KK Truyện: Vô Địch Thiên Hạ prc, full

All labels

2018-10-20

Vô Địch Thiên Hạ

Nếu ai đã yêu thích bộ Thiên Tôn Trùng Sinh thì không lạ lẫm gì với anh chàng tác giả này nữa rồi. Đây là bộ tiếp theo sau của thằng tác giả (tưởng rằng anh chàng này đã Rửa tay chậu vàng, gát Bút gia
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Còn tiếp - 3394]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenCV
(convert - 3403)

Nếu ai đã yêu thích bộ Thiên Tôn Trùng Sinh thì không lạ lẫm gì với anh chàng tác giả này nữa rồi.

Đây là bộ tiếp theo sau của thằng tác giả (tưởng rằng anh chàng này đã Rửa tay chậu vàng, gát Bút giang hồ)

Thôi không nói nhiều nữa, ae cùng nhau đọc thôi.

Mong rằng bộ này kết thúc sẽ không như Thiên Tôn.


Chương 1: Đại lục Phong Tuyết;fFmIiKiZgOOzgePBQ/8vWUZGkEGupGl+f7UtXZqJCkrR0nEeY6BRqJPvQ2I3AmjU2nQYPi7PtNij8LLQ7WbIEhUiro0+9/oGsi/YO2PeorUgvAuIeW9D54bJ9h7FdGmwglrtiaHkCgF6jAkxW/8F/Evf61R99o+rfB7V2vS3MR4=|Chương 2: Cấp bảy vũ hồn?;m5avFjN6XT040lptfTqR6Fr5KXGm34+nkAwPK/zaocHd0K7qKxPQ4Aq8ZsSULJQ2ILKP890YgfnmFhGvReLTC0t9z6bM3rhJdCb2uMGcMpVFOvS0mEtuicVBAir4FaJ/jSFPQBc20g7NZSDj+2v+gztgyRsBouTWxb4MpOyP8Jc=|Chương 3: Duy Tiểu Long không có;vlxrMIhOnRv0TH5daHoVvF/6mztYImT6wbSQJxZTJlnxzvv4YAS/W/o4j5diTGaai3Bmnq2pCPkkcn0sAAaMuSiiLfbm74mvcD7wFf0B2uFlpzp5qsbG4cbUj5KYLA60xxJBXjF8utV0FGOcBcM4bvg53uWCe+MDYZYcf/M31Lc=|Chương 4: Gia tộc niên hội;EWXQr9e3metBWeWFeXS3AKmtjzVp/rDlSYHmXonCYpRv7pUXXSqqyGTZG88qmclXAuhB9TCoGVM2npWTi/PeVllkU292nTD2fsjsU+0/HhcfOPUt5jdi55fw/FMtUcMG+O72mp92YvJCHYanUJ+xt9N7ycR2tPofkxeGKkyb06g=|Chương 5: Đánh gãy hai tay?;CiSDmBh4ko447K/yOsFgyWPYhnuhfdfG6p0+LnDKnIIBZUrWzD4ArNBJSUdLz6XD+k7ErvKf1c3FqEstym5mBqmXUqF7eValH44G/LE+vvF90wNAtRQ6R/jDjM+wGANdCvHZsOGJEPRCJeCREGhHWlqs1d3zzLptCv7tyzXTUUI=|Chương 6: Vô dụng;52/GTJabE+5AnDueZ/aXhqqEdlJ3AdBfDjRl/uQwRS6LY2oPn0bAq/exQnAPZXub80lxIq89cUcMhBOeL5GyEaw4i871dcewVMwBTnZzqeLlcxv2TVLLLQvXdmmwyoXyks5YF6t+vU0Q5iZdbWPHFbSNg7HNYd6I/Xzj4jzWhBw=|Chương 7: Kỳ dị sơn cốc;PekQjpCU3yd8jVhdGR7XgAeMnQcuTHAbHGk1p+b3rleme/hCM18okAV5Ih+8F32v11HMMK80Ou3zadyIsKRg4Ms3rbAycZdSeb8gSfClqEWtzv5GBnKZaxP+2k6w19G4o9JyEggSU15gGZfrFuSIeY5AgjCXP+MguqmMK1YJb6Y=|Chương 8: Đáy hồ kỳ ngộ;xxZhMyLTe6p9nYtuuyfp8cbGo07pjTGXFq+g6PpZOt2/35VloEMO249UCslXyxUowegV3WVtwEX50YwSxKulbFTR0mH7gIcgcGxKvQocRoE9CBnDxYq5RnVGkWICm891dsUBJff64wZ4rgvBoRAwhnS0KXrax9Xt8hp6s+I6dyM=|Chương 9: Tu La Chi Nhận;S5CSiNZq75nevx2WzmNH8dpiuxGDw/VgEHWCLroJFxQVqVNWqJSKglGiQ1oU8X3+YmiHrAEMgtI+vwIzmfs5b4Jk7IAXThw8AOzpwaGsUgTYM+1Njr/JVFIt/ySrY3cRUzpJKSkXW1eY6BBtIoB8vqUu7S7ngT/SUrCw8CblvrA=|Chương 10: La Tâm Thảo;b95qnTTAXCn2uKzjJa5eZuwOyFM1LDAnLvuSsKCkSIabjLtNDftjmXtNqwN9MJ5nVIvRt0rO9/ZbSBg9r5jSwo+QKHQZliFNlNtXhiYi5x0XFoK5TR/58UyWalPG2EBsYgBpACfobl0tGY6maCbfwi/w0eKqhWaZaKH0nxybztQ=|Chương 11: Ngươi đột phá Nhất giai như nào?;8/SWN1KsocoYVerKEsFv3QbKrtvW1rylY2p65HX3fHzb8baw48Ru9OmDYGOwesgKpjQN2ON4e3ILD0De/PKk8GbiIfKlZfFfxMD1XGzxVDECJmudwfHiOtcQSrlcn3yDeKOn7z+MONMz3Vyp2J3KQqyV8V4LZXFn2NWpcC4OjeU=|Chương 12: Gia tộc niên hội bắt đầu;IApmIEqimifI4oM2MLar328qLsWNckXvA+gJ1hiUe/uk+EEFqocg0QaD3rfFXSwGWMMI2aq6Sqc159yURxrzJnZPOcJRTz20Ic9lmGWPFKj/2Pb2BQ3QpIrNpHcDqcHeVwyB+pGpYPOh4f2ESfr4PPyIQ/DkmCH93yK32m5K5b8=|Chương 13: Đánh cho nhận không ra;2hV1+NQx0DlzpM8zNJotQ/OgDcXRr3sHkoc3ULLn32B/YP/RDbtYzrStx7K/SIjpXivylw0D+MNbuCPBpogQiKHdWn9WA45sEbV4n1+X3r6mPVW01wZAqL/LydQtke9EyP7PLNGClcN9f3rIg/7G7yIVCTxeVVTxwkffg4KtVUs=|Chương 14: Chiến sĩ Nhị giai;cTIa++fI251rdLxxdk/dNolhaSATPGW3zf6XgQRCzT/nYr9vb+10abl1niVOEXYlhOKkBEjAnt1iQXVabYzcP34Qymho4XZY9Au3vtikej8ozlkfD08VuWOK/vXPCIY0iDSw5XVINIGdxUgYIBGdxbuzzfeFlqg++juOhQmaJy0=|Chương 15: Nhất thời thất thủ;ep2QB/s2CmAsJkq1hioCyTTJOgIzhDrp8AbufAZ6reqRvk0CB5vKL/bbyO+2rtc2H/N+ebziZU1khQmlGoQgtssftOcJlhxKDRwYk68d2VgOK/rqdueZmSfd/m12ZfCDuya/P89KisjyM6OmzkgSsN7wNFDMW13ySjpJZqCsnrU=|Chương 16: Đột phá Tứ giai;eZRjccfu2G0/sGEH+FQnM9ziddTvFTKLIpLpWbeegz2TojIKopxkFtmq/1S8vKNK17QJ935glVVzltCnBH86ZDigbBaHBOLc0zKEvJp4wRJhtuPSLCiY5Xt+m7srvV31mrRjXNJG32ecJpnjvUD76FekC5n9H8nr4TP4C56525U=|Chương 17: Để Hoàng Vĩ đi vào tu luyện;QaKPZhCqe+9jn9mzUtBsUEu322/gCXNc3TLsgjxYB3hcMYX9VvY6nCuDZHerTapWCAJxaWN7rlnztr1IKr7rwVZ2qa+B+ayB57uQ0IaHPts+c32hRbAYDuKmxoNJ4oQNKS8UL0lI6AMdNmXw1XpKkGwFECfF5VZIJ0XoFBWquOI=|Chương 18: Tu luyện Đấu Kỹ;Gyge4q9es+c0S9YXqI7GwDGZPVcNDxQXPM78O/dKZAhg8n1OaONHfvCIQx++kjGdhSeQtI/YRTWV1zNtQt3rlcEhLz9DJyh81qXPsvEoWopBnG6WNr0uiZx1AnNF3XRstyUkxlqj0Wt+Zya0wze42yJNheCgO7/0EbTPxMiG7cM=|Chương 19: Dịch Cân Kinh thế thứ tư;ALXPc09A7hVHfZ2NHbzgRgAmuXp/Yo2P4/Nf6MJ/t2krrVbvmoBZzvOF3ZfEtcMPUgjlay0dU2lRytiukvoYAFpYkV2VflQLECLhEawj2rbmvX9P4MYQ8LOgqyGldV0uUZqSsVXau+dejYuVt9sQcyx+FEqRN8MEWlsIzYQl4Po=|Chương 20: Lý Mộc đại thọ;WpLGPQyBku3l7tAiji3q8Gistrv3jPwxcsH+MtmRoN3+mJrts1KisFZQikhafhdqu5VoDUjY8phbdynvmX4P0GnwfW/keYuxXFXBe+GEl/p9R89iZkJizcGKkQBaK6Pvhv1iAeP1FJYxw+ZrnAcahHDCAYv7LdvZsVWFnznejik=|Chương 21: Tu La Môn đệ tử;xQDXSkGkg8qKOhCt9ApjKj9+pTPL8jUrLFtgmGg+CyvEwUQBFlzcvlqG2XQ/X0ZAogmTUlAki4Ev/Jc0BnwBTGf8CfSwSTl7sf5otbx7xWuv9LnMccAUKtIRGtWOaw2uS++Q1cRwzhRCIS9fctsGzEO7ewzTDvVJG88LI2Lyjb8=|Chương 22: Một nô bộc cũng có tư cách?;zFqBiLiRRB1fEkneOWmANN8Vu8tN4nntaNBuiCPlO/I/XO8BtaZiWLxS3YgqDGXW00XeDwJYdAlpiNwWIKuNnffOPUWql60CP8pQY0A2r7O1Q9281DNu1t+NVdNdUAF4Qk+9sxCFZvmXC3uma9qlEq765xt6jWvL5AJbjfVjioc=|Chương 23: Mất mặt;akPBh93vZ36DMsYbPzbrCCH9E1ppdEh1GO8mWsBNAFGIiFkZRje87SVvhdq8mmw4gnmLwC8egltHhnONette8SaGZYRgxysMAupOn8AjOW2JxAxf2Kfsgo/mDa5CfF3xiDdL9gHNDe2BmIX2gHfKZg3bh035f7LxO6t8emCw1tU=|Chương 24: Thủ hộ thân nhân;1OwXOJbIeVBIvpYeLWXhKP5Bb0twv4ujRZsb2pVlk5CocUqXmVkq6tPDyyqE3Dq47uF6izn71ZNrbA21mzoXWIAKvyN0iGOljDIVdcecd6oGO+SHBpbNUw2S6daLwxyVseDprozT+p1Q1V9ai5baQlEdo71xRFfmsii8yK8t6Lc=|Chương 25: Lại họp hàng năm;XBdvxLQC77NVsJKiinOLlS/Vhid6xhEi7SfzDG3D56eB+UW17REf+Jco88ULlqD6xg8MS1KObsH+3C5Athvrkl9hueHPINuwsmytVkpGNEO7mlG9GLTwsaHY3/nT2BJQDCbMT3AtOpHq4i8nhR11sIXVWSmGIC9YS90pjVJfcTI=|Chương 26: Sợ hãi?;ErWoWNodZ1a2IBSZllSHMn+c3jT4fY02EPaI5FbzEWIpT/sjLDIbs3MrUCHRwoeOBX5AsICn6ejIV0nySN4YL1UgWUpxSusNVbN57uX/20pqBnYyHjG+cKlKK9B38Tf2XQHi3qEh+NTiwBMY4b71x/sO26uaO7MRToCrdqMEsPM=|Chương 27: Thật đúng là công bình!;9LYj/JKZP7f2frXj3JipIXJ61FLbslLdOZHIgpTICxkZVaTA1fM9fPFPFolfQ/WAs+jVfPNoJlZYFVgEcDOh8J2j9i2/apteLqn67gmQW1/v4e1xRx2oldUflXIUIgD3TwVqWymxiJr3mBrpVucrxJZmFxqGtC0ukHVbP2WC178=|Chương 28: Thập giai hậu kỳ đỉnh phong;mXM7Pt3Dt6tEwoxwnbZfzx+BmI3s/0PvMxURI90oPQ9SXVj/jDLGyLGR0iTRkYV7Lam4SRR+W5TgqLvIUcG3rbcdFrs5R0LkX/ogICUnOXdjxQ+e32VSgQAkYcKHbnnqUHU7V8nSuAVGeZrxaA3Pnitrmy+ar1yl/dEDjwfsPgE=|Chương 29: Tu La kiếm pháp chiêu thứ 2;KQg24D5wGJ5Z0MvWbwm9HKHl04fwaCt20JLhHV2mP7qExJv9HuFLiuuZ3IhVwGKGvlU8kgCD6ZYlsRG2+kdz1mEofcmnmMCq9O4WydIJPRXbuEnqgn0Z8A9+SWYQ6kO6Im4pofTkQJatKjY3VUTpRyuV9xEfn7fVi4X5/ftoMB8=|Chương 30: Ly khai;estzPMW+7WPCHALA2d6fJ1Z5u9+LhJDrWvtNRFKP2Wl37LGdjp6b9T/swF14jTcMp0TAlgH3AhZKlSkmxtvQevL4kt2FNZqPX8EA99N85HO3ycnTHZaUTd/9y6TTzGPQwUJr1ImzhcKKr1bXF05ZnSUyDvCE2oTtvBenpRLRCL0=|Chương 31: Ngân Nguyệt sâm lâm;IBCbULwcO0xm0kwN6WBFPnC0jo3x3N5ymyPJBAj8sYZg9tMZYwJ5glguYfQ3rdw1RbUqsaqKVyXGuyB0fsJxNJ31Ov9Bb5RI+lvoDhOJj8DLHP+hlgpS0YR7j400cPKJo3dAGSsjoQ0oWEN3innPgh5Af5seYiLoQzsOYfCbhO4=|Chương 32: Phí Hầu võ hồn;QgONTWZHVcBzzfm2bJXanlCK3x3ICn/3yaavW3vSL2cjDXb7OxccQJj6uNLLUgskS6DUFZmlfH/dDT6GBYGG43O6uUYXLHk5AOKfg30Uc+fysCp9M1msigfjuFNWQgoopGCPbWQlW6ljrgaBlhMUMu5UYBIGqbM8unT2FW9aGUA=|Chương 33: Tu La Quỷ Trảo;9jkXkYKgXI0W6NF8suvkRiwZs7KrZ2Scg8bd4/KSoV0e3dZdEMhysm7YkfmfRkRBUdgq2/LiiShK8u2yf2Stah6C2hLWQCjpP+QEd52asRGeqNsxXj3MDzZWiC61gjRYXOe0foZsxS2oEEGtMNWgZQ+AF6IjISF1y3dC80EG6oc=|Chương 34: Vu oan;xScjB4jeq7KdJnX95BPr/MAwQwaFIywOe7C5mHwJWEVYxeds1s5H/Xlbfq/zI0m03q7DJevyojNRVSz0JtuymdANDHDLeDTdmf4vBt0smGy7kuQzT7zB2+lmipgFp56wO84haNRhjxc7rEcVvsvOaDLTgLcz2dFSZRNv6djS0po=|Chương 35: Võ hồn cường hóa;1bq/pm9GNpJCTFL8SNHhZcNL8z4wNDci2lJzJMoJOLJi9d57GbOY+gZV2vpWYkmlJgnZdWVQ5G/Omk0azEr2cEOp3CJbEsbeFjwvdLjfjzvP8GtE/XbAO2e9RlFuQn9hkpIxe6iU98o4dVc0e/wh3CyxPLQHyhoYfQeAFtZE7cw=|Chương 36: Lạc Thông vương thành;5Sg1vRyxY/69CeaS3+1qMWWZzFrnQ51YRAcC0he0Y7Wm5daozbWPW51ANoHFlKy8BRZFjlNLEJjmZZBHeCHdIx78dZuaGDeR2NncDzYK7VBayKeSu2dPRYoOgbSZgaUaFuUV754XMZPV7h3un6KBwUbcD1Xc7UTDgighHWVlfcQ=|Chương 37: Báo phủ công tước;gFNu0dvRmsqA3yiVh9swc1xvj13QUcJBTpEq7rYHyKksxSUuCgbGDGhix7/R5j7f0Et9xhvW/e5hUfCzS4e/4g4SuX3EnpRnT5NNLMli5nhlAuW+enaz4VK8uIdi2z3gx6rwQz1mGaO0u0TH9JUQBbCYLbFtzy49ZdyslKkEd5I=|Chương 38: Mỹ Vị Đại Tửu Lâu;jp3EFfEbXwX9ZYKMpU3gU3UTyLLQTxCuRZNgkKrdxn5e1x7x9QL5fcMg85sl7BPKL3OA24w168d78i+bDyrTEHu8jZnfotXMt3QWYI0Ab/UH1TMecatet9yMd9EelxFNzZzyiZQi95FUr6m9WL9ewuXbvK3ogwSr9JZyzGHKolg=|Chương 39: Nguyên soái không tại;TTI6m5ABiN0aUtkwaYD7m8HN+ilvUBwdb0ADE7+BcWRvVeLoAm0cj7AaqT5KwQZQnoLA7/5hbJ3oWM9ufn1x1MFK6BoPJsMKxgJsO3WorU8afhywMserNGO+SEIYvlbbJCmUVqPeJEqVI5LY9lP1/FpZ1pNXsT7TOrjvc6OVqMA=|Chương 40: Sư đệ gặp chuyện không may;95eSizurmLIwWhLqinSMs7W1ijhkFqs20PhH6k4zPXElFxBvRz8XvonoYyMYgJhQWg5dylEquY8J9bs+RSgQhLwVkCNHY80PKYCajkh5uPWj247275nh0GdAPLi56uDWawMIgovrxKvkn59V91n/Wo8noFLVUgr0M7fnb3gHsDw=|Chương 41: Ai dám thương ta sư đệ;M5W83oL5jv01KCPkiVs2io0bbCyAUiTTOkhYRVSfA8lggswYw6KOnAby1feRBLoHgJkiJsVMnGNL04oY5Y1bN4WMbUqjMQ0RljfAfP9kYbCZBge+N/dKofSbDmCRy2A6SnS+rzz17t3rjqFUPY+2d5LkFRyu8LIpBanNuiFzgWU=|Chương 42: Tiên Thiên chiến sĩ;g/f3UFa0IpQPHdOOWkjtv62/u1J1s2N8Y+PLQN7ssbYV4JZcstbAjgomasgCqS4s64PPBsN3ANcrRTI4CyBJeBPd50ubMyv/kSc0BGRuadrTiHf5qvGNTPoSthw2se10eIgMb60+ZF3TEhTyDQlKalxWN/o6P7vQsnv0pwFZVZs=|Chương 43: Đoạn Nhận đế quốc;2S3zHUXvT8PR/q/B7AAAUzRsClyEGxSsi3zLqGaWhGgvW57EITan6IMYvBATRIwUxriEM/ROTF5FtqVIiIBZjyANXdzCG5qVJE01PotxURQPBfuehr1WFxnhzySBk26yNFdKnVTMeG+0o7YDAGq4L0wWE1gwjm/jLig+XzRClok=|Chương 44: Trộm của Đấu giá hội;iNLbNiUcU7wM47wMH2v/ZqSIgRBkO4/o5YchUP4RNgVBVLJgA7MtSeawydsAZOzd6zeQFfYMVmAPsl/YC6/a6AZPATM37xa/M58sSfywpQB/yzb9mRYWD/AN1Ko4HzSwiwxhXrzz5Hd1wgQLX1G8icwO3zmBoXqiStvnw4IHuqg=|Chương 45: Gặp lại Lý Lộ;K5+S2O4Z0zYfuXs41FGrARDBR2MysfnCb+YCyDybusPCLJBChElLctW5/ipiAuLdN66kXGB3KCe9sOpyREl1ZysyIk4DL0qLpieAAw+jSi4teiX1lx7hIDYXceiGyzQDltkcGvCeSMZBKiumjZAWgEmwR/oKHETtCTRE6f64Ttw=|Chương 46: Hoàng thành chi chiến;PvU5vLvFWs7QldYVydZ3FykrcqlP5hqMAOR3KZwFIaNbD5qVyqZb2VI+fE3J0zXAU2VPD55K1W3mgVIB+UICo4WANNwAY8cbCGJQJ4VrCUmbrYIa3kNpXVT47HLJ/T79I6w/zUkZkFiZZkessSUT8fbIJ/SFIiHoa+XRNIslv1k=|Chương 47: Môn chủ vô địch;hKQUZqkYtqEES0VOyY44o944PejnJOYqTOcDswJg2fiZH1Xy0TPDPT8vDsEDhlxs3doARG1bGKOuXhhbURXfn1nAJsvoxziogW0iPw9m1xbCiRlhUjIqjnLCBXzimR4WhOeHXO4Y1eH2OAiKlR33l+Mea0vt4w6dHdF1jXC5ycM=|Chương 48: Thủ tiêu báo danh tư cách;NTBtp+Ls86iUp07aHzgOHKi9zUe4gKXCffaT4LupujjPgB9Ggzkath0a2odXAzp3NVtf6SeJLTa6LnulBGt0Op744GXOiYvbLdBqI1z9MoHNbEhzzGCTIkY2ADLnWaOLhFcSH5lGLieJhauX0OgvTMpOb2TcEtwNI6EP2ctv6N8=|Chương 49: Đem chém giết;ddifUeJe+vbaZ+dpQW5kSBwzkOcKQQrKHsJ+buzrC84ebmo31ff1FBwK+BXLkaIcgCO49jPTkvPAMDHr8v/G/KwVII7DCpJMlSfl0FYUq2SlDbCJ2/9lDXeJhre5STKeRzcKpM4oQYiJduGJSPBBiKCreF1vcqoOe8ApFcySX60=|Chương 50: Cũng dám đối thiếu chủ xuất thủ!;AccCmqcJ3FzDZCC8O/USWA5U1nKwEIGp88kaK5+2wI/lvFRTVFQTFdsm9EQPNsaUHWj4WQdCQxnk8dmNjPSugXHMNUZdKMECFm9URVmbKkoti8VfxL3ZbTwp4Lq8nryu3ABf8vu0AQ1phoreG6/iuQ+vzafj2ujcmdEB71/p+JI=|Chương 51: Xảy ra đại sự!;y4qBbhX+U09CIMZWNhaBDH8/r8ufNrvQruF8vf05QdZRoh/PxGWNed8/5D9CdIuPm7y2HVlpUWvdaGm3YcRXVIfQVQvsdg/Cvf6RsZBzqYyVy3vLQYbJmPztRWQNFI/3lABcl7qgdTYSjSQcBqVa74nXm+L9KZDS15JFHH03xVQ=|Chương 52: Vô địch thiên hạ?;6DKcPp7wVHid+FBV/i0KerGMyV8AXrZvTyMxDj4gyzlivhqp63Lstl8ZzajYQj4lZ6JsiFRPhJwXwLkJJl9srPNkW2+4TNxhVDzj+88NSNtQNY/t+bBJ4jqRb5LTc/bIFz0KVcG6CrfUp0B6FmRlLn23oc81tKvwQeX2rIYVxRg=|Chương 53: Đánh đố;slDdy55xtGZsuTaigU6BItRRnT0I+EUssJyqkHmIxrQ91aGRbCiXBf6jrUmUuzY6+d36OfeuD8oWI9XH+SPPL9C00nNus0MIgrcNehuYnUOT4Hdi2SC8h19By+s306MtptLr4n/DkqfJCUrhQ55VOK/81AuRT6Xcqry8Bx/0FOc=|Chương 54: Tân sinh trắc thí;Rj+KPniwlslvOi1KBZEs9CIMEIwZOTo8kKrBzxrAfmtxMEI7BTwIozWuaasP1dXIXaYt/9+gCJ/mSQweU19UkxP8WokvY0s4E/qT8P+zn8/TjXw9e3fDWkQfyMnOM3VQrZaRYSA4qFXvXG1vOwZt04RU55ulpTIYkNSTL/NORAw=|Chương 55: Khiêu chiến tất cả tân sinh;rg50BF9f00R1t6o2PolbK9o10moKtj5qaJSq7qVS8ewg4aT96uy4BTDHnMLjyxxEUp/d4q0yVGyliEEatWySOlUH1amCFGkFn6MBCN9UXCoSwTEZ1zAXYaPFhvf4xXNg0/FynHBV8h6B77LZAv39QZS2rh1S6qv8dznKOLref5E=|Chương 56: Bốn cái hô hấp?;78JU5eX5/7Ay4WfCC9M05QiWsH5ri87DizonccHpIQ0vMnbaAUeSRZFKfJ8FuSc8dURqHwrtDPyWDVpLmL7D7UyPTh0Zr9Ebt1ToDV7cJOy3fTSYKXpazs+87E3LwBrEndzhXrK+b5eUCJsL3+uvCcYk9Re8nQG+N3+H25XbE+Y=|Chương 57: Cái gì dạng thiên phú nghịch thiên;alj0oWYCCdG1nydRcDEFCtvnbiKU4NYjpwEvHcG+Z8hV/hSE8h+jqhWJRT2pzBOlqvjKTKj/Vz97RvvBJYPe810uuUQM9jhNzIDDZShd39NClD3Kpg1emsamtff9Pm9+tXwYXCj321miEdfRz4pHJiI2CO1hg+N3AY7LOBHrryE=|Chương 58: Ngươi nghe không hiểu ta ý tứ?;Dm+LobZCTMSmlV6zqzfuspzl4WOswhDI1jvsemxO2Yisp9QeZ757vd8ZqyjPPD6jBvAXKL95bD1/65T0r6oxyynECmPJWBMhDDTJGmV6EofD59CCvGxoQp8IRUcFQiCvk+MgOwCv9XEnDLY7e880UUsgd0U784jvAor+CXJiVgI=|Chương 59: Thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ?;zmo269c304b3rrpF7fnoJ3PoTclzVcB2MeW2fT34Yc57An2Zi+HX66rdwgyJ1htl+LHGZwejRiGxh7myh3SBrIcMwLQ/UrMeWbJ6g6nRfB3fCASEZwzvW25Sf9pZW/UVpm0ZDqVz88VRRUQZsN8bvrs/Ken1P9YSevKWrAsGFzc=|Chương 60: Hắn không phải là ngươi tư sinh tử?;lcQo8+aDGJ1IkAn8OIYmDkCbmvkU/P2ideopDgrZttSEVByWYizarwQhV6Q63TDVBK5BSUIEPu5DlNe8KnqlzN0+auFkn4yYIxf9pJI4RWO5wg1qFT3j6flf7MPDKKYVdO0gofy9lBFli68L5b1ntSvJ6az3tvfNyo32eOpSk5c=|Chương 61: Diệt phủ nguyên soái?;gpiwnu/J2E2f8D+1ejfEx4Icm7s8nJY8h3iv/Y+tsAzfwhoH/JQjEUOf3y1EEvgeMscq6ywT4OHnhToQ6wFC8LUq9182x00xkG+JKc+37iX2dzGkb15pPMZxP/bRe3SVZaZUU3JJgktX759qxuRxL4828Ke1kk1gbQr0eMtlac8=|Chương 62: Độc Huyết Chưởng;kAoV460OYyP4KfZxTeUYeCVa4rhYAFQrqZD2zphvkEZZonc+F26T5mGqUG2+w8OCSvmce1AVjhoN+xEv+7mYP/NqgLEsUecWN/YTGJUgb0ytTYUrXq/q409ys2WMfiugaMfqKkz+0E4EEmJsR9mvbQ2ksXeZ9JmeM7RVnT8DQ6M=|Chương 63: Dưới nền đất đại thụ;TLvCkT6CPIc7ISJOhRXBMJGyHDMbHzE0q3x/xbVWEOZAZGNV9gddYiGLeehGlo/3dSEZxG4esj9g6JqrL60T4BEYZvx2/tAjEyVMyBqMpl6HFEVk0cXluYtg46cbe7eEtttp0dl2wvfV4cKQeTnWkGDWQBWWh1UzTcIfrMuNp2Y=|Chương 64: Liền một kiếm mà thôi;b5Dm278cEGdHjMbIYR4gINKztYSDAJQ1q3Des+ZIjjHDjZCPD2FujFU7OSLyehKX2r/gpCYOOV32HOTaABR8TjekGcFEntj16emq79BbxyYEYHvw4kxIAG9+LstqOpRJMEYeWiPC92d+9z7Ri/8YObTTpOVUQMinGdxf5jF74Uc=|Chương 65: Trở lại Vương thành;eAEC0UZzMmpOEp9HgookS6cdTJssGumkBF2rGf9OLUvg31RDgxT8HQgXiLZrATgA0rvGFEHl/Cbg48jfzFuM9QCaIRglEuNTqylco0H7xo2MMhMHzHYn1Ufp0IDO8Ka7XZiUg0ICSyRo80mfxfxiTMjxC+Lm6L8NZVx992cxQ8Y=|Chương 66: Chắc là bình thủ;H+mwmxVn5tZlRwnMoyrU3hYgfzsVCLeJ78QyA75F5GVK52tu3OkyWbuNlIBsON3dsNeLJMy9nzAztznd74GkCC1sm5v69oiZdy8sJTeBMVT3+QYKI7ocHeoB/yt6Y+n62hXZEHTdAF7W31dKdWp753zhDkReRc4x4MeSQXytO0s=|Chương 67: Niên cấp thi đấu bắt đầu;+6PcaDKQBjAeTYZraf23j42Hbk5JLevxrDl0u+P6WCzglGXOlT5uCHsg4aZwYfVhbHA6TmjiotvroKa3+lUWuICis4m489Ww110yOgrXR3NqPJW288hGkJmK3WIOTYD7dyjrn8+CT1teblK6HJ00lMMWk8UC9tv51HsdjFgtJk8=|Chương 68: Quốc vương Lục Triết;yKnMz8O6eDPSiqt7hwONfmVJKQnaV5Z0holHCucqOEQCk9kekZ5zx5L3CUJqhhYSZ7O57aLdtohhMcCmA+1l6R6jPE4UfPuMulO2EtXpZwVudGlF1A/CrLYgsLkzCXZb02h1VpwGeoZFCSo0clYGzQ3YvMNOtkasZ/TOPlEhgCc=|Chương 69: Chưa chắc;x2YcJCkk43noWZLKTv8KJ+L2JSujkTi9hUKksK0tVutcUqqTLOdUmDWXPmwMy9mAGpLI4/AFLq5DIb0Xj4kfA5pOb4bo10aZNxbaXtq3ZAr6d0afhr0/e86Hkk8lSAirQPBJ8YROCZf6NozYG1xbsDP2ZG89EjTUAxy6qmL2EzQ=|Chương 70: Không cam lòng trực tiếp chịu thua;U/qZHHEl0IKi+I0hxRYoQsFH218Hd0kwM2eVQAH+bMY6Ht9Da6OL41ADWlNSexhPlKgHFM6xXzyxzQoY0tuduVZzD6dxsDXIaXWx71qIiInD/mOIMuxh0R8v6haeH79KiK6vWgQohPFQZICZO4gzgllzhnjeVIOB4u07cOsg4BI=|Chương 71: Đem ngươi Võ Hồn gọi ra đến đây đi;3Kd4R3+thOLO0BocHapAhe5XZ17Mbguu0HoCFbILwWJ5++HjqazwH0/txhKbU0Gt15EjhTdyufvIHBpLaOpppnPXSJmf/FVYianVhZ7/Xbb/t8sL4z2P4Qp/hneVqi6Xu+R271XDyCLXPNYmkgcmSWRDXCjYUURprsK+36chMoI=|Chương 72: Hoàng Tiểu Long Võ Hồn;mr308kGtq7WGOdTG+B69WJpdqB26LzQrXg8QreWrwZNbsk+a8F6nfFs+LRXZcKEGWRPFMbN0TtK2NReB4LkSxn/1r9I7ReeXlvxr6CO33vSnm1H6EWmS3WKzwgLpmylUCk9A3caXGFezJK0mK8nNsOpKCwrKka/ry5P0AKg354Q=|Chương 73: Học viện đại tái kết thúc;A3eL0vYr+jXeXGVumdU/YMddevepld2tVndqd7tkAoHVHwvGALvttDkrpkaZ1Q+h/y1hIwJvLJWLKcT95LRCQ4kMSwtNkLOND7CqWpnDNNnskxfRxj2IYi9FLwWTpywJS3ioyL4UC55e9BW4BIBaciTLwpYMCL1Jt7ytbh7d3/k=|Chương 74: Long Diễm Cốc tu luyện;NIMsmNVuMiStMZV0L7borzv72H4frFBebQBbNjbZLJEYVK+yg0fqBN7adnxo/ePdX2cSJIyaDJM9UIv0slQ7F1ae2yoNdFGBmCFGaTpc3MuY62Lx2N8iUT0pjeCdmxsozDZNQ3Td9vUBien8VSNw68NrnO9DubR/l/33oZTZD8s=|Chương 75: Bảo tháp;GSDF4zEoCuP9pdXcGWt/EMpaFdbZY12QquBU8XvrfYFQbzOLzVIIGf4XmiE+mc/SRUByK7MXBiEwGvk+UGpXVWlr7U7cz2SoymcJb/N0MqB5IknKH+rcTtzlvcoORW9SyPmyx20UjlFkx9faMmWXZKBU/uQOXPxH5nCK94AXBCQ=|Chương 76: Tu La Môn tổng bộ;u75pAUa0zdHF9W0ULWLzGX1NSCgc4/7JxDLohVaUs1UXcoyDDHp6l4pBP1xA3VTrB+9ShXEbEZvvD70jUzM1wtUIRMyNEctGad4L0Lt4e5CfjBEjsleEpEJ1Uxdob8BWJIDXFgfBedkXpK46EBFcONBVwomg49IQ/rvEGf416Kc=|Chương 77: Dị bảo;auRKFC6d1YPJ6/gSLPj60mInz7OaROztEzNKO+a2iMVPFJ1OWeelFRTRyKuUa8ESPXp1rbCbfgNsWUHawS4ULBYHJzGGitjOGMmIUatf4tNKpx55cbJ+so7lK2QURsOG+R6mWXxFtVtnKns9Zd5l0jOvt3WlTscfUVOVbakG5BI=|Chương 78: Dị bảo bảng đệ nhất;ks9RV203C8COwtrk52aaBufXvum07dit+6O8iQGgCzmzNRpGEl9KI4C/e2dhGoYWSFgBxE5yqCjk7xfyzXeAzaiKi1cXm1rymylp043WZwrcKuhAETAJK0UDjUf1LTilljYO0Q0jU4DvS5A8xDxGXmZkpHWEwgXYdKunHleo9Es=|Chương 79: Hoàng Tiểu Long về nhà;xBn9z6IPfutSbQOHnpg4usP7fJ+J6GmVejMR8U32oBHp8ANYhkO/9IKS3kr+4fISzGbBVPTmf9z3KJ05RqJK1XbxwC6UNyRCulUWpzzQJmB37Rgq1hieAi8yyrcM3NRjfm6uLr4ucQSIG3gyg6gt2zMtn3Z/ya/U7FYEfHx21C4=|Chương 80: Đông điện gặp chuyện không may;J+XnPdC5OfKX8vh5YE86wtF0IH5azS6qDzKi+gL+qel1hYwSbq1169BE2FZw40xlN18AFpY4zwrscvXlwMuzYjr35WjKWxbaC8rMy1Zka8XCtn5xWPTfr6Wbs2Mvzeeq+YjO9mvEKyEUNInBNOmzs8Yl/CRTAmeSLVsVB4EazZ0=|Chương 81: Cha hắn bị người đả thương;DI2zWoLFqkBQB2lwGLevGco8PX3CXRyMuLfBSm2bVAd0TrdE89EeUBFqnngU6ixN8lDeAbQVu1GXzb/B/kvtGNzL2KuYzEZZW6bYMH1+RWqsfHQOK+QXIOt/6/R4w4g7MBGZ1GTqivLK+VexXpskY3+q5dQoNam0+kjOzb08ps8=|Chương 82: Cút ra đây cho ta;QX0uw7RU6TYB9gefWk1DPL1pGrjs3v555AJ2coNZDP6NCiu8NyP+f7P8D7ePn77zG6oqj17YEb5zacH970d0iLbBir5Urpap3rfRjlm1IzmPcYAV2mK3McVe3sQM2YHQGGngPavQ0uJA94QkhKZCYj/RqJye7pmPHCYAbOGAH1E=|Chương 83: Đại Kiếm Tông tính là cái thứ gì;jETZI3H2IuflsK4nWPfLORJ9AMxfgFPE4+97NqAZ/9mLTs5B5M2ElLy6VrTe/NeO4qUdsrTmpbadeu3/yPGQLfYlfChiVIh4FU0ePGMzol5r/ObQzG1SuQwZnL9b+SXQlrXNSq8aApyW3+h0ncAVIZf7Hj/m/40OidDsxbDUS00=|Chương 84: Đại bá biết sai rồi!;g/69VbPrJ4OicC4sqxA9Zw4OUO8QLyEYH/rCDjZ3ut2yHnm1TJspfyZbmlp0D9bbYtpVPlV3N1vlX0ZldBjOodt/adhRIJ67MQvZx02IFTR12DfclwcplZaS8MGoliGo4nn3v7cZWr3Z2Ehr8fa7we6v39erMbimHADhXZNceFg=|Chương 85: Miễn phí đưa cho ta;1GbKUcg2krKOmZg6TQNz3jHpbQpOqUW/KCrQ4IuxYBiHRRJfLKzGzbPm7tiS8Q31k5OUExSvW41mW/MJOsiCmXwdY3NsVZJG7P+Ju22ps6dQcMv95i1O1FEIKhBA/CPLz2svEwbVLomjdnvSYMjMvkMenigYCGUCOfD3lf+3Z+0=|Chương 86: Hoàng Minh phụ tử bị giết;7IBFI+/MRLZprNNBTptXVflaFGgdsVAm8LmrjA0XicjxvjzpkmFLMA0KT+PlKXUvM+e/onKTgY2apSxu0lzxtckZeWT20+1xray1RGmz9nMqFVCUMKr0JHYQpIT7umfv4q3mNx2DTuC5GxzQjAC2mmNfp2FaLcE9V9tB20NP7sU=|Chương 87: Để cho bọn hắn đi lầu một ăn;oEaJMza1KIVuHywQ29V+xN+J6luAqBJajfqBWBeBQDTH3Rr3vz/XEgxcM95tQT2NCL9Y6jvMv7o3+hkbxv6fKkAa4Prs6DCQfFQz6c7ZMND9NaPu7YhxYle+9BKRDNq+IildTa2d7oiU1Av8/TlrRlYeKe7+FLOkxBeDehPf4ws=|Chương 88: Sẽ không trùng hợp như vậy a;qe5gXRbiMHoGhbWsSOUjelcMsgBmAnyFKrgSjP2NDgKGnLTOONu8wAp4rBJzZ1sac8sT5p3WkZgiEPcJxjBncaCrufb+3JjN5rhOSioYZtgIsQ8m9xJZQ8PFG7wzwjVhNalC8mY4jfnpoa8+TgQT109+3s69SLwkfbK6m6N2t3E=|Chương 89: Trở lại Thiên Huyền phủ;IJnb2w0/lue1LW8N84TO3zgOAVJscduG2w0a82ne/oVFxoDW4oxIAz2tfYfPoQof0Y9gZGeAoE/Vjj8fbXij3VKSEWrfkjY61cXlyUaVZ7kOSPoVaMnpheOGDZHGUptWcbu0HxaunKPtSlbyypkqOnWwuLN8Shhqus0koET8JpU=|Chương 90: Minh Vương Chi Nộ;CBO4t82w72YcYIZUqi0gZdtto0Q3Mvh/DEqGnJp01xVO5gs8Onz22h3IhSu/kmKxPHRHsetOfiZ9um7mxG8xjn2PRSXNaD2VZdteXP/EVmmsdB2NsjDQYvvUC8IFSKcG9AKW9AHrwBiAgck26n3LDGADS6CuGO7McULhwcQb4GY=|Chương 91: Đột phá Thất giai;A/ZT4P4TizTnsxrT1Ns03pr9acVS9beUSSeJiUxMW6C9VruF2bjp43zC+33AR+PwhPuFzcR4txP4iVUADINCI3/zZWqDl/t8uQaKEt6q+nxsDhq6W/1L+s2qzCRioeLVzCIPEvwFiw3Y5j+AyBieDjLEHiCwtfLlH2v3NFt9cMs=|Chương 92: Mở ra Linh Lung Bảo Tháp;N5uSL8rno3fjytEozhS3glEDXTZttYEmTKWv9QubzuTTMIdYYcP0WYLMZKhafjprFJ0qElu7kQpFplhNhlyyxkpRNgGhNLBQ0W/Ln7cCmE0tOSOtKzEZ9hR4cL9kyZhQiRKkaMRFwCw53fPAQMnCZmc8QEJDCXlVwWW4wbFryWQ=|Chương 93: Tấn chức khảo hạch;wk+jlFKpSse3+8DgLiV17luQtl9L7jnARakwKSHnLwgZrEdmrA07ECKdWkjaMQAdXdmPy71eYnEkcM7PV+rumE6Y1KreOIbflI2kRaKLo9yPz0NcF3aJ3dP7EzLhEZ2X6YoXXZHWT/1h7AS9llHaFfjSrpBZXppe9dxN1uCRfeQ=|Chương 94: Quỷ dị thị trấn nhỏ;P+uPF22ZlxiPAqWyyn90ekTR8eNjwmnDL9GImBl41mOMy50GXxvYo9NJ7HS6U1o9EhvWHdHf2U7jKt1StrwgQ8YvgbhgV1csErDtXS6pE/Aijw000X24kpi3c49Yi1EtbxhAcP4xk1d0jcizuYtPD5fe8IdMGYtTwzurPZvGKuo=|Chương 95: Trữ Vũ gia tộc;+CMdyFb4GEYBG4xHjyY0IObiSTKc0YwKak09WSN+nP1bWboRHEpW9vvHYHnsetrcYwg9dfu59FG1HF5z8vonnbXr6UbalBy+Bswq9qlSoE67WxUm7BIDEUoPVM9/hyf3HeYEFhKvq2yJ2l21uYqOvTUZJUVLZmQyxqxLIcJXOCM=|Chương 96: Bắt xuống cho ta;/dB3O35csovtj5e69+3MmmeWgF8HkVdnVQe/oVCmhCH4Xlc7cyqfdxgzW01wqCV+i8rPtRQ2BsUnFLqogmLlhf7IZoXX60wcXj7SiB5sk8vycaxR7ji24a0jxcN2aa3Wc5Y8pgjrA5nQJ9mQ9Q/fANUr6WLJAHTrxo63SPJbBLQ=|Chương 97: Bốn năm qua đi;V+FeSt6O8aAoBOXmY99uUGyFTjphaKinb3EmPTCirjwB6cgHY6rXIetkdi0WhEU+QtI1lrTIe7l9zmysHYhMFtZk6j9CX+KqQy4eRpwODgr6jyBHoaHGZ5beW8JYQlhMLVytoY6oZzh/4zDXU9R1r3rCzd7if0+8l/u7xUhYbOc=|Chương 98: Ác Ma Chi Dực;mDjJP/9KqBdwqTU5fGRxs5ADk6MXtom8OnZY9AiWVYtQTP0j/xDiDj+MkwlDnLubVDfDEPyFeksAZksAAGoBOoTfQvNUA2nzUa+yXY3YhxxjEbQTjkR8hHHVWSYz82T+mpbsMDNQLSvZSBxfF34JwYQYYksxc+CwdlhaTI8kmLQ=|Chương 99: Cái này cái đồ biến thái nam;4bpSAlTLZhe+5pXa/KlQYeqzT1BAbA9leqWmBVhxjdjp/CHaNQLsKWrjajBN9uMoO4MlSR5Nw/dVcaz2qRpdVPmVpHQTIpk/4XYNCdsRnZDH0+T1zb4LucTH37alFZtZvCrvj8Y86Jb6bJ6T8LGBjJTg5l2qZnSYO+59Us0mv3M=|Chương 100: Vu Minh mất tích;QBkjKDY+FFfq//qxzVRMPyXDF6UsSd7+fCnntDXdgsmrGaKQntszW0l1lyUN+fpXke60eeI2LS2us4MOjarRbUrdw1bGxkxPcLAThbtFMbe5ky44EiOhiXy+IbJ/VrpOWxX+ZKlZywOe2xz+r2vjhlcWVVy2kAE0tVrVUC6x3eg=|Chương 101: Đột phá Cửu giai;b/uIZMfEleqXUHfr+m9vH963vzwD4WH9iU7HJE7OAf+FuUk6kxoqcXmUUobmmyvU2cv3HTZ9R8YuiwDy/2yO0e97owpgs/TXNoLanFygxPUj/63rvWsFvNmMZIQsTs6B5dgLCPJstJkZ6W7z0gWVD3zc72gOMWUYxS5YEb+Z/N8=|Chương 102: Ngoại Vực vương quốc;Mql2nswVxxCn1ZER3OT4ERhLNwDEj/Bnhw7kO21oaEKH6UBpXrDIK6IOLLOVT2sQoI0GRDcvm2iGq+s5nEmfcWbpKUi4/OZ+ScVQKLE3r53Hcd8kqeC5Dl6BpK8awrDgU2XhzDyPIxoAGe3BdKYi0H5Bj4ZUTT98Ur2vNWpOKxA=|Chương 103: Gặp tội phạm trên đường;mOhkOy+kjoDRvEog5qHTDGYPZSAaEw0xa+8t4KFRZ2dnmcBrMlksVtIYiNfu+YET6U0QdEwnJatcx/5swJDuc80PUotEAZdxG6TK6z/wB65Lq9TylQJEziOEN0MPg/TCauEXWSz3sGfavHQ4R90oOirx8MAiiHQ5duDIxl5+MJw=|Chương 104: Vu tội cùng tin tưởng;CV/FPq6OhwbMvy5usAY8TI0+3qSYOLxnGUjO0rMU9Sedt9Y91LfT9I55ka1WWnjBbUckUrFABgg0VJP7Jd0cfUhMi4R6B27nQKcOmMgwKMHiwtbpE0ASS3VBfcpSMMLd/bmsUt1dukMuWU8wOFtKAg9epbX18/E/ii+kylVFfNU=|Chương 105: Lần nữa gặp mặt;4h5U7eFeT8ChUNP/p79e/pAHcVMA+bwk5Tdvo30Y1+9KxofD4f0wGHW5FceoqiZ0YLSnyRFX09hbUGkUJOS5RGhmWLW/rhP8Gn2VxhwBZaui17Q/vqZCfYXKPqHPejL6aJoAdQR/QgAw1JBN6RI8hElqb4xnzbJZq3xjdqwvWpA=|Chương 106: Ta là hắn lão tử;xXpf3JgOnOcdYmqJ1OqDWgCg1uivCj0OuEGVG8+qKCEqqSNZZIKUJ4Wfe5CZYfI1XA2+veFzmbPTgyx3HPfXVJBbm++GN5bFdXhx0kuh1cw66Ko7T4bISdLMlXUgYWUkHVpktQ3wuh+5tQMy996nCij1sg0f9LnC9t+5Hl+DZ3w=|Chương 107: Thật là gia chủ lão tử?;FIGJvZ+m9qHqC2R+Dt7+3QEn3U5Nv7yghzIikDjqabWPEHvctFmHXKoYNyRBwZ8H+jmNTVAI376kenD3IHq1PHs5y0F3IoYbEDJsCxcxJjzTdc01/utrKa/SE3n75b6VZsrFTR1ehTXx4uDtKWZObkd5Xuorl1yJInRpHJghFow=|Chương 108: Dám làm gì ta;3XTTudH40HM4VR6mWtyvNzTK69c5Y6yOesTyZdneqR8sSUieyweCUk6hAvqsxXQzCdMmx8++pOv7zd0Uq2jd7JPybvZ78jtrJ1gXKOXLA1Imjb0bktuyGX2EyRbmK4VrlSC7H2hZ2O5xGAHI1Io6WaYQhx9lOKd96QsTYt4DQS4=|Chương 109: Dương An đã đến;+be6mhzWrd/pX55Jhk2a63T2KXI8AdsTv1gleRs5Oyjwm2V0wFb4VDbHJVudbGxgDLcVehAA9UyferoaLXB9y1V8UtAks+s5oR32pGiP7YtOE8AfCQq2BalhKD7UNFwLuJOFIiFZ2ityga1iqEpaNPNtsATkc/D4/DBdkXquHe8=|Chương 110: Sư Vương biến thân;1MwMUiwggTEFVoY6hPBjIcKU3noKsrEFLpzywl9qxFNEz6A9U8oO8jdHIZe5X+7epJiXjtKmP/gRne8Ybn01Tue2N9I1bP0t76qUyvPInAmPDVkBTpdGl0Jw05D8b/O6TfhPUFAGYvL7B2GsSjD4kWrF0NcOE4zCK7fowFziIeU=|Chương 111: Tự nhiên không thể như vậy được rồi;lG2V8Ns/+Nvc8Eww1NmfbrHV+DUgmS5mm81Rfw5ID/NoKp9cyQLyzWGbYow/9Sj2VonEn9p5lj1NSLh06lZuaZk6gzb2RMWW+gpXZZZnHiEClknhnJ1TOxQg6mxqnSZyeEaikFYXBuglkYAZRZb1wqcoYCIAjxIVOGq88XlaylE=|Chương 112: Dương phủ người đến;BfNz4Cc0U3EKawa57TN+PiePeRfSxUnrKw+fwvdvQbbDp1FlXakVH1cVeYE0/VUZMwz5eBXD/jdUkY5w/zCmIV32zs8pzZjtY1o83pQxoN+FBNYaErrB/YcR+bcR8H7bNxFyBan2m1/6l6o94s4HEJr5zO8xRGFULMu+OdF/F9w=|Chương 113: Chật vật rời đi;ns162v8lykuPkQ7cg5cykfHy85gQIZ6KGkrhNvOlICgiool9Dq5B9xFaSpfo1Psp6x0x41nRv34xVunc71aE6jHm1bOA2jGR8ffhdEpW0HIH7kMIZebxIJ+uFkCdrinbRkrnkR3FW5FXTcK+dE5Lt5qzy3grE4ufhvl12rsdERA=|Chương 114: Dị bảo xuất thế;OxOOnhJexQKUYdH6OYQc309Qo4DeSg9xgQSEbjv5A0bQJzZrdP5/pSWkX/ikXZAPhyYdQqkUVk0RvteYDtfXUM3c7JIUtjqHVCJ/CqU7TeVct4pE8lifTOaEgIJb2oKUHoac7CgEDvW/Fgoj+l9H0JWgEigkVIWb5b3fBhCftq8=|Chương 115: Dị bảo xuất thế sắp tới;YjCRG3FS+B1/XYbaW/rITvvNipk0TStrQRioEYUqtQN84kUZS/pBmgcMEWXO30D3MZpxpsWRYl2zl9EY0iR70O16V2Rwfmv1XUROIzDUS2IaXKkoE69vjbdK4TAd9Nf1Sp1Mny+tByWhiw2RSmwQpNX6ophEWcw4QrDBKR/YP7k=|Chương 116: Đoạn Nhận đế quốc nhúng tay;+D94a72GG53ZkRoX6JJOw80jlNH6xWI97lsWJS0wLYRxCu0R1rIPLr8ODATdaZg3pJok8FZBhW1Z/XLiRXf9i652+sDWZCBKGK8WJeJ08Sdu3zPX37Y3QemCHGgzGUAw7sjN3v6M5v7YwFmhN+3PjjAlBU+JWcMzQ31zc/s2bqk=|Chương 117: Đoạn Vô Ngân;v0V3UJ69ZYDmr2zxSXtkEtSOWrQsjn07PqYjbq9/5UagyMmyM+P0V3VgipKUEyywqThOm9lQ2VLGn1N5qQlgNZ4lGdrMZ8KlQhxbVyFk2Je5Ft1/eT7wFVWut4tpglTT4B5CuS0ulZzpjY6kCVZJ02Ag72y1dgFZk7bi+M10hg8=|Chương 118: Muốn từ nơi này bò qua đi;/x8RadJrPgMqbpXJi8UDuR/ee7LCHmnbMoVPcycKtk0FjexcZM0sXOMpKdZf1Cff7boRi4U6hoP/Q28zNMeDKBsplCs5oHGXcLhXt50aHDnVT+LdqC1tEAGGOR3MG6urLtxZMiN7/nKcIDfilxShzBKlVBS5bWaeNc/DV8iL6aM=|Chương 119: Giết bọn chúng đi!;ZnkfobiXy+P9UEd0VcCwtUq68L55UM0RHzowmNWD5W0Y+OfzCwtK5YQVhbTmFfCETTES2634M39WKqc8VsLIZfOrWw8ovMupRj+1tS48yq5hE+RxUZj96gYSlShX+2mLL9OxaZfgQrUK1wW123ZFqde0cQAHTmfJK2ESj0ViPrE=|Chương 120: Linh Thú;cC2sWFVjT8e/bq+Bbssxks1+7Ne3zJwiYyKIO0jpRdswBXUU4p6XDLrbRfA0z3VI9fiv/VHDHwdAtHGU473wM00FBMOiTWI09WFt1tlcnoBaz0xXlb7gDiW5Tnly9/9X2XARnHYA2lNjh/XMznd0YVyP7oXaLtN4RHTKy6F2EPY=|Chương 121: Bị đuổi giết;PWqCrfFMxh8pzG6r4DonnpCS8vzkwkLr+l8RsBTHjuze16ZnReheTjPPOUiRbpltyBgIa3WYsgv6XV+P/9Rz1msAkuTliZ0PfwFQ43oHqZ6u6t4RSFrzafJ0UJYP7RrMlZhAVE9nOHp4klSI+TBDA7RQ15f5Nw7frsVzXYWCoVE=|Chương 122: Tìm được dị