KK Truyện: Vô Địch Kiếm Vực prc, full

All labels

2018-08-30

Vô Địch Kiếm Vực

Kiếm Hoàng, nhất kiếm phá vạn pháp, là kiếm tu nhóm tối cao phong hào. Ở Nam Vực, Đao tôn,Võ thần,... vẫn như cũ tồn tại, mà Kiếm Hoàng lại là đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Kiếm Tông tạp dịch
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 2800]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TCT
( convert - full - 2795)

Kiếm Hoàng, nhất kiếm phá vạn pháp, là kiếm tu nhóm tối cao phong hào. Ở Nam Vực, Đao tôn,Võ thần,... vẫn như cũ tồn tại, mà Kiếm Hoàng lại là đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Kiếm Tông tạp dịch đệ tử Dương Diệp ngẫu nhiên đến thần bí lốc xoáy, vì thế, hắn đi lên một cái không giống người thường kiếm đạo chi lộ.

Một người một kiếm một thế giới.

Giết, liền muốn giết cái thây ngang khắp địa,

Chiến, liền muốn chiến một cái đỉnh phong bất bại!

Nhân vật chính được tác giả xây dựng tính cách rất từ từ mà hợp lý, như một cuốn phim về quá trình trưởng thành. Điểm hấp dẫn của bộ truyện là: Giết đến sảng khoái. Tất nhiên, đều có lý do hợp lý của câu chuyện.

Ngoài ra, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, có suy tính, ít nói nhảm trước khi đánh nhau, nhân vật nữ thì đa dạng thú vị, nhiều BOSS nữ, map rộng lớn, tình tiết thú vị ít lặp lại, nhiều diễn biến bất ngờ, nói chung tác giả càng viết càng rất hay. Cứ theo dõi tầm hơn 1k chương về sau thì bạn sẽ cảm thấy đây là một trong những bộ truyện khiến người đọc hóng diễn biến tiếp theo nhất trong những truyện đang ra. Truyện này đặc biệt hot bên web zongheng, hiện đang nằm top BXH những truyện hay nhiều đề cử.


Chương 1: Mất sạch gã sai vặt;D6LRHqddow69NVkh5tC4qJ0/ulekIrOCnIjt6OrHxg0TRGuMXLB/2K6KDp1FNDOOdwu+gkbiBhw+dgBZ/5dAdtm1qxfpaTplQTlo2bbt9ez36K5h1tm67MXVykgeKLCxHNqTFs0m2TW+7K0atE4YV4T0z26uQVTBctIqHEnEX1ph6A/9tSdLPX+pPUL2/rGcFeBFn9CdFHDvpLic2/b6Iw==|Chương 2: Đánh cho đến chết;ttKO06/Hzo/FuCnbqT9bBo/zLNhFX6/lWTae9yqyzF+BBrpncUT1p5d3EKSkd82YdDJe1gnq1rC5/qxsiO81g4agaVn77AouUgQkDzGxFuRKG2Z/JRK03HZBqyvyt9Z4z0KcZQOv8LPwNuyJfm5fOZYC1pAUanhB5dfi9jz/sT6Gzyi3YNpWYDJOY+psaJH1KnRVMmCVHPM/d1BXbb/v8Q==|Chương 3: Vòng xoáy đan điền;IbzqumlqXMmulEh0Pj2z8PjIs9hje68Jj+ZXB2Hny/ESsa5uUJwIVROrWstkpcu3xVn/YQppHuHyp2Yd3lk4QIklUt2Fvelq6/0ElgC9Olg6veh/K9bivtoeTDNWdm+pJc21SRSHcjdEdmmnEfP5QWxn/tntGPRsK5ItJ3shHkeax0819svbtqtIMOZcGV03CT+4+bqsINWmzD/nrxdRSA==|Chương 4 Chiến Cự Mãng Vương;ZZ4h0n7TB5AWAu8tx6fK5KGKenjRRkr3STS+8oRX+o2win2dF5fhEQktKmev/IQV6zkNamNxY1Qs+ihRLowUgZ7THP5y3TRu6nFknnjFdsCu7k5P73k2RMw11W4MuWETBgULyF05rwq76e6cwqIwnPdY6UE2gky1G8178Vj1MeJOMRLErzDFAVxsEdg5WRdQmwH4BjyzsV7Y6poJIHg05g==|Chương 5: Phù Văn Chi Đạo;LnRJj+OZSgsThdQI1UFQW/MlAPhyj2L7BUGGsdHP9ttW/fr4SwROfvDGYwDYr1PxY+kf0V8brdmHqGsrSFsRvhqPrAV/L8P1eDJcWoMLgKGMT4DqHHX5XQO5ZgAE+KiUYO+1Zgr3J0cMbDKte7g8IpkeQRwEtWjWBjBkkvJATcL50zLoyKuky8p2tekA4Z+nLm9+q4EuPgx24ET4jU6uYg==|Chương 6: Lại nổi lên va chạm;PWISZwqfMl8zzRg+b3XDW62iPCeZQ+KQjTUvEeMywv4dmjK/FbAfkHo9hKAUI/OndwWCLgD05yCv3swx8MZkSxQPI8JvWaXpsRuUkRun6AhQJ14cK0wWIvhdlPzwh/1sj2gnE74ch10db/EOseMbxzYPBw93p5xcOXA86mJi5QVd59EMNUDdXyiwgeMHKUqc5xOoVtjcxx5Sby0NevqU8A==|Chương 7: Ngoại môn trên bảng;nwkjH/96AGEwpXIUDRA9EKYB7weB53DST0h2qS4zRV/+08R66YheWIDjp6abMsSNc9nJvZjZ6epaazdpOwblJH8rrt80g67/TiAxuoQQ9uTc0N4Ku0UYiI1G6f2lmd1EJyhBqxC3RhZNR8ujmN+7NugjSUO7KfjhRRbFxLEiukkwUFAm8Q/F2TM1z6D1s/yKDL8C52FtENMDh2BYd1sdGg==|Chương 8: Sinh Tử Thai;1pjEtypgUhwgtXjV0zFkjJ9It1TCuyF0ksV+v9GBSxWRWaeRRHvQp3nOHQ7QhYf0BHYoNzZ2z67xc5bFzpKnxdSQ3UMGAAszeWYR9tFXoCr6maJPXEuW70dKryMqNDH9YIc7FxBSjt5D0RDqARpquiBi2lmn4nGtd5YNLb51WeHB9RL3UkKIs60jyx3VEhcmgpgk0eQJeabLLUYWu7f4Tg==|Chương 9: Tụ họp đánh bạc;+6b+/3KKYFxZE22KG5MKd5XRmg7QYlFCoiO+X1oG+dBlfEgREQdD8Ht9tiu2yLmBdnZnlCK1ZhwE07zDnVIH12GjBH6EfDU8U1uDhBGUJl9czenW+cDXlNmtbe55xLgly4nXY7MlsoLZLrkYblcvT8xaRkP4+j0z/XL9e90tQ7H7URe4D2uLVYfgdCK16X8G8kwxF72pu9m9KPaO3V3VLw==|Chương 10: Kiếm pháp căn bản;YF3+74psMkChCcPQJxlcdQi6SewXnvmh9h0R1jvnuDOQ+paXSxgJCPEEKKWzjjisVHVjEqUU+JHeaCTIjfs9kh3po/3DQoSM879+xxoIsvwlqwHgprZUlyUZqvSlf3Z9dWUUw7REmfntU4C8Dkw/haVcB6e/Ab9MVVG24jab15gwy3IzqvLPM2pczzTV5AkE3wfewGPwx8ue6Kjt45ygQQ==|Chương 11: Ủy khuất Trưởng lão;zjbm/fvGs0YW8C35t48CVp6wSPRSOOfFzuZI56vazj00J/XnlW7zxQEblsqrqOvsy7pOVwawCnxvHQ/BZCtiBiyHZZsCchjDdn3o2fYNFx5YzyNT5CKkFeI9XBAa35KOTHOKYu1Hs7rALznk/deyaZBnutJ3QwiWRGWGAtBZp60sl3C/+zm67HR92pnBvDrWuEZHATJDr5qWbXpDZzKv2w==|Chương 12: Trưởng lão tặng lễ;I7NNYFm7qNrVUZx6LcdpYgMgNxtLZU9hMx0srP77ivMQ2JFEB32O7Fc/u+YhCQ6oPA9/QCQDgVllMN3t9y4R9+/O8OVXcMsvPT8+O7NiI6gRwdq6H+9dn+TGBcNyADFKxLvjovFGLqklTfDpkq5PBUXCRp1Klqa9yPo/yvWnPJncLICu5CjSdgcbgXgHyufR6OZPK7rVZUTBpR8tAXNl/g==|Chương 13: Khiếp sợ Bảo Nhi;IZIRNJAX59Rm/oLAX03QvqEAYiQDV2SWuCb39EfzAYziblZJIf6DhXEfYV6cDJ4DRiqdI7MQYuub9utifQaHtlrJkDfDNrw2fQQf2393PxNbbLr0cirRQ5t3eNJOjbcWLlyuIEwS3Jx46JgLZnuiafvZCBb+3Jzla7LvK2BTQ/QznXc97Gk6xVudZHRI0GtRPXd2Ma4UugIv+PVWgReLIg==|Chương 14: Bên ngoài môn khảo hạch;aWFMgGmBGt7GJfCtoYGgGfHRP6dbTbOiQOatXWsh4+PITJjXEkLXZC48J3GpIWX8WAez+L7LWhh9/R51rDjN5//nMb/hZmgJ0esgD/nGu9+tCE1LeIHW4scA3W1NDXL0tOMLepVm54XBGJ0YIegFl05ASImdHfQ16QWvKzjclPI5GJRlZW6CTIN35MtbYCNAEgF7KJpd3BCzHhIaLbJt3A==|Chương 15: Quỷ dị vòng xoáy;Huhyv3hr1xierLO337D2gNG9rc3WAMRJxkW64uUtRjJY76sZpl9Idlu75SSCKmgCeD6KcGsBe24mmrnGvgbKneiD78Hea6BE4/1DqltezIdgJmKRyd3zo4AfXXk/CLHPYYgi8EuxgO+jO9pkX16wOs7gE6Q9HttRcn7rNPKat0+zVXZFKN/vdHDHBCOEfqfYGwUN42NDfnvTRDpc+hOGTA==|Chương 16: Thập Vạn Đại Sơn;Na6gBV48MWr3BjWjl0q8HsH4AhynM9+IaVILyXwBm9pdhCqM1gQ9bwooUnE0Q2pNl0PrfOWrtAEhyHN8kpjysc5RY48VyzoY75wBm8IgaXxT4DAsYEw6fN+0q0CdmRuqZCa/ubp1ueSqpN4BbrGIGwGyAJm7nIGi5kqhtkiqcNBXR5Psx0V+NAG6jlUK7lIolCTAagsrrcQbIGR0QSfO8w==|Chương 17: Phù Lục giá trị;iM3Dvj9omjD38HuelUt8ZL7Q3AkhTznBaxFpIlM/sxKmQj3q/yGi9g2bh34vS8gcJCRGcJAGnrP4+jAh1fJlU7VLVfC+mDaH4EzxYoZ1CUotlDrfGBfwlMCaSJfZAXz0ErzXJNJo/ZF5S0F7DCi9PjmZolBvizYGoj3HD1oxKXlnYv1vXMHFSxRhfdax/eKg2lwXQjltyVz+eutWHe8YUA==|Chương 17: Hai dực xà;G+0y6UiF5OSI/vRiSX072wgALgZ7pMC4D0mu2fc8acUFbpkH0iAQKnREbiWevq6vxecNnlZoGtUgtF2m2TkGe0KWKIFKlCFFlBAEXV79WogVfA73uxe+gTXtpiK46cOh78MUsS2ubZsuTyyscuH050pGvMgVOsRnTbA8fzlIqJI5X1yrQIUaAHAEv/Ipd8tUwB8uqJ+9iQHhHpnr7BrOWw==|Chương 18: Nội đan;az+HHXxKKDobauWFCk+KyC/rZ9N2MGaW9adH/i4+0vcZ4H+gGBMxTvfQozGPkPQ+ZdSbNy/c0pEkvnLIPXGggVk7c4TPDfH8sy1eNDFwPs8FRdOHr0MNakLBhwliqRABl00KZsRtOHdq0ADQbV2IgJ5YjyD0/WhbY9Fsjv7I4anhC43SbGOxJoleHcW2xLb4qE23P81msCiwvvIy8yANlA==|Chương 19: Xà biến;mAI1Z6NOEHhIptyWmcSOi+NEeNCT9h+jM/2LO/5FhyT3duIRevyRFgRwIEwlTE5OxqFve9ZM9R5/0yYKqBhaEX3xj1+vmtqTZx8kIfr8puGtUn22p4Fy40XPUmua+nW0rpUYEm6mYYYUS/KCYe2oSFw9MZIiArU2CPLt1SGnsmcGNuDpEtvvYPWYNP/n9+vT9UrsLgxy6c/imxSZW0d3/A==|Chương 20: Dương Diệp gây họa;2CUFr9GgU2P87b8rxkzZq0ZKlMiy7lygyZAiic7ii3+xNhAt4B3MKHEO6cEdEOZtLWNnKXsHEorcvcpquV0XPt2FH5BJEq5yAWhtSfxukDDYeU3PMcoQqe5AB/nmBJnCF4jiH6FO0/1+b617zpZDXy4MG7MWAFCRHYgQweIrOritAYiOZi3w+FoUusHhhIJZP5U5Kds5papd7MOuAcTdfw==|Chương 21: Thực lực chợt tăng Dương Diệp;Y7Wc4tYrd8kLHBcSYO+AZ1+VIOsTrqXrCoHFegEmBoVYlxBW+nkhi1YFFeCVne3+dXO67CJm+46+rCNSDqSufsXDkd0EKfWVSuty/McPLNF4PYfu0rPdYSYngk/YI4BNaAcQEwQaDAs6JJ947UQV24a+KSvJQLEQ8PHVmAbt2ldDLfQnhzLrFdm0je/WxQ//aKYNBYi6NuuzjEbX4HMh4+DtdhSpjxE0bzqUnKcKDFJe/OzSobdkLb5bO6euvXF/|Chương 22: Hạo Nguyệt Tông;x6qA33xrv+YjL03xZ/u6+R+/umv5l0BGPaAVBkRX/GQ9FoRJLTPJloZHUbz88BgoVIg8vt9n7OYfJCvSRqr2uwLo1dtBTc+1dgZhtXJ+mKRR03KBSdStSJmtfb0XT4IqWiGUk9ysx7ysXQ3dzx4Ppj6jr7xPJY8gMCNeO0VyvnkqOCJHnl66BjcdwbJ0iED9naI/358m0jsViOsd4z1iHw==|Chương 23: Thần bí Tiểu gia hỏa;x6XOTokl9jLUlRPEivNfJpV+XJ5OK8x0rEdzQzdEgg1pFx5NP92xgkcikYJRQOGvoMOFIKQLF1vtRZRgdvrgKcL+cMECEHV7LSTX74f4bWmLgklG7XzpJtHHdZJjlTn+yJHM2Drp1D1TVUFiR8CQ6XqNm19D+bbj2IwkqfyngNxjw2K2pNOR5jnVeZdJl6auGjhiboGUWITQyT9BpLI/Ig==|Chương 24: Ỷ lại vào;/S91R9HFAhl368lXFJynJkfoBLDRMNdh+bquApU6Yd73BDuQM0t6CoUysrjRNEeXtQmEXKJkvNCvVjZDm5dRbNNNOsA3h1utPKblBWOyk1xuX0b+iZhX9izpq0kIwprT0y4Yl6mS67WpEGb6VfFXm0L4nedDkO7/+4iUERY3/PpGlfISNtQBaEBu29iXQg5GWEAMGFoJA5EATzjcTjRnig==|Chương 25: Đại chiến;ABmjni3oxw2vR7UOGnKzNrNKZYIQxouH8VmDfTC3aR/JeyTYgIGk19Bwif4C2Ou7wAdOQwzWr+gJFGly2zHJ53w74+Y8MQ0wSP0C954sUTgoFHg9e1qdiSu3Rhrdj2VRcmDpf3Y5gMEGdhuX0yxVXBrOaoaFcyjtzVK+HgOJQlcBQGCCn2HE/tUTOqD0JvOsM0Xp1KObHL/fPqcN4UtCpg==|Chương 26: Chiến đấu!;XFNJVoMWSuTZqI2l5nwUti1b3Wq2aZMUSVvWuZ/yRdX+l6T2/fdcw7tdg4Oz2Z3gvkvlRpFP1oHZP7AjYnQIqCJF2Uy1rSRaVXfwtvwh/o7ZZz+qw/+RXgrUZEnsaGt+EjDTiYULV8c2OfOVfvKtAOYLf96lrm2Fj7Lhk7HCFyWPrV5oxSnDh9lE7S1iAnujAvBNsB/MuHCJpn0kbe63Sg==|Chương 27: Kinh biến;25VDMYTRRqU58O8EbOLeYZYLfhaDci5bpv6f3r9jbcQt15zGbqsH3UTBTFYo+tKkGNkRC6m8GXG0NtmIQX+qf2Aw0QMDQpAepgQn9mOa3MNeKbuTAYhlq+TPZ7JJY9ihrvoWVomeJdNnDKFoDzsSLlyD9ySeKyIoh4Expl4US9v2I+SatuvRCioaBMccCDB/Oce1KZXW3IrW3A7UufE2yA==|Chương 28: Ra tay;JAeJnmjWDA8+tVKLutZyX1/Sj32GEOIVeOqm476cL7U25NcZCbfNLz6I+3ued8uk4Stq3CjINcI6SRDPO8akGzu6su8+n+d/SrqOIP6akDz443iZqxOMlfKVTLq2XROAAFrhSU2YZlcfrJfeXDZt423I0G9dDdSrgCxWTT82QB5oBPEml7VNyYa3wI7fE/kTcYFkABWO4ucdbSVNdjtRSA==|Chương 29: Trốn chết;WsCBwdEPjc9oxQ0y1SAvgZgCAq6pl+etj9LBEcZZ4R+z5BamB3WAW6SDGmFea4kZQY284Qrq/IcmkWieWSLT6kQPQloJGIaBitzFwBgO6mzHFJhw3ocMRIPQRvkct55KgzcBXGLUPuCXjOcxtaAESF9u8qzC/P5GoF2hTNw/DEvqe7y5xyvEkVsARcYnAZ/I0gQOZ0KmWwqEHGRSztkk3A==|Chương 30: Nhảy;41QwK8IpMuS68cjxx73F9WogxoR771TxPkSWjyRd5dlgeKmAw/E+Dp6GGOrUkrw6RfauD1wkYZmlIoD0WhYwEyeDR6fYbjkAa+VH9HIlqxKfZhHjizqvE2y8CYKQly1Wx0z4cGh2nyuCmr66OpPvFNAqJfU7pM+BDN75mXQYCPLuK/3H2+A4xnx8Kl05tu0nF5b78C0mx/mXbPowgb4qmQ==|Chương 31: Nhuyễn ngọc ôn hương;5ZGhPFX3kvuVzyQm1Gm4kXRe/0W4FHeKlcBG4xCs/rf7BEOb37S8TGUPeZ1/rknlgT+/US3Xq62lJyZ+0sRTvyTTlBKcatSlIzkmm5R/d0KfGdMd0yzzXa0utgKshonEYKoJijecbKDWHLcxl0z5jnTBfj16+kXH/zDnmLPLIWOWmfLbs5HwoisClojTTO8uNmikB3hPKxGDY43eayz64Q==|Chương 32: Phát tài!;dBeMWWFxOr40iA9E7mgAU14s0X8lpsT4lgspv5cuNEY1hTotEJemFhn233Pc75AyYKUQCBzVRAtygC+T5+1LPkLL1aIN3gPyjX+TPhgx3SF2+LKuJDhHq9x3txV6IXKoPoKZNxHIVubRGAHP6mFgcpIesXfLUfpNnSVAhXS+8hJVC6OmaJL0HQXYnr9ih9/ZA5L2haPTEGQ3hCB7XcVAbQ==|Chương 33: Kinh biến;Gddk8XzuyeVX8aRVu1o3T30p2wRe1sXZ+AxPOUAk9rNjWeGSxPubr16tKU0h78nPCcOQYTXRDL2iCz5ddPgzLxze3LdW5EZGdoaCw76sv3T3xo56TcFMFFun1Q0ZP7krdq/o4eVTI4X/tZ5Vlar2Clrov69ZJHN3B1eCCa8/77qoeq+Kyx9JKRzkLDlbjkySWjB23/XabvA3C3qVccwDnA==|Chương 34: Huyết mạch uy áp;7FyTQhnLxG12X8VGgNr+jixbOlJyKbxpTqfIni3yHSna1idYrqPOL3Wg60jyvltfPnx6aMYLCeZ0ErUxnUOrMOgK7qI/LnrSAkfyLtOXbZmtC1Ap8zOhXPKAVuczbxMpTLNFjCEziam4sdNTIPAnh2/Ao20HeTRYRMhZFCm7bL/ydgeDF8n79Wh18BfM/9fjZmF9+IMbGkqIT6C8jyYbzA==|Chương 35: Tiểu gia hỏa gây họa;ScE40blJsCPwIuBS5qegejrxFmOr9IRCCp+Dj1oT+AB8xQYrPbVupr0BeVE2AJljQxZ4uEZxREibSex1L42Iva1hHb/rJ5OKi4BTZMD674fr+R7ZeuCfTiXC+RUzuMwh18ak5sZY/5gpOivJlWhVuppC1rzuBmc2crHS8AQ2QGAXewD2UnbW19z1pLcZ3pNsscSGe02IZmSF+5MKu6ekeg==|Chương 36: Thanh Vân Bảng;21pDt3xWKas2p7sHrLb5YpswkjKCplVPpyY9tilrb6CGvV7vN9Pa5yeuHrts+PNlMKEDHV0NcxRViXTvI1GFZzsVWFQt8QYBpRGZRjcmsvtS1/g+P9Mk6/hpbW6onmfwhWEC89xyyhWNxEGfZ8WR59p2PdQM8K3p8F7/YVuqaG0Ph792FteMO6t5c9N2ZWcOHIR/N5kOc5AoM2y3dyH9Cg==|Chương 37: Người thần bí;jM8LOYnIC6s86U25ZLyICO+eebSGeqM4uLnfRLpN7GxxNhV1rxH3V1Zy2s+Ogs+SCvsIph8V7YMgkqpDkCcN3NS/CTVTc1LXAzn1V2No3JVPYqWm1PJUECFF26kAD1LNKier0CueZj6jeYzxdZmYj6YGGdYMiBKxPT/09u9AS0pI7W5dHcuEPddeBhnj3+sRZ1m5tEmpC2s6L6B2kzAkZA==|Chương 38: Tặng bảo;yL8i/av5MMN7Gtr3g4CZb8qam9Z2IPnb9fQOPokvIGCzvPJ45uGAUm/omCfl8yhbDtGv/k4I7W/2MiovJwT4s4OOXbW09yKIpCJaPf70vUn6E1XB/aa287nhLNfkOGHB+q+ofsqBDrk1nE+VM2ePpYN6tvSN+CduUb5FahCerSQxQnnA5WAOU/Uypd+bGQOTNwHPJmReLiiQ+yeO5yotGA==|Chương 39: Quay về tông, tu luyện!;bhzP3Q9Ltbhj433qyAPUtIpvUyvaw8tdKk5jhxHCIRWZcHqSt4l6r7UfXP1A/ruhn72A0Sf91GFnsYUPWIwghvjiEfqDhOoSZUoAdAwFeRBVbdFkNXzFn0L9BgX5MN35DysFUW/4tdH6cGDLZocs3kTf8NUQNXc2526ODbxTYwVMFHxU6pComY7ElwyZbDziv7xnVa0RvcBbgRsB9zrebQ==|Chương 40: Mị lực của Tiểu gia hỏa;xAnQyWfRw8Z2lZKJBlgoKbFwfRsCMMEr+Mo0IHwiE3IfEPvss76N0kz2+hLlUWQDYx78xKeWYVXFLDf2cVjxq12WjK2NucPBUf/OrE7+di4pZCfkhiTk1hv9FZ3ObvZcyUPds7luq5ANG0AeKt/KgojhAuBmKigg30bYLYQj/sNcgzjX+eYzN5EDaDgfeZ1yG8TNdU9ZjwN1zss5K4dpgA==|Chương 41: Bên ngoài môn khảo hạch bắt đầu;vTB00GJlJP+zmTfKiqIAr1ZMq3cp0Qxe2ic5bLTSfLmmnkBaae2ZDYzmCYjEFURhajycfAdA6zMBGs3ncjWbD83k9zLKeHr+YggrGv+ObNMsGX8pSKt7oXULHSZHxkEjez1tkAfM+p/LAFfyAGsNCXCGU8AfdxVy5oh6I7Dz9POAslIQsd0USgA5YRFmW44sVkMDS0+UpXV353TBc2ug5dtaLY+7S+eNRwzdYorxDTwTrOen2kA4SLWWTQqjwA/Q|Chương 42: Ảo cảnh mất phương hướng?;InHJxx1xa+AR3V+gFjM0GVOz4KdjhB6pWsM+qOEUXbUQ/T4C5KN6Md04IvG0oEO9TwKEHakTCyTAA9PLmx/VuvdMHUbM2YEb7QQf1N3atl/0/NaH3Jd0+Qcdwxhr3jdCoOVDcFgfiOzdjo2RjP1m+fjIH6HqQaDZbw9XrmXt5nf7UoZHFMe67rhOkT7Ipo2TAZYa8vkPbQ8fSsQ/3/iEaA==|Chương 43: Kiếm Nô tháp;qqTsfSoIoR1OAZ4JRzSjPoDsarol7ZaiyhGa1fsRfLkhSZvXQ4q+orhz/csdGViYoBPZ/yIKT1VhKm7CLTw4X3A0ZoiJwYQCwq/iG/eF4SKY1RIz34QNtPRka5Fv0dXxCUdYjVwEJq4CEGX5Ry9zDAH310vJTLhvZQrm6Z31HLYQRN0ACw2ZzNQ87cwG4gbci6j/WeijKFvnWIyoG+OofA==|Chương 44: Cược;vOXj/Me1jYejf+Lff/FCSSOpNra7yUdq1EBiu+UiCUTUADfZdK6Z5tPC1RiyA5D71XMykKxzGSrnN57JCAkSVsLDmSw7rQesHIfZKxPGtAAqBRQGzpNP03liWOotept4LUAbdhCvK91uRFqwJclGfiWvwq1M+XTxDylwqHI4kvL9KGlyz6c++I85NA2znCGJwr5u7PO/1BWThknLwRMcOA==|Chương 45: Thế như chẻ tre;gTT40Em4JFxdFYcWNhJcraqtAoukxHr+YaCzXaFidSQn30oQnBx2Xx+efyE2XSBkBBNtylZjsx12bHHW6pro4AuDUjLchHQ51Re4rqG184qEH908xzA2Ku/63TGGdtuGSb139Td7KjPylB7on+TVIHp6vaT9n9U6EoNMcGLWZUFjyQGPzYFZCxvZXETg+C8bsH6qjRe5TmMgZqraTQspxw==|Chương 46: Chấn kinh;y7mO5dXYhwXJsVmNq3KI9P5BBnqKwaOqoRglhc3LDbLvqBqQN+oCUuX5az4Qore6TrhmCZXxxEIbikJ9WJzapmB03VuLwyW7MNR1xipTM12S/jCS1WVopbIO/Xe6GeXks9A+IWO59YgqCpSY1WMr/7d6C1APXqJC1E+WdRuMdFQdsw5ry5Yl/nKnOciSuo5Xom987slkR8zLUuWx9W1Bgg==|Chương 47: Hậu phát chế nhân;0u4rf1WUsKBuKCwOdPBNkY8Ike7vMXEH2X/BvU1WdQ5/ScAW1n24TNnLGXEeUtIqsx6APhvDYQkkJpzBQXkfoErVSBm94PteE+yoi4Ud7FVamNa3RcEgOScaYGVa6TBV73FNoaMKb0y5gVItdblGUkQ5LFExjKVhSbNi/SkRIPw3v9+4eRyGqa2YTi9qPBbOdJ+5IJXASWIcl0xFqNjwSw==|Chương 48: Khổ chiến;0QchOE4fsPyBW+4uhbW6t1U6FfIsZIKQXSaa5KeGjxMjz9rIBijk7pNrFK3p7a/jQv52YGgr67NyiYJunft3RblCE8tAzjIFGkyThBjYgaPcC7jRrLEDO/kffrhaxWyRTUOEHruLXTCCU+A5pdDEjR27Fq7zlRUm3OYG7/SmqMd1ETIaO2wYhw+kXDlg2MqH213RPj9MZt6Q9KzgD8xF9g==|Chương 49: Tiên Thiên!;aaw1yPLoBKC8EqWlD01EWV5k9W36NcNMKPqlVd30Y3FleEBjpMHvudqyx2dIMWissax01Jvk4EeoYL3nPfh8sUq/mTlaCmCpPnW7hUJ0Z1nPqXZyFyxIHvafnR7qqJvakbolGu32r3TCq9JT+gSO3v0v1LFJL7RzgdB69LXCL7uXesix/q8OsAdbxYUAErlODZDD14ht0GCSWTZ8z1lKQg==|Chương 50: Ta cùng ngươi cược;et/BVZ/UaxDx79tqwOkvwRXkcXjAYY4OASGtczPhieK3TEVjlnODif2G/3FnPvxahLnRoCZzyjrHscqnzmOeWrgXUliExsQt1cS35MdytKY4i67kb4mYUqPTeo5IoJ0JPGokGQINxqk6ntjOlRHs2TNuMRmEEIvLoQJnWBiznAkkX1SMgRou2Zfy+ozyEiLDVycNMneZ4tWthUNFj+Alvg==|Chương 51: Chiến!;e4M/3sYXbiJgcQpfPA2GOn3logC+muluJRT7ERF8kzv31Teg6k8a6tja/3edv5WXcCDARwFKTiFq5+nCMush+ZDs2yPIWR8V6Vm53c/BYD/8iJFOEbYbdQ0z0f6x4pW3cqe3/lR0PDmdmtIdHujMqP1pHSwap2TjRkZ6P+qJf0lZ//wj6iDDCuPq8CPrMdzk0zP6KF574JGPBf9uJwOEUw==|Chương 52: Thứ hai mươi tầng!;Mm/AzihFyyn6RBwDOz9OsCWfHf624gJLxAGh0oKnhFpxVzbH4H9Em/uhB6mK8GrUWm/ldLdR07CMvQKyRqSDdpR9ug1yiWoTkAVnQNKdo1EB0YVuL5I85IvN5Z5TQrtFM6TNzH9+qfZ9kSsP8xSCLEobrFCQpAjnB9oesNCBHzYjS2TT3UDJ/C7nOmqth/xJGqwDyLPdvDInsaxzbBSBaw==|Chương 53: Khủng bố đối thủ;C9BWuUgjk/TzMVnMf1ar/fgnQkgXZEf7HeWRlwEqb0COAZvrmCbfcSsuA0Ve1AfeNPf3RjCL28WblEwu9nt228xz2EPEZspEEs6+d60R3hi5zvlzccUcZxXr680EJeQt7gctOslJQrsEEC+LF+hc7S07unQdK1epX9dp79aIVIKO1BpStFfs9ARYp6BUb/EKMYniBD+GuhxACh5BlXGl/w==|Chương 54: Thứ hai mươi mốt tầng!;0twT1et3DZ4Ac8kE0iMMfQGJBQsasquPoze5JFs7el29p7wSLdKLSlSWH+J+d6SRoJ1ObY8X7An+iFgctiAXYCBuz2twcvLx5M4i0XA6ttnVqNNNxswVJpgxlpfspGQ+pXXo7ViJkbtRmeAEmiYUeC0wszYk5UOK5/4oqymuZs10seFzgER9giqg1un4VP0eL4KLWB4Weu3eunnQoVtW6Q==|Chương 55: Lựa chọn;TaaAAlGvW2ivLuMLuU6ADRC/tVkwUhCOVOi4r/qm3+rI2AVfVUZwAFvXEWzzYqAdtnYe1yxu0QQ8vX9EEKrFzO9Fb8Vqogb2BKHosRAzQlTBW36jwrCUncwIX/ibfcDICVicNGBu3dse8MvAb91U9ciQsfoBgXxX8EOcC1DmqzsLPENIjl+ni6H9oODq8R+XepK0p4wWUX0BBv2tq4PWUQ==|Chương 56: Hai mươi hai tầng!;lNp47ELvkgsg9J2xez5vvr151/oFASIktlBx9yMS7ysmdkpDL1AYypjtM0dODhyx2jsbv+aHeMP5GuLs1BSrjaiDnqg47B4B6eubl7/JHUsWNoxM2h1oDiTrc3hMiMUacgp2I04eMHHT5hlYi59zRLd/JiSKcvNQBFfutJGm1hT6EnblYYw2y8rCUhxRt/HLIcKGAKSEK4S6LmTA8MMVoA==|Chương 57: Ngự Kiếm Thuật!;QHa7/2pgvzxqC1aurqpbdU5V19pMWthdyg59UMJKxf/WeOt3auLDeh6RDA4CegLGZ1XPolqdOo09skLdXopg5VBTqBFHSsMEYcBmOF/Esh36j8y5MoYvSJF8Z7af9SS6hcDlM7yUzY4Qar3gr8G2ocW4ZB7IJDNRYmN/R+0sEOXDIS/IvjhM5Lm97NlVIbxTRGvE+qMbnPZS20sEJFsX0Q==|Chương 58: Thất lạc quá mất mặt!;/6LNsv7q/VbNGos3xcd1zbUtN83LvaXv3bgitcDh4gEhMMWxAeTqgMERJpJgpN48FTihndf3KqWdX17m084eUiaD/OUqTavBO+BrfUYlyx6ArrMZwDP7pBV/awPZjbAC9stvnqn3/tcS0IrCNPK8jlOX2D/Qm0OQqpfSMhRp4P/OsJiSxwh/pJmVL8aILgA12dUQ0NkDM7wH9zq7+YXsfg==|Chương 59: Thư nhà;w1sw4dBbRrEx4Ixoy1clz5t+B+Ch8oApd04CJbiWPOZzf3ViqIIHasxVOPBiDuP35Q3WSKuEYq/lHh9Q8HUWWCzyVNu7nrwp3/MU6qx8uSEj6MRItwfkguYCTXyYz+DL4zsBZefDH5iVubXSWp0FeVpkDhMiZLPOzD5mfHtfgKT9tcTHYj5+1OAMLOp/wn6pMX73RlOUTjZNNhHXO6ltzQ==|Chương 60: Về nhà!;M/5jPh13vIR+ZaDQcvaD2WDo2ZsUvqmdVTLwIONWylRSkoFo2+K3ShCcaGixaU0vwn2ppNuz4V6Io+Z5kcV0VKTZjQSH2FEU/VB7Ei5ECi1zAL0lVnuof3zzfI0+Wctii6lCyWzaupslvKjwB8ZEtvf6hS2dbduJlxnzUYK65MFekTVCFHa9Hop89w+6KN0IeL+RwUhLK8IE2EB3iACS0w==|Chương 61: Đưa tặng hộp kiếm;s+PZSRVF21gywEe6gj1a05u0fIW2mGz9A53U/2lnLCH7L7fOKTpjSzre/jqwEnu9hDFQPlZAXkl0Far1hlrSDzx/HSrNb9mmMDpT9zyWvYalKZn8tsOOBtci3zfDNGeddrTeSlunHHasSpXFueq3TP8sP4S0/2GXbRAFVmrAPzBEUP3kKzyUV3AN6O8YxuOalev7RDfsgUBwTELSmjmkmg==|Chương 62: Điệu thấp một điểm?;kMZQxGzCgT2lpi9zRQNlWo3kZsNzoexhOalCgEB9Tw0k02VpAryKgyambG5+rvxohS7lAMVnu0yxftkknqFALvPAXCkyCDeSIzL/++lvi6rd2N0t5z3Ysz2Q9TWe+gZxMuudiwqZ2zDD/uiE7+S5gBZAjrC31gBQiT6cHBbXCJyz/J50FEF3zNboLJt7A+pUY9FFpcGxPhcuuCAU8jnLrw==|Chương 63: Phù văn sư địa vị;9zHXyFrv362kv1RyiP8RJe+sL08CP4A0q892MqkdpMepeHtpnkGK/jnqa95QyL/v+DcOi+uSuTusI4CL+laNgVfBQDVZfLi03hiiOj4Pb5NxTuurc245KN0+hlQWz8ZhnKnUuuivKwuvNNr/aFgMfLIO7j2R5s77yco5/FnhZDgnteJSa4j5ZgFaod5cR1qeCMAlcgM7gpOSSgNa5OjQTw==|Chương 64: Sư phụ ngươi là?;ZLBIL2PBADWqJSfi2ML3eCpTDDjFi7rqtHKeVmL4zRbc4cQSDw04d4nXKgm5kOsClJoUKUbMVWryFqDFEgQPknTV1i/V7VH2LrHudBTpmJz0DvnRj0aFmxfwsDlmdVNlN3d284wJ1JdBNkDXLzx2W6rLRP3qNmFa+FlXVEHlSXikXvj3LZrZT/Qq6VsxvO3zzMjfB9XKJQD7AuoFkomI0g==|Chương 65: Khảo hạch;UErBRbjXiYgOpGrBxmJKk75hvXTGD0OI7Op4b7PZFd7fVDY5z1Asc1lldt54ySlwE4Ygg4E/y4jxs3qt/tatoA2Te79RBInT5LECq0wV8tALxubwvO6im5pg8abdbgjI+LrX6I8QRhPt16VkibVSLo4O29iK9Pvm3thJXJU1yiKevjy52lfYBZGdRQCMq8lpBJeGce6kYEktY2TO/Ja3yw==|Chương 66: Thượng phẩm phù lục;OSwSlfUBeotkTSmls0tCv1egQX8S57Wd085U1ltBUWaAOVQI7TZ7jHZz07q/OBhVPxfFjLuwLlyK8JCCnmlylURSU9xKrXqH8vO+DFHm1fMGobvcdOfWUKkKQSRf2hM/I2V+4VDoMnwP0Ms1/qYQwVuwtGIl1u+4X32+QKsB/2f6BWzOiptUyMsxcma0cJSBzMqVNxza2Si9jkJqBmTSuA==|Chương 67: Đi ra ngoài phí?;W7YD/phWcBt14NWITZmcnd7iSRXbQuxCbaK9/SJ+MEevRVCdGq+PHhntjnaSZ4U/2kXEliq8Y9ru/jJft35/Tcik1BqvliOSRiSEpBRnjyOl94LHv1ygyJLn+YsYkHPjMeeXO6l/qdoph82sHAyX5k10nuqn3j91kRTUn+vvyTjIZWQho8KB6j7rn6f3iRv55hMhYjqxsKNUmWiToqaiPw==|Chương 68: Sư phụ?;VQNZKfWBaQyjiS00HUMcuHKMRtDGH9rZX1DjR6sLG+DHNoSTSPqv83/pe1rxdt130KN5eJg0Op60Z0nbOwtzJJGlFPNEwD1BglRUmnvLLP9MCwadBfbas3JHKBh56MwEc8/d0ZGGn/7OnDO9vspjzAtxtspKFBwdEHRwL7pveNW/9IxYmPBXh5GvBVJa/p4siQvdLaJ68PJgIwv2s17SmQ==|Chương 69: Thu đồ đệ;RZj3OvZ+jB5/BFfWm3E9nJ5+na50kNyCHwBisiCQc5ky/dN0HYRrJwyaawZwyfM+ZkBbC7bm1WYaPrxMyN30WSL6KP4rzm/hKXC7SGaBtCwtjPjeZ8tFwnZ2m1or+vHItvaXrqnEFzuQzbFQmt/XK1THDSlbCHtAfuk5ZY3CAoRGeV65f7zykoRMifUhTNvRW3RPzOtryjqzSf21iWRHDA==|Chương 70: Nguy cơ;pEyWoRdSDp5CafAkmc35yASMSIG8jQDFGRunWVA+eRjIPj21aWwwbaWVXvoIyG34t2EqUHbHAw/7N42344iq4PSMh9IaPtsKMgsq3uFbQIp6TPU9sz+b5dMRHj0Gdyg+wWlXPsHt9mqJX9rnCXCxPfbwgF6HX1iQzvuhjsY7Q5Wp+CmXVrS72bY4mIXTPHpk3o5/emVSHGyoNNPmnyeanA==|Chương 71: Bách Hoa Vệ;Joq89adSdoZYzbYB+1/nEl3FlLWqq/91Yo+hLEpdOJ5791ACs07EzsRvqRUKPNYrmCi/S8dtVMprLS4iUo6SweoIyDAxfTq7WlaqOKapzvEePMhNicCjQb39gnl5BT8L0T/qaFPbDq+yg078T4DpbIqN4yhx12/xAb4BMBoRQfvupmgDr3MOwyI3C9H7wjoVL6HJOopX3hQeoo2kQJSUCA==|Chương 72: Phượng ngọc;kPSkUZBK27/tWQSb59LvlGIoTBiJkM0WBUcpdEye6Ig/h8l4D4AS2u1t82r0WxHtkAK6wt43YClp/XlglM7vp7IEvHTKgTzNB5KF9zItJRIcI0LA9ET0lqUqGcrVFhWegkDbDgTKiv/+Q6FEeBzQTJAGvjnfLdbs7ZJbBHx5plrBdo3bBrp5+vT/BsFO3ctr7AS1Q9HZzDQAD9tM0iXhtA==|Chương 73: Dưới bầu trời, đại địa phía trên;/pT6EDMmG0KrpQ/mILUierUAM2CvzMA6RrrxUvA3QxD64sVTbmhtIs0SOzU+YtGBHZ8HiPj/LdeUVHD3strE9qdSC0D9xwL++U7E5+PlonI4ep37m2BeQSSXcRj97dhYv+/gJhRTC9wxgk4U2WUkUV/Vv8dxX8RYOIB2D8aEScZ3vehHFrAU5WZGlqOu3z3cKiXpxaNW6QJo3Nxf5gArseSoanPrxSbBykI37Wyw5BMfRYplQu4e6ZhKYf19ONP0|Chương 74: Đánh một trận?;5gR7yIglLFW8LlkD/lFNa4perXENg5Ki8UKcTXGUdQMfTum4AIoCpspVximu73Mcjd6L74c2WHfx4qOlnK0rnvGeVPBB8g4NFirA0umSPLK5fKDTLW2Ia+/WVCksPekGoh0E6nBkmrCTKoQhjAbO54oNofejfr3uXRww4NJS0keAkDuSa+dwmLdWgxT61IsbUvwlIBGi6r6eRuf3Sv4jCA==|Chương 75: Liễu gia;jFIGswqUzwqWvcgy4FhTHrkqTYFAdLByb9JbDg9O8w2k+mcZKKHhaLvT+gFwtD8qKKClHs+FeK7h0uEN3e8EtDFuR6Jst3bHewKLEYukW2+quy0I665K6Xfdt6IV9zWE23iZy/91zXLcZiCxeFvyLXXmL6x4xMaWEwzx0n3eum9pKEDBC264hVjGDHr5l3dB4G0gZD4e4bhqm31YEXy55w==|Chương 76: Đáng giá không?;mvv+s9Nl2XijxRf6lr77llZk7q+iV9AcpJ0IV4wjf8HQ2ZHIwLr2Q+ofJkAUrqN/Obtbub2iFDYnH+rqQnrQxabR92H5sYVK8qVRkZgBnwqHawftcu6gPfrosxNZ7O5pw9z/xPCvU+F/dLLqVpwNpRZl6EuBaCPugQPSCdrhQb2QvJmTdx0cc0mnkU1mvzi9IUz9wAkHD+SRzyfMeSh3Ow==|Chương 77: Lâm Đại sư đệ tử!;ZFef/v1OHWYgII0FfGR2aOUo7snHjtBuPorEV0VlKIXM92ULe5/+UD6qHa1iTSfnJQpcXhMWtdU05XgT3y6eQYQeaBaCkAZ4JbpP8A/geRQe2h86eMKM0x51a5VLA2pAoHrxmfN+vO870T0WpyvAabNDwTOf6JZ9EmbzVHaEJn57WgJByIT1y0UCCDrzIT8wSKekcg88wIG9ihOY5F/HSw==|Chương 78: Công pháp huyền kỹ;VOdRL1Hgvqk4vSeOr8MfafC4dq+1b2Z974FmlDN3xVhfxi89M/dtfCkNng3E1K9qKzcLGobYKhuf8IBB0nzqI6YkhyM8E0lmELO4e+v2on8qrnkVqTuQPMjV5WHi46VUhBX7crs4GzHViRhwDsgCpOBuY/SjjlC0oKUDEBqPzWFGMqqtKT62USFSBxdsf2LXSrSeZjRqseWReOFnIUQBKg==|Chương 79: Sinh Tử Đài?;yVixV18QNiJVa6UwAjJe4wnEWOyLSyd6qFfSyb95l4C55HgndGjDYKkq1d3GdX/QdbIJWEt4Z+ObMXCmId6nklYAdDrdNNoyLkLff3kD6tlf3sUJ8ZzL8QNICPDo5DgR3Z8FBdE9XltLuABJjQbgirRZT2mcC9Oqo8DMH857IYmNoASlJPQQ4nAWf4Dm9C3R9zJarzI5Ot5pVWYHhpS+Zw==|Chương 80: Kiếm Môn;9s38nn5UeYDh/6JUML4Q7uhgYJPmNDDkuksn9kyB9Y4V1Uf/Hu3EXPVNOSHhwqN5bWdjOoS1wds4PSGNjC5Jpw6KpwtdMDEJD1tv6VU8XTE6emnj2huOS1YUK49ZkEW8+Mdv+7vrOE36wsAI2nfuler9gL+qi+CJLisk6pp5Iyo3260nb0P+8yj+xG0lEfRB02Mc1bebtGVDkQ+UX33waA==|Chương 81: Bản thiếu;dqRt6kgCQ6WMXW6my5qRpo+M6tkJC2gyV1vlaGSVnZR9IIWfOsqy1L7UVOnEqTu/s9cvrHX89m3onKkhfvVzR5HiPIxY9aRgkx+Pwfl5+1aeM+98F4ibKNalC8oMD5J8FuXgTU8o8I1ZGx1BGKY68asqKfX6+uKWaKpdeDv2OxwZdOSwMfHwvPITiv/oja/ZaTA6zaGVVK83NKR9krJQJA==|Chương 82: Hỗ trợ!;zDCPMm/47+XUvFajfZvzxcH55bbxJgbQqKGXA52PjpSdBdzUVy2m7aCdxPcXHi7PV4/lXy7NqD2VS1RkhkQ/QwN7eFCpcC8puQ9vFsN6Mq2vh+iaceD+X5t5Ey3zwdoj7GLaFe4F6dcwf/hRVomSnUT2JHBXhHq/3rckyafGoJZS2Qmnigm4bFl469c9rxMEKs8CHsvQ4XzZOPHTuygHkQ==|Chương 83: Cảnh giới vong ngã;YbGzFkDhXtO0gr+APnKJAxtnNbLc7k4D4ExNN/IDK9HOhvLsrCGx9Yf98Im9tkERkIp5cKsjkxIENurOlUsreiCHSIsB9GHKx8xJ0mhzezkgDqvDolUZAoalQZGNVuHNRSKSOgIEe59kRx2zQnW9t/ynkgufLPekHcx3+pRVHPbHQNQwbz9/p0YJiW0UBekDKTMik7i6W15L5+rBCWpEiw==|Chương 84: Bảo bối!;DefVJrIMf2QHvULyt8BHnGomG91DsfVHVb/598dnW3oON7i1WUZB4xSmi7a4nl7DfyeKKt2V5t8Ux361/Uh35zEjwowQsM/WU43Mk7i4g+BVyinG1RvEPE0/7KE4AWwjlVq4lVBdBnRyzDnayDbMmEYGbNvcnm2aTyiKZWiDZfu3GrOnR/Jfr1bAgzlhNJTL322g9TAbre/dE4rfhqhoLg==|Chương 85: Cướp bảo bối!;rXEL5wuMdJReRFanA7hhNF/DR3Z+H2zH7iFlvM7pSeFmUPhPwcE34uEm8pzDPSQ2OZpbIii82BPT6kRPS4Hrs+Ca8kS0HaLqk/RQbqcEY/pixIVv5SagRjwfPWbOo/sfqk/m26y8oNbtldfqlAwAtLDAe7WSJp2gTcEO5bFmgk6coLsf+6pvw82vYxZP3nE5Jnb48IDqU/2ift1RiE4n9Q==|Chương 86: Huyết Sát châu;dnM1sK6PaPgQGpBYse31HtJehmrclTvmBrXFEQJuh2/65EvsAGqSIzzys0AV52rraAXNTPzl7hA1Wvy3jvIqS9p+0m4Rbn251U4uRaLXEpu9/8tyZDq7vwZMi5AdcXdO+yhBg3PaynGqC4dN09o4UwujpEgAIwxA7W9AyPFxgPRCWNeUcorvdkwHa7O28Oblrl8ifaml3tYqvDbFF73Mhg==|Chương 87: Kiếm ý! Sinh Tử Đài!;ki8zdkbOMtB8yp+phIkiGjCgVt6NUiK7PKQFhRgaD5WipGxeyTD1M6nteEX7NV9bqhS5PrEbTXxS1us41mVzQcmjwM8K7fvrBrtjR5x3Ha1ceK5NO8yhGTDjU81/ur6K9ipWvvA7qFDq0dC4teDdOf9hmHfQetA6sonVi6YKeNvYWZyQjkSMBL32o3pTjWdfzWLGEpHyd/0CkhasLyLHwA==|Chương 88: Miểu sát!;/jaMvuS9EF95oUrIGORjpSjwL4ySo8zaJ7mJkEScJkaSNXX9jRWRb4gde2/N58SHQZrcVcIg/bozbjRQX4zRSk94Z6VNb7ZIE/H8+GhmIrdGZNim6fKKyj8eVKo1ydE1GBxTZ8SBryTfz4tJPgaTaapouvJ6dcYKHfh67fSZPsnVk7e5MCvHP3TnZlKwouQ7Or5+sEnMJzGqHqTilgze9g==|Chương 89: Không phải Kiếm Tông đệ tử!;pnTtMPi962uMfo7/z45emFOU/76HQdEZOk750LUjLSG20Uxf5OVgNyOiFFnKnFfBGhTfFWX1hg6JOCGboDn0U3K/lCh+8RW5/NjXiiOsGc8ayUWG1q17PECS+PzrbTX2hUyZVRyoAqfwt35jpq//OY+7PbTrwOB5lMM9Qx5XV6StKAxX9vVGWNIM1wa2QWamqDeUHZFWAohdq+Eq0jSAQvcQc2JlqUY8Y6rxh6I9Go6q2Dwy84peeUvSv1QNZz8o|Chương 90: Hối hận!;QuDcxZ7fltH/sDLjQfSjAYkg9/4deEse8zCMAqMZ3KwVbuUxWFNGPjCwevwczaShIHKE0m+46Stw10KhAifJoM1S0IvcSIWrbw9hXGsoJc1ktarmRfCK/rF/92Dn7PzJiyq/e5W2fTPBMtIT1fxvr04eFkRXrcpvN8xBgeTy0tmEhaj5UOV+a1cVJlZx80kWsOF0gD7cKp77JTALPKAtrQ==|Chương 91: Tâm ý!;nbDZco9Hb9pRmqARwu6WYHfyU6apIgMZqiGmq+hvR3QpQk/AaufBtdf49j/J6OcqxjMig7SGXdJFimB4Dl2FnqNDyJPh+fOCRIBA2WuA8jZi3FQp2s4W79fHTjHTUQsElLmYzBkmytLw+SFmiCc9cdLQgGj/h1Ptgvr5gjNTsItr6+W/bBMthqDqimDw4qBTA2NceCHOqQ6pD9WW8f0wJw==|Chương 92: Thuật phù;ioPUWnXUd8WXl87ABO/X5Ba0xr9Ucn4PUT+P2qeO3nXS803qIi/MCAoto83yoS/bKuOJIz4tCo7X7IaJLes++VG9At7qZZE++ZmC+V2Anf8Ar+h3ZK1LdC3RYemAWNUxajBAlkU2lieAAipbeP7ZuWxbzTgkn3CiKe5RhrpvowGhSvf1HLB6b/2/jd5g1Dz+2uSVI7UcL9jXVHLJtq1FQQ==|Chương 93: Thanh Vân lệnh;rxcH/UtdaSFeH2K5Fc9A9NHaxTHbdsjmuzwXaxP++Y/uJM1mRh9GT5xwHMKO5aE/U3PH1hjGZrvX3I2w+UvPUwgL0p+CjZcNnANpu11fa4MJdr+M4aqIWAyos0LDbNXNbg+zQdm9JHp3+Q09VUltPw3MBCUBb4wckCewplOh7Ho1Lq+JA3Oyi5J3WzPQwmlahwsxCStGb6L7Q3Pz2jQM8A==|Chương 94: Người giết: Tấn cấp!;NOArGhPAmRjb20jjYy0mp4DhPh2uK4/CrZLAMegMD2A29BV+q3LdQLY5egrXy9gcRR51QoFOurf0eFKXpKIcDvq0uaJ7Iw9hyEWGJCzd+fC9l8nTUi7kxzHa3A2WjNDqM85zAtg9SWqhoRcp14AYXx30aZ8S1E3bMQf+2Zl71e6vm53mWnWEmY+xBNcMBIT4inhQVMILJ2IVSp6M2IUjlg==|Chương 95: Huyền thú đại quân!;9Zxqlai0asG3kaM9gwj8+BKK8YzZm1WZafC4BmKX8y6L6f2ouOHDJ3p4U7WR//Z1GZlVorDRiEzsgcKAd3XKo9T6D2+2NrpvVMgcKKF8z/ht+Bhtk7sOfMnpmnNmmgd1kg2X0cpdE3TxmrWt8/UyuaVC+A7OPnvLo/V2/I+rR0C5pGHooJrEKLCJdPBOqkS2f/5Z3SXyoaWMlgNl4w9HQA==|Chương 96: Hiện tại mới bắt đầu!;PN38IMzZifmVcO5uUtsn9osIQb/AHxOLjZdT8RDfVOSal8IfHJqtVsc5WdG3yB7nrN/an+0J6uJa3nhFb1Jb6W7kEo70K/qyuNKSl2rRwqHz5HRDJsaGmYxA3728hrZD0w7ockqFDgNhQhlekpj1mpZUOTvwTyX7cxjwiFU10ublCRxggHEtV0SjcIbCwoVZpkKp0rKRumCmEwuiHaH1eQ==|Chương 97: Tiểu Ngân!;9ITUkKf5h06wcZjhV0v67dwfLXVW8FyXstu1BLBHZc8mRqoIrGN6T7BJIQIvDjzPrBqGqKO26kMDuAcum+gD84JKwzHOeFiSFcG6t5sIXWlYgp/NC0PGnoF0H7RJq/DFyypl7jFWish1SlycXyCelINxf3Inq37dmvrXI964b6kGJQa40vTUMwUUdN0hnFC6EMSGZiuV7l5JeOou7cm7yA==|Chương 98: Chiến đấu;MWu4sdk3wJ09+Y/3WALnQh8e+XHKHZFgkeEzvFTH9615GR8FrQSEI7i3m0d/AJq6toUVtIhD3XHKWHoKn1mbpBeQ1m/qXlMhfsws/7RJM/izIwthKKxjo5cx2U+lUDnkBF+0P6i17SEu2TEkDWg5Kf5r59z7fWewLQwz1RGCA9n6wtQi3/qnSNKXKvPCS00BwlZn81oDsi4ngMWICu26fA==|Chương 99: Đại địa Hùng vương;hFWyUIdQJfLTuswEZVnhsBt5k8jdu5kHLWe1j02IoHUp90KaxlySCjyxaAAdYX4Xsn/tziQ66U2zrCn4+YEmvHon/hswpVfdAsPlz0dBn6lgC90VfK3+1pwLKNqR13aFUa6c/H9g9tFircR9dWim5WaGAKz5MbBBLE0qPBlvoxd8M6bSpzWmd7pICGVnhtlHU/TRettzO0OTMJYEBuT2vg==|Chương 100: Hiện thế báo;VI+yNmene+Jzl0HvSdTYpHnEFCXxjso/l8Qnfk0yp83gySjDyd2iB4jxoZxaj36Vy3LgdTo8kQRbAi7vpqNSy+MqIimJ80ZtTtC838LUc0KYBcZ186BSy/N89BNbtGqM7zlLDZ3nWgML1EEmZvvnKWpCjDQfDUUsFPOeLIAqrRjmTy2KM3WmUHQxUfaI2AcQ1kTT3haxfhx+oLzfmaNQBg==|Chương 101: Thực lực chân chính;E8Kumf1O4rub2D5rqWZLQHBWC9dGS39iQDFyHT3751BCc4hRPC13/SWJDvTpoxZZ8WCJGTS5rHQrnZHHS9xj06H/SI9SQTomz4f4LSjkX136H3gnpWS3QBfrnRoZl7yf/q1Az6jrRBzQWAPsj8+b5u3qTudLX44IlZL0A1BFCj0Z1g6/PN0VvyAIX4MuPuMjlE8vGEYFn1PW6F2n12BEvg==|Chương 102: Đại địa Hùng vương thực lực chân chính;RYFe3v5O/YC/Cl/DsExrFrtJcoLlpQjcHWfXlrr4FqQ1jDxf6f2oaB+EUGm3FdDWTCSBYnLPhkN5bgzJ05Gy3Fshs66erxlRMqiHiuHJ4tzUsLNQFC6/Ojpn2Dn5YaKhhx1Q2yOXygz7JzFRLfXeSCw0VJi5TngoDsob+OiRZdBZEcBRCP3+3y0sqbVrwDiCSQzokLxKcG6BkayBYTuj05X+DVfzouTLfZScp2GyfK8KzQ3rWUigxFd2rMN1qyr5|Chương 103: Tang vật, sát thủ, rời đi;WPYykgZL4z6kgoNzpnwf+E18TrgKKXUWZXSF2U+mA577+0v+CFCGGqYJwKJcXX36S28jdpNARXHzjLeBP696XhmE4Pe23ubczawsVbCF1HVYdBOO/dRmsr4aWsDVEq66fLDeqrF0KfLicAczPXVAZIqvNp6NiZNOT6BgUhsM8yU+A1CWRULj8tkjgwfXfYJFW3cyA02v5bnmEoN0caAyHA==|Chương 104: Nhân loại kỵ binh!;Rsblax1CKo75jyGq3EqYVoT/zaOKa8OdASz5Wss/s6dLP+S7+Vs8TuAc6+gFR5swkn7Uk9ahtrlxhp9lDZKC4FwIG6UuZyAIV8cnfs5A9rqOKkUlN8alY0ttDMO5blD99VF/1mMpR/+UKj53xGYIEBOArZh51U+qKbaoKZtqZRBUQNrqQMV7AQ+8xw9zT1rm25PNyKevh5Ffgn8dmyNVuA==|Chương 105: Hỗn chiến!;pK3ExNf5FNj9/EmybmLwe+EKwyCRM2djBttlPrUpIwJ9KY0Z7eOOzIHxvlG/ln7n/g5uZSv+s0+jDQzaTbgaqDA5CiWx/ZkLahoa1196M+Ed0bvpHhvVrByZRRN8Z12xBj3YS0fiiFjhrMBwrh4J1zfeGnNYMBiIV7nz6J6Vqe9Cvk2J1fqTna743puieYRTA5iGlQy6pBiItxEeTPXslg==|Chương 106: Ỷ lại vào ngươi;ikWH/BgE9rrDo+yle1IPjAQzM0d1Qov+lfdiHQSL75937b/DMsKmwAZwJZPH08tcia7KCuqAbxNPaCp5i3G5IM0ZQfFBaKvXzCXKpn4vXeupyKOSEG6KMAU/EitIjs0QQeJ5pd+ldwtPf3PYMj00qjKyw5bH9nb2K9J/5EqdFqaNrYDVrwBbEsy97A+Yr5ZuOFeZYL7fKHHY6MhFQ0RP3Q==|Chương 107: Chấn kinh;Q14eoIgBJ/N9DyQjFQKGp/Jg4FCoX3f0JNL7a/YoM8TeiJTqw2dzZPoy8CfNKNHwwyPEtQmDoZ9/J1t4w0GHGdpWJiKsqexp1vmEPm+4HS6eHn5jlQ9lQJjZq2EZuXoUjZE/idARrsKzfpr1agWPF68l3xnBq96mM9h759wZQS2nfdYOJRWJAJkXKoQ87RLCBI8a0PwNLb3caV9e5s4V3w==|Chương 108: Ngươi vô địch!;e0/+DORNq2bdDlBXxYvGWYBX1zFT3ZTnyHZIhBdAH5Q87d4ys3Cic0hA+XSSlbDZwJYUTj4hi8bhDkR4IbKt2J6KaRXzpqePaW8qjAOfhu/GJAQLwH+hwX70V+qK5cGd451Sonni64a1A0wSy33or3lBz8fsE1y9Mr9nC7FCenCr5N8lLHoApXPKK82MWzzOaL3Kfewfqn9eIFXmSyGj4g==|Chương 109: Phát uy;T9cl371D9zjr5QUDHgDZ0mviWCgfUlPGvkAdvLBM9ljoN/V5+hKGZlzdQGxYh6OLERL/NhPvTYk/FN5ivBvaqDo3TGqgOmPUHNoOezArz9El05xJScP2vKk8QtJBUGEhoz5ii7miM4KX5mwHA7REuCyoQpvKv3qwyInucvzagAAFg6xJRSKkkavQqoOwaMtgz5YkFAFE1Lc5Pkwv2ovrpA==|Chương 110: Đến!;ad9Hu7eJWUJmR28pUqH753ZD5DSp8X8NfFpnK7CEGwCbiyGzSwrSCeE8P2gbaylEn6/KB/cI6AaBp7BnwoXODcVTBux/+KzWEApGTfQ5gjJczRVWlMrE+0G7Z3CG4Don0ud5ugblNUWUW4rbkdEG0nFpyoBlm+4saB56dqWoKA2CuGj7l1q2ULydjIpyRsGVL99OZZicAxw6Lx2kMc9t/A==|Chương 112: Phu quân!;+dU4hmDmSRF1z85pgadjXN+AyO6Izq4HoHJCWjyhUf4VOG/5tkNBM9V8V6Ko/T87qabdan0Bclu2iqxf6ved5fTwN+aygZdJm0O58QJ6FCD+ayxTgJhzvs+zOYkvfoKA0wxot0cU+3knDmJMKBx+w8H2tm8JkWMSDrEHEFCdpDEmy2/DC8QezEeSCQullLqS24hSu3aWs8pkHjLAT9TMwA==|Chương 113: Bạch giang;N8J+/3Iq8VLxdS4eWl0SIxbe88t1qG5qzBfG3fyAfGmlUKHE9CIDeVq4MLoI/j/HN7sma6Etkh5Jf6v08xTYnNLcmE2CIZCwEO3vGoeNA0B+SahRLCO8rNkM8tZ6p1zOL8V5WstjnZTVIdRQWSejeEZe5O/FCFsMoGmm1IzTMhrjTqsBSSf6TUoCZisVMjzScvdWG7c7ZOJHGipJmBsx4Q==|Chương 114: Chân tướng;cU2i27yUoQklO+RWUZlYZTm/uF1loZy1xpJhcpZeMq0rTeU9I0YtUl2QUdHc5jDnNYjEqUM2wGBEViDarZ4kXt3+6QK7684s1nnqzLK4r+rhuLRKO7qTcUzteNHvuDOtZ8sGCpoHPnt3/pGz7H7Ss/CoudXah5I3BSEyisrFqdtYr/zFtTtkmFBwZCn6X2mPn23t6iDyPhmSnwhbuUpR6g==|Chương 115: Phu quân;E1zic2XQynGDWQ01xUS4rCl/aKjnNG8AARQiZ55wkgKSkkR2eFgTousvoiSIt4NvX0Di+N8Zl1U5rj+OwdWtnOwrv4ntZPSBkQr9ybYF3ycVXVx/h5i3tBujRCqg7ZkXtI/hVqONX8oBLyV0IhVaN20gshK+ts/+bPU1twgp/Nza8aJwXj/eJJCUDxT55TFt52ZEuZ7G3xT1qKgZmXtYVA==|Chương 116: Mình thế lực;U0nIlaS4CcFL3Gl++HMHMYO2yFLQKhf8tMryh+FBR8ekPMa6X6RDXmU3n9N8WYqsy0B7XC8WXioUR/VIkdSDUfXVk1UZ+iC4+sKVS67vA1RjlEkYKS0Afg4tCxFMiixxJOGiuPhQL4DIIMJ7dGhDFYaQjzZ0zjwl9OwQxdETpirxPy92IrGh4F6IPd+q4Bh/PQUjCs7xJYTNyJJXdYzmIQ==|Chương 117: Ngũ Sát;TOwJxtFBzjq21ycpx8GiFxzNLb8tnfEhQ1oBXcv0b+nCY6xaSOHOGimVDlMsc/UWEX2TNp8bn9FCEyZpzzpfBO3tRpXXO8a1r0dvK5JD/OFDStCQghER3HrLi5H5nqeE+1seoLbk3sJX8TnAItWj6SV0WZ1CHZXMTXbUK9fBtyDpClqJOFPd5gFAm6FvrUMv6qeciT9wodgv1uI9a43TLg==|Chương 118: Tô Tiểu Tiểu;IWLxt5keFV4LuMCCeoEIkTdOLHYvAyV07amqV3Wi28NTJIXVtPxaRD2GfWGmsxmZOq/NKB4fU3F+ungTU7QQeRlvE01OJy9kJEgoxdj8bJwndSKpWHSaPLaMAb8woWpiFAlNtrUA0QkC8YL55ZvsxqroTVE0R6FuqqIv+kHl/D+bhO0aOys9Mrmfer1wUHEO66bfW/23IC5cnNOheWX2wQ==|Chương 119: Một môn Hoàng giai huyền kỹ!;GoE0KUwjRA5ychjf+khR03E7/MfBm3pw76+/r2u1PS/P2Ue8LG1mUm14AV6KHWdY6Ku8lVklYcFaPB0SZnGx2R7DP0l+vUqvpYnG+W1odizbA7bGrz+xiq1jJCXP/Xk29PaHNJ58bpETW+sMn5+cgtCSL9P3iVigpbculWI50MgdmdOv1SHzhOdv8kLrc0FjB+M3LmKEK2yNzMQBX2JVqpgMadjP8aSF8Es6TYsctq6/VvIAdo2TW8gN4AzyrcdL|Chương 120: Mở ra;gHnV8pvOJckIH4LAMk1Z54eOthFObi0ZZKUnnBKYnCSzKMrNuiSmsPxoNCzsY3eVZ/P9Gl/QQ4AbgnMuyeK2gJnJETmj7SL+TZOkZGwcEtEc4AHTt/VZ33C0/NSRGn39F6TmCkaV+9uJ5FHmV+CCqh4S/CoTbVknVmIzUnSBU2nkAUcT4ufXbD0nDvMh0f0XlKZSzKsGeuOZoO3TBumIfg==|Chương 121: Phiền phức;DRMTYgLQQbrrnkzaz0h6SsgbLDZvs4JeqBa8D9eT4tKjrt27VWWbrmb2LzBXOq57X+eISdPV20rwaioQJE/IeSZU153zVuExwFkAXEX1gud/DeYEgmi9nW/7pbiS5g3ityMBJViVO/dlCXxmpbQGDUap/If/6IWrFN2XGo0605k9hH+BoGOKuUA1a6SSlzW1v42PtKDHSr2lXrfknwfj3A==|Chương 121: Thật can đảm!;LrNcfLDrmhkfwn8aepwHidOf7vZZAsvPkge1CENITdtuJXfwoNT7M1MC6OVqLSWLcYGGPUARt1O9Nf/hGM0U2j1LiEb1h8tQmSbpm7XMWTs9Fd3SRjPlEyJ7U1fuFSzayCA9IJbPcWQ6xFcP+G1jEFHTv3PTDaIGG6qzxDOMtg9nCm7xuftqSkLnuqamfjBd8mM4sIjmeUYVCEGTwK0mSQ==|Chương 122: Xuất thủ!;xdzIPmOiP6XEdB2cbgpC4qsbr9m2bzhgGgj8NKUuhuFq8u+ULx3fpUEPW2nCvG7qWsklTyMBqsG6j9/vdweekNrg06RiOkF88OYtd2HjFQC2hXohlGPayz1miVxCvHwRnV0O7Ku4JMQ/n9Zg5895H4TyppFF7TrErh7f4/hmd+xGIufwpC70nz9hqCxsSgZKmw7faSI8oFRAvcKpPyHUDQ==|Chương 123: Đi ra!;h8dQs4kty5+3eadNajJQahCmg+u7ntA2RLT8iQvYkv7C2PHmJQK1XAfDbLjCmAVMdk92vgUMDxFfkhNlvfW/Vj2L5NyR03ZuSkvktDE1o1E8kV6kCT6yVeayFCJhsEmCn8H0/YX/uKJ0UTriBvFb2Sz8+rrjTqBdAe0BvuuBdV5CpbrY0Yw/yqolMrHGh/UJ1U5sJUTKIpBJGPXLqebWZg==|Chương 124: Thương triều công chúa!;Oke7vgy3sXG/agwi93ugv+E29T3UsxWYRO3nMeZ8VEoGJHpDrhK1fdz9SaSooX5pcl7F7bR1i2sJUtjxcmsTciN+kdQkTFUnEiOHGCtZ8ruIP9CUs011mwyVQSTEmLwF9uZZ+UHYDj3ykhecQ7M6Ec8wFBQSH0TUARtPcCX2ru9cxZE9dV91mGqIJPPH/cukoX15fG8xggqjmjIAdPcCFw==|Chương 125: Thật đáng yêu cái đuôi;3qyJ4oZUmhrCatEYL4hyLrXf5NAIjenEhfmR0+jcwC3GKuR1ct6r8Z2rWntcNQY7NxgD8tfGYOYSuCHR0JYbuj2xswHj7Ez5YjJUhXZs3yGRqQkYN4AG/qUA8vXf598LPhu7fhk792jNMDdGuAh/6vLoyIFex2uDfm+FgXBlD/mCBbLcKo1cqHbeN0RaR72EwmHurDy8u89Pt6GVfpEjRw==|Chương 126: Đệ nhất cường giả;NDXEuH5+aD9F4AMccqVFZ6UIY0McQ8UJI59YZmtFV3hf95hwjIvTqOWh4nfKUstqJ2X53+7y6kNY1ByoDPwOQd5LZ9AWLOzROX3P1feeuabEBeu/7jYgT3mLsMNOwq+QVWm2xdjvuIxDAutT/V0diMP/M9cgUqmeAi+x0hOKgxR+yoLbsvPTJ+OgDNyfv1+3NFaplAi4nBzJRqVa5vC2zA==|Chương 127: Lại là phu quân!;4EEJJLssJgNS+BjboT02C0+lpYrpmvS7HroX+Wc0DzWhbZjcePcIxjgEpqpDKh5wYBFB2TLjBDKW8cShviNBmryJzFh3ZickjfAMyNGtprX2XvnDCFyiJHIzW8fBqfPgz9U+hEmnEaBLRhnTZbanb9aByhEd9woDXv+Q4Nmeo/S4VdN/ItER7wm7OWzsRD8MpauIEpoBgts8nfs5w30mUQ==|Chương 128: Kiếm Tâm thông minh;+rXtqkWaCHpwstOJeSbLSr3gH2QWglhi9KhIzPr/Fg8EkoCgiJATlDPg/+NVDciankRtUrkzuWvPEIm+Cimovhafw6wjL+9uGviv6EGYRL4VH5oLMNgWZmkr1oIOj1kBHev4lPd+EXUoQPu5w5fpH5kdkgctMp4rW1LQEY+cRdjtHb063wSUg2k2q67SARg+DNl5DfcJjHDIbBgtpIzP+g==|Chương 129: Xung đột!;b5cZbzy9I3c2Ret+ZFYDU2LHN2JxdhZLW/9wSHOoNsTYw1GlpNQHkqsU84nzdMCl75RZ6LjVv3V0sO++JdFfaD59kxoYR7kpWBfOvz/KF9tmffwDgj2rSjwZR+yC4tAP6fAWKvYxGhfWdSbP6WznwE/Gwql4WKSSPsy56XAVUIY0ilJ0otqtO14Kz++gxVHsrFsn7EK4labILf+QemIGbg==|Chương 130: Đi theo ngươi!;vSgGw+O9rWiK5XKg3RrjG7NziODin7wy/+Kcpo/bsVu6MkIaejr0tSvAbeqY+gmpHe9On83qMiyCf39WjdT1t8jVm/bpaVX/VjgfcM4YU5SZ7uZiPVeilhRINYfLet1O8TwvS5NWbLfcK1M9DWw2UeVoB+PQzBRuTrHBHzCwPo4+MCVjoZoufIF8e3OEFHfGfO3m0sh8D7tRrLDt39kcsQ==|Chương 131: Hẹp hòi nam nhân!;pn5eE31lU1SPqmy1/pHo5D3lZR//YwEpn6+aSXR06buB1QNgmHLGNa7yPndpPRRQ3yAqO1botKgkcdj0cy5qhh48NBLqxJ1kdZ3AuNilg/MzCkdamAPuGpiZ9xo/RXbA6mFiaNTUDDWEA5uAAmSpZ9x14rOjVatBERX0r9brKtVrO+W8JmTn2AzGAYlLTPEwkfZkvs9cYS8g4aSh3V/WlA==|Chương 132: Trọng khẩu vị!;3ieHuzHoXYCDnzsUOM1jabfIBaIlcNahWM/FofFthr9ERMfMLqLBq4dhI8TE+ii0HVYAh8oQL7HMorzFlI65q5o92LLssdbf7rGgmevSbfi9MuBpccLsOxBF0o0xJG2RVvrE3L9Zed3H8EtqXRyhL65p5QqJBQ31fB9MoZX/9PkqIG6xhiq7bdNuzatpyp8lM0K13avKWvtXg/ZRY0yaTA==|Chương 133: Tự bạo!;9im34JUJCHNUq2hFv1Qbn0y8knBSUQ4lMQaYrBsGV8TOvMF6m+RBTkj4rouAVaZO98cE/sKRq1wCD5ZOPACNzQLnXhk3+cfPl3Psiznj3Ki7MgFG38eYlEi9GScaJ8LmZFuYcmq5ScjEfpcYLWc7PaW1vvCU9bTvGDMe81YDSBzZsEctnWWobd4rTJu0UqvoEJ8zrJr2xPZB+zJcucBuow==|Chương 134: Xuất thủ!;ywhQixgsZ7ULk7gjZd8KTXKsFzBFqS5w97QdKjTEy1aqX8xtEr2cd+bpNq/THd1ZczOsF3t5NSp6t2WWtNri31hFLuE9xe0seWv0DwlQmgF+LolGifmDNNv2+S6b4b4Pi6Q2pXEg+Wao5E8reMxAmhK8CLxFdXskp0ObgGkPQDAuzFlGqx4lamnxI6tuN2hWrYqhviWm32NLSpW2BPxdAA==|Chương 135: Đắc thủ!;0e44hPpOzrvgRoafSihd9JCP4bq88NTxLtWdJI3pwiWsM7IM9cJLAD5z0F20qParm0UKZgVe3AKtC/044RJh/beQ8+9MQsaovaXNJ8/EbKUbBdtpxRPZdfRBvHlLEAc4S8Gbk6BgkxO9nU6M+oj9ORCENg8n3KPiU0x78knEswghx3azifORy8UzIG7i0EzDd6qrf0O4Uo+EH6s+QtxGWw==|Chương 136: Cảm động ngươi!;QIyayweg2yQopLFiiKk+9w4ge6JOCH23X8cvsanBnObgy0jgoq1gCExki8/rtDvHFmngxwSb1GLrEY+SbInUszwUXm1rJlokRVCFE/zm2116z7wQl8CvC7V5XnLZTLgmLH+ojH5SY/E0HAc7Sgng6ToqUN6G03XHkGBf9XhgjUrrAfVRQW3zc3Fw9cp+GTzDIzWXDF/gdE1Fhw+5gsz9yQ==|Chương 137: Vui mừng ngoài ý muốn!;6GtHTS99SJR/bP8Mkc1wN2WREEfieHuOwv2RDpl/awfYjB2e8TXKy4nxZ6oZypOULNfPEr07ta9yXHz4q4E7BKvqFlfQBJ7mAtKBJ5VwtAMHNOiKcm1Y87PIWTtTyc4ZxuFKNp3bfGezoOIfn2frv0lELSEhg/bt44t+L5DzfurRGpoMolaQ+yOcOSqYZECR1gRorh59NoBzPZu3kSsUbQ==|Chương 138: Lão nhân!;i7cZQCDdeO2o4KbDwCAziYxvHrhdt/cmdSKi4550d05rXyWEdKfo22lqGY5Jl6x/gtGGI8oht+JAaW2NsLQFg7xPPq/unWSNteTlxMR+x/le7dq34FKrv4n0fY6hEiQVAOplVu6BXm/r7adtxHaswWsSOykjhGQ86tyDlPOpa44czcp6yy5fmjngV65XWfjxsQ0zKyKEoxHXtf0/HzIo8Q==|Chương 139: Rèn luyện nhục thân!;vdqvWcj2RE9+1aaRXzKudBueHISadCcsxl/OOTPJu/EVtlnrFhpB/OwMWHGjkGhO5BaxLEnbzz/85Je6/IKYRn49SP97NgiP8iZj+K+ZhLThE7ta6dWrk5IA+CpjD4ghTm0It4y2lFONylK+nHqrigMD8K8wVIH15K7bAYYQBGT8pqvYX2Eu2fz7hK15oZJQy4K9EGl1Hz1BpycPGWcP4Q==|Chương 140: Kiếm Hoàng!;1/0+UGoJ8cNgqOFH/OnrpB6wrhXiMeLMP6BAXeAsdqYFFWvayQlTCiiz97Q+Fs1oZR6a+kbfyQNUfzeNGgzhe3JxCZbIhxjQPVVtwu0xaLP4Hr+nW6KlAqLefF1EeKaUcoud6B5Iu9iN3AdqGcp9DLOfWRuO38M0QgN+Y/uHvMhH/TNotY44aPesJlqEKd0umV/5DT8tXBL7hWhvA0Qytg==|Chương 141: Ngự Kiếm Thuật!;4V7mL7u0xE1ugxhR6MHJbHLlrP0bMkOGWrw/VEPlUY5dBZtgD81HMym07gTrihUo7glEfkFptjvNofe0kcPM2xKOcQ2XnTcXSO1cn+sRYJLlcwclX9T7E2JG4xku3o/abXgV0aS3oSvFrghKWNnkTpsvshFsn62rB3q27zBNaxl2P5EI6ZeLRqeWgBiJF4GHFnqJsoEocFdI6jzFL3/MUg==|Chương 142: Chiến Linh cảnh!;s17jx1y/8zijsyos4mpwBoqChd9pVdUeXATKNXP/YSmcMjZopMPV97tKmjxpZJ33rBVV8JeC4Fq+B7mgi6FF55az2CGBSwP5WjpThHLz72POM3EjdpeKOr45H6asYlm1vJnQPwyOCG2xDU4lM1O4eTVWj7LeIeiL6bKXyc8bZMCkLnR2P3MMn1ptLxHRZH5SSaXpbzrBnrweE2clezthPw==|Chương 143: Kịch chiến sinh tử!;XYyRBGGlM3mwQMqDyFlrMOoxA9DfVW1ddqs3J98XOks7zpILxCETskYHKSCNtG/8MHhS8iocYC98ZYKw2lcN5ZUrHRAS90oGNalTk8czJ4PHRCWt3P81jTyVknuzm06yMM+NzrW3jhq1gEddTmZxHRnbmI1DrP0UO++qvLX6DHUHdkVucb8cKQqLYZL03wr4uj5LvT9zxwgB3839eHFBfA==|Chương 144: Trọng thương!;Kfhtx6C9DOn+ze+aylM8y3Izv4tIwr0YPK2jQu0dL62SUE9mDjF44Hs61Go2cjjPRKbodxhX5I04/HlL8cAABN39bCID5w+GWxW5cRnDnVa1LyUtsd6KTbz4cA+T2lDUobNOTXOIVAHewRfOP+V2Aom2LnaDp5QzfVf3y2vq58tYjVavw0a4oxZqBNjEKe+OntSVZ8fgqqBOZK4BJoSvtw==|Chương 145: Giết!;B6SbN+FlzHr05WD3pG28XmP021Aqmk4p9eHsUIxZU+cIUHhoL7YgThLhRv6YZwlGTqfzn0eXMq9FC6L/lZ0QTCXoP7IHdM+USGMw1scp7DID+wrcjlb466o8dtgVu3Vt/QE9N3DrnVeBXfyUW6353ysv2ftc8NYOeG2xVHz4aSnTl8kT3bVDs/et9iFSHV5in6wth5D151+7Fcgw1gpsBw==|Chương 146: Ở gặp Tô Thanh Thi!;mBJmw/4GapqhJo2npiDEHUkYLbltgoOWDXnYTlxFvDJmrGZj+iItjyvwIcsLLOC0QzXKZxYXyy5sdvPxBS442K6RsV3OVa72XHgzQvf3E6TfXweFtKH5uMFO2OPF/Y5orx5TZTsPr5DnPjAcbwWJhwg7YBqzqcbaRu29JDrpCyzyv4ObKk4OWV+Rzek45Ocd5S7admnpQuXQ4TEgvZ5R4A==|Chương 147: Thảo luận!;S6dLf5eH/lnvhgDAK3LixKpgWM1EEwfRCJqcMGC6D4SnDDjJdgWi8QBVPWRgPH3ss/cbQelCfUL4+JzSkp6smXXBevgKUeNh4gyGy+r/WdyxpYQ35EsebMKxS9Eqd+eA6OVsc4TgKxiPfTlA2bOz6s6OBCVmUrzBJfesYtfw8qrwT+RsrmpGd6nGKqxRubfIiHK7YXVkJ0K0EtVYnPIMTw==|Chương 148: Chấn kinh mọi người!;UXrmSeNJRRJNZ0x9ToTbmOibteyV1ZRXIaRk1DBZhjNoT01oMZySbmv/UXo0UwOnkHigwTF/iWgDG5cOl5aUiimPjf4o6yg4ym9PV0b0IxDaPqYilfhPZ+wRj/mndbxq5JZ0kiQvn1fifNxPpG7le2JOU1RBu8NFnbxKasI265avlt/YJtR8l10yUu0uShXs74FAGLup1oHrx3Zp40BDTQ==|Chương 149: Mộ Dung Yêu!;w9vdJabQE7XKBPbwBkKvJWLhe8CoofV13LOU1tVKu9jnOOwRU7rcXtsRP4aW1zuOfGDswbfhzegpV7CeLUhCmh0tIuMEixAbTJe9MwCIV6x6F19nE98MNojWAIaXzyp0TemgmXtk2TFXV7uSglQqxRTwTZt63HncZ/ot3MaYA6mf6HpiFJmakPyCMY2/moL0AZweNrawTx1wC0aCIjssXw==|Chương 150: Tô Thanh Thi lo lắng!;Q+1WX+Ey+NyCUtd3mC3v2OhdqwtKaqGLWmgZWT3DYuVqRtMqjH2h42blHsRZ46ee5ZbsYzX9zbLEFdnm3PiiWL95gGRT1peZbyWJeCQ8TxW5amkRyftIaIaLsO+bA5cBmVYxHovklfN3UZeHSGeWkehGu+z4rXOXZwSysqNhLFC3v8analGP0CDR8MGeI2t2ic1l6OI2qh5POXFHDe2Hcg==|Chương 151: Hợp tác?;bDdweOwN3ZMozojsfD5a2r9ZQhfkjxYGvQMBvzrzXdh1h+yJf/GDpxINJfgUGcq82asmc0tILWhNe4MqOCGt+mbu4DC3RBz9BwDmVjd8tpO5fUuoGm9NdNDXGhtdGUWVkPmLFbymaiJaoIuECCIPVHK/YEjNm4Sy5iZooUcjK6Mx5+he4ZtuwTKXk56ggqox+3mOmnhll1utO9nb0dF6Ng==|Chương 152: Kiếm Tông lạc lối!;VEoFKnT0eSr6Ko4lvE7/yBI9kLTRfWNV9wJv6kQvG+J1QmbN0PyewbN2v439Dphs3bgcESehiMaoRJP+JEdwGYwe/6sDYTnv+ou+Beqx2vZFj1jTETp507+v8guCpQPvCUPJazucd5fv0VOnEetMiijl0U7jdiCNmtA+gqQFhR2nnTTn6r6tRG67335vzE8FKy9AqDzBx12CpuVjj2vz6g==|Chương 153: Tiểu gia hỏa tấn cấp;6VZbo4/3pemeeBoczAtdn83rxJUmh3/keytey/YLVb4YsyWh+7c26SXrNqurAxssYQ6DABbM0Ys63+8LNy4rHQM7Gstex4o6ZNmuB6cAKy0sRTZtpmz+DCHhp0ve5ZLkwZhU4jQ3rHYRBy6AQpLsaOvZ9QrcTQ2MkdebFfGJX7fdAAk6Vs4OykQ3GffJw0LFtWmMhqNp1N2xSSpWPU9mlg==|Chương 154: Khiêu chiến!;I+D4vMoEL11/cW1qqlRYbUiJyJ5l00rsjeK8WBtGMKr4s70j/i2+bLvsSp84rC7A2G6zX9SnOftQsGK7yRmLRYEbsXw95je4GBB8nt4JnZaFv3jgR2+GQ/TMzYsKgELWnQkDN738rTZ0kaajVsGG94cLofkkR5aKIykzl1BpOEiPMP8qLU/7rjHEvZUzxOmGdsQRK8aaKpl9OnS/K33j/A==|Chương 155: Ngứa da?;WVJuGlIGE+DrSo+l+E5GWS9Roku00THf3Ey7LntkZ5CQ0oF7NNJql9zm/y0YUZ6NGPuPNDp1q6XO70r0vCPUT3LO7xJxlAsfA4Tdm8Y/k9W5rKwYZNbWTE8oZS1pH+8Nz7P2FiG2RpqGVOnqKdxm9nFtWdGEh9kDU7UQbQzc/n6pCtZh7n+E0uO4+UvC3QXDCcHAL8SepDRsSxHV7I2cQg==|Chương 156: Đế đô cổng!;42UgBg6vftS3hw1e4ZJWXLa0SEeihBKiHRnTp101nHA1lSmm/AY9K6CZZC8tgnF4cPp8v5sb2Z2c8/mQ6n0ocacKYgESWl2U6sKqV/7sL0XcFaQ2RHy5NwEV9jhHGfTQp6BLyr2qHBB3E0z/RFAwsFK0WmJR6Jk/7zRL1xsve18am7DzW/UyJ8xpRub8z/jLvTqRUXtzoLODJ/MHfDCM+g==|Chương 157: Chín mươi ba khỏa!;IV9PMlUDxTDBk3YGbbbJ3FCdFfRVZSSYJL+rwWowykyLdNZXLBfT4AGZlqh8dBKrAQ87OwsAx2jTiWYWFEh02JdaDV9GmfaI8y/bm6IzVOB64fqwtdGtG9JGzzk3KWdKjiT7jkLXfX3uo6WA1VCq/yvm5U1I9EwxsjgSH6nQWOygf4Rfe77llW6/FP2PkdOpuY3yNR+NiCInh/TciFvm2A==|Chương 158: Bách Hoa cung!;4hshzuH4w4rKCZSdhS4k2BT4/vidhxfta26VugzWpK/he9Air8usIG7nteLRFVTbWQqSfD60k0iFVwZ0mTjVLWXG0I0wYRT7VqSWvP3G8CLTOYyOzxnRuU+LO45Lk5Rwkrmfpt9oL3RiPLb+zRRDUUzwHGn6EUt4soz0MNjboY03KzKtj3OgRAZLwJyepfwsDGwxvIs2zevqgtwn9igb0g==|Chương 159: Nguyên Môn!;ZjmjKRR1Woii6DW9tXoNZCl9bXVsbgQzq1BWsxwei4Q7gdR+uBjkehp5+mJIw2iMQnvk0BKHIQuAODQinATEXepLNeXdEopDBKFoKGnIXiYFRgDx78kJTS4S1zsHppWK6yAjNUa9/YYoJEsr6TbW27jHb+X68j5MFgS3SuiVvCClmUFw0sKJuqlqBIjRP8cpwQMBXUoj8SohTjJ0N5KCZw==|Chương 160: Nổi lên!;8kpwNY9mn6msdTG331g2c1kiX3HbslwThCkpqNyefetfGr/L2XXy/8mpqM14YOD8qXht2LdFnYsDdFMSCncOnETgzVpVRXgmi9LW/dCcCUkNZqQxmJ5Y3bsisj4DTHGHqTizLw98oaRG6bE/UJRR9BbzTJinkwHzXWFXApE9WkkknuwTJ+WndGX48XXfyp1a6XcZTZsi7+yiCYzvMc7+hg==|Chương 161: Bí ẩn;yrJKV2es/chKO1VGAzKw/Ik39S3WPro9I/5JNL48GQ2+/OtLFG5DtBneiB3n7U8RLLNEaZSEv99/dZD+dMpUDiPPZgUt1/M5xyDblAPptY7QxmfiuosS6gN23+DjcRphNydIZgEUDaEpSke1Jbh0ZJ79VsWk33Bgvvz3HVNbetO3rOSHW+RIM7VKZH5SvluVd7/0WhWtk1hq/FS1iPQxxg==|Chương 162: Yêu nghiệt;WuynSND9hGgmwuxOEDq+KTZvpfdpk+rta9jiB+6RQoKO6ZqvqTolrFXbkbaHtFAe7MX1IAHQHurI7A+/sG/QJqngmughqBN5Kgos2ZnVoCLsmzYUqHG7+Xhd2X8L/eYzmIG0LFj330BBVr70SG3AcwTDnY8i5BL+YNMCmXc6oU8/bCHn4+2xHWNKDbinrI3WKXnT3MHQGgIDNPe8B/dXLg==|Chương 163: Trả thù;msBuE1XFYkCRK9Wcub3gIBVyit6YSi63jyDQh9YF3MblAq4i0QEgnjkMzLlK4/y3wYw3F7rA+lp4gLU05IxI8iz3DsTilO6sMrHdtnBRr6oIG8HZ0TKiAhkV3g6RMa2p+DNjT4MaH3QQKn1Y9JTjNxURFhbm/Ce8UrgYR1iVg4j3JIhOnOZVMkMNm68/1kCOa/dY483C5ShrJP9B1MdZ9w==|Chương 164: Phá cục;9G/oVehLkzbCg0zpYMBMRmYSr5X6s6cb0tdMqDCt7pTFcCXZhEX7I0DM/t3jXMr0mjfMoHPzr/M4NrP1UlBySLeLED8h1K1KUWhrqGmasEKfYBu0LcL0ffZhl8CNwzdh6XawSb7YLmRIR3cWADz0ftwBPenDrxXX4QrtrZ4vAS0sROD5o8IgQMdglmEEOFRNoEU/bY/KGfLj9XzGTaDEhg==|Chương 165: Chiến vương giả cảnh!;BOZp/pnkavD03LnUfoAJBo9N/A4lbZ89xSysf6M7zA2Elvr8WSH6bSOx8yDJoMhdl5sRERpmcC7BqpkPl655aA2MXtiifCnhbRG39JLH0/zC9ftO2yDdWHBsWFEPbPqt8KFs6E5xIOpJ35PcM0LeplGx8F4Yizest5fOxlQA4PNIIsoKdNPtbWKH0qypPMKDsFgsk2zdThzjk11RolYofg==|Chương 166: Đánh giết;n9u87fHUOekVKChmKhs8PRJmyUYQ94uGlB82tWtnOvkNmnoDQ090cnmfmnnQqOrZE8dzym8dshCIMMigBMFNWSkT0jaS4616ouZOQfSq7vsQEP3ZCiR02e+dGlYYTfsQ1t6DlzKkP0nXef1BX2Pb890pLG6fKOiBa/FchdL5NIMjKwvbYgh8OXzlMy5mPEpcacWiviq9tAEH6B/FU4y6RA==|Chương 167: Nhị Hoàng Tử;K2juQdU4ZGITpmPc1hMkqJvW/3lhe9orU9LiPmkh82hKFrxWZ1lqdT6aJKBuEcQVWo6Jy+GkFEAm+diL3kNE2YB73g4xUDrNo43Y63rC5qcRH/S2O/Gdw5AEk7GxdY71DdDSDJBBceGre6DhkNL4pftexztmUJQkdFq+c0Qf87KuwKidUP26y43oxwn+dwJbKitloatwvt9ahriVSmrfsQ==|Chương 168: Bá uy;wQZq8SMVKQad+aNtRxukoazGXGMp0knnM4txad3YS15Pg2Qdqbyt0MG3BmWkjdW7R+CMyPkHO2qu9E0mcAGHYS6fqI/vXONJIgE9mqFltrgObqKDfkoToqzSj++xiTkcxZegmtWWBesdLcxNvP9G4X8teQGG708Iss7LM4VxCX4wzkPJRsQ8xsVNyg+fuLqYz3+M3ppSqp9NY59S/X0Jbg==|Chương 169: Dương danh;kgG19NC48GTOFiq3WCKxC1JWBMm/74Q+bYra/nMc540yBucZtHxKmKZFnXnA3yO9K5J769nVothEwKdx06jublnVV+p+5kVz+LBBt26TTg22xCBWotSEXMJ4S/dm79qSG6qZiQgm6ruECXZi3DWxdwyRNDgiCX9DrDj09LjRwfMScYaHNBpUeWrWWZtReGhKQjXYLdCzvl1wtahW3M1ABg==|Chương 170: Biểu minh;KDqCXCfeCm9mcN0UsE/WsJt2X6Ct9hCTmmkTE2GAo3gvh/JXVpEOi+ZKKQXlY3o5REI9q1orjDPza23jJ8wn39ckiEAJdG0hE3smgXC1qjLmjh1YrGQIPGToiykznuo/aFrn8YN6fv8iKIECu2W3QlbGTQQLqG+bl0HI591MLFcsWKrBQ23wLF4uYLmJnICYM08BXiX3N8JkmpWagFXFDQ==|Chương 171: Khiêu khích;GeI0AXEHFB0f74fJThOVtShViTu43lSrH4G20K0eexSji4z2EvxS6LSbO9VwKbdzvWqbi1Nk2+xdLAd7FYB/FxaPho98aRZRCBOHz/BjXR+Xnzd/DijXLdtirXMp4bm9ybZAkln+MSMSXWYkwMC6GTept/+gJNokWeB3aT+ILa5AB6d1Pk+iEjiAHInMITFuQiZao3SNjM8945tcwppKcw==|Chương 176: Ước định;sluOL4VAgf1Yc9TwFGfDHtbD+5VQLGvEIyCh11dEsKVddNevryz6RzjPvjMTiqSg8uBNsStjYW3zfVPFQX3hMPvrW0684P7/b2oX5bwbePx87sSCO84bcdnyuLLAIEQSegQEeWIes6F5HtEM4GFAaqqLJAHFE3odY6Nmo0riF0WjuYlRJloFWB2jplYMYRu4PtkIi6DFazE5PtUj9LeaiA==|Chương 177: Hoàn khố;5UGytv+h/MEasalwPNGtxXqyoMlyqxiRizXX4wv6syGV15wtXg5cVVpgcO7r8BKHg1h1w/LQfv4fm2PrstJ9N2pvnmVMhp4LAw/MZVaA8GUQL9X/fpGYvIkUTjAueq0p+xACI/vu99ANUvwChsbbeO7/163qk40jd15YQZsHFyHKzBQnNhQbLvUtyglZgqUqt8CZ2BGObx/XbP1QqMBuZg==|Chương 178: Biến cố;OKskn/fDFpogKVUVUhSxCx6tspJaV42iwuFX6GmWXxfpw7s3yTRww4zodKHOwRb0M7XzhK+VlrNj8jMRb85F2HBAfpPUUVpZTQayhS2mow/VZJydF1+oUZLLdB7zQyEEqTHpNCw/sFzecCnjTr4zPfQB+rXRkDogCYZ4Ad6l3tGHAkbpkRK4a9YHzXj2n5EJOS9VprO95ES0Dx6WYr3sTQ==|Chương 179: Sư tỷ;JWJPx1fAfrZY8VozlJkWJMWdhxdImBj4fGspLMiOID1T7NVF/yn5TDRiZexlldBta5pN5KfrOw2a4wWvq8Qr25s+kL5WMUqdyKmYlXQCBnSK03uHXbI+WOtGmO1Yz5X/ZkQPqD0LAPiTctSJmHjcxxyzxi43oqH+eIXr3dafIdtUcGYbk22DLmG5P1NhgIYazH0Tbodo2cgCt7dGIxxpfQ==|Chương 180: Phong Dương;MQr9g8hcV0h5qnG8hHQRjEIq0A6attlZawtb1P3lCCQdSRY6YaxmAnfdR6l5Rsi3Gr+06XAmc+cA1ePhtLZHD91vjo5oEWwy2cPG4sv5E7yymUBRBuy4lAENk7O7ZY2s0WpfSil/lMXRcCUb4PbzV0f1n0m5W5JmDSzNg/egyWj1huHV/Nwh1BupJ9QO9PN42eyzl1VBmLZgbRQUQRSqkg==|Chương 181: Tâm cơ;eFiZs/x4x88QGMcMtuzOAnmcylme0kl/UQt6+En83P60LZhcG5nSQzOyciHtkMHrL416ytjoICWhc77WfOGDP9cJXlSVap0+5uHFBMmW3JdYzNafuk5T64DxjlJJvIlbw+TAd92Rx4c4pFo8rDnK6HSjZ7kV+TAee/1sEGY1vbA/I7leaAfwTKUpDuFe5MTPJFBoT6VgyMSdEQRnN/goxg==|Chương 182: Khiếu Gia Gia;1bqVjhpIRL1LC7lBMuLpu9NK11+5c+SS3Iz4tNYi3K8PnszWM9+QbLVcSsKi8Htq6PAv6ast8a6mXaTH+XFBt/ZZwuT/n7uXDoiq22Sbz95XAVi0I4zaBoy/XJiyhOzoYMWHceCHuS5tiVfPHefaUaa34Gv/3pc0BDYpyijIS0uqD1X9og+3yDmN7A+pMR+M+7PoYewHe3JrZOweKKgCkA==|Chương 183: Che chở;Kxl8OGyb7h1yrkLSf/8k6xfRm80yIz5FH/nvGXQyzy91riNlLL9J6fs1UdjemvOTZBZs0hv2psZviaVrPfjYhQs3l7noS7ZZ73jwho3uwYTeJ2HQJPwiJ7JljS0w9cYhm8K1KW1sA9iFwBNmINhlklozxEM6OovL9Wpp7jl6rriV9b+flYL2ETYixe/0MVgr+qnIJYQW3bR44c/BfZXP6w==|Chương 184: Khai mạc;jpGp916SlAePpeA+2wVm6XcGwOYxo98DrZJZUNrllgkjQmZPe3zxxXQpeA7F5xc6E1OYBM1U8jz9dA+GwvJ+y2St7ccNbPJVBTYmx4dlDzsstLp9crnlTYdf1hbioohfQlgXv1c3/SwfGu7krwGI6d7ND36F5WFDNejiQ47ENsseGsQ9+Vamne6fKYW6f49XWr565g5Qgh4tejHSAzXYcA==|Chương 185: Tranh đoạt;ytVXUOOhXDeBi1vUwZ1FkjKunVoujH6NZ8hU8angK9kDI6cdcbLeOam/2xeEmRD6h+UaH43rJyEwD8hKsyqUy6PphKWohWRwLPr5wjr54QiZxPe6NiCroFmNJNYaPl8izLfkszvLd0VuHbNuYS+6tGG7nEeGsw3kMOrLDzHCcjyt2L/S9Q6Wno/iuoKUS8ccQmMIExkXIoJBQSkqGJSmxw==|Chương 186: Sát ý;q73w7v3ubVygEciWMzD9T1au6SFJ6elQB7weJseD6HwXNbvMWSbh7vn4OWp22x3+/cA4QwIBaR9i2l7Wrv3+ls5TPy1GvIXm2Xz8Ohmrr4ED87yZf+4h8asy6ifMLYxHRNVYRSpD+zgRyJbOTxYZ/HHCImTvMLD9aNzaHYoR8eWmC/3U5QWXE4zqKp+tX96YnBtxIVG0b5cKunBm94yQ3Q==|Chương 187: Ra tay;r4ZlsUuQO6EQTylpVZqMjhD5SvG1/YdZ8sFvb+CTNwU57npbIpIUVJ7+ddp3//VlkbmvfHPPKv52SeJbFKsBtWGVrfvndH3hc7GcH4mR1vwrLqdrpGDUxiVtsDlIdBrDdb5iYIYwj5MWAndVVd1V7Phm/anTZV1x3BPer7206DAFgotPeSe8iJFTTHYsOP4qGY8QV2XJ9sCno2CLv3sD/w==|Chương 188: Tranh luận;xRcbRv5HeYX74FIcS14/lHta2JDYFJD9jBXLDV7gmThXTUil9OLy6xN1TrMX5lVLyP6u848D60ncZTZyMWMokuAQuB0SAU+XScUSVhPvzyd/MSqr0a7BhmCpw3EKtaw6kg19KQKxcLEm+IK+A7on876e5R7zXDk9vusc9I672I4Sw5WNAJg50O8+ADC9MHCbaIFGm3u4pjd9W8mNDvuBAw==|Chương 189: Văn Nhân Nguyệt;O0OUSlTEaeDsOUITf8svJRm4VlPPJuh+930pBu28h8E77y5yLNW9RfncAtWuswFNTe/dEUf+jkzgPkS3L/HWx1zdPEIFUqm+Cfh8c+XTg4tDkcuYSrSRrQZQDYtd/9PPmDLmeOiDQ2F5qXXMtJs9PayJ3190wI2as9YjRvJB6EALCPFH4Es4mPgOeFPm/bRqRV5RuiVBnAQKHlS5FZ8nhg==|Chương 190: Thăm dò;QU1Wq7SiwmX6jABCO+zqtCNlGt9pwYDd+LkXQrMuqeNidG3HaNIyxNtwyPw1bA21zHqtbIAvAm6iQWVZJAmVwfBgqtjs9nfTDZmlsdwoQbv3PNPFyk0gfC7NDpsk/EpH4TlihsceRGT36WPuHB4UGMg5E4vKo7S9Uzqn0hmyUb00L4ncjxcgnZGkXHZBOe27AOCZgki4I2bvKVnc1cBNeA==|Chương 191: Rút đi;JieGjqDcxwqxI3++Vhiku1zdNvuCiDlLxY9TDnICKw0cEfIVzpTpEFPvamTxrHQgXg56zEwrYz5wWZ/ZqYB10GgntBHSnlag0fqYLW22QfPWVaudZLvLUGG3DvD0+dZ9sr5L+kkWqQLy3lzi06CZWFGa8nxJrV+xI/utsIu4q9r4ufmnlCqoZaPXR4SYYl2MgZlZVqUhZnNxhLsoBmPRaw==|Chương 192: Tìm đường chết;JKjYv4mY5gUrteVfrES4xUG1LY3UG3Y+jmx8WxjA9S6EODnYkkqWBmy+Hf++AGzsNqrP3gwFtW7F8Rxuq5jJ0BveitamubuF6Q7i4pC2LUnlYxcl09esPiQXoRCkL8/VQtBizFf7KST/JV2ubPtvCYSd2tGin2y5Frsn6iqsVFNL15lsF/qiAMEJhG8hzyCDem9IeCs95BRFlOIt0q0iwg==|Chương 193: Giá họa;k6ghK0+kckBt/gJFNhNWs3sDMaUyVTfQhi5uNKEcC0QvDJZNsasaUatqo22bgXs9DxfcbBQCS7JR5JCCpsH68Xa5pLGhCHiiUgBlIYHHuj7w7W8t7DRflKCpyhHIXIGMgbBOVpVYl8m+Uz/xSCvANm4GlZnW5MwY4Sj+SEFde2UvAxcIHKtHpn6DCbNF6tUZ8djYTOE1jiEI+fGKexpNqw==|Chương 194: Đùa giỡn?;XuEBxlaHTS1UcEJHyZ/ClrKnjn1b1spyjyXa40LEaYTJ2ACUKyNw/I2cuRRlSxD5rccjGTJSAF3NPLvwv+tN93XuClECXatG4AbV8aV8FMyH9VnKXKDOKJkJgdP+roEWJ8WJE2mOeJnFEAOYTpK0OQnM6kgRECRAL0htsPHg7SYeKxqeVfu6ZH5VAQ+26nmLN9frnrGfT1GgYTEZ2DoC/A==|Chương 195: Giết chết!;nLIKejsoaiB13r7GrgtEtNOB7AactncSJELg+AQTytzTAovza6ej+NwqC3Urf1nOazVd9xV8mpf43VqkjFSpmI3greHg089iY4mRag5hXiJ26zWaZAYSMSvtn11BkuX9cUnkWFy6CDSxHpr8+9QEtuptOoUZNVSBXtUqsWGUMIHf+1hO1Om9wSZ5W6NyU75Z3EKbIk42ryCg4ghVG132fA==|Chương 196: Nghe đồn;f6gKTWVKE3JQvyp3T0L7cdj6MlFZCboD2OgTYaLtfb5ei9yd7VRhARhXn3rR5z//bRJoOESHnFH2/3IHhBhjXk0/0kkMIy9j07lhvB9KVqIjpLW2uqDK9ULihhHtD0t00ptqBxhhBRck/8ny+0Kk36JSbr9XdarpFjW9VWNG6L1BcbgQsr3qheY9CgpltPJOTN5ls8k2AnNHgeSa1XtMqA==|Chương 197: Tăng lên!;MRxsCXa/+kT8rXk4Nqgurg2fNJrSDenm643tnG7cigtpFNNXHrdtpDzh16wYHuWyPelSfncOgtLYTWoCVrerU5AHSG4YWx5mEML1m6zUH4Y3obiLkTn/ZS9e/qxTami0L/ZHEZBmRo6Z9l83FgOvCu3+cRabbkCBtKVfzbSjf/R13dAt0KWKuZZC+c56YXEcuy+Zh3HP5i8CEAbDFc7PTQ==|Chương 198: Thanh niên áo bào tím!;B079zSCcSoN5285Fo7viDp1GNaYBY+aFyqa+nuFHcbKl/2jnI6BKYlZ6CRiht3ei1iBSaaL/s4RtCwrGwaL1TtBu3/Njt/lZ3ZJJO9u1A6PfBIM2AjY5Tg665Xy2/6zK0Br0HPD5/SbhzPlKOBKlXmpsIL220aj4qJiF1QpKsUlilv0gDN3aIYHoMZ1mDe60sAdzna3Rc3tc2j8E9gEeZg==|Chương 199: Hoá hình huyền thú!;JQJmTOTa/3nqTIZ1lcqH6zpHe5kFwheyaVP3+UjckSecJy9P7J+iEGKCewed+0VDY0QN4G6KPXMlHyXkIb0wo1NeppfTBnu3lR/8R2VOLmBaJ0SJUimLmymaVHWEfX3jMwlNqr24fAd68uDsfuuS5ITbUY0BSm+nuNJEWWgSErdntyF1GGSKaIp932zgsYhdf/p5o5q2hB0/KRmoBH0gSw==|Chương 200: Tử Điêu phát uy (lần 1);SkSa2oIWKqd/AIF7U6A0jihAvk2/nfBTgVd3xcUeRLirVcSiaXJkicZqA8fc51mKnVyPUjxIfsgwCZIXDBZvSYyQv5GweMkF6U0dQDksKf4iQhOdF6owqvEej7QOGtvpxjEfTW3BFYCgFh4HvBLLsUiGRno89kD4TjkNVkZhrsZs9vz6tMF0Ac1IjkQI65FsoVZ2z6jfotFVVJCsWbv/mQ==|Chương 200: Tử Điêu phát uy (lần 2);aBjNPNK1t+VSoDWXZxqDR/iK0mCZb95rdzDgMzNLQfCANzoRLtMb1TWwu4q+7W5J63YXA9sotUB8SSpOBuJcWuol6ix8IeJec1pr1XHa0k1jTgl4h1ngaU5Xj2CVTPAAQ3mKaaSdw1gnsPeqvT6m+udzHM6illutCeiomqRx9AyToX7DNltXJqqhvJuFCoCGrj0WSwziyjepd+kMFJYwVQ==|Chương 201;GfZVUEx5zeJ0UpwybmrpMwHilztU/epW1AjzywKia0rgyIRPYt2z9BKCXVU2ubroNZwIugVWyOrMfEaKjtSycy0IcCuFHQ3/Qevke7zTXkIjE6SQe/XX+M4VtlJNcJtSBB19qk7XLtZIeqRJm1DXagbQZnTkVGk8LNraohmdqKUe5rt2/3X/ApT96QNOvlYMvl+b+9MZfdZ/3DNbcWFVEw==|Chương 202;3z2jnG6faqmzj8L3cgWUhaWNVKelLu1JkAJKrnxh9olHebgPFVkJHEjmyQUwrdqkZSDsxVqYnYA0vmsmP/C8oA9wq9EsfaSpLX2QaEDmwSINAUrVJrpxYlaUiExwRSp99vje0dU3ffSRlqfuXGIltO5u1R1cb+FcF0CJwd9i/h888fP9YT3sn6stK2aCn1hMoFGBreec7HKrlXzeVF6suA==|Chương 203;zqtxWDOeIEbxZjeSafrwYXVtTSjl8AJFKZ3ZyEjDpgkEZElHF8tePQx/qRvtCuL9e/7BAJnDk1AU4jfEGuiStTGpQgt3bulCxQXNxcgEFuq6682z4dyB3H5hIfH+ZzwwNKLovhc7fjtTyYXqyMe2ASOm1zfC4f5AmqfDrB+Mss7aJFnjP/saCCrz2YFCqagQWo2CWNosMbylLlHxA5n94g==|Chương 204: Mượn Tiểu gia hỏa?;jIPHujsZCc3iQdDg3XE+0NOEszfr4nMRBeW/ZEsgQOn6B+EuQrc3IfrjW1jQZ+6f6uS1gyyhiiN3AfKem8FZ6cYJfHLOSbz/+QrrCq3pVDL1HryjmNzYiq2pkcQHmN3TJEK1X6ZS/JWecIkkj3VmmFWjN5qRr4wgmg/TJI389WtfzMe3nz9dA4LtiyHZUSeUnnqrzA5iBjUV5XKKRDMTNA==|Chương 205: Một nửa thực lực?;Tw1++GbDc6i5+I7RwdWWeffdKVPLawpbgJlvOboa3BeDPLWMrE7BSUUwcyZyumFVFZ7HAjcpRpbfwBQhDpQsjkj2rYbWnuzWSTsOserxIVlH2vcw5KjsV58I0tv29wpXl/Oyn17L6fiCYXP1IDmAH9PIplMEixmuVVazWlPV0k5M+mFWg6vYZ/KN90p5c88e/kKG/z6xxO/v4aJvdyUg8A==|Chương 206: Muốn lãnh giáo một chút;7uN3A18n9U5uPSEE4kZzcT87uoWhWPzHEZ1JyJxRc0lLEopXGE7buvn6vIUH8kUtoayPluldE1C//lB9LLZpl/zrT2ZR7/dLLWD1rOpelhIHMzO0NIvebWRL16zaQzdsA0LVCxyOpcEtFp7MNf0MecR8ECSB0FVPSO1HysPcxHmilf29KyoCfS8SGlxMtSckPWpqVM83Xt+yPQIFlR8z2A==|Chương 207: Huyền thú đại quân đột kích;ixBqtP/fPGQ75M/JPUMWRhmuoyT8LdbuYDWu+L9LP03vIYl3fWBgttW1GJ/Y0mcPlC/aHP5buzo/L54CBarKFBR4P3o9oDey/bS5CCMcJV94dS0Zw4waFaKk9RicFZ14J9aASObVR3u21kYa4+AwvxMt52RdaHH5BLLhy7zbT6uHGwhgN0kgMh6ktlZf0ruaSkOBTi9HxK5jcVv2VYTN0t9DPfcQGujtd1AV1TA0+0jEKNpVayCqIhpE16eTAteE|Chương 208: Rời đi;kmesBAfUolGxPyqkh69ZFDM/8vcyS7f2//idVuGq3H7rFntWDZZ4ocPb54yYpZMcFoud/lkMdnp8i9bRtDgwz4pFbXRLGUbXtdX8V1C6eR2zq6rbmVZGSNdyCZ9rnO01miIVV8jCG4kjhWDw2BCjq9JvUJwhGOVQ01Q3ujs2e1Tt7ny2g6s2lqogQ7WTZ7MJJR7WRamSBWRlbe7BgHZeZg==|Chương 209: Dương Diệp thực lực chân chính;ctKm5gq4EXUheelr7qthl1EpLRFICjg/w4/csi2BizX17Qq+r108+ldjhPCi27o70xw2rrEi+KhazBr44x6rch2+qKP1376s/Mc+iupevkt1n5Sq4YwhDwSb96vzIf4NtHX8ezC4OeAeNCMYxdrJLBlQWkXHMrrJy2J/F7unwoiDbV1kl3L/3Se2Ccl6Qts1VARsQky5a7CemQ4xueL+qvU+1IsdkATywfXN2lSCUJChC1TdNP1vmmn43kntaXXV|Chương 210: Vũ thần thí luyện con đường!;h33YA68HlWetMuPgHo+6Ok8qMCizghZHaXkuExQmUGIx6Bj9+kuq5fqFwtG5H30d1xbGzJaZmpDwiKX40FmxAa+loGo+cEKoShnfMErUDYxivl4hSd8tkKrSQSe6viOFJSVtWN7VwB0loMqgdGphTGKVLZYE54+IvVoH2ptjSZN5GPkx3aoaAYZpRuzMOMVCu6tdvbRWvdPjobyMOf6VHIDjlVhiwoEAIxUhqaVB8oURFZljJ7lvz/MoRPAzdZMj|Chương 211: Chương: Đánh giết;bpMweT5jUlBF23AuXfqnG8mrI7svZqyagq8xp2PwAwcx3YvAaSuye4LD5gxigq2QrM0Y2JSR9fz1fesOwI8lp6aKyuG2OZNU/xR8pv0EaFxof0mSD+irIs/4tif4zz6iFZZ3+RW4O1juNnuiFGCqmFnUfFP3ESUuxJwTIGH8fYHYZjq1EJWp13aGoSrQKdVg3ito+WxlkXeE0G3ZRwmw5g==|Chương 212: Phát hiện bảo bối;BlXGUV4GofsZ/aWt1Zc+tsEqxXk9NLTFZIqpFQ1xNtCS+vphnKNG7c1PXXddP3hXqlJNLf+iSorqtmrh24kSmwjzOx2a27z0ACa4I8rfsYfDCJwpTXQ6b5W9EpQvpBlAbGO/XfQ5Lhh48gxY7XAkXuMrgcNgxUAQWcIC5NbK7jZEkpnCEzaIp1zAoF16xvwAMKa93LVIGZ6G3OyBeezMDQ==|Chương 213: Thu rồi liền chạy..;8fbA+BVEUJGt4tnv1n+r6ojuyJxGAo2fII5FhkKKvLASbRW34FszmM7lm+LoNNd/IF/dBo6CC09OfAoWd1caWGtI3yKVcUaQaEh8LKppPwdItBDVlA0pR9qoM9hQlx69IgnOFpAT6QcSosvSnP5tDvSZK4BT3muDXQxQJl2kBBmvUcTPmiPxUEaFrWK89zjiwqOdZZmHM6X4bGuycJd+YA==|Chương 214: Ăn!;0vZakoea/OYq/MP8aWJABHtzK32PF8HFxgVrNK34ZZY5GTv24+2NuYNyLhUnjSUpD3t4Hx5ujqYKONgKq3PWIw+wBzFMrmmxV1dnhh5ifPR573r1eEC7oSTcMOWgevUkSLNxH4Cn9jALzWaPuFljUxYJfABghcR+TsIlu6QjtYbwqIkB9gdRTNi06kGHFmIcE+ICL7Cnk4HEhbjG8A2lfg==|Chương 215: Thực lực tăng lên!;CUK8b36TPNIaDqS1xcaArbROhnppq17Dnqq7fp+ngHkwp8dvBXGK5a280JZEwXREQajJnMXfQGkQUSDKYKiSshAg6CxqqCqE1EMvoheIx8SVpzL4TXi+9Kns1kf0Z5BPara4RSbe1vTeNqckMviVSe6wuGKdWVJ2whxHcDUHoYpf0h3/w5pEgYTTAOeRTecOn0HLVnmeiXypNSlyvcvXLw==|Chương 216: Đánh cược!;KVvhTjvRPyS61726RXArboc//Vy+/zgwFbYnywTdM3e0QMxGz0Z3K61fYaUK8iTxq7epQzpRsMYygqW3DVhFygeSVCNa84+ME6spM8p9DUW9uI0e6di13NuJ3NEg2OfxijHCQ4thKmUsslQl6CuVN2FouD+tWPDJ/K2tLPIH6wFyL/Cwzuy3k2+XSIJGDk8j1nGdcs25nV5cTQvbgF07MQ==|Chương 217: Chiến!;jnaMLKZxqSIEX81j/0Q/HWDheB2TPeKI8lgFqGZGEo7bzVbtLFfuYrx3q1e3dpt30KNkgI3xTwenGGZWUSSrLqp4pXZX4XJWMt9dyuzRTBLjaVTV08hj1Yq8g95iBV1XYkn7esWVcPPsOzPBUauGpC5pPEggV1PSQqgck3I6TgrQewwhSuX9Nli62yp9GMHlN942bdj4rVFSvrBRYdBNRg==|Chương 218: Phục;HsbCSA49g4PxBoFm9ZRmSEAHNrhj3TRABGvFrLNzFVY7KcEHPzXrKOzwiz4hxBl9i1u1Bxkt32u74ARoWgtzkxDzLC3ins81pgdLKKZlFPgrfcqFrC8Gr2sLyBZ7KoK5e5q8Deepl7H1s+t1IA/LQ8se5DytXDpYO7riuycFfRrWMlCL9pkTm17zMgjaNugV7r7wvko1Kz1fIG4eB+pdaw==|Chương 219: Kiếm Tông nội chiến;22QIb7ouJzsHc5L6ni9sojhiZn9L6eVzeHS/iAwy/9k7/WmCuOnDyfLz7E0o/0RDXexA/eQtLzWWhzeNytguisHMl6lmIw1JjGA2lyhN+YbwSBS4hKOuU01z/7wNI5oh0IlmICju6NE6GeV5sTQ5n/oPBCdfB6AYrq43Vz/iMJw+GD+ZBSx2tqKBIpNhCqFaSdNUN4o34Yx7bhPbP6qjmA==|Chương 220: Chim sẻ ở đằng sau?;9JAd6v9+sDkRpKZgaiRau2B13qbDQl5PwfXQNpMkOuYqMQFO0sayuuj7J4mGiYhUp4ADAN6K2Nj9whIgkGOju/U5AsIlK683NXwbBRRUhDvJUvqbgQJ4gHUB2VTdocncIp8OgIrRe5FHnwcvCEghdeBj5rI2D5oBNS8mHP4boZvt4OOCE90PdJUbeBI92oF9+QfyLNTxzndqIx+NR97Rfg==|Chương 221: Ra tay!;ybUFZsOJv1CFIdaULXF9ziLPmQ2Gr836JZTqiJxICtlPAHdKnk0ZjJQqyC9v1eCOejmsfrlgl516t32C5wYFB57NvTitgE81tLWfZpZOGH6mquj0VUWjC85Grkl5VFxetJIaC7DUEAM+bTDK8j38wWhOikG3yoI/STL50dQKcFt8knj+Xx91uiYmogmhFVNdOTkueGPtXybq4w+wPCLafA==|Chương 222: Tử Điêu khủng bố!;QdBfv94NH3pI8TZg8At53tfMGqnocJ2IYIajHgAZ1thCHcSDGXaw+KG84Yy1OVg6/f0YtoRMlh188CY5sCVOoaTxm7IQGVuvAkLomWJ49JqGZMm1kkDmVSfQ4kHUpx0rgEs3yk/7liZv94wVlwAiuOmF0L81HG+KOOaDMqr6PNA5dr69GONEOcIr99tBHynS040jCiWinWMXfa2dSm0S7w==|Chương 223: Truy sát!;kb980lGNt0zFJb6sVPvjclgsIGuvWh+La0Pshssym8XK3Fe75bZ4Kbco1V/Qg/j3IOxzVfR0+g97P5fy2rOfoLSq377oRs9VESKlpdi8cMoM1/78HfnDlwQVG/C7LlVkrWXYs2/OlYmHRQxRyBEzThoSrn0HV7UQ5OTGsQuUV1DSgrOiQzNSxSVaVgML3rbFf0jj9WqTE2nbvzUp+6SnJQ==|Chương 224: Nổi giận linh giai cường giả!;4EF1CK7WFfJa5o4TyUUU8Tn/tqrM9pDMfr+O51mBvp/tmE/EXLuXANpAmL6HQ1uIr1qiq78zUhK/MGcVv4VepfCV8ybLmTlqbsMxgordAk9AC9fyBWbzPGT3N3+tsL+jqtyJil/1EueUTXTLuN3G2h9jdgd9errFJ1jI7kcSRvnLMn90ZglEZCKJbV8/j0MINN0GxhCaqDA/GjCqnKqSuLbruNd1pZX0MK9w6Cq+jJkvJTbkUEB7Iwfw/dLCyYKv|Chương 225: Lại đây a..;+EAFFPa4rb5eyLFsqSWp+KXkmLr9p5amkF6gYNY09qin2EceuVUfG+ulHWvFeo14juTUay0gfdb5FkOROube1olAe8Z08gYkfEbyFWD7qaMFb9zTTVoLbs40m4GpBMMapY9z0mWIarlnWeID2VpRtd77luxgY/yciWeNH+V5lX9/+JItfs8tziS2AigBI31WI8aO5+dYhLwFknrX/L5aow==|Chương 226: Không chạy rồi!;9MCtdwPs8+YYCtk7+kfK0d/XHvdj9uaJcK09j8OUsAyeX6dw8+eprMs28nz22yLiBJimyIT6a3mDxr4Sb1mAYMEa5yFnn98yHJ4eK+tGdjdKny1HTjj9NB0lDcY205H+edsTP1/HNso3sj8NJOarHmK4HvRSRkeY1qCTrI3dtkX1kfzWa33ljN6P8/8ec870S2mrbWPd+lkCti6B7Sucdg==|Chương 227: Kiếm trận oai!;xtLyTNerSe3e1Nxzeq+ox6QFoG8xTmotjeeJ6GWclLCqW7FGQHUexhNbBG4amayxkYo7PjSPO6tz1ZTg7mMWw58E/2wRYfUZgMAp4cw577hr1ZikYLJgdegMEYjKmEVxiQeIZbr0JAkXh8E3bfwKrHbzxP4ZphKS57j6jOwgKNtWovOym5OYF4CvyvkmXN1pmFckFcB5qhfdvYbgaIvGyw==|Chương 228: Khí phách lão đạo!;HukeVZnIbGff4NFOn8NdaPREccuoOY5F/XN9lh0Kl8S92OnaKPs7CdUCRR/B2DlquiKXk/8YxG5FezksVQYGUqsTr3GE920mH/hvNw6GS8nDdtbzqfGlHROmpuYGoCLsJob1sHEMP6nKcMZU3m2W3WfQysMtBBaFUFBjWg+BxTI0Z/VP4Zj++rLB3t6fDkQ39H7uWNdWUmd6CvNZCm3+1g==|Chương 229: Cố nhân!;ghoTyBku8UfphRDnLFjz3EXYauPKsscLiRIYpvWI3WSfU4q0ujApDXQqosKCWc8cVMNNIA9nRj15sq8NPFwgFoW/LiI5kTGSzfV/8L6NVihJ5LRg8iwZzaCcPvFcwYGhfnSh7jzBfLY4CfjSbIcMiAWop4VTiEgRp/rA96hvZHx1pXmZ4JmfqIIoCFx2jpgDDFuy96s5rYKhTW2jBM9veQ==|Chương 230: Giết!;IC7vAjLHZBvQrgGM7x6yfI0mZWkqSR4b9zF6CjiaKCX354wWMdEfhhkVzrC4SP8Ju8D0mNWNElrrbAKwxc+gyiSHPkov9L2g3IPvGnao9QCy7qHw9DVyNqX7t9JXIWNLndO4/eLbWCs97mHNLf9ZlZ1vhVOnlyOTfq2PeDQYRdG3EG1cerP8fncAsSAc+MyopRbqYqoE1G/md3jGoC6fSA==|Chương 231: Tu luyện!;PV+YaxD7gnPxxmScwaly07cNsidTz4ByLMVadsWSPUZMpcnWVDY9e2zCgI8Vxwr6fr3Cbomn6cKUCFx1M767swMXZvA+9Mr9amKpcM5tuI7fjbf0cOJBask0RV4449akf6J4GqSRik95gwjJId7Ri5eT6WL0JLhvAadVAcMWSrJozr4BEVx1n73XmAdRbrg3aKe6FOVZD2qDo4jmMv92KA==|Chương 232: Chiến!;3hpKGJtTxUbWRCDlLwz7jrtEfTVlQ8CN/Loe1/Fpfe3gRjcImOq8/OqD5wfOoRsCd2yKLJVaZJ3vQlT/GmNqJO4TCSPbjgHm+SoByjuehdyu2W7n3ATdkoGOOiFVu8yk9v6EbxqWjh88XucwlQ3fAW3P4UiNQ8u66LWy1vo3O9tpHtF2i9yMbb5VGic9HEHbiQ/wUxd5sUaPmTABZbonjQ==|Chương 233: Tử!;I3uCHf7XkrY1Sg4Wf5ojpfTEeJUvtmmEoYw0iPBOT5Q4o7tcJ6cddTNtt54Bl+naUC3cfhfssg71XlmisTef/DnNUSHVtYdyKCO4sB6rSI6EMirsJXkFcOWNHewfSlIlD5sS/kBsuyZKlTNKEYbwmyQos6kIeuQ/u4frYNRYtL8zJJ19epQO9r7SBLEFP8SJn6PTgOkBJAC43QNov3f94w==|Chương 234: Giá trị!;BRRPB4vDhk+1k7MX+fN/cZxlVhig6i7g9jnBrwt2kyWrMKTPZuRwg5jpZEdn5xB3Y+tfBiJZy/FGUYA7EIbLe20rcBH39KvXlyBF3dsAI/hoOcZmOZmDxs6P+pfa5Tq7teQx1Kzg37jFRIrYxoqM1PsWfzwAjKXgZSzQQSUI514us25HzN7txs46vaH240ZBaBCmCTs+af7SziRt3VobvQ==|Chương 235: Về đế đô!;Ln3SD3YAV0fnSp7Lxva+w+9AH0d68zRIWoLKrgJqHsgwOUJqxqHuKpIRZ9O/Dh/C4gQP0eAlEsMVG828EPh+3LiCHeJYiN00n4sHvDRvOH3wFxxeol/aSvnimBjCzkCqoPpLfo6Mpfcv0RHmCx+b+C4MPgP26Q+VKJuh1OkXdo5pPr8kvTiCa7oS5QHxNprG1fbHenepF0Vk7J0YPpMNZQ==|Chương 236: Kỳ hoa nam tử!;x3GBl7CMGF2d/B1k6dJI4L4ToTsuSjk8Rn0bQqWEcgmW1atkmSCXHqYjJhqzcQNspx0lzrnlNv9DB2t0vIBuhLiA42pFzsSUnYizZ4PGsXimts0uJQRmkasAkdDWTXt/bc67E/nAwKDiavt+B1TSVAUve4bmdK5hBrNBXaddXB6WCgCYzy2GMlOracPki8Jmw/Lc7hTVJdsjeDw9mj8ApA==|Chương 237: Dương gia?;3crfAWlziLszQPEuc3f8kCGFNp4MSUrLN5dVX5gIcj1tABPkWgLpGqK9PCuIdV0mZndZf6osXqBcVaQFHlkLdwPeb1sGp/6fB6P/AVj0SGT976vCF+O7UDmKMI1SgzSAhZxnbdOVNNS1a00tVzg3gwt4+OIrqd8GcEPSU/EEqSk4IOSuCAqCBrAYr7P2KbPCw8g88VCHaZrmvGN0FHcK5g==|Chương 238: Về Phù văn sư công hội!;ql736QyV3rERnBYTdercamj2PGyA8zRUfjrk+yfScAscw7RqQ4jCyOYaCjsduXYX9wS+ObptnzO19gfCddY++TBsNPfBUZzN9xVxIO5dQaIY8Xa4h/c1Fd66HUM3g8C466RCdwlL8vqL3Y3M3cZTKVLXu1GSzsa83DG7Ci1aIH/PJbh3Feo9FP0rUzvm+CWYg8fxetIhg3J4kcxnX6NCOQ==|Chương 239: Rời đi Phù văn sư công hội!;nuF41yyIp85OdAnGSWmThAyrqHBIpaKeSTzyC6epG6bf0K3d2l8jOOmjAmaviXPGXWVD52JD9KJgetjsEs1M8Qq6HaP4ivO2fMHEtPnXtoe6goa7IcpCunxXiE9/PcWFV1q+2fBk3QOQQnHzsTwYSUityZq451SxPL4CSn9hi9YsgAEp2Wx2Q2JowLlyNtd1aUbnXlLB4ECKM+O//gT3FHyikqIgtc4shId54Dr30dGwOOLHi+8b1XknpX/H1teZ|Chương 240: Thanh Vân Bảng khen thưởng!;ZfQI8yXXjTyc3DY7ASKKyM0LOAso5ay+LLx52fmuhuC/epNWWdDNKfHVLv4F+ob0gD9jqGQ5GOQg3jGu2j8AmhuL0QFXWkQcUUVYWzvnLAkNb511UtuQmv3j0W6Vnvcq+MAg8QDVl+FNlKKCsbMu9GEyEk3XLspOfS3vjLVqYv3Af+i2A0IhUukdaqBm59dOMPv2MzUdA677vUdLGEfOIJO7Kspr/9N+q+2hugS8i5JPm5OkBOK+ewz3VthUbGbs|Chương 241: Bắc Minh Hữu Ngư!;HoiaI+X50MkNh/4fijXwCjedbItgHUBSpCKxeVMBhcoAgjiWPJqww4H18jyIGO6nR2P51EdkkBPcH/2sKTRy21h80AcZuT/D3bNjAul2Cdc0M4FdQhaiciRtXddPsIXEyrdlzrt/gYoM6iOiUvTCBWB3dRhthnEsoRLqqPnkXuqHbfaY/su+5lW8gZY9hbc0D+mIWLNgxdWo323fr4vDRg==|Chương 242: Quỷ Tông Lý Tiên Quân!;d+yxs3Iwk+3x9OeGnohd6frxy0mJRTNbE+D29nCgRmGBBXE/hhMP3a+P+JMptT8wM1HV754Uo8ExthxbwXalU3iVlD/AOc4wT6G1dBH+Xs1DZmbbCoKnuA4Zz9EkHWoAegyltX5MtOiZxQPpJZ3JEQO5L3Epp5jNrik33Uw1AC8jHqxmPMctf0b0NCEAlC7ExT8PetLLj5dvuvi2YcuAvA==|Chương 243: Ác chiến!;RiWhJxqJRGgBvvXiT6/9hvgKeZ+SvqlGOcFN3QOb+0ZCKz1evFSk8/UZghkRixGBohCsfNLdxNrBUzRrRHSi9hhHW/QFgKq6OqaZ3TCX7Ii2fi1bgKfcErnnMDNqSTUuS8viSgCzC3SSOQBdmIV7jIbN/6BmKu27X11IvOvrkh8NLOyhgkFdSTH4wDnzvl+YPBsDOMWM+EAKDis7G9MIew==|Chương 244: Kiếm ý đối sát ý!;/RhruAbCLa+xnvfwxq8O53miiGa2i18t+t+UA7W9HYx7bBAOxJUtnJfqxNgPUWJ3jiZ5qjnLXWCqJkDdni4iP1ZW3S4bReMUGq3EGu/AckNVVFwZ50mXtXPVuKpDFd0bLw/tSF0i1fHwlPzotbUs6PgoVpn4QlaBOjUxSjK31Drs7kbnVPVM9g0VQFAw0p2tJ1UciLQcAFlyJjqpEg7UzA==|Chương 245: Kịch liệt chiến đấu!;9B3FP+BQoNswCfSlcZrkAngrJxNA5veva+aoMO6OepT5ao2oV5WNG9qfiO8N3QyTkPpFgjFaZdzQKZ4PsRIFWVliPJgcYdI9BmkbuZm1uTXtXUWykY00btUltXJmcXItLL1zEKfDMmskYyriV4JiMfandmquC70HXLNlnereB1OF/85kZ/5yVCJhrRiXsRqtkS5yF727hR4h8QKh2iMn1Q==|Chương 246: Tử!;eK170uMfOmiplR35bztIRHOiGSBa7K8vW3p9e4nyJzoQAu1Hzbu4pyAfcKIcL6GyLYj8DnYis8aGKlAN7ZKAYyi4ut9FOaBjylodhxdgxL+GTFkkubDdKbr5tbBo9EKReaupOvlRVzxVL+nBy5XWD+HMW9vLE01EQPem89Z2y4cLBLsCzMnMBZfcR6oJGMVxRRqU0ByTkzIbkDof+Oi3gQ==|Chương 247: Lại thấy kiếm ý!;W7r+5itWlxGBUhjmeoXnyle0awEtYvTNnQGVh1yi+5pr5iCDD4FXitPjVdrUMSdkEDbtFQ8DnuJVwA8Zyt0TAX+Tx1BQrzGsn7sM2wP3w5KxNgeLGnHyPx5rsbg43WzZRdDdIDA9IUDzqEkTtwRLpZAxRPAGeLUA6UNRVcKSTWFbrTgPlKXQiPOUYE66o5Zq5C/KPPHU2LUVLSa26UQpmA==|Chương 248: Siêu cấp hắc mã!;pUyq4c6JePEoviH2bU9+zaJbVuECxyJYX6nasHMZ/KVByoKOpBjP2rWYCUbNSbQaHX1APDqCW19CeOaeHJgWOq92h1JYeJuEtIa6MFsZEyA9jhIf+KWj/pC/oiOxb+sEnTn6NRF+7DJ7bicoVbwFL+VNocBMdL/eZo3ItyDXGdYYsZLveOk0qoQGhBArKF+M14Vz1l4SPvy07E2MoZThIQ==|Chương 249: Ngươi đến cắn ta a?;uPrjblgXXEq+qDn9oIi2Ukm6p9ZgOsUAjUIKjm4Gui2dsKhSbVDWwQ9j8kC55tKN6QYIopYrcI9iWSxm1qvYfCt5q3sfDbyiBh/O7rByejjlRDEGAPQ0J6ZOiyF96KOiVbEQ3JeuIgm3UOzJvL2sxjGXqs3nc4XkJdDnfLxVejE3ApN8JIUL3LCLcYI4ZKF/PJ06aSbadvrinvnRrk9I9g==|Chương 250: Tăng lên!;fgmLn2aonWzOgvtGiW1OGmZ0oXHqaL3i1MDUNm1cU/YFie6tl0f+y6RGHNDBjRl3xwiAAHgm30WKGoPd+YgBDgRBVuql7QjReEWte+HjhwJGmvRo+Yxi+VKQILmEfCyDFhXsbdZXAaHgnP8bStWGWDgXOrXI+cMxvBbaJiB3RCSBPv7GFSZGvgEHImu1Pvm2Dwq5vv97L5NBEidNIGyKPg==|Chương 251: Cường cường va chạm!;uIOonVezqZpRycVJiq8CxoiFHD5Ha3zILXPEVeYL7Env4lNmaHrDExR6ypjt2V7HmSwQn10wjW68OzdepFAHpPIpyLejcIdYy6Gp7P8c5AAij/6uYErSezU2MN4INh8FDn/qH8q+bD6AsJu1qHx0/2uLVyu3vtNLaWo8DRfCY1GMvlIc8oJjsrYLmHhiEaHU57TUgaQHG7AkEsEfyZ5h3g==|Chương 252: Giết!;+ELZVPpqBSnr6f5dAtNzP6/FHn9Q9P5pQF9tXfiRl6EmjUqg4j4kflA+cUHkojDT610jh4FwyzFDfbi+xCs7NywrXLAUiMtZoxLxCorKvKqIIuVaLCtoZEr223+h3TN8BCYszeQO2Iil5IzulbVwl5lduty6Mfq1A4BW0n8AE6KoVNHtcKRnPLoG/jhj4BfKWdT5ag+zTYiQoWD/IDYZOA==|Chương 253: Văn Nhân Nguyệt!;Rp9aDqZ1QUx/uMJDNlv+tikGYsppwcaE/nxn5ZWMrYYvqyFjVBj+W5435JlA5Vfi1cIsY3af5YDdtr4K+qtw11d5qelbIi1kdMuvTScBch9WpI+U9dr5nPxF/YqvxDeTCDiE+EuSNQAYXqZEdYr5lSHx3i6nTWU+teup5WQOj9Ccp+ODqtCjxFNG0hDFD7lICe2ldHdmA9jpWjH1mi6Dzw==|Chương 254: Ác chiến!;GdkQJxsyEXXr5A+uefPGdKrGqnO7xE17sq290BM+m5IkrZrN1YD126DSNoiiT9Zya2iWsqeWL3WuhzbEDmxOeS/CUoFfOlAshIpuKmiksanBX7W+Dc1KEcbsiSypGcYfH7WA3MesqxHH+itKj1OMdikgQ2bLi6yBehtpJZKYhN9CrfbDSTRBljB/6GZYqJgKaIQWZQyg/G7byLMpfJNHLg==|Chương 255: Ta chịu thua!;LLcEl5BP06mVM88vcx7r9LAUBVn3wjK5QaqhIFCYgaCDFyuhtzyvI4uQP93wXMw1G2ezMMmyZJIPz/QjpciFlLhXEGkGXAO7C3iM0nw709ep5dRVsVgGQbYkV9Dg1Ncn0pG/Sa76dRTyuHEpRZKNY8zGRLrufbDDhLjnbi1Bsjeq+VGvLy/n2fKrOcN+rWkT8dBMev53PCO9plsSlQP1gQ==|Chương 256: Lâm Tu Nhiên thực lực!;Td4sFxt1EESHZUfujg5zQSKJZZwnBXCqectSN9Xs3yCMU9JGQHlb2kwQdMBlQWql8koFYvCHYcwwiYO8a2BrtsiB7LdTyzfjI9qoshVC/rjdpMHi2O5gR0v2ARcWh7TaMC8S4KQzX8X5bYKczgvsWm+QzrNxLJI9rGTzfSE3K/HI130yPIOysOkOm2zsU0BXYj0XlSS50snwtqDwLmkA/A==|Chương 257: Tiếp ta một chiêu bất tử!;b73d/E6X5DQkCkbdf2Vh9N4pdIr49g+Irhzl5xsK1S8SxIdd0xNchD252uOJGgPKOZBi0/D/v8mbowNBvtYqb/OX30y3d3WNIN8+OVn6gz5B85/2/urq2WIXmg7ieVkpVlCecDqgskCCsyJPkec0Kh2jwFsTs+qPLDqtZN20nRb7O0NpNXSWgzfLjFaib2CbeX5zII2sexjjZNBiJTVFdQ==|Chương 258: Nếu như thu được đệ nhất đây?;s+klhKMQDQlEZuxyf0ZeHGYlgZJKQl0V3+a4SM1mAA1HtL3vCJ6hft5BAmtkFIzA2ULTo2CiI/wJJhL+urf1pIKCQhRunB5PIYQJSqaoocqLSG4a6RnOeQk75E7PVZmmwPb5bILNN5xltQ8nMeoIAIgmCZ2kyoE+c7QtSGkvqrFnlChAxC0Co/mDj9pm9lGiuCrVbodPweGhI5aiWYWX/jEQLiWmN6lVmfoQBMltY0WLrRGBXUKvK8OQ4XQYSi74|Chương 259: Nguyên Đồng khủng bố!;udVddI7xSZng51BsrNxVUXHSUyP2V34M+3KxLNesFUCzHPmMSMkXnw+V4AMbSQRsky/g+ldK4LowJAQZ9Zu3q8TRLuuewdIxxhpGsSD1r9MH833rhr06YxCamYMGjzlT0pHKa7WPLmjSq1sQIQUTvzszm+kXn+bYf8ujv96ec7We/Fgds0Qbw+lVEnOxmY0K+pcqgJmy9onJAea7gb9sEg==|Chương 260: Một bước một tầng kiếm ý!;lDyaxnecSSXj/7D+RKvBLMI/fgdMIB0oQ8BRCduqZpINlU5NuYigTdtQ12INEyXLu72g9iDQJfTl3LNIVEbjpaz6czhoDOS6qxastXsIHWDYHW0HBsbFbRSY2Ye+zIYgHbisVTsDRXRYlSMdtjg3esMSGMcATrE03PefWT8vLx5GvrxQjvRlRbOTIizAzZWfcK/MWkubfrz4I2IUgajHOw==|Chương 261: Kiếm đến!!;edsL/9g7Hf9b1b2I63vY1mf42O+ZQagsSZuXOb+ZuhBWkF8asc2tSStgsaVbPnkqrdp2q1jgdQTu4tbdR7AsoDycP8QFtSYcoTyUbDg0f7fNr8zfjdhzuc4KRS+te31VBnAI1PLP3uz0Jm4l0Y+lAzqE74Kz21bibEtQQsaVaqom2DQQI75Td1xROS9XwfX8tLPvM2IjCM68ZEhs9J2IFw==|Chương 262: Phá phá phá..;FWe1QmEl3TJ7fBq89ei+2uaEvf8zodOiBlC7sqHR/zxoqS6vAXocTNd6W9vUrSotM3XioQmK3Gtz5oVG+ObYhVL4VDhviyaVB5+glhx2Xa0ykW8oePJs0Fu3o15f+nl395QvniN5g6rTwcnsSE8a3FrDlxLqS7H+QdmyEjFMb82vLoLwDhooh1MBM5O7fbd46J0IcEXGS4sNKNY1EsY8gA==|Chương 263: Cận chiến?;onv4+bwU2d0XXRg7VQDoX9TXgAKsFols/RhcalepawGMEUbCj5S0YFqq+8zIzISzxp7voR8UP4NWSQqGwP+XP2QlO3vkOyDgRbRV/mu9s+VkPSHWZg6d5yKkXh3jQdc5wLlYxJCkgDVGTkmKwVb/q/HwMawcdjoXTWWGCgDvmw2iR9zPIjIyGRdyQuZT+F7dMLASn232K/iMY0LWc81wGg==|Chương 264: Vương giả cảnh? Kiếm linh?;hM2wL0H29Ug76/h8GTUUO8zzWjc3g5zsLZEGiqR+ohHgi1iM51n1K25ArQX7K8waCEwvcFaMeq9qwY27zJzPK+L6R41JCpYBjgWnTk9eXD+faF8lYu9K6jhzNFMz+YtMNWDyE2VhNYIfGzFbiXTD1Rg+L4vZtCGTPDZO4iNrPKTYDsTG5uOTw7z0Z+3zQztPhHUTQ/dB4UfK6jaaqKeYDg==|Chương 265: Không cách nào thôi thúc?;3/skBO/QV9S64HJrkm1Vc8f8Swo9boIj/AWWgEFjkw6QOXSlJ9QE1mWife9TGAq1JX2BARPmZWTt54/nZhaYkpujL166zi+0O6kmAcQc1z6qTIYNhV0XsiQeO4QMOI5hF7bbsE9ePpuG4rBmedeJtvadmiWxDwPuRasjY7XdPvZkoOoxdeSXengCto052fJ6QKY1vh0o3BmegwjjD2UmAQ==|Chương 266: Bại! Có thể nguyện nhập ta Nguyên Môn?;68WRjl5AVCfHkVAWkOwPrrXdBQP08D+9Aib79QKjQcwbt9S7j98GNyrstrvHqzGPaIr8imk5FaX1h8JM6kyry84WizqvkAExNQDdjVMlwDRflQpbMSUSirAX0o2UK+Zcn1yUC/o78i0FuSoD3n+0hph89OCHbpPWSlEjCSsyJRiDF+bh3QYX+njX2hPTtLZ1aoUyvLqi7Q/pWf7tywaFneghDjU4Blv6etDqdPx652jceTbppIPAClnL/X8Y07vA|Chương 267: Bá chủ tụ hội!;z1qGH6aOyHfbL6D4D6Tdqkk7A6nmgZoZi1BoJ04sGdBWiIhckZ5leWhHokTBVDsKNJe65yZMJTBlY9TmE4f9Fu5CuTtt7cjYuCgXA85fOIIZah3Th09fazhsUj+KZf6YgQPLmBoSt+rpvfIkr1Klrh5jP0Th6+BDJ1EewnQ1wN1sKPoBKuzsZ4n9NbyvutOzgwwQqfWXJ1+ztUg3e95ZVQ==|Chương 268: Cổ chiến trường?;grRooRibAgpod6iUztKY+DYhAmMuFnSxxJKcfxuLxhu0F4xuw9YjOpB+hITBjEqZTlIhJwXE+GWhXyl8sEoX7U82W4Hf1w3Bz7GZlpuC9D047gLWVwna3ZzVzTah2sCgYd1fFQDogmaRs+s+Pv12ygsgEYSz1mfhjDKu8hP1HCvfIltMKO5/pkuc2Qr3P1FKeMLJzwclo4T8qYQSPZa/2g==|Chương 269: Thanh Vân Bảng khen thưởng!;bpVTBP12kJW0kdAtPWmwvL9HRqmpAQKmyiS8B/QRYa8U7QTYPbc4m0kIS3rEHpm8XyV1lv29eUlTl+PbUgJ/ec2UwdhmP37H9f5MtyjPkyrtsTvomBucZbvy9n5YBaJFgxT3kBUF/uiQ119g3tva7ubEscnPuRyNNo0idVKYsGI07OX7lFethvvYNVY0TvU3jhmmLRwAxv6sIUQWzYIezzx9/nZsw/nhXirBC5KU2aEfIyHJT1E6DxIsDwA8qa9k|Chương 270: Còn Thanh Minh Kiếm?;eVm4mafWyGOUVRW0pdqaMlSZCwkesnRYyzaliO2TKAvhCUOKcIhVn9yK0nSkXls37vfQlnRzGSsK7fBBg4DqKoIB3J9r9hvyszmuJLe8rYfrhgueAMsMoz60NUsGzB47LCVrednwAvWrBgNSAZPRLGRKyQBDaPieMNnJekS5sNFAGI35LtlnVt1WH5U8qoPMwTty75aXLCgyJF92Cv3QpA==|Chương 271: Huyền giả đại lục?;lkgtZwGrN9BDvpJjw6uw3RrlQmE2rXjcC+aw+qcL9NtMGNQwrlliqhqWiLXLDGkHuGk2W+47E109x0l1e58hj5aCBl9d1/dN61l0U7MHNxTj54215lr2Y6rVWrn9p+vGxGG9AyXBUv5ZaiWaKV7queFze23cnBJh4EpUhO5MpqB9IEjuaWf8CIo+9xMjY9cO7+04VsPi0ad1QTvCV2NjAw==|Chương 272: Tìm đường chết U Minh Quỷ hỏa!;B2DxtHn9wbLIVAG6mhKWJaLhB1SooXfO9VAo5+N9LPs6yuH89ShA7oU4opOxxDuf3q2W+hreyk/5Wdg6nVdBZyv8WAtVSL+ZolszkUIap9kGiaiWiK86PYmjA5bFc9RMMcZckdeFL33ALQcpeHe9+2H1eB8H2Xe7GxZAI1CBw6eKz+Wu3uNKHFtqYNVKBQzYl7eFzj8yPLMzi3F+gsqH0Fdnt18Dbzz6uxmU6ocsZCHJzBvXgV6jv9A2hQV1ZZrF|Chương 273: Tại thấy Ân Huyên Nhi!;KSb5ah73vP6ZsRv3RWh/B7+f4S0Oks/cvGBbiu5QeCe8q3bayxN91jcO+0p58qgXKwED1vqGUT1ePyUbAtlJLfiUzzOEVVbIucJbsPKW36fIYSdRzPlLIhTpLmQs0XWOIRKGFQaFLL9EWaCZiDU9P/Dnr6Qi9/MBubTOClcUuzX/oTZ4VSv6SSQ1PUFSgEFYXK4lxts3Z9kvcu4iNS1Dnw==|Chương 