KK Truyện: Thân Công Báo Truyền Thừa prc, full

All labels

2018-10-31

Thân Công Báo Truyền Thừa

Bản sách nhân vật chính Ngọc Độc Tú đạt được ứng tai kiếp Đại Đạo mà sinh Thân Công Báo truyền thừa, sau đó lại đang trong lúc vô tình dung hợp một tia Chư Thiên kiếp nạn bổn nguyên, đã có chấp chưởng
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 2367]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TTV - TruyenCV
( convert - full - 2370)

Bản sách nhân vật chính Ngọc Độc Tú đạt được ứng tai kiếp Đại Đạo mà sinh Thân Công Báo truyền thừa, sau đó lại đang trong lúc vô tình dung hợp một tia Chư Thiên kiếp nạn bổn nguyên, đã có chấp chưởng, dẫn động đại kiếp chi lực lượng, vi chúng sinh mang đến kiếp nạn, có thể mượn nhờ đại kiếp, đến nhanh hơn tu luyện của mình nhanh chóng, mà lại xem sách truyện nhân vật chính như thế nào chấp chưởng tai ách, cầu được Trường Sinh Quả vị."Ta gieo xuống một cái loại, rốt cục mọc ra trái cây, hôm nay là cái vĩ đại ngày" Ngọc Độc Tú tại đỉnh núi hát vang, bất quá hắn gieo xuống không phải bình thường loại, cũng không linh căn tiên thảo, mà là đại kiếp loại, loại mọc ra một hồi vô lượng lượng kiếp."Ta gieo xuống một cái đại kiếp loại, đợi cho trái cây thành thục ngày, chính là Chư Thiên đại kiếp đã đến thời điểm, cũng là bổn tọa thành đạo ngày" Ngọc Độc Tú trích lời."Ta đã chú định nhất định là nhân vật phản diện, nhân vật phản diện không đều là mang đến cho người khác tai nạn, tai họa chúng sinh sao?" Ngọc Độc Tú lẩm bẩm.Nhìn xem cao cao tại thượng giáo tổ, Ngọc Độc Tú sắc mặt trang nghiêm nói: "Đạo hữu xin dừng bước" .
Chương 01: Nhà chỉ có bốn bức tường;7D0YnrCXRbxQpNHTvhOaJoKuqgpS+ovYXkuv6kGcFYN235HAvsZ9PP6nRpOqof4EIpjIQA0iHezwsWUGg9u28fwd2X028uYZU/o67a8z7T9/HW8B692sSJfGT1Emy0Gtmz2WiSiI8J28BeecvucNIocH0dyXSZcygvZx4vySRrQ=|Chương 02: Dị chí ghi chép;brGJrsG1VBAYzEIQGGm1as1GBZG6FF1MSMj5nTlbr+/7v/SH6gHnzbMxN7CUj7eBIopHcQGQSEKdJHGrbTLrG+03VoxPHGA1GCrK3SEFLnMKUdFW1YNewa/bVIaxx8JVRZZLoFh7dYy5haUtUCiLXTEauNS/CIyPUfEnWRkstH0=|Chương 03: Thái Dịch Đồ cùng Thiên Phạt mênh mông cuồn cuộn;eb2yocqYGUhxutG051RKQit6rlfshjaS+1r1LxjeHcb2JnMfV8rRWnUVLsJiw2VFBjzEhXYiJ3vFMX1gL6+JtKA6hD/lyDZypA255yeh0YY/sbwQOShwU4PsdjpM6ooyt3sO4Bf9npFjDSckKFskMqIZ3S5rQ2qO8yJm7wPt7BQ=|Chương 04: Cải mệnh;Wj8cxD5cpTb05heiRCTN35qTSwUc1cPNi5AX1dNv0Bbt8XKrxyJATjWf7SjJ0hkOxo//VJL+PGSwi4aywf5RRuJ4I2OCjGwECEjOrLWOicNKAM3X+OhOOViaSu4Mkk9DFU7AZhMMmwJqa2CZ836xYBDflK609VcFRl+sDKSW6zg=|Chương 05: Cá nhảy Long Môn;R7utCcrSnoS0Z0Z7krWfrwXZRa7XdItzSpaOlPnwASoZj2bsczxlnPVC39cGZ/5vmyKicrlksn8we/YnUIkibSQ4ElDaRpn9Xj2fleo5dfrNkbd3Vh5TEZ9P0c+g43KnHnGuRVXhud1cxlDnXAxZoftaZ+esxOXzEhKx0bOuWTE=|Chương 06: Giúp ngươi nhập đạo;Yb4rTsyJrQ3ZpzibBZZsAv8aWyEvQ9ndQh56Vee3zWVfVoLb/SKphal1EM/AMVgD+RKLiwLchSgzxWiMdQegiEjgSh8H2N2nPeU6eKP/p9TEASu7td/vxyuoFu4ZIMvH0h7LOJI3XrE7A94ZzG8yV48SdTkN9I8X5+X3OxWiBxg=|Chương 07: Luồng thứ nhất Pháp lực;nm8b3QcdTBcu5Q+oFngWPeKMW52c2FRkK8+2GDdcadXdnaHJCj741Ym+lWTNaCCTnbT8jYOoRUFxzk7FPjhs4gfuxpNU7T4BPx5/yL/XIBMz8uvIf+4MRf1x/EhI27WyWTu87BjTynbFhCUVNOQF1VTdG1uaV+xiQYTM6ec9ISM=|Chương 08: Đại Đạo Chân Chủng (vạn kiếp Chân Chủng);1E+v+i4F2MnTITgsTXYyN/EV2S0NMwqryG1xPrT/3VXL7aM33cxtjfGjSb0Yf0BbqkBz4YsSa7qqqGtcInuiXfmv2hxOfhGuh1BFHbsuO3wKDnDREOMjun3YASBlbc1k8wSirt/vBInAXNrWOHIYjKds4rGv6qTjM5EQ8ZUW1+A=|Chương 09: Nói Tam tai, giảng Ngũ suy;fwDA8EBnM0ZZ/owX2cBMgabeVyD5DgfQfzhnXdn3TEf5rLuuUL6IVT4zomX0qQPfh3zw5BeA+PtxN92zcM52CWyopIUX/IEoY8ibGRxDrE1sKC9OOk1WZ326EpC8YqyvTFW6F0UuUTJWAwxLe5GkZvrKJqtu3uZ6KofH6Yo6YfA=|Chương 10: Một giọt Chân Long huyết, võ đạo cùng thần thông;CUYZAyYvKaWwiIkGn2QcFK8+KWOhtmGHcszynoDUcXcWz8Wgxq6mv6K9g427/NTFsXiu9d13ACpHGObR3LlToj+YFVN6tr9Wsrt+z+xGc0nxWf+qOOegH9XekEO6NRhFGFeoohU1NTTw5enejojNzcmXX2tiiW2T83hJ71QZpiY=|Chương 11: Cẩm Lân rời đi, Thiên Địa đại biến;NgTmH9jnqpqaViIitoMOaWMGFJRJiCQQBVSonyooa+/ekIyLrJaG1hW++PvYTACRNG+dGN12YIWCtkzkOcgk9HtJ6u/aKRhletRbPoE9y4lrD0drMMmozwBpS3LKC5ux9DoLTPc1aQDP6OTTcQfa6x+6JlUGR3MWfC7fDRvnMAk=|Chương 12: Ba mươi sáu thần thông chi Thai Hóa Dịch Hình;FMexFDZ99rA2imPxjlO+ColtueSkunz6pDq4BCC0rJ8ghnt0ngH2NMIJavdi85oXWZQ1pTK9OCIkNISjkqcJYIIuZINcv/bq2z+I2k0PgjSxVUxsomuYoaGkokq+boZzqFNraNiiD5n0pJROsPOtTswOtd+MFgHKjzGRpUz6uao=|Chương 13: Nhật Nguyệt Tinh Hoa;6d5RQ5IefnnEWJxsD9g5OhkuBr608//h4nFzbGfjx5CRYaC/t8vD7A+Ni3OptavPPO+CXA17f0pogp/lrUKkx+JR71idsBL87AMoH2bCGIrb3LH8aFGVWV/y+D5PX36V7uZ6iC5OVqYLZ06B27aLblH9qvvmnrbCOUTyyP4wQ1E=|Chương 14: Hô Phong Hoán Vũ (cường hãn Hô Phong Hoán Vũ);7cqZwfe4LN6ZJ972gqZ31DIV67DVM0wsMNg7Q0+bDvNlBwE8Ii1LqjM+Vm3tGuNXis9FKYPh39idgPgN7myaYnzUGMsGl/Q744oBHwOLZ0em9PwhPthoA2V6vF2Z3m3G58W2hRy61ykdZm2BTk/6rCyW8ruOfQcoWAtXfhP7zfY=|Chương 15: Mũi tên cùng trường thương;yrcAIS6Q3+Ot1dnn2WAGdhgnD8TtZtavU2v7OR+XQxlXQE+32gN/6CDUrwVbeaLTHzLoLIq51I7XMnU/A5pDyn+MnZy2eSXI2Hhy8BIXrHSTf7HzpXMRIcvQAUsvtWo/PkPGAyz084xsu9/sYkjziVK6Lc+kuxWaymigw3Yuaac=|Chương 16: Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao;PrbM5drE+7vHeo9wbA9dliS/UCGcfskic5cU+QPqB3T4WQR9KSlkmsws75tC8hZCwmSz+H/tJZFP9DFMJ1EwXZHCDVcUzNDkijGCZ6OCo391WzpvezHxsdpqoiZnurdPy54MI2NpLsebGEy9zxoypl2xTQ7u9dr4SLM2wTf737s=|Chương 17: Nhập rừng hoang;IyzhemXm4Xr5g+LQRi8CWViN9+tVu2hN63Rm3onuBdl45gxjhmIMepD21oCMLXWQrjhI1/fbPgXIr0EciP4tBg5XuLV44lHPuAIqVd3iYbMOZYR3ixwwgElEJT5sfsCMpKcuyjxIMzNvn9jNDrknIwUuhO6xanHPOqbvBNCsKf0=|Chương 18: Ti tiện chi nhân, độc trùng náo động;nC33eNu3CtOseM+vcKZzdh/Njy2DWKFHGjFD3rkGee/w+RMrjKZccpOSduD7luYE4MDiTL9WL0oGzE3cmwqSgUqMGZf0Qhf2jMhnU5DDOftqNLSS+KerYSA/d5a8uw20hKPJSIMEJKGSD1vlC2yTPRlV5g14G5wWCMo3/jq7cAA=|Chương 19: Yêu hiện;QGual9f9icU4o9HK6NpyfTkGPTBFyWVsobeH6n6aVvwEaPICgoC/b/OBdPcacbSFcG6maZJhZEoSHOeBTKI8m8WovX+6UNE+4q4YQ2DZYGXCeRHNYHm0wJKRBhT9L1MdMvZdb+r2uy1MG295kKzrOXjgMm/mO106gCI9UilwDsg=|Chương 20: Yêu phong;YRnTwRIjMUnniaK/kWzJXDVtgC6/JObF+gvxhf5u9JNIH72MjxkwY1czx7aSfSQtwbRwgAJHKHd4U/Xhej3YbvAXE8kfBcuFqRq353s+42ddA95C+D3thHgbKfENYv9NE+viBPi38T9eMX8b1VIozZjPHXXo7x21rk/bHOCP134=|Chương 21: Tự giết lẫn nhau;Dx9a/dec8WgX1MOYxRoZPySMOKumyX++qTjt0Wm+Ib9JBtsJOlqvAt6WmTumtaF7XXP0SBvLl0RB70kJtaFyQCs6Pf4qZ1Z6kY74eyUejiRNB0sfiN2LiVoFQy5jOe/++F/PUgSQwkZIOHq+5D6LSv7o+8mH1STr4ISzqQ9iga4=|Chương 22: Săn hổ giết xà;QS71hxvKwGRAGE8yIk1JIB15LtANH8NsURlF4Bf0LGd2FcRn6TqjcAA9iibGJSnUNNLmzXL1vYpLvvf+yUQ7IOfmOyhjn7LZjE57HB841SosjlQJb9oCNJo3goyXOT7LSvg7Klil2gqcnCW3b9G7eJ+A/NQaHeNlmWaHorkMKXo=|Chương 23: Nhú cải trắng;iztiH8J7hwRT7bIO7xEIPW3EcK/gyKUHYfQuyXGQbhmqXkcCfaCEra4TLYNMBq6WlSiF07Rb0cgUQQVNSDNM2ImOLJMa0yvpBhfqY7936Ph+3BJPRsq2sUFFoPsV7oenxUiadLxIjkUERVwsWdkUIN0DqX8OQb3YxkdUaeV/Vp4=|Chương 24: Thái Tố Chi Khí;gZyvdSKag6BIoi6iwXQ0rlDw7T5e0JsHUv6VAuZLU9IHB27sIgss+OSyOG5VFK0cW/TSL8iIaPgWUCaHGiKaeCm7+O9LxC06YFMgI2snUC+Tkp6xKtXOC3uFarBWN/7YJ1eiyZnw/bQQTPJ/g+0dpcs6p6ZlZhjsQTXPmGl1CAo=|Chương 25: Khí huyết như rồng;HyBNFyVtZeRwTNJYaDOo2hEu9Q7XpS+vzHzjxFSZ7T78UnNX2A2ltyZQ05N6Tj8MCMFA4i5rhXQQNlem+S2sfh34r0aDEQsaF3r77DJpn6LAQV4smcOMArNAViPMt53eWQN435NxqipKdvnLBCGRNWke5BUyRwNMBhauFky+wjs=|Chương 26: Dọn nhà hành trình, ra tay ngoan độc;6o1i0hLRDy4fzFgPLXunxo95pocjUfLlnG0Y/bLMmLFu1fv2HR7VfXoyVs928JKImJcTtjpIc3LEesBlVWpJ9JprzF0hgJnEq3IN1BNL7YxmGR0c6llXvbh+qjPEVTRzJIt1diHOv6nAcXD945awb51U25AV3VmV96mG5uJGCkk=|Chương 27: Phủ thành;2H4Nb4+zi0oQnoU092Uc04bwRB9WGGGleBE3rGMG0ATHoOGYMVGuDK7lbB4r+z3fusfTrJpp/sBFaY5VNsMZ9m0flJ2K3eGEew/2CF0f2SQiMkQPpEodpYJ1ltfL1yfLJVTpOdbeBmA+6OoTjQ4Hs0pESoR2O8mjFmBw9Flgdfw=|Chương 28: Bán da thú;KB30+utnWrlfVdSQXeCvNHmMBGwDXykrHdv+MHlVPLVw5aeHbWei7Vhwx/Lj67XMCrcEUNLZOKHTRMNdOWLAgDk+mEWIlmQVsrVPtaHtCqC199LAvHGo0maLsiS0x6UjFjMgSKbmjE/2bK8RTrEPxKQNgfaXpqB2a4S9DVolPCM=|Chương 29: Thái Bình Đạo Quan;3+fGkglEcX8MdezTQ61TYtytarGugS6Kb1OT106TVEFtRqatmZgdshZiYwzfsjRIrdEFxtZgG721u3XMhAWUzBUxh1J4Dd6Lv60lReVW2xkrCQMk1rCtziTmatupob89vfhWe3fIAP5JONy3LUrUaOvw1mAuz5p8HoMLBDjCTaA=|Chương 30: Có thể nguyện nhập ta Thái Bình Đạo;fPdZ5I7d6ArKR0VExyDSpQObEx+H+ikZ3/PUk36q9UD9PGFw32e44Oil1dgEuVXWPsrovqWqdeerA8L/S6/gAOkaqwIFaUUky3/nG3UPLRN2zE3JVmXNfkvSpqE7U/kDlwUFH9f5IwZz9U+S2XX8W7rd5hg2z/HDsHt2AlwwfdE=|Chương 31: Tổ Sư trước người một dập đầu, từ đây thân là Thái Bình;c/4gZjAPlMkt9vsYa6d3ncj04yRbIIAVUSNwluHARCTFOJ4uV9n+GnoId/C1uZWnyoQzEiYbB8vcuuAGQrdlV32hGTwifxMdbcR88+iGQAYAVvAt5pEwA2jUZxjpUtZfTsfyh01uQZD9GbNDecIPAzNO/VRxSFZv8F5KH1odr8M=|Chương 32: Thái Bình Dưỡng Khí Ca cùng Đông Lai Tử Khí;s3GnvaAHGd/kMCvE29kB29Ka45VmB7l42fD+7H9L7n665yLPKLrKpCSIeuA0jL1mhUoCqaaHiVjo5wbOE6ne7jnYwfjN9Z+cGZP7W2qbNK2xNzFEIfXU/+IazWM1go2DHSIKopteFPFGeIQflJVSAUgNOSOWqZSug1mfD4MI1oA=|Chương 33: Lương Viễn;lhVS3ak5kPZaHWn18/v/JoKTbOqoFZT66jSoimxnrq7c75Z/bz5YaXoLixabGNtgdr0BuY2m+A2evs2J33O9oHbkF22jEt2i6vePoLtJMvn1DWJ0t4mj2VCaVZVTR22Oul412p9bMJI5X3L7ss72DJzhUZwrve3vVWLGpZWK1XE=|Chương 34: Pháp chiếu;hv1DCfQZDIiqJMOE+l/4bk/Qe/3ge/Y2IlTdy2vNabmvBM6HY53NeyhAZLMv5ynXqoziDt/zLKF/BVzvxFyxtgW6hmGW05ImWfvGqQ5BPco0EWUyfbwUOaYFNx1wlkJuiQCAX2QK6VjVzDLDCM8YhFI0lF/gkigfuOxOOBDA0h8=|Chương 35: Tiên Sơn Di Thạch;8ZlW7QEceR5qvBYdoYhrGLsNGbFwzL9MKFuIEzIgnAq+dhFoOaIhVxYvw3CBkSfyrBHCEcH7ts8PnTrToZJRIV6tBBhGjUGicIZVKrY3D3L5fEv+uP9AZNpb1LrbC+RQl2QR6LYZlpsbDT7AfpnzzF4MYVKBI+hlNmrw7DQEB6w=|Chương 36: Thái Bình Phù Giải;urxfIgnM7unIwPtyiYmqhZ55yqMxw8wYH5ru7A6gn64NVR3VsdZ7sDAejiLA+GThvo8m/b7zT0+GgEiHwFrtEeKj9hYfAiqVjqNwlpe5bdqTObo5gCnCSzBMy9l3BLj/EXDtHOm1XlTrtf0xIIizXZ/nSLGPDBs5BFDSy7tiSxQ=|Chương 37: Cản Sơn Tiên thành, Đại Đạo Chân Chủng dị biến;Fj8dNvHbCJhXeWXtO+V1SevqLE3fCRAPfC5agpkCsD0DShWQDWaFU+Cr+LqiuQ+XNd/v+7OR/TPCaaxQAlTVzEMsLtAgW4m6EbJz7XP7GzFVsImoEsth8S+zMU69UPikX4bFbZOZ52tLAu2JXtA/lhdbrHhm8MjQKmksEbdtNXc=|Chương 38: Cướp đường;SVlrmt9C6596V30tbh9dMeJZnDcHZudRheqLi7mmLk6r9bEd12A8o0UIa8Am45wNZ52rCIsMS4LKpOsTlZ9VKKWimq3TYMzz4Pvelo3bQJ0UDoYaiWfl4eMczBzInSd5kj3P5LFzOZICt8IZgkolQ0YN1MtYYsuwtQyGbZPBCZ8=|Chương 39: Không may Lương gia;UqSTeJCyBzEOQb6nOdreYdzrNPAjrec3lHvSvviEmh/uguRgxKZICHCoy9C16bwa2GbRN6GqWf9Z9X4fG251M95djR/eqT5NzE6wN6bnUaWqXVnFMJRp/Iz+2ZGSzjCjz23gmfb0R4vxHKSaxJC4w2EVDJQy08RHRKToMHE7K70=|Chương 40: "Hào phóng" Thái Bình Đạo;oayMkaSxVZ71z0RypmG7D3jxE6xCyB7lDqftVT/Fr1c7oysLohdGzKKM608Er+3kVr4P7T2NkXTZDOMelZUkT9+gStNx91CMxGLb+MTJFeVDQdE5Oq0XtZ1ufQvvPZ/ZvEL/rI8gxDaJZGWnMs9BHcOwavDrie7pbXST0HIUmLI=|Chương 41: Long Huyết bên trong Thiên Đạo mảnh vỡ;urfyr2GRtRFZeQPhmBa1XKjaoHZTut3sqZ7UbEIEvN3mcVJ/MfM9lhh25n3G9vetvVDkZJKm4cc/gLrL6TjS7P5Ju1nkX3+K4tG+QZ3p6pT+01zpx27Ou8IcXKqlWNpPa6VYQ/cpOVb2SknDT19s1wg3kV1cKIWG6V/yc8/qNF4=|Chương 42: Càn Toàn Tạo Hóa;eHsh49YL5moMktJc4wbTCQs30DPQccsHGKY9pZoeai8PfHveUOrvXsZnYu3Kl8zk9fpIiYKMzYesO6ZBO8g9ytC/N+AlJrwgo8P9SPCwZSfn2b9BmTDg3o09HAAuiB0lRaQMxGnOOGBB8FoTa2iX+YvcK0ic3s6Ef0eyF3Y3kRU=|Chương 43: Tổ Long chân thân, Càn Toàn biến hóa;bP1CdhouqFMhtXpWVyVqTIgJxOZinkZw3N4s492MnJXLG/ckhUqj28wHu4oB2MrPheuY+bGhIylXp8iix4cjz2CF6VKs5+7t3tjL5O9n+jDJvTrRLeUqu8SR0GohCfmL88+JHGKuv4ZHyM5CrKV5tt6FcZs3AoHuQSTwfJE0NCk=|Chương 44: Quan Chủ nan đề;9f6ClIn27y/fjc/yffDEvv+WOqGZcGlS5F27q6Naa0IgD+eCetNv/LILlL/MQ2VdBPZ9r/gjchIU/E+LW92I84HmZpMQO4Ruy4RBF11I3+dNggdsQTYOz1bcJIZLsYKxY9te16QgJ0WjCgu0psSY+scAa+6elrZRXWKOAVE5RCI=|Chương 45: Chủ động xin đi giết giặc;4UtA2kSOBk4qcgtqmTx4Ug+7pYPpNYdCZuzpzcsS4QuJtvMVLV8T3ugSx3quiPPsdK9LFPUBdkqn1daIX4JxL1YWb6szpiGLymH4Mi/nVoiyGRpwy8B5AkXm+tf2mwp4Vl0HHo1v4IvyAqDq1nX9Ak+ybp8uMg7KHSy5M4jSqOk=|Chương 46: Tai Ách Chi Lực;eCfu63hpikrBjl9dMCfiGE8HhOU3VI6A+xmaykF/tkRddT8LR3TUGbrs0VRpR0PL6T97SMHryMz9yfKJEpM1SDAAzoD6Phsj96vFEgFUVZO3hgs4Ez/rLVHX7zX3AWVkiEptEYJ+7PCsLBtnIRSBen7R8OIlRC/VzHA7y1oYA+Q=|Chương 47: Nghịch thiên thần thông, đạo hữu xin dừng bước;aSzUo4ReyD94prCDnz5JMHMG9aIjsKfW3EVkXmdOX/1VW7hXM8i/KlIWUh71X2nFCDXnovl92bseEtk+NQUQt6H5qJz7usEr54LBjPM2tsJ/uHHmoPMy2kwk5F7LMG6BE8ht3bb7HHM9Rp9IMt7IX5YF4Wayo4CrhKK8uXxrTIU=|Chương 48: Thiên Ý dân tâm, mưa gió đều tới;AngAqRBqsha6pZX2g7M1Vf57sxhKg/fZ57fuIzTZPupJotgrZzRpXOp8jDCe4Qq2KXOOl3yp7LpE0z0U75u1lGa6FBC4TUBzj+vathvgUmBeSnt6mFCGsRPwaM5zYn5NveF0BFOtI4p8LOSLqa86nV1wD6HXMbz49ksrLbhQHRM=|Chương 49: Chặn giết;j4DmmqAie+NBzFDWvTSRNXQ4GtwWxd2TA5U8WiUgokuQoI0rof5cd61kuquH0+1erLUB8AzdUKp+jSon/Nn7+eeEBrGW36Oa6oOUtt3l/zNqbeW6yMiADdf1fAFNATihRr9cCYG4fBc2ymZzJxlquhld9SQjH4BViGEFYMBukO8=|Chương 50: Thí luyện;i/wQxTWqWSwwg7aNEFf8Fdt5iBhEmETi8sS8heAmyDrI+UfFt2nVH8SP313P0L1M515SX8jE9llSAaebcPdXEJhw8w8VI3oU7HgpTBbbSHC58doOGU98wav8DceINRywcD7O/vmKz4IloW46P5R2MAQU9vua+n8kd6lirLwcLus=|Chương 51: Hồi hương;jWtNxnmhEDxnE334e2LzoxSUGI+sVWpoH9QMk6pJKJ/YBbD/YhodswakQHoNHmErd9NChHZCbI+HwIPklX3i2TUpGUUBsxtSU4uyr0F/jQJKGBGW5BsD8sTx7Wd/M09KiC1PgjauEtIZkKuWhsyI7mHKYXivL8LsQwyHtwMhRDM=|Chương 52: Thí luyện bắt đầu;VsKc4h9f/N+3A1oCf21KMlYcpqEpc7vkEoJFp7LcNw6xjXGYfg4sC80Srk/q/R1ekc5tgzkZtoLkALNJI68tbuqyW52WFyZOPInXRih62DR98jqLYBgCDX/iVXKtHFz8T+QM7Ac/zDZ8q5Yy78GFEKGlExBl0k/rqya7n/SvTPM=|Chương 53: Tai Kiếp Chi Lực dữ tợn;OPvdRn1csQg+gzlMWg3vTwo6rYN1f7SmH4wFZf3tQZKLrnQUsLZ/9Btq72DTQwd1yzTjpIH8XA0ZnK6KIeeZKol9aYy3I5R0xLtuGx6A33eIsOqrIQcpxt1nBQkk0y78WYtA/xAKX6kjyAPGSlwq2zzkZ4GsYmhVVRy/DBUfqOc=|Chương 54: Không người thoát được qua kiếp số;a0VTZFsCNbwBK6Gi1jqSBEO/rxICDDD0xy80Dp3RpkwDvZRwN5eoO3jz1opHC0HAH+vqp0PuXuvK18/5YBCrmAyK0IMQmbevjsxRMDc8lzlgwFmPc3DWm1Ow4GQM+pnWCX7bQgmt5GE5y2PwFICwDB6DApluSkRQe1BIG88JVwE=|Chương 55: Vạn năm Linh Dược mang đến chê cười;w89tFka6CBodL3t2F58R1scyT/eYLmF4Iv/SRnq1EUtt69qiR19x5zz4SiU/E/fXrEuMgQQOZCRDSvIdT3rH9BHydUeD88KIq8IpZ5eljNYCxJDDALKJUjUvbm/l/tCN7bZMhCF8Q3gf692wYG3DMsdOqp81WU4aShnOM5Ie8SA=|Chương 56: Rễ cây nhân sâm dẫn phát huyết án;LdMjT5TiNl5gLzAqgZhhZ5oD5wFS3ev3O0cpgzjZdIwv725njeauLoFm4KQ6GeskQndFnEEtGHhctVuG/CYGwJ5XR/t+NfWWNj1gvkF42z80MyvW3NdvdHsav4TvuD1WxbPkfCxZagzl+ZyRgFAb3BPOHqOulY2sLwByK5wof7c=|Chương 57: Thái Thủy trưởng lão;hSkgknUD2VKmOzNTrvKxSAu/uwPze4QLwlRdKfBSL3Q+0Puct4cl8G3qBfBAfA40V2Y/bJovvIBv53CX8zyHOosEe2fwqHEu7AfuqBYzhZ+1EUopD0ZGhYAduFKgrvb51PB3VBgEfXcDs/K9FcPtMsvvmfYNKRPPjeGlTqTQcwI=|Chương 58: Dữ tợn răng nanh, cường hãn cận chiến;jsOqtExvJjz23pZ1cc0HTmpPla9goVRza8CBAlRLdPnZZZ3/H9PP8F3fKGwyF0c8YMPNd38qIZwmuQvKecgt/6G31vddsg5HMOeE44FOJXSwUeX37F6ESQe1rAugDSGJishuYtY14ZuudpnEGyc05XwFV2viEUi4mNYcbhG9f0I=|Chương 59: Thế giới quan;lUj9N0NHTSkAFzeKWP7GXibIUHQ/GfGBTRc3m1MeQ/mMXyeRkzkRkJn7CVsBG7bbgaUzETsvOmAba3NmZFOJELjMQdwAHcacUfE6JYpG9MXval4905dA+U2L9YuieduyFWiO6zZkhPT6F5wQmUMJvLc1uoM1Jllr7t+sJCCWtE8=|Chương 60: Tu vi mạnh yếu luận;z8W1uTjk8NkYrkJSo39ZzSCBpa+zlkxalzfI84Icn7GSfIQYrAFq3KLFdDGPWFYRvb17ov4gAhmydgS3F6DzaHjxCDO0fqSjF3ETHeKNs6G9rHenWownuPUGvzgAVsW2RBIPDz/iBMv+nJnlRlVSlH+x63qFQYqxVT//VayxL4g=|Chương 61: Tâm huyết dâng trào;pzEK074wtljOAYl9l96IJxgatjD+HFFbIT+1XqJW5k2uYm8Rwjdw9OQpzNb3XH8NEyYkAxEcEYaOXgJEb9cj8gqA1P1ODWMEw93GRZ8pl0EjvXXRIuNx6Gr2VU4ALUbmKM5/RUsXjjMR5G/4B+WUbalkQrtRhlXNVdQkdyR+IcU=|Chương 62: Chủng Kiếp Đại Pháp;qzuVzjcue5F39PQS8ioYNSP2+04L5X4HL8DGkplYWe2hVqu+ezPlNeuEsXy98detEAKFtUBHjVo7uIiPf+YxoDYhXS2KRSuCVnUkF1xswRM8memxuSHyDkh0lierVSQfDzo0sZ7tqfOK+Hl5Mcz29gzx+l/SPBjlbsiriiKWuHw=|Chương 63: Cuối cùng khảo nghiệm;9A7lgi3NAGF+qTZDP0sg4YXss8CbptL0dGmNQkXbkWLFYlSssg2dD1lJb3HkBqKGMK8/kgn30b4B12vP9Y80/WuQSASUIRST2LcDPUuEJGFRwOuvhhRCssXRdWQaShYbgPHhPX+3tb1WYKfXfpFr65d6tk4TF/VNq+noHAsmB0s=|Chương 64: Danh ngạch;EqOhFAB5sCYghn7pEU0gfgB8A9Jx+L4CeFo2fs9AglKyAwkayi2Fb8IZeJuJL21TM7IyuJi6NGeLNMrPvpv9F3HyN3uQnI0ExCH49j+oBAaCFzJ5Tft6oZj9yIJVWuYpY3auK9HVXcLw8vTmNTC6ym6UNy9nVXAtnH5btfFCVDw=|Chương 65: Tiên khí cơ;71qvmyqjCiUurbC2U2lhnLH1sAQdWLOeUAJAxmTOcJjb+rUXKiGX4Y9BmMpK6kh33ZG4R87T95t4CJXJDuZNJLrd3cnT+nhverrV0lE6W3O17/LpZFYXZa2CNX69bHhjxqeYiW2ug5bpK2bIH+xEZKO731iN6evTXLpnrnf1qNs=|Chương 66: Thái Bình Chân Giải;J/U13Eo0h0gqrDWGjLuq9bYHQtGZ6poVhO2oMFmCIGzYgMKuUdktCv7LnJric7LtLrwzD6i8q1GR8q6pIg5N7N1WQCQtZu3KGP89eSS6f2816gIi8zRA0t7TmUJ7bZW7/AKFDk3HTQqWjo1+CeF3c+Boawn0CVijb9BIc+fyj9M=|Chương 67: Môn phái nhiệm vụ;irmvwRfyi8vWNXTYS8nzA4DDffO0TMoApOClDrfhGOfvh7KQVhzAXb957lkdb9WVUVxbx3lLWSKhNVqZSD54Pjca4UKDoAAskT8U7Z7eEwnZl2aF2EZKiZHo4BlHojqtOMND8RK9Rc9AvBST4W7uQQL56Ek4JmOIlX5R8PnKMVo=|Chương 68: Hộ tống;Hx0M91MeQEE0O7cKrpotCQuNn1heuP5AFA8v/G4m/K4rwz7skFn6GITcJTvGZDRt/d+ZiPVKf0MHXZ9WQ/TgJB6/yEu1dL9ptD1rxTCZJWyW7k3C2WL8utOtor+pFUIUE2z3AidmEFprnqje5/yJtk2ln0a+CC4wIPMc1UX8c8E=|Chương 69: Đêm giết;OCh1UE6eu7sBs7MqpSE7W61gwwWYd00+tRd0qauSlSonKpXrtDqcxCZ0HztFI5wACBalXz5ZsOG9VEgldpecYo/9Vesk2ugDuwmCCwzHkqnG+Yjiq6XbP/b5V4k0VPGrZbcd8RCqZb/agY7FOI4hsLanoxy4fcdyHIpQsY9FZHE=|Chương 70: Ra tay;3mbGPUwTM4ZLty5ccAjmZLoXeY49Q3TDBZvKnpUixhUs6IM9OU5p/6a/D0F9EGVnCSZ/Jt896uNnqYLfSa5js8rEE0+DyTINhQ+aNrowhMU8KnfCM60pBQ0VbjhvWtFY8HB7bMvHg0WVbCClhwX9uk6T59olpowoVpU5YJE0t/Y=|Chương 71: Bất đồng lý niệm;Mr7Fgic6Xoooh8gOWCU7YBco0kTFU/f0GPYIz4xGEkGdN7mQ9pwSG40zIpxTAjElg26okOIik/8tvM6vv2npGZWUoJUIceqf1nrJ5CtFdceP/TgtM630gKcye2bxq5bO0BcYT5w5UR2KzVZ0EANpCxjZ57L/8+Q3TlZxjvkIrSg=|Chương 72: Tiếng địch trận trận, dã thú đột kích;HxySa2SPjyHichMVNYF/yq4PCzVg4OHFUqeMa4s3UhICAeDRzCJZK8VWy6iFOqIvBgahv3pO8nQXAmBZT1A63oguGq3+iWa6oa3geZTFGSqq6aA5TgYH9fHfcUi1TLC/KQkl4uQGk9uvs3w0s3wjqckyc9Ip1D9ZnR8l44oF850=|Chương 73: Thần thông VS thần thông;Y+mXsDC6Kb2OOf+qRUlZWlNfyjuTj1oOqAxHrI7xJ29lxVz8hsYaHBHCmRCzdgd5OXIH9vOFd2gofmImcw3F3pgBrIJtdw0pEfdMET2SQzGJ0iqNBA93pvMxgWvRUwKu+5QBO+Ed2vEO3Y0rS3siDyOJ87kHvHYZRlRWr0b2Egk=|Chương 74: Tiên Sơn Di Thạch vs ngự thú thần thông;dniw0WYt1p8V6R/seJypWljKbCECdG7w/1W3zSQaUh1DfGWx4JvRrwV58670oYCMgiMc2wrxZbhzLA9nauR9bQZ7WaXTlCY0s2ZeIkdJUH/ZGTIuG+OEPnkPX5zmE0opthjAio8Z33x1g5/O3fBmoTe8nK6CqzaAsOvOisJESas=|Chương 75: Thái Nhất cao lãng lúc này;y/zjcrFiq5KpM3eKxDZxgjuYXefa/AaS/9GYUwNnTRzZlyE0MTXHBQx6GKCDoyGBe8Iau5MhPRxReH/a0TWr0Th47PrRzrNyQC+coqD1RnvP7OI3cN/BAkx2SQkbdw71qqeyAQhZjqRU4gZ3cY6J6R6T/Y9USaydqt5bwIAmb/U=|Chương 76: Thượng Cổ Nhất Thốn;jmCP+vsw15UyplDIDgSpso2xC4DwTvHGyg7f2kjahWic/iTbHLXESmz8SgG6niVkE6LiUJj9rroNc2KP662b4guP2u9+U4NJ6VDCIGe7CxybMWvsRsA6U6K6vHeG9Gds2/6XBCRWmFxn1lKHlVsXpgtYcSZ8uZSheGFIPbMhnZ0=|Chương 77: Hắc Phong Đạo;SGxYIzPeNm9s5z1gpBdCPtdD4f6HRbVshq/sscnYmTv4Uw7cM0TMsH93n2CP1E07OBKbjXHsj75L2kSq6IO/wJA5D2ZErcfnsNdlA4Zj4NRpCxg6q7iBIa6ADPhmEqQUXTvV3J6Gih0EOSsWD/sfiN0QMqnimCU0exCwvreqfxM=|Chương 78: Cao Lãng cùng Hắc Phong Đạo thủ lĩnh;oYUcMAAMoNMSLFue+A/GcNRw4raREvGrCng8bIA7HNE6J3NSLxZxidQZbj8CbAWJbl8nqyGnUt+b41TUuWmTyTPfy4fqgPkfuudPmw9lm2o0wsTSLacXLqkWsC8KY5RfzYD8FsXUNUkb9FO7XYkcYK3FWYOEiM1V0iisJFtNbFI=|Chương 79: Thấy Cao Lãng;YAEgExGz0rRATAZhA/AglRz6KL0yFRvSWiQlfQadtepy7ujZXnH5aSrUgkpPRwZcbsOQ6+yOgkpFMXBZTcWCMPMtC75JHQwLNU0TWNDU6ECr1zQDeqYgbDwqk7Pxj+zeTyajQXkIoT3K8elPCumbAGrCjn9rl5AYd2yF6rwuipo=|Chương 80: Thai Hóa Dịch Hình, thoát khốn chém giết;r0LdJOj6kZvT9WxbFhQ4lj14yKe+DNa1HmlAegoHmR7g+xeFxHeNQ6LcUFWtuNbdOe93Qanc3Teyz39YxNDUTSal/T2G01v+ys2VKiXoTf0R8mjA7//2ZXqmYqp1/IZgIVW3JKT35FpxBfPg8Yh2dJvWs40FJamojS/UOmNAOdY=|Chương 81: "Gió" "Nước" chi lực;N2BO1yireEQzwWOFevt0NlzVkOGVZuEFWOPNW+u1zu80Ru5tkqItd1u5r019HI8KqobB/oDOopm8I4nRqrOW3fHp1yBOQx4SNmpL7XkAvuxElO1hpLSdtR9NS94X1C7jFwO8INcyINe0IsJbbhl+d1i8vFhXtex+XBGRu2I/kvY=|Chương 82: Trấn áp đến giúp, lần đầu nghe thấy mệnh cách;X0n9KKRea2f5tN7zPKxGwZvrMKZGz2okf/ZbOeXgLSu6tOCv6RRXVwdOUDbvX7AsUlaxY3dTjutnImiv5U21V0NZDNDil7rIDxg1UBVSG2E+JUChDDULQlH4NL35Un1/t8T6OHT4A3hkGx0V/6LiIHDDd6LJofIOahCMMIwc26k=|Chương 83: Theo ta nhập đạo vừa vặn rất tốt;NXFAxNVgQ4sEonqGnyLv2fdSx65i02smQGfpX5Ag6/W1xHmCNmiwwPuE4TWf3XOjgegqTDs952/pWSGUWQYBC0KtuonDhogOHWb2+hnlip1ytxhgUOgqo+bv78glmkTWX1sAoHWFSRsmIgM4CLEUyGuPYcsUC7JPZMMv8waILzU=|Chương 84: Trùng Hư lui địch;Wz2gs0APCGU5OedBXWVYGogw7RZ3uprVHgvBAAjBSjSLkdHlv5glDHzF/iikqUltElDMfL//H2aYAXmCnFTffBwAM325Q5Br+rfHpc0BzIZVZfd+jiypHgz+g8buLgPseO8UUj1SVXWEOkd+m7XhfSNAHbRSs6rJxaxXYXlqy60=|Chương 85: Thượng kinh thương biệt, quay lại Ly Sơn tổng đàn;E8xGLMJBCFLFdLgJ1tghrkzl/ZCCIwkXnFilSv5qUB0hgnvYGKAOeIP349zfIs7JqWdiMUF4qmJBlgvMkwP3I/jOp9Dz2xRcR4RnPt9mZJns+JB/Z3M97JZoGnEOs2duPaplXLvFfyQP/uDMFZG9XTNckiDGj49wdYJi5ngH6gw=|Chương 86: Chưởng giáo;YE3WL00BhcZ6ozp4w2CLAVC/NDns1fZjz6pIrMuk/HoPHs2Ym2SXWl3EkuJ8sCD+sRPfeXHfg+APGvKLhidoOFgym5FE2fxILTSrwXbo1jjTmM6K4fENjVSv5jpJRKk0t1ZLI7kJu2whFQbpo3I6MA1Y7uzQZnMMIBms4/CVinY=|Chương 87: Đồng tử đề điểm, nội khố huyền bí;p1dIo4wLDVivbuk8oK0NSQ8N3y7SYrxslwU6vQsaz31VMVazo4B8hL2wqlKE/ajTifjumtAHo2ErxSA1uHYpzZdtVoXd+4SDl5rTBqHkPkW1UzxKl3RFRuUAVQ2w2iGkshgZkfijmHL2TWEM8EUDJ2tEobtH/t8DdhOQckqAXmM=|Chương 88: Vạn kiếp;/E/M+ky/dbZjb+4j7DHDV87My9SMzTmoipfbMxIVvV1B/IzUuSAUlpzMAU0TULiFETY8oK56ED51xXkKsqSV/wJBijAfJITa6roTWiCDqhedt0szA9ObL/oB0im21o6foYdHr2uLG7oYbsVmuPYo+PlSSLh3etOYylaXqr+JvIs=|Chương 89: Nam Phương Liệt Diễm Kỳ;oFsDEqNV+lysRFIXLpaUxmtzbRT9dqCplkLRxsL0YtqMe0L9h3EZ84XQLVNyNUSuE1yNanfJGnzBJXdykdaSE5Bq4keXNMUZBH8EdoVZkiDR3b5HQB+8dljOS2/FnSiL6t57CkPyauTk3xdIeb0XnXz9liieix4bYQfsAt1wssg=|Chương 90: Ích Hỏa Châu cùng Pháp khí tầm quan trọng;1kX2VWlnSHyhDMgDHoJdAJzNY6dgwuaaCOLl/TjTGOyOzR9KHWhzbl5lzaNkrTVPGi87OTWzcAcKm77bM4pFgXWAyxWzwEHbhKmbT2D+W9yXaN0BIS0GfGRI613cp8uaMn9YASQRQRaMok4iAhR6iiRUAxz/PSY7Z1AqNbW5/tU=|Chương 91: Tám trăm dặm Hỏa Diệm sơn;s/8W0LKVyjgwoDe55G4YeMwe3Wjl6I4Ui2B6AwEejFIS64KUM4nGPeV09ywPK/mfh4LF8RCgVnM5sQtBp0mh0/iU5CDnWhLF3qKWOHQ9qLAMbnCWuLqiSshCbNw1OGFg71lrfmLziOtKlWbBUCX7WyxfmffIc8tPoWSOoebjJjk=|Chương 92: Khủng bố ngàn năm Hỏa Tằm;aigy/pQ7dzR1eQLcZsOSzxZfyfLH0WPAuc6+ujPM2/uz0HVPCkWI2nD1DrwtxUWcdKi45YFFu8uvOuvM4DOqxRR9VX7oNxMcBpOEwOQ8L8aRtASIoTcdjTyWBd2qAjj9MdSCWZZpmj6I55hXikEhAWouuSbps5rXKK/g1OuFAs4=|Chương 93: Tam Vị Chân Hỏa;N5UtmgsMI9eQac9luKysZAfySdSZw6EXUzqEvp12UBqNpC0xqHrTXdcC6lSRBxX47vmqcdpHJGJVp/KSzIbwjhswaX/wJFOvuaZOnCEz/eeTa+3LCdZXY9dG5bxAH/xN9pGUZexBe/OGRG532ptGZouqjTk8LaZsUuFwkNPHwa4=|Chương 94: Hỏa kiếp chi lực;2i9qQ/XadsRW1U1OQw4LONUCwYFnaWDQ0zhATyb7jL46d0tIeYuIvFVH4NRxHQQgGtPXPwnos1EQtvEOTfHnSRwU8kz3p9AJp3jwgno52C3oeam2ooQXtTPz65vCwg/SW2zu0OxOCNfip+yBztY+o5sdJWrZQAEBQ5u0oVo09y4=|Chương 95: Dùng trí Hỏa Tàm Ti;KZIrQQKhBECRwMCT4LA+YxikVFQ9G+nbihLO+VOxSHNC8O1Cp81UGcgy3VE6MqSY/Vf/p9cDVK5scznh7HvzrfTi+IB3+/Ui1cUrUfBJhawruUUG+tbj4w7NAR7eU4xCvyBGSYn12VMxR+cHyB0cAUHA4x7OCkPTNiFS1L5rOb8=|Chương 96: Tin tức để lộ;Pdkqn5Xb5CYv3hKv49S9tuXC07Lv6aW1wn5vf+mzs1S/1y+mGauFUtI+FgDCxHC1I2opdaFcwMDB757+1ZuXUYin3zKqJZeTo4pgZP+yghyQkoLsxyXDmsoBr/m3+rPtuco14ehRlUNkAwcYtN5LfmJuJCijetK+eY/mSVnwbrI=|Chương 97: Luyện chế Nam Phương Liệt Diễm Kỳ;NJ2Y65jMionn0X70cnUxC1YCNXBOat8TgLR8Ghb7EiGhGiey1+TxEq9ziUybDh0SuN2XioY6+nAUhwbgcKKu91dCfevWXpU02/BPcpTInYDDSOh34eKJKxRg0V+v0OaEx7/1d8BuEZd8cZQKo7V4nOYzkMI0reuf/ariuGgFHII=|Chương 98: Kiếp chi lực lượng chính thức nghịch thiên chỗ;m11sX489dqKupzTWnBhhc8Lo5h/kIWSZ/uxreY38gctbXQYlyyTyqfxrsgm3iIqTmNxqT3NJoqRYei9PztrwkB6gNw8gAvpGaQztmDk2ssoF2T8/ciOHkmxo0MO+q3LMbuL3rBwaA/i5ISML9i6MafP994P9nIujgHOBq3aHj8I=|Chương 99: Dựng dưỡng kỳ phiên;qP7lpPXmTF6LuVvBm8CaI2iNg7TX3EVUX9U5Xj90r8UbfyOp6Dcc5bwEjgclv0FHfl5ttcAN/7Z0CB0bls9j7umwE/uheCB/S55uBMoPBzzChyWLEfza00TSw4oNvdaavqhYvQ75sKl26tCo66cTNdzyFn2CjZM9MOSHB01osYo=|Chương 100: Ngoài người ta dự liệu kết quả;JsS6lowLRnLzLHJIupJKwM2Y1Uopm+K8VvI2XbEbrRqikmqp2zENxQaqK5W93hFsWep1PRgTh1f9T6BcYu7MHDZ9nQgYj9edY/KvG+gl7zfnAvvktZPTgxWQyXqWGOrRGbUbJk2cZuE16ZuZ6mHaRfLEtqF7unyXmHE79MUGFt0=|Chương 101: Ra oai phủ đầu;Hft6/Ax7qPJpQHzSE1WZ2zsj//v2a6V5t1t4B9HIWJuiiZD+LOzvRbuIx5qjU1nCMoKPeYwo4mh+nShC3XiORr5nNTq6V+0h675v3QBzknMUqXu6c387jhURn4f75DFv3haLH0w39Xe2nLwWX2MLRq+8gApnVnpj5yeOM8LA6Bk=|Chương 102: Khóc gáy âm thanh;n+TLuehMPFIkRw3Z6I0vJkAmQEDNBn1E2b3bD8hrnF6Vi0dGcko985ZFcD4n3Av053lxWOUfxYveBZ4iXklxc1LmKm7WVSJbjA/roq7cNqqs7wfFnbzqPS7nF9y2CWB936UjmLreYJCHwanC2D7ujTtVPM7tOx/IAGUvo8I7xYY=|Chương 103: Lý Vi Trần;eQ94nY+JgKiMbyDL5W21VnSyJNabGWmOfqUCHJ7ZMrzER24PLdJ7EDZIRFilsSyQHZzkNWlksF1Gbhm+i/ovkBiW+QJXPC2yVV3rJ4c/puxO1wT0PgiiRZEirw9xmdpcRFNu9kE/uM794jzhL3ggRFxahmLtC0LTES/fda6hKgs=|Chương 104: Lục Giáp Kỳ Môn;y1fHmJ9Hg5y/yYPSty+rnRU4yL44FzwzCSMZUt7LAAx2r2WdEPzQx7j6kqF93YbCGSmEh/jAghNferCe3Vmmz3JDUEOzMu0+1Gwu19mVTIXPT1+stk5mv5q5cIfaMTEvurk85EBSoB19XaiJCotiuJ51M/jNWcCG4RMhZuYwfS8=|Chương 105: Đại niên;gyGs6klqqL4WK3tE5dEW6EJIrKvL2xWsDLjMs5spzWdQcaOx0sHCcwDllAL8D6aBMIcHxs2E76khg2KUUu2GlewE7sN2IMNoXtaaHSa+FJ+VtnNXeuGaSNa+btmg/638q3JHFlELwV3OZUmKWw64KukVtSaoSSnlM3JvBMqR83o=|Chương 106: Trưởng lão diễn giải;2rBGZSOIUqYj9PR/kiogDPb86hWsABxd+Mr5M7qXYICjV3HWRoJHl0SDTAGBq5IiVdCljFxY/nYT6QUkN72T5rffF4I49/O+WNyzY8GhbaMdqOo59l+2pb0x3sN34/QQsaTUu4L/UWKeSW3H9ij0/4ccLeX6OO6y0raJDc6AyRI=|Chương 107: Chỗ ngồi chi tranh;LvbkGbie3WiYm48H0O/yT2jGGWsvq5NRC+ImmTxXgbRdHFefY5oGHGg0DRXUS5qm0gWDAnibJhg7HWvjYx25l6a1ylE2CwaDomvqI/A/4sqbcg9ekKlOcBQtEtzirG9lxvKu8aeFwhc7WW7oChDgT/sBhzjqXr2pCHn5eV8HI7A=|Chương 108: Trời giáng Kim Liên;zNGQhDA6L+QkqxY174uee11kTXqy5p3u/2pwrumgaYyc8XgXAfonjNpFVgnH/m3qmH4iP5fFtx86MT4lcD4ScSB7gNgM6+QZ8Ak+vC0lcLk5bdrzM2aDzn1INV5cYNFJOTdEbHl6Nwyzm8yX/cCbJI/jjo3X9y6/6TCyhj0auCk=|Chương 109: Đại Đạo thực mầm mỏ, giáo tổ cảm ứng;IFpv8a5tgvGxVAlNm2GY8lJYTvKUvqBw/UAqPe1pnwxkhP3usqfqUe4mrGHIas5niKva8qABAPUJJz90EWKzuwKEAM8Y7oygHtMCgDPuIRJz2glajMSAbkHyb5IjxR5Sv/qSnue1EQjlDlreR2yGYLTlwDS5vWhmwmdU9ja+J+E=|Chương 110: Giáo tổ Pháp Tướng;/r3/RPbgPXyR0RGIFwZt6d/UtamcCvwzeHKYwb2iktdPpYvNXc/jQFy1NXyy9D3W1/rCBxloDEDgHLgzf/Eh7wPLUIWrixhxErCX3axo014KEv2CYGOZNEWVWnmUn1MjIjTcpaYT6vMBBsOVTPaOKhFfYZeUDN2w3dXe8mjQ4Po=|Chương 111: Cung phụng bị khấu trừ;KP39xED1qT9Yhrpm4Fgc6/R0ruaWcYLfgGdW/NoIUr87v5TQmZE5ACvxFGJYz1AGn/s6leIZ8vGDNfPqbBeh1HB7573EAah7j+XHvy3Lys7cgO85ESW0mDh4GqP0HIuRLiyMUOSQu3TlGlGDGt2B4DMuHZHpM/ZLtjJk51LrF1Y=|Chương 112: Trả thù, độn giáp chi đạo;FwNxqPHwthrCUxtKfoVJLo2HipLWOBD6c3KbG/t9DJUHVu72Ae8AsePxf4RJiNs82sa5TWzb+j1aNR93KLT0UedR1vvdEZI/kHK+ttKAT4FhmzYXIakKUNzfT7yMNuEziGN4d4B/N6k2I8ASC1u/PjYePSJiiltV6lXW0nO+brc=|Chương 113: Gây tai hoạ cùng trộm cắp;kGSoDgXNCCQbAi7OYZXaNi86wbwsxAo/GAGJocsrld0YGlUyoVzxbTNoIwz/j82dfjxLUsb2CwHxwFtHvCYUy6f9DkuGM3aZ/dQ5j1ke8P8baNNZdbfE9uP1L2zvfiexplVZgOsqAhVxJLMGDU8+grtXx+PHML1KqUXVQkQ7hZM=|Chương 114: Tai kiếp lực lượng cùng Vương gia một giác;49L6Ul5L1n8pTT6bxVNdANdf5fPEKkDwfwFQLrNqP3d+37XYoAjoUKoFMr86cTkYmaAO4RPzOwM3s7OejZtxumdhyD+AqTeRQ6NSkDaJ72qmSmlJH+jLeJZJjijDrSnugcuzfmILFC9IqHkc2MCbyWI88kvT4w44rp1j++ro0js=|Chương 115: Chủng Kiếp cùng đấu pháp;X44KiDOsNqejjmsvK7h80JWESc/1sfmuJ3LwsyqtabVdG7hjhRBP5yGcR7fafGeedR/Sw6iC6bR4/4MOB0bjydIRomAc6O8B37g+rIJzcsGy63VAQ7+clDN7zmoXa/jvWkUrMfRXGiBwffV92IyewiCGEZGf7E+VmHiUQQ6XTmc=|Chương 116: Nhân quả;kESTGtzC+R18+/VnalFm6evORtAS3k2wdO3183f5nDlD3GfEA9O55iR73Ilwn2m4SMOspavbwOlNGk83WO6jC2deW5K/5IAhbHXbf/c08aj4nIV9ZAYtykIfybmpI0/4mtzF+bI486WMiTvG1xDQOjqXVCnWLJoh9kMlzjsdZ20=|Chương 117: Đánh đến tận cửa;P6N/AHNXkNTXUZt6W6dWegkRUGTLY64hmy8GxTHErZDxvm7Z224Q3XJgwxI/mYlV588R2AC0hp05Lm/ytrXaM6FGWm7vG2fg8lGth5B2wyFMkjt7O//q4RCqJKfmSEMWagot3Yw3j7ybWUtG9M9CaGPrPJj4UVvL6ZdSdLgdNOg=|Chương 118: Vương gia lai lịch cùng bát đại đệ tử Chính Nguyên;fJC47i2Q3vE2oa7EQ4Rs5DCbeHpMnx5EPMBYF6nb9w6rBEuOIwQvdYNp2wBY601uh7zD4jR23TaFwwYX0Ob/hSeKZdyQyNj0P0eGmwp49y4gyfxnLI3JCjskx9S3A9u4noPRoLR/9EfqK5lexWminlQ//SihhMpttB3ochyg8Vk=|Chương 119: Pháp khí chi uy năng, tan hát đóng chặt;IuLJ4b/WxcTDeHb/lrWxBQeSLQrCj3VdQ7XPdUgOkn1qMC436+NM5MxmSXrk94PxhGRaGf9eP4lYoiUxMdJhPkXsdS3aLWIJF/hiGIuPirkLTqW1Z/0rPOkt4TUH6kh5qdb0WYQSiMDptibwlFGl5AWLZBMo5um012Gse6en+xQ=|Chương 120: Khai sơn đại điển;82CtXKgOzNt5Lzf+EREBjjdqo/lVqIl65pwGuGEpuvh+aB/f+W9HzNbDRgMa3sFva5sdGMNw+GfqHaLOn9ND/+lkYy8YRBHgK9rFGJaH99WCdasSjEKyo4RKghog8RvK+4aayTQbkm8F2Sp3Uq8wUBKQa7uzjm4tbz2qsjC/zZQ=|Chương 121: Tức sùi bọt mép;TJsKOxvHp5UUJqCoEd4qhEFRzDvGkYAVFpe4CMNH5jkBHYGAVYB/ODa8jHg9wc1VZHH2odF4eP9KhG7NyZ77fB9iVtzlbDGZcvXp/X/3+IDUrzFBhu9232GYf7QulzcPKDlMv8XdGxlF6HvfcqgD4BwSYitBcRlZpIHeaqJmQME=|Chương 122: Thần thông quyết đấu, khủng bố Tiên Thiên Băng Phách;U5ukqPSs8KHGh1nj+qI47LRUMLfOL9BLOEePaY+FAdbXF/Ak4nCh+MuQ+/FE1FXTDgS4s9GOFbEzkzXZBb8lgPG2Dx7YrQK7mkKEZfzXlBKsF5Tg7Q+P/yP66L1Eni/HMY7/JztVqTeJRKt1HfodG8ZCAd3HvWBI+9+7R59jlJg=|Chương 123: Tiên Thiên chi vật cùng thần thông chi thuật;8x7hXqaNx5/Q8BeNDlQGUNeM06YU3wa6h+s/RhtYJq6SWFtkCekLVPkBem11HBJmDG2FgULmEAb1HI6yxNU2xS+ph+zyiMFGD4GeK/xKx64K1snGxzx6yATQdQijKFIkptbcHhobj6ZXXgPb2c/msBb5r3Sf1WaH5UPfbAGeTqw=|Chương 124: Bái sư;Ru01qZIacM/+b6blMWeQk1cXzzAMpnMIVecxEdw2ng9eF60vya06eNLQucsd5F4nMtuOXHN6bUHdDaHkbwpZ+YTe+CRedOkbhHMWn6ShzyYB/IT9K89VhUo+WPAswVGKGSrjSJein43RH5JySIvBdWqspCpJGOC+FZ95ukDV20Y=|Chương 125: Vô thượng chân chương;BOOdUEydXwPGVsQEGwU7NWFoEAdfHk26KLTi18uC4/wFSkt/4y+KsVp9P0gXGBhJKcsXqb322Ns1OY7AtJVDAlXuwwk9MjCctI3/TwzRzAQqZrq2s31X1i2LFn7/m3VKnpheVcI9HX5sMxEeHIZsVu+sySYY1UDvsKzytBgslqI=|Chương 126: Trèo lên Thái Tố;jD4Z0xVLb2RjWSXXZ7fHhr5KV9lhXUmkfw4v61TsAtKf/h0ewqPDrMoJo+oGb39m6EixsDqPt4VPLpjfL7c6RY6ekUO+XCqjfzD5dq4XPurgtOgwyWO2Z1SIFKtc5vaD5zDneV4D5c5OEfyZJAXyfXadfoUd7o+purUFhCXFQ58=|Chương 127: Sáng sớm nghe đạo, chiều tối có thể chết hô?;3NWHIg8BKgeGZkPa6mlSZSEIWYjjzSfhJi+ZaYu2/3/6xEdJMIaKNAAFJKjHiVYW7RwhVOgAk4mkgCCy2YbjJVhbi6G569qN46BuNukOKovJIbUyAUBHyAsOmHey/5j2U/2zTOIN1cErw0WbvbgtA+lAyAefNcNcT7QclJ9vv6Y=|Chương 128: Pháp bảo xuất thế dị triệu;tVglzjQ71zcX2tuCS6VKT/YDGBQam4WBLboZfd42VVQLOSw0kQUtE1GMebDEzT7ZTJcDMwsDSi469HcALkvqXclNg9tCDhWOloRTKyF3EEAwF4bWD4kWnA+ZjO0F5K6VAEAsak88D7X+oxUWMl6CWjtpsi7c0eQUfybx6NCCDik=|Chương 129: Nhân tâm;Hd07T/kVW8Hb1qSkACuMMjro+saEoS2ofrY/fsJpf6py6mBVYpgj59tiBj1gqwjp+bDkVqUEI3NP5o2SBKy5XFOv8UGSnMgoZY6pZcd6qbiHL89I0l4XmnLMwyhU3sLmAV/PBEBiBv3weJezToqxGcboPJSK9TswofK9xShiZk4=|Chương 130: Chiến (giải thích vì sao có thể vượt qua cấp giết địch);H7d8tnxJTYEDFhq/rFUyWpfSvEII+c9gDAPRCUNnYh12pYh2P26BkEOMLz0lttTSEEQfNvtgsV23Os8K7x8XVItRiGXf3v1R4aJ5YayLau7ybH83nQyiDADD1Kjp1NsiMtvj4PrdlQmvkYcaEcSsB0/YoaoCE68WCYupripsq24=|Chương 131: Kiếp, kiếp, kiếp;fnzOl2FeYfhlHE4bLs7BpmzHrV7WhDdA3HiVyuI5Ezi0V/yrStIKiLx/Ppy0ZXc78y+hciYzJzANPHEq0O/qnDLhkSYBKP5Ehe25Y+ew0KK61OelbH6AsZlWAB9Rd5yM2cuxKvVz3sYcNKpNPqT8xYftC4Iplv96tWHzKd4e45s=|Chương 132: Chạy trời không khỏi nắng, Trí Tín chi tử;au5f7rjFGPndD7StHFPnbBlZig7UR7DDA0iQMdjjbDBZTKxSIZMBlXa3F2K8D/5qva2tlPJVTMWED1SjNpHfZX2GqpcL3VISpBv8ExctkqgUZHHYVEgxvLhuCRz54HFWvEpaQRGQAk8V8nI7Q1sblRH0Jsgckzr1dxbVSk4Ady8=|Chương 133: Pháp bảo xuất thế;2dNORfyPjHw1uMYSSx6G86jYDb9QXi7jeJotj53uN1GapmmI+Z7j9RIhHomEmSbixPHuHBBQPIBVc30huOqvjuJ5Zn+4ZIFohk66NezakqQ1SxqdcLd2sDmxMENplrlPNo9zW2eVpKPnIHisHpwT7Mlh8JfQOSh+M3pwQ2qGOZA=|Chương 134: Thuộc sở hữu;wxa4900qkwMOlnoGdKKrpGMvbUAILj/D8f0A/F0Fdx6hd6fYJYEtaS6qQa9VKG5L/1nu+JWCEqA0Ad17+sNgAC9YLxG9NBmLEkNc6OMnMsYOJ02MgLa/PzmiGE7s3A/wrfJIftQVjVSQ9FZMfAZ0tRG7FaBhKPyUCwRFDlwzgi8=|Chương 135: Tiên Đạo cảnh giới;ySXocqpeOn3KvVdDmZTN7G2H4M/WjVlU+ZqQnpEKLqMjhgMI4QxDZt5DQjfTZebkBdL5eiDwczYYPzOD1p6dU+JtfY/K113buKBr6RwSRKroZcy9Hzumll02yo6bCElSzbvVjjUDDlSplvmoYEGD5Kr4FEOk8tKCLwAY6wvJwZs=|Chương 136: Nhân quả;982fm6ixyf+z9p7t2xkNMXv1p10lvzggeBXvllPUWn7/SkbBCYg5Sgcj1qeFlIaPIYkqBOgdS5j7oZatSdPzojxenuDhPXDt4Zau6AAB8RUlnSvpIpo1oPNqcImyg74w98ELyCWW9j5OyelcfJ0CnO4D1j4/xbvFM9uVEJ220Es=|Chương 137: Tìm hiểu Ngũ Hành, Đại Đạo mọc rể;WG8iyYrkEYBkdWbOITBzDfVEYV2JewqaPYzqy7AQnfo99Z8MIMYBVPAGKQS8CScULnbDrgZtzadpxCJgEtlw2VNNNBJoaoc7vcANwm02UPGrNE8QJ8vXNC2qyowwLkBrPtZ2bd6Bbga7hSaJr4u7l+0k9+KMqQcOfPYJ50i9o6Y=|Chương 138: Tại bày trận;HX0vspboUxgLWQ4G705RJUjioYnSYKHqI/oOsGu/9eaNlpCp1nUxdWV0Edhh5q46aD8Jv3rlISYZxc11RnamvTDa3c5MPw7rT5+v7x0hSDYyC9ntbO0WEK8jvxOPbylSkmV+KUEptmAOe/dKWVymgCncFmIt67N+LaCKiexE1sc=|Chương 139: Nghỉ đêm hoang miếu;ev3KOcIaW1KGJFgBG6EdgDaYKK1+pyznWDc+RtU9luIQLVr1oszNmw4CDl0d4rsiEjPe6dQs5KaiYrbWwZUWasAd4Tkp1UF7+tDZORF3X2eR4DfNnyXiT80GWjB40UjY0Q26oUqmcoe2Ot6lmA4bwxVCEmLEmw9hpOWOfUquZcg=|Chương 140: Quân ngũ chi nhân;X/O9ADSuQeeDEG+ti2l9EZmIUmG+gVN7jCACEA2d/0tYKgDHSu6/If5evIbRNm2cpPAYe56XMbB1E/zUGZMMUUfY6keReLvEdAI+NqcheIXoI/J/P7mg+hL2gnsLix98lMdyr5A+UcFeDvtupx2pGueP794zqkGpCwIrCn7womY=|Chương 141: Bách quỷ dạ hành;d91q4K983r2DXlz3Ns9vLjUcHwJ1tLcU4Jih28bma+Z/0G3W5zKZq7Iswcn1LoXwaau+VK/72ni80HoXE3fE6TYa0e1MrUxwcKmoeykB0oociOp764zdwYDEOOTINqhTr5KqMLfRoiXdyqdSsnL7Z9XZkHRDgSrs3eIiWznuLb8=|Chương 142: Pháp bảo uy năng, Liệt Diễm che bầu trời;plseuY3Msid7vk7mwfeeozwtmQXAghP080U9YtJvB3VYiBdMRT2tNUDpDixXf8AlIa+NPb5AWLX+G4Np9oE7p0686c1TERPw99j162Nd0XVjxgBUQ1F0Y0lNzwzRpUWFpfmLiYpQ1MwnnaN+CwOVBNNCddGl7CWzNZqEZrP11ko=|Chương 143: Trăm quỷ nhập vào người;KpCWl8Cv9DrS/+/oGgmOkCes4UxN8P5F+GL+IvmariTlx1VY5WiqDvWFHF3znTP9IVYs3h5cGzl9qPilUPSY2wTNyZDM90l2YiXJen9Kb8mr1shQ6qUMCrPzeZCicVYbfs2ujZJx5/Z1O3aiwF5fCmxxtN7uiH+8wAsq23hNIUw=|Chương 144: Cắn trả;5xgqWpTkmHdRtdcLn30NJL+s3w0QwqePvAKJceUEhtcRf0xNLUHnYvgrYyi7LVlbuZ0Nblg5WuoWyAb0bURYGbqlLlyPwIsKam2FTlidRYNoJJvoV2CR6Ds8oK3ShZ/NpUzYud+aoBnOHQfZ8RftSFiTLu4mqMzuNIB4wGqaqGs=|Chương 145: Tiên trấn Cửu Châu;Yycfm+LXUTZeKFuhpga9V9sduxNCM8NHOFw4d5C9aVhnqFkr9gXP5HOYPKSEzpqoGkltzPjgNY1OpbuvwC4gLrhvhn4cdwdbaKIwogOF57esCVJoirVzxjg+bl7Cflgw+gQL1AVB4xXspwOXVmijA8BvMGVToJmlKeQ2aTkabCY=|Chương 146: Dạ yến, đại điện xà ngang;VV9WfGgr+myGiqdjE6latdyWB5WHqjC2St0pV28xu3F4sO2AACx5DT2jpnbV+ljtpWxgzgznxscd3DSoQYoE/dTUC7dKDuClPjIrFqzuKuBhOb5IIUVCFuWZKUYtzT8oKZPfKO3mck2BPPxBtB3VijCYMCFSgC55HwzYectBPDM=|Chương 147: Cho đến kiếm tiền;GdGvCgJWXAHvNaYpuJU5lehcHNs2EiIj3+RjINYPqSvkrwif567zc+ywLgytRNQn3HvmTzH4gd4Y/mqEgbA10XkTo/CIhm5JKE0nsH9qzl+lgRFde3I2Flv1RiH5M2zgMC9SjJT+MnAB+y/1nC4Xf3qITLjF/IcZ0C1a9DPGiY8=|Chương 148: Đại Đạo chồi non dị biến sinh, một cách không ngờ thứ ba phiến lá cây;ljgzUighrkRmHjjlgZpIPyC+s1BP5QVcjd41vNGFzgwpywdHLatlA2cLsheOyeArhYbjDuOwHz2KzPNkABHW3IOgHTQdl1s+Xl1dOVSjVOdH9VdOBMLGVvXNJT1ba7I8BUW4r2NyZfxpKTCdEprNi4IbC/U0ncpnkvsdYYQ6LqY=|Chương 149: Tiên Thiên thần thông Chưởng Trung Thế Giới;kXIk6QZkz4oFMqPf+H2Ks1c9WEnfg0KFNNrwhNnozlnK8hHe+TZR1EggF+he4eC5wz6spcMJgEjF2hS5evi01Gvzo9VwrYzpogs3NeT298r0gzX4jdTU5IZhuXuaMO0ZU6D/tjGyYrCcBTy/HrnQW6kduhdUiLTvoNP3bPw487E=|Chương 150: Khai Thiên thanh âm, Càn Khôn phục hồi;ooOcarMw/K1y42nivF+9REAf0H2GmK/0DQBCFZD8PMCkQU3eqYrJZn2Unh4tdOb56S6BmhfYSkkwB+cPljhqMGGFe4qqxTn0NmjC16Ne7sUCEFTKdNI1YGgQPoiVVlyeia9ptAEZY2XIa/5rA61NutKWniQJKsDF1gVdVFIxE9I=|Chương 151: Sát cơ;rdC/blGyyc0ucFIx+Dt6VCzL5KJlMDJI0N349Ls5AemnkmK+yOzuxCaDODENql20kXzj6tJ8I80EcpiKm24hRlETQkSZpVYd7afwBXY5wOiyaNzRzXPcmBs36Btwu58xEM3UWoDjSINk1y7SkH+VYz+tZtundILNmeduoKHRH04=|Chương 152: Dạ yến;R7zYKAc12/i9CE263yr6J7HFULt2sTYCrboME5uZ7IrBAgA1AgiULpU/4UbVwrMPqY5YGNRt3gC87rSuZMgrYEHav+Z1re/CJMeA9lZyjJp3kjBsEUd8NNb+H4v6b259LAnZQEb9geqJGidr9rkuGlbbAhaxrFyTb4eXvITzYKU=|Chương 153: Lửa cháy, kiếp đến;g79USvFrRzTlvhXG6a2ID3zN4/SJXE1IVdeUnXM3uUJmvYfZjW6AT5g/fymJ0Ru+7qyaxQl2GyiC77zjrEegrTuPrxZsZAaDhSiMuiYMfns0skqtCMCpf2q7BzJsJRTG3w0SWdt9F4olOFvPRSmaCiVdx4O8ZB3xDYtiOTXEEgo=|Chương 154: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xà ngang đến tay;P6tDcFIem6sz5rv5CJY6dNhyGF50aN68+EiP1U915tqZuRyLp7DeSK5lxO7khYYXgIrfXh77EJGebXfr9+f1YGxfe71BC1coJzuL/P8DnJjmIUlUURIJCtxrLYe1mnQsBdNXNAf3G2PFxHlT5aX/TGr7TUMjbmCECNJ91Fu4g2Y=|Chương 155: Ẩn cư mà đi;t1GErqxNMEmWOw/BFToKlmBefNxwfJAghulZqh+bqCeyO1Yj2KYz1vj6pp/r2xlob3CAQoITDnjN9rDxBxCUDlu8PEmrpVOcBYc2NbC5L94yKK4rSqk+zeFiIxagkxm2JV8MfLpdmiPfnbb8tZJqAWkIbyvddoOj0wCWfh0e0VY=|Chương 156: Đồng da;9ScihhWLsP04BnDo9ev75pqSBdiUv4aZjRHSVSn6ydJ15kHfXw+zuP4b7whwo1oKYaFf+PrdBxsWqkDEnc91ZaGZOvH9/wQz370DjX8DDqL5f9iT6yPeKo9X13rgb2DIAXe5SVd7D6mFoA4HDj6C8GhmKAYY6RVSTNaYvIHgFC0=|Chương 157: Tôn Xích;hJ1pRDW4PIvNaybgBpKrsHCGSLDHysfvHJSqkLYqJ+0h9KdrfkcbM3//RmURPKzdcA3t0pqZSHH6cWGTe/z66LC9QzLaD10zRrqNZljpz+Q8slyAlb4Ntlsu+7D/ad94GtxaWc/tODvb8DCl+TbUw//bauRt84lEOVWiOPuWKm0=|Chương 158: Khuyên giải;qYgL7CaOQI63coxsn1aF7WtdGRucHU3AgHzmlNgr449qEmiFBgx6pnVnJ0nynczBZaEzKn3Vj4FfG5Io5fEmmJsDCGXlau9jDPMJoFUAFXPFFYPnYe78lt7XqJ1L5P4qwnhhv343c6wuIU55wNnQ3NpMFj/QJdPAFhMUJo1bTDs=|Chương 159: Thái Nhất Đạo Trần Kỳ;YP8UO5LTh0GhLBVsHAUPZ2WQPh4RczbUfebcLbhcnaNNcdi1UqjyILC5STilfycPJasCCHGIo+MeAnmBweXYzpX4f+lObt8xR1x/IQ0WEi9o8GnEh+2YQLTTSVhoTluocr1ML8i2nddOzccITsW7yuYaptj3ER/SMUbND7gTqxo=|Chương 160: Đại kiếp mở ra, trưởng bối hàng lâm;se3vEjWALSVbf/TaqsCrPOKZ2s5PgoGTMqtVMl6W69tZNjNy1qv2FqjC+Xl1ZOGahk0F5fb3+6nvSnU2LHhTg5lG343YPbFNnho6XH6V5FLP5vcr9v3VPPAGMtaqSwPAh/+qgRI02oO/CSOdCD/+CPvHSrXRaYFG3peuz3MoASk=|Chương 161: Đấu pháp;FGxLmYzkrD72//jPExbI9BvbDAYv2j8QcffscJTJQBWtlEQ6AMMkFC0MwlDO17nOHfVtfLQAYco6PT01GNqxcCMCYx6QQuyR4mZ6vIRF158t40WdTYHxN+08o7VbBE+GeJKxf/kxr0QEzPQXeJBNAuo4sN4f4DuHplJq5m9gIR0=|Chương 162: Tại thắng một hồi, đại cục lạc định;XUYKMXkbaQ4k83IOc8MBXHKXZfnAcI7x7cb5mlmvWfaQiRWiFi4Xlo6qWFx5TBoorjs90m1SJpQc9ryPUiJVtDGQX5q8XalvfAnL8ylxq6PQ4vIPCW6PsMVCypSV38rwnZk9psqopFlb8MtbFEMnFSqMMqA20DmjjFxEH0hsyMI=|Chương 163: Tìm núi lửa, bá đạo Địa Tâm Hỏa;aiSrLmVALISHWoNZmS67zhHmrRijt1Hpkq9KiMhJ80eRBkmu4QSF4rn5N1By18F0RBqlHva/W1uxLaagQbdozYSmOPasWEn7K0U3l1xhYUhos5sGIpA/gHICzBrIu68T7V5oPYba5P95Oo8zjoXHTq1rdRqEhJrppyFcAOU39jk=|Chương 164: Tiên Thiên Thần Mộc, sinh cơ rực rỡ;9F6P2Bs5aO4xACmrMSjLICAX9ZnQZTlF4hw9uhWYbx/h1OlgIPweChBTVsfqJSpUUbq4u60RD4PK0OoUCd1VPPMz6s3HuBW6SnGJ0ypPOuMCmsAKdIiYvnaUvoM+YfOO+ToTzMLNDfBPTGS9bJK3xkt1tHm7+x+R3J3aEkno1uA=|Chương 165: Tiếp dẫn Ly Hỏa tinh khí, đầm cạn Nguyên Thần đạo huyền diệu;hXvkeOocYwAY8D5AzAdBn/Xx5pi4iQblBouoct0tLdvCDkAYdJZuEpgoxZJqx/MykYXjJ1ZGr0vq1dXX3KY+xCDCGxwrOtAsXNrujQgEvDH9U44giiM4jeo2+pcawLHOPagXlX+/HKiL02CS1r1Gkg1E2Zbs3CoE/Nnms96rI1I=|Chương 166: Pháp bảo thành;SFCqgJy12kE1fzLrLHREG46pK5lnHyCBx+bvT/Lzhv7xOeqAcYnkOsLrYHDxoRotfsrcDbyN8FCoBxWiYPHp3TZRTcb5RxXWTeNtrXIk+Vun1etC3V2c6vcLH4xaWe3VKEfvY91bZg9qcXTpdhzuCQPaRVPua5Ar+IChB/LPjZg=|Chương 167: Đạo Quan thành, Khai Sơn môn;bjA2haAFhWfO+ShKMBiRNLSKyYbueeLbveRuH4OR8ipx8NLtiMhIovvsYCts15YZkFOAzP4fcb/r88atxNKVyS0OtUAJZoKhzhPLOoWzLDdHyBBWTL46pGw5LehEKk0owgORnyN2DQW3FDZQAN/Za/m2Waincj0NsG5Rovqf4Yw=|Chương 168: Đằng Vân Giá Vụ;+qaVwcfKyHRkDMperPhDDNVG782dCjLxWRwWLCLoSSA41GcfrM/3zdF9BIpwrXWOQ63707RzCiRIq/fxzT4d/HM6j0uONiBw7mQPWj/FEWB2cJsJpeg+1/bzAgTilB6TuRW5vyCQNLlGvbAbCgqpVQ/K3uEAThySRMqj6zMRqWM=|Chương 169: Tông Môn người tới;GTMQSbtO4moi4UNWBJnbdEM4Waov2CmDmhNJaLIHYjMIFl2GOqZQbBrXfOt9QYY31j5/Zdj2Shavr5VLJaalB3trBwxTcDkowU9rS5dsQEibMvRxRLmlQ+qfbxqAOG2eo52+U3txY8K7Ev6+5057RNSo2eTbnbpwgAyGH3CRZmM=|Chương 170: Tông Môn người tới nói 1 diệu;JKIJ8e/5IulwZpGi1I+FQFELtVJBV+/nudMyJKSM0r1ba+CqtL980KqcAdsB1VpRrHCFFVhi/KIXEwpR3MhViZ9jvMTAJeKzd7K5X6kVzg9QATaUIXlvjb4PIS9bsw6Z6TfSOsSHr2WenC5Y0i3Ifr733SsOdL6Dj01/eKftkr4=|Chương 171: Quay lại Tông Môn;HxAoxweqFNfO/EjTAUbhEOs+y8EEm0oaREzwkmvJbhHxZe8c3ltLHRMMNtlpSrcarLqP7Jio4wDZG4NHIdz3QxOEjtKus8qhsNtB4LmykfJnNfsoeKky61lNH6bVmheh7AyhcTKWv8DVPCcJkwuTs7//o78QOTft0hksYR7vNs8=|Chương 172: Khấu sư;mLJcg1fPfcPVwSfnOs4HX8quwnBa2IufLrdy9N/pbeCEliBVkvDBtf+iS3xJnt5UF/6FPK12VTtl/5M9KjKdYr7QzBP03Cfja3WAmiEkF6d4rVZ8jmqTaTMu9EajuxbEeRKgDjRHw4CKFkHHkAqObt6we6XCf82TTwYiGikpO3w=|Chương 173: Ly Trần Động Phủ hiện thế;cPOP15CUaaBQTCsnQRVh26UtxhlOkV+Ctwo4UuDIkpXKOp72ShWlHI3zh53Z7ZVhoiJtG1s5DS/Q4jeIBVfhYhM869HSLP4LfRaGfw9qfPFzg3ZeItmsiOnLYYEAWizpydjKZAtRsGWwHHDbI6D+hv9B3QbRgUjMZnh74cIhtnw=|Chương 174: Chư Giáo tập hợp;cnRhmB6ij84f98uA6h7ItIpzXq21p0AIqSS6ayzsEHiSebAYBpIjH8/dUzaRbr2U1HgWXoXPAM8EvqDzn31MqiJi7G6A4RrElDMJkorb6zUx1eLrJVvOAoBiLMop13XDLMhy35w2KaLs4bynVAG+DY2zqCoPr01ySoTmY2RlOgo=|Chương 175: Động Phủ xuất thế;Rgz+ly3FeifrGgRn3QMTF6BMN7i/u4Y40XHpXQHtI6TOkbUPZDvab12+w3PDwasp16NJlWDIFMvXmu3FoJwTrM0zIY7Ucy8SJegXpSIMj5n5WHXiPsktzXXJc01RhrX0C0HdLrccy7knAvw/5z1PHgUKsS8uGDSrd1Y5dwrcyGw=|Chương 176: Cuồng Ngạo;TwdCF8jIGx9K8pCe27h0oY0xhOBY4ZFu6k9od0do9W81GbDbghnp1fggN02MFD0zOR8fm4+snE9XZwWMsGSjmki9yDSFc5AM1qeSTpupzoH7zQZOC14KMz23n8x6F9DHnrnOazHzOYMeXwOJ/384zWLaET6WV2mTreppEdyQFi8=|Chương 177: Kiếp lực Quỷ Dị, Chấn Nhiếp ngay tại chỗ;sxW09+aB2GrTVK75wrt5eYeUtnpUH1PFuTlZHGhk0Hl5s6BmuFCSJrF5ZUfU5Em8rkjUtED2yUmOUe6YJBj28Qgdp6pmjcK97WbJCIT4ACLdJI6flSFzuzw6MQ0M2TWGvSeAMNv4IJlEazyU64cz+8dUA2HsvCIfRxdq/cy8ijs=|Chương 178: Đánh vào Ly Trần, Pháp Thiên Tượng Địa;o5LjZEXfbzKbYLEqGdb0ULcVy5PtjakPI736LwdqRtyRuAmH9uS5H/pkudtd8j+eomijl+CPZs3JuXLF9lg+9BwMLY7uZqSY724uIwrGD3sw2FkeWbmfVYYMPOEYRUfHslOmlle7lWIQhRduUIbE69UZowP9g5Ika4dy3pkajrs=|Chương 179: Thôn Thiên Thực Địa;gRbXpIX41IW/qkMPRAhGbKbMfOo0KlUfqfH0BIHuYrMt1mz5D7g1Wbu0O2dLVMZ5IHyfQoc0nLeF7Gl37l+Ry3KgRAY05/y64TZxLYLg+JuAol6n3vbhCSockHncm/g+hS4uZ7h2sPX77U4IKXIsReKu9zWxM3xxUBCml8xy59I=|Chương 180: Đoạt Linh dược, Ly Trần 3 yêu;WM+71RqChozaj0U5jplvkS10Ns9MZ1KDw+l0B/FmG3Vo3moIZmV9pjsqBBhLYb+l7SwB58EbIcH7xm/1bYAYxP+rcMy/n8lz6/pC5Ng1bOwIroU2vYM3/n6uaK1iGm+xhCMbu/9U14N3LVyw5lSxqAN9S5UqQsXPd+JglcqzTAc=|Chương 181: Cướp đoạt Linh Dược;GWiPxWrELLpglNsGsdM0Qkn1z7wa5DrwSvNGenQYlKIiaIpo8KE+TF+9jsAXEod+7gkr2Wh6fLdQAYeAWgC5V77aUGqs3oqhIGP1nqFOaYrljSm1bSns+pcWO/SvRU5AYHBZegJf5xMSVaNfbSQiueKf9QyUBiMAqcKhcikx6ys=|Chương 182: Tâm cơ thâm trầm Lão Gia Hỏa;h4K2FQEtw2snAtVL8LchpTmu2px9S7fQo2yXGL3UNtYRQ3ED3QKxIENVaaCkhCpBwbAKMR8mk8oFT0AJ+hBlEjx1jKCORBScddKxHjTOtzndoFJeqkUMbKdBRzFAeWNmUfY/qBObhibhd0FDu3JLfwTyMf0SiRJKD8mZsWRlRYE=|Chương 183: Cướp đoạt Đan Dược;h7vDhV8w5zG7eFEyPd6g+VqjE+87mWsRcKToxJKq/yxOYjwyYlzfDZ9HI8tLlMAtVKByEKPpnOb5KpEcNgK4CfwYIpffYYEvewPilMAlDhwiWaOo5qxLhmJcHC38r5F90o1NJs4vREVAKh3aPrDsvsYPrwkX2+y9Psg1BDLaNKE=|Chương 184: Pháp Bảo ra, Đan Kinh định kết cục;JIwVJSDn3cN2Yxg6oPkpakRD6plRRrGQ29Y0Xbpn8wdBKcbPLyqOlQYoO29vKVuh/SJBCCFBtDY0hHVgW8pwC5CM7KOWO9zwD5QvxDtz83Gkky6qD2mty7n/+IsP3y5wPfI4DaSP3WVRF/fcX5osYnG4OGcmp49DvWKRNqc8d6s=|Chương 185: 3 vị Chân Hỏa hiển Thần Uy, Diệu Tú 1 đao lui Xa Nhị;hxJaOUosDAPJ2IKXS2NKrr7XrhGCOPlEqxiLfUhD6lMR26pqz4AE/sr7wGER1B7OPLimqs62GHbyq4dDlPV+so0gVwb5PRGZzZeBW81ftQinZVGXB1qRr6t/mSLDHn6I7dJFCM4D6ywqPVZby3fZ9BE8qqsiGcvz6VLXxHZZETc=|Chương 186: Đổ chiến;U3aCJMhh2JPlSZI0UHp5tIDjhXONyx3yKQBbzn0PNWe7h90RCTpdtQnGhkobjQRumBZticndJrzBaqMrlNFqlAUI1i5QN/+A9K6N04Zk0pkTnxUaFiPg8wKhYBCdUSs5mL5XA+C397MWAdjL06lPiNWjwK4BJuqVF4M9Jb+3xuM=|Chương 187: Tiên Thiên Thần Phong phá 5 khí;h8mzFCYnDjDpYg4DEk77YBZPCCywWLklursixoOcIExIVzTv9Jn70fJEBCNCpA7AEjASqnM8x3qUXr9+lPXj+Y1b8DP0cCklk69jLqW8KnVYlS6SYJKOdGTUxqGC5DfdJHD0zo5k7WCT/KfivsygBA771b0T3p4+Zx3yMoJnmcs=|Chương 188: Hỗn Độn mẫu khí;yW2HSCYk+DWgfKWFAFov5BzYU/KM+Ef2Q2E4lyqdbIftYEk+exT+BpKtPbnSaYc4YV8WiVlg3vxVw2OTs44WICYuguWdlQjJYxi8W9CWHpWGzkFzHyi+eO80rkrFX2/aGOVESgVToovuug43bWG2GDP1ob85V7jMrdK5f/cL02E=|Chương 189: Luyện Hóa Hỗn Độn mẫu khí;Ow2TRUsD8DDWzZTaIwdZ7bmsm2VHw1339nfDl75d9puyxQT/K0p09Gu6lCSFivLstwEKqz9MhRxYQ17fZ0gCIuA1I4Pw14iJlpOK0C3+PVrW49YWeWB+zcZOzLdpZObZvVHKwjWycrUtFEyxrFmB14TMxC2IJ6Y6ocZHRt8ag6U=|Chương 190: Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp;/Bxivkvq23LnBsVi/uQJgTDR2lgyy2u8TUZEC71VT45kaq6tqt9pc4a8DWlc7fwUAM2ApXig/KPpYNUECj4IPabI8YFZwaHJAncHo6spCyoJJ6EMd6i6K504UVEFEnAOrBnU5OVpLWULaL41zUxspeblWM/PXeVVlr1an1cFawQ=|Chương 191: Gặp lại Huyễn Cảnh;+OKz16GdN4KgMK5MZz+YXlRgEalD0WVROS4AhU1zQG2NIkuOdxpV81ND1r4PeTC4IhU8rnCc+b8BgFK49Ki6X0GWr7Rmq8nMGrCwAnEF9sLxAgYk8shNMMsV7PsjTaCc+kHcFbCz/w8WkrlqfXI+91XCFEQL5GEL7AikV6+CweQ=|Chương 192: Thái Thượng Vong Tình;C48zd87QfOTqXEr1X/f9bLu5BUl8TmEDcb8z1Y0Z2LvdRvpYKJLV9ialuOsETjU1l5Q54mJjXeA5VmpnYOFsy3eSQwbVLmtPltj+Ru3rY2TZ+6gOevs0RlpjvfGSZgfMkKUIf0P3Y+hjKFTl44vQ/7QhNfbsFe0UHfmMSyi+mIs=|Chương 193: Trở về Hỗn Độn;xovBKqjfHvZVXlqbk/slB3M1g8rJVP4i87CCQPd4Oz0bI70Ij6NqXQ9Q1q0KMy1B30xOxrZwRDsS/2VUkgy42j1Gyv7ix7Yh19KWMTYiO9H9md5H8QlBxEP9XQ4YTOPXcKhFq8ZG6JUhJDclSuHjPbEBW2FYCfuAkn/QqC8atpg=|Chương 194: Tai Ách Thần quyền;8bS1/iiQbfuSjOXoron6pJ5W60fggVuOnUickv6V1SYz41vQPGNja7AURT1y+RcmpmkHK1WRNYEy3p35mkDiOq4g9iDb63OKU3JOYBWVJb5yMDxK2pP6yiUwO24IUP/vceRNPpUzsDlcydhM1Xv7twj9FZHJ7tzok6U3gtDAMC0=|Chương 195: Hỗn Độn dung hồn, chiếm cứ Động Phủ;1D38skc4/ZK3D5SGaa2VIX+s7FY9tm0T4eT+8tyjQZtQbu+AxE0Ra8WNPpmseh6aYQUWAyk2Eg4p+3ZU8IL9f2atRBKNKklVB5n3jvkQAWJ4jZZ5/TC8q7dSDj1nPotlbAQv87WDqI6jQxVixDpwMQIitdSS5JrZ5WELFWvmeNo=|Chương 196: Ôm chặt;awI4cqVdIdVNhYNzMbF82Je8FFUNpfTZtUJnhhd3b1bb62gyK4ZcwR9MgQyjQVKdopl1+VjDGLfpa+25JQhr3oGQTYo+FIwSbehmJ8fp0mgdI4bJsBZMczbye6jq34Ba6JM9z8RsZk3M6t3ZbinMNn1dF+6rwcAHxlciX126u6g=|Chương 197: Pháp Bảo uy lực, luyện Thiên Địa;MNjgppIFd2JYmvx/70thaxidDIOYOyTB1YdecJxzWporfcBgGORLyQqmXY/pISPP5+5jtcVhoOFJ6NVIzZtxzVMOhWXP0LuUPwEPC8VTRGFMKCF7nciqqZo6oHmsRAX213x1WxY1+lMltM24dGkXXcMqXnpoMDAMjEJUE4Qjpd4=|Chương 198: Trở về tông môn;Ew4fCqnEmX1wIHtvnRGx8ypQnkpYddJwDFEKCWI0DTBf0OGfeznRY+Hxj1buliQ0fjzJG1OvmoDB+0Sx+Jn/6caizdp/3aqD4Q1aeiJBO7nfSYjqanzVox0VIyoEHNM7ZdGucRcKlRiwC7awaHC7MRro+eApJfhpO9pQ+7Lo9eM=|Chương 199: Du Thần Ngự Khí, Thiên Địa 2 hồn về thân;kI2fqCPSqB/6VOkAsS+L+bGntLxr69S5kURs3DtlwsqynH7f0zECNxHkBwmElwYN5zYHQVWpC70pwMpiPFXWO6Xt8NfQymgaa+ZKEQfA3XVrNte2X3mCsIAPw0hsrvM0Gx/dq7uQmIQ2Z3Riq9z6IGJlSE4i+rhKj20RlEQx6Vs=|Chương 200: Nguyên Thần mới thành, luyện Phù Tang;uG6Q/9TWoRQz2LsvqILr4rOhrXOulionYDp3lM/tnKzNTSxW6WfwvEeUSczTn7wi0/nkjxtxTOA2NrTNKm0deiUPYLC09JVsac/TUTu9os8W7+/ywBvmWvW8FO88RLO7gcoF6eVBKjrY8A7RBiG/8zcv/9zkUlS76sMh4d5YFCk=|Chương 201: Ngươi ngăn cản đường của ta;8nc16wqaGqp6L9DhvI4UDUkvxyfWGWZTjJP5i3R3LIwBhCvJaTDdQZ/HeDttYRa5TkYikcRXyklDC0Bf6MwsMFjnn93e+Y3i/jE5+ffUrHOowQTww3J7V+dgyPYvoz0xaWe78h/f59MnOhwvCJ8ba5v5sWfKTl5QNQoHKK4N154=|Chương 202: Đồng môn tương tàn;x9YEsXXFFIN8qVuZ0QF7ZrzWn9Xw+QDGunrf2gvZXkpAG+50Vwv2ePpbj3lT57hMBajVADYtooyvMG1FySlRKXQx9nHoaQ4ZfTNPGlNF4C5UK2iGbe4yBfbC4PFeJwLCGSsmTHG18VXHqM7kao64HPpZiruub5OlqtOyJcmA65c=|Chương 203: Bức bách;/82BzgjxPLhVKbhmx1Q4vUfiFjA4CfdLoi2LG3EzqmPu5FlAUt9cveKAviRhNB0uTnQE8AIXfi1UdBcNpiICClXx4E/VO6gsjbgpQZ+bVIAnjZav6fJjXwVZgLRHB74TzbszkgUTcZ29LPrcVgMZpOFCPmBLpjqvnwdYaLeUm8o=|Chương 204: Tính Kế thất bại, kỹ cao 1 trù;97SI+5nZzwdbRdhan+OrJPie1UyY9FQlCEtaLvMeMPB50h+BW89hnZf92twny4/GBfmOUW8MaS+KEVA6vZgJHQozbSgsNQ0PegTRJFuSSimlWO25EgleUit1C6J+XDqvcLmEeW9//vOvl3pxXoig/qTVsch4Gr1uRLMN621Q2Cc=|Chương 205: Thẩm vấn hùng yêu;VixxXp7BxPOu1vu71jO6t9TB82S8exB4iqJ/L1bjEZC7UrEDeoBA4+GFQGaDZvNkt6rik7pmo2l64hIUnEpao4WpP9JQrZTuB85CQVV/RwQccrKjHJ6GwNWGBOdnQhmMpKPlUnio0cs9jbW6VItkU7jepbPsT0XULPrKutWjJQs=|Chương 206: Hấp thu toàn xoay chuyển, Vật Chất chuyển hóa;KuYEc4di4VAQg+x3aWPxNG1oxmZaMwNnchk49lfjivyncAsRA0qLLCJAueRsAIqXZtKWc2obh7M47IdmBVKDskpzgjdWv3M6g2jdtUWkxVJxbeb5V5Z+hbyCRsV0WJ71Fnn0dnNbZfVF661fc6TQXipJs1glt0/W4Eu3g9OI5EI=|Chương 207: Tiết Cử cùng Lý Vi Trần;v2ir2pBNkHRnimLLNmVkzYm4DWBCSIAcbN+DYYYE+ea2+Kxm3gY/d/XK7MQCS9hTAE5NXMySgCoymwuI12Gv2K+DS1+z8FiT03uktHcYcRjSAcjVr5oicA8IDjCv88ppaxHECKWLf9l4Jfe4pMAEBwfl+jcP2vRmCN5VPxhUDq4=|Chương 208: Lục đinh lục giáp;bvfJP158NljjeVrcPtff7Q78TqHpvJYXqPmG3ttZUoMHpFSrftMNhkEGM1r/108fup4IlKrR2zdE6WRnnXhUz4sGzMC3AJv+XL0oNOW4IJJFEs4FxRctUyFyO6HOFokwHiusP67a278hkf4a+BUQbeXq1aDMBwkTRwvgRbfAQKI=|Chương 209: Khu trục;904HpEB+GtoSuh544g6jn8TUtii0KJPjyqP5N4NWjGMHVXL+DHqZnxt/or1NdsBw+Reub8WYwqy38uPKGvE0WZ/JLbdUPN5sebUaTaAXSi/za9Qtj5UQzlrFQZdTNxW3Ts9uMdzaSUcVKJZZTYdqFi0u5gJuRB0Qw/7R/StWxAY=|Chương 210: Thần Chung hưởng, Đệ Tử tụ;rZ3qF/dHUGJjPUZW1SIF/2NoEqcLvACut/FkzsKVBK7WkLT3M9ATLkITEDfrLFveknNJ6TpX6iglXDg4QeyWQPbw81QYBdc9hCM5NvWKbcAHZDNiG/bDnggjzAYarjcrljBQCIn/MFcfTqL1sOyS6oGlwb0OTAU6O7EBxix+hAM=|Chương 211: Kinh Thiên Mưu Kế, mọi người xuống núi;Tiiv+Mc31hX1GgFRjvlFAIFz3vN1nZYSzF/wp0aZxHaAZVQCSXg70f8jUH+AoT7b+ZfGHmUSaXatgnL7x7nWmMigZFMD9BPsrxF+6Vb3i4bF5JKYk30YJimky+Ux+8qNQK8U3BhbRpR64xWZG9TJSh/D9NiYCfO2Bejqflo/OD4=|Chương 212: Đại Tán Quan;ncNG0/gVeUapWJKbDIRXJHpNgTCSSxg+uxiy5w3ZVLYW1EbrWQxjeC+ZS+kPYiMPudQqAl+1PaAL1A/mlaxJNqjjyKlP8VT5FyPC3hOSF+61zLcm+LLucUWF8POwxTzGz6QKuySOwfIP0iaVjH1gB7rftp9mEnhgb2k92oUSOP4=|Chương 213: Minh Tu Sạn Đạo;BHUr16ntNry/UeNaIclZMz7pqmNiu2aRp0nLZRMTSuLFhCZcUXGMDydX8CkEtYoBBHdLvb/4z4cqr45herm7wFiqDGvSOVT2upHIVcXm65Jy5nI79aCar7Au7EvKSbAXyOE7cMhR22gnOwhLYxdM19bMKwGgrQFpzOBlLQt6Iak=|Chương 214: Ám Độ Trần Thương;zheBtYwK1m819lmr8EAIjjYg/CvBcZU2EZ4N9O2wN+ycL+AeMuFrUatw9PoapB9z2o9QZ/oZqOueJR3ysFEW5VC0LLsuhA3mBDdh/5mjuBEISVNqZkR+A/e0zUpV9rjN5vY4i9xE4JRXmz9h8tiJUnKpl5dasVpWdteLudVJ+iE=|Chương 215: Ám Sát;dhhHkr60K1b7x/eYbjI1h8hA+MK3LuAQRBKukSVKfOuom41XSIcECWiFnYotkXMvHoBMZLv05zZxaJA9QVyFrKf5Shbpn+M9W3jx8RBQ2VBF75NueTO7WTsrS1Lr8OB4YnALR64pkqxMi5LEDKFhQ3izm1VjWg2XKgYhLxb8Z/U=|Chương 216: Bát Môn Tỏa Kim, Chưởng Giáo Oán Niệm;Q6DzqBvCHmnE/xaFRXQ8+wh0wUqbk1qGsGHHuJQBl70fjyMG+yj8ESfdGelPGYN6YZXDfWgOs8ltRtUdtn2YTw4FTaJVf93dxU1nyevqbYzlMr8S7chnwaGAp5t5uZB/G+pYPqP2RWsBEdc7QicW1iGrHl3iptG4RikyF0mAw80=|Chương 217: Đấu Trận, Quân Ngũ Sát Khí diệu dụng;rUT2951oCq+yVYD23j7ULCeGDrKpkRyET4K281UsLCF6MopwH326K0yNa7d9Ch+w8/VHFQm1SYL+FiV8J+pz1Zw6tqGJFvant8YbKseXLUk/aL8UCMK7tcHQVjewtn7GLuwZfbDKsQODDtIHM2pxmDEdY2NcY2ewIwQzQarrKv0=|Chương 218: Số Mệnh Chi Lực vs tai Ách Thần quyền;zwhYkkwMzgmc+Go42oI7C/gstsND70Gm/Pio5yPscmrZpr04rMSkCQwlv2I8TT4boBR6mmE0qS5O7fUSrZRlXPopy2ojPxjGKbcpXBV0RnD9GzsYbDn7Q4SZNJNW82gHoqjD9MiF35Vtgu6CYvFlEjIWeg+k9YlTr8oNKFhglFE=|Chương 219: Bát Môn Tỏa Kim uy lực;USfXhyQ4Fzx2Sd5sViqBAbZxTJSAPK+BLlSVvCb17M1vcPE/+ipYrUMKa0DoI3HJjhwQpo8pRnl6z/p0aFh/wZjUvDN/NIaLNWqaXnjQEaA/DtOCvoDCYO0Zd6lgCcaLaCsHXCHgbglxBiJJ9H/GWkyMeuMdAdv+IU93l+rA+ro=|Chương 220: Bát Môn Tỏa Kim uy lực (cuối cùng);Wi+jqv0PjdCJjz7lItu894ooxy1IO4cdmFhDVAfIkeLwvDlW7OSHtOIGNVLT+UlunMctWpNTvIxkoyfcGYVal+9hEln7UIGCGS/0XNCy1HHqVo4/Y083LOmqPf987YgcGPO861u0UDweA1o7Pij75S90EMOY77cqa6fc746V+nI=|Chương 221: Đa mưu túc trí Hoàng Phổ Kỳ;nPmAoHzKJm0nj0tafp2Fl2KdZo1hU2TiJ/N/B9ArWvuxhvEnbOPPDv6p9ZinukkVZOoPJr6R+6Tjx64fHA7L/unDQrYor58SE1ogmEtlPxLwV8FuGDN9TSWJqjfNayGV+7XPN22QPGv9KPtxyHtm8DnSGjoSVxgUBhtIo4mj544=|Chương 222: Quật đê;ey/pzWx/M3F9MJnJhAtx22W2FP8T4HChYusB/HxO+g7pPJFCA1+EZJCkxUBal5USMVQLbO6hqAssEQqTwTYZryWYfphWklHhRmhaOlv1A28+xqAROOCH/czceVRB7Qy+lEBOn0ndUEAUfSCcKino10ECSA3SCwmw2rlkr2zsPDk=|Chương 223: Thủy Yêm Đại Yến;Np12xpWWQWD4plLhP066tZjeba9EfFOph4n1wwuXLGbtAs1y6ni3Jps2EiVYatkLtMrKJW1ZByYChh8kcoiFipDx9sFOaspKjIbdXv/wMin41qVdy1BiEvxS8B7jiVIxgDZis1djKoeotPrrVBvS21dBAfro4XNEKcrL89BBPb8=|Chương 224: Thiên Nhĩ Thông;0TCLyppepY3HNN9d3dEi4Sv4If3zf2PCfGhlyrjWN8RnBXu3AN6eahe6yaYxpR4dSBw4up6To/YthLMgLZhbJZQsAc5GyQ3htP2nIC6bwB5PkqeEczQiIIEWuFR9hUu99Iy9O39wKaOKQ9TEX+GZmCh3JglnIdG0L6etAW/8/dY=|Chương 225: Bại trận;TClPTGNYpBwm6tnIXH4QuleDgEYzVTKuS3i0bdG8VPCUN5UcH7LQWg9v907XKifwRAnHEWO7s51hX3D63NsU002RQ00aZzSjj/WTjyZKUbbefHFXy4o24nYLD0+ErR4t7Ekh09cGjRJIjE5roJtinKE7vU7KnS9/4dzk1kLV1Yc=|Chương 226: Khó giải Bát Môn Tỏa Kim;TQkvi2mwTn30GSlv6sPx5hb4irX7SsSKarjy1iRE1gygeXkF80d5kp+hw57q4I3ePngxU8Fsi/Okp7AdtuYRMEi7azPefpDHUFsULZjfKfpkc+Y4HaBw3Hr8Pcr8nZAwTDLg5Ggl0/KRypGcUQSz+2rDE3KV7dd89jXc7P9BOh4=|Chương 227: Đạo Hữu xin dừng bước vs Thiên Nhĩ Thông;TP0naGSOLg/jIcGf3MB7WiuexjkzkgAU9HdjZ/RimvwSRl2R+968Ca6MuOV9PAlmMyHeFdLh+KX/Yp7nJfIfqrc/7WPpgEhihbJA2DKLF38aDAlrsVCF3qj5+gMEsuYoUvUJekfuy5FKDXffXpKfYLfuQwPFJgQXFfCwFn5vHy4=|Chương 228: Chưởng Trung Càn Khôn;20xCJFnjApDjBOsgk8oIJ9ax8+KhMu+7avtYNO5iBWKYG9ty8sQdzOMlzJS/3dMAIW16y3z5BQej1BrtLejhCzOBSF9NwXDo16JFOl6hEkRUzuQhmXN/iP+BB+qKvsfsO3oMZcfPwfcL9IUZRXUUbTLrEzhU53wUs/NRyuE9epM=|Chương 229: Không người thoát khỏi Kiếp Số;4YopL6r2oheLAwNGVwq3s/uUnRZzDGut39woKPuKGPYGbk7/ou7zHHM2X1PcyEbLpNH5LpxTCDba97Oe0p9rUUNtOOTdZpvWYNMQ/v+5r0x6kvi3xCc3OXMKnj9C9OP8Ics9IsJB+J/2QCXB6NEhnrCSMGDwW0bzDP6s33litUw=|Chương 230: Pháp Bảo cùng Sát Khí;nbezJg4K8tYLQkStTxbHqO2CZQVsdenkz0rkswpnlSlw8wQmScpEnvILwHsnkCxqvUCPG47dWV4KWWmTQySOMAAYoShO5MrJMMWEX3+pS9Mwr9I6xd9R3okL3eFNDxvjmtNSa9nMk5ICKORYr/nl+EXTOOlu8ZgJwXXOZtEYCt0=|Chương 231: Ngươi muốn chứng minh chính ngươi là chính ngươi;alROuxGL2o7GYZLBpmVBOHrFT5kLizeBAu1D5vHyRwxn0WR7J7M7G4gxoAdskBwqBS6DxEn4Hp0FCsA3LGVo7/WoYaa4g5RAOs0kHNSmfQl5+ZUfqugbfwXujfaeyEsUhqlRfZPlMeqmBcK3+gu6+yJLa8m2ZGe6YCDesTDCD/U=|Chương 232: 2 mặt giáp công;+7I6I6+pSmarTzCvyVhak63VSLAlmjgmnT3nVDE+hIYMW9q02AEzlg4mzZlgkXHvyS6zRxgFfRm89dx1YhG2e2N1ltKXopqrv14qRbiQ9mYwGv4PdFG+j5rIvedZPCJhWJU/itqbExv/wcUgD2odbUX6IOQfF7x7O1lxCV4Qv48=|Chương 233: Đánh bại;T4tgry75Lg4z43GDxJHxcyoB1vfArxXCNn/VxjNX1TOXzZq2DjIVorT1GMfUrwrYT96sOgKI4PNINWUX07qVyX6aekJEgCOhyibgIKL1rEYLcI28XfjD5bccbT2UlUVhGfJf2q/75sR8DPNpwTqDimwKmiyEzAkTPcxoCyOMsgE=|Chương 234: Tự giết lẫn nhau, Ngọc Độc Tú Độc Kế;NdccXRNur1UYSBC/b4Zyb4/IfKEDZa5EpQun9djCjb+1r/vHzUiuN0q5wPdPfuu8v/dZd8w6kZUJEyD5A4mroyBnH54VDN5B5IFvNSFFi7EWYXETU9wrHRXJSEQWhCPKPaiZV+sNqWgc+CJ8bRiseC8uCEjtmcsjW7nLNQUHPlg=|Chương 235: Thái Nguyên đạo Hổ Giám;mNFAmLmDHiFqC1XOOl24EhI4N/QfFQihMdbT/uUQvDSPThc4GEjjPHTgfq1HJ6zMwDujHIWAoannWQQQ2By/xsZ0B2+HBcwBTr+xXmyv7pFl2YE575oMFDoosxQ8DpVFjypC9LfHzF3bqE4kOd3HqPMmpvXioIPz78DIGkHBlNU=|Chương 236: Lưu Tinh Hỏa Vũ, hỏa thiêu 8 0 0 bên trong liên doanh;MIDKeIlJuJzxuYB89FkcfFueHk7CNA1/BIvswOVSI0zBtyJZH/6voSfiXw6DM1xwa9LHdcouvx/m7QDYN3kB1b6ad/s32vskPgXnhLj5X1UGNyT4/UYfZgQmMOn30m7I1ko5+Jdig6Omf7b5d6bVmvAyBhVhi1m7sI1hHSibb8Y=|Chương 237: Quân Nhu hoàn toàn không có, 3 ngày Thời Gian;031GZg5/SWxmyUJp0I0OBOnkk5eyr0qaOMowqozGY8QRgYr/Qs9kK5YUBO8O37XdXFaXGORefDpvGVjIjpGvHt9tUwT5nYZtW4k9YNx0ZByxNOJg2fyWATZ6tNI7UaHcEqlmfxB20Pa+0j4qAcc+jCGbOJxkRrLbm7cY0dPh8VM=|Chương 238: Khiêu chiến Thái Nguyên đạo;Zhzv1yrcjcmbTTEN++qKFodECsw6biAjLtNbTuI+hHrVC3iuLvhegFynHZReJHKQzevV25/YR05uDCvoH1IuDZeceqaCtlzHAcfeLuVaXL2l/fvue9RN/RVwLjfjJTXYvCRXLV83dkNFjnQv+VzTGiFA8GuCba54hK+bOYVnjro=|Chương 239: Hỏa Luyện Hổ Giám;hQcjpyrQGThi3CmGlY148NJazq1TOWW43XSMjNCtWhZJ9igJOc3YT8DV7Iedyt69ivk6sB4xLLVXdsxWPCuKGPJgDST/CGUDhrI5BUKWIMqjNrewmZWd0A9E/XYDxo+G/o1MInYaOS0Dm+E7Wsiq4bEg3/WrqA65raI10SFIMCU=|Chương 240: Có sơ hở Bát Môn Tỏa Kim;0ghbOhJKHyvoOfHsBtoMudWa7bOQKjC01Vy8I0aLAaNX0CsKDd9hgvHYHW1Siqy5yRMuXaWYSvx/4sY5ITaoEFnZaHXzt0rkFv1hgrq2ct8WWt6OmE3k92J80IrL0yH6K+ga6nshjCBEkHtLu5p9aoRwXZME7p7CjBCvwQLb83w=|Chương 241: Ý tưởng;250fyU8lO6nOEK+5EWA7UU7gQaOETlWviqjqoMbwDjCAEZ02Y1hGfOR2Yf59GRAoPtdaxkuIKBzZEUWGAEeENTP7nXfsKYblI5/t+F9cqkP0lCSP4j8FU/lX/bSyZFMj0Z3T5DCzWbBEMgz9Pg6x4VxolgM5HjH6a1AuM0g95+M=|Chương 242: Nhân Tộc Số Mệnh;9I+VDvxowMazOnmpyT+NFnN4s6ZSWZPunxyj1I4zOlFPnMzAfWO+ZU/LbDCiUdoel823czihz2eTghZC9NLAciIPfNJan/k8V/aUhBakNljIqn3pgJD/LmARwZ1Id7pa3N/EziiFdGNKV1PBTlTuR40nGZJQDSwmBAXuQ0FjOGQ=|Chương 243: Công mệt 1 quĩ lương thảo tận, đồng môn Sư Huynh cuối cùng bất hoà;zS6H1QaMwgqFH5RMKGLPYltXGAUDHFf2Z4Hkqo7sJx0XH+LH/q9RKUvF6steIsheGMH9ot3WCr5NIujQ10rgnTzqXNSHxOOtho6ccFvYmXvw+49Gc+2/ppzH3Z3NlqzERpTs1LxcRJ3VxIA2KKICK0CRHWmTp+L0vpYLz5jkmII=|Chương 244: Quanh co Viện Quân đến;JlvBawcb1W0Zijny8SvjBZ/ZSTWEP91psxkzGvmU8izAlqduFlp3r2Q5hGJ8QhY1SOoL92m7bcJICiJkZeOpjLbUhkrm3qXvBcnDrdR6xSDSOUs6qGj9RjXcZNVqBwL+JW90vWTn/LoKvSpZh5Ficnx1RJAvKio7zh4HBiBabRU=|Chương 245: Xé rách da mặt, uất ức Tiết Cử;djuqSn+Z6iUeARsgo8AbTlMm1JctHWJsG6/5YwHbRcOMtj2U/mDAjtNitK+vd/wvD+oGppjTQnHayAVE4UmO4kukW944QKeaR+pHa6mcvhZLjxhqDvQXdEkna8SnunE537SYIhbQpTQ0XFD7T0Tqtoa8RMbH4xVbQqRPqw0LaQM=|Chương 246: Cầu cứu Thái Nguyên đạo, thêm mắm thêm muối;5D6MqlneTXyqiHKwVGyvm5nOcz+EKfLD0Gh4SMKiO3s7rD1FBWXDzCPgDT0QukuQ/RICGD4nvtQgG4WQIhSYgkWZo72pwvZB2SUKD5wEF7NtAZOxqR2yYsgukR9ZegotXSvyTIwFKLVkz/Y/urK2j2shvJF8p4PqRxyu91yos8c=|Chương 247: Hắc Hổ tiên xuống núi;6t6LAdwZbxv3NVB7jYc9DfZAAx5O5aHi+oZVXfoymBt3dzeJwuwwZHpvtZS8LqXvSUpDlaL51VhYjbnQxFYQqWGfOB0lhuD7foebmAvwdoLlmE1fNb3Sbxk6hBjorAUosbG4WMLx+BmwHlGUVLiNqKq55BG3ydO8sfh2eETFPy8=|Chương 248: Toàn Tâm Đinh hiện, thái bình đệ tử Thân Vẫn;fyHUnX5sIKmQeIfVk+JO7D5Zy9Ci+KFWas/inR4lyZ377SBQBpZHqx4hGnO6YAqlLNAOibjEhgeMD/QSfeDgOZ+vWHLbpmhwg7WQb4ELmx0RFvpP6vZTHw8mUh27YQh7UliTfbeghfBlbKUFrp+9MtuCD5KZ3kLKDJfrmyAvD0M=|Chương 249: Chưởng Giáo suy nghĩ;Gv626oMPN821hnr+aI9Pm/piF8vzkcmifjFDBxJewuKlslrNRp+rtLjlTsS6Kb+1yC2xzIjT9fSKflryGB0191Xd7s4RUaS37yREX/nY4tm/ZqLuM9hOj87u9R7araUarBOX4p/B7ClUZ6dR73JADK+XVTfPp/3Yv55gzZ2Rqdg=|Chương 250: Nhẹ nhàng 1 chỉ, Chưởng Giáo Quái Dị;amU/rfJ9o7kZpjEEmIg9mQOuwuqou/9excMSqni13juFVXQ0i5oMBnRHGAGBU/8vWxzR3KCa90CvOYmeB6X7deJTf4R0+5FM7zqrAbiGFvcAnLUbIp16bdVvynmzBUT7o7qJNuAX2lmcC3+kO3Ah4bxK1kKjasuNxDsD8l8XaaU=|Chương 251: Bảo vật này Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp;3TsOjkZvID063ynR71lFcs0SMZM23/ts+IyNzp6cHzjE1pJ6Yw65mZtkzFFcjCt3gOjDtN8RJbFGvKkSPtgh9/ua4NvdeboZwj4o6HnjES2GDPnXlL2v4V47OAMa/YypX/iKlvh8WVdFFWY4m17I8XHpcP5OWwdrlg+/Xim2Mgg=|Chương 252: Chiến Hắc Hổ tiên;qyIGkMk91qmSDb4mr/fkkSAb0brOZ2k2ZGez6uTUCi3IgBhP+8snMCyAbIX4K2rFhe4Z+i6fSD7ZnoH+rrjZvm6tMlq9IPRW3YXLBgjxVZcrzVus0bfpVCvWqFqtv2iq7lth9ctwbiYN4J7h/Xq+O6sJl+OShr4VF6+pEvNAe9U=|Chương 253: Hắc Hổ tiên vong;p25DwvSLrItYF6mg1h4dA6xMFBAFu/RrqnDpkbMg1PGSeCKPEuMjwYyoHhTpjezZwAZTZXp7DztRbsm/giGL8qf7AZdsbVqA71TzZ2QmIR3NTqKTqAycXfgyJNulXEzR5fMfqFTU6gQkUiCHpDZvs5lmLEeiPTrJOxjVuIbGi9g=|Chương 254: Công Thành;sX29V5542EP42ipo1WMfHBn4DdpwTRxhAbqHjUs3gAF/e9LzMPSaffs9KA9bPFXRnbbwew8b6hXT8WnRXoFGxRpvV3pdOD5t5IUHMh1axb3ciGkM95zb+pgIw5lNIKOG22G4s4s4saehpucvtzBNWCRnsJv/mq/tLkugUuFPmuE=|Chương 255: Thành cũng Truyền Thừa, bại cũng Truyền Thừa;U8ge5BbDzX4h8FtEWW4oODKoAbrdJsFBBsy+kd2UTa21hpjFHfBGKIGGhLrl/WuC0ILmgMMEoME8DXCpQSdioIJDc9icQgQbKxTHo9SbToDr0bT6NtHZgRPd3pmGBL8T646J53GC0ETkz01iKOYwVtUQVtgR+eOOVfDfemFIo4A=|Chương 256: Thiên Hiểm Hàn Thủy hà;qRPo2wTHjdzQdnTDIK1CjnRPetdq+U11Aml1WGpF4Vt/exr+wEdvxzVIuKDHNCzuOKnb95GeRgtXdumDKbV6sWpAZzTUpKlR4WFWruDLYZCACEuvHGztjdp7L0yYvRkLUBoqyzQVKJQ24n6IzVRs1jWB5fJuBd6RW6YKrp1opdA=|Chương 257: Đạo Hải Thú;9IQnNt4TdCf0d0oX5DF1aieLLx/KuSPu0c7OOJBKOYWnzfcU6DBV8VdjoHIU3RplMs2B2cetQriZ+rxxFgC9VVn7IlLAXrx+uSrCRe27q5yYuKgCjT7aOisLCLtVLTUp42MnBePoo1cr6NpSZ75KvXEWROFASPmHPMIxbfJKm7E=|Chương 258: Dụ dỗ;34hLZGTmNji2mUPNnMo4n5Z1Y2kd1krNM8Qik0SFijG05Eat5lljR4RoJsbL7lZAOUzO6ACELgLXiXgE06fabzNF5PjWejtTB9bDcPRWh/z/LXQMvnSdpYRfuaI0GuaFou/0iNioi4cbw2mKzzzpb2EHSLBhH1+DLkS4s9p7mws=|Chương 259: Rồng về biển lớn, Tổ Long Chân Thân;9jf8KHAYOaUjynp0RUwkWabutJ9EQIAydf1V8RfP6QAyOuPmwm+1g3Jh2tJ5KfkVn1vi3nklmmcDMw2EgIKQe71pCr9lDkCIvCOAavsT645YuJCB/25oz0T1fSm3IEv+utUG6CIGsZ5Q7zz9UmnBsKoplxtLxlgoVpNXegLlvu0=|Chương 260: Bích Thủy Đạo Nhân;V+gQxmA/QMjI0N78VoL22054phYxtHxZNo9VVNmG2gzYXngrzn6f8VfOxvxAEFXZi4K/fY7tiYuaOud/m9UTytIyTFjWRncy2wAGlPqa2ShvROY/y/LRxyVFuYaXEno3MYgF1eJ9SETQJLz3hAD0sYaQVtM7R7sQIrqiGxAWdVs=|Chương 261: Nam Nguyên Binh bại;zOPvhs3uSzKq83Y0p+HMGYMRgYuqN7pmn07fY31mKTPAjy2Jq+InQLu3QpOTkcN6pG56mboREyEGuhAWi6BUHk/mhUtjJ8UBHhww4n+PFTooGFpm34kfoj8wFca1Ibw3XHY1XF4YfwQcnrgHl+ZKJoAzJkbFNObY4cVnWA+9oG4=|Chương 262: Thế cục không khống chế được, hai mặt thụ địch;JahE0eKZNrhp5nuChrzEUMVerY1l2S2xSpahvmPMQusZQv8fP7XCMnKyBweXLJSI3kJ8VvVw0otVMmXC8z6TJhEDFBb41+lC4iTw2ZpgY5oHD0chqX6Y3lTMZtyl5IqKGyy1XAS8X1OvbcP6z1SSGkgfbAGYv/t/fLgJxlpkux8=|Chương 263: Hàn Thủy hà Hà Thần;InHFP3laGa0e64tgh3qR4VBjTCivNoFHePOtQyWlHnFdFv/kTCq8G2ecmvHB/eBwIlalCu0CkGH3I43ag/B1FDCiXyKMDZIFoVIjN8P1hpyAqyKI3m4XeVjP5tNEtcs3NSefgGmbNEeIOZE/ftPzj73dlXidYLfH1ZX4kEkC+RQ=|Chương 264: Băng Phách Thần Quang, Hà Thần phản bội;XN7VwXODethe5nvCQWhj0hY1d8I+wt+OzhKfHI4dIiyBkavsz+sG3tE/P/NPh19JPkbt6CvD7kEXleOq9N+CCr0JNnFWDvOimYukXOAH3hhgAH2zCfTNI17uBndzQVMi9bPqWBgGcmFZaYK40wfl0NwtD7CnQTC9hCQniAn6ezk=|Chương 265: Cướp lấy Băng Phách;0h3gbMsbapSUoFtmDnxKGQm9pIxjUiznjFaNm2uld8DocVx6WcbWscbNgN6wZxwbd51ieCHOY1V4frtjotZZY5l6CwCLmLalK2uD6rsvaHD/7wLmd0sUZvzZtmjz3sU2236isFO+JjpFry0AoRvRxI6RAeP/i56HxBbP6ga8GZ4=|Chương 266: Hư Không Tạo Vật;m3MSJ1qihXuXXXGRubCPkdPBtHeAnQUDNUSoOW/2bZUCuafDfvwj6CDt1tX5rwoFwbcGDqn/kUcPZl2gZ1O0z5PviiM12ckyDos6DucFVXZ4brrNZ2XYD0xN8Di4luyGXSTQKGl4FcFfiasW3J6pjL4pLn6wtYOwCptfD66F2Zc=|Chương 268: Kích đấu Hà Thần, Huyền Băng thân thể;3nAlOXL9G2EJncStL6VXQvWSnFmrpp57qcg7xF7eww8iyi/Y2+EOSvASOHng2YB4PLfcummKAfjN8ssimEDvWPF7tYmDKuo/LrUAfYM+B2tM/v+6LlUI35LcPeMbkNt1O/EXOysDiXE5DqNrpq3Civ1/oWcpfxTzMez4gIZzs9g=|Chương 269: Nam Nguyên Viện Binh, Diệu Tú lập kế hoạch;/eQCx16PwJV+cNcddIjtKqyqsr3QpbVyY3KK6geo7gFeOZYwVBe+kVHUEvH8NkPdzLlOdAuVMn3cpGiUk9SNby8GdBc0HY6h1457Z3vS20SyPpf/rrek8yqbr9eJRia5uuBtOFicR7yIYolQfKDDsnXltuU3BmJwZr6ONGpTheI=|Chương 270: Thái Dịch đạo;sPSiZBNehjIdA9s6k4WKUBfJIyVIXIkeQn7/Ffj0Bo05Jm02aav2vliHZu88D95FfDSGXP2aYGpWvNDhRzm+qFOqJze/4FW5LZJit86m0X37NChXC8amwaxijToQq2EOE+4W9BJfqB+Mbl/sL7qqlf7WZUeVHNobHffBWdxEG40=|Chương 271: Trọng tố Mệnh Số, Hoa Nở nhị phẩm;tkU0koh7B0ihcrnfX2X2XS5DkbpoOdTUxQ48VzcyiVj4G7T6UWw6KmB/ixiPVaEOhw3Q/DojQ5ZN+oOMDjaV6v3aCJPtUV2a+TpL7KmoxhjQKS8OltqhSrHOp3MpBqen3eiAp60UQh/kpzNvC3FJl3oZX9YZLnAcyvKrfy94YN4=|Chương 272: Phục Kích;0gq0qgBWFAMoQBR7nrZzlJVedyOJIzuvKwtSNv7xh+PLkzIAr3OllUjnzwqOOW8wSFt2Pd0Z6Ztf8B/L40XekqAXNa1unuIe3Rk6tMtCCZ3Ey4mJxMknr6u90vSWUs4T7Us3gYFZyXVPN4EiByObBjYpqrxbU0NTdmvnzyD7RKI=|Chương 273: Mệnh Số Lực Lượng;rFMsSU7rzKXvBGNrFRJL4WyQSMoNFM9/5bbEI9bTUquvDXxL70vgJIxyDsuOdQRnW3lTk9j/Pj5CPDfWV9VYAsY7KlerZmMcCnB1FWpyMr7aPtWMuD9boPMiXXe/8Tp1v0rGzhNH3TjbfTVFV+wZK5Kd06hoZXrWbs5loOzI3dM=|Chương 274: Cường đại Quỷ Dị đạo hữu xin dừng bước;Vscwx4+x/aEZviugKokhzbhlMAZLRHIfD3NldJb1viEwjvw7vU2vmjb+utlC9YjatIk7K8TG4c5iooKjYu0MPavrmt0b1iPvAgtXZhAKUlZM9vjyRpt9gsBjrePpEgndZHZdxGlnwxUEUCr6vC+QNyNXK/LBwtIueU5qZGd4dfc=|Chương 275: Quyết Chiến đêm trước;J7Si6wMRqXdACQFBlphKTyqJ1UU7p/4FVUumH6uZeyVtHioxE6rP9jB+VJTp3MCjeF64gx+p/LjK6YlLvAsnetdo1f7iYDjfkswQSjEMLm6OOuKWQNJGjAX70tjsvC6yQgwDuTljJff+C/57m+xUZk2CWeO9pmHYNmIh20L1g6M=|Chương 276: Tổ Long Chân Thân Định Phong ba;viG0TjuodOKW/YjPq9pVNKKb7/O3gWelbafTdVPwFACT04K2JS4U4VrpXSDvDyzFC48l/fKRM6nMdXfMwPZjl7eGJpBeLpLgwdCyg7IOjnBC0bldgDO4Nmu25ReanbuyES8YNqlCGNI5WD7+r7SVZSFg1s25ezCuQjall0BTNA4=|Chương 277: Chiến Vị Ương;AM8N6E4pphcJ9gFHVduW6OgvssZNS1/gI+aWspAb1vV9FvT18YA+Oub+wcUvmRlv+G+v5B6KHOapjb/A+EQ1qfprrgi9Vn3JDSn84TsXwCdGpuIwS0yQsolEOrvdeDkOnukUMxjQ4XyAeflstFMUqVUlx01B0mUWwG+aaKUoApg=|Chương 278: Tiên Thiên Tán Phách Thần Phong;qRQXvg5Tp36MfIUxJdjI76OBZPGVXrYHul6XOvZ9NP+Kiq1De5pvQHOIx8pUadbUTXcz0mXaZ/4Ipfou9tK383t1vaGiqWHTAQhE9e9Vm+2ZykAigs/9D7OBEiYUe9Ux8CTl/b8ALYwg9xy2Htiqpd7N67x0oLRiQwCwWJz9CAg=|Chương 279: Lại giết 1 nhân, Vận Mệnh phản phệ;oqEugnFKl46DlzKGgEQiZcTj17i8+gTZZJe6SDoihqX9lXqj1GQ92a9wxHa2Ug8IF8wuFH2D935Fk5hrVM3EsD+I8JYE+yGmW2Y9B+Cn0YXmMpQ2ovZxit0gx4BCLB8E3nFURQG9qOajsLqmYt34OsZN/Y4zdHM6+X2JldTFiIo=|Chương 280: Kiếp lực Luyện Thể, mỗi người có tâm tư riêng;+tOs/MH7S/2to16Yf2Jko5kznk4Rs7CEIExron/EU/J18jhlo54Is5C/LwZjlqovYsqTerjCGq9f9NBC+sMNKkm+clSS5l/fHQnql954VV4z9u+rK9sSZyIvqVte2PQnRFIStwbdl0adq0mtSZzYbbCZAHr+lZu3uXPJxwg1dWo=|Chương 281: Hàn Thủy hà thảm bại, Tiết Cử kinh hoảng;3mQpgTWp3uyN1jELm9neR+6DbcjnZO1xJysFDxdsc4IN7doziS/cpq1CHJPUFBBzyu/epOwuKqlsRfTeHq0s64PfeQuGJKA6PGaTCzY8It4aAnl6HYl6YVCz0DDpDLnO/Qn7Gjhs9p6k/zloe8cdk2i/ROK/s5XD2F4AQraFztw=|Chương 282: Ai chi quá cường ngạnh thái độ;Wi7sJrT8+jYHWQMnZS0lsq/f4QUEGpJDZUuoeqKLNis+lIcIGKQxAszYwboAxXwDfK3TB0ztScLyAGX7HUV60IqRj3AR6zXBXgpZYm3ridRxp+cAwiuTHbLqhYWKH9BErDmUZi89fDiI0ygXPVuXRXVNJj+mey7cQtU4teKG1vU=|Chương 283: Phẫn nộ Chưởng Giáo, Chưởng Giáo lựa chọn;TeF43C79nf9FM6Ium9/oouBTFf9SzOXk6w8x2XKAkaZogXmmDPSBaIq++rrLRQ1qnPz3Y02kuxHgdiYcR57hxkc2IQwFAJatmQW+TcyA6hr8+AEAqEkMyHcy+4955ysidZEBouRSJsd1GCwsFESG13O81jzxic9T7KZJ4mwlWus=|Chương 284: Cãi lại Chưởng Giáo, Tiên Lộ từ xưa nhất ích kỷ;BYWcIWNxy2iQl8g44gX2MJYjAPo1WlAdix96J/PrZqVw09VCWLYbBq/bxZ8Ty78rM6Cn65XEK+gHzY6BsgPjizC2ou3tDsdDfBO963/Zn048Yrya5Ul/snm10Jxn8sV0mY9hFCAAm0fBCrHPfF3kAhYc6YBl1BvRvwO/sM6ExGE=|Chương 285: Giáo Tổ tập hợp;v92nOlgswp++ZrDDi7eBpHurhi8qIAURIeTla6X/pF48po4DJEgbon9Mas40X6nj8vAt35/S62MkVbOKlFhpQ1GeGIx3qT37VbYzjNZNW6WPk+tJchrALlciBcuWIKnJLe9SqtsWDLDv31zzhXoSJsU6duL94uYD/ANaM0VA6Xw=|Chương 286: Nghịch Chuyển Càn Khôn, Sát Phá Lang Hạ Giới;Qv14SriDApq/tS0Yqr3z8KRjNTp9oXOEIxFO6nnGj8ac6glwbZAOTB7T0r9LDNULYDTFapZoWPd2tKBmiWHFAscSql2iRVQ9Ksr4uvgW9uV7gMDlqp+f/QfWBNRh9KT/mNUOPdHIPBTpAnTHTeMlGvbd4+TF23H9fBA11NDL6G0=|Chương 287: Cấm túc trăm năm, Luyện Đan Chân Truyền;a4GleRZkAkFtmi+PtuDAFT7mh60/iBC18AjuqYu/hQmnm5+e6FN/zlGXYJzRIkyjYRc4wsEbVHcE2A0t54sP0m6ibpmUMOgG0+/f+8tYHvxcxeHgyTPWnSMjeFQU9pmO8Dm8Hqgc+U6B9OVW2HWPZoMDAuQK4zO8P6nBW7YkPyw=|Chương 288: Luyện Hóa Băng Phách;UkcGGCNViqXiwNTUMYGkJt6BYJX8nBhK7hDkrc2AcJaSJMIVLCPICdzmvTnO0G5wmPpbbDzWV0M24ppcAE+u/TZHei+x+SUsPRjEMHxsj3zUYSv/99NnScJv0zpsKipt6TNMugiNZmN4w9JK4kWEZd5+1qJ6/djNd7OwaW9fWpk=|Chương 289: 3 vị Chân Hỏa Lò Luyện Đan;z45EzfJkmebJUr4Z/akDqOOCK+93ahgztoJRD1Pdl3mdFfq2Q5+EEAf8z1fkKFbVjmO/iOr0LNuQ4Dsa3WQIhMqXFEYOYyLTe7L2de8vy5+eOtWjcoCkFeLuLwpSuP0DsVTBx5xem3MVcHY/5RQde3IzfmoYGwUzJOk5ch8lE6A=|Chương 290: Tiếp Dẫn Hỗn Độn, lại 1 món pháp bảo;91VSDmFSsw+5BSr+KDTIisY052jsCsOo32jCcTeDrtCIYJQNLxkz8RKC7kQlkdelKYA9QuQNZcHcScBHYOz5x40Bsevc0A2qhsFD0FnqWoLz8MlXkLVTy5bykU1jbUMxQgahxHJOGMldI/+U1vK6wuJ9xM7FdcoM/HFAegZjssg=|Chương 291: Mở lô Luyện Đan cùng toàn xoay chuyển Tạo Hóa;wipUjNNcGwuPF9MxGa2iibO4hincoLLT8LkB3SMaW4LbUxSaXExrOis4J5/UHh3AGsogmQ/Mkxojpsri5aTNScCyvyG5Sz/vTeS5WJqW0laKRJgq9iDAP0g9TA3q2wwj1xvV9Vqv2ldlrqKHfUEeUfZCmazWUUmNry0hXEvqh/0=|Chương 292: Từ từ 2 0 năm, đang thấy Đức Minh;aA+ftgPCSe8iegkQNZHjpAAy7iHotjqL2mA6tMEtZeCES2cM28szp5Hzq5cUplia+/jM0xvzRhD8WyIb9IDMvbZrz8FAup9aZXPJ/p5jQ9N57ulxO7aSdHNqBHp/Vyuiu8Vz45MZLjWMAIkd8xjXJ/If+H19OeLGQ8g2w5VOixg=|Chương 293: Sư Muội Vong Trần;pEg9jmrH4lAFnYwsj7vpockx6blkuw+cF5o2cj/GHYKrRwzGYNSKDOFqfAABmjhkoD1bwoUys7WyuWoaiBslwhFi6/hkr82EQlPxw9/fL9mbGl85zm7WAdPU57sxuwKZo36X6X3rYYUm+LLi+7BUEFHRMJ8v6YRBDMfH2qWZpfI=|Chương 294: Đệ 4 cái lá cây;aiwPuUmIxmo9edgob4XqUcDxxYe2KzmwXadUt8rbKaIFrGPC/Q2eHIT1UFxYj109bNNZ/WvJUA5j+OXrBOs2AEtMj1P+KLX1YlAkGsES5kj7feS/d6Cnhm1KDeL/zUgM5+Rybi3KhuVkuFFrF3QoIKqePxQniRdj6g9l30I9ygI=|Chương 295: Hỗn Nguyên Đại Pháp;YMiY6rpUHbbzM5d2TXrGYsGLehZQ39T9vFt2+xbN06MFzqeKxE4/zmFdRkImbILAqFLstC1Zwiz2PrZ9j2TbkW4DDQKBgXkU3PoTokb2PUdGXjK/BPA5JycKt8OfPGHhCSer2rhTLTfyMneMP8deP2frP3jKuo2Paa4F9g2Fl58=|Chương 296: Từng tấc từng tấc Quang Âm tuyến;3tmauKRR7Nz6ffgkUE7dK1ZMegg1k0BhXXsO97K0A3qh+dAh49hLUqT1bXX8Y9RkqbqwJH/mryQskMMrbNXqo9L0+m0H1cvOvGO8m7PqrZW5o1lHXWCvOv6uprHcCGhde2xMSutwaWJbbik2BsvClgxoGL77eLgaTz+i/n3GcNo=|Chương 297: 3000 Thanh Ti, Tôn Xích Tạo