bảo;IaR6Jv0gcbyf5LDYfAKgFxMHCpm0TWWPUXgDkaxWnXMUyHS6c2qQg6DPEL2ATXVFJITy6FLAdUNrVaeEyh5qWQGEl8gzqx3srtfsMfKr2rdX9aK5TAUz5pMmj7CUKCF//51TWf6lA1LBlM5y+K+pniPRFzgBGDR4z7Up+9pbkvQ=|Chương 123: Dị bảo Tù Thần Quyển;2b486BPTRho+/E8tBAbbXwSRG8XdWJPnikkg7ZqsnmfNGMMOSX7bGJ1Y93r/VGVEJOlHMu0c3pWa5Ko4bPPUsDQPQwiqiUc5iYwcGrVIGXxuso4xPQsB+0dxjf//yLIKYrUvc4BOzl4V336mfycFC1eFTr0PmrE65T1wO8auqwY=|Chương 124: Lý phủ bị diệt;CQdkF4kAeWM+yWI8Yv/8LWEucDi0JL8zfH53l5AatX32YLCUqEZ36AnKyibRbqH7//Gh1QZa8zLx0zEW1feR+8ZdDmgspNu86AEP28NYjamVXXHUuVccK/KlbX6bC6ZvUa2k/ktarIlpNtFRocSLI/6T97o0//V7VNA7O5R74Sk=|Chương 125: Trùng kích Thập giai;PCv2kXNDaDC2iE/YorRf+Z1wdHhkf9QuIfprrElnSzOiRdk80FkxArGAT4JPYTdf1yZkNj6j17ThTbXJnDRRa3HA/vI0zKWzTcYbkGcJU8D9RdwzxgAj45Oy0xE+5XlfKGWC6KiOd6pZCb++gWwqSY3WnjwNGBG+zUJArwHonSE=|Chương 126: Hoàng Mẫn cùng Lý Lộ mất tích;0/uPhi63LUV+h903Oep1Ngtgr0VegkHE91UxXImPw2z4oxssYfJkKSnqDxSGZUmjbtPYMPSZvss6mJIoKSm6XIslvvFjl5oEsxy0NW4FuGUmOMPEG9EF5mjKe3Bo1lEDyYfjobNQEEdpMGci0Qgm6zX0RORR1mmnhJ9huV04puk=|Chương 127: Lý Lộ ly khai;rp/A3uVgq2yotZBIZT1mMyu9frF/orV728zGOIZiXBi6PUoo+Isyo5dod8DKbVkcYz6n0KWyKUX1VjJff1i8xY8MwRBFCvWMO2M8w7F8hLmL08PLFYOzQp7MqkeCaJgw05EN4RCJ4h7kyGUiF2l3Ja1Pj+d0A9UY3RLIkwgL1/k=|Chương 128: Gặp lại Khương Đằng;oCPOj3zFSYWXp7XbuIb/i8roGCfRF/STMUnTHpq1v9Pr0YS6hCU5mbKcGRWr5wnvPhQLlt70tbVHh7etng3kONC+t3tDki/zMLavVOBZij7R68/4mmgtqX4lsMHnkMWN1rs9J3XFTj1di3cuyFpAVkXAude/n2KttE/3lSd4BQ0=|Chương 129: Săn giết Thiết Ngạc;K/hjxzwGHrMsVNEMoy2jUP9Bc52YbIz+fspEMxAT71SUOzUmrIOoPxLZ9tNg2CJ8j+KrKKbFLLc08jpDcb66gSMiXWM1K9QQg6FzhOfEGYEn00fKpgUPT70dggRRGp+akvgHm42hBVRfsXr0Ce73DSUITaPNMNcn6aXKHc20jJw=|Chương 130: Gặp Đại Kiếm Tông đệ tử;smvz5ehWJFN99RdBuEmdrb0cU6LhTjLcVcIFYjBtnVZV8HDF1wyZOBlGxbb6k/mf2hibgW5tWy6Qvlmgrp5eJS2FvQBr4ryl+V+O4uSz/GKRsmKypDBPqdLHekTy3M7d63Um8IiNQi5icY5s6fao+97mjYpX7NcS1SvaycFYWM8=|Chương 131: Giết Nam Nhai thành thành chủ;pg26j+dtKB2OtcRt0jnRGQHycB6ekqF9w5vf5S4jpYGRWDxkMqJKwo9UeFGdOsfLI5VJSJs8qTJj6o8HbByPYNRFigZ6ZlLZVpFB3zAABUoU4hUNMIC5Vj2dO7oTXVbEq8GkTb9xUamPYE8V3thTZ41Yy+S0g9zc3XmtlvqFglI=|Chương 132: Thanh Vân Các nháo sự;ZT8yXx4L8Li4JOtwWj7fm7Vl66Fm+4xsLiiu1InWMXcf513JfUECLN6MJV3e6QMlDny//guipX7fzByRZJTTX51ptYYuxc1i1HJf0FzLmYRSD1/J1jm//XCYwliCMpsnWo6A5eJ12FRlBgHdBueCSLwhKrlf8YfiAIL66jKYvSU=|Chương 133: Tiến về trước Đại Triêu quận thành;xfN2kV9hhUOq7+ISw+41AacVhQu7F0Rj4cZ0SV+OEkRDgsOjlwRPZiOkek91z4clHJ2QVt3o1gh+nu4V+4DtqSyKqbASSuRxuGc6prV6XgaekjBJ+kV7F0yinoMb789tT2AbaaxbYLs+FoEAEb2H6QpUB4JDinlP+o20BIKEDe4=|Chương 134: Thanh Vân Các người;zJhQ4Wv/CwdYenYmP+mERZEM5mcaAUl33nJvGzW6TiQLNl+ktgH8OaX3qW2lvBvUwtDxClrzKH0ykKjeBnQI538IMhoHW+8fDvl9CA3jSyIuklVgdzQ6qvd+n3ZltxXMRthKQdqdctgVRv+/yprmeqiusvwb1cAY4ZFctMPGi78=|Chương 135: Giam cầm lên?;+NMRyEWlr7vfS2hCeWj5oQT6aflg/sFgxb0EsKQ1G+dpoElEcNArB+5/TJDZg46qC56uN1w0Rc4jiVJCG32hN4uWuflvdnJHwiTc9Y0JWcVzM6SCGCRI8r/g9zgznw4/ylpkHzTsqLoG1IjhozwMDM0uQP10iS33XZwdjuKMgE4=|Chương 136: Ngươi dám?;0MzJ4X3NhnaP7cg/273xuZspy1wrJbzQghyTgTDml2/xif2zu034deIZTcOC3NFEp1Av4EkbzInJPcPTCaPwf+t1x69JFy7KUbZrzet3ABoQpvF/PrS5IvST0pd5E/s1SruGb+bN7eForFQDZ6X3chvK81Y589eNjswr+EXdysU=|Chương 137: Thanh Vân Các vây giết;K0eRgYnJlU7FoS8y+IlJsDQ8jCPA9SFzOoPFX0CNPnm9o6UOEu0NwTBlNAXoKdeVt58LdqjabFxDvR5aZPUTmcaNl+6PeNDbRNuCKkR5uUSu+GzgXArXxVxXt+c3y9eZa+Nde20S3GVTWSDKGCYndJDjh6+WruBVByqixIqFBcA=|Chương 138: Ngươi đi giết Hoàng Tiểu Long;Tfiu7XgKLsgKohTW8B4OJQYZEUFh/JPcMHBBHxQerzLlTd3Ac0CxHYjvtKzQ06GEHOhzeY202TDMn/IOdsTCMKkX7cMng8cT1jE6SWBJSM5qRb8hYwoLNxSBiNDyjmYdlVVFZaY409Bo8f2Dck6dmSNO9XETHNw7j4DJDbBUDT0=|Chương 139 Cực hạn giết chóc;NbETrY7Qa9DeiCHgaA+I4tTHMVLr7I3y4XwLY6+cgZbTHYlTJGk0OSXlh6u3937DcpJkjqQlGZOCxp35SHDF1DV5RZ70PhRf4ja9PrTHoB1qvQgJHck6CDEFa9KfDird9cZcvDKrynpvg8Ba2nvplwGu7QeGW4eO6htaTAol8s8=|Chương 140: Trảm thảo trừ căn;pDnZv0TWg9HVVynwLj7RfKAEnSbhxwd8PpMQeu72g3pCPWAfFLqgB4t2o4iZW/9zv6PBKP8IiSm8yKhOOqY8jTtoi/0hrTm1JkuaH5FnXep7kkolh0CcHJPNHEgUSqvz56DVFj3tY0jyG8PhkNgesOu4Im4lFE/iEhdxpJZg6hA=|Chương 141: Vạn Bảo buổi đấu giá;QLLuH1WoRzZWkkSJUej6fM+1tJiL1+TX/w2uJ51tZXHbRfzaXUrgZxJNeNhswMiouHuXV7W6lntkPvnxTytxFTffTm0U+cERiXdfCxH+R8ZTNDK+cDMhBlygAEBnxl/6Zim8BySjRJPDILDCxiiBkE1mJbYDRAkDJ9TnADDdaZk=|Chương 142: Đi tới buổi đấu giá;yoefQPbspcJANIhXQOaQJ8bXky7finMbwurcEDtUsZt83HgPum8FyzvMhxKM+Z9CdcYycjhHhp1bwIm42xc/TAAyQhCKVyWYjOT7QriYWgfwt6MfT1Dym15iT594ngI+jmi70f9atb5ihTVhdaZbpowXTXeYnakNwHV6+xH9/Lc=|Chương 143: Gặp lại Dương An;7Oh2Kcyp7vHm637HUMjCW0cSGjmqt6Cm1lCCrzAGKn2bqTgz6ix2S9FsC81vcy+zL++FZoQZo89glgeGixpirj89IeZ2AjNwi6n7SJ/Y22uI1iQ8QmT+5xalf2ipuDT5nCTWA2vs4F2piryARIaW7coenOnMZ3aYqA4hSQIpiMc=|Chương 144: Đấu giá mua Địa Tâm Nhũ;FxwSBtYmDg4W32DF6Ih7TIWdRztTYvYQB1RhEXRr/Srgl0k2mNW1ZtmTll8srr0nVOIiWiB0NG2qqMqZKlqKhOKJbvLT3K+6TgGbgt0ilOxjoGn+uD3MuWL4bkhlXCpnRQJs9mxuCpwmGvzyCvjWSSkxHPYIT8uIY+rqMrCMXhA=|Chương 145: Vu Minh có tin tức;au66sTBqXhlSt/Xzcec25+PvxGwwz5q6s4XIMzXfzM017Dr4PSSGsyHxYQA8jPJGLt6PYS+gUecTZ2aOolQieDVGe21FTRPfWkeA5XO7trNlaHtMNnsNmi4rYMnsBihH9OMGaUbvld29Q+JW2R5wM1VuNHp0xj8ScvLgT2HzD7g=|Chương 146: Đoạt được lớp số một?;au112Fh+204yTdv2DececMiKymK5Kwv7iarrzDdRzKYnugbYH84bpXS/tlneJjmeTkVEO4/xbX1X5zjPIs15swpeqQ10YFTcMVcrGVyVhMpaqLeIGzma5aMi+xrZ2ArK35bMKUwV/6GRNGL9a0Fm8oRMeMSsSLBRQVV0NWYXA60=|Chương 147: Sẽ không hạ thủ lưu tình;w7//Y+4Thg7Zs3YpPzFv8ihrCC8nygws0TGgqWFPNNcjbRLTG6z2KBn1ZPJscgrEmTQ6+887zYYpvMC8HJebNWCtgJw2GXzVeP35oyXTb7TSvJ2amd+bEJqKdvii1xXaUnzsiyJnx+HuIxwqJteCNi1e/nHme+JE1x3IjTiccH0=|Chương 148: Bị Lâm Hàn một quyền đánh trúng;EWbyZmiAwI0ID2u7mli5wmmRtWz4Lad5ndLzgRsak0Wwg+uRBGtvvZDnXpnCZa6XCzMtQiNDi8dLh80tnq62I/Iw9bi0nV4h17P5Df3bRdlZzZlJ8Ge/R5vaOC3Qgy6W9Uca8h6ayegJ8MAVrVCX7M0VxNbdLhgZl/u6SQaZy14=|Chương 149: Quả thực chính là cho ta gãi ngứa;K+OWAaAoPAiqu7V+WCQaAxDqvLoG5to5bO88pU2iL4Ek50pjuP45inx5QLt+SBKRI/5YY7ebTeamdlL4Fdp2IRNn1sn8QNBZE3LX8NFdahnHkeYOoYY1QBUZ1C/zv4r2VJIX/wP47LPrF8Sc7eJgPdRs8CXhJ2jTLs9mU/i7KAk=|Chương 150: Băng Tàm Thụy Mộng Chưởng;LJWANeMKWIo2ur+9Khjy1KkyFdyzg3ZbwtExQ7j1Mwa4PT9yt/b0e26FjtLI9APUd/ile90no6b6fHkig5FswrO3kYRye/vYDeBrvXF5y0h3XSF8wGpvR0wQlj1hhFiETjGgwCCaoQJtyAnHagXymbpomMLbn6jlJyoM2KHV6Yk=|Chương 151: Tranh đoạt học viện tổng thể thi đấu đệ nhất;G++vabyrYb9DSujUGlN9Egf1axpppEAAko9Di9UziNpnRES/9siUNbTMrNQD/k3e8cx/gDbYI4fnoflaI/hguW0Df6RGAQ9EH0YTPbOOB7G850lzp+1bW7X/VkOsNzgCnn1dKTMZPMAKY/fN/nBOsQ5VtsNv6228qwNdQHXubNY=|Chương 152: Tam đại nguyên lão đánh lén;wxsfV/L+GZDJEadaHFxOww5H0dvdX5/3zoOVuY0FiJ8AAna3+3lhgqJ+cy7X3CKUtGeFw5EkiasnI3mzpzEjc+smrQWTmyOxbEwoTrDdx3/Bbr4seO+FnT9f9avxccZiaDpWA5o6QkLYmdJxYmvuLmfAgeO9GsCLICprR7H1fR8=|Chương 153: Học viện tổng thi đấu đệ nhất;7REpMIyz05QLH4IfBYE7C2eqFjdt0/KK1C478f1v8kfj0ZUTwC3OMRUZiuL1MqzFmeeAKOVJzmu33TnT/AFx1vMj3O07ngMfktASMH/zEe0KUMs6xBcz0mtDQgQh2pmPVE8pl5FMriHqWBaDOOlA+oyjRzoSwChWFC7H8hYM3Kk=|Chương 154: Nội lực đột phá Tiên Thiên;NffTpvd6yXRr3Ri1ztD6eKARvwN+i/+vaQjk3jW9kd1h7cCGIqLh5owGPu+VvRmGPgJDfyalW06HcYkaFjuLUnHE7aQ2eBBECbFqP2DA+bFj0968iG52bZ9aelZydK1cMt1ChYtY2085Q1U/qTxeQrqJ42L4CwSUgxJbub//3z4=|Chương 155: Hoàng gia cùng Quách gia đính hôn;2m1bbPiwoViBxaMMDyQBRXXMUW9zo9yiGw778b7jwyGteNrsc2yw1SJp6+2ZqXtoA4r0a+WYZSFJ5YqTjDCar9aKo2XCaEy06/qyAtS4V7dOqAMt2Ou8cukB0K0UfG1WBgiy6+rzDyzTxxeGWrnyVgH4d+lmqaFLVgKCy36RYXY=|Chương 156: Triệu Thư cùng Vu Minh đến;DM7bHSAZ6hHYez0gAlimco1prXHyReXT3/Skd+OT0dO/8m10UUCQldpnLZhILTYE8tpIgxlbFI+KIl77m93rAb5+KdWN/Xfy1XmWfI/gZRAVGAZ9itVbKUQsGISSMWrKTGV6tLXJY9tzRC6/vwtTWT22a+PNSytFrEYKwlk7WPA=|Chương 157: Tù Thần Quyển chủ nhân trước;tW+LAnYKl1ZduOLMNmXbeBhFJJ6/7knNSz9xD5H/T7T5sPfRYcwfkLNawDLs3pkDyWB6de7kwfamJdWNIkAGeamuRKLoeSWIu6NwFqo2GMQ5KZVL8bLfDrJtVGNhoTTSZ3ByYJWqCnUnu+Uqm9OFNCjnQaa90Fk+lAXRQageQ4U=|Chương 158: Tiến về trước Đoạn Nhận đế quốc;T6CCfmqPH4VwlIja6IEZ6S7TH8g8ioQKashnKlG4DbA58Xd69IMojEcZ3Ej+Z9hfRDnqnPA/bV5aqV0CUpcK8Z9zQiX3Vz0K1fnEtH/PzOg9E5dVGBeXY2kgN74GF0KeBVPRmCidv/6Aa/BxQTaiAG5AQkefa2UozREflyq12lI=|Chương 159: Trên đường đi qua Nam Nhai thành;LbEkBVzzGqRJhGRWGPHZAtGldNsQz6OPGianEMF4uazJD8JKVSd3DmpGopG9RfddN7ldmroYYehypAw6LqxbiWE8dzWWUVm7LEa9lrsYV3n3BrRXH0VkwAxppSIQlwUo35lbPLQU9aauarU5TE9jfB/vJp+9DDsiRYnjbeNqem8=|Chương 160: Mang binh tầng tầng vây quanh;ASecy0Hr+au2lN0Qh8ye/kEVsOuG2Su5p4fJWK2Xf6IXHBZzEA6Iwo+YZ3x2Wr/ps0IfsLfnVWImD+eVBrEvblFSJQNFVxwNUSG4pqWdS873IqjJzqppbr2NKqWBzYQFtK0jW7WIHbfIaCJgzu6uzlGznH0BEWMyMH5rd9oEWFg=|Chương 161: Hoàng Tiểu Long có chạy đằng trời;nTOUaN/4+ggEiY66lOo6pxif7w+umY+D7gbZukw8vY7OfkWjss8dcCV3C2WpiiDnJkKlwP/e0b8fFaUnMO78FCmn3GUAxvbWKkQXTjtwxGtcwY0vdX3YuvIpnSxyHeBDLL+Z0btDCrNRmOyLpICo9u0OP+cr8zbb3tHfkznWaz4=|Chương 162: Muốn đột phá Tiên Thiên?;Dh40fwoXg5Uj/Ui1aSiDqmK65bdCwnoaCHHD17mqzg1ci0ksLFXFSGVOkocUXn+HlQQP7Nk15+mmTX9ntpjulXhBIPT3kfpt1h5wEP08lJTrMWmEd0TbNaVkBXQ5jkg52qD9LuMgwTKLR0xqqYL3lUw6VwI9b2QbOcR5lfcELek=|Chương 163: Đấu khí đột phá Tiên Thiên;rZRR91hP9hIElaNCduSNoZAktxIadzrDS4WFDiyhHJHacGxoaiaEI2MM+8UURdD3thRXnWiDw6Pn+M4lpZtg/RyW74LT4G3eILWPl7Qmpe0EG8C04q7WzocegfryHbKmC0apAwqV8w/ne/1mwRV20yfzbpEkJDj1jZVOLqVxK+k=|Chương 164: Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ hai;F2ik+sLCxAWipozyxQbWcD0NTDS4+e7317g3tuPkqMKWMHoRmrcY4Oe97e6N+UohrQA1OaXCwBjh0iSQnEwKDkZoFas2tGbSOltx3Dz+ByJPeJYhXPO13dkLmW4tEUuR1imQcwNMxUyGK/T+kz8/K2lX+156J5uo20+VBmJ2bko=|Chương 165: Đuổi tới Đoạn Nhận đế quốc;bcxTG9M5YDU4WccehLWBzfnkBEHtzdyz8pu00GNehVQqC/KJ9Xfd41SJUntBrOozKtBoMBWhgFesbbMxruUxsxZwMRrCRlgKBhnVX5kjPTeER0Y2ICOdkOfPJ80wF967Eb/M1VG3rvYplPbQJU+SUBehbJkmUFzzSVcRt9gjmJA=|Chương 166: Không tra được?;s/mh1mpD9iU/KOTeYmDVL/tYrhKUDUNNgoZKYPXaM6VYFLR5vBDYE14BQ8cTMXjxiqVGHd8aoU56TvR6FYDOQoLkUXcGaie+2LtjZfKXIJqPI0C4LgoPlvbdXPGfwun6gJaquFyKQUm4BIMHgq0mx55PbYsAvNu74eGWdyMakuQ=|Chương 167: Hoàng Thành chi chiến bắt đầu;gRj0IAJhbt1dMMlX7Rl+VThspyViQs703q0GZFbA5ZEnwpB8selE2P4J3UtG+q62J3WJPMIfxdYd00l1pQqp1f01XCbKV31BJYty6r+iqP0S+k3fzRWz5UOzaYzcg5YK+dT9hJYuF88VDdjBUgV2rttMaYq4xZ75Tu6Ap0UwrXk=|Chương 168: Ta có thể ngồi ở đây?;q6AUoHVTJZiqQCqQDcXU+7HJ4+iUNxjah/KqcjV9NwW/EDbi1sKP1GJyhUfcX6wdwXHxodW6sxtEVSSlZ1vAwYOU1ECeQ1Yh0th3FX3L3ssdDNx7d+7J5sy0tHfkpQrOnPhgKjOScvAHKAn1tR9kDe5QFHNqGnwwjPMutBCHalQ=|Chương 169: Hoàng Thành chi chiến (1);+QxcixMNsI6yhKTeiK/uw1rshPgV/BP9+WwehvUyQB5T6L1Jutph3ar2i8TXDemtx34ZdYpDBIZWRqpo36/r9T42dknS4Tv2I6H1/sm+CWet55V1EkSKUXqxcxAaSaKFveNw5gv12psmsYUcvf/B5LzJqevDykLwaQqDWdOYazk=|Chương 170: Hoàng Thành chi chiến (2);1rwPaj02nkrrZtX5YHvjSHAgm4eSri+Q8mYHN6iNY4V3tv05sKtxHprmJ7CunBKvHbYToLNWYgjT6pam5oq196wZhOpsvpRj61SQmY/TlC8Dn1uZtOfoNuzrYsABxxXZQzPib/AdAqiz2YYqkMm3YaYSsZ5bpsSNtLVMkmr78yg=|Chương 171: Hoàng Thành chi chiến (3);EMLhYj16hoxhKE5H+lkhivUv2iUduZbgBRdh4luELp3Z6q5RnXo9f2vVRldkSQd0AAIyeqP8+7x0zLIObcH9kpLH/OmUF1BikTCwln2hPCLwq5ujZJ7pqJjGUaS2dyh3xlmTTXWvbMBeR+jTEUIJYoLxxoTAAUwKFT6XhVgQkc8=|Chương 172: Hoàng Thành chi chiến (4);17Ibp1KEExUavFSLav1Ajf4B7CNJ7zL57Sfwb/1O0eFz9Uf1Lj+EB2ZLWKtwcbq84tWncTl1oLbJu6tdhypN7M4bPLItaFn0GmeEVGv0/vd/yVhhBS4ySUVtDv/0BLjVzZ4JU8FYksyE36mt1ioDJg3sxcvq/34KYK5eRk53Sy4=|Chương 173: Hoàng Thành chi chiến (5);tMrU52gJldwP+J/8XzSTQO+WvuMzXvG+/riUOYTy4tHEFofsUb80700Ui6bh9YGaJbhx1V5rVoQwNGWpZNG0Sp9bh/wRn4TV6/UeCS5wc2fg2ZtdcGQrjdk5EXOmiSSLeHYZHd6yzvhXRynyc+JNlkTMfmmtWTm5jbv7x7GwhY8=|Chương 174: Hoàng Thành chi chiến (6);CJ2dfWyD/o8bdHDAKttic1svDgFE+KGlyFoN/8dRgZKUIDoMRnW6p85GYK6TyPktwfyw+pmqMQKCz7KVqnIH/S5jDL3hd8cfjFY+1KLCYOsKJQPcw9wS7UXep2QR5JTi+n7VtWnAJhEYMskKYQoqITCmQ3RB0DCtLugZiYwrVyw=|Chương 175: Hoàng Thành chi chiến (7);Ha+vafdn1lvp6/x46sy4AN3YxlySGYSH9aVF5VYDnf0gEcMBMiVInHeqVqXuSU2FsTwTWOzmCofsiHwE6lkF4j2r4nmrA5MiC+xs1HEvl/TtAOKl3r/tfbETu4xiYNyycHwaWdVJXR22uWvs/srAEZwEJUdQIU7beixBY4NtdlY=|Chương 176: Hoàng Thành chi chiến (8);GYrYzop5JVUdSyILTD7mNmmCq0KEpxMU8aqTYpneJ9sEGAG8guqtPCQE3uJjEPzxmR5og9SNHBt2eZRLzhhxrhzMdJ38w9aKXjkDSQqDar1AqYPxE4ZP+gtl5rDH2AjKBChkmxQp7tANyKnsqlY/HnkguVJEgTtCH37ElWzoFHY=|Chương 177: Hoàng Thành chi chiến (9);kFGEp3FFHsufCmrDyljSv/bRu+vRD3MlF9Pv0VKu1uLgelpOHSOxQrefygfNKETW2XQti5vEcYeQhIN558Z+dFdENG3Ab9e7dAuwXB2XXICWON4g4qeRC/Uj8D3MeEMNJUeOkHO+Z4tHUPTcFR2MZ+Dbh7OLhIYzYRYn2MsJjzs=|Chương 178: Hoàng Thành chi chiến (10);Tju8tI/75wXSy4jcVC+B7DMBrpzj4VxdG0MCWuj6zr66XbB8sYkJT01wEGkxEdCjjuCGamiYK8K+CgVEqWY7KvOv9tyCkvRUIxo3eyQ6KhTnHORJ2WXZOt+zX1nsNH1Z0ditnNvm8zMT0WdgJr+nBKBI4tCRW4OgyB75lwBe/SM=|Chương 179: Hoàng Thành chi chiến (11);LvmBqytaNW+0iQYdKf+2PAe/JYarBn+bfj7H8gNkDCKp79qc1pTFBiS0eHxpLlATQPcT3JbIAwdX+4x3s6LgWmmBw8ej38ez1+UI2CN+uUxqvD+OtzlojlSD4uZwe+qsZilcnMxSDo0CMUNK4eilmU1bazyg6FtrBguSm/XURBM=|Chương 180: Hoàng Thành chi chiến (12);H5FuZDZqFnJ+5Qu8G0R10JWHoyGUiUCEKP4kCWr4eyGTvkK0m52g+WpBZ0G8d46UPUU5dUSJDo3PpXvHEkeY4GIcprrjOr02ckLcN6Z+iAJ36R0huHHDsmSaeLRVoMVlLdO9zvzv7Pg28K7AeDLvvRLDFOjsAvj84BTZXgIQWRU=|Chương 181: Hoàng Thành chi chiến (13);iTXma/6noJuO4L+EsUWeD8gMuU/r/ITtH+rrdbv+HcTjpgXF/ZjXODq7tpM0ic3eXwAudHztaPMzLcGfGsLPXCFyMOX6r2EBhYT1ZtrtaJFMue/vkdVGTnWwUWKM7928RZPYq+7h1pNXofv0Im96NjTHgmME5yVcs1k2G6gjnLw=|Chương 182: Hoàng Thành chi chiến (14);BASNZ+wccv5YnGhTHoKg+g/9kEJ7nldnj8VPRKt8kw4i+y/Rc0yUdBTzMFdR49zxKj1uODKj5xUOfahK8PybYiuoeRlsoymkI5yR2GD7KNRTAOXc8x3V1YS83UJqh3naWfhmPEQTbAg4i0+qfYB2gqCpUax0jzfMZqYI14qBNwg=|Chương 183: Hoàng Thành chi chiến (15);2IF63q2crcfz1bD3kRu3khb3KdR089Hg2bybJPADZouUsOl34wr1ZsvlzoHL1X46faALp77UtKEbKoUQyvbA+t+Bio7LX9Zg2O+fzvuzEL01/N8owGtfmN8p2oyqr2pngBUsLT/p8PpgKmqsXHlYBiVBpgOnhN5PRptwVd9BARk=|Chương 184: Mua Nam Sơn phủ;PHL6Ro3Kg+OoylIV0h6yleZKGMqdZVuvimIyQaYPxIqq3A1hL80PXfE/1LfY7nzZzYCs9+bh0rc2LoG7kRxX52Wo+pOTX6I2v2sOkALON5BSl7NnQpfJ6nxwyfN+X3WdBvKbi2sFwYNZJhATUR/RsqpMdlp4wbOYLJHxscG4p0Y=|Chương 185: Luyện hóa Tiên Thiên cường giả;Fp7Wo9eCP7j43DMM701ERYTFFFnb2/EQ5+s9nkVuGKHpZpCrDu8rFdWB/NKp7QJ+8a2Z/hO0q/sJ41NLJBBjzCyaG0Jspb6eBDn16osghPXWp5kqel2gshK4GmpzcTz5GYD16Mc6t3Ll9vb+noonc/eivRL+Sop4Gj7YrXA5Ai8=|Chương 186: Lớn mật!;/NFqsVmxDsJ2ZarE6LU2ntspfvMggYqBfGE+gpy4+RLtNj69ZyQucoAI1/X+3grb3kNV8cAcQwRpMtmceSjKH/kX2IMLxd96dujKV5SW2IxtS3yZ0mhxx8qdlO2cfyYd/kScktsVYopkLEkMlJGI0feX1hcdZe8wxfI5JhJgPrE=|Chương 187: Tiểu hầu tử rốt cục trưởng thành;LIsIJ3Oo2zjW1pln8QDkC9Pxx0tcA+V73MPXP7/Rml0x0erv3o9qIqcy+zzBB32TW0eOGI7dQ1kie/JJScwfHWRm6AGLpd3gsVUqxrXLC+tpqfBGXNQYyf8Zn+QMwLZtfXzQMtA1sdyAVgAPPZ0MqE3F8ChM7vLaewww0U9RXmw=|Chương 188: Quan hệ của Triệu Thư cùng Đoạn Nhận;vskPQJTJjYss91mS4Iq/A9QY/25qRdeooauiRjix+WYj6+OMjV62viQOiX82UX3V6SCXJRQwctXdDL7+bDjGMdB/II2npvo+6yOTJBKXFp5pVs8nporNKIJ+M81atgnrcsbeFx+bZWse7bkwHszzNTjspIGQ5Ws5u93JqbYSmIU=|Chương 189: Đoạn Nhận học viện khai giảng;0ICbbUHgYTgGE4AAwpRlDq6b3xHUL9yFB0VWv9zorsC95NTuJUUxDtqoWDs82D9Pod7FUWZ3i8xOckrjZT9WrlS+OIACwNhRK5I08yjzxNK3/xzuPQByWS3XujSGHuQGe2oH3TtYdgRQO81+7cVPQIY4OqAd3uA6QkTA+DHXGCI=|Chương 190: Tân sinh đưa tin;aIIRoYE62GIQrhi/UcFZ64yei/0dDsRHYeSl+s+pa34E2uTp5NlgwDWWvf6TXBjt6xc2tJIT3DOwYFA5FNaxsqSxW36pWUC9Lmto89n4+g6ZnTye/9eOe8y7g8XR6qCngecJ7urxAfOmR5gXI1nlS8DdPiamAGVSG4A5+glIJfA=|Chương 191: Giữ lại ngươi con chó này mệnh;NjubwrOz5xu7lUWkU3CuBlEmCHRCU2NKI+cKr0r1qS6wrqaCoU4gUryh4tafMW/fkjljWMcRRoKSF+AsmCScuzB7boAOozfAdWmWM8ux/oyf/RsazV0miFE3Q6C+doa3IhA7QuFZaTeQGatA5Qgi3xZ9c8Ex9QlI8+ICl9eRZso=|Chương 192: Giải trí nhàn nhã khu vực;5UdOxnL5mkNDsluDoFx2u16OvRqXUR/kas5G0ECXsmLgjkK5G7nV81W6xsxHG6d1J06Ni8yodrGDOSYb2PTJOwSLt92p+9d5q0+ozQ9Hj6KI71nw/k/stGMpIY4yfE57Yur28FfczVgouZTcRJUwXDuo5URF76sl540dFWlZgyg=|Chương 193: Đoạn Hồn Châu hạ lạc;9Y1F2uuqrvzgc3KKWkbV7ZUFPhDLWn1WRVaXYHwFGmV/P7WpBtSkFLVw6CkvV4Ow4P2QWflxoe0dff7b6aNeUPePhHkfVfzneXv8Eyug9ivf7gCL6PchlAYaycY/nPC26MV+cLZRUyWoxYGPJc/WkdjhWq3Ivm5Z/9rptXlSNdU=|Chương 194: Phân Thân Thuật;qoi/123Sf3tsmdgqlmEDHC4yRr+77VmbbD47B+y5dg3TJ1h0rXTC5fu4mGX6jyGKXjf5MckcId3cGUMb1p/Ji9YReokknfKwh2vL1rVVmWvBAHCBxT5OVsM4ltnC6pmuJLBARgpkw9lFZpo9YH+HBjb31ugqqsLDh21w9L37jc4=|Chương 195: Thần Điện tin tức;8cUhbeBbS3RODyddyQqA5wmW80B8dIy+6skbSkysoVTu4Uwog8vgvqM6joVGpb96EMBtDjJYV4i1JQ7JXVnP+CgSgJd5NctxuBtzeymWB432cmvePOTGJs5QCrDwmCmWWItMuIPX/zWWLvf8imWeJ26OH6Lm4mvQS+zrWBAxigI=|Chương 196: Thần Giới;GtWJ27BX6t8tE67auq1liaUaNiHDrKurpoAyg1dvtJ83MHwwRU8P9AiwBD93Gq6CQpJdJTZ2ALwTwNM2DNcus/XToXwYMGl7k2/Dky7mYqi/ftkvhGAccCFZe3OCCcVxfPAEOYsbEehoTDUnfRgZlugM/+IabjiPStzNuNsyvdA=|Chương 197: Lý Lộ xuất hiện;k+yYmetzkMDTyKnfK2mcEAnKWf4lhk5S9Uxr47lSAiFhk8isYwcW39bTvCeKzuQOWQGbcfBpSWBWrCvm2u0DY3jGJB+IZ6zE9PY/1UfYn1TB6OhjOJ03+xYgW25K8LO9qwQsU/sFB/gL07CW9/Xzbnz/bhVO1IP57ilAdey9KTs=|Chương 198: Ngạo Bạch Tuyết;GxaRltr6GnS+XrQCq+vZ8XjRHjDI7iVYG2aIzAmoxID0KOCeExzDhB4n1O+J3t707tQMmrRfrmWV2biLD8CtyeUFVJbOtcPAWbgh56324mt/CDnbZkax4K9J21smAPiVB0VnAa16rHmHpC4EHgMHPoWCeLZ9pSrooPjRjAc+fu4=|Chương 199: Nho nhỏ Hoàng gia trang gái điếm thúi;QvGLKuRWaMeYvvazi0btXjdirEvAdWQoUnF3JbyzLUuF4ikBB+HUTFnwQqE/NM41cHN1SjSaIseEvNDnVGfys5vCQsETRm0wuxzTRZXWVOn0vx6nsG8UMiN34peC44NYAH48KXUpS3osw3qcvPgvitYkKYyqwdnkV33tQIkcdOI=|Chương 200: Mới vừa rồi là hiểu lầm;wNC0+KsnoFiVY36UoLjVbg2rN2LwHifnzOgUSsi4W9JE60BteAFNa8YcNex13rQO39rixBYBixtNsIMwxtJaeNnl2TCu2MFP3yXJjGHDsZ8YKgmNTdzKjQBQ8pRCLjBrBfxnXvJHYreW4o1XRtAugEle1SmljfvP64O0gAqfs00=|Chương 201: Ta Trần Thanh Phong thủ đoạn;/tWGzaL9qV41UtC3XTPfppBT9LN+pN/HIvNwB1uDvC/YDicSuXNFYK01DYddOlrVmP0xvqf59ayxEfrST20aw/7xacCQbKlyZSZeVII07MpOuVP76HlalFQkT7BDlZCb96RGdnK6e7gkA015jVf4htnMiUQsMutFeGAIADjJJns=|Chương 202: Đến cùng là chuyện gì xảy ra?;2j/5cKIBdNA9rIOR5j3iTrCroVluJFaShCneQhO9EPAmrqvfH6WdFVcxB5n/uxyTN7blnds3F3XqlxoGrenlm1o1lWUeFBx1QO/XFFk6uuKCEJp4RiFapsE5jSDoCEwyINGi8UzDGoyBydgLmMDFu3FhipRfQg0htCDkY7FhmcE=|Chương 203: Việc này không thể như vậy được rồi;9IzNFWQ7U4XMj84NCuhsFm/5TvMAipnS0nlejZwthmy+cBDQpzXUMfJs6UQsYp6t6pgwu34vOs8TP8yi9MmrOsQKP/PRXp1/FlUf8DXoJ43/3xGHd/mdTrxU4xq9Xk7eCKsWLbN57QQEX1kbQBNw1rsd36OvVvqaJsWEA4zAOII=|Chương 204: Ta tựu không họ Quách;jlleWtjuo5Ec0RslB5kDBU/GR032qsKnFihEeGDjS0wquI8CBsGh6OLZgONADtizDwlx6kIQzNVeIYddeZDhoFFhTqB2mu9+CCrYwe3vxPUb0CHIo7ybHNeA1V388+bVlMOllwYXTodxKl1MeNnp3QaJ7gGcByNCSD/wqv1g7jA=|Chương 205: Ngươi không sao chứ?;x9tj6dqRHv8DsTwh4e1KchOfURbNzjFc8iFZP7TnUlVuA7kNp7uJYzEisG39R5G6btc31CEEL8wrXuH/DBVMii6gwjQI0MPwOWxgxq/y1mTAIUg5/J/4Nf6UZkgEK2adj2MZd+o5QyQuKS4hz7tPsGn4CsvtFW+zUk27LooVJws=|Chương 206: Thánh Vực các;HL/rMPoUgbuctOERJO54yVlczL4BrtDwICVg2qxKqHIHR1RjBbgQs3HiTrYUPp7dfIyqAjRLAZzIJ+sNO4yOlKZgx6OAZl9cFaiqopAggyN6UtBg7sFbT81mSbnCi9jHClW2EyZnqXggDwmTwRbPL6zPatB9UoY71pWnyavtIrQ=|Chương 207: Luân Hồi Chi Nhãn;ne/2KQH4hBuQ6faScmcykzntvUSIu8HN9CKM+Efulv0NHX2JQku62vgx62JNOYiGUMf3cjHkCk65tG6+2/zZA685w9ebMpF/yKfV+4e7W1jZtJEO1SPkkKT+OCyqwBzH0Y/xR0ykADS/f8Hq87f8HiVWmmksJliI61Fhb3fyvgQ=|Chương 208: Thánh Vực các mở ra;r5zxAhYGQ7QT6KVZSo+ueODzHUHZAiXFFoPjhsKGLj1vIGuHAxDywo6qYuqwIgLcMXiDY2lHm88z9tqrn0RF3G7Tr9Jghl9SFe+pfSC4j0b27aIQaAho/EKfpksBlwpJ5RnjZZ0dcSmCnIZQHxtWLUoxEYBywqJQKsgNvwGvW9Q=|Chương 209: Tìm kiếm Đoạn Hồn Châu;w67ZlmBdRlzqkPWokvspoa7O63e5CZMQGa+PVROGeF5tNPRHcvBrpOVmykC3YffJ9xDsrtr1uCbP6yEoA8jNsaOJVlkVx+grGL10aivjdVeMsF9flzM+OJBms4tW655H8zxQMNpejDw8BCxS8URdph93pceCipIeeUgtMC3NhEs=|Chương 210: Khủng bố sơn cốc;GI/63Hx6HQWmKNjBuXnCzoqdHl07cCFu5K4xP5BtFPNFRWvLncVISTW1mkhHTMclWhcbs5hpy3etDFsaqn+ACINtKlKYzm1045b18VM3HqUiWIvFjEBGI0ODr1K5E3WOLiXPveNyi+7IltMtgHpCYtwQ/COfdFWMNsLxh182mM4=|Chương 211: Đột biến;+vqkCcX888jYQyswKKPjEPRQzjejz9MJTNFd/JRNF8/m7Gab+ir5zgPjX3/WuQhRX21VsSRzkKvCY2uSeaKZJqV2dsFam3gtTWHTmfZCYfeL0WbzdSLdc5ql0GBhHnMGCrQfey/7U72BAMV2SlRO0m5sZGDJCS2L0xuikPCEoo4=|Chương 212: Hồn pháp;xRH1nmHVvIztroCYTTPhGEmq4JYSZBqeSzin6z9AOBOAQm5frbb8sM3ijIUjhptvpvxWDTxMWMCJPgKA7USfjJfi6He65bheFONRULG/9Zg7luHVfmUDC5d05SpgOpQrR3VaC2fDAO+fxOuEMVWAPTKq7gprCMVfgiw6i7STc68=|Chương 213: Ngay tại Tuyệt Tình Điện;41wAElUR4dXiHC7FYYAn35PlYSX1JvR4P+VjsJGzD9uabfuhv/OQsHwFtrtb5IDWhw7B0R27V0qBJrM753K/eTfGuGIDWuhxZLMocyaPi8HzIoej848hj5GjqzpWFYyUQgsAD0XOha7W4oDfeHxpDMnwXQIYbDu4WWLr8PkWUs8=|Chương 214: Các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này;baitTHh1JHFAZWS042RQ3tGxOgokY5i9qtxMkcwh3EKkvGI0gRjos1zIxXYFmUxAc/4iPcsAYpkqwzeUCzRxiOhgnpYvg+zV0S7PbLdKgSfbeEglf72HOCJf5quLCQKVFT+GEC1QboCOR7fPncnrAZXiANP3Lwux0C5ESWzh3rg=|Chương 215: Quách gia lão tổ xuất quan;U84xRM1YHDF+lHUT32cZjvuR2q97q7Epkq3MAuF4LO4Eb5jP+s7qrizCBr6x5Nrz+jHogN82kAM8Xf9TglcBOlpEnzFR8yrTUYb7OMOL7t/5lBPbneHwXe4BgRej7hg4K0qcLSAQwpJv7F+OJI3jldt9SSFFCKpM/cUAzjz4c8Q=|Chương 216: Thánh Vực cường giả?;e3XqBb4etULZld7+1n1KJ8Q5sHGimrOD/ggP9XoeNNd197venAFyzQdXrvDFyvMwFYbHeJ2JUKmjbkhaIycdeLdWa+UzoBf+QzjuEol72HZjIYi4RYI9cF/qhBApv6aFXF4iE8LZJu5drKXFOKCS7Byt8v/fREghFSMb7x25TBw=|Chương 217: Đoạn Nhận Đại Đế chạy đến;dlqRGdEAAGpBs0CVkJRsXG0joVgtKk/ooUB+nH8YR3PF1iB3hH/w2HpItas9+mVPomUIXMGW+7zaIbwNoAFoZgUgx/Nr+kySq9/Acf1fsuBu3Ha91n5Mh+TxaaXDTZC2t3uUajhs6GUxzBPxh54ByuCcsAx42b7rOQbZ8FtUcOk=|Chương 218: Thần Điện lại hiện ra;LuRsfvzjOTAjwi0c7M03GOPB4dWZV3exWaaJlnqXZItp4IpVqcobtu3g/kwvvdF1gsvwNoUo2PVop1E0RUkV9rc/uVwvhU1zGMHeBqqdHtS9Lilv+YLG5VAx5WVvzo7T3t+vUr/Zsp9CADEvpAVdzdNo5j8Z8BxaWQpAPExXQSw=|Chương 219: Đi Diêu phủ;d1O47/y0mstGl6yO0wMq7P74aVHZH/rajd7eEqg//MIyltMd+ShbSqGBivDGVJ1aWiW52qGHdrj342/t8B6HjiL2R4jGm2QjlpdDpmR9eTerRqBzoGrRI8doAp0I2cMJTpF4mMqG6QMmfVXQE5xACX10mejsPnkp7ynWVIqwHUI=|Chương 220: Diêu phủ bị diệt;0wZM35/UHucuWfJ3XyfNTPkDHxHcrpDIzonN4p8lz5yCmHZJX5F4ylaBSuZy9Pmqj1XfWeqwQSJrOUN2kub5LkR+xBOp5yvGpv9q3F6+yCgVZzvHnL1s2VcYALNchAzo5xhBwVkTgiljSmAVqKbFjawBwPIKF9tTkPBJcZSufDM=|Chương 221: Thiên Phật đế quốc chi hành;WeS47QV1Csa4duke1mTf9ZIq4tgYysGS97eis8ZfekpbyKNzIMV8CvxHqN76BvrcPkvhrOyAcPSviamr9cPz9cmcvVwcqt653JDpx66peJnTcZr8aB3AGXoqH9mblcJB/hYZ484JQEXkBqykTak7zIIPpW2iCUa/0gpEPmNCJhA=|Chương 222: Thiên Phật đài;nOAzSynrA3ViC9wWyAhA6rKXJYPKn86eGzG4QHjarWd/+IfdocoMRaVAlm4/HnON6pnM7xR3p+4hGkOMn7BMJFuNM0trVKVQ7Cs7ki38UAQ6OzAtuWGcmdY6Cv+nIWwZjIhqxOTpiBdUpU2a8HARB63qj5kuzZZbGf2GiqYaSDs=|Chương 223: Thiên Phật đài phản ứng;By+5o9LMWo0umHXJ6viPBljBVOd3zQ3mjTvT8ZIJWz+fRDXoIRZ1mOnyfE8qJBfY8bqIwlVEZIPMp0n0y/vYssRCm0Gk/EX+Kncg4AHUj5wmKuukivJCfNFT0d6iujDl5eUZ/c0Oj2bqD+kbWj/BbQORbh2V0tLS4NGViCZ+I6I=|Chương 224: Khiếp sợ;V2FRMyUpsCfnb0WZjda+9WlmM0n84FEaBpRwR2+X828L+szWv/N/Eo6ISgyRTcX0tZJcigMUitYeO41LmRrka6fHzoKRFmlv1PhD9yCnJ2G7RNiLvHHTRSPN+FmGHwhl2sQOqR9p2UueZ3tsmVFBYBXo93ADT+BtnxK+BlCR0F0=|Chương 225: Gặp Thích Phạm Thiên;He00T2jhYhpa1dIhfwxC4mtdOfVYz9mOxOV0BvBv3pm1jxSOf13CiW7T2CMwMDJplyF5Baj34ftnQLWAXcsr0UHMTPJX7lsX7xwfVj51oPM3FQ0JEnZgONsI++1DxPHaWLVhNf8XOcL+JbA9hx9HwU9SZPKXPGDO2cw6+9RymvA=|Chương 226: Tiến Phật Quật;55jAFLl9FpHkklY24l+A5BQ6YkuBKNlG4gNNcWYSYPNY+aMqJ+NuCu93/IdKh0XSHMDR7uiMxQutS8sDaBKaCnNoRXczJsEVGiGs4KfJW3qdvTpII1Eql6UWwR96PFAuzfpsijS5iDe+h/XCQ9ahgqDKO55rp1ujcPsHU9Tr5yM=|Chương 227: Tìm kiếm Tu Di Thần Sơn;47Jy1rv0nGTNyh9vOu8TszQ+sqAXC+ZAU3LotT4my7a20J9WM1WsIWRMJEB/Rp0hDOA0gRsQb5ThCakD1WSfRzSkqON2msClVLoZA9aviU4nUMkRUAWpLg/N2R1aUjUyHHdPN3YMG4j5gA4Tm56rHF8tZRQwogWiNbhFtAbnkdA=|Chương 228: Tu Di Thần Sơn hạ lạc;5QpROo13j3TxUB6ZQqAWdXtTw9fDLGW4Hw4oH1OPzMs0H2Hl/aO9DhzFTp6VtUGfU5HX4jYcwNLtXAe/3dKHaJxqrM7V4Gof4KMRWJdQWwXnhekgXK+8d0FfxJiyg91Dx/2rc2ei2iE8yWlEev+Es8Ka0oIfz0+kPRJkoyrKUBw=|Chương 229: Luyện hóa Tu Di Thần Sơn;MyalWU6CWTDmI14u8oQLKDWMQjOerK8DXNrg/VrZhqRk9ZQe8ahwCVhSrQlF+Xj+SJKmA9Ojk3qrRYiHcxLPtFSZATBmjf/V15Umjjq/2L4Zfkt+wVdZ36ay70RNY9QQWw1DRW2krgqXq4jodD7esm3TBbZAFEppn+/7/+TRMfE=|Chương 230: Tu luyện Tu Di Thần Sơn;DvYuBB4zzHSwLLE0XEKBpgVwwfIAtR3Q+dJdvtIiyAsmJJzjNLC0sui2NrlO8aZNfmfa9weJ+lNzepDShR/e27060rG2aIdzq8ulMPl8DuFQqzvXZzAnzNk6pR4LhQ9hvV+vBKDCH4yhfqcStF9Okzg3eQO4XTJwTmQQoiDlJP0=|Chương 231: Tứ bảo hợp nhất;SbWsyXjI2icF/mK/i8O6UyArCbGbXnbXKuki/SXO4Rnma7+3JKftOHj2ZD2DFiMF3IQu3ZGMTO375hKy+iAlFHocnd03TXej4jQtS3uThS9upVEzlv3dUJfXTbPP5KGsza6KjfnQftfJ7Sp1RLrsEmjtqVcumlY7ReorBSDKnto=|Chương 232: Ngươi không phải Tiên Thiên tam giai!;4q2sEN2vQet8zJ+4MbtUXPVIFHDk6tSQiXpdJzl4Bc0CdWCoPISa6U68KSVcxoGbFWbc6O+nBJsQbO7xt+a2FJaMX4i/6qrNC6QD0wfREbZGLq1gl8cxwPf/1iEYOfW6NPKa5dMDXNVau2mymijmhDyd31NVQH2U2iJ4f+MwqPI=|Chương 233: Trở lại Đoạn Nhận Hoàng thành;U3WFQzic94/nVikYJeHYXDPuUAcALH1Rlzc9MrF0wH/8PAZrz5uPbFxDq+cdPa6fcdn8j6nRqBpdZ9JfnGvDlGd2vpyKwr5q/OX2UHaCTZP4xNY3m5hogi5/k7JRnLr3a5JubRNA0qG5EmLY2/uCYSq2GJ/IdGYES9OsVKbE/SI=|Chương 234: Cũng dám làm tổn thương ta Tiêu nhi;rkJnr7jh8P4ULIREVTaz83G8XS7/T8v08vs8qd5rC48apqbHqfUOmwRfHL3yWFPUFJFGl6OzdGk/9l4oHZh9l8HiWZ63cszUOAD5S4HOpPkrTbbFnEc5l8rh2wuofFk4jfEfYR5QiiJmZUSyBfZLhTjmGXfmRhL5tQyDzCVqPsA=|Chương 235: Hoàng công tử!;wQfcXzcbDS95fnbfs8Sl5AXEC11iPAoK2OsQ6XfS26sJylHZSgSDyRvUmTPCe0gFH2aOFLK33reBWEzoNTF2HQzypngAhKsOlzLQOsQ8cXzRrwucMe5ox44XngR3A914Y8AePT3OZHVBoLiagP+SAD610Oc6raRGTkvXRuIwQBY=|Chương 236: Khiến cho Trần Thiên Tề ngờ vực vô căn cứ;8wdhQhlyupsw7dM0n0V1ZqEDY3XhL7YVZKXTc4kXIyVLIxu6mqaYYLrYKqHxsZPt/w+dWe+c7+sKGdOUFg/qqQ8aS82wuQrNWWbrgFDO2c6aQdB23i2XCT+xecMUfivMmkqcoeiel87JpSJEO+5Gv2YErsJIuifX14/TiAmu5Qg=|Chương 237: Phong Tuyết đại lục đệ nhất mỹ nữ;LDpmoY8oNvtvfkzixonqikviCuk7FvbOYtlUaOO+feEuKnftE6x8OD9fjixVslSLKKvyK6xBoTQnzSmZgvVct32+2GWdOwp8iPCtoUWqD9t38/PWrP8p9rNGTfVX+kz60eLya8LtQRSnrcQiSfMnCJ0MZ5SyElKVGeowtwJKViQ=|Chương 238: Hỗn Loạn chi địa;xM14NayQKuxQBsycrz8BkCgymBrl2FVua/vHpcyYApydYgn1H0h/FlRWn5ZXe+CO0uQc4KyC8xTLVYcRCN+1rJ4u8Wth73KWI1HBM53v871MY7kQOmadXFoXDMMk1B3CIULWrKwCVR99Tk6ikres8TMdmR1RTAF041wOqBrQ6hE=|Chương 239: Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật;mxvc1nCYLE+gHMdBYip5rkWqDhJjJSfioW7eyhiomujSWbCeSVj006y0RexMPGWz7RRG52FGg8RgxSoBJO4hzaWHJwUhRAAjNoA8yj1siV6khlAHx687l44pOFy2MuSJsSJIuvzSBe+J+N12dGeLjOQNY1E/2nwIY7U3cTYc4yY=|Chương 240: Quả nhiên đã xảy ra chuyện!;JNkDWIYAebusASbvPODhEN5KPp6jT+Dq+n4r8qWrkPbFbk331CFqpCvVqKE4bjwaWgjXzb9ufF0mEZ4FUOu78OK9ctGTk4A5WGej5ra7GaM//5ZN+SdtIK8CBx9K6scU3FF0qDpTNQIjyXcyVH3UccdzALxpilI+OzW3GlQGuLs=|Chương 241: Bị mãnh liệt công kích;Cac6KzEH2nXgi2a11SfXYLSqHUzhwW17g42XKQNHZCkyTavpLwG6k6iMNJDkBo+Ftz4wkL9SRPRK0mDfer7LjEw4sOo4XdLZrOJlc8d9wNfaEXEeMFteo+tnei2pnLZK0Or2HDKVG3OJqhSLrLPBbhb/B1HeMDLf9gYMAquo0uY=|Chương 242: Vô Ảnh chi độc;5kZqF+7XK2xPFmHC98yqAWOOnI7m38GbJLCWJActjzu0MPpUxzdtHrnpnXoTpauleRdPudNtV2vQ7CIaNl4A+uP/qNgm6aBeL4biAia4w+dTFxbo8UEiGkL91hPnjFdjykEtw3+gFbndTWaOA1vXqkFD1rZapsjcT7m9MouSjSg=|Chương 243: Tấn chức Thánh Nữ;2KL98Wsv6rCTle+o9Nx0YIdtmT5hnKTSVIYeNl2yHI2arvBvIMPNq+MlbRfytyLmI+kyzPAoBSVBGjhuxcrE/KRjeTNZTbdtBj8cOMc3akXSvgwgrnN14VrAPYfHKSYyVFfFgEOAcIgyWuBgHOBr37trf6HzjRSTSZQD78POXY8=|Chương 244: Đột phá Lục