274: Số mệnh!;ONODRKRpNu7Q06npmVFicbrn+u0tjULLuy75cfVRGEQZce53CmDG7xf3cnYkkhE5fYA7HVi9liq0nzyHFtM9Mk50JjM9uil5n6nw+IqAbOEN+Pgp+NEHNQ+OU6cSc6Vj1sDAAfhc1PE8GWXg03Wnh5n1Onr3oRVflc6VqxlI7komtJ9Pf6sMvzU4vqcpRxJfmX2HEsYqnqzv7fWEYqARxw==|Chương 275: Đi trước Cổ Chiến Trường!;tZmQIXtRpKODa+NZfq1jX2pOOD5ZcU939SO+zbFNiKCBv0awGoTNnMlwtO7WiihF65mML9CbVpw+/WmhFKgbOxQFSwUDnn1FlOXEIs4TKCLBbzjD6V7zuGzOeG5uvjiAQBBT3oqj3Q76hDPDkcbSdWLwIfu0LQYzKC4I7kNRMfaGdkfdA+glVKBBoXpcsi6NkxOz92d4N4H3JdseuPlOnQ==|Chương 276: Ám sát!;WqZ2MdK2BvIMEYG/p4w4v2DHz8VGEqrm3MRYyuHApIc3dMs1n5sbx0CgtOdnV1je0OX+2qSbvGQxv17Ul4TK9IyGEn+dbOIBn9RdRoi9w8XXak2g3Ak34byplmNupDaUfxscok2j61afFQnDjhiYYxrnZPodCxCY4kFwBMvlxRC1e1GE34+DvN2tchnKLrWx4T0Ph0O564dW9m7w4IRO9Q==|Chương 277: Đánh lén!;mbtSeeHc7IaVwgRcnHK3kYkZ9ZgXTpQtuX2ZXcUCB6oTMqBPgUN6Ajr32XqvS2hXAn+MJlOatBDx98Gr9TjZCAe/K1Iqxc2DECktmRniSaUK5Cd7GOkBj6sUXP/PJ2KaE6CNxqKSM+gJoB5mgwapIY67Au0kYIujtWc9V7LWfJsK91fMw8X7DnWZEJKNxeepQ6nD/rc11GYUZ0gSyCSj1A==|Chương 278: Đánh chết!;B1oqDIt0AVgfd5rKjGLm+cnHHOXzsuKSBhDO25Cbfij7AAyk6o4Bt79569eh9szP4NjtU8JsYonxbpLsUuHezDpjA7ayv1SaHI4EaIQemfMa3d6pkI22/PpDl1f2t75K9bFfLgQ+t9setiwIMBzeiWsRmiHrazlfrLTT2Uk1E82h6KEYCiFi5OQt7sLsW8Zfz58DvCQ5qfuZHU52RHi9HA==|Chương 279: Nam Vực điếm đáy!;BrzpmOBbWKoAt0lInS07kLHFUl3/LZipQe64ra4g1xDZZvYw5REC3rpRkZJd07kuFdiYTyZSw9pqEfZzyeDtu+djQy3jH1tCZQtH6NqQlcKw8Xsr1YMAfP/XiTXJLtxay5Td9Yrxq8RJwwhExWNHqYRm9MBib4waxG0lrfyiyyT9K9mvAUJrax54sRNeCVnmVHmrwg4Qx58PgK2cxUsg9w==|Chương 280: Huyền bầy thú;pgoEOcmG7snmRNN8W65/hUC9gmsD4oW062JeI/mEHaxdmeDSJ4n87lgOm7QrZIRYdiVml2rFp4I0lK/UmOiXtoUK7PUDrk2W6JjBIWY88fj05tUo0MHbvdrGbsexZlWeyYDo2BQGrABFyRkBT0ylko3+A6MfZaQ5ClmMlgm4Zn8CqrfAnQfCQ4g5IJvMrf/aPbDg08eYNPNhZPAAZI5R4Q==|Chương 281: Tiểu tử kia muốn tỉnh!;aPD2ETd3+3go/w0wtNklIe/BRy6rGPT7+jQHpfi3OZt0GIZ+xlvBk4v3pMCGHGCsKqv2cBl4mcwZ/frrTFR4QFGJ7+zLxbPy6l7rOL1Mc3k3aNT83tArLMHcbkAhQVxArnEEulW9KXRP/8+aHku1atRXbeWQKJlBK2zOOkpACo+ptbJLSiVBwIsxjpBR/Ihe5aLsnC6Wgug7HEsqrTAWnQ==|Chương 282: Lấy oán trả ơn!;0nOYFxo4W6wCAzpbHbyN8FlPpwpGF1lZ+xV3xR163GZLTic0eBPVvpT5AEpYqobcjtmg9BuyVtsW4U3PBPsrB/La+7S2cwUkAWJsi/dcxN+mD0weTG77GKWKZUaeZFJaWgLyOWtLTJh4N7J/UPC0Ac1yMDFJFhly1V6QxrZf59NZIDhxWZhOTBDaFwhhpCk9q3R66NSbSo17qNY7q5TqLw==|Chương 283: Thế cục biến hóa;iA44mpbGKL0gyHAUFp5s8fNO6RW2sIg3YvJNb6gR5ngTAJhfn40Sjbrakf+IHvE8frox05YVJ2fYqyFpz/sykGO5fZGvMbGKZHinny6ILaJ/Ek6sgZDqwnlfAPFqNtlo9UHEId2hPi1MiWcXoIZyjjDSF/EXoIL1XkRpjGEcDDwXJMyBlkfY/vMH7MN+2Nsr/dBCJbiD5Hd5YcRa1PCziw==|Chương 284: Chiến;EGt6dAzFUUtw2qnj9bGwpAf3IYOHv5ZbG3vGQfTmwx4nX1Q5B9ej3vb89vOxqMPd7lvh1NDUJ5sBdA+wmy03sDdtzi0/14GXN5LFTooI8vi0dAmZ/nyNTHOA9xUSzohrpGPbJnh/k7ky2tpiN4y4Zgd8rB5obvqcRom/oupO8FJpcRd85j61kcG+902F82fLtETosoLeijbmK8dsgJFzYQ==|Chương 285: U Minh tử khí!;xWj5/HoBiYLT6S1fO+/viboSdG9Qr88ZlCrFAUNYH538C+PDtR9tAKCeC7Dq7dQKILXHprJeukMNRx7RGwH17X92+CAiU0xF1Qv9t7IBNdocyBNa5qkV+6RHvea9/Se5SZbGZAbnUs5UAd8j3ZrCtFA4dlI91TW+x0WuHBdS2lEA6f6oP8UrL2C1wYjZYcvNWwuWnZoLuf4ydaGDT3Uf6w==|Chương 286: Chia lìa hồn phách!;+xmitwAP0tbcnzAqtHw2kSboyDNkrprjvt3SLATis/s25SYOrF0Mu/+7h/6vYIknMuiHg73WaJXQa6sFLCM927+YYucoPO224A1TNZASwXd0FmzcRBpoL6jvBk9uiwG0O5ziP5dKNKDLjVk0+VH5SEwqYPwCMOl5BjsKrAkAg8ErGdv7hIE15DNmDc3ZfYSBQ/hoRo7yMdmzZJ7mMuif4w==|Chương 287: Yêu Vực!;OjoeNX0YdUWnG6JruAz52khqtkIxOitMoPR9QwO6L7J7KslHftY/fzC7Jk8T6Sy82j8hfqgiLmpxk0HR1jPYx6RzsAzwIzVRQcWvxvlt4EWCSoN48PSzpJ1WNO1lN2dDZBPALpUv+GgbiIDRqJ6p5aIrUcbkfX19458qnRlEE7ZXRh043mdKfETB40xlAq/d/5+03v7Bc/Z6CJg0euTUGg==|Chương 288: Giải độc!;4otTo4TxtLvDYCdhWoHfY2PGfrA5ouweaCRg2yVx2CUyUtj7rI/86Tnts+c7sYp30kz6Rgg3JQAjwaNTLivxMEkSuAdgDJCMELitZa+PMsC/ZN8nvfOn5xqcoY/8EjgHzcD+iVR5uimt2b3qqeApC3b5VHPTdAS3HoK9uaTuH0GKk/5uC114tkup8cCjopWDX1BJkN5gyN1eH2zIDAtJnQ==|Chương 289: Thần phục!;EJPoMxsv1Qw4SyD/EfrQeWAhyamKECcdYQ/mCvq4mjjoNNvKqj+Cg+7b6fdPsSPDgUnnc83pCiVrfHG51OXtHw8w+nTJktN0q9um/fer5zHxINLzBqCJ+3rPSzhMzJNAwbQJFGrSMWl02xOuiKnda8J0RlSdnZwcVIuIQNxZVBJrgPlXbT+oLmo2vxAqhJ6yG241NnEw78NT9F5ZYqqZdQ==|Chương 290: Bi kịch Lãnh Ngân!;u3Hkcm09FXEZtkOE1WgoG304arfn5toXwzhJ1WEKcF9ATgdSXM7aM2hCkjUDwVwTsXlydi6TLEqaOim7FL6bngdEw3vcAdPbysgcVzAWmy6+y6bemjRM0Ed12dtJCQfUNEU7fkjQlvhQjdPjbeNwyY6xU8BtaeyWWZ8Pu9zpyqcob7JepRW/x/muRU/Sk1MXShI7sx1mjE0BVOo+s42btQ==|Chương 291: Tấn cấp, tiểu tử kia thức tỉnh!;ncCauXKp5SjKlWmjqoq2wlHEw9BDza3n+TjWU8yi3uIJe4CmsFyGwG1MS8OC+JMz/CV1490L/347WgSDCR4HkXGqRwhZo4k1C+vEQ0ufYOBZwfDsVbkcbZSiCHhQ7YJJfJDfaLBhTZ31Skhjn4YNT+pE0uHchrp48S3b7qPSqKENIPBUaVmiBkpBH9eyLme2wj223ZxTVoSyoeWpvv+K6+epRPe1/SX3WgSwAkn11Rj3NobySzKOi/GMMY7XnCB8|Chương 292: Thú Hoàng!;2QBrpmdU8Z3PHV9uc2z4i4OKnW+TWvovNr+1pXfL+FXQdb5fW35lP+SEkWSpK6J1GBXkoc2blTAmXGNXcNFtZiVk6VzypopW89ujF9+++xAJ0lp4mYPBz26KuPFMQzmFQRVRTcpBqR29TpgcJzCAscpzDtcXX7Kk7M6Qo6hYgYlklltzZoaZSahPyyUPDGUlJTsKvZpKbemaLd1MQE/zWA==|Chương 293: Tử Kim Chiến Giáp!;ynzZgVR2kTwFYoFr2jVUjLsEDzMfZzkQaoX1BvLV8go9z6xAB+IeXOBrvt1r0vObNmv2NDgpOEqR++P9p7G1dCTCIYBo0bi/ss/MZPAnJ8N96lV8WdnalC40SzmeWu63j+r3sBqU6GVc22qMi3EuKV2m4/bvi0YIemxiFPPjCY7WWknjAg/OooTXLedOxt9zLux0eAOxX39+Kt+2c/vVOA==|Chương 294: Vương Giả Cảnh!;E4Qvyu9TFlMof3JdJjWJPFW3/QJqnFuqM0tSYsbPKvD5XYrA1/6uTde8JldmAJ/E8iqB/gQNL4TK+m2tdOWN1HX2rMP/x6/xKWMCCpxnjGHpkhQtR2ea4K7UyD+3NBz+hzebokiGRw/VL86JDHVg9rI7Nzj6fN3WWZ7+WcoNpWNZ09eNZCbKQd4zK4+boyVHnsjIOPHYYDR0PkGvNSiotA==|Chương 295: Tứ đạo môn!;Xyr/Bqn28ITkiKqKz09i+8XoEdwMSpJaLlNCFlwO0wglN/GXYWN48bfdLRIsPMw0M7KBrlJwuZNloqvv9IDHSK1kZ0JajMaIidPox7aGuGLNKgRCfDG1XJpERFcOsRZyX2Hc6hatSpdcDJb0+nKFPpKvD5Wc+wnoS62H3Dl4NCpSfKLmirrbWpiIuc+VnSDODE4oE8wHq1AdWO+ROK5stA==|Chương 296: Gải thích;URyfbjSuSY3gnWb55KZ8KxmpPI71u89XQwB9u36YyH2h8YlG4vok20WYtjKUaUXPLHwcYunEQUU4h1wIkg8LbBSLPlKmUCQFfsjsbkuEcENtHAotdgezFOrcVF0c9TMcFvDMBfb+7v6TqMlD9NmoxaRbFa0mfvq2xssKyL+laTPutjWxNrxtWUuySR7uGM5WJbvKwy038obHaqcis/dARA==|Chương 297: Ưa thích hắn!;/pEKgp0eO4k6XlAWyP52aWGjEgb0mG9tXFC5+TL7vKv8gFrwBpPpABr49Ah+/N3JIlHq9qX5YtII2trZea+41WZJMxRspbmXbo5zUMWhPm4wcQtaKYNdoCw/77OPHrj9yhC7RXPdzWDm55E+VLcqIWgHE4as4Hd+43o2Y5yB+Hcz/SfhF7rXNGuNOmZNo9TmHuspofB4Zt23IpEK/mWEiQ==|Chương 298: Ưa thích hắn!;YdJfaAMxxxhk13Bie3oTyQngNA+J+Iv3jZAytnj34j89iyuIvOgJY69HXMhvzrmLLVN7zlVR7/4mlrMAE/860yOGzRr89/YsuXcVU4icsTR+XuCiHse7W7dPhoIPj9mgU5yQwE+WeBVOdx2ULnIevzxejYi5JyNFFCI39jz6Js661vBpxL6di8Idj1nnI5jpZqfAybypZ8VcuJ9/WfHCYg==|Chương 299: Thiên Môn!;urRskVqIWunoy7JESBws1qCXNcGdKw1yY8HcogmNv/1/7c+HXn/GDMuyf5hOTqDmu6jLKl74MR0cyzOm0Z4xednEElLpz6X7Mc/iOxXtHoKbwmqwOXEHzvRV+CQ7oEx3C3k8PY3pe+foGV7IksD7FaVZUHp2up4SCy46eXiMTa6cq87PV5gUyi9x3zvgqexUAjwhY3K9dt1DZ/mjzyKt+A==|Chương 300: Đột biến!;TQQ/1rkrQTJ3fZ7ZJ79Gh0sgxniSpGEAFEsgNBoZ38YC1wfq7mJzUKWofFZq9W0dJfdYBTScTrLGEl98mt1jKcQg0kBJVrM9+9i5X8P8P+hUoItr832QoZwN+NTxyza9BTbdp3jms5/QDPRuqpMpYNTvZcZDm9ttXsHE1kQovGBXxNN2S1ng1FKPd3in23LkuGZz6SWR1p/RRi/+6js+Ig==|Chương 301: Trọng thương!;9A0D9ZZUh+b1m356XMkr8LnCFLpfHRYs3Y+9RyoE2NTe51Dc8pb4I8/9fRN8e3ZWLYBBjEkrftstRcLlKv2W1ap1fQZE7L6/shp9bPYmH8KZ5knhUQpxUlTzIr1nCPGvAEr91YF/niQdNDyLVc0V0u6wj3tQp2c2xgyhtZOEKSmcAf+o9fMiHQ727TBU9piDT80LKykZSkBtJR2xNs99mA==|Chương 302: Kinh khủng Thiên Môn!;2vVow9ZJCoTXCjBOzxRyuovXJq6/DzP17+E589BaD6Tax/lFLuH3b1RNQq3++bXTIbgYU9XMMtmn3tHJo1xHwN3mvZ09/cqH2gZ022huNliyQCPiz3sZQFJHLDodsV+GPNrSLqfcyX8JPTH8E3m3nIAk3bIEZ7Ey7B7kEaxRX83DthljxcrZkEk1MSWvtwS1q034UFj7Vmt1UARKUzfnaQ==|Chương 303: Nổi giận Tử Điêu!;h4Jpf08gPkgfjkWmL1+mH+x6G/4L4LsneGhIvQp80uqobfsSLsxwCD541nTKc6ZaA7qA3wXyvzY0qo/a3SBqtGyyR/YrkTYUDRxcC9LNS+ah7RT5KvPptSLdhRPZ5M9PlL+nPSayoCPuk/K7ufIv/CjgexowxsgE5g1x+RFq0cHunPJ5YB5RggfwrWx2kCYUHTubhYBPh7LJNPEjC9BgdA==|Chương 304: Ma Tộc! Minh vực, Yêu Vực!;ewqNeBr01G/aHThKSaoHMo4LKW8I2jnbS3NRkWfPnnrWvpf/RvDN37nz0Do/IogwDV3/+Y12ftrv2a52XJpcFgtuMB8as5ybxNog39y24OQKSSHJDnUPk6ZcKCyliaAnCsUsqjX1x42obhqWL37+CJxG3WSMVpYrhdji6UfjT375McXQ7bcZGFT8xyQSzvOo4bpgUxeBVC1+Q6TnB4WEQw==|Chương 305: Tụ tập!;W8G7orXPEdxl4DfgyW+MwMb/8uYEf2WUCilGpEzy2TvwWZjJrmYRgsQ4F/MNxTYjVUWRd4ks4YVqwlE91E8HwNtNLRWBTVsj2DsadMKrZN0zuAyPXituObGmk4SPDNsB8tDC/6pwMG0xje0hxEENWvgXbzmitX9yf/SjFoC8YcBiGolHCwA6GpXWeC+yuTS6m1we3b3BdeHE54V8jENCXQ==|Chương 306: Thực lực đại tăng!;oCKDv3LS98KN3U8hofy6nNGaPICTTpwlpKBLKGlKtf3r4GuQyZPwUmoRCtt5XrCpzy4suVz20cGaFl2JfbXpb4Q4d5n2i7CHZLkLdC27Z6+6A4UVr9zq/QsFsUPe3jUXwtqvZziZpdDAZbnWLEywQ3jUltS2z9ofLDAOvm5hYdgChR4VSV24HtE6LwHFhBmMCfoFkDedA8su0vyU+3jjeQ==|Chương 307: Cho ngươi một kiếm!;7Thsx3Q7Pg8G96rEwpHw2gg9BERm/PII8V42PJp/Tt2PU2of7G7uNWUp+7dNTr2P+VLsPYaP5wLuQ1ZsIlFD64moYXzJDP1g2xRhZdKRT1LV0ta8CR61SeRx3AV9hm2Qw4gyu9Xo6ONn6Px0c/zpwEXrzEA1LQqbgEjZaanVaf3BssQGzjhHgrzIzNhZOI/oCn69OuNn581OxfI7ZkCUGQ==|Chương 308: Hồn U!;31R2V9k9ADk5K2kmjYUGDQyWH5DIcNZIHo19JDhx23i8PxWcGP2YtnGCRlL5tcMHI557vPhQqdReydbTnCwkqBuNaJSFKhkGDZXdKkqWMTZmmY09g1WZfHAFA8I1Unh7n7xW8HKJEuY4Lu9BQcVvcpArs45gSeTg1DynGSPQUoCuOOUxKbr+vVXPSnlLcv0oN2dkN/+NZaI0DBY2J/opig==|Chương 308: Hồn U!;wEX37CxdhNNrtx1IbPgKjYkWMDUM3x3/btkYUdzUoBub5/UL0weIC37I7tVVbiYvKdCHI95kbE5om+yMG31z8iD+51NaywWwPDw0AUzM4YHJ82pbLJ9qdnPRYArysa9YkZN/2Jti9o/9L52qkc6CSt9lNTkP+nOTP9xBMEL1VqQETlOiQYLopxXHAeYCj2/wLLflerpkmqQCwMRcRebrHQ==|Chương 309: Đánh lén!;aAWXQyYLWCH61R5iDw+YqQEzc4F0noLqcRDfXA26XYV5NWSNkBTLX/URjRKQDGbzMWc1CIjPtf75jRfC9+w8J9FT1w+Jk/oIwKCN2MeFqoAaSSfKh+AnJtJvKJGBg20CgXSmHtxs/r1KGbGblDUv0UwOzPusNSMqi5I6EVBtbP0d1MJRdy5vIS8NVRIYQqolp6SGhEEghwvYqvpki+1qsA==|Chương 310: Tử Điêu tái hiện!;aARWayXECE6N+vfG+iQ/0RdB7YiK9uRwKk81x4xKJdkB3CP1/uD9z9pUjOTizXI5tC7bN1N2QDzi1mqoix70nzjFow283VPbAZ5zHkddIkL9U7BmEVNpjvAkRQieGHKcZjBLdeYQVle4xywztxUUFf8y82qwUIhe5vAz3hJG1v0Kx7wtUGJ5j9HBhL502f01ERAZSLyRGaFpQfDL4AZGgw==|Chương 311: Hoàng Phong Tử;PVwInnw9US8FQvLPyLp5lK7gDVQuOat++HIo0Yv5RA7wlFjGIDDWk4w4ad1UOlsj+rLWclh+wUvyDtStWHEi6uqHQswF4SW0F0mRL+Vfnn/LC76zlH5n9c6F0FEWZPhea5wFM0DgM2ReoMijApHW4qQImEosShzdW0gSAtoSlrefxvg2yzys8simFd2wy5Mzo5g+0RufDXcdeqfiwxTX2g==|Chương 312: Điêu Hoàng, Yêu Hậu!;YRTF8Bbe9gWB6bHfeBx0vXBT1EdgUAUxbhdgYEm5zdoSAgWVjS/xyIh9Hv/4oce9SX/nRf1/Ap5U1VzcoCjYRM+8Ye3PNUQBN9Bqg5sOY2QWJcZp9ek9h1XLO6euNpNkT+JywAbWP9j8x5gYW3Pp3B4E6+xyhr+SklNeoLPj4/IS2ARESNxL23fv+1m60r7XwG1U0o76bNn0h5otvNPG0g==|Chương 313: Không Gian Kính, Bách Hoa Cốc, Tuyệt Tình Nhai!;8t6aLOOwVufibrPUPGcOXu4yCJwcQxGiXm4uBZShPiRaINLv+9mUbQkYRvlHwhb8y8jFwiYzKg4npUYVfmf4Y21oeFaOaPv0j1bn6FWhXDRE6Dmt6MvVnVp1eDkghoYGpRVTJZyl7ZN6KvsBaec4DU4W+YB4tYePNEs/eUB1ghBGFJb8R7FxGrSTxwZ/CyHVLWop8FBb+bLWi/cPLFnZ4vCNI3fOHSkIuXDXLYYSL4wCeJMytlnQ3nvixFjO1HWB|Chương 314: Kiếm Ý biến dị!;NTFrzFITsnimwnt42JurL78m+RjJ9hbl3eblcdGlx8LXSDs5hAlNhu6jGytt+uAOiyhy8GNW7z8sKsO1Ug/MxII2lTSL/gRucMROeUa2y3bqeL/8cISgxZ6299UVXkdClZ+Yvymhuk3zhhDvBaLoqzPPZZOlwpNqGCeJUkDj2+1Ie+czkkZCtZwDrsUAIE+pY5/jJKn7+7lVg+7k8RiAlg==|Chương 315: Tóc bạc nữ tử!;33sV1PRX5hxydlFs7uEmscDgXDq0LddGfLiDFmGSJF1x82hXXIyAhvgxGAzToJgCe7VP8aWFUQVs/Hz8rrKAxixWOrOs3TZvoHk4FwMfNjoVCCrwDj9H8qGeYBti0ghIXjJlIoqAGFJTiNL5R/lGfKwy1eOcXmuxLoUQ75JB2W9AUiDUPJRMxvatr2pyUhvIuSDQfY+uwUhUspG+gVQN2Q==|Chương 316: Đao ý lục trọng!;miVe8ILM5ZuUIg26ME1rODIdxiyEMnxEUcshoP3OPnTbrU/0qnDQmB58wo5PlRYX9SzeXu+GkfS6x+3LmWwVui1rc9jjSaH9um0FthYFFea9FK5K71NJuQVqcyfaT80z6BstKXhtfYhJnUQa6OBgu56gzJhui5qmecGGB4RnHCFRGZ976aQJlXTD/U9Iooux7kfSLvRmO7VwI7Xj/Mypmg==|Chương 317: Thất trọng đao ý;VcqcIEB4uHszZ7Q5GCAOqh0IG/ARngKrQc2aHYeKRkigG0uQqp6wiGGZzxT6p8wNPpkEbeA8fJF5RJhToSC/z0/mEOhQ/0ANjmAANk3MssGZufTeQT+Eh/YDUWe5dD0EBJL+PSt1nEGu0/7pBPw+ACDWPJygtj9N5+AcaSJ+ahJcpL52FWYOChhZ2w6yj/lN7ArRbjtP7iGF6hhuNM07zA==|Chương 318: Ta với ngươi cùng tồn tại;At/HARxvi9zts4as1GuUs5dLBfTHPXIqSKouRhw3D3UeZ22wQsVwezUjpwEoDhy+TrKUASp3bIPTVOhqhdmnqXjAckyxvdW84Um4HF1x9mcwlEoe3UbxVTAGJWGxGxB9Wh9Z/T6RgCguzz+dy1z5niJN7DgKQRXXGo0Tq4qxb50edKl0sPk/IrnO4QLChz44Bm5lxdDz+ttErSuG/AJUG6uAm2uvDDaUqtppyRMGzBC7u19qeehjtmPJS55EAZvX|Chương 319 Giết hắn cái đỉnh bất bại!;SXoey91McJlYbHPPwRWrTsCYHtqhs8+d956M10XG0zp/4HoajpYxckttQGSh8/9dmQSC3eryKQ8aIznu1G2VpSuSoQUOflE7zmOhDTtOpWEsvbvD1Hez+6Obdr00Syj5MFCRK6nSYLyCWxy0i4owZhgMlKJGuBjwPQIH+x5KZapLqBwy5DJ7qiwL4l1C/MVrFDj7CZsql4FZwMRcj8UAeRR2+uAQuiv1DNrOb08sNVHO/P21K3jhbJVZviQqVP4p|Chương 320: Hỏi thăm một người!;IJfO2JvdC3wbaPQdCK1j4c4Bxz4sf4eMgU8+3WxHD1ac+GBGWDu9y95x+AkehiROOQDRQIt1bbRyx/jq1QhPfXBtSvmGDrGdvXQs3O+JRA9yz2wswz7KJ/Mj3LjHsdJFNBsx/zGGH0KXA+eRUWex+LDnKUpOyerWtGEb1SEFzEPkpiN3jae/6H/WuPoIjnWvzzq8b5gpfTGVzuOdJjcf9g==|Chương 321: Thế nào cứu?;HJmXTD16VJ/AfKVRLLWtIBXX/kiNbX9eTqb7GqcQn4mVz7I+2ZOL/FLIq7Jz2I2XyWEgu+PyPqaFGsiUITGODnaEYgCJ+UJm9IW9uaQM4MVC74hR7OP29hNIKTkM4V+pFn7wIEWERVBIsivgnBrBWrnPLy65Bp/DCU5bPsLhlno8egKQ0xNOq32QdEYgvl9/DrweSF0TYIQeWbQ+xq+JNQ==|Chương 322: Vừa đọc lên, trăm Kiếm sinh;drFVF0tkT5hrMzfaj7rE45QdvdK4OQuZMZsTNukxg/aoqE9RU+buUaZ/xTfCr5G2RRDVzngT1BLJeNu4wcq1Pe5YzSKoT+xOfHMhN9kdNwDvAyqQgWIsKVDiT93gnQTpcRopF0rSl5pT0BTIxqKqVS+SS+rPdjtO4ikgJRV+2Etmqj+QF4NY75JVmVIwo+9u7OtCaLi1HdyyrsUvsxrLBvJULew5CMCTzLlMy8buxN5M5k3WY0eqN7Ra19XFfTOo|Chương 323: Đan điền nghiền nát! Dị biến!;p3wsEMH16Rb+sVC0pCwv3U75X63bTfRuEq01f9sMHMABU9SzUesYEkgipwjJbI+ByOdygTEV22KPWG/JtGGtGnpRxyNPDVJfloNhe+IFYCVfXO1C9ngPzHFbp86SDO3rHmayNSuFOb4kMiZ6owCmoKaxg47zdJw3mZvlahBIGtibO4fYI/u8ZkmqKmu0dlcij4hE8nanPORCNwGyxRSUo12zeAIA/uR9qcDvj5ddPgMwmYzC7++Q5zEzzL3MGQ7U|Chương 324: Đưa các ngươi đi tìm chết!;NhIZNtqSlOJ5963jsZqVe1T6lZCPW70MTMZDpdUeAn7nPjuELoND3EJ+SuG7BBV/KpMVtZZ+AfESMTEFCjt3YmdnVbinVJ7dMGdogPbZ+CBrBxabuPMSCT9hhi9OGLqVu3OdN60xRfacHuZqtjKdRTBb+37bDCsvHNFBNJE0jS1ji5yk5zl4LIiyuV/Sf352AVFTKjjQbgi3uul/X6l6/jRukTx+ddDJfMFYThlzvNZCKgulCyQ5gI2cYxc46nXe|Chương 325: Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu!;Kyn4s9HR8A2CfL99s9de9lX/qfBq+4/eKwsKI57RoZ5f/5/LKr/o2IatUk5ZZqFsDtJSF/fGwY4B9v6EIdvk9KjUTFumTDAXTbLy5HMpIQLivsLsR4H4fjXUj7aJl/H8y/4BAJz9yzACA6RKdiuTiAy8tRb7ZjQDc3wlywgukhMIzHRzWsfu6R7IsaiVzwtlRmAaXs508QdOkzzZbE6DBl+FT+uzBpg4HQri0F13oL+i7IaXWliVvAzdvZF7yI++|Chương 326: Tử Điêu tái hiện?;0PF1j7OT+mbZOm88KJT/SAKmHErf2YOebgCeq2YRuQiHfCiy9cCkEc5gQb397tGo9/wOeJ3WJr8Sdr4TMWw6sBJXGJgXfUAIz/CK7LbkD2XLHWg6MM40PXGFjdE29PDBhJmgXhzbtgPUaxtjnhBlLfZSz1IBPkMtybRZdaHm64218Iz+Ea/icdoAkUNO409QcGKys86yozUyWrmgzAVDSg==|Chương 327: Hiểu thiên cơ!;Qy7WgMCAtXBARdBtS48YQT/j1JOsQxWzI0SC9xTMv3tYyxI348KUReSXYTBJYvSg0czcYy+YAp1uLgnw+/ltDhF9xY+NhacgM6mBBAxGVEwFf9JXvouOd6+yppixg0Mmf6h7l1hOPqqv/gSJre26vQEINJ01sKNRRzvWh2XsfSaJMJ9M7RzKTi9wE8rXzYbKN/OpfeEWv6RtpWlShEA+zw==|Chương 328: Mục quân;yhO+sOrfC0pYbXVSLKBrT3Eh3c1kP19XDGfZuByeoA5LAXXzZPJyHIlpOi6I1K28HR3yvIEWrfSFO2GLu56+O5APZCjjNmB633rn+LoKJjJKJPat0PEPBZuqPexlwYEx3Cg9A5sBpzJB9ILx35mVX6SVQt6z2XNNnLPIEQIqGXanwL4ttx6oZ/4vOStPZpd3ynP7Tdpk0LSY5I3MLJ3W3w==|Chương 329: Tại chết một lần?;MXgL/tY68iQYlWbu6jnhONHHNtXaX90wT+KVR/8WRkAqTXz9n4xRroLK1DDV5j43AF1JtMiVdj067niLhosMBwFanCujPm3KcliIx1ItEe2qLRyQayYJrTVkBv3Rj3yNesythC/aJLQJ1wsDr7i++7NK+F/BCtj/rScWroWal9Cw6AlBDZd6vrsP9vUxKlFHSMGuae4bx/CuJ97STcJgow==|Chương 330: Cửu U Hàn Phong hiện!;jr3vhjgb5hMZPLldbOTepXBSsbylLutR3SaTgSd/bmKLGrBtCOCfwkEUmLDPNPO+4OpQySABs6YoMQZkFGlEHkMPrgsWMwch/okX0SwP0ph9GUuup9m/6jbyKjhUuRzirMPpFdkdx0kVELjG23H+YSOHOXUf/iVjPkUq96tpVP+wbVMjxG41o+UoJQqR2gD/MvEBVZLE/uz8KVGZbm8PUw==|Chương 331: Muốn tới thì tới!;3qy4kmxQv1y7qnGG8NtLVgoaX/Wz/ndY7gToCTfVrW64EHqc0KBz3rsWHksf1k+2d7VHzGVisyV49inZiczLcGt3d/gNXg/tYSgJV25+iAngtSGzx3wyDxG9UCmAB41zeIcZR4UByK3BmA/mBIqLx9wEYO9O6KHqobqdBYxQAscObeblBwYGnn2ZOv50xRmXCKEnP0MRmADg4dPXeZmcQw==|Chương 332: Chỉ mành treo chuông!;zBSaiXuESKy2CEIvJujE+cLUizZLveRDlaoUHj/WM+gTA0pL8Af/Ryy9UZNxi0xplBaouHjJ4b450Qq2zbbShxYazcUUTHl4yZzOQn2/KJQ7Aze3v5VRpzF2U33Sj5WybvQDq9kuHYs/MgTj1RK9m5Fg4NEkj1+/uyUm5cQnhltBTvD0uycmvO14WWMsdwyxD3ncRjw2Ffe9Xwq7iWxI8Q==|Chương 333: Tâm cảnh!;yIgYTbQla2Dpteji4IG4bZaX/ricqoMIXPbB+N3fjisMdIug239lDxt/fPncJcF0TzPal+bfiKRpDGfn8yc8VLTp0Yo3dgTSxv6Ge4uySp2js1YcWkYWDhctSViMXoJNwyQdkprPGanbf84egX4a1AgA7bLXd0uK3UggS1K9C20uIM6dUnxKwJ3ntB57rK7Uj82b07MejXCQYYECIgBG2w==|Chương 334: Thiêu đốt sinh nguyên!;wNSq5twFn4JVdyycsS32/Qzrp9TXdx8GYz+urvlgSHyonLaujk/WFT/yWgVv/48dfVH+BlleJnYMTwi5v3rvq8xtEy2nYFV7sLJFdn2+lixFWFqfIxzujAIa5lCDsT6yEd8T6PJsU5BCZ4PDO3UNj1Z5AsISzcXb/vI4JUyhm22l+NEjePyfA3HZAIvqtrIHyFhxE46jQ06zB0KhRTG20g==|Chương 335: Hối hận;73rf7zsDXNR07ubf7ZjWQNGRzrnOaSJNGEy8gMVmsQzOWQYfj7d/kx5dTvuO8PK699OozbhylApfqwmZNQy5a2tigIhvn7YZVWrHL90oWX0dQIa8EYGEFqjOn+Ba65xmGUD2V8XDBQDE+SX2UGnHXuqWmydiypxqjOvUbonY1htbCwQvtwLkGvvHZaTtXURO8tQDvwhM8QxJvwZ/ykYk+w==|Chương 336: Cụt tay!;Ye/79VdH5/7hXs94amWiq6TTYWacZEmtoZjHWXc7m53evAWo7rhjLAOy44m4rbla+Gx5PlbRJASs63JpTi4ZmVv/IZpqhkQ7pxqLm7vJlLzbuXiKvFgd2AF/VXaizs1tQM9I9URtn4UdN8LMCeP4He2CgS+hx4/T3MI8gi4byJI/6iHJAPzfhcWVJQUsdp6jciCrcmq1uTw7atKZDzrChw==|Chương 337: Kịch chiến!;q4DjK6TnTTq5lsBQ5U+Mf+l/+lC/okDVBHs6jCTIEwXkXILxEkaIZViK5frJsk9PEkITKHpmClBjuFN3u3jAb+Zo7NaDN909x8p9xbYv2CaK328QPYvAZE6VNcmZFoHO3UybW19ZtsHtn29fJ4pwu7Vz3dM560t+dImTiO95e93Kt2+Jto/HgeJq2pBRBxObSdX5+f4L6U2CJXs1v2y8EA==|Chương 338: Rơi;ww5eRIIVX1EQzmivYG5DZQg1CMmuX3tFEajVRH4LHuIrV3WtMfv7YGmwy1X2KTTnV1mj2qVSq4oEFD2bee1T/sogfKBc3asBAMK2gedv1DivK63u8FQzHMrNKKIrpv9YVEE/c64lhdHb0/pON4HbHXHe3eDKu8dDe/moYd9MmIscPJWjXB9fLC+fK0vEufQ3dtBC//e3gb4aYo+iayD8ug==|Chương 339: Quỷ hỏa kiếm trận!;Pdh9U7xKMbp1jpx2Wier3q8qQEmP8cZTh3EIRxnS+hv+Um0/aktB8abDm52bZmc40+A8lYRQvIkbtfoPPgyV7Xvs/6s4UbFIqE/XqhCVqkNipsWe5aOoQe5FDc895vuZN4yrRLsBEMF86sz4KkrZs22oUPcL3xdYif2zfGLlcstBi+mUz4sD+tYXX3fB0gGu61U9BpeqerBLDSlUOsYLbw==|Chương 340: Nguyền rủa!;meaXVXPXh4kRUMtT3Va24c62KeA5KtNQeFYQmxoxZPj+Fr/sbRv4SMKA1nrNn5Sa7f1GhMWIFe3kcYxS39s5t5aQbH1wJ04FDVNfgwfBlHY5zDs4nUfYmCXEmVY9Kwra5FU6mVJDdfu+X0v9W6V80f3qod3ayu4AlQd8nb3OaeawZeqXlZ7QQEC89kHAimVnJEn0gWhV0YqbNLMWAT/9cA==|Chương 341: Song thể bí quyết!;TOzVT8RJ+ZJMKggtre1zou6NL/ihUSkKs+V7XWkZ1bsUZYLGZLI3TPyApQhjpeIeYEefG99Kldlq9HYMm2nVg9Sc8sx9/YFbdFPOxmsJ90/4nx4ostDDvu/mm+En8owV06TdDJEKQQURI+r7oV6SRP6WVZ4pYCv0wV+UsBKfIk7tAwa6ncBtghoMiF1NBNxZdLa8M/BNged7a6OwcG6h9Q==|Chương 342: Xông Thiên Môn!;of7inY7251phRqIu1suDy0bTfbmfLtyhZVWvuI3BbXxv5IQMdbu3pK1PUElscV2DEudGlgY0fzXa2WYJj5F7nN/41ABcveoeHO4bz2ikAxA3ZdvsxhPVhjh4Q4PNsOqEvd29NKd+yK7EnwKQCh/Cp5i02II9SkOdBFxPLVKNgOLGucwx2SN1RxueJ6R+crKc/wUN9eajB/ecV3HV/c93jQ==|Chương 343: Gặp cố!;pB5MJRMG6ul7jJiTcbbD3BvR0yR260kwJebGMw2VmqJC/z3rYB+nbT3fcqQRvUhU6/AIUT9u2n/ppbuETetlGLzWyYK4HOhWocp6kBKuJJkaRasgR2wNHH+zULPzQfOjD5dQxpqoVKdvI2qmscTlMyZimXOZn9pqZxwbra81gLI1zOE+zeX+h/GFlK1b8bgfvqy+GAjfmvNkns3W1CNaGQ==|Chương 344: Hợp tác?;q5LxcIFXOmKgiWiJhHwdhXVba3VtYxRaOmXSLyyEQtkIJ6KP7jT5FXX1ZLjBsUauMmMlCppMu+Spl7g5QpAp4L9xTwTxfn7t2WOyYdoHL3B7wDcZzRsK5qt8it2GtSJl+yOSS9BKZ1EawkME+k793T+1HEFkfkzoCYLQ17RLAdn44Z12fsk+4A20+bDUgR7z1QuTXkWVP7BCIdfQTAAFoA==|Chương 345: Ngươi vẫn phải chết ah!;Qk6wrT1sQtROVC7aZuTsn/AMzzUNtBPqVGS0TJVgpFYwQBZUzG8S/AF1pfBvBA2150Vz8dpd/DcpCVaaekVcuq99AcH+F7dkTW3Q0xUdDktF6wSitUoESSo7chuThbGzG/sONYzF6oFKwCpJ+XH6IIZ8PzoSh1Px4npWhI1/0dAaXD0hd51sZb4VTjiSOBa/OACaFNRW9Wb8Ks6RlX+LFg==|Chương 346: Chết!;EvjVgInZVQMH39COFeLQPsPejmAx1FbGWHFtS10Jlh9g9Ze7xdS/eU75asC5Dyt6y7zt8cHtycqvP3v4Ijh4SzDWyxZzM9v9429w2Dz2Q8D/smoEn6Um2vcujQmaesNKIk3utHSHlzDdwqoX413+Nv5VBnC/DXtvu/+5WmKrMrl2ag08l6M3J8QXxBZqOxi1IIMl6EY9SqJQMlzKp2Rp7A==|Chương 347: Dám giết không;Wq3YiP0BdRL/5CiYt6QwnQbRONotLU/4d8UpHQQTVcJ5CvdRusY84qNMZEzwDPDfkPCmd92G30WLnfCurtDaqOt1ARuxtr87JRCZsEd5/l6sRCe9RvNmuEpA5ekLDGlOnfan/PpXEbqfHLt4zwQHLshYZGiavVYP9+tk1sTs0NM+uHCFmUdq4QcAz4wC4oMsfd9nOPbDHmC+RZX2Jw5flA==|Chương 348: Chia của!;uiIH0abW0TSBjSQXnfV4MhqsE6eHJYiQfjj17Tw7rpyp24gz3L1rXTqFqsnb6AXgL+heQSxvNUHQK0bcK3qsEi7N5LMy4vOZ59DU094yzkft1OAKWnt01OjWFbwv6/gGTYujU3aGkCqSu1noUMZcmSwyHxlefS4PqqpbUg+mr6row4PWhOuv1yZQC3tOEYgNdk/8wt9sj/WAw905A3/YMg==|Chương 348: Ta là Kiếm chủ;DliVgxdZnGlnfBv+KWL8wOneUGVZp2uzICpG74cgZE2zeJuOtw4axIBpUqjdkx31v3gSVbeSyzKyYtaQ1V4ipkeL7fD+QUqxwfEy2fa4OownsGtmadRG0Z/FWcUWNWYaod98rzWA3k69+mHGmUkTGuVUDGA+Loz9gDeldZx1IZRf6LPNuOgCLTrSnxWao0QNh1qEnjlRuYhUEg6XxjXe1A==|Chương 349: Đại giới!;YIhlA+DvVUAGZi/I6cCwUvXCwTrHQ9crnEWjVWXqcEQP4WtV4UCnSsWRCRK43hRNXuuRQYBY1M8ueTVepNGLwuHlQPVKfm4ugY1Rx9e7T/jUJlSbdBBvUhs71YDdQACERHL7W+27qqKE1L8Sgnh0tty2pNiatUluhm1YEBOltiz9PEHlH7bZunzT1IJ11h9jZLGivVWZlIM2rOPQH0xciQ==|Chương 350: Xung đột;wVElrbSh7WvDxqkvUE8XKuF01nxl7uNdCqZwMLdpc4h43PGsPBHiuAgrAK2EPNAVfU/v3pCAeISh++YS3qekAllh4Z0yCwT0D/9AGlTAunwCqeoYL3k/Ik0MSAh9uBP4zz78oFYnXGKw4DZjANbcYjzfo5Cs0zrx7F4aQ/hplZ+r/mokVJPX+9zUCg2htWW52GPlk1iM5N1Bqiqi1WSj2Q==|Chương 351: Truy Hồn Kiếm Quyết!;FfcOe8E61qok3bESwXeSkEyTrn/MtIvLbZZLG9tkpKr22OdFuCq/dwoi4HfdFtYaNq0xJY+lwSTffFDUFsQqIbVI1q20YjjuCqi0o1sEIVzbJJhPHQ3tAoeqTSd7WTqYphYDrJb65HwnlXAVjsiJnesYKxZFyKKK3apagspuaXvEO4eX0dXLGGyG5SZDUcsRqwqSNsQEnoZz0jxam0rzyg==|Chương 352: Còn thiếu một người;v2+4UD3h6CtBulyxe3qvkzLLbNHjj5grr+yWB4sspe91hCZ30yT7haoaIgNQYSUZ6hYirbB7shDjuix2xnSe2N8QvR38Rut50e6ZM1PhD9XbNzaH98lTNLFDF7LTtKvbHIjjal8IPFvIY5PBADD3XMfrBop8gag+V5wMbbAJ3bM/D4vQKDKYLsCiXn3auStTKfncA6pzpGPgBxYZbExvbQ==|Chương 353: An Nam Tĩnh!;bMfPcI9HOpbQ8kDf9pOAbV4Gn50aH02tBd8qx6Y32ltpJ/Hcz3jv4+Sx9pSmA8kZsKXZ13hlgPLf/52DAoq+Z6NdM/zKGfrAR5ldf1WcJm8eUVA0JYNloBT20iKNsu50y0r1Ahk4ZBtgyqHLA5Hof/jFeWOx/AGgVlFBdLFqoDsGR8V0qo0w+LIbnqMai4Ap9bAxE6VBqU4EzzC83R7hXw==|Chương 354: Kiếm vực, Kiếm Hoàng;s+GX5YzNdw2rPwQFXuOVixkXihqN7LxIE7wVDoKPCUkSMX21OuN0xy2MiG/U9GwThNrRT9avtVMPVy7n112RY1V0ZRHcBD38nBMZvsgZ+93VeQOLWPhUtNFKKIiyyMVPU3JvGLsWSldGMOaYSXijNYVMQ3J9gdZXnDvDxcLxGKAEtQx4/ifjnXfP5feEee7LQq2XQxv/ayBIjBwmdgk6kw==|Chương 355: Cửu U Kiếm Dực;pGLCTv2p/h5KlDPVRRKkhhHkJaIWgy9S4XznLviNvkjvpB7JMOsnxK2thtwgE+O0Ih59TiPws4cY4eSQsjL2NuJV/SdX2lOTz+9F36+mnLILSaK9Fkzq4IddCMoY0cA08RuuVoYn3UG5gRLtEOlTMUcvJlKdd0KnyHf8lwuQjaOQd7XN7bC8Slf1NJz0UHMYNMvDiz4WgQwpnBKlGVeBHA==|Chương 356: Ngươi ở đây tìm ta?;3kIKyk3LOYTugcRn1E90ZaxYo9g+g14WMlIqoFU+ohPFAxI5FM/Z80gQXhpza8qBVgCl1vp89QVZaHXUb9ZhC7RS5ldXIoLA5MztCHqFZsxVoBAGed2Bg0vYNhHWmFHnISxZYfxfQ3J35dIrntJ1vHjreu6Uvp4obEqI9wK3ek/gbXjxfFzRRqXmIeySoSmmOQvgA9SK6rEvwsGofZexmA==|Chương 357: Không tin?;YyMgjgxfBChcVn5szCJfBzJKSehZV26Mj3M7+K7VBH7j1eqXm+uZr/jie/BLZ9gBYWw+Ru5pI04aHmTQYJT0NDza3p9hgwEswgZ1ka/leC+F8ayBxSHnzH6CzhXzMtFiqb+C91HFtaMilNKLbdBThJfkV72wAlhIwhEzuP1JexK1EeF10X6Xj0gmCUhblgmAAIQ9n9W06Z3P1RFAvg62iw==|Chương 358: Cùng lên đi!;RF8kaU5fPAJGqzMFJf2VO2WstWm9f5+h7vWZnqtz58gAb/ZZiETAm6vzcnFzh6d74t3CBpEaMbdkfhOI5usdHp9o2ZgycAicT+lvNvwpqcuzd/g0oUdAvZQ1qG2PT0T8rthjltZn0AwGtnMUiAVbdblZvVaacLeDiQYH+wYcWI5kguNDip0AP2iGEtEq1v3xSFFX8Alapighil8IjO8N+A==|Chương 359: Chiến;dLJH50MetlZbCmBDdUj9K3EPezTN+QN5p6MLJnP5IcfcQ1HEztVnhyOt9VF0OF62NyOsWTP8Nxx2t2FWsPuLCGXpHwkDz4cbHPzjGZjCsvnYl/rG4MB1kmKJMn4/hT/he4fFD4dHtTKu65LExEUcJqFXTV/OKp1YTdi7d7AQ5Xrxun8JWcNFbT9KH5ClT3CbsTazq4ryZKy0xOW2GtKjxA==|Chương 360: Tránh ra!;WPIs7kKEvkZLdy09BDeo3AKytpMrlC9/jsOc4l2rYqAZmy5JI2GNn5/Csw9aBnMt7oRNLXFJYfTqxmOEP+AmVm78qaEg81WeyQXtIGC3hFStbmg64O/uvPezb08A/yVPLm+kUwjZz+Q+IlkOoRAV/aqAYLARkdsvwZ0uVaCY7Myd0YLE3Gvr6RFTzD9AwnjpEEpwHdGIIf5U4eqp4l7nkQ==|Chương 361: Vũ Thần hiện, Liệt Thiên Thương!;MFpnwrLvVYTZMpo92wCF5vds1FUGIizV4uJ5Bm6Z/VSmZO+Up73dT/DQMCA4GP9CusOO2thgirdIMWRizFfkJC+mD/D4eM3BxjFDsN3bqX3SUXjpcdVltCsj/sLsLR4d1ZWU/tq7QG8rCAeQQkmurwgzUtPV7GwlER4H/piklxczoQ7OlL6Zf4ouGdXOiv2R1YoTlcuHjIGh0lG51+2jYFEieOXcb7H1WgoWl5GEq2/NJ56pMJK0hmVpKxqQpbDm|Chương 362: Huynh đệ!;cZLCwvF+Egxpg49CONCUaErabwkHeoIeO2WJ8YHw/Z2FLIMHmn1d1CDi7h5F2mZMGjEJmO3GB4uPPvn0z+3vNq5D57d8XtawnlrBsE8U1J/Zb1UHVwismQTpbf8Zp+TQxzXZwkTnZGquPpmzQDTjLiaiZ0uqTLL4eBy5utbb9HLFrryR5QSdMWA2e/GHLKQ5XUnLpVQScmsR87WHgEmFyw==|Chương 363: Chờ ngươi..;Vfq4Dw0NTil7qITqcH6oEYqD0XY0HMqKDT6S2sfFF5wICLENxzMP6xUREj46Y7P6r3RJua3tmqDoCydHhrdjjuqJGbMXZulobrTWk0mzp9MfVE2kp4O3hDS9G4asBp1oi0lkQH30Dge/JQdw7N9UXBmblV858gE5F1HVsTlRr6GlM4uNHdPFpI0HHQUbJm5ADCC1WwDF5hbvLHgbSdKjhA==|Chương 364: Sáo trang! Là;mGiiJePqekKzIX9C+QJzfvUYo9+5Azu+aQoMX7S6uqb7wW5g3hEW+7adfSV3gUg7jonULfwDqjJkWge1ABDWvw1nUS/BowDRlaMOjeZjNHug1ClS6ZIo1CG4s45kjpbpVQVuhONf4h8eOoN+tFwdg7B/Txv4irRtAJQwoq/aYEVB+30E1ypejy14tdvlNBfzpbI1znRb3Vp2RQoXE34R4A==|Chương 365: Mở ra!;L/ECXKptdIvsJlKy0ODSn9OmJXto/CuEhBCQQEzxBzrI4xXOwyWve0taXVX9inwyM3MiqWdT9BV0IcAJymq6W4S+6O9sIqkZ8ITVi12Y90FLI/5J+N9whThlhR9Zx6DjvVWSEBtgAdQhvdgi9nfhZIaTO0BW7exumqotZeGmwcyTJlHBbk8RYfSXvlxQC0wIaTLwr9/vqWSPX4FFPmhR1Q==|Chương 366: Thánh tử!;cnlFwbQMnVgp9UeYfPzkVeyWEwjs0cLDaO9VpDHXUGE5+sj5KYieK32/WnNwIJAmey2bXcWpVYR5bFXHp3fMafC15PNVUeIdbpBsG5EBaINYJHPXonKxPrfYgoeU5lFUBEWcPd78nL+f8Q2mnSaJKFnzTAzmCo4JcsAlrURmSJqBO8UKBP03ScsM+FN5WlKE7jOiWb2nIK9Pj/5pSCjlnw==|Chương 367: Có sao?;2Q5i9hKS6I0TnFqYRuDOUUzqxlyB/+wzpUoiZvsX0U8gf1Fz1eIPwUeyxZSl/OwtGqLcqgtUfmDD7x6tKDl2SNGTE92jGQR3YF8k8DsWsyFVTSBtXYiuqWZDHpdLC//fGZAQVk/uAvudVybpOBuQ/OKQp1ubZqa7/gjhq/QTFPtalTQDNe04zAa6cCEOaeZCSfIi7x/I7wVzpldcikHJsQ==|Chương 368: Giết;gxtP3B1uNtxqXGjwLUQDSN3zW3fmHNn5PcUT5aZyJclH3bplBA6dqlTks73Y0LgVN++E/7Mu/fhCe/A6zOLXPqWPqaC6MqJLbbxS1ilP7TfMkOWAqGDBelwXaXkHM4bkobqFtHx3ovnnomhoACM/bHc0rV92uw1FoxFrKgdMmjRjTAYPtw6Hxcmtg5qdS3COGLjpARWIRQp+13qAYHdj1A==|Chương 369: Đại chiến!;F8BIeD4Wvz851dNOfze5O0JfAZdET0yzJAC69d0ybOaTS7RJ4XmIlx41irWF2m2Tilc/TBVx7oAjNvNaPB3/4XEErOnGs5kVggWvxTaMQ8JRnoNzmBQIzWRor0tH/8Y9ISqklDfMDHmC0zBK74mhBRc3q3XyKpuT084sRt9AfKDwk65z96sWY6AUs9JeGDD2VIACx2vDJU9t7sZ8OIGvew==|Chương 370: Tiềm long bia;S5NLsUI/2wtZfc5W9Bk0m8zxmLk/bJXLtLnr0gcqa8QyKWU0Qjf4e81vqq/oslbMRDwTc/p4kzxNmrd0hu1TY4iCImIrXc8zO5UvviJ6Wv824Tk41a6tZCoWHpBs8KFWTHtaXDLWBkBx2iFujN7CDzqakApLRr3RbagPHRXvHyMZqDlRmoT7Auyqm7TSbJTjKXB2LHaNiC1hfJl1/sptEQ==|Chương 371: Tàn nhẫn;7OJcVNK9KT0fSSBIawIncdZt84WLgGrxQoSC6RxzDlnBxlf3XoRvyFHMDi9JXmXPA78g7EZDy2iuFFd81hhbs/NwZVctCLgIk2H7BTKZvZbO/BpyLfw6WSHZlItQzwHIxZ4Rvm+IucELWgvV6WcOI55jalaaHegFMajNrl0Uy3w8JgPpx0iZid2ZJdOJ2ABhLkZK8Rw1viZaSf68q4q12w==|Chương 372: Cho nên..;kpMeQYuPVE1hepEvV2PLg5RG896l3CNUQanemQtScMFNGhnbRtNl1GGhO5NbqYgQZqa3oSLVVKbOH9hnqhEM2vKB8f8uFFVrwIMvvlYVk4JzleElJNL5fOGm1KbjaP1ok2H1t7mtsHCtSMuVvSdXmaScwMHDHvKn0khAqvly/j6ZxZO5s9Rn8BTNfpkPStfv/wiD7steT8h87ec2vSTwDw==|Chương 373: Buông tha!;7PeBRsh0xowJdz163AX1NYSwDrIE7IvyCEZmuUsQAT7tLdA+nXqjaqXDK96L3tXdIq4KtxQArb2egW68NyBOH2JuvF0lqplsh2ULONH4joZxTd0ylbrGCSvXVaVmGOGYeKVvW3d4IZDuHZQC/TAFeYGQ22BlU0TXe17P5Z7LYSjCAOHgtlOwKrpYNTzgBzV2n2QazjR26YjL5pCZtIwtmg==|Chương 378: Kiếm nô!;0v/Ux9FXZYfAd/K+3AhM23K5/YSwkXtQ8hnD1JT9etCRfD7HjTJdJc6VLoj8U7Mx5+Pc5jp5JaHmxXPfk/nT4eHP9sstPzAbeGy3VZltrIsoK5qpXQ2+n5MrJl3GJpbxbImqvha99jgVADLUm+BGBdhB7iZF8UQRC1tr1ioKC5OCVp1HQB5BHwz5xaKyRr3d6hGVcc+EaOpG19pOFIk3pw==|Chương 379: Tàn nhẫn?;VDV5C+sp6SIAdAICdvU3f5dQ97NBPI5Dd7iTilUV89g+9NqUmVpeAHRAfsptcoEC+qnv3vkAuAuRm8WPBL6PGZFAAlt/JmFamHRTNb73wga7YsZHunFuOFahEkLm8txvKwYyMtyvGw6ozYRfa2GnRMKv/CJKI2eGvxDBS35+n89cJc+djn6U+iSOYX/jWPAsQgQsZIf7CP5Qbticcjcc6g==|Chương 380: Tầng thứ năm!;g5qpk9qNO8yrg2SXxM3ge8x83rBNlwqSGx1Wg5DQ2d8ec0QEL8LquTXnaOiDIvt72UbVNVxdHCnUDzKluSFmmjUdD6OrF3I8A2gMcSmyZHiGXUWWGHOOVrpPsXy5n8reEXVjrve7pCgQMckZL3kPud/SjakNA2TK6Jq6Qw3XDkjeoez3NLXd7wn5h4QxK/YpdT35JAJmTbg94Cpgqm2ctA==|Chương 381: Vẫn phải chết ah!;a05FQNpuph5u7n1MuXkC+4tOTBSyZQDOPUEfANEtwQ1FIxhdNgNhsF251LxM5W0EZNT+lqjJ6PXuHnrWXM9ohJxH8RbUuQjoulnBAyA6+QtaH6GFpekRFhrMB3jl0ABboZ74B0Iscpn76Z9oDTirhylVMW5o5JEK8oazMVcLiFm8KoasqVnHNXUjIT4NkE82ILWlzawAQS/+g5Lh8Y+gAA==|Chương 382: Từ nhỏ Độc Cô Cầu Bại!;aESabfbBc0nVeF6PxBesDVqo9XutLD3b/5OR6d8j5jhzyQcFf5QfjsspDTbk2NGWqmAB5T+x0HV6lWrRH06Sf/PnwvXi/P5jbDokhH9pyI4gZI04MIl2g4+AXJ2+1gRTSre/f060+MNeWbkdUwxSdZ9CtgDo9bez42zvGOhV9R/9tOqhHd28w6CJqYn7+6qoOZrbLrbefgotURpk7wbOTQ==|Chương 383: Kiếm khí như tơ!;uMPgnTQvN/wu2DPx54J/cLYxGgu13LGDsi34oMT8UdP6JGrr5LHyr2rHL3Al148pKV5aFox4sX3bsvV11foiyyfG4aTEOBtqwu+2+201Pn3lBNV8LoVozBe8hGyz3B5pQeh6zpyq4Jg4vtpZf1gzJ7U0/1kucmgnjl3ShzSXkf6eLw8UqqZTVZfr65UcY0eWVtQhsBZfC29r0bgJkgsFuA==|Chương 384: Linh Giả Cảnh!;8G1Kxl/gYS0qw4v5ZpEw+7i60RE7CyS5oJlIPmbez3R5jHP5TpKrdcfXGzLw2ie4v61abB4ySvEr+LlyVMo8kXM0ia5TUAh1t1pJf175aiQUH3WcbjU69vV98uCdq5dT5jeGDV6qS1sjFbgznR5zSOrdcPmY6juiAI9X8drUzMbz1wks7TpVN/6VYxKEoGTQmR3lgA+N1dZTtRkgCnIjpg==|Chương 385: Điên cuồng!;fMn08lznI9yrOoeXj1wgZLCbrrRan5nzDVgW1ryZ5DwRBHrCSQkPyNTgFUv7eXvDg5gqHTzNAI2Bpg9YLQx9Mo1FkK9Mo9Q10FGph/kJ4/R7LHr+R1Qp7XvOro2VJS1OJErX3T1gKIpvIboBKctvAXDVgzDIU88xYjcB48FcTCM1cxsyTXubOhNyhDPCLxbSGXmVbcbrgasmJ+pf8TN9Aw==|Chương 386: Nghĩ đã chết rồi sao?;cw35OPNc2v865mwiYMYqcLFXy03ETsGKdfc1cOksC2PvFSUcXEb67nSI66Wzl0kyDPFf09WdXlA3UMkj9N/JSRKs6Er1OPg2MT9viKkTLhjiZf1B+ZGQnjpjEoSmE7R7v7ko+dNearp+YNtZdse/EJPqtuTuCmC3Um/4bteSiycPgsNZQ0z98KoJnHuVO5j2fOjg+y2znmfCoCcW942wsA==|Chương 387: Dị biến!;Ae5s6QY5qTTH27OlFdvzP8q+JTnxY72nHZrijefj1STS7QAMcwuE8kc1UiIHJqCMxZOOm1EL4cwGozC48Me/y3RIaapJwtMhCO0NfYwR1xPkSRdZhXFqDFrnkIzbGyN16toXL51F+LjGSxUifzBx5Gz5UWU/KIxtOGlNiiAizFz0Rl3YudluQMCeSGpKbi9Dq8uSJAqpID67Rnvq6RylPA==|Chương 388: Kiếm đạo chí giản!;sS+p26LpAiX8mDYgmOCjPKgxwthlgNP1h5iHlNj5/1+ZIsvlgtJXE/JTlWH6SHnALpEY5mj7CtDIPN52V2rJ1L5NS3tI7uK0W61DuIUhfOQXN8HLFMksR5QTygGVDV5x1SKcCXhqdOxaMPuQxSuiz3CB/+3gPc9LOsq/fQ4o+3L3DdBpcHtv1s4dxh6s7dZu1hyFJR3nbj8r6QDdGV6kLw==|Chương 389: Kịch chiến!;oAcn+Ve62cLrO+IjAw0LaHa5t8mn/wZ3LgCbuhxUJJDJLlJc5qr3TLViyAGWggUC85Oj7P8X+lQfsDMRS50RxHfCyl++D4oimA3lqst8k987vq42g1VWf9RufL1GQjpNgddWS2AJDrkdJpLT2gtFNsT4Fn87fcmnz83t7Yvj2JnJry6gCntq91AUBEkJbLRY1D4hB1zqF62svXvUnZimkQ==|Chương 390: Tiềm long bia!;IkBRWJe0lvjzNSyWS8htIQ936PuupJkO6FrlUSwKP9bkQ/yXZ1xjDCkjkoH7/jx/HxoJQkASqpgBEU0ABE8a8olHZbFr6k5ZuYYToZzMe1jZUTlogWIUezbP4c42kL0hQu+8dCNQvnVY3tfP923cIh6RMwzruty5mOfh/CU7PHMIzGke1pZx2OZBVcOVEdqLGXUiJPQnjg3xJABb1cyTdQ==|Chương 391: Cùng lên đi!;kQk12Lgdj7lneEpgbg50/TDW6tWmv9sjDIqncXxt5tztx/9nQNgbSGfYZejPS1/08Iz6Pprywwg8QNjnpzOor3zN1K22+CP+i3Kod0R+Kir7N1BNTcudN3fRjUedmOmodXvhz/L+L7sw9AGRB7xuC2Zgo71wBJs1GW6+kx5vU2kDnRztHVH8zQ10ncIYvhs9pflssWIXRHkaLGWXeD1cKg==|Chương 392: Tam Tự Chân Ngôn;lzUIX5aE2tCVdQFrzNQiOVArO0vGgAw01CvvL++HAjvvWPn09XiKG2myH9MMXaEnWZ/gn+KGk3BS+zm8SSt4twJwcTFTn0ti5d7lV9Z2ZYZkuy2NvIe23ra7sCXyO+v0cjOk3q5wZh3woBtV9I9YTuUcpjAX0snRSwzmzI+SFmQQwH6bitDcUjz+IDX0Wvdf8FY49ILsQGu5Tt+Zyp8nUg==|Chương 393: Chiến a chiến!;HmTftnJh5wUJPRsEU0XiuilwxEOj/uS+OdUQoDRz3ktSDZBaVKKZNxNIirqm9baVGuZSCl7Eg/cvukfVEw/GvIH+1LyjHDnAFXrBIGdkmL/SyIAya5B8mmmyFygdGkkjnlVKre1+pr+7WiRac63LzWw7neHUNcGSpnQl3/phqGQLLQ/kt+RTQBEDOGN4avspw1wmYlShxhTiOayNIeuuHg==|Chương 394: Yêu không hối hận!;VOceLiQJHXt7HKy7coAO/S8mWfpE+Al8bgKvJlCRUlqHEZ+OMCB08qSJOFY48jTOHDNfz4KEe/ehdKn5Awou3y2VMhLPz2oz2DtrkFnRYDwXLtCEAemgYN+ss14TR2d5/wRESC6BTUMXBtMQ2C6k8Vpbr46OSgnvPr5weyKlbMdFS/fhC5E98rvJ/Da3Z779FwlveMGOsshVeBtdWmolIA==|Chương 395: Tử khí;P9IOqE7FYnBVZWC7mrWhFBNK6ImBL/MfZ5N7t79kbzxKG9GIeTwh5IQR3hYHuf2yMkeqrTmfU4fxXZ9LfYCb8jas+hxALpus08mBfVL+wDup1o/Ce7SbNHB137dMeVxgmX3Y12PT6WtznJPC/CPw09W/WVod8UvxsnlShuFICqnMr66qDLWbKDWXgR8HMku7m/tTb9Ko9SsWYjH+vcy6Yw==|Chương 396: Tiền thuốc men!;jAhOJEXHY7dQr/y083L4sP2C5W5k8d5+oEoHHy+x9KBjA3TNxLTHQOs9hFXK1KS7+Gnij1vDud6w8Qb93Gy9cglkxHbffFhcecehdo/64fJZy0cY3iEU/C9Bl8quFtsNbM1g0r0ourohML8n8hW51tXiMcKqKLcgoXXbfKwNBpgAqVg+elGKzM0P+V2PTB7OSF9hRMhswx3gP74o+j4Urg==|Chương 397: Chiến Vũ Thần!;zYLkBlI6mDM5SekPkY7WTU0rdgZAkqHAE9WemPpQSpJjbKrjoANtMInLBDFCcmHjjJtJ8JdTXarWVInCmt3sEEc0wdyMdk9f5KUhDkAXe/ZmLOb/u3yVg0PJuweOkazXGeuVUP6R4GkLOtRi7Z1DXRY0j50ixDyXcG0MkZ00q0FgPTLtrnNzuqHwqxjwXuxzzOqaTGLB0IJy2mmJmbyCRQ==|Chương 398: Ngươi thua!;jKpPlbXJ52eKck8UFLlGcCGRSf+EXjlMaeF7QKDOqNZjY6iXZ6b/+MsIYMZpJYa+046tDkEV+b1Rgfjm6Hsy3E/g8IQvRUQOm9WecsA03fM9qmzZXYBKdJSM4WrO2AoCJrCB/NS73YBp4xAzgFFOWtDvJRNksHC4pAkqqttYCYKtK3V5Cifxtt1v5cNtiJPO3tVBg+q1nrHMwFDEXuwmRg==|Chương 399: Hẹn nhau tại chiến!;5Mwt5+FHfdfzKoJR0A3JFrU1Zcpa5wA4zLIl+7ymkdoBI8+S1gV8r+rC+h6SuZknA1wcOV1Sh/gxCHfOqrHKY1tiGrN+vhZjJ54mHr8OQJYfec0OWuwvy09WZCI4XwjJcQlXWRX0ZcHiGJ0p3TwXzRLIBoIRtA9gMAWFGc1R0vtVNR60erGoe7vekKzz6KNjG8QJpZuWK/MIzGfSCQAPnQ==|Chương 400: An phu nhân!;CTFgsUBOESAObtaij1WJvATEfKEsb++zDybmHUSZUTZAc4dwQaDb55tu5SzhIAaULrD88L68FakhktpIKUvSP4q23Ywq8+kMBD9ydCLodvllO5BEVxGNqZK0GMqNBmBebpRQm+0NoSRo+SQPKgaDH8HHMEcqPAEzy3KA8vT9adV7eZ6DGG8x1e1JA1NScYgHvHTbWpaUeSFXvvOuEqtzlQ==|Chương 401: Ánh mắt mở ra!;Kc2zL4eFeOcMKg9aJ+2wFgg0PPsIKwImB3TgFXDrCY7pw6NAg0lzMQHshnbxnfHeAWZQ+CeQW14v3LWAO7i35K19ITn177ujvYlqPs/+y4yqi26ehm2KFrw6QLsroMeea+r9Jdb6ErZ4zMPYiPl5mHDtrko4N6hITDMAquYYPii71sG1URmSNLXJD8Ifx3IAyzbn60CnwSuY8ap9JmONgQ==|Chương 402: Kiếm nô, luyện hóa!;vgaiOBwfuWFFb4dPctmeKUK/prxb4Fi2nfMZzeUe0J4Zjd5sW1PRXztWfTm2HgRYG5yDfbYATEdNuATGUoB4DDJnsbWB6CokzNZNTjjE5vPaT8eteLws2HHo2l+1OVnz8gxEd4HGenDabFQSS2eh0GRwMiP6kerK44tvID7oGWyxntT8+/vFduhw4+sMUYWjngMShJ9LpvEuTgYmwtBpeg==|Chương 403: Thanh Vân Tử Điện!;8Dh/E+FUInMbkzOOMgQd4liXYAx+AUaZxoI5P5U1pVPmLuZQ1rNgyxSzFFl7xNWgO4Bw2XnDbqKanXRw7L7jcWWhQYKP3TtE+q/S0zHR8U0E5uiJD/sHJ/MnhWA/7h6ixlfQWSDhJHRASEMAW/OX+xxzUZGsQf42wdafgk3TDy/NcA05+qX/KMxeE8YjE9YV9YDGvyuHG/2tTcQQvKVPHQ==|Chương 404: Dung hợp!;jXqtTKKzZWCJRmxw4Ou2XKDu9d9seRHH9/y7+wUpD7lTipBn82hBLKQMMMacB0N714y7suVs5rt13bYefO9AUVTyjrM42a0zQFQwf7nYJm/3iYSIGJvI+6oDnSUGOz71CB5BitkU4nvZK7BVKovnTyFuDoRfEyqhHEPWD5779rRM9Rjt6Gt9TRJeGB5Bjb+iJx3As2K9IcsXEx05icpuMg==|Chương 405: Máu của Chân long!;19xEs8L4tWfUjHqtLz4xNBnkEejp/rTeguWgeQr2eri9pT+C9cOKFcRhCgdOY0q8IaPsIMe8PZ6G6M9gGo0DdghkFMefRCTOlqQs1+w4w3E3OqBY43lKBLiT4VP1wDvlWFPcMtE0hCyi/26uoDtxXheryupB33dmoICzgwHsVsglCIFLtmvHBAcNwGG88gN8WObqub+lvU8rhhftwSGeBw==|Chương 406: Tiểu cô nương!;n7UDgyuI05LBGV4/XWddHaqpryqJv39HyBe5IWR9D+emGqtR++DbQ9zOSQVe28GVn3haAD1cMdXRCPeIKZPH4ir/6hW7SRi4tg9+/O/qqjhjWzcT5sA4zK8qRP/J7jmY90mKvYDXjWMdI6FVRJ+kiq9csA9Z4X9VNaxK8W9M0ga8I7xU/hwA12x/0NwAtvk2ixKng7tjkgoT/NOhJoTUtA==|Chương 407: Cường đại tiểu cô nương!;M2czdNtAdKIYeIIIinxDIQzeI8Uq9EZ4/1e4IgbZNk2iQUfMc2W7QMRkGlq+qudISRzJSfPcL3CVevtJpos/0w7Pibv2U4AdIjWN+nkz7jimFbBCrJ0gdSg7a4mku3OpARBYgeLTPAQQr2xjnDNFSdaPepmKHSCgW0b6m0Gz7J5HVNdzJlAbI0qRGoiDvIIpU8yKiyk/ukAVWswObReeTA==|Chương 406: Luyện hóa!;2d91Mh4J29sT5Uiey8SmjV+GWUb/7H3ZjLK/GRVHSrwk9yXvsPweN1Gn0KE0DFuPDUhKeBbW99VzQ1sxk5fqAagePOVcWvTfSqRVIsWRMxZ8g0d88G5FS9NIgUbZ135UYRcqccWBx2Tyf2AU1dcMe6nqVSzHZHpNavmX3KtAdKaxJamWAj1bcVIl8yhSbU2IzK8vZvTOBGtrmYy51aWOmA==|Chương 407: Tiềm Long Tháp;cWqf7We++vu73W0HTjcoU5E2AogDEUG4Pk5Ig9B7QNr3CQHPrktm2XjWdbNv1rdAKX+JKG3d5jWx7VIbmTmrdvFAslootFy2FwwaGgTr9vfuTKtD8B+qB/ZVSF9hnWP6FPE/we+nKKOfCeao20AJ3uhV7L8pOvS6ACzKf0iJOyuf9/Ym2d8BIOf/4AiNx1S7ES9M2fk/50ZOtZmZjdkV2Q==|Chương 408: La phong, tiểu thiếp!;I+JUTQ2U2vJJdR5OrySw5ahOQikbNEtS0/D5121Svg/LApnjxzlAFeFKnlUBWgK4O5lXWPeLQGVJA60Tpvs5cDNUrcbwiz6bQPWzAE/N0cUgcISSjf48I7PikxNdV0OFYmNotpu5yhVFXebxrHrDBv2+vXvHKAWApSZg4ehlD9sHfrkBejy+8RHE+qTEpZDcV6MBRa5TGtZIYKuQQ2YArA==|Chương 409: Cầm Liệt Thiên An Nam Tĩnh;10fFTgI9FuTeX5B2/9vUCcBGsuDxjxXgUS/DPQsxVPy/f5eomB1aonpxLTW4ako9HW8TCuUQxZ9u1W+vQuvRREanpLWyv2GMOgIVfqYuZHSgKRLGBUQPs2/WO9BMDJSwWL1PklfIqQhA0JkHwaTeHDV01VK7MUwEL1WxgG0LW+6VpeWuArNY7clTmt8/ilxDoVfGvgykrPJHqGA6t/ARi6fS3DnMiuDuMAFVbYDEeyNByI2ErA47VngQbcjz5BzX|Chương 410: Hiểu Thiên Cơ;NV8Kp17roaxJFu9GWTsKxCE7wzRANLL/J/JNfxj6/vxwUXXolCfUfdHzblLh0ODx8u6K5VZU9ePNQ6Q/x2u8XBQypAH+c3aoq2789lAe1OEjbbWRmnLsiNYIs8aw9HWBJkZnAseobybI1x1rL3TwsIKZffKweiV20T6cMShJWBQPbuIL0jctyf7UHtcMAN1e80LQweplKDBEmMNYWGFVuQ==|Chương 411: Chết!;yRAZq9J2IXNXpZO223+gYxzuXos/SlQfTgc80jo1tVr27TCVlZyGtjAvKHIrbnZd+prPmZrHxfOMVu8NOKgPqGVoEaiIzXqmm9DuRJ6mCkxED69SndfzPTs5BeFBVIP0aCkSrcXP5XV7luqHBByBtwTAMka1mk44go+E2YmhZ6FA6zaglqbWfVa6PL0CSTuxK5DSGR+mhY9Sl42V85CpUQ==|Chương 412: Bạch long!;TBbbYivpEJDm++odul+8Mi/3CJLUv0/rS95Gadjq1B+Ie9po3GoW19F/008dpDG6c/0flW5Ibd/574/8Y8B9ZAnDU+5PPAFHh/j5Wqu1S7EFfcGqnLGeyjK42O5cw+IgEjlSY9irFHruS7VGtqdCxjMcG4M6dx/sazFG2w7+24ldESqWoDgOl0higzB0330cNWDnY+pj4ZWrMxSgr9OwDQ==|Chương 413: Hiểu Vũ Tịch!;Pfg14YjKR8HF6T1MvzO15c6v3T2gBBFB2ZiewfaZkuY7III5HSgm5RuFQX6cJ3o8dfpXMgY7KjpA2F4hFoh/5lZXXBsMsRYNCLURVfbmdFRle4F6S6PXgD4y6HhjxLCTZ7dZHg0sUgZlEta9ib5ozyNxg1zrUAl53+lknMgNM2Vb6M6U3/uh+S7ir4PKJX9OIVr4kZkiblRz2sl0U5pfGw==|Chương 414: Hài tử vấn đề!;TzVoHOBkj2wC3nmB1feIEDBiXm9ccgwQ1KXXTP8T+muToEPCb6A8GgieUtsoMBJkU0fpfNmnmgKL1CS5ZopJQ7XfveBuR2vJMc73Ps1yhzQK16C5vhOhcqDtjn7sCHXOC4m8jvxaDL+kx9RXb23vOx8VxP6u5Y+sgLxc+CacfuzXJXWrg3O5kQlODme5QJyyRGl7PLzyGpL7Fu9vetvKSA==|Chương 415: Bảo vật!;slc008eDQ7Xs52e1h3BkTVNvL9gXXJIjswRukcS480gR+h6REy5ZQu/D7kD0hNt7GmsM+nzb9a6TI+WxcgdJCIr2FgBFwDKnxY8Y5QWx3awz4NAOqYHbA2ho21Dualal3nxrYmkJwnL0xQJCmwk89A7v6iidKtRgj7ql99YFK9oefHOQeobhaoBGVDogx6UVYpr2AZ7EW1qj5F0bOPnt7g==|Chương 416: Tụ Bảo Trai!;aKBIlCK6zNBNZH9zuwebRav5dizoG34jCyBCIv8YJF5GKgFM/PXQDrD7JtVPemh1fTQpmPsceFV5N8vRzUS6jBeQFj8OsCmgGQwMR4HrOzv1SCUlAMMDnR0ukSum6dFXV+hCVks1Giyn5gWbd8suQM+CXa+GauXg/y/+zY+0XCi0Zpd0aAUy/KU+WLBzHhpRFMJqBFEGpIhWcKxuOR/R8A==|Chương 417: Khiếp sợ!;p+EYWHUdMmbCcWX6WwYuMe9b++nqjxVKJP4ZHqs4zTxGwlblOo4T1A7pqYWNTeHgTse/U302PKH11nZlGPp6K7JLtPfTeKAzx6knscNPhE7P4++PgxEmt47MULJFUAwqInl4L6ZjhCjxgrUbCAI2Fm85+0SymEFYbwbJPYyTo+zMhogeB0LQr6Tj5T1ljl+BXXP+WjFheZ3r9vQf6VomFg==|Chương 418: Hồi Nam Vực!;RKJFfrDeriDqPMygWwwNWH/DW+3LigHOYkgbCV6YTZ6JMiz3H/TOpdzPvytH0lnUCneXVga0A3Wzf3x8Fk8yeBojPWgo9pPbBuNo+fmlTnGwc8SODYCciGQb6XVA31QkXCSFVo9IXPFKbrwCL2BdWlCpiGsQQs5wmFEX+OqS5rmx+Vi0y6bQqFbTITl0NPelC4+7DWu0BVVmF7EURNZT1w==|Chương 419: Kiếm Tông quyết định;+blQEKptEvn5iN+vT9XNYTEmCTPXYs36g0XwsHrMO1R3Lqar6laB60rjKJFeMRy1ljZboUfcCB2+I7nA/kYcqnkQkRtB8NlrdiST3IzXLtG9nDW6SprDSxJiXNFR4d3tVzZuydZhp1FnSco6o8RPHNDDejfcqzKiSt/t/NUQN44zbsalSQJBEt+h4y5NqDCsgMIpKlm+H6dWKSACW1GH8Q==|Chương 420: Không giết các ngươi;eD/L8gg9ylAI5U/uOQ3W7Q3lXIg+Hfzroi4rgIeFszRWgpgbS9A106xbN1vlqtoKkx0TcGfK71FRSTKgTlAjsWZz+XS/sAUNYNQ5VUHATozOP++GitLfwDOwRMtLZ1u8rADPguXHu1V7H6TVvNb4CkDNefAL3b6y9PmJFy0zp9PFaIMyAs/tS+caKuEamK3g5boRLl2aF2yV6uvcfjvBug==|Chương 421: Bại lộ!;zCD8Y1+S83lMGwr8YJKfWd5xOvuanEDpk1aHQt8RhFYkvP/Oafyufrv37owHAtnVvKsT8AmQTtCyfhmCwFLqgKncWyDE8cpk74wHNt67hcDV0wqQELFQJqIQcjmpzLzRW8dejI5t0Si2CKA0uxOlxXaDpfFPM11zfNMzHMdTOuULUcpNKOIHU+MNnaNQ7YVOq51fp44WW4wTzrdtsK9sgw==|Chương 422: Bách Hoa Cung cường giả!;sKAinJVJgrUuTmrTfLRiQCvaRaoRfz0T/DKoNyzgtyx5jqsyI2gt6oehcaBmkyBoYYtUERh0UYoo/m1jM+FG4C7Dv0+c1vn0umqRbnYazBIx09BWooPkuQnTv9dO2qUaBQsrpM4rFkGBl0UVFxBK4qpBvfoZwbeQglGk0pNhZUrRGFRVwdAjjfDzRKvrRvxc836WI87LbMq7rSf16VAN0g==|Chương 423: Tình huống không ổn!;IvM0s474ab6nqD5auv2EZ9DMX9tU3xJJkkCqcZ4AsrGxM+8SSqN1IL5Y9J799IHgZzjSitx8OU1cxI+gF5zkrD/efLBswvTkrrGU9zOmfpACv4ym45mcFSsVkmiGaEl/gFWH/hU7SElXoSWBYdxolx+M9Ddw0JyMxeX2/qtb+8g3B/hoND6108oc039r2+bBpU2LgpeqFMRT/QkQLLT45g==|Chương 424: Chiến Tôn giả!;Ecs3BrteTUDCJt/DyTdlG9Y5ZuChYe3cauyxcL5k7433dafiLWWvGUqpbLid76Pjj5eAGMUXnOUeLz+ckD+xWWaogzL/36McVeMzQryx19d/1eWeIr/OZh3rDPuuDsJvbRrtFjJYjxHy8oo84AWU2kPe2MoCE2oybr5qOp2YL2nZbmhkVLEaKk9pMprDY/JkKE3GEnpZsDkzkQ7BBsO5yQ==|Chương 425: Không gian lồng giam!;ClAwsmligPGu2j5lqPWY5ru8jzc5lfcxqibcmgfKHFpmCLkf/BHr/aqhNJMv+2a8b0QS4lIgzD4ErCIyVQMON0n3EuEUUtLQ475YrcVDYqlJ1M0mHMe3lklUSxtY6q1oNHBRYXrdgHz88SLr2zc2fBn2RMDoog/Sfi1UlC7ED3FZmetm9fTjMBZpdNeqDHQpLbdEQ9KmOtnalCrjDuV4rA==|Chương 426: Kiếm vực chi uy!;A7hs7oSxU5H9lZs8sQGhMNMNGY1jGdevtxktxvvbjhUj226cOASgJv0mUsAU0PFKXdIiD1v+C3msVblFCq0Ainq65mwN1j0KxyPYfLPI/hm9aqm7jA0SIEs4RNghEKUoEBcABP1eMbIgVShR7MWvqGz1Za15c+wwqhsUjtsSt70nYpvYeu4AlTPvwKofw4QkYSgbCZbRvuHzFOpon0pPwg==|Chương 427: Tôn Giả Cảnh ngũ phẩm!;pxx9HDfRJQ28VOGikZOE9gKxUU5LQ/q8rhm1u/7weROrbLV/mfLaM4U2IWrVJhUF6gQ+gtBi5HRhZZ+jQIXyHf+9ApUvd9VpA2f5+R3qB3+e5xA5lubGawHOdVOIW83P8Vqvp1B58zClxrBgGKRNZovESF9ABb6gQeB7gzNUj4KShW4sODenZNLW0NRJ9sAFrwO6+2Hh3lf8tf1G/H8JWQ==|Chương 428: Tiền năng lực!;BuzyOwPGkdwbqOuihX3KntTRwbS1kXQS9VK2sQV0ZMNDSwOuWmCd4uVHf/seVR4cbDzu2UsR3WUIbnbt3l7jdD8W4CrZkH5SrIxxK1GBmPLgMimB3XMVaAQnXl8N7Lz/uEPkwziZck0IUBNsXhxK+PR1JpWtMITv93T8nRPkOSqfAstCDxmOSvgWcrvAzEn5In8KluUtdJE7jVBtlZ1tvg==|Chương 429: Không chừa một mống!;rdviMqrUUqSHh6NNr8b6d1mNyQB0FPVn6b4IoA9p1PK4YSj8RG/bZQLdFroDAu3yBETM/jmQAZxoorJTTKyYmmYbK3QdeMnw+fw9OGsvOmOlHfd2rFA4iuhiHUwfbZA4TaGYNUr0lgBgS4Bg/aswUv4y/UzCf+zniN9IshNl/OfhonnDnVhasJ2TnEItNRFCqkL6tFQ7++0fONiwWmmarg==|Chương 430: Xông thiên lộ;ou4zIkQae5gglsQTHYxE6Nu3zVkzxLzpg/jeil/ulQdVAgorhvfudiRBlBsDF8nvwcx0YAyDVhfYvZjDOtZ0BLeGAmvPxkP1gDMmA+HPbZgvoYAxx8eHwmVnWeyxQmNgZnfzb3X7zCLeOBKUrxspo7OHmlFthxZa07uvdpIClpQ/OSGQixJ7XHcdaPjuK13LyQGR2TjQaZuu8Fi10A7J2Q==|Chương 431: Thiên lộ con đường;KaGb3k+7k4Mzh0JJMmbt2pzDjtB+y9/pIDls343T//x2oKSAAk6wz32J8MJ0mQwuIxwnOLC/OytGtn9GrXby1cw2hWYmc3yA6P/87dDKsSZ1tPeNrnwpA2lG8wVhOe5q0GIrMZbc8yRrLG22fAYx2FbloeiQ1juW8tDdqDZ3Q8yPOLI2KrnQClmvOFxLwwRZ2w2obGpIyQZJNZgHnohzIg==|Chương 432: Phần cuối;2S+j4w08g+Twd1e8dBMQSDnMyB4OAomCLXiThgSD7Sm0QaI7ln+RozNmQ2/cvfp+QoGhvVVq+iKmrushUVG8Hpy8y/mOJVYiAKyTkezozqJyL012lLrYC1J/K8MJe8qL8Rw4F6ThtovVU8qgq9k6mTV2Lzx6HndIqzEuUWy1PB9JDIE0lCD9xQfx1caQ40y7YdP2zrfQvkkFtjC9htTQUw==|Chương 433: Các Chủ!;OR0PhtfJVC/KaHnfGPFOvqmL+dzhVtdLvmph1Z5tfvCNciHCQkR1q/THOcWm2d5R9wiV3u7n55ZIQoZcVGRyOMYKJDtKPtwFIJVVd3hWEJGBZ0GQFmNZ0cDEeoixvvbFuPkfvWFIWd8oSJbFEdtW9O56T830yFu3ckBOBt6NePfufits6ebCjLPgQkcDDCPbRsKBK7D6BvAX5mupYSN2ww==|Chương 434: Kiêu ngạo?;xY7X/1lQVpjlJeYzu58nUNXi2HZXmf8+iim8Y508yHwxlsseVyhvBsLnfiMEdgK52g9C6BhqgeH2DmInFtWD5jbdA5f2du+h5bQep5oJGi+vB0MpFMbkygUpHNfsylVRvCZe3/DpPXsmMAS2ilV6m7Mx3RDXOeruVHhSkDp35ev5gnYqvewZNEGpAyEqJyzTRz7ojMULnp06hh9o71/gZQ==|Chương 435: Chân chính giúp đỡ!;Xa2UGwlOvPQY2LG48rEA6XOEkdri+gECGu2NZHp+cCZN3/bbYiUFfPhnHcqsBhqFdRhY+IGDaUj1LTWii7MK0fc8+2g23hoFRM3FII4GGzdzkC/MNmY9BNH9bw8JMHjb+KQ5CQ5QHo7iHffkgH8nU2C4AlSeAAiiRC69XGvbjQbgwm+i0PtqVsymU3Rj1o4JpKra/AS8T+rkaC9thSaCuw==|Chương 436: Dung hợp!;bGKUJbFFaZ5zgA+LGSq+43ANb696Cern9tdfm+7h7JmE8npKomVAvGpflA3v7NbJHuZIlIHppzx3f5qI2hWGnMHSURrh2G6io83oLAfKyKvAPq69L19oX8Eew/ciYLw57eVAI9eTGilsn+ZDuzQMNxTj8WHyWpR5R75ybDwHKjDB3f33FLi1fjMjVbUMDAmr6vRJ0DoglhT5nqg5YRH+pQ==|Chương 437: Thiên địa một kiếm!;VQKzyXy6j35hmsgwJmxL3tzVr3au53fsPiXZmzPCSo1FqatcSEtgmpZFnrrNtWmVqN3k+hpRbXIlDPExtoiM1e8RStzZoD2iSx/imELu5fbZF/0k1WA0whG33QCwt5BEyC398Ait/trsK5mz/bPtjT2xNZDrGBbx7ijpp5+xa0nD6m9ui+fBotCGxERioFjTMSJyKVOG4xsDthgvVKZvOg==|Chương 438: Tiêu Dao Tử!;TnjQgm7CLLftinwGn1Eu0BSOBHeG/BmSSIY156lIFW98KW8uZSmCwdEM+MFvPaVdRUnK2euWx2G3/p5/PV/GrsTRKL1UQ0g/wyV+pj59sltFAy8HMDzMyXMHAqWRJb9b1QbQD1x0zz20P4aDy7g3qpKbqYUpV1rwOZFGPs6x96HkLr7y9jdtXrZ3OjntfRbWcImpm6YglFyBadkh3k5rCg==|Chương 439: Không thuấn;6CeZAJWRmlGIALYbyMUanPgJo+hTSNhvYuB/joXBUKrMYgLkWV/f6ro8z3GgV4uZKvIc/BW/f1vgPj44EkL246eUN5ttT2XCTgPOdK5O7WACz3fXB/UeparPGqxqvwPuzlgfM7NWCoEr5ws0pAnyRUMP9MmTjW+FmHZjJbRDHWvwzeJsNWP0BfLiBdqFBkXL58eqfqOUvtsf2lKrss0DEg==|Chương 440: Kiếm hồn, Nam Vực kinh biến!;aAsunyc0HVZlGScCveV8W0A+SiNse3G4XKoHd4NJcAxmtQ7YLasRs0nfrQdAtoZYM0mPaC2syN6yOTGb4xdzMioAj7imYi47/y4pdgwMBSEkO6d5nU2VYqkySZNLmLou7IRnJCqwAe+n/TSMTtycMw7fN4jyWX/ot/xaQsGNkz3AQ1h6/oGbW5vcU6/+xR968M1h1BaLmJ1V9vHSif2CMS9O0W7481jSyj770h4cKfJbtFrM/yUwcS9M3xXlj89b|Chương 441: Tuyệt Tình Nhai!;onH87IilMRwTQd/6/LgFiUSkLZRn1/Zbj4N/rMhf8mYsaS+23tYXEDQ3Vby8wgH5K4PMoRX3BAeUBvbdFTqqesj+ouH7LfO/DQJlriVPflGP2TWWfAF2DGqmrJz+Oly2jNjUHrA8NnpdQjbOO13tgooUh+fcr0jpUxF/1FFoKhWLcEl3g+82xT2rm6JbzkqwvfFJR8wEQe63kgqqqHWgQA==|Chương 442: Đã chết thân!;4v31PuJr94dGor2KH007jW6tphY51tWfsyczacIdfSZAzFHvfI9Xw9VHODCIt16ipBlMf+h5Nt+T5GbkPQroN9EXrbDkDhkaQM1HwG9wc1A9LnCYP61AcpzPyizj1ni2uhfcN4UNKXj2FljDM9KyqgE1efNOZIrgBmduwjlzMYMuSAlXXFEG2gXR40B3cEY/G96ddr/wOc+Pg1hiI4tp4w==|Chương 443: Lai lịch!;cV2HzHrWiiYMS02wf7l3lnyTb42KQYXMlcKAi86ZyTiJXzVbCdWAZd9P/tCkSmwuB+smT8T3lcfp4TxU6C1+5VHQp8rAj5gsu6+N2u1EgUMAnkOqoAhhVgPimpRIQlEjAUhFDwzqnFXxQEuwMLnhpUjIqRhAXw8WTrfjA1MXkn+P9C59ekiMgw0ZHUubJP867X1o3Q3eWPBKpI/LJK1ysw==|Chương 444: Nhân Hoàng Kiếm!;gjgtgMgd0yDAMKrKh5QJa6IUrTOL9I5VdmdR5eijHTIBLe6ReRO/Q24s52hpMVr0tr9xcS3pkFxnjppz/VThXmL48v4g8uDWvLxb1osoB0PUMd+tpT13Gdp6HbZwdQgLC0zPh49BbO98Jy38PRTja4OJQyD7tTNvVUHc7pXgzju2uZ4KmBvIHbewVxxqDYqgbHIjotaWEc+jUphLMkTeYg==|Chương 445: Kinh biến;taAQ8paLrkDg1Sr4n86Y/8QAUHVKj0mIcm3PNbSimaHax5qEHOLve3x76hl9JwsCtqSI0tIPyTzL1qsiSrMBMFNmv8efJVp1OGVNw24kIPptK7LksC5J88XF7HvIrdUaYJ5yJDPhDsMWoDn+p2B4pIGYvnAHehQrEaUBCUCphgAjkZZ9cLsyE3KyeJK/Bd+8M7Mzb6HZ8PxNuPzGhPdW4w==|Chương 446: Huyết chiến Bách Hoa Cung;ymlJUWEu6T9nLynEFo6hJbUaF/JUKCN4oS3yeDTqu2x1KHXpWMPuvb6vdIoQ6aO4kaKD58KOWqvPFmVeSt7KoXH+Uk3qXLrCc2z2sHzcPbGbwCXvfNWvjWKkTOR1dN3dczeg4kLzn9Zpk+ec7PtI+V8pucEG0sd3azSgm1x9BUhSQhMn59gXH0SQIPbAKAWuplGTosScQoXP9mLp6XaqAG/CdS+XYsQMOSysujZd/Q2ZY6lpIM2ocXdFWOdCyZg4|Chương 447: Huyết chiến Bách Hoa Cung (2);8xLD/WtOt49vCMRo+AhZdD7TFXFE3S60qtWnEMygwwCAI1I1HGjGsPL1tHr46Y+AMf6CQcw/BXPyGI96/RSdz7OcNW/cWjOxe3aYu8u+GPcFB/Ig6iVz6uMgdcKN7trBbL3jf3mC+q0YXHa1MTz8H/vYbC5e1A6nf1RKqJEDwa1hmYRQFwxp1/BCM6P2MATNOKJmlBcrhJVlETE0o54twvismz65whw5azaqIXDMYaRO6XbEq8/Vzr/TgqfqEnsP|Chương 448: Đánh lén;Z/KPrLXUNhf3J/xXd6G1P3KGYv79Qc3U3PYQC08Y1nS3XX2mg30d5iXKtlFti/7pah7mG9/sO8QzhMsmV9FASiBAA2TOzRscWCJl5kIMn6ca0H4Xp1rMPnV2jdj9k6gXPTktN+N1P25j9SgIAMK1bSvoCMtnSmQ+UMFXF9xkz4BBwdVlWst8FzJMZ/aVHnEZkvOAUO2MaMWcm11t9q+3aA==|Chương 449: Bí pháp, kíp nổ;1KCcoId/4pkY5XXmscASMrxIOq48tUWfHRWq0k4sR4BlVw4LxVvmAsM8lDfRFaYrorUcxhMmoIsI/R6xgVfUJTEaejz02eGIdbtopHyQYJpJexLuNcSJoXbliuAnXJfvNwKZHAgeOsG9d30rGtUbbo+ixPeuI1r2OnL10oN0j8TxWDgw7h/9pPS3+zQrCkxGfS6tTs/m5N5MjrMOEICvjQ==|Chương 450: Một kiếm giết ngươi!;Grd0gXO6cCNC2CZdX4RGJijjCUDHkJI0dR/UwnrnV4O9Z7fCYeZQoZvOAArLSU/8gL4Fl8cdDxS5XQOwlFRSNQv/kkfgjJDLewF4du8BjJSjdX2kHttyb3JjlsDF+jIkBtL4sJl+qF+VdzmgBmXoMlIsRF8e7E5/enUPShWGDwv7yTiJjgRIU9hbxZE5UFOmTUOGmr4UNlL1N00inupNaA==|Chương 451: Bách Hoa Mộ;+sl/Mr77DtOiCqKnlpiHd7fmM3N+FQX8bsoLNSBNOlrSydm9275UXhgYeR9ggdGeibGi92YQUj+J1+EPvPYGk7VukamdbtNM32TnMiygOqt3Uw1TwMUpyh+KWfFjnV3B8ZYaAxt5mW4kMX1stc8l0cf/aCaRz2m1VCjQWxW9jGa4G3gJiOCneJippaGbJZQUSMzYY+oxdiV6uoVRaw89gA==|Chương 452: Hủy mộ!;YPnr5WpxpM2ZPTb6RoyAz4YEMZEH18mJ07tXMTT5T1NCaj3DG5usprKJA0Xj3uaq/d/3uIclIlbcd5jyiOD8fqjrb4a7ZkQnJdWPRY+5EzInIox1lEuvrp7CWn1lhbZxhbHx6iPbJ3M2PC9336mR2KOcIPhYhixC2LDHtv2NVO2dG/D1zLNW2JsPZS6pMKXmd4HpXhO8/e1pMmPJJ3skmw==|Chương 453: Người chủ!;c8u/ZJoWIWX1rc8zQ+Guq73yVNs1vagxgaJ7c3Ie6jsMA1bR0G8qfb6/gzqdMxoBR6lf7Up+ozq3NmR3rW+GifFrK5bON0J+naA6zHCLL3ilKZbELoDdwK5qPWxHtTk772gT+zZTqe69sLzGGBxtjENklKK/PiEJ1cp9twtjhLMtoy7PhNf7G5Bel1/9XeMDstkaetTexlzDi445VaK4+Q==|Chương 454: Nhân Hoàng Kiếm;Ee5DdE7hNp1IICbNZ/VFtk9gQtjV9Vps5XQ/D0DY5L4pBe7odwNCpJvyjlxoGIWEim+D9FEwKesDi6jNhWcxc8uH2yxMO0wTIuxpoUwhX0mPbOauzDusIF+EnAJxrm/6Sk2IWaU/nkLHDuuRLe7VCKwIZcMQptt3b5QlXzSeOe6/2+dp1lWIt2UDeVZ2Qq/JtaBbAtdi1iKAi0ICfcPckg==|Chương 455: Phệ Hồn;qyR79ZUH8AQdDUWXgCnqSZprK38svcH2SEqAEkmwt3gSjoVhu6hgqbCYf7HeR8XYUrrkO7Pd7CdVbCtj55u/O+SeULOns9ag7rSJVmdx+EI6oREKNJHAWWYmAA/bwjbDtnoWsUUfU489+dJVg5+jaElHWBXUCiffWUBQVGIPASJ9h5rue0ZjCyo8q1zVSBcxWPquTo8HTWaRwtlGHDY52g==|Chương 456: Cường giả phần mộ!;307Rj8JudIjk/X1oJEuTPPLZYjJcog9tjNHUdFGtgjYzR32vlPIZO3rHCc87XwX3GXGrfdj361oiETy+XbwHWQEZiNclTV1ebwAbKkQSPyhQzvjYdYcJHloSeZ33vdnxgvHCK/iWLA1rqN1pJt6vMwb/eISn79X44+8G2LNbqom7o1kcq9D7OLs1mJY8pwK5f142qzxKYxElLLZIk1SKoQ==|Chương 457: Mặc kệ các ngươi tán không tán thành!;JIL4rD+uNTdqxuPDJ0br+EnnNZ7YzT44l3a3GnRtDIFX2F/OpUXKLoAmNcedstmKXzBI8mKkdyOdDOFN6iWTNo80EsznLK2XD9jSy1qAFGGjZ7j80IJlGxWHjb34ot01bjd+ceGRJ+v0/GnbBVKNLUrEbV1wUtDRAID/IyrwBrAr+tkbbSoI8631u0XNzYRPVSmy7dA0TEaH+ZWcP/1cYQSjD4W4YK+AdK5hOfJpdnLx23I29kAoTCw0g1ck96ao|Chương 458: Sính lễ!;vLtFaUVBGoHlmgA+Mn+nlQA8kTYdHqUA9tJrRv9qBpv9f3m/kZAoHknTE0BNz56L3REVAg+5zLKnqfpIGK3/XTpzKV3wE+XDvZdOBTDjm5aCcwOZF2GLLc6io8bBJF0fZAg+oc63ANBsAp/yNy8qR9Dk4bmr11zHqMKtr+MFoVSziv1Vke5YDkTtGxi/6Rkb6JhxK0QAb8fDTSw6Jut5lw==|Chương 459: Thượng môn cầu thân!;TOkrl0WbJeLAHbYqTI4yaQb9QFcvSMCUdhZjFlGoLGQxQ2IxyKp7pZBddFODTvaL93bIKPA4zj7HQn9HWHLFgi26EHkyBdsglMluPmO2lgCytbnmMLsxf3DmJuil3qfl0bni2qv6ZMh21PBHU5uX4nLhiipuw5rMUpEB2Y5m+2TDOfAKb84jRFwrE0zB7THRy/fXQTwnN2gHUBbRomj1dQ==|Chương 460: Dương Diệp tên!;5dMTg69JtY//HsS0/iCJyJgt94xqXweZz5E+W3ue/mxrsUTkelNPizXdGYpPT3faWRQjjLyWlrhLn69uy15R+oyFtu24eZL/BwekT2sMRJCnpLC5Gn78nsDcy0mBIaUXkbWo9HRpDAZpS4rxteJ7X6+odT+mmFbex7KIGDqsHJy/v4Q51FzfFe2c+jTP2IPLCeulfDXbThebXiESXMQixQ==|Chương 461: Coi trọng Hiểu Vũ Tịch?;CbSNsF+4WY6RRq/gWk/kTEwN64tROzsCDBzVQq1M4w/dnUqDIyJxccta96Ta/0RdovKgMlJK0R0wkRyonY0Kd8r5HCEE03IBswtQz5RwWdO6+TbMQqONl9CmE8J/4EGBLZXRdK9pQbryx1CAvADlkzm6A8TkH9gXv1pf5kpR9UbpX2WeHyXoVQ1T6ssEuTeH2jHppLh6wQSdmm7k8vIH/g==|Chương 462: Giết cho ngươi xem!;D4iQyjswjbu9MVJh9SMhLdbBjK/BixzZJlfw5MA3Gbp84VTjzbOLSANmxg9KKSuw6fNFFZgumfMKWV8vX+KSrzGncNmlMhuXeOU96thGy/ZQg7OkUTJqahZQXXHAGMfZgLyRj738s1NcEPTIvDRjISie+AZ/q/tRAl1x70804kPkI+oGxtUnr+9EpRmi3FBkoRzA2tQoJYPnAy0gxkmytQ==|Chương 463: Không được!;CwD5sfmHh6Bim+/cnQQCO8F2ksHzwwpNQ6+6BSN3wiZx60eO3FiHxayQ52mI23e/G+nCH/QRmCjt0v8fahCwA6XiJQBtfjhk7bTpnnTFtvuSA6oXX2ipi84vxn31ZFVqsC2mHzbDqCdfVqiWpQLKcoHCD6i9tr71xzVLD8IDYAv/D68UWh5mGFgy9/6ENf8nEih/ZbFKhjt/wgZP5yVS0g==|Chương 464: Người có nghịch lân!;s/ofm4YlFnH0mORG7fFVVPA/qCk49bCDwSDKvp4D4EFYID1lXHI1wqcqVY2SKrH1A/pUfeXKC/uraLuYELgK6pJZb8t5XNw+TjHVBCyIyVgKXSm25JtNGXA37FmHnAUbD1tAvgvfb3ONdYwuXjfBO+zoLdU6NNtd3RYAfaBqRdlU8L6MfWPcvX22TdLN8noRBJIV/bT10hEtfEvy2R4NeQ==|Chương 465: Kiếm Ma!;M+NuvQAJE9vTVfZcUltJElQ54j++tTILNAhTMq/lqhRhKLNhjM/VQxRcL8Vhn5UNR6pAzmGxqxUH/9vpzyLfBhc9QMUgAQaRL377YUttcd+1dbrtOvBB4EDyPFsWZVa8+gFuCduW5GhLGlPSGt9H1zkZeDkFhz6IaE1y/nzstuIWVRnys4LecBrg0QvXD9GonpPcUVtAyl5SI6F//3rCnw==|Chương 466: Cổ Vực Thành;0u3LQdASSiQTkHxJl1d8bLFWzfig82cKM2QhQOaBDH6yO+5zhn56Z8Ap9ygu9N1uHXdYosykFH4pLB8OjNCSZ0ruMRQWUEz+gk+c2BU+i/HFCUH3C6KhYVFF5tqoROquG6jxyvsZ8WFTVLxdE7w/1txpl+MBswOe5Knin6T7uhLreCigfPM82MwdKFem6el59tP2pok4e2amAXe804Q8Og==|Chương 467: Thần phục?;udXG9nUc6LvBuAMX+h+JRKdDCu5+sJK6D78tdzixmE/rj9Xtjtg20U1TDXDFkeQ0UCVIb+gW9dkVmGLpJMzky/0NtySTI0gRZu3W7NO9nbS7HZBMoXa76FxDT58C8ymG2/Lck5eJUS4ELuEsEZKvj+mnqhxCj0lH5LILXZtaIvLKTb8CV6rrHMYD6hvHlQ7jFrNiPGaCouc/r7v7n5VsrQ==|Chương 468: Cổ Sao Kiếm VS Nhân Hoàng Kiếm!;PaVAL65SIH9cmTOpuLgkdmABoHnL9yPg29p6qRYJzE3h0ajwtIhWa7h7urz4Z5EC95/CdvIEIzvbiAV0rIuma3PxLDUkuvSWilbGwf+PRXKeiceU21fXkHc+gV347eamNOca/MOpO4Lu/JmcFcYito+PYWpRfcdRvDCcVoonLLi/uEWr1cukaUlOTOPI6f3x+k8LvC53bb+K+dMJ8npVjdS5EZ9yTfaNA6BcStwlvpn/8ciKzF2Oah9uo9SDvi9n|Chương 469: Nhận chủ!;igwJozbnGNEns/c1hu4sPN80an+nxvLB3oLnWPb1BceDrXtwis9+UDhnKU7waVZf/zbMbnrCVbsPIuvH/C+DZHwyq8Z7EclzuoQam+RroLSRhjQAwsv7sdBSswnAR1d/uSgUKnqBnniNgxshxkP0xtwrTm+cNaUpkagxZlG4MgPxVckYJQ5aKN2lJB1b7154BMuO6nTqzyES/5Q5viN11Q==|Chương 470: Phủ thành chủ!;QFfFEpJQAOXZ8AS7TX7CSt9E/VuBXGby8EtfJH7o6jAu6ytLdEOw5ZQDQ6WbK2kADe3vteOI+dchvF+MvqyPhCBnPAgEvqGjWz9m3xtxAB9iCy6EQl9BFhcLPmhtC3P9vVIguiINnysjBrC2U/MN2tgTfHfJ4+ctXGWSIlyXA/vKinTVX1irgRMiLkQbwWBfmv34jzjM2PgaPZRmw4Thig==|Chương 471: Càn khôn đồ;V1ellvM+irbRMTHupUS+Yjv+Tvjso/W8ODnKf/Iu9Wio3js6mMdsU78XI8VRMc1xryvhcjD2iRZ3g+RM32t625ZnzGlfUf5cJtkbD3WNchzOOfEDVu/3SU7ru9t181EUevQjZzf2gGo7m1zpV06WahwzLewNg50oONmqzKFsaioeFtPO7GIJDT1rsZf55m7BgPEsdPzD07YsmNC2KtjhJw==|Chương 472: Ám sát;7yNhuQdp2ULjjB2Tg1wNd3v/8lhOuTbrLKm/lSgLrQ58Cwc+/+BYB54wK6hEFv6CJIfj4dlw8JFXV5VaVMq32EyJHWSzvHhAV2JtD9DpiwkHIC90OjDbJY41YnFjQxbCGLwaFJJrshw70FSUu0umrPEwi/UIaD4C/frARNhGzvGCZOx1fymX+v/fWoIZFiGP239cSp+hii91qZkoRL+WjQ==|Chương 473: Giết không tha!;EpBNV478bCKx3i1C93zCXwBsGhzSLFvKv8MOE9fgcqxvQpFma1/lzYQH29ZD4/u3qLjfzOQQS3LQtHMBcHqkCj6C7/iXWcTcGHeILrTb/CcXy1NYlU0woGDHGtUJGaKuSz1xBK16GUEv7bzacMDxw7VvX063Rv4TrElDChbOUya2FM8wdJF5SSxKs+ueKvt1caNqokEZK1W1FhvT6wPN4Q==|Chương 474: Trốn!;LwQmwt8ljkG1Y8ZCxXqy0OrA+x9wezsR8J5hYJ67l9W0MRfrjtNGnbPRSDNymYKct5bjvet+7Js8mkQYPUy+RzFFF7YGJw4ttGR7Hrd3swSd8fgLWSz012PH0vCqB9qTBEDAgkiJl0Ay55ORW8BcXKzoCmC8zoP16n/Uwjlf2qeYOXy5S8ftsepT4Ru4b6lt1PM5qtEttQKuZThVwF7U6w==|Chương 475: Đánh chết!;bHElZsmXN9gA/OTkWD/yfuq/rir721Z1ljP2bWlXU8yx9vvuCPsMIlhfu57mber9ll1cWpCUCvoyz34gm+KQN6v+bk1kcRQARd0zODH+QnDUlRaOQ2AHeQu4/v4qAp0wyMLyDHAsw2NwVG6bMtpEe9h6RkVlx6LKSzCuEBUD1ao2ZQEu65d6f5aHiI+zHEk4ZCorbvhLWuVq3sPha7xsZw==|Chương 476: Lá bài tẩy!;FLuns+JYb5fU6Ruf4mgHPnubs28g5L1xBXZZ9avQK6brmxhrIcOEqsJ4yCLbJ0rwabmGAGjEjCW4BI7biUP6XlUwWWcZZ1EhHtZk2xY4WzOwkPz1lMus08bzIl9fd0u/Hdw18GhO/2AtHE6DDQzKW7z9mRRoazD+KitrkAAn/I6FieyZxuEpiKmwRQrj9BNH4nEcHNR3w5/VyBTalBQLTg==|Chương 477: Loạn Ma Hải!;F8CXHLPCqq1S5iV7gkMuRoSl0v4wZCfEyNe9UMc6cAMtUHW1idWIBLKCZTyaR3gvcJG/XU4F4PYG5ij2whvX84gpke9M2jYhuD5ksNgZiPlL598OmuCf6hz2d06DLlEUZ6oyPGn8GAPwe9/QAX9swCIGia3864SsAA7b7oWuepOSxhA3QjfnX9ujHSmpzsmWar/vKewKM9cuS81ItGes1A==|Chương 478: Đi như thế nào?;GHf4wvlXrCFSr8WtKKNvpFRxGC1A8xBMh8OZFHdGEoYFb6g8q1kPmh9WRR+qVvQjTU3nMNWp61RPZwE2ByV02BvLWaNcJC4akwKpCdWSb/pyhZYPo+3UZcqShSHgzIdUTlvkZ+QmJtsOBWR6VLdHz33VmtxU+QBimOJzRGXVucs+wdtpMTqGqzbJWKGjvwMvJXp5pxefo2HJae/TcZrMtQ==|Chương 479: Chạy?;2f5JtscwRpO/p/UbKKTGrpdOoDGLvr8Rb/OSjiB7UkSkY01btdbtCsxXolP9x2ezLVnjgUfFDbW179d8M99+wi40wJpPfSnu0hrFIYA1MlZ9jNyFh/zKthZh7EVjj6EUz8vOvYd4qq7wlqQy1Fr68kRM6qMgRzhZjSLGvLh4pitL7iUM3+j62glCz94bwHB1/cGf6IKWvkQWcyQHI1P2kg==|Chương 480: Yêu nghiệt vậy nữ tử!;mjRHP+Jjc/lxg7rBMFJm23tVD1i+NDgitGGAh/AHayXkhPZLfagpCdfUTd6rKDVFTiwtz/20W7Vl9a2UQlhUiDJHslT/Pxfbr0kR4LU7LyLDO3jwY0/NfZ/TSV0QewCdUwen4Z12Ptuqk0Noa1v/4WRwm9sIiC+oyDaTD18D2jFdcfxkiZ4YjKjXXdEttkUrGHa64wHenEjtG0pWkQwEHQ==|Chương 481: Xuất thủ!;nl3YGiYztCfv7KnRs1TIlDgy8MHOC+Q3R1JohjtcJwSNdh6Us38TyZAA+EX9jguiV1cxYQ/r8+coilNJ3iYw46duWpsGmY6xnxc3l173FnbT92AJsqU6aRda99A5LrrMda3toglAsUcZ+oDXOhKNHLD9fAWYV2W/da0TL1fufA/7PrDdPhZFmha45pYfh3NEzeXHy2VnZs2iRnRGNFiBEw==|Chương 482: Ra lá bài tẩy!;PaUejdAgyxYHC0qY/NnBKxo12Xo9Sc/0L2uBIRZUxzLZASyOT3u1CtlnDCZK+RQ1RTJ0sDbPoDtOCLr3omu/xd0pNQs1iKumdibO7jMmptrgLPbt4yF0gS6yFQxNgw8o0wx5kJGUXznXKk3OPFcFkGdJxBom3hCGPez5lTxSotOh/q2ZKmGQK50MmnE+E2eJ4ieoMcD4q8RSIosunMLyLw==|Chương 483: Yêu nghiệt Đinh Thược Dược!;F9vcJZLRVRt01IKdJeU9i0dgvS7i+Q7VIDX1IGcGMhoayX2nV4P0byNi4K77IUcm3xMz/z5/IX+jF0RLvBphMUggvzF8RFw+I1hi225vs8EAQeR/7iQMty9Jkwjy+oqX9I4QjKoVtNKOsf+BuUg0uS0bnoL6iYfwC7k6KwNQGBazxyNvw7yIcfqqrKYNjwa/PZs2RvuQ1Q6lFLHuhiW/LRwADU4UUXMAXELWRt/ApG9hSM9lkgZagpubaTgxZcpA|Chương 484: Ta là cha ngươi!;TFDqrj/OhOj3dCb6j2KyBMeyupO8jFP7R6P4EvD8n5RGQfqDX8V/ktppw2/hL0kcbYoSqQmHEOWyf6bd8tLeKVKFQRSyWDOSMvj2QyPbrjWxunCAJzA4SBLR8+CoF5u+WWOXhppyQsDqv9kHBh2n11K0v6tOqx3hDXSkDt+vSXU+IJ+/K4Vl4QqnoEND/QU3ksgi8SLJ0oT3jfI84DGPKA==|Chương 485: Thành thù;wbCTpK1BHp7b10lnV9lNDL1OsNA/LGUcXQlq7tR1stNbYcEmnuGpdpUt4QCj7X1Z9bVjeEJmrDglK7IirY9rAumHPevnE91VbXyKeg/F4DQ9WLPnO7rShrZQ08T6YFjWofAqmH2XPwUGfgQuhjmk5b7LxD6ysK8raNDRMCUtRYmlUWj94MLcnKxQG9jDtE9cVfCzsHB7gsZiv0IR7w/eEw==|Chương 486: Mỗi người đi một ngả;5crs4RWlyNnkN/+k6mPVXqO4LUSJBKPSJ4LWfbHKGaE0E+CnblZFM+GtZzcgynTu0Zhw9nZaIUeuPgGdpxyOwnhzqYpNexDmgLGfXSm4UveCOf6Yl+3i5Cdj7hZRipmPv+2vnrQLZOn+QdIr4sSfwa2yFhGtoKvz9efWKn649zm6AB7SKbjlCAgPPAdLRhb6shx8UxF8LQ7zyHgaT2Bb8A==|Chương 487: Tần gia;PN6Q0XsuifaOIPMzIyIoyUtwJP5/T5N/UXpKRJ9g8IS8ZYiRe95v+XUUO6Lg67eX8Vxfkc+X3LkzCFz+/ddJFl4eU2ih9t30pfFNqCjgoKAdCWCp/IPVolTih/jxQITfGQzz1IjEYVMXn5W0hoY5UWiy80X9kdQ9N+UcfL4LB0LjkX7SgGeX3iH0MoY3tyuFkf77ZhHLLznZ+3Wh8Wc7SA==|Chương 488: Đức hiếu sinh!;iA9mvnlu7bb4bsYR4tcOZpYi9lwKvGmfrkgVvkrpoycwXfY0WDd3rqp1g1xNiyMfI9poJPNxszH+ks97GzvBn3d3YwmggVotpMea//wXJF3/yvsGbfcY/zVuKmuifIj+y9k3bD1Gj+eY79S38HMLQbBLTfX9cP75hQXjLuqOLB6IipZK7pvecVTRULiwwVKtutH208hCwNE6DarWlisD3Q==|Chương 489: Đột biến;0e0NMKO+4Ac0FfQ1pwvt4WLEGihu+qLrenr8c1P0hi2Hg5qHe2l2xnhAsu73CCl157Bwr/y8WT2xgpXP9aZeH0IYUMNaqyFp28JukRZ4TtOGIw+wSdwGGjAILXebA9w3lhLDauEl/atCkpo5VVX2Pxf7SiuBLVAwq3ZOXInAaCn8pgCF6cePBELT89/lRzITtPclCtT/Iv0+O4TKdi/UtQ==|Chương 490: Không cần lạc quan!;GlNIL3pFlMKi7NJymKESLHzIWTpjUMrdSFbu6WGsQNLROwoim5NBoenoFPRH1WR6Tz0ZDaJbkFpJF7Y0a2cTS3WUu3zExEUPRc9XK9KS7vvxSEI86FdmBOnaZaRC2deLwZrmoAwmiIGeQT/iFGb+d7zLJufPxdCCHAqwkciCXOCnvVSRdRlF2rdhOrM6R1U7Wwm38GE65QYffez8MlhQDg==|Chương 491: An Tiểu Nam;IVIOooF7ok7YNCCUEnMRQp/zPFY2yh3ShWgdz3n8+GeLpThkZDqIjzbIoqYBePYsJ52njma8ynBWgkCGgR4+h9BoL4HCREzcAOArONiUM58A3np2GrGQbw3yhPNWxva7nYHJpiBAp0gp7Fh3OQv1yNqLwr/WYnD7b38SFgJKZgMIE9wItCChU00ni761Z7IgS4eizC78G4IPwfZ+AdHAyg==|Chương 492: Bại lộ;LpgLqICNqJPSzoV3wLgj9e+ygshsnLnLpkfroy+t4ukJ75onhVgJtCTPrrzZoK1bev/KJunQ2MbaPKAOksK9jQJeUmWSYcon+6fsQ08lDwfR1cgUnlfABPDErkTlF8eei3SGF38kfvuV9NbYJC6j5vyxOAwexoyGRljz28M1JrtSMiYPYHEkqb8BucKZ3ukfmrI+TLA4jTiSTADkIxGVkA==|Chương 493: Con tin;v+pkjNa7DI3dxRmgG0RZp1/vr4BOVrQI0bgCKZZ4fYDbgLfw8r7JdiYLxCCvf0Ayd2wHQ/KtQ/JuN4t2PsHj+hbW2P3JKBddL8EByMR/zllyDf0MRgRH+3h5Ae6nYP/HV68tSCaOLuvkKQcjb9UBCpQajLtUARBuTVabwfdNACislRjACk/CqsJZNs97T23jeahiXYHp5IkHA/hzJuC2jQ==|Chương 494: Nhân Ngư Tộc!;SdIN9GIADO1l1AhjER/WX7UP4poGBBTrVeT8E5OhX43EE2yxow59LLvBF4Q/LentPay9SRI0maYD7uHkV0ChmFotIZIctSRp3Ym+k6pKKsCbvQIWgQCwD0gVMm0AA8g6PrY0BfaAUcVlk4UCWAS91sLFO7v37B8wXdAWjrCkoU1R7GBVvBxJ7LX6npS3TdbKKpzod8ATBnaOL9t9ahVPwA==|Chương 495: Diệp Lương Thần ái tình!;A6W/CFV4iuQwM4lPBabcLHcnDR3ZSOFpEzDNxq/rfloIG5wQy3fGnwhQVE4o5EmJwzcsrDbalj9yGtFHlWxcB6U9RrlUghBPLDwWkz6/UvyvD5b9binq9WTn0HgMsxqiazA112HKVifT1BcaH3foTH4WtKfhhj2nDEgdxhOOESvuKGsKTG89wvJz7QKJp125a2n26H3iU+DhQDbzOBuCfA==|Chương 496: Rầm rầm! Phản công!;h1hXsh1hJHD3nHl9TEwh9/taoOM8nXejay/9jd53NSVLuNI4gjfUP1DZb8iY/Cx3I/aEZZr+aPLSKghyBTHIgoXwkebtKKPHcxwRQEGee/zeGChuP7wSoQgDf5oXH8ubWHlaBB/zScHWU3EX/k/GnRWnXNoxPMe4qvG/niYp5oscKCU7w4wIsuPw8BlMuynO3RVOq3vFENjeRZQkOJ4zNg==|Chương 497: Khiếp sợ mọi người!;peaSIcJ+I2Cuu6//aOEv0I9NBhE041789WTA1cHkKaLK3mupASdk6i1MfEZyUCXoSIujkKHxAYNYjx7l84mldIrI5/lIWetHTGTlf9tMGG9Te1wYuqzBKGRLMW1X4yohUxzBhK0OSsI+4wKKVQG+VA4zpnZvzlnTjr2ymdanJv7xU7TGYIEe/epdsiViy0Pcz+Ul+2iEwcw1JJD06tMzZQ==|Chương 498: Trung Vực!;u4RXs+yacB6mp6uCqWlgedOm2YiA0zeYfSVbYPjxwFVx3IUveGwXMjCjGvfaXpmqeEQW7H0iMEW1Zaly5r5Rbf+a8573qlqY9lwr/1z1GIOjxATImsyZaA2s20RQEkJA0upjbr3zwbLdlMaNxHhFJ1OYq5LykDq6e6itUIeOVT2PBZIvjf5quM+N4M2sODkOPtCHam2PdnVoFqtyi1HJ2g==|Chương 499: Sát Lục chi thủy;jC6gGZOEj2nVBESSB0Mg5SmsRyXQjfb6LNfPvzWXN5x30uO4Ytz9TPEdhWg5/XNyBdJc1DPQTPrh6/ZS66lwd1haAPLe97pBzgMXbCcT6dhsZBtvTJnNAqIt5488gLxJvh6DW+DHk9rGA/SltFgkZR3uyHDZWLcf/ymtk2tGOKEwl8bEJ86TynOeC2AGChfeqn+oeyATY5ORGdIBSXBmOQ==|Chương 500: Nam Vương? Huyết sát châu biến dị!;DKiAEHH+KW+xR0C0i/7qqce2EBxesFeALGKT/bRU2neZlSvQ9XyAQrsFtVQWNlzqxbQoDLYWImqRhRqZKn5cMaZYozVXxbI3CSwKyGP4CXGBqpgGheSe3UtUniHSRbp5YsMmnZdV+PTP6sGFqi5SUUvDjI0GInczx7TbOzf8o011P4DlLSeC7CTr53RkH/vUciZhn8sudl8Bz5yb3G3Yz91jqqZmAljH+trE24NY3D646kjUzmd2dXQpSNze6V0I|Chương 501: Chân chính chém thiên Bạt Kiếm Thuật!;Y0LiROwv27+BMnmgchVQetrqeMYZdBTCjmhZN+k9Xy2omD0hQobMxjxGse2a83B1t+Lh2qNANHJ3gOu/vhN/45SSD2ZzxyDrYP+9JHuEv4RsQCf1HSdp8izBGEcf0xkQotNSI8U8gSU+5cVzQY+jeRdLkizf2kndHmjc9YVHHRwXFI2X3QTrBj1h4zBlNcaPJ4ZAD+JwHyeXJdeHOABNv8YOshlKo3JheWowgOEO6jIQGjaP20919pElAV6Y3tdw|Chương 502: Dị biến nổi lên!;MSFPL9kGhFtAjK5V2UVD6qIozhk/C3ysevP2jAfWeByWhYs/YVodOmmq0Mq4WCISUqfDIc1zp2QCq3I5aGJQVH5rRrkI83U99KhutHCTNdV2Hoj4o0pAq2OmPWo7VfAEWzY0JB2GdiUXg5jRxuR/hji7QtXM0i/s11c3s6TbDr+Oo+tKS0R6bQLIBeJAfDoFFhf9cwsJeH9LDakrQmrNIA==|Chương 503: Vào thành!;zNp4g+yTDy9vKF0gi+cTktXclZRYo5AzWeSVt/p3MAAu/IXLg6trsf+EMcWNYO/4g+4U5dtPcK4yFFpbuHFk6OmkDaPnwRKa7KcA20GUJw22L9wMV3kaUaSSN7Q0rAyiMMDlYaX5kW+hxXAwDUCYbXk9nrUsw2HLJYDA8IQcFk5FawE53ejGCmxPlB7ArVFlL8tie0kD548GwtaAc1qRQA==|Chương 504: Cái gọi là thiên tài!;jAfRCvlUdheh1DI8wYVHVXHlKgRLOsjtBQDxrBzcycJ89O8htRls/dXIEaH3RzuC0P/AQNCzx6CeF+YvdrLQVvAZMT3bEhLJ2eNxDfNawrH0FK889Xn0jMiA7St+qkjVOwMgTXBGjY1G0QeSDarqLCbAUJbAkvY30yYCdHzh39HUsPvQHTxBOyWNjHcFt1lLZMPeAG86tGhO+N2h3SyYkQ==|Chương 505: Hàn quang, Càn Khôn Đồ, Thương Vương;S7b2rrDPGTpwWukDbbXgZJQT8nnZRRiqxS6qL1zcBd0FnJZp7tZ0zPsJXz2GwKYHmyLGTmJPFwEKVUbCSzlk0qBRMKYKUrQP3VBM6PED0soi63QqVDOi5Wl8QYPJQFCnh5ZLe+pX7fMt8vLZLx76/ER0DJExyw2ff6Tys97mKpFOzhvUb+H8ULjn1kM9QL54mrKFcXKBQvsyVxdUeCKFihmOojVLhBjgfZF14+OpP8+QFX6B8FLxpHppU7hrejbo|Chương 506: Thiên Vũ Thành;2Ye0zOF5mVjxv+oaPIm0L6m6VHM1mTav5QWz1kipzKMfQrt3kFLy0Nty0omn8PEzH458oL7kRo6rbx02J0ce1OvbvXTmKNA1pltqgCsDX1f8Tyt1mCNJCOAsjR14FLO3h7SnKkPuDWBZbelz8gs7LJtUUHXgL4tcab5j1ryUGjdKfiH2dF/gF6HcE5A10W0PhoFx4ktLxrs+lNfF89MjQQ==|Chương 507: Hợp tác;Y0jRTQdY1wjZfBSXSGFjamzbZWhcrcuKFynIC5u0SICokmgUas2Qlp51Y7/st54A5pRHwEXCgP1zKDnRng6qqbXW51rX3LuWjhAFLNgYvnYzszJl6YW5Ci2MIpvuJfJh1Eak3Vsh8t3l5zQgkpFD0iNVTtqmsD89rNHuOK35Sx9RIrq8FHf5kYFQiIndipnxIbyezqXq3qfFhFwuRB53JQ==|Chương 508: Trang bức!;2zIlaTq8lbf2YA9YJy30y2FDdLfAD/TIlaBfF+0G85AgZyYIJurI/VurDqAgpm3/BjACSvn1Wqi4iPisa9B7HwhZvZqPMziJdqx+RAZdcwZnB83YUekrqlkMdSG7uzJ72u64dSB7fr8oK0Sff+r7AcEoCK+ySgweaYFkwZciP6Td+74zqaO2aoskPWpHcj1qmtHH1l2Ny6pNbs4+343hFA==|Chương 509: Người quen!;+7yhGqeHbCfL7o9NP5E2iRbqUoN/+tQw6LJnbdgp3bLCTT5FY6bHgeRhr4R/bo/SFdlyPNR8MBF9KBw9bPj1kH8/fQitJoT4YfVsIlJADpWyqaWYc05V2ezlSRBiLJ4/Vgj6SVc/nvxsyBol85CguCp/tOtaA8R1FjqgLvovT0+q58XzkUIzw4J992NFugaUN8+wBzPOUDR38M//LEi+AQ==|Chương 510: Thay đổi chủ ý;vjz1DX1/4N4wLnh7LcODcmK0dyqZ4sDIr62wJnRYfM4OzEDGlEKNSYLJgWBS91wSLS2xM1vraWzRJZGq7PJtDgRc86HjAl1YeABgJx9Db4/3fCRbiKmS0tlKGkfk2+MUeNgFpBEEIy66TmxO+bxHO/SoCvXSC9ggl32Nd0L1/Uhe/bKwkedhnwxh0H1+Z9eGEIvCT3yUTC7nhXirp0Zxpg==|Chương 511: Ra khỏi thành, truy sát;4ts78euF713S1CQDWVnc1QXm47AUC813+ghBlLgE2B6v0dlkV2tDc0PFdvmqPJyCUu2FW9JZDejbXWUEhr/GL+rv4qirvBQAaKEYcme99KRFrIvP2Feg5gF3qvB4U8jp6FlxGvfqpqnSe/88FrEa+jRiJrWm4XeX35fzw7l1xLHWHI0ggaue33+lptlCJ3F9Ks7RFyJBTUf3tN/0gQKQaw==|Chương 512: Run rẩy!;eAUE26d6XCsZYbUPXunUXbGFCHQx2iq84RcoNlnP/Y+4noCC5pHAv2N+AXZzFvVkPWaJnoSV7vFn/gdxDfSvgom4vg87LPSdbGHJU2A6YFzhoXt96ogps6mYBiAwkVvYBo6uPoLFcUbRqE0ZhY9YqGd6tYak5MOB213D2sB1FZSZQFTXUkkDJQFvGws4ZcukKBXkuXrrmdlDl4VNW4TKGw==|Chương 513: Chết không nhắm mắt!;ba3d9iPLD2VXlGbqBI7RsoKsDENN3PGYCN/p0CQJDCARXVxdHRsSkaK+cECbzLyuyjVit6uuN/tVaJhqZB1qSAGk5afcnyXeckhqd4qWQvih1L7TAtJPLc8kfZqmtLylo/VVKibMXxKnR43ecOYLXvDwFviBACAfQgVJznGSjOnGk5cEke3JXtYPiSQ49XV9fEX6YD5QOW5AJoxaX4u65w==|Chương 514: Hoàng Giả Cảnh cường giả!;I5EzBlntMA/VN+D44MlwpGfnMR1fSYm9UaIU+1UKdMJu/3D+Sg6bQqNz5rS4r+NlDNNPgQaYwRZkjbrr8HRilWl/ZJ1iBp8WcBkJ7aBYVmdxH03M0+kd5LDTLd+dchUUsT7KDzJgVuw/ro1ObEd78hos9195xNxjLiJD6qm+NE0rH1QMA/oRa61AeMItK5C0X09LOuXt90Pm6yUd/k/kpQ==|Chương 515: Hoàng Giả Cảnh cường giả ngã xuống!;ECcsOK/a4rIEA2IPcreKgThqrA84fgLZiGK2nlWQ+occv+C68ooNyxKGrNf7O3WETCGPCnwZPBuALk8bs3ulxveDRF73LgFCFl3f7l8QtEx73jn4RE5wauxEc8DytmFXU/i/8oCXQkQyHFDLFiC5peorRiJeZL8Ypv8SKQ8wlxnllfDdQa1u5ze9GptKcZtYJoH5jxdV/BCa64R+aoHkeHw8Bq78MeRivoUDLk96pHeZJIN1zJ/tkbyqUZ84eABX|Chương 516: Giao dịch?;jP5AFcR1+y3lrMgAX5jD0tZPOopduGvEwRhoUVPSabbZUv3fEP2hsySMWD8FNd0smgdBgHsitmGsz3Q0d4636OEZ+txyow7/dOa+mBFw9KDlk4091HV6QZpoGQQ05cOUssUi1BzDDdR2IFPOOK7xBmcVKbP/2jtBa/z7z/PUV36HtmC79tOps0p3MxVq/gkHo+yyKdh08/elq6dvsZdGvA==|Chương 517: Nhân tâm!;Ng57w98hUZPdQ0fT1DU7LIVpiZmzV82ZgdwRqm5QYOTtF0rJ1gLsQdphHyJKyp6VVr5/GN7lYvnbxkbZy7uOwwN08mPd6PFYWWUQYN4chzae++WTEroEYe8w+olHqTV9oYT9jGoFvOXQ7os/RZREZR2lma6X7AIz86GD6PjECnX1wRdW/OjwwlH9gYbYcPRObtfMf6rKKgXzWPF/jtydUA==|Chương 518: Chết!;Z/lBsMpftbzBCN+kJyeQ3hVgZl4Ah0SL4YGZj+j0z895WaB7C6YRlQHH/6IJvPRKUX9AXsLi7GCLkzj1wOXH8tmHEm2qep5YTlqsben+5qbddydjOQC2ecOJZ6dZGVuL5VrmYyFQ4Bo6mQckgwLe6I3A0MgKcp5lTjzXw8//yynxX7DGydoFzzCflx3DNhOnf2La+FfoWHuxCG9DjwhSlg==|Chương 519: Người quen?;Z1Ntjmz/lhgvP5OHUA7aVjbnJC9PZO1fCT84KrTSpp07xZrmuN6jJykdCxS0QZGDL+/LXLptRE7RjACUQ5tef/M/0te05stN9RTcORQgS8ZUmc5+wsdxJ1d8SPG+9y/7qafWn8orvw6nxoBihs1Pl5EzZp9Ayw9QOKKtZCQQKk5anG0x3F+1rnmXDOe3DU4r2IseSeBDQqEGq9Txl9s01w==|Chương 520: Hợp tác!;uWpfhqzVogoHXI9AmJI6MRJdyXQulhHEKHQCszPf9KcZleobroAa+rVQg6ZZavDUZyj03jb2XdW5AkKifYkfMesQMCiccBnzwxwKFNerrFPe9wYfdqOqCpC9pcxjL9R1YVpOQAnXP4lGCLLFewp9vHVKz591YKTNwiVazwV1cAxwxYtjN331ufjR9vM3kFn6YeWQUxyQou2OgqUEIatnMg==|Chương 521: Thụ nhân tộc!;Rq3A9+ZnZazekHJqh31hCzJy9J/eHWTlHJ++lePoXb90SPaaNWjgn6dm98zkxru60DBKUZ2YG2ugeDB9Xw2sEHriVI5yT3yYz1skCaToYEHF2tPJdjI6x64siWV1lInFRR11gH79Oa0KlSnNmdZR+2ImYwMCK6MDW8TC16iq0uHT5GRKyNNKv7AYgANOoCsu4OgnmrqnV3cQgCzydARKXw==|Chương 522: Giao phong!;B1NG0ylKcLhbR8H48X87eR+RcVpLJgT9zs06KgFdFyb+3aM8lLeMqZ+xrePQT7vWIxK/0gNegG4qb3vpM4GDwLlgt9C4bspo7Hs4ynVw3gLp8/CxFEpXBtbd+eLqNi60IFxA4XkvDryehqEJof/0/Cst5zrZho+b3v3U83xFCDp1P8PDySAECny1wUy4zsZrPbnjLKQWYFODxkxlGV93Zg==|Chương 523: Thanh mộc chi linh!;k13YuEuW465Q/rArwn2Kfhl3YRXZiH8c4/xvVCeJmnh15zzMu7mOc/Al7YxD8FgB63IHs975cTbJrtfavz/QTAG3vnzdOPhcJXbzGfVmKWk3VgaASzUaLwiqxKamML3M6+AGGUKYJEpY59XIResGNW9bMN74pcIoBSEhBruEwlQdYts/Ws0wWNQME6jFb9mFfpveNycanrugqZDoso58jg==|Chương 524: Bị uy hiếp thanh mộc chi linh!;PnD7ji0hNOlrSl6K3EP8gOOe+pZuWk8V01CI72miwzE1KvSPG55iF9oQb4r1sH92mWA9ZXGxpTCPYR7a3AveHKNBshMLAjyZHj2baw6kcs9LCfA4opHZoDDeGYzbKbSApciSadrsXm3Nffek8+DJwkonJcO8LxhykxuvDd+L3SZAT6K+HcQ1reC1tuNwIJUqkRmWUSNuxRC4v9xoJR0cJY8n8lRPRs/vrGM0rw7w0P/ZKeQ1zkhEIRBues71ZwHz|Chương 525: Biểu ca?;I+FcP/mRmeIlQL8rVNwsBiuQa3gEVOtAT/t4qbpSPI/4WXruq8RVb4KWkhSXDS7g3UB/fH7B8vxrAPKJ6RKAMJTd57yuheWfro6D+oHvtePUAcgLjK6rpTywYwPC9FvMGszWnAxK275ug66idnbAa2wz4i3L0Ib8fBAdPDgWYq8A6iplfDz4rpxO0qSUsPrUXx+Eb0QH3ZfpeEXHsmIpyA==|Chương 526: Đầu nhập vào!;iHC/Gt61X8Sf0ye/OrAVZChr80Kn58Dueb06rMZIqViRUaV4Vb9b3qAe3l7mQLOOBYQmsnx0Bpd4BLH1osT2VQeFsmUGMX20SXv1jkoXl5zm6c9LwbAt5/DxkH4WUqtLkZFlZc485AaPyUuJesdlmnqr9WHZoIZ9hynw7qajc61/2VGfzaSQkaQsvcjaF0/bWSaWxw4S7idy22v7sNNspg==|Chương 527: Vong giả sa mạc;NxfBO7UnUg1shXtC4A8uR3hOcrWG1MloE0WSLq9K4ZIH/YWQQh/nLotkfFhULTSzy0PVHDMEjE+OuNc/UxEBauuiB3xanqXC27xJd7+Du4dFpwj8LpY2iotcsHcu2f+rkB349G6peMRoJo8y7K84A09rAzzVhEu4n6d1IUVh4vJ4ntaxObZOzcLciMqPa9O/B9yH+AxyuJpelD/s/y2SBg==|Chương 528: Tiến nhập Vong Giả Sa Mạc!;5fSEnJN4kubPjxUcfBnuBLDbZMntsHG1PnJk7pVI9PrnmFeFUgcJ+ZOwYvxnpYMnWUAQqSGN3AYO4ZqYWwaH0/o7Qb93DZno2WEgyr4Ldq5VSbSIyKimY5mi0aRLnH4AgN9J5Ni/ywQ/EmCyi7lv9/1tR6YFcXrdY1D+n9n8RPXI1hYVwzyWTRubpVwF8JVcAvUgNlO3tmGleNnH3AvZO3XgC6C6bac3Pg7rqbNUw0rrPoKl42/mV+s5kgQUfz3J|Chương 529: Xích luyện;Ney96hRq/CqynQ/oqBabD1GbslBAwRyg8BI0FGLix0RDbwjBOZDj2arNZbYfn8K07/vv9dnBaEJOiH+T2ls9g/AE5asLEYlnxp0l4G1YXBoHluRJC/0gAGc7NS7UC7+yfrDpK07e7FIFwNMoVzRzHUDBJfMHeGJIGz2h9CtUaRKjG1giQIoKqsHTT2TRi9FQQ8a9eck5IX3lQzJJujjAZA==|Chương 530: Tiến nhập đất man hoang!;EOAO9IDbUVoFwx1AwaaGMgwhXoKCpt9zzsfNieAmZnvkiID8mDCCzkeQsgLqKkzBTcjuMzuAYIyonrWO10oaLbfH+QLAGUtYMX0AWcVIoiCP0ld+vIct42GbIR5M+G8gDokNGWGdx5VDG0R0lTRYj8K8ID8GE6YpcLzmJAYkyfGIqGHzh2rAOpvbBFtsElYPlIy+vUICMVZzqGVs/3ewpw==|Chương 531: Nhân Hoàng? Kiếm Hoàng?;Z6+KTB+KazIgwP+ElHWGH1fHRxpoHz9tFFj3/e+Wj1/7JrbCBmknkDtBouk2vVK05XSdTIU5mD9eOCv3nnk83b6UyTA3j2n8UPgl6aFGIIsMHAfQDZuix7u6OCFFC8Hi4tKhf4dKex3lVWP0M2IDoCT8HCtiQ/1TsQWVuSloFP9G347amSFL2n3qKGN4ebFGThOTd/u/V5IMtK0RDQvzfg==|Chương 532: Ma tộc!;FTvIJh4ex/2O62dADNFKTME+0P0ivtyUFEoJVn1+fl0L+ms5ZDcGT4qZ5Oie+yCGU0HTYwiBmCl3Ckq47CVS0A67xls6Udk7VyM6CLL0oWTUR3SassYs2Fs9d8Wac2Okksne6M+xH/d1lsAtUObjtN70zqyyl1yVawIxlyiapChHoCcqF38sHBRGjN2z/YkDDR76ptCKRZ/V9JR2GAcThA==|Chương 533: Hoàng Kim Thần Long bộ tộc;adIrk/NsW7RnWCGkQX/XZDfCM8qgjkeVqTkBRlNjzCUOQf8QTyXRBrrpMt6R4wEltlbX5bSJhBGMMRWU4LgmC5TsOsf4uFMeg7qC9cnVfFIuepuR9fcSqlNfHYHNqCFNxJ1YU7PoLfYscPQz0aDefB+dE3w211AKpbQTiahVjdoTS+dcB1k+QJ+wo1kijuUJ8B+nxcyCZceeQCtr7I5gMQrzr9QcpGSYPGZdsTJ4CR/FDmdQdxxnNgTF/Xcg5N59|Chương 534: Thần Long thủ hộ!;QSfKqfAIj/+ylSglvSs/2R6wVwx4HCV9rReebrvUd+Ud76hPU1JhkLfInTfdpV6a9HzzOgSiIc71G15yszeDwmNJ46fEYSgac4qdGLnUjecmiqk6721ZkKaBgfxM8+U0NoTzH72Q9v9ac8LTfXjaGlnxHkv9hbmkaKtISUUGQAiUs6D8Tw+AJK5Ll+80N+CQIQQ9njqN2w040uXW7wlzYw==|Chương 535: Chết!;/Dfu4qtnSkPGhSXUllaYEUg2+3+XryK5Zi+yFPPCTt7pWX/Oc7YactX/t055e5EAqS4IcXQgHmRPKPdOHLNEOvfK1zU+dkh0I52uddEibroV+7yl+v6B1J0yC4VdNbc/v4Wz34J/LG9D/GFcvDae2/DMkeOQVsB5RwN0mcbukfmU4B6VXbXipqj0qaSZoGiZ7keB1tGn+GO1fQKHV2ZjPQ==|Chương 536: An Nam Tĩnh cuồng túm ngậm!;r4p4dqGqeNQmA3p+f/IhgB6ITrpFw2I6pXV7NTRLlJBLYW1a/gXWkoKMAuOn13PSvjDaOoohcewEFSv8MaU0XRNpuhalmbLgDXhirA2QboMc4N+oLlCDkmbwtREf2LLAk2KcUBlK+gnPVsZbFuK+/NXEu+kccP2CiirbehAxB1bUioFqlrM7C3+QaAnJDpkqYih+/uVgsbqnXEDu9p476rbfIQuqrawUEOzngKsUItIRA/j9Qwrbxuct2wuHELLf|Chương 537: Mở ra!;LAaziLg5F0mg/ui02cm6chspUv0LEs/FY8bNyU/6lHlSuH3TW7qYzlxTebuZh61EIdHgndh0Z2qEbasDhEVSV6phiAXOqqIaeR0lR73nCylTtU065yBIM/6tv74pL2/I07Z6FcosK+KrqDV70PP4FC5sSVTS4YU3919pA5FSKVvVoeOAZ2e7vWeTyshdS43JAa/XVnviHMP1Ch251GowVg==|Chương 538: Khảo nghiệm!;KpOVQHK3yjNp0fnHhL0xsmPKIFgDg6beQf/BzeuhoiM9kbF/ghTnZ8R2HYDqJ7HmCkzgjIh+yoN/+EgZC7lZ3gTsSZVyj/7RvwD0Jb3rxlarRizEDoIh/oe35CWloej6KwGI6ohwu/XXFtUxoGHNjEdkZVuLvSZ6LPYv+AIxuADD4r92BsfY/sQ7qOYk8u1Hvrs2VQt6w0CvtTLRWCkaDg==|Chương 539: An Nam Tĩnh đích thực chính thực lực!;N/oG3NZDFQGp4F7vBXEgxceqFXcT2fi0fsH48fAzc1OeWfRSl5C5wkEKScphsqRnBjMDTBGNwmPhl4F150tqVkyKi7VcSFHIwhsMrn8nsqe8B++cQnclwcDXEEaqrnioULzPO8aTXwlfBgL27kgsNsj0H7oBhewPp1GGRkLaludqyo4IUDeeFdJBn9XjgQJHKAbEOebbgfiLEp8r28V1TAGfsutp5SmghmkrYlrCdNPWe26McCyZp0zPufskuF9Z|Chương 540: Tiên Thiên đạo khí kinh khủng!;wtD1f8yvKgY2T75yQtH+/AI/cXKc+6odzyBT62UKHnC/m0ZiDwjW1HcLnVY9s1X1EgLsgOGb7j8jy+EyFPyoGhOt5WQOTZxirdVpQ2Y8gpOFjiWw2rTK1ps2NwaWYfmckefQmvcQXGz+4wxaHDRW8YSZzXK+ahntI2lIhMVIzzUQ8NgOxXEby/GASBbDHtYX0yB+LrAMboj8CIla5zADRuUUQnI0f8IvuD/DW2W5uV0QVlSqdrcxvTMqnN9dQau5|Chương 541: Lưu Vân Thánh Giả!;Gr6uTD8X/vnuXOi1LgtALp57cpeGskSKBMtuOZjiye4mrrpabUuKLYTTHzh1ccdpZZHhwVsXMZMIVb8LXFRfFyqIIPnf+3ZvIdPC8b9AUiR5HbCpaiHDKDd5TJqNLIu8zZhgHxUL5iw/b1ZDyR9ErYzQU5yNxgAd119pq35zCC6aIwVqLIRvCAYq5aU4zkB/g5I7CzitsXi9M2X2tnAVuQ==|Chương 542: Lưu Vân Thánh Giả chân chính ý;Fsbxj/Fr/z1iGPQTVWJgGt2/C3qyrS7EJLXfxlPHIyWXxqJujNiw1RzFdwWcy459IHhH4QDb83oIuAdjdaUmhF5Cut2VSWDGikSq2jtnt7XoBEVQgmMKqzr4Q2iYHHomRSn+0zUayLaci+qp7secxYeqaf2KBiiImKTz0jydWnegnWh/tiMkEflBz7crRxGhKvu66NTC7s4QKaKYEvkNNOeThtaHg40qqr/Hd9wfaUA1GMuV4kEniluF10BfEgrt|Chương 543: Dải Ngân Hà?;6/FZGS839+bRQZlhufTcllEQxOCXcWh5w5WJcZCuEZcwXcz1myQ3f9wkIa8+Cz26G2m/IETy6FXGxKajPdzaOnfP2gsPgczccxFu/AMuAKbP/gDexjyxytxt4qs8ijW07eTVGda/zBQkBODEdF4iUIvr5D4PMvqUIKeD4c08ofPAod4swLMkwZXQS5qbr/qC2FsAPZz9FpgeLV3E55FDQA==|Chương 544: Ngươi nên đánh!;VCTv8sySCwKeVfwL0vjgYqEc6esGYuuVUB522lNoRKJoIUMWdKmETwzWNdUPHYG8d/I6s0ZqDz6VhlGFojuhawEmsKks4wTUQpM1EsqJ7x7ubWi32b9fj+Z0kuBDwpBVRx8n9YzQZfrXdZ5/ydL5NZht2BIb5v8du4XJP2iWXQr+LHhxsxBCl2/eHCGciTWs4ATqE4pxPtQzCjiu+2a4Sw==|Chương 545: Trì Phong, Thiền Dực, Thần Toa;e+5guEwxiCNDjzZCYQ+tr486dlKjl9N1MF4iSXyIzW+vnLu5aZfn57Io18sTBmYVutcwgWSCDFJYSOiDqB4FK9emJMU7CBzrfwBMc0UUHC7O2ofsvvekLn89RgXrVcodXSunEnEqxILAt/bNOmvUQmTof35R2CgqRxhYB2dQ6vS5P4e1yz3yssZq8Wynxdvg5fBpC0gfvxi6eTH9Cgn25+MuWRMH9uAUliUwIwu/K7r/iG9QKIm7Q3IGnCwAQ+Aa|Chương 546: Đến từ La Tuấn phải giết cục!;2Lmnu2/J347dVns5NwbCfxmsBW/gKZbuRkE9IGoW/cf0tFoZwl3PeMT0dx1wP1DXFS8PQnAe+fiVo95dQ2IFJQ1ANN2mvB1R7v3vB2eKpMLgcATadyMbaXeCYobg3FilxJLRuzqTduulcqwS26p1ysLSJvf9NgKcE2KkdqUL/yYnF3VoPKZ3mT0AGGulNCWfsBrUXR/vChnJpdVP19nfed8JYmxrB/OM3+XgdfeyGk5h6E+KT9HQCM8PKfMcjQZz|Chương 547: Chiến