ8a+wkbi6gY2g=|Chương 2407: Long bằng chém giết!;SSKOASaFSMNXh0lsdxwnAF88GV0flKEVRrqn2x+mlgL7tqoSEdMdtoRiYCfvV0Z4kcnnJEA775pMAmdGJHERMseAaNVTiWAA28VkG/wGBAyrS9owYgVj0Rj0Tw7JlMRLa0MV1xYYnGJhyz10c1f4mvqv/5jE4TT51XYovAVVly8=|Chương 2408: Đế đầu bay;r72cRVxUaDEaJ9s/M3n56YxSRjrZrQX9Tf1cF9OpUmP7mQ4+eJPL9+ZUuDx2Oi1aXipAwarFhakLsk/x8WyJneIN71McD4NDNqRthatPTGnfOZ5jaHAvmb3p6N60zX2Et4QPWla0cPuf3lbLIAptWO1e6RyCvJZRKHMmzZeIqFg=|Chương 2409: Đoạt đế huyết;a6Tz/4a2e60H6ShK56AC1dsyN3f06tajX0M6tUpeXQ1X2pXZWMB+RaRGjJNNepcaf3mlWIQER+J2JbhDL1f28n0sXtwOqtU+RPxYxjtzXeaBMUllHPyUnKXgY807TzGgLUvgk+tdRJ5zA0+kuoShMsMe5AbCVkC7oDhAs1c2+Ug=|Chương 2410: Đột phá!;hwqFESpnNDAclp1KTq07Z7CltlYcu0zz7wD2ZUoA9/0gFOaUxESs8AMgtfQ1yGCIFzgZ6pclRr6otsvJy0KA7xWa2IPM9YKIpsgC4PHdiQoFZYy/X/r8H8TTwsP3wbiZl6tJGiyMMzyIQM3kBhZCI6iuVDgPZJ6v8zYg34JZOlw=|Chương 2411: Say rượu tiên;7Mtev1+cY9XsxOSQOfa1vxaUSolvgOn1JlaZk36Gds19IT1OM3d2cqki33ryivHLDDiGeWajBf14KNs448aozBgfdxrK14qak5sU8aw7Vz0XvQ6acN97u+aKq0kbeBsG/Vqx2f9X1QJ57yc4GhLM1kxwp193gvSEW3T2Lwkn62Y=|Chương 2412: Được mùa lớn;42r+kQbrHUMqP6L0Q0vMl6wcXqEVoWFakbjI+FjkQ5kHqwq3hzKuGsPqNIAqleJwmzmQVZPkGIRXRbvEWPUIRlvmCyYZuaAMWzkjDufT4BxjxNHGKBm1rjoDjg4letzb949BQoE0Qhj3lzdfma0vER3I83F8A2CTOAFBZSSIom8=|Chương 2413: Quỷ Môn tái hiện;hfkKlyy5L8aSpWgHHuN2qyS8zOxiPZiZEuEIFp5hznU2smS66h1SB0FT5hFKf2/BAoEi9xdy5JzF8kmoH39fd1KNGKYW1Q3ogLpgaXt3WSjD0pqsSgavXAd5ZpEgWwHH8YzwFnYtHqKeeRrS6UP6HTNv2A7XbjvRaJkcWbHQRFo=|Chương 2414: Đánh cắp tạo hóa;d+J1bUPbDWCsKvi7yGZ5/OMrI+ygE5SSFavmUGk+7e8CYr2LfEUg4VlTP2fLnHh3a3/GHc+AfC3TPwT1lZiqpNcsP3vJUBbBV4wuIqCQLGYGBVwUJ+nNx4PBWmEromZvmvlT13AWK1kEK1FlqV+xE30rIW48dm3rgPy7fNaTDmA=|Chương 2415: Thai nghén đại dược;ZNW/TtF72cyz78He+SrlQOkedK5a5ii8hhuVMjcI2OUQdwYjHlAgBJ/UPIR/aPgdlED/dIXfHZ/sVgyPt8uaNidyXgy1Bd9Vy40PpPhwi1KYW6iOnOhuDcVTZmwIUOOqkqKZSl+CPFuluhYSRVnOScnmNtEJODzWZL1qzA9lqrE=|Chương 2416: Cực Đạo Đại Đế!;L425MIK120K2xbs4HeJ+y/eKrVXbiIZl+rlL991nWuSCPNtCTRrX04fdghLph2QK+ysuGUrNkijHGuTVBRlWFZim6NIV4hrA2rVeZ/wnWIeRFnPUhu6wXLiORkd/V8zifcO/1uMNrh5zDQcN+Gn7ONSWH//XpAWs7pPzZj7YElM=|Chương 2417: Đế chiến!;izzdONMjlJ+uuPB71E0VceirSdd7W1qRQlgPVWifguODESw526ZtKa31u9FuLc5IlRm7NrSB/wHYTk21ZJjaZ/1wzM9B1v33m4L1ftt6U3/VGiN7/kvYQDyGNQktHoLLk4Ja4W163VqW3qxKjqC9dMlx3tADTMtG0oa4zYhcwgg=|Chương 2418: Táng Thiên!;j8V9Xn95uPG95Mp1CPXpr4OFCtL8LPPs0lvMCB+NiJrl3SgbWuMmF6eT7H0Ysvq8iqd88nwHVKvE0PqZIAn/QDGtLPnxwLuvmL8d6CoPUj5jwQCeKtGVnj9iL4mKKNirXwW+JauCJvg5Bh3bGJw16W9F/dA+RHTMgo199E85Sc4=|Chương 2419: Liệp Long sứ giả;4HmOZmhCFF5fHEFCCQ+SCtNeQuf2a1NjVn8dhU8/82+D6QyhU25nHfRyqYVLpD2wc8yK8YDtck17uDGXlu7Rk00HwSyenemxr6ELT+dCEz9a3fBfYbo7WGp8GfCIDqfY7iZu4ScfUZs5NYCFdAXHgBI0q/ap13/JrIlJ6XxVc0U=|Chương 2420: Kinh biến!;uFoehGRG9S1QfvbyNP0vU6QAGknY9I1sj+BJ8/NY6y7DxnEk0IS7owH2CW8RoH5lUkkxOsyke7c23ReqPyl6mnQx58FxVBsDTA7Vaz+F7/Xofv3I6yByR6LIFduyGCYCyh+tnIN+dvdGCZ5mQt+FxeKqrGhMwKgziSXjT8uFJdE=|Chương 2421: Phá phong!;ej1i8MvD+9EYmFwyCod7T40cfjsCDXetZp47A10OYyqiIcPLQWtXh/l7ZSX3fTaEjBIVIH4ZDAgh3F3YAg8t8UlzhybzySjIXGdwy1O10RnQF3vIdzUN9rntfxit4iAbM5VCau9cIk99ksm1rk5F/b1I9qiXi1eGs3bhxuLeULo=|Chương 2422: Cổ Tiên Ấn!;usodlNSiZB10OvE1Kaid3DryusS0JuWQDi1cRxv+wVVqp45PiwKTw7OQalg5Qrl21v0QNXpiBQ6CTcLsXBeTNinwBzoJuYrpbzrqaKPOITB+RTnrr+3+eLAZAq/TwdkmQe/Dgx7bNhGPvUecgx4xQZ4zMT+N2S0uBFPYve2LNU8=|Chương 2423: Đập ra chí cường sát trận!;3xEiuoUrf86vs55Oy+MYANEC2E4PnPED8eGQ3Avv6OJHtpv49wUdalTDXLTeMetM9Mmc3Y3tVlHSBhaDvu3t+EjswAWDgK/GXgV16keQw4is52jQ4u5llAd8X7UlqRsYOwPHv1q+POFyqvaTFDlNpd1e2RNogryVOcjHhKljYiA=|Chương 2424: Nổi giận đùng đùng;fzitpOxfYqTEgCrsChmqUyvRoqvVQ148LE2PYyKc73oAD3WWUp9Vy9zU1aL/1mKC/11GyC3X38/G0fgjTAFmmS9uGA6tL0RMyZNKUa8TZzxM7U8JwQ8Jk1hZ/bLLzG4kat550uJfUSIyECo6TQGEZtUpLCPbr1scpr2Fcjv67s0=|Chương 2425: Đại chiến Thiên Thiền Tử;BDrXE1W8kWLFQme25ktg/cLiHT4v/JxbJ8wX2jdBHFAwvABmXKr8dS+itM5bWRdHYX31TrVWKqpGLYJdkqhpgDLkES81H2oEFsY5012yHQLJw8go2Iyof6D9Vo1tUJHDX1Pvwt2r23rBULpC0nAhv639HS3BBXZ5HR7lj2ShYMg=|Chương 3426: Phong ấn phá tan;HIQVlxHV75fae1Id5NxJZIzzkeZbmJlKa3ctlbxhGUCT2LVeWGAvbjZJ6AxionYW9UuYvGsJHUiLKNyAttlPybwQsFsK54Lv5oqgrJkURObokO64uJMI8+gjvZZVaQU0F3Ry5ornoYC4BEZk88WOqxyka2x0oXpNj34f/cUboHI=|Chương 2427: Hỗn độn đài sen!;HcGtcWYH65COOFERUodpkPnm7q31gGL0XKwpxjF3v1yAS4VL/hQ08wOMx9svJ83PLin9lJklr2ykbZFYCI46UT5FKLgweDd7Byf3PnveBOR+i/TuJiYQI5wb6OP9bP5wuPeCODH8uBY5W++oH9x8USJuNzUP1Xfeg9r3ithh/T8=|Chương 2428: Tức Nhưỡng thức tỉnh;5OCbTDLB2E552aQTrjFcUnj7IJgUQpfHshyk3bCMzZRX0lLyik/SMuBB8Ei9XPI7hJ5ePF1pLgGIBGnt2CKPBQsHPsEY8uwSi7dsX0Fs3W7NeliOdBUDYowbkbSY2cHVgZEZ6h48Ziv7qGpFY810c6jDcFM3Pa1po+hpsN08M4o=|Chương 2429: Tức Nhưỡng lực lượng!;X1ch0/0pjrRNPQ6dAbtg/oPMJja0YaaDBitkc8mueWfKBr96hmY2OSlH9OVufmBZnEsZ9hfBvtbonRLAGhBcb9wNmI2qnd19NOqbFrSEDzpkmwfMJaBLHTHI3XIB5i9Zu06Wld+xT7oNwV7ihNL8hFsj2xt5LjFYkN2dNTAeAeg=|Chương 2430: Hắc ám năm tháng sắp tới!;oInLX5pM3wbOS22nY6V/t+MZr3mtXFMaRCh/9tpOibEMx1+BJJW2yX22i6d5fQAY/Khinr8ZCPQfhKcAPZSAPC4bg28zyQORdVcM5+idNTcEmW7WfZsUCsiLyqrWh9b3Ls9IlDKY4PEwS30ZQm0T4MrcKMa3orIyqfje30qO5gQ=|Chương 2431: Thập Bảo đại trận;eubINrL7YjMFMa/eoNtg34Rr0eJYLpCy9RMD0Z5AsmW8E3dBOXZD+g4v1bDECs3XPU9A0K5HSoq9m25Z/ruItZRbfldsSdtd5sTjd2KXjLcISgOcExUF0wnm2IUhZwtUMicyEQ6eOWZ5iUO46tPvTHBR6taWOxY/YZItaHtEq0s=|Chương 2432: Vũ trụ chấn động!;OSr4Fk+22dGoOpVbcrqrbgLkTjTc/gYXjpvXgl/55sqXhC780YTJUeGTsHeTAsmGD4Gs4dV0BfXLYVuTD9FGTMJfRL+UvBeMGp5IEhacbPCi4xEDQ4VFNQrxj1uKj+euFcfefeL/z8PhtK/X7rdkEbOwIqnYOBvmCF8Q9ACQnNY=|Chương 2433: Thần bí chủng;iDaZ2wx/W/89YV8i2Y6nltEiLdI7u7VD03elOVTyWZgGhJ9N/OtpA7LlR3hpYPHLLSEPxnYDsO9UT83QXle6ZgURsPNZpPWNPEq1dKs9S2ZrF8wcBSTWqPLSfMjF4uPAGGTFOvS8meJLiDwhx5CmHS5BeJQd3u8QSvovGpAGQC0=|Chương 2434: Tiểu tháp đánh tới;U4Trt2n8DMmO61BWIZCbhsV3aesrWKjHeNU+NuBwUSVqGz8AvD8xbnRQiVM3IWKrsPKE1Wb2CO782MxG+fkh/qMnMBNSVjc8QMw8L8Q17+QrO2nRVUvSVWajaGrvF8uRBlQF7GuDf0+FyTyQUmzx/TdDYW13glBLXJqWGmDR9X4=|Chương 2435: Sống sót Đại Đế!;QJrs/Nu9uzr73IiKb5HnPwJNjuuAWbAuEo+dhwKikDhC9zzBOm/kYfLfbczp/j8S32YemuStrrKIo94bZFf6gEWfRJSHgwRMs4j7Pbm3Mt3kFRCEvLPNb5fQ6oIGe68mKOV+kazRyyHetynPmPDJje6JqIVatiuM3x/X2DIdM1o=|Chương 2436: Ngụy đế!;VglMUL8NP+wnKrTVI5B9LNeMo3R01D2W80N8p0hG4z+TQU7fKeHQKTCmYaqUNhjhWajKyunnD7qK8PyupLc228H1TwPrhk7PHqmaR6Xu/gjUjolPHkTakcnvR6gGCJX84x0PA4/IHCJBauIaEGas5jA5qwfrKn40wNKw4Mo/eek=|Chương 2437: Vũ Trụ Sơn đến;LJkit9HUsJeJTHDmnrZMy6zoK0VE2AgM46A/xh6Au+gmJyK3yvaiqZ/6ek+z3rOVipGlItREpiAGwj2u0xALkwuzMt4dJGIPjyUdEfZik9enoGJabY0cFnY90XxPqmjAmZsP5sRPL2inMr1H85ZKrrhHlHJ0hK+Gy/7AyuzRaFY=|Chương 2438: Triệt để biến thiên;700g91KGV/QNzKS7Iz6RZCNQDhjn3zgKow/CT1hgtgE+lYRG7Tci7fHDnEQUHmUaXKzeYCys88Y45ykQPbvxA0cdb+ZfKu1vkLBm8QAi1Ovq4F1NYRX0JBm5+erCF3jtwIwTJk8bFqXMXj6xKjObjxK+w1Lxtxa6MzJBZDOs+Gc=|Chương 2439: Thanh Liên!;uMPgdSVjt2p2PnyvIKudz1xZK69OvSW+tNGdbOM0txcKAQtnJqxntUiFauOhRpfGXjTqOD4OQlacyCVFC8vJduD/CYh9yInwk3BiRFdp24VEI08lQUhcXbAUEzY+27lN2z2IPWK+S5CEGkT2kvUXwHTCYjQrmlAfRk9XP0mnyRQ=|Chương 2440: Tổ Long! (cầu vé tháng);KfpAW+vppT9Cw2kn5qaj1wzT9Qf2qU4c0CMa1r+5G7npC8+Bc3FrP0ojQD4tDok5UTIjIqi/297aaAcDQ8YfeoGcnz/ez++UcOm4RHzGfdAoi38vzaOn9uU6fk08WCwDZwuxM43zVRpl9U315n+PIS+Yy3k/+cgqJmHUjydgEjI=|Chương 2441: Ngũ Sắc Tiên Tháp;FrEGB/Ol42WeARE4lgVDWUWtrdhU+/xS14ovEoa2ec5H8Ckk6JLZuN7vNhwR54npzoyhn5sZS6yDq8ze3DFtPHNIDfxEAxdsE9WnO6kzdnIxBCX5L2C77DaBApSHjG8c5hjBxln43TNU8LodOD8l9+dAVQ5/D32Oxdxwvg1U3Hs=|Chương 2442: Hai Đại Đế binh!;gVcpsAEPcXPN9lkarTzdYO0uLbqBDJs5bTVLaLF9ACcumI2GicxI9Pg3FWkBkX48enH9KC6hEXC/s/R0mLj4uOiFExl7g3/gHiFpOecqpaq49x/z9I0KBz6DIP8RzIjnqATQpgrJWrWIkdkgeOBRnyF4fvoaLRckrA//G/5pmII=|Chương 2443: Tái ngộ bạch y nữ chiến tiên;/57ZnVuI8tKqnWyfKl9+eZhFTSuHsN3dgMw5zqd12nb3LwLwxOAMMPlNgB+t/LGPPQkQSxTKipFJkxNDmeEqkvPxU7XoXbXGUDmTDE/p/VXLcckt03RW/ZVXe+PlMootpDVMY5NtzIjC8kv+J0ybCPBuS2yCeDu1dXuLnK9FgrY=|Chương 2444: Trở về Vũ Trụ Sơn;OIXn/uGhwLi2bjLH/BXaMq37u7zhgMANkHReeiw4JuwP1tlnrDE5td0ok32zMN3B5FJ5u7Y/ZTEovdy58wDxQJZQ0EhhPm8UMoSkyjfjc77NXOZUzb+iKsS9NJZ4Or1vyRPWxGRpdADOqv/kW0z5y6mYU/YDyKHiPEC/HXWDj3E=|Chương 2445: Đại Đế hậu nhân;XN+0imeKNnv+awxRKlSlaR6YZnavFIt61tBXNWBv7DSQX/KpOf6hF5VOgHL7JujfyYHCHRn8CGfzXaHJA4II7rxpfWzFhnH7zs+AMBy/YIsPsBfdM34Q9BqaxmambNdnMRHRTs22EZ5eEB/Apm7qqkwdHqLW1fMZPmF+Nv/FPuA=|Chương 2446: Phàn Thanh Tử;qMhsQoprQL/n4pz7N3r5TCaD0lowUuu50Ynudm44+IE7fMx2SHm0mHXwMHlVCcJAmZ0Qx0oIclVQTEk1DDrzOub/2Hn+EZBw2XSsixJplnbMJcLGJiAkwlpSRTquoSeAz8cmf0NRtdpiMe0Oo0Xp5XU7BX6TOVx8ERO7cGC6w9s=|Chương 2447: Đánh giết;GWFblEN1lZRG/SX4V5BYkm+z7zlnHu17vHA5jeJsB5oJmTCPjstdoXWKSx4NgWHPZcETkUeXI1/JsyoJEuhS0BCoTzPgNIsr3NBEYil6ZLlIU8aoAkpwVHjoJRQzKVvAnOph/sAmdeNYJ9gK8Dn8EzS6iDkq505wm8xEx1ShHXE=|Chương 2448: Thời không đại kích;yR9xXGTbpKuPacmWb+9NDvrgBRJP+yStFhLUiK7ue0iMWVziZTqi3wY7HgZal2d5IKABHwi85vYvqaJMSX6OEqPnSn3T/VKwzfq2laPh/SjTymBzBVpCb2KuyBkMl3qjRBoJh2loJRUNE/Gd4EkewGRQgLKOQ71WTXL0+sLhWUQ=|Chương 2449: Thần Hoàng công chúa;Y/xjMqv5iNb5WkAeSbAusdhf+QLNlGgBb8vi9sy9HhONaoexIsjILHQuVmzJi1+2NDcqh46S+QWDZlMm0/faHg3pHyhA4wsfmC0R4zP0ldx8pcS305fVxrwJYUCuSvjUUh+PXGaROodzcwjJkMuPADM/wGYtdZXfPqVP21qjDCM=|Chương 2450: Trưởng lão đến nhà;8xDrI8Hl1S+28PSzUw2A7UwAqvRqbz27T9rdWA3sQaLVWEJjzVrZXWUkiqMSavmdpGnwOCIrIQmOMaaKjANzXwSsfYnLSHMwrLIyN4MEGXphugT282oaLKnmKY5QrDnnvfiG3mRCZ0jeB+7eptxa7UGHVT6tjssS3B7sKZyKBfc=|Chương 2451: Chiêu an;wmUtqJTEjYquChmrsCbJciS9wO+aN6bmsYvistJcdnaEG8KkQxLXS4KDAMvYt+hoTgySw4gMjF2xWxlEPscdgO6XkvUIH3ZX1VnxPSoESGD8ddgWxMfO31xhU4rnqlmKHRcLeBqkkmiLzdiNsdanLN0OF1IuzU1hQR6HJnONUYE=|Chương 2452: Bế quan;WQ6XgF2ca0aAKF+EyNqqugaLYeSbaBADw+e1BrfdzqTVP775kNjoXzJJcQ0vAwL8Eh8WWEnQba6cbFzOuIWkt0m71CSlubBbA4BlSOQbMx1b3ipsWmohFmmCVp4VqbBcVj2eMuStbM+QVHUlRtsvNPFxCDNyutEj1VBakV2CU8Y=|Chương 2453: Hoàng Táng Địa chi biến;Aw8cciFXbhFy4GAoFplPRdvaDMxILezYFnNx/fNsd+v2pPOhsXpY8rPSW46cWFvKueyHrRvlByz2soJYcTlwjnk2rt8f3myFHsXer3UP7mXzT98Aqq+KP/1u5vXH8NXby2ET8EL59UCDvNNrCpq18AGBAYfqbWT0FkgHzeaO+Pw=|Chương 2454: Đến Vô Lượng Kim Thân!;CEh6RARWlTVgeUfSlK3ODr3WRpRUyUctYzxKHcgrbPEZM2/HYx0nxFiSFP1rIwsifsHuSy0V+FFOe468qu01/Jp77hWhdEOyZDgG/jzbeflwBGjWU/JcRnl8jMP8qs7T551pmgLLQ4pUp6H4aSvX0pucGTgS231/rvA0OHk+v24=|Chương 2455: Vũ Trụ Sơn bí mật!;MPTq94fJLa3gyJUvzgPP6VDpnV99FP8tREmJcZ5pK++T/o5Oz0/KIeU2e3KfP/tXfD4atgDCMUkuEtZnMZzEspq/PnIXzC6qpNuubzcss5zYuPRPcL2wUB+kZ8QFXuWnktR4nmtO0rGn1VlH66cYLI1uOU8UwNXAI8boVnwJWw0=|Chương 2456: Đệ tam đệ tử ký danh!;xva6/kg6CcGB2bAMoTrRo3+9f+ZEpkmt43Mj0k1E6bl/iYmEN5laFc6Q4dQ1HQHMfgLAeadiro9dTmRNsirmDlqUIOD0QxteoRKp/VsBmUW6bv3zJL1yUU/cCRl4+a8y2+AY3aauTDWuIZrmqZxZ39/gaP4aejUQ/b7CxKUiSz4=|Chương 2457: Vũ Trụ Sơn nửa người chủ nhân;oIIVazNWOclge3taDXLJtWqScmt4VJLLTGrUXIm5cGC/uS/GwarVwfQWXPFgYwsOjnszvXMDjG1PaN5bDt3DrFrFTYqxtlzlwIxSpX5QwVPBMIncIwXjSh+EqvikSJudEwpgyNmLzIcEiNJJe3WD1VaONPeoIT3e4XXOCAZb5q8=|Chương 2458: Kinh thiên khen thưởng;JUL8jhEFZoCnxKfWTnIjA/YmPjJEVSVgeJsYL5RIQQeSiDJwkarCai8psbbxzPI159cfxfzpXiLQrC8hCsn7yifVBx2nqdSDu81ttQ9+EM+meMVVxv+fQPBxKR3JxUfYG3PNlfSIEWrvyZuZyM+Xvis1D7zMQ63Did4wRM6M9To=|Chương 2459: Kiếm bộn rồi;eueb45TUpkdU58A0rSomeUQGL3NCTvcKt15EzjGxqIhj4zi53YxJ3KvhTf6S6eM/xKYX3flW+N7HzUjmhr3dNUdooDd6LS1yIjm1afGwBiynzFo7gyjFfag8AkJB2OxbgFNKhKH9yzVEzm59x+68Q7S1/gp2i0jrInGo11jxjCU=|Chương 2460: Kinh hiện Tiểu Thánh Vương!;MLycL5dWPdQ4DjpV75h9KYh9sIgE1VmebCPue3ZIpxgh3HZ/tTInXnIZsI05IgM4k6sGkTn055elF6+nqaDwdE+zb1/Np7VOKOmYV5MJgBME5uuDCxlPD7uFTxiynfXOgPWgPGPXjPyrb4k5OyXZk3DqxlOnzbQdSAv4kjIms3I=|Chương 2461: Bị bức ép hạ sơn;hYTjs66k9Mrl99KSufA2k39pPLCfH/TUSTbw/RahsQtioTpHPSD1StOPKEchY4mV2J0pgToflj7UJhLPXL0598XwJQsIY4+K/nUpl+scqy4sbhaQw68qGHF1zGfi6yccXD/5trBGcV7SmZ4Vq++4T8emCRxjrpzUePVtx+W2Q9M=|Chương 2462: Thải Lam cơn giận;SlXDGdkLIC9D+bGy/L9/YcZch1hROnsC4qxHB6xoDmdh1YUD1ROHW4sDKUM2yIbKuFEr5J2WzeqzSvBXHe3IBIzF1T8mYLH9SbHsSHrKk1yWcdhx3uRvMKqp+QdS7VCIImUlUNfuVdcqntT/UAc/uoly01L86nVr3wrFOpGNFtQ=|Chương 2463: Bạch trưởng lão dập đầu nhận tội!;/k10os416Uhhf3JKuRk+wARr3ol7px70fa7j3x7sByIk4db97yIbGdAILrtmJgFZoVuLoJ0Fb8MW2rNUzhZlErBj5qS+WhG+qR4ULcn8Y5lT9Xyd8d8OX+eHQyMKIC7wCKh3JOsCPSfp2w3LqibD1yKeeyUeUWltsv9FVVk5zqo=|Chương 2464: Của trời cho!;YYb0YsKwCa9DGOAqdVm6xr7AFCyqO+S/c5jdzeWPvqKuV7PG3vigtw8sMZyCm/LcUm5/5BwTyUU3fFPXOJBn7I4/boVcEDEmohFAyLMqexl8NYhEXLC3SlVWvLSG1ITZjwHoPhp9X8hO5ibtQV4oYyumZyjjLOjFrhOQ8DIHY4s=|Chương 2465: Đột phá!;e17aFJPf/9eYm2OiaSCmLrsKwU5Srt4AK4OnFeY69Uk7Z91Xi6bsvjg+pDt+S7l11mFaS046LH977bgV708nkizJFJ7ySOBIZsK75/wklVFi9RVmylYfrLizSVUcTQR5en4NsWinko12gxqHyHlOLQ8GPdb2H0LJBnNuUuBr3Ds=|Chương 2466: Đệ nhất đệ tử thân truyền pháp chỉ;Mg6+cbmTHd7x3kzDON/+RBW2LrmxZDXVeCVwKVXSKqSKGhK1Cra6B5qMBgRumv9CaULkZBfe6iDRMaHIoMvLUoleb3CQFIsBP7NoMNJu004BmI7bjjJmgh9cG6osXBzLdDdcnCtaC7mCr380FpJ0iZUno5hJ4d1RZml9VoBR5hE=|Chương 2467: Túc địch!;USdDpoa5q1qB96GWG7sRVtIT6Ug0K3TmErSBc4AYKXKLdwk8SHEc/eFAIrfCNruOYqZH3YPLNKW5pk1oF3yUVK5O6Ykk/iCJXs3vITzkHZUTy5A14085+8r7aPxBTXGxtKd3S5m88/YZXc/b1L0zmdEhdkJsFtKgji8nWY+FiLA=|Chương 2468: Đế lộ chiến mở ra!;pQAk31kOdQ8fO6Ut857u36gh9Y4O6nCeaGfm2j86kJKGXUlGlgT1wws+1KsLRTwLgi29DeJe4M3qBrKt3XEqzoPwb8LTNquurzBcQaYzK8rNYLF9rLN0VyWsHjFe0pi4Ly/vh+Hx7Q/FXfGKa3a+zl3oUxVw5iGAJuqVLSC78m0=|Chương 2469: Hoàng kim đại thế!;7hRTlBr/myZJrycOqKaSR3OyN92ecDHI7k77swoQ2PvgOrAiUHnZyhSxf9sudeD0KyIT7m5nntEiA+ze/2Mcna3LiT/W7jupANmZAGcDLimh65/h2b66im41m0md9tmlmaUD7WWe46jqxhwrd9PCm1SeVPTCMEYBzYN46ozaKK0=|Chương 2470: Khởi hành!;a+lWzbzanhM5qBEGHIeda44A6Ghieu8MHls+6RrV7FsWQrGthfDkQK/q6yDj8IbOY0SsXmJU8DkhPI6tNkVEF4iQpnIT15V46OpA4Qr3IAYeyQ/hqJmIi7hHK0WX6wjgyiw751nA6yqTMLaJB2mWU/M7kbq4W1Q32dvvBVzMkU4=|Chương 2471: Cổ Hoàng!;b45r14DrJfjxekH/e5No4Wpss4UAtKxghpc0AWyrBCqslF7kSpj3q01Zv63En13YkY1znfjxkCQXx9yWJSy2B6+Xejd8V8WVP7VgZLBBu/AyDx3zPHrJ3MR42FV1qoF2JbInq4K04XMP4pWi/tU+0xo4EbYX3BpqoMxnVJ85dyA=|Chương 2472: Cổ Hoàng uy nghi!;OvfISRSVkM3EWvaD4Lp+a+daKkQZdxaEBkaFjmVeS4gXPm9/uACoWCK0pislOQiSonJ2DbUxWQIvMz9zq1uZE+eEx/MR+1Og8/yR6Q0FIFppj1OHA6FgP8xDiBwlD14OeWU+ZFol5P0N5o1Y/GiWourUgA9PFcrfntoKKGtpkKI=|Chương 2473: Đế lộ mở!;wqcsedEJ9XOjL2H9Mvn0JBNr8Jbf0j1UhBe08cMprPkRuGJemYysTlhG3Yc5iD8QnHtMdDMcmaz/Q1qZ6TegEjYLs3wJmHUNaxA/VMGW7brRRImQFlA3bPmp5zmJ9BmLuU1oplbE/esRHwo26ULybCUewOHUEYorlY5RP5B+EQU=|Chương 2474: Trọng thương!;SNUGnFbXG6BFqWKCldSloyuHcMMTaqFaRHDBkmItjA7u21M1IUwXtZEc1H1xaK+baazei9S2WWLLkOjM0LCtTF3Jmx4MgAt7F0WKuqdU+3kgomdDVTldDLv964lzBoKPo9vrWtQGBSaSxhnb5jaVQYOYapWVQN5UR8lDYmbyZGg=|Chương 2475: Tiến vào đệ nhất thiên quan!;KvWTCIvJZIiMMPL4AECw8h/7BLbYUnRZjL0hd/uRFrwLeFj+Mt+naSsvUR8ngV0U9o9DnmkgKGA1nE0n4No2yV/t0IzEwmd5CIiO/VOQYUW6sbO9Qiv/IsOY3DA+5iMh1ijDJOtL+rSQ8X3nLkIxqULMo8r2RUAAJvbsIp4xPKk=|Chương 2476: Xông thiên quan;Xjna/7hv7YT5M4ht7I4K9IJVVQLt3ZpxvMur5gCNrl+e5mJUBLUG4DXm3MrTGtXUcM+El/rBcRlA5msW2QVITkFmlQ67BKxUCTE4dV8XMTDUs/84/fRPIa0pAN7OFBlAJpqhc5Wv4/Ds8WM7DHNXHv9jexBTqp6YPmCmP92an6U=|Chương 2477: Sát khí ngập trời;K4k233aYVnzXuOjMkhwpbnbrYgz79uGI4nDuJ55i6VbL0NPaL4kFlV/2fClUqVAVlA629ghX+Sqcav9/FqV5qYpfDsbRUelAB7gyyR8qzL37N0VzCX8sl+8QmSWNAyhcfNXsi6J0Zlzqb2gAeMYsL5tfBuyGxE019uGOrXfn4X4=|Chương 2478: Máu chảy sông dài!;RPDB7bixjyp5D1jbie/1RdORkheGEnDQp0DWnZAsAsq8qcgbcMq+7cbud6cHdqtqxWMWtaiXmOfAUKuUWLqJJmSj3Gf1dPkTyEy3qMD/Z3wIWs715EXaregVCm7yfT4ro3FI5yopIf0euYM9irx4Sd2tH6DCL95sRb4bYuMkFuI=|Chương 2479: Giết hướng về nhất thiên quan phần cuối!;qmz3ORxUA80j+8Cy64WghBmoXFHAwXDujz9x43v290YneZOh1BA6WJMyuk7W/CbCzSERBpeLuM0E2nrEbtyJK8keTya5bKSaCueI20Bj7Rddrji/T9rgtbuQouCL9hFt/jeh9xf3abTopXEuoWrtyU6Ww1i94+ySN2z3eEveN7E=|Chương 2480: Đại Đạo Thụ;nbYH//2UVdJttCLJfcHg1DL6Tl2/40aUtd6JmxxoABNCQtlHa3/GPi1RxFGDBEJCcSZPrcBVo+v6q+4X0wyX/rGNSES7sqbFdB9wwzpdicHBQEgeTs7lk7s2jQ1RaFnr3opovWydlh2cBVRo0Av8o8hlwm6lmCOZebweD9nJ8to=|Chương 2481: Đại đạo lá trà!;i34i2dsLvgaLstQo/jSoahVQlXFEl8hyva5z6o+mNpjpQYqcRBPLwPi93EcnDFDUmzOak1xBBLjNH7KJF2womd2Mlm6ZU6Oqke6WxUH1YgaYX5nao5Ukzd9DhWCoxpAVwxulvIrcymoEluCD6tjZXijf22KdQGgzA7O1LdzHrNA=|Chương 2482: Bá tuyệt!;ONcldNg8GWhVsLvGRaau7ghuVABcOrS8OvKq5S5epdyVMTR8Ci7Cq4i2n6Rq4eARKgWO/kCMBXtW2ENMxnCcBOQ4ZkX90tJW6UvZqRVyzvOwyi2ojtv1Bd87ix7PgNTb9dG7O6EuF0KK/R3AuXgxdUFvyeuo8gqIdBreVN1T+LE=|Chương 2483: Đại đạo thương;oEXLdqNg9fV8M1DzRt72nvPLVD2OPXA0MIQfqsrR/TJf35zgfZ5HGuIpmzzCyf+Zzkauj7XniaL/GPHBkGtS3AZ7KHSmwR45h68nXOj97f5E9lIdUseSP1QDOB7lG7I1R8/8QqAa6HqQKFyp/ODQXrrIIOzHPwhnRFxSIYnCzN8=|Chương 2484: Thôi diễn kinh văn;KqZfk8dQuT1iEZ8zeDbKywKoyQKMYXuHdaIohhGWeN7VHNN3vpjkzUcCMQB6lAL2jqUnl/J3INSoMvasUR83cr+xEXYrf+Ndm6unpWUWLRTy7UQRn6sTOImGPnBmc57QstrrNaIx59ONh8RlnMfXvGyAAMNiC/hqhvKIhUhSkoY=|Chương 2485: Lần thứ nhất thất bại;OcL1aiaT+yss4jHiWKsb3f+a4wkI0TOyzZv/Y3KjdllCdpoP4Fnq0FRwYbHTAZ4GYsGe2xu3KQd7on6Oo48G0w7d00vWflhcDkYwOzVrrmYbO9EqSi/OTZNZeRwHhY4bqUWQViJ5nXLkWFszckJHJvF6YMYDP2AGz8gKZQtMG5Q=|Chương 2486: Máu tanh trấn áp;OLgH4X1ViK+j+7IfHad29W92+PYKfzUGOf7VOoY0EfAy8hLi/SYcwYijtrrgN7zVzrish/nOI8s8adeOnMOltOQzNMvc2Ezdb53QRKzp0R7PNolB2d91kL53aXzkt9ruOhIVSP2s5vWXr2dPlLJzLgTSpWBTK4QpXHkv+4gu1xg=|Chương 2487: Bạch Hổ Vương;WUlgmjzfskxSUtbyRl1R4WNaTul6CNwpfqSsyTeHj0UGZwZVBFV1DLwwI4ijjRe3xvgOGevNiMT1CfBpU/mDxjA0LB56ixsL+H6DIOHFz6hCmeE+MFxMT3IyU6G9QQIs0d0QVUkJRHjS9O6foWYUDY2DbN1FFbRUgFr59uqw+cQ=|Chương 2488: Lần thứ hai thất bại;rUN8HYXK70osVKv2q5oiG1MkJK/89Z1O+iDhHB9bV68aQJws5HlpxQmSJPje8J7BpxN/r6xfWZMalQTWHwW20wE4MxkVbskEP+8ldeOJlXcyrYqB1RJo3Rz8wvwidFwlKoEQxktK9U5riY/9DGQG17P86nCyOqf+lCH4IrqyhCI=|Chương 2489: Hàng phục vật cưỡi;68FJWd9r+wFW3uzj2UQJbnu8TbAq8J/IAe7LtU6FBeoWSiG/Ijrw8PF+c8gcFiYU3WS1MXDdE69xB2TNmffNtTdmuE3/maU5x7282/VMxsM8AtlHj2dTCMW04wYwlUvlkOjtRdvWEXLUgzR70m8G2QzBapOpf6yQnMIABMb1Fs0=|Chương 2490: Bạch Hổ Sát Ấn;ZdP/vHpVaCbWTa9gATB4OQv/1LTCZPPCaB5drjRbiSuUGpMSRJgbvArUymvfzHVLKgK4MNkEE+KxcYt5eaUWkxS22FMAw4tekFpO5eMvoiGZ84E5bC78f3F8KYAmDLWk3OkPBHeJ8aDBnwowmLPI6Ylxr0L4bpa46AVBa0ZJXBI=|Chương 