giai;lGXu1OXzFtiB9Bl+4++n5BZWa9oVPPsBZ6KBbTUvEPNFc9szt9jW3ck49pWTAzlFTlVCFQBo7GQ1FnNJG+jFW/1opwrzQW5s4cxV2ZimxjoC1QCA6OPKrSNuyICn7W4kpyS3lQxutwzBONEtMwcCOuL2uUODGh+DIC7krQ6056s=|Chương 245: Bước vào Hỗn Loạn chi địa;uCNULzmjM+2Ed805VSICGxdRt8fu9v/HVrPrnnHr4A83TmKyndZGxtDUtNmrst8UBafxgf/O9uCrkcCnhH8fU1csa7BFxRp1zMJVRYxnKYfHhMl3NJfVgYiGTxLsTm7QGuXvEiYtfxjtCK6eKpwJ7EPdXu+oYJPxVgPp1rukgGI=|Chương 246: Lại để cho tiểu tử này hảo hảo sung sướng;PcfYfBqWxWGnkqidkZd1xrApsqYs/HZnjqvd9eVfT4v1mhuGOBbUlEE9EZ+EhhwA68qHOlJbjt8bx0DKnsNufHrNqNaM8wLAejdSEF3MzgBFoLOe+UjfbGevZIvMmJ6M7KGQMld38N1XJMK0p+x0aUvJZPuw62FHryxshg1jvOY=|Chương 247: Không đồng ý?;Lqls9Q57r0nKP9y+umDBCat/I+TPapozTre3GTA2qOBlJ7IvQmA4yVF+GmQkZSvb/T4KJqAUH5/KcfttVJRufmAZFW/pmVZnALh5irJhGDJ63sGEWzRnbFRr5A1kvV4QWpi9xp2OGvd6UaMaSBk12RReQH4zSt4W/nmUweYf30s=|Chương 248: Hắc Ma thành;yYBeBuKEA7yFxy2BmuY4rxfTfHPWWKmCmJ/rKR4MozT8Sanoof9z6uq/F2htDtUAYMqfJCvBUMq8Z71PIV8hvL0uRdR/QUU+WNkboUeVRytecm+P3ISmueGPB9vN0h1Gv/KNHbagiXjMv79M3i1uIaxHLj1vw8WLSNx7wD5nJ2U=|Chương 249: Quỷ Ảnh Môn;GLiEtz532l6zSPTJSbY9osigLCxc2ML9J+ChSFFZ62Gf9FPfCwl7byWB16zlphCHd5PGIOG4/Zewukle9DVgv2gRvr+OEIvQqiosS5QWNduKhRoI561P91F/AUABVYIVdGLYjfscXHa6V++ifrQkHmkhFE/jnQgULYTeHe6WeLs=|Chương 250: Khống chế Cự nhân Khôi Lỗi;L7qntAqSEzibSLVbeNbJQ0AP7YnudK4IhUgKDgPLDbVCAWP/VILwmjzDbIagHXcUDnZIl+zab3FMuR8sm1IevKZhiLlLrotmbgfYaXCm3OM5TPQ2xepl23E1cdyTSITzv6ilSJNXU9CJMpAl4d2Did0IgSfynvnmEqinYCysj/U=|Chương 251: Không biết sống chết nô tài;kgRAV0J5VldJZw2VE2oCYdWf+hd0SMVVj8cPr+39tcK4Zf9qhATDupx3V/jZS5CbOo7NK5AyEfvic9/zgh5MSdPm/UEsa8vqgQjHveWLP3bWQEnMAQYKgz988tN3xXXwIMlK/mbTyei4bLyxpb84w3m6doASutBM8ur9mruhN+M=|Chương 252: Địa Ngục Chi Nhãn;vsZIAbPSnjn9nN0jD6PfCBrJhCxQbFeV6sMH5YnC0GXPYA1fUThagfrKAWVI93gqmoJs/6EdwzkNgxZ0l9vcSW7ufhpCcgwDyLEviwaTuWtyzf0NbvdcwUYN4vNdPIAv/Cub3WgtCbREoGPKrt0ZRh7cMoUMFIIq4rkNma2J8dg=|Chương 253: Cảnh Khẳng hoài nghi;zxbPa5ngQEfIZ6U6CilHEe3nuvFvNusNytG9ILmjqEbXmZGiddFG9tSTUvOjp2bdE7h0m9XejDMUFGAwbmnSPj7P6H4/seiFacvwx3eiQvcuFJjcjr8gERb4rVrmIvJzdG27BMQEgrYpCNEGxGDsIRCSU6CBErQGO/CYufc7yVo=|Chương 254: Ai cho các ngươi rời đi;LZUs/ufaTg6lfUwHgDy9OpfmgtW5hbc9T2CE8zws37hlqznrUJP10DOnSsZjRrXXOHjS2QnYMstbxDW82X7Ah3Po3c3XPYx3AQ/mx93pwhvwL4BXL+cc/NEmh0MVsuj2QSvdsc1lHYp47TkGcJlcxvhWsvor0BP4cB7fcSvcQmc=|Chương 255: Không có thuốc hối hận;uxR1G8b2NPEYy64UV8fvVq+paLMdOwBT7FeLIdZtczhoyas+Xn/asJt4MH+/u8KJGtkrNlZgEr9csmDkFESpVOj/CBkJIEdTmFDt7+ysvbxnehSiWd6/RkqoDggwETCZU5sEqpWu3VILRaAFVaoyX+Ln4WoA2MUDyZQIvnCksio=|Chương 256: Trần Tiếu Thiên hoài nghi;aJa3piWSK+T3+hVAFt38Lv1jUpcm+SRCk7lG2LU42gLU4v3guhKD+eE33QzwpGUb8v2g3M6SSAilkB2aX9IgYirB9ku+xSVlrjZ+fApNjRPU9O8fzWOxlghCNNvUV1RdZM6rbztTL7hEp9csCG/ely16Mzk7hYfSpb0aYnM9M4E=|Chương 257: Khấu kiến Thiếu chủ!;YRJTTpVCSad/32spLSNeL4/KVRhkdbxoif8HbUskPzx3RRQsKqaDVqEVmBdavrQ2/4k3FLbboL/e3A7Nig0O2nwFwtdHXyWRqApZ9IDCP5keWZr6vb4ms3pzBiSRr6NhzDMjeolRt7gFuyisS+Na0ICGOlNGtO6wo4xNwA3zyqE=|Chương 258: Kịch chiến Trần Tiếu Thiên;EEm1DdpMttTQYO1+pWaSGNEJSkZkqWCxCTLeDAomcAGx65oOcgEOotRBx0e5IWDx4QLWbJs4bxUR5poZVEGkWwA+bv3SYrofBmWtxgvV+PrGvO4I7fMPgvV95wqrb4qSrKTchusNp4ROIAqo/+T/GsnULXHPOWhZJT0o52fk+jE=|Chương 259: Khống chế Thiên Vu Môn;DmZaCmsngP12eOI8U/Zs72AkZ9Rt8RYKcm8PKO+AP9MEPy78eoqj5CZZ9FdZ4Cxxpjt85T+3rTFMzFQaku9y2G1Wlspxt60gZCj9cju9uDHDcN6qoR09F2P4hCB8i1tnqQIzH/p1uyrHoFfRAYr7i87cla38IA1H0YlibeNlxEQ=|Chương 260: Tử Thần Chi Liên;EA2G3yYBTETPT52aL+x34OEyklauJhlUA8nGDk1slHSGeaU6b3JkNPr03SD4Rm1MJR3fvysQHXpJe5tJ6sg6q+j3CH+UUbROnuRn7g/VmTQeElzfx0vOrsgOg3scBhvKTl3+QW4R6MGbeBUy7+Wqx09yaHsdN83Mva+46azCv6w=|Chương 261: Bắt đầu chiếm đoạt Huyết Yến Môn;Xk3Pb1ZULwLKOa1xf5pDb5JVLK6eMdsUgq6KpUZcROkc+TQ0ZCjdbDT2Zf+3ywGbqyh3yj1Z18g8hESzaZL0lX1UW0FqEZW4eFb6ULfJgS/KWsngZsaOIMOoKVerh9RCTmMtX2X+re8GQxORODAWhuGzXFYJejB+6E+ljX/1gfY=|Chương 262: Liên thủ với Thiên Vu Môn?;/9Naq32gx3rZOvrcDgKBXTrEQ2Z9uIF6ein1b5/r4tS/MmqEiFWaRZIEsvlc8JANCv3ENQ6FtigpFzimZZbo545Yrjr0lek05wHSc/Mlt8YmXBPRMwLi2UnsPd4EE1/Bxosn1+uo3btjrLwwT520zGsaBjJv+54td8XkfKtsvYI=|Chương 263: Trần Tiếu Thiên quá làm càn;NMPWgwQYKLDFaAcjvIxJ3hpyX2ErW4wN2gtJNUIe9rUZoQm+P4e4Azxxp7/QGQD6TGUdQhXl4DM2qO2tQSiX91wKY8LIYc3WIZkVmsSm1dSW7P3R8B/IJG7rsDVNH5vLuRo7eYXuF7I8KN6vEtThd13jLSWooOFRioXviAJNHpg=|Chương 264: Khương Thiên Hoa tới chơi;WxCoRtoiPGMJFfrx+HYRP4fdKrLvW3grnuVT5D+gRYBVYjYs99LqubTfcfet3MbUW3pOgWnFDRAHtteqnadGBcgNgWrd29MAx+n53kWsNUMjtPX1Ym4xz05MgWadoUi3KIs7ky0Sv1GK0a3yhTSa73FNmtsblFGaSPmM0d7Y92Q=|Chương 265: Ngươi cảm thấy là đùa giỡn hay sao;NipSUCg56aMjUzbx/rMgCWyh9jLE39R2TfgjKu4gBv/6spgioxAsd3VfcsKiQrTmWJglTF01mHGSxB1oN/tM9qwi9pH1n6lETkgQAbsrXDzbDzwZZPxRQ0jWCivs1CuRwDbvfPvkVBCe+8JLz5s6XX3aqvihNBZjJv9PDWLMCZo=|Chương 266: Hoàng Tuyền Chi Nhãn;aK98dhJb91MQqtedNNNpPr32yPyauk3MYifzUBftowKDzAu0rKFFknX2cT3n2sebi5CreRs8drROsiK/LVgYi22XtCJQWFSQ5JW/XbVR0S98bLTPdLQTyZZPTE+9Wu6vguyG7dwAV3iGKUhO0Wbnya1a6iX/f3LFqX6eavLeeDQ=|Chương 267: Bất Tử Ma Thân;kPaBKycKmN00sA80OyiePDhUMRdKbQx0FaRjD6MAmkfV/rDo/ljOk6Fg/Arq6DR2n50hVXyvfxjrM+RsdT1Gp7ORL0penrVjzHwoulbBEYHJaKC/SdHbI3jS2Nb0rvOx+Ec8JMBeC1UKnoOgUm3rAxGgD4fG/eKVZLdMTHUjPt4=|Chương 268: Khống chế Huyết Yến Môn;LegkvOws4iDoWjt9D51iwlHqDTxXI3hNPzASeidv62811ohmGim09RakwCb1Q5xbAullHxOZVkxlblPhdyVa363+GiWZF2JKuroRhCcbkHBJikpSfbQjSgthiqk+e7INfsFQgRtm3FGsIsKTk5nDCPYzxaYRpaou7iYy7/xhQOE=|Chương 269: Xen vào việc của người khác;qYwLbKoVveWGGSN5yzkbd/GBnAHHTAu0VbKUOWqX3XBUVR5HoBrW+F/KE5bbA/Qd/gU14o0ngUAJ9ifA/NcYSJ78C1QqnLLN7rBrSoQcPcIvu+oG+r7JidXcEuiiJP9rYF9Ytc4sgNnVGDhnkx+Kjzu+MTW+KkmK8nXnSl1FCeg=|Chương 270: Thiếu chủ!;j7ggkS52KzxeSoQeP8J3h5EN9wfiIgMQEY6XqFnDU6sz2yvlzwqYFcPDQvgdzD5QwRmSppfqU859UEOqBWdVnxHtKZ8MXvEKrgdb9txZwDz8S0nvhgxhSSOXVze7VCYBN4rzIvmPNSKzeKsZ1GUYAFtjlAEYLKIvgoWgrimHzoc=|Chương 271: Thiếu tông chủ đâu này?;0Z7vxJEXWE1frzu2sDCRP0F0UhKk72teUoUZCHx7IO4VseUI1jsAaqI8ukQYxygz9i9znJxKI+weEwnwEOPcGFigXUP0iW4Vc3LBnM1QD6V8Wo/eFr2PTTFipuEPDMplVg/krdrYxMf+1E+fuFXimLxZMlS8MIK3iwSp/hXSrV0=|Chương 272: Diệt Thiên Vu Môn!;9jPwhrQ9UMrYMz+VuF/v1nW3pAF5uIE5Gdi6RfBrSyfuEzuywKF7Ff4pRibHq4QEFdGXRHqQVGlBYxKosr0fnd1SXgtb3s8sxBzHfPL7iEtGSQ23FDtZdaepd4+m5NMg+ZFkUk8fuNsn0xmznlmMjEy4ACmS45rVMv/Bj9LL6H4=|Chương 273: Một mảnh trống rỗng;t90YGDiVk0ZvmNWAHuKQwBGsPM7A8obfBqd5GyvXdzDOHeyE0dbKPG6MxkFQrdJOYze7zWePisG7fbQ6ruZWtKsotNls5RaBIxDi6Edh6bWv6F1B2PfsMeylBiaIDm1fZz8cL13Q4VCBh9/KLd5qf6c/lgT/tSzE5wz/tsWwl9o=|Chương 274: Đánh chết Hồ Hàn;nihpLpd+jyGO1RP7dH5/3+jFweF/KZ1z5blW46kUhskBOUQBE8YOiSHT+ByBxwDpHhowYnMnAAXDkJBOzlMJynGpM5qHNlRwXbRdJcZqrFSIWba3tvhY0AdF76MC6AYxLo9LlA7QmszeJhpZZmPtdXLsf3YAZYOM4EWbAvnr2xY=|Chương 275: Thống nhất Hắc Ma thành;ibusFMBfeGrJn1tS35eDPRsOjdH4ijWLjCGxvVMsFlAIXgXGIN9flCmRwcZLR/uGcrXaOyYGQm6YCm3WAqqCEmcxY5QxIZbhfShIytE2/IMrKxfPWwbDdcsxeVEE+WUuIHjkoVm9+KJ6t3XoqDebDvdI2AwpVlvOHtaIrA4Fr/Q=|Chương 276: Chúng Thần Chi Thành;fgK0Dh7kQnMjkUKCg/yPmAE+KM/jXprJuP+9MjtD894xei8GpXhXN/O4EhNn0J0aFuWHNlAHOM6QM6UbkNXRi1bDhNdmzkA7wMKpzyW/ToCQrjulKokqRn7iTVVNEM/l7hnh3sq+WSFlWi2okbKvTiPIyLFtBn3fyNXtaf6HSmk=|Chương 277: Bá Huyết Hoang Nguyên;1pvSyWb4ACMoc4iTDyUrYUfpXUUSPu68oSIQO0L9mRaytN4QFleDSeziP61I8uVIWIX55hmTeS+sjSHasxCC8E3uOeS668RqWfAht9eBdO/0BBvwAicWUcwZV8uuK0uw5YekEI7U9mYyXoP65A2xPfIf6fbcATNSkLiPDj+qfiU=|Chương 278: Có gan thì đừng trốn;GFXZ05zaSxNcbULB7ThlpvqrY141IR3+pYcQDiDyrwlamLDyJ3IWnE3oEYTVvuwuvHfT7R3A75ckYJ4S5AzeWHYKr/aAxTDeqbIJ+VovLkDJAXLB3jGDt2KiQhMouWK7TsvLueifprxUnlDyOJSfQd/sI4HEgCE+3eXutwqb+gA=|Chương 279: Thần tộc cường giả tàn;dF38RzHwIrYWAhbIeMkL7KRxVutr+lWQZaP8bJu8XuMukDRfAYrUW8TxHEdKE/6KpZm3X7QJmL9m0NoWdxpRSn7NYukIsnct/rXK5fSG+fnSEfqslkAzWjQtDBb1/qjxl+jROaAxDRP9z+PinmUGfxcxSLW71ztzUSuXPGdPZSk=|Chương 280: Quỷ Ảnh Môn Môn chủ;KjPWPlKPKDR7j8AHlbTCjVFFw7MkONrTEajZtvg1E8sAos8WPtUXtufo/lbLcvl+ROakGlSOC3OYT94xmG4zTCou9MMCnLyXvn9uBaJjMuDd5G4Ty02du6YRJeNFK3kKZKbxuuxMujui5AZL56yK9ylKlXJHsptZ6ObfN3CB42k=|Chương 281: Đây là cái gì chưởng lực? !;ipKerJtR5rFOtNb5pvEIeP6gfJxZr4WGYhi6d8eNBYW1DzNBX+yYLzUZM/xbrW2ZleXDbzpvgfYJvqKqwM+elxRaJMKwImhNAf3lNcvu4xtqG13U05qas0Rs4VMX3m6sgH20mybw7aTYtjqPPr2ndhctoTwhOQokOrZh2brVZrQ=|Chương 282: Tứ Hải Sơn;VVEFh9wIg3wEFkf277sX9k4Zb83dtkZM4h6eXgOlIIZbFybcz4a1MgYv6+FqbPcrsZaN8T6kkIxahgkAZMzQVSBNvzxKIsaoGpndMzmq7KXpgVXfmTsiPO2X7En+DATGC3CqIwicj1oA4yScH9VnMzM/6AERQKLv0RJ7TtV9w+8=|Chương 283: Đao Hoàng thành;A7a52Qj/eQ25kWiV/Kj18uV7/POapQ6BrlSxy18V34u6+D7FaUbqag7UjbJzFfan/lVUNDUQAxlMKwMHRq794cKSIrY0AkqS566E58rdXXErYVsGAsg75L+LXErPl6qO9uopxhJ83Jd9fb/MvKntcnDHTOnZ3MKi2lypFMPEM2c=|Chương 284: Độc Thánh Tông;DvO8Ao201IUNX7plFgZjv3NWsRU1ZFOzgzoe5oKLnu6AXU0aBjntR0uIQL2j6CClS4aYeOxbGoZTIL3KwIHvymjAFRpS02lOgdGVuA87fBhBgu5LQQtKisYAq6pPpwL4WsalRP20Nxlq8vPNkGyRiS6c+GUhZ8aZ0RAi7LGglhc=|Chương 285: Thái Âm Ma Âm;Onpw7tuYkS8dtuW0U8F9p5ZzbBxZ7H6UvZhe5FtlkDFModl5LSUqFwnedThUEW6bPNck2+3y5LhLwpfcO1v14BNYprSldvqkvPW8es7J8LhTvZhWcvHor4vbNda0tAjelX2TL1JptAIHURxKOlVIuTtrAO9pjl2cD8AaQJaxX4M=|Chương 286: Triệu hoán Cự nhân Khôi Lỗi;wzN/Ntmg1QiNyD2yEOpwjiJ4dTcjKfcYI4o7d0Fl96lZ8S8YxhjaQ2Nzu/t+9ctZzFZ2z3X8nEPxWrdhCfEZIBv5jt5CRGibRu7yj6MA/gVJYseI5RjEcKK3Lz6ubGIZhcHd9gpU+2Syzm1Bys3VnsBPG15zPnAlqaoDwFMFE30=|Chương 287: Tu Di Thần Công tái hiện Thiên Địa;igtChbuJ1G+8jNOQFkpYWUqnMzR8jFf2SFNB1ABS29i1CISJwPqxLYiudhu80i4EqwA7NMiDFWLUDNdSwMgkpmAnnWcixqExQ9JZELbENqFg4ahWwCLBiUexUQTtELNTA07ORdG0MN21yWHeZkRp39Ao5EKHk0Qg73a0rJUMcp0=|Chương 288: Đuổi tới Chúng Thần Chi Thành;dUf7690Gy3G//8PDgI9HaJekyfyG76x8nsdsNISNi3lYIiNbWhravxtDgE6yXTMN+rH8XkpIUAsWtgoHwT7Mw0uMVilpFalcm48ALisVhltCpausVoQAKGWMd04OFAdsJwEbLf9LOBohmlmx0zimWTfi2juUTbhaeYHsHCrgOjI=|Chương 289: Viễn Cổ Lực Vương;JL9+/kQKkQXTR3um0XGm+nyNg/Exld3jTEh9Rb90i7QOeNkfXt6BqHqgr3qG+Y9f6mSBM9dFaWlL4F7HBPIqPaD5my13VeUqB6ok4VUfPAmYFWuQxYx48f6Y/Z8z5uilaMutTrS92YCD3avJuhypnl9Bzz82RwUEX484cofl8q0=|Chương 290: Gặp lại Diêu Phi;taOHIgsJckMDlYKLGRSiqEaSYRjsyE2v2wMkS1bfGHWdMChG8YOQE/SAyjJU9ILbMbWFQU9cTdAhOI/tY0bcuG4rcITJO7rWWRAujmCx9JF5kaXvEkS4YqD8+LAp1mjAVz+UE5TLwJggqUiglRtxC1LCj89uB7nHnDThzTOzjdo=|Chương 291: Sinh Hồn Thảo;RK2KnDX9aNcD5ysQRCOt+DZbthEQ/XNWvzIe5aUMjS4XweIvy3ROYxwn2leaqsVdJk5Y7UJ97Vcx9L1wgSDWdUkFbICc6/mLyqEW7Dx0GqqKnBElx8F2eZYumP5/UkpcIJXr6qMVLE+g4iA1bVniwVHhOGocPUGYOvkTj2IjD/E=|Chương 292: Thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi;hJgYn7U/BksNBrzcnllVarSaT750rkar5RiBIuNrytJTvrEg8yxUgvjrOBCzA0ueD6apqoY9anobuIzCp1oRKujYkiVgCLA1gf9+ttVQr9LiPVFNjJA1FVNGdkrPZWryGd5/Lj1JkUoot9/U+HTRGXrgB38hcJ/ESBhUzW0ShQ8=|Chương 293: Nguyên lai là như thế một sự việc;Is6B1yNU1pnfuAof6vlfJmZa6zIg6AsM49s4SjAM8aqLD0452vmCgRYX1cqPHLDcsBm+KGub+qZc0uLxWHSfS3PjzZ5RW1xQJ5Furgp2Xwz59AVlhxOIgcdBxzzdktx5ilhni+Vjg1WhiVfwZmP/plF+CI7imRPBjJkiigV8WlE=|Chương 294: Lại dò xét Đoạn Hổ sơn;jLzOv3fcsZude3wcg8dhRRq2PuZFbdQw9pTX/CNOHQuTQXwAq95VTNonlF1WQw3J2FNUe6ZYe15dOoXgphytfpCx5OzkeTBuuxm/x2Rdxd2N0L6nDy/K0zQKTN9z8ietvP/bT/RewB3aWQK6klsVJM/3WVY17+xt5Conci2AKRc=|Chương 295: Thung lũng hầm đáy cốc;XePFiWWEB6qXIVZSEY/dBsl9NCv9a/9HXQPtvecggA+xzDMd1orykpUq3hoWTzp1JNvjbrf3PL8oMaOG1YoualDaLUrzA+R3ZccYm2DamQeGAbxULODWS0C2493/hbDfM05jK9gEhgv5uWKU2vQZaYWxgDLiNshpQq2StrhduSE=|Chương 296: Tiên Thiên Chi Ngư;q2p/5IyVX/xsCOLPXb/QQAN2b/N7nGVTFhLnv5hb2URHWqcpiN5jEMfNft5534uUqcsIBsCK8iwcvOVUgv4Gu7lhuowqHNJLhnQhLUa8Rc/SOE81ZT0PEONYNmznbk7UH00EayPGuhE0EEJ5lJlgZtmwBgQrMJ5jXpoV/emFHmQ=|Chương 297: Thần Giới Chi Thụ;KdzXhhwa5z1efAJpgegeKKVJs95lyXwsD9VWX0GuRKpc2Vn79zr62CTyVmbDvKI1KO7oBPu88FRa2JRoSdJB2ufYv0cAMFnDjNEMbfuJ7Tx320VLHa1JQjZRzVVH4J2LOD4Y8c14e3gI1n9Flq1e6jj5Q9vSMjlNWQtX5qUbooI=|Chương 298: Luyện hóa Tiên Thiên Chi Ngư;z7vqNoQiWdwTwd8yuN3f/ogpry8y11XI1TqWGwTtMcYjs49cafWtCgqDTEvrDCSCrzrqtMs6hU5QDyXSaNJXEajEXQibdQDHcopofmh7UgeTOBKSARG8QLDmmNSoD6EVYvsQ2cCKjA9iDtaSbUmgGEVYepLs/zjNyGJe2n8zA4M=|Chương 299: Hàn tuyền dưới đáy;gtzlA9fUT1wBXR/Mi0pzhjZipM35VYjKVhd4jzSTsUENLzN8TRuGogmni+OOXHkVD0ZANcHCN+K6X68REhbZkzDW5S1qv+V/I74mceZ3r4gBEqdDgvf3bCDrhTyb5WSlKT+U8AcTmG6iZRnHrqLOyQY2+EEZ/4Juuj75KPCul8o=|Chương 300: Tuyệt phẩm Linh Đan;EEa3P5Ef6dRZ+7fZ8FnrsJvwfi6TMKo4x/kgSEHlr/4Z1kM7KWZbvnK9Dq+K/Z2qRZlR2VGnL7pKK0QhAREBpE1cWT6awXxaxaHg/hsLJtkcAG6mjt8OUXLs6iFQ9ubEBD8hfqeTde96m3/H1PnMApMzqX8ifrpv/2vNB1OI0gU=|Chương 301: Vạn Thánh kích pháp;UlKznmcBxT6N7iBZsDuPG/mqSmTD7ckNiEPEyQOWISohxl5wK9WdD0Irm+3CdL8R8iqsQ9OYztTzxeisYIBQvGAzhnYexrRdxDZesqEXk9XL25a7hFDmHK8MzYi3G7tn8R5rqUn6AFC6PCwUyIfEdqSaC1jKiCNGz4ouSP9M9f4=|Chương 302: Ngươi nghe nói qua dị bảo?;I3Bz3cXgWS4gjQScQTI1uGkpaOkqb5Fem9PRg+B+OxThUp/M9Tmgt2Z+6dJQBhHgBmzqwCrhWJFRgFyfWiBDKE1VwqU+9wGWYP+QEAruCi9gF/nF70I6mg/gKt1pK1nKTmKivVdBEhSut48nfazC/55ahb+vCYUE8jupUiIe2eo=|Chương 303: Biết một chút về Bán Thánh thực lực;9ysa5vx055zFwaRq+DDAxBqBAGTZLL94EL/LOxVv0YyQCciV6lS47PhvHeHx8u7ZQBKEnNNbzp5Agmd82Uolmd5bdnPmxuqdh6XEThpTePklBJv5guRJfcN8F4SKpZydYduEMKk1HVDRWnX34Cb2bFa15D7lCFwT4YQA8ci1aLU=|Chương 304: Chạy về Chúng Thần Chi Thành;p2yldfdoi5T5iQlXc2E2bUQ5jAFuMNzZSCtMHPpcnukr5yN2wAGt4VD/0k+xLfktPUPjRYnQDnPkPvgnzeAx0p+bsD58/CVQ2vZLflpscK3r9koQ+0okJp65d3+MDD3+FV/GvXP4O749Db5LA6AOF3d7DO7Oab5Z74ILB8R+qr4=|Chương 305: Ta tại sao phải trốn?;wsSrBKd+MzhoZiTkZDu1MQjO/nMPkAvxYFyG9n/vAgNP7ylFYX0+rx+eUpKpzYgujwOnXEnFyyu5v96DSRv0worvsJJRvmf5VF4Lh9VKQB6DGhgEvYYm3xxQI5eAVavft4yJYHubnCPBkq9NKW2j7ZitlwewFakOI7cm4zse3H8=|Chương 306: Chiến Thánh Vực;n28jXpkI1Gm1jvv28DDmPhWYqDi9Je1wSx04R1XOzxw4Hy/uiL7Ae9K2GxXvIb8KcDLFJjIg9wvMQ/utzTNe2hmq6vg4J7wnCOVfZVSAB6/UaJTz2Grk4sdasZBvi9X9wDW0uf+aFx7kHBA9D2npW3v2SUm7QLNFw2vmigiQ9G0=|Chương 307: Quỷ thành xuất thế;q1iugefqXiBELz4S3k3iBu68oXoF+1icwAjJROfzZ9n/hmQcRgmXpg7CRMpsEQOJd6UMiJIOQMzvNrAPnRxJ1KID1XPgsqfT0m5HrhwfKkNafgGUYSm19Nqn923jXJl96G04lR0c1rJ+52OK6dbMX3dO3KKGRkbOgX39QLy2z90=|Chương 308: Trứng Thổ Long;soflsz31YGDo7E4EHWZVQqXMOvlDmFWXShyu6Cu6lLqPwCNpmwXb83URffV3REQVGhKHL2SO9ZwfnpQSH2uwJm+G48bKUHbonTb+8lY3E/WW4POh3iDkorbOCbGtQme5UzuKZviDGsC7IW3KgGdvM+I/UtHytjSWMeW4NjPZiC4=|Chương 309: Luyện hóa trứng Thổ Long;//zCFapdvVBZrk9Op5MN93VfSYQfrSMmoibEmeVbCk58YAGx46mXb1L5d5svfJOgRfBfY1+ZenObnIyQcJd4jrh+tz413K+0bk+P4sTicAlbxOB8JAjZ4OH1Z9087hCo8/a6HxabmBPPQIRllnOFXemry2VUbGEjnudG6RREGlY=|Chương 310: Tiến vào Quỷ thành;bzdYC0j8lcCCwx11JnBxZu08kI1BlS4H4MKWrY1Bm6WLyQ6djOxGNwXWNVexNd14UaZJU5VPxT3iA9OW9qovAP9qqxrB6nNX1ChIqXovxLpTSDwE8LYnUTS1LjPt7CROHMx+OVcvch5OWhQ5GLOk9JDtcmpynun6x72yikE5MO4=|Chương 311: Quỷ Vương cung;oHQI2C0HxhuZ4n3/BnTbINDus1as2jkxRmcgSfOvsxf77mvUtprK1oQSF9R79mNKy6Bvc1ppyCxcYfuM7HK7dChjgqkVkYNVsftF11uQ50NaARQi0RdcoR+UJyr1cpEnlSbZLXa5jfG8m+VkeLFKNLyUTNCj5fOSqt8Xn2+OLaQ=|Chương 312: Ta nếu nhúng tay thì như thế nào;PIPq2TA7uTCcXGEhTV06UeRJdxjz9vK99Yq7Uqf9VNMkr9AIcnvia1KwRnkhHvYAijRnUiSNgQ2Edql+JJCfUlQW3PwIfAyGHRLLE3MTQ+LNxuPhG6a/uTuuY50Q9Jac8na3stKaEtSd1jSajVtX3ydXeU4nuGTKf0HTQEo/ArU=|Chương 313: Quỷ Vương Công;5tcimZaQ6DYVnkVPSOrtuCGAWEEjs2dvljT2+09rz/Mk0Aen6q7nn0/LP/W1bCMomXFfe3Lko+MErTiAn2AOTvSY1uFQsdoZ8TlsnKZq2hUuEHFuPjuYXVnKYvOrLlYzyVXnImzzjGtQHveJES/KqsEzw29hXIn77SVrmXtE3y8=|Chương 314: Thánh Vương đích sư đệ?;QmOY0gkHvnW2k1apHEfAU6/ILUnxbz2vzXtsL6aeGxPgrrJFV8LoLkyccqau7oe8zQhbeJsgjcXtYDc3/MZ02CFT6PxYterssWXTHuytaq6fYOu+I4gi+/xHT+twFY0v2Q+MsMiS503sKE+w9dWZptuhtmf/KSsbJugN1eKpN+k=|Chương 315: Hi vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng;Zjcrp/VEb3soJwuABvWonZWDh+8tOHNndnHOKafT61ThXBuh+zyxl/pJsF8ySeqkVFq9fs4ql6H49hy0JwMmcOMGpiUiHDtYOTnlYh64a3bP70l+3Ch5oQXxQuP19OhJZWtukEmJKa9+xfH+q2XQVl8h7BqiABg8McU5kHr5htk=|Chương 316: Bạch Phượng Hoàng;/rzfu8I3gHnDd2tH+nYt1hdNT8dAmIHC9B/t+yIcEddYzMWJpOgOlUsVnv9qMDD8rFizrkCV2ryaiQv0eBSYOHLHuik88mw3wph1DHYdbq12N+EojP0/KPyj827hES1LZYUp+45cMaWDKppJgVsxMGESW7HPvhlj6pidS0O1dWo=|Chương 317: Cung điện dưới mặt đất;q2OkLQNHtZonCuXb/RS2w4vYWGZjjL9z+7pCyxJyD76TEkGtkuigNcqAfUMOdUKCMMYAzqQf/2xO6b0cGI7RsZjT2MCDtrC9YWANzWMs6pZp94BSD61HsLdOayA6kpbr8HODT5f6ABPMax4REscOtt/3U4V2RWbIMZgNsqvfF9k=|Chương 318: Đạt tới Thánh Vực cự quỷ;Xi/HYObyF+NkzQ67+w/QC5C2m+Kn81i35DZtvYHGhFE3yXOIfOepn3JdsdYgNmaKMLQ8rXqE3i3zSHYMcj2yp1TEDFNYMWmN3NYm+LrReYFwnbrYmDNTdfM5TCu8OKVWlew5az+Dfua+34WqT9LU6TYafP0bThWSx7BleLrDAys=|Chương 319: Huyết khế chi pháp;7lcHZQvAkigQjtp1jTztDarGxYN/MxoIqs8F9lgktME0hh9auBVGn/X+SZcbVa+L1yv30JTmvOLdPQZ8UNMuU1vYcYH+VIEQOnznYKZwDhSOXbB9+XyHSeAUAFYIhmoHvl+5S8r1QOJECc0wA4e3+ld5Io7MPhMtPKsqmviP8Sg=|Chương 320: Quỷ Vương động phủ;pC0cYK7QX2VuQBfl8FxewIhIVo0LuL9e1YNc1h+tNL65vzjxZognspXfUcACA+WmKMAYTFCdEnxDDJYk5HGU9Qw619TEEHGLCoOwuu+mqpQKKforUa16+7LjzTZbd3bBc7mF2m5ffIPUDiuO6vrOHeviR6jcXlfR+YbD1YiUR8U=|Chương 321: Tái chiến Triệu Thần;DdHJSu47/AJ+ED/E7h2Cmf5UE7dITt2PlbWydBU1xxhL+blPNDx1NrwESvKMAHzUgf8Xzah1Mt3+g9ylc5YvMADLPi0lWQ5JpVrzzcB7sad7+jMCrBIv6+K4cIaJEuZ2M5roYgxiE6q4hb9jzaJSfsRwjyQuaPyrxsQZeMdluSg=|Chương 322: Cự quỷ Phong Dương chi uy;3txJfM4Og8+mHb/G9ok9hkdoJMDZu4LN6ybP+2JDqbQdNOiPV/OIy1Rcyd6xhxM1PbJWpA6zAmAAZ2llA0nsT6tuNV7viGhj/4AobpB2N+3dHA4Vtb5xfF5HBgtk6x+XiU3QD5rvqoIxCClgkLQwiOgWggpLEpN8+QKyAvitoto=|Chương 323: Tiến vào Quỷ Vương động phủ;esat1pIBytJhpK4DEKVId3GylNmEP0qrUXy+KovQ+e4Ik4RkL0guN+sx8wkFfNT1OonJmFTknAV8GwDMPGQuAWTO5p4poU7H1MedXwSqebQFzum9zlqKQ1gErKItohzIJNloyKCuWRV00+xsG05Ccn+qBkA4LQOfKlKQwUXGZdQ=|Chương 324: Tầng thứ ba;kWUZPpLcAZd0Tlg3RDHtx3Of70ANhTzOhoYdYBfb9dWn7gV+4UDE9q16O4hCbdchOyzZ0TAJa5hQg/E0xBiyXPIpOT/KBwEDCZsdL7VyQpS4uaVUdDiaujvdXnKe+8F87liZ+ExbIwBydR2adXCaNW5xatxxTjsE2Y+WM9MlF0E=|Chương 325: Tầng thứ tư;s8nRaNpQXwxkccTezvS2hWgUMstdcbgn0pxHzzyUH6M3uO1mIOIxBNRci6OAwMo77SDyEdj1qldmlSWlx0VdK5H8faYRmTJ9goDL1fVZTIpLbxKmFySZrecddMYmvbNXiqZwhtm5qJYxfWXmWvOPnrIcDD/SbbAzL4lgcPk/JCQ=|Chương 326: Quỷ Vương đan cùng Quỷ Vương Công;9/2vr/jyqE274pV+5U5L+mar0WuZFDsRMBn8+MiayFXdoRqgxhKol+LMkSVK1CtrQ9p0LWvk6InO7/ttL4ZRh9p8Y8zeP0gSj86JyLi+S1eYa5xRL34EPLfDagOjTVjQbsy+Q1eqoUuKYPV3XNB3nYhTCK/lwmqw9IYzvaTBzbU=|Chương 327: Hồi Đoạn Nhận đế quốc;qGdcV/zV76jtvVHTpjjT/qZC6lfrZx+XNOviK0TDgAB6MzITc8VdbHWf7pu78qDln/xdixSk46X2zyTP0+xYh5b526pYYdPWjgmxuQ7Q1PcB0dD8iZUk3dbu6REDbc4gxqaHAwP2RIYmxyszc+7oSV6EDzkg+SqRzuqs35wkib8=|Chương 328: Hồi Lạc Thông Vương thành;sBgdpXkhxmY8KbPV8CRDeH9+5NBQom96VPzIsF1eNATWBWZ/a/p5LpdvOVbRhwCM/5VTI3AfcJQOHa0zqTqgnMt/LeBgILSfKMKd70nmyqGB7etmGPgoPIHFTdfJBAx0bxLL/yxalYjwfJas9hygUTIBTRr4BhxcsgO5XjU8+yA=|Chương 329: Cứu không ra?;Mi0kaPIrT0qDM8XLedxetIzZiKT+69fJVlsglUqczLoIGF7yhznUglIOhOiRk+vbmRN8LR82Ujw7eHlykKDtS78wXJtwUEqHPKlnFIz+BbM6cuDYuNYP5+JEdQogv7A0pzvAS2Yh5Se62pVPWJKoM8ntHGM+13rUMJC7wvyv2Jg=|Chương 330: Diệt Thần Quyền;LYpOE6YdMWhLUjT9QZANe/LgedAYWpZHkbrM7oWDaY8Mp96LVGeEJbB33joRH2BvVwLmMsvjwyT2KpW7rLoKPBTd1EQ4qtjZOAeCJw0rjMoyA5rgidusEQXAGapuG5Xio2ppPNytL0qsdTpTYSTT0ObAVz+QBLtZaFNmOb/qvFU=|Chương 331: Thần Điện tái hiện;16tQYShz1ylwexm7Pd7hRLVEsmOMe/bHsyodirsQsSzp+j1cQ1uqFIRI27xDOqp0QTwcI4TzhyMlf+ThWmy66bMokwF5o7KOCNJ+H/WpNY+NhK8mZ04gNO4Y/FwTMsoDFcByVRJ1P7Wl3J1YIhXOQr268Mnh1+APBBa0QCTdnLk=|Chương 332: Có chạy đằng trời;xjPFlG8U11AWax6DvI87ae+MIdzUcMfMYz0PS5LI9oWwEammFaGDKCAB2oSsyldkB5YjDVJzANN6o0x8Y1nax4d0DUA/UAkm5f4rQrLxbOXLCxxU7hGPqahEeDjaA66TFBDzdbSNkHPwOtivkyHg616fbNpQI6nZ/WxCNzpizO0=|Chương 333: Có thể cùng ta chống lại?;PKqPJDAWfuhtFCBhKUcTPzX++3YTcVwdnDKmr0SDV6gPuMKgxhjGcFNVGlqWVtl65Iq0HbUjo8bcSzD8sAZVEuUrNxOXyX4l0VIqXVoLNLOrwMObitXipHXCkW0bRHMPbTuXrOzPEFC8jKfuBcNAnbxaAhdR3Feuc6apmV+wx7Y=|Chương 334: Tên biến thái này!;mKU8chpZmFPsXh0qQyCgHxv1wsEM83Wrn7rm+FTPp2W6E8XOLolm4b0s4m1sicEvIctFtA5H8V3E0zewhkAzmpaxhrojTNM8g4HLZL1jfGUZVszky6/MWc1Ye8doaoPH61zwXif1u5ToEcfkikZFQWptPwqPOsQ47bNW/IlETW0=|Chương 335: Thần Điện thánh nữ;Jpj79YETgyl/QMjejGPMQuFP1T5jDEP0nYahaBiUB1NCylPxTlCuZaCY4MDJGodE5yYu5u53wJhqCwwc8oYm7fJsuMuTT9ozLmT0ikRFJa4fdNyVH77p9w7t/y7fe7h7UdOzzbt6KxdkD0CyjlyrMdNYV8VXw+FWTBwXSKtDpso=|Chương 336: Hoàng tiền bối;UR+oeDnpUGhVLpmI7Kc3shEl4ZjXoV2M8At2yn3uEYqkAiX3HM16VPGzG3OzMtPON6Y0j711QQkPmzq5nKNDXRReC6/lPixyKMEZPm7YIKaQluZ5/ONJW5mwWCMIyQgA6T+nH2B6PTYaju6zuZ876eG9ncnE1lBBU7iRCwz71+w=|Chương 337: Trở lại Đoạn Nhận Hoàng Thành;X77gRxAcjSl04JZ07bL1qNrNBLvY49ZBupL2ZHShWWy4+hZlgkJTaGEBJYnONpV+ffqcTLPYcItyRmFzcn3nIogmnZVRIsWznBVKN1d+tG3BJSQXQiDYgV/l739sQG10i2t8SuRiZSq/gHJIYzAvt6e8dj9hL5HY2CeOObxhDhk=|Chương 338: Bắt đầu luyện hóa Quỷ Vương giới;eYRyW7nsLRc27PUZIAs0dzPRXssRJ2Lo576IQZnBLmzfrUDNEgHAmLceDq9rxnto2jiU9nQ1jevCJN3vDzqp+XE12R47KQfBj3xZyDbcKRSk2cFdnvgF+Q6bHGNg8vMy6CtQTyJAGTEdT9CZLR5LwSxKclf2fXGehxAot2L2tSs=|Chương 339: Dùng Quỷ Vương Đan;tPR8OIbAqtd9fsCRlyq5gEEWcWw3gmZFRPF5oIEuUjyqBPCYpiychI2OYfmdMY4fWo8QxZmwzILBunC6wqfesDkNEQ+m+K0VrPLvmC9enYx80MUGqqf9VvSHXerbR7oCCntfN4v70jmuSVFDp/QaKK9+gt7T4T5hc4zQZ8KOaqk=|Chương 340: Luyện hóa Ma Ha Quỷ Kỳ;TgMW4iyN+UE9uhUSFyeDsOQ3YnLMuXzW7+7VlD30Ir083XCXmRGenP4i5hNb4ZUXBhBpPz2ioYyM8FHb0j7q43tNmUevauOMGCa3Oj8OhwMrUIh5rc5tnPoqZQkJ9I61QEEl0ycZsNqc5U5HfbE8bDKaDEiQLoV2paRWw8ighJE=|Chương 341: Dạy một chút bọn họ làm như thế nào người?;3FCb5jM+6z04Lr1xtE/N9njKNqZZeS0mpDvQh7VnQAm9w3PRBU37qR4xlMAym63KndJX7/qy8lc8OqUfn0DXm78EMmwAITBlxOkLN8bht9fPbSrfWrXU9G00ADN9SjMNQbK1w66s+Ybht5NmV/zQ7K5ExE9JCY3VyUgFiee4oTI=|Chương 342: Tự đoạn hai chân;9LOi3YeLtAon+lXzG3bGhGlcwpJKuUmteprsbOiESpVsUXUlbB3sYgyrTLuG7onNZ9bcfx0fjZ5HeLXBXfEGSSKMPORqZxcB5ZaV0wh1CWppk1WiFhtNtWgHvCQUc+8jP/43kj/z4j5/dgAg/Js3qK5cvguZAukvbfFiWI28ab0=|Chương 343: Ta tùy thời xin đợi;27NEq4OYhLCNQtv/K87Qd2PmY8YvhkDO314PTM5ZsiBitRg6onTlzDVzDuKEtfLtd0cKW7K2aZdMUjMaHEYsUsQ/hORTf6BXPutd0tKRRMmKhvDuGgN8Q2otHVp1S0Mf0D4WWLRwwljxGi5hORQ1JdAqxu1/5TyR6bAFA5uwt+E=|Chương 344: Thần Đao Môn;+xPOQQwui9JKXxoETDfEUSylQz54G7abuH39SBNNpXOsn1JbrieJ4sMgeIySjW+IBsMBl7C0eCalb/8aGms2IXWII0ANeyGrRplk5bGSROs06Dx3eW4o/iBgShFUNV00ndEDvNbS5pEH8nyZDQllThA5/oVPGfxnYaIqSd3iuDc=|Chương 345: Khởi Nguyên Sâm Lâm;p6cZA5S77ZPnpiSmJhICt6iK4WYG+NyD84h+LI2aHrgKgTLLNZMYpPRiMXJxkGQTnY8C8ILk6Q/sXIkqykdoudXb+RaJObBUybZOcS/5IkFymdMqP+/9wwGax2CQQOsPDGsLEcszsDGHGxr7cu1irp12k23hbDO2oVBje6SCo1E=|Chương 346: Nỗ lực Thánh Vực;lC2cr0V93KuIyhQuZ6JslyEXhiYJEAWLYron7C2LrKvbr2MbY9f5iCNFCOEPG2nP9sfG9jXN+uhttrxwaFhDniZrXvQ+BE949rPPtO5efmZ9zfaN4SJHDQ+IOV9e5ToCkAoMU6MkPA9aQjkoAgy/bLmlshPef36mzc11U16Hubc=|Chương 347: Ngươi đột phá Bán Thánh?;DMy4ahZjv+oBg534lNhkjfan/7MYs2P2d86eygrH10sSF5Ek4u+1Cj0HubVkNkPKdNR+UABTVHxsh0zEmg326RVzGRR6LqZiLyuowkBgGXKbQAAGZ83W1Mm1rQspl8aStnY0Gw+JU6vMbHq+jrgCo+pKoXGn6xs/u9zc60ZQjJ8=|Chương 348: Thú Thần Chi Trượng;29n71OtpIW/ym3hVb7feTS3BlEmahQNnortObSME9+XG1Qql8uxzJUPycwuhvjssTdjFmtkH1oMpl5HHBqN2yiuAsKdFNGYIWZFNGCsx67LI6mV99/hmG+0rd7YfewIFzyI3CBqJY0UOsyYhVHbQq2Cj4eN7ssMQMk0F6WeRCiA=|Chương 349: Thượng Cổ Long Tộc di tích;0tqfL4aHFx2jWEB235VALQ5N+xjfZA4qOfvXKdeykz0Q8MvSYkxrKEHGfyQqVmnOdhtMtbygGeEuAvVvbAOXcMRUYWSFFp3M6UnfsaCTgLQthK2mHMWb+KBqYI7mxgdp+6wGdx6SdD5sKQVqis3ivcaGAKUIC/naKXiy0OKahY8=|Chương 350: Ta toàn mua;gc+tepaAHeIcOYxBTP6pIILSCavoIfeAOaNP79FlYHallXDBpyHU1Wqt0pJH5zdijpqHBOSRd12OKn952yma7AFH9k1Mh3a/xhhQyK9VK3MjSXe0dXC2oKnTkZfBE9wWrLFLTWVvaMe5/A0OPME+QPYVr5/06E2dG8Nv83XUzyc=|Chương 351: Cam đoan khen không dứt miệng;ZCr/oQ3CBvSTtGQT/AhBgsRCiWWxX3TybPtCKdjWDocnz4yaBQEk/IJcQJOO8riVTOkAhYG6vfHjMT/99UrgzaOEXrJFXxG+oTJ/CZoLb/QCTiDrF5JkONYXst4ONjScbfdwd/ue8QBSfMdf2oavToCtOVp9lm0ANsdeCimfkYs=|Chương 352: Hoàng Tiểu Long!;mutd02Xib/gCRyK8hMWSY0v0iO3bkDWn8tHTxhfe2UIWpwQgxts2RfhDQncagfurbYwa6HXAj9fw6X5j2dDFh6hipkp9vU/KZp4XPrxIYVFCZIeBMIxgXS0njGWqd1vI2H/7QV3/wyXt+SlVB7uMyRc5YQTHLkfiW9BcXca1l88=|Chương 353: Đưa bọn họ toàn bộ lưu hạ;8G519YU5KyaBiddyYyWc8eLg6tJMjTqaQOy8H3GS1m6Jg1BPFpkGeA/1DTLome8VEciIVA2wR9WY0E6vaBmOZwjlIqZw0Wnc8CLcbS4Qt11mlbp+XknyrHIUf9GotIegKAyqbaPznlnIdEh5uTeSop7jK0qXgBhG/JdR5sb9uj8=|Chương 354: Dị bảo tái hiện thiên địa;iwf/h0mFPIjmOoQXlOaH4LvJ3/Zn2lCBSwJYoGXUCqzUKmdzgvXgA5V7s11fiXwikhdpFSJy2I1UNbQVpQGJ/NQWB+QjUU7YYKf7MfjU6Dcgc1N4NhGeMwlOULV7VzJ0wVHMdczi4YMiAZWoHr2X+kyzYlbzv6deA29MEOkemvI=|Chương 355: Độc Thi Giáp Trùng;74PANsDEtvBQI1q9GCE9/cl8lZ+ES+4Yy+ayxxck1Hhfd/fOmD9AYiYGyvlZKXtvQVCeV4WaK+lcRqnNtUWnGa5ln0jBt9JWe1mItSNvHQp+TckEsjkymrAiBTH29Lztmq2vTIjD7VU61p2LHOJPPv9h9w3W5yMS/gd7A41Yc/g=|Chương 356: Thu phục Độc Thi Giáp Trùng;2J7VnbUCj0oQHqUag04kyRaGLbn7GM+Jo+Tld7UBQZAyFaBqANgHKgVFrNNNEAtj/g/S00UsWkBEESfGe6opb6xDkBvf5xKKpZCySab7WvGK/eSignByNBmFlDBcAoaO4OpJEwVlOnSV/j+BogB8BFENGIrZdP2U3YK+O/UUnzg=|Chương 357: Phát hiện Thượng Cổ Long Tộc di tích;tgdv9LbxXRnvODlEKKqQICr0x/4riRTKt9MP+cRbWvSJRTjG53ziM6i+lsna2DY7ZDTIhno6SxGyuDg77nWFtGTtogzDxcE3d5fJEaL9YWTmi33o7PPsxRrZsxnUP+IPWia8M71G3bEQTspYcam+wzsfNiOlYVXhuGXexBmaSg4=|Chương 358: Long huyết tinh;rhQN0fb52zKDctgEvU8x3uq5BQfmr8J+cXIVGGMxyxqwvyjJ7EFMSFs8cIf6F1VFFAJjGIvrQ62u3QyJAhcRlTKJuRuqEheCOYnGIRhUvKtVTR4f9qO56CvY3G1M0L4xh8hUjQus7IGnItKxh13SjuoRffDvf93sLWw6DqsG6Hs=|Chương 359: Long vương cung;3hUgtLrGFyNdIR8R02mOq9wuOHX4mOpE8RU8GkEJHqXOoWV5QcVbmPNjxapcLfquDjjqABmipU88/pR9+fqbXQdfg7PBPYvED38pr/lD7WEp78GgPlxNQe95STeW8C13iLkH5j8XsCZwqwVRe71AypBbxqeI80HL4ZlVRH7WMiM=|Chương 360: Đại Long Đao;rlsauIb4AAIKlWVGOwVlbxINbtxTd5RFCfMZpXvDVTrVtzU6/LZvwdZpMxXFDNpa7qE7JRnvebxqXyQMM11v85UDdtT84RHUiQj1xv0gf0pyfziw/FefS5psgYOcAGiOP527WmtGiuaxoLdblJdPRoCJAhOwLGXYAQuCTPbGR98=|Chương 361: Long mộ;YqjSA/GnfpqlOWTBp9EizKjf60c5BjuGqQoUeuxkQ99GTO9/s+5O11WfZmzJWNwYK2ogHYXUvi65HKauBmLqoDohsJx24BrUrd5dwDMMCt/Il7sW7fyiWZTd+1pIZnBeFkaxtL/IBAxuDORzMCuKvhR7vCzIcSeAucgehl/eOD4=|Chương 362: Tiến nhập Long mộ;Am8hAkGgxYJgnkq8nwOK6EGZiKrhsHmk20sMYsN6GUB5w2Spsht99wpGkzdesYDoNEwq0I6YtaRulcmcBiGoX5C1G9Mu/PSUj43vTNg2k3Jv1u8zsk5oxtlrXcVanVtew6Jeh4md8Qcq1pgjavaNXsPDfiYw0DXWUZWa3gH0b1E=|Chương 363: Long châu;qLqAK9Ulxe/Zgim89YMRQU4IMO+NL4NoSn7TWwhchsLiuM3+1DADG4BY7gku6KdXk4LMkf5lpQw28NsXH1vhEK2jdJXUrKqovCnnpY9fiqZPsbm+Rlm4+G7hf0GRZT/V+Bpyk5GthvNUErTVjBSQd4Yh8/Rmgh7QOdo5P3BJRgM=|Chương 364: Chúng phương cướp giật;Cyn4PSimI67yf5z2d4k5qgiKv4BAy0PuDGTtRTvO1A4JS+zKuaTDxfbtcw1RX95dNmvZUS6kb17dnkcvbBdJNuH5toTajOK5h17DY3zr1asr78xmL8diuDLkOg+SGxMQ+PONKQyeVTF/epXSNVa2THAAvjJe9GhMRinAmiLmqDc=|Chương 365: Luyện hóa Long châu;lGIq8zQ5RRAHVha+nOoLU8tzI1X+P66kRYZvOOZeukOROEGVQLkmtcid9NG6rOmY4TErvayKRQKBkdZ0jGaZOQ5CfVpwBonHpOxJH3XJCuYJwU10H/ysUIgO7Mk2H7T/86W7jraHTTsVeMjcvB/5+n0FgZGhYySEoFgS99O2Ak8=|Chương 366: Ba năm sau;Mb8ysd1BwrziE51ehVQYF14Q5cXRD9BeuWlPPBNJzRDlSo9E+zBJrh/ribPnTmwreu52JstK0h/gQ1MlPrVL7VL/QqIQmsWrBfhfWJPpq8ZEhz2IzgFAkAmn4zESwrd8q72wD/eLVtxrOEUCWLI9Yji+rEHffltzY4qrBDw2L9c=|Chương 367: Tu La Lệnh ra;u/0DlCudBChlNt7Fz5MHyUKut7BCrjHrS+9snWUlT1vCjxf72w5phlerWkUQP0MubrTP+oLPBo3QO/xo89euXM+QFMDKf6tBJgSEHrB4SBAGfMQ0TomBsIxJc5+sBGTS6Xld6ghHmGZbCZpBoi5UH7cGEUUpzi9mqE4rm7ZSLpQ=|Chương 