khởi!;3junNHaQLWKesznxUu2+9aaXC6sx8vPPthJY4l2zkR8sAiOLLbgxzYB6gxRYHqRMxwmTtUfIHzwKmeXm1eoYCcpLcA6fC5CvG79up++FxJQHl9OpQYpC/llkoIYG88ZfwApAEHJXO7o3m0r3H5e5zvjgipZoLPs67vHzmDk12zwU5Zl0ooiErOXSS/bSVns9yp97fY8Xu/3BXAf9TnBXoQ==|Chương 548: Nhân Hoàng Giáp khuyết điểm!;YXdvG7kWgqz1jFg3Bd09qs7CFEZmpt3g/YYwTwjEMNDx+bTZK5PeR+R6r6rbjzjHuBVVRBcF5GFymvpdEB0huZLN0ytRORJmj+OvjshAE9WxDJtZ2PMfo3ga0YTQK7CdjTnPwSImRpJey0NY9IhmH5SXebzYzdStCa560JFZMbdBKFC4T/6P6JTAyesHkS4KE3wO/hCxPVLnvW9wMrcEcEGe0byC9oYBU2VCTDSbtMyG+wHE9hPwNQgTIa+/zxod|Chương 549: Số mệnh chi lực!;4yRea01kTF854Pe97yRwdwNPssydUXSx3dtckGneFgJuuYKnGDlWsUR/TtqsTUMN19p6k+4wYXEEfw6+N7N1vPv3OPLFiS0O6qSDYag78qi0Ab/9W2f3aZ3glOYYdddAZJibm8H/EAHeJOwOF+mW2p5s60E5RsTXZe/iNlyEGECEIUcgLd4ORqwq5HWq5eBTDHLHBe4J2O6vjqmLn9R8Hw==|Chương 550: Lên trời không cho: Thiên phạt!;oFpgylhqOnD5ZygThvmQBfutdqGo+ojWCYaWoZLL5vbp1S+1VTtP7UWW5vyFi+RGHKeARND7Rja5301BaaFzmbduIV99H6tjZReSeI4d8X8j6+gX1DaXgQ7LJRLk0jyvdvvqKIW/lI0V1ZJYqyRQOYCMOfyPFqvtYDHQxeVic5jCIR3AWTQemqSltrEIgSgld2KPGLZtjF/mQyS0oV5jgx49xHN5F+h8qG29X+Es6CY6g2N7+eRL2vQV7sGf+UHB|Chương 551: Hoàng Giả Cảnh cửu phẩm!;j7YjIwstWboOW9yI4gvXpgsPc58O2ug4VrBOySE7P6D39kIeulxi4OBoq/bgb2bBSTbfnewTnH+JuHzjfzr2CtEZIn7pWFJR0tssmDHS8tvQcgNwmhpCtDF37XoaFmSjvD1JIAg2LF5R8lDqVY+P4qMNR736t6U/3MxOYMn5TQQwQyqVyZsRJIgU28tyhPE+pC73zfkd2thBvrCw+YOvAg==|Chương 552: Bán Thánh!;zi50fRTNhKakDMw9ht0hXaKgH0Oi4qeKF774ckY/ScJ4GwoCpxZYk6OII0DuaAwwoIJQl0MLa2OjGyfyR/i06oZJh/RiNjAGzwGjuH2JNx37w0uTQCVSM28iyFFxOZo7L8Jd6BSja/qfg0R3CSz/TTvwi3/Vzs+Niakd3MQgFL+1RbU/apBaEV0bdv9SHQIygAvBoOueS2RcJVTRzKCz4Q==|Chương 553: Bán Thánh giao phong!;QMIfvTjglXYAMpd4Yk3mk+KI+w84ViwcunCPCWHL0FbruOjIdfHVc5r1tkJQAld6isrk9vx31KwRNvDSrsdxX2WVHeRSqMQVq4zuajYL3X/bHCPHc4jgwqsk7rx/YGKJFYeD2z9lAQLCw8tJj+Syerm4QRpZrzCkP1+RoW/mGWV4rVSmWIN6FDndleuU/NHup3PEm3WPCvjKmK+ikQQOUQ==|Chương 554: Đến từ tiểu vòng xoáy triệu hoán!;3YQYgRUgGqfs9x9x1m6LmXF6AcuQ/ONmksSIeXHgm68EdyoNnebI7Mhyd4yKo6/eWvIZn/5IJT/kmp4TFhh4Vdhsqcv9enqa90PNXczwyln7lGRyw2/BjQs0fKXKjCp+JwGAATsqDVXvOdTjeEL77RU3graNPfmrtlAYOVtaH33VD9ipZxxFeTjfcRt+NMwYGEt7+aGDz6gwgwafK6q+eQqcvVNTVSvL2IrxvuAf1hZbZt4qg1VJ7WEBWvgkm4KX|Chương 555: Có người? Có người!;6f2HN392+CRuXgkz3IrS5nacc5ZPhe/9xE5tRUg4XgqQs0hCLMV1lXJSLkAxq5u2l6CR9wA6tTlWEMUvxUg0PLEpdt3GQU69qDHbDQ7kPgxgkukjG2WAuaI8gET1W4DsphrcjHN5JvNCyEaScyjcVNCo9/oISotAhnM5fVdHn38XqhVJGxlPpHuTaAcAWu1fgP0Oa6vtb4jUAXzzyd/DuQ==|Chương 556: Tiểu vòng xoáy lai lịch;CfuwoqO5fvnpAL+GNpdmXIX+QqkFsowJReRVmGInVoHuh6cq2qFPmJd65bLRUXRC5O/5PEoZiL8xo4qx5IRMdTrroqv/3RSPXY7UTNc5E57WVe/fqd4MuY0wKsJeE/eA0UMmCUx3jPJtYIENHLk8codKoCUT2LhjSdHdt6hj5IXnVvJSZ18bHa2cZB9EOSVQp/1y5yJlVrtNcZRac9oFUg==|Chương 557: Nam Vực kinh biến!;uFe7mKaHVlN/zzCKB6aosqQPmbJBK30eLhTTL2Uny99tDoZJQSpNEyOKf3D/V0p9prvOehTOfZTyVRHXflwseMOSMSfiYV5PBfKd4snDdePX43Si2lT48d1QuIF/d30qUQq3Zt3zjfLL7LKNHeEZU8FCA7iJW4I7Jzko7ni0kv6zM0ve0+9lu1G8/hqOEvB/OmfoTobj0kBohz4y43USsw==|Chương 558: Bức vua thoái vị!;CPseugp81D5IZSaR50/0ut7fw87CQd261FNPXklYHtEIIXGBQptbiHD5bI6kdUynbEdPRKoH8GMITyvke/PZ5HTZLvq7DnJWCRx79xE718ingh6d16CdoEEAQ/zgxHGshn62EZQLdtURecnv9lg+Xrwy25lg4hU0J1aXAB+NHMj6DSTHTFncMfd/1wWRWYxf75wyHBQFR2KGRmeFGV4cBA==|Chương 559: Hoàng Kim cự long kinh khủng!;+Bm0YQLOpyCGCcqYToJVRVdDiwcQ+MPwNUyK2gUcKn9mVAdoRDZNt2/1PuYnsmkSkEZXQ9HjMQBVJXg5TugIBJjlPPrrgAbfU6qlcTT3jn8gSQS6i4uz0dHh1F36OzcTt06zwxuMJuhh2WrirBkQBwEpwHfydT9RL+m/mhQTQKYCBTBwH4Ey4RjtP8umksj1DEbo6ZgCMfe927IigoBDIzwBFFt2EfJMlnqgvCy+ppfeq3tCSrfmGTe9XZocQcdD|Chương 560: Lựa chọn!;54ffcnrOxhHMHjBGnfK9NSjaTDkNoLHX9babQBgowehSPg+Ta6xZFthQspWXX5NZkoJp1HYP0xqMmokLx/eGKhbqYPL1U2sjT6wZqVLs4nkgZJuBzT6CrQqIkm+NnN0A6w3pplZoBACHoa/T68CSHXf++cgQoeFAXLWFv70Tf6Rn9SEq1Q07vONH0Hf7wgf9pswf+trkMijeq9zoJhzPwQ==|Chương 561: Tẩu tử đi;+HwTaWP07a8/AzyUSV0aY+EQlsHEiZbzMYDzj7hO4rsrjo7DCNOhE7T35N9saQi+Axjom7AuEPDQ654ru+ozjQbdU2DhsMcCfQWyr34HB51639QBkJL0z0JdCoW+uTl9OVxqwiOobohJkVzdVpJ/lJZykdyjH2LOtrBK+UuHhiFjqgWbK1o3S+M0qMB+0D40kabWJhhEgATBPyT+4WR0/A==|Chương 562: Chúng ta về nhà!;QD4MKNmv6AtnsSfRiqEusLM6WdoBAC4W9ClTYsydjOzgBPbr1mMjoIq1Svums55e69sDOf92dXSRK/gJlv5OVJwCt1nJ3nKigOjcKU6Xx9DXrdz1ixMGdiC2zVIgrSzfzWw/dkxzGSw6X30I8NZYBJBz+dP00qfr5iXt/tDjdQPQjOFdtgZk5s38C223YGHSp63aA6pZSYZdurDZzN/zkQ==|Chương 563: Mạc gia người!;ErJSowy89CVxDOSrCO7D86SpqsPpW82ZTqwhL57G4uy3wfzjVYxSoXX1nev0urCsdyH44o0iK/NZ5/8llsKKhhOVx071udUF/ufZctiMtaIU9t1J0sLe3D0dyeD97HonYKMHBop9CatPKV7AjpW0ZOqtxzdZlI72DkRb4VBQaThajky7j6oOKzZZe0LBh1NZtes5OGvl0advsz8llhrVOg==|Chương 564: Có dám đánh một trận?;qrhtuXPDCaFZzpzFy4O2Zo1SVcmoWjSlplqDkwC/VKfF66U6sj2EYqwo9rliUjpxjuYSkcJN89hCUY0g8cmASZq4/3wi49dRlQFGLlngv4gKCoG5rpUw8tHq7G2BzyLte1FDP7ilFdBf17rHYz+jGNfqK/WkqqaaaCeasktxnLpuy1WFgV+zelnjn4/f06AueLoox7EYTptI1lglvaiboQ==|Chương 565: Không gì hơn cái này?;PDxiJOdLF48VCXv7Rr8rR6sksgGPy+ut0Oxlq7bmTBESZSNI/JFLG3VRtZwB8GtLc0u3VZQZgmvP2+2NptMEg2kearIXyZSVttja5HXIVhlYWOaBw9J8NaXVsoyemxKSPNIdATfWm5eHfj+/zU1LXj/Jy/j6Ru+cud3gjr8X7nrpxjwR7l2s9QZ26pJrxXIfSWLNRLB7Er+uwgZZqP560g==|Chương 566: Bạch sắc khô lâu!;7OzUkZieQfQZ48gwK0Ap2O8RAxQ2Jgf6tvXwly1PW2ZAktFRZyr0t390zk+RL0SXAVKSaf7VuUpHbLEnW5/sJC8vSi0B3CBrZQfuaXsHPf6H0AFm5hwR4dr+fMyxDwlB2pNLwQQaVrELROtki0fFBMMlemF8Tsmn8lZ3M/0blDO/bWY9i2RW/KFBE2t6UrgRplGVYrJyyb1Ij9NEHkkARg==|Chương 567: Thi thể tổ!;4BHzwvol8pUHso52ZQBMXnESl3mzT6nZ1cGiu0a3ivIT2SUMk4LVQbb4i91D72u/rNap3qrypwxfzSu8t415mH0rXKxCZRlLL6CMVCaqtb9YEJdR6Pfjg0SJluSlhsJoryZJ9EinbkFstfBOA0bG4d56c7ih2z/pXjJOvnLKeRRSu17myabk+u3x9werA/p76cj5rTm5VPAX2OuvGmoFtg==|Chương 568: Bán Thánh thân thể?;XAzyABUwN8nAxIGuBx4LXvoOk0zE+BnyyHi/z51+g8P6qfFLnk8xOTxEFZtsAZnGLvEVio/Hy5YGqevSCmD8UndGr9YKj3XGjN25YAQ9N+bBLj2jkLCnneoQYFIEMUvQI3k0yrtJgUU9WemSsWZ8BHlGUKcBjP1ANzdd/BSdMIpMHVueyev8kdtXuZgTCgOR/KYirBlfZ375A4KpTztMcA==|Chương 569: Tử quang!;n4a+cRJru21+PUyuaU9v4LF9aHZqNuQEts6oyshe4LTc/QXuGWXqovurWf1UAfSV2+9EskzAuCiuO87MHl12+JaMJbwOIpP2gedpFkPC4iD2SFE2QYW3NtVzBRYJR1W+yYe6jzSXLFkUl8dhG02tMB8srdQplYo7zWvbVIdCPflJec9RC1wLQv+h9bKJS+3Kip/rou6iOq3pEQTBuH82BA==|Chương 570: Tiểu tử kia xuất hiện!;zw9sRryIpR5DdobvptCcjp4KSP+4o0zdOyggf1CJ8J3FLscHdSpiPtvYz2mw0gOskPk69LH+/8vPkTyy+nZ8lPbWZrYDladSQfqlVIlYfLs44IeS76ARtnxuLPg7QQanBK8kscJx1BpdFEuyRNsqWSUecjd4SvBReiRNJxpPXietWf1s+SW8kkvk+OgnhvqHo+Ez2SX671a24X+mNe8cVQ==|Chương 571: Nam Vực!;FHM4DhMck0kvBdq+r2rKpmUs4Ct1zXpQRGFHuLeqEd6fkkjJmqbEyEFVgNkZN8frKjAETTft6xH3FqUm5NqBjIIcZICLawlUY8NCaI27SNdnGAwkDnk5WbKOGkNbKtjA+5RMgtqFCVSZFJLsee29tQM8Ip7wxESFQakIxk5rfYUXLRSg++VbdkmxmA65VVBnS0NLQQNkXUg8K4U7QOYUdA==|Chương 572: Gọi tổ!;TlIzm3cPPKCy0BIbyKsJMFstcaN3q0osRH9iuNoBaD9k6iIPlla2QLl9TqYH1NnfrUnAK/l+YVUYr7+GCiE6nA73Qvcx9DWnQf9eqBh3FoAF1iCHcykv5j3/ETjpJblyro/67G0kah7C1wXMOt/5tz+Iy751X1ZXnZ2J5G2ECaRSil4IlAA276O+K3gTRwK5rY+StwVSnKStz9uIAm2BdQ==|Chương 573: Thánh Giả cảnh?;njig6ArwyLrtPlHeNu00wOt1QgKxNHJjefJQarIcaz23Ty9ri8llufVn1BT/QVQ+xaaAJUoxzP0duoF5pluvGaC76h9gRmYGY6+92nXKaPJOyyW7f3rAuMMOrQbBkap2nCggvj+5ugAyy8v+e8AdqHpSSw11XD2nIvCCM7gfjhssszMLJD3aPt4Ml8sB+ytxjEqf0vGNMIlnQiYgbm9ebg==|Chương 574: Nguyệt lão Hồng Tuyến;2pkL2MoGLbA9MGY3vRljogxJ4VipJdqAi2KRkIObdHNuWFBLTksymZ7odJ9s9+b94S+I01kou1eJn0f5IB1xJshSZYtbYUAhZkyZrDVBlOYFjvjOdTxcdci6tcvhBoTgERVXGcUn7HuYV45dsminjw5Gwydgoj6Z4kzJrCk01Sbz2lEHS43F1/kOlybxrytM64+UKogLUrWU/CDG6WJF/g==|Chương 575: Thiên Ngoại Thiên;Tz3V76XkKDagcQSWGvIxcdWZzzQjieJkAH/hx+0lL5Eqp8FxsLCjRZlfkhzJ/Rh8sXTma8JBsgJMDFuodQdBUg0lGz+9iOvv2/GXfBnJDLOXCLhLg6N5WqtjUBrPiXZWm3gli2VStaMCdbkPredNeL2Fvy5uxEfmmkcmo6QZ5eZULIRW4X4gVe0geRRO60KJofgwgkwAtAA+uitMc5zbwA==|Chương 576: Trà lạnh, nhân tâm, lựa chọn!;FAPx3AbP5aWzUcet7BRZSJd8nCTPPEz8Nhkqi047pDb4xUGdcomDXcCI5H4Fn1Y5CNzFqJSwY7KlAdTuE+m6puN4yADoUPfzZU8Cv8z+Uzdpq7DqIOxGiU9XbkIr5ammiDnPkBDHistamB7Nm7FCKZQD6DKeL7qEXKG8fa/SDAdKWwdCQl4Sq838EBGJQYB2639Gwzms2ByJD9FV+ex7X5Ahi6jL5ocCdRE9VQzcmuZ41pCwjF3fmzcH7il80zyL|Chương 577: Nói chuyện Tử Điêu;S2wSuudEzRGGkUW/nrohKYCMhwgH4PLvHywseuxFEyqX0RLQywGv4rckJUB8wzO/h7zDAZRX0xBqcEsAbqMxcNVUtgvMXZAmetOn4NF8Gwge4OshE27EyyGaSYMYiSOOtKQ3/P0/bUb5GNG33vfZuKraZwrrmvhypGr3DWB+PgCGhwE7kDnonKrYUb8uLug4Qm6SI6BEBM90dX8dx67iyQ==|Chương 578: Kiếm xích, một nửa kia;iP07BU453ryWu175PE+slM5PCr4P2yxorgLZ9gbdDwZnCGTXAPOGcFRJjGKS2bsUCHKXpx8fqeWv4w3rA4o1rWuCvGl+04H4mIQdlLa5+30IeBdGT2HBrYfLWOYTTVp/1+r/4kiAG2TjMBazRrYzd/QPEFma87csuWjXKhTs+keziYpr5w1cR00/3YYvvuiNvlz6BVIWC9K+QrD45Cwu5w==|Chương 579: Kiếm tổ, nghịch loại huyền giả!;kF/q9KeCbKmwh2GxQG9dy7ngWak5+FtA1StZtY88XNK4wySxnl3yuwxwHtd5YGLaIS7zqLbKRkz1RVT5xRE/OPc+2gTCpDi4PTueVS5nnI8lBovZNmsl1Ubz6eQl8zY+5ugZu4T3UJBk7vNZz/XwqQFEHJ9AbQV4c6C+6rT5Gkdrevsw0cE3m4yNZ5ZsoQvemytC39s08bvSH2gn351DBhxrHqzqHivZ9k9B3MIqdv7PUB+jXEJvI1h0jePSGpJX|Chương 580: Thiên Đạo lệnh, thánh địa!;FCRS3HVNdxQ1nFpGKDdqKGKVIF5RgXZ4V7WMnKlLM0oMIWXJdAa3azwhVPxEuRcyyD3iu7dzreq7dZPia1fgMUwE8Rn9DvPa7iN007WZVjSDCG4EAiFObgQVjcfrk6i08TAQjkX84x7u1zwzooVTPwuk9vB3laceiNQgfwlcWmqgaga3qQkmFQF8znhisOb7PzV2fWuZFQu0c4u+tc3stA==|Chương 581: Tinh lực táng tràng;IcEr+3noxSc8tWg2j0adq/nxhGXpWNRCJBVDwJtN3S6L1cD/XaWCFtJu4BtZ4LJKDGK8L73h0mnbp4gY4DzUt9HuW/jXXlrdzJ3vr2jK39fGLSy+3fYJNbAP30ADGsKJali4OELEGEQaiZoiCqIY+6Zab+EBPO/cpsqJINcF5fvLhExt7CO7IoszKmHP0QjNQA79mHi49Trw1HwJxoWysg==|Chương 582: Nhiều kêu chọn người tới!;rBQ3obncvyZmlGEAjhTCThGatxC5oSC4gDXe8IwTngv+HV2htlWyrh1T2YHw2Gb83bC16rswWfgzPgwSkVGJOvqyghNCnacZMUaR97UcwIMU0Sy7rX8P/8Prh9FwGyAe87fYaHSNiJ8ePPCVPgr3YMGJrI/PFj+S57h/c6UU8ibRRkesL7n/gcl/eNOLS6lx0za7mk7PFZ3mOAXN6tyO6Q==|Chương 583: Còn là giảng thực lực ah!;uX7LC8fK2nvYTdISHzFaPaty+6189tFW55H20VvHv1ot47t1nEuwv/Nb7A/2bfZwG5ZhX58aIOoBrM5BdqNvGoaatnBa+4g0FdumPYjW08VT80PgTqHJTQ5gXLJMjd/vaOm0MBVf3EB+tu31BANZ3rJdU7/9OOMfy7PFbdsirkDxEKCdTHTLg09/aaMIwblBW7bAsli/ZV2biNCTZaaIog==|Chương 584: Tàn sát!;cQEgxxHX6T/bzpeCIYzW5QAUBBYsGOxrv9Cjj31wO7F40Q03vICtnZYf6LBjUMT3qrIWhWudhUoUL4QRdBDDvHJ/Gvm47Vdp0igsjL9uA3kP3wd5oISZYWA6sgrJoMyyqXaSTpUZeEf5GHv3Ys6G9ycw/EDFO3HWZgIg+V9E4GSrVascWDAclY9YTdenKt/HbR8gljcu44QoRJTQNHhQoA==|Chương 585: Không gian lĩnh vực!;ahbO0PokyqzRsEHcsOoVPHs1aGx7wXXlFpbqSvKoqYTx16qdkx4SfJgi4ctVtTvXFLCUINmWwC18InJo8vf03spnZfH6DTaQnbh0gVXuukqLuuPBIDP4n6xFtL1KBbM9Qkn1T05SVLP9lcrow9q+7yxTV5rSU9Dn+BIwyXHjt4PEsLpFiquN1ht+9IGZWJz2Vta51BXqVwhY53EtKFGLxg==|Chương 586: Biệt khuất La Tuấn!;LcX/BFqyyrkADBwr4jvJk266mJlr6N7GOD1LzF4OxT320T/ALw5nk0fwBKD3OJv68pTZ2th0EEd7mzl3Angh9rjDSH3u+kPwByGNH8//MkGAUsV4ZJSkU7ZfdiOyFrkqk5lCAP7kQxWA85cqu1Uaoae//6oyTH7gQVSFsX6GJtqnYLi6PK8SW/WfXpUUbNRbSgrxIMxnitPQa0+hoVNj/A==|Chương 587: Đứng lại!;QAbuxty4GO46+hANTv5PcBygQ5kOAr84BXtEvOfB8TeT19oY/HAkoHCva1bX+L/XnLOy7Ici71ZV6oNvuPKpzQ3JbDC/J4tEIKcnRZHfVi3gq5X+hkfQ0Dd6y0ac2DUskUZhGFbHz6AF3yR73KxlCfAjssm9mPJoIgX0rC/3Z9Di6eSt+cu1Zq395xG+BMgC49IyRJUwMfMbpQ8fBNbwig==|Chương 588: Thánh vệ đội!;mpMK4isEnA2kuByqf/qVztdAhhiS4bHso0/mdRkKdAPJ5aoXbNTserq4docEN+mBgQOEjfdSXSBheH994ov++FOPfyZrD5fLDV0YOauK2hLQkgaSTAl9YVFoJG70utAxZXZ7GR8wc+R57YxgKpWVYjXc7alrNnKM2Jz6n1s+dexYaSl8S86bu6+w9NRRoIEEeDM4nomsV7qFX+VwBCHMXw==|Chương 589: Hắn nghĩ nghịch thiên!;uY4GXK1P5//7U+5fR3p4nRMdTtHtQRGNE65/huNUlKW9VCOsVVgi1sQiNlX8xvHciM+x8qEmldgwT5EZPMEI/fgIHVg0nX5FZPeRjJZKHcl1OTFBkypQKfRIhGI9ncFVqEIca0eDphMG/0TrKdxGcwJCDDVXcWJX8wNtsJd3Y9fTq8S6rHgnVc+KSy/5b/8d3sHxsk/NMKMW3tBqM/2XWg==|Chương 590: Tổ kiến quân đội;1VIwu9EzW7C6ipkjyUWZrlWb1s40Tzc0GxBfBNyQZ2lS17B1+38/M+3aNloN5/x3KYYlLw2BgnmnIHCMOdN+U5TKNAQYIjVRq9WYTaq/N0/biswVsjPKgJXrGaOawLbgRvR+u6bC+VzbPwdK7PKL7yx7FLCP0J5Q51L66XiVZDuhz++ZFrD+Ca7f+8tgtBAzRPGmrEgPlxq8Dcq9wxpqVw==|Chương 591: Dương Niệm Tuyết!;WAJR/KBl15m0i1eYUaYKlgMQrTf5O4rV3gg31Xi5u6ipqANNr6z+ptuFPcbByh1RRjeHe07cbbyfK5pCZiYmNNKnmHVESJjL7ehFkV583/0xvuZeWkyoVlvaCBL/KepjlDWfjlenffAwj13Ao5VnKJZrRtz9YFcpTZ1w+E1TrQqjacnjhAINXmgteB9BtaGpBKZ1NLtedzWTdoPtBpBVNQ==|Chương 592: Tốt biệt khuất La Tuấn!;P6LGvmlDd1qrLHG8ThYEdCgh08W70KGUgEDnDokRUa8bU85bnVX4Isip1jTfjaubF2o2zctFPAuFkU+IfS6tzYBsOKwmwSwnjMt8tMOWlkgKXGlmLL1ZNlA1TbIvqmTN5hwEfRblbGknqKnVDWfZ0riewSxwMMDmQFg907uRIG9G5U+o9vt9IUc03+0wOQeI2G227gDa4CuSe687RuaSgQ==|Chương 593: Không tốt..;ixjLobWLMrt0IPQwtrLyHMG1AwP5yQH2cPu6mGqO/k4NV3XOrvMZQ11sOJYs4NywUHClB4JH3Iro4+hgjaEAUryk13ALTP+WpYTd9e2iT+P7UtCnTykn8zzj3zoO50evjxxw/tnjYVVrInsQHa55+vUG6nmgcx22njvTxgvDcJp8Br0kOBsrK4q/RYXdSa6WXxPgt3iq/6muGXv+lk2G1w==|Chương 594: Bị di bỏ thế giới;42Hm3AkQI3Rzyn7jcspsUgihzV8bchShb8wu7j+/Sp4b0Khcxo2S8LJfPTlp7ZypJn7427n+uVUvedtaR87nLbXUYvOLvT1Y1GUSqMPhBxiOLQPdO98M8Fmkq7kaHbF60EAWv1siGuBIw/euDxtb7kHGBoP5pHX8Y/Nv7nFQ3yqCZYclZn8KB/wcq+sKyMCMswctP0lAP468asaUowrqdg==|Chương 595: Một kích trí mạng!;XgPix98bK/rCjlJ4vcc0KKXXE7pJCvhJ+iOcK+/7e/x4csxx2W0IFIRxNmZPOBVxXr9/Q7OqDaWAtOB/p7zpUnJLlK27BezBVpp12Sq5kp3PStnrf8rXW+JVnJTugngX5T+hx9hewWp0s2xG1mTV5NS1rPb7xWnoL83VD0p6PfyhBUEpSXavP+Z4v6sybci21aRlHpAejVf+NqVx5lJauw==|Chương 596: Hoàng Giả Cảnh;MABwyDxCtZjdI817UJ+NhSf1xm8zHWEydb6mCvNjB7Al17U1mhcMnMMlxhGqA9ybaBX2PTV1Gd99A83dCP/vEqlbSHjxHxFYeeqWF6s6OMnKnheO36Yfi45TDFdppDFuBWTZNMoG6r2ECGx7htuDL2O1GKOYO0OBTjxj5igYPakx6u/eKS52GUi6THIonaqIy+Acjr6LYFPC5nbkyoImTw==|Chương 597: Run rẩy chiến!;cqd//td50K320M52/vFVJwU6Q4sZUAPS0zECBjc5t1PDS80rE9v2Mm2Ayvkd8RjnOZXcpI0fBIrW1p4ZP8B9FFQ8QrX6RMJcngaZ1H4PnII6ua9PGTjKKp8Zqvgr5M2LamuIW2iR2fluq2IDcTWTReo7SEuUwetKCTksRrfMpfzc3oOQwRi31HFq88v0G+BCtWbMpsFL3ZxruVqYehG2RA==|Chương 598: Trảm toái!;6TumtbGHdfRhxDvSnOiJumWyiO5B5vX/N2fMUJGteIB00HS0WebYFyvD388qjog/iwPcOkxldNBKQvm2xMJp85sknGQpvV4yFb1E6mM8Js4WMqD/+jqHfmpIzTieYlLnXCbdlpyUyVaL1DZ7uU8tMBv+L9AgbEZMnWkWVkxo+g2kwAcyxnQC/f8MLILBcCqZaBlIuMY38TlcgCOy1EO++w==|Chương 599: Dược liệu..;DI/uV+STXVGYEmUjwYFeHjqgAn710YQT1cVW0JytiYBkoU8/t2EBATE77yqeGdP3sxMj0nMM6vx+7dqT6/BlC+eS+aJFzeL+GzIL2lRB/Zhy1lAjvNFgPiRq6o3XnmxA7pfn5fk4BaTveqwnLQnE75YlFMxeRP8oeX0tXJX7c6L0cWZG0XM2qUbGtUh07lkU6v0jAUHwvYwDQnnlyKv3og==|Chương 600: Tả Đăng Phong!;gfFJ0WEH1BlUnD3Zq06djf27hxnBZZqOJUKYO5egc0KvxOH8sQIeNfw8+PFrqMyhSR+T/TgrK0hJ7ngNR9KlGI38aERd5z9qiuO6qY4Ly7oSAn/xQsqpRBC+tXrUbrTpN1RA+opQ9Px9g/CDw1XILKEHP+CQlT+aMFUURDW/BTaYUCbwjCFdw+KbbfVjuf2dPopXyi1wnwXBiv56e5rJ+A==|Chương 601: Run rẩy!;igzVKJ+hZUabUe1rEzybz+/1m/h/fmljZOiDJUAoAmoSXVJ4UyruNOMQKNJ4anP4gzNOipemMBuymQHYXXRqXF0rvJfupX/kdc6G1v4W4KLN/3qCmlXT7h9qKDcLnHSBRWf0SyDpk2ylyTvWDz1JaECY0lnUyuwCsyms6ezOKVYVnzDVsOAhI3iZN38dyjxJkPoeFOoIn7idexVFutDIgw==|Chương 602: Kiếm Đảm, mười một trọng kiếm ý!;kxYLFAwUSacudL6Z9Wl1qZbpfcY0vsQ2Qb0mXSE2nstlRm82nI7gGc//6VoNnz7lB280ymNZnGW56e8zavrTKDB82Eu8xjK7a6tRbq2cn1WS8M5b7bZqS6zVPh+HG6yHjeBpsjQv+P8+FlBo++rp47KkYEFLga1KcFJzMaEtvVSV2zMDYDsvN7uv/Ujhy8EvmPktqbIWXGAqv91Wg4pdwWVKKPpgWqzjCaLOtgxSt2O1ZNQXc9nG6ZhBM6SxG3Lv|Chương 603: Tam bảo!;7udC12g75BONdC1sYhY29dLABmXPczcWVO/BvGVdJqZlW4TYe6eZSjfKmbZOGlFbjjbasJ2w0NLOj0X+VukCyV9FH22micxt33LQAVyBVK5YqNr1kXSzS1qBh1+ZMNZG3FutvzICeHx8ucWpmvv6YOnzrtd8p4fjSBaLzzNZEIEek1n18TS7XS6NiXOfiACvgYGlEIju3APbOTOV5UNW5g==|Chương 604: Kinh sợ La Tuấn!;4Me5k1JMBXuqKpGjLPfHy6K8GjuhkqlR7vdARMi6W26SDGPRzvMLypanAe119WZWDi9y7oL4oFxZ+e2e/tAe5cf+L2Iqmeoh+F/3fbT70kGNzqGyFHav8IgIihg6bOYtniM7Tii4AM6Lx2PikYjLW7Y6zb8VhPG11/T22OPN9IyWcYKg0HeGAZ0hQO9pverD8LsPdwQ5FEhkOdaLfg5sHQ==|Chương 605: Tàn sát Thánh kế hoạch!;r/v+i38Xt8T3eB/F7LyCi7jMa4Hejf73o8d+fPa6+MNx64yau/3frfTPC+Ds1hqbNoYKWFcZ42BC6ekS00Omr89yLp5kRfiNLp/Gn9nJza4yLK8xKj8Bp1zlGslNnevMoW9eVrdOcydbeoRTWexcEkZyB2SCy2nbS+OecIPEMNW4SP7ed82ZpgVo8iPlavKvGFzmEAHsFqxciT9upFJQ/g==|Chương 606: Run rẩy Thanh Vân Tử Điện;Ir6BraHYgR4TmZsTQXQHBjnWiY3oB2X/NbeCyncXwtAnGQF/puMdOndjqwGf6J/r/dYWe7Vjun5XYt4o24npaskVTZG6kfeSAjBJ/Q28tYXZ2p4T3UlmbE7NOCk/5s2b5tGTKDVbMy9cH4cyVuLUecxEIW87TgJX4Z6T0XD25qG/WXhwalLxUP3YvHNb0p5dqIunbUCQPEOnoYcrKmIR8/6TII6tK/LfFt1cH0m/bA5+rcRtN+gw9hHSbYkYfSjA|Chương 607: Tầng thứ bảy!;jXPVTOw/IuIKORhRVyrdY4yjBSY74PZg55F9mQfPCGEb7cYa9vy59Q8+Vy1N2b3isVWkp4r6acH+ReiM/llKVsLazVr4JsXBkcRkSV9AnwR6dex/D4tcDUEHPh3IQzOJkKAplmyaBWkssfQ/AF76rQZ/Z/o2AGi2VklE0S8Rd3On5tTo9oVdDhAs/6cG1lhk/gqKQL8L1lRbHhyidHnZ6Q==|Chương 608: Tầng thứ tám!;GWcv8G1rxQQo49KPu2dNiMWBmnoG3P6gTBFxbEK6buZ8Pvfk+pA5gy/ju+CIjCGf/9zaRKnxo51ETcLjSFiawR+uJwZfGQmNhWBB7Nvk6AoebujqrmEs3YeVglw3dzdn7189/LKyetScGaW4e4q/i6iXDQUFI9KnU6eg4wAEXnPrQh9/9zReEayPqJNxVAEKkUxos2oKdzYWz8Z+ram3WQ==|Chương 609: Lôi Lâm! Long tổ!;H2Nro+nqhxaXsn4vuD3oB+VK3CjfbfmFowQoXUCFoLsddTvSmXZg/0O3wiqXyidbeOVdNi8Ciwn+cF+1HHTJxlt3Pi6/CdxhkY+pnWGGjoWuXY33mM4fSNI7mMkAhoWieF3vZohnEisgVt7rM1r+JWC7nzwpaRiXXB9yDnWb9g769BlUo9fbUuCfEgo0XK3Yo4kzmbFCZ24u/94zCU5tkA==|Chương 610: Tàn sát Thánh!;2mVq/4VWgaaPHjGVIZ5yzFB/iZjNd0MSXKMhHOA2WsuqySSlzDgNTzBZYU4AbHgmXjk9GQoXuYog0XhUG8BT/mXN5MRWt9Hm9ktBWuk3AMDJe+IwW7KBofV7hkXg/XMfy9PZmJSovRukEDBc/C+fv5b6FNEL6iAE1uspKelvf2jDC6daCfQBTS8c4IRsQ2H6BxN8wvI5JljrmTOgvked1w==|Chương 611: Yêu Dạ!;8jz542BZXBn5Q7+GTkVCKIyhnPmhzJtJwuhB+GdxXU3CbQEra+erCPD61180LD/xauY3RlLvsOoEVF7aRgU6eKnWPWzUvAXLbAQzJwx4xw71jUoCjiPv4rozdc3syjksaWChqCIsvDmMNRCqZrAg1EuOOaUOdxYsmciNGf+qrXy3IZkluNwWYY1DQj3tYbBdbi3CMklw7DDDzOfog41KfQ==|Chương 612: Tầng thứ chín!;hf5FiE0hsKp7VAI/QMK5qj5diE2O/2T8q90LwhFA7gz1lbpXjf1ot73iN8J0YIYZCUTv8OVWUzhdxg3NjyQtcdNioa69Dxmibj0aoYxltXYW6EG0SsnQ+1kHpzaJ9NYMiioP2AarRng6nIHIuWgsUlqpL5UGm5QphuDDDVgSL1tDq99uMKf9qGRGcdXzN19MgrF0awt8TX2FSXKc3kGDDQ==|Chương 613: Trận phá!;8vpU7GW0oZQzbnozHTMFFfVI6E3Os8AbkUkFpNnWD0PfzjVyJ5ZGGLXGHhS4cIcy6yqkgDFFKQMkjycMI4KEUHtkbXOkk3ujCYJ8KceZO8h+6wgiC2xLRz81+bQJaUkRS0kzTV4LBYZrt5bkDPIl1ZuH2FmeattXBrVTbp+n6KkWBEb8aXxa2GZyliqOUFMINY8+ncF3QkPGwuzMCfFNLw==|Chương 614: Đều chết!;POkNWp/JnZjtT5r7jwyaQTT20z8rMklSxgb9EaumnMy1iFnv+rrU62x0PWL4NkGJ5GrZTZCbIVni2BEjwYYTW8V3VuE5+TuDY6O0puD3KhmFv09U+Uya4Sby3nXWkl1pxRuqZ8Ldu0gv+pGitWNQo4fZgjabaK1Nir69Y2oYRn81GLTtfg3JDqdTWz+MlD4BNCZt1SQLMrtu1Rc+4A49uw==|Chương 615: Đao, Kiếm!;DqgvdK6TxxnKfAwzoMmzjpjM43I18VV2DHSp24SN0kw2m5pvWZReIjmssn9Duc3I8J+rayNeDK0RfYTLDcT3hlMk9z61T7Hpoik2B1+uxklGAxzgxchLvITVPmQzH1C4KNySOgs8XjAhKK3gK7WjdzNbfvwqMfnJ4aLUa0ILWmKk1L+YtG56EdvZ/rmpfUZUJhdnNpC8vcXdYwscgZyPXg==|Chương 616: Tuyển chọn!!!;JfFxPDL5VZvu9fSyXSGYZRWTJfmC3IIEDWyOlCxZBxmOgVQVdJQQ1ot7zSwGe3+MR2vxeS9SQRskSn4xAfqWEC+Is5m2TTbfQYkp7jZ7gwKgC32z+MlYOwf1aWDuAh3BMma/eLmyuxSGbq4xh5AiLuLkEaNwi4PeP8Mnohq92pIxoa7frRi+LLaOy6YQqC4GzWK6RFsPSb6d3diASmEFgA==|Chương 617: Đao trận!;BDFpkRsMtoWwhRXr5F9sMmoYw14OIR80IlvMT9/bsDMgvx0lFR5IGMZQR1dxqmF8RlXbQ7V/SWxxxaBZEKTyfhCwFw1CYjXaf+sbGWXhqgk8JW4aFfNPh2mRYCleMF05sSlTRqlyiQK4rb6Ul3huWNidhi1wb674f7A+RVO1QBhVt2yU4dvnI46R8V8CYYTwtlx9u6IDbTK8pqHerVSOgQ==|Chương 618: Cây hoa cúc tàn!;hW//KFs495UWBg29bZbiyuwiopIXuzHEFr5raLobfkfWNOM9RFUKVsGbOpUTklxlqXPSLNuYZKMOOXZaScXpeNakPVwh3k0aLq2mG2gItQr81PXVRx391LGlfb12K8bpNk8tLsPJfg5rMopQoU2Vvq/K9AsnZurUCFJGlO+SOE+U4BdLjw11FIa01G32i6bv3eBOT0QF5IGtbltfHWiEaw==|Chương 619: Còn có ai?;IJLumxHRIkGmr+ilFG1UQ7DpCjyVQN0a4uijnrB6w2eT4cLCk7vrVMzZJRj0Wjv74M7NMoUkG7yejCO8E3fylwlMtaDfxV5wLDWbJZItLHPU9FWgqgpFhRkRC6JsCH5/xjLEg5s2WJ6VqU8cuxBd2AiOpe92I92B2dqqa5nM4TacZ4lIBrJiaoBqOoEosZbzT0hFLRkhBvFoh0t2sdfVgA==|Chương 620: Kinh sợ!;eZIsnBFJJH2wMdFBq6Olw83Eqy1AvJzg6xTN2+qkSo3NjJUsCtbwPji5ikIoE70Otm+87AqqcmCnEWNcULpbxXWpF/hhf1mGJA5QcMv4lI14D1/myK/iZgU9isnvTXx2Vjw7YOQ/mltb5+akJ73/slEBUyFMr2ttDGzwpnWl10Z2ewo1+GZ9Ajs9Y7Cuui6stmKcpwCHzrLvdcIub2zplQ==|Chương 621: Cá chết lưới rách, tuyệt cảnh;dVv8WfjZoBczIj0Q0L8i5uGdBYz7Il6NSf+tBqWseShjAeGDwMDOSUC8NM7QepxkF1gOzbiyESEZwsXy8sbGBwgrcgHQ0GnMtuy47qJvO71VKfsiykROHBaPEg4BBA1RfnXUvoOZZ2ixzAa5o+zp/orzTe04Pe4Xn4Gug0B7SXKDbVnF/39PGnwJ+dfcm2Sxc4/7jptc82Oz9KlQoV5J3kyJY5hNcX61TM5RxyzeG+khziXsRekDnvj5FmWq9Xh/|Chương 622: 10 kiếm trảm ngươi!;7k4qha/B95BKKgUt+z+XUIx71EpdDTsn4T6+ZKqpjG0hD430qbE9MAHfkheUsxDNvOyhM5UTvAhvnGoI8Yr61DZOVKgENaq6jX/mlCwz6At1KfdUBQhld0yt8V7TKhxMjzXH0QWI95flYel3kds1XfjlyP9HhWubX1zCWdOpoc8/lstqM2BPiZ+BV3H29cE1pkk+l8++p2w+Z09RpsrrCg==|Chương 623: Vô địch Kiếm Vực!;XQEZj57mBaw9coUEFIxQ/tNJNWAtZ7ENu1CTADYxKJb9okrCMMBpyjNYm2r36Gzm7+4i/JesKR0zZW5cyNzyobeTmaFRVVzSR0qGXsKnm9BMfciBujA1lziGHtv7qR04yiFIAJmI+njFdeXyoqTKS9cJuVoyFN5QFolhDXrz12JGyCKC1JPSKXaKTU7OJ8VZbmn/NcBn7Rp9TMAyXWrHiw==|Chương 624: Chiến vẫn là cùng?;sAzbdxCY23/3mV1hOBz35p/vOWTVTlcX/FYul8JYFDrV00EKtqrLZzLrcR0ps0Y88jKvmqVSh+cDUV0nJicgMDY2L4D6tB1+p4a/3e0WHCKxO/CLuG+KXqoVB7/Ij1wPzMAXfYij1m1Ga59uvGLR1ga6VPWnYnGiYXU9X67YhENscEXyrAOOIvPzZQh2U3hfhHOnJdeFzE3gORzZ6AsxPg==|Chương 625: Hù người..;9tCLhesKuK/2N65yFd2JjLZQlaUvmeJgIZtyOETF7XxC/RRmDBkN3Uxaj8eNA8hZyhuzc5K+DRBTs6S1zcjzQssPv4cLPn6uo5aqRMaXKniBfaDJm5DQlhtne/D0vH0m8mlY5MoArSK2TdNsnfUxc+Dgbd4NkTVPF5mQ+gM6AI48JG+yyC41FRZl0y97qM4Z4JuUiQY0m+Ozm+ErH+4AqQ==|Chương 626: Nghịch loại huyền giả?;QTlmS3/8shCJTvKUtJvbCNukZFCp0pP0uvEydHI3CTZpEyJpxAFEMREw6U+RLKRQVD3/TescKVNC2vxLsiVJf5QLlxNBLl/KEZzEQnyqc1k2JL+UVOZmZJH4VEqA56IrkZ2k8/sr1wwFQhZCmaeWpP6FG1PPxf1/nwpgF+wQyjtrdNZRBeyTm+W3Q06ozp29q/SX78JNDnLnZqyc8Lk8UA==|Chương 627: Kiếm Ý có Linh!;LOC0KPZki4xJ/j2s/8vL9gLH3fvTIkRERP4oCKl+fYVzdiN5ExPIJChzD2iP6jvTCbqdlXkyoOAy+YNrkn5RAVCs9zTM0PA6qVfMQcVlBrzBYENLz0XtOQaiP//DTZYUGL6EwC83v0UlS/HaAgfCNb7Ahjuz0IHsnYjbAd8FugPUDHrZ5R8BOJzM1ZtLnfWKj4AR4AI+onuAOwWKydmTug==|Chương 628: Thánh Địa;2537nWZduxUkXv0snomIf9QelXKN+/8q3v29AW9+I7XQ6Y1nieBrB2aWdBAg0cD8aiTifS/c2Ms70qkGzKNvYqxBzkAyTnCMzjZZrs2R92pWB5YDmDbG7O9T726b+Jyv9T/jXIGnt5ExBbnjEPVkFXXkc1lqZQ7SEq/FZYLb4HtUWzQ+j5Ys39xXGOvKRaIMASj/xUq87/P42qUUnOFPbA==|Chương 629: Dung hợp;61/5+u8FL4DaYZgYUewu/fYjpGNxmA1Odj+kkoIjKdzGVu32nwPI97/+5Kek5AJKbnHYnjckQ9gah4iF2LvpMmJfh071KeGJrA0MbdIPW1Nf1Pg9vnStK5+nfZo3cXmfaNeVsiiDHdU+JLKDROcHp813GV3DPjVYTqngmxx/fgGNMedLJ0RqHP/IlUEIIR2zrNDnWpDx/kDxqnjL52hVfQ==|Chương 630: Mặc Diệc Tà;dzvSdXRwfJU/UoWpeQ6OqXHm6ohpjA4R+LmHXn6/bgcNO6oQMPdGNRm7SbsyvENIcUEGL+cf3r+JHpf4+1I0LL4ltOR58WVAkgkisgqUgCkW228y8VNaX9bd0lhJdm2YNJkbofmqIa6bhIA7KEHfVu4wUPl4sSLxK9E1aTYbqDNuPsV2dJJHaje30Uz5EXB0oK0pR52LTcqZsWt92EeOQQ==|Chương 631: Thiên Nhai Chỉ Xích!;/mUFMco/q+ITGT7+3Ds0nu9G+Zf/as61KU5Wyyudobf+crljpGVFHhsi/fBeMPX3Ym0fH5ScI07bb04bhg03S+/mHjOwLay0WIJ+nK9woUtgJHXHKWABljYkwUMSgvpI1VYrZxtKxZFscAqERMLy/+L9XEidwjIQwrZd/7zMoL0WLI5P5BUN78U4PvHUowyMosxlQqr3aoFuTltkgqy49w==|Chương 632: Phi đao!;LSCW9l+/jeWmRWouEcxPwqwS4vmki6SfmXFlbSvz37d3yegePEOrff+m87zztw7TAcWgtugPEjn/87DhQTOUJ9cXrDbfjk4P6UxrnZiltAnFhR+CLR5quqWjJ69lnka4Hk7gEfT0Az9T/egnUyKzDkgPV2O8N/apqUhZdsiTS3WSuVH58SusAxTxe8dSHRwRwiiNU+NW4uVmqHACFgLc3w==|Chương 633: Tụ thế!;ywvXnBRiQomHC88NY8Yuisr/rr09J1ztpTnxpIEWSP7a4Mq5foSrzHjPjgKtg0DsFStQZQkKbxliC14ezvj87VmD7yHo78y1ipgG6WisCfQKp9kWQnuJRHcBH/csZ0icHd0dL1ide9BwpWDAZ01QV9cgqXJdtD6+oAE/QTIgLIKt1YqFoLdmXNEp00x7W6RvCjdlkJRig1kBIosApJr7Cg==|Chương 634: Đi trước Trung Vực!;GztM4MT5Wf+cOc5YqsIIAKAC8PoPSEJ+u6Tf6k6pqR/zm2GS3m8kOsv8BUHkZNw6QxwBXIM9EKpDyk+JNaPtPoTy4ZcnXQas+B99N/LQrIoiG6RN/xa8DL2aRTBzilPrxg4sWqiW7trGFcXI9PjSGGGBav3TJ3fAiRLTHhossLP36xWiOM234KZ0YQBL4CTiQVn7c8C8xQznTv0yrx3Viw==|Chương 635: Vân Khinh Dao!;aPV8Rt3sUzeX9whAeqEOOte/eGF2ebEwbapKHu3WlDWXaSIckN0u5NaKEr9UXwHTUt+DDDPhDa2VwvhEivNNSiT90nPbeL2+hIKI9EnLKdcqrXHJRNzZQM4R/wfe5kYYxbkqzJsOONDftIm5BruDijEIc3DMwKFxPBlbhTfSXuvc3jCAtZnOv6yHGK4urOuB1DnYJLzdI2dLwbSgK58W9Q==|Chương 636: Thứ sáu, Hà Luyến Kỳ!;ity6nYDDHP07mmOU3TA6T3k6pdd6TfGspKPX1T2Icu8B6aUDJoFwOfHl9LJEPHCFVLceyv8ozjtcimRsZ643+yQFqX3kRrDcgpMpYzk+JV9SXSbI5bES7TsHd91c1qKls1mN7puMGGfK9oNWG4qKVkH4CtgcyUMHG9DPnA/Oyno35T52uwSjw6lp3gKu+FYJZqKtBQWQVCOOfpXFqU46CA==|Chương 637: Tiễn điển ngũ thức!;+PQAwfm8pfOt4tT/bhukWxN3hxBlPqQeaIW3SqgRjPdAT2o7NJ5aEL1x7AWlAXlmnR921Ylcgjo5wbTvYtAONN9jyMrsCIc6S9UP8ttuOuxSl4LZnJ4sj43Yol/JaCc8xvdvR/RgiZtrOBP+hd9vZi2a1bQMb0NpDCJ3HcTOo4vJhw8RXhUE6by5No9yfy6oTmdIT59W76VL0CLprZ2RNA==|Chương 638: Không phải là thiên cấp nhất trọng!;GKbALMTthRhfm8hVPNvTOSEK0+j5Y1jjZd6ut5QLiwdPqBzuREgirIpvZwVEpDdDKNfKTvxVPS8KLsV7qovnEywupN+rX3zLUsFqEmwP03I4szzQKBNQU5pt8OMQf/2DCZdO/TR3admPUHutMolUoRO1+7blj0nmy0xHsbCezhMDcNfpurjJAQoIN3zSAfidSZESvJzJqi0D1dZVOA6DFghPySGoh+y+38k8VDwCjshLf2Et2QN6YZRORxOs9zvZ|Chương 639: Thánh Địa thế nào đi?;HfVqDeRo7SXUvwhn4QWI1MfWsenRf3TDUi6KdvVVhg/CwSOqaG1rxDbscLzB8Bc/jvudFOgOImgiWGkGFpcqnRUzneowTHRIAxVfAiFSXeuCoRFNoEaLRZaAMQqLnepvlxMS0bGKE7e0iZKZzaHTPU8Tw1VYJdpQNSnnnuY2tgnJxUIF34Fvl11ZAwwm/ohKGm3wFf4v+eMXgouOhktgxg==|Chương 640: Thập nhị trọng kiếm ý!;+14EEckq0dhtdvIjhkx4BApBrGGSVFvxcjQ0aWKG4UAspYi2xNlwQvYfDKgy7GK5ariGR3p1f3Bq1O/RbzXGr5wnuwRHdA3nc11MAWUYuRx3KBUuVAcr/uH9DAKfw+BFQcQerMcsbMeTSswUB8YcSvzFRaar0E8XtoY9RhxmkMCidbjEjIDURscx27idULls7jRCxOHGC9ykF+Jc2ek4Uw==|Chương 641: La Tuấn!;2Ea6MhYcAuJVSRzue2HrjZ9k1WhqEtRpWyqq0rH1LajZSMrjBv44YisR+J1TlLxt5I9620qzRb8smTid1NfGOEWzN9YfG/fvmc7JoGoQuv3umE7Vay6fhuZbZohSRaWosWUbPA/kLrUTOhmiE6l8tucSeo4z+/H/62XCSrCHn5du5VDSMbVGS/2nmMV/VCmuusUJuxRwn17GXE2Hr8DSiw==|Chương 642: Vậy chiến;kNA1tHNaMu2yxBtI/voYP8tLvz5ZYSm6SSwwbhwXvK+bfvgiPb7pnhSIj0G/sVsCgA+A205AQ/bHcYFPtGAoWqHYr7/A25qpxcF+QkYhkNqtkscC2li2xYa+v4MVh5t+QkQa/WZS0mtYUMCmwDZOUYlvidei3nLp8K8UktGeT7RPp4lmh9E5BZc6wNnBYP4QsnXv+lQZ4ETg0yzi5yRXkQ==|Chương 643: Đoạt kiếm!;w2mPQKBFF7AYpVOCzDLdIwI8GLck4yqLm9gEfvsarL+/eorYeAUtuOd3k/xKFnJZjxNVxze2Toj40ldg2C+7cIlQVX50aeMeX7rwJ5f5+K4su+8fEOvkNXvY4AyV+MM/vV8dJ5/1lFIu7K8Ef/5mzQ4DztgCjjsAhHVuJdcR56CWp+hO8efygc5I4vBC28Gh8rLYqTaw0eOwJbjLGeSOfQ==|Chương 644: Ta nghĩ, ngươi suy nghĩ nhiều!;eONebDp8QPe3LOqUgTPHOuZ0Zz2mPKpp8uRo4/jyjOJday9xZJhjhN0kPBgp3zC2+t/+fsJSvcczz49YBueonnNYGNmoWmWVHEILPtnCD8GNbsx/3R5TdZ48dfzS+OMERcmKPUqRHrAEJGxCocPCf2v4qkXYfEpUCC6Fc8GMLCWBBB7R47zDyCGfb2saTnSzk4iubqFVXd10SFCEi38RJ8/N1z7ovAHWLF9D49GcxKDZB2NNEP3etPxA4uWCw36x|Chương 645: Đệ nhị đệ tam!;PuOLatd4ooceSXLO2ydI4QqQL2Oc6kyeNNSRuSmvYiOVcSFVeY7UkRGmCBWvquFeNDeQYfvKk8owozHSBGAOJm/WO7gdk3TPGZ1UiCufBkrgc1YoFNdzdvPWGZak7U3gU23cdBaG4z/XFM0no4MagekFoyXwCLLcPUUln3XAs5JPo0BqXmV9gd3rkn14kgvSEYmwv02ON0ZJxO1HNOp4ug==|Chương 646: Lấy nhiều khi ít?;wxu0w64xUGMYDwFuOk7Sha+7KhI/a51RDCv3JOIrLMAdMagwyGk6OJjhbYkEgMjfxngBFX8zI7R1XOEJuaUBL/9FBsmfcash+kDa0yU7rn9DQu8i0xgP7iCJeN7Ukmce4eF3MIiM+D9sosccKlI4kI+dSeTz876yRPr2ZaEOj0GYatcNeWea+D4wTM52j6EwTMjz8XCUwm5gpOLH5Izbsw==|Chương 647: Run rẩy!;8j7nmf8dlX/+fT9bQO701VISFke620cgP16TFswCl8JKuerPo6c0kxH0redws9zPc1+T+jJUaRimMOUpyvv7yjeS7s0fH5xSp+DwvPqEkIRrZG3kuyHgN2swh1jFjiKOSmR1g7vWzlEi+9JExG124iGEmWCBOVCQAOkVnzfouL6um4zb61aarhT8DF1CqCDZ44wIljxua1l7RcdEo9vADQ==|Chương 648: Bút phạt khẩu tru!;xETGYdcDgukBTW6xYGLgvm9ItC84u2mYAJRSMMbfBJQyPw34zmbZogtKiKGvsNnd93vykex6ErG2lHwKRio3U8INxMsSpKKr/wB/bp4o3dUl0+v0Ms00jGm3BuR2oZrpOqDOrJgrTMbTyLXO+BP+8bXhBR2H2UeVE2PBkm+16BITcN7ME/vFQxyXaiH0IRQHtiryRkTpT9k9mwBrNVduYg==|Chương 649: Nhân Đạo, Thiên Đạo, Thánh Đạo;nc74N3uJVhe8AjcZ+TD9JpQrM+qBkq+d46cQBdp1TCz39E4xwHfZK/TCWbVcvbhL/49C+AOr1+wfxqd/+qGCpR/me+vz+ax7fRWpiDQ1US/ze6PHbbPLUSiLT3O1906W4erzl1rSl9TsB9OMfpyxMmeeCfflWqt+5TzjAy8fpUNWKadL7QvdNTOjtRutIMyApDyRVZgeLMHS++44Hi694vMDOmaCttQJOxrI0FlL37y6ozl6U6c7ErpU+vBe8cxG|Chương 650: Tu hành, vốn là nghịch thiên!;pTMT+TfGn/KmhJSifo8aXKziOvANUpak7Pw+oBHevtJayJL+3U+oi8KOMeCUOfCHegRnrlZ6rhGxyQBv5pfu8NH2DaJAoU1KeuOQ5iX2xLtCoca1OVBx3XbsTPA0BLTsix/li1T3TU9Oc52OhdpmzeGRY4SgEHcAEZ+VPIIfyrTjgOS2a0ZmsC+GFNALUoPQlFIgHiEyaUzKwEAV+TkpUusBfcNAdoOAWORmjlzQ7Evc02MHPwOMLB41X0snZJ6P|Chương 651: U Minh Thập Điện, đệ thập điện.;mM7V9CtbCqTsDc3S7pTyr1v/jKG9yXMysl0krzqpJb8nEU+pOiniExZfbHOKMKvImMD3EqAmRNy4HnCN+8+SQNjZ9QqnJ5a2FfbhLCDXiKNbFv49PWhVbxvlV49kDW/PzOBQgpKxs2UAKcIgV/rvQtt5ImxGbiC3VTSsSCQhv4KlbSmbCBpxGaYgOfBm4Ts5jOvCrm/mVTLi/7DUG+E8WeN2to9hBj7+t4e1rygbDaGTTdS9WikZqoxBPN+5lKKO|Chương 652: Nghịch!;pY0OcnWmmKkUGcRYBSoJt//kX7Tv/HrYtZU2h3OsHwCNew0kd0dS3nfJf6q9CZiNd3xm97T9+LeNdkjCOiNAjm+iX2PShh+X3Ds4oqn2NEEO2zNasfozpvNbJxgv6lEXyDK0rWu0YH+tGG/SvuKkFhmSfJ3qOslZv0CknNQq4vEqWq5O8sp9lEXQFubdDE7pumnJ3Oc3lZOiYtsCe19JSg==|Chương 653: Tu luyện, điên cuồng tu luyện!;ELy8BgVVmE5OMaLlwy3a5LmkSmsllIe0XcRfrKPKh5HwzVDWHOlPlBrvWam3zSXPJSvCXdTLDRSleP/qkX2MSUy5tl2s68PpK9ZSoYuZ8m0jaKK3NOKWbGxm+2M8QtPi6Zx2rvrXE2O4ndzxEGEc0D828JnrS7NKM0HzTpPHUqKyp1MD5gr21eFh8diKeYbcPMl0V0zVPcVYAdhioQfN5D0CPV4p3JXm/bw8jxxMD5Bq1ukpjy4rA4AYVmjWE9qE|Chương 654: Điện ah!;2ZSzS9WBaYe6lPclo8AgnEzRH8/6FRm/45Rk+jP3NGrUUHs9DXstlA0gCTHpafGKtOwdEPDxPNFtU7ZgbahOkeZTor+1H8fipZH/bQvBD10N5OAWqrGC3dSAQtgr2IjZk2WFHX+S+tKofiweh5ae7QcgXlPicfqbd7xH8CWVEqjCR/02IfEjjfe/9fzURjWYsLfTj77GMjafny6rqnLbwQ==|Chương 655: Phản bội;rtaYaSK3jKVjYtabkpiXZqeACy8+hpivZasPVMY2mgCnoNn592JF1aQVqWvsUC1tQZb8xH4Jl2DDDrdXP09zuWYam7p2kiZlC/Dr/YdMKLZngaq2BP6BO6vzANEs2lG/jYLqk8bquPTniER982bEVR2ZsFqUETGeiZNVtgrmjp7Gzu9MKfVzHmtFhVRir1bJpEZQ6JMHdWDfCwrIfmeGiA==|Chương 656: Hai đây?;YWwH23vwBD02Th2BO9xl4KJKL4rwUGlehZBsaMhzXUPF+DQtGkfEOfB40mBWvjcC8JafHlhVuBNeSi3Be2wbnJDYRSGB9OYStakwJINcrrsOrPeHAoNrJZitG1f77i+wxpvbgmUTEdRFfca0EwajbsSLcxkNvHEOQ7sq+EHSLJXytBmh6Wt6qlJVQ2DMoLiWpc9/TJHrpWROmZYsaDh0dg==|Chương 657: Yêu Thánh;1XlIsQXV4RTvSpctv0mxsP8JeHR9TLvgX5vvIG/zun5THm+jyf1K2IkhwF7VFtPISq9npL9HDaseSvdlesM7+Ajb5nuS7xbY2oSwR4mFmRrlwfez2MC4B0xhq1auDPrLGRqgZplfBeF1XdeY7/3GHyOS3Dkn9VzDYOgoePxPgtjyGi1y3Q92L0nl9z7oQ5BnV+6VBWO+1OZN2CilVnopwA==|Chương 658: Nghịch loại huyền giả ra!;Yu9ohBm+C4+EHFYiEBL8cv0vylTXER6yLIJIP/gj5x79LAFVKiuq2CCcZs86m7sPC8jYVs2pOEZClMYtJM/DHAupMwFFEKPvBzhAlUxpHB8LnaqrRZlJWHGwJxOxywAABlb3lBnvIVIiB4N9Rjy+hY60UFAgDA/oFkzigPgaseSlZ4i+iBsw4kntiqbIBk+9lXxIdYOPzSj9ZDVhtqypcQ==|Chương 659: Tần Bất Phàm!;mg2FcHiCaHCTUrzwjw9DID4rQg12vAWphxciWItmm/AlHzDWRd1cfIro4XzbGvRDXLbKouEJsP/VGq1fV8JQaauVuKT8NdGXbTKkXHdWZSGAjAlryxs3Cw21AANobdMuPcXAFP6SvQ58LniXY0g8yEeGxipsweQM9ak0e/mmyj4MCRlODPENNkACXaDwEECi7wPBy3XDB8xHUGHQz2iETw==|Chương 660: Trấn Giới Thạch, Hắc Sắc Thạch Bia!;ApRs++XiEEgVitPp3wb0JahFilStSWKcxYsk+XEgVyXFtrNsaOA8ExabTPWYitGh9xGVquALRmXxGA0IJeQgVRwLFngYYyaeH6ZNQluHQBVGWVbVGeRnumfloTWO1qImTMAv8k4zR/UTdQ2zLp7yqwbe4akLeMVa+tdHupLrSU6kCHE2ODQuRSy+GuY1JPw72EE619WSXzKhIfGkwYdlWOZIlLyesOBcJItEIV3U+cAHtfH/2jdqijjdSUK7ch8l|Chương 661: An Nam Tĩnh buông tha!;81h9PvfU0Bg/h4PFxBbATadw1Zd0Jf2PVxt5YrNIjl+D8hmj6p4Kshv8bxjKgFw0PU00RpzD3A0AOcHi7hQNUyDeXWL0xA2AIXMfSXzaaBHP3Qbsz7RhGGg75rPLOa4klDoReGEsGutqUa7WKnrfoQipPTu7XvQSWMnUmI8qfLrCPGbCE8xD9InR/2OIAyIzB7FjhIIhRWG6ZYdyLLzD8w==|Chương 662: Ngươi ưa thích ta sao?;q68eVBJDkkmuFS05Hyve6RU5EfDm0rpS/EG50etr34kNDk2xJfatoClnqQqo89SLRbe5qOACwLjmsqWT+KUSlrXiYwY5oEdW+9W2cUDY3PBrLWeC09V+G71FtHC6EHwjcHCqYat5QhbIb1s7xN1lSqCxCoF5qOTAOtQjjzJr7EoTYq+mzC7XM89rAIi8lTk3uICCNRSR9dYUauliiTifKA==|Chương 663: Tử chiến! Tử chiến!;QNoP0tyjqIVruJsUVBVmUrTjpuODf2DTFKHR9JaDtoV3WgGmIj3B4am5vrNAurbgwKCN4gZ3apnOoAWWxk36BnNBSBAHGIJC3dLsQxE6wGjnby7IfKyKqy6C5IxwXhiS0q7AfgrpedxS0RPYkryl4HXe76hS4IRhoKYxgQ2jBBInm97oLA3Vzl5+DK+ewCT4j3s/hwePbjZOGT0B1iYkxw==|Chương 664: Đi, cũng hoặc là chiến?;OjFD/a5q7VOtSVNPjTyFZzLgaqJ41EJDDin93KDWWfQspi/rrESXofjKu/tyj37cMyqxTbsXLScumhrDmBSZjmEDODMnbr1QJNnuhYysqV+WJQAF8NSRQ97pLw9MpWKi7QfZ3kQvpFzsE7YTbwVSUaTdszYRiX7UHhX0/FenIfdLKkzLNlNNdg/0lhtRvDtor2wNpTgH0LTxzk173NOfvA==|Chương 665: Giết Bán Thánh, chiến nghịch loại;ROnF5pxUiVMsKTmbUE3mb/MG6OO4RZOYiCy2B3MK2rMlE9xXhtnr4W+3yYS6ARoYmuWlc5SaLewK1VqhKrdtrdLDNfh+GclGPcY24109kEHXQNyvO0rI47ObmAIABL8Z3ozcBCIgi3eurti4qx90pj70FdyZXwKc34Pkqexs0rMYj8UBQpUcWd8zO7MyUakD39KdHzoi5TiSA2dYlBsFHnC8Uc/U2XS/uFV8I1rD9usEGBn81+bdltx5hjQGFr4v|Chương 667: Nàng chết rồi!;lrurbKiYpTNdxed2GvnU94mGWEeBW3tZ1+FkYke/y+ztmzHYN45ekZhN2Du0ZHiZxnHSSEQePDLVwWdx0VXvX/tGeyQTIO0oVB2hpMOL2IfGmceCHg6SVJ+JKk+ik9BW0uvx2Rl3ubfCf1okgbYtJ7ACB99ZwtrQhCiF0lKocffsfSUz7beryGWMczUyEtwocoq+kxhoKl0TaMYp2Mikrw==|Chương 668: Uy hiếp;Dp85W0GikncNmRXBz77gByb66OceOslY2/KD5yASa7tjyUbGJvh5XfOUU+Bvrt5uKyYfS4gldMjqv7v+RajTt6/IZUmvdjCAlBQTjX5l3cg8k9XdYSYz9DEIPQVqqixaDYipXEFP9Htlpt8sd1YpU97XLXt1vL10/P+NSBioLsEtf/U2A9pCi/2fmdozt5sa9hU1tQBFZP35xoF0FfrXug==|Chương 669: Hối hận Ân Huyên Nhi!;kiC7PS/cXJQw/UmyQDV7/W1HanyIUqK0vpHgAi4lduvhWeTZiizLdscRXWCwa4O8h6uOjC7PWMVF2K4LTJhIEGaf7Wp4OkG+TfmCiymz2pNARkq87gBK0uL42N7efl5E1KHSieZmZs7JtyLtnGGMrab5iZn+oyXEqlb0xYhE2/OqRvbBxwD75SuiqlV9PLjc/aG4uwZ9vKbr4AdLDtZ/ZA==|Chương 670: Thiên Ngoại Thiên;07WS5N1pWBjYNX7I7cW2kDgSJq41o0CeEvTe8XkTgfiU6O28ImORJmgidRcEHfXquPcUjyUTIdwa+l8CkaWYcv/Le+MTvNE4bt9fGXs70xl4dUSN1xRa4Wl5N+M7JU8gA35jvyKIomdyzbrqk2JcUmEJ2BKY6dD0QsKI+NlIWIH95KR51+IoWhMKVrngmg5X876eWFnAb3rptv28rg646A==|Chương 671: Thử xem!;02maS0JZrtb7unBZ0e1slEUU+H9+DsUpBg1/Bbzp7788Ge5KGWRxkiuJmZCn1ii0X4ToTgxmNJn6fw1vhZaAwRa2pGUJAA+k12I37mKCb+zLAkKGL8Ax3qe+Y95R/+Y0QBXynT2+WS1C1JmqmNlqajS98zssDlWQH04KRUEZ+d7tp3WFW3oLlP+XZX3ig/azcWzAQDibUWIwjkdcfOzB9g==|Chương 672: Trùng kích!;iVRaAbnCzV95SIU2U8ot0xbhn019XNJRXIPZWO6vrxbjC2El7jWhgUs0IrznSv2WG70m03+62eGn5ThbiRU6nqFfVd+8O7Nrj4tasTFYL3Mdd6xnRysm/kG1O2f4AV7/IPYlff8r2WIGfFrM5TvKCs9wkuJiRgGyh7kqMZfY0/6WC2RrnI1IaWZ16o81u7y3WHBPjbPFP1FsYWi+xIcuxQ==|Chương 673: Đan đạo!;TB/NZ/Q5kd3u0Q1y4ztxfzriWw/X1LiXtb9f8EJzmXj4kK+dRvwqGsF9DV5a9+XMJjFFKofakJyLzXSm/tdVJ66Ponm14EKKBfKWldQS5EsvFwAspuDw+JTuEeMJ9Y8cdkFarUpEM+dhMPFwaBC/u7Dom0kJTMROjxswMDX1iDhzclLZhN9C1/9ISkxegBiE10piYiBZm9XhBjASRxjuwQ==|Chương 674: Mượn dao;d3aKTKEfPcBWynUbIX7bQkXVZlegLNxy2WMEs0w6q0YxTrzaKYRPDsBRh513TwgT50B0d5UC2g79OoRmV869NwIX4ssBPWFJInwS0wj6tB6TwEH1MUtrRNXDGUKBUDB1NMnkyMWOmQctpHWV4uLwCH7sf3lhK4f/af2H0Jvy+Milp23RblTwbRlz4cPipLpEmDRXNT/4Xr7S5GABYM+qEg==|Chương 675: Ma Năng Thuẫn;j8DklR9BsCdhGXFCvuIA26Dca8acQO7X9VP8tu/tNDbT/cbUkYWZRVHTfnMC0li2UamfArLOtwVHDnZwguTiMYc41RZ7i397lkDBWZoR2dwu5ZRGITXdNwjOWw6C2o5WBCR1ZzaeuZVb3cXdQarcc8IYlfiCCcfODSs14nUMIdg+zPDh8Q8KmtFJGojvKyAGLE7KiDCBFtZJZis6x+TxKA==|Chương 676: Giết không chết?;ojxFiUXK9h4k4SCmyyzSeqdatzdSaOo3a3kTtNBmC6wRrJ0uKRRnPYMsnV/MehZrc/v4dHWNSa/SyNLRhxezDH8Rhd3/+7X3GN888eh73PPlOPwNMXxUgvXgP8/QWUShw+g4eJ/y/C2Y4j43k/IGoCxAzHeprT9rZf9vfs8HSo0uCH5YGAfQjj3hWPIiFlcdCHFj33DWZRzX8MKA+SWUuA==|Chương 677: Lục Đinh Thần Hỏa!;zYjS2LZl1iHWucV16ZCrdmg+TSdLU2KvDSEIhmYeBw6/33TFxJjB6jBGjRoDXVt3XQd+lR0iuaGQBDrh/qv+Iw0mXj1jiHtqUAOv377z2eOQnDhAOTwt1WxqUOx5mthlHvQ+xV449fspw0cj0rpVz8WNAg627cuJF8j60dJK4AHROl+Tka/PjXBRYgksr0DiFk4tYGFbL9e6Kgl6jMSVCQ==|Chương 678: Quốc sư;Sw68JClDW5Gv1+BC92Lj1/yn1JISl5qFhihPgCZ2Olq8Rsetb6Ic7SE9oD2PKCcz5mcoHNW1pbkv10xBCoZNXJbVwM/CMBXKzCnwj288iUx5jp49qrMs5tWB/Ivm/Ww2YjpYd1kRMgRGvrBl8O2ey77RHSCxQyRGD9mTuMTbI/TWsqw8nvhNMRrDIRupwF6adxIjKZK6pDpotbJMirX97w==|Chương 679: Vậy tới!;pNHNv5yL3ojiKxEXTI7CbyCOFWMINNdpj2G91GGUeq0Mb5LMs+KDB8ztPMu0CkemYcWa47SAocmvFYFRJpOSRiQz9z394XGM2vY6iXUqu7DsW4pCKO3xkHhEYG8kz5Qwh4hJVNnkqbkCmFjoohp3b/XUg3DNBA/3i6OGO8QBdFIMGpK81bKG2AUubaRgecPFCuQGXo0jehoVzwXPtoAHhg==|Chương 680: An Nam Tĩnh xuất hiện!;vZltdV44UO2QMGVypISR1Fy6MQMS1I8c20Q7JN9MajCz4MGkjXi1N/fS2btEnSCcRdwSN4KBQRFEN8vMJ55Ne5IxMJN2TS45/UKEMYv/IjEgRNvHLhsbwyClGw+m6JVJau2ngumQCYj4jjd91ROCplF1J1CWszI7tkrwwyzs9sZqQRMQ6lDfSKyOGMdIgbe7uDLYDefcM3KJPdAsURIfBw==|Chương 681: Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh khiếp sợ!;9eTw4i6aSzlPeDGSmFUYqAIM14cN9O+c10XbeZUBVkrQ9qWsppJBOHdg15va1eWI7KzMA4iqePMEbZWDPWDjQ91lSGSjLZIYzbqcIAFNvdEuqPGD4nyzmFbkvH8Yq3nLO6r2Q8mjZYe/C8WivfUtiFq5HwOkpsB6qt561odvXwlxobCPFEcsBxEWwCaORRmBt5e9IaPQEX7PMIF6fGl09M0XW8y+ydPBBMRGX75Mysa6QnlnBUXlqKR1gpVsYBCz|Chương 682: Giết hắn cái máu chảy thành sông!;Hwi8Yi3o2jwztjN01E4LAaeLec6nfuAACOS4D/3vkyreIbI0sQ/ys7D7PqwRkFYBz+7NKXgyIyXa4C7hp4NQM/d1IrJ4ce5XWPOgaKQCrUNdpKpJuyJBG89q9PVABG8MqVv4xuTCXLAV8SklTKINI1HbZUDMQYsJmD0TrfmIzQ5dmI+p00lHdEXaKqkOgLENuZkPYVuhWQTO4buzqa/GcVL91/buhWQEzCCa0xtaGuiq4rwMqaigBadc0xBD9POL|Chương 683: Dương Diệp muốn xông đại họa!;UUW2jAPwwqF6+sP0vgjAYobp7ELUIUHWepZPjVb2GWIk0HlZpsAvOCKSiSBA9FMaFF3egIccdqperqXNXOjE1/oxrMYRHUlM0D095+borAZypAxE+NHUKMiNOONVuS43/E0jGyoVrCI9q50B88anHe8IDuGjAEPPBbt+ldQjewolsBOuxG+PFCPlFUoj2OL32NJoKiO50p3iAJabkOLUsTwFWwIaxRtF5i41UMruAH+iTk3O9bS6tz6nn0/umUx1|Chương 684: Ngọc thạch câu phần!;+jyxCS53wmOFkjLALW2sDv47XlvZnGeTl4l0TMNthVIFdoxOzUblqDXJECwjun5UGQr6hXB6pGFfe4lol7WVlrxq9F5zk+h+RgTJTb91eUPlXgkHuPauKP48OnBYawV2aQq8Ni1OPLyDFpJyHg+cxw+kt0gIv3C7GU3+kQ3AZ50IODJTIysaGcMIUoR30zp942m6hHPc1zTekIyzTeu+vQ==|Chương 685: Có bao nhiêu, giết nhiều ít!;fWy2eapy2mW4sWME1Px72N3HYRHz2K4/sLl0iG3Q0kRT3YLWQjur9PS4eWzbktZhnKKKeF+h2DpnhXQALWd7LkWpuezrADdzBglFDVvLv9MmZYrrFqP9NttD5dqVyT5guvLnaodnnP7eIdirPfyIdV5FV30o72zMNnTd/s6sf23OCzNkMxuJmYoWshzuSvXbCw5RKzBfO7+j2qfKmX93MIpUa3m5MiR4EhlAoz7U9+IIl0rsO+l84tBC9XQJ/g7y|Chương 686: Đến từ lòng đất cường giả!;zLZ+Mg0b0z3JwrzkmtkXyaHpMzkmYmu3kfuwEXofooYq/ljyd3fu30wJFbRziLN/0QYWdizHCqYWrMqoQ626UDTvXruewXq8ik/Jw9j0/tJK7ORjFd50DeLTnweVobEC+G9E8ZjPtNaQ8isI1KiaLEp2JCgt9Oxl4WklDArlsQ8kAp7CqdZUvB/59PRvTROddy2TSQYx5GSLvEUfD02ohvPDPy6cWuG7f+SmhPmnLllspiUlGDOXMfi3GEXkCXsp|Chương 687: Dương Diệp thân thế!;0wIR9U4Ut2NWx8bCx+vQrTcIPobdCwv6SnrCY1s0NZgQS0cx2GxbItaDaxk25vRHgmSy1A/ey8e90jCX94aZmE54HaPrd2WSq7dzRHsKcH7VkBPDFHVrTqf1hFFOwIq/MezRSDbu6wvikeNOBv4oFPWnNdxOaBfPXv48omscWuGD881MW78yuIgLAuvTbkeOYPsuzn7TACVujWwLYv05uw==|Chương 688: Thượng Thánh Địa!;Y9vDxwqd6Jfufgz2MM0aTD0G7I2YA03vCAPuZQuIoibZ9aZ+Ab8/c4rqO5qP9tuWTvl9hp1u85z7VbbEgSrQhRqm9xfE+m/Yl6bHgY7Xnz+ov2nynmGyDPLYHxp6USy4wSHsQbE3lR/skxYigfbsLy7dr7X6/TixCkC+THlGK8GBrjwXMKRX+T5lpbdp9XfYFl53n+suf1nrb+KmT4q6Aw==|Chương 689: Không nhiều cường, một gã Bán Thánh mà thôi..;6nRBKDceyLuJnrC+fEh7TaE1YKWuj+xQrtHRZJmHX/iLZwiMgw2tq8eT/zdBcWbG64AMsyDl6xKByauUoeYe0WB6LrPHh+iJ9iCeL0tgzK0ypKGnoayRivwCuXQ326AXxKC2eRzvgErtoAtkVAMcS4dZ1IGU3mu0PChlxpFYyKaHHIauXslPwKdBBFSwMeC7IU8ihzMjDkQ724LuS2DESi5O/RlKtht32yGx/4ZVG/EIzLFWv6xf//jtmfmlPacv|Chương 690: U Minh Thập Điện, Đệ Cửu Điện.;S51DPoxawFHbEiCiEi0nPIAbMfaasC1IASWtqfyKAvs+h3p8cU+9xJGd7dP3OrJ7GiyRpGO5DCVowVThle5mounZSlqNO03AdQ2kMhtIzIyUiIreXbn7pRC7yNZmiUO0pM2Ee/GzpRn4Mw9OXz19cUT3hv4l9U3Vygp7x8Zq8UlZNtYLslDhbyjyupRqbFPgR4eDthr6Bd/G5BG5Eqn33bzo9+7WFzLVxl8a8GuX7VYrKZIKGH2S7J9R5xtGnDXD|Chương 691: Không phải là chỉ một vị sao?;/0ZQx/RwBMiRmMkUSvSQNMnjdEE6FtzYONzjScyZenksm/mhRh9i7+3oKOxlw9ExOJm6nd5kZWui25UrpbntcWkbNchOHovpsuqkg5PidYy98akTBZvsWtsL33d2Wd1TlQAM1rpe5ZcrA+vz04SQ9g7BgGcY27G69iLeALG8PjHj0+lS0U7xRUQKU2GFbvbDhg9HEKJqBUEVstOjmhxQncnKBrBwDehjgDL04YKstm5bRr/p6WtQneH6KuZHO7YG|Chương 692: Bạo phát ah, không thì ta sẽ tàn, ngươi sẽ chết!;ZpqdKrdBq9uAB2rwhgm5gbgeeHHm1yzz4DeZyRRKVFb0P8IPapDUzEr7c+yKTkfK8Hk8UPWzwFHYidcN81Rsgk4AL8lnkg/FKUOoW1xNMyr8DsbOn9acxSC82lmCYKOaYQHtBmr5iW/oqNRmVHHuksRfrmOC0XIrgspZmuhjalCl5LAYq383lp547EWW4Pz3wFvvNVzWjAK+ARx8b9PAp8yPC7RwGlNaY6ISkBvl8cskbshaVYHhwZXPb0ZDYm6+|Chương 693: Hồng Mông Tháp tác dụng!;kSXl/a1sHVQINZZpXXXJwcYVp7QTqtGmsn/VUiMbHm6zUOhMeZs7uyacpPPeexDCmD+CiUWLI3jeN+xiVasu4gG948HT24WJRJI8+Z7bsNhA02I1ca0MmbOKzm28SMO1oWPVV2tmr1tEqwD17UlOS6v5blcv6vUCLZckTCneBIrDZpDbYE9Kw8zk8X7xzfb9INRqbeny3C/9S8UfDtraew==|Chương 694: Lòng đất dung nham!;FcyO+jb5oQb2NLEMYo0GSi2klgfwEWj8K4E3rUicGRR/dK7IAYouoMbJe9ItAc4aZLm1gf7qsAdr8OMa+qHpw80GAthyznSKPCxGwv/h578jdJ8JHN+37plo0W5/MYRcnqDuhPxNffkvrqXmgC4gJ24y8U8eFktXGg4DCWZd+KvkFAOQT8rJ8N2UKCCFBh1C3bvDa6oTZkHcUg5b349ISA==|Chương 695: Đến từ lòng đất chủng tộc!;jSxwuOJ6Gre5izPu8TECcGTPG9cA55f3GuA9XBEMMbBU4O9ABkwal83NGdlOCwJUbLzHf6ak8l29Jd/xheX1CsRP3fh3EJPBFA82ZQnK1lqPxKL/TA65XTBEZ369f5L11TTLypfPeExz+9WO5W6+C4sZtZXHaT3G5ySzF3CML51zwI1yERtkkezQDYt+3lqL6OzZ46FyCG2aS7J/Y70pXDiDJ3IN9z04SJF6LwCVwjdY1rI9Rm1rRqSQcqO9cuUk|Chương 696: Cưới Dương Diệp?;F+rJNIbENKx+J/WNE5YNh2yy4KXwPduJmzKcLA0bDXYpNY6FB0mzIoKaSv7F0yq/nvXp+zSJeBW+KqfmLdJvbw+29bE8qt1kt3h9DqdhpWq54VaDq5zV7loH+kUmrJicUS1S/0Mj/+kISB2mU7KY/Cd3X10WEqfXS3t6miSGxevyyanQnr9hKoU+kUWJ2UlYFujR/azkJXsPgNPv0OITng==|Chương 697: Gả cũng đến gả, không lấy cũng đến gả!;4t8RniEZE3peEn/kE0I9BuqWu1KwE0rGyG8S8PdjwnMa0wsxcxFVEpPuLG+BBDoxEYwOHU2f+oSs5OKYVdVhxo5hoTtegkdjuKkWoK4+XJlgqKB+2sa2JcmtmY7J9RqlkPrBstkUAh2XXRmt17ZN7HGMwKX4vF6TOw5QhdfAuQQTIxkHTdkZqQR9HdUKA4Pw5D1iZrtlRl2hfvsT7k+gWLK0uFz+NiWYVWBH0gXkfsXVRqva9oHkxisuRCRDV5HR|Chương 698: Đừng thẹn thùng, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi!;krsU3I2Ax2IyaexcaoyFOnxlxYgc0uRRP/FnGykSVNLDXfGQfjjTCatocBucjrzKtTmutv9b2IaD/d7x+NHuG7wir0Os6SfVlUjOFUJ1Im5C+98+EI3Rfq3A8ZkSY4pC61nBaIaYteky61DRcVQO1zt3Q4Tgsli/mBTTk6kITUJYCi5sOU5ZMOrG86Q0UFbSdYBaSOqheSwBcrSO5u72BEOl5RhDMEQ4V1tlOyAJ/pJqmC5p20toaDoLuJdBEu1V|Chương 699: Các ngươi nhận thức Dương Diệp? Thật sự?;94ayt+/Qgkb3km6yYZlg75bBLf+WxBSkgL4MpQB/KLTEgTZTS5vL46AkG22v9vZEdkktlaGbHL7XJXMRMp/kPYXdbiEUsx/r9WBuxbwu6qWDZ7TUhsdRkRhf2R89YZ3V/GxTkmcHNyKbdwK9a9cG2pU4YD+zn9A0hLCTlhEt7F8ldY9RVER1jBH4BdcZxrIgIj8oop+nCGSzO74vINGyrvgsHsTZLc9UdphuAD2Bw27kz1qeGT+MAEF92BxRyyJu|Chương 700: Đánh bán thánh mặt?;U4rFO8FLp7Uwe5U9fnKxJQjfjBdcXB7yTObfjQm6FP8hDquWAHo46vPIjTXcPx6eIBPd0DgRcKfW7H5ovS50d/m/pQ5mq5BA0opTvvV8M/FsMe/FkwFeJHpka9E905I32WJM/GzpiWRptLw9vE28plPQQpA1g4ebcosbf2CU3QGqnYKlEfV4zVLXs7lG+PbusaTPXzIV8tu87jnV13LR/w==|Chương 701: Ngươi dám đón ta tam kiếm?;iZtdFP0BYps1JGbOIetkO3siCbm5mRGtpozLjGE1bxWl3iC3KUa86uhoSiUjIfOHQw3TvOTxOROfHWVjWnzJxawZB8UTyv6plsLl0+iIBhknkBk6/F/011r4BeMY8qUh3XmdGL/kU6p8gUCCTXEaUhab0687LxB7bp58lZ3mn1l/3xSF5gkL/dwwDD4e0Sb2f2UcRPuTJ8OtEc7jCpwgIOjam5z29g4XvwJgjNQRs/cIf2FPFROXI4qs1oL9vp3y|Chương 702: Ngươi biết cái gì gọi là kiếm sao?;Cy/PoqdOY7wPw7S5xKm2GdLGxI/lHhanyirFRiHPzSuPSF8EE+KsWLopFW/IvyLwE2NW0L9Iv5Ehv6kbPnQAPkgYy7Vhgp+xFTxszbiEoFdPXpmj5kljvDzW2uBbIPGJEsZer6azAoHFEsb/ESzLraCuq8tivpXc/qRr0X16OwnsPkYfcrTfVkuwM+h3SX4l2MGtbCafx5eO52fpawc0ulxU3CW8LP0M7h/RqbAGWJiTmsKumzHB+FG1VV9dk4Nk|Chương 703: Ta tức giận lên, chính ta đều sợ!;ykLeRamHX3OFpt43bu4M9p2U4rKwqVRDdwhCYTvt/2cNQdIjd+9gdBjyqhoiHedAiPnN8kEvm16wsExyCsDox84TEuXR7Lbj2ux0LJ73sEy+MTYdfHowx6a6B+woSYGZpZRBlgW2Lah8srUrpElCAIiWavUdjxJCaq9/QycsnNb8BBWmqZ0V70BIMQ4vnxkry33O/NZp1Jl3BCmA2uVPZJwaggVKAyyAMANTsZvndhLci1jKHzYhZK5Euh8AQwf/|Chương 704: Ta quỳ liếm ngươi!;dPKACmnOo12NHONOT04RrH4JzIXaC+WtrSIHPEqKCqS1IuxDWoxySHtBIuAoz9Dzyx18ZqANGqxI2dFFxFfGQ3414YEfZcYA7MnjiRT4sPcCEm5AV3P6xU4PaMkZ8Fzxe2pEeboB9389+6e+46jo/oo35RlG0TfYD1opA3UPCi4LsSsGP0tDKf4JJY/+jV1al6FoBFA3c99qWnvVDzl1yw==|Chương 705: Đến đây đi, quỳ liếm. Ta!;95NXFre1WVQkUeyjRmZcA1T2NKnOX09kh7EZR5c539G+9lf7GaEeP49bkUl8zozdGCMV5Oade3g2m65HYa1YvEotPuFPZkYT76odufTFrXPFT+UUYI4UkKGgPsz57yUt5eyC3vN9ZUMjaMLeiBWN/XSTxQTByWde4fb/5zVuPVy3kjzOkNSJcl+6ipbXW4Xj+LH4PVn/JUCYQJeHwmnOhg==|Chương 706: Không cởi quần, làm sao liếm?;3Tij7Mzdyw3l4pVgdSD672cTt8IPFnQWS/99M7SabcdIuyE062Uw2DksXEtzJ2oKlfdiJ0ENj1zla3gJVDhJ++mtmbN4hFd+SLPcquOc1AW/1Dnllxam5Ek6d8YLQ+TeAG43TRH1AOtwOd6dAfmKoi9GViooPU6F2pir+ckKeeD1BJHqLiLWo9Z6MFIZLtFYIo1tN2CQ5Fvql+70rDBncMbNWl0BuNrvecGrcDG78Lb/00dvTXm2/VTWLKa0jbUo|Chương 707: Đánh má phải, nên đem mặt trái cũng đánh;N9+sxslbSICC8tQ8YjxAP3MSXD3FKxOfu6FijVb8cqOUPSQIXWpnjUmN3TGIo/pt71pEFthcBYsw/9kFAGCkf9fKEFeKMdO2vSG+1Ht1lkdNYDz0FyuHaLprzC20Kj3nqrJkm0tpcfmgwEHLdggIJrNy8/CC3ut2Gylwzf5T58iipA+05l8GyLaC7wiuCyl1OTkeowZxho3sf+rRFBed8X5/sBAq6KcVZbgxZKAoN/MaxbFl9JgIrWlhEeBYIwg5|Chương 708: Xung kích hoàng giả cảnh!! (Cầu đặt mua!);x5Hf5fY7lGRnrC8SugebkIhEcOXqZZlrUvEe0fktGwPYEYYs6jHz4uTyk1Vz+7cqW4MvSa9Fo3hip2Yss4kHpYcdCkU5TvCiqkAkLBB18oIhqtoFAUFQSdVaafjMSi4GVcjmxOwWcHbuWzDakvos47EUNXRW0fokdDVC76jJmVqF+43sGso+WYkHDa7XPKV3GHCYFvfTdiMl+lBUl5sWOJASZqngYPlP877E/VsLA56O2Aqg48Ai2qjnbqE4Nfig|Chương 709: Dương Diệp là nghịch loại huyền giả?;ABFSc932W0qfue+d1O80PzM/uE4F2bNNFjvs3ZPkF0Mh8Tub/n8pypCukuNcLLk7AS1fqPGw4Q74kBfz/pzZiabLHP2LvUkTobotkHkz//q1LL7ZoIOxTqQsT5c4lAHJTE8rx244iYAkCcLG8SWDXd+L9TlZJkIuXAZStS7rRBj5ui8hBZRrGirAK0AJQWFro3qyqGZVaPakWMSYrbEf2k5mUfuwewDwO50BZkt1rqDJVK7uXT+FoAyAHZ9WnGrt|Chương 710: Hoàng giả cảnh Dương Diệp!;5wxbw1CIexX5NFaBaXRO8Qt0ylDcHo8v9WT2lld+i1/JRRO41MUWnR+DTSTB1Mymc+DLEB0GLx0GolONOS6xDIHJoZLrp3JTgzSHggK/ahy4s1uizO3P7A72FOsfc2JCI5X7BJgnsc9qNiJt5N0k5IVE9B+fO7s+VgjTbQkcjTMF1htQMLkggDc3MhsL8XMI/frnTZH6DTtfdMOidmmagal/7ozGyy+An+6bJWv04EunuNKRhn1UCtIKBB/Atb6P|Chương 711: Bán thánh trở xuống, vi phạm giả, tử!;eeCa7WXHwEBKdeQsdleNgGBnxopRg6K+cBFBX6YTMzsmYoRSsmfgSDwdv85NBH8zfEqUasAtrbwXyUbg+fb9xt8/6CIR2nimClU34WV337m3DgUARBHgEpkwq/24VJKY9Tt4fupOVF4T246X04dBZ3/d/TP50etoGAwjbI67uOY3XCRontCdaLgM8rTo8izutqU+/cuMyLdXwxN5WFx9DTm75yDHxAisSYdiSSShN1sEa1L5LE4z5WDE9aPv8nM1|Chương 712: Diệt thế thần lôi!;HRm5T6+w2k1+dgruF7e/KG2wp5VhNbN/63NwsfWKNicLz8EsO3ElLc0wLWThs5CMaCcvyAJjYQ7Mw3P1pKS78NMiOfC3FFfq3fGLo9qbDob8Ry92vRQfEIcgwSRHCFzNgFwRfVJtjCpfT2/AU6PUVnDeISWGoAeXtTsaI+q8mVcEm4dLcZPLatRbvxasGSVxzm4CugwtEw+Iybs6ZZY4Cg==|Chương 713: Kiếp lôi ngưng hình, Dương Diệp vẫn?;GnhkRnkfMQyB3aIzJx23QwjLEL4MLRy4dyy+xeG8jC/Qo2RlUg+bJY6qHol3eweFU00rxbFpcaX+87hfQ8SaksVkfg1PkH9zjnzUGNsYPQrgerXm2nrNbrO+QyMRXCzgaldF5lmff1At2qNONSMnLiEG0qpkdz7RzxcnLQmm8jNpjZ4An5XfRbQ/zITlAZpPi7z/0q/i00LnPLG5uvLEp17lf+uxeJvLz+1h1wJ9+OwDYGy7KodQCylfow0oEFmJ|Chương 714: Nhiên ý! Lại thấy nhiên ý!;j9KazdXJRmD4xFUQhBSTP2wWYIDDT7l55XfuTRoIKuyatY9PSrJfvQLkndGSTUD5R4lBmLHvZgC7EdUQGJfQi7Z4pZ2725I/cypNkQuJkzS10B8PS0oK6Z5BdxiPekJRUrbOA/Wjy7aeAQPU78E6B/ha2ICZu30mhWa8sXL/aT9kl2I9Yb9OfBi4fEniEOS3TstFrIdidYtQHkiCGz3izA==|Chương 715: Đồ, không chết không thôi!;Ine80iNh6B4aj4csLme4QiTuWwbdkuYmpYSpg+/b+WmO1Wd8vOPzAG1IAU7YiMqyGby1cw/UOH/fg12yOEOH8alOqMpI03rzqNZ0AW85lnBCDMne2L+32EwXMWEMZVldywBIu+o1du0jAMaAizv8M+Ox1qDODRQu+ntkIoq3pvHeK7X9pmbntERfhtn38pUtu/oSyN4JwWZoyFb2Nvt4Aw==|Chương 716: Đồ ngươi Hỏa Linh Tộc!!!;3z3D6MqPQT+74vM93g5QEkvDAoQIoPe3T8ob9ztuifMnOdOKrpgScAC5eQXQNGWRyNXfpYqNsgAAgozlHyW3tvyM6UgZw7++UCVA546twLfd9jv16TMsvDAEQO/H+FBCle0hr+Jg8mIenRHKF+H6cNTqdQV7e7pybr6DHHlOnh0nsbp4MIxbMFQbqTKbTsDjzCiZ+2phpN9+ApKyJPQIYQ==|Chương 717: Bán thánh kiếm nô? Ba phần mười? Luyện!;RBPO+O7lCN0Lx1o0VO6DD+r7UsMwmxUiySi/dW2z57sRTGVcR2ZRmz3F/9KtJDGaNkyqqiF5DnAiLQXA0rmuAD6OImH1fj1PZtd4U8+D9oMGcWOXgZ+gHNVWCORnPLryi8uAq7zmgLrLSIaMECGnx21KjogUNdfgs7eqqnferN2CceHRH/CNIQjS9XK5po4aZkCZAthQYFcq68RHTW9slI4a/CSJo9K4wUVcEHUjnQR8K3oGYr8vEGwgxgbnBhmk|Chương 718: Dung nham hạ sinh vật, kiếm linh thực lực!;+V4MMDM8jpdkHlQ8o3P5vyRGx9A2nCHb9QV8AtMakm+i+iG+QSpQgftO8avbxWae3iyCbXqzOZiPMclr2+q0GiYKxNmOW6YNZfyNXvZ20M4jjEL4woVKkwnft4IA7amFoY9WEk5lg1vRw5/ff1RDZ66nTiIV8+Js+SWJESspEdP270W51PaemSpDrwYq5tY4YEghnJ9J9nUKVODeQxmcOUWMADIwLZmNPGRIa50gqAhHY6lroiIWULr/ac35eXVk|Chương 719: Thiên Viêm đối với Mạc Lão?;+og4eqYYDUUC2czde26PjqtkwuryimDSyAZESGGxawNJhsJv3DLuT0TlkXqLi31inrtzReWsyHfSiKLKIGqHTPnt6YCjFA4SaeNflXLJ0tFa4uwRviaMBR/315arKB+X/y139Y1MZYKdwHL0Pbm15+KK0JIMc/byVitpNf+MxUBo/MW3ToY9p7D4FYFVJtchyqCmvMkc0AG/Y2C7CjYzrldOjpMoly790MPw84W9NVR3TUS8ZETirlM+atViEDI5|Chương 720: Không giao? Vậy chỉ dùng Hỏa Linh Tộc đến tiếp táng!;FY4M+6H8ewEi0ggav5MQ+PDIJiMvHX59mHT06f+bFuQ6dx0eCEc1OJXoR+Tg0y4ZRMAYL+qM3GoWvJhIM5/4WlFbwTPs5NztafCDIn8Vt4nsno/921/cI2JR/2JMMZXqjIFAEerwLVVp5JSZUfiynOytgHALk0MxFc8OunARqdI3V6thJCCtUKmUkcobxCsLmZiqqTt7dHID0GrTu1D288xxxX1MS7YSIcvacYlF3lA+AnjkQRUzDRn4ObslHPe7|Chương 721: Bán thánh ngã xuống, Hỏa Linh Tộc tộc trưởng hiện!;rEBsK373/Dy6zCHZOnZVMcxF9imEMfJP9BtHFRs/bqgrgHf7nWkZ3s38C384C9jiN7vQWeJ2Q7DJnuWZX3xGnkMApG4hio3yGGE5XDam7gYqlEhfX5Q5Q4mKTd2hMtiNZmmqriW660bYkVBQfsf++an67yfg0Ce9KR6qOlILMyXuRS9XKUppHcKoEqXdmzYANC9lAtTuXa+cuFPNflW6bIX275RzWOlMkj9ABdftx2pzb/OY9DI/OCOrsf7Z62+1|Chương 722: Giết về!!!!!;+t9JyrGLU5vUv/I/CukPNevwfw8OtnFTz+wp7Qq8ze+06fNTSTG0k7LOYFEJH+HcFz+l5xTEPaXwKppX4xI8dVgfCBVJJoNSrH26WpPLwd6nOUlx5aKwwtqaDyz+zw3KXFi3rMCIbelatLA4ZXRZ+eZwtOzKly6J+HN4YiW0KZUjAuWc6J84+yKegjdrAbOtok4gUfaMZ5M4IMbu+COA+Q==|Chương 723: Tàn sát bắt đầu, bắt đầu!!!!;vtqXaI/Srpj6X4La5/88QqqmzzoN0DT/KQ6+jQYJ2K6+xU1BmtJEeDhLepK0gCWF/O0ARLiQAS08aDx0PzkonO6R6/YmA4bLbP2NqHqxWHNbE1fLi1audpDbSsuf7Nx4IIWIpt4qtusMmnvi8MjByn5iSDval6Rr+HOBOvEig7fcnz5a4FjqGNFVtDV9bk902Cte3hsWOnW5vNdLU6IE4Q==|Chương 724: Bị bức ép cuống lên Hỏa Linh Tộc;CV7TM15+8cbozLC8Ge4V0WBgRr4/3f7Rga1vPYggrdW/NimvZ2Qy5MRZ2x2QURh990413/ReBQa2aPDpn89JPGrA3778cw59fCrtT3Gb6bJQJXlcD1QgbLLOyw2asOEkkNKrkGQhe0qWAEJxnqGXBAAphRYvCYCwUnWMy0QRFtZ2uVujnaVE293lRnQJ30OMODM2s7cXfxhI1r1lffWC5IK2gFZeZ/e+5u6AB8mCHkX8cXAFs1iWe/K1NKJEe02q|Chương 725: Hỏa Linh Tộc tận thế!;SN2Xt5ccxJSJ5TraWtSvVjN/iYteNfWmBQAdKCDoPyxrV7y1WsGch0ILlGBTc1MmYU40qzpu3NVwoQ75kfz5vCygWGytGFq6nbSIMekkuTqNyBYiQo36eONyjp/jnEZDBRZhhETWNC520ayzevXqk8OvLaU6YIcbYN8kq/Ja8GO0kn3SfpEgzGAKa5/qrrlV7u/mry4x7DA5vFb6HVmtSw==|Chương 725: Khủng bố dung nham sinh vật!;BGBgLkKaIpjMto3qJfwkU3tk5bwofSc774DuaseIQoAeligALta3ntwx8KMavTfs20lH/EdpSGQS5IEIHsSThupiFGBkHGVjyhOVi3YyfVBRyCCctpROdfCHqFpnCkBZyyWhEG8DaWJEz7k8k8pNVvRxtgI1crB5w3tJrDa3XZhGQXlTs2TTuKq3+EDusMNq7K6LLGZ1M6PYw246kpMihXX91YlqTHON0qOTDqQYrpUFNxvTNh+LR+c0j+As/AgP|Chương 726: Nghịch loại huyền giả xuất thế?;4kEgk0HGXFUKEWohWvTk+uQNyQd6U7ve+MZUyE3m3IH3pa614K7gXwu3M96dw1pyuMkOj8KImmWa5qkUBELLUrBibb3qlFLS4Jjoc7YKVZw76Y+b96pl/E3yDx1SU15hRjIyNWoC+LP4qCiAIcywIklsfKifJxfnYLkKsEkRIiurIee8iB6i3Dk6qjhFY9p4OrpWBRIuT3gLTNwtVhmCFp7LMoymEcg3XNNmUUMx/ijt36DdpsPh40ZtTpIyYJfV|Chương 727: Ngươi không nể mặt ta?;b8N3K4EQXXRnRTZzx/gmP/F63OAtLoVEOYhk2mAzvDWsPUIuNY8cxZfb3pFgrS5D397Lw666ur4jk0PjAQYil3HO/jeBTr2L8sRejShHQo+OP/qf6Cg0tt0+jdk/TNH8TgLxw68FWSTaf6E4rb7c/2a023OyLU5nOcTDsNXUKH6tc8At7Miz01WKEebb6pWerm2aIrWnLYURl+yitAvN9A==|Chương 728: Ngươi loại này, ta biết đánh nhau mười cái!;yTsX5zE5tzzG7OKclhOhMDhF5iNc1/4Rfzu+fKeYvV/rzd7TTgEugz4LTkZrNOtnLrfMw8XHJpLEcHHWdz/gGs96TuYlxwDxBSRf9aSkpM+GH3nMO1LAFkLuQqDK6sBFfR7/G58sMwCOY6nxVm7FAKGxX3FxfBtA0poTsVcJFBHGAi25jPcfFYZLXB8TfZySwVpbeVkbB38IytX1qX/ODJlHHJYaKpnJfjxC/qDU5butZSSmD33UJORYWBRLOYk2|Chương 729: Ai bảo đảm hắn, huyết chiến đến cùng!;iho6cM+IVlHa47PKb1pfqmlsOdLrnWGrH6PYe3tmHzYcukQd1RK3IyqyGQip5c6WfxvS+vGqh6ikg5t6GoSopkSwiVBAU108FDiKo+LfFDeNTRoF1ZZQjOmMXYZXlsbmrfbAp6x1lTE/vXjB7+gxpMmun1seV2AYUxHhAFRAgOXTIAVf21UKWKo9yV6KrLIj2hh4jZjnKRsxQ7WXz+jYLt/HNc4GdlWRHIvwGYge35iroKC/m/C0LtMCdkfX3uY/|Chương 730: Quần ẩu? Một mình đấu?;RjpXIYN5PE3lT3FAfLGDy0jaP+df6yUP/RnNJizVAcIJCPwSAMm2yEU6EBhuhy1KUUgPzd7gjpcqxGHjuv9x/Ms2wwR3Kmw2g9UCF7L6jmnRvV5b+b0FPKwdJm5DdStAuVeZcjz+yVnNpbLqEf4Sa+814R/chGlv8V+/Lg4QIpWUXCqokTJ5fj3BYOopU0i+1fS2qqQ/pYTecvz13fe1+A==|Chương 731: Là kẻ địch, liền muốn giết tuyệt!;xyKj5DKNPjQXfJ3H8An/xox0eZPYLcwTpoDb9qmvge9oxu0lrtTKJUo90dW/oWSDY8iCP1BC6onBpojKndwnVVYDKBFq2ePB5rmdL9/h884JoK59gC6lncysVqv4oK1YH4+OG7vmyA4aUeWH3D6Gk8omtLgVOIGtxcCSy+8oZPvWMSyJpchw0ne0fg8j5u81u6If72pKLB5hxdRaWq4X3qizUB4jDVbimvT4jFDjVt85Tk4SISbo2p4S8xoWvzVt|Chương 732: Lập giấy sinh tử, quyết sinh tử!;xoJvLfwmrLvYbeVC946WEsP99PC6PUbNrqScqtQvAATQghiOtaz4o6kVIO+6hwX5Ild1iwA+gVl4OZtJ2p/lgiPIi60mVwT2Q6WNTXHnzSzFiLUA83dkBxDFCeGK/vmPfMiGF8NyrcLZkb0Z4Oi4b4hWh2llkm7yB6KvnEl7HjLAhimkK2jZTHqkAQCo7srkzYa9wTFV+wmIz02R+rPNlUBckGF7wSRgF/7R7uGLY0IVj0sG1xxMVTcTvJkXyGUu|Chương 733: Không phải tìm ngươi uy hiếp, ta, là muốn cướp!;mKBo2JoiifdPNo1wc3RjlQeD2c1qOXNz5Byw+vcloWa0H0F07JIX3lZDwDNnxYiZop/1Lzgi75/0ufsDXSPy79FdUV7ByUEoFloXJw9KPW16h98tZPy9lqeKAZLoFamOQ3ywlASCFR3Jy/JRPY67VqBfjODmHDtkscJ/QqsULMWVokBk9wneOsEYdiKltSgP0zTL+1Yv1A6lTdJ380pnPFldMZtMVnRnPJD4gGJdyVvLO8tE4TV1lo1laFe4Tp9S|Chương 734: Còn có ai!!;1aDKnxxMiw4Md+vHGjLTAVngcu8n1c69TVIBzAfzrvQxiG5knSE4eBpXwZ3lFzFTjsSBa+kn0m9+FvU3+dXMq9l8pENIlrU1EDPBnFWUPAq3dO/suozdnlWbpaPa/I2zrBekVnXbTDHqGv5wiqjjnQyyyoj+VHIuSiDCO3ScS5gCsAOpPgivqdjOHJuUx7zWH06Gv4t4s0Sx/6IDI2hOnw==|Chương 735: Thánh bảng số một!;4uy79L3hWLSM8w4UNtzC+wAxRtWSlfWhSIwWsjE5ANOaL6VO/JHWiS71Puoyk5Kuz+aOTbFkIM4KhD8BOsIKVJ4rVpOjA7YXjFHAiJM7X3UHKOFo9rJDxr5b88bg5t1SS5HQyKfu3I77n6zGwh2z1pCo0K9/zyuHyP4sKf/LWYsV0p8ejzWKS3sRUteJTPBnnImnyEy/shFjWnkaBKULaQ==|Chương 736: Thánh Đường huyền kỹ các!;6mkAjGfln+fRUqWSPsn0oxGS7JaDdBZFXVodRgXSIWE5USwcVxGMi98bxBCPGIeeFozCcl0lo1TC/9KabFjopnyCRxD2yQke8l/teEJlSMSWPesAKHHlx9VY9ym/j6TuehcPygFOB4BIuiWv5juEHF03SILWqLMxE5tUyDwljTbAP4th+T8SEJ+cHxGi+2KNeHz46VB1g2/yD5crgMR6aA==|Chương 737: Đến từ Minh Nữ mời!;ZsnXDb+BiDj9EIvVqgiqJtiadxCU3vgdMzkIXxqzRv/sWsR4PaFPtkcRYFXC0JqQirOA+gl/dd9prsyZlo6AGZGyP4on7zI5fgLunqxzk26UGdBushWsJH2i7uGG0w1RmBQRjYsTelBA9DfFOmJvRkl83rNqEMawh8u0IkLldSlO7jHwC74Z85dGecAFHap+I4hJFzE0w0HLUxph7m/c0w==|Chương 738: Ngươi, dám có ý kiến gì không?;tMMr5MHSfHiJeFM7A9xuZ2A9KnjUlulv5nGxj44KoC1k7bC17gTeylC2DvJj4xokEmh7SEvbPF2CU0RuHgLTLHmvU82+PsHfMYGbps+8sPMmrYOMpFGX3zNFTHzg4+ykFALTO2olfnGacyjTlkq0ZT//C4HzcQa2A8IWHqWOzD6sgucqKD5wa9PQUwKqYF805A9tBVlzziNPRQRYrRoMdo4xliAGDOoZXYo4BGOOX/MtFbQK6NjkGuHZ/ea0wsJp|Chương 739: Tôn tử, gia gia ta đến!;sdEQSBg4MOsHHt/MuLn4Conxfvtv/zNcAs0VSyJ4L4a8lPajircIw5q6ergTO1iAXsGHc2pz6piDOrhodUS1LPyz3zuhO17nUXEV/bSE29EIKJYyhPvO6EGeVfN5IazGujLjC8+7oJr4d8GhSGidqkN8GEp9CA09zh3bJSv85NaVKNTJ/JhLpTg9Lg0Y7Z0AN7wMkk55cLqQnkxGQbu5zg==|Chương 740: Đánh liền đánh, kỷ oai cái cái gì?;dVufcOCqvrVzTv+bZt2JrsBtYGICiQP4+ySVDErpMVuOjNDoOHX/1XnO/WFom6iydbf9MbDGZlVmB3zoBeUOmJbxxygOeeQnS4Ll0OxRdA8jPnWssdA7W+L/keGYOfHasN2KkTLoyaYs1uG9L2BZPFyzctE8eGC5EmOBHTPOqvyDsnbq+lIBR+dbFQAdePYz2KCGXdh81k+U+cRJAB1sCB1K/Ds3NyvmBt5yN7J5R5QUzbl8PaMJhJRLI90Xr6AG|Chương 741: Dương Man, tiếp kiếm!;WRSf8CD1VccgBoGb5SjrTcrr9SrfN+UiNbQW00gidnPJe4Sw1IXQB2TdiStflLe13dOA+EQgb5OXWOY6wJ6Wr9RGRJGupsIZRALQ9qg/cG8iG8qV69OzG184LgjnBcBesdXBv376QEd8x3ZE51bFfHG+LqkjNtJKBbCf0OSgQwz6mkGZR727bbDb7V/Y2oqlRyDQTHgYYMuj+bVv41tS+g==|Chương 742: Đến nha, ta đứng để ngươi đâm..;vSAADTZVmYqsdf81LZxjojF1dr4VYCiiMwz+n9vb/iVLn+6Rk7IEeJfMeTuF6xQwwL1vjRwg2S/w1/q+HmtAsCSHir6LDb1PrB6WLUFPXuUS7buBKkhFtwn+3fVcKq626V5sT4ORliawWRUp7MDOZoOl80yHYRDZEJFPGCN1ZXLArCywBrnWclrJXGwLOSxBVQGKrEiSy9uyik0dVTxW8xRCbvxaIvCqKwGIOeBaftN4roazLcUzqMC2LJgZUGJk|Chương 743: Man thần giáp VS lục đinh thần hỏa!;y5ksXbAPkouwGrZJVbanXLiazPpP262oXjst+2AlVLfjrqAC0m69U0Pz5m+QUAD4FebBUHwLBlYsWdzIy71oDubVyxYlTPWafe1fK07XV+FH6TgJS2ByEVvfgmVodWPbBmKOKfS0A7dC1TMNYu3GQcTkf6EEccQ5948NnmqdQu7CeV+twBZyF/wG93N4eK+DoK2wy83snrZCwK8qIr9Tz2dRtDHaCmkrlSY+7+VzUhyeUlyCGjih4hgI+zVNR3WD|Chương 744: Một mình đấu chín vị bán thánh?;t8OxlqbZtfurOeBvLFdEOtHBclD8B3YpHKDGnYGnQr6jDF9pQ6sABxfFBsx3agYMXqDwEJmmD8IQWLCYhDxSUWqgrG7nmaHdJXM+b9tAVtocgQWGI3tkFsmp+s3bE6Jdk4Orz4M12a3xeR+RhkVE4QLlad42m0IE0K6oZqtuQC5inHIF1aQrTSrCzd1fRuBIzmSFVIHoo6BdR+zHFNd5ADOUR5P5xFU42Euuok1IvV/6oVyVyf+NdsjtuacL1ytU|Chương 745: Ta thành thật, vì lẽ đó dễ ức hiếp?;AR17qErJRBaETnfbOCK4bi2Fepurye6iFno3wnaaj4str+iOx/JPKH7v77rZbWuiSOakWBgiFRLeNVal8fwAqgUJD9f17iPkyR6IN76T3cHgA6U8yVswgkYOm2Bn+cT1gzD/p3u6KJOTm/KetV49JWoQNahGV6Cg9XVQGppMXxyoDpQpVmdfNJHcG9IQsLaHLY/K9Mgmwgd064EluXCoTf6ouJW0cxZFr5ANYK6cZya5wh61XfaTJKe3v53KfVwF|Chương 746: Liền bắt nạt ngươi, ngươi muốn thế nào?;TI+Sm6e4QisWHlMPRbbDCvpv7luOqZVzXLSVEQFnbohWNiY9pBFAguue4bFo/gqHG/ylNTprQjhrRQjJfXOnF9zkU7YWD2FkNdODNINlAwPzA6VXTfxgtr0Vz8S/VVKYxLtOzgfdJi+qX5i+ypsblQulLOP9hTfsLpPAz4HvuLVIemDkH/cHugKJxRoY568ehj+6lkyagA4RIRaJnRWibfACNQS9BsI+3T2ym9AOL6IlzafbUYJsniq+R/EdJZyL|Chương 747: Không có tay bé gái!;Glf9DhVS+C6GBNHsmx7bkIRhT0aXogqPBKPMznS4x8Wh3X/b8A5WXU3ogtPtV5qQhe71pOUpHOvoHqdZ7T+RgnzLfORYK9jM+b6cZoPiDhJQmAipDKIs3i46N3XVrRKIK4/A4LLl66cT5SUFE8Ve1nej0hF99Rn89ZYHSO5FP2Vv9q845U9iFbKxSnrkRs4l5dntIw1HRBF4ethKN3DQRQ==|Chương 748: Tội ác chi tử thành!;muNteOZ15QFH6jJbFU0ue+ufQjYuKoFDEPUbLM0ZcqjAcUP7UXqxOrn655C0inoope4+98mzWu0gmKz9slexejgCv64mF8ewDdIy/xjM5iS9rop+7xk7MedI8JnQ8JE9X2DC0RyPZj+xOjftVWn74OX5hJfDK3eF52DNHRhO4DFTOftaa2fhB4KfeZF947sTsh9OBO9xgkjTiVZxfyR8Fw==|Chương 749: Tái ngộ đáng sợ bé gái! (Cầu vé tháng!);/6QWBBgG1sbWQh+BgCwwZgdFWeAKDoYfNoiW7nJJ+KYZ4ZnqM9NY0vBXqZu4HvO3V+qPRzXV4IZwGVLcQT2+4N8Xufq6vaw3GaRw1GVR22yCguZY6asnhy/fuzu94iu+/ms0KnNeVh3G8W/RI0zXIzl0Wb16Of+CfnduF+RFyfD+mv2eK4+8gTIxvkPduvaZSBt11RsRMq8JZbQub8JVDJ5weV+FPLDYKl58Sv4Ggki4VERtmmDhRUAZ5ai/alqU|Chương 750: Các ngươi, không chơi nổi!;vFxy5HLCAEoGzVwjWj7bAtZa+rvO/OFaEYClfJohbOurPCYobBzMpsFKkTt6BEjLCvS9jh8KzaQhd/WHClytfeH2pm3gTzrqHZV196y5lQiaAVCCYkCTdaD0/2r/dsR/eLv6E0F3HNC2pia+vSLNHBcewTXtjjo1NjA2l7monsX5MhhNxpeGii9kuVJ2blUmUWBWB+UPUYhqrhOYH69uWw==|Chương 751: Đánh chết, bao chôn!;SZkHOyZgykVnpfApAPNwOgliTO4FwxLvSDms3lh8hXs+c4aAIRBEi3/Z+c6iXCZpPzRrFRsZ/otU+1qvtg4rNg92VNXYo9o+3lhM7m1/B0URO2jSVzJL2CE6B8sKA/t4h1vyVuOux67JIRATYEXB7qeH4AfAvZMna3p2iFbm37MMWPYaamMbyI9UiToM5QJ3mMBZbtjUR2GLRrj/dym2BQ==|Chương 752: Thánh Đường thập đại chiến tướng?;ai15NrD8XBHyr7+rxZf9RlNz/OHVlxhu6IByi/h9L/bWIuf1r/iZ03tLxnPX8Fy4XRNrCro5dH8ACGdcX856JQYTs2rAkCViACTZ6s4R/AmJ1fXCBplmNoS/AXiAylwgK9zDEUY1T7HV/ydAGwoxF6CjVVDgb3O22Ik6PdPsphY/suuUcLXkzmFOT2MttXRdzOkm9S0vbOcCDI88FavmuoUptlUocx/fGAOl5lZuHZvJeq8eVVCRw8TH+g88UP2J|Chương 753: Đoạt xác nghịch dũng khí huyền giả!;T4gjEFxea41nJd3XLTEJ07x7UUuIHyZLsakHF86YhogGf3/eM78EgoLGSmiXq+rXyNL3hOERLAuJyBnZvbROxbGbgk1gR0SwErBZQjywoaIOHZUKC909rqIUsccXkz+WJua8CsHR1dHU3tg+QeKmNFAfKoPsfoHjXvZepfVr3PgT0LcYRX7Vv5OZhm59VN08rNEfgtM7KxXwj4VWv8ZwMgUwQt2/KMFmco5+cupmogEwEW3rW1cKJ2mfei/Rbtpl|Chương 754: Kiếm tổ tổ sư..;MmMnhlgli7ryJBWhh8NDLDVhom8phOJMKBx2v+MtIXJxf2txecsut03ROAi54TzEKaswus6qGoovQQWc/eUyAm8/2+tGPsm7dADU+5qmSIdr8mOw3mNBJdSOlAyIP23YCOz8ISoCniGLapVNdpjwo9nN/uHbsWxyI2rP6kEmyxiJs9Wfg34M+0HkI4c+qlkJUMlr2+DJVaq/+p+Udz1sLA==|Chương 755: Vung kiếm thiên hạ, chưa nếm một lần thất bại!;mN5NXEdUrXgB1q/RPaajhKuqCfyCvuJFwPuE9qFQ8lWD1JXkkkBAMPey4Ge2lXFUQiJ3CqLce4MQ4aXnq0mzfpx9Aus6b21Dti1chASdSQQn8GvL8deOIA63QF4WsCk9+5CxZ9XYbpIDfr5mUt5ueA/M5HJubUi/oFT4OS21eZGpYh3wieTlxltwUikH2GSrKmqmlCvJFQE7TUd+EzFe7QJ3SuideulL49sun737+Aa+3s2pg38GpXZhErY1w8Kx|Chương 756: Kiếm linh chủ nhân!;Z7V4zKD6BiIlZybLD0rnCVTVF3U7FcFRXnrmGXNPE9D0xG/vEN1/8YPNg5Fb4+2Q3fV5oFJZjYOC1OIQEk2GUneZzkSgoFEgcvDbfjB9WRdqCGKA+dlN0wMXW/8Dqhk70DkkADTRh6cznAExc6DcDKH+InawXuCVkJNXIq0IBDSUn/8Yv7gtEZpjyyFpXoa/fqjnWk9sA7RHF/9ngugp2g==|Chương 757: Kiếm đạo của ngươi, không thích hợp ta! (Cầu vé tháng!);MGMubtRerT+I/B0MUYNxoRwUX5GXG+4hkXUeqpKIWHe/Sw7m4QflY2z+vhp0et725e21vv6t8pXukKI5dAmYeznXY6Htf7Ggr9QYYY28jnn0SKQlZI30Dw1qRt1qUg4F3QMcwDGaTwu4u2PtEGyvcRbunVfaxxovYLNpUV72lAAiA/gTGsIJ+8VYwe0PJX1/5jROLgRF4FSigfKP7upfYoIB+vknVTmHizxu81jx2R/HE71Y1zbG6QjnutxK7ePc|Chương 758: Lăn vẫn là không lăn? Không lăn vậy thì tử!;+yv74dQuM3QP8RsTadx+5OPDRCOpxtRD2p8RDI3vzpAotKosRG7dYlEgEQO49CFfDntueX/W49yl3vvdzL9Y4AU9ctinmZab7EDHTV4djMZ0pt3qoQUUSxzrt4VnI5Smi/cJPkwE0K1GPQJQRehx1tKPMNpD+yp45oFVN9Xn8YAMf0FQxGH7xppfRXU9R20DQvTK2MryE/yTKAUtjITJyWr2xIjxKsHP6F6HMQuRvAVFGmHhcP6LcGCJClLYYsUa|Chương 759: Kiếm linh, ta đến!;wnmygyvneNSqMoHyWFCiSClb8GQcKZ0rME3IjxaaRVu+nUNWT2rUAE1KBaEPtF9pfoD9nqnAJkJ29Hq/IIQgAjo2fjS6ddNfYMzq6OW+Us1ljQ6MGwawU0ELuRjmIgsSx1Kzm44qrpj/nY/nZiwa9O5tPN1SgDiCTuVmy7UL9xbvCKopP0BicvaAKjTQCI6d10ZCat1UaDzZhLe2o/sJ6g==|Chương 760: Rút kiếm! Rút kiếm! Rút kiếm!;Bq/JXrjeg9DkKn3z78UJ/LEz9qMYEHQLnXNepgzZ5V+07tuguEpUsh2KE6xpERvvKPbOPOnKR9FN8+iAAc5GIEuJpYOPXGWZOtjp/SNtjfGL+80fU5cU6s3fMHfmvs5hOt/SWXJ3aJhAY+8eKqLLbWmI3NHmSf7kr8DOX16mfj+QrUpSTDHnIKKnON1I1mWmzD2i69dWrhr8rRxHZQinmkmttCXzIwQC14ncj/YpYdG4M6VUPU+CUe+2lbZwEmn4|Chương 761: Chân chính trảm thiên bạt kiếm thuật!!;9DS7F57NiOu7pyfgzFuLJfxwSItww+ciJJpo/xWOsTdX/IFbBf0K1IOfTkZbKl56AFgn67AomhTu6G1fTV77Jl9YVxXgVeF3lPGqQF7NciojBE373VZTpC9LbizXmqpChk1j4HCovegVq3zUFhC2FZkku/zZjO9f7jL0NzU3qtxpgAXb+TB3hcv+N2Y3Jck8JTKZahAk+M0pOmoEhc7xs25vVtz+bY/J1eS+NU8rlqZE7lYJVvQrEt5THSqPd4IG|Chương 762: Biến dị kiếm linh!!;CZBRoliK9SBaRVZ6Av4Xy0xuzuFUKnBAewqP9UJVumTrLuRH0b82nBp3bteni5cArERkua4nlcsW6fNIopKEikxhLzAJa3nZuvG4MBVS/a76yRAlwsFfrwBvOEoCP1bv7E5T3hvwfDKI1YQUOyz57kra4GBGxFF9K9KuVJdQy+Or+4rfdTicMmjhmkWsf9Ekz3iuuXkXcOm/8gi1bHwytg==|Chương 763: Hai mươi mốt cụ bán thánh kiếm nô!;kG+X+uFG3B2Sts46muwC51jlohvl7vMKKLbkJwqUEo5svIESbrSf1sZniD4ICcDnXakuAx30gbIquByo4p7WPtC4zmC2A7EDwgTJYYiOWf58dpJYf/CIN2Cd7nVItC7Hu7RsECPRr74Y8Ll523y9EpP5eW8ew3ukp7R7erSnEVHEC6xOxEza4rWA6OmE0od9399aKw2uU8Cpf2fNPkuUtA7/xmFKwDTSu6h+WZABVMtnRPjQx/OoNvRmIWnoSZDf|Chương 764: Thánh Đường Hà Chí Tôn!;aMo1KAay2fQHffcMuU1vMZhN8BdczXWfK5BoKXMB8l+V099/+cn1tTD+Fvzg4/yG5ptzkEE/v9BH2c5EeDm1r8x8ikLNiL/2AUm5tfUfCHbGESTxbVJtFdb1M6JkXxTvkGC/bk1vXBW+beB4eAx7q7n2EgzHEUSoYxfWetILubbHVMml3c3XpNkIkDryJ3tXZvr/7uD/VBVarXewVdJxRQ==|Chương 765: Nhân Nhân đại chiến Hà Chí Tôn!;fvz1lohS+wVp80rOvDUULbT18lCZhywWgED+vGX0s+mtE+rmOh7I9E1BPBbrB+VoAaUptvHCMF00KBwe2iadArrOwmIWIJ5s5wJckpEWrk3UlTZuayubFgYWDbJRjHXKImuUtRe+hnIF+cNymvchGC4oa9GVxfgQ8RVZspmv+aaLgvDmvcyPwwkvNfTl+GHo9aJ6LB70GQOPnlmfZRv4YEI4LOPVJlW6fKQMD3vg01s6DW81u2VSPtw+Ywale1Ic|Chương 766: Là bản nguyên tử khí, đúng không?;o2QQ+x4ZAU9FiPk8zCF4CSZJ1DnezYz1TFzLgGnei60Nyehk0o+0w+AXoP15Bm1QK9YZElvqrYoNtJV/nQnzvmY7Lall9Ase1kGUDL7eewCv3L/DBtIv0XtjEalCi7cNgHgyJQlFcUgBkyHQA4qAQgBtW2fb5axJtug6xnr6LRKWY3/VTqJ4sTJas8CyMGmiOlhwMvQnFLthkF1YeT2xf1sKI390ZgJ9StZPeeT4YdYXVdxTdNbPBz9CacYihFpj|Chương 767: Minh Nữ chiến Dương Diệp (thượng);hlPtk2HHj/9Yn0LhEqTuODkloze8SeO86ux/Dl1yv6t7tZmy7D5qiJ5skvqbHqbAIZXfh17psSda1vVFgT7NETQdgPSBbc1Jp9fG8mXV32s4VKbSSatzB50ZlVNEAw9DzNeW9imUS/MLIL2Qr7xIwN3BBjQOFXFYGnkIE6LxIePOQFB4CRLtpROW95x6yhfIiQIbt52pDh796nqa9RqPcE8awsZHkP1NwaDPqkP5wOhbnd1JyqCRmrl90Uz3is/t|Chương 768: Minh Nữ chiến Dương Diệp (trung);eBCD5deb3foKOXCAfKmdmlqQ/q/RDp1sjOY1pe+t4bMYIlys6EDIxa7MVTG/Inm/svxV/nU1kzhvf/eeGKKT48S1fgYy47lpNKlVoAQavibxgaI2dv3OHqfgwuMT77ETRTIrTtsaHjwTqH0c45LP1f07ku11ZCFLgcZf+Dwd51G7ZVFpNvz82kVWwuN8UulXEWyLHfuAZGXGPlIf90qjmDvMnRMcdVeqGfqnEAbWPbh1Fd+UYEXv6l+bACaPN8mP|Chương 769: Minh Nữ chiến Dương Diệp (hạ);YHi2a+S0GIMq8W5fXR3FepdKUV42fuIv+g21Hu2iGoFVDwUL3HRFZc4SNcPuMH25JXEVt8aEFhOIQEOblPMt/SlXokJrpYhp+TidKjZ5MNTzimaqywpNQtyuS7nSo8Ny0dJOFoAGKcre9REQvVSYypZIKmDKUz9xX2/CnnbjUlLU/EvdJ30US+t1g996qmX0vB72ULIToxdfzdXsOVrYNgT8/P030MI9RFbRA7Zb3zS4ryfSjsw7IWW3lqRKXGl6|Chương 770: Không phá kiếm vực!;+ddN2EQH25N1MN8Afass3nsy43kSJk2F3+xzO/KessyRhFqQJ02jDHSr5cLrtcM3KoxSvGG4s6gv7nD+exo/o8qERuEUCnW6t5023RJcG4yB5etGEuD940YhGK1xL5O5fhl5yu1WFY4OdwD0YD7IKP2aoKIeAY+uedYelf7yQyKMbwqcCDPHJR/xA5+WeF+7gZOGivev5RrrcUNlUxOZ/w==|Chương 771: Vậy thì chiến!;lf1/tw/WYGv4rEaCaNW3nffEZXdy7FETO3BD15QwJbhEqMzDlVEJfcwCIOHFO/zdCqFNMbKsofoAa1iCalV+nVDWD/nWBx1Bxll+ph4rrTP6TM6wK5fxe7cSIsAidSgPp/P/asHIY2S5Yv9524n6gUl38lMG/bkHCKWfioHWHbtPa8JpSB6iXVS7DNe47LWYaeYsIzYyjhYIhzCyvfUaXA==|Chương 772: Ta muốn so kiếm với ngươi!;DQwr3K0aGRWcKwHJZSD9WRGca6qY9wvq6tZBNHmLR3V2aGu3Ua4Pxu3FPvBWoe+L2gPDAKekayZ5i+gQrfjWcoNvcC8sBp7YS09zvEoErUtO6ggBGIAr+SeHyAfqm2S/RMmgahZ+tKvVs5jY8RKBYxNCG0Gh334S/Ey0g5Anrc2FotQ1aJFZCden2zILs/voj5IztBiC7rDSyPmiIKj9DjsMS+rlkHHqs2+v39hf6AMQLl3yYVbKy3E7ojV47DJf|Chương 773: Dương Diệp kiếm đạo!;TcfGBSKd68yVeM90tX1rYjmpbNoXKJF1W/IxM673E3iaNPt+bYB26w4Pbyl1V9lg3XjEdQHuDriAS45/bfLEkmnNj7h23KMkqhrrB9OjnPvXCX0IrN550bBTrFJAGo/u4732DcZVDICsAR9PYlusLK7kQC63GAhDcGKBL3t6QJf3KwAa4vXqy8ycGzfkoGtiwI3RTwETvBSaJzGp8qqhYQ==|Chương 774: Trấn ngục tháp phá, nghịch dũng khí huyền giả ra!;b7haBBkqLtMjucy5n8tbvPTHfTLlKqOtKq0X8zfUjyCWO58oGwJgLPzUDknoAL1ynzbfCXiSvIkmyRuodILADmGDrXrL4KSvtdsZTcCRtYn3uGPFvtTy+4BvqQFHkVeOPS6VP6bLsb5417iA74EQXMNKUBmqGB8vAGn+wti2NICf70RWKb0Z7BML10ALueUK4Y/su1WP9RFpYpLlBbPkeLZHmDgJ3jRtunBugtLc1d8q/0H463UPdPWKBswUWOpU|Chương 775: Thiên đạo vẫn!;B2N60jbcbjwdbzYyuAjiozm5UxHYeErcpkk+LXMoR/h7BSXjmB6iUbl9pVTd3sQC/tu0aKIxchNXLjfb6wvIdQ4CjvoAPPq8qSCKehsT06vBhtBnXsPSRy4rdt7YsgQ6SlYg8XNTt2LvcLsB/g9viKpEiKn0mWc7BfWQV2ZYkiKyP88undC/Wu5lsKiqTlxJ7v1bnBR0DxOfWgyeXZvVXA==|Chương 776: Thánh Đường yêu cầu hợp tác?;Ui0Vp6xbsRV72GXovoGHJRalCwGV8pr0FbaIU4YXcqOnj9SzNBtolx5zhAOG1mapFo73zgBGXcek2DMSYnXfT5HUZlRavQPfYKtjMr//9vLHVa6fcmIWzOppTpgtN1fr8YxX2BLxaz1uGWYEBiCM8LYsXBkGXMl+/Xpw5b55nbZATmWY7qXa5JFP/fegTP0izl5dwkXBBR/k0atb8cpKb/yFbr1WZ6BA/ufacxzb0ttigzRMBaSQC+fBxbE8zAJN|Chương 777: Huyền giả đại lục nguy cơ!;SzYsDxDIURMKV4TcX476LxOPxs7G2VQipqA0OB4pou4F/iHjHztTJ4DDPWtJ6bRi1Rf49kv+pnd1X9lKgDsSKXBxnBnL8NtWjHaoJ2manuuOTnG0OwrZjZk8bqHRz0w+x12pkrTX3AOBQDG0iRcCFf+Fses/bO253FLuM+kLwzH7dGIbrXwfVr42gYn2Gs2U8wB9v+kj2/dJlVcMoBvEXsZdsx6bMdVWsIefqKoYmeyO4d+41WIBGNUWjhsXay/o|Chương 778: Thánh địa chân chính ý đồ!;/RQZ12OxezryNCuW95e81nveP3fIPPqX55l0Xdw86gU0DR1NhbQF2H2HRxjkY+e0Efd9zBCrMyaoLgR79nBqh1nd6cTqRt5zsGgASCMGXAxmpWWUGpbBvY9IZaNoD3pVGV9G0wPbFL4v38ItgOVK9BkXK1z6kRmVGaIOduAEYMQwhNtjxGCy3inpAAa5qIlzGxBPf1n6SiPZffvS4oz4fIjUWYgvaf/i8UKF7VB7YgouH6bxnKu5vCHJu5BWU/S5|Chương 779: Ở nhập thánh địa! (Cầu đặt mua!);rmqE+4Hy84sPQDCucFHMXVlYD5JPpPq5/8IhCQBxLAWLxFZ536PFOg9808V7SrzPu6MyHhXR5fE82vRM9q1TTKgBkv9yulFNz+1TUqkrK83NgLZ8MpAq3cb9+BZjfPKCmKzLEJt//qRIyHW3IrVOKYdpc0MpuPaEzTvKGu8YHzJrNhkwlEvvGAxR9NNkBGa3R5D0EzWlfXjtKEAVioDuNjWyCoUettzqwkI0NKCWIKSDihSAWxVLE3vHc0xbQafy|Chương 780: Huyết xông lên bầu trời, phá thiên lộ!;jEJGWBXcDVey5vdoXq+ptJ6j88Q9o2/9u5X53mUyVjUjVNQmZLQ1VMW+J+BaWnCVr2UNcemxLgAJPYgUxBe3DXYGMl56McviT5nGEEn3oDum1pv+j++rLhbTW1R+HJImB1tic5+/7Nm/ChqtPviYaHaA/XwSnPF0e6aA9Q7Wq+VUXclKaaWzoGND5kZv3OpNorViUrTG8r3vxtL9UnPP0iWsFoYWRVaiC2V5zhTTTP8lKmqFnlwsDPN4/RLI2tHl|Chương 781: Hẳn phải chết cục!;7cMdVUlviBN7Q6Dw+v35HdATDxwHueBtb6Ue1C9xZ5OMYKagSVOSLAogR4CVMdHCwL0vNVOgPvh2Sioj/oJvFpcdUYeOJkBadYTDE+X/Oib8J0KynkTBmHVne0Vky5FBkF0QHXyonMxiD6u3AEYp/lopBeNUl8h3yEXZmeuWabK8Nk3BAhPjihPxwsh/J5XTuHyRKZSZKMjuspN5gBy7tg==|Chương 782: Vô địch kiếm vực!!;830N8TvmbYqzg8XADjHV+1GEuimN2dEGKPdpezHZemTvMXTkc1DHXst/KSy4fhxvmbYUBsxPRUghpJiQsU6x3ghjNuo7KV9HgMAI12+TJFPggsQvP4mfTUAHQEmfN9N0lDK0IGM0eYwOLGouwUotOpv24zYLhbDQEXPMG5xzcKoC6rY/3oURHNqa+keL4urCQerg0pWAcoa2LohPvHtGkw==|Chương 783: Ngộ đạo!;DlI+3Vz5vuh1tjXizQ7ZVR7YuCxXEd2a7Qv+//Cx5nn5ltwFyOXm6rab3qU9gKKwTuLoRG8IlaqtH+AeXVgD+SuK63nKawshyNjuTsm0Ygg6u4ULq5df3TvNT1YZ4N+mvgLgXMaR+FqMp2iMAoDwyIBoHeKqKUTnXzonv2W7OUgpvqdHi+CpeuwRLULJPz58X+0Tm8+xJJH5U/dWCwO9aw==|Chương 784: Tiêu vong kiếm ý!;x76VHIfYAmpUsXTtPBXiIxKvMgIoBKV98pjyPKMVZczhPiuqMK3sktxFCIffMq9THzE2wMSjS+STubNkbKJh82lpg+KoSwL0gerVFqDJQvhMvjvw3WLIeyY0zA3YV81OsBcZb6IL5GFzmaCL/ZDByLU0gnVR2kPsVrDdC9lEs5Qd9cK4AELHiRaMyiZ3ZCsrzd5tSuPW2o+sX4AHUpfpkQ==|Chương 785: Nghịch chuyển pháp tắc, điên đảo pháp tắc!;VQ8qLRTIp9QH6Ias8Rog9XdBEDYDZw/QiKVEyugEkDF8afa8xiINL3i58lTPP85z+yoLz36CPcxJvGbAjoGKdUF0jk3WC9+d46cScRzQjRkdNVE45mFgE4L43mfhI9l+1IZi059ZtkzhfS/yaHcIcwMxRQA/VNPf7RCR+T4G3a+S5FJgyBrxUcPjIFTX4OmEtC6sUqWjIAsd9iNYBHhQqztTDgfj9frAnU+tYJ12Zjd97ogW0T+COjrqJA67LzgC|Chương 786: Chờ định!;HFYsFxitmnCarwzJ1PsbnuvBKdv22KE7Zk4z1zZ3zpTgKc7xnR7i9XUTbZPA1uk64lR6sjVlAkFGjKBLe14ppOPBigQUW/IHZeyhHxAry6IT9dbZ31QHGg2mGOm1N33ZVUUeo49jUmizP3tpyIrrmUrJMLHm1evRzC2lSf80lU9LuiZdpbm6Go8NHvbue+N+PGPSBAuh8QfgolLygn4tmw==|Chương 787: Không cho? Vậy ta liền cướp;gk4HnjAMvoTBVKda6QoA45akc1/Tw8OIfUhfoltdGpC2bnQzpCeP5mULecbXlNyBFe2DKt+pNB8t1y3sYKaEGDFSky1Qk4nMZur9y5017PpP0O9B1JKzsL/0X4vDus3Atf6vypOPIr9qabhlI2P5k2ciFfLsYa+ScfPnX2kz0zlXqrc0fDRGzQzK5CkbJpIpz+wOoJbyBIQvNSt8U7LqUCQrergtZ9OZ4lCbgaBH9qV9r1JZKipa7KHSK7bQ43kq|Chương 788: Người giết người, Thánh địa gia gia!;95+NIgbtWQjzewfKDE+D0BYIqrF9TpJxJuPRRzglsbcQM4Gh48xHN69WDERYH+DnG3r1OFavyyFNqIfk42byDFauJWL0MGoke5Jv83Hm7LNgrdTD+M4pf1A4nF991mHsBrNMsX4vK21DR7r/R69bO+htGZBZUSqI76IlOxcGAzi7JXlyEbXEFa541knWnNTNkrnmxyTT+FRtK/XRZJ7H8tprW3ygeu8WOGHN1SAHKfuLEGG+INjQXOpA91zlVuG/|Chương 789: Tàn sát cổ thánh thành!;jAZw1foWZIp4OEWQ81GjMYJVXrlhsSDP3s31gsxpBOjny3mFT7gKIEh/GKAuFLqUA0WyLKtSxXkqveqHTtld9rWzvFsNvpF5Bn3R1i2KvucevaaveYORitJaxTEvHTjA4sLDTiZbsIDpVnqJR2hSesSMyEjcRVCPJ69NXiwASvvifm5IL4O0sqkW1SD0EqY/ZjxBA378IWF0z9MOiMdN0g==|Chương 790: Một chiêu bại ngươi, hai chiêu giết ngươi!;XH5OSGPKCE83my53i5IHJeRp0wEhcY6iDBoc40HMfMOJ2pdfsZHsgV5baQiQj+HU0moCaugMC5Domeslf6vudvFoD+2NxJad2SzqkoDSHb2Iut3tAqgZ8MvUt5W5RAUzhimJl7ze6blU5GErXSnbzVJ9GqJ9/F/DSVEeSwTIv8g4GMJ4xTeHv3+U4agx+AV94nJIHfvVok1Vbnfxt34ROgYyvXFDz+7FnqGGEWuX/zjLkQPbpGbqriXHyIAO/Zns|Chương 791: Điên cuồng kiếm linh!;p32g28SA2Cy2GvBG5JWLAO1vaRRp8u45wZY6ARgzJdgjV5s8o+kTumO09PRrEs5EuL4ZvYqP8g80KZn0d4VO3TFGyQ0JMPmLtZEro24/zCIXtxjtq/l4qo6H8H7z4Ymj90OqPdahP8AtEGDTVz8TIIH37igJB+VQIMsAXYQatP6CxW81Abq4UwIP7LiOUquFQql1MNs9IqAW3BaOArBhKg==|Chương 792: Tứ phương tập hợp giết Dương Diệp!;by18Mx3ef1h8YVWJCx/3F2H6PmHYyW+Y/wDRC4JqMUTosKHyvO475xrMz0fYA0TVn4KGriDvLZD1gKeYyLoy1r+nPPzaFWfdIVRVzKz4QIRDyCsVOFRVcXp43Jv+a/wOGHZO26ineYtBUuEfkUwnh3AX29J9d51nCnlRVRMaASc8oXPuFg0pA85mzYvSWwoZm9Z2RVPIJC9kLYtxklHBqIXgQ6NhY5f8GCgPgGjLU1U4NbrVmamu1a1umUIcClLk|Chương 793: Xuất binh huyền giả đại lục! Nguy!;FojdA0tof21+JbK1/+FVkdaRtkblcT5RTlUH/7y8/3TkIQE1hJhUXXczr+/kIL8LTLm6KLCFmMpWfIn2HS78DcielSG/o8hyvptvQq9leLdkgj/axUmJDuG06XGBfmPptgKt1phKBnMZYGj+ArMd0M9US9l9/4Cblmn7KH8e1b3SbmctotYfKuuiFGYITT3/WJwghzmOQYVDGrumVTIcy2MId8Z9ayvuWyHYiqtHW+57GKXocFmL/p/pDdcwOJIc|Chương 794: Đến từ huyền giả đại lục phản bội!;RChsP8erlb2hO4y7JSsoa/z+iJ7TcksvQLCQR29ytSv+YDJVCDADhsvziRZFPos6a+shbprLMHFKZBohs90eJkp14Vw7WGdsBdGKKwfzmQ7ndcUACbd0xg7uHHc0XC7Pf/mS7xc6YCemQyPE7ErgAmEYtnyG2KgIk0TiQb9j7USPv7QVivBy5dD+FS9gxkQ7LbMTZdMxW/4CV9rCkaOUtIOMfW4v11WvEZLOlbwpgyRd6cYsGFuJFPWDZnvzxWvw|Chương 795: Thiên giai ba tầng kiếm ý?;KfEpNID2xSDHuM9mGDSZmdOiEq0Xk3tfjI6xSepg2pC+W4WCRWMC1H+8VbmPX7+yHPrHmHONTsjYbQ3K3G9MBWaOMXinv6g5/MUKXq3tCnDPjWNLIUYCHznzVoSov/i2qsUU3trlUHdpFCRGsDTi6imX0QOuEWzT2IQEMQvzrKeP2Hd+e/peit8Tt8IaMLx6bZGMebxMaEw6yQiNJZtIYuz00HLcsYrRpRfVnNoYZkSHLVZXE2qhzn+3f8Ad9p28|Chương 796: Thiên giai ba tầng kiếm ý khủng bố!;dVxpetZd9UXkQifIzmT05fMp0C4yW8ehQMj5RlcDvz7aAcr4+QCxP+XGaITdut4prjzVQVQhrQzQa2s9FQFikloHtq244p1psAG0lvRzvcBkJzMjoUQ9EM7N9MAasydbI7zDfWehy6oPtDG69Xs8dqtmW2OqiMTrRCPmd89I98hzthzsJBYxtGe8pOatpwD4ye8spBH10OGRTw6DT5fzOFH+Rau7j5bWz21Hn5oBc7CILpgkROtfOwyAOReO2w3b|Chương 797: Huyết xông lên bầu trời!!;+2sINy8g0D1dX3tnPsjCNtXnmQCXzmbsxabbuvMz7fTUwH8VNXzzxyzd44Aw1vvlTwBj2eSW1lp34rRfhXDLHCXRm9r1Op+XkSrV/52KA1oqJSubptjerP7hR6IKS1FC8uADPUokyp8gD5yxjzvn1x/PQ3p2CD9eGhLyFPYWVExiXhU3UzYDw1Ezc4iv7A939fV2fI6Z6uJXEh2gVPtXKQ==|Chương 798: Ta vì là tại sao phải cứu các ngươi?;sBBzzmACmZRJiDbN1IWmm95gJoSTMKQ20SvwGmK6JQUEV5Ekxe+OJXSB103k7tf/Zp8bt/Qe6mfpe5PGRjaT39Vb6wYb7Mns1zwRcBQxRzq5RrE5H7p6V+WKaXyJ6zFQdzfoV2AD/5y1BaSuRn5y3VJn+QjS/WtFkQftV4zQvUExDv9TenIv/IUfoFf8guSYLdvCV6xhayN5xoshwqUghqWm5AvPYHlxBd25j3YvZHCo2GimGcIZlSB1U27Bcbin|Chương 799: Thiên ngoại thiên nhân đến!;u4ytzeNyiEW4F+Yo09O1dBDTTVFUvPFFIF2+Qn52Yb+KZcH0j4FP+b5HJVmxcjrKvrjKdWK5H1LG13fU0mjhHvhldXEUb07seuUKdcpX25UEjezC+ElqvhxQWEJX9PEqLC7RSMrbq13SG5umzqbrpYf6mQV6QOAmQj8JTceaLXcR38HSwRoFEtC0dk11E7Pn76scaUQDNjjxHTIpau0YYT5yqpZgDlwzI3JGHRNKQaby543PDjjNcePJ0PXElzfz|Chương 800: Đi thiên ngoại thiên!;xvEtjTXlw/ookr02xvdHB3F7uPKCXPK+s2dhlcDcesJaUVsaYxuwC+RVBDuiXMhitM5nFm6VvYr4EdUa6GCyvcCTM46d85wqdSU/DSZWBbs1g0sHSjudWf+LU1pHT00O/UFZoajMRwGnp+TgFCwfFxEX1bT2mHQzGcXdUCSLy4M4DhAQq3U9znNtr20oQ2xW709Usal5EJdUx2eGYbcG2Q==|Chương 801: Thiên phạt giáng lâm!;ai1n1ktGOsTGn7N2/J5LsP2RITh5vRTk+XXZA8MqXSADKmrVfMpyMYxDZdtPN7ZhMSURZIWbQaHp0CYCHHDTkBUvUTTVPvvDVmxWl7GNgEp1XKj9X3xtni+Zy0Af2lEYB+24hdDnCbotWYdAJJC6bQGOCVTvGvt2Z/cGE2kztbzQU70om/tlZh41Q7EQlpNq/Cv7jbmGbkAJInqN8d2m5A==|Chương 802: Trời xanh, biết bao bất công!;KwyQq4sb28Ir6a/pyfmY2KPJSP8T0VdOBDzRbVjsY798Xgp3zJbfia8PK1WwVpp+q310ZQD83vXpjrNte5ip4NypmPD514ppYQfXz49I7kiqBSUodXAVr0i4vJqtzvCpywWD1yqkfHB6knyxJrEjBAHH/66cmtnFn75mSa8cvefSY1lTC9l+68FwlVgS0yqIeJafRro/gu+jqlgOlxXp/L+ncgbrialrpEE80/gVCcMykR6yQnCfyaKOsSJMNQGv|Chương 