2491: Vô Thượng Bạch Hổ Ấn!;z9uAmceOcfrD1FyA/BU/Sbho3WsW0W12a3UHe9/tLlY4O71FCr1CKZ2Opsvjf27dxm/SROA6jhWHc3tjQEWR8WTmgG4yGkIv1w2zkcG9zD9/c0PNX2k7mD639lq/qAFeHLVh1XpdXrwP/+ov5rFOIbM6nnIQb7WprRw4viSWDmQ=|Chương 2492: Trấn áp Bạch Hổ Vương;d9BpUktQ11gkM3sTTMKzLMCS3XpRIQd+I9KB544K29rNjGXxVB2e1u/HFoYyZnP6KTr2541lbw263oO4qQwLFpEko3XNjy5fjUFZipGjVXiKJx+7mU5iezS0swUfcxv6It/olnzUoD5behXVZjN6OAa3wmzwfpUmpr7bpCGRPyQ=|Chương 2493: Diễn biến kinh văn;/4CRKGSgy6JRt9zrim+BCfsOi6sTVvCdVskP2jxLGM+D4iU9GjGy/9ac+BuBIaNYw7Ou/rWMdEk2b0M859BURToziWYFH1L3MFq57+pFU9xjLfo+jR1mfT4+Fz6VEHZSi+S0AkX8a+7m+2W1KXGHVDRRV1KGDIhTBmXyjtp1OSs=|Chương 2494: Đại địch áp sát!;8oY34FsP838EsaNrur79Rjp3vYY3MzmGwzJS5dvv0RAPkoxCqU6ojj1cf1qhBKzkV/9uED1BgKQx/KF5B1kUKa40M8xo/PVnZ2yMYr0vV+FLXGDBs4oMHjC7dticyWL3f+432cRoISyUWJ9okm3EpFxhnJeRwdwnnG2hqxJCbAg=|Chương 2495: Thần tàng ra;OdztWRv3w+lq7CWgR4M87xgwi+jr/RDHRqPgW1vVUnzZYTvyDIWHg6+PBNLEdYRCa2QuCeaNSf8KsX/tEkJ8vBtwsqjdNssPKUV+Ofg8iqFrHx9W/99FtUxa0jrmHPGXLZL1+Jbhq8SxEksG6N3NxzRLgH47veyfnsQiTqya2pc=|Chương 2496: Đạo Lăng phân thân!;keqVIqttkzjHNiiscx0D+XXp4aZB/glEBoV3+TsRt1rvUl9DQhjUoHKNshT6QsGpr0h1Jl2L0JyNsAw12aZdlCoc+XsJUhhMt4g9deVLxWTQ1dtHNRAZbIlHClKlOOgR/YIcWKZyRpA8D95pCc/H80PEdc1soww23Dqo3xCw+WM=|Chương 2497: Quần hùng đột kích!;RJwg1vtGnmCPjNnRQmZP5mJV2x0Di+8UkW2xS2JoaIDZQ6tRtQOgws34eLPnZK0hGwL13aT65uBFQOX6dIFSon+WNW6kCwbr60NnEKNtAMglh0wie6Qvf9ananuqd4cAJ0Kvy6nAVsWFUCI61Kzc4sM45+5n9pM+itl7wj91RVs=|Chương 2498: Thức tỉnh!;7KbECb4rW+1az0+HsKCA9HAIe3qkvzavEpz/MiBk4lKQv71r8tbQA66U2JirhO61jusCG6mD2/nMuFQND8cVAk097q4UdHehd3B3gjc34u9tLIyaYDgS+eYrX1LivQf6B4jT4nRQp6LhpXkjG8F+XGmrYt+yujuR+Frmc2UXMmI=|Chương 2499: Khai sáng Vạn Đạo Kinh!;ngnCT333eRHVfwfV2mL2yrL+PwDuOixgI9R9atoOL1WGKsWM3UwYgGv786kIqPEWGD0dbEaKIXb8PRjtcZAI+tRIfuPIj3aEbIPGX/+pAxxHMdnHY+otiKYWzYvIYIbTUH6llyh3UWKLJXDbObY+jGVV+p8M6YePXNH6Daa+IWM=|Chương 2450: Đối đầu năm đại cái thế Chí Tôn!;bi1PJNC8TWuCP+b/58X9lrtb8lOyrqE0jwkOnS/pKF4YJfYCppbiqrvhwabdDEOaEFeNTR/uUlsP7e3e9kOqLxMWl1GoeUaBTomd0V/btoaLcn4oA8Y4lbbSTY5g/Gbo1owmCKqtUAGi05ZwpL0vQrH4r9zkycEgJyfXHpiujfM=|Chương 2451: Liền giết cường địch!;HdN9GuLkXTMnjoo0MPY+S5m7IpyN4ac3IASWqbbb/fUtKhLDatwe8ymE/Xe+EkNRh7Tz1rF2/2JKkrOFY+44w+GnhkOR3lmEBVVfJvXGvp05wO1MYF0rm8dcEFrW0Lf6wQrzW59+SxnTSgAYYoPq4DbIPQsl7FS4lzVrZ5h9ik8=|Chương 2452: Truy sát Phàn Thanh Tử!;gIouMGYgKubSuLXCBTuPfKPIbRp1g22RJIL1VdwCOw4ga7J/EK29jNrvfLSSZBychMAkzIcMQe53w1BgvI2iVYauODpC5cD9G5MELNkxdsm0akE0e5MI7CqEd3tPE+7D8e5P6WZftsLsNmqxr4lYE7gpN5ns7X09/vRD00NgewQ=|Chương 2453: Xuyên thủng!;3isCvAlCJ2bhsAPnUAqQcIRbCODtwucEaxD+PFSy1UaeNpsD3iGYmJLwbuKZJXTKuxPX5yb42/olpghOkVYWRgW3sMD6gVvqjCkWIL8hohWbBAY+zHEW/FvYerRCRropl2jU0UYT8/l5zYT3gnlwF9QxSHvZrWq0KoyOKUfjDGs=|Chương 2454: Đánh cho tàn phế;CJtzp2zNVDA78sDRzZmxCob0iznGDYqxx1HinJlaPBj3DWmHwfdSwiVPQrsSwUpVLqOv+44Bz4yphIMSUqmrqWfqpiOyD+HB3+83eHgv2ro+0rc6eaYgyZJgQbwy/3T4UlSNF6BxyszeS3fGHZHt0GunAOzXtHqBEoq11peLBIs=|Chương 2455: Màu máu năm ngày!;SehN9CltpygEx7bh0EXeh2QSriTt7yfslSBlThGOR3kKFMSWO/oOi8Iwg1IoqkdpIBdBxnBsoLB0XOiRIV4STNFAMtKrGzPSTtu9UI98Oj0R6AuGOlrkAZIStybBwmro21UdORMmIbnmIl/dwUB7TRKqioaRvILN2WUekh5Evz4=|Chương 2506: Kinh thiên khen thưởng;w+Gfm9AEkcuar3scwpRsrHFwzXqAm1GqhQDrU6zZFL0ArAIS4vGMdbgxlV8/rgdOOo4O3TMSNlT0I226ytrUun/LX9h/RoVCJvOJyAbCgrgzAh04H15ViNWntaXxEg2IQSp6PGI5YSyAuJ4uw1B9syWX4j3NvJw4gLXk7lUO9yQ=|Chương 2507: Đại đạo thương;yKuPWfj/ziQqUfjrCdU3HA9ttqfVS8evKESD6vefR83/Hk9oHoQEPYCHJWAF4/+weaw4JwGJu6AN0Q8WJwu5FwcsQxEycG4Vr1J5t3X7PzwHx7LzHVHn30jWT1fFWp1AFRveEItqJo9Ztm7OUtlf/9Ui0MX9v6DmcPVTvoz4/1c=|Chương 2508: Tự phong tinh huyết;37UuHsUFQsgbIzLtrpJx3ILbRmWBDEp+49iOeP2CkhuPQ7jLvQNT2UcJcYwti9+uOZKWbtaLHBGdFa/b0PEpldpyox/5fp9p7QpbW5bQVkkVR79SImOvWF7Lqs2PgDMLz2lv/SmjuRysfRck3JRuUBbpZ7y0NU3KDqvyHyPI77Q=|Chương 2509: Thiên địa sát cục;XKwHWE86Rj6tQIVKaxVN/3r5Nx6o/T0XdTT697Bk4h65R9mm4lKKTdJMpQw4M7bQX3VvKM32jFms77wxZjJ3tj8pF8a0A0F+cTnAuJvRCbEaAFqZEwRizTz/muqX2KoeQWgtfOWF+iJObsZRikDTUcdpnAfXLYpDShZFNHnuoNc=|Chương 2510: Hỏa Tử Hiên ra tay;gs8edTrFfJB7wwoAXImo+yo3pCJKV3FYG9+DpZs6k0Yb/jbfqWHO8bY/jZhBQXII95VKV2WrNYM9onjjZK+XFogR5cSKE0UmgVK0//spdtl5kP6jx+wODv3BQMOBD9Mg9h1fQGCPEK8zrxoMsQzQdf0xXU/zfod+e4M5CHaQdMo=|Chương 2511: Tiên Hỏa Ấn!;isU4P5T2+9IjhmypAHQaV3XrbrKHpMfMZyAaPoHmAsw/AC/zpW5tGSaNMCEi50nihIlOuZtP8rhjRyNHO6Fe0SfI9/XhSg+Lib+HErnRBEfF4RMtkCjukJlgC/FbjaCSRqou5WRV6KuOZLiS9LZBK4yPdwzBmbt0huqeNGxXJ78=|Chương 2512: Cổ Thần huyết thống;xF7DiTfgrDPVG4HOfIkxJ4655JU6NFqjpeTv+NfpqEx9s7hoDVrJUK8lXivzVdc9MOP5+f964uiXxEm4JzCFF8WjUBWgIPADqLym+0as4JZoNmWufxdLOB45NZKcaaWX0XWWLfbRB4dZHi3/Y3xfvn98W0qHnu9FzpomyOE7VI4=|Chương 2513: Đánh giết Thao Thiết Vương;0wHw94BzcqwAkodYjIomSQ7OwE4xjT2dvOq/V0POtp1ayTnK82WICBdH5cYMIiQE32jl7p3dkjaNEhUqAcjfPGe2DzKj8+3xn1rjfiMObR6bbnlyVX6HbXU0jJ+YGxDxQ1dIMMq977CA2XgbLl3VGa3GZiTVT8cv5hSL5peD0/w=|Chương 2514: Đối oanh;UUFDSCZiuaNBOvzBPhYzh3KGopjm97XFbcsvRRSdnhnjSAdlIVRbupTnZ1+adjdBz0c06L8Hl2NR2CgrW5eNFTe9qEC9vbdO0y7D4QHVU943DUjxi35WsDA/hGomYwubMJ01Wtx5EgnI4s7bMpHYXgB4aSGKzEr+rNmoEnQRI4s=|Chương 2515: Trọng thương;V7P9W4Na71rz/SzWcj+NL6CTBvJsKBUhYMPf8zIotahzzJRpOLKMjZRSBZ8NeZuOB9yDNO5Blps1xedJh+XsSOkO3KC1JRDxCFHu+naflLBpgRiAM7L2Mth8n+R+1fkDfcI7M8s5X/KC8uv5afi0rFU2kKV4dAq8i5LYc71GphM=|Chương 2516: Đế huyết kéo dài tính mạng;CFl94v92rEgWtEwdxhkJ8C3R3yefSVd0+sMZw+6ROD2PkzvgxGclOjs+nfIDeCAYnGQX+vgySdU2UCGNeNmywMj/vZBqSMKheP5gmEjQLfiNYEdRVJWsllmnEhbzHqMYjGE/6wpv/3nfbLh39NvU76Yy9D8E6r7y65DoikfsXrE=|Chương 2517: Nhất thiên quan tạo hóa kết thúc;TwNg2rN+hvQEa6E7hRv71qPMLP1dsoI2txIAGJKGfK8PMffjw56uVxLVNWphfdedN+kSmLxjMcNQznrxdx3BvvH/HctpkG8Hdcc6KPVz4ceIQTfKxg6bJ+aGX/MSQuPWbRPMOwVYbN52WiOi2+5m6HP2HKFjp4gVzrupryitTQQ=|Chương 2518: Đạo Chủ!;nt8bc/IyZ/AVKwRavmhIu4jUR0WCkv1IGDTzNbZ7I3RkwplD8vOL9dqidpBv3VUC6eAIj4VVh7cO83+B6ztFn7lqtn1NUnXH8fRpbtF+UJc8gVn/W9cHlYhwndJt0vCXtSOYyRbnGeM/q7SG8k5Hyn9+qcgUuaDkAVCpx8pFERw=|Chương 2519: Gió nổi mây vần!;+wJ5QZteA0lauag3VqIJWIkU+V+Gn1GiPPgdUb2BpY5L6FlETRmzC/NzjPI3TD55sF20lsvfhPHNGcyCrHCxMUp/xN1d+ptUFT43KTqxajk5HFW8FQ0sxo5YLatD2nNJzl+lNHA/nbfnb43MgcfzS1OMsFgSZr4FfBdYWQ/u0sI=|Chương 2520: Nguyên Thủy nhất mạch Đế Nguyên!;9zoRt+R8z5/lTldQOblW+ZLblStpjRmJDfOFJ7SW9I+TqnhFlS10vF6sCq4jkkH/vs+ekWLrRmLf/LeLbc6zxxHY3bF+2BbYgE2tRIbIGVnXm09LqPTYF3qJBuAeH8PFwDDcE8kl10rya2eagks6Pm0W3fDA9uGscSAYGVhu84Q=|Chương 2521: Thần bí kinh văn;WEkBYkSQXeKlLpXux0ppFnwW+DbAfQwAUq7IjcYl3VsxFv1mx7uWe2h4rq/Bpee4MxQjVTQxFnEOoLz7lfKosD1lVQ3RBHqlhHvsVnTqtOf4KO7hcxW4pM+K0HjqX2iDhSSIGjV/+zJ+jYMY14jmf10TNfeNSn61r2hTn63zdiA=|Chương 2522: Thần bí mảnh vỡ;jxarbUmCqANGEdTomweP4JkKfd0VmkgQJLy0sf8dP3M25TfGFnmE9idi/vJpnyntDr4tJ6PD9KFnh5hafET9sgfh5NwYDcI5wBMeUd2VhEQwIy3DImCPTmKs7IsEhRxVte9Qy5N/vs+nLDgJB2cu0EoYl8kgk4hlbmePfhPj7AU=|Chương 2523: Đi tới nhị thiên quan;reKcZD+CCoIJubBEchsxg5b+Phzfxt6kn7xYe7Qnll4uOc7ugwLnZ6LrdRPYTAmaMF/qC3SUjsvezdsvNY0C5NVCKc7hEC1GagK7XFJAWlD9eoGPeXWgZkLiWta45yZrp6r9lVOMACzXHoowNVAkb4Z2t+lSZxh0hBijMr6cRbA=|Chương 2524: Tử Vong Hải;2SMpOYGG1JP22/clHfi4h91dwhMCi8XMu32uoxFOv5fLjBPH7AIgdrW5PVG7GdoDtPOmRGV1T2eywDuwzEHEPaAHHvpFJIxRYSK5SG19v9RogCT+Arh6WMfSRGp7tK/QY36ZtGg2rIRdDUENz08NgmrV5YoE8h9Z5hJHqPHFbvk=|Chương 2525: Đạo Chủ phủ;YjDVBhyWtLO0PvhzHCm45lqPjHrOQgaDPYEL4/HJgCtCQC+/l2q8mx1hi171btI0GR4ungYVmLdlS6xo7IVIsev13B5dFxesPmiNqs+9M/ZAXrYr2kDQYtOMCE7FZSbTR86T1HrTCOFfxyw+RY899kekVZfrPBxzaueja64VnAM=|Chương 2526: Áp chế ba năm;4nj4PINeqeqaZhXIUc4OZXSx3s6hu3nCQiD6jdEBHqj7P2s+TjDyg39EORjF+B7ZQY7QyFuUgkJ/7I56RFmEqEvXayQ1J3rr8/7hsyGejzyUy7eyPak+2EciZdtqgzc8iQrSiPweETkbqTm3pOjnfpxyfgm5UPvMj9bbPk3//Oc=|Chương 2527: Nhân tâm;6DWpDZhrf+sFjv772y1cWoY4virNlIJO3UWn3YiNxfK8pEqXFEfXa9/fhWdBJnX9oYkL21AhatxuXGxCVBfEQ7BAANtSpAjwesujIbvKs2SsK9D2UyXom6H79bUUAqB/i2jc91TdNrnQTq2a+g6xsVlDvyvayTt25nD25x1y9Es=|Chương 2528: Tử Vong Hải nhiệm vụ!;qeh3wJxR/FsLvNBi//T4Gpxc9HC6oRq/5PkrVvWU1k+A1KHDbpxIzxtTeu+f9otaznk8n6xVj/LIX/rDSIYRIqyrTNXd84F1Bhougl1OIOALOC+15yxJgrfPR1X+iDL/rQWfGy0LRnWyi38s4XRPfnTk/ItvNrM/E9H2eYMcE1w=|Chương 2529: Đế Tinh Thạch;d4Pu6MmRJiiQkH+42GXS214iOCPcunEZEB6IP3TtBfgbFoC84wGJh3TBVbVCETDhIKIo1CONYcA040+dD9iDlbmCd/WneRhiNdMN5TWwAHGJI8lhRU+bkQ70wxgIAAQvQpZ6juqBSSfHEcLXR8222EGIOPwfELHa9Prn9YMWdis=|Chương 2530: Cửu Thiên Ngân Hà Sa;76dM9G0dOof7KUmrWnoVJ44zcdeDeXyFliipIVL+Aox+46F9/oinsa4SsQItutoABXllUbkuJnAfz2p3YdIcRAyd8u45v2bvxX5Y2HZ9rs8dRN1cij6SGcPxJ+jVP4U3BZmk68fdQSSWV/DslOsgF7NteRMzli6o5z30vLmbxiE=|Chương 2531: Đệ nhị lô thông linh bí dược;gcMThzQI2LUZPbE2fSAD19K8sfmPHE0g1+LuyAYA62fZeAKDTKcs3FLdxSWbFZOODo5ssI1mSKZXv2WCu2Hr4UnK7rdLLoGdiVRs/wcM4R71M/qhr6pjoCUJhAYWWsQtcVFNYBRFzqVXetNIo54ZjylvJsR8XeRBokU8Su25xw4=|Chương 2532: Bản nguyên tăng cường;EQ45sfXfEoXFCVTkqWK8TTns7Hdyg/JhUMvsDC8un36xmfozTkxyA+x8TYEW/tmVaVdFksWyGNnaS65PQwrWvkwHfdz8CubheQfJffUVyBhpro4nlPgqv5yi9GrrrYymZFXtvQ6ZxRDKBOf7dcaLMJpRLlgkX5Wk1B6+UDzt8MU=|Chương 2533: Cướp đoạt Phiên Thiên Ấn;i6hXpde4LNKCr/+bJL6Lf91cXKlwIhh3IuuySKc8JCxZpF9Qe2v1U6eRdtYveDxtIQbLZiw6n7xAKrNv0CXJyPmFkgCg5TVq+17cDDffjkIKoINhvziR7BxuWGncjBEt/ugaII47w3DdzxpBFBkvQ+M5t5vadgiiom6Y/azQM8o=|Chương 2534: Trạng thái mạnh nhất;Yd/sMGimNKVnxDtniOZ6ucPjXB13J/3ws6UJOwPhKX7nL1Ge/aFOlnS/6j7/HiWuNFZ2w5qlDhOZ3W65NUjRq4JtU5x7Rj6VkNtl583a+meFqW6BVx89wJk5Mat/pVwao9uG7I4lIXo7CLQpHCr9gRYLIfLT6wHb6NOjpV8P/h8=|Chương 2535: Chém giết Ngụy trưởng lão!;M/SsB985wMx4qWgDEmqi/45LxNTlQRMTlkRAtTlFaNigmPdJyFjfMwrXFoZHLumJXAYkX3VoaGrezf5Al+0EIwc0m+YlVkM96yVb5MhxnkVJEOXLUUZG9T3JYk+ifDn5YpqRxOf4/f5KABI2UR25Rgz4qTpypfCVN0GZEFhdmTM=|Chương 2536: Chém giết Bạch trưởng lão!;aMlr9rK3X4M44z8YnV+SpyvDmyIp6ski0c8S92q+4aKWCtOrm9RlLS2+CGc3osfvURPPraJ/zbp59SKz27KBHUqS8GVzhgUFFFGifDmeq8kaMzM5/gF34yXv6rhdVDbfWM4QItNIxV1yDKmGa7HeLYH/hraZbvpXz7g9BRLQMS4=|Chương 2537: Đoạt bảo sự kiện;iSPOXIPFamK26KP3jMJ2ZMqbgCv1E8TihHQtl3kWppSw77Z8bUdl436W/dwGgrNSJiH9motHnRuf+8ZxBqmgpludQPqtyi/tE84F9IyqeaudYmzjtJSsJMREWElXsrWOhCtO/XWueV/YjGOPwteA2npq0Cs6ENxBLGRhAVFKLbE=|Chương 2538: Chuẩn Đế!;2uf6P0u4lEFNtu+nDHPGYhen0JMO19UXiUym1K4TwBGzPf2cuh77ZGBcMX7dsY48BBW8L5gh1oIrn6mIcGruvCOQU+5t135U5uFkZamLL5H0VsNY3EbUwOgWdvcRVUeFfD5eiDdGzWFX/5LNrvW9sNEd+ijdvmf4w8BspsKK9zY=|Chương 2539: Phiên Thiên Ấn chi uy!;kgeNXes1NJcvC2dqscpsUemHqk/u6iwF/iZUL9J0NSQHDQDa9gerHqtXou5qxi+tHgI4XXDupwkQfWbG0QouA3eiGMZuZnj7MekG4weva2PvIvs/vk+/ebZ027bnYof3BGtwU2WQzc+Z1M5dt+bJFSSFoAFun96OmjRTQDK7MIM=|Chương 2540: Thần bí điện đá;QsCICctAhK23QnvSIrO0YxmS2bk240C73VdO+IOYJjwFCuvXU6tPhpwmaKwhk2UMzkFWRxWI73Wbo4FPd3unZKoDpwoMQuxlTv3FErQXHxvXxLZ5RdPm6ABxDYOU6nKkCbWqekgdeN41KzWETwnuqSZSvxEfvnOUnqSkJ1v/Qrg=|Chương 2541: Trở về;4h4AhjWBLu03yy49DYGsMPkV4QhPa3w8/UmiWimQvBKD+kGzDmWtucxzRmFMlM1SBBZ71RbMgiFnP6PkItd8PlztldtzU4s1ZKjp7fX23Ge1gQdPyzM+xqX+2Uqh72D9MM590OKF2BKyCsmU5eMp69SlAqFJjN/gmwiMkFDOdn8=|Chương 2542: Cổ thành phong vân;7cJISJF5+vZnaHDs4CRJIbAH1QVAbECuxfXPISh7qzx1jWhqFv3O7MbI4D3Qt+e9aePdkquyRd0MCAkT6NxbzendTeKDMzvzFzMah9YjoiD/DD9Aaw5rWgl7xZVTRxRh/VzWsQU7cCHUH5nyYVnm8K3yIyFY3sJZSmhx+xEeH8Y=|Chương 2543: Mở ra điện đá;HG+xVSXoNXrvtuZ/0f9CG6UxbdhPn3mu0Bm2O2mrgJbQWHYU6YFU5+MPxmdVO3fWWbWXisY/fC74zOSvun2rTPWxY40ZlsY5GHlZi3fBd20SEWIwTbHwdMx8B/I6OHFFPh3ffV5L3pd26um83AYbYU7zEvTbSVN1HJ8RObREQ+Q=|Chương 2544: Đế Tử;4MHc/exPtZ/N2vFGqVAn+W12PiyUXIH0Y+tZ/8TjopYSDpaiN1Y7epu4AukC7MjX6yEg/dcy0WdiEnp4kdufIUok+2jVRcXhYW9gyWbtVb9g5cdnMZ1AKQO6v90k7ByITvAfA+sFZ8Dm1InqMK8OMVIEex7UMlslPfZM1Uj7rzw=|Chương 2545: Bá tuyệt;LQrHKLAA7sLqpygTPEJuOQ4ltYzHbLX310lyGs5c078QtRCQpCFR9EFVMteMBXn3q2qo3kqFC3NQLW+sbYd8q9lU76s381ZvbA4buHt7sU1f3RtyMBXZP7zaF7RSIUwjxsCQDfg9fYRQOX6PMtCKLsh8pKhVcypvV0z90+sbct4=|Chương 2546: Đế sứ;CYprpAv7NHLuSZCjNgjW6xVY100C6x4EmllsEQDj67D3ULfumWFe/6/u6G8767hetgkK9bFtCo7fxXCtcEU1JgwW+/pCo37PNrPfOKW+z7vnYOGryjNpVk/aDX4j9+nCl5s/FhCnmuGxkEMOb18eGWsWAfh43Cj6PVe1ZnrVSlM=|Chương 2547: Đế Tử chí bảo;UKw3ggLKyMUb0h8AtCaNRRJ9QpiJ+2h4kUVWBnMD8aC8nHgHoXhaUgDKnfS96qkfTXEDiIMwCHVkVsQ00gSzLezeJUNF2TxddpdqL2gMpAYnR1Iem2lo1YqQ7I/8Lxx6zXJ59iD3l50x0W3F2c+7r/JmiFgsAp4SPinkMLIHCOc=|Chương 2548: Chín viên Đế Tinh Thạch;fgqyIUkRD/gqjTXBVpeZ+YjKmbdwWQJ0gr56DnuacikYk7B6a2usYXGtIHmXoTffA5s7whf9YuLO777bk7N8DJCZ0/qQ7/OwlRpAbyNOAJK5zXCTRqdul711/35LiK6vjdGxz4YSWMtyyx1Nc5ptZ0LaOKF4lk2DZQWlUCbt+S8=|Chương 2549: Nguyên Thủy nhất mạch đại sự!;3ZnBG/LKyYWP6lo1qg6NyKepBQyOPaMf1zOIia9oc+p/LZ/ntF0qSo9ogbNz17Fq5R+XmBBP+xRsFNjXh+o0KIEX65ZxEM2p0zp0lWC0W1AORgurhXBGqm6wcvCBwUtN4tLTlTWlFKtWVFF0+0hitC1r1hXQiI1986GJM85QtFs=|Chương 2550: Đi tới Thập Vương Thiên Quan;oYLqdtJglzNokYwcJM7krB4EaF0Zu8GEqemcYd00X8xDHEJf/+IzpxnTgQalJUvGkKGQ+pDGNHo13t+go4hxkArYTb002DdHIhUQym3KTtol7gobzgx378yQbYivx6+H8ma9VTzY6wpTIhx+sRnZ0tKAhKRB3m4w1y3dku4eB3E=|Chương 2551: Quần hùng hội tụ;V9f47/jZP4m1xrFNp5+6u6GqPYhk9sxJvVNhQ78QpKeAo5DKC+cZ5Z7MzwwVxtIv/86i7myd+cRTFWR0ChZh948/LVlS5C/saiA98WBhRWc7oysOAo1jIMUYtcMMBLVH5vOozSDTtWkHHMMuvDc+yufeDfVwoobxbJzs0wef7e4=|Chương 2552: Thập Vương Thiên Quan mở ra!;46jQXcoHxl+aAoxt1UJS3mUpVeiaordsWNmy9F2zGdY2+J2ESR9jqOEMDe5ztuXKXg+NagJdU8s/nQDIic51WwRAKvApibiqZFuUY3kPNvV+zfiLGEL5+EOQaASOq4Gm/n55segmEqdMROI9S/hF4yXOCThKiyGzQdb76MAPHBE=|Chương 2553: Lão Đại ca tung tích;4WV0wn5KoWgn3QYXtrVBykMaTwmzk4pVLYOhuLUYv+vG7g2eoKDiKLaQl1MbHPuL/jWbmtpATgkLptqPwZEPMa7+OriONfuNdjK5kSEJAaRRYpzmI+aGGzckUKBCnSBmZw8unBvMbXNcqCLIPz47xNP9kf5VXBn0qNgbNtHk6vc=|Chương 2554: Long Mã Thiên đồ;vs8+djYDg/1HJzbIqnqXn+k0TW/ShfFfyMCAPrBFXplUGctIHsxoOSVapA0ljEEGsy/vfdNNIkPkylrW10RQWnKuIVsGl37fDQXjaENLfWesALE6CchVe8OtJf1j4InayXu2ZTYUoIaGZYPXS11gglpqPoVakyXXoCGvx/21XEU=|Chương 2255: Côn Bằng thần tàng manh mối;EalAbYe0O1Xgm4hly41VIxBtwGAo/czQTRRwmvoVHJPjS2xi73kzztU0RjMskE4CPybK/TvNC0kg+oELE0Jw655lDcQuAcP/yu+1Br0Drf2RzU1DFeebXez5P12V6SBB/inGV+y/2R26wVVs4j8CXW4DwGvalq90PgbUVYFXu9Q=|Chương 2255: Hai cường đối lập;X2oXl8T5mc8L3ejFXkyuPSPDNJt+Dn8+qRYgjWID0z6eBxD6l6YddfBDBjw2T8qkdhSWn71YpDrH4bIbZB9U596d1ZhGM+60mOhpN+4WwVOA0bBZserWzS3nh24JLZ4rLxWC77oTOWG9Q7P/p+B0PCnV6qMCby3dNGgqoIn71pc=|Chương 2556: Quyết đấu Đế Tử;fbfU9s8R+u00aOBSJot54VfuPlEpub1/BxlwilJ7F6cTndUrAvxRj4X9ONSibM65D6Cn9NHubsXae3Cp7FUiJcDHpGduKlNlGmrW1Au8JB+Nhez+rgxQ8FGLA8RJZ3K5vpZ0tvBz7B+GsNCRw1UTgSFp4FHo/V5//QUb46LDeys=|Chương 2557: Tiên Điện mở ra;3xkFZrZjAr9le5KsrkxOnVBRhbTdEcXIqGH0xPgTZ26lzu583Yp1Q0sLEa34ekA7ncfJTHnbGTzrgVm5bEFnZ910HfBY1jBaTPxnnHBhqDnimApyKmAah8qQ13/3g4qd3srsEGNfEqMSsdZCHZ1dBoa5G89yrZxa1DUJEblT4lM=|Chương 2558: Tiến vào Tiên Điện;lavDKQ2n/PZow5J3TtSppByT4/O+V21+TkAR1ZoTq47bFKXM6cxpdFAxmy9Dxci7kWEFhdxEFDY1JcIiwFMJynpHs8n1QZvZftFJP4kR+paJir3CztcLE4r7lRACn9XJBbO97Dt667We+r7NG4/Q4m/BGNxDp2hRHk6azaBZOhE=|Chương 2559: Tạo Hóa Tiên Dịch;XbREm44du1YJfr083WszFUE7BX5t/cDo4/Z/CEAkeWADXkRDaAWh6k9ifb6hId3puH4kkJV4wzIHpJswfIF3OcH2GinW4q8CZPvAh2BiIi0TYsDCDmGA2qcTUtFaL7KhNaxl0TR5uC+EE5I/Ie6+8iTylWODrRTiyaL+SYFREE4=|Chương 2560: Lôi đình ra tay;hQYi/fJTsZCMvpC+jOEFMhdR2TypvgQPrh5ya/d2gqUYEXll9OnxbKV+4ERK5DMKtAgm9pudYm//sJqfFvGHZHBIMoDYHXlLbGVDG8UQcVsnoRllVqvpunmEmPqxPTtDL7Tc8GAryTEQ+qhnXjdzpCcp5cAu+6EHyflGvIiYtps=|Chương 2561: Linh căn;tdElYXD1vmbW87bDauD/09zNf6FK895hp1vf3TVigtygZp0rJmUISHSWqoVNzTE3ij74fuu0RAYcwh4i9u2hvGlY9iQQdDeKg1P2SO6vhyrjoFf/w+5My0/tH4pdLynHSMwOhaqCo/BbvRbLWWrGkWLiKBXyN3wlZTjz8fr8ZKg=|Chương 2562: Bá tuyệt!;bhB5Z80TeiwYHVK/1yVz0KmdwULqi71UGZcPlrjoTptyDwurY5u1oRrKO/rqSQQttyqq6M1ifNTRl16yhDIAnIyEY92VKKIbv5pB+MLgr7M6KhFJaHx0X23214BsImdy4ssViuQq/l3EKyy9fBIoM/bUexxhpI/k1krvLk02PNk=|Chương 2563: Thiên địa linh căn;O60PMLjYxNCwBoFhVLeRr/YiDg3dBVdMOTxaJ1XoDg4Q3aRGXTRieJ60CmTaQPPjSjqKFvjfuK0Od48X9hV5PBRWecfhwVG7uytsuOyiWrf/7c5n3XuHJokoUqgXW+KcwfRvrFGKb/HtaYRqpEDCIlXza0M6B2jkUcfSs0+a7ps=|Chương 2563: Trảm linh căn;+Jx2gUBIjp9B8lL3f9sGeCTsToBc4ROItB6Rpgi9xLC+SqNlvhkt7CLB1GrCSXRCUVXJ76N/b+I8uBatOtGAaV00UWOmGNb9BiCLfvnL14h351crU7FHlaaKx8YXO2SM/pZR2SpN2sTYs4B4NbzdTkc8S41gg5R6c3PJIt8Fi5c=|Chương 2564: Vũ Trụ Điện;8bqRp/slgFmaZ5ZvkRmxOZNtmAL6kxUNy6fvJRVwD3NCV2wW0idETie7p1ineB6LpecyFNNKQHmmWINNi0EagjAhIJGJPWVdVpnBhvM2pW9723TrphvAH1fRJYZqP62M//u6VdR3KJZ0JJVoHzdffxAQIg03fKgkVJiJZ1yZung=|Chương 2565: Đường chết;X6JrQ+IUxY6TBUE7KFAKxQY+Z3wqQ/M2a8P2aTsjahrU0jqWOEIBTSceVubEGk9ph/0rHokSGrbrP2/ngVWoRwCCGiUjt8FomZsbbgLSpmhcw7lre558XFmKImr0k2GB3CrujemjmKr6tXFoIur66XH9ixJ2IYGGG9vulxJe+XE=|Chương 2566: Vũ Trụ Kinh;IsTxeCTkhWd/AQUL0fddPIHLPSxedV2HHoKxhUv5ZiFEf+GnfwPRBFAHYyfGSk+4aLrPGpgyRkfVfXaEQlSv7LKoUAmR1DvK1bAxyMKzj77ayH/vLjDTDj7thk8J786LavKELmEBw2Fr3rPCKKLVI7CP1fxAch1TpDF2Ud6YywE=|Chương 2567: Thôi diễn Động thiên;a322iJi6MvyPGaCI33vQFQCXtzzeSSfk7wBgys7y9j4wxjjBemlb3IuVq4R6Ci4MSDnUPhQe+RRIpK0YOpqFgnHWZ/fnrJU3IDbQVRuzXhRLq5uBibErXqv8uQM36S92ietrhp72ZjWABy6mxbqbEvrhHd/TDxT3eXBg52bNs78=|Chương 2568: Thời Không Đại Đạo;3AMPJTPK163eNN5Pv3557p7ct5XOGH9o4t4Z+PkUv3sTUczTpf+dhUS4c2FC/9d3L8Wn9OIRJJFZt2GDQYO7Bib62KkLom6wdsf9GNddl1Hk0xoqCTybkoUJtU9p4M2zLmlHg+EgtOwKwIuiAE+sgXxWvtwesDmTLxtgtNgFLZQ=|Chương 2669: Treo lên đánh Đế Tử;y6b5V3AX/E7Sw+5IhieO6AeVp36xEbDvz76A/WkHC7+sfcfNIhUIipHYVqEFrQ+yC/wd9m8sTURC5CIo2m2H3IQgqNT+k4qP31EvJ0TQtFzdfrxZkw0mvU6cxxaPTooT/BYGt20tVHM3YGaJeucx1R2b+jTf1BR8Xyb+gYUzEhM=|Chương 2570: Đánh giết;Z86V9i8c9rCwgDXgsdPMkuug3+gCNk/Qc+46Bc1ItX6r5a/G7zekIhg63Kf3TME/InNmeNklptzXCMCqHLVqrf6kIAyMvlVEggF9U68wuTwxqW90LvvRI6RkwfN6Il+No4rJxsFOBQjSCcoQ3+OKXpZrYzhO/cB4qefmDZc1tNg=|Chương 2571: Khu vực thần bí;NS6/+X0a2tjQTT59aQ9OSA/WLw9KQnV6f+bit1qRr447MH51UF+MqQVW3h6pfcv9ng8wnZqeo/dgkBepLHozS51f/lFp8lxp6GAHUhAOQu512BU/dKb0adZtEj0UZpzLgQa2WmnjjfBCy4y3mNLZvUp7Ojouh6jsVFjNzXR1DKQ=|Chương 2572: Cấm Phong Thiên