368: Thái Hoàng Giới;y9fhjG2UJYaHjpUZ0i1NF6j8XEHOVGe3ha6kKPsRHrVZdBmnTZziPQi5EV94/UF5U8UPis0x9YBcB5ow/PejoRunom97ekgy9PHM0EQre4s/kD4Az6cmUEb2DTyFE0F7miQi3TIuGHI7DaR6c4KFVsphar/L67xTZR/JNj3dQTM=|Chương 369: Thủ tiêu các ngươi dự thi tư cách!;fryqzUIBrtXrC2lJb4bUb3+2o6D1e9tD6EuH5KeQk6noCHgb6AGuJounGF65fHUeTa9Oh8Nt2TU6zC0fpQKXnB3M4LC0OrVRO4T1i1IfG9vbS0JhehPiE+epBc+EGuqP3kX16UtmlAvNPBji8+eSg0dOQvFZ9UY9sVhvauyUpvg=|Chương 370: Sẵn sàng góp sức Thần điện?;1t3KJjCarA0NMpQCxlP+ogS5eKYsnJStrOcdySFNzBXW6Eik1ah425atDfPOZUAf6BhS0fIJlvtNlPVYBEe6CWvlh2eytaEhR18TF8XwXaxuAP5YzDr1SWZnvffHQXTRFuGkL6L/yX3iY2qkgVUFkAzg2vzvQbrLUy9KMqRv5O4=|Chương 371: Độc Thi Giáp Trùng dương uy;cyX77CPWqMBNL4Bq010hfLZ4UO4o8Uyf9YMRCEqigXkBZC1K4yKiCFqv6bQaEsVquNw4swqFas+7b6v8qk/AuTYTJDsBEcJUqnciWnqKZ1CZagOhJbd8JRZwWaF+oWMiwwHjBaPg5Fz4IO0RBE0jQC/nJNAzvIJpYRbOwJM0rjU=|Chương 372: Diêu Sơn tử;Fk5Xpy1KQfG+zlL7Ns+JwIyw11q5pQpfIuehaHjBFQu8MrBthCTaVuobzvgJHN/nAMEf4zXZMSYkVw5YXjK5suNHRrvSCbBp/wrP3ylj6zg2asYMQQvPnkbZsEv4lDrmIOT0BKRBvtK3ZWdtC1Rc0YZ51eoag9vFT2QeqbsBar4=|Chương 373: Thần điện điện chủ Doanh Thiên;X6fiNtwbEwedtTGerxbc3vFoWFJGdyAinBqpOH19zAKal/7dFBj1wh6RtbeVwdtpWSWX/2PwgUA8NDM9sDhIUedjaewDanTuB5sF52LApmM1HSFUC4JuNXK596bzABeqXK6ESMoaMj77bzvi6C5Z68pD5MU8uPr2i2dvcm3cqJk=|Chương 374: Trên đường đi qua Thiên Phật Đế Quốc;YSygCaiM3WRiHyT/hGo6lHJqGyKV4+DSW90fITQ9H+/4N4bGCrY1tuXUZ6gH1PbWtuj1QsFRPzvhrBk67dN5QyqhVypK0ssbHi6WEOa08XiKOvHYzBgncea97HfkKi8fvAKIHQ0Sm2OiAijY0SXEQN6o0EiUkC6aGKeUzhs8lIM=|Chương 375: Nhuyễn đậu hủ;Ub9hgfqfhz4axmRphrT+pjpCzrE1iYgiYv6SbhZ4nmgJGrMrsTWQCifp3KI0+aVrad3iNkrUwDXYeaewtgtfqbcAeOwA6fX8DRXSPfHuC4P0ioYk4SAfgggwCd0cDAF/oQTNROILwz6BgdkJaKlBRoqlxr2+FinTryyovyT67I0=|Chương 376: Còn là nhuyễn đậu hủ?;Juz2nWTBO1mG/g5sugmn2SYERq3LSgxxNMgveLfuUBFTWMR78LFPhhKqu9NrYYjW+3xs1C2PPoDXK882TcUP2KVTnZLPS/TeQh1FPC5rHDl842CuYg8yuGBtPkfSkDYmyLcBNHGWqEEImeKfl0KGlS35S465keuowrl6BKaHQWs=|Chương 377: Thiên Phật miếu;ahppx7CWOG2RQQOTFa8dq+DZeLTLqz20N1DqpC9DqXnuCb0bmVN9p1PRskNTKG+yomynlB/20Nudnjrl4CeAYDdKkypSkAkdy/JsqCqqNtmPZ0ACF86S+K9d2onqbWusyw0h79WMNiC1HV4a2pABhrRuVCKvhtZvPc5Wwt2PXFI=|Chương 378: Nên là đi Thiên Phật miếu;tNPAMCIlsszaLGP5CtGJv/Np7LfiD4SuHpkFA/y2TfjhWu+NeW38utsHJsxucnDqPvwtdjwx6VWLl7u8RNuRi/i7xNt5EC0dBNNkvH/HGoBNtwtAVllZqxi9Jd9xPADcn9ZhuLp+x5PTEFx1Z4EAmACw2vQKRj0dNFFj4ksoTLE=|Chương 379: Đồ có bề ngoài;TXo6h/H8BZ0t1R2zcVSayDYXU/2D/3R12nQRXwLMjVBaLjeftwCwJ36Ckhnw71HQvufgAJgjBT/ngLt24K37C8SNWNmoXKl30qFkhKXk79duxXOliXWk5zdWxEQV8PMHyU5yK5z22HJX6M22aiCnkPBiHKHLgjxJrRE5hif9nyM=|Chương 380: Ta biết hắn là ai;Xdcxwtn8KLcKRDmDo7vfep5fJR/hX0BNenh4U/EMmr4ajtIH74ZHPxb7bndYWCDaDnW6/qcX8Ns2XRhO1hApA79sSBVHcK01HVk1uT6F8Fw1b0BhCviUnV1TtzLJQO/4s910tlxHwNnGEiK5ZOzgdnNRAHD3LB6wNedSA94pmAw=|Chương 381: Hắn chính là Thần Long công tử;0i1nkDJiy2hKaNO1KAt11+IbQ3QWlno32kmDgsmbNm0ipITT7PZZi0EsoC2K3Z2ZZTAB60MX2qXi0nRZcXGUf5iClMzWOeoJbJ6xi1xZ9BQOPVmTFCE4nOI9F513L6L0OSyFHfee+Xid0TtEj/IX9FOCqErJ2xFmXJlerYtqw5s=|Chương 382: Sư đệ!;zWWTU4E5XtrmOKT68Il54DgS35l8vy/xukci5wOe/IK+rbIyXgamZ9+Urzsl26pZczhGJuZ6FKwoAkjillkvcMOfXHo2FC3W67pl4OUIogcKAMmLBdSX5DEG7HBYjMSlLXjqbFvBGvPRKRvZnVxLXA/gh/TiJFT7B9KGTwEQxMc=|Chương 383: Thần điện thế lực;Qt+Uvxlh5+mf7BgLxN8oZGGC2w74h03N2Htmr+vKSaET8i3j1I+Bm5KspFXlmaL+hT8vMxXxDkvKjgTS+FWDyGXU/hAat2txnTzyaZr81msBWruz/R/5/USycwHypz4HYwIYadGRPzTpEYmlZxC6BSNLG2lNVolH1Ig1a8UIqiQ=|Chương 384: Long Thần thập nhị thức;zaf7J3Ks9rboGbucHnEX0Zikmf2E73IdA+KebTw90f2iWyYUJU22YMDo9ei31+r2mRdFGIyNgdpRShNrAjj29xQV8CipTX54w7RdOK56QuhPyTpDatZIp0Vq7fRWY+tidTbYMdKxkBaFZY0i5sInA3j96rUjLn71QQcaOeSQSz0=|Chương 385: Tiểu hài tử;YyZk8c2JmxcxVHlYbHUEbW1nOKVsZBZwO0SBsT+OIgK7JN71BSIhDkcgBzg7sCpUpVgBVW+REubnFph9Y+DgTCF51gNx0eszjzuhc8cGVE5y7jieE9x+nv9kjJu9xU1VqtkDVQgZ3Ql0/guzTelPhXs1tfY6Xi1CloplBS4CM0o=|Chương 386: Diệt khẩu;67KZpGIusT0kskipPcuAyvAbFUhWoPNSzh4WEj+5i1yw16iPtgTiB/TMK4yQyKXu/wmyl8lB8ALzl4V1Q3a08F2zSWZ+SuVAauiNsoyvvHkeb1/thfkpk4t1IN9ms6iPfZbJTWvlrVE+GmnYCIahjajddaz6RvvB1ecY9Shwef4=|Chương 387: Huyết Hà Chiến Xa;PTrr/RYeJmSP2R4Yk8awU5lrMPw0xnmaIxWtGVmsmLNYMjOl/LFLQfpO/YUaT3Y30OhR7quBGIpqeptOU6ezU24O7IMXqRNeHD6/2IaS8xgSnTeh7D7CY4WUN10qPwVp5r2LkRtzgyrX25419xNc1b5TcGCD92TPHr+igqEf1II=|Chương 388: Độc Thi Giáp Trùng tiến hóa;W2NFtQvcclFwtAaqr/bC1sNh0BsVGpuSdxEluvO+mITMnG2tHAmb4GYxYUSt4EME15qUhjbKpEtdnt0gv32F/iokaHSFvrAaC0e+rhRgvxwWrdbNcuTC8SkupNV6zNkJDokpQOCxTAyqxD9eaTzyIVgeOXQwox5d1j5Utae3xs4=|Chương 389: Càn Khôn Thần Giáo;ZBWrN/LcVoy739O7PoiiyV9ZSlVqYO0FHBJkVex8SnFy9avC2mDiXcf+INm/fR/XwupO2jMuIVim+bkY4U1nr92645VEcK8Uq0jG6JLrPy9jiHum+K2D6t8ZAO+UyPHdkfLt8gWGgttLFtnT0yNVjrFr8SoLW+8EvSlXHweCbgw=|Chương 390: Tu La kiếm pháp đệ bát chiêu;2vIGYUAA3y0folbivwNbUFgZBS5MCz5xG8XgTr6vffw7AsnGuB4AQUmsCvCrQguuq4ysL7GcVFDYZCyJmfD8ZKuaGyLX32wkicSL3yDgLwcFjTeKcbaFzMkD/xmhMJymv8yP7dgGQmYphERq+jzGYSksLe3dRjGP/1DotuZJLtE=|Chương 391: Đi tới Tinh Vân đại lục;XocSwXqIOhF2lsdUEIXrzkfDo1/4ZlLuOTF9E99uqlqnLV/2/e1xO6k4mXIp61dSZMS8hOnkff5X+YAl/qwuyY1EH4fVS9DyTl8Cj674HHtOUNjw2ZOKB0OL4r/My6/mlWfZlpeBEGESaWIrHc3VGByycJN6MGB0be7Z8Vt8EN4=|Chương 392: Áo vật cửa hàng;1/9KEi1MNgUEPcEKi7nPv6rG1+1IvJT7P+19/OtGvt3u32EA9k/DcM7YhOHuYYHvq+gUkCVWETTfgxM4ln5qaFNCcQojGaQ8dBPDWPoKToQLhiQypDkWrfFJbADA33FCSb2PfescnXSZSCC3YHfqiABbsNsS3DQcAVnIwe2XPrI=|Chương 393: Năm tuyệt đối không sai được;OoxiOfJVE1kQu1Jd+j2BjTP1GwY6+vJNiBq0SYsChmG50H9wFrAaygJRNtGCr6iMqRZszIjp56OdIf1MVw/tMO2hvIe1My/bqGVu1xk2wQfJgJX2FBlAGLjAWSJolvXvqzHqRabujWJZ6cz+p+K+bx2dhhSgJCmt5JNHhpCdlq8=|Chương 394: Là nhất công đạo;fCXuamchHgmUNxHkxH059o0x6f5BxzvPwLZhsUTZrdfYMFRU5JKDELeLHxT/T+jN86CAb+SZu2p4GSzoOSa11Pt7UVUHvRdVPYiG7fv8lHHAS2+MHTSkjesRR60oWDAe+4xaQjoxwZ6wG/pUqGFidU6DUkRbjwKL1wblYSkfHDk=|Chương 395: Thế nào như thế không nhịn được đánh;2a+HzSOL2kT7I9ANMp0TEZ3fz8Rn+TQAJmbx4Lj4vYgIc95ypvFkAakIptNI302gUdtMhsGUG3Iox+7vl13bueqhJnznl83WgV05LtxN3CNm1hxfBmEguycHn4zRbWTUaUzvLZ4QsN5VuojR2BVocMgHZ5YlEqiw+Yo0hdNJtjA=|Chương 396: Đại sự kiện;AcQI8lJggL//DGzpGv9TgPcNWjyi57yYWdYGJsZgVn2i8okwSLLhRk2XVa7bQO2YrQWCtEDu/4Z6uwdjF7W/9YVczRfQso5Y27IJLJC+NZCXcXjYIPfXvlAajLDwPyWQ+yiZ50h/2zjd4HdG89o7vhDvB+4m7eFphS+Wvc+49Cg=|Chương 397: Cổ Phong Giám Định Hành;JxvWowKxJln5StohyGSbrPxIL7k8cL55zcUyNTkVB7mTE2jJc5z+A8FV0D9E47+ZN8IHvRxvxeZuBgQLPuooiCnvV3EegGmtVPvpNk2CL0v6EtxiB2llvc4tOcKKqhpTzkB0Dlb+YsZmMCQx6rdmumgPe9KaKRbA3dir7EdR420=|Chương 398: Cầm đi ra giám định một chút;0VeP7oYQDmV3/UvA/EaauKYYbqX+pndYkx1ZAv5XGFybbZa81+px7Xd0zYoWMisociLXqvmAlb3Zpu8Po0LxygFWkqpLoCG5aWqDlj9TWUNBwTrJ3ZTCoFDbT/71F4viieS7fMAMd+K+wQvimOMwcTC+tbTJ3QCiAu7RYJnzLmo=|Chương 399: Điều kiện gì đều được?;+rl2hmS5x+AAqlTCDoC+srP3RJ6K6HhyFYzpZ7+87D94TKQgkciNk0sydROyMpJwvi37XcgmgF1fJx/bxvNSDiF5Pkfe5MxjNoERMDjdXVAwe/aVi5/27BDHzUExhYK48u9bUQsq+sM12TnLCiOtv3gfpm2KeQfzqSGiZFnXH+Y=|Chương 400: Tốc tốc bẩm báo thành chủ;16NqjXr5Fciza+090sgBU5E6Xes1hmUWLAYBgN9cKjfKfyd4e5oHuH9+NAPvgPEYgLkbJqIozraWxu3iapJqQgM96ATRyVZG0Z8WYTAn5jYxT+SLJOhpV5pAS8m7uQmDsXzkKXpZwPFnMPZbhSgJvCh1PrgtUSWNiU+zojyldAg=|Chương 401: Lạc Vân tiên sinh!;CrKHWQWvN4DoVONpNesF6azS75RhjshkDDmKdtoS3JsykhfsoXV1yGeL7Fgimt8OpiIjGVpjpINxicZKLtn7opyMzBnmzurvNcrztqKvoZ2+rUTNGYKHDCj0Ax7XF8ecv8Vat20c6QmAEWBe4W6AXXHM4d5kEJViqsU4AXdqF/0=|Chương 402: Đi tới Trung Châu;7V9HI8rAzM/W1uo9IqbYIFDX1+rLbLARng9cc7wF830+mgaJjLXbJE/9/wT/bBGCRH8GP074x0xgNOnP9IwdUqYwH9QX0I6n95Gzg9kAukcFsVJ5pT/0oMOoD3QBGBjUv7mgeVq+rkVgMN6impGTbG5aYLMD9l+8iWWjc1RAOvQ=|Chương 403: Có chạy đằng trời!;O5YzTZloD9Ml3nw/kj9/oqRG/4eBNFSOTb8rgAwV2+XgRrA6I0H8qnJgfwJdSrcvOs2HNkRBzgG7pm3uYpR9rn5YlaIX5d7WsAxCOzgVdulJPX1cc7rrsVKIUZjJDfMTNTB9i7KtsfmLPD7iT00YV/HtZAxTHSk9WP/FLj02Mt0=|Chương 404: Ngươi rốt cuộc đã tới!;dEXQJ/R3H7pWfQ2Fmr2EFYMW2gnReIV2AxknekppoxduhV4V0op90ZmJePIzM2smp/G3N6pPVggr25uHZsBTV1y+Jq3z6S33zc1QW1BJe+gpw5W+IyPTeAtZhepMtzCOBuY8wMZWhbXM9LCKj1SE7yyl/R6cgmCkHLGvqW87z3E=|Chương 405: Chúng ta chờ ngươi đã lâu;CdqoAgjLL0tF3aJvl9rko6NcmtHKl6sEsjOBlJyQVTI4u102ukne2aO3h6ruW85KogV50jRqlPiyyMYHE6DFJU4Lybz6bp9ypcxxm4UZTYh90i4CYuuMbf2HuHHlO+e9+zKJGks/uDoLCV0R9RZ4lUrGzxzRKHIkPrR2uRkQkcg=|Chương 406: Có thể tiến hóa;phdT2rVLYYnMKMtLFOVqm5LDvIs7r5VOjZdgtcpHKm67SKwfIWCueq43HkXKPeauqUWbp2NXJrUnMM6Jc6rHD3O36w7Qul4ue9TLtOt7BNJ/Jb+wTITRpGuJ81pmcNbqFZHfx4ObqY8Jgf9F+GMCffzgenxplqF4TAdXE5kHBEY=|Chương 407: Môn chủ thần uy!;fB/rlmh8cLqaDz0Zz9rXzHiDHnJI1NwcImW1p06Tf4tCcolgVtbaUCknEYzR+xtzd7sb5RKb0ZYNUc2HOUku0Cr2jNr8/PMBLcRaAj56IrTEA0udLy0lCJ7tKJx/rREp77MNvUi0PEjBhXfWYApbHcK69VU/r4ifi553SMiABDE=|Chương 408: Nhất định là sinh qua;aDOO5EgsJiiQsxIlKvxYxzBlijRrk5zu0UQxFLS1O6NKVphk82FSwqhv92YQHAQWGngJKDSeDiBH7FNM4rB8xUWwurf1AFuFgMfUnEGnXlTHyFkTZZPifOB1iS/jNSi0cTWGFa/PsnclrFQlU466y+QSx3fTfET8Rb+6Oe2tqEY=|Chương 409: Trần môn chủ thắng;KSNtKzP+GsNU617r65dWmdyv0uNDKjOvAZMePTgITaBTnCCmbwuyFx1cUQVrQrtPfENqDCQ9+L5gx9I3uuJX+5+yWLBAyrs9AKnGNYMdCZPLoTCEj+BOvIrbBTBV+a2kZ8CrZD4ZSCRZfQCGcmQdiUeKSDNK5sEP9gCWpldP17w=|Chương 410: Thơm quá;c/UVkB6an3LsuG5T2dCE1a41NciuyMcoB0iEXiTbFMAKwMx80WRuH0odN3eM8BabNSx4fHzkxymsQuLUf4wC5LztXP6A2VCLsruPDNHFtDwbXG7VvUsTJWSfCIC55QT80fEzy6v9GcSsM5yQieNUFBfmaZDOMjCUN8gh9D18RPs=|Chương 411: Nắm trong tay Tu La môn;1+V3kyP7cxhXD8WY5T2mcpRNj87mRIhqX3r7MBv3CDXMDX2dadcoDf93WhRVEIDzjJhw3Lf9BFBWotcfcRgjfdBp7t3e3Cy4gtKVmB/YMR25QTycVkuJ4/jbGqickTRnMaLz95vnQPwp/FjCectm80RK76gZzT9zZM++yPgsYmQ=|Chương 412: Luận võ đại tái;KMatu3lgliUMvfAw7PyXlvbAoMPadaOQ0f78ZaJPks7A9MySOqzG3yACNf/4rf90EFAfEZC1PqhHGGuIHdoY1NJJgssJiUSq2qUvB/xy2aBNI+K9RnEkJEVWFUNiXnHOoip7iklqkJutfYq8x6Ym7zMdY6KU4qNtgcrzfrzluYU=|Chương 413: Không dám đối với chúng ta tề gia xuất thủ;IXgQYtB3xJUhp9BqTXacSsCmdGg5eeN+EMT1ykpS2SqDeWe4npM6oNO6mWR0hiG5zlApOUpqAzsr5ipYZzx9I6dojsmQmU/eDJPJqkaLMy14XkfgadKzPRHi7HHX4NUeuPAxU6ll1IBsZANGaegu6/on96vhDcbopuAOlqrCM6U=|Chương 414: Một con địa ngục Tu La;x5CrB9i5ko7Uj7ewBj+U1u1kLa4vGhbozE8GlnlGlZfE/TJypoYGM37SnM38YY+678yviv0VX5lKiiFYDNoL1ARlEQc3aoA19f13AE2jPKfXd7FN2SVzyagxgWB6EoKZhrkM4RnBu2idiBFAPZXDyciKm6/hAYbstYgBj006KEk=|Chương 415: Luyện hóa Tu La huyết mạch;Dztyboqq0NYr0j2Bxlx6HUWtrQ0d4u4qA3GHiId3qHou3Xwny52yP7PCpN7lPruDBeY8fkBn5T/5lKfN+ONZ7cd9TuhYs55nlgAX5um+hu4gOFIab5XnukSYw2ewr6JtIBuvpqzfOZW8YuyloX0u9VMOz+7MIIE7Rvj4nEkYhQU=|Chương 416: Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân?;bd3IQZ7cFOQApeElNX3uAMUXXSrzw1XN3EFpKyctBKZldw8goW/SCx2peS0UljGTi5Vc1Yzx3Dhyv13PT7IwVKyarZyouNkNdDD7u5lJPApXNyVnAxhxvWL/CpO/YqkEpIKbi1CmtXxA6v2ak3aCZfUyD2zjxCCqbSDeUeX3eTU=|Chương 417: Ngươi thế nào hiện tại mới đến!;DwYKotKCxFvIFrMcQM5fcmRck5f969904Cp/RVSIxVozhO2QFZWWMFe6zzk5PB/ANDEkX52oMcUctZowh5+QRDHtfCd0n6AUUQyqxN/fjLwPeCjnOfwo7uwCCSZ8UwQVcIxLFnWQoT7ARxsrKl8RM0tm1YgP+1oDDieHvsXqShM=|Chương 418: Tự tiện xông vào phủ thành chủ;3OwCy+28kTqIyBTVWVnyxELxHVCQ3bCq7rqPFK+pbFxTazk8+rGe5mT1364fibB1UbJ75OCmtgO2YbZTwO26QiXmOVP6nn1/vl2zQ05auKkuKT69d91Izz69Jbntd3wiM159Cby+/Akl9rz48yaU9KvjQneVZP5UCOz/AVaqrM8=|Chương 419: Đem hung thủ giao ra đây;7aqEQKgKayB2jqG22LTGtWVQeBlzWT/DmPrHQXVm6ZrN1BYPfk66mYLWVMrsAXezaHAVh/47fXFhv1d9jFi0sAe/FZdnyG3X3yHrods15GxXvFc3KYpomM2NNEyW8od/jRHltYCVLc+GUW2k0o2J0YUJOnRNvCBTDfgGYY5ad5U=|Chương 420: Tính cái gì đồ đạc;deEH4pJYvZZXnLo0RtXOjZPyB6/+p24coyZyD/OL/Ss8DEHiRGeqxJXD+WED/700v0w0SVlM36Zxyk4dH4Waz4JaqYWjmavVY/KmA/Kwe0D/Ghp4qsF1LJRzpYfwt4P4MOJp9JACnbMW5mMMYn/CAvX4RZfk5O+VJo3Gj0WyugE=|Chương 421: Coi như thức thời;I4XRpq8Soi2ZSZwXL+o8Z0UNdJ/aWLK3NscJi3vTvfFsXBrblED/hdGToGcM1AjHaRWO9XO5FzpUG74oNAA4YFyg/cvkI01JOEcLjditZBAmPSidYDcxZA0OCcZF/FoWGKa7DJWKoLn/+QculYClCVYH1Jw0iKu6O7T8quuRRak=|Chương 422: Ta muốn báo thù;lfEsLVwChXOZzPN9vFlo+VD5cutxaBOqHjOam/MTG3b57oC8Bj3JuMaPvM925RL30GvorrXVHVqgABMx+5PZ1Uzy8SYdY8izPYLGU2Nc3mghXQmXOj6MVji2j3q0Yo7fQYwnkUEWm5IUlR9/q9Me7dz9OML+zmN2Abd2V1iGf8Q=|Chương 423: Đến Bảo Châu thành;QiGewElQL2lXQSZtp7VgO2BqyGYHDSpAZYl2+854ft6NqXV31uN1hdR1fLRdpIA7oXqYsFOxSEHWlEQ6RWq4sK+M1Ju8nBdW9fzEc3BC6Od9Skbcv4JrxYxwcnPNVXQc0i4CEBdApS6O5W0PxCfISjlGyzLaAHOI3jdSn05/ttU=|Chương 424: Tần gia;IMlC7KibZb2wiBPG+yLRSknCWUKHsGxhkLJ4TQPciP4EYzLosJ7p7pY8BjuKXOxDzLn75a/BpxxycNSJ9Bzt+u6G+sMhcIK3KUAHRVpF8UCQdELpkc8lAwBs3b6cxwcXrDWJnxyK2AWjoqKXvRI+XT/3WRMgSIv3t/EApr2TiDo=|Chương 425: Kim Hiên thương hội;FNNjuTn8dkFFCbUIwRDU33dmlmr5fbW6O4nRWWYuPZtfUpkKuDEGVhawVKI+EMg+svWKNzEiTEdUXPDrjcpW8+hxPi+DW24UdBuJln+DTITB+FisUsD1ONC7AIKAgijFb4odQTf6r3dy8TK8z7hLYSawnUfzAoHnO/hE/3SDPN8=|Chương 426: Thích Tiểu Phi tăm tích;ExFcyHWeZJe85961mDJPZffE1MyfAE/DExaTiR00VanvAqOk5sp0xdoLW3T/7NlrtSvQuQafHtwd2iTC6wnLb8fkglpOLTbS4wZuXz7gnnj+YOfR2O8B3CrEoY9yOGXuwtHVy0WRbh7z4Q+zq1eMCNVrjqqAEYKLfOCVhQWlEOA=|Chương 427: Chúc mừng Thiếu giáo chủ;5T6WCDShUb6XuZIYXrG2Zdn/YKwNzAT2N3LMqHgKQ0Cif5tsuo3F90JQNp/TQov+yOgfv8PGSHwvUcpMmLW+DfHznwuiV4TBHs+tdXyIpvsT3b6O696tiIu1hXsMC7gPBezjBXiz8ggB8NRTMhQAxK8sGl4AS3LL9guzsBYWfAY=|Chương 428: Liền xách giày cũng không xứng?;u4aKGhgH4SzQmBFdVkY6EipYTaZwPU6Rtvt2dR7hDk9ixHgI3vPOSQw97dBV6G+Y2ITsenOTIMuaZKJVwZtp5ak6ymHDO9cKYm28o4shf/LQKiSBl/ZtatuToJ+mAspx7jI4ntFTXsPYOnlaVxBuwZpiYI+Mfqt+BKOAjKrrIkU=|Chương 429: Trực tiếp xuất thủ;P4e92eC6ct8d4df5BG2kFyy9xXAdNa+ke8dmaFYZVT8GCPCmGMtWqnwAbuunx7tEipIAKHdof78k4DzAciC5hZk+NQN32FxVNn+djJGmA/wkc/zXTKM2QKF7FDDFb17sTtJSHftgmV7twp/3UGlWiL/wDhR0O5coKGfgn5dHK64=|Chương 430: Bẩm báo Thiếu giáo chủ;fliNR5nKF0ms1Y75XlHD8IqoiOMDSFD7x7amQPJLTzXYzrQ89q3CJNIVjYcpdj2+DUguDydn9R8OsPTg+vJp1S+gQi6riXZ5fVeJDNKPayWKhZZoMlzdh9nF5ZIJtwDauhFHkspYvN+AWYjoyJe4IaNWSOSqXLEYSP3kg4m9igM=|Chương 431: Là Thiếu giáo chủ!;+r4SWOZMwAk7AzIXsVjCnJPKhtWOmXkB8W0jbABId0BRooNovqgOVU4vpJu0H7tf8AxXjiKvdIOYZAvWodwHQBxIl/j6PlD3NzKva/pcdTiGvH92oj4ccy/c6eR/pYQgnsv0XPoEG59R2JPDlry5nBNRumFENpx19bsYFd+zKm0=|Chương 432: Tử Thần Tà Công;I7opz6fCRkyR2c2+VO4hzrrplXvWSoP1ntj9KGaXGWpCCgwwnD5t0FgABzqh65936X0QoYY817l0KtfqTC5MySLLzqSPXZ0rJGXbuDCJ5Z45fFPANoDQ2GZdL4Jlz9ggU2q0sTlFi8k0357fPMMjHtL1vk/tr83RlLupW6F6+/U=|Chương 433: Tu Di Thần Công!;Yvhwul0Es1MuiAU86TAOk5xJMMC/7yaOyH53ro6XxAd1Py1kg3UpmQV9JHYXUq/T4BU2uK3TOOa4Kmzp9GDk49I47TFPQO8Lgcr8zdWEAnhXWeelGY6dcw45tQUaR95vHSiymNhSlVFCplDiwWVoxfhmnKdN3Hm6keKtv4uJRJk=|Chương 434: Tử Thần Chi Kiếm;23MxLc0p4czRMxVDUTdwHcc6VxEQ49t3usNcr9zBzI9qyNWrbYAbmz7po9i2BvBRl4RBP9+otRYPLPuB+TVY0q5wibLcZXd44sgTK9ujWclTKMViNNrUROOLu2qOZbqW8aKYoWJj18DmFOBJX62o2+exJsXm/fZhMCdaXzpkOw4=|Chương 435: Kim Hiên thương hội tổng bộ;V/VohDNMnLu35FCtmWmZ+kS55es+lVQs2gDUl6nK9XZlxILBgwxcRdlGdMIIK8OqEX7MLQZlSZOjvHV0esPSLmQPQf79zW8i+VpQTRiqmByhcBSgWFA08BEtM9f1ajaE/grMp47Go6bjgDy3vLjXvEdb/t2BNAZY/BNXNoPd+EQ=|Chương 436: Chúng ta Hội Trưởng không ở;n2FTQsrmqfPXcod587smxe0O1d5reMvORb1UVfszHc0pNfKiSTKe8JqrcPUEFbLA4CqA0fvuqvbKNHBeoyLeDBtDW/Zpw8OjEUvujRy/+PRFTeK0Qouxhw5cDxsBTO/AwHc9/M3e8OkVbL6rBU8NkEnRikg1By60BflFTjI+1uY=|Chương 437: Chúng ta Hội Trưởng xin mời;grfq0ZHD3H/QTVfOGablIcnFiLTRXZeKJ9Zl8HL3I/6W0ADnylb3vk2OtLleddsE83rPdMqL6vwFjCACABUYOPjrDK4dpfCmoshVGuWnK7FCcvgRiYOWW/3wP2OA1U6LS6cArYJmhF7qatBvTbyKYIX7DRT8P1Tj15QDxmaVnYo=|Chương 438: Cám ơn ngươi đạo đãi khách;wESrPRY/RnQBgTxabKcmhorT3wI2KpvHME0ZE+/6fkGVgK8mgPPrWvlGRn97W1vpyqaudLM3wJKRLEc+MsiG/yv996xRTnDjj63jFMyZ4hPMCFGHbM2yjLdSVeC/fecFVEfmWrmt3o/RuvKh2E5snJqff8wIZW89AeN9Le5Q1dk=|Chương 439: Hồi Kim Hiên thương hội tổng bộ;3llLwOZcWCRNeyhYwUHRUQCg7mx6bu22w4oQOzcWdsokaVIy+xNCrCjbkBgXJINPPxoNCjN1uGsUruY+Clccmn5F/SZTBuBIc634nQAKAfvbIgVIJQ3HkjBezVcsnkutXhDotjziw+NB3pe+1RsqAazxY/I1l4vVecj5cCUOjkg=|Chương 440: Thiệu Đông Kiện đâu;1mLFQkhKzVd/WB/jAz4Ux7/YeO0zXd8nOrcTHg2iZnz3hBn8j1GsphFRsEJdAaBIQQ6XoEs88/MZaexdGtmQAQYgVGVjCuAkzl2k5AA9wt5MMwxe38oqqmBkHDaS2SZ9pUHtOzv6ZZ+Pe1TpVZQXgxYpeCFClMrEaoUW5t+E9kQ=|Chương 441: Nhìn sao;eUIvghOL8dN37GAplfRoOj3vkhqFpA0Kw8b9ajfOhkG7dP1yvo/YRG2vx6T2A4grPZpQxUoOJpKQ7KnlvYAwMsocxaiG29aGLfCPAmLfXhENxOXhOeWvWdmC1L6MpoEbNyN70vWg70Q7keTyVkR2yI1VDTcG5m+Z4Dho+EOvXCc=|Chương 442: Luyện hóa Thái Cổ Thần Long;rleHU2No/GdRk48di/5EuJhcqvhFGuUwmNx2L18U2FcdncY+6SRbLUTUVje4p65CRyquTM6SfRSglqN9d1IE/rj9mgXn6RTq6dNTszqnIDi4dhnESHlqbzXBCqluy75ssmU+YwMXtGoJYXubHMkT6JWn5xCttTopzWCuYW4i+AQ=|Chương 443: Hồi Thiên Phật Đế Quốc;M+XBjXo+6BXbK3Vy763VKTkGw30qZUJdWZ4IdSFDb9X487zoPWkKY87DUbdTcRStzaw/ePlVZr1xLRskkir2qQ1OcuIYeVjptWvfaj7o68rar2pz5nlmDGTNlisUU9WZC1Ztmy2fD+Y+40uMpgNoKlAzjiW5lKS9Vz9azrLVamE=|Chương 444: Độc Long Cốc;j7cpnL3sLGfqVRLgw5Z6O6ie1XFJHbKLo4vYIuJJ3IWugF9w99C1wlBhrjAoDIp7Tjfk+lytA8jDQpBU1B22EDlxORRlqw5pPoWgBDpOdiIAaXYJS0QOEnQucsC6QIXRloDqv6x8Ne+o6QCTbUbQA4dFolRLuGqpHkzOWTEU7yY=|Chương 445: Tiếp tục luyện hóa Thái Cổ Thần Long;5fd0Cg3c4vbUpIynpCW+TzMJXSBTMflX1mddK74ydnrpFQXTzzJNhwxNNayQkjZoHm6cf/bJun4eG/pvFlB8mIHg1qQuIeLKaqRhAPnaM5gAoIa6eFLEC3aFzYP7tSM+xhaAWDWDRqThAd4jW67r/wTrKCh3QRegwdL0ZWq55GM=|Chương 446: Ta cậu là Thần Long công tử;S1CzZeafwBdi/oOfUBEDef45a5AJdb9CkacZwDd1YZeJ5Lxxyf7VX6Lzc9ZpKA4kqjyEIShq0v27++3lWCQYgzMgHLNh5Pm4+Q+zgdESFvAMusEnVORC/xy02ujpn46TWlJg3Zj0Bjz1gfB8DGh9YYZ2XUJlvvaUoMovqSi1+z0=|Chương 447: Tinh Linh Sâm Lâm;envFYEl47tGL6kCU4MhycpG1r2Ghr7PRs77oAxVylgtDlc9u/nzmib2NmMR+wRGn1yBmaQo+wyCEdTql5ZT0LBU4voOwrLeSa7W3GhzOz1U30mFJ13uNoAl3ewmnQlU4gvT6hmv3G+tRGrw2oasYkq69UAfTMsmc6hbXZBZcm3M=|Chương 448: Ma pháp sư;+pbwJXXC67zy3AjnXsJyn0WU+YmUwqMCOHnqmygwLbMtwVMvMN51DxBk/IrJpilTl/r+F0BKSYIQYvAcbz9BIfu5NCyLD73L8syx4QTuT73KG2DrG8TkOUy62Tw9DL/zjRt/iq9/HX0dMIdNKs9I6QfNbhCrrCiOsGdSA2WIkcY=|Chương 449: Ải nhân nhất tộc;SDdHcFyoNgX9ukUhqEw2yTbbrJFav7MI5R3IB5EvJq1oIK2YgNuk9a4JYLJyL5TKfRAzbXMqHg1IKfxMVX4zZElcS1naAwLWgIql6EDDj5Ih5zhGmn4+GjcPoKwOTi/vsbQtFTZZWMrh+wSdOVSeQGQ0k+fVVJG8XHZzVldKjQ8=|Chương 450: Tinh Lôi Hạp Cốc;NG4krM+Sax8hbMDn0+qgIykHYGsMkPRMLDKNuzaAH+q8Q4jQ5Av2qBzeZyc6DX00IW+BW0l45qne2uFuYr2DlvjscwEbyhTgsUeoW/thD3vF0ON6kN4/XNS9X9tBzKHFg0nNUzobaEF4MD/+462nkb+3VryiQOaYXW99w0eQ1DQ=|Chương 451: Thịt nướng không tệ;2r8EacB9flmxZJBsJyzLqUwvbPuSLd+QQ2ZE8uKugwrsUhLXFqdJpEk2qynVtThs/0qjqcTCxBDay0FOfREQkP+nZcmQsJJJR4BYJxPYAsLCSYhnMK0nFaFW0mszE/3ii8X4TOxxEdMmwOSDVIdMKRrNtjGBufU7un1x3P1okGE=|Chương 452: Ta nếu là không đâu;i7FosjlKeualXDFHluH8E72HIdTkP7UT1D3t9PFp5OsIMBqz7CR28Vpyu0tqq07zo2GsjuPdmilP1qHlNQXOs5BSwalyu9y9GxcWtv++u7bhBmOVWOn9sHeuFnY3hZWtFH+H6MDOQBYyXHek7G6Gz+TkFJDZidLyPNHpjjUVm84=|Chương 453: Thú Thần tế điển;0Qp8L2jU3aAHbWisgRAfEgXy1QkUnzZeAvt1hek2C3hfj5eZFhqMnWSotkf/R3ntFlJxwvQMgE+QjABlAtmsO7fdyGJ5uXf12i6jgSB89fv9SklXgDOCCsGJInlXtE6RponzXBTLuxzgYB/9xHDDpb/eRtGEy2PCcx7KzZ/c3e0=|Chương 454: Ti tiện nhân loại;1qgSaQGJC9nDKzxWmHerPodri6jpOM5ZoYNtMTu90WYRsKxpA/EvkJuCqZJf0+7nyRx4PP5tcSC7tpwu3tSwdFiiQdN+HmTix34wCUal2BUVm0vqhUaJ7buRqAf2BfTSLVNi+gNC5dclZSh2eY9L7nDwXT9wbgHC/lfd+VPFjVQ=|Chương 455: Thú Thần đại nhân;XpX+1lusSe8IF2PtYO+VHTt/lE+orm8+WFtk3up5o8wpQ/S62zCFRG6ri+ujs0FCMOXVpnJ8oW240gNQmFfV9OLcmqO3EGdl0nVQo8SX3UMCdyOxinrbcv1i0B7PAh9bBLV2EjEdMhjATa+nN10R7joAxr4Lx/MZ0z0fEUsWY1k=|Chương 456: Không có tư cách;f5M8bASkCIhe5/oLOqByBLSMfMnS+eemE9l0NJ09i/zhbyhKtdH3Hf9pyEws6789aYwrUlU3KuacLM8pL1qI3/e3z6wxQdRU9nV0BVP+ayUOd+Q0dnHFm4QvWOLYKM0Y82GOpsGEZli+apust4X4PgnwBnIKSM9YPhqwNVzg45w=|Chương 457: Mưu phản soán vị;uQ7Ccg5zzsww9+K/EkO+2GsDLTmKLDvjEtkdEt3Ln/qbfTGMjcna/RZvx4L6kOTrUPExhUQwiWB2yhzs2gC9V3rP/upjktGWkIrKKa596r7eYtnST9U6VMuClquW247XjHUDoCntLhAoCCXGkgL9fb7tQAGmk7kgSJbLix5zk9g=|Chương 458: Ta không phục;xVcb196OzA6XqNa++9bFzfaHZRCObj5dF/qURolQFaSalaUwbnvy6Kbz/u0cEaMz0VgexdyD51hdq6iqjuDfvVk8QR/IwwaGXfdrhhmY5/TVCPVLm4aRB0ZiZld+w5gNMED8veXfa1197DYhbY6Vwxok9YeeqgnVam1M9HPkTTI=|Chương 459: Ta cũng ủng hộ Lai Bá Đặc;6PC+cFGBvYd7LZ204mIxx7dkRuCv9BkDfkeA3fXRGLRS3I0nDsX+1ynCKLNy3nQuoLPA5pkFhetkRtuk/JjTV9VAEJtjKkWPl1W7RGBP3o+g9cUmxHZAWhI4ik6ccQpgGi0XjTtz2JH6ohs4s3oUgOwrnK+zqtZvG+WcKwXccts=|Chương 460: Thú nhân tộc hội;ppGFUk3k/GszdKyCbzRn2u7unODy/4iNVoA+GfO4wqhcds3qRgzpY1WEpDo35cjncE/uwSp+fo/Ep1nXbJsKEGDGzvrqXm2H2T4tXNDBratIa4gBG5tz46ki6N+QidGHRs/AMxRpaWcAXm3qrzCAhubDxtqXZtFGP0W0TMb9bXU=|Chương 461: Tiến Độc Long Cốc;+4WsqmKNUlK+REXDy3FLIsPHqnBtipdgIRGSQgTkLnZwDuLgAhJqGorFGMFkNl+Q//XZRKimooSmNWTxPDjGLcbE1/rs9U0b0Lldxsur+kc5b1KxPFoXWwYYFXylMzY5Vh3mmzxGnIpj0wmEY+w3H11QBLW0bpipKsEQz+EnrCM=|Chương 462: Gặp Sư Tộc;iMICNmullXjMr3Ix1g4aZcvdjZ3ceKsOmXU922iZFOH33akyflig0r9GPGIAFCnXer2CLEfplI8XPNU7bZePWMS+uAtWvzAdE3+Kl90pTomErSdk8sMHcmI3QIJHgr8zYZowFFNUiQk0FxAeH4uBRY+T7oQKfkFao8JYL54py00=|Chương 463: Ngươi bây giờ cấp ta lăn;kikmNRLL4OBC56ZYeGu9YNVqef8FdTpaz7N59im9ViyffDctS4cmimFacpljdRRTj0/FaRYTe6ux5u8J8P0l+IKN6IJG3I6Pwtj02R02NhsPEoqoDHZmsiYWh6JtoPA8IzPuMNR5fYhTHv/iFLtYCQcUOASmpjPhAnYPbrP+VjY=|Chương 464: Tân Thú Thần?;ee3avtMYVZOajyZczFxD462uvl1+AY86TIXRRVG/+eECZmRSljAQANQ7+1nW5g963dRRWLsXnxo8xnJGX0awPLGArC4ATUC+zZNhYQs89qY0spjMQOfLGFz8Evi9j4uOU73WMTa/n5b5qRXbOdH3+xtU/KFJUEq1+2Zozmdf5B8=|Chương 465: Ta không giết hạng người vô danh;lSgVmC1DlT4TTcvf37yqDI1eGk84PZdGpUGEDoT4JbCXCf4su1WxFE+FVvtxWsyS00zPyPbmV8p2MYilj7ZQvYOCPqkVoInZh6N5AamoELkwxTN+dzBWBHv0WisCh/ixTqXmeAccjCQLNnnZQPiNMExwPBEhAzJGh8BIENShgg8=|Chương 466: Bảo hộ thần thú đại nhân;KuETaAy9CKWhHdRKgNvhzv5LcN3R6BLVof9I3wOLn+f+1v+2C6b0w2uGGvoWep1m6pGmlL7ZXokZwtm9McHJRkOYEWqVRcq5Hnpz+r1x9pHYj8sEtKc/GqTt180KHjs0N+7puUl65kmKihMFeUvgkolZG3N94YOLRLAUgft2nJQ=|Chương 467: Toàn bộ lưu lại!;SLcw6UjUXpsfkgLulxdX2Lgf2f+LAvROw3DTQ/V9WKtI5AEtsUj1/GNKDtZs+rGe9Qkgsjtfam06U8sB6oQ+VZ7ySHzVZDlvuxbuHlCD6AXO2Z59n6skpXnxrSWM6bdBS6krJNTLbGKl4/DRWLBxXuZ2G+Fr9qOyT3FzxG+zi4o=|Chương 468: Hoàng Tiểu Long là Thú Thần!;m7d2biMER40GwNGvjD1G/xKR50/KZCxUSuj+FXMXab1AMa65p5FJfq8DdzUsz0LGMNaFeCwBd21lC/sZrknab5PeGB76hD4tRT+ziLkzFkNMOZ4oGLEMUoVNT3ps5UY10DZ+LFmYrZnVHOmbwFZIfgkU9mLWjyRTjanpbPD8gTU=|Chương 469: Ngươi như có thể đánh thắng ta;ZUmhOTe25K8tsv016Sgtt8kzZ2s6lzoBuA/Nn4t+7pqOlOh565Rhvg9e9/r6DdENdbANr+jAeASZX8GOpXvL9NI6YNUiJ3wb6PdNm64d8e/yzXNt0BEOSP7GArGxx/mdClMhCH3hBZ5qHPTC5uwVYx5DHyilltcrhgLLUZxzHtQ=|Chương 470: Cửu Long điện;KQQcrphdLrMeZekAnwZv+MnbSLvYpdPt3LTgI3JM4V3X9OxnP8JkOf25SiwxIvRurkcOoT09MSlRwKGPuVFpSJbMDT8sCTwNl9EOUYyb4RHaq01UqpBMnltiDh/EzAUIZWtFVUMQPNZu4FDx4s3kjE+Dp3ltlT78ow1dlY7iE8o=|Chương 471: Lại đến Ải Nhân Thành;TLPmhZ6DJVlNVh9TEyHPGVnrefREVpIgLQqZGbZ6UmqKdJH6XnwSXcYmddb3eCEVw6po6gs4DhhKRReSZlyLN4ruOB8Yf40Zd8owo6GRy3oKBcqY9Mo+dVI1b7SbFfmggWEeWOP105lQ+1qp5ui+jIYIbNH++xgS6mLCGmRIPNI=|Chương 472: Ngươi ở đây!;UNSJGrB0ihqNt+krDCOmmc8TjGZJul6F4DpeSr3oBvFxdndBZ5BktpZw653zmmoPtFr6pxt4vMGNHfCJBCBYy+OcIVKmNqj/phouqxzpnuRg1VuKB2z0ouzFYKe4zcCVjUCTFEehyD+I9OYi0pATMSGfG+a4bUkxzaEjYui0Z5w=|Chương 473: Tinh Linh đại trưởng lão tiếp đãi;WqqWXERov47ZsYJ3bkTay01oO1bqWSZxjBWBnNrki6NUCa+xL8ab/3HF6S5v6Z9MUX2G2EltDjXYhpgQgvcDNbFeWtKNNx51BKEuJkDF3MLi0rXKrUpRPiaSIHKMZIss8yBzAjIhKL89r2XIRkh/TRQO/sNRqJS5AxAPAG7wCxg=|Chương 474: Loài bò sát;zeD3OP/q0vurG/z9Iw5X7X66dSAI9/8st/fHWam036jv/jklJuuVCfopQkDSSweEkZqefXGRWjlMjySxWvvcBBwEWUMLwekmN1kP7O0Vx6VDpU3addEgPywivYKkwtXzOyxiUFsjifUtDhVPXWiOX2wkIJbgSVqaiKc73fwmLuA=|Chương 475: Ta đi thử một chút đi;jxYKJfUZuqB1ETSbrd2rhiw4qXShfqW1zA4uZ3jktCgZP/v4vD3lCGzgczjbJX4mDH+61aYkcR8xZd9HRm6TBXS3ovuUAt/MZoZkphY2I+44rLgNuGwFWAm49xDrDXWRkSue+1AlPAy2h21b6nG7hiRUrB1ZekIeZFlXvlL3FmA=|Chương 476: Tiến Thú Thần Cung;HuKSwhe4Fy3ntiDCyWrqkHP1dYGPZ9S9WbF7CuzIpxV2vkGmFfv3wSpaOhjYETuAuF+g3u7dDHh0KSr7L5v0jnwU8f60hTAi9kiHgCNF/yHjysPxnyAszk+2VhT4P1EnYnsYx5923A1u/oPsC7lA+elf8J1FoQDWiivGUwP7gXQ=|Chương 477: Thú Thần truyền thừa;x/nAZvJ5F5LYe7aptGh5kPKcuTBjMjVrscUkE8jcWMO2IMwykKqSFjFs3laCk25u07OiWvywspKgc6Q4qpvRorcNmH+/IcHYMWkMS/Et0G9YJx8fODB1N3JQvcC50+6DojN7i2zcHN5t90Ak35m23SOPYys/9QTCsjXeq72uE4U=|Chương 478: Ta muốn nhượng ngươi hối hận;vALmDLhSzJ4aPEWWpxT5ZRHZ2sFrAke6QYpFeNwbyPF5DMcul6G/GZiA6+eiX+pPCKuTxFyXOz6xdk2UgwuI1PMO4VMIcXfTeeE6tNVnv+D5y/qPTvK6AKWllL29kJF6YPE2w9OeyY2qnDf5C/4sT5zwM5uYlsaML43DqS5vakg=|Chương 479: Đừng cho ta giết chết;K1MTqkY7wBJ+UcvbMUALN9f8cRfEx/xfOmy7ktS0mlRxNVDArZKK2jBH9f5hj/ZGOWl/jQgBdl8uaymU00FIbn0j47ZRO/FRkxcxCOED8E1Vs3D+AgzvzCO3zYnTL83JLn+L0gEBpO+nABLPXeEwtKWry9jn7doXcWPFw7yjwz8=|Chương 480: Quy thuận;hntpJfiNau8ILgvq5VeSQOmxxtFILaAdJSr/Hcj0UVra4VlrPHGABK/2jpARMFb3LQYI0lEVKxh0CDzIBiG2mTrgfVdZWmoHKfMIz9dQav86KKdvidyh+4telh0nyO78hlQrm+G9QTUEI9D83/qY1nWlHpvTkwLJ2gan4kHA+a0=|Chương 481: Ngươi dùng mười chiêu;dHb/YzPlCd9XmDpn+HG10EFW00hWR1nYTB0IYFr/cXFK68DEg5cDyQ7WijWgVihZMUlkl4sTPDSQtbI6/0Gx8aEB93sEqagFYeDo3NXFoSLjmAGJvs1xTfRbNfnSW5i2P/tcoAQPKOmY8waAoUpi8Q6JpxxPjuuvUvYOgvdLqqk=|Chương 482: Nhị điện chủ thần uy;KQfFmd9GAqnR1YonNbJbKOJKYdBkY3SRpQHHPAWWklhy2Tm+dUK9nG6hhpLe+C8BsoFjMuySSvXQiOREnk0cOCLilWNdGJIeRJUKxLDPP5B+I+3ZLNlXloTZDIoTtIbr+9oeNxTPONVec1DBgLsNFqPIRQhysDmgrfYEttELvtM=|Chương 483: Tất diệt Thú Nhân nhất tộc;j5k6QkHjzNje8T8XdZE+3W3VLzAGo+vwd7sfWBmBGgEOuwt1WOlvAe7FpSdriG7J+SMCZ25wuuOJ0tSqcprc66hYDeb4C4QuNiFGaeogQRFSvnwZufR6/7VucihXuPsBRXWoTXZaVpi9PYRufYoFfR/fA9zeFL2ZTIJutFnirTM=|Chương 484: Tựu Hoàng Tiểu Long một người?;Q+ElCmUoHlGsNO/Cxk8tuxQoq3siMHOi7mkwiNxV0fj7J+6d2eeUESvsTf9AqiMeYFFUU6eSnp7pwPLpGwQBRUUUHW6yFTQNhiWaUXIp/Q1BmWzm3H3A+pqoRPx1I10FxPW9QQHJtkizj5SjJSuaYbnqZbm6IBg7paMF2TkzK/Y=|Chương 485: Bắt giữ cấp điện chủ hưởng dụng;x94lmmtXIeyUyFVaybDXd2DSizO/9xB4gfonGLwdVOEyBUZSogP1vMMIwpBxrApGwmrMnWTQZS4OkTae28t+Fvc+W1jpwyqs+hetQbei3mbitp+nMwP6W4JxUTmmkC0EAP+FA+39g6wFe7HxSSl9M9cdn1HjTK3OoW3xEMZbYl8=|Chương 486: Có thể cho ngươi gấp hai đãi ngộ;krtiNiUT/P2YLV7mhyzDEBI0Bxj9qlehC5OlR0GtaOCYVWHz89EjmO88Rku6OEomUwIdx0xYnaiy1ASnsqOU85yNDZIO75584w6L5VjZQqvxERtIqNV/trE5FJZc//avDALxwfoWQpVjwTFI4Uo1wUBJyI6vQsSNlTbZ/0L9Dmk=|Chương 487: Tái kiến Phệ Linh Tử Hầu;097BGfj1GhiK/dFgV/ftTAll5E3hKH05HSO8CwSAPVfLSSWpLq524QMMllRyxVtkD6CNz9n7L6XBHe/EMx9vxymtDoquYtk2wgjfkpdfa5APy7RkC52on5yT9X7i9mkNuDb3J+tvO9buCFeDYT9TBWuFlRR4ImVCcIEh2Zmh9o0=|Chương 488: Thần Viên Đại Lực Kinh;OJBKnMda9NhITXhS0bU/+4s/d1jvxzg55MAkhnhYgxmIIUofvVXPmP590+rQSa0EKLqghS0RaUxwyC3yHUgbKiKWFSSxqq3bwKylcvgoajrZB+y7sJuPAJ7oZGE7XPxlc1wTtsHXlu/Y/JrtJIuw2mWmA1gOwesagadTNMLxK2w=|Chương 489: Tề tụ Cửu Long thành;/akp7v4A37GniwgNpjPLQtxjq1bT4fHNLrPIb9urEzuBWl0j752b3qrVx4yGsqaFQBrSUVINPwOn8iRS5r9sUYVkQqATMXyYPtz2ebWM8OfwBHtReDhg4JYT+wn5BqAO1GM3Z53vkL8Qq5ldyddQ3L+DEhQXXARHEMvz28vnKrg=|Chương 490: Gặp phải người quen;pbr6hhChmSJ1h76VLfx9bTSFhaCZxIZcuJOWhz848FFzEFEymuHBbAAljvlp/XFhbg4piFF6k2+jSuOz/Afv/KC6a11Qb0LnKjJ/8tT5IRwSCRUfMhQkVIOfxAMExIqJX1XJbv7cztbX+oJCjj7T6jpuv1MvsKBe7LXUB19HMhc=|Chương 491: Nhượng ngươi sống lâu hai