803: Diệt thế thần lôi!;j7p/3SKDhwnRLKlDmOLkGb/kVvKbLlVn47rYGUtu00Hi07YOJbgsEoJ8t32UysAMcRfkf1Yia55aH5lj6OBjUJWGsJLeRRneTdgh34m7d6h8FBhajcWM3eNjwOyzFE7y4FJSva8+tRSRIwFd9GdRrGGAu9LZ4YkKYdcUALYt5UWaEvmkuUAxuw6Wk1LEEABDojvU0CdOgGk0B+pUVy7+rw==|Chương 804: Xin mời Kiếm thánh!;zb7VPd78rw+1UBXBBeGZr7fhPjRd1OYOz/OnXWGiXsSSTZtXaI78KaYqfaoGPnlw7FnbC7bXoP8Z0OnwPkeVmkEyE533D6uKvR8ryzkIETMzRsmcd5ZmX2V4BOMYTIyhYA26fBgXAQCTe3ZKs+LWS/brLJTx541xHYPiCXgHI+Nb+06n8OXHwwICfWg592/Tk16QeOHSkhNajoUZwLyGog==|Chương 805: Thiên đạo chi nhãn!;3F/DNrHJ5AeueZi2feXKBcIHglsQgYHPBh/L71CVj5Tdg9jIVkfcW2rGmfyhfZbf0DSu79nEOKN2dSCrVUPe1ZQIlJ8Qzc6PrpWMwMVpa2sz27q8IkafQ3t5DVQ6J4FDNZi98UVRGr9xPUXaGXTrPfrWwYQYpvvRS125X5I3jMfbBC7DWisO8/8JXP4mtQt2vdoQFXHAzgh/Z3W4//lU4g==|Chương 806: Nếu có kiếp sau, thề diệt trời xanh!;s7Rkc6LfgkfriymNhEi3eluP6TcPQtGOecEXuPqXA3ZL2D0lOIPOFJoIuP7dZ1hMVZ+7nUxv3JnoWtWP0+cG0WN+GBknLOtkcMDM+kbhsXkbvqkG0c3HNKwKiuKRqcaM+w/ykjAy+GAFGIGANSVmv+4/Ag/3ED3LrBuz/bpiqOr4eKGw9bPqy4obDrX9dR1r5wQsXNyhAqwcKtrp076SNk07VOCTHRDkzqoKPEJFQ9drV3L5KFLARHxgtTKst1Nj|Chương 807: Chúng Thánh ngã xuống!;KvzxZx9d4jc6H/64DvCQOdjoyfVq5BY10OouXr7U8nQDa5HCn4e3gzV09B1QUnWJAxH6OdYK506mqdjWo97dOvPwQld0wZUCCoksG+1kY5tFxF/nVgceNUEIByT9CTHmW8Lu01XhKS+/wfl5oOw06zrPcgEkK7hN+VAvFoYrsGsrIbTLUcxSG1ZITkQCXYYmtOLZ5dlKphAQd2Jqgb9SKQ==|Chương 808: Chân chính trảm thiên bạt kiếm thuật;xc0pBBwOO6+rD2nFir9Kxkkh+wGY03ihn0PfG7rl9v+lyHrIU2Ss4DRcyYz/dnxl+v0Fu/GvwbgPizyYVJJhwgNRlewwgiYyXuG2E+OynU47ai0EOYoRh00td+jWRgmy8+utIshFpCKgFAAmZI5NBa++E7Aim9rpLttodOnOPCC0HGGuZbLs9zxE1FsqqSfKKQBJDH7SbpmmegqepwlY12+M0rWZ29VWEGMayw6+hmMwxBbXRw1yMC8t9WI87q7C|Chương 809: Một kiếm phá thiên!;il1C2A774v4u5LqPJ2HqDMRDVFEYXYJMPfwrCzysmmoI8lYyMk0DCVJRMTi8knC3mRINt2RbXx//mMFkOC2px5Jtb0LBS/AC21g/7wiOqMzey2KFwc3QFsqfQXIlhVoKJoWqfeYiG6gwBwvi29H/aA8nTH1jOLVxrmj85CSPiwsYzj09DWa3w1Re1Pap46YzBzB6exdWQrXn/cTCUY+YcA==|Chương 810: Kiếm hoàng Lục Uyển!;ALpIgQ58p02Aei+P7XdjRE4nxZHUBItXyTTxXJf4nQ/1zqFCCtRbE59j24fwcKAVAz9lqPxVKNy2RceHP25LPgTrT4RmL/eC1IsTQLoyrwhPrYeqwpQiZxh81Tn+uopg6iqr9eSBAti1pGhQ31+rEpd0t9FxYI2+7ek0tB8HAHte6WMSyQOeNmnK/j2KIbsUK/I57jdaXBHenz6k42JxLw==|Chương 811: Khôi phục thực lực phương pháp!;zG+ztttvewpHI7981cjCXXiF6ndPhvul0FzGagH9gZ6leEVZx9GF4pSpvupeEv/EI/o3ho8zUXPaK9xgGAwMNhuoDE5Lk+bSJFgjjnqB9aZHdzvmPtWe7+q9a1zbhh4HRJNEU2+hR+OHsJ/ha1vqa3mbmIEpWc7uqP0LDM0koeQwGjTvcpTS7i+ojejg8HuF8b8EDJFaYUV3IvDCIOggIP0GuAQvhDfLGCRpmCIIkY0DWkeadGNtFo9sDCq1CNZR|Chương 812: Không tinh tướng không được! (Cầu đặt mua!);FXfr8wrsGwF74SRHVeAqXACE/EdEU573Z/A2U+vTwoyC8nVDj6sli5JQk5TEhCnd8IBH9iECPgcCVUjJbPXOWXM6Ab6qBtJGykfIi6VISx6x3NoJUueULfCL8uTMGgMkhKjmCf+bx4xaoTpToMtWA8A+CX/xlQS11hFaX2CeXMrSvUqO2snrl3X2xN6f3C6wJpjSmOjpF0kbG2OeXZh6QFKkJ6jhLxWzy7VoF3to33bgMNaaR3ZOY9fKO41y2H5e|Chương 813: Không có thực lực, ta cũng phải tinh tướng!;GXI0dAo6KLW/LTdrG2v8wr03V5P0GsGotsE9f4eNXfN9CaDAvzrIiD9r/aRc9VkVrYGiQdXUZ00FptdBZ2x5qTsCvh0gM0QoF0ERLuOUGY3hOHfeKJmtnKYsF3bjp8p1MgVOwgApdC4C10k41356wybfZAU2FVNLfRZR1TtJlljdwZ48fMs7FxhjYdd5WbdCpsl0ZzcYJQBcBw/qa5ZYy4HxQYT1sB7h2ikZt2Bpl9+Uwr8YUauQ85CI/qHkLIIn|Chương 814: Mượn đao giết người!;SU2+2PVq2qGPu2cjopPOMuJ83ulqxNyk1f5rfAcI5n21O6CX6olprhTolFz0nOKDts/DRZ8Z/yDDtIq2BuEmqYLfTWbMLFQscFtVjoR26ZBX6Bl3HA/BuyLy+iyL08juNgNF5HjKEgsQD+4Qh0WsM6+Hm/C6Ry+QESoEIF9JFo74gJJUJ81Gtn/uP2J6ewwjXx6CDgF6KAe8Tquby0Y5Yw==|Chương 815: Kiếm lậu, thực lực tăng lên!;uyz8JIagPC9OdfRU2gDrMJgA+7oz7Wh/jOqIfVm229KJqjEKtgb1Dk0JQfms+Y7MGxoDd2PI+ChuT+bO8WAqjC0dpZJ/wPtb9ee3LBelN/fhJ7wxl/Ff7kyZ84xcfXOVVoQYQyuVg0qP0uXSDLe44juBL71N+N+unEJtcgudxj5JfSPrAI8xXipc1lfJP5l7zaC4VxAfhVyIeq9wY/okUZlPy70V5Tz1geng0dRQy80e4q73czjgKBUGHoqsPEi1|Chương 816: Tiên Thiên cảnh thượng phẩm!! (Cầu đặt mua!);M0mVh8tH8M5uAE4CBLE0bkweTHistUlst+zU1bCOTJYTSh86HsKJIY3axpNJwcX8AcekZBvWfzu/F2gatwyIiaG4xGJy+WqoME+tWJOnMevjhp6vHg3H9eV1+rr5FKN9BbNerrQkf/pGlfO11lcrtgNu2pZ+fcxDJ6ImCHb0xzjy8S/GznN/oII3uW8X4V+XuZJcs0EJRvb9ZgqERppK31Pk+DxZgYkSGS5hs24yG7Qi4tnler2h2sttMlVCRVNT|Chương 817: Vương giả cảnh! Ánh kiếm!;RzZVoT+UgdA+3rrsJhEOEqxBLvrFef2v/Xa6BPhcIOKxmdKCdtqkx0IP6pn4rcmVikSwFVSqCDhrVkTnT0TArj8UxU58mldux2wpmMT++C1luNRj5N6gx0EwB8jopsh7bPhPsM3AvcSmeusLQ5ZNMHd5/rW8CARy7q8SQ19VBtcE7dej1yFspne+z5h5mM+6JSVkmnkbALMXx6S0LU5YBw==|Chương 818: Thương hương tiếc ngọc? Không thương hương tiếc ngọc?;ggfyp9SdkD8XPGHKOBWmZwgMt6ws3F1M7EXvUkeS8KtV/v0rd432acVjFQNsojm7e0jPZhxz6cjGp5aEIx55H6tq6LmgmFBuJqgAhCL4xrTeYFtByWCagKbpjxGjlYLPebI5T62eqeSJVTUmdREQixZGQXkBI+yFIfXbInebMaGl7AjDJ34i1DBL8bwYQcyzwl1AcH3JiLfSEEia5WSjeRoVsnLK6oSOi6b9wuXLESELo4I0G3uDehsuCrIntIFf|Chương 819: Tinh tướng căn bản dừng không được đến!;EsOjulKwwcc9EskJ1g/exjdHC5P5RSB0f6zthzDYUbJ5N3Yxe+o9Hre4hSn/l/YEkyb/VOWuJD6RO2VAlowSxBoJiEt1GvQ75x+3zHxNwRCXlKGrAAev99OE3O0IsraOq63H8aXjUl8xRt9+ehRIQUQMQcC5IbKCycVrj09YB76svb5ZCva9xbB7jWbT45KbXt1szhMCkv4J5zRjdQJtw1/CDgYnMjGL1cLjZlMV7uCnJ9QbIYjNPycfzBYCQKPF|Chương 820: Để Dương Diệp đi cho yêu thú ăn!;vveHILyBJj2al1NFIOJkgs+RzVDroCTOkXDZAZ5u5zY4wS7gdb7Kx0P6E1su2Te9Ap5wpIbIcAuEfUkLv3bUQsEOdHDTp375g3n3KXqqEnkvpmDlBnPtqIAbcwcGS3ucm84GApkbMMizYyQS/iYSDkwW/83klV9Zaxs7pGEQhgxIWnKZ/m6L2UNbKgBPnm1Lpm/u4/Ii7h7nnrqaq3d3v0fkPvsu5ykXsy8QbzEhLDwb156Dcrs7XPm/YEwz4NEX|Chương 821: Tiến vào này quyển giả tử!;RKAoSEviWHCS5giUMNOo1HxrKdekNcTSqEIb5Xm112eVd5LGEaES8zyKTGaUEJ86P+z7Onw6XEdpoDTx0/CFt0Uh9GzWmHU+3gyxqGERAqieGz6p52nBbgBOoDJDIDaILH5dB+LPht/IgvOx8F9KQU0ijE3b0IZLKTPJG5XdGIQQYY4QX4ADQgvdNKEse4WtbSYJjnUqLRu+jY0WifhT5Vbo8+EL5C9rhYFB3uy0YdzAcC1KoG8c78D9s6uQ+ahQ|Chương 822: Dương Diệp trong lòng có ma quỷ!;ISyLqcXzFeetK9OJmiTpKkVLrTkZmUsX14ODJp7rRYUlBpyMbd45B1GPF56pyNfjdPZF287gLd+/gXejliPWdFe+ZIxmXTu89mYchY907o3a95He08D1BaTbn2R1aM+s/RBFwfkDOPofk074ZzAur1huKgOHiRglnrVtV6jAAookc/CAbYi30LRnWM5V7ZDB7/m1Ww7XwiOUS3a9cbDWeg7X6fIasz0rLBa1SrWBgfZ/InSFWk/t75TYSbMaw5tE|Chương 823: Dương Diệp là thổ phỉ!;AEl96h8li5UtEj2/SVFN56DeJ4MpIR12onlyxfzbg0d3fUYStEfPTeR7OG2HTxr1b/FlQi7AkUXHhz881TjD3y98gBjdCrFYP5Br6d7prUlrUXjrMFREyCxy2zxSDLY9Mv6FMNFhPlff5mbDcVMbhQ2LjdgB8fOu6tnltSQlE2QAj9riUsK7H9ga11CzmjsnMt76lYW3ou2gttM3I/NFXQ==|Chương 824: Ta chiêu kiếm này, từng chém nát thiên!;4mhmC5EBUCj1Mi0UqJ7yWJtwPUhpXBZ7tYINSNlYAtCYRhRnugn/y+FbVJy2+7nTzW1bRqHI+2klBxjlCazty1rpLX5eY58BFn/IAASFLp4clgztLmLnKhjoXrOdDoedGI4tMG4sUjF4cXUEe7nXTImztj0ug+UHRg6NbSRqq0T4DOvlhSoqOLVzQXbGqMvZYH3zJ091BUoCOjpQZGRRePNalJBgA7Ob3eD/GxV6/Ca3A0uAPmZRp6bCXuXQbCq9|Chương 825: Thanh Châu mười hai yêu vương!;9Piu1ouRNdMWVFOhSM3CzLOYJ1D04IgLU+8c4gcdMelw88gcWy6faWCY9veT8hLI1wngyUOwNEmHb3dhSQaFkhp8Q07NgaOPTZbnc4eyXPhmZyPZ76QjfzbKdHBOc7QGxYP/aEua/v+bEoMNLt2IkP2pDV2KJot3n3p2H62FQHfxhAaTJ2ar+AipNTKDuA0YKHMtjh4lQuHZHxdKVRIrRdQ25rUX61U2ZOrV11OcFVi1S6rjRPZJkUota3OTiNwq|Chương 826: Làm sao trâu bò làm sao trang!;cjmOpo4SMp699ZnzAUvmCGGTg3ApFNf5q7VYgio/ZfKsktrWbCW/Mdm5aXD6EUGodNkPHsIjys1nTwPuAaG6kyOoSpN9GdIJVQ1d11qn97uvnAAgRmPU8hZiTVCczBWK6PrLRjayMbDI5dBy8v0x1fdik13XSVDPARW/Ztfnl8+YYA+Xk95DTAUzG6GwsvA024hs96/M44YQNdp+rf1yTGham9qgILVwdGTbwMltlGlFU5b2u8HWkO8psNbfkGaA|Chương 827: Chân chính cổ kiếm trai đệ tử!;VSuAKxzBCmvaebQD9LSssGq/llumCwR+6VmEqsorjgaBgK8giXDCkDYf+nnr0zS9PKKYU8ZugB1GE7N/VqpNPKMxsmiTiwgZKj+4z+ikIrZ5gh+4ezpcHXx6499vtTdUy1S48nyrvQ3lR9RKFK5gb5rBUX6n/yYP+1aMI+Q5bQ7XOIk3v96l4pOb9kRrnO/Q0dbbKd+LRVWU0cQl/k6wGWpoIs/aQhcRzMWJ+JgTh8QShp56qxixyOOQ/qS3ThuJ|Chương 828: Ta chính là cổ kiếm trai đệ tử!;9+e1g6cCRJhaZxH5QRxFI47TeTXnfv5F22MR9PnbXIcKcRTHpScy5TQG8NWHSSTsOpC71AYIzfmT4nCGOwdPahmZLbjYj9cQ9lnc3el5z9OmGQ1D+5NHmz6oXYuK5akhP5P5wQjSp5fHfPloSgwwhFd76WDdvIauVG+aA+Nxs0pvpxRuxgs67zTJjg/Oekgw1bN5368ekONK49VE+TQ53BPgK3GZQXpP/xrTX9mR3R9+cwefVX+TXZKEpOvqgnQ9|Chương 829: Dương Diệp Đại Hốt Du!;Uo7Gu+pUuR/JigO6WYsGeUDEUGY/ZB8ICohMcXvHwUw4LV3OKA2Juu0KA5QbVnN88Jid2xfcEKdmqGSCqQyuNu3CD8WsSmiFJm2abBsvt4iCNHwR/Q9UM38cg5HKVzeghkEZQ/scP0BfyFCilt+Ug/jZgHVaQWDRVpk151FZYACUpvtChvwhnTK5mm0GXRr5EjjTIfulOMqOQdX3u3+7lg==|Chương 830: Dương Diệp muốn làm kẻ trộm;J5CpPpwqOV6TH2sb4DHuiTfJnIBewTUw3zaXzfWAXHtT2kDuRJaBDr8tozrsDDv93NdeAyMymHaKHk2Sq71vQslv39N2r7CaDBZMJwSmrSQigzKrf93iRxTMj58zCYeaoWaFilh7y1bp5nI7roRxXyGf9zVGcA3BE9alR7T248IkPDacU/MP36+vUzzZKq7nH4/R4cQPEBIVF+KJVUScj8BGYM5piXANpXFcA7z1Q/rOylE04r7X2IHNGQaDIcHg|Chương 831: Ngươi thập tộc giai diệt!;G60/U0ckLaw5AdBGvOr+TRdlynzRmFhOP7dqLXL6tPlV7R7t+jS/OlbKu1Vm7G/ihig7Ewe1FKFhylCrgVLhUrJii2jSD/ENPmwAWJgVpezLpo5bK/XHVVwm8ePzdob+0C5hPUmXf/PMtfvKLQWGOSIyFeBJaHHNA5RTiWQMvNXPYnNfvfCZruS0wgMyUMO/TnSvzCbcoORldQR1YBA3fJ8P0YUwBGdZ04OD07mw2tTFBZIA9Suav6eOjvbVfVzQ|Chương 832: Hạp cốc gây ra đại họa!;8Vi+JRCujZBZWbV330kYQqhQM5T3Oa7qZ3Y8Opx0ttFYJr7EOHJS80EaZ19Smwikl7KnFsRFbuH/tQrsex5IFYY+PCIP86l1TCrJKv8pal1vgeAdeyFrNwrVhh3joYgl1PJGFQDLNOtFwvztrw0eEnkhbJKISUnwCeGY7Ag2eTOIibMqQ/tJqyLVbPklIoSYR1T/1oz+5Gm8ERxHALLpNQ==|Chương 833: Hắn quá kiêu ngạo, ta nhìn khó chịu!;JxBAHxw+8wsWt7UeE2i4ZZC8Uz9frRtUOuRydVO39cJD/iGeo8n80e+QzPzR3YRC9rSZRfKWUOt1Y4Y0VOYLjXAo464a04xuHnb+n8YqrorVONEw88L6qqohh4NO3PfNQgPGX5pGOeCR+8wYRSt7heuav6ALYaRjMyj6LtcPZXwnlYAvNfEXO+463DvdlNmSW2+nUS0FLF0Sr+KlMjJwiXd19FJGF6nGmE57vM+r9XNo9QSYlKFgZmsR1o2fg3PE|Chương 834: Ngươi tay mơ này, có thể cho chó ăn!;vcZXChrMzD/fJf8jGNIMQUCWGr9iNqb/z9r6IglpuN/Oozz93YlKp3Z5IVKh88fSopUQ73VAKCDcjFw+ptSwQqWGudiXqmupa+iyIP47/4U2OA+wLzmZ/o14bw+2Jgupf6MTWQE3Zboh0hzM1hTmcmSpHD09YFjzxTEO6d7bYkWE2HI+M5nai8u3V19LNCu4IZNbrqMwU7RAGdBkAtPaCweQ4DGX9fu/kw+J7v2ByOfEyKrGHGZ2pRvY05Fb7xvf|Chương 835: Máu tanh tiêu diệt!;kFE3zlBKGrli9RZNmVy+1Eta5yu658PfrUOOe31Rlt0TD7ywmayWTu1JAlhEqbs0JI5qXC1gD2BfPNdMDTl1hkSUXW1WYL0s+wDNwWyfXy9q3l7IcLlgDVjTNqvABfqWlGProeQG5ESqXxTcaAIQRY2JseQiWWbGwihgrOxJqPlddwdiQ2dVUN4fTamnpmBM/G2ZAgPcF0tslQJbFs7eTw==|Chương 836: Hắn cái loại này, ta có thể đánh nhau một trăm!;EvgeqOxMvIZ052px55mWqvnzMVzgpILFMEJytHyugF1FAW+XtG+uM/7i0Iq+R53T36Y30280j8jhOJmG/b4CWDI+HnhpT+F34g8huBNNEiBiaOmch/Zg6c78FaLj1bI93xfKmLhQvrPYTC5HE9s1n/wbzlkx2/Wj+0cxNQqott+tI3twBzAsuEPGt0fULF10AA4Rpva5J0dVDe92Uee57aarslPp98bdPFw7KPGRvl7/xOuqiO03whtvi1OepWqp|Chương 837: Như thế nào kiêu ngạo làm sao tới!;e6Jpt9+wn05KyzHIxhOARRnZr6bIdee0yfasqajnbZlUMJRZ00afDQYTsyfl1h9rtFxb+9GLBqI0/P9Q5wQmabjWzgFnFpUbC2YFezgbmHyLyId7g0PqIkNO7nwSSGTgq34bcs/iYCkrNc1SAW7T8GJVgbRrBDr5bY8a2onp3Zl/PRivjQJAHyApA6P9d7GbdnlkkZL7bOomXUZKGei5MgUYrlCesk1DTKk0grCm2s+AMDXEQ48Yi/qSuAC9lXl3|Chương 838: Đống cặn bã, các ngươi đều là đống cặn bã!;MnXs/MKt3tAVF5bbJXPhHWb89+0I2ArrtCZ57orf0fUShgq+FzpuB6KvAwD2t6ph7BFSqCM4pI2cLN3VkC0uhJgLmR+Qtq1jX2VkXAZzta7G74qJ264fCDVMCBm96g09neFXBFq7eobcTrhiwQlebEe98vxzaQoFr1Z2r0kcFv/rIa6BKyfvdgbMu41Yv6ndRN1UbLCtuWteIrdVwA67l+fdHQGvo/Fv8MLiFL62t4uuJXm1WS9Dq5Rd9/Cy5gA5|Chương 839: Quan tài cản đường! «Cầu Nguyệt Phiếu»;C/C10joBMioJcNt0XoHI0kcTNgVBpuT0fwuND5R+ZBY7tvfKHbDFTHgTvIRUAEiXL03huTgivozvWxtJAyO8WiJYipRQ/gPLBU4nbqj96i3NL/5b7U0AAQgIG8/uwyYAFL0RR3g5wXPAkVdeOXMjrnsaLs7ugPAluMHLk4Ys65Wmi1XRZggUs4Vvh2Krptug28cp5xboM6Ry/0vbWJSg3YgAOX5R/vAJDT3JxjP0fZ2U5GtnTDLdf7CwcQcXRm3V|Chương 840: Lan Lộ Quan, Lan Sinh Lộ!;LK+5U1kBu8ZmaTMx8RADpYeVoFpG/O+3q4naB8WpYsE7GvfCizDuBYV9otyw2P11+DFkW0OHzx9L3NE0/1rdySxMGkdX5YK0zqU11HddR0BmENCVFcPiJa2URMnIdhVnqltaQlRj8vhkHTL+culc3izmde3YrilWc/H5f1ZXf+BL7IKEGh2AqdovRiyTcrlDrnj14TaZWK8UbD50xJvwCg==|Chương 841: Ta đánh bại đầu của ngươi!;KItN5l4Os1RJgTxqPcWOf1ALth4bKpBAQcelhKiIoPcCu8dCJ+UlXeKhXCSN7he/OjB9fTtCh4DK9PItOFbz/popX2KBbTEV7WF7qK0V8Q8pSlVvAcXulsOyauzkkoVoiXibLKhDvQilUim9IsT8ZcE9rxceExF1xW9SzeDd47lIYHoXMCjKL/A6OmuVWzBZ34bo7cE8QLmkf0wuhEVgddjWIeu75RCx41tfBgkX7gO/ZvIqgY6T8/z4peEIZMYz|Chương 842: Ngươi cho hay là không cho!!;St90f2Zdz+eLP2nGEYta6Lr8WwVLiaMTAiTszT+NNDFsPwsNkZDCe5sr7SYiuVT8QosP7wu6LU2EaEJVP/z4ZBXtNQ3wF7cINEW46fTnubvnw2N78RxzJ2vDf1NkQWcvM42XIj7LgJ6b8SuzTHA2iz3e49E5fHXk/1KZFAe3YVk/XUtb+IiUgFadPy0E2ykeqv2lWIWMJBBzPVvueNUdGmhCFr3sK699qGrK6If7PDOD2EhOjbetp1eB7Bwo0P5D|Chương 843: Dương Diệp bán nhân mạng!;/asoZDe3ulf6hrgbQkBlXIUnwmponHQ9aedRQaZXQXy99U0T6RJkzha8ZWC88JCNXFht4vyltJrK9u2V1jFQduwUWwcBR7fLbcu9dlgHNYOWCC/H/O0OpLuRGHoWPeY+Oo6zEAa0g9zuaGOLVviF4B8wiF4q0dZ3mX5nM1yhs+pTs3OttEnvBFaJ+sZm5CKoTQOWnGxpwWOv94GMmAAtA0odou6vi9XdwRejiE5Utswrzaict+IQjpb9TOrdnJYG|Chương 844: Cái này mệnh, ta không bán!;NyakzFcVSlWdc2CksGO7P3uTJwez63MDwtxr4OBsbmVR41E4Rpwb1uXzEUo+nvPS5Z1QTRX67LGFzFcYN6I4jRZjsA9ifU2uf+SYWPPWYJ+8o5CcuY1h1nljl/sQT9ri/doAK9sbVfgfErpdDNWyN/H7UJKGOakINPN5KOuTlU5D6UjaowE/XtcL9WSSGx2u2BPcrSVe1z3Z8ahkC4NY6eon+62MDpS6yR6pj+iWPaAmz9sF5bDVUwoxWwzn86se|Chương 845: Nhìn ta một chút tàn không tàn nhẫn!;55gNYBMfJzD4t/ZN2RLclU82bB1Bk9npW+O4T5CxAdNKxRcWMuDaAFZF5MMa8zPkL4busVKZINnHEpRF7gxSgn/hZnzcucDdk6ocqdNZ8MBqV3IPgeludOGJdKx1bzgzCycOKExxGYe/9jok21i4i3itrX+I8HY79WU2JeWIgC069GWDEpHVRoAmp3ZZMzlmZlbHk8geRC3TKEHYqr/KLM1pUqS0yBaKen6mIypTCNW1tv+YdWebJpt96mA+vJOe|Chương 846: Có thể giết, không thể nhục!;GYqkWdNXY7zRJVZv3GqgW5SrujmtaASiLaVeu6HnoskuCtMCuLRvdvATgog24P6Q1saSnwjioEJaJ/uSqQxjsDBljo41C0LxBZbAqfAa2e0K2mQqFPUiQC1q4oXlcefJRLQazmv/2IHL+Mz5WmTWB6bcyRBe+ovgP3spxvYTaGdp4Tga0qpych9q7neX1/TRllh2iyeylVOtuBNhglO+gWeHAP92MK1pZ/HV51V9X2GwfuZMlJy0+3cqiQ//fmin|Chương 847: Bán Thánh? Từng giết đến mềm tay!;0EZy2IZeTGaAgHjkCWqMi2fcHml9fg5txjaBLENUztvdCedF9Plj9MrGuGI33VTTiuj3MdqoiD2nyMjC4I/ai2PwTiyD/avP4Oqq0JHne2Piua7tGpA8n6w88NqrApyh0HU06VapKN+kvUWKLGRcDHCfge3jXBTxDg4GhBrA4Tzg+HKa2kAdo2PAYMCxjpyM95h3CT3Tkw+qDwHgK9mqHE0n3MElin0tvR+Nrq4sEIb4GQ9uq0NsQH0I390EkK/V|Chương 848: Một chiêu định sinh tử!! «Cầu Nguyệt Phiếu!»;fwwjjKn23hzv+Iu+p9CupZ5vjHwz3tNjVeq9QTjXA1TX5zoLxllDBpMEYUSaNs1FSxp2IrK+3nsmYy0TgPLxmdcDpZGEW0K08lpKYEszJ1OrhQHhyUCsUFZgjbaB7DYUJtH9pcyuZQgZewsdYH1xg3yU9jYlN6kH2Yt45hHRap7SnGRG0l53FTv/BeMGveQNN8zpSwZPqyUjKYcoNFsBgaElTuK6kU+Zdg0qn88QiPFQ+A+UJbc/CMhBj4hMBh/v|Chương 849: Kiếm đến, kiếm đến, kiếm đến!;DNDDCUNVkbIcK5bP5WfnF9tsiiIi8F79A0q8ZBamXBZtRS5XrEWi16PAgUvCaalv3kmqlXqaKCzODVUe6jt69s06FMjRa8+g8PJxaCEhIaA8yBC9S0lrLMApyls+MYBRTg+hM/DCw9zIpq2fB6WyH70Tmp2ZpqpynvreDKQV54v7Qxy445LEN26AlhRdvC1R0CwIkRIgHB8AWQvCkfMR/yZ1+R+S188+ZnnwaOQBHoeJOzNGcntENPda+wr4WtNt|Chương 850: Hung hãn chà đạp tôn nghiêm!;kDiK+YKZ5IJxtM1wjJYI52kWKgHLEJG8WoHXf+lbTDK+/8PxnxFwjSp+Glw7E56xtJAVSP6TzILHg3FWM6LPGFBLWYeZ7sBPBZUpL0erxL0qrBnsg40BAKZFMKPK/SVqyAoSzUUyGcQ9+VhUPkSqH3UNByRmFKWV0wfymazYItp9rEPysPDLppoj1Yv15YybQaS14yv7gcNEGfuVf+/Jq88FZd6TzkUHn7xT81sdu3Wn9NUaVt7T4z7a8r7gGWsM|Chương 851: Thanh Đạo Môn, chỉ thường thôi!;7SPjeF8x9whF2DA4TE4UKzM4SI2oKbMm2NN7UbwrcpZgrRKR4kOT0b5EU5/uZZYYKQSPH/9bwfOq84jPF9dlQfwFa0ZZ7j3C22BsFS0tWIO9KAZ6OY6Wr+ucYVrI4/wcbmcOIMPZKqnaerQd99fvT8/Dk/zhiNqePCn96R90nshMCmBWm8heQl8BvDl85eisW64bAlnktD7O30jDfepvo/LEXuSmZZlX90BrMMcmZ1n7GK/H61L4+an9S+Sw6cSN|Chương 852: Không đồng ý? Vậy giết!;BrpISsLZnmBtQc9IQYV1skAhhckrR7sLUk8lCu2H88DBBubFK4rxjOefhYJzWmY4gKvi/vvkUbqjaWm3Ai96x2IZL46MwTDTV58tMX605/HZq2TSPxqoNHDiDGX4HOyX4FaM2YtqPUmHRRDTBSLJoWyyVh8nY4Nm8uddptaRMSTnnSPhXQIw8OS2nrNwwLTDw0lsc5jYpxi8D84c6FQV/w==|Chương 853: An Nam Tĩnh tình cảnh không ổn!;8oEqPJZKbpokSFYv5+MI+SZle7toEMCVKVXnsd43BHj2omJ9c+kw0Q2z4LJ2eb8s6OvN5Ar+p1zQbFsk0NbXQZ6QtB7fznRA8EMoOtdP99PWcrVeT4/CuSBtgvcwD1HNPFBSj9r1vjw+wNux1REyl4TAdfj/AIYpTCqsArEiuZtB7rUr0CHzARHfzBAgEgzeDHl0RTVGTpAKQ4Hohsg3c1Ltg78CrmcMiFXC3ThncsoVf9vFuxFHJtRqOty0sVc1|Chương 854: Ngươi có phải hay không nghĩ lên ta?;h1Nbmh9NsiPte0efoCzqJcGc4rMxXen/qwKpKntVsyy+vIkdaXiQ55+IMLw39+nIr0zE4vsUJ3PhdRpKFEpxC4Iwn9wXiZcqx4llNGrhd52KV6RvkBF7rI32S1ObMx9ekAnWfWeGYXhM5bhM0Vss4274CmyOySq7whF1LKYeEZfFo26Z9F/X8b35E8FdOkIcWTG6PKD4AXknP4UF3SpCyWtLcFSp+x7nUydjy7hSdkcDemnZc8r0xjy5eS1mRKGq|Chương 855: Vân Tiêu Thánh Điện VS Thanh Đạo Môn!;mppjZB3tXPxCpytEKIvPdjDROM4M2u3+MUoXGmGstJt34Yu0W9mAmBPwXtxlmgF1lvuySxorPrd9GfJ37gJpQtVUYMohLtDqRMnLopVVR80K38YgJj5jk7K15NIKML+lpbvTaxpCc37BCdIypLALX3G/uCAzYWNq7Q7vHkY8FT3FpNcbV9ugqWy4pmzk0f46ikVPCLgnnmu+OZjYAFbGjBWRUMa4ip40Ko4j6Yvg2j7VshJmERzXYjaGfm0aY+nu|Chương 856: Thiên giai nhị trọng chiến ý?;7lp3XFn3TaBfJP0HHNzQ0nKWuHddNuB3UDIfTat+uNsTYv7OK4V8uf+vnIgdP0syMOm41Xf/ZMjTmeHVsDhcoOehVKweghN/NRZeWVA35Ug+C/xVBdSFjtgrIUwcBDOaWqBE9RZt+yTdGmgLH3zKAo3fY6VHCPGyY1r9FWdz4iCIuqCWeMteChIEdvPwFEumXqxh0vutiXW9+mI9ZwBAtoCHFXiWkJsrJglmoNaSHLJZ7wx0pJwKr8UaZI6jh90C|Chương 857: Thượng Thanh đạo cửa!! «Cầu đặt mua!»;pGuyHUn65Kuv+N4uTXyy9Q9/qtDkVF23Ffx90gQO/SO+l/7C7yPljk3geUvdwgvetn2T26S2+AAgdwGicnDXJDPI851R7yCsTWzSg6AwWkxlzOm7kp7irGu88YBOtnhARcxwQ+xp49ebnsd62F/OLm9uABn2wz4Sga6EtKjUvHbFoe5tw/sy7G7wh08fiRD64SvLJVeB8PXTlYY2HlGuGCmnnqSyq7WXcUsnOwN6PJKcizwE04PcPWmmb8YnNR74|Chương 858: Thanh Đạo Môn, Ám Môn, Thanh Đạo Đồ!;jpEZVIGAeFQcgmINbbCeWMgPyjzYzNTNHEF/oYClY/bHtSF7ADSRIz0fr4m1VYHSNhRINyBj6KjEEa2Vxc4ssPyZU8z/lhNUlw2leoQ/Nm8ClOrAo+8lGVN0PZyTnyzWzewPEfTvXbJkCEaam8irIsykX0En6gGkaQ8aHvwSJLyJB7BwYrahJTVeyE4Y/ZGGjX7MO031DiOym1Xzl01KI+b4RLdzMJzLb8TuPGPbPw204Tb22IGl8vPcDXXT0tJP|Chương 859: Dương Diệp bị nháy mắt giết chết?;UHnL2/yU68n3XCbpjPbVDlRgiyAFZIIQzRda28y+Pog9YeDO0IT8odcxqkplHTgNcLIrKXnhtShPNULY0l6EDBSOFm35I3jFqPXZ7rRIP9oLHJsrc4Qg5UJyYNRTr7YFD9zDNjEZfxIlK49HLwsWUASg+g5RfynqKDdj/3ax8rBrVVdj/3gghk5Zcu3DzEqrrq5ILP40IIXYdssVanXdmMIqPfJ3SVCUv5gwy0d5aWRvq7mqqPXG0u6wO727V+87|Chương 860: Ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại sao?;89ohTvLgq6J+fadQzERdMKyfE8XVtRV+OIvDVNWDx51a5kgT9frT7jNAUkqfAF1vvP/z5yL3UvqEVDDIl8pjHKQSRFonTsrJ0blWVOHXV/KM5NYKVSzDFaQrIwniFr+ymOckRsKbB5icc7wgiSKZD1g+B/dKaZr6BiaL8ykRwyjIyxBxUb59jUB8O/A2ambVF+wcGGIcM5bt7W+YoFFyZ/ohE5YDBP10kkXkvLnq/uRtzLgnSgkEfRx8JWx7hsJX|Chương 861: Lăn còn chưa lăn?;81qXGwqOpdWBTiL9L6/HUkaYyL14z0Gj0+4gICVz6iMMQ4M1puLbHHUDCbPFveToIMdiEsJ8rIXthotHI3OPF2SiU6iqkGm65IX3Fwi9TM6sr2TYcEkSRLmAIzWrisvXSQ7nz8ZUOqlTGrIyxTyPwyFMav5sk+GWsqVez0dZKsY0ftVs1Bhieekj8U10E7YrTuSJUZjw+ZohuT/182c5bA==|Chương 862: Không cần làm phiền, một chiêu đã đủ!;i9REDntpWpqoDcB9pVSlkABDiC+LYIdTQb01KLxLglq/lCoBEupQHPhev57Se81W2ul4iaScgYpVlat+Rua2beaBYUTMBjj4tnzALGKNXpCM9nvGVrZPTHoTthJmvf4BC63kKFSP6J5ys7SBGw3XNTyDhOk0j/ts0hkwz1jB+uHAMo8EluvzLAmUDVspAiZUFO41U3wkOGPtO3KumHE7gZd/Ktmgyeg822JYgTqcNqRf9kaCtfL1mJyKi8esL1sw|Chương 863: Lão tử chính là Cổ chân nhân!;W3mWQ7kAV8WX5m3nuWSPTiW1QuOoPZt3TquDYdnVt+V2agKp6+Q088uO25RKh4eq0DP0zppPL+dKqYbvMWMoQf+LXQ/Dfyny4i5KOn9K3cDSSC6vaGIldXjCuwdHdTXcwxVuY8RDazArdgAp+iQu0gSl6THBmUocEJiOIx/UMEUb9zz/Ixuhv5Qq4lotXE01Ppm/rjh8Lk1u+aWJhxhp5EvXFJUoEI/ft3GVK8KZSSU/nvxVZMLbDOb7xNKOSKnL|Chương 864: Được, Thượng Thanh đạo môn!;RLm+7Z2ydnHsBystnwoMwfQMIFAxmnbSTYTkC/kQPrQIde8JNKawYJfN7TI93relffo4OQkH1/4VzSzlhyhQzny+e7odKtqVD1LyDkcMGm8imPISlkbGysisudd8K0/ghfWM8/6qmKsw36pnQMfpgCJ88dC89bbreKnlKIdT+yO+wLPoc5UjWCLVDpUbxOlZWaRDheQqdi6UiG/hifO3ClRK0SGu6nXB8PSLGsF+h19i07hTLNLFX4VdpA2fCK2G|Chương 865: Lĩnh ngộ Tốc Chi Pháp Tắc?;X/F/u/Y2HxZqvcLQnUkHZloJ/lQaY5DxGOidXFDXB/qiiu/0Tnq/yX25UnCLYCMWRUXNSY67H6VBXsbLSpZJ+2Uk7C8IXDyQGQc/eYjNHyFPn20e/zCyaKxmPi5S39X6rEO/m71yOMHHNERHfAR98a8Lm1ZoXK3Z8yWyPWFbjWWAj7hc2LBedEFzJyVCh+MjwBS/Q0S6dCAM9CU47IiTxt5Vg9vK0zN1W9kEiaDv8NrTVlqBT6yTcqtl6LaHEwl8|Chương 866: Dương Diệp không dám tới Thanh Đạo Môn rồi hả?;Twg6Ntw7C1zNjiRBoUOzdK+PTYS5mJTpUvkR1o/h+6OlPDpglNQkH3t+mwpOSk5bV/zQrfCMZNdxJ1sCPJ1mFwfvEStzMeJP+RU0RkQEvr/M9793NgcDWQGiS9uIu1StFcTsuLdRtk2nQxKeolhiyfjeZXhxtl18Qw4EYa0fB44vhkkfHiAk2fqz8ZTX3L/gmWZSTifTD2w7uDCNGhHGmuah4AUlS+0hBv4NK/BiGVaWpnZcoHjSWfIe9BYet4Mp|Chương 867: Ám Môn người thứ nhất!;D9axGXSJ7EIO3Q+5+ZFWN7bg/zu9LVBDsWqb447smeU7Ua/qtCVK1RnLfkYv8rNyFCxuOJs8DuUjkOamNdmef9VlJWB9qu8IFviFYRTXlq/LLwvfrraM5yuyKXUZVXB6x4AdEJi4aYLjA63DT1oSxij7CZHMmPDW94Yg4VxB8dA9Xk86+VnSd/msAuyqBKV1ETXpxxqGhJrO4OCA51tzLA==|Chương 868: Dương Diệp sợ long sao?;fH9asvL9S0u/Tmn+KoNgcVQjVuHnoI7lCR7XIyRDBchzqTd46XKezjrwpq1b/0Jinn3eUDLOK9Q2sfTgJbcny1+O3ZG1o0+oRMXFjx9uPQrb/OAfdxIawCKbG5ZPQ2wIzwtyO2cKcOywzqE/RhnTnZMQJohr1UjKGVFedZHlb3kSrL3y2lxuvDVazjRN1sNQbgfbOZ78Gxoy/oMDiojNjg==|Chương 869: Chư vị sư huynh, mượn kiếm dùng một lát!;3cKzp1UNp5LPaO6ioIPBgzvwhBW1BkTXzpmdZK7Qw2F7tZaBaXjURPfgQEaFG/H9bO/7d+12wsYOU8/uj48Mvn3uFUOpbsyZVJdBzZBppns3V1LjTY1qZSztaUYLScbEempas0HA3jM+3FYQxZuUKinLwSsOrSF39rL6CCpmQxektgHzOHpr5uT7uyFNXR6C8wo8Zb1UP4U6C8HKWiy6BA9kZdHQdfGNQhGB7usBAD2V3HsOEn7OZKUfRI744H+z|Chương 870: Ta là Long Truyền Nhân!;MMJONadDd5tlBlV2VdD7ePZ9qQk4wXFLwUzT6dbqId0PItI0O6cJq4ksOhLGvRn5wuaXte6VLg+Tmzz/Li04/ri2tY9wg6ROpn2bHxfiIA2+IaPUv/5lvAFN9u27fd68rDqhcu/9KYnvKV63mCcYGchuKbh3Qe9/OGwWzEaaz5dkrofSZLeHpJp7OlXmXeFY6q0cdbmB/aVIRQQi0fGOnA==|Chương 871: Thanh Đạo Môn tổ sư hỏi!;3WDw64j7TAIRhdHm9yK9EPA6BFXrpP8w5kl792M8gsJ2WIT2afctXVVlGTZE422Xg9uv4saLhsLhNhJnCB4oAS/vbgumUAAVCbhFLi6atEn/xPZhc6Q22pdNPVCHkiE098vd3eHXKThTugH+gOpgPyKnkt5n81ByH1joMU+xqNJUY0PoIOhEHJBeJ5ETpaLsMT1YUPkGvBcf+PcqNR0O9g==|Chương 872: Đốt hồn, lại thấy đốt hồn!!;rcQGbHIXwYniNIHr5f8D9bFu6WM+2IXN8c6h7em4bLdshiqA9NRJsm0VB4oTlpUs+0cMdASgUhrDJCW/bQYyPQOuMl6PLsx7eW9jn1l3B7vjxG2v6QynIqITkBX2ul3yNaWizdbLsfuZ5ZKpDj9SCv3WzIRqWqir9vrDw0YXttrSDSHV1RCVEd0eSKIGyTu6CS1Wm1dHD6fVAasYGDC4/1Z426Nb1E959BWwxe0/YCcDFvl6lpRnftbS9p2Vaegy|Chương 873: Đến từ Huyền Giả Đại Lục người quen!;ZvmV/XwR9GD26YHG3Kz+GJMS79n05chcx3WEoacO/rfdYtAzUrwSZxfSZVXx0SWfwWM1oXwdoiTa63qtwRsrSug1jmiqvmkfqZN9C9QGYkuw5FdnmTgVacFvh2MqisZUguHw3tAlqkP1upertAaqLy8w/a31Cql76E/vEVr1geegdiGNqzMHFiNH8Bw8ngZi4Qt35GoQWN+UXPKPEC/0Nm+p2gcvk1TroxlXys0Ba338fdHzqo19nuEWb4JiVwIm|Chương 874: Thanh Đạo Môn tổ sư hiện;izDIfTZ2derdM7kT183GFme1KqM10Xc7VhDWDAeDXU08TmJ5Yrkug5SNCd/Hf4QYZLOPwB3cJh5AClTUTsk/tZbgWPDIsMT0MMxaiTy812U4gPckoI3Jql+GPT0k+9TNtdxXG9Em0LykUwBmafq8hvi3EsylFI/YCk13kUEYhBQowyA5XU5Kl0VJLWXnnHB/WTyGZeuSTC5rfu2EkEEnr62Gv6It44vZWbAEGdV3TY2bYuWcc0aL+dCJZOKTcPVW|Chương 875: Làm Thanh Đạo Môn môn chủ?;5r5zEIV6SgoheaZB5yd2UP/cHD2p3NPL9IzWLtZK6jrhP4YfbFz9+64vBNLmPuKpkXUgNRRa0fH8N7SNY2iBOU1g5SkDdkOtjpx6l32RQYHVKeKL7t+6P56rwGJB+FXlUfeHmr5u54uWywrQ6uDcDBOAx2gCzDxBzxCXu3x+8DMgIwo9iK3CtYnaZoh407dVKcMwrG2GjryQEX0Aoka++wQlLp/1zGtxxgbzasC25rKdCVA2kCf+kJC/AaKW2OPm|Chương 876: Thanh Đạo Môn mặt muốn để nơi nào;QCDUUOnUQGL/TKER+OOmXjdQse35ox/tsATrUknXPkbS+4AZy9GfUbCCxE7rHwuwiPrhUCVhPvHSwkAxiEqBSm8TrmmvahjAwIxsN9BQ0mW0dyJEyDLvhtooXxcH6QOIT8w9oMthHRiiKv5pDBiMh6NVP3RLCYFmyP5ooBkjhAjNAhvSxo2HKhiqtksU1BmA5047ywsCDGbIculoDR+rQeockHtGLAEJNAKKcrG+R90iwZY2ALsunQe41tJIo7av|Chương 876: Ngươi cứ đi như thế?;7xJ007CNCkCu31kB/2C0VMmWP2gTEdHP4VQhAo33Sv0FKKcHCSmw3s2zI/u+8eREjnpPSOLzIk8xmjmicWJtPd58QBUJ1vaO76cxc3r1Obm0Fla5Jn+KL+H1vlFxrZRDjd49xRaZa5TDVWmMH7LCM9t2lV7ckpZpRPqU+PY95K4m0+LUZfjoORt4cUd7s1oKpCI9mH3oZi2qNpEpsvVenw==|Chương 877: Dương Diệp, tới đón ta một chiêu!;tVySCWqVGa+RAVGHApWFxLSAu3LYy6tSz/4JHzvL2cWJIRUSTtbBrD5+tMRmp4TPIENvor4OD7QHHuh1ZuCPuAIe1UgQx120aKjgQ85XCpkURcFpBFASf1weskW7vTWdt0DFY1oModXWJeG2ivpInS/D9VEP0TmmY95XJhmr5EDmatXPLKwKPWnKTDJ2OPf6mMTxZdF829MRykWYyaFKt4X2wrnQC6zvSSmf1yn0FIZA5mJYUKQZmn9N29L++fKz|Chương 878: Bái kiến Lục sư tỷ! «Cầu Nguyệt Phiếu!»;L1H7NnFt8A6ECJGbxi6tl8/hVJHAerqGumF+hM/3dLJBmmXs5dgcO/AnnhIe/5GZRFJLkQFKhN3ApNJH7luVPefocUCGS7k8HHaYvBEt0UxDtBee0zC/L2sgCy+X8DFlmiMutcAYEPCeAMERwlA+rZRyMYaa5m0OAWjT0tDHHU0ZfknGvRauXkH9Tvut+Pqo2gz+X1vXs9T0ouB0pf0QghmZsbPjJdKh4kED0RC2VfFkBCauBeFj9BqKyKnGQyIK|Chương 879: Uyển nhi, đã lâu không gặp!;yVgBrFZd19XS0R5ZEpPdUa32PtHr2l9vsGHGFmO2pIaFcEghcKjFp+u4tnm9rhYrrVIKbYIdMJzOU+5t/2mEQ1m0//G6HXEX0I5om2bz7bn0tUILPTtUKJVcTMl5QKoK6CzfR9uBp2p3FNEAFpuvEdr6ukExXnC+eCFKK6tq29MJYUVpDAlgONOKoUSs0pGqFOtEIDB3QQ0n587Osi0SxX9o9x5SUhWd3dF35sLG7cC3KfzaORrLUzw+ieBlcm5I|Chương 880: Kiếm ý tháp, khôi phục kiếm ý?;HlGDnp6f9QOMblBabeoOiH9YrL3Df1IfNQSg4ehJy3+8LLgB/xB+J8SzW8AW6LL/iRBrwUbswaFB2kvSOuufmtqS2yxUbYGjBi0ei67445GTCGyXlkGJjFtY2MbGNBlIdDX28hJ31qWWzBFJDKdo+lYF8+oW8fov6WDo96Ykt6sWw+VqUloasR3bI3vn7tWujjC5vZ7HCAuy2QWgQmXYRhG5Xh0/dZTY9FwO5A5MVWu7INjEqbs5ycXv+wlMzovZ|Chương 881: Hư vô cảnh kiếm ý!《;VMwXgnJ78mWEeVwXcUZX0xvpkJ/Hz5Lme7gnjYMgNwStFHkbKgrwsH25xF7wOv+Bt4VkD8WTpRDRGqt+NApnMSp2ahL9fR8wGaAxP+jGQylCWmYo/Y4MJw9AQZCwfjkezuNaSAhXpHlCzBJEPRSIFAbGN5qQvMceeXuVQ1Q/tFTpvOtt6MjFpl1CNpJJtoM3d/ueEFlP/GETnl5uyJ/VSw==|Chương 882: Đạt tới hư vô cảnh kiếm ý?;iNkW7tON1hKZhdtB36D0NuXmDaVZKjMjLx5yfOchLneEJtNPzMhu81wgT1PZE+4A6TTQln03zkLA6OIe2wPv8Z7jajromUDSjnQkDwDmp8S4DEHKvEcAF2pkh4rM8dST+To4rtQz3U2Ch0buPve2zWuLQGe7u8sVc5w0lGuv9KGOVaKuQOnhBPHCQ4G0ToqTivH6vWxwi5aj3Lfv6CWt2RoUzTZ9+30TeVotxlBd88186xzqToG+xdkWqczO25FO|Chương 883: Thanh Châu anh tài, ai có thể một trận chiến?;p+9KhA0sRM2WGowEbfVDaxpMDvxW3NkOG3nJHWDl6YuGOrxIyGsPjIENCmpstJcMGYCcQePlL+pEszo3x4arXN3dh0CsAmcph96pJ94Va4K2GFVkXL6NBoxNjkCksoKeJD8wY+HpM29ZQ0yzR/0wWi4qCjxjR5eSl8Xfd7CpYoTfEbAdXqWkhf48v1THyGqDV5YJHwGgFZaRkov8OFt1EJBI3LUEvWqOsRFwf2WfBpnbhToMRBeXFrSH8/Epm0sC|Chương 884: Ta cũng không phải không cho ngươi sờ;RgGqUqkP7SVIxDw1blkQSXbPJ9q2fssQDlhy/EIJ/amy8mKwEett12bVnNtZHvrsVFJGOH4BV9tNa5WBAv6/8MpNa4+vWKnYViGhd8Ll0mZGt99jhXpzOTdy28zNBlhQC0+mz5xC3JlQQEvI6zYvRXk5p8aaG2iM/Gvt2iRQUI9TnFIVnGwpoLe83A7thrp+fuQAsS0Q7LKDVxv8BSAslZh1KmY8ng0HkHbHmbIMl7xbeakHIeDLttm5CRfTs+aj|Chương 885: Ta luôn luôn là lấy đức phục người!;WZ3zMruuQpUkkc2srN980VpexSrAmTn7MvAX6FeRPOuDi+Unn6aOx6j9he7nOwq4J5JhlWm4OrGMYOyK9f6G/OLDs6XnONcTNO7PKcW/nyBlpu4rs2LbvFLz/v9kjunaW65Fz+mXCQUVqx8nwQQBLxbR0p7RZeANhQc0JIC9JL/REANJdE53rTKaOM3FdbpdNT5vboMhRYLc6Av1Sl33Zs6YWy01eIz3t+8TOWVbe5GUYS01imXtYi8b4aNDRMDl|Chương 886: Võ bảng!;B5ZgdQAnOBEiONH6/0JYgpYqeQKzWj53SEdE+p+wiZjK2qit5gm2Ftdx1jYaS/CPrjsRm1unyYsWEtpct4DrKWHCSPe6363UV68lKfPGNeh1af8ADQYxJQY1ym5u4bu8gjvs+wZau0Zdmu78nxz7JtVb76XfqonTAauE1YKfBMploBN7Hmx1oiwSrVSmMREsP/0BfDzsS6PhNqdb9G3nFQ==|Chương 887: Ngươi là muốn chết phải không?;J/ZEPbVuwh4rhPZgFs0mHKgaBF7pzS+0/a9/HXHwwbsZnk8GZbmhI/Ov2NXB8LKCaqUSBnCCn/C9lY3ISxtGlQr6IyIQgJVRle5hK6mZ32sxOyfmtwq+j3+SA/ySO6EzInuAcAIKVr/RQKjdhNCDMPs7sEkyGWRid+OI/C1Oc44YoKEkxFk+dJIpbVkpqns/iy1U6MdHf/lTJ1okC0ULu1EzArJRiEyIKegVcs3D16aRdE7SuTsSqLl6X1Q0KtV0|Chương 888: Ngươi xác định ngươi muốn cướp?;f9ppdi6CNUlIjeEUzlN4+m6CXEJqUL3Hlh4ikXs46mG3RUuRpITj+fNfDaeA76iqYcnFhteTegG71aKmblWBA0YfnbxTZxCv+qmIiYEe6k9q6tsbJbX4eaGgUHwRXsHTbXw2qKwSrYGGrLUII9vzPOWY0lgbFFCHIPt4CYB87WVQ319a7tWbtagGG/IpzdsTCTvvoxfk+S2C1qklpvUZnMJXiLLmvMajgxPAnICycRldrqKCuu1xJFnyBpWUL8dn|Chương 889: Tìm ngươi muốn, đó là để mắt ngươi!;U5KLGdnb/Qoy1AEZnGqgXVAXfHiVs/R0pmAmx7ZlTFyqxh/dOsjQcU04cTjv6SUNzBExxQuYLIxztCG0IjUOcwlyxyqWZ73lIaS7e2fGC6vyEfSrH7F1u05irZ4svPVtRkTlPN3meXu5QVZA8hWsWx/04TCs9Blor8ptG0AOiVHWUtm5r9Go/+aUG6tAbBTYaK8IVCjVlnA25xjKflxLjplTqRxzmC+iyaKMSHYOqHVLkj+unsdJvcYyjTZPbjhZ|Chương 890: Giáo dục làm phụ, nắm đấm làm chủ!;w3fBMmymJcGfFIEnlanfVxiR35hpBSo78F5PDqHeIbZtqABO/0fCdNVxeIntQ7KGkbBVTIuiqlXRVc1EHZUwsscFR6S6sSXYcEpjVGRgy3J4GuvF78Sye495n99AHbATIvZ2b89+KWp7YCOoL5X698JMws1NtSvGIocmEFUMuQNsi5fWXrLJ3sdHl0g4KaQLalLQHFX+cdztAds0C56NzqRlwVpQjq6AKWAag8acz30NMyJCvaJ1OnHlOoaCDsdg|Chương 891: Ta chính là nhìn ngươi khó chịu!;afRLfSeOWqVTOFX28kyEsNlzsJbzprPmhpmeFkZki9KSBRFw1r0xFEmWYjwAc89m5Qer+cqafpo8hY/CnOs0pOke7b5GXXZkiQeKgIdOeA5p3gFw6VGORSr7eIuMmriozpU+e0Q9X89dMLe+ggtVy5owFG2ZmjUbFAOZgcDidi6wTPGohe55+WhgigH52r/WTw8FATxME4KBOhKxmPbDWCqB09xkbQ0hlt9ZbeecbULAWByOciodn3R6b+RDOl6g|Chương 892: Thiên Lang ăn ngày!;Y0deocoRDFJ1XM6hRGJ+ZMuIJ3n85RAwMl6mcG//4ag0Jw20vMZg0KMRuVruI5FP3NAbgkMM7EiGznRPR3mlaoC4MOdneoIIPW3gEENxyocrRNkPR3xUlpCNriI44xZ02YGiBxj49pzsKNf8poDK/YTDNQWtJ9kQMCn4iDJYL3WcGoVNVkloja/d1bcKBvLhGqoXP+1pOipkYjwyAR0mlQ==|Chương 893: Ta đã làm;1lVBV79ieyN+d99iggGsjuliELU50lDs9vmogdSl19a2bq9odK4r/IO20CzyPPIiUDV9RLJb8Mv601q3FjbgMnqCZDnvmLQnQCa03Bmk8jWMcmJhbl4u4JA//TxQlEVwqeg79uQtRwdNssj+b0UR/OEV6pEMl+lKqQmDLMA0CBjDVohcZng+jNKxkbEXR4+DqX3NxF13y+eC5vCs/zyoow==|Chương 894: Việc này, nói lời xin lỗi, coi như xong!;z61UGa2v1kML/gzvd4AYTCxyMkMmgyiq+chEkAsmIeOpcoM2FP8Qk5H4nx8tub3WrW+BuqBj7U4AJy/4cbPRM4VjF0UoLxIk7zr/JJMPjG12zSOtoUkkrBopFc+dCebFousRQzT2lV0Re7RxEYhZm3v7RqS22WxuZh11Fd0LQJUOOwnh6ycQCjV+0RsjGTV0uvCZEyNqmslqk+hDdy64Rhb+oMFibCw8LbA1HRlyOpnI2v2PKBQ+7MRSB0b4OrtI|Chương 895: Tính tình không tốt, được trì!;nJxdsDPHsACGaSPUdxYQTxX8E8bEr8f+sLsqQZ0tQzpUJb2GpjHzyHdKj2atDL5rY2ECo4spbqd5nqE8F7IDIa+qfa+jBvtOCLhbI5xTc/K92Su4r5EHYwvr97rQV5rwf5za2Q8o+A+4BWsTJ3dtURNvtFrn+A8Ss/wOaBKVEwKmfosIM3o8uynm7mSuTdYnIuAnMYyXGu3QZmDAwXOxaWqopMLZ6QQY0OJrHCFG380hcmmqc0ffGJZ4wHfh0PJA|Chương 896: Một tên cũng không để lại!;kY6bFwKTE5GaKSAF9T+f/qEr/PMv4dv5IibHWUHqFKlZ22rVlVissFEmFidLdImm7ipYEXUZTertc+6fvUCQ1yhkE29R6IZ1f/UVVYuOZ+r/HvGq5QhS5a77aRHW0B8iuiLktSdmiq/vH0sswXPBeKcs4Y/djT0SeHVD0ErDdDYRzBYcGd8h62dO29fWQzyvgs4/B9qqG630RJ7lckZB4VRIbb4ZZz8LRfQhQvRmXRctYr4RmVa8FseNCcNtd3u3|Chương 897: Giết Hồi Vân Hải Thành!;KFElCFFDa+AE/fjtGJeNE8ldGrZSkhvpX0YHw9HyHaE9OGyGyStQe5n9eSA1V6BoEfIZDylm0CkLTlI8xOGzH8U0VX3wsAj3l3jk/yzo4S6IQoEKaQHwC4KwKG+GohPAcdbEze5DaEcRj1WTAS0vsQe2BGFhn2VkVzwg8rQSGSnVzqFBHOxVuEaWpkdRNDboQ91sqIdY78vkZ2Hhq6n20g==|Chương 898: Các huynh đệ, xông lên a!!;OS08SeS7fuJ3XkMSq89x+AZqzj3YsC8lj2oJgHaddCtS5uxHNdsZ0emx9bRjfp5hoPoL9QzjTbrgvUYw6C6/zQImyNBdTkHgooEJ8vNHFkt3vNryyCv87LABw3h9uGVoj4xIIZAbMZy53/2nOU9rIufRNtrysczBeGh59A8l/ecCshrjxGmd8yRB6d9HTtCHQVTsznLjZ5en8jnE/e81FA==|Chương 899: Ngươi đến tột cùng là ai?;IOJIM9dCBymLJ2RjJStKQvi3P5/kW0W+GtKMFFNljRXmmtek5vY0arVG7vP5y1CeAUb7ovQdZ0jjJvj2F1Z0OG6JiS309KJ7WIRyH9ObCInomYh03NWmJ7Tm87TZkGZKDYOFp6qKkq/B8Vs8oMhTC3Ux7AO0DdfTHccCgkjdJTU7HURKyeDCcv67hDBgA1S3ypvn9XwOMAOKEmz5tlZAQJ/n3XzneljYw9xDLZOuq5WucCj4vt449q4QUvPk39X9|Chương 900: Ngươi không khai mở, lão tử mình mở!;0AnZbVizfAQ0++nDXtQMkZMvOUGx2qtcFLjpRtrzfeMt++zw0YLRYSz8kBnLVRj6Ga2jwkF/W8oBfDMCPe6gp/s1ykeXEGtBwXrAUeVgUGavH7VaMWFzrLX3/XIDT/e6+IZ86xeREk0LG0WhOcD33z5L0CkR67xm3aWOcUx8XgJzJLJZnAQnJDOsKwLIVsGTcG6oHfIG57Dp3UefbHJRWNClkq4jhe81zYLsKl0SmaKoTstXo8Vgr1/Bmldik+jZ|Chương 901: Thiên có xa lắm không, tựu cút cho ta rất xa!;CvFwsJn5nYOT5q5xyNm7suVPGtVd7TRZiJounrLrnQRpAQxTkw6YToj3lwdkxkbFg1M4gdEGQGckvaYSBUt2zfMULFR1x8CxOqizOhNdfNJoE9/m6O5z60oQJ5BuYZwmCRZVA0bkVDw/IK9eopJojHMd3hg+GldFuPbupn4t+frzXjmkBq1W+Tj6BAWmTikeW3RaAVL5huMwvczsykE2P+ACdZJK+CZy8Vygo6fzQ3uzR0wuDziR0EHtzgC0USJL|Chương 902: Ai chống đở giết ai!;Y3IEWalvfes8eXprf445nd2yVqfCEm2xfb1obhky9CPVjDcRr05zb6UlYca5BbVWCqe82DlXqUi7XvHJcQM0uu2uL4w1RMOKeXIEuhN+DkaD+l3rYem4DmzxYkyen/6ma4jlS6Hj89JMj4A6RZ0yvg1GxOnntthTry1pAhNz1j8Px9Tf6BNtVoIQ6pYwyTvaUjFgqicLhHnw5Q14gBTdEA==|Chương 903: Cao cấp Bán Thánh, ta cũng giết qua rất nhiều!;sIohnnZLMKu3CN5DI9mN6ESYbVdidMjOiOQH+hloia+HyglkFx1+p6xVrGGPhlFCsoljqW/IA6OieSjjXZys1IlBUCKTrOL/+ZKcnfgX5dQGysubfbV1uxvWo4Zq9lvmLChJQfpL+UV9UJYMMc2feGkkOp85s8xlZwTJUMl6VKXDGNlbzqBL2lrGxdhRcj0PqDC8+upD4omjFISah8JlKqNIG4WHkjNRzFIvGAcP6l4Gs0/fXk5gkyqa3d9vzffJ|Chương 904: Ta hiện tại tựu thử cho ngươi xem!;XUasDlUXWSEaQItB3H4p1x2Ht6FLZn+OiEp2JtdRCUYMMqhTUKKeq28JJQXubcN1fPN9x1MQErrW5q6/HNyJvDvgUyPVq22IcWbH7XEQXHzX2EYMMJzRBUstBFaChGkVcBPE5zpkmyrXKDSPY3WoM1QQNVyqqjxCzTHTUBHv/5Z9WlQ5wq5xwLhneYuhigaRa8010glMzkjiK77NkQo0oiaXCDk6g0AzQz6x/q9iKzArb1md0cMFtL2wXyeICrp6|Chương 905: Một thứ tên là Tiêu Diêu Tử người!;wqw/0vLQF4kRr28ya0bSbnK0rFcAgFla0IvueE1TEo2Ec8LxyG3h7sCffmxVJPh/FCSUUuJdMGeR8SNpRNVWBratGkz+euBaGzpLP2zj3lV/xTCC/ZfJgbR01m1gtR9Jesp8fuWP59nUScPp7mO94Pqjj8fkwcEaXobD+nBmjt7BtShqsNrwX5+us4Rutj0e4aljb1bUNN7P3O3W0f0WUt8YqdIixPeqqkW3V+17cGpvivUeGGHyVkd3LyQeJGTN|Chương 906: Ta f*ck you;LN8K+ecM2TIJoSp+mXVXMHwFOkod3iu7+Y/cQ5hkXlGrSDfEWzaLSfj0t4b0F8j/CEqi5befUrNg2rlNFaZBZzgPmKNInM/4gtZ4Z2WpRRpxzY+gJ2n6qp9bW1wKU2yyd9f6Ds7T2+4cyNgYV5685zxOK3YyN4CcE1ZZsoavLbTq1TUg7UY4bN3ixuIzrjroLqgXu8Q+9L03JzFl4LRnhg==|Chương 907: Dương Diệp sai rồi!;sdHUWlDk6y2RTo0ccBvrvyB80pkzTJV2D+ZEJgpoBNxf2YwaoKy09uftMCH/9kKrBntzutAldPZ2tJIe+b5RL110TIGtGHhcOlmDQUnSw6hvqdYtV2GIRXsQqXNEpr01WB6lb0UHgOohkUvMAmVH43QKDgt5u7m97sBY6USxMp8imYHFIKw7RrQJotiORjc+Afo2U7VQKy1vpct5nw4mFQ==|Chương 908: Không sợ hãi!《;vGrMwbEO+fsmp231flUTst2HQEFmy9Qa+E54bqC/qG42z2BNMwT0ThjFlfcCwDOF9PWJO2nWBuuv3RseADkrv2nXQMuESw4/WdFsDbddbfnFlBB/Tp+fmKbvvaE5D8dj/FkiH0VpHPL1Yuu9XcsXD5t6VWp4t0PGIWZ85wvGjrzUyl7YbLbbwBsUxqoF24XMa7ik/tvVznXF1c7e1uRIuw==|Chương 909: Gặp lại Pháp Tắc Chi Lực!《;kg5WTzlFlhAGPupYzIQX61DSgK8ykDVcM5SnL+jY2Wmr0nW+CaO0O5SNT3JFOMwr05Kn78DNlFVViRqbYQh6XwEYLbJNGO0P6126xGhXbMIm9qZJtkj1cLxrFYNlza0QB7iTPK5YH/aMv0JaMB4nZgzG83GrW4a2wND49gen7L3pcivBujDtI6gcBb7IASErnn4DnxfpvncNXFwP32KsAicx4NJK09FgSpe/EnJq2cteWq9vxrqTKuvcvsbsjdVv|Chương 910: Tử Điêu gặp chuyện không may!《;LQjXwy1XmJdMq3UtI2rLl+LSlPrta9AwJlUHn7MKMU0CCI8r3mta3uhWVPP9w4vsERtX7SpsjEACpM2rf52ESEGUp/uuFsAmT65uHYWVYpWpqU00XJfVGGSmZq2yckfs8ttksfb0kAZBx9IzzGIr5bRbdE6QFpk/jdBCX7ttUk8UamcHxmKSkyBa37ZKcVC53JAClm51u2Yu4zioP4MR4wn2ZOsTxHVMHMc+n3t1hInhSQoFUWM5T3G+WuoyVkv2|Chương 911: Nổi điên Dương Diệp!;btNDbld6V3DTuPMnYly63h9SD+tt7uTW6B7kFMiKHLXM0OXL3zRE6GwyqY3nau9DvTxUvGucn07S5B4ci5/wFSMBhxnSLniV1Z69SgStS6EhfUf6JCTrdAmEwObvGv1NiV1ssQGLlqop5IqcmUOWbs77UDbTmS2HgSo8R1krobC5qTxGSSNndgs3g6z/jSazlp0VxfiK1ujMrUUUZlKx+Q==|Chương 912: Giết hắn cái máu chảy thành sông!;k+2lx5Rxa7jAZnZrixmcxoYGQyvOLWZ69bqAE6juuZMNCAyYGobxe8AIkTYtmuz+BuJ4c4OGyK/0GjQctsmQ0L39mv79GZTdKKaCakj4nkiX8mD2YTDrlf5l3Rhl+KB0AZgzx4EVWR35Wf2RJqzlCVDB6Tw5T+EeGFDg6kjA58gEjJCfaMcl4f3ImHElOjVjrud6BSumFNBQF7zXQl+8AIYOAts5p4fONKTmrpt5efH0SPSGBknYUqILvTUiOoo+|Chương 913: Ai cho lá gan của bọn hắn?;3qk1Z16bk9z/8JzHFOu9bzJiMa9NBwej0Any4dq2Ira+P5PXcnkKo6jI6ecOh0AAieOeCT/9tUsROepfVFNKN8Hr0zzV1W8EJaM2NP0JZBGm1Y8c67rmKSArd+7QCL3JubnRrF0uFGBubTEXNFT82zRk+TQoQ7MqM68ZD2Md0JjK82MMWbf+DoJMvnhc29JfOrbtuMVvmgIGv6G0wXdo9p3g421z61HnQ20r3++bcpKipWIom/UcPk9IwzZtVU2f|Chương 914: Ai lấy xuống, ta tựu giết chết ai!;XLadUxw3TNoza2IMENez+6Qdn8QmOGDrkhq7pMK/q6dMKaA6/fdIhS0bZ0vgvPedZ17JDD0QmKqEojAqJFQO3/HHIOj1pQkrToT1Wxned8iBwMfFc/IGBYQq2mvDmyxyoWZ5u8CWNCVrI+u1xDN1tlVDEg1mUjJBONvu1ZXKoOBWY6gpsw8icOJ1aFWSkN51by5HtXYXFBziHQBmcP7iC6hfu3Xpi735jAbMT+gRwzT9kC8UY0rdwxsVf9Rx97E8|Chương 915: Ta hôm nay, ngược lại phải thử một chút!;kQKkgbYKDGkt6H2WIoo4kshmqanVltcKkkMd90mt2f4V2QoEhbPQ7dl8oTbWuonDj3KD7L9wosyfKuLKNZCrqIzDO/RilYBTu46U9ouwF5DlZoYZ45jcjUSgOQzM7k5LA2sJ9tcGLzv4pmij+c4iJ4Hd+gquPlcLJGAO22E5LVfiB4qcxpIZ4XLm3WPUjau66g4VwoHQbwhK48ksqviuO/tgMAt1nRUtL9UgpksTpt4c6T2YHk8zvn7Yt8iExXI3|Chương 916: Đứng đấy đến, nằm trở về!;mVQVYulHmHYow4IeNxdotLwT9RM2vu9nMWe4KnH9RI60KIH5dawYNjFzAM996DgJtks4XhX9xvgK/WC17zplJJte0DDSAt+KcTmSoFtKMC2/PnzUX0586QT22Sm9/1TG4xCB+HjkWaEvOxnbYI00vgeumyKqajMHthzV5geaNkP6JHqMn6np6ZII//vu2Cwkd0QEOwN0OmPEGnl9EF3oaQ==|Chương 917: Có ân báo ân, có cừu oán báo thù!;Utpr73otkHO5Sj9DeI8vMYP2LN8PZNnFXQGgK9ePDakKpwExnnv4Zd3pdAD7JQxTjvi0alEfeU4F/cmq5exOIqjsSmgefZRpNhaOLomoSJFwicTfSv7MzMTxuzjUTWgi7kbAWOF/9sBwjvo+jooDfVPfxNpyqMVKbwacVoR5ITD3Me6NJ1yxk3TWHWlXQXpic2EDOA7PvDLWvRZgg+A28Q9n6qoEBOdsG5Fav3o/aqBRcQWjJi+TiiO749obfd9d|Chương 918: Một ngón tay, một người đầu!;QAT+KLbxWvx5b4gix0aS9xnStd8tDD4kUEKXg9XUJ+AtJMrZWjJX871u1gzS4BCNtIMyJQb4dMkKJY1zEe0w07M59f7vcuCPAryYMILeKwunQEhPyM3cQ1wHtx+mC9qLvSxGn0EZYBuKFjW/tF5uM3xnpf5natVCvghc4wxGbtUEEY4RnS/2ZdidH+Ty+iCdxO9WtU352rIE/u50lEvt0klAEvgcdyZpwvV/CD/FtJtadk+cEg1w0AK0AEYmg9Qt|Chương 919: Trời đất bao la, nơi nào không phải gia?;OaEovAoQwIr2iECCOhgjcnxMFfXOaZFwU+dXsAs1Gkw1BAwZthD/G1+WlGpQV1q5ZrA8B/ZSJitPWy+hQ5J+77P3ylV5URVw7hZ2P3dhlWa5h8eVz70MtnBr6zJfSqsKUp+zw6p9MNKtw7dy8VXuxKuQW9oQovquPV6xR8zHmONEvYwuGxprwRUzO8lEbEFezXW1fjACd+vuWbe/5TImsw78YJLAAx/XtvP+JcQjmUA94rSPIQLeD45zfUUKYGhc|Chương 920: Ta như gây chuyện, Thiên Đô run rẩy!;erHipiGPf9n/s0yjSmHmVvKH/q6ZjngabCQKFotNeftZAMBeS5hWnttm4wO3L3pkoGhtotkcewuvcU/qV25HBbwT9l8WSfarRHxhhAiClqxPb0ycac1V8EwXoi2ydjK/F7gI70kMjbkj+1DR2Ln6lOWEAVSBp/Kl8d8uePoQ5cwi7fsqWAnCXSQCwJCEz93b2LnUEn02a+kn0RTXPDWb9r902RftQ6/0JKpshRM/hW4wBPMyNJka6vGcsN4pEJ9I|Chương 921: Hôm nay, một cái cũng đừng muốn sống!;Hqb7rMlmPWOJyGWDdNgR95Fe8ewzzl0dhkRKE+fTiF3ajo2YllJ1bLMK3zz+0eVkztSSQxWqNT3P4/3hnSxH3vosxFW/wjlkd3OKVzQ8o14xP17Cuz545/Kf+CDArBojVsUTvZcQuvOOVjwFDyXggzDBFU+scs9DuMzgG9BhJ6uxK0sMi+HnOrWV2DZ9PXjBO5RpHx8V4u+1K9w3hW4ED0l5NeRTbSBA+CFMJ3+RkPigCp1LEgYL1HxVk4JBOLPM|Chương 922: Ta sát nhân phải hay là không giết quá nhiều?;sM/2Pt+aN4McKjDtNuKWaChfFjp+szS2HN5dwCkdJG7hfJpUomKYLJ5CU3fAbp0ivD5TcsQJwwdlsqTdX08Oeqzi3RCbdHoo0yaQkAgyZQUfY7XwbCdPsdaLdhF+629kz91gQkFA6wCnIMYRvxkqLzpxeeqqyuBBCbrGCqDMWMjfrrTp7OkN9EPucQXM5qWUSAxvNwQM1AZxjJLUqtReytOyLzACti+YHsgn5dStrPvBwT140q1u6RY2itW+5t5u|Chương 923: Kiếm tu vô pháp cự tuyệt chỗ tốt!;6j94Ix4ea+jobCmhqct8XFn50MHfc61B41Gp5r+bD8+nFJQnw2yo/nLtbOtn8yu2hGTAhgMPo7k+17L/3w58lXBsR3GRSD92kuz6UoNmyfu5MA0i0II6kx55zVOV791eTStSGTj+4HYwNJS7+E5msjADw4ubut3xNvDopuPCnD2xlh1LuW6Dfafyg96jr0rrPHHV2C81Ch3TU79aQ1iG1KQi6KBgeBpZy4zInnWN0HnIU+VSqVjpDwARm2cmfAjw|Chương 924: Đừng nói nhảm, chiến a!;bIjBCsUdS0Al6a+WMk6jh+8HhacNfChW/VoDIVs64y7rO9y/mxqreoyvwN2c66qTYims92NtjrP3F184JvmfMynK5O6lnknyGQm60A/WhybNMW33FHbQnjAk9wOSrEjp1evQTyig2okhggSRKj5ET/7lXhPT7IleiCkR4WpbbstLpWtX1FTONnkCMLEyxwBaGb41EBRwvlXceqkDhWkFHg==|Chương 925: Dẫn yêu thú tàn sát hàng loạt dân trong thành?《;aPq9+JlTJbDRFY6UobkjmqYTfkpJE6jvDPnAqAQ7IgYD5Xc+30pWdIAOHOMbuNiIJgW7JEi73ln+MOyi9wc88frnpMrTiL+jRXXFz2FWcVrqlei+IMvsA3WLBAttrLPADNVawWWcukorPsltGfDYqdpKNfnjTY15Xzci2EoimAor+S+DItoqsIZ6bGtW8Wf+ncvp5yaGRl2C32cRWf3U2kACgf4kFxQh37gcAb4ItMB4BSscpSdgh4JhoLhfAS5W|Chương 926: Ngươi, ngươi thật sự rất tàn nhẫn!;pOu5QRFodjpPJmcM7Kgl7wR4peF8uocpmF9eZhyfpgmZy6DQc2t4ZPQiTK/4muuCzXavRQvW2jmKIa+9VrWRJhA+7W1Onyi2jovBUBYeD4ZmIo6JyuMMtI22dG2ddXLTZTHqOHg+4TiuGDbHy7B2WZrrkh03qC2KugeFub7bxDrwz7kw6PpK5mEdyIIwRBYCOy3WqBi/e/ZFuQrkTou6CsFzuUrYqXFkejAImh3MofKKml/mbfQh9SKdolxAmC94|Chương 927: Ai dám loạn, ta giết ai!;5yZjVH7CzF5w9a60krODwNwtjaUpATQBS+YqkVvX4qlxewjvipWlVPtUiOoJaCNOJ3vDyy6pat0nc0+4MAgsWOU4W3rIrbI/6dgLd+ZHxXR5zAwMYA7XcgJzirmwGMt+GYUw1QOG4GNFhFD4qYMSUoRvSo6PwoQ0Ny3k7OT1whnF3QC4w0oUMUtfZ8aAfyu3aJ8mX9ePMejdP3Ec0BV0tg==|Chương 928: Người, không thể không có điểm mấu chốt!;rnI3bwxdUTibolDfZHd9y3Ue2SYkGP28rAZQ436804ac7YpXcaYOjYSK4R/rU1Wc2xoQVKC5UnpeJceCyF9dzXl6w9G4sw/p/7YF6DaV1Q3AehiF+8s9w9T2dNt06ou9iVuCvAESmusg3bsMQgC3gQQ4/+4zPPD7RHCHmc/NlVDsjlV+YHxCvn2dsST/wOF+mqqh/BKLVOVCjIsTwJwQzgSxdyFOkBkcycZMnEM8wILZHVIkMdjZa6HNi3VT4pIy|Chương 929: Không được? Ta đây đi!;tt2yyr0U2T8rM9dJ4oQqyr3DKe4rV3dXJAv1kDdlhYrscsPw6/wPQHAzyqIiqt1zFZdmUwFwYg0cQa09cRioXzPFAa4qDjPREW+mKkr6dPYfbcHp6gItom4r0gnhAsQEOVAlUhCYhH9ifrzG+pyt83XRS6O05rJ79tLtj8zYwYpi2RYWK22Jxwuc2v1Z0/kL6XJELRr46wsFqX/6ZJp/Zg==|Chương 930: Ta là người, tựu là lòng mềm yếu!;TGIheiwls7n75thyXF1P5NEZEp/V7Ucygga6ZZ2gJcr05zuV9ryDrQux6vQVlrjqP7sPvfyE0Aicn7ZmljS4goerq1TkMTkwd5ECgktM707WWq7IfYCiOram17djQYIxJEVj1pHmW4ZAIt3958KYaNCel7QbrgSHVRYHDSVn7xnTY8Ax5/j4rrQXUjxt01ihBIR85NgHR2o0Y/9pdtuGvmKvb+j2z5fvgTA8i3AtMVbG7fbdyn7UX2hmuOADUrFI|Chương 931: Hoặc là bỏ qua, hoặc là động thủ!;sQMGFC8CtmW22XiFxeSWKMojBEV/OEpR0FWmVRwvm0sz4VlYYBgidgNxIgv+jdnSVIlqWXkL9Fc/cwAFbJhIp0lp8TCZZx+9gl0xnqcIOtIsuExgmy4gjKA7DizR1wn4yR1duol7/lMF5Mfnw9qWS0bWukGFZqBFfYaCPUiSyrijlivUphzvmBIg5mUF9Qgnijk9CZ/LsFBUZH89T9lIGxNfRWMJySkat6pEezlviXcZ9vy4pdfy0NTq6746xCA5|Chương 932: Rút lui đại trận, mở cửa thành!;VR9+y56zNU+uN2EaW4G4x6sKhmg30V7BL2KypPoCkCYg03jdhbhRiZObc+VSHdbygejAAOYSy9mPc6uCYZhxHIgGaJdvXiIYaDw+6ACojzQFddLBvYps3jPJoNe4BrkNvEkarTfRRx53YnUJ4Wdya8NIGSUNqJjJzrLZjpdzR3hE1FhPHN0g7DRkeC15tRNW+rlPlbjOfah1iZthbmC2o9FMccEHWoboqoF7z96q9z/LvVt217abjBGx8aCId9NQ|Chương 933: Ngươi thử xem? Vậy thử xem!;dWcGhLArYuHps1i+7H9JjInq25ubDBhz2pT+LDgfNW3Xpn6hgEAg3t9Ex6c/WGN6ZdgWCLsuID8BRDIHkMo0W34uWhnOeM7rMD82ZvJr5g7MxYxGfVOGCPua8Dgde0LIlYxpZG7jYyNzTF6wVdmYr2Rlx8lSfXBxIX8oUisCpH7P5nonu9OZlG9FI2VB0xQ7vfdQB5nLiCjKHpCGfeKOC6nVSKJb3PLcSdS/6aG7jF3+WOfupOXFuphHCYZdZ70I|Chương 934: Tàn sát ngươi ngoại viện tất cả mọi người!;sgBua2+JTxQ3JrR5P2Dailn+h00XVfZWf9kCBvsegPjix/np/RKsR7yIu7CKTzoNICISbDEDurOON5a7ItIEHtJZj9oqL6B8DeormKatAMqngBUBW2QvljMmB3NvbcYU9L76niky1cQ8VCrBuKzRyiTWIIjBQfFQKD5EdhhTBZybrrN4stMZ0aOmlXwADSP4rd7VqfaVPnSt8SS0XtlrI9VcgzL44bddOmAF+EVnhXOtn+ifSaFb1rTsESLDdtYs|Chương 935: Dương Diệp lục thân không nhận!;P+8aY8c5dB89PxVX+WCAm41W6LVexKi3+S+Na0XFWQH0S8k8NA1LXElKjU7qJaAN3d9WT937z1+9WnEIXYbITxU9ZHSm/kvcbaHxQFMKvyJgAIlbZXu7EYTgDbAgyO5xIflgQnZgLXYFfFjAam1IBS6EazFTsZKWklLytchNMLb4p0Hyygl+JFN+CQOzCSz3Bvp8P/IYIaLFSB1DqTUOAxWgIKLScTcVuwaZoZ8FylboNDj5VubjMXJXxsB5X8ZB|Chương 936: Không để ý tới trí Dương Diệp!;LnUlz8TmGI2AOeN/M+Z7lyLO6/VaxjbYZKXeCm3CPiP1yJ+dZiMJQXr5rds26lEAG1rydA/EgDrWzZxZpXDnfa0vNujHLFXwlb/ez2M5m000bQr5UhL/1yqcru2E2lAYR2pXdbKjfEjPKqx5mESHF2KnapQajSX0phwLu9rd2ceWHLZv0YhNolZb2ZD7ZFowbzHBmEt4cA3CV/F7bek77aTlENzPKbrHrQpwFRz6kiUhR+0WyTmX7eeaBV0UfmUy|Chương 937: Đó chúng ta phản công!;gBO4zbbUWQR9M5BTL7K+19dsWpJDNXZfocRmm/2FvVV6l3y4I0ZhIYcTGsRWZXKJfXZzboAbI1UcHj78epccMQ2QJvvFhOuTQuR18R+H1/wSUj7NgcWRSXqNIEt6nJKtqbksEo5o0diX4Lmn2C5t+/cTVQrogeJodIZxZiJaHn4SK156lqjCoaGAC1mK3zSdOZtrpSgMzA28sFtyK9vT8w==|Chương 938: Viên Quân gặp chuyện không may!;WaMklXGkjr6UDOAl48afyHEtw74lAyOvAJcAtKR5tZw8DAA/6eRVvWVrswcygAFlclOWpULNGEmmIkSJu9oQ2tdnwvqwE61ucQoaCmKDx7W5iThk2r/+xDC2JSXf1NV63gl+JfX7Col9dgPeH1IEcdKzAwLm5GQEIqbg9M1BvdVhcAXSlMk+2EXXAiKwiO0avHKhGd/vgD+u4AOEBf1gxu6m8/g/QGz9BkNxSXGM1/2nfz5Tv0FCyEvds+zPNnRk|Chương 939: Trong mắt ta, ngươi Dương Diệp như con sâu cái kiến;awot7C0oHz2FK+9k+T9DnEiMydX1dW+n9ob1G2Mb5ZdaAdLcx6DSN/WUa0TgPx3MlHgXnV3L8OTF7e1FPQfEBWTtXOGr4I17tcworfXAubDdal4U6Nm1y+I/gajdu6rpzGV94ZwwM0ea/20k0uL7NI+Ayo4u5dq6RNeLeaJL2fVK/rO84Du4EObb6ZLlDsgx2Uu4vGx9d83uGWqLmVz+CgqfPkbS+LvKn89/TsmW752admgYU2yOHZyPQenjisvy|Chương 940: Dương Diệp bại chạy thoát?;pJPMOvbUPV0pXO+um4oYk7xmfENtia0cwNv/WQVw89QIBDjhkiV5b9Gq7MxnwQT5oQOo8QbyTm/ZRZRcrSxV8oqZ8YmcGJkxAsBwsGCI2weYEPazXE2rpXmx5WBD2hj1UNDueCaNDGF/y57ietqr5n/bOLU1ZPl0ZKhhgmqHZv9XMRd/L64oI4cFKFL6MWUyyUHQ3j2FDT+p1b9N921JfzIGVcPa+/tBOjBzB7jV7bIlH2hpZ3hzldqQzmusX6/y|Chương 941: Vô sỉ Dương Diệp!;JnZBGFwZeKouaJ61UvINlx4wxwzYTIvfS2HUB82Xe7BjL0dbSDqPN9lnuzIL01CyXYd3l/kewCqEd0uMiKZ06JaDq3Zc4xi30cLVtRxd2Zz/DwNaW9bCUKgLiuRp/e8crmJIcYgeV5MUtl0Y3Ln1A7IfPNTmkpImFTWspgTJQDl2Z3nOKLUA0WWMxAjdRb+BVgEQyoswY3kx9VYT4HoErA==|Chương 942: Như thế nào giết? Ta tới giết!;K9V4MreiMJpL/YBJzfibMa9t1s+a+0bYSGs9ESOJpi5GZmaaUFJGMN3IQXD+/3LlfNJL2XyPVd222JFy8vzucQAnNcuP8g1y7bNT4lYtxI4vg8YaioGKkEdAwP4L1Q30LY+xKgKUO15mL5c2bLDQPZQhaN0Qp55PQNSqkXL+4XDk05HZzu5k/LhrpvqLRCNsNO468joCYKBkYMKtTLq68rDFK19h6Q5+0S59a2l7eQn/4eve/DZkUaNDoGu49goO|Chương 943: Quần ẩu Dương Diệp!;tr11r8Wy80xnD9TSm8gsptG86A0muXUk0kB4bWOvOf3RS8OeksYKm9l/Rdb6+FwB54uiAbyTXITLntKxg0RVKtiN9SEBHVhDuctlphxMjUw2rgoubbcmD0dMr7dpAr7Josxi29TXiS7UhRbpyVEqdCH3glcK7wOhVEFioWjmKNTe+WPhK/+aDG0WBy+5FZfv6VGKgwSYNpqilreqDi2Lig==|Chương 944: Thiên Lang Vương bảo khố!;NgkaWWmH/4bCDuHIYdBJqD8dZ3yvgXGn7kADYHA0doOPK5ndcVlZGrJHZgi+xN0fLr+y7/Or60NloRcxoU50i8SllG57i1F09QoXm6meNaldm9XB+JeD2GrUfUZPW7Z7fJDgb/ITi0DlgXWMbd0IOcsI/IDhllnXC6Tpiq6o0vM3BsdxgPl8pbr3Am+xDvvXZT42GJJuapZCNYcZkUavYHRBmudLvC5UhKpC/HvBboLtlsSAigHpFVtqcQI0UUHM|Chương 945: Đây là một cái hiểu lầm, thật sự!;39b10MVPLRy+mkCBdyHvLF6j2zUsbcLYfKKcSeWJ35kJE5m9HjVrR4J2akhmOuc21hkMbilWFm/gyOlIuF+Rmt4UXmfyXo2HuFf8qqSZEVp/qKzkE2vN/IaxneWIuPXOGuo5wLJaql9xVMLMJJx4Zu3S8+0HDDBptE3Fka45G2p2uOwM4IlDPBZNp9KkGg0K6POd87boL3ZG1+wYGUVeQlRdGvwkQvu8ijkA721a+IjQvHMtH63eUW5YxIeIa5lR|Chương 946: Ta còn tựu không đi!;87C7crWEV2SopVy3LYKc+J5AabttG9KAQPwYIuc+hYS2MvxmMAXfmLNribz6luSqAHsNoV/ciq/YPKDZzvjCQ7KQN1vtisnJON2GWDF9Cqz9R91/JMiib/+uJTzz+sVZk8gY5EtTllA1K9uPpGDNfrVLvtLUVy7y3vDgpbu5RaLl1U99o/7Y3TSeDvrKe8FjyS2D+NAvuCqFEhbUJX5kQw==|Chương 947: Ta chỉ hỏi ngươi, dám solo không?;KDMhQ8EtJqEUGNktlvOCCO41aAvZfEQ8Oc5/RPNnXlyY1POVv2LU62YI+n8bLDCtou9RAzetaK/NKUAk03Vv5iOPPZprw4nyUrkZEN/z+0w4gKRPefwnTfj98W8Otz8ZS4358OBE1hZaUssmNAEFvoejkopcRv1N1ODDQbpFQSqbcaMGUywilpmQ3HezpHC794OigNxEadAcE0Um5DMJfg2mCalDR/hzYrVXTQ0qvn5MJNLops/Pe2gLgiQQcCjF|Chương 948: Dương Diệp, chịu chết đi!;NE+IUGB1o0ypy8dyDb61CUJ0UDVg0KDAwOSFKwJiGfDQ7apLt2VlPAs9C+jkxf1A61CyHti26H4/qA8PFXtE2QhQ6YkLAB7qkNR8oJAXpAobtIZg84rR4CJJDI9/HmcYQcC4uzifuZYms3g+B1TqksyCmSvwch5XQl9NsEwSJDsF80bqUYE0XqbbdhAT3vFoIHY+taMQEu/BcUdMlkwzRA==|Chương 949: Ghen Tử Điêu!;A43Ec9BP05QJEX44PkPZjlTqbuIf2j8YWGFXkHFyFyRFX4S5e52OXae1qCiPh6PJqkw5pSO3Qy0NnA33VHjffPU+POb84e6Uy0WO6/urPwcMXl2I4G7/BpJqBI+DK3YpYzXvbBSiaun4sNe6TIdYyC+klynFKay4fPDCNtN9c3yGz0QcWe3dGt4ITPhS+kkb/OxtRxK6gIC6SlXiHkISjA==|Chương 950: Thánh giả vẫn!;ZUcspmy2gktJ+wyzBzoy+BcXs7HDIpfy2+FcAdzgiikCd3dvCFW2Z3QHo9vlv+sO3T4WAAYmIKuXbQePUgYafNpaU6ZYmqadLt8ecOKvWm2veKS1pEExi15RrC4aUsZ/cU4HD7ZXEkq3iZ3VzdKvjnwS7zVV9vRuSRhEeHcB4xW41IQfgFTN2t8gfhJtEhrOvKPX00bqexCoEe5Rwsg2dA==|Chương 951: Dương Diệp từ chức!;axGkdHH2uQlfRLdfQ12GHW6NdR/LhmpassB/PhrBOnE/TTcILQjO8j0GU8y2C3bz34Izk3WMJN4GWwGdQ5nJf/90DXoZXtYmd5L3F1wXsPtOD6hl7KTA7dyXC7/r7AigUQy84+zsEqpw9FKAEl9UwsHNf1mj0V9idWYa996cwXHfxF1TiDJn6HDSfNae4djiCoREMttUrkYrQzO2Ze+Hbw==|Chương 952: Không giết ngươi, nguyện thần hồn câu diệt!;Xb4aunjBLDj3XI9fF/+YSXJMFUTfWgNnkZa6+wzRRrWNlepAr3FXAMy2vepo0idYjecKeAVVbP5nvjaFAR3Ya8frmNpYxQkqQhlNcTQdvbEDpIQwSVDga4bsfX6R8UEYm0cG838Ko6+KGGf8kMIsw2TCdyG6ff0JQdgB4GVvEC/dvSfdxG0qKL/bgSsMz5HMvaYHxFXoXEbJ7/UeFkbiqBIwEDszh3JVpA33LTb/iLqRSriR1q+KvT3AB/fPJrvH|Chương 953: Băng Diệt Thần Quyền uy lực!;gIRBODSboxQyMNFFws+ZeUkib5VlqpYfrRIzYpGUh3IA5nlaJONTHWcko/NeoI+6VLyT+bPknqn9sfKa0TIGWxFCqL/UTIF3Mw9qDTILLyst5PEY3l2r+WE469uD6RtYXUz44/VbhTRQy7h15Y7p37ZVnQYc/+7IVPYmSrBE4xa06AGOgq1bSD4uNJuH4NXuIyGrCP+vs26LAMZNYpV/VPcgImBlJwk+LgN0HAajxLPW081QpU3NsuXP7gdUfZ6/|Chương 954: Ngươi suy nghĩ nhiều!;MUscuXEuqiMuP2xmLWbySZOW2Uoxbwj7NztzAzYd4bNwu/hY8Uj3ZxwDfSt62mG8Cn2bejV7gdJhOI9oQkEDLf9u+9CI/RsJUDNw4xi2jFTutCpPVBOj2z0SaX6zOwBS1UHLUjM+4oISTPdpuAYty0Y0zuUruLMQ8Kfo3j7Q0Q5IOXrfUj5NEJ21BBX7wZxyOt8NzJO1EuExeLELIWmMLw==|Chương 955: Khủng bố Tiểu Yêu Vương!;AYlyLN3uRIKRSzFaK2u5BAi3COjI0dCc0r7RtObJ5sweSEXoWPjpEH9YjQM57lBpUlDUKqQ9Wid6ImFOeQ0ULKyrk82XVjdrrJ3stMHUZrIqP8+HpKkJMhUQ7zrWsPf745JaH928B+UdNTZMVPILakSHwPkjd9RvZdapvE/kg71VZZTh5340wUhEoTjyaBdMler8mUbxUCMFD+KHgy+Mfw==|Chương 956: Thê thảm!;hOB78VTIHb9AHFomLiMbuOhI7rouiwvfOkmpn9kp9UvN8cDGbcnyJPD27l1OuFDIlKcI485xNAz/2MAoUKvDpMLpxPGM/BKqZH6mm+QoLE7X7HefByegWOkZvIdNo8tyhKUZty4WeoQMROjHcN84Mwqh8sHqHdkwUg1BhWBHiUtD1zko8WnyVF5fABDYuRZAAF6YZ/DSYfu5HqgPQ1LApA==|Chương 957: Nhất niệm diệt, thương hải tang điền!;HV6HpS9ZL1SGf6L+HO/1QCsUmueXJ8xVvFZXNIlEuvHzmtAAc8wiHXUIM3H2tZXaVD4l+l3Q3XKKinnP9HFZ+RfK7f3NxkVml3N/yPEGBdwqD+bsROc1TugIfRvfowoOSJxovA8GIoG+UssiyZhfzaHT3yO96IvrtaPrVFA525kYMktdup2odGSjKXFA9obsJG+c3r6NpHi4u1uzKKIniKrsHLVSMsHQhXF8WiQPG/ujzJcVsUQooZH4G5B9yjTp|Chương 958: Người, vẫn phải là dựa vào chính mình!;DmDePK+QhAapyXZAB6OXZWbmJngEzO7VHGaJ/nXup1uW2nyZIwhBR9reN1wi1Z247t8YrG0lRPkYLWqhG3iGrIbRC6LbGPWeqdOjOuIgDefz8j5JKkj+Fpb2xdi0fQPtvyNu7HwXwxzKo6sBSD6CU96I48FtuURkTy7/j4RkuEAq6riLaMKVnpsSzaaoNj4OWzod/TGbImY2Nx7oQLBUmyYeRZmgZWzsrhbmoVEQwST+jwV8X4czJ7wXGQllyRbM|Chương 959: Trở lại thư viện?;79z/0UEWIaeNjrU5C54tGItiGsESskRzSpyZrTtLhIIOOn4pGGFCnTsVFsg1u859ap8XH/wnonFRveH+aqJ/UA5bnFhL259cjP0RHwHvntg61Pzt4sp4f1EiuH5PRSQwbNN96YZ0oNZfhwlzf+AlFBI1WixaE+wsRXSE1XLH83adKAw5ZuDhy81gAbfl67ZRAbjJQfsh8rdYmP+AJ1xwUw==|Chương 960: Vân Hải Thành? Cùng ta có quan hệ gì?;cVueGz1ghSZ2j1r1sUWUpkQb4pxwiWnkBfzFOBy052x2SH3mo8R8SfO7CC8blF4pK7K1bBV8NVxpQ7CzQtiZZP4ZfQ3nhMPqkaU3qSotBRvOav0NP/UDr0J8IsAljEnNnvY6ny1X3AAdO29V2AQRZDezAXoe65kpkYVhrXkapvI/K5pAL0MNqr54pJcs1G3mVl7cWRhDDSjmy3iHtDi3cqrdjO6LseAFEtFvDemxc5eWJ8+XUagWtNZm5o5nEKzq|Chương 961: Ngươi là bị coi thường đúng không!;FG0SOpoYbBqDhWo4VyCAMWXvvRVMzlC4pkZudcxo7HCTJUuHxgU4Y3Q0y3oAzaxN4AFSLGvctVUBd/uztLmbFXzCplZp8g40TozUW7p/FwTP1VCR98OQU2j69HS2q+bbjSxX+qjVGxN2UQ8W07lNNDtK+sXA4nidJfM4YxZ15sEDDdqmQ2we4kOmvhkfQLf+dxCzB9q7RNcUHXI2R9H1a5v8qT5SUJRQtFPMDL9Xi5G2KTdMaXxHSBKhCsLt6ooD|Chương 962: Niệm chỗ và, kiếm chỗ tại!;nB5EAw1gIg0lKuOzknH2NC5C8A1SR/CZkyu/jVsKlzvR4mZ5NGxM3s/BOWqScysrOmNOtlXX/gowVgYYiWfSJo0MR6CXWJga/CQ3xIpimh6M0DZTHHfShrS2Co4i9MTT/IgsZjqqIwpbyB6WdkO6xoa9EZJUWdyRApGihUSKRWJ/rfU76X1pmVXP4Eun6GXTn6yvF5aVd00yriDC/WYWw22WShNR2E/dfB38yqbYZenU7RYTxrxImwGqb7+4nhRi|Chương 963: Thiên Đạo chi nhãn lại hiện ra!;4LCUtwAU95sJ4aP7dBouvV5BAViuyvli2hM5Fr46CyCdKSqtkAlxfIdC2/zchIEAlSN/6OwI/XjmYd5OohunCD/huAzcbVSxaqEtDLSwT07L0we9TaaG1Qc9OHeLDxbkwwrE8L6rqukOQ20fIwbNnO4G6+bfdNLk1FPFdBIIdSlElFJbw86BzgRXNRb92q06T/U1U81td0T11wuYQGhdGNvhj5rztc0rrOXc+oWEHrqxCDirf/++k7mIITVcMmfq|Chương 964: Thánh giả vây công!;D0ydGabHefe1vDY4wKYSlRjdfKcm0clMNjO7lQmAvMTWuX0z4Jc178//XGw4wamrJDySmUiIXyOjO/rglD5Tev3nyrC/hzmqkllKNj4BwYUcy8vw11dQGthy5GhomIJZLjCXaHGX8fk+YDieezmI/25SJTNri/YHLYfjLSQi9FVp8qD8jagmKFcnXJHuQGVQibuf6ffliszU9t4lrWzoZA==|Chương 965: Ta cái kia không gọi trộm, như thế gọi đoạt!;d66nH6/kT0rI5VBw7j3a1cFARdzs3TLMUZJvgHHgwzKuC992ETyTo4RvOaE4shQJ3VEedtvAZnna65d42ePFP8brQcPsFZLQMmaZi+YDdMrLzSdrwYi6no9caW9FvG/8utL5BEeNp4EDzZ2Cxk6TkZQwZfQhIPc+aur4RPcMBU7JhTsdDot0yM0uI9TFLFqoa6xhOOz7AFqSLBi4dx9/86gBHE5xNtYVOgR+tF0SydstLbPRL7HIftQBmBnmD/Z2|Chương 966: Thiên Lang Vương, cố gắng lên, ngươi làm được!;dT0/kP9bNda46ezzi6JWneYVX8PVHKnQRVJXAJMm/tFAi3+Fze8HUE7WFd7sWjBL0oR3Sca0+22Ximf/ixVBnG0KI2CFdyA8kZgtC0LFtC1PZAiow9jQWt/UjUqUch2GxaWiwnG4IgQHFssDEH59i7fKs4eBU4WREsxDga39FipjVMa+LaqQCp8MbLqGVUmdzbHFxiWYOd1F5hCEi5ErxhmdkN0AbXtmtFDiXRgbdgJjQiNujb5RRnNOiKfvyYKv|Chương 967: Ta là Bán Thánh!;AJTtttbR1FX4ZaU4+D/OjSipnNRcrL1eUgkW18R0rgtzqIXfI2PzJ65WyimFB+9tKFLejkfYXcTEl0ijd5iqmnxBBCvuwZcLsm5WyR0GYWsBCvUl+y2pCk5KY0nrR2Hvz4IinBGepybakT/0fyhI2KCQRROro3i7YB/jGESzHN+7WRVIlMxEAV2xjqFqboDlM/6Pb7Bki2yqU2Xcbpvrag==|Chương 968: U Minh Điện điện hạ!;k5zCUj90YPsckLVX1lbWxTuDKTsfcjqrZzQYrT8yTG/7zaiI6rxViYfgoG7QFIrTP4321wTs6VG85sAr6PzomkbygJn804KswUxEl53Pz60p5hx/A4bVtsoAyRENsh2y0j/qf6ZAR1DcQbmS4wiyr+T5DvrIqxsM3dR3M+WehZ4k80XYz8u52qqiO/0YIpybLvilY6C5v6dvGljYr8bD0A==|Chương 969: Ngọc Vô Song bị nắm, chộp!;QvXIaAO4uDV5T/kZlTT5JidlMji9vF7vieoMuvQ4FQwyaaTPdJ2DOX2eHRzkCAREHK/kaqSXtNikxugNhVGRvoLSGTKsUMZVfew9LP8D8GlpRTV7DMEvSIFHKjaE0EdZI6tpYWmEl+KVP51kgglz0TgvBvuNz9jSHsdtjLB9ETBoGVLL+OJ57HQ9XgJnqXTp5LJQT1bOj1n9osiZ5He+jb34HxWHrIydNqWpbBGWIOfyv+J4Y+1nwc95IEgFJomH|Chương 970: Hắn là chán sống lệch ra!;Au7G03nRWDcAj7EWZZE3EYfoQmITR3AU3RbVN4Pn57A+H8ExXsPuzlHrY0s0MlFCx4qBGQ2AmDUtBFm1MAjQ+0gaKHRuxGGRe0+kxftE6xtCj2FkuVthq0vM/p3kF7F4+vGvOuVsH+d7I9TtqD/KvxOfI9EX2DoJPjtkBktyZz1znSVva0unpIjJmJBwYRDItBjByq87uMJjkYjiNc4iW6fnsoDicY9FnTI5cGFJn5jqHiDbWwUw6D0xBUjyYfL7|Chương 971: Thực lực nhược, cũng đừng có nói chuyện!;kMD2wfVFEVB7jRobCL+lHJXEutawstfrqieiH7/IsycMTdhy3IqgoOxBOx+rP8JGaolA15qWQz/ZTPRPSQcYpE3vQIDhXkp9GtaV6gFby1Qj792jm2tVQALb8yO++kVCDaadKhlEebmLsS/L5vYK00hn6oIDFU/NyGYjM+KmQUHDMkhig3bfePjJ6CeSQm8KpdNaoHkcN5jvlpwMZ95YyxOcUI60SqBo8RUj2PEtSsEBWc96UH6V6KYSxLpG6qR0|Chương 972: Nhất định phải sống trở về!;ZU+igOFbxromZfGdi5sEaCuCSIDnCbS7Vpy3spDG6t26jcM9i255nll8gSO8LnDkJd+/uRWAW63HaHuXnKCtNDEULC4ka2hTdIlP3UyUkObFszh2T3Guszt0VU5IDzmguQ/Lif5iifEB5/KQdRi+0U1RNzTzIlAKYwDncW8Pi71DZjedRDkmwt+M+vRMnTYp4NKbu2Cp03amJj0J4gOVm6utVczHZPTamVauEfXlG0K/Elq21J8t2Una39c1RUpb|Chương 973: Chiến Thánh Giả!;dMMkBK4twC2G18slGXj54a/yRrXxPXlNDw2rrM2VANl+cpdUgCsHXW8hCQZ6EW61srPvXTdr+ueGZC369/p057fUH+9ELkSUuJv8yCz5qJjUcQ9KaWIhZtLeTeutle8ntNK6A0nGjxKWXOjCSL1JKI8IrJoPOfRPOF6W9TFZEqzZY5Qce4KKQbFJyVmXMPFtO811yFdnl+P5MvKgGZndrA==|Chương 974: Tàn sát thánh!;pfdbgUjwS7C3he7SGEruj6Vu+hpwj1jVE8dMCUORlpR5TY1TT5jPNhc2DrLCfUoJB5AloFhixxERQUqiikOOx2Pn440fkkkqdQjs9WnLOKH4CPwu1Uk3fl4UJD4qEKY99b0UzYlv0vbSH3aIuvF+NF6G3QQJfhz5C0RDkLjAOCW5T4I7ROWVy0cHKllDaBw7jX+HJNkdaYRyZreYa5f+qg==|Chương 975: Thánh giả? Hôm nay muốn giết nhìn xem!;KYmhlLHUY1frSyvVWXM6PLElZd1HyVrNa0kjKTZJHZAlGTHpH7g9Nwdy3IypjPWigMC7dXIMK2Pp7iFNiYlnpVZKb/UIW1XJRv5Te7H7w4OvCYAYqiEj0IhpfmMjKKULgluBlbf+6yrJYps9pi/Pfj2mNsftzXTzDWk7ECxXllM8wgGFqsGdL6AuMo3uE4ZvYhqor/fBpqW0/p1zFI2t1WlkaTk/UivCqaJoTD3uVJpKP+qG9OKUb35EvJfYiEL9|Chương 976: Hẳn phải chết (ván) cục?;u43jsNmCZDdceSEfRlR4WiDHRlS9FM6ljA5hQLap5cb58Y6lHDVYEQJqBaQ5GBANFRK/rSAd54Gh+z1gG5crXiJ6k1/KBy5NZ+C6DBRCe9jckTh3cV5KXCeEC2CtJgkVzBfOJykua6jFN0uF7EaDb41ISwHLMytgwAHbhVZBsLlxX0Rn5yF9vHglYUJSE+jmu6TBzFhREoEnm6jJPoQarw==|Chương 977: Thánh giả vẫn?《;2jYnhsDNh42xWjPcJfY+s79BATeNo2/AR7nrrgz2aSTY0GGXJOq6ce/wUcTilEdNvL/hjqZyFQsi8f3hVEBoxlXGjFJvvy81xgARVwKTJict0ZnGY8QyLH+C2HejRn6vIa1gqS7VA4oH+QefR951hlRdHTaJhH+Rp7+bGelavx6NeT7kZ1mqr7MrgmVuUfbcMhbJxKR8Y10sDksOXtsXQA==|Chương 978: Người khác đều gọi ta là: Yên Nữ!;5mN5LNIDlTNYeu1hm00O7NCE01OgaY1w3+HMpB91QYn4HY/myplmYfGVQylKbDF+7JffvHo28ToxENIv1gLGaZO1ltmzw/AAr3UuZeZXL7Wd8D3J+IA6BIIJxDE1VKpO6+GYqlAsAne7WaFQsDSXknio9ZyvIXwj6U2DtcrTzoMqZimu8QCsDleHdCLTIendDVib7+i8pKw7r9yhRIB1V7YgNX+gX8jtxABC8V/ID3rc1Y40U4+TY3AXEDLvG8Rm|Chương 979: Thính Vân Kiếm Đế!;xX0msPyhP6QCMG7guOaZQ6PC27wjkZDq30k0A3CChfZbL6q3lJnLHeDR1JJcSGJ6EUHCPGFEhHk7rC28XaK1mrpQJlOPG6dUaFgYdj1P0bLm7cVhQ2MjDDzXGCffL/Cy+iFlz7z7tFFXS+sfLUFtBd6t/DaDMtEBMpaKKoFquFp/ovU/R4Ag3XzRku8EMKzLXxn/K235/OPybIAhB7JOlg==|Chương 980: Trời sinh thánh nhân!《;MGgBg5UMVlL2TNUyytRXNYVx/xf+cloZFaaastrJEtchtBxG+p0Gv+1/r9NGcDV/hYRYuQhz58weRdkwjFTaxz3QEp8ZXqVMgL6teHxTJvswUcZ9tPg4ozdgwnzPW3lEriMZtO+a72stKCpXmvda+oM5tf8Dy0eWEipGmWeUPtZXBL+8MWBhtr/qtNrKkgQJ4I6iB79a6luCVz8xFls3xg==|Chương 981: Bắc giới đuổi giết!《;/OjGzNmpxDwsh23mhkYlir15PyURN9Y+HuthGSnRsAfKWrltLUBl9w0Wp0UPLygT+6LjumVg5xIklkOsVlAbicgqZunuHeoNXLC3xyIuL9NWWE1BnozGsd4J7V2JZ78CcXn5YwIe5vIhuNmvNpG8e3tkAPs4igR1p0MBt8E/exxpl7JUg/Q0jgMikC+pANZHyRiZuCMJIvGVczIxMXW4nQ==|Chương 982: Thánh giả? Ta một kiếm giây ngươi!;TeKk8h/buRQumdvHgK7SBD8CGu9DzJ842ecCrhty0kgIPfR82TEi9sejukUmFRv/YwvAsdVmchB/0LYH3gT/gUugWk+cwwO6nX8BWNcLgMP2fIPpsj9nldFZw7lmAxEh9U2y17Nr5/mBEJ1qwYy1FLwLKG7nOvK7fG8fOMg8Za8B0phy1zguoDJr+Fi6z99yp1WRmjMdnVMcky0rRdrwVnEFMvmQJWCtYAXJny5GnKCdOXyrIqP2IXUq/AkTFdMn|Chương 983: Chúng ta, thầm nghĩ còn sống!;K2ghOmFOWvmFXGwOa+JUK7/4X8iGZf09z5FtC9vV9bSFf1a75GjGZ/0F5fd/Ptx1Jl2zSV/0N/aWj+d9d1DfwSanAW4MkAjVeYewvBLXF/08jjkGrqMFYkJm+hkFqXOX3mnWU2eqW/XAJZhU5TgYlLt+xKlkNLNlcJ9GFmcGRXOu8JmDpnegCQvIzo8oiTN5lE1p5Efje0UeV9HaOIKSqZnPVGDf2695BC7/saOtZ/nIl8ve961JrZvfYCnmj+lf|Chương 984: Dương Diệp, hữu người tìm ngươi đã lâu rồi!;J+MxNgzUl5rPd56TS+6U4UYCD43s4w8+/VZADGYaXiOhh8fdmpoVNjtdPDEoiiququRA50JtiCY5OevgH7qXmRkN9fXoc64iCUijVBoR61H+55e0VdcLpVbtta1rUdfPNnWmZimcf8J9jgTtg1dCUV3PQHi0b4rvF33jZWQEphG2xQ5foUSCPLEs5XfMIa56qXvh5YVYTEYsw0cgkk+SfilX7qNm0TkdEMcno6/fL+2pixgy0oYTBGUEZQX45/rg|Chương 983: Yên Nữ vào thành!;aUlQVFi57e7d+dA3hWyweiaY4rgL5t3RcKVVO/aMDihHjq5/Uz13QWKHh7I95q7Z0ctZ2W472dWsDNH8ofJiHlZc4mGmXJEX0G2U+IA7s7Nb+NnrPKTwFVipZ9GiDJ5e5q9zhem5Afws9mzrTHir47/DCAd3SoGrYW2iIijee6lU87DL9rDIEUEGPmlR7wCInX81GTGkfRCvEIoNQf8zbQ==|Chương 984: Kỳ thật, là ngươi quá yếu!;Avh5EOIf1jl34lBF5xJ2Cexm+zLcllD2RYH9WqoOb07lWsKk9Xcn1c4WDd8HuWlARYnaRiJrn1i4raXkSld6jp+oBx6+lpvK0/eQ+ygMnMDt5rssu8SBH2a4uXUWVFionHx49n+OVHNX4/qvsdP45p28sU1ivFTnVGNEh0QBA/lF9n8UUaCAAJVvOA3+8tRmWK/BRdWZWGuiT4dELT5qoHkTcd69pgH/5vl56PNvssArp7MjK6ZABFWQhAub+b/s|Chương 985: Giảng đạo lý, hay là giảng nắm đấm?;BSKHwpaLUsdmA1biS4XZUf361GtzxsOnQAVmQKMmfC004sEX4Zwbux+JwBjErbRI3FDG/3fElFa+CQMmW8asz8i3f+TxAa15xVp7DgcNSZcJJBFRuG8g34tv0NdkfYKp7bodZwkTPegIVSlSF8XrmzuJfXqDr1wI9C25/tW5VTgq/jAA6dd+5kVtubDGpOMstY3jzN/JQ7trYE61wC/uHGS0Gs3sguqrEDjIKpOWcPBhezL+rsFRNF3qtydRQMfk|Chương 986: Trong mắt ta, ngươi chính là yếu như vậy!;n6climBOFSUBsSWJTqp+xpXLR7DBiWdfa4kldKoTwW+0qt9mrZm9bZfShyzORble2hdBQXNd/5FkorIKk80otkRrLJLO69K986MljcpYafP63hH9GsqxO0249FmLoTixfCRCiLR8JoaO4GvfUC7sdZeK4wlTNfecniqFj37G6acSFNk1mGJaq9HObbh+uq+hI8lNQzCY67ehm5Z1yLyx/q8KFjf/buDY9MOmEJ/zxFFMkU+z+P8//PmnlcJ/9pdD|Chương 987: Tàn sát thánh! Tàn sát thánh!;56z/+wfXYdm8MZTgHdRiO0rVYlkjazFi2wKaH94D4cxVGjJqXajNCdYKSFK7bfH7V8i0xHwMWlgYZmOIHAOmiClvyrFhUYZHrBT8F8bKbJ5Mgg9yaz/0L8NLR1BN8bDQ7RipjVwNAGF9d321ypPih3/hVeQhzgbB2QI60VoleVUhQvnvclvAYrWzFLXc3xFTCkEQN5jVxfKpQsIHPzD/IZrKOMXEKs61XFK0KJheVOEmjw4PlSVkSOjjDyZva6G3|Chương 988: Ta là cái loại người này ư?;VTzM1uiu6DsaXkiLlZiKNhGuHE1bJr96ZVp9YIKOqkjSJrzgCTrXC8qRKHt+KxjNuGNcjFEogJRsT2Ez73oVVzYPOH5zoWwuPiM2HwNbU8tcltBie82rXrkqFSwMFKUXLSigL6SKo2ja927zpa1yeLMS+dgc9hUd10Jet7hqpZFPOPWESNFgoyzp+hUmcjbhUluKXdqnySQz/eKKa91Qtm87CnVbrzF625k7d0okS9xHZs4R1MwDsVBIFdEl6MTb|Chương 989: Ta thật sự không phải loại người như vậy!;yyPhUJ1kZuJVmhkT/nz3zZBPbeWCvZaZ7uk68hN/mG4Vcbo19hiESYEtZ0c/J1gvJruCiOhf/ot+FG6BMizWra0mn0oh25oDMBsWg4UlOh5ZPuP9hAdK0DqlHi6iX4CuCtXaMhpTpawBQPN/RpLT4cMxY7hRffsoRTCTRGumznHU0lqA/7hFWNQjkRo3qW9NPTo4882gHkpQl7hDm/4XxCwMlDV0JOBBEL0c4FqeL1qvPDcRdJrbWYUbgI/4a23O|Chương 990: Táng Thiên!;i8NrRycLZvWSKtJTDgNcdpkue5V2gUEZzJTilWsYYS6loogqqcM8djQfFFOWGsykhEmSvpCC3vKsJkuacKx4ZjIkChB0D7lSCuIV9aBJmC2O7XyLytH7A5WLgi92ABVVBml+7GiboA+p3EQZSWu44KbZ3Md4dydHUO2VbFGFq0pMbsGhtcBHaBpntgH7OonDMe1jQtW6bzrsDP/AF/vVWQ==|Chương 991: Ma hóa Dương Diệp!;pfzFINKrPC3/MJbPTv5dtD1lbIccdmwNqTj3wx3S44RRfhBk5pP7YP1NDlTVLSeF0cWPIivi4T6OAHFHaMk6kU2IURv/F2WJsNKKwmDc8bDSrHeGVW8jbjeh9URSaBTfeLGo+phdKzOGxcxNuhFI2HxXSy60XlfTQo7Hafi74D5voRCA9CeZWg/gz1J1vrzabJdCTO8NDXVZ4hwuz04S6g==|Chương 992: Giết chóc chi tâm!;fBSON8vQgkyfYkkRKEpYQpCPmxBeW2Tz5N79FwCqwLHTmXQKnjE67JiRhNq7J18vBOXEog4zS7VB/wyE3CB/MueVmzOwJ0N5m8aiEn0Ol7ngfiDUsmB0ir8pu1dpdEranBeYoQNUBvXkaJNs/X1eGtgq6UI+jrDOF9KZGRMRysta1Wnh6bBPm0VDumbbrGyDD14eO6IIqcw0loSRRkHZrA==|Chương 993: Dương Diệp ở đâu?;cf6etv/reyn8JatKDEgrf9Q9o66QE5b4H9cm95o09m9eiQD5oprvrMZwx8XGtJ6i1szswFYBD7MhOzPusFA4hWEWgfNSSocjf7PgrIgszMTREIYixOd5JoMP1t5h0oZqQ+1OlQlprObdO7IbvxJ0lXKyqlLLvs99ru9H3dLbUNcNjNh67VZMQtOhfc5Z24ndIjSHRQSd1iOHAAnG3IqhwA==|Chương 994: Ngươi nói những thứ này, liên quan gì ta?;b5aNWYxqttGcGO5XC/EzAOA0d3kMYy9/risjj9/RoDE/FoDVNAUxQwGgP4CVtEosRUa2NV9y3LVTrmpXAHSGmT9qLT3wj783WDeSgy7/cOekMb/EaMIrVNEzzsZ9f+8GNaKmyxreWv2waBeRg+Utnl9Ur7qoNeGJyEFb6T0FI0pbN5H2DvwEA6qbiiuyTGivRGOjWxLaCMbyBIIkBsdEJOYQ5X72KOqOYDpfQGVHyQjDf70UZq5KJmTCrjWeGrpH|Chương 995: Nguyên lai, ngươi yếu như vậy!;3ku918WfdcS6TrXWi0C9rIQ9RyPKj/mj+JvgfeTIEOJQpZLD9f0Na3nhJibBrINCAe9nNJCl4HacUShyF5+NdnjJm6oouh97XF1bNep3gu35DYvy1QS1+XO9mSv+dVX2vqf1WDJcFfqGhZNTxnue8MjxXBQflURXMG1r1vyqgloPKIUPNBNdoQRFk/cTbm+43Ojst6P0zRkq2EZR6y2bXdv+M3OLrT3rzKbKP6NMsJj894KK81QSTFaE1oyhFN7K|Chương 996: Ta để cho ngươi đi rồi sao?;0VCNAvEQEUewLBHc6/oiEGps58uZNkZZKRGfSKfMBocqc+bGXoikIjcGJIJJYLUI/2zoT2Qjs++TWF2GByDpTq+AmLyx/1sed80k1htx1qhk4EZOWr+BFiG+2IYteJpzEunW5uSJ+fbEsK/pTEDjZiMa+pxKf6mmgq2VXmF/oxEnQzgGJ0j4kDXIvou66gp3Xttp5JbJ8pTfArHRGgA30ZlOzAp4Z3yYhe3RDZNhU1g56tsSAK+WWKBqUrHDZU0E|Chương 997: Ngươi không chết, chính là ngươi vong!;Z0pdOGNLpvFC/309flq2MH0Wf1pPfY4rWEhkEWi7YOUIow7NGnMjhyyGcb+Fm9ZV9+h0k3nEavrHsX+dLIbaXOyMKMk6zh+InuFr3K7U1mFV22HxuZFoPEnoN97ZxzQm70akRPnI3Qs6QSq9wE0Mp2cTKaZTKw4624wLqWSnGjNCr+Pm1ar7k0Hdr9SX+LAiMTkpayD8nWwe1Y2lJ9NgF75KBzdyYf3a2ebBu7R8J58kDz9udUaB75RDexq497ur|Chương 998: Nhiên Hồn, lại thấy Nhiên Hồn!;evhVB9yZCBQd2RFJQwV1mZk4GPLpgHqRKQBntWy1+KX++AozxeKLOS1846fd4Gc+8PY8CeXfEgwfWc+fwpA9baaiQeV8RtEH2y17jUGZR8i7cJPbDqYKAgjwO+xFuXsUbUCS/NUqqAxrO+zulEj0oIKxgoj/s4MpKDqJnjtrVfjV6cvaxBMyh8YeWzKBMKqxrM6vGo96ksegYe9tPEsOz4hJ0DFUPIjn7K/QJydSG6Vd15DJUw2VKEu9GQWc7IYA|Chương 999: Thánh giả? Ta cũng giết qua đây này!;/z5uZ/x8LixTeTHCoHOz0t1pCiKoder43jeBnvSYHpKIMhyUUsKf6vTjoA1vUa9LPzXkZN/iYIUQ8sPoZxPH9Hv3jigvX87KyANWqDfq2aI6PYgvoK/sfQYvtt2bFKf5URptVkcWBYlSdYfHL5iruWwhvOZGaRJtVBZVjThzl65CPXRMbctYUIOomyXrpuT10nqC0qP+l/ZZngjLwcVdQbCAawqx2iq+TiNRSxdPMeCQH2JS34h550hbYYuE+FqQ|Chương 1000: Nàng, dùng Thiên Đạo Chi Nhãn là thức ăn!;wL0R0KssgAym2zApVLeJC4wWpRBeLD+p20fZOLozZRpxZezkOO7+RGlHaQjMEWgozowo56AcBkovc8xaTdF+rZNNSJKq6U4h/FhpFJuDTpAkd+ocbl4Yu3BkqQEq20JTVv1bVRjd3EVwHf7iCn3DsLkED8lWxdXefATaCp/kOkMb//jVz4+aI9c4yYEToJboBf7W9qDi+CCU2qn5e9LBipIVGts4yBzub601MAf1PeZyt1njKukbYMffOSxAPNX1|Chương 1001: Chờ ngươi đốt hồn!;RbaNSqPJEdxvMpLJsHum1bR+1gYF94MvNqvGIL+Au2EkEcA+8RSAAfWqA92vKzK7XKiea8Cd00khhuIIYKdc/IZg68kq3qywFnp7foBLOv1GL1JU2V2ffIvYhV4sZHHXHzGSqAk+wWa4AGgsZAXxvB2EeXkrWudd4I8Q04ec3zuNpTA9Bpp0wNBGuuu2z/wjKo7xr/JLdF56XPEudbDnzA==|Chương 1002: Bằng không thì ngươi muốn thế nào?;UAOBN50RPHxAXZCf7tb79ZM+ZQ4JZYdjE2DUEAg2kg7R01jBj0HIjtRbby/WfbvXOhvmZLVM2ZgDBJ8T712N7t0lcwf4xp6CSUFAGfNpXC7JLddvVUkuskh6PhEDbLg56xaJ8Ot72K17V4UJhy5Xq9afymvdm/ydE2Wdnfpgv/xNT67JFOwtZKsudG87BhIZ2DrIXENiix+5jhnuuunXKDl6xTsFwzbOHCRbQJSu8we2+d/WkzAeM7tuUCkj2nv3|Chương 1003: Chẳng qua là sát cái đổ mồ hôi mà thôi!;C90ELsTt0fvzZUw4DstODmCzg/Lcyca6md62BCTBwH2POhj+uQKSdM/kFG4I9n2zhCaN2b9r2D5n+kt735h8ruUG+wz2zyfR+C5CLU85FdvFy9qNpcs4JpxcE+OJL1A/Z25mqabo3xuMB0IGHWPxRasNZy27cduZ0WTNPusgvgcow77wCfaWOFJ0UigHQJpKE1KP8hJErpp2WDplDwSulG0zJDmYoUrqblOjcpR2ck66aIATZU+QLdEOf4fBT0sJ|Chương 1004: Ta có thể hay không từ chức?;B9rgz/R8QOGZ7UWxo2jpLKZ6jzHTMF56GiPllKCigEslQPktX5sqiys1yI0/ffy9TqtuFjwJnhxhG9FiVE62RZ8G0GV+TACMCQWf+fodo3TChpz6IPmf5FMOBCDjAuvsAcR904PYOyspGuQYVJ91V5/jAhLcB+wtkjnmuzBsS1aJOaXDoyzlfnVqhtEeXW8XAQfYwm5+8sm0ftvCUoZJ9BzgUROF+jF2ipopOXUziniPn86cAiANNWCGCWPw7jVS|Chương 1005: Thánh Giả bù nhìn!;tgQezRhcgX2a8vPcnVs4XSCBDFwUuiMd/D7EnKspBOSDFHLD7joRjb/Kimm7p1dXDKYuQsd+nFo5Imzsuie9ARElmrbFLM3Kg3a3o9XUOXgHXbjBAv9RiiaolFRrf70bGvbENIRGp/TBi48A20SOkmTyBdQkYJN6Fbxt6nePXVvwm1jOYhcJR/M6GkSpO7nHYXly9+COHFAXdkIr4H6n0A==|Chương 1006: Lầu Thiên Tiêu?;wkOTf2HRjUaoeshUvUEVkm7A1iWnNTzYKi4GVt7QRRACTB3bF7OenMCSBxMacp7YJBSEPFKAPgbMXolg9oqzXBZI5g2Ne9LP4VCiH/NbBHzQcJ4o3h/tNgEcdHOcM/PK4vNUkH2EYPnmlJr6yVm7luhNJt1Wgr0leGo94BnmfTFfXqrGE8vmfutBaUA5xIRvWbxt1Kbsx1K1uIl+nlujMQ==|Chương 1007: Nhân loại mộ địa!;3T5tHi2UUVyOp65L8yqIUP56ymFshW/Q034SDbTMvsDNIu/xVo3X2wg2yHlcwQEnPant0lMe6xA3ypbmfbvbwOOrm4aDpO7Gn0jOz553qvsTXJsvO6pXWlJUcvMGYtA6zkFTIx5FpS/wDoZoBzjXrpBapZ1/EnzYttVFwHaM9od1GJYz2A0/dXar0KASIQQeB9N7rFZiJRe/nTZJdVuU3A==|Chương 1008: Nhân Ngư Tộc!;aBqhQaMT3/4fRVxn9lUFc1bYhvX5l8x7xbHppy6akuw9jwlOTHECzxD+sS8RvaMi+nPxpL8rpnC2exym793RFZZ53N+hjqgSQNxvqAz+QoaGAyzf0PYwT73K3Rjv+q6uQFbxIo6zrbciXfoyXBgPfejk7ChTZNLg9KDrHdjK1K95+ZTGdBhJzDc45TqEa0vpEyN9dOkv1ySo65Cb1QO67Q==|Chương 1009: Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ hành động!;rlX5mJOBgFMu0FMXO+g5VIEZZJGgZqy0YabcI/kSaMO7S69syM6mMCqiTS+oQ9KmN3hmIvgK1xUa3dPB8NGQCtsZ5AvNQVPPDXlrLf8D1HXIsMCaw3mYsO0v0fWJnhDMqUw85A5wjG2oPqT8sx/ZBH7swCQM4d1y4GUQJluUGAh/83CrgsdpDspBvPEeKcdu7kpf0GWFz3FZ9LDo5/hidmDrKa1cTxkkej0VUF0uWp7rHHif1f1k91Y5+4WgbNMA|Chương 1010: Một đôi mắt!;fOXhgQeLMBf5JrTc/6SLQqTNinRLp1WKf4oOyS/Ebl9UvMUBrgzSJFZ9JDGoYtjSrqnrCNE/xxzKCSHkqgSkg+/ennFVevuug/skPHbUoEZDcc68eicfGU6EaY5SzejO/MdfPCqUT4B1Q36BNqqRe3wbz7Z41G+CctJRhlBGqMsd/EAlGvT3hmAD13+LlBtjqVp+BWcNBLrQ5j1Fen/uTw==|Chương 1011: Hồng Mông ra, thiên nhãn hiện!;i/+DPKUdnhCuUFlH42U/IM5y1srJ2S954mGlc/CjzF/s0pv2eEZsC23gThsl68AbnGmuTlSJuzdjnpSpxzLNDTcQBAWk5UxvkE1vayip7i3RMcf5nl+KCm8EGwC2AJ1/4/HtYK2ArMhHqr1QMJneGTYKeAdOFusnkA7+VwOA5PC2A/I/09pOeWfFLdFsK9iAREHlZ4YP3gs0kuobbG5gdk4OeSy2MeAeztFdh+mLtzeIAgQ57cDf6IggsZHnL+AN|Chương 1012: Nghịch chủng huyền giả!;nYa/lHtRFudDG0fa56DsZjDt/8C6Lekr+od5oIPnB1pAJw/BMJS2xOpuKYUS7c9duOsM9K53RroiZiAdqWV+UFR9j9cffdGUNs3l52RZMXQe+tgzJkGH6Zb6Fz9mo9WyeoJ7mCsv/IamC29K7inRsxax7LTlBZoZ10J1HJ5WC8p7oX3bAg0LLCu3rB/ItUX9nSPmI5dL3JVZyUhFqV9jdA==|Chương 1013: Giới hạn pháp tắc!;TtWzAubwz7n2mvTEhLaE0b6ZqaJ/PCaxTCwIfjkumJF/pJVh/a5MB/gXL/twFrq9LNtHL3Fu7M6puD5tU78E0SiJnZyxZJtCBhUUZEJoLX2ve+OMyQ1WgDMiQAUqlLt0aZWqrzerPAK0XPWaH4k5h7Qn30zm4ExA74La4y4zsXhXITjdi+u+Nx4tJ370F6DgSjLhJR9Nw17KSeqLHLITiw==|Chương 1014: Nếu như ngươi dám, ngươi sẽ hối hận cả đời;ewuyb8NkEkz7bFCFrkUULq4qlKidEgvlBNxnt6mduamxc53qyT5vRigjk00My2lJXdTBKedapK+mfl4f8USTGn6wnZ2jS7Gbi837g3rQtbNJDJQp2ldkgIevKMPZgzn1VT0bPabxpmW1yNQoy0FsN0WdL3/zVRM/0qcNv5f202ZVvsEr48mlgFyPmS+eD22zqBeeQAoBlOKyBk8TCgNTAADNyvIU0uibKW9QJTI9G3QmLK5EHSOe7yCA3Kt2AjA5|Chương 1015: Biết rõ chính mình có nhiều nhược ư?;aRRKF9Vrciqgc0vTrqYbNCnwqyQ1sJAsBn1T6weYtEz3aXzSbDyYVfQ9N798+P3UvblbzaeV/L+15BVtic+OjdwV6zc5dR1mEhMjBk81T7aHW2MwRkBxlaoUZ/gxMElczZbOy5Glfzr76CjOeeFnbg1IuhgMX/lSeUY4CstadQGojbkIkCjSg1/9dS45iAQsmgJRBColaH1DJ8jGxTp/BwYpquNv7Jz/MM6PKrsDlPdfpbVq1at+D73qClLvA0XO|Chương 1016: Ta thật sự nhịn không được;/3W6RFXFWfRkaknipfNYm14ns8MsYvyd13l3q8mnED2Qw7wpj10Ip7ybMd9TzpEV+VIozPsV4tWSChEqUZ1eFNE4j++4RK1LKeFhuzzIdpm9kgcol8Z/e6kXQR2HZ6tMUruXuwT/gOnKX0v+Z1YYfGiuzATjjumXysrL7Rk+/7mafICZAYQUoabtEKZpaz+cThlXDcxD2+41dV8UMXSyQVHH0QiCn3XyjKDApj6yPp5xZ2C/3OHO26LevEgHjuWG|Chương 1017: Muốn solo hay là quần ẩu!;/RwCLTaXlxpqEuaDZBFPfLpL6jjXDmSQPLzvkm7oB1YWCySsoWFrRxB084sld1izJSVkqg+zb/keIuId2YlZxeX0T3V4tbuOxzLnfHV6KLHiGxard/q/8an9b5zT9svQW+2RMcf1e+dFM5CzLd0fmuRO+hPifYFyPxc0bTivB6tCpvDhEIUEQ2brhBxenaFrBcFwaSlWu03T6enLeykDMoDU6aPGlaA+0grkZtp0/t4t7FLhpitJFN+/MwVLDfnD|Chương 1018: Ngươi sẽ tuyệt vọng!;fD6qHf4k+WejEytAi9uqUAuosqayM0hYrvgIE5MigGJbXXRX44taoMvX+Uxe+6fUQuNJiekuuzGcAZIt0j6yCEFt/VXTsxiHZ6vUAYJT5HNQvi8k9A0aCM5ifXdIF4XZD5/JtEmqgzqW34cZ1Kswn9yCEUjJurVYzyC+HcPDZMb6EKp0WwyALa14orh9Ady4DiN4j3X8IYMBXBn3NkAahw==|Chương 1019: Vực Ngoại Hung Thú!;s8Myu6AXB14fs15TYPkP50sbDVGN3Lm6lAtAivzdagNJH2RDFjGdy1y34YjKbhcsnyRFYO44QjVtA1TvDSPTuDDV6Tjfc5p8N//YbSr3oTc+F+/9vrE+Y6p6Ey+pJk8FTMTIC/vwFaaRApMnQDjc4rbxlz0tgSwswx3u9C7iKnYvSg1CNc/clq/VLXfyBdI4coxu5zV+IyhdorBSbgaKGQ==|Chương 1020: Cường như thần nữ tử!;fbhL+5im6+Mq7D3rbr7V2UB5ktDKRUCoUbyDuH3g1irje7fAVRJJJhigxxM+sEaLXGn0s/W8mIz0He+asqm06r7zyg/JnpEs5FIYyo57Yr76QWFntkPY1I4wM/MzGOQWciXjQ7NvwWtXjuzxo8jFJnnFK8nAi2M/Tpw0xcD+h3NeT37qRLxe/glRb+J6hrRYcPLT9osSPnAwnpLkLhOBmQ==|Chương 1021: Ngươi không động thủ? Ta tự mình tới!;l+AHJsLyBWO2Q382n76QSAK2eDJNEwdmlWwypDbITwwTLceFJ1SrEm8JZMos02bw7hb2FEET8/PyLXUn0KpaE4d0u8SbOycqf3nUtbGrNB95MIwroKM0gM9NInYgffoptEpmM0SxgGgSilTXH++AqiXLeP28WpFy+68A3VdCMbPgqaOvIUzgE46gjBOzeYgZXpE7h/dfg/5+rmQ/ZzodKUM1HFIgI9Cp/2N0X9qMbk3tS0CyfTZeR1IwBN2M0szN|Chương 1022: U Minh Điện cường giả!;3VLbFYL0C19VxpKUgn4CJoXbbFAajdkkqYJlBxjDzLE0EeVQUbO3hTzca9kV5fMABIeNy4OFZUw3GMuCbIhYvRThmc/AYJcounOYZYEccvcgafqBN6xlj7EFPJLFOP5vFubXt1PVK/+PIjWCtP/lKHaZlxbkrzl1Si0PXoXCh2vyk9crdHM74OQbvRPpIuYzbYpYi7NssAUuCqseR2+ZkA==|Chương 1023: U Minh Điện, quang nữ!;35IYyC+mDSXmF7enJsrDCBSYyp68D65Y+KWU6BavqBD18in3FLJz1r3ZdisVyJBWpieGA9aLnCShT1C0SYQr31yCdrWIZlYryjn0+j+XEqm17XxG6zM7+bHe9EW2KUsCEbCcBkI+ZGVi57JxDWxcNajy1NLDht4QnnoBXo0taNSIvOKImBc2+ZITJ8X/m9SxbWbsDMmbSNa2t8HA0R0E5A==|Chương 1024: Cảnh cáo! Cảnh cáo!;tdsabeWv47ASuGnXS1wc+5uxoUIV2oHLRgTWZGWYfJTRsngLTTKQOOQW2gj9t10Cv2zcWxcmmNe6O3Cn7s+LmiAM5THZUuelSkz0QyCWXzokPkdmQ/4PcHYw1s7BJfacG47Yq+Mfzd2M44rYHToEZpKjcScqUFuLf/usbOy+oBtKqPvSI2T8wJHnPyxnAshMF8VWYEqPu/bVbr0iKDs+9w==|Chương 1025: Chết tiệt Thương Thiên!;0p37ZLpRDhFXV268PF61iqUUnp6GwSbxqMzTgXEXweWnXdQDwOYEAWbrT8T/6FESYIzRZNDKgJAH3jvgEOqtMXY+yBT+gVF/IG3j+CWNlIhnokLDdV78s7J59lhn6sc3ArVuX1GLtGvrbjqyU7xVOUC9qW7qxskclp29mQUbzaZdxB5C83CgNSIrAYcE/awfsrO/YLf4swpNpkL4g5OuEQ==|Chương 1026: Tu La Vương?;+BR66Q3aRNdPmpGTSrm+r7gEbzlELxPfw3UCdEJQRA+i5xzPYGzXZjWqfRpH57qXH22OZKMuztqcov39vk8Lm7s9bPhRDewAr40wQOF1vSJLEEYpRRUPV1vOvwC8lfyPEPkFEVlDjpzevMdaRd3CLxINly4ue/fXmk3e5rjOyAF6lhI8WsiV8df/l/zxHfc/guuQEqHcmIV2sLQDchX6tg==|Chương 1027: Hành tẩu trên thế gian Đế nữ!;1tPyMGezqQJj6V5iW7Lgwe4TCibWbxFH4iiY5DM1M9hnTXSMgkajG1g1xa02q94RDJE9IZTadBQR5MsjkTDhXO87KPUMcMxlvQmnBL0roLoTXNbl6dtizrKxc+qVPOULP89AQFDSRqMGvSr9B5SwygwTgVvzNTQxgaRo1f+l57teXbnYXcfPOnxMW+2tcYsF/q2WCqeUYL0LqCdJakXnelpjfqDRWE6rxD0K+jjEFauJLntnZ4aQgYGUrLGqniYp|Chương 1028: Bi kịch Táng Thiên!;mwQBrZhlLkoZRHfNmAL389G70ArAO7fj8FrwpwNjTnkD0oOf17VpDzD0PpcqZ21q7Pfib5qvl9qqaSceBe7uon6rpX602w3tvbU2h3ELKYOur7BGezzGHzmVHmzicQahTIzza1u/EgWQlBxXMZ9n9ztlOek9m+4bp3K6bVd6OD48CoeuOJxvHvrZ5vx2gQPm90ZtajVBUs+g5QXX/Qp51Q==|Chương 1029: Lâu Thiên Tiêu muốn xuất quan!;KkjwfOCkFPw5Ka5t4YgPqOalBmHdjPnoYnxIXspXrCC9re3vjBn+BG6PS9Kk+TkH0eWaQi9vfV6hl8gEOMyZnhpMPxZRsMxlcSRVyY5kOwbQ3fa1l6Om3eme6o0SFfiOt2503C+a+kogU0FShIdGAaOfYJ0I94VdurgLtgQ7/zu5xpUT+Wj54QCjezs481zp2FeL+/vonOljS2ZURz0PPfbAKivM/inSeJsen3YicxBkiZaiWrJo6E5IyJeGnPGX|Chương 1030: Dương Diệp không phải Viện Trường!;1fBTD9mMOmAbgYHpMg2nP9IBaJtC+0kySRspocoazLfzbwDFfoHK9n3fJ3E8e9nczFKDqNftK98MjfsFR/0SVv2DmiGd+K1yv7W/nG6X027PZO7Q8ILRFYv/ybo3UVx2hDaHn/RcgOgdeys/Xgj2nSZLCLkj3Mvn8KCAuCEVxJ3h++CbZQj8dbisujJtMB7LScxqG28IQVRzkx2JcYG0Lcl1+a1HyqO6V1iNOP6Oc4QHmRa0UOIWSlJ/r70jj1Gd|Chương 1031: Vân Hải Thành kinh biến!;3GNnl0JtH52cFZKRMvDyMMmWVM+sD9y/0UVn8xz+3mPwJGIJVYdGIWbtUrsoRe5IoRhyqJ26LeO5ev9cdWNohz2NZef9FHPV9GpPieFTTAhxnCvB3twu3wCkgZyYdlWq/rXya8Np8i2D+Xpe28AB7UxvAktPzMqy1wz+zQM9lnHjG5mJsK03F6LitUmcKAzoPeH/3eS7iE7M4rwn8JeSl8HDPv4wuNi4jWfAG5TWyULSdLXN0Qc+wkQxuTZ6VRKG|Chương 1032: Ta gọi Dương Diệp!;rRvYy2mt8g5d2MrsJynjP/MrFP0/Z0Z3g56As2jVG6XjS+cfBUUXM/UBGy9Zz8zN5ISo8fnsUfhCZLFsghTtDL1YBiLVgCjqpd5ehi1Y6ryP5ujNdspjXIee2p6KAcLmAC1yYD8+Ww6bkkdvLrjRVa5sIR81FEEz1u1BVCxIU40Q+2jb1dvdbxWoXeG5iTDNxdGBej5cOx3qd13UWg1+Qw==|Chương 1033: Tôn nghiêm không thể ném!;Rs0GmR4E6Xy2w0L/aVgISqmpD3POlpd6i1WhaGNQs+kd+EqDHJPEaXqTqInz/CTqhRr5kNoV7Yu55L/NMT/ZLpHwEgYC1fdzmMF5WGkCOB8umYVTZIqhzmzOMF2lWXCB9soKkFNiLiho/RgeyBRiLwN4C84yiLW+X1DtjVsJ6GXS6kVqDLiJxzfoI9i0ORkOPAU2hZ8QtltYnl78JQzikeSNmyc/Xp/rLLN/bHBVNcb8dtVN3/jxu0OE5Vjub6gF|Chương 1034: Ngươi tính toán cái thứ gì?;LfdoCuC27/Xu3CfCKWTlILQAl+7E8GmkoW07j4eHXG2YuRQHuX33fWy7Q1g3AZgkfO4YRe2Bqh7Yni/PerEvmy3MLiSQzhmjeJMQ8dcWZTSgfc4tD0PzobbfjWKFYeEGkQq0Kk8sl+NpXELIOPlsyMt/JTGBBi7tbqWwFa9846dQ92dMQxGSd9lxZPelg85xJhuOyCwcI2wHut14EFFaeADZ1l0PZxuDfBQnlZb4UP8pvWpF6K9/Sk6VLcqQyS8c|Chương 1035: Một tên cũng không để lại!;t6YAeu+AgQ59A5Fw6iZ/rMIbfnsIluLu1WS1LMfdhOZruAPjCzZm8baxVwSo742sv3IrEulrx0V4OY4PsJYAQ/TdOqAbHI63TwL67+WbUMhUvaE4zXPAkUVBSHC19yJRsN0ruyY2gH5uTLIpTRA0JshsFUjiOncKTyHRAaehT/CIhJptEscXSevZqkfSAlo5Loh0KlZXBgL0TiVgq2PaX3AgAICdZY6xaw3L8BJqtC5t5/K/Q3YHk9x/WnaY+YhO|Chương 1036: Lựa chọn bất đồng mà thôi!;JYk/wozyLI+AvyBf4JMLBFTLGENiPkliS9YJVl8YRfFDodUtFydtL+9CyfY8dXfi8AUWbysxV9aLI3ygBVe70CZe1GYJi6i79VIF1udsYgsV0lvSxJbZUE7S+CXosFtDtr6pLeSE/g8UNDU8z3aDk05zRolgIdNmkQ4/y1jyP1hgPcL7PEeHFZihfo8lrZihuXrvf6ZcJ4pp/9V+WVA4IMXJ5hKMWkYX2Btlo8Akr0ErJLo5BfikVFQFx7OUkqHl|Chương 1037: Trung Thổ Thần Châu chờ ngươi!;QHiJ5H/RUoyugP8GedpygekbPn/Io5RxBELmYGzcA3sNG4ks67SGJ5RbwsCSMjYUv1+j5Ulqe4iKVW6Xyx/nikGw4WrrpTKvQkz2F6DAY0emA+MMsWwj2zmeuG38PQ7sJ42bboCtertIa8NUCtuFW2SU0niatg5i9LgjRv+rRDznQP5P8mhEa5fdz535yLIbYCURKWtUBdk3ZPxMgZaUf9dZf49GQMWMyPcMGg6rnaJdpvlSjPgb6rbVRy7SXCC9|Chương 1038: Ta gọi Lâu Thiên Tiêu!;7+XOAB79d9GTeideBZNfMRrwIzF1A6Bf2neJOyGoM85llgo8UZPKm1izHaPK5Zy6q45qDvsg4S1rawWwbtaGl4kLcNXUiN/CTp55n8QgEmcGcWjNvPMfkqXWMV5GmtE/NF8YA7fTk1OFsM/u1VHCvXqbu2cujkDYIhA1PLzBADdSJSMSswiyo916w8zgWcrqi6CgJiTct308ohRr5JaavA==|Chương 