Trận;j3H6e4qmOHgummlKH46biJCcUGmQVZcYwgIL4K2Xa/P87Ww3RzRVVk7vdjuAg8S/7eSQyu6LGDXxJwMzl54lQWA0L3IX0Mt6qofGYjfdRCYsbHrz5OtQheFx6tffQ/p7UjuQ7w090S7rXDfw959yf0R54koVjWy/4sPvkNuNkU0=|Chương 2573: Kinh hiện Nguyên Thủy Chân Kinh!;eudPHUqUpNWmeLRbUs9SLOEfpo2bWdDgaoRKLXRIjLUJZp4QZbtMqIvnfje/4vyxzRH98TysjiZA5hBVhDaPRt0r9GjEeLPF9nTL3lPdxxieXTypMoxlRY+cF99pr5N6MtXGzqq38WbEFAiC2scozwiDVdKmWvKAI4ckqsVpnAs=|Chương 2574: Thông Linh Thụ dị biến;CUVKopoEE+q7fv/3b1UvdYeCAGl95pU07cS53wVkOzKxc2B3XZctCCi8NgC9nWvLGWVhmGatbr2HyKiRgMgCq01p+MveB01cABk6bgWQa2mP9vbaVz8rVwAZp65QmcewNXX50mNBZ1elbMt17VYgA7CvS+XYcKxLiyz8ouZinwc=|Chương 2575: Nguyên Thủy Chiến Thương;UQBilUjPJ1wJzwQU0WkclZLniHsd0iMTQ/jaiGq+XZpcjj90HsfiasGbRUrOJ/H5My5zSjBDjRuuEWySwEnXtHd1OTdHxcmuDGRR+S2CWfiGYUqsie78SEvdFgYnIlDJdBKYdWRa2nEyG5ZLrcB180OmwqA2IHCi6vf/OgxdouU=|Chương 2576: Nguyên Thủy Bổ Thiên Thuật;GisIOHaGb9zoMMx2ZHLzCPLUCvIle1AC94DR3O8cCJ3QRJM8gyU93sLrD7wPJeEYP1Jvhos2/m7p3TguXEiRZW7Qv1JfNo80pc1ZfUaFfmHOY6w0T51NnlTAoCPg9j2DgAP5kmQmuUKGJwEf32PyL/68wfdeR4PJ5iBdgswsLjk=|Chương 2577: Tạo Hóa Long Quyền!;0eJHb9ckpxQOE0Q8HnePJ8S6hp/5mk8yVfiT98ajei7CKlHl9HVxegnlPL8/F5v8/j0rwChr4vuy9l8pPft2AnBMe7Xn4dJEr0p4uEYqA8wRsMGxjA3T6QMkSRNE8gGhH1Bswh3uAly8r2pMRFKWLjIR8QoZKAMe2yX/n19WyHw=|Chương 2578: Chín đại cường giả!;G1JKp77qfXdrZy7ml+SipFLwqReUR6aDnN+N9LtF8uUcgHwAJsLURtoyeT8zgs3Byg0f3RESxo6KEONEUVz79g0b2httXFjV773UC/XV6px+0fBASetJImgUsul8iRgr23MK2hsCKUmURZfUWa4URGshxSXNP5a1Q9w2K9Gco5k=|Chương 2579: Quần hùng đến;12OND81/93UCteeapdHQtE7Zq4prhUmlfXjfOuTfA72eWX0HZx6cVmYhT/KQF3T0xVRhBMk9yESq0zrGv9Wvg8p2DGGc3PExlrmnf1DgDFk4n+/N+QPudd6KQhpIlToeoDs7eD1gc9d+SPvgvnlwal26dCf+mq25tckKgvJmPiA=|Chương 2580: Chém ngang hông;mvTQXDRU8C98us3lGKgX+eC+R7GUf/9fLT5sJR/FElGncwpnj9kzYkeSC8u+/Is/0Y0mGlipgQX6+UfPsSHh5AoeVkMI9ASqiszmlWaYBpjDT7P1MUT6ViVOQMqEIH5p9rATi/aT9lruFZPfNLKBTpDZCe9+Q7ptbBQfsahLYfE=|Chương 2581: Huyết chiến;D6OexQp5WzSKVlRu3j/3PW+108CQTQXpEIfGlrzkmdHB9IwO0fOJYlTDfDzoA9QmyJsODvbaK3ivdnpeOTpzcRC54jKdSn3ukzBa8d4fy7l7cJwlPJSv6atrljMfrYg7CS7dXEUpFAbSO08Vmcx9ezcPJL1X93gj9MZQSmyLEe8=|Chương 2582: Cổ lộ nơi sâu xa;KtS93vRT83b2rxt3bYocwa/sDqbdYEXOZ6+aarTgg5trfnppuf1JixHTwhGLJWyA6QfSnj06T9oA6WtFXOkv7lEVhPE7K+CTh3xPrTSz0iwr9gCD/bEuPgTLO+Dv8w1CfaKS+JaW4Bm+s3TPPgvHi+1MuqyW9oWODo5mRj8vsSo=|Chương 2583: Nguyên thủy thần vận!;i7TWh9vO30yH06suUoTOzXjrfgHcKupNWU1a34ftjzi7OQ7XTyyajMLwK23vioPpSg3bozO1Kv9IoRRdiIOKLsuaNVSsJC/zcMHbHs1Q6CY4GH63BjZ7i1jUw2VhzoKtPE3/GJNnZ+GTGLBDxH56zejHvCuN0H73QcMJeS+ve3E=|Chương 2584: Tiên Khí;ciKYPyTfDq3YYU8V+TwNAHIgOfzbcJUKjdbTWslqgpelRvDb0xDpla5lzzhnLRzSNbzh2xRS5HH9EA2JPRsIFFqfWNgosT/ic4WzbtTt8WoBPmVmm8BpXYbv0HolZ+Thr3XKaET2290jArq2aSJprr/4wGFlMeuZr8ofhQFw1Ck=|Chương 2385: Nguyên Thủy nhất mạch truyền thừa;3+Qb9G8TJRO+owpBk+BC2TmHD/hMZNDeY3n8jbNVHCESQ2YwO75LkZ7YBzZiktXSOYINVDhjqcpCnQi7ejB+WNpVOsc9RunLEKbl2ln/L86Mq4ca/79Y9T6ObEirSeakcnvMIJXsT5ZaoVu7Qasz0g4SNq34kHh3Amsjzd1s0Sw=|Chương 2386: Bản nguyên lột xác;79OAX8eY+Ni3BiRwveJkR/WG+tiFwJslkxOSi6BhKDD6iR32hIOXh6jTFr1aEmvSZ4+qHqVE9wtH7peHj+SrtIgN+Le1RGWt5wkYtxOKKWVUGPY8/asUg0Klyd+NtijhEdomdv6DloBDzes6x8ui2qD8rqY0N9O+Iu4maB1ns1g=|Chương 2387: Thức tỉnh;QjV6/ZWVhkZq7BGpE44b9+T9zUV/nxVRrUJ+5Gd0fVLVu17zmG+PpaPIqcjs02Oclhqxws057bt9ljpCR91fX9yyYM3LKlKYxeHgiI7KHiQ9LTK7f3A6v1ZNvFv87uOXLHT06TMj/dgEC1o0bHQv46vMAOMv61NoNQZTm2jWM9c=|Chương 2388: Đánh giết;azLmk7K8jeTqn1qSdYlUnQjW8ahs6N/PePHIQFCIlWAeY1Vi9Tc6EFVuy9jc44Yf9aZu9dWKewZzzQvkJNhd7Pvj4MMgfoZeC0DpHqgjF0x3A+8zIifX54RxYbPqRF3kWzvuCnLC20bBYL0zbPDL+aeEMRnKZm5AqtYtzEm3i+4=|Chương 2389: Độc chiến quần hùng;4DtMUiqewrobDgTp4PmfCcnde+i9fCIRc06S7cT4Y3ilij+LYV1cUPC7rmrF77/aBdq73TqTDTFTk0VQvN4s1kmYgZDBMZkztHOHddONZZ7BsX15LB8TCQirYtowRGZg2S99r2KzktMW7mwGnkv0dAu6le++rib2bfUstjEhqqc=|Chương 2390: Thập đại tuổi trẻ vương giả!;GIavj9CBq4MaRb2Ig3a1pPY16Vop/mhu94WGjRJKJCKWW1SeiQxYO/Tao4IyM2aCu5ZrHn0WTPztm55M0apiqT+y3xgm71SRQ+/FA0m03SFfE3lhRMEZU7aoWPlL2ifQtZkdywmfBebNT0eFBsRAuCru9oybDrLETO6iUl8IvY8=|Chương 2591: Đẫm máu mà cuồng!;x82p7/Rxs1FgjZnYiqCuFRmPLZx9co/Nfnx7MwUFCoLJS+T3Um13RXcpQ+88jAMxszX2qIrbaQC5kZssmuwNFzLRmDahQdPWj7sbQNWbGn+qA705k926A4qaZ/qICBusVDPhvuzCzCESACsPn06IJi6sTqDXsbuevtHSOvEiIW8=|Chương 2592: Vô địch sức chiến đấu!;Ros//eU9NXwQBfDguHog6pG/lPIP5d89IxrivOgEWesfmSJI2QLyrjHfvR4YMc0XJZBzA2T8gYM0/0q2OB/Y3jUnIPio9zpzYmEDefVfce0yanOaIebazNmf5d15BDzjAC3NcpMHhI8vYydaLCgptVZudrDARoAUzdAGWa+C2Jg=|Chương 2593: Nguyên thủy thiên uy!;u28ToWv6z7Od9hImQv8+iUGg6EDUAf+uN8xGafxhIbkjVGse6fKJivxt+NcsWIY0YbvYDYdi95zRnW94NCwG5BbsscSvA4MImtLaX+9M5dQ2ZH0M/aRAFsfEVMQPBdGaZHToYhMIbl2jLV0KpfJndABFY4qOSYNxOsJHSXDO+Gs=|Chương 2594: Liền giết vương giả!;IAih1WBtLtyC3fjE/ADxpqTU1z/69mUhk51K73X3qVAx907MIfd6z2iWcfB1phuA7+Dk02Bw4sIho6V3bpGrBxEUe7QjdbBHsDBkfmSQLCdYRaDSyyu0uL2FzsHqBXku++Sx44PWNtr04fTPG1F3JtPi6UVlqT+EAEAAA2kzvt0=|Chương 2595: Đánh gục Hỏa Tử Hiên!;IcfdMn0l/8PqIRbyHIy7y3A30YovzNDVhoDkoeYxHq6L921/x0Sa6IoeNd6soPYGu20SmixnTWwKEu5OfVpn0TKK+MHDm1zB0Rg0sBSc81txQyQpYqyIZuMnNKZpf71RwSBVsbbmvoeCMXmG5St/Qori5ngnknjilmtkS59IEfg=|Chương 2596: Sát phạt ngập trời!;6So1qJjPhhFeqfYjlSTr5wUluCrndqauHFaMIJIuE8MsNgvAR3equ5P/6tejnP0rU/oHu+27wQxVcMsyHun4HcQTWwh5pzi7wkMaTFaAPL+ahLaGeQk/NJPTCPog6zivED5OvpvJqKUdAwzS71rIYCPuNk1zNfqEE/yBAPTh1+c=|Chương 2597: Giết hướng ngoại giới;JwYimXiEsF6hTZxnx2gtgi/wzts/ESnkNsP0lkBjDNEUlXioLZooXFy0p+ZNYVtyHg7KjQns/voeINHNhonvKDmyIXfiVDNgsCJ4FA0EAOTZO/Er5R0kY3N8WveDwBQWxCilcpaHKPKVECguYwA0CKkaNYDH0FHB/YuaXs8qwBk=|Chương 2598: Cổ Hoàng ra tay!;1rjLzkzjVO4sbuqm4DTIX/MT4ebGjbcMjIhqAEbQj/Pn1rPLhjWowd0lz7Wb9m53q3BLHibeBeLb/EAD8HptLSwFJv4T3eNZNOtWuQMqGBSHS4FuahF2Pq3LMWr9H1WQQH7oNqtRh5x1dOzh7FWBxtqaH14MZJe2sMZj/hbsYIo=|Chương 2599: Thiên Hoàng chưởng;pXgpQ+l0SB0JjcjFT4Mp7musR5t4gvIQ3hHT8C6nqD0IwUIOipckhJc+lLEHr/1f1sFlJFUX9wQYw8UQDQ2GGr5D2kvjCen/eoeOnm82AVSyOTfXdXTPI3jZOIWmUO7HBTcYlCJGNKDVibaNhWrWK0dpyhNhjSUZ4RdfVE6eWrU=|Chương 2600: Huyết chiến;12V2Onm9GtYoiLkGl/okfIoyb5Ae9SCreJLStpwhhD3Gr16RuWDnWZAorTlWFtLiRpMwYJNcPqaLuDff+aBM0Xuzq8+Sgf6Y3ujLapGQu/H2MQ45sSu23EdalSbYPPIarkp0NvthsRxYQSX+iH3LjvGZNOPQZTL8WPu6MmHh2AI=|Chương 2601: Thập Vương điện;anytOVp/x5LhO2V1G+hohTexMW+XV9SbHGdIl2NhJgtfVlDcyXmAUNpbdXJeP3lj5U6Lrh7UQhQxAeDZ2mNX4BDGRKw0ch6Kn/pNObELifnS+SLnHM4xl5k38Wu5fE3IB5uyKiZWEAFuhontkfwYVoRV5Lr8k8y52OswitPX2Lk=|Chương 2602: Thần bí cổ động;ifADi41mH16EvFdDg1j19YHC6vGmC2g6KeB0//oEFZr+NyQpaF/vvlb0phdk2ydH+sSDFNhM4d3UPPHt7trenFgptRBmjyVjfZawCJXhEWFdYcON3j65zsKEjjVB5aKPFpqmzls1AMx1zG6sNEJ7QJa3UDYTB6vrKaXETnvY98c=|Chương 2603: Tranh khắc đá!;bxorSqYkRb+y4iJF2lDZxu8E/8OA87+Nppr6+g4s98f/mrYnc7vJLUxBePAv39jWGsThqXlf+Lq3V/7e+y/y/ZHVGxfJEWl7f/klNTGaUr9gfViut47A/Zxz98h9jyc7bdk15dNDVnDyWheWgT36rxJqAXz4gNhVKxunVHsGfN8=|Chương 2604: Được mùa lớn;qHY7ZoV6x7HR9+N5ehl61v64Zmo1nTdAaGpNsrWxiy8Of4RNyyLoLBJGpOKyJhLuo8Uy3NYQNKRinT3h3j82Yjad2zCyyfSDX5Prm6F87pfQucP62ithDiJLkx7tWKMT1Oi3aSmf75HBBWDZIcPmN0ziP8Qm51I0wVXqtHdnCZw=|Chương 2605: Thần tàng!;dxlWSKAhjpWBSg+NX3za4jrfX2E/iwmLveGeS0Lzf3vsVu+VWmiKopa0oECnXjNXWOzrVTqI+ZjBVflSrThF1KTs4Y5vs+SWnQ6fpqJmps4Uxh7oPyra6T5PjxLDZuzo3IjBaI+lh3oJCklzc1ioSJaYagUg5f5jQjAMeUxg22Y=|Chương 2606: Hung ma;7K/JD3DVG6dNSkOICpQyyUJUSvwbSB2tEyUysI4x6mT7CP4k6FIBTFtKVgS1G9dVt8V06WNz+ofgSd7O/qy5P6SpZuB6LsIMwZCwP0vfGoDpDcAGhU+FQgERT30zwdcv9k6ydzACSfw41dqMpMgLWEFoW8kTK6xLx76ZTx2vz1w=|Chương 2607: Đánh giết hung ma;YmS46RJ1vGJQbgx+w5jXaFW8+9Jl2yxErsAE0/zQloj54IESYq4lbBopy9kF2E28fCI3ThzPXr72fopMLPJiUWUIRmivjsgmEbeDRqJfBc1M1VZ/38hKQxXUVY6fE9r3wlbhp6xNw8nxCQ/yzGofQ2Lm3HRWf/LzxvZ1rJqBQfg=|Chương 2608: Chân long chém giết thuật;KwGLVNgqM4Y16IcAcSEmoAPetySiB865dPhVkh3XItpv4iJ7zCQirZJsCuv0RWiKnkK0Js7xQ+Qb576zQTn6YfL6Oh34vkqf7wPPSXhba05YmRwV8fLBssvnpY3ylVaJb+3pWXdwTfveQAGsRb1yeLN094HvYsGBI0xlEj5HKjs=|Chương 2609: Thương cổ Cự Long;5TX27wXLc9xM2VE0vrlaauYa9QMSHD7L/F2gyQN9v4jtbOHHtOCvwMeIdSVHL7HSQHO7TsSYIzG6m856e9UeBHbXBE0r60PAYgVaIrFB0XdmaD6sFkg3CRnU4cu2FSrEAb4oYDs8Sg0gWxUQlgQzGkiZihOJs+zwKvLxgZJNxfA=|Chương 2610: Dung hợp long mạch!;LOvZyv3sYHrVvpg8+5K+0KQxvSuCJ5DVukJSJyO09v53JCaF9hwdB4p4uaZcHBTkdsTFVhi5nsWxelU1/gjbzhQBQ1tk7YOqoHJLjDt4nPBEiVtoAwc7quhJZVNNcAshltAqQGyWk7Lpr89miLF1oC+JZZY50ahWJu/BZFB6ZxQ=|Chương 2612: Đạo Lăng Thánh Chủ!;rLdYit3g8aoGp7XN9oI29apr88p5acjH++I9aHS22spp4ivCxmHAnw3MJQ+fg8zO0F6pHO69oLsD5If3f+XJecxyRjRJzeuf+xi9uD+ASob6+SfWGEdq2qz7P5WT54uJg/ArZoBtsWBIFf9V4k5Lc6sc+xjVa8rGdR9IC5jrx90=|Chương 2613: Xuất quan;oeNPwHHCiRCCCi3h3vri8525BA/uzTV0lezZaj/lbEKzCpLWruc5a4odc3QN2XcwoPYf/waNWKw6OauQkrMUy2WUxbrF5KWnUsnORYMgusZqqyGBicnQaDIuFnRZ8qxCP2kYiAtXi5Nx40+vB/s1MqmZ3VWMhDAfSyVJGIJPgBs=|Chương 2614: Đạo Chủ cơn giận!;Lm3YeJyx0YZKbqQ4F7Q3yht+XhqzD0s+p8QlkNGs9kJz7ty+yvnJHPIGmSU3TTKAzq5HYOFUShYIdlMld1DzgfsNCUkb5ZWLesKDg0qRqNmazTcQPu77HJUrcZvaC9+o58gql9Cix+pHcjMRgncsLS/qL0cTLnXieq7y7sU1MRI=|Chương 2615: Quét ngang!;ajHcthBwN9i6bxZw5cFrKCAZI2UkucBl+SamkHJzX7GzwwTM2BZSCU8LHSzcFxLYmGktMsxyOfEQ4Mmn4PnqWcS1qPlj/mKYW7JEV01De9uX5xvP/cXpNXelrUnO6yy0Hajj1a3avYgPro5jIiGNKXsyfPJi8VJ9gA11gagkjzw=|Chương 2616: Các tộc đột kích;oefavcv9bC7+DvcMtzKPHDl5yobHYh/+QAPy00VCTfs/GMQmggcw2Sbk5t5EFviS/7mg5EGXqqC15YRVKZr6BHBAG2YU2ymgyavMZF+zqum7Uey11vGMNnxJTnSCfo6UrfjtR1XMNaV7ci8QOKzZbi6ooZ74m8HAi4r5rgX/wh4=|Chương 2617: Máu nhuộm ranh giới;WkB2AGfDFuSoiq4mUDVKFWdMABN//4qCV+s+DK0LStMAyKT4vwVYfUkZeU7p0UvTyikZpaCdSSB3vXXZxTe2cGNaSPvf1xvCzDjhOA0xtAYRIKXJblc+E1/GIenUyb+iNPWLXe6tpaeaCF0+LGwQX5J/sZ33HiDNsXKxbl6UEEw=|Chương 2618: Phục Vương;GdRnx2bOSqKeka9GJj72y/TA2/FMObc6PWETCm0R91/ZI4TnRyJ+i6fSrhe9MMeE/pAUjB+8BdfVt6ZTYEM0s0DnSuH4uPrZ1HBoRjm2mqIrvsh3pTXYGw4qpHqMsHlPQRqk+ZypCV4NsaN6F8HRQRS6DM1wbDiH0wYRXlNAuY0=|Chương 2619: Quần vương;XtCCq/J4ZuXLIowyzKnfU1Lfpj/knH8oKsUsb+IpKPjK9i5s0GqB6KIh1E6KnWpwNNJ+gi7I3l2ug4gJhcnHsHMs4Cotet5FAq8+wLkmpfHt4gVrJfmj166JS2N8BjcIfJcLyPLcmLp6TplCyRNOudpva+zUGNXavogGVKXr7u0=|Chương 2620: Thập Vương điện giải phong;k6bVTGR3RVSZxBcJtAB6t+31eMup0yj34nWNvlO16UuElujax225bP3N7aDC5GKIJAYUqlPt3Te9/Yj/7SP/tjy/tfJvqBoJMh4bGfYNy1LS2BOcCeWFcrfjSdK+UTeNrlM9UPOdOs5ZEKacKyA+uwHoFthRcpTmzvTkJ1GwOKY=|Chương 2621: Sách quý mười màu;poyZG/NFJ15gvHNR5fnCzB9rvMblcWyqzKDg6yJhVt4OPmDR9F9XwVcQwdutsrV2bfYIdDC7a+6yscjjnNIu4oWQG394UfszI6SH8KnYl+vSYLUeNuYdl3HFLbajzqm/qG7BpSkWZZNohQ5bUhvIvkPXbO8sBOd2mIuMARtNGyY=|Chương 2622: Diệt Hồn Quyền;ST2HmCSVq5ZMb3zaSNuv+jvvlTLzm5murURAyC3wYcqGIoAQiNp8VAqDHxy+3YbmD+3+/few02XOoyz6Ig/DZGYknzxo/+QSZiTQgISHIxsudKCGMEiI5hKTDKCL00Dqb560WBdDTqEHeotAu4oZeKsTfR+bRTRPg1u7Om3Dzss=|Chương 2623: Quần hùng chiến!;PC3XdE/O1+Xv/9UypfwhPzvHZ6Fr+YW8XEtn3IP/jVPA2wGmuYySgvXUyh3Dw4jBrjYRvbnEIoHBiwS7Pgba6eE51WWpLVTuB016TmJVo6U3bftE1OM30b4V/vNyvT+N/TNehQswM1Y4ObKCTgI5xeRuy1Ex+XfSdMjxs3JEo1I=|Chương 2624: Quần vương tranh đấu!;XfSqfeym0LNEVGiCWT/t2oQEm1ga+G9HJSJlxxlpamgBbWFCKiAPx5cSuvaVapTS3ef1ht8+w3CAR71j4a3cy2woZ1gDmXbpa/BtuzscwTQ8xC5lTri+3c86/W6+uure85xKGQjZaTurscSvt4J/ci32IycUbpNRMdvAyO0eJS0=|Chương 2625: Thập Vương kinh;j3SCAnicWwIdRy9Wo0K/ulGL7RL+QBxb7d4Njw2Y0q+HNKR3xGSPPd5r6UYM0IJfZipAJg+xZROJN9eKGV2f1mu2mNfyLUkiIFdp3lUpJUpPi3eCpU0wXZjtAauemosvuZGpLo5YBtgbtMjTDe3wcZrB+vq1yxTxwNifAzKQfew=|Chương 2626: Bá chủ chinh phạt chiến!;PD0WFx3Kkng2SMX3RDXF3rNjv9N4oUQ3/yyE4GEbUz3NlRVoj991ZY0R4axHKp/O2sQG0I6T2E23kpDm1gD0zHOFE0w4Y3TFtSaJqgSvPcdoxpGwb1Y7pnwpMVKLRbvKiU/b/LAuUYjbdQctLmpAiSvX1MEieRyVymcqI++sTHc=|Chương 2627: Hỗn Độn bí thuật!;uFTqzMTAUfAum0bPJuh4GUleI85o/WbF6PDUSNCCVyAwA/1CmFHeZ4VeyxBUNS0gav7yohQ6RJVp3JpsWBN3f55GkoXx7jqe9AjnEnmj7YRgxDEPpvnYq4Fs6c/dgSmoaCdCcPdTpQSnLgu3Ev36GylhTTfI1mLegptgb79+oCM=|Chương 2628: Đế Tử chí bảo chi uy;5Z2q2RNTsTGigL2bg2D+0NCEcs+Kn049JoN3vu46+JqlUNgX92TO2+TgdUb2v/ya29f4lPvWn70tDruEZgJZk9BlwqjhC8ZQFZKUkpG4svGFwDLjVy1IapLWnHWLNu7HF7KlAlKOc+1z3Sl9V3MuaI8CzJGLkKxHMQKoWFTTZiY=|Chương 2629: Đại khai sát giới;0wZMMVK7xYJOzgMJhGq0FfFQxEoKAnGpz+QuxbikZJpet7MT8ecfj2bMReM+e6tGzYkzy+J8Xx1OI4etAJvQoJCWYO0c4clEPLO/DE8WkuD/j4/cp4xPb9d+Ek7wT+bQq+Xgs6+MrdXSojNa17XSuf3cqS+Qxn1hgfsH9wFD4pM=|Chương 2630: Máu chảy sông dài;Qeub43mx4UqlxQDanSscBOIhLANyp33oBAoIBEgVde9Vf6uiqZ0Ulbw8uwlHszJBnPbF7hV4JSAdYyK88mrpmXFXFKRWrqS/CoxeWbXjDtvCcWla2g5cwBcqjoLPrFPHplYNN8i8nJXKmBQBRfNXfYrRJT/bSWGGymsjA5XllMI=|Chương 2631: Đóng thiên quan đại môn;WyhbQiRjfAQvw6sVVag7G856KkvMZUDiY61WYKqryYWxX45vat+YWWH0kQHG7sXA2N2GkrRi/dSMicC9m6cyD3yH/FfQsyDCNmiyD6/nDYCMEfmDqHfUguIW8SDDfdkqzhtu+ZcteWX+hJLLpGegLCqvZ0W3ttPOBnZodQLpcdE=|Chương 2632: Song hùng chiến!;biXBYxNy2TwFO8YEqW/8U7EmO8rn2JsrUa2sfbp7tMbesRSR13UfGjFG9LqHR+KnOZxxkXIZce9Vgfw+4mOlNVLHylD9c3imn6ljA0z+wPDvYYAegSu7CIXai//A9RwH5rv6l4q7EnE74IWJNWxe5xtfP/ZY+tYZ/1IEI2svQpw=|Chương 2633: Vô địch thân thể;OmL5vJaexb1R2mVIYXLjPfeMTgEFlyjwilBJYtq3JpWBnxljkKXVGfCQFwg9sT6fcXL+tTz8mTpvGwkAGjHXuQSlAvWS2eczSMv9ek6zYepJLgXQ0eVVpyJKNN7fCHc4pi+5/LAREeO5dB93HAgOUjQclEdqnp0M3HkD2kD/Yw4=|Chương 2634: Trảm Đế Tử!;kBVdcxdmvPLt8ilkgkPJ3IQ4bEu44bvAUvrYnb3bGaLBSfNoXAcnTJkx7/d9zC3tyj4eZ+FE5324OmfSS+oqHNHCRPsjNkBN9eBSNClXMTpvAWuQSVLEFXBjm83wPoTYJC3lhSmUMQXun4Ii3UzdSoYwxf6sIRhasjpcRLU20gU=|Chương 2635: Đại Nhật Cổ Tiên Ấn!;aLix2X179bjGFLjta+asF2bxE+KS3Xa9ew0sjSo8MZeJgfRMrYqFKhFe0khUhqsQog9gQ0+lqXSbKU+hDIpDz2hafpoVBFqgP71Gf0svLrvXMjW2qtWQYeH2kl0jGXsAkw6WV/w18G2ykmsTeAyUcywV0W/h9Vh7c+7wz2SmfAg=|Chương 2636: Chém sống Thiên Thiền Tử!;yTtJlTQngmitnn3mzqLSz1Xxto3HPDXVXJebBNpqw09k+Hub6o5JqLeuxKbzrk1hMEgO6W7t3rjwczRteVeimiq2mOQoqIBT9GgZFdJaVi69qkKm2UM0f4+D6bedxTydfLRzcVjP1KaMdLR8TsnN8SopE++kd3VdgN7z0b5sxnQ=|Chương 2637: Đế binh ra!;NEHJF4TpVlPaAGXSyajse1Qhg6LUNXnDOxSgGTHGsEh6RNCGGd0przDZgRcHqQd3C0e0xIHbCvnjQMabWENe9Dps9+TBB5WzXj+c2SVfV3DwoM9AQV2bDKoJNESI1AbdCA3BU4rUo+HUm2WQzGUkN9EppXLEEL1nL7GMmAg3ARs=|Chương 2638: Thương Long Thần Lô;n6de8hoS8hgaKMvSH7fnNLrEa7YFYO+9t4WZABTOtTmhqvopDMdwrTBLiUOk0GUX8WGlpb8IGFW7RJZEkRgDYxZir2Ny3IQbQ/NCGpCGpzG3PPvloncugNiwNjNCsYhhh4UIbhdjXPOa1OVjODXZ5NatFCE29s9UPE62aYCWfcM=|Chương 2639: Đoạn kiếm chi uy!;glPQcqUg4RoGuNj0YRULUv+7UX9mTOfauOO0jCujWT0h1oORT6fUnGk2mt6+lMMYfoSYQuMeznYBJncOBcXhxu8U7kREkvYBBDObkArLwHlIYMzzpEKXKm+etHhYnjNlLn/nJisDlszQAMeUssJWFl8e1W01bw7O2GbX4BRbcTY=|Chương 2640: Chồng thi như núi;oqZwrxKuMlbNGtvos+eTWjNh8vwMJvwR0INezSd7MNddDu+Jf3A2G+Hmh+j3QBWNsv8ZD4bVP03Idwj2dl4ZPhupdIGUPPoXqfDd4N7LRXwyl6+JpF/W560+QcSsSLNsIYCxXKGx+hu0hHaxULRvGyqU9vAiRBfprgO7BIJlJmA=|Chương 2641: Cửu Đế Quyền!;xPeud8TtS1nPo03oiQCPHI1pPiS15vCqwGj7KzBHClkUSe7auP+DvYhMI6nxJDOrBf9idr69X76/d99fNkxy6TPNHxmrFEE2xrpp+SWnoAnrqfIYvFzeYe3Zx6vRRl6asBUKgUUuuIDvsyxmRzT/RlFB6DNnIZQlROX+pliic00=|Chương 2642: Vô địch Đạo Chủ!;l8ADapFK+2pX6yFBu8LsZmkO9AdwWjg3Kq0MqfCWq2sT1k4z1aIxjfx57Bkn9jCfsahomiRxNpnqvErsnxC07m+K/2qJw+XuvEfgisEkL8h6B1zHWNmSRfsbkATcZq9yDnqKsxl3ByIrMQYUK58AxK+UqZq9V6XoIBoQJoA/ISU=|Chương 2643: Đánh giết Phàn Thanh Tử;sZ9xy05tU3R8PD1DjRm6+c1gvEkwRwPdoTAFlsAiFhxrGktd0um9cogOsAmax+Z2d5rc9atMq8vhcOZYMz2GPCvkh1gmTl6yYOZufeInv5IH9JsxBkD/MovMv1rinA4B6O3l5alH5RLsFzSh0RJNVCgcnoa26Fm+NLnxjyT4LkA=|Chương 2644: Danh chấn vũ trụ!;DEPhfyKiUuvNxYbjwn1hAspAfMwXsoON3xfqKoAGFlVx7Z6PTxx0Sz8W3GrGvGEZD/0rdis20ZWpsGHFShWnLViOSbQydzHlc8x+BZ8ZgYKRKD6VjgFmNe7kmM50zsnnHeiLaLfh3mOuN0D8FGvWwawfNA2yFGjqM2mgs/3eydk=|Chương 2645: Phần Tiên Hỏa!;phl+TgUTzfXtr9SX3IBLkPA5P7Q/5guG3P+WvtRgtSpNrvOoUB1+xZ6sTLa74IzGZh9NXiaZnXo7eZg6x8a15y66XlWlAjFkntPZQUbrMhZdsuMxBONWFQqsUE/CNKyST2lROYYVGz69x1dVmiMkrUHI1zXrpmDNLLUZ2cEWWZ0=|Chương 2646: Đạo Chủ chết đi?;8uKMz2DWbEiOQn45yBkNr3lKr3eAChDzh2b2uyKjqXXTAljq9hCqHt2CgMeiw1p/kYRsA97MxrHa3+F6+kM9xWymwniiMOYW8wYUL7RQli6CKtWy/qgbhIRFqYi27CMZ4U4l+LbfUB2AvIRj4uEdeinbsBaQ4J87foABd9HYxqs=|Chương 2647: Trở về Vũ Trụ Sơn!;Gp7RBRgRbvKUf0WBHRq/YKzv8ew6w1DotqRJhg7yJyNJPPeoINyewA2r++GCeG/2S5i8oLRX1HKXk/CxAEsfizfLKO3rSF4fR0AkmrL3CYz7XdkfD4BAwVpoAFC7etLTHUBvsE6UkhQISuk/XlHbFBk5uugGMqSQLZXFuqdQgAM=|Chương 2648: Phong vân;L0vgZYeXdko78zwIsDeKVIcnxiQN0itv5PzCrES3YjY7VSig1qXpSErDT4f3JeABilkEwcCF8IbuubqHv/gj/rEURDdH4dGy3kxXT3eV9jx+F6S+bCpBhxd5bFZ4H7B/Kd71eUF4VsrRdszpp8PDUth/Ze8AiuRyvPcVkydSCgs=|Chương 2648: Năm năm sau;hj8h0uagiJS6e/79FtXUc40gn3CwIOB2fZvABc7fnboSc8eC3hrTji/oxKERizd7Jy3d9AsUqUOEKgAf2tBb+mAfrnWW4hB4egvLLb0g3U2jNLKe2m0CrXscatQ3/KOETvdorPpys7udEzYbJ1enIQ/8MbTthpxWpb6KqytIMw8=|Chương 2649: Vô địch đạo!;ld+Z/SbY31kypRZJBrPGk+gdzqH1a9aAqaCuLAzApbVpaSqVchfsXXNtEZBbjAy+VcmZSa4CIAFkN2h1YIjlxW67VVe3SAt9UnJ8RcEnDpgOXRrw/kwKCEm/2RxGS1SKAcWC6naxi3XWXldZntNsNyo86jWakfsJjDcX9xYg2MM=|Chương 2650: Chí Tôn lôi kiếp;RYniGcTROGeRYEozJUv06D9O3b4gv+eZcmpSqHV7cIzGLNzOtD7DYLQkP0zb44InTp0T70TrPWjyxEjx/j3Gwm1OFviwlapZ2bVb8auVSO0o2LCJ8ASqaNncDfBvH/wLxVCK1PM06oHcyhMwPTabYMqwfRXehis/VmGUZglzX5U=|Chương 2651: Đạo Lăng Chí Tôn!;G8hjsSL7HJSDZdG4d5kpgnNC+wizO6yFxAT4aFoscfhor+RkHA4bLXBXqJt4+Y/xL2rRnT+FlImkjq7yHON7bOJ+Pguu41iJUVgkE0vJ8q9+vXStKyopApdlZpyJ92CmTntTAvOaPfepeyrQs589olhh7zcb8ULDViYCyWG5GCM=|Chương 2652: Hai mươi hai tầng mật văn đồ;gqybsk1jSKmSitviRaPdJXm9HE8BoTksaFIMYS9FoEdkCJSy8BNG7CE7QZrBDvNXtG4sylGjXBBYVzzjUIdjhsDEBrvcEElvLenhbpLrYDpuFsQHjtKuK3vG/AgWme+mmgFdFZ3g78XeKrip5RUzSIO1mHUKnDA2ilPav7EZHI0=|Chương 2653: Thánh Vương lai lịch;N2iJGfqh4iizJQg6VzMN8rR52tg20rPz4IZ2CXUXtkVP4ro+VFx/iQ+JSpUeK9liA1K5NiNU1TdyO5vKPSI9q35OddZuwRwe9GI7Vxukz4d2QQdHHMuuaboCBNPW1UncGpYqSeCEwowbW4Z/F8EdLdo8qjDI9KIIMc85h4FoJ4c=|Chương 2654: Lại tới đế lộ chiến!;8t5fC3A335W6lfJjKDV9lZH/ESrCuI17Rd5pELtXm5bA9HwoPJATdGbMIewKGeE6Jr4lRszPZ0l6kFa1uugUJ+p0xAviwFPMglrM+7AFg+h9B4Thc8jgx3PTMkgBd0YJ2k+Rhd8+iIQoIr937PEx+Soefyceu+fFSWuWemF/dZE=|Chương 2655: Phong vân sắp tới;L9DsnN/rIeRpIaGvKWBNKmjXmc7djzl8byhek3Im1wfu0f+qiInDxUJ/0hAfTXI8txGd031zL9Sn1ELoVHS8gmN45L4nTItUjRq4HE6YySfQ8Md9o2EC67JDvIJv42SozrnE/JjJdUBAWGlcTe+trx5VSfncW+TFghiW+SdI1pI=|Chương 2656: Khuấy