ngày;wQ76HZnE41z4SrP7MaUi1jRqFvwk03jM+xlPeEoEDb016YdQj5AuFArsRDu2wZ6TIq+dK/J1sN6JVcevnfYFuHRuvMf5GTshsP6czKwX4S82zwkGsYvad/0Hl4v63gu8ajXceCM1hfakGTQzNxDU0rUM22C10v4PPNpM63b6+bM=|Chương 492: Hắn chính là Thú Thần đại nhân!;5YYZsNqax59EUWDF1LrtxmjTv3Lb82l+6vH45gJfI7bmg4WVsKOrkGNE/Z2JLgAMCSMsaCwx9+OUi5WdIXpPTl0E9NHyghQnZh6pkkbeAkJacIhilQ8UffarniZ49mU6EpT65gpFmaJAHRcs53FKryZqqxirn6OV0F2QmADLfYg=|Chương 493: Các tộc liên thủ;uvhuypwdDOJA0QaodeZwd54DtCEYJWtix26Cfte2Ff3frTvCWn/HjpH1EqH7FR5NOpOtzSUG01E2+mkBCRNV570HD//j6xYKIdeefr0QKFt28p1ciYC2EJr3c47SY7EO/IEDKAh9fHMg21aAqF7eV6aXkMPREHeGTNDfJ6HwWFQ=|Chương 494: Ngươi như vậy phế vật;phkD1pNday+xJA5WLgystpVgQOCmpfIL4N2acXzxAPFlz0AziUZ1yWShhmlgkrnVPf/BU4+50yQcmV4AF9PYXoVNPDZ0wCTqhRA/7tcyk+MnaDInozATqDegqG1TI6XF9rFkEEoHtWbTpIXESukxisDAj88frawDZ120R16eAUg=|Chương 495: Lục Ma hoá lỏng chí độc tà công;LAuJTa1j7bobW8ShRsfzZOHa/4qhoaHzoNe6MfuZ5zaPosrOxH82nmJDjhVnpJR4RDLpzzKV/C9uPAXtCbGlsMKtcAIEEsEFdfpFbOz3ZBzFjBisRireti8Dkt8OdE6Ol7sluQ18/E6IyyXymrTieLYSuNmW3brO30KNXngQCYU=|Chương 496: Thần Điện Lí Lộ xuất hiện;vrY7Waj19gLwxHRNhd1GcdpAJFxfbOq2/u1o0deLYOHybn3IvWhHzU/4hI4qMwsn/n3t9juluKC/fWOgVs7ty++nkxy83rMvG7S3qTP5o0f/DwxyXZPAkXQHruUWNIUFzQpTpntr2oTbvDDQNkJjuQQLIbkqsE8uFflK+fwZF7I=|Chương 497: Đánh chết Hoàng Tiểu Long!;N1gS/uIdYVfHAi5rEJhMqHkHXUwSQHWMxU8IAdUvlbgrRgrwAiBSomBVRGTTST0PTg3Z+pSyrPzJXZuL/N1nYYz+Dz25C3o7NAetyT3a86MdVNIjyM1KyMtbStTe1krodfthptoQlbu41gltjTzTtideKNQ2mEaIhU54h1vtL2E=|Chương 498: Thống nhất Thập Phương đại lục;jZHbM0wnIlcHx7aSnjVM992nfaKGzBsKoX9TkqCcxDJKw8+fLyo/qBE5jjwYVVXFxqcyzj+VTYno63WBMSrUYjQ+WcrjrG1yfO5FbXQ/xfyA9UpORaEXo3mhnE7MEIy8qEOMRnrxOLYvTLRrJOIpE+GNxprRJPgHbp9aj/dwv7w=|Chương 499: Hồi Tu La Môn!;3YWvBWmdWA22eMlTeBCm7ihzS9ZKiF0g0aNLv/j/QZDq5Eh3suLeZPrm110DOe9r0SlQ1f6wWnsstLo9k0Wx0x9zfhQZmd75GCdaufA4PlqcXWmM1mS/77C705qpB9pnCEapytzqIQzsdkXPqHd7sa8yJBUXk1bpOD+w4lmjTBE=|Chương 500: Trước diệt Tu La Môn;npRaUEtCM44a5GLkp/WxKV7yg2XSuNcKbsjGKeplQb/tIcoqFKYoGKFhkqfzT5xOLxiJ90BAp3bLRbZ5toQAOYs+h914FPPFMtrS3egOn8oT4Vg4rfFA1Cg6v2x13E2qTxw3BIugYpMewEoDPqiKBLEZ+mN0UZsg1skhQ0aqKFU=|Chương 501: Như vậy rất tốt;LsHPS3XI5be4f2gYV6N0a3g8OoTN1xURsx41BpHObHI+ohsdvtcgbLQ6tl/j1NlN95GNxW8mpMFWaINLqEH9xJHRbxW17TAz4oiHOXI5OaqTVGbhuymP8wslDSi/not3BZk59YS64W0YKMfD2kWY2VdYSB7+pg79cSJyj+3TbLo=|Chương 502: Ai dám không biết sống chết;Xd90kgVcop4/XXbfuuUX+/PzoGBtgbaXJmBi9DDSDszaW6wJ2Tfcbss98R/yFcjsYkJf5qOSo/tURPq2nJBFKnC2yXncXY0YV44gTDNZ2U8RDucsswu9HW6sHYU58z1HXyCpf86oerq0mfF2vLMOda4dNewxP97DZLty6Z8TftE=|Chương 503: Nửa bước Thần Vực;YUNiA/rcApkm2S+6HeFMHfTF7Zxqx7zBqKKoe73KDRJ1QXkcLrwqduE/RHElM6Dd239QX+wxQARjX4pMKrnBuINQDs0OojFb2hgHJREd5GZsWWdd5bre5cLDFarGtGbUFy0yREjYgnpvX9zYQV5JPoca1pX4ZeA05N/4+YXQ6Ks=|Chương 504: Bị giết sợ;u1tyi0/AKJhiJSTrk5CWHNRtyIIYLgSUhhsek+vv4abQk1fDF9fPe7Zp0QEcjjPmYXgFqTiot3M12UZzOEHWsgoXs9xzc53CXyTlU3pzXNmkGQ/KVZPklTQ5KUsnTnkGRdfuAaRWyl585ortXk5eTyEPKb0+ADfPh+QYO/SrgGQ=|Chương 505: Thống nhất Tinh Vân Đại Lục;zPyMphui5ZWl2wJ4zWCWOwwVsCQmGPd/gml6r5NouDmnLZv4U4E5pX8j9UdPmfJ7vHZpx0GPwfR/xBobCXHG+I+/M/x8BtESO2coMN8XwzusNqhKzvPwvyhd/A6u2kwIlhFdzlaQrNXFMjaY8N6uvnxLcTQmY4HJAfoWzhl5zyo=|Chương 506: Long châu biến hóa;mqmF+PukmP5/A78M9o0Wokrz0qszKgow8lAdR/8FlXtlAGfAWKgtQUljwZ7PRIz02PUUg2nojcrFONFLTIEUyJiXFCg+z6hpndtabgG8DA56wTkJgrGiYfin5q7HOFlDy+XA3b9pDWFEaA8rJuyLoOqHJ4+7y/B/IcIDK+snizc=|Chương 507: Long Hoàng Ngao Thái Nhất;Bl0y5XOnoPVp0ItYvZju9nVaLFcrUty8iUvVDMV7MtDLBt0KCcb4lSaA7wSdP2uv7hi2H56bGgqO2gFmwl31QKwHRmeCBBHxMms6+qnr6+zI1U/vNcSErT58ekZtyqWSZYv5JsTsEVs0RtrIfext0XcZcKGb0sUDaDGnwx9NOVM=|Chương 508: Đi tới Tử Vong Hạp Hải;4SXbjolrhlRzZ6MDmtJh02Nh7CVMIYD8FqpsiVwZhjU6ikYIzsbYBB++PeXBUSRcZRjvsWjq1X3M9fXtdYzLkxQNfO7CIkJrmqgs2eT4VIZD32j20KAwGmCar5/uiAblVJ6GgHchpbL0fweGNvbZuc8jnAzI7mYxxTC4prZMoZ8=|Chương 509: Nửa bước Thần Vực yêu thú;qQ9csy1tAkT3oJ1kMl5iTGwP8vSm36KGxR3VpMFtNDGQH4gap0IZAQMwTqinyMLtX2Vu1/PB7bZ/ZGVqB3xlxdpeGhNSiOVImf7s8NX5e2YmtplTJ/fT5W1WYnNN1+NMycz1iA+gvmGLUBRX1+cUGw2BkoUfwIc2xOq/jpSGvmI=|Chương 510: Tuyệt sát công tử;4dDiKzuPjlSKEKsTdhzhxaUCUqa3DdhPQzXJa9HPIeKCCZZV5qUwqUjgE5DLaPUZgsNvhLIHzebRSC00H9A6VSCRkQIqDeq+lzOvBuT7Va+7NoRqqo66lkfgjX4aA4OLhH/F8U/8nsOU8OHt6j1VYV4d//QJ1h3jZKFzT24nQ1U=|Chương 511: Đinh Hồn Châm;VDvSoYQSe+huQta8Kswl+kdDAXcCRX5l/3h78tVv57kMmytTIvOfMMsxtcUBtrFVWAGMuQbcvD1GjLaAuqhNxGyfFpHYR5zuUyKLyb8wLuQusZh/ZZUudpKBc/td7G7EQcAmtj9pq8KwCSfdDgna5HOs3/3i6YB1nUAY3gCW5bc=|Chương 512: Tinh Kiếm Môn;gsf7Eeu2ePFepObXit6IXQy4wSIAwb5L7Vw03b8wELcM6bK6oTwDK2Zy5dbIY00ciu+EKGpY6xqPDUEZXJVk9pKK7BylaRV6Zr9duuafoPj8WeiaJminZPRoLn+EFqRaUJSt1jxxnJwBFziV6g+pC90H4j98FtdMF4TI3rMfpq4=|Chương 513: Ngọc hoàng thương khung thiên thần thể;JJk+h1e5vgLak4mvQfNWnzEMXQooxhe19iN+ueizkf8qPXiIr9gVfE25srDoHanCY9G2pZcKL6ChcyMflz6Kq98NTLAiMpGEIPCm1UmsCtUopCq3cwO+XerstRBepm2qEnfENr/gAFPB/uz7B9aZBlyTBMe98liPlcOcc9OpJhA=|Chương 514: Doanh Thiên tử;+rrY4AvsojKXsQMGGR6EOQZ7pbUfXn82uzaGTP3vkaut+uIM6AgvrBhyfQcy8v6Nzrc2TvDxkhxRWsR0En10/QRsz+uPHAq7gVfbxL03YFCGEPo+mgWGsP0QNr5oS2Ud2pdNWIiPBOH8bl2xFgL+jXfhYP8EEcCrfMK37w/dBw4=|Chương 515: Huyền Vũ ngân hà;oVJETjrxh9rKSq6pGY/mEOeRMOg0LC7YGuZVP6rk/4rXXBLTiVuEBk5r/D3vl3KeFqct9VM+ZTq1smxGZd46X+MjNwxKleUyiCPlfpfYn3qTqs0RgKKgNYVm57rxM5NhPxOykqPZJnb+pPwoPwu3I76bRmCwdudIAjIm+XQlUJo=|Chương 516: Chỉ bằng ngươi có thể giết chết chúng ta điện chủ?;Rlpq4ewfKdyBt6bGsNSYV6211ABPgDImNMD4AUjHtKqssU41Bi1zn4jPJ3gO3DUZSUiVFd/1H+PEjCN44hsOtTOh67YIsc5juN18mDYB4vPr7Hn/XjvhTuBDGEAH4iUtIytIRVF05C2ZSDFgTPP6zZkguDY3UPuseHua77LDjqs=|Chương 517: Nhẹ nhàng một chưởng;Xr4NdMgKDBx+tVUR3wXlC6ES7DmgGqe1o0G9Rw0L/70k+bnfTO6Msezdm4uWRQowY3BARVA3GBSYiBg54S7APC0X1d9KX6/oDC+HUaD+9Q2OgyFz3rPBnn/9OG6R3JL1hyri5i7w8N55ex9EwZqTE77Wcrs3kgRPgFBfdvE3oMY=|Chương 518: Ma Kiếm Điện;l7P/gNDeZuztA9F3Cms6b8izjhRgRrVlVE+e2asdG2/jtRPX7Spw53JAm+DTjF123NHgPFtXiZ04LmOZsoGioWg1NlV408sEld8CsOWe3N7DBLA0WW3Y9Wc2QM/j97Cv/Y3g+cP4TaOjuGOAoa487tCrHg15Ee0z2MHdDDwNUPc=|Chương 519: Thống nhất Võ Hồn Giới;yPXXi9UF//KsY+4ZpHROQM0XmyzITiBu1wL3t1dY2SCAaDl898zmY58JyCu6aToDYDxnokzUF5rYLh48BZ9a54mS8MMcAF5vwZUOb3rMjfUAmFooddzYkiU3imJyMn597h1Dv+KrkpKtdmBatVps+TcKbv2IROQ51RQ6FVnTh5I=|Chương 520: Huyền Vũ học phủ;TULuE8TfIRKuYqiUPM87BT2+oC1K4wRG5A8ILU11QHh9RvdlH7DpFs8FP3hJplUFAZYvOoiqEeauGupNeQqBdbJYfvqAcTDCh78kLOSIO4P5d8WXRlpxiz0i7bB/UMfgT0Eeopr37oWQO9JuD89Bcoz7h8ayOQSzrcq5goiFoWw=|Chương 521: Thiên phú trước mười;vSglkr0eOXHE/Q7VG+Sv3e+e5tRZ1Senj2KFcFpBjZhE/GtoLmwmvoo9qRq6iYZAXWH0TBR5z+k4n4w7XEayqOO5Vuyia1HTYSj95CJqXWq5LLMPGBH2BPz6ATCKR8BZT6jkY25XTZj//5ITePFvghOOkqcvUCL/hAm6cBl1VsE=|Chương 522: Ly khai Võ Hồn Giới;525NVzq41OeSYjihhR7i3Xa3QVPiWGauAZGeV80/X9E+6ODq+n7hRsvsCNSz5ZfM1X6cIchkEVVPAaw7XVFWucX8rS50cxHTt8ZGaWRV0VpjWxzqNzqRdUU0yZ+0Wend/QzFPn7MKa1k9axBJOniCIDbXdhtKCul53r4CdLUylY=|Chương 523: Trung Ương Tinh Vực;hx75WrDcUUa/miAupp4tF0moUm7Cx0C37+y8ny/jSOIyWXRin2vzWirqNIfGcU7Wb4Kxvzs60+lhcUo5B3/9swotbQSGM52QxZ0oFK+ajILa4/kEI9o0t/6yYjQIRaKoCZ91xA566cBcmfsUr+pXD4nSOVe7fhJ753wvjT0/XZQ=|Chương 524: Ba ngàn thể chất đặc thù;i5aNypT15cwfzeBFSMicihxXxnWwn1dMUutBwP4VJ5f3K9tJTSmMM/fCvAUXMaIYbJ6L3Yk5BjlN4GWpJQoBgIkMNeg9Cu3dNDCRtqp2/vNzx1YAgM0pdcK/hOypDQnPpWpycjrv/JEZeNl6+wtIL/5oXKo9IpholTAGxTJ4YV4=|Chương 525: Tiên Thiên linh thai;g81LBmTww3C61+ZibFeHFh36AzU/pE/SLHOSJq7c7vfZqmdT0FLLvVt5Itve+CH0IgByM1lTf0QLo/OOZtMokwtl87QbbRUGnvN7TSjbEkeNbwQm6W0BZaPZ4CR6QpLFZgSPWKWEE4XXUcy4mKTw0tkTXjILTlrZXizExEOUck0=|Chương 526: Đi tới Trung Ương Tinh Vực;MrlLx+nDAxWsn0TFaoWDKurHhjBuLmrKpjdmurR0zbYt3BqnU5JoJueyYYn95od+FUrjQ9fQMIegutKlxBkaccbD3Y33d4vuQWNVnek5xvYc1xmyzCdOEnJ77DmlPDicZSuzc3Dx1qA9ZD6G4ABA3IAT6b21aVbnKT66rjaev90=|Chương 527: Hối đoái Huyền Vũ tiền;knfOP/rWaHksdmwvIiTcZzKCdHapvLWjC7avMAIghc+rwYGtpvPXKZ2E4ARwF3M2EfwuwmhtNdJQFPTmnLbIo6E7WKCX6k/Et+bbGaEkxTx15C0L3OwJ4/jfyCNJ/wCW3QOcDCyaZek7040vHd9I7gHuXo13dix3uMCRE/QGorA=|Chương 528: Huyền Vũ thành;EtDbG6u4OQKYkac8jVUIG4WGxomaB9IuQZq1PHNqWMp7+g91ouXUIas8rbe40+YXkKdq5PxYWqgluRO+C3HRU7ePj78Oj7WLqMSUCFIjg4/7yEaAgrJ47iGkvl3R7lER2srHa1JnmAjvdnqNhsSK64QePdnF6baMUYWjZUajp2A=|Chương 529: Quy cảnh hiển linh;FARWAa9v/yeF5SiTspQpi6yqqpQugz0Ocua0lJer0mKXGP7dQ8oONG/PG8sr+JQ8ZI+bEjpmr2S8Bcd7RmHhnauv3sJwaIHkmGi9542OUNbwsGq507onB72dURaoqErvNvX3ChXKiktoSIPiNbi7plMCQPgFFqjAqeXeKe/FHHk=|Chương 530: Kết quả khảo nghiệm;T9TBXpjXCLKN26fDFrPskiLpYT34ju0y4nuVooUTINWS8xJ/NUECOULps+XHKQd43+hsXaMLfodBy2djw2l9zBFCwVysXXhy45YnlqZRjbW5XJchTseZ+2Jp9Wztxpy7Zdc9ZsU9bYXcI9AKab4y6uLqFkfMnu54Ibe6zLAlVk8=|Chương 531: Ngươi xác định không bán đấu giá?;2SS8KTL/NLjbTTApkMh6NQp0H+HJHYU8pk4IpbMPL+ux8lXJZ4wn9emvT9vLUWJLH4hfFku+6ywpdBORiqp5oUITuHN6/HOtf0kHkqovGmI0zP0APV/NnAFcUwuykH/y28EAXpxdN+AAkX0OxtZXU5qsVphnshMW/bqgk1VKaRg=|Chương 532: Thần Khí;+99DjBnYSqcv3i4IASaCrTuMDqQKa+DR/him8wikXOYmmh5B3HS1Uk/v+vjsWsMn2bESdL3cyE0sQPuls8u9N9iUztp8OU4QICnyfRfqYj/dTCOsQAe/3HKQGDCszCCLcgH6GzuO1j6ZupIH/wwK9nTcM94maMBS9knb9FAqZzM=|Chương 533: Khảo hạch tới gần;wCWzXPVPePSXtSfE9oGE79JkAKlnHmsfPEfKbdWLPaWkjVYjuQSlaPeU2LlNF0mEY1XuFGfR+wTBsrR8uPh6UFZEhaskW9FabZFW+AS+QdHnL4RQl1SMED19Ff/ReMXc7aECjaJtWagnJBypt8ESo6zlAyQgzaaMM9Q5aBSNrhQ=|Chương 534: Mới gặp gỡ Cô Độc Lãnh;Mu4mz2XpBkbaCSr5J3LtcC78EhBJHLxQ1CQbBLHk8cgQs6d9BZ/TWShDxNP/7IBLWD94qT5QOYF8IQ18Y79TxNN3tdjECOmjJkWFO/T1733D8JhMSKMVI0/CwtNvW/cZIcwrlcr+2cjJxOeOVf5c0hSKhlPT73as4oUEz9DV2fw=|Chương 535: Chém giết Thần Vực yêu thú;7X8gvEAn6fJudUtG/HdQnshbXUPhHdktKxjN1bXau/OPaASScpexo9DLiTUyMRvLKVjLyJlSEUzZpadbqf4IM8bYz4iBNAu1QuQVvKAMbb9xSUIYsoZcSgBJiGEc9bSwgx0mOdjt4h/z9qEN/bH6vmg2AjicQSuDGHwQoM8kEYk=|Chương 536: Trước mười danh sách biến hóa;HnN2IPpMRYiTL6e6WrYZkZrlez3suqVGRfJ9zrT5ODDDf18cywRa4RyIKieQsJUvekItMxmfmfEEgrvIFYmfz3OjcEnvsmwrT+xY6Vgb504e7ug4SgS9kHJJ+CnLyBXeD+s2N5ZFfxc/z5vlDlLfidy44jWJ3Gq5CSD+L00ulVE=|Chương 537: Tỷ thí ngày thứ hai;qyCL+RvGJZ310Y4BGUg4mjdbjtuWEXgpPogJdUO4vEpE1d6rp9u98ivyqB6YX8cb0HbjnKD+yUX6Yez2B097MHpemiJv6cQkpZsLapawXVAWR9w+HbuU/rC4uWm29Vgt/WpQOPzM5Q8+PAmwDpfoqXWOZvYc0tVPBltaR4eqhM8=|Chương 538: Tỷ thí ngày thứ ba;rbObVjY9QzpTt/F/D+vzMQ1yJZ2HU6sjGeDm53b+GX5729/IxIq9997FpNW7i4zpQ8j6JDVxdoJx8ooTEHfsVy0qrAYd4+tTTyyu2oCVWpJQEkhZ9JToJDZJWAEde5uF1TtXFnD9oG325cJhN3Z/UAKHhevyJbnkE/mpdnL5qyc=|Chương 539: Đệ tứ;AcL+Bot7apJ/xmTPwvuw+5gpnKy0oBHL02DqUktAi7SVvuwR7AekoojNH/dFtXy3mlS1qy87O1NnymC57kmHubHa3H+i/S4DzvL4fVc5e3iyfPk8Cx2DGZroNERMEhY7VIm/f6zv6IP7k4A+Z1wYonjTBi2mmWaJxXmiGX9E14s=|Chương 540: Đệ nhất chi tranh;t4LUytxkGLd8BrvUnedFyBH0JW66RRZowqxfhRTNnhUo6K8PlDdCy7UXYflA1rp632cC7OM+pP6X50RwX31wzykcsjD7puipoFXbY+8INTc1QemSZ8KMSBUtWUohvzXEJEzA4mUxoA80U8lq6qyLBC15lU9jgc3AUhQFeLH6zIs=|Chương 541: Nghi vấn;8DIq+N0ORHg+c+par/7Y1d5QTQcI1tMCHP88Zt9U3G7Px29hmEugwQ5zdEejOwQXZO5FcHE2Rxy+9RvdxIoXTVv24xYcov9dWcsH4FgW3YjYTaum2/IKc5Om4WahZ6nj2KeGCqnlK9xIt7ck5QYtF/HwUYtsW6cjyZuDON4BwAY=|Chương 542: Còn có người muốn đi lên?;1qI2xMeHoeHhpUheb6UX1OSfquo24YLIQo5na4lAmQDAh+Xr5QSHzJJEXFibHL4n0+3gGXdHcnOoSRhpb8zQOzNYzuzxl5kTqtW+GYOa2TXB3QzR7Yp1fbV7b4VO689+GBOKdDO5AXIUpFh1YUgr1S2zANrdAB3fsHf3eRfKM8M=|Chương 543: Khoảng ba mươi năm? !;1vuqljj753yLKjnL35yj0Npy+owvn1suIQc8oTljToaSXyFkZdnix2Wdci0ulI3YAQXtbUawCrSmM2e1Cm3aBDCL+tY6eseiZOrmaZx9jOONjVoMqdj4ORekKu981AgsrGIKLOSNfthWq3ObzCzuoT/Mb78Rxi//I2rhcPV+oKE=|Chương 544: Bái sư;gXfC8aHuwQPeClx2WZ4UIGP09UPfTkkhi+07gXVlVSAX+u6enclO+YxoVLSaR2Rmtc4J6vwK0kE4AXYbzRbkGHcZT1glGDMF16KqeyGloLUa9IK0q3XohlUhDoYoxf9MtHWxmjmQqs+P0oxuf6vITNxx3vZq5AS9tvv/c7YLhrg=|Chương 545: Ngươi toàn bộ luyện hóa? !;eCCwTcqIxRELx5xncjicb7atBDTO0cwuB5QDqckxkbah/lZpJC6Qpm51fnspnB6Jq5wl05HC2hFBuwwlaRiBUuKixOqJlGmXcTRIxOe4pMi/mVbXCjllhNHDQocSCdmRSRB1R7TEeWHAb1mXbfdz/JdhnzOb+AOqkw1kXlvBelI=|Chương 546: Không biết sống chết;s37Lu/vTo8yk9O3jx5ZiFFKsk6kA7J9x9YpGXviMRcjkCpPqUUrlL7X4Ip/0FN8Td+Y6WcDdcbWGo1TPA62mYkGr3WC3OuXAHYG0S2pFRaV4bZpK/kwE3u6TBSBjnEwHSkoTc9c+37HXhk+wNnh3UAKZKtd4oY3lmnj1zrc5law=|Chương 547: Bái sư đại điển;PUIXcP5sowwByOvr3X3+wnmQtstl59UI9j3UtWSZycozOV5xd9pmY0sofEUVh5SOHEdX8TWxgWmdLxHznrkk3wJl1XmZxo7FVR5rzz/K63uTe7/X3rHkwSCWZWKxn5YfdZoYB8s/stFxiDcu2HsTWLcd6faucPrqD8SjjIb1hrY=|Chương 548: Cô độc lão tổ;Rc9Nql/7JaQGKfEitz6J8qY3CKKcD9rge79PE/11jnvKNKC+/GCXZpGSN5dFqJWhWl52FhLXpqe49mN2J/m17RofVVnH4EGNGYgM1KI64Wpr1zq8HXIkDcPOoIjIp8LMmzabQ5ixY1ONEo1iv18lvq4pUUCWNFGDSI5siUTsXOU=|Chương 549: Tân sinh nhiệm vụ;geDTHnNhuXv4NlhXDzYXoHITm1sJ0uGRc2mDcf+D4pzZqjDu5zX+EY1/etMxFqD9ioIX/M3OmC4d84VP3Cbz8OVFvMQE8fn+8NiJ34luU/1qQ3Smknkkz62hmPIkL5AGXJkOzATg/CNmYt0H2GOWFUmByiwoHwy8ViWjqqx+xNQ=|Chương 550: Luyện hóa Tiên Thiên Linh Thai;Nkw6Jd6j0p8vxJik5bWpQt+i3acLmpccKLYnKowe2GsqEUQnz2kAkgUbaclx5ozFiu8h0vvB/CWnBcSgks3k7YSqBGdZtcnCaBXAJoObGFdiGViLI7rxEjUVtiLbmKXb8x8hq134NYAcn337rEh92rVnwavTcCmvktUWz4Fa8x0=|Chương 551: Đột phá Thần Vực;yJtdsv5YxzS0uSpARjm6X1FrAepqqWOLweGWYLZGfyMDXKBmFTyR2I8Jw+limIxXSQPoQzlHb23X93XioIl/qkp8zZnxm1sWS2cT1hD+WW8xHrPFQKlH3qFe7j8T6Ufz9PP+QX1UZRa6Kp/owsRvTB6kw0b8mCKPMLOAvHzflwA=|Chương 552: Triệu hoán địa ngục chi môn;f5okWDASOKA10/6HioELfXrUaNX7H8IYgym/w8HQkaBjBbhS1xOwuuQsRile1IKodjJ7trQ1/93oGXoKZiDZC5upPC9EYnnfEGfOkbS6x9SFSYchxeDJrW9FUOzK3J/hRXn7TxwLjNDtn8Lmfsz2I6vtGznCrUeTh1L4GrPaofA=|Chương 553: Tiến nhập Địa Ngục;4jsVcs9BVDjmsNwTPdHmaeR9Z99WsDBTAF1FzeewOST+T4YO6LP0xpDCquzplvnxlrIzvT2zFNRgJnFT3zFbpOHfadlXmXlGksq9jK0bMAnGHPEhYi6GQggymwFlOOFzzmUWyaNdl1B3SbgPj3VtY+dw+F0ZqsgFne52vxj3E3Y=|Chương 554: Đột phá Thần Vực nhị giai;vLJzLjKnHvm8gqIoVAZPnZuF1kmUwHC3S9o/ZxdA3iiVtrJbAR/MSu8d1TRNFpPWUv7ZLpt5X4xSk7R5F5aQ/NkefIaA+PqF7RpnxhPXVkdhnzFdzShqxKjukXhvxYZlZaP8esmgQtkN9MvNS7VlQ4cKoa4sh8sQsn0tp61zmUE=|Chương 555: Có thể đoạt được trước năm cũng không tệ;VaubnF6uAcgZq4awR/nB3cFCo9Q0KJpS7EpafElsrr5ln+IB6RHRZ70PbHBjTuQGrprrEv52c33+4GY7FYi0bzJsE94x2+k9UsWNKc02pCcBlJTCok/765GxOWntapIH0Ts6oWh0g3d9+w6Iwaxu5EvJyC5buNZ7IqE1TpPbKj4=|Chương 556: Khiêu chiến Hoàng Tiểu Long;Fh+Mx2qDE+Y0r/wZtOAPsoiCWuevnX1bgCPCX4dzJiypkmAcGWzokP9ianVeQanVG4Wii6bGAjiRBtNJEFnicLoIJKemk2Fn9oQW0pjbfdIUArJvv7sWU0bY/aXYISPdK3kI5An7W4Kt4Jsk2g6XXPYyxchR64JzOdKZY/tgDf8=|Chương 557: Một tiếng thở dài;S5nJNXhABjhjpX38NgkGvbg7moGpG3AKq/N/IviUL+YdqVJV0kSqOSKbfKHgTNIctIBvQZQD6ATDYv2NSh1EhKOE36/RgEj29kvX6ROkVGmLNc+qwkzM3uhdpPIF0/NTi+ibYLVuki4MMVrGi6rScqzzsuUQs35UvGO9QZE/FJ0=|Chương 558: Muốn ta trước xuất thủ?;uIwInumWrFw0ymgKTlkG2iumOlLwLe3F7shhE067KdkHtHgDj6nRAKDQIazBXWu1p22LY6tPzS8XI/e1uJi/j5G8NTdoEFBk0ruXLSctkm48xyNczc4U2AXMgKQ/PBIWx1TTP0XFNYp2aRjzj+3+fW5Qw7wo2MyByEXYQoqXV+4=|Chương 559: Vương Biểu Nguyên thực lực chân chính;kZrOZibSIq3AvjlfRiZRIq7K0okLZYeR0YM0HXIfZUdB8vkzOsB8jMf601g2K7Tc8/VjLWLprmJ62EYwrzLvrFYAa2d6UnpGnQXSBu/n2xy9+kLpv7TGI1aCEVPWlclAQAJx75Jue3X5tv9bYsJLEVu5DmVM/eg0AvQ+9/pSMu8=|Chương 560: Lại còn là nhất chiêu!;Jijy5Eou0UQtUYvDMFjKltR2RzPXqoSR2ZnJwC++jcBUiOEkQPrAH16uOOhaI+wd7c9Y3nIQch37/a4srKTBLHuCvY9+nkxlgM68+O2FwRTPKgCXpQAlsiMQ9Z7RPdYvPS9+jqA8Wk8GF6QoeOufdkg1/C2wN2csVhayafRMblY=|Chương 561: Ngươi nói là đệ nhất?;0DdfPWb7GxIPD9TrKir6vdEnVbIpauV4qjXjC8GKcOgaxGVhkhmKyS2fXQkrxMS2l1tzLljslQ4WpRDHSl7kJnPBFWaKDTYt2Of9t2jthrYS4KwAsp8oSgn1PHPs99H4MreBKUKNnhOfCwz8R6lXsW/WEAgVR/wXmKDzFSHzzZ0=|Chương 562: Bị người khác chiếm;TM3J2Shkog8aLQqHJNZ3VvAGjb/rQ2im845JVKkFwt0LVmE3hSEQGhZjyJVSE1c/mazse7h6nCovIU1QUi4E6EG76KfW2mdRHRnFg1GfOy/c4zS7135LMP4s0iVngnRA6dmXrjiiokQ6nn3PeFxiesCQto1GjCsVEW/qnCTsWUA=|Chương 563: Tiểu tử này phải bị phế;VtbCwfCBlz6KmzbPgwLEHNjfseNpvHBuj7cvW2ct/Neeh+8lUdhnRkDSGN4osyiSsOYfyeKvCtU49zwP32FU9NNwDmwaENOO/shM7WTIiLofb676bXSWakCA+PiHxDKgdIUk2M6Wt4yQaKbpY6ULKouuPTF17+EMyHzw4yTd+m8=|Chương 564: Ngươi nhất định sẽ hối hận;SmY9rF+L1US2Pu7HuTmS6fw1v4w1DF82/1K0wvwFJvlYYW13DUPf5BcWxS35ofr41mlMftCaGtVz8lhznOp/M4+ksREhYuHLVQ61rD/Ky48t2GpY+iuPZ022Qqh1ccPeCpp/Tq1+ncv3GdqPjc55qYnunLBQtC+BSeU2inrKwSY=|Chương 565: Mua phủ đệ;y1CEt1XFOvb2cEGM3zckbB8vbHbn3kxk7Gzu9ClH3Js/NyG33C/8onTZdFxVRzUH1aPHcAt9CtblVQU/Q4PSQCV3G33drI1zY2bEFN9IBokrfICL2m15BSQhWq3rRsUJHiW1qdwUMRBGZRaarptPYxgMsPxoWdYtpy6upZGj+PI=|Chương 566: Nội môn mười đại đệ tử đứng đầu;5zLQUhWCYO3RMqKHtteOcCJl1Te+2Z9pvt6FO4ETg9Y5ALflWhGSu0SMiS8DSeyoCiSSCUALKrbCxckMVmXFT3T8S4NU0pxTXh6uB9Xyy7OkO1Q2E5Z5Re78+sFVfasUOz7DuUZjIECjiDPwKJX1uU8uxu2TCb+SDF2IMoKo7iw=|Chương 567: Chạy về Võ Hồn giới;rI9NfhMqQmt4YMGBM0HczxMoXtgeynsySa/8pJr5Np94BFuo5VvcMWP3aihvujI0oaDeTYXXFixWsyC6QqsEoL3CGqd7ob9G1LYMt4vCyImIa3YoIYuXFEHPKgrL3lsV/OJ5+HWtznaon98+aIxaxDIs89zr7tkXYk+ToavMtWY=|Chương 568: Doanh gia cao thủ;lURyVONZsFCDaq6K8tjLrMSDd4kyzg8AyJbFS9izha+5tE4sl9Qg+xcTcH2ZXsHhh+VFP2dBu1MVVm6nj2TJz+ItcjyzUFhb6TVPBrVOA4l8hRRrDEEXOIMyuHIysOBt1e5PsgvlQH/ef8Cl5G/81hkupD6nzNeLdvSLqCgK7YM=|Chương 569: Diệt Hoàng Gia Trang trên dưới;Be86UChKzNmos8nbsPo4sdjK6AblZJ7sRsPpu4ede4mhmwDxbn38FPgZ2xAEVXY6emoKnVSA28yJFyUguSrPJ+UX9/llfZwAcS730BWVpv9kl+wdncNJr/GIfiUOflXfNqD1esYLRIF+bQ0ikdKfL/Lf6789XQ+xe6MOKZgwWHI=|Chương 570: Chúng ta đều là Thần Vực ngũ giai;ounq00yzNM/EoMxLXiaRy7ZnptcJ2q3xF7GCq7ttIT5vatBT+UGQHEk381YRG8aD9RCU1xe34iOAVgULtTaibzYmze5hURiBg76fMFRR7Z2qJ6Qf68Ugz6KrJmBb6SoqV2aVoisE980Hi0ISgzYihXO3BzaCA94/9HAlczZolik=|Chương 571: Hàn huyên một đêm?;E+i7BKWcR897AW356MGr/1GBjN/gA1QlXCp/V7F2Juw8QvUTvswX7WK444MDlVBSd3Rp1lrEqzL8jsJFSbmgk4uvj6c9pKT6OsJBvEQwEq2X49o3QiE2pZ0wXPpQEW0ZplfZK8/wyipW98dWUpdpVKmiZJZwNqr8nXO0F95uetQ=|Chương 572: Không cho phép nô bộc tiến đến;ZYxCA8+Sm7myRlTDUcO16s3NPHCKCSmyJawxXtdfacbZKQI0RX3H11PlOl/3vnZIcMtaTYtxFXCv/uvk/+0t6DC4LusUpTt1Lb/iSVY/jPViM8Brh0afeHG9o1ZzTV4Hk2rmdwEaIElCr810CJq0r/qh5g/PmqeHf88RvIfMh8s=|Chương 573: Ngự Thần phủ;lqAeiRL6WwzIDNAlGretSh1DSWcOn6ByvyLmCJV4hPaXaS57RBNd66Lj9/V4W0uOYQN1J2QpPkm3MIQ/NnL0ePEmflHK1eWOOUOcYSUE91sNg1T1MKYFko9y4QQj5JC/xC7jhdAIeXf5TVCVXJjNRk8bTQS4dqnTaTqEYFp8SnM=|Chương 574: Thần thánh cấp thần thạch;h9gibkuPWGyJKa/D80tkt9Zv63XcSY/AOn2CgXwjsVPG3T8vYXcJWwZAMVGJonp6721gxqGtGWIfoozVpNvyMzLD9GdPhAx5VZr3ue9rgCHsOl6cvTvL8bJmLyOqy+DFDEbzlLLVudusEUSAQEhSDOnuDOcFCcqmSXqUZxN8Lpo=|Chương 575: Một trăm ức!;ryzS+LxosU+0ggua6G6fznmJ3mDsNLmw2xRlEibW2Xlj9JzjycykUu5iyKSrT2yHWLheQODtr8Ivod3cm7MvcmjTetCEgLSnNE9lF8NXpXGIXkg6hlONJ/Fx/o10ayLaABJuQezJMQE9rtwf4kddk6gHAFL9Icz6iu/vLkSu/zY=|Chương 576: Thanh Long học phủ;E+Ub9ger89vwvZ/oUxNJcTP+P03j4MUX8e13y0InT3kO9C1MpG7v5plP6sI3+aaLU9ZpwTOCN+KlwZEVUCgEPsjLVOD24lGNqnIEbo08ylkRE1S2hox9KpcN7dXV/3ADVilCXP+yFUb8hVhCHjWSbsSrIdK+1c8CEX7G9gD3ay8=|Chương 577: Chỉ đoạn ngươi hai tay;GZx0qMAWKIA7UejiSjfPeEO+FU63gN21wJJDZe8aIO0RubxxRzUk4cm6wsFuSirDH0tSYi51oH8h5eYOlNUApruklOvFuOa0aXd1XoJSfI/LCUtW6XMVg/lFcSd758si/vI0Y+eh6yxFChKPEE+fEodck5bynqURZbKq+Cc11UE=|Chương 578: Dùng khí ngự kiếm;RF67PTFzi7uBR4V9fT2phgNgpo/oRcTXJuh1cxAPWOPclNSaUHveq0A8HaY879ELE21LHMmvby8lt3j6Su4F4k5ey4OeaGsnc/U2KMAZlQajC2d8k2QkiXl4QnFtQSdGJRQ0HvWh6XU+d8dPDv9/x6HyX/lf3gH6OB48bqpyV5Y=|Chương 579: Bảo tàng;XNnAQ5PlglLkfR/7w201zO4NVLqaFF1+ymXebrVpwmZdWgAKySnmYd1BTkDNjY1OdHTTh+rCb2qEC4dMFRi2qNRAdRxjEbHwjjs55TcpgSQ7IgmeBVDnyCTD7o0tsqhl0ywIFJvRIkzH+JYXujQulSpUfBrj3cFs3gA24nOwosI=|Chương 580: Băng Phách đại lục;Y0pbh5T96jXtkryN4ueJ9wMZlEwNFU/F8a4Wao3GjZ2BEhvPfB8jQPf5cpHYnQ4CkOA3NA65LTtYCZPD9RZqTlpQkWeMuhbMUxEMOFe+MLHbgskeFWbMJTULpAHMTbiZQLFt+jRkUvminLFM2UVaFcGvkIbfop29l5vEEg3gGWk=|Chương 581: Dám giết?;XlMnU5CumuzeM9tA7txNlGhHvKG5/p4XaW31TO4wEgkxGAQoZf5xUFZWhUYiBN8gSZSM4yyondpEcWB3WpyQkt3qMyXLcP8oY4bV0R/NoZT+YObLjGdygr1dnmcTF9F691DSIPcvvRSHBATiWegoB/9V8slcVNzF0FsRtE1kmsI=|Chương 582: Không gấp;DUyQ4ZSF2jyKO4lxdW5dZeejZpvv+xCA9uWyBX+qpO+7jZl0VObjCX3Un5DTXMGYWQj9btxt+LZwyWGuV3S+pmXRLdvIxMJL/Eme+UHckxz7kyyHlVXME8AoWhhOw4ZNuhd5vMeAX3Uv0INQShsW1AOHnuinL+PCX++HgYz2TG4=|Chương 583: Ám linh độc kiêu;WuqsWgyABfg8qxufBWHqkmFkrnmBimxpW8hBJkRZ1HZWoJaCjCY3UZNU6qOwj3NelNtN3jebbOK/i45S95U0UsWCnr2QzEJ4MquNzOOf5UX7wvzZtLiWCJCTtPxuFw2UawxQU47XM4gum85oQhRmEW3pdf41hEK9obrti71kniI=|Chương 584: Băng Phách rừng rậm nơi sâu;zA71wX6FS6ZlydWIMiQo5ZPWC4JaDoXhZFChLpqSfWQEWLZekAlLSs4UvKzE4FYIZ0eetXULBaTs1xzcnXMDqEnPVTjKqqhWUpoW9GFS+WIW/yA+QE+eWMmzxkDpw6gb0OKFvBlWvqyT6W6w9gnNy2x81y9gXqjsshi4Ma/W7hE=|Chương 585: Tấn thần đại tái;ZmzRPwNeh88Z6v2q3bFnls9rSMMKGp9fTAvo4/VmzlL2U61uXDotsEgRBa7+kSVs565JmBBG+FFSqNehKMcJKHBZwimfeU6mXkkVks1t4wCjpxISC+GsYElykER1HzewBMGD74ZUjuIF49xKMrBblNSjAynJTwXN0KEdf9ApUII=|Chương 586: Tới gần bảo tàng;32T2jtN5FKil7QtE8WSTnHqw6VdIVPsYEADF/qET1nTHVzG8aJESNqz39TS3Ns1GTozRXwb79VthGjw4MjNlnjfLr5hu7Kgzek+V9ikW5Qv6KoTU1dEEgC9e92z0aTi0HeYYojTudbnquPJ+Q6KvDf9E+PTvqW8nC6DcOCjHgA0=|Chương 587: Tiến nhập Băng Phách bảo tàng;DIpps2xDApAt5eTKqlbHOoweJqZkczmEGCeUTkYbB6UvJHy1749KXwdFDIfFq8eI/MdJWgLYS758ytkVrDipAa2s1iNA4zRi28cELO2PAHGxZSF9eYi09gXC01TINSNivOb68iRY3RbTK/UPSBUKhWaAg6upCoogNxwVwsO3Emg=|Chương 588: Hắn trốn không thoát;60Ul5zMylDzRpbwGV9nQTqTsceooQaqWsDodKM6bRi8XQapX6RqIli4wslmoT7t5r51x2QCJ9MJBKEZfFpimUrD23h2bgDA4I5G7Dj+Xf2318pUE0b1QXnsq96PFCVGLMlDYegcHYFmYiaVBF+1gkbGpGXpaxKnS5U9cISqefL4=|Chương 589: Mở Băng Phách bảo tàng;vqeypaOg/MDfT8QFbKL3bXc0m2M1inXz8G8tG1o7aP3W7Qy3GFShUPEMsOwy0G1KgaDyzxsppc+rbWmTgo2NYc6tAXaCuJVN3LFGJNuD8SAIfXXfSMVCv66A+LvdkV46VHM5+R0feCcd+T3yVdPqLq6wL4zk5QdDnMf3rzeMyws=|Chương 590: Xảy ra sự cố!;R4taGyWHvvUtBsCksb6RpVW00P3ev7t6hrzgEfj8enLx04mxy9ZmptAJUQASU7w+3/xT5J52/9dAL6uwUZF3I+diBnYNudUmoT2ZqagJEL1rpRiu/SNj88Zc4fNghCL5vc+k4o+285t+mGxVzGA08/frMN95SdnMtePuS6D04U0=|Chương 591: Ghét bị người uy hiếp;ntH8x5cD3o0sPhZZFrQ2KUnKJvhLgpSX6+JdXOY11QVVotVRMMBlKZJfNUAN5G2ARfxZn/f5pc3NUzE/EhiEWYNX/hh7ctg2qeoFLYQ3v39sEpkk1ZqYaRVLaW9sjvdTWe4oyeAYfUlWRB0sSdUV8f2mEF262RGySkmo1C/dLLc=|Chương 592: Ta liền trước hết giết ngươi;sE0oVoJas1/KdE/sso44hWeRS6VpZc0NFiTOX+P+ccghzmwZfbCsYFiPkwzknylm0P1Zhv6Bmy6Gb+4bbMR1Pz3zECnZfXwVQetPy6NppOCpv7hTWI0WY5CZq/uKyDK63MX52xvnFCHTvsh5qLZVHuxrxldfqW8nPDtRBxfX214=|Chương 593: Sát nhân đền mạng;47PZTPO/94BFd8OHng9qPYxyOM7pwM2ZQ6XzHMU49mKR3tDWrxXSyXWtrRwN9EpKA/0+ynNbasSMaEKXgp50NrSzbX1B+xCkXL5F+rAIiGGG5YzJEql6UzmxsAZ3xykoqDukn0aqL5GeMj+KpR9lsa/7pw5sdeZd8wIttzc6oQk=|Chương 594: Cho ngươi một chén nước trà uống;J9nhCz9NCV/Ft1bFIAjeE2g773A2C7fhNf+o91xuZHDmA3zUyil9NKAtqG5zuR/AWkrF3tljnBKDhpwq9IVZDDI3xp6XhBLQPrOI2m0EBBh3JNj+ip46Y8ahTdBrJXoAYIuZN3BaUmfHitChXkFumhd+snQwxzucuFDSmXb6ehc=|Chương 595: Khó khăn nuốt này miệng ác khí;ILUdTS+fblDuBYBV0/1BMiXRdQ7W4w5IhcyHyuOYHjm/C43WfM4ZwuhCViBjrDYxqOl2SS3rhtm8ua/XdrwBpR2uU7LAOUvKgxrEh405Jact3gezvhKLoo79077fR8RQrX2rNPhB5OluzMdPnI2U+SYPR/7SKO9/RQG2WmwdwzY=|Chương 596: Chân long yêu vương yêu đan;e6q4vyJFlEFaxSSCN0+CAMc6h6T64z+sDvhMH5WfvIZHABedf4wRujYf/aQi9XaFRZ3cPWf+ItqccBiDi1tC4+8oNPQg/6wlQXIIFxjnqnpxFW9HlG2mkYGVzNPySNXSvRmzJl5Q5zhEJihB4LL7kuD+fTsNFzeL37AIlyB61V0=|Chương 597: Nghịch thiên thần giới;JUKtUeq2yQ5g+qf72Pfw9yusvafgIN4AK8RXacx3HEb6p24HKfr6FieU5cPwGUsXbEt1appOgzG3L/C0jsTCVf/1bVa9/CivBTUhlcCpDYgQcBVe+IIfVu+ftuT0JP31czaSy+n+8dQdjJBDjC95xuOcX+GfYGFCPOFaRjEiCgU=|Chương 598: Ngươi là ngu ngốc?;vWZbq1RoE3L8gRvGjPp20KtNPFrenbZobSSNVFmbw2++8tZXPRLq5OAbR/DjS8nnKdhtPvk60ZeDmfWk/Q3FQRs4/vn99t3XpKlUO+HzF2xmFkZGVxKfeeCqZXv6sNpn1hH2MccKsEK0uE+U7ArYRQo7qNVJAjaSI6jkg5JaaxM=|Chương 599: Thần vực tứ giai;FehId7+kUIvOyb0jbvo4vTwFc47u9ebgrO7QsLE7dzn60gkhL+2yPEe9C7X2TAGrnUrwQVt1bjPFWQa2yVNbw0HfpeCdKo7Tn+UU8rrBZ618uuX4H9BKfLAfWh4w2P83E8Hk4uBYP2469RPhk6N/0lHGlIue5Ekf7jWTrwj5wtw=|Chương 600: Nô tài;nbdvb8V7ay3nO9c40BeiVv/LZYcvDL/HuhnZkr/7Cx4LBhlQZUq2pBXBjP7Y8sPfRvi0o1zkwbb252N8tW/+bBK9LLNr5/JTqKbz6j2nhG541zoe1N3xuAycOlhh70PBpss8KRa/IKUeX/+sU5ZRWswtqrgyBpVWf9HvnwnumDM=|Chương 601: Chúng ta phải liền đi;hf8JkzVRvruYJcG0g0MSgH1Ck4xNluDGFC7nvjETGODk8Wb4rsfrlgS/fvC88mgqRUroYcsSjPCe26DmH3q6vOQkDDEKs8jtpiMHBtNap7maeoNvXBSaKORQO5xAjLwH75Pv+Yd4AsU2Xk5xvbnCloFog54WJ9+rFgbXQPTIFmg=|Chương 602: Bắt thần vực yêu thú;07ck678FmdY/CbzhnNuzaK62XDV+KElWOxKGwmawGwQNdZziGw3czPDwZNbH6Bh7YT8ihKRLSjBZaKaExet2RJcaPk/SiuAkjiJkXSIoBaDXS5T2YlSK9JcL4NO88iT1KtBLt3R6tn4YkcnDU7c3IxpH+94Y9B1eeAAj/dJwu7E=|Chương 603: Hỏa diễm thạch long thú;Zq8jPIM+R/RhEt/tBdsLEO2wdH3az01MH9w1qoZnulSBq7HWwBnUZA87e9D6S+C/xQffGZrdzE+FDc6bfVgpI5KjU+CWAuGrHaCP9hR5bZnxsqF/8Gdy4ZrjYO8NrOM1Yr5Vn6SsWjXSU4k/zhRzotmb8VEPJb5SmQ6g4DmhxLM=|Chương 604: So với thượng cổ mãnh thú còn kinh khủng;21y92QT+3DSW10LPnWNRGGEdXjF0Dcz2NtcXPXeDtwiKApzhGrdoHIhBBOfmK6G21Mou3Vq7RsNiLTQ2IkkdjoWxEi1NHJVvsdjsR1oT5K3rXZpQG4+G2JzP+zqMe770q1k8pPUUvgF07TRNnqX9xJC23CFB77fBZkPGzeBMwak=|Chương 605: Chúng ta của Chu gia đồ vật;YPnqN11OM4pg2gUlAq6/m8s+2nN1a/ceV1who4CLYsV8AW+n1unCEgmvienenHbAF2iO9hmb3JZha5KqFOLsTrOLpXhDgJG6vLaKBS4W2zdRaxSIyacYzAaor1I/Ndea25T26JvyBqMPMn0bHiDhzIUAk75JGppoau2BHd3MpQU=|Chương 606: Luyện hóa thần cấp thần long yêu đan;pOpiuPhCMGYcocQ/EOyeRf0wJ2f8UP3Nwi0QsojQyIMYMCGk7BaCbtrrC4Dzi5JhqhWyMbGQOJMuInz9oVIebqW15GlXFZ5vzFYV3qgqNbeI1t8XHLBD6tSt/+6COefh++0dqFFJ4ObszlEJ9AECO7J/2lpTpkoaVxVApiIZbaI=|Chương 607: Thần vực ngũ giai;n7+8KcK2N48AAvk7GTUNvIkx2c/QikkrbPUs9CJ0AeQNfMh4zkys3BUNDaNU1g5Xwum6fOMhJ4XrdZH2EbaNiglJrINkmKDx/axhYOUuSKjyrfN4ATNsrUVM9U0W5MaHW5++7bhSbGB5xsR88L1OJyCj2PmwdRqbqKfL/Ebl3Wc=|Chương 608: Siêu cấp lớn tiền đặt cược;tExXlzKmD5ddIut75Shxc+ITYmTQuFYiFmet4Pr5ogoQP8Y/UeX+2CuATieJTCMD5DvJV4uIyKsv/NR4Jn/b1RPeiESCZl6Sr9ZHfj5bMaEKWg5YWqpF4qgoZdxYJmK9RniddHhvJOC6ypiMjkESwWIPXH16Lg6UFYBpG09v9Cw=|Chương 609: Cũng chờ gấp đi;GFlFTbnyaINtfV50TljOvfLA2/xY6WeoK63o0t4w9POw6TL+hvMU4dtvECC1Ym+xAiBRa8hQeF2UvFGh+NK6dN/lLQMcWND38Dg82vQl7kfeH5m0KjjW97YZU2XpplOTv4xxrZgutkZxsjdGLNzOOoV9kuB4kgC2u1UO3nRsoDk=|Chương 610: Lúc nào đến phiên ngươi để ý tới?;LJoWYu6ZOGPOKpT7lAUBSifN8fUw27gPLFp6HpBYVyHN69ef9iQ8qUbo0fCYAsxsloJO7TFSeCcMDds8KpS8ShkJjtER54T4Ws2e1YhmlXvpkpdEXzhnjaArLqmAiIM3u4Ike3nOCobLf5KM3myB5TrV8wotVY8zzZB2FwGnLdo=|Chương 611: Các ngươi chín người xuất thủ một lượt đi;TZoKPefp6l6TAQwy/Jfi+BjyCSxnQp2MpsETzz1XA5wHMKEUxvyTOXJFpDP8N4a76l1iw+M7bAH3oybuy6WuD27+HVOc5AWVndNt0yiSHmRz9SMKQZZ52rOdd26ZZvE5HD99hXMqjZ776eQW2Pm/KwLx0ipORlXkFT94EXprzvg=|Chương 612: Ta muốn ngươi Băng Phách bảo tàng;iirT59aE4ID01P0yWZQv5p/xgKSoiLi0LTHELvNchB88Y35723XFgdL9lYg5IbDcW/BMwfDbIXL4rCcp6BVsWYS7bAJOsVSob2ciW1BWDA/0b2IHop6dKeTj8mhSPYZWvTV7lrxLyifY14SEzXbMMqEiZEI7raR83tJtMmDOqFI=|Chương 613: Lăn ra Thăng Long đài;YW74vVADk8KnnpYf3wAriAJzHrZfR3T52Mh0X8pu7DPw9nM+9aTvFf3zIyIek53P/RC3J7mwKNEc2VTo8n30sHyuXjFdt9QdjHvchETK1I3C5RTpy7uXatqhT3U0sNld5c9psG3kslWQFg8lVQgjFTfFAeF+FNq1BEQjYlEKQKk=|Chương 614: Hiện trường sôi trào! Khiếp sợ!;wiAcNc+gD7y5bz0p2hzhMopPz2Kv0V3s8DaanmAPSt7HrgPOCzwliMM7OltMUt7VmaL3MpAsWlIMOxBMomZ4dEMhSxDeCPakYo+JsM9jN2FaNwGJMCVkS1niR8Wxm73gaz6SpdaPuzsREgNv6Ql/BEPgS6OlMqKpVA5LHZWQxfE=|Chương 