1039: Người thắng sinh, kẻ bại chết!;Iz7oICYZxhuf+WkmMseV6wYUzwA1kA2qf/P2oe+uVLWDZoJHHpflpWNaK9nUffSMYxgKEw8oyI1IAwznEcAlIzE6RqTJBskD3oHirP2m9JVJ3ebqtpeM6fJNnPAnwBjY+fc0p3YiZl24J03QB4+NLVqwm+V+29Tm4jCiOxritfEiQGXAx75Vy5/uONebK+Sp/AGAOZ/D/1rGAjLh8TNbFIG+moE0uh4vQ2OH6SR80LRwXN6+a2NIoKPVB3Y7WwcN|Chương 1040: Đế nữ!;RhmoLnqXje3/OW8NfcF8ugSmZB+nSvn7K8BH4LFKjUJokN7O4WDZWMbFcoWS3aXwhp1EGXP0jBI/G8vdc7+X7YlE1v4pbwJJ5IE7T2Ulgm6bKBpUDNlN+pT3yxxXY7G+nSUILcd0bBZeInmz/bgdpp5QLXfAYut6MdCAPhVp3G0AmT2he94lPjIR6DMPnC8mjykp2SXm4M2JOIhpvMdXCA==|Chương 1041: Dương Diệp, lăn ra đây!;SD4zLBrQPnY7TXjw7WfcpU6VtB6UOZ+/1p3TtgGFnIT+cxux/Dabque/mwsBNzFUX8SLt6iRw6balCR4d8FzPM+uYVUNvH83AXJTowCuW2LdXvmkJqSZX5dA11S1/3VWmqLne5tAASh4Rjfu7I+YUizXRUGCwnW93G6+ts1WTOqm50LmjmriGa7kmJJHIDufa0P2EXhAnIr+XgoAOtRxyg==|Chương 1042: Bạch Lộc Thư Viện thiên tài!;Qnnt3wPStPb+wf2MDI1chdCXUPBU10kjfPsbwo5uZQtaQf+hT1HnEq/zM4LWQjXvQeGASU1qFVggvOvVm3rorYN2u+KvCqgFPXeWiJ9nmewKuWVMNpVggqAse7udx8e85rKIZgLfBYl33Klq5mRTE/KBp7rG+2TiaeU2AbTM2d4koxqu+Mke2VihYyqERRER4MYoy1yfkJiPRRLsQ0PAvz2i+o8ISbMKwE1a/QvnHOmRnQQw03oIvPIW1X/Vzdku|Chương 1043: Cho nên, thỉnh ngươi câm miệng!;6KeXmfLIf1bBd0hcP5b8bm27pESlt9OhFD6rFisqwrrZXLbgNnuWoAMj55lC8QrKPz4D+ZaEq8zFLLgbskBIYEYkiMpPl+QILuNE5WoRMNR93mad0Sxm7z+zb7qo8XbeESPJ3ouue+u7RJhkyaCxL/nXLoJFYoGZtGZoTPo56PnwUNCHB7SSv2ii58114nPL+iGNyMqAmkVK8jLc/Lc5wMLMSiieSeSPa19DtI0jsYGzWXyZ6t79Z9FYFKG2kzAX|Chương 1044: Động một cái thử xem?;8Zk9HEttLoNV9Z9l40NG2zk+SEwnBtb9W0DloQ5Bb4uEFrj/WqTL976bIQIsefWbdbXAJ1Htpur2pqVd3stOFKDt3vR4zSxIcVn42Sw5AUlpY83cynawVU6yE3K9p7AWD3e1ns0iDw5oHWOrUgCqtqGjjRfFeEOWZIq67O8YHHcaNq7hyv0xhfygfryVZ6t2xGQQFpA0YYX1g9JtqHU2dw==|Chương 1045: Táng Thiên, xuất hiện đi!;sJGkFEzJY5nac6Yj3od7HJYv+07QxC23eLsu4paUe+VHosfCTkFLsY2x74Nl3EnaMSLYNUr4jieKG+9PUo2VLF71ayPoD2O4n55aL21ebstNhU4pPgijz+UHp7WZWzoah/AHKkI65AXC9kju6JeK4o4udTHIFspFYy+R2/2RFMULil8EvA4cCRwAGUuGkjVkTMHC5LwfIKJ2KVKYG1HJl+KxvlL8jiUicI7TU14itm/2GgN6UzMpPbV+LVPtUlxz|Chương 1046: Nửa tỉnh nửa điên!;Lq3+NWaL8ogPcLIte6D0EdF8lypQjrJ9V2OIhKSubM0hLjLZ9cHD/EH6cDnknhbYv83tnJQ83s2Bbq1YXP4nJ+iZnHdAOEktiEg+Ud3RdJqjHj5LsacWgWqvCB11D7gyeGa1kNKtLUWKI4sjiCAcElDHMTNsTP78USXLrt8PRswW43dLxR9MUzAHNbnDAYkUj4sqflLNWcfPQZEPrKs5/g==|Chương 1047: Kiếm Dực tiến giai!;4QRi1Zis99qTbDTbLlxn6sD4fmgJMaWxYssqghZ5zS0CRWDplU2I4F9JEoCMxBe3aNsoswCBoLxp6NON9Ejc8JEj4PSqLdQDFAxKE4CrROesk1HnGoyvTHiNyCPS/u8MlFM2URqklCreanDgOhEHy2PcNe6YW+vwOqLgGr+RNDLQy9kKGLqEBRR6rNGVV0IpeJtsyxg2DRpt53UKw5cTVQ==|Chương 1048: Lâu Thiên Tiêu, ta đã đến!;9PthJBUMOs8VdoBTPvRUQCMogYTAQfhq7FZChIN5u4/pgTBN6w01VFyiltE6/kIMeWNszIVcF3BP+HA+0xeaK7aJ7rU0UbaGBzuB3Uk9hNS4q7naqaXkNyjvWR0AWY1AIUwqGt8L9H1GWGxiaf8YyHPSzkjCw86XdvmnsKt9d45KenudZptOTxo26S1tTwr8NoNJvSj4ho/kEzewcUFq6Fa3Fnq+nzgoLhgvkY+/QVxqgo5eL1DfmJ7iAtZH0v03|Chương 1049: Kiếm nơi tay, không sợ không sợ!;qsIXNAiqXCDrsACac8jYr8j5gtKhHpP1+o3TpsDNDZLHe2dOiMByocAtrahLCJPwHg3mIKX5J/vZIjkJjGa72dxk8KqVpaa21+MwQ435ZogoWDv01jTNqK2Guw68vgUzeDOJJyVVWG7mLDkVILHwbkjTwWE78JQeSCEO+ENObW8iNHWP2cvNCC17xQGsxikXbJyiY777AJsbumlOtmeqxAjRxloCZdGJMd52xcNTQm04oyjuJLIPOFGa2TH5z5nB|Chương 1050: Bản năng pháp tắc!;srweulM3Lj29PcQ1me+14M4fQiy56hmu9DfhPOB5Tql92DjBLwJQv89+mKVwEcW1AuHpIVBLuIV4tF4+jNXUP1mraewwX7KVIvr9IPG5Fk6DI32xrLjTpVynlun1WDiHgDWAidxTR2Bn9ZKjvN/uxE5LmYiPwIs76KGFTx+BHVCYrPqquXIL5SxQ4WNwpCJT+KQuCBtJE9YOahegsAL+Tw==|Chương 1051: An Nam Tĩnh Liệt Thiên!;65pG3gERwKaCVzQ/SVOGBo8Yco7pmVfJUjmvZSjUiyt9sHWcQXfQTtnoqGivm40yndtCTI4HpC/0+dKiodFarjL6AA3arxd6Tp9Ik/99T7ZdzPTqXalG8StUk4aLef8m1Cv+7XKBo1NCCND5BRpLysihc0dRvIkzfdezMLSlh36YJdZqQj2GCfPxJJVolx946AR2BsAEN8tlPc8ClG5vag==|Chương 1052: Đã sinh Lâu Thiên Tiêu, gì sinh Dương Diệp?;dSu4OlUxB5KpW3xPoO84bWhm2U7wlB/DTzICxmp90RRnLaTdJLaKnn1v4YYohQ/CXLPPgc+rVv5Gkrow53EaN8ikd62haMOyHQBZxrpIl96ig70LzQgA44upJT1pMJmqHM0qA3nBvgJXD940zMwSPKLm/WGnVa+2/YEe7nrq8IDh9W58RSmF5rmAl75hMnLLym0rSZrCdYYeXjVA2Yq+zcFmxN9C6Zu702XVQAnpKWZuVE1LrEM7NwMlpfMsm8+l|Chương 1053: Ta Dương Diệp muốn làm tên điên!;3HfrBvvr3K0kHXw6M0UQV7aK+BiaPbbcEJrRgJo1T3l8L5+N2WVUe1z5hl0jNHQmV+06isLInAr21wjv/F16jtxKCwL7lavfrrLhBssmw2I61mjqgCFS0ExCw/wZQCUndKNwG3Bqahq1xIqH1BS720sgXUtDAU8H4DNApmPpdF+xDRck550eiSkFLCMzjWWXuagG2OuqC4slyxOrx2FL7OiDCvrEkF+5M5jltU5dlOOfsD6PFl9k2eyULJuv9ewQ|Chương 1054: Chết một người Lâu Thiên Tiêu, không đủ!;f17XkrfNXpostb0HbEDVM3bj7YPWQsLxPnu2iILAfzZQyCuQAkzsCud6hiX+D0SvGlFQ0x8kG9e/GA8YzjWcX5n4ndlhPAMSudLoGG/ST3BsSCWaLeZziJfO4qyPloIPUyRyBlfMtto46s2biwquDVDdmBuCL5nzNMzCn7wCV6jVCqhuLO8/x5J6AaxCElb5OiLgx95z9YGXcHy/TpHmS9DtAdLbNrLhxDfkMX0x/N5P1EoUZjvDrhTIb58zlWZr|Chương 1055: Một kiếm trảm Đế!;mPslD22ciORmuqa0R5zTBXZTqdrpliKC8fE6fOdxQB9pqDye3bZfEhw7wpCxLFYgNMi6ohBiD0N27WmFmTmU8rHFRYau8HMYxtQORW3QFXL+V3kb05VxsanCQRaeNJp8npbm50HoUzdu2tqWAL7TdEEw/n7hF4eXFMjpoRGQ+LZHJ/tsmhLOrnaq+vdDo+4OMHyKw6bBkPxZ/5iuAMQGrw==|Chương 1056: Thiên Đạo tự vẫn, phạt!;31CGSw/G74xbcP3sMFkATW2OFZNX5yBjlS62rbn11RiwN8OQ9Irn0qUYoPp2nL67lQcKnd6Y7M5MOaIYcwIBcmPa0mcr2YNaVWcChwWG+j4vaCDpu232pLrsxg9fIrxpLVfyrgiwT+oZ9ISHqXvgMfKu2K3/DdQCK88/YoLYEJ34bpiFnNE/ynWNEWyx0zhoE3Zf2dnmN/ECvhDSBStf7g==|Chương 1057: Đế Nữ bị thương!;XUG4VK/+tWXyjYPNlVjHxB3eprqYIEz96xGIN4wchtaS1vFe3sApYOpORT9dKjJvOMHkgHxuyU059Qqgf7rbbfXRb5p0zvyENL2ommyPLE7SE+5018gxAMQ6t3x8ExPZBk9X0rrk5tceJwJB8z4LhFeYvKXnyv8oWyacVrptgpDcLLg1vVjxjUdmZsQbYLH99FhIzV6sxUKE5il4p/70YQ==|Chương 1058: Cắt ngươi gà. Gà!;SMeEooKUss9lP6u5vELceKWa1XFjZV2WNYcHPiHIGQYsyMpLHGMU5bgaw3gzwAdkrQaJTlSDEAB36g86R5JSNj3XvgVE+mnaDj7yY1lqQSqGnlWVdUMB3OvVdZ6FBf7J4S/ORo/zAtaPKspmW/1V+PD1FIlJNkDzvA4dOb57LaSTP72610NPl3xWxWBWieDB7QV39I3i3Fc/eANepdFrSQ==|Chương 1059: Cùng ta làm bằng hữu, ngươi sẽ chết!;4UyKosUQe7dXzUT0F5QDvaASmjApKgDnVwA6Lk2U5tUvWLiDEk3Cu1xDNHNINsbHJ7nGiKZ2DdnR4I0J43/U6V/ryGwprh8AKGX53nnHcpj71sP4LY73yDt6iQ+eqrXS0KlNXqvTx5pfd24B7DP0YsqXP0/FsSjYypGJr3+gS2espRbLD+kBLlV7DkeWzhrKVC/tW8Q1KJVIVk2Qvi9Cs8VnBuELCvGvp/eNAE4vd5jUTWvGiU2RGA4tzjgUrJT3|Chương 1060: Chúng ta là bạn tốt!;8pdjM6RCVTc6alNcAEDCiYWCwCATVFbXt6ChgX0DIJFzjfKiVyyutdPGy68dBjR5K9FDmSgJSQHQ002MAQqdOao+ywC6MFX0ov4Tqc1At+n4Cd8LV5ufbyPk3GqI7bdpqYGOD8zJVZj42K38zwszQxL1z25DGn9njsV0buelJcwdVf6Jb2HK0edjcm/edIRqKbam9noADMueSlUi5TCrBg==|Chương 1061: Vô sỉ Dương Diệp!;68XpjGMGEfYlWWR0MikrQhp+8jdGNOL/01R4x43eGtS4ogkWkuESqIM5wBi/qEGmvjg5BHWqMcGGvBsJpKLN7jWFTUaMM0EYaV3wGwn60uwch1sojMkt4tPkO+9pvBVdnq2SKFD8wN2zNi7XnrZ82qrf5bSimwhxLQXx0+Rng9L8s+BxiHM0CzIyojzEvOhydAJOzlboIUkPRIKTriK5AQ==|Chương 1062: Ngươi đây là đang vũ nhục ta!;XUBBoAUqh1+bdUJa0ABhBCHv3zZw2POHd7DX8jivHUwVZb7K8OW6zzHNtx+sSS0MuSO2b8ODPGNWZVJv2Iaphet42o+AfqJQqMY3O5tuCG4Zon77J2g6BhGwTLri79n/FV8w4hnYxodmtrg+MP5XsyWBYbME+P9JW7Ssm7aJ2RzQs2Ar6QSXY4qrI9K7XMcB2Ur8o9szbTmWLOpkMl2k0DsCYjFNLUinRthkB7hIHgTFIwvjCWw7EhxJXBPgeZzM|Chương 1063: Các ngươi cứ như vậy đi?;uX5xmbGut0riKJ45+AMiaXzIvDZ1tSl5DNsV7gVq1JHJJfmLRIoUE1Pi2E/jFY+kAvyKJ7jriv4k/5oIYbvjb1K+KtIW03Yaooqp+0PjuQb0spjDGOHxXRoS1IPx7zhsHSJpAk883Tcbp/BHmJM/82B7Xlc5wddDCEF+ps023j0/cSVxq7pRmj/58uc9DruOJulruXz0+I8ROXJ2tmXcs5xE06l28FxE6c7ogRkw/ajY9NPJwMUh56Z5C2HxWJdi|Chương 1064: Khó chịu tựu làm!;N8MP66u7I9WN7mFeVD8zJ7togFnD6+uHeUKiKF+/sYo7uULQTjv0jQQUpgpiOlSjtxocml6CKSrPet3z0Kt/qsxYxvvIYLdxDa7irE550g9sucHNjRNTDoTW/UIWWQRlSglOSn+xrCWS3s5kPqe28qIb12fjUy72jvPrrcutpoA6uCZZhS2PC0jHQhOp+3hC1C4IC8xft23WLs2P4L7fSg==|Chương 1065: Có, sống người Không có, Tử!;vinUTfvcrazZVFSxfka568XIb27vZfKpFRNkYK4AczEk0NpKzhD3fhAwt73z3D9knlsPEhkp/DXCtUBMOiQMX2WNyjyGpDtA5DEIsQp5+9sWjH3TIcpkfoY5wijrv+CBhbRQtv5II0QixVm42KjDNyEOV6AK5e/O5Lc2BC5s4ULfwHkEOMPGQUg7pusnzyOWycerFWLAJKug5gNbh4gmdGd3HxvsKvFnStHKoLZx9IO5e95K6H2gn5DzMHSB14Vx|Chương 1066: Ngươi là thê tử của ta!;FvOu2ehsRfW5M9JeNz2lbkXjMwlR8P+BTBF4QxWEar3VqoDBjhBY4XTdcAM569DqKW6crIjaW8BYqzHJON5PqQ+LdTW7SChugPdkkpH7iSE9i/jnrDYwMcHzlwDwTBq7N8krmYOyXmAHNJIM/3FyAetNLw+KgFLh+m+nPZrAGUuXtFxhcpVKBKGPbq8+oiPDG/u3FHuq8yWyMmbLf5tOlw==|Chương 1067: Võ bảng cường giả!;L1B++/DVMpe6maId+LGB6gD9NUI8au0+pERUNwIJSZSz0PD1cet79qDopN9cVr4mRcmq+1i3+13DPpFUq1NhjpTxCZ1jSQEnlZRovDW5RqQCNl3OgCFSsaIlb3pGDL/x3rz5WcnYeMOUCQW9YfY5ZK2PvlTjghkZX5YoF3QqE0/cUGp/v/G8r7SK1DS3P4YKdHDa2xVyVZG6QGcX1EkG5w==|Chương 1068: Giới hạn Kiếm Ý?;j89loXVPRoXd2r8NnwPQ3f6DMhvj+4d/4TQP0G+FGaXIY2VqMn4eKSBlaY6yPka8FMHLDNgjjNEtTdorkz9KMH9J8hOb60jkO7yFM0GAwRyIdL3vMg90lulctEP/O2a5+dPXI/zk9t8ydXEgxNlbSOoaGUiukKgja7Hs9lfDXldlhVVA/88xIaGy57N0URhve/1XE+9os7gBd32e8b+5iw==|Chương 1069: Hắn tính toán cái gì đồ chơi?;97O98BycMBb8sf0aYQ4va06iJmgxuJ1aT+7ZQC0peONIP0ddXCFOMWWHD/YOtwx4z+N2AujjuRlk4hn1FLurIQjMGNZ8I6UtexDfhJ3AjWKcZNaHXbfSmjMRd142wx9tlOgXYLcQRXZvhBKpeCiAWr5yd+VFzeOQql0C+iY1I/YJs+A/0SzwDG07PisHUlsAMJE3E+uELO2JV5+clhhRZxLDzJK10/W41aCWgEriHQYuyGLmBKaOMrI3jJMKv16C|Chương 1070: Một là sát, 100 cái cũng là sát!;vFMrpyw4k3CdEiWJXE0ubsyg+3yBLsExwCft0moMZDk7K0Or16r26WEEXMhNRvLVclSkyCHUvj8d4miTpuq7M3QsQJU+kWPuoe/DGI5LR1c1JgLtILf0F6o9YBSNyUYaL19KKQSAqhOn22jnoliIgpxUqUr1/9ZuCX/kqqUapbe4GYQjv0u3p+MJ7WQ/RvJjym38m2ltutOnPrSzMdsQnHmXtRA3hAxr8WB3kOuaMzJ/Vgbsou8HdXVMsK7h5K4y|Chương 1071: Đem đầu đều xuyến đứng dậy!;P23NBm+rBp9EM16lSy20q0L4EIlTCCxHWb/t5+F9Wj6DxU76GxJsNz0ZCDCV3Klxh+MBJkr29jYZxTrF1WFP2NKOpcdt6HnH8J9mTbk1Px+7wP73aTc/1+7KbUfxat07D7FeMcEfUHBKD2Wxl36NFg0LjBuVi99Y2TpyqmL6nwcdtIWiEZKc7a4cV+uheiI6VLG9LG42Cs1oiuIEC7zPumFeswFHJHmJKyTzAXoaFiObqzRK49N0IoVMiz6kVl8G|Chương 1072: Bạch Lộc Thư Viện, ta Dương Diệp đến!;j98m7GyYkzPDWTrYctj51LQI0/vZgGWeDR2Oe96Z+1AF1ZB++erNXPWRdIrXJGEHBP3Nlogw/dptUeiBq5Fuc9aAAXKX1NxVVgN4OjlNjtRPrVBH43fLMnHpzpPbshBDXpYBN8BrNx3pWOOaj/7baxy86Cjy2QJEunZzKHbvZppIt8qm80hI9mklaCAPndV2RlhnZNGJCBKHUobZ53s5ieYGlSL6P3M3o7Dg77hzjqu5OXZsWJIpam2wvY7ZcZgo|Chương 1073: Như thế nào, thâu không nổi a?;DH1jy6DL1LHrD6BrExAAV3AyjIsOfJ5OzBAe/aNXcqts2VNXwP7Y+UpZeLRQ5mucVfinukRwcj1+BUl1lyLleF/zDEKaoagwF7KagKVwxnBcOmlO2K8XRCBN2nsWj19ybQl6shsQxOK2KE7afhBfikEhZxCQGYumOCUDvuTYcEV+DdCEL8JKd6QDmWjWdB1oYqHHqou7xuP8AK1VhYHHG4EhDZ7AHHikv4AUe4FdNNvFE2moIkgrbGoilZaA4yfa|Chương 1074: Mặt đâu này? Các ngươi còn muốn mặt sao?;WAbWywdLfdmS3t90DqO16X5TyMxvUYR+O0XlJo7HnpAkBixGRloLQeDvoEFqDxtxxKu6+ExLQlhq/Keqw2arsFzi6rlABNcP5vZDMKbgkFrpJGXSld3OIlxYCnyRPo2Hhau6w3cUJnXT20d3oSqAjmf3+w698R1wWprs9lzgGe68ukPJPJyz3QdRVeGlUZ1vHf16t4bnmYlfj4K1+GKhETf/xffTfl8drpoxnbUnMP2109CBzJYsGLEWy7SjQR8M|Chương 1075: Không cần biết ngươi là ai, ta tất nhiên;rr2y94HfaHO92HHKwWTT3lLdIdRJ8eBKPbdhwrxydlxCx+tGYSXaZYChvCheKu6X1xFuJt1maAPHCsq6Rj3YowzhqFAk+xBdUcmfjxiKCD+f6ePXGyOpB47nDV9O9PokYmoNFKnZFvOkouCxjZEJ9rLv2a33m4uon8TSde8/t0HgnKsqbekC+gJuz1BdG/+EogFRLi47vjsh8xQZQaUsERxuSAVDCxhxcHvloAToJQY2rTA5QmdWYStqbsg2eNXn|Chương 1076: Ta sợ ngươi cản trở;CrW45p83R5dlUzwmFUe4muYHuw9oH+pBiPlTwjH0cU9SgeKxZrxawnqJqEmqI7vdcDygBNIbgEEVxJThCDZ63j+7S58TpzkWG5vLRYkCcCNKQdcUhBXC8YB962Dw5VVOT2rtuAOYbd5oKTBMNlVRikj4K2kT/5Q/W5k37+4AU5687vDuunYz6BdtzDjquH7dGNzTtV2Ihksj/JSl3AMhmA==|Chương 1077: Lão phu đập chết ngươi!;G4ZgjeQ1Mu8Gz2Z2FhFm0dd5EkX+R7IIC5BVlWPn5shA3l52oKrPPumY3t10my5f8TtN4WuWZHEZNf0m8yntncIcjfgTAehP4Hb1RcygqtIK+D/n1P3LIdF4ziIvhGmrpIzRXUYGSgKrZuGYlA5OnRurCuVvZ3xzE55mIto3Gj5bsTLFBajEP/NAfygC47fnMt/uRL8yDjzV+X87Iml3ow==|Chương 1078: Cái này tính tình, gạch thẳng đánh dấu đấy!;/ttbna0WrozvXwwRLxkj2XE/+Jc9i9jzKUA+fE4gQGDpMpSTRKaR85QoiqtNAed48wKPyaavweIhLN82eFFEcwZVxExnnMG3BYI/FQ7NF+iBdiIu3DDL84s6Oh7FwaqPUeb25UhGYGga+iZ2eejGRM9q9WqWPw/WUNUb2gTTIoEWwbrq8s63NzeWlZPS3t/qp5h/TKJUTW55xKI2XQmXwPS98qJLgjmAK9aGxVWUnoZRyyzilVX19Buga7BhqHJq|Chương 1079: Lão cẩu, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi!;ZkVUptzF4yufsMUx/b3irWaN+V+qD64PNnfb6odyND+FppxMvVasyidWb9Kfj4neNKG3agrt/QZRrRb+bpaBcBWI9f95naRh3/7jZqSCzSXSdCnT1o3t6lrOgXtL6qfiRy+U0DlGFoZChKqdgHhECdh9yLD4GuWumOjeKnoPd8nSe2m3hAbRFuBxhxfSMHkIkVoGQ+arxrLT4S3o9247vV9mk8JAVdJz+eZ44rv2egusX8ebnhbb0wqmsrNoCzog|Chương 1080: Vũ bảng thứ ba mươi chín!;Ojv3a6WauMFWtiGI1SLZjO47RFo/G8NRLn7CBOeGrzu0XCm3bUIMY575fF+bCEPC+PY/NhlsQKQNcL1oDGdbNgH7urmd/s60xgj3Qyp93SS8ewDkuzn03R2cocUVqs+BJjDaNE6wicIc653IaOmx9/sAc+vpBofZeez1lyNPdQyYxillehSohK8GRLPVNMvVPY38qxDzxR+i69cUY/ryxzMY7Rc1ldPFCmXGT2HpJPZO1aSDi5WLPcpyJWd9WjFN|Chương 1081: Dùng võ thần danh tiếng!;D+oMQarEd8l6WbEn4Z/SV4fTBUv7i18PHCcNTZj/tBGtHNCPqE84sUzEjb5ArS8q1ZOrNEqumpJB6O4JLCwulnZVE6SDXhaSvbt9EM+zLHTv8f4qTtefQiVYUPN+9CLKIjYQJ6jZyKV2wZrAv6qCaUYI7thor3gqebj39W/VTEolspJ46VdIaCORFELwT/OMlsLCCZcx2leusphB8+smUD7adKuXsKgb9JkxJOMqTl10tTvW+X8E44QsUl03B5/l|Chương 1082: Võ thần thể chất!;++oNPeYx/2D4vJEyqtT54l6VefpdsqLOTIxD1Ftb0tnSIquNbqSgRppt/+685nmChvXo4V3H7vSPbyXRDE96+ZL5ozaLNCH4GeDdLzw+sRGN15Nm2DE9mhjTKmxxwYhO50COyQkqMCdFkRCbEXABi/Urw9uvPUsyHRguZ8TsWZBOh42dSHktOHY1FfO8W/pw/ItuIgofxYdudZFthAy/Xg==|Chương 1083: Ngươi là cẩu ah, nói nhảm nhiều như vậy!;MXmMkkPwRIiWsuuxTJNBAL71z8HYskg6PVD1dL18ArXvFMDmqjbOmBlKT7IbEJt7JMxMOKryVKQu2TRvxcNGzJBlRQKDIext0PmtPxGC0pTatIntKXD+24Ur2806nZNI3kJnUd0mu6LAtgETT4I+fYjb480A0BXu+jGPzAyCVidqu/OyTUT0T9dxArOzuVqW8eiNhtVKYg6+LAxKq0tQzjnioF/zICP72Fqmvy1dtUJCl5qVK/CxiB2Jp2WdpXfT|Chương 1084: Nửa đế xuất thủ!!;uSgNtRvi6E0rEmwTc/O8/Yv+hfmqN0wGNKSpeNknKKPr2le0gO+KDb+1158QI9P3Fh/VeeaWIKUG2xV6CLWzbv+6WWAR+oMfcS2GOz0nbg+4zgEuYWgP74nKhqmk3RzsHNYi7O3PKi8e6MHJYk+Ve99QSX9qEdsAj4MjK+VFoyfDI7CvSae9sFPDO5cmC5KsmxuHj4r/F3BTBnCBoYaBZg==|Chương 1085: Bạch Lộc Thư Viện phân liệt!;DXzMfxFZBRmrmntTrQkS3jkTZ0PSZ2DySqSioDzeTT5x1mtTvGxCDD2zHYoJFU7i34+7+HMSKTmS5+44/QuYj7CcHOVGoxDGgNcORtIq2Srl9c+SxJK0RwM230ZPsmbu97UtlyC0gjPc1UtxtE2XFjuFopA5PZGB41cJr1XRZ2UufSfvvJO8ksqB7bOoARy9Vlqy+ugKce/2rffNC3bGFO3aqZ3AY6znJUVp37+vXQbFepE7gNGKe1BvPb8L9D63|Chương 1086: Vũ bảng hai mươi mốt, Phong Khinh Ý!;iMRSbeB8tP44QOHxL422ozSulva+ZLkeF/c+vGlWiuAvP9ph05DSpBi/H0ErE2ze4U9TqcDeIy/5YCNbAf17094FG0Ty+6U3Smo22nqpjzqyuaK+7Vm9mys/dEO7adRVs8xjm0oO5xSVj2fBvicv3sJuBIBB2cebGdGDixFzrOVxUq5+OkGxReIYyH+ZaTzxWq+l3voDCnUOK5Tej2VdbvK98LjUxrJYBWZNA/ecYcPjJLbpfmw4O13PdHvPbAh/|Chương 1087: Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem!;vnnRNIO4UwgCryjaVDuEfHA3RPIU9yKJ7Hiy6UVNmdz7iISq7VzVtsGHOF6luMfQdQN35pdL1W/YwsAOSt8l2WuiJ9+drYdgEVFyk3ULrMP8R3l2cbRGS+cf0AagbEw6U2M+ZmNghAiibnVnfexHrc6QtYD2K4ykqCE9DpQBGzUi1dBHrGLIg0NNbq3u6rTnIjjyONmKYiV5j1+aan2x1M40fMoC999bRtC6j5IjXLhYKJhN3YWNrxyKmbaU1aIy|Chương 1088: Ngự Linh độ ách điều;UuG0sRdX4xznAbXKndyK5ZMx48D96Yo0DLBdpbAMBw3chGPbVlSVMeiKCOoatv7dC6tHnFeQ2SARF+YtFV98Ll9Hdy+enCeG6RTOWfjhSTnltj71B+A+rnruSSn1utH3ovBEViEMfmJWXd6g1OrWeEnhUXkOH+LijHmT0qdA8hieg86QdFPBoXbFI9RaMikEzN3z4Rl+MuI8ZzzJK44PFg==|Chương 1089: Các ngươi thật là lớn ngu xuẩn!;lcF4BhW9/LMVn6PYz6jLNT6Fr+slkirV/Z7nLW/GupyaMl1hhtkpp+eaD+vPmlKqPkVGQ0t0cr0LwBHv2wRQzjZOotbcIpqKkmc3880mEKYYnzh6shNFgS3gxY+E6LUKRI1oIQoJmqKeN4yYB6x+SeHrkUo5hEWqX+3P40v/4sAhZ7fNbnrxQHKI5HomXJx2+WdxzqPK3Yvmyfzf3ro1e1RWdl3rYoUCrbIbCSgffsCGKSKDJ9Y/XXng0LPMdm3V|Chương 1090: Ta xem hắn là muốn chết!;B7Er7G5cEeONEPhv3JrAKDWPDlH2u6MAYzpKhpFd/rJjp4Bym//r23OWRhc0F7s2d9PIvkUdiXtx1RcR/yVcTsotK/1H/iAh9bLk7dHAac3DvH/5prSO2yx0bUZHhiylNP3Guk/pbqWpq7Pc5jfSyYZ1BOZDktCWE6XjYq4asNYdEpwbnl7Gx4HKHbriXdNFM6kcsZUgUKV7/8sIePBwT2AaKS3kFGrOaPR9EAoS0OmoNeJPtTaO+b53Awee4EJt|Chương 1091: Nguyên vẹn Tinh Thần Hộ Thể Thuật!;Pzue8Ewkt5vfeTNwX4Sj0dSfcuOK5OH3jaEhwYU9I32a/MyWzdQ5z+o/VDRJtOsuJBw4sJ48ve1QhSa12WnO3qPDpZSqMBRixgBEm04NDGcBlvB7OmrMAjw8nvoXPPsmV3YF751ZIglEgk9a5giJCl/JgG6Hp/gtlXlNwluE13OfnAQhR0UcSzLZ5sQGhMtcevySlV/3UJxnlWfEMwcOQ7Na0IJfaq8lzYVBiWcLcgPzyOmrrmp2eJE8tUt9MJ0L|Chương 1092: Chung cực bản nhất niệm thuấn sát!;DbOyzYdMYSZ4N6OFow6u5L4WyWrnkIqIEbYqnDeeLAFBLcacgLtTRdVXNDu7UzxdWOZl/cBypD8jPfCsqTJIF1iMHNwh2N2uPHBgTtvQn4zeW8ucrplB//Az/8JWSbq6zUH6MKI2pUj7HfLfKM4iIFT8X2cmJIOUIJm1lnE+ktuEPTa7PSA61KK5QJoNcMQjHJoahYf118UMGFKtg28XOMpQ0Qz8QDJY7Gc80IxRtDoUcyUbec9UZpTyB4zTbxhg|Chương 1093: Ta sẽ không xằng bậy đấy!;Kfk+HVdYzLGsBI8NpHOA0wTX8QmTECvQgmmrJuulmtWK/J29nmZxh80DcHdGyxdEm1C8cClikzwv1lzvZQDWLWNtd8HoLdAcSPhhaSjpX6jV1aBmDPHLRLmICvWA8n5k08pBTFMhgfrod+WEFZe+4sZDCilWn1Nzhr27O90H2wbnypNXeeXSpkZvqg1vGSaHeWIlTLWvikB55u42QUIROLXjp/9te0UI6RxXVb0USUg7vkWccpcWAyZkET+b1lWU|Chương 1094: Đỉnh phong thành, kiếm si, trúc kiếm!;gqz/Uha987pX0hkTvrOZvoSpNYBXgdbHZFmTUvLgBjkreZ0bs2lDTtu6wJwMdbzAn8gou7yskh2QJD0AqWU1ssXZJkFTxQ3pRarnV4LvhPU7+wrtlHdz0cTNgTmNIAUwIup7oXH+2dONJPKcgqxYOM2KGzfKgZQjDog1ICQHPGmTdHwsTGLDPEAXPSmEoSXfKEmY4Df/Gcgttw4JIKxwxnislQSHYO321SkYdKczwgtEwJaaTqWdG2w19mfjpEnA|Chương 1095: Tinh thần tổn thất phí, học phí!;nEu86BXJlE/KE4cThhGLkU8yXq/3afiA5WZPF8E+WCaSpyWjD2Tf0EZQwFMsifzH0Gc8Wd5LtsAYpihKqK/af6DiqPm2XScUkPWLKmKh6pc4ZxBjxrPlwLorBL7/h8fWw9JNIu6YP5RrxGZlL+U4rxM5vLVtrKTdtOzJBzj16yJPcR/VaXDjaB0BNqw3kEjLk3ejZ4wE2EJuNtiegT+ehQz5m08L6RM/8SnX7LRYT1jPeyNRNgJa4Ie3wusOxWZl|Chương 1096: Hay là ngươi chết a!;kuoYWzpUX7LN6GrH4VbHMI+Ydsn0F0HBZMF6WeWAEJLatyjLzwBsJM3jh1g4wsHnBXDtiOXLV9kfBJu6YyhQZXgKHvThrHZN7sPAaArQbSHeeBscCNYXskflTcn3/+d+0/Bsu2E6icACnXG/m8wKWyv0RVLWgbVk0Ua04nUbSVCR1HYSHMX2jf7YC+1r+ZM1IcUCPSzyCdKHd/yBWyocqA==|Chương 1097: Thí thần một kích!;NIRgEfQx12wiu1D810lFK79AfOF+S3AorhlUTMFQrXZ6hBIMr0LbL0kMInZkVQ9Or48coNNyMTwTdSdD9taAqkrnnz/Tv7H8Sib78aLwotZdPN0k1eHHkMqkN/Oup1AdAoR74LhNyR1InWZnfYbsQkglTZDQPY5Y/uoaFT5sSPFaLMBuCQhvO11qBD7ylLbvZwtQs/iKu+7LiZFmbfekFA==|Chương 1098: Hư không con thoi kiếm thuật!;HmD1HDchaBB6/GXr6zY4xrtrMC4oGq3Gdy+7CNQOv4vo5nAG4BK79VJL6hC5d5CrDKmXm2UOotN4magpKuQnd08lgF+wmLiPRBsuLd5aLSZ500FTaGsrYZ09p1CJODHFhzuPjBnRM1p40g3JnauuzvNbtzDQuFKlkIY30RENeaVGfVznM8CYYojwYNCQnyShiQyoz8AeKPbLIW27/z+iAZ7oiGpd0l+31DXcZUPdWToFuVpawb3KxDUNxEKicAOY|Chương 1099: Ngươi càng yếu thế, hắn càng thoải mái!;SqY67nrgVE5rBBx+w0SQIUys9CDnTe2rI4R289ZAoVs2GTl2wpEykhWpRDMxbOWPHW4IyXNpzuMNps7JW1BgZRffYZq7EQVB9APqzR/ioz+ZUWHvjvA0ysJOBQzByf1qM1/9PNd+DBmhmLbDcyajdSqd6zb0W5KJ/lDDslepz0yirYkxtgprdtZyCgVFDgfxnPq31Mv0F2kVcBrBxWXrVv4iWJqIwD2gPSn6euYFeK//yIkEq+4sRgUZLNNQb1C4|Chương 1100: Song tu!;wGPQ8KjE4Sc9Cf695E2C35U4g/ejwHehQUO6wjjsbQ6wtiwjmn/UMYSozUapGCaTSZUOKEBNqP3tC2xlYriBHzCQbLdMdtQnbN8l6+4LH74brOB7uxrOMqMkXChKv9Ht3NkBe1Gzd0O6CwRB0bcQopa7p9tgc8QYKZ4vq6aT4s5A53JMlEH9qgDaxRcWRqG6Dw6Psl8WkZXttLMp0AeQBg==|Chương 1101: Có ta ở đây, đế giả cũng đừng muốn thương tổn ngươi!;5SH8ALnJz1k3LGFN1j+66MLYt7cMhUbZBCQp8uVCwLUzZqU+FJFsD/Cdo/kH+QSfhcRRAWLSgM42pI2claq7o1KLcnSfGXWhf5aK0hhd2qdOomPO84HEP/eAQuSJ9ksMVd631hh8dYKQ11PPjIoAKlTAmX1eJ88tphewUsfRbzNXy2dBlEytgTzNlBSVF1jX8D1pfN1b38uUQiHGYmnktBrq+ysJxOw2Vlbk+CeXIgE7nY34s8BjdDhcM+JbOnRU|Chương 1102: Ra, tiếp ta một quyền!;S/SMtzendgt14hPJGl+MLYyd+s6c7/AVyGO0tqBOll9VsdiQgmL55w0R3IAW+CHgVeeXEkvHQdeCQ8gnZHrmw4px1GTzIMD1c9jnUnVCdhl+wpsvC+l06Hc5xa5ttN3ini5kDUj1aeePZYUhCAVApcG2QpSmBODX7NKIiMglXWFw1MEQr8TBQ7hoj7VCUcW54BRxPQ5BEmFhHDGXJr/TZA==|Chương 1103: Đã từng uống qua đế giả huyết!;Nw+SN5zZ09gYB6eLOGQra7lc18uRPJg0Sfz1QFPHReMToW1IZx8I/tcuWykZ1IFOhONfNjzjvi+uNOE36sO/r4Se6znbWRG2NS7ul+hFT6kyRBHUhOFDYChjfmgUTiHNBofpkWR3nF+mf/ceKynKEkrOU5WIq8TbEBSdH28OtVNS22l95rwcaVw8t2FxJT6qwKKpDYofnFmmgHRoRYnSt+aqp1TnWV4zqOjHfTchgnT+ht0KcDy4s29dGFnRMZ+z|Chương 1104: Nửa đế? Rất giỏi à?;UX9oKl/S2MrdT4GdKPR1IAfD8qf6IkT6VB4KMoGWNZA5pdD9lmCZmrWLs/ZsEIjIvhk7hqw2KRJix5E2Mja583qusoqTDUkvb2Y6V01q+dhTV7bIAWJhs30dDQZHrk9rg7uZSUOsoPsj7+TsWWNAfinq33+cJ+b1EwYGZyGDn9RF9LGG9SjKvTkp2Dz2SyewxCURBjHFzMnaV4mww/vh2g==|Chương 1105: Chơi đúng là hung ác, chơi đúng là mệnh!;lbfAS2ISJRA7uYc2B656ErgUtbiPe7hN2AQbapnvwLjT9ucgYnGXD324O50cWopgi++U6th/8L8FpntG1txN4evKg+UN99UXUMMgXvDpe1Y89WFiDKsI0XXdg8bJ5BE7iXlKyIQTDd7h15kFTgYAkFUJqgBXa+Z51PbapGRqYJ4/oY3hbMHI82jO3tyRtOCmwGkEqQ4wv3pHlJb97oDaaQp9wX7bx5XEms29eKR5fxLp/gyE+BBTdOT1J4tp4vTu|Chương 1106: Cỡ nào mỹ vị ah!;pkQRBMtGZYj8UGVyfM39RbEezsXUkpWTrLKNfjTikszBMXeArQtGvrPyb2+H6+PDDPI0aPcdDABFIfQG50OOHMVBcVVDDwk5z5CayaA9z/u2u88y8pdO2b8G3ALi5WT5eblSolXJelV7JKnUMxb9J/N9C+R5zvnmmWUR9i1nKKrEfc20aWWlOV446QWG+T+/P/JfMKrfb59pep0uP+1fZg==|Chương 1107: Huyền khí khô kiệt rồi!;4xrw861VSr0dqQ4q4lHNys61SCPB3GYbycipozb/5PLTfyEE5RyPGsT1yP7/8yoe7gWtFIIpaOd2pGagnAHS7geODfoayhmcQxaGLnB1QutyxJJP4M+AmvMLsyVtC2kkClePhMNjqOi4eHyXQy3rgX2M39vCDDov3x8mCdlswoZOFUhysxBr36IthXUeYIPB2K7dxcFBJy5XiEmco68Ceg==|Chương 1108: Hiện tại, lập tức cút!;/RmPFG7n7/gDtgzaQsHo0dYArQSQtqDEL4QaicmaGC3hl/0g2QldMDU6X/fxL6mJB6me6/MavKhfyccbaR3DU9UiyHIhaXn3UD9kFjBteYGbe4Qj4q+Dtpvzz4ZZ9zsjJxXm3w6KHqLuo47uR1shZQXWcpQYKbyPrAo4wHy7mHue+h/X8fO01bWrerJ0S0FjNLBlpA16/CIAXOId7gYY8Q==|Chương 1109: Hoặc là rơi lệ, hoặc là đổ máu!;7ly6ulcBb6l/zBKdGa/jbKZgMzJ2qrSWVk092qNivFA+Mwxy+s43HuhEN9o8ttNXvgnQqqHDaPY98MfGcIYBHY1EJS44E9UNsSqgxodOwaAjWA/QIB2elZzc8oJS2aoWRQrGmh+7pxgLWyi22dzxaKRdQgfJNceJxrrnQvKWWdXHkekyWMKRoIDDWifx/kyEMsjt6/L6dig2pVaRJ4+49xe0L7XhS+3M81SFnnnqF4WeIJazGLA4tC929d+BBG0a|Chương 1110: Còn có cứu a?;hHKu5mlNd4vwH543rZJkd1SdEoN72EXApkZcG2SDkvuNVnNfbnuR1UxGULrezSB4Zs3t1a3t+Sng3/sLpWXPe3xxlasMCMHDiwVk833J1lEHpwRfFfL/RiBEylABGe1mAHAlRE+0WFYg5tGccVXTSRwE0KOpWim7oT8AyuaWS2t3/t7DSXxnC3yodH+ZLA87jHRSu73pM4ofmGFYsekZ1A==|Chương 1111: Trò chơi, vừa mới bắt đầu!;bhEkgn/JB5cwK5y9kgeY8Q94tYZyxQYtD3KPsCe2gbrcGqJ9Rsof7l/9STEG9uKpFFij/ZhtYShiPHUhi7NAF8N6uKarNg6ux1PQ1XdhYCt28dwvkYpYrqNr236CkcKF9dhQeOQ1OeXHBzdrxpxrik/lupSafpfbKCaKJXcqs0uXk6TW1iXBa3a1XKzdYTeuQqJpiw/Z8HUK/ICixf5s1EVu6T9lU+uAVSSq29kHEdd6uSwcqljd/6+3rLpcYj6t|Chương 1112: Người chết trứng chỉ lên trời!;Nh1QZcGXIJYb5QW7/ZKrvrvQD2E9rt4iYFJBCuAlurKPMpIM1GQIfuo+GvJjg+VycklFLP8rO2IRp5VicdpQcAAWZv3oGRvd8Z9n35XJ87VghBwORWuAf1UhIM0KyKJy+8muqeMY4QWrhD90DkaTuOtDEt+w+4Q7FWxZpjVeSa+eLU9O5BXfJXOx2KsPx3Rkk5SgOo5wJOL5gmu96uDaP3XGU0mzt3LXV7xmBttNari5enD6qoRVOiXQlmifOg1D|Chương 1113: Bất tử thể chất?;FrrpY9/2kSjohgawFzGYkG1hK1xMyEOJKA7jhQJr4TBSj/ZNkA2ZFCPodgEvmML8c7RU6pc5Lg4pTqQhF94TmtyiLACET4f+DQ0oWR//ee+J2Cjel89ZSqsPbC1h+xU6XHB73eJUyakntPYD42t2joNV1EH40suUP0C6Y5cXh0PBvWd3osCXn7WitfYqABtuCWYLvZsi0ANM9UQESvCr5g==|Chương 1114: Rút lui trận, mở cửa thành!;Rz4ezZFcm19KloQFu444VL3CprOH513X1hd3k2qc6tyUHlIMVZBdjPrseoSAPRfhF9hxvlxXOM/YU06I9EVu6BZ6fi/7jSPfZdt/ge4h5gfsTDWSL51c0AqvTvzSfAjp5y74OJuOZ/x5rwP8Vl51wLioNpsj9GtIiDST1EBsft1kUjFBCFSEcCD+a0OadCet6Qf36hkIlH57FFu4DVhosopq8fosARAaYbzpo+btPjHHZ56n47Vi0rzpR5FGyKym|Chương 1115: Nợ máu, tự nhiên muốn huyết nếm!;JvEhe+5vGFZ769+xjWrstQlAo//aKl4nPh2c7cxHoiKjpaKB0t7EzC4dGlr5Z2NwL6FPj8aiB6qQhIT1zHYCUxdKWLt6aOfml2Epw3eWKh6vi0kv9XbMyWEnN7uMmI8m2vMVeIHVaLCBjfFGnuCVc1Rnlfar04YFbgZhFzqY6PJFRzxXSiBgClrW1FaxOdGvoAevWIY/32W8GFVfmQlloGG4cUuI2iIICclSNR/Zu4y95RSO9gI5QcrOJYH9IBvE|Chương 1116: Chung cực bản nhất niệm thuấn sát!;BN1MbK0IlE3MX/wKmm5YVLvRCYGaSBuapku28j2GyYEMXHow9/GaemxWM59bTzuwmDXeZ+pNL/ygv/4tthbZ29LeqATFbwgcEFSSYc00lVkWmIVyp+b8rCAzFsPNOHgZKuXY0mJlTFFg8Ep/23o8tH+Q0g5zBdkXT+TLKQpeUDYZZjGLt9Xbkb0meZ9f+w1erpkJllhy9pDcbQiVgPgeBK5+wSe9aUc3XuIkRl/CMTqsWXvmXHSj2h8gemWc1XKG|Chương 1117: Nửa đế khôi lỗi!;hC6nlVfjYE4wVQJvU6czOmOH50giRRxiY20myVb2ouX/xbL37i0olgyGSIXJvMJ0FrWguTHd/o1SQpOx6oDHEJeKF6dmj8Z7F02qRYoOKpBgAUrx77K2ux/+UKlWG/B4z6HngTpz+AT2cKjL89lHjKHYB+BMKTfmC1rjqeqjLI8mKJ6giSm4DScnGbBksEYtKZ1eJXNxKAd/qzOSOAYoMQ==|Chương 1118: Không có việc gì, ta đã giết hai cái rồi;zyHlIruOWHZioR+x6OMpyOclMqv8WfirTlKZOqHb/SA/dkvwSiDtXCVx4spSXHD0ThQ379HCVpuASkPGPP6F8ORTnHpEW2Hco3XDpPHyMWH8PcnVZGrQHrR2/KAQF61wnhxfCl9AywqVrL/hnaehlIFDRYPOzlCYS+joyerMv0yiOTwoEwkC/L+z3FXghPX2N2xKsZ2BGQ2+aDOFaMk5c78eDis1ZiSt5DiOp5TbzBdQDc951PpSPoeMfNVwQpvv|Chương 1119: Có phải như vậy hay không?;yLya/oIzWWSaFs/UW0VMaAN4mqnzPc/sl3DRg9XOobhKkr/+6+R0TZyhnAU4u4vQclzwW7nbFLa3aW1kWFSgCXWXfWjEI1c+3SkRqmUUKUMG4tO8KKJyx90BsAnUnzonGZYfVu6KfJ4M346CSIA8hAKufHmrVQiEb9GdZnrwHH0ld7feGd8V/xSrrQFswUIMH4rzELWVt7QZ1EHpTYOtO+BLCTBRKue1EGtZlHAlPfIb7UTCT+6gdHcJI7+8EvI/|Chương 1121: Ngươi là một cái không sai học vấn!;v2lCoN8w57XjI6EXA2qMNQIoy4snccnfqHvqdR7ZToSBDFN2fZ467MPxRCfyx8y3OtpVu+AsD+4zLRvxNh34Lx1r8tYVY5KIIzcmel9XFU4lCaPdjKxqAmXo0CKuC8ZlOo0u93XeMuXzzxCNrHGVtKPj7v2j5TSDhAJA+LyelRmZoetJB/XVvd/Eu/zcUrWwvUrSc9PTcmwUL0Waj8GyWYV/p0ZQ29N1ibtRsbDxPJ0mKnxFoJn6pou2tGphTdjp|Chương 1122: Chuẩn bị đại chiến một hồi!;5RTKNJcRP7BMDpmqkGrbk2zd4T/IL7so1H0YHgaRP7Hh0jUCeZBeGxzpXea+XFx5qTrttI+9uyRlhtJwMoyeSNgUONj/AmkRrFkssfkEOxHzd8evDgr/JWL0Q8RYRE5loHuX+5usBXPqa3V2Jv3EQ3WJhdwX7vfhnGjw6MDVaLfGDKm2xnQNe0BboWeYlVpnChNeymK4CUk2Mz6pVA8KnIfBPlNyrHqRRsavvXUvLf8XQ7htLw7LBbJd3+63tauR|Chương 1123: Ta là người, tính tình không tốt lắm!;ZM02EZmyDsr7qh6lGIm3Bri1IR7x8LwGaPZ/VAvnnC2UI9EjxFL+456fA/YQfHju5XNQWXxnPXKVwgaA6ef3PfvDzZ9/OiYzFTP3gLpaaC8ORrwIJp1paMufxe8LU75ou0SqgzHmWM9QJa5VunZAIHpunH+c2G4ZpBBlEbUlms5QzxJmxW4OCeU2LwMztTBxvu0Mexr0IydzzJyMMnUASnVvXIgrPvhtkjCRdnMs0Bu5C9qkuPo5xoNxMu0FO+T9|Chương 1124: Ngoài ý muốn a? Kinh hỉ a?;muRci2hGI3lgfiYeUNHd2qjU16pnQuU6EjGt2mojNtlMsgkvAUhjs03MApyWhVF0irpI3cEuTrZPzPpHaxnvAyAPacsdmDXZZgeNnq7plN9V+2DRsJ8mJEonTpVZCCVHLN4pf0/TGm5jd1FVFiQhPxFPMz6/ce8HL4vgCNtjeEjlAIOlrJeArbwgPJfkYOhqd7/cItS2XafuyEaJeSrMi58rRls+HzBbXtxqGslU/C2etQz5aeYA4zBKr+Rn+YOl|Chương 1125: Bằng không thì, ly khai cút!;oGCXtmaqrsJu1pPs5msrGPuE9SwIZBIaMvhpDfUzrtsuxCjmCm3aDmfoQ+PJhGrVqyS6nXPkXtsqR9SbHpzeUZrgBPeNCVxb0rkFczRBnl8sVWpFoVYSiaixf59L8mdV4Qoz/KGVjNx4sEsKu40vgj37Yk7TmId7BlE1b+DRDukEKTdyr57Zn4p4t8PxAWovlTbeA6cmAc0kA13yypti7b+JPsv3eotXHg+LCVM6k5gVP546/RaasqiedAiVv+hL|Chương 1126: Cướp sạch Thiên Vũ tông!;IdtB8wgqC5BpfjpKcziXzI4r30VAxuXbAOCjPtSaiBBkivtFvNrQNkoc9L6f0QgokfA8FFGHoVyoDKIJcYCV6UzLRtgETNLnWX3zcI0LBNOypljs/KbtnUkfO3FKjFas75j0A9g+l586/ZRCHcvaCn4sW7yHeVqR3ivjuzrrjtEwZ+pIKgv1NGQQViMOK5ZzNE0V5k9FJskoiwl+igDq/DvLPxvUWCfPRnzV6LN4Rb96U3XU+H64XEhj2lRehg0q|Chương 1127: Huyết chiến Thiên Vũ tông!;gup2Fqc9JT0r2+/kcj10udMGut7y1cX6yvjQK9BpAhzt0/WCgekJ/HY2I0UfXROCj6qQt5sYK2fuSDcz3nIHZ0/dRYSpfmTh0DUSERD/tc4VxG+LYfibgUXcoYeAx8NQGMUk/PRTrD4x3knKnPKNXi6nbJZHNcLU1KBmDXSn2c5XEgBUq9hHGcZQBepvRVmNQs6jKtHFx92znwiVt5JBd9C/jlk0KqzecJpUU94w7+yiTmWXuqQF7uR8FMpxYkak|Chương 1128: Điên kiếm Dương Diệp!;f0pFepl/vZoGrlLnezhRhYj8S/VVuVEjGpuB5ojLCgHdR6pNRmVx8d6tNvOkFm3AP7PXSpEzX9rP0iVfe3+HV/D7UANhZHeLJQlMQWk6NzLMaV3W19+n1jE8C75tQ9tDm2Fsa+NPY/KSNFkP+DRDTTL6MO6AKMYYWkDmm6L7lwVBlYRBU0fhwQ0aUTbcK+zm3drdHo3gh5xB0evG9t4cHg==|Chương 1129: Mạc gia muốn chơi mệnh!;5fRmwTOwq88wn7Slz1wYhLooMTh4+PhOXXsIO2ovSP0+pQ2PK+0TDiDUuHT7rDYCmroMTmvvF45H7w9BX30mz3AkVifHTQTgg2YJuKUwFCgf+7hj7rMm1CN72UWokpFrrgP/Ay0Kmhx7RCs2cbRZCznUEEAlc9+g0ixUbj0eVCZuuIfjMvQdyXqE49u09aQyL7L0IPI1qN0QnTmFYRK63Q==|Chương 1130: Cùng tiến thối, cùng sinh tử!;gRGm6mXmGCrm80iTWUTpjY4Z5nXQ/VSnIebkUeWgdIZIDBPFTeW8BgXP57j1bQiObF1wHHHo68tGFPPk23gg49WQkKAz4NxbxfFz5LCW0oyWosm+wPc7BjO6ppZsRMY7FSNVi83/TBwd0SleLcZnIZqIONcFfTyko482lrzqYAeeK1aTfV70WJTPcw8zjtrl1dPLWw1jORF3BRMJcA7TC3VbtsnXuZ54I+evnX5FKjsNoY5x4s7TkXSHjGDPoIGO|Chương 1131: Đao Quân! Đao xuất người không lưu!;BuT2dHUi+mGOEWQDUtZ11fi8F28k/RXlg+1PsQ5nN8fR42Z10IkpU+Q138GhPap8G1NnrGtug2CEHQtTqE1X3aaSrauXbuwJyRPc9NnwEMyUe7/ynbEO7M53plFN8IN921LWjjnUI3EVdX14WhzR/A8C4dNaPbzzAb03BAPzFTrmLdl3g/XIjCMAuL/dBNLW6KEWpuyg3hOsr8543Ug6fVpztraRHqW9GejQTNVLn/ABmHUbwyWs7iB2g0b7OkyN|Chương 1132: Đế giả hàng lâm!;rKIAU3+5gzDu8D6UZeXc0ZKEoYCYDJY91ElGaImcSB7FIN1FEFqOoRkHzASdl8gjEEAx8MV1rr0vz5X+NzTIJfimO41sAcMUpXktKeazvgtmCkZbJW5q45JzY6aZy0lpY9DbZqSDKkjZHhTRaYGe8X0Wb4SJv8fafgEeioNvmh5kD7k+xL1w4NVuyuDDWAe21lCNz6TBXfTCHT1bXZqgWA==|Chương 1133: Lão thiên, nhanh bổ hắn a!;jzStpblZxGcuvrD2yWVR14Lig4bULw9TJREYPfXP25S9XFSe0h/8+83xs+LBRYiPBvRoKaxOAJIZDIGIw+uungqB3fC4uCN/3VZ4erU7mu2kKEeaMpwtZQzUo6lcGea1rAfAljQHBmn4Y94FcTIOnb7TQUZTYg+7jN8KbKWg8I8tbNL8hLuklvN92DuWXRx4MBbkJMMcAVIJY0DFC4xXOKPAUwRyMaFMhYTSeJhk0R+9RHNW1PHpoTnBVMv60Myf|Chương 1134: Thay trời hành đạo!;0LVzhIV9TIQ6WDLL//4twhhBvV/5DFzNgqZlJMxXLVknL31beUtk1ZGJaKAQmV5aVip0B85MZOlFPyOSmDde0GzfaGoxTWD2UkWG7OrAb8f5YdnmXcGpt7Fn+opRBc9YK2xESYC0XfmHpSrx50uUshhy70sQhz3zxIk4PnagAyVxlkFsn10FRZUFFe1Uqdbr82rOdWK4b1ooWLLJDiBMRg==|Chương 1135: Dương Diệp giúp đỡ!;EgC4n9wIT7lx7VjWvGJNXFzDNCFKVwA1tA4EsAkFi6WgSaL9BLUxoTisKBo/lm60KGv6YXsfORuXJr8BKSNZRbeBJ0p4hRRfsLeyd0r3U/1wT+a8CXjV8b7oh22JNiwypeIUYeIhUNNBVmNk+V5FH3F97rTBp/Cm1Y9g3BUD8Mqi3h1pp6iqbFi4cQMSUwkuzUgpdOm3syeOsS16ckXzxw==|Chương 1136: Chiến hay là không chiến?;j0pfmNAu7kjM3AtBFIN4NYIeML7O3kQ6MccBnPJzHEn5b02BwpnwC6OUOAjbnW1/Dlo6wURhtALjuEd3eLcEepKyibrMUa6LmgqRTH6Nn7xvWwEVVXdep1YyNYQkWgJZi0BwHsULG1nPpPCksfeCc2hJHMspkwrHtW5hQEnKgRRMyaP/VdD1RUel3/aRugWFxiDzf3ybVwtuEv0t435yEs5NoyURiE97TcnCPIGsnmrkFUnoGNc/P8Z8tOhPPIX+|Chương 1136: Kỵ heo thiếu nữ!;4d/5WmEAfoGsbTk/K4cQxBLfaXin8A5Bec0GZSAmrjNejqGpgvvLxfpCi8Pu4raAv+LKDzCSJYYGGv+7sMVQXprDdSOkJLXOupE3tGUfEgz7YJlJ3uDi2qMYMO5IscUvirJfa0flKtRtf2W4br3A97lNrD9ipulX7lw4sI4UqbUKgRGyZCWmavl7mkkvkd5Q//0GMv7yW2T5XhIveB7udw==|Chương 1137: Màu tím thần lôi xuất!!!;rS4AXLUsVN6+o/iLgQ33n1ZmSDE2V+71US9VI+XHTqPLyLt61RysKGDwKj6TSfeP3RTrnnTuKlWJES2j8S9VwrazLYbhwYB+3kdqIdXql2ejPXVQcE0npVMMy/C3MNxN1NeLfPycRUJncuL6BEc8AtK9GcLeARHoakziuHme8D1Oev0V706pi5ulGPhWW0rjRll8gxilLGOeb+VghBjYaQ==|Chương 1138: Thiên muốn diệt ta, ta liền trảm thiên!;aaMu4M2OoUwiXYVqaRRNt71XBeC/VbtjYU1tHTn5P5x4nFlDY6MPibMcV7AnXpPGGOLLddKrdjZGhWZS/RigIgOS+oN1e/bdoj0O6rSABh4djcZH8e0x7szK4y1SyZ+ib/f+IPfc7ThdtRsmOO5TLHsY6sHL+Vrb5OEBUamfQGoir9GhNKnkFyiN6/5p6QXh7sTSDhOiTccCp7KcMY/811nAecf4ig+f+KcuobWxjkLGMtPj4CcU5n2cb2gVz6UT|Chương 1139: Huyết phạt!;xIXIa6nHllo5Q4rVeQXN8jWKfrzTIWlUW/+/8fkFa7jYJRuFBqw34QMjqTp8aj6WnEhJMgui9hRqjll9ypbZs9Ndm2XK8FMnBQRAMnyd+BbItCakOAvVlPsxO6boHTpvin2NfIq5zVXtXxO9dYFcU657t+9bPA95QXXNbzpyK3udsQvUbVPEwd50WQx39utPyJCttDAJqKl3pK+YmkIZwg==|Chương 1140: Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy!;khr/hM6nS/H/aQhJUgTq65FLunle+aJ4mfe0LYUPP6KgIwFl/IHZdnwuZfwEzJKMHB67rB+QQhGucXYemVJLl9aiylVFicID6mcdUsALg+Q0xzofcc5mPVsRMuMPHncaTopZGoDo8sEIv28ReauE3VV4Xpw3L+IoTJPhGaBZLhkM+LahuwQeDeykMpvaI65E/+GrRDTBtE1X+cy5KX8XNEWaY7Fqm+rSeIIDPk6+1Abi8CRoz0f2Wex8BKsz4MQL|Chương 1141: Trảm đế!;dRAoe4adBxbxpMPRhT6gK81qu9tUh3HFo0429FfVhxixi69OGnEBNGxgsBQYUiMHSjB7yJ6h5bDqBHGLvaKbCXElK1zSavIZhAbFgquzDxZU+ycMH3wkKen6rGVXkzYhZZK8MxtIxEuBFv2B0i6ydCcQ3vQ0No1sQZskj/Y0fWPdADkqFyhlWq8UmXh+sso2YeAlcadZ2C6S+FbVcvSmkQ==|Chương 1142: Cùng Kỳ xuất!;4dKeOaAtlCdGByarSZI7x4o0w/vePR5w5szI5kY39yGnX0IIuJ6wdEqxhuFDwqZsm0Weswl+eoqNi/FDIWnZ1fjmS0ov/BQFQUXwCt2z4Co63sRP+cSVjgvhAj8NghJwYtB4Rxc1Zd756xqWlzCVq04IfslDQ8QnurL7QeJyb8d2GMPC16towNsZzup7+AaUDmOfZDuTwkYddIYwikoGKw==|Chương 1143: Cùng Kỳ chi uy!;3uPIPWsUGIwkCcymHOVi503BbHwxPXx+IwuIAkwsUYfiYZCJgvdqr5e/6xf2YGKOFqVyA7TeFH3j53Qie+r/goA2J8vpbrNQf4Wfd6SG4hDUfN6PFH3ysByzc/Bm7Yu4zVFB0jK7W+5CRa7GHzCQMlVccAXgPO2+qSV+AMM6dC24ZqWks7E6+Jt6+ZY9U9M8gVSAgzXDUxCHq/wBHX3puA==|Chương 1144: Đình chiến!;1hmk6wv8bL2ChBe+7rX+tPWw+3QlAjbpVBEsghxY7QXHjgtcbNNGjrEseVrxqXTfVPXjiMyk93nDH9EUx3W6X30QDoAYaDss9Fa4U5VcHL/JXjPfxUXQKhSZRWbcMKfbRwKt0QVAaMth6iSUyodHhdXHHOvqp7ULiGNO7rX1OOUilcrNmnsLKB5nxrfhgPkQgzefmzFCIqvG9mrAQf4c9g==|Chương 1145: Mỗi người có thể chém chết!;7fPIZrhh1UOlZBqLwdMlcHJHM1xARCSqpHS+cQUJ56R4clG9eo5ap6D6+1KX27riIx8y1XYO59LR53EPM6SIk50GGEPkh9lT3vm2j9hxCUmxF4Octq/l8k7Aa9PYiQYg94cRX7NEopoOhqFO/5rQOfGaFnhVg+L2V3PGbhp9LVvOWC81VZjEaRpBOGvDucG86jPWZsbOtyWT7+7gxOC/TjrP88JGNs/TaPJL5Bps1xv0jKXTD2Rt84GzucKbDOyZ|Chương 1146: Đế nữ thân thế!;+nbOKb8tY0kGMKlaMN7HjFQuqrJJWpvg3C3bmqdlqUZ02C8buR+QvVljT5y3LNpKmfjKN4tfyBSdhHxpRcpcBqmpDX13ARj7L27cnyv7Xd82PcGO53uPr4KawWKPEpfnMswYPkpH8M5hLSNQcisVvhE2DN5Q/h1IYzd2qVf84O6z4zv21itqd/UcMW2pIMcqxJ/nwlnxn4B6GSJnBhDQ8A==|Chương 1147: Bị ép lưu đày!;nj30sWFTgYPknYH+pJ9s4JReFLYhzXvbZ/DfKSMeNUag6y9mZknmZE/QOity4jDYPxVXQ+DTJwH57qjU8KH+zN87DTd7f2WaRasj8wauMX0XBrdvGdoXnG500ZXAfiFHuGXiOxLhyJOfp0KHE8fawpKhKVbJfiWohmWIGgXURZmf0MDDsk7A7c8bBLQZVZCBn6lIIOaal5w4sBzczgIsxg==|Chương 1148: Đầu ngươi không có xấu a?;X96aTwoaxOhPlpyPrcf/6Wy3tsj52T9VzyeUXwAR7RhfVcUwZC+oez3h//oKDQWikk/KE1PH0I0BZWkqFQCGD9y3r0lzFO6EOMoY4XYzxwmfoJS2pvuPeU6RlyN3PjFmGKoDwONaaXI+khwqn4l2I20hzb8cksg8ur22c7xmxMtn2RTmxTfnwac4zixksPpuh6+CklDn80RxQOnWyQZTLY6yXF58e/6mSppMB1eWCyfJ/KhMpn05NHm0yImlAlAa|Chương 1149: Kỳ thật, ta bình thường không giết người đấy!;TbBFJsTXH/uMIDdYRa9PDTTw5Oujt2EqVRV4ZNHh2/0748FrNYzgLlRbFLWoECj5vRc7J/Wv6vtTdmCnXm2GtEc4S0wXPU9zm4EPv1fULK5cXDxJrdXpqFxMezImgY5JS2yv0OBWy2F9RNyb2hpAWliqV2zPpEfNrkl9u+4ulyZoLHKree3VHq4N9rUSrpKqLCRj1Y59QK4rcG+ZGdok6baMMNlVNZFCFiU1rd7AsnQhmJ9BKckp+BZXeM+d2PAK|Chương 1150: Cái này đôi mắt con ngươi, ta thay ngươi hái được!;JFUm/ZOTvQVqViVqdSsSnhzMgRG0el4n2EYDDjvZNkBvZ5BhA5hG5aHWRKnBuypZy+5m4rrk5dAfjsZh974DTTFaWhVpXJoi0SDKrP480IhVnzvaJnXB15KE5pIxJeUhMzIch6/UlJmO797l5FUrIqcLRG5g/ebgkFP9XIe2NXzKg2Q7LZO3sqIyacJVsBPFuW7RLzzCAl1y55U24DTyV7dLzgKOYYPzLV7iUUL+3qf1f9+jD/lryox+9L3CZ9Xn|Chương 1151: Kỳ thật, ta là vì tốt cho nàng!;Bm58PU4shBUZmtQgxst78j94gIbh5qK+SygoLclgMwKaMTQcldEL+KYWJNVVGLpClqZ6d0IV+e8SzCmZrbk31V6iYzZieSiD3/axTfc/Yzs19dlPmMIIKWdEbujgt/z7Oeavjv3AE2+3bZYtEPlHR4cG5Jccegu+NOWns+o3IfgZF+H2HMcUfsEftzlbffh2WbH269bRQ5yxLWlikAh2BWSUP9GkpuqrW74dBhNLlkYjpBXLlbwxOrT3y/E3Wf6+|Chương 1152: Ta không thể tại ít xuất hiện rồi!;3nibaZuZBmwG4AXqCTFuzF8XJPlchanhGpIFhgvXkNPqMvgYF3c+6evqb9/4Wa9jUY/qWD5ErAioIXvDqshh6qrlWLQCl//73DA+JynEdaClW3T9A2Bc0forzzz8YC5YGpEyov5LMEQrIWVahKXttTplhPIWzollwoab/wCA5lEH7zRg44rzW8hLVzkMx9dgdZUvo6ldVrLg1jHMVZFBENwjCYimoZ5eRPPk1iKaXyCAUWZFkl8rMrrr7gmnpV7T|Chương 1153: Ta đầu hàng!;YkTx7Tx2cqewpVqS/1AuPxvykJJz80Vb92ieBn+8HlTUXyxaR5qht2m9IdoRkMf/jqAPSw/B/e9ziiMu7m0XCc0VDGEVmVMZgbTKPbHQTKcFIpI2f6/P+rUAp3A4lbSIkIXemyQnAhEZMng8UN5X7os6g2juwBNMAuLslCFvL1F8iTGPSBqVmkxJZt5NMf7xz1boWnttzvQtMbpdbbi5Qg==|Chương 1154: Muốn chiếm ta tiện nghi!;3t7XSqtCVBz1OBC8z6uEhuKd7mgE/wOcxRIYor2kmrTWdq1plLsKG/R8s5+jB3n7URr6E6zxwnCtykV7F5fTHJTBmEP7vHcrvvsqOPG1zIU5QWqCQYIomv2W38sDlCSPMP/OvZT0r158RAa51PAg0v9I090I+FqTniV4u9eVUF/JztunNU1WuERAaCPuZ57iApD3/XQuH4VVXs/gQvg1C5YB1XCNDvT5L8tgxKuuC50FUvzN+RnI0Eb54qXCPufJ|Chương 1155: Thượng cổ di tích!;oRXo+ghqBnyRevt54ajR2YN7FjSf1k377+DzkbyTAHefds0KiQ1Xgiwft9JofMU2WmjzkOC7ux5thhlmjHz0yOLBco6pKKR/QuYmMARxSXbUXdAHGjo+8c0ijpxKcYLX6zCGU+KYBhgXJEDjlQDRfoehF4tCFc8BEt21kVorD4spgP8fM4bq9bpf6HTvjrA5NgAXyiWCikRUKrhycJQFvw==|Chương 1156: Tốt bảo bối!;0cJn4JynyVdChGnze+ePFJrUTGK/g4YpGeTzlMtgNEv7xD2K3iA0FcP0KgIOuPwdEyJWKgm6LmBL/LQbPnfe5gOeDN/gWCfvXh+hrlosSnxehZKxQnILEYWZVwl6zifZprnD8LVyRzOH6loVL1LAqAQg8DsNydkI3GncG6wqXtQi9c49qhlIRyCeztb04Aw3igE0iA3F7k8eGZgH1aiEAg==|Chương 1157: Đợi Dương Diệp thành thánh!;ewkzN7wBz+E7Swkb6X0DTU7dWbv/gZ1oIuy4t+MDBvXoTPUcGDN4BJFBCOcxYDfWlKfaqWpMIZ1/HRJtv7ZwjgvEhwb/UEbRlBKfwke0uQ+Ru+tKwcl6LAp5YeV/AIs7LOMOEnMkclvf6cLWTBic5557H1p/X9MwPoT0vLqw/3yHXS5UQTooHqclGeVuIK1VaLwFHmyEh94XxdWJJgL57yXDTQhl3e0jgfYj1aA0+nea5vHtznvljNQZeGyGFXmq|Chương 1158: Cuối cùng thành thánh!;I5xJqP/khUrirtcNLEeN6eToqdUOkHIgRIx4Uf6VOZK4z4huTlvfSDRMKZUE2UwAwKTmxWz5eEO9PKbFZ43N/ySPGkjS8zfFAm9IXf7s2j5rOAI+Vf6ms7MuN5ERlQvK9Wo0CIkt9YeEU4mfra2PsR5hl0SVp6eHjQ01/IPxA7bdntE7gnFKZqR5bRREyiLUjiIxGrCeaGkyWfkbAHlxCA==|Chương 1159: Kiếm minh mới thành lập!;8cEhBMk5kLpbP7LpUdvuSatRjHV4eojG4d28sknJKuuJoZMvP//0H0vH3kpKMk53Sqx2vmcF5oY/g4Tm4EahNYjBJl5iH/bY7B/SwUeBR31TqiaWHJHp7B0eC2jBDDPCZC6CZY+ToI1rBj+vFmO1J5nVBinlnMeryTE5+sCzXagPkHixUp4L4iEYlMpgfGCYK/TNapnF9I68az0iC+3Vaeiy2PHxkP0I6foFEUDhY8M63BULOtlb9fyFXDd9Tlk3|Chương 1160: Ta kiếm minh không phục!;CqygXbVtSmPty89PFPS4QRjZ3RCz68cyoJF+PXEQWpZGLrpK2eAi/Xssc5DdDu4CW+Ao8ZNfWw/QipmKH8q5nmfpN+sSgpPHajuC+QfHnSC1msgSkSD5n+SuzWL2XGejkLOyprT92V2apuumMkukSZ3gwWqO+Ozhe32tLSAeTrUxfTR9zgILxXy3ggL5Z1e5qVj4A8Kp5J/E6KpesMyXdCPCT5MODVWFiBXaRnMzgg9RvHe4oWkVlHbBy4QTWgmp|Chương 1161: Linh mạch khắc tinh!;B2U52WuWQpS+6wb4XH6OBj+bhlLz7r26CH4F1vDHB6QgSYqBgH0Wdk1p87XQNfbwvkS4hs9rj0i4c+NkTcqdJJGamrc9xix8FonfBOIb/+a4n4ps2dtezVh76+AvKn+0x/1hYkNTEkb5ZC3+1isz/gwka3mbj8TBk78OxtN7yIuwhLYUhhkt2aJdSvK8rEvh4BJ5KhcFIBnSC91Un2hi0w==|Chương 1162: Nửa đế? Ta có thể đánh mười cái!;62NwLD5A3sXURx7km7Vew9imyltiTMQ7jQnyMmYaAbvohPCbkLssUoy5HQtmHp7iirGxEzdh4HJ/Mo0clhCn2MfpZ/h8lq6FuWzw5PwHpNmtYJLnuyT4LxyslKk4VGfPTFWOyEg+vYzKFj5bbY/znbhZSQQLZZrlZhbo6ZNCtMWsqrBFH5wvbhnp/Tbr+GaPSDrpI8kI+8IcBUkXWM2VvZlB2Vs0rl/GITQS9vNmyjXPJ14HwN1BhJb6Oiz1hMBx|Chương 1163: Đến, chui qua đi!;EZjT2UG4w/dvsJaz9hC30sDxnAc8rZhtgEvosWTZ0jo2gcA4CIAEYv6G1rzlcBrvqcyhkUV7+LHUdtllCVPBd+AAAh9blTVrTjcQHDOqYKh2HE1zu+JDXR6VhvazrNRcQQGrvYR+BhdIt4/Zn6Hv53xUcczeDmax+dvNeXaULgDNL7HoGnS13ZoNediLStelgRiNAVdf28FbNHzy3oaMFQ==|Chương 1164: Các ngươi muốn chết phải không?;ZKxsbqmIvscZx+Yvyzep8Gq+5jmPQu6Iy/1vNExZwZ+0r3FQBJMuxp55JxEjRom/BepanDc9fbraQJBXpQpADt6K8271OEPht+tcDY+QbdC5wjw8FLmE+i9Hx6YFmm1H74v76FvIyxdqnN7nFitNZPR8rtJ0st3S6EyWDTUFJcbOBCFco2+a5oeBfab1cCsvA2dDgxXKay+jreacmrrmxGEgkgF5E81eJTlchp83wpsEnXymEm6Rg1tcSH+isff4|Chương 1165: Ba tên đế giả? Một bữa ăn sáng!;FgpH8FVM1d5u4SF/ypoxPDNDGEibbY77ECzOEWstZASoEQCRfzHx2cnz9MfK5Asf83GTzUh63Dd83k+5mcRukZxPSH8PGsOWhE7Thdra68lEKu2aZr/TxYilE43fqr2PvgWpcSvnx78i/47036fAnTssn0WlTIQnWEIl8KhWZUNVZ4pXKo79SP3fgACnaL2DH2uEDMeH9t93onmIkLMlRtg8EEe798rpKUNkr6CzyKfmvB4hWopOVPrNVbedNuDh|Chương 1166: Đế giả cũng không có gì không dậy nổi!;hCYZlHXi6FWvd+nWzyJ+6zfzfiSOUrm8QwRrMs+TIOVmgmstrSrfZsDuskluxGGzlEBRAkFop6YR82KV/VQupFWV0ktRvZIeU/Uix2+AjWd8bWGOfwxJjpJl5o8u9f/b1uWkojvmPv9AnOBr4n7rwIB9uadHsi9gz52g4F0bEGP1dQrJgXEy3lM+rJjvAcQ97XRShJ2y14A204byHIkgEJkM1KQq3haMHAQLwneWICs3DCQAPri9FvqX5LYcb7QQ|Chương 1167: Kiếm của ta, khát khao khó nhịn!;fegytp7lzMRVC5tq4S8AW5sOIcaNeh8aHme0cLObDHVP2NaGkYRaCmAganZKJE7imCztJ7+L4V9amWy6EhgZYWq32hpdFRlUOgdqLzRjJxksw9dtvlwhaInHnTrXvFosGrGLN7hoiOon5PWhZoUUPsmpCPf1a5/ZdSlk8ggSTliHkH0Qq98K0p1Luytc+b1NG88EtziVxOy17GjoVNKwQBR5+7404RKZx/bai6zyWf5XtsHBoRQK5zKDNwTmDt77|Chương 1168: Tìm mấy ngàn thế giới;JFN6unbrYYeFB7f1ilTtVC2ARNGrPan/I7jPBQCFRoAZTvRWbryCnYHDfwLw4rOxrWqaTEsdtNxdJa8TKh1KaqWb3g0wkrp++nQFt7H93pqTdCaUncO6a4qax4HiRB1NvXDf93w/Xija1W8ti8QRZ66BB75rMXXVneZhJcoD20JgxE6ZrSgJ5+E9lPLNFIhpNymyoUuuusXxA4PuDpujhg==|Chương 1169: Ăn, mười cân đều là của ngươi!;ojyU0mjjImWKv8/AKnN3Jp1EWtT45JVB4IA35PlsKhUkpOUelcF2CKhJK+YjIFg2LWx86C6YddimLtI2EjU34fNZ8S7S0wy/hVypjDHpBKieBKtoFCuzO0U4ZZzHNiCkowWoHRnwj0W9h/0aOPgkFWeHq94sfoxFHHJZVS1b5l9Ht8YUfuTkqAF5C4Dc0AJtsGy9MwYl8AHDZmxvLFzjQJdMKvPBu5YLhm4LYXF/ajWuYt35+LJAxJGWkJpaPx5o|Chương 1170: Phạm ta tận thế thành người chết!;hU6mS5KD6pNjNt9MrCnscBV6Fxg0L6hVtli++VvN3/eho+VzSZwMbYUyywU9YY8s0LAExQmOQSqJnsfnlucqUqGNCUkCUPmZ58+bT+DuPhZa/PhsliUVKr7u5173I/LtSRrqG2T5kGaFzW1gsJXNfceghu6iEWgDgMk98HShGWuRKle2yE9Pw+0Eyf10L2WxjyICRt/bHs5Wh2RBK72LygVKiVS3B3b9adde0KQ1Ys8cEmrcz59P/XYMcqndneeG|Chương 1171: Cái này là liều mạng!;R9Wd1oBxcIFBdkUhSFiFoYzAHC03/Yo8qTFEX2hXjR6tGMUXuB+3BFBXwOVwprCX+b9Pm6t3eTsaO9L1RZpN/EkVXz+aOyRPWaXF8wTPLtcBmVTFBPQ2ZSut9G6wPR1Dh+HiQdBb+XHjIFMoxw7RVcglKt/dUXnjI4E6iD6VgOYikkGiwMrUKMTfhNhZ0ky6XGne5LG4D+R29BrB1IfUAQ==|Chương 1172: Ta chính là uy hiếp ngươi!;73SV0VRWpF/N7vCH02j1TEqMbVTS5toUFEe4r9f4zg9MBZYr0rROhc19MdKBE/Kd484JM02Q/WH4cXdRgFhxe8lvPJ2mHP2KKRLTpUifI768ibubdq8g/TxYzMcVW3sKSbG3mxDhCX4VJNJvUdxr8wDGDNx7aFThFOMeKLhrvtPd8K1RXvsiO7UWQzRZtCQWQ3rOVXHW2IGSxaMEZm7g9SVcwOPVSRf1Rk81RlzHHIWnuJVHpnDPFJyBplWcpUvv|Chương 1173: Đế giả khôi lỗi!;jv3wUglb0bPN5lIBB45lwU2NlGYlBAu+9l6vQyVoKbhxhf03n1edfsR07obBcdXQ7INHZoElNyUajGYQP+EPdd8olDWpQ+SmyTmI0Fh/axXh67iqXXJ1wlOI8paVs9nUZUOKyArf5j7BFOZ6o+Gxw2mLiJTGJ0nfkjGnno1tlMpxC+5f6xz50YvWdNa+Rh2GTMgKdTloL1g4GevGHkE10g==|Chương 1174: Là địch nhân, có kiếm!;QP2beez0k6ZQincckFX0nqNRJ5Hkuw+AqCCbbILA6oWpktCGhGRmnJ1HBZ17riYBrzaVvRm19SPAMKahIlMs/wgTy/n/8/GuvjYEU71r8Qw7qHWCmhsYbUd08wB8gKpXT+rZoa/fN8UGeC/e96v7ukJgvg6HQAQUg33BHkz32Rb6au2iYYjI0kI6yY0suwveaIdATHQENFey+McsEJte2A==|Chương 1175: Thật có lỗi, tay run rồi thoáng một phát!;6UP4rmTXAhN4tr1yfOEMqRTU4hcfsEIlW9iW7qNDZ+39oLWZokOE5aCmjUjVXKVnVl3U/dUGOqel873803qcmxbrt6BPjIWwCN3d3wue1gY7TBLD7aSmBYs5gUdzUtzm7qE6btKV9qtf2Un6Sjjg9MQzqrhCmj/W4oDWd7NKe7sUMAohJPM83l1xg60eAB3P1OMfhp+tSP33u0qZIOSoohCTOaFkkL5ucDIbag6IsmIDwhd9D962Z+J/gPy1mOli|Chương 1176: Phong Ma huyết mạch!;2xHohjmNRwCeS/szbKTeH2kY9GmyNvR9Fcwt4gug12dEXI8UbI86pv33r8Ze29GfLqxsyyWYFZx9tCmaVVzS6MHRcfGjhI/cM9k0cGb6hDFpyBAk5tWpKrp6TF36UxGjjRrNX1vEzm6MneI0AV36TVBEj6a0muuYvl9lqPs9tNl9H+HG6a9tlwaQ5KXqYGjxQVwObl5RdDeyPxFVYN6uPw==|Chương 1177: Kiếm tu hành hương!;0b2dhWi9dwMUgtNBkmEy1zHMBfzVzQDcLobpDoCS9q0rCoIWzahAxOK4W7Q+wCNYPOa/3Qbd5LQ0NpkDdmmR6ZmaU/52nc0F96hoY/9n6lB1KoMWSd24a8veBVtyhcWWqVCEf+7Ig6E40WNXLPEevDystchYNSQHEIjiuYI4w0S6pZI115ScDyYJXna/VE0SFcm/U4ZSNtREp32Owqvt1A==|Chương 1178: Mười kiếm tất nhiên lấy Dương Diệp đầu người!;g3vOQVMdYDUOhXkk1K8i3VtgDqKATp2xKKokYqVZez2drNMPhE3XoQpKtfYohTvfSsVyR+C4ZARP+Vno+bl203e6Lo8WenziJpOBjh0n/fcEF1MJrw084ojZ4Eg+/l8ijb8gfgsIHA/nLaEbNjOAUAqJr+YAI+ni4HEoSAMh/PZTZ2bG/qt6EvWs3KoRU4rH8aGkk2jYAUjMopFb2TOZiAjl0WHBjYFf3GXXvvCv+OOpaV4RBTLiVrLLOOmFC9U9|Chương 1179: Đến từ Vẫn Thần Sơn kiếm ý!;uh0fGouF/WKn5GRLRE9juYpEHX/UYT3qCs9N1VQtoEtqAEj3MjOG7vD2WlPp+ylk6tk3PAB4qgCBDZhK0w5WEGj4MCq5QaLWRY+Wgy2uAyEWpR7McunbeM+9FsQ1eKGxvqFczqsJgRtMDtysYFDmZfnvMvUTrMDxDfL8UOVRiLzLwF4MGNJOn+KCUNjbmUxNd0yT1BfG/ctGLTsHw+T9EcVcs4O0lPWTBzDZ4r8SVSVSUEig8nH0+DD/vwz459D+|Chương 1180: Chính xác là hủy thiên diệt địa!;BIoS1yAcFSbUwkk3NoeQmVWEL0z3Zj6neLSztPWw4c4xBXiRLwixBqh+JwES/swb7vaAhMJIvYeQi6IjZxog9UAg6E17hImw/8/dFJ5u6RR/8ysISjtlfPyMBySJXlndUqQVBkVfuvjuakKwrG4FSedXDQ5qIZPJnN8Uu8tmRXuiMT6ETkOf+jz2HS6GGti2tDMM7JVHm0ojI/HCkOElBD/fOkK5ol8HzY1n2qFKDRVRIOuLsbZ6+WKleHu7K/uQ|Chương 1181: Địa không thể thừa nhận, thiên không dám ngăn!;Yh+7boYL6JYcQIu0uJ9AXwl5s3wAhK6muT/IgdtwzbDxQVxQO/lH/Jpo4kHEdMXP4V+zohlMW4KiNtcRhoi1LVbRoxYY1KdHmBl8/Rb1wMF9jhwovBCfg4bePkAT8+GKT/6zLjAwDZGd+1OVOd26mmJlVrLAXw8ZoRJXWvYDnHOfL74d895f2StU8VcZREWBhB9V8kDEzKTlLrNNLY+45AzjLUKuKFxnI+wpn1iM3catY5T4LOW+NiYBpXjECRrc|Chương 1182: Ta tâm, không sợ!;0pc9cPpitAhdTcgYAvMhLg0YJZXiaQLl8LksyXOEmAvtcKNPfxYQ1YiMq17Wib1MRDbZnF30IWuCdnT7JxkU+RsBaXxHIOHqVN0F5aTmA4OtDontYA/Wyg/oREwM/XIY7gaDIO/B9vdK0zKbOOXfojhhHxRlBPsJ1ul5imyh/5JS8mfBeJYxKZoYo4eTfGFk6iu3WCNEbQvvB7/1ueQOfg==|Chương 1183: Trong nháy mắt tức diệt, phất tay tức vong!;zdAv8Y3q8vnfnV+Z7wmdq8z+p6wEoVkyrdrkxywKeX6XE6Cs2kmrUBVJlu5+795M8pvsWjuDmYECborKqTP0NT7vNs+0VwBzV/fG/ejl7KvmJi/jI+SyCg0m2/vpZcy2jsXwQ3vG9xedB5Ltca6zaWCxqcJP4NONgLAO7pPPoh24Eo5V1+PnmMw5+ItS9MllDQ8yI56sTDzPUio5CaiaGxSZ37bm+ncJYL2HN1cKWN+2JH3upSMlocEVIN2dE8QU|Chương 1184: Đánh khắp mấy trăm thế giới!;RzGTcTiEWcj2F1CSDtYL3OOL8Jmnvvg+hjpjnrFHnhRKdiqZ7Jmae3BVDO3u32yRw+KnTBG7LjZ6iNRcsoQ0gBUO9aLfjy9xfby8AHh3trnGlZHDp4+ADef413qSjrAFUhFMKQg1upgGgsr69k+kZlkTK0be7wyS5memNy7HuRwoRK/n5mIdSFE9en8v0iHA350NLw3euXnc/XsKnwFp/A4aKrlqsrse/ree0I5NDLSq0hVM8Q+e1Cr6w5omiE02|Chương 1185: Ngón tay chỉ trời xanh, trời xanh đem làm diệt!;00CoYtOmnhh/AwdHgQzctRha+ih3Msop919GQ3fEMMQYJaUq5iFRI9tSFql/EWjLzzTG69+mDQLshZYNzDqzlF4SgEgSY+eqcO4vK7I9VBFt/L03tDkrY74dcDWEou48+3bIVwk4EFWOey7u46PZThF0p8744wtHgYqLsZsQq9eGMLdlqp72QdD9Uxwej8UyAoj0XegsRAGvBAF6YYJcqZIfsYWvy41l7Z8lmmxQwJ2Ceoo8bUOmcvXaoosCTjeE|Chương 1186: Dương Diệp, tiếp được ta ba kiếm!;EVSFgoOz3BCSUHCansR9K8Ce6TyZ2aGInUCxS4xGZ2XEFc1jfKZKT20NJ+fM1+S75kCjsuFRoAw1e67ZyxzG9YOFIsDz6QCQazWfJjUjcOR659x1UWgo4vsf3LCn+GIke6bDqW8OJi9p+ppT4/GxBrnHB0+ao10Jw/E2A1qQng3tNb4feurdpaClVkOfYbmE4la4vXt4GVWbpkbOUUh4fym5hDporX8PAj4RlsqeJmDuwNF3xzvxWH1a62+tm+ri|Chương 1187: Sĩ có thể sát, không thể nhục!;6cLlsHLSH9N7XPg+6OWuaSHrDxk+YQGevQtD1MugL3ZwtS9Dug1hkWt94QiJd49YJBT8VQGM3FXgSXfU/SbljpMBuXww8DSLomrec8dGSDv3nmZ1mvSF3E9B5JQFazgXl4D1kOyQvP0FTgQR0YavDKF7/D3Q3ppdZN1aJUDXuZcXW0xgcZiPCFOWU86Jn1VG8FGBpgK+dpVuVQH+D+SWvAlX3yjUEMqTobIpycQb7hAvRrHuA9W3erg8dk7GNkGH|Chương 1188: Hay là quá ít, không đủ đánh!;VDBTW7cbPFsWb3e4AkkeqXy47SgvDKZGoUi/MX5ErE9oIvxMiIyNzpnQS29thxGlCIxkamOFmPQm+jgKGjCq7z3H+Gs8QMQLVLaEQFPqRoGFUHkv3yQPIkfDH1idci4feY3+s67WRAhXqMoPAW15D5AgZ1C2IMw/ac/JSGogyobEnbWaDZzHe/PiKfspwxA0QNQsWF3T06gKZeUEZHSC9SxrnX8uENpwLwzS5DmfBMKUgO+EV2RZhrd4aJehK2bv|Chương 1189: Ta chính là chân ngứa mà thôi!;F5wdleDyP9kxWZcTXpibYlic9B8Tgw+p0h02Nk3F4g95Hijmz3oN+ZckyJ92k+w19gLFvSZfL6qanCSVxy5+XKI2mXooM+Bj86UwHlnD3jrfYO4VZ09ZHtk41O3+f/dcxSdh7tGhilpJzRjBfMmhiz3g5glpQPypJFCbv3jGGzi75rGqe/F4+VpujgsMXgORXv7ukiQr1LzZy8yKFCHvOtIEkd68lgJhAPZqOOWKlloiUDM2BP1p4M2EYHf1TRPg|Chương 1190: Ta mất mạng cho ngươi xem!;TTDYf5U2sqndIS9YFnK6yqarTf9vAnzBPqx5n/oKKXSd4lg6jI1LRshnytM/p9vuLNykimZ6HgCkNCu+Y1UTfo4iZ9KA1aRzY8CBvYsSJ5r3XdxS3qnaqAfnq5HC9/lW+WBVr8lB9hIWFRvyQTIM39JTT/cK++te/91HwYGZ7lrA6FLb1VmihHZj9wFkWdweovEK8Bsf/NCJdUXbwE/rp7vu0iVD6jpFVD7GJdVTrf2YKcRd7wq0t6cHV9YXlYrh|Chương 1191: Hoặc là thắng, hoặc là chết!;5KTDXfMGDfdGlpW/JZSUyUOVQdgvbm9oOEYsOFWPpIZmAaa89HPkOyNwkrst32drMDnBjkYQPmNiQEb9dDLro/hdEXrzlTGUWY3XPlZaFJ4WXCdhzSWoAtDkhe5ybt92yDrK2I8sS3hDvJRrRHNzgmDV0BFYfp/taLu0XPO4OBMQ63Z2KqcT8WKQ6CotqtGOxpYnsNpRGNezGnOuJBJySMbyF+UQHGragTclQC3t7blxuJOGPxbc2aoldzRYHEcm|Chương 1192: Không được, ta muốn giết người diệt khẩu!;wHrXRhYHUhOI05hmqaxFbm4Cjq+GmKWT1OQjHq3yz8LA2lkKeUtMpZFI3yGb3Q0ckpmCak5VRukVfZFh4C6C7lUtlO2KV1nQ7AGw8axCG+DVbCJBxQHE0Q8xHEhZgNCui29SD3VZPdYwbhFJ3ECHWoDd0hvz3TjtEO34EAX8VlAukmjvFK5UM6qEQw386gF4MyjPWKbDXNeAKQb/6SuaUuUZbIxFBUEYmYxI3FqW89A6UM0QytDimJ8BvjPDgrKL|Chương 1193: Ai động thủ trước, ta trước hết giết ai!;9Oy1qz+15J0PVT3BC/uVhRP8XCnWMtNdvRBL3GSPxcpbBS/sLfE+qpKU06x0PfA6Xzg+Bs4KlEl9CIxpmHGdWDuz8e6dlFkkkw1J4c3T8k7fLrK/0TQGag72gJ6lsWX0KxINu7kGNESTsCZ9i21Wp4beqGcSP/a76CH+yNa3Wom0NUrPjaypi/xD9aoQ13oNWXm9RQQB/fnwp0wnITQlf8lPJIrueyUOhVIYcY7bOAp7B0ZxR1kk4qj3eykGJMAs|Chương 1194: Hiện tại, chiến tranh mới vừa mới bắt đầu!;ZvByYW0KmiORuBHnUtlh8TNT7dICmf7Cn+COsGZmwsvtN0vhWh+hLyonBa6BXcStJWwuB3VQg6JGDediuHF2ogHPXIDUZLhI5tQvr5qJFWWVpkNQRVx9r/vksB3gBQWlgqVy5KfOzximvXcjk3MLR62XDru/m8rJ2oaKKoxLSxIYmk1SXroEyT3DXP2wqfWWCAkBWno3VPAMf0fh55MGoPWszy/3JAOW0MV04a10EdsMyYKFEuW5OLeZENoBpihL|Chương 1195: Chín cụ đế giả khôi lỗi!;ovlxM2tsf6swj8VTLsWvLqzlJ8eutnCAwVbQjGSjr/MbAbI1DNlrc7SQaFStL5r4gRPOuc8fxX5CttoqMkHv5bAAsYyE8xQ21/V4V9VfxL9MnfHffsPHSRCpWlrShC12uMdq8B3OYxkQWwxmjVRPVUlo93jacva4aGesRy0KM/McJ4nSKn429B2YlXpsPsPvxUUbE7hPxuE04bW7Qox1SNPbwcxIy1mL1/pPqoy1tdxN6CpJeN/KLb9dbP3yVIgj|Chương 1196: Người không phạm ta, ta không phạm người!;1ncefZAfc6kqII7r8hoc9orL6GbyFDb30oWb3Rf4j7Aw5sFu5c89f4NPu3r31IR+IrhFOM6wblbsOp3MVlEapN+0fpY1jI6qKlrwACYhXwwI060Et953K6AKi4QtkGm9b14M+7BmfmrlJcyCrd7FqQ9MK9AN+imZ9NBlQU2pbnJf+u4ctxX7QLxvv11GU+kgJTuxqpDKF1jvhg6fGhYhsaort5zKYsTZmJu7ECi5UtMBNrtIf1nx+OVU1NIFdzEi|Chương 1197: Ảnh võ giả: Ngươi xuất thủ trước!;foXg+De/RGZqP52wxYN2nnsc+56vfoLs0g8mTBdXpJzWE3pxqG0/PMlSUfRlNehX8h9GmpDRb33Hpfvi9nyi6XR5mgvYWOZMitk/8XvWlwdXFE76aflnSxCJ/TwvkovauD7o5zF/myX0pTVKdjJwhZdFEkcAUysRNni4/ZkuT2E6gv7nplpSAaql9RVnGl5PXTcR5IJNgWx6+2MGoxsi+7KCJapmM90DGdvK5zhNz4I17X1WRD8aQDuXdiLrPnBq|Chương 1198: Người anh em, đừng thật xấu hổ chết người ta rồi!;oV1VM7x15ZBOcaHmgNCge/hQP7sef8rWGg056DKiFA7n29mOKLZG4F9dPNr1mlXn6KHUhh9b49C/S3JmJofUL+s8hc3YPu7e4t5pnxG3hr7dbBkfS01h1E+m8RUqOBTYKWHKMvI7JN5638b6s5DApaNy/cBkNs2ieHX2ASWKJosnS5eBfxCzcKRr3uos/su/fGGpEbra4yskmgWyr1PVjnKq2JzlXkYX7ngnu3T0wvnltWMyjOLqfS5B2Og7LqLW|Chương 1199: Ai lại sợ rồi ai!;FVXhZt8ZK9u9ZCZkSit22MEY30SSog89j1pAOhXdMgfE+J7NcMDImmuVBteVk/GVIG+e6Om0bMOb1AwLBmhW1hNCvfGmKeF8nb2gtz3oIYhSQgfhVVKZAh10e4xSGT7lask/1Qzh55hflmIjgrggKaAGeTNFn+uHG1mBh3V0zy3ZyIvHHN+eYx3w2kS3mSc1CZHj2qXF2GPbneE4rGAs5g==|Chương 1200: Kinh hỉ a?;JLTaYhKyWaY6+Dq+5xd9I8xqewCZgdX+r0y7HNfg9irY+yFq9xxNRMNVhM0nmHyTtlDDVpjlnHjAhNKoNda02vwHCbQAhaI+RDtfuhq+X+jsAxmxAyGGyiA/299/Ru+tFEHBrHrFxY17QOvZMwZAD0j7SyZ4j0jSc1Jlct/tfMrnh7fBT9nYilVkj3q3+yuFXUs5aGD9fztQo1eVPm3nTQ==|Chương 1201: Hắn để ta này sao làm!;R+9v0SfIYyA8zz8Ew8ro4hGP2wKoCBP6mWzP1uTlm5tlpUuB471zS5YMilgW0dQOW6ut/MYcVFa6jC/JB2MMjIYssxPwpPZnWKJUpEC4wYaD0pGCC4dFI40mVXIrlFr02KSn7I0ERp/QON/MxWtY/yVJFmjSsgvc0liBoyI6q2jmjSn7L9TeuevMQl4d4dyHR39CYFqDKNFM9yYVoUaM5A==|Chương 1202: Kiếm thần ấn!;fhjwRmD6u7r3ahtoZjFWhYJv8S8sZKtGDENy7Ow+nyJOT4Y3noCUag0iLNY9WJXZc5DwN5OMlLGnYRYeMittx41eYVa2debT8qF55qqWClD/9s0Dbcd1xlf4qVKNDAStwiyIQLsMoPmhW/PQkycRiruJ9KCJmJ3NcdaRPvvyf0YoyMkv2SclzIKt1NMafypqidTj76jhhKMbF9cOttRVNQ==|Chương 1203: Đến xách (cầm) Dương Diệp đầu!;y5FGIL6UndT5fVSsl8KMKDt/h0uboUpVkgcoe3yKXBPTH85lJvgHZ6uAdk5mMX8k0LlGpjlqosV70qFVTy2i/vjAAn+SKDgwAcvcZNTH/GK36vU0HhHdEkm79BpkjcTXf6LNh2iCFea9X7YvrRjCBlBm7iTHWxHeEfoCIBdlGM0TwAhfemROykIkqwEC3lAoxf3E34FgiKoDEIZKCQXnt4uDEcvxRBSYIncYQlBzIMrZEgBNLAcVn9S+dBpvP5Q5|Chương 1204: Thành bên ngoài đại chiến!;+fhsMwl4QiCCcQVZKEjQQxY4iKsmlMUDmDjjpFa94z4XSjVMUZWJQ5VadADFwjAlv5+LBzFT4zTMFVj0MGTx/rW9RMbfeowI2o7Cy+5umukOpCrqnYfdw3J2Xf/Q0En3srBLqDQV6lyKDrH4I7x6Bn6o/6+x9gkN4h6tcZ/bScN54eiaZsryc6Amnb3YGV6DzlG5edWCGx0qjmC0fqa/RHFdENUp9VJOzKURmu1/YlSd0OzK10JxWq6lwxp0zIJ5|Chương 1205: Diệt thế đạo đạo chủ!;HvPsVxWYFmrAo964mjWAQ3UebKQzRuugEXTnA1cqSE3bu/6vbY6wclb0bqJFOlYOBBLScdWEhrkEC6VUlOdvwBw4y1mXgcE3lOjkmJzJBpygud/6bfmvmQjqNeYHZ3ZduwGZ+4jZrdhYEW96f2vvxcPSWX2V1c6Ow8+GVP8bsbt0H2TwVSBh4hp5MYtdsEHsJRWQU2PRHtoY+znE+4nZtw==|Chương 1206: Độc chiến mười đế!;T3OdqeexfVq6IN/N2znNdnBGFhXrTd+PkyIH8YLthvtsj6AHxL2OF4g9PvHTvVFtjSEJGfNocvyR9/IW4tzKq1olWFrME3zfzx26KWQ/0ZqaaZuc9ziDkD/MnG96NIAYCkkXO/NFnMRQ8RpBQvT4QQcQCnOse87b3eMFeBHKJxdd7pSSK3n5D+zxZjPnTYhGg9jHoDictu1J1lRedo4z3g==|Chương 1207: Ngàn dặm truy sát!;MbrsU6hzxvMWXHdor7Hki6JEY+y64PQ4Z0WcgOc9QfMRPawtEhflSfyaPIS1onrNC94GjvsUk4qSqq2IbOi3RqLOeK2SSUEsx/mXq0HHPWSE9wPcykyj9r8UOdAFrnfmQ/BSyLCu0+wSGa2rkSIZLBe6r9ZwjPBHkrYD/TrDIejz4dJ8JBT7pnJKKNvgo6CHOqelpsC0c+wuuGjJzrLTWw==|Chương 1208: Đế giả phía trên!;Ytqhgd8wgiuRrMEEarg09IHFYpIyJrUSlmSpR7pXjw51MQTossaUil54Y4+Hy9Bm7XXT3vicJDUu0KKQ8ONDbI2pTceZ78mK5n3DN5NnJhL2aiIvLFiGBu3CHu51TqJrGIc36vDwp8MUWTc1BZ1nP1Vn7yKMC4YioCgPhYjIcRrMKr1jTCrj5PDzlpMsFK/rS/FCICw1QvLZ41lV/WGQiQ==|Chương 1208: Trời sập rồi, ta đỉnh lấy!;in51HzlfiP1V+mA5H+0wtgOpv6jzG0I4ucCQRuwhN6ljIduIOExEqVjZlAgDjaUs+a96SHiuYCh9j1iA4t3d2azyUKAm0Bl5FiOAlzpkhrwMkrRzDOYYEPrCUvpbjDN+6iCRTzi7uQIgHK4MFvtpzdvOwbpbG4TGMhd7HNoy3KP70Mv4ToIWXCsPemOgYNL07sDts5a6lAmC0grcs8t1/wruRtx+cD3BEHeNHenflE0jDFXig3VvDhsbqw1jdon7|Chương 1209: Tự gây nghiệt, không thể sống!;eIOnoSAU4MbCRLu/hO2zANMqVADAD1KAsbaKFwGcNeClcSgVwPMVIAEHpSch9E3yPQkYI4++GvBxA6KvYFkjd8XbsPW6Q6hUfUlOi6DS3NyLapweKCIKD/z9VI2chwF1UGs/QSpN7pN8hpoC732eFw0MKtWjo+bIOCf32cYBu/W21bLpX/nsyWRfBhYcgj2meEk1oqnbDMEKqggD7rAx+mu4HQiNtq+86nxnnSRF6SlD3So1wJhBdUN8UNiEoExK|Chương 1210: Ta có Tu La Thủ đoạn!;qvthZffiNIEnTL9PEC9faa4JIbMhMdB8lgvEsxC75vI2O1GkEZtT5uNq6xTei0WI6kSmrYTCxXon4Q8XwHZdYk762TVT+pxuVYIcSrZFUQtQGEveSuUNpy8bCRYXJCiWFmOQTi54KlNT/9cn3RBmcu9WJl316B4cFBAuVqkOTrEGNNxMwFBUdZr6ExFhcC0Z++XAKrlYqrHwRIVChXVqWA==|Chương 1211: Mùi máu tươi, quá quen thuộc!;YoNhYVXJyNZED38ZDVSZPIPJFcXK6gSutsxV/gwPNwX17wHuUvLfeR7eoWfTDz6mVIpq//qYb/SIYb9Mhj/CerEhHeBba7klJUyvkkOWVXyf22i5UM988pmgIcF9Da3/f+73bsw4K9KP1iGRr4m194W+kgWJxtgnEdT+PRIl2FfIbqJLxm+wEyPVXjR3iVj+yW2fAW2CdFZ7tMaHwGzZAmdysyHSbTISxEDylhdkF3h71LzXwo2EPx42D4759wZP|Chương 1212: Bởi vì ta cường!;NrCOiSc3d74zaXFQtIqb0/nYktk+uRwh15BazHaXbYusjARmTs+C1W2+849+iAp8jd3dBZb7GQqJ06plh4BRvMqIX2PIgffOZXOBzg2uIL3ujMn3hOAY6rYt+6dyGT+g5e5OJVi2GRgBnVoR8zx8yIM5r78Lj+HcrArGzdppYIW1tBOMaOItCLpgiBzYGc9Kb2MjETkGGeH9UGSjkbeVWQ==|Chương 1213: Solo mười mấy tên đế giả?;/tOY8AzgUj9Loa7aOdB5js8QJP3AWXNVqCh3YQ/qoCFmA/nVSg7o5CeJrrum6+dD4+VlLNR0byWZ4AVgidKwbW/uONGgjAwvFkNjE4HW1/x95wJvj5HvzdPVGnE5LA2H1OrX76UK7lHbM9ZnVwcsxyaD5p1VtpvAD+jDI1Fq76vNxRQuW/R/sB6rOTLPp2k/btuOSxt4egESStt5enCx8/wNAl5SSZOzHmRLEk8IRlgc9+DKPSAR/i4O9NAw2QOx|Chương 1214: Đui mù nữ!;cJVVUI97/qixqiMUfySk8lrjHAkFmxGUT8xtq7t3bLwrrjKHWv1u/d+nFZgF6dAUVFVzG12hVb3BX9HifYK2n6znFC+qBL80Sp9NMiUKXdTpZASIPb3CFvfwdyvkEueJ05OKFWEZp87eIHJ+qBWYisvSxqrnTHcWshmNC67SGCF66olyChEgtFw23WZivafb4JPdiNJ3Xigl1On5ydAtxA==|Chương 1215: Nàng như trợn mắt, thiên đều muốn mò mẫm!;YmqzleP40LhSwHEMkOPjCXjGw/29HWXpMGO2iDS4Me1yFlfqIbJX4g+0ej7jIJre/5zEe9ON50fLfwbTJibqNPMn3g9iqTL4vgBTvc5IRA9Ywo5LQPPm2HPNYQqpvZDfwtkVGVt5OnqiZaS43ZA56N1nWrXYdokF3E47+hXartlZGtAT3oIZJvwBPYEfgtV8gNE+JelS3QAH9lcPmnbCSlNjM7ellrAoPWSYdpj2d1SiDFSzfyXr6j8UNF6dIv3U|Chương 1216: Tốt huyết tinh, tốt bạo lực, thật to gan!;eN3cB1UtO8TxWCI+z5LnH2nIcSLpb/rG3Gz2tMTpa+evO8jO5msJ1wdItDysvKeYyq5q6AtJh48s0F0HWFVYVlCk+iWTpCh65L/TbreKe9KLS5D1Wp5ZvvoDkYvAfIlpaiGVqgnqP/XReyp4LEq7or/3yOX+yoSWQjip/Jou/jzQMbIV4FPWvkDzvfOVj2zFFmnN6moQOfSiOnOqQ6zxRmeAMV0MZanbhli8LgiCZWc/Z5gpKaqqs9nYw+27u+7a|Chương 1217: Ta tính tình dễ dàng táo bạo!;tj5Gl6/48x8yNPBojWQ0ViFX52WxyHp50db3znVrCSRrSTu7KxxXqQrGIqacPgFsIRmEREo7OlrZKJRo2hNesXzHbyJrjO8JrijniMRkj48B3zumdwjHR0cznt/quftt63cVWahueo/rEcDowWQ4UX62dlpsrx+Gx1M9A+ZtxAabOz+GCufWVZKtm5O2mWznJbngaQFP/fQc4bdtueSsl+Ct9TJsTfeGfd6JLX7MoHp+mha42CE2zwdL44DRBPSb|Chương 1218: Một mình ngươi cũng dám đến?;gMKQ8fG2tMtYo+cs5ePQ50BssX1RUTIIaJAZUeTZCkyfFdpEqdc99X2Gm+n6V3t2f4G5F+rQvTQcHKKK3pIu+AsGMQSMeZfHU2gkSRrwwJIKUfLwFca0HO/N6VZO9Or5d+unle+V06nVjZgujagWsZ3XlUG5EnAxSIlK0J/9lD8Oy4yO0xArPdaDauGXST6825ocF/T/E0ihqFTOjameM4X+BCEMFIBN/XGnn1UweD5A5pXUI9BsPsDYJhFv5yw1|Chương 1219: Một người là đủ!;rmrcUb9hTfX5jIkbz7l4lhd/T9LT5SL3mzZvNYSdPbbP8yhGl3HcXVSOPtmLFkDCeHVprw/5ljkVMondOyzibBPlpRPCnXDPMnP95a46+q9EWfRd8o/2ELd2o9plOfGgyksba4nq4BPyqpMIezPluA9FRNprXKOlDmbT7xNtqSc3MzFZn09IMR/0WZSZXS8SeW0OC6wXFuGLXqCtBFd13Q==|Chương 1220: Cùng Kỳ mau ra đây!;i70XRDv5NPW4mmdvz2Wu3H/ssKqT0UyjGzukfA7vCip+46shnPh41QqksY+iByYm3C8sbv4UoCsUFBp1ubpfAbUYUvkJwFo4lIagMCB6hJrMD5u7iXZCvvStD7ZY0vduqVAoKqrbn1/ISn/EvITglB4dIy5Rn4BGZPwfE+LiHnps5IcJRDSFNP9Ku5uHuJWiIbT93vFS2GKfv8OdphN01A==|Chương 1221: Lão tử liều mạng với ngươi!;9RegfZBMRSnVke71XLc39lhiJQdAewhp48FFUFMGNiqzq99T857EpzbUWlRt+TDf5kueUroZ8ruHD9kC73Wpb5Gp1Kat994YcjN5M7YUQJ25KBGYaKjAuvqcTSMvDD/NNWsEfQGhP7mExGNkFBhWQmWEPqrFMCFdkisaG+2caxktc2zyG9SJAzQbBp3nug/upP/1KvBJTmcXzY9h+/EmwAEpzlbfPMotqMuJkL9Q9ZSH5jC16Q8yPgEAprzKVyX5|Chương 1222: Ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi!;UfFJPtXRcFpSKb3hi+VD55ysgI0UFi8lCQXC4esYJXEQ6I9PsRrzJvtkD31iw6cmKlnfS+oOgdM5woZ24Fwyhsin6ZSbAm//QKgpA6Qdw6j9cZLRoWdqWxzdKD1cODuEMdNP39VX9Dw1OFnwAt3TZqIVb1aTq54R+eGoVuFl2YUZf+6O9xJZFEhegTVU9bB+wc1Zixs9bQJGQvwVfl1e6Q/uKIsbO0541EgDGv3xIDoWdMur2Bjq+gEGeOw4Ae8Q|Chương 1223: Ta chết cũng muốn kéo lên ngươi!;6jat+4d5I5ElubIP+pwCaCyhjYPEGtR+gBL7PqAml2X8BF+Jndhayp58n7l4ye+uo/GkxH0nY3ShCITEA/MjlEDoAIZiVr1N7S1rX5DjPYkVM58wBFKmRP8fdEL1jIaDdt/cwu+JG6NsmdL7/YcFoout5ul+CZfiD9FdrFcDoSzJlfrkf/8qpBvw/97C1HY5Bje0RiK17cPosizbyEqOKwURt5CriKMPHJQI24HGmhnzAShkCpSpMpSyVMu6iMzx|Chương 1224: Ngươi đoán có thể thật chuẩn!;AReRXNvG0fxqMwR0n+5RDdU0I+uAZDu0K9hK72otxtGb+7ertrgTsUWrUvmrXQ/zM3pxrni4lPjuQYsNHYs00bVj9nxM4swRuWkJojD0THNoiSmODmtKJCrOFN7DYSjPEhWJUJgZtgOlq9wHvRODtPec9A2033v5uZTTs8DxBSywfffvwFR63nLbze5Jt5ysjXNzgoSPxLhHu+Dl8SI1zTJ3Rr7K9ZfIoUU+/0ajR01PEzb+YxB/zoWiiy5MuF7N|Chương 1225: Nghe nói qua Dương Diệp sao?;P7lTuHjmBhPbA/gj94g9G7PmwD3BvkL1dp4J/eWBN2R0ZoQIzB88dpq/66P+g+GOe9hQeoZ4cY0hvCx9v3lYsnHt1NKMSxZMTwBFVLFAScuUPVY5QWOqpnTjGW/FPR7FIpq4dhfmJilOVdeqCNyPoN9u9LTqKSHLRRUphITmw4TAovQmz/tsK3Ik1r+jg63pSHhKvf3S1W2KOckqFDIDaW1zbNuI7Q3gpvRTQEjx/MaOfzaIqlDl6bGPXd3AmpXa|Chương 1226: Ngươi, là cái khỉ gì?;tmvOboFF7QFHOnxfgvP1rnnU0PvVOcuhSu+VxX4hzW0LjP6qQPMfWUrRGqgxN/o0mbjG6VUrThEJjTYCh1ctikX2fgPQPfD+l4Lels5tR1GUCErmxkNZAgwSTxpLLewGp+eJE5Qknm0udQlfe0YI5Li1xBLUlPNSWi6MrfZx1D6yxq4IRMBevzSiJG2OqpUy9f9YtxldI5ghXHek1+vGPQ==|Chương 1227: Có thể dùng kiếm rồi hả?;a5vJN/1i4wVn9TMgHe0GjpC7antZ3nZ30pZncQgNBo4zpeDc+a+pQ7YwBToffweEzlKARHUSOhKwPoVOFoWp4m0qE1ChAwUuv8JiL9dfAXQMDvpA0H+oMmEDMXrdabTWmJt9ipK2PVupNc0mgXQeVawb+p/ZM0r2crxhevUmIsQnqQ0C1XGuhnynWZj+7PlJ0Rvf6Zc+DKPEzTmmDEPEIWLLy2T68QZjkr+duQ5MH4kMgeWEn5TLh25sPdk+Al/9|Chương 1228: Tựu ngươi nói nhảm nhiều!;AdvUkRMowT7WA5qib58egrnuezzfCG4JtwgvvhTONoLF4sWdzuLfrJxNHrBipty+2HKtNAtVSbm3bkqnfhknT8ESceU849DLDxShtSqezAGSiETUfkwywOWz0rbFUSbHZ01dHahICAUloVvUwjPeVBeMIZpbQbHugIHTzHpV3CpFzM+I1D58a0Ys+w1/v7QMZ6CEst7+ZqSfHgspeMCnGdeidwr3Rt5QfAat0bJfljSeW6VOXQcua9zWwim8OqPB|Chương 1229: Kiếm người của Thần cung!;gkyv3g/hN4y3gz8N3xu09Pob3rU0io6MMAsy2bP9PjXpFqGsfgF5cJo6yka22ngvtEgY3Gesx68ZcZX0gypTHHuSK54GFbE6u5AEJk4xu/zsXAopLou7nBIlp3dasVdgDPEV+5DLPFdwTSUu3yoZvWJeo1GdSBTNDt+4AYq00yCQKghPDUG4h8/L4Zq6lY1ZNaG4z4vJKNyT6yTIXp+6V6oRyF88uE9dX+ys6p7TuAWrPtBU+yW6X+l9B8YLBu6A|Chương 1230: Ngươi là muốn đoạt xá ta?;cWrcEeavc7lz30mxKO2k6ICcP0jIa/7NAS76nClPR3oz3tWQyVimgUz8a299GtulgGUaUwufQfwwxARMfr/qcXjrFTKmWO2JJjWNlUgCuRTu3uFjDPoEagFVSRGd42iELHi5s4N0HCFLjyYV9W4Mpl2k/AmP8Wb/oLpfiqVvu5SMOUJn3QSc5wOzerB2hm9M/PanuEL/VSIRnaD/hJ075U7qdhrndAI1guXUG8Og11x6hNF5xbzjK/sDegmtpk4X|Chương 1231: Bái kiến đấy, đều chết hết!;lW6doPo+lB83YPeWH5vEvBTjwwlCRbjmO7fg2b2LePo0hha6XMyfYtjhiwnuF7nACvR+yU7A5eel1etaay4uoFjoH9YEhjdWn3pXzVYRxBkvz2LGHAIexst5wtF9w+FwocRa0o4cSgYdj/wHlsxv2c/McSbsBS5QBvSlL+yEmjgVEP72Cm2yH3E/7cJCCAsbFRT2DfR+dUmKUFPk0pYBvsrlERwCPlqr7O0cOtOH8NxC75Rkffi6zZKFRwKDaZQn|Chương 1232: Chúng ta, chỉ là muốn sống lấy!;g4M+34KsiSJ+hFOtyTYkEKMDaAUj/h2r59MFkB0EDuRX1SkSnKBx3T1uaoIXuQlszmS4FXQENBgPKuNh5PTF5Yvb/XshxDhIP/MtvAI5FmJxyXzTRMY0rB67PMT0JLGOGZdJ2tyf+oGx1RRS2U5CKub79lZeCgafphRvnG2GXMJ3MQ158y2griRTdLVFEtMmiL2M/ZT5j0z1g0TPdBA934uXVQQEBRB/DiH5FgENW+Z+Y7dmRtQqIWOAWlVas5uY|Chương 1233: Nguyện làm một chuyện gì!;Y/5B94k3dHdi/YXeWIx2CsHl+oua6Gep63504wQRHohrO+ii395OWDSHDQQyTMk9alJjUOda8oH4H9i66XUsl6JyBg0BBYoXIC7waXntxbo+YfVjNoTJXUCtE5QDo9sgTE4c9KSlMH+FWsMVwFnm2XPPodLiAIEXqojH3alRP9n3MHY/7KlYqoL0dQHPH5GfptLD/2YUj+vcMq68xKUIdYaauawb2T+sp3fD4pfM+J7awvlUEWZFPyW1PRNSWe0p|Chương 1234: Đỉnh phong quyết đấu!;sJK47CqAvZK5FgPcpJx3bZeumYBTASUkhs9WtecuIvLC/ccAxlgXk/vNoIQ9LAJW8bXOYYhtblSde6eQOG2VbDbEakHY/8Vg18WNQQA9KpRt2gAvHA9B7mR6ZMUz24Tqu4WULfFO6i1EXMzQe0xRo13ct+4Qz+sRKcT1xBq+nPAWKoOSG472sqhStRmBqg7xVwhpn8vpi+j62yHF52ViHQ==|Chương 1235: Người như lấn ta, ta tất nhiên sát người!;pC8KrbpT6NNWxFpNGDD6W4iY7qtuuM3NIgAB3QgZ5h5qnfu1svjfU82cXdBIeSwAiVxBjWkI7lJY36iRm667Ku0NbDjWyxi/42B2LGwRn0aAD+i/i0FqIWMMM6Uct6cMgARz17ypqzvHkSGGZ8zxQYUjgOK7dgYn/F0cLuZOL3VnA1Sxqb8+3UQy49iERkKyzQ3E6b3frhp4wHg3dO6dh+/yaXPaKXeycdTN1b2gMQSGL6r4tcxWGmKzRDJ+GfjX|Chương 1236: Vạn vực chi Vương!;3PRso6DlBGyuXxgU7PSR0hrISUq2MQrefTIV0TxQGl6jrQUSfKy5qnysXr485YQjfQkd3OxLzr9PzHws2Y3FAsYWT+hMYDi9883IVB/P1xTaFNVLJCGt44yf8Iaulqh1kLXk2iC6RA+QzPk3OtdQtniVIpdXr++yFxX4owW7OW3L5nmXCQbTIrrPx4afq92Elj/ZSesRFBtTxrg2IIrqFA==|Chương 1237: Xách (cầm) đầu!;QquT9kQdi9uZHPKGWE1qFrMQohbRdityk6Vq7b3AkM6WowROpBVSlxibgoInCdQjlydQMZLAHlaf70N7C5llsyMGLUlD07k7J/ELHsq2zTTYnxexpuo0OZS2oKlxrD+K1xZjd8jzyy1kNSOEwrCMgvLS1LpE5PVbno9S61xFBBo3V2A0jCCz/nIsU8gX977yH09Rj/ip+tTEJtzeDr2Awg==|Chương 1238: Kiếm áp hư giả!;xWoS8k4WC6Kb30ND2qkIs4OC7t+8mwKux3psXEA/cKWoymLZMge6LwFZolxJDizwIrXJF8xvIXlv0YZaF3/71yTLg5jGFxMVI3uDmRwsAeDy74d6PsFZlweAWfocmTU0OrVreeakOw0dVMBBZ7dv9ps0qLQy6ifO5UnUtXeUiJDYNJlYJj+hyU5mXq0XhgywYmVCjCTEebFR8Q5ONrENIw==|Chương 1239: Nợ máu, trả bằng máu!;gMIfcbSDuoJKfUnMQIpGe9t7QdfKn/kY9NoIKvEobT4qyn8zdHa6TR92GKy6S9ehETOupyzA843ePMBUcIQBBz8XWao+slNyLNpifchRO8rrf/xlj7WtiSUJztJCBZ5lkagNlS9+J0lUI3aHgKVc2rvhtBXq2+vrExR7vjJBL2upx8gX7uaq62ibsH6CoWsRUvEXlSNx10LEA6mIJe77EA==|Chương 1240: Ta cả đời này, chưa bao giờ sợ qua!;kFGB+OPgju+1iWXtxvaAqEvP8an7hkG9277RGsaXlLaWgR+aFjPRMW8H7UiINH9fNrs+qnG4bwNzkCIaWg9piuVnTqFp4lIpjfveQ/ta1QgEZrXPX4r0l+Bzvn31D72HuZWiRJaxufMH9dRPTdslLzZ/hB97iViarE8GruEqSZePSMkxxPN0nc//EZa74FKaNJ2Ouj/k/f8YPtG1e2v3jaCnWSWy1ao0XL89J/XLqoMDR1t0AzEpQZJes4wBSMLA|Chương 1241: Đánh trước rồi hãy nói!;ZID7N8J0ZMBUeJXsloKFYtrUOEqPr/pxfMFCN6gTkes81a0fhvR2UlMCE3/M+dP2Ib6CSO1g0LUvAB5muQ7VjNb3xB6ih4i/peXBTkxeLUWduIbEKg6Xq2XVItXYl+ahzJDAYYOygHpep3tnKXvGggVqtA+S/xQCng3Fcbrm9+oYC5YMdXN+jEjvyEG7KdG9neWErn7ldTE9gFKd/2CAZg==|Chương 1242: Ta không muốn nhập hố!;XjZo4KDuZ4lAeu/nvQe6SXi2LNCMJAPJ4vGk4SiDYjxVcU5utLaS8cRl5vHz8QgetdHZo4mJ17COvR16tk57YbdNDIU6yjycJXAtAvr6GMd4pvCaoePUz9Tos6VXUauCuWGvOl6TJi5uZcM4rbFvHeff8PZoVol3WnXTOkK8Tg+JgqREmYEvJ4QXYzpgZ4xhMz6/im8hcgguuTpUPIopmQ==|Chương 1243: Ngươi sẽ không lấy thân báo đáp a?;lqGRHeG2aIwTJIGEnboPaJ7pP4++Z4PsUO2xO3dqbzqG8ehv6kzOXIiWicFIRTRfS+Sz5hXHM8A85IDsF7c6552Dmr+mA4ofETZDvcb+YCwodzws7+gnormcmRszpjFGwcba0sls8pgNZHuiYTcd4wHJ18ayVLk3I21BDlCoStEqYz8fNjNJa5beplL5RZI7jWnBXx/wyTIGGFECLkvxp4Yz6evfHZsaXKxcqFTgYjq/l8XjTH2mxr5jZF5WL8dJ|Chương 1244: Lão Hắc, ngươi chịu đựng!;LMp4tgAyJYpyr8ZlKmHOzRc50+bKh05Cs6Az76a76xoR4Iz0Ph62KegOT/JY6nYJ3cLMVfIXfffpgSW7pJQ1A23K7R7lbsWpU59rdt01q49USbsZVTU/VXv0zNxVeaVV2MkxEXBkK10RrEwZ/1RyMOUWO0WaYSDDA0g2KTAzRL64iQdMJS/jQlotuC0LC2T+ko098oTZsFLg9JmjJMqKCLn2qcyDNzmsdLCfvCFWlKGSoZ70tQ57UN8KOLB0q57K|Chương 1245: Lão Hắc, ngươi bọc hậu!;yw15Ul/+KHGvK8zmzkoTUlnQtD4272fCVDbqLxghOnQQjksAZsWgBJlliRMamTE4OMAgPpRbW51Th9R+P3JrEGPWTAwkKtMZdkaRLPQ79duMrbGW9Ni0NE1a5yvbH9FamKr6n0Y0DjX2j/WyWvGAEMQOMclvAlb1c/xJFSVAHbyfsVZO1V+RQ89tUk6RHFXZkPGptka1WcPlYUf6Pps/8g==|Chương 1246: Cùng một chỗ chơi đùa hắn!;DZX6eAyXE4u2ty+fhdEJFg1De5htzwuAOsLYO9ynIk00VaPyOct1NAM2UHVHwkv1CcGchwCge841CjSA6UvI63oaS6Irw2AnXeN+4vK2KiTqn5HTe22YvasqTC6EdYC6bkJUdclJScdfBuiZ4mUYxaaMBxSbwQCKExk7sEukqLuMj+P0IwS4MbPpuZT8L5WQe+HFqi6FGnNAj4uyT1cVZ5uKvcQ5KgiJuFfPuH2IzBysWsqzYHstSvRlJyeSPD9f|Chương 1247: Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh!;b4CZXEIwcFCjrlksEeINWiUfrGk4Zp03p5bZcC07duUcK0kva1Y4uHXGEiiVKS4VPhhb0pH9u28KHP/y6dWTWM0ETZlzBY5P25UbhPlddmTdBdgCUXRigHft2BWaNoxvQAdchXqq787f++AtXjlWbu8juWhFKr9RdF8jyjkL4QRV21uW+lm4x0LnKqYAwespMoHvyyaVnq3wdaXwZN3S1JBLQtxw37ZWZKwLpQno0LG4ZTa+719+0leyFwklSmGL|Chương 1248: Đột phá! Đột phá!;kRDE1iVvylpbKNy8llyWzFIJLeLAr5cN+yTLdaxe3zFIL6VvG2T3brcazo3/hs6iMHoM1bWvxjLSm0NwU8bqvIyyD0NUbJkjAWEbcTvPkh0LnIlJswS9OtV9vEA+kM9YJctWnRv6inq/gRXXKhxj71jFRMsJU3799t1A3Yf1J6qgI20gZWY5yZyBOWSF6y/WjN2KgMj4yGjRgXaK5jgqyA==|Chương 1249: Một tay!;sMR9IKqWR5Ld8/PJ106wKYlFTNgbW3yqcd3iRPRsDKtfSG5GAmYBO9VUiBAuDKMRUxwKb4xIpcjzp3BjVtEyv2ydBzZagKevwG/8zzfus6FrdWvrICG7aTpdRu2TPAjJyaEwjfS0lhhvq65GUvKU9x3TWX9fd2SFIb95PBe4iE8a+eoOcuhNv+0eBIjacIOenTbdh6NIxE4xeGzlI0vPlQ==|Chương 1250: U Minh điện điện hạ!;785AOBIdfJLXGKKXeCvC3Cr5YFpuZAPzTrGYIzksDRnn/WF8GiEVeRqJm6AjiZSgXFpi9vQDp3Di7eUmDYiiHq4YiFsIQVSpwz8fqRPH50cXHPBEjs+QLK3ZBGn/tCxp2fDO5up/8pNtuRxeKmiCUxtR76PVloLrDSMmTh4rhaLxv6QFsYq+rOl5pILPQA8WUWJ0j7pYqnWXcwTgAN7fMg==|Chương 1251: Đến từ ẩn vực tuyệt sát!;IwZidtGIphzSrj9N5p0LVDSctTgd68x5MhdyEUGGs5h/5BJDPrMibgzgSAdpjQcwGZiuwlgOY4oxC0hQn+CzCCrLo8Wp5o1SX2QHPP2KMSuExEkPsi/XDNRwExW/G5+KiatCw3dHmCqKdX4tRGS86+jgoQbY0Nfxhe7JeSubfyDGCSyhxs1zCWPgAu5METDm46tkdKtWUIpcrfo6RkQ8lXpxHoT4T1xsUTg9bgpK/gtQPwgOHAv0pgoke6bwqo9E|Chương 1252: Độc chiến ba hư giả!;QEKXICGSZXOp+gZJrJUXMWZGpq+Rkxyg7skLQ/mDv/1zWiGudsBO7nwfAuT6hxysRVT655Eutg5/7ATb47nbHO3rxHtYBKaZ1j5QZzUM39rDCXl0diM707UzwOO3N2LuxfMVJCY7KJuEipzuGF8NhFbUzFzCrvsgEc738jsMkPfQsrRarLwGqFyUthkPCy84sbJWAGnedVyawl4O/ratVQ==|Chương 1253: Không phải là ba tên hư giả ư!;D8hEqbkWmZZ5mfFdcTxnmGSItZcrEXzK/g6vl3CG8EXkNKJxp+Ivjt2/qXQ1aG3LgOIy+FHf+BI4BxhO6RF5Di10rI2RlJpZKyG5XTgDinvNSOlXUtSZsW+gcKrTUIhSGQY8DkOnJ8+9W/SXAl06A5DilmSIuqF6uvoZF/9bRP8wkJ/r1D3Ptpz2RtFwqb3YRKofoLCoAu8srQ3bUm28Z5YvL5j4GCVDkfLt7+7w8+eXttThho/9/UL84TQ/NTay|Chương 1254: Tựu tính toán chết cũng muốn kéo lên ngươi!;QaLHL/LrtxWC/HUgDvOToWeKkDmWYWkxRulZX5ePaDO5lk/x7odD+P6FWemPvflbRqt1HzghXvHLTsVqKT9uElrioQ7oonsD/nCQLItQfj/Q8kNe7V/Fnfavx7kCArkcscAcN1gAFxE0tjznQcS+9ULNmqD9Wt/PBxSuekKeliXhKrVV+LZ6HsGXHpWIjW/E9vRR/a+JRW1nr8Nk8/ts26lld9iUor+Isl70MQCSAIb65BEzuwYLdVTxlIfwvW2B|Chương 1255: Tại đến hai cái, ta tại giết hai!;EZSpYki6SmrbjgJmuvKEztQ6q3hj16TPv1LxGa3/j0aeAGjXbkQTy+zaEamlIvCOwjKt6R/UF8bWgd3EhJNenCTsaFPLeZ49hru1ejThTCGceca8roDNcgtfN7ULKvGpzdWXE3hOKls7a0i5NeFxzLzIGmzVxH6UJIJrUfPU5i4UbpNDp3KDCzfroOCs+3rTYDM58RB82tqZuJaK8bnwE5arMS7jcKLTM8ersRrc0Wj9QNHaVZXBtUHIEkRh5Mcb|Chương 1256: Dương Diệp bất tử, ẩn vực tất nhiên diệt!;5EK8qS+Ww2uYuE5VUPAmaH0pHNOEinF0YtkQlxBomZjJV363h8iZWJGoSKStWE+qVjxrxL1Zyo1fOBdMlbodZvnxDhkf/9ZOn9UqEhypxaec3eRHNXUu/LCcMQ8voyI0/qhNS5UW4JQU+aXMohna3K/0TRXWFc5NN+WeHmpbWGl3Xym3Gd5XwYdux/NXkduWJYzEVYvD0uLYu3uycsUhSSzdpFOTNxEfkPq41tn8GwUzqJwOyBwiIYQASlVz5gLg|Chương 1257: Đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên!;ngNJbPNOK1w7UbVgPFui48tfUs/ub8DdQtmYn2kyOjsUnEhGC8HM9PCxwjdHb/5rsZ1UPG9VFnIzzFVakIhc+q+Na6/87f0d0a4f0GSMcSgO7twZfMhfl7roflTaCgqWLH2/ZBjZBwCnl08nS2O/esO+cn/NK1JJF/brw4BLuJfE1kiOPlF5+Kq3ROMJ+4cwsqC1rk7pA1uME2dcuCiKCC+9AyKVi/k79L96/CSkzWsElLrYBHYjBrEd3pdYZ+dU|Chương 1258: Ta cảm thấy cho ngươi thiếu nợ đánh!;NIZYT/8yF3j8XtEM7bKpiHiyK1PvBQZ6skbOO1/tu+6J85BYCpK94Ab/mDmXw1l4ceb0puR+y+V4IwKSbNvpM2DmsKg88hBjKTRI4JzzaIu19AHkxs22bnzEy4ZH5Pp2KpICLlekQqWMOnjLb6hGuU/cK6duYBnF4busA9cLa3uCk39LLeuuqi0BqeHiVdanXyVzn+KmXNZMLPS46+2LwpjXhDYc51iAffcmEhuHCmWtiX5LCzE8u8i5UiDsQiKs|Chương 1259: Lấy người tiền tài, thay người lấy mạng!;f/qce2n3IxF40e87h+nNgACB2h7xb9ofLoosj7dgyht73rZN474JdxE0QAaN0r1a6ZsOFWzP1IF8eLW+9OOWsXeV0I2q81sjy7itzAXPjg+5tyEUj0C78ExQzfBCkRX0eB46Fe+aK66SC1tLGMlk1F+OrTetM7/srmVBjTriC39L3uQQc+JWwIhi0JQEkX74sRj2wVYqWjnW1mQUiI3Z3QihQ4DmisPk2xSYsS+l04AJ2MOtSHHTzylg95hs0p0S|Chương 1259: Đến từ ẩn vực cường giả!;Xn45vgsv4QGCjJu6xFVpsQ+ilibc8BbNSfENHV4FugjOhI/u4IOKEhKyW++q5y2jrzx49iNL+v/5YEwJf/8PooVDeKPoWVsMi3ZDTMXDuJzLAw/ZI4R9Nr9QsDmm0YSLuk4Jq2HmM6PRQyKksseg7wsxQ+61EDd5gXYE9qoy/+p4MvSyfwjkZ/vRfWv5ijqGtifsg6KUfC/T/jX4q0YOjrFnU6lpOySE9wIvrvlkP8IPaAAXJuR9YaK/JLDtPPjR|Chương 1260: Đi, lập tức đi, lập tức!;jN3vjQtSJofA/esHmgwPGyYvr9YlZlVYrz5Lnm90Mx/Wg03znlRqvmZGKiuq4SoPvH1aE9nlOyDSd2pjqLoauaQOLyfML/KUhtRR1sPtlKQ5CQEqPjpiulVhExcZk55jZ3eHj2lFhrxchHnf57xtuJagNw35hjHvuIgeoYrsFJB+uQgZ0fZywKPNvxIzdsuOqkiN4+h1WgjtQiHNw7rBGw==|Chương 1261: Cùng hắn một trận chiến!;7TZSdMKjPKBA4eLKwjvVMJsaobtuI6m9HXShI8VJz5wB3QZ15heo0vmzav8qhYLkvrB/OS6icRtSjhV7IbiGjLCdNS4IOshdLsuKY1wUoQAKwOGs6hGUEiHHvjSc0QPGIERyu+k/qPLplhnE+WshYKzUBDsCydMYejGUoqbpPpfOkZyMfkdIDAQ3cq8ZRRvzgyt8pzQ7/hRa2wMxxKZtfo4hRp2Si/LnWynqmpMcLWL3f2nI1ggLQDSNZIioU7RY|Chương 1262: Huyết chiến!;mkepvkcHNG5yRGvD2Ft4x09j82HCFc4mRA3Ew4a7BNAoqd/piVkXPD3b43REGEuh5CvYaR/cewxIE3DTjR0pknCypPgiboxA56wbB1S8gnghqLtFmRXUrCU1gn3+2nvhyyddGBimJ1A41cGPz3vYmkpALMSA8I/m1L084xzFy5AAWLXzLEEZcsC3Xn/ZqZxUThT7mmMktiVZpJe1lTuuqg==|Chương 1263: Ta chết cho ngươi xem!;ZxbTFjw8yrLrkfvyrjMSqNRRozMnxNGDWZbs3H7DV1UVWu7zpUoH1sa0axkj4QyPYWMOfUlrZVwbS99deOQrl7qyBx5vo5XQ+IVnQtvD8JxhhQ613MrMk/NSzFzGSRvNknfH7OGIMk6l9QHDKXT7g16yedV6Kvlq/8exNQmbY2BalO/zBjjlEpQ3beFG13O5oY99lSeaMs6uppHAfvOqaQ==|Chương 1264: Bởi vì ta xem ngươi khó chịu!;TQckgc8gJjW8wWL/WsiFBP2eCQccuoGMsfVtI9hjKev6XsqEP7mZJkDsauncxKpcXgXLESImtryobSER0SlBlm5TZVT3/uvd0QbbY+HcJBzzft2nuE8wffZ5hc4G8xKKGq5Gaxc6fRgSpkx876ezb4wJmv+W+O0CL+87dnoM9SIT/IJJYXpa1mNZVfIL8X624lcmKhslH2/x54L7Z0QYCHDnNcDWozREsclnzqV1OULjEcUy07QWK8nDd2bB4PSS|Chương 1265: Gặp lại! Không, vĩnh viễn đừng gặp;xGq/njg6VUhT7rK/CiJYJ/dh4tHcehRg0I3GibHF57os9ggGmluRap4CcZr+v32avGikkDzLWUFTd04b8Dn/oIniqfQsFZ5wGR87LSIOQ6xVlnexuGMfzX+2C228ImSYq+MvteUvavnOb2gu4/GdSIvk702jpmYunl/TbkQPkARLc7Jf+oukah+y60OI3ScyVLSDfkC64Gxt1QlPsdm6PmLyoYbGSpievVyQzlEe7k9Xo214eyBL4HTx0qB0mtm1|Chương 1266: Chiến bất quá, trốn không thoát!;oc1iIQVTmU0iOgxoRL9CuFXxn+i/eesFJlI4EhLu+FloDotfV81/V84Bsq9PWOvhq+jxKfUaXHa/+opt4oZcVPr/Q5qSeg1vSOK1T68JjDzX4WR2DjchXeshZRao1Sx0KyzOJE40qKqaUBdrTU56BVwlBb9GxeafTcUY08gi3g/zl1npVb0eZzUFgX1Bq9ysB3o9YYt5497zNjflSLRsOI/DAX1oDorSqfc6b3rydu+Ffyf+kHbTpfczBccVGxgc|Chương 1267: Lớn như vậy đấy, không có sờ qua a?;nrMZ9ulTCwfbEoGNyX7+BUIreoqjNoKo13M0PP2Li6EHDPOWcZcMDq4r5R/ilqU8LWvxqRRzYsbwJjYeTYDB5LsStIihEtaZb2HeMFlmOTZQ7+tP9qlW2zhnaUe59ayhyVQw7jUSRfBjmAPw6j0/mdM1q6onPEVilFwCt7sYfZuT+qftpYtT6M+SiSQjAu36QZM6HmOyouZ5hZewBTvcTPF9IHYOf2TD+YiOO85zL5jrfohquDaeW0iGTkMdoGDh|Chương 1268: Ta chính là cố ý động vào!;rn8BSv8jBvzQdzEu6Td2zTDzpwyRh+cu/psCWUOw9jozHOzcr7fQJKXlW2wluas0NFn2KU9NKHQfPVcPIpnpZq5+/inuDe0H7hzD9z5Yy55I6V88BMYl6YwCECcie0tSTzdyl/7Z+3CdOgzt0O/xibN6JZWgPclp6kjzAFd6TdcGLScV7wp26X4uq81VFonf2G9XbST0guzi9asG/D+QFU/GlzQptrqAYX5OaiJRzQzlstW6wgNXGaSavivk18Hv|Chương 1269: Ngươi thật là kiếm tu?;UVPI2+Ncl2fSmfYUN6ZCrnkIKowB3ljsbtx0M1rCCUqq2pGy7mT7kwp9SEmNqmUirdc8adEmauPjPF7ha86+60L/gbjygasmtfWe5Y9W51EcjbMHy34TmXkVXSc2FMtcYa08yg3TvD/wFc1N/Fg+Y0RQ9VBUJ4bbNJbeI64fZVMwbzKUx323Spiq9HAoAULsWVWKGaL2B4xo9lD7FOTPdg==|Chương 1270: Ngươi, quá lạnh huyết!;tye1OEXQmTYaJJH5G7N2nfZAhP4ISHoKeCz5jSn9LruGpXCbWMsi/WbME04uuBYDN1AzhU9LyDKw8Oqf6nDJ5P+LUmsNG73mW8OJaQmB6Iw5pzq/40hDLGjEr5WeNjy9Kn3Quoh1GeSm76p/J4wpMpvctMje2ZqrAFBNTO0HUufki9T2Elt5tWuMRkUoA2OePzggzKmAT0WQKsuT6/+LLw==|Chương 1271: Đợi định!;qJOS8hxPeEvExlKSnYnqHjoFLfhxE8ZlMrKP4FqpKvCMeJTdVsXXLJH74d3LbkfPCoGGLN5SQpNQjQZ0Vo3LGU6xLJuSLdTHhbfKrtjNs/WF+gBznfZO0xH+ggyQAXdpLtk/L8CC/6TLutDsq6QJRTHwenhl9rkkYRMeK77/rj7K8h0uab1EKgCel8mkIU0HtlTCrX9rs7LM6BRGA0PQeQ==|Chương 1272: Náo tách ra!;11jVm4/JoKMqhc7KVXlkRneDpG8ypx+wbMfIz5Tp3JyFmdwCdvHUs5CYn+yuyW54uoB9yODjUc96N4nUQZ7kWBQd+pDPivxVIrCkndn2ga+Q/aaG+x5/5dtE3JweibfEnnmxHOVyzcGkMihhZnJD/PCcHZmzTcKHN43WblAyS+y8XVh/WDXbt1hMyvjK233bgTpFb13t7W3bHwTsvw3vsg==|Chương 1273: Đến vừa vặn!;PyXWI+T2Itsf86fZuo8sta95igkQMouYYNK4H3KgS6PLGW4ThN78SMpGvuMcxo2797RrPsofql+cA4NGFitOMg1sfA4W6NMELGUMVMpMVYIRgtsZimJzT35vfn4Wdi4salexXwuBassOiZQBupGxChu4IDL9snXlr3bwDQd3o1ErAK08dBQsCH2LbnVtKUUloCEniGmicsIDppcZ74v1HA==|Chương 1274: Độc chiến năm hư giả!;owrpGESA1Y4pZLhUhdgm6zyJcF7N6s+4tMZLYL3mM+Wa64rFHmJUXfQXtOSDNraGDsQaRIhyjKt1yL775kJTNXZBN28Zr87vIhZlINL1vHwq47hVHEVH0Euyh+dRAeTQaASh3QlVmcl10fnKzR0SGYPO0ZfsY/cy0i17vbluEEdqZfqP/JS6asBP0QCteecf32WEifNM28N7//HMTgjwfQ==|Chương 1275: Là một cái tiểu cô nương!;luhgLnJrffoxj1QzZj+ZDJIjip6JKo+3EbltrvAu4drBFHsmNxX339+UiXd1IpRn5xmPB9+fRUjOgqy0ikloLNBG3L1JzcTI5RnkKXFSdTtLQnwc9iQ9UNWpQp7RLprIJTDqkP2CZiZkIqpFTDskhmxnI74COjqtTf3rEhQo+1vEV659rKCiv/7KsHv6TkTYMyk9Yr+/6QC5XBQeKp+PmLDNZrajELBa9F2qvKpffWeR8f8+BKD+bvZkOC5rz/24|Chương 1276: Trực tiếp diệt đi!;ci+jzxmRoMrmGVBne+Az3bhQ/kpPX8OTNZBzUcuoFzVYXetk8xzwJEL0rb1LprtwdPYdJO85kge2xVOWGr3lP5nEvPAxwc6xxDpm71r60Zajc8BrwzacrjxJLc+Mr9zgcBQHGF/fmuWG3X1RH3C/7PFTBVTQGLYKQPWbYKyEHPp12EogilvWw8mKkGiC6ca+K/RJsX3rYO2ppfai8+YT6g==|Chương 1277: San bằng hai tông Ngũ Thành!;6qwmdgEK3fyKDC8vcunLRe8blYjoWRZ8I+E+uZdBzCVKXHKXD3oKKo8yh/Vw/xSWeqGHc4PbFC2FZQg3tFhOJ0qmZVzx3ZW6+1L6qZwYKmlAMzmkRtt+4f0b4Uw97h6Wtx1ZlscCIdVUYTzSeirqjW97ma35tcz3qiKotHh5rCUGQKhJfV0K9+cAst9ueSFp7TjK5QzR6JMyEFDAFfvVJs9C90dA4o5eJz1Qob4IULRD5DlXEeYVDKlj7uRaSvIR|Chương 1278: Có ta ở đây, tựu cũng không loạn!;W0/9Ke5cYdGCI0OWwgS+l/151HIowNtcz9pITREUYpiMXZk/2zz/BLRGt/TJn+s+cDYXGQXX8fFQy7K6kn4+lPI5lQOQUhbgsGGtLXOIYLLJs2kUo6GuKefUOM9eaLm9Oqk39Art8SHdBWfq50YHqnu1MKQ20K2RovmC9eY788O6Gxxc+V8O88JfHLtWG8ED0K76iBY+h7/yOPooSqrN5ND6S9D2p8BELWTV63w76HWsG8XIRXyzqZeFzxxYQqJJ|Chương 