lên phong vân;pAsFI3smyIW0R+4jjYouVNXAEexMS5+AoKhAFwgyu8qTveG6OnxL66eg2c3lUvOvHHbhaVWHBhN5nYiI5l8ehe9fHmLL7sQYVpODveZNu/nSjyIossVqbJqtivzSC0V1D3+wzMbXFbRcIxqKqhm9bBZ0WXHKyVxpw4adipiEoDM=|Chương 2657: Hỏa tộc tạo hóa địa;tTcjx/7xFAEElxD1cqvlWnGXSIexk4Zkh/1+FMeYEtFxDTw9zK1x3uUJ0+S2wfamRXCFzwZAGS15SEVaCco0mnKHtApKY4AxPIWBGJUlTCT/+FpvmdzD5X0Yr2ZTyaQAO+vgG2B0gIksRQdhXz/URDI0m4RlosNmTEP6Nb7Yhfo=|Chương 2658: Diệt sạch;CmUsa7xgv8rhPT90qqm1EY4+2uNlvbl+nbgZRB095WBfDVip9iHQPrN3+DNuHO1TBb7Sflf1AA67dU/YZIXuCAQ2O6R3veyCxzxfKf7oF5MEpLm3wO5Gf0yiwWdsxMBD2Lj3eQDFNA9y4mJuFfmF7WNkMklIb7xyRsOxK5HeB9s=|Chương 2659: Gió nổi mây vần!;Jw1t5Yl2II/aJmxaGVMlhuLZ2MyWiyqVEdgJh20eDyldVlXSF2bC1l7dZRteqzXTwh88yEe83dG5jybtAWU108QOHg+l5dlO+qPmnIVvt85UbxFPd6cRHLV24iSpF/ekGrpFUffLmI+1PxTDtkwLHfvrinwI1kRGjep0BgiIv/g=|Chương 2660: Thanh toán bắt đầu!;GpcPuEwo5NolWgU19BTJGC0wqsa+kbj2prCxHtLfprav993qbDrv5iQi1o2lh5uX//2gDP7oPGWLn8A+hMR+i5ZxjAumvTDJkHsysfNi+3vkUbkUxT0bI1viqkKcTBR2kW7NOZ9Xzi4NcGAZN8dBmWyS3acvuGTeafzMcIIpNvk=|Chương 2661: Viêm tộc tộc nhân;cmOdFViecO6uuMInf/1vwUDCgPQ5wkW5EmFTAY31zSngi5EtQcKjgOAuK5ptov5oOEvLMIqO/MNGvI9k2DSk9m2UQlAQAb1Qt30sOH4dCtxhOkeJ1s0fOj0QccsPChn2tdTJEPp1JoczL9K4dACSY5vlmYt+1O7PhBrMOeuURrU=|Chương 2662: Mạnh mẽ tấn công;+3Ag33VhVP+pJ7f70MDfYo2NRyE4iCbEDea+5IdAzuLUDxxLKdwgmsEFQ1dHel8b7D8x/5QbT7s39BdVUc8qCWbB6+oQdRqpyHAY8RofYe6ZRU60THuTEA6sSWXynbeBNPXPRUgk902OX90WTg13R4PCElodLny9JpRfY8wGKss=|Chương 2663: Ngập trời sát phạt!;5/edfxYYm32e6aMVthy3qwZC80SnBp8fNT+QZY/BYt2pxqLhsA6NBDt1axcHa2DuweoVWRCkQAG3cKW1zl5G23JDzqJ2y77tYhy8JOLePzoqO29X4Dnl2giEwBn97gXVqVEoE1IIdzyAvLU9BwCbib8jlDMkukd4/nuEm/Wyrb4=|Chương 2664: Hỏa tộc Tôn Chủ!;kHCowtpvyMtAp+WaD1EO1l01bEWFgQYAKr3flK8HbE66BxKJ4YGuhLDu8Lvxud81Unxq16hWwJR9RlMikqpkniLxMROkj555COur3KuprFBkMtCpkVmsU83pMHNO5tSxmdquopfDHiHk4tmv2u7L2OdO/bQxgmUDXuaquLN24LY=|Chương 2665: Đối đầu Tôn Chủ!;BpQTiPysVyWw188VzFmx0arXN0TWsGcTpVfT6Yo+wOlibNAKtKyEb6Sh655At8dAflJ8YY1F30/5EMzEqwKyztD4dbAUe/lMOskE67XtHGyPSaiIPCQSOV4he48gvOdQ3SL5WhIytlLGWFw3rhxcTHlj4ACXCdsuZ3C1/NOXHL8=|Chương 2666: Vạn Linh Thần Hỏa trận!;ESu7oY8ViOpyFC9Xu2pg/6uXZA/npbPuvJywL0iRUQ8QlNmVzxU6Tb2SJ0vTCnB7R0J/UIZ0i89IYkVwqMhkuiL/ZuE5bGqyyHu2oKzAJRoKFdz1cQevny0G5QvXkvfVqB5FBPg3EaNw0cqezMyohXZ7wwNcSiEYWdQ84ozB6Zw=|Chương 2667: Hung hăng phá trận;zATrCDN6N+jWIEoEmmUzZuBxIrkSohe8VoCMmj/eBrIJESfrtSoj3yAai1igFdi2Jbn/dx0SjPXTMYFVqq95my/TxQ3nVV88gtA4BC2wh7JmDyKghbptglKEkubfHj5JSfGmUy1XeH/YqE93yyRaaVQgpdw0knwdKPR4Ja7kOhM=|Chương 2668: Diệt!;j0Yn5vZihhcZf+ghAznceQzrykNjZ4JuZ36rvTdgk3zYL08kgk7BdDjaYP3/Rj7A5aPXukyNQMOdlQuC+s9V3BZTvVHEsWTphuei3juVoVbBVelFm66MkVxoIKizOygowXJKOsLRy1CU3CbY16oCQmySqUZzLkTAh1lvMGmhNlU=|Chương 2669: Bão táp lớn;MH/CdCiuxBvfl96CFxV+aMa0GNcRPdCO43qbd3gJmTZzJo0/cQiPA2LDNifzJD2YI6PcAWflMEvMVrRrMnQt0k+tnn+/Ydw2RYQwb5Vg6tRravvpQZrGRxp60E0L48PPsW/SJUELt9H3vAj1sMEYh0fHmyRPIz7fLZnnGkZYisY=|Chương 2670: Phàn tộc chi mời;9YTvWswuryFbtshGFyyCsbusDJ0kiANQj1UzELi/W95QCVlNuueHwfiip4gSOyAwpwXOZoMqTlj/qlH9b8utoXEzEtBsV64YZEPj77QX+xLIjIwX4F4XInyMpHFS4slmZN5VwMLAOss55ngWXQ9ZV2DaJLJDK8SN4ghHp3ZD7m0=|Chương 2671: Phàn Đế kỳ thạch;X3mHP8xlgwcgXjh3GUqwkPV6Sg/mTXryn1J1yFsiMALjadPn9ebRoa37POrGoZYWyh/SyVl4sJ0bPR7T8kGzaKtw5VZp/dfWwcDyrj+3dm07gvHyn5Rof+fDaq5NpqpWhtQjpUo9HT56RBvl4YQl6wb/eVepaZHg/EQEFx45ZEY=|Chương 2672: Bão táp!;9QPQ1SuJfo1xe4FwvRiKrCUT3Et9h7o95eVsBt0pzKGhNsrhFuxhxlfRN6Mii3NJv8cH32cSyRHu5Gkr0qKB7GmXcCJI/jB0rbVYTMz3dYYYk1UNgm5V3dnL/NqJiTT3oW19n8WEkhYsE7/BpxWDZa0YvOO+VH2xXdRgqYLIljI=|Chương 2673: Phàn Đế kinh;OiZpny/2A34ygCHAujZ5JcJsQoSv/lBBBcEk0W7pdpMKn/u60ZfGxRQJJSRR/uKB8PEWt+z4wA26zqjw886cRwwn97CIMDUT4uK770QuAIO+vqjyRMCwXtxDzUtlFaI1+JHwj6OfxKO0B9aAw8+JTb3YaxARB+PCtiMSPU3fUro=|Chương 2674: Nắm giữ Phàn Đế đạo thống;L6hh9ZvEC8kwwJQ1U1DTOFTax8A0IbqfnekIeHjY3eL5hOw3OZYLpcXJhiqQAsS3nuCvudSbpbjrtm0D4vANJ6LSLoR3SNXoTcgSdgBBjblof9JeqxcaPLEvzlJCd12nZNXLi1olSTB1whvRGIgtDdH6y3F3lZlvXW01TO7ymxE=|Chương 2675: Viêm Hồng bá chủ!;2H9tf+B0cyQoVKTQwyLmvHUwC5qYhz6JMW5ZxMSwu3SZ1dN1mEWONSIK+NeNgTWCXgU4eWvkP0fl+k9ZAAuQ8fNfBehoXjSUe0mhTtmyiV4D9bAYNx85yBzQU4zHqnvcML4iWdJ5rylo4zNRt845iva/2dOBPEdCGksMJL/loGk=|Chương 2676: Đạo Lăng cơn giận!;D+yR+OeRk73/J8FJXAdXBuZsDxcs3dBISyUw6GeqgK/609pL6lVQHWPCA7aeGkVqvApPQ8aApSWI8c9yvXuB7DR4cdEYvOMdWh3M+vPOkqyEvw6Ghjj56s1kaImEJ2m19lnYNodXPJ4Imn7OWyXd1fSKO21NWJtGXan3g91F/Rs=|Chương 2677: Bá chủ chiến!;RlpHI4H0sqQlasfbRwUV08fO0AaMWqPlFwboSyJD3YcLbqooHMd0ifkw5Ur7j+lDyBXU/3OcSPDlCXYRpp2KDia+XC35nEuh+XhcR1PZ9/1Z8B9mgnFsavyzaucvy60uAqpRn9dqUChR5+1g1Pat6A3mdR0IMKzi7+PjRvJiZ5Q=|Chương 2678: Thái Dương Thần Hỏa!;hgcIDXeZ9gYCb0VKmYNuhQq6nFz525ePb/XjwMHtkrJe05n2y3ewxmg4/8JdQtvfSDumCwm5UO3kOeolTGPzk5Kl3Srzgdyuksj9oa+bH/RywyebdsYwP6Abk5mceWFTGKuM3CBxSirFAh5FjhDKMvmbo640Nx27KD1HTNSbzZQ=|Chương 2679: Phong ấn Viêm Hồng;rQxnmuyL0gYff3tkYRV9Q/yPvWuQXg2GvL+yyKR6AW3/Gy7RFGDtp8h+zQ3YJ5zohfTaP9jcPeDkucnwJci643hp+2oRwzoIseNP+fx2PkgYxNAi/5Mo24+PGGNwNBJ2utJr7xqlGc967FtMtQuXkv+qVeXxwT15gsunSNByhE0=|Chương 2680: Đại sát kiếp;OHRemm7JKKkwJKvPrOhQpZIk9b1uwifCyEw7yfIFLrTaFGyKIzy/41tSxAYulRc48Duv35Z2UBnJ/2l0ewmFbS2rJOUFqg8dhCg/ZZvCjIOy83UHbJ+CfiSnfu0TxcktALM4WL7v0jfXvn6Qh6hEo1qeDLk8QYiOF9ug1MYSt48=|Chương 2681: Sát lệnh;DzQqtIHUs/QzmYr5XRhow2ANx2CMcI/4mS7IEN/FTihYM90Z/aAe7XMy6N7HmY02SQFhQwc49yrzMi8n0v5ift2l31lRCUKyaSJJVKXIiEjX30J5TBMD+poEqrIy3Bu4ilVETQHbZ9ZLTv8BLLfOou3XA5Gb6RJeRWmU+AkL3kM=|Chương 2682: Thây chất đầy đồng;ZPBX0gyrHrLOrQs6JErmI7UN+RH6wUudb2hYNVgdQdhWijk4quZ77najyMQmt5aXKKn/xKYwzK+c2/0qV2vxUoX66RbauSEQvC5E37zTTC63nTjRZReKJFCCeedUuxcQkoz+KXDTfKKUYC2fhR9OhQ1pNjz+pNzLOujAWxNkKFU=|Chương 2683: Thiên hạ kinh!;O7jMJbk4DkbcwbWmZORvTfEMbVO/lu4FmBwcy2AqG3BFFtJ+5kJu0vDAJXEsA7/apHSHwMNV8ooMqMCzo+MoelCWsknnUtl+P1+1qudJUPDpNDSgS5ysSJeT+0cA55h076zEK0NhZgw7eTTSgwJvLKMDBtKpzqSDde9UQLK4WPU=|Chương 2684: Chư giáo đến nhà;4bGUJilph9cPpSdDXgg692YcRSvvULcY2eH5gPsWu3rYxIPPq9TRh2k8Nouo5UdUpVzsKurzFaydJWJv5zS7n6ehP48qKpIEjrvcPT0S09ahQI+Rzu02ZZ2PyGrj7raFSwZaglT8vBZuL3M2lru/Qo+Krjtqr4HaGer0JK5N2oA=|Chương 2685: Thiên Diễn chắc chắn;XA9UQ90FRcVV9yl1+Ba2XRf5/yWrioj3qNvZxJ6vUd40NHQ/8MvYqIhYmFyTzR0/CX99k5TNXVOAH8Mdlb9Gp9r7V51uJwOzzNSnObnVe9keQZaKDLp5eAin41d3d6rEKSRliWEr5UpwzLK7m03g66Sj9reQZiz2mJ0dgtSuCpI=|Chương 2686: Lại ra tay;cCsAhRKD6RHic8QYX0lUn2uUIFvT7OL4rvHaZb7S6owwXsWaq4hPy6EADkJREOt1HLCzkxQtSNxRBOXwyelJU7+pVD2IHBTBI9hmz9lmiVsgZ421cJhw+SW7uRlkim56RcBwwYn7PWRjAhvVWnw9K3Mzj+nkJiZpUDwkj4P1hK4=|Chương 2687: Được mùa lớn;WVcI7hcEz9iDYq7f2VpmB7R4iDrrZobGOV/CetgO5EY6WhI55t6QXIt9Tea9UibiFbhZwk7tGfMPw3WmCV+0xsMwNDKeIWQ4CxSOHncolOek9Y4i2VSAxRgAZMuIaPQgKT43BFF3pIgqs8b4m0eqeqSgH6o4ClcSYqmfBmiL6+g=|Chương 2688: Tái ngộ hắc giáp thanh niên;vbP5P3LBw3TLTiYF8w3BzGvDcpi6/E+PHZJwB7l6AHWoQWz6cjqcF2R47Y2zYlZnr2/QH/YmqdQDWABoRI/WgxCqhYxJ61h3oE+vunxZQLam+OJpzCk3l9VMTx6hRMFhXk/nCZCeFmrp0lHDejbY/ZA/LAQE5PCoeBKwkGWA+/I=|Chương 2689: Đế thành;a5PAFHrOTLKomuYwMPbZDA2FH0qt4FSDmuH/qRQcorDPQO/wwSPd6VTRZEaSwLbCJhO9HiBCnMrl6i0TiborHGEGlp7K1xwmqTnULKOzObdIZkzhwKvf/LaLbyIZc84dDYmkWyfhurg6MJF6PYejd6ybh/u3LscYmMpiTcBSGto=|Chương 2690: Thập đại Vô Địch Giả;ZaJvICTiy219rl9fysE7DOGdAFSyQ33JLTwhL/Esje5xVcS9Omo5MVTmLRzi5t/LBHoKXyof78CfEaZt7hCBfXlQtU7jNwtPhkuQGiJYjRpscqy+vFkxMbWAJczCyyYFZ3eAZSVlp2YNfRZ4kMsuekFTtj5tht0wRCS5HKAeKUw=|Chương 2691: Truyền thừa địa;vRVPWENLMB7pwki3L5njQpHqmoAwys+ZSZgYNGo1hQE7pZrc2iCFABLghzW9moROCeIAqR/zgieqiZpOLf851IxxMC57EQdqEkOMJ2QuzUXY+7/RuVIcOxqJhUYV3O+R4SzJq70cj8MyrGTxTtvu6cnA2x2LN55mvGblWM8KDBM=|Chương 2692: Đạo Chủ phủ phong ba;zXvctf6/Fg5Ncrka/G19VkI3mzndKiZmHixe/LvTINlkdxJLF77KEUVNFDrJ9MpAS7SyYBGuzI/xuBIuI3lGBxCxxhzK6WiY/WsZ9IOQC7ShZmXVs4B7DxnR0fXoTEDJ1ITIECndHn6+j28vxU3PD7Cs0sR+I3qTfN9ugWknOL8=|Chương 2693: Huyết Linh Lung tin tức!;7FxzE0CZaeWfQE51OVVNFUFj5d6FUQCW69oq/VA57ZBdotLSADkARRz+/ainKwlHuW+iFAvBgIT+CL6vs3diPPIaOtiha99bIMro6tGyz2QfH/iXUROx8INiz69B+F8w0e4fLSoNDfEC6pl/u+yopj3pU1GJmKpofFswaokDYnk=|Chương 2694: Thiên Sư;ge0kMH3QtRVjq5uj2zvni/eIjSPAMsUTy0l1PiQDf4yGcIEZm0ZyDtblcIubJFseaaa+72EuB3DIDnF+jCRy5WwB2HDCsndRXoLZQTeDJL+DCo6t4WPaTcHdJa8v3TSQJh0YVmByDzSxQY+XHMad7lYdfz9rIJxkrTH9CgAzH04=|Chương 2695: Trấn áp Thiên Sư;bOAFvmNChcjy47/dMae2rcZ7Vw8XFmI4ovR+7oZW9TrszglLzkrwjfXDVD0jCjOu1J1JgCwcN8Vp1aNEM4sag/3SdWbozJ/HA0B3lOqu/CgyR7fGezVaftafCzrf2a6i+X5kirxjezetQXbf91Cj+6sIGVdsYVBfbfFCXzIm82o=|Chương 2796: Thương Khung Chiến Thể;I6v3Q2yzt2GYqT2xVDhsxzxUrT4tEsmdNLNjf5Vru+Jw6cMEHatxs8tTXrYx85TiEcBfLJuosGygadlIvfcN+g3xB2dU0Tn+TG9OO5ZcQ+QqHYD1IhfAKSP7k4tvZlLiLhXCg13pNX/HY1A5FSinIE43lWmD96+8c3YeBBJoIJo=|Chương 2697: Thất Sắc Tiên Trân;po6qqcxeSMeyxLbXey+fu2aHJfX0sUYkwBjonGVYjpJqbdPCvFWCNMwcANe1vn9k3u/RdvBtLLRC5K7StB6ZtVTEtr1nKen66jzCer4UKW/ik2Q1MYve6xPbsAS+gm9uLBQEbxiRa4MOjsJhC98WCpdIjDjOSO6kerrQrb0WC78=|Chương 2698: Nguyên thủy tổ huyết;BpaS773CYfETfZx/K1Mr+QUkpU4UlOuCg4Zvtr88Jbjd5La8Npgqa+QApVl6HmSjMDRGTzl1/PvVnSqId10fVshokzSzpwG/wCvo/X3u+h9CoJns7Wiq5amN9MEsku8Y4zz6wJqF4bq7qkvVkZzqvtLHizM7eZ6zJSTCxXikubQ=|Chương 2699: Tổ Long mạch bản nguyên;S5hRvh+GSyBqd6IsNu2EiLwL+hdntGsnqGDT9dq21x7Ztnm+YBb+LWIzPeePYFynlfHGpWnHHGWTVhIw38H+ADcKk3tk+K3/YNcoPlXfaM6Qou8ZzecFciLaUYumY5/mX6U8QjWu+SOlrtIluI4FzYVl4imQMczVZ9XmA6sfVWs=|Chương 2700: Thương Khung Chiến Thể;2iOdIly4M4iCRzUGKpn/CfQDA63q0zvU+8RrpY/f+2nq7P+RC0zhaPGQQgToB7ks1mI0U6/UL25c2pcsXgR1ZgTC5bmG5A7SRQcJZktKP8WhTyctvM6ho7lgYRbv9kdNBDia1GsTGlUxtUNX6Z1MJEogWraIZ/L+KHrH8C0v7GI=|Chương 2701: Đấu giá Chuẩn Đế đan!;iim5pITXRAWwhxBQWIRJY72SzAzwbenM3HO5QhpE3UfsPBLGFOU3ZRDTLn/X71gFmcQC6B0ita39rQSwrzv67X4h1YBua2KY6byvMg+xipysJhKLCsiydz7XqaT5zmdXsvdROmwDKzF0b1wXN4AQCtIeeI/e4fYuuBuxMSSVDqk=|Chương 2702: Chí Tôn đan!;6bHy1ahbyzQ6TtArl2y25BGnmz3u6ziU3GuYESf5MOAtNajeeiEMd8uabVeJDzySXJHDC/RJZa/SJHOAn0TePT6MoNkJ7umWccWcqiIV9pmcu6LqDCV0+gT6w6USXtpTfOWXX3g10VlB6fZA4fFiSEfBhrfnw1OoQtwgRxekUwI=|Chương 2703: Cửu Chuyển Thần Ma lô;oq7GCfg1+bBfXJfWbmh6HQM8Vd2An7CkeelO4a8qpuhwvR12JrdfVaME07er4U2KfmDdMHUy5xkn15+mgSSXuuSdW0fgarnzL8kjsu69UzErUsDTInMgxX4K7KZOeToHlnE+u0LGG6ysvG1t565NoU0msFNbCtk5bms8qODm8lE=|Chương 2704: Chung kinh Đế thành;mPI+uCvkDGoIAHJ0vD/ZCZowVjmMXdU+PuIDiXPQ2jQfrDDzSuDgOpUPqL16+pm6oyd4SC0PaYYwgj49ilURl8wol+9KdbY4luqkfi8XHfX4ZIxyG87+L1E1GIdkL1CNerjnJxHnheqEl1nxfyWHed2wUN85Q03bN2LN6YUs1D4=|Chương 2705: Ngụy gia tiệc mừng thọ;k7RKrr2zqn8nQGfLOgAT7uHlZRnGFqL0jVnyjjPayh9jjAeZiaBmGAdlA4u2HISPq6u+LVxjC7KlJUS40Z0pXsM/aji9twlCXCccnE7A0Rlq/IyrMVhPY2z+cOhwtJcEm8kaTQqowYQEyOIZXzUwkzBRURwhy5ghIHx3qAB3fXo=|Chương 2706: Tiệc mừng thọ phong ba;mExM2+A7WeCHktvG+Ap/Xej+yCgCfoedN++sOkZ5wWCTVfKCZTl/nM6bEBKvFlafNzErjI3CS9Uf/SmL3zCoSe1lcyptI/1dGKhiHB0JBVdCdhU+Qs/N1vnHDy1gBl4QDLkoM6dGbxGdF56DUNh9CsPMcLrvfiwvtHZ8gee453s=|Chương 2707: Hung hăng ra tay;j4HwujNl5v3fn7bnE0zgBB95Qg47drfvaDBEHnfAqTxGlRlV2qieN5bSDmcyu5s5+vGIIpnYIK1s3/+7zk0LUlPP82VWBs1vGk+RhS39GWIQzEs39WBgLH35xy9drNWrSl12uFCkBonjqpNOQ3B4Dg3TpFbJ6wEXfrQvp93o7Og=|Chương 2708: Rời đi Đế thành;YFKE2H+8ssigHC8TspubT3+u9yX/e7aIWg1nXCMf8zdwYWoy4EFt8YpZrQDX9BIw7nE0SvdYDEQQoOyVyCBac0MbVSz9T11C1ArPZ260G7HVTDMAG+O97vFGx6EOx+TdWPL26mnoAAr/A4ayYyL43OoS4gXdFG2GptLf+UJWoow=|Chương 2709: Tinh Trủng!;nkmZlgdPWtQTTmQvLO+yYzQnDDpFft/5anYo+YPV3SnYzpP4MRL9QlKG2HUvCnU8wAYvgswqSvRAcYUZ7De2ZeMOEVdsMxFa9ENlSJHNNAbI+ESSgVDBu2P02ZvxRvv7lk+LS3U+tNpD8YpLHNjYofVXuiOS8aklCxBJV32qkxY=|Chương 2710: Phong Ma Chi Địa;I6gCF6YLVfuqjMnLW9xBD7qI58xjSg9C1brZr3N0HPwgzZp96mR7hMGF3VSOu8Pdb04Rad7thWDxALXWwGjeBIJisE0RGINF8xHu0cR7L0P7G0hTdCnZSGHREGzWXRgkw5OmSpVvE+PRm4xk69zupmNoIgMkABlDGVGqW863qSA=|Chương 2711: Đại chiến;wo8wU0v/nwB63L91DPlYE8WmLT9xlNmnVKBDucvX1rpuzzmM3Y95ZEDpc/LuPwkc3YXtNsFQ97YIWEYR7+BBhZEyXqu6bLyDdG5ynlu+pN20kyibFO8Ov8hEsdXP7EJsZp+/BFv2SDmREJ24ccqfIurDkSit0h7K6JRDl1Gssrg=|Chương 2712: Huyết Linh Lung tới tay!;hQNWT8lxmextE+2JKjFGnortatioTEGlUPPs6nV5x5kKBXY8tjHrhxFYiqgOlAo3McnhxQVpeOA9YKtVH5FnF5t1cy4+4lnKaO8NVvJzeGojSUpbSmb1Vn5SjZaFLbdZUWA1JlhUkJo+v27Q0ujU3VgiBv9l7rNjxDfEOVxGnsc=|Chương 2713: Tái ngộ Thu Quân Quân;tOq9eMqYZ9OGnLHCn8sarIY6+bc50ccoF4ulv1rlu3SK3pY/ly8PDd1XXnejgER/80cdfhLo9aHhb60WANrjpVCURkvpy+ceHaDnhOduzWSAqg2BRnYn6B81U9qlOl+Z/aQni+b3kghe1eADwEtjs/i/eJJgSsMsfvm+2KN/eTc=|Chương 2714: Tinh Quân bí mật;Q6LpDRv10y5ozeoz/xqNPHDxo065Mtrd2jQw74aVlffymvoK9SXmjWgYVsRLrvwoATconwGqdic1PMJomHGE5KqyERbVFd4RlqfiQKsqVmFqL7O6r+mjc9cAUMiwU5A5A7tluFyl6bqixHVgTqRLA9lq7BiSwnOpbC6mtxFSdiY=|Chương 2715: Thập thái giám;UOq0wjKP8kdB1dkNaZC1byJKo2JEPBiF2WzOrMGBSppJ7lLHX0JcjAxO+7/ljZPmu1qNYt4QwNnsyfM5ji/3XZDE6Whx57OsZdv1liY+CqKRXd3UtpLdorJ79jXWc41hxDFzUs3uwTv0g6q3h/NLsaIa9Uh9zdh6Dbt4KVVZ2fI=|Chương 2716: Vô Cực Kim Quang Đạo;2D2M/ep7GOQnqecbH4LVNMUOs7ciuoK++H8AbM8ikCLD3i6U5FQ30hC5834IJtCOS6+2nA0Wm6BRThevuiaaQEgcq25p4vSz06+FrGPiNreEk58Jzl0jSfS52DFcke5x00xlfuVB5oKXvWdBkaS1Su+7/ygXGfyd2XNfFz8VutY=|Chương 2617: Nhị trưởng lão;cv6gFs0iv4MKpzBi9ZQh/Mbk7e/trTq+OoUOF8zwFkBH4HWONCVj37zXCt3ag4Y8iZZyo4L1X/cD0OGaNLyTLy2SwyRgAdxoSVSVoPku3oFkpA0tcdvGn/LkdxZVcXxeluSoao2Q3sWGaDF2J0puSHx9TulUEdt2/jIkg4axb/8=|Chương 2618: Thiếu Đế!;0mqXx/N2ugMQ35oGONCIJ0u9Q3Z0p/AzDxh8uxi6SqZT/IvCxPNmJeVmv+6nNjQw2ak4Wt+6mw80Gga2+g9Y+B55vanjLLXOIJbDCt8VHIakSe3iwyvf9xirJnV3CSNQsdCD1HmTUCxN5+skxik1O8A9q3uL/xgbig4CeuLT48c=|Chương 2719: Tế luyện Cửu Chuyển Thần Ma lô (cầu vé tháng);fhculdoO7qfOEnur1hZtRl2Vn9h+HiXX/4nEh2jHkM+oveZNxlANv8glwcgMH63L5m5I/weWNKwoEEfLdzU+x8fTEOUfOFLum0dhqpkjr84rSKUDDQkXHx2d6l82kMWmshEKXdkarqoWgA3pbKKl8tyGPjl5gQzpTzHpzAkvvMM=|Chương 2720: Hung ma ra!;fC4yIT415n5nTkgmLPjniXc3yPX/apxHKrHunJOBk2f9ELChXkfwg3+6Kz+I38znUqcoEgGuAR93JSoystQbOP1af1zyI8ihuuVAALtRPkObzfkVVXR69LmT8KR32h5iB8U2LKxbhW0MSzhVsK0HsHG45JrVvWkFwBppIY20PfQ=|Chương 2421: Tà ma xuất thế;gCBRVnFMCmfeA7F8W+PBHGNKAXcWIPapWNDpDgeMud7NfwhPupTG3Xhp1m4ZmJJJgmOsf9iRj1rEEYKe4yd+rkwk31QpzXDlOtis5AcSlGa5KBGA/pZU3Y7uTe/LW2p+K0BB5I/ywuCban4km85HQYhbfyG/PM0UW69TaW9wsDs=|Chương 2722: Nhị trưởng lão chạy trốn;6/nxDKe2oTF4Y7MQuFrk+ovWTFavypWWxOZs3pq18/jy798iqNsmpteT73S/LGY6PGhLnsGqg+wo/d4JcsnAllJjuEzrCmlkRo9DgEwA0gi/XQOtIu1vhIq8ZP437QcvwzQ6lGTwF/do6/crs9mDj/Cxlk4BFZJ30aRl73VHUPQ=|Chương 2723: Tiên Khí động;QGCGweVMCm7TRx2FEpNftUn7VXa4hPqjhCW1U4uHAwfOpE2JETB7BzPk62eFVSBCz84YWsSs5puoLciJSDhp+hf7sNpwOPFEUevbcuoin5M7jA1ljqhu955DoLzC39IN9mhMhWrrRsLzpRA0MOHoxPqaNFlaHc/T+MVrgm1/iXM=|Chương 2724: Đại trưởng lão!;Diw6abY589bNKqkW7hy3pMdP67NiS2hcOrt/sxkm9+pefjuNhD7vznR7EDCLouxL2P03PxiauNDGtk+8mlGMzFbf1fufl+aLVm2/zcq8TXKldTbsvBV39TrPPUrupYjYDqBOAgMo5bTVtmFepLHsiVMGaYzamGDrdtQpFBCAvtk=|Chương 2725: Quét rác lão nhân chi uy!;l5CXChO8/fSa7OCKOt/xzELyYb2taSuIYtId3NA5g0vEq3j2ym1K13qXnJoWCYoAKWNe4P1KATyucEp1av8EqLg9AifbcEMAE3CG+PoaNLaaCSHJzXMzf2tyZhNND3xl79rR43R17CK0e95DftkblNZ8yh1raEiylkJ2uTqJAow=|Chương 2726: Chuẩn Đế! (cầu vé tháng);qRyBcmfXOqNtKIPG12ny+n0JIKa2YgaW/a2L89uJioIXQUpwqU1ZFd73g+5Gb5gerHQBhkZ2R0Z9r6XbduTvsQuIhlJ+unfwAElzUG3QR/9Zj/HpxrvFmTFD8+kFmD18NjDUNMK2tn/x3H+uOQBDMH1TIjGidxgrxTvKQVW4A5E=|Chương 2727: Nộ!;BLO02bb/cjHnQMZLQ6tT66tAThCRzC+4lni4Z/cBORRASthJIQQ2EjGIIaRPujZlMqEx16/368tBhU2BeXrjMlqMrYvVR7keDJCUxQFhe0InHqqPKKROuudY3naAR0YLcg1zwlerLDl5S6Ut3zc3Fv6N59dKS4R5UKo4kIEIXwQ=|Chương 2728: Đại long kích!;Cnhl30aI0B98s0I2Ihgc8DHEn/yk6JsergttvqlRzOPrADFLaP5rGRxzUEl8pHQdshUBPj/dVt7bdUIsL96AqCFOetGTifksi9RXZOW40ml/njno3cCgnyD7RAABJOmM+2xBDftQsCvE+i6/2HRt8Y7CO6citmzYWW3RrmrJFj8=|Chương 2729: Hành hung thập thái giám;xCeezUHyZeqx3B03+h0eM26DwIwRAziZ+G2WXEqJ2GCMMiuwR2gMR8KKazUYx1C4Wx8ayVj7e4TdrSGM2llBY1HLdnKKvgP6ml2LTZWNMhr2XwOrdRyRFzLABx3koQiZLOd+c2EjFEKab1mnPQ3ogE2y/EkARPZePM/AVjMdwoM=|Chương 2730: Quyền kích Thiếu Đế phủ!;J+d/bs753kcHqX5GDD+BzlMzzHE7gg8PpSafkn4EhlluqnSYhxrHXy58zBsZQ04AYkHe5CFEJ6UsMz/R9JHNwIyxxuS+mpCr0r8ZDZmVdhnLbe7hY29ZUzl/QQpuCUCYFSMVEagfKRucOmeYgVR6F8/ctSiWCD6vefSczsW6uKw=|Chương 2731: Diệt Tiên Quyền!;Q0GBCUmivQZVVEEUBvJC27xtBMEFobNSHfxaCoYJSiAnWJex07rAcFq207QLouniqaFLRxXoClUZ6CgleG9hjxcKcaeAQ9OPAoSB+2eIvcixhMzXgjEqd7S1t7RQ3gMMfcNGtZ1nINavgV76czAWr2nJdJUKAD6bEfsDYEBPL+0=|Chương 2732: Tứ trưởng lão chết trận;R8BeGbHTYxOwyvpTMt0ZyXDHJ+KqXRb1//18xwpFn+rgsFsbWdwQcALZ4m9fcuokBsylbLe71nvr43zkgjIq+ovlTFpbUl30WCpZyeYikR+u3cKa7eqVq9/2CwpoZnOCQIHF0awdejzyAzYPH5ufk7t4inpKbCsC3wci60ZMeW0=|Chương 2733: Hãi hùng khiếp vía;gNUkF7qeM/f9Fxxsoq/oClUkD6E7rQfj+CMkTnnSl3q/OnCn5fyj91mnG51+8wx7TQXqXwhoghFu7rDg/P98Ps7JiQLgMTTJqqG5mwqluoJiuHN9SNheJ1BB7M2kRenDBa1WM9xatvdPBMSfgB+Fq+HfYofSwg2ecybTAaDWuyI=|Chương 2734: Chuẩn Đế chi uy!;BpjJQZaIJ7UbyU5n3Sthb1qYoJEG4NbYvjRdIU2M12i5fc3yPEE1Mot+xN9EbNrTjfny0DXCyLrAx8KQt6IASFqNxWr0KRF/1d45S5v39zDr1eJ/GR/j4xJmJiN2WyRQEKS+J7c+GYuCsGz8KgJj3AYi9VmBJqzWFg0SlKtY/CY=|Chương 2735: Gió nổi mây vần;Ql+qACQWoMG1trPvRji9Ro8+7hQbcx8LOGmPYLMiFT2cdVFGlQSRNX6jWL+vy3PCfsBopPpynv9+zlmIbuFAyMKTbOfb+phyqaTvHiHI4UGUkS/ZZaUXL1NEWnxSsFRkDmVoey9L6DaHFiEbZooEDhVtMq3CAjMleWSOzwNdtfA=|Chương 2736: Chuẩn Đế hóa đạo!;QEFNtF6Y1Dbjs8XX+KFP4L8LSUF6HB1mikzhQDg53ByCbITqn3rl2qJLgxp+uZpwrZgUK7i1xAedlFfZ6OKudp+sGbJ3cbgIa8St/qTDtmQFigkE6REo8isI37AzZxjIEfMdDifjCurnhCngX3Cs19x6TG0H4n5L8P/K6knB4uI=|Chương 2737: Bão táp;Gbv/lvGYWUtayqiJSf/lIIGtTriRPfIVbFMc+Ze1GIhfyRTqMr5u4VFIoZpA3hXR+v4WZEwCu/s3ZiGpy2Py3iEvLDjRm8AJZvVn4uPDXPgeQZjjqXIWE0YafMgY0F4+IfzExQmTuYjaA8mWvnvznlHdYCbn+PFmH+5fUAvbn/0=|Chương 2738: Đế thành võ đài!;U9cPvN0WvAgStZYCTecWH1rxJHjK1eUDaP7X/8mnbJujbMehAw6VfO4vAcW8LZkjxLXERo1KZNmB14R5apT/LBPT6eh1V1Oti4/3QgRe1EcSA0Gfzqd89Nyr7Fl/wgyYjcQ1dbDaVWw2QoOvdgyHDKAEUme9LPjSBiSeTWcQpF0=|Chương 2739: Vô Cực Đạo chung!;MOCrvyIfeKB0xunki2XzmbkR71HumzaRbnEexoROeFVG6gTHcJ5r9VWX2SfyHwroWI/FnKGUZWX7e7VRKLYVJpQh8KcIiWYWUhwFQwzLoZQBZR3II4HwInnm92W+maKfrpDS0NuA5+4sIwuzH3X6SAwV/UZ4DIwu9gPPIXqQZuc=|Chương 