615: Một cước đá nổ;b8jppdm22YbDY3BeSh95UpkirDbAE+2lOBSee7pCmwhfFgaOIhqphA1zxk6VgVi90yhcOcyIJPgkT53b22TXv7XcwQdkvsC2sUIkSpkphRk+OCot6xpWX6/tnyZP6tELncd1FMPdL3dnhjS+qeDtTRxYWEuEfLEl0L/Q5sf33GI=|Chương 616: Nhuyễn hàng chính là nhuyễn hàng;SPmgZxsxZzPrWasEVCjxyevarRXivpQmkaqkNt8X4NHPEjX2ZWwAsBlik6jUL7qsrYlSK/C2dPC19XzcvigQu0S7LSt+iELi3JaUAs4qGrILjxk4lRB/Tbbk1wGIgDciXdjTuOTPv0KThnsyiyaGqE2t2gCS3ixyFkMED1o7YA8=|Chương 617: Mở động phủ;8q5FReyIDDCEk9U2h86rti12aZK0/f/EBRtmp0nlowMvs3UpyqIpfBHcZYD0Jt/DqxPOt93U0181x8X2zwW7TULu8OUirCfsNeLU7Vx73GMItzhXovXPwimR87V4U0XTPZrRCfMp5D3kU17uVBBxAT6yZsr/+UcgcnuaUXLbo4E=|Chương 618: Quần Long hội;/WJZYZ3HMw61TNmDNEZgBpJT35lNcQKWz+MxblwJNCTnlGZ0gf5Ldfe72ORRsV84vwO7H2SabsEf1OkZjl9n+TNhKvndQDTSDrovhMQQimx8J7xzK3+A5sA3+3D1+CIJJOETafkmfwZQqYblegS+xzJ6W8PuyrCJDSTqJjJoFGY=|Chương 619: Sẽ không từ bỏ ý đồ;Gy/kMF6kUOBH78enxaTddlVmS96H+tOKF9W38A56nmzeir6vAN1so9910WTkxskeGXOSX0Soy+IXA5mATO5J+JkNdV39h/IIX21KcCb4OjHRDuxMW3ZbP3rFHwBeTKGQ4yFUHcIT94Bi7NOjYYdf3VF8AdPkPY/D66VyFXPKLZs=|Chương 620: Đặng Huyên muội tử cao minh;MFv2nQApJR94QhscUDlGvfBdjUjYJyjRi6udf938MyCuY+SXkZvsHmr06BhZQMUiocHK/11nUdwCaGmAwy9jiNYpRmi3nLizgn/QmPfY2Z2A4Oq19uKf2VOwJMY3kHpun7VDKrWxV6jq1uUdlOFE4FwayoK4xUi2KqI2EXgLz+w=|Chương 621: Thế nào cũng phải bồi thường một ít;n2wA98KqF2YLE/lZJNVcjCICwHZr6EaKfI0Sg7U6jAE/kyStXilmk0nMcpr83VipgnGXlnOtaI211QDCi+SOGmjU7U3cPwDX658L9x1b57eZ2psREjGdPwn4AC3h2V/0QvO1Etn9GSuH5BDIafr9BfiBOunkwYDs6xQPgw6EU1c=|Chương 622: Toàn bộ muốn;ROUaQJrpbuZmsUPvGPh3w2guJ7F+h5dYKMCb5FyVCap/Y1dlhBnFDjJj5fIhBYR/d8g6uMlgx137o/KEEIA/ZXpu2OEYVmJcKwbzeVbO8g9pZLYudHfHRlKLMIjs67nUZ6qOsLQNEkuCZi36GV9nJMgRy+bmNYXIe4KF3yOWegs=|Chương 623: Cửu Cung Bát Quái Trận;jSXziV7L9sGKEBXeAk8l37FI54re+3uZnANuOZJrbWz8LxDhW6He9JoaTqtwr/NnaBv6qA/CF/3WkbXakTVbsE+zxMX7ALJohilxAqWJa23P7SPEHh3V0zaaDRFMmhN/7S99cWFP4RY+UZERanpGPGjgPLP9lIWoRjhcGD27E28=|Chương 624: Lĩnh tiền đặt cược;AY0Clyrqft3MPQdJrEVzFDW1XDq9E8jxwy4IMDD79e4zDVXBOHDseT5qX/19D+xPtOKwwjr6GIoBJHD4Fn5xZw2X4AMs8DNw+YC0+NfVr753cxbN6JGC9ZQ4bIIke4VePq6ikSCuW+q9K76YjqjxH6vnVEvy5GLEb74SPrQRLIc=|Chương 625: Giả tạo đổ ước;A0Kj+thq/Ia3t9Lb+OVCeyxfYVdHJAXZNmm7dA93KhNG80yjgk5XixCj6hpkC40eC9RWlRxImydlkkv9CKIJJo+wpoav+/0hfp4TRRcVvPBt7vo56CruNEOuZ4u/vxYeEhLePCnSBUo1eDekCsv7Mi1cjyLlK1qQBpGH461QBuU=|Chương 626: Ba ngàn bốn trăm ức ít một chút;WL32djBVQgz1X1r3QauWA9kvIMuyMOmeQANGVkc23gDsKac1msJ6JY4R+Ym3TNj/B2DT9bBs15cdHcjlfENULgWmcaKlUImKZPbjFzV5RHD3RSVJuZnFAuAGtw84vYR0xyvQBSiVmM2zFEWWWPXNuxNgEmXMhsxwoQYPA1L+Ry0=|Chương 627: Trướng Hải Thăng Nguyệt Thần Đan;dt4SWrdobHpAQBsN85H+Pga4ulS8Hb+qnNQKJVdAaLzFFf1Q+wAbjTvSAYfAD7Whzx2GugiN7ZTX3mfn0yrn0EhPIuuClZ38b2PpNPYVr72D2HKoZfmACIRMSosFcL11UpOR/U627ctwms9hc4gfQQ404e+SxXArn2caqdDSmBo=|Chương 628: Xuất thủ đánh lén;EQl3YsomQm7XsQnF0QrrOrfbzsvVe0c90DxfT4ZNVy3W9svyMtTrXue7Hrv3Vjs99cxsaJGljMNJixEzzD5EMDUwNYd4kGIFu2IM8TKpSlXlu8Af012r095YHbCdzzn99Cg73ToE1dLUF/UIKjpk7JwtyJpGojp56mylMAgbJq0=|Chương 629: Tống một phần đại lễ;wbJOUiQwun3O8zXxtDQOBGbxAL6dNeF10qYD8rplEqBUTnbFU66ANLKMYSuLgCvpTqUiiiOaSyO6V4ioRHN0JScGfC0TVZxzs4kn2gmdqTGg3OCSrBuhVMqMUO/TzILK9IVvaOxWoq9IldKnOVKk3lfI7V8vWO6Sz8cTRSj/7x0=|Chương 630: Người vừa tới rất cường;1UVDsI6S9Ay8r28Y5MwpBGj2vc125mAsA+M8VcE4XIrzM/2OJRoMU/mdwxLFYnjsbe3Cs1mgs/IqpnkHEr3Ha314dPmB5iugIQrBbMDBVlewYWVTRnloWkIEOn3q8r8aFruMXFkrkaMmzPissEq59nZra5IT8nx8KcqJB6nRqNM=|Chương 631: Thần Cách đẳng cấp;hfHyGtGXN0SbHQ6qgWp9/dCT9WHxv0MUGEKtOVm79tlVc/wteVfW4fi1b7Ar2JvwQEW2ry6+gGXR5Lpp9OPaiigD9P2p6OfOBmiTde1BuezpzoMudja+wUDOj5YxUKieTLTZ1ELjyANQnCxKdCJLvOp/qlYKyy72Kno+5m3nihs=|Chương 632: Không lăn?;gxSAOVOaXEwsM6/CgauATJaMypGUeftVIohy4UOogs8r9Rn2Ul6o5iLznWWoaUCoM9tqsh+L7M6sgGE/GwB4CT66TQEvZ+Vf1hbDK+z3o88lsiCmDmzded+ykZhXbT0R6F2vjMlWrjbbMqEw7tBR0sHPfcJTlbZckFa4l1p+FDo=|Chương 633: Tái kiến Thích Tiểu Phi;3AeEWwzxOHhc8O7Ew999i35Ov5rvLtkIhTBvoAwkCCyKDGIg4HopR9sWIvZxIEG8Wz6mtfm+dLFL0ADlYcEEu3UZUwdI2MMUdfCaAjjImMKbifkUhoBRd62Np11O6Xc0unVdElGQgxX1Gq3IR2Pv670vxQfmF53FPJYIOxndQY4=|Chương 634: Thấy Thăng Nguyệt lão nhân;KeIn4EaT6q5mRPnh4ZjLfKuE18Wm1iqFamR5N0lX59U9ZD/L+IoApTPbf0iab/UagDzVGeQfMSpGQxKS0PG/85JGGCuXlZnIFqcsdqUFJJjTbsumgc5QbFQABmt62hyPp31yUL1ZVkKNlq8+z06WYZm19f26CB+FzwMcMjPLgPo=|Chương 635: Ta rốt cuộc tìm được!;VeqzUIduNwQ89O8/IgFCAHDdfgU61pkcmjNpADeEwyLkVBefkJdpP3I0ktpr8PfqvGCQV1gcOijuoOl1zR5cRDqMrE2whf6qcKK/n1RLANK4efHVmvYMdJrKC9AajJ4ZE8rMRZpsyQGZoHvW6XvqXvjvUFDS0VbWg4DZAwK/niU=|Chương 636: Này là của ngươi đại tạo hóa;9cXa+t6XKf1fiRHcwnDuc6duEpNFMLuE07dplpsEXqUrx9x+AUktH6eqZPLlFmkTOBU/SHo0wjuCibrnxQ/TXOzsOr6wNflXwbJ9yToo+ex8KUovBAlZQou3ZPW3ZSCFOCGDp+eUnmNia+Oho6UXmyUc2GLfwpdgLPT1uEO2Sgs=|Chương 637: Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu;zSU+f7h06NAVWDe/FI6c2B/0q6C4P5prHqYUiZLs/nTPfueA8PUWMAdy0TPHGH2CZCy6Brw3R0ELPTboW+G+VPDQL/4AntTuJylgRay0PNLwjbLbwtpBdO4Fgvt8YdHq2CmztfulxB3qZZVP7jEfg9y5M+2HYLDwK9jCxYagd6Y=|Chương 638: Không biết các hạ xưng hô như thế nào?;M/xwyLDTkhBy/DFoz7mwxGXnyjKmv19a9vYzbRR0nVZ4eqgqOifEOmwfhud2AgKtCf3T6/YEZlrPV+p3ZZhGy9o1VLvBF+wKGX9rYKA3btOgt22kbLuhC4PBCXUQ+ORkWPKItmU0IG90q/WxvsFw5UFF2rJOKbI4qa6N+HNnnY0=|Chương 639: Trương đầu trọc;/7Dj9kAzd0amrRPSyaR4HhHpZF5MMHw9kMrntrYWAXsbRNLVsWG0JUGODKoxjGPvEL+uZ0Q++bIGEHhCtEPW1kA1W5nNfUqmtXJZlEGnQHi/fq4m9pOuSwW3yeGkHUqmFFkhlvG0YYwFv0m3TJTUxdcBEyjCL/jQsYL3IPyxkjk=|Chương 640: Khương Dữ đột phá;cB/NqrKwyXMZ4v/t4R0aZTCWeny58TknxOI2dDQKuolUiiksnSvjJXkqRk0v07JT8EtWMQSqzzUKc1wO4Y82OXZRGLn037K0GUlJhipJJhzNw9LfIzaMcG24JfqMT/04ngdjVNRn8HysB6rVc0gUk6j1MD4nvv+j7IlF6Cr3ZXg=|Chương 641: Công kích Kim Long phong;SJR9xDhpZrqOKhrp39R5J9Wk86KWa5fwFOAhBQTpw8Hpwu5kZTewnEtnWy/xSWXe8eKwqB4tVt4B5XWbdKp19X9XlzMNpUDv0Yfx+0GeV+Xpuv9HnXkkPhaMiqw754NkyIv6SHhraBrlZhQYNI0sDinNLaM49IKwnGIWgpTC3fw=|Chương 642: Hắn chính là một con chó thần;llv3kUsus4n7C+PywadC5B8O/RpfWINALS35lCXOH0Kzjr/oIA5lTANUVIsfLGuK/eRHcfQBYtF2Tx8ccLgRxlIE8Z03PuxfB3o/qtWFbYTbk3LFFygL+6Taf102fyYxtPAStNHkUXj7OiSzgQXTf/gq9HeoINThZ8p/Ig8C7us=|Chương 643: Hoàng Tiểu Long trở về;QnxjH6ajx8e9ukyr/NV3p1bbWwSLPnYhyq58hlw2ypmJazUUlWjVs3xa+ZX9ruFtMAZiNixe1m12Teqxe1Dv7Qir0uanCt684XRpY47d3bf0HZ0xM8meOdz+VWLloHQyxYbSp3WaIbJaInlkt+TijROdpUqdEfCOsKF+8KC7vkk=|Chương 644: Biến thành ngu ngốc;1eo3k3omtBz3CPAAlo7q4LSaYCjHr4P8qB9hUw7OID2iz41S5sVNkOuHM7/DXi3+BdcJrn7K5Qe3wPmba25fUFNgZM4oS4b41qPaKy66cIWS7yfeZ5dQAm0Ko0nlJOC/Po9eHuKpbg7eh1Wajoa4Tw62O9N/pM+/vScIpA9Q9as=|Chương 645: Ai dám tổn thương đồ đệ của ta?;9epOYQH/fSjYqt/veucdJYL9e1OukTyeDuExkV+tNTAuWkMD7RfnMZPF2pTJwuaK/Z1ZZ5h8f9X5iOw14Xv6f5f/bj4ezChcPWY5iGn9UcM3NauIIid2BFn8IkbyUU8d+1y8NRYBfFZeZyMvBk4/jyeQJeE9SGoPCby+7uVxY0w=|Chương 646: Thích ta lão nhân gia?;sagvb0J/45sbHyoMmf+zcDrO+ni/+JZIp2yzgtfyE5Kam9UJle0R5IWzEgI71djtqim9VCJajjJXpH4VPmn02amEaQ6Sg3h6+zx0x88p6eurmVp/FpNXI+rNQVbOy8oP4DU0agiNSbSgHecSbYUMrL7jiRSnfTbVQFPHqcczZpk=|Chương 647: Tốt no;QP/iCqsOGo1wrQ5ea+jN79DMTZlhy7v6QkEQfx1Dx0wMcQlp0ZjtEIh7DGtqK5zV7HdLr4VF9TfY3zCer/Fr6HpxFU7/8/G0lcyA5CbhSt+NcTVl5ag7GgATD/i9i5igr2Pn5uoivUjCKIySIh5CxgO88tjAcaqebeCUVst0LiU=|Chương 648: Gặp qua Thăng Nguyệt tiền bối;pS5ZjXC0xvC05GGzpiN1FTUKAFHROCp+w0JlEa8qvr7lYegIeOnMXMANtnGIk7oSXR8v/1f+2SvvKnl2VY9h7mwGXdR8e4u5UEwImVz+SMkawd2W0kLdS78VWMfW0chk/lLRFCOMPQjs3YtCdPwrsYq9jOwLRq3qpzuMXT0GNII=|Chương 649: Nghe nói đi?;0Qd/FLb68bPfFouKE5jh5h/8fgm4/jEsazMLWvzgjMZm1T2uI9OVs1HehJiAhRAfPMPsgv/5pwAgBbY4XTtwR5266ZYzb33YddBiD8YY2ZjNYxKyb5n8paYOCRqNutlcC8NlOYj26hbiu5Fp8ZzevGgnSSZ3hM4FYMgQSQqua4M=|Chương 650: Năm cấp Thần Cách;GdgFKrlFiw2Xf8SeRct9glxNRLnYbAxMYTSRuRe92dzVyemzRLhzsUkRdVN9EaA2Mk1PT7a4IhrKnaG6wVC9UkNkdFIsRFmOnYLRBIjCQwwXuadpL4daOremFVlfSB3k6s/vLC2JmMTv5AFe5KQAbZiwhJTThkpKhQgejkfsNvI=|Chương 651: Luyện đan Tông Sư đại tái;sF26NePlLfCYIDLzSuGCSId+sy/zjxhdw5NfJMN7J7QNb/OBusRchF9Y1jf4QQE+/kuB4c0r/hoohQ5lDzvLbgK/bYLqElWtkNVZDzOuOwh2Y0tMTVsnqaNmYU5jLV7O81BpVYxgI1jAR26Ypl8Zb0YvmGwEMJ3Rzzqd/8TMskM=|Chương 652: Luyện hóa Thần Cách;REleFtTLZaFL1UR+I4her9QW1PH4a3GTbmdCdDBxWdesDg1QW5718dUQmYLecu5ha9ZWDYDOzXxl31tTwMGoWxL9nVnUygHpyRiPdWjEntYPjf0al+VZDlZnWPF+2u6ow4KG/g08YS+xwgu6VwWDuA5Za+2pefOE/KzyvMxJYxs=|Chương 653: Ước hội gặp mặt;dZN0eTjUeZnVJH1qUPZtqJQ2kfwpT/EjJ5qX546OgMH8Tv6zBs9Y4yDfsJwGVNnFc0KcWKdDuAq2xqNvziPDD17mqpMZBBDXfON+vX38CdioNZXBQ+88RPsYJXdZp0mUGF7F342Cuptfkt4luiFr+SpDbmLKwnuuV1ei143+Fa4=|Chương 654: Mua không nổi;RqRtBcaFJZuJ6pzar7f+k/y11Jac0VvsOVeICzfsrC/sLz9MpROvLYS45l4CYBC29jRbPysIXzXupwZdkQAXm2CJAQnOTxvUnawxy9Q0I7BRtDB41vw5aYU15++CDbN+nk/K7Y6YCOWcHdwm+5BL7uXyKGE7seCyhJTIk8wVQqg=|Chương 655: Tỷ tỷ;+ehaqEcVp1jP9cfs4IfsJRaVnURfgBbeqjVk5psNVaqquAX+y1eMcaQ9FzjtsoTJ4T8JqQl48lRzbk2yQQjwW5KF0UNbQv0Ex0UekKovgta1cTr2eC4kxvYW/0JW1WhExPmqhzE/IfDiKSLAXqMfitlL8u2SDDU2gtGXfUUa4Kc=|Chương 656: Ném ra ngoài;VqS2ns9cD/2NiSp3VEqQ5Np8t2CGX4v+aAJ/9eMRmo7jLGDlLuC85xE0IoJAt53zW0YCAiGfLyB4LbQca8qrKGNRcatxxel7OZBypPm6nelGso7k3COIvV+cDfgRecDYNAIE2RZJJG2XroVo7/tFXbZYdmehoOCD2I56YH2UWoE=|Chương 657: Toàn lực đạp một cước;BJROuO1CT6TwdAHrTQmi2ppdn2V82ww05SGBcalC5ucLAXjuyTXFxblUvPsdGkMapX2ODAvrRDwcoKtFBdJeCBKVCCzF455VdGpNdnnSsPCjzCtDNl1QejrRlsOAUFwpbSEYq0uMM3O+RC99nHUej/b53g9rqpifOBfN7Fn/S5g=|Chương 658: Thăng Nguyệt lão nhân ly khai;M4Leflso+uocicW+w2p2mQ3SRh0eLySZelCnr+dQP/VHXvX/TN/HodKDWr3WX38848bUqNRPFnjUUACMhsf4y/RVRfrx9KgZd6F0FcFfVslz/MjOzhOSl6W+zARVRGVXucqrGm36PUVFxh47KMNOsa9hBi6KmKUkkPF2HATFAms=|Chương 659: Hướng Minh Trí cũng tham gia;1Tv678GmEkthrGhNqGpHmnzaH5NAGWZobnxcyF7YoFbQc1E5VwEVi58EAvTPLEDztivVCvnYAUW0AxU1FlqvQO6hFxP5inAlkfPpcqm4WaL2kV0eEoyWTPDxIm+FYWXFgVFUCZXqyVzMELKBqNWzNywKgStWrjuheEHh471A2XU=|Chương 660: Ta còn tưởng rằng là một vạn ức;3bAGUpIw9c66Vzeiy6jDGzSlzYNMNnrJTW7w/uvfk0nmtys+wfm6jZTw+3KOotBRjdCbrJfmsd/eHOuLrapX4hBwaWoAJxE7HDmccNuaYvQQtC+S/9ONDkec8Mqxo11nECuWdeyYfb4hhmrKffSZYJAU3sqYqdsXwhm9fv0f/Rs=|Chương 661: Các ngươi cứ như vậy sợ hắn?;0RxvizX1yIY6wnmvU2/jDW9YghJSiviysFSS2xrBCUtWbv8QC+h2HBUGHP6ewVj3piMURj3wbG/8wO0r74gYtmak/RpcFMLBS1rIXrGuzeo4H2NIapPiBk9AyQJzh577Cj+KJ1fCBHa0Iby8emXXABCIh6oRvIJJoWkart17z20=|Chương 662: Từng cái đột phá Thần Vực;/jReW7T7YDhu09y7NGVzOOrlAU/iF+c+LZpf0Sz0oJo8B8O1JXsUJyfMBoCvySc1PQnt8Q9/pWVdvf+iNEyDR+6Wvtv1cA35Zq7if1aiDGKHyh0mlK80NdUKMYOdCVCemuEenjXLCKziz7cJSeuXCUzKqz5rMOoczbIITgAYRg4=|Chương 663: Cống hiến;5cQ/Yy12BK+w+qIEyUCqKfc/uelI9ALgHviz7PJjkqeT1n7Znyr7r38lIFgn5V+XAvBHRGtnSu8vXhi6fdJDGjar5W08fy+rDE12LcLyzZlp0AgI733linRmTd43xS4U3+YFE2XQ+UXLSksXQJdX07XLyiNYCVgDrP5QRibPgl4=|Chương 664: Trừng phạt Hoàng Tiểu Long;QgUvcZlDBBl/xdJJDujiRXhJfohzJIPX6rRlg7zV3oM9JVUgXtBfRHKo67wRM/HJUdBZac000ki078OXcugjj+4Y1fuhcnC+LBP9VEpP2+BMjTEOedgF0ewYbEfiLY6omWmrxbxEFDjyWkGcErNXZkLcElftnQfMnj5WPfuhq/A=|Chương 665: Tấn chức trưởng lão;ybAp7YgXL3Psd0kKw6ca7qKW3uJSHH5X+osQY44rl1cEfuQgn3nGtPI6+qf/8ANbqgqUKjKFQJZBtPJC3mR2HP6J2I6KJIISb/gSQuEeoCxFkMOiI7QU5i1aTxJvY/1NAvBH1nLwXhNTI7kzv5f3zy/3kopLiIU5e+GWPJTl/RI=|Chương 666: Thiếu đánh;KHxDcQg3x4L3cfxHim4YSqMyrqZLAO5pL2/xDrcSCveYOAaFU8qjdyJgSAZFxa0YLleXa5L2OG219ANlM+cXyBiw7O2DY3znQlCH11CAL4zohZHT4GhglfyShYaTdeFMktTJ/4AA5f7ZgUczVfbSqxu14g7ieVVAbITZHFUBDFw=|Chương 667: Ngươi không có cơ hội đó;V0JA0PFcGO/5WhiV9hUm/ChJLVPYH8+wwjwwkf781hb8rlqVpibtQ6pO7fp6PaLQfuXvTCOrdMguV5BKs5kvY21bEfchjZrirM/G1wf+fiXw4xqBWmByCOt8Saz2HynuE4qnJkn1ozSX1gWX92VCH9OiN7Ua4DTU/up1fvdpSe0=|Chương 668: Phong tỏa toàn bộ Bắc Hàn giới;ZGzGzarYb4ZcMTECuSuWc81ofU1muUuxq9wzlFu0oxrdOwoyYObwq2UXR9nALNa2mgdrJfGKefSLECH2wV7pNHf5ATpe1rg6sqyc704xPGuuLKpL8EQIIkHSKc7HGt47VnLAAWHsCrv7C2WEp4UdsH1W5CNeKArSvLgaeI67rxY=|Chương 669: Xảy ra sự cố?;gcS2HPvuCiva5bv8l+a8dyArCrz2h2u/0NRkUIOdQe3ax+NQwEpJ8zikDjE5Ak6HohRQUKlS/MUn5H8n86U7TCYo9V9fBzjk2KjrVE0RrxZqR0+a0KFYzrSHeiywYGBdcUMaCw9PuLMQ/iCsQ+AG1Ufqt2VrS/3rSbiqICbLtBk=|Chương 670: Thần bảng chi chiến;f4wL3DatlWNihmJ5RdSVmDecKlr3YjL7ywMcjj7lgAT0SobYBPbD6SpugdChsgruPugzn1teF9CpertSHUdUku1R7I6QE+LudGQzExOEO1x9POIT3xliInFoUKuqhepckAt2f6MwwDBPPMdxmamvVNjwD7Nmf94TVbPGe/+Wnow=|Chương 671: Thăng Nguyệt lão nhân trở về;ulnx7R+DtziAOxQWe8M35BpnNFpoif8yw2jd3k4JhjMqbJkxQlIE6/cU+zD3D2lkcYSsf7/X4bPc+wEhlQZPSPWtgcXCvXFjpR4bCELYR9hyScjtKm7IoArsYcN0Doif7DYnrHjt5fm/jUMFkRALXvBqUWIZ8kFrr4dEYNj2xXY=|Chương 672: Đi tới Đan Vương thành;RbGP1AKs92e4hcC8mwzO+Mp451oGldKw+XKyIx9iDyMaGnWrqhZd3AIRwz4DbRWDfQEeYOKbVqgenKBc0WS7Q0J+3UIL0B0Crd93dDvHOpZ7RZpvTPSwHL9oLX62d63GmQYuKYJdzbVCY6iPJsSovdMVQc8R7KtR7mLszItELto=|Chương 673: Bị hủy;cEN5u7kYiliVEAYunUI5CGBtXlkQgQyLDguJeyq9Tx0r7zsoLkZi6y9S5DvFMDhMpOcXt3v9iJtKQPyeREFm2j6sF79jtWZvIsBsQikgq94/kIEO2XcaTmTZt8XjDheHjy+zw0tJz7Y00tyeUT5H7peTtzZ02G/sjwMaJnETQ6Q=|Chương 674: Phụ thân ta là Lâm Bình Hải;BdqR8S/z8hxs4D8FXSHHHmfXFqKl1+dMusz67ON98CcR4XVhKjQFbHIoCcvgrJjxPkXNntK+URJB3qC6ss7+W2hWpdHEmcfw0t6FAanO+pMgflnYKRdEnAAnWPxMFZiAZwMUJNQXdQ8kg/Pu2sewjTDgh4xAnDESlPvVFfQDLVg=|Chương 675: Không cần quỳ xuống;f7iSod9z8nqzyJsOavyGGR+9voHQpqruPqa6dvvcuVwN6qjffLP0/OZNR/cVYv9CbDPeCkVK5p+fc4jL1vMUW7yAj8oQXJo5FkpE3flhouFcTWFihcFDXtfN7KCF/tKIWyWDYUFtLqpqLTYuDw3wI0AB65+vcgiQR7657l+379o=|Chương 676: Thanh Long Thần Hỏa;mq37FSegXyoFyb2otDNjjC4lg5GkHjPtqgpM/F1mn2G9Q1Vl9aaacAmesFkL+g+1xsnB58FYuMzMsNI1mnKUSoomTr6vXkxp1UeddYTjmXG5RimVoYp8rhHT8XawfRPh0vYSc1W2oIw8NQhNAc6N+an4GkFzr3DJzxQ6JcqjEWA=|Chương 677: Khảo hạch luyện đan sư?;Y9tYt2MLHMGbMtGAwUm1z8L7Fk41gC4JDkouf8pNYJxdWr/An04OIVoul8cUPzbUeFMTOly4RdSyS0R20q8AYoVWM/eCHxzL0PJr004IbTsyUHmVfEwDcPCnap2H4jZaCvpJXBILtYy1RtVPiZ8atGayKKslgQ8/PFnyGeHeBgU=|Chương 678: Không cần đỉnh lô luyện đan;Lqzbd2jmWLHHwyWGFb4L1L4y/vMhBgOJecg6BbZm2nQcsBkN9JkqMZ8NBahSWr2SbkPf4o6KxPmkPJGY0Z5i3ogBR7RPfOD+t+Ra7i3XP22OeUhYIZvHHU+tiHJibf2514GbcTT2LhVjwk2eR9FLJZ0WJpbJ7anwB9vmWW8bOgg=|Chương 679: Ai nói hắn đi qua khảo hạch?;SFUMf9UxZ2JJQJ41WIrhOYcQq7RL4Sq2mAnDS+Eygedhh3Nc7ardyTkskA0Cky2DNWQH4xuxC06TuPbAYenpVnHD4KuDAwy93/83FJgJUuY7JGIw7+WDLAbLKDbCPbMES1pZCrxrhpeDzErz0nL/RhZdUS0V9YMaQZXIOeUYv1M=|Chương 680: Các ngươi hay là đi mau đi;L8BoLnbQp7A1cW8ILx8IvpbXqVpNuhidGr3DDtSUBodmqnhPmVqh1/HnhhQthICtCv2MvYjEzokmHjFRP2IItdkKOG0EQx/YP61ECFrE/PKa+SdAsaHsG99DrxDd+fs4AGYoYHd/IP+yYMjF7YXl2H5osN9KIshGRsrldgu4gn8=|Chương 681: Sư phụ!;aNpLWpgVJVz1ACuSdpnfgaGsxkqU8sDVnu1GEPn+PsuhOZvId+iJRaDM0RH8fNfqtLEetT15etMi+7Vsibgn6rYneE0u9Bhi0tJHkFpPxqQ7cudDcuvsvBWcFr0t6925ffk8YeLWx3FTgqYhO1lEmpxKzDGQEbGLgkePoAB/MGk=|Chương 682: Hoàng sư huynh;n+xRRyhacZcydkTWg3hkzXWs9Fl+7H6tsvetMP3aXiUWjBcNsd1Y3LEUVpS6xlhrVgiTLychdAG3oiAD/lnz08NfZuF9NFaF3Nz6Soyq12+OJzF+b93y8KqpPIo8XpgBYIc+qV3KCXELDERW0Pfza7eF1iralnNI1cmpWl10ED0=|Chương 683: Sơn Dương lão tổ;y/iVkETUp4vI7XzHumYl0h+spFTF2vLZrEDXkk1dxARhS1xKz9inij2ukWFAmTyU9cYePPjBdjL4xjCc4IWlqjuLiwG5EZ54ozcdXbE+bK7fZfgOQa0ttbID5zIhzNA62Q85kBn/vxx/sjBlVgmHMdWZXAgyg5PxChHECbB4O+c=|Chương 684: Bắt đầu luyện đan;RuKncCuXkW17qzZKS9NhPq9BotpYCsuez6pStCdPNEz7nfP8HukzAbDLWLYP1y9lqKo23N8uUNmwV6MrltaweGew6ZjhdlTyJxcCGiojMLLuAvNe4cHszfUKgtqxpWhTeoxcJ4qk6sOvN2MkPYZD/Nq2X+emPbvc8PaPb/CYToQ=|Chương 685: Như ngươi thua đâu?;Jt1ZtdNZxdwCY7RnM5ApvTgIY8K+iY3AX80utfLWKPGUBRAkOiDRlsbKvi7eGOq2sUd9QTiu8AJCdq2G5lyjxHng14In3YMGAWR9q1JUSCcNHeLzKKWac3lr7oTV30VLlgTIJ73PXZk35D0qOKhYSCv3lYzqWqakYAZYfDi5C5E=|Chương 686: Huyền Cơ bảo tàng;JwEF9ikYF8CNBeYKm9kEwie1iHmeU6wLShsACl3EFZwwDEPBYNeHjfhsYshl6HKnRTK7k7XeMF8xnDPKG8OZkv2pZu4t+FKzWR8WuOXaZZ49Xld+SYRGOrXEGYg2bEuEEO04D6j9wXzQaNUZKqDdquI5YG/E8TGI/l3jlIOyBwE=|Chương 687: Hướng Minh Trí vậy mà luyện chế thành công!;GXW+Lqlp6Qzb4vJOOf9nmCbdb6oexXk67pQmUr6e0dJWmUn7i/vGrpH+dQSptR90zfSt0grAjKQAGwKzYvzmvB2KzhgxYxtgI7zz7JtXc/PKdAuSX9C/ostMYBAPF7xwx9zB0sK6s7g8kcryiW/Ls4cB2YQB1bWUS3vH2Kn23H4=|Chương 688: Đan kiếp;/tCNHfgbQKbUBen3RatJDR6P4Oj+bXXdBgpW5XEU5nF6uf2HeK7dsBNUesOqqJZwCYebFuNNTSutkRUCOeSpjQa6Yd2wxFNPmxEwkR1OcK6/EzsO5saPce0Vay2fuKgV3G2VoTUmyLvppzauhjK75+SAq6DPznn16VWLIRuigYA=|Chương 689: Cấp ta một cái thể diện;lWguAepxr9SFpbt3qKb0TfA0pWNzJYWMa8mTIq7DeAkNDR9qG27NoUY9oaaAKZKOlub+ADjdJ8DDDPmj5xvNeRSjp5EK811jmodRPMb4OXqz06yGT8Z57+EmolXWH9ThZfdcubt0AEWlZEGdT5awdfb570uP3fO5AxGfkS2a+rA=|Chương 690: Ngươi xác định?;50Ls4IIn4irxEttQdoaUnVUtLsDw2dH+dJeBhiyf2NOUC6nANkZ1qj1ebIpS0hj8FLz/R7Z59jQl8IjmzglGngAFIEgMH+erVPPr4B4mJGpNvCTJ04p9DQClxXWTUQwvUQR7WsdxmVznZN1gMd9iYloyo6VsSmemY9HsvRwwvBw=|Chương 691: Thanh Long Thần Hỏa khủng bố;cZ2zsVIWCRXxzVy9Id4QCSurDUhH3eV4XDDOfUYo4lvsiuYuZKwumGeBmECBUOVo5rtf2Dzj5czbFsWv3upy4hXiOuQbmghgfP/eY5qna/0LDJxntb0mEPE8GiDN6qc177i17Qna/eBYy/fsPAEr8OXrZ2DxXj70iotlHraWo2g=|Chương 692: Huyền Vũ Thần Hỏa tăm tích;02Hro+B53m5Nu4B2U0miUP+hQCRtVK8jggJU2efoL3r2uSYKhlekFCXh0OiOxjSptmbkijOJD6L/EukW3tP4GngYqCx96in6pBHfyemGEbGsy3/X6XhgQvVQ4fGXqq1AVH/16eMi9sy6dDV2mKvMkQ5KgrnomMps5mVx7fwNLx8=|Chương 693: Hồi Võ Hồn giới;jeUAnx1V8Qu7H6ERONmizymthtLPMi9cFupK24b42QKvhDDmlp776c/5AKdhfn48hkal2yGjL22krx9kD24hoxj031y1bCPkQ3Kx51Ac11APl4PZOB23h4NOuBA0x66LEmem6Jwtn183Y8qjXnPXyptRwohCZSVB6OYcvr6g8is=|Chương 694: Võ Hồn giới khác thường;oAQLHeGcTBJ9fNfedsd2EDglF3FUINmi3BhNwXVHGBAAchVcaLlEXDtogSpq2ffoZCuwVnHw09LsMIrYX1Kv/9k6/n3KQji/Ah6VP8PlS7bUYTW3PuIhRxmP7dxbZvEAOA1+z/TZKtnhCZJtRcIufaHWGMvDF0/ci2eLTdojbWQ=|Chương 695: Chuyện bé xé ra to;TqJV1GuJZR+7X9Hmpl1gDptH/pgDrB7Hvhtgu4WdvSXlBiot081Ph4tEB/0c41qIIRIOZfHeQXh/RE1mnWCICMebYuEjJgZvy1nkBKpaTqkK/v/vd6GdA162LaGQhSq62yj7vNdH+DcEqsfQX6plqZGB/+p889CtAOI0KxPpnOo=|Chương 696: Chúng ta nhất định lưu sống;+fXxPTe1MykRsU94q37y3u8jRDq7XDpwqn5vPHRyrZFKFJEkky9u6fpRWzd491wrwP/szMXU4R9IVV7RLpI98P5TVazC/RqzuzpeVLpzYDl3FlC8pm7tAgztJKmnht4KQQ9Dzy16Anucmc7u1KVBlnsQv0yqtszEmvPEIhFYK5g=|Chương 697: Xảy ra chuyện lớn;RIzb+VMXeleciex+6FvHN0iXfgBvpRMvOdXR8soYMErdzsUDBU6pKf2d60+EVn7O+lZWM3suunbmoTIp+o+DC+VhRcsQeTKNZcCWLfqxL0uxf4ucUbJsvJ4HcH4kBZpp+LvtmmAZVJlZm0ikzvlaCaI4+vWtZ44sVV/R+uSkVrQ=|Chương 698: Tiền bối ngươi biết Lý gia đi?;oRFx1oGxxWFSqact7cxxpI1Mvkyj4DfS6CldU7W72fVwSjrlmbnb6ABtWq2x0+MV+FzJAixTBeOSn18tXcrFhAaMG95NPdw1lx+y+gMAp0Wn6BhRYkM0cv0fNOxjtimOZKgJvrBWIGrnt/qpPRe3TDG2QtiD6JLRiOpWLfuu5Q8=|Chương 699: Giết sạch bọn họ!;neH6TM6LjbWj5njEj+0s+ndGQDWIQt0VbrdyiU3MSOVFTo1RhxlDKARiHDp8nyKx1MFh9WEzSMbN1a2wV6eHDjwZjszHD8ARx8kBZbycmvfKJZaUxQVw0o/BT1V+RSMocCDJiEQHDQJNf7dBCUvImolKd97HZdjVBr9lHSnzw7g=|Chương 700: Lại hồi Hoàng Gia Trang;PRYskUYJdgeEwHgMPoA1soR++4EJP4TzgSE4HUwBzr97n/zlxghLYlVXkwazrhsnefJuy6FpVz+9FwbPFKQyfhpVOzEMvzRK5UrLvlx/FNE9zDlgHEZGPvDB1V5Xl7CwYs+PtEjdTmSv01gJfzwW4fWcknBbQs/kVFDFH1/u5Fk=|Chương 701: Hắn giống như là cái kia Hoàng Tiểu Long?;D2PieE6vQ4F2BGAyKauGEx4qBVjBX/sEWc2X4wbkhFMQQ+CpDCg9LTyb2LHh49zNXsv14j/CIF6NRMejPNh9v/8ZP8oFlWtSaiHd7/C/vmr7P6wQKWVUa8biSxcrbs+kZxKQLW3+MZA8CFbkAvT4raytVmvnHG2By4Oz2eS3OsE=|Chương 702: Đi Thái Hoàng giới;ONkbvMyN5eDgCoMqn9Yzfi7Wn8sBPVbsiibACwEanNMvEGjSkmiRVUmulHAxhRldra8z40+RuBcU/vaJXPEPJvg+YkhQ6rjJmSeWmb0lE6iVhif4lq1I5zRrV+9E8gX1ESfzlBJURdzUSnuxs+WFOJBDx/z3bJxl7O8/M5lBezs=|Chương 703: Các ngươi những ... này ngu ngốc!;skFei/gD6xhmO9lrWsWMlnAyZQ5FuJ5hRjZiXoGmOUHgIcm8XkPdRco09Zx0hMJlDZirvNhqiD7jhbnTxlJopYzZ1ldcmgJf87QHh+Ut7AHwOY9WOMHXBfqztCycsAFgyWDT+Y9uQPvtY0pZGwen+kP6O2lPCJOB9cLbPOr8gCY=|Chương 704: Đi tới Thái Hoàng giới;kN1X+LWvY62Km2yUd5BbDaoGq+RM0NXOk7AOWL0+2lKYMPWvpGTQ8KPwwyNW8tRSn++FWeacmGDt2IZl4vZYRsoJ2PCcZyQ7Y/kl0bq4dfdmyP+1AhYu48s5sCQSwREMTWW8XBZ2qIXnq6jL8koSHp8yTHtMeqd2w+pcxy88Fek=|Chương 705: Hai người lẽ nào nhận thức?;ubNNJIrXtgSZgEQAxAoBocs0tbfWVgeHTw/WLvCiEn6F5oZtPi82+jdMqWrRT3MCXPCFanbzh0kwWssn/Eu8T1E81Seo0U5WcpM+bl5s1xLwVXbCjy8eLyyEPK2ZfwHwMQui9fL5euKajc6YQdIkHFVgp/9Ycc5VwddHeK+AKwo=|Chương 706: Tìm kiếm Huyền Vũ Thần Hỏa;XSsAjspy9rk08X/e64ZkDWGr7SW/M0Psc4lrgBvgGLqru2hryNteAm9VP3L8v0wUKdcZ354ypbiXcBJ0hGfGDcZZtJeF7DpjxemTPfxDOx3rdYRN6kozgA7plflnbxsC0l355jVdYl3EVsrCbbJCvDPzCRgUDLwFo/Nn7LBmPpg=|Chương 707: Đối phương có bao nhiêu người?;cPqJxc+XsBZsWVmc5YrAvTsAYXMMec7Ts0AUrdqA+Jdbje8tfFTdv/KMM36HrhIRuiS7M3RVt85pW0mHGcClcne1LRozi6DdReBYEoOa+sGbc+9Ba9HTkVUYRBbUihjrjIwfQRsNPgmTrlfeEXsLItMCBmEEsX5MQ4KXekvi7Q4=|Chương 708: Thực lực đối phương thế nào?;hSRezjKT0Ki662P4XFSC0XDCrGBOvmw+N5J0xuoRmmkyfFMC8D5LGCQkXcUuhlkm83mV0eioe9yNRBejFWIuPTZXHnmUiXk4xeS+z3n7OxYWoDD+rnOJcdfmE+6qK7BIHNDTdFdtqv4ESTqe2nnqtSyAhF7uFT8ptQ3ewjd90Uc=|Chương 709: Huyền Vũ Thần Hỏa không ở đáy biển;K2B9ClXRMYvKVgZFp1TcMLoTZihKpGWxem3mJScfGemdbo+/579Hwcy0OU2Rrs1/WR/rtJZ74TW8BV/6/NwmyVeYnM0OaN8uKtuYfsDf/xurxjWB+f9IE3hZM6sXvYhb/cHoKccNGZthg4/SlNCJqBwRrLlb6DFyhdfdVBsBPZI=|Chương 710: Hỗn độn không gian;ejiLisHWUMON3yRx16qeqlUNE+naszD0dFpS2S/iECLG2IU9NO9MEnmoQrxhqNm5DUVi4t/pZ+vEejB1iMrtrG8cqOx02cj+n99wCLfgHj9oT2dINiSXjozL1HkwGyzG+72LXcoOhFBy0mm3zXkCq4q+bxLFVrkPyhqBi51MmxQ=|Chương 711: Dung hợp Huyền Vũ Thần Hỏa;W+nQqiTBg8Od+v414Vr98D6KPMka+wqipY26h0Rv4+c9+XwmXX1XbRMiSZa4SUGTfey2QBuyF4tvgQlmii+wIwlvUvFI4NVmWkBHvibevImDeuQGqKw+9A7RlgPihwfFOa8ZZbdQQTqGSJFSKTdgW1Oa2kD3pBFtp9Um4Lhq3f8=|Chương 712: Diệt Băng Minh cung;E9z53WbxGqS9HErV1NxVbdQiH5vKgk0ggeba5j5LHmG2/tYczh9agjRtOE3NlN4TGesVtUSZHeuNOoXxZ1mB3Tjx39iyrW90QoUpdRewOCiCp6kL6/Wi8PAEIHTM7LuchPKf9UoVp8KsIz3aGLwZ/MPZsqjqTuNCyVRN+dtTRko=|Chương 713: Cảm ngộ Huyền Vũ Thần Hỏa;BQV/9ZP/9qTgVyTOrXKVq5GQe5LSGinBfPdlnlf9HTygJYhobcEqmp4Yif5aoG4gv+Vi9EDs8JRDnwJOK5nc/UdigJOP7BTCTKYXPRh0PEDhs7Lv1TrSZ6IUC6dgSsJziQJghTGjQIvhv9TeEQKr560BJIZZvLc4C8ZURyHcS94=|Chương 714: Thiên Thần sơn;GA3c6w3PZJdD3dYUX+79anuUpW4XnKvvk+kGa6u/bNTDGviZ+scWtL7N2IA/ZdGkvoHY46soorrfOVzA0xmtXUxi0Jw+nDE2PfuEAA91WEU9Cy9JNoJJJvJGO+nyHZN0OzvRP7HvhLV0ttCvEwDcCZP2Dsc+e00lNwv4KF5CHzA=|Chương 715: Thiên Thần Huyết Trì;Wtxin0/rfM93/fxHfJx0I2V5N8F5YkFs7V6JM4xHigHhfmAgGrdoi2n15umLK6eCEVCmLW01IJxst+KqAmcDVGQfkNqIqD4T83N5JDzS1IMROao7yGE++/nRZx4bOLTKoneMzmpBjpxd/y15ihVo9cwhhyR6WtF3WBV1xM/2jpM=|Chương 716: Đoạn Kiếm môn;Aa5VHCSjxLfbt4GVrAGiDjE/4C9OouAuBAPir2b88mkqswgc7/Q+sCnQFO0u5tGbe4prDhnt9DMQflHAM5DmVOpbLlKotNJiO6uwfcb9flRfvd2RGqTzq0l3atU6y/xZTfDmsKCVT8EvKoz7N1rCQZKzUHia0tYR1j60AZpjNHU=|Chương 717: Hắc ngục Ma Long thú;62k9SuK2hG8KojJgx3MwpGMno0u2FENXISkswOk7a/BsskqJDvkRX9naTjusZKzTQr1FkF1VV6mFQUP7blZ1zUMwpP61IisX7F7BQHoSZDdiWaK5PXfIHO/9+sEqWHE1lGsNq6BMn5cguB+W8dQyJ4mEHDTbBljkqUfkXVsvNw4=|Chương 718: Nhìn thấy Thiên Thần Huyết Trì;LYqb512/N5LBGKQlpl369A+8rXQWGk3x7Ku9Knjp75Wb4iLY5QIiRDRV11tsqLmn/X3GXZVuQi9G6XB4OxczrMVi8libpBtrh3MOGFwBmgBZPNAzsublQCylyNJT4b78zHn0SDx2o7m806PhLq31ipg/e8ktWpOC4t0L2naDpvU=|Chương 719: Thần Vực cửu giai;vFkPY4t4ZL3QldN55R0q9hGw667dWRHSfsdY4Yjl9IP3dYhRNXyiVqoe2bxhBjaP32mOdSkpgAFOWK25537m31gKjvuGzQL4TziZNOBCuo4E13FlqGt30ALjtQcaYB13pRLa14Syj5NfkHAociWZCv4vnrRBdf4rT4FNz9wBME4=|Chương 720: Thần Cấp cường giả;yiWBS0wYnIIy3LLlim+1qsfo8Brw7kLh7CTKXX3DOdaBc+X7sQrgvfNV6bCDNb2R99a1h0xArso4efM9YFg7jhvUvbfNTCDK22OQA1WZwDnq009bm/IhOlvsgVOuVyxC5CCA4t7ctaqPE//VzqhCnniJGl8PL8/sRm6t2euEZ4g=|Chương 721: Ngươi cũng không cần đi;x0mKShXhgDSrt1ZZzimBIsV5tyxowNSqhl1iMjiA9H+qiiP+7EAoLExDL6r3FEuhiU5OWvJuHrz4WTKEmcrBRt+Q5/az+0YJFfQ4mwcJWzAiHHgU3ZZvX/eV+beqc3JV0Uls18nplK7QESJlWXhnBqHF1MQpQ6/PCWLc7jkz7OQ=|Chương 722: Ai dám khi dễ đồ đệ của ta?;cITRpfkiT6Ypjftedl4/qxUD+Y7vPGkP+Ek7DQIA/RaHgI9Dst5FOOrz1GtxSaU0zYitV8y90uXJHCC3XbggIYs8xuMHCmNUIK3yPJsNycqY0dAMvtiyqbxHsF9Y8VjO17vpVBHRndMTgj1zdOcOzupIj8k12UbYaO/60+9mARo=|Chương 723: Luyện hóa Hắc Liên;0y0toYAskTmKxURybpOALwDmf+2zHK3P3EKeSjXoBNT90b2CIMXbCuVAktIMVOMNB3Ly8N/uChODtRVaEkYBRi7+YqxL2g6NnfbmSLKFQArYDAoPh74FWpOPGICJi20w4FAtbJkzpD2gGxTyfz5XDhbSS4gTlKDJKG+VM4C0oHg=|Chương 724: Tìm kiếm Chu Tước Thần Hỏa;JEzYZUN/yIvz9jbv9d2CSiXrEb0vMQQ8Vu5JjhT4/kDHiR4vonasif+fTW5wvyGFXmlljJck76JM5LZcwvc5Pe8AIwtL++ck06ptarpHmDMIPl6pZtr0Z42+H1FDlF2WFqTq6uogJL2xsP2M1i9f6wR/gaW03LSsOSgDMkxIX4g=|Chương 725: Đi tới Chu Tước tinh hà;f8DOTMxMY8X/wVkHbDUWhBdGR2NijfDnhW8+uRT0L1K4xNB3VZYr7VZ+JlJ3PCcWBU7Rl37fnKpHt/Zh463DazHfHQ9dxpQNuqWSGGXvV5hkSf3Sd7hjfbjeP15L6QJp1w4wvDdetLrPnyds7fMQIHZ6+I9/U2/rHsDQu2jWC0M=|Chương 726: Tiến nhập Chu Tước học phủ;5hMieK1cqYNPmibOzWDGv41RBOTBeY/MXZ+/cnNnyj/UsMinYW0A6cjtsbPMsWOk2HN9gD/i/kEfB/Tn58MxN2sznmUnBzB8eQgwOmqUbsfI5lckAGUJ5tSEjqQAdp6CUhztPpo+Ok9KZqFUsYXREdQhSbWNVE5RM+PuskeoKgc=|Chương 727: Tề Thiên Thiên;Km2w33DQifmkCcnm0z3Deqv1SaJedXcq+Yf+5tJl03CYBrz9h41ZefLcEHfHUnNx3jptlIVSFPYLDG5MNaEZ69uRiZbRMl7wIorttPfhFkH+ce9BiNSwRsfl3rcdmNfPzk7jiUfJAYK2Rynkr8Unlp3yPT3gdaHgkjofGjf/OqY=|Chương 728: Ngươi nhượng ta lăn?;VcOXPDWKaiDwisbZqz8cvpUC+Te/uQTl+/FYUpRD/NbWBjcPNRyb0HfDJjJc93WLZjt9aIVX1KrOU2bzeknraleh9LHkp8TbJNDayKIvfiZd17508ZcDuKbESzVkXHZvYdWvJ5T/FR7tLgdLNkS8IzI2/guh2Qazj1M5Dnnr8Eo=|Chương 729: Tiến Chu Tước thư khố;GlXRB1MrMAf/tlCYTSUcx493DAaYWEays4WertaI6ePad0k0IcxLlyrukwiS+I2WK+ErO/HAIisrzkWEpmIlkBoQaqpGwLv1YRx6Hwxecpm88gl/T/LsxNaCKErlHkvkvpUGNnx5uNF5yM9NA6cGc5KmoFIaV4keixQDREZDRGI=|Chương 730: Thần Vực thập giai;CTgvUsM5sRziedzXS5rbsWVW8Rvdi68Ms1p2IVqPaIlB0HDvFR3ZenQpe89m+qAw406xw49hgwaDieuxg0nK/T1B4jhdfNFfGg7ahjYeSZzFNDBroGmIa5uAmFUikqiTwpqJgUXrhe+Fp4GagzdhTxCXKVspLNE63EC8TF6tUuo=|Chương 731: Yêu Tộc công kích;FT3Ut2xR0gzT6yhqLerNNjAVqjqA0NVNBwGm1Z/BA/Nh2E7+hsu4NBQYPKlTLJGLZTsszCK6KDHCPqgBdHBO50V7GswM2krPuhMy4+huGpBLAZ6f7Ko1aN8EQ9HzSIQzc80DV9JOc0xi5bKkuimPgJFWISt5VMxPdDPHJvMEBjs=|Chương 732: Kim Sơn giới;C4zlqk9ngK3jICpPG3c0iwnR3oabhSJ5b3knABPsfhNko4kGItKHDIozm7kGqeBlwk3jYpn8f8Pt5nxC+YvKaeNjREVHlGejsZxa33i7yzOw68miUaZp8+s4MWRK0RMVK6X+xbtRHJhsZDAV705P/oIHiOJ9iRZiWEtCL88iE9c=|Chương 733: Ngươi không phải Tăng Hoài An!;rODGsaNwronqfFb21HOZ+vRZc9AyXU3h5zvan7AonedyusIIK2rAiI4tOMtlA4FpGuqGi3dbNF0XqdEoH1PecTXCJ+ask0JEBPCh55ppvrXVI2DqMbzAXFGUStWCY9c4Hs5LlBz8ZMvCsDr4WBWjl0iHFvcU5/5F6T0l3b2CWpk=|Chương 734: Bách Linh Yêu Vương;xycPh2YcYQZoHPonB7Vfmfuwr8JrglYIwmUbZLFSkRtAjK+QhIk3UHFL/ymoBecuGLtbHKsQcVsnlqMigaOrJjnPI5TVLuAz0tC1x3licnNpuP3CKymbSO0gkCXoUhUOWvh6cIV1m4Y83aCFV8E8LxueXLNR6U96Y5VLalAI/XY=|Chương 735: Yêu khí không gian;vQlv+kg2uFh4zU/AX96O8JzfjSmycaerG6wuxtGnBtae+vfBbuqFHADUXLnLii/sb5bgiRtXAzijA0Oupb9DWN4Gj4SIHYksnqsLcmHQSMoeZxgDKftsutic/0Q1uc9H6O4RtKLPOfCNfYujMqtOtjQAkBjUvRQ7C0gOHoFQVrA=|Chương 736: Trăm trượng yêu thể;tu/L9PtcFqzAXfpV99YFhN3WpRljfbkFQrniibH0iQDrk24H8KjzdNDg4KjHdpoX8BRoIMjt0WABTP/ptLikq9gRnOacmrAT+VXxTjXLXYLM4pw+PgwxfFLhWYTeGQiNTKpBjv88H6ON6BLLU9YAShzhmEBdIDcCmvKVHuTLT0w=|Chương 737: Luyện hóa Bách Linh Yêu Vương cự thủ;aYlGaVxBGv4DHlg0lrPhSZm+CQAKcsq+Dudn15gbqjSXRSabtZFiVr1fZZ83b/q3MaUJyIK99K3BtBmVSdqfjVOwbrNMTt8DgFa9ao9Et5b/HA68sguvnigKP6uFbizLH3Aqy+X18vddLd4dP5/d4KZf/k190MNm07TiFoeaoSo=|Chương 