Hóa;NItJkZnz51kpF1/ENWUl3jL9N3w/eWtIgSx/cPdOiusC0BTj+5xZAhtwO51nndJq9ED/okyBBG6q+zTG5tGTlRV16Ega1+oc1TbgnTZoFtRaaCmf93RULs6pRs9/II1JH4vBZ/mUUZZEUJ11J8HuF8nK1gx0PvEZmZ6XxKqbwGk=|Chương 298: Vật Chất chuyển hóa, Thanh Ti tan mất;ZKG6jeS/fwsNV1rHbQkczYL05CB3sLjGS4r67UlbYv0jCr6GCi7tNCgXtHI4ewyX+RxCK7ZjVI7eSOcS83D+MCCjmljWJb/Us2yn69aCamjIOhZSR7rwataTsNrYp6pSXAv6zbK4sKIHEJgsjExxoxh+zawCgyoZFvOGEJlPVBM=|Chương 299: Luyện;/QUjcBx6RT90X2K9fCQgYLQRyYdGV5yxu/39SarI2l4q7GeBE/K/fL33eKbRamNJSCnEhy3jz6pH0di1tdz7nsCwtCAT7p8xltHNjX/AtivMeDHvmS+H86L08htOhjWlZwMBd6yOHXdfIWznUvQM5QmgkUP7y4t1FDKUZtwkzN4=|Chương 300: 3000 Hỗn Độn, 3 0 0 0 thế giới;Q7w2wGWYdWgAPx9rOPqNs9dM/4qom0ymkJXO+1ofP4quxiIhlKgJ+WC8Bm3dCcgwRp4wR5lqMUZVKK/oafG5SIbZQGtdGe+y9Itiv3MaYxZqn6oeYPeEPrWQ+5R1Xg2Cc4AW0LzHZDGjluU3qG3YCv2i/Af85ubKbH03yQmWM7Y=|Chương 301: Nắm giữ ngũ lôi;6IIo4a5RyZgKD45AU0zT1z/MKVW7PAxqmMBZw+B+dWUDmB+xoSwzS5UtlIwb3HqdsYZlBf8sEQJzN4VGTR0kqBN238sIEEyOJpO7zoxpp058DyaoTQMcRXw46h3cI9cKaeyxQyuxkhIUUkmelHkw7KDX0GAycYOYi8HNt11EBeM=|Chương 302: Phúc sào phía dưới vô hoàn trứng;N4Enc+tvUrvat4jXyEbvVy9AOD+WfSWHs8I0r+lggFONMwoIUT5Q7d7jE4vtHMiV01N2Wfo0ffikTeUdImJAUW6bl/fhxAXCT50qp/Fu/pPzIud1b4bEk6fTJAsciwH0T19bIEUwnXtO2+b3lXSlT8Whe6CVapKGybZBuzmEym8=|Chương 303: Đồng môn bất hoà, nổi giận Tiết Cử;cm+gOKSUzzAB2JB5BDH+YGwN32yGmaJubgVrYiIanf9o2PUzVUagEGLGxIYLdM6epMmKZCUL9qgATURyH8UAwCxFg808N5iNOmasulJtG7eAvUUpawEwpQbUSIaKK6PAJKyjdYojp37jVCl+bEHMCVrGhdnO/LbZvMB5osfchqQ=|Chương 304: Sát Phá Lang;FX6CAuQSiTLNjFjjp6c5EkMg+2jXWvCYu0UZQQ0V/oNx8p2V2CWRoCQi0fCaoUVsi5JNIi4Zqng9qVsco6CVRsPPa85snvf/dSjIXEmdqNLFStl3X+ORb8aqIkgn2G+061SqRYNEeuDJ9hms16SZ/eNjoD9GwP6QbJGdfXcyMGk=|Chương 305: Nhân Tâm bất đồng, rút lui khỏi Đại Tán Quan;CAv4p5+rnWV3ov100uqNW6l7V9RpvAiEnJPdik9BsS4oHJL199vGLzngDazqmymYizBw0tHXfo4WR9GHkBQT6OUVXNYG8gvIbRNj2nH533ubBF1kj24dfGupU02VUek1MzA7/906jjlfkhJQTDbLNE+dnDc/MasaagDnIxm0+JE=|Chương 306: Binh bại Đại Tán Quan;YCg6WQxYMF+UFJns68BT39M+TcSQR5e3ghPEnReBVPqorF3PQK45kcqYAFXqyWqN4G6m8xp718Z/ZKPA4GU9NbHLztHzivH7Mb849P6GxNegBZc0g3agvHL3CohLbrcjom3q6k6N9UaLs+r0GY9KnYI4dLv+7OYiBJ+kDlLGRM0=|Chương 307: Tiết Cử cắn ngược lại;1UoHAMzoGEytnC3TJ6Pv+uhCC6ymT+UcWPHvar/05Fye9Vi4jvwX6a9hZTJ/y6VwemCKlMOV7TTouGVPDovlOxIpEql3Mm41tjTWXGdxlyiZN2bIn1rK/a0P4OpDHuax19yVS+B0yiD46V7E3FuCFE011ygvNWyQ1BiDe5TfEq4=|Chương 308: Tạo Hóa nhất chỉ, trấn diệt Hàn Phong động;DvOxSco0CKo5udSDBlGkkCElq3p54lvciK9NEX7Gv0xRKpn5uod6fekN+cha0xu/E2Jg7JEDIJAAgRRcCaAh4EdT3xH+O8mtWAzdBCvWunlrvP09VMaPqVfvDb3z95xm//6HZ8N4+43QOGA3V4Gb1zoKmUdKJ5VBU5Rjb0fiB/E=|Chương 309: Vi Trần cầu tình;eff+XEzb+5cENrOEQ5IaOJWa/0kDkgiynTjMb0+sx5Y7Hch3YApAfnw3XAd9AhldJ7pGFNRz0qpK8Jv/QFRxvwnkinYqVnaTOqBfME2Nnx+camK5iYBntRlLMUc543yK9ZK/Sz6Xe5QiYHmfEubUYyMGhv4YQrR6HlhJt+xDNpI=|Chương 310: Chưởng Giáo Tính Kế, Lợi Ích sử dụng tốt nhất;F9Ki4Qh/Cq5YoCUSG3q8tYaW9nTpU8Kap5dFb3owpnrKMCmcI735O3hClYSt6/zY2fs69/ahmEFy7WLOJ8qvR68RnAkJXGK3kq+xK9JOPytLW/hq8hX9GK99xHs6RVINGTuoOGIbgA4Vqr4MCZVSeIneMim3d3iuRc0z3oyk1mk=|Chương 311: Sự nghi ngờ tầng tầng;iRpimKmI/Vfphiy3Lvxa9qaEaNgScJ6Zq7D58gaAN9IM1vfvuN0IOoUXd97dJw0vHxyV5MNugrsrN3YhvddYgONL4XlXrQik9YvhFYs4hgtnOHWgn9ZKSddmNiwlp40uHayraUwCdlV7/Jdpc/IMsBQVAWEkBc7Y9X/ETe1W2qI=|Chương 312: Hàn Băng động;eZPIaqazBTNTkTnLvvHSYg8Npf+yxPNfpVnZ181XGG1h2VYzIh4YLXFMUjerZeV/k366FQ03UT15tfEnk2kwCT4Rm/mf3JQF73py6zaXW+eh7iWvep1/yCnP1NVoc5yaTW3+JCM300TTeECQ82ENsSprQdYwZ9U9nQdUK00uVjA=|Chương 313: Chém quá khứ thân;11fAArzqoo5VSWeqGWKAgPTXYumHSxS9BhvQVrJH86AYwE4FkoB36VGbDzAk9hdIMpJKya78aKM9+cH+UPa0Xnofnkx/2e8Zdlns5Fzxaa19YSBWhpEE8ZPQtXxAUewASGwgT78fUXNArslWiyKZdKdrpIvKHYRZkGP60vAc6PE=|Chương 314: Lại xuống núi, cuối cùng 1 chiến;wqmx+okh7BJAKKJ04ySpFJN811PSfM8ppH0o6kzo7q9Sf0RCzGqKxgdA847zSPe9OJLxXn5fuy4fLFFKnbyzTiHYgut5WyXJ/cGKFC3oudcf/JCZp3CMW5pw4VAfB784Ees9oVKZYp6EflzArgkUZJXkRNLDQNe9IzBW6wpVRvA=|Chương 315: Tề tụ 1 đường;g+zuyKGwvf2m4x9b9kuzuEii0nz0cAXdxG48y4geOkfhzvcOGrwslhCQAzn32H7FE8zlPlt4oab50ip4AvqwKDXd027qxHPgsSzEJ7zBTMqZyunqB44uCmmGJxrON+hPwdbxQUCkjZa0s/dqFfmYUj4nVElCNxSrVPMuQNCIuZM=|Chương 316: Binh Lâm Thành Hạ;SKDKd9JlxKrzM44LOdSkO605kIfUMThkohnxbh63BZlua9lU8DCa4Di3W0rVkoDdLjDa7cEGIUh0aIik2425i9FjwQwJmKPBM1UN3IGBEd5bZIZE4+kwVk4eU9isuX8xf2NPKRVkPY/VToaRLqbcjxqXZjRjA2A645LVj5uHGuY=|Chương 317: Gặp mặt lần đầu Sát Phá Lang;OaTiFPFnayGxPo5aUIjBJ1e82xxiBok3RM91pTNtSVKTnYL2RNHDZDoxDDhYmZunFzBRDUXfRcmI82mNUhT6rHTtGRoli8gN6pYx2/4jbTCf0PruoX8Pzxu28O9QSR/wZvyWiGhrRTCiVcrnx03GsEOUdkbStYklgEd17uuVmko=|Chương 318: Chiến Sát Phá Lang;qbDJvx/HwgBPFKJpWwC/4Co3Jr/WkTcF8eNmN/J3cfih3QfFbmm5w32cSwYSyiS+toOtHeS+B+G3P3EN4dgSvSS/+AJ5h30534elDiJRtFhLTBeyZAe/BMivEUgVeUwOGF1pBaYIwqVoBNrj5ACf6Z7xrgGq1tey+WUIBCC3VCM=|Chương 319: Nắm giữ 5 lôi vs Ngự Kiếm Thuật;6XNcQ8uOpYpHnO1qQCB6CeE7dD33E02Xyf+3zzu9ZSagJObHYJPkq+gYQeX9IKEW7kM5mJX3usNaDPFLvyH6b8Cy8M2vrC95WhrB7GTHHrLMYB+y6c7PfHN8AsqZ67lXKvtkmjc1w0WRBu7Vcj1aunfHCoIPDAF/TrdpOyVqC/Q=|Chương 320: Vu Cát;Cl3sCuvay/kdkDFPoKNd0cn6CoCiaGAXIIekjbt3DoKJG3933FnKM9k82PfFW2MtrZevHwoRuQpJxnSmqNHOMZJskMXWovHO93VxLCfxJYuJnHKv7WtPNSI1QiToiyJ4iO7NFndy4cnyQ6GzDgnH6KGy9lQs5N5cuXd2B8ZjsXo=|Chương 321: Nghịch Thiên Thần Thông, trượng giải;2lL+Y1uh2F8tEVmC5GF1frVA35MOYJ2anks9Hy7Jq1pYsoQfVhdiDIAv4Qp36oEU+bywe6Rkq+jVq8aupBRquk0IjFSehUtdo3s+a+euJLqACQlWDyA+urZioDV2xI2Dr19jVBAB+JdwSua7ngQF8EloY+vO8fHL9nZw0Rwl2Ak=|Chương 322: Thần Thông điệt xuất;XMl4jM41RtoBBm0OcWHuv4iFmglqVwQgYyB/wKxEGj0eQMQT7OiznjfCa8kI3myV0m1T4mjzwRJK6JgfuMqkII90UA0v4GlTLDBTDcw3kZC7WBMkjWIrS/e5aiZFsP+WNvlkb8jtOn4jKcPuvsOJJZbpFYy/tc3WUCV1b14LUb4=|Chương 323: Tà Ác luyện Cương Thần thuật;wEjilF+44+cWkJeohVYcAstc6cqTuCgtlVrVaBpO8FroQ4CICp+Jr0vRKAUDzKRoy1XRD3Yw3oXjfRF/G+uQ3dLcYeK+k/PkvHHygvDSI+CqhcYhTSkMiv/F2AS3ALb+06f9/K86YNvCiF3DoPQV68rdwU5rGNzYarGwlmDQ1H4=|Chương 324: Vận Mệnh chiết cây, tại thấy "Đạo Hữu xin dừng bước ";gIJhCCOsCR0i/pdetAldBc+1ShKzutpLQ66TuB9MpgnDL8qLHukheWm9hM74Qi96u5YsWOpzH5ujmpZv9jJFgGZ4BdwHCRnz74U7s+ZkHOTKOQGrcw+LH4mek9qhFI/pxbi4aXnajqVZNcMh7s4SUXN24Sfe+ijpU+wMyLAEfOQ=|Chương 325: Tiết Cử chuyện xấu, Ngọc Độc Tú Âm Hàn;hKew6CBiif11AL+UuHd+x7UDg18XmxJTsMXQlCbUTHev5o5goRC8hb8i8yLUY52N4E3wPno4Q1hCQd2ko1C5/yD32aquIJ0X8mlPTrP7OUcH7PJCJDMVPeOHqrVc0kVjqj7WKIX1mtc/xxokp/1MWinHZ586el+iZMf1AADJTeg=|Chương 326: Cường đại 5 hành Đại Trận;ibj/fvlz7jnJi7erHg5nDbR5DmIWPHADW09lrGO3pqcK18Mlma4XFBsgtdLz/O7mlk1GlBdt/OOL80ZRxOxsXd8ZtWZqFUGFIhID3hdmvPGO4e+joB+vVyj9g+O+rGgBzrHAIZB5VDNfL6Q6QKALSS49IsXORAH5mkSgW2zUs4s=|Chương 327: Ngũ hành Đại Đạo;hSfBE/PQ9vIgjgJqRKmQa2WmfPwGJe8SkjadXuOveEtE/Bds1PNZWUxS7UIypVjmTfKX9be4xJxMtrnew3JW/DY1DeTshOWDL7575cp9gnx2zbXj0wiauaJCwtwJpvsh1M5ndGEmu0U8o9qrYmAuu9iVe9QYD7FF70gTHhITJy8=|Chương 328: Đại Kiếp chấm dứt, Giáo Tổ thu hoàng đồ;nv7IAqxc678mSfX8WcFI9j6ciA9IgoOa7sDxbAZ/qwJW0j/7iafCkCLYETnr+lWMQF8H9UxCnUyvvHuUz5pndzFwjF+BDf7yEcrsY5OOA1P3op5A/elFqlYk+L9p/C15grr84OT4xYBFmWtR3728oyuFdXPZFHLn8YAbK62Ba1o=|Chương 329: Tịnh Châu;5oeJV7zZ6S0q9Urv5tVrJiPoW6Oo0eJ13u0C+JA1ZpYkMDxO4M9rs2Ov+dmBnAzJZxljBX1SW1C3ps8XIaKqbf+wnOW2Na9wLA2Z+pZ5pIi8CR0slJpWoxFYmQ7ryMeZEGknAoTUsgOy15jevVX03h+7u21AxyGAvotqWX11ONI=|Chương 330: Tiết gia Phản Giáo;UcJOBxAYaxOb8KrT1Not1FeVgL4HzNbGVJX1M/17Cgt01UylNESUTwvX2Grwi3qadHbFcOkbE44WkuYyXMI4ctjdAchujPdOxiHEdlhtfNeyWVYh1IvGdyhChlSIKsXD23a5xl/MefAKy6OAfrZA0BOmG35zh7LKYQAeJpjj25Y=|Chương 331: Quay lại Tịnh Châu;1I7Q5omBQqAHhlutyzphEQKDIOz30sGn50gKveA3pBGDDzYnTfZLFV/jRHFo6EuRUUoerxaqvSTnqn1wcAha+EVTGq11IdOccBjkA3VKNG7n7Lrwr5SU1D6/SH8b7/2ZBs7lLTRlEQ5f+9Er87a3pAQx3KyJy5P1pu6zGOmSHt0=|Chương 332: Tịnh Châu tổng đàn;RDOYuPXZTLcqN38Vd3SjnyOJkl31GD+dLX3+DG1RhChR7E2vE7jlXgex91h0JdjtjLAWLhTLEzc9TTSquhdAn2DWLlGkpqfIbb+dmkIDTb6PNak4mEgVf4rpRxMb/w/Y1vnupL0XjSyk3vmnmLOdSZfNnzPLOGuksuMyICWAthw=|Chương 333: Giáo Tổ truyền mời;MP8Lr8gPy1HDJKSrJnJka7ovd2eLLnSi96pTXzPnvb3uow7xpwAuDKvzBd70rcuF6CBx6tpnr0HDnqQ4s1a6Pfi72TJt4VKYrUZVRzEvVMHKLmavjk8+nphicpB5Ds2T0UGpz6DvHA92avY4P2Hju7GP9nq0eacnJCmI1lvmqNw=|Chương 334: Thân Ngoại Hóa Thân Bí Pháp, mưa gió nổi lên Hoa Mãn Lâu;s6N84gCxBvrj8/aBSFRfxvreuyQ+RCosU9t80yeWjL4jaG9GMBBT0LFvqvpi9OCdh/8lW9W3yUEwJgjXnq8q5VujLp+mm73UWYgtPXndzXDyBWvZRtanptBrKWKdjRoS+YBxGYr+rsDRS+wlWc7TbkIOpzJRiTgnSzAYRuupFWU=|Chương 335: Phân Thân Thuật thành;5m5URql9psFUbwBl6q5OmPfGLRNokn1Ics6uVkHblxm/Sci9mQTlfXQI1RFhfd5SP2o3NsDTjo91QXK635bOk4vbmUvs0ZKm57Y2tJXuukNalXW54MepAkPzgt3ZLtEVp5hsa2NFP5ITgyEaUTcxfFyl0mhUgWQTLUPDXr0K7wM=|Chương 336: Cơ Duyên Đông Nam, phiền toái đến nhà;v+xdxtioEJXeLeP2E1GK6n2mnKn3DCCE5SzgGEh0he54iuMlQBrFVoxWySJw9cIeRhaCyl541eOeKkPayov8rVdsCcH47OGrTsfc3AiLliVKWQx65zwR3JSjWGc4V0YsfvRiphpyMmv/sha7PIHyOaLjsA3JCQ6i1o78NSKeqnc=|Chương 337: 1 chỉ uy lực phong ba lên;klPi26AK2nzS/uuEKqJiWGpKC7L8xc7pK2JypTHmouBV+emtQjHizTqzd56w6XUpctPO+fJmhRHcQ5JazIAAc+ZHinUcdK+QtgG3SH2qmhr27MxN8hYo8FGMQA4KLFpF1OW1slNEBPHhDviiruO0je3iJZJQJSNnFTwlpbUJ9Ow=|Chương 338: Ai nói hắn đã chết;eRQGnMNeZYLSuqsKXyzKLZEzJupWXKZ7cdbM10LHeUO9+58WQCRPSfNgM0OFXrhoinMHdpkawXgksKWvFNoYRl/FnQoLKQyKmmBAAXLQchEYdy68zk1y8SwXkfuGP+dYjWhXQCFda6zbsI3/zvKNITvlO1ARsJhokAvB0e1Fa/A=|Chương 339: Tiên Thiên Lôi Thú tung tích;W2WiofIdE2qsfB11IIo/J/DsEagJe0Ifb/X5rp0fu1h9nBFprVyl0LI7HL0kOuaForvs6sotKr4ddFXzVEn+IaRe9GRwJZIy0eu5/lyZ/ZViM4eKHzV6H1TKHITLuRrZicqV/gmBNa+cjEN6rWtM/D4Tes/YmMc1zJP2Gnr4RN0=|Chương 340: Người tới không ngừng;RV5KeqeE3VVAaz9H/51HL4SihudZATfLiVzNcUA7Sh05H5xNK9nX15H6N9uK08Bauzwll5NzM6/9Ts35j4zD/UWFxn+DB/ZeOfTfS5ihjiKK5nYP4IS0wqVCNp/d5gJ2Bz4lkJwnAI2IVmj05DW9cpXZIG5cfrdBL1/Q3f9IVMo=|Chương 341: Long Hổ Đạo Nhân, Đại Chiến Lôi Thú;CVpqdlGboqAIi8pGU295tNx00QFBuEcW9fqimsAIjfVh/i6Qp7GepmmNGpnwhwU/fpa/CqEmVX0tjDEBjPIQBYb+pWYwdk/I3rqAOQE5HDBZE9rUH6Aif4cERpz9urJC3qdt4M3O6Tmctu15d5B26xu5aMCnf0WNtT/RxA+JK50=|Chương 342: Làm rối;oVvO3gr11azVBSkW2A0HxmCuYMCR/adDMfPpsz93D0uU7UDayaYEjsKRaAgbh6eaDCZX7beCggueTsy3IbfwOSnEsWaAydy0pEUJUEwVNxesChoOQM8N6o+XrwwDgpQsVcvP+KL/7+DOmpaYHCe9whTLi2XRT63ghXH08WnvjkU=|Chương 343: Thần Thông điệt xuất;nNj4oQ9MgTqC29E7H5Xwv/moewwmFXFfW+Au8owZAtYz5RxK0YZRBdep/JXhOLQplHmDNuL/lKVngndhFAH5DG0zv5j2AoY2tMnQkmBDEq7h+fVt/6nb9un1OJpHRazpRahl6TAGVEgYU/gJqsYVbxzcqxEHX/+xPZA44II+Yzs=|Chương 344: Lôi Thú trên lưng Đại Tạo Hóa, Tiên Thiên Lôi Điện Phù Văn;N1MgSlEdYTjmtL/NiDyupCEN8AZ9GGVjr0dOWb9oON8dXND1KsRJtL4h8e/fgMIosDUqopEbqtPxDJzH+YPShUCLpi4AdOX/wvAswhlRXKl3KRtzS3sZO+6TeQXzZWysWfptEUCZgHogypk+pGIgm3aORLmNMZv6Gv6NqoL/NI8=|Chương 345: Tiên Thiên Lôi Thú Tinh Huyết, toàn xoay chuyển tại lấp biến hóa;JsT1z7YOmt0LmH3+eQdClLQ3LZaxTk3sImcE6+pJ37U5gr6/GnYott5qh32iGl/hbyR1S1zl75t8rQsx/lHS08mVcbQ01/7uOzAarJLcPj7AgRKjUdBcF6JF1AIzIW5Ia94k2A7fIGUa4PYtJiWsLmq5jHfvrGOoebNNw0Tel7A=|Chương 346: Pháp Bảo so đấu;tHFe5RfmpYkelMQNtNIJDxIFUf7CwK7DXE3JZEHST4QHrMu72zI3fim+obIquc8rXAX0YpkR9HZDaT9VSBGH0zNUNAXb/IA9rQOYqxOpaSbPaTkojac9rtee/EMLzUS0NVGZ5nFDzYQSZqwloC3IMe8z8zPWLg3XpsXbo0ra9rA=|Chương 347: Nguyên Thủy Thiên Vương;wOVtESwRZ2xYB2pufyqtZZfnklW38QLrenVJRfkgIdbRHsDP6HAtEil7Nd99wPLegmzxip28OKluKPYdllxdzXxS58hvaXiG6q1ODzxkRGTYkj2zoProVdJIG2dWu55iZYX6Ic7nthH2t+geZIALngFBC+yaKjr4K3JU+2lBbFI=|Chương 348: Chưởng nạp Lôi Thú, Giáo Tổ chuẩn bị ở sau;17zmRw52aq6qcvPfvlCX4TaBw0QZBWoxoNGnhlmQhxSsdxsJ3FNqL1XC7YJHXgszZXR07PwJ1f+S+Wyhc6KPXTzrxee4LClv+wgf/s1lYYEQUvEbrzyhY9BdMZu8m0HXAMo1/tms7Q5636pPQix0fwvloX9JaTNzGzrAwS9w/AQ=|Chương 349: Lôi Thú Thủ Đoạn;T4ra/vwSnrTEolMleElWluF2j2w3Fq+SIYJOyIsB/3tPnEATmHZ0IxWZFl4M+Nm04b6/HCDhs7dbQSyrNjJ1OKxCEiIdu4CsYHK/G7oKbVXlXMwkLw916jMCLacSj14rDMStrMb/uVHp3mBsJoAvUyEZCcphf4bGdvNqCcPDRj4=|Chương 350: Thật Giả khó phân biệt, Man Thiên Quá Hải;Zbrr3E/e2jcX+S+qcZMjKtAWOD4csNn5KX9+Eak9yFk6MfWozViaDewPok+fxtD8GpOqpQlfZn8L6yOmAYSSAY+AvAKENfg9o7i7Ji2CPJ1EHczDrPw4vVUJT4tI9KgekK0EaoBkwim0qRBMYSMrmLSs1jQZCxY5Hto32M1dz+o=|Chương 351: Chấm dứt;VHBMK8wbaEsXqdBq2X/NnooASCewvGDS5yh+WAj5kr+iZ32FAk3Sqv8YbGRmqZptkKdtuSWQCjDWHzKNwxNjS1VcdsfS14gBfOpCF8hAcXfkACkabW67/OLvFEzadefFqvXEAdzhEtPdLXPqOsX8pEswQBob5+hQhiyEiYeKyws=|Chương 352: Lôi Trì Bí Thuật, Long Hổ lên núi;eYw5/PPp8Rk8KbNe+q8vdL9sJkuOGLUbdvhpGtwOxFC5Qd3H4rs35IYi00hPqrB5/aQQ+H/45D8/wgi3jTi3mO8sOFYXr2L2DlS6lZRg50lg0K5J4Odu4kdOhLeA9SMy3qIEg2MZahITuswEE075pnkASyJBNVgBz4MyTzvlwDU=|Chương 353: Tàng Kinh Các;dbPo6gT7m5HPtj4IYLcgXCRzIK8I0JsezdsV5SZ9dc2DLbHEkCDuYKar8ONYaGTWxpIL6uL7DGozdfgOEL0gvMaEJ3AITHzQD9zvCUIeHkuJyS/sqhVI2I8NOAYpuMYwoaPw+9hZG6YfDo/Q2P0VoJNG4i0qAj5byoGiVjbGcZc=|Chương 354: Túng Địa Kim Quang;5yjg6M6NGNmSWyOUEVtZOIkdt9eQEN6fRreU+D05AK6q+g9mOqlIx3Eo71+SgLHy3vByE6ISdpEOPYf2au+KH3m5i52g99leOKQm1XCEnIDBIfHerH0R1ep8VY7ZaViBuNDwcczPhvOZbY58yffF0wqM+Bw9Z5hVMYaSjYaWsFc=|Chương 355: Nhảy vào Hư Không, 3 0 0 0 Hỗn Độn lược Nguyên Khí;ihH9SnlLvTkrACoxmmKvX0WZqlmzYNJXcGI9uMAwkCzMRXcQUN5hywkEhG26OALOwmBsplZFJ/GHgM0tR54BIK1qUQh0fRytZ9W8EB3tqqwYNrfORbUWE/aT4a71ACb49Mpr/qlHYFNcJ7/q2zIcpls9fLgDzptR2DBNtr1H7SM=|Chương 356: Hằng khoái Tinh Hà, 3 0 0 0 Hỗn Độn lược Nguyên Khí;94mVRqbEOLY1IJ9bqOG2VheWFgvtf33VYj3CD9DPCmoloZ6YseF/IF/QDGrzEcd3ZcJhdpd2rzW+S1+IlZmSOE3tjzJmFPcPmC3HntxrIZ75p5Mj61QP6aOWzjjDB0yfjqbZ190lJ0bwRWLWTNx+uPCVE2jFSEl1JYA1IV07KnM=|Chương 357: Xương Sống Hóa Long, Pháp Thiên Tượng Địa;dcoREzlJsJXtSMM5DkJ4Qv9mTHzAzhk0xThDAF/GN8fJoVnhA+AcchB5xStSBqQYZKkBsDGmARN1hUJHoCzxkdDUa5P9kHuW01ywAR/95wRPpzfw+QhtUVbWlAXGez9RjjmhErbMHSNWIqcSlRa6DxWbxVkxfV/CGsUX7lMmV3Q=|Chương 358: Pháp Thiên Tượng Địa, Nguyên Thủy đổ lộ;OSVZ8+JEgPXYMsRk30HWISLVopTQq3f2jiQdK+bY7SFb6shQdKJBMmmrIqtFTgIE8FlNBEuLGL27+Fokhqf36PpxZJ05rFKREJ19IX4q7j1gqFV1KvP7D4Td7fXE3aT/vyYKh8Xz6mAdtdEgVb3jbdn9/0cehW53/A513GpkYQg=|Chương 359: Nhật Nguyệt giao hội nơi;MkgUl7UufcNOKDFuzHSVviwPAzeXZzehJwZnTAH5DmxZF3fQk+cwdLe+SB0+8lIPZpPq1PqY3k5NtuM4aQSAom1Ur3gnPTmMeWGcMnI4meIqY/ksvvw1xNPPMVbJGMk1L1GVnOSKxPPpvdhaeQE80kOVDmAz7G+q25rlE8Bji8U=|Chương 360: Quan diễm Thiên Hạ Nữ Tử;mdaLGRkI1ChQe4jXyjksGr47rhvw1lbKNa/iAXiim860PpFsVYacWldz1fQfRi/146E8DK74S9iN3WLsCwAolvZKxhrTUR2iBcAQFobSNjSmtlQ0CAAkqV0hCWPmRS3lyYnKw/qz0igjk3wuF/cb+N4Pgp4jkRSPDNAceqY2uf8=|Chương 361: Tiên Âm lượn lờ;hG8bNanaLqM+uJyrEx/ZXLgQYadgGN/WP0iEjQ5cUTok80Cc6wGfg98vN2pQzDK60L9tDKgqezZa9ch/w28RyG2YSGcFT9jhG+UT9K/RW5ueDjN6+1i3/a59RBVOAyQbrfyzHGB6g0rx7+0/hWL57JwWxYxfPAbWAzLvdI9w0p4=|Chương 362: Rèn Lôi Trì;vSuOrlPOY8Tvyh/qmfQSgWQ8Du29GMF31pUWygwCrnI9lZErtdnDzSFkqMnkZ8RO8HgpL3Li7fBLj4ulS/KTNYbZNuNRy7HleYEb/3KdfnlIxHybQcASzW1xIdpI+W0qxCboozntjmui76J/EsvhO35+XfiympUgk9zycdF0Zhk=|Chương 363: Pháp Bảo Lôi Trì, trạng thái dịch Lôi Điện;CrStweFO5ity2YqsDUnEe3DOusq72IdZkRM4Kb5aDADOjpPrzX/zoLz4atoNJvFGDmDyRZgKg78jj6HN2tNraK+GY7P+15F+8QIC3HVWGsfXH02WzpFHMSKuh+OMrQVlFsf3vBdk969bGTYHFznoLpz7ZNQKauWtZBOSCMMtZbA=|Chương 364: Độ Lôi Tai, phạt tiên tai ương;yC/lRw7sbr4qMJLLCal42SVBsQaPqEWYBVDeVUxWkXCr7KX6Pblcrzr8SuUa4kelRgM6seOSIxA7m74tShiC8XtFDfbw+6mBfo3qirKpHlySVSaOg3/KJPwF31ahO9T0lbbOqM3XRzW/9oopuyQJe6jCOzV7GduYyuMAPwLJ3U8=|Chương 365: Nghìn năm Pháp Lực;EaiTFgIVhXDR8v6M8eSLdXX/uGg1U/eAjUMCvFg9juZWh8TiOPpDkiuGgqAFAgJ8uGp9rWmoHaLDpDID3x5Vj0Yw9hX5nolic2wHKk/mlt0MXA868MWrI4Uio+qXlaP2jFINVB0PFMlh37xTQG1JqlwMoL4scr4JKZDWv6z11Bk=|Chương 366: Sư Đồ nhàn thoại, muốn khống Yêu Thú;/zJfE01u5INBZszuo/DQWgOcaM4kR/cMDjPtb+rNAv3QoNSZPj9sLQJIqfRcaz+dK9KypvtroynX6s0cjSnb0gLR3reH5b0ZC8vZleAzeu9J6+uZUoFSlvOR7OGG/VcCf2FAGh1g0eryjCLQ2s4DMgBYRNj+nBY40jgcjLw19rM=|Chương 367: Chưởng Giáo Pháp Chỉ;QvEhsCFvSE5Ns+cSuN1wPnSimoYKkzBCLlI4jw4xp2fdo2rsVKYCpuA8hZW85NxvPTvlHJK7BPTeQznoo2/zTdI4NUKc8+TB2kxz8iKgzJVHNYsFTo7N+ccASAv+J8kLt5xzmJavh5VTIwTkz9ptiTxGJDlAescWaylXh/ffzjg=|Chương 368: Đuổi giết Tiết gia, vong này tộc yên lặng này Huyết Mạch;s5MoeeAOJgRw4tCj3i7nJezas3Vd8Wi88e+Jiv2np1NchVdmMVS1vB5gUtlVuaMGAHpv4HWNJdgitmvL2NSslIzUZAM2eq9Tw0D91UfenOm/XNGoU9Z/4+9uD9AcZ775bIwpyTW8PnMQTErYlDvymRGumEeWcvNm6Z0CUvvU4aE=|Chương 369: Thế Tử Diệu Thuật, Đa Bảo Diệu Tú;iDOmGal6U6ifkeZQnAbBIzMZOmamoWCPutIE+5vtxU3J0hXfl14LHa7MmF1BxWgqEHByBK7AVzdlG4L2JuN+krEsyJr1eFiTPv+GDdsPu+T1JwA3LLy+13u55HStYw9KIsyH5Y0VCnBXUR2HSYKxLSAgyR/nDWvQh1j7z/lcev4=|Chương 370: Tiết gia Tu Sĩ;b76pOSBppeSx5dHJJkNRAxZa2Q9DOS9xBddDyzZo7ZtSJk/3jFyhvBC7bvCVp8avpiEsd0L3MU4FyOEghZEw8ymZzfLgPlo/MZL6fYavp2wkt6rNEze7fldUIaAIZadAUUqgheClr5KrP7cdZ24TurH1huT42/e7DsuYahKNrcI=|Chương 371: Thái Nguyên đạo bên ngoài, Hình Phạt chi kiếm;LbCS6+0vHe8a3+uMgWQOCxizVhxIl2glZjHd2DB65ZJpr28CwMTdf0V/XBa/E73U2G9jCeoZOj3kwlRE6YuEyUu0trjYzqxaPagzvxEMJZBUiD/Fn8mXN5OsRcJdqOY6xXFF92d5/Tbu8Wx+9n4NEco5te8p7jX2GCglS8nMTFY=|Chương 372: Đấu Pháp điệt xuất, Đấu Chuyển Tinh Di;tePZG4UzKv3g58veXE53d3YzVNm/uStC+BG6KOcg6IQ4iwQSUaoDzJdE1BrJd3IPrmZsG6sCuEJFt+Cs4MK6kCWQMHsZHNJOKaKuPKUlErMYJV5L0XyhU7FE4IHy97KAIVXBCYqaRpIEB+2blB8BOXofPacDLqAKb2Z9S9raz0U=|Chương 373: Giang Đông Lưu, tại hiện Băng Phách;DCeK7Mc1thjpV4cmXa9jglaoPdHUe2b3SCQXOSCjBTuXcPRkWZ5XnDc/lGfvMtBwGpjAryqZMxDAObTij6tccwCI4CLX4uYAhkrAn+ngEVY1VBHvHGgtxcGfOKgETCkwAFWOLbNxZj5D/IOQrObtq3Ize6xjV+zOif7jKsgmWPY=|Chương 374: Biến cố đồ sinh, Thiên Địa tử kiếp;uBpIcybQH9Xa98SmxGICbQDjutBRCipnACUPeep0/qgHRIprRdmieeq7yKXnNNNtqgYCMUicVNbxPcrB2prrosf6k+eSGvrCH0kI0tFe5HbxWey3LDnoTmSt4gbBqnlYYwzy6pJcPUzzKjnYLbHXhYFjVsrympf9hDbTLYkWzsE=|Chương 375: Giáo Tổ Phù Lục;OLUNjpe3S55UG0zW5ja5882cG0R97SPaHQZlLFsldFnMWYY/MSU7XE9BoaHHF11UFGLug0QOYz0P8DWrjDxIkopH0z4JSP/xLgzlzUUEtaN/23t2nR477jgBIXJuCZIcqsUSHvF4Uxf1IJ4wtnr8CG9BUycTCQLfV5llZr8Q/CM=|Chương 376: Giáo Tổ Hàng Lâm;xxMne8szAGWHbUWARJYpTzjbGP32xcdIK2PlWiT1cZT1NjaMIBPPB0OKnrAVWw0HX8cWXVkcNG0KZVlc9cs2Art8F+7zZMTpel0Y7xDR/jb281S4RkErUYUyoAbKMP88PdVoo/vUUBjo4YNomZt5LjNSAvfdi1OF2LEzCbP3KZM=|Chương 377: Chuyện trở lại, Thái Nguyên Giáo Tổ thỏa hiệp;BduUKvlL/eDAuYbNGvxf3fie4YDLxZdOX1p7OAUHAF8VkFcQ5ytuiUIjg9DI/l43GBW4kmOx3pb+u0ik1VVdwAr7kCCM2m+qyRAR9fArpfGy5XqvvNJ9ppbAYTcGbQXfaEa51nrcpXfAazfWh2fqPkasS1vHdBsPxxn1iUPpyGk=|Chương 378: Giáo Tổ Cảnh Giới, Cổ Kim nhất tịch liêu;PBJKgLN/ar6mEl/yEGDvNKCxfpdpnmYlm5E4MEdFdtBGCtF85Q2pRiVBzOUkrERMoYp3doCMBRZRDHzzJ2zsD4ZiAMZ1m8dtqKxLoc8A6TMoiRsH9QcWvHtIYWi+w8Ke4tWE8Qz8Y5Dlmp+ExuzhNLksC/mAEQ/vhjuzKR7BcRk=|Chương 379: Nổi danh, Ức Nhạn Châu;Z94SadgGBIiGg+h95uCkSfNtywReEFciiNT8LK22gRWV1dlHQzqc16wXhoCZybZJ+dVc5kKKipvdy5GRoo/1uanCJgB6Ex27zplm7raPTG4xkvHT8z0+cZuGXW4Ay53ewv+7FkPMAV9M7ptfFZc+jUi8LU3KvXrpdlOTMJ3ra0E=|Chương 380: Cự tuyệt;JPndTC9h4mOcFcAx3Xjr9+G/7MPpn3tuWMEsDXan+YUjBzLozecWzJf3nyum/Y++4PRgIfDtZpGhMe7U2PWBXIgzyn6pHTnEUGcphiGZ1McApSl+3akpce+A1+s7ojTwvsztZUp+u62rvOrb8Cg4VrhojIadG3egJBNENvI3QOQ=|Chương 381: Tìm người;XIpRx729GgTgVi9Hw9gk7N6G+S8h+IeRB6pGVNq/pu3cT3ULxdu6S9yoYyXh+UzK5/TvnnZlEcjr/4PaVNaHdNQZKh8k6h4qWsNQfEMqPLqZ+9GAiPpcTSTfLUpG/qIf9kLwgkZQQYPXV850vhWGT+7f+OQQ18XoknlOsvc4SK0=|Chương 382: Hỏi giáo;Kvfbxh5KxmIaHsInZyKga3MvGumWKAl5XHPfNY6ukPNd73hdR0bKTaM9nMxydla+BkMHkb1wkjQX3cIievtP6pFQQHhZ+aYwfDMJ7oCl/AoXakzeoZaeAUMMi5/H2g3gVUIvtaU8jJ74hQgzaV1HC8ky2gopsiHqktH31bLtKQM=|Chương 383: Thiên Chi Đạo, tổn có thừa mà bù không đủ;D93s+PQ3DUaYdxfVLIPeqiI5jLvxlwIxvh3djN74REkPO0XIV59+lnU0SYlEcaCBR8CgqmhlxQTUV6H0cpxv+RDrIYIkrHlPXgRbAj+6ewlAQyqjFLG7mB6rlxBFn94cvaClGrTesw6nno2x4oNcvuQcTF2RThYjdvDd1xcvDT0=|Chương 384: Đồng Mẫu;2viS1QHqZDGyp26abJ3TT3t7VphK8q/NznjRYN2ftdoEbX1PpLBi68I5yuCi4oJ/WsEVGY8289MT9PTsfPFXk+c0aSxFS8tTTCkXHGmv5xdC3n/q24xjqGzE+z6yDF4O3xgeDyyiuFv+/fGOv7c7CmXgFpQWipkkiSvtXhwEp0Q=|Chương 385: Kim Cương Trác phương pháp luyện chế;mLzIaUTjen615qGqL5LNqsQaj6fcIj1CncKXBqBfLMjZ3F1vuSv6bCBH619k8GBYT+DLg/SKnAy+pwubjQbSb0MZcDDPXtK3DR0hNnp5xmbqTJ9uXLl3ObVSHhZhqjqApwiEL6FrzMrky35nJHPQpVaXuuj89VGKdTgPwrlln/o=|Chương 386: Biến dị Kim Cương Trác, toàn xoay chuyển Tạo Hóa Cảnh Giới;Jrsu/JH/0E+egn0yiaVy8m6khRoIxI1Vu3uuWHOhzgxhzG7NLA1SqOBqLTVOTf5tNr8+VPebPJLIqqzDmLjXUM2q+tOA52nsCk/XI92QvmxQM1bJJ3XxhUqKOCZdfaklNkoCqtpxf3rBqXQwEq3V1OgRnhN/bKT+UDP3Ko+Rkq0=|Chương 387: Thái Bình chung hưởng, đại bỉ mở màn;WvMPTWI5/meiz8erZkaHjr5Hevb9xytsZZki+W9GEaOkHH0y3eikeRi9hM0XXNzm20xgdueh+3XrvZ4HkmJL7/L4M8+4SMHzLnzXtLabomqhp4xo0ZPHC526s/tWxt18phGGtwhVOwamz36tCQPWo4DOtGT+U9o/Cp2VbTbojHA=|Chương 388: Nổi bật đỉnh sóng;9VDoiMqxCIvSdW1Ed/169NT/qHwulNdWE6GKlY8z6r7JPUkLJIRvzHw11PHohZhoO2r67zAkFTDzubAQ3mt0a2cgX2G3ZH3erfiov7RSEf2L6HBHjbkTR5Q8RHNPL7S1DBdbnU63VjKVvc/ptCLRrS2DryEBzfTFL/FyfqhmjwQ=|Chương 389: Phong Chủ hội tụ, Thiên Kiêu tập hợp;e///hY8VyYl6Fd1+mRf3Ubt4M91Vzg2mG9liVu39sbpMmp7eDOtO2hvnep0E/JkQUP8Qq0gnu0zmbf2q24eLzHa08lG1upTuejdglpEETHhIZ2l5TUXNekCA4T18kLFKzWTjPIJ66y89g7Qchv85bE+TAGII+BZw0DTMjFRr/jY=|Chương 390: Chưởng Giáo Dương Mưu, hung ác tuyệt luân tuyệt hậu kế;9TuKzYNaj0GG3qd/VUJ3NvsCFMQxdCrmyThPfRR7NiS+56yGXUkMBs0+aD8Eu9af7SI9HAmsMvjFh0C792tAvWsrcXhWW2v2YilWcAbwkIs+3qa/ZL8xwgVTUKmtLvs9KlK99d5kakvRe4QhM9zW6VhHi0zMOZYkdupcmWtQV/Q=|Chương 391: Bá Đạo tuyệt luân, bất kham 1 kích;Om0LFUweYLSrZ50FJ67YGvjfWajKlVIIz3lf3kjq8R+o5EZvADGUe0U7Fe4v9yTXpR9658mWFR32O36a1ggdB+Dl5kbcztB+VcXi13iYLrT5IThEnppdyjZWJzZy3x5+cUyivjj2T80uMLq3m3QZPdkYkjKt2DlR/BjbKd9SkWg=|Chương 392: Đại bỉ (tục);0eGlshf7Bgzmg7w1ikzAqXOTOuF/zNIgdjdtk2Yu6/0IvHMqKsxY8aLiC6NANR9NwY+gPQrZW8cnpK3J6sBlR1KtBWnc0mwW3+8Lmtxz3tQVnzST8OgSEOHCbCUHPqOl147zd1zHl3zBuMrXZzVB9RV40toPxTE/gNkuRgXOgxw=|Chương 393: Đều lên sân khấu;L/lIf3tmAEbMiTcs3914lSeivahncpNWuTC6zSXT5cYai/U5CcqlpeE7APjY/iHlqXLwAwfWSxP1I8sjwd1YRDa01X/yX4aGUkT9kDOlk++rC3gVP3AhvM+34SRXJaoBn/dDueuIM6yPGoJ6XAB+ACclSnltlbFDkeDIVXHIUhY=|Chương 394: 9 tiêu Thần Lôi;5bxOmHp8wnz8FtEot/Fo2ZEfrIi9TbXAim2MbRQXYvaB+w08V7ubuS8P1vY67Qvkc4P2YiXgF+YZUWZi5JIc518GDvgYN9x8UG9M5tyCwCjzkjORTT3MPUbzFtbjgs6q0bPIwhF7JxRAU4W4JfJc3cye+Wj+NavU9G9t3QSiyTA=|Chương 395: Lương Viễn Bí Thuật;vZmh5EU06d9V34qojel4cHJiZ0MDLJlVHQvPH7h6h5ZF+FIc/bx+6JsUPmSmZFhHRmtYfrYnv+pD85oNlQqZn60bzosT32LlVxUcBMET+70XKFVOc8WPBnEFJ13ym+l7K4SjYhaLlztZpL/1b8TT3B6a0LPDRM1vegFZRV2jMn4=|Chương 396: Độc chiến Quần Anh;h0MVPiX/CmU0CmqTi9oqY6UUJiRGs4TS/H/P8dJCZvct+lwsS9RGu4fXfcjXmirPQ+JHdJ6Kzu/SbOR3Lt5BQfMN3rBbo5qKvWo7672+aZVR6Lt7PyfBZt3sI/5MpNyLbIYptLynBuXhe1VNRqr+BxyeQ1FtglAVWrHHYnC6WIA=|Chương 397: Tái hiện Cản Sơn Tiên;d0AzAsBwN3z9JWid2kRGHF957BSdhPEgmEz4bQn2zYLZVUP2NpZYTM1uqUA1EXLJLKtWMmJ+nNrItH7EviJ5P1l2+SUrepjZv7YViiLePbJchzMpOmCB3Y88tQ1W8mX4Gp69KV943S0F8hnVmog2B/abqOzPOx+VbyhMH0SYvSE=|Chương 398: Thật Giả Pháp Bảo, đánh cược chỉ thiên khuyết;AGYZvl9jwa0VR3S1h0ElyHRhgMiL4Br0/fyZbn6FV80j3gyw10cYk6Ir5ISg0HvXluBhbm4HS0EsQhZ0vVRD8GGBgyseVPuimY5X+/DgKAczL2mxMVvCGyCwUlSOobmoGjhAdkN3ba6XTrZY3NgoC/TiWDWrekx7TmYKlFbuJQg=|Chương 399: Đấu Chuyển Tinh Di;e5J1LiDnHTVeIdAAqXbUbtZTd08/9mTMMgFzG6HbmxEjfHMTZJadSaxvoZhr2O8ZrmhNrRTHWY54149+qjBOXYSNRuLhBztqB6gTQ3fmwIzHjuZzg5+X/sxhG5QKyvy7FWGFwZzm5nJ9e4SGWbXUHJNCwJBvcK4gnkPHB8eQH3c=|Chương 400: Đại Chiến Quần Hùng, cuối cùng 1 chiến;kdXmheER8CtAKhNZir60qrboo7VfGcVjiHRsXDk33lyAH+2+rrzcAIOdZhRnX1IRUic3l8EDWG6vk3p7gNjp4ihK61HTmp3VSwZn1hV0VnyagZr0AS+BKLg6WanZP5sEZ9dq02zWZLYms3KlFXJoUPyJbeWfndKq0sRtOx+ulFE=|Chương 401: Cường hãn Phân Thân Thuật;uy5CUg9jzsriTTRbBPJdtrc8rBIPtzLsbT5nUQonHjUlsnAIB+M/YvGsl8VYbjIkpbLdA+ZkTUgKDytaLUDzHt0ArJ23xKwLPx+/yA26/lHaAc66RYhg6W/W1Ovfe8dMz2pRYL6LAjURBxrU871IFdd10OeVN8enI24Cr/huvnA=|Chương 402: 1 chi Độc Tú áp Thiên Hạ;v6K9lLs8QdnH6EjV3Ard6eCJDUVFq26O8vdsSXgr6oo6H/J+2B8J4m29KnkrxXmAYcGmzkW2aIz4yVfcJ3NiV38Q7+aQCR3vOyvp8KmpwJiUDKoiDFZ2Ei4OQzBjZmkIVsbZjmUHGzQt1nwa/FE+snfY+fPjRH2osgrCoswjHTw=|Chương 403: Giáo Tổ ban cho, chấp chưởng Bích Du Động Thiên;YXPApWrTSezjTq90bVpU7giYXzUkhEqOet3VOMFuOCV5lEjC9O4nZn2rykj2Hb/GJx9SboboRIm8pdHgvNDjpRm9+hwwg10fa4rud0OTgYEcP6qg8ek245NREsdVCMWMZfvP3faIOi5gVZnQApppCE524pe7TI9ZVip5dB3ZErk=|Chương 404: Hoa Nở phút chốc;y4EpOHxjXVszdQ2v15RPiduuOjJ3a9x8SCIMtI5zmVxMkG4T6QInHClfK8ouW0AXxIqaJedB3lee4Shp/sdu+YKfxRXWfHzLir4lAXyjUpFlQkMglpdgtn7mk6xzQGqiranzKSxw6wBGUyxddBqA5W1Wm/krf+yNKdF02PQKJiM=|Chương 405: Một chưởng Diệt Yêu vương;3F+F2gxuEyrp9XPpuF6QyIY+t4WMRMM7FWghqq6nIUSM8lw0ErPzyrSXakS24f7hlyEiCDaJ8GXuj7bQOayUSeiWja0UYdP65Q7Dr8uVgXjeT/bhAq3+LXUCNkWBIgTRaFxAz3rHg9HdsR4PD73oihKQ8H06Npw+nFTmFNXqw9o=|Chương 406: Băng Phong Thiên Địa, Băng Phách Thần Uy;6Lxb2XyJFWIRIY1DAsU622NJpNRKHueTJW08mKY36pYfBbibUrOyZPhZpzWE6BOY/Ka5tApsn6CpuniqjPOcUPNmrCjurqokLuB2aejLgDoQnSyYAopzr16RgJJpyNZmZvml2d/Nvb3B9DmYju8jb5DIIMr2KyBIMvsYKNdZ4n4=|Chương 407: Tiên Thiên Chi Cảnh, Phong Thần bí mật;Z6pgLk5BSrtPlNhBFNMrSKpRUdEEM+P2oIPTHN896Cw12yCLQ4Mrl/76NczvJcS9OCeyroSqlhIPLK5L7pOcmnIkiPpe5qKZ4XTzPvUkr+ei8hAcf2mHF0MdXDx3dSAjKoVz/i0c5J0A/wZSQu/MUBK4aiew/NfXwUV4BQfWvHw=|Chương 408: Hồn Thiên Yêu vương;2Tjn0ZllqFs7nswjcugVaywb6BxjjzHqZ0kwV00U6WRARo6Y97qJeo+Qaf66mwj+LmUbKxBGZvmn2RbCilQfwa+Qta/yLUjX5kfVCgWz5kqb6ZuX9fcm0WYZUkuV9XdglfPgZrp6mBane2qa6AdganBHQw7SI7Lrx1ViHpelaxs=|Chương 409: Hồn Thiên cơn giận, Phong Hống Chư Thiên;2vc3bXbywMtBdQgjXxPWOcYZRj5Wgxdo5Upj2DUoF/OUbNCoNKfjnhF3FTk4fVaEf5Fvx1cKb9ckQ42SDWzz82FI3Vy756yJ1nLsKBD7PdPGK5F53GV+/aCR0qE+eWh8x04kKOhWfwNPTuAF+ELN9GvtofWqOZQ0Ba1cImaI4N0=|Chương 410: Hồn Thiên vạn năm cất chứa;/9sRwUpu6nZFp7X8x9j3yqH+NIAK/TKAJ6TwRbElJU2lFWup2CyhLldFxIuUUFtmJeDgnR7IiW0LvfUqRU328RAtUMZbkk6ib7YP+9o7hBXCC+ydXTtyA68s1YyndNHiVDCiRaF5f557VTqJFk1zCl5eUhXLnC+qjH20xyxyG1c=|Chương 411: Thiên Tài Địa Bảo, 9 khiếu Thần Phong thiết;XJH/YKer8ZIwYjwNNGYCfEkCAO/wXyC5nEg+s0uT6GljzZDHtjwKbJ0I0xuT5Qy4UlmBUsA2tUGyvcnJaWWfR4g09eAFEKiilvliHLjEeib+yGe1EaNRB+dIHKeHLeRbINUqMD+Qy0pgJHEgRfm1mZMIPO1hL20QLS/liE2l3AM=|Chương 412: Phong chi Hỗn Nguyên, Tế Luyện Định Phong Châu;AW26Tmx179GkUx1iKc5Q5CFzN3fOKmW/d5hc5UjyqQPbvM6QblZ5vXpKtMlh2JwgwMAZj9GdqXkhSVqpdihWnPiIxvNj92jAcGrahj4swKH04ET8V9jEi/mkAcBrRISPN0K76SgKNuG/EwZpyE7uodN23pAipblj4fuKWtatGi0=|Chương 413: Định Phong Châu thành, Hồn Thiên Ám Nhật;t3OrghQ1VlL94nTx9kUwZur7xf+6clf/6pCs6YXN7m3tqbCJiPWlkOJg1RQpUJVAtoeqfBr7tyCjAUQFEG1vwqU7bPKzhdgdWfg5avzXznMU+HCb1LgPXHAksk1lQyAbu3VR092oPRL+m/hi9PXlacmSfKG/AS7ykB7spSqwdVg=|Chương 414: Hồn Thiên vào cuộc;T2USuBlhq2e31t9pWIIazzs3Pk+UjHfpAVhHNW9MRKfI26h0gYCFaOxuprAL2aYDwIvM1mAz2OOhHBh8cmTB4i85Wjf0CCcAoDUswLfAugf5YNjrMnYslnO2e9kzJ2SiX8Tsr/awg7jSDunH7djvnFWY1CIInBja2Pi34Fg1eJA=|Chương 415: Bảo khốn Yêu Vương;8OZItIN0iq67Vyt4tlFZ0OFHWn0w4PPtPde6Wsz0grKNXvAlIImKbkucHYIDMh/m7v8WmiA5CVr2FgdM9yoASPUGwsH/L5HkevrID6j+NjbQl8kwdUSKD5IwRpfe67QC4gU/nc0d6521U783zX0iouidCI4AXQ2E7Caayy4pG7Y=|Chương 416: 3 vị Chân Hỏa Luyện Yêu vương;Cx8lHpmr3B3ZkCTqR8uLs2EvU66LNKHg11dodmwufMnAqO4IInjMPIJL3h2HzISopy4MOIiRHnii/HqtvKX398sKU8xOALL+QrBKROzRuP+4uA61wOv7r57uGWDTKL7g6FtvvuJ7zLVVG8wHgwwvBWa0VD1kAfLSOmznYPHRSZE=|Chương 417: Kim Cô vòng ra Yêu Vương hàng, Giáo Tổ Yêu Thần giai biến sắc;ehkYye0nFDAFgfZ4+mHPrCg1f5E1cRYMUHjgpMm+etlDI0gMgVE9WW2G5iLp+1eEbPrlubjuEnCle9Ca6LyMEFFGgiKrCGRjosv9KeAIU7aMmepSUN0G9j2kkmhYneazJWKXLxgskqK2j+AgMO/g4mPuwVngcKAVs+hYbXkgWtc=|Chương 418: Kim Cô Chú, uất ức Ngọc Độc Tú;E6bnUuMf/0/xtcs6IOubq3CrvZBcH3j3uH9j8lHGYZ1FxitJOh1+VWrFlbTPeam1VVXps6Xen36FNQ4Vcvz48CBiL++kMrIxtgts0lXzb7VxstSuRPqsimVxy38UptEt6RJWRLl8tdxiJU+EnEjv2jCvyfgycVHs8FLCoNtNSVw=|Chương 419: Chúng Yêu triều bái, Luật Pháp 10 chương;MBWuQReTkwt0FsXTKABWOC+7JFSAKsrI49Wy22AtTsAPaezuKy3bRZ/OxRRV1Z+PhGKmc73w/x0auE2AaH9ckAjk+dXBgdv09wxXdkdzGzUNA+u2/zAfMmx9tKztBK2jfiQeC2+A1K8Ktmv5dRtaxEEFsADAHBf0kI/jMJM6wwg=|Chương 420: Xây dựng rầm rộ, Tái Chiến Hỏa Tàm Lão Tổ;DYNV/OKuZuj/ReZjd5f48gPe3h3k9Z+sRUH0huMLjOKw4QfkECLLULnHQt3WIeS3grtMUQ7wEn0JSfJGNKIrkqSRKihSse0xwBwSD51xVBzQ2jNMInlunROK8LoDQ+o1FXEsgm7HAAJuKEe8NgkC0C7E5d4PEfNE1Kg4DhfPlVo=|Chương 421: Trấn Áp Hỏa Tàm Lão Tổ;smE3Rc01lNK7kQ/lFIDodM9+bP1R3qtB5XLfj3MN18o/OiXvCDMpqYqOFM0WbxSkhaeE0drw/i7loqh8fHlsunxudMUa//uYFK1f8dXEqk8j2KRG1nW9ZDFrGCjPoRQFFJkT3GiveV/CphKyBjKElgJxCARAfdHnGK42TQpXHpg=|Chương 422: Thiên làm bàn cờ tinh làm tử, Kỳ Môn Đại Trận Chư Thiên kinh;xNolflrRlS1kTvGWck+ypyVjItOP+BrR41JFdRNEM2qIoNu3oTi8El48H+JnJlZy6mIo68Yi4hN43HzvX/bCj0rkuE3iNkcUzlhzTnmbhnuMqJ7kkP1FY0wN0BP2JArb6+Vh95oCuAmZX3PU4fNda/202EVCJolPLtEYUyawPRk=|Chương 423: Thuận theo Thiên Địa? Thái Đấu đạo Mễ Tỳ;Vhmi7knFl4My7TZhA6+tji/FhXIK9xa97StGc82qrS1vUedFS1IzUcvxf+3PIdECdH2heYxKiEqwjRUQ98ekILmFEavvlNLS4nqSV3rEaDcBnb/6PHoeBfFimydl9s/6tVvhykLFSVWTKx6yCRW6wgpZL6pi2jUZhBY7+77jQb0=|Chương 424: Toàn xoay chuyển Tạo Hóa mang đến rung động;dgn1DkeVZibuZPvxU7G3MpRZ3x+rDlB5Sjvzr9mUY/+JI1YlTiTbqOXzEKeuBaBzDNR1vtZPvEkm//76eyQvFyrPr2UegyCC5mNBsWDeyeLRu0u7/JdJXSt4eUit2aue7tggY+Kma5dYGaZaY163l3MtezldqceBopmrvyuyXw0=|Chương 425: Dự trữ nuôi dưỡng Lôi Trì, Hình Phạt Chúng Sinh;/phTAJZb2xjy7HxkwuswSISlPbVpORo6DIgm/5zCGZFZNjyJJQxLl1EpSS7Zo3qPY1SkaOhUBC0UF4BccctiyO4M9Pfhe5gTzNc7MA4w2vLAt9Z4W3zJS5LfweWPBGSEuE8/knFHOenEw5UFY25qaIbmx7/3akrCpxeQI/gdQPw=|Chương 426: Lôi Tai biến cố, máu nhuộm Trung Châu Giáo Tổ kinh;PI8/g1SsiPCWTTgLgj39u3RevBXz5DuMRRZOMuHHq/Puf8gkaY7FU63N9rnbF3qBXjY1mRTvGYP5qXz+eM4h9WwWD1SW0Soo6sS6Vy1wjZ6x2WZE8Opp40weRJ/H56MkLwFIn5d2mJkC7D70WptMsBPFNvAHljFu8BZYrj5ol84=|Chương 427: Trong lôi vân Đại Đỉnh, Thần Du Chư Thiên Tạo Hóa Nhập Môn;WB/Kb608lsnG4He5rMl5qDCtQAgp3hHlkPNaLdQWoxx0hPZuklAGCqRIwskiVE6Y3Lm1iKhuuXYqhEY17u8Or96VRD3XMwTto2xLCd8/6bTzBjX/+Pd+oCDf0HNR6gscEQAlZtDi0vMMmXbRQCBIgDToQy/tQmoIKOMGsKWCRSY=|Chương 428: Đột Như Kỳ Lai Phong Tai;5QfKhk/jLt+3secEjZ5LTgYkJ7WRtDtDfIc73II906GTEx6W3CvoYDZxwBo0ms30MUAfkKsSoiQ1WurDJH3svjYIKXta/DkLFBJ1MfXyHt1OcSS/rLHnyfmzXIm+y9se0cZcs2WrzZPRukOa3tw11R7OUrjWv4ReaS+i3qPRQu0=|Chương 429: Tôn Xích trở về, Cao Thông xin hàng;7c00ADxAyn5OU02I5Uz+UA75l9Vt6DLjoLjjj9Jp11JidbTJRgyUWfWs/1nByQIKeB7/mYRkIXB2vMF8UHkUpySsdBtVUf30us0YUJcTzZytddNHv6x21Nhe+PWtuCRIeRg+xZtyLzrQU4HwGyIc+jOUBMpY4MU+Bd1FD78Cpag=|Chương 430: Mã mất móng trước, Đạo Hải Thú trốn chạy;M+waEB6O7waWjmaf+g7YssPbN2mhNK2rOd8y4TlaS4zRPg410sgDAEcGjz+aFqO2MukTgSq5nNKnoeTE5leQpvzSnCp72CP3O10mHTV6zqlASvuIpI/QF/0fwBegSdTLa7Vks2EGlAltMuPWdKiCKslBwrC/PLYQFI8em63vSPg=|Chương 431: Biến hóa lừa gạt, tại gặp Bích Thủy;U4jo9YUPE9wD/gF4P9yNUtR8fqwyhFyKgObqD/aANmRSoJsCsSjSe2fYMDV7+Bx+GZ2dnB68Pms/CReC8VK1Ggtsb7vKdjrFYZgtAjDn7Z642kNvGFiqfnvSPf46MdVKvqFK4t0p98Wlr0krch3fLHP0EE4n/Uip4U7SmfFPBnI=|Chương 432: Chí Bảo Trấn Hải châu, Quỷ Dị Ngọc Thạch Lão Tổ;66XybOnR87YLHanRT29dN75ZRPHc9U80/0udE1Q9H7RaW3WoHCokFszRz3gg0sQQtsn4Bi98BZsCDXBvvluUreqmH2Mk57iit7cTEbuALnqA7QzDaEV+ciG5FzpYYzH0ZJDKvVcIDlhN+hlzgNHAM6skzBXU8MJ9W/aJOhCLhCE=|Chương 433: 8 quẻ lô trung Luyện Kim thân, Ngọc Thạch lời nói chuẩn Tiên Nhân;M9/pNfauat8fU66ameMKFq7f6UFL3HLjwbXj682AZvAaee9R7keP9+XmIl2ui2veWcp+izobheV/ls5vNZZCMYv+SIO+Iid5Y1y6KnGmWM13Vl9FxlujtOKR2CtvnlraK0QsZ6d0k/bbJFhNw1ZEIRnlm2UC+8izNVvMdYvjU0Y=|Chương 434: Ly Trần Nhân Quả, đọc kiếp khởi;QJQoFJvcdfUjE/iQ4UnMNxAdeNxy637ara3PB5CJPPPmTrp0BtFM4hyQtU+5KA5KZyx88VZ9szcrP5rlvIZy4LGTzFHeQMVcFiaIW/HPz+atE81ot/XFL8eNnxwglO4Xy0laaWSc7fPgh6gV55jtVdr3T+gIUeIa05fg9vNh+lY=|Chương 435: Một trượng Kim Thân;/8iFvns6BJAqQpOXHYItAEyawG+bbhEchRo2qNbJGp2DzNfOEWkEzwc8feiU9U0SBhK854kozJADsXpirS8H0VG201+95Ck9KHE6YP5E04rTvz7niYpTT4FVltSi1I75iAAMbUQ57UeCjfcPwPaz4+yGAccHtT1oL3SBWEKsJK8=|Chương 436: Tam Bảo Như Ý suy diễn cùng cấu tứ (lối suy nghĩ);lRgVvNyGWKRTQPkY41o8mTbGU6ZJNzIVpxR6AlbCFjMaV7Rb3TLbmhUVMmlr6SJkiZrfBo1s+g+7VT5BS48018ZsPjWUG4MYnW25twujgbl+oxrVN82zFEmcvIAKNpVFDDO7md4HXKDbw2qAsylvmTS1GHoGohzHw7tqj8FZKXc=|Chương 437: Tế Luyện Như Ý, chúng bảo về 1;7143LGKiHgXMl2LDrZP83tNJWPmmCL49Ghes88im93+m/5A+SarpnqqGwQDTSuuNFe3vtbpksllif739lxY7/cyct5B2CsmanTGOiT3X24dBhoxA+jqC1gPnr/BDlnLF8RMeGEXocxIAsRmX4RqXHw51lQZU8bsgKFUvvgDbwOo=|Chương 438: Thiên Địa coi trọng, Tạo Hóa Thần Khí;xVizmh4oR5F1oGz1JlaoWYE6WktEwpco62zva8HXUSWls+WX3nJ7x0wVIBIan6Vm5CAKUlZY7VVgLNMZnEEkSY/5oWMQk7hABE9POIm6TBcVucRjtT3SJd6Q0Qs51Z1WbgPBQDK+2YxtV5/Eo+5C6W/JmrA0OepheiQNUE/SOgY=|Chương 439: Diệu Ngọc đến nhà;LAaVQCxami7YXH6lJvPTeCgxURd4jrnGZcEewQ8WXeTSldDkCSs06uOdbu5JKGOkOqeCXea019ehZXlvbvbVC9E9+yu6QxOlrun3aSjQOHrEGkfl4zsUZtJP55wxT59FjSPwfzsrYmuQoedOZr5sGA4GGTiKqbBw7NPC/lLZ5RM=|Chương 440: Khai Phủ;ISftK87f6bhm5SKBtz3omKT+G7MHZw099TDGVxYFq2negomU9NHI4YFJaZa2QiwPOK8PTqPNbiCxMRz9/Ej0UHQiYLz+QMZ8Vu7IBMV+HDgjzK1RTEZFVlbv5Ifrh4BzOgduBkbN1fFYnFjJcN23WibJOobQHsjW8vC3uDBVIWU=|Chương 441: Như Ý xuất thế Thiên Địa hạ, Mãn Đường tân khách đều thất sắc;fOo3SMmixaCjfT8BCjTlp0yNULh7sruyj9pdPpvnAkVxjhJselSghEXwgiTO6SU4d71WLYh3dHUAe2F6yZpmcdAyCrckRnHMrnbfTWr17FehqAjricG0pMuI1ta+3NnxRt3/6wWP9IKfI7iQt7L1Fj9//b7CjJP2Z/encB0YIPs=|Chương 442: Thốn Quang Yêu Vương, Như Ý 1 kích;yO8lEZpL3faRpxHJCCbJ+lJ87bIsaztX1CmPY+kewqtqvpc2t4ls5vyvCoWyUvGPbzbZ7w9VLaXFWK9xpMY8s4NYVDyxH+aW0Ea5FFjQehq1o73Q4A/zeHDsPDDKzWWD+iM/tovFmAK/U+j6HC6IRWnMMSdHshaPEJdvdWS8R+I=|Chương 443: Đại Trần xin vào;KmyXN3LqsngiI7AW2RbeQoS80xK1+RDWbR867r91+qk7Wtq7Av4Toh5VzIl1NbAMeSw/mQyGy/UL3WAjpiN+HvgywWG8DwHx5xOCjHYyuis1Ad4d4t1SsPN5zX+Rer06jKjiaW4QU7HUNveNzJBzqo1dR2aLlRj0XK3D7tL4p5w=|Chương 444: Quay lại tổng đàn;5L8jCha6uFVnJQM3GJmV+p5ai+rNRkZTBNNJVJ0CHgQSGNhqGYc9p+5OFiRx7ZD4VXD9e3srx8NemhrYLrDiTBQoUYoIH8pfMTIjdke2yoDgzBOI4ClCO+3G3tEtvn4PSt3sfpFmiX1LMKEhUHK+D/m+SZEir4WLSQgbcSMguPY=|Chương 445: Đức Minh thu đồ đệ;vfwHI8Td4gByxhre8bdYOaqVZwv2enFmrW+yVuCRcBexngZBBzyyTcrNsRaXvwjZhUM0u6UenySkoPDCXT+e2fdYlFhnTSZ+yHkWcIbxHK+15XiHBaJZPH66H0aKbJavVeYLB6FoZd0nyp1SxKqZZpN+8PkcCZom9YJmkN8aS0A=|Chương 446: Góp ý kiến Giáo Tổ;H4HFtUlpnMnvrRpksRw3Yx72dQbzwkUBNQuTWc458jt12W5LdNakuFxqHI3IWMXifRWO/CGjJagsKZKXbpGkVhhWk16d0dgpKd6FTvLXLC6qsDcUKXaP911BJnJh6D86EgA7j7x3b945efhHS8iBkwawzXxmGRgn+ibEg15lzHg=|Chương 447: Giáo Tổ tề tụ, cùng nhau thương nghị Phong Thần Đại Kế;MzFUY1dg9frHzGGV4laWFophJ9/DbZolTkW9R6yTQSh6stGE4FbzHCEgMkvAvUr3vL6NjVJcs7VtwjbR+0rcFzVudcF7Y3aaZ9MNizIDpTcyzJrgzeypokjOkbJD+Dy07VGoIW43bzl3r49tw6y222yFtKDZFaRQMqdfBZnt/yI=|Chương 448: Giáo Tổ ra tay, cướp đoạt Nhật Nguyệt Tinh Thần Bản Nguyên;gMBjxAJBM9ulrY36/ry0KIWQz2m+GyVBGsa9f7OX6AIprmjv3PycA4bSQQu5NtAoTnQTdtzI0zU+W5EUl/MXaN9xVOy3mdJ7kdpcRTuGpYALkJfBpkhenC7SZ8n6v8m7G2LTj/eYu5xXNaT9rgF5CW545qrj/GLMkEHFW63SCFU=|Chương 449: Chư Giáo tổ cùng nhau luyện Phong Thần Bảng;pW5xbUOyWgNY4m8lFw1cLdnPHVnO/IxRk/ujOQbUrlQBH9w895WAL5LYH9YKV29MNKQSoJ/X7dt5CsFfyJaY26ddG09M5GDg3kOWFgFvUDTQP936VMmADxpbjGeIY9RXwMdbtSszVt43XlKrxURTAjHDC4ynMv9gNuOUIu2iiQs=|Chương 450: Phong Thần Bảng thuộc sở hữu;bjNRX2CEG64kS6WCivrMglDAr6jimVZeUK0mfbjv/qWU4SHbSpXt4LZ/D37mTe1WC+rwThM5BQSw4oIz+38VUmFO2mGJT2CNE2vNgZrZOctLzcJ1zAEGXgYCTv4Xc48iTyu2pFS9m+ybJ9zhiHuFf2xe0oczgxqz/7g2Xz9eCCg=|Chương 451: Trong tông môn kho;9mKg7n7qOMIvn0mDyvDUaFH9N+Z8HUH6zaM+/amQCLQLSV8vK6eaz87cWmdV1HK96A8/0U1sN95AykXvE7ys6vkNLKyt4exPiijRLWQJ137oFF/CaY39GefjjQejYor9jAT5Rkylnj3mR1cFEt6WzRRgIbJrHzEAl2S97LgFynw=|Chương 452: 1 đại lão cổ hủ cùng Tiên Thiên âm dương 2 khí;Pxe9RXxmuHOC/fjNjvpmPpvWNcisV1M0Z3KKGv8LiJA3twpioLja+jlA14PjLlY6sWTyD1Cw4q/3FBK87WdoMYLbArogW8tzguOG5Q2NUsnUvl3VgipjB1VUUaICSQQPemrGLEbL/097ryhh/eXDrrwmiUTA67eO10os6AaNZ44=|Chương 453: Chưởng Giáo mở tiệc chiêu đãi, phong lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi;3nJ7NyMMRMLz0JJtOkbz/SsEaGzvWb/hNeeFxoDiCFnUxh1Z5reC6p9iNUdFB91m4zPQqZ38vCO1IERULkJ/a2hx8XBZGdxWadHT5nBWyD4x9U9gZTW0uh8QOiv55cgDeSPg6OoXci2N0zCp80IeEx7V8A4J0keEXax03VYuMjA=|Chương 454: Âm dương 5 suy, lão tổ 3 hận;3sieRe1yyn91vzX00jZkni/gVxz5KxmZMuizHzMifUWNzvElNwAE/anBvNeJ7jXXcs647XsONHavVh2bZPye51stxdlFpYpXiAGls1maJfTcsva3/a28X7munXNfM4xbm65P7zcsNc2+n37tQedwo9AvhwzSURrqLUOt8oQTvE4=|Chương 455: Tọa Hóa;0mj3KvOaIKwzfuRnScDaOZOv8zARw7dGRCCcGFMYiN3aEieUkaPKppJxoj0KJpYq4QLk9vi1VmlD0wZA6EZd082yjajVcu0LOnUnE1lMnOz/6cj7w5ka80rFD0vr+n5rCHhnq12Tl+V38j2daeUwG4fliJ8IZNHKVlfDc7oXvXI=|Chương 456: Giáo Tổ dị nghị Phong Thần, diệu tú phân chia 6 ngự;e/TNYmz1Tc0V+mlvWW0tnTbxd5drVkQv1BffrlPqPcknWHkbaCcjkk1L6APgBTOu2aVPwVWUE55STsYg93AALCWjcehyH01GBSX6X5/Y2iK1kdFUU9ox4me879XO41LHEKn9bywhNg/w5r0carb9ZBqgrjKpuwLHdOmwOvLVRGo=|Chương 457: Thần Chức phân chia, đem bản thân hãm hại tiến vào;oivdzb4STDE1Czu+TBqTkbx1LK2hMLPtkuZHrcbXA6GH61gWAMSsEhKsvEtIQV5j86xpxj9SdPrPx52niuwc2LtqhPtY8zOxma03DvCZikzC9K7s3UNNjNiwdYjJK8Q2/+ofhpbikXhMV5ZpJKPi3IKpiPUUXwB255fKOsoibCo=|Chương 457: Thần Chức phân chia, đem bản thân hãm hại tiến vào (2);mZIu0uqHXXXfszgBlw3r3yPVqfs5Eas9BLE6Efh3hQSC1ZAYCyOyGemsFf+5VCpZbsKM1grmfp4oG5xQtPq7aU3GawJveOTTQ99f01XiuOFiWWNaJIG66qbOWV5s+gUginUUpMuDJQgHw71t6KZEVrssz4wbpCM+R0qBgqCY6QI=|Chương 459: Tìm hiểu thần thông, Bích Du tập hợp Chúng Tiên tụ;idOnY7gazhHsrxA7WiLgoWCybeeuR1aUEalcBlGpDzvITJcL00UQ/b3E0fvd4YgOtU7Q2lOImfvRpL/gImtB96GEAqhk30mcA1hPY+m2dj3RQhokjwiqr+g4J7LlzWGZ9M2Nz6XikC7IaPqoe7oGi/+kfXkCiPaRe/C5R9s4Q0U=|Chương 460: Bố trí chuẩn bị ở sau;fxl6DOnjtoQN75U/feJExJEn81MQfrxKZjlJV973rqUEJpsnAit+Cu5dm9WvfFTaFGo/sIFB2vfth38HWqedsETD7orSSYmez8ixR27N+e8XIGXOBQ/6H19F+lsw6stl6opcKIfgYm1KnlAAjg2hyZgcIYce7uy2dK+Xq5jHxCA=|Chương 461: Lương Viễn nguy cơ, năm đó cấm kỵ bí mật;lOw7JaqSwcyJIewkfLomse82Gz2rIu/Victr0RcPM5quu59Y4KCfp0A7I0eYuk2/VMu738Hi0v3ukl4O0tXsMLB0DB9of81LJG1TOzOXXJho+t0dD6B/FufH5cnLWWDN6/CvlDLF6D2XxNa5dqEhpez0LlkOWbrepLqq+RKcDxY=|Chương 462: Gặp lại Lý Vân Huy;BmyEKK91FM0n3G3Sh0ETzapT59ocrLb5pkmBeSSXDwZwsNnXjX1lHrh2RVd4evllxUc7eaiFzk0ptAhwIh3nbDmLUz2ePE3vUHsugfCFxEnEVZXkO4lwIuucQyWTzO6vMyFYI26ie7RUHPp/NmAc1gt4iB88cB6LvgKHJLV15Zc=|Chương 463: Phong Thần cướp nẩy lên, Chư Thiên mây di chuyển;txv8VCNv+/fIZajNd/md8t/R8kTjYqOzB8g8VTdGmuKKPqMCgDDVYmuu1rEjHuM/LQmyv+dALQP+UcxyzxgHj/KzbG1ZUDgiJMIrtZZbY+aBF8p2vciZUVOJlEzdRGY8Ajk8AbTiXFSRfAmOnhHmSQ53krzLqpj8A69TUIW9NXI=|Chương 464: Đại kiếp mở màn, trở lại chốn cũ;t0zR1CbwnQbVZcZlAeSYJHEFdH23xZyGWAai+n80Cr3ilV1WhS1ta87GA7UDx1DuayBqdTDkbHFEOuY8MSxi5cK8VPinL9iMYg9yNkt6j9h4be1AfLFaD9S/qDjQEfSDJHKaQGH8D8wBe7iaxF2nFdyH2SE/FlrwjwrZOfv9Xk4=|Chương 465: 1 đường sinh cơ, thiên trẻ Đại khải;i8s9xeO1OTegyqshGRzgr4N2Lpq5CKJSgigMuGqRlMehxBB1sgKUc26Hmro5WejpHcK9ZXobfuZys8Ty2fD7lOHzwEfqgUEuOKIegWRB9FXbcY5dOyYOo+do2I1GvYXma6Sbyzjl+Li1EVZWv3/7B1BwP2ml4AN7F31FvaIwKa0=|Chương 466: 3 tiêm 2 nhận chuyển nhân quả, diệu tú niệm động làm trò trĩ tử;fTLSC9p8ij1VRmTWSVfGVf/bOLJZCv7+4ccxn9giUjclRI3aNCua0R7/0JPyDV6aJKI4V1rKp7nu61bg2NdZvl/YpCnLLd/MtLFvrBHm+xClK3eMy6um6oEurylqSaxUI3C4FBWgEga3PVOM6ZTqdeo01JbIHXWWtmgTBCJ143s=|Chương 467: Diệu tú làm trò trĩ tử, truyền đạo 36 Kế;lU+AeUHN83eLNiBWATXqc4ECe1j8c1AwI6MpWV3v92HtBcBwwB5Aazq6xvEXLIyTHXjqlyLtpXuXq/KFulICx0LnkNTjdS2dKrfcjheloVXkvQquwVa3HLM6uB4Zid7W0p4JVPDijRJiDMF4hK8PKYslRav64xxu97RYpjImcHU=|Chương 468: 10 vạn năm bích liễu Tâm;MLKjx3zbDGD68QznZEIk7tG/LKBwRqjyG1DD6tNeAmE3Lrj5t9GN2d1BkyQUzbwefaCpIuN/l4S42BifwSHixHSruJ7QVqDRXgYMLl6UJ6pNr19ly9hnRCG+WP7PHL38f12Nl4+uQH/33wtg3kD4hnel82Fe8BGUAk6XgtOqTNk=|Chương 469: Thâu nhập Mãng Hoang;qhsCxjDZ3ytw71tIcaO1EtF4K6wrlpsQ2Ug6Baa8miWAoRyT0I6+heXhhjsrvnfD+6EK4WqmLbFrax/8vEL4V7MqwvZj+UcfEUDDOzYtRQz1giTOTOByD8RGpYM2LmwODzuSCsR1BcoLyvZYb2ZhgvsgygAGt8LstW2FT9Tr5wY=|Chương 470: Ưng Xà đấu, huyết sái trời cao;DW/Ptu2VxSbOuSdOIn7dWDjdjz8g+BBP94QbOSnqeYPiwt16JOjWLC6nRI9xklX91bmab3fF4S5N/gXmDTksxaXphx08pujxOXMa7erMro+pfG8/oybhNoktNWzh3hKmOFe3fqWwb4BLrlOXk/DIdsxIEBRmXL4JYqEZtOBIE9o=|Chương 471: Cho máu huyết, thêm nữa biến hóa;0TRU3msQNHoz3n4RtbN+sI4odsUbJOaqlbA/d0KLe3t641s+n/WOLdtJZ12Pb/DxtfGAmxnJa5Rp/tJhh4UrOePMCbJHmyRXZ6KQm0X/hQgCGqYcMJnbztLyW/1pspHw4T6F0r+Mp8H8Hh7AoXKFDd+S2uWTdR67r/k9Iahj6yk=|Chương 472: Lôi Vân khắp bầu trời;j/nNi/LbHZyjV7pwaD8nIjTfHi6I37nlyQzvbAC6hh/17AZoU0O5nR9dTaVVK93tXVkFSbAE/j3jTSDew0h6CeqKAo+N5wicmOXbAqbwj+lFNZgHDysVDA7g+mbVzXOQZjz4Kw75+aExK836ohFzc4S280QY9ZB2plB7Ozk0FoA=|Chương 473: 3 bảo như ý thu Lôi Vân;LNrYgLYZnGbmPtxPNsYb+DQSUBLYujHfqr0qfpbp70+ci4gd+TNvLZyXy8kOZHAkkHO6RSBesz2GuENeLWh4vzzFnyfCYRrlbpJA+b03KTSRbV+CkvT17JdZ7qEWIVpE+wFJfwrdRkrFKOihrrN8cXn+S55sduJLWw65/SfdIa8=|Chương 474: Yêu Thần tặng di thốn;G50+m5LnkvubdEezWK/P43vzt/fEZSjtdtMBR/aIH9B96zUiBq7UG08SrWvutawR0n/RMSYUO5CjAiTEboaRuV9W2xrLELLcaxc3kclP3GY4/nliTkXh7KbRotRpMMbUGEGygD3CZmzkj3WJ7tMgfxnXLY7yP2HlaTLfcukjc9M=|Chương 475: 9 chuyển Nội Luyện, thành tiên biểu thị ngắm;0r/0RjPfxHEaZ/7AWOpqEIPlTxsUPXevwICKwpiifgDALIUgyDp9CuGmfP0Z8GZxRB5ucukLHGe4xEvY0096ZImWq25rBoIuW6tISdx/8W0LDUijCSiX8QLRUaYeT9vEpuhSi4atEO4/x5iWx/Ckqd3Rhh0cC4Fgzn4N6qcbgu4=|Chương 476: Phong ba tái khởi;amiLZx2FeTkvyAIk9IGZTR1J+yyLw8PloZPxYdqpOTjSzo5H4T/q6KqQBPgMJiUmBVO2Qzmvt7HVUeUgq67r5tFyDiAVD0fNk8CTUNyXZB60UoLwxZV+2vug0KVkACV3mayhnBBid/yEHnEXMpTsjjftJiIlxiRmpHSxu4aOtMY=|Chương 477: Vong Trần phóng Bích Du;ugzC2mF2Qf+z6X1H/IHIvDq1NGpixsmoh2pK47SOSiGe+sDZdH/3vIkET66F0Pt2b0E8LTXipVGezGZpQt88h6lGs06msEusIQ07MFMJhwC82dkc17pGVEeT5wFg7+PNUBN0qdrXP8uO7S1qJ1zqRiazs35xhsEHEmxpffdFt9M=|Chương 478: Vong Trần cùng giết chóc;6VvO/xH7L6PqyKl0Kz93GXlk5cTlFf4/2flNVn9xPSaonQf8uVtEI8htzmj5ncXx45zFWKSAdWovISuICMug9V2+dMNp80xd0hGMX+NhM3zTTvAl7ZPsFSTt/aQtZBt3LXB361I7tdBdSOFXr9+TPh1m7ZAVfkEOJ7xwcpVhOys=|Chương 479: Da;HKCudpw4+5EN+fuX9W3/zypRlb9Ybv4IZfTZZeUocKx278Ez7rTdFMCEIJeus7aE4q+zGN6fi5U8hg0TavrQ51OJ4q7JPEyB+rKkonpnNnrIXP3eCb2B6QVYY04uUE/szEcmxiuGPFbkPg9eEnkY+u880ex9wl/pajoHV8pQoWw=|Chương 480: Hư không thú;O8a/t1RZqCxKSvbWwE13tfzvK4vO6yyk1IuUXxe4N4beDK09/EK3Nb+Z8iXPBG8T6V3vTMiKZ0OdDZuqQ9CfcfMtSrcbqYIDfIQ372osMdoX9JEpcQFwvIoucVzV8JpKP6qw2zEqigh5OZ0uFw5hZfcCxyA+/G9TF5z2eTVvJ0E=|Chương 481: Chỉ điểm Chưởng Giáo, thế khó xử;0QDsuXlP+t8gQP2Wz7Lzu9v+mfdMfNn9MxWW09sSDt4HqPmWcIlPIZXbC0RakDqF73a6EFityMhanF+c0JtPSPoGZcmjQTtQUSTT3nWz8khm/VXt3YkeVyiJviggM85xR6WpUHAy6tK9dug4trITcffzc/4aUr1aX3OV5koqDCo=|Chương 482: Phủ xuống trong vực, lam đông ích mai phục;ItM6tmV5NYio5I6Gc/I8YC/hBEg/Ju8Ii5IfeX+8r39ZwQKI0O99O6tDPDaXiv6NdnB1SyOk40CDy6DeSKsIjYD2bVqV0YfL/FkUZO0q7THNNm03bD+wRJalfEdOg5LJPlIH24HixmAYZ3klatfyskFBea64gSCRupFumB5SWJA=|Chương 483: Lang Thần Phù Chiếu;kDJi1NIt36BjE/WAc6/S9sQcj3LQX/PRxJr3mQgXM3wSD1cmypeQbMQzbP3vHXKfrRjsJgDkQDmWrZy64o2o7w/OLV8D2n2H1BSJCZxBrZgyYKORrZ4klY3Jkn011ZGdKDDMUD0LjPWCH/O2BaQRcz8pBDpBZ+Es2giOHT9c6nQ=|Chương 484: Thái Hạo huyền nghi;cuprUb1UEVS7d/AVgii+Eo+b6f2eURth+Jr9d6dIefVekygwEWHeRVFhlg3UjNn+ihafiqwpq/XArDJjUS0XFd8rCCV+Gh5dw8Gsl7HUKDBXGNVyoQCqdwE7/k3qRvm3jjeGaYs6UkJJz2N2LWb3mHLbJdND9QsU9aOBaRAvL0Q=|Chương 485: Kỳ Dị cổ tháp, Hồn Thiên cởi lồng chim;0SGt3b3g+SzzoQTFjah7xxkW0NkgiHIrrdc5U2zOB57IWxWI7lMDBctvMX0EKrZlE8ZO0KUOdFNXPFosvoCgMAhIXBLiY7uS1cuKUwfTrQqkOILLZBfCPy5H1b5UxwnJ6ea4gcjvUO6wRT2sW8fB12Io9zFxZ0dZxbB/YFSJ0+A=|Chương 486: Bi thôi Hồn Thiên Yêu Vương;rE8zSYAqkno8o8Z8pzYt2Z/T54z8W54Q8wlmbrgeI0BlnautXaM51n6zMy3x2wvo3O0qEpxOu1b8BxauegHhMQmE7LAaLqwXMAFgeqlHpdIk/0p07UcocLsaxqqiVg5+ahGWDqNN8muwYZ7MuAOSfMP9llyDIeisUz9Mn42z1Uw=|Chương 487: Trấn Ma tháp cùng 5 Phương trưởng lão;FLtfv3lr15sIg7FCf/SfTw8oOd+BGV68K+AtdlaxyDp2NXks9hHHoW6OYAL52iNirYXAUDaSkOA1gxquQoIJD1AGQ27XhN+X3fyTCRDa5TEvZhE/WfVTxHiWOrSGmeyx7BofvysFnAkS37h8xH1OQxLhkMc/sQFs/hS2rn3gYjw=|Chương 488: Thỉnh quân tiến nhập Trấn Ma tháp;PjcyYgA0u0TEbkEf2cwglL1dCzowT5jDH5qRtOaVaa08tDyjfq4TZ0tkM2Wxcqm1MyaHZWflknCcngVhEfyW8lwdIflovNWfFcOZAY/wX5s64YUEA5AzTUTFCUNdjwTo2Lpza2K2z824qWeSM4OgAHU2j3L8G5WzXP07ebLDb4E=|Chương 489: Tiên Thiên âm dương Thần Ngọc;WLYCyXKGlenDy07tKAo3nv8QUPpzZnI3IjltSk/z9dxGG/2FnVLvDpMlQ0Tmyu55E920sGA+wGH7S6+aHjXMs7I0l/6nn29L2P/3Yl0iaNvjNLnNkUpM43gBKP4V5J3BMkWKpFPXs64R59dfAGN64yyKs15NxnRP/JcYwWja/Cg=|Chương 490: Lão Ma chạy thoát;TSoVQzALh42zhGsISTG3l9csUS7MG5Kj7ynRcmf7M/Z009HKyORfcdZ9NlL0LKqK8YCLevE8DRsIVBJo2OAuobOBAdWsvSQZEjOUkDD+cpoL6efXgGgOU7TZXCZLu5jyRZWthFMV7uOzWfvAmkTOWWHiSmyuba6CPaqYLo2qK6E=|Chương 491: Ngọc Độc Tú đoán rằng;IQ+6/Iw7xPRU7U2DkR83aSMfyhKw3ZjIT0d5FXa8QIJguGUbrNZ+RPDzfSCTfkk8iIiNfDKrxY1AxuOrUGSlwoLIHsXS+q4G5TZpYmhFM1vDC/gKQQMbIEC8d94w2L+RMl1APmTeadMyk+hs+yTbbcfwjhJFbTn56MEPdlhuhxM=|Chương 492: Hướng lên trời chuẩn tiên;zbLJrKFLkHpIV1bzB2aA+e/bJmk9TZQnhYV/hIxjKnjHkzoz/Kazl3OIFBoRKdxMKVQxAodHgJCRLLy8zf8spwf278os02JkFT+QxQH3XWD7fOQbJvdgGcEet6Nxm50ZJMWFA9gcT5A10bwyVdLZ/jNo6YVDt2Qo/iEXO5Snefo=|Chương 493: Thầy trò sinh 2 Tâm;u26jFDwwCknYk0txLQEAxSXvOAS84XYjihSIwua79UEhXuMqTEE6omaxtU8q4tOdin7eqnC0lPTvLcM5zMEX/G0NvOSp49l+lNBMrcl5N69gvDngJ8R0pl8oNhkxbKqH2YiNFKLnfwNq84mmLulff+GSAOZtZaGHI3/jcacFdSg=|Chương 494: 亁 xoay chuyển Hóa Cảnh;Ir0t1R0N5aHnOPDSiD5+4gg+MiZffqRTDUipO7/6fEAlrwR/9a32RxBA6JdVA2ZK0jrmNcEgS7qlZfFjHxdCOoaD3NS7F2V0i9FyHnzU5Y/bkz44Gdsi3aXYSZlRw6Hbf/Hj8mbnU/YL8chfjdQthw/5PJRH7dRDljfgIxRsfT0=|Chương 495: Tìm hiểu âm dương;51o/rxUjjGKEiXO663xTz7xSrfSqTH4ICwzEGUcZdCCTEoOsb8+c1Qazx/WThqLCD4m7ZNLDeEpWHF/idmpScAEX9FE1ipq5fA80kkg+rV6ahjIemG8TUsLwO5w0lCZ0hA8Yq7IIhp1LWgEVTDP1PpDKvkOFHp4Rk0h6F/7L4ZY=|Chương 496: Tiên Thiên Thần Hỏa tung tích;oc/zSBLTSipk1ODzkzI0HtMRL+NrHeTtxYeVr3p1CUwm7PMlaLnxtc4jeK84pXkR+IVU2uVkNOsqhcEv1g4PqZQGxaIiW8o3FAEsVl2Yx7LJxKh+WKZNQRGq94CH4zrtobPgTSSd3Tl+4KsnaQg0VkbouccAOxJZrerfyvab52s=|Chương 497: Phía sau núi cấm địa;Pk60WP9Kwq3wESemdN1z5pxYhOTUR3gg9+2lUBYUYN6FP1NB9mFpfXF3n93HkyPjOAIiqzOFAhB/LzxbVbEAEfXPVnbYWyJmvoaEX+1BVakFHo1jzCe6ZIv/sYYUigWgSx8AMrtejKwn57w4PE/gxl8AUANINKjU3QMtM6paShU=|Chương 498: Thái Tố hướng lên trời;so7hZmaak66pI0m1FmS94TTKpcoKfkrqIc9f0bQZv7scYoYlvLwnhVstuKKdYbbh2Dc0a2qzDkTvYa92oqmuX4B7OBiMcBeAqzlmD9A1bx7EqScW9+1yoIeVRw2GP3gKRzB8L4dRhEx/rErlLufsE/4Zvrvg7MzYTxtOb65MyFE=|Chương 499: Chưởng Giáo xuống núi, thúc thủ vô sách Ngọc Độc Tú;+LJtYsR7TWO9Gn1QZqKdYYY6RA9riAkK8YEP4gnm1NrwyGF9vQhIujKuvrUUJgrT3fFftM0WFVouV+uwiYAy1Ubugxh3knHT/JNAlMQuP+78oJ5LqUoTIyAAoS0lTCwUf1Hho1QLgu+EXV/6jm/XnCLms7Fco7tG9lox4fd/9BM=|Chương 500: Tiên Thiên Phù Tang nạp Thần Hỏa;+GzRP1r4T8HY82JwSdhgGpfSUedUlW5O1FMlqLtTsuD+7CgEIfsezcjNTDmQt270ZW1Tgk1fltMmkPNmhcWwExXBDDFJqHEr9oYbKh2j4YfzWNE4VFsrsG4+7V2bwkOOOQbQDVCq7UrbNWCpBSPKFR9tTluP6Nckk+2dasFH7Eo=|Chương 501: Tiên Thiên Thần Hỏa Luyện Thú da;I5wdi0yWmheoyMbpNN6ZG3bNtT2ZXeEcIGQ8aig/3Wys94ripPOpjCx3Qxj6nX5G9zEmQPPjA22XkDXg/cYCbsKGlNVziLJSR+OwBEXwC10CUXsRIkb17k1lEVFK6HR6EvdtS5IeDd1p7MnzvUt7CGVEdYfP9BTbuyCE3VrWZs4=|Chương 502: Diệu tú Luyện Bảo, Giáo Tổ sự tình Thiên Hạ Kinh;iAQhK3qFgJFCSv8yKynoHpPPzaV8G7eOeIZNnJwff8BuXtkz0OCToy8dccrHfMLbmcZI6z1HQ27qwg5jFXim9AhfA23w7iPVu+EizGae16jbquAVDzYu7kmoWR+0WYekIKPlHLnQklgM6/Y4bD0Nx/CecPN50cyc8douUndYRHs=|Chương 503: Tiên Thiên Âm Dương Đồ;Jw+cPJI7EKo6XR8YbGS9f8OvFdYjGOwMGAcyVazL2aQbCYXB5iY9/nfnEUxbNGTk8fVnnZtCEyXtbzdgz80DzyE27mIPhmPxlEEe/92TW//yw81jaFNJUhkFB2pYjz3LEgHaZlaYQB9QCnbzPESVlef8YzlYOaU/4wpqvGPvwVQ=|Chương 504: Hoa nở 4 phẩm cấp, không hiểu phụ thân;2fppVNcaUhK8Xa+4OrFAgBjTaCAO7ii/ONX8qSKQl8XbEZgf/Y7PvjAKACXdMhDDLZjcPPvOx/3Y1kpuTa7KZ0YUBO+w0aCZwihxKVCo8YhD53wXAAs3oXYadHtpMgvuF+UIFGXoRE9TGfUSkoLZyVh7Fvui/7JZBz+yPbtTGfw=|Chương 505: Gió nổi lên đại phong phủ;4dwItXRAsRt5PmNYX8fRiTczLJBVXoW/2kY89wmd6K8wzfBXjzcYcAunoD6C/b7PWRNOUVpCyQymML6Amlu5mvxjB7QaadYd/ep4jZPRqn99dyP9Bxu3A9l6KnstZcoqFI55NiI+CFE+Q9Qk/4wJI5L4rBMaAbBb7eRVsFxLEx0=|Chương 506: Thần vị mê hoặc, đấu tranh nội bộ con mắt;3Vd6AToSQe2IJnawvNin7yr1Pokr1Xa/3YgKjzV0MbaRYiBoMU08+VHrqfssxr3ONKa4unA3Jhr8l9HHWwc9BfRgA2W/uXovwfyyNKk6WhPSZEb7pFbyvtndII/vqhIvIvsEXnjR60u2Mt30JbgKzMtlc0wzjBFIhvJQX0U/byQ=|Chương 507: 5 mã phân thây;gwexFWprx6K/pS2rtHSo6jiBtvCf0WRqzyVbqfkcr8pgK9/WGeZeZPqywBhjPTqOC3Ykg6Bzp8FbnpEv6yMdnwbYYd1WRPq3WIoi04v6bocOHjcRqbiArquiMLclsX/6PejJJ0e/L+z6SN2FljO3lLaejgp/4IDLjPwoBltj1tg=|Chương 508: Lý Vi Trần lựa chọn;F4VAquib9F6CuccG48KFvvnX41i/ic/ENh2AqLmpYaQmrZsDLhdbElrihYiOk1J4ITNFRLO38u7O0Lm5u8+ViD47cLSHhiaK7ebA6plzyoAmvKgm4ee3rjB2WSjoQGPVMs4rBLSgtvG+gW43gIJyoAqPSpgCcLmu3BH62+mmTks=|Chương 509: Tề tụ 1 đường, năm đó hồi ức;qgLY6pseUtk4yGDVztGzmSzEN5OiYWIoR2/tCqQQf5CsqOQZjnxxc09CU+FzXXyW8ImsisbAn/XTiSybeM0NHM0LFOFgKjeEVTE74ddjhhYdVtX4Olg1mTNnj+KOa1jDEaM0L6Sp+dmWOGxPIrBzvGo8sJsruED1sav/eeZvAY4=|Chương 510: Có thể nào quên, phong chủ truyền ngôi;r7dVdBmGax+grMKrMw1yAe/GwGrZCLWi0/rjwXQqL/O2j68E8N0rnFOCAtApNPrmofrrru9nUhXetfqrwfJbJ0Mm0w9HE/QBHW3RS9DVzkG5ewE9kn4PRTGCZkcjmoWCDA8hPmc2aXWvQEEK5ZqRUw2XBzBbjNhpt4BFLSTPOt4=|Chương 511: Diệu tú khả nghi Tâm;oaxDJDGe1L+9wJQVfuryjsLLia9g4/odQBfbXWApajhZf0Vn7jLen4LEimcMT21+bPt55lSDUMl6dSHTYmyozs8Vuufjd4hdhSVxNteJnTmXh9Mmh1zwSDdLfOacXDbbpc8euqcIy7O76MSs01ePkCd++HO2o0IRrwaWgr+jsOQ=|Chương 512: Diệu tú tống biệt, khổ rượu sát nhân Tâm;1gnCkbz2ZYJfKGi0wHA8OlmJ1c6gNO1PSoJyeR6Qm9Wp0vby9hGu1648gBPfdpBbPFnRhaGct+y6uPcSh5asYt5+Uha8FAVSo0WvtWwMSou+dSzSPr7Id0N6j9oCJtwXVyLZZQKCmb/1u/JR8jIw53GhcCSfzHHjoNLuvVjd9bE=|Chương 513: Khổng Tuyên cùng 5 sắc thần quang suy lý;l1ceoyCoMt6RCEQdbZv14RG0Ydb/4QdJoy5JmRs049W59EQOsJolotnopsEIfNIRZjx5AxN/WBAN94R9EH15DOquFZSmi5l/PsvUcDaf+AaNlUu24CjmfufH1hrCPJj01HO1ahut+a5SGfe5Tm0Yj9y2KPe7X14kb6KJHajCqNA=|Chương 514: Ban thưởng pháp thuật 5 tính được, tranh đấu gay gắt là vậy;mrlBJIdf7LdYn5lR0O/ShzPIKavEihHhfASWjmOh086joC5NXDVhva6VC/TgA/Vd3lM8TE/YxbK9wXTTj3xEDAsLN4VjqYEoQNl0d9u4+6/2k/Hw0WnyYwoujYpO0ytvl5Eaa5U0Pbc/B3cMj1eFQTEn3eIm0Qt7KQM5abqu9Zs=|Chương 515: Lựa chọn mạch nước ngầm;1Coez2Ox4NOOZagX3deSvp3jvBkHYIsE35Ue1p+A8c+zd0wX1WFU/V7lXWyis2V4VymnCSz2VwjdZ2qOV2Qbllrpaaj9F/iH++K/vFGxhM0BDL0WmaVErfADbO6UMp5eGF+HWul65Hqv4pxMBzbspa8Q7fCuuXACbRuujYaatCk=|Chương 516: Trình Hạo chịu nhục;4i+Ol2mS7muySwZkqdii0B97+V3YoKteghM4NsCcjdY9nphViheYwzwvEMybg4pKUJrpteqL4U7D7Yc1HJo2B+5sN2icfwE+KjrYceh7qAAsWvluoP4Zl2QF4em6F4ajqbhuci0MMGDoo+LHRuzsM4U2ZmXV4wxpEzehdATTLys=|Chương 517: Vi trần chết, tuyệt vọng Trình Hạo;R3XLYjjRAjUWJl5s5o0YCaCcpHSib/6+Sy816RQC2eDXbKH3QIAo/fOJX3FWTKEZd64CC+9/e0VdkeColtPRS5/27i9Ou8VD162M6y59nbKOoiAHBIPUoWA67ZURNCm/vAzE7Z1zqbZF+nHLisuaToRvSn06wWkxP+Bq5+pltBQ=|Chương 518: Đại trần người, Thái Đấu động tĩnh;XhDRRAwPvqegAQe1cpUaNHEG+u8RU2ErvRdXogmUQ4TWITUKl6MQQLAqLDjTPww2iTzfyWdBs6+zICn9fsfxcuh73fpZgYkEZ6a36cpmSZjVpm19EkBYHBg1BkhGz86LGXLy7Url6+UiKrM4zFYBqKOHWugrDCvHpU7iOFrOWwI=|Chương 519: Ban thưởng bảo Liệt Hỏa Kỳ, Vong Trần thâu xuống núi;gLL90LPQAynleU4s42FxJ2z/2xMe+xq4GIoQik42immBD2726RLTAr3GCVUwEy2CTewflcu17HLUHNWFQK7e1VDuJG4amS/QWbFHFXuO0s8ma0ynJvxNE+rfY5MlR5e3Q6+2DGkgvhqYDDLnO4fjnptO+up5hUWnDzxnVhB005M=|Chương 520: Thái Đấu nói 3 người tổ;I5L7R0Hm81gfFQcvc/zONn0lb8gBAgeRmnFfxCJ0S14EX1SBO0LMnSoGmDRVmg3XaReUpcITNTfgCeF0fX3nDvKVobqfQSxBw0Qh5rigx9JrvBu0Ic/726SVXA2m95qdKqr/DuLd4xfCzEkS6vJUwzYKGQxDZZwmHfLeLSFgctM=|Chương 521: Như ngọc 1 kích;aFj2LeP9HsfJu075qwxIDSsxEaVGwIcOlYgfo0lPc+70FWdAwGw6HFtVblLuVAs7WJ7IVGrdXFJaUNkIV+IHbFyyoKUPSP8To1HFaRTHd3hm/5aylKsqdX9YWP9kCKq6t0gwZTYTehF+mwcNauREzRHqDscgq5cbSoO3vg5S0gE=|Chương 522: Thái Đấu Giáo Tổ sợ hãi than;0/DcnfOinjg8xE4xN3BCI9NAm7yVWYW0BPj1lRZbPlqZ1KO/FhnJECgk90PEDSq1pb0qnS9QqzPhtYcd3F+baMxIyUcQmvhysjR6QvbTUCkBCKozib9Kpzc2x2bj333Hn6CjzfL/vAA+09Py/VZE9vb/WaD9tFVCxSwZeJykJQ0=|Chương 523: Thái Đấu lấy lòng, Vong Trần sát nhân;Vd3YkGJaNK8cAnM8DP4/uT9/Pe5wlR65403tUP6xeFZZRz0a46V3Fw39YbFm3HEF9SwkG/bMUewjzSJzpOJK+Y/03oGbNyCNVEDID8kYC94cW6IryrzrBFRFxlENEaXO2xgbj5gF4UuCQRKXvIrZt6s6uqFqNdWH0ajWlMVqk4E=|Chương 524: Vào doanh;Y8EKD7cRVs3hF/gxithx93mH2k3EI1xtAYDtETO8ZEJ7YSu5r+/A6vAOGNmR2gryRKTh7IL4wjpOwWtGTETHjGnk3/Z8ewkHof3Z6N0Q+BSdhNHclBY0uBuXQu+Ybf1Yl0qfh0HzblWBc6t3TXaEH83NS91nblN1KODsiDKl468=|Chương 525: Chiến nẩy lên;bI+iR+Z1VTtcTr0Cr/hFP3jmSrP2PlX94oOZiwsny1XPJVpzHX8id89EiNAhMbhqCHJw1E0amIzj3wBQysuTlrdHpTxH5Ia4JZf5UC6rc6Nzbu+E+U3WsXCGe2Sd79zPrELnsu929MOvhvC6aRwV7WbzGjPm6c4zEUk1QjrDKOA=|Chương 526: 3 vị chân hỏa vô sanh ky;8adKA372/52eXhNapUIDSNY5tWy+kjMWFBBwL9hjEtYylAFsf9p+1AOzrOtDgyyUUAB79Gpr4QvRpNvhwa60Kqd66SZxe9ypmr07EykoiPcFpPTtMWYSg24VkZ19HXGeyTQvw2h7OpHQIbUHfh0ozZq7vjxVgZ5lv66+2z42SsQ=|Chương 527: Chân hỏa hàn địch đảm, nhân quả cảm ứng;xtrg1iGwKzGa/TODZjlb4yACAq+UX8vBAlZc7j94f9KVDj9L49oMMYFAAP45xcjv5DCWQrMwt983Hc16Dj/aMb8jjq4ADwbYkVMmbjZxLfzcNobE6y15Z5YCifUbI6c9lLfR/FBhpcGqfW9m8cS5UC6jlOJtnkPyUGR81yZLQH0=|Chương 528: Các gia phản ứng, 1 xúc trước mắt phát;2PlaH7ELvbLgwETLEKUecehTEJ+zJkUtVenuapKRPomA0CeBJIEF4OXIJl+BiPkIr2LKAyJwvBvJo8CVdgB8bpR9gYYmtY4gHO4bICY3E1T4edoB3ZMeGKb6BLIySIQasbvggEArKxmLXuJBELedbekL5lrpdgc8m2FK8ZbZ5Rg=|Chương 529: Đại bại;A1mFIopn2Rm4pGLg5gKFnXQVMRqquA+9j+eXs+Mzbh4Bu8WMVAVpXt1A4KPujlILEoT9N+MIVaZATLZIIpfNfDjuIgTZbOiedmd3nqOhB+Mzi2DUzq1nUxS+8GVtvs3O+FMZSf/wfmRHq5bOGJreVbwyHgxrSNU1CxKOkt8C/rU=|Chương 530: Tề tụ bích tú phong, mưa gió muốn tới Hoa Mãn Lâu;TUYTawZLDtf/zC7OyGiUPVzF3m6b5crgwrTlYrEde2C8biV8qI7oznsAO4m5mk0ssZwLBUpTp+OPiaa6ABRAcerC79H/MzqWw31T6mSMWHvbgqzz1+Ns9jd3xuL6Uaplytx6/GAhm6gOBUGLvGWS1smPVTWnNNPottF7g69yiss=|Chương 531: Tìm tới cửa;X8RO5T3zGHCP9SqzqN+hj4fSHlRMRgLakHTKC9UXGhEh7/+DcvJux4qhe7fBs66vB9yYxd4KsKIAMPUTQvGsMQ+4X9B53zQbXIyVqL8+5WN93XoB2FQQqQoF7s9XMTeUnSDrCcu6dqaN1rvBv835bE1W4bLgrfHeZfkT7ZZ+yLs=|Chương 532: Bàn giao;w1ZdPJI/uIKBxFbwJZb5MJL9OiCeTigtgOJaKCi9kfqJ0rm5x1vrhlubV+F/IqbhdsxKI89lhWnvBlqaXMl2iPIu/EucdAfbIemFPVoGCjdvLnCXm7I5vq325nn4z2RSr80M/ffkVgA1lPbEH1ADH7PGryQ3eymKfn4ABhWG3Qg=|Chương 533: Thiên địa nhân quả tụ, vạn vật vào cuộc trong;H9EKwdsZ9YR3FipG8ISYGG+Zak9muijC7mxOmWaAvM2SZBkYQu8lRlkxeH3mMeL4z8lMeU7FUYjF3ErCWVRQZ6WT0op1NOlq6jsc1ilEgbcKB9/PulgPq2kq5h7jAWBaaAfhow4OuLOzn7v31Sr9wcYZauNvV/rccyzx2jxrZzA=|Chương 534: Thước tỳ vào cuộc;ymh7EW3X86RtmLjPBuRGZWyagT3P1rLocj/I+DdW3MQ0J0focy/Ibwa+W/yJt62r/5kjwrNcscAUHHvUKfjk49hQjfLwSJxBE1XsntFSAt/VKWDESw1ZA6FvHttiv+JBG3piX46Kt0sSlMnTHZUg6Mgjg2ozGBO5znlztHDeevY=|Chương 535: Pháp bảo động nhân Tâm;+ndrmZATDq+y13viGOuTnjLxIEPgA8CLSCaHuO4S4YxDywNIPnsjZzwIJ3wMmfcIoUGk8R8W3OdOJS8RlEiS6VqI125zpIQo1nMwx+fWT/Yey86DIeUfo6Xv5r3G/XyotXaTYxjgq8qoRseLhVnuXofyxCy1VhtE6v6ekLLE6ao=|Chương 536: Nhân gian Luyện Ngục, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của;1SIu9gjizCNuZilcLGbHExjPXhtpvhV6RKS/X/obm9CsS7VcdpTagB9Jwir643jUjL8S8RtTgMpZh/TcTnSHLSusZaGxqyWgd15ZjB+N0o9c1Oc/ycDX58qKp5yhlqNKEo28mpK8YZTUW/GFhE1mNBPhmEdYRUZvtYvoLE0/Kcc=|Chương 537: Diệu tú phủ xuống;4Wj46uSaKRXzWCeJvR2DZz3faHTOTfl2FWgkLxa+ujKHKstxO5Mdmbr9+TVI+h/SVr30Bjl/4tLkZuMJtRBkZbeyu1Ab+DbsNsR7V54INEq4uwd/wGTmBHpIaQ8ivMk4zzp0Y5JmL1CwQZz6XfrqMguuKA9itPhT6o5jLroujJ4=|Chương 538: Trấn áp Vong Trần;FHSQ60Is6c11mvMsJRnUUF8IQwiv3ttEsyHWgTb4sU35SHLYXDb7UAPau4P6Ql0xXRafVQDPYF6VS1l6eyD9n/SWmjcxUCaEENUKfbdSYMlVAhUwEEQ/yLAK98ZpD1s3xqT1zzPgsFw8PSiVR7HRJ/URf/uYlnKsw+ICcBhSraI=|Chương 539: Đại lưu làm diệt, lừa gạt;oQ6Olt7jlAkUkAvZz9zcOFf/PKX8F7hSMcqLcAt/SbXwxmPO7ml2C1ZHWaGjkTFtqg9PgGeiups8fMCFkPPTvC8FdYiWfEa4JpUC9bbQOjxUlarh00StZepeyby70Rn2oJBjb7vOLOY1sHcQOghESX9M9HHrLy8MxEgKY1rhm9M=|Chương 540: Giáo Tổ tức giận, yết kiến Giáo Tổ;ecy4sTH9DMwVP5ye04khDvwcPPXEYg/UHyTUlbWOt4lPM/yzIvi5/eOdC5IbmrnnIw/KAlqjat2NAoQBeajg/Qtd7MXA0PtpMtl7KaU7eVfY/hG/zQaezbyP538V00PiK1deCvpUwJBk2VssGf7Ljh+EXBBxbSbNYVg0F0PMch8=|Chương 541: Hoa nở 5 phẩm cấp, nhục thân Phong Thần;+EtmalpjJLXFYgAewrEyAAA1P0Oirlel02RPDrt7oQUAyvJwOSbocb1TLU3SL13Pvz9YsCv3h1+sz2q5Xl7C5a5glvggS9sBIBauq4i3yfsOeb6/caJFPJt3eL/Z0DMO9E1k+lvihArS0DWongHm9kwwgkJXqW9sGxFNkMXQDFk=|Chương 542: Lang Thần mánh khóe, của người nào ám thủ?;Q2K5VpgX/nGSD/w52Phy78o2Zwpz8VdPSSFG45KKvHJjiYMZxNCPbn9EfviQxRxSHOhoIndmUKx3OofmnKJmj0clF/IFOet1Mkph98cguiC9tzCkRkfHr57EzUdHRx4BiUzhVHqfCmBzpAMROCcI+49ZCNWmgZONQFKB8wYcflk=|Chương 543: Đích thân tới Đại trần, thanh trận bắt đầu;WMsB1M6AQcJOdo7ldx/wtc5m1gx3ujaQh7lzpageJnehL/3hUWbqNEVMWSMRB5AxwonDDtloj3iugymcsW93K9svq3kJNZTOJBpfmIFe7xRKsriSkOf/ycbSsYs/oRkGfGZ0JudRcPCiS8VLs2ShNEFacERdSY1DIL7BVtunCgs=|Chương 544: Ở gặp lam đông ích;2Gh2knpZPa8zY2OOlUCZJYZ8/zK5vlFsFTlWLvGfxFo8CoXkObYi1OcOEbI3e9g9RmcuD/zXApSWfAH64h65LnAIwdWERUx1dPYWjgRI0/9JzSO+KPeUJUWoQReeV4O3rocYHSKBvFM6fphjcUAeRR6YntIVOuj6kQOtiIdE7gw=|Chương 545: Hỏa tai;TmHmdAur+J9hZstO1mDKLq8xr/ApSL2Yj8MHu0khg5ot+kgwgLO/1m7xLE2j13CwYOWiiJ1XgAYn33q6iGYqRExTouSDFfMt7zt22q3TiYjsweYLxPxKBPIrIHAKRiDBFaXBn6uu117DDzCOnLq6s2V+Wolw+xqUszA0cxxMBko=|Chương 546: Thôi động ôn dịch;vRCs1v6RIkOmCgTXJ+pKXWhZivC+DvY/CM08vddSa779+j2QLjRxKlSNF0prIDFb2wy5jJaOi8tZHaw6TXYV/jvXuWdKu8HwiZUKO5CzTmsD+S2bQgEVm1Hx9Yg7LHTN9rSWQFPSj3sxCXPut8Bb4lvesYzTxRJCH9eXOkBGqQ8=|Chương 547: Binh lâm thành hạ;QGvMhe1wVFOrtNHVNMY1SO8BgqiMgMgdXskpfBwNUECpVlose3DByFB3qflTGtreeEPWosU47ULlmO6mMrXXDbUh777o7JfvHtYNidLVVhjDFFbBrMWcKOh0CZIDs2J0reF+xZyX+3WemdSUCkMbdYAcKFDs8afu+KUVNcVmntI=|Chương 548: Lang Thần tìm cách;QgQSgzws9hMS6oBSyYFm7nwd/SDPTWyd/NqvJ2yH9FmfC5yt4l8MVCoMXJ+0edTIXxwWEfZFH3qu0GEGkDXHhSJCpGjrPFAeVfuPh2azP9M7sNVoaSJmAm/vLHcFtb2XgvfGWhH2Wljk+N3W33qZnys++H5NlkRi7DlTPj1TZi4=|Chương 549: Đánh cuộc tranh tài cổ lão cổ hủ;wjvWB7fXaOmd3mn8wQog3fPh+TwN20t+FmQNp8NDNth3RKx+0wiORfNQCUQl45BBc4shVth6zpxu9otESw4MVlZ8LTZXzelamkz9eeshOjrulPPNaDr9TNGyRW1Evh0yEXf3WSWANR0nraZgAyX/9jLilBaQLMt4K9sjZ3QwCEQ=|Chương 550: Này Hỏa không phải là Hỏa, mong muốn biểu thị Hỏa;H9YWZIR+aOCdnPhCohk1XM3CK9wVKTJznyWhvyq56/GINp/TDXvA7xM5Yg78iOkSgz702awm01CVUmVonhY3KLYSBQ488ARYZWqtHkUjC+XC0BNcsYpxyK/G3j7oOHqbMJIlURFLrec9CHB6hvcByWPdmWwetebd0JrgUR7yvP4=|Chương 551: Tai Ách Thần quyền, thượng cổ vũ đạo;rCkxRFkkS9rEjuIymEMnpR9D9w6iUGHGqlYPvaVPJRndAVEvFhI/4u2vzn3yiRExtxI6dYZYfqBvwBnUIe4vBBoVF9aziYiurIqBFgcMLrvyYYDBmNpgnighudjmbuFJ62ti3vs1ESgvlkUY7W5Mg+DGkMNKKqxVRSsUAWjNg9I=|Chương 552: Vạn thú Vô Cương, vạn thọ quy hàng;r04u9KX0gNigUTl+LGPdgYjDsGvnA/lclmUq2WEqaRQjvkj/XzFoxabmo1O6nHYcrwjHGCcU72CS5CoU3MH7to539C3rGdUvqGOzqalM2I+sJy+JSP3ze6KQfvp7Iuf64xg6HfU7OEIoqqkwuMYxKEgYR2tXNJ4LmkeSO5NsWDE=|Chương 553: Lam đông ích lừa gái;LTKZsChLTbaIjvEPUkWnXoowHWVWgVkczRlOoRuv8/dmyiqJgKYamA7o+8vVpQPp3h+1E8bkFGtpwsmzeXpjSdMl2Bgr0hMz9/h5gNwSA4Q8+T+gOimvETsXFzJPJB/GUC+Yf6PF34dk3tA24MoUIlx6YchWeIsxbx7bLeXKDRE=|Chương 554: 5 lôi đoạt suất;iVYg6d722Q/M1q+qO0hipMZ5TwYF3pm6RFQEEPDTDXpgGvnrrZunoJWj84mq6Vc0ehTnitRtI9pg7ZqHOc+XD/x89cByj/MZ6ReJGVuJwsWhMxg9989oQayqmsZ1cg1zn6OJ3UqGWXJdr2qZIF70xk+q6kNp9GoQ1STPVwCU6kg=|Chương 555: Thái Đấu kẻ phản bội, Lang Thần ám thủ;eTTqzYgOJGAeFx6qy/td+w4iR+h+Z6zTBiQ1Doa3wyabHLHS+Sr6/z3HQUPFtOoRTDyraNKZuTA/9UMgAN6yMzAfy6w+bsj8CAbDgFS7V+BktDWXM7Vw66aj8Jc5XNdXnUlQTg90LIhh8A0iOrsG1myiISR3RKfnOATh2oC09wk=|Chương 556: Cổ kim phương pháp, khác nhau trời vực;mt+I55KB62qC05r8pSN0LocP3MvWa3uWuszhQ8lmSsc5ErrRZ+oI9l/Pst1c0lZIlzhRZ6zNJn/d6CpxPrQ9ww6YvdrZ18G1ZQ5Y6cFIlKznDA522Zri5d7I8+qiG7q5RxbyMkEbv3AYMty1Ty5pr0E3kpvnhDGufN5AjO6IHtg=|Chương 557: Thượng cổ phương pháp, người nào đang đánh cờ;GBQvSW7dFSIoOqkgr2jfMrc+7qfGaRT6Pua0tMqiezE0u3ay1zg30ad6CVCKa2aKulgW26/WvSh3HIJJhLjvvvMXQtg6yDYmIlqAakYyiArIgjTqbeDbXXKaMP8NfgZfTxvwWgmff9zhRYB81w+lHjXVjI0bZA7TvPRGlUvN2w0=|Chương 558: Khai thiên Diệt Thế, 1 điểm Hỗn Nguyên;fKf0KG6dIBO6k3ITvZYouXTm4nz2crS9rACfPLfjdvSEYCP7y0VQM+chwa1IKfGnFiTyMWesJZjZTBiVe7bQW+gr+Tvprd+No8hg1sHlR27g/iWpXBY3I3eXrpgdQcX9JEANRts1IHreljNwzWaTUMCqI9it0NsMmiOFWhG80h4=|Chương 559: Nghịch thiên thật chương, Yêu Thần tức giận;rujx6heSolb2RPO5lXiLdAudLkpm2CkPX7/VxPLKUpgXgRAWfhMLoR54U1lyMUiEssksDD3PCBcjMseaXwlKIESkyfLlgRTnMHwGSyN0Vsbv2sKWKChpP6rqfGECEhxsOQDhOWw+TJoQalsqLSHVJw2SAiMpkQG/a5BNu41suP0=|Chương 560: Vạn thọ thẳng thắn, Chư Thiên mây di chuyển;YiNs05CWejkQhe/g/CBxEVTsAfanFUfjJfl527FXOueRRhJjO9x+xjk1l3Qz7H9u+rFB4axj3XscQPfmlelT2b2HTlMOO5R63b91f9JU+wDiD4/T4RvHAPKknKU6XkoKxKnpfsr5RUTEnxk4AG+IqSqmyZph8YtM4YHC+nrkzJw=|Chương 561: Lương Viễn, Vương Soạn;sqwwWo/8xQqHGf6QjXIMKKxKGxgYfQ9y+2xQKoELOPYfwVkt0/U4UI2q7NPx4DbXjvr7sWSeuv91vivq5WMeO6drpkP41VyHry0Xh6AFZN0Xc9HyjTvOwGu/p11jRCGzvdv1A9dEFcMQQkEHaNcIdtPLDXWBp87hl7oX0E/Xtd0=|Chương 562: Tán đi pháp lực, đại địch đến;+4egdCAbcce/lq0GyxFScWxERv0aky9CcnQc0053fFM8JxX/HokplElxNZIhLDaRQAPZF2/Z1zJf/zm50sp0+xq77jngXKag4DcdEgGU8UiB/24yEVqa93gC+zWQ41UyQ+y25zWiU9kiN5RVdWDztOi+5vIFAtgxw0K2S40e8FE=|Chương 563: Liên tiếp chém giết, vạn thọ cường đại;SJ5HYKal0gPzdjhIEltLqqZL+gbhqfVXIpXLreFzqsucNBMxQEXJjP6OOshE0i8uBNp1XIb16QOAoM1mcCyAObJ+BiBV5X7kT/IPPkwSoAqzWFgfCMEMwTZZSJz7cJ7Wiz7vTgPeaJPrF6QLLtW7Tg2G/Z01VMWwXD2puKPGBXM=|Chương 564: Vương gia Vạn Tượng sinh tử bàn cờ;Or9NYpB8O1qrUFpconbbgLXja8oSj2qTkaORKba0JoDYT9pAOJIfY/u38EEfsiVc13NkvdQ7ZhJoFvayhxajIoWO64Qa5uCCmXIhj7A7WMmUoMBxUUDfrUVIAcBMFZjHgIU3aph4XKipHjiPp7Hcl0krkUIMjdj5Iyr8Q2MwYyc=|Chương 565: Tiên Thiên Ất Mộc Thần Ngưu;xTBitm2ZJAEZpehWEHJSu9vwz8joazfdLCVcDJWcN2LVZg200rl33coPZ8Y18KFPVtxA28YYM9xOeK58Rni6Ml9xG+wgfoeoNdyFy0PNocAKbOM/2EU6t9yaaXOlNWg3PcsFTVF2IZhvtCHQ0mLHAeNMwfEeQATKjkeGQBaYy1o=|Chương 566: Giáo Tổ tức giận, Thiên Địa Chấn Động;R1R42S3v077BxomMxgvJoM/NJU2B+AmcEgrzWfoOtaPmBxgcwdUpoF1y1EoJm0j4IzT7ws2IJCXSV8sD/oaU716mYACSuVykUIjJGZUzJf3Ki1R6sK2onraCDMuvBWKza40KJhV/Br72zKkF4LrcL0+/OLAG1C0pDzT/VenIadY=|Chương 567: Tôn Xích chém yêu;aCuRsVCE+0UXAfDmyOIjI1pP0QHQhtCRQZqnVmheppymZ9B6zR+hhZ9gGzbV/K+Q1RVdnl/hSxz4MwAqh8LFZQbDsR+iIBOd8c3pt5HEYuYMcXHjiPRvVMVdiqWBevTo/aEQjiOhuTs4LSUMEJc+c06inqEb30604J2XvetoO/s=|Chương 568: Giáo Tổ tính kế, người nào tính kế người nào;86E0wrWCjRB+7YHIxN3Pau3WsecGuZCr+DQhJcKnVdKdM7F4LO5saC9DGXgZRsdHGH8WUpleV925XArBiNGOrc6h2cAqUtjMPML7sdPLY8l/B4ZLKyaufsaYA9spmLzMFyEs9EotBQVuzOXvYpc9NM5WA8iAfBthEyTbOTiS1kA=|Chương 569: Long Hổ quấy rối;3M227Sc8YOmfOZKo43NbQe2zVorFLyNcc5A6Xug1QIVB9SGyKMRI6DqwcUgvAcKv9VP4eqDiZUBnMAPgPnqBW5rFrUDZJpINKIRyhJIx10fcZ+AH0JIGfZzF+pJ8nx8PTrW4SPKo4XumsLdMJI2hl8ygaYaEJIkz5U6P2i19Mtk=|Chương 570: Điên cuồng lực mạnh Ngưu Ma nghĩ;ypcMQZKyatPIp0gqbmc4FiZ5Krrp5kkNbErfMcbdiif1TVkZzal2sfXwGmXhrQwDpqvxufgh5EkyYo+HZN6OtUlVZNKibfpWlfWsZY5g5LQJeS3Wg6UYrk4feRypIAuYq98UAukqVHu3RF/eFnCcKhazJFLntiveEh2ftRKXx5s=|Chương 571: Nhảy vào đại điện;aO36EkXm4WT6F0ucQsWVsgU0VG4N/U7pqP7lHsEslj+jL3KSvYsHn86LjaVuEIrWnBSFMi75LfDz7DBHhdcXiL2VZpYKQGXvrECvmK9bzvT0QhfC/W7vNH9d52Np6Eld58nZY0Au34dljK0zzGFeuJoeKGJpvWSAocbynJMV/Zo=|Chương 572: Khôi phục pháp lực, Băng Phong Yêu Vương;EqjGt4635XhiRzbhp9emDfiEl+1y2iHG039eglikYNZRm5dn1UCRsX/guhtvkLor8mMlCbMyrFPlFYjR4fnXq1nKI1cC8hN/f/o+yo9XuL5JvXtIJlEoJj/1LnyDFS7fawzOt/ym+Z/UjH6wDds+MZ3DR9GvP1EAAiMOAETvLd4=|Chương 573: Hồ thần sắc mỹ nhân kế;JokzEwVdAeIxNh4N2IHnikL0AoJNKqpczH963tKOgQDx2gHc6YLk0jjHZl/fqkBZ5w65/4R5STBmifZ5JA0k+cNoHzxe09/jne0Odqa55O/SLmvPPg6P9BUIMwBWJoAHgX9bhHr2A7/GlAZyuFGFZNfpubDwTZMqraOnzbqB7Ts=|Chương 574: 1 kích Long Hổ;1JwzXSOIomyfDzuZnBE1q0dQ+q2eiF7u8NjYOcvxSkcAQNCQ0RywQFj4h+0Cvy2ZP0igIuFekTv5b5hfp2uADV1e/V5AcSHeZu38SAFvZ9sRJelaVeg38DA58N7toT4uP1lMZACYRvCfWMQacaqtK3jrPUuH4IkGi/5CfnDnyxI=|Chương 575: Hoa nở khoảng cách Táng Yêu Vương;8aXXCkDtqhYmOwnOVvZHE+0XmXFRrDPQITT/F9AzZrfyYkTJ+gdacbtCU5nNVkhgSVzDyelGyOXZDoo0vb/Xi6K3DYyVsAjkr3yxmaeH03QcVLP90Gv9IlyBbEV7PDmumxPP9Gl0hBkt4meebcdS4wYMyD293KdruBF7QVkgWl0=|Chương 576: Tạo hóa hủy diệt, Hỗn Độn không chết ta không chết;OlVF2E/RZP55hZPGdEX9+zrGOaBw0X4J4FcAfkGaB9LFcwqwA3oo0SlMAOe17+sWsStO/PtCm9noXrcWEVYZuy1dlvTp/ZS4+Bpl7Uq/qDO/sH33CjT8W7ZmJxwQVmmGvAsOEFuW2R5tSa28eUKiEf/Vfw3HPNqYyh4RdR5vlJo=|Chương 577: Đạo hữu cùng ta có duyên;uhJnmgOYEpQzIl8vsXqRinq2w3vi3AbelvfKoDn2fhyuqpKZoSWKjXe0+DLKgv/FLcAlLPzAlKSNBvx2jmd4ioL789g0w0m9PT97mYDwClY4Lz8kCmWMjLZBXko3UVD2RXGFTrq6woCs487tfn4REWvBY2Ml4Bu53DxYAmfFoeE=|Chương 578: 1 đẩy lùi Yêu Vương;dhaEY15aU4qYoguigwFVAu/aNXdCjogwZzzazr4J1cYjODnV3SFy2u5irQ6LXuF8cRm4kTEyikAQUhjbp3nPzFYjqiPXBocQci3X3ZJPHnvAhuyl7QFWXqTfsIZpEck3LVmwcYboRyrPJ4KTI4xJT3StcxhzXAVoC8QsvcjiZ9U=|Chương 579: Kinh khủng kiếp số;5OR+KM1jRNEPuACdqtkyZmmwvL+0D8EvXVcl+yMvvQiv1pfhyF5q67ztYb8+rM0GU8LdYOUlhwiWFLt3yEWeFiSx4UfQ0rkGbos25wNlcjt8vdPTCPrUFHm8OPuTbFXqetCCkS723KeXnRoNE/GWesqec0Z5Ca8fenLsXuTiMSQ=|Chương 580: Cướp tới Chư Thiên Kinh sợ, Yêu Thần phúng Tiên Nhân;7i1KrUczZbvlEhaQx1IICFNCdptlbWL9rQHVGCJx/FpXVJN2ViSkNzLFc6WhbH5GSgQWVXKoqU7WHAHuATlzUNFqPZuN4fLkJvqxy1zWxgOGK2AduVrnLJTQOndaxS+LtzIr4plOPNbOtA4lYLi4tZziTFZUEKIj/VwNdGtGLAE=|Chương 581: Lôi Điện trong sát phạt;zO2PRekOMKZuc6Yy118nI/ycQLxpkysQBmLqNPEj/wIXX+1u4vZTnYRq/Bl9JkLr2J7cq5DnMqIRXlrPM9KZTIKxCQcv05MEJtWb9ysv5MKmWUMFkVRlsZmJAWqN+M6c0MKeXVTvbv/ZjEkQlScnLhiSEO8gpLRyoaU9w3UykgY=|Chương 582: Tìm hiểu Tiên Thiên Lôi Điện Phù Văn;FPCnnwiGkpI5v/tti0YBKa/LMmKkqKxK6gShh7GwX41Jmil/ucnQnj33A0+k+4HRPcXwMoCiQ9FmArAAVuB4ZgNry0hQUIwTTuVRph90cj28Tnwn0gbg2uu34gRu/YOMzk2y5He2pbA4+5bOy2ADQDUISJ2qsJY8QKSePeUtBRQ=|Chương 583: Chấp chưởng Tiên Thiên Lôi Pháp;fyJgQzjeZUj6s3SSPJkTeFfZG6nLd7VrGjY88kjTF3Br64L5jU+QV1nllK15ZyoR3gQoNgARHKMPWyd90TnQBZxUJ9qiY8bAOAfi7WFvxUvEk7Fd/XvDWl0IXr95Yuf/HVzY/kPW6M7IOLwA3KlmqOtxdmS9VVMBbozEgOknYnE=|Chương 584: Độ tẫn Lôi Tai, Tiên Thiên 1 khí;EoIDLJi6zWt2iofxQaKJ81dy71F+Ii/lJZIKsu1//R82MzVFfpifA3EurLpA1gcxGyyLQGzy6dIu1s5yauZ2w+EuxW2oQ75Uzd8sY03A7TGz/+wuQo+p5HYb4a+NTQUr9GSVgjXcB1UEJbO1OzSByqphNyXAndmVudiL1lli9/Y=|Chương 585: Tiên Thiên Thần Thủy, sinh tử thịt người bạch cốt;h4UUjaNq25qT59QmdOYN0IXuznJu8Kv4CQqq6uJUIfo+TU1xtzxDKe1x4O93mazuWJh9903y0vcHgROdcbIBgoJH8TjWXycsZ4tzj/JJEffpOgVxLKcXB4vllfs5uSXhAujL9HthUNQ+uwBxG9vpfUTj6IUaWS+MaUHWTyBvths=|Chương 586: Thanh Ngưu quy hàng, Vương Soạn đầu nhập vào;a5LEJlBE/FJAI7yQZLLkQcLGBqfDOEOanJeINlbfnUeqWf+Jh9/YdJnTrU6s5iufL0sXDrkvP/NMC4ujX/80H4qJfvPOrXlBhV6aEgxjfkc3qWbwCdrjLgLPUC0D4HIfXnPLrjh+s2dar0HTnJOhtt1I50RcNx2AxZGQuWjF0xE=|Chương 587: Định Thân Dị Thuật;+J8IGGzNhGDVofWhkSo0EIrRhydD6OvSstNW2s0ioMBhU18RzqC7Gnx1JPPrGJLbiBA0fFftlT4PXWM7QtuCYJhe5xtKYUccnMtHgFHVhc4jsHAJrvKOan/wbdD7yrjOEWg9QTNxXrqMBDHDWgNFfIBlEwLcyYIVKy4Flm7dQRo=|Chương 588: Phủ xuống hưng thịnh, cường đại Định Thân Thuật;wA9zW6VCdNqjBNkiiENdgs1mlrdHwG+ouoFD0HBzFHgn7Ztz4LuI7W8aUPrpWtFu6SERYYzLc9q132ApUNgcc8Nj5WxY820tJmadg+FI4oD/esECbfCOJjAJ3+P7EsnD4Jynlea1gBdsGSeAK8Ws1K+/agqFOYWhNJYj6ZRju1A=|Chương 589: Diệu Tú làm kẻ trộm, tá thần thông 1 xem;/yLlj3uhgwDtFM8pZisKMO0rdJM2HlhbiHX0YNGkLqJJo1d3W6J4n49sXT40/WCfLpid54SAmMA0Gg7XLk8qV36IMSDsk2/azJEXOv0Zgr4I17wvNt5NELf+BDtg4EyAbibofbFGl1f0uaRncfA15Yxp8Dxtyy0q2GWTAynohwE=|Chương 590: Cẩm thư biểu thị Động Thiên, chân pháp bất truyền vô duyên người;N7yLfGinyI/YkeVcE2FrbQ538VGtJRzkTAPZwU+Aqz3nl04EjYiaTk4RN0KyydnBdZi6tzfp1mWZC5aHr0KFytuO3FJ19FWaU6cnQsBrrc4nOtEgI/qPp0JEbF4UnGbV6rCHy9rHVAx0wZ7MpGiPVweL1KygwUUUwYyBMFwbxDA=|Chương 591: Cổ pháp thuật kim pháp thuật, tai trước tai sau;4REZjIqAWNgCJS9QdBO0fFi08XWURx9nzl3jpL+1zImhqLAFF8d382ow1NM5MRj/bjNcSjy9432wfZQdXquSg4XmwVsY8cyVimqYhi8jjyi2n50CA2KR6XWepdPhTggKZ35X45KwjtW9rVotJcUmA6HhsHKz/GPxslO5TF4X7KU=|Chương 