2740: Đạo thể chém qua lại!;MbbwccoVUzjdFejMPrZeyw6YaklPevkeEOKwVJKJN4fDea3lFzFyE7ncKFpnE7JGVewewKmTiacC0xwsKlVllrXnNeKK3XMiD2Rspf/x9z6UjM2vD+X3ioXDoNQkcVGwPwPIk+8zlT0rmGiICd7yu5kdaI5a96Ym0zwE1OKowTg=|Chương 2441: Thiếu Đế chi tâm!;w9MIKNrTAqZDtzwIVfaZD1MZOahpL+FIpmaQazUwHTL9db7+/loRipMK/D56UhOP+XvrqTeKsBfnv8Wl3/l9en8ccrro2oKJ2MlcXBcLWNQAxXJ7AmglhN2EWdorX2Z6bYF1h0XLzCtEN8yNF/IXgdjXOoElVTf66Z1S+PSWvfA=|Chương 2742: Quyết đấu đỉnh cao!;HnUkvknfQt7z8Xh5wBRG5PeXjYQa4kW6LhHFww/7GnfOsbuTYRxgXa8l6INe3EwMK8aMUkx0o1oY2J4mr1pawlW3TMQjFHJm5Y6UfPwiuOuEX4ECXO0hbU671ZkodAkTF/nQghZcpLxtKcE1rkqEAg5j1zM6tPO9NOcuDoo7G4w=|Chương 2443: Đập sập cổ chiến xa;XAvEFfxQWLlESn9gOSCLdLbkgvxDoP9OYulDkXDruUMvG9TN53bv7SdRRfBuV4g53g7c0uT4vRKMlHTg3asKdosi+rJXPJT8Gaf3+qasirUgKeuQTZcv8pF2tkV3IBz5m2NgJjxOLJNp6a2veoO5bCoQFv5rhHmh5qr8vHfbyjk=|Chương 2744: Thất Sắc Tiên Giáp!;BCLMC2MmQXK87cvlWLfCO3oSQaqcjl66DNZ9ElM2oR1Yro96Yqj8qv/iBww3tVQRzn7j72IjttKzR5wq//GDK/2NSbt7jXMmZYrGpKtwfGrXFwOjw21Th/+xSruttDenOJLUNdXcFMZfZ29htDccSJEsX2M0atnTeAmj85Qswgk=|Chương 2745: Va chạm mạnh;M4rmwaueExunE87JQdoqITKnTidluGWV94AtganoPQzHG3lGsN6GMBNXMP6OHeqpnUd0RWBKx6AMRqHtsKltGp9km2FBwfpDiy5QoN7K9cbTBkDFz9JNliuT2+IH8BAWdgc4aBCDhsTj7mdw01UWDDmDr/4ZkQO5qpdiQO/zI7k=|Chương 2746: Chư Thiên Tạo Hóa Chưởng.;sIIuJm2j3CaPJTIrsfQe8nAXuAX4PDzCQMKAQZBySuvejJtyIcAnjlITmRh4W3UYqYuUheATOSFHVnVU4Eex3IFMh6bObvTtly+1768cSyllzYLmEgZZ1nSsqD5UO4bTKk3w0vBruAENveEHa9LwCpwPWdRokJgEEXvb7SjcAfs=|Chương 2747: Đại Đế mệnh phù;M/E8g6/CAlzWnWoF0lE8ag8sS9fSOC5VZDgV9iRAQvjitEFbukDPzF6E16zSHIxvmr7PGfs8NhPa9kBhX2uFbFaEIoqIZpFoEkLNEy1Vy8qRBTm5BeToDUPf6yLYI/XApeLX5mQOR8GReHCpuT9772L1b7FswIPyhf0HfXZ+ztM=|Chương 2748: Thiếu Đế lôi kiếp!;bBq2RwW6FBgZye/15UV3z0cVR3A2sLMTSirO1tDXYUOMEk7T1UgfFldjPFlt2kkiSGGDIEfmB2CX0Oiq1eZcAIZeIsXG/wISrQbvajnRVm3HnyMyJHWUq8Da4O0myhQoRogQQoJfVaF0LFeS1KW0qNJAn/tlaIzgB9hL2yMrYL4=|Chương 2749: Song kiếp!;RLYSto/vJyd14ujuwrsFPOBvmIfhl0PtaBvcK40yHy5XE72CRWA243oW+mQ8xhnWhd8WPdyvG7Yig+Zs9KkvVZguyUDBmzT7fkv2u3mu8L5zg/T5RaEi5EHYOE7QSOckk7yUVxgeY4xCGb7Fh/HTbcKVLfw9LL5hGWFkQMbHR08=|Chương 2750: Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp;S6DNcQ0htuLOIKW1Meyh8vS2pnyyQtIkUuEvHKLGiKpJhluPPf6MWlcbxIyOe728+cuOxkKzb2x50t2jgWRKmzCqrRRzbCyQY4DiUQR2cGogHzyKIuxtQG7wbW5QBqTjMgUfpW5ZYvyrTsWuFha3JYHZAbqC0uDlcimjObhWz9M=|Chương 2751: Vũ trụ chi thủ;SUGO0gSzsjXqPuTGSWSVlnrGHt1+8dUQX+H9AyiWZvRDeB8rzMXbqF4mQrZfxib7ReD9y06VlAAaUlZgg8wrcUb3WZKbAY1wMG/CFYWXwEywW2hrm5vEf9BYOBtAkpQsYo49FLpYC0g/J1HZsA2cLnG8KfWE2EaKl8GGoleoVB8=|Chương 2752: Khai Thiên Cự Phủ!;w2/GjkzFvJU/Ew84LZeLFX1W3gnXey+WrGfWaWQ0JhjmVvw6BnZf01XTloCCBkuMo8dr+sJwj7K1vQqqxMPH7nmRyQHpndlZULyJCHpn8gu29/co0fK3coZt6otK82Lx8etfdzacdUu1I4DI70/t75mLM3IEuN581cq1HZxUOuQ=|Chương 2753: Dùng nguyên thủy tổ huyết!;S2bO+nHs531nXVZRvG3i9BUKVy7B8TFsbB6MmhWf9Lubl53DiktNMk8vSzi7ZLmTvkle3oVGdsx4r1q4hd7evL3944s/Y4xa3zCR7ThEJI80WMrU7ptZSRznH2q8xbak8KPqjWNoKEZeaJeDywBuM/54ptct9iMKH0OHWiCP5zY=|Chương 2754: Đánh giết Thiếu Đế!;wrLZIvAGc1fnobPr30dz9K3e995XXndHQj8HInzNCKByshdcFsli3fsRRWobTHm6XwFWUkBkDS0xTXDrreJHbm+xySwoQEGaWmE4/bU6l8mIy3lNEapmNg15eBlXYpJnISAfQwXFn0ncvPsI1Wthg86g399k5KxSat/50X/LDMI=|Chương 2755: Chấn động thiên hạ!;AfxUcuNeB8p5N6Kgm6/fnCBLcSarrftvy/DKBN5tetHtU57Yv9g5Q1hcVFDPQjB91uaxV9jVCwcPJXv3zITUKBU/Bn+FG16tuVSChC30b1MeEhRffGbeEYjqlPJ8FK4d5fB7aX2X1YmdjXkvhCgycsp4rzRGoVr9RJn8PWX6L40=|Chương 2756: Nắm giữ Đế binh!;aDD1ybTMn+R4CmtFI6/G5gOPkr8m/70MuHPX7mHzDaIoMxALoxEaQEsSHH0K7SkNj3r9mG9pk7waHNV0tVI3upA58dq79vburlPmIoqstqBBy4S9+4OgJ1fNF5ddhf6sxBilWY+iZudQBeFJAP7nJ3G1bE9/0iGiQ3310+rJlg4=|Chương 2757: Được mùa lớn;7SuW2kD2Xsl+uC8luMAaXWzu1xazZi5jK3znl1978tJ8FAe+Iv8XNFl8PLJdNlrDsDhlJif25ehjSjckvqETSflYHnrkSY71p3xAudzdthZeDIAg2Hgx98ztyiGyb/+0jM8RwN2IYQLJjn2f3SgoQTLErQVO4UQrRMNvGwZIhmk=|Chương 2758: Chư giáo viếng thăm;aEgIzkniK8fZJiHrV2+4P91qoOjNa13sD/NFQz3f8HN5JsnlqrXIK6UVLIeY2fFT8oOOP7jR8jxWRqXq3QziHzU5Hv+OFU7JEI9inqv1GQRUCeWqiRO60ih0GVW200wKGQWIU9pZZY2GfGryi1vzXfvNvyQUCkxzlepoD/merkU=|Chương 2759: Long Huyết Ngạc!;7SylSXytpGUlicCZYGDlYw1i3kGRuplCMsczEl13I8ek2xURaxTr7MVpSH8XTRTgrlNdXq3V7o6vZQWogtCKlbzb4GHF5wCl1cUfWl2gueLTIoU4uKeQ8xeslgIvHzWt7a7zuaR2ncS2uKmWhifChy91AhV2nN9SBEkG4q5TKJs=|Chương 2760: Thập Vương!;Wn9ow0UW95jaOEJuLqbjYENp1ddbCMmKrpJU07OGC9TAwJGEb2/x8oe/88daDIhTPOpQZKsJTlS/g3+RKuQsXeX3O1hj1HaaK7Riv9cLnf+R1LHNEXeMuNoubSEZhM8AZVBHRoPDIsc7tyrDMQAls7mw/G+q3Z02xB4K2D9dibM=|Chương 2757: Rút tổ huyết;l18/Sh5Kl9QHQJa6EgpG1EkmuYZc2Iyhe6AhkfvtAiXnTdw4I2rKBUxrKfOeX97ymdY2cFJ6sBs1xBEYIb1mE5eHef7mHL4VgIvOmeYP8yljF3s0YVNXLKervQxlZOQRxC/+tC734TGBGNslfaqXO+FPC0yhGDL0XgYJEHgfFlo=|Chương 2762: Thiên Tôn;2HS2VhJCGtCE/q2Z696y0XH9qQ8BluyvpMFs8MpPqkkW3M6JiqEi9mwUeWJp+0J+3k0zrxIVd/r3pvhNdseSwyqD2dGeUeOztfGDc0cZPJrWwzR6PvEk4WjzdPHM6szFf12fHDahp3bYEyUwT1ouCaUKs7YDCxjBbQ4wU+of0iM=|Chương 2763: Huyết Quật lĩnh!;69VF6pxbq62wG/EMwYDSue8kkYsp0yz8hQBKaRZYdHU4HljfDJk5eElD6+1xiui2JU4S4omv80F+b7lyqn7d+KdUuWwl3ml2jklCdb4qbTy0yxoBWxBitCfFWBnn/lJPXWfkwZ75ss0t/BAXg9qALuO/xcWp5JCour9tw51wkK8=|Chương 2764: Đánh giết;4J4gjCnIneC5Bx5VMZv6Z488CQFCRykgDzL6lJfjaYpTEK4ngo3hnamNiou0QYiDUjjyLtZQZvQuf7uVqnO2BdRNOPL7E+/mt5k58+JOX2FUomu77H4vC9SEnPP0C8ARfFrJf3ea4zz92IXZG2h/9raR7RRrpDN+UXoebjOA2OM=|Chương 2765: Chôn giết;1EltF/7o+kmkJr7aLyeUy8SYBKAytl7EK+MPMact+t4/u6Nc7PXkOc64f3JOTBEFbwK8JOxGfudt31cGT2TrO9iewr0iTTY22T2ts0p8WEjLczm99kNzoYO5pn2WNA8xDQmK7XHJ6MeZW3QSWGsaXS5oIZ25eIkR9mfVjNMP8cs=|Chương 2766: Đế binh mảnh vỡ;8+4xZbulNoxdBknaGTLO2TiDh/J9nsYPZzRBnay+14ItmbxJpSqtxft9RlbRuZNvGaJ3MAHmJC6I4yoqhWx9pSNMzk0pyaDtJ7Ug0XYvPlX+PNaGObcKAV+OCIvFAInn7rHJzhB3ULB3GOf0cmqO5orTrR1eeAQdLVMbgDi4P7Q=|Chương 2767: Không thiếu sót Lực Chi Đại Đạo;uDgeRHuNDeRAvj1Vpu0a6RiucvgojEzeHXKK2Fw+FOQ008F4/N9cwJVB/vvAqKsJudL8GRWIAOYMMbw9zzl6DxNcqjfvXwBxet+IKd1r5toNZZ6LVG83E6cAgkev1rYQyUoCmZFpCH2DYPvbIOwzP8HX24TRXmzZ4TII1XmFzgE=|Chương 2768: Đạo hạnh tăng vọt!;B8DMiHqeXgJxu+1zxvxguiVji2hCEFSW3a1mcoS0y0tfevbEgKI5IOn+W9TIkCS3rduSNAxzsYmbL82+xyca/lx0KxeRvpDC9L9eMjZY8b9nORwmRmv1lG+XvB+j6whSZ7TZXeTuWWMcVPVKJZ50+QXZXxy5ewo6Uh+1hKlnvTI=|Chương 2769: Cửu Thế Đế;HZPxxRsvm4VbYDgJniULK1xf8qBVVXhT6UJcSomPsKulGTvUIwBHVCP7Mz+L66rofFplG2EX0FP5CI8PNkasrXDYUusufT5W8fORoXO1hrxvhoj0j33yIuubBvxn1joKkQTmIqdt8HsuBewoigvjelfTE1VDyUdvwWHQkkEelpA=|Chương 2770: Đại nhân quả!;0QK9CyZc6FdcvmKHaTie71KhZyKOYuujH04LvlTXGGRHsYgintnZBAsVdXM4U5O4K5NHJX533sYeMvJ4oG2JzB7s9SH9ThBHzlXklwL8L3PnMxkvW5BoU/LJozROcYrHiZCB8afyC8ZuS4uxvKBeGDBx4TUXwm5JRaiJIOZl8tE=|Chương 2771: Cực Đạo chung!;0V08lWMHk53NxkNyJWwCzjKFKDjrfSirrROCcPwGipF0tMIzlbfSV0sKWM5JFwZjrCcOMFiO/DBgSa20OBRrt9POiDMMQnb5vMb1Q886ljuDW6ukoftqXCVi5MNr2AdoyOMifKCX2uvYkB0eDp3z3AZm3sMPd909yJhyLIhWTwM=|Chương 2772: Thiên Nhãn Giác Vương!;VdguPPZ+AME7317VWphMR2FSSEukLr4VYKmivdpES3Xmgl98e/3Bc2U4dDQB1gqyLbTIQuJ9TnmMNofGOWClapzGsdCaCaiB+ig4U5AtqILpw0K5UoSOybHRFIRisTM/tcP6bZssARg3yNf4z6KmTctwBa51Rw3rB55De3fSWvU=|Chương 2773: Tổ Vương binh khí!;ulqovIJkKJczY65kR/2p0k36S22C9wL7yBLKWbg28kOhoIXeFoiyKbV9jagH5/FAbIFN8q/nh/heoVHaj75eFzWoXN7oWwY7ZE5WIACnzLiBMOh+9a9ZJOWGL64vhPt2gOIZC0uD92UhyLut6/Dy2G1QcGTAC2aLkHOuN5Tnozw=|Chương 2774: Trở về từ cõi chết;vs/dhJnnNv7BPXKxd7hW9ZeiOgfRAaDsmLaUYzYy1Yjx0MNy4ugaa5/6r2AUTz3jW2JywGI7gupmPgiBpzI1gMUKjrW4aj6c2gQEJEViPwaAwtH3HAr/OWEJewVf2A8nKjUapZvY0sRS9ed4OszHYpGG/knwMfVWb09pA18d+94=|Chương 2775: Thực Tinh Thảo mạnh mẽ;/3HvK44nq6se3SvAtRv24oWZb2OkKBZeKJImCdLFNMA+lWOo25z0ii7txnpaeGtOowkyQ6w914Y2FbxOlQ8WposnyTBOKHFmPkPwL9fnbSNVzbVyXu83vUz0j+jceBxzfpEQjSdZBl5ro0fGOWTPtOCMnoP5/eNjHHedSj8ZSec=|Chương 2776: Tổ Long tàn mạch;s3kUvAoNEBTgN0+bucauPUb3JKTTmX3rh8Y6wShOxsSOKYLxG0b4HbRq36ZqS/2amkYb1I+PgjFq4WX3vOuKe+QgIURSWhd/DdKVTMAOswrwoSXFCRm6r8/aFabe2ELugaWHkdEXK7nlJIrwwFLAxiySaeMgYsNjP41ymtTrLCM=|Chương 2777: Nửa cây Trường Sinh Dược;t6F5J0/FNav0vCEZcogK8dKByigPvQButL4Z8d70PvoKvcuRGSKS8DR3hNhCHHPDouygrm/zYnxV35v6La8z3UJ/+y0TXSyFN7WvpzOfD7mXiA8wW/+rKuJTeRaruaJhSmGNW22ImHlKDDyHfTMJ0mthlfiQMQJI9ETixvbd5c4=|Chương 2778: Thần bí nhạc khí;os/hMdyAsxra1hJz9ilywyR6iU0nNM9gSchRtgTnAZ7r4CIDP5AJj4mvZVvSq1kGn4W+CkW4jTQEI5obI684yvD0uZBo+JjJayQcsizha+OMp7j0F93hzqRKw6ENBx2RJcizBM9Yx0u6DOa+PA/9OtWGr8OiCTVK2/pTCbgA2eM=|Chương 2779: Long mạch chi biến;FnSx6/3LDw9Hm+qMbz/UKQLvdlaIDXI0dOPKkOA4MbTlZwDgNwMNpePDXx6ulQBcrTW07YyqdzxqBTF3pVOIf2JBKbN2LAqVFlpi1+UzT+gIuwzeLdzApIORSbzXD3cGhMg4JakSE9o5/jlkVlqK2Dh1sWvBMqrDvUbfF/jJEFM=|Chương 2780: Tàn mạch lực lượng;ZgHCYZVkBLUuNMLDX6wlFuwcFSeuY19nORW1uXA6Mx0bTRWzi+V9kpsoucvLGjUePjIXahOVr7F/d3TlZIbaXebwKAdEOSyogebjqFA/LaDMCf818N8cuER+o/5TPluQU5R+dkXstg04p/MFHeVwx1rrfvVePDWx2vQ/3NEThN4=|Chương 2781: Đại trưởng lão xuất quan!;OtTWxSDbhcnT6BpO7EVqzgDoNeIWNCB6Naa/TECzvOA820M01HJgwPgHcaUp/n+XcN0t6XJ/KCiEbNHI8iHef9vUe395sHIO36uqiFx2gJrOCCiKKcxLOwwvMK914xrZAhwg24F/o/JIJmG9hDCxKvkUMf3eI28oWIFNbYsXAAk=|Chương 2782: Trấn áp phong ấn;Oi5rgnEFKc6jbr9jqH2VOxwyWBTu/HELZ87Slokr0B8FNpgBBU+gR9nJEvYbm9rkYqpY+MzZdi04t2TZDBB67vGIoJcmaASacTu8gslyGwWD1Ey8jriueLlX61kA7HkP+SIyjf4TafGcBtu5ca12hCjlhQ5vcrTMbaMidaK2Fo8=|Chương 2783: Rời đi đế lộ chiến!;XTt/IitZiuGpH2xxbrvh+nezACoN7NuG4st0rppcvtNSSk/c4Di1H+qd4FP/cWjIptYBl8vPCWm+u2xqkOffW6W87B+gZIDSkcRem5HB43vy/8mqcCSaH62id1LYaPzzoo6YXZPyYPua0dVmn9ILDZitfp75MulNMRf5rt6i7H4=|Chương 2784: Thần Hoàng tổ địa;yo0R8Su9ERvNVYxV5sza8SNR2DJYp9B6zrlyjqXAszpymKOBZn8URGV5AS/usFrZSwZHprH5HidQM651ltwqMxOEVInbRJikQKc4+FrAaTuDItEGM1dP+9LGlXz47HHVdseTkeQdDjjM2QvQxS1DbxaaqXTfRmYsxg36fy08vrs=|Chương 2785: Xé da hổ làm áo khoác;BlWxgxUSy3/u1cVE91ef2udiph6UJ7OmvLMagntCzSRiPfn8CIgkCC+D7SWPVgxJ+ejFtaLVwvJrs1PVT2701udNu5HMeOoJApnfBQ0AI1xwn5Gfp6gC+laTO/UN7voCvi4kmytSOWKjGM817nPRDMVk0J3h4MNBq9coF2KP3kc=|Chương 2786: Kỳ Lân trứng!;k27QzRwz7C+YHjOiGA6YA4gw6vzontVkjKxmnLIg55KkETPi3zKOL2MP/KpQWBpfhZ5DHGmTAURMmW9RSzp4NF72XpZbdX2VTKIjN8wZ5FycvEIxj9czlFtk0GIpJShJ3A2RYoTg0+6qj16mQsf/CuiBYc96Xg1iTsEtRnbpvxs=|Chương 2787: Đại Lực Kim Cương Viên;fNswjIRpE1hGELYu/3MyWVMqtrRuPZKDPgOUlUlnYyHqiyizKfiADEN3CHU3Q0LpMIsbvVX0CEVBMZ464aE+BIy1kJtKjdiNbOPnPW5l/KNbWtn8ol1lBevILbKCYwGHxehcJmLSiWWsXg5vWHnfVDcwPpMEDK9n0QyjWD0eVjQ=|Chương 2788: Một quyền chi uy;LgVE+YlfPVWg/kauLUZLketX/b3QdhJJveHD0gCbs/lNOc9tyByxmLhm3JdazZNKGqYFna2Oq4xxAIBLVCrx08eSPJhTg+VrfV6vTWtupu6Y4vQgGLFmc3TjTMN5E8AdzS5Txg5q+N51Nv+8ut/5rX0ezruMKLqxauhP7abJI1w=|Chương 2789: Hung hăng ra tay;+uHc7sPKIhYyzavELedDevb7wi8I26WXouumUqTyxqgs7Tu1meDJBUbA0GTNcApLZIOU+ni5Dgpik3NWoxjdY58ujuZXjLtSc15k2JC9x94AQrc8iFswdYk/K50FkZFpRfxynv9+6fiUWnxzEbUr2xmg13b5OgWczckjEK7Vwi4=|Chương 2790: Thập Vương binh!;N7vfhpNzdORs2VB/uOaCU3GvdP6CyJfs3NmNxCQrnCQBiZmTMRGNs478HlQ6bpm89xTXoxxXY8Ck83/lylq3uXDBcsvz5hy+Cu5FtScMh5a7EhNTM+BxuYtsXBc55+Dc5UdZWRojETANdJRGEkwVFI7mO+6pvxeu9OMb/7Q4xkg=|Chương 2791: Âm Dương Kiếm Đạo;cHIQd3W6hnwCNLPgKXoTzdQNFZoVPXObmugxTuC4/h6urZYI3hoIteuOuyYdtGH+dOeoYT4LCNMbRlhwpA1H/NNDG3R3Fp2CVVQ5ksVdKjR0WCXHytRF81QMznpW7yI04v1AXl+MPmK4A/Fnu239ALPvBalfLhQohLNL+AZFmsA=|Chương 2792: Âm Dương Đại Đế thân tử!;G5ya2ueRif9iM7lzlDXpM7w5TVLBDWC04XRs5hvqaf3Q2tSTh4x+6WyirT7trlhV3WdWIxbCb3wlGarMsAgK2PKXDguL79GT/m9TwTlGrL+6DnvshvHtE1XUppcfOC9L6p4Fzd/gdgDiPchSSZ6+FI0VjGrmGSrAvimPiElwTbo=|Chương 2793: Nguyệt Thiên Vương;9c+erHH9Xqp7dMUd9nV0ERHzJTLiLXHjST5+MpjZbRbooLxMg1Hd/6oTn34ZLZhr7waORr8fxatv0dipNg+m4tr9o0QOG0mcPIFkL7xiJqYurMp/hCQkeEeDnnfB8haedvL475/ptEqmImL/KrwmQf4Maa5JDLITStU7iHJDeW0=|Chương 2994: Trùng kiến cổ Thiên Đình!;LwsheP77ct0rFQ9mK3YQrdVYY7MGMC96CoEZHrmEhrLSlW6tFQQYdtkN6rfC8l0TPb8oYSPU1uj4GwZN08wwARqRQLHy2319PJ/4q6WqKkKls64jF/4ex5FVN0UDj0FVaFGRH92BcA8ot2GgH3XOMDRZP06iTVwuYZ9zEh0dj8M=|Chương 2795: Thiên hạ kinh;OL8qmXT2JfH0VzWjErmvoPhKVMBmwGSbFhiYJIDtjymu4wevd9Zhd5UdF/iNZfF8nlIddxD7qeeKb6N/Ui3H7ZMoXWgOknmMZzb5Awr4PNshxrGPdK9mRPU48siVDCvyVNw7npBVkYhUPeHTbTu1KGp8YsEbNzSlDQU+7wAhN+g=|Chương 2796: Tiểu Thần Hoàng;reT+DNhysLxyDFMnR5yKwXAZSUrJoh0G42qRl0jV3n4uyCWPk7BOFzQP31zf+Nrbrueyiqbeu4JDrSdcmnHTg70q3lxLq+V0UHV5tKTIUY5fpM3FE6ghfGUYFnRk8MjljNRNHfpPAZ7v3pRCjVJQarkQMETmr5YqMvMxjynY/JE=|Chương 2797: Thiên Đế bảo huyết;YEh3PVG+5gGyxF0SS6ycY+BwJcCPEBLdfLBnnG0HZbdfV191IJacvqayTwQFcHDnK2TbSEHMATHLBlayHTtqoEksOL1pTieAnvxb0vYsvhEu9PWSMPg0h9UtTXUtqUkQcRRi6eBLDMbsfbsvRZiixSIldhbnIHz+nZZDZalOd7o=|Chương 2798: Giết vào truyền thừa địa;L1RLCaTiCEMako8OG8cHRx5e1bq/c2CAhyJRaq3SA81tVJLhsN4LAKfQyX65EFwdMPV38JW8tJBQycHOG0Ufqz1AJQhbypY8+ksTp4vUrlMi/sM3VjIGzKCfCkzqNmNoynbxaWJZteE5xj4izkDrBhXYSQQ0aQa0J2ntoWyjw00=|Chương 2799: Ngộ Khổng Tước!;bCdGmZEo6eizlAn5NH1YnLTG2SJrmL8E/y4xuN27eMoREgybvrj8cz7z9WGjbnqCkYDgTt9/isv+Gt9+ErYlclSiW9Fsl31mmyIX0z4VE1RcPhHwsBEFpRLEF0CLcXX/JPBnU6YsHg5rlKSWqzI1DFQs1+vy324ZsS5pOHymF5o=|Chương 2800: Đế binh giao chiến!;yC48L19Fo8W1zwaQaRTa6b4ivhyJPebe5DALK1DH08YWMF/U/N4hG1SIO25d2zo45m2zF3ViqSw75u+Md62P/8mjpJLdui0E+iyP4nmi+6K45e9uY2/Pdg5gaWNnnIJas+Z0EUDiSsfJy62DdQctQq144SZEmlR+GPGLAb0uoA8=|Chương 2801: Khổng Tước thức tỉnh;KKJtIhTFPgw0ff4//nVHWsqHU9MVym2j3poexIUYiu4QVhIj4tHGdRTG926LwyMln/rlEXofZl5OwJWFvNoy63LZbGerOdX93lbNGnmh2hFmdCUJ+9sOc4KBD7JWtURP6ZlMem32NmJDXcd5C0O9GX6Qol1bioUfz+BKa+Fp7QU=|Chương 2802: Hoàng lão;9Pkd6lUXPVTd2qYIqPCFhyUh0Es+i7LQ6r5Ut9dI5SQ5DJaCEOt9eccvyHi8jsOBqbQYdMxdFq/n+zTpDlC/1GrG3ftgputp79wjekCP54fbgAHIv13fFKfekJI/nSy3KwPeQPR/btDVDnT1xgymCVrdh2yAjp5TGD9XUcuyyf8=|Chương 2803: Cá cược;hGcpJXFqgiOIp2q70N/MrMZDVi3zTzQLy9ESpHgYCOBcDNpfjFkXA9Y13xs+ki0h8EdnyIBUvEP3F4htbaD4vmUiXkm3mddv3gK82NszMa9+WoVtaUzyogl+1v83zoXiETnGH11H5k607Lye+mHCeimOAM/Kdvl+W2CEo9jj5nU=|Chương 2804: Gia hảo đêm viên;OtqJeqqdb4DPsvKWmdj0ftYK+iCvJ8ZUqyzJs+1fuWEl/KKiN2ZSPvxUMFlGRywRVnktxwffyEgso9v5jWdlvIaGO/hUmRw1WojQyjcrX4k3c1qcG0pPSzVHvjij80Uc79STb7J3UD/Y3YLAED7zz7CaqbphYOHHWKceg23tPxg=|Chương 2805: Ngày hôm sau;9YEUlBp+YgfCmt1un/dPhHJii0w/XyjmN3dX6EawP9x79ahl6l6pALFK0bV2GflXG/iSRbScwZ8hNo4IjAoRtuJnpC7upkLO2Jflrm0QIXnsha3Yp53qgTIR+MyT+U+CnqKTCXB+1a55ui1iOuFxuT9biVOPisqUZGKoZWEjvgk=|Chương 2806: Hoàng Thể chi uy;FPU5QQPothN82NWetsjUD9rRVt4/NIKy6rwlqLqVMZEhuZIlXrbjMPLiYrhmMWgp0jbKAuKlVvtYVVOVd7JU3R+fYKz4Q8O0LpRt6tIcnPChEWZWnjxIh0stYw5LMg1CUk+qFCFWl/h5NKSRTcJFc5XLq4+jx1hcjTmVrdYm9VA=|Chương 2807: Lật lọng;pQ1OzcdtYkxPfZ0pPHllzW0C9bX7viu0CSdYk2seZ8T1eQQqYv3lfEG87lUYtBVg1udLno37QIGqv6i+lrHHA3ju2vKmIfHtHGo3r9DBEOIXcYI/cK1Tf5jXZBql4X9z07mpbf727cZ9S08++pxos9cdW3AwVbKo504mtmv0jyQ=|Chương 2808: Sát kiếp!;3ubdicUs6QfhmKqIoul1WU8nyVo9eq3rvXVFRVYccmFfT2UGpjzhPDJdn8KNnrFycyWAqvmMDx1Y1zAl+b/Q0IyGTYtuOESl/+M7VEmyykS0+brNVwSDXlHxf3y+biuPNCBb/XuY8/LszO5A197Jrk+MN5cIEoNQCWbDR8EKWHk=|Chương 2809: Đoạt Đế binh!;hFVJjlu2fpz/wTQMQKRYHrbvbeOf7sVjqZAB0TgIwTWI8DGXHc+iSZFz94plkLFib4wEoIuJCD0ERPEVMRYV63z7fRFKUjZRMSu/FAPLKuEwptZDcDCBbXNE4VREh5VOccnAew9YxyKlt3PTzmxkIkBRlzEv1JvfZLHOAKchFQU=|Chương 2810: Chiến huyết sôi;Js4YQjiZZmHAxyOxzLrxR7KLmzgG3hya3w8ZQ1M/r08u7m9qLB7ZH5GsN2kG4JZgmoNhjZhhVJe+wSwDckfqAJtzpMGY+7l4gkSeKLezeEMKUrDVAY5+8vdUsPNnuXXj7nEAJttc0hAZf11R18Mocl0slC5bqh8z5/udZtCB9T0=|Chương 2811: Trở về Thần Hoàng bộ tộc;nEyM1YzvKOzhAQ3DXNjdXSmvxaKyeiHx411dvIxfp7+/QiHBU/JEakHCMLv9dN+ttoW3aqUSw/Lj7jLjIp6OfG1iwhBIe0ebhRyDhL3L8FtjNM6vmHjnBh9Qxrd5yduKlLSjHUD1x2WSEXlU3SI105Rt94+va60wwuRO5Koq7t8=|Chương 2812: Câu long mạch!;M1lYgJHprhQVmz1b6jPTc9eAHFo8CyXEVeyNf7LJcP+nQexSO/2rgK0UWst88wggpHg4dczFXDegPSa59QXIczL+PWC87ugszmQhFV1ElhjssAKTKdPvnjRQC87KVI0exYGTKv6gFETGrCObXTNaeW3aVrh6jChgcgzlMMYRqPg=|Chương 2813: Quét ngang Thần Hoàng bộ tộc;w6lMzlaeK6g0Ye4nkvaEl8/+d2eHvrs3Ds4pj2b5AdXyRhpsfd1GU6347FEQqqq08yHP5u/5XMhpdUTqiWKb6NK49YefLbaE+cS9c5DiBsiFibiNGodN0zQHpprTE1ygy6qxkWEkuvqThwaCvuE2ciUWhiXpCY299tNu9nQoSy4=|Chương 2814: Trở về;zYnCl7zFgA1mE2KB9gyfUV2c2n8d61k+iagXe1wVZFzbgu3X0TyqhzzAaKcwcZcFEE/VIYzzkn79ftFRoMWdEBpbLayTYFd9Hba+i/LVnny+Lcj32ZjJfIju2Y1Rr4Wxwiy+Ad1jMFEyqAqV2+2E0/++DtHnjt55iAH2f3Q5KP4=|Chương 2815: Trở lại Thiên Phong;jLpyGqO/xXcWqBdPSH6OtTBwSR+nwW861pktMBRGjC7LF+kXOLu06cjeLadhAd8hzTDvvdPnEGdSpm9VFF1BDGk0KHOZfcyn59PQPqspkhBY6HrutwSPJ7K0hFzI92DcfArgE2or5gx4PDdM/tVixp5ytFWENKI+LyIL5EhAQqw=|Chương 2816: Hỗn Độn Cổ Tỉnh xuất thế;BP+Sw5vRuqHVljrPdrL9mazN44J4LbDVyp7znNgFXMhw6zr9z7NbXoPuu+bCR8FuJSTNV1g+N+bfCx894ezv/qxRP6W16Qeb2aefXML+37GWy2IInoK19fXQXvw9PLRuq6WVF5Gic8jLTuD30fkuRytQ5J2FPXYSTttAEXBRd9o=|Chương 2817: Thâm Uyên Tôn giả;i1L7w1uwD2RbsBBnmc7IBUsdcVfSLvIe//n93qCF51ITetfKWYQkQxCFbSr6y6XLO7thsQsQ6Kr5d6lduSEmoA8606UpsHN1m6O0UINcNC14UXsqYQ53YjQQ2QSwVjhyVATfpn180PFKM/faSXZ2wBF9Vt5WiHNYeLBoz6dnfWY=|Chương 2818: Phàn Đế cổ thành!;RmxFf8HCSkBm0SkshaaLMRu0r6KteQFD1ndsMoTEk2XPQk+WqE+9nCg0mNUoUBzxLl3WBqhFBCyEoyGVbi5yXlnBc8e5T1V3k8K7I8U3hd7IIQX7bLTUeigUVYsOb2AP/56Uy9jKTi/6k+iAMKhAhLIKi/OKMlJGzTbR8tSZHBY=|Chương 2819: Dạ tập Phàn tộc;/5CsUESKgR1GO5sVQSkKwyzxpovAZumkEoF2EwzcpgroJ0CSY+IQ7fgK0Sz6uiPt0kKABma7L9fA/sSKyDI6lKV0PGzTeuFEJxT9zQjSsda8HhYL+Pwo0xFO0ShKnthGFZ1TRAMoGoqTGpMSRNKQ0cs6kq4MrXTyzZZoKPeYbCc=|Chương 2820: Đế binh đối lập;mU4Pfnwb7Whj5pYJe5EFHCwT2BTtKjo+LUDWV1jfGO5MBjH0elUFnNcDpufdQWvdI50g+TDtcTsak0scDfZZqit0bSLzGsC/fmqagXCpozJ97WRlSzrQqwErIcQ4lNgQAvqus+7rNkZcFipHeaSV7F3InJEDmgTJBVxHZZU41yY=|Chương 2821: Gió nổi mây vần;HwNoqCilP6gFly5GPMl4r6zHRiFCHbjovlAo7V5duAgYW9rWbG3a2hCIkiRbZvVjvQ+ntyXR2lsSJQzDPM2gGt7DhbEgTvinklcP2JdhXePeaGCqCwwr5g94sDWzqmE+2ZgKHXX5+Br1hTa2judALIF8xGEuGdI4sndB5WC+dxo=|Chương 2822: Tấn công Hỏa tộc!;FLyqF37+JqO2TfS6+eUJ91pHKZxuQcCpWqf7nU7fOZhyqNJ5yGb0Y8j1YD6v6mJaR22f6lkT+mtp9q3NdTO4p5ITv+nHHvuaB5RfJhI1ZmAUO45i1njlVKKDndeCXUFN6YIw21wpdwP5oyaJxrVeYV9++HKV139nwolN28JyInc=|Chương 2823: Giết đi