1279: Kiếm minh chi mũi kiếm!;sLRBkV3TLehb8OGifgCuBp8UZJTVRaObLZlnF/gX7F9Qr8lDjroHK30vJtogJs2jaYH4gH0QTiabsq6rdoilPHG20e3M8/BwWDMTg57b4GlqE3fhq4Mc+ztXWuu5u5ekzGD6VVdD2EGwS/Gel2wM+0yxDs7C0WT+VDwlxxtZ+R4de0xiFu6kRshUUuoLWlf2DKb3GRh0M/HimZb9dsEg7g==|Chương 1280: Lợi hại nhất chính là Tiểu Bạch!;cC45/ofRjR9qehsaGDY1AxuBOrBAojTW1Dtxc4NVpGCZJ2hEecA9rmjB0CxXd3ofQPOS4OkWk/xuoI7U1Xjh/t0BbTOBLNuOK4SQnLw4SSLEJZ+qMWmip+FpYW282A6w5rEqP+u4zaC6S+pzrDc10q2tz1URlzU2jzEmZgkNa4+zgrzflUp3jkNAdCaAWXNbioMYOpDMwZ137sjY3zXTUgSCmWpvz7+EZdlEct2VAfF1NahbSBWa096jp9q/nhph|Chương 1281: Giết giết Sát!;RAO+u5DzOJktY7XIW4+IzcK2by7Z2elZ14F62BMmliH6NhrpAdij3oSTTsORUqaPILc0YM3YG7DrUHUL/IMejz/tkKkVpPI7AS+GhyzgJCXH1pWkTQsdJwVARlEeZg8stdkypwVh0uowBHDNXown0DWCZhJhUYCt3afDzodVJzly2aF7YgQQMk8qkZAIhyjlL/MJQGVdT+w7epBuCRozLw==|Chương 1282: Kình Thiên Sơn mạch, Nhiếp gia!;oaY56l4lJl+rpCijLzzFLiAXx+Xz7QoECnLs+9EN1+nf68BMxpYHtsEwpHbRaUoRCSLYsUACHeHWdkFJT6Bo8rAzl9+CwawooUZ/SAa+11/0km7AGTfhLuaGnU5bBWQLT65FftyL1aJj3nVxX0CVMv5Z/SyoSiQpYUHXRQrh7J0aX55pPh5zJqdr/m9lHsTURYHHEHLRZHnTl+MF+QUlISZvDcwfw1mkT11A2agnMutYUZGtjzRsd+UagiQhP5fp|Chương 1283: Yêu tộc tuyên chiến!;n511ZyunD6WYkBHijGOF+Wghmu9fRkYmlPt/G/iG3gsjCatfOYVQ7b/IffaftI5IQ0QhE+EvKoAUHHhZAfSa1U9ezDR5JcHYfrqsENKbQ57SE0Yt1MmppOjUwIQnDW3P7hR2CXg11sqdOWBqaoqi/P76sDd3NeLsZ5TcXo7YBxy8aNvqcnsIgUor+tGzOLqwlrzqEFk0S3gSVwWlDF9RVw==|Chương 1284: Ngươi có thể đại biểu minh ngục đại lục?;M2xu/B9DKztWjwoQnLMQYOcRIl394TnHzpIHejSDWYBDQhQIyW3tRQnZShDBgEVbYn8E/i/QfUtUsDYqYTPR1VU8Y4N/Ka4XDA3z/5xVhpZt4PjJ5GTzW47HjmhLfTkJp4u1ropUDQCOQfN1mcoI4KW2Y0cOzwVWKIusc0+SWWauEvTxRILesLX75V7WqrtghmJ8xh5Gwuie1JEz7TNyAnSG35rLRDFH5fYZnmLE2prXB7wg3rwwkqNbic5zUUOJ|Chương 1285: Thời gian không nhiều lắm, các ngươi cùng tiến lên!;WvNmokdQ4gNmL8sDiTxWJQpk74oE/JAvbGONXWxqqkHVRGVWSsNtL0CG0jkX1deKZgP+Zuazu+7q0Iir9hlp9t/aMYu1ZNGICuJ0PBxuSRFcfLsfzTKdS0rSMbsKI+zABPv4UW85v09qLvF1LK/ZtwNmGJAVgAQmMrxeR7skfKIhEuKOLjTfq2gtFk9JPrBS8Kpotc5oKK0Xgg/+9wRXOQS1VesjlJtTarljcDsWhOXl5a67IhppWCeKCj9ld7pk|Chương 1286: Kiếm tu không chịu nổi một kích!;cyh1CVh1dLtNGpWiKZ7mppLjcgl+sL29bVXLPm9mSg+k7bf+pbiPFaSUXMUPpOOkn6dTJfNKfZqJwflGQ3b7cv5dVudDz9XhoT7lUmW2hv9dp6tVb4H/QL4dx9pRPCHTlormni4hoVxovt5logH2NUuQUGfiNhAkhSf/BilU6SOG1SW2sF0LGodugo8pUws/zh6B9Q35y9jVYuIgfQntQhFx4X+4c/qZoPqNPRj0vkSS83dErO7J1WoMcu7DhOb4|Chương 1287: Làm kiếm tu mà chiến!;d05OfX6acxyGZTJnT45apCyTnumIRHkreugPhgmRQeW2uqSd/gnt+dzziX/k360kg3/V+Kjj9icnQdNvp0JuCuN7qzgwkIj4mcCi7Kz/JBAkWdEHX5uJGhcW4WnXLV7XD89SUa903xFWdQm4p+7MuHAvUyvK6VGAStUwfH/Zm1qXQ5chK7ME3gfiwLVTM93RpKw3CtoyNJVInvPhkMXezg==|Chương 1288: Hắn không phải người bình thường!;gc+ptJLiYpMEsSt6OCYrsrsnMg6cqOlDwbhozkST4S8J6gnUg8K3GJCd0caN0p9k+FwaOKLI7LlGtkpTiQYgkZp/0Rhx1Zb3NHZyAaDi/Dl4+6BR4yNkQy8fkGoEyxJPkOeBiGRrPF8+cfCFTqFwb6dXAPjKqFRXgaPLcjYMO0iYeOCvngXl0u5yAMqR359aiJnATJNXbpuVIn6RuLHoJ0iCSecuLjdaZjwNoxioHRcXT7Ao3CnHpeGM7urYY9QW|Chương 1289: Cho ngươi 100 cái gan, ngươi dám sao?;n8BoOZ4f10iVISi3ehNoQ5OdJ4Wr5w0i+rbcZntGGNEXQ33jhLCtRvN9yCC9RKFnHnhVDXSrP/xhcLexS4B9yZGqa4HBnjiY2VOuPGj2tVTyt0eKfQatfkMQK6OBw6wBXQ5hoHWBUs6+R9VaKiu7zwm0oVJGJ6WQSRhjD3PSL46QXxFQsNQ3EkG7YgdHnb/YvyIH7SWbhWhJ8tf38GghKDfd6oya/a7vfh+KY1haEDi+NoDeomxvE5dnzaE+RJZy|Chương 1290: Ta nguyện ý lên núi đao, xuống biển lửa!;ppTT/X4AEOn6JOzRYqLtGqfOLeDDBVEJiL+O6lOtwEo4BQkUd5BHr/WskXBHLuoLdmv0o5dwMmVKc2MmJ6XunDNoZ/dUGm5yqWOwpukUhzPZn1nLYUZf73dAKWQF8KMlEk+QaAz7E3jJ0mxgp8goCI/JnRRQvGzuYByXuGsDcnrF5FHeMsFVkLMeoOYYbe1PlleLEDYmDXdqyUFxipb5KjJPE9j/U7+ozdItwwGynSdibIdZpmc8lUk7p3ghVmBf|Chương 1291: Đi, chúng ta đi Yêu tộc!;MqBoKJrNzH6++58UZEUxeVEZ7WelIaK68h7wFircDtXks+7mNSgVDPl2fQjZxym80fSx7QDAPX3BpGejVhen39fXO2gd8cRGkdvd3gP7i+0r3aVSItSPqoa12ivues2cwwzmJXhXPbd8cx7jhhHoTOuFrAKftFCZVlhKJgcOrG5KSrHxbwZUAEO3spucPWofhb+NCOqJMY8JNTZGvWgIog==|Chương 1292: Trong truyền thuyết linh Chủ?;y/nhu7MtGF2ZnzQyBtCv8iSqXNsaQd4AHRNomy5OEjaNd/+1urrHjhpSfvl6huuMl5Rqk18G8QDJFnXfvYXxIa6YzF7UIhaDTxaIm5jRmuTugn/DpM+vmZwE83EawSl3FMDGdmQF1wZAefc7a1lY5HJJUt+v5T3l87CYHH0GO2fgyzY1hEGJe4NG9GpmGOIDzQVjABhX7olU6P3pFL8qB4WRnImgj1ZfCKgF9mQpZIn0TMVI0n4EprlwJ4DVPLZX|Chương 1293: Ta suy nghĩ muốn hay không giết ngươi!;vq9zPJPte94hsHT9CgmxcKFX2frxekTFOh39sfBHcu7Y1b+/ugxGUkX3VioX5DdasrJcxeFMcKDQ9e3qf4i4PVoxb4CDKlYBKpbsZD9QrKG973z3ncKbYAm3OVkL7gQ3NvDcxmAtSq2MpOO904608MtyiFIRlNw49zloaQFXkig2tmftUS1ZDDysyE89ZZS3gFG4/XPLGR3pXqwzI6lRvseYeddEOkCeKi9gfejBURoGTuZNyr3kkgZ2u3phGQZi|Chương 1294: Yêu nghiệt tiểu nữ hài!;pqT2JAZxCEG1xGoXi/TRXQtinwYZpP7XOo3Yd7zXGGWwlS+8H4hxpgufPnfHPDw9uyocDh+oc9ILXjrcLtwqhXIkznPjFzr0vD/Suin0Pao2aj5JbW7qGkTTS6GX57rjJLZ/yM/O5FbzS8ZXgtzi8aVJHH8ecqClGmHLtK6LOc/gM0bl4ocnIwukcesk4aWM4nsAZqYm179cUl19QPv3MQ==|Chương 1295: Thời gian pháp tắc!;w3bynaQw8FzECB/wn0ANjcZjCtlpx8w+xkfUF8q5qSKK6AsLeZoT8Ro5T+Is0Yg+tERefZZQkj01Kdd/2ccUHoAEzzrRTXGHLKOxWfUAQn2vXHxSlKAbxshJZGorBdoZyaXqhnbgOCfP+XuJ7QUkCdLykZ4yJIz5peVCK97dSWRa0bLIQmwmmFc2u1EXryVupCJt12v3BVHulj4G5c6uWA==|Chương 1296: Gặp Yêu tộc Vương!;gbILFGnhQP+n2e4IrQIlI4GA5YuRIO0o0KjP4p7nh91fPvIuIBGEX8rj63PKHyIqFNGxYc/JInTdKGjpCFDOlN5lByfK4/mIakjxqzqjxZp6HlvpQY/fuUStFL6OeOABR1CBmL2tM05wzzcYO13xVsCruNPrsYQcJyj7KKwDHzOh8B9dqcbvg8ULK0YCovAbECV1F35O6j2NuGyH6gwniQ==|Chương 1297: Giết chết ẩn vực tất cả mọi người!;LQmk0ckLS0Eh/FUfpXS0fXMp3xPrHkuShw7/flp/DnsHXDHuBhx1oG2VTGnwaQapUbYNqMmJmFT0Oag8JEhKNlqfE3BnyxckP6zkOdbCNbxC/JNkxWrC5nK2Kj6F7+GdNS9yeZxt4xqiOzxJ5U0HsLVAnyVwtVBCD6cDLJJyybROgfU0fewNhSBcQzk4ee6HkBynMEtjwdc60SpoqtNb+EFs8YypYhpNRERIq+zbfdbsYFrDWMGl/HJuACSjPliU|Chương 1298: Nhân tộc, đã xong!;gZyQl+2po1RwCd5ll5cvX8VBcBBnZb5mljW7vnbZPq5jaxc+pNMQU6mrZvv5TOxviMtLdtkxcU/f4Rf6vFd+q7AbifVQjybaRGMT9cj8zAuO7dVn2CJUAhJpvmApm/imAqgMGPz69sCFFp2zYoEPHYsrTNXNFm/oBfHshk9oxEZgo4i8pg4Y+dRHF480zAxQZ4X8vPbpo7L0vvfF0mOZDw==|Chương 1299: Nếu dám ngăn ta, ta nhất định giết chết ngươi!;pK68y559VHqoWJ2VL4oHGr27mhAxhfj11NlL6ZULB1HXlLPJAPGT1AtON8TnktA2xzFxmK7isQ8Kgd8zVyZmzgOqvM1cE6VEw4GGUjGIp+8r+pca0UJ2FBB+lyAELweFQ9BxZJ9yezIkhGrnRNfTilfWD6D0QCYcGEtA1WmHUg82lzX2VdfXfORmel7G/E3bhDwPlUMTEUErTzBD+2LKszqNeFpMvoMhoR/UJPpJFVpWscqAPe66TPqmhPAlDLpy|Chương 1300: Đi ngươi. Mẹ Nhân tộc đại nghĩa!;e2O63i2VTirjL/9m/CMTSVL7ymTkfG2pYi4OUjq7/g11SrfX+vJU69Uaht6INbV14x2/Z2U8N1CmAHLh7zkA71nBU1Rhc9qYGJVFNADtM0uexA4ndOlJ/9DeJ01tTeERb8TPWOCxxUe6/Af3SWToDnx5tHq3M6dAkj9WdH3p8NCHcFVZm0HOLcI0nMH1ETaKFC3SKANxZbsB/zZsGvCqht/DpbS0npSzCgxIjbeLLbFMJITfJKkkgxHBtYQvpbdm|Chương 1301: Móa! Tựu là Móa!;y9i5g4Ed7K9/vEyFpV7CsnUr6stOZNqu9kW9duodPiKtIqa0p+U40vPIiLdwk9QdtrwAvxxs13gj9T/zCACbFYfVFS7QHhQrjojY/0wGyJn39+kK2rdCs1VFQmuB4pTGiREBoX1sbyFcwK+syWZ0YSeG5QND3+L4YwvHCBD4uXM7N3YHvWaB04JseQ49CpumifyKlFpph8OJO5C6VJw1kg==|Chương 1302: Kiếp sau, còn làm ngươi Tử nhi!;nBY2jRvsvBPJ10TqArNcBeVVc+rnXcHcScZheCUoT2OlDmyu/Gwqb0oF5x1Jdtj1hWK/vq56X3yE5bn+7KrIztNxxH2+zI9yTh3w/gQJfNz4ZVP7wVI95LSrIxowQHfjvzEi4a/OJ9Qcl0B0EBo75N2pZf+qcL+Xg7Zv8mDCM5FGTQIJTb8O1KkSIC8wikZgHQmXmeRwWrkdtX7T5oDyzTR5S7MdvXG5WTkpBd1Ig50MNMFSOhsIpJ75LvB+v3A0|Chương 1303: Giết hư giả như giết chó!;yCJCk25tCSP3hdBSt4byqaBhjw5fzkGVeVJQXof89R9UKVcjZYnLqliw0+nDlFk/R4HOXNUHH1vGQH9HqZYiXwH8OJKIFwEw7U9z9eu3sQVjHvfMcYEkzzptVR25Cdpu0cCnzJ3l215PvVLYAozSHAtsYybhPYzdGwzaabd9+UyrQuzD4RsmyWPZQMB067HeaZ/vVceaOCcnUJy8Hv/LORDuMz8mC2bAnxHi2e6X0dozFsUBIg9RzHN907flBr7p|Chương 1304: Cái thế giới này, Nhân tộc là dư thừa;SEtqDMMaxQrQyOLAf93GDjxvczzY9MyeCQO/lFnDwVYY0QESFv7pVxaXmemaVaHs6As8MJTj5RuIiI/gnU5N2jgsx5bRkko9F/Qb/Sb5j9BqydGuuyarIvXGZ0lcusEFeStT2k1+v1FAZbPLUBV0G9O/1sSlIlcE4aTP7ChAVLwVSatvItu2UyVwu3vqqVcNwfJndxVuKVEdVlbjM51t6diIjReZiONQ6ttcX3Uk4CvmiuWmwmBr5z60ogaYzu7Y|Chương 1305: Đi đem hắn đầu người hái xuống!;+K85r3mkwHNtW5fj2CpMgtHUVYYx66epDvLmhlG/wOQKqdEoWwllyo1oD/08fkQpCfTifPk0Srf0+olaMwk2HCXenSizsgraBeHUsTHqKMcFttOYZi+K6Bkj97Z+ZI6FVze+kL+9t9QDx9JJ3Y/Z2hG9SijS0ElXlbWAEaGERtY/HAY+/N3DNmBSf77GCROZ82ouF7DqDo3HYDTNa11tDqxg+Kq+pHt4OqvWKXx0Z1Oh3Um9u3XnGvQrTPXXg43Q|Chương 1306: Tập sát Nhiếp gia!;IP/E53mP884UBRH9RrJwuWb751Q1yYOCgrqMq1Fdq+2ecB77BzvEZd9o28CkVeSNnjmMhwqWml8LoAPPIYtQlbRe4aozVvpRv+dOjQTwtAH89WqHHJmSb/PFQSBnLoYk9kpt/Nw6quwz2lMSs8iAD+rDF9t0iGgLIfZMycd1DarR7cYzJtmNwgpYHB9jIczHEG+OhGi804N3raMSO6IFrA==|Chương 1307: Hối hận Nhiếp gia!;aTZjOyW/WF5i484T7kB3YuIrUpkGlk3f+h9Nknkb15wKzdLe2ALlN2MwBp2Dvt+0oGwlU/ZLrObDJGbEqb9ORhcyn13jC+5nH6d9YklPeMxxI3E+DR+MRM/ESQ39m8orxMDmJmX7dOx+Cx+JUAvPDdqmflg5tXkku1cX2n2XlC6rl2B6AdcZvOX7PADTFbw4DE8x6MU7DDnWzJuVA4Ljcg==|Chương 1308: Ngươi có phải hay không ăn phẩn lớn lên hay sao?;mxp9eiX3DTlcKrSZ3JyUUtR9ZExegU3JfcWbkECfwyIF/EZqQKcVCdGOzvrTQ+IJyU6RisaID4ZgCvPd2ACVNzlTU/0kNso5wQeFeBo//D+IQgv7Y5lCmu7tYGQ8J0rLGp9gvJ7FCGASa9d0gex4uDNTh9OpzPH+JAUe3xL9VOhNT+Uh3b/kGZkA1SdoqCqoEl1m3XCLoYfiz3SbvmypvNi4DQwYjrosPYTHxWHacV7G2n97TmB/sDZ6YgRE9geD|Chương 1309: Ngươi trốn, ta trốn, mọi người cùng nhau trốn!;TXqDviWMmj0HvOIl3GVFE+ah5kS5WI4SMwoeDCbWUSeEz7iGYlGJs6jFgq7giGmbizsjs9K0H3jjZylOSIJSfnqTvIGx1hig5vFe1lzX/+E+IdXWuZXWQBEYv2hS1AVQe+o+7urXMrZZDJKV0qYTizrJoP3pDCAeTKVDLbSG3/oFA1sVgTosUM9AhRwtMaPPSpzYfwRyn7xaQKeC/zoeLYOm7Wr3qidCs04FtOyHVyigesS/drRRFeY8k045kuYB|Chương 1310: Hâm mộ ah, ghen ghét ah!;DBC36hnqnBr7GKIS1hBIfNeYvwuK4AH3WT3KZXSmz5HEaFRp+Cdy7Ug2Z98vpQqUSE9uNYwrPrFZiSP5Ci9XT8KhpNMIbXpB+ChUh8f5xCBUDTY+yntukAjGKypYNTQn8nGhSL6BDqfbBoUApv0VKIzeBCwag0jSRg+DJGydrNScBoUPmnsj5AwZfOkuXPIxcIxh/VahMVYea1+v8JGW6A==|Chương 1311: Hư giả phía trên?;rzxTFw/a5vNx7XkBRU7uNnbDcv0t5qCm3BOD4qb3LBXKHPoA9/vH0Xf4VfK1e6hmaly5AL1wrd61ikvN5GAUlPE9yE1NPTTVdnb1QiXEXkpZpN4Fb0KqkMo38Hz/66O/PO/Vd7SE/ZlsMEIK8WwvIG6nV7jyypJTCU4OrxrQJ37K9DeeBmjYXXQK7+69Nv2gVa9iz27x70wk3mDvrWaoQg==|Chương 1312: Đại tỷ cứu mạng!;lRM/LpLBAkSgHow9beYIy/DWUs5TYL9gIDFyX/OJsiB1pwQnom8C/wFaD6wUMSCjybR50enQaNi0O3cbKRARdmR+tS9uTGPfsoYdzf+X6S6kWwCccJFIbq1g+chKDqljss+ykUcTA1lCS02Qqzv78f9Na6P4Ff8VPfS0cansoTftMnFEbUL18DIlWwK1C9Q5AIghQB6K6MKUXjlib+n4LA==|Chương 1313: U Minh điện, Thập Điện tề tụ?;2EgAzu1IrampsjTfQSVvAKNm4hRe+KsYv/LqQXsKGNFFZ/LBCU8TR4+HDhAs1w8QTlS0ihWv9oMlTY0v2cxfCMgvYmNuNQTsmY0cFS2xMzEDU48Im/HrucFfV+/M5GgXIETBFpycwmiV1iPe5XAa+YzxbhTE7HPaQz12MUuJrZVZgkJ5royI6/fx4asGaMLAWVl2oVMF4AA7EWG5xB40VYV+RXHxkcNOyQFacWdkfBDbE0HntuOvZo+Av2593wNa|Chương 1314: Thập Điện tề tụ, vũ nội vô địch!;QwU3iNKIUuyLKiFbuENzJNeQiIyKclEwNshNJ5+o0Efy0kH6IIItNEFkzRIyPVSMj70HQ+bTzjLLJvxRqgFQoVbrtrEd8WS7i5IGmSWm/oLbTHusKea1K56qLxKIu279POe2ZKozjnIWDhujbPXZnPrgQZak5nLInOlHKLtcJAP2so5fa5EoV/BREip1H2jlOouP1lQ2fdq2EtoMnyBcPPHUz+1din1JGNgbwi/b6N1nCXeTYdIa36GPDw3dMTyP|Chương 1315: Hiện tại lăn, còn kịp!;r93JY0RQj+5h8RFmlrtY1ddz6/Ymx0+Fo5m1rGChItAmohtibOqZr4mAMYd1OrjPiD9SMsTQxkl3ZtIq3FTHHr3ZYIz1vC2oTTR1ffG41Q9JL6nT3qrpU/W1GP6Ua0zjx/cD3lK9C/iDHs32aZVfcb0EKrktsbIomQxr9B9m26ETdiZBWqblAhaED30x4tElIUhJ4uC8Kvhahd2OsIKq0g==|Chương 1316: Ta muốn cả nhà ngươi chết hết!;WypsDwJmjF1gmN8W17zS383nWp+wqwPyW4zcBIoXEdxsgDT+TPWZKtq3MTS394rsxrcP7YBfUYxJsFcl9KYINGShVtEHAf6ykMaz3piWr6yeolZT5LNp6trhUhuTPic8aQtfLVbILbyb6kjCMT/ymo2y3j6Rm68K8Zz1chlt+Zf3IpxpJ1E1ZeFHxQutXRBKG26wgo3oGOyrTXv+zJiIZwmSrdmSqd80/RhwR5d7sVXc+UdN9HiPvK/EL6HzUq0r|Chương 1317: Dạ Lưu Vân đến rồi!;cT+n8EjhKMxvNyRDnEYwhQ0/tib+f/HAL3jxnybeW33LnUjSGbwGQFTkiaTWPsmbOka6EKH6qFHSqREZFpD+1OvPli/wCIkD51sBeauNo6BQ1gwisYUqNo8nXZ/yZmFd7v4oD0DZbH5XbYwesiCyaholv11c4flsyBYkZRfG5WuqoCJhCXU4LcsTZdvFU9YNRRmiRfdsvNlkSxSPOymcFA==|Chương 1318: Ta không phục, ta muốn gặp kiếm chủ!;8qNq12mEKofWw1MJI35aQ73RDafmOZfFjTtWbIyVrl+XXblhQcTGZLEtSD+Kh9d82dwwe4yFAECPCbNVuhyxpCuP8vZxEYZXhYw3AzJRnuAY148aO2dWwaZToLujZuyQ9AIx/nKGTHRAusMf69bF46yPRt0kfeuGL/j4s6a9JlEuNOmGmXF5ocY+Sf1JPmghG3EYPe5VGwuhCwyXhAJQ8drtSbHeDFIyZOv9n4wwHBbTr8KLkCNTYYfetaSK8h/x|Chương 1319: Xung kích đế giả!;NYfyT9MHZCbz4e/l9lwSLBztVh/maRomvypdfS35wJBWJkCCKZduuygSENiLnlb6rNbbXkG9lSRu0QEIC++txLHEWV/nlkZ4h8st781qvG1Y67U5+oOdhqrJStmYrh64B00cT2bSZLoF9Ad2a5lMqBg1UyzccN5Zld+ls9fsye1z50ZlngRwnFkgB6o2P8e/fGfYxB+2WH8q4OMYooADTg==|Chương 1320: Còn có yêu, dám cùng ta một trận chiến?;Tvr0PveitHaPK0Vpq82CG83V/uDcvRpyCskIvcdNKqM6hhYD9I4qb0xlQfd20DootXGtnCxk/glPyB/uQqFzgI/SjO9Wp2F458WICqHY4AYs4rKzfjPwTVWpGvYlQIKLKG0ySBGBkXH6WZJ/Tr6OJ6bkF2zLyaiWmdr9tN68SFTaNgsxtDtTNr6nUvWqALZ6D5DbSWmQOlZ8A5/5C8LxnXsbLDKnXtbbofAUMSbs1G+Yrs6vL8GboFWMR7kOp6A4|Chương 1321: Ta chỉ muốn diệt Nhân tộc!;fnMZ4OeZc2Txbo5dpkNb6m+qKi9hHqeHQ2LxAjM1uY+ghlkuMFoOZoM1OSKvKxlSh1myI4pYQvyFVeYTserU+Zs5lgPuVUA0M7v8HYhnY6TByJcpLGNm+vznzefCxJMLJL67KbWog1kd21X7x4KWDzGLCARWDSWH60eRPvmcePuvGPf7s8V96UyXwJiozLQpQCo3VozuPVrNFwvHpvxYOv19jB8WRywixelKvBo8Lz+oBfXn9Nr086+EcO7LC2y2|Chương 1322: Tất cả nhân loại, tận đếm tru sát!;avGHy3Ja6/HCKcDYLAXwPdC4T19UM7qVhJWW5znBhKoVgCMtKey8BUtDk05K5u838vP402gPWA12SCBBACvx/tnmVVsURKmDxM6YpehTF5Cb35Ys0oAufAYMHE7QvlhA4zhBf8/a7W/HzjagQdPqiifWfPRL1p8IlM1LfdXEhHVv9U4vh3MnIoKEBVgq/RFz4Q4t6KlJscvBckCk4I9YridD5AMGiKSuimueSrVrtyTctfC8+oKoL42MvyG9aCfo|Chương 1323: Chiến! Chỉ có chiến!;sLhnA6vPY5EGIsIOhOGgpOdHYn4+Ka2Io2ty9iRFZySK8olIOrCmiJm14t0TbPGv4u8yRj2j9dATV5nHUBhKH90PDJxdEiGz4WU9xKAa94AohvDbaW/LsrjD5GjyDXp67cGfLbbQ2fdcZqRCB2vyZbWpR9V2XOa/5iycTOFTqPf7ZS/0aKID+LpPh9bQQbOSjqnfTRfH1XTbYXo4bFDxyg==|Chương 1324: Chỉ có thắng, mới có thể sống lấy!;Glpl98FQvp8ccJUyDtN+mxYko3ZC0jnUN4wssvRrlosfQSXjaVIfKrDHWukjMnw5OO9mGBQZqK5Vs2eWsJYXMC84Kgom8FHNiYMlfHDO3YiNKLMYumbaXnV9bHkyBmnf5eh11T6IP2ejB5ZM3iNXzW1vvM3gN4mBFwoUbIDAyy+QNd3L4XaN6qLt+Lc0DXu8Nzq38ruLJEzHdGvmmCUXOm1MS3hiQwfTxcqnmSawjweolFz8wbf2jJMxm33yFXj9|Chương 1325: Ta Yêu tộc, hướng về hưng thịnh!;0MWb1Gq+WOsUty+Lgh0PjnA7SoRzGXI6TnbvurS+TEAH2xkKBjrGSUb2VkPqLdMQlDy+zqNvj6xfC0l/fkCitoivNgBi+VEzhp9rh5tISFDeglVzdd7j6lUXh9c9yDzoV1BRzDiEMcGyGfI/UP39z7s0vDKPCCDKr7mRoU/7YPEaehZGTFcPkFfpaoufKkWXmPzR3vAga84YO+DEHvdr4kCoRJ151OjKqEIpnYUD0tGIBacX5SsxzMdyZFMbM5bF|Chương 1326: Huyết chiến!;yW42YttjEitw92EuWL7qnCIcH+0+ISCK9HM75usPhrdMOgQetfQE/PM+ztOgzppIiGcuv5mqQ3ybDaiXqD6Hpm0iYF4rHk8bukDQ/zJA03cD6nvDVVDG2zGH7osV72MeC1UJQhJZRSo12DnWi4CtPP0DelI9eO3ifWilNU0O/pQxGBm2OU6TAjjmunf90AaPcm1s78XBb8mH5+RvReJ9cQ==|Chương 1327: Hư giả phía trên xuất hiện!;ZUjS3eGM+mOJUn6jrOAvaM7cLHWyKoYUiAZmIMe2lY2djFeyj+a9wo/IS4fSL3m77CjgZlF1t0jCgEM0A4pd4nNkHbmWINu05ygf+OXKkj9UUEgUk04WfMcE/sFq9BrZonMh62NR/z3rrbz19Kv9RiP7Ai7mIivSLmqDlJmeQ7QNoUzCduLj6xKAOSqSrk3v9BDy3Sb0xnHpT4BHrjnJDi8wUW+Uq48U1Tzh2DtXk15hhZnDhiIWVSkyU/Eok7jZ|Chương 1328: Siêu thoát Ngũ Hành, bỏ qua Ngũ Hành!;nQQSu4PbcJEWUAIcbJzOoK1Q8cYtWZU5Wd+6uLGE3tgCi4PpIEfp6NcOo3SNI64DQv46pUZd9CmaGAneur5b0pGgYfFJAjdzGmiy2fCF8mef5mNLv4tcgki2/ynGLIhqeaULus87DxQ5TVmWCuZIu9w5VRs7BJA2do6zYhWsHHTT2y0xMTfXrBAOtFdsHWZCwuVIg5IOa7nJorSMDYuwqZvXOFQwoSoKNeBUvyOnYJoqVhNjOu6gStyw/OmLsMvj|Chương 1329: Cái này một giấc, ngủ có thể thật lâu!;r90RC8Fc53HY9MuIubC43pgKNz/HrzkqVuhI2uq3jPaHa8jFLI0Y+UBL4lNpyrGh9A4x5gUbQXwlfZ4EM1waCtN81nh+VlVGPNPX11Cm/8n06GaVO0V4HdQO7sQpJOVAI2wrrYHnHk/55HECM+gdPPzGZPdI4PiSnF4n2wGf/XaAkitiO6mnAcBQiiuM30H1ZJq0a9iEks7zT009yNBD3qLLTGqDls2CPSD8+5CdO1y/CFL5nKXChbDbj1CMHLKC|Chương 1330: Không thể so với U Minh điện nhược thế lực!;pNnySPhgX3Rd23s6U7+ZEGn9gOEuEEo3RRyswcmUpB5BBY4cI4n2klDOy4SCnySVsEnQpowNt/NYzkVtZLLxzV7e+btTYM5Ch0j46rdnqvKehaGf39A2cjZ0ejw1NvBDqUZ/69sRsqyol+0N00fFatfa6AAfraJAy+e68F2JJBkArULpv0I0ZfKh+H1juQhzrMIunYHYlDgoau5yP9kgQun2nU5W7QykcP6pVi8vpo5L4TyN8NhQdntpuS0D4Di9|Chương 1331: Chết tiệt nữ nhân, vạn năm;OA5PAgdDQKyLDd+GJTzbkBYTuWLrpmgwGfkrHx9lbuitBtiuz+fHqnFNUXKSQ2R2fuKCrbOY1qR6WpuFyENE2CFTahj66vjjesYrfclETtrR0cNMEzHBsO6aKGq9vT3psUbGdZF1EurYphQxyHIQV6k/wlFeM7G303o1DHpH5RffIfFQ/n4FjbJNlHzMQMmBGGtkcStrH8OvW3Zl4cUYdyWRXRfcxfrCwqbzr32B0awgsgiwNcb1LmGwlMI902mK|Chương 1332: Dương gia người xuất hiện!;UAMrqeiaTE+3BwdEhbHfFxGsZyvF2eEvT/PvqWhNT5lukb2DBCgB72Z5AkgFVyfF9PdEvlajsjIKRuScTSdx9Vnsdca1NLkmX5pRFiwuGJe37/MdKFs0x9g5Il2+YmwKwusSpqHSD2U9N3zgXxFAXfnu+D35NOOcLU51Cw1vB81pReRRLv9qdEJZRoElnqfE0FADTj62ScIST3IPjQnJkiyPuqkBW+hMM8Ng/owq1+aToHW88APdpOpMbu5FxHiM|Chương 1333: Vạn năm chuyện nhục nhã, hôm nay hoàn trả!;B69ZJPCPnmKDaTH64cnsvDn0G9LFn9LD6ufiRiwx9hzvwZ0IZ3by/RUCkP/r5Sv1z1VR8MDlsSoWFFTcfzt9QY+pTaeG2HeS2RTx5jZPa/7BaOUV6NTSoGxR5QWNDD2iX93/WVT84pRwy3AmRzB7qErSdtjw7FKm3NWTAcjBM4pi3zANoxKzlFqj1yhkS2cJhSqeaV8VtIAqRq2VRj6jEiqDihXqSFzW5nhjXJL6f+IDv12Bj80W0s92tmhpyir+|Chương 1334: Thật sự không được, vậy thì chạy a!;vEqFRR1f4Hq0WQ4kS1xKz6QSJzT/oOpp+XULM7w8tsDfUbjz9Kp4JWDEn+uWv5DGt1mJyuj2OvqlIfqXW+0w9X1c+1w/yp6Mas39uKyPzixmsTkjh/jc7XD3D9G0HI3C55Y9Vy0+Z4oTpoYnJiXPGae6u5mDl+95a3b2htwS/qejNGwGRf9CObVCIouwGroMW8Tgv6Qqapj4WxUQCbhzgZ9339wxk8UfRIEH4sKbgtDTipT0r2moq2qwdviNAqAs|Chương 1335: Bởi vì kiếm trong tay!;hqNYRalztAhCkIlJmgXHxbYXxKoLsJYsLK/pboNu4Jd7wcGWP6s7/gO+nCI5eO4LemGj3o87XPeu2/UcHLEX7M5n1gllQFKN8GY+922rg5WVBS2XNI04MZLYAm5+A4To2sC5TwD6n8YCBkxv1Bu1a3KwrfozsHer7pA04fz3xbPUEeghTP3ggdjDx8V/53eL5MdHoOnoYcV/2gkQcyzVHg==|Chương 1336: Ăn Long!;bDYDCOKRoBomkQQl6/ZK6Bu1XdyGg7xHE/T5JbCO11Mg4LkWbwkjNjdlUgFzTd11OwjbHG0AsK0jx34ZxblXQeGoYZtIBYBNhL+0bf4RECOl/wjiPsbEqB0Ub+DoyfrUhIEcWGHVyC6LPoURK5RfqSXpZvyn5dHfnXgwx1iggE8XemKAnSefIA8bj6Bu5jUIinNP7Nn0IlxjEXBMbDc2hQ==|Chương 1337: Đối xử tử tế minh ngục đại lục!;TqnUo4tBK3zT74aufO+vItuKeHKUPZ59I24hza7Bzifzo6n00FJuR6q7V8ottr3PFMu02mE69CBxOct5i6QgjusflNEpMBbVNCsMbWo/l6eYh5yxI84LVrly0VNByutSKgg+XyNEXFrDTZDR6KQFS153/ycIHymnQZpyW9auHC4kC/yDysGv6BLX6ysIGoQwLtRZbgtjFm/tSer6/UCA6ekP83I0AL7Xqm/j1InLT8aRPcSjNc9D0E9RXUbcUtoL|Chương 1338: Sát nhân có phong hiểm, cần cẩn thận!;/1+PEs47EX1Uc8xmDg/Euz9sFiAHBy+N0DRPF6/VLyezm4N0WcKSkhZW+vswKjdxuRbxTmOu5dHPZDPVJmBPGTMuNzdNk8Vc415obljBMIV6iFkqVuUw1VmE7YvRffm9p5JeRWhIOk7h3hZ/7aUlX96rI0ohXNWp8PQdPqgKeoD0ezN5qpCyQssNgx+RZHAxJoe8xkXmQ4+Ux07wSKg2kQOY9B0Ohi6GbbbUWQf/FxJSjaywn/+9RnyJM5Bhb/UZ|Chương 1339: Kiếm Vực!;kMlwldLjNDs5nIeIEcJJAuOrg8qf6bMB7dpkBJNvTQ5rSCV79TjhWnXJEbWm5Mp2GfTuT5R7ksOlYEMCYLgllFdn3wR1zIWyZsitVmkzXs1T3fWT4KtzGfmMu2fFbYMj7la6vW77FVlOc/ZySBBBhEeZNUQhqx6kLUuBu424qCz55145IU905C+EclMuYOQ9+K5zANKn+SaghoJLUMCO9A==|Chương 1340: Nên đã đi ra!;F6HapQZRSKXHPJKYxOWLdD27I/auEyQHBPnM3dyvtWWDW+JHrra3iHxFR7bYO5771ArFRg42GnvIvPBGjJ69jPf7NDpqXf0t5BTk6m36E+E03Q0fSr+53kMyi7tQwHnezERSPoT6H0SEUVjnEfcZaiPbPp+NJljvXl3JPEohYFkYLmOOLGLEgQBmE4fcWOUsmFnyVftujV3CRvsezgoeGA==|Chương 1341: Tiểu tạp dịch, đã lâu không gặp!;o6GhbyCOYmXRf/eWTW/SqM/kMJbzrc5mkrrUuEkOtpaj4ZUN5ydbju4gpFOha82KQO5ggbJVu4gjbimvgeYfcEJoHpcN7yzhhUUqTXA9MQiWrOyXqXnk2v6jilFo6yuE6G7B57IK7fsHgUaVnVwvrQQqv0p3/Y8kz59H/8sKdRk5zuxYbvWZAdAqDuGvLL6vV5k6hOWegmKAMKdWN3AGq/oxGgbd0rc8OUmIf7wLJkO9cgVcwyBO8Q96ig9yzgNG|Chương 1342: Quyền lợi hương vị!;ZGlf1X9yc/dW3X37f94Bi4L2BNL7LdSAjEsV0JR5PLh1A6aK14nGQyuCQm2j/QhRm2ScNZrsUFWt8jeC0mgugnm5TM97q1toqBeWcOVr9cIycamM+pjNW1AnqDz8f6aOFPvM0jjtjkepfVsfCAhPrbqCgcpzKbeNWOwJOatBDIV4qtn4LwI5fIBDQEB0Kzd5wO9JPtE2bACoX//4gCBJkQ==|Chương 1343: Cùng người đấu, cùng Thiên Đấu!;GgbjxA+PxuwhY2AHHgm4bpHzTFFwb+NCje+nKv2D8luqxpfkudEK1C6UkgvN4VtId20/O+d+gFZjLU9KsWGzryfysALjIF0lhlS1emvuhjxvQpEpySPKpKT16XBNKAdacb+AIqtRHIUUTsoSPvkc1nIvl6t2zDjNHwKDyeAnw7yLezHqvJW9idC21OfgcjGhwq+3dVjMtrWQUGFkH6I1EJgMRsp0tUnaaAGHmmi+cOiyjUuhpsc56qSHhA0dXzY2|Chương 1344: Ta cho ngươi nói, ngươi tựu nói, minh bạch?;D35AjShDHCqsP8RlVDIB9iMcSxXRXqX91euxfoqM6oFg9wyPf3PSTVi6j7wPOvfR5M8cy1zkvMBeOowEGsQJAH5r6Z+1u1cJEB2w8ZYE+s/20D50Es9IqmE9aWABLhptJ8nyz8einjuIROz5tmy5dv/pYNNVKL8wtdhsZuISMK7RoTbdJe9yfJJIC/7EgG9NASzhI9zIO70rtIBKIIEyZFPnQaH9EhsWrDvfYkiAJu+rm2bbERAJjdm/cvRIQB1u|Chương 1345: Chuyện của nàng, ta đến khiêng!;Gv0yvaODO/gjp/RUN8FfqOE28HijvsKAl258x+gWxsapwT2LwR7qFhpGZ9jWBCCo7fwrarVv9H2bM70NWAFufD3SxAvdE36qoLoA6WpR1jVtH1D9m8Vj2z6TAShe58bcuBxowlQRy1vLg524sFNTHnuAuRUFS8o45AHtZW49tribX7x903OZj6xa8+xycnnsfqEJsdF2lwEhP1TojEiFpi1t9VqF78uv9I9YQQrHq9hTKyLz/4ydF4A6Y3+AD8Qr|Chương 1346: Ra, cho ta một kiếm!;fpn+Cz9Kqvnj/IRc0s8uj6Wl+LW0a8j7m5dyvpGiOSMBQannVgk/RZ32S0c+fSQLbZ8clS56xsjbdPy4gYaNk6KiWfH5Ns93ezOIsFm+stOuibwzNGHg7lwbkb4Z0UfDARO76pw1lt/PHQT3rnZMEscslInjiEZLqBp6aeq/iycEhj1PEMBCx2iSAPIXutNpl3Bpl/psCV8Zz7WpCOZpPA==|Chương 1347: Muốn tự do, hay là muốn mệnh?;9SCTuaYieT5LFcfQ+5CYqZjoZYndqckkg8bhLNe3c6YsaJzjcePixJIhKnwzuMvmvm4SKD+RUxUEUNob1ltIa2MIsBwo+pQRXx2/Sc2GNjK6CLEAH+YCxDxJulmwrNiPc5IY7VWga4tONj8eHzoCFzSl4jm0d4xytpHukofJIzAhO4AOMZqjZkn/cZ8Nct7zYNPYBVkIatGNwyWNNKlSW+/gqRj9S2Suy0MobiLT6z3Bvg85PRFCw6DtyeYjycuR|Chương 1348: Ra, tiến ah!;i4Wbnc+m/1DwFgnMrFwp7H8bYSgUiPBBxW02o9djZlEh6fqe2JdeY2lzbDEF0GzbvDULvAAoK4Rk7Z5nBhZB7XtKPPOXy0lmrE6pLne83YVrhbl/egYBt6Ma5bU4n1+KlacMSA46t4dDk/76hfqTnuASrmxgEVWns0ukCjXBgSRSDU2zyFclYDMlgLNa5tDp8SqAIqMwQHI5/FBmSr6DTQ==|Chương 1349: Tiếp ngươi mười chiêu?;MvGRBBpCb6C7XTOvaFKWr1zcbxFPLIcidA9yaoBttiRsJt1UqjIT+wmuCWCbRzwanJDYQ3bHmjPLetIcL02j7D4CQPiXiPur/kU+kpne7qUbWm5znkPNwcLyBTSaeoNu7LQxrJEwkcXtdvqE9MygdFEQ3OT+0YNPkyk/QLflEfqKgv0qRFd6nbOnqAyg+RLP+mzc3ytpCQzUWNm2Fj5xJA==|Chương 1350: Còn chưa cút sao?;5wc8brH0/zWv/Sg44TGflaQ+sRsqeDpFRzlEeC6AcB3wNv7IZCmgAP4EI1KAvtKA5YC51XFDi0gSYBDS8VrZXExn+YeUW/gsjQ9JAifuecWU46aNPc+44EQBbZ3JmVNwvrpeYEIUafogTzU2Jb5HT4cIVgrqFGJcaIwQPvwwje8cT7u+ANRhiVNjZuVJCxFkvRJD9tRmCTJBURmY8HWg6A==|Chương 1351: Ta không muốn thua, cũng thua không nổi!;KAPErVrDgKFQ+sB3ry6k1PtmcmitOuw1QMY0eTwWMGEG9KBElbQKix5Tr/UXn17R4RV8sbRs80wxLYYFdJfJa5sxcl1rsE7hnXge2Z7ALZ53QxCEu4R5ojTeCQrzbi5oTizp+LTlUUBMl8k8ayt3a8W7OfyZKQJHNgxEuWHDF21Fr+awhjuT6UnYWY8RU4JKcyT4pSg7KEqL5RTJp9xlpNZe8k9KmlZ5Hgx5BFbS3fCRNivuRZlAWiWrqvCkwaRl|Chương 1352: Linh giới, ta đã trở về;Vr0gW4GgBgg5QSTMhE6jnwIioATwpLsyvHebg5BJ8rRNJjgrrknzMK/rETH/2typnd03QOewkMUnnSVADpctXhKDZNHmVt1clhbnTBCjslCWg4WyymAT6J0BN/6Sulls/OUlFkWl1stXPFXKw9xUSjpU1AMjeKRF44OW3MhUErl9Vzk4nZpyNej5TOzlSQlcJWCXWThUAH5u3GX5ZS47yA==|Chương 1353: Tựu ngươi nói nhảm nhiều!;m4nt7QUsB9tbdgVnaYv+T/QcxrRFWIDMwSZcPbyidXLBZZUsV08W9CPCRUt8cWjwKS4xm25YoUSoLQ6ah6vZ0DCahihC/W89mVbfBlKHvXnPES8lQK9RneO5ymqz2+oUyBUUnqQu0kX3RoV6c1I89NLxcdVVSLKMSgz7dgQ1woF041aO7j5tBMMncLuFYQOzSeOPLC3R4aFXrkohE41iqCyNFhlU7qbsiVOWY+tfQC9ac80qSFPCVsNF6Ca7K/yL|Chương 1354: Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu!;iXVQF3RdwL7jJkywhl46R5olQ+zAmnPQea35XNqXvsB+A9MBX+tsaVI872QCzmAGuf6OSlOC6qVeaOUnUDAYzUhhteEQWraAodabhYKK5n2mywewNVTRPdtXw1KvJmyknX2oMAYjSlBZtS8Gi46vUOiTHe+jlxAIJwHbrCMBSsS5faq4okDO+SBug7fkBM/E4Y3eEoqEu9DrfuwaXfK7B6I0c5F6QrLCEjJIUXFv+nf3nQzG95fVJofkXLcKPrjY|Chương 1355: Đã đến rồi, làm gì nói nhảm!;pNYWG2JEb/UI/0noaw0QX/nFHRlKzQXCY8ARtEkjNFjsuxBun7oBJjqQDEzdgbPkTFllvge9+Gj4+4OJuZdC5AUIP16YGK/6dCPhcgMMTh6Vhi2dyLbPAUbJ+RRGrPVgQ/lWlOwaSC4hTQwzLC85ru7UPnF+kXXNkZVGI+bJwoCC/44N1rkDTcq3XjKhc5RrUSXfoyHdxNFsN4giGRk5zjD/xkuZ/BLBtHgmr57KGD41Dh8gHEgt43mPBaecyI5R|Chương 1356: Mẹ đấy!;SpMA0scycR1IKA8JWQn/AF3bzEO7hM9SJTNp2GeSm6MD5Y3WqvjhDLmMLwC/vSkI5cI1EoxeJCNEiH9vq7QvaTjFO2MVJ4KMI4E5dJhe8B1Y0X1vgN/iau+BT8A7MHH5pyKQcEOWKO09K1n9s68/iRmRvQVBRyewWYNTiwBXO/kNyFBhcyU7+sGWoG4zY/V2DKnxmBkNZy5Uc2CgpYayog==|Chương 1357: Lần sau ra, nên thần giả đi à nha!;E4TvcwY6Byc3KuT5EugwCijRSxQExA7jmjjvZsTNFiTU6tWX3Tn7tGJdFVIbXFjPOZTaLK1DzrIVddS5Q6mvexqCEbd+qycBJA1QnTbhkp1Vro7LppySC9wfMNMMUQHkUg001QEjBp3jGXZ+Pj37jfICqQhLmy5r8/pIX7V6X8vl10ktm/oUdf6yCGrGE5j/T4KwBU+gIAlgPUvgSzxyxV62+7LCdJqv2ct/6359dWLzNCxNq1QSOGnYNsgZ7BGd|Chương 1358: Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử!;iiLexh3c5lsP1/VU9ow/Q164CxZ98jrXIzmuAeS6wizJHdtj+G2gaUmfnUhbSwhGtL8JU8dCtkQ6MtnShQDdx9HGGGxhe2YuhXqpD8x3J+YsCLAGug9D+Jts2IdLiB/1PyKCHJvuVoa04aijpBC+Wa/XYxY4AEW+L9d9DXcjl2wWbMSNH50F/dPvRKD41ciBXXQshkjQk+2AzlA/MbEjg9kLaqjUq/pQn7iBO2UG/vkTDPHd4H5bzQS78J6eZMIG|Chương 1359: Ta xem ai chống đở được ta!;WQx4v3Tj6G5XlxJI02TB7Uz+n01PZakkU5I95QcgwON1KfwqDpYceN8r78Xi97Dbf4/0y4XXKrlO5HlEBth6uaZeogBhPIOifYf0rSIO1G+Ul3nqrxJRoQXwOOHY8yUnIOngLVp8Y/8aiKKBMLnA8sD87i570bVbu1eYOMesPevrnlsGK517x3tqZaJbemKWn0lJwxU/ETzThxinc/DHm6erdCx8pGIm2u10lCnVWjkVYBUas7CxDwUfs7/o9K19|Chương 1360: Nói cho nàng biết, hiện tại, có ta!;YfH5EDUmMY+AX5ikONhD/ngAsK+8nAS9rB973fiiUecEa8MQDd1nPBX/FYkJZjV2ng+5V1L3w3OqDm1VebN3/4bytJWObIz/yKC8s/tUQG3oCzPZkUGLm96wDo3on0Am1KQ5bNWlZv/LiqFLsMjQlws/WXV3zodEnXgwuEs4SfRX9xhO/3kmttUxvFo6pTYyM4pM8kKEC4qpXC9+HQKdBmTPhC1Z4Y+NKwlO0j+wiANcHZroJTp3yH7uoBQMzx7H|Chương 1361: Kiếm phá vạn pháp!;E6UjAqMI/N9YF67o6jQIQK1jbFYunQvjGSzNlllQAtmThp+4pk5yzSvyvlp5preqbRRd/6xVJdXVhmdHKN+dHiaPS7ZXO5HbieFPiq6+tvYY4EafSJkm+LmiCSDymVAhGTq2WqyLFOVJfScyIVzNwkW+CqSZJVgKrd35uSTpxjGC4CETQmv5Sj3bV7nasizpzRvogb8otJOQbl7a8ocdlg==|Chương 1362: Vũ bảng thứ nhất!;zINVOd3qpMYn+RuubW/9nupiY8m1BRIZ0tJxpuwQh/9YhSqclslgjqXe1jP10KED+fEXggHIUe0Xr19ogphx20LMZiSypPHChHarQxlUSIVfa3NIhX6ls9gKOX55uTX5ijB7/a9Z8az5kOYiIEmrMannvg0PGufuv+SCUZVh4uG8xnJkKYoIkoDHJDmdunIYOLTmOaKBk8XkKLpXZrRchw==|Chương 1363: Vậy thì xấu hổ rồi;n9Z+WDnvcSgcWq21x12LK5pmxYqRvOAas7rYCHyu1bnouwpflhf3/XwTYw3ZdQTd5Z+gJ7vhHqQi2Xzacab4bcNTDOgD4lM4N52plLqP0lg2Upn+hiPm3aurLf3NiWPAFTHH+rHiIwzQaz+wJRP6As4SbwwL7f7tsNZtz0qSs1yj59OOVYQW4wsbDp7BPWM8uK6NFbTrO0cXVeUvoaRw4Q==|Chương 1364: Trảm thiên rút kiếm thuật, trảm ai ai chết!;PN+sm7dHURw8I7WEZc9a+oWXU6+7R5dMB0FD8C73eYkfaMi1aHV6Iskt6Ubt9TJniUfz0xUGJWfhp5mQytUyEJuc5DGp83mfQCI2my+sWq35+HUUgA7z4pvBcoFKjprctKsnX6PdmZ6rcYsktbpknxUn1c8xqOfzG+przH/1XShoy1wbtol3/QCoSIHtq82wTMJP65LrI5KuGCKlB8w6a0/PV4kMb71Pzh/zuLSUBzGpdgzkxYXGp5GuJqP7eRph|Chương 1365: Ta nhanh ép không được rồi!;MMDRuX7EHQYkfSHE8xTv0z1M17zO6dZLIie7gJkbfEG8ekSRpdHAgSgNP8YZvDmlAg8mkb10PDApReqJz0wdSZPvdprvFD6MOhdLfJ5my3RYhBX9eDBgkr51S8TYICXvZhC9Ibt+TIWXVHS1eIeIkcOCV+KwV5s9tfQTNZzuZHQjdzNEQ3ezArJG5OHH6ND05L+wMIf6xe/f1g/8fIrZz8Ab48PIxdTXvF9nT7nVmFEMAh4yOL0UcVGSJ1Qyw1Ap|Chương 1366: Một kiếm này, ngươi tiếp sao?;KDK16KvdeF0Zx27fja/afxTnAv3Zy0CDMg0QXetrCE7V+CTA7iZ5TT8qj8yVVbeTasg4noi3WSahPOMY3uyDUbyWywIV/7iyxtfhDW+G/ihEw0BcrSiglgdehUmpisp9Y+ODuoZ+StIVv7cJcREt5gXpRmMeC5F+BKEYikyLnRulUcwoWPuHj5gRzhSBd5uBtAQdCXbVNMZvrG4cxFxJjMWd3P8MmT5CPp3JOm4q2P5YsrQZFcQ+d70CZY7JLXzU|Chương 1367: Các ngươi là phân ăn nhiều rồi!;7Jf/TR5OzDApBv0cJcOT+li2ULbi5rSLRueC6qeN9sLWGytTKUvOsZzzCT4hnXT9H6zfFYeBANFLNuMrqNgBSzMAB+oRnxCYq33/J8OgabPYHrKssqVyPIssLyWSiMptdCXRNZgMeWmVDkE5KBEbLri0TPPbht6FJQUaMswDTos8ueMg759rRR+HFnBkf4NACbyJ05m2OIH+vMuVciGPVS0posEdDxaYDMYxuxUQqx/QTzFF918d+mtMB2IW0TDy|Chương 1368: Một trương mặt người!;vOEbOsrLBsTgIClm5r4/m0dKKxSBVU6xWtFrFhi5RtY7ZvIklRV51uPeDzogjA7gtDXxY07brpg9lvRmgV+I5hs1NEQHCNeH+6v/pofJnbwFVODW3kzKHE4DjcDNmevhsgcNUkEl/6JZaYvBB8XPObduTvBfDlXCrHq5MguWTi5qdxn2WbTaP3zTdLXdYFqwzU2xBe+7MQhqYqDzrP5bWg==|Chương 1369: Đánh lên Đại Thế Giới!;SIEtvDiAyekxo3XQuTKx3qonqcnUxQQZGX40M0zk17EWQWC6rzgM6kxAtghqQ5RJTPfeDlwcDUXeuVXwo3hLJL8CZl9F5iR8R9dyrWhoh48kao4Vm3lX3XCwVjLCbS4sUL7uYP/A9fLtQw3WwPEOdOUmxLJCX7y6sh0lBAH2CF/I9gZK0GaFKbsmHXMmrSeyKBi7HgnRosuxdeyOVUEvkQ==|Chương 1370: Ai động thủ trước, ai hẳn phải chết!;nFHPs6opgI6vyW0ebd4r27huVf56PI561fq/m1ZUojNsC7lvLQ3HbfNIo+9hd5TesF7LP/nAikT/UnEe7RGfdMj9Tq9RUMG79E/a6NXYRs0gbHbQcMNVEsmclbfh06a/nxpPnn4OGixdD6M4ZVnQrUy5NN2vdMWDs9WSQ6Y7LoqYz0oDUPJkBYKbgt/ESy68c2XOpHC6rAxJGi5OkvdCCmpd3rtCqrBCZfAF4Zua2Hf74+h+ZSEobRUN1XbGirEU|Chương 1371: Coi chừng, Đại Thế Giới đến đấy!;r6RuU0nWpk5KfoFbBoi21aSff0QazJhJ5WFMlfIPycWXPUuxm0HwEY667a40ZP+RuUGIzCE0C/Yp3bAk4pMnxArPRfmhkG3//bp1PvpLjewPs8NML0UREcF9YLuzoX0b5ff5x8MvKi8N0pnpG5d5kB9PJxOsyL6gy04zfwWPDnRBaeLdmQ+tVA2bKxmEOXBDNyh91MaHH2R16h3BkHKJtMfvs7/GVJ5mH5l09nDbQHfA4lko+yTD6aiMayuzDTtc|Chương 1372: Thật sự là buồn cười, thật sự là thật đáng buồn!;atpTLWeBsw0TAoRxrnAXQD0ld/eoCSXwv7+335mBhlBywn2+gfD5GzG57YGHT12CVzL2k51pFYxdB/NtmWuME+Kayud9Lm3vsLE8S3hmoIqdp1UuDVCgZl893Xy5Ry+HHgX1qng0nNwo/NfGtCJUUOicWHr9yxGTLoQZ3i5YdJdhZVl1yE7sIDoa3lwVvOTO9JSJDWXPLRfbityZJ+nVT12d40j9vHyXepqxyFVla4qjLPQTDwhoZVgNSx8vE25H|Chương 1373: Không thể như vậy lừa người ah!;cx4ULeSChKQH8vd3P+YxYXaQfYZvFDnh+XxoLTvt8t0ReVGPHXvih/GAmq0/TNUlFq/CEWz/ZeHMShYyBtron0zGK3PufgnoDX6cH9s/gQ0CTKwXSIEr9Qgsta91qWG3J8mmBy0c30jE7i510WqJMl8SrCzShq/UYPTq2X8spm4efjzsWFjkODISvNp37jSZquOjiUgqW9OvFpV1XSD1X0P0cPFTj9DG8txvNrov1QtcGkkKysnfZ0FCE8L3qRkP|Chương 1374: Độc chiến quần hùng!;x3gsdmp79rtjRIF2uAIPdT7HB+FKIZbaLKK95bfkemTYSj6q/rQtwuC62h2R8jsl0yK/OE2Smar+5OvXfEg8OKE8iReXR9OegnmZc14mA9YeK9UdmYoxk26dUoxpxNU7X8iDQ7oxUfrZPlXql/DZbX7FxCA5rh5hjsrH/JMOGzEsgxCYB0zU0YW8L8hgsOvXwcRLIsxwMy0WVLFA3qU8/A==|Chương 1375: Chiến Thần giả!;nkbmJh8w+D6UmXQknF3Fjdi+xg+9Zt0V6LJVBIBMPLQmF9OsGP2XZ9blzt65v3R6rP/KGq+Wy2+wnbaClpD/QtNWCPM2SoY/2jm+pZUkPlMRR9eWCtOGjjTFnljIcGYndSpmag4nGsXo+J0FSB8ryjAeXOUFG6RKBlSrMnQvjjLXpxX1Z13gUvs1R4m20G88L4yzPoge9Dk313b2ydT0eA==|Chương 1376: Vận rủi chi lực!;S0+jc8eNFGXpVbzGdvFKYE9u2uuImEbwB+rQe5O7ONpAX3AgWG0jJsmiwPgwkyAGy/wDU9L07EuQakLJx2CA4s7HDrPAs4ZlU6qj5434PEv1KiT9aW3CBEvMTuI8wS0BVFN+kxAb8RBnPUAeHxYOmmYvNCBjiv4V5rirKoomwO9or4wvOtAK18zV1L+xgb0VbJdj+mwYuCyQpYPS/HaVvA==|Chương 1377: Đi phó ước!;pd9OC53ANjzsVLMZpepQYvC+UgQe35Fq8Rl4ak42tTseTp5vPYQ7tVYqtWQNbbtHok1drcpw9i5MCzAFPEBhuA3hgKztvhVHUUiYOSqTzaDM7vCPW/ySok2UbEDWUtRJxfz830dEV+z8lHzLu4sab0zXgdUOTsH18YrirWA5eLyM3WOyEX/yqHAeir/3ULwsgBb8CkKm12gIOS3+szHA6g==|Chương 1378: Ta được cao điệu điểm!;u20KuiqL6Ch5ftH1Wpzsa+sASmdw4bkw/V2/b+/OSPCSH388JaKlPZc39xg0aQ9YijKg278fHrp56JgikeBvtu7+AqQxBdGtMEtYjdvYNHERc8ZDGzrpmTAe7M9YDdQ4VbWwQV6pCMtfaL0qRn9cj75rsi1mSIzXgqMHyr4tnSVf2W0kw0z9Msk0S/FhVrzbRZFpghbuBVR1S0buCpVeBw==|Chương 1379: Đại giết tứ phương!;cyaWUH0BCV/Dam3o0V0ULXMO9y+i90fgU/XZu3NCQHsj8NuYknKM7+HlOcQUE7jKZ7e74UP/4MpIZq0xL/K3oHJWDLUWi3M/T3dl0ICjzi1S7xVgP22jvapf+mFxZK66YJBI03yPvILetVwCu8yMcgmU+2t8bXnnaEiBOp6R/67aJrMtUckvQPp/XsQzSim+khmptwYUx0DeqP/RRmE5VQ==|Chương 1380: Thiên Hà thành tận thế!;/Xg4vpUtbr96mt//tEbkrNIsHMlmtbldOSBvZY5/XOUeekXP5Q0WScfLDMgh26frN6BYcKf93659wR1CVsAum0J0y54jU6ng1fzOP1fLbqVJBs/lbEuxQ09ak3nnDBRtxyfMogFUwUtverMlVA7lb7e/qFuPJ6BK8QI7alBjoaKigOuDMI7zkZrt8T2HTmnRgDC/M9RCGXYnRcleZLyJ4A==|Chương 1381: Điệp gia trảm thiên rút kiếm thuật!;PQeUlCetiLYB2R5njrKjn+Gh5DYGf4I6wj4izsKEkt0FjXZ7oBRUu13RDJyWEowQenFOraEp1ATp8joWSixAhR37QKge9rVJk64OF6Zh8GAUOCvwuqZ6LUE5z6boTf8JXUNvmdHUZDcL5TgGnAGsrsU8ixjRlYhqGmkxVIjPGLkXo39sADCP9p/R3ZnJRqa8vxBS2VQrc5DWWu6MKN/rPha1hB+T5aib2Z9ZLcJxFoFB5fM8ZBIGlnYVsnLaBzH7|Chương 1382: Đánh rồi bỏ chạy, chạy tại đến đánh!;BPapZnBXWXLv+zVm3RbjhTLImUCR3swUFfQh8MeaozZi8YS1jz2XsUNZoh4dVYEmGk1Bg8EOwrptTqKynhIvTiY4JrBNgf4L0uTg3O+pR81J4QBQic/hdiKs+VFtBxbyBnJjJVSeU0kGtuaEDssroUY9uWlYHzYb9g1BneaEEyevcPlid7+EoCcPcccjdeq83+ZnomeHCQgfM+juZvXZlhWdT3B6supmjhCMNFk1nzWrT9r9h6kBC7RMZS7ODOPN|Chương 1383: Lúc này đây, chúng ta đành chịu rồi!;Z6Ai8jHGf+w/gf4MJXGDsKvJAzkKLcHO1Kgo/wCoHpCISvXafu1ZohXmP9HOR9ilzk9BL94FjoDFhafeQHYCtXV9Y2S8WvzLtTz23brKpvcWuh1ZwdYCOXTDFu/KKHj39I4MphvSjTLNbDdAkcH7agP3ncjLqKNMwH4sgd+IVaCQ8GCUtsUtc6NMoPIs4U00wO04q+B+g4y9W5lY76g3cfrFsjA3lE4tPsMzH7xo0DjatWnajP/RfzbBZikYXdrq|Chương 1384: Tuyệt cảnh!;oHABIYFYbcvyWMgPh9dUkNNFvQVw3rUKF2QfhFABmKgwoGaCKJADgQyij7VV9cjhNyO3sTpjGjCwJBx48yYuHV5k9P8w35ecRpyj5RB/3hT2hNRQQuESgdcPSCFFcHFsdEXNyygkoIYfe6VSuV/wKKYpfPzsJa+9VwuBU7jq76jYPK73hPtnivJU158GLPwQEbhvU/oOx1h23Qi3e/CWKw==|Chương 1385: Muốn tiến công, muốn chiến!;42jcWV+rMA1rHWv2zLYDqdpDo9vS8SNafEjCDFKuB+Ek1o1TUGc2Oqi6o0IH2iz6CaZ7eSQ69wsOraky3uRTYN7ubrT0Di5La7sagCmQP/bgTSCQlMt+rHrWmli/kxOTezZ7Py+DT/k9snjhqLY/XgI5M+H7w3JevLciWzWO0UV/tTZ5xbCCB0Lsb13KGMonfWS60xllm4YLYdvjwdyWRWJEl72VUXWqqNXYaAhFeogYIr3zfRv0rJjINn1qLDPZ|Chương 1386: Tốt nhất là giết sạch!;9XRS+uExCcA+v0TqDR+1T1tDyX5x2BkWCskaLae5XuLBF7u0L1OCK3Gw0TNE1o3xv/+eMs5beT+W5T2guE3D0FDpabywasJlT5Ta9HqNi3b1cHc5Mz28JnoZzEN/Khu0omiwvVDcXyIB96oNDI4lnAKVpyJk3PSmYYt2GoQXHHw2U/ivywsF2+eeyJzHWdsFxhBfUanrDfus1O1O4ai4/w==|Chương 1387: Chiến đến... Đến chết mới ngừng;62UO6cBY/tBfL/VAhs4EwKgGVpXGnJMVt+swWig1hNq0OUMlCSJigvOxLvtDiVcla5E6zBCXE+aLVSMjVfQRRHJorXtp2sowQtkFl3lwCzogfEmGPrYuXK7f65vz/biyAmXM0xLl43Oufa/VBVjlVG29qzCIyhQIKxQP1SzAUeMN9PilWmPXi5uGFc6GCSaGRY3uLM3BiI3NlVFUAvR1K3xGshdcyKURiz9SU1vysy5+7NwXFjbhwdN4PZ5DdRwb|Chương 1388: Khi đó, nàng đã bị chết!;p5Td8rutmjjWGn+Zrzs+czCZofJB5BFeC6iavEo0r2N2OUgI7aYYv1a641XtwcSpE3Fn7aoSakUSp5OPgPcId11V80PCKsdFtokXmLkxUXl8EgXL/V5W2A3uf2pQWQgCWrnk8T5hDwh464o06TtogEg4S8jcuAL3hDCNH5vjTwP+x+/ZhhCsh1Gn/NWC9ZTiWoy048cfDIGdTH/RsdcMwg==|Chương 1389: Thật có lỗi, ta được mất hẹn!;PDKsQ7QMJd0C7FJ9ik2hxXy5zSOXphuQ3ZnSTI1uF78vEK+WrIdghVkR/zLv+YLKcRaCijnVIOcx7oqKcebjhcN0PmxnkW0pSBV+lqjAYEyMnlJB0m+53scedYXogGrvwJotvEnKjjwfPaaZNwd2ETXBC0uctswfqEFgml+4dcmTH5D3la5YzQ2XYknvJMbHyvv3ZH5kcsFOxDGI6k0fPKlmvQxzNg8RlGdjAtTdNgach7glOTrBsWOZwkbh0AUL|Chương 1390: Nói nhảm quá nhiều!;HhiXK/3syCL2VZrDKP7iZNfbJLgVbbEsPuWUD+x0S5X8AOMgUKJkocyRVhAz0sMogfYht/30dlnZzvRd0rZaHMhJH8upwzc5olqSeTK4rLU5o7tosbvxBYualelT+euST3LW4wNcnSvadPfPGHscIYKJwiM5G5VLGRzlf8A1eWrA15+bTG2IDviePkEWzzyHYVkYeuuQAECqNPgzuWpNWg==|Chương 1391: Một chữ: Chiến!;zX672YHq9Vj2Fn56FdeNkVAwjEPfIOqBDWAdEJBkQGOL8w6/6nXvAXqNrZBhrnsm5GIwQHtie3N2QLo/wpOcACHb8LrbuNaFXuNzGgSa96v6JPVcxbc/ysYzEsOLF/nVwCmDbQLwuV+GN3eQz0ooB1BnAbv6dxCM9waUSzBvrPn2EKwkYk6mSMIArAEprxTjvbMZutG9J4HMiG+SFCH5gA==|Chương 1392: Làm cẩu cũng có thể!;qoZ4BMSuTaPX4jeJ4OvNn4VzU4lbiT6TgwwecZjj+XN3O8ggM8A9h6Jn5xn37X43kq6/NKPQu9DyETObieIccVGunF4/1Qgf5SyGWw0BVZuVYdFjT1Sz7FCtrtq9Wp1gLJk57bi/plRIcqqv6oFZTsv+7VcNiI8Wnr1TlVEVZOK+4bsPKF6e9DjOLW5EzpW9lxpbfDzKBm4I2bEF+NhKBA==|Chương 1393: Cùng Kỳ? Thiên Ma Sói?;emE+E2bL3qEdH8rWP4x4Vh2GkrWMOEZfRLYnpfOBBJEKHwPGq7X58WkatagvPhI2+PAuEMcYIz8ylNBrXqSS9dmpVgFYqvBn0vdVHvkADSkCJktus8uvYOIs9HMq71UN444gnu7aBCuUAH3nxoxcvJsd0Pq8mwdUTzgvtaSVEgTNL784Z/Nthnr83kcFGu63Tu1zGqE5qefE83lLm4tpIg==|Chương 1394: Thiên Ma bá thể!;Gal3ab3VPJTpNCrwMMdIue8TzYiqUz94fSrw25A+6W94dcSoZTISvCg4LdZbK/zaT2rp3dpWS2Z2cRdXAZb4B09I5xy+RflBC4t4MyLuc6LegfSvOndxc9fXr7UMIOW67r/ogOXz9wbC1/RpsQF38knBUsJf6I2IWGHD+0nth59pSKwqJ04xFNy9htJw8QYrV1NAst7C2C2zc0Egi+VfYA==|Chương 1395: Trước hết giết đế nữ!;gQJ3QTzgIHN/qLseKcekTe0QUvBNglzggtq5AbWr/r8TG3YIgDsgFFYlAO3cjtW3sH6vlbTk8smf2roRCr93WzLPtTlwn9xqNFpTGVYAOjcXIe1XiHG0mUbj55Shl6QtTzcS0mOLC7MpgSkpPGIb2ovikJyW2I/BOeN3PP6gSzXPo3fhKT4emxcgTLRdHEjlUktsDyBIEZASgs79K5LDdw==|Chương 1396: Đây là cái gì quỷ?;9pe6MQjnyCIqXecxzlxUx/5hZ5fqVGQeQDBHHhOFhvrw2D46AvqqoLtp5TN4io3iHctxAt6tX5aLdjOaa/VUD7U13UdCSD3hJQCogXkU4T0iJWOBjqawxNU2tMBBGr4pSB0u9Cmn3wtSF51x+ES6BnB1F1QmvW5+5uBhSiwln3pbUF+4evXeifeCkQTUcM4ePNjoc+2ZsN5gjJJTxmDBOw==|Chương 1397: Viễn Cổ Thiên Ma!;215J+2+r1xt4Q3V8/PGLvIae4LCwueqXot/cx9DVXHKauRFmwZKiGAaXKvm+cQSNJbICMhph32XmIwvdH0LdM0QK99x07WTuIxZ/Nq0TGxIUeDmpBvJWAXoE4h2RjPsePWXk32NI41HYN1CROWwx8F1TIyDZghiscFOMwXBlrdZmV5YAqFVgIW4bqHcylS6A+Z+k9zyxCLgTHMNNS95yJg==|Chương 1398: Nhắc tới thân?;soX6mQueZgsE8jcFZVA9z9k00sA41hRvv/Zqoz5Y29vf5GZStIREBPdIc5hv8mKSfa0BHn2vs+CkGK3vqMziRjQr/Hbhd0OB/e5/ihDVxFp/RvysrYHy4Lxi2oYcMS+46t8ItGRG69Rgqj5Q8SKfSGN3Y5jh1E52svTUMciOjDviNfseo4/XPHS3svTuSNY/BggUS2NiReEn2CpLy7rfjg==|Chương 1399: Không có nuốt qua, ngươi giáo giáo ta?;d3vGkQHgJv0Vcx8T9+KRAztDDJRBmgghr/LQGpnNYBQGy4yZqgI9NkAsfl3IC9XBHaiuhNR3UoiwY/p3km5HyenVg3tuBlBy9bnCMFwchdXgybWMbnydjipTq5q8ZArpRpqzNzSpo4XeO6ptG/xbOZ2FOL5QSW659/y38dpzSnazbvK2fY8iyw73FDblpr3KeDX4qQPHuJSwGWz3henrtzVCV1tz4QegZU5VeenTtvXU8WoOPBYC6q3btpIWSczo|Chương 1400: Ai bức ngươi, ta tựu giết chết ai!;yYEXCo+Pa8ddSVLPc3F70TeWS+ec9Vtv81leJJBHQyzloBw/MluQVNiTyEHge097g1afB0A/FF6a5MGbRUDLgqw9oIJ+j69JdQOO1mrq1Iz7V/If3DjYpqVsycc7BpjsU1u9zf31YGpZKNpyJsSP5rCp5xhz3fKAlju1x5Uifd6b0w6Gjog4NfiXmdS/4+kOQ0Y0Yp0RuWPRIoq1eFEJrrfnx5SxOYe3V8pSodIs1IQRsevIhYn/YXqCmDjfYqcH|Chương 1401: Hắn tranh giành bất quá ta!;Ydvoh3tb6//9rLuasafezeSlJTg4wLqDkwvhxXnQSoqwxz6YzZ/xw+ZllreiBin2hjooYfe0av4B3UN0pkMKM5ENbt8qpqqXHn/RTpaTfvmxOVcN73D0dTZb9GFMDgXUyYg1wVoSGbsThU/+fkmW4SIH6LT8N8pHE4tD8JEdAttkb3kwI1N9PgFNZ4geCORFzjieXajt8v49zDatUFsmiZtKWGRvcS0la6OdR1E+4XnmConddxioLZiUSwlTPDqw|Chương 1402: Vậy thì đoạt!;Vx1XwOH5MNR7rE5hhdt6EQ0b5b110hwLtbrQRISJaAEzPu9r4J6y1aJxMf+cmCrJK4JTo0lmryjarsCQ++CwCaBV/e1r6zwishIj5WtCPIYOvbaTar2jRU3/ghEFsOU2QnHqwbR7dYih54+yLpSWjGuyopsL5XpHzF3UnZsyQ9NLAkgDMZ4uA6v5ZduMk94JXE6M5tqBljxTu6cxO0hmmA==|Chương 1403: Không thể kinh sợ!;yCO8yYGFGooZG7S0YjpbFtcMqeXjh38YpcKNFHkXrmq1+AMzEwrUlD8+r9YKndsa3tgRqrNYMhI4i+sVHvVEAIwjNWGXB3Q4RBGBM/H1RtzMEkW9QWiK0rzcxxzWbTpYKoqm6DOnki+cSh6hFD12IBvyVYk9vZJ7dEudwDcjj4/9ELuqZ4VqEehIgiEvOXqx9jAmd2FuDAVoyrwxgvaQFg==|Chương 1404: Không phải rất cường, là phi thường cường!;vsW3vhzi/rUH1R6yYdFk4+BWY2KzrXpJUGLalveKx8nszqLCv+xR0Q6WLhCfIKGQm0H1FeOeD+Qao+uKoNRPBVyd+/1RXwh2DWTdYVt9vrovnBueJm1oAu0VnZSc5amkHhyORA6z8VnnIvMyolGELGDi4l1l/nauESXQlwYWY9rZ/NRFakJau9CE+HoYpArMXb660kfL47ninoY8PqXoCePVGb8iHiIH6sNItKbVF+cX1qQmnzUhQZT5PB1hi7OP|Chương 1405: Tinh thần tổn thất phí!;ACOJbSKdMa6/xVyc91vObaiwn+Rez9xbYwFGCEi8/yPwqOgLoJzno9S+t6HU7dSkwPDsonV4Nfb19b48ZjYFTOaOERv6MBLwMQan293bcpt5mYb4RaA3l/s1QdQe/+QbmrUzYCNnr7ZSAV3+hgkfMUioEJgRjXI3ycS6pNKPtKPeUwOXEYhOlX9ETbKsKYSnwT+KzOi4CNgkYdeYRk6IxA==|Chương 1406: Ngươi muốn có bản lĩnh, liền giết nhìn xem!;jDZzf8wEYQYzsE0HYE7OXMjbmBkXvSRKJ8/GE6lg/BAjG2MsGb5YzPcARKpF66dAO7M9kOFLRFNguoN10i2mTO2bMRMZZiT2NvUVdFfC/TSndlJzBqOAEvPT2ZEKimGEbMisKszUq/xCPK+ZCPuyYYUsxRsLZx2VLQNrw4wngc3FobHbkdFTOeH15JmbY2EkB8CVaK2kW4KwBSpMFtR+Pvmz9phShQWgqRLtAnHJmpNA63enazHeqk9j3MsvmLYS|Chương 1407: Đầu hàng? Ta cự tuyệt!;RJgv5s+dfgaOrJkQpCSmRzPXH5z17NhZucO9a6R90NBoJvQTfWBq66/RYO16Asaub10fDSR0w5kOiPerqPFHnYfv6/hkacz2nd2zmFdxzfLTeWS03Lbi21nuUeMIlFF4lu6A7Th4V1NTC/vcjfFp9yruXoqhp1V7HMRIbDLtlmY0v4qHFWwRSkgaLfn/s8S0CvXDUEQALiD/savr16GZRQ==|Chương 1408: Còn có ai?;5VB3vlY8DcYHbChqwvQYGvSYjbz4raggeDjUQN0UM1m55mHG53V8dgvd9BVGew6ZCApn1/1ZyFn19qFQEGQkTa3G+xsV1dFz/Om2TzL3qPSA+GFKpty9vFqhEzrjCLcmhAj/bO4bJwvJsJwiAgjrWXhOnHHpuTEsAGSc0TkD6GVtzG3y8g2BpbOEqw4qj4lbPn+sQkO6G2hHk7/eesUvIA==|Chương 1409: Ngọc thạch câu phần!;BDXN2JR0c2eExU9mJem12X80iugjEij+KPFWyV5eU65NJUOgIryB9IFir9nMgAhVsBygKn36MYylg2YrLSodS2Q15qo7PUp+p0MMtzYPoKVMkm6CVtUVkTomyiRaZxOwt+x5rugbmTSW0GV4/7LPraRRuFw0AMgYj8F6UHwuqjcmvckm67AnArs9E8tVfrK5L8xlVOWDqnsSFaPveJVzgA==|Chương 1410: Chính dễ dàng toàn diệt!;93G1wfn91m2kf9ucW85C1Aweau1W5aqMaPKx2KgYY8dKOBlx6gl2sg2lIhHHrZjiY9l1QhXQU619SosE6lY+ZTkSgVwBUbwSlSsON7HDZhN26YWBLa2FIybBJPkKf8wrODpBKR0je2tGOgVYGvk+ftjwaWX/PWFhmJTXjCoSb1xfJn78OR4bE7yDY4oDZsHmcxWN6Rkxl7fT0+bjmHPh3Un0lcDZARrvXlC8DCl8HqDbTwmMmTBkP7nr0geL9uzK|Chương 1411: Hạ vị diện thứ nhất chí bảo!;d0s1E3nlI887Vl0lK8zZ5/C9B2Pas0cIlzxTEHoxnYJc0WAuNlYuwXvBMoyDFnoWZN7rRW20KqJorU5gWRsNpO8FKW2Q/oqXR+bCwyYVhLg27T+DK4BDsizxuvU75NiuOvcWMe9olu8XUFvq4gK2rRf60JQ2mQEZMweJtB+6lfB3wxubTeELqLb45TwdKZxezV0L2D/fvAXzAJqyCwLQ4Jq7QVHzrrbOuwkKyLxgW03lZHyFtrP8nT7y4Iz3dozX|Chương 1412: Kiếm của ta, có chút khát khao rồi!;eQa0MmPEeKGIR8XjtpOCdo3WHcNhLm5WrCcqWETZ26r6ji5n3YkZLg3kxH6TposeE2BFNJ4QU7Pk7ZM07bqusrX/PFp+OxQmNhIUAu62dozGf0KPmn5vZjmdPrysQhYu9M5hyyyNT1zILmCr1afzEX42c742E3KzF32o0iFGo5/ZzzWRM0VpgrDcRwDn34WXSvlW8Lapw/dT2QlHVpEB57OpwJu2PcU2Gj37vBrHx/BQjLK/YhA40mDtFPJ2NxLQ|Chương 1413: Hung vực!;viBwErB1O9aJIJBoKCCsXeM/W7vC9BS93+KrknWjcJNDcF4rRqMkZ+XNzqO17ILx3PAbAApAExEsi2626D7T+nLP9l75vfc8JgVmoTCE93+2j67dXYHOdVa2OtoSfwjLmvdbtVdEtYh55zCer8j7/Xkt2rznfvW7rKHq4LE9npiDdfItl3oS+Rp0Ddnj8dJjNVaxch6P9zC1iOYedYx9Zw==|Chương 1414: Không phải đang giúp ngươi, là tại hại ngươi!;cIBLTpggOmEAYPGJnw4PlEajDjR05YnGNlHlO4zzzjp5BnFMuU4etinaaGDWC2h6olcnsDpRpdRY9jXNpxa4yJj8TFp/qvH4XXyb7nqHWTtaYWbrTr54CTQYa3dDNblCWSViVqLnJS/FivMLcZpmqkmzXnrYY4S99OsZ1LcxaSxAoZg65TwbTgzcGxgGpfxoRFw6qH3uwrdOKWKGWibfZAXsnzfElR3nJ+2s7kF17W5+Sj0Vq3R18q0/aSDlC5I/|Chương 1415: Ngươi đầu bị cửa kẹp;E42733IQdMkqV45bPdtN/K5wd6ZGsGRFqprrZ3rE4BW/TrR3166HwEIvIYv1gbit8r/2rXhPDSWz1/DdiirtysqJWN9BhbjoYc141sEMHfKSI7B0TrnyJTPKTyoqNMjy5iE/27HAk3acjJUydOJIuKSACrMz4rFCsoeO33PSTB9UecU5qdCpLo+2rKKRfAbFz2PMuwZciy/1TspIIL2Seg==|Chương 1416: Chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi!;0R5OWb95IYspBU6cRGKD7s9yqH+hynK7jXP8XWdrlVg/IhII73TZEqCj2/nTQQofHuCTrz61iG0m98PyxB6Pf0NFpzbWdc2XUpa6JXfC7CEadploMaGg1OQ/Ir/37jEu67g/nICYuaAm6kzqh4fMUfj+FNeIsWuJUL/rWmxS9ZMdiGtyywWkGOa7MH/P2UJKG/N1NsduxkjhdftQkVhqbwtD+rKiEt0OZushnqePj5ZYZE4xVyVawc+M2o5VJovs|Chương 1417: Ta diệt cho ngươi xem!;oJojfcjxokhm68DC9GSMVz3f+jK/Wxz85ERg2CAyPCj/Qq7+m9xkaHjy7axgJnxWP0oyjio6d4baqjQGFrY6upiRdnJ2mLHS60WLZLvFQL+0iTMwsHzIVjjRh+KCpIkhBigkUlohhxzHAJq6EPYd3ybLCoHwTKp+zT5qLgyiCwrisk0qI4i9qdFppSrTKD1xaxDZIhvObk8YM5FJb066+w==|Chương 1418: Người đi mà nằm mơ à!;IVDhUzpF3Fue93iTBkKyNILV/OavsctjHKlHVwAlBfH+6STgZl3LLI3Jsyfu6agj7/GoeJKum/NFQWtyqeoyVcLZJnuCzxG4bum6qoz5I4+T8U9dNGVIB8/lo8W/H4i0dqpA5td4YNBOaboovmdr4I3iltYbeNAIw9eFJ1gLWwyzEQtzYKBEDjCnVAndeM2P2yjIWaHMDQz0/uI1Fk9WRA==|Chương 1419: Thứ cho ta nói thẳng, ngươi là cái đầu l*n gì?;2CMzZOgtxyKpGxIYnVQnK4u/w0GkcIb11Pczr8bqAUBCr66QqXX4GlOdCafRNRGchRcApfvi2UKO+M20jXQ7D5w1o01anWRwIqrpz0/Hq9OkDSPHJli+1bDPuYCFQxRjw44vmGfHQVwqBpJw5GibkHjHvW50fLJUEusIY+NH4GGf2iZFRRy0/+Lr+ofOI/HIUbzyydIUwlX3kjPxXlPCYZ2EbPzk6ciZlsAX+LyjTjVvMdor0yPndZy1NAE8uFq5|Chương 1420: Hung vực so Hồng Mông tháp còn đáng sợ hơn?;w/KLg1B/sGqhHvOXc9nCDVJY2WBneVkDkfQJ63Ag4wR16WVtYwaEBGBmjg5Rf8KZA51kZRehJq91mPTf7FnfnxWcJjHwzkXwLtRurpxkrOJXWlfydjp4ip91JmpNtq1Udo854noD0G8jXPrs3DLoQgtR38jQ9FSr7DbkQNrH9ySyEn9S4A4N8nc32kCZ1QD69sjE/9o5EXitVZ7Gt55y0jTQidyrTceLDBYnM5q494M5t44JmPx/4GfLC2ZK1AUv|Chương 1421: Thoáng qua một cái sông hoàng tuyền, từ nay về sau Âm Dương cách!;sNr3bzGERzwVfRoobqK+zcwnypWhhIgtCR85z/Uz8vY9l1UqPpp/YUk7dg3SWJSPZzK/V0ENXdtZsuTtf8Av1LCqAoC+V+c07pr1BEpTO2L8ZJ/l5g2mkMIZu13IAjq2EqnZWeI91D47Ih/DSW0c7CZ/6JFxbUHdJiCon8SyA28FNx6Y9Z9G8rzj7YI2IE5gUIcwf/xWruUnY6I9PWp9Uc2n5sh3jX3G0Dcauj6F3ZJA9yO0rP32RDxRHo0G+sPu|Chương 1422: Ưa thích, tựu cùng một chỗ!;CJ2H179cRuYzbO621mTOGLjNmQu6S85dP3kiqeRZc/1TJUrDlQcLeP26x//1G580CEdXlGbNncKTWHiGE95m93nRWLLB1IcVOIaQeGmhWdsQs5Z8uHzs/uajKisZGFcrhctDz9jIQ2jXIGH6kXqqx1ONQdpfzpUMB1Dg+pWDTRyjsznX6ZtHnNY3MO81HkKu10xkEy1nDko8Wr/XeH95cmMY4BQyPf1DOwiPlAc1Xg1CRTnFSoZM/lma0sjOwzYk|Chương 1423: Tử vong lữ quán!;GuQWlbKUUZqB1W6P4G2R22YBg0ObeFLpIAtC3k7BXsy2UFyZz4VtYz9JRoGIjpwkB0p89ooKMXSZ0DAau0377AD3y72LLxDLEkfIH8z/qng7Z53hE1ontu5LwyM8s0ctVhjXNwcNX35QAG6zDSnM13OWYrTSaaENywivOK+0e+AghahOpRpBwBRZmoeCRoBcWwuU132V3f7EuH81M8R8WQ==|Chương 1424: Hung thành chi hung!;9ttGaRggpOfg1n+Lrc5D7bOJ3l5CCnZ2wn+ukAcoL+Sdhh9r8O8NG+oNPynlFoBASPBkuNM2PS0uVY0fYxRl10V+9EJcD9OWxogAqWK+BlvlCkKwQrBLjFod50e+i1o5AvFXTGmI5N2JgdVV+973ONalNxL0MbRlRnQC71Xakt3mfyEU9s7c1Ax0pREUeZ+95QCKottnc1ihFxYR1B9hQg==|Chương 1425: Đón thêm ta một đao!;PFrWEs+T0r0MaqWiKgoMRUgDpAMLlu9UQKp0ThIkTJ+Kvuv6jWHkXLm2i9e//Ueo8ZpYwIIBar9ninuiWbwwMvohl3kohvSrbLp5PKZuXtguL7jHAE/EPEsE9iyfjWG5jktL5eccm1ZsqBQvWOywh/HpU46E97wLAILywWfugpIrOASP41IZkrhw7Spqn95e3oD7jahoF42aUXa31mOn+w==|Chương 1426: Ta lời còn chưa nói hết!;x/w500jHN/E9tXMk0/qTJFw5B+uAFpx6z8Uu21keqpJcmtXpZ1Lv0/hVJetE+MNtNSb6EXdkBDOWJZc4k6RrfY6EnSlsyeYbY3pfl+VMQN+j9UwdEvWW9bEzm+FAxlDIkm1UXWrjpMeXnKC+ezGGMNODeaG/eR36bTfGg4/jTRUIUIr/B/cK6h/i+P6mw1yUtouIlu5sfxZiIfKrC3LFfBa8eZ0lxnqGYzrDKx1+1CWN7eHJ/z1IE8RotMltxv+k|Chương 1427: Khủng bố địa phương!;b2hdtrKYUMcg0PKi7P4l3ARARSCvHuhyqA2ocWTSfziIwdfeEZHOvUT26+Ptt0q6ISL/qsDbLHL11E0QqM0+rGue0964KJhqzXeNdkFpYBP5g8+/YxEyUG5pzGohQCeE2SmJ4bKsrFJCV6yB7/fRByEnGyMWhz/qxAYqo+Z4C5vbxwcOrzSxuW08VAqHJfWE/N3DzFCSzxctRwHgISXJbg==|Chương 1428: Câu thông, phải hảo hảo câu thông!;Mxy7qS+gb+AepgSLFnOqpHZQcEj6A7F898VYkLPLghAcOUBwMdtp2dzJ6CREiqV2nTZ8Tfh0FpopRcPKWhhaut9yZgEFvMAJDtnIN+6ZVOOmykoXpNjUkIM+nDeHH1AC8cgVk2bCmfOvPOPYpJpYrAQE4ea+kQW8JOWEmY498TuQhTRDbLvW7e/+Gf8e/fMbVwgDSbM1jWbouocahHcwr8o902wvl+6BcOkL0NbKDkc2t2XkKH/q/hl11NTn5GGz|Chương 1429: Đầu hàng, thật sự đầu hàng!;L0DoGCbVNVv/mb6ImA0ftnTIFxFfeUComJzzAF81QqWHxq8V25Aj2DdpBLaaAbecBh7WXXHuUbsTwHMa/dKEUT75qBuIpyYUFDleTMT9H38aRGv9HxDkzxb24D7FSt5U5PDkgcOepBziBRd41eiSPzQAAnkC4DpucKZfUi5s3dILQROfnPdKY1YCJtqOsA0Jlx1RPlZdoqSkHo8MuM1YnhzzxDnSJ2eKIw17Xp2h73mUxqLvM1h5NMoKu+pog4G2|Chương 1430: Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên!;vzyydA6jXWRaTCyMdr6qHrQIWvB4QHGrM4uBm2d6q175201e+EttSKn0Gdb1mJflVj8JV8Lw7g/VWOzqgj6FtbLquNZbnt/P49zlaumNxnIqWVt6XBMl8fzCY/yhwxyx+y3Dc1eCbkfbd2AEVfo3ViJ3WDPAe7nndP5+jW8zrncmeBx39Fc5Vjkmr4ARIKrdpWrUCHSZK8UzDVIyON6WibKoibfAuXANN+lfmslAMb+t9t/q/2fM8Q4WDEOEIs3G|Chương 1431: Thần giả đều là cặn bã!;k1ypqkgqZbVVbdQFz47iB08rf2j1mv/vb4dWCMVIEaQBvVUDUw98q4xycx2abtnz1NDvVn1jxaPY179nWFHfJMS9tcipI2Qq28H1uJjgUNZ6OBxjblkQ7xw0tw3ax69i9IQJT7M0IW96KkSAI9M0FIYlwCADnmBz8BIgg33WtSWbLVd8AdtKauc0OBgZ2zJpCoubFUxcioN15MVwqMEJKQ==|Chương 1432: Thiếu nợ chơi đùa!;kF2XEv4MlEnR3sfKqTjxRqQxNlOEbjov5j5usVDApjwDy0Yia1Pq5OqSeh7pQ2BkHQCmLjXMm5wgVvhiSFmoefw5+j+r98SMMNJewrl/8GxC1yBjnMzMpUcrQ0VBDj5d/VtwpkEHz9zvBXBKjEQbTzW56wgKkYtnErB0gNAP9QYXNKCC0TgYhZs70+6t9LYeej6xRbcd1TaLJMhxK7nRJg==|Chương 1433: Người nào ngăn ta chết!;MPjpdMKWxKD/MU6nyH1S5CbIXLzOQTiWduocfcXv1RCELadh8U/mHXSWs0f40teJy55i0TA6LUE57kl4OcVW6W9OTCNuEZwgt4XjDWEgC/283HP/MvtZtOJo9ZkgVKkudTPV9qKJE3pIFEStxZThm6bpYsQrFTr2mZeTL3S6JWRVEYgC+ZIHaaEwwidwutBBeXqNKk72GVymxA/je5AX+g==|Chương 1434: Ta hiểu, thật sự lý giải!;+8P8el1+Bk0kdkx1aM92bB0FEGnK5pRxLSTHO/NozinYRoxMSa0NFLLnfenvTbsDNCMHrcEYsB9D0CXnPoSKpz13C6YzTELm0AS+p2N3JMyCWgt/vN40DOuRs15XboUf4eTIvC71gle7IPyBHWz/z61d+eYVccczGL/wn7Mv3u4Yu2yqM3L6p55Y9HSAF9XkLQ27do4Jjv5cymX2TZzrSfcZpzbT9OtzYLbjU1WDd4ymMAdeWi5HM1mm5HCU55MN|Chương 1435: Cùng Kỳ quê quán!;k+MPSdGLPYdBl6zoYXscYRRwCeldfoOcFqAusRUARprHS56/fhdf4cyPiUt3PSN18gDasJSXY8/uaxCnNnFq5IB5gm0PH4K55pUxaxogoKT6azhpXwnSL7Nz2ucCIFyPz6A91/xxECmzYUxXyjheX5YMHMHC2Bjoh3SA6qse+jEzK5MMqak5YxyzJLVKmzRfhsi1xowJbJinUJQBednjeA==|Chương 1436: Khốn hắn vĩnh viễn sánh cùng thiên địa!;ZGdv1ojT4p5hyhMv55bqwcybODhgbFVdtmax+5wBSrsCyi085/3JuGOuZk+yTsLPQwN4i/LSRkXno2caaDVc+2CzjkzD1/OceLlwnR4RMt3bjx9XMh5mj5ukgVINlcvxqPXJ8+UpwJOUgs/WT4u5YHzKOg3E1VoZxUKoHZWKwSK0TvGlwhNa5R8YpxFfP3EYwsYv10GmJOJ1EB0L0D/1iGsjGEKhsJkPyppOEqzLyQaDwS8HGDGD7wYCHD0wmH6T|Chương 1437: Ngũ Hành Bất Diệt Thể!;uJBksTIqv1iqdK2eugbQubUNjQym4n2gLlxZ/5CItRM0z0JPuf6e0ESk1aPm2GDofeVLlAFlofeE2QprH9H5p0T5F1jhEGaClBC5x2d5cydD1KLd2kXZh7GCk+ESQkbSIlOagdkgYmmzS/v8kifPh16VNId+ZCmVMU7HeGuzLKokNS6EwNmltO7icS5A10cyhGpS3DCR8SO/4jEdTvSqnw==|Chương 1438: Chuyên trị không phục!;59I1j7nl7uN07Ic7x9ywiWJewCF26Pb+08mAtl7jZQqb2aIavglM/emvFRGKmZRfRNhMGzBgEs0oIHiIjOxD0pDdL65r3Qb2Gr+xpfwDxAtcfJYc6pLK5dc2MNzAwY9NX+j8QgbsV1yVZXrp7ao8hPfYBZytdF/X3isryGJk4Pb/D3+4Arke+zaD0XnuAWWwwj5Gly1nBUJCdqDkcIagdA==|Chương 1439: Thần giả như cẩu đi đầy đất!;xLLf3Aw7Zom2UjJrAGk7DSwSODSETZ9G8ItDSj9KeUz9msYQjFPRcD2RXDsYk1O4QLDrJ3y+8i/9f5wTYuDkuLErsK9nPeCUXQyetMI8zoNOEOku82W65WG/cs02/JvIFbUyR6rmuo4PN3ejbq+5BwAI0w3fN/uamiN0bDnZJBRpi81BPGksb7v82V3UxrOEO5qrVD9FE1TKoL8KPiWZ3VNB7FtmHPXLb2fjzyADSyzafbQABechsPeutEZKs2iq|Chương 1440: Ta gọi Tiểu Thiên!;fJQS/AAQUrIhIuES33CE1TLFO5kkyWmKbMAHwXG54quEbCwvB9oqvK+QjzRsdKJtT9EQVC7i9gLlVPO9N9bAbRebrTvMCOjlZoZtqcBNoEc06uUfO6Yw9OviQJwKbt5B4bfIeXnGe8gPVolwq8fUiDtNFsL0gSfWdAJ6/RpZ0I52abBCYeFiNH06sbggFD6FSVZreL3pgPfAPy+rk7j6TQ==|Chương 1441: Tiểu Thiên đại lục!;a+MMBoANzsy2xHWcyWwtB3VmASVOiVzPEq8fgHj3XZu5NF3d3RmyiemRT1m+kSJ7P87dLEk/ORA1rwpC6o0u832fY3janABa4ZZj7eOeRprse2HLkxyKap67GtakAoHmpaNi8Ea2a7a9Ba0LdesOgVkMNJZ1Ej+oEjwvqriP/uivT9RyxYL1k7/rw0EE8TKtXpRAi7AG6EEy2oWlcxELyw==|Chương 1442: Khiêng quan tài nện nhân!;nwu9Mnp8N3YaXsyAG3WTtsM+JQk+X3bBzYLSC95ZEdJvR9+nI4hQLuBcWFD30Hcf0EHW1hbcHJjMSfeKMgPaH9tpmmQxl14wnWLrI6rGQRU9Xhr3LUE4XV4k4QCszQ1P+VPuzx5gL66nyVBTrY6bc7+1pUGlXRzbSc57R2lntYsE674/tEjv4EtCeErz/vkpVKUnDZ5CDl3KOnnkj+vjhWxXDIqIk8QKd/SOIRJ9zUMfv4qbF3YV9KCCwfd65NI8|Chương 1443: Linh thôn!;c3IiD5Y1qjvjOZTihH5TIeXfqwmZOxU5U1/ekz7kepExqGadJvNtEhZkpowZJRD+uz0hTPyOQ6AHYp1eZ5xHyKktpwnlO15agotmj/dfTlTyCCEFKKtP2Bf9NOcCjjXKdrKhnnvCCLPmDGi2kqsGzXGQjOwjouhN+hupSo9gi8KO/FqwgxiyviQZ8eT0Ejem4s0twokWxCyp8l9PxPu6vg==|Chương 1444: Tiền nhân hưởng phúc, hậu nhân gặp nạn!;fxZ5pKq+PW9Vxa/gCeIBP80Fzwj9/ZjIZw91xMhaI9oODIK2xJGV99oW/ikvCh8zyLtP4vIaPwidP+FzpLKUPyDEnUrcROoYxtwLAv80gEa3Lcrq1zMQN6b4pi9NFkKm4KHkoZazsZrJdB6j3vK/mXkYNkXYddedpxkFhz0BP/aFre7jYbTHZedDQRXMI6kH91C+Jx8M9lMjINjfSJzRwT/GHVUJHfmo7Gd2GwEWh4PQnSKfZQBNQzfoHWS8Vmjo|Chương 1445: Người tốt, làm không được?;kn2cD2RctLBCMivk6G/qZonckVdX6y/HehKQxcADZUGl2hJusrHP+HlilV4frH/N0G/NDhwygHfLkEEM3vfvZGAjYkGzLUsz/zFhCBLxSq0MuqV2Xlv/6zdKCHDk946oQ34Zqz5nKmcBp20R/6fZGKZgsU5dAzIU5uS/f90cQIwyDjHVRdNaSiJqaS+vR6cymPtHmANBQdoiOw2VUS8rTQEfuoVHMoHhE279DXvKTZGNyERL3fBLpxmowfuUCCwq|Chương 1446: Linh tộc!;1yYT0eXB0b1m+/dN4E8/5jCXhsHEVfs/C9VB35Y9MHPjeJtvnxazk900J/6OMDBKQrunhvXpdQUeqq6nMqz/uynToN9J3CFtVd2yKUwnqC+AhTaCkZdED4/dWqG1ImQKFvhmmUJ83G531+Igqpmvn7yt/XLgdtB851CHb52H4bHBwaIp7SeL3vP5++BBEvwoLHWuKzUcQTDFXTlg6XAAdQ==|Chương 1447: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!;2B2kRCoYXNOA3wxgQL6wZmh9X8VtKgFb7+9U1DkkcP2undVSy1GD7M8Q7mngggnQ0hnn1ssHfbWOrhPdYjyB5I9URNHstHiWY6UtrINkFadQt3yeJ5dXiVxDpxnvtka9W1DYgcdMQlgXamX77p/hIJ1nInb72Q7r71z9Ai35cuAr7T8YUBG/sjIdbdVEnLnXHzVpMDVn1e+6uQiG86GC+Xc2fhiI7V5y4qKU2lFbD4w0QkHrEuNZMo/Vzw7rOUrX|Chương 1448: Sông!;zYlIXQZ2t0goTDNX4KEWckJ+u1ZSa1xt8edqC/itEaqCxcqVUQQHYuD8F4LdJ+P1L0mIadSo7v4ZzVLoCjsd4inm0+lEvsbrFqo4/sq2S3JmsYp+NqYL1Ubbm7BfbSMEu/vN0txyhWgz2CK30T4mgwN4B/7RiGevnTjUO/ji0taA5EDEfo1kaDN+W+vOTbIlciB/hBHVBhJS+J/LvNPOjQ==|Chương 1449: Nhân phẩm? Đó là cái gì? Tham ăn?;8YDltEuv+M81LRYrj5pUTMBfpZm6+w8p0STwzwsbCPZrD/jH9/vLfCBZexfmcJ08PYo4NGVKIeVMNfpSM47PjyjlyH78n0TsPbyijvmknyN/5j7ARXPtqwAme8SGfhW/qFglIOgeMFsvTb3Gs4G0KaGO3eAEqcy5a4oLsnggzQpC0QEqhhq9YkmABTDsmkBndT9+QfU9KkXWLPpK1SRjJp8AA7eKBfQnnoSjHXoECbwXmpBMJQrrsNESt1yO4ACj|Chương 1450: Một kiếm đoạn ngươi Luân Hồi lộ;MypkFXyx94ONFiCIJf3FiaJkPqEFxUIhVxneiYc095IsGld6hz7KpSNeBWtUbLCTxPhItkZhjvbGfmOQ39PZGZyrxbOcGbr3UZeztxVmXBzZXD/Gfvo1dMn/JPp7tSDS19DtxlFinst1+2VlgIICzcmr0u8M+0fKtDdKd1LWejJxtJ4hfpHyXHY7bu4/r/ENUF2Nw1X0rs/AoO9e0PbAgl89cXbUeLehYirhPttWyPLQ3YYrqfcN6jNCf+r5dMyz|Chương 1451: Tham lam, là nguồn gốc của tội lỗi!;3/GdwY3T+vph4J0VLiVCvZ6uXoe4qz2RToC8VQAIKWRZysM38OCdfjZApwtngR58+ECI9sXfWEFulFUJc4fArXIpIK/PPXmkpE1XuB8IcK5+wSSj6mU4k2FweVQLTdiZmcyrhf/cRDLAEpjN8v6+IkZqkM7f9tVEmtbozvIPpal5P2ZWXHu6YWxlAnqRrCzc3wMGiTdaP1J4ms/nziJtzuvX0kaAIOH55rX2wtAEJw1UueenhFpZ9d3g+Ru1CBzE|Chương 1452: Kiếm! Kiếm!;FMcp/P+JtPAgK74POKzJN+KKQw7U7WwNoKC4LzFVBz/BCCWWNeWwXAVgxo7uoq/+Ql6WGghw+fCIttRDJDodSG5WZZUz5XDD8jHnnXi8WBkQuCDtv9YhqPTkqxxI/ZSErE0LKCcU8+zZIZMks7JgddB9zQPzs21C+UnuFeETB+fuyLKMwkqEbI46Agqv+hcUSQcYZsfueTRkxZC68VyOzA==|Chương 1453: Sông hoàng tuyền!;ujq7uGZdCncEfWtXFkPMU7gVyqBaYoP6Ye4JGl7Uwy72FSayoc+E5CFayQ+esW5daK8UMBJxoh/WXyCDa1tEyYAySDlQy5tCEDJ3Djof7qHGiwj16cC86BuComzwx8l6RmSRuOcfLwX/4Xzwdgdg0UUHkV+Pre9xMccF6P1MdSO/sO0w94VBCXqwMr2UD85+ooO0yLZRNr46FkrWdXxWkQ==|Chương 1454: Nhân không hung ác, đứng không vững!;s277+WEEs45qnrGGyfzgNAEKc2jIMLLDC9TeD1I4MaMVlLxwL67gKyZd5vCmvf83M5WfjCugcO0S+oWCcNpcteIjROPqKh2cWPZeBFZk6jst2nnTeiw6QL3sjXDUokRS9wN0H0Vo1/1x+wzH0D1Rtx3pnnkAHPBhlOZPqJysvLaHR59z4OrzLsGeRN04pGgZjU4bs9ppcsh7kx+FZopF+YEOA09DGVKUAHxs98ydil249YPH6mON8zCbK7oPt3OT|Chương 1455: Vô địch, nhất tịch mịch!;qahk5YqK3jVoorIrCRizIoMuzDxwg1p8BEQD/2P+5gXaVC6pcKG1DGqzRiNWVm9xuPFSTp5j90gPy8E9/SifpPZdjMSAtgwL3r8TaCXQorEg6rw5CWmWMkEWUKel91ZgyrdZvVsC+u+oiBycbmudTBnTfbd3nnMs0sHZiDEBBijHaJ5KmTpg5hFG+BM1R/r+f9ScmWXYxnARD4xk/Z/lLQ==|Chương 1456: Dương Diệp kiếm đạo!;k8lET+sKqHu5xzxYWHBR1cUMPlwO7zHCPkMAhVCLi8BshLV2u0zvT9V3XQw1uHDGLKaEd5/hvPmi2CymIDljZCPW2p2jbAFYEEc0sz9dx+OJtSh7f4KmSAREQCvz1DDFJUt9fyR84eq7YL34Zn6UDGSun9nkEawuYmFoqkDqicQ9jEE8vU3mHa0bo5KA7VTQZtKHgBWmUuhxH/cf7DE4gQ==|Chương 1457: Là đi tìm cái chết đấy sao?;6825gNK3qWCeXn/MmpPoRivqhFiyxFL5LrAfKNRf09SXZ0fm6e7lyd+6O5xHwIQum5uOc3+2LM15E5dJy3awuV/llMrtNJ7bIwxW80EamKY22xOBi3DhngGA30BNmbXIxDbm9sUer7Ph4xjxtej3pGUoUD9F/NV+CCutWztluYtQmrRHKsL58+TsvRrsQoUpAeiOKsQm0qbQk5NpgNT2HkJrVG7HvylUK2CVprB8nZLnnWKItA4uUPD3plUiXSPh|Chương 1458: Có bệnh nữ nhân!;j2p4rg/NWgdkmRnNTYXtZJRxzCRYGisG8T8kxOTrCXb3CP8R+cxKtgE0pqTroQ8psGMQFPpL1p/feQgpzAlPWmRD+IlEmyrAlC7wE8Z5HRAuxu5URwG7+X9wLDbpEj6+3M5fF6OtBu6V1BtrzLdpfgO0WzdeUonnZh7fXUC56+fpRlvHinnGaEFW836b1j6eXc/jD/BcnxOq/+98VXrYOg==|Chương 1459: Một đám u hồn!;nVWN/muSb+ZjIBZoC/Z7qC21QBwFrVR5CFnsRC2tsLkRK+mOU/hFQ7J4rCduVbHcG56Y1yThIvv832RDJYymcfhERKIQm7EIn9djx3lJGNiB/yYa3xqXTilSKKOJz1WNhIl6Mxj9nJgbn2j0HZ0LQ+1OCCeI/Ue0I0syB/6ma8SdP5Az3sLkbhlIkopW+8fm0iCz9R2HFnP+XZ+gEh5pMw==|Chương 1460: Miễn phí đấy sao?;B8UKTw1u4z/VWuJLkgFxR118G4ryaf4jvtKUSsN7dNxh3PAphVsOtEPED/8kLS1mQ5WUG/zaek9rbkt30B2bcyBWdn1x0zwyCZiMZH7QPg5T2ni7vV/16ulX9JQbgBs34fdYL4+RamQ0wRpPsxvkuSKPemDm9OCiWtR+MrX0tsaJuYkXvUJ99gcps6xdaTFapBrGMtY4kj9YOmbUfMMtlA==|Chương 1461: Bất Tử Bất Diệt cảnh!;foPSniq3FhUUgOTZE+jOsiu1uezUUe4T/NYMHRth7WdS1YPcA4PqlKs2EOvPb2mYJLH1vUDepvkmhyzOAbHvKm5B2bwxNs4zs9NKa7O/MzIiyFThBc7nr5c+7oDwIhZWfW/wHicG77opy7ndyMNKXCad/JUnNGwT5S1b4CX5CBVK8SZRezdmg05zWvgRM3ITFqAGBtlZUleeUXbPxMmDig==|Chương 1462: Luân Hồi một kiếm!;YUBYACZ2p24MYcZBNFGd1q5HCQB5NeF6P8GVVI1aBhswZwfzVCOkDxDmembr9nCBctIBXfZp9MFMO4qcxJujFOmTaOy2k8qFUyL2V8WqLXPC57Oc2z/5u85FUIJWfEO24IhdKKzzDRpQBmedhR0aCtsAgNQ1eiQNm/M0XQCSzP8PnciJliBKJqmcn7H72H4OTypeo9Sms6PXRIU38dNhCg==|Chương 1463: Chán sống!;Th2HX/SsSkOdpqE8hHLpOeezQZJJvJKcipyLdPghYJlQOJu0nGJQngOmDPC4sWdT5hm1Mixai2AcNJ+Bvt6gigdYDYHQxPXddmKo6Df2rXTTHdBSi9cPpi5Tbx6MMxDn9SHzNybUrbUeHd2vvBb6BeeAQhu23LrS0clcFNiGAlp85bD6OXCxmzgirVaeXOio01tnouV5OJCqZwc6EQEiVw==|Chương 1464: Một nắp quan tài đập chết ngươi;+D1hmFhsBE5mYGf74L1jikhruvcoEdk0SZH0pA+XdrcooWqln1xUpTI6qgS+9tOqa6IdWNhuqhWglUb9AuL+MvYdGGnk6GE0GJDADegy6qIKVjpo/oimyu245UJU7CyEf/oP9cWd36qmYBApAAdqYhj0HMwks6JmSdIahpSymeUhGBIWzz/HsS8V+DnZgTHKoE6Okd8uSBZkWfU67tLskp6ci/6c0Mv6Es6h75CJzbnHf7WRxt4EzAAnytK46CqU|Chương 1465: Ra, tiếp tục chiến!;XZ7jSw2dWtUiiShXoWVlnucMwpavRwyEDif+puEcOiorFH+WyicWo0rGLEAIqj9rLZupG8eLSntHtt9+WHOtiWp4eRx1IE1mlzIhwPNe8NP65aRp3ANsWoCjV+J3w2bBBJX2sInLYTkbzMz9yQpsvF/AIA3X1PxOu0NxjCaEy//Lh+dnvZILgtLr5PBYUnyXhSrcKTBSPevN5k2pUqz2QQ==|Chương 1466: Xem ngươi bà ngoại!;TSfiZi6PvvqitR92VcDdvw4avMIcpmWxZsOJ5iIzt1KHZylic0L/h3nuydlJ9u8JQHfss1JtCNdT3LBO7emlYv0ocZS84K6CZ1mq+fFdxlh0XIk/A66mmNK9/J7VfJF7QWVXmFdisp5X+H9adMb3aqPKQMy7kDGcfECck9FuTNJiTWFJeV5Q9EttrSDBn+LJ7mZOQmwwO0fbKhW10PXp0Q==|Chương 1467: Ngươi cả cẩu đều không bằng!;sgqRWmTDCPws7lo2LOEBjkybT60r0dnaKR9MzenJeP9kkqJBOrRlLH73DyPASn981QH6jNp0g30d8Bu6MLZAtHe4u8mlOD57/6U/WMzv7UnUAh62HsjZ9q1kd+u1sq90w1PXOOjJ6+3oT0sR6n4mU17NZ431IIKVlc+sVIz6cj/GPq01E2lmB9EG39uV0vFDiYxwZ00hfGeBc2yzGlcFw9LfRUCoyBeKLCQNwbByyBwNEa2cy2bIBYEApTAV9Opl|Chương 1468: Tiểu Thiên đến tột cùng là ai?;70LESelWmkUyoQDzQER0GNIEuE4UIT7UjQ2rLZpz7uVMix+B8b9ZnuJxOZqOtUbsULElwVwvO7zTs/qOfOjuInB+W3FtBydbWQRu4IwAAHfDdXAHZ3pv3Bcbj4QzpKWfYQWzAF9KctB1C3flgqsYBQB/LYPXoXBtrqgocEzdRTyOvIrAS4cWrQPvKFM9K6BHzrHSKWOcp0YBPOHnlpLSbl6ubNxsdN1zeQ+7hCSvUsO4Ut5eQWlR5JzHxxfl0wUX|Chương 1469: Linh Vương!;PBlwllDf71tTLu8zgzzyG3spqH0ed20hi9nh5eJwtuIrM40EvIUiPNQz8qQ9a6HAO4Tr6o1u/Rc4uMS+hYj1C9fxmUa6+oAoK8q3i7ir01yUqcsmWVdLmE5XJcdUw/t3u8U9XcIkc70G6cRY7QsZwOSog3DDcqTRY4gNhIA/SALYMDs0HTvpYd230jIhfN4pu61c29UggHv4R/dDJxd7LQ==|Chương 1470: Xung kích Bán Thần!;qXmnBjoJ3Sq+G9csfl5a7xBZyk+ul6Vvs9T/NLsi1ibZE55XMjRBsDZlq+UCsoaHWfcYkqwp0ox8Y3JVkY9HK+iEAGZpahE1W3HRY0640ePMtYjfU7XB6MIa0zoEbyiAklqLP2462slj2qj/KuQzxmFF4s5q7O+5fzdHTcX4hnw5/GGifBGMQxeUagbGKPmJsbSb+mS46MNdKJ4MZ4xhHg==|Chương 1471: Đánh chính là ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác!;R7nIX+VUgIIS2w51qVIah0Jm2yrTPbIcvg2UT4AeAcBFrHvnRbrwc7xZrsduDuZjyJRHApbawDPonYgO2ALO8oW6JApvaOP7vB4la1+pV9uzXEljGxsbH6P0ZRTF5ah9ktEygFE5pAUcKTCrKYZ+0wcA42s80Sy+78z6Ya7pRnoNiz0HstPQAWU1gUwNctm+CFDEYuBG5TzzM4ALve35KcDDGUMToG9Jq0BGnut3gvl30/5arsGoCpZbJmkpA1zs|Chương 1472: U Minh điện?;BA5TRUgh3xKu+zwmhDtFFwcf+oiFNM7q8iuSyBNuMoKC4t6Y8mvcxYaWQJ/fcWZsBfxaluNc3yAO2Ky7kaFUIyKN+7hcJFwdSFoDcqAoHbRVTBxnh3mgXUK3MwCtCPo0lQ4cc2XrDFy4h1KbAT14u95PH7X3NqjHxk174ivOpCD1RUTTxBd+1nIwdVVSlodHd9qdK+Jp/wuGPxB3Jhg4/g==|Chương 1473: Ngươi cùng Tiêu Dao Tử ai lợi hại?;pzQibxU+3pk4KdVs6NufdVYANGp1ZP+SxMz6a50BXxBDy3BpoRlHPOUkDJSvjCbeV7ewz+AAWBnjOALWyCr1nAG3Gu6BgYj94GkkEo/2YeOdbiJrQYhMZkgTTrG5NkAREpgCY/ZURAmlO2cRNKk6YCdd3z7O6LsoS9F9PJg3TWMD9Nl8ebpAssE7GWoItewHyBda6VVNbVrLB86ijSXQmBZdBetPIJeds8LJbXb6jmGczdoNVhSeRqDBCCitqRSO|Chương 1474: Biết thiên đại, biết trời cao!;X/5LGOB68YEN+VCjiUSdOqjBdBPXbNA1JMOXGZExH811KB6MNpopy6wPr5+2xwOfQekDMmznAIrkH3vV4jYOYQ3zIvj16IlODGAHF0utnLtYDlz+xiT2vyZbSRaqpJgJ9XRz/IxV+zT7O72OOrAkbk5zwkOVNy1HR6JY/wgDQYFrYOudgPk1dLE/AGZK7iswdcMmZnxZNwKpkmpb4Y+Yv+avlD3vVZRYLLgDAOhUqRCsQ0FDciAgwaYEKGqZG+zM|Chương 1475: Tiểu Tiểu Thiên, ngươi tốt lắm!;PpKHa500t2FzgbDj+AtzIh02AQ4cCqNzycocSRlXNySQ+gzAbkXmpLH0/rvCRmNeZQfzMJyf8lG6s3KzukKHodQYx1aHitBqQPfcbB4w11JXeQjtnxF73tdBn2fs7dS3i9FPoIwlFQmlacR8eTK0H2iqDaPuLyLH6LaMPoyVSfL01fPKtY1CJiuAu2Pw8u5sGHN5osuoMGfO98ybH8RgDfEyMiiEI+k9ip75VG5/KBvGUBUwG0JbR/6URskVwBQX|Chương 1476: Quy tắc, trật tự!;eUSPMPEBMIV3pdkiwKWYhRrByKidBg4NvwhLNsMnbWFgLU9EahgncdzOHw6XCQBO023IV6WRvFGXOLFFxPOok2xq8GOGi+ej6Y5mXztlK5HElA7GBu3zwME+3p5id+8kgkQRcSHd5SOIR829A7caRCaTgNAWasiUrCOxGG5syMYfiIt+o3qYxVYhaiAHMI21OyRtgN4xnH1CuA2G/3+RTg==|Chương 1477: Tận lực, không thẹn với lương tâm;jzssvUxFYP7ePNz/ZTt4VVJ8brMjgq9pIqb2ZEG+FctLv1LreHRaipfPYrSyOxqQ7TJ0BJWqM6kzBT+jdIa+SmViIi6YohXRZZ/wp/BHT3lJp+W66RDTZMfLQsGX9G8e7D5gXgar4mXDTqX6srwLlW4UL62d6pg16vsx5qLLs+bokAfCgIrh1eWcYogr414dW/73qIlN18ZiaTEUx8+Ftbe1Y4yUQr79exZYQd80zsHT/gNfAFdz1dhnLZr76tb9|Chương 1478: Tử chiến;IXuX1xD5i5lAFoypUkOD++Am6XPszAF4crEytEc3iGdt+dPhGCV0HW7p9p8hSFHYeGy0moUX9oXFw92nlTT7s5563sgKbbaXgqQ/E/pwIWtkSV4gUPBQHlJpLrpcKaIl0LA2eVqiMC4nmS+irxu7YUAkqDA4g79SpneccxbT8qcSdhw3s3+UfeK80CiqYd2u4FRVMh1DSclWUz0FVGedYg==|Chương 1479: Mười chiêu giết ngươi;fZgS++JUX8+9ZLbYE0pTCUXTK1pAQxUvRPaLXirBCaOMRXjEAVVXIOchm8MR0xVv10UVyAvD2tGXgNXCNBOdPRQ9b0dNHslu6akBcBauGzuXezF4+5ws5vEFNju/KTsMJ5udPdZCSjAsaqe88jSHF2O5UQcJTBQ4FOPPCZMWkvetfbaLHPLLPwxZWLb3kxbUy6wTpfuzhewgGzRxPsVo5A==|Chương 1480: Ngươi có phải muốn chết hay không?;NeA1pQnEOvtY56PGWFG+J5BIy5aaMtsvkP0yCnfyScUhuSTDTGYJKyP7j5D5uzQIsxxg20HHu2a4NVtIoS5e2zBoXyoEfyaAluT42C8x43Ze4no+VgWQe3PYW0CJgkEG2+deuPmn/ZQFK5yhdAqudVW8hN3nqXGc5emS1vyAUqLM9nFkIabsZw++zenUt7HwIxSyL0w4/ElLcxjgmc847lEpkPa4VsPG743j6Ana3X11F7U8ZZqIalcoSmNY9xLX|Chương 1481: Tiểu Tiểu Thiên, gọi trợ thủ của ngươi!;8BhQcdxdL0BNXWQVp2GHE4bX36BhG+LlKJ1qDTM/WkY1dIKjhmkkAHVrUDkur4bAZVia+NhxL4u+yv0b4pjRM/ZvvG5M+Qr9dAFdqELcvQg408TQPByBWn/7zN3hJIixeLZW8KXN3cxCYtKmBnYUBaRAZleWq9tzNa6SRfhnnfaGEaEKJiQwayVyoTc7ugTOl+Pf+tCTm3zTpoNBzCpISR2J8kP2WnYO8vu6dDKhJGxJfSdRc0vv+kJiIWhsEAX+|Chương 1482: Này kiếm, ta muốn!;WwbA33aeqJCODWfJM5AFNnwyXVJ4Y9R+4tykr4AwheL8HCmviiCd0F/ZpznfM7+uGU2utxiPcq7JXLnLNkQH/yPjGQUBySLv9ed2se2o69aH7TFjktZ9E3TBoO33AxlE0kQhLWzCGn37Yk7u4JLxL28NvRX5sAcklDmdBXUaQim/+fUtAnYyFNuIdspEjjEtm8Ho9Fw29ppnHseo2L4wSQ==|Chương 1483: Ta rất sợ đó đây!;H/yDwwEm4lcUvDHtB1SvytDnM8MtEFC94mSA8VmAAnaFC2xSkG7SECAqI9g2DZsnaYplgbhz5vJj3UwiU6ZVNdCxQxwxTYhFq6Z8y9YyEf9cw7HRSZqWasNQbXfkPf36/iFgVaotrBGaxmcF3KYXiXmhG8DzORn4pEGVeEpXq0T8BiY53z9SR2mCLojRDgZ355/bP8qadk9op3aTNSpk+A==|Chương 1484: Bàn bạc kỹ hơn? Theo trường cái quỷ!;c0Vi7s+k1iePKGoLH2Y3w+QFKpmZIGmKU1Wb/dCZPhPJ/5bmSdWuzkrzyQ9LdD3gHnQQw1DOuUbSuQ6vVx804NgsIrDNqBKbl3hbnriK8OyHKHw+vxW0k5YQHhqj0gYWmsZNhDrVtI6lfnfPway31hjzP98MUnvVTpvJzdeXfvmuVHvO8aC5LP2ZEyKbp+DLR3yocZd3mYHhc36CHJiGXsdQAscCMO+Pbv/RAybiMhrX15hcL5IXc6vmsYslNDSd|Chương 1485: Không phải vậy ngươi thế nào? Cắn ta?;4Eyv5WXZACLbtRr0p7bH8SYisp+ZqriHfRmXLiWP6Ai2Jvqe5VhMnPXUgE+Vf2A5xpxN5TFXGQFJfkv79rJxg8RK9KoJKDsEJokbRLZSB2d33dPWRw8OYPlmGs3yMhr4RfqTiFR2rxIcpdnL2TGv7i0pRhUYBw10ouB0PlxFL+SJsE5ZNOi1mHe3XDNnK44B2YNEyz446G2sunHSZwkT8JpSVeyGMOin+TNgP78oBYAco+IhuuavsjRbk7X5bU61|Chương 1486: Rồng có vẩy ngươc, Dương Diệp cũng có!;dnT2qVXLaVyrvXL2d+95D+r0wJxqcwSXGInTdXLUd/TsGN8aNyyr15FF2N5EV2HkTPPSms0mJpWSUqpI9Haeiu6Te12VxyWNGtgGoVUAKD93NKKifPysTjVjSjSPidTvCx+5Plo2CmntEHCbCLYPwazO/9h++AVhpSTWWGgyRKkrFAgxoUK8jPwqsSCQ26xdWV2dOyJnkDBzv+TI6dzxySEaih9gJXE1gPXAGQf2ZM/E8th/W5TWHofAxzYSxefv|Chương 1487: Lai giả bất thiện!;ZWE3jVPOYA5zOp+TEsPZH0Bx4PfBW1sUGIwuECH8lxwJyC/8MGgqr/x+FTa5FFtzzKAiqF3Obvgp9ef9uz44cJ0Pf45iHFv2KlRIEJL15KIODYykEUuKidjyYnlkkjhoyNzFYQqIN8lSJ4ShDneShqhEXN5kGQL5RsCo6jVGx3db62efKuukMzmgiJzoVjdYZl038CC/CIcbsVv6Sv9vnw==|Chương 1488: Mười vị thần giả? Bất quá mười kiếm mà thôi!;fanbbyWMPXqxPUQ8JErGQHO/JIpLaahOfKqtS4VimX9QopyJ3bW1rJKVEqOkeF2MvYOWVVHkPJXQdkang0BwwfSnJb3smJvx9rooueSZIb3zAgcVodPrtHa+klMqfNDfBvn+QegjvHBgvqO9i5JsNl5L1cpuYaBJAB3kccy47raBYR+nQ7Rtyc+hSEoKrqO5VKMd6XtgzYuNaqvCRIzFoXf6LNcCsPtrouB8s879t3eOkBSqRsKLeLgJF3yeK6nA|Chương 1489: Không tiếp thật sao?;7sxz360sVcX9XVlfLKzhgYMWEv3oay1T4mv75uvICnmmEgTg1kq6w7OYwkMaxalNl3aUt4Dswd4dH+GnxcFmkEcH+aPYUO6aE7eS03OxMQ2RZl+bdjQR9FagYQYiSqIqegyBw+/pHLG5GFblXQqQBo4HCuOzoZl3IOraqQyObUrDSqr/qYnPMpDND9qC9DMyG6A/2BFqX9rfxFGudotnJg==|Chương 1490: Vậy ngươi liền mang đi đi!;/Z0Jom9rORIcM4C59ZFaa7Se+ee+j0LHZ3zRNFuwNXVhSZZFQy8771Yr/aKSXZbqhyAOIpU6NaikG/cNXCPZY64x7QSozyr3yONtsAgsNjsJedNes0vyVWxMYr1BR80i+/l6SC9BccdEYA6a0oRrVkoSlDlPSSN1gGY7dpqwxBeJaF0rLtY8TNFG3OY6sGGINbgl3i8FGoZhetcju88iATNVKIO+67Ccd64SS7oRdY1V6ekMGg4MDiD39i03z7bd|Chương 1491: Mắt chó coi thường người khác!;ClcErHgj0SLcWnGwENFDEXNV469VwMzVbWucdIG4RgAmGdM0CMPjJ4Ok9YOZRfvpfRcUmfOgdGuycbEMjeHu3I35RxSVpa9+/YrKwHUtCrklSarsX1kS3O9ZsX+ui59y4199MmqZacSUDoSPHEJGToUS1/BOCPYcIVAWgiow3lSfXpPkfbJdcNmueYw430UqvZ3kyPiulddY4l8/yAXsxVE/liofszJ3ZKDNONGaZl5nQVYypTaYpYkjCJiJrYpW|Chương 1492: Giết tới đi!;aeDR+u8NDID2l3ZY4FhNcAULOHMlrEYBwfYJ9I/1SgSDN4eOtaVOwczK9/eDmWKTj5DiBqCtd2ybCGDXQOICF+EkgudynQC0qa1WElDMO7tmdZxMnS3bpyJ1sSu+TrOZZzR3c1wMnbBrLKcFomY924RVTt6r/XTIOctLFtgPSQNWwiYQ0nA3tn6rTg2Tu3d9z/Q0jMUzDNDlKwzuLiXk+A==|Chương 1493: Tắm rửa!;rQ5YxA0RSTL8dzTz7qM/J9kETmy7CJ59db6a5ScLa3B2MT5YyzXedXS0bgSDm8zAxdaD5wGFHdUIgxuDnO4gxmmAFd5fot2e3YMIi+w10VTrnffpknj+iYv/JrqS7Htp6OpKod2RXCr7wXFn46KD72xQbe9FXXZ6iUuJUA3yAZoeTBpU0M1JZR3XqW7jH0aczh9Fedv03DDDpgqS5hMpaw==|Chương 1494: Ngươi thực sự là chán sống rồi!;OO6xxJe5hqjUGsf43YmTj1vVU0A1x4C+lpZPuqm/Fa+KH1T6WXEz/x0zXcm/6NcCZ2Cz3M0khFyoUhWYmbZJnIGz1E9cWwFaTiTvfeFRDPfmRRvYjioJeEZCDqp3/EM77jEfsskEpp0A0O4Eq7xVvZdJ+Y1pqILvsbv1/qKG40iFa8oViVFFylqxhWcQVLEYgZbFgiK8vbBLONTkvGodncJ6hKiLm7K3CsOjaOkAhRpdbH2KiAmohyffwMJFMQKZ|Chương 1495: Kỳ thực, ta cũng là kỳ tài ngút trời!;xI6rOGRNVEtcH2pJiK+oC6M7zx9kzQmJjxrrRIm4Bqh2vOvUq7M+LJ57SiZgSw8RSVoiGawGx2M+n+sXdrQtph6aubsb3P9ot3tvCfYtu2/wb/MLhK7C5egzh6YcwTHm2C6IRszMbVRaa5rY9wdGnTjghecifEbsnVWSeJNduM0UXJ+kpbmUhYn8ep6ZPvBIYzK97xuuJKhQKhAh/aFacWHeBvH5pCWoo4atcEmen8PcgYe8sNu5FxaLbAf2dU+s|Chương 1496: Ba kiếm giết ngươi!?;RFjwod+TOjEiynR6IxQCrYfXddjCYQmkRLm1PnDFxZT6suRwwXYl1MNH9B+EWfMzOdR5o8LX8UB9c+o85NuuoTzCdrRsZw3VubntMIIV3OFZYLGzNewxnSvh/uiuwy23ijcrywtBh1Hi6rjUP74T9qoUIdKe0ceS/tmgnvueuLOVCXPMAiqlI5OddieR29X+51SsaGbk26B0vjIn9onz8A==|Chương 1497: Thật nhược thiên tài số một!;5nKJ/lWQY84ATwAiRz8sIzdry1qEXp2AmZdbRScgg+dCCG3iKVrnSqnfyHXvELOqy3TlGnKjkUELtx/ygCZ7MmJXGaKZwYMslRHZLW50kNO+i+VlPOot3VTtnv7QwNnxV9LjB2Qusdf8J200/T6RSsCyHhaflkFyDlG1pS0nbT3mBpWGLbDC3E3EoyrjbYWp5TZZt8NhkzBbE6s95D2YwI4TdMO5gz6xdSjcjGhnMajJAma5jiQV68N5xu6frV06|Chương 1498: Chờ ta trở lại!;zWHEBwmlzdIUzJLZHyoDr0NX0vIkHxuLomFujLs5DYrvbM6JbFo4WKoESk1fMuqphn3TsPYmYYlcsZwdPHqeM+keyLKQPZuueHRnmGUGeSGsLLmEWR803l6rg50vNpNJfwOgyCHkCT5+weuxlV5PftGshjQkhluNo3H01V0bWpYmwK3kiQw6sL97mM9WdOC/8WWVC/hVgF4WusjoQCy5Lw==|Chương 1499: Thật giống sẽ không có thua quá đây!;Mr3zckp0CYqBugVjCL/+2ZK5U6ItYEslnpt/nZGiMyjBcMFTvkyzSC/NTMUCT/1CQ+4haT3M/U/SHPKQPR4SXstv1M3/Mz4m/tcKi1s8DKOGikqEKXVNBqd6jtakIKJs8rCtn2u0tCvrNJn9Oy1F4j1T/DD1LI/WDOCpqaMjDrZF1QQp2tQqnR3Na72UsJdp4t+dE0Z7Yf3QVvh+BW65PD5i3ifjfUiu0SfoF2ARne9aoEAXxJ16ZafkY+XNZb3n|Chương 1500: Liều mạng, khi nào sợ quá?;saJCe6t1Xl2E3fz44gVsMtrVDPP6pJCdUyFvgoFDZMtbkN6flgTCY+IQlqqRo2AGcnftWc8ailuqPZ95ml8aUq95E9UIEqAJ4MQrBdXy7v/eCskDh+G06kh2lUeemvdiULw6da0I1EcvcFAafypRV9cBCABZOZnhSnnvqQq7OSL4CCiLEAS38uk893PU+44xUOFxneeKgU1i/XFXjGx//XBjx3KVksycti/dWudD/KCondSKcCxMa3E+YC39M49r|Chương 1501: Ngày hôm nay không xông!;/ncxpvyvUpO5CWOQ1xIXFnJ+JyRw8IxxMtfy5kK4ovx7cDoJow216KYDbxf1L7WtbXb3NyPgkC2yULGqS/jStwhP25X/2AK3fAATggul2FJ6zgWZhmQMGUP3dtGlpX58j7dqoaYuHER5T3VW8faBUIrNaSXoIQ43/78btRWM9xWqwSnNiuZyMTAPD8/Gii9XQgAhJM7Wej3H4HDP58zTxAq2wtC0V7qNrGcDuz+tdRGs6e4KMWsLAn1F5hK74kWE|Chương 1502: Nha, nhìn thấy một con kiếm linh!;9trSUyCGLcRP/zSwKsR2YhWeFKkFnm4fG2gCM5bf+VvZQlAp/wMFJjhLBkApmObCln8RjCJXsA6IjjijfTv90bCGzffBdIFF9A+ldAoMPwybsXpU0fw4khb7Q3Wf3vrlHfjcWuKvi38KyJQvgcpIA1MJV5g1Js3knq4OnpaLq9APyzDHs8FGKJviAQmcvsPvmICtJbR5hOFkgkA7HRli76N50yUNCLC0y8YVuxeDfODxOwBe428dp8odr7pdEG+K|Chương 1503: Chiến!;upo8TRO63NhxPaVc9xw2aL7pQ3UkdcsSA6Qtm8H8G/LM1qtPrFrxLtFV2z4SrmwKD2gqgMrhtTeGIrOB3ILxvpWCRg0oKSBY7nrSaimvw6U/xTnLsC7MmkDbEundTFbs55yBx37XX6qiDY7OyakNKHq/it8ZP++DHTDUgvjIRKK3xyuOMA9WIZCM3BX7nTMjVDYOPldTXKmln9Y9isyF6w==|Chương 1504: Đánh sợ rồi!;aqg6kW0gXVWKdZ/T9IMHzKgNjchco0V71IrqULTko7+cC6GcolgJmPWZVRyMuQCZfDv7tUXgz7THKGm/sbdhl8gJlVcRkw1+X6o/1DXCL2Y1AQ/OQlzOCl0cTppD2uo9JqhSCRG/KPOH3ZcLbw+tq7KLwi7TnojAKmHovghhALNR+HfCRmIqe2e3/DOBtSNbYuAheUEX59XwZBoH9W7e1g==|Chương 1505: Ba kiếm thả xong liền đi!;G0wZyG3xRm12205dLQ2P6VaJlLEsUWLMyT30ikH14oC5OOsgo431wW5QXZ7euVRmKl+klIyetXDW7BpzcXoSdngsSGgltAiPGweie0ufz/eUtudIhKeGwe//RvmvBs4XizasVUhJrKU0rDzmW8STPip+THPiD0ykPHdiVh8ac19fxqQxE6p2AYgkvv15oJZ0TthB0JvSWMXLwfYlap4mbBgv5Oz4TLdRgnlamyiywwryPRB4dk/7qCsDgl/3EezG|Chương 1506: Hèn mọn mới là vương đạo!;HE7J5jMBBlS6OJnmZgpoI/ZK5YYaq1je0ZGXtK8PPF6cxvKipjcM21tjHPc1HEfWYK9AaTosQQ0xb+Ko0Cf5T6VkESdB2PkoC8+Xa1Zzt7naNw4hTORN8n5HjnxlyxZ4GLIjvFHQa2ShVFAqCP55Gs0xdQpm6ORiVeJEmMv0MGUHQcTzFfc6jr0/DfdIqFsVE/e6DqjUl03ZrPt7QHShoBPQOGBD2/l+W140dAlFtXwCqS+k/Uh9PKrXO6DLfFVi|Chương 1507: Hồng Mông trong tháp bảo vật!;LAygF/TYxGx9807ZNgLf9fMnrpSFB0Kte44rM1rra6pgMMrCu5He60/fFrZbjIcATuIv8vmAPsW0gEZv7FfsqlDMNhgSiQW4NWa9x8uQpcrlAYNeveMVmC0K4EoICZfHFyyxfc3GeFNm4jbfzUADewEvjaaVWdjDl4vIJ1sDBVFjPijhqicQr5C/9qi4I4Ua/IkD80i4hdeBvCEB5zXdB/2+T1TZ3mIZ9cQhrxCkTZYCGgEAwZAYLJOmg3Mxzk/D|Chương 1508: Dương Diệp thời đại!;3bZfJEL3Y1A3t4dSj8WZLpFgfl4s0xcBgUmgJ0Mp14vZJGtTrGmOYYrxdp8G9Zffxgeu3DL0moN4uiuQpHykFp8/BWmzSJn5ze7cxJ7ABbHkxnrldYHeDFqKkyC9/Q/JWLWX/8zwKr6q2oGLGjUHixMgwf60exNgkoGO0cnuXGMeYu/O6YYYrxCt68NMuOp/VJm66FLwOwH1jSe5M45ZLg==|Chương 1509: Huyết Kiếm Yêu Quân?;YncnUS9P+DUGSfaQqdwmLXYlBrRR13w43HgbIdSAjSinSbBXif6+aQ9ELuHIeotqE6SFevzdb0Hg2JSlcoXHBx3CVCW+5z/zpVdCK3/pJ+b0qQt4z/ZWUBsZ4Lq+E7arEE2pllp+v+PnFd+5lyojK/mxNQXV6Y2zlTeNx2bxSDjcXtdv++9yZhyqYsjb70aI6/ZIH3JCdjGqyDOC5z7crA==|Chương 1510: Luân Hồi cảnh cường giả, giết tới nương tay quá!;4OyoKTZu5XvwBQyVZkYoQOt90PTwq3sV6pqHvd9B2emCJUsZju9CtaKpUjGkVZtsJ5pqwgv1l8ezxRl1JgdNMvtmeKkfct919RxdFhx2ol5QrHPpNA3Hw/usoAK1/IMuHHGuvpjU7ZzntzXlBTyzmFyRFPPzrY6FPT1eAUR1DReEx8Dn+iIBlzLwAWYkVWgSkpFxdZpRG2g8Tdy4Fn9IwBSeBWtyZ/Uw6WXjzusWZebL5Sy3h+gaCMhKfd2ZIZW3|Chương 151: Dương Diệp, chờ ngươi đã lâu;gi4FlJ8BEaacTE1LNQAd0GOTsf8UsTLPGIa5FSi/FtaDh9N9UdRrhRd9gwpvvb4vg9t8dxNh2q97lEkLSPME4lcGV8QK6hmdchtiFqiJEb8uOuW5FdCJ0D2iyxMDIZTZ24obPxbPcPuPAOiBI/pyt0trXqXkuS8gPvBhiy9HIUSl6D0rM/OnuLf3mn6m707+FQo17YOVB7jnkCWDyfV6BbqyCxJHaPD5fP6wKh+TtK/M6qqsCOsRUppQr7/lQQfJ|Chương 1512: Ta đùa giỡn!;X/rELJYoxk8HQQ93HEbOebDsLDS+C5vhVyEjrW2V36e2JxYJnH1VINi4Hq8M7BarvfNUBIfcKm1Di3ZonAHF/CgHvqDD0wc22HFSiJLZJFnXmJ8Rvrt8JNNA9xpWrqYERiRch09H005Yv15RO0/LxGTQmLA2slRsDV+bfqlxm3A5TUgUBu9m18sc0oI869OjnLujuY2py1X3IUQwAcK3SA==|Chương 1513: Ngươi cho rằng ngươi là Dương Diệp?;pz484O0GSiR5JK6hxPuJvJMISkBPtrv7xKFeQ43bjnXuwxosjkgNn8Q6kyxFmklHhG71u8ZeXifN8ZC7ljAOagWumimQr8+wIw1tSmHfoFj3Nuvdu6gLQugYtv91zgastOUFjd698PyTmmcyd5wp3tvlEr2/aLScIefLhMmvIbj1vPFKIPeRA/AseIjlWz0XC5YlMizJuloV9VLbppoSPzy+1xIYOJwluiSJc/RR8NAt834R48Tsq7/7Uq5cxf/2|Chương 1514: Chúng ta bao nhiêu năm không thấy?;3TdtiLPLmTYESECc0QzC/WD+ZFLjPA3gVLlc3Z0jYYEEuFn8yHWAKZAyuz6zuUE6kipt7yKMsBTbRgaU7vYIs3cAtSYyJta8llVFqtBEC4Qmtoujv8fv2G4M+Z0QVmqBxH6kJfWcanQ79jij/47Av1Ysr9ITQumL8g7iDhUB/rblLKFqWA2rBlL+KEGE6zTG1eNXjZvaXKS5qXHembVzRVflgNEsI/0E7h79xnerNSOjBP5XMfeBEkhCtEc8qn2H|Chương 1515: Thật sự không phải ta!;q1umG7G+Lx8Paaqq3Hk9ZkpzNBXIvyx1ThqXYEpWzl0/6oIpgNc6lhzAZo2il6R3pmiaIx2JOWyrXgMFwGES2trsmRDtXH2OLAGSVGI9T6OJ4dHPxfMxCVRz2Jk80wdiRZfqtt1vF6qgLLO5Z1vEQSRTd24xkFnWUkq84ZlhFNH4/iL/1+6Wg22Z3KWgJ7DFkXj+Fp3ckEY0/uaM+HU/7Q==|Chương 1516: Cả nhà ngươi đều là nhân loại!;Ky8VzYXJ02WN03Vvb3OwjjoHWHerJrm4LfJVeQsURAGmoPxhRZoCWlJVkk4nxvR5UqkeefaYUV0AIXIGbwzVXdJRVpco8GeEfz6NRdfFOWmA1X259NW4+7R2cogeNBNoSM6FsxgTSg0bTw7SFNs6XO2LW50cOfTCg0WKYMJay+oFCTNnQ3L16TiLYmpObGMJ5hN4bidkjX6IxRAA9xeqseW8v0AeZnZBblIBY/LmewEGwzD8mqlHT+IPKjZ4bgG3|Chương 1517: Kiếm tu, giận dữ mà rút kiếm giết người!;9A4an/FkEjzowFG3Xz/xCP7rmnsUVKocn+Jlzc9oeKOwOAvA7KnOD9R1RLyRo3wXDLTykVav56kXagYUXWBe3N3u0db4mQ4pvlYkGqWEZWqs57Q6t0UigoDl3uye3G+KiBtcb0sMAnQe0IVcGwMI3anNf3+G7o7ToGY9gU+v3sEj6PjCecLlmJqYVo0qnsYQbjuOZ87wTwnUkab6GQ4sKCYzFL6IoMfuvsWmvnYGhiLhnksV28VlkuATKhUJtWUr|Chương 1518: Ta cho hắn xách giày cũng không xứng!;GXvzNgQkyag9Nbnd9pO9tVDVSM+fDX9a4TLqAXU/ogOoWVqj3UMxeh8PjmYevoESD/lIzRv+L6DNDB6Dis0w6IZGv6QyIBvqMiKM8ee1I1suh+Ge00snNByAtTGMH5JHfbbrLeRBZtOe5DyxFC+gTyo8y7Ql3kaYew8f6ZXd8uQFGWDmdB57aQFfRsgxpKoQv3XZaHA+qO2V5sdGSycuz6A3kZ9DmX4hxskH6D/gYt2hPUQdlaFt4+AR20KismqB|Chương 1519: Đánh các ngươi, cần khôi phục bản thể sao?;KSAcN7z53T4Qbmb6ihSMKGbt+ZsM3wotgEua2oJ5iZeyylFwSIa30ZzqJ/kP5LCQGl0n4cUYUSsi7WtyVlgIR5ylWenIZ6QrjGtsiu7jnflSgliXtv2lt0DbZ742YyBMAk8zdWQjhr/vYYXWdw2QuDBkaGAK/gSyDx9dJCEsviCmz2lm8XgIUjMc6hlFz+l5/SvP2xVvsN6odOXrz9EuuKYBtd1BkBZ9gtKVx41vFOQOfQ5Jit8SV9pAWpESEKQu|Chương 1520: Loại nhát gan!;KznvN+fhz6iP7I6x1I/rxrP87hFTYmdiuxRkWIG5FFlvQvF4TN7+PRNNCqyvxMsARMaTBOzCzIvpqxPGLpMzz0H8LaocD556KnBN9LYLExaBgsF+9pobbay7Ai7yzu+WT4Gzlt16Igww/OtufU97ArTO3R4GUSgIWdzzx8xxRpeP93Rpx2qICkCxC7pUe68Ca0h7DIR9FATdsvTGC542zQ==|Chương 1521: Ai tới, ta đánh chết ai!;pEmCg+rECZNau5adqz9Zos8w7WXhqGmXHLVQl13dHY1SopE359jt+KRCsIXvSAG04KZuQ7RncmL6SrIjLgpoS8kG9Mk7tEJd6NvtQfyEeASul6AC+N0sMzaU/pDJ6hVPZ2zh1F6wfF8nxRi2Jn0Sf75oE1HHaoqniO4lzrFwa/SlyZVCYf2uMjopxBcAAabmO87P7ZAxUFeQxLmaKdsQ7Q==|Chương 1522: Các ngươi xem, hắn vừa nãy ở khoác lác!;iSY3p9gEG5pSlgSNbqy4YqY/DtS6GZNg587Uhd2u8hVkE7QGKtIZAcSEWCjP08AoOevfdN3Lrx6OPHmT5SFTFJ5EXJTWEYGGPtUmgNGbyFahRpQttYebdGHuqjuNNh7pL6dXhT0+5/6TZQDawuw5TaLmuJ+2785mcpFx85bvMwBTcgPX8/wJYBnO6ezwI7j49tTI1CnW/QwuIdR60q6xrmhEsBjqLjhhF76sChdZrrTYwIHobeZ8TnUQr3EgaW76|Chương 1523: Đợi