592: Cuối cùng thanh tràng 1 chiến;1R34YB05dBISgV5oyJ4IRfkfU/MuPg3ejXTmCXxnj6cN03PupcTqPEn30Tebh+RH+SGg50amJ7bIq1Z7dxxlMYrySHU/iMFgZwjHz6P+Jz0aZYtMSz10b0YjkA6b5MyCYQIb2UyKGyT1OttAzql7Q5n+mi/pkzEVn4qVjAkh1S0=|Chương 593: Phong Thần Đại bí, thanh tràng biểu thị do;+nT3kNL+Ji8EUvkGMEgTBxQmV4Tk5GpRPgt5LkIkVWESw2oQLFsuue156S0zvlYKZZ7gKAI5HMiYmvJhz7zs4sYJxbIijp9l0SrX32HdLYegFIxkXcvXu/lNUytrAMLYkZh+BIJYjg6RStuimggSeooWF9JgC/bltFxTtCr9aM0=|Chương 594: Cướp đoạt tài phú, thôi diễn Kiếp Nhãn;wtDAzfJ/5j3FiFFWfiTL/lTCUn7kRMlo14Jd/EjkiswQdlo4IahF1BGzY7IUfV0+R8jpHLO5en755vElnKrTHjU27VM9oGZLsAPqatKtOSC4UjqI6WRIeymt7rwNnkjpywhtsL6TTi7852HkpLYiTIIR/apgkdYq5PzPS9Yns3Q=|Chương 595: Kiếp Nhãn bố trí, Đức Minh sinh tử;09sll7Ks65woastd2gh/sl4B8+dKyJgVNiwZVNE3HJk0s9ew6Vp97IP4xoqNeQoOprP05hHAAD+HfOIq2U9lf46FmzUNm3pBlvogGUCxHCjjVPnkAjYL3tvDtszcBDYxzjn9LGPTauHw1sJ4hRpoUvIl+Fr7hOZA2Uw7Kp9Dey0=|Chương 596: Đức Minh án chưa giải quyết, Tôn Xích tuyển trạch;WrB0z7/faZOdentHAHqUUkIZXDHmnTW9PIf02ypYaL04cVgh7lKLSP3evxIxuxXu4UmqFqJ98eHgTlqYXwbiwzm4q1T0m7Z18H/PWkn5C0PlZXdSs9tWlsyuAwdmLuPG8wX1gFPMTnEtLOwd+smfigqOWypJc26nLmyraLb/KsE=|Chương 597: Long Quân cầu hôn, Giáo Tổ hỏi Diệu Tú;MFsS+/W87NE8UjsnstuHK1hP0L1lGt5s0QmsZWadDrkOvLpLF/ZA5O6N95e8sghue12S0KtHLgxIlX6TddjpENlfdNbP5ag+3202TRanTsLdX8zdBg5m6lxKN31kwGH5gQaO8v5LEB/rYDmczydP8y2nApqlZ1+Bb2uNREKUqm4=|Chương 598: Diệt Quốc trong hắc thủ;TjdDzNoft51lI+8wdYqLFrZcHvonFznIzlC7xrTuSRFupMW1dWH2WMEvNgGu8qbwaKpWmZ0Ip+hyqAeru1qn3huu7+WD0YezKxoYCYW1KkDIy52jI6vsvgNayW0TCzrHde4EsG7UCf9MowFpx6+VWJKMdfngDJEolUjS08qEc4U=|Chương 599: Cường đạo hành vi, một cách tinh quái thiếu nữ;7z96y2GkVsH9gEoR3H7rRK7gbPvSID59RArCAuw5UkjgyNr8qZOhP6woaMvZh/HmUwV/5y/AoJbXiHSVIeEAxrqp+saE3WmqObApRgwIfncntsVvmPLHmYc2TReDHBWAEs/EXowblpVbg6z+iabexog3WkhMK+MNhYYv3a2UniI=|Chương 600: 1 vốn vạn lợi, phòng yêu phòng cường đạo;8ZqhbbdaQuo63F8NNxC/LIPB/WXOnfgSlkMStVHykWLNC0vp68VK+WebwNFwoXmb28UGF9P/AFRl1Pi7MiL4HppwEa/97NJhzGaWhmsES5ZNiq042vAqladbaRdqM9syo8ELNm1GgpCqVkwsGca1IgPB4LvMJpDucw/ILbcFW4k=|Chương 601: Lo lắng 80 a tuế nguyệt;OBtqzZvJMq2WrjJc6Fyax8rbsUHvSUQU7Geh/lk++42KZhbGo9sx4o75csZHT6IP/aefswQQ4sQbolHkOI9P+AfvDdXn+d8dz0cX+dNbmYKqv4NqfObwXqBbFONPVyuK5B5nj5XkCm+RRiwxlThSWpZQUNJEE/X0VKYBL3x9kkM=|Chương 602: Thần vị viên mãn;yepe3XLlmXCa6RVPJBEXdzvLfz/LXPGoHS47IGs2UtYq5sZAbJ0Y4IFcGrCiW93mKQTPh+FkQ3TRHGLjxec6qUVG4lG8MgN8jqZodScmph2RGcG0QxAapQhkRm7DscRUspPMVNVir7yOa3kDWDCRTcazx25702Sbn2LTH5ROb9Q=|Chương 603: Hoa nở 6 phẩm cấp;ljAFrNdGm74y2EBVKbYGPtTA385FeuEtwP/4U59JHadrYMc8wijBwMKHrBXaGT0pGfjmhrUBQf3Y8Q59n7HlBEqLkxev+7221SJOwhwwO+TpxrnST49aLy+yqsXan1ScjiBki2yw/oRnLbFduOmEPMLejT0zTeWbwRLP1J/Igjo=|Chương 604: Sau cùng Diệt Quốc chi chiến;TXwZ08REvcgNrh+xHNXdGdKLuOv7prnCwvFC1dE+yJjGVlliakOsSeeuUnW/QSnsVtbujbuJDL2Eb21oGgZ1HTm1PdRAZADMf4sf5dSJHHmkX/pRqrjWSXVhq5/BGHpCtCs7lGDfEYqX2DIMRbl7RWPT5rPNf6nuukhQ3c/5nr4=|Chương 605: Hư hoảng 1 thương, Kim Tỏa bó buộc giao long;66g2SgCWFYJlpRcOp4dijeVonLgTpMqC0/GxoMkSSj0XpMiXPVAAgv+gT/Sv2B5BXCaeD1ou5flpvRq3dIF8iGV38lJ14YSfMsEkA4NdWIAUwcISsrX4CH0JrWukrnbUjJ+9nwdwzgLS+pDcY+xobyAK4+OY1Dv13KowXj1O35o=|Chương 606: Kim Cương Trác nảy sinh Tai Kiếp tiêu;AbK2K3BvneKUq9gUFRP8sJrW1KniZHCxxoPtvRDeBACs5CxJeTKyipyDd/xCb9lTobMvbNc3B739re69Vv3k6L6xnAoVWDAndAIMshLh4W96YkqdOqpSAq3vzI9nlMbtxzZlbzTLrZpsOKHRXPf2d3S/a+atvsfOVXwJ+u4HZnA=|Chương 607: **** sinh ra, thiên bẩm quyền bính;3G77IRBA83HdaD95uN+tixud8cABmKd/NYaYwuOc5JewF9R5VdF/xD7mn43ZHGDBcU/4G328Fyp2t6jvkt0UVp/t1uEvb83PJa3MUhS4LLLAawfKLI1DodqT6CJT3eGdvxCHkFlnZrbBg+4gpMJ8/mq9mGt6BJ3uUuoQiB69ZrI=|Chương 608: Cướp đoạt Ấn Tỷ, trấn áp Lang Thần con nối dòng;qbtUZFs0COQRXqw9XYTOv5eD9U0pyZtoFnEM+Woir/OmsFJO+QSl6x+/tLL5wScklBghNlEaxfvKJdyNZePtea/uBbJlex6zmVSqNTlT97SjZNcinp98/aEG/v2G93G59B0KrecUY2nqwdbCJZ4NODBHucRMzaXq+CdFBlypt5I=|Chương 609: Tái kiến Chưởng Giáo, Chưởng Giáo phiền phức;JBJDex0MS+kfPdcqtkzXkPACwgYAGUGIce6y0lCvRyNVQdFdar/OQUeaKubd+AUM1bgz4A6Ah2VKPzKlZHi8s0JAOlg6+ZG48RAy6deYFZXAhMv78lMzZNAdkC7ZzhuFiQS1qczQEHDnPUDosOrgbZd87wxJ0uiTitP123p0Ukg=|Chương 610: Cùng thị Bảo Ngọc, thiên la địa võng;sMmDvzP/yrXwWnMTUOq1NNlYh0YJ/M6kIBFgjRGxEaMN06kBcDmOGlOUQQ9zMtRuX8LSNZT9FVeFKiBZbCeaP+emGlgdqO7sP0124Tpv/77iXq00fiphZRHZAijvoRV+yJPY0+hqIqJRjsoHn4mVNGO+rrDZoRRHDmBYno/+42M=|Chương 611: Sinh tử biểu thị, Diệu Tú sống núi;vxgRx9tmGQUKjtmO05faWq4GEDqUuTL5pViPphHwoN6BdDSufp+tFctxHLiLunGYOE/HBW0WBxVzAS5WpkQGxT//gyngpFhGcRpIDKBzqBMYXAGYSuNc1pzieUjdk49LCOElq89YiDWTHHZMsuEBPD/lFauMlL+v4vf81qhru0k=|Chương 612: Phong Thần chuẩn bị, Chưởng Giáo trở về;fb0J2aOMbMm/4KMcQOl3pBbDljH7gRddtF7625lA+ShAugLgy6RPAcTxLuBocg1ZDW812QrMLQT7NPJ5POUz1Qr1glqJLGVTtRCWjQ3t0/EZfJdTKI3nmBeHXZvuj+2aeCHFW+apCZNMquCRiu+TISIpuN4XzueiiWTCSFXeHh8=|Chương 613: Tuyệt vọng Chưởng Giáo, tuyệt vọng trong giao dịch;MYKrNdJiiAMVyy3YV+Vk4UHh0V97+ayYb6o1q84nxIcl4POiPpJ2SnG03Yup75wr8bFcx6VfptmlAagZBLIZC2/WSd1ukS2+D9okFqJbRHmJT12sC6bnyYi7E181rLvLBmLyjOguVBBPerFz4jn34bS/LdWOr1csItyA8lKAJL4=|Chương 614: Kinh thiên bí mật, Diệu Tú sự tình;4J38LQHs69X8QsGlTQOb5LpD59XXCANIDYPog2P20IrvmGGN2Pa5anmpwmHKaQJ3HDz7bAxYf9j6HPiVk0M4HXiL7hJj9EMe1u+/0QO4MeRDb+nPc7JWjsxJB8vr5Ms87VX/dHhoorrBC4DCQUzTiL9dCCT7lpi1J2TFfaWNL1o=|Chương 615: Giáo Tổ trả lời, tình cừu thật tồn tại sao?;45U362j6EdYKAcpMktxzvFfugWxxYQW0h/okOZ57Hfvqi03u5i478wDDpueKjEwkh8QV9AfM5vbAerEN93JR7/lnKUW9qmFNHWVoUSGxeuY4/C0IffuT0dUuru9ea9D/pFnxxYWmsMgnYZ21YeJ8KxiNZ3ZjlpnAdv2g5+5d8GU=|Chương 616: Tái kiến ôn nghênh cát, tự lai thục mã ích cảnh;vEfBkssyYv1a93GXutih+ocecdGuFVYvIALGK73eSCyim2pCtRjMJW+bo6HGmR/aB1uiltqGzw7gRt26O/06fNuFjd1h2CDy+6NmMWMLh5VEuMaVxhfo+4lp7S8ApiqCUUdECwW6/4mFHin1u4I33htnfOzvZrYLRiPGZV1Df2I=|Chương 617: Hài nhi hạ lạc;lJ2V6EX8d1Qr0lJr8BptgBufb0aAL+CtYs7d63nz1GpLn6++bPbQ3bYenFG5Xtyfd466N7Jq8bRwfLrmm5xo0P1MBpJ9XkS+ujvnb+3qjvU663GjP3pfb7F1IkKqRnhGfmuPQ0FLIRqqkvn6v2uUthcH0J3MUf/vKilamHpMUMg=|Chương 618: Thủ đoạn độc ác Đại Kiền thiên tử;uVa8v1Mau/dI+M60dH8yBje1gTRvOSKTT4jN7lR22EVGUnS6BEmr7PIYGx64z+5gd3gdUr14fXTkzIQjSySc0UfPijZGc1WvfbbMdIQRVlKHC+leeI4QvxITseAKJhhLBkPlDIU+GL/Q3Lfk7t/QjeSWS4n/Ojp0o+mB2bRdhIo=|Chương 619: Trần Thắng xuất thủ khốn Kim Long;fEyv4RIDYyolgk9/wuXOS/EXZy8lrTlphGT8SeLt/PdJRkWE6yqFgcdEMMMDDBQejS0n7P4JFmyteiqVp5u5VywZOeLdZCxFifhmadFPHTkAFga/UY/L6FkHTTkSVq1BCxqPiqY7ScRLKG9Rk2mG6KZRVo+Y3Dx5a3JFwCZ/gOU=|Chương 620: Trần Thắng Trảm Long;YWli8aCFgADuKqhIToTlOMF1ZwSrx1Y4C1feoFZxEgY71UkVCDpvjKolmIWJWZRrNnHBgtPJEoeAEQlqO0bxaybspjxz1fWhAWeIpg0bK3FRIIrmFb0Kl4H1AhD7GXFwIa7KpBPGndIRx6Hqh7j3Gry7srXEaGV9z2n3/5vYkmo=|Chương 621: Phong Thần tiến hành thì, ban thưởng Đả Thần Tiên;X7nRuVzjoWjS3coEeSA2u9sxTbRW74xIo/1w5BxUukSqLvGqxvQA8MprHfS++6LaFOR7YNThSzqWoJAtL8EgDVgZV74jN1lLZxSFFd7CoxY4KnW4pAR9CXWL7gmK+6fa3EOmhiUB5dsIZ7n+kOCkuVZSIeKzQUzzwV/QCPDgn/4=|Chương 622: Phong Thần bắt đầu, chân chính kinh thiên mưu tính;XMB6hhJK9EujNq5XyIU2Sv2XA0ipPWk872oXWMqbGfd5PJWx+MzT51Ow452fTiP7+fBHK/z3N4TlKX9k+tOBBGFf+N203M5J6Syc2kfY7AUPoN/xzETyG+HUi1yqkfz13GNNQ5K/bADXUAjSEP8Suus3acejZkluiiIRua02l+Q=|Chương 623: Bích Du chiếu thư, mạnh mẽ Phong Thần;DY0h57T8Q6MnMs98klzcFFB9cG2rxr028ra5oCTQ0K4URF8kfhuSEsRksloKJu6V1lyJjD/rf7g67bF2n0MO/8i51gUCIzihcbywa87b7N3PfZmyM8Ygbd54i6GSXv8ytUi2QbYMGrUWPs7w0p0bDo1rQ3y+fdSKGYH1r+RfIQ8=|Chương 624: Thụ phong chấp pháp Thiên Quân;GmI11CBzxvwG75iTfgF28e0L6+hnUiY1KoWaDGFvD2mZvkFOWFVCCjN7qQ2uBhAAQS3X1x1CANRI5wY2Q3eG81SVG1C0AOwomIueMql1RV7upvPAKAmx7/kYkvrTNttkbNvMq9xGzP9VrydFJly6b7WP7QAAybwnkIVMhqHs7CU=|Chương 625: Thế giới dung hợp, Diệu Tú khả nghi Tâm;ZTmVuxQ6EzMxTOGDlcZLPzOHYN/KjOFCs0D5K5hFD/2B4ogN4VPvWfUKt0y+Q3xEd8t1NRSb9W8C1iJ/rBeWpHpq0Dd1lr4sP3c64/VLbcT8aLMFpLdF/HqY2TopM16mjC8ZiNI3z9UM3DVoeHsZpdl/RK4i7gWL+csLJyYhCzM=|Chương 626: Tiết Cử tố khổ, truy vấn Tiết gia;s37UE5IpU4WOXv70IaCWD6GkkTuty7d4C7q03vzBsn3+YUsriVBOG0rCuxf/B3vFPdqMpxILnYsh8XU8ClVUSFL109m8nT7UQYm4yEjYhk9lH2xp0imn0ESXEOCbrLsq/LZJYGen15Dd9+8e8iLVVPQqa5kxwNH3dG9m1Uh1TYE=|Chương 627: Luyện chế Thiên Môn, Giáo Tổ khai thiên;FWHOrJ6mKdZrgdd0R8Xe/maF1f5jOrt7St6dzIjIzmYhIZO7HjC7UC04GxW/U3/Gtv0Q1MhnmnfA2HzYhUaChJ6dVXHykEbijvTckIbUoi3gE9RcNAqS2R5fZvls0JY7c5KIph/7q2KUuqLyNc2qzXwdV/rFAOuFK9fJr7TTlgE=|Chương 628: Thỉnh cầu khai thiên;tWf8d2U+mb159x4xxV6mPET2De/RSDCOGePJ5ApM/+kuaUAWHxnMR+si5+zA33Zu9ycVJyecx2+vIUn1my39qszKcznGoe76oOL/GPz1cch19v2tNpy1mKjXJKP37lscnuGw8ny03sYFno3z6ZMLEkY6jKrhZsnfkiRth5TzXLA=|Chương 629: Nhảy vào Hỗn Độn;puvnrtD08ZXVxulKJrtqOzUuyhQlmYxQCqXmvL0grp0gRX/uAMeau5CQBJ2YkVoZN+Uc+90Ecpzg6t6Wmj7HNk3a0+8ttJoli94I1smraaOyC05gigD1HVpCgaSSeQImcUJXdFObbF0AXuKbnm7bMSqywGpi8X3iP9PO2rCO4uc=|Chương 630: Khai Thiên Tích Địa, Diệu Tú 1 kích Kinh sợ Giáo Tổ;54Yio4681IidZOWHj+UeMunHsigDYmkc/JqvwptkZgKo8fZ7PW3qtDQtM8LsR1Je+eN7olGkO5xC7isl4pZUoFYBge9iOpc2X+X1TvioalxDjgBgTAFWxw46Is2iJzKFQI5LLjvNMJgSIPXqYVL0H4bqcyrCQDeEAf5Sr2rw0Ec=|Chương 631: Phân chia thiên địa;Qt0KbWfwoIlrS0BIvHL6pCMQn2vrxXVlQgE+krxfd3xupAt9Dc9wR6IOqndh6JFymLlBnn4cGizA9Vk6VhfklmiWjHH7njlm2fzK8Yqk1TAJjbFFWx3jmrBgFXcNJ5Zw1JvKfRUQizRVNY9l/qnMckzF0GwurHSF316Xf8gImpQ=|Chương 632: Thiên duy biểu thị môn , Yêu Tộc mưu hoa;YwUd/cQyRxVaejFEyWMWACTqOTmVTv4JMfzmdkE0Shg9ls3rOBjnyq0okpj0Emsu3s82HQFeV5CC5LyjGxp0Tuv8dcunN5je2YOg0C4/T3OaM8gRnc2aR4lnhWMYB9DXnT1BD4nvyK/lz2dFEQSxyiNBmqOpdaLzZjZIO5YSXT0=|Chương 633: Giáo Tổ truyền tin hỏi nhân duyên;A0ky6+5jUQ5CGLoQtO4ks7+9JqeQMgIHeTTQT4tQDxh00GBub9zTPRVAMXzcqYGQZwU8CBPyULsDyx+bgLVJhY7OHaosZq93RAtpPWPZlFmEro7kKzUmeVnIfe8m8rgRFsDIbMTVU0jvc1mQkmr4Jmt8NMQSAWf7cEZhQSCTql4=|Chương 634: Như muối bỏ biển;f4vuEq7IBQcfDS8vlqlZgdP5wLNqyPat1CGTCkls5SSA7WEQD5hixVVtNxpdoK1sDHRecv/GL7SsqdVgdCnDqUvnzYZJA7W7nejFNaYk+jWTnCH3ovhiwaWPauGL7SCLvviSd+WuPEPJWfpaxE9dffnh+Os7oG/kyEP3m617JSI=|Chương 635: Khổng Tuyên bái sư, Tiên Thiên 5 khí;5fxug+hNFrSD+MLrKj7XXJ0sgGB+9gwQAbZvUgh0u6moCDoVVGrUbXgUHjyltu2iQa3vq9v/odGv6VqvemBuNlnIJDkr1FR48fZOXqySlsaFiILU6OP5fL/iABMPL7jywyNY0eifpySk8S/seaemdPs5AGE2BybzKDs6J256izA=|Chương 636: 5 sắc thần quang, Khổng Tuyên cho Trường Sinh;kLoDCWcx1Tnc+wWevy+IGmIhwluyAMDPi2EYS3RC6dfnjYaiIrvaNlrXi9CO9MEHDS2OVFCVFMEY+kXuYFxs/0CkzFAi8+mZGH365bO3c+rK4sqORgQD/wuMcEEU4ZfXfWanOrYXDV17u7uTyDQsVkvUrjr8MnpmT/BF/11okYk=|Chương 637: Rút ra sinh tử sát khí, Phúc Chính khuyên bảo;m5QP0FmRpEiLwcgRnJUUniFGRuG8+Q9aMLcWl3hCyVDZlBnTfiKFptDSx8wW/QZvjTjPL7n5i0pOvJuZHeyiys4/bvinB7ROgxVoy7clnE66PqM3+kclsTPJ1GG8zH5kCatXnLgHEy0/YxqKU9MGWJ2grSy3ayjMxftnV8OqfbI=|Chương 638: Dẫn xà xuất động, lấy trộm Phong Thần Bảng;SFwkihCHZ0OD9KkjPppiq3mCKlNl8VYHe5lO7K43hKVeN05vyzjFGh8oUPZMuhkGa53K6U1LxbX+Dl6cfFUna4WrLPgaAR+HFXcZCAOSvaPGoYuhKU7xZrv6kf83jMJnz/4g/qnPWZIZKZ+VOzwVC8BrOX26+lBoVL7CIztbAGg=|Chương 639: Giấu đầu lòi đuôi chung hiển lộ;jr2wPXiKt+NsnNwbpvLDrBWYmWf1sLigJM5MVfdGhgXKve3mBAXg6y+kQadw0D/7nwrS8C2RdsC1tqb/EaJNDQpGgr9SvYzxNNWCGtE0GJQk02CHbHF2Ha1LQ75WH6TB+aUVLVS1yfEpqfeDOm0EHtSnCy7n+m+rE1vW3VVCgoU=|Chương 640: Tiên Thiên thần lôi sính uy năng, Giáo Tổ phủ xuống;PWp2E98+OE/97YaRFhaWJJSX153lFMXaXvPLzon8gQQ0aeZhN/ML7dbHJNbcReTnUOAowIovlQj49kKhIu40eQDm0+gH7z5/Q80FnGDgPGqN4eE8DHCjk+4WMNIl44L5TJDah1SYfFkmKchWmJCBri/rUlGhUCO4fapAYGei59E=|Chương 641: Đánh Hồn Luyện phách, tấu thỉnh diệt môn;EZdRvxr3avvciQpvD9aqxgHQJhIpVXHSeozVStNBIGsWfaRgAdIzJpX7KQXZfUC377+qAUGx8fCI7+7Z1gqBgNDwxBZthia/JOXza1EKCnRSv708l4aSn/fbvOOiy6BWca5AZPKvYRu5F0NBHUIN6xer2NyvsEavrfhVeanOq/o=|Chương 642: Tiên Thiên thần lôi, chinh chiến chuẩn tiên;qzzrf7l5fKr3lu2DVbzX3Ohp9YBt6SiNknJ9bV8p8MFIBwVUMGcgNhs3k8KQxTOAlL6R7qbgY64LQiq8lppjPKZ1TRQHKkCEr8ev7TPzngXrDdeKOrLWZUoY0FQFBFn0QdM4xAV2zsoH3mPHIWTn9a4TmVvqxIZq6v1EFVGVBTc=|Chương 643: Tiên Thiên lực vs Pháp Tắc Chi Lực;yvh3ivj9IfmR7KjBMb165JQE7F7sdBstWmu8+Ni1jgV2hCRJA/TOAlG+rQ8gN8CoDRi0XSMl8b4hU6X0e9mdU4rkMLJybVsMRQPUFHKSRk45oYclRyFcBoDAkpE61Ad2dp6f7W3RgnXm+cQ3opONxg5w8ZvTM+M4BfYXYilcLy4=|Chương 644: Trấn áp chuẩn tiên;BIgD54XJ2VyRMcYbt7uD5uFXfuPOipY0FZ+v9Gwml09pj90gmEgubdLho0VKDGk9WI54T6fXG4GzyBk+A1gYGqDPJfKfegB7PqJLgj12i1dUe14cr3ZGbUDZwsshCwEtT6k0+mEhrufEakJ8VOoVTlZLrSb9w6W4ghQMkYMAF84=|Chương 645: Rời trần làm rối, Diệu Tú bất đắc dĩ;9ZdBs9uAVw2f6HJ1NuF8L/4GMar0iw7hGdXPZ/GyfZ29A7Z/ia+6nJCu9AnuYVXHMPK0f73tEIbjlclhBF+euYajyCVYNwZKBlpQueZbRAh59fmkpGryXpdT46hxdMTQL/iI7p3a6a/t2Ul9AIiuaDPHT/IU0ZHyqIC02KujSN0=|Chương 646: Hồ Thần tới chơi, thủ đoạn mềm dẻo cát thịt;864aO7aCjBwKAlgM1iHwWxWzupYYliOaiXqW28fJrZ/NmDkryvaWPy6QVjVHqWYcw7Ck++JRjk5pRAtoBZr5OdLDhY9RWhlMFpvnmMUwnYy3XreUo8Kp/i6rmlY/XZBXK8L+A74MDkCmXX75s4HuAsrjvjmToQnX8VBG3bVwsEw=|Chương 647: Diệu Tú tâm tư, chỉ điểm Hồ Thần;8aG1827ixhXo/PIJTXsID2589PfiCVCUyiRG6F9CQy05evYin8itNJiKjOHRSKlBOP8zrb4XjmckomaWYrI3svwVWll+JA3Z9RckOoNYMO7akBog07RhKO2+jmvPgOqPPLf93PsT3hqm0LJjwqrCrvt/MS8xjhzuNLbITnUnOdM=|Chương 648: Bị bắt Mãng Hoang;tOmDz+IJPmGrXEqcFlP3fsnveAT4wMF5TfF1bpC9abHzJ0EEZ7cmmXU1OXWFHnrLupN0WlEXfLqoL5YIpR2iy2/wrlca7W2W7Oog7XbGBa4oWIcOARhBYNwXWtro1PKmaveTIY1EQOo3Ia4pfCxumJEH9IlcDT4x2KpPHEf2kF4=|Chương 649: Yêu Thần tụ;TxPDiI4lG2D2haZR7CQQm4Mr6+7CUCZVhsOq3I9o7j8GgEfBF/6lQHAH0C/8T4nr2BHRLBosRVa6wYGFadoWRMG2RjWd7Y+byQdH4m7kkqiBlyNTe+LVnl5qGOHRShXwl84vk3IOAWyBCphBQKF6hVevifnTI6si9rRiVAdmrh4=|Chương 650: Tế Luyện Chiêu Yêu Phiên;hcyC5ZsayL0F1T/cEckyBTcEAJs2sBfWOS47ADOpsIZyRMkCo6P3NzeNBiuLr1jHQfkbEmdv7A05vVr7+OUQTE44cju1nQr41dwHZ7fpG6un93UPPHQ1D8wMNixO0sahYMr3y4DW/ORZI0vsyqaUKa5byVC3ir5XzGdy1NS4vU0=|Chương 651: Dọn nhà 33 Trọng Thiên;60OEvpQDDiz/0EbctkxR4zQgHzebwKAVha/kuOSvUxVw3kaENECD22tUdhPYPv2fE90tkq2NFChtDRL9SXgvdQTvrLtHxGlW1mx+QDvkUwxH4K8hWtECLr+LXSXumDbzB/uvazyhrzleE7lr9H47gO86C66EuFWmpNZg3CFqeyo=|Chương 652: Phong tỏa 33 Trọng Thiên, Càn Thiên yến Quần Tiên;LkGGU5/FF/Xk6RYRTACmdx5io/vWTNtiVz0ysp0+hnGxU3Klq2ZD+mn8XbWhsFtJiSvCaN6ugNZdztObLYHWPiv1XRZ+VE29dK3L96aTKRvEu9iPFKAEjFFv8ufuhEMxOQtu4JiMDH/Q2nMTTaz9upVzHQAWmK2A3WZpc/3BuXA=|Chương 653: Hồng Môn Yến, Phong Thần đi thuộc sở hữu;3RxV6hX23ityt4dKCKcf8X2VykMkne0TDT8FKHPbJ4T5B+MGIPjyhWu7oEHizUZO9yDiXma3U5dDU3+OZMFEXIhzcA2NzUSsp7RlKsqz8Jo9U1x6M/1313hdTt5Bl9UlhXstkl1hWmzxCDuRz3S++ixb974fw5JPbvDYXsihlWA=|Chương 654: Phân chia bảng danh sách, công đức bảng nảy sinh Giáo Tổ Kinh sợ;t6f7pCeaVQELANcXAFLcVhhm9D8cAd4RgKkRmduCo2D3BaWp3LaNvaXYwVhwzrAO/I48tvs6ZNxIrCoLGHJrO8PpMRE54ga0klsmG7gTq5j1q/BbEhwkHcge3CuEWMVbDJeABvvlGMs+dxB/vjG4NcPGj2c8bVY2kTpYqBuxa4I=|Chương 655: Chiêu Yêu Phiên cơ hội;n6H8VQpyBN98RFr+03qA7X482dsj8w3AY5mfRwXYuP/CLXpy3Oq0CQQ8MTY9w/tFjeX4CKwrV9yXbWuiXp26KePL/uTx9483MEUkFlAqJMjbCs7p0wsX6ddGbsIdnwFEfHkt0+FBk/LDWILTfOvSIlQrU9ACg26/xu4kfzKcAJU=|Chương 656: Trần Thắng chi kiếp, trơn bóng thụy chết;QoqHzh5PZQTLu88jJ20zg/jOfvO3SKfGuoQwqGBd196DE4Qic7xIN1zkozoArktuUUXmL4NYMHo+8iiWWM/nZ+wNvDxbVqMvwX+VH8arxcfZrTaLOJ74IH6vK6G5GGGQkPtpPtSAwIwCQ3RXeT2YZW79aD+CPg9m2jzbPrkjSDk=|Chương 657: Pháp Thiên Tượng Địa lực;AL5xfvg25pj45ZuOOCQ5qhvRzqEVYgQTgMjhuyX46HTA8nlKh6g7YhpfCb4CpCLpshy7ucjQx0S4TtQ00mrxVZTNHwmqHgsrSZSKSy8iSmrykfdV5VVL2LsX7+hqHRwGVy+SlXwwkZCLlQI/C1K8jCE0hWmYvxgaoI8P3fu6lxU=|Chương 658: Phù Tang diệp rơi, các hữu tính toán;DbrNOtlf5km6hg+2skPvpr8M+g6v0itpvAg+LU4LlgzVSy5YutosDFHUqgBT0JzivTqeEp3pwTne+iZvM8SeXjONSRwy3RLxUycixh21PJtDhvwzlXdHauaavmPTxK7ssolyM/EEYdP0J5iCUHNZUnzH66kRRzpAtE5PJWfmIBc=|Chương 659: Đính hôn ngày, tranh đấu gay gắt;qx+ktBee+47F4Lp87Lz+vUj0A0jFbw3zz5V07pGOn7+1qMersicxyHy496DgYDgtWtx+CviqTehDlNeFGxGOg2OE3eIhJc/WENsatMYzp9zwDGkWbcU4l7BBxV13ukuEh17gt/rXt+XvAB0JzzRVecKFKSd9pv1DW7W61v0O3AA=|Chương 660: Cây quạt uy năng, trở bàn tay giữa tạo càn khôn;jKTt63lm3AppTgxaVKXReaqrVCd8H1cQ0AexLoCKJ1MchPzjW96cxN5sDAsPjRw1hLJi8fia71IWidDKYkTS33hLina0Uf+sBKiBD+JpMsyIIyGXm0wsFC/cFYrzwmtG/BioNWRdUFjYT4WS/qE4ZR0Oa3cijv0/rdufuw7U4P4=|Chương 661: Lánh đứng quyền thiên đình?;JVsVppIsGE1DsQ/tGSNyAFqg0wLUMRy0WcQd3LSkoT4GeqNk9Wk5VHsfISpjxa8FXgKHnmBfVRRKvN5cvA3P6MjiOl0zU1MNU6ggPR4JcoqdaFenMfCqyjIUwbIjHjJHORw4ML/4uecK0TH/fTI8g/lHb3/b/yMtdxtyKfNcvyU=|Chương 662: Yêu Tộc Bái Thiên;wEnjy+ri/yPbdu+8yOg423CwqOI5KsrauROFHs98BxiWFtkCbKLvGgrG6zYTe05fGvvRas0xNOEuUEeBCzZBdclFkFBNROzJZTa8vWZ3ysoE5KSth84KVr8xIXG7IHzD/KWQW8DOiY/VN5Ce/zxcbgriRyhirbL9z66QEun6D3g=|Chương 663: Diệu Ngọc chi kiếp;mIc8HSnNfaneGigoIx5gbEGo//vj1dm0PgJUQJZ4gfx1pbxXXRzWXk0s1qmos0itGn6PKtXASom1YRXSUtVQ2jj6kSY95dDbxR4wsSjj3XKaGm2s3b7AwAnbHF2AJiRwnfVR5fJWeSw6ls/f8ZFdtHn0VSQAJkDZv+R0RMffQUg=|Chương 664: Lôi Kiếp mang tới di chứng;LNwPdimu2flPUP7oGVy8g9kI5CvMvpIwLLvID5+Ee52X2/tSTr8/ztQa0w1JZnAOwK26RiIozKM1OIje9NFF24aaG7r/5w7yvDr87YdOrJNhD1RdHwznPl/8No3Y0CAdY/EpWFf4zkCVoVG+5SznoHKc8msaQv6C4316Kb9cPlA=|Chương 665: Thốn quang cùng Hồn Thiên;twK/XXb27qaR/VzvVCgWw1uwdW0D/xS2wYEsounuO5sjuA6GpcEmRWcXL4o+/4zJ7SbeS5hAedXd2vyJ9l0YibqMUIAUQLPito7ZChVCcLqF1TDpaHj4oeAFFABCrVXWzLkURBS2BhlUME1WmM8R0L0HyRwkbG54Is61vk5skWc=|Chương 666: Nuốt chững đan dược, Tiên Thiên viên mãn;nCTm/uOmhtZizSnjlwWpYZfeTNkwMQDvNxbgoHe+X7mSFsYqoRtJGzg2VcvCxK5SUzeAHfqYp7615my+g7gOR5sok4tus7vVqvH1mCtj7vMChBfhoJryUeLZqVxD0uO0iacD+0qQmEADiZkhLQseHvsfolge0RdLHcuGBjOEvCg=|Chương 667: Lao tới Đông Hải;e5HF6foYuPq07L08/M1uVFJUsGinSrakt9Lkc88Dp2dBDOn8QcWOKj4PF+NyBo7oP6OUlwr+vE8El4cYhUoLXM8KLNE8sE7AQXyD4HLa4FLeHiP2CJEUotYTMQseYuUu3OMxNQLcvl/zO+hcduJg/uJNKU9NY3yTZxj0EDFuj24=|Chương 668: Chuẩn tiên chi đạo, khác nhau trời vực;+XLr1K2PBHkOORG1CbgDygGmjKAKABYMNNRZDRpDEpxQBihBaBviqk6gfUS9YAKq0/DnUmQb06eG7eWkh9hOV2MzjL77J3gDN0+0Xumxb5zrvVA10XTt4fbIM9iqbMKDm6u8jYhms0ZiEOezT7LBZKBe33tI++RWUQV73VQPFtI=|Chương 669: 4 cái chìa khóa;aHaLQJg2o+SbEVJs3edrklR1sKg8hnflNsVahga37bet8eT3iUsXck3Hk/PK0SqsoKsend5vU0xzfcmpJNFWJn78/L5/Nvc48chofPf2e3priz2vmL71q3jmk1B5ILthQGdxv0DDjnGhqCbsYuyFDy9cCQRPQuAOg8p3TkNp7CM=|Chương 670: Ở gặp Bích Thủy Đạo Nhân;dgiJXHPAfvXo764uH74DOE7jTB5ut+JeTHv1TcZCbekVc7vjD+JfpsK6G4GtTQUNH+J5+D1Aa+fSF5zC0Cspm6eDH86Iy9QFClNAGJ8H/yQyZbiWXxa2VYFTSg1LPLKbkQc+KH39mBiaP/qB1aIm6DT5R4XkSpo9AIbToPAR/lI=|Chương 671: Cực Hàn Động Thiên;F0Ekovb3/6VZi9LVzvvH7foD+J+EojHqIHyIHUA7NS8QeijcKjOAynPEAyhjRGeLM2cyiYXajw1TS7yXbc6InH/5fuIjcnpHaWbNl8mWKg1GqR9oseqfc+1f590OwWUqtizLlIRqWroYmFOnp8X/ZDzaKGZe032z+bz3mO1xzKU=|Chương 672: Chuẩn tiên biểu thị mưu;HPVE7RwLJJP05Aud1bXUtOAWdiY8RIIZxJh9NdP156+nihhBic9b7ejhHGnvEeF4ulp2ytmadWhkZAAoIPbC45d4qUwXtokzBFSjn8kJF3S8iD883bzorT2IoyIJPL5mmgiL9O6nYy+nAz9WQMUcRlLuk/fbdB5o3ugEy7FaQV4=|Chương 673: Cái chìa khóa tập tề, phản tính Ngụy Gia lão tổ;q+ahO2FooWHbSf6smaGjuryMIn//uXx38Ht70Ue7qO4hXruXDo6miqOAp7wTLK7zyc2yCejlxIWxvd4/ixNPm/fL1OtYbuS/DrJZz9g5xXoReGmo/QnwnBeVKN+iW1Fo+W/wSp7akupuw6vbjAi4OLUojLtcZS2dIBQX6ZBF9nk=|Chương 674: Trấn áp Ngụy Gia lão tổ;Hm5Dk2xjxuSKd+KhGK08l7YA3YJDLjle4L+eq1K+i0S4Te28ywVwnBXGjU/mPJSzwEBIJ6TKv6BTA2xPSffgBHuo+71F4gK2R53aepqBl9xOhncbRvWCXW0su5IZuHtyTeSK4MBOGeMYZjubXgszh3CejLtlteckxjjxLK9HalI=|Chương 675: Chúng Thần phủ xuống;bkdfs0R5kn7uMT1/KoGoGTAHFo7RlnPrtMishqQcmG9kkqs8JmnS88tLy3hcUYoANx3JhEq+BGKHYqvG6vo41GH1Fya1Sj8A6Cpkii0YT84wSP+zSHZ+falKerXYUVoeCl4cpXH1ZmxRa+CYPO5RDEDnOE8OY9g8zX/tXiQSGdo=|Chương 676: Trù tính Càn Thiên, sự tình ở do con người tạo nên;C0JqkWrhPQfUjmHZYqSLXDS2jN116bHRLQ8afzAoFe22XkHF3COKJMnSMLl6mPXdRINiQKxg7gGddX7OkNF2WAVpRoUbVv8W5p/l3FrGMivPnS1LZ5WIFIrCRBpDS4sTrxatli27PjXTseW75hWFvLTEeDqL4SAHI8XzU7wl82k=|Chương 677: Cực Hàn biểu thị mê, Giáo Tổ bất an;v+pqCvT7lyAMowzPPmLTweaqTExfA8RmpXk8YDi//gTInfc/aa9PSxYRqjWxunn95d9B9zgiy+eVd/mkIFwPZrwLoS8AIt1bNpIDVvMpnI93WFXBQlHG77X/0B85AIrs/pWSHzV0E34J5jd6KfPEyWzL6QucYDv27uKDdvamrbs=|Chương 678: Nguyên thủy cơ duyên, Càn Thiên không cam lòng;ACdo0u44rxhEVZMgrQFRG49qKwtEcrJ7WLKlj2wtr/WIUXr+7mTk0KvL/r+rNeZNs2gPwCPagn2KYHs53U9QaMPWTwkev29N7RE0UFVb5tFGgZFgIWoLr4cDDYXFzeBuVWcRRqH/VqV7+6no4eHa61Ab/YAeNjPtTBx8iuJYkeI=|Chương 679: Lại gặp Đông Hải, Long Vương sự tình;3k3sXcOf3RPm6CoXn9Er9hcAblr9ugjEuAY91UpaOYM8pPydiOszNrL5IQksHKLcTg2/V3V6rJSw33nOCBWUiOHJRNcoPlkFVfJR7lU84/kpDo/f1RyS0P0pkt96dk2+qrlPPSb5Vg4rGwZM6j9vnZMtHWAjJ083Z3SaGUsXj5U=|Chương 680: Long Vương tề tụ, tái kiến cẩm lân;gYofcNKUgbkZv5kLCkWlaVcIQazeD152Z7JfVMk7wRt+Uci8hMspoKEZhp0tJBq8A/+nTveqtR4A09vUytPUmyxhLNvba9TpjXHYjM4VKfG8rWrYz2oPB3dBfWQsRGrbc5Y7Igj00rnnx+4oNBL/7M33NoNHkDSnnXiSbKbxaEA=|Chương 681: Ngập trời nhân quả, Đông Hải thổ hào;3Y42O7O2ww293K9mUnYB7FHQEjdg+FO0g//fxLol1hWc4rYKeOvnTllcgwHtmdSPS6HzjSyg4GBnmownOjWnYd3ELabE2Rsq5uid+1hJ30XeOvP9CFK3eiQ9wb8xFyodAnI7yJfjU8YwTmYn+Y1O+1sxZPWLNj68IVYkcq5cHLg=|Chương 682: Mở ra Hải Nhãn;5KK8yuuh7UEWhf+LqsDFHAptvSUw6MJX4ltBM53RiRXfgyUXJsRl7/qi1BNaXk1gTwKdq+Kh1cF07P1c2hkdHhqmkWZ6KhWa7h/bPAgctvGG2QCtZYYV8+lxWGCTKE+qAOoZ9SYYqt3GZlbMQc29xKNlJxf3OsIbEFpR71bsecQ=|Chương 683: Tiên Thiên Thần Thủy, Đông Hải nhân quả;YrSai3MolTURExWkiP7Zb3IUtQiDQcVKefqpOhTopYEAXCfAd/8jaQDklIbfs2dmQzVgq9iOvGtDchMMiuTLBw2DspEw6sfBudLGNfRRM3dBmaS5mULA+WANDwY03DYAAhRXAO+jy5e8zHHckJNqwgwiv0g/q2TVCdK7/XVkyoA=|Chương 684: Càn Thiên vạch kế hoạch, Diệu Tú tỉnh lại;KMRlevp6eWrALiaKfmnWqlbBHVW8+4gVD0vHRMpSmh69kMA24br8YqQ9GVfb66o9/LeZjCG1n5XnKEHHHcxFShPgxzogetnDRp/Re+d7+BwpCpxoXr6NGUw3tctJEWWILJd1ajZBFh6tHmBI/HR0yFB58rH1s8S/lhXm3lLg+wA=|Chương 685: Chí Thuần Tiên Thiên;cWa/7qGhtTgbqIscDydFmpvOvmt237UVpzeDCK1lY4b97AtS//o+/1FuYB+nm1lM1ICt5SnmyNWpAYd7Ny193TekN5bNYVzIWzSURXjUgttTeDd7iB8Fx09PElIIJzy763OI52da+8y8erdM3hZ61J2x0ojOAY5ipYxcr69seFo=|Chương 686: Quay lại thái bình, mới Chưởng Giáo;OO4JBxSkFnIjZpMQgyhKZwdhfmuvFRO5bE6G9Lv9o8UncxUSGt6WMifU3VxWcouQhYDfDwhGLVHC8lh6BlIUbq/JydPDMtJE2VLkDOraIlHG056kiwOqz7R7Z61ayLQRwYca7J//GrQm8TbXuVK4WEvTuFu+DsDsPF5PQHXJKDw=|Chương 687: Phong chủ vị, ở gặp Vong Trần;3ixuVi/mmLSxsM1AeoWIhcrYTAC05chOuX7m9gI6E5ypFZLYUPoLp5giZEF4Vs2NsTe1HBpiLiuvNAdN7g9LD9hm7cTL1ePAnRomd8LENjJiwslftSCewGXxeU07CZfMOzRaVYr/HKIJTENh11DaXJTk8oGRkvLqGujFVxeE1ok=|Chương 688: Đáng giá không?;AWZfCoZd35Ssgb1fKqONcjw5NqO+RBOQwV0LWYOBa6zkj56h+Do+oLUmFBAbJEDUl6fSlfWNX1AfCcCn5BJq5YoS8ChkFr/x6mO1boGawQ3gSfo5kE508Ml+xpLXu0U/lwW786ysIrJx5s9+NNlIidwIdt9nkeVlgiOm7i5JfOQ=|Chương 689: Vong Trần bi thương, 1 a Pháp Thiên địa;UFqFDFra5q9I5MnROJR1iqUyyHnj+yR4biDQuRgh6Ro+YJCrXj4CL85r77aiH0Y9z04EBHf23UBXzyZfuZ8LMt+mIhLsDY/KCxe26rY3CSRWmURdNlp/tYIxwtP5xpMFvFeZHnCsf7eX7hw5Uj1QPP7vKG3NMYT3wMqxRxFktRc=|Chương 690: Vong Trần đăng vị, bích tú 3 bảo;dVj6HJOC4NkzPXGJJf+q77Fl0h+E4sNeRCXAAawQDFmhZ6i7Bt2NL4uTcqfGeofof6dHaI3N4gBdrMw0m4By4gwpWw85cUzqiTZ3Kckx3q0bJsurHeE3KNHujTNVx11RaNiauTSI+6KFUJgSbrz/lcOYklu/pVuhS9bV7g/G6lU=|Chương 691: Ở gặp Lương Viễn;Vvz1pfg5y6VBprKv1AE5Sy9Yz21FzkK71cg7fZoA78md2oMpeW5TFCQcxz32u0vxRR005pX0FIRVeB0/ncwlOM6EjW2Fcb1Se0315G3PW45WXXMvFFAu7l/iyVqID1ElNhrNdQR5YtZuYsznvRVGlyxeyjl/AKq3A3N7ttdv0oA=|Chương 692: Chưởng Giáo đại điển, Minh Tu suy đoán;fakC8grmBWSmfYANUc1TFNw3vjl7NksBSZJUG1eBZnx3IFVgdyB03y7YKKjExJZJ1QJa46nUBqb83LVboxbq9IFymW/q0pXcamILylEWVQyfr3BGsqLxyslqZnY3mz6fF6+XTvi2XtAt6vy72SqjW8uxhKGTd3uOkCvu/fARm2M=|Chương 693: Khác manh mối;9kSjNN8Vl4XVUutdtuop66NV3SafM0UVgp2KtOfOPgQZHvyxcFiNQbzKAu4Be9sa+cqg00EKwhVbg+4e11aLt0NPAYd6+7jqnXfHu8X/UNwM4vXj3kW4aEfbjoHRXJxHj7fHmBO0j6G3gpE2USR6X44RWGqkEuyc+b66SwotzCE=|Chương 694: Đại Viên Mãn;+kEE9UmqyA1KTP4RCxXqhjuROb2twNKCc6g/DFbMXGrrXtg7moKoPaYsR9mBaMlbdpTSH1m1xBrVQhKh4hb250vE8CmkrdsEnJSffLZCXUjZkluJXXW+2JO4Bs/Q43I7n4J3klOHKHCZN/tGBT4h9piQ41W68825N8I6vTIFun8=|Chương 695: Nguyên thủy vấn đáp;V3IGdiWZaR7zGEvYHq2oxo0g45kRmplMtmrhByomtVPTzbBZDgxpCYH3oHfmgM4SxmV3xuG9cHwlnGss97ykm+xB+f2IlTKBFpR0o+NaF5040snQoOlzZWkR5FOTQa7sza/rwooxIQWcWQhwFjDWt1xsKIXTu3R2EW7J5vNe79o=|Chương 696: Thái Thủy cùng Thái Tố;95CjikC0qGrIu8wxBg+y2zbM9iVWHcOLoZHcn5lK/GYCLF6Jdi3O3ObmaSlN+Yswz5fhzL5Pg3bLHMUBD5gp6HyYLZaMBvwc0ADD+zzb9D//1o2P4+yTofH87SxzMIJ/7qF66bxyV+Mm2RF1d9NujzARrR0jW1dhaHSJ2hlS32M=|Chương 697: Chân chính viên mãn;kw4qGt81OOT9iDLQt6/et2Qe9R00CWyF0Wzt6ZCc07YLwwHhWHofW8ZX89Q/XjM2gFxw3CnTnVdFGBGj7QAMCfURYT7FS6tJxPYFBVJj7aqSZA2YDFG4GhgJZdp8Y05DfWzeblhnZI8e0ykIhjrQtiiZZMtuUtlZgcCi9LhEQys=|Chương 698: Ở cấp độ Phong Tai;AG7Fjmluv3eKc82xkXeCNzXdUxqU4KzTg9M70nPA/huSfWOgDR0fjHgwOjSFCSQFyJj0EOLg17NwDYgQGPVjtH1S3kajDyMiuFB0INj6fiUm8HD7l9PNQZ85/AyaVGCUeFlk5YYXrW/xorCFPB7CHcomvuV9J/g4L61Gyy2XOSU=|Chương 699: Truy sát Tiết gia;foufvKg6Kg4N47xPiC3uecTX9EIEbR9K9FidHu5FfwORaepJMnAo2ch1ZKxPNMENRymnTqFcWBIdNabqdqlEIB1M92XjvbAL1wK/qVxmz+7sUZiiM4ORtHZECG1udKp/UDFflXpOLDhW62gXFtsWTqIt3eEYl8TTcauMXjgVzTU=|Chương 700: Giáo Tổ tranh chấp, Chí Thuần tạo hóa;7XG5WqFl6TyRauEBnU9bSnjCMKka88Jeki/vy7LYBt1SaFPsRThnDWEZYpuWE119zAs9/6spNohgmLEVquX3JXawWXVbKUgZjoIOvSoHR99HWLNhq/MhGiWBvdjJ68j7YhaybJA/cdbLHZGigN5fT1TJY/toGbW4eWthuLj6gpA=|Chương 701: Tạo hóa viên mãn;S2YKR9Q2lmT0+lVXywzqdfEj1l6o4u2xjXVA9VkvojtKQIAEczP5mOBfNV786bNZ0hhfCRG6+sfPFQxib6Q1J8qYDyNMUFPBiWpW0lStmhNjsCI5E5WExDZbCU8KhBI/G9UvSgfGoW4I+0fiTRNBAXcIR0ybpuMOvuTrbW5e9Ss=|Chương 702: Vong Trần quẫn dáng vẻ, phong chủ làm khó;UxlW/I1xDVOAR5PPyc99M5Oj/vCk9DD3eJVMKMyIpBCw3qQIB5uNJ20JiEQ63aNjYHiSNBYMXSQiYVnDYygf/C8NHTv00Jo5m+SuEb6JgkqhbacxZYwKD2pD1C0oozuKUrM+VgnqZk380LGxUALjCB0pXkQV37xvBjenOaHRR3s=|Chương 703: Kiểm toán, chỉnh đốn;4MrWd8DMKF80vmCOce8A7W8/LaO1fAU7i/zuLHQ5WxPGdwj/wu73/GVR234wKWIWJ3f67spj10cBkMi7SEanG7M1ZLDx7oVYg8BdTdpS29HtWiKbMD94i15l3Mx9wmYR4HrfYhThwzRbZoR3sCRfRUJ0jxBA8OZO1Y/uAjtawc8=|Chương 704: Phủ xuống Thái Tố;mLQlCacBt6P2mx8HWyA9csByRi0BQjHjuIyln4rOWhWQAFh+LjW6bk1pPZ1JTXs660fA/vD0wbd4eD8Ro3NNns5rqJcDRr2qh0JehVa2WUhs35DRWLpOSmaeH34raptxLf5Fw1L8c2EfVCYppbrS18I3p47/PAtionCgWExJFJI=|Chương 705: Thái Tố vấn đáp;bDwsvpCZ8fMrW4zf1ytKF1ypBpK5EMRd0HfXY3CIQ8yGXc71td/LEZ8QDz8Vopz25YxYzHTPuQQZis8XMV1sMvs+wKFEDWIQPjH+V4j6gUQDfRf289ek/VXB3PegcmzkkuLlZ7OWPBtym0V1T5gAROTbLBM22mhgBFXnxPjHzRM=|Chương 706: Diệu Tú cùng Đạm Toàn;F/J+zsaXd+NZrhsHWjOoa63mlsUiS+q7dFYiarQKhJ2rhgKZTqpBQSuVQvB5kPPFQpblUKngDTxX3uBNQb4OMHd7t/W+DmcqQU/W7XMpLiz38Gqy4wFheuLHrBT3ONmRISHAN0+1iRaJxqK8T3auOn4lLsH19URtFs/g62r1YZo=|Chương 707: Con nối dòng hạ lạc;98wy62AVAgDA2m4CmTK+LnE9d7h1YT/CQ4XB1kzLFRT3sE0xciMqHEiVtPHgxIeSmwl9crVSidJ1qpN3fQ4dcwRzQ5nPgHVc4X1qjMxhkjrSSSTQgiNFPNXCZoClueLpHilGARCeIkaXLMojabBcRK0IOViXhl/31HVWd6YEOVg=|Chương 708: Tiểu 0 thế giới cùng Đại 0 thế giới tiết điểm;mZZFPthuGT2pKiQnrEuNGmbhZ0uV9nBiHhKaW0AhVGuWijwoQgeEijYyof5TmOGNBgInRTm/vgsByzRQfvZQns5gi2q4osPLiRT4YKWlxALQwMaunkM5m3jHf6fK1+xrFy8lmnFlqNzHe0wxryHkjvTFNlTRMsEtvnXpiN4ht5I=|Chương 709: Đông Hải biểu thị mưu;7//kh/Th9dFxjCudBO1PvRBmOybiqrmy0aksGuCBihVXeWyGIghCZiK2G1EpzGE7F0Dbi89Z3N3RkfggP0KufdUzg2Kg9B1yWGOXT1jKhh0y0RWziyFQgjrM5JemXkwKPT82f9vbd4Y05RsdnA7/42xwz0o2EPtEP4OFwCuDF1s=|Chương 710: Túy long cây cỏ;pQfQnqDLr/cpozGU/iazf89j4sqkA4/DfEyZt2zPkh7/LSOHqPepH8FApdFv+v1eB8mmh6Dj/KNZWUB+SeEjn4Py3fMhvr3YV3Z/jeRKLr4QXiXd9+p/0cShtaowqNla0jrqvqLxQ/OfMOTQNt5Mywmdq9iPpUJkajvI7yo4Rjc=|Chương 711: Bào căn vấn để;OF9KG/KDmBVNEf3m2pKqHt0davjZwa3uNFDNzp02WMCh1Q9G/ng2aINehZ+JG7SVbTrgNJYey9wC5mLRTX7YsaDA+8T0RC61amehom+0HXIUiBgzFlAiw1I9mZ2QOUN7eFJaH1PM4bpOUZE221mrAWReOE7lVT7AQaecvqG3vR4=|Chương 712: Đả Thần Tiên 1 kích;6U/BcKQ8+aUTkKkh47bdleKWWw6KK60vSah6crKDkyaogJwLusONQdZChX6oQkj71gMnJh2NywKz7w68dXSZ5HwPog8cbHeWnVNcU/Umf4NhQ0JHQb2qBMv4Memr7GiFuWNZWNNMPt26KFT3uGXzkpDhTW7svFVHO+sUlb/VScU=|Chương 713: Càn Thiên khóc lóc kể lể;lsBte0jONCUKdLclAJ8eoqylI2FSDNe+Ibru0mG2R0L+cxI/fhuXUNVyQZiLIXhcJtIcX8jb5ri3l3D3xU0MkGjHq3hfElTHV2Q+2GEw1FtxCx8BnFIYFFHH/f55+KF4Qpw2GvgOCFsMja4qFt6q6FWx4Ygh/g6WHp51YdqbBS8=|Chương 714: Đau lòng Long Vương, phức tạp Thiên Đình tình thế;0dwYwrK9QAOHrQtqrxIfb6/nrrnOrSVZnBmhdPlZpO2MONSJ4I2C7zqNzejOuG5EwAtTpqS/Ty3qouAaQBrgSzXuggqm9PEp3YFddSpNpGLDx2ygVqZyF9GN2NGyWKkhx0u+avHmgjfWtht6yefU+gqY4hSpY75KvOtRGAyw70k=|Chương 715: Giáo Tổ Pháp Chỉ, 2 Tâm người sinh;EYyDslurRdNpzkFzWIQhknZVpEprXfOrgNU57tyThrz1NFGWmaAvphfDdD+KJLDL9RCkywrdGrExK/So4BpXbFIPcENiG1+nmEFV5rNPxqhQ7hu5x9N1NRYW3TfTHIPNg2s9cTmEdKRGByFLVCeZqOJzKzsC4H6+DjBNGcRB+kw=|Chương 716: Vạch kế hoạch;V0mgAG77If0GTTJd4r13w+uBmU8VQUtyAzxgasNm+3WVS+hKm+zDLiWWzONNEyQwmw4KGud0+ePLIpFhV1FPdBo6L6R33Fyn5LHfwCpPR0BHeyXKkFmZhRbLA/YH5vcFk0q6S3nBlQFZVv7aBa6Wtqyi+8IscRBy9MH3b004gRw=|Chương 717: Kinh hãi Đông Hải Long Vương;IenTXhwS/RcLnbat1anAeHArUSy99THC/M5hOp4NGZ6aA0mIvP+RVJDRAgXecbFCFmrDaDrdaYcXLvBRkmtFLR4GHGdcPiyBpnYzHSd9zc1JJSxNeHFg0cVPfIUNz6Mxn6xhd/qmuavzB62PbLw2cRwWM8HNxGCZv7lJhexWNws=|Chương 718: Thiên Đạo Chi Lực, cẩm lân đăng môn;IPJ3/OC8XW8Rls27Fn9iE85guCXKP81UvUb8c9IkgmoYfCfzg35qsre0aM4nD4wXjva8SiFAVCRaqiYNhXUVXyve7CtZClyfMOT7Qk6r4l8fvdkyd9RLtdqHlOfM8V8HwxIuHvrh4ex7abfiGQRwnrZrUOLhMuMjNJvdO4/Z7+Y=|Chương 719: Diệu Tú biểu thị mưu, Khu Hổ Thôn Lang;X0cLlsL0lO7xWbSKeknGzdzIADfSzGAbrnEV/0bGfBo7p1jaaKG5TjKBh5286UeiwbOCbTXL06mgXO9RB0GGwMybLCoigX8aNwreFxBna3458wE5x+atulp/8cK4z+ZKSn7RW+1husuxahJbfmzogSnBITXa03xBmNPAGaEtb3Q=|Chương 720: Xá phong 4 hải, Giáo Tổ kinh sợ;xPlpz9E6ktMfddcoDSaEmO5iQ1Gij2G+DpQ/K5LlCoTrx2SJlhedl4ONBaeBw4ypddxSMFCaM4LniLqKeV99JslcIFdaHQkatrTrGsLw89u09Lck/lqkdZS27d+bSIDhIVtWNO8xiL9u6mvSWI008sZ6gW/pCQGef7Q4eeBP0r4=|Chương 721: Cắn ngược lại 1 kêu, chủ phó biểu thị phân chia;k21EfhA7Q9H9IetQCydhXdCwJ4SDx6YzdaiRz+fiR5qsH6DOhqB1WZI+0eW1DQmiC2P3jWblRJCZPf2vCacs7QhhRqWB2NVOLnW/TQndC7GFSlT4fy2o9g2dZA31RqjbAoLP6fXwwqz3a2B2yHk/WoSUzQY09KXO9VGVyby9Eio=|Chương 722: Phong ba dừng, trích cách chức Mãng Hoang;5y7uDKfzWUyQdrVD7oy8Tpv5bWT4Nm7f5Do4HX+EZsjDzgD1yZTmrhLlvIIaiHb4GMmUz1IjqukhkK5S5vBDOdXwNgPdAB309mXIsF8aXIf5jwMMymfkDr6RHZQF7J6ZwtOItLFCCaOZorj8pzOXJMuxrb29eXFrUp5iRdhC9S0=|Chương 723: Ngụy Gia Tiên Thiên Cao Thủ;LCg7Aa4K7HbBB+Q+qdqJyUQBHRvMmR+RJnusmPeoHVX8ZBud/k+4rIVR7RAt7Xpz8EXiB7zJOLL9fjW8BOH/MVvQuTiU4SCPDICiyQp68IUkaCMb6SI6IAltpuGBqX+yoMLtv1U89Wirii2ivlBqQTD4gPPtf1gR/EcZyfaGXh0=|Chương 724: Nghịch thiên trượng rõ;biKAY8ZncQ3/zYFLY/289nA2oMCDPGNE7FFV0NsF75wjQuXvBKyiDOpvHdboruma5Mi0Gfeh9KNrZ4ZPjE5jTChiLL0X2f0OinEwD4av0Y0l8tteMy1gy/Kz6JYXrlGswv6g61u6P546PVu0V0DTTBqpDt/1Apr9o41Zluo5QOc=|Chương 725: Tổ Long nghịch lân;TsYGY8B/c2CAtqjuH6sqPQeiIA2Oe+vSPrT+2Qp5G2H+P1gYf7OhOKoth69sEhMMebMPWkzID15rGjWp6+YwSSUeg/Cbp4r+I8I9mKx8Yhcrwm3iXlcEz92DbCjXaXJwGEGvW4GYTT6P0QX3nEgrYaTby6IgxYF6UKH5QdfsVBo=|Chương 726: Đông Hải cùng nguyên thủy Minh Ước;l5iWCrbdINPNwJ9lAPdUZuwEFeVIiFOaqxUM74Sks8QyEGu2Er3k0kU5W0/7fqbdtVs/vIL6iELCbDTuqGN+/YLRyEmBph6dH0sqTta6BEGFjXyEBnCyQw9isJyIRFNO3nF7Z3q+R4aPP9w1Dv0NYlJGNFDkFgLbRBT10U687SY=|Chương 727: Đại phong nẩy lên;FOhiPCrCSnTM12Vjbduo56tAO7bEXzA4TbJupaPJ1G7TvePFHO4naw2YM8Hisl72NoqED7odqHb/tY6TLrIILDvytA27HvpIZT7jm4W7QNhDvRodOkviC21wZ4itPuuP43vN2Wzz8NKRfF6zaJSIBXU+/Q4XXJKj0xt9VrRfV/I=|Chương 728: Ngọc Độc Tú bá đạo, tái kiến Tiên Thiên thần lôi;DccvAK+gPW8TGbYbZLldF6IJsFwVaBvVKQYIeHgKyse96ZcrVEWXabb/2EJ3LWIuN6iyOiZ80jcfFsjDbp+xe8bdqAz0+ir1HMr67ldUT8sCcXl7of9hD4zah57cnEoGDMqHOSrPpm0TzHDcy5ljmjlFs6rwJXKpEzg4lz+thpE=|Chương 729: Tái kiến Diệu Pháp;uIws6jUoBBwJRpdewU32uO6xr87zW2d/5dDhjiscRhsdRjFh9p0KIinQek+ql3/B/fRLShGfSYfll5YmZgrzgFrCspBLhNdmvNI1s+emOIWW0GwfGwpCQp8yQIMJhSVPRMHMuEKZ/u6m0ePExll19YOrSKUB3SVejwFDI7ILTus=|Chương 730: Hồ Thần ở thỉnh;tovDOgWoqDp1H3JhAmCzDG7m0SiLm8kdcRPT4Wz2fq5T+gTcuPwQQKX4UBjobionbHO4pqO7Xwsw08vd9URyyDhAjF7DxcqHtuSx3U25FCZ1LFH1oXG9fEjqiyvpb/hXYFzGMQ6WeGCvx7ByVC9CopsBDLu1hz4/thqf9AP9BK4=|Chương 731: Bị buộc bất đắc dĩ, bị bó buộc Chiêu Yêu Phiên;NVMQtjAGxJmgImHLO6IHqNQ2aocKZmYC1AwJLnT/tsXxYwYJUGDMC/2el28ejrOfzESn25BVUcRDdXPMjdewTLHlxZRzX5qh+4IbtGK/RGqUhTeE6htrgyOLNLpqhjGsKzY3VJJepPq6f3XcR/PdvKmAEiORIdjLgDVpQHHUDf4=|Chương 732: Tham lam đại giới;7Y4mAXOZCT8ZufnWhRYQ43MKDbd6srAqUHX8y1aqYmhAQk7d/F2er1xp4fhfGgblMOTHVFEt/J/g8OfSOVSXsge0K3wrdwq5e+ucb3c2ewAnZI884FwSuE7UZ72aWuK0r8B8l6gRR9f/jYL3UBzI4z6zuRV06N0UH7rBjbosJU0=|Chương 733: Mãng Hoang khiêu khích;sc6q4Bnj+3ZRYrPQJysfYlQJaEvBs2kSGk11Awodzn9ehF2RaODpzzEt19kz0dJZJgoyALCra0qetru91AEYSuyMSAOgAPZ/hAOVtqQg7XdN/0PJM41ELLCNQYl2Y7227zOS8ke19S58+2MR5ApwtriFPNerIqveJyQfGzbmfSY=|Chương 734: Đấu pháp Yêu Thánh;U9tbI1CrVYR8+Wn6MPEmzWLyeFHu1QcZt8NRtMKQAM5o/PtQ7EuLNQVVebebEQUJ+3O5D8X1LX7pYweT8NbVBDzhXo4T2QzuBqvaSkCQ18ZAAAFGQFYaYUV8saoEed0A5SNA/rslPl6qiwAYF37rAAbMtEVCqVVKXr5JOb+Dic4=|Chương 735: Cầm Nhật Nguyệt, Súc Không Sơn;xWQ9ONQAbsatRN7KwG/iVzR2YH73gPN94RdOE1lDmL+0T4pzxB1IqiYvJrDCL+Pv5tcSQlRqHF1cpNvdHs/kFO4EzjJarGekfNvl+hC0Gu2ic3pC56g18wQDJdsqHiP70T775s9W+fUH1rIe7LZWFxhGHW+dU3pUy9rPDDPUIJk=|Chương 736: Phòng thủ thật, khí số;Sfe4GLejjlCV+BihKyR/mT9BK2xB2KRU/xkFtgMMQXR045ZoLpY41ZspnPw/qVQObkwIyG5VAX3s2fk9jXR6KOUqRbuPJiDk9DCHbk4zqJk0zAq+/W9n5QzuL4LcZwyLMUR8lllQUQ3qyNt/9TLjoub2a3DzQTnIWUkuUYi0Kf8=|Chương 737: Diệu Tú điểm đáng ngờ;tPULbtXz1RAwyBNVSbeDaCFRmqqNV/y5DC3ur1RccSM3+upnM5UagM1VqMoEapnUAINd8gMZKg2AL+lsQfUWoVTFIKmsbjzzlhpGrPWdkP1r4RxYbvBivQxvIdkpgAkydHEDab8nTG40kW4z/U9365f6wNSVZQOj70sPqBATY9U=|Chương 738: Hổ Báo Lôi Âm nhiếp bầy yêu;2f5Ve8/TTGtvwgQTZd7Pg0HKhof8Ysbixp68ZVdgpmB6jXAOlU6M+AsL2QZKKSXCdwDCciWgVTzkwA3bCQMQhXvY50UXnqS3J+exOZYL87axQLBdd/DtwFtWVptY9adItzjLUVyaBp3N692zIvb1u+cO166YMw4euqttvU6Mr20=|Chương 739: Yêu Thánh bái đầu;FUUbCN4TmDtIn0I0jdMQV7f8FlnN8B57s6DYdGf52t179oTvJhfL/3b0tTE97vEvCBLksQRB6xMnr38z3PTGpWTlsw71bTlpNlA4lFo+mKHP+17PE/UeCnt4ndVbDGxO8jcdMfcQ1mFIplBTOXwUaADg2iJvaH61JPI4CHu/NLw=|Chương 740: Hắc Bào, Long Hổ;1xqyvXgFhbLXVr7Krrf7CEUrpN4L1EuIEywItvqRVlZNBhwd3YVg6woqgKpMHj+XvvMFpErDGv8VwXeTdgGfOgG0WyBUnO9qTKIoanY69Q8bwD0udT7uAVmLT3fV3rwisjDihzm8UPmh2Gz++GM8AAZlg9B6OuoFrqJLTiRbtI8=|Chương 741: Hỗn Độn nhân quả, Diệu Tú 3 thán;+UERp2z4WBqezfBmgZ+Bd1ACZIv+9La8ITb13XQ03CcTPa7VXaM15NTmlAKVl2k97Zm4U/61mNeDt4fTrPLJIKVimQTkyPv0uo0pVAC7PugtABmWp4ICqhdyge1fjvtzau5PG02a/xI4H1A8k/OrYRjW9KsCib1k9YoD8sAdVTk=|Chương 742: Vây giết Long Hổ, Hồng Nương bắc đến;W+lKaqZwBHannCRDpl8pP33qfiu8xqH+iQ6EJL3MxAUxMupWRGOEuCKrpySN9H2vqvlUe0WTpVK1orhhG+n+nfzQ2/g/S+kfCVyfhtNhmiAxBfXo7pDalVvxZL0RMQBGrwk75iiHdoWMOdN0Z8KjDT6lrPQHOEKwyXlXGveqet0=|Chương 743: Côn Lôn;OMTki4L3ozR0mZoxMFvzGKpce860JYpPzQvU3C5IkMVvUrheYP435j5ebbHegziS+JXgqauhNSorUNvG6afoPfsSVAeYJgZQMDBy3wujSIbxrBPYdb+gPtxq+K7yidCLot8rYdk4vIuR9TQr5B2NX17TJmdR4eEaSSarVY7P8tA=|Chương 744: Ta trước mắt giáng sinh, Chư Thiên làm diệt;jgL3BnpBbE3ql4r79L3XuJ6nETdGSrtFGKYmb4sGqVmVvmV/cxxCzj1lx/Z4BcSDNhc/zYubBlT6e1RzKZxyVfWQwEMPjS8NDb7SItJn51YoP7zppjoRv/ECo6VAAzucl+EFuh6PnloQJMVuB9+Uan+JeDaBVRe/7P9ugCXw4YQ=|Chương 745: Giáo Tổ nội loạn, thu phục nước từ trên núi chảy xuống Hà Thần;4OdVY8wX7kVSlZ8rRnKoDaHhRIg8mVpQxn7U1PUkLIr3Vhro5Hn4QLR1bj5u8k97VPsQzcJ53v2AmJp1koXWRarYLtGsqgEUg1wL7zJEHPHQedS3J45ByLnuhOPWepV55y+BBkP+9/2PQTos03Wl/osZ5TnQCzHfrdNKE/IsAvU=|Chương 746: Không có gì là không thể nói;ltn7zyhH7CzcUhKQggqNWQTvUf1v+fZzhJMi4DNGg8muKGsblgQVU5tSZsVd8slcevF0FXoKTTdGXZWOpY2FWwL7iDaazuCcye+hl4PjSY08cJz3sH20kXkawocU/T4g3m43iD/yhi9sUWGdN/c1vXGpCgfUg2uXfEi0omJ9N6M=|Chương 747: Trao đổi ích lợi;PGipOP31LTDqvbvzrd2XdyUCL0HiTlXEQN+Wi9RWoB2TcyNXzhhMortfJVwIyLRnJPLBoc5smhPbPWw9w7oEEeoZFbWT0/G5tdrFET7vjnNG9OHRDU4l2dYqy3esrGTb5ebzmb+Rwup52CbZQbxrHozzXu9zLB58qki/YTffu4s=|Chương 748: Thái độ;ElozUTRc27Xzjof0JbGMuhK9+Svxn0FpK6HddIyb500Y8DDw4wOwYeGs5qGnXgVRFUrcEgzX4iKKdrqkFxemQ2JJYkfwVAExvlCdd8TC30qlyKA3xBV/GzgQuFqyNNt2bvG7WvJ0wh+A+ZjWbxm8URS+pqVfxs//p+34834JIIc=|Chương 749: Diệu Tú hí khúc Liên Hoa Lạc;1vjkjo70Xw2v0j/BX3Z959psjjWHo5DYBvqVmqikpqHM5ng3tdBjx31hV9jISp4UfQFgPwailiY1rFTFU6VUqymnxKYEpPXy3tk9sddAfV81jk0scBtJQTyjyqGRJJ3r2I12uMyiU3tuLlMATlipgw+wwlMtDYU6OAMrChwx9O4=|Chương 750: Cường địch vây giết, cướp giật Đả Thần Tiên;h2dcw0ZN+73A1AHhKfj1zd/6VMzT9BV/donAerSyfycz+w4X+nfswr1Prpg5AH/zk/TarP2uW5Y9NE7MwVoANtXLfy+8x4o6r5RXvRroZcrs5aOMiyRz7V70FwXIkGX4hdxyXoUTtnO/dCHxUW1yyQ4rNnwoI+RXztl7qUHjSwU=|Chương 751: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, Càn Thiên cho Đả Thần Tiên;jdpoJmTdjMlPtSlZJpBBi35kARkmGyl24FF8cuNPNIQwCFWCVilI5zG3A8SepFd+fZUJt+k8e1tAb1fUgL7UZHeI9e57jfNvBm5M3QUudrXctGMcTd+eWqZUVsGafplOhsZBOGdu8JkO8sRi+USP+qsOwfr6ajY9P3GXNiQQ6D0=|Chương 752: Đều ở đây xem cuộc vui, Càn Thiên sát ý;lfOCsb04a9lwOPcL8arRvyzAW54UbX8PhLWuLzfyld9ydet3FSOmyeYkM5JLP3GK3qPu4H38ZkqAwqozg1o0mz3kGV9xAYsqMk6UKKKRssOZrsEsjAZv+jSwtaifMa07uPeH9Vnf9W0EJjiNub5Re++7D+cFul+vt90MKVmUioE=|Chương 753: Nước từ trên núi chảy xuống 1 thống, Tổ Long nhân quả;ayV2ZnOT3U0P6HI5spuDhRO3JuseNdQqBGVO4AKAMupLvPeaWSWztbef7sX3xMndiIHeQXwEfZIjHsOFX6KAk4gsuItyPFShpCDO/fCGvea+91S/frlTS4xOQaW0YfZrdsMiiDBFxMu26ktEM3Q861D+iZhC+deFF/GEua8lgF4=|Chương 754: Chỉ điểm sai lầm;T5lGMg81d2e06lhFD+4TXutYYfBq4ThikMSNf+ehppgup0S08/TaJy+85HJPcX4+DFFYtmomX5676AO1ubgEwY4rX8vZ1Wr3PsXGI40VaqY58o9gyn25Ct3IYx9EX/ziu46tjvACRJXN3CagOGEk4Wn4wK5jBpGOUGLqy0YOr1g=|Chương 755: Giao phó hậu sự;u5lvmfmWm7ioxpI7H0H4o+yuwXk6AuHV3zck+fsv3fA7tSNQBEHyyrXgwJbFOTTkeZbiWbmBEiz7FwH4vLjZSI5JpuJz29D3NohDObRgAUOH4sHlp99iin9otCgv74McFaA1U/G3Lyaeh64GaDkXH5A9Wxj4MyPJYxl3J2kXjkc=|Chương 756: Thái Tố Giáo Tổ cảnh báo;ZPw9C1ZrcskTcq2i8+OzdYJtG+Yc+RgWLo9uyVj1mpecquTc53zs+4sIjsNpjlSUMVeGHxVYbTnO3JIyz7MqjrQ6xd6oVnIpQD+VgrjkkV6Fk1WR50tS+hcbXIKvjzvdlYKuPcu6638aVwGaE38Diq3Okos+bVOt5lig8CL2voo=|Chương 757: Cơ hội cuối cùng, phủ xuống tứ hải;ejkesBsRUMpz943utf1aYmKP4Yiw1Ctb1MkwG+AEAg73FEcQzj2h6CdmFxM1iGiZ+11/R2prwiXvBcOK1Ppzp8DuvnTYuL71L2RBGyknX56W/HrgzkRmVD3j0m149wkHOxp4irCxUE4NETc+1AhVDxHnQjPWK8VSYPzlwDiMiAA=|Chương 758: Gợn sóng quỷ dị, Thái Tố che chở;Gb/HHUB0LRA5nLTqyTEjNMnjeSoZKhaFfysLIdgW0noUMzyBmcEjpH+lcm69spfyiXrGsHcTTuEwh2+PAs1X5jP3ydAQALr0t355uwO9mGEzW5yxx+mnclQPPvRj7W2qLfBSUnkfCi3qOIt0MP9wV1hhoMJ9PUnsrZHEL5dhqAo=|Chương 759: Côn Lôn hiện;cIngaW7AT1ZYVJP3Yi2I5AWYUaXa5XGfCdfg0hr2qUBkriAwUArX7F44f82/YT/Sgp9EE2MeoDmaONgFZC1iKaLpCL8pG8N3z95Alr1Pmu3WmXBRUbnBfWmhM/ennh5m8avQtZpcIAW4ZxVGw8fqM5PCm0ZIaQ8pdT7xr+sc3Jg=|Chương 760: Mộng Hồi Hỗn Độn;pINZTeJYVklnt6r5TiM7hkkVKEHhF03i9JiSyjt60LMevw2plA61trdE4YFXHHhkbqqqeYHUXi+12ZISzOJTCThU5ciw0NyHOawqPDeEfWhYoXNfvLxHmNZxtMxxZh27sKJi3uJs5yrDVd6hNsBy5/SLGeTwI7oXGifttCnIS/s=|Chương 761: Chân Huyết biểu thị mê;bG4K75gF6GHZHzCfEu9aG9LlTWlLxPxujziSYGO4E01lb4Wkb8dQ0L2c+6UStx+6QEJC1ns31zVXKKIVfOxA/c0nRtLE7BFOBjTYYrV0zWHhqsZk/YoTKzX8MajKwwqy0JLLBP+zANg8mfo8gb/c0otGO88q1tDGsp/3gWZ+bcw=|Chương 762: Càn Thiên tâm tư, tự định giá phá cuộc;Vwxe+0Ep8PkwaeLaQftf+QW2pH+DIr1ory8l9FffTu7pmb8AFA/HOWgawADhjsg1r3O+b5zjE6ebWn3qZcYnSjJyKVD+j0G3VVwys2X/kVckybwVa+K4PPv8MZkHRwbhqvqzCCoYo3AoQTtr/FXhcou92m+PHg21T2uCOCQdGVM=|Chương 763: Càn Thiên tính kế, Tiên Thiên Phù Tang truyền thừa;JhwwQpylg0vv9QhVYnr0ROqwYSuNksj/LOfjvkfgS43INQWjZOi3pJSqqlg4TzYLgrHLSMzkoQlKMlAVrpCoT+XcfFRfJwPE7l4POtJipxa7JylLi7BrXDa8svE++oI919qjIpoj/QM0/l+YAZ1t9swVAGeeg6AWK+LaubsyrHw=|Chương 764: Trang Tử Mộng Điệp, Tiên Thiên Nguyệt Quế;DX552dllfTFpxziRIcx1O6i4Xh9HQbZvu4VAAZqLyTh1aphHKFjXRx89ZomSxLn9XYgQ5XHGV0srykZEzO4jq29C4rmd+xL0eafmnv8+YrF7o/jku6KlYqQvQL9UEr7kuG07XaWgoVK6oX2XzQIE1U78hfonWz1+mb3HN450ubo=|Chương 765: Thái Âm Tiên Tử;nfw8sewXd0O8BSdbPVydwIe2TFcSekmZe0XjQBsPFQlMS56CCwpS94YCop/BDyOG39Bj0qH7QKGPw2ZgQAx7FYS/OgsJDnIXVrlnM4nQeU7I+s4qUeMtd6eGARVlTTEB/+312dMa6A+G9NiXj/4aaLS0fYxL3KAH426xrHxjIWs=|Chương 766: Nhân quả;TxwWjYNk4I8uA1Y2jx99xc/+RrFFSjUuZSTeYR6LhFoxk+0P5NqRItw1sZjvPdV9l7969+jUJ8RNPgZ/Ma6pnMwBvR3PeJoGtEKiO4GPdjVQKeoNKQuvCj+y9NS9A3iU0Ji091uiUx20cmNEG4IDu/kX29TwydLIz2ufmd6JVy8=|Chương 767: Phủ xuống Tinh Không, gặp lại Thái Âm;TpTvA6oEFeEJZliXceLyNjewjm7u3fAwmfErWzY/VZZDoE9ldckQdMuhK2O1fmwopJl3iQrPPNc0Cu96YF38ByKUGrhDifPEbhYMdBv8eeTOARrwH+EgY2EB3xjM2sxVCFGIVTMutLRy5PmYNByVOi+jv6nOSkiLKORF6GA6J0E=|Chương 768: Thái Cực Đồ nảy sinh Kim Kiều hiện;ykF+KKlunbKprgqIRimowfa+1y18atr1sISS8vsUvUZZfomu4qnnU6xKl3Y8w4ifsckYCDz9IXMOS6Syilzcaz4h1zsGjEaYq4ZHp3aidhoCBhpE/HxuG6kvwg6Q3SOImG60zhJ3JNmTrct78p0nJSokRoSAFTZt4OPm8wA85JI=|Chương 769: Tiên Tử tiếng lòng;MABdbSKiOuFweYCl5k8aipGH7O/asNeSMWXu7ypDSxUYQ3bpNftbVcK1hTjOkYHQDm951GfbHqj+dgWy0Nc2mwRExWk+M4CNX73hB8tAbKk6Brlaw6/6fGJBboPCU7WfFVkFewdodSW+pUdUsycLoy2d2t35UecbpUpKeOJBGP4=|Chương 770: Khai thiên bí mật;jRtUddhMhVIllOHzZtBJTPBg0axui6hFoh0n0fUNCKJ5peIQmkbtklLcCyfOttRVWLv13X06rUakEb+fLx5fM7uJScIZHjf9JvDTkMiFOFlPtBg7oxLYrfAfNl5Ykva/v9D6cJVle5JbTZstK3w/ygHFCZFnddKdHNkRiDw/HXU=|Chương 771: Thái Dương Chân Hỏa Tinh Linh;dgPnukcCd33fvlN/GmXZUt7cvJ3Rg3V7yTf7g0azvcUgVXSzKgyNYC93cdlsL2rGFLpF/3C4MESdICiE5gB6RDe7OakVq841BPIHmwhQQzmuqCR7R/MuClz4MriR59PIpFq6tfxbDuZDoivPNfAIpXuuL1PG1gMnwqBvuaFmDUQ=|Chương 772: Đại địch đến phạm, Kim Cương Trác tiến công;ySnQWYKN+vl75HnbkXGdDsEa57x4WVahIH8Vn9aaK/PWQCf2AjF+H8fIbp+Avb7DQOIn+sA+1D1SHliirsoSWy1XsQfjGxMzrGMRa9QLVd4WSoVKm9GtqS6RM402d3ATWHVTq5zOI6e+kGqWS4m+J72x5V8XEz07ey1DPr2ypsA=|Chương 773: Khai thiên áo nghĩa, pháp tắc đồng hóa;te13il47B1NefksKVdq1zUF0uh388wo8KCWNU8Snmcroauk26s4us0RSm62eB7HCzYYIghkXwBTkGH/VHPvy4zBzOLgcSYUiK6IHUwVo7hCxa8V4R+SpBveNJ9C844E8tjkxLY39y1P1IVx7i9jFAB5ek4FZjlZAX35ukwPAWZ8=|Chương 774: Giáo Tổ chuẩn tiên khắc tinh;EYkKNEj9C0i4+3SCFhqbLcIpnO/69BkPKu0SUl390rmRKEhY11RMzEdvGwnwGzlq51JErcSVi9yRXVv9fxETQbBCUSd67JeNt18dQO09ICxl1RWYNP0P54PmupFg59pLeydc5Ei1tqsL0AiLn+tgxd7rT8Av7VpMlkEDPTSLhpE=|Chương 775: Kiếp số;l6B3FFi70+/81SanubO1zfr03EIj/fBWASoyDMuGUMpx6s+E5/Z/J3Si8qHFmZ+VHFGlrsICrD2ZbDyUcvDdx7j2up8nzdX2z4WlDk4PwFIIfc10AipBA8an7gtO/veBIHTzd7nT1YRXsNvV16IKc7e+rQW/YKMJZ+9/MLbNjHE=|Chương 776: Diệu Tú tức giận, Giáo Tổ Yêu Thần đều là rung động;MUq/5gbsWdfbFVD9mio0Vb93NTukSiTSzkGUDAt8Uw2HlA5j3X3Gx9BrumcUMzRg/mOOVjpwQZt5OLJF3bR7M8QLs0wGl/JoKs/ebzHosRVgWi5/g39Gov8WeD4gaeJZIjnfN88SxUGXUOjTe710RabOTCXmZsmGYSJiKrnyQzg=|Chương 777: Âm dương giao hội;0GFadu3AsrtbCyzVyALnVNiVuG5aInvayYqyJD1ksLwDMOy5erZS+TbwX4xRh/MmMpAGfHkQIdKg3t7U6uWHYje+2oljsYkGzxNRGEfqC5qCH2vd2gTbLI8M0vzxeqU5pA5iwV5PJmZZBXhTeD4/gjZXWIUIxz5QxVUNSpynkbY=|Chương 778: Cho Nguyệt Quế, tặng Thái Cực tiểu;2xWEvwqMv48qUZRNKYhiityJQAb979yihqGgPwpGfo/gUS1IAbtvIRBCJ6fbDZu82JmOiQbCzgosByUMzZo0oGotvPydwlywdzgFfCAbhiw46rjKt5kEmHOmkD1iWUXUJ8q5ckWKFDevnwNCoKVK8xXJpqxXRKkaW0mCUhl2FTw=|Chương 779: Giá trị;/MvDW0Emt8Wmi6ngm/zQGusMUD9BwNrLC4Osgsg5aaoiklc+SjiOrlzs9a2t/RdVMGJIIPws2pcE7pIV0Jh/C0mLoBef21oUxblSfmcm1WDk/dEELFNVgvpn0eBR/KKT5yer75Ty/ZTridQnU5FqiMd2bXg0qOrj9NRCi0ABYKc=|Chương 780: Tâm tư dị biệt;Nf8xOA6D0TkwBvH8cith+91k+2Pox95yN0i7XQfyFq0oh/O4PS07k53QOsKYPpDofAOzYrtQED/q1UgB0mJ4xu8XcH2lBsl2fnrI+cTkhecpgiwAXSHviXE9/Xm7eSWfp2fn9r1NtyDmsWOLdZQL3HuO1DJ/Yxb59LhWINztxuI=|Chương 781: Nói sinh vạn vật, Hỗn Độn diễn biến;AHOSnmU6VaiLo/tSFOf53sJeDLW97ez9YWiaMcaC84RIvzb9q+WCDLklNcFATfZfnc32228nJFwVqzjWm2D3rThfH9oSG2iUkTugzBmO29M0P0NomDvVt/s2HyShgTZZjJKQt3MWGK1vy0aE35ClrLky91MQgzpm6BW1v3AvfZA=|Chương 782: Bất Tử Bất Diệt, Hồng Loan tinh động;1C4wx02fxJFdMH3IoagZ+R85zEO0GxkoCF6G/namq14D1NhiHkpVRBAnxxcoOmxjj+vj786R4ywYmO44RpPTkQdKQvigiu4f94UIjmr9aAIb6KG/I6L3YE5GKn6acfPJs2QKBd2r7h4+XcNZmKPSBODmOVV8ID45XNV4yUKqXWM=|Chương 783: Càn Thiên làm việc;Cyix5f71n676w8tIx83tz5Ytv5kITreaEUGj+hs88y4XlRaE5f7PD8jzgamHn+6LePQdLc6Cj8PJO1B216Vufvwjm929QrVwfOcuLe2M7h+sJL2oqfs6uAYG8V8aYV/9ol8FGiNVDHGZ3dI/J+GwrAH/phJdxpEaoC8E5R9RnPc=|Chương 784: Càn Thiên làm việc (2);AFt5g3LuPtvlfs3HqB0bt+uXoMNwnuJCEWPUc3iVgxhUz8KsEZ3Egtpw5zfQjWXiQ/Sn4YOmfKorLjYARU2WlNQqXy+0oz/lkoSMhZsx1nzo1fNkz6khkiEl7SpMDBnLKEM0ES6u/QnpIJKhaI0sQPlfnvGScZKY2Se/WQydruA=|Chương 785: Chúng Thần tề tụ;ShwKe+QwSgGW1Nc2qoyu86tbcAF+XacHXqxP0BTAgHLMoeyddPv9fhm4Dtq/VwWaQBrngtSQYoKQh/SU6p0RLf5HyIkpwBOLUeSkU6Benr4Pc76hxshGbi1tjABCLfF6ySHPueybupLNKPQ5OTFDIUMCxGiIq36kw6PuAtCmF08=|Chương 786: Càn Thiên biểu diễn;MMocGZjDjBAL+IVgw+yMt9B5LaqVI1UeEw0WcSTdtHnIyALkd6Vt0Ib0IfqCv2ePx5izHLffsnttuD2MHJJkS17sZLGcBdnkvLIi9SwQ911CLruE37HmQvdNQIwE7Lp5TnXllzblPRxwcpgbzFQ4LAOHYPT+JuTQBz1jE/cm71s=|Chương 787: Giáo Tổ làm mất mặt;NNXFvklE1TPhhpYcdaKuPGocaG5DaDvGvnpbUHBsF8wV0QGZy0w4QAAsSOEMEh2GNOPLgptVnvS0tQNue6o+g3ZgoX44Z5Ht+JwMxRm8y7+LPzt6/iiFI74qvsSo7h1CAB9JsvKzOSAhX5tweicqNj8zq95jNtKIX+J/8JqF310=|Chương 788: Kim Thư ngọc chương, thế cục không khống chế được;HHyS9qu9jE2Gde5Gwk1bnorfK2zhTW26ImTPC3+go+xEKm1KbIwuWC/S9CXc4vtPFmZN2Gl6UHecpj9lTI4a2RXcRVtRFkTVf3p9m6OJxZARi6qVrmIy86ynKe13GqZVr7LIA/FKOMO/Hf/i+mZ6JJ9HdoN6OFSlDS68qfZx7po=|Chương 789: Thảm thiết tự do, viễn cổ kiệt ngạo;nJ7+NLXFcxPgRhRT119smBuBV0B5mXmXWyNLNs/0n09fwByE1mQjvS4dhFUphw4xTddS8diEuVRL1mXnl61riY2BhjasbbpW55hVYS78Wzo/iu9tjO8dd85ZDmXR9IZ2GM7GKZSejuahzmvt5AoKrmPZjIIxg9yIhtk0oiJ6Vf0=|Chương 790: Chúng Thần ngông nghênh, thảm thiết kiêu ngạo;hMgVM7/LdcZ9WhnsKRrUY7S36EFJzoAPUuW2Pawt6NaaElXzFS18mPCCifE6vl+4UKtiuKcEtXxgeqUinlzEvW/cWx7O02FK/2wxhuc36OQFn4ZrU+SwEK5uD+z25KSnNnvxtS1fU88+UJw/bUlUzCbCeYYHsf8Q2dZqloqkrEc=|Chương 791: Thái bình thán;g7cjGhwFJSvcecueAJFHAcchkPJWcbC7GPSaojkZ6AI3dSijJPP3ONVwHwX2Kyz5BzIr4DE6WOdmEeMSnegGLQy5q/Ygtc3BBuPG3+apjPDrKEzZPNzg+Lc/fp8Jh9lNUb84wCFnZGT1Kp0sGfxNrwidKo0+tG4KfDrajUPqwF8=|Chương 792: Mãng Hoang suy nghĩ, cần phải trảm;uOmCligCbkVHLxMncRlXe9n67jXh0S4Nb+ote9+P7N3zhsSWhW87waimkmN1Qfpj5IZSxKHWQUSmZIZiGHbRFgwI/HasTw4oZBthPRXkUMUBCBFccF4EPOzo5FjlQ+0ZBJ1e3o3jZllr0EQCJ/jnv4z9sM+c87+NV1ubTdYke1U=|Chương 793: Trần Thắng chạy trốn, cự là thần vị;rRRmBuJEeH5DJ+4zTcAV8ZSijUaj6PFIVxHAvk3UWFdh9dS8mFAnKMWRbKyWvJANtsTkdO29/rXRT4+mJqZC16ZCRn9l2VWtuFM6ayiFlLJOXkZL0Fg0KXYyh53bdlZYld4KX/htmKyukrLfwFfQKQZn9ncEv3rxNr+8fTDKsBE=|Chương 794: Hồ Thần nhúng tay, khai sáng Lục Ngô;YfB3yXN6FSXT1a95GCA69Hp+qHRuAgjTHFxR/rl9BksIxyYQUvZPPX7IoHpWAGUr4F/TEzM5yXM5nPrSsCGkDKYfWsmQdCyK6xc6PvTchXd4Hss1oxrpA/MzpcGHfC+blc1fAsWs/eSnWvxCjlwTi/JhL1iIHg11w2EL01RK9ts=|Chương 795: Thái bình quật khởi, Diệt Thế chi tâm;Bf2G1dDBQKaITbs/P92p8YJCdVWENv42M+RjgOwmbhBFDrQYPsJheWzWQv/kvuKTlwzov+pCoJVxGWHRf7HtxI91BPSqfOwGZ+zd6zMShSRkj/Rp5loIlt/4Mt0M8sm//V31WxYR77FxoRaCsbATBp0IjKCZWPprsHYOrSH0zZM=|Chương 796: Giáo Tổ tâm tư;LwJRGZqxdYvVKyxfnMZnu8S8235/rU+WnzrM/XGsweNEbE12eO8aXl1hKZ8M1wBY+Etbxb9Q4E379gfe3RigWOGdhU40HLA7UU6v7IbiVUj+5NGZ91do6kfGtsua8aWbEGPivxI1lpYKSaXWtRzTpyuwEoq93hafo+AY89iwU5g=|Chương 797: Triệu hoán Diệu Pháp, Giáo Tổ đoạn tuyệt;86USnyf1BsSULiF/WL4Yz/29AZGF2Ete4mPL4BF5cBXFNPUwuB0j/+aicPIPCp6aC+UdBbIyOWpjEpnmkMdp83L24taR1Zjgoeo/qQui6FwDnAOLq8FmT4vxtSVxvdXCv0pVRu2yUP3zmGkyPlGWlD5+sDxlDzHq6Ck0BbUnQkw=|Chương 798: Ngụy 4 vào Mãng Hoang;RfQzEHNEOwwU8xbn6/1OgncHW/NYKqdZJTkaxvSxp32E8KxU8hwblH5LKl0YZUhuH/i14DZQIGr/D0ScGEFR/rtj4CMobHf1rENdSrUS8pRQ+l4+prfsUdmrNGFKkpWb4fPKb28937wBP2XonQaZsE2WMAEaKxRgPRG+qB+HNKI=|Chương 799: Khu Hổ Thôn Lang, Càn Thiên biểu thị mưu;HKVEolfWavzmgTFRBvOuVvH0nbWXfMu5xGH7KHPuTNopzvlSG3dRQ4F5uWFBcfMcfWf1MLFy+THr6PklJVc/LH8/WQbfsDr/ZJBbWSrfKeG1ZqTayr+omyGKqNlVmNuYtSgVbZHauE71HbwP0UNfO56FnqbwR9A+4MtR1X+BX5c=|Chương 800: Đại địch theo hầu, Ngụy Gia lão tổ;r+woSsjROMZT/ZM2rJjm6JZcRwMrMEI2ml4630huawaDg2NQOPJl40PpADcdk5cACWl61ftKV5cBluXIpzXazxOjSgRBbhPSs0FggoO3jSj4/VeiA5ozzRNtDBJoan/iWO2gxs7ErErnjNvLciQh5qYqFoUWS4OJRwdwm2gbO5c=|Chương 801: Âm dương đại đạo, dựng dục thần linh;TW3CFOGNVeOPgn4EBg0e9QkHJUcHuchJiBpiYTewxCBPlLERVtJb5y5TmkVY972fgPWRV38mokHzDYdrrfx9FNrv8M6aBOXaTcfZT7UQuuA7h0ozOD2afynofI5ua6i0ii1Rfv0huCfOFADS9vgkq8/TUVFytxw2JsT72E9ALBY=|Chương 802: Đỉnh đảo âm dương, Hổ Thần thiệp mời;XC+oBq/uQN/9BYrXuOo5YdxPjQAQqW/pTKmJ/k2bLCqk3Wt7DG19w64Zv1GDoXFvkMraqCrlD0pifG9zoT30DVR+COt77EejwBPUId/aSqE/Eai0WogtrTC2hkbxr2XhfZ8I62lkjmJk6OD1ghWESPfOmNZ8o9j7lPctuOdOWN0=|Chương 803: Đỉnh đảo âm dương lấy Thần Thai;6Rv+5jJXpb1up5qGzBgWDiz/oyAMLtw+yo53G2pMvRLhweN3N3mrCwWdgxo/DTPeHT7Ukv7I0r8CInI1z5oUA36AZeZ13zyAC6lmqzRudVP3zJl1573xnE7F3L3ioiyxazFQFHBQ2M3QEaxYHVSaJNb0rkHflCf9ZJRxiKwERJ4=|Chương 804: Trở lại chốn cũ;z1g+xxCOY77zs3eRxDGk+azCf1c1y/yBsR7vXdOC/ktx+vlNChZ+q07qmPjpIlwH7lXVNglidQ9VfyUWznnMcAGNJWDqQaHbNkk88WOBfhQNg5SsLaSUTkOCVDv6qJcn+vS4qoSrs2o475zHQz6TV7W6WVVYmZ2oOLk9032cJic=|Chương 805: Hổ thẹn;qHqId5aAxjRnUbFuAdokZv5t76xlKfYRniHOMzER92p4E2GBamR1hsTdZ7cpNvsyyovPBubL5KParWns35OMnkXe5EzMHJVu+/UxQHSTcNTG5cBPnPD2tL5lKcXa9MRQzX696lRgpZOw/rXjbyD4WBf3ofovGP8og12fDj0xExk=|Chương 806: Nói hóa Kinh sợ yêu, tiên;S1FcgSyucrn86Qf0/ZlWrdek48UrH5Axh3ZHWwNlAxQOYTus4V3K4A1fitoKLaRYNV+V+pZ0GC5izkmIXKhdWQna7S4l4IeiGYs51opK7pxlMk/5KPlxkfky2O/W9q3AvHIJj3wKq+Ju24pWkTWwhW6Heru89wDdqrH5RNzNGPM=|Chương 807: Hướng lên trời xuất thủ;8idrdiBvXW3mCGyUH7rbDMGb8klYyTcqiRdjrdadvPbRhH/DE07+3EX3mp+zrHQlRHFSKfNn5XajSNvaPT+ZH9EVlMhKYxps/mQ8QRz1eX+CPJZk35WX7NT9s6GU4sxlWGWYea4aYjR8jxR74H4reJNDLZG86QzdUlzat0I3kYE=|Chương 808: Luân hồi;6A23ax0DYjo2RWius1ogFk01c5nfYeeVRwk4uyPNPS7VqGD8knO92IV028SauzUMTKMdsLuUPQD05gTU4I4uWGGl3VAc5ymhqOQaqTLlRbYAhXBlltajKG6eWqc6fowSO+pHskYGo7L9jRMf81LietQ14eG6EdKvtqilb09fcmw=|Chương 809: Chính Pháp thuế biến;gFA2k2LQcn7+975tfi0HveqT2GT4r9YMWV+ukPNevqRtpOvICKGQ9++45528tKizG+ncmFMbRpv6S1EF0sHkT+YAP38jTT/wL/2xCwBI5MMuZCjH7FAm54mXYz1JypBj67buyZN4tgrVS7Tg0TeVa8kBgmMoHZsx12XdTs6vOGo=|Chương 810: Giáo Tổ quyển cấm, thiên cơ tan vỡ;dPkn3Ut4MwIRtWLfj6GCDNAWgk8SuVSYMeGK11qjpa7ModpqirP4QgcKl053Y7qLJGFlT6nFTnlC93XP871j3JTEviIr+HdBOK+EfjCVNe0jRPe5y1EMLh5OiwOAtLOrZamn/rcstcI17wKmJ2Fm38A9QSJ1/IGm3iWbMKelKJA=|Chương 811: Du ngoạn sơn thuỷ Thái Tố, 1 đóa liên hoa;oyD6LXEasrU8G2Vba0UAJHmtJYlqJMaggYV+2Lfu7SKCjtE5UAzGVVp5dpjJN+I+3oaeKjQlvUKgJqVuxbatSqr+eNDDbKCS+UTagjRLQT3rNeUMdXVGW28Lk5ahzWniYSNIgAUdba5d4IN2zhyeHuSeA9CqyfQjCc1pCQBpS/I=|Chương 812: Ở gặp Khổng Tuyên;ue0UJrZ/cKvneO1yjcr9jl9W7AscDNjPx3RFD0YbCDbuQHeJzXQcAvP5NC+dsTPAmjvZaZlnW8RdaJwV1sH25A2GdCI5oEvXeUyb6N5H+CvegifPMiVnlmv6lT41hWGC2Mk3QjFJFvZyDnL3uVHUoy7d2SDb/YJ7bOPHKWJtrXA=|Chương 813: Loại Thần Thai;nzI36Xo0ZBn/mOzMzCZm9rBGgWj3LeOQs844n5yQbUMYO5ONXEfX6XCdSuF1LZrC2CgTO8b0Wip+tGuIZOe9xLr0NvJy9KsqO52iz5QFp6yiw+kPtcCEdvtRPX7LYKGF9evMYCkJTtnrt+sHWkfNzuYRdr4nLF0EyjejQR134AY=|Chương 814: Giáo Tổ buông xuống con mắt;2UgJBEFE4R05Ykg9TFaaKFAgx+yWKmlbZvmJ9UtJVo5MEO8OyCFcgemM6HhLqOtUu2BBztM3tqt/jOQe+NjcqTq1e0WGieyw/dwFXGcoxCbLgXw15ui8Pu+/wGbYj0VNN0lekyOfgodugRYmJg92tKw6Mw81Hpy9zcS6xTn9RR4=|Chương 815: Độc Tôn tạo hóa, Liên Ngẫu hóa người;9Ap9ap5rsO8XoPMjj9n+jIas16tEDbXNLjMVDukZ/X/gJZZpALa4luTUxavOxUliW5sNC3pzMjEwnn+R90rlA9OWPVaceAtOfepjVstKWm7KjpSwOEd9UmnDQJ93l/IiG8WF68rCyfYV+x04m0/n+wlZaiOTsCiYHzrGy7uJmTQ=|Chương 816: Huyết nhục diễn biến;/nxTgCeZclQ33FU6ikJ1cim4Vla7e/3/z9gAIk7X3ii92igb8dKPDq8K9nD25stCDcIubnt3yQS6qiBuFYswowgz/jtdP6tlK922xBqFKdsGeuibNcXcSaNbZLdZPiZUoj2BxHWnOpvfnmo9dss83bvlb2nOfcdwuhdK1dTgKX4=|Chương 817: Cướp giật nhục thân;fiAUN+IPoxXRbCJsuPopJ5numVsf6VAcgHiPQs7Un7xNeFRGeAY58bYPmFPOoOpMHauRtlX+FCmtUb9KJyArqM82f8YdJi/8vBiDh4SNUVBv14W2cvsPPlKHbslZZHR1ZqbZ9FGfJiV1YB1jOKxESxyQDE6EdOn+DtqA2nWM0WE=|Chương 818: Chuẩn tiên Phù Diêu;2vObPp7mVFWVTcybpCYxdTaxAjAOzHY6TBT5IKH1CPkGy01ayky1R83nWGsj5Qj3osLwPLgUxNNGMrxPGzOxaydGPiXR4xcPrwbrcn3il3ApWCB9x+VXcVRPa5nI9IuaRhMkSBMAr+C67SFlggb8Lj4ljXWpb6jeyAslPLhWAdU=|Chương 819: Cướp giật nhục thân, Huyết Ma đại pháp;qpL+BIlbJ9QTyjKmeArhf9nE7hiWtlkXhrr7BhNnjbjx/FzSNu+0/kDy246f47MGKFHk7ZGDdBdhDCqWy0qiEuuF2UFO5PGkyo5PFElJkyGkkM+m1eXUQMfGP+0yuw4KUgYXgyQrTmk8T5/7ZTFj673inOz3FZOfIfJySUMVD7U=|Chương 820: Huyết Ma rút đi, hướng lên trời trọng sinh;4z5K7PKKehriZbxtMCI1G4XSanXCCTxCMgyJ+ObWo0GFKC5x5zt0hg8FaEOnUIuO7dxD+g21msD6kk+eH2/Qhyq8UyTMxX2QtmPhc4GzZTwW86tzjmInlAdwefHa1ikUlbAxX42C0vSIeYa7baxPKj3yibtoWvzFO/nJnJuOcb8=|Chương 821: Vật ấy cùng ta có duyên;6H948/VD8MAOAx08tc9yXOAYr/Fpc3ditpmVZVYINlndNJHxJgruA/LppNz3gMfArmiLpYlizep0YccAfgUEexcPhln9wBn1hiQ31uN7wx8CS8r3wwFlEmdtzvLToH/gmy1tLQxNMQqXTWu0gq9yCOWMC5D+O0CQ9B9h5/Q5YzM=|Chương 822: Số mệnh bí mật, hướng lên trời đầu độc;z4padFS5P2fH4w24LaV5OgwsWivaw4J6tvdeIrGHjDOOYzHxxQpKZmx6FezzkdSOrFrIR1I4xt4RT5Serk+iJSiPsUZkhl3JqbZ0igv/QWBRZXrSj2efekqewUbijVLcGII1ZLh0COgZCl6wvKs3T8XAnWnwqA3UnD3gg7dXRUU=|Chương 823: Luân Hồi Chi Địa, hướng lên trời mưu Giáo Tổ;+ciDFVmFB/jiBbE0+vy1BQlixvRrDRWFl90NW2xs/+uMF+F5Mid40jZ0xLHZ9TGVXEXXGg9OeFpXRNKqH57/i2HHy8atkTgtRDG+Pid/cz+kwBdXVRoydE8/5Uu7Ume166mZVCj72Ct3crGA9ji4MWFcq+N5SVHpvflqJacbzc0=|Chương 824: Hồ Thần đêm đi;0AcbaY11t7UUrIGwqBc7xrj989Gc/AF6sPkhJoYFcvUU+4l05Jml7JZ2TSbASsn89xorpdoPKU44rML2JjtmLKm+DYbjR9su/jsuhldR1MsGdzoZ2SZU5jIoUwPKIox3cMk8rj3p2TSuqOz2GEVxgg9hCz4QtsbYUyt8KB5y6bQ=|Chương 825: Diệu Tú mưu tính, Câu Trần cùng 28 Tinh Túc;SRYdUYcub0lYFwd+B4LUUSmT4pXDRBqzvUD4j7YqZ/OYKdq29r32JzEuOqRLXT225EHxxZj2lntkPA4WNUfGZPC5m2KIpItJbEDnSqnQbcvkDtrCDDRCG6YZsCFhpEo/KeDaw6P1YhbOG/Wu816TYHejGhfshSEIdiLjAl3iHMA=|Chương 826: Trần Nhưỡng, Đạo Vận;Izy9KopNbcmVyo6HC5EToeDhp1qW14yxw1B7JM9ZxVmTT7j0PU4/TSzwLmIwmURsk7ZN+PxUfCj67GsqA6JPP+4uaCkChk+yiT6h8WTLKJIhyCSmC5Eg2zh1+l7Zak8tzKZWFL0jp7jP/G22xeqD6LDxskrvftGSj4FoaTQV6A4=|Chương 827: Hồ Thần cùng Càn Thiên;L7MPRPtfDUBYsU82ADCuNYyJ7VtZc/NYlCMnH79lt9Kcv0OMwGkt/nUqxcvvKd420DFyGeImrh1K9dN8ZCjCoYGfKx7kP6opZyrZh50kbY7Gc9XZulxAygXnibwVNzCz5WvZ7JXywdEahBscdCpt9UTNE1wTIpDEyo4VJQI1hzo=|Chương 828: Long Quân dự tiệc, Yêu Tộc Song Hoàng;ZCFXpx9ayMTOcWjmUCtoIL3gn+th5G7ZsumPuQMIIz5RjwmWnxzoh+4oz3HetbfGMfdIUumMTz43VFIaFTO390xk7E3gro5wzVHkecfCLGyKYiY3jPkqB6kumFnQphuhLANhH8td+CZXXxC39gHZouYM1I4dGkLZrLiXhFuKBio=|Chương 829: Liên hoa mở lại, Trọng Luyện Thiên duy;c5h6KIgR50l7eyUJBXWe0KIUmLbcFK+vve2s6zJF71plbDeb9iM6eIniV8C7yTLFj0BX810ol1mujhIi6CNgRghZtvq1V0qNPTa5m557jqEdRck0Ia8Q1t0Paa35DKLDBTz3TCrz6pwAHAVqWMLiXsGVdWcqOaHqjVJ6DR71qJ8=|Chương 830: Đại đạo Thiên Âm cùng Hỗn Độn Chung;KNqy8OoUPXIOEqDvUrneX4JP3WHImSjuHlFAuRMVGkobWznlphsR4bZZI1E5Ekjby2kMDbCuR/fKTR48LwKB4pMmhR7xr6BThQYs0AMI2ANdbrrW7aZUdTqF7CNcy7S4iVytaZT9ucmgkNho1ALv7Liq/rjMAIwvQ7N6QpKeAms=|Chương 831: Hỗn Độn Chung hưởng, Đại tranh mở màn;ywZD7Il+kTSxr7vEMCZT1qtMNe4G7jhQNqiu4XowMmRUF9w9ybl+mphz2KXyaquvOgxXBYNuY8OF3Xv4IOmSi4CB8rYqgEdBeqKRNecNYLyNWHvC6BKHRPDidXKN7PwXdnkZgfWyEx5CazJ0r0Q670OHPF1yHKhXKMTg5jjywak=|Chương 832: Lâm An ngoài thành;UVX59/gThU4iTIEhTDrsW0dWdjPiRCHZSAwVl/W/RUnXRrr9Xnn2klVBlZgdQTPF4P0H2fr/V8Y6E2vyE8bhy3VaKLUq4sApG1dACYJsgQ2I23a6WGqKOWrB8qpq9DrAg20npKlrByLlVb88tYsxaLr2Gy59aoKNC2wnJ3gnRIQ=|Chương 833: Cực đoan;N2hxmy8cJDzGmjhd+jUbvquPkCVXtwel+uUJjDA+s7uuNXrJLGgGZL5HENNvl3IUUHNTnrXipysNrfbcUSR5Xv8OQgC1E+wBoFCeOjAEgsqKEBGvPMPzDe1MHwnIRJ20DIFI4dNU5opPmvQgjUUaOWvZM2SQgsQfZggUa0iPIU4=|Chương 834: Trần Kỳ hiện, Vương gia Tổ Tôn;pwkwMhgL6OGv/02IydYGK/QN0C/GVQsLospdikCM02Z83mXWvTFgvC/ol2HvRVbkviBCnwxi5YDEa53+pIQDkxkm7Jnk5ZcTM1obi5xxDovkmezbCNDVZ4QKMWoUjuag13akij+VokvtIK3EM1XPkMvdpoBiay0oVa5m0UbMxmE=|Chương 835: Tổ Tôn lời tuyên bố nhỏ tín công cộng hiệu ngày thứ chín tính mệnh;4KfnDU+Gs70E9vODvqxg9gSTnAps6LwgL5eESaMVQrkBoYQUgwGHSd9tB46Sxmw27JdHo1tZjF1RXHwchIeLp1QklvkcA2xZzkyWmrchVJQ5a0tzy2Q6x5oJFFT2VnXUcHdfP0hwEeHI1rshWkQckL2pJixEw9/T4bZvTOTKJdk=|Chương 836: Quỷ dị thế cục;ham0MzvH4umpW7bk2gOyuQ81Wn5YQgjUdBhHTUqQ/lrNO0Aok7uWSLYknXLmhAcP+XWDce5fd/zlHGnnteSYDzGTjBeZocidtEr4GDpWRbNfxh7KTHBZ3GFxD5Td3vUdvef1MSWbITjDXTzPIXGet9wiEn/2tENnyPNh1F2OmzI=|Chương 837: Quỷ dị nữ tử;fGnJjYiLkLr+QJdeiRlALRA6XXCKSGs7LDmqiVgD6B0OWZk6FPJbZ1dkHPWYSS07iqCnqISy9lytqrH4ewKHEG4ZCqXOga9wQJJfM82ZAk4f75vLBi395KLyC6NMGsDz63qWpp0vP0Fj0MHNfflmPQ2x6QbTjmhxZ7Ee7b+4y7k=|Chương 838: Thái Tố thủ đoạn :;PGKIY+FANXXWzwfkEbkP1BYPyUAaCdFSpqU6p+JPH6QGZvIWRWoa7FZl+Vi8lloqsNydab87tw6BkKcvhhz7uoNH6cN4Ej+KvUK/+8pGbvdW0ImvN+cLozfmr64I3Glc7x+j2dxxejE5bzXC+ZDJJxcUgoFTDvyTIFwsfNLfwYc=|Chương 839: 1 chỉ tạo hóa :;nqGlfmUU3CCUiUI5Iy1rB/NOxLC6pMTNL7ipPXol1qqtVm+Oqojcw5VYozKg7Z+jHvE0uQ+4hSu2Gd6/y/X0Rnjlzzs0OSyyGRZgde4c/JIlSqiewAbM027odlUAIy03Squ7oZVC6edyqwAY1IXy6VCeyI5TU6KPRvPNFvYrFt8=|Chương 840: Hoa nở khoảng cách vs hướng lên trời khuyết;EtdtLGNFB9i36j5FANTTbKciaG7FbIPdfsOHbw/82OJPu70V+ABYdQrHGCDmNgP5uTFrtQnTZamzAvHuc/ozmtP4BaGHxg91Lwvs/zWW1YJtyFm4mPUgpZ1jp5GJWzK4LFLEK1pQ1Tb6vO1liiY0gcLSXDkmxrGtET8x7pUJupE=|Chương 841: 1 điểm Linh Cơ :;WACk1JAe8kHigVAZQ0959vVL9GevaNzu2gvSu851p/WTwO6CCKusZP3408+aXPcPv/QaXBFHP1/TvVKKzVijyPiwJy1F99We6L7DfqapGJPaWhegqnUD6mUQqve/hRRfvBApX6xJ5dVfrihulKdadOTGyjKalfO/qOJhZCYqR0Q=|Chương 842: Tại trở lại Lâm An thành :;vRKlf4Xphgij8QyQNkERwWiAAMNjRfDSNlypAZfepFWoVQy+6GCUuuVCc5ad23RASNEiwXLwqVrEWrfVgWO5FQrGOqM24BX2oek6CVVOF/JNH+SoX4+4Hi7Cf99NsGU+GXEBGhcJsGe+HgyovpYs2VX67RUUXwgJwDOuWgqAOTY=|Chương 843: Tiên Đạo khí tượng, 1 đường sinh cơ :;nAS9AX9ZDxRj0QDPqbhCAv8iBDWWpt7y1Q4xzIBVd4ZCUbFoZPU91brVbhM+gp6JBvPwT9utvwHS1mrNW6cRnjK3Wbhod1OvmIB/hFSBcQFzm1It6qny18DBqrOrpc2+nRDKpNiSVJWFI30xXRxITTb7dkyOmT0o/uCOVE4mlM8=|Chương 844: Thăm dò Trần Kỳ :;8pnehrUmH7Ygi8piKEuLj8DX0tq+J9VmbTA3OllNVIPzEXjfvvYj1+fQex8b9FBNhljgI7Volrnozu3N/Mdx4/nla36jHflMxn591XYEc6pjF0hWGZ55Vj6PWeXErXxc5JCfEXxnZphYT3QjTBUNNf3t4/6355CdGRMPWz1MUHQ=|Chương 845: Huyết Ma mưu đồ, người tính không bằng trời tính :;/528IDEHlF/TNQeu+0t84k6LGS+6eXgh4fe3rqeyNCTVpMSn+n4eOE7oarrXVFFZ3tUhjeKnJtcvuejI4EPdYJBZkwhi/iKwZtmof0p7h9M8RcBNZTDN6qgASYxXxSVmlFvpJWKM1sE5wiLlJ5vuJM6HEZ/eTSHAHJ2jMSTE+Os=|Chương 846: Trêu đùa :;IqbckxqlnThoxh3G96dtbT6abWXPF/HWSjvcsR2M62pORWJFehOjmtA91UMRsESK9af2itNn5NcT/Bgzc3S/RD6c0bQURPAzihDBwrwWcW0w4VVChT3UatNWPdma+pAHARkt5COxPJZrHlKwdl/UiQxqbH/Q5P6WUHHARuZXYJI=|Chương 847: Đan Dược cùng Phân Thân Thuật :;za/aKCHJs+qZusjjdVW3zd1R3ytR+ZipXDvChf2md311vsXpAF+QaTe12TxUVIpF0tCojxACtVraLC4CoRCKYdbt2rV3IdPpzv8MvrDA2xhMKJGPvVuvNQxor5G9wCyk7XuVlDtCL3pyxJ7IiRoKmc/rL535/onwNvva2Tlmxzg=|Chương 848: Chuẩn tiên đấu pháp, chuyện cũ năm xưa :;chGZwBli6+454A4f3tYxj4x+iFAowW3wdwcuE5ImnyUcO7A1TKWGkBF9qQFVrPHYk2tIS84RBh19qey5x7HJUidNKRK9rhk/cEcmnBTz78mLM2YPPo/+atS+/lV1tWrDfCiun6ARMnygWPSsxD/JEQqAZ8b5AgBazbH4FfYK6fs=|Chương 849: Tại gặp Kim Cương Trác :;EGeO1pa0jisC6lIJ+iLLcArg8PknTEieyhbug99dAPga4h0gphOlz2vQlb0HHGpsZHU9GQaQ/kI1BlNje+LjXY64kj41mhQcYlOnPXfmCM/3T6b7GF7UwBeP17ZBwV96DQD1sF6mhdK1LCIqa0sM2DvQzd8DkPM5UlTrNKmcUE0=|Chương 850: Thiên nhiên minh hữu :;oryjvOBYk1smEjo7mmjKF3y+VsZ/9RkkfNi5LQAJjz2L3SId95f6SZNoWr5vQKFC7EC8QwN9i1Q/ZSa0ZbcGnykYBSzPkTi1YhC0Dux8aWaR6Is0Oqse7ycsr5qc9eREeH/lnoCASelQMjBbWJlfs4FjW6MAvKMwaXGeYqSyM+I=|Chương 851: Huyết Ma lời thề, hóa giải Nhân Quả :;GwPwMgJVGJ4B0v0rEkvdpTg9WG+LwCWAVjF41g6b2mr/X0jHJsNszhOFzc4I5acF1J1o3GhjsHTTbpn0t2OGYcW4d0BmH1kd7kk+yhyvLHTJIBWlfH6L4ZjPr565z4kMceoopWXXA4XhnmjBAAWixusFLDi6YnLr1bTE5Ydawyg=|Chương 852: Thế gian đều là địch tương lai;7H3RtvkZVzOFRrTIYpGr14l/SLLjmD3uIuKHbV/pg+AuyynZzGWP12e8/YDk+Ktyo94QcDVj9pq6n+qH51PTStNcNf93kB1/pElVS+AOTVk8Ft0m+2X1DB583VJw/OabOdtTaeT5m5oVdR0QAWhwxr8CxaM5agQk/SkLBGrWWVE=|Chương 853: Động thiên phân biệt, đuổi theo Trần Kỳ :;xBVWXft7XvTJYMDfq0As4OMyIfsR6t/yKdIVLloJbt8S37ksa9lQm1K+s6bU4oTtuPixr1t+8u/DlcC6XYcNgv7iyjZCzvgzccGpRdfIuHD71c2cufPDwxscBkWfbRGWfWGO8oVT/+7e3M5WAXpkeWFU5Y0SxvtzDFkhW9T/IYU=|Chương 854: Không may Trần Kỳ :;Rc5LqMCx5FUzEfpAqzPee0ArjhOcV2X7P3iDIbRtcWjsuNdCrqzv79Ie0+riZm5sSeNKAasWiQCsNbMgt1V1/GgCQMDlW4vbqAbD2AZf9NwB36q0YfdQawu5hTrbLR/9RdJJ8wZGdv9zYE6O88IeOFykbC0cgGW9QQGfvcoKPpQ=|Chương 855: Mẫn ân oán, đoạn Nhân Quả :;03RMKag4YG9Ke3wRs7JjbA18YkYTItmd4xtVBlw6rVRM2CrEtOYdTPAzZKyMUnCEAmWkiTLuWTJjSb2h/la1cFlKnoU0I4HIhirrTe118M3IwWInszCDa4x5UXY0ewFH4odG5YtXL5QmKbWLaaopfZds6ZuaaVJXGVRewozcup0=|Chương 856: Diệu Tú tính kế, truyền chiếu vương soạn :;JU7+fSc5QuSLbIgKZRfNvtxN5cPSgx/otrBNsmzA0tSyhWYqSmR2QNSwBJyqg5JM6QsMC86PrbXPpEOwUPURjlCP8i7oxXSGN1QuL9MhQNfhKeQiyUDiaaNYO+ntP5dQGebmDCtB+C8pgDQDdEdMJlwz9ZAEMavr/EKe1oiDRFI=|Chương 857: Vương gia tính kế, trở mặt bất dung tình :;KH8utEYxZH5KFFFBWD15jC75HbaWFuh00+V3A2P8pNmWUp9KrGCUNfu+2U4dCoLvUau1gf32Ptpt71YyUryn/Q8Zw8Z6rDLPm2EFechFP6tJjmfnc/0vY+qnp7oUlr/EI4iG8wQ/u2kXzGLvae8dXu1GEJ7ul4sPeDUKLjkDfSg=|Chương 858: Hồ Thần quái dị :;0l61080mXvwDxgh5LgA3KnTLOOr9p6IfC5q2w0rYdPCYCOAxzfR/NdudOQN+JYkfJMJhcD3mhWLcX8//eHzdHr+1Wj1e4TkEPXsWREt3cQeuqBT0OPeNcqqj9G+jDbnSevShO7NPUUdDoaBXXOcoWqC/6v5ZQupXH6nFAGJNZMY=|Chương 859: Triều Thiên cùng Hồ Thần đọ sức :;WrftjKcaduQ0P9GQPfY6BYPIs94IHOyG4M5DFoQdIrzPAtlkiTBbL8zfxswiHqQ+wH+W8xvXCQrd+l2bWlobRQx6Sg53OkS/H5T2vfZu3luFbuAtZH56SHAit/Xe08gLhffylsxtg22pbyuDecLtmo5uUdUsnCszxKO1Qj4I/Zo=|Chương 860: Hồ Thần tâm tư :;Oe3aD9b1DMer1e7H/mGlwg3Ur6OL8xYDw3S45cvuNX9N9roLZ6WdIS2uI9gcHFnOwQwHfs/RLP1KP0Ps22RAGu0F+hRI2NfQs2YJUv4gYzcUGYAuFqVdt0w1heq/s85Ch283kSe+P56QoE78IuSSbspgxsFoahdl4PXcD5lREM0=|Chương 861: Thời tiết thay đổi trước đó :;IitpFCHDqHqJWYiPnccGl8Lr3Zyeq5oK4yfJdynq/ySnyRrLSV1qaARCTAfQrsPwrPLK8fy+jjW0HHaepiQikDNyQVqU70bPfQWzmARX7l3d7e8tC5w0ZuhyjpNa2FfM/SpZJZofLoJRrc+9OQkYlVgeLsbIvkyZdJgBRHIOy08=|Chương 862: Mưu đồ, mưu soán tiến hành lúc :;AonJLmSF4Fo7YgKtmAHeYBovGeFDxs9Gi/HaGYCtBrc1OWGrcL6keSRH6upSzf6VJo0enTkezz22aNfBQlIrQL4rMFWMQAq2XXOMrySIoWi4M5z+DwofHnlcmzN1GlEDDbo6wY9aVUeirVa67EIrXOkSXS1WpQQgJYSMKNPdPo0=|Chương 863: 28 Tinh Túc, nghe mà biến sắc :;ATTOxq96b3dXGdgj2oonYbbqYgW4UnLtClTM3g/J2YyHvtMI9Or5WYJqp67GuLZyPhmd76DpabVQPL7glywvT50Ii7iTIOY6gJcGFF83tIrOxsGYIoIv0krVyz5ln3kIGJUxl+OwxQYEXyDPgvcomLlcr8EbjIfsWfYN5BCRVIA=|Chương 864: Nhìn lén thiên cơ, Giáo Tổ Yêu Thần tranh :;cg1w3LgtP7cnmf94WLDQOoCQqBjUwWadkPK70ggYGMO3PfrGHbAUa1iF/PYr5aqF//yKTpLruSVmsjzQITDB/3Qa+xgZX+4Ta76sYELyuoYZOIqWgyoHU1ZN9Og9lgA9QzmeCi3vmPd4MLbp3XQeSs7bKjkKerqyrdwHBISsJpQ=|Chương 865: Va chạm :;n4L6GlPFwzfEXOuT6rVMrV9kbbTlfd0lyIhMAZX5/U5P+s1jjMNOmqPO8j18m0MF8uM+UHIIzUkXli3Jmb4nTk1Fv8QYknbHZibY7scgcVBAl/fCUXpmsP+BKqEDB3ZW2dS/lbF6GZ61OdD3VufgdFXp2wEUvHIe++d5/UArL9Y=|Chương 866: Triều Thiên, Huyết Ma phía sau hắc thủ :;YJWkZ46qsuh9upMnH5P+08VKwFJ3IR43XMFPVrlNXB2rjiY3nBHpRqFxPCIhzX1u+IwJ/lzBua68+aDkPfSbPZ4rPVDjrTOuTBGQzvmYFvCjNfB1DcoPQtLMHN6uP4keuHsdBfUKzwvF+FmrlEAWnm/xbbtql5Gcir3hR86chZM=|Chương 867: Phong Yêu khúc nhạc dạo, Càn Thiên tâm tư :;E+1WMPaRpPlsbt/EGNAAak/QmmxNvZqOcVNUf9TG92MmSvzQFs51bXpvXNR26DZHnM904Bji2nTLKC9fd9psqRHRbta4JO7RPu+a6+uxGdqoAII07zIXoYmJmB5gW4bMwXcXvs9rKTBrq7HEJ0NCNENA+p0v8VpYWdZ+xgRMi3U=|Chương 868: Càn Thiên suy nghĩ, Giáo Tổ đột kích :;GGWrfIbo5JElS20kLO/txpaz7degdZ96vmEDRMRJk1NSM5wt56XNl83yt5sL8Uo+mFk/X2eh/XgD9Xn0hixUykwMcpJBYxujiCPNfgYzkylhUIoOQiU5MDG5OZO/vyK6z80K6T5R8TV7uWEuZ4Q0pdKe7p76ie1h4Mw5AMqLtmc=|Chương 869: Thăm dò Giáo Tổ, đánh tan ý chí :;FUv+DLFuFWueyd4MiZVzR7+W+e76NvEQlvAiDPYay0ChIU1hh5KbkuiQURywISUVH+NLuFaeY+7aQ3pH04oT8anYNad6Wm1IESEOpGQ162z9ywf/QUQjMjny++QpT+c4bM9ZTubCLFQuIgyc6tS3IMWT4+g0ics090PftKWj+SQ=|Chương 870: Phong ba khởi chú ý Vi Tín ngày thứ 9 mệnh :;Bgx31mNPIUiJ9rsXOld9pZrlmYrM31Yp0sBneq3Z3yY3W1sn9fSRklHMUEC/GhMrDZ0X8W4FmwD1/P/59nsCQNet/a8aU6nqZ080cjqsTVXPvHZVBudJsk7369hKDfr1WaI1+MJf7qsKL8KZuOuigzaXGzx+XF8dNl6/iMuh+Pg=|Chương 871: Kinh thiên mưu đồ, lớn 0 chấn động :;VA1Ebvqb7Ooq3U12wELzmFNHxri4uwo/fWU11DjYgKK670IYImd6iUSJQWUecO9QA0+HRpja390vM/5m5ler0FCUkjHTvpaYIPunRx7Tpn3bP5pQcCiyXm6S6xESC1YGY79YDnqz3F9dlSl0/LugbKX4ox6nANw11CSsPj03AS8=|Chương 872: Ai mới là hắc thủ, 4 biển dự định :;2MsAO/eSLtjOMzlabCuorz3S4nu/erhKOy7Fd48L0+b1Bw3SMDb4pzC7hbn4edzDXG6dwbO0MuklZTqXio/2WN4xXJ6y11fUo+7SlARbtLhyKDvdlF2lEaLoJtcvwzh+CIR7v7SI2ySaqPiED9+K0hCSNTz0EKh+Io44c6Q9YCU=|Chương 873: Giáo Tổ Yêu Thần, chánh thức Giáo Tổ uy năng :;dK2azj1wUWTVOiEWqWrsCpKsaScAhKCodUEg2aCKFlgy1N6WslQRM50fVIH0/lNNTcN5dMDl0lj+MjQC5AgVuuhiIM+RexkiqG+oajmffWikLlDfz5UbycAbWidlBCv0DQph/Cl0bxNThs6jNyT+kItyHeulAIbtyiBSuEsOLzs=|Chương 874: Đại Loạn Đấu :;6fNNSnf5YInDM9hggHMf4v8N1oN/dzZqdGP5aLYEAOVT+LLkUqNTKXZGMfNI6+DYE0uf9FW4XtQ49ZOmcqWN4PIfYxJ4KQ9e37m9dxynfFNooEBVbId7ZRprdA1Z9+J0AIjRPV0u2Bv071wcVSocUvp+QLgKoqbzhPU0S130jwM=|Chương 875: Thiên Hạ Vô Kiếp, nhân quả báo ứng :;KQDoOY9/DC8M0zLXnZNgK7xoFh6iI24I8aX8AejFQ0dIHGC2RQQNQt50c+EG9J3OPWpL/2IXzewwH/ds7KpYVi6CcrrIKefl6ET0+djJmqIpW6mpGDbV1DdSqpu8Xe+q90oDL3SJbbQqwbSHNtxb7pMQFB0V2+JBm3CCyacNDs8=|Chương 876: Thái Dịch mệnh số, Thái Tố hồ nghi :;pJ5LdxHMlHFfLm376UiqsQi1/gcbOhno14Cq2zuQlNCejp5EKwqK+KC+737Sy8jw0yulxFABWN303ZSkgOdJYhQDnwsZQDLHcd1gUUoQLwSLraOiFdsJP2U+nexouXZQg09FlCSfa/p35+TO9wa1pege1r8mKeigvDcxX05iMzw=|Chương 877: Thiên Phạt Giáo Tổ, Yêu Thần :;TaDmgj0a8brXViotDBOGnirleYHKLzV4nVWG5ZVBVHulNlC6zXQHH3qncOWIUQicrIov2R/NKnos5ct6F2n0iwIkfUYWSxvkROcAjqXD+MBugsIhCeyxp1G2zx+l8z1ZW0ZG6k2N+bFArYHzM1Kqqoz+fd3ombvQs3XWbB+w6MY=|Chương 878: Dịch thể Tiên Thiên Thần Lôi, phân chia thời đại :;zCfbCw59EUcHyKqVO+X68G5fbRLYDt4BNPdapxOJfmY1atNyJdYiJ9CfaVdxzMOhTeC59/3DqbY37mZpsv9w/3JvIwzjO72YZKzfWf524DhEA9kHG2gGxWV5zgIQikxCqsFHs+EEqb/n0MHTmzzrhp+TUdqDlElzMdkrAa2kZr8=|Chương 879: Khủng bố hình phạt chi mâu :;FUuB6gZ5oatkLPp5rblQ/JpVOjV6MFxjniEqSVV0Z9otS5MRDyqOD1qsfGkL+XzXRnLamIgeHZUQ4ZfSGr0ngjK6MzZLde/FWQDIAADeQQTM65I6S5QKH/Coay7grS6TdH6/HmDVajdNJeZ2rIC9K97IsZWUJ+KOXz7ZdLktYkc=|Chương 880: Bạo khởi đánh lén, vượn thần kéo đệm lưng :;fZEdLQMtGrJh45AKMWa4ngjlqQzK+ladg6Drtyu8rjimo1luS+z3qpBaxyZTF8IRi7iEpejI7w8wJqhrmHauijmSu1wRVt817V6P50FvhNb2TJ0N5r5e5qzY0tnuM5jDN8wVSHjbojtJzwMIDBJd75qV2Iw3kGLw8XYnuW6uf3g=|Chương 881: Thái Dịch bị thương, Long Tộc nhúng tay :;QDlU+vm9kLfAqRiV1GIA4bOLjBjODpb1eLE400ZrUbTj5SrQsuVpC/qtbJGQj2pLordcMwL/7kTUzHJMV9NmQWclA6+RufDU0nhXRzi65eosriKtOo4KilwwYw5PubHGfTerUxtJ32YaFJE22jqPWbg7rOumYtZmGjoV4DVnA7s=|Chương 882: Long Tộc áp chế, Thái Dịch phản kích :;X9KYpoxXEumuzfrzv2Y8z46fawkMPSizwIIJhZa3E0+9w2dbZ/oZjszEiItbCV+8lL/2+9Jpt++PwsXDHII1FJ5HLw7JYx+QA37BPuQOHVvBXn6S6Q0MwLZunS5m27YCgACfogLOd0xKxH2Y3LE2fhY+fShlpoytuHT19LyumI0=|Chương 883: Hoa nở 7 phẩm, Bất Tử Chi Thân :;CG7ZoEnKBqIMt5FRtwkyihZt+xUeJa2919PH/jKSq9kV/LhPpyg9DG5qt0XdJDHmdnqP8GZXk21M6Cfmuq/6JB0+U23L3VTTSC/YVSA3sv+B1lF+fUm09vNnWJODgZXKEnZCl6W9N03Pi+rSzOF84BpFdd47pMGpFpwsJywN1xA=|Chương 884: Rung chuyển thiên địa, Linh Căn xuất thế :;woPahQJpwDKqhBgIAs7prWEFisOVjSowayUzyuEidKVIm+JkbDQoXCQJqFiB931rQ0jwF4yG7PuhGc1+c0bKQdmGpVdXHHoQz4HgOOKkvFiC7svExnqlHL+yd4cS2H3S6bfXIMh8P03GJ8cVzgoGNY0kWPJYQkRqosg+FnujH+k=|Chương 885: Rồng, yêu tranh phong :;wHg7L0yOu6fGpnFHXzNFI9TSO1v93aPnxzEhrRnWk/dxmQbkagUrYvehGhNJRD/rxA/zxHTfiP860ilbuMbZhyAgLhoDJEJ1+q0IbshQ2tiiLgLErwVHSffxb6Q0Q8gTyMOPjfPeglC2iyCZEMInFkgoyvw8K8TepNJ4eutjNB4=|Chương 886: Nhục nhã Yêu Thần, Thái Dịch cảnh giới :;jum0Sa8dO2OZpJ7EmS4DWmFibfZd5nGJPksrgFWag/eYNnd7srIw0SyJl+999142MTfwS3IvR5MSUx0jB/iP9XMyNchUPXbK6tNFMv28mSLUwsJa9tS3c8OeAMhfxi0/DsA5IDkpIcJBD7TfNXVCQR8P+PUwElzKLMk6oCqxQJo=|Chương 