738: Hạ Phi Phàm đột phá Thần Cấp;OaBS2VUBiro9TSA+XpSDc6NBMq4qqGhsG+Z1nIgzhBUO/zw4dQMl8uY8kSUx5p+lBsvdbR+Mc4eS65yR1ItORnpYzrFed0P1qx9FVJdzNJ8D9oRmjD0ng2LXY6R4h4qnJV2tst04VAAyDtaVGRKLtHINbCxBvQB8q/w8Q31RY38=|Chương 739: Lễ mừng;32qQQbN3fXxfZXBW1wImcdyb/bxbMHT14CJdbgdS98UdhIKdxGU6IdasUlRdarX67Ak+vA/uIhzhFhfgjOp/BvdvgyT0gc0RiBnop1afs4Rw2Q6rgJJN0xWcGIMV0DupwQr3oX3KXO1l5ijv1sx0GyRuH3PEUKTsoasoNhs/GwI=|Chương 740: Còn không xứng làm đối thủ của ta;r3YUEtGehDlYRH20Bd2JWwcai8a53QbyaP6ZPFdmMziTb5w3nwlkcj9ha+j5WzKBRexX7LNYg183FKXflzhr4OkbAFivlnYULRrUYe1vzUJZqidrpPtJnBviIxv04Eq/XIey1dCwvY8UtJJ7rjKx1cfKSV20trg0CZYuaUaHdyo=|Chương 741: Hoả giới Phượng Hoàng hỏa sơn;ERhMArB6hzOAGQiO49lE/vRyD4lDBRbx3i71g9qW2kRXn8AJ3glsemIzJFZJWVECvdYJuHxHeVL8GGb1EkKv2G4XdrexGLBvHAjmBCd4c+BkUj51hYIkJ4cLidE30xlu/Huz5jFCKvkNziW25KnExxld4wN3V7qtBANty1a5kQU=|Chương 742: Tiến nhập hoả giới;N/V8M1VQmvVLYxLEj95IDj6/lUpGSzWLP0YEcj2sYAiDuPSHGbjCBTLleybbRJsVxkdJKkzJ6eycpLXPGvvLwlQ7dArPCRYJ9HMBUNMNzBFxIFd+BJ7B92kYuqjLBadqy/zVyrcPbR9BzIyPVyyyFFBAJyABEhf96EiKiE3UmX8=|Chương 743: Tấn thần bảng;+kfR8xh6nTzwXevFrBKn9XPuhg/DXFr03hQIBGt70yvajiPzr/KJmrqJXH0H1IbR85cTRTvtJq+S+KIuGXD9CtoBZuxV+P3rXDxVTVD7bGutgs4M1ROY9WMJpiuTgFzORlVDWHf3ZuNuJgithh+lB8DPd18Pc/AGTKUEGcbx07k=|Chương 744: Cùng tấn thần bảng đệ nhất giao thủ;dALEy+9BdH3U516jdUCFeP6RrKg4aA8ebkcZj15jr6wUXfC59stY9jCvlyC9WQAmvTeDlQfuFDro451BaGgNbMQr8GHjeygW/YR3GouPG1FEWyn65vB0po2ELgYuMbT/DSs5EIKtK4L6cto4Q+Sxns1ximg5nPyB89G9bxWCD7I=|Chương 745: Hoả vân sơn;Kv3CqJRPUBda5gLCfksutznILnjesmk58jvHgc9vVSZkrACSiO6M1ZiyQ12zNI0rwbfaDLkGC3rsmLqDX4rp1idV10l7L7DqwVRaMIYC8W3nkex0hwMUlazxkkhXtYDM29yM47QQtY49rGe8pp68pAVfXTcJ59Jc5iIdzK62SAU=|Chương 746: Thu phục Thần Vực thập giai yêu thú;hMkSa3eDFf9L+oCjkol2UXjDzffQK5xJzm2A+6xwIDoahglRb19rhHryIWMEEX0X+v2b1335NDWcHhxQZXoMJ0W8XVQp55NzGKMEfEgzuhOIexEWvfvEyQxHaCFTMXiEzDJGtCGrzJHsbIbX92zN7To50Zq24tbo7XJTusiVRRA=|Chương 747: Bắt hoả lân thú;WzcjqTipt6OiGSbBUy6vSJf5Kywpgc5BoBSx9VUpE+d7QFdd50ncjduF/GsAgm2XVak5NBqTscbYP+bq6K3UngmeFUKu/6V4RYxiGDm3/vC3nKI4R9d2UFwZkLCRSdtTjW6ogl0/8CI/mfnYH19WXzKNjk7Z0MzsMkoP2/Pbz0w=|Chương 748: Chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì đi?;m6DYo7JsJVstszsi6GoXDvm+oF9nFtnVeIlDP8wjAVU6c2XKoyu8WO636scmHcU+VsyBjsDwA81WuW9TsD5apAGmTn7WtYOQutAaR3FIjZVZbbD0+Fn2EMZKrsa2nlk5xUTufRnMKauPSf5XfpVWkQkLIPVofCUKGn1dgKFZzZM=|Chương 749: Kinh động Phượng Hoàng nhất tộc;JyshvUm8ZXTWH5r4679ZkyS51g2ttnj6VZolgwAyX0o1uxwgxAAYGMyqhhuXlr06wvDvKf9qYLd0qTH42H+QjKKxOMiGFeu2PEsYaUymwO5x9aLOJU4N9eiZapUtxCfYHO/v/NhceZR2HHJmi/zj0DP5Q1eVeZKg7rdNMOfVlII=|Chương 750: Tiếp được ta một chưởng;qoYLX9JbCTR7l/XGPPcfaNYnBRU6jsMVOL2n2KJ1692fuI9sXQzcg0kBx+UUQY5mjunIUKZai35wsnXQtGiY574VxRMNutEbABK9+T9+ufzYmHQ7mH1zAskd8KXdDqc+q27ICPlaBxUZaol7adis6cBXtIg72K+7lEJc5FwQfGw=|Chương 751: Tiến Phượng Hoàng hỏa sơn;NcitXar0SLG9QwpBjf2Cv2XjsvNFxaISR4l4CTZNTZmXq6nvRpQ4Vus3qFKaeInbwcfShBxJCtMpnosU8X8pHToN7BnjqqUZUwvLQC4CH3Kus6OAPJgElMwzX9p47AW/6UDHV3Lrfe/e5vAgPRQpVFND2ut5wXepBKJPdGiotxA=|Chương 752: Chu Tước Thần Hỏa!;SFZhaadyOeXrXFAp6DZfvWxNC2TpkvTkHdCqOtQsW5xDM/a1RE50T9LRI9biyx56ivLZTeY/bK7caRqMIczSCu3IBVCunBO/6bpVDziXhif61Ows0Mdydq0zrIcmWg+94k1kwY2uXQawTsoXhuxrL/zKGNFMe5KPSkl1H+WFyQQ=|Chương 753: Dung hợp Chu Tước Thần Hỏa;2Z196gCpB1K2i0tTVEfElKXHLsx3305XDu4lFoMClR1dBN0KkhSuVBKpt5/ts0Pn6grr6tX97WCSxX8vyi7WVNwfEyYqJtM3nr3sUIqHcEfkCKhTVehi0jDvZ/e61z5zb6fDxz4urPuP55/ZhZhKLnumJOTVPtFshVlqJDeoxTs=|Chương 754: Long Hoàng thoát khốn;tgNaACNvqL5r+69J/MSIA/fzw1qQDpa+V5kDi5q6GHSWBPO1v5VXr2VGXN71BmN4HrtVoP3pXjcEnKNISgxoz5Bio8Qvldfo1IeKtXbymp3UBs+mXCrH2ljponkqmvCU82adoDWHD4vGSzolZCOPB2Vv2xJWnO9yWnmvArwYKOE=|Chương 755: Chỉ là dùng nhất thành lực lượng?;HxdorK1utXVK641mCR1gJQnIyumy4e43+J48gtQmCimc24E1GF3JRuRY4EmHdNvOib9I2Qgg9CRYkDl1+ExMNFu78PsEXsoAparuoil8/YTtkBr/KST0Y5jd76NfIa8yJVgh1t2AnfNUkpNoc28oWcwIuoPtqZ5QZTsstSA24wQ=|Chương 756: Ngươi dám đánh ta mặt!;d2rvlvtZ1Wrwg3B0vzA3nIQIQWXsIpp5qXCB7RmgXMIQuB7/bk0zNrOM0p8rtAJiC7WgWlKzu5RkB7QYsD1bnYqxtg0xdP4A+ecdrA6cb4hfeqzYJW5MvgzkuGTpfS/ETS3d7AV4H/lt5/W4A+bIvLezUy6fnRh5BfvyM94EAAw=|Chương 757: Thu phục Phượng Hoàng nhất tộc;cBvNbLzVdCgsOh0ilR7ykvABjKcwXwS9raJNLBNTZ3MIxGGXCdPlhnVtRiVy5osf6f6BvsK7L3isYe/BVoyzKhwpShr5wgvc2/8jXSeH0F04PT3QRalfmSXyJh4o8rByMLRVI8IiQIifqWlNe3Qvss9BZx6ueIzHIVSPCGRg9w8=|Chương 758: Sáu triệu!;5f1BwxEtaizwz7jvVmtaLucLneyJO/QiK4W8jQfsD+hrhdDKHrfZq4FI59WIc8uFnxj3eRNcJCs71z6SV06nozAPzek5JeADn70NX7P8z2NgoF30Mk3QDdXDWi8pCiRlKC2tg9oI554g/RYL0mCgZHxdv0rGqA/9iWCKrIrnO8o=|Chương 759: Lại thu phục ba đại Thần Cấp;YVKkcWA2AxZ4Wn51etPTONvPZ9OT0KQ7d40RFd6iVcUqu9Ay8HIz5NjZaoLmh2b/FPgJo7y8qUA75w+aruuszuXSCpPKFO6UBLftcx+Pp6UEgUo88lSXEpqO75jb1a0dP81H2b+C4aiuYWTICzYrdWs+nNQGo4pseaynFMiSN3k=|Chương 760: Một vạn nhiều đầu Thần Vực yêu thú;szlxSf/Fkymhyfe3DGFx3soNIoljfKM6WjGpNCjHsMajWCpAw0W6+4H6nqV8ZhOHNhkO8V6g5FZlL8q7cEREyohhUiPUlqdSHGw8JUPRmY7pU4nh29vHC3WKnM0uZ1lMDkcJJ/qZTS3+SIhDezMBbb0UfEqQF42ChjqM5+7gstQ=|Chương 761: Vạn gia;dOIpRbfUNVzcKqrDOajlI2t42xvuTkUDYJ3SeR87KIevku1qh/IhB+HhIWJx18wRN8KRkf1RPVwXKdAa/n0Y8BZKDMUZpP3nck6NvDrBjA4oDJRD5OiMIqLOFgCTQSkJRdm8M4Kh+7YRlVMNctnWYnwAGva5STuUPbPWqg2Ulis=|Chương 762: Thật nhiều Vạn gia cao thủ;7wm6VZ3X0WiNYfIW4U+qtGzkJgVk467zeYk/t9hKbzuxLBixvBHzhHdSdEX85iKkhHm6bbCKDaLix/pYF22NHGqZ4vEvyfWs8go2SV/EuwxdjnaD8xBwT1n82PsIHh9AXboTScYhyovtCKKR94R+yWcrc4gIqPkTAnlVuwCNYv8=|Chương 763: Thì ra là cái kẻ ngu si!;2q9xJmnrPgEZjDnMtsYkUBYOW2wNP7e3AVP5s53cUpqH1wIPMkc6PWBqW/jSOq62YrehN8i7GNjO4sf4d6A6N4HTZHztcBMJrDUZ1GYa0I2LxTXc+E+MRvN043AMwDKQaBSc0RaJ7LQZ2tGqIJKOdiW0paZ8pxDrKp0Ga2g7clo=|Chương 764: Cuối cùng lại trở về!;U4WGXUfK06UlucK39YB9/t47szLaq4SLL4D5sa+GPTPHY+M27WR3K/M7snD1nXTaXX7X0iCQqxWBXYoStEoHg8ea1G692HJs5ep0TLKfuT0nQFA0QyH5VHzH2YNfUiRHOUmZ4UJh4oJ+/Ay0LXb0erA6nFQ2MYLTGWnFSg0Hhh8=|Chương 765: Thăng Nguyệt lão nhân kinh ngạc;9Ma/PJwhEIkvjPq9pVA2FzgJ3KPCbbKV4IVRU4UG7scYS0K9T+vtd3tYjZyKG1AkLUT3jv2FddM29JMREeF37zgEawAbET7VSDYmPWjmvfH2NQURRC+4YvKjRkbIiK+MHeCVVDL/LlNKldHZrileuo9POsuj0qCpFane64zU7iQ=|Chương 766: Đại gia đều có;xnoag1DPHjeJdjb37gh98ZBZQqcZtuNqHTwqxpeDzuTB9e9V1YPQThLOjer1eLejWyyQUVa+gHKN0p0UprZA6kobXFboec4TW9FVVTqHa1APCLBsixRATHrjST6y8Ii+/u7fPtOsSIsvOyohErkp4ovT7O+ObC44EuaRdBsRF78=|Chương 767: Thăng Nguyệt lão nhân thực lực chân chính?;+Pp4an4L3rMNY6PFPJPGsI/lWImzi+Z5U9IjOWfdUuefb5Vn0vo1uNOAeBO2xYVyr3uL+2uZePy9FNCeYZz9qKxDhB3uYrJsiAaWPzZIufN9HRYoiNv54UY50TE3WLPqEJTIaKYmc4j/FSD7phLe3Wx4rggeuCjP1/tsI+7Ae6Q=|Chương 768: Hắn nghĩ tiếp được ta chưởng lực?;2isJc4ce/bFBnxOAAZ3xHNTL7fFAFeRL2H/G5h7Xg1pZwMJlDJFbN1JN/Fb7SZjB5B7dJuEpdENKmxmEUaGO3UHVwTy3eytFi7cE5EPxLCeTQ0A+1j7xOQmQrCLIOim/yDyVohpXAC6mxhe+f7FJEpPhdBgGYqbtEn+8AuIsDaM=|Chương 769: Cổ Hướng Thiên bị đánh bay;wtnJBbmCmkX1tzhAbWUXBbLEIuKh+8QOxtcQAGfR/U8ZHol/Ub8Nj880vqkpFJlbEGY2pZvFooB1cck1Fg13o1jV6xIuGcHfE/+2a4VQD8b7cCLD0W1OBiQXcnEIyKE8qQszdHEBzyl5sg9bcBtq+XKCFnb+gTx6CBWATIBDx2A=|Chương 770: Thần bí chủ thượng;Rjf2LpY9FFzTP5CbgF9qbAqHl0fxfnWPDQ7wdSnw0hCNMlr9Qri0gcXhjfwCrucbxwSGLjsUJbxJ6GMt7Mn9zLQ+tADt5jroyXcDtoa6avHkS5aRMT66K0uoJ/WfTaku0XlYYCYjSqA/adW3IjxcWWieCqqEnM/lodmABXbYx08=|Chương 771: Phong Dương xuất quan;qeeOOcZCRCqh7cmPq51Z+IwuUINPWrPZklii/6/h2JQRLFakGsZ7EpqajGTWD44E1SV/e/72/ZQl8yleVXGqxxc7nfEwaNtz3pt6uuWLH+mhGDT1GLMnlRqu0+Uscp8h0DPU/GVgoF1d5/7HlPHsUVL7XVgce52NEpEeCCowR28=|Chương 772: Lẽ nào ngươi đột phá đến Thần Vực cửu giai?;WVFal6iyUmWZOkarEcX+URKxMu7e15v6G1LsOso2DkCvzje1609x8VtbuZQayjVBAyhGfEsP1BOm51prDkr5BTRYSwUl92LTE2Uv12XGaLTzbhQpJTLOH6S48+HRoNM0NKVm5qhHkETt4BzVenXjff7z6G1X7Eklzl3CtiGE8Fw=|Chương 773: Dao Trì Thánh Mẫu thọ điển;onplFdGJ+zU3WQIMtN17S+fLxjqiADJY/c2JM0dmUxZRboEVoYGt4orbY4ad/P7BrbpC6ltpYUf2uXOsxZDSgX3SjOU5FSX2oPBJ1S9iIP1BCiHNt9iowgME18b/oNYLn4TE4KtFy5Iu+pHnwgQSpUJFh4byNIiRt5qEaSeeuh0=|Chương 774: Vương Na kinh sợ;WVooZJBZJEAydCeKExbKB1gP72mJstwdz585Q9s17tfnSfIdOn+DR+beyOK6HSSiqiLBxulBQEU0nzbvjRQW61FXA/RcoR+0LbsrFWI+HquKWum/SV41098H/21ZzBTYN+tCVSCjUb8pjl6FgxKOj7/x982WJLN4byAbLQfnI0o=|Chương 775: Gặp Khương gia gia chủ;EwP5u+Qagd9eigyqHAK1d1nJ5sJ+dO+KXiEEew3zWWMn2lWbFaz8GoimWZx5gko0ZazL7AMkFe2eh797tpFnYvwymVILxNx+WIMzOrj2OnQOHLmEiw9CY3g/ZRCCI1wff8j2iSzQ/+5+zfikE62n4sLrlEX8q9Wwsn+GAlxWopI=|Chương 776: Khương Hàm Chi;QBPfnI4FNeAK5VX9FqngqlvejYoo0i8pRnoDdTq+4sjor0UNAEhCIOFQM1xQtNeBFcRtF9NdYI4s98BOZd68gKa60ZmVIvrGn+2QXaOhMF/wlxjxd25UsdSxriu1R1Jw4mkcqMs9FgoHTIT0lj+DMb7j38dhxnoLM4kaekoS8/k=|Chương 777: Lục Thông;d9q1SGq8YOyaTvIMzYz4ZoK0YN88O+tEhwAixIpRmho0b1J4C69/mQapVwCkzXAfE8rjxiQW1jB2FiAOYgKJG5PjU8ymw2EAyuIIHlz+OJrBWXUuyR6sG4CZFj8Cgw0C4iQxG7XKijl+8BD2stpAb/ksYEVvJg5L1DP316f+CPo=|Chương 778: Thọ điển bắt đầu;wlHJguyeFyPKPvL+XOXQeytmetcE5HlOsPviHh+9CzL/VYFv8//Ekp/qvfQjDjnyiZy8eOMV2nkLKk4hr9tVgsmo42rAODUo+i6nkVbjh59z3yA59MkvDFMnnEu8SAtJC8NpXR6qxXFU19AiJobp/S7U/lnWqkdg41n/vYaR3I0=|Chương 779: Dao Trì Thánh Mẫu đến;XJfcuA/bzblyA1EkOeLQCd0Hzyiph9xZbZ27NoURbgBVtm1pOfyxk2Elvh2nRxBBba4KCAqo9wU+oDuwNBnuqwH8hYSyvY9XsHFMUwNejenXrjoNKdojfudLKE5tcEh0ZcNwn2KBjKsbtseVGKVsAzfjuWFGHguVPDayCDNvX/g=|Chương 780: Lôi đài tỷ thí;akIZbCZQt/kqi6BSnDFfrvGk9wu4eT5Gh0cSVmEpYCN1rVEDGa9ZDehbrirBvn36qjUsNyxJY4QOdd0G25Qi4wGykIYajNqSSHvqSbknMbrebor9R79d98TDQ/O9e9d9aOIpDTcHwO4r67Y5TNCs3AObPirPyGq0kRIi7IT4hAc=|Chương 781: Thực lực ngươi so Hạ Phi Phàm cường?;dZOTd97Ue6zP1BtDQ17xIwF2XAdzDEo7UIHvgDVV8vY32OPGoDw6Pfo4NC1zD41mPMK0h+s5Zlrv54SED/5ja2vRbwxQXPmeAhVrTTihNhy9oSUFccHsgEp7sJOvoyBP8qokmJ2aEqoY5B/TUumYuhS8HEZBmVZA37lmOdOldig=|Chương 782: Thần Vực thập giai hậu kỳ?;7gbvjATMKizI0Kp7lA/WMOW+l/JVwh+cmhbr8y5GsstTzrSmhIt/U5BRP27lznqpd29BKpJhKJIYgOnGFTnW7Rext4aPHkhSHRikcxClQ9+aUN0Bv3Ly56T+QPgdO6KqaSVVaJJz2hElOVthfAeej4bYjH82gJNxCTlbHunlwQs=|Chương 783: Truyền nhân y bát;agKXbSsrD/22E+/fivpSNz1a7CiYCJ80z0PWU618T2fGLvQZUkxdolJ+fkWIddiB2AKVd5MfGv6tfJJXzdfRtyTtzQzvPxheGS5VnwelPGukwi0TgYlYftiW3LdPXEj8/+FR6Z705WOjnRAN/8qGqsJ2mO9I2lYD+/tj0KnHr2k=|Chương 784: Muốn một ít cái gì đâu?;L3igLYN1+HBCYMe4IkOl0a1hmz9kp+frX67xQayfeeiH9SRHZXYH97GFXsXD3e1yo2JysbpxJlocdZ1xZRQ4WjCMTPBjM4QAh/R5WdB7yDCX/+a+H/zQdZIsIv2CGLH4TuVB/RArq72dT7SPeOnLX+HDSq3tn92ELs0lLjOL2QU=|Chương 785: Phi thăng Thần Giới;YSTkOisnu3y5+ZudWKuOpkCbbvax9LfFjuoRYAi7I7No85+MTPt1Dj/t5ies8kXTRhUND/s3hiWD2zWYG+6C3y7cyXZ/dG2tLZ/UD5Oo2v5sbZqzqU3nAcTyvGYa0onYShdx/jH0n9l7iIT41Nt1qSFXC+sqhhCJDOTzLyrT+Cc=|Chương 786: Tìm kiếm Bách Linh Yêu Vương yêu thể;qbYT/1k1YdhTRaHIVa6+7fBIVPDDANION/T3Vq+eoLsZDTVpYy90f0/2RbDkkAKnfj/nB32Jc6E60mfnmyUlieHrDsiisXssXNM/IzRG5fgPIfSr9JbO8hBKm9O/Xn48IVsSF1b6fsES7V9PTvj9kL5rKR29rE8AeZ+hc3OpiWc=|Chương 787: Bách Linh Yêu Vương thân thể;vB0x/FrwCrYtn+57U166Oquhh0+1Shjj63A9FY2Yo/qafpDYPDwxjMb9g3O+o9QLds6/rgUVVfNX4QLsy92pudE1cZTuKFYDkgnE4+M/qkyCFB+QNsKxdPN3XicXpjILvsBAO+bUspa4TJDjfsea5TgUQzmMl0OqpBvrFGR0zAY=|Chương 788: Thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn;h28gDo+cnnBNkjYUmy12LOtWz+1oFbQnUHIWqDWVfPY5fms62/fKHME1eKLWT6Vx3SAkA5YLZJblZixoflZp6VlCe9dmkwCOS3nl2/3QttZYfdl2jywYLsATHWL554T/EzAv1XI1bwnOPbkRZ3HNeIqu7aNE5gLOi5FPGXl/Wos=|Chương 789: Vừa bị người giết chết;rCFxwhUNxV8KHmQh3ynP0I+NQv2r8B0UjIZrFdiNlX7ip/tg8AVlGtSDVu4y/VX4mkJs+qUg5HQa9Jl8uLoYm+mVwpERGCEePPTaXd60qkCIKRiLil8+s+Mr+9+i69nEan1ao5vCoGMWMZJgnJ8CFeAl060ZfMRCq/6R//JiFoc=|Chương 790: Hắn giống như là Chu Thần Dĩ?;SPCq1zA7tnY3/6S/eJrE+BGCFNbU8lTYXEIwlBgWvnhj4CTiPB7UZD7+/2WthQ1CN9+kIuReVmZyeinOM3oCD3cA5gyt/B9+RrRhnRwg3kWATd3qBl7nQ6KQTzLs2J/Tde0jH25+zjd4BekucSOGkDW9vtE69UIfX2mfM5rDGls=|Chương 791: Sát Hoàng Tiểu Long;PSM4m9hTmAtmsXmJ+cdX6MJyHCYm5ifQIpbl+N7sldwhG7zGHxBhrgIpprITew7jggkaQ3rye87OLc2E+6dAjxxY2oZtoUpvpSprrIATLFY+O3ZTPMb1d66Pa2mQJh33wWgakfGpDcQd5FKGzFY3sGMeQf+mKxyl9dt3mlJN5Vw=|Chương 792: Chỉ xứng xách giày phần;L7XqCy8eZfnDYhnHM7FIzGPGe8Ji6kqs70N9qOBnDN4xGq+8y9MwIHUbhFpdveDMwZqdFRMGHFJw95QcEEm1EETc+syo0SIapEjjCLktbB+Sx3QhlUgl2GUbF3mCrdRNSnYzl1sLOy2YCdk+MiXcCkVQ+ro1s1t+xOHHSJHQXbY=|Chương 793: Chu Sở vậy mà thất bại;qlmElAKf8Imgkb5yiVGiXe74B6HuWtAxQPojFbk5auxLD6PHFBiRMNbOxIu4a3BXzBn3yNpk6IWMUtR0zhaVN6J1/cgSFzwNDL9REoCsBNmY1nK1Z8l2UU+xJAQY3aX3p2BjkR7UUtVcfklI2qc+cJ6BrGNR8PoT4vkBPUwL/C4=|Chương 794: Huyễn Vương;6eO5ljCHlCCm56AlcwdgeqO/YCPBGwMWXqE+3G+zYc9W6F8aAV5sOZerGFJuwAJTpvlEukJp70UaLeq4WjndIEbf533O1sS5t/ZdIhZJ2F/kbNLrBlwP7M8FJF+xGd13Qy88TyukaJMtpTjKZFTzgv8AJJqjp97yWe96RKpO0eo=|Chương 795: Tuyển nhận một nhóm Thần Cấp cường giả;JfYDwkrXgN7f2Vzqr5mBFEvfxPqnPXb7ndfjB0E1cyFMEqnehE5p8v/xGwnfrzHIIR/qijtUGUVnmu59Z/N8qJdhD/S/ZR9zoQq4lSaOiAZxXpRu3Zomkb9yrNMQhYvXGJzihtUoS7+J3/R0f36h3OknxV8lHN8Sk3oZa+dJmGs=|Chương 796: Vô số Thần Cấp kinh động;KIsvXLvRiNSsTyRnhYEMdn4bHDqNX8V8OvrF9yoY4amJaP9iLwiEEbPOoGwVQRyRYBclFqqQIGdf4JQYJIx9SbOC7fHHewgRWPtEh95Rw/pd4NBpGQDC7rUanIe7V2Rb5wmH9igHtWIglYaL92cbD4NebPL0F5t2BA020cdX+U0=|Chương 797: Ác quỷ lão tổ;HUiuXzGg+ugAnNjTDvMnP1fY6xNNCSEy9WTlYSCWa9N9l/zdF1DHsuO/MBjh1lVH9lKGTkK9E2W8UvB3bRs45ub4jGfwnuxDxA1T38edJKGQ8OEA0b09dEulbNmoj7Ohk4oHGAQhEsygJjgBHRqj9YjraqpZy/dxwNwhPRE5z9k=|Chương 798: Ba người liên thủ;AClvn/kzU7fKcBTPmwjGW9e5l7afKSHa3Ez0YkO+QHk1pzss7NLldCzqrHRfbJdS/uiB9GfCGXElocEIT0ZqtgM/Gd813JqIPUyA55g5zMmeYPZ1fVW73fiFAe89wW+1f0M17PuFxMVz2DErAZenYmJVszsWf5Ijxo9Hc8uu2wM=|Chương 799: Ác quỷ lão tổ chết;Xx8TW1+zwp0fanbxQnPnduFtFlczyaAtrFwh2LWDNlqS8GqiAxOep0SXnKmNFLZcgA7irjHwcjFqlDdqGv6hY1p5YIjXvoiqr/8xIlAHmJmMUGb/LuMPizmHxehtTleL7WfeRaqE91ANLjo+I9VIxe8hPkz3Ml6DYNczkMxLLw8=|Chương 800: Hai mươi ba vị Thần Cấp;+WAzxIHKovaZQVG589rD3MzGGnCVnfAXfy5xC4K/CB/H6gJbJaqCKcXlpPDdsovWXgRrD5gQAy7vNNB2kj8Y2eJ7Um2cRc2j19M8wwV/AF8pvub9+fai4MZeyqUo8/hqT/iUp6aNCDB14sXdGesz2Ax8/5xqhXD6SVGjvL857/E=|Chương 801: Hướng Minh Trí đột phá Thần Cấp;88h6el0mS1OXvDfJotJpZxgU9el+wKJu4QOD6Jv5Oh4mQVWgBUio/Yl+CFeX9hzsJmqmW3XuagfQg31TmarCxqcc2zCa6C4nduLi4A2SEXcGbXPzCFwpr6ffj7LOU76rgrDYi5aRBC2szisxzSlHc6of0k7mSKHKyaoEysnfojw=|Chương 802: Tử Thần hồ;+6Hk1VAdpx/JYgsM2IMcNLlxAa6mm51f/rIhCB4bI07pvudY4CIquTg6TCZr5L+fnFz9ywz+sl5VtrsH55qOC9wG/cYfPI5AZIpFXKgWHHp6zzyKaJXCZ5a8Jl3e5RnILTZwkbhETLJ2/C3J0uh1puXTsqlTcxLPI1VyJOz1KH4=|Chương 803: Vậy mà không chết?;e3ZgiIg6rdJEWvMdQ/s03zlpVIB0jm0EY1r38CGJdKmTDYbmvXPnvhfowbEqapYz4DsOAG2FtnSB04vyvZrEf8II85MEw1LqdcTGC4vDZRVpdc1dSab1wk7RuRH/VisiHbLUMomGgx70pNQSG8sRvKbP81csoL9xjnaRxB/WpS0=|Chương 804: Xưng bá vô tận tinh hà;OxKebB+aL/TTvEHdaQvNoiWzVoWYIaPPOuewL9fEtwZpdTDXgcpRXCw8L9VeemLbAo+KsPyF0SIBATaE571Th9jutD9rm/x7dTvwKDff2lLrWIuujXLnIyNUkp0zZfEArOzQPW7m84b2etd2IlPb35lXvaOWwtiOoql5u+rShEs=|Chương 805: Không nghĩ ngưng tụ Thần Cách;6XPxYKd6R1J9BoR/WPw4EWDvOYe7eilwDdAf0rHroU1wSaPVATM5jjqd3eCrm5+HetrisMDXZfkVmIlg0i7HfahSoqT7AH2pA6C636TtTv3MTbEG9xl+4qlHFdK7SS3PKHKc02MX8V0vxnqieeCJ+sd8xZbLFTvbOU52WskVbbI=|Chương 806: Linh hồn hữu hình công kích;iyV1Tmhp/5eudcYgTlWMQB72HGTlTx3s6w/ErD1FeJyBlv7AX0bNNKlq7onFsbjau5BIpTbk2Gcd9tKotwULAr++NARltfnZQOjiOwHdnWIqlIJ2qj2CIfmh4/z3c/apfaPOMoMreJNqdtriG9E+Tqvv7l2e2hefH6kG+RQWDgw=|Chương 807: Chẳng lẽ là thần bí chủ thượng?;cB0u5Lhzm5szleDY+nDKkc8h1UGJ607KGN7Ugctps7OfioYZeDDCLulIBeUSd8v1dvAUHDLb9Y6o8L98x4e3GBT/2qcDnU/N4G5gGrodbpOBNgu38M/HVJGL5sovg7EKfJsxnTKPQD7QQLo7w+Lr+hc5sHte2bvsubd8pIU0cYg=|Chương 808: Bắc Hàn giới;hlOn49Mek2EA1JBAO+7BzpRF9c6B+d3MD5kiEsrXpaZwtKCIoiPa1hqHbt6nE77oof/MeGP8kATdJgOlZC95NOG38zDLcIe8yIpO4zfNEWDhqTFC2fuaK3TMeo/x0xvGKyB3vWlwmKRNEASadbeZNTNwhojNotF747VYpmNrnWQ=|Chương 809: Thương Thần đại lục;pk3NyDL+4B2inzYpVGiQLMd4BgFn2kuATcwoWu2YKD7yOlBQnmKGUjIqvNQiDIfe4twch64qMQWbNLkd/zF/Qw9A2P9tyRK2/FYE9WQx5IBc1PURqcZJYJZzrstKsdU5G43cDVAhYMyTm+2ksxjQp2DT5yHfHD0wi5Xh0PMmciY=|Chương 810: Này là đưa cho ngươi;1A4ZFfcFKnwhGX0Rbrj2fZJDoyTJIXvhNNEMp1Qs9ALkyvhxQfY8NxAvuV3eiHhVpKuGgKLLEPgHj3Wr/GFkMliqIyL8JIox6jSXBpPHw2jTAwcabWH4NwAu8SWgLRqTTxT+i+IfOjAwHSIj6SzY95V+JQPhm01mFv82Ajtaz80=|Chương 811: Thối pháp thành thạo;AfH6Ma0FL1DnuB/AeKIOmFyyOpcSmE97e5k/J9rCBvyfHPacWTVqQtvfeqkWEppiAyFVQUbJG55J2PzlNnHXaa37kr1+3KhmqO32lXiA0qL/5XIoLYIHVgx/O7yaZFOT0o1wPkVzscrs+bi8zw3NQxr9qNQMOH4w9PyN+fmCkG4=|Chương 812: Ta muốn ăn ngươi;Gf7ItidBflwk+wrTU/J2NVIfGFnQoczCGnl5eMs2/tE425mSOQEl5/03uBjLFIHkPhPGgjZOEfQC0ZyG+BMrjKHhpMNzt1zAr9aq/wrq26o03n9lPK4C0ptT9y1NYcsJ79C8j/shFDuerFnTDen0Iqe+Cjjabk+1+mLssQKN0bc=|Chương 813: Chu gia lão tổ;wPAEIMly9WLWmvIqbBewLcWwPFYMSBNEKRhnGMHOaS8eEOd6zNHlwS5EHCeKJVncWGIETNz1SI57lMV0au7U32Y+LUZ3k+nL0OjLD23tWASWY7aA23P6nOm7VZ4bE54+9ujGIppOtZWppu1lkS0ZKoHGCyGrF7HDAr45L+dbtLE=|Chương 814: Bắc Đường Tử;KmiLIc+eKqoP6cVnsDNUxc7h6SB2tG3lMxaC6WbTmQv6w8SB92crarECIUzk1/EX60VngHxYBjneMbYNAl7M/sDfeHbn3tZiYzUxYWVvjZRYDQyO40hhCvFCSN5aLnaBTNhhkcaRpKCQD9c2S8ssGrvThGWog7me5NidzCcVhIg=|Chương 815: Thiên Thần Thần Cách toái phiến;kLwqbQSWEWBV8ZnpUlsRdMAwGezE5gUhcFdCADGsP/YYeTBf6GeJHCmexGB5vYdW75BETc9ufQ9p5tV+PnKwglM+D49+4gG5x4UbIYob3eUidR+7azf1kJxu5APzV6Tqj9w5qZJHotn16ZvM2w5cX4r1HFZaGm89Y1E8Vq4EqbQ=|Chương 816: Là Đan Vương Hoàng Tiểu Long!;jPbYghdQ3EzyK9PAW1B90mOvNekaj8AtaEBT9OEQa1Hn19AJ/cmKj0I7SkhIUPmjbCYrLMB99+Oba0GQwP+IoTJG85fcS18/tiCYs/5/j/QKDq5NbXXKXVHMtePoO7aqSKTXaLX2rAXqtbzoeIJuskyxLA9hR/eAilJdkEMMWzY=|Chương 817: Ma Vực đại lục;8CooU9kJJ5nbPDTR73M6S8XGS5Dg/CjZu4WpSqW6GmD68czcK1vE5DE5KNgjvbX40ETkYn/mmqNlzW63aqgCdqDF2F9leLCMnrvH5ZWqWBrydF9GXdArCaGw8Rt+w7aizMQav1OlHNnba9hgOvWRJ0cJgutxDOy6h8DcFKLMQBw=|Chương 818: Xích Ma thành;ih56iaSr1knr8ZFQAWiwaWDov5iEzH324BvOsiKyWUR3JbPN4qNjdbRqf+8HJTl+vFemrEO9iZClhDpC5q5BW6eLG0gK4qeLVQktgczHhaD6628RBeKxKqyHwh1SJy9JYhNcLjfRgfua0x9FKSqavGSGSXvfC+ttD1GLoO5PIko=|Chương 819: Sấu Ma;iCy/oYGR8EF0FTeXxzyUSF+FwlCZI5ejGvQEg3YdDt8blihN6xvWKzSDCxOuxrtn1vUHdMjEx1vzQBFtxIVbg463fPWcNqv5xapt8BeXThv+EsegZ+I0/FYY/jhIeJ6ZIySZVo1Xg2PhrMilOP7nprZT1l0nnW4NKuxRJSTr9OY=|Chương 820: Ma quật;9MK6U7jxPEju4soPG09bEAUQb7rZRkAAEWDno9zknJ+3es2kmIaRMKswlywWXxbQdd1Pkzz7ssPtAUSqsPnqLZeql//ZfF/oPwoxOa9zJPHpjAuI17YLZW8AUICgqI6P9XcdUOaLUKzZWKlKdwc4KPsAtJz5ByKmyGVqqWXIcgI=|Chương 821: Tiến vào ma quật;VChTX3hxd3cSMJct/9wErSvb5vS9y4LhGx2KQx63pnltjp1VY9AYGHz6kl1jvXhyQSRDfcK2w4tl7UdVnvfkR4hZnoAa9ktXsvJ+XZFZfpXeFmcalCznCZ6Yi+URnMAd/oUVuWJzQCjeXbAE4kY0ij3bUb5fffQP5MklTKRJeew=|Chương 822: Trước tìm yêu ma châu;1o1F8wSkeNhDQxwdQCnpriyIFZh6bSPts6Wo7sp0F0nmu463xFO6Inc0gxdWFq6uJbks10tBcx0TRiteyxA11JhUGs2sLaWJ3VvXww9GuO02DYcEA66k0LzrZFeV3E60IqucP9kxxhO1O+wkl8bDb4Tyhbb/Xwsc+9JmbzluGyg=|Chương 823: Kinh động chúng ma;7M+F2PseVJKtyKcoCqqyVODC+GE0D1BzaIHynnTTht+OXWsKo+6zNbEIM3Ct+SL0UO61HY8Qqkm/QKgsx2Bs5/7eSCqRQi5lrBHIN1fZH1ZH20RXhoGfQ56JLpQoFvqd32cOfIhvlM2odPgWMtHXLuw8Ht9kofgaQSTm5xF+TSw=|Chương 824: Trốn;AJNmR1VmpkYuCdt4wToSFJt8j87QdXnzL9i6neuTuMKmIwj6Jz/+tcH8OuHVoXdQ9QgOZCtGL6ThMk+YA6yz2ipCISvi6ucAiyIOA9ZOWb2fVK7k4ZL3quPZQF2ynk0GTaI1X3u1FNhR+YW6PzsOQMKHSlX7Z96lTAQ/EbUeB9U=|Chương 825: Bạch Hổ Thần Hỏa tăm tích;ltAWrdM5BckvHDEAIDr+DD4fiUZrw2iOlaBWLhyyPvG0xm/nYQjEGBdv0Bn9p+TAWisy4n1cI670M/tkgOgr2B62vX2uekWAT6uKjiePlVPGwNNkhtR5zgX76wgrW5LuQcVLoPfdWr3NOjH4aILLQGES9rQapkzsaiYWM0Q/fO8=|Chương 826: Thiên Thần sơn đỉnh núi;qMzjPGz4wxWhowkRJKadT33pj1jKcZOr7X469fpmm5lALzxYy86KcLoGfT6K47R3ZbZwlpLw8vgOlsGoatJOJ+tLc1+mqEKpZs7bzZ/G9p2fRNfqyFuit+VyrMV97X+EzrPW8If5S4CUhbE2ROp21fwqPp+wuufDHmAnqXg11gM=|Chương 827: Chịu khốn;c8pM7Eiw8yD8o7aWmiVknF5xvqX8xa+gUbw7SpF+UgK4Hl6v7GVeuf2J+Gtbdw0PmnMwxA4iT/lGGkB3ZkPuFiQ/FYKnvqdZHIBOTWL1UlcBTGXTnQq+CXb8IpE+YsuNl33vK3bcCAaZmUkuYAv/nE/ZS++Z0mJszlGStR2u5D8=|Chương 828: Bạch Hổ Thần Hỏa;Vf77nXD31DQiC50ZYQ7/0Y+uUhhGLsX4s4MGLFD91Hd7AQEeYatkZ11nqrNAvPl7Nv2NFPcWd4U/arBfqyb+2f0VMp4bpTt7eMD/6jEPJ26mHDj5wEjpnffq3R9LJtU3LkyFzpkSQGzFhuEEwVw0mQx+Tb1+ihlPp60h/gcx2iY=|Chương 829: Linh hồn biến chất;QR21wllqWL62y6ltW9mnL5wgIPvq3JdLeMk4brmjG35wwjKVwmKYirlwie4GSoX//R7b67Kadaj+4kUrVedlkL96wrtsoeRTXou+UkHBeHVDdCgupEZhYXq+OEJkR0dBvlvC5mGFezrDgiexkXiPSVwKRDhH3E5modTkEXa+55o=|Chương 830: Thiên Thần động phủ;c0TQAbQf6CSGi6aGtFkUwgdkOkzKldZPdCy4zGdXJBCB1wonuiWPHD+Cqy4HvMUb6GpznBjz4fef0nAzQnrL2JMHuIiYshllYotID4jFUOnRS8WDai54KiLwqRoLKauNgPmHzRVovwoKFcCoI+/bbkUSIdYfAmtN2Iow/QbWlfc=|Chương 831: Hạch tâm đại trận;3MTybJUpxNGiKUt0CFd3mnJfV0yjzVT27Q8A40qPP4YVFfnqdFCGNYLK3pvtc1Dg2kGqA+xqL0Eka6djIFjLkZCuBHUzETrafnsnP5XQat6OHYTj4GQacUoa40helcbey1+zty4qIcIjQiKU3iGg59iI1yuxvV2G132DuzPt5Cc=|Chương 832: Luyện hóa hạch tâm đại trận;7QOJpTln0to26NKiglFx2LAIdhiMgGElREcuu0I1vn/7VyLZauy/7OGcDRddOfwvWM0xZdziWoHQ4+nForHgSDIXT+eNNTGt6kDiWkoYh0+5g/mYSmLccRs5iSuwjukhAvJLdpR7MN/AYFN6Bt56qKi+38AfZJWmKcVoaOfR32s=|Chương 833: Thiên Thần sơn bị người lấy đi;5ht2sasibDSE1uuoZ0xLQlY8yTmAkGbBRPrY4VGhUdifJLy0Q4jvRR2vFL34IZ683AmKUvmUmCLWDjdY7aTgagw3tZrwhdTpB2YzyWzfwPzgf4RmCFMEz34nsIuzWiO9GOqCN7xZ9vmx3x3jwJRZELLnPppvPY1KSXwqQFNXcpI=|Chương 834: Thu phục bốn phía giới diện;EPtpyzInnxRo6eZeBuwwwGUkfMn8vKqPTxTy4Ma/5RgVzAd5Vnu+/JUI2BrX8Lz2ks/jlTUANy/bKHzR8L232Zmgox5HshaqHvMZr3zA/A4v5WiK3HYmKxeBxc/7wkTu24shrqdRSnlDk5FNLZP4B/sSyIkZSbgHrLlwC6rfWUM=|Chương 835: Thần Giới lệnh dụ;vwgHhkZb4BkxjsRviPlSNrDEdfRrP61tOJT9lGJ4bxEiNWMg0WkFn5BxQ7VrhWdjvKDVX1UYYiQdsA0dTjBBkF7Hh22AB7Paw5pmih17yoXbjcJHhfYhiaQfVyjYwFVX0XqVozKDpeNoZOQtXMMPcnWIPH4NG9hWopaZsLlFbyQ=|Chương 836: Kinh người khen thưởng;wh2IOrrT5YpO6TM7PFBDTYKj+grExgeLhsE14S2HvFQHCItmx2En/duE7PHZpLPp/44v2CzPMzgRF3XcCS83ocSvB+lwzsLaBfubSPyaYuMaSXF+2fe5uFn8fcvbnWPiRx0mFiYZ3E9pkhZn8q7GNZ+I/+cWT2uYMrYx5nOINNE=|Chương 837: Gia Luật Thiên Phong;Qkzq4dBbuBFDOqLtsWaz1rRveHCpORCpUTzNp5I3nXW4jWQDAacXuB7MsCQDmU9gYq0H7CCYyS1HKn7QPGvoFX9xC0/ckczhsKPFM1TQ37Ch3WG1/r+ReCLnT+Dla/p2lFVkRIIw0TZwqfuyM1rerVg/VHj4oWtUHtM4Afeg41k=|Chương 838: Bảy năm đã qua;+USFI9CVCM2bJpiXZjic8Umjllo0TA1KRcgF8zdZ4nHBJp+8Ns0MdaCjWYHltuIzlFESOCtYH5qKczhDWffcJcbef6vG4HRYnUJrqwotlwSzHUI2/xGUraqSJQQzJw8Lp2F7gacIuEBXoC2M+6G+N+S6CP1lS1+C0e00/sVtvCc=|Chương 839: Chạy tới Vạn Cổ tinh hà;xS48E8UDU7ep2LT4n8uEweMY5o4dK/VGy0u6vsFdUlwiK7SfT33zBN8W4GPxJuaCkj1LT4/CGPxu4rBhM7nHmeOC3/5Ot1oY31KYB2Jbp6iA64qQ6YH9jCDOQwlLEwtcRnu7LOiEWUI0FbVwgQlXN5WTuIFKXQUWYxKfGtONxv8=|Chương 840: Mang vị trí của ngươi cho ta;6Ghw1CCrfRlKwyKfX2I9ZPFWH2VSGVyUzu9IErfO5rTLwIKSo9QnoV5zsQnxh0CCAY9Ndg9atpZXSeXfjEFvq2GaC2/gRx+ANqcm5wklsdN5gZAT4DY1zKXhGZWMhcmXpx6pvUJa9hcxR+iBZgtEtzba76w2o8vmQsoWUXJD84c=|Chương 841: Trắc thí cốt tuổi;8ol/GRqSlS0CJb+msvCx/VhdzpfK6v78uqIR+2JwsOGxHBroz74WsqSMqe2R64Ev2BVB+wFxjb7zMBM0se4T/pPHLge3isEpLcjaoj89bYozCART/5OQMHP9+rt50ghEmcna5eCp8hbyP4Gm5dY6HsPY9zkJknVGwGteagK4SnI=|Chương 842: Vẽ mặt sung người mập?;vvoORK5WdKGeVIoep38pY8kQHN6RAGg0ynMuXb5wbh1J6ioSYY+ODnr117T3RdjUFDeIB8leO4k/kNFZDX8haU3BMWBwj7K84FsipGhee3ixP4dt4L0e8/HKDqUp+uFYoU8QrRMsCvfrPO+0CqAeHPh12v3BcZZKZ2fRlZMAwds=|Chương 843: Này là năm ngàn ức;BZXZ6mRJnwDUVLh13cqFcXlmWe5tCcmV4SY3K+W/Py6bSSTrSWA2cHs4CAm6bpJU1ObeYLBzxtX54Xdp+R1RLGIg+Zue2z5EaiWVBl7XhZqKLfNqfl3sIa3v6ZObFXzBV7A59NxeTF7TrjjeXTXj0r/FOqpa9Ew0yLwGgPQPQCA=|Chương 844: Vô tình gặp được Hướng Minh Trí;jNWUjVuOA1E1Myb3uCXqVKsLLCFDudRscHjR/YKq1cM16lMHlgknVWoZ9eOb3KIQM0HD9g4MXTH+HMtuPJHA1U5k1fk1aAuZUaViQ6/vOPrheMLfQRvageQ/voy8Nlce3grBg28mGK8VnJ9iuuILctVVz/1abvZUGdSw9t/qMgc=|Chương 845: Thi đấu bắt đầu;AUSLQDanOByz8W4SQgu1TA+MotFd4jUIDMWX8uKaAT9X/lCRHfbXiLB6BdyAz9nm/gRuhk5JhvDasiiF/SgeryyxEQ6EZGpXInDoFU2eZR8HvY0oaSxm0Me+nqCMBMsB1/SUHfOjbCJpKU0KOEmO66POZcUvOdwbR/rt7PcXqhE=|Chương 846: Lôi Diễn Thần Vị Diện;j4cYAu/7+GL/FJpDDginn53wWdxAk982RCRkrmKUhxvQQBxcWE4gG7gg2fmTOr/3qXfrS6PiRVQnkT3BCAwaY7XbyzrStu0J7Za7PSflpU/NRAfvEQrfZX6RMECHRgftLUNzQDXhVpogtVLS/ZTU7bGee9zZrw8P0Qp//lsb0wQ=|Chương 847: Đương pháo hôi càng tốt;w3ZVwyvAiDpZyj0wTUrVFw6vVZJKeW9xujGTCRXYgYwnoLl2/wfKJNSWPuGz3rcyXYSDKOx5USEB4jcmLReWJGTOTasN2Cu9e5ePoyE0FRly0m7CBjR1XpdjSutS1nQnIFWVLQhVTPfeJJXORQuxhN0LzO7XERegVg2o+KzP9RY=|Chương 848: Mù TMD cẩu mắt;HSN3Bfgt6UOwchwuWGLD9u1A+QSjeTm/M+n3n8+p2JiUlM+K0nLy+wqsaAGdGfjsix8mGysyH0rdf4pZKjvg3H98twINu5oSntMpFRqcxxrCxglZHEbIWUUxiMxbA2JJ5U90ZcaYgoNhcnkOt/UcciVbk7ENckZVjEA1S9G66bQ=|Chương 849: Cự đại thành trì;WJr6q2hLqvVuXsFTLKIDkDypB76z73GfHvsB1WPGM4smoDIlAya+aS2cNbvwm712noJ7VW7CWB1AS5hMG5srFb6PAg/SvhWXVAdMfgKh9a+iFAOy5g6iCxJFGn8D5s/WmCReEU4j2Sz2+ag40eaivbJ73nVyvZjmClu7nhPnmx0=|Chương 850: Bài danh ba ngàn;2khWadvuD/TA8oJfb/EvRZlEmTU8IQYsMfedyLhkDcmeGlC6zlMpfNLdhypL3Jkk/GVSBikBtPJZoH6lJm2E7vnQFIoDTadpXB7aKA8aWKo5/ejeJ6pKKFoh8rnZd6HjwjXn5xDbDdED11HMnI/b6/dcXD7AlGoDyZUw/KUu55M=|Chương 851: Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi đi;WzmhHeyhxKfFmfN/Y7QlYEYDoQLQa7m1DNdoqb13mXCgzJXCXlVBCodZh5uoE8YfGbnXgeSQPeiXPvUK1OOw/KJ/GLEi2CfP7DXzTPwHI/s7BOkV7prB7q2UUpKHoOc/dkly+P3zrB9e9MxxOfyHsxeoc3u8UA01fRdyVUnJPwU=|Chương 852: Thật đúng là tin tốt;ChgvEV5+nXfl3IgD1k0ef+qqYt5shsr+rZmwbpW1xMpSdQM0evPpXddmQGNhFsVCHpPujsmqBTmBuNv8fztG3vs78z38vitoN2J4/pyo2UmTHN90tIawQO+5UwR3tFdpuoRsGjkNjAArnjuMXmMaVhBnuD0bqDRbp4QXDkN6NZc=|Chương 853: Cũng không phải là ảo giác;owxARAwEVqBnhwOXVZlWAkydrZ1EQEajypm80FeR/wWeaRYQD1Wqu8UQqBBEKCh08Nvxhp/wsdBWKsjM12+dQ9lELHBLgWZfJgxTX5IziVRK1sjcPxRtQYRsvyj726g1mWAFxKz6ZwtN8NjimIcWCX0zltxJzMpGHFJKPeMd8IQ=|Chương 854: Lại một cái;AE7iFgV4Kcu0v+uFU7fBMCzoa2hS2dy1jChT78bbg/yhgRX0gcgADZ+87rLOc1qPlZNCy4BK7BSAWDpCxcS1+L0l1Lw+TPjlasXp4FT5+xRApM75zfoQe7HEmVInh2j/qMuEEGWig7u/A4ArewWadZIXoXGM7wy+fVXrbSauvVQ=|Chương 855: Cũng không để cho hắn thất vọng;zlT3kPAyQ/SLzBITrysmvi9eo6Ul065WQGb/GZlzG3AmSvaEgFPH0RJ/uhoiSm9rubaDzGqaHvDmacJdPvlba+5jiI/VCTInvd0kRsEv6PEja7pzDcQwQN0lZz8S928UfjDXU9s3MVrH6Z9FCpV+UvvwQ+gsg9Ky/2HikVWGv0E=|Chương 856: Phát hiện Hướng Minh Trí;Uyh0wEya32PhjvEmnPlvEV1bVCaz5JZcnu7Uh6eovZ15NTmVfkHGEiiKl5Aa8wFUAVdqIVSxlBxwY/VoR1GZNbdlZEqMj3Ls+LJsPfeIruEBLC+e+yptB4QerxsMWX65Dpc69rO8Bl84D2IeO6g2XQECu4/TFF4lL77DBNp+AeY=|Chương 857: Hướng Minh Trí kinh sợ;6Vv3mB7UxDVUImHxW7RF6Q/fCrxuw4PSYYRbebqeH6YK4JlyCAyP7bcJG5QJ5vAF521TGg0v9TCj6Ixlry67hMF6QFkmek4JpcNyVI+42LMX+tYm/2GwTSbd16QtU2NI7z4Recb0pihTmuudj2r0HWj09LCrdchWtTEOx7xejPQ=|Chương 858: Chậm chậm ảm đạm xuống;NhtbtI2pquRJbW2QXi/8Jl91dJTntJ9sbasZezy8MfTp5ZGcoxtYeylhc+JAFRNSkmWTI/TLYgWfOFcn1PleHKGli7zqX6FWdOr9a0UQN0X+wp0x0Ux/vU22K9XqWxLjaYoUHOEyBxznLT5Be8g8EHw7V2nb2CBFGUoEaPEfgv8=|Chương 859: Ngưng tụ Thần Cách;iG6DzGoS3OgJgHaVOP546N6ykXGykmd5GdkNGANScTvsX7Kafevb2LS5u5VQDsQBBqUW309uAD3AgcE+qFkh0vlsz+tBPjSHeKcPcZ8X4RZg2BMyNCLiY2lkVmrc2ETToxO3nx3+1VS5BCodGaFPrgryS11ZwTewgt8rccdb1BY=|Chương 860: Tuyệt thế bảo vật xuất