định!;5uQD8+MYnE3geLOvPBmIzZdBRi3954EogR/ffDkVxx540964HZ+tTj8CYfm158PZ6t3tQ3CHQiuEPdI1YToOADn3HGnZQA6TECySQCuqEgY5f2kdL8Y2UFcjYB5IrfMhLTHNuxqqGJ31KBQ93v8C1XYUQFHhCRTlaG9w1iwFgnl2xe5A5MaJBhxhaCXiQksv6yGomwgCg6lW1RI+Pw30ng==|Chương 1524: Ân, tựu chơi đùa!;Hv0n9A1wWjv2K9NfHa6uhFYnPiVf+7u2PMjodGG3IYQzA7ofyYyb5YpqtEkokn0mub9j2OJsy9EVjHy1HE/nkcud7D9hCRO6ytnquhpTHohZNJNtE3CMw+IaUQk4A7XkjZLKlmvyS8h6WLaslQenvnE97YM3am8O/Me1NWTCoz1eXmzwTM7ywUIoC/NZuNpKCSDQFUpCh5UKlfDQpLR2Ng==|Chương 1525: Từ nay về sau, ta làm một người tốt;hDmR+gPHiZMJa7wDJQ4KNNONcajq/vQAwgoXQJo677YWP0B4eL2DERuvUrRzElLn6a3BkIpqhLpSpFhRra4IMNkU0PMSaJQJD7c2DJX38GPF9K87JETYjtyotje45r1nzJgDSvsjpJx46LWJYdoKN8HRTwO+u95xEWkDXhVI4BEB/f1ybznz9Lps3HR+er3r+s2I1HwDF9lU+6KIV6+nXQ0/6RtT3VWozmtSoOGbhWK64MbYc9LYV7OjSY2fE9Ab|Chương 1526: Không không, ta không đi!;qRuXS9hYpbKOLKpHeSt1+14nR3zUlMVmwYZLQnc27iMkWBFR3R1wtM4qocIe5h1NjmroyoVQFWkG1tKGapqu9rrNJlWiuO8+NQ2pTaEVJSOlDjyXaCam+9oPHcco2hoK2N/NwsKfYA90ZDLIoiDSraSYbctb7XjyyUxHWEjpeunCXqXabNkN0ypO67sAbh9RNT0B+gc2dgbPDDXshr9qdxon4B0xaT/7RWNb4AdEeBgquTKYVQV32l5P7zLQ3hc8|Chương 1527: Yêu Thần chi lực!;Z/c+Mc81b8pLOD7LdYIt1VZTJX6AE9+YmxI+6J3Vq8jNnqYT9g/aQSlSgbw2Y574K4YTtmxcgT0m1cfrz3nIkk4F/Q5xIu7hXQ7o8Jo4EymlsKlu6piQyVchpNZ/IyzXRwHz5gDYsUrs6vrXuE+wnCgSE2PFyfqx4ftCxcJdoiBpOonnfUbcBSkcO7U7EWyzXDEY8n3XNHFuH6/z0pPnKg==|Chương 1528: Rút thăm được số một!;L/IcpC6C/AdYaeEbYFmBPiaL6QfCaqmIhCgdiN8t2LxAPndEk1tRBqSnn6z5GXpzsbx5BVzg1YM2HV6WPSeNUWzBdnWs/3F+oEz9T37IqCM9+QAJE1ntBgM+Qwte+kqnX5a1BwRRUWaI+EZXqbGtkQi2VHAgw7Q6imKze+yqYVQfFCQae8ZwmwYAE3+6OhyVj2TiPvH1buriZur2US8o7A==|Chương 1529: Đợi định!;/80SyirwY2hwJO7rDvHGoCeB7iAtsBAefgw4budk0H5DBRHO5eZ+u6oat0EYdf+Z8m1oPKKR7IbbG9+23CBKRIMCSQnFwcM93XIwXABES4uk/4ndvNNJMQgvkG77kYEYdP8A7wnFubPNrB27h0VWzQ4YWgjszcRW8MShl3YD/I/GchcTl9SwbTIZKEPqApj49nto9iY3MvJ9tlsBrQk/5A==|Chương 1530: Chúng ta thế nhưng mà nhận thức thật lâu rồi!!;U8T0CzdM8x1Iur/4IYfhQK/2v/40KA4KLMBM6sqsUmuPq59CFHMdwNsl1crO2LcUzTXmj8qsO2/C1dEW2oC6Nt0+oAK4L2sLDZ0cz1XL1GgCTsr3IkdLEGpLkqGbdqM2EMqWZGKK0OArdpIia4oHi8AhCvrpnoNRNve9WlyBeWjZV0T6qUfz0bvkfeDcdF3BGuxaaiCWtbF4/5xw8VIdyaS7MuXHbBtXBKaxD5GHYhEsiQaMjj7EluggzAdr1Lrk|Chương 1531: Áo ngủ lộ rồi (* việc xấu bị phát hiện)!;U3eqWTx0sez6bOVSvrtGuOr2+jxAVkwZWjm2unc5HXLMsvMTUg79kAXv2djzBEvx+rmz9xJipPXk+BC6UO9POFf9y1YcTpxSurSLU9jitYWdjJ1gQ4XiHh4lc6mdegJW2JfFBLYWuHrGiPVDAGNzz77W93ltKjE7hJnwV4fwR+7BCOjw71Ao0SK1A3djcUb2Yw3Dmj/yTlaOK2pxVMztML8hnBWBAI/KZbOvLLrA4dZ8TSpZNSRxU3TplEk9veVU|Chương 1532: Trí mạng độc tố;Qqo3cb7oxwiXD8SlvOsYM7uaP33HQLX6fOMwdJZPoYY/r+orIA37idZtB2qr+BjTN5FCdo3Jc3upZNwpuE9/dlZhCaE5MIczbyxOnuuQBqljB6YrVo4Rqk4LZHBHlgrfFNVXhJ0je/IejDeM63CSXidrOIYvxJLO1mI1yBpKXrb4kVnjZzbpUPqxk6IWXyqp9QHwWsBNyjQ2GB5+0NTHXg==|Chương 1533: Ta có chút ngượng ngùng rồi!;cemy/pCppEh/fv4Tgk7Zjj7wGFCv7Oh+1FUmOj6sfF+mgyHFA23UeqMBIDgTrF5VYXWaGhtT3sVuw1/GbZ6AiQry1wRzeV6p34d6PKAqorTI2Qe+4LzMM2lxB6DPbxZBPY+W5FPGpGIz9kWUWcnOwhgZAOtf/JXHLzg76wdES1miqL3i6q1R6j3oSQkkK4sKoKA4GMTcfPF9YsKf5xG74YGA8vyx0o14Mw9PO+XYXyakI/7pnQz2jzbKnaOQ65DG|Chương 1534: Dương Diệp? Giống như nghe qua!;yb0I4uvFJTweU+/ZrWj0MhaiBUvxE5MsdO0SgmIX6dNGSIZAFw2Q/2KKy0wQh8TNDyWij61BCweQsXF2mzji7Gki/G7+Bp8TwNN6w6fXUdqHWvYICnE14d7r0glIJSF5bszt6fNnYkveFbuozJlyjP53Dp7MS3q9qdSqUP2MfghJfx+rul15+1/eqKQMOY37+PBsfj3SS03wq1Mgjwij0ybQf7VmRuVHF0jT1zG1+ZfXoiOfIBApMq3Zjeq8eC4x|Chương 1535: Ta còn không có chiến có;Vi8avRpobH/GstK1frBfbFhqjuaXPWvVe6Dr6Ce6V9XQLXUJpmRdzM9yoX0YXUEzLx3b/ymgvGeJM/HDdW3ZpklDZhlnzEEs01wCXK4fGMszhqgIMeOqFODKKbfuUObTmd2FtgPNsL4mqhQWETeD+Yf0fBFfWmvsTC95AhaGRTCQWf9Y3OxWHxcLmxja4wGv1MgjBvGDaRqZNvNv5af113DT4Novnt15ZL57ZAG4io1jBSQrQhHIbwIqGZw3siCG|Chương 1536: Xung gai thần giả!;Vpy+nNMf8kgmW/2K/J0hd01bTw98GLCqRnVEfMYQfOTgqfdhNeAruTsjoQsGQEeo0Cb9hPqV9JPovW04FC9pye+QTqicLnSSY8oJLNtXqJ8iaj1QCpAZ8/NxptZwUB2USM8fn2c0n6N6A6VkU1DlU2H632Toi9AH8znPwmn2MNLMIihcSlsl9vw3lSmSdU2pxeiNUni+p5wX1UjqLCHscQ==|Chương 1537: Tiến về trước thần Phượng tộc!;j7KdWYf7uCLt68xEpYJxUFbMQbRBga7dO7ShofKcEJlAbnRCT5aUx3TzDPEdEb6j3ClGReNtx1JEV0H7WTgh2m9aekT+iL0QHa4hlhyMeUcXmXyfUZKII2DEKZKKZjNNJiwXGC08HXSXBH2N4MMqn1EY7m6Yi+IKd9WqMwuNOeulbuPHTs8inTQFI9BORDIEAOOd4HtwnpLTzs2EgiazQg6GwSO/eQZ+6Mjx2LY3psTD4mF/0DTcLJZK2+pbxU/m|Chương 1538: Thần Phượng tộc;/zAaCGwp2WepXB0hF024kjSIfJP+Yom6uNo9CZckeMBLAhQpdfn9Q994X5qoWkin54fVey7by11Je7fw6jpg2JSYP7gwFJ/iddZxLa4lEQQMjLGJu6FiNn9x6GYkTvFXVgtQaftMPsnwDTzHTics03OVcG03j/7B1nmxmKpO7CRJMxFVUBNJk6j8A17+a8g4nlw+4J3tBGLs7c/AknWGIQ==|Chương 1539: Giam cầm linh Chủ!;hBFYqmXSrgWK5Rheaf3P80w9Z8kjy/0adKNilmLA9g1Wezw63xD73nxBiAZ/nkznFs6dCbx+8QAwx6/Da5oXk31XMaL5NMkVO8m7HWIrAgzOqrTkDJ2BxH8XdG/7B1VEA4xG/B2QH0djBQUOkhsS4fnAjq4uNP8yQSZ0MvzPHgot+moTCH0kSPcSb/Ryoc9mwW8j1fSV2OrKvWuic8GYYw==|Chương 1540: Không tại nơi này thế gian rồi!;4pyXJD4JiXK8kUe68RKDOuzk1Dzt4WZ0BmLWNFrHWsdIFNny5YSTiVAsrRtpkRUGpWDEHyzfe+vO39P+RnJb0msVbYfCeV73zYxCzaikVGh0kkeiZnqZFDkWHeaq3i9ccon4AfHWVs2bOzX9/o46Zlw2RjQquPf75MY9IC7pq1iXEK8S7DHxnuxJGEZ1ba1+8gNDfGa0waT47AYQKMjmmZXVaPNfIRMy56YMrFgF30vWqPzM/KduI7xyImMPGXk0|Chương 1541: Giết chóc khởi!;DdkewhyAFHkiW6dsgh99rIHH47D/94ThboektN1tLnPzkLf/n23o4UQ1UUmeysJQXh7BO/tkSmVI53oXfrUALYTfg6kx3Wvj+svgRBFNlV2a1H+OIQY3szjjTC6QFUvwKY9Gyu6tPH3aIyaqs+0fB9zyIV5l8NeAQTk4T9uwd6ZG4ZcY0QCTsevUMQuMni1iiEjM0PQHBUikb/jpHIyXUw==|Chương 1542: Lăn, lập tức cút cho ta! ";BtCOuTISe0CMlat35qIXTypkP5lHmpnW4nt7dpPRg57UK1Q3xS9EkyWeZ0VCss5T+jWgo4A7CgrgqiJDzuexWA2fwl29dmaxXQ2+GrqPWae6oO2Fnit3+xk+mMtTQcoUh9ctSTJ6q0YGlHMh+SRWqxCSkb1Gsr/WKCML6BaufT83PWf46FF29Nn4SUrlXKqZdSJwbN4UDVA+pP9mXRVLOg==|Chương 1543: Dương Diệp phải chết!;IjSzaLHaWqWGsVQ1NLjY1+/TtWqoIrHvnnl9wwltg0iseilx2sCeCeyg0DFoY/c9YAxAorRy8N+e2MwLqibP9cpEp/UK/C9TRY6wvxPoPsOKh7x3lVpPBi+CwGjZRLfHjW+P0cmbA+1JAktES0oFFlmQBZ3/DZXGy1NDP6OCfD4PTRjvh4u/BcNU8C9nPJ/siTerNVQjyvZP9K1jJHZ+pA==|Chương 1544: Dương Diệp chết, Yêu tộc diệt!;MnRAIUXvStH6yPGyvpNLmPM8NZM6PdkEmAQjCCQzGVNnZa6ZFmxMZtN8cJnu2zWfx7UZEmHsldS2gSQdrzUF39AW3mUnU3/t364L895DButOl1P/sllnq+Acd13f814fSl8YFXiT5sVo+xE39qSz4RVZN/8rrq4xQDyL0ua46iEBVIl3i5EzD8UImUx1vwv1p4zV4DBJGWum5gp+op8pjPTc3dIy1tRDLQy5Q0j5kTRWSlFSGpSL+xFcR+5DM3m9|Chương 1545: Lục Đinh Thần hỏa!;Q/XDsvE04FLMy8lOzs3+VA+M6JbbLY7sZQ+OhpWzZXcbhFRDmw0lClM+k+YlBvlhFMDhww8/oZChFHomFvgDBpqOZAKV6U0Ry6CgArizxWNgQgBb4MODBEGZNw/96j894fSaCPcQvUBPxZzdWpiO+4ZuEMqERZIRZQTsBw6F5EH2XA/QCKP5O8Wu98QJrZkY94WyHO6QAcbomIcOdt+kiQ==|Chương 1546: Thế gian không tiếp tục Phượng vực!;QDO9kwJ7zafCBTYQZQ+06Lvctmtvjtk4mmPh5dTiJ2s1n9ZWHAU58hM+lbYarzpCXoWUOCBZDH1KbS2CM5QNwI+1KlG2gU5uTwbz2vfRaOLvAuzkrbN2YqfXipJ6ff6Um3mEh6eLzaZabL6M2+vG6NWDSwWnfzjli4vKJG5/W4dWLbibrc7DL74TZhM6RtaBMxDDBq12fT7FmqFOdeDm0iwrNGQXNQ/syD/2Nks+5DTaz/Dz3MxEZ3/bHWw1JWqU|Chương 1547: Kẻ này có thù tất báo!;E+QGZiQLZMlZWJeWln/4gPjuMrw468As35lYJRbPh2oCqHkXkg8gE8/IFDP/YlkEojl22AfBTvkUvX/O/hlc0U3Fqe64gpAfpgxRCrq3GmBnxFj32ho5mwa8mUJ8RjR9xGHtdkEJ600qZihhVa1PD+CF6j2KKJLMjTWiFI7OOl+6K6+VD4Twywxr4cvB+fUALziFEtKeY80EjB+8AdZGFg==|Chương 1548: Ma tộc, ta là ngươi mặc niệm!;dwPDXOJSq0hAwpvaq2MDRTgGpHIMnnMnO6DJlwPaNaPOKMNDT8oEyiTJogV42VfpvTSErCBQuXQ3ZzJJyVnBiHH2VwqElmIhU0koxUaDYbUBlItsf+POMr5AsWmOMWGHKzZSQn5+/PZckKrvftvOmQvifo/LoWAPW1XCsi5TdWc4EjEVLsJfgd/TyykXfO4VLfxuJBEW06CY41aBgVjV5sPh7/SRyAwpCT/sRCODlbI2aNnCLw3wtee8cUp03aN/|Chương 1549: 30 chiêu giết Dương Diệp;0KOkelEy9B1ItPhXqDLZXyVE69h6LKSpT318mLfQQ/nWmaPYiSpsmBDsdpsm0fd2LKatIjxxBz4D+V2qJFe2PgqfGVdzHL7lpr6adFkWsB1UHHmtaWnZreRLdAepHluERqxTeDmCAVBok5rC+YZRW8LsPUjWoHGy65KqKnoUWtDqZcUvvekVXaD5WQLO67CN1fg0mFR6FXWNK7PYByi7cJv8FUDGG9lJCZauuM4xJPqoIxywFBf6ZQBrD8J2Taac|Chương 1550: Chúng ta tâm sự;ysszqKVasCPrUq8Umj4YlscnLu5LpfTbpVfLj8EszzdQOv3LBUWfS3YRrwbga+W/6oMCJwAFW7jLr0rgx8z6az81nYuxy6tjSLAcFEMfIioqi8I5PFGFg5ziOPkCuznnPNt8gfZ910Kq+lwNndDbI4SnLp76/uHORhe23pt2OTYazjwf8Uw0+hWAnoyjpqXr6G83w0SpjQC0YwcTMduqLg==|Chương 1551: Đại lục cũng có thể sẽ bị đánh vỡ;DdByB8Qtfh86ivsk2ZrwW90uouCx7YdrxQHYwR3/3UjanUdv+fsQDXNSc39H6FxC1mkhB6WZfw2xO71/E962J5ZD6CEAQtS5ugSiI9XFYQBUsCdjK6t13uUcGzy/lkFonNVANv8QkjuauSrF8/De9/jSo6AMzdDSnByFic7xNlRdhMdBujMN7YvlT5wGpv6gCW1B9FJEnIdiERq6yc8LtBAglE7PxWiPrs9x0zZCxbR1/9j0IyV/dHYOxAca513w|Chương 1552: Muốn hắn tổ tông mười tám đời!;P36gJ0bYkZ5DO74sEmlRKhyY1btXd4Hb2ny/j3SZbY9zPM6082z5Pc+al/3PKCe9RSUXkKOd9j8rKFSl4zKZjhKxpcuaKosHIrGe6Be4FvmHLNrDbzZ90RmV2kE6MMv6KhlqbnbvIBIc1nImoNubJu9PFkyrO9IewTmHsfxTeEZxWxE6TercF+f9YObNhQ14N122IWnfD2PzMpCh6os8sJBb0oa5MXzU6DBzBoNVdFw5mcexirJKx+155gMKaWoT|Chương 1553: Vũ Mộ Chi Địa!;T6tReOgDulY/mnS302xlaNsiErWM4ejpT7epeQFyjjzTVqnx7cgx0bYpgbuQQVsCMFvX8tuOVioxy35bnvkUBRGCvGofbxPGh8hwdcnIS3Iz0ePT56/iDi8mEEqXN9a1aE0uUBR+hxQ9iyRkmLGvFSCFwKBdgygBMl2spn25R4zSJbAPrlR5ycoLRrnzCMdJqmUJlE+9TDZ1iXg+UHVKCw==|Chương 1554: Chương: Đến chết mới thôi, dám sao?;OFluwTef1ofAfSP5B69rNyTXiCVC/2KUjRJFmknaOI13yIywd3RfdHY2AVNnUjFu9CTHem7K9F4v4hGm1NOw74P36/eH6M072SH4NZEomoEnrKoOPto0p0iSWQ+hSURu6MU/OPE/YqzmUKETAg6AjQTGOv75+MlbqhBcBPLfXsMqMLJRpGoDQpdeBIwbr1pXqdfXQZEp/Meqg+ODO7YENQZRKcXXpf8a3FyIJIjI3XKyGtnPjyxESPbr1gK5juh/|Chương 1555: Chương: Linh Cung là ai khai sáng?;J9IXBh/DCe3Hg2FrJq0KAzkeag1q/EbYdi5sTFRORpApZ9Yk4clujvfVGYvs8ZPC3F5LtxSWeUJQQ1ClvxT6leSDxNpL1ZRQEH1qiMn7O3yJjwzpDqzS8zJnfG1oMbAgSfmjRxKPlUYzsruJjtfRqdOUGKOa3orieKIjuo+Hxa1He1snl5vQ8MRNJrNqiYf+jmAnzTsVHlQz4e6t29EB7M5M6BhTryM2VyRcHxzNyI3Qlhr5itDcEL8mwQaHPjhD|Chương 1556: Chương: Nàng ưa thích, ta cũng có thể cho nàng.";/8TRcTM9S3RNUxoAfc31if2OtaJlhKXYGV8zkNXWOK/4hdTibTGmzfwIn4WOSB2rrLHotl9+zLodYNiF2vW+MAdvV+KYqBawNbIw9qtWi8nkSA8ToCnwWqtpf70PPOh2vPxjMLECvQffKdN3eLFwsCvEZimzJwqUGqrIBjTqLV6bjrXZcFs418xLxhDUk1Ysfv+AltgX+Yqahn68Aa3s0HDHSPfJhrCDtBFQcUHsAipoOBA1NAPG+T368xSY/F7D|Chương 1557: Chương: Kiếm Đảm, Đao Phách;ZaehT8XBQzyetPIoZlluUY1L9l1j1Y3y/HI1i2AEvtAFNnC+zioDi8MNuBMh+oPxNqQvEeEit/lOo9QPvZMrU7KaFwAD0EbAfrYdD7/ynCeQ4YY9lw2GZQA54BJsI2ju1jHc0ImAdzsMPwqs0HYyTjdS5MQPO0gTEABq0w6MmBOkdtvpc84KgeMkyk403FftgTqodlAd1auBokTwsAcLBuWY28oAPcf9c2s2hz9LtY/UQ4MqlVhF8I1B+CQxz9rc|Chương 1558: Chương: Ta có kiếm ý sao?;y0TdtyGXNSLUPzTO6sEB0+gc7iaz8jwgKrz4FQ3KzU0r+fJNWGBszRf6yjLht+0IVIbWKTtDpygCKJmXRcBK1MKrm0daM8qLlicLkuPK7dHZaTrBmQtlzLINB7m4qlLh1ol6k5pT6nQAUjatq00NoYqUy3SXrV/pMOwPP4da40TFta81B4mKY9Z0o7yq6DRHzvum+AKN7hrS6IfQiUnOnS+JIFzSLlHENolnXFQpStr/uicYYoiHgyMINzmjPzHX|Chương 1559: Chương: Trí linh thể!;5YP+qn5/N8+e5YeH+hTqbbXYpzJnS0ZCLF7BdkiXn5Vh6qPxbBlYg+IHT2VMJNg/m0f3KRUk1rQ7VwWlHmed3Mcg36+IQDphMCrbvwhWrylsnFripijCDrTOpEzIyQbBtbI4RGdqsNcsyo8FhIZk2Udw5fsY4/ng57foyebCEjgw4q96ijrvbmRr6awE4spSDVNH3T/5BMEcwBMgHo7R+Q==|Chương 1560: Chương: Bắt sống thiên đạo chi chủ!;hNl/BTwpTIOT8MnkAHMoRbwqteZ67v4DS2QJLqYP52fsPwcCHuFBzZ9bMHki1fHyu2S/0ME8biscL6JW45dkjn4PsssPMOcXkX1lS38PDRrwHMr/dw0LIKx6v83oKo4JEG6c2c7T0z0SP6ZYiVEOIkaFhgTTLsvQ7MeqVtyQwgYEOA+vnzV584Ltqr2gZ71h9Kb3MYNjK/WloI27tEw83D0mJk/H615n4iIVkcrLAd9Ivmm108rnCXnrIuI671T7|Chương 1561: Chương: Âm dương cảnh!;bfgNpe7nigsDPj7iqyCC4xkjxXcIQj0aSR0+8aJra1Ws1vXoVCNKDMBcoZMyfW8e7h9P2/cfmt1O8vNAdIDZM7jKlfXX6ZeunLh5+BqGLYoSyGtNFPbH83BMTva4nM43/MrTZ4Q5UP10EbJSnrDRDCB0Co6TdFY8EV/IJ8dz8Ljo68r2Sw0107lVm0q/EOCgnPTQ18TDE7eBXVzW9Tizgg==|Chương 1562: Chương: Ngươi muốn thử một chút sao?;hWLMMYLAHNtGqYrhVp0eJDbCf+3P/zaFDzHt9o+au2pT5ynJ1NRwqaA4lOO7vqIbZgtONLV43LvEEc5MvCXn0AB5dZYWiAeDg7uExp1ginfzENl3PllibhN6dYFPLiHEiUSNnaMf8dtpFmUN2CXwvRrJ1AvvsAJbZtb83N8V2o7aoG90uveWbkCkFPXWaBL4a9HwWOsrdMraIDUl8s8eVw2iZSD/wC4ZhD5UXCSNdKFXIPIzfClVsWClxef9K9X8|Chương 1563: Chương: Hết thảy sự tình, hết sức là được!;9ka10G8JB9kqMXZYw9XaIe9Oet9oUA4R18wrS81SAAlC/uV88XXWCMLmqooS24XX/yVed7eCehdoPc0E5ZftX88xQqYgZnO34mHFJChRxQ6JIWPwbOCAAzlYtifLsrbOAhCuVXzREg4aD6dW4fGIZ+YLcUDfamLLvBxlBdp4MFHh5SfEcNWCNOVKHqnAjJgQkccvBIiJZlqccpFnIGqjLr04ohqo0yRZekRoyMx5j0P18TQDAPKg+S5Y1GrrQDpO|Chương 1564: Chương: Tới đi, một kiếm quyết sinh tử!;fbxvOu49wRkUFC2fxbQwXJEP/pjg720bWWhbdGfAkjzLJAlyZG2e4+zWi5XA61q3I5xkQFq7Kb4GtaZ8fi8hDZoX3Anpd1jKyEEEyk+mqsNYhcPXqW+xRdeMtOulsWOJUhLuXGZCMoDcb5UPg/l1XbNSsAS+rp6TQa/xjU0T2hGH8A2u9asfpeZXzyoCBpj4M3o2Dy1JBqBvDli+lbc38gi9E5xygZMbM611WszW0pgZxGi5s9xxw3b79euFVotF|Chương 1565: Chương: Kéo tới trong tòa tháp đến;pO11iJ5GJWjoGfEjfIrlagEpPeX9XLIi1blTl/g8RA06z/CtUVKdAHCUeALz0YbUKRimN0yLE0BBnICgBzXyfsjo4Q/wTeSEGQyYNhJVsa0n7XkmWjpTI1Tb8cQ6hihUPjwR4183EQzLIb8FM3Gi1wW1rySB37P0d2YcwEvV7fkxic3+9iP0SpsHNv3yupuczI7EVawFBVxQscaWU1iIb72TbY2WWF+iGmBRe287xFBCv8Xuki5syJyC6kauyehy|Chương 1566: Chương: Để ngươi nha đánh ta!;adfjo1inQiDoM9Wo+cmwywMYc95WYMHxiLRD69zQd3lOMI/TiLnAZ+9tVQPN6WUxx9S58KCP8VbIE/+VF+hrO1DHl9OeQlJCq7wuxU1Z4xaBfXxxVqHM5oV4wWwWijSrXPBbPeFh9UiKOYSycd8DV97lX7Hy6RLW9VcD0H1C9M4DodxtThyPbeUarmAL6GC3g//8rb80Fn96JGdQC47Tk+PoRCZ1gSnRaB4xkgTrdROAr4QvoAwv79wY8y3FpeqO|Chương 1567: Chương: Quần ẩu mới là vương đạo!;LQBC0/Ommgh0pnJTuuDRRb7SuW+j+O/w6I5PBCB3x/Lb7CTf8fZxbjLRrrtaDYwrADF9/dCid3ggOjtQz/ZqG+4plqT11D4LInm7GSNSCWTnAhRjPZkAE+sC1CCJe2BkYi8Nm92qwSGdhTHu+qpwbzFLBlkAz5Uv1kqbA7kqanjZf4Ny6+mEZbLqsGnWBNV1iWkfrRzYlLKELaMRMrpN+4aVUSZUBKjSw8HtFEtmyCMz3CIbSUAT1r3yltLg7mA8|Chương 1568: Chương: Kiếp sau đi!;hnCAdqrtg5GSZSVhEX5YnM3T0Y3uleNeY6RQUnfi5GcBD4c3xG1GF9BNnbHuRnttEtojkBszFcMd2rz5E+NG/nU6htcX49zOo0s0bHpy4mGfJArqr91/FI0tO3efFY0lneRZjxmUuLEF8y7ORJgIekSPx1WB/5I5FZadvVOcvnfSn52rCpO5c+jjobd1iD4DWgrMtG7TOjSyq07KriuvBA==|Chương 1569: Chương: U Minh phán quan!;5wenp41AlRvv3gpU8uXVbUKB9qv1P/LUfgQSTR/RpOnUdVDdpKb2mM57yirC9cx0U3YsBkAVgEK745xioyiiG5D+6iLlGS5WlLs6WY4amFcSnzwiixwgzyF/2i9yAEpR99D6pnEIEMBbBD6YwjNBsAQ6q43Q7iEqENXf4Ph6jlGjmWB4YO3ndzuhP4B/dtp3lfZfGeIrbQAmYmVSZvHDg8mAlKo40nAhSr4wJKgA7JMj9ADTSX/HZRIRRTQilfc1|Chương 1570: U Minh chán sống rồi sao?;n3timmNi1n5lle/3QpIAarrM+VB+HSBVACaHiUgCqBVUmchrgG6rwBFKD3J1POvZ6A8GbyEjvNca8s5CdJTq4ECORgDZ0EWPNR9B/Uv6Pjr1G6pKWwK3/V3lVYebjDDh7EZaSqZjeXwovxdZVsyvZcx7ujTUWaIKY4JtZlQEa76mNu4dSig3r9WbdAAH+bFB8+fXeKNRQSQ2KeU1cfqrFKyjpMZwKER9b1enlEouiUxBRMybvKqN2tcBXVw3TGq8|Chương 1571: Chương: Tiểu Thiên giúp đỡ!;S6HcVESo8/RdWG9fDx+uq8GuTAXv2iD3LReNZ8GdSXb+O991YqYkHiqmwrez4oIqiQeO3h6d66VX2BQZWWFLP+L9fgMODxtCOnq0kJPZlTr4wy/RCZfrmtt1aMiwqNJ66BBcm52se0foumPK4HpaFIi9WgOYBTzXkZTF3cnsoe0wv8kutomV7FlcL9vhnUAQ4zXGcjPBKZUgHIagUKfHoRjWQLAcDIly12LyDjbsTAXNGkSAnGAxvrdEk4FS7Zr+|Chương 1572: Chương: Một cái thường xuyên Luân Hồi người;QqF6EubJJ9QST8HerJsZfEXakkFG1TS0E1UHRv2Aq4h38Hwwj/L7ig/lS/eBRLJP4Q3dYOYHzr6RdIiWgpZYy6cljPKUBYwGzlK0f8hcqEfJ6lomaNHryRWicF2sPUx3GzCWqlb60kT3EY/yC1UKKXdNImbgUpu3ONN6ODZX3ms2cn4pUirZz1xOyJVi9cVTgS2ZztK0WdeXbs6Dg1S5FaP9HsJ88JLhN4bva7yqnbZwI74Mt6eyRaGrQIF0vjEi|Chương 1573: Chương: Đánh qua mấy lần đỡ!;D9glDXSH1QsQMIef+cGycrLdPbYhHKzNZqPu/pv5MqzEVLbcH3AFtwXVdojMoCzqFCJC2gzKLKul+Dpi0rvq7/b4fJG4v0opkFHROJbjWpkfWKP38Xw8jUGrvR012q33qtEwilmV0muGkfPW3xZ8oA8E69zUMeKHp5EkE7MPMaYplOl7fn9hDR1b9LP034ojTE1c+Kr5hjKFdJ9Vb9ibZHwV+NRzuXDptra+qt18N+Y4xZrxosMHKzudOVxChMB5|Chương 1574: Chương: Phong vũ nổi lên!;UxTJAK0y0SbbbfC0vZRIln0e9/FIGzsFlFNWlP42BoAE9wA2sJxhRQFzAr2/hoUk0Sg8wWThrFG3OIxqXuGw4stL7VPL9ZlPa+GWClmykKnL+gkEth+/XY6w/HiARaIJVy5/ZZi5+X/R0rRYvamWNhOWAwr+UvOue7rBvkxACG/gsUtmmnA5uPZDvSxM1iw0usZcMKqN2kKrMxDwhO32/y4qCgLXxc/T4eyrr70h/L+3/FYkESNBLqqnIs4mKJ/9|Chương 1575: Chương: Người đầu hàng không giết!;5VreEMKzsGweL3FdEzuitnE5sY/jHZtXX2O9uZ+DBGNXqFBDJH+kOefvmB5bKBvDD9UlNfTss8EuHLEJOjEhd7UjGxg8pY1YaZMrW+P26vN+l2nQ+DNoYSRwhgi2E+ye1IuwBM+4V6Hvch1WuqOJGv0p5YIg7Fq2tBYmVupzy18xGgY5BRWBUy6PO7RdGfzOHAYRWJbNncpQcvU55XOzFWRZu4U657BfL3REPG6IgJo3AWklA7SE8pNNkMNZ28pN|Chương 1576: Chương: Thiên địa phân!;UR+tpWY/Vfhh8l3tHrHnvvHI9DkH8pQsTMVM2FJZ6dGX3gYAD7kRCutHR4jVwMUyHjk+VedBYZRi/IaxPgH7odUeQtZ0eMOWsuQDxJJGHfmxOOTKv70C7AZh7S4ej6oIesFVyLlQdgaQWDDN5Whc0lpIso6dnb+/tSaBSelE3O4lL8a+xpSrNqLHQj68x272iZH6YqdA4MZiJb7kHtrL4g==|Chương 1577: Chương: Ta đến!;dUC1FSu5Ed4yhbDXMh0G4upqJlnBoBLziFs9J0Z7ePwiiaeueoXANq9T2iH7w/czfxDw6Xkx+y/zZihd22eJGfiITkc9j8s0MNQfCv6FVRijNep8tPDmVXVLJmjhitvhWXGcck6kGXd/SRfKy3pHnFPyhQEjtPmODG4VO0VTicKgSPwRXnf8nEQNVUXSn2wi5wwU+OBWo0qLCZtJUpXytg==|Chương 1578: Chương: Tự bạo!;xg3jrms8Li/bjXSKeGj0BU8EB+negy6bvI4mXkHAKdoWbh9YRuCEaAi6QGl76vrt1m0mqfxMensGJnghWk8R0VCSuqFyHupTuTl13jI6wB2FOM6wfDp1IKsxBbrjv/IHrpdDRruBLhP3lw/8X+LZUezmxVfF8qYLOVio8EOBTbamWy/xCRR33FicKRc6p3guhSHMdr6rNbEU6TNnGaCYyw==|Chương 1579: Chương: Thiên đạo chi chủ!;dv098taFM6ixhnILauf5x8x+aQ5u1RrepmKpEwK3OTvW8cE+Xa+ZYtoB0GagMfUhn0cSQsorfE7tYhQCDYuUsWNbWdMaHxry36kECDpei+PhTFYP9Hs3b6uzO9hH/G1IXriVXo9aZCxUqx5CbwhvUMr+icQnrvyRKI7VFPeaGHzvc+1/JSFo+NpWmP0cVts0RAqDBe8xYJuRnWQvYaPeJMoFnvMx2iRuNLN1WeUBAClhRQMv6iHzMZ45MiJBT6KL|Chương 1580: Chương: Tịch Diệt Băng Thiên!;6ZOiuhDTTH++Gl2nK1RHzIGM3noxYS/V+IO+1VOammpPrTmebh2qdAJ6tB572v3YNGzSi8CCL+GEuePePijruE6TjCbz/BHCXFBRF39ejTEiJwyY6DMAn5gudylMGRTMIaPH7/ZdLY7hu1KgbQeY/DYWvxzTz+72E58iv50thwR8useWm0lVxC3TkxgXJQOsBy5nH6gz/Tx6kytZBELsoOczUICS12lrIaBRw0xqTK84MEH4UEy9+XR4G0napY9z|Chương 1581: Chương: U Minh, Khống Tinh Ti!;xx6Dl/Tt2txDgZIp463yxXWZeOfioYjbzoimd4MoPk/PSaRHRZklAxDu19hJP8vR0KhjNtq0At4Gg8U3h1TatuUE8qh0cUoDvYUfEYt4J5qlLILV4ZB8C4CH93jjTHPVDSRdx+q4AzGr1jXw0xUxrnqYxv94QCDM4H13g/D5SMm27bB8Aj8RqGrP/+BSyiL1Lunlhc5tzkcRiyaHKqRz4hWV0EK3/Yk7W/iroXSPrdSAloFd527N4YPuGsh4Iazw|Chương 1582: Chương: U Minh thập điện đứng đầu!;L0OspgNAsM4CsHnDkb6Ux9OEWqDGrE+WzhcnRiEWqJnMocUHnqbuCTR975uJ0L1NhRUFVMCt8z+prtbiKI0wTUKt+4/RtoxjDM8kcooDt4xIi2C001RK77ppExqaKoG4ZM4XpDt1rkZrO8xzXglBoi43WP8+sQQ6HRJQ0zOdrxbsCpLOOBkqFwphRWhTry/u57NIQoLSSqF6V8U7B+/4CBxqbAEGuiozWf6H5Xm0m+J+ILkqxYnSB/9k+FvFVNMr|Chương 1583: Chương: Rất quen thuộc huyết mạch hương vị!;oGT0tM94YVi5X5SDczHyTlW7+l99E4sBphTN0Z8Gt1wHiBLeENEcSwDVtzqFqqGwfmNnl8WiebawlZMuvCmXbCy5I0wo9XEuwUOCxi64AAJSNx0NplvCoXF/Pp7tJhoWf9WIjIeYxOrtlUMBDLcmUS0zz076e+C7YG5RLsCYu3TebCwRr73q0KssG3WaPHfBDZT3fL1MXQQUcLTR+Og/fJqhfbPJqmo3EES43xxzGEfPQOgqBkImY9vZzM8zqkb6|Chương 1584: Chương: U Minh điện chủ!;0gqVsY2b9txWByxn6BoXZapoa7XDf0r38Fwtpuyx216Y9vEkGQ0j7hYTKXXBm34a97VVAyhWOhqXfTdvtlYfWhugQWTaVTO7K7f5aOoM8dbmWjuD2HOdZ/QHb+3e6RFUkJDaUmVJLTwhalErt656ArqNcR882hiYySVemeY6cltIL3+YB613YtmTDeVE9lwovvdMdoxv1zFku+iWku9AUA==|Chương 1585: Chương: Vô địch Tiểu Thiên!;67xLGGh/olxAvqqd/lZv6jKuL9QPCgFEd+Jp+9VNrf90dXqNNQpJxgEMIMvKReHIm1DzwJAh04ErIbvvP78qpW67cxGN5y3jyVwUfdCiPSZ3NuSw52Lyj2gOfj61qOkA4B5SKQhaWPakxiiwY0q9lruzvZpqKjfFQz+YUHa4XLLaKYvMUP1XMtovlvZU2igD0BaFJdMjPv/TmOpzb18n2FOw//Mjn6/utvFkVLDCQ9bKG0Mz0fpRAsBHShsvRj+7|Chương 1586: Chương: Ngươi lại tính cái gì đồ vật!;JDUZyiNeoNFHkm1EII3hAsVGOoAM5XenDcxfmiPmTV+CiepEalycQoM3oSjxGOF/C0rtiJ+vTPG3XZOxWxYw5iYBsBORQoqBgpJ/9144VSzOfei+UVJH4Ggllpa5KGNUBl8o6RLKrosm5r4lrSuGM0/hDzo01s8svuThk3fdEXgj2K53vH+tBTgMgrOyTHLc2+e7KEx9AOKHgR4Mmnj0pcjYIgVZshpOA7qblp+G5GNv+DLce23ngm2Eje6iZXaN|Chương 1587: Chương: Tại cho ta lải nhải một câu?;8aFh3T1wi4s0R1p5KqB8YjZd5VUF20FOXpD+VTiu9ErIWZ8u7u3g+obu5VO5QiPXQW9wWgqn7oMj818AgAGX3yJ660OycIW6bjnKSHWwxEJ9h1p4EzhdVfVC8vdcDvXIllFWsDbk5j6E5C/+WuYzZ/kVh809mh4goMD4UlmoXK038KMBf/tSOPchQrSmfiyVO4+szq3tZFq6ExorN0d6E5Q3Bm2QrCRv8V4xAAx9hAHvQQpj5KaCBSCE4vtMMKDR|Chương 1588: Chương: Ta như mạnh, không cần dựa vào Dương gia?;KK6I7RsfX3IwcV5bJeDZps1gFyrWuBL4WK2p0pctZswmyIEeiNQUXmuwcFkwrlYw41k77YEeJCFSsn1HRNRK3/JHAdR22EP58yMfBAU8wa7OHPOoGLKXRKvndI/M7p+Tt6vwIIORD+rj9zGmPgrhpM098MvhwTlvnyub/6ek0TrUdTxsaHTA0wb3a9VpK8teeBu+Zi9eJtFLa8zksiEhinjA/kl6qGw1ICiv8Xi6UhPmuqk0m/Cej9z7z8K3P/37|Chương 1589: Chương: Không có lực lượng, người như cẩu;qlTdftsPnMy2WoNV+MCD+JWeoNcRdI8ySbbdu+UYXaSLl/G8xK8Qy3b/pgNi/4gg6yABkBKWF9hAx8InxhECuRRqNvoeKdUGXQgqi4Df+QbGBiJ1AODGtPj3ddI+MarEe8WE7gwtVIpBeRJyJ/BGvFErROVa/L7iXBAAyIq4TfN6L040N0ymsPrVKWHr14Is686TYsruDYTvXywwHZqbChqWdN0TIw0R+MWUL/Hn5JyNOrbWJotWtED0SPkphaLG|Chương 1590: Chương: Trở về giết người!;Fj897r9m4yeSOtzMKL/npjnVRYzbfVsbfSsemsZmlxvcTcdjYwGMDFP9xI10IrituX9PuZyuXtI6UYt/HxmSLdJpBWOfgQYGGSOOBUkcXeMBfD+wLVnbtQ3dCO89dtkm2Bvwk665+jhX8u8z9SLxIiF6Z0Cntw5aYJ/dUeDxi7Qwnmizac/PCebOtgV1o0BHePa2bg9ysWTXHpLUSw6/KgjCYM31BykPiDvqRFdos9UJbtIbUmuJafla6XNwuzhb|Chương 1591: Chương: Cổ lão người tu hành;sU5PKVwPNZrjMPcpkVNdhDBYCDY4y0O9d7p47L5Fjf0iM7jpufsV50aIjBwjAxGVObST/QV4AyNL5YotnbrF96DPBZlET6AA8CxSmnWSdPJ6gnK3f24wy2vPKA9rkRHQRsHr0jeMLF8en51iLutU0SOyKaibu/f/wiJo4pgXL9tJVMKbZ29FALh6zUS/eCFsM+lKj1E2WFV9QZMTNL5j0GWAcluCQdIdGJtBh9eqdXDKOcBBN56+Ib52R/bwpsZl|Chương 1592: Chương: Đạo bào lão giả!;sHMt8c0stZWbtdunjZrvjZhAG9abY15wZfRe1QZIFtoXtbXd/cksBW6EiZ7CI1V9KHD7JYff4oSIItKAhXrnc5trT9L5d/G8JdqltPHEyIZP5PhXOgHmvo389fHR7Z5hzgy6M7lBXzoYbWdZoiH1kQQDX3PgfKeTu52295dXMKM5OVwsm7X9NBSO9pYl+4UijnxFQ7Pk5roHTm+d8t5o7w==|Chương 1593: Chương: Dương gia không tình thân!;GjHtT84/ytI5HekE8yjyyOXTn91rdU7fVmiIMUHsCKErZ7apRl0guximja/P86FaZP+P+OHmIMGUaClC/luyUoEjH/pvR+6lAWXiz/pPxN7B0liuYtfxeoLTH4fgUp8LBF6lJ8Yjq6063PWIOR8z4n8TUuhZPhR82FSwJvliY5L3q/sNaucsVbLTteM7zJRqN/CFNYGaReCMbivp0gHogo39bdu7cPOCHWs9aKDrgbTZl56H9vh5d24LLJinNHyN|Chương 1594: Lắng đọng, dung hợp!;6ra0qOscVbd907Guw32wCSz/5whjqHz32eeVgxdo+d0nasdy1p13x8njJvh1lxscMppXh9luD5IwousAhW1CA97jq+ycW6YUAxfnrxFKE/Q6NDUWas+iIOFxqRTXeFKoxvbOq17B0B1JrsxgSKUWmxJfxkSC6ktOXj/EvPQFfzxnYaAEQl+bTpTu66b5thRDhjFVin3cRuiOpztGyFwQMQ==|Chương 1595: Lại xuất hiện Sát Lục Kiếm Ý!;yEHkrgeoqFrFjfvyWzJ/8b9rYmMENNhABRM7+VZr623S/5e/WrNq5ztz2bQKahnoI6KB7y4lTkBb4j07QySAlt4+yZadGmqwg7woTedIQvGorayvuTjixCcfdCYWRY/lx8vdQKlCDeMXmC+6YXBjx3Y7jyHCGo7dkkav7mRHhkk6h9tXVVp0cj6NQ+zlZeGf7EEGbJ2+uttproNqKjfSDfbq3FSw3Aq/E/vGC8mmxrWyTBYyNNu79eTf7Azaba2c|Chương 159: Lục chương: Ám chi pháp tắc chung cực bản!;1wW5KZBgXEb1DSto46pXyVcmqOMjnES+a3s8px9VLx/gEEOYKc/BV3dZjc8ksmbzqmqhG+ryqycTyFDnLUHpa0ibg9FDsS7vBN51fc0vSg9Z8q3HhISAtwsFV/TL1mZqgpmutZIoP+Q6W+UK8BMFC7xRQ3WPWMy2Ifh1nG81ek+xtVAKuOPyh2NgznAdQqMlYDzmHim5TcneAZWwMG32cR768uQ0qLmE3eSWcgovJwT73NZs8g7uPWEk7FQaiy9K|Chương 1597: Chương: Hệ ngân hà!;2n1rTkYV00FloMLyzVsE4f0U+mXxWXPkOW976wp8MzM7xl3PdLecZ8fUnHO9wpb7ITcLBrGS5s1H9gXi3UwpFjqWSH6Xe8CmFF9I4rQcrykQRVfo8SkqA8wnjWAiSgHdcZ2g+a4+wBYh+Z1eCEAXc+cFADLhW+CWsY0yl0yG4n8FgLnwZYphJovQTsR5nXLgcu9MMHrqIP/qNNGsDhTZvA==|Chương 1598: Siêu việt Chí cảnh?;MEQChw/+NRVjQjqNvt5Gkdn0zhN/GvKvF9T71RVXtDInG+2jO8hRVMZwHxFw+sgoHbSrkcfamk4y6RPb0lrK9kC+i+k9KMpI2iqbrtvPwDraDKWwEGHxe5Xd5nBYHTa8jAa1xnFgy45jPtu41f6MP0MZNtHsN4ZZe83xLTvYq9vOcNum0yjkTEs1wfS5RBLDJOpOobIgoCWBtlb0qpUnJA==|Chương 1599: Chương: Miểu sát Chí cảnh!;T9LS7ZkaqtGVL6gHNhnY42//vdltv0wAhoyYrCBN3L/etZT3P6yv3a38EWyXwl3Cw2Uh998u9sGSFMeIvt9muq3n+96VRoapMtGFUI7DuEqtt3t7YUU65J1XK4n+Z5o4Zuiz8qhoe4ni71pfIZ3mjFdqPOsUSJqd1kqR+NN3l8aQopz2WQzeRUlwTeZx98atZeBFgl4ijuX72qOuII72E00zFsIcUQDNV9InGzH3n9MAB6Trkck0ha0BqDq67E58|Chương 1600: Hệ ngân hà, Lý gia!;/Zb8VjZvHheO/mL8wKhSw0JkD//LWHvgPC3PTHQ+qfI9oXwt10fa2WYRPh561QdN52BuFXk/iFBsPVCyZ7hOAGesSj7RCI/t7Nv1UdqGVEzerKMXBZu00/dX+lS/Zhjob/8pRsQ2lzHqBOrcy9hj7H4Vjiwue38a+TVpPVh1zudXrs38iSZ+DFLhAFRC6KvO4GKzke2qZ45iUjQQMGjaog==|Chương 1601: Chương: Ngươi ngăn trở hắn, ta rút lui trước;bS2ib//8DfaTOU2do6T3QKml+6ztjxSqqivsXx5Sf7Ws7XECtKRg/VAWZ+3Mixr6FrjBxX0V1uOxXUonW3h9dtJaAHir1ers+x1lRkrtWh2qTfw5mzWDFjLgwweB4mUlZYa8vqTZpJiaRMbj1itimdk6HR4XCIUHkuqalbxI3GyW5GcN7bDMywjoU2FgB6wicDGWE6TJnFZRZ66uC7SSgZktWz2kOrMFSFgrIzyQqMVC7e0hnvTILVUAAtWVTnXd|Chương 1602: Chí cảnh cường giả rất mạnh sao?;zXvuviLvE/9h/Kgn0lxGgsMm1EeO0jbwXGeqRT83hIsoBJ1zjhoQqj867TluwEfoNGNyJbcDI2CNaPgWw5Q0pV10k/lHydp21Q+a0KJ09jwyafTCBl5MbgZCq6m0JqHuvECddu0+cWu4eygiInAhaiZHBookx2n7ISckgHg1yq7unQn/0DaLIQ6FrU8YMdcQfRsUVyKewd/WZ8Crd9L3kCIhGASqNRVdBbSWhhAgStCu6WG5UNbRJOCFIi8JS7Jq|Chương 1603: Bằng ta yếu!";7oxrGbHZlr0NeLPPFNlAS0B3pl0CVNmG+56znwyXEjAxQouWGZ84gug6an4mIXm5GZxpLRFAAENfXglXlP+CRhO23VMcU6ceI9prRZZQItu3r6jPAHrZx/EuTMbTHRTU5DlSUOsLTVmjj6jLFJHMYv3JlMRAd+z3YRKj6+u01dkWmbwviave+uu1uR2QzIAxD8JCdFlwBtXVjfPulCwlhw==|Chương 1604: Luân Hồi quả!;VFhrAcu3S9qPLQe0mg+xMG/eNXOj7IoyqupYvKNxnlafdBi4uY1r58rIadlnz7UkG67N9zqx4ECdDniqdeE4dtMGvOpa5l1jZRQ1DbVFx3Mi1gBmgc5sSXI7YQHmgJAOxJKZvM0D/UzqaSKADnexY2tY2chpLM0lz6RTe+yh+7TdMJmsQskaI87Ysfojtqz6xe9HgYM+dWGXnfmDLW4rGA==|Chương 1605: Dương gia đệ nhất thiên tài!;cianMtg1JYHAsbe9wkLmjtWAf9B6HVhgyc1bS2/VsvCJaWGoALspcPQ4YHoYwhOUr6h7DfgPFAc+V8rhz9Fcge8ddQE9028aky2diY2IUF+9Dw/UA/1KR+G3feZScdpO2itjuFtw39n+SPB0tXXDGK/miBzYEEJYpE3xxz5apDnMB3Kih+zIk7d5T+E4Jw1FnKoeUpg82iYmo7t8j698gw9wAiFzxOEkL+ZyW8mWbdw5+V4ece12gx8M5ht2+4Kk|Chương 1606: Không phải hắn chết, tựu là hắn chết!;neEFALjboY8eJcDSvSzZW6QZIgLIaaTfefHyLgtnRGTc9LyQzhbEUIm1LTU6QIidk3RCCWn2HOVzV9hksBtrWsKOILUYSu7PHIoo7PCrIzl9e4Frzp3DggyIV5XHff/ExUIF6Pa4Mbn8Aps14Te/EkV89+WMeUY82DVdSP2WplNN0nCKf8Y5KfRweNWseIpyJD18e5eJYEgSaLCRd5LUW5atxu+Nnst3F7OhfrNc2yqTGt3reTK7tyhyW9iohoJk|Chương 1607: Vũ Tổ!;ok6VyC/8RPGAyrED3XLFd/oL5lOQFnKiZ6Aaw/AFFGQ0cNM0D20Re4j4S3bOKH5+IL52ss/VI1QcV4/xmqMfR0GZW5qk6EGLOvUBxF8JEHxPR5mWAVQe526QWTb1H4FGkRiyNjwpZXGv/D/hYy0mS+xO5dF8eCPXdyANTmhYmS1BUnzI0tkWWdvX/A+0S41Vq2UINBjIZefQ2wtMjk5pEw==|Chương 1608: Xấu tâm cảnh ta! Trừ chi!;gB3mHc0xIujBFVdEFFC0mJFN3Kns2vo0Osa9jw3BNsrxxltisUxhCm5ZYhzKvWzvYJR6/7FYoS6kFlKh7nNc/TwuSQ1UoRlkthCVkFHsgJUpgnGbnLwmFXL81AeVYgSVUtFNjcpXgo3H0hruX12j3vwCHuhIYn58irbyq1wNpR/29iMcJjuUeVpqtN8e3SdEtRIoAEajlTHoh8i1Jjrzere1zcX1AXHDbPad6+Y9fk4GUHWRSXu6uSE54M0KLIw5|Chương 1609: Võ đạo;gtr7MGHYHNBKIIqTIEA+lNd5DPNtI36H57gLi2IuqJJ5mvSLKInSn5syzt58XPBb5ZoNdSIB49PNWvjMjJ769KKDPyCONi5lAc3qIfHoG1UHvhoHA6kWwxRUvLptk3uG1VAY1TpqEnztKz8VDCTf0bW4xHV7mtnHJFr7lBhdzzxVDC/zIx6H1cimOKGSnatNl1uKi/Jh3CdCRydnLxEUIg==|Chương 1610: Luân Hồi quả!;4H/Hsw0mj0z9rhdISvGgcpY9XNAL31HJscXe5Aa91zEw7Ntpg/RKZDXUejwqEBxkjiuiazxDcaKE9OuArOoXzsN6j4WOFN8A17c6bWZlSpxLIjBu/u7fuuvZYKRQaatqVScA4kgI9hgL7CUoXUpo1N9CVbzpj0O9FRgd5IiZirvVv6i2akM63BTuNfKT91KbAmABHLxAXDklbSrQzb5hQg==|Chương 1611: Đại địa chi linh đâu?;ncsOCmds75HpBZEE4HL8xPIXe7PrQsAFps2rWRszec4Tqs37u13TlnUSZ/hqn1bdx1zRO7jkvN8tgwWsa4/2A2e7tJ0WBjiWBCmKapQ39D5VBX5AFxZ2kAu5+3dRBCHMJqXXFGwDCjealRfcYezlRcMoOh4M+G1R/jDqqyu/bp1+pcsqQKoME/8/flwHBCrCNO9jwiyFuaUFqWO1W9fInw==|Chương 1612: Hồng Mông Tháp tầng thứ tư!;WG19J2dJktalRJEefr9X507DsKwQ96sxB8DF/uomfj+kuD1lKQy/YBdyhVWrjo6qUz0SW/oL2dyy3NpUMBBslcZdTlsUj0kGib1+FL9ki2MnCJAdMH9kwOVON6AG1cW6gceI0o9k3d7s8pjKM3kCndqNK32paJnGd7koJP3J3nWm2lUTC/Gz+pe6fK0I1ngJqbKD0cA2xpgmVgZ60jS617DRa9bjYihxuk/9j0p7VvNpgoP8Qmnz3ChaGgmz+yQS|Chương 1613: Từ xưa đến nay, đệ nhất chiến thần!;nG4QIbgeq8q4cC7Yb8pPYqAVsaqf6uy/86R7oPn4B/0ug/4kAsu4GmsKFI8CeuVv4NjJWo/U1hlxtmJk/C0nnm56OaoiHuYQ1fze53wTjNMjPIQWNUmZni1khBF2xx/ZPW2Mv/QjrSwwjh6fmMBfieJfp1FdaIFHE1jI/HlYskP16RIaNzjv2mJJ7zI4A+o9zkLUPlwSRbIYQdaidE5zaLFIxEO0ypR+WDINhasocLRNNmD+0EZ3RZMwDTkEyuEc|Chương 1614: An Nam Tĩnh thực lực!;WsDZ5jVvfbABAOTT0yRAK4HVHHvqZtC8y1besXeD/SCx47YoljwYvN2ffEEqsO+e+I2t5qp0Eap+aYKYrqk65RprRoJTdSvKp9pIFOt9lkvEqeW20/EXiJuyiMTeFQHw5LiTiEfer5xMLK1Q8WWNJyEvjW1qzZuBk6b6+goeOl31qKTRtH3npwaCB16GiPoxUGEbe6p/3tyvTMfn7cV71A==|Chương 1615: Đoán xem ngươi chừng nào thì chết!;TPj9Cq1TTuGZ82TblKR9ZfwD0gE6BA29RWiaHLwnUkpoyawOfpqB0uOD2FDt5ekknYlfwnOuJoRiYWqbpQLVy83x+vpNSH4mnn23Nf2dibhyjYh24ervBVmfJaRRnuRnJTv3KZfu2kkpZnjI1TIh7uem97D6R84MDD1EbIvcC+PzINCVux2TYfadk3yymDFd8av87QvhGUmkuei0uGIbaqxOITbNWAUOFiL2DIAUeN+kkenbzLhvqlm6zs9Moory|Chương 1616: Muốn chết phải không?;hILvKlOWohr7kBH3L7ocOQeBcYgSXDJGxLBJr+0HY1tqrgvw8UwiQEHjDtonkAKVQCBt8cl9uvVBV+ZA+n1WSpVwAmq1D2Axd0vgcdcVLzwlv3CsdzXd9/FLuR1F8wu7tUPJ8fDtnu5RfcHdmfFBBF0FraOymmLIG1EMD1HWqTn5Hbb0zpidNZLX5+p2oFZy1WzcjsHzBF9TcMoJPGyQqA==|Chương 1617: Cút ra đây cho ta;0eZjvRhVFaQG9gLC96LM2Md6/j5khqxSAkq5h8mKTt1IEQrW8QAekE/Oj49Y/IMzX//9HQE+ALS8p+5udT/Zdfq9EVy1LQw+BLhb1VVpuxq/nLWpofceD8kQbYbzdr4XZDt3G9ztM+0COtK9OO6bmjMprrMyhwPnRmNLRlFB24RH8W58JiNuLHg6zp7dUxiALOgUoJDrc4nCDOb7hAHZwg==|Chương 1618: Mọi thứ đều có cái thứ nhất!;I0A9htHiUsVmTzyFXDOL8WpDeVqCg0g8wGcv4KN7NgtXbNi0QKmb+M9NliMKgh9c3936p9eDr4Z1zSI/JqGkESKE52i7763YXO84pDdoc/fR4ihan2J+ZFRQbEti736eADWb2/rTj7n5OJj0wzvsoLsiKGWnBT5tsoBpowBPw88DrrvwBoiDlakoRfzHEg35QMmycpuMkBhawapDakpoYawTMTc09ebBClIIjfvZe3gk/Puj8WkTeA3xJj8yrbOZ|Chương 1619: Ta chính là muốn phách lối, phách lối đến cùng!;uw86jI+r7/1nUhjuameeV7oYxThZH3SuGcchfuj8JABTZIDRckIL8S7mOmLj+P94TxkUfsFr85OZ66E6vWvYAa9gWwWLMoIXQurfWIm2HvMP/dGhSu+oVDTCZ1pWYvFK+Ef9WgaWeQHnyvh+YA5fscgZgB3z20v2JUZLkBY9JY3xIWcja5sJlvuzUCZzHcjm2l0H+GzQ1w/6dbc6vtLIBsyYuvNOWnZoz7fh/Tm8+b4pqIXN/FkznOwZSswbRCua|Chương 1620: Phụng Tiên các!;qJ6WkNRH6aLMTyIMutbKKmBeko9KDNA82Dg5E/5AT4pNky+mZL7M9KCsMqT1m/3aaVR77Z64We+u5NlAew+IuNiiGA2zhexSzhleNhFqPBYVIiU2AY7VTWfYXX901qaamL/Xsy2jtw3XkbPIcNtNtf7DyPcMfEOSmoCNeLJNXDXPAYC/IWuOc/4WclgfokZxunXZKNVaJ4JuJ5Z9WrvhvQ==|Chương 1621: Giở trò!;TwSQ+O/1eY6c9zLjqgxqCmuWn0zhut0eZi+U4PQAoTvAK70KOxawrB5RnQgQyHewxxKY4Croe1oVP1ipK/M1ZPs0Km+6K0KJK2BjkLleS/qMSKfm7TVJ/5tFETrN873JfdgvEhlCjDCBKYWkKsToKo41of9hlTtjOEl3+2MnyLN6QKZsWvll8Yfk2SSoc+9cvBQ30FWVg1mGOQGqLxxuMA==|Chương 1622: Cùng Kỳ, thú biến!;nZ1TSLf9R4NJPoS4ST44l59ZXFR0tqYZFLdsT8htI9KO6naXFC2INMYcwOB1t5Ve1czR0IXCpLKRxwv7BPMv1TEnwC+wXbOFwJblIZcN1+UVli9pJMb/0GLfd6Qg5MrRpwdE1oszZgukgIeiSmiqatZLcEHQpY917BfgFFfdvWLNfcm8tnnlUiE4evPhZnLOD26a+T/UwG8q+OQb6mLS7w==|Chương 1623: Có phải hay không rất tuyệt vọng?;IT6VaejnsY21+XzMbt/YkTLv7qc/iB+l0TtVBcajo11H3pthA8T34WSUt6yTeiwMadmL0TDOQV+Hl6iALrsxVKGRnw7PDnRqJABzd3J7CkzYWSnpatfAbbLRc9VSGcK78iVqXC88TU3eM72gvG5yvEJrXfENi1JSJeqSIGbEXAOQbgUL1L5LWYRAqvk9CtLkumF9t22mbNZ5/M7T4hGM02ZCqLYBVUROXkI3C3rUO0RMM1gLGLwXc5Qvujzp6Sae|Chương 1624: Không, vừa mới bắt đầu!;ZCD53KlTJ9PLFVj9yAhg64dYTt8qR8LHMLNeM1cZTp3fwecIrRV+wvEK/rT69obWcbu0/X2eDuzOAx22N2Z55Vthrctc1NtW8UwoyU7yE/PauMRsv3bPnz++GLlgkY4T/QlwrQKgU2VoSN12jnAS1vEy+JydG4Nt/l/zz0KGSXIZKSwbrDgy5X9+E9wc1nEzLh7h1UWR4yroik46uXRfeA==|Chương 1625: Sinh tử do trời định, có dám hay không?;mNozIggZBk1hDJ4o9/4hXX+q8gd6v7PEN2HeoCmqHMxBFfTDDDNN2jbomprQR4Vk7asFwAVZPr2J96lRsixTeCgNaMOMPaTDwhmpGQaNYZK2Aq2j+VvAwBfi0Dk4cxzGUb2pgKSUNe9ErX1J6RBg+YLmoNIIGvSO+blm5nAzE5UQfgKXVdsEF/WmkYfIXuGVnBqRrceflVIGImP4uOshnfCR6oiso9d+Ie5NngL/V0iigEZICGwsOsrVnF84ez2Q|Chương 1626: Ngươi nghĩ thế nào làm?;RlloVqeLc+/wYfkln6+HyKWOUuD89xlH7U0rCI22RVs57UQMjDcpHWr82Ms7eFzAjKVYZKT81ij9ax+xsEXGHn14pgNAJ2JTMMWpWL2o/+U3X6ovzqESQZFVBb/qAptOie7LyV0wQ86pJX37sx1zp3fw8gd9b2mE/hL5vvdbmYN2sn7rICqwERtTd8Y+o/Ognt7WMYM9Xn1RSY2MBto+ZA==|Chương 1627: Người nào càng hữu dụng, người nào sống!;OEVOl0svr2cP2D6OvfSwiuVBVy5m2UxUkt8Gu6xb3LHHGiYaSaBRiLWsyhFHe2/4VnK+kWTpmqSwpBt/B5jUffFWHVDYzN/k1fFBg1AWJcqWs41iecSIk7jGs03kLNSM72Vt68ARHxCn/ToZJFTI8E2qkMKHcwIh3arY8FOo9Od+BW1HaWYvsQveq1GgdtZhxQFQy2d3T2XCAKT5vYmM2ysdWXdIv5nh/b+Nm/OigWI61S8lewTGIia1tq/V/OBr|Chương 1628: Không nghĩ tới Chí cảnh yếu như vậy!;w1OYoZ4zkcheVgzpe7oMWUGHyNwMJ2SnF9qGs4+VCQnNRBlaFc2K9+tLx5p5QomZybeYo6irq7Y7zUWiwI2gvVGFKZdasctlaVvFywHGdyr/fMXsfX18m5RLaiCyLio5pNlzpvFxttWiemf3GavyHMC2NYDPswuqgX+A2cUq4z4aDcrSI51tAynLzZyokP8qnAD7KxV0BWhavYt2QN51oE0D51ptFPA8+qqsDpJC2/uKbBt/oe1L6VMKJ6Gp2IKs|Chương 1629: Ngươi không phải muốn chiến sao?;RSzOxvfj32H1rp1HEheqjcP1PMU7ql9EUjn8xYgg3N4We2VPS9Q0dUKxhZpyB3bxMVaf6FO6R83Qz5eOwQSLlOZEJn2OMgtUMlOeB/GDx1E4T7z6jDiXHUytHGRHe+gM5eRkNCFVeWDp/FuBBaT8zP3B3sOPZCzIqXxJ5qQSCSJmeUwkcScoA+WFx+u4qIInPSA6VZihr59O5ueERj1TQwbB7jb7bZCfcvVNkHRGUBbdO4nJ0SIkXAgXLW6uga5y|Chương 1630: Tên ta, viết ngược lại!;zqWy1m4yxeOtcqFPm4jxzGOwF9GYQT8aQS7m+0HYZrq2Z2rhVTve5Hat8iUDj+aG1jmL9r6iWLHOqPnwrj0EOcujZZJXfLoiILm8ZPd+jwMNFLEgVWsB/291hnwmhIp6WfdwwDfSxbMpQTwErypi5L2dKPEjZ2sFJgGyGu5knSWKruntpvmYzierU4rMaNmB54pe6XQPG56MJYuBsX5M5A==|Chương 1631: Cạo chết!;S9+AxBtqzPUV5/6/eeNEM76YeaHMiwQzbwB6kH27AbPMJCBr8knHWHPNScrPdXnF7qpWfV2JBK2e49FnnAq4m+1NM8DMjb13aEGq1JXyrnI5MEMQEp7NNq0/G6W2OWVLGAk/CLqlMN+o2TphKvZEpz44aiFWwKgiemMmgcqtQ9NaOAI3dIwRdNynu9AmgNi3a8tL9Mb6abK9RI320OsmZw==|Chương 1632: Dưỡng hồn thụ!;HEEDc1wtqPBfdhDRMrZ3Elr2QTumYsRoG4DelZq2Z0rx7SupAnCrz/BkMhsz5qjma70uSoj75SYO4XBE50gstZieKrHGzSr0/KE+nRp8ImAR0Ef6t0ENAQWNvDoOt90TTsDkJ7kPr0zAk/ZiIxG+2KDIlZuVZHiMnitqcTiB5/GbCj9kVXjfrbNWOjKfwHgN3toKT5Rctq9MZhJ3FE8pKw==|Chương 1633: Tiểu Bạch, mượn kiếm dùng một lát!;CXFn0SPwzP16Pilj16SQtjdiDjL0c7OuyQjF7Bbg6KMlRSHtCsCTGTRsIm4JNMhHU6g9US0aKWKXCxOIspAhCqhPT90ESVQ7XHUsnWdu0qT6+/cFdbWcxBOnhOQXQ4wMo5HblikwC1ivwP5AABmQz6QonOcbbkxUfvjw4xn9e58wOQugHCFuEIgweCkV3KjIGS9mWn5OPfkK27Z6ZHZuhP40G37sp+6EmCdO7RG1cnhuGEtlJM+aYnEM3frzvcpl|Chương 1634: Dùng kiếm Tiểu Bạch!;txwy380s+dr1YYLePOlyF4i3Hr5CBN2g9wWFfjvxEOpwPyYp8BfgEYTv+71izCT39xxZ1z562rn49jVsyTMkZhKJquSrYV+jXirsdhCI60XCiIE9JJQo8R0zr2Jpv8Dyqh12MqP86CE/jQhpP/A08iZNgxIvPjXq6pi1rXfuN1/qVDtmQrQbNxJNJHAbuXIbfnC1g8jhkRHKRVas9NzqZg==|Chương 1635: Chúng ta đi Khô gia đoạt!;YY4hOme+r/fEol3aC4kPLQfU/DRI8vlE684oP01Oe76NbyZM2IfMkkPIJx4pqMORgZAx+5UXucAwrevGeqz68x7nZhO943A+JjUg11yhy3FZBkeZXjMIIlkEfhKPaeia3YKQIjJ4j97ACjhCaPJ/wTJA6/S8dgSNh1WatUcsVC8WBILW7eVoX1cr0NnyGjj3N5Tqt4yIhLKiFSsJqJn80iwOkP8+MRhR5CFCprGQM7OkAyCPWDzM3ngDGTxsK3EM|Chương 1636: Khô gia dùng kiếm nữ tử!;dU8mwekUFqUtuXAfEOYpk3zj+Hqqf21pS2iN7QmCkhL+vWCHZf3oCGKLa/vSFxsgUHbDa+NU7wQ0VBM06+KCEFUTEEcDn2NciKWpC9I+qJtNYKGRfe88y8VW79Y59cnC+xnG3bvHRwJooTf/Sh1/50o64JsR/2PQzQAUBKZnxmh6c+jofYiKLzAgPYsjAfsQcXkV7S2IFO4Z53svzOovy0JCP4TpkgWEB7mmHX7EYS/sz93gL5g3hOIcqY1iP3ux|Chương 1637: Cường đại Kiếm Hồn kỹ!;RBhj8MLe6nbRnzVYJFgwxzORfIc6MtqAIJb+A4Q6zqP2ApgWM18xif6IDr7m1npEcDKfr6mlG88GbendMlkFWrZKkePgHlck8LgW1t9gooan08qcR1bzofu9DdeTetof9HfKXgjTaDWYccQ6gziiKqZpwDUiqG0y9mFciZJw1UM61eK0NP7adPj/1A9zb6fpL4Fhi331yupDdkg33h8xUw==|Chương 1638: Học Kiếm Hồn kỹ!;Ji9SzVKMfGkyHwmCtvYfdo9tS4H8Dk9x6abZTnozrbLLlhCweND9vmQdTEhCiDNKwcji4OlKkwYP4B8kCpWm1Ep2xBxc8ygF1AOExRIu+PtvgVvk/1zZA2svW1PLyBKy0NXtxX5X1C2SwjwADo9/y5HR/adPmaMDDixpbewxB370zcUMNjvA+n584FeL6oS8bNTViSeaQovblnmGhw0vTg==|Chương 1639: Ngứa tay, có chút muốn chém người!;g+0QDb4HA41US88l3aDgMP2k7tGbKVYnKpQGlc9Pl7dbF/LVPzFXoW7eK2E9XRb4t6coXYH/ms2u7aey6qQJZsFRF795dfjNU3r3lOsbNWVBgvlSwnHs+0hbjZMlMM7PUhfQMJHsQTBfDmql6XiLyP2MoZFhm1N1XDKN8Sp4p2+kEhYxt2r0HYruoEnWxAndeRe0GQtZeNsvGiFDJpHoQQNNtYEZTrUxigdbEQl4X0XpzwmO/hpOO6j3cb8m2cy8|Chương 1640: Liên quan gì đến ngươi!;gCZ3sSfhGHv7Hurbt5bKxsZ+0t4eokLX082DyvVADTmG/po0Sw1xlOrV7SRVf7z9EPp3r9Ds+Z+4RLdmH/F2+1xvNKZS60M5frh6hENFNNjLF79TGhDVKmI0sbx3H3Ppd5OxxMDL9nPutvB0d0ctig1J8hQxTfb2YiYEHhuT2dc4BqvGgh0CdMs0ci3cc4FpJVry7EOwEg54RcZrfJNuSg==|Chương 1641: Ngươi biết Tiêu Diêu Tử?;dN2YYfdnSGOcVxD7/UWrJ6exDzT/flUnzkFPI5qrKxvQsJQALYh1Th1490gkuNJsalnI049Pf+83dwa0ajjnhjCmKqY6PuNZqPpygOS8sMSPcUSmxsaZAzWzdAW53F71g2WhbxHUzxUz72Ps0B6zsDukGIanwSm/iaKyLUC1HbLdq7QyBMGSftHyfoUNbwC3Ea/HGj+lavmczL6uJIz4T1SsDaRWh4xBNLBBOLRc/9hdUR6SRcjUMjqEBLcPbTCE|Chương 1642: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!;EiGXLNsIogcg/9ep90JLyVpu7jTnyXtd8rpch1JFEBz3I9ddDLt3V42LO87pDPIOInYn+iQLFgVP7WWsbYfIj7QByUGEUkWtuzQoZSR+Dwct2GzR+HgKarM01vvrVuVE1WSHwQZtN2ZP/OBQ1Kvt2NBT1X/chHiYWqt9igzryR2ZCOyI29jeqsjZtQOxC6EK0FtohbLivoX41/IBS0S1BznsWuBdjhtmxQJQRNu950bXf3tljcVwgYdAn0aO6eUz|Chương 1643: Lão cẩu, một kiếm giết ngươi!;dO46ZpY1ViwVX1mKO38QvI7n4BbBOFf/Tdjgdp5C/3KFi/Ar2nvuox14D60488BGwtIx7ghH7Q20Ya+BOJi22XPY5eMpAXHMOCJOHFE/0IYnl2E//grJscuvBfPRx43L3suOiiy0ZhxQDyL66ecxeW0qnNTS9WcpcSxdbqcZ+CH6hLgnYYPisDy18PMZxU3SPO6j3O88O1rHfA63VtL1Vz0/DPOlzm0Tp2gDl5jb1s4GbGJwSkgtXrFgT0doLl+h|Chương 1644: Tựu là không có kinh sợ qua!;Vz452Lx2JqVH7XTP3Uo/D7F/eeyPsmOAxS3ZizanP5i4dvrklHjhobdTigm3rKPbb4B/kHhht49vyanC4RNl0Mo3Lhf2HOmWYRopGhBZd9sIzwOig1y0funi9xSQgZWmjgln+ED2fFQqhk0JPqHFzdIqrDPgQfC4fX8hPCRHURmUc+VSmPTaG4abOvSYWhAWVzRh8jZ97zK+hMtS9OQ/axwnpAk+Af1vGQtDBkr7r0a3vqCH39sSyQVchYh5xVr7|Chương 1645: Ngươi cùng hắn đánh, ta chạy!;5VgQqEmNyOXNIrMp4+Jlgsfp18AdN5GN/2XQIxcPumQdYs6H3yWbCSrQAcu9PXdYBIVQWSH8UTbuh2I/EpVeuObsAm4MoVs0emjB3qDpZG4ga/RK+o7NDxosdqZkQ9ghGzyNAkeIE1AMlK93EEnFjceCQWj/1foGsRxVvAieX4251reoaHwmT7WmRL86pFTkadQzEkb9Ji2PjvSHAjGtJjbRn5W6OKnwNPU2YtgUZxhyl5vDpCE+dLuKeeGqSFrG|Chương 1646: Không đúng, nơi đó có cái gì!;9ZgipWZr7h2Rv5Os5JAgDvZxs8oswE0Q0kgXd9vjqX4ARngCC88tAT47VSrzzGlwKebmE66xYnQTQ6l6qDGb+9LpaoDEQaj2Ng56QBHKzm+ZGXuxtg2KZRqWBPdAKdGVDYcZ8SLM9Xy43C7ZBsLfMOf0OxSauDtTBOt/OiE4SqS7pbTsNtLMndym8uM3NHP7901RMEg6IYhDyApBzQv8XSPlo/o82IaeoGGFjjdMFCx4Ndtj2iFqBCBrMiu+4koM|Chương 1647: Cổ lão người tu hành truyền thuyết!;gOtds1sYGBy0PUEbwQAYQWgLy3HXtwPZlJNnYoj0pB3I54pRDEtE3JLdQ1VooBkGdKNexAbl2ixjOHi0QBuLzs8DCg+0uvIAWy4dvO2NTnkTzWnOX2YkYIJ+hwh90uyGrPUvks32uoiZknaeqUhvavUsx5yHO/D79LAS+4joJBJniRE7HA8e5nLmoweXcKsCQBbjpNF/YaFPbzMG+SA7zjeUQRU09SUTJsJ2X5cC+Mhr0JfbrnjAmFzsVppQ9D16|Chương 1648: Tiểu Thiên thức tỉnh!;lJ3wvck227rTYrhGE4nihu5G6t+lUj7aDbcT+ERQ7lw0mHgAo6fgziAnK6okhv9NxMhLnOGdSTLqnhjOVDFu8ypkeeqvJmI4+ViptYwWY8i+viyIb3cLsEYN9/LahIvbg5k8H712uaQdfytLCI0P5x6kf9ROq0Hvy//XZeg/1y0ze8RxjsrqmXNY0KUcikGwixL6/P8aEz4vD862KKdoEA==|Chương 1649: Cả nhà quan tài chuẩn bị xong chưa?;Nl9T/VrHqblYP6ucPpV/Cc613oSPUW/4xNDxn/+nWHVufBbk/jW5MoyCudogoRyH8iqDLUOxcH1ytkm5B47uSNjc5j247wvSqT4csbq0F2pGGxb/WBoiVTiOAZAOV5Ao+eprvl3+1uojbq+yaH6KJOp7nIIo4GPR15P/0vqFmjZqNsJfKN7z3Sasy/VVmzSpsmzSYKZi1KFIP+j/FQnC/NuGwVMyT3Juf/X+DY+5b6XwYK8j+0A7Mi5X8Wa+J4rn|Chương 1650: Ngân Hà bảng thứ mười!;UcdCJ2z83rOOqBLKUgn+GPB0Nwd/RERFQ//32I7vWW2Xnh/W49O/p9B1BDU6UPR2FVYaRZchNRpsvnzU4VlEBP1qMnf5t+n5fxwFAm2cNaF5l9gI8+l25k96hB5Zlxt9X6YwxIanDVgEbL6ILXNw7uGz9Eh9+F+eDHq1OhrjYBYydN9FS4Eg2+16wWK+7rt11isIqD25WMamshOCfzeYsA==|Chương 1651: Cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây?;oKnRPJBRnVlexYkq/5iZ1kcFNwrBOmj2mq7WP6qzc+HG4T5Xt0xm2Nly8GVgN4e3LDvpgZrQyTHwxRUC2fbgWTl6TrBqz9KCn7omCVZbBPIvwd52HNzg7NePEttP928pU1OZnpZirE7gKd/V2roYWdSn3yvX6813QZvbgrseo3EdHLkeNjmX4/hlG412Cb+WS7zmzCS9Zn4iRtyaBuYAZpz+PIWgNl3zACi4v7+CqddKNMC1RV5F4E8xEqlGkHGB|Chương 1652: Lôi không bổ ngươi, ta bổ ngươi;3cHqEQXrQ8hwJHSgCEmZ/al63fAXSS6L3iXuSz63uZJLCGI8jDmyeX48cwQyZtqBVETxYmzsU924GCCyMVWgWmcVMYITxSxJzj5uPwTYhxpNQmofNi8OH2hTRz6bimk6iBPP2mkCQenLK5YusQFr4ebVup88IwKzYpKspjq6YxzSz58ktXKWb4yF+bfZEBn4qFup4sCChC5M6m7RKzyHhXhBotURlAHQwih0PBz+6lieMq/0JI3Qq6OE1QTu4wZs|Chương 1653: Lão tử sợ cái bóng!;4/ICCBlP59EalwhEYRDgaxCve6aF2D9Z2b9bsmlKjPfqgFyebnATY0ufHHN3I9+grdIp132VcNYOv/bMdIwvBnvwFNUANdzm5Z5XUExbMKuCHkJgLumcMNtDrDfWedtzmOdjYfsLN9QCHI+6Uqp3I0XAOqtXoxinkD4kRH3w8OtwwKO5NGKA6wGiYIjc0nCyz7B2d7voAaF0em2jVG6O/g==|Chương 1654: Cõng nồi?;fxnvLksFGYcYD+MOzsEzksOgK6lx0FkUqjmOb/mbgK6X8P4lU9Zi2sds3DZ1cP/EtoldpPNCqLlugGWrM4l3WLR5MEVu9AxJzm7zOhT0bI02C3nhVDnHpnNCwJ1pe7lQ85iEDvkqKkwF3RnFpbinrWvOtNjTpAMPQDFi2/vwBogL/y06ThNNxl30t23HuSswq4kjE/KyXwg/C231vtF6mg==|Chương 1655: Chiến thần cánh tay!;gzKITbXwZCk4vUMP+k4qtcZ+fqxO+RGZUbMkSm0GNa6r1PCg30IWM0BfYYJTIE+1SW0DJiimK75MWfgBaUcrJ/cIuNKlbiC/AIMYEFhGik7dhl/1mKVKBHzf/6m79Mq6wSZbTyNO9qsdbWGYo/hFm4BN7L0Cwc21ojyt5mVK98Sc8ZyiVbKAu9+ZApqW5K7Z9eIk+cCthmkPPxS9yYrZUg==|Chương 1656: Bất khuất thân thể;7/RUc8fIQ5zGmNCQg9jqOrw/fMw0lAcWuiPujDFiZYRJPJ2BotTyztOiCDYH1rZsrI5Q+H3Y/oX01gSh4K5SZ+hLJmMAPhL6QpdTZRhYvtgG5ImlRyz7f8mY/A2QQ7YMT6yNH4b7PvWrhJaCn+xoQI0jKr+otVKBv1pKhw6hPATWuDwVCKz1cvexw6Wp2N019bAC7yJwY34ad6ecDlBLhA==|Chương 1657: Thà chết chứ không chịu khuất phục!;nnWoqyre4Kp6o5oQH05YRZC+EKwZjxa3cdmBx1EYD5eEuYEy8ZxnmGfgM5KGiPz4J0rXa3HKsC0LhzCJOlRGsURZGRWmyAzLV/Dd2T+SQQwTUnx4T8kJsXvdZ0/AYEXMs3YNBKnBNZAXLHxURDs0A8RXGc1ywjuC9VoA5wAJp+4Bcud0WKt4S21Z8OtVAnaa2P61E8eN86PiA3oLQFea1TzWD/DtWzE/oJ/8D2wTjPvAnqe9KBcE+6TFWpm2jFvV|Chương 1658: Đánh không lại liền chạy!;YSaV3eVOF+Y8V05pytEvVYv1Pz4sfCJCDzd5q2VW7EaTExBcWBKv8oG9NDqRTSq6SuuCtF5732ib4R+Y9g8sLnz8nY7TJMcZ/BRm+kgdKqUpoQE53ofJoxD+nqnV6iWSaaDLtUnkRkRrRhx9f7GAf4BewP9eAcM81DC7IbeG8DD+APzPp8bP8ubdnMfjZiQvrmz7hZhU8sCYNarW/Jxr7rRWDV1yjqxWY3jRUZSPcRRwRYiT9KV+AZN4KdXRRCUD|Chương 1659: Sinh ta, nuôi ta địa phương!;HNhiVZYHQAXde8jJAcs60hbW2hFSrZ90qhqDLbKPxHfRgoOJRD1mTL+RR5yIaRfltkGkBUaJk4jYJ0NkFq/k09FbyU9wiDPRfjz0BuVyjnA++3B9GU+BNz/2RAw3HbG5f4dj6JsCQkbtlgyg9UCY0KVxhA0Hnw1oH4t9yZMg01bWfmJSH0LKk77VKiYWYW5Xc1bZC9h0+3iK7EBq0YKhiWy9CK3Ye6Mm9krwEOChBQdH6NhehQ9XqZxbGCWuVBL7|Chương 1660: Cường giả sinh, kẻ yếu chết!;mNnFHIasw2ZFsDBBsGGYiexdZL+OPHLXjvbhko4+icUCVdqrsR/kv+f2ZTB1N3w88UxsZEcEv8Pk9GneY3LHFIO+t3+/OSaP1Aqt6NQpGp3oSHWFwaA4osz+22ETt/CP02qjoIhk2H0qxAfWEhlfmzfeAPzAUFH03bu3lMySRYjajICkET4jYbA/NZWQoHS8ua5AYqg+U/w5Oo6/S00OBlViMOx8ACip9MX94Zi1rochEdikhcb/zEmPEOtACxMs|Chương 1661: Quần ẩu? Lão tử sợ qua ai!;42CGFAMkApCz9ibAztvTQvPMCR0zv+I5hsjyMe/ePUZ+qyH2IZVL/CSedD9uoNpTgBaY6j1ID93vs4QPOFmUi9idF1sHhtQegHioVR9fkbksYhYcqnwUoCr5dzKjBKVrCK+RUw9oWL2a8rKzR8KbdaioaGdfoDwjffqjeprYVVAt0rL0foKEcgwL8lGLBHvA93+jZFI8LvEbb5fGmVFkeiJHkJn66NInhc1w4scaVMlMYfGk4MkmTl50MaTzxXTT|Chương 1662: Hắn không có!;BePIibCD62vICn9gAy6Rj91f6rW4TwGZJwDwJiXXtkKkrVLKMIg8x+ez4A0Iub2MmaHWggJQWGEFryGNC3sp0CpNwSGmFutSLIGlruwZHG7WSJtwg1RIBJ/t/RW+FzsWndrJPWMJHJIQTIxpkrl6XEh7JSBZvhSWXJAhks36SyvUOUJhSeDs6Yg0jqyf2CGZ2/pKZpbY1DDwtsHNc1rMpQ==|Chương 1663: Mượn các ngươi đầu dùng một lát thôi!;e2nRlS8UbuaVB5RvhIFwGVT1R7FZPMBoPNcSLnKeudrnEQeCXSGDfjuPnmk7Puu0ZhFom99WtNyVdrFbxTm6w7SkL8scGPa2+qIoxv1bXYuegV0nZ5V1Aj4E3xfQ5QYAAyk/9IkZjdgZZHjF9dmk6plaMqHkHvm6Jt7N+/m/P7qkJuk8DP8x/09A77Jj7M7FT03+eqt/Xb/Fti7EIid6frMR4TYCU8lEvbB6cvS7M0sXr7iQG3S0IRCOunFtvfmU|Chương 1664: Nghỉ ngơi một chút tại tiếp tục đánh!;IiJH67xfJiYEsPPDPo7cqo+XunGNkpWCQSoyFzhi4Lg5mulWyo8H8q7gFo9v/Wb7YJPheE7tOIqLi+UiRjFXT+yixNGkKPHBuGAw387VQCKTl/FmixHMZybYLWIm8b5lezZYLVbMMQqdgwS7s8OwzbclzyaGpNe0FhVymShbNybAj/sV8IsQ51GzuYwfmEnxNByWfEkwmMX/lK27XSdeVbAjYaWpcjfF/5GkWz8HyNdd+L2IK4bfPDUMI25v1x9u|Chương 1665: Cầu các ngươi!;agSYe+z2mIpr3UoXtxVezv3zl5onhV9nfuFio4qk4DY8VDp4smlJTFmihhf271fEEMNzqVrSTV6iqA9cAGdzlCJYNtLrmKJVGQxIIslqVoCOyz6tji39hWHYCu8x8hHC7OmqLV7ay2Q2s5HH44zK8ufVPCBslLxk5NmAHIZpcUWkeP3OYIs7xYiT9zDoppleSI3G+9Eu2G//uGwjX6GAAw==|Chương 1666: Độc nhất vô nhị ý cảnh! Bá đạo độc nhất vô nhị;DXyJgtExW8PyVwmypsM7NDE1tOoX0F+zDxJbnnUlqU1dE0/y43F5ikm7WoQlGd5eA0ZiS2uC6FYxrzWf5cae1De1oUVd+uhjsd51VWrhpaWZj4n/ihk10XPc4hhS+YECrdSlrWmqYd/kGERd/INNv95mFjxx8noeeVU6H4VQSsQjR1pHTQkmd4Eq0cf9O46SL7CqoqH18ULfy2GXo4UlSA/FiF8NU7hET3r6vckn7gG81Xs9R2Ld7IRoskqXGbRZ|Chương 1667: Không phải là Dương gia người!;ne5HcKUaJ4fnFjc6SPxJVqEanZACY/eMcSeQx7HbW0tQrDjyTsk+AYfaa3q6ImtCI9M3Nn+Dex8fn9gFZD+kXAwmCX6ziyhG5332Y4x41IbYBLsxJwjEME0PKvDkcrdFF1WKDtazPadMQ+8ex6DmfLiDzAQk+ezBBnUGhxX3p3UW/zdF7rSSimATXzUpXvLZAgUemBwvrKCyu/lsrLunNLZnmey7NZkLPEfT5nCCdlpiSjEf6jN1mL8dcloPJmHA|Chương 1668: Dương gia thủ hộ giả!;1vJP+Ran0vKgLwkPzQgoVpDB6qmc3ggAS40zHPktOAT2BK/5j2i332eYy5fMN7xxRWuVsvy3w3JDwkKHGjJ2ZIOBK2E46wcktPNBFEXKGQ6lmk3GBQa4hhQyj6tuYCqmTX4SqtNFgVKbt0hneQ4qDtF/ujSOQWvhhzECpHlGcUq7jnH4fmdz8PcxhrsfBVAsQUoLidJg/vhVYCYwXwVmjQ==|Chương 1669: Kiếm khiếu cửu thiên!;IVtqV0p+kx367SeI5vYDKAUSrUiLmTPQ2vFMkwXxU1DvwWP9e7yMpcVxeRGeeTAcm0GclNEE+JmgUCZ+3QiOMFe9nt7rVCmUAMcMmXIQvO/UqcAPwNiXl9iTd3z5XXqs4Al619MZ2xQUprZcBkNR+a/GKZZkSUwCqlLx58etzIxbV/DB5M2CoQnJAffNJmv3esDn3TVnpaYF8xMI7qllZg==|Chương 1670: Tuyệt cảnh!;ytYCZfS0ySIDqoWfVTubjimsTgPm76YfFdDuOkYdTyTcOz4PpfLdXVqa2JCaiIJke4bDxktLeCcvfasHBpAW/K7ml7PV/MxBb8sD0myPr0gz6o4aFb/zEEE1tinTydnRco2JJjCRfOXoVMPiUFoxooC55gqm7djCw5CjcOEnbK3GHwBH8OgMemOSDXbQizQYNRAcHrlfe2pRr1KgzClNlw==|Chương 1671: Tiếp tục đến!;bI7zAuPkEdgrr6SbL1oF2jyHyjMvP4gGxSNB1jA+tUFhvVzOAfr5u6GdSFee1is1c2D1F46DVeQB1P5BhhoI99ygEbikvtoyFAOjFlOJB4yHp/+Rtfx3mnd190cljg4Z86HJ3zqs0qVs+om/WaZtIbj4RHrHZX24+zyc//fuoiT20IBmsMkeFX3KjBncxx3aCRI8oW8eiJ7a3g1ZP72H5A==|Chương 1672: Đại nhân quả, đại khí vận!;u35FFbKAZa5JQevGJSxjGB7S3eUmz5gzW3ydgstAfdn1ASeqmZHaJNJpLkwKxKcY0mdx26YIvIMTpJbbMZpGsN5KeiT0WYqG6lNekSa5BGKfdJxkOqkZr/sQIa6Ye8vxEff/pVlrIu742TGVM6aSPcJoPb0M45Wkli0HBnldRiAbpPbBNKfo3jw42nLwLrSivHJGawFdqkGNDKM4/GKqsqwliEconlW3p61lbblmffaC6nzweYtn6q27xaLLT0Un|Chương 1673: Chưa từng sợ qua?";O77LtE5PdoVeTNv8rnVJnla/LmwUv5WHXZ3Bx4mqR7rLWRikVCBNPFauHUON5wLODOuCx0YsYVVsvp7DgPXnuW5qZGrxDKRz9fErLc3Nw49NVwI1UpuxHGwf/AeI5dLlBFpkOiYp6RHbn9DNg4PcfIRIiX3i8SYMgxZFsXWoAg02gWZUWChbmQl64D87U8mMpC61e4aybSQJEcsVrvsypg==|Chương 1674: Đốt rụi Thiên Cơ thành!;1XggF9F41S8GsMWyMjZqI/SLM3YvYIavG+sgbpBOi7UZaQpBbhxT7WJ46wEZytTePlyhZH3ntHgrGBkvwOpOTKkf8HWozVI9yyGqgH1VlUDtfNtoqMtdg4icLGTz16eRzwrpS1m5Oggxvm7cJ86cRAybLUpIIPiP462UZceJRilxYUUwOfFkCjyo3crPsfrdZKSTEYQqTzDDrWuxIHbeeQ==|Chương 1675: Dương gia vì hắn chôn cùng?;pQfAKcQNPzX9KvW206lZKW2hoUj08BS7TX6SpRnSO22U/WjcyqmZRt8DCHpm68PV4ux+pZLEUdSRb+AO36cs8sYujOHUUsBVHAcol2rvDVehye1u5HW7K1KEJXLAYObJbMqRifU58eFDpgosj9MMMeQWaLidPjEXWFl+l7ie7GpLl74gdyazQnFuc1Y1RYu+5JjSfQ4gswTq1DIZuJavYUcnyU09zuVl6s5ypk++Xd9HUUXcz3Jej0hQjbcmBRgI|Chương 1676: Tự bạo, ngươi điên ngươi!;BRlmAhts9Vb8Yn+ZwvltqIDFFfIIc2Z72PRLyZERIj9R8noAn3PtqbP7rm45xjTB3xSrDmUIQ9s0Q08uaQASrcnJHGfr9C1cBD2GgqjxYNK4H7dB1VgQfy9CWXfR37IPtxTg5a6UdQ9q+auLgasEWYurcjR24oZDXOxNsGjoIVK9xPJanvkqMuimO1fQ8hiMMVqkqsvrgqKKvZeIBNVBbSs5T1NzaHKQgKUQdUhkWAEsjd5hXYJSSF6xNOhNrNzJ|Chương 1677: Đi ra chiến!;saJerT91HuxduACtRE7EQPVRkWwoSIjG9wgN3ZoKSXezG/Q2M1yqe6ai/Lzrj7TMGVNdMD8f5qgkCBQpr/ZZu+rPBETcxJ7es2EO40fjC3YJu9LLNrkcZITR4PLjWPIEU0LWt7sPGm8Z9Y9MCq961C1pbmMEz5xSTH4eM//SHLV9Yoyt0h1BXeRIFoqIf0NMyq7EEDKEmxdQCOD/hBbz6A==|Chương 1678: Vén phù!;XdDeXhxQ3E/6klH4lp+Y5aNVRCceUMb7pRUcwBLZf8GHoWE0BbYB/LeA0rE9pR/HuR2aVvBKhUNbk1slmRYzWKPWeaWFr7TSn2QGP8O686TFedVM33VBrRqxAZrUgrwiCPsNawbBsrm7JChMLX17kE6s3WAX4j+PqHz+2R6j1+dvuc1BMOdT98RlESckN+2v2REFx99/1HYrApccU4Ip0g==|Chương 1679: Lão tử sẽ trở lại!;f1Hpe78K4LlMcs9zarwF1OrXjmO0vRcsRlbd0abDGm/V7vv9DyQU6UoZNDQ6p23LcNUosUlL6kyW85FVY1+pvKWoFlaC0JWjA0fLyGzBhNNU/VEYsIEuFCvd4ZU50Qu5LHKOAmz0sCyB+Xb6Dh9hXhafIRN9bOnE++l4+WXaw1BwC1IJPvOCEFiUQiOZrc1SQ8BQpgovDXpmaSKG2SN2Jg==|Chương 1680: Ngươi chính là thuận tay trái!;XQOo+bs1y5bK7KulnkK0fa/ZS+sa+05RFiWuDKjqfZ6Jh/dZfwWhSo3SmsFSmnSh2ySYzeuVppVcPKYIp+tFqjRB26G2kgFFoMNDH7JrUspOicohYeBdn3psb/jukdxYMuJTvk2xI0DDXFWNWWE//lUuC77Yb8rS/izbG8an0MPMi+5binaMWd+HNcUyzGV/hImCapAs0CF+u+w6SQMaSuAmYjpXaUvmAY71rxwLlsGDu0W8cPzjsud+NrqFxbWF|Chương 1681: Mười bộ giết một người!;gTIJ9qeFjKB4KxE8le0X6zM+Ri2C4NhTlS2Fw4O5nIMlipLCne/JQmY0UjZjscsKvu4wAIvvmb6TEdhnRVJy2h+9Lqhgy/IdHDanXlMT7C6LYv2P78fgSjD4MACJMviMmQWjH3ekooWqX6gXXZ1Kv6vGQy2dxw9VUie4kQcM3zX3r0fwUWrX+7FdM11U3zaAtue6ugkqTcWqYfVINp589A==|Chương 1682: Thi tiên! Tửu tiên!;Bebi8myjcpBaqyFXNt4OfOEpIyIraPaqfz1Pnmjuo6eb4rXVfNCS5lZdDXxAtR+0I3ZmW2dGGndKT126P+4M82NYOug/FJKVTWPoIcgn1HtUJBJaTR8yfYuLomWGg0EaPVfXSx1EjLEsVBLBtA7HPPrGsQ0F1ogVMRJu4yRcC9qLDdwxXqwXD/tktviPkXLeqaro2NdZSX9RrvK82xIAuQ==|Chương 1683: Kiếm gỗ hỏng?;ZySvZRSyNORXRJdT9eAwtiPokw3g75eQCIRVQ/SNgehXgmjYyKrec09zKDf90vKAocRl3w6DgaLLDIc7/nMg6tojisVZzc/1IW6Tu9jisBY1QcY6VI7sRUeZUoqAB5Nk9g4KP1vXSGEJ22JLQESwHv9VL63l2IHg9V+TUt5AS5N6ddp5SKmjfidwXDsCeWyz2inS1dScC9Y8LWCHJjsJ7g==|Chương 1684: Độc nhất vô nhị lực lượng!;2gV/mdWyoDjp7BqgCv65go1ZdX48uMK66fHndnbDleFquyKWn9pOGDpOWS1rn0DSGplea2jSXmMXPZBAxOGeZ9gz3ObnlYjZc9Q4nC+EXgFFsbf38hpNiddU+HyL6L4zjmXBf3kE3e+VOWstittcDG690pu02XyXYKCIzRS8MPv4y7kDFuqHVnQzsG/hKVKv+rBRpw4YC7FzzEB5b8Hc5AsMqid5sHc7ZF5Mr/pxX4Hn2Oec7NnIFBrG+C7xPfE/|Chương 1685: Kiếm đạo thảo luận đại hội!;gHrgrlZEeBmwDV1lKYzCNahG+QMkNvuVo2+1FSRdZfT3qISR7dBd7a83RV1Xw64UYcLE5EtKaJrrR0I0hyTMmrrM8ofWXIxw91qDQFNSE8KwEmxTm2mubG9M0vMpWq6PyXbkJNWEvewpsrPcieMdeM04hPFHVU61CNXjB76TokNa5zNIfHxiVurtChON9cNW2AO/Hh8zc2/J08MsX65/xy/ciFV5UBmD0fImeB0dp6YbXSd7debRvgFQ+Iz5XyGY|Chương 1686: Tiên nhân cũng có thể chém!;J21x3+a0GwVJ9JKZJkyLx4aXvWn+J2Q84VmSoVqSNqy+ufsblep3dGw0GxlQR/34ahpXSLx25vW2RbUm2aWAeWn8abqCdisrtvFAWvh0RHlowkqV6uaTMNhZcqknWzesiI2pnO9iBLj8QmAtbaP2UX68EgTCjkSS5dzijOuyhazA7eYEZR+UBUKyzkQTvS9m7k39iCvlnaKdMSHKOM+gGx4Qv5X0qjCFcFrQxtFc/SGb/b2prHejdwFrzAXcm1zF|Chương 1687: Người nào không thể giết?;BNfUVy9/bmHBs9cvPnpNMzYNj1zUyDrRgjf6HCwrYD8DOwnO/nm92vmSN843j3SiEla0LBStxmReNx9ldULdjB0eliZGzK56+8rjDxYsSTW1KOD9IQwlVMwbT1fVe3rGa0OPVKPGBeDQ0XCp2/b058nuwrj7QL+28LTFzeSRY5OfExkPiqbvmRDy29h7VcfHPUeOp3tUZhuCsK55sNlpDS3oLpknuF+Hg0MPpO8GqQ/nJ+XsAOlmte/TaZWFUJm8|Chương 1688: Chí nhân chí thiện!;uoZtvfX7qbIthD6dLuSysAUUbP8FSXF5w96VLfEeUU+eEyNHXwPRqngKrbATo2RuXs32xGd03sZcNP9zF+Wtwi2kX5gV7AApRIjPTBAGvN6Fr9ZlFyeI+2BD+OpIFxZ1KgNwZ5YQ2FQAkaA7I9dpd6n6DUoG674Yq1HLWAQRYwXQJYL+qHp2X8ZDO/u4qMZWwztBCtDghg3ytk/XUjry8Q==|Chương 1689: Ngay tại cái này, tới lấy?;5OvDkf1aZ0Q2CzgaRh3kkGymiC+CFDXgj8TgtKLo+PdeUtuJ7/PkQbyRHxtYege0I76vFA5eg07PsDEfhPX5eDZCtkKf8ziMWNgNvpg4wmPSAR8wDhOiT0o4GSg56+AQiyzADuBQCtMqINI9eLpnGO8HeHf6vjghDDQk/lzBoBuUrsqRNs4d22JfeEf5b+BCt5Hi+2A0nUc6WrpL2NUIEJ1SLSkvQaO0LKvutQamlufIsSI1vzuVxE34SPlwht4J|Chương 1690: Nguyên thủy nhất, là chân!;WkKmhnfZcFMeSdiV+mug602cNFWXp9e38Z4m8AdRhHYGDzFKm4M0Ea+zSNLXlyKLNCngqqMfGJnUIrveXcZ1krBcNrtBO4HSnaNr2W366tTO24M2Rn5WFf2d6IcdiZtvOyqgXyMfsLSP7JR/Q63QigdgKXWITWYN9dJ/v7TopWjTb9D/l8B6xZ/sv1A/MAJpBetxY+GEwuUTXJAihXJAyn0+TLsGFipkcTzZObIQHi5odcCLWnW2k5wv3ITqzcIe|Chương 1691: Bỏ phức tạp, dung hợp!;ffSus0IIaQmpFq+piUxPVgFwaAf7frwvK70u7h76wf8YepFP7Wy+cHhNuQa83TfgCdakkNCf6JF39x+5OjARPu0GO+XV/Y3X7gOpPAzSZum5IR/IszwU4G5dhsk4dmnQkCYZ55yNxSxrc1GCq0mt0umrov3kUacyKRARVc8Pm1nwnymjqXtGc7TctWzQSZJl5qFBi0zDOA2G4cJ/XIZEHw==|Chương 1692: Một kiếm trong sát na!;kQJ5wtxHSFv6ZdwG6GX9It+Ut+FWG29WbSOoFZuvh5Z7wP+3Ziz8lBvb9VcY50nIAzCb/3+FBFcjpQ6fm+Z84v/5RASi492a+B0r7bnhLObca6Td9SOFVHyInftfJQTeFOrlbtrXBuOP5x43auCCMcbzNFuZKKZnTj2GAtT3SvMRiLAu/PAUcMKVBObC6xZldRxNGVIAvEDeku3jMdfwpQ==|Chương 1693: Buông kiếm ngày đó!;immfFn+AawfkofcLJC3qHqcZSgfLya0Ss9ZxDCLUsDXs3y4w4XdqbkJuA8Nayhx7d46EJdsVsMa5BHKQLsogB4wuKWLJfs1H3o6/SfWUc1fstDvsCVBE/O1yAOy6LlhZaudPVjImfkOeweMvY2vL+cmG/MiIIBp0tluOizuB0VYQZFDgpAIo3MKF8TSa4jn7yga6cHYJ9zst33+C6fYXHA==|Chương 1694: Đụng đến ta người thân, ta diệt ngươi cả nhà!;dSWeOiu3RO/r61GKvhtZAUvemB9lyYCHNq4mZ6gHIG17T9IaZieVt08e+Y7/mpygavUmVY7ck7TBqzhVuiVYkH8tlEukvLneiUyGJNVMc7w0OPSvG4sLC0OJyriq8WX0SEX4epb5NeQ6HoKhUzf1CPRutry5W+nqGvKIpTEX4qcqQ05yhDPouWG+KOwEyxUgdSMcc0zABKWaOcUocJwVH3LW8fiE15XETGSO21XUR4Wnug80YUIIh26QaKAFwxWK|Chương 1695: Dương gia gia, ta sai rồi!;TYRouyF3xIfH7LEnDT1jQv7hJg4yhdjyJCTHh8oqq24st6KohnKHFE049NF77nIJW78fzOQmraJDOqVgNOKpipf8TNA3OXaobuc438jkxZz8NRdRVI3DsgYHRe+vaiN+b0dLU3rOYyBRwbGIfzuL60oOV+yIy8BlMTU7PQOJ+Ims7fT91RblT8l1oY+x8Na4VbtEPHvyU8SZ9reAw1TlZIH+3tSMtrva7ERjITzmUYVlF87ouZvICkLu1mOFcWrm|Chương 1696: Hai kiếm!;qbrcXcdwxsAO1ZTt+kwq2AkQ5w+ThtHgaIeS/OeQVI6t6p0nfFQtZZtn0gwvZAVgnfLh6e7xbMAmeWHs7xjFLDDTUrWx3OMgH8EMw8Xzau5Emk4WaF6gPLJBnBQI5kf6jNqLN2oIfPHB9EFemYFsS4h4vvMD0OgnTWQdgzEgcIYCM2l3w6h8lXkWW2t4PmEkEM7rVT6/UtXD0Y6GBRGlrQ==|Chương 1697: Dương Diệp, ngươi vô sỉ!;ytvZoV7I6W7AeSU2kIrbODWhoi5X4kbxkPH7vRJy60m2qvCxtB5V7vRSn6oIZ5jgFD5tbz1DL+fE86frv3L3iWjyYgFl276sdT7IZhOzTQUWWcIRMA2IFdezy9PGL64qHcrXUILISP1IxiF28h0rYcsZQdV5j26mYWu/g3OybgLNJYszcMPYUhh+VTx+Gp3u/8DhsPDm0pmcA9/D/Et+GQ==|Chương 1698: Dương Diệp, ngươi chính là quá nhân từ;2EZuUja6owyJSQdiTZfVOgSZ0+tjqQ9/JqsBcF8EV/uCDR2XjEL+dFyh28HNn6keLzKq4dY9IvLBgMYlQwafWWqXCJz1ca2vk4y9h4ENDep62ab4mkDIRSvOyrdal/inan3e5L4O2eXJ3Zz1oV1HGS2lyiaTR/yaWEW15Bxx79bbI8NQA7WKsISiSt0VG2TDPmxppozScT7PG661h5Bkx5MNGQ/KJhF8ZvlqIEkKEPQ4R2I5Qn344vro6dzExFpW|Chương 1699: Giết hắn cái máu chảy thành sông!;S5JjHHzAzNNP8YIJS8YVjPPIxQLtcFk5tjUbX/LU7lEdx1A+1dxAZgcMuMJt90aW37abNFS2pAJZFyUi0rkFgZ7xk7dQANWu80U39A9rIdeQWBKMYOEWW2N3rVYKJQxWOCn/6CcSYTpnRU2TuTMofaArPOPS4N0GUO6H8qrDqheaegCoBue0b6MNnispk1502O1zWMdPohji1FgPdgX1czjbfsnkHWKCBZC1eT7A40Mynp30jKk0EPoSqhZ7PASD|Chương 1700: Giết Dương Diệp, thiếu phấn đấu trăm năm!;nUOoJCCS+DVu9rbQkJ2iMn41+omnCrBeapPgNMsEzRx01Kz89cd58nvFqghxKNKJl07sty5u8Ce4WtWA4Gd9f23JYg7lyuUPERCX8s0Snw/vJxs2TH5qDZAb+SmvK6gfmccg4nFytXL900uM0G+lPcYTdYTrsz0jjzerbuJ6NWH+qa2n9cLLn1qgi9vDulP1l4MG3wFIK/qOLBJe847++sMuAd9ELUEOq2YNQOXpxOXxJiWP1PFE1TgeI4p+gnVI|Chương 1701: Hôm nay, ta tâm tình không tốt!;HRKozSJpcgf97efR49oURjm586/X6Pbq0W9CNGOG90eXJU1onll5A8eVjJ8Ks25JCHMpC8PpsgIc+PhXaEJL8cpYbmMWkCHbYYkdeBPo7N1CHb2UVVDMIWQpllz35+LTOcD4zO+kREyMfaYPje6wLx068UdW/yiLkhaJ4S+/yxZKE9YHUSRkHBnMS9+rPTpsDICsBjy1BQ6buBjH1ncsB5vqu7gcFPRSD+whTR70kIyfK9d7pZulu3yAY9/rGCLS|Chương 1702: Lục Gia Gia Chủ, đi ra tâm sự!;bQRqUtcrk3t3tSOq1B0Se9CE1NeQLPJkOSeodrwbSexF3NUqt/s7h3LuPE1d4v0dPurIbEwwTlvXVeJiIKFUJOws6JtoQVX4+7izomYuFFLTD/54Dqeb9lXsV4b/C0nB9YyA8A371eKr6eGdzwIy2YybeCA7lOlKZIPUrhnS3eUT8VhUNN31SyjrCbzBcuHi7Z+KMP0FOiIj2P/Z17kZvG1kknuUvAMVxbPgx2ign1XB+pJ6/u4QNSoUKGDoA8pU|Chương 1703: Ta chính là muốn khi dễ người!;4VH2XCobHfweXxD23Swll9ZKyFrJgizBrbWilgBEZq8hTPFrdVZA62hkJY65mq88iHShYLEOUYHvjtVgLNryOIAXtVM3VdFQWpH/Z8JCBMAV44UUtDcZg4CKsQm6Yz6MOAsA1ZxE+wbu8x8FGt0zmNHAdjngzwwBPt/kOGUr9E5FZAQC5ZUoSWzIAH9nMeIwzc9TJggoW3J5Bx4JXZ1/fNyZ4zNG88iE5UECPap2loBY4zvmxgTHV5oSbJPTMCBS|Chương 1704: Tốt một cái Dương Diệp!;s2fdwNHdZ2j76TbMpzVeJeO99ySBhS+CmukmXkj71UZe7sb/F992eH/INj3WFNh5PHiklx0ryDfzrBSKZWOgO8bL+UgaoOyzYN50hC3WNsU3xwclK9xxOzSlRKk2uwEuH+mUOWkanKSmKXYvWRoW7bw5212ZVWILK2lr0v1k2abbCLfdQHB+/mJiR7/AAbrmyzicFvrnIvM15dFCGz/2Hw==|Chương 1705: Sẽ không đợi quá lâu đấy!;yWP+uzFIU5XEs+4kfVZDvrjYTLBQgNIn2ppPS8GqmMk71wnp4WTCDcbR3t65CyvhLUdm9Q7GXt8G1vB95juhA6pvXL4BiK0bAt0Z+c4c8ciKOVuE1hmHYP5HBY8N8LtBrr8jMhRoM+xNQQ4WgtdUBCCbH+YKMLXNqRCeTBKz2sPam34snuAGJvj+jlSkrSDg73cT3KcjlYAXVHFvxWJjubY4SIZi6ND5ygq15o6TPan+rIZVlhz9F//4TOJwHLnn|Chương 1706: Dương Diệp ở đâu?;0OfTGj4rYrUZikJeNY67Wnjn3ShBc0FRtT4Nsns9mYF37sseQHW9FJYVdwVN1Sjc9qPVHjcPoroYsKvqDIBsAA6IZxZ7x/Bm38htvOuvfEKY8+PHen+3KjtXKqEhIVe/+EHZ4caU4oDkYvnPSBAqTv35aTjt3ll6iE/tHPgQY9U6RPLpbTf9CyUduOvg0a478UYumsdz9Z5hEnIlwGVVmw==|Chương 1707: Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu!;zVoTRJ6Gfwaxj8Y/YXVEWKQn4scqbPqD7b95r/Riuk/zKUHdc/h4zaOue7GyG1T1ikxWaio22pckyAWru1oRCdaoctwcoJI5uJC4+6YzPFifZRLtTFui6gLiEvDBIO+2cs3K3WuIjlVjoQ1vz7maA5YE/4u6Cc6tIBP+wwOp/5616HSfSLN9s/e2JOS+L3M5g7LtMFnizSkW4x6sEOEJ35O7k15ZWi7JS5ZXTYpks60ayGVVtLQjcLVaVlhosorF|Chương 1708: Đổi mạng của nàng!;jfK2Syj5Ae17d/fZDKJ2FX6L9ktrMYM1OpLpb3KbB7TMUQBrSGXtYmJV+hTynnT08MNqcuVK68YQy8EsLZYyuVm/xjQF0E6O7uX/wnEFh2eSxR1qQzM6jKTAtuvJDavTrm94QehvlpFG+Gsu2siqpCvpsvj31tFEqTrKRMRBWXTCVS6ffDhMCOlkt2o3OGQgQV+6w+mbTvZTp6yvSAuBiQ==|Chương 1709: Muốn chơi? Phụng bồi tới cùng!;Uz/yS/S7mGmt0AICre/2nZumFtwlfVUikuoJVvs9uCIhsvZlEH2pJO5yCCFMNh4x13/0RXHJifPwrW6NR6wT458sNF2VkKpM3McKjtqLtxwIlWchGLIsoKCbriHxZ0w/rOyEor1CBQU1w9L4/mrgD/5M9omv4aNJ2oXCy3ovVP13HB0oAda+zf9ecoODGfl7V+te50NhEnFk62pIdA2+FZhfbPM0D1PKlLe4DRlMs3VLqntRU+XGjXlJRiEgmfBk|Chương 1710: Phân Thiên Địa!;HkB7A5uv6LA28F2cqw5cRInbObI9tgQTy0YFIt0jZiv18d9860CdNG0s0HwWBPxF/BM7THZd00CFaWOVEnTQ1XJdAA1r/hutEvsC2sH6hm02Qsr3bL4LJCOjyRett6tcGIunOzzsscqAfWHQButjYvZ/PlTxR45wAGi018lg+uNFRykgJxXu8EegrSSkKX7JUK2KVR05AQW/eRsi8BmZUQ==|Chương 1711: Lão Tử chính là giết, ngươi cắn ta?;Cl+idxB00mwpRxP45xxfEGXVgVnniTSVBk6Ynh9ZhE9sQ2/VHudhW5aAPUGZRSuM6fEguv1yUO3LRvl6393t/3ec5PZ9Ftx3/Pcm9UlzpX9VoZduam/KUdeMZ891NF8RocG1dPq2G0Q2Uj2CBZb4WVPodM1Km0xUNlGWCQkVhAFRremM/ySRAIZtHZjwPRuvUTlnRXvSv/xPROIO3VOLC7j98LZGKfl3Q4NfKnXZS8nyHu5sLTueTuwybXz2DIkO|Chương 1712: Giết đến không có bằng hữu!;HB/zZpdeJOeCuvmpmaflbOo3l2US4rNKzZgYqXZXvrRkRW7PDVEIENGV8qN7ILgZZhNLpczE+GC36PKCyBcSZenXJE7ztSav/9y8p5OHF59PaJ8fLCW4slZ0sAvGIexiDZ2BVQlk7yrh8+F3f0k1gS6jd+a8Y/a314UJa7u4svvf6GWSrlvyrihd6iOKFIKPLbzV5MkCfQ5Zlb3hOgxC+DF85yhDZ8NRlcHITWgsd2vBNgOxVvewFJ6lGjmUYupm|Chương 1713: Đạo bào lão giả!;+QZSkGMe2+Id3X4UNa1G1GFLNywuO56H6dojTSq0KI03+IKJQf2RNPNL+TVMX5U0VsV7CeUQu5rBXxVfY8LY/7ZmKC4sueJ+HtQZv+gENm0AGTR956pDcqQYqB8Xf4cQ4z2v9Mc7CY1meBRVEoJ9anUY/m3oeDmXI9KeoMVQ501bLgBQqxb38mj0adkMJvx8vfv6PcEM2tXc99mDcj/BYA==|Chương 1714: Quỷ dị, phi thường quỷ dị!;2yoZYUWEfQ6i0gQc6mzNI21JKLleksaOpcYoSNpant/EU0wQWTjem92l11Xv/2WED04eBDwH1MsK9zCyb7iKy+xYoVuwI+5cYNx094CaTcL17ELToV4V0WRQOpHvVciEfbQEd+0Gt6Vw98rgqWjmc5fb0T6p9tYMSJOvjUB9ZV0U8GEgAECkYiqqSVcH9rGx9CmHBC9Kcf4qsjr7ymhdVGDjoxKbDwEoJE14bCXXsnulxKQiwli4Ol5+hv4NuNTb|Chương 1715: Tu Tà Giả!;NnhFpkvk8UKcs53SU6+527ZTBK8ZGgvF4E1DVbnubysyNM1+jm5PJxblUnMjPgYjOT75zrYFYyAZ+n5UjbqSEyfeH42VUXqsKFe8h4WWcdioonsNJR0kqYGLUahYQAW2ESf8nCb3uZX/M7yq9QGfmVldRE8HUDtFBKv6RTeWUylwU5bYrrkyx50wRdszZOt5YYdvgTE2mMNrt4LzG6SZJg==|Chương 1716: Phía dưới có cái gì!;Nht+AS9CeTPO1J7nzukvLlp69S89uuH8K8DlRmAlEDdoSbkEiTGjLxO4RH3ZhsQKGhhz8rzcMlSld94Fz87rb/SJQ2Up4m+vyyy6EfY7CxoWO4LGsqMeYYv5QvYuQO1S1DVuB8aB+VS2SAONzcd667GP6/bO6Ow+wEiCDYBxJH+H7jG7qNRd74boRGBNsanvd+0MA331bn+fIfBzLKBmBw==|Chương 1717: Không không, ta không đi!;PvGQluKk3cnvFLt9zZk+0PZnRiKbBKhii3r81/nPHWqbvIB7nW2JvdxcYCyMdcMYK3quMiqiZdx+0NeV5gepejIBTtG+wegXvx75BWgV1m5xjgkPXYPkZF68UJIFq0YReldCQCIG7exauE2Y32utUHLxSlCJ88d1zig61wgVXQ+6lntKZQvTHWfawAu8D6eaDRkHwU5eBsYSLxn+csrqUTwrOn5fsFi7ZjckM8O+VDFfuwN1LKsipzpLG5TBqdHq|Chương 1718: Thần bí nữ tử!;mmx/QNf/SnwEZQWoStMuPS/39aDKAEA9SIf5eWoBnh9lxR4gUqzh8nj66qMkJLANuKL+36HWSF7aPf2tqfp/DvCOFmwN+md+avcDWpy1QYysdNd95BvGPI6TKbR7pEDmjXc553/Gf1P5mksn/El0bQ9Z2oty9guIQ60l5IFuIUixxOXrl4RSG6OBWnSL+3jkwbJDMxA5g48u+n3SikJEsQ==|Chương 1719: Đang ở ngươi thân sau!;6l6BjWoyFdScidJ3AW8WI4+d9rZjcwBLwIpFEwCVq1pyQuMjMp+p0FuoVMQ/Tkrtq7d8nQq8pavFrLjMH4J7gQFn4mIylZ332nagv9fUqLSSgcWoLrfXNYakScXWTdVdWXX/CzeJ8Q9HCGwAWHY6lja5qalJm6za6vaQYDdLPjQBazEuNhs5t8PlDP1ffQ5sRoOkA3OSp+L94IySsBGAPw==|Chương 1720: Ngươi dùng qua, không thể trả lại hàng!;ZY12++ui6gx7Z6JxYY/WVExrNBjCYeTksa60zttYzszBpTprzUYfT4wttoYw7GZFE7/tbF5lP/BFCKwkNSjnkP4WT+c2cu8LQr4zmk2gNfAktIt12xXHitiOedPcvBqWMIDUyfWAxIXS/OLEXOwK81SYwnJZK/+iVC0b42yhUGGb5taZedkCgcewu0K2Z0dtYZkU/J11rPLpzzHSBDT/G3uzVf5AhFTaG/U9Gm/CMaPvnO9KYVm49Bpx/HtkKKzR|Chương 1721: Yên diệt kiếm trận!;I5UI21nNN5xFM+QoemCo71CUBsoMCBalFalEjM5c7xncOOR5qwVHyN7rYTvpmWkxWGeeeViUzy8KieXyg6LQmKKsbVmfBO57vMRSH5zRe5/OoLkcze8GS5iwy/9W9SQuSuayMvRGlcuUyoRsvm4gR8XcQZIfzzJ7+sOmdHlicKyNoogor7CZnu05CLZkOYgitsy3UDRkJlEhrfbtbu4cOQ==|Chương 1722: Không thể kinh sợ!;hdX9y9Ucr37Qqczq88AnWcQPlLVCqQgMRWt2IR5a3GX0KkP0vU4oKH9w1rS7+85y6YEOWpcUwtqcK+Yf9JxZV/RkSX2NmWmvU6HuR0Zm+iyjPE8VpF/ZRrQkbC/cJ39rm50h40ve2py3gSdXKunnZG3gVBwG9PS7+b+bs9N9XLNz/VCxdk+ymoCwCO3+y8B1cc3kbYxJFMdiKducgZ1ZYQ==|Chương 1723: Ngươi sáo lộ rất sâu!;UIjwHUs1DX9JBe90UMT4+6ehdlchWMMoCjqoH9LNiG6a9ISOA6pNsxXXQ1v96F85kc0DJySNw3+JPSkg/qopEmvauK8c4KRx2+6gO3IZrlCx8Jt3G7JwvkTpHq8o+hnHAWGp24N5d7uEDVD4tB+5YU/yvfO/C074tplJQGGX4pa39YroLN8/EiFD21FqabhsmtRyxkJtkdnBFHE5Tox29Q==|Chương 1724: Không cần các ngươi tìm, ta tự mình đến!;+yZxhiwsP8xZr9tn1DH3VumOLgjyT2IZbsflr2eEF+B8TR2y6TVipf2hUMeYT5uGeZJm74Il/zuMNe5ijHT//3LykWkePNOREEUBtmNl4GSg8B4U3Pu5M6HKOAjpd+2foeRrydFC00NsbSFn5RPiPHx21GrRARtIY4dRyvFwTp5vS15TVVbZDHeFLjG5Thm5YLUuCAcZoHnvGWe6SX7ozTrq7iF+eg7Uj42zizddD+LymlVZL23y5bWiSlnQL8cP|Chương 1725: Dương Gia, là nên thay đổi triều đại;PGR/ZK9UKTWu5QfoLQfJSJScDxpoBM4UhNmq7zmTxRTRbYFLCymn3D+EEnm0BMQ86lyhJNH6aymnKkVsHsEICSaWw2lvzwFwmCROB0NLOYqG36hp5XR886PW6ZZdW7gGrk303fvvLi5EyECjYuhYv6t/zJxL48VnioRYsQUhE2lbxdIM1ilQbo9drY4uPvUUpEUMjPv4zbg2ZUO9dJjCzWVirjK82UqY4/XKUzvdWRN4UiXlGSD2tNyuB68X2InZ|Chương 1726: Cắt cỏ, muốn triệt để trừ tận gốc!;hqZS1QNp+dlBwk29x5kZvJjk9D3vWFZ6de/1Nhe6Y7sHyBvtswwtyXMoSurrapkbJNvY+5H2RnND+7E0zC+rRfuxTatmC7zJwKuFG+FgxT3PDuZCi5Wv5ytkAMjAM9WVzIbmIe2Ykl0QwCTSB99L5Xk7UBiaA1FoWPvxk83/jVCghTSLadWorfvspot2+kxsCx3HciCbqKaxAcHwi02lTMJwjj/Biepen6RRFHlPyK6NGkofbrDeHLM/8sQWA6Kl|Chương 1727: Ta trước diệt ngươi cả nhà!;q3D4jwLvOpCZvwg/MYRZdC1GLkKqalMe81OaAfHOSLdF1x37uTJNn15B4ln03pyiuHjg/eksMfCqPXNVLtWNY88SSTo8M0Cmxauix9jHThuC77kYxXvYoErAYb8Stt3lTh/rDFOCbzq/QAZzbumNSFlPM5T3o6TYElmS2vm/rhoCAen6gllKxqonaEFO4FwWVFrW5NOtFeLvG+yw3Nus2rU9cD0VitwVRnN3YLbpC8CmTaRCBnCkrUxhBdETh+5I|Chương 1728: Ăn miếng trả miếng!;0v41lZLzyiu8GYLOs6YJso2EpNlN0zJ7UIG/FMIYF4iqMadDa7nRvjqcMhGPSrbTPVQ3+XbndYVlNJt4EqnE9fHB8Toa5yBGm0BwLM9vfSsKZOa03ORHg/GIHDnCbmu1oRrVnxKSC3lmbb/dbIS/vrvV77EWrHch4KyLjU4gmFPZtlNe4N3LnuUzbJ/HxEcVAuPA1FMBCUo6BZ/LIvw8Sw==|Chương 1729: Yên diệt kiếm trận!;hzdnuLbvC3LulWLzAfT+QxVbD5EIcZi2aQ1EBes1hUW7H/z05pYqm0JMhoyxOxEmwHzyBATTV3wsM7jsliTr3dfwZtsGki0x4yzlyE3eqFomfzv46Pi2tYUiv/lWwDzxBkG4j/TBK7OT2DYGLs+sWOAW2nER2PI3vnpsBYhl56gHiVCpC1m+xQ9ucsYAbthWPI7EFgV/JGZ+yYFD/5ftZw==|Chương 1730: Đi qua trong truyền thuyết địa ngục sao?;R3AR9LMrrOs8SCDWzh7QGCvgTp9XkWmK2XyXBOZv/wWrufHRiBzSDi6uUFbGbt9tcs8U0VddxQvGuD0Qm1v4RMjtbCckqRUegXTFhrgY883o0/wk2TQ12TZUTZJPB6AdXZtYFshH0VO1SFI4W7pQGdBbfB3jOCzFrQc1sm97VnL1iIjRUyLThCDxWoMKN3jAzBQ5ASx5wIylH/Eg6K5qqlSG89pXp/jFkVdmVwkLQnf7tF5RAF7TRS9TDjyYWZGt|Chương 1731: Giết hắn đi!;g9jbrzTn0y//nj8MBBN22t5ZzHCQSjWfgXf0zkbMxs6GAWVISx2/I2Pmv4I9QB7GEnuADXDXi3wnyBKzsIjOUGYb0QFkK0iYcTY1Flaotjd2st/We5O6pcyh+Sd94mNCfN5dWpvxI6gtYPyWiP0kih+jpZyejofiGL+AcdPi4ZGGlsshSWAGC7nQxaML+NydDZZ8zZJW0WojNYEjEZinMA==|Chương 1732: Bất Tử Hắc Phượng!;Qjut9K2DY9gIIkD6aokpZjVJaGArqwd+4iw1wAGremh/sqUCINbhOB1MqMBUpGew4fC2xYFeYDzrQdkDbNOnB9iQ83SOcKn00jvqMTyIHxtH+YCWuhyJaNWN+ZGGo98M7fBIhqRrJg8XCVZkvdwpnP84oxjdEkuxO3OpTgCrsyz+XIE0XcLLu24yma5AZQ99e8iGioHrM8QH/P4odMeUhA==|Chương 1733: Chân Cảnh Lục Đoạn, Cải Thiên Hoán Địa!;nllnncfbgj46JQ6gu/kafVmAqugXIYL80/hmZgkh4dytdTGT5NEn5R0m4CuxmxDOtL/5njbjZ3IZ0ulNaN2Q4zsvLUfzNZFfHVvNRSNEIXH4NkFZmgRMjf3R1HuHj9Aant4Glq7+5KqKQaHUj2ikVv3+nxfHJOGDO6q6jbcXfttVR04PVCfByK3hK5h6LtJIDEeZ7S3z7IAdFOQ2pbWvrr5y7yzi41efAUFGLxmfRHlh7pvz+TnU+nVuhJ7lZAW5|Chương 1734: Viễn Cổ Khí Tức!;Rb+bMxkhkTQ6p8tcbM9/dUNRPumJh44AEssiK9FgHEsebDT6JwPNy6/sakovvDJHNjqGn6fsy3Kj1kfDTf9YZw/jrmMewEIN5iTu5zZQhjKWVXjRAnVLPU2G6ets9Q99yd8RfGGE1V/Buq3HPmQAdfpSDsGUHQ0w8bINpKKPZSsO33s7q+gp/7DKYk8rRkr1we6Oe/WnsiyTtQaz+XX1Ow==|Chương 1735: Giết ngươi!;jcVOqEgTpIFfs15eJvxecT5gorfFHB2Gskb2X10R1bpuVjmEKXLsG7g3l2FpjrvMgDl3l/PID3DbrUYc0mjTl+xoYmb+1O9HoCU+tueyH1AHyZ/sDku4AJrLwFTbGKrA1hrSAAn7egupt4BYXyJ8MO2VazQmyZVZsZndVgpPTReFyXtwpQY9hvqnCpi38wOzH8ZdbJ1KmkxSfuW3mRNxBA==|Chương 1736: Dương Gia Vô Địch!;RKr6esH4abQ8Di4JeYen9eTlR4Wy1Ok8ZtSP7i2wgfKnXqBF59ifyxlT8yJAdSYs1iIVKOth19At9mpXM5Y/hBX5NJZg8pWTfd7JUTBW4ETb9p+OeGeHu7s0tc19SX7xEUSOPDbtQtxPGs+lz6Yimr0aWm6w8XdqZ67fA+H4gFk0q3JoOIR/xA26c5bkh2rUubv2FLFjys3Mim23gX6dBQ==|Chương 1737: Tội song hôn!;2WGL43ZcL3VWIFH95v6tYwJqra5XeNUPMROWmnZ2YA5t3/qxCwR3bneCbAIBu8j5hDExurg5iNBlhmnObU2RmsIH4sBumQhREecXC5nN1cpA7bYqzUzdFC+e51fSUI52Ve8z88edvsE2jBsTakwSpw0kWIMtiHpT54q+SmUrRj1sm0qiV4eUCQLb5tyhN48GCrfyQejs8Zb4W9aWjyluQA==|Chương 1738: Ai hung ác người nào thắng!;+P3V6IoZNJsHwOB7qiFETHOqmu20paM6vBYhxXKkc/p42AUZFFJdakTh1/I9M675/1JrkKQCUKvwwoXWXOn75sw8tU2unYXo1G641st3SZOQ0RJNeoXXzKReEiS6EGCo4fWWLiNUs+AGvdVbEuVBJ8ckN8KvPNgMcybNsL5ERxdWgogwaG+pyt0e3FGU61IPf6BURUrz/sp7agaF7O7+c6pYnU8QAa64yXq7bV4zrVPQAfTSB1DZ67L+Bian2BPQ|Chương 1739: Sống trở về!;SqvwynhYvrEDWJU7xVezLYKZ4dccFCXm0QQHq/agbywqOpnvAlFAORxfAIobqrVE928iz/XUUZuEt+DBIBNjW/osVV324nd3665TwSEoRauyqOwf1lP1AW93gnV7KgeDx0hZRUCjgLGdG1cA9KuIufqApAp6PuNLa7bTdz15+2Q+uT0WG9Hj2um8qq8ySBlxrZf+oTHKBlOJU6VxmN+ETA==|Chương 1740: Đều là cọp giấy!;cNHNEnHESSnFzxlPYCrfzIbimR5Gc4yAWQUSiU71pcxgOA+dCMurHLcJgBBCydjvf0Fn/Xfj2Bp5Ddb4cNXMm0wnZYLbv+0jn3GkLcWIm8pDFvgNsgNBUY2W0ZHGIafmj1CZEzxoKUiCecd2L6tqpqolh4x5V2QokHdnfAvs5xvEOKTxu8A+gTNgbIDDsu7tBLiWnuOTOFkrw7ss88es1w==|Chương 1741: Nếu không, cầu hoà đi!;0zCfrpSUYSLaCyoKkTfNnh1PhqmryMC4a41xaJ+lq8wusgWEvRbQi+9DX1NqTkqM9aq38vwL44gS4lHEWSnp8vyV9XaZi0RvyTtsorou4FQ4OSSk5iYg+UfH8r78NS5UYuavrkOGeMHZQfWk0/2b9tYIfwC2ZTwC7ipQoZqF0NixgtftEdPh6zHzQO6EmrWji4tFliWWMNN5JRg9UCUmBg==|Chương 1742: Cho nên, trước làm cho giết hắn!;fTXSfjVGCNWuRb+N4U48jDUbt/alPdywm1kQRRnVAxzZbkofLJw36FTG/d+6R+6UXAGgijRmxAEFt5YWT6OqNL9WkRNFyxr96Nee0IERx7cKwt0Dp0HYeuGFF41Hhk3GNLP9ABVe2ODzLoI9b9mGpOEsi2SW9/mYInu0A500hVkyb3DY2wKNXXjl1KO/+4TVaX2HEm/6vsAk2gqza7NAsp6LBHThrYiqcDhQ6KV0yuXCO6ILmzqPBTvY7fqD7lX0|Chương 1743: Ta muốn chạy!;j9XyBEMy45TxdGxPjZi9/g8cXt54k7vVIT0RPbtEAg975pAy/ahwYG9u02Ci6q6CyzE/8ztN4/EffkTlM49S5Rv2YfNrTpk7CZVrm6QuRwQyj5bBCSaATmoHOooZisqAMzsMAUmfxQI4vPRSy20D3hBWGyqfnqT2MisrUJ9M0IhBeIE6jE5rewdS4vdiRVRGTr4P8jggKwdSlHMREGd+aA==|Chương 1744: Tuyên chiến!;a/Qb6THIl6nuW2rE+4so3m65/7lak/6bR1iLVRKEIqxxJYXQfbRqp+z7CDwY2jbqI7fQQnQNAqNadWjLih2InpmaO1J0Se4QUcd/TaoutLlm8MySsCV35nnvZC7b1b5nJV6kj/lElch+ZbODVaKnPfISGnan+2C6JwECFqmVwCNJct0KUt+3jv4vFb7H7RNVawIbcJv0VaVVEd1yCuPCaw==|Chương 1745: Chúng ta hung ác, bọn hắn thắng!;3hqPbJgw/GqiCIXz8gGtLTI6/ZqGRsCDKigIdanrf6XOpjgJHtutrHi0HXcVpS5345pDGKR3n3od4wyafGOt9ZnVpFuq7iSuzhkDZL/OB/feJlmTpIZ1cKrrFkH+6gvxxS/iBloMkOKyWKSMUowjqzGx+B3eV8KYcJJezheHj4tWEwTYtgK4P8OfepjscnZRaQxYYsLgAESizsjO6KUpvIOlCqUE5oDseQwDoTqyCZ4I092V3zABJ9syufKABAhS|Chương 1746: Ngươi vì cái gì không nói sớm chứ?;Ocp1rY5HOlOwonHfZrHc/AzEAPKVfelNliCrcDojPRaW3gPdFapl5iLNqrMxQBJdpH0zfdZ+VHr3rCt9/AXvV2r+UrSsfBcyU153YADzf9uR0EuWFbj+/HnVI+JHtzXew/2MY5fcTn1P5qTltrk+9Z+tZu3h67GEpXGaAwEgfkAZ8B/B7BNCt7EtryLJsBlMX8b3XyFlohucQOc3f2yLhapcnhgvdde/SgqxT5J0x2fVbYXeJY4a7+lsljCsrQNV|Chương 1747: Ta muốn giết ngươi cửu tộc!;clPJ0xL67OMxxWjuIZKU3j5g8EFl/u/qd6aVgZDt33Bm6E5FWxA+rjevLtXn+uGouM74QGgVhZmoGtvuVT/loGf5opBhG4s9OH8ka2ztVhbk48ahvl4A1qNe594GDYzzAahIJ4u63UZl01ilgVUYvWEUTRcsep+c/F87maLTXKRXK6BRj5N4gMlri6hKEcThvtneOcz0sxixQd8vmdksn3q37Vjh2FBhNA7MwA0iHlsoVVNDLjvE0NUcOBgOgUZm|Chương 1748: Giang sơn đời nào cũng có người tài!;4Iu1YZwJFmKJ4b2/RpkR6EhInwpRYZTk2yliWbTYCFA1gCi5uqpwrTS2Ov5DVWX+Jc8EIFfZM23+XlFB2C1+UtemqB+Hu9lzc6gGFWMvkC6oe2euujB0UwQaEKJ4LeH6oSFeNYAyxGhZkUeIkLpOKh7AlGmphZPGDfxGDR11DSjUeLktFCqkMTKKbp3JygkLZJcZq1Oljta7t+dUIUtJ/CUxTIbnAHRl31LsOP6YulrUQInpwptDbuMOuFyDufoH|Chương 1749: Cải biến vận mạng thời khắc!;eTPsLZ74zmPzWD47hmhSg+XRNIkb73HBGzZrApNWO+GpnbhLS7xU+skMVmsFHL8Y/kPH2m6v/VkIaNWgX9T1VNLB0xx9wp/n+fFcTpbs1bjR8K+ktK/1Lo+vxYN9D8xb597oJy9AfE8GBjYOs7z3pIWaqEv/ucBDEgRcxZvOrUawgZSaCNAXRf1JnNH4RvFpwzlX1A/KWPO64FqxyWdhGFoWVCGiPWUz2JD3UmxTeOT8d40pKl0RTBWYNvZ6z7uf|Chương 1750: Dương Gia biến cố!;/wp+8P1erXigkOtmCXQk4Grd7LA1dVszOxqcivISgeM4E4Wqf0gqiBOC9W/psZnynmlBOlrVn12JgXdi67xpmsbg23hA4PtiN3gc/Aer1QVxRelXp/oc13gwqw4YwRDehHdPGuiDEPJlD3KY9hxJcjwDqiqs5FfVpt7RVtfLmqXviCj6ocACp1xTI6DxJfZnDf+q6xaEbWUq/qZS/v4SqA==|Chương 1751: Nếu muốn bình thường, đầu tiên được bất phàm;YdonzBl71OgmTGMbuX7bDaFqQBdSnXpc6yAiFnxk1GnrttXi6AkP9fII8mygFocyebL/eCGVdDl9yn+5kUvqZWpBPRADiQZorKr5pilDu848uFY+etdd3on0EK2aJygfsA8NzW8aVHxIutnkVa+YoUabgnkikI6IFUJ/QN1W5Klbc7rGocPaPo8naEZA8ckrS2EaTsBxMa/i02twGY+98vDag+d3YTNamW1tvjOYxpefDdb46vFl8yaQ/Rzfzft8|Chương 1752: Diệt Tộc Chi Chiến!;ZpUR1bg3EkWLZcNbkqigpe6wOEKITmoFHc9lnSZwHuodEI/hOY4W0+0eFovppUlWRFerY6ZsC/qDYyZ2q+l+ASAD78YMSbeaPp4HTAz3k2R4iLTj8MjiISe99Kld0WR6bcrfv0gV3CDL0FDOU3nCTTL+lsCuHNmbfj09JhfPV/6j9nUQ5Yn65A0NkudI3ppBFAaczBj2fR0qohe7400Geg==|Chương 1753: Đầu hàng không giết, được hay không được?;JvV1o0pfJlaIdDr66qy2OkzT8kYjg6fF2Pw0Ko/ZFaQWdM2NDGmu3HRi5zbe074IdV9YHAQLn65B0xbif3wdAQcDKnsHjSehnxVADqQLep9wsIMjgGn1+x2LwUTf5MPDzAs/qzRgjn6Rd+Addc3qhmD20V2Q2yRx2c9Nzq1w9mxbcq9XzTQLgFD+SJJiD8HiLGPwACxTR7brekA2/xVrShyw/FWhRh/yuxF0uCMse4QssmjGUbGpk2DyoqWWrbcd|Chương 1754: Dương Gia Tiên Tổ!;m8UpUwfqwM7XhxrJECDfo6FEVOexhs9nVboNKNxibkhA9OTsCExyE2NqdwAdrzhw4F6y9q4fPJdVr2cmLXT7lxbU8TCVa0jBbpAxFOTOMyRjc5vAVqvj+oXxs+MHhVrwvMiywwiRomzZ6gPCRlonhU/woBitE1gKDGhERrJZAXgZYk3Bm9eWJAIcJIWPCwKe0YTripVUyPd8V8+FFsx3Vw==|Chương 1755: Doanh Gia thế tử Doanh Khánh cha!;HENr50OWHGxECAmE59uRzjrto/w6QT7e9HAL1o5WDJx/QGIDS3vfkF8HuKGTDIxw3RoeejsdBiUAk7xVI1Ok/qCHV41pCxT2kRXRBjOaAnYshKWmnBnlS0TUyFMJK74EurN1HGYg8Otz6x3K6ynD7Buegg9mJ1NwQHPm1WAuMHyGa7Jxjs/082w+4+kaUBrfdKJ4rqJOgLANv5GW8SE7cR7xyHb8Buxu9Ekj+hfNTX4O3rjRPxGNhLkVOUL0vW8i|Chương 1756: Bí Tông!;CXGXOtxCfhYCw2VAF8gZak2SmPTwjjfY1t599ddPp5pSttoPaZH3eo3hHmfFnhp9OXxgqVeFqzQ6ZVMSYSCJ3zuhTlvJtamvzWDMbMt/lKeO6jYfwGN8QCCpppRz3PldP/5L0/td6meUBs4h7+gyGFqzBPNODMtA2jRk/044qKjWDRDR0MvdHhiX4Ia95nJYjC5OzrxChT08WRtPxVW7QQ==|Chương 1757: Mộc Kiếm một mình đấu Hồng Mông Tháp!;Cls55EuczdXJtEzOqC71pKerwbmrCb731WNIzY5E9cVzgDEwp3+7Y2YuAHIW9jhw1qn9cqIO2E0wRNfImIBKDMbUJZWpz6XMhK3h+zDyPXcQ503bAVLkJnM4QN625VeXdR3+Sq2r0JiT5akmYn+np4bOmFwQp7ibNspzC9UsrStfHHIEZmN2h55TR4ruFnE8qBd/jEmX20jl0AywdT3snfha7x5MoZB9Npao1QrIR0cRHJOLRZIO9lkCgX0OSO3g|Chương 1758: Loại người như ngươi, ta có thể đánh nhiều cái!;yxIjgyHz9dQatM1l1LEQ+Ha2PHMG+koB/0HtWTOOuitoG59WUJ56brImVsqNqLPHrCfIV4OpAug7BFbFhnCGC4hGxHduZtjZzwbRAzt+w3wI+rkppwHYPkiYZouoVOEUe3leoTQzMQti6ly7pvBcSzpAg9xDCH5vXpArRElPB8eDK8tqHF0GQBfMASBNuWdmuAlFaEfpC/RyQH8DllNOr2BMB7Erw7qhBr7dToOi6ydaIa7ld5eGdb7InVGbzs8V|Chương 1759: Một cái đầu lâu!;WlXoWESZDzbynVLNTxcQ2CUv9KcOXSHxSjLGQSST4b+zqpslqEjlcNhZjSWp/6ykfkwBPkvt84PH+mC8UpbVzyiNNyBmdoprbVxolE74jbnFIGtf2ed+LF2stQCDyVyEz3+q+T5uOviG5y4KKPzxCkq2V1mlzGn3F3TYQvff5uJXagMenkxfiEbRKmK3R+FG0NHhn1uGXAXLjf2NZqhXwA==|Chương 1760: Vượt qua Chân?;535PPHL1CpClS8gsSxIvdHaUclhweJf0Pm29DOdkA6uktpWdNdYDIVl2ZBxYNzGf+0rpgt5gfpRbGMT8N9Vsf5IUWxJxZVWcY//3+zMCYdN0sm6qONaW63//+hfrXbiqLN5ht6Hp3T/LZBvw8ROk6WA1fhvl+UJ7vPAUKKCFLIfGbnHiz2AQG7pmvfNNUrn/ONW4KK6csyC6Jwv5chAa9Q==|Chương 1761: Kiếm Đạo Thông Thần, xưa nay chưa từng có!;weCPSuLAt6ZKRuXzr4QZqn3IG1DLV78+PFxy9eagAyqNs935G6Osq1ADeJTeHF9SDNWkCkB6KQ5SQOYQ0tSlX9XLgRulbzTbVxKs/OiMyavALsOHK1SpWtLz53DAB2M+SqVGK8eGEpz1zcBtN4R0MDzmHYPVjsoQQwukX/wmM/dH4dEebmgUbT6IOYD/Ie0ItihkqomfKBfb0zkpr4hyVWUMcIGdJ/3eqnewR/pSrr6/8IlvVFYnrq2WFdVBOza3|Chương 1762: Lâm Vị Ương!;KmfdyOkEIlmGyZ/4FId1HsS91EdiFRzFN9Lu/MwUY/f9YXysBjo5IdnffaGUsr0g5PvbahopSY1iW7mK1831HhD4wZH2Lw+q4Slk3SGZnrEzgxnuiJlo0YqtllvKPI2Vu9oTFcnPlgN+uLyBcivH1gF0UWKVoN8QuqF//cCyxYwuaMfkPEuti0qMTXU911WUmkzWpMy2N56Qbl1xjG3UWg==|Chương 1763: Đại Na Di Thuật!;UfLkfmLjx2fDJFeBWhg38sAFOv5HgZdp+7tEeRICB2HkgBZQqIn1LpgYTpl08L5lMeJfgGRrr0QOgICXOa/1FKNKprAeb5IvFB3jOzMx70GpklJoavDlnNJzj5TK1j6SXgpE5/b9DGvg7S3S1OI2umMSTzHsX6PYsTw2RJ/HnbqtfKYgOqjEyTxFJKAKwfIycxOh5FPFPxB3aFUgufwXcA==|Chương 1764: Hỗn Thế Yêu Vương!;RhmpYkO4HyWVjAJPjxr7OKaBtaPbPokjT2ZbdXScmpLQaQZ3OB50t3ZPDR2Lhm+V97KJcrfd+W+0eCIE1RjsZLvQVuVQd9A5Rca6QyrSTG+z14IWXfYul4sEQrRVsQPMCZ0OdDElltTqvsp537+Uh02YwKnGydroLLBy8AScjBYceH0NBuMnR39pi1IIGeizYDpSYEOVsTW1a2kuJNauMg==|Chương 1765: Vu Tộc!;gZVMmuV5+RQLlGTEZy8XpQLNFo5k0b4Eo7N0WWYspdSwVNolORT5rsEq+B+5gs1uvGM598ZnIwpzh2K5hpcpbmuc9ndezZnvjxujK/FCrJg1B6lwoK+Hr7XeWCfzJUtzk1R776ginZ5YuE6kyEZSCaiTmxTn+yLEShSuSpGRu+dorrMwbFhjsEqmZsr8X0xmnYiIpbK2qq+RQJakzf2qqg==|Chương 1766: Đoạt xá!;kbb7Vffduzuk2KZsDNlE4AU9qPbJsToCZxw/3XkCmJ+Wg1/vrRfY5Pvx277eKh0tZ7ObCMYWesUt0O84V8qFyGD/FRo27tyGk6Hb4TAcXIrzr9jh99tr09gGSSsi8Fcp6uQyPosy7uZXVPcowHbNjiRceqVEy4RZtFvzgp7K6xA3bRPesK9PxvKZ6DtmVgVbD7duw526dEPUMbrs7SrhrQ==|Chương 1767: Khiêm tốn là phong cách của ta?;W7Zcvtyum99ESwWhcf6PNQqZkEAGPXKhPJVisRm/MuqFloszchJimPgtrJa0EVy7uQmluxxwsritbaHCRMX/z6gjoY65X0cohNewWmlkpbhIpTbBvT3MpLHVCfkCDz9VUNdWsdc4yLKoyj8JJdcsMoTc7NIu6TC/zLtTtrmeqboOoJdTrQ1j9WD/vlUmkYeZgsyvRcxKUAvkayVrfTOYECu68RyMVHA4C0xQJgCTI+TSTb16RgqCbSciqbflZDXF|Chương 1768: Ngũ Đại Thế Gia gánh