887: Ngọc thạch Lão Tổ :;6+T7ntT4PWrmABk2FtmZa7OjXpv6ajLgAo5uIvXUzzAuvcXVcWo3pJuqycTMnA2V0Adm2qYib6/+3tOxmhgMUxlj7a5E95YfFphPxWlgrfqfDsoSoOfLy4VQhcYNeuGYOOC7l4lJcPhpy0ZbdM+uzOKb0PSRBH6ynHh2S5WpqMs=|Chương 888: Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Nhân chánh thức Quan Khiếu :;yGHujzn1Tznc1DZ8NKK/0JLNO4mmC69mDPz4mtPARdingV2jM9TyF0R6uVa/DF3INs66MPSd+m4FHR6a4yUoHsdJH7MfQf2VL2GmSthLRuxBDH6r9rTw3ioOr1SI/RoTaU1JgXo4NUe6jPAefRRGyD1Q4+bv+XHhkggdUcELtQw=|Chương 889: Tiên Đạo Quan Khiếu, Mãng Hoang bố trí :;Y0gAOMJ+7NYvyRYMnRKlrdDxzJKyxYJnhbjlrE3LngyqMOA4pDChSaUI/uWh/i5wohI/MLlMXbLYOy0g5Cs0ewtLJFrC//HBLSq7D+ns8gl5cXGJQyW6kAmF0dhPgFIw+uD9Yjm4h3Hlv+u5BV8YmmUeAb4uHOszYCxwgy1HHzw=|Chương 890: Trấn áp Tiên Thiên Đại Trận :;pCDyZda0+MhlswKIPRTv1X3nptqrzfNuTYYb8T3ihXp8obylrtLZh7/nibCccLXfSJslfghDvwVb2c9tBCe4uC/7LYYVNuAJHIwD9bd3oxGRb/K2qovF6jUrgmMpoPudtqwgav99sTJ6Ph+52sQ2IjGiem8VtUcEM+89THIsARw=|Chương 891: Linh Vật xuất thế, Giáo Tổ trả thù :;QVNL3KPgsUe+ycRpCykJsHmD66JvHMmUOkrnz7U7XlEnrv0hcLwMqhCy7e2tapAtY5SfmoSAqnwLkNKVTb3T/mMCeliuRnIaJ6bh3HYKL5VFiAjv+vKvWJ2LLC2sLC4jY8OiDNXOCXgfUHHOSmqi789qvS70dj8HVUL8kQfP2bg=|Chương 892: Hồ lô có chủ, tận dụng mọi thứ :;jTCd8zYvM+N6bv+FVGzGYmUb7QQxb3CvLJvJnHh0oIm/KXNp8KC6W/mwC05NKk7EBtqVbE58Uu566ORNJfDOEwUArLzwkxXZgf7iVSO7meYxtHmDC0jQqU8FH9OIXgBeyL8LtZSEdhCpKJiOOCF/Gh5zAVw7W13pnOIsyKOrC6o=|Chương 893: Diệu Tú xuất thủ, Hỗn Độn Chung đăng tràng :;AQZ474uVsbFSR78r8mfzZHYUpd9RIW/An23TMLacKaZQexUkSNmDdxwFxhs1OmWMECAricOHwI2em3Z0RU96sVig43D10lLEgxIsTGuZihv2W7zkdLeyn0Bo3UWODTsWzpn/jVpst0/S7a457A4OqaC7wLl3crX8rWjB5cO6u2E=|Chương 894: Đối kháng Giáo Tổ, rùng mình Huyết Ma :;qso3vErwJonJuzOaO1mTLaN2rVKjaBBOKlcW5d92TT1i6/khsTAdNsKTwC3TmMHydKEwdZeOLd8hVVPFddlMcPXvsnH9kxQ+EPWv1TdWX/xuzjaBXroqd6XZn6lJlJ1pnlMZJp61ZnRpD7fTzcBkj26emd+aIF7grJ9WCZ+b/5o=|Chương 895: 3 chiêu ước hẹn :;gk+Gc6LCNrehOAU0B0PFXka4R7XkPeYLsVXyZ6gU+ru9v2gqLrvwtHFh02ICowkkishHa4o5BKe6iRivLknc50GcSvP4IEilFiQCpRkXEmU8zBCERgMDe2+wgboWyaJPqfYiXALR3qwuoCZSyweLLgvB+giyKGL60kT1Z579WFw=|Chương 896: Khủng bố Giáo Tổ : (rình mãi mới ra chương );H7BbHegBUNYXbTjGBshXwMyjhuo/VZXVbRU3TpyksjiLse4EuPHd8lQ9zMzqJs8kdZtNqQSe7JzcCGCoZ+wzjE3Vg68tWFFRrkuSUN378HIe1XKmRB2fRYJSt4665v0C4KYnf+l94QjPm6aTl9zMvVLIb9dVqY/s9DfZXGMBPcA=|Chương 897: Thứ nhất kích :;CDdK5rOKTuuVo+JJkXKfGekgmgJgx0wLqzIFTKSykaWEqwtOufhWGV8FCPt5G2cN/MtOjADRGPyqxfJBWJ/J2S+f0sdKjmEckYFo9hCq9UFP3Gptzn2wGaNtIasmcDKhJtbn/UYhroSLHuhubyT6VuHGCuq3K9nj32Gr+0WOP1g=|Chương 898: 2 kích Càn Khôn Chuyển, Địa Thủy Phong Hỏa lên :;iFoBsILwpEpxhnpD9x+CSwVF9u+TtSYAluqWEms5t50oMrgaOUGiXlkvJFb1AlhTZwPz60w4ZleFmPxnuUl+k8YfLxrTR9VdXzYTyJIAYPOKvPc5z7/Rd2wMBDNDV2oRLksxguh8D2ueTWrPwA87MqN1nwpxpyvgXG1laU0/x3w=|Chương 899: Chắc chắn Địa Thủy Phong Hỏa, áp đảo Giáo Tổ :;+jIjiQmmesMrz0HdrKdHc7EqyIXt3OsHnqisApNVJnHUw3j3vXry/+uQD47V2FLw8DUjb411wfKABhjAey0eonUo7KaBdtLW1iBxOkAte6buHo0Py9mAbcgWXP0FAOVXelYU7Hs004knHj5pDov/qxPNqPH9YnjJIp+KWOapHTA=|Chương 900: Sự tình kết thúc, Triều Thiên không hiểu :;QA+90KqdcMUBL/SyEIfyupbP61lQmP9lZzhr8TrubliNY2OowoA8BTlAmOwB7g7uW3q9VBO4NMS6VQhJFeqTWFz9fiQAlnbPajXcXu/UNPLYNeXessZkUFpu1Oga9YbnbcKBXqHV5fDq7NpskqWp4g8HpiFZELwxPp4Rxl2UmYE=|Chương 901: Tế luyện hồ lô, phù diêu đến nhà :;EPFNqXUeGTs618UzHN7LGqphMKuRVbbj3hr2ybSI1k2q1Cwt++X2m3Kj+kpC7s1NllKejUI+W4NnwDSIUa8AE20R9LyNmYkCUc+R3pWdhxmUR1lt0//KxfjsmTFvD/O6bR13CQV3lDF4tKb6Lo0VlM2FznX+bupIwrRuG9luR5o=|Chương 902: Bích Du động thiên :;4srpwYHKlbfGT/GTk17j1lWlEOZFJX/RoDPXpiY+s0/Tl7Eax6iZGU6Eibj2WkA8qN2iz5+aKKmpYoZjPxbPG5mDlsYotfvUn3khbDvAHynhWfakBWNCIiI9jEnPUJ7/PYooW5hN0HDOJ4N4v4G1Q7+wqQmdiK3jlDXUyZ4QxiU=|Chương 903: Nhập Mãng Hoang, gặp Hồ Thần :;P0MxCLHzKaF0iFn6Rx6eC1tlqnPwZKWoh09q9ujaC/HjbnTkm/8jk0c9BkZPrpndvx+tNQrLl0Zc6vBHnoE1icpNqh9VQNxWvVwHnVUnm5uAXBxJIpDjbyxbxXt6K3ulDCZX1RZqILKjRvySnyThi9SvOIlrVVpfGmr9QI+djqc=|Chương 904: Hóa giải Nhân Quả :;p6EBi1gmv820Eelw5Hhrq8AHwYS54a5xejoRKsJ8MEI8UHaQxduRW707HUIjRXSK7VnFLrs+mXvlrzIzgBqrrz5yaCoQnTt8zYJrOucEJ/mDQZb9aGTrsdp5PvpYgIaMHRBq5Xo3RqvK/OELLGtjuLttgjOtoBLtrnMz7Nqu3F8=|Chương 905: Tiên Thiên Thần Huyết, Long Hổ vạch trần :;QrX1B5feP9ymPEvYXm226QQ9t51QSf5+UpgExU3upTBvajkHKEhT7ji3jBYQ0/95plTqKKywAnaCjc//lan2914sbWyJCWN6Lxm9CKUnuDUPdOUa6t1bwrwJikHZGeTLUhgAULYQQN0/QD+ErcHxfwbbl3C3OdZGOWgp3HboFIc=|Chương 906: Long Hổ quy tâm, Đại Tranh quan trọng :;tQfFwWjtAgrOjumAlznAtIKQK2yn/HqS4XYeMlo0/UgVR6t/ALclpdjXEpUzztHYglQZD/rjmQXRJl9/OmgWw7Mpj+QPx+npPn3eA59jNcGvN3Jbcp4FTTjPeB8tPahEbtJot3Sci3qn1iL6kUAnt0q1FCe9NBaaNir0osoGZqo=|Chương 907: Huyền Huyễn chi diệu, Hồ Ly Tinh khiêu khích :;i65kvuJuCKXzEUDnCFE25B0oyJgM8gGNMqDVj9+InA1yGf4Tv8T76m1xeTNUoKfRw04bCbK36cJ2yiUOd1GxnhoSUoOYmFc/7DYqvCO9rsrNejB8ZkXTG+f9lCYcfdAwov083h3vaNK+jVpAarq/mcpw7zbyIrnKecllR3/bBTU=|Chương 908: Nhân duyên chi lực, thẳng thắn gặp nhau :;6Pbd3PFW19Ayik4JzAXmd8PbljJegzyU4Bx6AGHN8YSPpbUhuiTllQYhr4j1bnNIGmZ/7GNXqk4l9vDYzVH+Uzl8u6sRCJDpNp+gwshpSD9hoAbIGeYQC6Rd89+A6ftzu09Oq/A8hnonsHDAackZhJ3Fz3lcmOzyWeswiGAtJpo=|Chương 909: Chuẩn Yêu Thần báo thù, Lang Đông Di xui khiến :;OQiMSck7N/rc8KBmf3yN6PyD8+IZecgC0KWYOjttNYcXy7/jjLTDSSsFfFCNijzxh+P7tWV1iz+j/+LGAr7i2nksVeKDNO75G2FmyrUKi7PK0fXL2io2MyKpAQaTcyxXnuDt30kdXL/ugt7bRIG/yv8s+GJ14c8uZl6ZsfvP93U=|Chương 910: Đánh nổ chuẩn Yêu Thần, thăm dò bí ẩn :;yZtG6PcLF6CvydfTEuuFgxVJUfuotf13ZJw0EVc0G+fQ8O0GfZ0y8iOndo8ZwDlzgfqeKI/YYObp/4oPB99s1DrunNvN/8MndjfHRQ+mKn7fUaK0koDjQSpZE5E8AmKM9fAGGDm1t0y9+Kqp2JGH9IFtgsopIsK4xz99cHnfM/s=|Chương 911: Dòm ra mê cục, Chư Thiên lớn nhất 1 bàn cờ :;z2sJzFH9Gc74NoWrzpNLzfppSmg5uficDeztHmsi8zj52nblvTYOiE424wWgqbVw3UV8H855rBo++oG9DEWF54vuz9vWawugEGHWO6U9Wic6FbvpCEJSKoNmPOOd87G1bJBCy/2FHJiDfqY4/B9s0AE8Rol+eId3HNLxlMIZHi4=|Chương 912: Cường hãn thịt Thái Tuế, cạnh tranh tướng truy đuổi :;Op8OYcjgMsx9opw1TOKET6F5zj1hxj3OKzyM7wK9pBocJxYj0Out2AAmiSHSzK6JpwMvhuQzmiZngTeSQjhzcXwe9SQQWtnYZ4+XSuo9vVlQsteBF+OWVxq0b4W/ee965b0WG8YPALFTX3SmskOM4ZiataX/j/ySu7XmY1CR6Xs=|Chương 913: Gợn sóng không ngừng :;ahplMevkuq/8T9Axo6UngQCuKpQgvLOPXMF2+Sr7NCm1Kxu+jcGLpodIztt74Ha7WUanlNwNcmy2A3c1yyTu5uzRpHfAInc1dwvP2spQR/2Z9wAVR+tZARZvV8istydRQBgLRUYJcRaFwVfPMD+zDIsr2tfpMM0WFYyyUIGftGs=|Chương 914: Chui vào động phủ, 500 ngàn năm 0 mật hoa :;Bg0dTGdZyloshwGcFFqV2BJmm3lDQXYriYAS+M4cfviYdPlRS002HnYI03ldgQ/OXz9p0f2bix9Tu9owzMrI6dp23anqGs1PcNIViOQF72f5uD3r/adKgKODyrLPHmExECYdCNkTHgt8dsuxfug31tA2thZdCooM7h3vQ+Wt950=|Chương 915: Trộm lấy Tiên Thiên 1 khí, thiên địa mệnh phạm Thái Tuế : ( Cầu vote Tốt );vazzgvStxcZgufLsEICRajE9g8IbiFGNNfLDp0cdxVetV9fpJaS05szMbFHXvOWbs+LB5o62hTNQNZYACHwx4A/f7On79QQUM2NgfYVrRP68sGgs0yg52+Yrhom4EAQNNAhJt+ACfTHDemSZvfWALh6MfGWlqInhhy6UG3qh0VA=|Chương 916: Tiên Thiên Phù Tang, đánh nổ Thái Tuế Lão Tổ : ( Cầu vote Tốt );TsVq1cVm01b75ogd+rIUjze8N79f7Ha66Z3ipb7X+/aqXLcae9M5Qpw/RbMWbwy8y9LDU4T51L7ONKYhLLFUM1nGT7cVv38CRFGZbg9e6/s9rxVFSI1ZGCJi32XiZ666WZcnRDsGt7SiHrH3LAMoq7Yy9ttcnOcAKlWTvtcsPHA=|Chương 917: Rắn gấu đấu : ( Cầu vote Tốt );r17eQJHG77/tOCvwyOdyTIHRLDvLrVnNBDGzLCkG9YIotVQBO48ojJa3wyYjDC58WwLbg7jB2i+1+IodLo99gWkeI8Ddl59npurxMaokDj1tBCqoBoP0qTqGQ2uteiwPqyW0o/G9gXJoMTz+4Lzr5rv+17kAQgjqZoY/aBGTRkE=|Chương 918: Gấu Man Tử cùng Thái Tuế Lão Tổ : ( Cầu vote Tốt );Ld0QiWKFD+OGWDkSlFjMVDwMGv5tOQbiiKObw1FekFv36ie/tJ/Rj3D20++TAQTlncHTzOsEmX8UvXMrKJAfQknLjalx61265WKNKSp2jrrj3vJfxiRzuDnxzpj/7iaP94pa4rAC+iu3GfYzNAeppWSm+T+tWyza+fvRcmhoc3I=|Chương 919: 3 yêu dừng tay, bạo lộ mảnh : ( Cầu vote Tốt );1vOk4lD2ulLi245FzqpzvU5Zd4GwFqXS6SRZwIARxuVd++kRujfF/Jyj6lnptcceUmwv5r5uPuXdcKY+zNt0C2QkWxrkAJWa+NkJcPZrLN3ZDljIEQ7kNqvNpHt5NVdBff0gdrSw5+/nWEYlkhwKgJZJVUIBGx1OPrhGczS0fJc=|Chương 920: Nói yên tâm quả, 3 yêu kinh hãi : ( Cầu vote Tốt );CyPKo1rnPiIWCN9/DHIEFFxJnkyUjkQmq8vjazO45ELi8ybbvxoW6pTY5hvjGV7ilmryBQmXwDlQfGh8N1mRRJJq9JS+SQBHwq2Zdp5QIpspTefrvCz6zd+TU5vNqTTw4KJcfvU/U4ycgyI6uHM9ANnQwgRYdIZw51oht/6cHPE=|Chương 921: Bản năng : ( cầu vote Tốt );+SS9M0mnepY0vfZqBSIwK+jgW1U9984ttuHTO8Jpb6jN6cnYuBoGQEP7FfaDh3G/dgRtYykIMseuDhM2MsEsY1cg6leuBh+xRarFyourHm2YlFd1VhSd7SUcwYTtKGP3xjhhbxtw9u0n5gWvwojtUz0caSBGGI6jWFzDOyJRT2g=|Chương 922: Diệu Tú bố trận, tính kế Khuê Xà : ( cầu vote Tốt );uvY0NPULHyaZXbq6tS8s9YpCTvm+WVi+7zQ5o9vkZl24bTeHsfmheeZw1fV0fACZdtdUl4fBwIr6rTpMmyO0JOTBWLvm2xc0QDfRBKHdM11rqSfTF2cmdXUDiHmPRGZGXE/EJ6sujl5vhayV4MesXvGLy/8etxcIwdRMgZLUZgU=|Chương 923: Thái Thượng đang thay đổi, thiên địa không hài ta kích chi :;ovbeYrMkrBa/ytCv126fDWzfRlVOmmoGm2qjN33XUYfx9B0cwGN3PDJEIS8ljwJdOuGQoir3LqKJaIbd/z53R+URyM7cXmZ0+nxdCDPKN1Y5huZsVK1xrZaryucJRtJGQqqwbrNshRzVYmwhXX3v4h2oIZNP7OFQ6oADYV0YHrQ=|Chương 924: Rút ra Tiên Thiên Bất Diệt chân thân :;CPh6eBwpFfcOkhiNrJt1WPruHMyFcWM9ihRpjzfnfrutNBUCmQ/lwvcE4qMVXUznUXQuTWG70MCz5obakjaL202FkisTHaditFi8I9XSFt2ogAGkgMlfll07LptJK2RvP+HDHUL3ca6+8HBWtb2lvBXxtEUvGAVMPWhpcUB2q+E=|Chương 925: Khuê Xà không cam lòng, thái bình da mặt :;0/e6240uiCSqDHiKOvKLIRF30RMgFpSHLiwv0CQhCyUf7dZNamcL2EvRGJ7duOpOU4WOoZ5hZUDO69Ox7QQgYDAbwxORP9jQA8WrmP07uRqX40djcT/wgj3JLnahWa98NknA+im6YJnnBcbfrebmhnIRlJZr4SpxW0ISHJswebI=|Chương 926: Càn Thiên đề thân :;c08+Pig3kF6eK3cNB14FgafxNBzNeT8poBHk6RM5tYg+ydixpADpm/fX7tTF/vn+9LvZK2egXHNX4jIi12YW0Hb3AfVyXvnT1Y+qmgzCAJmdYXWOTSkAvHUZdZKRciRVC3e0Kh9blvl46gFeJRIv9oXjkm4cKMYPRWTl1C3OAOs=|Chương 927: Đạo Hóa Khuê Xà Lão Tổ : ( Cầu vote Tốt );wYjcMEeOkA/iGy8ThJtyao97Q2qqhir9A0VH0ZxsgSFdankmaL6WhlOtrQ1vA0joZywoqUaAso34SUR4OdAB/OV5FfGZV1g5m0xXctt7m7GahMiZAeVT9LzFHigfWa5JiNvNcznyJFMLSvY71nNjwE8lUtbjo0f0yzIafSOg+z0=|Chương 930: Ông tổ nhà họ Ngụy khuất phục, chủ động nói hóa :;7EnV/zjU5VQnFzayz0W5Z7eVWvPwU9Tl0xVAohGcyKNOJigIq/Yi0bibfVzE1dUW6O1oEolJHL5UCYpyGsT75q0g1vSqVKFlKHeB2csr4eGJY6BiVSFaOTRUTe/fZP5dfA8HhUWbXa3ScPUdkJsahesZFtj+Anm7uy5YYJ4R08o=|Chương 931: Thúc đẩy ông tổ nhà họ Ngụy, gặp lại Lang Đông Di :;EfgRUy8UQr6C1P8Vchyg++Otk1w0rn2SOSzSGTSPr1qcdpUB11UdXa3ovs2xV+QlyqSdV/jmaI0IPj3+6nPuUaq43xZ7yWlpkOZyB25doVLxHSh2DxZOC9YyucJavqI36imv5DTTxb7WgmVddCpJt6oORuwDQBuR23yrY9N1pWU=|Chương 932: Chủng Liên Lang Đông Di, bị bỏ lỡ thời đại :;Zhaku1vYlpeaeQZFmwgUgcTdEMNwcRM5Ht4u66jfFETCbNymrCQN2aK3fiFOLr3reU2eCqO6d5KlLWhoeecgia8iRrWFIRAPVIcwqECtNSz9gZFdrD2AqRoTTQh3AIImIAAHrgH4WK5C5AP+JAnrI0K8cwVzMUJdjG/nR2F5hqs=|Chương 933: Dưỡng Hồn hương thành, di tượng kinh hãi Chư Thiên :;Yyz2AxmWTYE3Fj1pgWY6aS3TcABneYs0fSQRsvZwCWj9xMbSivbd4RvBuZCzgn086fBP+N1EhI2/+BB5ZJKtJ4nJnLLiUrYW7SpndXMry4+QZZyaCUdKv+COBUzlK0j7lazfiht7bTyL7yHF1+2aOrw09aXxlZ5pt0U91TmksSg=|Chương 934: Giáo Tổ đoạn quyết, nhụt chí vận :;PfzJQEGth+5kQmBju92RnJ9GFXam+sDEGlOcGxr5kewxefrhu/GY5OiCho0jv41Ox4JQNo/YJKdTOxEA79A/Fp1m9o67SsUgxbwRo4uRQoJGI6qD+/KUWu38JpVu3JGUIPKVMYUGV+PNNjupksz3hmU4bIE/eglVswAh1fHAcio=|Chương 929: Phung phí của trời Triều Thiên, kích động ngọc thạch Lão Tổ;Z3lXoUKVBdjO5PSXDxab8MTrItnsA1tCEtMPMY4ALXj6L/ygGV3w+9R9AljYIb2RvidDVyagZqkEafKWnoJsddqHy8QKt5pJ4w2ayzr1+rmuGgcKHqVW/59XGOYMSH2XXjmfu1lv1BEnz3gtMGFLTUWDzzBMdtSJXEZSYta/KsQ=|Chương 935: Phó thác hậu sự, Dưỡng Hồn hương thành :;SKFveDQGroZoh8KOV/RTymNsjhhwXh8OENpxRfIudmwVtLXtuMXFJpCgsmrR39wImCAdZD7K6qimg9sw/LaZI8VJ+ySwZROcLjwn796lOB2qjCeCfMERze4sNDv/F7aNqP0Q1ghvi9CZwyZohuJI+FGjZ8xDgkoJaISIlLqm8UM=|Chương 937: Định ra Hôn Nhân, 4 biển âm mưu :;Nsh9Y+zlZY13Ljdo9iVINTFsrtZy85q39h2Y/oeqKsV1/jwt3P+Bc+Hp47SJSA2Tet18S2v9USiNdlhpO31021XiMrWF6iwv3Q1lW/8ttRR7J+L7HQpNNWZXid/Uyw0YtxozZ+bmpjCJGPwFm8lxzx7Z18nsUNHmiUoL/nz3XRc=|Chương 936: Giải trừ Cấm Túc Lệnh, thái bình lâm Đông Hải :;dy4eLpBxXB5VALD679Y9nHgJP4H+bV/Ag+U0xYnrf7VwloMEub1vCVicr8h22XTVWjCRgvE4iIyAleRj6m4XoVK8AKFvlQaI+m4hCfinyQp/uAmSpksB03jG9PzX+yLCMxBvnGkQ/jD//qGJZEN1/Oo5CPcI/j8Mdl4Kk4fzltk=|Chương 938: Yêu Thần cự côn, bố trí đại trận :;++IvojI+hxrJUjNtQT1QzF9o/XdRwTIumVpWGCuGu63C+x02f/p18Kt0TJMqRSWuBfKBeymtAAOWiEmnxmjp18Hb9pgcPQkxj0dH/AYta6CYD2uUB8h3uHnzRtRH32QL+Z5KvjRD3ROMDtYFmMdj8oDv2AyK5qCMjyZDGoV5hz0=|Chương 939: Thái Thủy Thái Tố lời tuyên bố :;2fOFKZX38OLHGsd6J+Ci88WXUJveRknyB1Tqg5u3xldvPM6gWZZ8Ze6MebMk72zdg3ZLFcLRTr5ROflv8MQ6a++Ks5JPYcFiJ4t6QmJuAg2TgJyrjVnmrm5v6jC1cpBf+xK1FE/jdZ4VNupCvbUZf9GzkN/tZeErZCjDZ/2BTNE=|Chương 940: Bạo Viên tin tức, hỏi đường Tiểu Yêu :;zxMXYvJlL6Pg+d90LgixsV+2U+lKHHzhu2vaf1rViLoGJTOIie5HDY18pexxkAf5fSEzszDkev46ncCAaSoE6QDbcso8w7uOkC1YRM2pnGtpnmoQvm0sTXk8VDYdxXfdjn2xy8EoWNYhhXD8tLfb1vvvajxUm4SYtaZesa8fEaY=|Chương 941: Lợi ích liên lụy, Diệu Tú không thể chết :;OVRVwaKy2+/PMb4DyGL5APWdvmrxo3/Q1XDEnv8RVihb4tLrOb+8l+TZsskd2KuYC/dnRDt1kHfojjLxr3YA7lxfnQag9+ltGrRkoCmA4v18+IWHQMWmChqxL3SWTHZsEbEMpm1V4Ovf73PMutHIgpdgO5WcjyVWenPi20jiz9g=|Chương 942: Vượn thần bố cục, Bàn Đào Thần Thụ :;4ZSqLhtNxqq0wRAg6g8GArrVj/enHwlJbBXUMPMgQUtobVjFw0HJcJhf1ijVsurJMw025FFxn0xtBWTINXyR0hhdYZ/XGhr9pku78hBXZgrkb2K0PEXjWx4xjbk3ogQKJNqqyLkgdHHM189us5SFYyMPlGXxTZBoniE+1cZVGr4=|Chương 943: Kỳ Môn bố trận, tẩy luyện hồ lô :;fIPahdGmYBmulCSptj2SqDLaqTt88MoIgkt6f+8fZsSS82xzhtARZc81/eu7HRLiAlCZFGEk0lxH9GD+Yxlku391Nf2E3NBiWDB4RMy8XK2xioSLTVlF9SFZOB1ZNERXhfPGBRKNWyM1r6ktQr5naGxyflccpGfJA3BlpflMi0M=|Chương 944: Tế luyện Trảm Tiên Phi Đao :;Xi2gUnpNaM3ciqdIreDaIQOTpplmV8Hu9otD+tZ4OFeADxFhwe4LmbAcbVzqZM7W7h9osQjbDUcB/fqx+N7SUxO5FnoCVQoaruPpoLmBNusrk2AtZmtjLKBWKKBg8SI/jMFIqgWxne7Mz4+LUTDuSriysSs/ajHU1LZ5N92xGX8=|Chương 945: Giáo Tổ truyền chiếu, đánh lén Yêu Thần :;q9GRQELJgGqSPo5AppQrX8+1s3MtW20JryX9wb2GTU7Y4C7UkrUQ3bWUgwbqZngWS6c46jyKN05XQHGhPXHoZOk9uZuk0RCrRBnlVFMpcB/MElIUqR3dqqUILZB9rS4jIEA+qvLL4YeZWa4d+0UL2WcSwsQ3AA4mjA5vB3aJV/8=|Chương 946: Luyện hóa Yêu Thần, Diệu Tú Chủng Liên :;Jl9rAZ+4NOQrUT87dD9or9kiMnTcos15C8QrJSjV8gr1MziBYhw4LvOCW6K5anQEyEBP5VMkOf3/hYQok/sTG+km5iHVlgiE/4e0oPi/0dtdGy9mUayh3lVMIEKcW+kbncu2DPIa58BeU+YBjfjlx3kgcg0b6JU1fyo3wEBEj+w=|Chương 947: Bàn Đào khó thu, 3 mới đại trận :;opXA9I0pj5n1mgZstdcoUqy9q8VX/0K+zdadooZD1RDDywLLdr/CUoToV4dQNmivUE7rDQRq7qlsb4Dh2qU4MxnCYfLEDeVBRVKc0M/dd45GdPBXXxnc/dOgHk3IksOieBtKriqfRKnTRafSG5JB1pACH+E1tFZo9TVnfnpWn3g=|Chương 948: Ám thủ đánh lén, kinh hoảng Phù Diêu :;i5zBmiXowbrIyLM6Qt6ZPM04fdk4veWRI0d4blKayI2i++V5AbKRwQIwS30z9EpXxGKFB0tpDvDIp84ZjF3f1a5MAGGXKRVmRvWXJ4Dx+rWlY2PpkSiSwhPVdZL4kLk4ouH7KHzk+BWYEqCHdo9pyntY0uLxwczhqjljdRxyGyU=|Chương 949: Đại Đạo Thiên Âm ban thưởng cơ duyên :;bxVArJBej7stWE1GD1kbwleyOSeWxS433H1xmhXp6PVHpbspf9MXP5TKutClghPttGMXcY8/baJiawPNk7SIRfNM6LfaZ7ay11HnL/9EvU+CeOIZTQJlFhOSn5tODst9HlOtjdnYq33DSoMJWaRsJvsxLrhYaoUdnyBHKrZBSDg=|Chương 950: Ban tên cho Trinh Anh, Phù Diêu đàm Triều Thiên :;mUYJdaYdMIJ3eckBOg+l22pMldnCEhep0cXRh+ZSjVbDsqoMR/Foh7M7ikiCCYKvr5DN4gvlzTkJ0f85tr8tH5uWuB2yt/c2oQICoh3zPRJ1oSOsh4c9BdLmJVvE0H0G8tkUeYjksQZQOTu/Y1xlL52wTK9qM9GboP1CnEPo5PA=|Chương 951: Giáo Tổ Pháp Chỉ, khinh mạn Đồng Tử :;FiTCH36dWcLofnBvNX9R7XlzrwrbwkEir6XeZHn7rpRkkz5UPk7fMjUbtZ7wfCWwxwaS8NhTbGm4/AYTeaS6F4m7cyliXFuS4UwiafHOWgiafsTRLhd9fpCIwmYc7QOuGgWQiMvpNIm3yno2E2vWU+0U4o3hzMtxqY3LJv/Amig=|Chương 952: Việc hôn ước, xa lánh Giáo Tổ :;pzewZlZKSd9jNskXQm/crPUcVjRzIHYXA1cyuyLvFVz402ZmyMsq8fwvowmrA26db1gh3hita8F8c7DMPtTYjRu9Mspr6bfk/tpYoV/2iHb9gikT2UhJAVdhyTDtepu4oCGE+26NehIzk2V07Uh14CAVR7WFoY6cPpJG8gLFWB0=|Chương 953: Đồng hương tụ hội :;R9SZBoeQbL28oE+oIkDLmycx7Uyo8VTPm1mLQv3MWZrphOcDCQQU3Sz+IjGMXdM8uD37IBG8aNu647DgTht2R6DcuGfrdmG4lnqlBEfKwuE3ARs9OP0DHj7uy0H7yfTbBMsuzg+07c1Hm83o4ZHPMf1Ec9CpYPw4h36zsWYRcNg=|Chương 954: Thiên hoa loạn trụy đại năng tụ, gặp lại Lương Viễn :;ghMRbqmkxTsf3T8Ey3C47kPI/jc1/eXE9BroYRB+Ufg22eMDM3lavfnVVylexF/fKrNm7Ydx2l/a+Qer38uAeY/U4wuXZVSQOQuNB1TMq7rnNIuYd+qlOqxEvf1VK3ultZFTfTEmEK2UqDlKRVVEerRJM/3khyP4AUFZFFPRKTE=|Chương 955: Gốm bạn minh cơ duyên :;1VbwgMvvA3wPYTq7MgySGTV/XBl27K+zZ065Ieul/Z2ZEOdoCItOXUzzxwd8tF/xt80jmtCPF+ACs3cvis/WkWZTU+oSslDyGobr5n94WPrZOdK2p1qbAlDMhcFSZFOCeU/GkHYV4tChUsMI9aE1QmSDQKrSu+P+qoa8nuPJZzw=|Chương 956: Chỉ điểm Minh Tú :;Hysqi3rgelbyb4pLZM5arTWyya6ADl5xebJ5TG5P6Ru2agAZ1uU/a4vhFYhRw8pdr+eDxGiNo+i05b6M+SMkzsszL/YD9Mp9vH/HGS2uiXJnqm05NVJu1q8zJPfooeABjDT/DS2g5rej2rbi9ZLbxV528J30EroDWPATojjrKWU=|Chương 957: Tư tâm cự Minh Tú, chà đạp Linh Vật Triều Thiên :;W94xqmwbKajiFx6L+s2FS9Itqh2ylZlL0RF4iBaBnfPQOglSq3IHF2IdHKUjw3fO9W3HAQNM5OHoRZgMO1X1gLEhiOOCgMB1WOFV17iUvMe484Ad5nMBY5uXCKLcau7DYe+PIo5t7455AXJWBSYHf9csw2+BG/p0/eW9WV2nuSM=|Chương 958: Trần Kỳ :;SqYANy7floSlksab3R5mV51SVJh5E60VD9OWFFjj2IY7VnmymahHhQplL1Qqane7ihu0aU8weSTelJ/Oqw9mKHQrn+222S1hgVyTTBDTSu8fmg7PyjD6WGmMIBV6U7un3ayCQ0aK/Jw1RmWrFTk4NHATm/OoF0NL/X2xE/l+6Do=|Chương 959: Thiếp mời :;ve4hRfGqmdbxj+xDhoAamrMkgGVZZw6pCw3UbgFyZtNIJwStNoeHXMDX2V1sX/wF/A1s66TodmFlNwfm+K2vffeOd2IrHcI5QvKYLhoesElMUhiGw2weYg4txOkbevMa+yJzKLwG8UxurX38pL4Kk5KrpeZ2ONCLdfvQIiLd82A=|Chương 960: Đưa thiếp Côn Lôn :;3/w7iJxrXdFzzOEwIhB1F1diW0j4GiXw+MggrvnDq/OUZzLvwnebr9YfN+yD/LS/x5Yth6oYlKnt5xP6loGtIq3nYKZn3JvW5sgx4DcfkDb3pfBf/dEhdQOu2R8udx9o881f6wWT+hThHD78Fv0jhHY8p+67ZgiB0ps4e7bF2gY=|Chương 961: Lục Ngô chỉ điểm, đánh bất ngờ Giáo Tổ :;h+odzx9oY3azM6wsND/HGgH5qz50hP7MKpTf6r1z5Yd8Ayinfhbi/VpjQvVTMsTs6C8ldkW8JbR3Q2PSpi65f50tA76h6Ku0RBmt4KmFUhlTK2l2MScul68Xqo3pQlH5Pv7qGY8U8XmDZl34I7TEJPnyFO6+bPVwr34Nsdz+G2w=|Chương 962: Giáo Tổ nhục Thái Bạch, ai thắng ai thua ai ngờ hiểu :;ZIsxecmfRhlxTkUHA4XtTohMBWbX4j+zfrV+0mfEs6sv0zVGVBQZvRCdffwMYk/9aQtFcmOm1P1j+vNR/HYEzxQ0bPfUvFkDdC2D75BN4naa5DHWpK647j53XbMzOag6RZ6fNU1iTM4iVwu/rJaJwdnOtc1NWfPMv5s75Ba65IM=|Chương 963: Lại đến Ly Trần :;uJe4s+TAcg7JlAGsqs4W/BeeLfL7uUbB8h5bL2TlsKIbcfHX3MhNMBkAqydGXgOfKQWvk2tUiK7YpKRcJ9hSXzXcjHkH6zxs6epH7GjBk1Gsch5zHu6Fr+CmGmquwqi2gf3kQqhucbT8F7sTF35JpT19WTgYXptCTOQfvaQJUJI=|Chương 965: Tặng Thần Thủy :;TypI3AIXSF2Dgn2ESaVpD6rovT6OosMLjVg9dl5Q0n2AKFjP/MZg3STeUKPaH0CsU9j2NXDSYgJ0Bw9mevSWBxzOHOpSLmjwMeveosno1elSiIZyT58ycl7kr/Cqsn96n+0Wn1tVNe9PFdaem18S+P4tk4UrFQ7by7WAo17kJfE=|Chương 964: Tại gặp Vong Trần, ký thác như ý :;Dn0QgWB6TEE4hRVYzSwUAK45RADceErfzCt+YH99MCssjkkFlCX31WjdlxYT1YO4+tFUHoa+75vs81T60weeXaCYf0R+QGCGuQIWbOfZeFb4qtMUi2asMejVJdNhhzyrPpGHp3QiWgXAirEKva3pZyq87TLLmIGP0lhdn0V2j40=|Chương 966: Điểm phá Ly Trần, Ly Trần cảm kích :;qz1718rDFkbgE0EGG1L2fCpsWMZ1wYQC+GvRvr9ITA5kVnUhoEeAO0c61rKLcsjf4Une1CklBqpq07U5b1CNsp6MEVWwM4m+50YhTSnOXy6PxgK7GHHTb/u7sWgJ1/Z1+Ro9puCRtxadLQaY6Kpkw2oBITB+AdZ6zZU4snS9+SI=|Chương 967: Tiêu sái rời đi, suy nghĩ Tử Kim Hồng Hồ Lô :;7A9wmnZSjOkTDiuQJipBudvHF6vH3RZ0AexiWPFoYelL6XDjLRj5fy2plMhudXuiCQapQTQzMINrlN3FkISVGUNS5286iblwZIdgDS5JZg7jkJbOC40NQsZj8IM3wuT635D8dYjHJcP/g8bM4lsMOt6UgB5P3RgvOLeJU53crtw=|Chương 968: Tế luyện hồ lô, Càn Thiên mục đích :;2Vez7BJ/Pua0Z9ueXcQRXewjO+1Q/Ctcj600Z80+mLn4loXl3NFa7HgN5g+2V3v7ZWBjJ7s14ye7bI3L1aX6+EYifcBbhZ0Hz2Esmx5zucksAk//5YkOh0CYSA8XzPz5S7UiubqyLKbWbSMeBJBNc7JXkT2zci3/gTVrHO/VJ2o=|Chương 969: Mọi người tề tụ :;5/FGkdqTcfX1x0UtD4fj9haezJQbco3YvECkvwFkK0OF2md2OIQFyOjxMJ/NHfF2RUag51EY5hhowCj+i2IerQa/PvnOAZAsdObYYMjCJMVKup+sE8YD9q9ggV/YR1t46V01edYCDsrcsf4rPxw4AD2oEwrKxNsBfMim1S88qQY=|Chương 970: Kinh thiên nhất chiến, bại loại tề tụ :;3CW6QJYTrQwVbvx5FDjccejmh4DC87ld/PwZgFpHooQANTekXTrcqmH+MCY1dqDbXbCMzDIn2fvgrJuHbGWi/if/ZkiV+xBoTurY54pQc0JlfKOswW+AKJWJ3jpVGMcMtjtHzni99eg0HAADyp7G5fdwGzxNx3FRcDj4MDqELCA=|Chương 971: Bại loại tính kế : ];m30qzBzdreLUrKnKRZTI8XhYc63vqBz81vsk0hYTta6hxys3CrWlo7cHWoFMetYsQEAEp1n7lxm6ZVlPB4RJwWWYlE+vE09nluCnSFKq7Ihe20Q4k0f/oAacvALfrnTOpV+VpBSbK2KrEMrspfZPTeZk8g5QhvL/zbKpoeU8Oo4=|Chương 972: Giấu giếm, kinh dị pháp tướng :;EEo1o5gqMprHG1JbOfFdfbcWYdg7bbzUYxVoUo/uMdml4Ro4SnFfpgp3sZaJOj2BahbysbbJywAp1sUNapjO/y+tB6cjZ9MguWAlCRqS7PDP1+P9kYn9e5ZngnwTgJ32dr5mHosGwRrVo6sqyD1rAXfRyKtWqN+us40DkV0od3o=|Chương 973: Kéo cừu hận Triều Thiên :;KqbC0IUQzFoqMQaQW/SJVlsvvUptSg1LoyxJh78Crsn+osBZxQQkHdkfBpvZFj9QxYisaIzNB+rqOxjurpoR+bT8iD7UTyAoKyhXRm/SYzD2OJmiLmdilwr5MAtllIID+jmko4UV8dc1klpjTVurDjjZhaOgyqyt+DPaZ3vHhTE=|Chương 974: Các phương đăng tràng, trò vui bắt đầu :;1WvtwMeRhPgJlqmByujdg+PnnYLqCK+d8r+yXY+E43Snhh7lZaofl6knB5BsU6jmcwn8D3pOEZkhv8vXLJbLEFLBxw5nu9Ot3rGUScIIxg8pEJMqGd9UU0kOLCttx5Hn3gD2RC3qzD2zp6w9E9G6VtfF8av4yBNGcNxvJOJwoKs=|Chương 975: Xung đột :;b+SgZs4HpUr8u6JmifZzO3TJMZPHcwRX+CoRxDkZn6TfSqWumVUY+VJJAzfkmjk1pklV+5VsgOvD7oaiifIqqwPxaWxyKbg1n3Z/eWyHUU1fbdPOSIP4aQFZs+QzROAbkHpXM96zbKvmFGAI39vROs33JSGf7TEPmy5h4MUxOKQ=|Chương 976: Họa Hổ không thành phản loại chó :;86PGCCJqWlkpYeduV86QRNxbx049RjbgwjmF9nDECTEgRxt0uPGhKKVQ2Da7M8v0ktQifwxY4X6UJSuU6yrWysz3cuoW/2V4Fs7V0yIF0A+D/38WeG6FHGWqkzbgFx4U3Q3H1SGHaTQxtvR7eaFqnWgYScjdGxPtNWhTxHsyXek=|Chương 977: Quỷ Đạo vương đạo, Cao Lãng khí phách :;Nwjsbmffr/Kb38e1h1otXSQ9MER4YPTwBajnCA7lO+I6qIeON0Ah5ImqeOIKtpU3+hqQsHCSpMT0lzQhlXSc66TYFcemShA6ibROVv9B5HGyPdfVw5UexJCamxwjdyOl011SqTaXA008o3vH99FSjAyd8JtTefOs/K4y/END/ps=|Chương 978: Hổ rắn đấu :;aSDw6fsmhtIIF39Ti38qCU9SfjKo89f2BjskC3XRZLPpkGD/E2+oLE/qpc0UDjO6aFArcpPMMQlchskeOggOh2Eysy8WXwvSu9O/20+RygcLlbsAChFZpA9hY+1PhMSor9/dH1DwW78YpR+5ADWe/ClTCg6UPvYsHEZ4d+ITPOI=|Chương 979: Ký Ức Truyền Thừa, Diệt Thế Đại Ma nền móng :;7X/ph7ZmYlYN/PmN6XP8d7f7wbdlkM5ZB4epBEWfCy2qOA3RhkpGm73ojKEkMkVCs57izT3x86uqRv6GzZ0bXtSoTIpYS3LpY2vVnBW6HXm/RRvTyYdBra9BCX0X4+6xmciQ/85CWRu2d0FvQImvNPhMGa4WFnqRdTsAMwaxzMY=|Chương 980: Nguyên Thủy Thiên Vương quật khởi :;u4vW5V+/pjoEAODJQMLe2E8Ik+1vgHZOFSq8LtAzO5cjdqqf+FpBNvs3iya2P0uUZss6RdlK6vzacm7eLmIxuQDxLJ50/N8og3vKRCfNi8TaWehng2ov8FMww7hODXaSnsvnOIcAr2PiwTHL8JbhfPHgXKB8HJGXarKde+FZ2tU=|Chương 981: Giáo Tổ Tiên Nhân Tề Đăng trận :;9/NkDyjuTeVAWZRgK0/rx9Qnx4aXaYpgkwsfIec6sBRRYGtDDSkue2YcghuNs67yPht+FuQoEyWXz3WyxG3h5joe29yl7eR3dmyDU+vsYftae9B1nqT6KTfT4EK5HRG5VvgQEBTgwLwRpK/CxBzLDGyg7EKKPabBaLTZgi9OPFs=|Chương 982: Trực diện Giáo Tổ, gợn sóng quỷ dị :;FwHf95eoL2cmnzMP801bSoZyWPh3lLyGjMLUgTofpAWYZmnc4fx+E4OHpw4QNaPuaM/M1t22wCz7tVmRzEB3KELaHWYKcU43EG+Xcsoej/f++7wNZ+SDypb6IO95noD5j+2yz7jZ8BQmoUQzMsI14QW518ZH64yFSiSlvVobU0M=|Chương 983: 3 thế thân thể hiện :;OE4DK7L1qQP9jgReh0opbHDFNnYfzjekYHSuLIt30ivioFqH1fn7uQprh+rL3KEIa/rfYw0Vmsa0PSWa7dY2iU4ICK1XoP8pDr8XSYAS9M1m3CIdjzwp9yfjzJ617O8fLboa/Csu26AVY2TT2CplpClIQ33QaEPLjkw/P/myStY=|Chương 984: Cắt đất Pháp Vực :;jSA23B4zv5t74NU1Zi90YR9XvDgbqa/1Ehe6gSfWFRPmvSkuNsHvbwVWe69SN2H3yHrz3fE20te0OBt1tkf/ZNnnJL7djhZVQ5Gxr+FEowoGeTSQZcLWogn0mHUvVwizAPlOKg8xEhtXQDocAmSgtAYyD67lAZnO7etrWPSFdmU=|Chương 985: Kết hôn biến cố, thật giả Ngụy 4 :;isuPVIGDbzcOhUt4ZUSwKMCTq7g+ORvwECIxc08hUb0kdEdW+12i0WMOWeaz7JeAuXNGkNseBA0RYTNnNfd2JFZS3PprfIME+XT1Y146xfSXxq2rctousy5623ZDuWktGxg0uHLuywDEAfyS/LS8bEyFg1TillWYWt0ygbJpIWs=|Chương 986: Việc vui lớn, xin vay Bảo Kính :;gI+PHCxzKzmWe6c4X4t4hvQYBS79ole8OciZr60tWZRH3/ZxUvgYcFbsCxrT2hgPdi+0kGkFFrx4MjmCKk6lEr4FgNjiTVBntRXSI8COf+C/tNodRG6xoJUNxAKFtCJIkv6ncg6TEgpL8rtlwslYIL5XJkKYP+DBerkalLxwiYE=|Chương 987: Bài trừ Ma Kiếp :;pQggkNDO4SYGXNCMcSgu9gBVooS0GDZ6d+bn5I1vFnaSCKcPouNL/49hApfBZD0Yjr1TPBmP8VYJLAEfQ4HAM7RusKfTlG6FZ0tKgiRc7aE6mbaAk3u+RuX+zQpTOyGkV0CsZNvRgmAyuZH/wAnx6VVvAp95VL66h479pjQ2hNI=|Chương 988: Hộ pháp tâm ma, Kim Sí Đại Bằng :;sRdwegvhaikgxf26jiQw7eMBcXeEIWQ7w5e4KYPQZrCaPeRjv0OmAaKXEzT95RHbrVsX/Vg+UCWQulFD0A6XAJ4QGRN3m8szZsSAGPLHJ3nrIoW2ikd74LJe4Yy2+lT9olkR3zBC1TWQO0Kj122DtMciCZkICEqZN7eJBHZ7I50=|Chương 989: Tâm ma xâm Đại Bằng, Nhân Kiếp sơ hiện :;bPDMwoYHkI5nRhcaE+FV/3g04XzvfhEAWg+8YwtKgOqZBwzD67k2nw9+ncDEGRloh+P/+aqlhLIFL1Eq43oyyLIoFwc+NemkpeKnt6iXE7XO9d/xGC8rKRaO1xHJXG86gQ9oIwgThi8ZaJf2+ts2pGPOX1tzsnYvw9PLnstlkHM=|Chương 990: Huyết mạch Phản Tổ, thái dương gia trì :;NDfMF4LzS0kQcfHF0I6vpT21wFsagvaGOZ2Y5dtUaf73oSVpzShDA28D+1cJ8YwNaWlrzjE4BFaHHD/DdrbPaW6rTWhf8xhEhOrAwnoVraB60ERVef/T/DHSDpY4ihz+rr4C6lhAP1l0wJFyU1xvPob6TaXDEzxGO40atxAAFmQ=|Chương 991: Tinh Thần vì áo, thiên địa lên ngôi : ( Cầu vote );AzZoR00gFGpKV5QTUGlFqECugDezNS1WVhJLlpYkbL2KIeCBryqcKX7/hab1RL1OsRpaPQOakDbyZyQNDB5A4Y0nsx/H46GITzw8BeV9WL95rh85ZEpYrTYjHmB3tuonqMgkiyiK6/az2EEPzMR4BC1zOCkht9B4V2IJIrWq4DE=|Chương 992: Diệu Tú cùng Kim Ô Công Chúa quái dị :;3Kd5PaWeZbeNcu2YeTrXgHD4hBpugVahIxKlQH+/CXlVgKbQnEvz22VmMybUXhRCpc4RdJ8Ryc+HHJbZyaUJdHGeOROajTmeaUls256XRxt6cFbIRitK9hrhek60JwRfejBdXpiELogLPvG70SiXOOb5TRg/2yR8C89rYA2xAto=|Chương 993: Tạo hóa trêu người Thái Bình thán :;6poCFtd2XcEaGH6YSj7qsk8z9z1GxjIHDY+BtQFWvGxSiPuEbkPz/rhFbggV7FTFuuJlobQDDRvTP36pcinGgQ5M7Irj6BOwpwwSV/RxTSr1uJKjmR1suaxbhdNd7kyaTa4N2jNuU/mLjSma9+qkfA5vzijSLC7ydT3T3upRGBM=|Chương 994: Giao thủ Càn Thiên :;q7ROKB2dEX79m+qCPuWZ83xGZatPRQPD28KAdNDnH/tp4LOq72uI+bXjOCMomUQUMW1q7ossUuV8nRLckbYNqawAv/3t75+gw56LR1ew4Zoi8Hc7mPbID3a8GvDVn9eowuecNTkcuNUdtkSbNBlE3cmIQv5Gz4AhKQeIvbFTV/o=|Chương 995: Đây mới là Đấu Chuyển Tinh Di :;NbhVTRIIgLuaRGyaedtMZuiZHrUtFjx85NIx5CxnKhcFWxPNcRjus2OU6RHbtAFHSlhum2d2EvkPmUHyn6mz6nZ1WzPK1J1vEQhUuPesoAUr17tNlxOcydtQ2/0sgiOVSR4dnLV4OmW2WsoxNKv09djJ1BtD5CflnFVrFY1NTeo=|Chương 996: Kim Cương Trác ra, Đoạt Thiên ban thưởng Pháp Bào :;K5jYe50axwn7yW/g7A0wG2qFkTmVw1Axnqx1wFecI3HX3p5OqcmAaYAzyJgfhvI5R5c7GXZtHVFBZXD9jwyR22FZkfuUlWpg5hBKdD99SWAdLUamYhKimefQAMBXpkcbGf1UhWeh4jqyqSjXdiyRP9+83+9LLpXAlqxlU3pawqI=|Chương 997: Mọi người ngồi yên, võ đạo so đấu :;+Bpj8CiA90gO212WdvYkaAGQOPhePRZCPheJBiDCdfXj8IFe06XDTAIaFtEz2KXCuyltQrza43hG1OOosysE74EAutCF/YnZiqgfOFV7UM3QQeEnQwZMfvUdZNtrvJOxvVZ4vDv7s8JuJHNpGekhf1CVYUM6663MntdwNCLpilk=|Chương 998: Diệu Tú Đồ Long :;MWe0yGCR5fjMiswzgeOBLcxfYA17yVh1or7ICLuUEDjotrDKr7Dk3xkVEhkGgJMhC6WtYPMED3GvayoujW5Uw3IuOl6aUPY6ToEK4/zH1gAOoCx7YS6Y/qAafF80dRBaEd0ZEpJxv584KA8pEMdQZIrXUv9uFwCHDR2uq9eYMqI=|Chương 999: Chuẩn tiên uy hiếp, Càn Thiên dừng tay :;cTYOMDtf74RxXINal/WpCYCtNHDRqz2oUVOEOet0qBOHJOgpFpT5gFYmuLPwxN6RjoDfuCZvR/G4/3lxxuQR8KX2B0cDmZXnKev0O16dd/2HE6Qf8h7ieybbCSCi77kYAh4b3hub/ljNmAIOUCYlfAzUB/0LvCPTX5A5Org8EAc=|Chương 1000: Nguyên lai đều là 1 Tràng Hí :;mMoGUK2LPWq6JFdM3yjdMabN9dFRh+8n24Vv3v3WOo4xahq6RnYCvfbvy88IhH09rUHOyOjZ2/QEBbob6KDOUpmAV1BA7Uv4sYUxk6rUluUS08QQOleamcQhISU6uO7dM2ESEnArW9lKDO0D1yhnnw4C8Yk2sYcWznntCgnQldU=|Chương 1001: Diệu Tú đắng chát, lại cho Càn Thiên chụp mũ :;57049UKtoTa1roFWxGJRiXAplt2Gujml6ich5Lu6rV4uJvE1OccqVruwR90Vv/aDvOtrobLUPCdzFXOLCJzceKq6ao5i8nAVbwI0105CCuYMvyQ1BzUr3DdU0Y7Bk8uJQMIQOMv1kYn3W00IODeQR1v5Gmvpbfa9B4lY6uw0/QY=|Chương 1002: Mắt vì Âm Dương chia Nhật Nguyệt Phù Tang Nguyệt Quế nhập hai con ngươi :;mYbupzK/+73p6St1TACMmc/UMGMruv9+NsYUvBZLLbpYGn/BoiRk1jVUfjrOrkoA9uH+pIdsp8LhCT3SYOmwaxXxrTGHjRUbgNYyXb2CoMh9US1HSY0Y7uSN9OuF7gei8stAYBkh616g9xPZTgn1/pDvNxab4JEovXfcr1WkLrw=|Chương 1003: Giáo Tổ Pháp Chỉ, Huyết Ma trọng sinh :;zMjobo4Dccz94idghg04NhzJC3geotDx2KeO5P8zTGoocLUy8Ggv/mS+pn/gMLRCaxVVyho31w8EDqOu3C+pktcuQ1IDRbpNYn+PqYYwUPL7Aint/2K8mY1rXrPZlHxbaI/w6LMaM9La1AZVwTlVzcOzNd/6cmFaiMoWxZ5wQIY=|Chương 1004: Huyết Ma đoạt xá, Đại Tranh sát cơ :;HVqNyAv4E2wRv22fhF+5v0vGsX7Mp+yKyVshHXd3teiXLfKTbRqkGDnm5cgYu6fBVHR/WfqWl1BGOROcI1FWKFaXQHmjFTEGabs7WJeNLhnjbCwXhCT6xO1H1TgOv1gDRbo0ckJTn69bS3HjRyG38pciYl8Fyr5pkAyrwlMfUkQ=|Chương 1005: Vì Trần Kỳ tố thân thể :;6yS3L1cy3wH3krfz3g83RHf5IVDoO1oTfl8asFel0hBygj6urL/jxEqVfo5FNmi1+a1nk6Aa2mCKeJ6PRpIz5eRhoEtAdMb0ZvznDSNqB5Aef6Ious+kBeNeGh1el8R2DutgK0XgMlU+zPUmF42M/DtoScOfJ6kprONObQI8zYg=|Chương 1006: Thiên Phạt hàng thế, Trần Kỳ mông lung :;BBtjZZNXIILafuAH9S7sRZAPqz+ungICOhamHfF+JOAb67u/kzUgVulj9zTUB+409bz1O95eyqyR+FBEJ6Azdo7kRADwPSsrk30PIAYSRdjjOMNrq8FxGsJAUMkKJdAl2uIUmdR23XjVeKVXmFH+7z0STV2N9zPTN2llEmNnwKM=|Chương 1007: Giáo Tổ lo nghĩ :;VHk5GAU50xSAbI5IFlAy0k34zVY39rGWFI38PtQiuaFntRJcvcI8gR4TYIHJFIQMwZoCg8r0BCXKzaOHpqubsUBP9mjM+G+DIEMevrrovA5cEDxLxz7uI7far7jH5eXyA8yVqGSQG//QZeIpbPAYaCsRCCGnF0avoMXOVf649pQ=|Chương 1008: Phục sinh Phù Phong :;buqb/Z9Y8GgfzjLvcHhIhy5mOFYQBz4c+FOzQYW4qKNXfLLJGNBplPEYP0g6YYXVq35Lbem3rpxX7uSoz6Tnv/ej37s7hzTjRomLEl8LnEjzefvtyw0ywMBAaAZo+qSQSnUmOKv7m0JV1WOF/dTjL36rmyXE2K/uuZrnVjVTgPs=|Chương 1009: Diệu Tú phúng Giáo Tổ, muốn lật bàn thái bình :;/2/czIZ6aapyk4BCMSa8H5qJ6y5dlHwCKCWCD4+xkvby5s+fxjJaKQCZgbeBdI3t9dlfNmwsQbO0Y1FGizKQ2fqWe5ypQeEfkxJt50wqUsFQJWVN2W2NPZ1qBMTxG9xR4ydwCz0ycpLKWsVH9qkWWJMt5V/4M7hJFqTQVBSpF18=|Chương 1010: Nhàn tự :;j/cy8oLoDMtmmKCDDaBqbfE46kejlQgopo52R3vgtlggCS/mUWQhk3+PiOoapipXN0W2teY9DgEwcUM7QxzMFMUzMgWC/dGnKjxYz03e69FqjWRkrpBRoLrxwm4xO8wxq7a4i5nYuwQdus0mtZ/y7qhXK1P+PU/O4BdJYHUHz2M=|Chương 1011: Hoa đào trời mưa :;aOFXpjeZICYo7uQVe56O3Iu2/jirb1QAlhWlraoCRXhk/kVLHAmgdl+JzZEbhgMv91m72P73JW5/yGmqh+9Doutif/7tS5mZIX2bYa0vh0za82hXn/lXN1l2eWdfz2fCDL6MkYi5dcIoa/xN+gKWcvAs88U1JtEQ5q5tA56OcL8=|Chương 1012: Diệu Tú đại hôn :;TaLL6MGdVzT5cQphUxO6HmbjD8Yw/77OL/jTR8hqzyjz8joeksV43AlLngY0KdzEL7osqY1iVFXfD48yPE5JVAsHr8YShDVMHstkPWlP4ixhfSen94k9Ml3HvmAWQNN17wysDeNFl2D2vBHwfp/E0F+bezeCp9iviF3sm/8/JHc=|Chương 1013: Làm nhục Thiên Kiêu, hạ ban thưởng Thần Thủy :;BOU00H6BL5JGY66m3l10ul0dG2vyRjhBbHijd/TY4So0g+b8lLsypbkxGQPYb+PeDAQvKXSZbyNdCOPoxjUSTTcn0t5cagLkKPwVpRqf8EgkqxG130UJCP4QquM6rv6cb+hjiClGdIwGk2+3ZDlu2mU89BuRg25zHAR/C9UWd0E=|Chương 1014: Nhân Tạo Thiên Kiêu, hận ý trùng thiên :;XAvJdkx0MQwjxD0RVJ4k1pS0zZ9KiEuqM4v0hf6ltj07SUcsTuwp8FvDNR6sV5M7Vl8W3Qs48OBL4cKJhQrVWQOS2VF5EQ4G+SwrGnjHrWoPu0WYW8rPszIk62iutqEyn3ZiOb8VkblfKBowiyUpI4fDhbUzC50VXft+NzwJhsk=|Chương 1015: Diệu Tú mục đích, Thần Thủy tai hại :;w9cvmLJWdtaGv2KfjoEsOSI4Q3l8HTXcN8q4xoa0+DcxzTb3wNlml2a3+G/NGHq+2x5Hv7D8xbnLw4f5f9LXnz8nzNYkWLbXwCGLmdJbaB/l5YL8ir6kTRUyFRo5m26nykZVhArV1GHEtY8WQzcBnYLdQWsVsV2osTxlh6m+fb8=|Chương 1016: Phù Diêu khác biệt, tai họa đến nhà :;wh168pydMGNDRNUIQdM3rxF/NG3pHCKdABYfXMJhTidLaZmGL9l/eW7w8u8Lwu49mcCOirtfT7WHbEsodDIwArq40YhNmhkKVFFkn+N3XnIEneOGMefXNdZfroARhk+IlFFHRQyHsKpruV/VnCs8OabVuYiYNtID+F/c0oAiLZs=|Chương 1017: Hàn băng ve :;Kr93GK1ttS4012E6xqlesgUU24LsMkQpINWRHRRESGaFAh6PzNTp9Es3q8Y8lqOLTG5Vwh3IIlbom/3LqrtNVcM/XnD2wwpH87SQ0U4G658z6I6LQnXRXtMoNd6nMrxqASYn3MgJg/3912VJzgnROkRvV8ybie85pO9oGbttm5c=|Chương 1018: Nguyên Thủy Thiên Vương khiêu khích :;qey0jwBJhqf3XojJSZwe9ZfB/f/fQNNpeJN5gzrOQJ3lF+gGfXF8Pr/BvGd0osxTa9V+KV8glQjkLOopgxvDdSQAXZulMG5mcB7MoyLTSswVX8Pm3e0jHfXPRINX3EtSr1+vAKqZUwWEoIezAbDYB7sEJ9QyGHjNwAIudk2Wpjw=|Chương 1019: Chiến Nguyên Thủy Thiên Vương :;mXSibjgggC4L68bGgihkL+YwJr2fFemY6uz1cG5S5D4FbIYgibFmG2czjKt2yTfy/chvU3YZkgFlM+pGVxz6KmrRTRF6uukbHIad0Fe71JZbwQH86/1WbPFc0cN9wtl12JeNw+Otcp8xbbqHYrAQOsPpPd0VI949i/528dxUNDY=|Chương 1020: Một chưởng xuyên thủng;OlV6o/AKSGfut8VSyGAWBUmY7wmHPaw8J29nR6s6m5XqIG3mlal8mz6fkfXOS/RMqIH7V3sFJ0jpKGxcAnc0OiAJ7ZmwpW+PQnGOWB8oG9GyKuNMpN0dol6hsZFSJpWjuj6v2yRLG8Td6CCneFL+r6DXUzOTCGa3hI3IXz5dWc8=|Chương 1020: 1 Chưởng Kích mặc :;yN58GAAYjzlB9IE5XZxxjYo6P36LdZApEKJdbUzptoQ732g5vu0uAOLV43ADIGNyn/VwJbDi9BN1Z6mzgAMMDM7Ju10GjuHe1iZdOyC/SL8JpvVPmhVqQqckWno8aFBNkpX0XSMcra9GAP7fafOMFfW49A1Iriymp6jJAxgxP80=|Chương 1021: Vật này cùng ta có nguyên do chiếm lấy Diệt Thế Đại Ma :;+l52qtuvSYcQYbGSS+4QVyCgjgvgGM97MkI7+JjfmwxzfbhiQb1fllIYX0XTIrRYEz5KXBoEaatfWmWKn9oT6CzTNDIlxKLnxrbS6t1zOGrG6UPpHVhc/1XAd6JHABysVZdFTZeSijXGXabFsOmqjUZwZfwJH5Po+j/qOjocOGk=|Chương 1022: Chuẩn tiên Ngô Thị, 3 chiêu ước hẹn :;4rjJ46xpgX0CRiDCH/cRSPdmIv/ABr1hFxqklHCFV9UU3jlV+L293dATHr9GCqEJmyA/aKncghB0sgQE+74vwFRMU1+XOBMPIpUCbTyz1J1WRhMqAKDn5ao8tlnwS8MYlyDgs7YTv4YP5/7d37o8JgRCn4Hm9dj9zGijQOB/vOY=|Chương 1023: Nắm bắt Chuẩn tiên :;759JOui480AtbPv6hk/HhR55qtHZxZJf6B4KDJ6/ktVATyYdp/RPvSqzlE062WopyZgXAKFU/UWk07TAiF6qbe3S2D4yZ3pNmpu1VStvnXgxbAURq8rk7mN7KvYDBeVrZvvVRoMkEGfNoXHKYgozYHhDpo+kN3c5Jlybg56m5hg=|Chương 1025: Kim Cương Trác ra kinh chư thiên;HTC2eveZA+o5yLV3juElpwgJMZabMI2DSDmP7yuA+u3BN8SbRzO8EdU9VTwlhOBX96uf289jwps+oJP8XnPm0FVb8m93v9c503W84YB04ROT/gfgWsYGGbpGPHPdO/5U+hEZ8Xi8cuZpTlMGRMSB9fCmzdESRcEyOv4QTb10Hi4=|Chương 1026: Giáo Tổ khuất phục, Nguyên Thủy biệt khuất :;9lioA2fMKnc+3VfHYUJPw9Qfm8bbZvHaFQBLlmHbhhPVABKQAO20JG/R/3G3G/bTJ9HCskJZFcLp4cFSu0eP1NQSq6LxyXeOPe0/ELZdmeWYZPpCRjzL8nB07h+XVBMG7+LUhmhRTaWgVvySYQW2I/IpI48pTOdtYNgfMC5wMz8=|Chương 1027: Chuẩn Tiên lên án, nguyên thủy thối lui;fJQSwOA3c2WO133PwPI40nUTqgReK3drdLMOZ39AKn1KBf21oD0NMHSSEXoR26F7h4nWen4jWUuCPgx9S8Itva0TBIQm6C3JWuFZp0GlbTCaAKxuuuH0zCPCLPisf0MZpie8rv6Dwd1+c9kWWYFrINTHMTZjxKYlF+TnJ/gichY=|Chương 1028: Ôn Nghênh Cát đến;4DLbgiUpffLpK3vuARnCrtDG/kfPsr6xAPKZSumCiWDgi0snI5O2reUS0YLf1B4esEeZJAMIXAnYJzqJGjFlESr7pO1fZ3n7ai9mwjs7uLOhZ7EajN/b6+fVsxAbRJoPrwKB/BrA8TygXo12X34Z+cn6qgRBpW26O6cxDIpQSNk=|Chương 1029: Thất thố lễ vật;wR0yE3SeudJwqyjuSjJ3gC3fPz9JeMzrRki2Sl/MUIc5rOx8F136mZSlxqXfrQkw3FrjR7SfcZlBdHoDDqOwwE+RGKiKHn0jg86AwunYRDzXPHioDYu+uYgDRFK0tq5qEU0RpXAYpKLSQ3+PiJMphWKblXkOTnROHQuPBwIdCkw=|Chương 1030: Đại địch mưu tính;HdxYhu2mKWEc1pdpqZc5AId7qPWcy56NoSzVYSVr6JQQJ/N6/C3nxMGr6hHB6P3iaAAC+O3MeUxw4k/8I+bwZQkY0be7ijaVX5Z1FsF5w3wZIgKzP4m/wD88vZ+fBQJ/ieJxrtarEOU5qgEG1Ka3SkeBilpYNHj1rYSKXai7GeM=|Chương 1031: Bách Quỷ Đạo Nhân cùng Canh Kim Đạo Nhân;rvbSb/Exx0hThPWArih43mTMBfAZYWf+7SG6X2/tOymmuAaQGlSyhcLAVaWYV/ek3qY5N7JfjTedX8LVcGl0wPvrh2nKBM1bgzcP2x2YgAhQYbpD/Vw2m4+46sG34CS7ysvDlWXnD1RKXIqhXLBktpOYlBVMNII6sh19PCadyFY=|Chương 1032: Không may Quỷ Đạo Nhân :;ASNRGIqEc9Ux5g9b8xUi+gVicVIJqmdRaavnIc/ohDoX9KgfYejAUE68Olz32culo6bbkMX06TDdslIWjP8ftdnZxgUUpb3eNQ8U9L5Q8qwfunGB6Qb3UDZAG0XHJBx9apt+4m8LUZ6tma2VDriACj2YB5kk+PkvPsSJ5zj42Nc=|Chương 1033: Hung hăng ra tay, kinh sợ Giáo Tổ;iO477G6zj7fuiOcZZnNNFdcvN3HUQ4LDXKgiv/HUDJ5N/56caaFQsBVdBXHmcF/IzhbQJiXFpvFLvKU4hQ2Aj5yfxgdIgxmu3DpZKl0Z6cODkoi88gD5c8SplhxOI35MLUBljcO47ElJNY1NF6oON9jsjdmuAAzHWvzxFS+hekE=|Chương 1034: Chúng nhân tâm tư :;iwJ+eNd+XkHVmRibhnwKq2K1um34oz0c0ZoFHrWQhVooIIeUolfgdrqgJtLDgd90fw3AWAbMepS+ddAEJMjSRNt1XhgzPR8NlOtnp0EaMplRSmUcOXu3RvBkVwNwUF1XO7D060a9UfdhNE0wnJyqAUyIdO96ZfY5pqvmX88e1DI=|Chương 1035: Cường thế Đạo Hóa, Chư Thiên yên tĩnh :;ei8aXA+EW+ZGe5oendc1fVdSq3j6e09wkk1s0Jn14QODCw1GgQDuk8vQvXaEbKyiiE7wuLMe1hmcNoVsc16mXN6uWIZgcK1BGk1E3CmuZqn+xSPACAb/PVfulclj2vxctGMQ/9UQR8rYeqrZVAHfq/NCJhOEowD5LJZvy2gvXiM=|Chương 1036: Hôm nay ngươi nhìn ta, cũng càng hôm qua ta nhìn ngươi :;NGvlAUOMj4nVxarEP5LSnGrJH0iMuRy0cNekJ6yTW8xdDYP0b6pLS2oIlZEEyS/8F7BOPMx2sESHwE178IfyFWQ77r1qqZGhEskfAcymTUAP6H6FLHtioVSOI460ruhIb1jhUpgVNCvHi/uEA4bLzjtqgZjsqQ4nf/HNy5qHWs8=|Chương 1037: Đại hôn :;SYc8UwZh/+1WZOWsgAZ7U9jbam3Upz7Ow18H1WMcyH4IK5G482wHrKDIUvAuGeNLOfwbOu0TCV4qM0GFioP/6mkA/Fwif34HprwkHYxUeGrZY1TeHrVBuk4y2xqADFfQrwZP97er81ntDqYqbqEwB/Lz8JgOa5GE5gy10JZ0UFs=|Chương 1038: Chúng sinh thán, phí hoài tháng năm :;dMjFI7qonBXFT9DhzecgC3JViaFC+eXo7qt5aRbAtZV1vggRhAfEZsd4wLJxRmTJu931bp+/ePNkLnwjK3bWyGWUYlpJKtvsze0THFQtZ3teKgmFNaLJ5urRGj36KzRpd0T5V/36NkqU1eduqS3dmz3JDtZ1+o3YpjoJ7DMKPCI=|Chương 1039: Hải Đại Phú :;ocnj639Xxv0sSZs8qsrmvWRNum2IP9thQlQKuYGPObT6TFhVD+651RJgQoYqJOdnqE/94roggUU/7V5bghtRtb5djpvNpTtCkTVqCzwRgB2jjCdQNHXBRrL0hiCs02ZPDImUUAYll1Gd6LECC8yCDoUtkWm9Kgt0VByly9DRYII=|Chương 1040: Tâm ma quấy phá, đạo hóa Hải Đại Phú;xyc63sHmr1e9C9TwoBNIUe3erBGKBEvDKNI+aESoyrxClRIzvv3XGO4kEJyeucZnag/qHr/ZohsC3QIjHAKy4/jy71dIjdgFdzCJScD4P/ajxacX5cEKThjdo9gy6hp1RNgXESmbNKiyGRriKCdU7sBW56ISqjPZZh27vWIYVSU=|Chương 1041: Dạ Xoa Lý đánh mặt :;lEAxqNZ+l64pTWTzGIuih7i4Qnnu7BBHGo7ghC3cjCye9R80h3beVgwrDnL3IoDSU5MM42x0BVBskvjjighic+7drAKkcvHn9mebx6PrQRZG+0UQL3QpiZ0Hh0T3Y1jSSzksMqKRx8iz1YvCwZdgKky3kfjYDyuY1dogH0ldCnM=|Chương 1042: Tam Thái tử làm khó dễ, Long Vương đến;c01rvkCCthBM/JP8DSkeruMgTmPg0PrHqIFT3iPRtySOm8/rmrLCJFL/vKMG+wyfCSjHWQxAnB9TtzZaDBpfsXqzLldH4Tk78fLLG8KSTcN52C7ep+PflEJyu2vz64vvN6QKq9lU0hbUj+C+/x3PyVXeWIYp1xKUYDiDcLKYoDo=|Chương 1043: Cưỡng bức Long Vương, mục đích ở đâu;mt/Ls2MY09UjmnqhMEi0Qq63oQ2cjVLYHabgqd13Srqmits42FihK4+KDCodCx7pKRzh+kjXnhTJcirOk6wd6HSGQRb39MBrMLpsrOH2eTTIYAyzlWdE4NTg67J9WpHDW3YmJ+ubrr/YbMiT6Q1nnJDf1ecUPW8lk8hg0S59xsY=|Chương 1044: Đồng tâm hoàn;q5JUmMbQ0itU+vitVlRMzUfjfs1H5M6lbvgBBzYW7L98LqjoJHjL3RegCo3FJ70k7OJ9YE5ZwLcwD0CGt8/0+hSAOmsY488D6eiraJv8Gjuw9WVkN3HszPv1Y4DzeeRY/UchpP5PnHqc3x5/Dsxj4MI3JDkLU1PhRzcwFo7jKiY=|Chương 1045: Cẩm Lân cảnh báo;xqDpz8gwVgeVo9+a/zO/ii2sWwW9BTC8L/mPpIUwKW7RfqN5vx7m7w0ab1dm0Pjksi2he3W7TTO+HXNZ9E9cl74kOM+tDocKFltpeHD66Ldy7+aVb471Pc2HVvKaeOtaNyDCYVoLnwvyE82WyXqlBsHD14aGNtjH4fOo+FdAT1c=|Chương 1046: Động phòng vọt tới trước đột, chuyện phiếm tự ôn nhu;86xQA+Hz2qK6lpOodi+MeXVeyrzLJe7c33DmyzJlLPcWkmDcauE/7d0TrTDNDZzfsBaX0p7DniogjJ0ByyfnE4gEi01xV6JdByzoyZq0dr5OlwZh0c0/1HYgWOKHUbbgKI5bHrRZWmlVjVSmVE48G+bDRhbOP01YAq2d5hlitVY=|Chương 1047: Phát cuồng Ngao Bính, co được dãn được mới là rồng :;Z+Ztiy4YTsGwLFg+thF5y7fCJotZrUzZj2IbSbE9v17wCPnYlXcWd/MLxNI2dOksG1uXwujGEDIqLsFciyiIrCfIbti3AAkOZOXUDowWHzPE1wgRRqUCeC3TbI3x/AGJuZqdhRtjDB46hINJrWPmbs0AVZOj63kItJSKv8n60+8=|Chương 1048: Long tộc âm mưu, cướp đoạt tinh huyết;GAlDVKo2c3phEB3h3eXFBXDWV6QIDFUS6t6Q6EkUoxzJZs0SNqU/VJ3qgXGy+cDcUu0QI7G2EQG/c1IqH5u9qKC6Y8RNP5T6i5IhykwL9H1UBR69txyd9rqb6HZCjffMJn9MloxRFDF8dJMqF6ysgN+/bwwPFemon5nlmS17gNs=|Chương 1049: Dành thời gian tích súc, Tổ Long Tinh Huyết :;407XEItmp5IhCeAqlvxuxKKZAcrD649SWXYcTJIKxrSUa19SNNQhIMn+FujtHGD+fcCjWfRFuuFAZ85V4uVDvW92qNB1iSgvPJUK0rDhTy+wMUJXOopJM/hnWrVpvSQsQBZKvo17GN57USVZV/37ijjyrk7hZJvlpmYac1BQBls=|Chương 1050: Cuồng Nộ Ngao Bính :;kSqISP9nIe8OnOCKAPgubhjNiF/PsLdvJCSUkFgWpZCjRw/Qba8JNdRnJLvcPDrTT1SjoTlFUlJhVHL4pYZBvGXo89+r+woOkHdkjZXKliF+lvSyDt9g26CEaey5iTN1kVDYyLHC61jTK4A5iX1YxQqQECNJXNrxmWN2zYPAvQU=|Chương 1051: Diệu Tú ra tay, chạy ra Đông Hải;Tk2s9sAxNsDHBvtEZ0vOytb5vH64Y5QrFkSTmqLTdlLKhjSSZmqiypFGvw1YhBNNSrrMPs2+JhClPP0Avn4PKfPxQWz5QbMrKu/Cn0I2YUGQ6jMM0bQnL9hAUoyNRC6Ie6lnNP1hP1LJ5y+Ftpt03IfiKHye8kAYai2l8nKw5X4=|Chương 1052: Tinh không cuộc chiến;OZ8K6v8X1Zd7ANK1HgbKLdrvdH59JcYji95GOdLkPvTCE/+04DxGwAKH2TuTp9QMqozqSOIxWXTIMmHHYI3SlLEcCOEy+DITyZSutEMmdJL/2FfaL8UZ5zcEWwS6r6QIThpQe7JE8K6yG6EfL2t0UnKAGabvnKrT6FI8Fy07aoQ=|Chương 1053: Vô lượng một đòn, liều mạng tứ hải Long Vương;RrL2EAPchZdLcXN7QvfWHHTuLxIikoT0GslrsyHy7llbdSpJMQWy5CUS+qtXgXCra6+E1jw3TwopLPnGv8dnyB9+ShpNw5hNsg3UEA1wElp+R9MB/JaoFSMdn68+ClBbuHuHuSj4TIHdNdTuyOZfsHnoDfF8ZHKb6DRUCoySggk=|Chương 1054: Thái Bình lửa giận;pizCTBQcfvQ0hYQ5ANdSiHjv19Q+v8IbS43wbRWibTK/FMtSCmNZi0E8PmxDrj+8p4/u/qSQGAxp41hTSa2veiet3UZvUIXLM52gTq3kcmememREssFRmsb28GkdGQ1Jo7MxGqbEoX88E2qYW8d2w012AHC2gVUVVq7iKF+4Mfc=|Chương 1055: Diệu Tú nói ra bí ẩn;R450dHDT4MQDQc/0QTlgsqLg5qoZXCytZf8PhkdGQsY6sHfn2Y4e44WYkiprxQcR1mC97i7bTq5tlO+TSfF6E3Z7KwUfgmh0EwNl0v0MUAst6IfPoEmaHfVLUESWTXSnZZ0lmO/hsTuEVT7gZj+u1S5T2qmXD5VYCwJRO/c81iE=|Chương 1056: Thái Bình hận;WAhshmEuc5BO0yhsw5lu+4oaMi59awIrSZBGdHbIDBUtOCjSsFmfQLYgVgiVZK7HaZjpowoqW8kWdXT0sjTJn6qRKUPnIoMpcNLzUXIAbockYgtpx+oOFs2OWTyeF3ZhHfcqcIsOO2Y29foCs8qQOrMF35feUsSGEqaBoqIGdYs=|Chương 1057: Tái tạo cột sống;lALk38lX3U+BixZQqXtJMuPRSF3E2VjVlCXhgaMdIu28DdxngzvlCQSHXKF2RQSjauUjETfHC2nRM9PmqvcgOTboAxKN+qHg0PK9HGb1o5RRKViQqZNB7JZfQ7lfmyE2XTB7jBkfPFv00MO8ycHghx4tHgGTpbidtN5W+XjGw9Q=|Chương 1058: Thần Thông không địch lại Thiên Số, Diệu Tú Thiên Nhân Ngũ Suy :;tOiuHs7I96c1/CT1f8r/wRWQoKzmzMNwCGRtwTv8fhe4X8Yvu8iEcvjix2PgzjabP+PbYtZWealxcuEf515ggWDua35daZyxR3boBmGK8T5Nx9tKINw7Bx1PfGmqj7FNM/iZ5Wc+mus+goH2fW4Pe9PhyjJa2p14qvBng9Sa/40=|Chương 1059: Chư Thiên Phong Vân :;FtpcM8wd9WY1Oat0Ha2rGW+Hn1rk0jZy2WhkTW80KQDaHFg1a6SEjR9PSq2831TovpX5fJPm9qZn3Hu+bG+pe9+yYCSJWJYW6OrPjz6Uq4skzyYqI9z/GibHONzBApR7UOQnxg4zsc7ufZkbdIAVTDZpfFPTHWh3L9cwrd+Oekw=|Chương 1060: Bàn Đào chi lực, kéo dài tính mạng Thần Dược :;E2X17PLdvt7rzcN36cEX8byHn0RriMEA7VuPONN1F8ofre29Dhv2htr2Yx8EioXUfGf1smowhbCWDwm5mHL0BqG86CI5+AJIyyfQjH7OrWxB210R3Uxt9MrWr6Wuo6THQgdVd/UlrQoDHugVeuK0U4W7LpnTwvavkZLJlDNMu0U=|Chương 1061: Vô liêm sỉ, cưỡng bức linh vật;PwQMIavgWIOp6Aobu3EHqs8QuAI+pTkCV1yft8BY/vatBVgKFu+pTQfmkgAf5frXnK//WPWgNJmuEHtQ9hPX/+/vJ3Dx2BAxlmJQLKD9VdY3bS0k+r9qkmAPepzYvmB7njRtIMUOTaFsthnP/JOSzpzDLwSC+qeyG8e3j5EZ5XU=|Chương 1062: Mao Mao cùng xuẩn manh :;PBXqjMyARg3T5i+CR1L25Talnp/APpAbbzU66QlRZyBEQV6UYNbmCRI5+SBSmSdCyXokqJv3GEITKjbOFenmmd687QTEZMi7ZWOvytjkYoTjQzmRBE3n7rlroDt3ebwa1e4FfIVJjR8rBTDT3f4W8ZnW69L355QQoHCwdru2wd4=|Chương 1063: Cuồng nuốt Đan Dược, khôi phục pháp lực :;CFoFKcT2H2sk4chu/TL9kCW4VtdZ5FXN6HNwU7k/4E5RSpluOLywvc+iXXOWADgq7Kfs/3xrmJ4zIV17LbKacloBxdDpTU+LsrBCZs8R+4TKcgJn4FawJgUefksG5vg7qaBQ/zK9fEaKgxQVFiwAyMU6VNRETcj8WlK/M9pQL1U=|Chương 1064: Đông Hải Địa mạch :;woAFI1TMHRZp+UpzCh3dNWIACX5uzoEU97bzWuZSCassKyu06N6bBLSsoerrNVgG3/agMbz5VSC3zr3o44rOPEwagCRGfDa/7d9xBpOhaCeGWEH7kqg7h/145jV1+SAIYnaomGFZXaOzDE1A6Z4HBln/De6Yw/A9m242+Cxq+p8=|Chương 1065: Đông Hải Tổ Mạch, Hoa Quả Sơn Phúc Địa :;gG1srhp7FM+t9x7KRzVe9qUKzhUbMHDtyD/sSqbXD8lum1khtyE2IkK/unQJz/g2j1PlmmsycmNMEfvKA7Qxnfdbty2I5jnYiqo8nsYoYuJBSyDHTzJKF88sz0gDCWy0AwjOAqqAr9iOjr44F2x8esX5sF4bFeEDeH73hfa7554=|Chương 1066: Định hải thần châm, tính toán Long tộc;Eq8tgdzN/F1f9ov5qFrn7blqY7puJaw7QDJYRvdsOTiqlSmWT/y5vwqyxNBWFvbZ5IhOM2t5LGEy2leqhKg0FTmtjySBdOTWXIqBsF8qQrm9e+plAJ7GMFCtFBgOvoG4QZbejsUI/7y5dxFKdjd9O7mr0BNdVGJxgX3ZqyupryQ=|Chương 1067: Mạnh mẽ bắt lấy Bàn Đào, Đông Hải mang tiếng oan :;SCjVXBlxqr81aqeQoFLJLlLwyjwcB2ozWllPWvNdjQ23mM/4K7gLNavK+vZf+qKz9BmSipF12ES4OzjW0qL9KhBdWF2QfWSL6TsQGWEgRGJWojS1D8EUiKr5jIf2gOig2RS+RYAJoyDo6BEGFg3rMEo28mJN4pYJTxKl5YEYdSA=|Chương 1068: Đông Hải chi kiếp, tử thương vô số;3aQHn70K8duw7HGeZsfh0sB/t5ezYHcHnSMqQQQ7IsagxBasqxHmnT8tgMVl5LqD+a7KlleOdlKl7hR7vb+YSSOCHeHONEIA84wmRuyZvoNVDydgRw2mQKCVLdZtxuLPN0vfxh9ocrD+F2nSjeBMVFjxtZt60SFY2VJ0ZJS+nCo=|Chương 1069: Hồ lô xuất thế, ám hại Triêu Thiên;vpr7ocFyfYuECqX6yHkwzPGljVr2lyWCpBYqJMSvsyaZPVphP/TSrgQvVkyO7+yn9d92uF4fLxrRoLaPmBxi3RpqFNQnYWUWANSH5qvOlQyt83sWUD9o0o8Ays5bAQant4UTpc7uXo+wMOaNBXuc5yBqt7rfTPE7L8C9litxruc=|Chương 1070: Cường hãn hồ lô, đến nhà đòi bảo;gjrqg6nYwiBshQneSzki/j+vMIETWPu+Lx/SV7nqZaHAsxuelfaFG5koeDOjZ8nzEztragAO5pGw37bzc1EQ6cPCl1IlyCDImcQp0WKRsCYA9RFZbX3oaiRlAbb9oTA/NCBXbEFdjdResMm52ApaJLmZw/lzlc/IVpivWKbhZLY=|Chương 1071: Thượng cổ nhân kiệt, tự hào Kim Quang;EMjyjUQVqk4JNDJiEO0H9JYgdgjIqK6Is5kPAWv+VjHN3aTZic3yDkJAGgDXhwhTH9vjmsVNH7SXSqnopu3h4L5sAP08+OSv5BnzeoX3nBxpKSfZz4h64qEzgBBf0JR7PtfY3I9FQS9IAJnqpyOqNz9J+2LLwQHUdcF59R56j88=|Chương 1072: Quần hùng tụ, đoạt bảo sốt ruột;4FDclk3JzeuyP04F/eCpoICKZ8tmJ9KOeGt5JilpkpoicMPaD3CX1+etE/zu7LS3qApSZQFZ3uRNZsnmJNr/ehHOTQ+HJheb7ZVMHcvt7+6FseVIp67LvKAAnveW4/LSVCbp72p9bIxqbGJ4ai3chK8cx1G2qT2u377AGQH70+4=|Chương 1073: Thử thân thủ lão cổ đổng;MGOkm+uF8OcFI8WiSCytbZAU0HIxrUH9FbhbVImSMZEwTBRE4fzOXg3/gfetAwxGenxhzKxvdHetrGC4nHPt6a/TSJ7j0plKJQoWZGHX0IcohIO1U5/2PaIhoP06kk2GRes4UeVwWOj0J7NGVW2eMmjOdtvanO/JqIJqS1riyhs=|Chương 1074: Gốc gác tuy không, sức chiến đấu không giảm;x8I3zH9jmflLC8RtdqNaL1ukkeIw8u+n/C0JS0rsz2W7J4hMbEvn5oCkPBcuxdRBx6a7qsiIWsmmWR9QXpO1T+vEfA/p4dC4UmpQOeLCs2ZFdBzhW7HuIeq3RqGG3odryXwGc9cG98C6TwBkQBO5/oRj3VNkLe3R3VPa+1v9oAM=|Chương 1075: Dời đi thần thạch, một đường từ bi;6POyyLHu0/XTEbywh/aWzOpwTChzqC8Mwo8ZpfV9CPD4U83lDW8bO29NbCJvZPrdtj2FPHAuYvb9g+c8RmLlBnLz7lpdULSr6YDSSQIa2rOb+cVmKiUjs0JBBf0t6s5Nfpyaf4jmYHv2mjLTbLZAav/GE4HFZ4P2DEZ0H0YaFqg=|Chương 1076: Công chúa mang thai;GBqhZqwJBS9ATCELpapfWhVP413FPCcJlMzjax0+U8kJPohxUsgR0OrCeEdZcwwI2LzJE4DZJGIDMrzgG0yye5W6/rEKJOIPIFUoHrt4bTV/sRSDcPqAHhgVrMDmhKm9Af34WssIPb9T2tPEB4pOWbG1NzNrl5XFG5ig+Gaczq0=|Chương 1077: Luyện thai đoạt huyết;wb/8I3Z2mXOWKobrMXH9B2EfLWinV1hJiJzww/cDSPs2LgAQz6drMJzt/AumzCdDJrioUPVxQI5vKQnyTtbJL9zchigIoHzAfPBAy6/X14SD8jWGCa4A40wIUnmWN+QuRNzWIiZwCsK5RQhRHL6CSkR8b7TAfsVxPi22MNEsRNM=|Chương 1078: Thái Thượng lột xác;gECl7JzhwgF7yMYeLbwetnqGu0mG4ogk9gALXK8yfo1Ve7mIt/4/7Y2lgfkjy+FQKZTdf5XQK/JLWeHTRuUCjIYNDwoDhBFv8LTgRjsi0o4Pv2k0J6HQGipptaWAaV/R+mYE2QvqQ+wUYd7B8rUkMQJ1MBBdt2U0USJq88R22/0=|Chương 1079: Trời ban Đế Vương Pháp Bào;n6HQNDAAVwdRE1K+Bvikzj6BzNXL2VU4f56NmsREbSGJJcbKFTtmfLYJVeRiRiY3hw6Czziagw9x916JHwodV0dyLUeYX4l7oxv2nJTs3m4Fw1BmepY+36HgJMzZnwo0hPYYum/BbQC8ZEExh66f0jZ2keHDdYu7hNOnauixslI=|Chương 1080: Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, tinh thần đại đạo;Jo+wSxwG2/xkY1dqv7qIgZCImlAVVg/IN03KfOVVoDEnYImQmDiV45IjQkhW2RbbF2sKfldff9HTeMSc5PyrkYp1L6a+x4NAhI5yg729xFCzxRnjAED1H6xplWf5xYFVwCZ9CJWRNVuvJ9wKWaOCJ3EC9tu7IyaSUFnzd4koGJs=|Chương 1081: Thiên Ma phụ trợ, tìm kiếm hài nhi;/OxSWiePsaCHoe8rY7XjpcfgVGcy0TF2Npc2IfTh/9FQ3DfdLcjoPcT6mTvKUvQWxDpRWZXOmFcNu10+PEulLLU6IZxbg7DJ+/cR2lHacwH4fgJKcu2j4aokiPS6x0Tql9ZsPJZWlbx9+ZnCOToUojRcsIuIgMnpXk4i2fvSqcI=|Chương 1082: Trần Phong;DhnilfVC2u88cFIbKCUTvHykBPJdBeCf9q9kl92Dfnmolnejb4ZWL+dF8RJguJxqGgt82ENEm37fwUkhDVBNyNsQhT9+gKbdkno0gNEUmwpOD7HbJweFjQurTVtiYJJC4N+H/pEvBLSlVvFRFJ8Lol7MbiGvp+bQeGy5VFEqu10=|Chương 1083: Bất lão trẻ mới sinh;yS+QnVBTVAfdoHheVyzROf1u5u9JWdx9mGj5/X4vulWm8e9d7BObg4P+UaK/jOYzDKscmDtu17jnX5rHBlnMW/A3pGj1dDkN/pFmBcSoBwm7viCPcesVGMfO3nzotMYxDZZQ19hdFpZsrzlHHRSzKtUTjR9A+oAqgDCebtFHRlI=|Chương 1084: Thú triều;i0qCOmLBP4Wj5bRB6dGZrd3tkgXyWX+EXlYlSfINo1L70S7yCc1SFfHQcb1hk8Wtsst0aE14ZKYC4d1BT7P6u1z6tra7r/kUZFM04vPnT6HXi5uKQUvzlPrjneHPsC/G0ZXKqCSAth+nt8dEjA4j0IjVgKAJ2MELcaQOKmX2a1M=|Chương 1085: Vây giết;EROH3ZbTb0IkV+cuhxruk3RFqXV1f5STMlQPShqcdgVJrft9tsxAmvK6IlqNCgv19ftSjXso6xg0tN0fbrm0tl/rAAjIc4YEJM8KpHNd4y9Ou/ykRgLpY2KTl760f74P3Duy4ULYAv+MV3Ns2EVj36uB+Avno33jZxgd42BAfW8=|Chương 1086: Xuất hiện;LyvUX+7poJm1vEXFDELxO6SjrsFAUhmY+t8nWg+B8xy/wSP4VPntd5+jvXCRibQ+yYNs1KczmdenjSG4ifW9H+U/lbOHPWeWuYkkQkF62fo95f7AlOzeGzb6nKHh8Pezfzl9vBOYuZYoFJkvgomNmTWaXJW2PxaPH21kEhZIAg0=|Chương 1087: Phá giải;tqmOT9aqiG0Qdy+VcW3mua2fJWm+ZWuBZWQ/TUYy2kxcLTHzrBXvLmAI7D8p5PGb6F5Js/AN49MDtawpiVd/TN4RYBT+sOGjBY2k7VZczytP9FY9lM/lw3YBW1nnY9HCfBAeAX5Brd7BLkWwDETue29Mg8CqtIUMSx/kAAg9z/w=|Chương 1088: Điểm đáng ngờ tầng tầng, Tuế Nguyệt Chi Độc;PGwvCmPQUw01N7FU7C5jK+rCxEHOokkErXMBvcRNh0d56wUyYZeCe7QUPqvMoX6Lw2SkrsTg3vywbBPF3HfWlJ9vHL+kP6SgfwZBz25MtglQxjGOLnH9RQ8OVaeW3TJOdJj1tLZ6X6x6/ONGODWYevbExwL7EYTs4abXY4iy7PA=|Chương 1089: Nam tử kỳ dị;Zw0oUBGWfj6ae4EBBZ6MYm1J1dcNqA4D/06WorsLTG7J231PafytjDrR8LXRGCDxanFdbbR9iylGD5D3gJwq3nmqkoNwhuD0fsJItHTbs3VmKqlXlfhSzj5v6ru7VTDa+38/TuVkhfl2I6DFpKx0Blmijs90W1DMUXJz/BbdFLA=|Chương 1090: Ngôi sao quỹ tích, cường hãn 1 kích;BX/mliQkSQ5bYOXzhmegirWMR8R1EaEp2KpkLqZklOIlP6LmJVlqc3/sPhLO1VEnweOHTsqK33N0nFn+hW/gXrmXMIQW/zHhh51GCtUF1Aeghbu9KDy/6760/ifms3o9bqymjkdUiozssHvHu5Y7uTPeAwmWVbT2ovcW4kM4LBw=|Chương 1091: Trí mạng nguy cơ, thời gian chi độc nhập thể;W0bF1MaOGpyB4EJPtKpBeYIRqRoyJ+Ycvl3muOLzO84q37I3sT9a0aFZNsh/xZyuTQa2ufm/AzboK9PhCvNCRBiIELrL+8e5sBbSYmxpb3fI833cBWG6PhZlj/wzxw8wo+92B4wRJ131XdRftp/IXFu4W+iJVr496vHl/8Vsbqo=|Chương 1092: Nghịch biết tương lai, thời gian chi nhãn;D/A/WFoKw3VOPrMQR2JXNRVJg63dBy/s/MbNMQN3eNd/1eqjkm5B4JhQtkdWiyGc02GCem03lbTuEztfcYp77W16IFzJYPqVwTZppfEjO3JfuK8fVHrtHtG+vMPOl3Slrp+wsNVBLbwrfED2svPJhi3plmpwnQs0YGOW8zY/20A=|Chương 1093: Con đường phá giải, tìm kiếm Thất Khiếu Thần Thạch;CaZS7MIE36bV5ANtI8VLUwoeoWsYhIYQqybU0CacpDSGWkeGJnLnXaTQ83MNSIYI0xSH1p7f4NIGXcChht9OuUfo0riOnOYb42B6DjrTFFeIDFz7unTq4ohdTboO6heYMpTId8M5ukvzr53Ul8Y35UyO5hrC4CGZH8LZ0TiJW+s=|Chương 1094: Nghịch loạn vô hiệu, lui ra Mãng Hoang;nT1rj+gjk44hMAHbebZe9TH9X5fOWZ6I9QFiZ9MMYrzuTs2UnZiOxjdS8pNIRy1qYEhv3IXuuQrOMrViIhvWK2J9IHg5/MgSmvepOq7fP1xZ7gSmViFJs+JIrnVwlcENoFrpbYgNCtN8mh3hTQYncAKs+vVViZXywaoln9rKCj4=|Chương 1095: Điệu hổ ly sơn, huyền diệu động thiên;36PDiolA8pgsc6ZpD20vquO8fOFn/uE4SvE0IBPiIWydeoSkk4IXcZ9/ybSZsx6rUuDG3h0RVN+35clWcOqZ0mBLXh19fSu2H0BUgmB/EXaYuccxx0DfF8dhNcAPRjp7CXb3ua9rON10sWa/qY/gaieKUKR1eMJpCQU0tBboPCw=|Chương 1096: Trộm lấy thần thạch;7TTHCCnH3EN8/cOM0tfBxMVyuySY9hXJH/vXSOjs4Zyc87eI4F8YTWwjz2pS+Z/8qCG+qVdS/rb/N0wXo44VOnFVMJpATrHoOvy38bZz85hwldBM/XLmTiXBu6ahYE8+IdmqIHBM1Mhtqan7kIMM+hYYLQwKIEvdkiOnxtrVt18=|Chương 1097: Chỉ vẽ Thiên Hà, thần thông vô lượng;v4pMm/lXSDnUBvrDfqulr+DKigXkAE8lF3EIfl5eq0+eROsZoENj/HYzKHZQ48RJjHv1Q9Cz8pzdkcgBLRQ3ggibgdWS1YJ5UJuCE6yp/lbrMKQiTNBbgcPB9d0NBErBd4FS4sW6h5c6f1zH1nKIMdtD3REUCDmU4uNpM4D26+s=|Chương 1098: Quần ẩu;lzsmgMXcGc4+ai9bJPX7Hqp0Wu3IPlWS6RR4qAHxg2YvgopYjgNTdP/uLHkIeiDtcyKe+y/OWF+OXNEuk/rpWKEQlqcJtkLFJsTNzaxAXzae9ad53+dslqXPk5C6j635FXPiNXEX3MBdnjEmwDuy/by4iYJuKqartD97GRykx0E=|Chương 1099: Mượn 1 sợi bất diệt chân thân;lZkeBxu+dZqhFARYAarhPVBleEVtBfvEi4op/UwyeIqh5XMoLA+i1JRyzweKHP6qMHiqD/OMs2oih14meiaVT+p+hpskudn0+geqQElvjYWr1x0gMGTp0p1gBzdxVL3rDinF1jzJh65x5L8il0EhQP3qDo3WS8a9gcafi/20Zc0=|Chương 1100: Cực hàn lực lượng trấn Lục Nhĩ, cướp đoạt bất diệt chân thân;vTNuJ7DUfw6j9Vnt7CBA8FxNojAgpw+5QwNzS4Bn2EBdWrD4tMy/jSA9LQM0DfnSVzfSZKxFRJOeOUyVDR4KrTo2suA/++zILttALuYL2Y+5k7PWBUPEpanvfdjgpMG3mzKN3wuNNWdW/WIfcQzuuAaaj6uV1ECuW2VBHuPn0ag=|Chương 1101: Lại tới Ly Trần động thiên;yNlG5ML7U21nFCAPCItbWdzDVUJA3yixBRlm6fQaUBi8yknPJ+22QMCfUC0lgSaVgBihIpelS/OjcN3K6aQF5BdiZz4No7etE6ugid4/4AzDu4R/WHq1gn6IANfo/wWhu3C1Z5mm3+xraRiNo0kcGSbk4OlMo/RElxChvDlln2s=|Chương 1102: Thất khiếu linh lung tâm;3SRIfR7LbWabhzp3PTv08HQE6zCGNVodiDQ3eMRSHK8qGznB0OJBOlMFp7rrR9mOi9MlS7CrpYbZo/0y893SIUDv9alYXQN5TM+4SWPFGGyr3ohr5Eb2GPc8ogUMGr7nFu+gn/oBeC2REXIm1G8K8doih+H81CIda0lCzkxF2OE=|Chương 1103: Dung hợp Thất khiếu, linh trí mở ra;Zh6c7D6H+JrOoa5CAzsIFqH2ReS1JP6XgzHMI8kbWAI1bqAe2XG3epPWFi5uqJftICm0Wt5C2Iat1W1FBncjjW5RzmTEaCtxPCVo/JBgwBcUEWwQBK+OdA8k21+OR7DpcAV42NsHOVKT9piQjYgW3QrXm2hmncwIx69RTBGliOM=|Chương 1104: Lục đinh lục giáp thần hỏa;HQ+JArBrVi16fCqGdmiJknDQjv4AyzOtXAYA3mXPFAAjP/zGqcAc/YDjLAzTy8qV0ZTdsxjHCHcQY+RhmtHwOCxPFnD3l/RtOjTZB7b0g2FjPeB+bs1fs6bpQv+zj+QSxamIz0YbjRPr39wa6bihE1UuKardIr6I/Kf38X7TNy8=|Chương 1105: Đại tranh bí mật, tản tin tức;uVsFCegdDlwQ8nJBibqdvY9i9SMzJas5u4pK0gWiOiwJTepRg5SovqrWnCj90evVNPCFDZf6POLOeQ7H0D4ozy2vVLtazlqemKICXsx/RY66WVJtIrmzuuNOMF1AdPuvk6J5ol+axHK9t3/Nb6SWmpe0vFS121+7Yjy/8VfRXgI=|Chương 1106: Chặn giết thiên kiêu;rzLuxTCfQP/BD1zM5vktFccfVpDERRi5jUr26kk9VSi+56T390LSyhN4W5L2L7Sf9SF52BeJEmvyTbg9C+1yuLNDaTNmUkqIAABkq80lgJ6vH/XM7zgzPSfq3ZbgJRHnprY/2Z5rcm/BhVo89rZLqwcbvUShOLQRItiXZ7JreiU=|Chương 1107: Lộn xộn, sát phạt khởi;n8Dx/+5QvmQlLUsR5JJJCp4Orypsx2jHeyQ4ltfJljqVi9L2AW8Fl5ZaPp0CE6jIg/4Iy2Uz1dWGzvYNJVr8Ijf4yw5BGC/SOnRHboRR+bARkIwlOTKFXpW2Us68SA2rnb65cBT3fsaqQcg2zwvv7eIg1tRV5NLVdL/cd2OjLRA=|Chương 1108: Giáo Tổ chỉ trích;vo8kM8umt7vQRw2duQRpm0RZXyeLfrkd95OFSX9lAjvp9fj+z1eJ6L1tYMVaUb+3lIZS/8rXnIQXL67qCvx9VOa989ju1xlGVyuOq2+cS+W2pNflzFcvEJYX54t4dv0Qgp5+/mv/e2ZxWGdIQErImDvGW18QEMQSTh0UIZSNPGY=|Chương 1109: Thiên kiêu ngăn trở đường;7yxFWvGZWMfuBw/pnZX0nnJbCYMq9QyQkGZaxncAi4OESp+dafrJV0k6z2+nY9yN91D4pXovcTZgyinggwzlEhYssPwj82UbHlu/Oo+eN71bStgYGVhvm7DHcZDuuHIPwvJmExuxnc5N4tpOa9k1YgMjTqB8kqTkHETABv3rDnQ=|Chương 1110: Đoạt bảo;lzIZEC00Cqtw3hFOHJ9VKNyu1by3nyzMAFc9yqeMqnqdWH99k3tfqOTAnzF6OLQ34QnvDdvgI/u7+W2PaKq7bYhWgJpy1/Ffr/lGL5pnF9GtTdjh4d0bfaopc9eGQtmGqeVI9eQRz5n2GlafUSHWW4twIvddNYxhlnuIRv68OVk=|Chương 1111: Sao Nam Đẩu Bắc đẩu, sinh tử dung hợp;Lk6bKhWvxh+gUlohxZRs95+s9BBY2x2i9gDJ+VLh9pkEIBcox4z22tSNi36aT4Wgkanc6zZY+LyBeKXHYopP8IyQsYy+BYWDRDT4rlsUMDgDYjRydH7GgB3lgy6VD5hYuG9KV7KUXxkL8Aa5dGftgN6myPIS96FdOXgeyEVOhJI=|Chương 1112: Chém Hiện Tại thân, Thái Thượng pháp thân;PGlW6uf/mns2cZFkATiesFKeFCIV9ukINsIOt5WkiWYyz6BGSoiieP5csWH0Pjx3UMMvmde8I2Ar116bvKsEM9RJ4mhYKsuoVDOb6RhFVdRxBEB9FAwINLgm1NAAg422g47dbZ7gP43pHSyXOGgndCN/ioeXtrQRZRkPE2bTIi4=|Chương 1113: Suy nghĩ bất tử dược;Umulv1H6LTtUozSLcFt1tORDtqEzLym2d99zASq3YUvLnME1hjt8rdJXkLqPQRQ1iLeN/G0IwKPiXkgDf+mo3DK5ow/cI4WUNmcSTaa5i8wrrQPw9y/aGiR/3sD1soSRC9uooNYH/Q23+Q5vge5ceXhHHUK/9GGqYuy/Q6k0Vs8=|Chương 1114: Ở vào Mãng Hoang, triệu hoán Khuê Xà;mmU4HfbPFslUcmj3T1v8rTtgb0MTNQyn/MGkByFLEu9NAdGjrCNqKTrGiZ1Yyf310RPTU9lISCeCAxzc06w5ijGwLewL0u+JvyD9BmMS84asXSsXP2OZiQj95AWc2P3NC0rrAoFkXa2oQM6kmaFtUXxWuFr6gya7gBrVfjX5k8E=|Chương 1115: Vận xui ngập trời, tạm biệt Ngọc Thạch Lão tổ;AEK4r/jEU5nGnVCJIUPkRCYx5fz0ZdrWln87si9Wdke8iBOktzmPpBHCNstvyCZeBHK3JhW1ekvdZ6ShLrkg4YjCRSL3Jxr3VZpXk66qTKMGiVL2zLaGBblGMVUqLKNX/lxEhk3ND1CQCFT5n6RUMH2bTC9cFKOuPvrtvQy7avY=|Chương 1116: Kinh thiên bí mật, 4 hải việc;6MHYkyXcjMLeE4VBW4/1mkwbeX7SQaUf+qGwVAFuhuSy2SB9ENsp3YnGqRV0KSLv3mPAQp3dotAVoFR6dgj5bDQF4fj9miHc6YuAmCobKp1KcC/JxSP9mlk1EhTxvCR1yHsctiWDgvHcP85hERUCiA4GgyMZWgr7PRuoN8PCfzQ=|Chương 1117: Ngôi sao đại trận, uy năng vô cùng;zXz+OJ+Sj27UQJsZeF9DlFUpo87lSupGxhfekszY8BhKetf0K/Yas27bAH8jbFucKpZftmZ3GBWDuVkPsAlZ5tIafLAprYP83cVLwsgvpeY0akb6vjW3mhw0Hn5jlDvB+CxBR5tQjMerJDG5Tl9awF11Wa1cbArhUy4EB8E3Fsc=|Chương 1118: Kinh biến không ngừng, ai đang tính toán;8jYsrR3O1JanDbUCBJR5Qsr7AEWr6tFJiWdPaKjNJVWCpE7M0RCKQzla0yFICGxRfq8a3mP02pFx/dzUA0RWsPoLqGtKFSNboTfIFBc6KSlL2ETvJEtqnrl+Z1kObJf8FAkJzLWvFubOT0ifcxFvVA8PXY8GjDgYTX9zk+Ai8U4=|Chương 1119: Bồng Lai;zIDoh2wV2OAW/4Xn+9PE58n/fICcGHBbWohlHY/GxiLbsLsnJhn9HydbOu3uBT5mRTTsX4fRwXZ3YMMelflxAgLFvw6nyQ6dSaWnov5T3amZqlsL+dbcCAq8urKpjFFBm0ENAtwlZVTrxvKgxZj05+czQtr5k9GePybjd2YFlf8=|Chương 1120: Gió cuốn Bồng Lai, kỳ môn trận lên;YEob12BidqLXu656iHdQ5mAo6DDcpqToWnPSZv+OTsr/psYFTasO18+DlX2t9keJhvaNPsqN5iMrd1ygkmcrjtuZQZfpzuyLw5PTBSKzdM3w2rMH9G4jksM9atIwZPcqIsXnGf3XwofxZekbhAXoVN2n1sndeIZ0eKlyW1f8ZD4=|Chương 1121: Rơi vào Lễ Tuyền, gặp gỡ Hàn Ly;QSsFLa3bLw0dMto87dLkIgsOlORE88O1gPU/wR6t5P43aGuLTxwbB4AmTGqDlqvMbnaIWEDf20wUPDrY4gdhAsmgtR4V9v5d41wWeGiYGC2kuQa2Eko4NHXXVdTFX5TAKGH7IyDL0xVZf6p/MoizxzOH95q/TQsGiFFcjAghg04=|Chương 1122: Trong giếng ác chiến, mẹ con cùng thể;/s0tsFU+/pjGuhkkbfmM+EyZQqMxc0RFbJ6RmwTW3vyy9gtICuHmMNTRpnhvgpXZtqm1eKxeJiP5xJlJjhE2ZPyyfRvYB/U4c0sXcveVYPAD2NCBIwlf1tJycR//BIEVJz/6qsfqJbzL0+e3j1S2hCPDK7waWdC0+T6KkSfenP4=|Chương 1123: Cướp đoạt Lễ Tuyền;SaTTUffg9NsXPK+54bLcEgqjxkYHwMEZuYGOs1K2YRpS6CHwlb3kdzNWB1M85tibVL5Yr3DvpkjRWd0FdpP6yiHKrfck+RY5LHbmotoFcFz2IwcOVAfJxb7ebFTBBRuhMkmNO+dNuvmh6Px6HWesSbMwoeOE+q7QzX7vzNN+VPY=|Chương 1124: Thần châu tụ hội, ban pháp thủy mẫu;E+XbxDot7bZjLri7O7iEuhwXTEz9Z0nyX1wRo1cBaZTsje1gbN6eYYurOGCUPJ96cyObOtLo7Jd4A1Me9Eg9A/qi2lbSNHJu0fPRhSf4XZiUyvprbYy5K5MthU/4Hx2uDEjG6vC8zGap746H0ukiafPMLFCamsiZ1coZb4LfV+0=|Chương 1125: Long Tu Hổ lựa chọn;hij93x+ON/4u2HhTeQW6y2hx1vyxp9Jc1P5y+0cDDqLO9nEqEerEU//sKSM1YMH0z8SihPlVX6iU1A1BzD377WIYHdDz8cefg+AIkU/C72TjylUnj9gWJFhu9K6XkkL+bw+r3d89Sa5xKe5tCHy1IcsoGoS2hI/wzoMlCsPjf4s=|Chương 1126: Giáo Tổ pháp chỉ, khinh mạn Giáo Tổ;By6K66xfp4y73a3ezKJT2et8cAznvIw9jUC3EWuBOXHyieHYdZRGlR1AQAqp6br1VZnY2o/4+js0dS4bJMp9lo12vB+0tQGAdIn1JFP2c96/18jeqjerTbOwgnYQJc2oFxA+PgpsbEhMzsR6+PN0w3RkF+4wGnqZy5MfLGlfFm8=|Chương 1127: Giảng đạo lý, thừa dịp cháy nhà hôi của;5EJhaSlfciLJIIthi7JBhvswEhWGrgvHO3ssxyNuX7zB/759r3yBd32R5M3K8q+Boe72aUQvZdRuyu+mrRYXxG1EGf3fSzJtEkIwh+uwuWhjqaiqSswONf03UOnl0YAmyyFeQIOkonPbe7U15ddLGNRBDT2vJtNy7GsRZhYwBis=|Chương 1128: Giáo Tổ tâm tư, Diệu Tú ác kế;tWb9NETbeXWn38BOEPqpCuip9VrpuEXhD3x4hmVPgXL3KHJm8zpBWmHhyn4t2KzULysvDBj3Wmcf5W/y03P29MptGws58YfR8PT26mWpOvFFxrlh53sgz7ZSROV+HZRWFGws/ub0EY5foaqH505HxJud18j8d/U2VHCzoGhu9Kw=|Chương 1129: Nhân phát sát cơ;HiW/Yh8Pw0W2GuKyncM/SUkeW0UvWLPC3uUSDQnw7geNfiZAuxs21BO5v6ekvewkM692MNCJFlqUcahAi42fQ0+HudpQpZ/agpmUJNnJbmdiIq2pUhPPUy2RFtdG/NcG4+7Kprg2vGKZkzdEWDMdQIo5KQBw8PjVXTIysVjV7l8=|Chương 1130: Cẩm Lân đi về đông, dựng tế đàn;JCj2T05eDgT2dyBcPFmsaoDkoWKbl+GXc9zhtEGfC5fj7TQes5Sw9AfuEmhi5EGe9a3LOzVhd753mQPLypD0vuZs1Kf2ONxgog3wR9OdF1mFIKwkYIw7/HzBlkwR1RXRjCEfV5TND5jqusz8fq5iiPXTE+bAQblm8/pp3TBRO4s=|Chương 1131: Cẩm Lân ý đồ đến, lại muốn bẫy người;5CupPTK1soPCFaAhIpq0MUOtO95rCYPN4s6EIC5yIlwSQgdpGPYUkwy/JEYP24rnaTAn8BhXmV+yvntrn7or1d0lWLtWQfMUKMTf6okXH9cHQ6RiYSfNc4hBblg4IzFMdUGZ6TDP0dv4m+vL9K3U8wj5YAqgnUpvy3sk+k395PM=|Chương 1132: Điên đảo âm dương, lừa bịp Tứ Hải :;McCUK+pCBpxtwl2PU6yMowGpknI5D3cVWCvDNesWWzSBnTCDfU6s1FfJdMs1/SvGLyTCRRZCK/wNbcc45JW740xSseIXvHphRxspwacMv2WKqvLh3yUD1dewjZj5GGstr+if7LGDTTS4vA8tL2e4yU45mpETSFpOdIvQ9kCEio4=|Chương 1133: Gây dựng lại Phong Thần Bảng : Thân Công Báo truyền thừa : Ngày thứ chín mệnh;05dY3iD2fdZPLIGD06CYJksEU3O32BMrXqEAc/vfk5YMcNk2ktkgCAnJhTMN3LgP/J11+IKaW3ZejiZ1J8O/a5KpHgIGzXI2ChrCAG8dZ/55alRFIq/+/hoUps4i6c7wYifez0w4MvR0ACIl3ioZOSjjPGp8JIGQWwLfppxJn9o=|Chương 1134: Chia cắt Đại Kiền :;1GbPYg1587SV1CmrtlJDQVxnsvp06K0q6nDdFuIpdGAzu+oXSiNjyBv+Tp8bdiMq8KBdAuXPx2uHvIvwudRCsbnbFA2AzUIR/BmQ3PQf1YWC7gZUfad/rxm5rfFD6lvdxgIo0ipNDrW1Q0K2y63GsknLr5x+2ybxBZxqWCtMM90=|Chương 1135: Càn Thiên cơn giận, dự mưu phân thân;GDEUiji/54QEhHXsjgz8+OrBfqIb3vFuSFJz0+fbFid4VqJkCgIX/mbF/b07NzUTfxfILiw3KsKCOJFmgBxar4wPRfxVDXA6O/cdBIxx8N8pxKIjb/hWuQ9TQ0aFpyIfhbLDtqHKqYjNgvetj5nlwJB31ukS4UlIA6yAQAonctg=|Chương 1136: Giao dịch, Tiên Thiên Thần Thú nghiễn :;wmncIG852fplVk9jQbgTpSkGdUoup/7CKPWaUhYMphFFH6pJzu4lnwgmorIeT2wOnzsdJ6fTNpgpCqufqqt0Ly6bfZGZZ2i+6r2ZXcD5oBKxtwso3qciQq8L9Us1gdpxJsFElvPTMb8VnNcKVg3cCDxpl+Oal+kwn8LTSVu2glQ=|Chương 1137: Thái Bình ngăn trở đường;DbRDIz2nAZfE7ZsUeU6HS+WYH8fUumiSl6h5biAx4HqxEJviqMcOP2Rt9PNVOs95FFwiHZ/1MycpwY+97t2lrGL5gNlVmRU3k42AMlytUWWt6EiZ8m2yiXOFP16rIfc5N5hewslTU3l0p2q2Qrq94H40LNbwiajJGWg9htk8974=|Chương 1138: Đáng sợ Giáo Tổ Yêu Thần :;2JUqeA2PsfKZbyrJWF6cOpc3WQMuOLKOIbWBmuoOE/NGqmg+0FJrb9udJUr3ABcoCAz3vZ1Qf8L3aeD6cqQ0yauuXOyFsiYBv1cV57RvGTmgqTFwfKBT1nnKFtPEvFe1ev8Egu3n0mlB6+fFZFgUs3xiqNA9ECaLBL3uipvcXLk=|Chương 1139: Đại kiếp nạn mở ra;UrU2CLasM178yah/D3eQ8t9PwB1+HI4f+SRd9loRZtv5R7Y3RjHB4O5RfuJnPLDvzGYFbcTx1CF82i8AmYvdVJ0zaBCXUh+heoekwzgBGmcA0yz/OifTYHWyDK30704gX2tlwBOZQpJBArf+a7SnyW4ojHVwF7vsZyI9oJGvnHE=|Chương 1140: Cổ thành Đại Thần;1ZxMVRqp51aROpk65a9HFZ2FZJF3yxpYDddfgPdW7HCAnxEnAfauh22csspb5v3owVvxT2DlGqlXwW/xqtiK2Wa5SFOQ6UlgNn+0OMZa+kH4ziD48wYpaMCPXPnXAmJe9mo8ljhoVI6H7qURihfeBmsj6eifAu1fQkKD6aMmITg=|Chương 1141: 10 Tuyệt Trận chi phong rống :;YBFcv8oXMl78gSLdzx1lwJ4QS4ay84aLxnn1/8PBaKCGnXC7TFdYF7I1/GgL8JWZOrQSrt7gwR5L9Wct0zZc2dyyw/8UqoMf20Uk2RDB4trVlXp0dY6fNyivkkPKiAjBJdJgdp/h4d1PXbrdXbOg8U82S7914kNd8IxlkH/urb4=|Chương 1142: Treo Bảng danh sách, Kiếp Lực dậy sóng :;3Zw7PzmSiZnjd1o9Xh/3a9zAoWW8v9nXwmG+49zL5oE75ATWGs5vbhVfDXpv2maXasUCth2xB7hywzjgk0AS3CdN74BZIhkMySqkzBEoncH8NBEj2xix14/Osr3tNPrxo3iKx0qvlBWh8SI0c8u3MqnnOodqYr6ldZdbpc4RmE4=|Chương 1143: Phong Hống trận khởi;jl7yvFiVEF+JweM0CBVoB6/M+TJ+x74qnyO7Owt01w1oQR8CA4MDCrrwOvFzM+XFoZzn3wsTEpccNHPq7d/uJgh6dMBjNhzdTssIsMktCbR0QBUyekWgpmrBD6dRfH+Aq9pR+F4f1tWdVD3LF+3vzRWYUs5XhpZx+YV1lmCxxPY=|Chương 1144: Ám hại;5hKl7+bcwFcrM0vJMhTrfLFn8vjE7jmo1FboF6N6mYIPcPd8gYWYoyfH4cgaQF/y/c6Whmse011y2SYf9BWoPpwyEbmIh4AoRlvzTAay+/VSr50+qhVCyo5vOUjgqakfBi9jOx6oUlSZFP6zvhFGRtpQFVP4sP6nlXNVv3XZ5qo=|Chương 1145: Tàn khốc;BEr4NQjq/5xIeeO1/0sZIHClGoc7cdRqELu5Idpim6wgyuZPsHzS40WA7bIKSFAqsb9/KIwiPcMd8bIlwnEvYjz8A0BBjkAc3mNDr7EFfK9EWx4FUj14Lb4LMTdjXUsIEbj6mzTWfRW1KMtYrCbQNIy3WeJLNjhh/KCd8dbp0s4=|Chương 1146: Nhân, yêu đánh cờ;dEjS0aCGufy6avAFZAe8d6mmSd9NBhDanOfkxnditNdULpFLepv+v1Ssutk/9w+bLnLZvP87u0aoX1uIl5SVASsomHcAt6x038jO/n/pjmqiMu7DyQGrpWkHDqTTmkdF3VgKJ7Gm2dCp88W3Gf6vcyAaoI/DnDzCyExDJt/79KM=|Chương 1147: Miệng lưỡi dẻo quẹo, Đạo Hữu xin dừng bước :;ruZ/JgqlpFlVdrwIvwt8IPTRQUTmEc3ioN6OOh5a20xegnBpKLZak0PWJIVUT0ltegPmqkeh3hgoon76YO3FIBzX2reMD4YONMJeZUr4LLqpEC7kmEbBcu9cSJb2bX2vEx/g+O+NArr5pd1BUpLzeZXrw9ALIjVD5x/aIAIKca0=|Chương 1148: Phong Hống vô tình :;N+IGvkojC5o0HqPhbFanvkzJrJblcTBHoKA/sCWA8gOyCpoDibkrRWWCDY0eoLidyo8K5XWKc/4thIhkNurJ28CABbv+6rbVFrjr9b2ZyfXAvtX8414W/uHc490/9srHpu2hO1bQ0i25EbWSPalnJ6Zu0QRiV/MfSl+oR62j4co=|Chương 1149: Báo tang Thái Nguyên đạo;s8pADVtd5Xa7i+e7CB5dbghKA3XHRePc1rn8h5HazTVYb9oAeA8NMT9psxOs1sQGm8DbtXWoPVzmKqx2Wg+vfPid0RlJxLG1Am+qDKPnICbOT417O1nrdLM1KcO2przWk8d/miPyFAG2mQzH/4TKA3mp01Zz+z1RfrrZY13LKLc=|Chương 1150: Liên tiếp vẫn lạc :;FmuvuUhSEkP8FE/6vK1GL9ulegDUMUOdyyVhlMj8ZCnNtQhspkynoGLwV5XDeteATm0paXJ1EGUxGrnz7jgXjsv3gxFxRjpSWKjE0TNljJKceRzNGSJRT5E1GCmIeKLFbkjImg/FsO2fdYWBC1HaT+xpBBEb2JN3AOfz0EPkjko=|Chương 1151: Phong Hống đoạn hồn;tKO+m1FdSpBgs2mgcosNoc6G1v5XyMdp48vSDuZL8/IvUGhqt3G4sXMB9g6IXoYEoyFx98tCU7mZis6Y4LApeZQ8bzhjnAHjPSfBhqUjvkmvOxcPe/8W/BMkRJ/e1fJgk7CsCnfgq+OBapFoQRpssWSvFmHOzxMCUHyf6ZGGkTk=|Chương 1152: Hồng Ngư Mạc Tà;9lvjx1gq5alZQr5lG/ld6caSANxEeS6+Ja16y30ulV0aycuA/byBtHIXpi7A2QKScsmnKSfVeKo31TJINZzKD/+Jix3Be7FymB3pB89tDjp5VpAOI1FPhFkEtuY8C2bm5TLtZdoNEPfFVQMEhP39JeDgyLhVaoBoAxqarLR0mpM=|Chương 1153: Mưu tính Côn Lôn;9/hHLaXRR3+cjzK7ey0Z3a5Fiah9nYYuR9kZsXDQHpx5z7uRwsnFqlVGXSL8Zw9tGmmFaBWNAYwzy8y0nUttKak+nuskSyFIQFuIONnIEWL0NUR+ec/WRICG2nrCXWjgLSp1acw0afqaSiv1/nsiXf4WQ2GuhumnS9qHKfUoe9s=|Chương 1154: Thiên Ma khóa long, ám hại Côn Lôn;aziVqOaJnTAW/uwll6E52ylIyLjjK9QAZUdpHj6222vvONIo6aaP1n7hdRc3Fg8iv4IBKy4p3ZRp6HGPEN6jWdkR7Weh00qzJU2KPGDO9VQpGEx7/tHam870xmgVBiPu/sf+S6YSF15Nn3qukcujpK/eSNYSK7h06yY/S1yq/+E=|Chương 1155: Nghịch loạn Côn Lôn;+F0lmOxR0ykD1sRn6pk+0WyAoqTvwKBnw8ZaH5zGEONg/OP6dXkj511PkQT5ug24WNCy0rn4oLrqAhQdt/67LN3ecdne15VjuSQ5VLwYYg+k9VUUYQGw1W9BrI8wyuvZiv9eSi3+8wcBcqE5vsM8YAxbuqGw5RmXmrdqNKG8ERA=|Chương 1156: Hàn Vân đến rồi;E7y+HXT/HOKV2zZeDeOwi1LufpDIJ6NsYsLf5Dwwk47cqLA0fEkgmY2CWXac3iUVyHL8iltwLFYPwo8mb09zdIuD+ctV4rX3zQkOi6Xshy3uSA1kAtwf/8cejwcuKAopWImFtU/YhlDDCuhCxhNZFd/YylUbcWVNKKD6GjTbLU0=|Chương 1157: Chết không nhắm mắt;aI4ktXw+lKOZKRQQmIEvfZJTl/RIBqEyImALouL547QTsR49RNxpMb4Tb4Wn2eh7Dn8WTbkqn+Dz7ViFfLRQsWiRWX/RLtg+hX8P0MFHbcwEQmeufrT/DfnVUx/3e8bIZtzMIfF/9k8M7jE6eOWPMeuUJw/5R74IAxgU5Qz6nqY=|Chương 1158: Vương Chấn tâm tư, Thanh Trúc báo tang;fUAdW3JYF1jw2g8Yi3u/Ep5BhxEL/cnKj2EjR9LWXXIZhqEwiUVfP4ksnNNNjOT41oVpJtCF74w7SsOZDOp9lnoxcATK/5BCkMgUkjjHHT7xsEe/oajnAD8YA5yttA47jA7QdBG1CXW/ct7k+f+MhPEXnkSylb04ZVCEzDQLi9g=|Chương 1159: Gió nổi lên Thái Nguyên, Mạc Tà lên thuyền;bumv2BFA/OzET5UohWIDJWEVf0M24JevqQCfUu19DOXunlKXfzV3Gb8HlUScje7TwGisHKRZQ2CUQZSsGOMzxpPScuyUtfU7n6T474iEX9Vequp812cu8Kx7x+lLfHGPb3oXa2nZNWGaM2V6PZWg0aBNuCR7+RsuJL/7X4u1gEI=|Chương 1160: Phong Hống trận phá, Vương Chấn không cam lòng;3B0Z9RzXfXzJAJ7ty/47Ilgyn9CtJ6AViuH+HVGGtfUOb2VmMlsLe67ivI+b9P5fCaeFbHMhh7mH/sa5ebAMssaEKiYslGkMvsd7diCdB98wvsgqwsugglJ6OQBCh0zPX1vgC9U3UiexOXl6cj0B1jH7CE32yYxQATFZkS6rNxA=|Chương 1161: Tế đàn ám hại;Y8u3KDsgRt0aInC9YbNDA37mK67vURhzRdz/CtXy11ryUzlDz+TZGUK/fFPA1rJct2XBl3oLyrxKl+dIpk8qSxWX+o71eX4HwfR+eoFv56G6qGKv3x96tXGZbvzTs1Dz/WDmGrtPjSvxhdFiCFMQw2T/G7pLhiOKUS0eZPn6jdo=|Chương 1162: Tử sa mê thần, Yêu tộc vào cục;slk7kX4eOD4cY03FRbzgpJoRmjEDvdK74YKBMtAPas0l1RXBTdAOc9uEzDlpTVIA6CkPaWHf5XQxTtYzYz/qYPsNGDME32ShqkZaHaZBhciPgi9v5ShmxxHrfN0d3gOj6IhE2ICqf/WTH6usYCGNaEeIAwCNdts9yIEwoYggfFE=|Chương 1163: Tâm tư nảy lên, tính toán Thái Đấu;2Kl+BtWCB4SS+93d64kIkTIy+HpTeXDGXMkxqy+qAT0K1gR1CAo7JXuN4jqtJC1swDsnmSfw5X+gocGAppL8RZUt0CuZ4p3Um40PIOSSqpkddjTgwtLf0ZC9eYntVsyh7obX+q+YQtHoRBiO8KPuWipD0pfUucuIv3lghFputG8=|Chương 1164: Lưu tứ thần thông;J7nidSbAe/DVvBP/z5DZyzGINomuOSPojIbmcxLwRP38W+vbdLaVHBZVT+AkL58cJIhZNeKXah4zGts6flDxlVxbbKym0qjZLxNLQcY8Hp2uOvXStz0zjuMnMS+EIkGWO2/8PLMX7iV+gzizps+9G61clITsRCgm9GMoLjqgSlA=|Chương 1165: Đạo hữu dừng chân, chưởng giáo quái dị;4EGxyv/caZF5ZVCMBlz0fi3BV4o/UZnLPfg24NG+rJ22vK5xnAheU8plBS4VV0t2o9vzXHlpHKW9KNX/odgEzXZRrqB1oJ9fGUKkUZVGIP5wcOweSVSzUSoCUqnvgA79zcwCbTy3RB0N6SPu0ibp4RNGa9BlZvgGNvzw3qkrll4=|Chương 1166: Mỗi người có tâm tư riêng, tính kế lẫn nhau;R0r40xJ6ynadmux56om1iVYfwfqif79rBG2AIdiLngzFt+aHD+jyXgTmfwuczbcNf/Jphlkmc6cC9hZI7DHwe1V/0bOkgixU6qCo1SA08N7GE4RrWbohF7veRPIjtIVXjU8ms+TuiJPtfGsTsRqMOdGUlyt9emzbBjlIxL9IyUk=|Chương 1167: Thận trọng từng bước;FscE6XihVC0FaYAYmXFT6NouTD3i+szx6FjktIMyVQl+NxHOMHsxdbtIj17h8/uiMFD7B2nR0ojVjX000Kw1E1E67y5qmYOkjAHgOv1b2SGvYBHeeqLCV5Itd5XGjvZpFFVD3EWY028z0rSbtj1mFiWSVg8Qxc1AHb26zKqo2qw=|Chương 1168: Tức giận Mộc Thanh Trúc;U6RkW4fpUYSV1KK6ZkwE2r+E88YysZR6HBya3dSh9N6ZauN/30gM5WWwE5Rl9uwUkERn9fgSSk411xKPJawWkc6EwladPvBOEWClFRNy4d+lYZdbwaUneDAM8AgINmG3c265WMKuhc9ToNHw5FxLjWhBOYa8/nI6FuEDP8twX8w=|Chương 1169: Chết uất ức;BhK9ZDCLd0f4wWT48xeK1C9X4csAtivBYInux0Bx9ubOo8/7r1N6HfJhjkMNyENY2jkLxa799TaFzMUBzGCzpL5OL3yyalHlLtzOktc4XZZ0WsgO9ErAS+OTxyMPMFWS3XtO8yur7qx03kgPGOPfPZVSlZnvrjYOLRmg/2oQyHE=|Chương 1170: Nội luyện thần dược gấp lửa chiên;5eJYOpeyhO2MhOZKyfeTxDlJOADfF8fJ1iaQYhRNMGfXJCoI5BusdEje495+ka5gQOw3ZPw91kB5lVO9OvbGVOcVqN8ZN6l6O9esl7EbvJOjGMdBITLea1xsL5JTJIYjNa5vxCvz06oXKKDDWGYM9Vi0O7Fmi7bH9FORxoSkqrc=|Chương 1171: Bóng đêm sát cơ, Mễ Tỳ vào cục;+sXpYHrH4clOx9Dro5be/LzKDD/O409m5R9AAKU7hLQoDN3yXEyiqmrq2K1myT2BF56WgK5qODsgA62YAzlZwMHL4zZfvbV8CFEbbIe+XkAlSEVGUWZ9b8dbDxsS469+y1a7FU78nQ1bL0c6Th0BpSUDmklDy3CDpiF9F3FLrJE=|Chương 1172: Pháp quyết thôi diễn, lòng người ở biến;NARHozYzTwwFRQTD6izYJdyoy9pdEz987INAtrx4yZLu8r3oDcpZys1WlqwU/Ht3zGygELXWUwRKS4xGpMA44eIFKhY2FVxdKONrsH6ILnG+s3fzyVFqmpSyAU1jx/5nqE+AT5AMnhe3sAfXkcm6/T82e9BjGSK3/FoaqxRghIs=|Chương 1173: Tiên thiên Phong Hỏa, mưu tính Đông Hải;sxZ8h6V3Bnm1kiyRaYI0039RTJYuUbUCCAO9YTZ+opT7xCNpYjKLoI1Qsze63KEM/5oQ/cXd75oEpd2mpzGmbV/4PFf7VuIOccfZmkbfIHno+F4vnZIfgBM55Az34GLq/kSewnyL0fkqNfeyUx94coj13TFmBvNXXarjQ/FHQ20=|Chương 1174: Cường hào khí thế, bảo đập Hải Triều;XV7jS2fg4Qkb+0Jq6bjnRBzOFYqd/cylcQGD4NerjbFdpN5YWkEQ133Axa2RurLCSNxpEwO3gjqb1Oep5tRXDtzmZqmV6EG1Ig+RRJ4QublagYoTbYeF3kGqCrULMaLWQOPBQseJBUzI5/+EzuWULZDtjfSx1jpbIaERFCCewJ0=|Chương 1175: Hải Triều chuyển sinh, biên chế ba năm mộng;sNCZOGR64tV37AgT0BMg0p5f6zFBjTYtQphQB3kQtFCcN43uDtw3HdzC8Knjb6QFOJzPGVT8BycCndmTOTedTgYgYN5o2+5wi2fIY5Ac6QWAeMnoSC+pqpMhWfLE7jfebXqv8mqLS5zl1+HXCYQwQBUW/bnUrub7xEZ1eB/mRqY=|Chương 1176: Cưỡng bức Ngô Thị;5i2/Yd4uZku32gANkrtjv7QYR2Yu1sXyT+Se8q0a9VICzGivWUe6oKZqIhG5rdqSPyTXOVy2HAu0a1/BAnsDooXNPIhHNyRWPnTl9vAxq4gD6gZFhme1Vr3Md0y6GfrD5DujNrxA7VRjKOVjrnCRs24DHaQo3BNxPJP65RmH9q8=|Chương 1177: Ngô Thị quy Thái Thủy, hằng cổ gặp lại;3CIYLQsbky9bgTDb6VcqWxGkUYIGfR60dVHz7UXMDLoFMxMVVQsgQVMO1BazfSGT5Tftw8HcX+zWPQAWt53Rs2d35N4Gr+iipq3S0dnTHNO99N2UlHkjWvqMlW93E9UN/3fKnDHKmj+fFMBQhVmSC9yHTkJ65qGMgyAyZ5GXztc=|Chương 1178: Trò hay mở màn, Hồn Thị vào cục;U9zpceBwdv7N9hgHOAFxDb6KtU2Tm2UxXHF0PUz3WV/5pjCtoTnkrLJcT60/A1EQwZf+EBkpDrVEO9vlBhPBwkricVMi/dPgVzh91IPxrklpaDx5FqL0vHOWunoNBvpEcIKamgqOVKX+4reU+voIwvdJozyKbdXhX1Yms7c5EMg=|Chương 1179: Hồn Thị thu đồ đệ, Hải Triều oán