vào!;v4fUM9McpPXuDBLjOQstySD/T+RXd+owaEkJvVOrplrcOSGhtjBr8CQDc1XE2WxUFLCdA4dp6nb9gZFS4tBK2jz4vYf60F+sqZBXSIndE7udFFrbAP2v81HhaZPYVJghlJVBGtSdPRlkRnRWOzp2bXgD50rv48dBed2TmNZMtHI=|Chương 2824: Hỏa tộc gốc gác;1H7wPgK6/hQYlAP8M5J72h5I54AJxn7IrI4D6UdN8hDPn1ZyIyNyJaXZcMI20XkJjFV2LR1N4BFE5S0r3HgJMJ3LhxWAigmvTOOLvBXTM+yz2Cqtc4+rP5IOqN2KBMyX+rf3LvFPQAY246un2gxfAuMJCcbtoLpZndYnlgXsBYE=|Chương 2825: Tái ngộ Phần Tiên Hỏa;gSYy5YKB+Fijo1/wRzRg10qANLn8wJi8Tv5zN7Xu76GgJwPxWK+dujvmLLVBrdPKRCPhL0pmFXYaxkrM837+sHfkDW86QIN2BdS3HUQCy0UQTU4gY7/cCUqhtVKaGcWdLnB33Ahs3q3QytOf1m6ymxUPdOxBNIZSn/sCJngiRvU=|Chương 2826: Đặt bẫy;LZJ0Imbofg1Ftx2okcZ2jLa90NAmJ2qk4Qvod0K6peVLY7kb7m4Zo6O+BVegniwfVeLJSmsrSZkDqZDZulduUHDiVFk3EBfKWFqdUzg/O+JHubOKu25T5fZAhG2ImTfrrke8FOu4p3zdqMelQz4hFfvocHpVZzN6xMYPgTe96k0=|Chương 2827: Hậu quả xấu!;p7HfY6Djnr9crJb83tu0OHyZnta1qPCGjWTni2G6Fuoqr6HnBd769AjvmiuaDTKzF8cMk9fKApNoQfHT1OPnl3s7i5wSitxU/s7nai1qtMejULgB5r3Mny17Q3baYy2eCat/Yu77Eja/8YOc+2s7CL/PpTNkrK4CBmVUbhBbb8A=|Chương 2828: Hỏa tộc kho báu;hWzRnbCysr+VYtE9caoqYhkJCoN+wvWUbeFDfVgCwwDkIlIF3vk7rRGNhO8MRX1sVtjMTp9n7OUkhzCAnrsXrFn6bYQknVZb0npVoCVzzKXAReRp5sKNVdJisIxZyPkcGUWutWjOcOuhwjisVRi8aPpO16GfEZ/Py6Yq7l1Afww=|Chương 2829: Hỗn Độn Cổ Tỉnh chi uy;wyMzFY8Xtu+ydrU4l3tA9pIKsBeTuSybj8D/nspj3F/5UbKTdjMm0wEStiuYQ/eoks+5VLPulf2l2Aw0IhAJXh261ZkHycS2Ien1U1MSUzpPan3qE3GXxoXEeSA/puncGU6Nrur2K28pAgcqIiOsTnXvUrUzHy7kpvZs2cBH+BI=|Chương 2830: Tổ Hỏa Đàn;SGTG6cXt3B3m4gBJVHeTLjtll7Q90h+E6zxzSCmf7g9QWb0sshJvqxhTPVfmHM8pqWgpJXhYTFEbW+PB3pYfclFU6r2rBfplZ1THcXGPET5/cztOKDU/Tkw5YmlrQbP03GkrT5JV1dea2bcKkaaoVwMIUTU+ilpm+cHYQtwAPrI=|Chương 2831: Hỏa Vũ Thiên;cn7jaNvurBnK6Cdi8f36ZXAoUaAdG13aA3/AyryED3+ljdLM8M1iNgiIv+mpaTEsQP5C/Ckxw1Fq4aM8vuL0tETthPypz3YFOrwA1RAHpOqfpDILuuT7YXXe9XGwXiR3E2fhOHIxIrEXlYtO9N2GF4jkM/A88I9TE+tVmC8tHko=|Chương 2832: Tranh cướp thần bí chủng;5Do27fYNJGIA4jEEO7imLx4+xVYP73M/6Cw1HyKvWvtDdzrXFqAPEeTBcB/F8NPReblDiERPIuTcNSpz/O5sdjFR59m5yKK7jTFVmuaWUU2+y/0gJT3PwAWbiA/VUVFr90HwX3dccPlMT0ugZlk+TA4jFHSdq3Bm5294hqMO9lM=|Chương 2833: Như Ý Kim Cô Bổng;Dbk7IxcHXmhPFrwwBjmKQakLtvgTYBuEWLe85aqxolrZhwo/8xeUp74Hxc0BBSpirKHZjVv2vh10D5QL5kzgRcrm/48tCaiTkqxZMnNMl5wXtMR+rfcZvZmTxH91dPlCq1BUJjyp3nQeJXbK9XHUIOokLoV2i+EpAFrs1ZaLPqY=|Chương 2834: Khai Thiên đao;ljVmy+XeemNpxcZPKr+XBNuXUEmzKzLgq2zjhRdDvg9X3B+6FwZg4dHVjTjNuYJ11vz2IBd4dCBDJFVSP46TO3nhIV0X2z4MbH9KTZS7chy/GHgvjQB2niU8GAMEHlF7TPtQTJydXyK6hP3jD8m6ajHXGCdVUVi21sR2cS3WNBc=|Chương 2835: Vũ trụ chấn động;/M1GD5fF9s7FDvY4H6YUKdMZBbBLI34jgBEYzPQgHC9EzeEGxfqlpiSTQP20ZoTWCD3igeUkNIecEDYpzG3yYevMGlfEbtqRxk0LHOP/hOny2uOunNrlnkwSl4UpmX3RPvV/e3HgFYxHJVzuTD5DHWRWEyIIObpj3zTd8oCB7J4=|Chương 2836: Phân bảo;FbwnPxfBazUZH7+r/Zs3eF7YbKUf5lVlyU4+OvKnksVkzKwqXdCZXjtx/OEH7nnG7LkBcPtL8Z323PFzJk3W4uqzsi7pG0aSLimhEMCVcsaF5hPo6ZbfZhHzWWEWTR1plyIzfqGuONX+TyXDeTrE9vGTFRJNre30eHsZgTABIeQ=|Chương 2837: Phần Tiên Thể;+lPsAmDZlnmtnJrjrkHlanPgIY5MP0SiR9E6FUrkigsf/Q6VNlxLaccVGoJaoYlbTCq4NN/zSAf+dJFancNpLxulAGezf/ypMm6xeOq247fnaKuD6l6TsBzLkZ6aWq5Bvpf8SwY+xnJX4qjZhrejJBX+9y0yoUw6oJhSViOy+pI=|Chương 2838: Đế hồn tàn niệm;7VbVsowmp8QMMDQGA65tNqAlqIIDiYmt0CoBP3U+/ap/8wucIxEueqT71HdteUzZNW8TzjlNo0CIUoX70MakkjbP9JgN8vwMloEnd4tOa+gOD23MxYxAeNjoe1An3Md4GZ29x2Hb2T4aTXINYiotUb/AwFMhS4owUdkiLLbMW0s=|Chương 2839: Lục thiên quan mở ra;fuiXflPlgFEIUWBLLRXdOSS5c/FftTCoqB00I8DFMPc1Q224JUDTnKVHRFdqNthtK97ORIVIpbxsex8HEUq8vTUVwoycTNSPYGsZo6ug/1GyXxKR+lj5DuoWl1KwMCyaU87NdqRFfv9hrvKG/SJfT+o0/t5AXzdGQ7DoqthRcmk=|Chương 2840: Hoàng Kim Tiên Cung!;uQP1deodykOHSn+zSgnlwDkMphzPtNKE+uMexcMAGg2+Dl9oAbK1mCrfK6jn9l98nP/CVTQU+93Y9pOmBEJskxwOglSxnjdkcvnzvwHFT7oPPJ9Orsg2muZE1XQL1Q1HAU/RCi4G1bWXzUfVIEMbmmzkn9jw5Uj6T74Z1e0aHnQ=|Chương 2841: Hai năm;as5nNJf3Ug13xczucBlrG8Qqew7wop1lwJSgksJe/X3QID6vwYpVRqr42yBYC+tUt2mcGEU4PXzoFHWD+MKZplhZTEcQKUEgPjY95XbPqGSqPHFKtQgdl4dP9c+6VO2JMabg3yqqK4eEcHZSzIY/yPFBeoJ6j1oDpRVhJ67O47Q=|Chương 2842: Đột phá!;H9F7vb2X1uyF5bRQUOpvZK7zJ6yLPhqDVs7KiynZRgZy0zWcVvgDG6bsUwJDQehdIrvrLouH7CwXuEY9m8xMa4DWmTRnoH5+j7dc1P+lLuKs9JCQw9daA/+Etmjy0z/klxIiJQWFzjFrObxgLJ36Pd89kZewiNJm1mQuX3lHXP8=|Chương 2843: Đạo Lăng Tôn Chủ!;MKAAKHJobMJ6mWnyUlGMP2Gu1RNg9PpV+xz8Y7TuFqTNupW/9Kqq7RE/e24moSBYt5bY7T5M2i4FIfl0e8HCac1iOTvk2dkhDadRE59Zr1OzKhKnzAde/vrJ3skVXhn9P2VeDspO1Tycu4CkOLz0W8OKbweY2mAi78uE5FKhJWw=|Chương 2844: Đạo Chủ phủ quật khởi;w7Hlo5H6CS9hb3jLihuAR+y3TPt4FW0kPkfR9jdZbT8P3NZMi/TX5s/rc+HUNRNHcvwB68daV6BtI1vuHQrwTf7FroVCVHpqk9a7vWaI7HMM0PMFTETZkeJSESMdpAiY/lgiMhN/B82HO8xPnYKVjs8BqARDpD6erVqqqPd0Px4=|Chương 2845: Trúc đế cơ!;TCIgInMqKBEkl4kOFm8zCCQwtWM5+ZKPfCnI++ZbDcKo2CPYX/CNa0JNBq6rM04gYGis4MCQS9sAP2tgYWq1AA1bFYv4AD9VhTWCo889bAj60xw9P+yoHnePaaPDsqXIhM57ni4qPJ17PcQ/lqfxcxWLCyq+cXKbv24p8krcjy0=|Chương 2846: Vô địch binh!;y5tV3CsNm77CN5Nmud60yldPlngOrzzxxybPIqwETffpaf/PxcxP6WBG0+qXm4Uu/RUqVIroRsN0iFBdKSHQ39A4voj6BVGoLS5jONsKi/64NcN7jX7/WjVKQqQNEa53d5G3IJLdqW9U0htxJSQbkFICzxn/x7jLep67ziDudu8=|Chương 2847: Tế binh;lpl1YDD4Rs4MWBEAh92GRusY+vUW4dono2K89PftY1mvX6iM+rUoIGs9/JSZHdD9SwAmC5F69jdeHIaCz113s3bkJpTt4fibkK+4htflN6CydA+LKSU+VcuGB7vLfy6LVv7qPaZDKdouIq2Coh6S34OYeArep9xdQJYNIORWGk4=|Chương 2848: Xuất quan;C/u4GoKWVH+TTlSQobO57xqz/sxfW1xNbesAONcnCaH20B5gW5ZRaL64PaSPqJFMnhJXLcszdVH1BEkhdvRYKy5yDHvZI+98Y4FzLujFasa5dZfVHf5+ZTu/GFsSB49UVRyctxKEhbmFp23BNT/KjpB2vRruRGsYThfyKaFi+1E=|Chương 2849: Đế thành phong vân;hz/RtVvPneWGIbQpFeWcdVTpdSuRy7UVSoYQp9lHzi37LxPMobqf89euwE40a2mMLVuQxW044KlXLtswp85+qGTdhenAvB6kit0Q8DdNYrvFYnL6fKOf3x1H2J5gJszm4wdTklioYpurX6p9WothL+vsj5PZ9yTWjhCfPiJXxIc=|Chương 2850: Đại chiến;qXDTyYXnGuikh5f0ojN5nBVt6QJGKdeNgXATPKASIsn9MqwHQ1WgbvdC4QNCO8/fzamcDyp1qNDqibrptqrIyHOYBo6uRGxRvQ0KYBwpk13lpVayGPVlQ7UqHjg/CNXkcNFlud5D4mnuWXMJGL95CYaQV3qLo7CVLCD3FfPlYOM=|Chương 2851: Thương Khung Tiên Ấn!;A1RBrkEZ+b7/uX6X2O6rDV0QUsoo5RrpRY5UCku4hXqDTwslfHjpTN94uDsd6VyjUO88dl35DJjnAJMqPtOVnXYJ0CY6vOlrsS5hWf63MuWY+kaiwAGKF81Yt0W+GSM4Wtwtdo6br6MiKEHXqHZKweLnn5kCVXBpyq0JbTTpOCk=|Chương 2852: Đánh gục Thương Khung Chiến Thể;/lHMS99tQ+rw2uRLr3uziwkZ44u6jxwOJItveGKIq/ZfqRKBT6Sn4aXEHvKid5LLugzl5ZKZZ8QMEAHaOSUckxrXrf0jqryReqcBWIWmSZQWXlfnRlk2PYfdaB1JAQ1ORn5WrI25bWEGMzUYtGRhMPPGEHQp22GZUYjnzPX431k=|Chương 2853: Đi tới lục thiên quan;mpOmeCO0Rj3MqTOV84M13/XnEXsFMBrn/9GDQk1EI8O/lPkzH6qoVkamW6IKWbRbHFTxq5Umtw0ISnhGkAe+HZNuqBfUGxsqrCatWiXeHH3yq6jhMvd7CQO40BayuQEYg4zvFz9mkf0/gfQ0i+u9eU0gdfSQn0fi10s4PSe+4tw=|Chương 2854: Chấn Thiên tháp;wnVnT6WuRWIsNyIc9u1OIms7pebMBUEdyM4HgARxTwWykQVnnHTZkCZm3Ytp8WLk4JD5Cwk0Wv6tCEYGlFmmRRKR7/v1gP+5R4D2LKIh+ndsBPM+S1UKvvi06X/0Fuc25OOhmLyXK7TJ8F9dFx6RLnznVDUBc2If5V/bDSQSptA=|Chương 2855: Tù binh;7WLamKnn1YR/afB4D8JEb7QJWil/2bS2x/TR2ssh5CZ/iviiyrKTFM65A/ei9n/OjbD+D4Or52TmafknAgvhE4v9tj9z5e7f61evjQyeqi7qdnLkbhJLaqXQrQdOjvLsklJowhHgzdNbhHBhSqclBSllYln+aZAcbwlw0oKLeLE=|Chương 2856: Thái Cổ tàn vực;kt60zz5LhtST7BGsXufnq5lcAOK4OMzLy8TL2ZpZQSOXJizMLgDSeT+TU8o5UxLymhDwYa8zB5vcS0qFq29eR8Q5e8/Yb8/gJe+cZMFa6Icaq8RwBXCbnRxenG20cBpRsWu4wwLQMhmroHBoPO3ybHuK1xGuz4CAYpe65EJBubY=|Chương 2857: Tinh Không Đạo Chủng;Bdzf8o9duS6nqGrNcWALlsotw3RsAoom2sYMpvL3/F3/jKQiW9JR/3/IK2ZECmcXr5XmYhs2n3FGrKEcr1X4CHwCk8DUVRegvNvCKDtzBR3cqhdb6I2YlFguq73bj7RXUfowFbGJ96J7z6Uby/NeDDINJpE3W+QdY0Gpe/HXUgo=|Chương 2858: Côn Bằng tiên tàng!;MTfm0KJsd/vY7DJ355u4EvaIGX1G26evstdRRI89J+0sTeBHdP6EWFTraB4fbA7Tz0AAUpNC0TcyYuiZjx3wmp+BHyDhxkd4IMTlt8BDHNgmAoehr3yGrftEmhTCR/cnZuokxmnpOSvO1CoZF5kGQ6G76SgzMh/AjMSLmPrfBpg=|Chương 2859: Chân long châu;wbjigqIhGE5kgYEQF6j+lbvJNSpeRsDIKLbIJabZk2E8fax1Hj24nxfdDdTcNatozO8712sgLa/fk+9zcH24/DZfsarK95jqoBrVCDZnTxjmFGcTbyDTBOu/MNuJnOZWlUk35LROGQocISKfl7TjJpz5TMbmBakPGoxYiPkCfec=|Chương 2860: Côn Bằng tiên tàng bão táp;jXEI+RMlCoiPXNhg25fUI7FDRx/fy3W70Gi0dLI2S2g+wQ7GhLG1cRifO2njp9JmQwQaHlfPQ8Z/LP2BT6CblczN1zY7IyV7Y7v/1PXbWvbWAOuIJo19wCzbprT7oPbuPz5csGYIfSeiUPy07xhE0dYgqFxwrtcG24lUCf4DFUM=|Chương 2861: Các đại giáo đến;IZNTh9OH8PIABiEnh79E3ZoW7NO7AjNzmnhOgBto1qlGdiR0OglHmiG0EKC0DR1vYPg/3qATGvdvWucQsNXRh2A7+tGFYIcgwf8C6tftGEFDStGqHeCil5buWT5ZFteoGsQ4rfPnINRY6kSgwZF3vP50pvLndlnTc7lK8efeNc4=|Chương 2862: Đại đạo che kín thân thể!;J6BkT2TI8W9avhAr1ixkqF0LfvzOvBAmZ3zZtRRZxX7BXX2E63/QpuW5NSKajbKx9dN1a8FSr8mviVrcwckdm2din78+KUMJFZhcgJTFOd2+E4+LdRf0YHgnGWwHu7NyXtRPSbeIXWBfVp1KJDYoPXsUz5SxxWLIxFwrpN8+NK4=|Chương 2863: Kỳ Lân tiểu Đế Dược!;VCKZleQQXkDrJTkPDo4zPJSfjPLfrW0bXPtFtqDcf46RQ5F3dLYicUa1oHeBv9Jmfett8nKyrX81RnHqBv7QuRWkdEKumOHH9gDH9ODh8t2zXMxpy0vi8uELPbKR+Ig6eFPAzCZJ/9yfsXD5FGR5GEkdShYaXfheDuHzp6ChEgg=|Chương 2864: Quét ngang;KZSE9rLk4IAvhWn4MU8slgfgV08BASP0hGwrPN3MPj+lWZqgpqbXoXZV4RhmycUlGGQbbFuv/5NDP7WRMfrwxVbqdviBdvqqwIfTYuj8KDwWBYOXH8ZGk0RfWSIeNkwHrxG4JVguiQZR1svU6ueiTqnDDigQAtjTmQrp2K4sCAA=|Chương 2865: Côn Bằng chi hải;t+cD/nDUDykUO8YytRduku3F5vwqS/3GewtXyDzHVgVxkx74Ax8jBS8lREHPKcITCnqxy33cObDHk1YC3Coduk6+UdyuVZVmPd4GMDnUugJtjXhsKSxcIuG6/ldxNA1axwgY/u1mLvhL39heSpad3LhIn9/5jJS2bHwAJd3hSK0=|Chương 2866: Côn Bằng thạch;GYL38w9QmOYnuCN28bl6KCn9HWr3d6F7oThLoMOuEDiQBxePy8/SbwSwjMnixdLQEKcsjKGEOud7IdduH2M9sdx39xNLPhS+sI/rRPGx0OgxHo6UwH+19vIYjkh8Erg2GUpqjSW+T/25CqrRe1zZkMhn/AFUgkLLf3BghluGhHc=|Chương 2867: Hoàng kim lò luyện đan;GmW8dIW+JE5kQ7D1mnDtm/TxQnYnCurxpfjf3sUbDFDBN3WBXS/xnYH/3LkZcX3A/7CwtEQuz8IPxbBHCuAW7ryDA6wsIGrkoSFExld00VPTLOLh6y5EgGRovQC5JOsKmT9Mo8PKcdGR9hJG+vuele9UaAKsr2I78BNSO/rdJdc=|Chương 2868: Đế đan ra!;LVDEKXpNQIECOF8bnNAxKk05t6SImoZa7BgdpWimqP1jO0YZ0tQB/Hh7+0wSksCSADbS/fP6njcaibUEYO1B3yYKvv+sX4LBmP7bqO8IGQwrHkvFPdiLhKAk/9PPIsqdzT161u/P5vwZIjFJWDTtZlkrGmTtSJqUPk++vmeYlqk=|Chương 2869: Cửu Chuyển Tiên đan!;KrAfOYJhAspa1LlZjjczGGfN+697mR0FlnWQSueGKeO6yScAyBjA3qR/B3KKm4NGuaus3SIzZFhaN6G0yYbbb1NrpBSEPKeWUgFQUe8n0RDiAO4WAUr5lNgELW4IqEjNCVDaqrvqDgmcLpe9b8BVvj18RX1DCwVHh6fJCpX9Ct8=|Chương 2870: Luyện hóa Tiên đan mảnh vỡ;/psqT2bj2S82hURp3wwMYOvoVf1Zxsae4OLUc+CSxdbZCc6jIYvJjD4fdtEVh0h/NzVYaEL5vUFMAWZUpQt+HvOwdo31yqj+u/52iqy+Pr8bSRkmCQA4KPYX3c1eklpimW532JLOz4fQmL55znhBPLid5gd9O8+ZKHW/AbzShRY=|Chương 2871: Côn Bằng thụ!;hMmCFIa4sGeOA8OzJfeNcSFjWJ6BqQHXhQD9qjvy0aS5DihAFP0iDYZ+E3Oj8vhxSXrDkineFSbpE64bhl2qy0QC2nDF8PN12NyjWOHznC2skU3cAFwoidNCzZYZEsqOsSfJk+q2LiNyvVk67BdgL3KW0PSfrdGRreemGaW44Po=|Chương 2872: Côn Bằng tiên dịch;IxKN1GvGc3A16Mjn78Wv7qgJWoPKPJPSITZmRz4WgvHJDN0XvUwpKquhqsgkLSCSLRsvsx/A5xaDMXK+hibjC9SRW64vfLZJmQ6xeZqLeQaTV47690+AVGTa3/qYiNdMhsBwoTTczNnoLxYLZaHgvoAZfIxpcjt3FrpC4HvsRBo=|Chương 2873: Quyết đấu Dương Lê;1RIQKoXLiJJUNa8HlxwNHLpjNPy4tA75DunCPLEOFM2HormehQYYf2+lXqFeDaCA43VcZXYkGuwVHSemivg7STm/bXuF2Ix88rm7fHTw4BEvyCiuf+gQnBJSFpdTjVMzMVIJbeJF7Rd43+qgEbD7r5X+0KwzjehrrKhfIS6g6fA=|Chương 2874: Trấn áp Dương Lê;/gDkKy5FA99KZ6k6kSie5CJ1igqg29ChxflQJLTqHfSSvXZCi12SVkPMXRvYg81ohp560IR1NKnHKGteYv+xzEi+8hU7CstHW8FBuHGy2zU42GuicxdjKJYHXlmbHCGQSdVWlCaH0jlZEODwkzF08E7PQ9IjTYa4PPvDEGWIhHg=|Chương 2875: Giết Dương Lê!;s1jz2zUVcG30FNprTVfzEiWR71d1vWqNyinuBvkexGqxsXFsCXTTio6i7gETeZ4skoFf/TyFGHobSfPIk3W7gsnEzXKaufXVT3X61HAsm27dHJZmWs/QbotBdM+VqlAMQclF5marWZMei5/qDvt9IZXOdpi0CABbpTX1Lk3+4xQ=|Chương 2876: Tiên tàng xuất thế;zi3I6XlaERAw7suabKwqHPMBgKPICf1BvGy43mN1/cpfTXuTtlBnVmr8LJ7OgPc5Pj40SRSzM0vLjkKywglF8tW7bL9oyptEEDwBdJ9CDuLzzc9sOA5ewKKmhs17kEEUbX8pe6tn53v8MX4JLfh6VvriMXAh8nJNL5gfAINw64o=|Chương 2877: Côn Bằng Nguyên Thần thuật;SafcQoF9RdRcyyusDda6m9IRmc4C51LMU42aN+Qv81EM6TefdbpEbid8vtVSeKazZ3togTYuBmSqxlaAEkJrMMrJ8PWrtku30124oIkMQ3BcDUnQV9Aa6nbl5CPM16aNQwyLN53tHKfl2QP9vLoe+TeGXCvVCcBx7FRyQ9Ku2YQ=|Chương 2878: Tam đại bảo vật;Cp4dMxZmJB0THk9OklRfJHiCbWKxy2WGBF/uNJ5TfkZOP+zr2USfUVBXL6SrUfSKXMsGLijGG57E7cZRElDXZ7aRMPe6jO8ylPDW0awHWARI2oOtRDSiCD8TCJVdsmKIAvKCO/hvV1fU4TZXHQAznnElAs7Qt4VZeXwqWKPmSwM=|Chương 2879: Đến Côn Bằng Chi Lực!;sRvGjogdHjU0fKsrOv0UESgl8pZ1XnAxCtBvyM+XcYoMuwcMnSHFqTdJJzmq95VL3pYaBazb9XokLWMQs/Kvd5YwRmf4RAtzdjKGY9u6FOUvXAzPo809OL6RgZ9RwQ2AWJI/MLeB3JVJwdmKfNZcWyilwES5irQURL2z20j3vCw=|Chương 2880: Hành động điên cuồng;IOil/leDMkcy6OebMa+DPJJMQ7WWkG5LsvfUbLVoSPA6saC/GwY0ZuOoFlMlq3k9eLjr+IsZ1oZHvzM+LhNYfSCIrDfa060viHA9m/5lSmFA3/7SqiBnrohgElHHM67vN775uhPWSybLmc7wvEZh4uIE1btZEcJ8ekm3Wqysw5Y=|Chương 2881: Dụ địch;so8Oppk41OGMVbfvdWsnmaUoWym5yIC/EP+gMzH15JFzUh3nHyDpO+UCIEhf/Z/Jf4+V4L7VdJSdxDaO8K9gENCxg9YPfuJRtamSeEJSuhYVLZfhJXKIQW4D68WgB4YflipTAZjQbOzbSGxO1XGxbvedk19HAkL2p0wnomV3/rU=|Chương 2882: Tôn Chủ lôi kiếp;wn9vQrtvk7e3tZyQs3lWZTDoI+8DA/GK7pkwVG4x5QddDFdoWHTnCOzu8Fu8y6267nnDE/LjclXIb1cjK5lCiWUyRyHzdDGUDHT61eMcJWL52NOeVBH4M/32m3h23pdGiWZCyHIJh9HKEW9RU/7vJvOOFvuw6GvRC5M5Lsm5PcE=|Chương 2883: Máu nhuộm lôi hải!;MB2oitaW2ADE20GnQSgkONJQccfIs64k1P1+2Tkb6m5YQj4K9ftGZ0JH0e6zBx1zJB6B1V5tgrkXqj08iopoxZhOYfvJEPjz74Ys0i4YLa3IL5p/MElzodEBeeoKWG2clLYyZ/Yg7Qyh2CJeOySO4tiDeL989StlF5cy37BvPBg=|Chương 2884: Đồ long!;O60W4pq5gAJM+MwyApJnVNzAJVUzK+MC8/x8phlYH9Y56MDA+GQGQ8s8HQkhrAwDuOaynlS0+bmmYCHyyWNdXe0FRGms/fQfJdC3t0aLB2FaaqavcCUDzE67KX/HucCiW58Df5Mgp34vC5vmYphE1QNlO1+Xv+xBtubg2lwvIL4=|Chương 2885: Côn Bằng lôi trì;iHV5TZ0B1fl5p8xASsJcGNAIBb3zI/fYPNyoq+BQcj2vtvxfXiZdS5A3c3a+gAF/pSPLttapo1VdZMgS+mk09ApDpYQ5KBDdhxau0cDpvqa++dJxt6kkZcZ26VZ1PF5ZH9GyRRYTVX5uHhzy5/skUFJlQndiF4e9bIDuH9E0XpU=|Chương 2886: Tầng ba Tôn Chủ!;ickCMW5Q7VeTiZexYnL9VVUyjrk5pVEyY9cBvamoT0JCexBJqKvrsuUSllSS190ZlkRHDMqYizOn5N4jcg0kw+ZVdmFnDmx13mBslyDjqJ7D2AnQc8FHDEXolMF1nWCuhelKrkFnO+zxQv0OvyBz6eK7wz8uIh4Bz+KvEGrmFxE=|Chương 2887: Bảo huyết luyện thể;/IYcsny5f7IZhS15/rOjepsciLPSaEPkLaub4y9O3YCnOi54FwumjuxZOVvQQ13s1YlZQhMXm0Zufdqlpf97emgZuHifRskMF8LF0baiBnkKax4bs63Em6VGtJbJ6TlvtJsf7a/V2+WFmJF/DyqQY8n0zBxH/RZ7HcpqJgeCPOM=|Chương 2888: Côn Bằng!;L9U6UVkJiNLQo9q1UcyJ+aFX21/GFnMQhPa8Z3wWMzfrCwH/YVrDvUA7APKK1mYsXwZD4FWQ7ToiC0adVNUwqQv276GU46c9NWDc/Qlh4ODqdofk4KBetY7PBkOfhewsfAyB19fyFACXlO/+wAhGDTY2KccpV/I1IwoZq6VX1LY=|Chương 2889: Sinh linh đồ thán;S7gwibPHsjp0eGw06q8l+MnszZMgwI/n2OSxP1SSarVfw5UjO8gJ4jmx1yMGz7c9HPMW4VlbHG1RIrvdZ8EzT71HfWn0CjNdsHFNd/MCdixrk+LN3b8GCcA/TnuNishxqvsmzVOQi80+k8MVjg3T9CXpQcQyEVK9k9mc+WXowaM=|Chương 2890: Hầu ca ra tay!;ykmvjqtJSijwolWivEu0l2sNUA6ao3AfiDWiegth+9yhjf/KFZ69VupE2xoAHErtrfzk7NZvUwTCWd6WE3GMQ0ZLnCn1eUd1v8ekiKDCLrRTZYLqsASnR+ofy7nXaU3tr9f8PQeQQUVO9h3KD6JI6Vpa44ZYutazbJY6fjQl0nE=|Chương 2891: Vũ trụ chấn động!;GPmaf+5GjpZHv98qJu1iD/x5EmnukUel/XxmtXzP2jyL5d4g+BVsuN5hI2ABod5WXEWHzFmgetBr/HpL1oxwwA0J0OpdFBuQQDEgoqHlpYRIJVSbjRWjsEhA0r6Ul3MJ846KaPjo9z/wfzMrcOAMueFsWHKu+4pftM4LLFfV2fI=|Chương 2892: Bão táp;+wT6ivAnhZ5PX8EDYwQH8yb24hp9VYRMY2bfnZYDdCMXPXd2dlzLyG8eOsON+Xe1/hjY1kcpthMZNUKsRGaIb6487kqHn4asypDa5dWx78SS/ejJE/VZjpWLU180a29M/wsRSHrDHijQyI+nVQ5IbKlZfXRUtrooZLiDoHpguPg=|Chương 2893: Lôi đình chi kích!;Ll7yhgh4rIuHygql6eWR/igmxOucGt6NtJNXqQEHODOOpDKdvmb6lA7aN7L9SvprRnesSo6nmxJWg+wVB9Qx5UwIbgOAjnSPNkONASL9H13lAKnx/AHv3SF4wGrZsYjTA0fbZXzZyDZ1yo8IwC7tM3atPsqewETIAHM04m1gptE=|Chương 2894: Tắm máu;LMKjeu1PIRpSiox6SR+I+YrlJHfpwYC1BHRlOyYOGx7NIhhapqTvjvGidiFdEQ91sxz64MpwfiCBh18WLyEm631z5F2gp+1SqPrRkSIR2XZiYrsoUgwvgkI9SJB/ZzBEL7L7bdxuf4EEMOoINpTd7uHOyNDMn7kQ8zXEKZfZV4E=|Chương 2895: Sóng ngầm lưu sóng;4NTuDUQD7nOu6/pxQZrV9tCSSD/oX2iQlJnTyI/+VsKqBYWHRlcsd9fGEvCUgqSVU6YRVPhNmjc/fNJNfjbFd9ZBPFJ4ShryIo0Wmjizg/ZeuUwUYtMUUWJDjMzMhb8gqHI+ZMGsPyC+NHEP5kYuQIoTQzlLHyPUS/2VMtuLDbM=|Chương 2896: Tiên Hoàng mục;ebe6O9dKE89gFX38JmB4piq9OLDWTGkhna4Fj1OjeomuRdlMMgELlz1e6VkEkadG9OmC46DDB4gotUykxQrLzkjvmFIpSL+3XOOIjwG9gPu/WrVsR4wlYBs8L4eVJ7uI5kTP3HtsH1wTEJAztVw1w14dIMGf/TkznI8wlI8+tpg=|Chương 2897: Tổ Ma binh khí!;PH66bpg322vMUWhPyOsjH/CHSyWn4h3Vq3Ftl3xcTwOjr590cNA0yy7mQ4qvCGpNk4rQbqN5QIhzjTIZ0jnvIcq5ZA+JIZneBSlw8717Gbvvv7isddg9UEwaN+RUqRkuvkhj3WzFb8wz4mjtpzUGw0MkudApQXzzetwthjs66Q0=|Chương 2898: Đế lộ chiến hộ đạo giả;egdIPfIV/XDhzoU/cYhz+kGnxzA+rHa18PMK3hEYZAVv9GYDkBnqCh/7eel/14O0vyaw/CL/lBLVj63mEvAE+pao0ngHqvGdX+3uVcSTNVusj2WK9q1wpZ/qklJNt3cx8rVpZr0DemSsSaYTfkWfGH94KR6XE1eSYVNL+do5O/w=|Chương 2899: Hai giới thế hệ tuổi trẻ va chạm!;dFAez3Dk6Sud9m4AEgvYm2+gOJQ9c27WlogXQLvnICJXo/cZDLuRDQvjnKAD1eWEB88LOuE2/7KiTElAixbVPdGOJeBQjwrK6oSK4z5yDdqXcrS8pWh3Hrx8Cx2NttUVMRo9F1s5hbatr9l4T1X1+Xkk9T33cGvBcETUjdTOqk8=|Chương 2900: Đạo thể chi uy;nNV6DePwKIRkwJ7IyemDPYN/oPJXCoPqNqu+qRF5iXowNF5/57bvMlNebiGZ7xL//czZbW7uzooOO0kE2CuLLU4q3mBCong2IxDb61+xt8C+scO/1wCrbCkolXrxBs3Ky3OkldAqGKGng9ImdS1SGwbQtItri3Nvco+UdPqoG7Q=|Chương 2901: Dị vực thập đại bá chủ!;gk/9G4xWE+R0sqw8ga/UuyT7FiZMFchZ4ST1IdVcLtqdTj1dvRZ0WMUCnC74Oxmv/+CyCXW8iH5TTlgGfkj1x8rVrcUQb3R0yIZAQFOnOXk6gO91HIR+dOKdD2KEIohqEtYdCHm1832KJXLVl8fft76UptuH6XVtVyVaH08Dpss=|Chương 2902: Đạo Lăng lên đài!;oNY4BaObBpxNSTGF9IS8PilISQ0zcPt7Lh3E7K8wWVRHIXFc7OjHwiwdlAA2zuh05VzcflXQAUmbLun00y17PofPcaJ+0arZmphrTFExspGHYta5QeB/XHUvDRKfdkBgpvwvIW5ZE9OnpEnm23oQFUaNFIDCTpMOalaVwT7QV40=|Chương 2903: Liền giết dị vực bá chủ!;mpFU4ZEeH+NqZG6fEQjvIKwu8V0KS3DERbnoqnwcIQSjNzY7FHEBCRBAzqPoFkp4qOh8ks7tlP6Umi1TCxWfJcRsoBPYzvq60tPcNkLMvRAU5JnjJb63HDAT4ffZNXFrjXHwmi3Ej7KbgoOcv7jVlpIVlX4K9IfZh9uqJP7wJ6w=|Chương 2904: Quét ngang!;Z+C+25/5VaAFQJz+BALg3FoHz3lf88DZZDgYXgJ8cw4SW8d1ejgnoTV+zYfsJc9DYHZJ4Q7LQXWuxaiLYF5E5d6dJfsd4ucmjzEixFBNlf91QAzlSBUu84CixMZ7q9qdBLYB59mlznmokpUSqbNghD6y7GPL64iRhKv0OyU7Qcg=|Chương 2905: Một quyền đánh giết!;MbYmLJNloIC0I/qjitT2gr4ckYLD3cga+j7sfFzyub7hckVFXllmeZE2dxA72Kc6F95yBSuDXv2n4x0es/XQK19DNKPflEUfuKQmcAQi/fVx/nIHcr0qj7FTSuZov/4trYBiuTuFGXGRUkUQn5LaXVhv+bEeNKA4/z5p3vw1fm0=|Chương 2906: Đạo Lăng bá tuyệt!;GqZ+icPI0RRRY7VwzX9xsD/CJmMvHHpufKgz1w/ZXfGflDF5wa1z8WszHvOr4Vj0/1wv7H3g2BpvNroDIGzTMeCVCHUqf3OauzvlG0N5GRHgAC7rR0OsYTtqi0Q3MstJp7pW6nE8eaRfJcrMiNOa+zbMWpm18+DRBpfYw4dvoU8=|Chương 2907: Hắc Ám Thiên Sư;1AwDTRN8ZSiYOoF5js7L4c4a8njwionVpT10521wOIf4Sh/KcwJQ98fN5UP79vqDboSVsGicZgpsdNdzo+B8/HF7NudWGoE1sk1PKFIULh9neaDaHO/uy1y2uVBvRzXMPip9zJp3ocQTRZSS8DTL9oAvx08cQdhw8JQRZMw73xY=|Chương 