ưu!;MK1qALOeWGUbsmKll7jXqwR89GCCImlvLGdqzw7lTgoMxokPvDOzbOyeVvujQbDxKVJHNlqSMS/xdPEtIc74d8gWOJoCNrMiDnfV8to2W4rHWKGP7qAyA7yX8aH4uiKT6nR1tzvGOAXAAeROgaN1mF36PqgizhbuN/RrhlabExtuTFJ1tZw+xFtvUtpkW7cFZGA9jo1Ubj3ASH0jblnxTkl9Oy6ad8ngF/L8yaAlxJNtWvhMVfdRmXbf1kCM+uCM|Chương 1769: Đế Nữ thực lực!;s6HN09ng/MrhMoHe3eSkpoGRPJXLs4AxEBjy0Ca/DbG+PCIYQFFoL9ftmEnrwDVuErP0iH5KI8LHeqU5JSBYPtOMwVyp5P/lXCdVQ99TdhkU9C9OuX+Ioc7JJPl3Bq4JSWXW/UeGFIBt4Mzpl8u0pOlZ5TDoV6/iRpmbrdHwBgntjWrxx/ociF9vFch07MkmKgCMmik+BpnWrHATOuJILQ==|Chương 1770: Bị ám hại!;19ZRV29TV5I6JszpClp0+2NFNUl3JjRvpnf+bmsXo+GZ5+V89grHbaKDrRkNuN7i9/hvA7h9WuH7YakHzJ9zIuEt3hjf/VhO3AysJRGySwhiFWSM1UZtiT2Ke3dfVcnON9jDEpEJqxRAsazy3aDho5OM6xNYC3RGSLzpa57GnTVd1sy5ssZyMWqMaY0FZLsYT7VYDLz5EAwqiXYgViPdFA==|Chương 1771: Được! Một mình đấu!;0V4U9lAgiiu9EkMKlNkxOVdy700z13I+9xRrDUU8GpX2bzThCBlPtjeoddrTO56XV+Lyb5NHsQ0aFPbZI4NWBc9cWOvDqpGwgfxyBII1B5U3h3/j0yeOffdlJS/AozsyZZszbwi4IFiWFUo0iuFpMmQwr9GgGcoXgeg7o4QGGrhXbrELNiG/fd8xdPJTx+88cHm81PncmWY9GYHj/HdOpg==|Chương 1772: Cường giả ra hết!;DtlllgEd2oune5JeJmnsAImq2El5OEx99RODOnVc40sYA0zfYTvOrdlkRBUtNbmor+90zAamf3V2I0gA/JChCZrmt8/UarUy3TsqU+BWxo9QKpwxhPv+W9EAqOm2aXdB05fuQb6+zPb5lX76+yNqZIHiqDGMvCpu4Q2AZLn0H3HErCx5r51jI6/OkB/BIAGkGM/57Rz547DwM2UcCVPDNw==|Chương 1773: Thần bí nhân!;B3RVNDhYzpbQdU1pkXxgmcBbJeofWoZXBt2Ol5TGDkaF9CE28w94pzTRsb7FDoJ16glZHbDEjSt9LwM6NysfFNbnkz8sgvXWa5xEp7E6yQliS3bMT6vWvsr0VjiwG+LcyEyB1MCLb9jwj2iL4UgSiC6n4GO3RAtf9UA9mkEVefp7ZQWJLQFDOIor38CPD8u+hoV1F52X9xrFMLwdTs9RJQ==|Chương 1774: Vũ Điện Sứ!;6Os2z4qNB2rsWs4Jk8aY2q05l1VTJlpyqME0EAeT3lNS2cNk6/mVAvMYWnXhTcUhzUe13SIUEyPp5w6ZewlAso8ctT34bz2gLxV9WKGtX6Op5c6sGN/TjR7asxtY/xDb38JYeA4aGeYbegADCOnFMTa9cCkLtyOoWJdvSuhnBR2id1Rpdb571DC4e8V02HX5sJqMQytZ3XfofFkXfuvk+Q==|Chương 1775: Tống Táng Giả!;fcC5sF4Gb6YGdlNyKWB/cUioXm+Dh5/cFRyKZsNVCEd55W/IYE5yfz+C7W0HH5IoOgPfVOdYuPdo/hG+i7qOEMISZOJhOBCRczcPMl0tF+DHHcNIvkGm0/G67HPb7Sm8Q85mi9TazwdJ9ahorjwEMIZGr45PajGxH7/asnp+fhhF+ls//jGsU5I/r4UwUFQWxiyOgxcf/7QbwtqxLtbEJg==|Chương 1776: Các ngươi đều là rác rưởi!;my/FcrxN0FfEMSXNY9opnTQ8BCgmvJTDDWZ+rvuFqm6tqOuz+UUZP0yLQX5Dd5UcVGKZ7nEvpUrxkeaItAJClyJ1KLDogoAB3HWfcFgmN5hma7TfEmS1yF1Uo5SpbZO1ZGQEUhcgEFGoPXEJBCP5k34Y1P1DNDVxCO6nCLRnIhIbqns1a+LNLYbIDjngsR/6qAMzVlxeFI/npXgzKxUYg5ZMcpar3sooQF6YDvqFrhtULChV1WbGrMDEgJZBKsAm|Chương 1777: Gọi Tổ!;IFZCKjgNo3Tiiout8qH8R/iIVTHvvmrVJ5oPct2yLndhsd60FqpS7MLAc5GuC2yrcp3eyiEEQ5ExyEY06aU+0puZNxpmRopBSmJjTcafntiCudmLSdJFmUINgo181xL4MgSaGNIHrBxnOJ+SczZVAAkUmx8ho5JNro6gUt/VYC1MpEftR4qCedtM4mi6nFb9LOeFd4CAH9KRxo2PfsKhgA==|Chương 1778: Loại nam nhân này, liền bỏ đi!;XAVoVJvPftLGHcJJNgNHF23bGcyq8sU+oNg7YDWdSaH1JO93lX69d5MDrZz2ZuSr+VKLXKRmLekBZJByFum04My0F/vp5Rdss+yWWiOhz/x024xtybLblwhBNNKnd1cufJuaQXvPIw891hVX9I0GvQP/PNZ07TNbtC24ZJegzVj3EEyl8BpQOIIPq306FgC+WgUApmY9sY1hZlPVF/bZnRY+PLl1ThkeibvmURjPGGaVaPiy40a2G4qlz3UcmZTT|Chương 1779: Ngươi hỏi qua ta sao?;0hIoMeMidCeXnc/68668Fo9dJ2GFgdxoIx6oTi/2fjgFTi2/ZrsxL0vxwRY6jCRvuoYpIYw8LgYswkJ7zXLlpp577NYtrMS/Mw3RiNL59iZchU8f9r1STuZ9gWOcJJNgfkmAQkFziFfi4eUHIOm905KLkAybT4g2nCeoG5tXxQCQhehdtA0DzZLlW93HJeK7HHAqIrtBBMYq0eUhMu0vGg==|Chương 1780: Muốn báo thù? Vậy đến!;x8VLeMIGbf3lvnrONj4GuEO+FDaQMRvFxgArVyA1C3n9v7xztFJOkHhmVM4k/oUEc376BRHbSBqv4Oco6FdToyhtFhvyMjHHSNatOdKCaAWrN1+w6vwR+W3KrQbiW2n0bAAPqhCk6BvZjsne2NpWi60cmZPM6AXS6HlwpDbZnMiVLb0omBY4B6KYTTjNLSswd7os/vPonsTpKk1iK7c/lg==|Chương 1781: Yêu Nghiệt Minh!;pBAqHj8kNLNJKtjIz9t4XULNdG7yG5brG+BjzSfiTXRekFXGPM1nYeSICDEuTgi5K6d1IJAoOP+8EPr5JsL63TSoFfxkqLyG+DLYqlMvCzA2puS9CzLeUXimOoyRPZUdovqE1NF+cya/Dm93qYFP5AWY8a++xqIxBP2AnUo3A+g93RDF3SZjNjwvrAYLq1ftGovttbAbrZUmTS5c/ZA6aw==|Chương 1782: Sớm đi làm gì?;rj2CrO/5oUHFye1J1m3HMFo3QQgAx5/Y+nLHOioSLgJcSU0J54ti+tbG4N4zpLJcSAFYNTcLL2iRNA35tuIDUUSQfZFhHPZ+2dRr0qVl27BDhgn3MIK+do3GwKYR3xMP2+/8IF0Q1gnMMk6GKk3FeLq/YZpdSOEkplaf3jNNLuNmn/cWYz/MLT0IDQuYJ1ia714Ca02/mpgZn7aXmsL4gQ==|Chương 1783: Doanh Gia tổ tiên!;kpr78+/jUxZJDwdX1A3hWYNU9iAE4kOjSXQzoPcdNpds6QDDdittUn0rgF/1flJeubxHqclh58O3voA8ggBXxnBCFUh9QtLCArGTgkGLdWYWInE2NkAQ5Hyvt5h23vdQvyCaoF6Pzmp+CGLNHc3EezZ45UIaoZ+c7+OvjWPjXRSQBWAPFJmq/z3IQyPmy2Yf7w4EXcw3IklHm7lpzAJJjg==|Chương 1783: Chúng ta thượng giới gặp!;971XdgEeOqghsRLYGlUltX/H+tSgIkFpDxYydsTZI9rYtt+2qGebUX7lDSWKE/QzM+oms34dQAe7Cmczg94vEOue5KT0sgQqlPc89BVR0IMxyJhMmMPSoal36dRRe9U3j92mxn0B96BtIhjfrsNgKc52m3S5knqt/Z7H249FR2/RSauE0vpxaj9mC79uqQBlF3zyqpJu2eZSaAQeYGrxTiYgKwAb+9dJ6di1LAkGA69eS1ituOBMlCGzLgkYG8CP|Chương 1784: Hôm nay lão tử diệt định rồi!;BBJ6PSY2NDwcSnrue6+GNOfPjBeSt5VBfxuqG79gRD2TxfpsSy5p4aldopnmwWQ1o6LHhSQmlxRi6yzCvFIaWfRD+y/LtZeUxI1r7clyHm8AIrDVdixQgd7uV87vGRu/gUS/emvxd8mtnLB77DcrbHkimqjFvngoMyNqplV7HCzHnVH0L7cyKE2cuPcssuk+Fnph0F3/VasL3pmEaMPjQsSaXB44WozAc0hfqkJmk9HSJFM709Vx4Y0fL+uxUXUo|Chương 1785: Vu Tộc Luyện Thể Thuật!;YSZxAiBEtA5UPTkfNaatvQL8OOHtm8vnPHctiWeYgPjRgbAqKs1TlJNMeJdfpF6AVN6u5vJfb4pyK6QbQmXTyAMDB7Mx4gHeoPSC3yar5pqJ8JUceSrHSU5VAcBhkfwLCh5LntWtePYKNeqREiOUsdOusUJhZckXC18ALcuQMwV1lxkQkOfrKiIfNdFE0U4Cs7VWAo0onWcHc7koVWOqog==|Chương 1786: Bá Thể Vô Song!;IM5+U7srhJVfJEbV9Rno9g8KeB3yTMjZAxRr7H2Vj9K8/SAeaBdRnNCpGZwcATW1VdDI9Qu/6kfjIXaMWzFZNs9AOOuYoWJ/Hk/6j8waRzjDRSrEcSdyc0vP1u8JiZf+fX7XkR2qnHr49HHJaJf87HccXPi8LudnTVJyfKY2Dgk4Xv46YhouyBiGJK0H4QcheVQnjK8La+gaBw3kqZ+4aQ==|Chương 1787: Bất Tử Bá Thể Vô Song!;QbLrVF6iZBEIq7FQQsaXb/4cUjdiDRu+wzeTXhg9xIUJJ3Ct5Hd084/AqYLn7FBu8WXp1GuuWdC6UY/kbt8w1tCk3y1G/cSTP3gVbeNnjRPIni+h8zpB3zSnOHhpCa52hWLAwW+uskdvBvZowevC+2BsuFZINnScYnTHxP65XAB+htuSnJz+jhsnPTRYNOK84dSnUvpNd4mfR+fQVQy0jA==|Chương 1788: Cùng tiến lên a!;Y+cv0+uSWlKjeAUFB2f7VV5odWOF5z8KvqXSWNNFnQRTwd0QhxEv/uofnua0l+d6Uvb99n+vUTogGA/e/oPBcmsHXLHpWmwjZUt7QLq/I0QRso4ZT5l7O0AHXMIfemat+8o1EMhIbc0QkSFL/ErkLdHblICHtOWk9zNSYgFplSFRshhjSHnj58/+s0bFAJ+uChTQVQf8FvqpDjirc5LsLg==|Chương 1789: Thanh kiếm trả cho ta!;+vddf/e2sJ6gBi+7tsp5ZYXeJ0e10k5WNhLrpZAP75YhWWKMHhO/DI+Z0EzLagyD1FA1N31okRaz0pMj0e6cCckV5fgaab12a1xD7ugpNV/eaghMFQBaYCqJaHcUVgLk8/y59yZkd6xPOwl9EdRqSVQh0QCxw2EoVjPAprNeDSjL3e57pEI5y6jFqhtSREroAjUlxRBUytM4vRW76GnLPA==|Chương 1790: Ai muốn đến đoạt, ta thì giết người đó!;Edi0onub1wkJGiNZpK8P3054Pdk1boyOcPgy0VvRMSf36xDk3qVEeUZDaVFlEhzYVGElyZZJfDGJE5/JXmvoXsCtG6cHM21bAkShXWvevTORR0ATZs689dGrrY4fpCjgepIvHaaUTFaq45O9waYXgZbSF71zLECLUoDZXVj12tr+0HFXZbmS4CZORvGDyrfgYhw2BZNlN4aC2TTCwyApUho8qLO8k+vbm3+aRroVFqSnv25cTUB8bVPmc2Oit+Re|Chương 1791: Đạo Thống chi Tranh!;UPvt6dF7MTGpOyxBkXbE6fBVHg5sXrgLwlQOZQMdMOFYdU+J6VPeDjlYTjMRKSkWU6njE15MK9KG5EUetOUDTtXiCq87b8Rz7huQB8zheK3Rfuh0DXj88fkOah4MzEjAMODypr51CVwboA74gYZ28wm99aPIHY3ozqHRolvDyvaF/LD5/R0+Gfh7fTR8w5pbqtwHwqM4Pi0X975Si5OujA==|Chương 1792: Tiến hóa!;3SMGk/MXVdgtCYA4pXldqz9PP+F5M3oEnALtFM1xzqMdWhbF4gdVHaKnHw4d9ywv+IywCynaAe52w4HEaI4CNhL76aWx0od5fRXpmRrHQBCvSm3ciIBrzy3srpNkg2682zIe61qCZFc8SLchbp7JakyFiM9jCWJKo6hQp01xu/7N5b0DgmY/OT6SWbFpCMo59MTmaGu0PTT2qRQYkX2jBg==|Chương 1793: Là cha ngươi!;NzqYbxghqDkEN5RRzocxSc5Rgq2WwqBm4B/JA86uE6KvOJNBO7VzY75zgUdRPNkOXVpdHsRtPtfPG5GnXYJw+xImYDfk91fN9BomVcpZjXpwG015L20HGztI3qRwZZ1DOBVjJjM7JJyUWeK3evzrTO+V5UkOxzLWtimHyx4PYNm0biG+pwQSUQlS+ttwUoEeCGoOrZsaSajqSioDl92q6A==|Chương 1794: Nắm đấm có, các ngươi có muốn không?;bgD/bkLl6lpypfGUeDLoqOZRIAY1zGl3HQf5OQldg5wFt/x49qxIes31eFd95fCn/vilYX5hrQdbU2SokVIcdHJ1cb4uQn3+yN0QpWMMdnYb4UbIOZrC0ApC3zKOeg0zPUstzfsBmAZjdpIK1y67ew4pTKQKyYYT0JE1Pq3WHMLC8x+W45v2FbSYi4+m8eIopHiD28bexrK4cFxJ6/U/sAlkE3mRlMGliWz4ujUQuQjkYQI6xaP2sgxzLNW8DjhO|Chương 1795: Có thể thiên địa sụp đổ!;xKp9cbal5CaU3Dvv51Z2Ib/rKtYaUYMaTzwJ3JH53MfUfikQ6JxAcseGOdI8qWofvJmYsIqsOQfMw+UuCjZfx2xGWtW//RKr+XbAnoowktvvLLpHH6v+UmdTjkFIPWQs19sn56rleDJu7wUZ3vyDyZj9zWYPc+mYokU7c4V355iXNAnVO1KX0Fz5vB+PRToZLt6T5tWSttk3cIOvhIB4ah4R70COmQtKCCnOoRlHWsxYWE01uYJdPBvv8mPqtjRJ|Chương 1796: Lão tử chính là Dương Diệp!;gaE1iR8d91wFXJ2JIXNJvbNyEpLWWQ3cSc87jWYkkHcofYdJ/X6elh936GHhLyUKyw6h7LtSqZ2j38vKpmkouPvRFL0GucePJRU0BzYGpSCKQZpaSSKN08+2h/K2400NavqKpiDVB8nTUaFaAozKxqXocng9E+t9eca0FhDrtEPtKCX34RMY/8gkcjFxU+m3TuzQdj7SVTzjCXMpT9nYRPyoHzQ6fMU3LEOmhyyVbyJ/qOzaLuKuPxxXhEM57aA8|Chương 1797: Kiếm này ta từ bỏ!;XRoBgjokdn3LwOZZfPoSVeQRX+Y5wr6SHDRHlDNTlBL5Cu83xhcrzsJx8coFc5UyIzQ+s0kPLhShTi17foA9o6AuPnDN90hUka/71nqDo9cEltlCOxRThdVIjSrQ6izBqVxLZNC6d6Xfc8Xtjz8yJDEi/MmOGW+g9hAL6nfwTpfrab/PZS2Z6x/xBYX5MLYWqs6U8IeE2Fc/piDWdB8cig==|Chương 1798: Tới bắt a!;iL24yXAeK0vKP075ASGxOyvbk/PI4xUMTgCntfWTK9/r/TTu6cVSHqQBgCAYOwbAI7GI98akAJfTPEF2tR6LwZVKoXpWf5kZUkSnAOHmSg+gk1c5cFw0kHUsyud4ldQtj67/G/oZjtma7nt+R0gxfg7kIpK80MREDPrfWHVmYnX5hdp08+AG72PNtPeeI/5EAzPLJqzdMbfVHUXvdrvlBQ==|Chương 1799: Hoa kia vì sao lại hồng!;/5oTPyqyXXj00gbyM41feB8x8wIp543nhgQf+T4ei6OrQ+fV7QRpBrpIX2TQAO1JP3yN126CE0Mo3gRQwjg/1dKwbR7bMdpLRhY51BbolrFNp93VlvG3Kn3hahmRyIkKZFjBsO+Ir4hAmre7v25vVqLhf6sEPsMgzsgt9Vhlp1+YmdFhIrQxbMNefb2ceyIX3vIkRuDYYLYfTBBsuuqXYXzUjwvzZPxaMP/ar7FQO/Ys8ifaEwkFEzFZtSiyUjXf|Chương 1800: Đại chiến bắt đầu!;2zGhON8SRPPc2/IaUPXoIZentcMtTBy3LeuF0kXQDhQJmkx20fZ92LIlV1/wP7f9vEqlNc4p93Y5K31pzrNR9K/hFn2jYDh7nxBnpfXx8LWPSpaHnhahR852CWTlymNgVtG8/t7ohbn4IEHTXzDR8ghnrAQBRNf3AL7cmysBX+h1sq4AXxIn2UrSLWLkKnnTR3ATYeTFpKuJSnOVkYe0Mw==|Chương 1801: Đến, nói tiếp!;XHEL3q0siS8v/V9mhSxlTszQpz/9qXFxuz5/EhK+NzAF5T+3/+95WDuXjDPpaXHZUT+raH+UkjqHHcoFpAKqGursnJgW6xvtyYYedHe+s0d+3AcnaZIFHhkMYZmD++mRLLwy4ABeWQLCWN3qn1UuiJ2jd4hoIKwaIlffBXns7vWGj+p6ckzKnqw3Tf+YjS/sd31HXb4MJh5vxRucPP6dDg==|Chương 1802: Vậy tới làm đi!;OuMsOuAV1iTT1186i+KUVi0k58helYjXqCfq1uSpOWKeKrxM3cUI+20fBZL6mzXH2timuQ+gc8ZXGLjrzSa66m3stCqZaQ2bARy7bwExBuAOM+usKj920lXZNkQkI0Djv/rD/lNuXR/J/cobmsXc4dILylkMNjCxTSkLMi0aV3VQtQ3y3PCUyMuEpf+5DKUi5jwvFbWFHiaT5sQuUiXYTw==|Chương 1803: Ta đầu hàng được hay không được?;ZB+n9MY0p5+WpUczrO45JSKrNS4PRaJRweJLFov3ZhcP9dgrOM/yUuAmNPn6eYldPywTllYhOw0mvcon4OyuSgbwCYszXMd2HZRMrk1PEUl8vm/pd3bxan2gWx9jQ+umqICxi981KfmkcUE8ChaKiZhMjRQMF64r3Ql2h8Oc4+j5SersnodJoNT+oNaZYvngpPyIWnbNqRBw9F7F+oOWsgFtogwf9tiotciXnRPBAHtDicwdlNJ4CfzQWDIVNI1a|Chương 1804: Cầu giết!;gYf5g0R0Ly56nAJk3sjvoGERVmiUes+NE5Tp/c6cRV9YcwjPTZTEtUaRpl5Wa5tBmGY2gbqq4bz6s5rO1U9lx8PDuCyFKy5l5p7xEsyzBiHjISEY0vHXY4ISilm475PAUBXQ/Ung44QvcoVgGAZ/aeUgocklLRrYRyXWXB5CLxpGdPag+PmW7mQxNBVH+Smz601oPTPnOtsynqGCFBkLTA==|Chương 1805: Thọ Nguyên Quả!;h+rI/Fkj1WeUL4nDCMnSDMMj1uOECwExk7GAHKDX3tSJ+aUhiOatXDmLxinXaCEr45uoi8VEl5Q5yvHLH4tSt0rdCwAsStLqq0vt6XzRVhUYJtg3wp3ll5b1HeqQQsv+KEVEc7y7vfzZIo+iJ9bKktNuyBATEKBKMqlmNwWMUr7vbbC9HJzgX0Z53tnhipOU1956s6oZHHA7qv+Nn6d+Qw==|Chương 1806: U Minh Uyên!;D0NqHjaPTthvd7ZpJWKf+F4v4MRXGu+KJQK7zgWMnjT+GaP066x6XggBgffc5H31LxSpz7qtzTAxg2Atk+U4/TYCR9s15cUN5o8c/yz8ZhCHC11JrAJDg5Sptindb6sg6AQnWWbXQh51Fbtdl02aKhCZkBnvIM1adhIPAp3e0QQnvAjU9JZ8JaalKtZV1mJ0bp1q6IGasiZgV5YmjrFW8w==|Chương 1807: Tố Thần Thụ, Dưỡng Hồn Hoa!;bJTPjf0UjEb/GUHBUXvZ8TR6Lc5F2hTcTUBr2Myx4LRb0VFQtq3sajR/tlN+fSXVkVDVTIAHB+ji0cQ/HSjyaoWYEfZlIUyDRcyDg5vAA8aTtz67wBETtrboCwQZ9y433/v0N4Mbwafiwm1I3W5bVYzV26BIjvyeXlCju8XT0K1mq97CTzNhCF5v2l9NRpIZg+2qXNH3hRZWIQsrK9RfxgfuZVq1ZvQ0IP4Dgz1eVTPjJBVLmPyBx2YZFPcI+9Ni|Chương 1808: Sư huynh của Dương Diệp?;8knuuPGmLeqj0eqjckRouj4gNeFd+aorv8X/RFwpwdPrzi2HwmrV6/QgsKJ4Nax7jtfJWGa5PZFAvHFkto9l6bPE0oGOOhBfMZ4a0l31yh/gcLokLl7kpTVGIiP6YC9Gg7uSnIIvbveo61auOu97Q48MLMJG2TKtdIiYq6luxki/b4eBTC4Hp73FB3x2B6eLDDtzyYAPg+w6r6xa2kL5f985OUs+PMb+7+RnS69+4RjhwkGPEFOp96kl/Guax+Az|Chương 1809: Tích Huyết Trọng Sinh!;a5GU9kBvV2TQUa2SPtdU1ITWwFuyrYVUlOo4SN77WQ4VG8AKQQ1W5Tsorgf9FMsTBU6MM4fXjmDuSGbk+niSrrDfyG8vv9oYhRcagNp92NMeyszfe7RzcZB0Vf/a0SPqPIXtaRZKI9sASvfoAxM0uqDtOkadhCorZ3llKlHnOjTKbbKXLnJm69TGC92At1dB5foqSlTi9BWntqEXZvmiEQ==|Chương 1810: Bành trướng!;fkqUK0Z9GogLO7drxAiH36BPLyk2KpCuDuQesggHH0wWU+IJjoHWX89GgYbP35lnpiYNcpdSFOBuOSmPxpL5GT1xi+BSb21Cq+gmcI+UnVRio6nLUaePPz8+OX4XiNwMVe8oVYnQj+6dWA3hwJMMom2eGBVy4CKNO3UMFPVNS5rLnBOgWTrWcB2dVe4KgxhUeJw+9qv/5ty9vtR8jPSLEQ==|Chương 1811: Thân Hóa Thiên Địa!;4IlMg6Ihg9puUuEOZ+KpURJYQsuv/A0wsCQEinR4l1s03y/M/iLntRMTqm6Pcq60ToPAq3ugnQ4p/pXuyf4E2M2OUM4g8EaV8/jA/H9xwWydqBP/d/uecjn+HcedWH3jLco6HxrB2NVJv1vY0IFeU9gPHllTC2Kh5uQOH4XXyfpJ+BuZCTPZprdZ3qWQTR5ene5IyXKZeNFzJciiSfrjkQ==|Chương 1812: Đoán đại gia mày!;aZ+W7HFtWQETXBX0AOa6ANgqsLy4XKbh7huPangax9/HZABEmwvUQmkJ9b8/mCXkG/ei6uH7dhImI+12JXJHZrnO6wOtUB0chuGgDq6wEJJQ+OtPLCk4JuVLNghhj0/gRcuKCLpO9SKsnfiPAbCq+5+bUS37ptIGHCqcZfu2ixSowfAd0H6BnhEfoK3OJYrnnMub841RLk/t/5KEeSeHYA==|Chương 1813: U Minh Quỷ Bộ!;ni/GedwBVubl6UhZ5x4RWLZL4u34XN40eV4v85hYNmfNGchqkm+iHKz99UirjD3tWNSUT+KTLuHsnMQw1N3dzCf2E8xDKgMv59FUggEfL5v8YLzWCbSydbZ6fUQBF4KMSla8o9GtmpvhO/tsc/PQtisA/RrjFecOMrZ8Yy+ckNRRbHU4w3FBT1vgkeN2RQbycNGUrA/9LS1/C6zgIYMIiQ==|Chương 1814: Minh Cảnh cường giả!;WJ4NXer41aFh8+RrLSz14QEqUa7GUP9y79yrx0V/zS/rx5xzx5R7TLqu28faC8KeNXUEMGfO8UThnsgcs1YwzMy5D8hz/HbcCewooW6/56U4+mK1XRvS+z57+WBsr9vipwO34lJxEgvoshK2thsPL2nW8phXMIfyrvlVc0MOGZEyIWdTwELKy2+mXOm0o2VeaWP5wpfLKKfmTjICWTe2Jw==|Chương 1815: Tiếng bước chân!;dzhDGfWb7bXIuZsdglid6RulAzb0IHrgp3Cun7yFvGche0HXfmx6cv6b6BQUfl5CldCgrFA7XZw8uCzfEJ0kUSY1ZPyt6RcRXwzkfjPo1HIwFvv1qHH53eRKqCw57M9LuNndHoHDZM1BS85nx0H5oz6t0cHIM05ZQh/5wwWE3GmTdXRnIWzdfOxq9G4hfAsG4n0PuTbe7yuTW1edkNRXLQ==|Chương 1816: Ta hình như đã gặp ngươi!;e31XlevRnjeqMylT+FF5ktC4LdbY3H6cbCge2wfQpLzsw0BwzKF4BI+yj0OzVDmpdeOnpVGaWRVogiJL3ladd5gh1jj/Avii+KrDQS2hBssoxv//C+bUq5vhbL1fettegeYLXuSTIHUkQhfbHwOwmcWZgLkFcO/PrnN2S/AKIXvNg2U+Gw5D8DDfMVDmmytdjZpGiPP14v7/H12qITBvc2BCbQ4klaV4cboayeObXb09fQPjn/HBgOQxQO/j9nHA|Chương 1817: Bái kiến điện chủ!;cktQyPBjK+Kc09mwBQ5/6OyTqAxKdGV9U0SDzu+vKD8KyXb2p8YjYFG2Bx7yl5VFLWVYd/98yDCe8RsxvKQ7Sjxrmx+DYjZPJqPhQSCxZqTDgH2K8HoX4xkuxSx+CCJXyn0r1rX37MJ/p9/gro5UUC7biGUhK+7NF4uktb6QNoKMOG+uGmcZ2xHt18KVdBjJjR888zgF0ogH4W7FHRUEAA==|Chương 1818: Dạ Đế!;aJGEyA2OTFJ3A1vwO0UERmzZPa9CUYRex6phEc5orQG6a60kYtWPN/VusVESsgEHum2ytZy7uwI9DpEEuvRkGr6TeI2Rxnqqv7RB7BdYexCZ3RiIS1tVocfbwc/Y6QhfibVQ8irhrcV5W2Hg/4NlTX6lePEjZHgegMh6oHT4U84pUORlPptpyhMi2eaf1x74dYp7ZcD8maCy+yHNN5gIVA==|Chương 1819: Dùng vạn huyết hóa chư thiên!;0D5U3QhkwlJ7Tfh/WwMglPBMRBlO+sYdHJnGkPdv7/3QtwSAHdZ6qWOQVfAsq5X8ItzctjuJwaXezqC/TqvlGfHMjzSp+IRFAFAxMhFDYxXulowD4Vvn1i7peOp0cWwaqQcaxa9L7IbO9PA5HutwIt9QPOsfHW1nKOSxwuPDJnKb60n0zvLuHP2jCPnrv9OFUPgLBv+iVZY/gxjHZyGWceypgS5dx4Rdp9KPYkpK3b49gVod8pzi7Wpu7fLyYWcw|Chương 1820: Dù cho rơi vào Ma Đạo!;lsBoLnprfowIqxRAL1RdvdfRLHLSS+8vjyo4O3ySsNUPy96M4hRbqULvqUtSw/Ca4MvtB7CBMBXhgToEFjEFcgfPFWeV4kqL1lDgvfE3NF/zk8buw1hkknhUj96Beeoh5e+mOmMzflmjBdsEwCQhD3SK6bW4gmOZaXhko/r9QRz6bVIMWE6NztsYFt7T1gLdltosbTJrb6Mjh3P79FaQyw==|Chương 1821: Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp!;YTA6H23Ir9AfDJ8yCb+SMsXixU7ajGFMzVJq88z5m+iEWEt2Aej4SE+ggNzyu0jiDa/9zdsrQ7z/G2hHLBI5GY3I0q914fd4YO/cTz1kdCwmmGSndgQ/AM6FI6lJOMlvdL3PeDMFEGwsVbJiebE6XLGEBE3qK9GTOrdmoZIXwaAgCFp9aoOB3lzEWVK5Ul8XvUo0S71Xs6czT8txS34GOw==|Chương 1822: Đơn thuần bạo lực!;ZOq4nNHjoPMAJlQVZSx/wOpBUOqHKvfChVmzzIaW8XZjhXqGt3CFABUJ15dznBanwLRczFJvRd31CERcKWhbdGHlZXGn8XiV54L66eU1hPB4L3oXPeyxE+ODvquVd/Z1ij8WHpnBXWm37xT5UZ/JAsUptJCVosddRPYC4lEHeffVtApyaGbYyhW+pg9KHfYA/iF7LUlEfbZC/raIrKFWAQ==|Chương 1823: Nghe nói ngươi rất mạnh, ta không tin!;IF1Kq0jgFoYFTgwUE6dQq/Mniyz103eICuee3RJr2c+6VHTpZ0UJPk4F5fIerMbSdv3s8FASybdo6O6ObQHbJKsZ8Yu31Ns1pideaRpZ6m+atnAToBc+3NNOOzOGSmFYVQAwPCD5D8Wr+EiD1SAWkn/E4Lrfc6TnhjxyRxgYh82z8AgiFHgtXJCPgtHe0ByIJTaFVjUcD9D5HfqSR9l93DkIE0ua8hqqt/u4DH0OeM0QP2Ak1e71hMlEQdgjr1w0|Chương 1824: Ta đúng là đang uy hiếp!;XyM7/9jaElxEyT06BSPsUD4O8ECxb8HkEbgtd4u9eMHwENVx/70UpwTUVXvKTCT1FZdAHjhtiN5lEFSQbsmPfDbmiAD5XxxOl/9T5GLS7nAoKoYC0HsIpkT0FF0oOg7QK+dJE+F+DV1ioVdhvSuIiSz1+Em/SWCJ7uBxAhJCgl+0UNlulKJL49EPYyuJmkvkybL9IxeSD4NXrvtwFFHfwYR+6oD5/P9gfLJuzg3dLYTYihA/gRzQVvJVPcJ0vx1E|Chương 1825: Đại điện này quá giòn rồi!;sFDYM4UbiQ7Rg48OnkxMmh70eB0ZxikiyFQncBG3GasNq4MUA+MNDD0OQh/92cQmpgd9rlK2MBH6SPb7EKgXadzZFgS+W/I4uLB4k4VP1KA+Rs8WneRDfsLiuBM26wx15xZ5Ly7JmMZ/QSDDJAkAzQv+BBgSXfWdS0RxGiP+khZvkLz26zrLQuX283lcl0p6E2fsmevttoW/i9jv4EHLMkuEAA1NTx/b9ZFpHBfb0b65x4YFNDZuehchQXItxfI0|Chương 1826: Tam đại Cổ Tu Giả!;owixBl3wwXj4W1/WG3/D5dwmZ5Qf80SEjsfl7k7SPup+OgOtI/NNarD2X0S+q2lDsXVaXOD23nbpU+QRow0lmanAtWJSIAk17fA4eQFKEGY17Q4bklw9FoQwIF+EHLuND3f2MdVg5awQ2eoXCuuIjsdOJHVRk18fDObz2GeOv5k7oa96p2DjoFufPTnVOB6Le7dRxp5OIc4jqR1LuYKzPQ==|Chương 1827: Đừng chít chít lệch ra!;GTTIj1aLQvkuHNpwn6E3tLkUx9NLokELEW8dBwd+vyVzHMAq/MiQna0sX6xRNY6f3A5HJKukwGaXej+3KB3hA0h03FJN3DA1N7f6W/0piAse16YOFYT0MFw9On57phehGZqV2YRFByA6iMmScbQXQmYYXuyRmN7dqOj9GWZ9vYcquThUZbQiseseInrCXpQOZ9aD8erMW8ROfdN1OUBumw==|Chương 1828: Thần Đao Thiên Tôn!;wx84sEfLhpwP604g+S2nCaL4Ejsm7lKh92Rf2MIiBRp+IwqI4qfyqyrMKfOSriaOsUaK1fFCFTPshshd+NgzeQPxxR5X9o9PZh4lSoVd+R/N6TcwC4U5OuHfPILTA1U/lbFnI5uDLQmgDPEjTfurWrlZl5KoN1oC+3rkR2wscH9sjUXh1NhKKE8NJID9PKuNxwqfMMtkptAMayuffu2JJg==|Chương 1829: Chúng ta đoạt đi!;YwAiUTZ6RXrwCQtNN7+ergySFvf7O3pIDxNO5DOFQ4RD8U54QeApiT2GFl5Aq4kN9AWMAx8gWFaoE0a+/rs8e/9V3q2FZPB9zaszRl0dN1S1GMmMbmINUbvvMGTFzmskIL9/kTIzhyCcuGUwAOieV2odqloIkFRpowHwODkxjZD3hMQsXprEY9P6FTjQ1tUyeSYyJdxLDJC3BmAKEg5hSQ==|Chương 1830: Chân Linh Quả!;39QEZNC4HGmeDXYe7pVicSrKDuFRWyLIwRQ445HU5KyPf1J6zNhIrfa31986HUnV2l3ioOj0kx71SoxKrTyWvwKVAs92BUNnlQ4RVUQhzayIQNA4k2KEdAqRZaXJy08QVjxdxO+ax70fHk3PALuhUtckv0kjVtUaK5VobD4f7wxUYuS7v2DrHA3w9yF6vRAcEQZXxVmgnM80NHSlAjrSAw==|Chương 1831: Kiếm tại Dương Diệp cái kia!;TdlV+we+kkOmWIjBgnC+5EhdJw7WOBJnnhx0Bjl/IuYB2q1HZ9n7rgNYMMtsJag1Z+r50vGs/swQaReGWTWL5N/8kmSCf5xpLnk85FhJzLNxHCkPm/wtMNgWLJFdFW8vvEVF8JYMeZ9tVrsHAInAqD93+muAKzwONa0KIdEHt7gXzfLySmPLH2OrKBjaadVDq9JtEm1reM35BqnTSkOurkeCyRANQVn0s/HQL+Ou6wS2nO8DDMjg0WgwwMA4tHJR|Chương 1832: Thượng giới xuống hầu!;3j8bU1jnXKJRg8GUiWYbCO57RRGo9faIqjKvNNBuNQmRL4MQY5GvbeuQbkqWiY7Zdq9JsybLzRycWP2WF2cg7vDzul1zBWQY9SZOeoAKx+YCOPvYvE0pgTwDyY5OmwJyYxSiGedaiBS5JiK6udHNGywE5wOTWBtAudNuyPQiymnfHqveY9yYXrMXI4lUmjejyBQHInhkPEcrDTzC32Apsg==|Chương 1833: Dương Diệp xuất hiện!;1VVJc19t/Yd1tp5FwcpxmdS61XtrKlvz6kx2siIFiXwXUF+ZE5rhFaIqeS8SOXJakhQloDtzP5JwzfapBJCPUAQcPFugCLOHsmNkIbZGNW2JFwyRoUtFQ1nyJONXtztru8d26PoAdj46e8UE5CLOQpGzZloE2Ae+KNv6WpLyg1o5pvsJCmezuG+0Q1l6gCkjEPvua7UVWj8vnn9ISlrygw==|Chương 1834: Chờ ngươi thật lâu rồi!;Viznjf/ZnGvp+OmJfUQZ/xEY24tpf/qFoT3ZTwHhP4j+RtTKZ168L10uPvqgd606lkThERoR80kKsrzbnMxUxYCy6YVyhM2O5xpx4uJCwiSQb7STWCoj6BKe0qZ3xUg/C1qgcujsVxmu5vlwCmuUuPZh/5jZ9DUj4/Ffph5pdKdP+c3odCDQZGHpeeKG0YSSM7UjMIHbO+vQu/CoB9tZPA==|Chương 1835: Hầu ca, có người muốn giết ngươi!;fOGQKTHWIJSSB+d2I0S3AqW60GgO3nNYoJMzI4bcY7KCF3R1B1xzS3QmylLbfbH6znAWI512OZ0vy2w6FWLeLRf6UAJaHrbMDKU8HFMU63DWaDCwMNI8CSYxKmOvv2eZXjjjDvGw8t1OExwTCNltYICYXKXFgfzt6C6FlbKut8AULdk3Yinw1exGm9Q5Cd7vgfjVFY1bO6Ugsjk9FcP6DU0aqfl8cxWAd0sWuuEVYPUuMJHVtAP1rPRGqtBcZj09|Chương 1836: Chết, chính là giải thoát!;dVuACNhdEqrOUuhhGDh5otcey1b1VZeOExCgPUU017hwrVaMZCF7Drn007chmN2ePwrgkqcjpv+E+Uir7/oBF0vf5DO6JHX9nZDGcMPRbtBbdsjSc6U4GwOhAG4V+g0drlDKipmTSexHy70grbxhbgAb+DjFa/yyGA3Lv8KRV6+6W/iMxr7RW+kzSbE3ZRDR4sC4Ctn38mdCkCRbtlZFZMWX7UITPszbL3FojWLFnJrDo+OtKIf6VhReN7BxjiV6|Chương 1837: Phản kích!;X8X0bvHdB32CvM1i76hHMWMl0QApbU7c/uOEo3zc8l2s0ol4gRcgpcI5FNDa5MVEnjtW7Fo8w7H7Wnf6sZPKlZoAM32LY5lJJCTc59xINdy4biKCoi++M6VsQs9DNX772tQWgiwNbkgpg4FSNgwgJ/UherdG/2Phr11nh+avESuBF8rVCHAQeas6Pr+SbNbAIjs1uTyx0jzuqCBXU7m9Mw==|Chương 1838: Hắn lại tới nữa!;FsO4hrFuZpFL3yBzOryc5+a4Dk/WuIjBeyhCquF476Q5j8P+Sd8FP6oWlQcuZxQb2Q+WSeGEplpUb+hDn1JC42erEnk+L9Ee2vafjredHBq17LjYBH/1nmzygwifASdMcDFjEKZ/8OVfz1AFdRJHqFPHkuzq3bEK/jCJ9OFbM+zLKoELbsRj+2AJ95vwv0zSAy/GiuiZfjV7ajMx0iFCPg==|Chương 1839: Mời Thánh Kiếm trở về vị trí cũ!;uX7RcBmAp+ymrXHHL2pX3rr3YRwYe1hS5CeXtQHpF4dovqLZREGcw3nVkG+oDt6O/GsuSNvqQi2haSoe/BA7G8valQoqk+oDAKHVUmh7Dz7aZ30HOILcZLvjecw/v/lUdhyksINKZYu1ToQuy7yyg5f9UczoVegsrLAVsyW2MYhJSK9cERybVISZbGJ0zD3wcPvt/UjrYcxtMffTAMi06AWFAUoedMGeWU10r3HcwQJGXTlNGIucpMM1DTst9med|Chương 1840: Giúp ta bỏ kiếm phong!;CvafrQr9LS7i3hmxJ8O6wI5LkVIg4VQL6GvttdJIcahC0VG0ViLj8X8aSvtEOIEN0Tqqw+UoJqrBX4GGP3p6AkYBhPem7rWg4IYEflXAuEDVApnGkqkeSfrFYXL7dZlhzIwzKQvUZUrhzCuxcV+CTtuv3+hdXzs5Vfz1DPTMalQhREwVQmJf2TA16tESaYBD48poCVY9q24NdpjjdyhOHg==|Chương 1841: Con sâu cái kiến!;29pQh2XH4C1P5n2cCJl2C87btHN+BPf4S7VGL75eHZJqCwGDcdoD9B08sCS3W/b+utwZIrsfDN1S3r7QtUft8VXmVxbmlH4YgX/BlfHL3416OkUSK7FpADTvF30QZf6JWbutHYLMMKv+x/6HJIrRFGRJBcQNQRBb/RLYef4CozlwvNaWVO0wpEzqXadCOkwaAZyaY7582ZpZ4BkENVk9yQ==|Chương 1842: Vô Hạn Kỳ ngủ say!;w6YAmybGfg7s+8RXuH26QyKsczMrLCLd3seASIX6kiF5xmku1T/lX88wy31eXedki1nKiyNBZywe1FHAyKSI+zUcjoAfV59TR9GApKS6F0/wElq1yxZLuetpFdaHS6HCUTMReqq47RIcGkhiuaxoLfCpC7oGD4sLhiQnIpAsWe7WBy+hMaXGD2I7OF/bIGZ1BgMgSiO1zPgosZtGDSD36w==|Chương 1843: Không đi thượng giới, chỉ giết người!;MFTu2a59z1MNlFDsy4fgszzRTSkCLG+MYIWZWG4VPdAQfFgU9b27aRPFTZHTG92s24IccxkqboloaiJUz7Vq0BVYKIBasePAbWUGUatcABlyGbymS7Rqzc8DOEfxkVbDzMk1Z/e4B0jFChDAhIhu2QlzHSLLCeWrb6lwhR5rAAIRR0xnSGNsiJBDPCK+Xy193DzPgKJjXaLweKrkPPBCa8EPix5hycQq28SK1rzOPNRebZNRtOvI3wlYaklzFCGW|Chương 1844: Thiên Tôn phía dưới, Vô Địch!;W34plXLpl/ZZh+qIrRlZyWHCWqR12cETuHW37X9RNQfAGWR/4JCcSY4Ws4aNRJd2vWOO3BbiUG2WKFeo8g8xnYSlV0FAnmALeHEqx1QRFbSRWQPOEn/qoufY/8CswK7mFcPn+CF9vWW7ipr5fnKO+xhEE9wzFoDBd3Hr8NnD886yAi8aOrh/eN9HEXsAurpzSrRkXvoh6D9MS/RTGhwCfQmuxUnIaqqxMFb95qNDm3TRxDVWsVkl8qzhBEJmaHgu|Chương 1845: Dạ Đế, cút cho ta đi ra!;C2ke5dWoj3cV+thIfyj8z3lMnLSwnMbzM8+IVmqEQScJiOKjP/gU1OoPGR9Tczu0itYJP+Z4ZXMIQn63ZYTaDwyJZihmmtKI8Qzu1MqZEScLBXMnB2gvTGTnB23I+OhDVHCDu9LcVosmsoKR9vZPW+hrnXV/o9QXm7fnYYyNbHolQMzqVHeXW/gdGwXJ7srdWQ2YWVR0nArQyKksDMevtg==|Chương 1846: Còn thiếu rất nhiều!;YLmLoYBode6L7pTBEs+AoNxRLUhOQzLxNYMwMNLkzbx0n64pD/ABt3PdGpG4q3ELUuqeSyEQBScdt3YELy27u2Y8eeOKA5mcDYQoFDLerHLAb73ks+zPPQFcVlHNrYixzpZ53R5YSQ51Bev5SvJLFrBih6sPIsLzgtCcGW+FmbSZ3vEzlKvgTg9qyxy3OMPDSS2ooI6DpVUzVICXp+rAVA==|Chương 1847: Tu La Thành!;aFGfpTe8kjOr6G/NRpnFeMqvgb11s3smr7DGmObv20gtr4qGUiY1NWztkDOieKN6D6m7OdCpi3ORoCdWv2tvJxpD1uamjOswsMJkRJ5djtjf3XCXgVY+PT8AnufRDmU1GMmsfVj+3QxpKy0oBnxsemha3DaK8d30vjdwciPHluaVhCyGRfxMUIZ5sS6II65w62SDpxuD2ImwZF3VIpcSSg==|Chương 1848: Ngươi dám muốn sao?;1yXVER5W1B/jQL2eC/6qh115AHP8SC2KkbOTBiTskBvaOEcwqAGNiv+ZZvdYaUe44CyeaHmkkL1N1CBrEI7NLaWNwkD2qF4DBShfYq9oEJKBJrfVsuRbERDHFKkznRzhE4FHy4Ob9KqVHPOKpRaprUPH7nKU6HybsJfWqd3uqjU1zFAEE9PKgjcvYWJDnIQdcuStJ8xt9AKxuhtdZO9bnA==|Chương 1849: Đến từ Hồng Mông Tháp cảnh cáo!;9auRp0nUjUWQI1QKnRXK+PGFi1TsjIvGpQwJwtkcteazSXrVkrw0fvioSV6HbsSTO6ibbG4KwqDqHdzHTvsIckMnegUIOItuOSSZ8nDNtwXFYjcKG0kXSyiLZittOsnv0b0dFJ5f/EQwi2HtcRKgWDRsZu2Ut9VqMjyQXXcqs5ApuNTgnJkom/cMwLDkDE8uhRURu+5f22XFDs2OX/nE6aQQmqvXsJEKccF3t4p7R5W0YqwNXwUCVu4XRSPWTyuo|Chương 1850: Kiếm gãy!;CcrtboQxzhRqo9VWyydPdelU7sE36cz25roZWIYWp1YQxnT9FrU3foEbGN19bIwaGxNkM4G+3w7IQ7a2Mj5nEHu5Xb6iHMgo2XmPyuop4OmpvhOBiCrEFjr02Juth8zNmA6yLEF22YmsVEbydLkrVOT+jW1fUB+2AOpHs0OK8PSRghXFyHOp9yRw7LggDa6Qiet7iM2JKMGAQ7Uitmp7aA==|Chương 1851: Kiếm của hắn, nhập đạo!;xZIIE2frx9C08TM0VIiMADMQEKEHGVUIW9HOYpn0/8YHzKyWqvG0WSeLXWu04rh4gY37JHIVdlIYNGf29tMEkjDqgFffSsdm85DbntOBw1DQz4L3XNTsbSjL0ATJCgQsSsEmcCaRj8JETyy6S942aL90md+Cx5e1Fl2IaGZ4Z+YJOw2nSRTNUxKnu1LDZiwbvAKkEt7QThbpuO1yMcYTJQ==|Chương 1852: Đạo Tổ!;oKjuh07uGE5NH43OJMfi9G9I7lf/o79TGAxo1Idh52si85sHl0DiwNWictM/GK2wf3paz1Wy03u9BoUDbEg48ltfzYXm6psM2bWB2u7n36Y5CCHST1JG/xDTva4nrPkrR9aFsrur9Lng7bCceM/YehYCP5P9bcKrT7F7cllyAtePfT7lSCuVnHfSokw3/v8ip/jMWqRWDFlaartIlA8dsw==|Chương 1853: Tổ chức thành đoàn thể đi!;04X/+caYEZPyXHyYSVtbfgWJxXySQq+rfXIPX1qWAsVlEMK77fnPO0qd4Mps+BCeZ60dOYOKCwbUsm0U9WnGmxYLObuIMSZo9gXeHCZIVJwXWWD2K14Q8UrVgKKp+3JS0pt+e11OHGyc0W3PuORamL8FJojod3xRunmiQcnBgA1FWUeOAnroMh9M/+BjDvyvYZN5d4mxMVKnF5UA0+wxaLj7YkJMs4TDwh/uz4vXKDC2tL/oDYXvElBEOvFVqdmO|Chương 1854: Kiếm đạo cải cách!;Ctva8SOzFO68JFw8QKQmkbjDqUzi6EylYtI9EzZ2lVsCafACoqHK64nxTkrkPVEiVx4xoZBnqRfbUN/SCepp719LdDrc43XMfWb9SHx4Undj1zw5NNMZvM/LRCyXPdk1tzT9SDzWKcAnl3UtwLPNHqX3g9ZN4D9UsR4SvsV2SIsv6V8c3lA/d1xRklU53ejNvqhVc0/O5PJjXgnVLHXVwA==|Chương 1855: Dung hợp!;f3qNbx3m3Qgy9V4y59zNxAq0CROYljd3KpKwIY9fr1oFMWSC0IOzlvODvkPcnBS6FVZ5J7gIOrv03pfRRjmxrHB9G5CEAEcxaOGbLiJc6Nlvcs0asXy3jC/fDrqeiVqnmkEsEGSJijE1sNrTWxL/Zgg4S/wCVr8MKYywJ5boFF8P6REpOwzMumDh2FpicsUD7DKfWhcXwm5Ujy27S+QXfQ==|Chương 1856: Kiếm đến!;sqEPyxZt06BUAdkfnZs+X6zV26a1u6Hr9y/G2E2k2bCATK/XaW91hGiOfVv8oO2/TENCuTseL8qNwsgEwP+P5dbRKafDzcZNe1V9Un6baQom6XOpn8aa2mXH+luyrXRCC3yuwEepeOgn8yQqIIcU/k9opnA38dkUkHvzUJ+H6c/UIIAofglYN2H9DVd+pvGmXntKibFcbAGG+unjS5j1Dw==|Chương 1857: Đến, cùng tiến lên!;OA9kI2JwrQf+KGOayd1QqM9SAwtjFj8nGGIeom5E2l0v7kuXIyeRn7Qkyxmzii5xpwkmGH9HLWtpIO55qsu/7I3v7MWJqSUzkKS7IgXcKGTfwNkQGG0u8sALqztKTpOB52Ab3ce8pPy+bxCMiUWQ5K/xxThQ1xPH49qUW/7ZhBNiRSwWQlDOdY6NunyviCVsH5T9Pt5Pv2FWPDHPuCcdhg==|Chương 1858: Trượng: Kiếm qua, Người chết, tiếng vang!;DWEptWV70wnbTx0XLg0tonwdyY9M6JyOj4UPpyMkCLsKRXTvLxzZkorLUrIdIG4altMM7RGSOa7gQOZ+/12paJG1pTqYXKME2oaNE06JCymUcuCOurPPwg1wBk0aj7Pn39jobwdSaCpJ0zgYG76/3FDBLTkwq9CB0G2PrICOWzalLM5dbhUdnjwIr80vHbb81s61AHWgEnfH2L4wpHbbEwJUiA5XFY/qDezYfr3398hIfDZju2XX7rcCSYcKRF9B|Chương 1859: Kiếm, bởi vì người mà không phàm trần!;jBZOzgTsa/dpwfFWgk1DDn2TY8GTEIm8ZEk//ZR2FoDYM2XrNw/m8+Ks2c73sp5qANiDN7jN/AhviABvDjYwbrSM6x44Jmyd09EEzLyQm8k99UBOImpDRsyEmNBdnw6sny83L4NpLlMI/+GfdvXj7au4OCXXmvjG65U9lA3XmGxMv0mRj+VbIm5b8kLRJ302EyBy46TslV7Un+OiQ3rTmBFdFrxMjnuKVzHRAsU/OPM2/PNTI+ihZ/pM2JYa7OYB|Chương 1860: Chém nát cái thế giới này!;++50Kb7HTqm/7k62gQx1bOShxavB9wiUdLQ2b/U1a4KDwBYzHYMUF0p85WfzwZg7a2bC6irydzr6Ix7ax6jNqLk8WSbK+ElMt2pdzNSSUwbPE0fr0Yafm/oek4cE7bN/C05XeNHQ6p+IJIBJuZ1dKzzUCH9aygLa1xP1M+ubp0h8+bm+vK7JhRNeBiFZrcvVmwnsu38dl531dAd5+4mDDRhVfEofuhipfehJUq8t+Tg4RQo7sPL4uKfYsB9qOV6z|Chương 1861: Tinh Thần Hộ Thể Thuật!;0zo0FKAr63LgzST6H+ZsAke6WMH/Al2qX3on8WpeYR7E/Oe3bL611swq2PdgaSim8MYpmzTgm+7hgAnsKAMISVlaGVgy3iT6oenL4mBF5MQxXzlz1nTEY60v8MxJlUZsoTHMGQ2J/djpZ+OOwbVx3NoeNFKtPnG1iyDQdr/euOpg7OjAFccbYRfPBa8vdM5tjPXCLrDBngkaacaudQDjzw==|Chương 1862: Ngay cả mình đều đánh chính là!;5iQj3mPoS0pa3zf3XCLHZ67y0z0KsxvdH1+UO67gH2X/HkmHunXrwgK/SSyQ8obqMUvEFZkwulx0rapVHGYy6TK5IpnrSVa0tXf+Q77s2657RNieByk2OS4cIXNN2riVur9r3EEjFlAyOkqJiqm4YalgIunjvf49aqLtSuqW8H6GSQGtgyd6Yit28Q3eEgL2UZBIGDn5xrYdxGgQEwp/wM8Mb2YjKsPn5LKQT+XLCFWhd2hPkinKOcHohRE9lMR9|Chương 1863: Cha ta là Dương Diệp!;Khd4exMfl5lDT6CJwPY4pTNkTVyEMLuj0hAqW6bJgIOADFt2TczRi+k+ZNAyxQKQpYNqsaBRT8MQ6uVH/ily/Y0RRJlUgC1MdmsikzcKRuGCV/XZw3iUu4VYY+WBI21faSlcvrl07J6B+8E3N2CsOwBbQDTLXGlFSLz/YjebbBDUjyeNvXPGaZsFnOABSdOkgqaIpOEzdfsgrs0VW1eQvw==|Chương 1864: Ngươi muốn chết như thế nào!;m5Mt3TUOZQtzWZAHKiHihJV6V8TeEbYLxtlvPEa3GSFAb3O4FjhU2kvyuLO5lTik5n9u/3K3rrVd7vzP0JfHaLzoEAXWpDrq7WK+MX6pQtr2EOfZ+rr5SvA5PY/rky0zC3PmfymqhcwpLfLWBlf8WAhzzoUCqKuI91HLBxzw12+ZttU2+fDOEEvYVpy3hVqkzqalZ8isWoS7GyOx1faoaGMv//+fIy+Ws/LGb2MpHW7MYZKxehDHW7XAqtVvNTqb|Chương 1865: Không thể dạy nàng!;KeOv61aDDxkL9qKEa2YwE6czbW+63NbaoB1hw+7XSyaHK2PE0XcDUHh+27bJpg9W9GB4nwomepJ6pOaujN25AZpbuH/mlYXnI55/swEOKa19dDo05gOtzDqgPlgPisakDtlnJGO64Utl1F4X3JoQxn1aVAn+vl0tvlTV6qx/8fqkBSgZpcwr6jvXqKYzBepxovaFJQZjsHic9M2QMDfaGw==|Chương 1866: Mắc mớ gì tới hắn!;izAggT9lYsPQmbxTNdnne+Ji8iqqqIRcYFslM0CYSAz9TXgDcvgnRHaZjvgsYyTZtZfrpkO/lg0VWlEBeYMCGOtE//6BH3r/0kCuv/1n4R/8WQZIcydAynP8+ng3XwvKAqhXlBEyP86ANvFm5jXT2Sn1uMNsEBQ8P1HyhpIiUPcZjvlFbeRJBFZN9gnhL6oyVCqdu1gswRIiEyX/rRtz5Q==|Chương 1867: Kim Thân Pháp Tướng!;T6i2uhR189T9Vce2qc3hy3T5SduCv5MrL8UF+0iHX4GThHOVnnyX7PtY57iDzjxvfQsWuVsI+4vczsSq3ITXNlJVJY0UBqLhosOVTjgPzC48vBPOC1tuxxHt7Pj5TjAn81CsfZk3Zppb8oIAFShtUbHREEyCw+MOJ2qSdWvF8BuNF3Lud7IgY5yMTCv8PhrkKIbiYPSpI+eyd9C31kzrPg==|Chương 1868: Phượng Ngọc!;S0tL401wiUlci/PBXZr1F+tSbc7/MtsohPSrKdAlxGms4wI39+o0LTp7rEEXYSxLC52MF83A0yEs8F5yBbJDzlh+IIpNObN7n0zQW+LgRXP3SEchKBDJ2kWCOH55R2Xumjio8Czf3FmVQZ3o6VzXPf1MpeU7paxmkMmC0AjceOPqKc7lftXMv4Jk0GOsotBXfuxLfZoA57cVgFXl5R4T0A==|Chương 1869: Thượng giới bí mật?;Bk0NRm0dTfS88mfSnkh/0eVYOeugS2b/RHE9ofSKICPBJAGQQZunJHFflLokjPQXBHZqaO5HZZOnBqukmyvu2uk5eoAE3hhLpbRTeys8gheglOXCwL9fyTx18cBFGy4VEX9wemjGMbrkp9UrZT9HIBpShjsF4Mk6icvQEOrDRw5MrmL5WOV+tEBOAegdKm8yBF2z0y7vafHqStpex9R/5A==|Chương 1870: Ta muốn giết chết cháu trai này!;+0Gb2Ll09KTYDNbmv2UrjNbOjz6MVt2UvkW3eWdYW8ZPm/QWxBpUamumvCNcK0l0G4W0jpcEAlxzjy509zIl4N79n1YGUmQIgvEM1V42mB7OD1ycFO8bf9lbQSWoAfelO0taYJSxNo5w/DbjAU4uHeyWqFMxDRzWmoJg9meUrzmC/QG/saI7ijAAAb4akdNjG551DEYa3o5oECrHyErlX6u/Btkh8qF0NL9/Wj8N+Pb6YZpSlkE55Buq5qpcSWiW|Chương 1871: Thượng giới, Dương Diệp ta đến rồi!;rnxwhnYeGKN28w18vrhpT2S1ERuDiScSHrWJqetcvs3k6h7DWsXi6XGbCRkDZnqRv3Z26xyKoSsIw1NvFg//TZ/f5C9F4LpC3HH6ow1G5c68SRDC1i2UkTDj3+AEmhCZJ3Ci1VMsQMi++1atvsKVeSnYEsZBdo2a966OQra6Zg0oyOAc8oVsA1197bZ4dyuxKY4chrvm67kLk3Qb+3B8zST2L3Dc2PNXPQGHTCXNG5xZCroEYVLWl9nKOOh0E2zo|Chương 1872: Gà có trước hay là trứng có trước?;MgYt/KP76OvXuDcUFQsXY9syrVOZBbayf/ktO4ir9rtVGtamBFXZByuRRpGGi6CYp2aJlmsCVJAMApWt5ZVkmGrMM4199mpu5arExW6Go5CVM1N6HOCjuyD9NqXGUW7Z0Dcv5uX8hAHpdIpf6kLK6OmtvU10B5WyjVoz/xGpp/1tVE4nQosIVVw+wAybDu0grBtlQ9BJ4FVnd1yr2lC/ulQha+mQLhtEpipAf5QpAK2o0DGC4Zcj4ZHQm/DNuiul|Chương 1873: Ta cận kề cái chết, cũng không kinh sợ!;xN/flI2EML+onRqE9NynkvjrUrBjyPXVH97QMMDiSqrRP66gWAL3eXQru1SFkYNyrSObM2QsoLfmMJQjpeSO2GZ5RDvjgBW71LRol/p+tC2QICP4JsQ/v9wMx5TOj3KSBleRNnT/cXf5IMJJ/3ViLsnzQSyxkXKwlK9laSObT0rHsUWbKjXKJJl5bHKC8ysAGdht6u/Ow8BBbCRv22gkUkjtyMS0hGRbYkq7ZN66qQke2phvY92kf8gHxTNxfi51|Chương 1874: Thịt kho tàu Tiểu Bạch!;SZYv8K5wnIRLCFXlQn+wiZR/vMaIe2+56AIzas1L9JgZEGIqBl0co1MeDQzCvgl3+CXVM3FYhtsUGT1y7RZZg1OpwU7122deK7MNDf+VUL/T/LnVNjklW1lD14RCjvNBSEA2Mxdb+FpbZ44d/gkET6WGUNDHvW/aqbJmkZ6xLWRTR1jgBaMWKdqw3jfP54KUxgRlMZxmZiUj+viWmOZK7g==|Chương 1875: Dương Diệp ta sợ qua ai?;jrs4q8d7tj2UgYvqoak+iAUT0fLYsMXjUhc61sOoNGOVZNFdrB1A25k0KGJPrEzJfrtakm8orGDOqdL5n41bKC5m1SSnimxmXHSeyrwue6UMRrGWltez1+VJGeUm2ad3uSznIpHW7ICyUaNsz5f/F8c8SwNJmUNlhvx/5bbs+W5Ki1lEK8/AOSbJ/M/KiIrWb8u3vbfKdpMy3keZ2seYN3+5QaQit8d3xxXBnOcG33Bl01ftvoJwOQFxaYFXmiio|Chương 1876: Ca hôm nay dạy ngươi làm người!;DeYXSrk4vCTYJEhGjJ5sadAtuYmX/J+2wRI/tyWRJAHVBuelR0KG+NieMNeoQu8tiy28BKfCTi0WMKA0OuDNPBZrOgh7Nef4p+Dm9y5//JW2o1TXX/32DfbP2nMBaY9g7n9uC8VUiQZfuwIb3z2Dzr1PpawZc7Tu0AvVIpCM7f+qjSbhQ/POikZf/9i/aeDN/nIPY/0o2qnNuX+RIW1eyYInsSHc44d8j11FuvauDSEdysR9zrW/O/ds7ovCUiiB|Chương 1877: Không nghĩ qua là, đi quá là nhanh!;tvQSB9dJzAdwOE6G7HmYpxYxC+31GfVqyyTjf1sdekshrQtXXZWekK2xmRGUuKY+FERh97R9XVa0NJrmB1Q5/cMi6lg3qwjQrEMkuA74ixxFb2nbIPKDCbJn/BmudGXh34tG8F8SN8S6pFS1zXcveFT+TG3h9YBJtV+hr0tidnl6cnTYine9kCFox/5fdmZuNXII0xHIV2oOkaghoNwrG10yYcfgFq9JCuUWp79nyzqKLRSed2ksgbv29Z5SFOWi|Chương 1878: Bắc Thương Châu!;kZeqVR1rlkZkwiWBwPpvIdrvkjXCkwIOIlpMEdCzct1fCfXvE2QUsSx/JuekucVvbZkzlCeF/dfU4lWiBF9+UPobXoykCEx8K75nnz0M4GB8Oj+8YyX1sjtEDAKOL4/42Td1iJQZJDNpoB0LKwL9Q/N3G+h7qx1Kcu9A0r3Z07QHbh7W/IB3X6hmE4DVT7Ram4nbAseMVRel3o6ITyDMGg==|Chương 1879: Đế Ngạc!;rYEmSyKkzG8fYFxzEX0UBpY6OMjsYQW9tDySWP5qGziDWjPZDNTaKZ8RKt6fGlHSw7Qnmd0XVp9Ywp3DU1YMEkbNhvivRKjvdGS7cnoI4PKw6QiEmZi0plPY9Ruv6rC+HoKjm9tyRe+QzHzTVR6MPLrjXxrxrPplrNtPVCrcDNd/RNzGjBYxnymtuI9TAeDkLjxTa/Dy5HD5R0174ZCMSg==|Chương 1880: Săn vu nhân!;2iQwg3KKB00qSpHVz/Phl4EfJyFujfpfK361b+7hjYUvP5Q5uOy6yBsRw5uvndaf3h6X3384FmTVZyEdCSSDfOnoIMqP7Mvf+WFUZNe9cjdRY4j+LBy4Zvrqr9grg9XRgt7oOaKOpwhVYQ2mEyt3IMrD5D1qUxV/2kw3D7YBCf74fM7Id2ncfx+WznACJHtD8Eu7F99Vpz4wf+6t6NXFrA==|Chương 1881: Như thế nào, sợ?;xKEU366SYkeFmdkNROOsrn3JM8ZbTK+MoHZwnvoAVw4Acs7NLFeYfs/t8k5k5of4Z6DlLX9WAVG4O8HR4oDhKaajaDBFZa7zPHlbXW621ah7VetTrX9H/z0WxI2SrD4ojxpPjrita8iRjYEk8ugnSbuIR0b+VJiBkqrtQquL6rKaZpJTPrNB5O3vZbDvEndees3dKzV+bPiMjfFUL7ub2g==|Chương 1882: Bắc Thương Thành!;C7fkv3w1/Mvm/2z5vjlbQqxoFCKL0FhQ0EiVotoqXBh8CjZoV6VUaUbbiewgFIeH0irBAX2y7ASWe3cCamlU+W8n646YLMbWws+mhz9oQo+4TRVi+eJ5tDJDVN1ExgFn7eDqnqHfy2rN/IYqUDoiEMr9p8zfYwgSjdHSYXwQRENnkJHOc23cJJLIe1yy2f4eFF9q3ODYZ6UUByI4J46Xbw==|Chương 1883: Đồ long!;Vj76Bx2Ss+peBdy+zfWm4i6+y8IEbOhT/vkrFaVQixhGXOzM9m5aDv0kXiOZyCJ3/7URSCH2q8ykVrKmNW5F8R6b1dZgD+ld7BRFCYmQt7Z56GIhGsK6krD2G1/4ob9FVuB0WveskgbshUt0SBJpD5BORmV+DQ7kpBzkcaOQsB5tYPGGYqzuCSO/4qcv/X0KJGa50vjuYxfrawMteiymEw==|Chương 1884: Bắc Thương Thành bị ngăn trở!;YcVkneuDH1jAxFDXwC0p/SBWj3cPIqlOgG8qxwXvkRmv5WPcuOq7EyQrGUr0oXeeIH0QVFEeBwXNLixgG4QanozmmS/yIBf2GXvZmuZvglwdZU4SQNiX9B4VEuR65MYUBf3lAyyLZjdLPOL5RaBnjJ5ejA8cSn7H4zAsYhJITsAuse7BNNa4X1uxEYxzlPyc12Fdoew5FYV9z/L1RJEy5ZmdItbra4WR4mnthF8H/YaZagB43Bnmycgw2H7E+qx1|Chương 1885: Ở bên ngoài xông, dễ chết!;DuRA6jMzBzrSm5V4512bNUF1z/pAQVBkAU1ZA9cpNuS+1yCAZEbHBiNzSFkzxAQSkpM50X+QdJQplRGS8Pewco4qz9rji8dK2lAcIhvKuAv0aGAFl+hD+ROxaLHYZvkw6PiVY2tYdt4SwUHCyd+ypduVRqNzpBQAGwkOJmxymFVMEpCUn7pSHdxja1m9Q9zs7DlLKfgqYy/xMGHisf7Y8AZuL0wgINcU4xx4nvCl+DAT9LrLBnvuiOUaA5I4EgS8|Chương 1886: Ta mới ra ba thành lực!;yUgJ2d2VCPHM9Zj4+ZKtQzQ/BRLyoxKFHvgdLV7Z6CcL20QML4yZPZZsq7EB4ja0yeO7FJ7q6aqICvE7JNZmMYEv+my2hgdEWVk303xAMXVirtIjkthFYr2Qo9qx/dALxMHpMAh98boEhaZqrfV58wrAOR5zBgkpmpqtjF4OMkLnFWcw9FuRRlb+QKoW8PyKIE7beO+JYFob8/OZ4JhgFg==|Chương 1887: Thánh nhân!;5+kes8Qk4KjF0cTaF7SESbqMnIA0wvoclsus2tca3dTI2RPQpvJw4FnVgnozy4c7dVMGxj7qNqAKNmoIBWHkGJ+LLV2iK6fjXb2GgiJ80EawE3Jaorx2o2PT8gGF4ike8oDVYs9FRZXqVEtMPQm72pZFSMXGjybatadTa+MGDGjDQ8sFfAW8uqi444D77G3/Ld5H5ic1dwzuMSPPlA6Utw==|Chương 1888: Ta phải không đánh cướp!;r5oFW1djbcB0f3YUs897pEZWtSJkB3cHraJrlHwWefLT8w/LAMQOnbgy8tBPhlwtZfWLFnukNRQ1128D4Ge9/V7qm3qNE0PVm8wJ7PU5xHSV4tCSPCuTSVosRbrNbFPILoX2BVGcpNVXaM8uFUzlgHyhEZA0CnxZeInI7r8Y6D9PX0j90asTAoz+1I3ix4dCmRh2B8iSVkLR32dRq3O7GVITmDPtzryqC8QSuYmvjN506+KBpZcfjlOb/lFHj7kt|Chương 1889: Vậy tại ăn cướp một lần!;LlBkoFARGt64bh1TejfVMlWCX0J7k+aH/2ZeyP4pZkCZfLuWas9wSlUoUHVGEbhRc6xsfvJvb9IFNu3S8MhuljVfc30XFA2LQmDNqlsSH8iAju0KvrUZZ//e1/eFGEV7TGcJMj4OKJPtbYIq43Bb/P1/pu2Ivo2uzqL9bxVRgOdcoBnwGiIXWhwFf5+ZDna1ZYZsNDKQaJ317FEO/cYElmsEGgxZ2Bp46kNdsQZye8mOPqu9SyncBrzLjgWPbw2f|Chương 1890: Đầu óc, là đồ tốt!;9uDBmFNQDLZlBxvoW+jnd1Hgu5zSEAlIdRIU6x95qzt5X1ZJWaeq2kzwT+q3DlQlXBr5qJJVFPuznT1r+fE7UCABZJl10lJgrrNhfKqaF1OwSYBEJHqDx2vxHiB2v8AE6ZGIRGRknLqCZXhooiTk6cVSEVUXTKar4jwI+vu9rDiOFDAdGi+fuHWAxamLv9V3uSUCh+4c/nijN/d7//hNmw==|Chương 1891: Có thể động thủ, tận lực chớ ép bức!;aqI7IqUlXTMzHe95AoKrSYmAPItl+n68TFYY5mZgWKrA7H3OX2ka54s9oESshR6a/VmjRCczfZT3OBJOjCSkvfHxL2Ct7N1tmiRzH+5fhAObp4fYIaUZuBWq5af/8XG5ZC589tqwmZi8Tok23aYNrI+s3ApJEjrA52lpg96FG25+ceIZapbJ/d72R5JZL7MuPf1pHeQZrRZ10NKUzWBi00y82Ouo1Y5hrqY5Frke6WqjqeUBnOy01ONX1Dh2T5Ne|Chương 1892: Cùng ta lẫn vào đi!;Q/6eZC6StmM8RJ3FmEqLuNOAfCJq0oODZUSMSJBNrASFeW46aDNhlGdW31FyP1b+FR3q17Y9SATYt60jCE77ui54Owia/h4Ecp8brA2E4j5wED9ltTQTBmeDogOxpDl6wp3vUI/e2xqs6pM0EwEopCBZNv4QaaIBbopSmAoVP2IpybpEhEXHKYzCi7Oz5hj0U4/p3nRUn20oZcUkNR6cuw==|Chương 1893: Kéo dài tới trong tòa tháp đi!;5q1ti2w3bV3WS1VvLFuQJZk32la0bxA2+raaTopLjforWR6eoPMHLubthyfQbjng8q+WBwUZ6bg7PcmJcLExK4TA4Hj2nqVa/2Dnn43OHT/jyphIzStjHpLLVUXev9xDZmnlfP2qoBHCKyF6ljaq25wJd+NN5zoRvJo6ZCyGw5x/9q0Hs4+i0fgg2+WWSlvqEmbmm2JeDYqRHrtzNYswKjXwboGvbc2TzuzFnT7TwKWb41J4KCwzPAzj82hiIgLK|Chương 1894: Chờ một chốc, ta trước giết người!;JCEw7tODy/UdQqb8auQfYnHk5SsvOj6VbLmHYLc/agZUszd4JYpA/qtmNT4R4oqfN+fkzVTc9oj5kGu3M/IGvIhEG8pajii7KkHqlewMjGMAcgnYomSEtmiqYrR6mDPV2R0raWiolyyjs/uVqdgQjz2nfyHl1k5Frkq+rCqy1Lo6CCY7uvo5jaDeBBJNYjgGHdGPCRsuqKiq7SQPt3XvHO/PTMIWMsUF6zI8LzTLxvu0zrlrLH1mA6353IFM/6Gw|Chương 1895: Thánh Nhân Khí Tức, Phá Linh!;kpgFZecp8pMM14W+caLCnndGAgAnHQnf+1nJ+1ZTCQwX2OeDfwCWLRrfHrSncrhS6ffH1jngTp5q22xYPSe/UkMQA5z5GGsIePMFznK4ljxcKK/Qxz+iFHArqFOF9dUneXbyL04qNE1cLwbVYkas5wZSahzRGSDuLbe/vVOj5zW8qH1s7lcHF43V+tZ+3r+4SB9E6o7qLFNwAs9W94iGF1jUvySfdN3SGpnfZCdjqFGfrGDq4hWeLPL35ShbyprK|Chương 1896: Nữ nhân này, ta bảo vệ!;KSqMmQ79j4SNJTBnzjtH5snAsAc0L94X8Mg6di/3exttlagjOeXkEdoh6c9Gf2qsXa1Ck7bV/EzXCzXq0jQvCkOSyZxFMb5l4anFgI7nEX0cl9PqHslH3Vz87inTkPpO0hlmiH+zU3bmGUITO7OEPoR50mh3VikWL5IHvVjSyfMbkuUXt4JGTKmlR+jZXktHzYf1TbgF3TlaZ0J0a3oe2A==|Chương 1897: Ngươi cũng rất lợi hại!;7TLtz+MQBsLXw+OHrxFb6G9qy9DPmnD/gMfkgpGwKEj8o60ssr6bhwpcMHnLTLNuVTGvBW4PPsqYyZtfmU+gPLu50B/k4y/gQUC/mO+/ng6P3AsQ5M7jReN065+L64JWu/rutHA92jU0tnIcYE3OdXchxUOkF0tskQ02zPQivKsC+95idGJCIXuuaJHifrY7lOB5BvB5n75FgFmDuZHjew==|Chương 1898: Toàn bộ cùng lên đi!;zDkkXYnui0YG8VXOzu6hKawxVEFcW6Imasc3qZSAexZ7o521D+YdRtBhXYAhN2pQjgBT/tXTYGzb0Q4yAloFsNjEb91pGJsty9JGGSsIDgV6TbK1v8iK0519UFLLEDFOVzG/DmHaF8zjKLwckj2+BvWkh4Dh3ocUiS4/WuEYgT1QevlEQzvlMQRDH6ygFEk9P7W7Wv/+j4zmA98nOOvnyw==|Chương 1899: Đến, tiếp tục đến!;5dElmi+8mSjUHpesTvsEmJtDu3a/SkL3ooHFq4fgEDcpozhevtuPch56/Z1IV6V9rAfMnH9mSIzRxUcvBs6N7Q0TA17CVbYJmCobc2pmvm+lfJSuqsORfH770fCmRF/C5Ph3Uk/gOErESwAK+2uVeQBsC4YiLoSA4pa48EQr7rg+SdwfRg4gUSrGQ7kYRcXEVeVPFozKbt2KcSVXXw3kTw==|Chương 1900: Đột biến!;2Mbl/DWttdN08NerwLZheur4bU6BvrAn3lfHItMEK3QCj+4v3W1ZNczNq+lZrPl5e6btjS0q/fnKcKIzXLMjjilkWxnJBrsTY8KxSesgQv2iXPwlYAMHpY1FWyPd0L474KY9pKBuAl6XB21Sm7sdtxbbM4eD88TnCfX77hEq8dUx7xj4cD2Z2GcOkQB4fhnfDTdRiT0C3CEuFQvoRc8j4A==|Chương 1901: Mười hai cung vàng điện ngọc khiến cho!;hJjks5ls//24Ud65T2ynKzq7vKcAO8abBgpZPNQjuIbMJ+lWDzXpOWdGsauBy7jrqQIJ6pWc4UB/sOp3EqdCh+Uu2xlAuTjHQkdTGzCzUVu3ySylc3/eyarFZRPYlNeL/rGrL2ZbYiKHHxhGL0kbA35DbXo4cec9OyOrUL6NysRk28U6PtLKiJUWb8s7Z4xMGsUCGE6sHBLQAsg0QlgqKO5UcJpIvw32zEYgAU1hAgBBbsQ7B60wg9uBqF/diX/I|Chương 1902: Phong vân lại nổi lên!;eSuunRDz4X3q24CQo5vRLNNAe6B3aWxM/Hmv6oJHSz3YPEh+ojOoeEkVbkFOpbiDCxYiEH+nzh3EC4ooSYjZZywNd5SpjrHV35e2Jy9wqjpLYyxseLLlnn95LsGpJSg/QU8dX8LMeBkOYvY2iOgJtIAdAafqybFI7G76aUbMi1H+8hwdF46d/1mAMqWoe8UXzeiL68eFB+kJSdAgI1d+Bw==|Chương 1903: Nên ly biệt rồi!;oi86i2Biu57UNXGF3AKO5djgLbLLIp5rz8/I1UEHOcd3+q3M0FmqMBo7ZvTliiFNdCsM3Hup1Nzu0JqCMTMAIZick6p78y+Gkfn/Wcg8poBL8+UfspdwnwS8u+XJGGMmDGT9FzYr45E5G3aq0R9RZqJ+2h5+e+Kr4FOTu7EZBzuvIZ4boWnKN0x2YEiqCZHMMdj+XFDFTmfCyZ200vrHcQ==|Chương 1904: Chương: Nhàm chán Tiểu Bạch!;HvZaqkgCiqx15NyLL4WIohhBq6dFNxFyLXrAC90BTBN01kly5GHexsYYcZM/Y7YUPJw2cyL8FvPnZ94E6zGM/3curtm9n1m+LKOgkXi/9nHo7aZ9nT71yrs8T7pEVaRX3PmRFJRzPZdZgh8VEUdSfzxa7CaRZf0lll4JoJO/5S5Xtc+aVHB17aunIDX7Y1I1MtvkBh9h0f4SibcPincoIZAgt+Qc02AeM7avjkZ1ebV6aqVG4v60Ppxv1rpiz/zd|Chương 1905: Ta nhận thua!;AWNApD3mPPnHrlLLLSkyT1D4Hd2mCjGS1Q2pVX+gaN7eQDtzTtt2D6HMpa8woGETTywMJhLVz4y5EIlkPNbM5v/n/2mnbPPcRUCmgTpU4hn8zr8km1buH4tteLcqoroUZB+DvleDdv7qq3CD49WR65PInmN8vR0AhFEfuqhKeeRv1j/Ec9zIPJCpM7FcmSPDTYiYuUCs+z7vEqnBjgqrMw==|Chương 1906: Thiên môn!;DRkVs0lnju19/n8XPnTxda/Dy87w82UkJf5KQnYyCafkef+eafsrXI9PyRmJUn8w2Nkqpf+wRGejpXQ5yME3An+ky/RnHeBswSPM83ss/NEYtmVkLbygkvuz0ktZT7adilIMO/nRR7BBkPYLo8IxFlMOru8zsM+scUxJGbTvH3HtJ9ZozBL3D1/5CiC6izNz6ktXshp/laSrJII9TEBH3w==|Chương 1907: Rác rưởi nói ai?;TNxDt3sLw1K2XC3Jb7HghdBQhgZ7weArjMyYOaI6zeKyouJieDA0sHOLuasSv5yEpv76osjBEJuIcE58U5IXY/B6HaHErIB8k3wBOAj1GoY2p1Uzym2nesOntQDEB21NipMmdHD1EpF2Svxw+19BPixtYFRMxcqO8d6NvgoE/D6Mdm+/ljBssmOt/ViI9/z5ZyEcrrpUGp0pij27BHh5GA==|Chương 1908: Thả hắn, lập tức!;nNioXDgvuBIUrfCtpPpbsBYbyChj6iSeNp4cuIvP19vsMEohHmsjHKFNc39wK7OFq4eNNDIsm7J3nk//dR1WFeYOoIg7LJ6lBU4pB8zDTioXUSIs8Any4flhecsalw1FU8sT6iqhH5PYIkXPswtDZLlEijYwLipbdF3HB5jAvdnx2PQzZ+3WFolNmrV391yf/2H4yNMC0M85hPxL2gDMdg==|Chương 1909: Tiên Binh Các!;bWlhpiNXGwOdqN59DFolL+U1vOspNb5lz9fAYzyRBZZbsd7ta5xnjQlHR511Wej3N+MIyC+PZ14gVNW/NwzDvd+3CmSJcrcHtpvYtlg7HKqH9A1wOR9Oi0QQa996dTaXWbhXW6TisnVtJd2t7oDwndyM9+ZPpI4lOxf2ask2ifT32pLJSk2DwNc2AHkjjOBJhuBZmRSoEfPRUgKLRUdZiQ==|Chương 1910: Có phải hay không muốn đánh nhau phải không?;MMAHzyXhclc/6vXC1rPvpGaMP6MHlS95NNAASaSzIw+9v5tMchYE4h3/OWbPqhPbkfdXLlmzrerxs/14Lr+T4Z4cizke0t5HOkWVBrZ3177+RUUGAc64MbgDQTr+pNCzq9Ec/kggw3C4SjR77YNg4YdhF2DmVbqZiETlG1s2ZNcFXbBKF6sDQs12QjszxWYMeqAY+wBf7UJFBYY1e8QWhH+QbMfjl0svc+fvih3Zd2gLiiP81QBqMNzHa1gJw5JE|Chương 1911: Trực tiếp tới làm cho ta!;yR0mGpuzslD2AUd9sOFodn/WQXounLOTc8sQopv+oZQkWXYoZqestNBC96R2oGE3QjQy9ATwMw2bdmMjTBTajgUCIIgFzlW96YHOLQfZW5xsK1+Y80u0ybDKpe66COhDTbdGCUvPROYN82NUS8ljHXFsURfmLF8kgWULK0TbtLTvsOsC+pUljkMtS70wc5YwDFa1RvNkIdTnGgFoGlIgpBTB+Ji6SKOaxDAIz5kHngdhMFOaHLQ7QO8YKiI+lpex|Chương 1912: Một kiếm giết ngươi!;/Gi9P18h0L2oJM/ul9X9VxGpqCVVOFxJA+MmFkpzQ3pm9JCbCmSUPgyttEcZxseUfnYh64HoJFUo9SzHEhsVkvJHUqMYVYpAdlZlqDHVTjG8fYIjpWEwa/4yvngPnz+jY1TRtjN8nVljMuYQXrEpHHNWk4VHhrI8cl9Gbq0t2++vft3tunV3EqpUvrjIhYZFnpXdn/SumUCMZfzKTYTBqw==|Chương 1913: Thang trời!;Sppn5pzxxeJDTJFKBwdKMy1dyDB23RYpMEpVRgR+tBaoa8az9c5WpKJgL8mYvwvXfgiNp3A/Bge10ub5lzFfTV0jq4RjbyeboUGBe0dGY0tMnRqOd7Bl5zEiCvyHx7AzCmCbz9D7OYnyhFt5zgKVOd3Ty/MCp0UUrEAtRpdy4yAX/KEDKuJIXJgNpTidGVLtjO0V5P0pdUguplvIEPnv3Q==|Chương 1914: Đại đạo khả kỳ!;sNRc5BZu8JuDsZj+qmv/0PfR7ka8yh6pNKGqsfhrjWHg/fxixEHGc1xvPcGBRzBNl1MSozkgFbMbzyTDBDrHjPlx1nEj1Vd7OGL1FHe0uMF1vUPJTMGQuv2JrYaY3CZHdymW01lCvmypRygEgWY+TaDcjD/6gK+SWHCHKXcGnF1BOdm6P8g6suURk3I0v0MTqivoNgYF8S0QPrNokgRy4Q==|Chương 1915: Sinh tử tự lo!;pFb9RSlh54vqDfPF7buu6a1nJTGlgNZjXe5cgSEtBvRJ0BaG0hoj6urp97H4M+viGXFuMQ+XrlaW0pOcoUK4NpT974KotcKCEWjkoQSFYbkF83PCIPEEGB1V2onAWUZ45WRaBMS/mr4EBwQUQH1h7PX/zYms4m91Qx/sCfLeKc9IRJ5/oyZLQj0LxSYWxyPfQH9I9W7k9XkUfJM90s2FFA==|Chương 1916: Thiên mộ!;b6WiG9EwQLdaP5OSPIwD5Spqw3tZ0J2k9tpTtsbz+IHF53ACinK7jJIxZ3PpCxtbZ4AsTXYvCSu95EPK83gz7+uM3fEE9XUlhN6MDvdrzCnrTBZNf+zYCD2XeIt0/g4WyfAVwJIpbL9Ftta8ETu8MXRHuBioSYZsJ/R78zy8/ZEibJ1ILvjZB6HFNWBvkQj0txlXx6mhQFWpZ78vIBYY6w==|Chương 1917: Phù hộ Thiên Tộc ta vạn vạn năm!;wOOlmt+5F27CU5Sb3RTh0c+mFuupUB0B3CI5Oa5hvjjrgAjTCtzuy3d9KVXOoIkZ8iaODTeMgZyHW3X+bUgPHLYqKqg8az+DWAVprvSHEOKpYsjW5xN4HFtV7ydfxH5/wnQ/Osp/NMZUuUmX9aDSuM26BG/IU8/9ueJU+42BJOGxc6llWomjIoEnXHXAs6Jj2gf16e1Gb+uEMP3V8KMj3kH4L1gSx7gvALaB2AEvpLjb4pGWh9M196EBzPTTLzNA|Chương 1918: Chủ nhân khí tức, ta không dám ngăn!;r45rlz7PTmGWGr4nEJKXnYjzlSWxSzzsVs0nSYbtFMYuvE2fgPYudfRDwsNe6ei4fmWIUezxyUv2v8JQqAaI+I9QLauEeASgYbF9ODL7xCxTAr5GIOvZNV9dHHxONiqXSJP6dUXngMAXPuLpUvnYYOeFvKTFrqwK631TEHnl88GFuUjm2pJrrhIlxSvaIXGCkQt9Mk8wZ4vRISzGNHYvmzy2n28e4Nt4O6nRTuSneaMUzsdwXSxvk3quFCngTEJ7|Chương 1919: Cầu giết!;bOMx4DzgV7qaK3wQnpLrJFI8JwTP8sWAfswM+1IX8bvpQXJf/eywb0oqVKYHK0/CgQSbtMU7mgF3tOW9aJcoH8VMVqe9gTHctqTM3J3Lf6EfMfpTMJnEvBaHUpnChMv5vIcM3umOHRa3J3yQIOX8K9wQXddAAJvPCp+v+dUA8SsO+OXfgvAMRYUKU81+HjsgVAA4OxNoaDiJNiaSQ/RFuw==|Chương 1920: Dung hợp!;mF8pWhest+qfL1k5sK3qNUX54ekt8d2UABoCE8V7GfOztnJJRFk2b6d1HRHO0qxHNhCLhsj2VCruIMSWZ76AiNXjSHu47A0cXZSJ0zwOr5LSUvzXUJy23NHNohtyTcI+UGo2jH9L2i/2AblblUQAafRv5Gyft82tymmK1w4aRKXqPl4bru/5P42HMqkRYpoNw2OGQ+QKogynUCoNQfs1SQ==|Chương 1921: Dương Diệp ta mang thù!;FVNjdiMV6MXUB2OtJCSzk+bbP1uYWYGEvAZOhiIGq7dpBQj+zJS2m6RNthYFcU1tnbPuYne/5QgjDS8GrEzSMxTwGcoBneT3qjE74gqsWyx6Lo+VBzYDA1l3rHBZWr2BEr5f3kYvlFVU7e58TlbMovCX4HwDRsNbEthEDu8GeXe5mkjwb9uRezF8M/JWfryAytrLn2692PLP4iyVa+q3xw==|Chương 1922: Hải Ngục!;o9eMSmkTLOhpvgr5LcBzPrw5JGhcLLZEvq6eORsi6renuK0lRli53totJS3AeGNzEkobwIum9gcQkjylkfpmOUfMu0bNGbKYE25gvFlo8LG5CeKiVuikusCFrDR+0fxXcSvlc3t286stWn38At/nZCUTCbG1KQKXt1AKTIMtzXa1niFfknGgjma9l+OM6XAfrEsU4JRVOelcYZPa8V6leQ==|Chương 1923: Quen thuộc hơi thở thanh âm!;5WBqPaH6MwCEQ2dqdAjwArQql+Zt6o05piKmesFAbm/bfVLlZ+WfovgV/Nb0Fxqx5qU1HmBZTLtxQ95gWnd0+y+M63Gy6ba5ixZAir2We54H9u9+IOf33zp+0LcqhVem/9U7j1hLNMDo96QnsrPRndm6TkB2OvIex6g71x3Mi0hfpO1hmB2Oqpq7swMsdfDfmXDVDwfr9Uyb4zAw0uWwvKqCvsKWqKe1Xw52taPaVLW0xAXHjLSTn5QAXsymAMax|Chương 1924: Thánh Nhân một kích!;Fyv/yUPxIDsFdP6U0brU5Z7V4y/OjzLrzkANH4eP355UprRjF4xwZlu1xVuXGfROhmsxpZrbnJzsmCdFVEJLGtUJG9ToKbOa0+s1r7PfnHCdx8zX8cr7bVkysKAWsqF3QAghvQlyLKrnUp2JqNVjoxeKlqxrh17kblEX/wt4sW2Zsuf1OBS3E2QVJLDo3K+JqbWt0MH/v3qI78ygwUUxtg==|Chương 1925: Ta cũng là có người giúp!;nWg99VXBFgzv66scFhrHPt/i/CsTw01vZ0JPFhu5r7NqJouQ52Io9aPqSCpidlQcmEQf0b22Wfx3DIIo5nAyGDVAUrQy4bIJYPkEyB/qvr+jYTVi8q/A3YnEU1+v0f6nclnJgBYPg0aH+ItBvYP1TWkgkTcshGSEr0Eh7XkrMVHgHcGqxNtOQwIBrccQIA2nNUf53lQEF7orx04RPc1v6KhyqnHu/uMFxZoZoRq+yj4LbE+fElKND5MQH+eCaLCW|Chương 1926: Dùng quyền phục người!;UFlGyQYKvkFX6MEz/e2yVkAJwwkHyRk1O4eBn1nfWpzaJOFkjjyec05vzxqg4EPPbVqwx8+sF7JvYc06Szo89AlBNVrpI+gHqFykoFww3q6Q3QGet6EgXN/z9hVqih6M/X/68Of1Cy9pOPDfCOdwXhDJkTtDCHpEBQJFYppJbtIQ6Wy8L0mk8ZJjyJE0uTAzHJZ5bq81zayqHZrIUBCs2w==|Chương 1927: Tà Linh Tộc!;NfLNzqQzhuGIAQJN8qV6h95vTlFZnBhxxUN5iGI2y2l8Kfzsc9oFvN+258yhLWb9n3Eg1F+vKwSZfOgRrWQX+BWNjxWzAWypSMc5BVrESuBEtAC4MdVvefX6FgeRSt+wB6aGDldbSOOY+fy2N769KXC/GZO0GOGkBYWlxxK5uYAToLtQr85QxRolf6vLrfsGb8fiVoTEpzUI/gCF2Ns0GQ==|Chương 1928: Ly biệt, Tử Giới!;BtykFLhSLpYVOZuEu6Ax1TkI1o9XJef5OnEgQlyt8p0usbUzTNYxnnU5Pr86th11CsFGZTfB3+eW0cCYAWpQ+eyYRUL8qjFSGZ/t/ldFmQ33WH8lBYLIxZwGmfHtU+nXrrBPbLq77WfYot2QyiENctn7W943/TG+sDUTHBIb9Bb0msY7bmDJBpeHeOYkf4lV9hbQ4SA1mmvCG35T63igcA==|Chương 1929: Chờ lão tử trở về!;jrxGLBQU36qp0TY6UWzWfNdY/paGg42lqcW8zWfIfuRSyaB9XieCNoJGE5V/RACFerss5OGv5QnaCO2sFSWuC446otKkW1CFXMhWD9nO9eRJQo9fq8TA3Zq7u3X60teAMN14EMFCJ5xQIbf8BDrsPpFWtoypUnsb0pL5UsmW0TwlWkfLU5+3P/Tz/iZ2fd4UMNl24/RDGHOWYJrWkY+cjQ==|Chương 1930: Ăn thịt người!;cCTJxF/T4Qj2VJPPAhTMXQe15K00eu1PqtoQh1NWpJ6NWinxrjDlUAipcZymbo/3Tug/2CGiCr6nUHv2hP6reAUnB8Qr/nNBvzRwvceg+Gpb4QY6Z6P3g2W5c17uMwfRVXmxXZ1mVDqHAdiSErtuVaRqTniDaeJU5sJy8TQJuRvVFT6aMY3LVeu+fWJdPn9Hw1kItydPTiZWF0sT9APyyA==|Chương 1931: Minh Cảnh!;LedEmznPlJa82XE/vLwqChCNonB6KPKZiLPO8Qc9hekCP7WOuMcSUrrvJfJDgwEPbjYr9laWrxeJ7jDwj51VWYDjx/XWp6Li4Nh+9ZvHk8AnnhmUiiGB7C/lnW0QrqraVRytz94iLfZIcxiriK0l70JG6TxY534cWdIQobfeXrMCd6MGUugnKIb/1mHBv6qXzPV6k1Xr6uf0XPGRRcYHhQ==|Chương 1932: Chính là muốn ngang ngược!;cetXmWqIrNf961QIvTqR2kM41gCDVcxyRWZZu7+Gxqhurl0lsCVINNpwe2gceCk9B4eV/YkFYlPUNxsnc9n9rgsWhxfdWLDQ0Pc+2gcNbwLMjmrExkEBSEBzz6UC8ozkXEt85uYy7pACiM8PhLUKCHx4nSbyk0TMFta8umi7oSaiy9CUeKfCO4kXri75YAPdjyLWiMxAU3OG4gGsxKHkzlt6spNAX6uV27KCvctJoO1G7JNt0dvie0BvL4VG6hUD|Chương 1933: Nhị đế một trong!;OOFIAw+qN2s0Oicx60HSrPlPwyH9rXcoJOaJd7vOh82bx3ffbAbtoEi4hvYiXgze808h3tOjdophdu0W2/TDqtJs/7ukttfEsxwquRUKZSoo+3jEdSt7u34p75tMi8WFuyzKW3B+zB3ElmM5jIYUm7D7dchx7+duI7hG9CkYa0D/Rb7MwgJmG98Fz1jeL/tGV/Z7xDwXqGm5Z55fWxtNhQ==|Chương 1934: Ai dám động đến người của lão nương!;btJ1uS1mJJeILHBgFCUt7xsJkQUyugMf1zfnco7fYSPucEEPTFvtzVgAcFKGorNWB3BqvyGhcmEuYZma9RlO+UjQelspwBIqKp25m2hFKJh0phvBKgT198WNP9dDlIm6ccsTPzIM/jL7MAUMqJ9RbwX2JkNEQOj8RM2xXmXHYXECELYilm+mZwtq0LtNWyRFPeYbal7i15+MOnl//48Zgy1aQrWOf0EmQm4S42sVry5LiaIQ3u6aozlQpQwIQdKD|Chương 1935: Thiên Cư Thành!;LfFplelnPY08T3CyZsdNIMv51rvonlqaAi9brDsTRodHYnV+TlSmo6oeEN9vezUUE6m7l3I8Tg1Glogd67e19jUF+1iyzwFQIaXsdpZRg50lHAO8L9+vdPffTGMoB0oRRCHawfhXB5Gc4gpReGXn6yWo1/A4rhd6y/O03+WRdDYHe8DieaZmXtsbtLpq56rM5V+yfYg4b2W+Qjs5KxEzzA==|Chương 1936: Đống cặn bã, không đáng giá nhắc tới!;3EAYMvSofvgbZtsnziPfF9yzBVAXgDFbbJ9YEE49G1Q6oN9TiLgO+sTF1uPDwgPEWGvwsDm5mH3dnon4mdr0MqjI8BcxlwcxuFLZD8rxorKhXlnF1mR20w6tXb1NGfk3wPJ4coYpoxWb/Kipve66VA0Mx07IrKVIZUM8QRRj1BELAPifJYivDXygtG/08GEMj5sHbL0xpMkiPVLkhTGn7/XsNLrhTNR1ui5cDOHAe5I3V2rVP783WGv5T4IJ5H2e|Chương 1937: Gác đêm!;vsYVqVKnShEdpd5j8YO5sagud6qiFD4iM63gRu58EGTwqewysCjZ5qzoet/NGpyykPMN9Orm+e0qfnLSD7bKLD2FXPwlifBFLDsqOZsCvqkLQn+erwedfLmBgevzKLhkS+qnpbdEf04C88f4rkN/7XY0zC9UjRTfi8/vP+JWcSmvuLJjkjH981PZHpMpv0Um2SZtIsZSxQXE7e7nItxfrA==|Chương 1938: Theo chân bọn họ làm đi!;6uxPmw9MRCgmBwjLATKMKy2xIrKQ/csuJLAP+rIx2v94SYiCj9QRGOHLVNH2J7N2WNvxLU+OLSDgFZpF/2Ow5oHBQ97CRJAdiIpCEFJ4XZrmaPcr556OGrQQNqEJ9Y5Jnnb1spFZZDSri+jrQir2PlAKvel4ShuU8VJ3xyh5FEVNgLaDNtpMT6nd4Jff5cM7utU8GvkhRclCcBaI9zbMhnxqbrpihhDeNSWWKnVMTByW6U4TF/FOjHLIemPPUBwN|Chương 1939: Trong lòng ta hổ thẹn a!;7LbTiwtd0ri8JvGuBXIe36i5HaMnXc6K5GHP0Qtu2SOUfAmSOvH5i1WtBITKn1j4bQhfZMoWLqM3jIXReJcIdEEJB3UDbhpITsEVFl+tQRylo5CDAUigpE92NEeXwbeqBzdauZJns+GZ26lpLClnk7iXURGtC6Q8VnGgnswMx/KGGp07ntNGmYuiYt1prg5+sETqRVT5b3A+a26pO4UocR0gUpsCwP1wCLXFDqUuzM6oJPTLCeuM/L3bVhHIWU8i|Chương 1940: Thiên tài Trại Tập Trung!;QuxbZGfh0CTskE6RwU30fLxmeX/PV+7ktr73do56mD5V2ihAdGisIf4DVDZWm1WI94iq4gI2dI32MHBR0tqbeO0jOpeeL43I/72v3RUs3dVlViO6jHDdIYVyP/2VH3uOiUUBz7Pyeku2mCGvV4Ef1DbvpZEaYDXaCwXNApZc7UtJg0poqHi5wuj/DcnMBp4j03h6UDI7qSjp5lYz1pHp5PYJ91/db5PmuJ+q33ZZPpBZ5juWSwG2ZYRk6ZkGLsUH|Chương 1941: Tự tin!;sEaMAWtuLwk5LiUahu4KsSxAH7pDaiG2+X8u9laa5bT6s7SNpAT7nWqvClmnB6QvF/fvNaP1XRUzS2IkdqPSQoZmRD46PYSlh2KNwaJk4HR+s1MrGIdFrG6E8+kuTLr9ZBBqtSEyHj0wrRiNMtuzTz+5YFWQXXSSBLAXFuIL0VODpPMCjJq3hpbYOOTi3XTFtJ1qUOBXjU3dAp4NQJDxeQ==|Chương 1942: Hắc Ngục Lâm!;CsI1RNCxOgmpwEI5LrVfU2RlPPZ0tJfq3WQAIcEkyr4w1sFpjUEAKPbFM8ITbpY0fn9DZXYY3o6sHtJpVDH7I6s5UsOEfpSfomjx4/k4ikOvfV15uet++VSv4gOV5eMAyssSlL9Q/wL1L1xGifFm0m5WVOSY0/OmDqoLt3Q/bMbexY8bsoZVZoctlWjtyS1/FjRIImOr5Lw6Z4YDyyx2ag==|Chương 1943: Tầng thứ năm!;m99subziSyoDeGLIyqhkluH2AKVn1b+J81l27HfwPAJYcuLjl6HRl7//dkjJTfoMeB2Wl5MtsXC4R+I6XEeBK0zjdCrEOU7vUyLj9XLaR93kRYVg8jBP2lTqPCOiBX2wT7xNkkD8fMN6o1jPSeDsL2Smtn+RaZ2iAujaoOC63mVpyF/pga2Brn1YEGN3dEiv84Lyh6X4fW6Uqb78a3lTZA==|Chương 1944: Đạo Môn!;fpiKbUNEcN/oXXq9NkEyw8YSGnAVrOjpUR8k1REoRkTl+tBFGiW01GNyq15slqaX3skBq+Pj77Y70pdCY1M515pYPweJ6PGK4BAVWO1hqfyDtgovi5ArPCAzIln6t7Wl+wK+eh4/z/MT5MmKc/D+ZiNyi6Z6SEhsinJaBsIGM627zuP7uGjp4ShYrWO6jyZosCNCsDyOE9vWT0ew+RyMhw==|Chương 1945: Vô Địch Kiếm Trận!;kjJt8hcn20+rl4PkSUlig4eOkAPPPGrXCuGE6nNzTpAUvzWhLU6Ig2KqiwvqLieGtckmL6WWCVQRkdQum8qTIQeRK2WbOP08G/1F0DetNxwqatHz7chTUCdxp+UIX4Dt3nLuFXWwrDnU9EpvVgXOk0pTl34Nkic0PYX5TcclrKcXEfgchwzYBqUybjnDolVyfz5SlpDZ6rLYaA39Z4uzcA==|Chương 1946: Không đến Kiến Cảnh, không cho phép ra thành!;sOEzzZy/vp8aCfHrsa1vOQEzzSRCHYNQ8m9RELREqxLxhloOujYRXKGo/mBndJqiPdCZvheETPZHPhekNSFPY2Yr2BVCbAy2WUdm3/JB2bSBVzAzr6pfycePRFWNDrasSpNqK2MZnxFHHiTcJRKyqlTkViyRFFs7I5bgZ2QliHc+lmWX/zbzg6N4yxjhQmS0NjtoHReST7NwDag++V3DO1m2Z8hBOGxuiUMwQI2/mfe3wFwsz2o2IewnBqGIU5Lk|Chương 1947: Sợ hắn cái trứng!;nWXSskwlu5cwb/yc5Xa3fIlO5INGhqm6C6567px6UtXDRUlBtjyxgV86ibyKO/pk6BXMO6mqY0amD0l5c2mRNkEjmhC5BFWXK6EsC81vudmxSFvIJsDA3S9xKjQZYSh3Ha+qNcAxtybbbjuu90b5rGifNAvmigQ3HjLPHpo/1vUy3ZFlWmSOYiZGeowbMgTDKxxHk5o3bJQJRLuzLcHVQg==|Chương 1948: Tỷ bảo kê ngươi!;vj/Q2ghkXsrdL460+Sn1MruoHLJYEt6gdejHXoxq6ZpDQvOIm/E3Q4Jy1xGe4CeDR6agx7DcD/Itm2uQFkNUAzYuy2xziTPZOPKPKYCg8zfUMEhdkPyT8XnzuYSePsoAJgfU/ANee4mVmItU8Q7h/S6OVXS/V0w95TdiQeBX9giF/BPsu8klFA7wtGtPZ+ujydUHcyO4tLlUud+8kqwHXQ==|Chương 1949: Ta dạy cho ngươi!;0SxF1DS3V+Q9bUOiqugSXXnFCgbPf2sSS7O99LkHEmTnvMEMMJSwAcbCLhacusaA0TeGZUpQ8LGucY+aTDZAQVJtMOVe8Jlk5J6CIiqp1se3H+QOzWWFw8/Qwc+Y40S8ijrmcz8j36ynxvF1WJFxbf0bLu8EBVBhH8OZxXgiZdJd/9cjEHGUkamoYCrCx88T2DJoi2KRJ388BYab6FXtkw==|Chương 1950: Binh đạo sáu giết!;npRzo3NdExY1JB7GODpR84tHAsj1u7yRlu67ixEGHepDmetjtQ38SFwtOYDujv/zcFp3+CfhqYsQq6ez+so42hOWQZZGgQjE47X1LT2nczuSuJwu5HD0qpmev3b96H1iLddkfy3z1kacPpYcyoITpra5uR3XU2QLExQcC4EIgxLD5EnOXjiNmpcaYL+JMR6qLYmOgmgEQxWao/MbwFBC8g==|Chương 1951: Kiếm thủ!;XYfvGxq6YUwoe+tFjgTsbcOoAQDFC8degCUC3t2YTNifltelDLvB2x8wpM37gGXXFjfDB/Vv2A+QBmMgvLOPUa+E30HU/mJLvECN8FbBHf0bPIA3TNEEdPXqHsirc1FmnYAj8J+n7EUmO8rIuC1d3gkSWdoh0D22oTSwSqcsKK9+jaAE63uNU6Iwg4H0Dn+/UHTrqst6lTqg4X7PMgAR4Q==|Chương 1952: Người giết, gặp người liền giết!;lc11jnVzcm9tAjTz8byV3ZC9/23JtZUm+hQMPrDMlfEhfLZa9px76elVuDXWmVjbqenFREQ5G7PN0qSG3SIxRo15B3JQi92xDX2ZOKQSK+6BO3ndrTC3q9LuzTVwGvJIWHnxkA/jxD27xf0X3Vd7lpindC4OPfK69WyjxqAbEmRm9bZdgz1PVG5doa1ENCPkKNkSPB5SnnXKYT1htoDM+rnE/M2OAkYe+Q4sxdzkkw4TnnZ9JV71T36zbPDtTjpz|Chương 1953: Kiếm đạo, sát đạo!;rwP4wqKdRNFfDSs18x7iv5lN7S3HWe3IT1oOpR/Bn6c66JH2D1ttU3cseafp/cZ/nvrLarrj6AWkDs9NLjotQPu+KOQmtDnUUr7cQWjZ+ZIejwWDs5iXoU18NtzYQDdC0/zEp3kx8ppSsTJVRKP3P9BxMZJbWnJtL7dTaSJ8HHGvvscYXfWZdBWzdsqhcNDFDVFJrDrvdCiJqBpRi8zFNA==|Chương 1954: Táng Kiếm Sát!;/4ieJdr0K1YBlRKHzOr1CasGA46c//EYFK60pjISSKAC7xh1FLuJqi0BtyCPVKa2j2ezNuBjxW6SDw+ZkhIDJTMHpzuF4hhYIJKLg9v/B8iGxeVNNnHF2RruSQq5FzffvNUSHZJAlNFYETscj8OThakfW4HOupd98Pciaccqd5gBsCClb6Ux2edkRbac4WYN/iOOW1uuddHuHdM8NRaskw==|Chương 1955: Ta có một kiếm!;6DYERSlRkvtZp3yM5zsK2SJPbHP8RMG2+qfAg84+O5cEFsOAkESUmCyAeDcDZaXkpZa2w76CWIOEyPccqvJOXCr5swSiL6MUfO6FvSuS7rwrjc5o5dAbAyFtkGyzKyIR/UsE/4TAPUZCNh9saODPswlfTMBjSdOaJM0Vqvtu1soj45Sa07bg+cXxzQbUlDwpljuzE8NtoHgV5NyNsvSQrg==|Chương 1956: Táng Kiếm Sát!;Dpl+c2TW0+s7F5xoG6lEiWFHVju34pDFVjyDOKFqER/sBtAIym4k8rtRanNGzWHzv+AQP68jkTvo/YyIvHwQljQ9XnSCzG+7G4R9UK4PK5HgA/vkknTJRKzBR6qUOO2zSz69CkDE5jNOqm6X1YFM2SHmIVADq0eDMevP1/f3KdEGoIGQMCuEsOik1wUHQIyUE/6FrmrWetvcAETuMjDT3g==|Chương 1957: Đi đại gia mày!;rdIrhvPiSMTuT29NTsb61/xGHA9iMpLARG/2SYte1kX3kzdOISbqowh+4NBLV3hLr8dTk6jmI5d8bSpSSUrQ/lobg3Z9GXneD0lwfWTmbcoFPPkMx2DN+x0udBHnxOAiCgP5hMsquooENu0v78WzDZovAHC9rl1ZvBVz8U40r5TIHXM27syUm6aE4A2hicPAcq0B4lNK1uMd/8Y/BqUd+g==|Chương 1958: Đế Ngạc!;bDc84eLwsvD6Gka5LRWGiwDUuEp6ICQlAi1IlPmR6dPJ8PVVe6DV6hO1qSfMGvA+RkFqjB3RkYMpVvdfDdnDZKyRMxCixGsgt+Zy9ODzmi8KE0TuZwGyRU3kYf5X8rMB+o66HocetWrV1T2705s1IJA6jGc00ZzN/F1wl9RoTwNuG9md3k6k79q/ydVvldORxBmZ+0Y4yrKxBsCs+mjeUA==|Chương 1959: Thần Điện!;INi4Eo9wRwQnZje6d/QcOsnMmIQGPun1If9a1J8IEX0ZT4cKocJlbr9QXTGcuYlTAdwtQz8DGq+Wd9BUAgb/paaw4YOBQElEcqs7IVwWqK+tIQ9xJkA65vh8igXtMmsapEWFKnzfOSiqJzTul38GIIKeG91I0o53BuwWYtlAYkORyE8vs7M41/LcYdYPMljVQEiC4FeMh7qdYn+4IX/0xA==|Chương 1960: Người quen?;WRDBaOo1HI9lsf4GVHFkvLhq/pjn21KBpgdHGtTxHTUVb76QPX68UW5aGafjnTk6egO4s8ezhUHHOWv3cBRvseLPiCaPdUgEF3L3YsbL7HCutYcI1JH9Ly3EAsK+YCGm0DMD0qBfe//CM80OuPONedXR6IGGoVVsimvoLqHQlThAdp8xn1UoAy/eRrtTrwLBt5afTuwHEtrCcV7EHUtOSQ==|Chương 1961: Bái kiến chủ ta!;GPrJcxp2+QMaRvvFR3hg7XjzHaLD+zfYjM3udhQfE4aqjlI+dLBQasS2m0JurktLm3ld+ZxfCS+0uscN19EWq0MB9T57hJVouZKSAhlq5N+GCRDPmwYqZGsOYYbzgIzqme8uiaNFMTn+Pw9ssK/cFZEje7Gx8GtuxZju5XMR4Knis+ni9MqzHf8g0aHXAhg62nvxYlHf7wqdVGlv7lS2Cw==|Chương 1962: Mười một thanh kiếm!;1A1BR6pMTkpcAm4GKGxF7D/BtZnAAemQSgNRpABrgCeYD/qFEeG4GKBi7fhcw6Po+sN84IpC7VLTUuKrFgTkvzQowxbRZoXTrEFjDb/FQA15EPRbg3QaHsX/Ur3PRoWsrYW8j4CTIqAk8rIyFU+Esc3uwL88vSSHm0mwp+KYEZ3kbFaKksBrTznKIpB7T5Box6ZwbZhg6ttyzbmTLZ+kog==|Chương 1963: Hồng Mông Tháp bản thể!;Q8m3KReVZ3qMmeu0IyJlkRdIrTlVFlCnFNEx9Pa/ph9wKuk3q7cQYqhq4KFZDOJO45bRKc9vcL6OSMDLvLLh6xnbyUYQ0riWh1ra66WxeR+EyUpNq8ed4pBeJsqt7EdBla0FNTm0tCO1E05I5Bn9pud/ibAokBb9Lnga6OvqwWwbIc1wy0RZIb9dI/M/mIT2dIPm699hT7snQpyn7Rf4uA==|Chương 1964: Người Binh Gia đâu!;weF5x+wBORbIgv/lsR3BP+44YJjVKeQT+2D1wmKigzKPhToQ6dE9bn0Q0iP6pgs0DqPBCp4YzEu6jk6ntBUqWmG2lgXlHB0mPDB8OLCAwU51FvUoM7gr7Zu5i49Fred8dA85Bs7qg/GQOaNpR5XaxkH7IiwHqAYX35LmRyQpxYFubwkBSFUV5IxZ2YJvWf9T7xmz/eBX2S3XAlsgNjtIsg==|Chương 1965: Theo chân bọn họ Cạn!;S1O60AoNntH4lGPMajWZgjmKUnfUwQGxwS/oCoNQzcgOKYhBhYE4wKobtfwFCWNHvj+qyI+awgfmk6z3si/rGnzsFb0Ie8lSC3000Erua2LGRWhEBxwCwUVKjHi+HCppOy0W4l1bBxTZWKERlkowzzRY6U4SMsJBdIsrn1ssJCB0sQYOUHPPGJUsGEMxxBaMSAX4XPVL3o9+72/KbNcL9Q==|Chương 1966: Trốn!;5eOeE7Xi0oBp0/kPc18DCesJ7fQnmoR8m1MkKIiHgHUlf5XxLIoepbiSCBU2j/bdPgPnywb8Mqccpc86uoI4nbJ4ZQS/teRerrcATvTqGqtpF05RcmLzQIuw+VG9i7i7/Iu9QC/kHdry8CXofBMGT92BDUruZuVp2elAD56yWzIAGzEQM6RnsX3ZtB3fNZSgRbA7tF5HzTB9d7A07yDOMQ==|Chương 1967: Sẽ không sợ chết!;ePWT/7ZQcEsJsACJToSbDR3KGE/QdviCk5rauU3AMKs89nk2nLUP+p9KSFHCpU5hFJR2icD9XwwoWU+jS7az4lYVtjnslp8Gxc5WvmEB4PjmuPOM11gljVYXhTbJu4wTT1+eVhCnearPLRbzojzKm+eGodDi+SjBg8er9CcxrEqkxRVZAS9as5z6gNIFdtpaF7kWytKm9/HVYXYuK9JK3A==|Chương 1968: Vô cùng thê thảm!;1WuHHFiy/PVe63FcOPJ5lwbQeZfupu8sOxdteQMs5WbtTjByxPSRGe+LGPwzSZd7EJGT0SE6NdosrrAAWLBr1Au470Ndi4mvchuRU36SNbNl6R3QbCzeS67aIlRVrQOgQAnZ1sbHPmJk5ad1CDcRZaJJo6jFOZ6NBYjJzv8DxRre1ChS0zgbufHdG9rnx7DSdVbbKmmQ98O/+gAMRCXoKg==|Chương 1969: Tu luyện!;+ZDe+Zsy4adkunfNIQsOK/3ZpaZGA1nKby8DsrW5bllH1SggguC8wxfbXUTvHZd359NDiFfp/ZDLdhhQJR1qziSM/FEyeRAFnlnMXI3uwWNQxFJfuk5vk6fjdYSq4XQgT/pbBi3jhWm52P0nHLe7VAGx2EzeOWATaUewNDaMRP9IuwxrImaETfTEARC/aK+EK2kPww5fi30vWKzNNwMZzg==|Chương 1970: Ta cho ngươi đỡ đòn!;sTr2ELhvQM0IJ87VVMtYK/WOL+4X/XIKQGvjY6xhZ1cuZZUQq2XwEzSr404RwkVx/BAoVrcm6cNC8GOk8HwM2uppHrKudqgH2cO6IKTbV1TSC4nkyE0Lh+9dYtfdaIpgbpMKpdNAqSM902w5WiaaNAN07rx+E/6EqgSdPkTpO8WiQAsCAB3evxKkJaytIT7VLbC44GgOcr3ITLybFfsO4A==|Chương 1971: Mượn kiếm dùng một lát!;6DtuHfJMTk4v6S6vBwHfvc75jz2L8tiBMISDW1M4FOYMxYflwh6/H5WumjpdaDNtO6V0WP3Qt1+goe8kewKMUjxkA0hoRCKGW7cs9fcJNEmiw8nwaa5mcLkIrZ/dFYjl0CUf6KBaB69UbNOmRHPA4n1WbqCPVH/67/cRVZgdGHysqRbn0zR6p8vX2kVIUiUzP9S1c+0nZdyl0j7b55rC0g==|Chương 1972: Tu La Luyện Ngục!;oxxnzFvLLcae7TgBw3ruBNjjm65UUAgu32s4qjhsLz57RXxrBjbysIyE8z8hdh2tST8OjuOXd6gTY0AvWwP+RJkdxHkxAz0wo2t4q3ve7404h0fVjlHA39AeTF+xoabnvvSpMiUe9jqRgnpjNh4VoRekbU7KSc5zVkmavyalYrE7vuPUugLwg/x7EZjtFtBQXomP8/G5gzAYXpZ50FntLg==|Chương 1973: Áp chế Thần Huyết!;9KPrZwzdAwxgq8Fc/23lAqfFrMpNSXEkQ0zlDtPWlNEA7VzQkF8Ij9VYipqtBUox34mMKqo/cAf6us72ZvcdOmHVs6PMhkmkBgfx13xl0BHMxTruuIxUzTkPiXrcI/07icjky3pBY5q6cWQRZz4yWMOoJ6W7sfec11AT/TBrHZok0+pMnsg+vfGpr7kw8byIXl31qrCG//jZFO9MsFEHCw==|Chương 1974: Dương Diệp huyết mạch!;NLoIs9QlovKFaYS7Ph38WJsGWSUKJQaXNfJuMif9YrF8tw5iac3SfMDk3QqW5HQXg1xAWgCMlQGSQ87TVoh9QBi219zjKhFbYTYHBFVdSWWAISWAco3wkGSyRw3ZNm1Ih88or6IE6byQhh+YRIyY3xdv5WNqimxDyg8+QAZax/2CBUoBKhpeW3KTB1k0s5sNFyAF4HnYq6mONM/fOM+SFw==|Chương 1975: Thiên biến!;CUdh/PJ9mw3+NqK5zUB+i3sPwYCD/ExESA8cZ4EYQPyhWClg0ovhXMJlDRSVHJwsmBQURV223oVt9fbsU7BGWg9LBrK80uKP7xegbuacb5X9E2LmZy+mVwrXhGX2ov2ykHfgP4mBCGsvsXM/hPBvxMD55imDPIhccBf0Yzc/r4hhLjKBeJ0+6zt9eMDodK5Y6+Q8lycid9f+kYd1m5sGtQ==|Chương 1976: Rút lui khỏi!;yOroLurzAPoN84ptxiIz7lNoJ8hPo51VPBEfwuW7tH7FDbvEZlajOYRl0tvmb4EwyyqpOioNMpFFewTcAHuhCK6dCpnkMvqsqmjuLCO/yTB12mtUG2oRKihOzK5D5ss5F/ZGoQYbg8fEcJiHOR8Yzlo76827OXbfea2xP3o123s5Z8WxdwXcYwk/cHIkVPzJRFGg0OjVHWC0sCscz+10Pw==|Chương 1977: Là ai!;/Msv5RbwwWB8ZgzvrRP4rfgbn2EwUwquZinDZquZKSEiwtHFWWFqm40cUwU4Qsuaw7IFIbOeI5WLcBxiVPnhu7HMxw9xheZOgVn8wf1BccTLa7Ng0CAj3oTUn3klTZvTCOB11UwlDoDLbLa/1g8WgF0oylw5C9+VvQVbPOeLpN0W7cGmRr3abcnJYg7Q7zDwb545qQlRPHj+QzIlC/c4PQ==|Chương 1978: Hấp cho ta!;or0zaZMCtd7UIsQ2xZ/rqWqA1ZOVb1EwqkEdE8ztjaIL1/Cr9kHR/lzj+yRLNTJcZaXBVjzwBqpgFCg5VbLrpSWVK0tpiOE6xGWrNfcrnXXwaCNK6xRMhosEEZjILuN7lDc2dfZtF5qmst29UNxk2ezUXrtFoqZdXgskV66slhsik7Kg/wZBdIhdRiXyqP9qdIRPlFGUljTX7wH3josXjg==|Chương 1979: Không đi được!;wC/bl9iuGL9Ain8rpttiSN0rM9OCf9M3tEdoraiWgRDavrKiCCoJCZbiWzQ3p1zJUEVDGrzaTr2rGPVBWJYb3JNJnpGGt4P4ZMA98MimRLbmwYdCufOBAp4mu0Rq4m8NJU/3OW6c2aPyfoSDqbSn9BdybHQts0d6r9HaGp+l/M6Xe9yqu1ciwUzXvbkPZt4rWB/JbRS5GAe7R6f0wvr6hw==|Chương 1980: Gặp nạn cùng một chỗ Đ... A... N... G... G!;iaaztzEn9Rs8OW2nO4207VgcoDFfjKLG7q1zE+P/OYPE0/Gb+fWDo2O5NrLPPg0kMccriLa/B/ZsHE/maUZuMQXBBkPBLMHgpjgZQwT/m2fILnzDvWA8luwVvsEJaJWCHPF6pp+A8R8MMJ3KRT1dIu2UUoDcOV3G4Bpdk6I1kmc1KJ+S28SljLSLJWfMkCC78gYOuJB8yepSWrqaXAoIEFlqGx/wa0qxyLykRFF5KIMSurSxvRo088JGZsN5cTeA|Chương 1981: Từ từ nói, ta nghe!;w2EpGp6IRZFLhCXvJFJJPUMhlWgq+oI3ypcnnFiioGn9WCRSY7DyUrejEc18fZ7oiU5aIHBdIFItabYA5pC0ic4sd30qTf0Dkx9gah363k7OAjiy9YmVOB4IEb53M9C2EuHNLzDCMZSjc4cOJvsxA9cRCJBhY3+O362DHZbu9No31dQwF8XX1KuIHER5wK1moQZIoGpHDuZ+ovOJhkHMEg==|Chương 1982: Thì nhìn một trận chiến này!;RDglKDF5rznpeacl1ukCW/8/phiIxzw0/Ql1VMg2Y6U84Q53hAI2U5EhGOslni1NR1vIMepAxBrNDONYuCrW8YZb1djaRctEC4+8/yPK9VG0RFkKemXvTdMyUNGVBNPzxT+7IQcqjckiSEgLkgZ1Ai0NND1yt2gATLCpTGFxHAw0RjlZeFeFtNZNVilxPdvhLa300yUmFMU+VksZ55h+bADWST1tR+GNLINku0QAgKbCz3o7Lm8vIbsykxfjTnyU|Chương 1983: Ngươi không có cơ hội!;oMUH3KYuP3/kK2tRbbyEPtyPBBPl4SM1LRJBEOnMr0rmpA2bd8JplEv+TNUfS9boYvqznpbS1jSDSfr3n5yIckiF/m5xJImNbEaUp/p+oL4IIVWFd8odakxFxLLq5hTeZZmvZkd2sjMDZWTmgbB7E16xJvN4tCQU+GLWph2gw9lRutR2QWXMDJKwNDL4lzP5jwno7s2UbWVNrz6qwSvJcw==|Chương 1984: Trước diệt Phật!;H84E0JWs7W2Ri57zZgx/h9HtX6Ti5y1xN0wmvGjNX8Q4k+YHShmOLuRy4O75O7ydAXwXMnC6m5PZkKn76ehefWUrNIooo7ATqRWZ2o4HrFhmKgxNAapJpu5QVLxnvhhpzd8JisiAZOaBod2BekgwWGv4Jeh0bk7PUaw2dlcyTJxgGHpkrIeiQgEPSB4JpfCx8trHSFccGadayivNeCaCeg==|Chương 1985: Để cho Dương Diệp đi ra!;kum+tBTrQB8m88Pe6tAu6+CxJ478ruhBwxh2UApEsZKDYJi6+mhKRBEnw/yvb98w3mPF+HYuifNMkkc1nvLquHKLQZMDeoM+8k50Sy+K6b2IrIP1I/itiZO10BR1v2h3XB8jTK4mGncj1AYxI/mdWn7X/AVkKHRMS9QE0Z8ZSCWeOeEG+TcoFsDd/OTGG3P7KVfsAz6Cuslf9CQVLwvSNKp7o6M51ZNwzktUsWaxYVeaLvLDbrOjMjiz3IBUvWj6|Chương 1986: Ta họ Dương!;YLK4pA4YlChXMQcQVeIUyfVr3vG7TDlrNCKKSGJtqfgg8t08nUZjBmbqmCKSDUhGEYgzN/Obr8SqBm/Dw1ZybN0qYZZ5YQNcsZUauAFArPcVPZjB6IISQ5db14u7VX+I+m2teYkHQWIIpt5Of8l1pyYoAnvY2gUr1U7L0RBRtIgPB9AwUbygRWozlh5TKBqEsrZrCPvTGMwCZQK/HapFQg==|Chương 1987: Thực Lực Vi Tôn!;vfMJeeuibictUx3qSAVcVCsEZKDvWHJNdiYe2Qx4EAc2Tu2wPVtSTIZlZ8iwDQOM2m7niwLCRqRRHmiJs2a5bt4/zIC8iFUBXlDUNpN8ApnzBjImAHdPZc118X433Hhxl6ivqTDFpa7BRGH+C387zol3dmt5vye4hDgsRSOjKl9ROleJWYaePlczayf6jNE0B1Q5aLreSm/fX/L8h7oqtw==|Chương 1988: Lão tử không thích hợp làm người tốt!;pvYtLzFFmjjJ0KJ5qGuO8fnCSZISS0jVM6nydARw2BmWWybKFcBZaVn0nMV4Spqai3qNd7pJW74s4ZgjOlO7e9BbU2sIrKzsFoiPq4MvcjpbI3oZZiWvJPpnkdIpJR2ahIWF5+fF1nA0PhMkzuXR6aHRdLrakU7okZUhfAJlLPVbZpY0OKNwSChNbhVJfMmfH1tq9VmMVATqQf0bN76jONDD80wDwT+oZ95+Ue+9Ea64FPsc1Jb7izVlWYxVrnx9|Chương 1989: Vừa rồi bêu xấu!;7biOrlhU6U6dd0bnWE7ktEK3utASu1ZO4KLaybJSbNJMg/mlOie9ai7gegiUE+HLDqM+WGw9huul1O+5NxtyYnypSGpv7ARyLp3MvRxT18Ave/UoizTGUBdsKcByJ6CvRxuVWTW3Yypd3GTzbpp7GtHfs1YgKdgFLDiT1tjuMs04dWgOyj83hNnzpLG+ichtSUjnNx4JrgOavHRj0Vd+QA==|Chương 1990: Đê tiện chủng tộc!;QkTzHRJcge8lXIZqOi7YrwtApqaP5wNrdl1cxicOMvtxaNTbEh0txai2Won/OtosaEzXfj8p9WkgNL+EniHuindv2NwB+m3fb1EaAtOgtC9k7qV33OKo28cgioWpKIdqOyZqfW2A1UtOeegQ9AzcyXO42DKviwA7XtmXVO3AMbrIBefPAXBth2kFxrRlhnJpS+FXG+eQxpGvVhKpzWBY/g==|Chương 1991: Thiên Vệ Quân!;IcvOQwjS4sEJympFUuC5kRYNW6odFT0tvvO8gb4K5ADhFYAqdcePCZ7d7g7DB2m7O5f9ghI2EvCjbBKYE4c/3i28xO3O2+RJi4tXsKdrjqpXIennxxMhnLtusS70PP8qpC8jBVaDPRFUIeaAJQuRpeu+vRZvClvxAHgccDErrFpxgPB1HHc2Qk7Lmw252zbFen+b48vQZ1n09iAouCGQFw==|Chương 1992: Quen thuộc hơi thở thanh âm!;6L+yNg8v2pWyQeaugH8Vxl4k2+0gm07V3SzdiBxB0whdSjl/+Gcm9msMqYK6RUcS8dxaxDnSpPnABbD85Ohr+0WJjEm60p6d/ggsnxTLsQywXpaCiLkP5BJFGVaqCDICFoXJysWWgaTEtxXaF2xbJCefpVz7sy7UojpCp5X0TGYRzzL7zh/Su7S/lVgg6BLTQWhJAH9Y5SahPmOhsF7jG2V0G5PQA0H0YuFzYsSBWWUjIHt7QC7+Bk1TWPOLvkqb|Chương 1993: Cái gì gọi là huynh đệ?;EkoftbVh/wX7o8UIyXpXWlnIMe3BN0pf528xuHwh+QN4huETtmRNhyJdb07UDF218wylsraLJTTVCbSZqeKLYAVHU/HM3Imk7DKtiiY/B4S0CKOZNwY9uCCL3u87QG5j0iD/Jfaen3twzlxDjwvt1HT0yt8hCtMctiRJbe3Aksp76V0HKGeq9ZzcZLBB8P4a+U6we9u8I2q2sUGtmDF2Rw==|Chương 1994: Sự tình động tĩnh quá lớn!;2+VL4bSlO8V3ILdYryXkdawmUcAqIqD69I6K25HxmhG8SZBOV1+FK8U3uxvtNM3EvK3IFJ09zTBuzG/Tb0TsH4AlhAAUl+Fw6fn+qv/ohnKsNldA2/ePHlu7xkpC0IOJr2A2Yi/wuKmel/fHdlJHDsMQEJSnOGPCFlVFYkNSvRU5ItDPRhFDws57ouP4ckJSdkFCI2A4RdhR9h/aMwNjhjS+X1Fu+AWlfxz4o7a1JqrMFkuouF/orHL9KskfUoV+|Chương 1995: Ta lại đã trở về!;pLp7sXq1YN1pEArUa57W7a6Hsc5l6fNgfWBOQGJrWMThZcMaPRENfD9QsZI9cNmLyHZYT8qWV+Sfubuif5OhBcFBlNmClXhcvrmCjBGFlj14dJ6pPZoI5lbwvu8cDpcOajAXVXQybL1OOygAlnLzLUpkSTnvcWHUFoAGIDLxf7bSqlUF82uDEcBh++KEiesqQpmmzA7oRWlkYFyHKGvSmg==|Chương 1996: Nguyên lai như vậy yếu!;B8Zi1CALFDq/Xk3BRbKVRu6XMKSNyQCpogEzZaNv4QgQAkDPZNRYQ4XimJzVugsNO2GymyxykD1QonfueIizl/QXvqICHDG1cl3WdfD3mKRbmwHa148DLzYEPlGAnU8nJSBkxGdVuUnAm1LP3TgQ9V/8J/G2GpXb9Yv2pHZBoRZoo+ICxgwtZJGd08/QEzGuwE/QAZK/bhBtRYi+607PLQ==|Chương 1997: Có thể sắp xếp trước năm!;0xWHqDU+a+wVEnzoLAxFIk3ssMWt3FSA+WeE2MFJ0mak6eCrGYFJvi+TZyl+vdPC+FvWM8tqZcBiBpTVzWw0fvRXZLn4599oRMg6c6RxXHmjfvLCZW53eG0nNXWxO2JHmXzg9jWI3GTe8/sqELlbBORINSfAcAW2qoQJllqNTXoDDzmEbYdXAi6JQr094P++/kmtQjFrc8Y7T94qNp0gYcMUa0DN5GdIp6Yowmc4dfgCEaJWVOei1ahCTybjTRCZ|Chương 1998: Chuyên trị các loại không phục!;vpGMCU2xh3NzD0wVuhNS/kcCbY/1SBCfOmToCPfgCdkiDsrm7K4AZ9Wod8OWp3ZJxNuXhom3hF/ihr0rJMHHXGviWl6rfImvd/oA85V2hWGyhi/O0sH2dxCE/m7cs1f+69SHZlAZEeCw+aTiBZzVzMVAc5kfQzsavSw6ii+DSczhnrwYn/uqNHvyUnfZfqUcBgyhznJRJfqCcYcV19LZjwKXoNwfbSQpMQXU2TzWkFXYDrbvltOzj0Us7/NWqCki|Chương 1999: Nhân Tộc phản đồ!;cCoFZnu/9quwhgtAr1os8AYfYZ0N5/f1xGvfarTG3ClE3RhVDoYmze92vJbRFAImqizdo81+Q/DPCD7LzUo1WwdaTFcpK8T99ArrnGLkBqOGwNyHLNy/p7myKWdHBQFCqsUrNTDbTUBz9IpzrncfbmJZvZay0+/aOtyb3A4G59IYbTC7GpMzMqcwtlxmD3cXzVaG/X273y4E/afE/iodAw==|Chương 2000: Lưỡng Giới Sơn!;FbDaDLibiTQ7G4GSm12HwTVoqhzwSkGkD43WzfE7oE8nkjg5eYJ6zkL39O0n4l9juzocdwbjzzb/0X5zR137YHdGynZ9DAEF4sFF+rEb+UnCw9YRUmBhxG9cNJR7nvY/Ab+kj8YwtK7eqeO/YSpBH3th3jl5s6+3vU68/PE2ARJAKLIm/rniPEkK9aQj9G8f8mVyCuoK18zUxKoMfNtXEQ==|Chương 2001: Tử Giới ra tới!;Y5Ot+ZAMwfulpVtt7BdajyERi5MaOkQZwZfFPUG0CY4d0noXstXHtGVwc10Q5I4WhSaXaiZ5S/ECO2fldyw0ByZOUDWtM5XOBIUv99qDbCMIg3BT1R2k03BDPQ35TnnIr/6oFq0RjYqDtejLi4BWwPtKcMTEyBCags4RrP6RwK+XUn7Q/3NRCXo8u+UQWEjGahBoPcWczmkBKkWqFd75tQ==|Chương 2002: Ta không am hiểu một mình đấu!;Bh+erScIQ4EjH0a5NjRSKMT5sT503k9FK9Y//KbgfqztNQsDky3xNd4CpaV5L5j7JriSwqAFKVAZv8rqhJ+ef+5wATMZcMfqtR1B3bYAVfImuL1DtIaqgPkt3VuVFdv0fob/RtWSK19VTQLflgwEpANMJadJlaeiDBVVEdx+1itBprgP/yrWlIqhaSk83yXPuR2LYjbIGwexKNkSeVz0TF2k5SXf/LXkfaTLK7UfX9PyhpVZqWOHKkMrgprlEfQf|Chương 2003: Duy ngã Kiếm Đạo Độc Tôn!;WM8JY1kyK75kByvn4PQbtcI5HGxy9fEPWg921Td58K1Tc+8Ag1eyspARhntzQVQeU62hVE4d6fF8/DDzmA9mtPwEAprzU3P6st3IrLtiOQBjDEb5d0GO6/Hngzf+U/aGpuYeMYBqOdVnF7zTm1PVYWPFoaBy/25sx+6Ju8mAf/dcGaF9XVtaHaNzm5WB4HRIMct4y1jZyPS9ZTulBQ3GeuGuQfYxIDzKEoTGxVtoGQdCflwVX58fU7gIxiwgx57/|Chương 2004: Ai mạnh, ta liền tìm ai!;xTgzdkTQs5ALOwQShTX6sP/NLq/3sYzIRnU+4RtDqYEhlH1hM8TErufoavOMV1eArXV+pJ78xJGM6stRl+vrfohVn/nF3mF/nn8PDO9Ope/hLUdaoyBYlTZ537OR1jxuc4qkSRRGlRS/y6SLZ+pBY/hV8Ml15Tr/wrLV0SGDfKnOCmbEutqSvbfJYTSebeClBpLLImT/5Wf+Zu6ElqHccg==|Chương 2005: Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm!;seVPLETFT+K3AUy/0wjm+W+OxXauNVt0LCGpp5EzHo5VDPt8z04cjTTn9dWgpmbI3cdEvypZeqaiJmYkuoVvvdzwX7j21O2TmrIBH9Nl54Gnzijl8KeH9KVeAJ5TKETa2FM0ltiwdrvm+FUbQYCh85+Lx/TR1CyW+k+eTw5N6oHj7RbE30afmYRy7kY09bdljXQFUOngl3Yzkyg60eACEnHk2VZLcjkArUPwYodTJVvJloa88YS3tUYDqTucEBKn|Chương 2006: Cơ Thị!;KyFe9wVYaDdAH23nL86iRGI655IMFKYrJ8ckTm9KyPvyzi1pVfCnG+6PCaiAglvrG/YgR6aF3EPKegabST6zotk6FRrGAT17SBuN+4rs9veBCNLvT2ONMOFYG/soRHHuCsrIWN3ZL+a3veQIRlsNM1g8hvWExXIe+6LAhjLC9IiOo7mWdF3I/20KozGznhlStsh7Bwc0yXYDKYrpsGsY5g==|Chương 2007: Quay về Thiên Tộc!;ZiuPcNVmIWg8xQujTez4XDeRCzYnx/fGXWaCANAtC06L9G1fZXqxkpwPHtupvbC7DKylsMREMke64u5SmuQ1x1NMM5poVcm+szQ4BbHxjv59uENnNPO5wX+zY1O7siu5CRIVyStkua78A37LxoLKNJPz1R+v2IpoMLbnDwSGhjFowzFID4MxwurNU/DciLAg2Jmv/33j13yN/3E0xWJuDg==|Chương 2008: Thiên Quân hiện!;JbjxMV0nB3iFcl2D1xoZpyQscQ/PmwJnJ6vI3NuLkkP+mySwRYoMfQuC5b3vg/f2Opm53j+cK77f6G229Wbgdkc7TyLGaDTuPtzjQUqJdGc5+oEGFbvOhKt1uEHVdHtgDHKQDIxy2mzVIwT5jUE9lZ8hYBG6oqhZYtN8DJ7keU8lnoJZOLO8e6n8Y0yODwxZt2xKJAjLkpxqDjoS8/50Ew==|Chương 2009: Tiểu thư cho mời!;2WVlEu6RUYbvXKdY6o5jL3jQtUcOykCLuYMmseinUFZH03SAtkv3Fkj4qGMn2MPOW6gI8aTxO/9AXlv3GjAFCp1VcaC3eE5DMRdqTROkWr3jjEoh5cHGIhfhFZzqK3oBa2gRSnXZUo+Kp2m8cAAqWBArZDVzdNY/RvVY4mu3sNG/l4frV/iPwWxOoRGwQ8NEdHqdye2q9fHrjdjPseauTg==|Chương 2010: Thiếu một phách!;t7KEpJK+ipkDdsJCzBK+ZONdFIrqbRhvvur38JsAz7mXn/8fv4VCt2QozI4R61042vK7sq+k/UijuMk39LaszYLlx80KzACF9NbqWz0w/5L5kb9KnR+uPVV4RbyY5kII9QMpWpxBvIfN1t7FIpEoi09YmslIFT4ppwvoF8jSdBR22wJXKA3g+nPTZq47GqJ8gsb3Uz0zsInLpkzE5elAEQ==|Chương 2011: Liền phục ngươi!;mSIuM+fpzWeC39KvP42o0FoYLtVRWGZkIeoGUIZ2DMUypfxxu5ooV1qahp0gUMT3OnCH83EnWbtUGjxucWM01ENUd2vHxWfuhaZISwCo8KBEOjgKeisstC8nS+A4ssr6E3+XtEmcT/fx2zW3uzd/LG1pNbzlVVFftgS4sJaH+06H2m8bePyFFI9f+SffHeXiKzwDFNHFbEvk+stGX0nbUA==|Chương 2012: Quỷ Thị!;4eZVF702V1S9pv3VLF+dDVygFnhPPQ9ba4EoqrRWuC+0j1eW2Oe3iL81EOl44u3R4NylyL2Z/Ycz4FQTQ7hq5rB5BcRisW5DOrv1sZ4qIAz0niafDBjjMAy/YA2zZQS89Vr2kADXon4IpTd+LXpxyVpM4cVj7f/Xi3/KQQDL1M+qwIxDiVyDU3KWHRthITvh1OeVxymd0O6kJqpjnzEUuQ==|Chương 2013: Rút kiếm thử xem!;EBgOrk08xFDXxPWIu8+SVER6xncok3lWY8ocUpEW8IleMAJc9iH0QO/DmH2+y9n0t3LbZSI7ubXhr3kwRCJ6y7eI7waVyLPm4+pJQLRZMzcwSjvE7eaKfIVtPiFBvTQmJBQW7fZyZk2XfQhYAeDl4rhj3oc2+xR3FMAmSZkAeDRTEvTeF+3oQ9cM3Bh6wyJ6aadvNIuwBp06P+shtWEBFA==|Chương 2014: Thánh Nhân hiện!;liuLGKldkI1DTMWhWATHWoPSyUynJ0/nG0qHwQnpaQwpVDVdnPtZArSsomA3eTSrQ4d6HNu+0WbJVhKpIv1n3G7mAmC1PSgCPjySSeTjuF39mt8qx8l9WOZCyz31o3tnvJVrOglAg5vORpN0xX4GXvotYCSTm6UIQ+WARmUJSnxjP/Yhvzxg4XLS/JaP2uMEtGam5BHDq2iF+IwkKuCRuA==|Chương 2015: Một mình đấu Yêu Vương!;vV1lkgYIoRwdgAj9lNbSFS1o269bkp0XUv30n5aOPCudrSZnW555y91KJq4BYH/N1R6seIldimLURYVgfX3LFsWmL/aqUTO/1AeSvfUMtvixR2bgWoo+3niaj7TqJ03r/taDx3D5NdDPT7qWWzwMKn0l4fsfJIkYDI9GFYdWPgrF13AEraZqSS/BEOmCGNyML+oF8IqlfyTDmgS0Aj1x5A==|Chương 2016: Tháp linh lấy lòng!;3LSBPeoAWX7DgLWNR0vvC9br0BlziimvXj1D5q1aklfagiAnD3eIXbqFs8pq2zAgYkUxl5MaiDzobi2zIMx8NmcxMRQCeoFfKJYp28P1i4QDmuC1UY/qxLTk5KNlcUmvr1rcwUFjzbY8x3gmgslXra6nyp7kbLJs2psuLurEL2Ou9SbBSgfijkz+g9TKgGDu+VAg8OD6OqY7//Sj0aCssQ==|Chương 2017: Ngoài ý muốn sao?;u5Lx1/N99saQS6ETrwu0WkteUFf37M+WRnJ/EO3sYbZ++eI1p4MHs6mWj83VhvkOPz3rlblYU8MmwKG8jet4sxwtCW0iMy2VM9AGXcys8ctfKeRHY/WziRimXuHzYfng0uY/T63D+ue2xNOstPKOv+I1HhqhQ2XvKN91cBIhaSp/o8bMXpjijY1raVdYlnao4HYRAlpVidbRsfwuCd0DpA==|Chương 2018: Hôm khác lão tử đến thu đầu!;mNdFwIm4BoJzq7GCuqvX/CTePNnHY4+ID81v5VGuZ9cAoBPNw9I6KWhrF9aPomOKmMwzeGNOuqBHye5+1FHOpoR9CKpMJlhz9J8siShwwXM4plDbbcLtgIMHhYvFsUC9iLzyHsL07NdDZil1i8phsMwayZYqTTNjFsb9hN4L5n5UnuMpAAUoO+zOBRr8lG4g+QbL/fUa3iBxjvZ+nXwQGeqvRbNm0UASXh/Y7hhLcd8vZ8l8eAkLkOqnf0fzCwMw|Chương 2019: Không phục, cứ duy trì như vậy là được rồi!;TRmdufIdEJ/s4pjzfzGdIt97koY+hEU4BNY/JLYgel5vPMqBZmhnYJZ3fgKoEaGq6COBLNZyKCE2Htfz3ONkLWn3ISSIPWPTHtaNZju++m8MngDG9jh6ZAU169zj/rbOKPcIQIXnrbmsJnHcqNC0zNcYm+fbDs6dZqpif6ylxhKhpudDTAXWXkz8nnqaiDbLgIRObfRquHDqA1Mn2h3nz/HmwsuyuDjoAd37BflWRFQh2IHWoV6Oi5h2dAazjZY+|Chương 2020: Giết người!;lv6ptD+N5EZZGaAuwB6NpTh9H/BFPSPN5KHv2SPvE82OIjUALaevFc0QhyavR3HKUgRq10BLQR1en+QXKij+ot7L7cHXxg2ij4Cm2I0aYZCgTTQS32/3o2Kr0kLpFKIKa/8WK7oPenwfQg0Zte/2241Wbc9QFlOxaNkzb/Nz4lWkqvpDZQjgOi0exrE5WqLQhs3gXe8+OOD1bPqBCorUyQ==|Chương 2021: Ngươi sợ?;xu998UDpo8bVvyzD8BY/UcMsts16QDJcEsuOYfZZiU6CpzGXX/GwznX23zxGnoTtZuHFMNvc781N75kh3sek76ff2YWW04LhQyHco+DOphRayUJyc8qPizWampXINbI1gbAYW0z+zcaIyPznjlT17duHxY4iAHxXcKAhhSvQKVW7NORITnensoDuPWD/x4zX4wF2mC9iJaKqlMXYQ9iGXA==|Chương 2022: Tất nghìn lần hoàn trả!;xah628KTBJ5GXYsGkr6jRXUL4HeW4kOUP9QmNMq6JvOa04V2xGWoqUs9rZcZ/tqW26uXf8dnCdpcLPc2dNfNpFHltsUSTj94TeD+1swEhliT38LKrY/RkH9Ncz1RAaoE4efk0d4/tjy2SOtcVGBZeChl+zmeTLTrYX9xN+PUuf5WI+c3wfef+hvbWA4Fb/0nm8ogOHfDOH8WJvxfHnVDew==|Chương 2023: Yêu thích là đánh nhau!;eH3xyz91jyaaL8aVWUJ0R7ELi4jV3h14mILk4G+2laWVtwu6NNgsNDgtjkH+s3NKnUksn/w4/4jSiJVXV2CV0jwfBcSksNiyV48azNoYp71NdVNvCWfLpfg4CJ/H5FAoiD6MHm/bw/1gfw/m0vjLVQLH0cIwH9xwogx320PdtQX8DMLtEE0ERajDcLPgRiqyzUzrYSRuUF2yuoG/BMx87w==|Chương 2024: Quen thuộc hơi thở chữ viết!;ju1ybqy1mpJNKxUasUyftHL/JrF5esma6xJOt+BBoVN6f0iX3BfezYr9Pra7sx0iXIKVw7qrWJxqjnT0bbSvCfc3mMEUNOBTNsTlAm5bj4dKLjsiAIrlcf/X/d9aJ+76Z2clnmygvEbnyK4zFKGR1wu4IcYQARR6xKYvGAYBQCf0B43pMOuuXsoqCGO45vvpBHI4smv+alqhrvYTon5m5cis/lmLGBLNRHQ3ybh8rnnZUSq71TLfNlVENA6Rdd+D|Chương 2025: Kiếm đạo ngàn vạn, Duy Ngã Độc Tôn!;DnZ6/gVmBBqrHxh8B5/mfynZ59hL8kJQv+vr0y5O7Izth8var76rWPnt5R3xnhcqZerkBGcVAnDhjcQGjF5Xo2nvOdN7/IZKyQ7NAf3s9qww+r01BnYcY9S9+91GAUBK1cADbRXHfIm7L7QmJ0VBuEwq4hM0cdzHRHMgg1TzIb1L+4xGQuPJIxBYgSmiyYrReH7uFh5T+4IJzReZqoB6Lp1UnPBQqY7gJAMPQ8HjyxbubS+Fnuhl7ofwJYsFaTZI|Chương 2026: Hiện tại là của ta!;RasjidDeebc5xgHgF76DMR7GgIQ+RcR0FBgZVb4yHgwGC98QI8KhENjfTyyOgfMXfO3y9Qgi97JT4rdi5sIVov4gqWr3d06LO47GqH1IQb6oZ2HIJUUCNlxGuy/xOQefBUFEE