niệm;wMzP8g8xQOqSsrfyakju0/YYviS7vr082dKLacfQUKhgLfCwUsrO09DWSCK7Il3IKtW2C7ZV9KV7OLenBoEth63hFvCEc1j1cMEmjq7d8/r13aI2GPRzaWfMbl1cyCCNGC0QTmockvRcDcIoEB2zzpGqTBetjHolhchNqLWeWl8=|Chương 1180: Bảo vật nhận chủ;KhLM6Bg1U7mR8d5SndnIqunVaet82STC3VuIFKMKW8by0cNJ5PhMvPEzi2YJwmfphi4FYStOC5A0HtKGhxW9zRsVrEMyVB+AKhmyL/D5c+JJpKUTrHLGjIxusQx61tAOHhxxTEvsiRcph+TttDmNtllm5/aa7fR00jkUVMUOlmw=|Chương 1181: Hoành Nguyên cùng băng quái;Z1jYvNpsmyHFAOtPFt/5APccXczY2Pk9TvCF8iNUgAX6IL4LrZjoeC4v+jvVwVph675WI83q24K4Lr/k1GtTxovGKVdp77TL05ad9JoVktE4rXjAkTvhVhz5zsO0kfUKJlmUOnyuq7HfNMEawoZpSd3tnmNtnDm6kHxL1PD/r3M=|Chương 1182: Tâm tư độc ác;BwDR3bxj9U6KUlpMfTIb3th7BFy7w4ZT+p8leGeXqK1m27Yly71e6SOhDqh6NlaNY4AUATQ0A/dRSshDDLHEjVw82O6FmnTikkPb2dGzhY8qSHIAzqRaXf0C4qx7rczLB+f+YYneueAgcaic/zLONxBZi0+qODZVVh81ANolo94=|Chương 1183: Nghịch chuyển thiên thời hàn băng lên;81eqRdXbqaOGBdoPKTKSYJvCU0lVgu40yeC7waHcOxoULPcocFx6j+K8wf7xkzKI/vO9xtm2owGif/zW4K2YEDPpccBmvq0M9tolor3C3sr4G+dZw72Vq2PchFqmqJYCsk6x0K3kQ8Pd6KL6NxjxP1nBLcAyx/MGYAyeHmqlQdQ=|Chương 1184: Kiếm chỉ Thái Nhất;MCkoXa4tocPuczA97jdsdx2qh3d0393DjkgDsGiVuiOIWG5tTsPnu1D8oOSLC9mSXoG8xwtbmIE/I5OVl+7M0W0Kp3xC4okY1WVsq3ZGV13OlHD7x0NQyZvbrFosGEDqdwF0ios0cfERn7VIa1xYdjRGHI7aMug4QCdNpSwb+OY=|Chương 1185: Chưởng giáo tức giận, Thanh Trúc đăng Thái Nhất;9IT8ecinAlPWOJztJzekIh3KBAWz7x5/eVN1QmdDtiDzUsvP7v5DBN1PbLiTte79JFCfOhFT+1eR/lEpfnpJz6TDS8M3o2u+h3huAdSkasD5TUmD4KIWRCyW3l4CQ5L2KNq79Y3B7ImA/2l46AChX7iEIqhCI+6rN5EKxEqab1A=|Chương 1186: Đóng băng Thái Dương Chân Hỏa;gOz/bTytdXqFq14Pomfp3eye7OAU4kOPewt+1d506ic09pa951B6F4u5uaUgR3ZppphHrrfsBmWO2wYGqd/CM9wVv8gIQS00oI3anPFms76QG2BhJiO3Ncn8DoLEICwW0H6IjK8GTtKEHx47vK9A+WagI+R8AlpNU2wljsp2Ngw=|Chương 1187: Đẹp việc xấu;QcKp68mc2VjbYe/pcWLZ9qs8jcTB7rxE0Y8tpkyDp1ZH+1KhilHDH0nvKpTQ2Lnzm+dx1kC71lD0gkwibEPdOm7wABtttB+T0V9cEBy0IpS4D/e95ZG2Z6Mf8h2AP1rFyz9Wbc9o8CPADv2Sqi0V9E/iDaWXwm10i6WaVeP82mk=|Chương 1188: Na Tra nháo hải;RR6t94HeIsEGGcCZ+xgZfbL3Ee6Mx27Qry3RygfdIS6pf14QlB85im1fWC5i59Y96obKDn9uwfkUwLZCTDu4YS4IwdfT0VJQ3KKUknTzKLIwHIp/QFk3sawZj0L8e8UganqBgFoR9AP4DL90IVIFWRCvFoVdRbTfoU4oUNlECf8=|Chương 1189: Dạ Xoa cái chết;F/0ropfY+6kwHKxXBtGF9c32GAlwWxCYQpJ9TcWAZDCGXZSG1BmwGmfZZN3LTxYE73G5k9yfVYOoqnpBIdrMKWass69tk/QILzs0nIiqVVVun6GTSKnQm+pTPfV2PeSnWcoVo4K0gS0Apo8PQHKK6ciPgLbLKwWUroyHOgACdxc=|Chương 1190: Long Tam Thái Tử mắc câu;V1oiDo85aSNLXIz0zCY3JihNgcjn9fDYL73meJEGktTGNvLeeGcaMjAg2KN0aGmLysMqzyxWMyBz7zvAwwxz6ACf6xWzQz2lWAACcLHB0TrmwZDtFusYmI3URwXdqn1rgE5cNQsVBX9nJHBBpLOZSaJDOyySWfgD/cyuvsEJE3c=|Chương 1191: Rút gân lột da;8X2BZSTH5zHE0oNiHb28wZ/eI8VRto3qNc5Z6sxtNaK+ItSB6aoSqwck0PRlqXAke8n+VIsebFs+wlUruQf/+jm6jmu+FBj+xy9carqljejIgFdtGriblVjPqd5r0/FPFF+JWSPEjvrqDNjFzSiqnuBjfRiDcxWOHt9aPtHjcLk=|Chương 1192: Hung tàn;HWmcgf8Dklzag8OH1ImT55SjNuqJfmqdkf+AU/ZIRTuuhNcp8TwqsAnVtDejB2RU5YIfV1DT0yQqYmY2B5AqFuoUSLoA5ZMK+3b6SOyAorgNEtzGHkXnWLGj6P4w3ArkcG5a5H7zpWzqbMBE2PwKPW+X4M/MEU6xCRzU91n7bEw=|Chương 1193: Long cung tức giận, Long Vương ra tay;QqXcNuJPacND9CP8MQjIvAHowm3UYMuj0Q9tmjjtVLWxGhPOmGgyhkiTBBtoT1ePECSuv2ffJeYJBR54EE/siBcnBGvEpzGeJ0HkGty+COmGQnpd8L2cv8sjB3benGzBhjP+JdV7aXwBCg1ZXxtMpLuvl4k/TKaXx0ZMrSsWhfA=|Chương 1194: Ám hại Long Vương, ở rút ra long gân;QnvbKM7sVjF9eR/gyoCef5gRaAZmZqnuCqjEcWz/lLwIy+e3XYw+O3AyRsOh2Be9gy282MfeoxpvBsCgRQGNfYYkWvC+7EjyKYAjoQUE+LM84C3GGExemHSHnYxI71f+b7BE0w5jcYt/JjjueIiat7rwywwcB3I8q10dMhAu4fg=|Chương 1195: Tứ Hải Long Vương cùng ra tay;JzFkKTWzQ/vLUS+ZViLMlI2G7PUUlegxFmFwQyiAr9O70GIgavB8KIp1a4J6DYPitZ7JZbyGAtrlUYb1PBfdrK1mtLaOX9iX9IH1/pvj5h5qSw8E135AE+9iQ8jjSGbuZ+eYY7C2CiFzhCaqYLX9awGOecTobG1HoJ5M6u6Ay8I=|Chương 1196: Nước ngập Trần Đường Quan, Đông Hải Chuẩn Tiên hiện;HvN8CNAwt9mv5jeNpBDcNgjRvp0seXrKqmuV0czLiz+dD8ZLDQlLh+EZpmGbzJghTFQ8h/yoP0WOnJ5pMd+Hf3LHJbFlDlj2Z5mWVNJuFQFydIvdW0BClLpu2GdO8rn08VUmSMWO60uY37/TGpdC3ZIrMDdgZv77JVmoaZ+g/MI=|Chương 1197: Tây Đại Phong kẽ hở;5phHCYjykyWbiRVnM74H/sEMX9l9j0t8oGmc3O2ClyYHlEiac8JsI4cL6ufo3TR+TmdgUBtDfF3cMqcRlkFzhvhnnXZEK8a5oLw7UB4sUJbpmoW/YUe4qyjfqMByuLguokqDTj5tJg8cLX0cTbF3biJmkKRDlkQMhljGuNzqULk=|Chương 1198: Đại cục kết thúc;LyTT4iKkgqkhXA+DkRvoefIWvPQTBQMXxfcuoDQf6pfP7Xff9N7e/541LBGrzRuq3Nvi0UwocYkyT5lUm2WD5PqHMOrY9dULr2bpkCgqkS1u6Zq+nR8iH4qckof7NgXJsQaAiq89t4Bm28UVTUZFQI0Fl6YA2vW2WgRlGpGhn54=|Chương 1199: Long Vương đến nhà;5bybMEaOne06vTZsMO6qupD9N8+oRcUXAsSh742+evLmVhIEnQdyPgLupZG66T9s0FkeGt9WCzp6zd1DcCpTetBQDy4l2RmpApp4kMM4urkxYOaOlkW6vPwsyZ5R28jZ1LW4Ra7KiYKZtxHUmy73tTjb+sJVtOa+3XFvXT+QVN4=|Chương 1200: Bích Thủy Hà Y, công bằng giao dịch;cRtVj7ROS4/HFLhDDzbjaOLCfTns0cEhUSfEPHTHmkgVghftVzZRO+is2xUPJl0JuH81KO63caSLZSAEUVet8FQFO30g5N1MFr++3rfC/ba8vGNRDMMrOUXFCpDIxiYkZhVvEz1FCAD+mirVw74fpzbCBNi++PCnDmykRIBAH4M=|Chương 1201: Bắc Hải Long Vương cái chết;LAzUDUC1Mv7vl9Iv5vEErBcQch2wtSNliT9sj+a4qlt6bi9Msu5zIuZk9V7/fjQeHFKPAYGKlPBlxgOyWKGPbZY0HKp2yfllaeZ5UR6/d/4xjQ1XXG2UneI5vkt4uuCgZ8Pka2WEKaDlxdCQJoC7vTuf+Xis1li1/q6N60DMAos=|Chương 1202: Khẩu hải nhãn thứ nhất;x3Z8nGhClqpJ/ah+OVz0QXtGhxoGYISB7L7xXhtjjRcztz5U4AAgW/I90sF/MdAD2I0q5ymBe94erq2bRHpkoDaE1HC+OA5gMXA/hhwcUQox3RwcpoyIjXc2hl1jYTnwUJnWpWr9zh3qXZGc2m1JBXhHInoYx8ys9oZwBaV+qMs=|Chương 1203: Long tộc hưng binh, Diệu Tú luyện bảo;BW7mW1G0B/CWSjWbCK8E3BXH/BWVegr+VPoh836Dnsx6uSnbv7AcNaa5rwllaCXca4MeNeC9Y65fnJ0ScEI7DJ9XrJYQ6J5Fus+klNRde5jQ0u48MN/BXN86RBbBdTf9ChkUKD+qJnTy5X7vbYigKdP5sEErLs95kusNPkCljjU=|Chương 1204: Lừa gạt;9mMe3cFtYIv6PSu5ksTphXOllq5cyHKckyPb5Pdf+j0FiVOaFn4p4dIT7YRscIZ7Af0rAO6LKhrTag6nvlVtpKfMQilAlQNhB/6FrNB4HzQHgpoI/D1xv9YQD/pkQ9bEb4SvocGIqJIpK8ybbIhqFKf161/TccysGdOGbdA6WLE=|Chương 1205: Tấn công Thái Thủy pháp vực;SWMmf8oTn4BjETCxAbPlprxITR/k2szsOvCrk7osvkGdN6t/nM1fI0/kLFt4ZvXKplAAvW6knnpEmt+3uCgd1YmoDuAjfX/80BdZ6usozy/fG8ObHC/vCzlnZtSjqZkD/1mZ6g6yueCpiR7vcdNhbsFl9qNUvY/UeVH0EShJ/uk=|Chương 1206: Sát phạt không ngừng, ngã xuống vô số;0n9mYrGK9ZGibnQb1KpaK3p/3nlN1xajPXrxAtblQ6uoEOCwq0TqWQY/r+tWuKfuPEwBR0CUozDA6JXb11xo8E984jfsDEw3qmOS+6MaGArWxOcJssj3VX0pI7vFLM8cPuTdjMfxqkiY5whKAcl6UT/ns1QaRv2Wq2tYcmCOfSA=|Chương 1207: Ám hại vào cuộc;IJt/7Pxw74ea5ZjdSo6ynuSHRYzMeEUE+CS+h+PjmG+k5evFpIeyK3jrVYgTH1PT/FfUzTXTcnsmNdLbWHM4niNRKHO+3HntAZ1plLVKe7f+p4kAuSPDPY/HiiZW460VdabKWXcJ/xQgXOacMv1NNPRhC54ml6bETblg1VaZzJE=|Chương 1208: Cướp sạch Thái Thủy phủ khố;tWz2J6xHyNBpq306XyXZVhkW0JzWDq/vgP2arSWuV5b9vIfFXGsn4ov4cF5mS/3GXUAh1jx2wwZl9kqNrqvVU+Dw+vx9YevJrqYVFeUtjEPbfPHNFSEy3+jawt14HPTsim0kzhpc93K6mNQwdoOJ3dPbNYJle2GiITclk4YtLqE=|Chương 1209: Côn Lôn xuất binh, thần bảng biến dị;YYN04EVxJxS/qufjQGAAwIe63cvbA7Vgl8DcH/PxPserLS+g5ckfHD3gWv3XwuU2Uuu8IzsqElQYv/g6k+AAFQf7m5fMZ7yimXCNbBeG4grl15CinOLcVoozqyvrEEmHgphv+7C+qvSOT9mph9UYn51Ho06r2BHD+5LfAMDsGbk=|Chương 1210: Nguyên Thủy oai, diệt thế vô địch;TkHy1gAAVxJ1rEs/vzgi2bRFGcrorayafTMNbQtxvS6+jVjLDd2jTEJHz4+bO8H1kZSjJ/ezYneGzBV7c799PHWhySCg+sJNyeS/eQTqPIQaycEbbPp2wACR+K3yrJc0IdA1PMlCWA1W+CNqrv8Ur2JbZ4cdcXUY+h48hFZz2CQ=|Chương 1211: Ngao Nhạc hiện thân;oHbMeeyyazPr7plXDS3zh2+g96SdqS+MbRK60R8Uwb9Im0V3F3b6568nHnFlMh/mr+xNRpDze7kGjUJyvBJAT4o/N4Cn/9uprx+jBy/ga/y3TX0Kj06gDZxWBoR+BAdwmy4egBYbVfFyjZYGZISXEGPtxnaF81DgJY1bpKBVcxA=|Chương 1212: Nguyên Thủy cái chết;r/hHcRzsrRRtpvJqgqE6Oxg+vFN65VP08Gks7qe77Y8rcx6ruOzpUIeMfmfepOCYPe8P6o9Z9ZBg+ErgGhpXjYNN20+0wkPindwPDeiKZeocnlwRim6qc42vCkn1JWF44+ASbnwYkKh2ubzArvhXLQe7guZjTyIj8gS6JWwWpU0=|Chương 1213: Gốc gác ra hết, không chết không thôi;6OqU5H8o2BdASzToDHAdZlUVWXk0x+c2HH+u1BlYVfXySNz2Hc8hIomrfV4cHt/xGKpyzIyEuNxqcSf1OZ+/TJBsRRAm3/P7jVw9QzQo8WhpM//YaaEzsjWMW3jZ4O9OWkIha41cVGsA+jytzcf73ORlTgsYVAh+9ZV3xmhL6RA=|Chương 1214: Chơi quá độ;MHKFLL/Hi9uQ+4YKu78k/WXexERtV8pMw/2bn8xLwUMPwsGhnQS4KHalqhq0RezLB8SbepwEwjMy7BZnNzIUmNIhzcDkL73ymWnnmmU39FtkrjJDEsNY2i1edat7+HK2rj+0XrGzmlH5Z7+C+vxpcTnLMB89gOHZY2H8sOiJn3U=|Chương 1215: Thái Đấu cứu viện;PM9CpobaoiSi76lHqDJJ5WU5jWcfQWKxzUgoauMU03COKFFXQxgSmLBR8MYkL/loG7Y5FtanlQF29TOr5tdYvWEjoXwjfj/sB/Xmuq7tg5seHUBR7Ng5kbvw6uL9G4/qMZCbE/RHrJhST6QmXsoCXF8MQZIh3fJhiBeVX2Cgkj8=|Chương 1216: Tính toán Băng Quái;N9r0K/9HljbFcDFNTXFMOlqzp7mSc6U4tSwqATRgnKkLjCfVoRcmb9gckN7y+5GkMkwf0mlGQt56RW82Nihw1KpFzjbgbN0W8oeFMstl3OuCHZ2EPGw3/VHKj8RNsRSiqvPX30xdUcnytlzol02b8ZQYVS/yxDLfdaG8IxpFYUs=|Chương 1217: Thu phục Băng Quái;c/ThX2qXqbffXuUX15L/bXFpYVWifPPHxHW7FfdAJm7ccGtfc795X/8SbzIvZxu4QMn1W5FWXWxT1iuvc6Qt/lv5fzCL5txxGm4bKqlQtnu1e/TN/gt4eLCOC6gYPZ6djxTpGTeew7DeHGZofjvqi63+o9AZLZk0SATjweCt4mA=|Chương 1218: Bát phẩm thần thông;4Gt6mt5ruk8bpEg1uIm3xbqReYoK51s7D/0PID/ffzGWDqg4oSULiErIUlSNKhgZeoJhmWZUJFAo9ReGBClZjjGJJOUzpo2eXShQD+N6BFC6SbeT6bpkRThwGD+1YF2H0qCuRJRJuD2KrH1QYpta3AJ5MUAaHI++N7a0Aq899SM=|Chương 1219: Chưởng Trung Càn Khôn, đánh lén đạo hóa;1KABgMiZhy1+ot3Bed2+WcWStLH324Ds/0TaJ+E1qx1kWwA1RP1DS+W3GCL036MdG7701gtaKc8EJ01qmlL7XXVx9IYXKJv+S00SOaXPFKlgKZwPxIMZz8/fXK7zCW1BNU/8P/zpkdvPpZ2O92/I6SwXsTgOu5OKjVRS3IoL0zs=|Chương 1220: Liên tiếp đánh lén, đạo hóa dị biến;o9DpDynCg2h1t70/mLNm62RdgcLWwxBd3P3CUNM+2Qr+81Kl5nneiTR5UGIaYT+QI7oOcl8yFBXbYUZwv6gDKxZzKgFUjAUviZLaMtjXQH6aFYakNSoamtWaJ+QMXj4cfQ/bJMl3WYREvqT7DOg5wxjPKVOIpod5zF1EdICc2vQ=|Chương 1221: Đánh lén Chuẩn Long Quân;DrbI3DLB/cKA2rbqZaIHHXemBfJF6UIGWiiPwlrMIRoxQRJ8+Mhw53xJ7848SI1WQ7hGfvxexHbzBippJXPR/+/5+G3IT7bNfhRNPVjq29zin0VP932NM4lghoaVBeQrCK4RFBVTDPQ+jV0w4i2hdeJxc4Eol8reh/LVCVbod0Q=|Chương 1222: Thiên Ma ngang dọc, Vụ Mặc khấu tâm;yeDsXSOtNmT+UZy4MiU8uUbMDGPuZPE8RWOKvJK6VF/TjVwYfur9haJEbdSnlvZLO9BX/rb/771fBfNtUt8+06K1qaLuxH5K/BYo/C3IuHfXd38Qp67ie1d5/T9kEoa9aUhPeAvEI17KE4hLzQmZMWWzDRVRZtQuecg7PTv6Crc=|Chương 1223: Cao Lãng oai;1z9TA/BqR4aOZgGGrG+BYh9hzq77NvZjAfEHpVzzI9q4kcCQEWDnjV/aW9H6NnRY941pDRUTmf8ujhY9FTaQRHALCMlnt0EYhhLVGFaIWKAG+W1KCRRxsqp9F4+bSZMEI6BF8MybwkyajPj0JUWTM0aJ3loFi96gvYnm1bfyLB8=|Chương 1224: Cao Lãng trọng thương;Of+RegClIvqYWaYqeIiZxo081lfUvLFsyX7ncEQm2g5maunKAh5S7YprMNeAnzj3HU1zX/2PAk5H5ouqf1vU+28lo39CDVZrOLUln3W2ZkGpdPCFj+9ZjeE400gokqqmPGPXIfqDPVTJn1Fvt/RyKlfd8o6ZCN5ZM/Y7hRSmwno=|Chương 1225: Ám hại Thiên Tinh, đại chiến Long Nữ;u/F8Jw5vNZUIqUcVoApvJdVvH9apeZtQiHeSeHI7xRVOazSIeJ7UgQtggfEK3ZQuVNKB19uDT37I6StJk/l0zJ7Xz4sHHAh+p02nT0YGs5t/RDqgWP1e0lYuS8tOhJC0Yq+qMzqpQqLu7q12k7SQJLuRm6gqeM2BLgVGWCLqzhM=|Chương 1226: Ta khác thường thuật;TZFr0x188E6VgNULfCV6VLVe8kv8jFl6Qhxy7GWtCy68Q4T8wQQPAU1gzxwO+ymiGvmRfMZ8dgjcTpWrSOhe/jTy0necCqkhAaqkCP8bmrfDF8t47X5kCzvTtFdJ/JiIKuThYZBKNX2VvHAPqtbpVcQ6lf/m6efeyiCbOUWYijs=|Chương 1227: Tàn tạ Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận;nZk8z5I7mHFC/7fS7rLrH0xt1GCS12fUTyHHt7Mqy99PJr/5V+7ViczskBS8YW56+ZU//EXamj0EwfpJX9iFnv92oneBBGTsg8L0D++EVWvcYPlPX5ImovmUeEg5YAOBoDgmlZrGcjBZzQs5HJUMC0uR4RY6Zk2xSyMs20kQLg4=|Chương 1228: Tổ Long chân thân, Nghịch Chuyển Tinh Thần;mh4Uoydpu8n0lyQxBeZnM52hgn/pgEKc9D1y7oM0DJWAKFstTzolShYfXUyTZ9IL4RJfNReb1SQQ4fZaUSVqvFKOQwNiit9Wn9YhZ2mSUY27fKtvtHnm3XzMB4mc/nXEvd3aj3SvsnkGt9ZuMS35VCosG5SsdamjImAPGaMxHDk=|Chương 1229: Thiên Tinh cái chết, Thái Đấu chi thương;ymYORGsYpmQEu8IJqCk0vPokjfnM2kpPvHOpexPnklgtJrw129PHQl8NEIKE4Enc4GA5pxWfs8EAq0kzZ1yZF9sGNrhY9ia7yf4cLLQSWlJbWVNmGQjmIxqLTkqIsz/XfP6B4wQDwtOLXsJ80EeKrUI83IszMLmem0BegykF2+U=|Chương 1230: Thái Đấu xuống núi, Chuẩn Tiên đến nhà;dngy5zNQplZSDBUY5JwuTWVjisF6mw+QePNMBeJkxYdDqlKm5Az+cAHMyzD7C57fKGC5bmxEhUpgm/7j/wZchO8y0nx48ptDQOkvTuC8FsaHjk7572uJt6tXq299HIxpAbY7zHNWX4je6iORi/ERoRU+7gofao4nCGs/kRIsXgE=|Chương 1231: Thái Thủy chưởng giáo phun máu;TFI7PAWSjKfqwVhnDCaHJ004poy4gnf6ZoNRGVj/LGnG1AKqrYYy9en3/ue8yWWU8fgAjApwpxQuPrI7T7KkAWyHLzXl7d5Qlso0gmTsEnbs/iLDOUFks3Pz7KBBItt+sAsmDGqVBPQPyynqLA9pQPRGLTFNhGm7x+aIvlOWpvA=|Chương 1232: Thái Dịch nhập thủy, Long tộc lá bài tẩy;L4LkMFWdt6P3nZIGH+QfBL4r5kcAXWkbozFrCgzutLLs7oJ5MQ9YJtfA7w4+rfSdMTPXsd6hk+Nix8+gVR6LjRWJYetJrtzTpHxALNezIvI/3idbKh8TgHV90febl8GGDVC/GST2zC/gv2JCbja1lbH7VZBZpO/gmxWXHuDYEXM=|Chương 1233: Thuỷ thần chi loạn;XfbGv7maG747FJKtVL3iMfTV04g3hEULc1xjwc999Cd8lo1b5Y6AcJQy6jGjxjGJgb38FjksvIrHuP4hZ2ni+e+zJ87kyG0UVhqWM4Pbn7CDPaTXxOP0dnhoTfUEICuE69abNFwrhUHRnsjErzBr7HNuCvznSJ2FniajQg8Kw4w=|Chương 1234: Nguyên Thủy Thiên Vương tính toán;ywkDcyoRY0W2F7IC31Ik7DBJmnBAOScLl8YM8PZ4k9O55CrxPOwDXQhpi6luxY+eX/fw2wMYm5LU9TE4Xz0Y1plZsnPjgqDB8TWchhvTVYl/NBhHuKLQVsrlgPqvHI+rNtz978YaNXx/Bmh/L9C5gac5ivrEEhUlVjhg4KrL3ZI=|Chương 1235: Mai phục giết Nguyên Thủy;78p6SSNG0VjIMLT8NH93+eXbbsOIFNc/GRKGarM1JaqQubsFHPX5qT/5OiXe7YhgCLDDR8MGWLOH+p1DMD5ErT2+goEHgWaNN13WEtbG7AUzZ44JVepe4W18VnpNyAl+X7lbLQase1aGjfFeYSbeDIINGuGq0D5FjfWhtuaQiOs=|Chương 1236: Truy sát;1Gcgjac0lmfFkkya1hW9k316jsB25ZUCOCbrb6gweEMbiVYTlGBTTDUKwfm+hwGbToYsJXuC4/2mTfL0/zsmdBS2jYtZ88TYY8dCZgwgHKtqkink5WEx6IdNcK5Yq4ZVOK2xow2u5t9XBbgAwt5xO2cA3t1KZ1G/X4754YayeQg=|Chương 1237: Huyết Ma truyền tin, Âm Ty tung tích;T8HWZuX7/XySlGutkHJ0Tf8O0TBwy6qOq+Lvlmer28LiA492+NVAM94K0GaNOIMstYVp3bL0g8BzRi7R0APBdVyGoJh/Xz0RfoIE4I3/TG/5B5QqzHwsrntQ4PnejTX0RmTtDuFcpT60HzhjnKsU0lWElFpCjy9+yydmRuBVQRE=|Chương 1238: Âm Ty nước sâu;xOlXGrHhbO24vvVrHHBsZBZFVdLDP2Ud2dVgX6D8SeLKtrOkQiSmoUzME1ppch/JgUSsevnfyU68ZrIz80Jgg0sGkzYuJOrIi1r/O2HQpM0/YJ2DKDGee+RnX0VARP6T3JaHAcvy4h9+cQWgi+KrqahTd2qghXMIbT+TbQ+4gis=|Chương 1239: Nhân Quả Hồ Lô, vô hạn nhân quả;asKL9bRPXgF0xtY5gp0lCe5sauyRsWW3Hi6GgJ6hlVqzq6iHxDFrmMZDKp5kCRgLvAuvhsUH4TQG1s6P5NTkY35ZiYukLQhNyRMwP5NVYUafdp6pyy2dOXSba8znuCvFbPXnvX41OPIq1cQ2RjgJ9dW6J+zdhap9sFs6wAvozSs=|Chương 1240: Thiên Ma xâm lấn lòng người biến;aztsUpyIAGBIm15neInqj1S1AZFyhthV8dhaLBAxlitc8Ryp0t7kO8gmD5TAd33yI2kKWGC+hbGgCIhK75ryTgKp8CQfBdloLAR3aVVRMvc5YU9Bpya7g4oqUejh1KnNwgYtpAHxHkeEE1MMLYQVXbIMPiiOMQFF11yS8Lhoo9g=|Chương 1241: Đồng môn tương tàn;fIS85UMCA5WKokVOmaa5RS08HFmse6U8RD9lnQIgTcEiYd1pBwy79fPX9zDON6f8QnmZ+EcvZgcEa7yNGeOhJj5SAPjEFX+0pa1ovAKoe+4N72FpbRfEKupu+DrpbhJR01OQrKna4fBO2YoiYfQFmJbRW2axBnDagY6zNVy/EYw=|Chương 1242: Ma xâm Âm sai;UyPa3b+TxkDSE9LSTOsJ15xPMUuLzb/JXwdm6adD5UEhChY8ZZspf8A9NGcAFYkFnnFrAIQ9QvSRqbZ1INBvL1Fc7elTVDc3OcE0QB67+n87m9UOAHfqeCF1dlvedIuzKU2xvu0axGf6b9Xpdcv4kaVlJOG69jBwt8JtcLtBTgM=|Chương 1243: Hoa nở bát phẩm;sZW+OR4cAoPQ9FpyLczr145wFj5MiJEt+UJxhCgqe+hPfIAGwUj3BIdPu3ffMmeUqpuFTa/nuyY2HdHRB+LAGnoUOjWxlS58isAhML30+oPf4I9kitpYhv7uWteCHO1g/ncjnw4me7PqQ+ZAvCaREfcrIBcfGkA9RJYZJ0vHauo=|Chương 1244: Chặn giết Nguyên Thủy;Z/awUDKQwoYCrXDB3ZCpL/nKcbOh1xKSUBMo+u6V/g9nuFxLBGX/5S5pe1FdklgyA5fa/lpXRMX6+U/mNaVu+Q4R+uOG/oDkG3T/C0o5FewDC9durreErtFkX2O0KmbHSvo8mj80wPjuN5dBUpocPArS3laK44755Lcz876H0gk=|Chương 1245: Nguyên Thủy xông Côn Lôn, Giáo Tổ xuống núi;IE5g4InO04HFjw7JyvcJepmIlWZOQYPXwvyLuCGIAEqjs6pPP80G2UcYpqvnhloTRdsinOBkVASd+9sRCltmvd0WIdqwCOgTF4gnKbxRzQybJBBuHxIB/57Ifwe41lCExGXiBTzk+Zi8bZRhvBY/V5ZURSEzE958yXkBZX3bk5s=|Chương 1246: Cãi cọ, cắn ngược lại;9Gv4HfZwPwZsJYei58yAqz24rsrQos5+W5pd8RZwOOLU8ykGBvCj1U8MYGAomTRqDipzi1zFZcQUzv5aitjXGxu00YQXAhGRkfZLAZ0JgtBXS2n8+J/kJx8VAE/Uk9eCyM3E3kMsnXTEuYUZFTJPvWrzyEIOpKcSnpgLP2mzE54=|Chương 1247: Bình định;euZBpfleByQpSWdfiqFTY+iWAeLllNCR+T2pIUGccj7tM3cAyrMCX3Dn6zCkjRHRJu4yGygRsr+rNRkUB+BRHjg4D0yvcs1UVhM+eQl1ZUtKVnIMswbcSSHdwauPGpcBZJJqKP+U3sdb1AmSjaixCdvIenY7w+oIKfz1FWWn5N0=|Chương 1248: Giáo Tổ thủ đoạn, Âm Ty liên luỵ;/KrnlhR13CNhAw5DPGt68Tx3JblA8Z3IYzJS5mO0vBxCDuCcY0n7ivjzo2Wmfu6FKgruOvHBLOcotCDQ1b+jL4gC2b5cQlaq4JyII2j1aItM1skTCWLcQwbPRNqRbX/PePnEfYQ05qWABXNRlHq1vQVU3hAot7zRF/HQhof7uiI=|Chương 1249: Giáo Tổ hỏi trách, đẩy một cái ba, năm sáu;33uyj7HpF6JqzomrFI5w5zLeePwxd+Ngt5cMcYMPLA2mmgXtveW4AymfdnHrZ7VzfesqBhwaforSgRPtkHtztKifdyOxZiD16Cs4MHWAUWjsMH6KUaEwR6CelKKBvGQhsHzx8qz1FAn82D4Yg2D6Y1BYtTlMknD5NpjFX0o81xI=|Chương 1250: Chia cắt thần vị, Nhân tộc nhị tâm;WP8HuUVI6sTUrbpkerBw9gntXdulduKtfmODmOeK5SHjmiiBWWIxmqDUxalMWseLl8vOpp8H1r1JFOWKr6DSxNHE1uR4kU7Onsj7+FqDrpvkbcqURbTORDNnJuaALXm6cQ8INPH4KJpUsoh6FwvhLUbk6otIouIcrL0ugszAOic=|Chương 1251: Ở thứ phong thần;jUgzFWL6MCiZwj9oHeyr9RGScxN7B3oEdHj545u/MtSWfRe7sovOOLTpEs2GvMA0soYUCt0nRz5Z7J2HjS3ruiNGK36IS/JmoG0Au90sUbhDDPXkux1dGAsleS4TRFx22MONUsV05sOsDe60LbDI9dlHbvKY3ILoB354AB3BCQQ=|Chương 1252: Vô lượng nhân quả vào hồ lô;5noeQ2QcDkfYfQbRAnqaY2qxRECGs313rVnfSbjAICyQUyc/fSHmmu1mlB8jY/DWZ1iGKGBS8Wk28X/g8xYTZ7+OOpr++VweETMXZa1A4UFKAQrp6sBXpl/E1KgbuWY33twVBop1tvQjEdb/tmHjLbCmuUHGvgyi1zhDIxvPe18=|Chương 1253: Đinh Đầu Thất Tiễn, Thái Thủy nỗi đau;qibAZlJ30zsybslqsjzLEzn/4QHrCQ6hm0nkyLlTEuEUrQm51WfXvwM2gdrRKVSufwWFozvDPy8qw3waUmUDg6kYfsDFDyjfv9fuhv30v9ROGGs1lceRoCzMx6/4yVoDDTIpwSUokYGb/kMY35NOgAmZiIusDMufdXLt3u12S2s=|Chương 1254: Thái Thủy mối hận, chư thiên ám lưu;nKvnfejVBiL44AcoSJ3SCk0Q/SEyEA+PyZocUEZeGeTfSoG6gH3qTL5XGi8E43fOeYC/TPHkeokdCs1PDmfj+pyWYz4M8kqAHLpesD+4MudUynopn/OQ5nrYitIXsvoB3cYG5N9vw1wYG7tOkHDijdpGMMDFciGOqxhTZrTsT74=|Chương 1255: Đinh Đầu Thất Tiễn bái Yêu Thần;VweySVLZdYTOWbfOLM62zaBpPAtoeKWQW59X36K99pniTediJ3p9AHQHIgOiwSd8/3mumC7NHvHkDS7l1rlOF3IBTzIm+TuPBB5i0CJAzWjxYO5f+o5PXkD0Gizm6z8CPvVfULjV4QFQ9E0q7pFsjCmnN8K7QnzY0ZHPP5Zgp0o=|Chương 1256: Vô thượng khiếp đảm;XOesRURZ4C8fBiVBpUGXBp+kPdaPeLcVoGyADKo69AuOiMmOkQrwZ8S+U+dam8PhN2GyxkjbxjIm/fYDPbyufBZF1+3lf3pWSEDhDIZJ2zW4E78+UVblNAbpqSFl9Kypn/Hto7S/DMGjrSLf6v4mo+bmLqKTh+mZYXGjmz6bqKw=|Chương 1257: Đau sát ta vậy, ma lộng thiên cơ;1aMYzprus8nBdkNnDupJsuRcfFatlqI0XsJqBN/utt3VgQqvs0hV2XuLNaloAb3wtZCeJsHgmw63EEtlIdC0iD8/0q7kPTPLerTPojorUW1wheN+lvyhqPu2G3761bTODe3MO5tPkjk9cEwk0A+wMtz0WUNH3ZV87mb2deyrGwA=|Chương 1258: Đạo hóa Yêu Thần, trời xanh đẫm máu;U6YPKlcxutaRlVQ6hy4Z9NYgtbA0rvatih9GWece7v1eYH6n+E0kdNT+GrYprroLYZCG7vmfF+3St32K5fWutKaXArWXVy2Pq1mABwppak2UNetg+OBdSAMDliS1fYgVAaRTPnfD6ColpbY1KHmfUDduXhASNvD+y4INdMmX6yA=|Chương 1259: Giáo Tổ giáng lâm, bất đắc dĩ chi thán;kXYENqXoOqHnXvlL9mhpRQl7mXoKFBsIyGl8nwqLp/r17NCe50W4exGiEr8ENpgsGwqhUvxVZRXofu3rezaZOKumiCwRlhxJVQmXFiaB0ukknGDSC0LnBY9VvhQl27eygYxSK/crLfgP5cx5z2PshAVMzuRnL08jvACtB1t1szc=|Chương 1260: Điểm hóa đồng tử, xua đuổi Chuẩn Tiên;HM+U7Z1qRu0eE6RUM/PokJYj+/VfnrF3bZ0/vghXarcP9+KWwmdb9PaG7JtqDsROjJd//g1ouqspPh5UovAUuJEQ5wpJyL5yltxk69/ZixQ/gAsA83o7KmX2ZcrMRUrdCzk188HS4UXneRR+n3MN0MXVqNnX5ppCI3G80mj927A=|Chương 1261: Thần uy vô cùng, ngôi sao quỹ tích;IL/HNdk3NdkUTg0eKJAasoWqAVVelNY1Np0vDGW2wM8qdn8cP8Bp9jwL/W9rlrqGiWteVw1ms6p2Z9sdsDCw2MR8JaTjDZHzqWVd0Ey3n/H8BNWcQbka/PRMvx+SKBcuQb8aSqsTPaz5HQ3fpRplf05YqIuQc78QIPe53yJ6+58=|Chương 1262: Ta nói 'Tuyệt không ';mvTLbXMsXy5bKaz0KFddBi7pDBePafoMOGbNSftIFQV3QXe70tz4zNlECnBP7oR9gWdJticMCiIRH2euse9H3jos4w4+HJgPgVPpBb7W/HlfMSJs6vRH6yO43ObWMImtL6bGNdIrntLEtJ8DFe+9IvCAI0cm9tLAccpVnTdWL0g=|Chương 1163: Xin mời bảo bối hồ lô xoay người;zCINGc3X3pOqFS8nCybdNY9wC40FxjY7AmJkLtEQZWQvlTMuFTt/NwUh0o58un9L4sBYNWzCdeVQpaZLegbr9O2GpeFV/rbvcDp7pFzQhoV/8GdNzYVHVMxh1DTNcgM5mfzkkQI8WtpM7aAp4V/gyVmf594TogHsa3fqg6F2wm8=|Chương 1164: Đao chém Thái Nguyên;wt5NOBEo3T8I8b0AZYH3P5gbJCEJOJ5EjZA3hWWJe8hSbH+bjgc8i0OtqaYhoBS7HAsd0rNH841psaa2tjEBjcu7v0T+LW0jzXYc/guroW+fUt4VQlux+nfDm34AM3zecGoxzBzTFSX5FBL8Vbm1fUYJAFP+hsrPT3Y4jOabu8E=|Chương 1165: Lại xin mời bảo bối xoay người;754oVab9q3UOGUAO4S/UmXJDOt5+S5hrSsh40jeaklTJWlyU18e/xvD/yMlYQjZeTyE9lOZFKAHoPtti9ut7ZCbiktMy8rmFKuhHZDAv5nDFD1N08wKPPhQ/fuSqsQw3sFy1DBkZnoc6m4AvaPJrKjV1eMGhAPO72ozAbQ7DLpU=|Chương 1166: Chết đi sống lại;hiLce//jxYF0JTehLLPr5CAxVp5LkLiLMy6EQOPLcMgxaAwXm5stjjRZcv0fInueIMQydlbDM1ApPjCoQx6DLtCFHe3k/hc/4LVCBqHzEuwvDOBmrezG6Cp9JLgvAsThA69duX4M4Hw9o0RndY6N4OD1iKa8P2uTvUqDShNoQow=|Chương 1267: Thái Nguyên tránh lui;Wl8V+GbCNkaMY9ij+qExGg0BeFWLGECu/vstyEzmKWmQbrRP54x1CMTvvGHD+S7cyOyyPVkvpCcbyxtRI9TIJcgRNb5tSZaNfJwaiBq6CjsE3v2RBoQhrvdZUKmpyE24ZszGMTadwEkWSIybBEiqRimxP7JoFu0JQFyQTVMzRBY=|Chương 1268: Triêu Thiên tiếc hận;kS41EHCQBsucIr9BX5UUTl53kEavyfveLEWGy/89em4821CoBSDOGdolcHtzL9MkFaSz2/4bsAJ1263dWSZW94sK31FGfD3M8QnKCZoTDHbcf3V60fcX2gnWcgtTuRdUDTmGF8oQCjjmAwAQ4qD1u5eQwl7mc7AvoWdGbyhdJEc=|Chương 1269: Hồ mị tử;dzQdm4gr3noyHC/1RY6ZFxM82mDD+bwoeI5KS+oME5FN3yg2im5CKu6IbJKTir0hIk/XMbJhBAp76KdFZHXkLARFBMwJ2msEBHpNdjzopLItLEM+NxJUIyW61++E9s7opocTaZ5X2O9ySdk7Y34xt52s3ZD3kb/ggAfcxKroOSo=|Chương 1270: Giáo Tổ tụ hội nghị Càn Thiên;udtscu93kjagiUm/4csO2g/tCr1QXnUhaAiuG8IpMHRMf2DnOkHHjYnu5LV4CJSTyGyt7F+0YJQ+QS+xVqQhhm1TjEOmWx8CFfR5nJgelgGK43Dg5Vcbz9FhGiUukw9ScLGnOqtLq+bU2beW6BGeyoOWXfkCl9EUGL8p2Y5qp+s=|Chương 1271: Thiên Điều;3QKAhr+zsdMAd9/iCjefYCbSXIjHk+NHEJeS6WzY50qvU+ArQDmBeNY+HKnE4ACEcHnf0F6SDtN0XwXSyvnEjB7J3sb7SeVl0EbY3gVDJDyJTLeOE4a0PqxtIA4KhnMM0x7TJt/7DE0Ek6uzg/YSbWCEYYdFVBA1XohuZOYvqoM=|Chương 1272: Bạch cốt;XlScH6UjUzSs7HNLKc+KduHO7FbDnZ4fe08vb+P/pmi7ZFZ3lAC3+eDDbFbmxaRo/xq0HnGNLIl3hojcvDSpkTtg/jREPZNQQ6QMXw8tCDsKc5PH0+468RlWIkiytd//VEovndxmOf3vYXt8ASH+ac6GQauJjxBR4WYkjFgMKbA=|Chương 1273: Bất Tử quân đoàn, vật chất chuyển hóa;9+maq1uUZ2xpTOv48J4DnGgBZJLr5vHkxR+UmNOD1efLMJCGuttf30yeMenptegda49BKtZcyXb5Hv8X1bbJ/luZuwuUMf1JDQzu2Bd+mxY9hY5gvoYZLH+gl0ZEgY8FWqg988w1jhoV2Oy7vqcxKOALvdsYSw+4UIPPLW1aKLU=|Chương 1274: Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không;XhWSJcPwZCI6inz5hmPgnB5EM9wS7n12846MyYn7WFwwuSTc8+Xy0M7lU0ey6WiEUjUTzmqycpRVv5q0qP+WN9GVrf9Esa6+6Anq/Jn+65GSxOjEOslppXIoDOSJuCGyGyQdU+JleykDWju5A8hcFD2JB5gN7dgMzjIthcOnFmE=|Chương 1275: Đạo hóa Bạch Cốt;V4BwLnbrwCA52L22R43zMvocppzxO2LwVqhLZXZvaqZ4DYDveXtUciCpSZgVggbJff6t1+Y3yOXxlSwjh4odbXy8Ry0wqyI1njj9sztPHiWnB+ELEH6RvG9lt4TW4btX/pvE1II/4lpvsc/G5kaX9BQXfKELROTu4HsR3iEWzwc=|Chương 1276: Tụ hội 33 tầng trời;h/7X2crGmKMUJOXO+kTmk5RlJHuoEhCpD4yNqvftwpuiJnSfxA03JiGjQXbnhZNteLhhluG1akGN4ahwzS/dOwrE5Fz7zJUhboBPnkxXaIka/2r5auKuLPhjUDvAbqfeGYN2KbTK4yaAtR26WVb1Ho+5yCVN39XsJHmAUuha7hE=|Chương 1277: Trộm lấy chân ngôn, thai nghén đạo quả;ZD8+TBvO6Nziqhqsw/r3DAUctXt6Ij30P1v7vVX8Tu9nPffWwPZ3+vkWcg3yUnjwo0h3hJRV3FtFSZ6sVKTh6uRD2Si5fBpJN958w4n2g//ILnA7EONQLQr2pRnAoLbCkbVX9f8AMb5Ucs9NrsTeRV2luGowxCo58wHGsQJxlK0=|Chương 1278: Thai nghén Thiên Điều, dã tràng xe cát;1GZSTTA5yeZbK4jHlUQPr3WKv0tZzCdRe7CZ3M2zAHTNEqILsSa8WGmXiLVhaiGuSKen/AiHla4kdzuKvG9WfYZHAHuDJOGvyZdMJFOT0ORIVXo9bPN78bQUqcvyVWH+OM9b5RlZBr6ukIbuKpFRJknjgpVAyHC/s3/8TlzmW4A=|Chương 1279: Hình Phạt Chi Đài;riw5ZCjvwkRbdEfUeVXOcfA3MEPcAjZ/amdY5sB3EcGeMaI/OvD7Q6sq5GAu1TE3aeDHvGioYoBlOdn/I6J0g6Dx5LrAsBESDCwT6sdrRhXErqMb8vgMlwiRKQejfnBFH211XDiIvL9KMAglP56RnCiQ2lMMqhCuB3cJ4rFNlSg=|Chương 1280: Càn Thiên ẩn nhẫn, nhân quả tuần hoàn;x9aqPW/KoDr+DTEIf02asB+s4gjOs6FT9pibHZ/p1WQLZAGw0dbgwEyk5up7TJ2XZhg2FiiBKkMhjziNYhrzur62EFQtGuU9ttsYTGqQQgBpkJPZqHSzoF2SulAMgdp+xtXO1L4uKqysQ2Pgbtth3a+tOWWK79jW4uNLdL8y5Hg=|Chương 1281: Tam Thế Thân lâm Mãng Hoang;6LLW01imb+oIXSL3sn1kAT3JQlkR+E4ObTMXCMBdmFP8x1XXpIDBr2Xc4kpuHnhEaGPWCtag1XM23AEVUClqD1T2E1Y50Nik8OYbBI4VNx1TteQlRMZpxNS44iqBCCw+B7Fube6DAQY8z3IYVhr2djhtw2XBgZZIMuHPZDodxC4=|Chương 1282: Hoa địa Mãng Hoang;IoY2QC0eDOghY3FOpGXssZDWoSvarJaeEUlVbNPyMTyQG8d9LacFH/HwhQSDHM49Pl4cLCEOrElCmzZkxmehkX7HoYgjOt9FHW0hMZ/pHLrX3M23oaRpIX0i1Lk4s/ExrVWUgk+z4pHqiEmw9Uphp8Gj7DP7kqYnSfT4weSbMUU=|Chương 1283: Thiên địa chấn động, âm dương giao cảm;U/PnqlFZCE3pVz96NRRsnqeBWaGN2daCllhrc6Sd9hmQ0/VQZ4dFuyh+s5avWHPUdxN0XVqSb8B3CNeelBEawQ139YN1+IjgLWyCm3gUZXaBrIwi2L9REkt047ct36coEWCH7CTPwELLzNycT3VfUsLL/Grmpmt9Bj99Wd7Zs9E=|Chương 1284: Trấn áp;BZxe4+xgLrRMFshtjuJ0qIO8JOUFKxEuocxig4Ke1Mt+Sbe53pbAUy0+PIYxp1snwMAtsutpyxR2B4rJ6WqVb2Bal3BzRsoG5+0ck4RV0MjjIu+AlgQcdTpn0u8Lq+M2AvAPyyDtsFwHURp4EB1xkYmD2HwXML2Cu2FxH6ZSDOk=|Chương 1285: Thái Nguyên ngăn trở đường;oLKos64692+jm2br1PllqHinP72v4laf46DMpWv4Ie6oTXPxIY8O8OGlWyuNza700bRqkQQHgtrDKazdpCT/ApArjIiteoky3rv2yq1WrzIkModcke8LBe0eX+ylwFd+e+PqMb7zAi5v5oHJbuYDGuO3NE6Uzw31nWwgP3QI2jg=|Chương 1286: Vô thượng tụ hội, đại thế tranh đấu;iidsBGkyf6/ZssqVRX39Hok0GLshHQQ2YDPbIOdI/jiA+7lwZrs0rLd11mYQFHz5CLPXaHja8tgbB2mMWsjo/cfDJCoDb7OXYvPDxVNWGy7nxkP+1VZaSCt1IgS+5sDuwd7UY4PZ1VZhLbU5O/P5yfKvF1ji73k8mki9PF34nho=|Chương 1287: Thiên Địa Huyền Hoàng, Huyền Diệu Chi Môn;ktwZl1PWw4oJUqtnHlsaGJ4xggvaRW817nRr+DElvTHoVu4sg/IEEZ6319LDPCYbYM2x9HQLHGAImYYBfZhqgD2TLBE6n/b07hzxaW/kHyXdU5Gyc5ivhQm7qq1W7LEgZb7tlndyD/Atzt9O40UAvI/7RSyymwOKoH1uLzGCiow=|Chương 1288: Thiên Đình xung đột;pp+YfdsVPcLETsbomBqG9e1B3t3LZaATvKnau49uFjhE1UsLaXGcOu9/iRx2wWnPD7XTt6pXmgQBNaYox3hucQU1XsXdvd7nrFhN7GrlGMj98ORgYMhVh3Au0mUwuOZfJLHExD0k6TSyeFwzPcdedXvHalS4dhdToGA8Zbcm7Vk=|Chương 1289: Va chạm, tranh đấu;7gMzMNjYJUz7GlghiadBtfW3OkAI5jYGXWD6ES950QcFOx1cTrkA5823DGxmh/yOatPMxGBKhtybyZvP4Cvz42QaxUjxlLZLfTJGXDQNJImdsJXJK0PULjaX5pAjnQrdnG4R+Z+XYlg0DSdUZAPh4VS1iK9psDmZ/GeWCoef3aQ=|Chương 1290: Phản bội Nhân tộc, đánh nổ Thái Nguyên;yIUY/4zQ/pEK0TgNP2GmUi4Wfoe1agmN0RGhEyH6aA8NYW18Lek+mSBS1q9SI+vbLoOA/iT6ox3GvayF+Xh6tMu9zv1bPRgHiNBlcbWgDPoEm5dcWiKrGblduI7cqnq2yVkq8SBTt7I/ciATqghbBSKxA/ar/LOY5eC9cTi1htg=|Chương 1291: Khuất nhục;emXxNHMUPiSAKUgyxmpltYu4wzWSWsbMQgw316QYNKOg2UzCtwRqa3kphARUh+ZWjfGc7wTIi5ZDCKvluf2Fq03pgAdFPq6BNjEwkKUw3+rw8JymQrG1BnWVL3NmUZfS+s5t1eSYxgTCPf5kea5x+2xRjRZMAro3JuqHlLcOj7M=|Chương 1292: Huyền hoàng Thiên tướng, tranh cướp huyền hoàng;KtgfPa0GNbkhjEwHjHCaVdQL6EHD6dvuO+TXGkuxNKHS/0P8g7HC1RnMXaWIBstcUOoaBktDEOOiYYGvH+Nlh355wru32y3XeOiF3UlpQCIHBufeFrADYqDVOAnOZb4uurGEfBzE8RnsD0IfIRBcuLS5WZ2zQ8yj8uhFZW1aHcg=|Chương 1293: Bát phương truy đuổi, địa mạch chi loạn;ljt/PM1aEIGmVJxvxUOJDKJ0odeyTR5Xx61p+kOLw66qNdK5c/UaGykplqAvHztFPA8Wm7+9tygCLtbll6L7lpvzHLqp0BRiXlUqPvcpGAeXtZ8tBao31oePbRiNiAEmogHo6Fv14cR+RJYl5oWbEDDR4pWlqk7qsu5TKPA/RWA=|Chương 1294: Hồ lô thôn huyền hoàng, bát phương đến nhà;BfUlM5YSOiPWHnCkPwCPRPxSCWNcM9EaCzjmkZ6yEBG9mUbCFPeJOtZGG4EkBljmIA97GmaK10ja4EJBoGtjbBJVvQFKJ/j7QilS08g1wy2AC1ViNg4Eh2qnbcooYR0zEIsYkS+spUntJZZD7zWKi1A04tCtKJrm3rT/ZL5/2Nw=|Chương 1295: Đàn sói phệ hổ;yynCkYM8DtaVbCiSAp3tGF2g4vXD1fYAUL6mDPD5DlWGYtwTIfBBUJGPt/Eidlhz3G8GnwsS4cAj17BiwNuRDy+2xNG+FB4zH2+jaMB6wyyHP9+xfZABe82Gvu6X7wA8Km4Z9Au+SopQZoycdQ0CQJiNUdQXKznfsMQ9LHYAELs=|Chương 1296: Lăn xuống đi;qG+2QBJUXkGUrQuN22h04aX16pu0w4Hd41FXBLnsL7rZEBsGlDxIXfinBfHNvHl4jZ9K0p9/06KWB0zVcWbGYjb9BXeKEh/MYbXsKEHEu2goyMNFTngaZ4/QRs45xpYd5hQ+qvwNAKQL2P9otSuNlb3DxgubSoOoZ6HUfQW9OQ8=|Chương 1297: Dám đánh cược hay không?;DLnyZ9jxJz0Y0mE1E5cFu1350c5xunurr96ZMwFJ78i/xJk/bwIokeDsOpRNF+6v9x2Ro35KSi5XtPfwwCiiBhgmw7+ZcjpRuXGak6ouaIX8YaQ/a1Df4PMD02QJcg0Pcrg+HAHQTudPZLc2RXC3HJe8tUQH6N7b33v2F86U5co=|Chương 1298: Vào cuộc;02D+fbJBSnw+OQiq04txnn1C3DPk/U3ynExmQOerppfHt9m1c3JXXqpwE6WfUbjz4ll037W5rEIPUMTwSw0NC686xDr/+I3Co9ld0+8690xgxzW2hRANzrZCEkLLFKtP0zSbmpS81TLSR8+cowMzdkOBX+40LJELtHFsmAvG8XY=|Chương 1299: Hỏi thiên hạ quần hùng ai địch thủ;JY+l4QA7fW0Bmfev4z5sOVZCHUDXbBRMlnh2x+3VmcczQNpjp6B5eWRDD2riv7aYC9jIJXovodAbeEPp9Ms/2dDlajUbkPklVW3xGkGPz4nn4AXAwGV06JNLCh0Ylf8f8NyIC0hzAe8WYP6mbKJSChCVYttErVUAH/fREfCNtF0=|Chương 1300: Tiên bảo;7EgTFMEqEGLgxPIc3nKHSzVmsLzBlzptzim2ByYEko9d/LXLKiYt+tviufkm2OKWv+0XUQoXCQqUGAXNzlznVrdF4DmDQAmea36KtEeaZY51lxtIR/FlHrE+XQWFTKOggQmzeNTMM3mWh5ThvvQLe7yh3TZiL715UHGzuuiUZ0o=|Chương 1301: Thái Nguyên cưỡng bức;BZtalXx9KqkUHnsfPF4RMQisk1P29wyVtr478GHIPMbgwfJchH7OtYiU6cECj9OCzNloBIlVkwiI9Zo+zNGF8U1t3QKi9tUwtqZx3URmu8F4KhsrowiAsWIs1H7qBvSyqG5cVQclSMoBz9toalX9zOu2W3FSKLm/UZmgo+pbn0g=|Chương 1302: Tiên thiên Thần hỏa;R1Tm4E68D8IrD7ZcbEgcD43AV3MFMtk/9XqHEwVkfJ8bs3qPIASyos87jv/8+VvEDKg8CAs3xPRUb+JnGpQ0H2NGI5+RVggRQJ5a/Ws82uhanRCnCv1iGyE/s7/3OGaoBDTHdOLOSDotKok3yE9BfKFxsICx59hRtJs6FUn/xpo=|Chương 1303: Thần phạt dao cầu, chư thiên im miệng;+5GKRsgKygtl8dZCuJ7dZMmDxx31795Tk0jMvuMGp7oQ6MoKSVWpF61miCW0nmdlIPnUik26gXjG3aDAumdAutA1tyjZew9OoPUVkSbuOaNMwfVX93xPF+V60Ykk6Q64ik/Ej7+7gxvVJl5aZpfIRFID9nd3okp9XgfdPazTPbw=|Chương 1304: Trời đất xoay vần tìm Diệu Tú;ctVeihSR72QnuC4QlIDpoj6dGLOrsGW7Y4szZXPyqA/eWeNht6MuFQ1zoZXS2cSwtytP4kOn8K/kXrECfKz00vgS0ycSeZB+DeHUuDe6PiNabeALxGsRf8rTLZZiN3+km1dW+bXWXwJN2j6t0pt1wZW2WMq9+QoAtlybgcuXzGo=|Chương 1305: Điên đảo âm dương;7OYmkSdL+A7Crw/GvdufffS53dCxMaib2+I2j21t2Fer1O6hp/UOEKsgPvtb21UW0HyIXj+9AIt7dN47XuxEw6OHSQjQRbjoatIeJA4Pi6P9PjFTuP7OIpqQDUTJhnTQKa2/5ijbiYvlbn4Uowo3oVubuBcMgpEzvpOYro6uv7o=|Chương 1306: Trát! Trát! Trát!;5VJp1Kr0XkQ5B7mmpoU70yTALL4Qqi01mhez6rr7xuDt1POaHMz7ZMJsQFS/8RcrhXs0sWmBxgeoyONckOMPHgso/zaILnmei5laoFQ2xKpM4/k7h5C2t1ihzi8P028NcFBjqoRWkd55+TRyGvha3Ww8AWr9o3aM/rFz/MRrMZ8=|Chương 1307: Thiên Ma tuần tra;jCT+JyYIFTsbRv9zchWAR73/I90GDW4xgZFgzrHXePNq1K9k33IexwyIRRMpYsKb7Qjh+JeglnzuDRuJCF82EPGToEDYOQe5t13S6L6CEILYywnfI+gUjI1Ef62/X8KCMi8b3HqwZycQLNXS6a/EUsDmFfNBtYz/nIFa9egHFw8=|Chương 1308: Số trời;u2zY114a5RDxi67uJcjquSL4WlT4HViRyJ78Q/pE4CtEeHK/WOuS2ZxWPLopAYfaYvoMaPKEXhmc8Ep9CO1bbl6Udxn5LuUb3jFL8EV0e1UF7rjPPEuClaB9Oh7sSSUujSo659ixwR9BRpRUv8x/ntN4fMSB2qfjyLSLTwsKqk4=|Chương 1309: Huyền hoàng chi tranh;oxwSOmNSACItzWnRs6lvo5qx8Ymt1Q71EQGpSAl3fAAeqqip2v6GlLSi1uHnarFv3cLzQ2cZfNX4XoMFIUjaaHPCEKHJp6pwjNww7RlqWEvrHjLIXpbsDokeAfKbP2dfA4jTrYQ/xk0kJAWlOGYBTjOp9ul+Jo014W54z8lOs9Y=|Chương 1310: Đồng loạt ra tay;OJyxTONsUoc/vyTLqsp+y/8wrTfJCqlCMSgXQGhjSW61461Rf5R34TtK9y2g/4mQiQcpggcctxQAh2WIYWwVoKXT/JG+Vbzvxz3yeRt+xrNdZaYlXBx7YWELJ9fmveCTSafv4NwzaQZVwKroHnebgnIzC6BGm7sRunW77tr/QdE=|Chương 1311: Nổi lên đánh lén;KqDG2GOYtKvAZELDNGv4tyIj0OY2tWrhmco+m4BG5XZ4dAaQ7pcVlJEUqGrS+xHtOh3ig/eefkLEunanFEMeQZxgDgOOyIbLUC+tSqbxMuKhzbZQS7rEdR97dAcqwqCk/HwKlx8XabWB29iR8uW/WMvgkcq/T5Y7bRYrFGHxT/o=|Chương 1312: Dị tượng kinh thiên, người phương nào thành đạo;QgxRYEh+sk4VuJpIwvcK/LdQdWBUKv5Yz9y6PWOWJbho1jEiSFkmonLGIS8aD8Xg0tit1h4CSA7szGvAQgYtC3bGdrOFcFkqXZBcX+RA4OzGJ+JIpEJ7DwrKIuuAy01WRDllTvKd4za4YZF9Bdmj6TB5Aa7o/D5yVeat93+iUyM=|Chương 1313: Phù Diêu chứng đạo;KtCaOin3L60Ut/NxSssD6Cwn0yNhCdUlcVW9Ugd/ZVflcgo3jptZf/XB+DeH94B/nCvEKs90Cob0TRUfDPBBtwnoQvndsf1L1L/Bt3xnxqo8XxjVaJzXytKefM9cl2utE9XepTmhfASocfv64i+iiSuMxOH/jqntPvGucNBMkxI=|Chương 1314: Phù Diêu thái độ, nhảy ra chủng tộc;gtaO5rhb2nIadWx5aOFQ8tzHI9jIT+8sWaYW1D/1f211+2kAJkQRCydozP2oFwcdFQK37KI9sl1kvenDlz6XmkW58qWIw6h+sMfTMRGXmaQGXEQ5aS1nzY1g7e7/QW/Sld9DDi4uSurZlRc/FAMD+MFN/sAGh8UlgnSkoP4cjgM=|Chương 1315: Tạo Hóa Chi Nhãn;/v2bZp6sB9haGgQwCxazOX9Lr3Mu4DGLZyw0YsxC0/ZwXX5wy1nvUWoAh58yVfm2UjmHOI1QXoH/mojnnUg0LodOWSvwSfH1ODxF8VxfSWOYKRNIIrhJYfkCUjkFcL7j/X5hdhA0zCFlQeh6IM4/D66DNJ+QgeSDXSnTspqD0bk=|Chương 1316: Huyết Hải trồng hoa sen;tWGZwEMHUG6SajeL/wkEjuZG7NkEc1p2yQHoXvIjckOeEGICZIMCNs9KSxd0CQ4eG3t9qG9Uf4pCIrYvtcljfh5HLRfZolq8rTUDDwTBxq+IKyGYY7bzsJ1ILvSSZSKTJ9kxTtdPJmyokZJXqWTD7RfC6icWYzTpCbu2FrQO03c=|Chương 1317: Vận mệnh cuộc chiến;oWQ7Bd6QLe4S/Fjzub3cCHrInYT7syvvqqhwSV1FNE+hXKcATq9ogVqOr4SOAj+eJkYXoRwsiND3rf20XgT8z7UljGS2EZZhHm6ad+w90NWZAzAYFy9wZmg6DsWzlzfzZEA5UeFELJB9KRhTeDrRkb3OOrXX2bdcYCl64R8CY3w=|Chương 1318: Mộc Thanh Trúc;ik99OvfLIfBmne4uEMEAEn/NIKOFIWft8OyF8CYU8TEej3gQM4GqcBj7J08jTbXn1guTuQhoX1u+bewEw/3gLjJOqM7k8io0garlyK9yyWd/E7J3XNZl3kSL39IO252EMf/GXcDii0X1ab+PQWaDm5XjuFm5bLrA41jrAi9b+Xg=|Chương 1319: Vạch trần;vdvhMTwE3ssj4t05PGJRsv82HDMKtJgnDFjfrBH+imWI1kr6p8S/x8/0/Hgc+2uR+aVXQaJ4Hu5N7JSMRFKinbLM+AJQaXJMRznXGOBrHyb1OiJymcm1KuHetFkCpSXBItoIh7tkuk3KnLFuoSU/NEOeqs65qO/CLnwAN50a2PY=|Chương 1320: Ép chuyển bát hoang cướp huyền hoàng;SqGNGNSsdP7MOk/Vqf2gPkHbi8vdXV5P8PDH8cM4wP1WikPezeIU20RKfPSlCbUwzA4qQ/uyYzcNrF5u8wcFF8dihu18IoBc9svo2My2U2ZulTn9MLIz0ey9dDdw8mQO3KAzYxXQXjAiHXvxRPZNZIAPIuhux0np1C5I65O4wXg=|Chương 1321: Người người oán trách, người người gọi đánh;JwWDYBmB9vDWnftrDHHm5LyPQZV3K7byB8PHg2U9/Ie0laehOAd6+J0xsJ1ERnA5W/SWQ8bf3M3nw2bdhy3WXBBPLNcDNcDFu80btUv2vs1x7M2MEzhIrYIG5DPyS6/2tUQWzFSJXauaExI6RUH3qZBetgw+ugg8Rf3mdQWSqiE=|Chương 1322: Giáo Tổ chắn kín đường;g1ourkKOxlAmXyjV7KH6YnZuynH9mVME4iS3iRodgNXPL7aghd7GJrXS7VyTnDzGXRXWNfjBCUO20cgRruO8CSUyUAiGhkdPv6nxgdzdJJYIMNpsCAiNY+c8Q66EeLc1xDqqEf2Ng9NceKfxAyzei8dFKN8mNOBQeHYkFZnkEQU=|Chương 1323: Chiến Giáo Tổ;Qa8E5LP9ZWYcCQZ8mwJBTkmYDPaYOGDTdBd56EqHZLbEaQAKcHnAcLOua7qu+DVDwUHtLQKvWuXhG9i0remi7G0j/F/qtdzixtQJOonAopRiIXNLsSoaGWKvZPaWGmSSMH8c38xzahBKh6eAoLdT0FZlcC0PCDixNaRxLhnNEnQ=|Chương 1324: Phá vòng vây;1V00JMjg5dGKb1aAq/4y4o4UjnKD4BUkGxu3kkPytZ3kuWRWomz89c3w1XMjVdwAQ/uwIjCivaIs147L1HuZPwvUzJvW8rz7HF5Q9Ta1P9rYyofd8pBiyaC+/eddah2h/4D6QmQd01wLVoDMW5xInAi0PXP2+NUtBvVGxpQVWx8=|Chương 1325: Thương tích linh bảo, vô thượng sợ hãi;1YFnBoM9kI6Re9b/CYTezKn4VgEx3sjjI83WHn8TLalYcONsMj6Ga6A5RDQb/kI3sMDaWlsdiNdgvARupOFN6U/CEble60g4fbs2G91fSzbdTFiwDnNO/tvGE1v6qRNvFIRG4PT2YBkJrToRt6FF3wg9bCEtDIKaP5H/p4aIHwc=|Chương 1326: Mượn bản mệnh tinh huyết cùng pháp tắc chi hỏa dùng một lát;1n9zUaG/1IuMx8hmT0tUHlQYWnuncxroP4UfZmuDiO4sWVOudeSMF+tqHzCangpWvVhq6AMdThvgmFFIFDsQg/0f6o1adrHd1LckYlhYN9eGlctzngbAKAbh6g3QVLxumeNeqo3KXndYWQzfquUAjEgrWSIsNBQR8JXgtfVgcus=|Chương 1327: Tan cuộc, trọng thương;hA2eRJITw1NiYaJfVb0W69/6RZJ2sn5fWnpv6M0qirfumb0e1oNNzRPBhogIEd2cP0wPepbxX0+8xnVig9yWdEv16LsT/g5RJYzdqvRWzH37+hpjwAa1gFmwIpfpmXQxbrBKYyVWyz4mgsjMZlhxmPOoZ05utUzLIi51vBcpTnI=|Chương 1328: Tìm người;6eTtxZplIhNdYcKQayRhEnyMDPJYJCMdqtt+T738OLHar3QbFsGO2hfcGIiwLT/Z+ymPXFWYM4tBzZLw6eULkiG5kT1+OrSRNQLfuLNWBJapNk56F8s6mWzOUCAk0ThUpRMT6qg2JdgC8sLnzoTH6Kx7r6Y0KO0oaWKM2VXDXLM=|Chương 1329: Tụ hội Mãng Hoang, Ngọc Thạch Lão tổ;4DfDyXNTl+zh2yGssRkXcnyyalknnomwT/eCMG5bLp3gtCtIU8+GTaqK6Xogia8q6pHydiCyU2LN/46VhpyueZ2rqZivH3lYJCY58KSNAQkcdDZmfC4QmgUEim4wCTYQpV4vEaC3+sFCLJjouNBhhJylJXBZueC4OYLER8lLf/w=|Chương 1330: Mãng Hoang xuất hiện;QBRsduHzdqAhokhlabrH3qGkCZItmtAMdDft/WSynKo9kAjoqR7hosoOq0YLI2FeP37agilFGdgg0Ugaiubx0R6fNN/2SY6y85rX7VRCVUCzbPDrKPhW6/irFUdv0Ssxfprk8XtjEoA2izT7KYvxqSf+Dz4zYoeLA1aLB5a1Jyw=|Chương 1331: Băng Quái ra tay;u4VXmblZ0f4RKdd4xGat04YvdhW2z3a2FbmDOOEOOu0hDp43ZmnN9tbO35RN9qLrD7g4+msA2hIfJT7kajKc9T3dTYnMcQ9u+6chWI5mKXVgyhjiezCV9y93sNXpKJuDqkOKAuK6OedLaGFo8s0KK/U1o8KTVKPheK5SCvGi0VE=|Chương 1332: Liên tiếp đánh lén;ydcKElyl8R/GrAdS4AT1JEiEQ59afvVJI2Q34qVCNPkD0AM2MJRIPieJZp19tUqk82zsxrwU6Xr9V49VjuGk03H8YrCeeVHcyYjVN/J3i28bS02znGE5bs0TRoroXg56wjVP4u2JqGXiBBw3LexLhciHbQM6gtKQR/186wUhCj4=|Chương 1333: Băng Quái chiến Lang Thần;i9qFzxZj9LhUL5tyhL7ek0rzCK8P6A4T6rUw35ItS3izuPIYXO+1OLfj89HCuxmPqMwQNmPrO5OZGgUAFE3ddpEVtYQNSdmnu0FWHhfzbSpH4SKC89oNQa220w1+5Je0vXY/giNYBDowA7kRzddBuDoIr9Lcphw2xkJADFO3KwY=|Chương 1334: Chặn ngang một đòn;xXZT7LHCb3qx0yDei8AkFOgV5/QfDcORNn66B7pGsBRTZYnM4uTfuyhd+fTUoZK5jm5btOo8l2auLMOH/IKbROT6R0HDYTEbAeO+mcQjlsQHkET4bQ9WZCtLjNqPf4skQBDghHm8I55JIkTxTik7V6xXS2AKbanxnM0D+CrELEc=|Chương 1335: Phù Diêu chọn Tứ Hải;9TDQxIlru9+ECRemYAupAuOQ0xyHNA1PHC7gM8u80eeYiQ8HCO1yRcLAnXpvsJzTcw8FhwOhNGMKCymmWYghKGlfV95dhGN6i4OFRFNMwE03/ANOUlIURBRaWzoeH9dRlpwMpEima7uMNjRBsmqGKOhwKBZJ1qAkwVZmSRcx5X0=|Chương 1336: Thiên ý vô địch, đào tim đào phổi;VWNp42QF5xWEWu590ZnyGIKtyxZcnzjTGpBIPgdHIjfW3s/nNTDms6KQV2eZbj0nU689913uyuNHLFeXYIl+F2ZNHJQB/lYvQx1+lNtdDhmBp/HYc/egf6tZENFgdSDR/ItVK412j8Ip876DIDOEQkCuZpFflb+gIi01lSxBHKo=|Chương 1337: Nguyên Thủy bản năng, hung hãn Thỏ Thần;Xmw9nO3QvmgudOxishhdeZYqQFz977BibEi/hdVtTVt89nKhHsn9KE38RGV7sjFGypMHmAizPw6jZHMsmb+bhd82vdKVj8IISH1rQI7twsgIfd9VVjlUL/h0zSeBjW97t//mqCObKYJ3DZ3R30zrYl+imnROGt738dAQm5SGTUA=|Chương 1338: Thượng cổ ân oán, Phù Diêu Thái Nguyên;J3XVbyq0OTH0gIa/IrAqHljsiUz/obtKg+VtSR52wQ+50Uq4N3rhplHp2wTyfRSAn6XFx6CN1+KK0z6qguwcAquvhCmY62rfOWja+yYjNG/gQALPYoYd1czjuuUd6Xhf9nEcM3p69Cfyd0MUINHddzN1DmuXAz9jpp5mAfvraZQ=|Chương 1339: Thái Dịch cơn giận;FRR3uovQvXf2xnPn+zWtkBygr+8wlZupGTy47LYb8nqDfjbDUvUDVJcOP362bBGGmepzox2oBKEVltE/VF+vpEJOvQVcw5xCV9Nyca/iZ+QUxo0kvflbr521BClmryAZFh+gy2CwTkSe0iHwBgTTTLFG2LVHMrz/OXu53NBeke0=|Chương 1340: Lẻn vào Thái Tố, thân dung huyền hoàng;JCuKRKCuprM3Xl9Dsi9GgpioIhOD4MMQ9cIbMZ1cM85zkrHuMLSDyPAwf5km7FP7KZNsd0uUq97RQIdJTz53MkCUSOfWg2dyvFfgBQlje+cFsHDBFrAOM/jNSBJlJSi1D+gDuwJHF4LWFiBB4cVt576NW4b6/6PNs4NEx47f6Bs=|Chương 1341: Ngươi muốn chết ở nàng phía trước;8SwkypsgloRvl3fdXGg0QVVhE+VIvqVNECT6DVWPpFBwLAWBW6QNT+RzSGcF/yHeVhF5LbuSsHMgoSoueUSidkRgE952VS2uoBnCp8omnk67xg+B+znqzhaIqcRTfNxo0rnEqUUscLKwGwtipJFUoOX/3+D/TzMhqJBqImuljrA=|Chương 1342: Châu thứ 11;TIywZtBkkVyrSs3T+/uneDFaOLp/oWWIrMki1kquD7PXSeio3d2o4lUPAKSgTayaUG/XXduHftVMtQBwD/pxNtoRFJ78P6MBNBfyyQR79Qo4kjgJBsGKLHSu02mYQCTA8lk7x5YPs/GXM/fI58y7dhC5qxPk2ZfO1LhLtvSncKU=|Chương 1343: Khai hoang;63OJ/YSmqer3+M8EaQcOYkJC8JiPGuGg26kBMbBR/1SUqoOZTcqKGjxWV5L/61YdjiPFN/6QKB9EUzmdBRw4u4LAms42ZTDTwHcp3pTO5OTqwazjZiYqKZ/ZtiLqmpiRPo4FxxU/2EfZSxLkmI8Rv0C7Q/dtcIfO1e1t5yzz2tw=|Chương 1344: Phong vân khuấy động;FqTvjOaJju5IpCGNVT5mppwdltT9A8YUz9KoRc+DJoXKc/odReW6BjARFVdHYJ0gW2ZpJZh/b0Pca9uRsMrFCE1hjjQ2EqngiSm6cNFS8SJIIgjWaAOQiyT+5rhtFM4QRX9LQG0Fpx+VRZcMzi/61E3qIdvulEiynFf0IPaE7+E=|Chương 1345: Dự tiệc, tặng lễ;EPTdybpeCwW/Ppo1Yv3SSnJLVcnKA9+GN3mi+EtCDiG8d8aFoTuEu7Ng3N+r1fvKFoCCgGUYiMthook8VQpS15aFQZKn3tN7LcDiBWh/7BcbQGYaSMdcj9WpKM4dqQuTaYRLQmTzIFB87AnIsStu/kI5kS2pzNyvmupMK3y6OSA=|Chương 1346: Tạo hóa người số một;Ze2kb84IrZpFV1J4nHh9/MnzRYonzY4IabsjUzVMTxziAFLXHvJhZX3/ffM/O4xy24Wes1o3rlgREhQSQ8PrpKCrarBk1SDQeh319I6NUOvblSfjuRBJ9C0CIOL8/EkhsnZtdtKrzP55HGDIy3Lm/Th9444sIVOk431USUP4yow=|Chương 1347: Vô thượng tụ hội;BUlT77Q4r83wtVm+7c1E+4eN35sInpAUgX8gx/yEMlH821QHt6u9Wq/3tCxPwgAaxCqwJ/l3EvhNYIyklMuXyVAHcuopEfWGLmuabQMdhic04QgX9bh2vR7NB368kQLzI+QJuJdTVspfIF94K29iccyecEoJcvW+xCYT3cDvljA=|Chương 1348: Tiên nhân yến, Vương Mẫu từ vị;ji/zvee+ZMVQffZ7pj5+pBUTVUXN15METn/a8QZHKXYn13F+xgcKQz0YU4kkr8dB5BfDMq10rUha7/dICLAeJhjen6IzbVvVZYRLgE+VjOx4IXE3A8+X57JqGpRgly9FblT2LGXTnri2G5nVZLAf6Lm6gucK+0SnAiQXtK59oJY=|Chương 1349: Kết thúc;rdOQ3QCh8G/h055nCn6EPP7yT8HwHv1GxhaCNaZPtBZL66xmSAJ7Cx04QiSNQ8tV5/FDpeV3COExd3dF/p7X7NdWTRPLmny/Osjj0nctYxYY/HZ8HXXlj3JtLg3NkOd8BOUCYr3ry9SyAWQtBhi7NDTuAzDUbqQkFBVm5A6sOpM=|Chương 1350: Luân hồi đêm trước, Quá Khứ thân điều kiện;UpMezbbwQo+S2JWpl6abF3GErQ6L2o1O9KkBJA1vYzMGjWm9vp1buJrl57ndrQuJS2JlGh5ifWVLtsNF2q+mKtsPwCGo1TvJt+rhTWwmugM0Pkg+XrO5Dcd0E2euZxsANxy/N+f/KFb62XQxZuui8R8qk6uMtLKjlW2mVtJeltU=|Chương 1351: Một đòn định địa thủy phong hỏa;Si3a+rvnlSDNDF1g4/Fvg7zIbR44Vhq9MAJ/fDXPglKTLGR/6jg15xhXWFTnqaMYjN263jrEsv1jfsztFpqpIXcQWNK3qVbnBHj6QfFVG6CQtDzhdkeGD74dAxThGF1Nc6TnYh0Cw6X22Xt+aiad6dLHl8iBgdbTJ0XTu18jqYQ=|Chương 1352: Lại về Thái Bình;jGTyd0cjPiDt8Ru4bUc9yTIC3bvMjX55ZPuArOY/0B5M12H5x9jXpKGIItU4zoO6zm5GY+kdy35YUxMa9fKozPH9Z9N+ppfmETQDWP9phCHGa5TzWlwXH4Wv8w3FeJFj0zCW/ObeSM3NyQcS32DS3MSa6rTk1CJyryd6kHcdeik=|Chương 1353: Gặp lại Diệu Ngọc, biếu tặng Bàn Đào;okBaMbgn/sylzqo2nzHBobInT44ZpvflRuR49JBGzzUP1zFG5iWujb977GdVcAfL6RJeWFS2c2FXT5hEbNBGUe8iARceQJBeoLrGoQgNRiY66EWSSRQE4SnZfRDwZPE87Gqvs+Ym7RlvHlIsL44Bql5dbQxb2BHDFP+3sNC5lTg=|Chương 1354: Tiên thiên Bàn Đào;VZH4hn3HRA2Ga3cYzkbDo9i8akZwCY3+xPnCTMD4BqA7A3KcSpbdF05Djr5PSL4hFSwn3zZrs8u0my8zoODkZqktn8VfuOqtcscVXkzcjMUDWAVd3RNfAbfrqkjh4Np+tv4SMdH9+imkTiYiPDHwDYYz/rq9CxAG2RdhNEg7e/Q=|Chương 1355: Tàn sát muôn dân;Wst8AyBWEj55midqC9/Q7wi0V/dqVUwHwLHGZQj0ZX/fTYc9NXd70/3wVzPXPjfT7msEchtzi1H6uDGU854lj5G5xiIv24vYvKjDUbGNIDzfYl4Vs3LZadXiemE8hs1RHDyI9hnD03U208oT+QeTUvNLQnQKhYnWKNAC45TFjy4=|Chương 1356: Ta tên cấm kỵ;zaI1S2kKeAKbVk2Bjzcn3qBF3UFF1xn2Yo3ImQwRfr9jgRruAShVQB0ngIxdGVmtMsw6GqK1AChe829lOxNFyGRINm+/dPVTfcZTVdOEqLhSa8QQ+Eu7gPULml5RSiYlQs3Pkfxnk/OuOFdTg7bnYSEz6E0Bs5Ri5OYrasW+JYs=|Chương 1357: Bốn mươi chín điều Huyền Hoàng Khí;Cx1uY/f16e9AxcjzAapFSNKe7crVqKI828N/LyMO8Jeol3+sFWIqhHFjW0QvXctg6opTo2fDLZQRe4AX24ttoRqi+coh8xwEeGHIOpFSaBDHc3bxt6yI5k7BcsTVFgxoI0V0SS2PJ9Md9HtplJDg94NJgVXV9d1F9r6DzOxMK+Y=|Chương 1358: Hồng Nương thụ phong, nhân duyên chi thần;2um+g5Qx0F+Tx784FlVmCpJ/WdAoIXmJ8KBWcYYCYpsMWSG87U9A/wGC5LialPCHX7KUCvlWz8M8Iqqp1RSrCJrBqxYZCRsbYm9NoQcrlzjSSoEN3Z+wNmNt1QypONCw0AZg+f0zg0akrOLdcMRte7G8dY9E0zaVcCyMiUGNG74=|Chương 1359: Chém Pháp Thân;S6HektOr7JLpyOZR8x2PplbzjfAPd8bZBuf0UqHPJ/zKO+39NC9wp6F5O1rnowHpe3g1iI4AVvqguCOVCChDfIctgLto/wf6eTmlbqPOe2V6H94u9kXFfJoEox62w6542wc/m5tr6Z3vKOlbR+NI/hblb4KD4YO3N/eSG6wVT8s=|Chương 1360: Bất Tử thần dược thành, chư thiên sóng gió nổi lên;Q2wNyqSCDI2yY2IMYbSyAewbujGKGbewy3wsmdb/C+Ka0IwwxcXR3RlahEWJKjr652TnRrPqBclNzTUehmvLbQeeQ7gRxmBQXdWZOazczdsK5z7LM0oX+kLeZWADQdMHcQEjF5PcgO5y6JZO4+noAugZvOF0A5286q6NjLFJ/5k=|Chương 1361: Bất Hủ vật chất, vô thượng Kim Cương Trác;A/zikBlJj/wdAP+nXAmR6nENTj5sHbB2+jIwIARIu46N0DBbUniWtB2c7yNpYlnZSGodVc7/8hJptIhvTdQ8wyGZ1k/Jp5H8aJ7d3cMVGm9oa8T+kEeqQ0yswDbhNQ2fLqTVx8/13Uj+KOygHkmD39WPF8gkGsuxI7pBxeIOVkw=|Chương 1362: Chư thiên điên cuồng;LEFdsrkoxfnoD7ELdLyP0LSihLveOiKEtJw7y5dIAQV2LWcPaoEmTHFpkXWgldJK1/w95rytmfrhhH16jYxYGGyLkewjS6hWtaxf3g0mESyfPGR3904WHqMIyejhXavB12hfztjrOOINRtiC7XkNoRYPqc5eA2b+yJALuIDKIJw=|Chương 1363: Huyền Hoàng Khí phô thiên đường;kYeD6LCbF4SAuoUOHYQz9S/qcAgx4ktSyXzbMKcwjwGWoPuZlnaqB2TjMEsaxWyR/yhMLqz1f4z327231Sgnli15RzPztIXqIJ995Ca31vLmnxhcrjithoPUaqEulkY8qYMn9yhUPrYGXSWqdpER11xjkEDhhne8fiWJKCo+7yg=|Chương 1364: Bị chim nhạn mổ vào mắt;KcYpHMiiV2y5aE2yo6po84tXmkXh+DK9we6aI5v2+a8DA7w4Pur3Ngjiahxeri386pSq2mFnZFYf9k9dy5atyslElpjVJqmM99QRn8Zx5pKU5qnG/2AdXLkVTQrdnejvBjcGpjHKLXjzHqXxHtBes341G105ZjqYf6mma7Y8PnY=|Chương 1365: Hi Hòa sinh con trai, thuần chủng Kim ô;hKe3MOyq8f0opy36Um08Bqolgd1X7D+r9d6DNMaWtnvIq5jCc3G8hZEGTpo46Moy1EVTiyCa9WVUP6pCOOJWeDyCq/s2in7ioQPAj12tlZp9IudGaxdOTZc+aIhdW9ztm6dXISrTHIndn630I24N8yUJHCWTeDqnohYDpbwYbIQ=|Chương 1366: Lẻn vào Thiên Đình;PNGD1FC0EnUcz1Lq/4lzANU1m41M8wkEutchJrxfLTdo+4wbqvPEC0HVZq5IO8+r9scre95vR3B3uqu+r1H74zJ+3e7OC28LuVc/2Eh7ZzhHASp5Ud5N/bRk4TvpyZHJUSq0lJypN2NspynXoHWxYwgXo8UOSBkfJF6+omjiJJg=|Chương 1367: Con tin;kfTeaUNVbIuaKiAbJmN20rNG7nD58xwX2PMG7q1QDH2nPnNvS620V8o6zZ0WFFnhEffwf3ukNL9Ls51lvPqCqxwrpJED4ieqrqrqAtN3IUNkruqlsk2Xi3wPWUwdD1b+XHiJe9Q3urnRo+ROr5hqG2ysx+JSje7c00cGYJKi/ag=|Chương 1368: Thang cốc;sT69bFmYGjy1EkBjx0QgL3Yi0WhIm631flEn77V0SjPPLJAzC9pBHqV50EGdj62ryZUS9HWO4f6G0KFrVCuFAle/pAMar3Y4angAVzrRYayBDOWeGSUUkHc0j+TsieIpznDGTKhdNJevmsiMa3gE55DzMJYxVaf8nVHqzI1cSDs=|Chương 1369: Vô thượng hợp lực phá nghịch loạn;mHnOVm0Dx1ZtYr0YtQpuObmQe81IkIAqKCvIgD0/qlRuxpLq/R/k4CmlLNtDpja7lYwzX+NK1sWyFz9YKaw+0JhD7LykSXYd7aBUFxARuJ/z9o+ViPsYWYtGcDW50TcFr8/hulBGilZ3brbg6jQOdXhAZF0rr15BhVDnmbyVOys=|Chương 1370: Có thể chết, nhưng không thể khuất phục;rs9tXXt9bhMVaNHYJYiksG0ZvxPPELVJ4kXRrDkULFvgBWWjiEkfzQZ2jcLUPlOWycPcOfJ/Sva2fkRVCGwduK5zwXvpFlqMjNDEWrP/O4bDKz33unYvO6sGCZojc9ub4i8FFtvb2FkIfvLx01rVtVe2FG4fz8Xtgq4Vp6xwJGM=|Chương 1371: Đánh lén Long Quân, năm đó mối thù;puZ0qlXruIR7KjvPDp3ggwLdOwB/a+cSol4hNUoL8WdtMMzLZQZAF9ZWqLME4ttuME9YGtPFnr6EcfrC35BIZhXqXRYnS23RpE8t+hQIQ3O42Cdtn7mfCiMGNg92fVqcBz6eulLRSo3LqB9p+LfxNUaNYx8vCewogzcZfuUaA7s=|Chương 1372: Bị trấn áp;SOSg+RZ8FZeW6cvi6qLzwBNCx/DfdH+P1ha2KWwzR/jrcb7Uy9n2q3D2O2hqSLN/nGhwO8kWowiwaJNID9w3CpFeEbDWFAcRqfiHrRLsUSe8I3FC4oxGTv213NWWlMI7q/Tv2SIhuzw/Ee+R08LFh6kQDXHmHQk9grS2GTyHu5I=|Chương 1373: Rút hồn luyện phách;QeuVSQU/99LSH9nopOHSZWLZ9RTymGposlzTVNDsFTOozvVsjAwC4+nPGwovgj1vGt2JsMeSsFbWiLBwaA8iMKrR96UTP7RbIMrnMRDbn1Wyp3av49KbW8uap68ekwMDMl/NP8QuWVeBz3RdgpFax8mrIbsACteJS2uboBNVA2Q=|Chương 1374: Ám hại, nội chiến;Z2XPrB9CNGHCCOM/Z5gFWo5sRCJrDCnyLKaObDh/mbHrHI3dmOXa6YfhoA8HHN/C5mqD7XdnqwDjAfPtV+dh/lucRI4XDoU1NFsQq7a1ZDnIIS2/dAmXW0zoU2azezKXJGJeM2Ry8eyOSVnZaHsZOEn9OiDnuISvuemZHgcuhNk=|Chương 1375: Tứ Hải chấn động, Hàn Ly bìa bốn hải;gzcnVaoIWfc2vXUNpvr4axUUsc542kGJsJrbvqpVwK7iPy1/QK8h0fUKB4fg+F1HfzOmBXGKtKi2cdM7lnWgUAzhtMINwFjAXJBQUfy8Vde9aL7y5wTpryQmVl17+/ISkFUn1bzQYTRtTf7J31wjjn1Dpzo2tbAd7uruu293Vn0=|Chương 1376: Kinh thế đại chiến;ufvAjTHonjWB8cI84OhuwGX1KrsSzy+KkZSF4WtXZVXuQiBYabyq45MERX9qKAfhsWEBfca6CTRKFRxo6QOcesnj3pYkv+Hg1aKL4ZCOU4EamKvCFdC8KmbTf1GwnwcWigiZd+7cCJkAm6NXM4Jewzv8IMI5aOs2XA9i+fR+BZg=|Chương 1377: Tự mình tọa hóa;ttV3a6tK/2baPwFQ3uU2+b/E8V+5vb14GswfuJ3bH/E0QWpOSUPJzJkIUPZXndIOTSEcdq1kdaPQitLqmdV61soAv1VpN6eq05hxemH4ektEo66CBmwRpnH1urhCp1MkC+wsRXzvb0ayGjP6AQI27OpjvbKIVvdC1BcBKCrk9Vw=|Chương 1378: Bi ai Thái Nguyên;v0krrfFPqieBN4bp1540AEIkVeZzN2kUY0NXEpEqyHaeP8UV1sQMHMN41Lguj8/+QGzSDjCpnXDdx6F0/oJg8rgV2AahlT/kJmTeJMIpICV2X0O63nTL/pUi4/nqcHAeFQGcoMcZs6LwGUmlEKgOLdmOoNNmSiU69YuUg4vlRdA=|Chương 1379: Dị tượng trùng thiên, ai chứng đạo;A8FrjRjML6NjM6GPPlVVIB4kRIFhLhMISAw5aDyRaGY+sh0AhGbMzxm8PlCC49c3NAk010pXLrTJavLyQZz/GSMJdQbv7T5qvxnpCHxZH3Y1GWaDn9lTFmQoRwb8vBZSPsrbJuo0WnpK/pGWt6V9+AhNhtLsUSEtvCOxbfCBQ9A=|Chương 1380: Chúng sinh Triêu Thiên, hình phạt Diệu Tú;/FhVOUW2Rf4wJQmzDR2CU0fX7muAVblZb5bVqYFuGV5RnzLMW1buzLX/YfV71Gsgb9er4Hre37TSzAt72oYkKJ5YrEWnMY6q+Cd4LQLcLGVAGkvFDCjZxHcerxv5zWltBYXuX1uMmst9r7fsWC439lEZ4LfM1ZRn6tf6jDh7FAI=|Chương 1381: Hình phạt bên trong con mắt;yWhywVUPBjitEAK0wWctfJUEbKvWw8gAeAsf80PfZ8ypt82kEtnOiWLr5aC3eF3Y0/ITu2JXEJOgsQ+8KieVeIFZAh5h2S1t8MB8xnwK08PpWI0fTJOewRznSiCFItFFFBv1DmbmT2rbjxUV+4gfn46G8AyZ/GYF/Febd+5YZcY=|Chương 1382: Triêu Thiên khuyết nghịch thiên, coi trời bằng vung Triêu Thiên;60yhVLHetTQj12woSIhS9nzXzqd+uJ/UQXogk5N+P4jDro0R6vS+YkuhV/wfTugNKhjWm5SKuUNV9ubQDSxqdO85ZRGxlZRE/rdjUZgY7U/MpQdZspMtfWBvtIffs8N3AyAl7Xgr6VZzy1RjZNITUU2XxqB5AsG+ziUn/dFfdWs=|Chương 1383: Tai kiếp hàm nghĩa, Thiên Ma xâm Âm Ty;fSljtPzplLkf2KmyhFfjvpGwCuR319yXYPx3O4ivPJlcZoENUYR0iL3wUdW+rR/EAxf9eZNlrE/zG42EYotgfyFOD4D7jKYoVor8IX+oYEQQZXcFv6BFj2LfF+pwP5DF/GBC1MX2LLlio3h5da5imVQ9OZpFiXiwb2w9TMQjZkQ=|Chương 1384: Ở bên trong tai kiếp sống lại;JDqWkNSQ3SMFnpLi/qENz56plLUG54BDqs8901r9RRIV1OnXFt9ROsD+uaMMMLqwVjkkxSbrfIgTC/fTD3oqyKztLWiKfpK766Gap8+3MKI+uImRiOWhEErdx2BLy/bfWeAs1/1jRXHTY7bUfWuzV4k/f09me86K+3Tjl9H+7rE=|Chương 1385: Âm Sơn Quỷ Tử, Âm Ty mưu tính;3E9B3HWnWcN0e9b0tQNCa32C6lvNt4MDfDvLdawyx9nmA4WrsFJJawPZ6uRAgGxkfSchcdoIe+S/WWugzO/RzMRKIZmeKe1MN5VDEE3W3QazBh2eSkS90jTAQDFfm7jQRVTwnR+bl7uKdL6Kbhaq21WMSwiK73mS0f7l7jEj/oY=|Chương 1386: Hộ đạo Chuẩn Tiên, kinh nộ Quỷ Tử;4PHQZP5u1VlPC3hhsqEu6WoZitb+wMb1UGrOjmd6zogL1NVSSGZan7a4U+z0XsZAM9N04wdO307jhDyjNvm7MEJ5iRfD3ZkfHH7vdQP3TMIdeWFrbMzzyd5NL6/MVH1kzOg8oGpBUWWPEPzaF8+vS8XuyCmjqIQSnSkqXmRNcew=|Chương 1387: Đuổi vào Âm Ty;qdqhlP0ErTG/dAzQzcepHns/0lgzLjr+YXzInfFglJuOnA3RLSFFAF13EuSDZ5/AQqZOblJwT+KBbIOmtRvJx9d6W9HZjBFgifRaE4ID+cAy5xBB9JW1mMgzHv1xI2tqdLXnjzZNuzSGk1MzqNIEnkZiG2nbyUwuBLk+54EEoLA=|Chương 1488: Vô thượng cùng chuyển động, giáng lâm Âm Ty;QrCrMEI0hYHv6+DX0MmtKXmWW2cUgtkA5qDW4tlAx70lMBtolIClLtfsnTtTQ4oiVZAmEQH0S3WcQ8LtBKUJxvVjoMtH8wcps8p+TySV7kLR2tGWDdV/uQbQoLmq+MvGR3e2Ms6X82SrKHek49Wn5frF8omtdrtCWkHQKCZrWbE=|Chương 1389: Lại thôi diễn thiên cơ;LKg/vgOGNUVbVb8FMDMYnPxP6gccFMlM8MoJTI2cnixYVgw+HZkvrDY44Qv8yZU0XOdxy5mCrcsgWYyZaRJ4pwCmiGInUevDzryeweG4SzhUDtsb5Fq2OIFaPE5VL4kDf0YoXtCMZgv/GZS1pB4YdfQPqZbjDHg5CIf+9rO2qIU=|Chương 1390: Hỏi quái;5j0bSQIEqmiI371wyq9UNpE0xapGkLbkhtW/qN3epBIYTkK6j5H9AolDKCYg3QseWCz6XdBFwRcCWmZ1xbk6CT6ufvYXTX7H79RIZHc1syVijUok4IlCkpaymqe8tcpga0qWtcsaOqo4aDgGmgJku+cz9LrFRFnAUw+n3Lg/KD4=|Chương 1391: Cường giả đại chiến, ai cơ duyên;FhLlL0vMzBDoLZl5zX8IUXZPOpqq8WGq7a1dK0tEt6TyUKnDcHCwO4xGcYEcznrj+xAstlrLJhkvttIUkjADl504pyFs22gXF0vhr+Y+usFifviMt/Ockode1g6aQvO5eHib7I3nOcqmWXrvOV8ukj4aLEP7iDdO8hUc1T5+gw0=|Chương 1392: Không phải oan gia không tụ đầu;GKR9Ngfx0lZb13pYrdrAqx0+k6P6grUC2KezUwrMhNCpcUa2acVa55wofdwefIq3bChajYhJBKQcJAFs+IPBbBe0wIlt/z7i3WQaE1KuHcnCrxq1XmnCMxB2SzertOLPSZFY2PqbPh6e1JUlD5fx5BRq5b2wx+sklU4ZOnXGIiw=|Chương 1393: Mạnh mẽ bái sư, trường Giang Đông Lưu;aGqPc7HxNZ62ua+UToK/Tv5oD7qyB4jSI8qc5HXra45ddN1ARCuHH9tYL0shotlk30s/9H0HNWUqjfds4hDk0S8uCU5+lRnky0J+lPSmpwcer4ecj2hJAVnA2qlSiFBY4u4lqH7u2s6B/7herd5ghLo1b4v2hdBVDBs6iDDmqmU=|Chương 1394: Sư tôn;z0Q7poIjXW/1xT4txNFtUSRLvM4m5HsbzUGV7NAeGZIKAcswzBF6WiwS69kO3H5UX2TXS559UK478j/hDOhAiTt8EORN8uU+2ygXwAam27PuGUvWA+NHQiusAcIAECZGHeyHxzyAsgItrnpysISY7ypfVV2YuyO/X1HMzJrJvP8=|Chương 1395: Bất Hủ Kim Cương Trác;7wmqVe6x6yyXcUfaVcrVC2jEwC0zGcV0sECV+/CqSf68ny7rgHAVsM2MQFoGtyaSJocRyOAisekNKZJffuVuJqjOlQ/aag35xiWV7RkHwC9P7TbFNEFVT+HU2Z+rOYUDEcA+MaXVWpNFfAxZuXIw1Nj6FUaGS9Et9gXIUj849tk=|Chương 1396: Quỷ Tử cùng Diêm La chân thân;UTpAppIh26Qia6IfXk7NEfPEPUf3gwblihBL+r1h0Z005fzLwND9daK/4PTyejyVMiBGax2ZYndu6rTwNBUB6zDjez7RBJNsnpLcDrV1AfSlc3Y1kpVzlCAZ6EKCqOAatxOUar/hZ6KfEVcnel/1wE0hbgecVRABVnmOYhzYmrQ=|Chương 1397: Chân chính tai kiếp lực lượng;HMS/ZDHDI9E8awzgfA+oKqIVcyQdz7Yd87EReiKdPQ9O2B9mOOSiTEqQVUIkFHrX0KhiJjine9QleBPHVu7Glcx25S0sl3Uk/4dKRVDB3wieFoQpOHrsPvjmgKpMj5jnSjiMnKfHwO3p/DW9/X3g1hxRNH96pakTDnIqEsCOrIg=|Chương 1398: Đại cục trải ra;fIdvBcwJmX/fXzIWnqS5yqzbQ2JtZ7+wGVARSKmlkRvfe655dJUMyXL8ITXa8/nnRvFCxJLZFezue602KJOB4BS9kf0Is6fsMpCYXtprVSL69uw/Ctf4XfiORJZqg5Ksr//iK023XXzrJvcyj8U6nb+4CsTPqj7umlufY4EtIqM=|Chương 1399: Đêm trước bố cục;cSgLonAHsoRUiePGZe6qIY/NZNMPownGgYgzJUf9IryPTkrx4xoNNSxo+NKmtUH0OHY4habK4rbzAiS9HV450OKmPArTQ3jTtGLdxdeF7knDKjxWaDvJ0R7yfuQ+J3fOnWG4B75DYz7Pmc/Eqy7oZtYkAwpli1l/xWAJD/Mo1Es=|Chương 1400: Kinh động thiên hạ, thiên phạt giáng lâm;EuOOSS8TDX2w4PQ3uAhCyWD3miSI84jL5Unm/5rcrwma2X2kPNEnhLmrGkqZYnnijoKTf6Xk5ggXF7mkSeNjG/AiM/2m0KzJATFlheyMZ5wEMsWju9H3YuT/8PBL+8iy4Gdau+N555JCOAi/paP+do7/RPAv8nj1Sy9OKG4/53s=|Chương 1401: Tiếng chuông du dương, thiên phạt! Thiên phạt!;hnQ0dvfNGi+s+dEj72ZKbnZxHhJw9JQAAzPQwvPw2SpvWu7adzaXH4zw2Qa23PK6JfdkQ2fmDZoDlSAH4kyQpIe2JrNk38O0QjGThdsWKD1fqceBeDI/ZIogX6a6aZpeyASdXLoIKjMPc8Rum8cuNyln/XxWT/2etmBx1ihHifA=|Chương 1402: Phong ba đột nhiên nổi lên, âm mưu quỷ kế;qP9IXliryW78JUIic8RHsWJOV5msXwIKOb2P032kcB+AdLBB41vBNsy/oA39ybmLdGWopYVm0twQ5orqpCj6iW2DC1DCENaArUfV8jFTClTBUMEhnMQ+/2m5KgzpccJt2B+9hTuQtwe24IQshYw+QpUMDqQ29DtaAGS5hj1Odr0=|Chương 1403: Thuận buồm xuôi gió;TvKK2sPa02ybYRmUusgiqRHfPAaLbFotXQBWeQtwZE4OnGU0G4tkYyeX2OCIb8sXQwmrCAKzLV09sYGOcWAt7PIDzk5QhYoOP4x/FI/K/6G4EgPnUObiK0g/UWElBPM4JFNzGGnqYx4b3E+OQQfMTI9TadGEGrdGP39K7OGcOaA=|Chương 1404: Diệu Tú bảo tàng;/2SEiebUNeFO6c1lxUfU5lfR5haXqCOKHM5gO19pt5bWjGcdj5c9Lxhi1RVED5/oqao97QJ2qpozFGP9LtvYoioURROneUOvoDRPZ7vmebEAdkSkwRPDOjRzNGv/R5Gba3hmGiR3e0voaI/jkht1he/xZMcZtJKVg+uXTpbp7zQ=|Chương 1405: Cấp ba sắc danh (điên đảo);r9EolnsxT5yYizP/80oc6E7j10nb5lY1Xv9hnMzIGRedpkfgouDUAx+JaV4Tb9tIRX4UgeNa91Bc7cJOfsRQFSLEHZ9DmDqWeTBXqwGNtIwEX+zAseqI6tzZWjWMBSlcI8Nn6Bbarl7VYp8CdRCIxjUiCcfjSB7z3UkDwi8VGrI=|Chương 1406: Đưa tới cửa lớn nhân quả;QIIKHinVMwlcx9O0SHNdB0/IyEWfa3U1ClKtlP5Fkzh4pIYeCarBTLt3dItDU/cB5Jf7TvkEyCJdOXm2ydxV39hJcxb5wHieCBeN3sFhNH9h22mSlMHwXq62A3EL5wIe8pseDKQI5ngAOQAkyhyyN0o/kCo3iU28UPS1/Oe8tcc=|Chương 1407: Bàn bên trong ám mê;ySTGOWZ67MeO7ZC31UJvryceShDmVKloBi9vxguFZZnbaCq1LOIIYK899utzzZz/AmtpCUKyCA9YQBN1dv6MLi0yQrn457vcjQIpT44R7eVyPZlIsriLkCAMZMd1Bd4ipzaKwISSPSOE0FZaQHdUxqm6jaxRAAjs9nad8NkMH0w=|Chương 1408: Hoa Quả Sơn thăm dò;2UNwEAMO4lgSqae+PmbQ8X412b8NZLTFspRutjQjwnvHsfFV0M6ZNPdpN0FMZgAlWPdr5mAUFQAWVIPhQtiDfQAvoxueQQ2H+/kPaqLUJ8WbPW23gdEQklrO7ShWFxAswM28tfbEyPoULODEp+wdGrAjb453ufwbNYkLHK9Cfjw=|Chương 1409: 33 tầng trời ngoại sóng gió nổi lên;LyzaUqdLTpHJZus18tDZ4h5sMo1DtPktTVo/x+7qkFOwB7HTIHGXjgitzBP5uhjm7V38FMFaz6mxcJdG6qslQup5MiMZvRkQAZNKpV1ldlbRJ+AzuCldqdliwN4TcsV3eASRBQUdkTAWi/8h6QsES59MZmdGig4BHn+3d3L6iIU=|Chương 1410: Diệu Tú bảo tàng, đều vào 33 tầng trời;sAEVgOM/3y0d2oyGGbRMZAC/Z8FvUNh0elKbQ+gDoOH09xblRocscL4w+khkMF+atEzhzR+S1JwPTXOeXDUy8DWQBlLXpWNdAqRLr83NA1bOCfCl7T9GYc1yi6CLcY8PL13GsZUS5dXxl93oT4ZYxF87KnJ9X2iV0qfjvnhKICk=|Chương 1411: Diệu Tú Diệu Tú! Diệu Tú trở về;InFS4ytNaNPLd12HkpRbFD8DTLCL4WT3E75+ACx8Fdhxt7Il98WvVq+HZIyc8cmxopDrkVLa+lOn4ag4FHOrTEG3WzAo6PA7edF/x1Mk8rCxjRnvAsH305pwwmNph1xYlQGJ++nBP3D0zYg0j7/ZkxdKY0TvQt56VkfsmFAvBzI=|Chương 1412: Gặp mặt quần hùng, ta thật sự không phải Diệu Tú;2x4x35Kee3MniWRfLFMqL0RPndSod+0szR8UdUs83JXHPCdQodgoxbt6L1Y7JHCW7B0kzw1sxjzPi/zWAeLBtfWw6mdATyPMQUaqKLwTlgtIXisjImjrOK9zy7qAPkAHNy4VMcPVSONd5R8jGkqZH/ZBbjsFiudNsP3gS8P5x34=|Chương 1413: Giết gà dọa khỉ;HG1hNRxwLp91NU1ck2zhECUqVUINbqtSIjcAG90yFzoH61gSzepZOnzDS/oKPw0Ahht2+BfEVYAfPU3jBGmsHN2kFW0bwTiQo4z5RpdnXS318POuc58jbm4orL6hdLRIu88dTQjGDpswVa+AFHnIHSPy1WmubX4rUkDpKy5hMeA=|Chương 1414: Đường Tăng thịt mô hình;NiWlNGwVW0P+u0Hat2CnZ3CYpYn4Dk5kxTcnmb5DnsXZBE8DLlTV78tmACEb0QmtY2hCf9UHtJct+VACEJWGN3Ce6rqUltJJyuzj3g7ZZdtMya+aLeLyG1hPk65h0E2jDoxnGn8RYha4Oy+sdJAXcmaq5BGkULeYY0cpADSIYp8=|Chương 1415: Thái Thượng đi về phía tây ra Hàm Cốc;EoyeuGaF3fx+q8/bDSBREPrrjBJkANeoRjbgtDHz6ZFc5VJyefl56jgAtwEBCQXayxmsf96hyoqz8Y45U/bViuyg4/ewoPhZTkfXIsQkNjRGg8QElCvpR/xnnMtB8rl18En6FtzjMmowIGK3/97u9BpjI+kh1bEtg2ly8jODucY=|Chương 1416: Hàm Cốc Quan chặn đường;x8XBQwj4jNgbVsevd/3SI2VU5XZ4VVr88orIIOvKlLrRiLq4ekGEk9P22E2rNs7noYEtx9J2WjWCmBG49yxoQPygJm+Q+eRZFSWzjHZCShCJjHUUE5CiE/bi9v1XRUNcKvlPqQV/EliWbcHnz4nZ5PqNYF15jcOphGU+vfA5qBw=|Chương 1417: Nhất Khí Hóa Tam Thanh, trả lại Hàn Thiền;bFtee25sqrxWRGy84j5ClA6bTEHyxNn+PUdHieWz0d0fnMTAnMViQlp+P+eTjYLApLIKJfEGeoRJmgCyR8b/fAe70v89yRkOwd3uUMa8WKmAUa9jvKQ0U47d34c4qPG+y4i3kDx6bQ/csscnai1+ZJ0jEbE6+57WKXpn3yyE4BI=|Chương 1418: Thái Thượng hóa phật, bốn mươi tám điều đại hoành nguyện;r/VN+RtTO2DMyrmxpCncuSfzqWK5CwoQp7eo9y+ZQtViwFhjRqEuFMtT0XSUITLPal27HnmdMf5Hm7QR5s5jWsjLbr/sonaQN6MLpdNGNb7LGEHj6IGyKNKGRyX6hYQJh81E0/hGGYFJoyfNGh0t+WqDH0pW1tJHPmd26g5Wh9A=|Chương 1419: A Di Đà Phật, vô lượng lực lượng;9EIDtqdARFL0jLFy9Y9RNqMT/VRQAj7rbdsxvWD/rkCfcp6iO60TsQbNb7SElr/Xh8+hU9l95DWwHqcttJjp/0VJegvpNLCqoWGb2WvzCuar68aoWKvWtZlo157yZKQ5jHJXMxoP2pEMKpH3zJMsM9xOTbSFLO63fezI1n8MMgk=|Chương 1420: Một bước lên trời, chứng thành Tiên đạo;Gs/Nw5FPIO2cDrUnoH0VGWo1RTtvIgHr/sIOun/ygkCoB0X4Z/S1kdLqLr0Lr37s5W6xJcZOZORafVmFKm/F34PQo2GmJWFRWezfBsCbQoXbXyhXLDdxtO9cLwil7V2dUQ1WEU3SWDeeMrKUROAa65PEKn3rVD4PxOSHeTyD7Is=|Chương 1421: Vô thượng tụ hội;bYyY4YgJuN2/lBgNTF4rPIYj2SJtekJfZ+YKBJkih2mX8hcKfKMU6Cow6jAC4Sw7qRB7inHuAEwtnTbCmfD44skWMk1nmY1gUGTY0JNid3zgKDv0KdYLDeeYdKa+IJq8IbDy3zYRLhUwoDcQf5+ndet8fHT6qkGFoGwZeuzBMHs=|Chương 1422: Lớn mở cánh cửa tiện lợi, hồ lô tặng mười tử;uzVMhUcs0pyxq99LnfD679zWaNVi+HFJzNef/yO2AbE1RcuHvso6BeY4KiPRSrnTSa6ZLcfTVvhlY1cklLZhtm18oxa6NU/9Euln/tOAW8Jsc7Wdiq4PdJhlrn9z2KMN0PhrOd19n1j4l4RKeDjaqj7G421CyjONcFzHs/65bSw=|Chương 1423: Gia trì chính quả, Tôn Xích Như Lai;+gdFKuXB7rm/VxHXx6STAekh1zZhcLnH7x7x0fXvMHHSadgLaZ89j3BCzuJxu0OcPyTvI1So8sxEiVeLjDPZzkdzSgVpNSqk9BgmUl0YLx8e5IwKWBQCx31StE1F6++gI8TU9Yv6swcE9wJG1MoMhaQGSWGEPN4ZKE+9mLU7g+A=|Chương 1424: Độ hóa một châu, tịnh thổ diễn sinh;CoYBwc7l0zi4qR7lEfsyqjIpLu/+HK8woxFiTXH3P+1NYIDmsvFC7K8ATPcicu2ohb8qVtsRDxswJF4uSBM5Bg/3q4JUKYV28QcgKacRVO6Z4T94KLjofzA0iB7/UYqKJ3B+NovHXFgvCreQf4foWJM65B4g/e2OvP2mHUXGWkI=|Chương 1425: Yêu Thần cơn giận, từng làm một hồi;wK9T/d43mPqnEr89TKBW8hU1asZbyHZ+u8wyL+P8KELfWYcljRlj+1RVsU85PVbu/ApBsoV9K4Exgs7Vpxf74v21zHh3TudLK3xJnnD0FEJyJWtXOrAYKLjpyNiuqqjqoFFrk2IhNlMnTOQVk/NqksDEdVfZL/K0ZNzV6mVAGDM=|Chương 1426: Phật pháp vô biên lùi cường địch, Linh Sơn đến lập tịnh thổ sinh;4phjPVCXSo5Be4z2unxmbvsP1kwtFjbty5w7C2ZTH80vSF6DsUOmQMvFAN+SOeE6PZ7c+W56QvYA9rE2+1VA/GqY/dD8WjSWb/7Icxj6UFykzdcrI9eP29Nyi/gETKoD83kIdvaaWFifaWAAnw+gw6cq+fMXRHO2qYss97Xbwqo=|Chương 1427: Thông Thiên một góc, Càn Thiên ngạc nhiên;g+q5X8oqczlA0XkT0WjNjVwznP2lDc/6O1hlBqumomuButQqX9QzjL5hSmMzhdb64AtS6MLyV/XjPTGsaUH7eqOS9GeN3CvW/8zHujpNiOD0EOM31HGcHvL8GEpdloMHNmhHekXMQ4UThfZU3mgIc6CRja91d3V3ow1JOtc6csA=|Chương 1428: Thần châm triệu hoán, viên vào Đông Hải;P/Bb3Fm8HyiaJGvTJAVDj4oYmQT921pdl/kVVMR1BON14IwNTck3LIjaOP4wRjklI4uRl5kDBdNtI8faAovOxRvcpTFNzxxVRPeqJFzoj8FAXPUa6xzuSV0xCTFYdYxAR4GjEd3mrJVRmaEbZzNfbs4B1bIHGUtUfcQqjRLP++8=|Chương 1429: Cướp đoạt Định Hải Thần Châm;48R5hfuCA6DzjG3zJ+HefUcI+tUcLVmCjLbM6+WdZw6VW8oHyQMMVbVmR72U3z1Pk91uByz1OOGPPoEr/lSj5zAjgOxlMDy7SO2dxouKgQeHFiz2Cwjy2T2uP4LXfWbUszC6VL2ap27qd4s0K1ygmdk5evBQ7eXPHHGHGiiIC9Y=|Chương 1430: Tìm hiểu sông dài dòm ngó Thái Âm, thế gian không có nếu như;SrD/UkRAMmHm4Ny/5ioJJ10HIlopcIBzADpEqSKsHsA2kwwZINqXnJqGtsYnGb9tqXaDyq6P5LL6Z1huf9/GC7Dx0E2KLJ79k+1NpHCTjR2ipSBpNLc+O+NLpOVSvgcQmZAt5udX8MY7ojMa8szI+AEC8G+Er3I5LkVk2iPM8j8=|Chương 1431: Âm Ty phong vân, Sinh Tử Bạc hiện;crCA7N4fazg+yEpLIdGJy4dGDk9SnT+KbDeMeJTUAoovuTbjDs/wQXF3sWgZ/L84SU3Vp/Hcnt0AtV0iB6OT1TVjvJwMDHOcbe2FNdHNfT20mu7AIPz0xMQjwUHg6Oq2yDkhWc4M822R/xsFQsgLcV+/1J+nt3Zb9jgIzD8lYGE=|Chương 1432: Âm Ty câu hồn;nptxgYtKT7ONWhrWMU2t6BHsdbtQQDqxi/10APQIhHOerMLwJeWIGUy73AloeSCJ7pKbDdqMzwwUTNgV5txYPvV/vcTot1uNUXJ4xGFlKnjDUxYC2W46CGf475qWOjhCeRZimPXDR0/TREjlv0l6P54bkEzcUNH85s1kwV3ZE7o=|Chương 1433: Tâm viên! Tâm viên! , đại náo Âm Ty;hPujccNYnbJzImWsvUjvVi5oTMpV4EYWv+lFHqjpzhZhe9nRkrxTOtUrEaiwPesIJdQeX8HrMkAq/mmb3N8vRs5Kk5USfJGkYCimYjp6Bzk9y0hSQqdmtPCktITRp6NEAE7ph54lmSwWPafHtpB/oQholvBMhfjk7yylsFFaoH4=|Chương 1434: Giao chiến Hồ Thần;t7/vL1wiFEmQyZuc4YOWH8bXsLWxEuB58qSBBUG10wk3tawvbiFDnoX+FZBP+6EP2ubijjPTspxcblDsVKUJQGhmRTpU6rc5wjc8Ql2hnFQHwN+wiXwermz7AYH4ISPsmEAM2toGHTeOBo+BGOJZBWsYbBfYq/OKFspCXQpGCVE=|Chương 1435: Đan đạo nhân quả, loại liên lợn rừng tinh;pb+rA3TJWFDtpQd4vVtj0iOxMCqq0AfvK8OZ8UuDyzBvSByIf/XYf61XcRbBOITpggJRZsdW7O/uYrpDrqRZ8NxRHnd25dnfpsRZvTt8Tfe+w5rs6j5pjLqjwU/pWmSP2rT409AFtNExRjJiswxqGvKcj87dy8BH5PYoz7lBPJw=|Chương 1436: Thành viên nòng cốt bắt đầu thành;I4BJtOkEzvXo3G4o0pJs00/6lh/LifvglGYw0ksKThXchFw1HTOEsPL24fy/CVqerGQ1+ulrTaFVD8hu4/aEt5clnNPKq8LcgKRowpuCjePKqpyMjnulfYtsNB9W4PJs5iYMN+BxF7utA6PZB0tq8ubSIuu4IddeHmNG1ROBue4=|Chương 1437: Vô địch Diêm La đạo, Chuẩn Tiên sinh tử trong một chớp mắt;JPXvnzayIez5W8HoIUr+AbV6qDyfIfigEvievfejOA957gsjpPsLkfR3XPnnLfmHBcA64qUmPQvFXkEEk1KWJiDF73wYPMIkqIxowVT0PEFkSNVS39ehxqZy69+qkJ9rv/BFYuuu6epxVbif1HE1Du0a/ikH4zQh0lmjmLmmg0I=|Chương 1438: Xé rách Sinh Tử Bạc;pddCOWUQx2q3atmojT4sYu72Kb84iN9c0VoOKxqlwedJ83DBbiZ5DWe5C2rJWygU9sf3DAhm5lm6hCN/s3v6rqtkn/C3VCp/8pVkds0R8I3/8VS+VRVhyWmqlot2pTPQSblUgLiRMPRvIsM14+WqUklULnnvJxc8w7KEj9SyWaE=|Chương 1439: Phật gia tính toán, khắp nơi ra tay;5nrJN7vPYKtNd+1PrytQXynadnzm449uMkSZxPvm3c0JR9pevjCJAccEx0NmUT9ii4R1dY9xP4QC4ucct7irMdTW5PhhjDjStDkBRABnt52HZ1gCZTkd+wBAX2D5xbZvI5OMJkq4fOSs+M3sx4eL2mGzuPkmLT94AzyM2XqVHEs=|Chương 1440: Giết vào Dương Thế, vô thượng lùi Quỷ Chủ;9z3fi48XMRRqqRF/40bZUE8CnlML4mqqfpC4BtFHNKg0zp5d3MttbdIKueAtNn9WsjpkDFngzZEOBRWFzxTMCNi75pgy3f1qfE1pTyqXdSxia6hS/mMCMgrhkB7BeJosR8721TDSw8APetTOsfWPSV4WhNwGi5GseFjJA02NihA=|Chương 1441: Âm Ty cáo trạng, túy ông ý ở đâu?;RLkm1vqsvfFlGkVlOXruQrp64nxqplT1jiNld7/f1Ra89yDGt0upxORoRv3oR70IMfYBa1xAO/Lgb7mKfX8kl+QKWAVNVyW+nBvNaaGVIjUMQUBm4ADZ9Fi/RBYVJ/702fR+zEBps1Ld4AWNdItREqsmvkmeWwD7GdZk7fP/tF0=|Chương 1442: Âm Ty điểm binh, Huyết Ma thần tử;eH3ZtQsZaN/YRNZ2p6wGT7GaDH2/LZ5PTOim80joPXDkS7X36KZISrR0+0c1dlldaWGTiHetj5LqxC9TsR34b4/JchwjhUFwGxgZVUsA7NyG9IGciNhHtT9oh9/zH4lgew4ppYeN6NLdjLKGdPVNWUnmg9gHW0PviBZrVRHZLoQ=|Chương 1443: Âm Ty đường nối mở, giết tới Linh Sơn;qC4N1Ia8FT3MTe1tkJr2aeDXYqigfuKSzmTBxd8N5Mi2PDVUp3d6hZfTon62DQRJn5ocBSfLi1Ya6M2a/lf8m/h/NkxqoM0/2MBsEdhBeYQuASuJ2dkX1kzIDJHILcmC0KDHaYSgWRqMwLg87H+G5FgnYIgUb0CPq5O4akgvovY=|Chương 1444: Tấn công Linh Sơn, số lượng chồng chết ngươi;ocdtCxyxWYYNtKdQSRGMD+RqywwWQQCAC4YT5ZsMESX0ShMwuZDoHzRco/2FZfea3UbQqXcTb4zo8jkurPOrWr0xeS2Ru5JJdFIW7JQSQh9ckqdTMU03NYZ8vyFCzsAKtGmL70ORGymgzK+gx4k0VQNA/Ig1tg8T/UY8NmkakMw=|Chương 1445: Cuối cùng ra tay, Phật pháp vô biên;R4bZndnBscS0G7VeZQFgmoQRbwDYomwoAfrYlAk0TGULSG17YZ/BKR5h1ztGlPdOk1zfXNu45yn3WBpiUtfjvqsVKfjnNUwNU44Hy48WqOhPGxSNwO1UOdCqDUwwQynO9gLt/sHktvsGDqqQZ8DncMX5Y3P6aVFlmSs2xqPJp8w=|Chương 1446: Đòi mạng mười cái hô hấp, càn khôn xoay chuyển cuộc đời thăng trầm;ivGbhuKfIMsVa/2W+GGzUpxmerVPdohODlWDJ8HlTEWjZCeUhHp/mM3avsyltkeBcEYKwdIAw8TI0FEyDP8P9TYTtCaNazURpt7/8oclwZPOA/p10DUZQFxL6TlqNLWJswsDVwY4XBsZkXUB+SBIzMb2f5ehEWFb/lowyNk6Ti4=|Chương 1447: Dã tràng xe cát;O8Ky4xpWIVq8zHN3WSboCIJoxt1mIMcKOx2wO4FvlzJHP28aMh9fjwYDVWCQP507sbpBvhxMm2BXNTKVlwKUSLc8XI96n0FS+zeRxLeZ8tWXIHlWF0LNSThexYZ0nzxX4iI8vprR+extSB/046uUoxK/Nq3uO7MdQgJ0asjFbuo=|Chương 1448: Âm Ty vào Thiên Đình, Thái Bình một cái tát;mhfsXmB5N9Nb4FLygcphyxBBeU1STM0VhzZAHI6XTPcyMwq6/SLweCPEJ91ypC8YQG3o4wY/3AHMrtSM6bUyuRw79MD1vMXh0Sx5hCejokGBSyMNgxUet/3nxnL+xCWn+ZLMIaiN9RdhUeRGWffRiw1CG0DuI7toX50W1obAdxM=|Chương 1449: Đại Bằng xuất thế, cánh vàng thôn rồng;MkbvVsyiHI+3fxR/ry4YMnHBuC8pNXCWPy4hkyyDP/biatHK0wT/XUQoXyqtPYzKRISJPWVdtsaEsn/+w3JYnNndOmHg41lkOx+cjRLF69Nq6KBYIqzNTEy1MI091+R0nC8ihdQgipRkaaYbNsqUqoBxrDu35+aTTLbAJE84mSA=|Chương 1450: Trên trời rớt xuống cái cậu ruột;+ZdCLZLjl+jVfyIuLurzDEQlhuHB7kKXG57NjHIFhSo+kWo9iuP1BTetLWkOOJhNH22k7L259Qj+sh29xBFmlan/weGiPzEhGvHYXtoduPU0GntkZmX8rg7jvABfPRb5eXrRO40LsrvMR7bEc9gY9TyUzlyUSYXS2XnpzNUXBQc=|Chương 1451: Trước tự;I0ytng0DtBEQQaDhitZI3+6kgwaM3LP+g1QhyHo4hSCz1axrAoqZm8bUrfHhbFmWcQ9rSJN5/yrKMDV9EsThkJkbxFpLbBLXkvoHe8wurEPVy586g9/aXM7h3QIC6EOHfPtybCW/NHNe9hv6BC6iCffA5Oeg7EnRID+mVc8sx7M=|Chương 1452: Bảy Đại Thánh sơ tụ, mất khống chế ông tổ nhà họ Ngụy;/qd0koNpoTs7CfrjHZyR3zBMA/pHO97X54594zQlPca2T7vNVD4fMXjCW0KFgMaZ3yCzKyXgFUCsaL1mINq4tYHqsSh62YAJ3vwiGLRNek+s5Mr3c2ch4eo0E79DKccYbrjIeS6yg5NikosXtLABHi/E7eZJV6FwhIfCZ+4MtmQ=|Chương 1453: Lần thứ hai loại liên;NnqzgLuykvDw5uVh1lULeINjt8Ih1zyWfBAK/1RMdjR0QFAYHwEETlXYl1CFuIwXu+iC+vQLSK9HtVpzwCT5GmOpmBFDU22uIZdzCWFQcpZzc1A2P9TaVq2UOsowVzc2iHSumqfMfawE5bVU7njIjZHNQL15YmnDt3SaWOfztbA=|Chương 1454: Chiêu an ý chỉ;hXHfygbGPhtUvKpyKdQG94ULXFwQH1PGa83YDBiqCmMNMBKsCuzyWr/JnTB7Mo9QWOU6cMOMznV+sQCjbzOL8iQvD1cpB+Aq6Msh6NsSFNYsseg6mdRjktC2d822i42oLhE/ghluWUaW5Pb3mFG5kZyspKoqCpgx+rmwaJNbqkU=|Chương 1455: Từng bước kinh tâm, nhân yêu đánh cờ;bBVN3C4Nreft9fYItGUTvf0Q4R/H4BxkSz85PKNMc6eLLZJRF31JsYkjn63shpidOfjAvTy2uWIkg1YWHjZ4yTuWoO8lZ73h5pP4sOcwcRsti1AYxYNwCK8DMNS2KNeMi5KL3dkLduzRkGHp1nu+hfvXj1the8vQQYSd1VEJIA0=|Chương 1456: Càn Thiên tứ hôn;C1hnhcGYmplbE6c7H8CoHa9AKtZrvBh0YIEj09vzlSFKYmvwLzh5x6lVyRQ0Xu9dA20GqcF/sem/U+1KMlFtYHIhvXpO/N/NSnsOaVbWopeUv3ISbe3JJucpAPjOnRnpqxmHeOUtfVzpcHhUuzKWc7xAq+KcrDutcjlnqk238QI=|Chương 1457: Lựa chọn;MZ67lhymV6SjG6u8WEiNp0c0okPbeRcLc85Wtg9sgUaEk2SzLZFRO3TJVGqs/kre9xfw/3kAL3anTmj0zajP8jjMMfbdwo+Gp35aWWp/WufxiCbta7rW9UwjOs9Sl97EJJn3+FR0ou1ToKLojaP34j3OliXuMq2r+2JTYY9h+FA=|Chương 1458: Bích Ba Đàm khuất nhục;IoE4MaAKWokpRPhH0FXDb5E01KvH/WmQbo4P9c1uMBd69g8xeJ2HMmvwMBF0v0Rzxu0Ae+cFiD0hLQSWJGmy3fOlUAI8mXeuKywKwR4+CKs6XaiojuHEnTVKXQsgUx82ie7p2Fb69UoiWyloCEmW2LcZFPLW07wySgLHJUyQ3x8=|Chương 1459: Thay đổi định số nhân duyên loạn, Càn Thiên ban xuống Dạ Minh Châu;lux5jpx+oK0Ob2jr+PMH891wR+jzdOmlNiOkw9pp+OX3YgvD2N7flztwsqiHMXylBFgB0MvSCC6T1teGTTIx1DjqWKUf0n7ckfjycmLFQp9QX8arhhrlfmSlKplwESLNXOKzH7BWzdkW7UDcIw7YXeMHkcexQ51K52LEewORywc=|Chương 1460: Tất cả đều là động tác võ thuật;iPHfjXu2Oe1NkNEkzdmQmA64pgxqCfin++GuqXiuOF9dyTUBMYDKxDFEEjeVmt+cD1CXIM1jm36NytP4yoz1tnpWjhFXXDX5DNn1bm/aADh/8t1nLtcvQXx7jRCNvJfFkPgOoa84XLPGssbpXEviiggKself0+xttBnojIyW85Y=|Chương 1461: Nhân duyên đan xen, thân bất do kỷ;litec8GDcKfsqAEPqrkpEX0IjHO0hvNUN/x0xGADqzD0jC68sMCliKC+g/3RFG6+3JFbtmEvmw1sjiy1hLdRaDHkA8MhKr1k6q+A5emheJxVq99fodZPw3/KHRPu0JnZz/Y218hdXdXnzQHkLU6w0dD/U9b/IFOrR/IJ5vhgrUM=|Chương 1462: Khúc nhạc dạo, bàn giao;zgbPjXfO97a9/5QpyWxW/uPftDPh0R63kjCSv0pj/DogfCzsguTzJk0QQ0qUg9APIehjsW7o6s2IkWgbh3a6ymd2UYvdS8ogwxePoJuj6/wJbLBrScQLTp1k+YHGNmAZKVBtE01RAb1j3LJC+1p9W4YYaD7rGdZUjcr3NRuoars=|Chương 1463: Bái đường phong ba;/r1OQ56NvPnBbYd1KRyfwBQ9KDmsGeX7X2wxgfzh79BvJLOUcZBET38B4uhjESrhOVD45S9vPy/2PTJdohEwRj1tRaVFsBitISskjLOEblk+c7L3leIDok9T3UeMYWAknQRiOQyhnaq2jPK4+XdigAYkG3tvS0r80zD/zzbZCQY=|Chương 1464: Đột phá chuẩn vô thượng, Cửu Đầu Trùng thẳng thắn;99cZOnBM7zQStxGt+Z/FJMy8qLrP3QMjBCulPRFAm9oIxQhFKtH0BNAWsPdvfRh5eIql94jh8sT7ncH08qtglZGNTcWdPptqmNU9bMcM6S+6rmke9P1jbby8eNWOKgx3TwAufW1eaUfyPqNT+/+7c07P5qGJg+R0fjsPN74uWYg=|Chương 1465: Sự việc đã bại lộ;UDof6/ICEdb/DoNHZVZBiyUbzUEeHgVbQwxwy/3lPTdlAEGZdVHsLxylE8aUZWjNUDTUGafoDfv9HM2E6l86t/ESAf8c+pjp/GrPTAYy5FyGWs7qE3zKTjXqrquwCShIU6Z5WR6aUrPMVkNSZ7xu0C7QsDv8vk2rUjJXF3+uEao=|Chương 1466: Tam quân đồ trắng, tình thế mất khống chế;wu0hLNLlbXBxDlU0UhXWDQeZR9ge72YlRZi+htpjVcY/aLes2+Yes0ryMdWThdSjJ6aNz2Jf160MY6HbauaSSkXgQy+v2NhP2aBPt7wcH0VZA9i7eLhy5Hpl2M0KnA7m9q6mrF44UlI8kGXoX7T5eAqvFO8oYlukdgN9YLzt6Ls=|Chương 1467: Nội bộ lục đục;E3Gqy8KOIcL2qNyfHk+jP0D5LaqThyERtiNfWtwhxdhcZIQM+NDyu/Byj2Pv6E38Aw0peW6wRii2zCMU9UFawiHKe87/hxlq0xPa8Lp7KnC2AJYMEGzOCwtpotrDKapbVbqNd4N0mEFQ6zAh9NThzrRCXFALjVdmhD58dAWVpkA=|Chương 1468: Càn Thiên dương oai, đày xuống Ưng Sầu Giản;tii3AzlDe3MUjlw64Q0FgwJ/4ra0+caJ8afkyjM+jjrQpBnHOE3IAF9e8+KiTpKwepGPnf3l8Y58V+w1ftFf4Ot/1NuUC4+XmCPFdegt6EGflW9EmCsfuvUFBmsiK0kInyvpUKezYcXCW6viSY1jLXOeTjysVnFhQBT4CCYCv9k=|Chương 1469: Hồng Nương tức giận, nhân duyên diệu dụng;Lbt7NjlCN5NynZ8dWSH0HqTeU/GNuAPYUFGnRYl3/cOm/Jt53m0MTYc2uFwzV7p5tFFKwxUrEMaa8tcOedrpQ1jRJS8uFNsYKevWeFjG0n11iGF8uTtfO2UNzynyXu5T//mqqYl73NbvnDpg990uGKqz9/4uFD4/OOB1bj7NbYo=|Chương 1470: Có phật tây đến;Mv3Bk5MrA2+iOXD6gQvZFiBSwKIY9fuRh6KFHbnV0U7YffJy2albeww7RhOswfHg/o/RLosa+v8lbPnZPS/5yo4XxcFwZFaXNuus9/NpOcrQiEuxnuQrSlG8kfkpC0ws0b04ePycp62FnYxq6IdcyKgFmquCHYBUHymjZoDsXYg=|Chương 1471: Vô tận chân ngôn, Phật đà thần uy;EEJCGPIm1zl7fcbGNJzOWo0FCHiP0LLEdtkRjQaGepdpuci7OKYfQcqUr9PHYcmujOXppPA/fhco04fKa8ybH17sG6Mq6dN4knNDCaiFyzv+tD2Dsp9n5QyVBOtRDOMfjA+BFgt+YhkSEOyfsN2EQmtojfDNvailSFaXIqnc09E=|Chương 1472: Vô thượng đấu pháp, Long Vương ly tâm;c/nniNYrwWzzLkHpAlZ09i7Fl+JoEEN8zYOuGPxHbjEdS/RgdUy6Rx4s8Yzoq3ATBUkTscpHzam35Zmlv26XErnDd3edEXlLTr1IjhETjEWxD3vPuFmpsHfyHl0TsBucWe3TbQnemynAcQ4h+uo1Cqq9Xk3Fny03/fGHaAbQbnk=|Chương 1473: Bát Bộ Thiên Long lập;Q+hinvcESsJQ3WKRAu6F3qSWNeTfEMiNIv3u7506sbQk+1wzWpEaeZURTM6RCRZ4Fqm8QKqHfvQ5fHboBS+xHCiR0MmdDrlu4BS2mVoTxmUgUXxAJ2Ge1h+qiVbLtvg8/VG7X+cUb8XQJ2Q8NS/bxFZljpc7ny+6rnktNQls++4=|Chương 1474: Phong ba đột nhiên nổi lên;dwgvgOLxUulITT8g/ut9ebk7wvSXgKJCPwhm/T5RqfbpeHipueIGLvPd9nnmwY1Fdrtcm1SoGVCOeWSMxj+ZtWcdnLpfxsNqjuVsGGl5g1JKfwUPorwgM1SO4etCF9pygxXUVUlsipvUSM5/DCFNEq5PgY+bPAP+Ws1LIh2LFnk=|Chương 1475: Càn Thiên thỏa hiệp;FnbwQeoHsFyBsCQrxzL0qQkOgI/97sNBGP+sRmtEBGIKeRz9ELN3gJTpJ+OTpqNEd1HUvuZAwEtoya5m+NHXT5wfPKts7sPoUkXJcEk9lcEBF4o2iZAicwn2Xun3J64NgFXFt/TRe7YMfdFmsjDGwhw/UmRJQ8p1+/ZLO3cfIoE=|Chương 1476: Âm Ty nhúng tay, tự hào Tề