2908: Phong cách vô địch;lTxRq7BkSljSF1pCD2FXcMIC4UmfvEbnqJ+vb8tpYwO9pf5bCcyXcCq8A8b1OMjssCRk/JtLotIHF5YTxs3ukFiPXcnppGB9LZ97pF0V8er8JuwFB+MsxBILl10gaCVWTRzHkZ8tHJTBQuDXkWGH6pOp/HT+uFwjym41TftTPjA=|Chương 2909: Huyết Tổ!;721Re32TdVvQ/I8inHiV/JgPzKyufj6WNcY5Twd3ooBinuJejpr2mwjunPWwWOa/iV26pvr3yzx1KLZPJUyEmZSPL860yh1jJvW65uJopVogQzzNZkIKjTLB+0h6hitKChz5a7DO/eE61SDkggkPjr6PytL4HYTeP+hK9vCastE=|Chương 2910: Huyết Tứ Tử!;b9fhG2Lo4iNQutf+xImBMVOl9mvAFHfJFeNZB0YJLwqncUao04VGvg5HBi4NtD6nc1wEXQu65UXAFuQxklmVopqU3aH9uIQsdKL7SikhDiHoiZEVZbDLWFPfDmAYYOINZWawI4KLiRxevvr+9y2UdgRszoVqo/PUhpXPHwOyboo=|Chương 2911: Đỉnh phong đại đối quyết!;OwKn6LFoIs5DZM+sG4GKma7Jdps36nnv+dF5yhLK+S45b6AEPli7Wb1n+lnn/bGXhevd/4rpshGLF1NMUGyj4gNDBHCrrtohhQLt+SjWQwZYE/Ep3zVBzcdnnavW2YRlLOBBBOt6SYiqVRX/I009FY684wa3SeBvOq+JOSVyGNA=|Chương 2912: Va chạm mạnh!;ALhSRXdFWgq3MbcizYH6iArJBY/i2nYtBeKz9/94pTl9Hy5ixR4FyjnyMmD/DWHQsR7CqlHLliVbhNP+EwjtXcuWo7X4jKj+49RHFfx1TOvqsPxrd7TFQMb+tqdgjEOz/fPC4nCLMkG3IOubuRuGd8HhUiTKpNhCiJHWhGDqaiM=|Chương 2913: Huyết Tổ kinh!;dwTydRu2XeqPFcHl/gPqN3EskJi0OhJfvy1u6zT7PMjCcGUNq/Hw9RTCXY5yWA33TQo5QJ54X2EtnR0FPJQorxnEA/hdsEdLTHPlMtUnzrbFrmlzRRVHP+AmccpOuTcn3hLQEV+hp1IciPJgbO0aPQ8olWT9rkJynyJWhtNQS+U=|Chương 2914: Lấy lực phá pháp!;uxkau2f/ZAiPCyd0OkItROEXlyig3s0YXvl0ZYXunXjAhgenb4DsREMCykPZvaxuMKcGIMMG4SQYJoQDdJe+sf5pf2XPRh2Cw0yKz8/oq9qYL8Xo5Gn8LoQxkAX8+fCIduQ9MeRg22epqEcJ6JpjEUZ+lFYH6w1tX2hVQykn470=|Chương 2915: Đế cơ chi uy!;DRFV4A3izzL6zOHpsB5Px6jU3Zbrt0ZVDSfdqSq4iwh9mjccgvZIwVh6MagShVOxS4NNTMJaicTUWGH4mEErdL8DYzIsWBaYBeh/1d/mZn0I8hNf635RCdKVba1HrzpcYZC3iOngJoNajKP9ELqV1U5qX22TI++yY9WGBJm8eME=|Chương 2916: Kết thúc;E87mgWDLW56fiXA6mmUsYvhGGMs3yvG6Bm3gPWAPQ0HzyRFdAIh14MH1ZO+glD6lq2RgsbeeYK6lGc0YCYdYmuvU/ZzsJBMrrVb27zYo5kA0proHZuUkZvEpT/E4brF3r250SGe7sBRfmSy/Gljg0Zh5yt/Mp4hjRpZ39Gu3Wrc=|Chương 2917: Náo động vũ trụ!;Eu8/tVflqgQEKUpfgp7yKh0eSZKYV7IAvcfBP9GM5bUsOzsYcURJMbz/Eu5gMNLYQfTQktx6GoKk02CDZXNs8BaTICPlXnRjDtkQgQQfDiZKgraZRlezEym82EEJkoowpYC3EFdioN08DUxZx9ROOJUlGLREdJhKqwmTl5wxHeM=|Chương 2918: Minh ước;3WptsvUPUjxgc0UhggyX+0/7zClobaZpcXuw6J8IEnzwV5dUoREr6HuicGELNizUjj+/AVPpIXt/HWvb0nBjnd+498L5QpetNKBDH74+A2WOVJAxHs8Qtzs6YiEYwnwJ10+2NIaFNmn9zuTCtZpH8oakyxCXDH9W34h6wlyEHLs=|Chương 2919: Mạnh nhất phong ấn lai lịch;XMfhoUgdy+p8ylUA9t5YUNP3krIyw12MX3cD4aUd+o0bZUFKUDU0fkVbCellR9r6pYEy6i7ARzOjeWkVT1+hRA1m1mwRQ9cw6IyLnmeRktcfjBheAo4D6Jw5dJfab9A5+UfVB0uPnCDSQqj5Q30CHh9Q7YVhtyya+VkCSoFJMO0=|Chương 2920: Anh kiệt tập hợp;pNHqnk6oxPjIQ4pDEYAJInsmZpviTlGIWdeEIX8Uam5bRbNs/xgS3/RPXSUYttBfrMch6hH/PM7N8zf+YHjuFTJjHlKCAjxh/HcjsznUN4C4/jkFzzpR40cr+DQqc8GIdBO/TXSjmBr91Dg7EGTmhpSyMFwL/qHU85246CCgCCE=|Chương 2921: Quần Anh điện;GS8ebzVITXY+k7T6ZI6RgOvFqz/aILoQ3qNWASoq01gP6N5OTz5tuyrwC+dTXLDF5H5MVIijDNYW+8ajzJ+UvIzd09/Nn+RJF8c41krHJBHKIHf30b0QiwYmLWVBIrpl1SyanfCm4EYdukdVJk2Erm4H7+2oTdXMW3OAeF1XX7Y=|Chương 2922: Chỉ tay đánh giết;AY62hA0koNZH1yVFYMlQpnzQtXyrQQtc0dymTUAJBnepp35k5AH7p0XNYtsw5p4koKiIb0P3lwkqnvjyAGQ9Thl1kGJF0r2PCoSc9ftLNFJMFH4XQx9qIrJpZTa83pTsqa0fRPKVOiac3MGgfHHAm4xvFNbclCroUtPRZIIG060=|Chương 2923: Phần Thành;ecWpOgeXLg5RMuGfPfDR0LSJEKJAYtJBKOiBTbExpLOHTpTUREpHy5XT0tECaAxX4vsz5tG6AlhrvJr0Uz8AwVReB3FRtBQ6ASSi7XXlk6JYMp1qh/Rab96P+lB+hjdqMwJb5SflQi0Isj1beTjagm0MXs9gg2pnlYcvCXVY1jA=|Chương 2924: Tranh cướp tiêu chuẩn;kleLD1vnyxCMbr77fmgwJ0ZbOi1GZzWOA6dAzjeEW1vpcHKKbGVCB760GjxGofUQ7KQDWEqr4KBcHEdit20XvCrF8v5E5dMVzZZU93LRLvst7kVolks8/oGR0syL69uVgPCDAcbbsdblhaQBMbdw7OjI4Tu495cr/jdD2ODe2T8=|Chương 2925: Đế phẩm chiến thuyền!;roYkgB1ZWvcWZNKI+b/yvz1eDXL4+er0kw+n8yj0x9lHiR4NlC3QsdjMudVpDmR3DwG6H7aHjnIzDdIe7jQEPferXG+YlzXym2cXdPcFEKMnLM5gICsEtYvzrxeD0GGCs7mnQcR/U5ShNC21+SmZvYQkG2dKZGvan7cb9FZtcc4=|Chương 2926: Thiên Ngoại Thiên;uHDry9Dn1d7fAkJHcn7C8VMST69Vj4eKj9FQPOVDif04TLjlupKpxf8j1Ig2FlQe/tpS5CQARxnYTQeZrNgp6kscU4cQ3RE7KFAKNp+fd3RJ/sg3GL2I6XDQQ9+vdaOqMPFkfOckkIcLlxTHI5IKIx8uLYsBSA0jJW0bXylOIFQ=|Chương 2927: Tiên Hồn liên;XsJSM8nAS37RYe99BvtvnNk3l121ebfKNA0ubc9LGJ5YI7sOXAlGN/ffv2QZaUCByAGOW1lTFNVLFw+YMAgZEv0l1+LNzYN8j534zud6pLybD/OExO9/81UlMHgTuJW4V9vFKGr41KkzU3akMwT5d4j7AUbWE042oBbeM/ZwGRI=|Chương 2928: Hung hăng;54oTPPSyGfCcMm+h/4fnpQqb3XLFibzZskiTbOLBh/GYqqfR66z0dWEU2WRtAr7B0Ns8PkR5KsQqPX4MO1RPjxBK3KHVE3t6z9kfEr9TRQuMohI/LfK7evfaLvrKYzDta0dZFRUwwPMXkvF5GklkcxThYbHJEtgU4L0UouUEyPs=|Chương 2929: Thiên Hư Nữ!;+ugJEXMY+yTnLqGj/wpbDWtj+fPjZPCwqkok4jyUBFsNQVGlrjdn3YpG/ftCy0N2xzSLlNS+HpAzF52K7KuSl/ia9wfDebbTTTAm8Fa4wHEdptfyZegel4vgrwhHqspNLnDLDvIsnjKMCL7r+76ANl8ctJ5X3bzoUowtDd6qbVI=|Chương 2930: Hư Không Hóa Kiếm Thuật;Eb1VJBeaD+JxZlW82tKVHwq2pD8KExe6B12lnxWsza850UK497cfGoxDxfnxk3WYp4LTr759DhszM6lZ1AFxK+ZVABypmpeAwxY0YJG/vQKtb4WwkV2DjVYNgeUS2KxfRNtj+aowHkOVJvYrncSBM2KVRmczHbCYzfWBQ2nJorY=|Chương 2931: Tấn công vùng cấm;REK5nAGjkp+IeQO3U094da+WkE+SzgZi8JWal4bBsxv4GkyaESdWqB2wF1mTRrIkOSZfkUs9msjALmA0AaKTdTTFHJlDvKNqc1FeegdXcOVtWcoE9hNpvUqt7Ed77ULzLaZgH5/IWtGW2d946F35N6LRty4MC1cl2ek8ld6NQIA=|Chương 2932: Đạo Chủ không thể nhục!;2oilfV+4wRmFgGymGKKu3X/jgeTYaCuvmVtCFLkz/lLyBUcm6B1k+YHQCyouxOgDwk0q6riRhAb0mTE7Gu1IWYLA117OaHG8UuaU4bsKX/ut/RKsI7FLbHvmexYoY8v26wde2pUtoltT59Tw6U+zCGdL9DrMZZGZ8V//NNDpdjo=|Chương 2933: Đạo Lăng xuất quan;YIRjhtNuc0i4aVcMUaW3WnlAZPJ0y/pcgnoIE5WuX2NE5Tx5DlFOGpwS0d7e1LUsqh9wucB7u2VR7FD4lwNvFuygdaChRsRn8R5JKBYuDYfocvD0KSErJTlRRTyObs8Oj/G46Mm9Wni0ubqDxM5gkF722Z3lFG8IbD5J6PrlCEE=|Chương 2934: Thiên Tử hậu tuyển nhân;ke9f5TeWR5b7yo8+rQPV7xmL9gyQQPh8ksuRoENVktN5jInKCEYGSkyfYxrvD+ptS5SsiyceM+Fl/P2P9YpHQjex5D/YXTdu0Q02BQo+5hUnHekP0tNmDYVoZ/1gqKy6YYUgx30zDw4KzU+qiFGpb2OgIkTi0MaP6hQsMA9xGhw=|Chương 2935: Thiên Đế pháp chỉ;8UtLpSSV6ZMufp+foeXT6Fzj6vESFXwxJGnQIKS5UO8H21Ti6PKEuPty4MhxrdLqHIaQPkO3MZRZLKnVEr1VKWfvIaAH638L/c0e6TQkcf/OxPHgWzfUq2PRHqu+OisU76e3CepZWVMxAdqN19qNtrlH9NbQK0NVE/k7PLSYDks=|Chương 2936: Thiên kiêu cùng nổi lên;8wWU2fg9EZE4JppL+3L7sjvX5KCWq/q+CsJ+dRhEWcZLT+ofjdduOPTMTG/CZFs6xkM+BMeTSkd7prSIQBeVSsjNwIya/myDL2YzZ/KsSflZhAocjTmm7dGIrrfRMre//9Q++0w0WugzyjrJaHEx0CFFQebwaayI1GdpaWunMTU=|Chương 2937: Nói chuyện làm ăn;Xt5biqGOv17YwYuMcrvk9K76eU5eNCyBNgfn8+b+iGeTsgwrayrqdveeRQMkWSTqqez9wgVFz9iriyB+emDY4cdn/HzWdZcM6v/POoW08t5MdIiXEzd+wIfoMsn8IHd4axwj977J+vq9VQzw11x2916jFfM3Jwoq3eNrm7qIvdQ=|Chương 2938: Thiên Vương vấn thế!;PCxu+iQO88GodZxeccepnSFH/tn8Wz/1oPaHk35dgl3XpcTuhsTI3Wwmu+k38Bat3Uh/zHghLNsUTBHyT+U7xkkuzmN8o2/HjR3UoPPDR2g7ErH9HRiUPiK3McpRnDiLbXfAQA+w1dJJ8pc11AtGz+VY94MmEFjyRDea9UgrJNg=|Chương 2939: Kinh động thiên hạ!;abMfMMyzcPbc//5pWfG1dvbk5HWfcFm8JcVwZS+dh7cXJI57fE9dN8xd9VubZkmUEyaB9dpqkb6t9jIJ/dIpD2BVt8QrjRzXRMA+BH1CuxZ/rQHZTj4+vv4ytHynbFe2lDUxtFJ/ZJxg1yXJmAbLoRus2/YXWkU/Rl5cred7zDk=|Chương 2940: Chỗ cần đến;8COE5wyf6KR+1Bm/+EwzCoZx9WCBE+a2VJvIP8ky76zpBaoSYzBDz33piuKxeWt06B16EtQfLBiiBhT+qlpUWlEJGYcWfWZu/cXx+fRR5bJYrU3Wkh78RdYJDeGj3eizfE3V5WvIeCkRQdfUlNWnzM/j8d3mO5q73tPgrud22ao=|Chương 2941: Vô cùng đế khí!;pyFXVYRpgoJsQTeS6p5S0K6+Ktm3qo08yBhHgwH0aEP9NGeHJw0ZQFZtpNA+r0/YN/0FJqQDZdfpLhaKlPo0wT69VagnHp+RXwO0hisuoL7LxC3+GeegYgQPQz5J0Do9dvAD9m/MRtBnHsNYwGpYoKyjETdZ8hbitNBrD2vI3kU=|Chương 2942: Đế sát khí!;DnJCGwqtKw/kvTWkeBewHllQvJXDzBmwnCbOJpvE64SYQYms7e3c6gz7B4+vnMpxO0zQhszdJlrli3DIaZCUhBlkMK+tLr0gWLtFFsZkkbFMpKb1QAq+hSevuJGkq6uh45iSFSHdVi00yUtucRtZjd/40dP/nIHgKaQa6erxIb0=|Chương 2943: Đại đạo long mạch;/Rht35EqG7471+7ErfGmPjbwz4Jlg/pRPENMi4kegmGBrT7zjL42eJXDyXFPNHTUJWtWDr1hZoobvndjDdsPBHj97dpYkzwMBkzJ7CkEKOh5QIqdfKyephcWbq9z6UhwWTQscBUgrLMwqj/1Av4VVstF4w3Ui5Eae7nrNJkraRY=|Chương 2944: Màu vàng mật tiễn;A/XlJdF3jIQz7mBzf/u9UVVk+Hzj6BUZmrcTsx3YdLCP1x98FNPm8SA0CQsjFmqKFMuO+DOEXpPfy7nhK5ZI9aQII/4zFHtn6xx2r8Soc5yHb8muWZ575VDvpH8GwfFJ1gMTs34A6LelwDT4fMN3GfU7Ug4mOo5/KE9kmffD1NU=|Chương 2945: Đạo y thanh niên!;FHFcjf9ZEvP5iexbSXV6Q1w3ogC1Dr0K+TmYjfUJUAN+MU5F4TSQ1H+5jVK++9XZmbYuSpkxgYS7F3R/Wg8Qhq/UU8WRuL06CQrC7coFItT35dTDpSQb54heNsBjXWW/QdhUSc24JC1PuDWBqcjOf96OuUWuFwf+lfCgIllOh3U=|Chương 2946: Lối vào;86L0SmZqAciAfFHr7h+PKK0jonalwQlF9uH3p++6b7LhhdskRMqGVIPz+AMmmKYk6TYPwZo0geq/DuuJvt0TvgoVuZBssmovL/lJLMDSVqLc0vzBrvSC239R2k2NylSheMA+wsJEDpdyWX8Sj3o/g/5Lb+4DBvZahaXxLWNRQSU=|Chương 2947: Chuẩn Đế đạo hỏa;5I6e1LqZwF8TeA7ZwWYzmLTu9Dyj5DU2gep35fGNNraSMDn3xJGVfa3175IUwfjyD6FXvvdDMzocD8O9m2vwgEr72NIHzzLwqyQZZz6UeqZvB9Cnk64Mk33xv9aDVltYjYtXjj5exTPLbQXXFTLzQ6btnTC6RjV5DIhz75KSJ84=|Chương 2948: Chuẩn Đế đạo kiếm;VWDaWmsSwCnAEyhpOTdv1xLG7FYdTjm1uVk6/c0vIYQAW04RYclFSA8035mPP8NFPte0o16JCa3Mjbu6XXVxjeMvWyWPhaqzh+OYrMYncJMYT6z1ZaHVp1fZWD60v8N128SoXLztixHpjUGLDqP++St8/UjtChLog2LAF5TTfsQ=|Chương 2949: Ngộ đạo;IjvEGuV7h7MsF6DpXuH6svsio6wrfwciBP/m1tbMhbfZUcJoB1v7Kt2idRcjJ/0T9eKy+VOWpiINie+BzFotIH3m77sLRAI8+Lx16zSUW7rFr2+bWQYNu50iCoj/CXwRq3s6tQyC2t2bNvR+dVCScGhMSiB57/6odjAt7aW7Tj4=|Chương 2950: Bá tuyệt;ldWYHIVHGWTl7CGvok5zehjR8PHhB63o/wDglZTSLWJBQrLSrECsq/uFTrEQXF2QuIPy1hinJrmmfwkP+DcTOXUOTtuB0lTvn3Lpty1Q9JeUnmnmUDdLjczNx9c3+/F3SLRUtBy30E3VGL/ke1x8V5dKl7Vn/H4j4aVGPwbnNnA=|Chương 2951: Thiên Đế mật chiếu;ZhtRGJqepIIExvftl6BeF07O/kIkqpJvMNyK+0fXLCMc3SMqAlYpvX/rMPKkkQ+jeLQMhbQ4kfhGG3dFploZCZTWiQempfBIV8KoVb5cLdEey4zCHaVQCsd6lOweDNItp0QjklX37eeCv9iP+I0DU+UwgZE16b/xOefxpTNzDr4=|Chương 2952: Chư Thiên Bảo Luân;9g0vO8uglFdRSCVH4hqyKfgZOcJvXb8cImx5AwMEM7+ci2HuLulJ0ntx7hI3y9QKeIX1vINqdZx3x4giaQt3g+BjZBpLjnQigyF2Ng34/GUkd8OpWOKCDsUQc4vAm61DkTRovlzmebcOFRN4RuRGrMumg+0tvjh0QXqEkpIphO0=|Chương 2953: Đánh chiến Thiên Nữ;38lHKqemLR0Ya8XFJJF8MrAOC/4C5cFPzuCTA8IBeZuSiB0hJRZpHgc0+qXtBNXSknTQJFKKEuJytEEezRzqckrUmKCE4nCqlhDo76PC5pMTZnqGbnBN5dTK+YPG3JQF+MiFaeS6s3XKNmCLdvCQryN9JhmpVhFU+eEAlxyZwDU=|Chương 2954: Đả Long Tiên;751mOEdu3Tvwuqn2pv0WvQdc/WfENiQogf+Q3tasUeHmnxPx5ojgdT/MgIGwYJ6UmT0Q6GoUQauR4gzt0aKu4bQ2tzXvs486kDny3YDokjqXC56npNQcXUyxXTdI8gJKBMxwB50oS2PqxbGe9SqGvHJVmMoWdscr7X0+yf/aXxw=|Chương 2955: Thiên Đạo chung;SHoZ5JJ7JU7zAjEJltzPBN2h7Zit3PvLakAZtoeTpYNyYoASxwxxCGpTyQpFxJz1HJ0mBM6InePMYvKUWpMpV+qYTZykMPELuh0+7CE0W3esPJ6VK/DF1kUHB7iF3XZgwDkOvY69iepUDhmnkSAq/dAFquR6y4PQBKC1FW9m0eI=|Chương 2956: Đại Đạo sơn!;sGPksg8YXR+oIDtiQN/icYrhAgKquTxsFYEQqZmb3eV0v3FVWv/CIH1o2vB/ncsixwyVZMbwlMXPOdMMPj5tcg3vZz0IPYcFFsNeTuaWnxH0YbO7ZLs3z5uMaym/lK5h0FtibXn689AIOOWp+MYvGnUtzNhSP9eOgQcQlnvvUCw=|Chương 2957: Tiên thiên Đại Đạo Thụ;h5atnpkdD1dvixh7mxYDkS2Zh/JZwhMRQCuVo31qZU3TTx1xJaEGFFHWCGmRAQb+r/+gGGOlsRzEDqM9l0/fnXbSW8yQo3rsBj6Jv6vTJerjyxHRBEXeTXjJpOq7PKzeoBqy9afsuZPy3gXXE0cjiYJtUhaYAjeW81hm/ARYFRw=|Chương 2958: Vũ Trụ Chủng cuối cùng thành!;5FWK+nzsg9pRJU1MBClf+p1EntlvF/D7d/6wrcd/7uxlsNE74A71FD5+ViGH5o6OQdYsJ+YTGOXBBNOXKM2YWQIQkshhyvyccKxWsvlGkTEKrwsSZbeztZfai3V6cTl5F7rYt/1S+kUadbrU5i0eXnPrTcyOQtWSlPJZnS66z3o=|Chương 2959: Quất bay;JQO8osmEGv0w0Kix9FdmioQSECmIXNlOskHx5sTUfA01a0qXu8RUW8SKpVyn5O90QRiqIBmKFOq5s5YmVoXGQfxw9CyCcrmcqyadENskm1npubiSfZ2OzV8QFux/Cau1lIXVh9gdBkGNk1LtPslTyVijmoKGqD/rQMmXmYqe98s=|Chương 2960: Đạo Kiếp Thân;msv9BYvuHVlWywhnIluljGc9mZnLKnHsUL6eK9tIzmumMMXTocAAzWVln+hMf3k/H1kTjetAKEbYT3mDAQOwamHrwS2TeCS84Qe3egRz331lqcN8Ya0B5Z/ihNIdftoH3P2eNZNwheyirrpqEIGu66dGQKvPDRhiFun2/RW9Jv0=|Chương 2961: Hỗn Độn Nhất Khí;7b2LSPfrDVUM3ar4TDdWH1kbdrpOkYDmkMtFHhTkVUVczOszfD0IxvXVYAiS9OZP1nOibFArLqBJDE14RhbSfMCKsDnW/xkonwv608e6h6WA9/aZv2FKWOeUqfspiQX8jp5jBWihsdQSHb2BkkHx0CcOhurF9jrCFTuLnbsdUYg=|Chương 2962: Vô Địch Giả giao thủ;OYf0d5hxvfrnkBcElS9MiTgGaJEmfSp72ZNYslKxhrIfbf9jNqoeNvqfJkIDAhYrvPu2Gg8EhGMI4r0+zqAb8oFjm0SBxyWHoYGw73SWlwGwir+l+xbSitgVPbOR3aFa+m3NmGxr8Tprsc0HT4UPc0fvBk50KI2jHbUad2yk10E=|Chương 2963: Đại hỗn chiến;tex/JOtJDES+YLljTTXKgT2PhpN+nkLkTkBJ4FErpcwqeg+JBp7IOREyA5HoM+vf3u2xs3w11LoAFDYbopuANmadaMH1Ue6Ybi0bRaKdcWr11MXQOCRNaIULSSISDll0C1opzoBcVH/NQkDQWUCRjdGBgepPpinTcesSUIwlUgQ=|Chương 2964: Cuồng bá!;M0miT04/qgDXJq2WmsBakWx+e7U9egjHl50O3IzhI6po7uTylUra2gvnrnKqckQjX2JsdhyT2NugUodHoOq6E4A8gIEyNHRyEyz22pVAsGPO/YcP48Bj29PnpiIvISEbaPg0sxd3frge8FJAejbwdgFP+9HFut0hGit8XTrMhOI=|Chương 2965: Đánh giết Tinh Quân;At8zN5zcWtIB7OP8ObTMIP/pId4RW9bEvOe3piafPlqyAAkyonw/8oZaagPMM83+S7Agd3b6BvIxFEsv9Zjzgw8olL67VM/Yp5/MqJeEmwQjV7OfV7Ivb8+YFSFWcilvrTuTvrMzQ2zaso04FBnhtpdrq+M8enOxqJVpnvSUqjc=|Chương 2966: Thần bí hạt châu;t030PqFuy1BizFThWrOS9J7ZaGA4CIQd396n5DCHHi1GBEjSq5NFJXmNMrvGZSBAq7ZEMlnyXOP5VAgXo9tXvU7bA+KEWynTJ2halIXimip1tf7x8uVVTyXgLMlTjR7e/5uGVyB/IGDhv/25scj4vUyDKZG55eJKz21gONz4ddI=|Chương 2967: Hung Ma động;U8xZtqXmTCZfbLCEnD4C1jir9dJXB8EkTGa0NXG8e9kp6EH0+CHY9VGUhDCLTVBwF/hofIXn4mW6idcBuC71KMjmPgwUgd1KF4tMpjoEfoBh2nB+2122dYgAbkST0guOfS6aDyTH+7NMqUiR7pJLyW3vPavzcbsizEuIXdA6Efg=|Chương 2968: Tầng bốn Tôn Chủ;hnUocGKC0iv4ZodxfKSF7Hr2MxQD1UgotUddiMqz7oeIhhK1fWPYUYogjyMZhuqiNYbTSVkIOnKtZqDDczUBNM8eunq7hGGpzKoagCT3aV1C7GEmOUwENEzxqH97v81R5xTDKhk8llNZ1gWzJPHc6+wKoxx6PnCMh7PPMVtk0OU=|Chương 2969: Cái thế kỳ dược;VEgaIZ4oT00XyssaYTMwz8Z3Xfo1Y0JfkteIbf8OTFg/JUDnJonETm8hVGxJ3s4QyGaea7tXlIMdHSLbDfuQMaCo/0p5nlmf0Ky4LU6RKz2FUbBq+O4AB7usLFUsh9rT6blBbOTxQtFuvQZahEd9bh8fh3wQdt6SRpa2KWilDHE=|Chương 2970: Thần Ma trì;nVNo67YgI4lmRqwML1SHchPNJkXvhEB8kLBovd+WWheoVttCLaWfN0tDjRBA3sZkOv9fQXeVr2GlSkcVodBTRNOBECAWccZC4fm518OEKJ6tbR6W+Iqrpxi+DEhwQIlzQVrLsPvNnUSAItewGWJSeLNZ4t3OJfRJcTMHo0UaASY=|Chương 2971: Tái ngộ Thiết Ngưu;nd/mD1TXIAes1Wp3FHz7Q/HIi3ygyfZw36/kcL783sHlvn6iSEFd0BWWSyhQTUJQkuxu3PMrY89zs+5i8beeJTuyL9xTLyMHXMZij3jDyxxK/NEs+1GNqWpPmJQktnPtFu4sFeO1aaxIoB+PzcRvxTlk1wHnz1O+Yngdyywqxrc=|Chương 2972: Rời đi đường;vCzzMiJQ/3fWcVmdGYVxDa9NlmvpAaBSANmYKvu5VYpU/LBayS/a6f7o60DzXe6+E4/QzD48xn0Oc4j+vNK0NM663xfqdrjzc8vIBgbEjr1bptwMbvs8byOgkUExaz9Bx0P0VFAAAcZxtN2b6hK7e8FnviXm3QGS7zTHqareu3g=|Chương 2973: Vùng cấm chi hải!;SUZOGeXRKLwG6hNmwDNz0cw+K+Qszf81m47a+tCiVPwl361O9jki651EEwdhqpxjtEBVLrq+FfvBn9PITsv2OlNQtHueelx0YWDRZpt5JcPZih/QjIgKqsV3hzj+SbjprnrRvXxCIhdG7tvaPFrO1rpO1A3DDIwSyQ4KuBaf5nY=|Chương 2974: Tạo Hóa hải!;N9M+ZQcNqkz7KXm3rXURPwKz1GBRC66zjBZ2Jw8wHqYNI/lbNnMfwAcmUoPhLKinmRKHQ7Azc3qPWcBey1Wm/OXNxENNHfxgrbxqTPvDf7FehWaEsjmUIVHBg49i99jN/pbHjVamQiDt6mY5gBU5TW+HH0FqWx9MutABB5uSs34=|Chương 2975: Thần bí nước biển;Rjm7W6NwWhj0l4ph97hzKNQmqQXT1TSgFlkAaBtP7wuwHiZc42iiR1FXIUGJsB54o9oa0tyChkAkQCNKVWTE+REsa1v48mTAxBLAjKrP6unsElfOa7billZnT7M+KCgIKsTFU8JlznD/Yhrc728miP/gafMmYjDAa2qNuxJZjxw=|Chương 2976: Tam Thập Tam Trọng Thiên lột xác;OUY9q2H8eNRI1If4RTeah7VFhyoAakXhHaWy32o3zyhR9AQ6OvKNeFpZUAMWedRf3hTgcmhhGBUvVgNA9GfUK7jOisT0wf7jD7e8y6T35tRoUqGO20qeE32PkCbrSVP6YkqMzr+uTgWHiakEOvltts8zz2fZ6QtoCgs1PJebcVA=|Chương 2977: Cự Thần truyền thừa địa;IDES3fok1H67CzhZksupYCvFcvexApyDUp6p5SVju1WWXLCLso0DzD1jFa81e1UV/E99VIlSOkOcL4EgK7xzbTgOb6HnBHyaV7aTKf0A+m56PKsZm9c48t+FjcGHj0E2BjvK5tEa/2WsFaNFCOd9hucEpRZYsmA2CpbSQoy7sGY=|Chương 2978: Thần bí cổ dược;FzRWLa60scWnGrm1n41xbEaw4km37EweMrLrg7HIDtYQi7hgivOE7sKb9TbP+SHx3N1Wuu4CUJTbfSR6NjbfWh5SLgj6JumRsbMeH5fveicn6VPg2ATxGVbhnxvlHcoZcyIJbb09T82ljODmjxJn7hQ9yvGfJh+YqVOsIDtQKhA=|Chương 2979: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ;Yd5+NLAV6JWn+8DvHsH71nImFabhK+robmccu/GLX0+yDT/mg5l60x17Fmb/VHf9zEwNlsXRAZY2q0kwxepT50bmyRWfzz0NgrbQfwW3QCxoLpld8jrDw/6UYawEZJuRpAg2LrvHAfgpweRr8apmpUsfV5SFaiDf+ZSCCv0MzfA=|Chương 2980: Phần Bá;IWfXISm3im2V/FINkQJKOfawZAzd9xC2Fq3EYVIMGSNRsKNrEwiUwKpCke0nwyKF76l5IzLKmBHVypaIBLPpBe5fL4BN6xgmfDjnFaVHmAlwULLGr2x5n7YlGd7uCy82+TT0M0GYgKuuYxbqPon4u2Q/8Tf6Qo5cda8IvVzRM3s=|Chương 2981: Kỳ Lân Thể Binh;KHR2X2chalHFzkKcJ53UObnELzCGlhDczmgTRywzx6Xad/NVUovZgkHdFZHX2a0lhdC4GKAU4BTcRk5kCViEDVA6ywMfzL0TkBDIJYwvX2JwKf+YP/Pov/6de0VuSYooFcu4ZYX6qb6D2wkT2bXrzH+q/DHl8tF3XvdU8NVnayE=|Chương 2982: Chém giết Phần Bá;D0BlI577OkW6ENto1yZfYzDsgrHdgnETUCHj5/cr3aeJybngVON6MsRMadGUF1EGvKYOIcWzp+WkTM1rC1xHp2zF2EJCN2ERapSjuCcUe4eFyJN6uVbXS8Sy6c+GKMnsfX+NE41+mTeoihMMn9C/HY3n+qt7sJQVDx9HvcSI+tU=|Chương 2983: Lại nổi sóng gió;Vh1AujmmZlhMbmrs2Us+kP33Yg+PGQ2osxlxD0zB7XQImRkMlxBlYxX9Df2xyiYuv8aDD/na8r/AVvxjy4y5HZMEe1C2x4fXRJ3D87vDW1m6R/C9RsN4zuBXXReEcvBm4F3ieF//W/Zd04XlK8TeT+H59AbHNMFj4WiQA7l9jxk=|Chương 2984: Hỗn độn vùng cấm;I8V7UrYhx9eEPr7tgjvPNu0qIr9j344Kb44Aa7/T4+Ef/pKgzSfmc1mPnrK2MGeabi+fjHzk96G7LP98hJ+ibLiMbpuYdD9LLeYulUbAl77aKNlEjmuz13VzabcUjMbb/bgS1/2ts0O54Sm8jaCikDzYBhApIZCkIMSlqiVmOP8=|Chương 2985: Đệ tam Thiên Tử hậu tuyển nhân;7Qdc/cWja6lfjxxCEB49BRHVNEQqRzbjLG2wzG2m4aTGub1wk1AguPB/7b2JT27z0M+F+UnbbfB7pdrcbuEO9D59KWTM7lBVvJFjuK9kmyN4qNZ9KW2g345enLflPeXZhboa4n4X9oT6K7S42hfckwiyOUq4NE6Qt32PjKuWkA4=|Chương 2986: Đỉnh phong cường giả tập hợp!;3aKVIxZjaQI2lFbVAly4RZ0BxgkWv+GikzRe7syFuMGrU7ZwXt1BjsuBmKpQ3BmtN90Jfh/3OJeM3LysX+ObQQIYNG33qhbNDhvzkCXe+4azYrKDJ1YhsZMnnXDPEJGL0tt5z5fkcmZ3EvF/u0XmHezA2wqzqUH8uRbrjpNjz8I=|Chương 2987: Chín đại cường giả!;feNE5LBpl4rburJWrSIopBB+VamAuPU41klFn9F8GKHVj2uW6GmHfiPZ5bud8KcqRPo73dYpuFw9VCr3d72GTBBJIOBm/Oowx1CK3vhvraorT8q4rzIyXSuzCGp+sf1Z6E9y9QFzgFodoB0zfimLmpEMsxm7wo+RzuF2vSdyfq0=|Chương 2988: Hỗn Độn Nữ đến;pU5H8r5UTNEYFuUelRReg1U6qbfWf0JvO4c9seABsZHJ80/X72QECfl7G7YW21MkJM08Ij73E1niHs8htRIJJkQenDSovvmDdi2A+7UYdi0pkjgwZIGJ/i3OEji1go4Qr9YBHa6+P20wB1xe4EYFO+oUn27mh+AJdi1Iw7T+piM=|Chương 2989: Đời thứ nhất Cự Phủ!;ZilcrPBf/zxNvCa34CCoGKPaTTPKJ1emzBPgEOLshX/BSYFvnYAi43D3FUaGcWulpfEcFsmfbb5T1kPo6pgP4TirwZOdMhu6IZ+9Bwg5MzaKHWJjhg4c8cT/25nA6p0h6xfOuXSSbKRHRiftur2o9PUfWGoR2u7kdOwsMnXmV7k=|Chương 2990: Thể tu một mạch thuỷ tổ truyền thừa!;haIIr6H+SIWgJqniurfeZ70ZmtNj7gcofu++rRhc3fJAZ7bmnBB6D/r7th2b0bkJH0aSS6OlOIi4plR2pQB/6pXzYiBBKvy4iMzaSIS8XPEC7uQGFo4P7k5RT1OHUcBT0TbNKt6v4jGHtR4MNw1dCY+X6NEZ1nyg8/cj2yvCXP8=|Chương 2991: Tìm hiểu mật