Thiên;0Q2oJVQBq6krKk4m+d+TcBDLszj7BM4KWQXZE7zs2RkB1v1WaBAy1/kYFVJj+Dzy0iIMPpYQ2j8I+YwFBegZegmrkJqBJuLgHMZaBoI1xWwWQmtzUHAIz0f1yLOb7WfhgIOpbcAAotapxzcDuzifL5eUAw3l+psBeM7RPy6WG6U=|Chương 1477: Cố nhân phân hiện, thần bí Cự Linh Thần;IylL0CWF4QnYOw5unx3jsgwnZVvptMs/KjaapRNVLBKYWFljaan33pf6EeisCBE4TIe2q1ZT85XizsFJ8BlWvpVa+ST8W8x1RrGLY0kMiTXJ1zuA377LPA7yYXkD/J6xpD8Z7PTnMbIoeKJS5w0gC3aC7kUs6lwNiCPHQLjDhqo=|Chương 1478: Na Tra chiến Ngộ Không;fZuWkBp7fr3IiRBk9kWx9gyvuWdR7TCIeUi2pwsl+/ID+LyCA+FSugqwmdZTt67PE4MyVAvrQO0GGgIAUoMCIwVUd/MQEiRTeajDe7H3oLa1v/2yo90c5TTJtSBdWX7Zxi1hxUlY6hn6956gnY4rZIPAhmdiSprvXHMjB7mAVhE=|Chương 1479: Càn Thiên thỏa hiệp;fSaMJxOVeYquoHHQp/7hX+sMQNdXvxuu06+RzKg15/RsZfb2mtpSdbQz2gEDHyxG64JYXn8pdBB3PBHpHD79guCGP82i+Ya6whVOSA0iPyKR72KIJTgvsQmetXrKWzjJI5dD9C/0HfjLP8oPOwkvJcSSSiPRdsVH9YdrWtFzKTA=|Chương 1480: Bàn Đào;tOCsqivWTmdQFckhvw0Rkf+lPS7KsevYfqcoAF+QCZPx4RKEKKXKM7hUifnkFzptGHYS8gtUjkzcMay6e5GMm+ZbUTMGegUSgsBe3y5I/fkQ5WWFbvEcqJyDMDNWVYbVx6NAbtD9kk712sw2YAk32pMg7tHtthR7OwrbflyPZu0=|Chương 1481: Phong ba đột nhiên nổi lên, vu oan hãm hại;/Oo5GtYEQGWWIYLPsH2taEGcCZiODLNSI5Gn9XW+zp7IjW001U7m+TJHw9wCKy0QrbfN4sizZ62xsrxxAY9gia6djDRt6xrqKtwcgiAikA2yGHyoS93t/Gw0qipgi7zBy4CD4YJjjZ0aR7vWuSCKnqTsVpIOEGmGDfrwXkPCo50=|Chương 1482: Mở màn;/eg48NL/9TOjxZNvLmWY0RO/PDE5XRO2BK00V2qDwk+tSKGs5joWQvMsZB7byZ3duBrgoqhgK4SEl1kL50g31vXlaIG9z7N5mXv2CC749oAOSwCLsEOqV7hnDKwPDXZ6AyT8iv4M7Qk8zm684w8pBcADvMoB0xUZ4WTKXKbz12c=|Chương 1483: Chúng nộ khó thở, các thần nắm bắt quái;g4R8/u36ByQNK9DBDn9AyLpVcYkRjrOFV7/aYKPoEskNXAiqZG6xQt9kreSATxiRLUjHNZuxUV/FPecgr0dbzeZeOhvMATYdXcAzwxHCFso23GoLzL0OFTtMsY0LCH23laul9tL2NctsGaJYUeOcARzXLK0VjGk/mRpZMzPA7wk=|Chương 1484: Bắt;903YjbtujRHTFs+rfV9kNCHgg+2qq+xs99BZpSdFdr8ssW1ffNhdCcuEYj/xlJlzGi/ZTaAnVMBjWxsb8Ye6sLJl01AamgBCBYoZlO/5zuEmZ9xVI4g8EidbitJlpd0aYHCVCVVbIxQuYslaTojIvGLGSTBj5Rf8XHKG50uewwg=|Chương 1485: Tốc xin mời Như Lai Phật Tổ;79I8kbQLcrZDwJQSUiRM6J7yXXjBi8dpNPYpqGMaPs9CtkMNCqBJUwfsQyN5D37fS1VjHoicSUgpBHsZLgEYwyRTlBU/t9dH3o/cwytb7qSqDGZGLwjzl4JMMeoYISwdjbIelNKtebcMOQcHIEnjyZ5h2AlQr2jM0vGJdpdFrXo=|Chương 1486: Mạo hiểm trấn áp, bố cục hoàn thành;V4Bn4mv5ph9Rvyx3OFJ8juVMMJkkM6k/ML0waprwghbTfCStfvpLTXIsz0ecq3eKDcRW193/uHWju3xrc19V5Il2+xOYPEvhREAmg7vHCz+MX7ahMEsE8GJUONXRAFQVOma+2PouSPOrVmIZ9fVBHnG1Dg1GsJ1VvOlaadfR1Kc=|Chương 1487: Biếm nhập phàm gian;FSKMC7Zkjz2fH7mjsVWNfzFgtSBKqYS1Z7qVyyx5b3DoG/6pfu1TvWBqbiXPJcvRZU/hceA3nTx3O6t85JD+lkSqhyVnB4uYCQKRovF5Sy/8qF06dz2W/Hd1cmXbSdCv0VodhRKSnDv5e9krNPO01hprlzL42oTSsQVJkw8zM2c=|Chương 1488: Thiên Bồng bị biếm;ZBsJImtvukfSYi2r/zVxHqtlw61WgfMN57rfjda8HspDiyKKz1zjLhHA2G04PiLtsdzZimWBpTEHjBxHEg7wJ6i+TjUmBe6MyIFsatscK0qrtt6cJ1WT9onfuJIONg6kCZS+bwEIlmkDEIlCL3ZnZgXLrcHL1D4jDwhKJJ6/W9Q=|Chương 1489: Khổng Tuyên xuất quan xông Linh Sơn;ifyri93LpV39gaK+0fQ6T/+aRLQemH94vZ8bgFqPCL7WMgJUTht5AcwNcCpFthsU1ZyYZixIG4xaaS3nhoiWVcTPNb27vjxcDoBFD2bi3ywHvxq18W2QVUgnopXtTnKouwGqWfmAdwdY3MMw/ZjNqqL6BbgDM5HSGcpSSOBYoCY=|Chương 1490: Ngũ Sắc Thần Quang kinh chư thiên, Khổng Tuyên chiến Như Lai;9ndsE6+fBxSSAuupWgVP9V2qD7To++w2WLOtqBecTpSBLiL4/w9bWIOCpJS690fjCX+KgFEJHD6NsxDJT46ccdnKCpeIOIdvswmEdQgDRqHRZ0ShnZIEi8Wt4zakCl1SAwTgAAU6fNYUBM6ex+1jkYHoj1o4RzSSn2IaZmbcci4=|Chương 1491: Tôn Xích bị nhốt;j2QJJj0ZvOXbncmWAUI/JSDvRPd6ltsPHOJbabwStKNbkdpnN6Eb4sZloxCnHrlhR7aK/D8iNls7ciIbTUk7f8WuqjLUZESMb/jKEgaBvNvp2YYGz3AgYwMfWNr+0cqWyFyv/e1x+L9R3jYWTgWLb00czOVKk+LbxZx8mZyvMJ8=|Chương 1492: Khổng Tước Đại Minh vương Bồ Tát;3qBgcNo9cwJv0hisW6Y5E3qQfVKvS49F1f/hG9pWHufLxWSeeynB/k6jRJij7Aauz78zsekGt3jFpbIZC8uLonrdckh30mJoqdTJEg/o1YFE8iDUeHkMwqUsg/5qFobl+rpl/KPWUSJoaLIDmKGhJkychd3yC7Xz8otEOMOLOv0=|Chương 1493: Yêu Thần chứng đạo, còn nhớ năm đó suýt chút nữa bị nướng rết sao?;o7pOwyry7Pqd48K54rxNSVS2QaJbXTDH62qZFsup7JhnDKm/W5pda7HeyhGwgsdimfS1PpXdo3Tl12XJJeAo6ziwkBwG2qtZdUbINXmPTQm6r6KB3hAWly8Il/pvipVfPrr79EuDooq8LkWjewlu6PlVSmfQVUH6gH9jGckvwLI=|Chương 1494: Tính toán Rết lão tổ, miệng tiện Triêu Thiên;SOLqeQhbjkORXk56gC4HlHefyBuTy/4h4ZUaoe6Facti++Wx9QBYTLv737L5Gnkx+xiDVk0bjKattogKUtrVFhHemHDsDJ3t9YImCvZAHSpL7UA8Rla4PmCzEl3K8he6d1hbWUjM/obZihfhlrBRVskbNhOWqQjgC9CvbALrMGU=|Chương 1495: Đại chiến;lWfoaZSgMvt/6rCaV1MgLEpO5nWqmxBQ3xadanfw/J/ZYrNmZMUwSZrm9o8oiSzY46a+W4ACMXB6iZkfYNSID0U1OZ3k4Jjtvk/X1IgTrZUSvAufC5zi8oeO51WdTVfR9Jz/3wZIgxrskHuloUBK5vJC6KrSqtNo8iqbJTEHWp0=|Chương 1496: Yêu tộc khiêu chiến, chọn quả hồng mềm nắn;200kD9jLurqtR2bgBwEHXGcIGqJHWxdrVuyKyL0/ma1yCRa0hj9FOz2fb8nsMJ5OgWQBCeuW0P+4feuwexqqH3eBap3Fp50gwZ6TYztlg3uk7rejIluLeRUYb3UdjSyyUpjIqWOdH1ADFvbyC4I7fd8ImIydJhaHKyG8LMzuMRY=|Chương 1497: Quả hồng chuyên chọn nhuyễn nắm nhuyễn 2;Opr2rpFq3zdDYmHSHvvBmu4Id1Vfz09L04pmmzyjgFon9wRvVaAfRMWgIzDT5c1D9IGME6bnGi38gb/TWF+W7zb78G/OeYIS6FsRoXjBLcycmJ7IYGB+qwSOHEC+Qoqugn0fQYPc4tRN4kOVMGcZo+sYi7852y1njWUQvpQYSjo=|Chương 1498: Quả hồng không nhuyễn, đòi mạng muốn mặt?;3c8hsrT9c5cdhEi1mdqBKpFsrfywb6RQRTPj/oW8Po/aNgyV8V2RhNEdsDo0dz/HHmHcf0j9jGbbOjfr7xLYmiR7F1h7oBWpblLGDy/dIVCKBamRdcqp2U0qM8BaIVJ1lf9DwEMqvBacHRd0pUxxaJt9Pdz5j08bHODD8C/aP/M=|Chương 1499: Một đôi mắt;WGh+eaKT4el8pT26F77xxzvaxQFODzvDqOkeshYd1jtDviGb90KsxVbDJbGUjMKtMYr/1HuAI8Jr/jkPaJF1kFTz6JWObRMRKDhEH7f/R7VHI7x+Mh64N3h9xYMVrmNmb3L1vd8EbOApBnCmfru6UP77elPBIdHzfdLYrXkkDWY=|Chương 1500: Tìm kiếm Huyết Ma;a9tHQUN8RGor7XRtqx/VYGdxYWwMk6SeChQ6D5Eljf0LOBDSc5TzEf+bZRiw/aJgejkjXeogIXtIExMexqTQ65QH0AWwhyymf80qFvST7N74W/ESIqBNDExOb+zajejSEvaJ6MA2RHNiU1ysKqm/sSeA09fGjFwxk6oHI3m1eao=|Chương 1501: Huyết Ma lựa chọn;D8N+xKY/jWVIzMVbyaMkhk9U2mFVWUpTVqxCeRKb74561GRqYPWemRkKN34WfF2tB9WzQV8is0lXuvFhvit5YkG8Q3SoYsk46CHnvfcxlG1ML+6rtpsCvO1jxlKY1aASx/7oKj3pWxT4NlwaNGAH4xBjrP5TUeQZF18iEFdgXi4=|Chương 1502: Tiên lộ gian nan, mà hành mà quý trọng;N9Yvb4z3eP++xgIsm2HZ/Y2+SgQwkCKVpDejLw8qSxIMzQgMmh6gaPqLkI0GqLBfggRC39gCH00bwrHpHvN1ncxtk7IEaBbvVyOer3iJQ5uyhoscrK/eWe60cBaDWE8rhB1ZwGORZKNnMKnVjur9NNGJ0e5OWd54ahnd6mL7Afo=|Chương 1503: Huyết Ma đoạt bảo;kKkHhmGpFStImvNX2I0Bes+dsL1RE0MVqAlm3Xz2T8a4R83N6kcIktXOyyW363zSo3zs7nRPlEp5oOlC10uWZkILHmR9s4VakWrq9We7+1fm6tUdwS49+2R67iwHzVva2SUgkbAWBEvFUrprIiYrAukF1Q3bB7aX2agYNUj3BQE=|Chương 1504: Tạo Hóa Chi Địa;X5JEmmUoCLCwI5zB5/qRX3IB7v0NaMSQaMPf3r6Huam4cGHdeI10nZpflsyf7ZPsXRQPsQH0g1Y/LxKYJ5hsSBazIfiA6Gwt8tHaMcPZc1OJLKRfgmdOiZ/pMHAWTFTOb3xlz1HTyjA2EM+MppBA8cQqqVV11dKlFcLJnQ6qbQc=|Chương 1505: Tạo Hóa Đồng Lô;ltVIlaYYr1m/Tn+wN5n4TH20o8KYUnJxRN7R0aCKiFmAcGLSe+HV+qJuV0Jd7bchAipiflmTFPD5AW8yvg0Y12OoDVlSPjL6d8aXr4VJlwM3baM8VQ5koJzJQtklsZa0uZcBLlYLx3RcK0FediaRQGGosoe/O4f1mwT3dYX0MQY=|Chương 1506: Thượng cổ bí ẩn, Như Lai phóng Ly Trần;KfBaeURX/jXJVo1uZH9LvY9PzMwpCSftBwOn2RuIf5dsyX8pa+CdSNwTvG8F6FLsN7/p6uJ5yySmV41vJs+KfjwXUHCh8DqO0+iBs/dBimAyMDuEil15BDfS4e41dkT8FU9Kd8viJjb+Brxequi0a/tFjca1Rr3zYGEzXHlUCSc=|Chương 1507: Diệu Ngọc chứng đạo;rNuf8kL9ouTqQsoOqgrlUiYOS1RlH4G8hDkgKQm5mgptLsN4X6fLhzwYBHewfZCM78dhNjs31fKAQcNiv6HCoVQEXTM7NhmBGFSRx+Wm6PZnEHRv/ZQRiqbgDF3T379NuzSO4+Fyw7s75Nb9mQwM/Yj5zFf/dl9Sjft+pglEeuA=|Chương 1508: Đỗ trạng nguyên;9MQDwtTyw8OgfZcwFGkSeKR5AqiznTuzz+nRzF56jiUpI6qr4PxwU72yPCi7yP0b8/Kfh1dmNeevYdG9oZAYJES7DzkLlUE8K+LLJoUHhpJITn0Y1yMteVT8lRSNDCkU0WYisFLEa2LlN5jwqvbvp9ckMQedzuZ2UEqfaE8ZdSo=|Chương 1509: Lấy thế đè người, bắt nạt ngươi có thể làm sao?;UfL0raN700LjYkmoCl8boT0oDQvF6mMKelpFFHZCLh5gG7RQVB9W0PZgPZ5HCdJjLfP/ywCMWGCQxQ4+CG1dvf1uDyPxcxS5gtp9jtQ2k9x4I+ihRl5nMqkiz/YhXEVdTYu/p8FPjnKGxpC8I9JYR8XU3tRMob8m7UdorEu2i8c=|Chương 1510: Mượn Diệu Tú dùng một lát;LA7+Z5MM9HrL6vqCR6To117W6PMFvCesqRJWuk3bNNXelEdW45Obim9z+b+mpZdoGJ//GfKFC2gNmFIn5MVZCC5/bgfughpnMr4XYKZVFcJfyKLlBpAXKpJyiWEEj4T/wvGDj0vQXwRRqmnvIU+oWpoSTDgmvW6ANMc9podBWQo=|Chương 1511: Hồ Thần khiết cơ;oJIZ9GlE8Ga7Sxqpsp4AMjEGHfrSTX0UwyXACTMAimB+VjCSfmxjwzIcws4nDX4zjutjUVks0mr23jIKnUjegP9PnThpsYNEGEa/SCboxDZV2ppikTk1xiJm8R3j0a8YBHr6nZAPGxR9B6kBt/VX5dyt9plpRSbS+BsMI7kofQk=|Chương 1512: Tình chữ lúng túng ( đã sửa lại);UbYwRxTR4PfL+DHmYauJ9+72/5Tn7bEjhbwrVqOFT+6j9o46nR2d69oKgmG+Cb0vz9kURQ+Gnzh10kbEg7sBfS3TFa89BuTjTZS2PRwXnGVuGAoDhs/rVACd/DFvSz0KJp0c/BqvSDe62H4+mv0PRvOLeomdPh4vUNDtJsUuIUA=|Chương 1513: Có thể nguyện vào ta Phật môn?;+33nMn/MVGz/TY6fEqv4JWtzP2EZW1RUIFrwBJZ+Hih1A5s1yEvVd3zYu9f4haXmEZoiDPylLFATxVydF6jtsSUhZ6OK4KU693S33TnGTzGxPgL253mmrJ05C9DE69eT8MX9VkG4DVbzmExYycIsxxSm61AjgGnx+C8VghdWe8I=|Chương 1514: Ngũ Trang Quan? Tứ Hải Long Vương tính kế lên;TTr9VqbxEDDrjR0JBoH2V28sOQ0Jh7msm9HV1IFWNnRhlDuBmnBRYHVbChiI1dE782e7CtTfKwFj1hePVVqnCuOiCVyZncztdn5X0uJqBWJaih2woCr5hSyo3l5iMfEvwclHjGY+a1LTP2eEiTJpOjPzzyrkxjB5qWFmt/tqkkU=|Chương 1515: Tặng bảo Trấn Nguyên;s825hCg5kG4FdS0L5ZTwsNNQSdx1kOFlBUg2wEORYXdcja3VpK3kzzFwwS+R+5sRNzfoVQkKxL5OhIwpPnZ3iiF5FJHpvjAuBw8k9x1dGEj5ZkvrCwXQWwr/pxMQzkuNwOQ/fAHS86T0W7NdYPi4UfkoH4uFIye6OpDzcpdjJVc=|Chương 1516: Kính Hà phong ba khởi, Long Vương xem quẻ;/lQVBTKN5dypuVE/lKlkC/vWX+o+GZWqrXQQkEv+Tdxg1FKsjvPbd4i2G3Rb5HquVpEtZAKqhPyokYG5gPbSObrsyITgJltPtKr1P/pFDJRw2Tcj5bLIWP9NWwYUUbqvKCoMILuMUn16hmLGiMP1mBUV+QNhmhaJ4hhDIWc0614=|Chương 1517: Đây là người của ai?;xFMTNsFAPgeXdBov+z0MTLruMC/ZWVQQDKKcyPpssV/Pg0C6I2hGALeMrL/aQf37clF8MujoTdAUSX3kfOdJ6Zz8oQJEyStp0pg17O1PLasSYawm6pVzCQbxFGemA7ZqY43UdRIqpsLZs/JX4NaakmnNkA5GgFp/OZ4KmEsRbr0=|Chương 1518: Tống sai phức tạp;TTtG+b1G0Id9dzf98EsODgiFZbgeZlb9mp06mdheKC3JQjLxl4+QgI95Tb7Rh3bS+otRbdtOra1ImzOdNw//J5HrwGdHi3NCBcu/lApYxqW4gJFP0x8CGbyV97T/7we9qIt9A4c2PV9sSOUWQh4shV0lpAMAhjrs89CZBq1VR0A=|Chương 1519: Diệu Tú chứng đạo;+LgaVQ+lbB9T0DiC5C8NMOvpQpkbvCKcGuDUFvQEzphWxBWHAOGC2OjSaD7yQypRKtBkxrD1jj2XD09Dgetsrz3PqJp/w7lCqi0chiWeX9U/CwJi+VW7PR6QTAjWiUAO2hUv6lAze6A6e5SfGplf8CQYeJJRuVDxLmWH6DmU2RE=|Chương 1520: Tự mình tọa hóa, chư thiên sóng gió nổi lên;/F7E3XIEfuiLdGfRcbEDV1Uw8dqkBE1sUB/5WWOtb19pgTGKOtD+cCgckcGYqkwaaIh2h56HGa4WLNqWHT1JZQnI33NywqT7Twp/CtLzRjoD1BhMNtIR06lU5gEXUONhVb/nKZVwElawfyIbS8SIBjpzjuaEZqQO9J3xVNt6m10=|Chương 1521: Lần thứ hai chứng đạo;w51X3bV08k7sjSor+i+Xi1xBSGsM0wIuwmlVfd6XCIuDWBtFl1dpXK1vxVL7Hnhktlm9g1NQ4rstcaaIqR3+X7WMZBL/Jscv/F2EqNgkm3DYoWGqVfcSfWd9298W9or9TnF6mo+zlmnQoVyfJm/EBckCC9LcghWcMIhABMPyXDY=|Chương 1522: Vô thượng thổ huyết, chúng sinh tan vỡ;Q0oLK22rALV0DYcOr7uRofUFtAHnYP7lbASe8FYLZCG5Oem5tXWNRzwEd8qbDH7DwkE7uD/YbD8V8JOCrISDPp6c/3dW727BSuBRqSwk/iX4ezNAPtswmTV7ozuRKAzj5WWfSREeQhkx4FUVk85PXXO/Z5yUBUEIjZjX28e3gvI=|Chương 1523: Cửu thế luân hồi, vô thượng ra tay;Vmfgf70lKYRdzvmkCkGregcitr/NWc8sNeKdKKqkEEMETN+C94Mca7K+7ntaVbJEUPiDGstqQ56DV5beT8RP+sPxJWqGWDlSRHZPkJSePzg6mbJnVdqCs4jBgGi+stVthct5H5iL3jv/j4lvtG7+/64Il8X2UGS9a3HGpNIZguk=|Chương 1524: Thông Thiên Chi Lộ (nước);V63SnyaYGeOqQUs02+eeTF4FDlN6azzrX4EubGFHiQSk8sBmBnpjE4LxlJwEEqzkxIjWQgw+u3nLXZaQ7e2og+JfGXkP/58U2zLEqaRVcp9YaMSkKeH1avRSjPtKWqz3pdxihPpPhhiBBw/lvmQTthfohWKwoU+tlv2pwjrrRbg=|Chương 1525: Quy thuận, chém rồng;sDAgNqUh1usLQQ4aMgwykhm/9D/EibFsGM2hXF+Bvp/Z8PMeYV2GmvTW2uAWjk1ymE9dm15+Q9xB0oqkewF67lXNVt91bdNjcrCs5JQUKPPxk11javdJBhyOO0/vsmZH65vy4vcBtG9Wgq/sNWlfY9H5OWYsnKL+tbMoA4l8Mos=|Chương 1526: Giáo Tổ tính kế;aoYKcD5mCWdbr8T3iTQSnP2vOFev6szutLsrXdIym3vA38rWS5byISQKJpjd+9Adkq+ut9fK4k1LpJtJRHpWPRQVr9UYlrYs+6LujCwKepgf5jt+YGS6ZaCsX63cmmuy0xpbfxh8rBbLCE+wQiEpyijaDRi42goiTscICDj7qe8=|Chương 1527: Nuốt chửng thần dược, bá đạo Khổng Tuyên;pqNdxi1Cfs5vaWL7pw90Zc4t0ztvIDFJkHSPaWA6VGo18vJn7B48tT/iuTjGMz+21I9wDst7KORhJfL1su0+KLnZWzCXdbcbgRtTf3AbLWfccmkzRpAxWGVNGcOJz2TWZ9AIdYk4jR3wvxTb2mRjHawti3MLtGP8o+lgYzQg36A=|Chương 1528: Thông Thiên mở ra;iCgEE3OYgLbr9r7EF9imdqWmaXhyHo4opw7Ya4S9WctCz4MPEGD8zTDDjYE6qlfcpWfMCZAacVvVS0lUf72r+R9RHB5eNGCz73gTatvHwBuTjMvCc4SnhaSn5v4JCU3lWSDbXNeoGttAlmca1PGKoP8dbipj0Dv6cq/D3DTUNuM=|Chương 1529: Ăn tươi nuốt sống, rung cây dọa khỉ;zmgUpyoObkQFPFPLPMmA1D+AXpfHfJa5Z+b2C1xcst9DTlbcGUDGtBB1RryzGTsqYpY0yixSMUXpHKyqza+Naf+63VjGHanQsm0Frv2zX4XDXQxukrY+0TWrwwBTpj4YCSASI8Qn0Xior6BLb8BOzSqz+DAEHN0A4c70Fy72Jgc=|Chương 1530: Thông Thiên một góc, huyền hoàng nhập thể;aLgdTlTBgZuXBfwAfRH+LrHnpR/JkXgcjlbn0laAPgYZ29Sgwq9awMahmzAKbz+lqeRa/icBW106Yjn8iYI6mUm6t3tEPzln/ZIRzxo3chUAYxEITfFeLO9QfR9LZYvBd0nzNw5C5fjrNdtRSOY67TswTDQAJbTWsFB3qmApvkc=|Chương 1531: Ràng buộc tâm viên, Phật đà khổ mặt kiếp số biến;vRsldn2A5X0kX/2h/2yd8xnBkHRun/QO3k+UNDZYfiVETnmKoQD5oerxtgHBqfMrIXurB1ecPXKc7WF4MG2ZwbElmLtpYn9U0mhelWNPyef1bVSkfHkmGLWYRSVJ8V6CFEIi4+6Fq/BVZNAL3CSv7SO1H4qBcszjT0l4w9Nqck8=|Chương 1532: Phật đà bất an, mưu mô Diệu Tú;pEy9byGBYUjJqpXfVt2yW24qof5nDTF34Wq1/u1x3AmPw+hElRMqTiw1HPvvk+kiKo/5iEXr2tTL+829OgE8TFHbUIk5mnXhMii9eCrUW0QvF5FH/TjU2nL2rdSaQ2tkwG+t6O8Y3XJlC3pJ7L8k8sWyKEmG7ba+jlmf5msJOos=|Chương 1533: Thời buổi rối loạn, Quỷ Chủ tính kế;BxOu/8FTInxKedmUfd7fmWyr2nS0ah/r0pviD7Q4y0C/9Javj3G122XrH+VVmEchLs7EuULIWcm/K+bq7RQCVGYMWTxDcVv1RMGZWTtJJGP9D7PhSUTAxTzCr6wKtpl6PsTj6RrXebNn1c/BppeGtSVgvA8BWOzKItc7MQWaqZo=|Chương 1534: Mưa gió nổi lên;zCydusYQO6q2hX8RoX9MAXYP3jjClyLf3jXChpXgSWewd4qMefEP1wSL+RsQnt/jClzIOSaf+ZC1wKKMP0Vnz7hu7Jo1BjMGesqUtb/9zOKtjO/Y+jTDZzfEq5tYhWJ6FsTn13SmemnobvWyoZP3csyGJ1I4XfxkPiagXt30UxM=|Chương 1535: Phật môn chi cướp, Tôn Xích thất hồn;mjP0Ih9vhjZAuQZQkR9Qnp5cLLi5AU5Edi4z6QAn1B4Ue6lfsOLqFkR3lL1nJTNN7i6o6KXnFD8aUOAgImZKeI8mVKvQyOqHERdFfN04v0c1Aw9EOIx3lYQ6JqMX370XBLPl1FvZEseJwSt4iVVo0LH0a/ZzWxVPjCkmB3ifbO4=|Chương 1536: Biến số đồ sinh, Thông Thiên mất khống chế;V95tJsg6dQE3XSexHATGcPSF5oaSn/xyhzl01hEbfKyszsc3INKzv+hnG1ytGxjOhbvAvhCsguPskBMpieCPyXuyEL1SAePWdQ2WhPed5oxHtCGJmeSQOiQ3edTGTyP8bCF7BdFjlLB5aWlcLBxvxgFQUyrZLk59q5rodHEf6Zw=|Chương 1537: Bị nhốt Khổ hải;dGniAbBmizGtdEAehJOP3Cazd5rB0DpXb9Y5Of6oSQ0J3ps/VADeQlhOMJhIutWUDYLGg4qGSTNxdYHcj7Xk2C4Yj97O+A5eHN6nSX5Fm1wUlmzZxGT744Isyuv+0/Oeq178p77QmqfbOpSdvDQhwdLX3l9kO38UjANgPgIpfmA=|Chương 1538: Khổ Hải vô biên, thế cuộc mất khống chế;lz+vi177j5mKM1Js7teSs1R+1POlX6YF1sJAsYVK0Kxve9J2NiJVWyr3Y0hCRlKG1XE/B64BuPq9D2uUuQuWdHtLJQ17gXIBUDzKD9O95SxtCzMDXfCNVbbWukHQmRbF6q2JVbV8mAlPYEJqA7Vnx67KKF4nc+GJ1Ffrlq5FJs8=|Chương 1539: Chúng sinh bất hủ, tiếp dẫn chi chu;E8OlMiBYy6/MER7UgusShbwsUesAqw5dvDBOBGLXHDdUV2k+g+4/L7PmYe72SytDqF1An4E9mj89kq8xMG65mqSzG1TusNZdeKt1J+S6tFCtmxxTrg6REgTAa5KwN+0YC7ZSOeG/xLGyMZvZfK2/ghYkktKBHNSnZol/wMFO5As=|Chương 1540: Đăng lâm Bỉ Ngạn, luân hồi pháp tắc;XmdDexDcf0yBELg2dwiCkydqB03vVLIFBYKYzid92AzOHRPTEQXvKaMyrRo+Co3L5+f73OPDZhsE1YlCraa4B1dJ2ow35D9i4OI9dkqIiSE0V3OQuesC4pvB/6On3y761zieYzG8qXTTDoyCx0Rk1G03eYGO90a9SJ5P/w0sdOU=|Chương 1541: Mạn Châu Sa Hoa, Bỉ Ngạn Hoa nở;OCh8IQQv9OiAG+kUTQNE+qIW8MPJF0TCgA76sai71yrgWnCfRnHJDj62h7bYpnyHPe3iy/08kzxw0Vl3rJFJK/e5OF3e8KihET3EwAdL8NbCSlLX0ggJ6AnxDD1tPVwbY4GIabvzboDKkryz4lhckieOtxyMyp6wNCGKx50hETA=|Chương 1542: Diệu Ngọc hạ phàm;mU6dCDeYWRsqal/AFGVJnMKDM/SObSPKrfugWcpmKO/v4RS1Mf7ds58Ob4tur0+bNJ2cnzJG041qLSqAYpw4a4uKEXd7DiUKUqPwan2Oat/3gDtcPFfTd2mK9cwLPaqchweLb9LCi0yuPAyagKqh75OycA44kCXtNpwpMBJ9JNE=|Chương 1543: Diệu Ngọc bố trí trang khoản cố nhân;e9C7qlPLqF5SJ0RfBTFCyOScMuUVZruIsFUxscHvHDcR3yZDKCZ51b4vEsByn1PQPEBZiJeRp1NF14pq8R+ivl2Ml7CBZmZhTHMZnZFI9VVfaL9G9dPed3uUIkfOj3eu7FjRrg93/T2/YzKWagJu38AYL7dNUaLflk0CDSSyVy8=|Chương 1544: Chật vật thất thố;IczmAIck+yEPVE2xPIaP1qzuaF652O3uFNlvgKMNOXjFtrWbyPyYXm+fVOT3jWfyR9RaZHvMWrzu0B3oI61ddRL1R48snQBQsV1mmb9Q9dD61EctLa3hMlPoXbYfnarFpUJQEf5c5pqtdyVOIT5n3635rpcI//QlttlDPAVDR8c=|Chương 1545: Huyền hoàng chi biến căn do hiện;MbknMG90segQKOeQlM49RWMibQGDIjJFuG/5SyLjnETXhUTPBMbE1QFkeE+aSRTJd/AW/lPbLyiWEFsGpu9O61o9vv/GdCxJl1P3oKm76ai1XAK2VPLaK2Dy0Lob6+r/X7Ee/fynNSJ6Fg5vKcrofQQ9aB/EtyRqGeuv2sdVV9I=|Chương 1546: Phong ba lại nổi lên, Long Quân vào Âm Ty;TVuREgEc6wAr1sT3y4jWuovB3f9nB+lXHW2sZQHFEQ13JB5bDE6ZUAwdlgUc3AYXVs8HSQpovZMCEFwGIYdqQeD37EEDkMtNpshrop3jWGr+5MAg5CRs943PE4X8Mkx0hHjCD5VriNUEAZrjL62I2FMRHuEC2+SowKHohJezofk=|Chương 1547: Thu phục Ngao Huyền, Phật gia tức giận;GotrS5YqOqnd0YEoKfquPmum+RIdWDImzn8PcscRwWDvzk9vcUy6yrhqFM1Oth+njvnzEKQZCcEJHSn2oag4jMv72daIX1gsU5LdUAFLrZIwDrirS4A6OdMt44tbX9k+okVIXPqQJ0xQ0SqbQS9Q2qyXwjGQSfpFQG3WEVkDsFQ=|Chương 1548: Vận mệnh một chưởng;k6hk3wsS/yVj6tXGuG1lc6nd2rn/immFip7PtCZhLQxwatgHGH0ArTEPDw8xx5BEQ2HTZWqvLciUKDgn9JasvBF7bM3JyRjM/DdysnGHwIPFPIp4PbgUo0RLX5p6mufwcJX8hzbzwQwe2TlBXmIyJDhHdSXN1n8YMsBNprsqX3A=|Chương 1549: Âm Ty động thủ, Tứ Hải Long Quân đủ đến nhà;LHl68t7FxOBNxMjqtzfv37qJpRmEbiEo91IVALouEEann5H+hp8/0p2fI7Zckwlw2lomyz40kEktGZh/X14gfacXaaNDg3kbb03VC5ric1mrAq9c2ZoDYtBuXTRDCz19JiXiWXbIDZF4umQcFftzTNZeojLAA4p1nLlsq+ZDUVU=|Chương 1550: Diêm La mỗi người một vẻ, Quỷ Tử thăm dò;05jqq0e8wj+ph/5hyfwGznMlPa0HvbYpbSs+k06R8vILpQh4TqQtuonW4OdONgmBTyqmoQ0Z2Ssm0lzsBssqcKm3y6jCfONBxRiPwFwefD0yjk0Wz6+n8wyUFx7O/3eG4R4BKVy5WXObPk1n7hHWIs3DKp/xdr9ADMrxyBZihJ8=|Chương 1551: Huyết Hải biến, Ngộ Không cơn giận;CykXgyuZe91xM2v8ayx9BjnabC0f6YddXUCcBKT+0TpiW9bGh3/TCC8xyI1jzSlPVCZkjPgYeTPNfPFpask2lUqEpGrQAVjs/ncLNdFF921opDu3HdY6toAiWTvCWOpEIUYCgoU012ubbdH7yQG/uEkhYHqeIgtUjTLbG6ncZuc=|Chương 1552: Vượt qua pháp tắc một côn;t324ho4SoRf5cIT7hl+mtTHAfKBwhQcFipaybtMgxiyfL0EIe9K6K7sPivAyqYnMYv6zO3iQSexcg47w3k8aQ47wevFCOMukUDa+auZZTYPtkIFL1iZBm2/vM1bjRwUpRW8qUr7S5lUT+ms3u3CWtXCl9lAt/RUvl303DHg6jAs=|Chương 1553: Vượt qua trăm vạn năm đối thoại;sjtV43ZbSwXqFwERq/3IOQxmAEkG0XTXMt2avqPcJNZ04yWzgsqKerzOpXJLGsyV4If1RctLXbDk64KrHPK4t5MPpJPxbldnIvDqhxGU2n864riITKQku6C+28qLB77mNUJ4vUw8qM5uk2Kxgtjaa+IC1LKDGxsqsaAgOUfaX2o=|Chương 1554: Hình Phạt Dao Cầu ý nghĩa;NAUVhj9EEAinFYUQ/xPSWfJo9ltpewinR+lamkqE4UD87CzKmlt3Q3nhsB/4OZJsNk8alxlupp/vYbpoefQGjf5flrv523WwPzSh9eCHpBJtgu92TV9iJ3NDUAZ6PThvj7ac1BCNJ6Zrc7UDDmaskznr15yB/8H8DhHTT18CTsI=|Chương 1555: Quỷ Chủ dời nước;xijgBs0z+MA7a9L3aHUbqKhhI4muHh8/B/7HTyMyNSq3OQo1sJPI3cg3f/BeguyKEIvlCAp9HtqPiV0NiyJBDyBfIYUk2nWBWeydNqOYRRlrVkMLeFP4RIKKMq6jUQLoiEBqzxS6QamRuopDn49CYpJtuM/aK06ghODT6bwxY1k=|Chương 1556: Kim Cô cùng Tâm Viên;F1lduYPIdZt2eNGwUF/d+bSwApUo14/fJUwHYeEMUCVAv0suVrvIKQfwpoeJuL4Abubeu5hT9EZaFpIvfpoV/Whtj3/rvAJNcUWa2fjthMTnGk6xzPzDLQwR0/41tf2iA87N/4F5GCaYrNVTtOEp3muC1U5a9Hymrek28moWc+4=|Chương 1557: Thật giả Ngộ Không;V208SaWEvn3apK56Mo9Ci6u3MizYR/29NfzXPDtidVnSC0TA1tfcY1Oh1FvjUe7IhpXaMNlki7lvNNaAd4i35Ou9kBd11gotYVAh6mgJ92+jYL5WLJDLhMoREfSQBfkbnQeoObuFYcb8BgV83i4mCRl6QMw5qADuUSjaZRrF+Dc=|Chương 1558: Huyết Hải sinh biến, hải nạp bách xuyên;pi/7n0+8JRIPQQLTx63WIJ3oF+F9gkCqaUqXCw3vNtoHidCS/pQM895b+HPw+TMTB14mRi4iESKib0+5L8rCAZ9//tnorHwpINGM3GxQP2LgVpkQtUrNSdQSQjXOucNVL9lgZywzpbPwW/ydJzCuGCq/kHXsV9sCyDJXWyP9T+s=|Chương 1559: Huyết Ma chứng đạo;TZWBSQ5OrhXr9kUHfweiKqoJwgz9HZI2NwL836t6P14afIeb+/RHHrHKarIP8u3KOB1vFTcWsHt/KiVPp+zOzfcDC+ZjIOchTtVgZyZ0iNWfK3B39iC71jM5bGF6lTCUIGm+H5SJk8hILtoCMdQXBKHCRoQ/T7YmkhVqYlL3qi4=|Chương 1560: Lang khóc quỷ gào thiên địa kinh;XuRdMRSReDjrRQ3QPRILmSIIU/vJh5tK1NCk5AfwV7yS+zEL4Vtq3AJ4ENr6GbkbqOQ0PHrgC/Y6nFrB5DH4WigGqq+Wkb4khoblBXQqVJ+GVjXNP/IJn36mEHpJGfuDCHS5ctsjhEo173lVQzq/UUDXm8sIcTSymXD5iXg1w0o=|Chương 1561: Lục Đạo Luân Hồi chồng thứ hai;iSDGdsO0hB8mPErAH4mlToU6wWcVrDWHEJUVdiNWVMFhu/StkLSUa8pw8/KOuGUAYnEP3mOrF4FGcvrERn4GEOWi88Rr8LSS/UfOyvDXvnQn6OZUJMqZGpb7Dd3iyRE6em0UjVIdF9PEv5M8aGGIveuE4GSRZ8g1XyD966SZC3I=|Chương 1562: Âm Ty tuyệt hậu kế, Huyết Hải quái vật lên;oVx4RJob2mOflwtr4BsYylM3HcwkpRjRxHQGaVS57c6pAd/E/gSG/gBkzcIF+TTG7L1ZhORbNjl1BbywJ6sePERxKe0iOzthSeePabEGsgGZueD3lgZ2xK+o4WJuaWxTaKCM/WQ1ELsmj6uX99D5STHSe9oWFJe4rnxW6ts8V24=|Chương 1563: Phong ấn Âm Ty vô thượng cường giả;84Ucdnl3U9m/8FHLVBmtTkxoU0cWIo4GC9ArZxqYv3BXHotyYYtPqXfNtKFuX+YJL6P/DYGrAuNkoqbhoAyXIUoE35Iunj9SbNtbDYIH48cNKdGoia0xWoFgty3jcWRC83MM/7BHjtUTpYLbBuqJtA5+Q3JzdKncZsdmU6wNcT8=|Chương 1564: Luân hồi ba chồng, xé rách Kim thân;18S/JVzi8WPcXtOrSPxKQJky+dNj3C6Xq3e41US2jKPDjKxi9qNDRLhKW0ad3HjmesTJaVsDlMSZNUcTwKdnC+yxdjwyvh6zoVadRVO+N1/OcfCA9PdO+oN+z1ov1LKlwATIqmM+AsogkEqjwsRKRSwWVE106jNTYCNo9DA6zBU=|Chương 1565: Tiểu hòa thượng, ai thắng ai thua?;JCXCsuuvYUXJyKrMclGCIRbRzahhI0Qh2Q8Es1vw2YGAWiRaaw72f3JqutjN/y5f94BN46B/m51DnEPEmJXG7Tz4GMKQNbSh1zKKMb6hm6u/9gK5MJ4Lcc1kQu77dr5zFoTXNX+tv16uIotfnGiyQ+2vL3p6F7FjjQVeNoU3Ofo=|Chương 1566: Tiểu tăng Địa Tàng, nghịch thiên xuyên qua thời không;JB1WYifDlMqrZObqCj3CqcA5GyxfzyWCzUlzr5PNNysi0GfU98J4JQQvnFuLC7gFrk3E9RU/wXw63nASl2ZilWqqGga/RCI7awhhnK6VI1dGkU3LA1im5qO0Qtusq97RuTUOhgbWnPvzit8uQVvBjsZ/BEZ7XpDWXjr3kbpAhXE=|Chương 1567: Hàng phục Tâm Viên;PoEAdnOLfsLxD60+1AU6h+BhBaAIDG5vFfRs35f+Ed7CMkmlhT2wTDKDNzuhmOsLi4N0lbCIh4YFP40uhgZd6NLlaUtrGRIah3JDiG+htbxMlgv+q7Iguvxm6BAIb6XnxWcqUvxw8AUDVNvdv2aXmrQkYu1UJGjNSKf3/IdXGz0=|Chương 1568: Huyết Ma bụng dạ hẹp hòi;SL8oA0FXTMu2yMP+0vEjZvsWijdy/8dbyVrJQ4YRGKeTJbBoMsi/QXj7TgG3JU1egNwaE1QD90GlnxDZFdNZIWln7lXa69Tcb6kxKsn7sSg6embIH1TwFFuprhbTFVR/oOv0X67x43tevX5TUO+emPAVviE71ydQtXQgEdizmZE=|Chương 1569: Phật gia khó khăn, đồng đội ngu như heo;h8kD8F55Jl3GjndHOoGqsz+ddFBmOiu1zp/vOAlUeOTNr77GLGpaXQp/ufp7yatuByR+ueazQZnACaEZS0IjdvJT8Q243NfT7n6HOaIdS3JlA6S77TPygrk2KtgZnKSXnKiBGc6rMwsCuwLjTz8/I2V1ujd7WtzjG3LLIteWLIM=|Chương 1570: Thất Tinh Kiếm ra, Bắc Đẩu kinh Yêu Thần;jW9ymrmDTpBL08KR5UHDcfsM/AXDVc6ojMespEm+nZC8splQaubsZGR04WW3M6Jo6EmAnp+bNMaLtXLZ5viOUx045/z/Yjk1qf4snv5bQO3GPRy6irnBLQiFYmWIYw3GArG/h/kuov691Jj+YzcdhsYNSZXDudDHRe1SnVKyiVI=|Chương 1571: Tiêu giảm tuổi thọ;DSr3DVV8hCfD1hMq+vnax9TyVgbjhA7y50JY/P0T17v7zk4FAjMTKdcgPpgQjWczan3X10WFcu96Z6+6EJUxex4FrpXSuMkMGT/UtGgwrEGfEbVYvm/agLk9mlmHAavo++s4iAa04j9rGCdoj9IXdC/whMxpjDCBnDzj+whPi0g=|Chương 1572: Thử tay nghề vô thượng, thiên ý dao cầu;qnpwFocCkue/D6hTCuwCUnQNR4v0y0aBzri9H1T4mYXgn9stSxVXu3hlDcmBoFlBnFecgkFZDYQWcftfO/mk6NgLWyaTH5SSCjY0dkEuOWUFumeXEg2Ymv9+u0G9Hgj2uMB72Pc0x++tx25zaiWK+eCYEZ+PJ4vMjgQNvESp/Zs=|Chương 1573: Hồ Thần luyện bảo;d03w67UZiomyIPtrt4Tb+zM8iUgRzo8X6T7cesrzE05FwEmscBtxyfkgXnzBoVl/gxT81afwPp4S3GIxFfeOrLksbSKYgc1J0zrQzhNv+1X3/rc28Glzb38ASuRbSWCFIwsDZHN67JUvVpLAd+MV/1F/03b2S8D9X+0DvYdj5X0=|Chương 1574: Hồ Thần siêu thoát, chư thiên đại hỗn chiến;6pDvxZFgbi9QtzfbOVEgMM4lEPWzD4riUxcZCm13G93IaBcDXXOvSTvhJffvArbO0DXXQlNHFEx1e2k1AqJvFQkYVG5X8kxAt47zFLUlCiXGuV62RSlRDz7Rk2bMuOgs9toPsrGRhwyeLGt3rA0F+sNvUOZqBgw1wU4OgZHDrJg=|Chương 1575: Chiêu Yêu Phiên ra phong ba định;FP/l4QABBSLCCSfT+136QLoKivW+VwyuYKSmR72R3IzknDXMuRdOZ3CeQAjFW0t2WiqH9c6Ihd5OD7RKHdbCVwovnoprb74E5eDbl2qZ2/EzCj0cNFSZhTEsIWwvSj6AxK3McyVWTzAKt66SsUPX67RAvcrwo3AMwW//zKXe3xA=|Chương 1576: Thiên Nhãn Đạo nhân;7aFh2G4u36/J9+qbdjkFnIxNx9HJ+KdpQkROjQdJqL6PG7J/vItGfHfmbvVMmKq+0T9nFQ9oRQyhZdKWP2D+yavc1BEakNnteotlsqStp9Eq3GhNt56aTPvVv5o3WWG4WJ8j6e9lngaTVXck8fw4FnB80fATFXASw6J+OOZMNOI=|Chương 1577: Lòng người khó dò, khó lòng phòng bị;7XtdPMNpzNtjrIeHgtmWiPGTv1JMNllomD0S1Mk73ZIYB9XfERDgu4h7ilrLpeWwiaEUXASq8QK0YkEYPYVbaFWIyyQy5y7Cl+E7mO5BVCkRBx/jitQ/6kC6Xm3EjDD1dKOMUDWSSBKixyzmYmoH1kf0RNomu90lTvGjXEIwEZQ=|Chương 1578: Nghịch chuyển thời gian, chư thiên chấn động;8bDTkk5McwRBeBtJSweSNr5vsLspqBBAC0VlKRjEuLCfnvtWR4qoiWB0STNjwe6SN1/xQu8P6S4yqkHZaP6HD1updFnznF+KqONNCS4SSg5tBSl7l5dGhFzK7xK0FjXoKASevyalQsq5wNLH+BhMNstPIMtyLHaDpYBGbQJl9Qw=|Chương 1579: Hỏa Diệm Sơn chặn đường;gnwPg8gdVMHXNs7GOjMMnA6rp9T2CcDBUJqpBP0N9y4j0LeNdINasZfBV/21w7CQfspWlpY2xbV20itB+gZ/efmMS2cc31ERR/jXQMhnuSqyA7upV1c5i5ShIFgnxZWYZ2zE9SPcAZfWMAqAxN11tdGzeCSsXzTKSchIaw0qQJQ=|Chương 1580: Kinh thiên lai lịch, im miệng không dám nói;SIKJeOIus41dGUQsY3oM2PRF9unEq9FpznWYSpVrkEd63ukij4cKVK7s8BfbWhgJl1MjKxjF03C0rNlSnd+o5p1mq4QDW3nEmKYxmpCWtnIernCyuBtjUO30LG7KKilFlYgtmaYbs8ejvUkuYAzV3qWN89qbzSZBwIkwqOeYitk=|Chương 1581: Nhớ năm đó kim qua thiết mã! Phụ tử tương phùng;igryIy5V1PCPibehrina6gE5Pk5K5UpGbz6wpl6SGCn5nQaYlbJ3Sdw0Uu6UYi6Tk8vqtAwmvzxsCf+BfawrDjSevqDiK/ePZBPNYknZZarc0Gq+LJZAZR1rZDM44asgWa8p7A2JJ1ysNfijMOi9SpiqqZt/u2khneCXAu0OEXg=|Chương 1582: Lắm mồm Ngộ Không, một lời tiết thiên cơ;vmj7miGz5tjbix2cSwCFFHcSflRq3aV7jyRA+8EAIHPD7MNwkDcXcluzI4rVeuMA1C1gRNw2iBTOy5od4XCCqR93DLfYWsJgY7ir7a0P41JH4+2LON+z4+MOQG1L+z4JZUBlqRvhuKG57n5aUASMYhb6+Y/eeCkUHEmlDNkyicU=|Chương 1583: Đăng lâm Ly Trần động thiên;wVB+x6BvHL8zgMA/FY1Yi2lTqvCzwuKdjqnXS1SjF97eCNGkRSj3kJIH4GNsMxgGYy+IvfgwVx5a9iLR7+gASyxZfgpAtbbY5ZQ+sdZLMZxUPZhYmJUYrXqJTixhHF2xsFsFZJZXFzG3DntremjxghWh1mn7b1SFgM0+JItSRpE=|Chương 1584: Triêu Thiên một chưởng;gFVHpgCCje5nzvKf+Os37HSCNMXb237I/F1S12SCZ+64/ecp0+e9IOdcwvi+Xa0iSbQFYKSAhepQ+otfjXZ1UatJusPbDTZusshAKarxSozEo0l9k8BsAi9W9Ccc4Wv4de95g2v1zuQ2eOaPO4yRnOoQlUXD5qzfUtxnyhr4qFE=|Chương 1585: Thông Thiên Chi Lộ đại hỗn chiến, Tam Bảo Như Ý tranh cướp lên;9Mvm7tJkzOfo3gy3dmr+au9xOMRHi6OZjE1WnfzRfNLYqnXDnmflXekVqeyf6J6M52325uxi4OfyNQX9Z9IHclLPxnO+v7RP4/B/7n8XcH1AwrvWhArF+VBGPNZZ+7/16SdRlcS/r+sOlXRcemcEJZMUL+UxRVakTfDQwVAarEs=|Chương 1586: Nghịch thiên trở về giật mình quần hùng;QBeNDagQm1vZK+6u6z53qJHbYhIQ0R5f59QrFY8arZ0iSeDo5WAup1TmCkQE7OiTP4lgE5bS3dw9ZMPLnO8h0GDbS97E0Fm3wezQdRqVzbyBQKTQHz7v/OW12ZM0oKKcPJojzVMnEPHm+WQdVhCDhJixlx15ToLtw+dviM7Lu3g=|Chương 1587: Phong cách vô địch, trong nháy mắt bại cường địch;YjfRcdaa4JD9aikEEDhxeeHco8oH6ks+Iv95eJ+FOgNcQnOaxxaEYs9xkmu9r1aQkHgFajA/PmVjZuyxifCo25EC/2SkWLNK7x52gyjl5J0BcaaPUmOwizQEX+qdHyvrnJ4RiNISgJPeEn1H1q3sfKwevLdwrkSeNb/lCWNjJ0s=|Chương 1588: Cẩm Lân biến sắc, Nguyên Thủy phục sinh;s3YFW56a2jwRdyiROnFfvAjBcPCu9K50n8UxpVhLVlrWdiBncarGxJ6RjNRr6KtKUyD4E6CvJG6bySXku/RA3UiEUEqNjAiF+W5PI3OIqNzUm7I+3nI7VUMP1kAaD3VKrHN3i36kA0u49YJpZO6lEukVzdo0FFnDIS/N4kqCUG0=|Chương 1589: Diệt Thế Đại Mài biến số;LgwqdnXe50aVWfp1zLam8x6vHr9QVhoNWKwo59w7lnCYH04NLwXESJiU8c58HzLKVu8x1elrnvEoDgOn8aWK7ADArlDTSFuxbpbX0vjHuZfQqgxt9l8Dmq2uSWQXH0Dd5NQx63nYNnyKw7S6WX6+ZshiNG0yZA3bCrVrjwOL2aA=|Chương 1590: Hồ Thần đích thân tới bố trí kiếp nạn;y0Il4d1cuvonlydL+A7o8TIrkAiY4ort+iq7peXEB+d2mKzmGCfjGvQc/blLT4oRnKmNJ1DpjN9BBSUcPU6vWv/1b+qsQICafVhwcHDFVKsREP+vPoDH8LcV/OQeQICRcvlBAn23No3RysOvq0ypeotS1eh1GPMEVg6tfocw5hc=|Chương 1591: Hương diễm món hời lớn;R9iqgprTa1GE0+3EgaeNrCihtEzyBIQhdR/G+/T/aVzDT1U4GdW0IjKb2Lh167d7Mj3tv7V2PoSVuhCOj8Nfm3I/3ccDaXyMd+D65WkSRX5h1vkAtFuM3y1Ww9c57ZOO+RHnXMLxbGsJli78zI9XmnozPhQe2OQ4IKBZ4wP2gnw=|Chương 1592: Tái hiện đạo hóa;5jMGBbWq+FQbemmNbjyued3I7HLjnub77XJzya6IUvy1gWLTfiF4WGCFbBxBrCm9dsNbTWi+hCtH7G3BOnbt6w/4dRSwZ+wOGYc6e5UvoScJ9JQIfZ6JmmNrLEjt6IeiomTejYjxqtdARDOOuu0F7uwhyfd7tXRK5BFXwRovlGI=|Chương 1593: Đấu tranh nội bộ;GRsvAuQOvYgS/sKpCbKXakdAHETIOpcEFRUPLQlHkl3V/uiuv53NfoUyS0DZNesNSIcHuMSRPk+PTDO2II5qHlVCCSjJwncfIpw/IflWaV9qvmSnMfZSAo6WvP2pY6vGsdY/+w5D1HRzrzJuzPEYWnuC3SmYAPpfXp3q9z6HVi4=|Chương 1594: Khéo thi ám hại, bảo tháp trấn gió tây;wsbGCXkcDTpx3GZ8Tf9726eEOnjKBsni/a928zbPGlC9VdCvjYGqmBFWaubHHzN1oJ5zHuUEbpWb8oq+iCUipV4h3djFEeihaUV48P9DY8LVW2s3kLQF1zQ+yABvygy+azp1VrOtwnrmw9WcgXwrSWjcRJloHILwP32WrKn3H8M=|Chương 1595: Cẩm Lân lâm Côn Lôn, sinh diệt đại chiến bắt đầu;NDOw0JMWnXHmONJn13F5xImrgBeY7+x/iZmYahFqlqno/gmb7tawu2LPS0NLuZ5bcH43TzQRJgz7dtzo1qVyMNWBdxrWMhIAmiJUE5+atnD05Qvet2LX1stOC7DrdUhfmtQswL4SIkFTJC9eNaPz/RggE/hXxoL47TIKvtn8ws0=|Chương 1596: Âm mưu quỷ kế;2NYeM7lc00igM+SsEB6BsYuxo7SVmHJkMJtppSOpSxSo7KyLAezJkFQMi9hcNAl3A8vLA6/wQds/sMHExk4f1ibn/4mL06yxvvv/20f9xiXambczOik0mu+8mivtWir0FSDkNG1rvphlOhcainIR91bXxyul+oN2BXtrAYznBag=|Chương 1597: Đại giáo ra tay, Bát Giới vạch khuyết điểm;F1u5qozkT4hff3/NkBKsxyZmZ9r4Fove2DliWnjnP6AOj3vPXfincEcHzfh+hoHTHXqIvqv+CX2pXJAAXYkXFLjZWbmm3ecpiQ8hbocQT0AzK6iM31j++4N8oeJa9nUT3YDmcDn2hE2fQaDgbmkR1NqUqONF1zBPRtqDtF7QBGQ=|Chương 1598: Tương lai đại kiếp chìa khoá;gNq7m3Pk361hURiH+eyHBvyDEnzVVJqxcvATShTMcCHLe6YeyxDGf33PTQF2gZo7TxiUs6L2c0M9coUh5zQjy9SkHKC6byZpXBtbkUnmMELxSJg2H2R/zIhqrwrMT5GZyslExt+TnxXLNSnsVkc6Tl+tG5hI6Pav2RP8COGjHbA=|Chương 1599: Đấu pháp;DMn/LtrNiVQ7aGDyuPSMQVKqxLBgCCmgDCSBtoUqVzdCb64aKyIAqBJlHjdxJv+CVIunt5aQVEdMxN/ku0BPXDlBvEHxncwAvGhbgU9Hzu06VTaaeem67pXTMu3jdnCsoNrwwI3rGA+IuAKx/4kiV1ixJplrjjFOK5zE73hD7Ek=|Chương 1600: Tranh cướp thánh thủy;iKPX1kuWOe12zcHDus+2HOEBPUaWzCj6gPdEWJhOEsibD0lGs4AFS4B94pH/+XbG/42i1nvr+9m9/hOYciJma4WfzfwPQcVt3d5zXaqd98BJCOjF/XyiAANbS/XeLDmLfHl4QM21CCizsi+okO2ii0E4A0/c186eYc7dfM0iLpQ=|Chương 1601: Càn Thiên kim chỉ;BtMtX73EUNrF30aM59uGfBghItkFBWAklmpKT1Bb4n8EQbJG2zFKeV1tFjzJQnqS5+61ahU/q9J06D0DwYaEc380ZafcoNsOeg/YN9W6SoBqjIpcQPqG4VfC+7OQry50BpzAGgFc81A81RbXdZCep20i9Pgzbv5PypAS67O1lmQ=|Chương 1602: Tiên Thiên Thần hỏa nấu nồi dầu;b9jJckXU+ehL1cwbIgI4WTYnBc8UzE46h6OuYRI7s0AcX5T3aQzxP67Irf55vMQDZVsFJ1Vmp3SsiMzDzDiamQ7Iqzk4R73c7kOJSQBEfNcNaXFJ0ybOanYe5LTzaBotpOTVRkxISqUA9oOOXJu4p6ihNP8ABwMMBX2rN3xfEYs=|Chương 1603: Uất ức chết Dương Lực đại tiên;jKI6akrChYi0qa9lRSTOVjnIvQxBrx7qXZmeQYVLiAjt/xUgUbkZpfjKmzgBHX0kxPpq86wrfrLU2xKttkJoEd6mZFm8nFFmKk647UK1pPfBpovNWD8cjC9aMP6RhJzv1ISYA9Pz2BIkRGee4etu90/P9lgb+NOPsS1JYCgIUmw=|Chương 1604: Trương Giác bùa chú đại đạo;SlJ2L6RDJvHTrVVNUq6qXcLeBUE0fx5aK8jrPePLD/9A8oe7feij24CAIk33SsDSFMAcErW0F3xLlFhwmLDdpSik6PGCgXK+5Cg1diOSnaj3k/cOfB0M+BTnCD6D6SHA9uiRNlzgvGZ5qSuKSWRKz95FqzWdjW0pB8TcZsrMpL4=|Chương 1605: Vô địch Trương Giác;+LgPQQzrOGuuBrVWPJv9RP64gwxIE9ch+sG97ctgnaiAUtmkTcZ0hwUSUP3C0LnD8aE4sLogJBE0FZrUP6W31YlWGomeuwx/Quxpa77g6wp54zS4UvEIKrNiOCSX2EUqGRT5MFaFzUEW1ESn6f5T2u1EQNY/QmxYBwOOdmewwLc=|Chương 1606: Tổ Long phản phệ, bỏ qua cơ hội;wcmOsmbq/90MFIKyU7+b2erdFw3Vk2wETU1N61D10kCPa0f3co7ueWxcAsf2YzNcf7WEJQ8aM1sAl1EosSM0CxKx8Fp33gO3zsMFyohJQ7/AzrkHhu2fvT1Z2bvPnVncxU1nSZ+DYrBkKK0VuHZeUKXGsdNz3yb9d/NS2cjYxgI=|Chương 1607: Minh Tú lên trời gõ Dao Trì;GLxadWcXats9efoe/9EqM0jSQchHOqbhF84vFJK48JWSD+Z1tJvFNWAvDUJ8nq3EEoKdt8kZRn5oJiH7w1tWcARQNvB7mHL500xYN+stZd4/MKUFUJE7CulokSqMeu0aEIUAI9mu53Q11EzYyeqtLaKPq4inxqXCSkYzpxSUDrw=|Chương 1608: Phù Diêu nhân quả;sZn1vUhmxn3JQvl4lrT9Bv+NBaEVl+5lxYff8jYkSGQtcIUyM8RjJAS1RplmmQMg7C9C9bIqR69C7aVGFClu80zzo4jXVbY0qi1sN4WlmFXqtEOYMYrcXxnT+bhCXEkZcBqHQxw68MJFkHGP1SjBQQY6nWw9quQcaBris4D2/ww=|Chương 1609: Dời sông lấp biển;b1KH5nLJBZuu6i4GdAqmM49k9Uk9gtZ604BCzTuOFXuf5lTu8KCmJFV9e33P5bw6bf9l6PLCdtaA0Gg+O7wyqNd5HUm3sGdbACfko/nNPij5BG7XPLHyj7/lLHGBI9pn/Kir5AwCpxTJFXhZ0iV/tAQzoWfVjx9KVBIRQ5TPo2k=|Chương 1610: Vô thượng liên thủ, Diệu Tú tử kiếp;V6zG6NUCkD+xzh8dOeHxaETLdH6myIRRUfLPisqIigapaeqdlwWk0qj2wEjoj8rjjne2gG1H8t8q6gKqW32xICe4OFrPF/txwKi2dqCGP903gdxZ+HNsdD+dw2/azkHM2mGX0hZ1kPsOJm9OyPVfx3xqWJzBcDIFiXR+4YiOZN8=|Chương 1611: Con ma đen đủi làm rối;QIC3Tujll05YWn8p1NefMB/XwO5kzmT+UkO1BqDwzFOFodDejohEj1AQK9UuemfHwVHbl+c/0KI6NU3rwTIPsyaUG1kEbBY89H3tb9c6cXj49BdpM5FwVbmIfXhMb4j5E7vtUMxoDqo2gSSLTDU3qHJ7IWblsmQiOgpcppTLFaM=|Chương 1612: Đổ thêm dầu vào lửa, mục đích ở đâu;R7Ybs1VyIz4cBOpH29cjYPlqdT7wf2kNexycYka6hLMgDJHWyc59KNyPHW/PTmbA5Z8JbtOQng5n02ekxIHr2wmgcljEw28iBjhjBRvVBPA/AWCChD/WzM58ebaqy97uGLWdLXuayK5kVlcNsXWzTX8L8D+DBFbo9x51KqLxbVo=|Chương 1613: Đâu Suất Cung bên trong sóng gió nổi lên;emzaU9mIkAFcJdih7BL6+hap0IVhSofCi/p8LHyx5U10krkamB5UgCsA10CiBZjCNtWNrZNh9p3KcB9Amz2g9G1Gx+0EmDJRCN6vwvBHPlOXyEX1EBTKIVC1JrZYy/jb+J1XCaQMUhON9p0m13XveO+zTbIkBJL8IFp2vSiqSKU=|Chương 1614: Đại lắc lư Thái Thượng Lão Quân;f6MNC2Z2oLCLveUIASh83+D8RJNUzM9kR1TOTHAErQ5p84wKVDNKoyBMooTtG+srNnsRUhMtu+a1IkRYJuugRTuSpjNHrGcoiL5v4x3FuvHrnjtZxEfSVgfGB/UnsDQSuT0EGD6u5KmnDWSBRvXLqTINhcOoesAr/E0SBC2ObIs=|Chương 1615: Kiếp khởi Hồng Nương;JYEue/85uiHb3IXxL40Iw1tVOZbNI4y43QT+aCpQqvY+QLWrg3bvXxC6GzcYbNNMMC6fvf4RkMs0GQktmkV6Z9fJSt3Er5rIFksghUccM3s3XiKTBsS6zcz0R/RZTPAyIHFpc6atbr36fVaUPimNXjm1LTsB03oaKIqQ2gFAZpo=|Chương 1616: Hồng trần cuồn cuộn;KLgI9UpsUsk3UGNBcce7DERIMrYojlW94tHakq6+N9af+KaYDSCA3nUdEg/ygNfHY0nztMG/mxILsijbDTHTZiTvOGv6WtcBRMg/4awp2oiSeGE4eGb1zilODdZvrNDGY3w9VLd8r1hLBhNzzxn6S4QiwGrP5KTZSYc3fHU6iaE=|Chương 1617: Nổi giận Hồ Thần;1iQ1xdInIfe/vhwMkRhXbafzJ+VL9JbTd+waizL7F+6ZJc3F3vCuHLpL+HbiqvyfMyOEFY7bLcoRAWyXNSy6EACFfZlchKtIH2lxF5ajeO0HlYPVJjz9XF3D1WOOmFu9UI3nfPtquiw8sxzylrpHJDXcCS2g0r886W0YC5I8BvY=|Chương 1618: Hồng Nương chứng đạo, Cẩm Lân sát tâm;PB65f+mAbrcxDaI2eWo8NBs742Wl8Tnx7cXk1uq3lUVr30hS/ObsDzYTzcwYmYddzUV/iFv9kS+AWxFk09Qs5BxKqsuD0lHIIQ90LP4hdl8ts5R1KH8EHadAjU0NiHEmHc14lVyS7sMxbik2CcWqi+Hcnmhjn4DaVHNFDoGBjSk=|Chương 1619: Gió phá hây hẩy mất hết sắc;laN2PmzUSOOdtxVaXq5PTP+mFqzBq2NOG/VPNg8/vw6ZC4tZRS7YgrxXkfoRZnkuxLHRQLXW67xUdeJ3KvdMz+MCnIdlcVTRyspYyO2qQ2e2BDMKhe9ZfPrVNGPkSJ89VEinGbHhal5QZdzgEldtVjUtlt1o9oiMPTWg6YLddIY=|Chương 1620: Người định nhân duyên, Hồ Thần liều mình;iyV6z8yItbakexFpHrGkQJKEPobuTTGBu2MyQCg4V9bgfFfE02w73+BKAQmgDeT1NXDYFe9ZCXWU4k6m8/6A8uBsWt31jRHnGCYlPmDkykRp7+gWWqQmu1PexE+L2HjqT/Scwe/wG88TFoXf3FxRQbFkGH22DdsY3xt0F8X3TA4=|Chương 1621: Nước Tử Mẫu Hà;aY503LZ4ajh6sQjxLyJw9AtwCgrl2w2yTARc/ij8VodONDRAqi7ob+n5iSQKjGpQ6YgLmD8lcyZvmUagbh5DTdZWDPE5hLUp4WtPvJn40u+l4bGVYmhlO+BGGDrDtsqVMFiI4HVKpG+bXbQtzxXjmQTXl7gTDGzSq8QUe945ULs=|Chương 1622: Kiếp khởi không tên, lầm uống nước sông;cod2ysvcCHveRkqdPYVaNzfbrXLl34TpoJQCRPm6GgaJR1aIkaNLFCRn2XxuXhe0G27MQkCoWunUxhmC4jq+bw39WDkPml7dERcjgUnnlwigUnHCEKMxxPYCyZzwaZDMhtoxKUNPu/eCbYLdS4SpIvtw7Jo5eWX0oXc1UgRWUqA=|Chương 1623: Càn Thiên làm rối, Địa Tạng ra tay;EjhGF8CqVOtGE6K9/s96V7dujfbyl/oa0UiS7Lm6cecL78iA790/MZvKjhffNh4DGQfmnNHXPcjYhPpuW7Qq7u8+BGOOgZ3Q4enSlUtxLwzAC/hzaGDtyAsiwm5lpfrgsfgKoX4HIG0H/xO4ZyWW4rlF35OSL7HrF2J+fnaMqjE=|Chương 1624: Trắng trợn tàn sát, thảo phạt Thái Dịch Đạo;1iLGD7SKWTsHxHyZMLts2SaGhrnHULHSOreLT5+/8B2ycerjkrvniuxyZsG0NXl5jkMg5Mc9uOeI2ohiu3jxtIVjbTcRvsMlVQ5w7XimkkSNWuogv+U3mIj9tz5uZaT0IU5zlCZppZiK7+4sDcW6nRRXfkQPhkPeeWFbaW1IiEQ=|Chương 1625: Phù Diêu siêu thoát;FjSvBzGaTTAdMTRI/fhY3CLhatUSNiwliTSxuvcj4DFE2HSgm2rFeAGeSojc7Wi2GpHZ6xfZ1uTUHClOsQKMxMejmr7ndOa9XoxdsCVqcOQfILtqZT6nFY0X9mHDyQDbLKsTxkYm6lH76GXet/cV5oGCQ4cN8sjVdEtyr79pAj4=|Chương 1626: Tội Nghiệt Chi Hỏa, nung đốt Hồng Liên;Lm1mb/H0PFqr9K/r/+1ak4xgE7D5q69k/cnAfpx4o0+IzaL+cW4+PpqI20XIC+sopGLFmKmhU9qT26soZF0iCPCAS2N1v91DCrXxJbZ7gB4HbQqhxLANWl7DFzSBJUBadVNm0z6lR9Q/EfrBJImZnGp6ixO7wZSow4tuTMvqpUg=|Chương 1627: Gặp lại con ma đen đủi;gHZlXJdJBLjS6t3s468UyIFECj1Hq18TmwTMmU8WyrWtYqqakM+s149XzcHxwlzJyEXfMAnlfd2iilQhW6j0rCy1FhfsO/gA7lam6/I9NPkTeoEVTojm4ue3+iPqOESGeUBJJitCR9qj2PATXjCEAW0SjZTwllJFRrWtCFXvML8=|Chương 1628: Thái Âm chi lực, Khai Thiên nhị thức;YvxCHe5rUgWetTyZeLGr73m6dTQF3XV1TSrIZOVMF4WUk5G0mW834Uxo/dnSzL3sX5YVuS93PZfdXnow9ERXZ7E4fMviFd584DYYx9GnSiWFgJ4P+X2DcTsWcdbFlsGUYthTsvsHdXi1dQate050MZlfNUICYbNmqF/1/fDJu64=|Chương 1629: Ta đạo thịnh vượng, Thiện Ác chuyển hóa;AG/UySApWMlIGLhlGSN2rKEUf5Lynd1Auc635jkUWsiduX6zEgbsBvHgVSm5fHEvLPH7kMOf34ez2CT8/NUW1A01yxF8QHyx48nf2GLtPvR5GW1Rgy6BKmdmaMBwKvgQAjSCorhkEriq5pxDSh3Rsv4bpBRuxJp8CebYiTL7eSQ=|Chương 1630: Thu lấy nguồn suối, cuồng bạo Quỷ Chủ;gYJ1yZZMGb5i5mUyfHccZ7WUBW4gnMKqDyQx0ctvzEVJP/JOadc6TLy04I46miyiRs84OB6J0y+VIY6AbqaVNHAVmlc2D6tSTUwDQgh16Tk7UhlvDcZT69VH/3ZbmdgK2wl2qLoQd3IxWT7vHjbOgvA2dtSA2PREuagakdkaifY=|Chương 1631: Bụi bậm lắng xuống;EtGtshIU1YdJ3ThTmGudqcUdSq+lkGXSXZhmp8bgqzeZwCPBbSSobwD1szn9pn7Vyd1+HOVpYA7+fSSKWsDMf8huVjnF/HzO/STWaiKllB6eBj8axF6M/0SxLC7GeT6dXlsRkj86lbaE3g1umxCfKqt0k9Zwwg/4lCnktgYhSy0=|Chương 1632: Nữ Nhi quốc, phấn hồng kiếp;fansIIP6JLcJo+P5W8Lor2oPSB2VYGffuWyPQTS27fEqcBSwvn5rEwFifVlWlBpLDdnxm3ngZB0GGEfEz9LLp4u0LZzbaYEwAfmn7/n0rzt7wsE/8VbkpFjmXfpRFyBXn2AHQutp7GiHqJFFX8fLzkX/5tT4L8XLIEsMQa1IhCQ=|Chương 1633: Tâm tư;sljOelFJ9MMlIDH1NmrRQegdKYBIIidyGU26al6bT8xfAgUiNgRs8GuLm2She2dF6xN0WmgJP59hlNt1ombrBcB54BsHu4uXdgyQ/UPxCyVlNfIgZSxIymmWOCrgO+icSx7+Ay0MvlBkbVhZ71zX0dUWFboodP7Elt1vma097UA=|Chương 1634: Cẩm Lân tính kế;fbgVZOlhrbgxXiXJP9A+Ol5UcmR8aUxFMk6aLHrRcD4IDjQ3MtFYoeLPeGksIAfaaZCdr4+7pPirP12MeqWoNl/nUgf4jetscK94BpMfIw8CR8sHYU533ldKv1ld3eRyGpfYV2lFzM8zm7IWZdVu9gx9BNf3hFTj28q7d9t6NG0=|Chương 1635: Hồ Thần bạo lên;X63WjL9K/nbX03A/BBwLWY2qAZjUXoqm//3WCcxSKSDW4Zs3rAVzju2AzELFRNRKH54/LpEN/PlQzpodgc5wGbQSvbEC9uaLvhe00KhmDVazftjFPiGBoHQNUxvBQ6FAG57fn685ToTpRpR9Zf+V+js/lcuBQdf9e+Mm9zf5IQk=|Chương 1636: Dư âm;oh0sKxBW1SWH0HGIJ5CvAVBe1wFvcPTT21XPBlmDHMTJrIdyTck83K/KR1Zt2MdPfi1jFMl1hA9WBZZgzGzZKsSFIUS5fwXVTmd8hHsbI6xeSThhfv3uYYXFs7l8B7VBJIKtZxz7C5tViU94CfK/a6Vl+/aSxUP250ZSZElheik=|Chương 1637: Lên trời;5twiVkdSXeTBH5S1hI+Y+3m756/vZqvDsNvzdLIN3t9bk0z6XNMa/ihDv0/snTATCAtnFvZXjZ+2lV2twsimSwqWG75XunQtK6A1bum6mJN+NFIkDohTPy6icbY5FhCo9IlJS2ghNEoZJphxQKsh/0dxNzEb/6JZK93JTnc9f8U=|Chương 1638: Long Hổ làm khó dễ, Tiên Thiên Bạch Hổ;hWEOQvkEwpOfV/64zzfSNq/aS4qQSYyS+zfnxjIWtPJq0nfi2HYe0/DhpYJCegHUjuTPYUVLLTqsaICfXIAQihZh7mLZoIoLF4Y1q9YjZOQseaZWIuSpc6dkqAiJv+J68GXhCkbNUGrk45nLR2Hesxp3D+hoA9hIS0BoxnCERl8=|Chương 1639: Tiên Thiên thần huyết động lòng người, Đại Bằng chạy thoát Tôn Xích hoảng;mImBPrmpSSE31UwpVzP+dgn/YQsfnmAQHekVo22bU2SRbmWs9mjwa0LonI0NH0wH/W62L8HRIVJVbV1MHXWkdRTXw7yHIjdcMjYnZ77HXHH7QszYu3Du/bX6xJ8JMuixPsXXpgv5cMl8aiQrdUmE/iDlHHD1/Tcc1/8LTbYoa7s=|Chương 1640: Ngươi vừa hát thôi ta lên sàn;8Qsf6Tnyicc74l0pYfn4VkOz6z4qeYmE0qLNarkvyi03aceosIXURRcehy9SbzImWT6ISr9WZTrJikwhDCtE7l/6x0XFcG0iLJFXUDqgHF3856hZ1YD/1bf4tKs549yg+eoen5Cshco+5ddKfHYvr9NjFXIAbcfCPG9wKq7j5Hk=|Chương 1641: Thái Dịch Giáo Tổ phản phệ;TPd0gKpVU1fKtmeMjW75cNUKwjYT4sOztehQpj2+es3+oGb7JxaDiYoa8UvHGdEb80ZS43eIdHqdDDNFXtiAexZDf040vhd9CqXZ61Ghew7i4lqqjEqGV0jUz6M15wgGOMKMezAoLk2UQ7a0h/mq+RdYuYTGLg6yPiPVZRpEUKw=|Chương 1642: Phản phệ không ngừng, Địa Tạng lên sàn;LQmffil6BtPdD4A9W0HRSyr7vRucmL4n7fARu/4kBzmrqRr1W/WReTeZdepYU5VVvck6AtBk5mIR1KgHjmBr9xPbobqjWlRZGYYNvDQC8c0AFe8no1KhWNpWJr7amdqz1EYcVFo/Odrvyf/lkjruZQAvesXtFyS4F0ZYktBr8qk=|Chương 1643: Nguyên Thủy mời Trấn Nguyên;372uH+uGna5XB1Xi8PD5zNUAiQ19+FGpFj311eM89LB4axe0vGiWiLhENWO1Xy2sXirFWdn3GiiS2rrz+64MP/nB9lqWkxmIxwzf7TKjD4koy55N5LLj0d4bvLRA32aNN1umOf6XhdUncgifl6HOLI7iAKBzToWAD7mk7VCEu+A=|Chương 1644: Trấn Nguyên an lòng, Ngũ Trang Quan bố trí kiếp số;qP9CyHhHkoq9Lb1bhvAbp2sxtTrYhP7RQTN62VvvU/pMmxop99xiny0TCuESPgghBgsSqtH8oULEFat2iKDBLLJgArXu89LRRauxQXL1vE0UafxBYG/1AJ1vBxYUNZPBoRCjA43yQlezkOk0dNiCW2DxfQiHVY7LPANu6Fyc7l4=|Chương 1645: Ma niệm tiêu tan, trường sinh có hi vọng;+egbQGBI81WVXyeBKVOsdB8fn4l91dccpPglMDdbc3AiQ4uDgyapxGZ2RDJChBLsHu2mhuYAgHFCcwiXIl0QhWeFwPw8I6p1avQb1C4Xwmc6xseWpPa9pVJme0HZAkedysDLoJfGY5z9gyUVaqhHkvkog8t8WW31N0EXXkqVo3U=|Chương 1646: Trấn Nguyên về quan;ALc1CM51U7deMeK8eWWcKgIHCfSxyGGwaLEiexdGFKYKHRcmVO3b92P0nU57tu4FKb4TwfosZyeB6FXvTXx8DbECSFag0Jusjx2f+93NwV7jsEggV/Tb/j+TeLvnuLP0yygGr0JtscWiTbnD7aHpMcnEib+2C7IjQbqYeoGu5hE=|Chương 1647: Tiên Thiên Linh Căn, người có duyên chiếm được;bVPkZlKULwfX37jv2GeB9Ybrcr0/kFUCdYFC8ZOIU9MORQ3Lyu7gG8kBEBNcGPYMl/oGKbqme4++N1kasVzFwqWfsNlkMMLTGahijwgBFB0Kh1ODT/EEdHEkSEGF5Jsdnh8K8rBMsem/W+/ys5VOeVUhyGu0Dy7a+qQ1dwJD+hg=|Chương 1648: Thái Đấu con đường, siêu thoát mô hình;CgxklIk2orPe6igE3p8zl3wiwgcQKzxiem43Eq96xah86HOFq3eE2sLcCa+UupSM4LGTQs8Z8ob47/Nq9obBe2L4G5fGvozW6qrMXLnViZcxPyBsHd5QGS1R4huFQYjdP84XkNdkhXat4ivkNEs2Lr7hyZ5Jf2ouu+J9SQu3o7Q=|Chương 1649: Chư thiên đệ nhất bảo;hjcrzBuFOv+xV0QXinT3rHmr/BaAL0ZFqyDgMBmSFjIODvH/GWR7EWtKnT+qj84M+o3tAvM6HH7iSnNu8tOiwjT5+K9eRONo6f5fSziP5QO9+Ke0NjZMDNaTYOnm5uno8q6hdLWAb8VcUzuWwO9+J2XN4Zz7H6zTcFEHe+TBTko=|Chương 1650: Nhân quả liên luỵ, Thái Bình lựa chọn;1hsaZ/mfcPmrjU8KdDhl52kKkFApKDgshfkxjqlPoqv4NIB1YwHrDwLWlRWqPzd75DnjT/RLFUbnpNGj/PngxfdayRWB/0RMb0O5t1gBZXJRMxOmvAdyIqcIl9PwvL5nD7dKznJrTS/KukIhnpUwY840bMdICwbOHHHFL5EnMzI=|Chương 1651: Tâm tư;I+RmIzi2mzKF3N5xWoLpu9bsIxYarJSkANxHB8JpjeIWR2ZJsCsO0oX3J49Bl0mubEhVtqAmwz9fDE6oURyDt7qjt2SWGXTMkdN4rnTBqVX7FkqBCRrHzugMrzKgu2mniQQJhVseEcK/91aCmE+hmLLHWm9T1Xxmo92bM5Lsd0I=|Chương 1652: Khuê Mộc Lang cùng Càn Thiên;hCdNCFJI2+9Gwo+M7BMURNRHEYchk1FZtQ5p0RgPbJSq+uw9O+Zcq9CmmoAsy7vG34ahAJ+AIeLairx62EdsVYJ7cSYRk78fThWb2jIWhP8h9a5zPtiMionAVXyC6Y8aeAPa3SiMLc5LRqYUvd2gdoM5lDzqTfUFtfdbMm2/GT8=|Chương 1653: Đấu pháp;qPT9WEqVsIliA1p9uP3ZZHMt3hON3PHWrmvCIWPGzFPvwGU14vj8XJprSJXiPG/W0ZbNXyadTduYta04rvlyAt2yGyPhdZau2eSpY101OXv+YsW0Nb2F5vwbsRqGWcbKuuk7eAh2PqX9iMo2I87rK4SBPw4BJmwPrFwT/oYWk9g=|Chương 1654: Sao không trực tiếp định giá;P5S1wvNQrht7ZOA+c4BEd/WgZynh7mTG+klRcPiXx2xEKwyieVEefToks5NKIkLB3FXW7TzxaDwkcKttmn4eO8cwN9oK3NjBgjAxlcAhHnHTsMnAS/fS6rz+Pm++yrKbNHnTtZwJBSZYHL0v8MekmInBGeC1/9Gil4UpjoZg3QY=|Chương 1655: Cường hãn Hỏa Tàm lão tổ;OeoQ/PfwjV8HPsXSLoZ2SHxxSeGBO4LNSlLz0vNgv62gpq1KtaL4XkLtZ9/IkkCaEUhzrYfAp6NL3cStbBVEQ9ju4dbuAksX2HAr68a5x3at3FqxqmwGL/e1US9FkRNFPjG25yFvgtzOGo6X/WV+nv0Vdqz/ItnoTVqAcawd4tw=|Chương 1656: Võ đạo mô hình;5RUxGe3CosqQLU2FzhJzigbFTT7LXSrV9bAwW+yO0LHUFapVqjB5185VayUTmbgam3+6yu1Aio+xlebCs38Sq6iZX8mIfFABG2Kg3N6oa6YYm/sLayj8kpjWireQcX6skhWFzMo/bMy2tXTuAml1ioIowvX6xP12UIq8Db2nETA=|Chương 1657: Một tuổi mười ngàn năm;Btc5NOuFHXgQ9g9d9M3gatow2arpQDrR8sc4S0xeemxg/ppAQ4dstkaONqT1kd5bjfQ6BdCAYILzbUBzpknpZarnMDeE/sPd0Bjh198LS4h47fsiFqluavYLYyCj87YeDIh/14be3REx6S73e6EYDX/UhhZYkMmbDX0RrDCAOWM=|Chương 1658: Quy hàng;vBw8qMzpA44E+fyyBQegIvVvABQdCnFBqTOB6BjUcg5bWcRJpmlLNHOOqOgwRzMAkrrWCUdspF+JRmOQ/v4Lip7ZBVWIdgupP2XeVcFhTfvXjwuJp0beXnq4pT7HtfQysVjdyNt769uhlUEZH3Gdc0HA+IxSHvJUUl+WQ06QSso=|Chương 1659: Luyện chế Hoàng Tuyền;A9nzfqDyaDq5XQTw2zehcif1iSqiwpFKSE1LEwxLqAc2sCBcjio+v6NqkUkYcV1AGcbj4sffwp0ci3OIpdJwxsFMrD47UgGhkBw9JvX7fC3kbZzf19vLFmbbGqvat4c3FtDbk6ZuHmwrplG49ue1cE0FSPvhSJ976hJ9C0Lm8rs=|Chương 1660: Hàn Ly thần công, lại lần hỗn chiến;JsMBNfKZruTujoqFuyw++tvLcZGxHfTtITdFuX4hYNLzcVbDgRT62XQLUSxicTJPR9EqNhFO6zkFgeViLRRhDWoYjOvQuw5IgkkmHMvdt5TF3KfI0Lri7Pg27iukylQy0ND5sXISJplPYBXpG3rWYRwZ2MZ9N4G6d7QCl8gsTFU=|Chương 1661: Lưỡng bại câu thương? Không! Là ngươi bại ngươi thương;AR3wtNPnPkpPrMJvorSMPjEiTX0mBJ7idwgUUhaqxhPvMBxAJYS3h1FWMuId4duu7ZTXeTkKijDX2Kya7ObHgNbO9KfBfnz4KG1+YhL+OVJBBwQo1PhehfOzBd0hGnAyQVxgmsKI429xW9cBknpczGLrK+pPwFNqrWeNjNSlXPI=|Chương 1662: Bỉ Ngạn giảng pháp, Mạn Châu Sa Hoa;0MDzTqqbJVxzg65EBg5u4zIehwmMJp71Pd4PePqkdSrTkOPsC8Vo5UmgDVpjVcuST1Jnsy0SofT2CmBKPp5Vx93GNrzf+bdUWbaOXWpS9lcJVFX+2qDP4ryX7pInETyPUyPak/dn1A3O06yrlZbKfDWpix9SKIJm8f3H5sPbilY=|Chương 1663: Pháp tắc phản phệ, cánh hoa hóa cầu tên Bỉ Ngạn;xkFMPzH5sR8ioAy3QfZHRqoMYvzM8I6Bh/yPsDNqw1QejPoX1EFTiC7sGVp/zroJY+cyNOMe6j8rl9McD88d6i7h69I2XPbIBP6XPZpPki0xab4h4fF9BZLA0iM6cX0Xms2lfbDChQ2cMpWUkkMN0RSK/eQ+wVj8GmXvH6XBScM=|Chương 1664: Cửu Đầu Trùng lời gièm pha, Xà Thần động lòng;cu/VZ7SpRjR/3jsZEIKYJknRrCs9FyRlvW8OsSZEN/LZjMEaPpWnrN2p3/NSGYxkJBCl0ztlIxBl40Tm+bnfuLIOibTP27fW9cCoPaVjbNL/XlpPd/Q56VUOFa3RkaczncvfDWUF0LIg0AiVb15LB+MXOIAnc7B+58zUBkNrm6g=|Chương 1665: Thông Thiên Hà;+Z4Hbf7SeUmzr6dR4pRHpMkXflJESxm8MYaefurh2cQ2YhFmB/tAVYkDLfG0QpaLUWGeeL4Cc7GBTujMu4SDPIuQVgAA1dym/OThEOQSV52Gtlow/shleAqKqvItelH1id+Ye6XdOQXhWAkBzDUCMwwumOdsCbjnuwhDlVLjWPA=|Chương 1666: Gặp lại Linh Cảm, Đông Hải mưu tính;QRhgm4ZCOXFzSx1EXVSlnyc163di0T9adav26j6kTHqGLFArfypPydx6h85cU1iTg/o+V5zIiImUMwqllunsCUbsh3N2hlkVWzh3BYQ9STEfZrxyIN+FwfP97y+iSW2gqscrRycEw/RTo2NPkRskONvt4NTMxVeLyEyYkHCMnbk=|Chương 1667: Trư Bát bị bắt;3bdIUntFhtrXLQHzxgEv5zpW1cnjDfvqy4GJ3EQD/5xSlzeVgTqw8DZODvZoEO9sgxpVSfq6eb9z9Uu+OPB66Qf+tEW9QxA6hiVd/fil74kL/VJ91c/z/2Kc+Fdj3bds68D//M7MLtBuVyBmZ2ythc3IABQU88wa0PtP+h67rjU=|Chương 1668: Mượn Tử Kim Hồng Hồ Lô dùng một lát;8kJZB0TcqlkcWKXkIluOmGIqNIxaHYtrEMDdu3QO+bj7yxpOGYJvOsivpkfXpKcfki4NKpZXNrXWtjqLI2Hekaxx8cS7Dq8/dl9wexVpv39nSSi3FxOCZkBaXiolpR4kRDMb0fdGPp00bi7uC6YbiXZqvD9TPze4JrHeIEe/c0k=|Chương 1669: Hồ lô bắt yêu;XolQ0lxEipQaYd8diqRDdrQLwVUaf8aT/Y5/aNVVAa5Ztg6ndEBAw2igLKPVscUPB1Qp3pkZuw9Y0TOiBsjxDKdw6iM8mlNzWEttnvfM2y6oc8YAAxsz5AQgA+nH3F3cmqWWLg7AHDksUhsWL0+Gx3nsSuPdq6XQgJBWORdYimE=|Chương 1670: Phong ba định;d56u0O72TteCeE0tNPuKVS21yzYQjmB0MMECk0OKQKHpGwZPlzNMTVRxRCI/4uJTGbuyo3xwXSi867ziwhQY18I78ohTL82Qzf50B6v0CMtrNAoqQOH5Nf54PTXcPOvtsxIugPJhojdOLr5nKN0DfJSoztqOTHcpOpPFx3XT+DA=|Chương 1671: Phật Tổ trưởng bối;UCCUhTl34FLhH+Dp1zWEEPbaZSxgPywvhE0BZROsDk+Pw45GOxS+dCoMhgWmIboA9qspUFiJvFSvg1GG4owNlADF6L12wH7ofA+WNTUK+iCpZJ8NjfiZQDCNxdhzMTdB4KJ1kyAC3Vnb06unC+zSpXEu4fCC/fzAPnpZjsluBR4=|Chương 1672: Không chút lưu tình, Xà Thần giáng lâm;ivCJ4paB37CULfBpsC/YEN59Vv2lDwhxGtCuCHJwRf3DIhvHu5Te7t3zS6oL8+9tUPKnE7K1ifXwQVagx2hS6RDW3Cej5eKIw4wzoLAFbuLKqO8dCTdNMLm34XMI0a7mD4GG1ZbEfy7v6uYFwI9CB+ahxzKbg5ItV3bYn+sqFZY=|Chương 1673: Tử thần sát vai, kỹ cao một bậc;DEk2IJlEdtA4vX8Md/Cn3cYLwVYvukSDZvq8BQFf8doflMzHV47GPZbF9OVzp5Zn+l6iXRTn+CptVWeZxzQ8ystFc2TP8/CEsXe3yMwJAqW3p+HrOgs5qi231TT58HXPtuT2iuxHC0gwBZyuRAd9H5MUNyL4+oBlim3rmZUmXn8=|Chương 1674: Đoạt vợ mối hận;6q2kwSDYlZhy2slsnf+IBzEnzYqLjlDNhEaM1rNcD07fUAqiORWDg1yIme3S9PrK00olNd3LOoz2nQazNVAx9sE/cXiCNzWiCFeCIRBcEGB4tY6zaVT+4XaHj2BG0h4UQaxP1C8SelHqyrQTMckLWAPa+Hg8jmQW+5kVEXebkSg=|Chương 1675: Lùi Yêu Thần;8WBPsZSwm3+6NbFsgZz7b0uCtHnhubDdw7rOpvmYz9+uju4NsRweiKSjoAvgHE3ktPFNKyEvO14eUxH6IPG2wTGyTJiQ5AccapwYDCsJxrcUNGnk9IHsU91JdzqtMXy/1vV9L41A+v3bl0ilBJHk4+eVcf5w2pCRssvIhDtyjxY=|Chương 1676: Xá Lợi trấn Vạn Thịnh;xVk9gXEkQ3Glvii/0LkRf6MqhDum3oOJXJIjLaAGl9rXffFTTKCVNVAKof26wXha0Oh8kmJVsFL7CVEKXbd8huYd0Tp8tWNFPHu/ztEFMTD2NwPFup+wka2H6Epq8PGAyjdGDrgqOKlM1ZUlOREVgHu/0IDuThXVWiyD9SHOAp8=|Chương 1677: Linh Sơn hạ yêu tinh quốc gia;E4BaL7hTlr2cEKK4Ra4gkHgKY8xMeV6fe+n1wG0iBlciWcaJPrH1S3IcM2l9g8BFLbyRlzXzHq+KXgzL7yfDvYPUky3Pl+22QGZcv6HjPs0fdAgo1jcRYBBKSGPxJXhD76KN1DSo1wZllGIHf4bhzdJeLZfRdOgPTe3k4Rqx2zI=|Chương 1678: Âm dương đại đạo;u8jM3qoTGNF98yZNUHLcdS2EQMYEO2Cj/17dPdmX0v4I3VRetMk5I4pFyut4azxPN4tPqbivDwgK3HlbZHIdmGQswiSlXaCZ1TTslBpImSoopzVQarZEd1djf8sncYELS3tyiMtuGGL/pQbG0jWueHLODRhfBycoszGXX9sBo34=|Chương 1679: Tranh đấu;6GxYjjKblNGpP8PsBm42QxsLFL4gC+O1W3nJguP7m53/qpuiJV2W5BDUXQbkBIdbwlBhi1cZpFxSJbLA2jHNezDf9EPpmzNN+x2wO1MMuRXhQ1Ub2BsqIuXFMTEMxQFQwxF058vBB4KgeuXfvMO65RiwkQauTvTDOFWecr6+vHw=|Chương 1680: Thế lôi đình tru quần ma;EDzJjMeGXQadGnIViW/oq1dFWImwYWMNix7Z1/S0IV7J3XN06JhYW7YZmQXiNJLBeSwhNuJVaYuvwFmBHs2yYDLGCsiGdlBqtSpfBnYwQLXwk8xLa5rCtpGpaHjnp5vaidhhRPzJJrdXRIJoAYKARdLBzenGibXDz5CZc4wFNvg=|Chương 1681: Cuối cùng một đạo Huyền Hoàng Khí;IDJdwKqsVa0Cmj5CsEOEStemSVU6THWEgSzW+UP19Ny1bWwbJ/A66NyqFPJJ/uSwn0hCmEq2cRnQRJR8jh1+Epja+nhkWO+5vUeDxbyPR3Hy64+aMp+5nLKuEKo1bM3BmtI3NMLtALB9cZdDsP9wcQzXDjUYErubaw+nxNadrzo=|Chương 1682: Đến Đại Lôi Âm tự;vdNxCjDSDpOTcG8gnJSh0gQKQfL/ljJ9mASPg8tvUJgclloaIjTEW7t5TFjzuxhYjHJMGR/NninfIvGTKJKKxKc0T5tzorfNy++XBJ151k3ej3d6fNSQM5w+5wt9yl6Gel/Yo0IwYQ7VdUtSns/cG8CzxdbjMKNcqijD4uIS1vg=|Chương 1683: Tiên Thiên Thần Thủy;1WPxwoIRD+w6oj1l5f9Puw1So06f4sSwiTsjWamblQb1oU1AX/5m0aEIvvG4WA75NpBMOD2G3BsTonj9Gwvz+fqJ9pVrMVgpcg7kKqMdr3EW81ptXwcYClmKnhiNguKhBfIE0xy+Z9DYkaTZLGKsKrUZ2aBEFRPT7Zw6r0R+Uys=|Chương 1684: Đại Lôi Âm tự gặp bổn tướng, Kim Sí Đại Bằng tai họa khởi;d9XtxbO7Bv6etg+tXRrqVaCtcvU1Hyc81HZNOxa/Gn3bR4fFphjx2yTq+pboPnlpLgFp0oKmooMGaho1+KIGhAJCg/8HFT8i41X+ZAR43QLRoh1CHwlQjsiV9PZZh3piBqreyFb8eWb7do6XGpAcVlaQ5m3wXbAvLXrsGoe0dKo=|Chương 1685: Đại Bằng tâm tư;OE9ivPcm4xLNgo085t2jBswj4UnJdZlO35XjElyBHXmItvZ2d15IgDwvqzFJBcTd8zaXEm1V++vr7GDuGuanD+DcG+HO7kbpDsV5TBl8MlkLn8wppNERBPIp2u65FK9qoidgCg+JfXP7Mu2S1oHqJ9U8xI4L0i9c2Xyo5s/QvjQ=|Chương 1686: Ngoại kiếp chi kiếp! Lật thuyền!;lH/y75bXeBA7uWCCgW42pbKj3/S85Z5vs+WFZ3vh/BlYx3IKnqemyrlc9V8E+D7R9BMDN0lvhL3GzWWq4SzvKXvwHEPtSs82O7fhEVHtapH8UnHSR9vFwSPpQh5M2BwLOTkseBUY3EeNx1PDdDIepieIG6Exyo5BJ6FNu+RVy8c=|Chương 1687: Phật đà ra tay, Xà Thần tính kế;wY9soMoQ9xw74XimcPHkxmrxP71yiwkC1J7UXco8U1qEzA1NUBv3h5zsVY8B4bL1iI79WC93YZjX9q0kqiSoz89z6sbhgcOBpmg2R1pjfhluHd9SLxtET3R8EHN2+N7SVxwhfm6Jj1WNyHtboMd24/J1Vb/94MBE1sTNolx/qHQ=|Chương 1688: Ngộ Không chứng đạo, Phật đà tề thiên;jFsj/greH+Mb3adZGYmoEGEDqg52ZpVcGwdqxTu26Y2AIHf2N/vDIBkd1fkdgGyi9W64ZiHW19Nr8P0g8UTZAwPlfzYb8NWBE4x3LIHeGpE10gVho6cb1nbDnjhLYatb2o+CLnMyksMZMvpExVkVWKiglvX0ZkWKi7cN5051064=|Chương 1689: Xem trò vui;jQlM8mW1lorF8PQ1hMunHfK53kiin2WTVRuWu4S/j7ZBthbH5OvAe3h3T/8/ipXFDS/foG3JyEKdkvDATtIkrUAhpU+EOK1ek2wSrv6dHgZkCXoDfIpWQ+MfBITys6q6wMLaklmwb6EGXaPRD+Tl3XWxun6uygb+vRY1bALasiY=|Chương 1690: Tái hiện đạo hóa;EwcD78BTxl0jMsGp0yRM6tLAZnYwz19t/B26lPVadkNkmqOblsyZ6sxkTQLA1p4m2W8feGZy85omtvoLbcfzTcB6054ZbO7lQUnp333SaAnOopSgAGFbDhIIpmigO7xGF2CdAfQ2zKQJoA8fzEVvRzQysUroy03TcqPhZZazZoY=|Chương 1691: Quy Thừa tướng nói tới;vYHrdKxGPoaxGoz3FO8wwZmrFVF5SIKZHM+AV3h1FxQ8b2UjHKJdpmBsvohGETfrTJr4oFvt5vx54q5Q925mJKhhnQcnUisGOz2dugcvwUsg/kw/gbRiLWJz55H9zEMfFpBZWnP2pyNxB8LTgvzPgsrtmVU3hFWEUrs/0iSgJxc=|Chương 1692: Lạc tử Thiên Nguyên, khai thiên tích địa;/EL5R4zG271t2n4EZtbldf/qSgA/4GxH51UjS7DbPdlGsT41i3MEcl8f6keemX8BaQqsyWQXlpqi/ZozztUUQp8yU6hvp7gDDWh3WwexVr9dBLiyrd8qo9DBUd7bMMNia4hu81FcHigNuv7MxCF/AA8nIpeJWKjyqF06cdZN6xc=|Chương 1693: Huyền Hoàng thông thiên, vô lượng Hồng Mông;I27nz7CN/7Wrms8z8jlrpsiYQCglsZfS+scwZe4NAU/GRUyegBUaL0mQvlmHwSXksIisfZ5j/ccjazhAzKWunGvEn58nbhHYIiWjieR+IRDe/eqL2ZPGdyuGJNb8rwI7Dpknssx+AXSHmN47qdgwL1xZIUatOVyreadQpjmfIOA=|Chương 1694: Có khí chí cao, tên là: Hồng Mông;YNV1hvTaURNeDepr57pbrLjSO5iIKjydkUiV1RjHHFnhd6bVzxV3j/y15jWXwqFksS7aoXdHXV3QBTppjKoqtJ9xUGXCqnL713y/Tk3EUKH1nuSQuwe15chquw3Vz+cUSZ+cKq7uaiXafjBH/V2XdOdArD2S4KR8fUSWHaD1ACM=|Chương 1695: Phật vốn là đạo, trở về chân ngã;jqosC7D3ql28TOTvI7z6LLXEhDjjTzuYHRTWZBJAXum8Fj3Wr/rCLsQy77rRTHh3JJIWwippokK3yccFYS0npfNichCJOB0yH4tgR2EEjYIBS4KTOhoX/grSTquoyo0fPRTwFdqEebhfFZqt2IentvbXYKfulsr9BkxcisH1nrQ=|Chương 1696: Tên ta Hồng Quân, Diệu Tú mượn bảo;ulIPVOstrZ7XH01vXV5rcy2iMgBikKYvc4gEvBTLKeJtI/l+MLalwOUdQeajHcjtEOKAs2tp6UO0AFe+vd40lxojjmpWjfCFA3kI+9gShbEppS1noUTBXkTX45VNbxvKbE7geSONH54xybfVLxQ+OhBbysxS9VKE69ySH192G6U=|Chương 1697: Hồng Mông diễn biến, Thiên Ý Như Đao;O+3caKvCisomeaXWu3mo2UOpIF5NM2clqsSG6sEEugG1dtIGD5tp6wxMlaEt/C+joLl8FomvXcJEA3FRckqqSBBCyQ07VN8onAMI1b244MFHXbRQKYfjsqO0qnNLXmCwTTUVL57ebMgzc8ZM9Vtc2W5C18WilkYKSuQnn9h87lo=|Chương 1698: Xà Thần trộm bảo, Như Ý thất lạc;drvN4ul60cld0dwzudpLfb3cbQrELKi9G+ZWGRMcYqE/KOL2XfhFeT9iKExa0t9zaJtnnDLjDWhNxJY9u9AyRXqWKYkDRfRwM3QhmjpzMT7QHUqfSoBNy50ZwhDFyOlfXnqTJe14rYI1WUSfE8KgajEcsGGLbCnMje0QOf7ChVg=|Chương 1699: Minh Ngọc chặn đường;7dKmf3WQVstlWcNCdJ3EUsW8qXLai73ehST0xRUlC0JQGCyeOFEEuolGg1BeZJlZEFgGBh/aTyUgGeSUu1fxRUukTq8+PuP/Vg6P/3NpzaNyIMKEQ1TxvMHJqSqewMbLYVbPUvjh5t2xe9Ob8gdYEVDFibZVxEIFYIhyZLS7mdw=|Chương 1700: Tái hiện đạo hóa;FnNFbWxo5CJWQ7spveMbbyy3/bNxicrhmjBJnXkAo2HzHjbN6TohMT8Q/VeZvqEN3iUc6Fr32BRjSEn2NDFHyekJ0wX0qxjEFwErQjR3Wum/oi82ycTSHaBra+7JnjSKRBj6GwTLrngoGuFEP8JGczZ5VBaeZN1GkrkEcjj76rg=|Chương 1701: Kiếp nạn lại nổi lên;EMtjhh+L1llF/tEYbEBX1whI0+k7n4M2yW297GTdqix3WiKxXEDWiAFUL6MtlNF25vvVCNV/Nf6Qo1cxfjlpi+7+MzR8sCJ2j/kVZc8fOX+98aMeznuYRKpGLZKnOa8ApmbzxqAuuGVz5g+IbmSZD0Vg2QTuBxAwTI4bs0YQD+g=|Chương 1702: Xà Thần hưng binh phạt Linh Sơn;P+3lOgKXArDWrlll30aAdEDjwgjAQrAGEF2Hd0iqKcFEEVC2vuwUvXXXTJKBk0hrEP218hTe+ZBRv5gsxtwCl7QaK84v9NGE5xPGXt6qqVVZ5nRbvF0zHMS4YUqKMKeODd4NrHpIr/Ot+qvx2GlwhQsMyqbjHzTYE0ZXJvmzT44=|Chương 1703: Nở hoa cửu phẩm, chân ngôn diễn sinh;FDFmpzLs6n4W7Y4Q4XMJ9Ht7BOpY3GSAV2tRLsUEBFa6CAcjEOm0ksSSIeFXbh5LVfYQA/hBS946JXCUYlfJRQoAAn30F/KoTy1PKyEvng7Cr4E8sfemto0CVJnwX3i3mTq/cUhKmP7zV863Soilbiyn3n5VtQbwapgtlpGRKvY=|Chương 1704: Huyền diệu biến hóa, Thiên Ma oai;VUisqgURzGejepWloG5+8l5gWGdJ6zEH7lMWCsZiCy5CjnZgW+VV4xIfrB0nvJ5/dXdcodD5MDIRGVFz1Fbox5Y5VZVZ4VPzuplLTKOpLtgwRZGLwkdyqd3uKSKsp9uC0kyWWbQWQAytfQRUh4h/CynePVBM/TKUlf0r/1QAT5Q=|Chương 1705: Thiên Ý Như Đao uy năng;SwXZcIn9WztH1CZE8KEEnqvOaYDnRWiCQu5dtQgC98rjRGm8MCcRsAWkfOzZyiOR5agsWpYXYrAGpvq870dkBI9o0nP3g18mya+6lNHik5AgHDzDYm5lBcnzMaQLhnMlpLsy/OvZHxT3eTwNUagcRzoSHj1FmXwUv5Wk99OsIqk=|Chương 1706: Yêu tộc điểm binh, chủng tộc đại chiến;5dnCSt3ojSAEi+9B+rPdVi+cpO/VOKi9cE/r+B4Ud6+ghKBTqgqz2uYQw78S8kxiEE++r9/J+a9doq3bJhAWa4SPd0DNM5nEfj+jdGfdz8YqXSQHsZSXWObrH1RoCW0oL9fTjFCsnJDyXvDnlQCbU0hAb7VoeVc8ksdVlvo8SnA=|Chương 1707: Diệu Tú trồng đằng;TSTqQbYUwXp+5Vz7u7FWCjk4uOV+4+EbZjC1+4ptr8qbv3oyZCf57LPRzhUqRwBqIPdeBZNG8bRtG9G4ZfYiPbuMG057olyXlsv0QBNNy1RMfixYfIbK6ay0EFwjwG28nMvBpj02BuxfipH59MJ0AYv76rk+BJDYa6KwQOgEVzw=|Chương 1708: Rùa đen chứng đạo, một đống linh bảo;yePcGTPnZo8RoSpJA4jKDx7exMmGBx8rJotdHXrGapxPOKzknFVlLEKuk+8ZBd7TwKXqSffSKE/5cTSqs+8+BjR2JjoSU6Vnt3Ys6vhxeYuHbe7Fy0o3IR3MUytQuf9oKzE6cUzaZO9CkFYc8mmuzfWrUUcmrfnP351hpP5ra5c=|Chương 1709: Hồ lô bảy huynh đệ;5+YS7JMGBBjU3Zn69LGWRJhx6T9fyUFx7wzWgYQwtFT38R6Egr5eEoI+2305gz/t/j08ao8o2qYLLsZwa6WFkNLYG3OijyhzwESO4oFB3pixW8u+eJQtcxlJdviurjHkPco8PD6R1kLTfFVR2QH5Cprg7RUN52+RYQxQaUHcAzc=|Chương 1710: Bạch Trạch huyết mạch;rJX3m0++At/NpP2A/bin1FuiI6dBYFqbN3CMVdjfAIZysI6rDC2PRE9rXX5PFOjQRfF2iDsWGfw1jBYUBujdjsfAUmuaFDxoNoP5zMitLg+7jK9c0dvz3fvS/ANmtg4XlV25ehwednbcEceJ1f7mssRoJbgSTDG7KhIS7kyoimw=|Chương 1711: Tế luyện Hồ Lô Oa;2yU6lJn9iZ3+LV0TmCCR00XKHTpPLyQv3XuuLwOb+ovz5Ld6T1TffDAaOzuLP48UNzbA2cm8NlxKEjWhVZ18NcdUp8qCP8K31sdLq54b871aaXhxfzT5umZFjtsAlZPBtI848UUkDu0EGCYc5d500CWIpg8lf2wRCVd8mTAVXEs=|Chương 1712: Xà Thần vào cuộc, Hỗn Độn khiếp sợ;zKfWCu6BldR/lQXSv2KJ2M1OfGj8ZdN3o0UxDwE/lXrqcGOGPiobcCXfou7AWpUtyJacuSuEakaFvRAKy0bzlATlAjBwPTZoXzLIPubGd9xe9152LIV70mDSKJzHULtVGhnugBlnZ8surN/r23vyKdpmJHKxwVAVB3NFv0ClOFQ=|Chương 1713: Xà Thần trấn áp, cưỡi hổ khó xuống;JuO/mvU53ikgkKoHOOVfHlpticxudcoWjOqA4Lbccj1+8lh93W3ToZRFC53ScMKVc/MKGnx/UZTzz1T+79frSidKBkCID0XFan7uWxczdAMfEyzpPQM3Qvavgx0uVLtxHQubjoSlSGcrR0KHDtbHyjPNwv7AxX+Xt8uM4dxe2VU=|Chương 1714: Ma khóa Xà Thần;lDnQexKgmMKe96/StKODjgNIB48DxcnkRkdfZkvR81RRboY+gErzekIzwTFHMO1WRcOVRlnW3ojDz0rX6NoW4v0M8QI+gtN7V/HorbPZ5I/vhcqs1PV2qGsD1KoeVQFUyH9uGhW00MAHI5bIVu6t1Xubn8fLNYv9CvlCPs9Po9U=|Chương 1715: Đạo hóa mười hai vị Chuẩn Yêu Thần;A7sgZvlzUcC3zIV90sqstx/3ZHRVglsn3Oycjg2L1M36+3i+ee2OQlR12dn+mr+EGYC7GWmTqnVJMRdQ5ieZbcr4+KmyKRe7ORIc6x2YeuOWHXDTHYMkPQfqGKxHJUysLdg1OQMGb9QD+GZNcWMekgHVtJRUhvRXgEEiTcUuv7A=|Chương 1716: Chư thiên khiếp sợ, Hồ Thần ngạo kiều;7MtcPGs6P20x9DuLpXUuxapANEtIQH38Il1MWIWUe7aXOx+fXHrdOexcI+5xp/uFghV9Im4w3yBP8lv8ulql6ruEz/W6Vsfy8OcRKM02vBJTtwT3tV/bCsGQH0aVScPf4k8t585jq7reDsDbbqAWjOka5U1bm+zUI/jhTVXPz3w=|Chương 1717: Trùng Thần;6cyuWSRhvDBSYhBeQ/q7UqH/ujMHiSrlZSBv4RMRc+8sS6xTtOu/k9mHZQe2KYs8gnY9BrqUkMuOhFF2jotkDofy+K1Mr0yciC3tDxBVni4hLKLeTDMsHfoIAQoWgpbFUS/l+ye8hqmM4BvFvr7kFrsSWiipXM6dh8RD/svHlxU=|Chương 1718: Giao thủ;zz9efFzhnRoVOuURDaAB5pU7J5cXFUhZU4yH6jYGXN1mfQS5RMYksF4K/1QxPMzT0kzC9MpONeghsurtnyrmJ6CsNv3dHO6yERArFSqJz71TKDIdwmx7I/YcFbCliBAaPzstkrtW8kfHBQcJAxOp5XvQfG95YGt+9IqvukJTz4A=|Chương 1719: Xà Thần sau lưng hắc thủ;r6X+2wBgr+KRGYjFV/Kx5Uchf+OSCZSu/qxr5k3dBwtALlvw3upKSlxCjS9vbsT309H+UvkwWfxMtk7TkjiBcVKYo9NY7At0uVlzbmOahaC0gDzubJoG8QsSn6LTvtHIrhEFjVjubezWH0fgBmepsuytFMV7Nmad4/OR20lBp08=|Chương 1720: Đùa giỡn Trùng Thần;m0b0kSZM09K29+XoXExlaEmkm4tIfaGjH5DBqzDI0HIfH3keXrvvVA62WS0YnwVVbqusA5Wef/s1uTMAsNAvVSK+Imm3TGacr1qArM+SHdVR3Jk/Ljpj6ewKZAqPMOmL3a5GlMBD1gdD8pBSHMU+mzm/kHnnE1nCNrOSiu29YAA=|Chương 1721: Phật lâm Trung Thổ Kim Sơn Tự;ePU/deSGtoUGvNXyBknDzNklMiu7ZCmNzDjqqDMv1/5SMUPj4Iq9iHAJffewNiVFAcZCuJpEJXxOX6QIVwRuU4ygsqorSlLnZVMGp+QShuNp06/sVbGaQsydSab5joKgoMJwdlckFKsENYPqR4RAe5jGTPaZnoUnMYy/Wu8s9CA=|Chương 1722: Trí tuệ Khô Vinh, của ta Tâm Viên;ecXIbYAJnRBq+TyAUgGwtpyvZsCp+F1N/uEzi5BTESuypue1qf7cxGpGNOLOHjbGTHyWllWQa+4WnRUbit2tT/MwpvdePioTzwDt/S/lXHnzTmzmETLjm1FP/Ank6/PmraUgLAYEeG+6pYxFql+NDdwAD+MsMmtB3wD2VdzXVxQ=|Chương 1723: Tính kế;dN/6iqyU5PNnfaydzGEqRmCf0ZimqodYRdxuLCtDupFsgZaM5ds13cqMdodMcInDJVnQ2tK6HqzNhGJTNAq/v+1kstX0oWriwKH3uuX9kxI9dF9+kCYra5wnQzYywlTa7ueXfg1KBsLhrOGputj5uT9DZvAvOkh28B6WMOYqMZg=|Chương 1724: Bố cục mưu tính, ma xui quỷ khiến;sz6raBex80s/LzTdt/JAEhvisSHXV6QETsIoE7HmK4NwTRzHqT/kHmhZqcelkT5W1WvgaetHthUsC1rHHf71XGlV2OLUfdj3IQfeVTceQYg1AIV4BWJHO5iypCbTX78HP1BhcsW08RAkuawKDIeo/49M9J7vCYvRFCN4FqXEAfs=|Chương 1725: Tan vỡ Càn Thiên cùng Âm Ty Thái tử;cMglThYq/8hsYL5xZQ7R10Ief10LpN7WpsfModgdEvWAWcCFfdJcWjkqPnNGwRMxLKYVFNrrvDnrJhb0ddwpsdS81HtqBYpWeC30brl+7qpSLqyCxkFdpj/HG73anvS+8pJy9FK+e3QmQeuFw2J4zKnvDThvxxXO9nPay43VJqQ=|Chương 1726: Vạn Thịnh hiện thân, lòng thương hại;1YTZYyJUuhQqHX79wdSgC0RFoVsY+TzH/gLTBGTFZUBnu6dHd6X+70R3LJfY2vzonQlZ2Yjs+ufBmXD/9l49cengqoD8lExC3JUTmCR5LXE8ciSIMEhkGi4msYYL8l5BiUhmmDHrCXQeKXmh5OfBMa6eLkqNg0TqYIBiReLn+bc=|Chương 1727: Tây Hồ thả câu;FsnZkdidoY/YIsyFWTdRDXlsnF0IrixT03+mLZI3auWLz7/kc/sf1zYJm75qb2vLfzsGxFzbvAgVHcmHO5M7yy7Zlv4w+ERuSRYYcHopTrXItB+Ru7NEo181JxnvNusppACRczZbfqApE+RVMyBaK+maFAK0lfKQQB5lo5tqVHs=|Chương 1728: Ngàn năm duyên;RFFxQo8VzIYYm6AqntOr2DdmurFOH3dga3/5EIEmWlfdKaPbSTvj1dwUi+PjSBeyPmhEIf5juxeVEY+amdtaMc7vjsUE67mccG451N38mvVxZaN3Q2GhCRv/lJXYUUHxHon2iABvykAjH4GyXtSazzPHG+thDrT1JWh59iSnve8=|Chương 1729: Nghiệt duyên;WrygJ4+fOOrNIsJjlh6BPUZ3OB19g2Di5Y5XkhDN5jsTIM+S+NsIcQIBkbxrpAzaw5KwWShaEZCIcg9PdgTGkWe0ZK2EDWldwrjHaQgNXePimTvWmY3oZeIe70iwE79MAkgqSJ9PNe9BDtkGJAlGdwN7xAeu5OtQW2sGJ8Ebee8=|Chương 1730: Đáng thương cóc tinh;5ZvIIGycmlwWJtt9sHepSGwY8Wn775rYmWz78H/YRhPqh4YbrR2tcqd64twsYSWeOLpwpcngy2XwuNoyVJCqMzs/6sOiK3+FSX1PV/7jFpBSYmnRUMQNnDi5mxt7hgyEEIVcQw+VTWF59VZcK+ekgC4D98EWYYqm8eSH93GIZ2Q=|Chương 1731: Dạ hội Trùng Thần;bDzZFUoC4dg1m2Ll93cqkp4f1WBKk3h7FvS1TLY+17SgiRYF2ZRpWF5cb4h+mB0zoGEBShxx2EzoZa3ivSIW1qoqtvTbEV+N6f6T85r3hGvO0uwGHZQF3tsTHP4MSP7CaEFQnjeVCcWjGuLRcB68ZC+vVL5dTDqHQZ2uflTDHOU=|Chương 1732: Có thể nguyện vào Huyền Môn;nDdXWxwb9ZQ0CdLNcww/DvFvz8BfwIxhFRlz7UApJnZycGLY/Vgf2A3TU5/rdS6lHNZLWfdCs4D58NTbke4+4NZHNESBluWFA9qx7YlVz98qatc4B7WBSzuW698OJjZ6/gpP51N07tvwxTX1g6GDpuS/oITSjG0rHilQiPdaTbc=|Chương 1733: Thương tích Càn Thiên;xYZ+H05DgUcsDLKVEcc5ROAcMpDyNUd5FXW8EcV1eEAicaWiuyNM15ide3Tdd1B1K69LL3JNFBZanxxiIdwQLurVK8+5GYR0AnY6cZb+LrDihgiR9t4U5ny94tPI4kxdBAeXhrCrnAH2rc1GSN+qVztmZtHOtr6JtSzCZFR81d0=|Chương 1734: Ôn dịch;6VJL6EM0anssS1cQYYhcAd4a07R0ON0CeSYM+WYO0yJ6Zzt3/zIPTE/WDvKp81YDnXUwyLBFv7Da78Pew0R4axwsUOgnahaPoT0l06WkQN+BZ2vvdWGXYUui0AzgirbOUMnOUg6k1M95PaDYK2g6FSL2crJ6wYCq9h922gLMYaY=|Chương 1735: Mãng Hoang hành trình;cOaHzeTcUAGGztyQwUKU7p5XUy9dS7gVR5M6dsd4FL7Mvyam3v4Mg+XRs9TRbSnZQbOiawvXB3i1w53u6RGu650Uacn9BvTmczB4pwJiSnkFglZTaTXm2+IBV1T/tfW8qACb1o/wTxYdfdgBDedKwrrvsUWRoSbjDh0awGQ+/FY=|Chương 1736: Giáng lâm Thang Cốc;fdB6fhCoxkD+rT9/2myx+Jr4Q9LiiTwuEDufIChRA83EHRw42dvW9dQTgbjLN7pAWSHucKzp34G+2Wrxs4+vDqNgbAX+hsEJ8YqDzq6oyMnQVAXxnCI5fNTqlAgnrVNhDJj2OTeXzqdeJhmruqNQxGXlv/MAm9izWV22hrm2OFk=|Chương 1737: Thiên Ý chi loại;ESwCOOWi4PfaVmvB5Z0xfrMF0mzTETjPjU7113uCtpRQ6+e0uoT5O4BI0cHYg8WTCIl0GtrfSvyarSeg99QV8ncFLPxDWkgS2ZCKNMmVSWlPu2q90sgPiVtc2y7DKx+euG5x99uSGXLRmMPilnKHYuxqygKhfPRo7lYL+K6lEGc=|Chương 1738: Thật lớn Hùng Hoàng;ouAd7sf8/Qgw/PDuiVStLGGJqk8ZleIiiO5D7kJIQrQ3eLqB1c/vkyJGWIWyAvDYHFj3LO1wqIXkR4M23iU7d5ZGju3vEAuUNPZUiRZbGCeMnqKPCs8zEGax0W/lE+7UQnbKJeoLZ+l3RUmCpyIKJq8UgyrlPqeNsrNhKOAZhC0=|Chương 1739: Nương tử cụng ly;z8wkmM85HwU1P8D2lPeeDoKQuxB8BHibT4TTincdM4Wq3sCRekausjCdCgmhWRYVEI9HmsCKN2Xvf32TA0aqZyCCCHX82DzwXlJg3I71WkHTjN/Y4GwG/6qu9VqZrjNVjQG8dDE+t43CNYuKUpKoDbTTWMJZip2guW6zJrJItp4=|Chương 1740: Quỷ môn quan nên lập;B3Vb+olw5Z6ZBWHkXgqI5DSBX2mA1g36Tv+0gmWJbm06Y9upRxmbXgBfm3ABSaltF5h+yUEpQyASAenU3S3j2xLfA1cdFV6hrWn1HmAF76HUqmU3RulxyotkMO6i6nyLaL6XXfsHurCQI4Q+7dZkZWxitbHMPgBdQfT2q/aQbU0=|Chương 1741: Quỷ Môn Quan ra, Vong Tình Thần Thủy hóa Huyết Quỷ;Maleu2KiTJvgSvhE82ENbDFUAbM5ugwDW3g+YSc8wfqcJ5EVVC9RnMNVJ2ha/HMZrw9PswvjV2Y14BBzcXDBF5WNdf/ya/4A7cEaybnZ7ufetFPohWUi6f3MHMwkAnF4aa0vjVkJ5XdnyFDKweK4XAtsZXlkBdQ11sxCJ2Jk880=|Chương 1742: Bích Thủy đạo nhân;ZVwf5iLohxsEEoUpzTYE1nZqsWptzncs96moDt4Q3KzhpICmbFJwI3kd+3leZjlb4kns9HcsZDwAbi6UJMZ5E6MPB4yKEvdXx1BG/40vMOBfyprPS7fZRoAeyes12AwnZUdJE1vNApCCjyeO8l98/cBSlWw9PlaxSKjkL4+l6gI=|Chương 1743: Long Quân tặng bảo;UBuMQWWgOM3oo/ucE66cVjtfmManUxg08UA7ZS2LNUV+6wuLxsiUyUyK/L/h944fF9dO0/Ad61bdbfD7+h8d3EFF9jHSrpgk0Gw7uAsllzBAgmcS9KSre5rgOAavX1Ui1NLXaQWYYnPPlsFNjelMHfrPIvisJQxzrESqTY27HO0=|Chương 1744: Phật âm xướng vang, Long Vương đến nhà;92vSyRUE0Q+5i408vRYNza5JWQ1XJg3v/Ef75sdf2qWTiXypDxylLFl/rwF4ReOsppN1iw6VbaHymaNypa893LvOf9JlmeNyTnMVhv4QAEk2equD4oW/NBTS1JGxNjeM0d6rNU1o2b4OiPkcMBJa0eofR5uQCdM5kBj65wKpBKw=|Chương 1745: Gió nổi lên Tô Châu;3jpwsvn8VqqE+c+pEQPkp3hm9SrDBQl8s86mvKNI/KO0pdqrHLcMVQckfKHvf5g0kqdHzP7atrKFNbCGdoHLjPKFMlPhZDQzWIN/F9feEHMHXKbDp52nSGTyDWgnvVQ8r5rWjVc+KzCyyKtPJXGcrPTYCAOAwHbt1KmkH8O7OvI=|Chương 1746: Nước tràn Kim sơn;q/tgxqjXppN1wtJ1D1dJNkVCU4Jn+Pv+ODSEdNu+cFT5ePzxlQFOsIIga1DFcdVnYjnYdHIsivnYWkZz/KA1/HD7pzwUs0d0lga6JePNyOrq97y75RQycmBeOsJacon7kUzHfnodhoA4lvA359W82hRlRFJrUnQBZQwqbiZwSrY=|Chương 1747: Hai mươi tám tinh tú trợ trận;tY9NbYRBYJapmPZMrfKeXcajzBGnL8GZAIE7a1seFIVCCRbkalIQf4sawRQo6/kdVHou2AzCgkcH9BTFnTnhMMwnsgtdG0i+4t7P47hnlqw0vt369vZGQZ6QuP0V/v87pGktY3TPVACDgIYGiJERMjgDxylZMuGCxJhRlQZdr6E=|Chương 1748: Một đám chuẩn vô thượng quần ẩu;DJp1+qFqGhZf3CRzXljeH7PG9M0TMlzdN5Y3lAHe9CnkRlU4G+DMQJrWqOGuIqBu1wbtUysD6aQxNFcguj73TebxXJBAkss3iFTMQ+wEpOel1+kfduxufRSZgPTHekIXKJ6ciFpdlxRQtvplxvl/UJBxLHHxxSqM0JGmlslYK+A=|Chương 1749: Ai tính toán ai;Mx63vyicE3RTFiY2YYOUKHUdz7o8NIu8dL/O9ZqZSXSMUdnJXZ9LlTBoVmPsYPtc/CItg032NZ236D/pRGKlj1+6+/is1YIq71DQHBh6Lny0V0KRO2ghj1YgyBl5szpGtfyuZMARgKlcKdGeIRvD9sXWJNj3K8bcWiZMldPjXYk=|Chương 1750: Bụi bậm lắng xuống, ai thắng ai thua ai biết hiểu;qBxWUh7kfqSvxCisi4DoBHdSFwwSTvEKWNXFTYi6MH3WwBIjtMQNwNioKlwA+Cyy+Feg6EpZkX0XcjfKnBZyBMGB5mOEGRpUJtYH2ptj4IzKWxePIskVKPksP5r832G2OMcmN3GqGKH93bVS5E0AxCAKlWLWvG7fnPviYNvrZm0=|Chương 1751: Bàn Cổ Phiên pháp;uWzWPNMPuhKTku404AdrrazCKGqdGYHJe64PVe4/sJyzHMPlrCmLidp+baXX9Ov4vBUzqo9MQx7tP6YK8LflQMkLMK399gVYwkOdOvzV0tqC37Vlq4AFJi2kBKAuwVSPFJvUgVS1aBPehvtKeH7juzyewCIvMKnG+9y9uDmuuoU=|Chương 1752: Tiên Thiên chân ngôn biến hóa kỳ phiên;G9mYgpI02PsieDuRwEChSL4YTuNTzhSXQ06JcAi0Vsomn5x92Iisnca/BafnCULnOJaUOibVcTdr3yAeTBwkBnsfSR1+y26NSUeKjmrm+EF1lP2f6p95eunIuQVF4T+kyM3Qg02ntKsQRkXwtxBGIxORef41tm1a6ZZH7KtC7A0=|Chương 1753: Hứa Sĩ Lâm, Càn Thiên động tác;meYzBTN/95v1KfSQnQRwDXXSaTHP+N5TLrnN8QCYp8lnzgf01JjnjC1CW7VmoPVsUBAjQohG6+j0Iv7TZRK/rsmhPN9ImYE3kED3OStmQDgTlvdEi7LnDRjC6nbU3Bk584MDDqXhC61YopxClyi4NnRuKHuVFAgR3nd5oxLtJ4E=|Chương 1754: Xà Thần thức tỉnh;xDzg5bFsK7OdT6CnSvuq6lMrX22uHakJrJwcZ9fPf0NcWIqx/1pnOesvb0Z5wGzkP+XQotQEABc/CRl/x5/qrPmKbbOpsfEvOjDhmbd4VkIxDjlD4v4K/HBTK+daBQMM5IIrxiuKpmhRRUd8WtZ9wEnRqnvh1ZdMUEZf1/Cdl14=|Chương 1755: Tử kiếp vô địch;vJGnmM1uzZhIXNw3NFfNiCCPngrtsyi/uCtsMRZr7qXp3MsqVKoqrnEEwkxmyOGWeBYbqZP7DWTvfjE5loqEldc+TsQka5bmHjWmvCkG8VLPTwlazDC4twB8Sjw8LVr/HcIt35O6PakxqIoYe3TNIIkmxcFUhX/YgtcAvZd0+0E=|Chương 1756: Một quyền vạn kiếp;RjFoa+eX1fJYjSyQ22oCf7vItOWsLyH5KpXyu6w52pcsq4yw/kb0fkZYI1fWLfkL5V8MN23UrcsBQggW0UR1X6gH+jD4WsPDmYdpNPk72XK4ULlEegB3Qqb1KRk0nFkotEDro0fEdCLW9Ty+qRD/2iXmuI+ESqX4F5toXIRtpDE=|Chương 1757: Nghịch thiên Bàn Cổ Phiên;SkgZH2bFNhXrO/4u2WGpZvQ6PdRGJT6N8sT7/7hHJC2n9VSChSUnI5MxtABhIqBSIOfXyhUesDcuSOMB+TlzDUwcVB5vl0lJNIqWbzxSJPXOuBJN/16LdXEej38iIEiu3Vu3okqXeRU59qUJs2JhSjgi/c6dEpQCS9bS50sEcBY=|Chương 1758:;G+NhYfFHcjQEWacgUu3/tOXoKc/XIXN3/8eP1e3v/1ByZbbaqc2HcJq5Zr647W8GeToWi0b4ietF4JrmHBaF8eB0IWN3moIj7haG7aGAkyDSNi6tRbngefGORXtfH9sS0ESqAX5i9bLrflIxPb+DipPnzb+5yfwZq0tDjXis8wQ=|Chương 1759: Hoá khí Tam Thanh, lá bài tẩy ra hết;jnEcPQi36VWqKlNswlQevCa7NNOOwpSeINygnWaUwaF7+bfOmnnOlHGbOrzczcvVCF3J34LdNzOqdLcZrQoWtCnbUP5YnjRtMRYyABS5O/RdR0n88EWAUNUgO7Fe2V4VfCieeAMZ5boUeRBv0dXlM1tP+Y5pyeel0gjxAIsJu+o=|Chương 1760: Cuối cùng có một ngày, ta một người một mình phấn khởi chiến đấu;XF0HvErU/+dD43tagVlvDpi1qMjObyAJMOFIcDcY8ZpXX3rSZCYWoh8fL4sP4hS01UrUj2ZvsaVWrtTqRWOuiycV3251iTqbmPVAWV1LkMM18a1HNwR8bxrsIlUjUzIM4WOKv9v4a8KBaiIr9i3CiiGRqt/CfgNW3f9auR6o2Bk=|Chương 1761: Lão Quy một đòn định càn khôn;41ZatE6vecxm+ahbpQ9p/jsj5NcghUIiVU01FiILk7s68jwVjlpKoK8Y4G0uoNTB/J9O6al6aBy9aGopRjffmbRfvsz4PFiIkx4VX483G59VjMFXZucb6DBLBpiEhCK8C9U0Yt4+Bm2yxszYjb0GI7LJJLDzPzslg8mKDm0/HD8=|Chương 1762: To lớn nhất hắc thủ, ta mới là được lãi;zrLjWMc086N9dJzdU8uFZMP7FbecNZPHTv+MRVghYaD8x+vn3lUMUIlbYnUgnX3Cg1Iy52U6tzjoNF8U+sv6AE3ZSdc9TQ4k/uYUZ5zmBHiWJhsc7GPrGz6f5MhWeIrV8QlSQB70r8W32fmmOxFGc3szcREn1r0IQnnzg5fq8uw=|Chương 1763: Hồng Mông luyện bảo, Trùng Thần hàng triệu thứ nguyên;v8gZimNaFya9u7PBxwEaXM2wr4Uic/GFYxxRapHo2BqZvbfO4wZ8Vmk8tx1Ttn4piu4rhor1hpOBfoxSZYdRTSpilCaLj4tAT3drAgdiSu4fyH6saK9BJD3HEOBw6zFWGOCM1Suxv4llqSQ2irEzoixacEO0PaMeUiBDoIo6uE8=|Chương 1764: Bảo vật lột xác, giáng lâm Âm Ty;5iVU/3f82NU6jkilSRnn9hzDckk/or8owF0gk7iXLeqbbnXa7d84NorbiwZxvJjAYLmcju4bnIxVWLfPxpp7N6zCmg564WTESf2pCp6e4BI+jo2wmTj7h+ItucWn8+T57nJlPHSPQyyFwtJBZAex+cVYb1PdkfdtwvCn/aXcWYM=|Chương 1765: Vô lại thần thông, bất bại Quỷ Chủ;zNGoFTsoZvW/PFNwD8zLlOTurlt2ZOBFemv72qaCaJ9CjUUpdqENplinn+Ppza0bLh2dvEN6jMEOgUbilFQ1YZIYAa0Y9/UJ8DYvdk7UE0uje7hc3ga8uNCoxyyjuzPD+ah0M6HpOn5rXfBzlI3xCTRn9w8pzjP0dNlIzX7BRJY=|Chương 1766: Bạch Xà biến hóa Mạnh Bà;COjtzLwovmx7yrC2Gz4ggBYeSkM2sQDmCcT7rRVvC+g2sz2MmepIi2KSwm99JX81LDIZriFFtcIQlj81rYfIwqPw2Sd6+Se/x1QaGamf5l7uvHIRmPo3EgCeDfefLEZcP8+dTRXX6PlTwKDBFBZGPcGzBlLdK0nyN2u+mhea78U=|Chương 1767: Mãng Hoang điểm binh, vô thượng hội tụ;uaTIFsjlaKSX9YLQJHZlGMFT2eAXm25JVK/kp53srG250URrJ5SHaTWDGFvrIsZen7ln5MILjkR0LMmVWGzQUmY/VmqQjDIaEegPwOzEjopw9Tp/Xp5Mb25Hbpclwi+k4jMft55mTK2mB6+Yha1ufNKmndm7Q8P5taHNn5QtLGc=|Chương 1768: Ta không tham gia, ngươi cắn ta a;2lEleJZpBP/66K8b+h2Z46eVYqy7nXEk2Oei0mjbDGjdv60sdIekFswsQS+b7YWDUTv0frvvFF+dKQDR3GMKZMwFWXjiJc12zeo9uin+NmORmZkDlCY/A/zWZ7EehDIzHZSv2t7+K6MUAl4nK0za8rBnr4Y8u0U6GWDH3YH7AsM=|Chương 1769: Phật Gia lùi chiến đấu;QMnCJw/nTxo6+zewc3/LcOOgC42uWcBYx6d7xv+5JKnGVGBDkDdXF03btOubaXwm2iG/MUS1ixZwCsP221YLySQ2XPpMnPF3YwYdr2sKO5iebqu1xcDe4r/rqWMcyv5J9WEiIttc3mgEZQOsgM8eA57N0EyRV/BkHIa9qWJFf0k=|Chương 1770: Thiên Đình đại chiến, Hi Hòa chạy thoát;4P2XXLM67Bpc6U9Ar3jjoOH37SkstYIC8ukZ6tbUTHq8WHxUA+xdCMRrGF9rPVJWC1rUnFRUqcjLasU2sGoWfZqtnQTs/78C/GCRRR+qgn5G5tMqvSrx7ljvsVUYOpbFAwYAv36GONwCBHwC4IciejhnQlIr1nhJ3lml7B+xTRY=|Chương 1771: Tru Yêu Lệnh, Triêu Thiên hỏi;Dthhzvp6rjWO5vTL/WduPHxtF8mMClQixeWhhZzrTUM5vD5ZhEP9saCZDl63uVq9tUZXaPWHXekSQl2uK6jtI29ZZGvukJAEGm/sgPU+NwXl7glpwNmfU2eEB5hUOm639MfTZf9V+dhvePOb9v6kGb/Lg1ovJ85Ef0A++Ft/kvM=|Chương 1772: Muốn luyện Tỏa Yêu Tháp;qRP5fqASwHg8N59Nvw2YD45AqWsuxHw0P09JDneJvs5gextGXmT+SEuforGfeCWO18IPuvd+rMjC+Meg/5Ds64BfWggFK8C/C1EHKxaL+wJULPOuH7ZS7ZiDJtUPVItuB5D+tXeG8eUxa6FzDV7g1fvR0DF5HjDHDRmcN8TyWyU=|Chương 1773: Thái Dịch đến;kO1pDJZ2+iz3+RTG1vqlkXkpqPGnDPvuXwW2fJAOPiOZpMAgIi0PaWJpRhLfjrgymuL2f0lr0MAcxkNUUyK+edkNojtgYHVwze+NWJMQ6KbX5BLiSPFztXdKlR6TUElffLYTeIUsVrlhmzJym7IjXJ8i76ot71rHBn2UguP/IJc=|Chương 1774: Thái Dịch tặng đồng;HuVE9kfTramD5xXKLaNaXdy8w9JBap2wPtcowAb0GiKWoOyno9ghunwqVlE3+KOACT9E8gaJ7r/8rMxto/VmIstV33TzEJwSDagS+4Stc45eBFRo2JQ7ktojdUpXVzWLecoXO1JIW4r1Cue2qcyHxTQN7/XD85b3V/FsLgjIcfA=|Chương 1775: Vân Cấm Lưu Thạch;g2lPC4J0rov7g269rSpEKYH5TtMFPGz9Ctan6K+bBQ57nalyIzcTOJfBosnCP1TyIOOB7WP7c9LmitNo/eSVCvnNP/W8OiRgX7WVe+R47cqstpm1McxBfkRk24KzCHmfoDqpK2Mrz64VRVkdwUL8hod5eIE/2IhnASN9U7rncdg=|Chương 1776: Con ma đen đủi cầu viện;1BoD3Ry8mNQfarEomFzSFCs4+JYHGx/7OVBXYaXFmgrzMQPoVNjzXUbYIZc/SyNEAtRUu5yFot9VjMZzVpO5e4yY2Z4Tn+MRGRW1cwnFOgQA87HWr7xINBhthoPbQsACfjxZ4kUX7DMyQIOd7c0q4uU7HRpZfXZ217oJmJ9gFLU=|Chương 1777: Vận xui ngập trời, đại chiến dây dẫn lửa;4SM6KDnkX46qCC9P2vVEvTJlyDGNRYbLu0PUCuv2f6+QM2C1X6VDmG3WixvysGwE5VXX6nxZPmvfo2MUihWW6FGI+HzRznEP7H5JhPjH+kFtTYkIchiIB4ewZrm1SqF5rmHiLbrkbj/wuFYfxmwl5pntTFv96+vXLamFlBM1X8Q=|Chương 1778: Lão tổ là vô tội, Ngọc Thạch va thiên khuất;ltTLbmr9vZ6mTmiA5LWyZ1DmjsYHxT4DNWCJu9i0go2X/4TZDZox64UKXlop8BVDmo6SdxfxcaiwWI2kspPPhP5WgQC/AJABnV6rkq1AQeAT8S3U2Ggqw9udp9XFtXNrhzcMsditsKhaKE/MtIkOcwN3WYMvIPZXxrVsM2iJG10=|Chương 1779: Quỷ dị Âm Ty pháp tắc;REAMGAWmiuoPBcz9JbNHBwJTWIOrn3RnvXdJIK+rFoc43pj2ece+TyW7/t5VJAM+carZWIOy2w3F++x9F07+iBm5lrbA7IXfAKIfdci/+JQL3bt5gzbu4xXT85T1CYWMj87JeWmuViTgbEo/EZ6qQ+R768K/qvVig7Xt/mFY8LM=|Chương 1780: Trấn áp vận xui;e3djSzgw475CitMQC8FbCNRexUDDtYkDMl7VnqPHtXGuOAEvmhIkJQWPcIRdIAeO4DbOGiZx2bN4tfgQa140hqf6CUCKdBhO5W4JxKtkUS5qIFVnWVAL/j76QmIIbG9Z2vMXQg6HqXm6EhvdgF7RjT9eGF0jjMDen+ToY93aQik=|Chương 1781: Vận xui ngập trời hắc phong kiếp;f/3tiRlT1jkzDUIl3zl7pbNIeZNzS18dmQDuylcvaGAdIsHt6Kft+TSPPnJDiE6jvijPYvXKDkt8cKjjCjljcsDSenOUckUjEVNjQkbkQ0VuF30jd46o032XCH6Vy4jx7dltjyTPlcaiYHiK1Me/67GdO5CtFtng4x8ngs4SlCk=|Chương 1782: Nhân quả thành kiếp, Ma Thần phục sinh;TnNXSXXVXRfITMKiTR3bD0Pfw1Q5JmyrnMtMj5fVDPx50TwYG+TtlJ/swD/hdcgXckxKap1xkIfGhEc5ZhoH/OkTAq9QLBcpHL1DoRup+mX/+283AOIG9mwqkTmxxaJOrcDnVUC4V+DFV6WwGF0pymtSXRoL+IwC2tUDbF2hssU=|Chương 1783: Nghịch thiên trở về, đệ nhất Giáo Tổ tên;hgas/UxKf9zeL8h8wAebGE619N/+z0zuDoecQjf35Ke4rlzK3O8TYQ+kdK/slF3DsbnjhveNvYkGGiCTL6zqoXzlTusiH7GYW1ERtE4domNNY2Z0eEF7eHzJKTzJqQY3e/sNFM0MrAJjKSc4TZqszaOokTJfQzjeOzv1fKBHXmM=|Chương 1784: Đệ nhất Giáo Tổ cùng các vị Giáo Tổ ân oán;jtuVsl5EYg2AqVdRM3mHtTKXae8g1sW1TN0LLelR1FjhdsxG6JjHgUPs8T4SqvCswshtEQXuiyaxsYAY6BLoDA8Sn5O9d7X751/D5YN3grDDepSyOEt/DnYQi4xG1bLk6n8q8j8WmZ7FcgbYdkFRDa9Lo6A0qAzhCddxjWg7rfM=|Chương 1785: Nội chiến bạo phát, ai nấy dùng thủ đoạn;54BABz/9a7zs/gKbUEs8eh+rTkm7TRakX1BCeF8comtHY2tBdIH8G0BExNVlx1MtZPpeC9GdamrrljWl00fbEGwekMM3n7dlb6vtOwfldU0hC7PrRbp6h8FyMpB2Xw595Eo36lAkVrxFiiK4CAGs39ivtRWFO6/LlLtcFcRa02s=|Chương 1786: Tính toán;8SvX5u8khOUrAWXJL1EM2LLjqUgi/om1wdN6EvWrsKVjS69+XHARbIp1J5bnEoToND4TwNlqkKE5QZvG9JfrC4jcav1GTcYeu/3dA8h3ejHLZuxdKNrX8QhG3OargAS3I1cErA4MfAZoxIgHwHxA7lKt8ezn4Sr8K+cZ34qoucU=|Chương 1787: Ngưỡng mộ;z3w6fwY6EN/FmtHvpZnWR7i3m4y+OVkXF+WlPXZ32mMFGS9PZfS5IIqs+jhufTNZZeNCQeXoBLqR4Cec8lE2DleAUR9j1qN/K8mfnjodLoSbO7bepFnfA0k/37dS6tKuvx56Apqf0K38cjlp5UMSxesotN7NnRNMNRCp04bHZnc=|Chương 1788: Không đánh mà thắng chi binh, nghịch thiên vận xui lực lượng;SDBZCaAJObkjFCnQNYvhj7KDJbzoPXH9xiU/rXnpgyAUCMty29ZrtkTdnHcWCx33DjxoAUXOaIpiIXKL2FNAz3/uXazVKIj7Y3t0xS7tBKrv5GjhASZKFGpLvfELRhou9nz+P6v4D9SG5vmrIcXk11DJ9pQwXLh5jD/UprX69v4=|Chương 1789: Ngươi làm sao đưa hắn mang đến?;kL5tBPWx3GU9+MBL2Sbgu900eL/hbtmmkZon2A3ysvqLa3TvEbf3HtPWpxtMtjELckui9z0gyhIb+wtiGGRKdufIYF43xhyzlLb+zwy9UrP6uXwykAKZYg3vEOjakVy7UICSs7uU2Z/qF6jz4NFn3YknpGsV3Hg6or/53kljjYg=|Chương 1790: Đoạn Hỗn Nguyên nhân quả;7QZj4dhzJge49OZ0gW9GIGsIwXFEGh29twX9ynUZY+pipTOwS1cfM+Fs2qSJFODzjZ0f1XS7rM7NJwDpdOnkeYq8hJ6JIMQNHcGVUx7NdONEjw4PnkWiWArkfp1UgGlESKMSVT552FM/1jiRIcS7yWIoCvit62UBdiyJm56Qudc=|Chương 1791: Bẫy người hãm hại mình Ngọc Thạch Lão tổ;vesCXhtoN/jco0XGW3wPGvCIyNMn8YpJbRP+UbtjSuxToFxyF1BSIptgOTEFXdF/BKHL2yISY7ZCT4Hsnp9o7pZK0iJBgeX4cg0FKs4OyCbAADe/Eye4dzS1WbSm+qqmHlBL9t6IWIVU3KlDyDNU5KKwCShotdvksxmxHO7zjEE=|Chương 1792: Đệ nhất gieo vạ;MEl2yCW4a7xr1OpQpAbbI8Vwj+dN+BazCoiIOSGZ7EXOjCOAtwoy36OFthTLn2UHoYPUF23XX0DJj60poq13SYER/08rzNl6P8J424UXhfY/+2GSErAkrX9CAQX0kIlFAwBHSPyp0J859PUi0VeB+zIaryzoXOTnjLMvw5EUpQ4=|Chương 1793: Long tộc đánh lén, Cực phẩm Yêu Thần;lWI9PqvieYWTR4dZJ2PS2K28JM8sld6EnrZpQZ1tzc9fBeZrnOTBHsGipv2Ujc77mTeLDE6PLU/NdbCESEPPIOuZ3Rnr/b2fSsoti5/ZGHScFzJqrdiHkCtvYObvBU5oPP5vt4FoxlMYD10f6AEqDeDScIjmHwA7ZL7TMXPc24A=|Chương 1794: Quỷ Chủ lên sàn, năm đó ân oán;zV38g1Sd2c2MGWou8pYLn/x5TKUvBDwXHHEgnwe4yCJ8QIKPtO3BLxAzKnWy5AZI9QYT6MKy2RotDcvKVbKJ/APrep5k4tOnrKRn2InIyzrdyIheOXwwzL1Zvwpt7DDwfJ63+U0Oa2ZPxrkw3p8NXBv3tHIwyPJrNTFyVQ+sEQc=|Chương 1795: Đoạn tuyệt mẹ con can hệ;tik1IcevyeFb7oHVKCdzXZNfp2u/koelawArDq7zBAXYuv0jg/byHtae1S3oiBipz1LpFuKSJp/3aPslX/U4RKqkMmyb0E0zgleZOTQ2FH+Qx9kS0QIuxrSp5QYlErMWDmm5Lpikw2Bc77t9lblOxeHO0GlviqOYBQuALbYuqK0=|Chương 1796: Ăn Hổ Tiên;irdwGvFSz1zKzcFVlkdxcdT5dCzK8/Nuf4O02BUJRB1RkX+6I31+b7Zl/TjfF5OTPO0670msORC+s+vOLaZVsTU8+xI+szsEQ3dqZqcfn6rsrXuwn2Cc2R63JBx+ZTaLQlb5qXYfWw25hattQcn6oz1ob+M6ks0LMbKDa/+PB7I=|Chương 1797: Chủng tộc đại chiến;6MIPpvAQd3hYAaqAZZ0rMi5TYrYrD5zlIF/oOlV5LqJEhq3yeIGGopahD3o7WiBCM9QG4fvtkR/vWQR7yFdRGNQWDxnmXN7u6cff4wP1NJQ7MnClJX+aN89uiR3ub2Qk1/9vO8sbjevNU6sCRrgY2fq4DJWUM8W8eaSKpAsm7hQ=|Chương 1798: Bích Thủy đạo nhân xuống núi;+xSll78sLXKut9c6rdoTsMnSoKwVspqya1hNv8bjueNE6qtvmHcRjeNNTRA69OXJdzb3AYQMEDPbnq2lNNebcVD35AFQmg+djXC3DH8xEQsp+W5U5KrhNHqjzaR+N2TVAT1V/zTIQtTHl+evm9Y8jkwVQZDQBwnKAGDCbvStZsA=|Chương 1799: Tiên Thiên linh căn Mộc Thanh Trúc;bcfzchFmkWYmpn/agJ7vu8Lp1dKGGa8xdKs2/28L5L9Y74ci78IFt5xc2lgLwSGzKGAQ5+DaAR2OZ2XAg/j3+jHSqJp+v/pz2WBMHp3gTTbxvHNR9GUmgnr6mbMqXxnfF4Cw56usGgphbnugznGhVLI7ft5kch4ukPgGcQUGveQ=|Chương 1800: Vương Đạo Linh cùng Trư Bát lão tổ;ngxwluq77xA8Mk7ijdio5+aXisF4E1OOKlQZbbuWklHlPIvP8kcV+F+/5Rt2b1Qyx1Ol49T+UUzchfI4A2W3ogFI+I9wUI1LRVacJczk4RAUtFnEaWlwjvfZEksuni995rPU94gyYnoJQXYYZ78pim9jZi32AI3Ng6jX2gRttjE=|Chương 1801: Cấu kết với nhau làm việc xấu;fxVfxHN7ajweHBBYgAXmKFJSR8XPeFWDeEQU5taDU1D7NlvbziAjzr8wBYB3NS94aMKzuxb7mQiKTfnp9ATO5AG9/X+i9tReTQYTm3h3lHPCFTgtB0qTmSKkakKyxufnalXhlv98O2i86rg1mzNpcNkLpGQwbetePxdOopudxmI=|Chương 1802: Người một nhà a;SoLboIoT9JwRBNh6a/P8LyxnOKOQADa/gV5gy6UgzkqfrYF70pYJUDpgyJEk7WcvvNIfXYNH9eZh9wxOWzY/rRm8eVHoSzQTFhiP24E14EBQkxyqO5ZX2Pd8pUJ+1ZaVrJaOal9C9aLBAJzrpR53or+V3/zfAIuNlqX8tK7RmY8=|Chương 1803: Lại mở lò luyện đan, Xuẩn Manh Chíp Bông đến làm thuốc;yO9qlbaXiuTdsZw0Of777/B3bKe6ZjGaywvQinrqP55ylYTN/P+TUWZQpUHpOsysuUDSb5w/xhvKJhTwYLjfqhD2SfEvNOcRnOuOy7q0xJQmxj8eh9NV0C2kJFYgh+ZU25LUmndj+PQ/8iNDdcaZ+PDnVBhmeM584MZiImTPBi8=|Chương 1804: Huyết lệ lịch sử, không cho quên;U/lJm6JdOpGB1zFq/Dvo0IhV3FdKvm9DKlrba48ZjdndmQKQGoGHk7tCcbXVHfdILgDMt5nn4WLeajU+Ocy7Wee1KWpD0BcxBI+6D/E9MynNvRgs//mDrJAjn/ntuJkBJsp1sjeBRD6p/eDxeZfM6SYRhwhJ0HDcfzXOIX/Z+wk=|Chương 1805: Thiên kiêu chiến trường;A93guf17JMtKZTOB65Nl/EOQGeDLuy72c4qLDsu2QalmsuqTFG01CvztBkgZT329yLdcdwAnAh1wTudCe90vnWr7fJpKnjdBx4pVLCvBhvRvmNOA8GdcwnlU+GI55b0Bi8ARlL0O22hc7EwbZvgVTbdKORy6oXNkUyYkD+IeL3w=|Chương 1806: Vô địch khắc chế;wwiJSxQuMhTHvzZvQ3BW2aaYwyvnfwrcgfvN6TRemR8gA/phphjmJ70U+c5y2vpeK0KtSsrCRwfINxYvUUupnI7bs9QxldljqXVFwG/nnZ4DWSMVtC0P0YDXjki6XqSeA1gER/qq2hpk8RgB+3Fiws1Xz1qyd51GAJrr/RRW90o=|Chương 1807: Lanh mắt Ngọc Thạch Lão tổ;IZW0wkIZOldLNESV4XAz+Mxfg+JF+iG9S+YDXLp2rVkulyEtFL1c3BscsZlP7ZfqqT4RccHIJES+MoMzUyHTfpnFQKkR+xiJzK3pkWWFNlFN95DW/xAIJabd5DyNm9sOnx4yRETz2lvohnp/fZUGhDpcClY5OOBhiYZbDFV48bY=|Chương 1808: Lạc Bảo Kim Tiền, Âm Ty cơn giận;KlVd+fftb0D+MIVNutQQ4A4ox+r4zMORgw7IOOTGz2+5PuHfG5ct9qOEA/dck3kt8K4zDQsbQcWWiADJyZeJGsBU8qvtZizBO0+Ex5UBC3zp6Si2lr2D5LQKqfo3Ov0bFiMHaEChjWkrP6G1U16XsOlZXLDknIDOSvCH/ZR8LVU=|Chương 1809: Đông Hải Long Quân cùng Ngao Nhạc;EWqV/Vd5C3iv5geSRNyJCy0gyYWOfOCDsK0ry9fj32b2Q5z65QvyGTcorgkxHR+2i17hY5VWXa+TLCH6hMpCCnT/SCDjT00dY2w/c1r/mtHix32xlNO3Cfk+lMNb/1GjyOELVSA16MSBfdweI95Xsez/ycT+HRLhhkbRzVUgYtw=|Chương 1810: Diệt Thế Chi Đao;qzmIHA4u5oZBdFf5XgCfXTjiuFH/LwkI56gaEbHCnvyHYS9xsUrFB6lTLRTU2zXGLLcVL/+dMGABcrz0XRA/PdKFBRKEl1OhZaqdZcY+H/T0pZpDt2Ie+V4/E4Q2x4EEkV5HWHdWO6+aUUBYzDTpMIqBP7Ld1H7cMejKraeqvPg=|Chương 1811: Mộc Thanh Trúc thời đại;/07xcQ/k7tkM27sGS4kW247970HWrkwbSkEqAqN0b2EcuDxhJX61wcZOqK64ZAyy9MQk7OryoxBwIdLNleirCIX499YP1a7l9VT9HRxflZ1tTPCiWG6oG8SLKnYoypFY7UC1bvmKHMoEJnQgz6iP6hI7BYCFrHAmqcp057qINXQ=|Chương 1812: Thiên Ý Như Đao sau ba tầng;tGxLEQeCpzmf4F+quzbbKknw4mKTj4NeOTW/sBPZ/XE559bqflo8dTaJWkLi2n3Z9fHW2Eswz1zmyktO8Nx7Rid+WyNysVggn5tBuZS9WLOBcDvGOEMWMYqFzIas5WDZZAifgZGNpe3wFzNki/yJ97dganfifMTNpqUCl1+IlwQ=|Chương 1813: Gặp lại Thánh Anh, không biết xấu hổ Ngọc Thạch Lão tổ;J+Ol8ANPP3+xCcr2TTZ2J6ZG8KkeLhYz76/Fwf1apIgLvYjtDusMk54p51rDU4rCQEtjMwZ539DnhwcTqwy4B2aSSemFWmAO0xeaIEEeoWKs+4w+YILHcLpO4nvDNCz8jYvg+h//fLEE3qF9SzltjpZCEwRz15Pl+/qRsLDjGJA=|Chương 1814: Gia gia dẫn ngươi đi đánh quái;9+ZQ8ErgWlGzttOj1XNRA949wxf8SoYAnve+nu7QI+LUVav8I69tm4ZOIygQTG+WM1bZv/iFFSFYDaK049B1xrxkyi9woSLXyY6lVn3VzfnPNc3FSlTvudz92fYvXYRXbZmEMPqDATyKUt/IfMg4QUyzXad9JZs/m4aQSi5Ip0I=|Chương 1815: Bẫy cha Chiêu Yêu Phiên;SdJaFwve2da6rwntlB3EWWCHs41z0qimE4vYQgm3o238lwDeO5rm3qMKmeIXwvXwysq4RGARZRGHD+mxzNHhmHbMznzivPmwSmOnrBGomBaAhsXJILziZKxOzJQlhMLhqIfkaH4vZku8IJLyBbjQNYrTB9vB2kB7812FjUpyA1Y=|Chương 1816: Đen đủi;+WKQfHsdj0TCe8eqifnguuK59QUSvkasdpf/nY3pyMmld2mZBQGphsmROEDmlbs11aF4mT2nnMUn2QD6R7DzjpevcWTkIjALzXNhxK8Ub0GS7ej5cYgp3g7HYC64vEiLT4wVN9U191tFQFrI/qI/kEJEDBmW2+8x7WXif5m8J6k=|Chương 1817: Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận;qTFgtea5nxqRAOuFvRQAuUW0AljcPzEITdO22wbJ8aFEQfitJz0kdqnmoS9WEBCdJ65EcLihP8scONDPdjsoOfhWKK8YojZaRvhGyE7e5R4hfIOedqcdkl6pKCoPkwjRjgTGwJkXthA6IEsDjdaxM4PkP4zIuphZsLtLlupRDRY=|Chương 1818: Tế trận, thử trận;D5JhqrIH7FVVYzcHmcEOpDShmXUT6Fz4egV9bvuEZUmXSOAf2Pm299KXIR54qA9EgaYpOgDNHXZ1LOQBFulZOOECzV0qqrppRaKV27eaq7U9RyoINsu1eRTFEkq1loMfPL+3NsocchVF2desOZjzo7ScH6JujU7UcKQse4sHqR8=|Chương 1819: Đại trận uy năng;utVEp+aJ8S3hAFKH0ghwZ+kuPmdRq4f+ecBzq1b/kZ0NZvRTJsFaiwsic8B2+9QC8fOz34QSodq4HSNW5oo7N9golPoTVC6cux0A5m4xtqpB7xuNUHYazmf3yxiilYalNcWRBz28VAadEViHnpu0wYZ2XHhwLW+y38mj49ihgtg=|Chương 1820: Cướp giật Chiêu Yêu Phiên, Quỷ Chủ diệt chân linh;hGkflRK7xggbKZLvcBhVjSWVApJ70Gi241u0jz9hFwZdnQgpFSeyYCH0CzBa7VRMPq58HxVW02ixTeX5567bpKMqthT/2OAbiMRTm/pqfS90MeYlfX/haUq+aO8XQVTGoPi5wRInD7ggmINNUVvjhdbQz64tiigjFvtNprw0zn4=|Chương 1821: Trảm Mệnh Đao, một đao bảy trăm năm;EhNOIXVjelfEycXMwLwXnyxihhfRavDuZzou3E+r+w5NZ9QAnu5CV1ag9xl2jlRxwxJVKEzuGL5fSUh+/rkHJ47XDTrcvjYGWO2dxqaph1ZBZ5iE8upeqWt2kQgO1TDALg4Mpd6v7RqvJMIZU83owBJ/wlpS8l6IusV4PevHSj8=|Chương 1822: Chiêu Yêu Phiên phá, Quỷ Chủ thủ đoạn;ZUhOSEcVpkhfMl18FedjXAvqFlufs4WXzcbIHAeGZOU03ytAevuMb1KwOmGcy+R7loOQzEKBPZSF/oAeLETTjX847IuDko00M/uaeDOzEukcCf5FE42FxtSxYGsW6xHBzlV2lc9c5RWlA5ClKeBt/N7Xp+2zMu1noZI0FZ+Vv8U=|Chương 1823: Long Quân ra tay, Cẩm Lân thủ đoạn;Ca+1jR6fPvS8F7wOZgR46VhiTjjAx0tddSHm9Qk7k3xj3deDty5TVHvShAMG6iIPTe2238ptVelZUV8DLyW61UCoqNG1bAaYgfNrSfzOeLTs3ZMqnIo4sIGYddz6MN/1BSy7N8PVIX4otnWxP8F3C+XKVnSAfX84sPreuJ688DA=|Chương 1824: Căn cơ dao động, thề diệt Tứ Hải;I3vBF7//wNEkIEG9sNAFp4gKk7KIKw1u4nVFXfN85GazQLs478g1MOALMkIFSZwNFvWz108VN6r3d/4N5xdZpeXkpWvr4/6/kpEsUW1a+JCAKW2NUKzS8LvlSwtAzrjBV7uJpg2+cQiWvcGwK3P8m7jBUNL4AULzWDW9aA4vyKg=|Chương 1825: Càn Thiên ý đồ đến, Sát Lục đại đạo;MUGGe25LT4eztUQ29bSYhi2nXVhMrGyApDAeALj2S6pM0+zOLY8kjsaHZpI8AmtskVtJFakp5c6LC967xzu/qHUSipzlfEvP9gpzDi1dmBafylp0EgMeMBPicXSoJ3EYeFSDWfKL/BemJ9gobcLghNKgm/UnOc+XOszzQPn0V1A=|Chương 1826: Thời không bản nguyên;5G+L2iTXDuaZ4eD7nBEaujOjeZKZJ9uMYggMPQ57MiL2kcMjOchdTxvh0Yj1rBsz/0tlTBiQaa3PnYUN24P2RToafLMUEkHIEVbUAlptfOWl5am+VSj3vHJ46o1K9xNQGgXpBYJh1lqbxBzNErsBR1O4aP/n+Vsem3RJOP9pNxs=|Chương 1827: Tinh Thần Đại Trận bị phá;jN8W8YmvrADOvgrtztmfsNA8UPUAswaSvaxMQUlhBWxIOINnpQq7GAs/72cgoVgpSq48eGxqzNxRP6vopeM7DVJifGfingp6/zCZFe6Am+JAkgMifLb8OZarrLSKWfAnSPQ5oFR5U2ysld0mi7aVRtl03JHqEy1uJBxj/YI7Hgc=|Chương 1828: Hoa trời sắc nước cả hai vui , ngàn tỉ bạch tượng lực lượng;UWsTfAJSI61ib+fMTauZhjm/C6oPDuEJe37t1HPTqCI6q3xQ4SRf5POcj6SDd64+7woUqUQHsY3IIVBH/Pb5Tu8kI1ZN1xRmNHWRSd6ETK2NsnFRrSDNpas2uV5bZxkjhIzqRhEjUvNNkXiU+yLw5yu+DQzufWNN0Rzr7MOgTIc=|Chương 1829: Cửu Châu mượn tiền, lui ra Trung vực;EHF/9zYfrhTcRyZy69H9SyR6IFXSqWvacA4+Ze28dLmYjfEZISrRa+PzvK4r0kV16D0OALZei3eK5Nr8LIu6DxwVxY9Fv+DT+KrtRYLyiqEYiA0egXGZMG6CIEZzIbdxxQmWAdU/i51YwQWSniUey++OIoyYvo/FrCytWl7lw3E=|Chương 1830: Khai hoang;7fA3L6PdtJLV3tJTwknO+yizRT/aljwFAUMLlw0DuQYDjs9wfeCV+pcndqXATWpxOViCvaUcmeHrJ5w9weACD9Zaqyw8yJbJ2iNWf+lEVJQwE8lylNxyToPXZ/Npx5PNQDrJErQr/PrlRfuUWOQgyIQ3td9isPiVX7ZblXgWog0=|Chương 1831: Ngạc Thần cùng Long Quân;rArC3x6OFRiPExEiXoeYQLraGQ+qy6E2Zn7c9Cl9zMyo1uDQ90EGPtA2+QPIouRH9oUZekM0nVINh2OhU2wd/bJplzzmXYXRU+89A2CgHKpxoZhBK413XHw1BjmkZ51F5ZyWCbJSu+X6NAX6CcS/rZnMIkk+rD9WK4bAick0Hko=|Chương 1832: Máu tanh thịnh yến;U527ajkZKU41gIymbH2GnnpsjPA+QulX2z4S0ZyUup7/VToU2juAUyX0HxOnmB5GdMs9CRgCW0YZtVHTkEUwYPPRMeNWR769duFHY49CMS7b4RFRnAvzRD0tsrSK1ooLrZRKv5R/fWVsCUu8uJbPt+nrt+w1azYGW+wIp2/pLF8=|Chương 1833: Ngao Nhạc ra tay;w0aUp+Gcv1rW4ogWh6+FK2uYLujn31LhcVqSkNsiiH8bxwnniuSl9aYO2Cms5i5CVldL7WDsSXZFHl3LY2Xe/2dwi74NyrrPzMstz2lvVUxxn4beaDhwElQB0FY+C87lmhivs3wI9lw0/fA6w1lqsLrBc4OFp+JwYTALfaNO6fk=|Chương 1833: Ngao Nhạc ra tay;XDZOmSGkP10+Ei6LatK/Vk35MCBnQDwdIOMJnUgc4eoMaloI8656R52uPQqGlA9QmX7a8KHvirvCyCrjY2vvGRenLsl4oTWhFKNsXFW1JLkRcJsQ1HBzdhg+OxdSD8lqCo7kMhK7JtEIbO6csHskH50RW36voVnlBXppckX3dGI=|Chương 1835: Đó là của ta! Linh vật xuất thế;Fyo5gqJaW+i9kyBBl43YRUKPgZbH2tSGhw2JvyEuRPJgw4F4Q0OXiKIO5oGFOgTWvlhQbhK9GWCxL5j6LOExyEri7vnqcAXIyZSy4+QLdN83ut3QHIuMWmq8kmgmHssOSwTx6iUAhcI59Hk8lv7KQLgklCezWAw2ojlyqsHv4VU=|Chương 1836: Bắt được ngươi;duGcR+HyGZfINJrx/xk3sTguL1YFHFcDGlYFB0fCnXItpv90RjiNwVHSYCkueTNtQ3gwSVf03nbOPIV2Hm50/XHEWBBMV0URw6E9xzBgRkkSJN2Zmr/nhQtqJtFkbEwdhcoU+grwHoARm+fOiznkACrW7eSNgvtjWfAZPV3vTpI=|Chương 1837: Đại đạo tranh người thất bại;cfcJR2wqaPhdhntPXX1o3gcuLzYdInzmjiVXr0OfGeTH9VUGw4/kOChGB8yhDKAs6+xbR23115jy75lTieVlkfQZ7G0QoeM93zRDDmI7YGzzPeMedM/IGMm+Q1nyFby9nA3VJGy1RR27xzbdLYHCueXBPxwTWLGxPJUUToiVy9E=|Chương 1838: Liệp yêu sư;JTDPU7ryYVdzI2kuKqNk9sQoZl0O+dunzXlfal3YliAef2ZI9DZ7yTdqC44Q24Re1rCscKhpQrAEjTTOCE1j3XEMOxBJG+vNjy2T6AsxLzqwkNOdJ9jQryr8aMyLsDDiVEHMk+bdMUAY4gIJC0Sk9xPIWx57bB5orEvvtUvu5ls=|Chương 1839: Trực lai trực vãng;3l7/WAD9vnGTpFEvfRViLCUt28Y+FS6kVBc7N2KgHljSXQq1jUTOGdyZAs8B3Q/Bzp81S6xjSGdqR4faR90jMH8lCKXL0rvhVXovIi0XTb2ktlEkorYD98YmiyDOAjL7D/35vkjNA8DHvOtFX5HGTYHIMD3/9AMFuxrS3u1DRxA=|Chương 1840: Thực lực tuyệt đối nghiền ép;pFQKx8sijR1LfiIG1A033BkQMQBfkkLV0a5NuU9XwjlTechfhDV0GoJ9UtKycNhcj+g9mWLVd51zNaOnYXG5byDlwyMhMjMTdV2v999gQMIHyazWbRh6R35cHY2xdF+0/5IhOp5nbsbPqr9omiXXx5m8+oY1mgE/2lw6SjD3ozQ=|Chương 1841: Đào hầm, thu bảo;mCgpqJa4+gyt6WGPAbOvefGDip7rJG2J/PHaagrFJYND1Cea74y4Ohobwmi0bbOt5J+vtb2gHS/Vh0GkPG9RZcfBgseheyuJYTPKldX6cRwUJOrbX1/I7X44QlMcKKorYuofUTNPgX/hEdFDFsWAzO7NRyRgEjM3Qe8M/2EWlls=|Chương 1842: Câu đố một loại Tiên Thiên linh bảo;FAaM3Cdb7dKxDS7oU+MZIsBJXhn62cauiAR1b1Jd8kLXvdGAhKB8ZAO5T02Vtlr76/rsHQLgyx9+fGhhNFZ3+pHAelMbk/yZsgzDKexU14fJV0lMzKQha9XmhI2NEUBuSsLNvU3j64bTWtjfAmHdKXWoqtyGPYFy3eKwboMjN7k=|Chương 1843: Mở ra đạo trường, Hỗn Độn khai thiên triều;n/L73Oio/Jr6C7JXjEYBuPl5Fx174cHG1uZeDHEmEPP1xWHvwbU3DWoh5J0Z2DkG5egJT0Q3gygHEHvWct7xYoWUZFVMNp5/YUT2/aTp3FON31wOZ04qeWnOOExf2jbEFRYHH9CFKoloXUEGbVCcKgtMhOt+CyOFgFZDuvk7ig4=|Chương 1844: Ngọc Thạch Lão tổ vận xui thế giới;tzm5k9wIPGd522SWUEJjGD5SVHLYLDIu8JCp+5Us/o302XOp/35x4z5gGqLDE0hYCtWySJNYMZSZ3J/FoKD1SnOBLBKbs1Tkwd2ysT9CZLEWqNXJas1q5RsGdflfFFGgMWbPxez6ftZvA3Fa+RgZFoag8/H1FxTummcOThF0fcw=|Chương 1845: Ma kiếp vào đại thiên;wIDzJRWSwacUlxJy+ptgWwxPEq1n62d8VRvpE4evcBx+VGvXP18GNnHRTdWJxwF2cZhav9qp2KsEqc4C1joLjsA2u1fRtvaaMziYfH+kBZ7VDUo7V1Jj/tSXhuGxOd8dH/FhAO9qmWxlYzIP9a2OSo3pGoGrbBDvHteTBP5me6g=|Chương 1846: Tế luyện Tỏa Yêu Tháp;zDWhRaFEgZuk/EqjOA55XSQ3kw3BO1OzYREufNRsiIFiufvQJ3gckzMjl96Z36c8D17oM4+fH08t6QBiJG+/kumb13uygN6M5RPerUFPt+kSDoeczy31kcYCYHRUZSxliD7sthGrQ61jq9g5L4GNIdl87D9oj6zdB5F7/LZo1sM=|Chương 1847: Hồng Mông luyện bảo;qshtmPIl2j/A0url87UjHConDktbQ2SC5b4XFzpv4L5s3sG5U1YA0UpcLbJsn+30dqc228eDbkIfPVDDUB6sE9o4VGQ5CHWB9uoHiA8e0lm6T8yqY1MyX/MRyNiX5eoiIw7tC1mfMYT16fwW6Kgl7M+3l6cABnV0GRfu34JeJNU=|Chương 1848: Ngọc Thạch Lão tổ cùng Quỷ Chủ chuyện cũ;kkfuXmewAKYFlEJTfMVFJ1dyhAK4wREpala9Om86vQRdfmHDPxsxxcpML+768l7IBgXOcAnFaAidz5XpBlmGVqqm3zYGzCzuYtdMnKX+4ATxSC9xrXLf12dYYP2lnAt6CcPuBdZK+5KNO9GA+/s2tf2ccrGhe14q5KwNW3BLD8U=|Chương 1849: Điên cuồng Quỷ Chủ, kỳ soa một chiêu;h9CuKSpC5m9OMLfhy8kdFcj/jh4jp8vVC5K6sfhGKA/MOn8EEgNXu1XMcbyEsWyy0NeLFhWvrBtMw/GUvL66kLw237fUe99M24P1ToluHCn20E9XOmE1/Psw4P8NRwGodOOESI/bsiEmx5TmC8IV1r07afd6zk6IdYMwrQV/g3g=|Chương 1850: Yêu tộc biến cố, Hồ Thần độc tôn;BeUpOUuPTuIPDASNa5JA8YAVnOo4FfktB63SohulMmJ2ts0GiI5M2fXl/KwxMmDd/ZWK5a4CCo3FZ0FqyFSR6fdDK9807lRMOoYvSCrprnCUddsXQaLEfR/tbg8s2c/wNQY9g83sPH55G2vtfxkOBfSNATqyK9boMBmAtbgFQ0g=|Chương 1851: Ngọc Độc Tú suy đoán;xQSeAOqXmHdjNWAcyEoQnN3PEF9YaddBYt/PsAcHWiXCHfOypEDCFpOlYZ+HaYS5EhDrg2KhC1HyE3Eozfmpf0iEGMcubvSz7XjPAvNZDAXMMwvQ3+iuylV+mXbYMcynmoe6VQKDCyK97HrwaJRuOmDPBOs8ucfIcKIx4g37TXw=|Chương 1852: Yêu Hoàng Yêu Đế;CIPcqwT/phbDtPgziByL0DEkL9Voj4F7ZM8TKjxY5fcsYZ01clnesy42tkXqWGKXCEtfY3JjeQA55fPoZzYj8TW+6BzWZor67dnEUl0dN/pn8wbPUNC59Vj+xnYAeA8isMRvwf59tseHp+JBQfFLOxZW3jA6BegUfWXSimMu5qg=|Chương 1853: Ngọc Thạch náo hải;XyqoQVJhkZYIUpkOZ+PlHHb1cNkM7CetQ9TuakLGl04Gv6toJ04imoN4CjNmBxJ+xee2bL6i1FxCxEoLYePpBTDFljRrNuOKFDGgR33q426d+BkxV0VzcB1O2L7uHl8vz0TazsEWAcnVbowp27fIKE8LEaMXYgDSrYw7gwRebGU=|Chương 1854: Yêu đình lập;ORjfdBa7sCI1CQiAPf65xv3Pbsgn1c9P2S4GPNZj1hlYlSE0gvWfbmNGpzk7kVUZl82OeUnLW2g7EW1fFEklnuUZIL/f1cTlrN4CsnnI7/gTJcXDnOOmeIIw7oFHnIc4x02T3F/3kqfphYtUEhDugerNkT5+XqRCOz9OxGedTD8=|Chương 1855: Hồng Mông biến thiên, thiên địa trọng khí;SydJX/sanPV82jRw0T23W8Rop48g1I9/7DV60mCUnEdVjHFlsfSnHfnVmcuNzJy58dTrgVz4IcVvITodjHz35Dtf2ofcnSanaKT6SpQZG9A5giQ1uk0ech0o8XUVNNAWkNMt+sNOyuk56hM7BB+z+cRy9MjixIqQFk1FHuzexMc=|Chương 1856: Chín đạo Hồng Mông tử khí;2W+KvEHv+4lAUL2hhpMxPIMyjMNQk3jgXlPgNRbS5JVtSRiix/45jUmelNiymRWp0NBxVDbaX7SMoOzY9X71K+BaXsQK2j6IbKBbSDM+oovFOYGO6nRHOJf0AzPX4DsI8wP9B82F3J9MJdFx+WGQnxEnLD7v6a1rSojgnBP/KyE=|Chương 1857: Yêu Thần phá cuộc, Hồ Thần trí tuệ;lptYLOv1Un6lhNytTmxRI2EAbAEU9FzvoxwnMZrDL1YwNebKyyeMRQHxcGojSmXCYCttIHlfL0SC6+iCvNcKOyovTwJCR1JrhdXOi6sPNIGtngbQqm6Hv4pmNjfqwOwnyiJlHKqEzVU+WlDn8RwWmgpbNa9Jqa3lPMdKEKHSB/E=|Chương 1858: Thánh Anh nghịch thiên đại thần thông;18gkQ5jE+HQny8MeoBKqWK7j9XtCUF53DQnLFW+nz+nhi6H2qSy/Ll2bQaFWox/L8WXFC7ElqJxIWgVQV0ejaVvAxPJakUqwE4DtL5NNsXuuJC7S6MhIS2Wz45s2cVM4sBKG1zJB4cgcFgFh0FGW7gazAAZy8reqYCVJpG1fR28=|Chương 1859: Hồng Quân xuống núi;Krs/shJg2dl+b0E/tj24dNwSHenvWohE4boD42MJBAUN8KHPAVOi14bJ/9zCjONuTGc3IhTKDfrK8NgqrNUGRBSR05gmY5W/A9XiYOg50W2MNb5OkvBChGjStD5clNEekV9ZDd+Y2e6qkGyMqjgezhyAhjBKoMWujz9DDY4eP9c=|Chương 1860: Ra tay phá cuộc;8rPahFIM/dWy//yVSNH9K/QM8Abdk3Alb/d/sETZ1Y1E0XY8j90tFZKZvbyQnUSdnGAWoI9aoujGebOGAVGQGURb4z05DP9kjA82iOhJNx8Q3+aM0hOQRvTW8kPCoWESmEKQBYi0APuD2C88RWA1nqNLGFsYC/rSp4wsNro9Tvo=|Chương 1861: Ma Thần chân thân;jakcFOmH6g9VvBG8bvX6sB0ZXR9ju1BXnvodVXycII6Rva7ykD36grOtmR9ZfMNXNKNbRWxLYwS28tT1/PeufNxrPGX8OTJuFLKM/ngEdem4oIRR8QtHUj/dhxkKooUR8/uHGOrQR4U4AMBar6DT8ufsclJWkFBGWYiPIur6itw=|Chương 1862: Thiên Ý Như Đao, mười hai Ma Thần;47bOAjUTaeiHmqR+dksbBrwgiNrD7BOw9Gmo/6CaX3YV589xajmtRp1rn+rhZhhk2LLQahqEOcjqMpf9cu84K8GWXkb4vyWueht0ckbuLXsZnZla6CIk59IdjznzA5hfiFSSxdy4iFy4G1XR/69qf4RNCTJosSMlzsWustgKFl4=|Chương 1863: Yêu tộc phân liệt, Ma Thần bộ tộc;bLE/5AcJh9/RmEmLUaglux6iHB5HcjGnViqTUL9y0702YLiwb+FPZtYPPpyekf05vRqSql2jBXoVOD91gPIG0QfRFlEFKb42lIip5TGb8GbbgJdzBFh74gXxXFG02dIHHfm18AcHIwysJaGuf2a0/k5v9K3eryT38LPOZij7mwU=|Chương 1864: Sơ hở trí mạng;HsB9edPhgkDWoHLZ71I97PfKuaL3rcW0lB2Hb0hDz0c59WCAq4dP1B1O1b0DR+KiG0pkJhfefOraxELWCKSEQM3o3lYzOP6SPLpaGTXP2mUQ9W545K1dzcDx9IKpVrQt9YaK8wJpANeMRAXuAkc2ZzZLZYunfr9ccJzyIYY8rA8=|Chương 1865: Ma Thần đến nhà;ViRqdaVkFAOdqQnu+jb09KyWHA5U+946uKUUf8o07AiCGIcdwUJ9TLDFmotRBqWaiEV6Xq/j0W78KwDcAdVWykjZXud6SSC4+gsy/iGfA58AkeP9Gt8cIIyfx1FIpmRkEIDHQBifXPiZea8Da7MS+A9GUSsjYAKwapm+tPt7Jd4=|Chương 1866: Giáng lâm Đông Hải, Lang Thần cưỡng bức;LbEUSjmU+N9uAtgKRTkBzVTBqRTRH5yjOkue5Rmc5vNhEtFk3QMd1+yDGDlO4BO98nXnwxMUl6RuH3lhFu2GqaafSREEpmF7HK8zq80wnUwnRbfRpG+f1kSDRT+yqPiQPRglsyS+rFGDbwE8PcSiQTxyhLUWmyHqu3htJH5FFwc=|Chương 1867: Hồ Thần vào Đông Hải;RDYKWOVthrVddZetpTLynshR2IuVxtVIsI0SdUajSjrziGhWZuqLPPylGLbtgIDiqg2/15s3Nn0dGFm7NZiB1F3Y3ROuuNaisdbdogb7fuz/UY2nqACRpL10Ux0wPJEF4DnAzgoYX2+H/VSnA1uoSx7fdC8YFItFxAvvo2qMeac=|Chương 1868: Giáo Tổ ra tay, vận mệnh bóp méo;9iPtCAPaIUSr17odpfVjhBpwr6tM/n+Utg97XOrli6ZZ4pwDhO81PlUrtLUr3sq5t7YwmEmUux4n4wV8ckPoI110YRumDBdHAWSnoirvZyPsld0vjHl3bY3GnPlsz18IjzkrhtoBEcly5ybRgUpBbMhceommkmu5KEMnNdzG8nY=|Chương 1869: Tụ tướng;CovKp58/kP5GeNZmU4ETqKx7uqGfwe0bIIMca3bpKzp5mdnlT9gd1jfOdBabhbWDYbjAG7/R3ASrVS7daULo8C4mwIdLInEjVg1kygu8V170xca+826a6/zrXZobfRR4DWr79tPKDhLET1PlMGX0+m57fi1dJi4/STRHuSgFwS0=|Chương 1870: Ban ngày không có hai mặt trời;6zBaP53PeTR4ZzOwSgOCOGp0P9LfDFaF2ArKmQ4pEazuP9DQA9mAossHXKPwAmbZ87DgT6qwxRcGC1okUljm96lCjPSLL2fejLGKySamK/YwxrKBfV0MvmI8/evuuwrlwYAWoheK/KXxHGJQDyShxc9i2rL2Y4/JgcyBMFiPZRE=|Chương 1871: Không sợ thiên phạt Ma Thần;zuAxuB7DrcJRsXjE3abfdsmQ8RDlqrpfw8AtgVdWEOoqW+o52Xz2P/9auKtOaBk+EgWhFyqomxH1Er/iN4IeSVA8EsHz/B0NIAiosJQVx9fM2n4EDdPMGA01PRvpWPbv7L2hdkabvilmAy/2PsT/uo3Z/8GOUTf1iCdpSF1bVmU=|Chương 1872: Miệt thị thiên phạt? Đánh chết ngươi!;txLpXD9o8C5wyJ7RgssXNd8XWMzUN1uuxKBd/K8jlfzWCtF5+8WwrqisWZsEWXN1YuU1sVQzd7qb9nZxxpu/9rq6mDjubOzF5UoQsjtE1SI3z/PNCnc7cn4faaUUuBUDK3qIMEyrHPRiEamGC2WejR/wVMKH4wHzBhlV2H9zCWc=|Chương 1873: Ngọc Thạch uy hiếp;qGzAg+MUHUGtr08lrPe9B7lNPhh/LydqvKSU846m5j2TUpBYnv9VIFhXh4oOKjJpOsGjL6oZWZN0+Shs+rwTI3iaZGLfnLIZFJ2qXZgftS6DJ3zcDhM3LuylweOtNunh4HFadsdZuwJuZ/868oFbbjVfZ1w/kr2IWOCxQQWKMm4=|Chương 1874: Chư bảo vào Thanh Liên;HZwrnlaWapXGk9IS3qq7Z+AmIQW2iTmOKefe3X3/60nsR52k9vaCtLr44tn+lzldxED7lwvG0QBt8bjNY/tRFv9AcKmKr6p8v79qTrMBuPXcln+v0eFuUWkwq2481Jx9v4DpLAwFCafh4bWGEl6Zye8LuSqc1+BQxPTjbP8Zcro=|Chương 1875: Hồng Mông tử khí vào Thanh Liên;TCompaG4JuOR+ZEiVjof5k+m2+YUphcX2ScMeoKhbAUQ4vJp40s4oU16aoRAOYW5G9VKeFVnYLX+kZCKi4Iho2UqIyV30LU2ZyCrDlTdOpe8lyzukf+TzoVihnFbB/TvUww0JpefE3DZFIidZl51lkVyHa/rR8AipworcyC9FWA=|Chương 1876: Ta thay ngươi bảo mật;ZpXuSsUECFQHlEx3eMY30agiMZIw4rJzgV/KwskusK1PgTWChy3fDFSReaQX/qde4mldR/HA7PMsjajQO138MhxAx85kD4a/X/i/TvG/B5GK02coRcwCri0UFDENGOo1Vj9IXv5mumDdf50MjuaG4P6lFix0eqH5udWGLDfqwjc=|Chương 1877: Cấu kết với nhau làm việc xấu Ngọc Thạch cùng Càn Thiên;d6gaI2urKOJKVmeHW/Vb9fET1kfdT9LNYI4mVspN6eioAYP2C0iyejbyBkEIlIo/MT6XheTl/Sjo0ou0yDSO5rP9L7VlrxgjjNFwN6OLhpDp0jpUEOuGep15m/Tp8DZ/cvY6+dPcCtquLUJJr8PboSWgbMFwE526IpH8C0OLNdM=|Chương 1878: Đoạt quyền;2wvIehe+ilLph2urQx+VJhXwDSFy0EKFKpKqI9ypnsNNE39nZIWFb/ly5Fuu1hXzweKOcvh/mtclx1Ak2wvsGKaaDY3sbhaBKlDqwOJCH6+tI1KaMPxiMXkWSDbUI/Fg8cV+QlwMzli6Sw66LrZdr7IfQnp1gSY2k18hq/Tpmb0=|Chương 1879: Bị ngươi hại chết, Ngọc Thạch sai lầm;8kY0QrOWQo/I3cia0oSNgzn336vrtk+kJ/egsjNPPIhzb2K3Izk02kdwZyHf+bMRdG9Es30Dy96LBtgq79YfqWlmjQ5pxc+yEIrii5txt9ZFKIULhYh6MH2RjaMKdNt1p9AjIkmFLq/2nwJnp1/lMqzzl/zgbQ0Hm6Q8R3DrbTo=|Chương 1880: Bị coi thường Ngọc Thạch Lão tổ;zXKWLAWDtlnQShBT0gCQXWcShJjxdQZ0FxFsSINLYPaxBtNU0adoVNVaUxc+roFohyfYyVXArSZymkGK1KYuEbhO5BJtaQ34gDsH1u2Pnn6LuyoAs5aT5sjDAcUzrtNZ3lcVZu0S80Iwpddho5mjFq4YojkwtZYVh9l6zAv19OU=|Chương 1881: Tiên Thiên thần linh xuất thế;akXY8lvh3s8zGUdq1vfFecWNBEjLtjSacvG4NmI0Y3VEIHHUKuvTU3laC4P/d21lBD7OJLNaBXbGF9uYUwgz1cE3IWysfyFGLadjpBaReLHY9HYsdMpksJNQatlamYA2WopP9WHqSHiUsrrkQYlL1NCIoC1oj+0VjU0kzRJlS4s=|Chương 1882: Hàn Ly cùng Ngọc Thạch Lão tổ thượng cổ chuyện cũ;W9TzAOrPxoVdgtWaYmWzodyHxgI3bs6FzgHbs2PR9aizL8IZJEslkjS7f8eYS8HUNsggofw653dBzJIGE1nTUNbkppVbjU4huSlAIk8zuG6I/cH31KVnhO6Jy1V9Jv6GKrmMAyow1TM8a0cMcAky1YlO3nEs7i+HJOq4Ohi3sQs=|Chương 1883: Trùng Thần tuyệt vọng;STf7GZ3I5VgdgItwqERAdXyJElhwyggFK9tKcIXmhU99eABt3uFs+gO2jy8QT9D/qvNPfcr9xs1X4RjnVNknybwvPh4n5XxZsbpa5FA6AoF32MNOT2CNCuekXDUBXelunz6Wb1vK+9vazz2kaIVwlkaQ2y3Yo0yaMR9IAnWCuww=|Chương 1884: Xui xẻo Trùng Thần, Cẩm Lân dị dạng;es3e3jn5htpalzvkWqjIQXnx55XE5c3r5UCK7zRHi1X91v650epjZIiW6JXfkySDHPYDl3uNvmhBN67dRykSmoPFCPqld7xtVI006cYM8XQqQDISOoS7h/ZCxkCzPuR2Ai8SBXxhqO4EGjyhjGhNg6DQEDbD1AewVIGHeA90rBk=|Chương 1885: Vô địch trời;GMBHBgVtcMwaV5g/44UZof0WeoQb7KanLNEWdzoPR1rJtN3ChH723KIzPvZLK1Ue/59ahLjxCTuxGiULmKEBlNyPRobMMYeWIZUSRW9QwyK0gJHlt2OEri0xL56WnhrWc/tMN09WURwEH/yCoXy2j9c02ey263q7J8BIxzOzn1w=|Chương 1886: Trấn áp Thanh Thiên;rWctjErgVECSGuN7fIkZcx3HLw8PLZ26vabStIVfTZUOY5ZIrkEILZV0nFi0vA6u9sBfC4v8t1OQXOP12a8imfHlc0nO8V6Xs7JPLIr+YtocbPlrp/XqBY95oIeOFWFTDjo0Dhg2WhAdY0V3ey6w9moTPHJOqsQMDOTxhPKCtVU=|Chương 1887: Vòng xoay pháp tắc;d39FhtK1tCZ3sM04iLmHY86BrvUhvDmP4G8LcbwP4wz+Uo0i5pv5UNPaP3tZ+UFdBc5BC0f0y4R911Zr1EhHPJ7EIjLZvy9qi3sjq1TCZr8Gk/I2tfY69TzMP/p7MuAi29v0p+Bwqpmy6zgC9HgcJBU7UOh7jiml9DEIqhNEwV0=|Chương 1888: Kiếp số ở chỗ đó, ta vị trí tồn;JlE+aPFXGGNnUUT25hZdRlo152oulQtPJkv8g9hy44YC+NhG37vQLyh+m38+iA4KynCi9W2e7mGXWjGWCPo6Fie9G0o3dtypJe4C9VZjB3BERjNuSk5ZdM80F2I9f8umyi4ISxQhguUN7ehXGAukxZ+tS36rLWG3hTOp9MM7evI=|Chương 1889: Tìm tới cửa, độc chiến quần hùng;iM5Gc2mUhQp8bBU+vkA8WXUTw0MdUF3ZzyeP006jhoLN+ovmegwR4WWNZXcpR5Ny9uXEJ2a4pWzpB+iMIFD9Z+fMH0eG7bMJCLiXeA/RvNxR1tnW2qmC0MdiSPBiSFcpySNriOphhe16OrvU1vCIAvREgOgvoa01towAv+eNCYU=|Chương 1890: Chân ngôn oai;zDl9W9KBlAHXgyQIXDaoDSfgJkWC+M3NcHez22juN/Y8fDtiwCQhAJk/4GLDFR5yD973baIO9z6ZAl0pze77TViTSl1xW2hREZZcFdOpjG53RUIpCgnjY1n87ZTGPWSNykNVoLz1fsjP3+SbOxxOVJGZI4TxZ8mmwFqw8GJxeVg=|Chương 1891: Tung hoành bất bại;A2/JwpISTiqmmzNBgu4pCCtr4QJ3sT4bSaF0NouVLzA6IVWHqBDWkMd6B/dyU3NKqfUWF2huRV12UO/QCoe8jeAA+G7a0HosoV2k3839Nr27COgnfJ0DupMTfru/JR0noZMhSe8zc9t2z3hU0pV3NKuhBM/zi9/PB7e51l4xfHE=|Chương 1892: Ẩn độn;8BMwx9rnFH9JoyJDeNLOu63tO7f54wHnmBO7RBfMxhvQq5/6rMxmRl9xSPdljPvpJsv/i1RE1cAgctOhpHSs66878ibSHdHZ6Ciy6/MI4W06oSUfx5Kzy0cGLuL2PDnqKP2iOU31FS3KssIi2dBinqvKiukEcorM8AR+/hUeXTM=|Chương 1893: Pháp tắc kết tinh;c+aoWdD0BX8ptycVN9dLVABCKjMensIOfheCwMKY2uLVuj80+8ky23ViWz+4DN6WJL+YZ5fJedkjC+gRkGs+3aI/3K7cmLh0ZAVWFYFLWX7pCUJtrYi2d/ugFj0dEAQrfW8kYlggNJgjd0ufElGPIOCeM4QVXmSLn54k69Ewzds=|Chương 1894: Côn Lôn ở ngoài;fGiMOfUlv9DeIwjs0DzuvFS7IY9+FPPOB0WO8nzmF2BUWBdzk1J0l7qeZB3/tb0pJOeZKMfR5NsIjHuHRSl4WdnCCEhYVVbTATmIZ7QDObOr7ilqUL92cWVw7re+0ZU7uKY9Z3EIzgJwbo0NKBI3fFZzm4YiBzelMuqjre2E9Vg=|Chương 1895: Nhìn chằm chằm Cẩm Lân;miZKj8xu1PkNnfrpeDLka21RCyFiqQ08l2Waa7o2FfB5yW1MlmsqX7JNgSil+bV+rLN/79/mVO+Cqtgd39zTLpyKIhlyNUT6dgkgzpJf15kj7KyDHqitUR5Ey5DIvO7GqCl1qW024uVrmy8yTrGvb4DgcQqo11QQqmzpIyByoHA=|Chương 1896: Cẩm Lân thân thể, nhòm ngó bí ẩn;wP/G9HnFY+q/orKC3VC7BrEkiA6GwElV9h/SzvKeuYVT5/XRSaZyY4lvr6tDnRIyPrGdRTJQOwWyoMDLzACjMo7k9mVliW2hcEuG2bOF2RNZq0JzqB2j9L9YH9VraVVwIneCVIfGT8qEEuomZMnpgOGzkiaJwH8yNs/3vbqiqlc=|Chương 1897: Trấn áp;YjIW3NTTmfOUtMOkc2LIOPOYep6v9ddh2s87WmZYWhbOlbUS+7+zyknrGE4c1z8cWZYptcM6QCtLw0fcO7YC/yQQhEU9dbT8v/K+CCjrxPVGVxhrk7C9jWP5qNnxI0215v5n2rX4bwTt7Rv72o0yqBrp3TFeU8IDCbjsQ74I+EE=|Chương 1898: Phân thây;52vFY0691jz1HNI4OmD70FC725RKu1sdosubB2vzfeT6YbErjwpnP39s5/Fj1Cr/hu9uJvqcIyA8CcrWUJdFpeKqrTItmFxdAPMgUKadnvbFznOIXnUybDp8X4/J21HBcyJ1LSf5CzUFBVgKAQG1bOfsE6jtXKyi8o3BOdJsuj0=|Chương 1899: Tính toán;I/oaX5otE7gq09B8GsytV0/mTJHyvDsows3uMXypzlNyuy8tLzhw5toQiMecBx12e5XCYrvrSM5J5QsUSrd/rK4M+CJeTNgb/rxemkYFtQ5XUZ/SRTHgyhjy6owU1/BCuoH/AbabHJQLCr+xhPN3EAoFnEA+BaUaDIaNd60VBrU=|Chương 1900: Vạn năm xa xôi, Thiên Ý chín phần mười;Jl1nkGMMXfgzF8NmYwYBZdx8goD4HtA+FnnPV1xG84MUNmT0jQm3ipMkYbHXzyST2+/5CVdR4i9efBq8d/mQdPPqlmdWDQxPVB6S9XjE+lbjfb9oXRCVHu5ViWuSG6lc57kZhvGhMBEuEAgwljzDd0uhkHNV7W+Jyr9MJHctPaA=|Chương 1901: Thanh Liên trưởng thành, luyện hóa **;xEruDl20sg1OhneXS9+C0YW2/y1Ez8WRoxAMhfPAyeaL/1OiJ2h2ywdH/vNvpQdwBHFC9wwcXUMESlqQZ/hLtAYgYO8/7hbPly/unWPuG4osE6ebO9ty37Dl4jFdNAFgI4F/FpXq/7E7+OL6vg9WQpLkSybPbBTgPr3GiJLRacQ=|Chương 1902: Đao chém sông dài chế Giáo Tổ;JV2cOMkE9cAhEKJbGOCSll5gGvbA6I7H4RFAG/4iwoJWavMGeinzd5cuteqhElBa5O2Rn8aqlXpEU+4XUFidqk+nkJdebv1lp6+3EqJsw0Sqt8aQzE+WSCpHxYUmI5wekJ58xcG4fjteXRRBbhEm9sDVV2LL/XHLBaECY3I4uIs=|Chương 1903: Ôn nhu hương, Dao Trì rượu;aTNEkb208W/VWteSSLCON6jGo0hU5A9kFxK6dZmM3cjRWoIH8RmVMPzkFC+P5UCxLL6WCApSETi4cmZiLq9w7mdSzpubPXSdHy0PDLN9hrTEcZj9yhAAnyNH4S/2dc5riXM5XjRVJsxHB4HUm5slOp7Sa074+X8AE0gMZYFelgE=|Chương 1904: Thanh Thiên chi chủ;7ABhAJJgl9Y3P6cND36fSQRiWdHFY3rag8YAr+7I2y1Ut+UZoNBGTVQ5dFjnxvaB39hv/CN+7WClbr65ci1sgRobn6yS7tgcsgZ/A24uUCzNCNZdBoX5+vEAoT4ulyI4XFT986xNn0SeTq7PsCppreGK7Gh8RDvkSiQra42ORaw=|Chương 1905: Ra tay tính toán;i2L5s6v3eVzp1eF5QTM6QYBTFshB5IwWyxobPwBsx3HS+HHTwkgLv4PHkqsccS1ZZ37lWNvk0D42jvAYDWC5apt/HHVi33TOp/4Ob0Q1/y82PjJ52KfJ9bFAAZzTf+VItTR9hZclKVCiEHQ0muZAOkqTWdALOlLPevv4FvhR6JU=|Chương 1906: Thiên Ý;N9B6s+Xq7r6XXXYaw9UHWM3xHt0T0N5FKuCbJHs6rnRzPl/kFO56vstigqkG/GZMfmpYLTpoQ2LcWm3F21m63ZDAsODAHzznq+hsh0dpfaYF03dVabPkylBPqOBzsv0DntALmnzAvVXqmVbJVvptOjtwKpoYqAPGYoLewo5Tqo8=|Chương 1907: Đao chế Nguyên Thủy;ma0YMLMCLmnwvHofpZBad0fqyUiTlWSoJLjH7PjZXcsEfSvYQb6TS2PYnMjYkCr3bXJuSYiKqFjBCTcrCU9VYTSh1H3C1uxRFANSCiqKlxeR+d/C/XLv7puvRNnYsiExNtTQqeDvCF7zXnLkC06LI+bYQodqmDjXbx2FCyQKpl4=|Chương 1908: Duỗi tay, Vô Thường;eABsMF69FL3kWwwx3mrc7qMCe+a0fVwiQq/F4Gu24YgCb6JGAS02t0lZDWd0cAdBbhdk7iT0MaCt/6uhn6q3Omo+ow8/KylHf189Y4y3+mJt7L6G93wUmv2LarMFXOJ00NwHW7Vsb1C7lEeccT4TzFXn7miGn+uvOhEwjM+XfEY=|Chương 1909: Thiên huyết thần uy;wc81aSL+YR26zK2cO6dkhiXR1qDv/CAiRrQf/iZVZXvMW+Z7pZ9GcG8dX6ku5ZAO9MhQbPQbvc78qwJ2VjGFOf9Eiv4ZKu8ASu2+95/SD2qvqeTsdFQ1HHdwGMI6/aFs6ofhzBUGuvkVn9Y6BpzWZCyIEvwtsDn2f8xvqG3xmjw=|Chương 1910: Bí ẩn tranh;2p10JnT7cMjJ2a5QbIHB7+E9khxJpsEMzou+LDSFkL8YMoHygg00D4/578Ol833/KoJK+gijT9pSCnNqbyVYUbiUrJ+sLCcIsGwX0A34eHSD5BB3IouywJ86lOCrSw1+io6VkYFp7YEmRDHUNwIAk/gb+5+GrhL2zGnV3yiAwrQ=|Chương 1911: Cướp giật tinh huyết;0SolZp3s9kgDOrIC0A+W/NeFZx7W2y7HNQC6gsGHg+nTKJbUIGILuEICfW4ji4V6UMlgXHo33P5Qj6pZXHObvaN6oSEI3ojxft6owwLA/pv9/xtHoJSYLnIqLb0aHpLxkOw91fZyh2yqxj/bJ3P56TqU1Xo00f+fWW2NzbztbVo=|Chương 1912: Huyết Ma làm rối;2OYup1Znveh5ZERwghML1V02iRz26DERJfIH+JdJt6TKoiOIWiavieujJbWt416lv9BFETZ6JpAoXn4NYRETFFJUgDSgUfO07hUtC3imwAAb3zY2atau3FUvbnfzSPyaX63gvVqPZCRh0FwL131gSz+hGB/zmErp8nLhuN3sTnU=|Chương 1913: Ta là trời, một chút hi vọng sống;3dIOlHrvtoxFYSuulL2RErtXVkUI8eftuUzJZn3F7cILFT5NnIbSK8nYnj6p5+l+7cGCUGh042cXa7UskNn40J0N7LWfYfVrhc4KVFm+NsXCyGXu458mD2ThnJOfgI0pZ3B1Ms88UiLLHV0nK7QD+xF05zyTRmSGhhPtTK881eE=|Chương 1914: Sóng lớn lại nổi lên, đại chiến khí tức;OmVD1vRq3suSP/iHkXBouzyQIzOif3VJCQCKZbvxYZA0M78O7Zx5KeBIMvHZQe1mdOD9N9G8scYTC+CcKk/zZ2Bk4JBMQfbYQRowKsn5zCq/hv+28h7/444W+yywDuWEHQ0e8xrtSIjnaKR0ItlwLBYNxK7M+gdn2pfUn6cU57U=|Chương 1915: Dực cái chết;f1naybVI05EJed0KU7hlI2cUhvuehgPeA1f07TAeD0vGJOUTJiEsqBfRnSIIbJDQj6n9dqoOoVAsvf1Ncf18qzRHevFuvTrINF0k1gNOTcCGGe5M2f94AYNgBMSgJ1EBYSDl/HsEVWz8J+9UbQ01/LJgqzjYClO+zv2DFVO97ew=|Chương 1916: Chứng đạo?;KvKOm7ikROnoRkB9L4OEeFbGngNgyoLcVZwflLwuvpvxNrzVjg/z+Ih6QBMI8X1Tk7zVaanlPJbHcoLsTqUaWIiiYacm4nZwy790ffUSu2SdyUWf/zyuK/WavZOY0ramGGsU+zdB56rK8QikZxbEiK3hBRYnus6VGy1tgJEVuXI=|Chương 1917: Vô thượng cấp bậc ngớ ngẩn;yRzvJWbhsEQkQlR14ryPAUfR/BUCvE9319eqoGrTubR876bbECYKEn2DB9zUYNKNQeSbIAzjfCATTwmEeKuZPsXRUDXYWFCvUC5R+J1/tpH0Xskdcx9E7+8qciVkcw3WjZpKzbhTGBNjRoQ5MkNG5WCJ7wqIk32ptyrzk1ar95E=|Chương 1918: Quỷ Tử đánh lén, Diêm La pháp kiếm;YAzDwbcDonuc+NodXdRBT16OHbL5H4XzMibO3y1S0JSVqqQl4LRgScYGeDRW4Jy3xUj7ZYeAu5lPChn+A2YyBIv20/q8nnY+T36QpgIwXrO0OSLXRSRFe3QXwgb9cUBLloCdnPNpW1QntQ1C3AP7cOsFD4PL9m7U1WyFbHNAMpE=|Chương 1919: Tranh cướp **;LsHbO/TllmuWZT5TyWX6TsXlhW9WkME99TCesSfsMYZfKLNx7vgvPGMrDVA9f5FiGvnz8alyXFxYeIk7+hPMu4IrBS5vTXpCnm3xCm35AVM9GLZ1d0Pg0GEFC/5OKLocJG/8JaRJa3okw3hIdK0Fjj1GsVTprsiVftzJAq7aQ/k=|Chương 1920: Phán Quan Bút cùng Âm Ty Thái Tử;dn0izvWbPi9JRqHk4tfYYjajnBJROhyWoHPpqD48hlg6TDFekSOuj02jN60Gx3N2fI1Jy72kRdP3KVoOTjeChmNnQe0JwP5KwVaGDDQsUkLODRLk0aQBYkn8uwHsAXMNPu6pcQU8qVDnAiZUtpELfbIYOZFSsgMky7RBpmNbj0k=|Chương 1921: Thiên địa thẩm lí và phán quyết, Địa Tạng vô tội;LCFshOhMAw2QL7dP8xG/TaCcTilhJxvlG4AXtUsMIu7GiauUvLjudeY5/NBWUYbjO3c3tjX9AsGNc0TE2PmBaDWV+st7EZbqME+Y+x9Gnb+hMXoGLf84LjAqhHWeEupc+6m9cbHtb9YjPT2EdzdTTpGzDPagO7rt2oIA0/ND3S4=|Chương 1922: Giết ra sinh thiên;24qY+GtV6xAIt+97aGk9YN8HjkebQ28+HTDvlPwm3SytJhsXwj0BNVXTzdcoSTmFPYnzcPwGZJfENDrp+5ZNzx2Ov6uLguN2K+mS4PtCurv6yPUy5ZjnYHAOe8lCNWw5SG5LD2094NN5JndaOxcG9jfwVcy2isNXnU0HQ2izJC4=|Chương 1923: Tuyên thệ trước khi xuất quân;wW+7UPFT71vDCXaQRFOnbiovYIIrEND74wAOTUhVMdq/rABZt0HGs4DXx018VZxn2MjVF/pgyiUEi9SwsVpCxpk6wSFOoZBqwrHuAlkbG4Szse5JoTqa3AnDClE/BtuqK6AjhyblE5lyCb3iMv3B5cWKAzUsKgXlP9uAeymuAdc=|Chương 1924: Âm dương đường nối;v2FqsoCzNi2Fm4kOKtorIjhTCsucfwzWMnCxqRvHnIqPObsf+ULVRUIMaVtPVDy1gmlLZhICEs2UGaKlkqUbUkTeRMtMLamvBJy0fsz4r7G66zBEOhL3pgW1z19P1qX/T1Ahrzd3G8iSKzeAnI1sCDHWNeN/CnrcZr8lWIrshLs=|Chương 1925: Đánh vào Âm Ty, Hồng Quân theo hầu;Qr5hV1nRya5q3/aDAXCWRusm/B081KW5z53aDafCd5pzVat2ujrk6AzjuZ7V+hOcuGwmAkrpzMEql7xK6+RwrzxyD5khxH0zCL/KbgwaFFR2ndqVloELq+VbTIqkycYW8HqGWt59hsJvqO4pFIqSXp8expJVyjNIwTWV42n1JHY=|Chương 1926: Thập điện Diêm La lập, trộm gà không xong thực đem mét;/HrDfe7le8lE/VExxb5Rrvx3TqvPcdMiWBYsLG72B/77KY7G+2g/z0na8ud2aFk2q8Aj9u1mLoVEvNVyT6hoJk8rDsyhuBdwBiKRB2GsJnzeX0Mj8hQVkYnXHslAnVb1+cNb4fkxCLWO+x7s44nHJYx6hURXefMY+ncK5hzRdn0=|Chương 1927: Trùng Thần ra tay;KVrw6kauPN5HC/w0Dh79JR6F/KefySEA1OTafwgheOPZ9IpdZfTas20vNv4A0NtgbqwR7VPQqdLXNNqYrzhjkm69ZpDo8c80leR2e81oEN0YbQPbg+rA4aIyV5ICfulJZRNRUUstv4a08YKm7yzC8ljE9y7ytGmUAJHG+NzzJro=|Chương 1928: Nửa bộ Sinh Tử Bạc, Giáo Tổ lâm chiến trường;rNAPeZ3CHrwmlX+PyOR+Gj7lVf3YWnNZZLOdlXX/kXNqJj+V90Wsr+vqjJyxHZhe3zw4kREeg3yOjh3gkd/XYv9Ft9dyS0bUXYWq+o4TWegeKgljidNqb1RwARPBWtOGBIq0VNrxEtnRQcIyFZDqBg7NUTx/Tr6WaWskBYS3gvE=|Chương 1929: Cái này không thể nào, hoảng sợ Thái Dịch cùng Hồng Quân;Kvmsx6Ms5/Zij0awqym6vJOqbnrcGd2aMl753d7ALWEWbAFOdtfTDFADtSFIf14q71GmDhPT8KwLOvCKtRmXszAhCj56YV/JcGRC/x44CUGDHTMPtvN//NeNSWsZVaYSeUHN9SjaMKUWNImUIHgKkYxgA0Ggvoo8wxM1hBLtAh4=|Chương 1930: Âm chi âm dương, dương chi âm dương;siwG3NoMc4vw9hCE7bcbqAa2dqouFML2i522tjxPxLJ51+XeozmOxe7RM8ev/PohQhN3msFRz0EZA3fnxys/vZZ2adxzQwKYyq3v8m+eCeeLTB/keQx8hPtQ6LJAYOL3y1lhhp+UT6dvM0T1wsBj8lnC649TfQpq4jkkpA9zWMo=|Chương 1931: Thiên Ý Như Đao khắc tinh;koXTYnHW4oxpSgU28gF+ngXJ4BsIScin2Zi6GqdhKe1i93IgeSbGddzR8oE8wV8B7RlLg8OqNxjawlBegRiD8M4nbXhsmbbiOZOyZ9y1Z4p5d57zTNFlgARSm+IJOjhNwjLOl52EYkowZ4XF7f2liOHrT11+qxa73T5hjljI1NM=|Chương 1932: Nhân tộc ra tay, bại lui chi cục;K1w2KhVfcBo2cG+7+ZK1594XfoxipJ+FI74MZtmnfYIk+Sa6MO406yeB+/+KxI2ME8lZBALkGghSidvh30yjAvlhABSweTdwQsAcNR5Dtm1452c6Bt4vMvoxmPHkxZntoR2bmEh+79hrH8QGSu9PbvrBc0E7d4hcMnOtrdKqiqk=|Chương 1933: Hồ Thần hỏi kế sách;L4so7ldrM2jS15Phv8yd772QleTfLt/IDXgP9Mp+mYXKbpLe28uis6kwFCGA18ifYcCe9OWgeG5KDW364lv+QOr5uEGSd8ralVTCDBkBXYss0YEqahqd5txxBuovpAZspJeSOEG/rvhfpWzN4wGOwyGO8hf1Gaau6W4R12tyZXU=|Chương 1934: Quỷ Chủ truy sát, Ma Thần hài cốt;sxrfI/v7jLTAqVcepMQje1qF7TKO2ZPQ36umP0eV9XAPDl8Jjm4bqv09nK/Qh7wS+T3tZwqdglCWQSNvBnplPf8XEFLZxbGaT6kIbVgRt6/cFWA2s/dRTf2aAhzJOHDqAQjpTd7oYZ1fyWoRAz9x9U8E75njTE+2IeeUR48PhJg=|Chương 1935: Vô địch Lục Đạo, khóa giới mà chạy;qe3cElmrXmjup23h5JU0l9ii4VajnLrrWBEzX6BHdR5g1Pp/Jij+ISqWgeVPzdf4Y3ppL1qjO70/akCH+aHfPOl0KNEYglRsIqbDAfYiarYDzpbVNsd5PNSFukUZGzQKf8kTKCDdS/sTyYy6vUpJqfeg/jfdc5ajhw4RZvvrukg=|Chương 1936: Quỷ Chủ phỏng vấn Giáo Tổ;Rnfj++wu+CreIn0g7wR3tum33pU6g8fmy7tSlCUGpeT7aP/n73g1O3Ic6fokrtmOD85QgbzT0BvfU5sBzTys2HAdUMTF4y9hc7edQfNL/EW7wEYCgCf+D9Zk5bSpV5LVT7L0xqMMvOBPWSe8pI+WpglZ84PsB/e6aO8ItsSFbfI=|Chương 1937: Tiến nhập Hỗn Độn, Hỗn Độn lần theo;OOPyiQ7x3z9AgksCiVmI/Nzr5wkuudXE+zeTiMG/gjjjQqAAwYMWCRBQ614ZFQfbw3eU5AyDVcfjTwhxPA/VUKDAyEXrpPmDVXfK3eiiiPRuj+mvDG2Lh/PgZsU6lVb9WJrt9y8JWT4e3k1DlHrpnnGF+2CBk9U6hupsAA7uKL4=|Chương 1938: Quỷ Chủ tính toán, Lục Đạo Luân Hồi điệp thứ sáu;8O9xssEk0PkCTxD4+9VfivbH6rbKllp2UUaPB9DyGG+3Of3SKrFEAIfEKYvJUDkUmgCm5U2QSOntVjd6olVey/OaKHVBMeJRJMx90DWlmedBhuGFuEis3p7kKgiyuHQv+3xvEb5n+sZJ9jC0pQzW7XaBUzbRI2h8LGEX1lHlH6Y=|Chương 1939: *** bên dưới ta là trời;/0iE1K8I8XbFgyyLBR67ulhI9vl6bxBTF7V3/U7P196wWxgSOumz1vm8zkgFHXFVf9LUMmp/gMWR1YfveXhkyo5vnTIPJubUAr4YQiH45JhP3Q34nenEJKsCANMJe1MeQ+LZyf23KOrm1aDn7VlIPQKrsi+3WMfdLbVIb0JVIO8=|Chương 1940: Áo não Ngọc Thạch, bỏ lỡ cơ hội bảo vật!;2T1hoCxe8J6gpYaYxVE4NQD6dtHeBFlKzefuwCpVlaOgmn/FB0ehuFWmVygDLItJ/wyVgISD8wJEhx2Q/yMrTBtKyOSQCHxMQ+l0r4Y+KANoK2BpodTi30HCK/3TTx0QsX5RDD52wsEifOHSdk3fm134i7OUJOQtYvflEPz0vuk=|Chương 1941: Đại pháp diễn biến, Nhân tộc gió nổi lên;wgZ/G4WDAXdHpsWEFZc4WVsH1egCqwB8Oi7XyXCEjP4370J8ZOzy+8+87LJLpCNlnpgmvThwbGuiU4A19jKgtDskiDtIVJPOiEfW5d8e5rJFOiR8yoGMwoQUfKzI/5B/ZvvDCd+BputAZwQ1Lq2iHo8DZYED7rrexd0K/kyqX9U=|Chương 1942: Hi Hòa trở về;3o8XN0DF4p4DfDjXlGJjtYQ/xLxtFPnSJ3BlnK+I+F37wJ6621SozaAXJ3KFYl+1fUlbZQvOQVx0pBiTZdKpf5pghYCmOhz0WaJmfA86hAR95sijn1L8YC01EkpFbN6hQtAg46mCgHQrvrXFE62pcpx+MvQj7MEBo0jQ2xNUZZM=|Chương 1943: Thiết kế;sMxlkftmKPNlS/Mr7SJWTi1xh8uQb0QNZs7Ea9ZwybRI3lBauY4LHC2aeEQEPLT4yqRdYWPbw0bpIWs9Tyrn9irJMqBSQJ+R4KtLT09g+FITNFZv7nQ2SCOUmn8aVGRb3H49ury9a8k4/u+vWyRW6SIEKB2EqsYRVAg4RP7n7e8=|Chương 1944: Truyền thụ Vu Tộc, hiến pháp tạm thời Bạo Viên;T9Duq0Lm51BEFjDClXxltRAnialS6kXun95eabV8fiA+546Dm4sXSKAcyp5vdOrTk9MM1CHeSisKTcXhh1sGeHfrUwNK4uKpgSxL7yLYPzCHkirClNTqmI1XMftMLHGXb0I2WlUB7ugqNHvz9YghQhS9VbPLraFKC78tgxi2gTU=|Chương 1945: Mười hai thần sát sợ Yêu Thần;hoOamKk8PzdfiFWecjJhZoX/q5jcaYsLY5pfZ4/QclYdC0QhNHASSdF2k7Qw2YfuiJlmsTIjyE3K7DESP7ihMBq94X0eqFAk673Z+4XowKlkDuyvr4i+LQGZmcOe/tmVpwM/8N61bq+auj4gpNbauuP6ylFbyAavxJxnNQPtBPg=|Chương 1946: Trương Giác bức vua thoái vị, Thiên Đế phỏng vấn tịnh thổ;/gbey4rH4UII++urfQQwaz9nlv7bMELeEYLp1R7IthEgiD3lxT4yOwcsG8NmgkpTMZHgwpo3QuMAcsHi4Bf98wDpwD336MPI2plBnpac5Z96jdAWa5cD1Y4uugHNl7P/eA1YY3DgMHlmuqIQ4OYKoeDZu+vLAOwe9/MXizv8Bpk=|Chương 1947: Càn Thiên được ấn tỷ;VhSOSb7vmkmtagyzsNZuu5sL/2BolAPdFy+WyvIL770G11r38Rz0UGO5NuGzRw4qRVp+xlTrMRHugCMTVSTP3xspPZwmWfj895KVFxJP58RoyXT/Pk17Pd4biDODgcs7sSEefNX8T548ZpYmH3NoT+ltczfS2fHfilMHJhxOOMU=|Chương 1948: Quỷ Chủ đánh lén, siêu thoát bí mật;udapEGgRxaUdY5i9oSbH2N8B84CZBqH0LZVzGIm3EXO5dUkTtSLGkw0+PWC5ZFmRqjDhOxuixvX6g9GZZ3DDzwPLMqmEW9MfPSCDO1Imd2QzfT0S/54IBSd+OlrMWO+CjVeM6aAUuvlL49xcfThjeOzTK/U966bmsTqe/8aY6jo=|Chương 1949: Quỷ Chủ đèn lồng;0TO/cTzQZeF1RTbsWXb5LZs7L9x5UuVbcgdAbYXpHAZY5cYMUIavYRNprilJWHqiGEff++8+LSmIHri8yPR2b910GPjbyx+VJA7GDoXT8KjfVNns0g9O6LwCSt+nlIZD6GslLM32eWCPBs4Wn2bX1uLEv5OqgBhBEEiyKd0LJ/I=|Chương 1950: Lục Đạo Luân Hồi trận đồ;DJrpqEqtLogqiwBzSuiDqSpxx8SRgZRpGO0gw0BORV9odzu4l26A24GRNRwuA+MV6oLvdCi6ME+HSoZJba7xk7wBBo8SW2FZj9jh0dWPLig5Hqe6Pj9O+sQ1klGB/ccY8sLjHbGHcVYvW0JGFvZQrZagvhV0vezbQCMFax29APY=|Chương 1951: Trận đồ thần uy;ebjlaTl4ZFj5+QxO+cLFmcuCQsbp8Rs+loHTx1SXYC7VT0IPRTOxz3dsylQhj+lb9QBHOaU8RAFY78SPm9rtNa2rPliLRXIQ3pmNs5RJMhQLuqQr/Ye1TAbEAORglq6D8MBzat2V+1MHpikJ2gBKWeUQ+Ousf2ABurVnHJxv1fw=|Chương 1952: Cường hãn Chư Thiên Thần Sát Đại Trận;LQsNDO3iPZES1C8FQ/VdHtMRYdUjj4cKQ9W5mQnbm1dglQUIaP1ieek8w1yMbwQ5yUrh3nQABjxGOvWdTaScGvqpbQhvgDyBv0OQWMWh31BmqTXRVcpiMNYGmjT4f9eqJdaGman2vXNBsZFW9x8bHPtLlWln4JiNtk354InIgew=|Chương 1953: Phong tỏa Âm Ty, đại chiến Huyết Ma;xwPfLN/jV7FPvuPSdrWEsJ/HD2PgZX91L7c04tC4Z+Pv2rWuLHrlVh/nUdjrBXliYfr53gWbgit6E44pxm0JfNwwFxcTUkXBo5SdaB7rhaU7cM8LIfXSs4bkFo/R6BV+wHNayhirJkChj+xaXC5B3dDKDOP5T/KxQBJ+pAs0DbM=|Chương 1954: Thiên địa phản phệ;c/8oK04tz+6XAvD1Pi1SVUxlyPWIs3cDaE/5ciQKamngWAENY8036lAA8GMHzMr3BCev2zzZpzkTy+f1SidVl+cyR65u3UTGyJwPu1NuCDTCE/mVOC44M96zTqDok4ju5f7aDeyMHOUMrrOhQv6Wk9ah7P7NHUhIkXGTIPuybNo=|Chương 1955: Chư thiên ngôi sao vs mười hai thần sát;vANLIKXZ3xrl+jv5L1341rIvl8VUepUUGTg48vZHqt6CI8kaXT2TFKWWpyxDLPNULfPWh+co204WALkQMs8TVu/aET8RFuWl7yq1BTXxfi7J3IpiUPgXNdteq8dzHXfdyQ7f90z/VlCcREBiS1aGHVZumhuDtoQej5sten4QAgM=|Chương 1956: Cách trận nhìn nhau, Hàn Ly dị dạng;ukJzB5hv7REUt/4QFXLBdLbvwV7SXVMSrPqItCeZO381XiGO237xiPcPeBQCmHOi+g6XfJunMVkOiU5justMdiTvT7jsJCcjHFKEqrBu2xsibkIkJwagSQ+/Uw0k5dQj6ppAvAmjX0CBlJF7RV4hgj4qHuczpRAi7mDtoU1ZaSM=|Chương 1957: Thu lấy Lục Đạo Luân Hồi Đồ giấy;tAC2y7RBbup9ZHQHf5mYqOA1Ztltqeb9lQcm64WSGntViud9W9DlO8xrCMd1fYQxEVCBJjqjjF3mhbnmPDwdFBnZl+ZTODa3+nRQAzQ/cdp3mVS5iImqrqbZRUQKA/zgIAeYn4lN6RktrDnZB832gZNZGYAIeCzvofn4nK6OVqg=|Chương 1958: Quyết chiến Huyết Hải;kmrzMH51X5NUYuUmg4HM8TuvqTGdDEF7+dxP7p1GqUjYMNWjggO/H4+r2FuGlnHawlhtRBS7pvh8e6PmHIdZsIOKXl3kXuEK7ZW6dFFjnOsiJX/Rh0nL449qAMI8A7CQS/r+s+6/EVLurXpCTYlsJrKo5U1jFeyEgfJjFmNw4SY=|Chương 1959: A Tu La tộc xuất thế;XkK9XgjmR7bbBlAbNsuFKpNEGriyMcbuPJDVsIWCWMqu0hPy3dbJLWX1Kya9/AyRUO2q3khUNk3rEqhw+Dkifr2KfKPqM1nWrjXCu40SR1omWqlAUnX8HnNvVLnDL+W8KlTP0uIgDnWZJgYpb7nLLCFZHhGN+O0rKngtGMige6w=|Chương 1960: Hàn Ly siêu thoát, nửa bước độ không tuyệt đối;CpddYe+165qseVY6x9ZFTrQyi9C+uUEuyf7nNZeNkFHO2KYyCjRQce8CsXHfAi1gOhrQzi6CDV90QTdZop6h/vfxGDg5fKn5sqKA7+n/zZlX0F/cxBcTAszmvY3iEOsD2hrZKSW1gLYWI19lDCjkGnYvuBaEBGxodaFQ+8yva/I=|Chương 1961: Tôn Xích lâm Huyết Hải;SZEUBXH0NXyXjbVS/xVa2Va8nSRQSUd6E3uA2sRwziyK4/o46ato+tWcQbbKFbMr/pg95xSJHvrXWO5CJK+EHUt5nC2Un0X6BnPQcLS5Wi7o4NsvyQBqNTl678RJbHi8FxDuZsDATxR/79w2JexrCZUHrO5E+aLkCC5TxXOSQe4=|Chương 1962: Bát bộ viên mãn, A Tu La bộ hạ;717rOyPKPYGavTELlrZNsRY1sYmm0fyGDgoXrLmzNH9kNhCz56y4VP7BLd701r0zv0LTKZW9f3uuBfjCfBGnU6xKRjjhQ62pOGLZmiw4psvj2iDU1npdI/W1TeoxlNF83KrzevBn2aKpgWvAMSC7/tPMRG3DONAAvi2CyURgC40=|Chương 1963: Hóa giải khúc mắc;KZPGDjIS+zn20b5mTUhGrow9j6nk3BN3KBhzT3qoHiELg78adPbGU4EioMWsi1bt92aWw39NrXQ4Ab2fXgKtqxIyBj62X5uw4PHx22fRoA1840cC1AFqrrdvkPY9RWbOr+yE9srgZAquA60tKTCsrdEhEMyD0zJg3fUgE7YJ7bY=|Chương 1864: Tử Vong Chi Thần nơi táng thân;nlwuaW6A/QjzFz0jF50y0biH2nxXnZCrrxhJf0hZCUQGQYZsxB2fO05sUdbuH1K7BMf9KqjYHpNDEdUUt8gs0LegbRr2SMZhuw2tCZmxU6VYNxcEaHoYrXBvI67tzZ+9NTSghAf8V+GPhwunMWzfbCKXfTleOjU6VaxSxmpuVGU=|Chương 1965: Quỷ Chủ ra tay, A Tu La tai họa;UjfOlIry0zpJeqX+PqaCULwbwHmLt+LIpcGXm+ZcR5+NbphCN7K90eht95LtYMHbLxT1Gn3zP7VsjRFUUzy0C5ta7OrD/ae96zPL+QxHoKkHL8aZ4B7mdUuQ9F7NfAO5I+KwOaJXuJzzTEcJo4M60YkjYE37bpY8aTJ/MupiMn8=|Chương 1966: Tu La kẽ hở;bOGZDIWD47hGqI8Br3oMDTxSnO0+WWmCOxpd00GvyoRfDoTek9/AoTJDQtt4w9EL06rzbyKoTz2UP+1rBYw/YuL1M1fvaku7f8Uo5PxU6QLVa+XAULE0HPfGXEuGWnoTeyaebx8Yb6ptRsDifNyJ9svq1+ZIrxLndc0G/3eSRnw=|Chương 1967: Thập điện Diêm La;Gz98aZqtY/iF/BUVUL9GWjAUFKLkFQ2Pv8AeqFVGeA3ghtUO9GW+Ch1J8BdeF4tO39yHsi8vPDPx8b0D+LEjnOlteiyS/3g+XvlTramRIM8RyX4yw9B6jJ/WIO5uUhANVABTMSB2efxgsyS1zLoo8tjpMVmvrYPBbEqbYNYppww=|Chương 1968: Ma Thần tai nạn;g/Tu0oFKwps9lzLO+MGFW10F3oLFq6GmVaVyv7NBv5jsvSsMT9eahh/oLsuvDVVg+mu4lBxwptKb3wteVguFiJeIUf7bCcS5lg3vOMiD4ZfZ51dlY8M0xZo0Pm7nea5fFTPcMuElFV0N3UW8rbbUgiY60shrTXNThGeolq2gw1c=|Chương 1969: Mười hai nguyên thần;rJHuccawFP83GE4E3MVVlkBOwDkhXJvyZOTNjbkCCJNC6lf32IWnxFeqHxBf9Kdx/l++C9G+/Z5K91yRD9dU/VvONrrZA7D6LaSjER7l1rNQnWbb8aQ/PjeD4rKwOe/E0L6eqeVw2uLfTfuuAUqNczGNDjREVLdMZ3hLbkt5N4Q=|Chương 1970: Pháp tắc viên mãn;/5RPng8RjnW1FltFaXybr65LEQjsvQInQtZ2qwz7nzkQ4j5b/U8ZzOz3zdhuLU+2NaH8FPRtNa5lg/HiE06esZqGnEULE7J9Eg/PjK9w6YEkf3l9bIwqRz7V492uLOIaPeu2qnwhwti9xCmCRLMj5rRGwRZLTEzkSlw3S8eOE88=|Chương 1971: Thiên địa quán đỉnh;ukHsZZjDO1iDPtET30U+mbm2EhlO8dYD5MMEhsRgPCs9iyn5kX1GRy5wArgJQVu20Oo6fpP4BB7NYH+hUG1WWg/246lBvb0LPjvM9+tInBUUVsc9jaOA2rMDShyIwE9XIL0rVcbM/q9idzVekv9zQYZUGmmpkUfOIMsuRfKVuHU=|Chương 1972: Tinh không luận đạo, Thái Đấu tán công;JWAt+2W5f8q8esFt8BnlsBxoG7cL6w97+bHG9eSnHELpHh+C1ONIa8uB8tXE4amu2Hz7RqxAEyarPOhetFN4lv+Nwtu/xUgDCdFqACXqE18Q5v9xCSV9zPXXZS3IqGBrsWRrw25tVODwr0OLSY9ce2oc8NJk2tA6lBGnOmz2Ang=|Chương 1973: Lòng nghi ngờ;mIHF29wUAV5Mc+GdSfrtuq+JaLfEI8GQtCy/rLdinvVq3wFIWiDK/O5LmfRaITXPBRVFbEUelPIWqd3h0Lrl13vEtkJtA4JN+hqJQmISJnwLzV0aBigheURUCmkk+g5T6lvEt2OuRHDRsFdyhbldLTGvLJqx49T8FksfPLwBXpE=|Chương 1974: Thiên Đạo *** vĩnh hằng phù văn;T7s4dr73NSKokMOdj6MpkqD3iTAkxcditP6LvCgxZlfFweQcIuYmaqQMeAG4Fi1vixY78QNmS4jI0H5VyZs6DJyVGuVYZ17PazhYj3dSIMZurSKk2G36B5AmjjnqOb9Ehg51kq8d0n+uAGSyL+a1dFxGIjgv2pvW+JpQZu3eSZY=|Chương 1975: Nghịch chuyển thời gian sông dài;WXqsLL3wRM7zL/lbpABwfjIpFDusAmddp1DeMnq0O4gzYGRkqbkHYYe++gdYe535yQbsO1/sF859bh5aLbgi3aRSMSZK/5+imL//yt9h18GY62Y9E1RZa+4e8lPU0eWPHLhjLNYbbRLaLlzz2SUyFReGEFSiFzCN3WthIkPsq7U=|Chương 1976: Đặt chân loạn cổ, cấm kỵ lĩnh vực;bGYnAUaSQixe2Yhw9KOigHwoCpf64OUQa3xKGrDEQc6KZe9XO/+uwIrV3WOdAaMdNEAMFllIMLu9rrq9+RAQm+Dx2IrZNGtKksbVH9+owMCqQfLfb3Ni49Dsts2QdUYVizMdLh9rEne9soiMZ3Qe0Jlc1Eiry2iHgNpVAopX2pM=|Chương 1977: Phục sinh Tử Vong Chi Thần;2EwHSyLSkZra2hVAOfFsYznRWm6fu2awvwDXTOyoQXdtcWHPJ0+fpYGqBJcyDbJaNLzWJQhuTcWjJUfvkPc2ucqd6WEzGMzDpPLyTYQymyLqFtW66s+FXO0cDbOgSRM30PcfX14vdn04VH0+jN/N+oD8H4Fvb6fDVTu119BCCSM=|Chương 1978: Tử Vong Chi Thần thiên hạ kinh sợ;KezjaYZqvLiryJdm9ozN9JDYQFz0OMkNMvbZgNCLKo8rnjC8c82eWZVUCHRpzhKpm7+B9GNVMVbam7aXPi3A70CD/8UKN0pUFXrU31JOMz859qz6DZP7s5OtWZAI6eEFY3z5oaYXNyl2vUWkvaDUWJ7guANDQbhnbpR5TfkIqdc=|Chương 1979: Địa Đạo cùng Thiên Đạo;Fi+sTXdNz1PW5sXqflNAr9CyZ/+6xHlTitg0/4oJ9y+FFsRzirWAY+rju6IwTz6UpcANZn0IhXmuUqF0ZALfC5gqz4uaWw7MGks686sRuz8JdAwufKRa3HY3d17bf0Zp7WfN9xlAGLm0PQbl7GcYxqJFeYrBVAdwticgAKD00ew=|Chương 1980: Thù mới hận cũ, quyết chiến Âm Ty;oCG+bXuNX7ECcYHvgNDAVdle7Gs1mQehCNg90cxdlRDvDyAkFK9uXqh1sk8Q0eElxXdDpHmwzJ9cb8PRS5J7NR8Dr7zkSDw/atex599PrtxR0jzOC1ebSxHKp0PGSNJmGmrF37QOF7/M41Bm2rbUK5DwBijeKoeywugY6MUYzhY=|Chương 1981: Tử thần triệu hoán, các thần thời đại;Aq5LO8JLxmtvl9yTcoQDq+rJrsf5jwf9H7qXP3hmRGIxyUxcxWTE1hIyUSoFXIOrSqMSyqGgj4ZRUMMyK9cyXE9VYNMOrnu1+c/sE4NN9xZ7bivmWvVPvF+yfWoxiLYLAPnjd2cEwHG7RAxqg6+0Kr5aZeG3PwthUE5l4nmeMig=|Chương 1982: Tổ Long bí ẩn, Thiên Ý vs chúng sinh;nPX7Z1fNHcpPd66t9LE18/COb5ibFsnCPqFT4b/kokH9ea0H+PWS8YviavXIyTpDVRXhyolEUa6RbqriKhTnif7mdMrKKAfapxw40GH0AilpOGCPsLlaeksN4abejmYF0+JVb5UDW4XCn1Rx49pxcQBh2oEhPD3S0DGBOrjZleI=|Chương 1983: Lưỡng bại câu thương, chư thiên đại thế;+0esvvnCETaOojZJW1Fs10TnbcFpDR0j3fNWbSleMPmhjpCD0i82tBSfFxJgzBHYspT0e8xZxok669ABIRFFiP9SAmcrdlZrtFv2cKb72GeWJMNG+U6b7cARKGmHchhY5PPohYCqbCU0pPC9tGh64VEuxy7wz2U1Eua19HRK2qE=|Chương 1984: Quỷ Tử âm mưu, gắp lửa bỏ tay người;CjIMtvd3IIh3E5smXL1uoQAA+rta6zbw1Th3FnVGXxrUrZbr9ovOQy71PkEpGeaOiHrq11l3NopXnVeiRcX39wv3k8sFjylY61be3RaTeBeOa7zXDYWxGgGXPj9xcdet7GmUeJEOcm8vXzy8SFXzs+h+kF4y3GzLpSvj8ZtxY+4=|Chương 1985: Thần tiên mối thù, không đội trời chung;wx/v8RjEndVLonek6OYfZ9BoMJbLQkHwsKlo0EOjqPWjyoDCEgMUZsWN6zpyGxXIKWmqbmoxmdN0Ok0EhpBSFqipJJoMHDZRusr4S9AXzwK6DJDDytndPMooGcvCt59vKejAhqJj6aL04t/nkuYvlkZ4N2Dr4EVyGK36wr8ecSk=|Chương 1986: Đồng căn nhi sinh, Giáo Tổ ra tay;2He01Yq8kCFkdLzvZFyLIUawjyRLz3CdwDcHHLPdqfLyZ3dKFw+TwVoYqvzeb7c9AOGCxKm4paP2RTiTCNiDccp/USzFLTOWZBL1jaQTSrAHm1RU/na8FwqqCc5/qPqM56jfQNpeJ1T2JwGoIRTq3RI5Coq1w2q9rkLpEbKIUZA=|Chương 1987: Phật đà làm rối;zLrOp8p8E3gN2YQgA95fo+pFqEnbVm8/clysFDOj/cXP+HzmXSXUZ1ao4JHmF0vNwTp3+Vd6qh7YtB8HaU8dIc8/Pb8vXCimdb6H8RC1MT8d/NjrbSsUqq4cKGWt+6fK/F5L+eJsRiJus5aUj1PL+1IRgyZi2NJ8nkL3ckRaEu0=|Chương 1988: Cộng trị Âm Ty;r56sjJl7Aq8o18+l8VQ5D/FVvvbge28IizPufKinl8WLu1U+zkGctSPv6wbxD5DyDo+r1dp54h+D2fhJ3cYq4x+whzRyoXvuAojCVFRCbnM//9n791zt+RVCuI6El5Mh6VeoBti+mdg/ek2HQNvOC14TqprvXi1sWrHVmkhCbKI=|Chương 1989: Vu yêu đại chiến, đại trận va chạm;I3/0QwZ+M3TPP+Y60KBAbihr4nE4OFOuHmW7cL67MPY29btgl9Eqf7h3UCDCuwEl0bYhztbIr914IUgsnUptIQ8lKyTovu0ZZU2mVHrHdEOH9GhG0ZvoNGMbkiO2xFhsoIcyDufNC/BV50CLxNLqEsCEJ6WUd0BosREWh6OOOE8=|Chương 1990: Tẩy não Tử Thần;Jw+OKzBNEcRvjU/SOK6B20wlG+wbflhnQi53fEivPeQV3ofGpgixOqwRgoxfjyXrZ5/t6CMyMSM/bUkkTTteAmakvS5nPfXsf/gxSnPyus2N6wKWVaNe7YJR/hB6/JQnImxRojrdeyajltEYQTmOefZQ549X0GaQVKX52FF47pI=|Chương 1991: Tinh Thần Chi Kiếm;4Us7jcoBb12HG+mWg4ggCfqhOIhc3x2jSS8y+zWJNTVVxFJRdCzMLWzGIwOAC2skq6CecR4wdxg7RndPFXrEFFpbf1QH+WG7pBD/CeJqBJOu99vORmc/z0l3PLjhWFPhZS9ia+alKpCZypq3+ysVTHfTDrO99NJxs3B8kuqpEoI=|Chương 1992: Phá trận;Z2UiTeaPQzh19e3JrahkTpZhfQLOoH6Mfda0N/2OguY2Pi8gvNKxtu5/ikIRSLFJ0nFduiR0g7m46/37c+6554fGZtZtC3LfmxbHNokTSSFNwZgnE6HftHZP919v4q6vrsbLGNxYUTGljeyeytVoHYi8CIGxEFDsIZdSSX8Y+tA=|Chương 1993: Đại chiến thảm thiết, đại thế Luân Hồi;yowuJoprRMHtNMCbt28S+ODGuMog+fd0JYvH3F9jthfFl6Nn/Lu5344fExf3EPYc+6kSozcyN8Dz1TXihf0mS5j4nXCmj5AZWQX6uO2CTdlCnJ3OVBcxXve36mEmNiczOOWRBXxL/xBzlYycFbX0JBp6IFKeZ1kI1MKY5+vFg6A=|Chương 1994: Pháp tắc thôi diễn, Huyết Chú thuật;fUIXGG4onCU9cnfWFzRPw8ZDrFngbpjYUyzbqjGslO9xH3hMMmz98+B5hPrVCdcFiHK5NUbkprdhrH6BrPcnbkI0ZAjsYTEjlW/J1VvhIVGE2H3GNT9IPDBQ3S5GRtBwQ2sCLHXFHy5yOynTb6XJzuu+EuJSYlWQhrDKxDRsHtk=|Chương 1995: Khúc nhạc dạo;nULo2yNSEg595C3zvx9uJhkmF+QVJ2CUM+Bh3MoWuJ7VK1EctHhNABncPhXK9Dplp3/JxleS7Joap+OCt6j7CWi7P8NkFz/lGq231wSlQIWZQmoD+a1M/1hKtyNill1egPedzKiSebF+jxE7IaZ6N8mCatY8Ov0/m3LVZFQznZU=|Chương 1996: Yêu tộc tế thiên, Hàn Ly tính toán;rAlkNtDwH5SYvRUEAGFREzsAbR9zLRjYMP4yE5mIy5s52NnHj/n84RW12gsvSR/FluLGNyVPE34/HpiNJUKjUCKzLySuxwvMRk7MyEXHR3cBvcjgoIFg7JESwf/mgKbIJqq2HeVtWxo7YS3SsvHhXsosAyrxauP15ee+jN5OzLs=|Chương 1997: Thương Thiên móng vuốt, gông xiềng hạ xuống;fIZjlZMdkIIpPRVXqo74unSub8JaSt8MjjKSD3/iprzlTzHPvQLtge2uEHz9X0a8EB5IbKyBuVCqRnSMmIi0B30vQqJmFJn+ibPlfBvddW+jZLd62D5LLDqCzjvMita5ZDj8iv6snsYQrJJr5cWBigwAZEKc8GKXHrhjS3byzo8=|Chương 1998: Hàn Ly lời thề;jS00wWDE0Oz0GWxHWs1VR8Z2/OTaLeOcQ4qYqDzGeegihxx0c1lQIwmQ/gv9ivafbTIap63ImzltWE3mw1K1IlsF7jbuhDiKsX2Hd83RLpeQ5zOiQdPEtty+Ds9KDH2bOZvzUlJ0LG9GexX1wuk9FoFAWsQcmFomZ0xL5fL1Zbk=|Chương 1999: Loại sen Hàn Ly, Ma Thần đến nhà;AiyyEZX+V7yRic3LX2ckGNlwiSuPITzDH6Cu9dB1OldZPYaH0HRTutFBzylfnzd65ZsVEiTpRqTxivjI6lIVCMNL7PHGfRqi3MpIYb6T0UyXTr/z2HlY+0NYn3jZkYEU/4ISa9qM5nQuvZjL3+/dKvlnFTqGHAXyVadKDIBuChE=|Chương 2000: Thái Bình để lộ nội tình;Cgr6hdl1Ip6SkYRuHuV4PNdCHo6yRPdo4nrv44Q0zYp8UcKcQlfkw7pl6HqlAJ/krxEg0S3iGW9tRtYxaByEhzwzAlwfguYOnDEXWYDxrTDRMqFQEYCdMRHBo48OEZlonxa6hpHys8LZbfyvsStsZOEtp5qigFJ6c7vGd63wgU0=|Chương 2001: Cầu quyết, làm rối;KSIomIDlF4ZMs4ayr3etjWzaGU+Ln9GMfyabe3vSUAa9G0u9S1Ld+toGQ5xc8Ix5R9t0Ot0t/I3h88k9jxcgng+mT9s26VspEsD90j5tJRbLAudvoAFN3RS8eLIXVbKGYq5Nh09GLr4Bjse//8mIWDazqzuGkpbY3eSJ1jzb1oA=|Chương 2002: Tượng Thần cùng Quỷ Chủ;2FMCoZvHHS1fJ2/6NCCWlfe5/8ZgcT+Wmy1d46bV2ujHVCgDHZcsDbFxJhTXp1KMX6QED0e0/eU9BABWhOYVwh5u/Z4FfNJdTQjPoAqd1VQTHnNCQCCI8EQVlkYM3CX9dzwPOtrT8iF5F7VDrZ3W7+UfjrWX0+xHMH0gRX1SeM8=|Chương 2003: Tỏa Yêu Tháp phát hiện;boEY6TaeBuYE58vwl2QFgllUH8kIDpn/1fTeAYVClrMC9s/1+ulaRW2EG5fgkc8nMoX/7kj3D5XPPOsBxJ9AKZZ7sDpyb0VkdIom3Cv8Esir9XriaqNphzLnx7UTi0XpWh+uFNtvtrRndKyonZK29yuTr0auf68JggFVTyJF+Xc=|Chương 2004: Ta gọi Lôi Phong, Thái Đấu chi đạo;0J6MRx2P+vaDA0oXHgLmECF+wHPNDogUP6UT2IdVd1/w6DIqfq8Iu9CotOAqgkhysvchKaP5eAU0Yt0FT2gYKQivL1zSrQ2WCxPoAYlUR+p/D94bFWrASYJ3IqXGOxVNuIrl7X7vON6vwgE6xhCTiKsKiQxEkcKNxO4pifdry6o=|Chương 2005: Thái Đấu vấn đề khó, Long Tộc cử động;j9xYmmdOdbB10gDWhIRNAEBYLaEqmSG1PVTM4dpWyM6UNJnRkVEQKFMQAbwUw8lhHDj/pklWabxZD1ik/F2Li35PAkAN8BC5++YfCenXgh+ekGxyIedKs/Y/C1nHr+Zi/0WgCoVJtZNLi0RV+lK6CC4FfSehIV63mC+nfwI9MOU=|Chương 2006: Hồng Quân khuyên hồ ly, Cẩm Lân chặn đường;JjT44z3EE46ule1Gpo+lmM4wD6eG2K/n1ZBST/iv7z0oUw+AdsBxp8XoL5u6gYhVkze8zBmEHUrQLcZ1kMsA2eMu7raFZ1Cm14WlqmNlS80E/BA98tjuJJpV7AxIy3/ywxHcu9+PzjnG4YVzFJbo2NMcZrJthzF7ThUedcxqHHE=|Chương 2007: Mở ra ngôi sao, Yêu tộc di chuyển;7O1strI131nhtaGRIOobTY+tsmhxE20PcH2tSEYfvKMIROBeWexYxieDYtJHCPRyyzlpWb2EB+Z3z5Q8vAUWNcKSEp/KiqAPsE1LXPnaiHS9jQXzDmogxjXGoKCx0UW1WOl9mDKWUh+jX+MGlWciFu011dzL2WRhp5zAPbZa2uk=|Chương 2008: Cường hãn Tỏa Yêu Tháp;ZI66n1RzCojNktyxfOSYiJpszIrGO/h8CTl12Io3ZsMffxCqfhoC7ATMz6u03i9nJRqBgLdAAGZKYkdhSwpZyfIf9kDpkocaTYIFlAooG7rhxyQ0F4AMEujYztzkOUtBrpFMnSrppHjaf88CrYeiBKXAi2JHXz2C4FCqs9fsngw=|Chương 2009: Có thể trấn Chuẩn Yêu Thần, Long Tộc khởi dị tâm;d2TCFbID+8FNJLMYSMZ2eGj7lrOBJIoqZcHR5qOuSR5msZ+zqftvIHASdTSZs/eWkprlDhJZgA8iYUKnTt36aFjWz7KlpC4H6DAeMpZQT2tAoEH1Qmrez9LKtPMjOdWrvNOkuDzrHYFdG859MW+TK92mEJ2irk4DiV3rn3Cq2y0=|Chương 2010: Đại địa không yêu;MbA1QnRzwfqRIrEtkeIGOLZzXw+LW9sEYy+rsky7bt1Z2L+w1M5tu35vUuIUKCV8h7cdr7ICPJ0+P4dGjFTQA3KBVsQFRYicoiHn4O4WqWVhApxLmM5FjeHoXOpETzCy9hoztK0cic6L+byhuARAKyZM3O+WIA/+R+MmoLQX/vY=|Chương 2011: Vô lượng chi yêu, thế giới diễn biến;2Y2pPiMkvH/y7Oio9iU4Jae8VO9cpR90Cr0iSF/eVjjWltg+dcTPB4FSB9oSCnXqX0IJKq1meg/ZiyB7ALGsaRKORwIqgdQdnW2qOGs8C37mhq+7pzuKbAF9au0lA9VMUAlgWC4ffhxYvtR1C2X6jSy5A/eGOfHQRYMqH8DlmPM=|Chương 2012: Nửa viên phù văn, chủ thượng Thiên Cơ;P2h+nUp3fxZe5+vmj8R7Y5gnNY/CIvlPoN3rHQGqiGFB0qfpWzEGH0p4w6SNMRflr6NjFGN6scI2l+BVPjAcVgzr6WNxqckpx8XZKEPWZfUIZtrIuxsPxi8jPdBWYfBCTYkDN6CJVy/TOzQMMrxzHH80Eyx0svCjTjpijtpBxmU=|Chương 2013: Ngọc Thạch gặm Hồng Liên, trong lúc vô tình phá công;Qi2YG4fKFTZlaENbuBrRwxQ2lO8YFf0pEFJ5pmzi9xABirAZV1GwZz49+PSMjCnVaCI9foqKo5P82FrgPrzo4+/rWCYcbG8bTq15ixtCkiaVRtA5fVMKrQueNMZ2Y2KkQhxwqqdY4DRWr2bg6ZlAhNlH9tu770avqiB7l6TLu3k=|Chương 2014: Tấn công Tỏa Yêu Tháp;nRokXCzX193gFz7a2mclr2im/FhHQDR9MKX19LstEY29nbvpI93CSV/QzxTZ3ITcDWTRU3PKytqxGYngAx/c+qDITd7eNVDNOvMIDN9K2NK5+HAt1EQWB5m7COYvkYzcetvQdsyztE8CkWBI35gr+g2BRMKY3Be8JLsexuLcPOQ=|Chương 2015: Đồng đội như lợn, Trùng Thần ngạc nhiên;qpZ9XSIoJ9ZmTu7C1Xl9SMpgftHhafwv/KtRisEldAWgmjPRz63gfiVbjy+eYx5JMEdFfxjB6Quflo5JQ0FC+5a5QyGxX1W8zaPAXTDlYVZ/CgOobr3hks6rcsS2m2siBz8k4TWr/2vwVpAF/kvm5ruPXpjx+rSdGp/E4MPZXZk=|Chương 2016: Mục tiêu Tứ Hải, chúng bạn xa lánh;BRjxi56Okm+1Es31H9/sUmX/xD038ZsW7qbW4jzIKTNNbcMTb8wCYI2oTR9NtBTiqYC6TxeSyDe4r3PE+eTLG1azJ411AlniaxlWVElW5qeFPR7sXkdBCPyVuCo4p7iOnWyPU93+Rb0/ZqD5/jXm3FUhz7psmmw6acmlyF36GsM=|Chương 2017: Ngao Nhạc cầu viện, mọi người vây xem;8eMkxi5DWCz8fHhOLYbk5km7+KUH+cLAZk9BgtUinaF02ajCUnoGz4QX04Dw5q7R1FFTK2U944Juhk18b4B2chkkF8fqiIeOIvRRMXzlyORc+HrkP7CaL5O581/fBmdCIwOAiuz+JtHahDFkOvI+rga282AbNeYuiexo3ci+TR8=|Chương 2018: Kinh thế đại chiến, Tứ Hải không yêu;PlWgoQyy6QuDGZGW1TeBYQu5hkDFg73vq31km44DaNKVUr5tQoHqwDY0NmznPDKDQUogKhTw6B41ItmqzgME3udXVf8bqUqlgfBCFNZChZKnlX45oZK0nILkZ2cDpZmJOR+wkLjKfFBGI5ZoAc91ACY0+R8rtXZSkdePb8N5kxA=|Chương 2019: Gia cố phù văn;43zhrslN4o0pnROkvZza+KkO3tDZ8bwWMyL0mqh7kSd04lozDtNlh6HejI8eOi1JADs9yepnIpeFgwFQ8ClG7sdS2ItyWnRtbqeAyDy6Ik4OGwMhqyZXbbtZnzBw++OujBwkVqiSooqCwHMd7gdw3P52fNjaRv26Bu81OnsbBnc=|Chương 2020: Cướp đoạt lũ yêu bản nguyên;XZL43GFmgcur4c//MKaFn3ESVpD8xVqKQPiaQKVEk2OLgasM5MTiBnoan/ijhor6fcaneCS4vO99/87MBiKbjSWCOxTpmQY2d/4f7tnozk8R7mHqzGc8qS7Bw9VCJ3AMGwzxJSBUB2CZOVZPnwWjvObV4DRnuzVbkLZmnYrAVFA=|Chương 2021: Trấn Yêu Bia;la+rb9qLoGYzxfwmDjzV785sIbQkhb11dq7y3WPobMbezXFJ0cFaKTVHWEeKokpDYrfXfpyuNiAzT3RZv5W/zaeZX0K6/sQZ8vzxdhVnr/W91q9JNZedxLp2aNh6gWPtkq6i2XJJlTuOqfzFQtFJdYpIkbeEkMq6BUuBHGBNlNE=|Chương 2022: Cầu khẩn, tín ngưỡng;ynq3BSi0BjC0pLCCWlFq330D1xBO+DRsH9xxIGG9kW7DoVt/4hhyY7VROguYu0lfhf9f+N//EiUaczVn0Fd2Oo+o5IXfbCZYBWRuWpwz8FnDo0j/6Aobk32Vft8J/oJuMnTFvjRUAIXTFbN9Cwfl3K5EV9UjZdKOiLKwd/RkYBE=|Chương 2023: Quỷ Chủ nói Long Tộc;qC8299WLNXI78IhmAQM4Pd3kd99m+516kCL9gXuOnITe9GttnArUVBIjaWcJ1jAfrKydJmSBbmVvim6KMajfUYoQIbHHEkFEg2QA2Vr0+85IQEm83Ly6NDkvViJyft/JQ4+eo0Lt1SejAQEuAsBZ5ragSEKs0KRe4tmPUfY6Emk=|Chương 2024: Sửng sờ Yêu Thần, không theo động tác võ thuật xuất bài;D3pwBNPfPptZM8xCzUVa1dU7lmkP60leHYhNUngP+pSh/IJZ0iPpnF35aw0KzZR3AevZEOuaWrRxES7mOCoc8rsRDoVmuqs4Tw/IE5popLhyMyDimF+ttC6dr6Kmm1PrBLRIWUWwbvn9u6IyAq5sIriKo8zd/NjDhAFjZuhmBu4=|Chương 2025: Hồ Thần thỉnh giáo;27m6I1waFK+jmpjyXg5NCyFtevF9QTiNwAMEPQpNN5AinhzeChJZf2Wbz/ZMiaPJywpJCosU48lGJLHXpp+SNSiKOfLy/k0vJAoTshzx7pc7jkkJWOHJAyv48mUB+SPAJkPI4v2d8vnpYGHF9oVFnHSqnYeGK1K5xCe/xKYmQU0=|Chương 2026: Khuyên bảo Phù Diêu, hạo kiếp khởi nguồn;CJZhVNa2e0/6Bk9HzQrFzWZdQBvYzOZCVfwV/e+NeFiX8WtYxLJQ+kpVcj1ju7inaj7t+FgljpmQLAjicEi171ihTM5ZFsHVaikC0z9XX9RXSotF6msbHCZ5MuUepx+qCmY4btS7LN56LWAC6XCevsXlqE4yP2Kfv/T9HlgY82M=|Chương 2027: Phù Diêu thăm Nhân tộc;kLSKrtNsf6TiXyEwZQrBCFScJ52uFpO+EQ61Wfn1Lv2o8Xj0t1l/wWigyxYshftaGdDAIeqhE8vdkGo4iuoNpTaNz1m3RufxDxod2oq/N6S31UcsTgnvWAklCK3t2t8DIVO/zM85W5FkuR0dZ62CRFUbvVKEygDtSBczIJgY5Mw=|Chương 2029: Tin tức tiết lộ, Lang Thần chất vấn;8eKS/IcxNov17FRi11mYMfzjL92cS/fJAuO/tIwRv7QSht+7DkkkRylzpDhPQ6S050pVS1hAO4HI7pwxv7glo4LywD2YKzhvRW9LXp0+iG95mWtv7MVH6t8x9GnWQpgkhXr8cGY+iyejwiJnHjuY8j+TAbhheT0TYF3rGoBs4Oo=|Chương 2028: Giáo Tổ lựa chọn;YbiyUu+BY0kXSS++4XV3AeWyAYXni9gElkoGqSa6fPnk8avtiJ0Vu5ALolN3VGNBSZOsdpRNB9k089Zt+02x4rEU/aniid/J0uVQcLIZAqeKhPphkRjIWxiWfofR3vG/4Bi5Q/ZjG5RRMYKFlyhag5UuvMq+7pXseBJY2EOepYE=|Chương 2030: Hỗn Độn Ma Thần chết sống;IfmVR6HH3dR9CwUOd3u9baDMKgS34FvNifzp+9o5MnMlzRNyibU01rn4o09JFuve9yw5PJ7nETNMbr1QKYwF0N3d8PCtbfnayFqLXNBxFsB81YOcsNsCClYDTshftIYqEuXR2MfeLhI1tdIDWkLkrF+JfZK9oVhEgVcz53WpykI=|Chương 2031: Đánh vào tinh không;loa/eI2Rf10RwBlgsOC5gO2nPOIPUiz+QX9ZJ49HcA8pc0bQQG5U+9l4shxuuzTBZcEdpwJ3v76Ur/7rEuLZUIOS57snsjzKaO77K/mrpRQ7COhFErFCIhg0n1g0cmDu8o2HR8m9hZonzprCrzl+F9+DdY/fZasz3R8aT5YmswQ=|Chương 2032: Tử thương nặng nề;A3n6BX726UR3h4CGKoJp9rS1lwuTQvHo8meE8N02KQyNpXHCmvi0piNAOB1OR0xdLsT3X0/kK8TgG0IFdsBe7RnwrCR6JXn9JdlDfe/5C2q6jCZCcFRaCG5cduHhNga5+FZ7QCP4AYaT4nmdf3dXaQ+jGapOKG93csRG9CFKXsA=|Chương 2033: Hồng Quân duỗi tay;ci0ctBVaK0uf3JPpjWeDyq4zaVJWQY40Ol5KgjIhQr6bX4NXrelVmrnbSLY778lll7FXLmTUo1BC6LtTPdMlU8pkNuX4goRr2pJ4ZH03i3zHG0PT8+9MpfUdGSP8Qqb0gp4xpenpBzN/KaiSi/GQ6wZ78LFxytRhPZuzM7yoN1o=|Chương 2034: Tháp trấn Yêu Thần;F67SEXgnrN69ruHrOPNl2xtx7Mh+xcemwshKPgukkQ15ZwhGscQzON+GgMHj3SFSDe8kxDgyCrlxLZswl0LigtjByqRqnFXQ0tpImlq+TW6U+snLcbBO80/eJTRQ1PIZejzqW0Idf5UiswZX6K3ocFDXMA9Vtx4ngPNXNucjUo0=|Chương 2035: Trấn áp Thỏ Thần;cpWuHVYRW89HwvuaZAaK10Txd1FO1nQqZ6CXVC52MxUgNNRk2ZKFvXOHPN49U3MxnJ95HXQXa7TCqgTJkSQUXsKjLItKLgULW2exE+zQCCZXxw7O8qbUNSPWyk0xTLHWQ4qGxSxomzhVIZQOT1NVuRuNnbFrZmiq2+AoDtXsGxo=|Chương 2036: Loại sen Thỏ Thần;1/NdKCgXH8c9SWwiT9C61PYfd0qZKS6E39hGLfHXhwKmjo9LR07F8of7zmZQzN8/25fAGBi0646wcBQGORKFQ9esyBjIAtpkvtfpRxa2yldyhpdPNiv/lYXOodEbJ7br17tbMtfEuZ9s/qZVjKLHr5uf33jgPpIkwe3VeEq8NxA=|Chương 2037: Phân chia thời đại kỷ nguyên;ae1xBZs/fUCEKde1YlgFpNqj6IrdXf0nPXtlRv1hvFISk8ES7/7lpeXosSviiJmlivzMLy+0qkIsjCpcUKnXQbXKlKtZvsMpnCPAkYuYX2icfUpXoOBwOcDEMfq28+2589fvmB7FRT7VhQKTLbUpKnJksht3pLW2bqHG8dAo52g=|Chương 2038: Dừng tay;vDGV3+a69vdYz+Mmv3NsmbdN8k6BIACVJ+Z2YP3WoF5v6rAFjFBmQMUQWHAcQhvGTvC0PWGDnV1YHYhi/YV4KE5l1+vvrwv56gHkI7LbnBgHT4dgIPWFLUXsEUvkhoRYeMSzbH2mR1YAk1ngGGukTQXtA0do5VrlLiBcCiIXka4=|Chương 2039: Ngọc Thạch để lộ nội tình, mục đích ở đâu;TOTiJ2rgSfiLa2FCiQiizm5/C/SwkzLMM8aqkY6AhEHhRv27yX9OLlhLIWzUimuEkYZc++7F2Id+v36H6eFgHkFUeYaV3D+k1Hry87wPhIQxyOKN8WBNg7psOkCYXQr+NvZYQZJWzg2wE8fHXRg0N1+Py0V/5mxGFswCoL4jR4g=|Chương 2040: Hồng Quân thu đồ đệ, tám, chín nghịch thiên;OAZKSNMaXL3THtdxwTVDN8AjAyzgFnlocnXMugHinDuaY55aNKaHyECwXC+Hd9jjQphIK9wDYrxgWc4n0eQ1QbK691B2HcZsPbr53gxdGqM9cF9lFbICfU2agilWmp1ED1bh2XsxtGrWJzfHUoKfKSGMGW/peOrd+nEWrp7LcI4=|Chương 2041: Trường Sinh vì là sính;vZmXDKQtfgB3ev+qBJW+1bhQFl3tbIQVpvXRxTmChJXxRn50D9ejoLOB1y55S6xB7UUEYDt8DXBlfZQQ78I/4mmY3dy5TzoMbQ/P1aUIuPjWWVtmxrFmb0XfinqM0dt78XJn3dRdXn8UNhaU0/vrkCxxyB71LTN24W40Y8chDvA=|Chương 2042: Rèn đúc Huyết Trì;0yCk9mJrH36SMWY65+g+e8r4Kp1z0q3thiOwx+g2ZKA82QMwWw47CND+II9ji68NeA08yEqFLTkbRyLWbPt+PRApGAcTZa3DtbOEOexpln+AC2R45WYR1MS4WeqwDm3DjB0PId9eMnOMP0sOkpfSOjp8JjGShdGijotDvdiJR7E=|Chương 2043: Tinh huyết diễn biến, cùng công chi;eeyqd3dYMd6R05KlWohVExeiqrRrMeiCcuPziX8Hre65O9XzkwVlXiGGqB62qaEuh91tobpiSXVMy4Ai9adlVkg7FWLhNBUDU0UQlqi1raD8J4FB5JvDRzRqlgrvRCywjHC1nLDrq1NTNxecugtajo6hPTODZSQKNUICENozl0o=|Chương 2044: Huyết Trì phá nát Ma Thần nộ;61ZblWoAyD7GWCXu+uxYA3hca8YYdo3IkJQ5tXW9zmsKVv6U1SnzwJWR4DNL6D88ilG6kZgtv+I1ACXKlLXjL+tY9hzxLv+Sm14PCizY/q7MLKfBzMhI+reEWSMF97ujVZpnO65kFEpPQCTA2/dwUiNYrCa+YoBruapAPkL9qm0=|Chương 2045: Hanh cáp hai thanh âm, Hỗn Độn Chung vang;TDJY9vaH0xrswotIP/OZak0kXCbwaxY4yxuJVgd4EI3nzICYNOkEZn7fTwNp5Ehd5v7p1abzHrFlm7LPXXabW2clD4E4/WebSQ6i5sJIa4FwXNVVHI2CJNsMZx8dJlWcVd9Pb7K+jXzsb8MmwOXpAYmtns5cHq7hFfdwHp4MZFA=|Chương 2046: Chân ngôn không dấu vết;1bC4D/hkgMMOzG6xr/hkBo4F3uKA3CHq77nHAIUFo7fYsN8+0/KX9nfem1t9y+ybN3gKp2KTYDta9vmrpeRStpzbmoKyCKVDPmDeIQQlbG3PQ9J0AuwIvzSoNMOKZqiShJwdzPmbR0jESuDM+QUhrGkvAEY4u33HQJP7Bv+w6Us=|Chương 2047: Chỉ điểm!;YvQ+BwRld9e7dN48RtHDrrdP7XKW84IwpF9UdpLbpqxL+F9B2J915Y64cqjX6ZcxPQeoxL6oMjCM6F+RsNtwUqG4MWA9lLfPSfDr7BJmQymsA2Dyhl7j7Y/4T8dn4Wf5PXBbmz9CeAAhlNGJDY4auH6zl0KZdwS8InLS3aZHAYA=|Chương 2048: Cướp bóc Nhân tộc;1ZSFftjCrx3vIs9z5AG4PjESb9qb1K0YXAeHVJ4zPgw3Khy6671z7RrI8XKBsHO/rb1H5bB7cg+8tHBtK85M884Dr+FquxkcIoaxHzqYdTxHKpKSzhov66QYCueEn9/ws6pyAVFpoaN75mKdp54jkfqAEqAAeOuVrxXuqGhhCRk=|Chương 2049: Lừa dối, tạo nhân đại kế;YqnW7kpfd+YZkRE7qdb6AIJBJzSvfW2ySuPJ+4yDB0hM5kQOmNqiXjiA/q0dBvWB8WzODqUjr7T3I8rORfU18zpFfLebGj1USJU6G98M/ammqzYoANOtLXF6+C2y0UpP0SjXioz3808iZNhWRCf6dWfK7tr6ICZUChgozW+PFyY=|Chương 2050: Ma nhân sinh ra;oahWqXzHtwDRUMTdVjdDKky1X3QI/wPUfiFvAKH43O4s87MEQrsui3JFmKLQDhnx/wgf6QAkePqb8S5hAxQfaaoiMm/uK0jOFuQtVwW6HFoeYcA5KD7ZDEKL7qqwdBgPJYLQ7sT7MLNHVjF2L8Acva+q5ikQzT+FsnNHnhBmW4w=|Chương 2051: Khúc nhạc dạo;77KH3ipCg8YINV7Q1BOYKVzzgfOnn9sEtUHYev5VyIRGaCbDhq1nbBiFqJDswCxPRlB6rAc0wopL19nROga+FY0s054jimZwNiV6d41RTFnD9obllArhsEAq9MH2MYfiN/UYrJcbFAyqusL3rrqdG9gj+dbF1o2N2G1xp+MeYA0=|Chương 2052: Đế vương đại đạo, Chuẩn Tiên Càn Thiên;jJq7XyyqYfWYYOfasm+WdooSPm5bP9tuK75bwv3Q2K/7rmCSMzN6nd9EYxOSU3uiyEASgub3wk9PbNCTVZ4p2mAe22gYglp5DMGdGstp3bhp4mqKSp6REfkSIB+iaLIeBtEd7mgPhQP7zIBbRPBL2phjQMKEa35IC+a3YSow98U=|Chương 2053: Muốn soán, tâm tính;Q87xZJgYN+7/nq7/ZkBZwUAFuysituxF8oQOAS/0inQtgawFwQ47ALkv73AJUyyIgEE1q/PJtIuBuw1UOp/FO+7bUvunIBQ8CzYaUfdU4c3TQQJyjoFUxbs2RhA2I6PXg/0Av8ppCuDNXsVA3YWWtimNN5uDuJW8bXuSkndhOkY=|Chương 2054: Đế vương đại đạo thiếu hụt;jZCJTZsu9oXk3tf1Pzg9y/Y5VPbisb+RcacRV3Xa5cZ8wTX4i8KzyaFnE+oXC7ZnHypAom26OXxhgwaAwjhAiEz+64B+/tdrp7lWD8H+qkzbutwr7pSb91ynWbcQkinLpkebSeHubYtS9ITSGU7MWzpn797QNL6RvH0mRs6aSqc=|Chương 2055: Thiên Ma Chân Kinh;qy99i31Qi+BTv909qqCXasHurRIk2HIf8KmdR7a13S3nhWcpOi9hJrCOnc1MpspHv+RLFPJB76j/S+uhriH0Zee6eDdCMvV4FHnEVp/20GQzquiPdZ11aQkOl0pegJoXkbivZrAIyhh6hc+eyQCPwDOmqmrbzFv8ydKNGGC/Xkc=|Chương 2056: Chân kinh huyền diệu, Hi Hòa tâm tư;MPCB7QtsaOldcS7dILWHt4a451ftV5cODpMQejWw6dYVaFCDexTQ3KBjyZyCF9Uc+rr7cHUQxaBxtiC9FkC+FNCk2kPUeiWKWOUNE1fRAfn6P3h8OnlAlDxtY8L9rC7J9Wb5LxuQKqcgJbxQn2/LSP/+M0BtI1E9SovZT567jpw=|Chương 2057: Săn bắn Tử Thần;uM/xAs8VAGYJs46iAznIgLksLkOZ7ppG+1XdGlNrT1l0tYqd4h6OQTcagC25d1LZyeN4SckUqfU9sJAfU5sctW6ZLkYjCTMAftaOaj5LNZw496fLucVGX10/O6TxWlibP4os0qyzkOPf8afUM1YewK7JNO2AAcvVEvQ7NSj90O8=|Chương 2058: Còn sống chết người;APBO3IXSI/3K8KOQCaCI1m1QvUeq5fyDcSW2Ry869szEdw54yvga5xmS2t8wB5fzIR3IBrKplZg1Q3Aw1qitg6rVisC23ZSCqDCw6EqtalbSBUM5wIHjDNgVK38QXwhaHatSVlwDj/9D74oga2cri1kbKg90VFg5x3EbpHcMnGw=|Chương 2059: Trấn áp Tử Thần;6buMtqSUrG3cuYKEmdA/ZTiHleD1aTHYz+d9EquytBt0bkDNphM/2gzsSkjvuwknhw/DmVa1BjeUFUTcpNR6u1+AYv7MwvgmEWHt0DmgFB4J04HfBwJg8i/gTz8esZ4jNs3ITrOYgMGq64IAg8BAtMzW7g5mq996RYhTEeaZb3s=|Chương 2060: Đao chém Quỷ Chủ;uoNCb5B3ZXJkuVc3P/x52DUtweMBX0P67kzqkraveH+P2zCNfIGnlA7CZMdwV+8P3iT5GnFhgmS3HAdOS9EHwyHZdNiDY7nPvTcWp/Ok1VibjII53wQ1o1SdAI9LN8p03/u+K1dFeozXH/ffCJmj5+6m2BhgJlS505n4GlshpaM=|Chương 2061: Âm Ty tuyệt hộ kế;GSymTLE3sF9DXenggBQnCgb3eKw7WZfieD3oiaNYKe1pwqiot8qscpf4dei48tsEYoO6k7YHG0dEaRSep2olQYdNPhVNs4dftter/o2cdiRu4q7TNeXRkp0tVU0LVFwhi+SxacndG9XNXqe3maBJdROOzZaFfOXtGeOSJZjW2WM=|Chương 2062: Yêu tộc tuyên thệ trước khi xuất quân, tấn công Âm Ty;CbHy3eiiUeXtrNRbd+fPqD8jB52QyZwvwqzPCjIuC9S65o3VkGs4WcCsnFBoqPbJl+eppUT5pjYYqbF7dorKhC3b0kWCVxY/M3/40srxzsgxpRiCSNK4J4JzK1xroVrLGaAVs0ZxHu6o7g4lT3OP4wVTzGwQjwLD/15R6UjBI+Q=|Chương 2063: Yêu tộc vô công, Ma Thần nhúng tay;96WvgdlskzlIOa4EUdRVimMuSBh3CPvL/m0eQcRd+N7qly2c2lVk4XoxOZm1DGgYYTohIubmdBYfatcaA4iHmDAdeGZ59N/tCS1hld942VAIOosG+t+rdEBVUorCu9cjGJOlWoM8/923TGLSW40rlWFncETIURdutUFjXokYBGk=|Chương 2064: Ma Thần ra tay, Quỷ Sát phá trận;I5gGXWNXCcpNIR0km3CyEPzd0qmCAL8lgRnI9EWw9+cH69LIg2xizolqBqLC2W37m9iwpmjXWKPuYVSsrSnSsFzXdHfkbPfl9O8b5ZW5S/9HlLByJnHGzrVzjSJ0LFNYz9r0lp23BqXHS59sKVKYeu7GINv3Vozt0B49OqzEufo=|Chương 2065: Giáo Tổ tham chiến, Thái Đấu nguy cơ;8SPwh28ORx3LGcDvB3il55/CospY3kiiyCtUtb/GOwwpbrNm8mamuqVlkq+Rei7+qtReIxNLj7auIftcDrP+xDw/jPgW1a4p5IECKpcG3nHjpgElixxanLWbHrdrrhbW1sW4igsF3Nv2SLw52EYugIHjt8lqNmA186Y91xaUkyg=|Chương 2066: Hồng Nương chứng đạo;qNBnzjblZrRyci6JgQjOSpXYP9uU7ZW+dVVvxKuCRwFZUteVe08F9LH7hu1iK49f3uPOWU+/llY2P2eSerPUe0MtK5jZ9+9izRyWqVVOxRkKUjm6SplxPsHNsxhX7w9trKyKirG8N5lEp9dzz0VRTkbGPHVNlmTSb068pcZhieo=|Chương 2067: Càn Thiên động tác;xd/rZlPw2hRdnQj2Gnqq1tkaJrmei9ApnZvlolaODDXC1beOWQkgxCk/CIXtOhoav5XkSr13Z/oCAJNyasgbzq7X3mlOznb9koTEcS2p+L1v/r+0dfqz6WbaucYiidRcad944901p/XFD8hIh01QUtAg8r28f0X1x9G31+aepvw=|Chương 2068: Ám hại Thái Thủy;HhOQx/1M9KuuIw2ea22EW8bTiA+QX/kNCkbmb1mOOQo/u1HZST395ESMdiz1p+FX3URZgW8l/jbh4HxrnXmml7fltM9OJjeb9TLfZY9LHAvBW4W5PEvU0A6vdTvox4eI9bDkJvvqa8jxfNDQMKY0xXM6shQfpDYFwG3bQ9nU+4c=|Chương 2069: Trấn áp Thái Thủy;xH5ONHorqncPW0vxYQ2/UX15B181vCxkBRP4E7Zgl2ySinSeM1+/l1ws8YHEFdJpWQn9iHtxyiqTap7lZlZk83Ry0B0wVlO9MW5zcSBjeeVAEow3Y7wmeP34311zsJti5SGwjfymrloP97xs1z4B0JimwkFWig29lAa/PxYZDYU=|Chương 2070: Ngọc Thạch tính toán, đầu độc Hi Hòa;WXbwXjYAaLXo2o//GHjAKXNeGuD29zUmnpTAWoGi/UX8ELZSHt1jzBcJY8BxeawHus/CRFXPeMpEANsxCGfMq77lhJvkHMRiuEtGyx9sFeqgMY8HnVSAS+ggzF/Q9pB9r8v2J2Uuc3pOMIA+EhJncneUqeWe/jgDdFNdQKhdixQ=|Chương 2071: Hồ Thần? Hi Hòa? Hi