văn;UEdMzHtM4UBzzlrnBjScAO5fx9mwErlSpUz0fTh/xkPZ8B8zOhheJz0Aduat9f6jaJywjozBE2FXjp3pOemvDX1MyQBMZ+f3QS0/tuQndjdj9sp1TjQcR5upk6KNPQQsQjRIYETkkMq/z47pd7kRim8X5AT/7tp40mxClrMowvs=|Chương 2992: Tiên tàng lực lượng;CNpWjd/58p965dnLqSKgNtDu95URjBqvqqdqFR+RZeDgTx0Vq2shVyMNc5SBnKhoPUXrbBCiS/De9aT+vfcElrOUXZGmKvdlZaO80FCZc7clLtKEDvxonwe/ma4dJQBgT6U6gDgmdpPScVTa5ps9JH6bDgu9/cs3oIdU0j8BBnw=|Chương 2993: Ba mươi năm sau;yQ/QHrU9Mti1ZkqQ+cdxm3n8ETHorAS2f2JM0SOEtBMRzmof13aKUnaJE7Re3CAgQWKOljiP/03IQy4oxsoiuo99j2uEsafSG/2ByPk7gvnphnKfGIcXzcVm4Z7WlFVjsn32SQJ9IDg0x2mbW20fQ40TOOqBNIC2/2uFjPJnVQY=|Chương 2995: Hỗn độn võ đài!;qPFFO6OJf7FtHWuPfiR8QeVnIIjlWTsQBYfNSKdzLFmT99f04iUI4olTboXS0xialnstlyTPYLykafcDpgGFmcknzp/xB/efp6DUhdUZidKC3oUnPfgaEMnGcJ2DwkEjlDzJf1Dy4e1ivBpIZNjEwysod0JGFjKL9FOeLt+9rHQ=|Chương 2996: Đại hỗn chiến!;IN69pNSlfpbf4nNrvr1znVhc5RbHfzAFCnUk3Ye3jpg9m0UvwnP/FYCkUnPF8cx2Ltf1UNBc8dKVvyxIJg666BH+xVx78HlqauKM/6UO0aLMvSBAtKWEjH3LCODRTl3q5/klKjYse+OzHV7we8su3+W0IZKEJJB1JpW6DGngke8=|Chương 2997: Mạnh nhất chiến!;zqh2k8tM/RLKUL1tiTMzqFjsdMFoT3GuKMVxm7v4V4qSn1gtlQtK4j5hPvEckbR6ScWRlEVzRwb3TDV1+A27h/xymlHm4FuexFNAe0vKkgFFcnCnFaehJusV8kRKHvGEslM78ZAbMnffesBtDYu6DND0iuWoh1zOGyEJ8it7i/0=|Chương 2998: Chư vương tranh bá!;8mk3kJmqMtCAKsytXATNZB4/ZQKsL+iYSegcEPKM8096j4ae865keZD3k7iq1eZg7VWi0rmCT/zQqFTKYPsQmgF2piWBB5pJG0qR9tOaWdkC7UZwLDuOs/Hn4fQ1JPtiDzegcUPyAmfHPRWX8pMGRdOD3VsWHZW7PfBvf+56v28=|Chương 2999: Tiêu chuẩn!;gbqhWQ/OBEPL+1hcdkb3X/5hch03liJtM1753X+HXOQM182LwBAfB7noczBuXmgAbMyOhmDXq4enGEdajaFBFXqxBSnFqdEDN9v8Jx7UONd7UzQ6qwXGC+RqBwoZHH5K0Eb8vq/GsUFwwsqdK1B/d9TMK2wcZScwu8wKjle76EY=|Chương 3000: Mạnh nhất đế huyết!;cKgvpEStMq29b2AuCqQ7z0CxFRh8/vylGQuRogc1zng/OlLqgMu/fzMkJh54PMdl9zl7kqFKQvyzbo7c74b291MUAfnsorum9O+14sZqa5GxfFtisyzVxSF8uekJmwr3x+fIlK2xBxqE50lvCmbM+oqCXH/JP6UZPqb+nEDQbT0=|Chương 3001: Lần đầu đối mặt;WgQg9GDVbUHDwupo9LDCL8P37nYkw177gTO+nEgt1jlBA9nMvz90HPZYBdXwLe3VheRIO/k7/aIGhm63soA5OBwJY58US3t10g0vS91Cf3Las8UFKhBK6rwJ47zykRFaOBNB5GRkUlo68NFCdzv+rPtFBJhO+v6oLLdspIhIyqM=|Chương 3002: Đại chiến!;GhyAxlilvnFt4D7qWlo5YiGdR3ifgvSQBwCOe0I8hlO+x/QqjBuVdZRHeecHEyUqa7eUu4UbrlQiHWU5Do43zeKfu8wY018tkJ4KLkng8/C+rzeaZ2w/TOy3J+Fn7KO238D7UGikKGK827rdyAdX4T3rD075syxS5gPoKVrm9fg=|Chương 3003: Đạo Chủ phủ chi uy!;VyBWc8VGTC/kpWF/TvX+i6brHOB5QnBR9vO8h31w7X2pasM8UEC02dh79SnwnDPbsA9FCXQIjqRSqzHR0nFgLNgfXDVoOmg95ikOPUvBipGtnukM/+AIgdheo1vY0nh4rNkhkShyH5Iypw/wtqcafgwiwLiqCJJQ5uZyFLP+JQ0=|Chương 3004: Trảm đế cơ!;GrRsqwLRzdWAZjkGRFTQ2tUeJgmqRVopMVFpqx/0NMo8hUp9IJxD29Ql0eUuddtV/+WHmpRmub/7C/GYCBUe74+iIlzYSqkNfJwlQbId0l97a9HXrWepxqeQqsXyfd74t2zbKLrgw+zaRBiv+tskHznZPDaze+ROcBI3F2mp1TQ=|Chương 3005: Truyền thừa địa đóng;LB/ZTONmCTS2ebOexQvzGoAIlAB4Pfe8eE5ypDTuZmoqebAghHUGfwyldH4Aycc9lm5Th3z1geCrAU1yPY0w3bMwFOf1MBiK0xWJ0rYWCIOP2nBGsL7+g23V4oE6wuPHjmmqZytOl/1QZtw8gbeH06VYfQ/KoGBUYmoWtcLrN4c=|Chương 3006: Trở về Vũ Trụ Sơn;eLJ8RZngjtuNLC0yKytRiBHzWpoeQL4Q+gQNQ00+Le4kj57LNUeWmbcywQEOes7WH7H1ZH3+goC97wcICp+Z8Jj62q/2lHc8B97OqYwibCV3U+lX0orJZR9yx94w1OAoMfPjBSJVS+7gtLBoXTggFkgpfXhKdgDDcV4CKEFYC7k=|Chương 3007: Thiên môn lại mở;IyZczofEgPpvKswiLIYdVD9tRQqkXGyybgZ6nFMwxfdaJjz87kKBs5FPWjQ3xL7WeuX6Nodn1uvaT4ExorMxvduBO3UoZLNzjsplhF0h4zFeUvtl/1gp7HQYPjuCd++gV1+8ayv9cjY81fhR+LFCLCANzmHFCpDD/95LIJ0DHxo=|Chương 3008: Thiên Không thành;dcm0wsRmV+/JQ1oS489aVWEjYM33y2ui7FDfaniZ/rXIUql11bKtrS9afiDStwQcscvgMuqdA+GR4D1GlK4lTivSxRggx4qqrxkDtvI1baxNtEGsOklBxP1Qy8javDxonzl8YRvP5nCvamlvuLflLcjQAgPJ3yKuwqW73I5Rhnc=|Chương 3009: Cường giả hội tụ;YYgCZTGY1VNq3h6NJ11nY/rZEE2VIjptWD+ed7kXTa4Ar1/aqfchLGfrTvBQlj16Tz3qDsh9VI/bT2sCJnwdnDVsl0xH0qDD9cEQQuBKssPcy/HoD5W7bP20rXEZvBoX5U5ES73Y/NLEe/+B459ltJl7jBkf3iRxDnMkYrosXQ8=|Chương 3010: Tuyên chiến;VE9AegU3EB1O4rNBhqMLqJiyD24rf3UBWbILYhF9uUp7d2dmq6VVqWVZ80pc7OdXH9HIoMUV1l59KbmcUpRyCmJAu1NVr9aO+1cPeuwPNNTFoGZVFhsEkyjVTWeXk39ILtOOFMJ3Q0cg837eO+kKNYkUn6uyPzS31rDrDgWn6Co=|Chương 3011: Đi tới Hoàng Táng Địa;e/bdSqQdiQEppUVs49e+xNvj6jabP8EPA3tlPUV/K1IzsTuFV+53MYBXmrc63k2vC1hJ/+mfuXWzqT4Fe1OvANxrerdMpWHSw7UP2SBUFSEGF+s8Dy8QI+yBgf4gEbQuAMETJ4ktIH7bxs8j0njRAjB3J+Wy26PPX6ZLHrvUTwY=|Chương 3012: Tinh Hà Chí Tôn Tháp;dPSSju9yPJPJDaBgAMIWcEaWRPcOphrM0Mviro05ik6iiC8Hmdtpfv1bKEmGCWCnxmNXzWOfbFAFa62WCHQU1FFhXhtQXsE5zkcKDCUNd277Z1eoDvAdHA9MxOSrDcUk7DMMMPBQGohYmDedI8cmVyBrKo6y8Qi63YjQolo7N6s=|Chương 3013: Huyết thống đệ nhất nhân;1zRb64qpBS1Gru7Uyc0gwLkJK64fvhIRTybGOPDMp1fFIc6H0eHeu3JiT78Pbuja8DWpuQhSTZPd31eN6j3C9ivmJnaUCeE5LI0JMp2/oKiZf7v7ZyZmUBBrdL6yMJk2BJV7QJ4sfGX6iU7zgdwM/O2KPMaNGyS9bz+zU7A351M=|Chương 3014: Cổ Kinh;2/8aQiLIysgW3puQUW2eSA1gb1ITGCfqNUNeJOvHGOraohJPmui8jRFGtvNGxaxXEiat65v9cajr6BxYcNK3FO8xy/vltNmHasrB2eZWlPCn1JV2M2IKO8ULS1PCeXt+8aWpjV7fN8yVe04Ltqn6mUaSD1FXnCG+kAzNclg7Pok=|Chương 3015: Hư gia!;IHfTWBEaYybjnA5eJIb071cNiknGFSPQknzNC7TwId598m28hPyP9QXBehsTiPL9yTWC+Onc7w3N5lfv8bSOudNFlUyf1+NYIMQM7DyTtqrC9B7hw+t2BRisb+j1H+uoebyQUuXnwUkgR5UCm8e49BfXFoXSruUlGgZVC2rj89M=|Chương 3016: Lăng Yến ra tay;KCBEpb+8vg9e5+ONtONBtH2ETHr5CEo4kjelDmugc7Y36SewxYQPtMLHvvLn/RucxAvKjMOd2lnNFG72H8YjQ3VaYGokZk2pbkK7cRoEJNje0SRJUaI1pv2ZbYnvglr266xkiH3SO921jjOXO5Z4ZoDedfTBAZN6a+cNJ5P1mrE=|Chương 3017: Hư gia lão tộc chủ;fPOh7FA2VEGOiTAvp75n1DLB/u9K939NJzR2CAKKPC9jODoOxn80SMrf/VQE/W56gmNhKqJKKK6z1pp/iNLS2JgT6nJ+lyT8w7MGFXBRWqZb6rCpxYYiB6LWS/w/tuiBWdf9sJL53hlVlAdKtJ9zRm3IGW+UTig+q5pyuLhtmGY=|Chương 3018: Hư Không Đạo Thần;fvb6txdGKOO2ujMeijsqsU81FvPfDZc4qh7w/j738n8aJ+DX2xGHyGIgJ+Nb/8SKHErab8CcbCvVeLTtDXbg/WjnC+wDVMDyYme/rKDeNjMJdQJfCMsxQ46tRYvrmE5k9T1uv+cp9V8qx+OvMy1ByA7hR3mDssEkHUSO5iN17Tk=|Chương 3019: Hư không tiên bia;oEqgFUHmlRYuIzw223pXK5LZmbNHarQGwXO7XHb4DrohaZoEPWhURMVImqpkkzkzGg+Sky4THQ5wNC+DN1EkWqOqgXlYAdOL+Bwi8bpJ3BJEwLZExIfrUXgCr1p9ViJOot2uVMb6tQLF7x8DCn1HUxxgq26rXkewLn95JkEvYwI=|Chương 3020: Bão táp sắp tới!;ks2cDE377KGBe1jQKnj4UzeA96458olWtiW6fYwg/lO7C7pIJXAeStea3u42ewyFpVpEG1Pzr66yjh/7e3qgs7rIheaxg2LcF6gS+Z83dvlyDSIK8ObX40x2KHF3Qogl1ZuaqncbCFq2FCbHF5RL5y/Q9CSNCGQbn0vMmh/TyZs=|Chương 3021: Chư Thiên Thập Đạo!;FGSN1hib8O6GFU3QUOEy3vYUEQia+Q5Mf3xjBKgw1pQDho7ZWy125OT4tuTeAd64HzB4WeOQidctnuTUbNDufo8u8/aUJ/5LR4B89KcEHvUfOW2WYRn1Z9SW0mUUcpwZ/PPf20fDG7+qfZ/E5aNR6UPuvRulLDgmTx2JVfudJ/w=|Chương 3022: Chuẩn bị đột phá!;gee+lCK13WUNDWwQAq+q1GUT+KZ+5DjA2ZsM0fp2cI/uIk8ecv9onrOKTlvjKfjZJhdtvpUE0hVWg7ZSAxk0QNzEzi9nQTqhW5WZZdVqLI9SH6mo7nWcTiWWzBEsSoXu9Do99t3a6WEKQ0MxQJvI+Q43cXPFdY6b+NfzWYdgMZw=|Chương 3023: Tầng năm đỉnh phong!;R3OociFEzXaZoHGxJm6veofDEsTqNdjPtsPqC8eNlwqXKGQ/3zt5y9MPHwg4aw1G+V8KCmRvH09kJNsLDPBqbWlSyGyP5G5XHUCaHFElgcoYLHxI2XxdA7tWzToukX1mjbZMq3cgYtC4JzHL1adcgYbYjy86M0uXpauWDds042o=|Chương 3024: Chư giáo đều đến;nENg/4Ix7EbfyhJWq0YUGfm3H+NhenRB0MYruW9rF3sAC90bgAg+ahsu6HK+1xk0ozPmxrEWj8LYUB1t7Sj0mSjP5ynhKhYdYO/PaL6Ye/FCx+mAmIhM71Z0zAiEFgxOxfSVUL7II6/o1FSmnEd9n2pN4ge32b5asYPP+RZOBhk=|Chương 3025: Tiên Hỏa giới!;9Bslcsqc7jbswHJymg3hFkX6NUyvuzH1bYa1ftWj47i5lzhWKgD7qt2+M/iznRu5RKgnTeaOmB1oVklj6h9nIQp1rKubJGeSwl1z1Nz5MGKE3NwuqV40BmTDPspASO6GXL86C4vjoMNgiNBbmMrP83I3rFpyLCiiJAvX/ECMfsA=|Chương 3026: Phần Tiên một mạch tổ địa;JU2GkVQIwlhxB9/cWpd9yj1SkBKXEDwGnM4cQh+yBq93csCXJ3d7cWX+KEE2n2049FpHQ6vJ7jTHojkXw89ArVJpHpUOptPUUtsV78DoJVypVZweI5kK2AOTY3l3E3cjkrbrDjscg+7e3gQqzEhGAAD1Q+lNRmLRCf6/vJcSPHY=|Chương 3027: Đệ nhất Thiên Tử hậu tuyển nhân;YNQGbSbGXllJfhhgqbYg5dj3Rla0pIHG3pUllB7m+xsEV5OwUmPkwGmvsuZMzJiN5REl/8V6lnRaPtbZumNKSoEaf60awY3n3Rn20l0YPNCdY+hhUV0G9gUe5CIdesbZlbSRaaBMUmv6S4ClqXdP4N8kawShUBpRielDLcyfAYA=|Chương 3028: Bá tuyệt phong thái!;MdOFsqcUSyUCBPKdWHTymIe0+yy8vB9Tx2aCFtWJ1tYMTpccoip64MNFTm8O9fi3tYFjKdtAFCGQMuLxZQmx0W8AMgo8XKQ0ub/P2elLlZisU8g5tTLvSAmGiz2m5tSpAwovUi70xUiN3Di+k7iqnq79O3E9aBBJpbdypjhSwIA=|Chương 3029: Đá bạo!;zRZMf7pdHOouKGME+8qmecqFVn2KnIdd29KseAofYMNsfN1KoNgrDeq6dM0sUneLdLCY8MDhQ+PlVIPNTOo5Gxkbse+sqqHhgtS0Ho0viE+p1hEE0PRZMZIlHLh3Xhjg6sbHcgVlbECixOs+c2zN5/NtwhfmPrv3uxFmJQg41I8=|Chương 3030: Phàn tộc gốc gác!;wl5sRHYdADHnpy1pw/DY2UKoZQW758UAIKOwVkZlLb+7ErTsgBT0ZubTcntasw2OMxEAZrZmzoWGzs+kwp3TirUlA9gNJAgZAAzbanb22LIgRugDV8JmLcchD5iTHf5OmzIsgaSISpV6990Pmst/PzNzxjdtw89yNoFvAoMDGJ0=|Chương 3031: Gặp gỡ;dX3Swoshd9rpDaC9v9LypROM5bA4XICPnGwh+GlVUpUasDHxcGX0+da7JwZ5FGOHwDc1BW7Pe0dH4OFkzxW6AR0o8CTWVEH3Ce+ZBs/UlZ8gIJHyO6L8fdV7hrCgQxX8dE5BPqp8WDJwQIzexzT+Kts0G9VUK6XqLGp2dzmZwoo=|Chương 3032: Cổ chiến đài!;6fLPJKu23Bx1LEh37gcusXpPuRkNuRLIPzTIECuME95rLB29pIM4Wl84XOdOjTQrmFNnc4mgshvBsyZ3q4eQrHRxFzyqyC7pHKt97+MU8ypp10WlhA9qLxWde+QTjV2v+7Qc9O1M2kb+9hyCMZP0qzkwVLthqOlb8XfZblf4fL0=|Chương 3033: Quyết đấu đỉnh cao;4fqGvN9kyyFkALa/kOjJBTDZhrkOMWPLAIQuEt7Rc/VoH5rSQRID6rXIlQ4+fiqningSpX3egVrgQPxjoPlp7mygqStDdit7dc5/Ww0fRBgPvD5lKQp+w/chhJBLWudsxH/qb80lITZKeJX2qBg7vtriMITC3f/kvGCGsZmOA8s=|Chương 3034: Chí cường đại đạo!;7rpDKAcnM8zSh3GPB24Q6aIcW+24uXB+qXtXKawhdEsy8GDFMdD8H0EWx9VJJKweRKFXojAiTlbJ0708jPd6SKR4kFxm+5Hi1dSAXgRao5TqCo/uH3hpOLWTULOgPrOsN6CgvwusrlLeayQqfD0ID+YgeXOfoqEwTYYQ/bYjzjU=|Chương 3035: Chí cường sức mạnh!;hcSfESisxWxdihWM+mSc4Ww1Vvd8HvV71/kh+UNII8pHIBCjLRC72lWFfCt8Pe9gy+EzSxinKNuf6I2gYE09BIosAexlGNdHUWZKdMl1IUd1WfUenOtUkkYVpQ76Z/Mcxw6yIsaGmtVimY8noAEjIC+s6Sqx8wbAXRSe24Fi4jU=|Chương 3036: Chém giết!;xwAuRxNFvDdOQdquHpAcKvRMWVcFB2Uta+Gz75cXd7zYKIcX261tdzYo3M4bnZv2Qm4sL7gHuWJhnq2eEof3E6HCmZociYjSiT8y7cYfUsEBHl0e3weQ6Itfzt5IwvFN/69JmZmAq9mzKKo8loKzbOPKE+mqCjHelToWNtnw7ps=|Chương 3037: Luyện Tiên Lô;sK/xiBkI8XyeCv522xQLUxDQoWB669SzhyB0qDGFPPtdDOSNKWhhO2vknfDAqshwjFeBLf5zWwZWDiyD+KZyy9csnKvo3O+6uY3LfEDL6TVn2niiESRoabCK+7zhu4hA+0bQZZawlVKVRngdXbmKpksaWXUil+0q23gMPlYcbN4=|Chương 3038: Táng Thiên!;27W5CQPR9FJJYi0d+NkhRvGHI5bYWXLa3zTQkzgbvPfUcUBwIbKq/m/v0rlDegvJSwgk5n3e2w8AIK1upkiecS3VBybsFUxXgTaTZKTPM294Qbe2ydDQFjZRc1BnE76lHwrxRVwY+Z/ECpdcEMlOx6U0WDChb3N6S61t27MZN2c=|Chương 3039: Chém giết Phần Tiên!;FAwAlCT7PAPZH/S/5UO0AQn2/q43hY/wTkqvz2WcpbcmrkqwZ3sQWbqd0fBVbnpyo1Z4jkjL1akzGwt0Ihr1thPiZPBZn4Caqk28+WxnOgFgNyV6/M/J69xUFIyZj5PSHWyB1hD3X7xX9QGvDpOcQzLEQCfhMM4HpCyUeqKyPiE=|Chương 3040: Ngũ Đại Tiên Lô tập hợp!;ELB8BLTMMZ03hLdTB5gyNog7SatVGjhZ7VEnSEuJCgLx7y5S12LhUJK/qk7hGcVCXW21m4kYJamc1SrvarnEEqr2IgyMPEK705oMMhdHJe6seRnYDz5m0uGOxEwScXtIt7/ZN4z9AvBTM5KNI1fzVwuSAh3GqLarAkxSveJJPeY=|Chương 3041: Ngập trời hỗn chiến!;zQutZZnVu0nvrNOOYBj5Do6wqPf4MDgWNdnC2EDXV8m+N8KmWMe9JdCR2hUnT6CpNTYSmOOZPB+4qCfuPneOC/3i9oghBO6v1G2w4zoxipN2N9jCsxhIAC6E84lXGhkTibAm0KoS7LvrZhsvea7yYVzfHpOP+Y4/xJfzUc7NZQY=|Chương 3042: Luyện Tiên Lô;mg04ymKZvRjsArRYNhlR0B6WhenVBLysmrZKcYrybeBOH/I9+DTXzztLyZqFok30t93yBg51D0hKkp9XzzVBUVYhTU3TfW3K1Anvq8llsjLPK5ROKvoE7ptnkhWotqpxhn/T9Bw493+YciIR96DgQQlTNCxXyu3PVYywZHM8eTk=|Chương 3043: Viêm tộc Chuẩn Đế!;AVIwIhpi6dql9/u66FPz2ebg/PqA11s6xpkS6nuqO0mVgTzowF+rRtYIlBTqn6h9NLw4l4YJrU8tQZUUCMfvL9iQwke/3NR/VJEmnXDRGHI6e5YISS2aQ1+0erNqWro3+peY/eB5RmlR85s5EfgV+noWjnBAMtZ665IPTDp95P0=|Chương 3044: Rời đi Tiên Hỏa giới;V/sddWf+gXCYl5LYyCogDpbTyirAkChTs6FACyXkvmXJrIFoQg0rm0WPpm3ehIZ9lR+h3ZE59Bh2JEcEzitmtkHsF34IpEa57+HIHG3mcXZ5CL6por5mIxaq5NOeYQpKI70nY7k1Ej6k97WhoOSbIgWvTo48PjbSsxXtkN/h0Ns=|Chương 3045: Trục xuất Thâm Uyên!;YKG8rkS+J34N9k3xL5LaEtSv6Y/LnHQGCwfqmPSBRZqvmbd/YxZ17dFb6VED0z29Q3sj+CqX2UwW9IKal9+NgoZUKaOi0t39XniAhkbW7o9U/9YqvuA9hGsmIzgbCyp/5Fnqt01Cf49lKOAqh7X4TnaOHLhmVrxSJz2z1HlzlQU=|Chương 3046: Thần ma vùng cấm!;Azs5wjC6Zv9EPI9P4gpNR0khUg7vkFvHOBU5MoKjMyctUWMsvtvPY3/9Zm1Jee8T3zc4CnBR7LdXgy5UDziYHEmjerr/Ut1JGbBFS1VV63iwn+neuobyg+qaETp086Ydgd4WAPmGdXg4lw1ZVTPQvz1YLF+CwwMDyMqpXO/Zao0=|Chương 3047: Rèn luyện ý chí!;gOnEgOkUPLQog0fX1/G5fuZ3iO2uedmp1A9efvfxP9kT+hSD4KA1x891iYjUHQPcboFXcU4hLndi62EISeBoUcT5Ew229a6/4UOnnQDSOCT7a6MCXMBYo/ErtgbwZrfaVJ+slgFFRkGRLMO3xeEQc+e/DGcA/+0Qxker1qOvwDo=|Chương 3048: Đại Đạo Chủng Thần!;5VMEfoEIdtLg8q5QpoWVzznr+VkHFDZqdpbPBg74TB+5goJEgkR8JXhZCl9Hevr3s/fjZKgnHZlsTP87WZSiSZMa6+CnhD2gEHgoNnZrbKktvV8hoOH3MjwrFc0uMFLuqqlZlaFpQOIsC6NlSGUzruu6JpQMM9epSbOPNCoXJLY=|Chương 3049: Thức tỉnh;jVfcJ1k8Tz8emvZVIthct/puSqv/hnDON/wU7n0KbSPFA2R00lG6ZXWFZbYV7PYk/LGTVnQ1eBzSmSZZYgH4XLL7VG2O3UrWcox2sm8YDqqIB1lsJMtOS1RgJbPi5ufZlQYBfKsmU3Ua1hsfKCCchhBRIEy0WnamnMs9eWPLO6s=|Chương 3050: Kim đồng Ngọc nữ;PbndJ9lnsXNdea+Jpi42BST96jKdycwAzofl8GcRw1xECfP/KJrlXhAbHhgle2iFkp1LqhWX/I7SMbFTtkQAlDOatFakgdpiTLI+VPVeahbXjQBUIMrdBE3vkaddphgMxhnpO1H/5OLueI3nhvJSJlYeonQS/tQpSqL2FXXIT/o=|Chương 3051: Thôn phệ Tiên Hỏa;aRl2cpz3A7R60j9tGhErEd9pOY/mNZ15Dgv27oSAWbWi569+2LYmTEEJVSkvsVNS9fZGqx2Ya3cpWJ3+7cDsVHMZlhrhNgdqa5LarQFcMXpDxcixxvpp0J4rq7g6qWWQzbTwfWnRlpS72m49oWOJtBOA1R2tyKnEa6tFAE9m5rQ=|Chương 3052: Chí cường hỏa đạo!;w/7RWBd/g9laJKjOOMP1Q5php8S5R6liS/m+9VOVp0LleI5Elpb/9m0OALSHXgfy+49IWazsZewdHJLx1J2wWDsKFyit3cCWWrJqd6svDX7dhDK3SVaqLbKVlQUipPJw4nsRedO7DRsbfiLNZNNfzk51Bp4pjun5GF9qd0JEJx4=|Chương 3053: Tiên Thiên Thần Ma đồ;pAb1jj06ySYAXMryRzVQwRWVTEO6ee34GYUwELuI/EQtN02YEfTnhLipcmo6Hd9zfiRKiCRFXv9pfx4ehGH6BzIdffso4Dmwz71ELZ4laop0TVR5Rqnx/3X7o0j2dq2XCKwhoyfs+dy8w1N/75i4drVxoYRzdGX2GeIP2QRRwbg=|Chương 3054: Cực Đạo Đại Đế tàn niệm tái sinh!;CE33PRQCnVR18CIlYRHpI8ysMzYvz9kO98ZIh0zpWCsTtddEtus6I763zmFjIqILdbU0j/buIgp4UaA6OCIsqBDU0NclyYbTBeQkIaixMgc4z25KhvbGIwh+WpoNgj9D0HK7n6xzpRb8PJWfOfxdi8rYbJ/Dcp1ibmkiMejKX88=|Chương 3055: Thần ma giếng cổ!;aSJDugVBjnmvLnuC9V5zSRq/HslOQ7IAfrGoDQi3H27jdHc8IkYfwKO6rMk+JQ6Ggu4X8/BTugq3HbkdBg2hdCOS5UPS/yXE1K6TyK/2DodRiqhdMT1uohb5oinzNLb8qlpPLoHt04P0VDQsLVXG7LF62dUBRE3ZG7nPdwoFKIw=|Chương 3056: Dị Vực giết tới!;prpptbPJnScXIlIikQTIOCdZH77j1wB8Qop3ZNx1u8FuiM+UekrKmK+ZJ0FshldJvA536X5ko+/3efV+ugUrw96HracAcgM14dOvZdEK8f+wMwp/AGG9uiWAIilSJN8IPDK7zbEJjWZbxLzaQ0OsZbx4nA1KuQofX9HEofIL0sc=|Chương 3057: Tầng sáu Tôn Chủ!;c7ztazQ0WasdzDs0Itpgmt6v0bRPzLca2EGSGA516ckEPMxj1AdN8QJN0FlVQhzRaUZBMu5xR05NFt9FBhfUN5eBnnYX2AA/d1Bjur/HwfWZ/r3jv7Sv7WWkSR81L8ZEHz36Ijh6QZApZtap7QcIrg0dqyYwokUAKeOjjIEdpbY=|Chương 3058: Xuất quan;r74tlG0fFWfBn/tkVOzwHpoZKTZWSXISihEIaEv0ata7ElEcri9REVb4OFbs07nZ9iTmr2kAgZsgFGurXj8husBt1pGeN8ZU7W5BqV8DoNIOKSSGM7YSqQq4uxBOyKEQ2gkPtWpdD6gZjarVVjXCmf4SWO9gF4mOw2t70fPQRfw=|Chương 3059: Ngộ cố nhân;hVBGPwdMky2UY2lJKqdV0M9yzLc5L21rzSF67OROHm8ga6M+AQy0daO0YF75MBzQukUDGz7D0v0EAI1NgosJyk70j26DqytpJenVEDWVM8wsZRirnWrop55fw8l+hCItbh0heZ/kEH24ZbnCIrjgYnWCZ9GHrXUGrifYi3OrCxo=|Chương 3060: Nhen lửa một trản trở về đường!;kweaym8tihYmt85r8kQaggI4OA/sc6dgL0Cp9ZC4mYTedJb+r0hz7DtSCDYkGtaHVavJyOlp0U47Nc4LYVx07FPbXKkUvG+p+E5tYUyVf+P4XlTjtuUTiOI5D6AlaQRylQrah6z3G6+hklGUrsK686K0GH2lD5TcWynPf3HjqxU=|Chương 3061: Trở về Cửu Tuyệt Thiên!;SX28bJ/hyxOjND8352dRdpyCTHNfdzDBTnqigQQXtBOiOm81vTeoGn0H5nrmGgemkNKODr43iLU9bJ6dUSwCqIOq4gMnh5mW/B8IUo2Iv5uJGuNNL47mN4/rXAB3Ec02Grg9T3oqWCBytp7J9lafIosiO/QP57dS9N/oE+fUG2A=|Chương 3062: Tranh cướp Tinh Không Đạo Chủng;JmKT666cNpQ7JTO3lVnToTyqqGhzwf6ZAyxKvOL4pVU1J8d4kMUIDkBViLh+3wIR7y4E6Dnp+v1gtpfsVdPuTcggIR5fjHl4MwYqV6ujOX/ZkvCiXu97J39PVkugLfb0a/+cujyzklCAWz1uAiKhR2n4nVCY/gSPzxKAY1paVF8=|Chương 3063: Ma Thiên Giác;GMGvxLHyYxBP9d3nvdBppV/swqqlzk5OCV80eld1jeQRzm9lBHKs94bem9wFiYBKeM7IXpRAz6I3Hdw2p0EQfxI3YTANU4dHBTG99TjaRlEc23EXEwoXUWbc7TUlbRL84Z3+Var0Nma4cDKvlRUsMxc8PfS5t2kGBKMdmsyLODQ=|Chương 3064: Trận chiến đầu tiên!;lVZ+4i+FaMd4bo8zeBvVyCP6mccpcCBdFgoepxwLEqprAoLeobkLQzUb2dcQ2ydROBjRNt4k+WHcjbOq6r/8uD7P/PFrLJWSEdg/61NH/UuMgJtKX6KqrzBvrq2vJ6acVSaYl8jbyHg8Er4Mw1j3pbwuSzt6EiE5Oaxld/+wQLg=|Chương 3065: Huyết Tổ kinh không thể nhục!;2TvDzrNzteavQTqzt+mLUoPhZoB+/dohCS58FSfCnV3ns/xAOeV6A4TncgV+ErbnvDS2wcKITl+UdgMj8iKprp6bdW9hhS+s+IQZlKdGq4Kfisc1ImZ6JlzMOXKma5x3KgpqKDCgPe/IH3T2J3BriU8MYNZcC7RaABC6jTGOBH4=|Chương 3066: Ma Tổ trường y;UAd26l7a3YYzt3zp/osCEWtO0IC6GVJiBtUL1HUsDsLiYhu3J1IpvD4RTK8pqfqQTaRNjqMz06xbNGn5S1CrxFUj0bZX37yvnM+n5E6CxvBoTFCG305SgaINPYhHYFUySPTCYHGjcOP7+UU075tIiAYqhF77YFoa9/bZOqSyjYs=|Chương 3067: Đánh giết Huyết Tứ Tử!;StpNh0bNSEvV42lan3kRwP9Ec/ud0TmA1imhhKkmbMbtbgBfB2CiQW7uFDdPE352X5mjPTakCUIvPltk3GIYln6N8UYUGcVCB7ofmEavT+1QF2uescyY38c05GDveX9w47YSCj9Y6ZU6rJB81YwXRoS7DhW+OZhFWoP5wbkg1W8=|Chương 3068: Hư Không Vương thạch;ZxHJu3zPEFsguFigb0pldlIMiOGM0/Gt23c08nHns5ahT93pliacWELjClcThFGSp99FRgjb5KGFcpvSti79inDUfBxu7JYjWdbN3Zi1HehDwKepWApV3zpSw1HxJZnt7VZwomnvf6K4d+jMR7jGC0Uk3YHRnV7mLT50eAvc3rs=|Chương 3069: Giết Sí Hành!;Jr3Ti0BvAkF+ZO0ptVxx7NaZS06JdhpJdoG67b7xF1QMu369GqimgLevIAT/6ZdAOyPlnHPMnr6khopi7d7lYDdhTzl9RUjJLylhrHSPaVA2CAlj5npGUjDAtPessCUuHneD6TXp0BAuq3rBa2+fcsoB6tFaLzKP8WAPdOQXN4w=|Chương 3070: Đại Đế trái tim;2QxwVW3NLVaOq7yTdSZmsv4N8fXXLEyYs+mrChv5F2bKHigQBFwRlZU5SEIZkZyzsQP3aPQvsIg0VzqkLCOOvHKEz+69WSxh/T1uVXp+H7OgdBgmRWUCg/a2sM9ZHrGhV47SGOr8xe6ywb8UewJVGCEZqAoMUk3Wifr4dS5oJsA=|Chương 3071: Cái thế quyền lực!;100W6Gm8a46f/V6vICXlSfcFYv6J+lDcu246QRFEp/lxXzU1ftbzpHphEBEHe1nQY9g7956mlE41V6hmQ5N/UWm62zxbN1x4RbeSqyiGekoeVo0LmW36Sv8JPZ5h8onbl3kDdT+jyyP/noTntUAtz/jBbU4dXS/aO20VARIcRzk=|Chương 3072: Một quyền đánh giết!;yw9si5g1AXTWiES3EteiYBUt2F0M9WgLJ8dTvrBJ8MyRGJVMGbDcT3Y6R7Tq0RV/Bf8kJFIS0TqSwCBQW8G7IF4DYmyKgdJ29V2S+gZK1/QTxb+9H//AsRpO5t5ZduqFkE8aq19OqmQ1yJlE2iJvsA9k3k9PL+N/Jq8Mu82EnwY=|Chương 3073: Thắng liên tiếp năm tràng;wHjSF4DYB5gITSAmw3DQoLw/pkR1AQR0/9gDfF0kO0mv7nDIBVV6+0iyEnhNNIgJrhkMAB5kPUZLHHu2n7MGi1el+tJJaaLF8k8UF8pYRtUFZIbDdZC1ki58orQO0gx0WcBRzOqjhkFj241vYKGTWh/kNsDnMQDBWHVho+E0yz4=|Chương 3074: Ma Tổ chi nhãn!;ktiTEzxZTP1gf+BJNYZq7XFLpjMRN05UVuezjZcR+YzZJJWGMDbY/tFxHTP4bR5DET/A+Hk64Zsq0FO2tD12n81l2Ly1T8tJmkmOnQ6/ZE8S0ru3w71M7tgcqcRZxy+0DIjBDGZWNVwBPGr00gYNWt2zWkjTM8o0r3NLYVwLFnY=|Chương 3075: Đạo Chủ trở về!;YzZvRaH5FADvnjoaJTe2t3G0uF0ks8bVzrZ5wsOUX9g4CDeCihhjYCO2Vins8SPjxm8NRavKQFNp6CK6/iu4U07MwnK10WtO4EvleB0YcyiQhnb328p4yeSw47ErCMTOFSvMZ3EfNX9jRvDVTlwtIHmgZq9W47MED8RKTQ5Byp4=|Chương 3076: Kh