Hòa!;FkbchUhBChoMjK9wLRCEYcJc9ltnWM4x15CZ3Uyf+1nIdlxZxNnphOgdY9Fq5LlBTk1Gj/pPj153X/KFOJeodRggYLfRqJEkoiFIMzshA/sJTo90WbwceLd42QYAVFoTmGW39OpXzH11PdfIIW+7pugDf1W0Me0f/D7JHsuJZ8k=|Chương 2072: Phá mở phong ấn;TvoO3DEfCaN91bZLeA9DqeN+RK1IwfH/WzikTNzr6XOwv2EDa5A5E8CloJBpLAuan7s0UKcNdBZU6iL17cJvLOoFO/75obimG2A2JELacp4vIOjnilGKTR0XFewkuI4gWbr2ql7+loGjiyIPsk3L8MK/9+TrSpkaAi5pMKmD9p0=|Chương 2073: Bản mệnh thức tỉnh, Càn Thiên Thủ Chân;ziGW8XYNvSIqb0XVsgvOfahWz8eGYoeLpqC4ZpRJ0+F++anf8OTAs+g2t31v3ITCGGsVqu/75odb4OdIObbAv+Xl5RJziaTItMYXAfsZsolm8BEZ80cjaEi553nBia+f7SOJON5+WDtmcwGCwQe7b5gkojFadqAlVyLnep/0fLM=|Chương 2074: Thái Bình khiếp sợ, Ngọc Thạch chiến Thái Bình;t9WGL1x5MdGovcvr63VLBHPupb+qHKjlFtqUOjf2fgV8N+Y6DdXy/fUaKYsmF4Z50SoYbCEQt7hvN2K0Ss+KEr4/G8EC3QEVF5ZwH3ifwMOHaqQiRvVyc338TtXYQRmhGKIcojBf4+j75Ih6s2fLheLQQyMjjiETdhjkZpy752o=|Chương 2075: Trấn áp Âm Ty Tiên Nhân;/xftNb8Smuk5MRnz7aDN/ZuryaKJJ/sVgrRzWySP9NkyuALJQCc4IvxBPVRRN4sKkd6YG7iEfBxdzuELA21mo64Ns9XZnW7gULtSTZXojxoyLnCfYmrZ9PDS146B8d4at1O3yOyg9gUCiH0rdE5iCqGgdaWf4uSmqbTeXcpQ59A=|Chương 2076: Âm Ty hạo kiếp, Quỷ Tử chứng đạo;Jt7NnVIlPnWlA9gtoSSajAaZ74AHCvb9WGI/7a0TjvqnXKvpCCBvUbSSqskHrEqmzUphR2x/PDLZY24nyjaQlV9hMr33Afz/mM0eiE969FSRYZ6VxmH7FptuULg+OC0fe0CJIEjGdlzoTOaN56CowKXcDm0uxQEMvd3icaxO63o=|Chương 2077: Quỷ Tử lợi hại;R7UC1726jZ/DR8mov1tUjzMzufs/cTH7zkQJxKrvoW6VizEBuFZf5SZzmeoM+I65d1Yhs0BlkvcxK0vE8kikIDFeX3Iu+T9UPx2ISFnsZgr4MOnw9Gq2+TmobCglO+B5hndmGSIwPdcOLEGu8Yo+t6A4b4goqvckRwEOSVQH5Ag=|Chương 2078: Long Quân trọng thương;xBSpY0b9C9OaoSea9NwFJ6flDsLqlXjPQkh6TD+XsEKaMFcqXKSo0a5VW8ZIcxoOGfrJHCYz+KoVmJcjyeg8sRH6twkohw5FafdG0EdMBei8qgZbis5LbrAWWIlx5MgrHU3TfoADqk9OMO9+MPXZ/obMZ6qS+rKuv8uuVJRv+mM=|Chương 2079: Đoạt Long Đại Trận;RVymqEXcNAEpi4QnTCcfHynRQ5viQtdUYJNyggH5QK/y20yjMPUUDcRGC2srz6iquKILCk+2CX/voQeQdnRrq+tdAOOEmlnQaN8tdqaDS9TuxUOkMCtlCLzO/dBweQ1GpqW+iAv719sTo5/HMXl5NSZ1Ejplg7BnrGsIlMO5gdI=|Chương 2080: Cẩm Lân nuốt Long Quân;h2Rs265kjlj/mPuc+DPBQ9HvJas3A4fjfxrzDgLrC0+C4dvlCipYG7ODUCEHG2JCPJb49PG2q+fwmqibupXRbsswlCuPs58nBOThiIBPkh46VAmPtXBQqnk/E6k/vVcnEylVCVHpFda2x5Q7IrGvmQBjBpLA9iLH5+YWTv3rXyQ=|Chương 2081: Cẩm Lân bí ẩn, long châu dung hợp;K8QuanW7IobhwmL4ZIMRCJq1+Vwyplh4vDUUXNsHjB416LC0f1VBdKVxNoZMW19sjRwqv26qgTx3zN22nfryRzwTOS7msR3wkeGdj77oy3offuM5Vfvz8eC4KsGzx4uBv2XBxftwVLVQzv3CDQMOg6g++WLTNPfaraqiLIwtARc=|Chương 2082: Vận tụ Ngao Nhạc, Ngao Nhạc chứng đạo;ppLrvvu1Oq30GR85Bgjg5rLKbKH5K3T1DZxz/AI/r5ZnCKMYR0m4pm6f5Od2WaTq6bzhGU/LNuAlOcrkm/opDjX6TAxVp/ItXJxbXVuGtZ5KycAGmvIweDiB49wEskZaW8ZIP8lz1njMLu+eGvRFIo/mfAKRyg0xCRXj8tX/gHU=|Chương 2083: Long Tộc dũng thương, Yêu tộc triệt binh;fbrwD92X5BYehgq0T6zFIK2OrJrCJT/NdB9EQk2XaQLEJvICd6xD29m/uHGE4VT4ziR7CtwLgfX/dAYJJSvIGOuZM1eaP5m7jINxyPBlQ/0IykoYgRFoSfMBr3uwfoeWRw6IUzpFYhNxZv3Btu9zkOgbC6z/PcM6YUO9Il9mmFE=|Chương 2084: Ma Thần hung mãnh, đại trận vô địch;LNFpROKXR3rTT7O8sLJ+DIJI7myIhSNN7PJS4ITImFvCK8/SFXHFzUcXKM1AyHJJXut1wdLyOKaghLMtgFblRkY1LjuvFQCqCKQvLq4AMGZyLIRKociDz1jXMJA4pJtIc1bme9oCHTYKMwOGYdT6Q3k58KoTbY4BgzjXfFfaN+8=|Chương 2085: Hợp lực phá trận, Thái Thủy không thấy!;8qqgXye2aTvFLW5M5BRodB3j7Kq49kYTfeM6ors2YiNqcthVmop1wS5FArcffiZf1FoeovCWwia0meTvxilZ87Ymf6Ja0PwfFlY751U6Cqg1+wPRM8TqXLgK8SvoDvxeJe5Rd8rO15REbysUfO3M91MWeFy06uDBEsz/9rwie34=|Chương 2086: Cẩm Lân đánh lén, trọng thương Đông Hải;Tnk8Of/76kIKyxlM0Ca1KboXPackBPRp4xTpb1DtHHyByOeJRAK3w2yaZxFZFTGoSgHAtLwU5n8Lj0mFV3/qymRkFCuwkkz4kv+p9nBbFD/IzzqKnaqUKL2OTYWtCVNyi4CSRWom5a+ptpp8aiWAdInHZEOfZj5m5Zc2a0vXjqQ=|Chương 2087: Thương Thiên hiện thân;YLWLzllEdhghpveicxiQMaHpjXfu6073n2HYdquRvg7lmToaBFiXO34zEMZs3BhkyUBFtWEhhDTvO48tBH0kznGDvkukdhvc0Rf7EQLvygZXecZIXDRm/fOIPi9yKthI0N3Muq3xEfQrpSVjxwB76TIxr5xzYH+03rsvSrO1aP8=|Chương 2088: Long Quân liều mình, tác thành Ngao Nhạc;9aBN4MR6LnoNAE4wucbNEePLk5PGe1I2ywGz5TTRTe77xdl1bT8YyfY/PHZvVWUnM05lLIUVkPXzgc4wGM55YcepTYe7aSEj9Zmv9y6xGi5O97qhzUPw922gzzCTdtlSLrYfdJ76ff7KEUzGIl1uJ1GgP3BV37cZKApl1x0xKXE=|Chương 2089: Thiên Ma vua, hiểu lầm bộc phát!;FhLoxw8eEk6Yn2nl4dXLE5MASNy9flDkAXAp86VSq13WqHEmAFSGNoh2ec6lxfwv8Dgv8Arr0iaW/rlx4XecthD+dy0yvM4wh+hAFtIHUacKZja84z9nMyLInjJ0IWogOLhJJgiCObQjPbiiDE27vdr6sz6LWNZ5ZKJ09cLL3uM=|Chương 2090: Ngư Long Hóa Hình Đại Pháp;TadcvWAdkZgBHTeKtT0pwq7BkdMJXqegRqbheVY0VVFh24wIlkBrwE5jXaoe7CnrWG8mNbBMwHrrPNCAErCEeN8/CH5eJSweU/e893LPinmocNWrbaOactXfQsQAN3O49qvjKmyM/suEePM2g1YFghRJzhKcJQp6Hy6w2BtkfIE=|Chương 2091: Long Quân hoảng sợ, tị nạn khóa yêu;dCylLb7bWTrNcXBppmdCFgrr34XRSN0fCexIqDARivaHznNg9/UzfUnhnK5wO5FtvWD1Kq/0AGkcdpOWp4GgE7uenRUdD6wJ301PVSHXTw58R8n/EjcBFh3FRQXhTOFyuokTTZFMfQDLnKeFy5knw2b/2ETHk6lcSfbAhkte6sQ=|Chương 2092: Thiên Đạo *** Long Quân nhìn thấu;cSblm13/hpQrfYgWVWny+PsyQHCcrvvR6e5Dcv88aF9c1SV1Cx+jiGI+eCq/1VmYrkZdm74NgdX0UXYaN1JI07r+gdf3hC9o80Rlu9LnWGgUHMIZN+1zlYDtgQ5OCtrjVjXGlEayHEMptpgfo7saZizm5MJZNKWzB9adRlVrUpY=|Chương 2093: Trấn áp Long Quân;fAAdw2Un+MDmerLPdWlJEDc2c6mqRly1UbtHM2DoAB1NnChuPnQJ3e8pMP1onjoSQM2FPZjqm6AKH4DGoluxiLVbW8UyqP/hu+8nknPxKqH8cUoVgUQfpMJKaPgCWqd/0s/kXC1ZHyjMSS6m9Na4oEF3prlfp82+mOXI4ylTz1c=|Chương 2094: Bách Quỷ Chân Thân vs Huyết Thần Tử;xViIZ2a4WA3pMj7qPh+D43anAaSdAgc5TQi1eoPVzw3q6rKAH2t8lSq7r7f1E6u9KRld3dEA744MCi2K2B1YYos9DOwcBwzegzGf1JjsrQ8zp4fbBtzpv1aVTkvepVHdKzNXTSLzIkxABNMeEsUOYVxQ5Gn86GoIwsjmMd/BdNI=|Chương 2095: Tử Kim Hồng Hồ Lô đại thành;1BNpJz5WVFdWPz7hQdO0kpeKWV0qGHMIxf334Ed0xd8zlgyp6V1V2/0ZL4BtdTfzRbn+PKGGqDdoS/IOfCYn/wXmce0BUZK/h6FcBAAOEuoiK+NvLJeaReY8KiKyXCDYPGQYsK2rZrQ5hWfX0lNJvg87ZH3MhvtBbuWXCN0Mzk8=|Chương 2096: Ngọc Thạch gặp rắc rối, hồ lô thất lạc;V998gXZn2zrCekVQ9xqwd1OQZmw9m7UKqVY73MJq6P95JJ9lU5WOlNXvkgWhm1zKEEi09S/TfDmxmgTbHhkmPljPK9VZcrTL1zAu8VLEc36Ood6jFyNFbsJh9RkMviiYlL0I8sm2ubykHs5wjSP6P5r2mvT+V+STDfYas+sdNnM=|Chương 2097: Hồ Thần trộm kiếm;zpiSlQjfIpUSl8eD5jRo27E/VpJyN1lXInoCaDEbHqgQoqinac0KTLj2xysyzaksFx0MyaR+ah0cXZqXFkaqZM5E7PzKNcpVP4+t00YnOvSTeQ7FT34phYNaxTX6eL583T4jXZT9VWC/8/VAKgf/e0VjeCSwLMHeTQf229hOT80=|Chương 2098: Hồ lô tăm tích, Hồng Nương bị trấn;usI4hqeVkJkq5toGJ9WLytt9btvnEIaP7aDvh5q3WFLZlM6UPaWT8r0mb3VxUlS2R4RQRy52wUYBaQFCNwqBST87ezxCahHFb9C4w7f7tp4jHTYWVsSmAq01NVH5ruPTYTuTfxbwRwggs/3sixEKg6Dk++zLDnzLo7meZvKmvaM=|Chương 2099: Đăng lâm Ma Thần bộ lạc;w8VsP1U8mx5xDzY3/7Pn/3zYXbp8H9n/9ti67Q1ckAy+5+YFR0EhWVWoJxx1jz9FIJV/jjnfAaiz1ehEH7VDwmBaK1vOL10+w2ZmTpEH4Qip+9wJe/4vQJ2NvpzuZ294kGrTk/OUPc78APgKj8MipAoQJSO6ZT0N5omfXBD4rEs=|Chương 2100: Khúc nhạc dạo;u1YTEDHUl4EWdDx0IRRIzqrfx5jtvG8dzTbFaGvGruYe4oLUW2u6zffvhg6x3+41UnnPp0Tefrh2P1GGU8V1vynWWBHXgiDLBaeDpqeIfZC+N6ZxyVnfobFiErjq9MN4N8BKge+Lryr0hg6A7LxI/pNIl4oZGE9w1LcNbSKiIRA=|Chương 2101: Thương Thiên ra tay;cwLeEW1KpU+7jjr/Ue+hNW3mq7BOVBOiyedmLqe9jk0yZc37+A63HzgHIxlNF5d7eF7ydu3uzdcdIoULLZ80jpcKQl5l+bSCt+TEzGtOBXkR+v5cMHXup6Ia0xB38t0hdhO2WcIWPaelIDk0BvoTpRBUs0AYKw1ybZ3zPiN+HpE=|Chương 2102: Trộm lấy Tỏa Yêu Tháp;RrTwkN+n0dhCdt78qaHL95rea83nR5sLmFUVNVSPPsKK7f3Q4PcagTtWJhYuXnhwV5catgog5iLjZqmjYgE3avklLiT0EWgk/QuJ4/wZIWoMxXNcu4qJn/cDZSSQAlx5Cy6J1YvmYjqJaze3SsXpVqXts0QhUrjP7uMPL8akGMw=|Chương 2103: Tử Kim Hồng Hồ Lô nát;zurKOQNj/KF1q8E6xxP/h3rVykrzZivUu+fNCF+ZP21LmRzgrcwtPmCOkqCDnPj9n89+9h10ODdEfII6mLiiJlxFT8/1Q1b53/7hEdjcyXKqkZe7s8ge3IOUsS4kUYivnlJTjptdtfZWu+t4m7fG/u2hxB3yYOXvsCda3eliKzg=|Chương 2104: Càn Thiên nhận thức mẫu, Thương Thiên tặng huyết;M8GvLVIufRt+ba2SpPDrXYbZEs2XZlPjPibfZVzRXg61y/TA/HPJqxM2+qn/HCidFp3L4+cYCh/IZyxzqCDBkTzrzN+nJm/nXPKy3pHU7nZLQaPIwb63VwkeTI2ihpjPjMHYeA91lDuzLprRRq6fCZVyqi9N7M6hUKl+lpzaGqw=|Chương 2105: Ba bên vây chặt, một mình nghênh chiến;3HnSGh5osk2EualF4oZLvPbNU8Y69piNWs3w6j5c3a212M8HR0DSOB42AVSpuvUWEmr0F8QtsbEfaECPvcCChxtMbKOBwRn+7gnwKzbf8d1+mD2T5U3KciCrrHLmzW/77vSjpcVkGgDqciOd+8Yz/fWwq71ldcSthx2SSH6Di34=|Chương 2106: Thanh Liên vô địch, kiếp số ngang dọc;OlXUeaJBHMwjvqqD/hw0vGucujv9cqC/bTf0kYN7T8unHLMxQL/MUMl3t6SmBVjSOzArBiTA6rEDMUrEacxQLE3fz6iwszy8R9RSp91TAqi4oQboVGgTerLRiNCBIGqVjGEeWcIL+jXjX4MLjCF+9aoElGIayW8fU/r7GKtJgdg=|Chương 2107: Phân thây, trấn áp;DwMu09RUP9xPSqMZMbjt+n9/OEmPQO8Za2jKqYQozNw9Ga5g7bxfaKOEv8q/Uiv5gPFRuIovE56w8ZavJ2S5CykgNFsPA7UkViXeYAJ43dHiIlMS+HLonSSoRy/nqesTgd0jsZbjan2RT9tCOJhDottfrFvWjMGHpqWASigzH2s=|Chương 2108: Một trận chiến định càn khôn;uGOkhWHUGPz9Noskii06Sdop6Qhoi1s8mvS60mDe5tzuWfa2/NnJ66i2WRqonNtuhnWNKm/YUzZi9xBkPxWxCvqAXMXFXeEjm5DJGJkdK3yLDcxiFsm0LPyffcBkN8sgTFF4MZ++xXxjZi9MJt7CA+I6QiRnBI5W+Q3HN9L4fw4=|Chương 2109: Liên minh xuất binh;jNvyvXXhVsveDdS7eRIj1b2mTbb5F/6UYGcn1hotxXQXLByKCwYpLKVE0XActBerO5ZMtzeczq3nQlYnu69v4DHYUUFj3MCJxNLCKRZ+OXqtPsZ/rgZZ5fGm7xoZp+IPPebNJBkxHyM+bygRuuYKFWyy83bm+9RCWyUYqPTSXa8=|Chương 2110: Đêm trước đại chiến, trí mạng tình báo;6N8VTdSdvmpqYL+hhi3qq6ewWppUdTAhrWBRmWwrRrQ0aTqvFkcFZZsx81FoxUKuRbRZmcJHFGbDFpyXuJOOzO8bv5SYpDhTFFCnmzb1RtHzKYM1ZgTGDydykH/NA9N/69a4qPRT9+J1BCP5pApsKFRuMaPwhEwQBfLFBdLQnSk=|Chương 2111: Lục Ma Kiếm ra;W6VFwA1Ax+3Em7ylWKNDslRztnZQM37W88b/Dz/3iwVD46IUa/YU8f6LNEVnzt9mqFaMxUSCEeYMl8S9YEN3Jb/GmuLyBJ1ZyFga6uyu3Tqx9wsmNS9llwlduIwThxQ808AXzglskonCntCjMqA8lb4XPZ0NVeIUc/F7Z1LLwDQ=|Chương 2112: Cẩm Lân tiềm Côn Lôn, ai là Tổ Long?;cX1Vcj/8KiXSLic0kcHB5Zb/nDP5vU/ZQsdBMxHEys0cg98b7K3bmfj+SNru5qBOLbNcRLbt8xp/H12Hd7Csyr3QaqVPoaC7A8gBB80PgETjy13qQCjrbegT3Z0yG4aPDDjFkhOHhrI7xbT5+YwHDb+4ekiSMTJ551LY+0H8BF4=|Chương 2113: Vô địch *** Tổ Long tránh lui;PldN0jg9BodTKSYgO0c7lTZS7HwZ48mYkDSriNFYD2blgN6htqmG5PZxapssvAZkr4Ygs+skx6gYLR5EK8Fwze52q1qfuwfqx7AJY4MLm/Ui3YLBEkFW/UBzYHvfLu8DuuV3wq7coqpvtj6YS88VEYag6H6ZA2wN5Cac6V2OSvY=|Chương 2114: Yêu tộc tan tác, liên quân xuất binh;1UZNu+6GKE+aMKeTptPM9h6RC83OTLOvu+lVtrCCNCozaFbd+oYb7Mu7gYTN+hIpYpziaLb1olweY/cXGANAbYqAFM1+3HwiKJ5xYWXLWRUZBcQK4+XBmPooPzshFTAV8ONnoQvfSSPN+H69yx0ImCuYl0+bWXxLj/cw6rQCots=|Chương 2115: Thập phẩm mô hình;QAjYvVu9xVYVE+Qdduu01LA4A85+Ncnu8Ad/zHjycRR1URSpkeRR0vyjNmA+Voq2LAPxG/CXREqjT9AGhDeUE+kzrOSU5fBa40395nOW04vVFcWf9W3TVIafKTS8UvlOp9a9TtSjQINMY/LpD3cHHTc+rFzIokdSdMMXWIq1YgI=|Chương 2116: Đại địa phá nát ngất trời họa;oSpFoZX1m7kphCK+aZDZj7svAR0RrB/yizyppiJSW6yk1zPm6ApTxj51+bq6jh5YTH/5mLDKmJzJGfqgXTsoHm8o90+OvEpXm/mV06H+ksJpNdQQ22Ke5le+yYNQX5xzCDjpSCPKzKYc1O3zbjWvA/mKMzJi0YUV2i6+cfDkdVY=|Chương 2117: Hoa nở thập phẩm, vô lượng chi kiếp;lsAAfDdT3NM88o5iOaAL3BoIu2hJrHpUTHSitEIA6vf+H1RCiNC52teaAAhYWyuywRnPazXvRXbbL+KB9wOZqfxCafCKC6x5B03j5F1c3XdoWEsDSppxgMrK9aSu/XkinGaadBoWotGyPdIsR2MukcN3c5/Rpwq40A9afRE2nSA=|Chương 2118: Độ không tuyệt đối, thiên phạt giáng lâm;o9TPd0qdKRbQunRXifoeqiQ63i23P1AgF9YRBcM8WJoOTJhoLPxWLwX+4VRDrViGMjYaP3yKPSTjZmH1ZVaMgUM7QhRqonZsN7B6UXe5STYgu9I70h41QkwCDIzcNCpu7ZAetG0OHPMsbhyRicr5sN+ZATdYmjhG3CIruqjVM2U=|Chương 2119: Chia cắt đại lục, Thiên nhân ngũ suy;tuAinaD3gDCGhk7CwGgq+cto/+00m309YyrzYLF2NEkc1LT6iuuGbc8k7k753Cgwyq8gq23RUJfKSaqWOFNc7gr46JjcDJ3Qd8dXDNHv93qSu48GldymfNddstSusdleOIl8+CoV+7l1xOwilLz6jOshiYOLQfzG0b45rJ5lpZI=|Chương 2120: Bốn mươi chín cái Hồng Mông tử khí;i+Vzv0u56RhRu75bg/fHwWTrElOwnvj61Rb86fNW0iZe/Y9lcMIk49qBh8JO1i1GYljM6bD/sZAUnZGOPEsCCfguk27TCSAaM1xJIJrW88Uy1HZzHQt/Jid7mSQ2suxOjR6wLOFcEmdh1+3yigh0t+1aUY3JbWte9LQG2rZUxnA=|Chương 2121: Thúc đẩy số trời, Lục Đạo Luân Hồi;2sihUp9DaqK8e1PQ3kTKuNpG5z95vHvsBwVLLDlVILNZ/Bz0Y+c0Y2czaO84k9IZCrN8vxrt4ko9I4uoZludndgKINdmT7tNn69dX2DpMZ/N2VHTkB4i8x/0EKLyGtW4GsJ6ow+xLFaJ4odtxd9GilA25c2exJGvPbaxwZK6x54=|Chương 2123: Quần thần giáng lâm;t2Wvs1SqU/t4a325JA9JlSH8Ej1zbC844uk+AUN8XUDUPVLDeZYpDThhq8btlELUHV69XH6uth1FseXH/f1h4ORewOC2S0V5QHDqi+iZXp1UNgwnjZR+ajabUOM+X4Xh9llvs8/pBreYI0Xlv0E/rCFODG+KqWJxXgNYmlRTx/Q=|Chương 2124: Mười vạn năm quá lâu;GK1I73TfU4HmgqKnV0j7T+n+9gW8FcmxEXtb2+V7BhaDgiHaNbRIe391ICaDA+pwv7oyINGDpFfiyvif47EZqa9xSkY7dBD6zXYqN+FL4aGAsB6EqnaGj7qPS2VyUKUHAaSWINJlzcCU8zhrjU/BpyozQGglRTZKw73bCMOatgM=|Chương 2125: Chuẩn Tiên Thập Nương, ca ca ở đâu;9ncigKqGn/v5uh9QJG9LTODwEOPLpE0JOc2pg5AyeX8I0qRBkyv6Ye5BODMaQpOLurC+8mjMGKdvj+AeRx34L5KDR0EGPNYZtzFtRBM8iKB/iePFxgsRExux/dOdj7FdQhC8LI8NthwYAdOA0CTu6jCOSrZ5lDpcXhSLrcoQYsY=|Chương 2126: Cướp người phong ba;fn/5fqCBU9WUqh2ZgmT9k5Xp/CufURgSiSu/WJcTZbnQ8cwyujkm0kkwbBCX3refyn2Q/HTN9kc8f/w3BgcOgQEYKe/dADWdC2/SUOpBAa7kDzAVwmtxVz+HLf20mXGkQmKL35Ict50SxKtnykPinutF0dkdtWnHukFrDAwi+rQ=|Chương 2127: Ca ca;KT4bJB/b5KrbCi5y5IdNOS5+G8icYVHezyOll7xaNSbIXjaC3cz1jsj9DK3Rh+nQtys6wtPm02PMOPqNJ1IN8iALnRcWR1b/nXW7zBsO2A+jzMUxFqEWWDZs+wU4Zpb/chWn48omvEgjVC0z5GvTTPNDMkewMznPxSCoK3U1Mfk=|Chương 2128: Chuyển thế đầu thai, Hàn Ly đến độ;bt0ZrpaV2NDfUYGP/KQkFVQVpNOICT5J5WTxA+DjSPhG2/mdEn7UAW/OOgvRgV4Kb5t8WomLZDgfepDrmVWlzhstbxpqt7zpQygd6Q4iEmpLcnP2V9HVhmGOfdgzO74Bg3V2odd6rRbJgzzCSQemyALl31EypIvhfXb06AIIwGI=|Chương 2129: Phật Gia đại thế chín tông động;yTeT6Q9+klgQToxkXgP7kfRw2eSt323uVI4V9j8nNeO1pNe0Rq8CeetCXDgBkyKOGGKVPRCx9eTXeMKEQuaqsnabTcRAWsu3cQ3q/PNAZ516EFJD4XR2fFX67uyUkQSBuFAclJqjrM9o1+idAzdG2ukpS+aBKk/iPaTMH7LfXkk=|Chương 2130: Bố cục bắt đầu;4a+8yr//KNLk0yZLAkfKAaetgetCm6fbR8me3f/7SQylSrtqRO6jms/qTi5VEto3nD0vrXKJKdFOilRmc7SHajdte85d1fVh5/8AquObRAY7PCQ/1ysfHt7m2oohPSAAjNlc+XrJhuCHU6o8md4rfY5hgTy2hm2cTtEG4G5shDE=|Chương 2131: Tên ta vô lượng;g5UB4W2M4UnXzz5bCldfI7fBoW4BL16R/ICR1DoMxEOCkS/j7QPawGor4fPg8KxjGiGeN24AEG/lAkdz+O72SLQO6B/D1f2YCUEfeIh0gKD4iy7vB3fpCywlMUfHmq4O/PlwdDcGeUG7od4Kdkt+/yzFgUsJcipGxU132ZOEQFU=|Chương 2132: Đòi hỏi Đế Vương Pháp Bào;vQuLyCNuYZtq77RJwC/l4S14GTl1hHGxLVMfSylA1GquP3QkTM8rQlqqku/azaaZhiDHCZPmdj0BKu9WcVC3QI/oQUFQCEmnI/PcN1F5QGexP4BC06WKrkODNgrEP6op/Wdud97enyqHTu6IoIk7F15fUuEknE+iU6EixyMWbxE=|Chương 2133: Bắt đầu;BRRWBNHz8yFDp9ZXE6esY0AVQtxqUZaRRrmdYxoUmweF6zCDdRyG1aO9Tw4fp2vgZhQ5lmlPQo6ZCdfqbQ5m6v2Nad7mxKWgeiaJZ8qVs2nWhxXpmUzf0XvZNxuIxkIfNdF1ohzC7t/qq6rVKv9vObrpUzk9+ADb5y/9yjb6AL0=|Chương 2134: Đạo gia ba tôn;sfVHQPhvdmy/gLv/E8jFSNh6sFSV+zeVMfEWUefo+dhO5dwCkVbSxY7mvMapvpM6ucAYVNj6nm89YgvBuXfjg/pzmulgx/wkTOFbO2IEvplm5YirkBo49Xff/OwTeYi3RTde6rw2qvYbNUvP4Iz+NrEMTwlPin8MrIJW7NIabAY=|Chương 2135: Thắng! Phân biệt!;8cxDYY/boFYtPsUGgoeFGyeW/in5lpNVJAuy7lUG+rX0ZtCyrm42bIplY/rQe3kokAnn+2OwsxXcGTE6u45IUKMPz1kXuo53LJ3nNHui4ic9vTXcV0GRcLkcwavC0pb9qL25+6oRSM2z8EidaeV9FCp7chCmnGnvS6k1QRfLJvM=|Chương 2136: Ai thành đạo;k+rlJwkIKiRKbcCZDozu6RzxjnfBHGhiRNwlKWsI3f1OAmUKN3svmnlDylmgomvW2xJ7GOsk9pTYNkkfPx3ys4fjnf3oXsXnL5t0n19LOv9OjQchWnDcQgppH0/y1sk7as54StI+bYzuh3yePpxPpO8wjtGss9dxKaA+EvYbS6w=|Chương 2137: Kẻ thành đạo! Tỏa Yêu Tháp bên trong quái dị đám trùng!;taSpNwn1kyN7iVw/2OTwmUKViep1NwLzs05XmPPvZ8Awr9CHyYKwGva0sDudRU6lYFk3tv3msy7C4vsAUJUyQPPO50kpOV8p/Eh/3EerhVqRHjHSyLkU/Uk68e+aaXRbnpPXmNi1qZ2ozc3OMle1pJh7e+YDUvYO3zD1qxQ8K3o=|Chương 2138: Tôn Xích thành đạo, trượng bảy Kim thân;7UpmajuBvpALFEyxJuAHLa7bBjUpO3uylIb+yCbfMdtJGiPHFYmCShlamhMjAys1/FDUSoO7E29Qf7tkjR6bvFX8SZKNQZ6fWMYd1hrY3R0tA7Ch1wxyJZN8riPlNmX9CR4CheYLsVdGVV71t8pPs8fr57gum9YxNlbgAKgnEAY=|Chương 2139: Thập phẩm chi kiếp;NYRV55Tkk3Gqlb46FHllxzPDTuwIfawmIoCWcQl1ahx1RiQe+OhTLknT/htK6XMRLZemUeC31q5O2QOUNfaxf6SOtdDw0ca1FVyvxS+2v3tEnnOYajzX3VC8YU7i31Op5dFGWqPCY2kfhGVQaIvUfp6AbLM/12sHJ2JHxw7g9AY=|Chương 2140: Tạo phản đại kế, truyền đạo tranh;k2GJmWfy1biRgdGtiEjM035NahiYZ6f+t4eAbDIiM4R7Vgny1ecUci3KWOjp6wr25757U/QAupYG4/HVItaqBsv5GyYrK2Ir2t0+lRZmTNh9+dpo/6aLsbEyd+uNSMS+y2qgsYB8cUxUxTLKGWF54pYppeiOE7T144hye0l6jSY=|Chương 2141: Lá bài tẩy;fGb1JO+lLe7BQfJswvgGMMwirdvuKjiws3yKQikDytAO4qyLvyMD9+o6Z2JcAXQnqion5lwrgpi99KyueOtVPfFFxBwISmJr2fF1ePBv6tN7PeCamtMvFZzh7X9fVN31MI7lb4qxEon9cFzfH3FZ+rPZ+iO7xseg5y2iNm6w824=|Chương 2142: Bình định thiên hạ;kS7JkCXa2Pae5/P3AqrpyOtc8UOj0O8HybeaFsbHn72FlEif3c7WgJy7j3nkspWpMLVIx7YXx3OhW5Be3bDTbtOuIPU7g1By4kzvnI5sF2EZhYxXhAD0eGJOYWvA/8fW1+nfByzlMxiZz/QzdtP41rO+BJjBTa4OoJjqtPkVsow=|Chương 2143: Đầu mối;SfYaPwxdhMibJDC/dwG/wT4V+WGPG68oQ81Wo/o9f7xzy/kfIj0Hv7/2vh1rxk3SAfNd9gAQ+IL2o9PDK1to6G6jNmU7sRThbHgU/ng5LtXd13GST4wb+J78X05Q3cNuRQe+VIQzkHH55WM/YHd401DMoMijLjs+r6Lr2GM01+A=|Chương 2144: Đạo môn xuất thế;BzCx0h4ohj8XA0Qmsm2h1zGPJ9AW2VBnEbWmvQ9NDymmThDciIfGM4ANB9ooUyAQ7fmmQKeNxXj2w8NCJv7R1t1qxTstIs37YAEpyI5Di0Lag48wNO3MvZi/aVe8fJqZN1mq/I8L6EfZ2RxGwQMENdp1LH6gF+PH4eEDZn/dl/U=|Chương 2145: Chém Vị Lai Thân;dFi1YFChRqAtkkn/DkRaAOu9zHGmD5Uo29TjfjlV0VdPent3e/Dh8oaqYVlxduA2N1SbtbdAJrV6XJlUqo4bWNzg1Feij+yzharZijLIAJh3lVQaqXcHGpdNnQKO31NlqjWFecgf+aBOSTLHVWoNGkOR7r4OERIR7oEilcSnFic=|Chương 2146: Diệu Ngọc thành đạo;ACXP+EbYCeYm8f2JdZvLmSC1EH/l5iBgv/hKOQmXlI5MvzGH1ULyM0Gc+++1t+xorcsKV1Pk2Shzv195cR3OrfOeG7zCYqNj4ijQGnztRxJ2vurZjmeT1Cy83WMkrv32H/CstjKg9z99gHz6favFNRKM2bPvuaNLhezyKDGcTT0=|Chương 2147: Mưu đồ Ngọc Kinh Sơn;X4w3ZklvLeBa3yFEt/4Rc1QrFRVrgi7UH9aTw1U4OMWgpnTxrqqVpETAIMod620pV6GhsFNErcIyaQM7H4/bePstVo0JapQpnraDdB+ehjDOwKcEEpVn03NUauMCo/6+yV16TGWSNe3x2iESWpaDqjNq6STyIh2hyVhusV0lT8U=|Chương 2148: Trồng nhân được quả;15Af0rJIGgbsovmziMt1Qv4Y14izbeI34y/04CCofzPPn77OlAYrxVPYdnT/JOhOBvFQ6OitNgpxQYIv6Hl/fFxaFYGaNNsA++Val9rlydA2CU1I0C7sN1RmMwUpgY4U6w/0M8XiLu3UCOiqeLW9LxY/RwZLqY07uy8M75U3rJA=|Chương 2149: Tiên Thiên bát quái để lộ thiên cơ;4S8YcB3t9mBwUNkqFpROPQiBeDL++ReBNrWlzJ6KEWUiuGlNBNOdnRAJ/l/aazmT3ByjziyEBKO2z8Uz8KJDbB5GrljEgE2K+nGt7+q7VJDO/e20q1owqR+7xWexvX8R+erd0UgQm3nvcQK24terZZKMvv3cHaYo2FofRAQBvcc=|Chương 2150: Thanh Thiên đã chết Hoàng Thiên lập, Hoàng Lương Nhất Mộng khó đoạn tuyệt;ioanYU9i3ASPrZsBzxGLG32OkarotiOf5V9mxGzNYq88YYSGoq9AbfFlt75LeRtqt67Zc2xa+dCerbbkjUQutqBqhCs40ceRwKXU1dJGCixagTF/dcYWp5ID+DYfLPeBIJiDWauAIHboZx6FDsXvtR39QoGf/Em8Z7By08KdvaI=|Chương 2151: Bức vua thoái vị;s4/2IAFItrl+/pCg3GaBE9wkVmSeRazZNQi12TFB2OOv7VbRrC4iUwWciq0VjcZvTa+gdm3UlOof5P/1UA55bORzxcK/ghS9ar8SRF6Xm9Vc58A/0PmVngXYtkipzhn1u5+FcwoLVlapZnVQGMude67L9tk11TPsIAn+5atq6TQ=|Chương 2152: Thái Dịch đột phá, chất chuyển biến;3KThivGL9qSB6JO9beeHb28rdu7bF3SaC2Yu72yCzBvu88Nonn47o4LIFlu7qvKKK4nBqEJVtp/G3K96ZiD3ZsS40DFMIPybPoANLvM18F6BOPhDfab7BT+aAiaea8x/YXgaGiPfYvhfrv7BvB7sSnYiw5fn5BZdjCikN4gRkno=|Chương 2153: Trấn Nguyên hối hận;x3a804vF4itPx8tzS3F+L/yi4aOonvzi+2p2U30WWw8swrthgp7MdIf1fYMoUC8wcvAjr5iM+kmPrkFg5F8Dp1FDu1C+FbchvMka5W3yMattXxK9N0Th0IqO2CFjiQz7Wf2ef4kpi0zwwhME/NpOBnQjwwiNbLUFfCbCiG4hoSI=|Chương 2154: Cấu kết vu yêu, Hồng Quân thả mồi;X59JmkRqqIU3AOMkDit1EJZHvMbbz/ThHHkemqJhUPW1CfU1OaHsEYi2zI6gPtFYuxG8/xgtsHwX1tNFIJpPglNA4vV1pTMQKHrA5xzcCThVmR5kcJ+nYrmvM2gl9vAv6rtSZ8g4GoF0/TRabQ5/7hlmb6lR/A/rKicqh4Co5rk=|Chương 2155: Ma Thần chân thân chỗ sơ hở;ik1XxVOUQakFjNwrYqmvQAnlk8dDnFbgJ7SvZ15ZUlNRH9GFNeA+l/ur/l2U8fPNxfJTo2KFTKmx3CT6Z71kbcJNNBD0BebJh1jOGP987Y1AQJ2o9bFpOWGyQK0LJBEJd/6KfymzFiI3lJKzSlK9tLrGMsAFkX5ChFS7AEUaQdQ=|Chương 2156: Bệ hạ đức hạnh không đủ, chỉ khó phục thiên hạ;BjUFuXPCVhgU4+ny8EnBoTTMKSETnE/bCpIXGlOkgzIcD8w4w6ejhmkuQmv5CHcTV6svf+tNZFQw35YjTbOhJ6iBtAY141coEC9laG+wAV9XkTObtByBK3IeA3rDqFBUKYQO6tHSKTSSqIUNP86oSjIVFoYqsxQijf5N/G9dQQk=|Chương 2157: Đánh vào Luân Hồi;0PNfyqTvJejDxObOYVT1JL55FTFRjD8Hp6e6UZUqW5Sx5FRc0tAMfhu7TYu19PVKL/6pYzDt0XrGsB1eePubxe+e9Exs5QQUZYJkX1iUovVqbKNiGy2kq4Yk0loWCN9Fzsa9AOhySYxDS8VFMNSniW+Aja213A5dk0uwtq248WI=|Chương 2158: Nghịch chuyển thời gian đuổi Thái Âm;bPj/s8XFXS90TOu8MPrw/d58KlZPz2vY+C1kJAw0lOKtLyEfp6Gqu1l3FdAbgbQBE7UkVIIWeOI2l9sVP0K3Y44LLg636yZL73AWQd5sOJPZSQDdIyKo9tiY8q8Roi3XqwWc4PpVm6aOynDpXgFI3Ho95mLM1faGwknCHkLYTS4=|Chương 2159: Đại quạ đen;+SydvGcLvIxtpRXpR4bICQj7jnZzIoVZFFztXU1MwBkU7g37FC3i12bWMDGUHMaed4Hh0eQf5bEThU8Ms4JaqwkyKIkvXstSmLjmqxFbLQK40C+SjJYarh+FxA+9P/9h1ezYtzo+cPFRZjWNRB4Q/sceYNqcWJa4g4d0APa/oKc=|Chương 2160: Thần thai;J6c63paylfYNLglLKYkTNclpq+4q/GhQfAQHqR0wCm8BbpZ+4RcZRTadD4vDBmvU1n+YNu+zexB9h1JWQSzaJCREJZ1nPOIeK7AcuXuZS1Gp02fmcRJ5rESn8hrxalpG57zcgavMiF9SFla8MdU+o+fzaKNCWhkUJqf3vwx6hKg=|Chương 2161: Hàn Ly cuộc chiến;PqM63H09hWc8Ugp2a8j7NNngxQoz8JtAZoHhSxKwTHDLJP/UGFnLv9t20i2TYaGouzl6GTXevlNGtKCh6HKtDS9V7QyqBMpLxiKlwaVdLnA1k2S13vahzacGP30tWQFWqGU3yeWjksJeI9w5AaMHhig1qyjLyn8qVHO8/mJ110Q=|Chương 2162: Lôi Thú hợp đạo, hình phạt chi nhãn;KkQOfjHxiAdj4D+TJ9xcelGFSrgcI7YwB9n6hq9Jn1VDqplsCsp7W8q/ZImr+EvN6NOWA1e5b/kfWdTqydLA5AViR6/hlKNC0OnYPOxRFJqk5f6tRkHLQtb42fgXzhe5oK7VrAJZ5fMACYk8ouWzPsVeqiPobVvyBWgo1RHstMA=|Chương 2163: Thiên Tử Ấn Tỳ nát;h3722OchtrSCLeaLATYIvKQ08pk9ebyiNYhDM6IKS4Fcrwz47i7xjijpNWDN5dJtnnld4gyRmQZ5Yv5fKCGLYUUt8oAh1UkBQ7rxvtHcAGbDyJMr9skP3PQcHTfrv3SNDVfCaF4g0dBvcFyf6tXpG1Wf+Ic/3T9CxehneK1PZNE=|Chương 2164: Ma Thần Luân Hồi;jPPV5wez8EyuH8oDmxBxPZhiaw0X8EZKv+hTCAL88Ak/7wPjhLCoAzq09JjrVNpYE96oB+rtD0YBQACMYBQ1AmMAdEsC3DPIAUXYUCKefiFftBKBkmA5rTTdWYuApKs5yxreu8b72vhqgo9BuPbsYt/gk1wolqJ1D5MC/liH+lk=|Chương 2165: Trăm đời thiện nhân;1m+XDEPTkHQJaiL3tjPMCF1yGNUyhFNxRdVLDwx2hkvl6XvIWZQyK0bpVTjlibbf7y8cTuLnP5n9Nw84tPdNbmnVdK5NrUCexYITkhH0pf/Z6FfABg/UTygfEP2TEQAFDBSsJibty7MDKAjKUYMKV0q5h3GGJZ4DMYlDYoPLPes=|Chương 2166: Màn che kéo mở;JfCqQvpOe4fdEvnVcLR31Y2lUsoC1eiAehU4zoiSlhKc7WGPUH7k1lcwsUsuFyoIrlLUwOrOgIfdK6WY/iVE/u7J19OtAFfqx8JR0EiVWKmU8XT40lwt6anDG07FiQ0GOwkJODE4CHBzYfmt/1zFy6F/8XQ1nugNFFFuv036i+g=|Chương 2167: Đại Tần đế quốc, cảm giác quen thuộc;/aTWiqXsafMnno4WUDvHgZXMGjqS+DtZGXjGyFIFdQWukO5fvtXwPmFEDoXlmVKEgdwWE58jzpvmQztsBV9EmXCtWJo9zmEbNbcWVCe+BvdDhGJ4icfEVuj1c/Y2ZK358LWrAY6GxnvpeBcWGsvLZ6RJ1kf7/q899zPCukzjwyY=|Chương 2168: Sơ hiện đầu mối;raI97Qm8H5P5AjWacniJXrWU5YkSykI+cMer2pLSyYV4lmFN/EmSTIzmz7sOHAAZv7PPyTNuRGfPxAz1jg3CtB8c+7De7v1oyXPX8uNJ6CYwfASHdwrthwUTTBIWW7Sp7E40laJ25wntCUseI77i9rsWdrbX5DUuiP9bgu00quk=|Chương 2169: Phật Gia luận đạo quần hùng hội;5hWgn8tWkF2CCDnf74JzJ61XLLJIa0qXW8TkNWvsBwKmnqffAZVCYbu75qDmKrJhBIOYOyPbvhnKXE6+eIRTVe4vX7wNxH3EcjrxcFJkPOSjieaA9HGiyOTkMe4hLJBqa5Hk140uIyrEPF2046P0y8Bqc4QwQl48nMsrtcSlHIE=|Chương 2170: Bạch Khởi;diXhfgs4jqx7Ukc8qPgM4IF/N2skiMrO86mnfa9/LZFkqQJ7uYl2DakkKObCvsRMlg6hTve3FUv9sSrTUAud7mlb2nBggHZ+MQzlUqGplbM0GGgPYO92BhxNYHIQnW4leZtH4X9KXEO+XnENhC0xB3qts8IJUi1z0DMz55JxJro=|Chương 2171: Dòng máu phiêu mái chèo, tông môn chi kiếp;SjUINBpMm7TuBTmlfO09ETCTfKN4Tx3i1l2w6fAKuj5g9LfF/1eTBEi+8E0Zkg3fc70paGyGPJKpIvuHWRiqlJx51E1FYxJ5137OCjovymTcXMLE8sb4Fvvh49paIEzOT4+TEeeRrNBTPm3D2hbY8r/RGzs4+ewL1K1nRGG8lno=|Chương 2172: Hồng Quân di phủ;cq0PZPfilARQVbbS0pOvCt7bUzlKoa1xA/pwBtv5W+C22JC2ovX/hBnDSg3Xwb4iKNnXjH2E3JNl/DITu2DFqu5hQf+HNwrKe4Uyg68A+kiqtlaVZSEheDJDZPhz2GERjcOtKYaVj8RaG++meYx0+qJ3m5tWS1mQ9JF+FDe3UG4=|Chương 2173: Trời phụ! Ta không phụ!;oFbegV89okSL2IW8ekhZkWg8eb+caou6aRdFvYy+tO1GTEwtj0fKhlIXTYl565PjfHxrTf9SUsxfyHSLV+SElVE4kQLRmIswmJyiRaUpTRU45zutWNw8mmWyMAuCiFI4pesa9YuvfAC9pNNLxVdNsNoW1gwwy0POSBJvFCK/1GU=|Chương 2174: Thiên hạ nhất thống, Hồng Quân quỷ kế;Mt15UX8e33a3F8lYC9FveCXJBn9AwxZ0BMzYxA5Ff2fJsUKgMvK3qrAXXdATJ/aB2WKZYTn5Jjdm3xaHXCDEVZIWOpojz/I+xnt7oGa5eqUIWEEa813jFCxncXLEiwPqRCavAAH8OazlBB/pfGvz8K/bVwzxYxencnG5MbND/no=|Chương 2175: Thu thiên hạ chi binh;GEkGu7LPjgdEyU4UI/q6KA42sSn9TWhhcy7S4kTlMBYzxkRpDO+V2ZAHejVH1nm69QHfpxWNXSeVwW2MI8RXd8MKLdFnQ9BVSOHCAr0PFT/PU+MYneqqnoXir0rOF1Ln5DAkvLg2EXotlxGci5Uv/WirpQWPV31ITyj+gzFBFmw=|Chương 2176: Chí thuần Kim thân;LLWTBTuXhNrDeiZgHj3vq3sWkjjSJ6Q+hDynmgMJONXwlt4JjwBQlqyjcriFYysoVa/N2QcpNbyjrMIP0dSgTEppdXskH1qNPa7TXFnn18qq8MJiI0G5gNCSD5nnGYFmarnJAN2G3pbNM+juacusCjRk4Eyr+M+gzfU2b7bY7zI=|Chương 2177: Trộm lấy Kim thân, Ma Thần luyện kim thân;qGAfKNCvcch0ZbfIUD+hcPNqkVTae9pfYDHxmunf7DAyjQBHGJFHARFHzEYHexAuM3TcFoFe8mO+VG00BLnvJ89XyNPnWb4o3qlSswkuIeCccq9NBqFEpyUoQylbgJqjAiJ9D+9MsCdljLex7Vhes+jTMhDc23HyJbBKY54Hj1k=|Chương 2178: Thiên triều sinh ra, Giáo Tổ cơn giận;DtiDW0yF+h9EcAcUqqwn+k0j1LXg2mbjPmzi4jB7c3/Q/tZ3qrbMGiUw2St/4HjGL500j1JXASL7LRmTh5Ez1euCeFEm1iCcx0IB9GcldJ56X5uoNIIEvfjn3Kmw73qj6kf92tyQHZVXj8TthZdvxZLKPb9Yj54dD3jBLOsbE9k=|Chương 2179: Gắp lửa bỏ tay người, đồ long chi tâm;ekH4V22VtsWL4v2FtcjeWz4aF7ehyqpdeTBN4v16t4IDW3yP8PrzROR00xNWhO5W7Tr/rKvWcUx6ZI84emILc6hHpMyR3Wrfak/EQ/DXd7tG6uih47iakAYpNa/28MsyabnzYxDQJ0LeIvlaUujqllxPyWnuZYU5ak7HXsxmdmw=|Chương 2180: Từ Phúc hiến tháp;xF44RIl5YR/fIjMy4QFZjrHpdNhb7M6PdXKxKoi18E0gc4rV2m7ZjPM3OfzASAKpL5OiZD0Jyrs62Cdw24PTVVe4bjmfeOKHJYagt54kFw3PtBPBEm0QZX3U4c4kgs61Pk75USwPwOFnL7/tKy4tCu+8Js5auiUDQvlj0lIDD9o=|Chương 2181: Trương Giác hiến thuốc, trường sinh bất tử;HdYD3ssnnHvJcUR6ZfdY8IIrGe7SAN4AIlPnXcjk5M2lg+VEFsQlYP4Xh/CVLrMZOkE8NcTf9wZO16VRrejvvhyrNT9Yn7dcERfktBJJ2/FQwBEmJmyBknPHxMQaIviaCHYtKdw7PkcNoMWiF006xnnfiW6lB+LOX4SzGMpbOjk=|Chương 2182: Thỏ tử cẩu phanh, vắt chanh bỏ vỏ;To0Yb7Dt5zKuwuuDAQ74YEBa+0woefWotnKWLpmnz6PPO5Jv4OzE7BirwSGJJx5CBgNlFhVSO1lRQiYi6iNd38MfIuIvRET6XOx937ywTRgDEafLpWSHoQvJZk9swv9a1x5jw1d2w6u4vwcpw0e3wneDo2u0gE7556NAF7aHtN4=|Chương 2183: Đồ Long cuộc chiến;qoaesjSCKhDdeXY9QJwxFpjEm2cTMv8uJTPAkPEUx4Wd2hTZtzYnnaQFNBE3sV0c1e77nv5fG0TnheVALN/ydgOcBJnoghnDsUw4vsj6qzJ0/k3nfieMc9PMv3CucHN6hy4gZyp3quUwM7KxwHFkZLfrBbc2PGr9eao9pFKIkYg=|Chương 2184: Bạch Khởi thành đạo;f/bOX3A2tdzzYZ1wBsycdrIsDftkjxOSfbqw6EwXK8aGB9Nr3DsJRkIc5hh9NtS8c053Ux197kYAQS8YYxsuOUXwZIrnunNsV9oLyWpZBF2Tw/OUR8yarLNvucuPeMmNGfwkBcBz5ukAtxOutRUWFm9hbHcQ5bT7fa9OSmVv+D8=|Chương 2185: Thiên đao chém rồng;Z+nUxLIu8YttUVkayjxcb5rSLc8LWKUrUGlK3a4RMcJojUG1x5tqlT2snGZOoDx6++ciAA6UK+RNRQxFKYMkR9hNjU5KQlkZ17HJQYpmDFyMuFDvkl1dKVFOfRSz4geLuBXpYV7/Xj8jExCxiuvf+02exz6bxdp0q0d6/XpBhBQ=|Chương 2186: Tiên Nhân Hồng Quân;ycaQrW2VTPddSkkRZ5vm72Yu3tUNWtMPtt/evZ0cizPVIYMVhwmP6oK82aBNOQcgtRAR4d0lqcA9SYZcgWwEubDiF94rl0vXdgiwv1hkluef7TSaN1U13jf2snR7n/szV6uuJ8qarLw1Ymk+1A2wcC7u/TErBHCzhUjXKoPDOMo=|Chương 2187: Khích bác ly gián;wG/el9xjetq6qrFhz1wCrPHG5HIBW4H9oBMgCSMGwsvtsPV9lY6YREzKbEPsGFacgzzKIwwPjoAipBJ1WSGtErZxbA3lPJ3yDMbeMdTRLSbKvxwkrS3i65VWX4Xf4881g6Wkfu7b57X7wXNvVxhzWQMAu7POuHXxb5Y6osdX4dY=|Chương 2188: Ma Thần xuất thế, thiên hạ đều kinh hãi;wesZeLTFNhwfFuwunquO6X5z+83E/3EYx/uuml9Plq78/GaaeHIf9mmhac+DHnBUh9vmj8VbbIThMFeEZ1dnoHo5Lf6xeS2NoiqLKRw5hD2naT9L1kCJM98OLat9J+jm8CQrhBnEw3RtuNtE20GpG5oieGpvZ9WVUPmyuC0Yxzg=|Chương 2189: Mỗi người có kiêng kỵ;/o6O0GhKFTqXOUYxIiTtHB3Ad1N+wbTLOY9M8EPf2B0jUAN5k7VSZ5DSxtjL6NqBFGo6uk5l9XPq0xh5RMqSCHYGMFgPgM4uFrW8++Thal4FKQRr1YUDURXLuytmn3YdgJUFSxEKd5DRH9aoe40YSfNZXOE58DTkbLvzsUEHM9s=|Chương 2190: Đại đạo tranh người thất bại làm rối;F6jawW+LGENJixpRjugr5lWQ28vSRfKKsbF/ttCWihEwYnu+KWt9uysdlCZdcQFgh12o8F6P5t2bgxNBRCoGyvZhbJIOW7P0oYBeqVMa3cx+o+5zMC6PaYB89WKteIMdUMkshQFsbAA55IGeqW2hCpFJxcu2JwpPyPRGklNjRiU=|Chương 2191: Đánh vỡ duy nhất, gieo vạ Ngọc Thạch;7z9ErdVtqIaJEXUDWMQwgPye73S1uYrNXU6HGMo9okeNdf689JfN/pIvujYar3ZWNz/pDROoQf01d+XkNt4qJnezOANmZouynxX9agjgaFH3eyuuFihOLQ0gxYRQgcs0gCqlRV8aXGaAY07zjycUO+VkmRYq5W7cOYMavlFXIy4=|Chương 2192: Đại Tần phạt thiên;dUYGmsCVHeWacD33vl9sP9l8HAOtuQFAO08fBW9HMFcK1SpJ2WX6ljWLJdUKHbNTzshpi2digFrv90KnwHOC7ml+Z+Q5HK9LEUbRGEWKX+RX1KInfqSPUsc5+OJdEj7wkPu2sjwD4KbVdl1IxrS0MnvZUoBpOudYFE2RMAoNPEE=|Chương 2193: Phạt thiên cuộc chiến;rVFBL/NCPpOlwciLl2BhNG8SD5zKpc6TPjzZxaZIhXb3zT0si87gTT4AU07b8wQUqJ4CAFdnp4Ovk6y9Kg9ufQFaYgWEvR3NB+2/7onfQ5j4V7AkYzEJjeUltT170j10DtnC9ktrjiD1XQOx4VDK7/cqn4I6MygNGG7H4o5Tufg=|Chương 2194: Trấn áp Thái Nguyên, Tỏa Yêu Tháp phong ba;VobEZ6iXkkFYDnVr3/Jt02VGt6ANRZOe9KBqN+VAyHIUyoQemaeLUNr5R8lI27vxtdaWiTWg3YG6vxSgUg9Ne9f6RvOsKmhv4KYzG08k5IGZTw4FJ47pJu4+fnG9UXzf3L1D7lmV/iXJmnk7eYSkCEjiEBXWJEnUeZPJvWO3JXU=|Chương 2195: Khống chế Ma Thần;asqfbKG1Ll97CeQY8Z4ncEIbTFfezNTIviI/pw69EnqlNGTHi1zvdgM79OCgNjXjM/QeTWXsgkjd1Vm5sJhgtnhYDdsddpoMx1bXSOKeLIPDK3IBTj/6trRs0n8ZGOTDLywA5m0Vr9WjkdbnE6Nv4inxHJubj3OZ8twgXR9VNPA=|Chương 2196: Hoàng Thiên vừa lập;nS+uJKo3p5uvkd27jG7G1s4jGgsPppubZj7YYO2YnGmVuhupvJE0mxqvQtO5GC7as2hpV2Q2BvTH4WEOsj2DcTUP/nxmSzMqJ2Zw1ciS/BWdKWZXR7Es3lWONbzKks3qax2gyjbdP0X32g70mnmGg9NS4MMRC2LV/R3xGzzAXJw=|Chương 2197: Luyện chế Xạ Nhật Cung;PZGEoBxInTn22ofzcIJE3JKOyLt0/d8+bU87QhS/IhHLda0DWtQ6vB3V6wVj+0og5NUY//qamTk1qMYRBdoniepnGoobIraNvxPyuVxT4/acHKP5d6vOQt+A38KA/wZrNogNhj/WI4cT6PUTAQmYRPmsvH8md2mBPdPTj6H3/jU=|Chương 2198: Biệt khuất nhất cái chết;lZY2Pu/O7GUoTbf7GRKW2J5OmwgtHu/XmUnrncGO/w052Ar3xwz9zBZdvyaoWTBbrKWLaJ0c8UIXLiNix5MuxGel+NmKf1xAzyPj8+8tMgD/cq+Gdzk1DsGXcqFrI7H5StSN1K75x4VsuYAeDYw08ZMNoQDkMGTsjB3SeAYq9E8=|Chương 2199: Thâu thiên hoán nhật, phu nhân vào núi;fVR5fgK71IZhbbeU0FouAhIrm8qwRFd9cZO2pU9FN/mM1WF1tcf3/81z2tp5mKuN/e8E7ZpRHwUBt87R465HSu1NvD9F5O7wCaUryldLmEN3UDkPtfK3Et+KxKqQuY9b58jQFhBafGBopOsEpPO1Ji88UQz8yFHRU/XG9G3ZYFM=|Chương 2200: Bức vua thoái vị;X/CXs7dZ/xy4QaS43S9WvaDQRhJwKomVkIj0gnd46cSLqvWGR8D45yndFL+72VjNX8ud3m/4KKIIpHW8fLZiyaA+MBnSkMflJOeTTptrXPWt9Ts1Tcp9JilCYoH64EbA06Kz2bPeaOelUW3P6DyZkvLdCBB9AEjP7dMA00CMhN4=|Chương 2201: Âm Ty giao dịch, Quỷ Sát mục đích;s3SozUW/t0f+fLgVSOaQjb356brTlri4dh0FInlY9AabWBvcPduzdv6zFbHxrHWVHqaQ4ehKlQLhLv4otM2vtOFXV/8/jqW4XuAv+W4it/9teK53C5x0S5grFdj3lZ/9i/QhU6veROyCrD8rgEQ63jDinijVbLp41XkUWuqrzZ0=|Chương 2202: Loạn! Loạn! Loạn!;6v7RZ5qaJ5azKO3Ll95ENXBM1fDyZIhK4Pm/vNeF6OfvwKAHwQgEI1NgAxRFCjG72qLJq7c9/pwbr2KdQCM65efPVVvwDp/JEdQeLPq5qp1zvQcNEw2ucMgUdtVB8Kn1iXkJCtfYPcAB5M+vU/Mz0ttRpdhxvFKJHd8qQZAGsw8=|Chương 2203: Chia cắt;MvSh+v8lZHIdx+Vx5apEb1d+pr9nQLerc3N8oQYVgJF5gJ2U4/D30pz723COi+LyYgBYSNsv0vEJ0H77JzgZSAJ3+p5ssGvbD008LTW6WnCkeAa87+c0ZT2W/HQG3D1lYwTNfxDP57w4IRtdpF3EoPYHa3dP7+2EomHe+TCaVNE=|Chương 2204: Doanh thay đổi cố, thiên hạ đều kinh hãi;pemBJdjnrgEr/dK64LI4X//Yv07IBNd+yYnyMrdT3+zmPfdPL7qt2Gv9Le2R0bhNGiWPNve+sYUJk8AZMdhI8GxYFsz7JLtSME3M1HEBFOVHP77nTawBV1vvbKHGBzT0cZw+wTfNPmTlnTTb8muFqcrnt34dPJ3b5kTKpNzm/wc=|Chương 2205: Vĩnh trấn Đại Tần, Thiên phạt giáng lâm;oOe3Sn9qSiQrL19GILkfQ86mPw3bGLs3ymi9LrXeJA1ki/Po0N1+vIaX7GQgFWK5iBFS0Goa44GmJIyO7laWb67PIA2JWGZolHbCOCd+RV4vkYDneDSU9dT4tCDxHKW001jaG/eeoHtRmy9fojL0/Et9u+IZwDWNYu5TMuelLCs=|Chương 2206: Trương Giác thành đạo, oán khí tại sao?;YgcesJRjz0cmu5S8UVRn5+FQVHsTQKmcqdr2ot2L0zIU7q8sIcevmY274unm9YYI4yec5/sKaFmCXWot4w3UbeS9lcEX8Gz7W6o/fCtywDGEuJyLTSqG30AyP4DlK+irwQgap3BZNTyvaMoTziM/CHOcfbc7qQRRaAuscSZdxys=|Chương 2207: Hoàng Thiên xuất thế;hyF/Roy5OVm0CGfWWiW5n/8PkiugSEIOae4S7waZnMjYhkv9SxLoQX7cqzrnZliO53//wcbeXmj90jhvUWmh3VxNmj9l8xFZhNM4L1RXxae5+TtkKUGm49MLElQzOTvUVoWSlV7Vtz3bDOEfw5rsszPOt95R3UIMey6wFlo8Mpg=|Chương 2208: Hi Hòa thành đạo;XMwpGiwZZJi8S+z2n9r2461c4rfO280K6EXjwZv6gHid0ijIIsDLQ9MZf7NnjCtxGbJbf+6wAtC383lJg40oEBAnGsJq/b7xhH+UZfHRsTs53lu/QO38gW2mS0NbvjM33cjDl9bzlqiQmz3uKuHyKiCWDdqKZzn+Vv7FRVAB0mo=|Chương 2209: Một tuyến sinh cơ;EHVl1wfGLIEctOeINiEcPxQa02aWF4ZX4zq7fh2lqpojIK6CzTCXmDtyV4zcHSLwjuGCHAk5Tpdye+/lihjTkh8XsU8/3jE9Y9DOSL+Ke8Y6vo1KzyqkwxAsrcKZE5TwRNiOUJKaOLBbi5WBECF9aVSSxnPJeGMh7kQ1ZSRbVWA=|Chương 2210: Quen thuộc hương vị, gặp lại lư hương;kqD5qspcwwe0KwXCJEi8R+dUmr79Z23fSaywowGYh4p/BwauMsCUp30jdtmfQOroF+1D6Kc08amGV1Xsk4cJP7/feCDs7l5ufx1L1+nxPH8sNr/3oPR5UamG+x1+ChLWPbKpXnHDTVxRhzhq+r/D6IzQ448aHlHMu1h7YdkMqC4=|Chương 2211: Kim Ô đề kêu thiên hạ động;eUiwSt6CMeRlZIIGvVPvsRq82kTh0CBjTwrzHOZ02m1dfMZI9uCBtlMRWSGk6kgeyvBQTR9dM/PMTO1depzvciDbsiP/KcT9VJkkC1Nz40MkP8xs+q6CL0L7FlX3vY61efCRhfXC2D5tkx0zPTI0dm3nXDBm2Fdpsinu7puMpGg=|Chương 2212: Xạ nhật;JlfPaRwun+7ZHaL9arqBQRobzrF6KCr7OiJkY0WzYZ4YNh5o9zBY+VbOy+z+7LFr8zWFXFhGSrsy4iUcemKeJBvCjAcp5TCqkiHFWmVrC/fUgN1alxlHzqk7K3oEP+1TcbwzqgdGyHZGcrMDG2MmabZ9kMpVLHUcC3TAcjIeC5g=|Chương 2213: Chất vấn;kqu1zHKzPAPPNG4Aj/8GYTJoBFhBxMYGUhQybHekPOn0kpL7lC0lnRL3pjxgTgVBeTJT5pAWILUgXp/gxqTBNJhK7djHM9gYX/nqCe8M57j3rYN8R9WtHIBXv/YI1LUyFtDt7oXj5g2ndZRgLr17V4ozBZJwAjCnf0eFbhl9TWg=|Chương 2214: Huynh muội mừng tương phùng;mfAuppKVxkBeQMTtmpRlgRvdWR1WEMHmeQg+KquDNseQmYZ7YmeSCDy+ekXX1/5/UmDal/waXoA0pvK5/QndSVSjbgwm4YtbpE9iuXXyEfUll9fxwkT4/6A775egKFAfn6paj0HIWz2yLKYg4dBXuapn8gAgT2m814BKBpz79XM=|Chương 2215: Trêu chọc, ôn nhu;DBMaKFuKOqd3CoIiFDhYqJElc1ruCccgyojkAxML575Ju6NfoQgsyv7lswxq5KsYO8pPBe7U3EetYIi/okSghddhVPfJ06E1fAM3lrXmgSjMwAMdgTLlHOq+ib119+JgD9zkbb5C66OXHgK+yyoU8QbLmYl5Q6EED8hU0XVTnxA=|Chương 2216: Một người đắc đạo gà chó thăng thiên;676Ih7vaXKpl4I9mJ5fbRX5pvfrmZehLSkMYGzzYw+yAX1mHPekbN3pHoVW6Ev8ekwggXQP12Eba+qz2mW1gr/v3/CyRLZjKZDYBh5n/rOvGHwAetS2/FLdEqsMvo/8i+XzVZ/SADpfG5mop+ka3DlmeuBOd8CWP9UiSXezdeDo=|Chương 2117: Tạo Hóa viên mãn, pháp tắc biến cách;VR0q5FZjo+RcJT7i+FmfiM4QVwrCWMy+Z/DNfkhoxPfDqQlBPVzl7BfMiIkhw+0ircy06+EoIqvI1fGRvjQ+Gd6Tt8g2fNE6uLIFqPSLzCuSmZJMi3ylC5k7Q75spu7QBlI9FM8LAzIbVxDRj2j4eCYFudljXBU1KEgUKMvNlv8=|Chương 2218: Thay đổi Thiên Đạo, Thần đạo biến cố;wU+Qtn9b+bY5mMccqv9S/CTQ2bKW/ZR5L7xokjuuAnrf494oy91wd50qJLuwjJaY075mA3R3fZMJhfBPfRDeqT6v/cXphm8fC/KiDYmJnV3GEav6QgP6sBdTE79zf7cgFr2XIXjwZ/JcdmOjDEVXrLlfHiOCg9E1sZhOhOhwWGk=|Chương 2219: Đổ nát Phong Thần Bảng, Điên Đảo Âm Dương đổi càn khôn;6p8Mmj+ZB7v7g45OeWv2+WsOUQML1Z8x5Vm6EuvHYH846U9uOzEdCU3iBogTU2CsedSm1WI+qWoHeCLIVLfcpnCNNWm/K/ebJGiF/YX737C1SvzeAloCGTfuBud+WWWednPyn4WI9IzyVmL6zi8xk6LZYglG63UEfbFDGOmJ8Vc=|Chương 2220: Chúng thần hạ giới;7/p1RZOG30cVqARudiMXYkQPt6M7Ul/YpFOgX44X8EeBiaIiFX5pAgpKcq0Wgp/sYPuT56vKTmt6GJh/GMqQVBRYWBPbHkgGmaRXgFRf7Ss+H8h4ZEaQgxQFG9ZtJgHHkhQW8i9Re3bfcel+cH4l8TyaMrV2WcnvSDFsrP9cT4w=|Chương 2221: Giáo Tổ thi tính toán, bách gia truyền tới;5kbm3EatOuF9Hv4kQpo/psudW35x6Wh5wSbOL5r9Or5THSuQ1kJplTTuYekx48QwTWyCgaeLaDxZmNXw/Z6BiITLOCIQAWKyiDvplVFi92/NDAMhAw3Q0iYXBucnL93e72zOCRBJQOgooFVtF4JlItqWKCojo8SowEFHlYtSUYw=|Chương 2222: Thế cuộc mất khống chế;Oy7JU0E+jAOU6ZkdwAHAFQAaxRiTYAtK3YKCKjT/urnDifdEOyq/Uq4agz6qxNKqKBW4XKhsZwarQ6vKwEZboMR/PTUVgW6DocuLaFw4EHYNpk19WeSn9jNUyP5cug1hSAXXcoiEyW46fkPxBTv4K7KxDJXcBx2rcjpqswjEUDw=|Chương 2223: Giáo Tổ ra tay;4BUWbJxcGVSNr4ANi0auX1nMIPhS8wwmFpZ0dEN13CfNVZp3JvMmdHU4Lz8HKzTEJ2+7nU00aFQS9iltBBMFe+stJhbV+U9k6v5IRIZx0qc4TUkj26pG2J1YIEnM8I8qABLEXpHaFx2VVHDFb4quUUuOmgdUftIKARGabRSRnzA=|Chương 2224: Trận doanh mô hình;U3Rp6oeJeCodry6Tyb9RrYf9z6UzdS3RqzdpBEwy8nM/p2Jns+S21HP7fZ5wNrKJCJAnrBfTSB9EzfmYZd633Ufm4xOC+2rBj5PuCCChJ0C4bMjPHBtnChCVbt3JXfaG7WSFeu8c00RLph3FeJa2N3gwCllKfLmN6jg+v365PIo=|Chương 2225: Câu tâm đấu giác;NnpzOeiGt7PD0kWBouBm0yoaTRcw4qdfra8M9twEoiN1AtVrUopJtrqJsngnXX7eAhlRYtszF8YE0K0oa/GZfaNBqHnyoP+C6OeThvpM446c14YwxHhQ5SsRjvETfpcVHjhHUONeC1eBB2sX3rSgTnyktzTeVY57kTC2Pmhf8O0=|Chương 2226: Vô địch rồi! Vô địch lão Quy!;z6G9t97NSTk/piWD4WY2rf2KBN6rlo2x5mzRrLm7Uu2QDfJHspg5zcuXs8YitKX5Z6JDz0LwP12l82zpTanbbaxsa3ioyIHSmy4cAcBMIlsUR1NOHyRs+guats4SkpaYqYxpd2ANwzeuJXK8Mv1bFwtdJuH5g0zw9qwjxtd2nIg=|Chương 2227: Đầu voi đuôi chuột;Dd9uy8GibhQMqDtJjQG4FI4k4dz+ipmEmY0HCQGkpHQsSw63wGmRhePijD/bMbilYW4aV61oEgA7VyKVsqibAPZrGfYPeaJIqOSSjp/ahg4DuXJs7BeLGjXpvhN9I3o5Uxfvb43ZkvqqSEeQTm8dlAiNPkb0rk4wuL9FVPUWuiI=|Chương 2228: Yêu ma vào Phật, Phật Gia viên mãn;MNu0QmtvcX0/TF8kbXy00zXu/HQjR36osv7X0j/NyV5GDdAaN4SuYaBgA5A5o5ZvuPaDg5t6HhKagm8v2xwX36HafS3AOWhmkmzgCSnFz2ia5/0DDqW84Gt+QB8kfWVFRuUHe7Ro9RJ39iI+hYvpOW3pgzEYPNOO54+KC1285g0=|Chương 2229: Tín ngưỡng xâm lấn, nguyên thai đánh rơi;mOUm1bew3sO07YDE1+JuF07wISSIfi1TSNuHnCpwtsngweVmapoLjJO4cRzSRYHlWY4VOnbnAlVTHVkWyfgiF2QBXQ2yJmMn5RP6P5NFuc48UXU7Uw2IMSTUnuzgI+bP64oNjwmocUZX1dGFAfthwOO4BQiFQtz9R0aZ3eq6juA=|Chương 2230: Phù Đồ bảo tháp trấn Thái Hoàng;gixMJJ6qYtA2vTRPO4j+CKf50/aRV0SKQAto1r/ARhffwsV9NVsUxCo5aMGPPpohS50kk4qyMCTB//boFIA+YbI8dZixdxV+sis/3cV9xYWH87vcAT1PLymH69Bi5C2JKKEwew4IvEVP6iqoMy+rCwzXozqJRUK0sieWEPuJFoQ=|Chương 2231: Đánh vào Linh Sơn, Giáo Tổ mục đích;qYNInK2VyNCrKsUcMcG7AQmK2QR2N/Fkv6suqw80qU66M8toja/bmLFnaVwWtTIV0n/csKIN9MDtRyqdfP3n36zPaN6Q0Nr+6qOxhpjBmonOE6EXPEERb3a5OOpOcSVyVMWcZkvZ3wndxjfuFk3MUDvaqILqgawJRUsOj+wkgU0=|Chương 2232: ** gia trì chiến Giáo Tổ;0nOhq8R/vLZOFzopUF3r46dV7yScRKkbhvX55HpO1PmGPzebFO7Yj7IKwoIMfsaaIlMI+Ph9UG/Si8dUkRwRUTYnXKZcMBy3vq7qs2Er5XJk4rCE1jvm5SqgQYZvTKAPCnq/p3QIzoQ4b4NaQ0z/42AtWyaF0QWvx9mz1rGPWnM=|Chương 2233: Trấn áp Thái Nhất;o8tNfuiQAKCSiBRpIGUiXS4OtAkconyqSvtw1wMYepDf2CAEFeNOuEZBHZEyjTeS4RrnqBapmlPgaazrQH0DyON3XGdBvFgq+oY/5yrOjAYejCPAy9863Dj3UrIZrFhtEIzwV4i1bJuiTTyhntsHM4g3fQtOI3948nwAfL989EI=|Chương 2234: Đổ nát tịnh thổ;gu5qaZA2BHykAIHTaTvIIghA+J9p6tsNOYZ56UhOwE+qiXFo4Oygjzo9fOIhkCHy2sYxWc77K0UsY+GlG+bmkmXLQu0NqWvpw37ygd9QB6q+9BU44o0/LbCbKy3bPLk5LrmfrTr/koMOxf5DFMqjLDmUZq9It0kmnG3itTLIYbo=|Chương 2235: Cẩm Lân đánh lén;JZNH2pPt6FEMgd7YT7wtXoQArPV5NssfgTfCIRWA/6FRkfLQP6H5d6pjVBN/wyAuXWyixYnayiObSfQEvEdjP/vt8SWIDIH5E3fAZ7kC0x6qSjFzhM6KVykX1UYxJIqDsX/BKwh8lQIzZJRgN8mWf8S3EUR5/TbW9NmDYg1TCXk=|Chương 2336: Thứ ba Tổ Long;SYLXorgbE4jzxLActjAjJZWPWPKAkFcE7sm3XZA0jiPwb+1rZ42BvphguoQVJ75JLTGOov3LA8R9ge8aQG1pkrLjMA2R8ZU+9uiGBMRVcVuBdVkW18cIb/XN7hTji3mpt6+v7z7BgSe7d/muue7/Ya77K+wO5vQkejPi/GbuLSU=|Chương 2037: Cột sống tranh cướp;VpBRmNSL+WEz9NmUy+5mhjhZeB0l62Wdt167kNjoDb7WfBsgvXyk4LLHuKFf6ZLbYQ7oWLzfv6xZhUm3NxJ1I6McOOP7OlhgFgNpBrUDsvT9rbLtLZTgdh98UyYwuoMPYcmkzhLutTYqw1iESFf2mNDMlY8TTBC1r0w8W/eK10A=|Chương 2038: Liên hợp;v2uenm4YP5m5H06jdSq1nZZ4ZNlhBd9YNVMBq2/DnduASQzyl1XLk8cFZG2OcV6VMr2zEcbwBxaIqvUwiN2AII+FSKE346qoZEaK2Q5JSa7reXa44do1vkQ/z5AufztnDg/6EQv3DY9gMGIiL6eEMl7YSEo6PC84/g9MBD/ueRA=|Chương 2039: Ma đầu tập kích;i6FJvvJ1l3AYYvj2DYPLElAn4Dsqwtxfja2CurFriDDJhE6gXQJXU/gDmVIosAPph5qcFAS1Nts8/kdVIgXSc6bVIp3RzKPGbyLw5m7+NONyV8m2wytTSl12fiXsTX0yGeDw19DC0zRKwaMZy2pMv3ekSxmw8lj5lvTf/TVyL5s=|Chương 2240: Cẩm Lân trấn long, chân thân đối lập;Hz/xDQ33AiFuZU2wXKZEnwUJj6uJkKIUBbeuDY5h8MF9SKOaKuKG0eCpxiH4/Y+T2lHoQRg/GRKPuxYYL0/M1x91OHMtb+WgEzJA9HeGENfQiawycceTHux4CZnqI0LlF3iXpUIsEEDHz8oHHEXw2iirmmGKu1fHV4RO4NHYDV0=|Chương 2241: Cẩm Lân đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng;fbqxhr6A56GGIygBkejJkYFnMOPGlFMGUTFJYoNrCFYlfd7mM9BJi2+iF1adRib/d2sinctCya8058XfdzA4NKj/YzvuuCzYmMqTSj0NOuOU1e+VBtmMFf2fAueuh8SDNyFQ/yVffBrOgLpyosrblMwuK/8VPeXj7uIV+2Dcc+c=|Chương 2242: Cẩm Lân âm mưu;AlpgvYY07nh6QuiI0lx/n9JpsZcNEeguJ0hqvAlzUJ+SElYGyhzhYIWhx2WebixWFVm1JS/F5heW+G6krSJ4TVdPw+ivzazMAVIDvg5tYJ9v9SSVsLkAN4uoWDblhs8Tgr8w97UwCQF+16OcsrfcBrEEBtuPnX5hPDI0S0TqYpc=|Chương 2243: Khai Sơn Phủ, Ngao Nhạc lựa chọn!;PX1pD36eJwj9BFl9tNeInfG+JHuK9HDRWowK7FRPipzx2t7Rd2sKDwfSpTqK96PgdFAJ7+/7Odg0dP+rn1JS4FJLroR0aZ41fjaWkHRvvrF7cdUSIUMqJWS0lLtpq60UmxxhXKzyMbOorVI9sZHXY/iAJt4C4LJ87iEk/kCyUMA=|Chương 2244: Tự trói mình Cẩm Lân;N9BwHu+iZ45sJzFVcUUnt63Arvatbq006YgG+kpLXDxautmVzKpg4B/Xn7A7T5v+/4dnXOe0pDLSkXAI22cyjSb/jzhGpjCQgNCR6VVR4+QPVUnMjH3b2+kZuBLJUVJ5T9V6KhjeaecByrVGov2nObz6GmNNJ6IKKqmnEpW1HbQ=|Chương 2245: Kiếp đến;tj/h0MqhsYo8sytIP+cv/pr2zMqX4LMZCV45eOJbj5jvvszUkaHjqxw49Z8M1Ikg3Upncq+utNqW+uL4SDTabrd3GDacLy1wU1th8bAkW3y6gxTCNZ7++ebf/4bxGGkewNgKuYTC3mnUNWTvuaUEmUd6NDFmY1EVfgfrt6q+9O0=|Chương 2246: Phụ nữ song vong, cướp đường Vô Thường;mYwnvcLoB7mRTbBHGmU2SMS/Y3PXHiysWsoqkZU7Y7FMT+XYQZ2YMhkxrq92uz+YsuVI6x/EakTCepsQ+Zii3u5IaJIcYMwc26pespyZYZqvS6Jkg5PM7pnhiMryTOnGl6dct9shGOQkcCToTMUvKgfCN8xjgesSP2rmDjFXQyY=|Chương 2247: Tiểu nhân chuyện xấu;z2U8EmaKruW9BcpglDxd31Rfz1bI5JXslL9452aZiukD0eAyzVWHwY2f1yRQOoBhW+80lZoJ4AbMgmNjpI7DBU5WBK7utpz/XW1XB1e95KgBgJExKFjOj79nkeqarFcfzcKcMTlc5eqEp0Nrg84lQ1lUvldWknlxoT6JcHAGBGc=|Chương 2248: Nàng Tinh Vệ lấp biển, chưởng lùi Cẩm Lân;+oRtFhZbK37kkV9aEToCdkEI7DBlatX7AWRHt9vQ1+Cu9xISFTGkfZpEWp/7x4xJoLTz8v5wolCm2Jqt+qp0saNxrPy5j4WfZByG6ToSBHTNYlrQVE3FcgvdMHZVNV2ATR+GpBz0YDZEZCUsGnpQ5Qwys3f3lL50B29k9tDz7RQ=|Chương 2249: Tiên Thiên khí thế;Aod6FQ8Ff1FfCcMJdTsFeDby6kzXINfysNvdol5CzwnmDH5AgB0eoD6/hHHKJFJQVaEIrgMQd/rcQMNAJOwjxAQkg8YKQh1yawC2dQQwX23JS1AjMQGBGKNvEVjS+tslYwJveLuOvtv0yRSkx1tJYzp/F0K8QLCfzew8oeevd+4=|Chương 2250: Tính toán;/rmp4g5NAeBZ688omRgo1FDujXdavsSFLybl9FrOio5hBOLnsglg1p6tsOGiuTFx0Z/o4M3e6pOvn2EQPNly5QIAQUZ4PJFWfdotSCEVEIPS4xPDTLfuBf0CuaxioAfa9JqbWH3+i33k3YKhjD7QSix46yuIsT0VVvxFnHuoRSo=|Chương 2251: Cẩm Lân đòn sát thủ lợi hại;9GkowCrfJUTlvyGzGoEmeGSqLs0ktS5i1f5I2xijnOukEWGAEXT5G5DFryHO//PjfTc4CpflWKFCUhfcQpu7wpb77e19GF314K+kxo4GpIFBTQSoI7Gx9y6QV2TMumGoJOlrL8LdaSlR+r3josCkxsJmYANXvyM4V+wdZUwt/vE=|Chương 2252: Bụi trần định;SQNltJi2BY8BJLjDgbXzPg9ql4UmHQaDoXUan3cJPZcCcY5Erz8zaAX22uYNNteyWvp9Mej6b9KQJxvGDffvPWkD9qnefW8wXJoGw7x6LBCJOhBpGYcOh03T6Twht2IVUbkU1tb/5LAMt3aPJYFVAjHVpa9lnKz1kFb38jyGeSA=|Chương 2253: Thần đạo xuất thế, không cùng tiên cùng;flSibcGUlg+1uXQ5FaSF8zk48xKdm2kDzQAREUBMlc7YsU2eLfPv4+DdCrdMKhFyrFtiLWzt7yCSioYEkmrUtbJ3Q+k1sZUZxR5t06E9HoipgyInYECZCT/BhAlfJ9hHG+J7aOfC7uUsakR216pLuQXU5M39IOgiKK7IQu1UO8c=|Chương 2254: Đạo tiêu ma trướng, Ma giáo đương lập;rjNj6/Sf9mQBDEaTtmx2so3dBcdv7HlK+7qBGLiQBjZNP+5yaQqSI9i92Vd6G0R1l7wEOTQkTLexYBM2FQlRa3utwu/nrP7m9ftX8ioYFwys5tLyfZ83TJeqM0UzUQ5zL1ZzapvqGopjSfI/8ZOCkKGVsubeYwEX0tdHnKyta8Y=|Chương 2255: Chín tông vào Đạo Môn;Pj2WGFaCUZuHjEVzRCdb3+8fWYmcVN5WxgzIJp3ulq6P/Wkb2HiSNsdm1HOfYzAtSP3YH+9eRjBJGlAFAxSV42ODHKNAMpHhJSJMdmg/Ji9CG0HdaByZ43OeGPREUX7ZHam4VwRmkG5F/GTIG0D2jC4mWa+TDVk1M8sxlmxNN5I=|Chương 2256: Ngọc Thạch lửa giận, Hàn Ly thất vọng;NDHJXRQDxsRcpdtwaMFGQEIk0ioYpG9wB/IGFCNK/Dbopu3iyA7NG+7TH088UbgIcJza7yev3gXcAlv5/TxjUMhGBU/wY1Fqnzo5+I2KDAUImJlMhwnMHYwOZFRZ1bU2jlv0jlDBSffeRynE8bs+iNuWXFlIwiz/dK/4ejrMZDM=|Chương 2257: Ngọc Thạch tặng đồ;ewioH/eqUTBokwtv+pz9qSQzasv9fNUXIbdQbQLL2diH8JU2YLCxdDDB/z49DpLalQ+NfKa8KhEjwILBxPeQKBBlvUVyXMGATdf/EfU6iKIRN6YxdCJ/vp8iv1Ue48C7/cVOkD5JK36bhU80U3oRrI6WeMaeID1eyWK/48IuIQU=|Chương 2258: Hỗn Độn Luân Hồi;/qi2UI8FPXIALf1GgAyIn4Z0OMfrFZJZw5IRWhsYAd461oLfTAWiudohjd5cp0IzrXC/TZY3Njpigz6bSHfJ5Jzo/oitGXqe7DOqu1g62v37DwZDlbvpCyCYjtMUhkEMmwASezevrtKTWA5acjpCZMqNbQoDGlLlq3w+j8jaFyc=|Chương 2259: Tiên thần đại chiến;SD1UBMKmhxvtj8MKEvuCu1QO4tJ7Km0LCOx2gHMj8guyHpQuUubIZom0RscAbzMf+MiEr4Vph+tRQpC4XWscJez3bPffF50W19PYr+Ico65Fh4U2vs4nb8o5UQvEGWkSxipExyke+FFR1J2NITplTpoMTIsX8759oZJoHxcwiQs=|Chương 2260: Thần Vương mệnh cách;krCFIb/zmzjqLvHND4E2bNSIKK1ZtFhAL5v9nNzN1b++ciu55X0iYQBLKU8Se4IauoEiaYXrIT1q+DVGIMlve0x3kJhXpaHz9vxpj0rkBCu4jMXVfgGxSpVKSYr5w8YxVd5sMHj9L4cFvT13+EXhNNm4+6bOyO1pOEZ1YUH8VyU=|Chương 2261: Vua của chúng thần, lục ngự trở về;KVbn1e/+0OVYRdTlvV7mGRWb5/0vMCxvpP4B7zH6zffYwYUliInhRr5HdhKZRmZ0ulmrkRYiIjqDfx2+6IvcqFo5AlymfEeuDZwgXvhI/5T9R6CwXTqF8v9rnxcm7sVPK6EVZB089AYNQl4hNBvNW/YmHmxw6hPMLc1QNbang1M=|Chương 2262: Thần Vương vua;P8va8J9P3y1m14EvdI8DzvW47tG/qQ3RYdCE3Jz2YtlV6pFDrp491mwuBIapzbkMLfuKNw1jmtGJDI72in9ee/3pDkDIFWGBByqFQYLdXYURNhIpRlf+MAGkdc77lEa+kow5HOQWEkwmfzWiNc8nl3OayA+ktF31LAU6+UFT2yw=|Chương 2263: Trộm lấy Tỏa Yêu Tháp;PtERLdaaJXALOYyFbV2IipbQbeJQGB5gq7n3tlIa+SOFRKxtJPTV1/H+SBfRzoLeSzNcQa7sBPISTgwAkx7HuL5h/i/xRIp7dC1cpRLLbiGr640QOTiGfPdUKTMLMazgTe0I0HGyLNTPfke6ksJiFmXTgspldQsrIGy9dy5arQQ=|Chương 2264: Đến nhà cầu xin;xL+HFrkde3jLEt76ER736Kj3jlOnWQJeu0LU6W6k6Epk7EqQjmTkUPgeMYTWcA1nTLsNBu2zOuZTrA/mwbAaxk1VzinFsoPbJBLdJ/HNRIcZ+HlkE+hjFqEm+7ucyth9EQZxzgjtgK+/6ajavBf+A8eK6gWXMkjG4AAKXP9LAgw=|Chương 2265: Tính toán;pJTfI+Y+jvQ8+QSSIqY/PpvnSaY/gV3ak3yBMf+abItnO7c2qPLmI7kY/9jhy0CNqeNKPbIyfD0mzbmY1dqcvCrH0ws9q4v3kEb7aclatr144n9dlWN1/LX5ZVPMBaIjTahn/l5RFCSzQh30e4MLkDgFfQkD3fUFqBiL/CKx5C0=|Chương 2266: Toàn bộ trấn áp;E5nd+VKIsWSgZvP0nWQ6LsaMAhGrcdvJDiSrweyM3iGd5Ihn3qp480KeXD6GF1y1p7nxxY9B456hUGa5yn+JkKojcDKpQkv5Z8fwZeSWFghy/OCwnbq/9bs5WzddHo/RMs9qaBTjn1XnCU0RVPcJmIIk2M+jCyg+Hvr3DRe2L3E=|Chương 2267: Mạng lớn Lang Thần;CstaQB3cZTyNhZyuuvmfcEineoLuzcsPPrefvNB0ysOrjs7lk/zDOWWNZhG5Ch27yaadh/R0Bc9n1grGpaQhHhHFvMtbpsAC2m0/Z8aLPjeZx6m4D8xjYBKXSo6oKenNsX78mRHl+WfVXEmwiy9z87euQFUX0MTtT7FsQy6on20=|Chương 2268: Cẩm Lân suy đoán, to lớn nhất hắc thủ;llSwh8ttgOz9JyauWiiQH7C6lTaI7KFaeEtzMGCxFoV7SyTu+EXpr6PDwsO1J3JKzh+r3ZGaVDvDkyJlM1+OUhw+JuOUClK3cHBvhCuIlS7rlM177B2+3OL7c19akEh/PWwar1ZUn0WIhyAFgnv7fJj+cz6XXscINuXF3t9WjBc=|Chương 2269: Các thần thời đại cường giả;2WA4tB+g0lb55NrtUt9G0n4CSSOOpvrqqhpkEno0uXTbZimCxVZyWWdEATfycvtsZpe8F46OTxNiOfiQuklkXdjx1idB90f36weThVdLX/Zz8qdF/okX/UPL2FqPsgt80IZA/ZkWDNnkadgzk9KGrGAOdk8g63Cms7KKIAydJXg=|Chương 2270: Vô địch cân bằng pháp tắc;EhCn7EVWU/XtSldlxo62pxy3NOePPhbZ8KmGshyj9cGHWu6AaBnWsIGAcJl9GqZpQ5nfLMdoqMck7TmCylq/jjzaAoEnSiA2IyptiVEwJV6M/rYYp5M27WfgQhLslT7ngpTmoMIyre1VYc+Q2nFg0Rm3ZGXdznemzypACPsj6gk=|Chương 2271: Mười châu ba đảo, thực hiện lời hứa;HjA5W1dv3ZrWuzfWrvLPbZZ4GWjeDAxOgUnY8tPxe2z4nLNJ6azK3b/0TLFMoxQXsNYkSZjidxJXt6Zi9z5GPVq8hrxlwytBMUFpSYw5TIRdKB6zCex7KwJUHaSR7oUkNq9AO13uhxEil2yjqEcwrMq0wtdLktYr36Z170Bg2CI=|Chương 2272: Mưa gió nổi lên;ACOOdveUIQJFyzYy5caYMutue0F23thFq3vFSBMzkvwDq6aVGPUkMZmaXid9vc9m+YF1fA6K0w6VlCxwUO9uyH8zDk88OiCzaV+RlcpVFWhsPu+7NM2Fds2xSS5UPxr2Vx41ZIHK3knk0E4VuTKpZdbYdsNJF31K1u/L3eIKiiM=|Chương 2273: Ngao Nhạc bàn giao;B7oWQlHAoAFpBzp9ivE5wfEhi5zrupbzAy5UvB9VJNbJKbZPRJv5kitYixDxeeHUyyr5mkq0tyBNSlomxAYqPSMh40b65hwK0bmdVXQ0WltnhLS0JEjLRbNgVzpF7LuE4UMvHVLLR7gjVYXQkQcZ0YwENNu2ti/yY1mBEwFqh6c=|Chương 2274: Thần linh đại chiến;K3WRZIlmLZu3PYM9QZOhjkv5WjpGoO/5Kw4YLWH7yEmXNW1pecnQn582fdNFmhz+0+kfHSwqkrVv1uu8YAPEUlMyrw6y9InhtMJylhEc5AD9enWfWOhxe3i03Sq5uIynnZlcRVDv9pb8Qb/P2TG462hfJz3qtmjazgRmkVNsm4M=|Chương 2275: Ba ngàn Hỗn Độn đều thành thục;jaQ1+HLV7vPS5PnA9+xffGFxiOK6BCMzq8swxAOGLJHPJ5e1y9fPNidJrDjDoju/1GrH3dS0UHjAVAWUMea7le7EyuiQTC41jyBmgWTqhMlXuKVtILgJ5r6smvfQM4KA1BzH484mHgLbt+yLa+SjlXShW+IasVhNcvWFJ4omHf8=|Chương 2276: Chúng thần giả chết, Cẩm Lân vào tháp;lS3FROV5abc/Mc06dUliBq9KXol+SVANbK9Bd4+OE1rPmZq9zIUewRbX8kydwIf1dgjUeaXX9z495IPPd3a1AAIBqfDHYW/+UiUjvhX7FK+iqJLu3CA8vDnJg1VVxV6Cog4L38LDjmEKGln9PGBp01nwBA9NhgWWrBM5VHeNSCc=|Chương 2277: Tự mình kính dâng, hồi quy bản nguyên;B9p9p42n+mxZCe/XzRAwvJJ2LFBgZwHRyPGA57dffz3hVUzKE4G1EMX8ojDjun0ixuVR61pFrKcg+hpGayeY1vP5EQtGIR9otYnYUKAOwkNNyCi00QS7kPrwuRqJV83xePpNKHEqDQ9G8lHxOSqFWnG8cAfqN2MNT6CPF7WusZU=|Chương 2278: Tổ Long trở về, tị nạn Hỗn Độn;NU+gvK+5O6QxXtptLIx/HM3TaRyN7DczM5z2FKcQ+TJvEOaQyGJczV7D1Tktd9Pf98f27K+u4Xh9TvZVwXVUIvgGgsG1WImMtKFS1icPa4cp1WGWXTRt6o7EBwZzWVy8Gpmg2YYlukM8BxJn1BtuuUyi/xBzbriGgbwPJN7xCxg=|Chương 2279: Thái Âm phục sinh, Hồng Quân ma chướng;9Br9IB6+xOa/w+XiPGepPlGoRhIJWg1/b6pQZhGZZTe1snITiZ/Ewozngoeo6+fhB5nDUIvJ+FCN+iacpBvesVeaBbS0AWnb5KB0Itr3QX2O5AFdEpJXVhNuS3DFXN0wL0IYu9GqzRbozwDOMQrmdtvwHRnersh47cfpD0FVxDg=|Chương 2280: Tan vỡ;k0VJinOtKXcv10SKogOzD3pil8CusnbS6EaLi0eBb4k7is7LVTjxfBc0iuNSRG3Tnd1hmhpKTW/4Bm72uB9ip1zePuDyFHvb/Hnazz+vHgZ3J5xDYpIXT8KU4G1V9nejJ6gDfvLW7wm2Zgg2B3LrIR27D1/D/OfoQsEfeWDtbxU=|Chương 2281: Thái Thượng thiên công, đưa về Phù Tang;yn7j2tiQd0BbGO6EvsO7jVKgu6OorkcvFhIwsQ3c0Ifu76bvkGcD6odEqViPOUS/cJm8z0O01Zg5nB98uTYHIqO1x10uuVb3G3m42R6UhbJMRtX89ws4leLPJB5etw6wxcesM3fz2ju6rX9uUkAEk02plKCUGHXDL9asbPu1WH0=|Chương 2282: Tỏa Yêu Tháp nát;dhhJwHbmucJA9QbVCEKhsks1oaXrbcoy8t287EeoWN7ov55h5gQx2i3jc6wWIy+s/jOhiqyJ8e3wpiHxU+y4XivTBdVhZiSwQO+W+/f3py/zeZVbBqnoTf8lP+XUuJ05oqc4o72X1+h1d0YL4J5MsfmHaG0vvIOqHgav4uihJRg=|Chương 2283: Chém giết thần linh;QkUB6kvhV1JvHDuNzALfdCxVTEMfVbn0LXMaXP/BIeXmGdRWxsr9+3CFKq9ei/VdqE9anWFidMyUHymSEeX3qrNSr/Qqf9phwkz8LyWc+G5XIQiWyBBSVJBjkZisqcDHzrflJNSqykGV4fgadMhiEZkdzO7hUjaEeyM0zvUat18=|Chương 2284: Chém giết Thái Nguyên, Tiên Nhân bàn bàn;8KGfH2C5o+elyJkZQup07guBY4i3zbbaoCKYLz+FRLM//kuMiM2koVZBGx+hY97hXs/8ukj0Suedm/Jh/pecob+1V7WNyVNzTsZeQYK3WYtSm3qOjTl/niFQqp2INXruj1+lT6je0erDnpU2jdt97Sq8DVFa886L/cdeqBF2fjE=|Chương 2285: Phục sinh ra, đoàn tụ linh bảo;Pu49z3lYG7kXDf1cxRgsbje/EmvoXEU2QHgY4WRrydE8BBOadh5ItYMLo3xmbNw1t/2SqZZ6lv9YQT8RLRiAo/3M4N1jWYa8XpShm5LeytLFHsfNW9C2yNCCUre5GGv8rmHDJ+nBpa8zBgVvCqILnNJRDzASeSG4yqBsayWYlrg=|Chương 2286: Thái Âm vết thương;jDMYnpcC/VupsZz/jgD+BC6bjtIyaGgIFLDN5lGNKIIGAWn2Rs1qGf3mwTw7zM8l7QMz/mprkEQGyiCyZMYAdYjcPU+MyxB5BxCr2K1Z8CGi3qdIsNHJaGjZeMo3HrblwYPLGmbl4B7RXO0qoEGma7ge+d3G5O+V2ehmldGeOkE=|Chương 2287: Chém thời gian, táng Thái Âm;4ORQnYLZaHFu1t+gQFIcIa41o0WLS3jAW0vPu5LW92V1do1+fsOhdNhcqZN4lqZt+YlHjT/kyeyctISfdjKnckBjLZRL8tPpSB3xU/TZPjytSehHO+82gtaSKikd+F6GMxLzNAeb7VtMRm72wInqRQVw3S8Z6ZXwIQO1QjLx79Y=|Chương 2288: Côn Lôn ngăn trở đường, Cẩm Lân cơn giận;GmgoQcVwqd6uznVUotIcECaZ9ABEWlH2yhn3J89CvjjcZV+s21bfpEPfDkhls4yFYmILZHHEeLcP3/LDsSqrKySDSFMpg2Dg5L1cEu0j41Xpa7/Vbzm4W6c/sl4N+CPcTiqKt4yEyXX331R4N+M4DNV2zf3gBmD17TUWDK4rff4=|Chương 2289: Các ngươi trúng kế;fdvmeQz5qDdBixSwGpj37ZaHEewI9ZQQyeLBXrMYoxSep8YaSf5blRm9qgElGj/kmKcqtJLKiV68baAUB+HMWd/Vngij6qGBp7B54dofyZwrNNYHEd/NsFC66b5wjJ0uTgPkuROW67sVNG0RlHnu4t2WpgH567Eud/XGQSxKw4A=|Chương 2290: Côn Lôn gãy vỡ, diệt thế đại kiếp nạn;rwiMAZfXmOTIpulbOnoSdtU14vsxj/BfHnGiMkMrnHZA4Zx0Dv3C1Vg6TciG68HJYhUfcxXQ6c/dqCEM0ImjB3XANBxFD6GemUEleKwJsE2CHJ8y9hKMbleCNMJFSlOSshRjpjEfctQADR/lGy6CkPv7BBubAwHuNw0QwJ8IigQ=|Chương 2291: Trấn Nguyên thành đạo, Thanh Thiên trở về;eeizm1ceV2Q+tMP0ifAxZ8ZJr8yFmAER8zrZAvQwl8ur8uF8gnoseEfwmJABelociyzq7igaSwQBKoHN36j/NucmuvKbvmFvpGEfQJCEDDK02unAdPgWSL9ldLK2GHgb5kK13RK49x6m74KPAZsnKPh21/m6or+WI9vGs1Q/NAY=|Chương 2292: Nanh vuốt xuất thế, ngũ thiên diệt thế;hgCBSYMK9VdmBZS/a1n/Grp14KGeiu2LyLgXcPhDj9KTe5CCaEMWWUbz790Gnu438eQE/ds5Dujx8lJfFU1DLL0DuJOaFoW/pSDDbiA5TuQxpqZ4QGy8Y6ZFn16WfG1TblT8/Q36MHJG8OT2xNvbNIDodAxBr2pB0G+QgrQJAeY=|Chương 2293: Ta muốn diệt thế, các ngươi có thể nguyện hàng?;1N9vaAdAE8ovE4/WUXcKeKNtbPUeCNtzt/42GfSN8n8ZRP+X+p8KKJDpdOAxC8r4PIg1gwC+KiTtz9ehQoTV21otHgsFVC4Yr9y8crXFSieqaHXIvILicGKO/Br63ya6Cdq+SmgCJQRpLu44G9AmaZP9/i4KFLcI9Lg9ZYWWGRc=|Chương 2294: Diệt thế cuộc chiến;TZ9n4F9nBhGXKVrDZPdT8nkzQlvmntFJeUGYU+HegMGD0W2ntm7ZA7pOLgJbFiddh5K7907xUhiOcVX8HLFdMyK4+RGxfxNGUdtd1SZ+FdzVyb+nNq4C4yT3l32FMyiPwyuH9ELzK/w7AwfnqCn8EEqfbXo8dwCoKJ+Nm77oZQo=|Chương 2295: Liên tiếp chém giết;iy9QkE7dSNqghvxL9ARQIIIMDwi6yMndEVpQNVXTBxvRh7lChUJjD80f6FoYlmFbwubtCTCeqEyl3BOsxQa3EHCKJWNa1Ck4G5TkKlHo2GUcDSLaFHivAphZQ3hTZh5ZSqioOo5V2WqiPdYzb/EbHxw91l53x78bAnf2mteel3s=|Chương 2296: Ân đoạn nghĩa tuyệt;oyKZqqyYzR3I5Aq9dHL9Dr78e87Il0X8Lu9ilX/t/+eWn/It0dwCvZkDwu/OaIAXJ/hrw2UlEIV4uNjxd4oaeZE1785yyZe4pFwhpy2l72db7RKuF10LH1P6PTqJavYXXUKmLFGk6r9pPo9aRhLD/QZFxPPr0l8c22w8Pjr0k7w=|Chương 2297: Chém giết Hồ Thần;jmx5E7vTG3Tml8hmxIY0xS2ov2adwTyXH0xOiScC824SSr1rSevtLky6j4ICQDx61lhet5Peaz45UMUTMyfuyk750VrqYQdSJNc1VICeRDcqmiKkEwOD0yHKTvADD51lQDi5/MOTCUUPFP7PdiqHgRrWwoZ2BFCc/2gcN4DbbyY=|Chương 2298: Thái Bình hậu chiêu, chém gãy thời gian hố Thái Dịch;xJV9oq0Zsb7sGPk4amf/M4cxrLyxVvNb+SmB2Gzv7f5sJLoxcEVQMM2hOibCPf6gbLzRPS5l3O+0Wg3dhTYShr18jQxaX14c54CDYcLEEicEO/N61Z68ga0mT4pRkwSk7nF9kfm3vsDGH5v1pfynH0ZRMSYCzsCS2817n3ElIrM=|Chương 2299: Thương Thiên đẫm máu, nung nấu thân ta;ZA4wcsffmQnBjz8PPgphf8dT5cczHTcf8xU5qiCV2vzElFsXTMnsqHBnnCVXAdMCvYYdv6Jjkuojjey9WlR0y0h220r7PepYV4Lh6gjNMsV+SWpYJaV2kFH4YGtWJIzMAarTHZ9buSW6zNKpaaPl7A384Wre4jsqP8WiBtLAiqs=|Chương 2300: Trí mạng đánh lén;BeK3crtQkCRBQhL1jIiX/heOrDafAB5PC5sgI9awup9oEbWgnUB42xHal7CkLraw0vsELo8VJPR8IIxN9vqsBoAd+iOP83HXfwXF7D6NaxoKh+KMZ7mPgz2KcOv5F9I59muGkaStDj25amniAkF+qlkxy933x2YmE3kK/AOvbEY=|Chương 2301: Tam Thế thân chấn động;IQ7oQoE2zLAtjfE9idYxgWcuSYpwdvknB9MR0cAejAUhGKqDd8TfBWH/DyQUZQi2i7H8/uUqHTwvGK00lY/7VYymSqqrTEYKqdXvX6BLNPC1rIWGGEtXhMe4M0kz//dwGGYiLhXOrFuighWer3V9IlTQiWftMDfzPytfV762bRY=|Chương 2302: Liên tiếp chém giết;nagfTRbN0XmoWrTLKrx5QBUz8fJ+GAqeOgMVzhvFKpurC8MDPd0dVsngIeK94SccJxPBnZRgdA5JMBb++QRv1Z1sSguBbg/TBkE7UTKZDImRlNgXY8j/n1DY2v40SNsYDnexkdbkmDVDPQt2snfKHzRdBKUsbPps/Z8MybCAWC4=|Chương 2303: Ba thân hợp nhất, một đòn diệt thế;LLJjWX2b7MoVBXFQL609AMFlflILO+ADFdpyVcL2IAowuH6iyNVe7HMDOKH6GVlXD+ozW5uc/N4zomHdAIPaOq26EWp+DtUxgCgblAoyutCB/W0htBuXs9TPMjx3bl1bhsRlpjAN1n2ZUmpSPHodT5vk9XSDwS4GXRb6QRXJiy8=|Chương 2304: Hỗn Độn;SqVlhbNmD/aTZnsdTSQrJMlc6cJHNs0Q3Itv2Ig8YxfIlcBsrdBcfVMSUW+qK7k28cqRRC9aUEL+yCqbsuOxW86elRiqBLm4142u1AcCpAaBRdeTCue46OrP4ApVNAyUvTRXKIbLhhBuCFpXGzwlNc3X6AHwG7/mtodKFDKaZrY=|Chương 2305: Hoa nở mười một phẩm;tNbp3/rwpS1AI+WQKqyDWt3D2n2XszstC4RQBMuTCr2Y7Fbh81tenVM7oFWEgiWlQTNgWz09cVoWfJh8/QGcdmVH5LfJK/p7ZvUeS3pa0blzGqmIXsHFqLu7oRXXJvUVzUiCMeQyXiK09pB7HfBAQ2rLywFhaOUvn6x33MaIXDc=|Chương 2306: Kiếp số dời đi;TYkgbwgpyDy2C1Vr5MpNDwlAOpbqmKCXyerti4FnSZ4Dj557/mm7734NDOddNJ1fOZPtOWaJ/JM47c3qvh22MjZWJGx2kMrzV5CG0GSqAOSEro9525x1LDySQFRpt8TdN0/ewL9003iackQP14j29+YWXzvXVwi1KcSltdmnAWc=|Chương 2307: Dung hợp ba ngàn Hỗn Độn;R159Hw2J8IzbV4Exlu/xQALRBU5s9HxNYWz5k93PTAlT6MqPfcjeO14dy2P/eoUXMZK6kjtmZdsGqW4kxZaSdr8V5Rtle23ZPLdQySQajFbjj/1gu9q8iptsOVUcNNFPe/ZR5AF1MEvecL9Bufyef+0+U9hyxkfqqbXQHP/HZxs=|Chương 2308: Hoàn mỹ Hỗn Độn, một phần quyền lên tiếng;I6XRIR/nZJmdJEQd8zkeXj7jHCrRW1XvvHRUJXINBKj3YnLMtLSikW8OXsQBRXs14NaAU5K1wFFZcSB4ANe5ZvfXQTwE+IgPWCL1LSGngsUPz6O1wTpASFVQXNvjayB4Hwp6Zlzkh9oJsxYSNPJ1XXFYZ78UOrJDhYgnimkDSrU=|Chương 2309: Hỗn Độn Ma Thần phôi thai;Pw4WBpbxZGX9SLXSeY3ajlEqcAZwdpYob9ZIpXYgK87SIdx3NN1qLFaaxow2vI4E3egy3J006AKhOLFvOOx0fyRcChappYHTqvnYzuKkJKKSrZF5BU9BqYW9dZiG/OQKsNHqEZgFNQ9QvAUYoXhe5aEfb3+0I0nBuB1it97Ftio=|Chương 2310: Ngàn tỉ năm! Nướng Ma Thần!;77d0FcQS9uaPJEKv2nkNu71OAzkQWH6Y/E3KhdDh/7Vba1GebnHRWiaXOMTKJJcJkMfGlanIRID8Cxpx1Kqw7d+bkC0q0WSsJ5rtm7ylGXZxMlfQs7piZsB0bP9oAkR8Rooo9mhJ+U5YmFiMkERAZpoODGitxBnaAKqo30YThfs=|Chương 2311: Mọi người ra, Ma Thần tụ;bdvJDAlX1vOJl1z2KXlEcIfT9tAtQAbiEAyYpLPQ6xhZ/iNiV4KCU0Z3rTvpbK3ME4ZZxPObQVZcXCum4ppb4anyrkXToBVtQV9z+4HVw00Q6PyAXSEQNV28GFH9h219L45GJkxxpHDClDDmoE3J3YgDlBYUQ95UYE/oj0F/hss=|Chương 2312: Gấu con Ngọc Thạch Lão tổ;yZJGpK/c1qond5XhMzVJa5FOd6Jx6HcF/GaXyP6Q2RlOITHrirEbshpbqlAcmQkCKk6B9J6RaWMpKPSGMln6p5h+6c/YJO99CVtZ9h0uEWyPUSp/rS81rJWhHP/Enluh9yXpv7tjC+uIgPmdKBVnupEFvSMPH3uUVaECJFRiWE0=|Chương 2313: Biến thành tro bụi Ngọc Kinh Sơn;C4mEqzXrcLTF2ZSw4uPeTV+TFp7YSbWYbPmdRab5byxOI+0PuwCv01hZqhXNsAPqEZwNnEYvVVXMj1+Ping4FkRt5YpFIAjSaYBTCLOF4VOdFNKGRlJk5SyT5wgUO+icUsjDccPLwZoz7fDoa7aPIaqq3YpQE+BzZDeBDRPHih8=|Chương 2314: Khai Thiên Tích Địa;6LhYgAfQMmVwnovyS1mOfzGV2+HVV3V2UXkfDKpMx7EdAWB0ZpSh4cgROzyGbVVIqOuguQR7QYTLxP7Vznu5uxaZ/5EMwKxK14LP9nvzFLKjYnlxeGApaJYno/ubZ76SDvSp0DBmNapc2PAdmolwlZuJVdwFvDR8DKCMnYWbzhE=|Chương 2315: 3 phủ khai thiên, chém giết Ma Thần;Dj10mbH7Z24q9yuMw/b20Li7JyJ0MbHlL+wrfsGninjCma/1n+wkhmB5YCUjRuus9rmu6kToN1ot+abf1bJY7UskGhm63/BPNnl84nwMYSgnk1pihl6fTGiUqpBNPYlgmrczvmbeJv3wjrVYlSi0tVEdaK94W6GIofBR5zz58AY=|Chương 2316: Thái Âm ra tay phá chân thân;+taXBeulVap+nZ6Y6OczOPX0PQYoN1kuZc/R+dTq+22zMtfuw9/gJBzdJzxVd336xoUDld2GuRjRkbfeKFKJ/mdwJevyt5yogpWxieI7RWSQfkXSPLV2GbBXaYW32+DmNz6TWovGNUxAVm//JWdjwbkVVDBhbptZRvbyI/3daa8=|Chương 2317: Chống trời đất, Cẩm Lân cái chết;FbMsYacnekFP3XhfCvGc0GuTa9z5FOIjhKu7hrkMB9gmpqm2Kuw9dJJwPqf2YM5W3yhvaZU2P4rb+iFvqPuTMen1zdZc3Dmz+J2qW7xsljoD9ruBnQCi5uF69sZeYv6Mmbl4Js0SNNzgT5NQueoTl57ItM6xOyRkn40HFiAMwfo=|Chương 2318: Cẩm Lân cái chết;0/N2wnPaFGwEKTFO57JYKnRsnBwQuZOX6qdPLyA5uPglZbWV+TDavCm0SNHfbIf9/foWMb8YjDi19xPAAeKl8xUgj5A9Nm6J0kzN+JVKRCu8iDYTLPR1/MDg2NjRI/6+ewU9haBFHytbtt1bogQ6VFHkkBgM20Hko1uKILAGKro=|Chương 2319: Ngã xuống hóa vật, ngọc điệp phá nát;DZXFjhHs4ovywiYVIWUHCdHCFzb5p/EVEZWgW6dh5mkX/fzxHlqcAKLCzOZa40WcoGZP4tM/pPDTa0ZNBjjB4UY91r1VBpbp3DK5c3WKYxd1/FZCzmaRjfLXXzre+hFIyykRD9/6pqnduUFRPkiEEf8ArpP4dFfMp1EMP7vJqcY=|Chương 2320: Nghịch thiên trở về;EdKfREOfyLeCCuQLokRJiNw+UCT/hkzNc8xST9szypfFQMnzw76KJW6mEtUS79/lrxETJzUVSzIcD3H1CUvHSNN7x8QTAT4VBf5YmLTVjeKqfcCZ8eJptWxoW9LKndFdejhFOp7zapsyG+YTFmpe/Y8ui4/lBqgSjSt2HZOmFgI=|Chương 2321: Tạo hóa đoàn tụ, ngọc điệp viên mãn;NpluY/AGOi5GhvwZFrrs0lkvIGvoy5gqzhMAjsf8dcmW7dm1MMqLlf/uNF6NfdQY+Vli0nmze1YFIfRRJzjFa7h/J7i3bRtIJY5zxJsxENBxuZ21Jyo0YHVR6K6TaimKt3+KFnchhhuQN8oRU7oOw5BiZiYB1W4cVa/Blw0H0aY=|Chương 2322: Thành đạo cơ hội, hoàn mỹ vô lậu;oHndf6V7i69h85LuVQ0ViqgidMPCsgiDMKwtv/CqNtUIUdpPjRmSqoelvH2cEo+wR+JtMjimGKl3hvZO7TS0atJuGZCU/IH4w+uizTX7gnM8ar/Dmd+AQWa//uNII6+V7xxW3aH+xFrqRO20YIZhXkHcQHn8GyrvSMb9+Zy5ekE=|Chương 2323: Long Tộc lập, chúng thần phản phệ;bigMkUx1CgtP3d68ItTSTfSR35NktX95gOcZJtsjQoqGJtkHLv4FJTMnLWbDL4oNF/+Ituy6O0dNNvVDEApTJl4tqkwzqJowCd4/1+SkvoIkduhzihdFZz3Anhp/zTDouJrBKZTI7I2IRv/AU4R7Ex8kPOlJQ4svzU5f/5laQP0=|Chương 2324: Luân phiên lập tộc;AQqWdWlyJyfGfL6Tl3Jctb5NqFwUhwKR1irjbUGRlpFjwgU5ZDx0DcQ8nW2KKi05opSZOsgvAopQijRn6oQldEN6rSZkpvhwnptCgElKVMOWhfyE8i3U5lZXu8mBSxMnpbCtFKNad8YhmsIPBQzzfzxKRnRz7hRbON1t94PxTjw=|Chương 2325: Diệt thế;vXu8VzRiljwI+1vm01YymNxucP7S1BvEyfnqi0WeNalGSgY5sAFLqRrUpH7A5truxTFbytF0dIYZRNhV5w6SFgJHG6QpK104I8YXTrHQOkb169nE7I2JNSLMJ47i3TsvzX1WdN9VYfmHYGTQ+0ALzwId5v1wHcAKnjXbOwTcsuI=|Chương 2326: Đồ Lục;F2hd/p23BDHU6N3/Du2QImrDW1/lAN4OFyyZoRN68/iPdOZ/wbZHFSFBHki8ioFJb5KHw27bX0Vs9pyClBNpIfd6EvF7p7ZTiMbVe0vqnJtWFoNosnFxKPqHuf3AOykxptIadTJi4Qtp0wnYTNfO3cEvyyR8T05dcUVNaRowpeM=|Chương 2327: Quỷ Chủ đèn lồng, vĩnh hằng hắc ám;xNMgX6i6Vzg/GfGBPlSLm48f8kiz1jfdAU2RzKKHg9bUOSi6fllPS5JLfo2ltg9Hd5jqlQzg3MVTaJ2Piqts3Mrw/vQN5KRK2fAmwlPffE79JGRdlI5083uK40zds2oqFhnIvvg0oCKhp2pR6B22+3c0AHQNTLoC8yFRFWuJQ2M=|Chương 2328: Quy Khư bên trong chúng sinh;05wcl2vJQTZEersVxFSbPj8jg7SC5cEuFS66no831wehED+wEg/z5rPjwC9P3SHAx5BHXK6kGK+etvV4Bgn5ONZ1kv3XZnK6yR850pE61jBiFDtQt4ZfWabLAsGgkIediZJpEkDrCFwfWim2CMyE0glOeeKB5t5NAwdlEaa2K/Q=|Chương 2329: Cẩm Lân nói như vậy;SudlnCI0GXIqfNgmnxO84St65OGcj/m1Ou60MilQ5eLL5qfRpTZUsW4HJ/f1jvbgTfZqKTDwkYIjqtp8oMfQlGYgsf35AT89lwEZK9/badVZ1lUyOmKdVzsTJ36chcNBUdV/JiclXDSVeXUqFL9mcaHNYPnIILNkKk8E1pCI3n8=|Chương 2330: Xuyên qua thời không;wk01OGwI15c4axNeXkN0LNMwp1qWNGFLl9i2HxU4J9cMkkRoCav43evB2mCF8sGzje06ExYCDLOJWnlLVbn5EToonzkWiK+wYLuSpDpuCVt3G/J9K3mh29MXzHVISkK/KCDUE12Ef6FiwOmHrWJ1HUOgvz3Ppr7c6E9PVaK4ROk=|Chương 2331: Một búa đầu!;rEiJWtHunfu2DzM9OpEYM68me4TcFf1C40edMxI+N6WzGvI+ib5dwS/49sNWzeZzz3QX+pHZ/RlQ8XCokjap+PDb/wMFzLBju9HJ4OyeNYLlvoaTjgFViOl8+oRueuA67TGyiGenBospNH8pwnTSISNHkg5IcOH4FxbS2rGxtYY=|Chương 2332: Cẩm Lân gói quà lớn;uFXgtleLADYSqS+bO/6EpVfUnj06ABsvKNa2eIP7j2JAjqAhY1HlPLjcEfzMX3c6wc2iMZo25IM9SIiFtXFMWn88QLrBKn9ltXUvhMmMz6IoRC55tv8AdHnuuBbIkFFkc7fwBwem/FLQOl5SnelxKBc5mBe74CIDWoPBVAlWcmk=|Chương 2333: Địa mạch bạo nổ mở, Tứ Hải diệt hết;pzLpoXkkld81SnOOG46oPe9ChA5A4VmmZ7CkNT92qu2BRJMdgoJmZ+oSnKHPv6pP2UTkNXQSyIiowkCbaMT4iqroUECGKQn/0ivVs1Tm3VOJTJxgc/HqVTmy1Vfmf8SOY5yXY8Cr/UF66wNox8Nj0U/18QmZO99GO6m1jlFSHeE=|Chương 2334: Xác rồng sinh biến, Chúc Long hiện thế;Q1l+3cx/YvIKPc4RvVTSRJBuMDzqTIAt9DGVc3lDjS20uWki+g9+VccrIvRNptwKa21m6RhONeFAlDE6Yyf+gjiLxghgMQNf03oG+QeK04Sd5rrorXtDBCpdalX/1PtoErhhxXUvGZ8aDfyM/FXp+SCS8z86+3cWuUy87bzodas=|Chương 2335: Mất đi ý thức Linh Bảo;bM8ekRYsB5Jq3vyTcodHC7YoxaZoLyt4TYfy4XrlUOJ7lWEKyGVLTixau+JMKUSxDl6wmYRy/aA1WIuotJRm/SBxsAO71gMLlgzhzxDkfhZoQ+Yu25XUInZRrJPCoQ7FHGr6wUc2hQqNUDKGZYf0giP/qQu0MnQ40zHBKqQsgiU=|Chương 2336: Cướp đoạt Linh Bảo;3727YUVaXWRLVkunR5pxTsBI1H7+L6XZqFnYVqffPBx/So20k/OPYaGHRoKz/wSRR7y5eYXN9cTU3BjxFa1jnFXKqMpUbG+0QCnXkq914clTL6E/w4C2fKQX+tK2ptH8Yt9lW/DfQSUkMBfjXIE6eNGbO0HXybzN/ltmQlesL4Y=|Chương 2337: Hồng Quân là người đáng thương a;nPLvGQ4G6ffUxkm9uVtETTRhZhlyG/06qrvsVIAILemHP6vdjDzlu6ccFDt+VWpbht6qd5Q8Q54NdY8qrgzcU5LKqVYXbSTFloeeW2PGMs3EXBlKa8wr5TZ7RTItUuvWmO0doe/G1Q7zRS8WR2PdVo5nnMQg/2oxuX9Lb/GMik0=|Chương 2338: Vô thượng cường giả âm mưu;capJLIcT0j9oXkut7PlQ7tO+gsnt9VhitXi1IOCafuY6u4j9B77QGXor8ZD/VbZ0cB4ALm3GU+Regx08wuPH5SKyEb1NVcdxPgM+x75A3YFzDKMR+qm7ZZsAvYZpvRzftKrqxzImcSYjwG2WWgZn/DaS/0RFzsH7VUqGnAyLORo=|Chương 2339: Bắc Minh có cá, vị chi Phù Diêu;wD1ZEQhTUhdW6qYRMxpme0S+USmEg0FQoG49C1wFpUfEo1X3iEGpBVLLzF1sAjrxZsWQkNGMAPi+aa1g17PEtaaaWdx9cxEiGax66GEzxeixhgfhOasqEuctXnGSnDqhhA5I5304JVFP4jiYZjE/EI2rVXXtLY507uafUaTax4U=|Chương 2340: Hợp đạo chi kiếp;TGQm+RvvgPQkluzoAKjj7i0stYbxZEEqlFrHxyLBJRprT2LNu0iaiTu5nTVnczbENiKigPFGiIbhXc11aobpZxyMnU4uY2Rlj/LIByCE/GvShR6Yyt2eabi5Mwuwj9qbzzsDi5HujmOFKp5oBiZZmtUo/y2DHJc577ug2GygYUM=|Chương 2341: Không nên có tiên, Hồng Quân bắt nạt trời;AMtERbmShowdzcvvnbYDv3CnJP287Q8QHWr3FCfrsI/NJMilSzt4CcnjTraZ8w6oEwXLppq9v54mgE3Q5VQMe3IuLmAetsbD0J+iKUse6B5mkoq3Qfvt+LX/br/YK75Xx3QlFnBo3nHMsCaN2LaVcFEXvFobp+vegxuDt1vpJA8=|Chương 2342: Ai hãm hại mười hai Ma Thần;n/vhug0yErtDe6kDQrNA5J5KgfWZM+xaxxa2j3YMUaoeoEN9Ni5Kvli5kRxcWKUA4jPsLhvNC1GpUp/i7WrGD/SMwAgv2fLS7xycUat0APW/VxOOzIW5H1uK22ZmzXkOskWkX0bhwwLxWP/D5U1ZEYj82PTo/I2Sd9/zN7OGxxE=|Chương 2343: Khổng Tuyên cùng Đại Bằng bản nguyên;KBKk4yk88vLu2NUIMelsrUu2Ho0uR9bnCZBJryg7iYmPDpbU+SeqtcPJUD1Dij8xFhTrHHdteSCWRhqt0B1hn9v268ztll93nG9pAMD4dwsy9l5MUS26i8G4EJWqtk/jF/GTqiQ0Frh3BGKbzCCrJESAwRrBUpIHWiOUi6rlvE0=|Chương 2344: Thái Nhất;jIJ9hmkrkh55fYS9r9dDNkuoB7R9PJzWnnCz3wqBd7vWxcfTlZKW8pamx6yFcgPBY8dx5Xhn3Ebd4lDyDt5edRul2VBubr7sRm25JPqFvyiFoNfOTglt0GSjXWaG1s3LetPJcPxF39DsazDAc70xWNu0xrvSYgOMLQVBUbER+Y0=|Chương 2345: Tử khí Đông Lai ép thiên hạ;5QIsimIPcx/DS9ZIQ9DxQvDu7vOgGeYooXGna4rSfS/YtWplbIH9MFqRBiPa2ysJ7zutXfG+9Rwvsu2KLcGSrfuPzO3rFNinpLkeyyt/YGVvL6sAjLhvZZfXZlG3pGNljPbbw38EaJcVE6Mj1lIcLdiX35XPF+2948exxBmJW1Y=|Chương 2346: Lần thứ nhất giảng đạo;WwB6KJLh7LMSojzNvlMH2ByBwnd6024FwXlnFRYvwL+F4N7Oi0oJxEQqh7wYs5RtsY+1kEkwrN0voP0ze/vITlnF3yDNokxb/iqR/nt4SpRakpQy7BEwEPETQ0tGgdJuM3VwaincCOGn9Vvpe9S7yN+pfos04Wwcb5HF9HHqW7Q=|Chương 2347: Lần thứ nhất đại chiến, không bị khống chế thế cuộc;1Asyhg4OD+S9eC7BYOaJiB5N/0BAnDl96+ky6W7yK1woTsmpb8XNs49qK6ekUnOzFm/C7KOHAwYJ7TxSlJu8XvDk+q0Hwu4jmR/gIQoGzgIckWLdxt0THQbSAgGi+ooy+l1RreRBPdb8AzyyJQEDYEUutuh2m5fyn4C1gx4aVlo=|Chương 2348: Chỗ ngồi tính toán, một tuyến sinh cơ;1wrP9JjqDSsnCD5QDEriiBnz07KaSFXSolmzx7QrZURJ1a6dJclPjNQhFodNSuWHh7syvsZYUK2/YkqNCe04B2NWNC4jJzb89+d8nDc5pa2KD1+iI6K3oYKlYjCYF9mQCRkRKmoZvZEbAOKOvEluMpP4iB3Z298yN0BosmT0+tQ=|Chương 2349: Hối hận ruột đều sạch;ITcVQl+Z/SZmT7ANL+GxOT1MdWOiQaD+Asj12tV9uoH/JRbSPSEytXOtBo/dEuEc8WZTR9AcuRJWhqXD1jb6FURKE4aLYqJXfDvvLddqmpwSz6LjfORbI+1/6bKuQ4yo/icuhikhukYMIc+ZM8icXto3AF8eHGd3oJsFNmqDtvk=|Chương 2350: Vong tình;6ipmPBuZiKx5DihPgOl4klg567UxrZkcIYEpr7gUKmP18JpUwHvIJFdenuH3HmfK8rBnYMOSzv+YsbBRZQW+NbudMtA8IKu/Nhbcuy289vvQuxycC0LJRG1uNE4fzrlSINiKY5wM9w7MbH/P/eU2XmQDKq4jXUizhZVssu5/LUI=|Chương 2351: Hợp đạo;AMsERtYHTtQgNwLCJzSjCKwaU0IvT8Up6Gs3xTE6U9LPKZ+eWOVqALl8OXm6v9b6vyzvqeYxn8u6+Y54f0OrR6GvN3mE86NHWIl+rV84hGCew1D9h1nygmKaZGeCVd1cDZntN3UY60ZIenma2alPfQ8onftGApTAHhY8Wwb0ZZY=|Chương 2352: Ba thi đại đạo, mầm họa ngầm chôn;G9xYzpPsa6mRH2+wDsV8p2ZkhpBYFhVA9i/pQFdkc+dSQD4BogZDyqTfsSu7sEjjug6R/yTYY74bU3yJPjhUvDuYB5d3Fe9boxMInwHWMfzU+wwm9GfZGsE41/IxJ+OpU+hmuor3VJb9rSoVsWXUpNpcAGimcPW8IhqNGCT7vCU=|Chương 2353: Mầm họa;vCJqv8RdkzGKWKBCWLnH4prn7oQiChevLbEFWbYraQQrZ8BOJicAWGraVUCkO3aG0K9Xt/WfXX7luYgwmgtqQw3TAfuvcBwlgpeqgoB7wTlrj8/94pPyJtUTxcno08ElCx3Xmnm13w876ucBQMReY3Silz9AzLSw9gp9Dkc2eQY=|Chương 2354: Có Thánh Nhân ra;a1mP8SEp276yraZrWL0SLHNWixmSJBO7LKkCiSlF/+M1H/03YbecgrP4liAxnwcUVWQ+5Q+1IQ/jYEPDVjo9g1yuqZ8u2l8bdvt0S2dod0EuwFp0c9TANvBphDRhZZ8Hok/zFDYZ7W/EB7dMcxcKJ6E5tVWFTjreK4SPsDsjSiE=|Chương 2355: Thiên Đạo, địa đạo, quỷ đạo;3flX+rrksZVcmis63XyAYbADLv+kCQevxEnloxv94l9fPjC0GT32XrTICZfrE3AyeWX25vynkN5XqCxc9YEe/i9GWXj40OO7kiiFC4wMNaWeTkz5BlfyjrudWpmsvhsZY5yPboWy8P5HStbhaHFy/KF2Acnkxr96Hylvvj6Ugl0=|Chương 2356: Hố Quỷ Chủ;oKSaQaNUUdfJUK9gJrkChvAAD/jRu852HcnZkt327JtzJayCyQo4Mahb0NunIoufXzHXkXuioQo6ZxxJdKdwAk6ITYvb+4IwdPFG0Wp8XoGLW4k171EvoclM8wNva78ggUvu99Ls4Tqq1Nirl9lxNLT4tawKsnCdV48gUMLcLfs=|Chương 2357: Mời đạo hữu Luân Hồi;bmCCskR+cTc9On7yYarUNVlIUwR8mS8ipF53Oq5nHHvb2cYi4tUWDChPwUgUFxU8lX5KIqivXVfjHwN/PQjnDCKnWDKSAESn+cXMpo+8nsqwKbZQSixAjo+fXMxxdJiNAXibYihh8eFNSG6PCzGSgbJeXg4V2KVe72ip2vgin0o=|Chương 2358: Thành Thánh, làm mất mặt;d/hKof34k4WMNm7+d8nF8Ev3+iyyk9BaGUC6x/cCu9n9iNXO+A7PZFCW3vWpSCGFQU6H1XlEXglH9ZMEpsbg7sSbWnpzgsYE9dVAmJmqfoARXexwJKtWgfQByV6HYIber09y+BGhy5Cnrs93hTZM8cJ2cB1wG/r05EeQ4sB1fOA=|Chương 2359: Trời đất sụp đổ;NR/qXs+Z/g9gn5l+M5jHktmv66d7C2OC3WDGBldXHb95F2+Sf8B6DO/oQTs+nJBlymcToft3Q+MoYHdwV5Ab8d/QLR7i4AkEGtN6s7yXHwMENaPMWkHkQvOoGnptsQXIHp1OM4lbv4N6hsVwr+hs3mc9/eRiO+JfnJjL7VPsm2s=|Chương 2360: Sống luyện Quy Thừa tướng;8CHtvbFmxxgwa1lD9hEMZXph5nF33OO89JXyYFQqjKyCj0FL73ClvoVJnTdv6l21CDiYqNpoUsA9Gvkt9miNUUxvFYY2c4v9xp6LTq3uUx1+T9JrXMcSuF89+imYR/l+t/ydz7ZiRctbouz8a8i3p+gfwwaPBBGNljoGHXzyflI=|Chương 2361: Ký tên Phong Thần Bảng;GahTgkPp5DSnVxKutyrC4PIT0ct4dE4GanQHcjF8gRWZghnrmyk1OrG7lRpfXakrewrsJSS4yMq/bzz5muNmE5etMnvxFX55WTJvYcfByGXzOOwP8/hbYSpY83lkEMUB0GCC1CeLYztKsYp1GgRLSzbEJ9LYb3+LxEMDQmTNoOI=|Chương 2362: Diệu Ngọc trở về;SQ8muuqVfskFXj7wCLFgex2LEU6cDM9iJeN1GXeETuWh+WO/tBO1CTUHrXn/Itfrp3mzjo6TNqOTVgTOMl2t2fmPVDwiJKXBXpPYqEmy1AIKDm3XfYkiuc0z6nT8W95BLVsAL7whTGMmxOzU4+ZNCUUJKpSCvbrv8FWRnzKQMDg=|Chương 2363: Thái Tố cùng Ôn Nghênh Cát;7cm4a+VopV9Nt3zAdjlVdyFXBuDslNSE/kWXFpKc/CwpOaFQ3dZMS542d9v1alnfQ1h7xvDZL4YwoypxU7koUdo8MrCxkLgFwa+VypgS7TSuocqmF2zDPaHIMtGr6/KdeY653kMImldJ1hNhGtoUQ02aoMxOpd7nBsfGvmDF10E=|Chương 2364: Nuốt thuốc đi;6E+1dmL7ha/ozyCr+K2TMpGM6HO1oXdH9SpU/uJgjS5NBjKGGPv0oB74GX/J6wW5+/nFzYup8faqAA2ska0BgNsA55kzrSr6mgkTPsU3FqZ3a2aTuC7JifdOHebxR8aLuVzTq7tewdj07weY8NtqcHPie6MuR00Uj1SaJirCVGI=|Chương 2365: Mạt pháp đại kiếp nạn;5+2vKa7o/tiJ9Tj2QoRSGRhowVTDZFaOkejUIR0ky7n73QGiS3HhgZynflSWw6h1CVADdwZIcPtWqeeORUEchTN+v44bfWAdUwTzCVg02hQ57fPRSJ9ge4nmsuygZ2Kpx3VicNnDXUJG8Gmef2JlSD6TbD5XGAjEyQrSVb/4HVs=|Chương 2366: Một hạt Kim đan nuốt vào bụng;zAMBQ/HNoJaS4Km33SerefoIxksLrFUyLMbfAIxQVi92BRU/3FMkrLm9TEWUsCEFp1PlzvQgbWq7tAR82Ujy5E7vVYfKODXXZmCutVmnte4nbdtDENPyE2FtINEedOPAdSkw8TYAITqaOD/Acu60UP1E6pNmeDhkcxKo7PmWKtY=|Chương 2367: Xé rách thể diện;hiW4phdPLr6z5Hu36TPJ8VawtpQy9bNxXUuWTI6KK/+CgdocZaRecbkp4bF5G4CV+YhIrmq89Mz7H7Bl2kF10zZ36FmL2iI1+XEVHFuoy2fRN+XMWQBBgNnKEEXStLl1Y2fV3NYumVEfg3r1MTMfbaUcN15ZHkJ1DrSXOxEcNyk=|Chương 2368: Chúng sinh phạt thiên;qYSIrIOdlGWzgBpNpJ1KmiCGi3dn8R4o9f32P8hXG8yk9qUNF118J2c074WAvrcg//Y7emVh6W9BC/lYtj48AY3DBaI0oPrlcLRuo5Nw7bdICwyD7NAxv4Qn1kQohxtOUvOe59uEJln+gGcJOVJKCsGRciUF8BhE1+kXkbfaN6g=|Chương 2369: Đòn sát thủ, Thiên nhân ngũ suy;P1GRj3fD6QAY5ZtFHUqA40I7IODdWKWw+jl7jdYgA3mw6MRi7zEvKsa7vzcK2tGo2Y1oWiAdRafxx2/EsnLXFiLVa1VuEO8j0dGav+rotWfPUKTgdavpGdGHKfsK6cDQrDJ5Wx+2T4V10Mvzjt+26c8tQrZDx5sB6K6ZCju+J84=|Chương 2370: Đã lâu không gặp (đại kết cục);40+cgvVnsHL88U0rZoq5Y5C5reBUvIte1XxRlfe+OIRcJ7sLuzPnQtT6rdDJ96nZK3xJ7iUnkGaFGILWoP1Dxr2W9AwVBCm5X6+Pkyn4E37zdqdSe/oe9pmzSExH3IZztir6pp2plgitdItX76Zss+eJDUr4BM1W68+bFTM3taA=|https://truyencv.com/than-cong-bao-truyen-thua/
Từ khóa tìm kiếm : Thân Công Báo Truyền Thừa prc, Thân Công Báo Truyền Thừa full, Thân Công Báo Truyền Thừa ebook, Thân Công Báo Truyền Thừa download, Thân Công Báo Truyền Thừa kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20