thế?;nGdJN1eZhsQ9nHVzC1wcppumh423UcCQAk6pInwzYogmB2ZYwhNR84ltRY/JhrlPmD3UP3Auh2iCQHsaCz9vcliQjYdPn38J1rtT2NJgdawk/K1/LQDbGdxTFSkDLpSu30GOBOckbGFpAWHpEOIvs5A38Sw5ggvD8MaB/7zLeDE=|Chương 861: Đột phá Thần Cấp;eEFoXlxfc0xLkdVioCjs5itTrJIU/ReZvZoaqq29Mhf1Ga9ZXDQc8trd58FCRmV2xGbe/UoQkj5x8ZJcQB9S95z+6B0hUcmlLLK8nhB9PhXw//Ay8J7TcOv0l/BiGWrPs8/d9W3MGlhsOcNUajJ7hs4qnWXgezNpv0DYWZ62noE=|Chương 862: Ba đại Thần Cách chi vương;c9miBT4GS0UrZQ3kCdCimUeVhGBEgohqFcUDTkKbVO+WAX/KMKGc9LiiYR6upKI3yk/VyOgH4jkg7Dctgn37fKkN6sJi8xKC64fzHZtHVooWVdiMHdHOXCwEAWUXeCU7lHOYQBZ/1FojShk57DIXSjUo2ePwoHW/8NvNbgM0zDs=|Chương 863: Vạn Cổ Viêm Huy nhất định có thể đệ nhất;K8xNnxtAs2DeZlN5mNDfelstOEGDZmJnJVx1Le4+sWqnXX63CAqL4KYoIFb2+m8P6OtdwDS4XKQxPIzxOgnOmlDnk0TxPH1uwJmPiYy1/YShnnIZDzMiXq8OIG2naH1dxxWmLRNRtU4Z0FCEbrJjT2zREYLHQzFoTAiTO0i+KOo=|Chương 864: Thượng Cổ Lôi Thần động phủ;Qz6KWKmJ3I04ea4vTys8rIhCt9wCcsM9hPN6dT1PculIeJDrCHZSZtA1uf4D0OCBcFDfOBetfkKNpTJstzpQQWeWuvxX51Mw0kpxi3WqnO1BYmqtwIwQbWguYZSHeoXe8qR7ULwvllk98rEHDNKJHWDCd402cH+3ojek4g8XLWU=|Chương 865: Quá yếu;bd4+xa6CKGAla8b4EvtBq4rywC+6vnyBXelI4uZ3o+NTAzXwzke9QpFBgoSfneJwIt0Y/vJXD4w8Q7WjU0GyVmd/7G/sWhMCozhin/gUJ5YdO3ZOcLONGbNlgiekfqHeNKGlXO0TfcjS1NKilMYep3f7iUXrH33YDGqdG5DgCiw=|Chương 866: Tìm được Lôi Thần động phủ;1nNfAYjsAUqdiTnVwh8vWuiJgGUh9kqrl/xGNjIShNYgUlkma5jh1j0umtYvRkvK3p6kaS8hMeqKCpsRdx6wEtcEpOnguI8nolSOaLM1jxkHdu+UwEeurqWW7SV4Op1kYGsQu0TpJYOI6cvHZterRqfm5DfWGQk9KS3FRX7EkCg=|Chương 867: Hoan hô thốt ra;X2KtC6KmeMuGhybovMCC0vAG4KMy9LzzgabZ5ywOnPHF28UVUocRk4Be0FBw8pB2v0gucBox37ZgIOv81YJpnA0/TJXDJKSSjqFpts8udVIKtbFBLiLQU14mvKHT4V1IkQa2tRp+necyPJGC69oaDys072dOm+Sc1vNjsyLSDZY=|Chương 868: Muôn người nhìn kỹ;DE+137LSP0o07EFTNnrtEu2MY7faHt9VakyKr1FupDRRh4CqgZfJ/uZDlw5jzqgrj8ddm8PuIAEUzlMOTG9NaDP3IAewu70KK1kuuyqoU3Vu00MQcU4h/ZFlr43uh0599Ijgeo0UhClfD851plZMoI5ewhnIKSXMBodHpKNJN8A=|Chương 869: Bài danh tiền mười;9+4L3jVjTakFESoNDsl/bAQN0Apjrq+Q7Lz++IbD8oz61o9JLutUSFmDIz8TO8SzgE8QcZYXeqU2MKRCXzWl5/rpdHyPrhy25TCP2oJUoqzK7g3LaxmxbXWLzEEkyvxOOO+EAWF1wpVio5/ZKpfi3i+L4jtN/PjTIzNnAKn0sr8=|Chương 870: Tối cao chỉ có thể đệ bát;azvM/zTeIkxDpmF9Ii4331pf+Lqs3x42jmz6cEZFuYEGDMSXDEVpslG90FhrQnZ1kbFXjBnNuVxQx5j3RWr3bdvUT/4frLQ9phKWkzyjv8ll0GYxP++gnWjdbKRtRZp5jVKQu/qKeY5RDFR75XIfruGtNpzYmcai007lMTUJqaM=|Chương 871: U Không Dạ;DrwlqxRcSNOlN6XlS7mWcYWziWiMc7CCsic/jnrPGKbZKFFs7iq+HNL/jwqNhOitVZ5TtjPKH+47zek5qjZ8G6jTRBgqUervQrdS0fGnHiCAH1RKg5V1m+IREHRW1It/nJATCJ4PGvgQZaMcw81e7l/6snUhNZ1ah/PZfqXEg/4=|Chương 872: Gặp Vạn Cổ Viêm Huy;FD4xHgFHLwYLqeLm3gA4uq5BC7t2qeiBSFlmR31SWuj/HAYEBDrK56dEuHbN4zLCvwz88LZbwaRWQzPNy//z93IQY6RhsokHMl+Uzw62+tLW/z2ps5L2+1wlY/tYZYQczwWnVg585yHV8H8jUCIhQalNnBOtU0LTOSC2I5Ok4aU=|Chương 873: Mang chìa khoá giao ra đây;HPDM6XatC2u/jBwTubNNkMtisBqheIz/hWjWW4HhjZNFyI8hZ1G51atvFGiCAYX8l5ORfIf6Ae+YpBf2F9mlmMOakgnyckdohhhDYUunBWt8a38y2Y8gVPzj7Pqdom4wXoijzJqHOV15jdn+BIAq6xabAOyX4CHGwhKTsc1idMI=|Chương 874: Mở hạch tâm đại trận;qrWDq46UcVAHF0Z4bJgDH/k9jVHZKSLixysEv7dklqdRU4JZpGCRldBWos51tfpMhvHneDAfSw7V/+xoeBrNJop6PUZYwdEv1uinSaF57VbYHqxkO3DV0svXlyupEoHXyOFrr9DU3c5wbBm3XJN3w+WPw0PZDQ2hX3r3Sa4H4rU=|Chương 875: Các ngươi ai nghĩ chết trước?;N0H0dyz0ZL5dMs1+IAk6UeDAge3rkeULzmQCZe3VOUvzVwaWSijcNyCh/apcVgWgJyaUlhWWNhvrPSBFnZUn2VjSywRYPO7wr+E8aVHmad62E2hPvFbBevx9/7RhsCsKZLlUz5LC85yjOBedvbjTaj5GOiegbyyaqTNTFC9scB0=|Chương 876: Thần bí chủ thượng;28vI6bLeTvft8IcgPk0PWQ/lmZnx0kLLmrnN3PcTLltztvctMIG5SjBYziexLkeDrEQkiM7hbjCeI6zOskzhBA6BEC9lTPwk6x5JdyMcqtemF+VHGLYZffYquJ4Y0GBCfFZsD1SEGjsjE2tkzWboCOmCIwKPWbf49BQpqRsLqnM=|Chương 877: Bởi vì Thanh Long thần hỏa nguyên nhân?;lV/VlTb6qZS55pRTfYDEhqwvdCy5kb4ywyBRmVIIeGqj3/uA+6+eIFcRSKU1x5araOoF8uLUht8oRyrqSVoB4uQv79X9FXZ8Jw4RyseLDd5KpMuvqEvaCD6/RDpjvv+TbB3W8Mb34HNeXrJtdIQBQ4RY+IODOglc38UPWFPWUpU=|Chương 878: Chia đều?;PWc7/MVMNZJGfC/SsKijSEFupkrjiVJCAPZQQzylYZ200dm3Wh3vDoH1HGxSCAf9vZzH5h3ye0TPIj+h18GatBHnmEQXwItsj9P68Q1uLSP7KH8ajcabh1h8sQMjvXYWSTv7Y4+v3CmaRsdfUJkpv0OcBy1SAK/Th8moo1KT6k0=|Chương 879: Đệ nhất;3Klwhjkvl3sp6/c7HynihRb7ihnOJHpoiSaXyqGRDHCCEpFCDPCNTf8r9mdvMpkXiTObkC5rIc1Cx1E6xJJot5UvjSh11uXYrZxqdJLKS2ZF7ism8S+INWuIlIHIu2V6EFkY5PVqTl0tDPHUlNyn/VzDeH5c/De1dj6o6cGw5C4=|Chương 880: Cử hành nhiệm kỳ mới đại điển;dbk7+K5lmD/8PCBMrCBxx8bixDa5QOyrv1op1o0SnK0Zej9rAOHuRK45dgtdHvdTlEpfhw5GCuvO0W1G4P2UxuW49aVmHCNaspHMPEylmcM7Z4kPqKZP0Rh/sSMLTD4f48cbn/SAgUx92/1j0n/OEzoVyMIqQL05RBqYw49TxGc=|Chương 881: Hoàng Tiểu Long, phải chết!;eUkb39DvwHmEWKP+Y4wVeAtWKQuz2ogDar+eUFe16sFpTdaymcI1crtOlXoIhQoCCYtF/rCIlBzDFY9Drm++vil8Ui0jMic980yFTOSm9nU7m5ophzk1qY811ZxtXDbyrXqxnr+UcU+WzbDSmWFeU+mK+TZ4jSk+KoW2LWsK4XM=|Chương 882: Thần Giới sứ giả;bxQBem4fae+LpmTP7Kz3+YrRCoBMbDpAcIedeiDtd/n4ofVXFGghYshT8ZHhleW/1XiydfWzQ07r8Q4EI0QWfHdcXYlK3es2N9TAMDC0qrrbXLhJ6LZXeksdfVgUxPrjlbbQt/4JvaO+jr0oHdHKNS6SiD2Gn2M8Vjt4McWeKu4=|Chương 883: Tuyệt thế yêu nghiệt;F82bDHJ+ktDZugMvylI2B51roCgR4qfsvR2HRq+xKboKDssclUwdm/U70MKtn29SGOB9b2EOjPqHYT+bJdmAihEOFKpQTpH8/np7hDUEgU3pJqQA7iBg+D2QbM3vnd7ZnrqG8V2sqPsx6vkghhfKpM7wolSvkIo/uTbOMuF4uIw=|Chương 884: Tạo Hóa môn trưởng lão;FCFjeBtM98ALmJZD/OGJEhLLkt+Mf+eQubiaKpgwJw/Jkjx4wnr3lPuuiIW3t1T717pA2sv2avSoqv07qh8IYOz6YhnFwG3DC39Rj41aoKEEmPeqQ/uT/oJKS/oasEN5JRo2giln87Gyb5JjRL2etcKjnO7zWr2BigvLGVFpeLw=|Chương 885: Trở lại Huyền Vũ tinh hà;Z1I+qUWKDWqAB0MNt9bsBY5Zny7+E+W6dwiDxMLwkixUhRxnoZ7LVfA6CDtdTX8yq0de10DGw0qQk2DxMRmieTLlFsM1FHIufVIYSisUYwer749Cv09vuChh/VNGV55++9L4L5CdFGsMMdUuXmrmePbenALi+ORouuj1L1yXcus=|Chương 886: Dám đối với Vương Na phủ chủ bất kính?;Pp1zCgDoE5DayfYf8HkV4mwL0GXIne0prBAIiicApQJFnjgz7o9lVb34cZpgitMHXyzUKbTPVGjTqjP7AuX/UPFrcH5yf8wdoDVO/yNITnIwalaDDAeh1mWUykq3kIr/iRVWDi2EHI2l2aaZIFm1rqZn5/W9N9m5+lWI8d9wMUM=|Chương 887: Vương Na chết;5UJUrFpojjwswbbWARGlzLxeQKx413olRO8aGLX7XoPViu6d68ruWAOZpN4kkSXmN9LEjkkgdcupUE2uHNPk6EKFfjayeSremkffleR4Sruzy+urLPIJ2NGZ3R9Lc5KfcBCHTMjh8CN03DbZiEk1gO02Ai/+ZFDzgkcYkiB/rqM=|Chương 888: Toàn bộ giết chết;wdJXoAdrqSRP1d3vDJJQWUSn/drjZxomXbgqsiNOdZi28OBoFuFV+l0c+osUf80bhz0qiZs66IuYgkiBzxnPnrAdkI/mueM1Xz2JG021aWmRq4uKrcuSAbE6d4eXymZ3DQ35DRxLC3ARN2yvaoqYqiOWQlN0DFX7Taq9h50W3MQ=|Chương 889: Con trai của hắn thật có thể tự vệ?;OJh2EDaAnf5Q3Hi3jDAnLJJrTyc6iWPe7X9OtODZ1NoXNR94A0/bH1siMlGZvRib+TgoLzdgPgW1lv+hnffQm7COvyDhc9YMa4XgJkzwSTRkKShfOR3EcfaGeqtXn1O9WfEFhqDxHppl6lLEhO7RLOSxyL0oxRYQTsBGZq4i+9w=|Chương 890: Nói dối cũng không đỏ mặt?;bVKH8OpDPkicua+fMgMGL/huLuPUaiYn6w7PesSxWU6PTRIU//8cELzEi8CQQlnkPr9bzNFf86djtuYUCmUFGv/b7yQNxInQ7nO+7Y2detkfLFBeT/FCBvQU6yYmM7ImJ1oWcg6oRTADuVf32Q7ISVEYB+t7hyD7ABXP0jmjt4w=|Chương 891: Đúng là số một!;t25+vf9AmVwDc3coN1QREaBNkayMA+uaqm80Vvt52y5/LYz9zTwRrUEDUYYAfdTWVoJtrUEmwMYndDvP1wxjNZFrdLepgowDH4V/rUkx0Do9z0KcsodcawE7CymQTadvi1mjIlOo+34EBrQRiMrKJzaCN4DmfckW3cUjigDatSw=|Chương 892: Hoàng Tiểu Long đại hôn;rKSOdQg6fi9PYMOFs4m4K9KetYyCHrOHDuWtzq0/NmyKqixYUnXUY23UxduuHd6ExOhXO3BHD4OAcxYUghFc4rh881Kr/Xg4EnwT1ykzVUaBowq5oEfLEhJtIwVju7vsU+++nuwlwNxtEFjTMv+nz1IoK2672yX9JXVL8+lQIl0=|Chương 893: Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Giải Thi Đấu;yrGgij5Tviylw8puwpkC+spVjPT+YMtkQCeKjxL4GjhagIzJzEPqsw6pvXCwNg+QqdFxmPjT/qeC59U9QlDWuAiy6BvV6z6DThMBtgNqzhixPlhJTHIJyjfYA7f/A3MlZ5WdKDzEuF8GBItTGnlA8ojwLcS6zbmLeJQRS0+3dlc=|Chương 894: Đan Hà cùng Đan Thần Điện;If3JC0z2A+NlTQNoZktHUNEbBDlqE72EnjjwkpuJkVeBp6nNWL28N38OJbnow4mYd0wX4zBOdE+KBNvvRt7t0Z4/BlkNnt0C3Z3bDHGXjP5ZkCwIg3UaKCMgid6XwvwQhUGuD2z1+gk/79D3HFcMjoIHsrrIE5LJVwrJCZcSrHE=|Chương 895: Giải trừ huyết khế ước hẹn;BrpGHVbeDps/TaqcD1sDBUktj90t7x3mwTBw6O87zsyyTylMKYncMMFXAu/teWovQJtsscj3V1QLPc8DERCV25R6EzkY0lZli5JejtheLoSw9biEoip40qVQwHlmTYFHdPFZzFEuRXBajYZcxzPC4kf8ZzZSQxKXh6xwseJbOZQ=|Chương 896: Giáng lâm Võ Hồn Giới;xY1IxoFUOnyMSRd5cjUeawfnvApjCobJfxuKQHqXj5ndjDyF2sxHogAV0/Hfss0zjBLPwXwU3wz0k//f9WC454+HhwvPQz7BYSavoULBN/FEhUXNPnbWASl9DmN++nkxYV6xPcRLwV8FgUMrVEh9O774J53tfLcW2tPEgeUfLTI=|Chương 897: Rốt cục đến rồi;cIqCvENiM9QFDUNSwCA0kWgPDld1h6wWD7rLa5DY60Bk2yxz/pj4ylQHG6k2dy+u20T8HxzbaSRKG0Kebw32PNdORk5FHW79WUUGjgY8WcX5T0dX9kSpmpgqMmBTWyzpH4qh9DKq61otcVM+AzvmkA2rQ3evxqzNg78Z6FBwfIM=|Chương 898: Tần Nhất chạy tới;nWgvrOzxiMib19N8zlVaJ98GQD09ZR2/asbGfxJtBOG2geQuJuC4iVpXGAm5H0QMwUPevdtB22TgwVMK8AhPHtSmai3IH7/SGt4PKQ9N+3Kxqdy/QjdAMidl/EenWPfV0IhNfxxoUlGpbXW/O932Ocuf9TJmHbp5Pjmi8c6JQsU=|Chương 899: Truy sát Gia Luật Sở Phi;lpAi34ZlkU3H6Tg0A4vv8Cs3R5xoR/M/zSFj9J6PzBfJ9isB3ouJBzQ+rcm0+bYmoC9+m7VY6VdFQF9Mts9f3L1vSY3v7fR616ylas/Ae3dJq9fAVNHELAVl/PJ1LvYhrt5JEnve5ZLItzAmmz96IaFvDi/4Ca+MdWbq9+4tMcE=|Chương 900: Ngươi là Hoàng Tiểu Long!;gMSlAmMYnjv95DFIVVdEIC6BbMmeX9URKJHUT8jRpUYwqRGqFNctbEBp9F632vzleSbQB12Tofcc6C9aC1gypfS/9gnJjc3UZLtDI6/HOBcK2WXdoE4tO/7XGYj4xUZL7uxeNXeIwuZjMx8LATpOamkzE0D4YSZeQJEKbvlyc/4=|Chương 901: Bắc Đường gia tộc mọi người không tin;eNZBOSTNd6uTlO9xP3pjOD6M0FHdZhlv6R+5ltAuCyS4inpHqRCpSa4oqc+KPiAsr2YzVHE+blRzdmTHSDwiirdarsT6DPznPkOdwLFT0f9G4+XBAPmc9xohc5Mja1KL3w85pEPvbs8/TjUB20rr3nyvmLdcVeT236CphX6wlus=|Chương 902: Hoàng Tiểu Long có phải là chết rồi?;iBTbpTmD2S6lEhOVU4kbjNiUuF/V90D3lW3Mz/VfB10MQxnh5/t91wh+fK79H10LvGX/qxRLXsOJwmRcKj/uU72DRCnnYc8C+olDejfGeDXTKT6r9DjhEeGxKmYEo6ceIkTpIeTbcfu3y6Oc5IUZ+PPEv2JDVmvGI+TLGXfwzns=|Chương 903: Toàn bộ không đi;Sptf0YgRv5aCLdjH08WRu3xbjSaCRiHQiNvCgw7gTmwOEkxWs4SRwDglPQsS1eVK+T3Xbjoo+e0R9PH1EWf5nyYG+rQjAJUifoSAs3B5iJWXpYwB7Pk0Y6LVvDHGcw9IsaVSaiOrSHnFs33/+2FVzq2THkXfe3BqUIc/nDV1+74=|Chương 904: Đi Ác Ma Chi Thành;QChZKlBmt7jim6ePeBmTvmZZbZH9B4L54PmBmD6uX/ovlT4tKfMJCZoi9rvT3u6InM3g4GbYy8E9rPAjV6BzOVXDoQYU2ZjFLWReKxhYjBcioZEIrGTqK+aaPYYdHndp+ESjy8JGFJ7bny69Au5eINEYEV5SpKDDfHO/FL07Gq0=|Chương 905: Ác Ma Tháp cùng Địa Ngục Đường;mlycgblrSAHzSoJLqRqDU2pUH4atZLyvo4bvXLnSnL1a+NEDBxl8SAssOFzFGg6AulDK+5c1RIKe++TzWYk5m7U4f9mMaUnQOErWlK1Fm/7ZUeo62Xy99u6GDsykb2Vb1nu0qiqgviZbfzwbWb1qhEK0MqGm99zIgirDgznqLZA=|Chương 906: Đêm động phòng hoa chúc;zg7TsJ2WrX2jIfVdi9/DX73aqgPpMH6g1PxzjuBEqLq/aK4JKQ/090JHhnogiR4Xb3TxJzRxfY8YztS4rZ51fS18tpDsbAokb9EG4QBoCC/9+FvV2w5xuJH/VfK6GN4Aifemn/iwNgQyHQL/Iv4N4UOQG7uWp7tpt/8slsPa0cc=|Chương 907: Ba ngày ba đêm;ooJ2gNSVkhmZ/z+d1JcY6cTi7pF6PWXTGoFwilWNkDNOaHprAbC/LrvpCr7u3rwoWRTrOFcTdJpXAzAS/uXljY1l5HuxIYX20IW1JCqEdg9d7tIJWLBT+ChvE6K8Vp7sTcyZFGh++TMyPeuFAkCT8yX3qO0yBAU+j9WweoagjVE=|Chương 908: Ma Châu;YnNYJ2X39JGWiB+YOJ+Hf8gSiRQDm5rCnjSwZ2pXgS0J4qKWmpEnBWp7HPM7IEFpld0sXiFhSA7ZkREDRd52Sc/7PWgcQPT0mn6VIDhvxr0Guslq7PV2yx+HubRo09XqY28ZmDEz8RSgE0WezX0ZcF/cJAVBnYeyjapMo4a521w=|Chương 909: Ma Tử Ma Tô;LtY3ppGqDkqR3dYoXJ/KAmXh5vCWN1By7WpTriidtJcW2BTAJkD3HVO6IVAN2rb2wE6opQ95LhG6lesfITBVEn6o2+82ar2EwE90OGn1gJgglvtU9lfuPgBaJS4O94EOYBzEpqB2NVm3UWG+m3RzpN7h+vLo256sPVi8b3DneKc=|Chương 910: Ai mới là mấy vạn Tinh Hà đệ nhất;pxhuuPjy8uEbDPkJbk5DaxAosuk1klnGdJ9E9rC34bz/hU8oimR51lYf+xlE9bfwMnBx1l1rPH6Ar3/tNu91eh12niMWuJDFBJmrKjTMUk1agoCiX0DO6xWJziyhyIhbPOE9LrLFAAhRi+Y2yZF0045qX7HNs+ljb7Q8cCYBjRU=|Chương 911: Chu Dao thiên phú vậy mà cũng như thế cao!;nSh7ZxAxlOMoB8h4TZAC7rncDP1uoR5SJh2lqV27I0iPxTEnWWOBuOkENfPg7LIjIRQPIMc9hseTAobuiqBG7SslyXHy6qWaOEfD69/2EN+a/hzu0nfBxF2yNJEp/hXpP1ieiWbAo+nGhtzMEGr9GA+4mOf2aboyeJUNHyqv7Jk=|Chương 912: Ma Tô Thần Cách;oHnpfoSHnpxtgr87VECWGcJR3GDfpaZiMnAIiIY7eVATon3OiIbgGktfK+eG5mQUE8sfkWGeca0NgaqPe9v0xhWXZB31T0QofBJLMK5DdKr//VjM1ca8dMOI/Nb7AHpVZpK2ywdpvoR7yx4V7e1wqECKc1fpLKlacdM89/StDS4=|Chương 913: Kinh động Ma Tộc tộc trưởng;rwbZMJL/0XC73PIAhXV5mWzsStLdO45mVwt4FcRxzCA6YZObix+tH8WolKKpaZXsxzDZEf3XVpjULB+fE26qf45yJrkgaXFaoZZIqiQDzV4gDsgHe2T8BOeeC2cWDYhWdYkaO438Jx0GlQ5hX/npXVwTkjQKnymqK9VWnpbj+9A=|Chương 914: Đột phá Thần Cấp ngũ giai;yXnorjwQfwW4OqCZi5WCq3ZMh2aNnHxu+YcL2iPEqp2du0UoVn6W0e/fJQrcHLwazFw4wgWS/r7wW2Cd9M2aa0SJ8DcfMkwOdFyyNlrU6cByMEOQAMFDL5CatKQXtWuv8KkOKod0e860xGHC1HnHXJdSRoV9Hyxw48vkrnWxmE4=|Chương 915: Ác Ma quốc gia;torEMqzcdH9LOIJMelbK7Vhnp4VEQOHkw158IK8qrwSse73SK5BEBeaPKgsunEENpl4iyv9auAOOJ0Q5z08Z57IPdyTG/nX4b+cTs1DFjf/qAd3Zsfm7i8kuqmkAfG+Q3XOTSxXO6KJ02XHJGjSEwtYqFkTsnLNkqpEw1xzx2jQ=|Chương 916: Xông qua đệ thập tầng;Lvi9M2bafVfOcOZMQUAtI9DDSba2NU/yT0mpKB2WeQ49ZzOIGhI7TPfrRZLB181Kbg74Z0m/M/iQgXTCU/kD1cIHvANb+UEucfPWAoG3GZl3e1BlL7Wd1qlPhXHtaOXQkCgTFd4F2U7UAlSUCVTxjKPfEfaCSHROCqfdJ2Rn4F0=|Chương 917: Đệ thất tầng là Giang Tiểu Tô?;nQrZK6KMuBbxquVDr5TVIliXho10Q+XJpbDWzajypk/WerYxuyOMhpQ2I33I1UB+WraYjQY6Ew4OWZ39dby2T/cSKH/56psp3BAQrn2oglXJoSSfYQXY1ySACAWiemCwz9FGgo2qrbbsrEFYRbjCCoWt2/lUmMGMjvRxJdAvrBM=|Chương 918: Tiến nhập thập nhị tầng;te9WQbSM6HFtDCdhKC+MFnGcfGKSEyuXeqQqfq2UZpLVyZCGwFkj2WjnGWObOs+Iu4wLlxB5p16KDKEiphz3GzN1vYDpz6xbbcyIX9U1onEwUttrow8J7g1lN4PSuuRkqlRGEYrKVGLrr/+8EhHhWaRKueETMvAVALz6o210Zx0=|Chương 919: Ma Tô sấm quan thất bại;gVjZXFTCP8WayIgTmabHKcAHNf+G1sMOdJ4anpZOV0ZMR7gqoZq3x2ZnOYEhapUs+0zWEKnxOKlJcssOvdYMk/574xoGtwstkT5rgR/otuHGKIRe+CwyiQpp8DV/Z/bD2apEmlVROvWfKGxREa5RGNK2mvW2Nm1NcxYu3l1FGz4=|Chương 920: Chết tại đệ thập nhị tầng nội?;8WlGyhxv/HhuIl6JBWQHP6L2MTuJxRVMBivxsddkGsQErtiSRLgtOaEwq2NZWXq8kWGdjKclB4dC712WpaCKVpcnnjKpRV8RJg9SlAkTS+SNfmdwcpWWgzxboVutUZLJy8v2lrrfd3WHjsCHQtCBgHFabRM6GELNH+rXZzFBx5M=|Chương 921: Tề tụ Đan Thần giới;TQOWqNPp+M1s2FSwqYSAHy8c2AHDNhsOUYohSBgIdV0JanyCrM+EwO0x7D588bfv0dwWbj6QPuzZxkoyxSCAa9OOLWdpnUM/ec677HZMXJ4EnmgWVjq73f9XTjl1z2gHqR0GuSYbIpiXhrrEuF5L/ntTx6VMoKySk342LN7CCBw=|Chương 922: Tái kiến Vạn Cổ Viêm Huy;N/YZG/6nfNh5ybwMxmPpyrncP7ayMspUnBXp2O/0LfQEMrBim2iJMhTUf5jt2H1nUxtiHiDUXwCWrp77tj5NrV5zRWeAie4gCRH9z5M8rfLHp2AMIO5Owr0FSvJ2qUL0g1pkHakRkJlv0iocoonBSy8EEycTtY7OAPNgg0wC2Yw=|Chương 923: Mang khảo hạch độ khó đề thăng mười lần;nJfhACogrzOnBq9G+wuwhZwVT9Me7YUkHajstTHB3wtAeeomizsrvb2sl4U0sk2f7kQaXgXE4vNA2tPLauEjoxX9oZZnoscU7ZMpy/yxotNwSIIq9XRHNDh0Uv3xm5L2RAtRDZvRRlCFePmlfnSMFE3Cdhfl0PnyUmZAWtWUh3w=|Chương 924: Luyện chế không ra?;7b/Vqp5NkvMtqUrirFExWNpIlSnBURuyxvEBm/uhl6H6R4MtG2vu1xDiha2J5aCvEXbzOifrV8ust5SAv9/RuLIB7NLjnutZzJiZ/dcne3mEUh1SMzygX0eGbeyHsPMIsSvGr7VZKBli6drM2iWc3YVZGVHisAAD1IS4rZ4So2E=|Chương 925: Vậy mà luyện thành!;K7O5R0vifaxGOubSz+j/bDabi6b2gUPTyia9PYaHxeeJ5Gvc/uGGYwp64gHH9ijufulfwxsFBhJ7qQE0BWnKrwrIxDE3DB7PXKqVqMer5Pip+xVTtUjTL6ns7RgXhwptvxdfP0uyAWYIyYRTjbzT4l3vwMJ3bQ4xas6O8xFUVFY=|Chương 926: Tôn Dật kinh sợ;9L/idg0vfOfIyhs4fpieBpl9V1ZVG5l8O+IlJ2xE7dGD80AU6EZkKBI7a8hbqVJN4KymUL8q7RcxmFBdA057EhcJJd7kJ4eOKv1sHl1rWFdlQnxSMtJO6HzSh8hwf2ggqLi67dQ6ERk3ByLZy1kL26S3GjENXHjfQN/SvtP8/9Y=|Chương 927: Tu luyện Khai Thiên quyết;eA97JEOUqvqWyKsBbgk214xq0WtH4Mv1hPsds6fkSM89JtCowYSmYRZuzxNFU7AaXXvDyrYFbzFJR7cqtFX/yJaiXobYPAVmaiQOu27Ujm82/Q1Ok1mIb2KS4iX0FikSOeUQN4P2RXG41MDoDUqZdShGPkch4bWqerpwmd8T3hw=|Chương 928: Cùng Ma Tô chạm mặt;1Ys+pSkhTV1XUt+Omv2AkmhsqhD4UD5gaZ2novxReiXEWZP6o1y1ZiK+Vi90u+F3NO7GSPDKG99cDts6M02AWSwh9d2HymbR9yhITTCJgcMNfihFOpo3XrqtsFhBBsG08JG4VA4eadolrCP2ptyOc44uYYVs2hqBdaUxpR4szhc=|Chương 929: Ngươi là sợ đi;lm+8cCp5YttaXSkuSCTrGmDM4V5QdowXwsoY+N5ud31RL9jOnCgx4GK0YAvdqFJgH+NVdvg6aklOnYcgs9okyI9T6pr+mjwXbMQtjTvKLVdm4BOT4c+ztY6VekD1l3EopGNTC2r73tgEQnqyFNpNk9CgS+k7OS1MrUjODHjAJJ8=|Chương 930: Luyện đan thất bại?;Am3n/OLy44bnR6wVJ9tO4BK1k4lErMZTx8SLhP8+GlptvVdJlhBr7V5DopsPQTZy1Lua/sySH+TsDa+owrqZ7KtgfZ7l9vvJ/oH7L4WfPXmJAwRvkvmJ6HdgX4jTc4D37HNIHzUXJrPbl073hsKR8G6ibB/vj8Sdef9OYtzIi+E=|Chương 931: Dập đầu xin lỗi;5MhKd5lbTF5H55vl1Q2jIoDf4rBhDoKYR3ul83gMQPhaaWqE2iWz2tWKW5tstPoM/lbqp0i+343QpmuuK6MTlkoAlq9vsUnDP2LaGy/RFqVQDHb/rgqgqafBEfnkE2SVGuczvi0+dPhfTh1RuQ6zz5FKIg60puYHPdN1ibD5fLk=|Chương 932: Ma Tô bị thương;EtAL8uWmVk1y/nQ+celbOkys13k67X7nnEz3uDFQExvRAqgjAgHoDUfaSoTlgnWVvAj5i8rXBLBQD4ovN8qHsFjvmQNGV0Si8djuqdV4P4VayvpK/Jq1k8gG/MAF6uMUMZBQfb0inNHDbA2GXi6sSgP5c8T+TrCBzfr9OJdArBI=|Chương 933: Hoàng Tiểu Long bị thương;GUc5URU1L4VD9+HsoMiBNwjYDEFDZT23QRDVOzskKIj7Zj3IvHZ/KnAGhMFZQl792tJbWZO/ZO+C3NSwQ6Jh+s5TqLwARirdAHAqEU9TgetQHiyOB1zoOlTiSNurSW1Rs9HhHhILXtFOg4nTALdsd8MYzJ3QKpKvJcCqWhIQm8g=|Chương 934: Năm năm chi ước;2lubvkzMj5wQYkqlm2eZpD9mXeG2NdHDHfFwcOcwVq1LkvZtwz1HCYX6kXX1G4fKCSYSfoLznsUB1U24xpQcS0Xg9xMg4oa+iL6L0lUz4mOcfEplEdutKz5/S09IdmTaIP1kDhy59GuoG0wHQS+aYqVXQSAtKGNWP4CoJ7SQ7v8=|Chương 935: Lý Lộ, là ngươi sao?;6zEebddXC9SDAFf2dTxb/Tr9lHgNVQnX3znAKhS16DI/3fNJheNmntjVgRzi5od77e9C2eHhECByvH+lbOnZl+rA5w6S1HB8OxJ6U+v+u6SYnom/4eAhoolgbVMVvSbA7YgaySYT5NscOwV3ikCqVUHzz7KT1XH8ea3D0OUs4WE=|Chương 936: Vạn thú luyện đan;KkERVC3VjX7PXqltwDdhMy8NlDTdHpeNHbd6h5pLmNSUxoPbMP+olaxOU79rGDaAo+lpLgOxVJ1jaHXBqJMfWm/kXvxPXVb4n8ejR1pIS7SsJ5+hxOJ0/mJp8D2yYuDtL7Gl0FgMpuMLNu6qiWNp5MeLhkEMkbIPBr9Dl5hhc+M=|Chương 937: Cửu kiếp thần đan!;HU6j2iz61ZAXHr2ZpIaNr8KgnQ7wrs6MWmX8G0A4/dLlrhmtqkcSDmNV+4ORtQbKv/ZoBR4B1zZBx+HcNmyxFGb0JY/BCzSeKQEPSf6graShYdVF/BiofajqIvXz2CKdcHnWMX0Y8kuMNq6gk0ur7oD/1c/aMgI+6kUdOR+s898=|Chương 938: Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Tôn Dật;sa98dn9m1CguYMe+eNwhqKdlbQlK7NG1a4kZ0jyM44MD1095qy44tuQwIOHFGTgkObyI+whmpN+uXci5s3WOjcGerGX6rWoSUXr597+ACypXIi0pb8I9JpBg/4ehJkPfrwZcpB2TooN+MTSp7t9iP9N20XVMPMKtVeeDv+PKyk0=|Chương 939: Cái đó người chính là ta;+hm1c1Lzyogj++jwduNe8Os3rQt4KnrZyvdC+ZP+TdWK+3Q+dlHutQ9YUgTecrUN3Qwsmq3Up8Zj/dZzU3OWVkh4e2OQLYON5ZjD7+JTOYjgXs+1lFQuMq8rmCe611r3/lBAVBcnRbZB+5RNIRIbEY0U+2/C4g4w0ALl2AJ7h3M=|Chương 940: Tiến nhập Đan Hà;/4ylNcM85a6RBHbPdRMtuGnAPesFwSQBgNjBuKb16j/LQy0mmAcHoFNj6VFLzF7+kWfyaMdEkzXu6tu7tHn5wntkKUp/dOJoQXWWkC8xXDxfptufl78Hruy4vkFhPR3oDlCm8oaDTcgwyTBTPzzd4tZCRQ/43JbxRTMaWrPUCN4=|Chương 941: Nửa năm;mM9xli86b+ntSpClfFEGO5+UjkK+f1pyGslMkXYm2vBmkCNyIaxfjNeamPX8xi9QvEWUosr1ReplNvS+IJFyhkWWZ0ssHQ0CzQbvoVV+Ko659SGUUpkR/IwB/tYAPy43jl8hxf++vcSXb+nmAz4Nh0fLxka0C66vHukxLR/9ytQ=|Chương 942: Tiến nhập Đan Thần điện;MIS1TC95h9T85n9XhcboiMJ7QDwxf22pT9Nj9xU6rsu6Lu+aQ3uWe87Q9YEApqtjKKEDNzuLNhPfRIP3Vo5bpvIr46rF/R4J8cHpvr6s5OCn1yIdLcVT0dCUINjqvf9kk2tKC4h0n0HafpsMgpyDFZ34n4YG5fVcgvtp9c/tAp0=|Chương 943: Đan Thần điện đệ ngũ quan;AFkS/dRZeOH91n5LeKHcbLGjNumpUc2LfJF/PWP6Rewp4/pIL3iV5sgwcuhC7EFd95XR8cGRgauQRM5KUxn6xAMQ4iuDRLfwPY1XryVxWR+BGH0A3V7jIl3ZaoJN4JnafgAKxsnlT85m4JxrVR1vrLS3Qa8nSYnWLbuLs9yn7ZM=|Chương 944: Tổng hội hội trưởng;pVan1f7wA1bWOfdX7M0+1j03ca+jg24cugiZMLbUqod6nyIhF2Lw+vOUMfNikOCxFv8KQnpilqKF1jpkmwaVBmksNVVA9ZjPaUloaaLBcGLltFy8XzQQxSzGW1n1uruc8bb10xXOKB949bouYFiSBDu9C5QR8EIkp/OgwyB9Rs8=|Chương 945: Ngươi ngày hôm nay phải chết!;JpqejB2gvKmlEg4+INafWaUIAbh+BabUnzRV50v0HsgCnMGP4gGOuL7ivfZOYX4+h1z3HPVgtUtgbvxBgpBEuSivXQbape0BZtob1tO0wPxgOiQ88aMh4bwfmP6wRMLdxAN5pb/rTb2kYNt5asEpOTChUeVfmk8gvHuSHxx3X48=|Chương 946: Đánh bay Ma Định Thiên;yy40UHpAUmP+C1O+i1mnW3gLYBrH00vXG/29arqoc459X9a474u5Oht8Ov1+tk/lNiFFu+YEkgfKOhtt8LQV9gDUJqfsswkbujeQXJGb3FbhyMeaiSxzgEhzLrICAUQLv9z+vRXJeEbdUNYUPlX5l9Cuuhdtpp91yllfNWhSj94=|Chương 947: Thu phục Thượng Cổ Ma Tộc;YSC9ORAr8c7wPWU5T8FqGpkNblTM5er6SAhuDXChjhtIsb1T85M/fZqUcQbMLgiH5D9ikXveh2QqotBxG87WOfy/KS8JqYlnr6zxZVKfasMuZV3Gjnz43adgxknQOfsJjfycnqW0jcvk6kUubBGiR3lVZyfqO9jxiyw+mdHNUbk=|Chương 948: Ngươi chẳng lẽ không biết?;zzuhbQgI72VIR+BFfazEmDRdCGgm13V4kDtC0I8y/AeF54YlxGx1g84YxMQV9yCPCXa7JE0NE5sxNrKWydmvHixOS+qKa0S/X7wAh6u7CKGzlnSeneRMCxmgcBM1JYF91F8dnzz8wBfMHuJwk9UCJ2ncHCTrgZRheOS2v1X6ZMk=|Chương 949: Ta còn dắt qua tay nàng;j/+blmcfUyP6IkVMdvHJ9/VjHFN7OWokS7BDgvDpwIzWpIDUZEj1AokNmSGyFBDVv7NDNT/yg5w2JNjIGCnjPfDgDXehuGNK875jfGdvZRootigpNP8WXUrbdoU1TngFpO+IJ0UciTvgPJvd97MFr0s/KbgiBAi9sBh9E3k50ok=|Chương 950: Hắn gọi Hoàng Tiểu Long;MLHm1MqSDKmSBk7bOE8QmDVjqFebz/xCCHlNM7a/rR8GC/TkcmLUUH/CqTeejsW7zqpdMyaqy6tMXQEyvL7HRkBdqp5RMOM2BqVxamZftMTfZ350WmwXUkRKwXOxbvN9Z2VYMsJAuXk9LJ+86AjsI6YXhwhYt9ud4BluhxgyKB0=|Chương 951: Địa Ngục đường;Vw7txlwZ+WcQooToZsxQ7gapElR0fOoNJ+gGqmXTLB+fTjFuVxgEubGMVv5+pGJPxphoNxYoOVT5IolHHWFNFsGvb1MjGANFr04xvzrEoqQcYa+hdDuF+65qbGt3GKc7Hb1V6ksk87K6HIoE0XZTmKvqLwewjZLlDez74MCKF6Y=|Chương 952: Phan Chấn;+XKVvZ7v9ansN6TbkE7JzCWo34JJDQ9UPpx1cksfxutAPuL1hbu+JpQseCh0f8731JGl5MvFX0RAuZq6ygx+iPbgQHTkv5N7e6kRHe4vrgANByhzxvvDMfrvy8Oosha1oQP7f7/EbggiAx2ABp8AqVbcQnDAgmcP+mhPPvNyqUw=|Chương 953: Luyện Quỷ môn môn chủ;Ok3o524IpW22g+/dw2nnGazB0nzkKDg6JvHmxsNpZewelcMkK5/ZzPiCEaOCEUiSWOEELgvVMpaIaNHwnPxrQlR7/sE+LnEsuRzv8DsLjbukW8oZDOcfLVupxBI1d7VYwpV5aMVjqumsihaZ5LQ9JQWzLU8v5OGlHZ210xOMM+Y=|Chương 954: Linh Ma Môn;P4qSmmE8XOMOlFZAV3BAiGNlEx0qPNF9BZW6LSJOHuBwPU8E8/PfUDHnydiKlMPerd91/PnZW2OcWYEJPpZhRUhzByeP6dLjRQI1W7wWgEGfr25OD99WW8TMgI/jdBRSXlny7czl1q56PWxezvJUSqWN41lSyqXl3aGRLgnPdDE=|Chương 955: Thôn phệ quỷ thú âm hồn công pháp;X3JpzrBIBDW6+/CuHKDkx7MbO6LihLREuW/3+MEPd+WdkCPFnxlkkA2+D9KB2G6rgP3A47D3FcwRCvbX9lz5c1SbK6LrDsy7cEBU7eeuylLEvYa8m0P79AyzUSaj1ybWigQqXy81AewkfbIbap/Csf1FHR/rl7lsMORJQWWCYlM=|Chương 956: Địa Ngục chi hải;KAuo2VrbRBenS/b1qLQsxxK+hUDyZPycZJsRBhK3KvMKp09++t1O1ApYi0hA/1zThmV3Q8QXjhdeTkjXH/vL8oPkF4AdhZSZY+I2YG8NxXoagq9GWwQwbrmpHcGxKVV6cDZl6SbcMBtQvj2c18VvjtI47spGhZJMcf+ckVeVlO4=|Chương 957: Địa Ngục quỷ sứ;PTxckqtt9kJ7QFtq0+ZV/Qn1Ul72NKqMHbJqKpB2YpxvwdJXX6PMokXwpjGnAvwQFYlmj1ZiUFpu4Yrd2VQ5D2xN5q6eZ65zByaukZajupew4KbOTIjNK1ZqX9x9Br8hKwozDQCOoMeGpzHrherC1MI+2Xhrr55itggLnid8KXU=|Chương 958: Tiến nhập Luyện Quỷ môn;LB+XwVEEbsYRDv9SCg9HrJgTXTvxRtrhvqP0kWLl071YmjwM+Mv00RLNIoB/Y9zLq1TLTO6AZZp8D16FSu99LiruMa0CgF0UKqZknGa41JhnryRd+buCx6TeI4SQVR9MdyS8sG6RM7qeGGfAS2sveA4zDl+mflENIg7hvQZqcgw=|Chương 959: Luyện Quỷ môn bảo khố;WGaoPpC8g7boJeeFUfEa7x0PYyCFBMFfEW3SCe4+1cvZDjJ3rqFFWKosnyofuE1hwROvEjFffSOfLQeOshHsEeVwsg3lIjkHj8XB/3VgeKqF2ieLMB7LIrlk1pwqvqxpIivc1gg/j+UDpFxr1PQIvpNo7xam2HrCZEeG/zFKvRY=|Chương 960: Luyện Quỷ môn môn chủ chạy về;R5SFN5jOXpHfPMzoT/cdT5P/46mhj4JC0efRl3ivw6POZXE7qG0bJazpbjIeJi9JNBAWinrTI77ssE/IWOoGcyX0cSbNG8jNPKQQ5HxNatsLXcKfpyKqb3kiBNnCjt3SD6aHYCyy6DRftt5/dI9Wf2EAIWgI4J8+o4D8S46qM5g=|Chương 961: Giải quyết Luyện Quỷ môn thiếu chủ;hUen+yWBe2KLQB2GcyrqmHRiu2uxtQb+PVyIvlVRnbI2q9x7w0Xh23BNYwFjjTP0SrqKijGU+rFT8XsxZ+cptnkx7WWwIfYsrUjSdAZQcucIecR7JNPbU2+d9eoDI3Evt9GsoD7XnJVsgSBerqoTnGklxCtGdykfBVX2stdAeoE=|Chương 962: Càn quét Luyện Quỷ môn bảo khố;we15fSCbZsUAWj/6UX4pjwuwdkrVpGsYPB1VP+qrBVzXmMnX778Ph7VZ+bEXpe0RKFkjuLhH1jE2icNyivMZZ0i864HRqQsBMYl5AF1PQWumJlnrApDl/sI8i0w8lyFPugZqrHWxtobYV9gghR+v2A6U80kpScyZl7AtFQ7dS5s=|Chương 963: Thoát đi Luyện Quỷ môn;LJm2XZZw+T9/WjB6GG5GUOkzYIhtCMm7uBCIgl9k0Oy6dgBydrZAfsiVxUquPijsRqZwIFzwNgoLNVDT01AUguuYV1GaS/OnWcfj2P9vK3aZqdXpVGs9eO3p65jw00r5xL31sjhgD/y8qni718pg31/XfoZm8Z/HTxcn4Rwr4lE=|Chương 964: Quỷ Vương;DuuhQwBaa642CbzJWNbfhx57BXD0SG3ExfzpgSW0UwSuH4S9LQZK/EH6NkfOwJrqcHcD/QCqfmVL9xkXa/y7OAXLlm0XDx/J/H92OULY0qKFRZaEmCqJGOZvVhYlssax8RODhgEaEPCGKyaBImvoFkTkhfxxGKF1ABHWmv+n4eY=|Chương 965: Hoàng Tiểu Long trọng thương;oy0xcuSMZDEr/vIvbHRwRsxOo32QB+msW+Hqj/apzgwajyaeo6bAVitNiEM6qqInLSdHKa4JeBb3ovx0x17zYsJXAQ2fb8Rr7pHj8iGGCCcMEw58ncUVn1/sEidTgqPIpU7puQirSZijfFPu/pdNODkERJOd4SSuuuEUr8cIDSI=|Chương 966: Lý Lộ bị thương;RcQJXt29wiqQaPfTkCnNdbfux9CdHqpzM2zqwY0lvU+yhYiPRkTDnANI2/RHtkSRl5Iq5eVmwq97yZzB3fKSraRBnOqOjHkXzZGlYiQDvSl9L7+ACaJva+8iuGJHJHoB2CAoF+RIOH4pwFE+4kF5ZU8XUo262Nij60K69mtBI8k=|Chương 967: Lý Lộ tuyệt vọng;FsP2hK2r88HH0NRev2dA4z5cp5/f58+mU1LLyviQ4xnTEbu6kqZGdj0LoN2z1SX3BqN1vTefVaF5qX4J5eOC96J9rG2S78SFhB14mpfM50OwNpOWx1y+0x92ocM8FFLk1LyRW4wZoZPk4BiwBZVTKweT2KUbzNT5Wwd5ICbAHvg=|Chương 968: Tiến nhập Địa Ngục chi hải;+LA3jMS1jcmEOj/ZA6k1OQNdsL1lJ+ptE3XqJA4jnO4/ZdqbVVaL0LLFvJ2OScYHyB58l5cSlSkW2W6wNc+Dp2f6UkBMVtwTzXkEklyAZRTahoi9/LgslAdkPn5m4x/jZyvC/I6XlVQNgDWHYDBni7NFARfCJrdoNTfylCEarJI=|Chương 969: Ma Nhất Thạch cùng Bồ Tát môn môn chủ;CCnKDHpd6KSIk59hjP2RENaUU35B49CrcjEp7vKM8fZGe28Atk9xndXryjAIDyER8+FNdmV5XInVPs/XtHtcowAjB7VRO1A99oOYauqZmThXu55RTLAQfVpZx/eziL9g+dQwdMmXXA6t/hKn8Dal8ZddMHk8e/anTFeW393Rk1I=|Chương 970: Ta muốn giết chính là ngươi;nBdCn+ZqKxdY+IZDnkyT0FppJPfn/tPc+IeozxqurjIhoUNsq37dejJIOOCjOvglfRjo8s9HjVnzBHaLpILg4PDiSAp/y6O0kbZ6zYFt2UsizW0sRtTYBY6u8wpc3VZA2gzzYdJTM5Trsw3ZBXQybRWkLwAKLVX7Y0/mXsR5Lf8=|Chương 971: Mở Ma Vương cung;zGIP0iiLhrt/WMkW/KcwxJB4z82h3fDZqPl8f6hFOmfgw8YrxjS+BT/xn0+BBUebzA3cXhuL/HMIU+D4HAwzLEnI4FwysZHvDc6E0vgxBG8j6xSQgAXhv2huQtUn/kTu5khe2f05TFIfmKIDHOu5QI6458MWmKuY/2bdUdje0qc=|Chương 972: Thiên lôi sát thần trận;h1nCpGFNKim+lR7Ps9g173dCyG5b3O3QIi4JTrMop97wUJV6RjjMXQnjTWyyLHOsP05YIje4KrEUk8neXGTRAKg3ZpuNMBHgOTUvUeXT0HK50w08bHmuKqmFXUu31taysGRZV/Tv8CC1t6/9kAzjCzYstzLkbnWBfONJsRPs5oA=|Chương 973: Luyện Quỷ môn môn chủ bước đường cùng;PotfUo8T+j8gG2ZVs3N+Z2oZ2jjXFQg+A6zFRB0ITyq33eVg0+x/tXn1mqd7VMUlB7Fz4eIpPHs2JTSOQAQrTMRp2mEBNidf2/XJbxMOxT7zU68USa6q2hR5lzEWX/fDXKIiuWLyuAabBKKVBgK7bqv+2RMXmUNiW75ONjDfrLY=|Chương 974: Lại đến Luyện Quỷ thành;URmzLG76/UcLXPw1Z4+s8PPL+/Cuo5cTVpSeLuVQHxai15wuQ20GFiC9Bbrd7k8bzc7DNWKgCE+XvCG6E5NuVQ5YMyq9n1QUXb2JgBhENjXMDDbvbR2Q+glCnee/S3+u6KfSfMmYmNJAdWlFQaEVxY44wSWqSMLJTS93rH/yOrA=|Chương 975: Thống trị Địa Ngục đường;ur24XAOSneIegfeoieZyC2dG5F9CjKEORAMzNQX4BKTeUZNUaQ74ZqX6136Hc9vndHY+FTQtPWl2Gq2slVpD4LNHr8UllJAcTrPHuVyyRPY5sabWj5kISfWiAc8YvXMzznwErRA2qwCI+ET7/QOc8wBeRhm6HRW486Ap4aFIZUk=|Chương 976: Hoàng Tiểu Long hồi Đan Thần thành;+mY6CvycyRRK7241MEPkbsiWS6vytADZCWG9VQYJzKcF82VeiKaMruWhaylk+xbQ1N+0o95AhMALwCrvHgtXAFevVkMeXCew1qnhOxndbCxR3irIo3XOjOwJnFxY3Rvp2UOlDZzyM0ea6OAiwgNJNOBXKAbt1qYYdo9+7rMwsFw=|Chương 977: Hoàng Tiểu Long phi thăng Thần Giới;PlI8qaZ+8Y/166KAqPSjACYim9/GhAT3xnvPpC6IsfFJXM7yrkb8QKsPqkZdfTobU/QdmAFZhx5/KZYMURPPhG5v5CDpPB9loxF9s2fuVcBdh/eOB0ZktKB2glcweoamxBnIWfsX4Lw2SV/ctgpC1ukJnR9M9xctJ/EFoFEo4FA=|Chương 978: Đến Thần Giới;+t/ATeHij807bnD6DXAU72woHEag43zg/Y1vUvhGkj6Z3heIKyEnGVEcxNHhmjqjapX8AU/lGUgt8niLcqFkE+XfUm0MKpwNn1DSMNlz2ilPwr/vWTAcH3xiL6VKcmj6J+NpZeCBjvohdEPX9BTgI1k9Av0G4s4qviL/les74c8=|Chương 979: Thực lực áp chế;iA4bjeFLQOsXXafp6v9aaxrEYn6k1auD8WaMQ+gzKt66BpJaKfWwVdxoLMHOrvJwQeyo4N6iE3k5WvoL2cJD1SCx9+ivm6O9QIizXdujRE9dQ8TrA+SDVErh0oHm75VHA72y/CjzsjShEL7QXRqRZPF2n9IDw2mbSB5qOdOAoYc=|Chương 980: Khôi phục thực lực;8OkL0BA4DapbEAsLduoELH3HgSMJ5LrNfvtr9R1dWIeJAfnsTJWe/W5RsVZ7OUAHhe4X4Y/MlFJ24C6R6HcV/+zvgIpoXnpjdOb7FBhnVL2zJNlRmFEcPU5mEQdRPkB8HzL1IR6gd88FuWjvI9Qbxo+FqgcaTvo2fO1AjrMpyc8=|Chương 981: Thương Vân đảo;tJJDJb3GaKBc/L4LsMq8NCm16oEUk33/YjTyx9KznnNG1UdnDxMOilm6ws4j+dwdcTYNYqFhvTdmnQ6n60o90qO7O5ZKabN6K9vtblEuwUgI5fgLIULiehqq5gTaUmvmeQm6lliDAtIVVzuCMgBBw7TAuFYo9ClxU0e4HUdp310=|Chương 982: Thiết Gia Bảo;MWxL9TYdx5vZ8Vv/5ZpH8uRZ9UbwtprFHy1cLzJ0G0HZVWy6Y1Pi9jZZ5fO19AcvyHMxPO2dNl3ScuPeFhbFkofBIOU9D2HEdkQ2cLL/ElP3Ga4cP8YbEebXIkJT/gd0DQDwDeep/GE25ETb8URyHTW3dH+M5hn2SeZexTiixmA=|Chương 983: Thần Giới Tạo Hóa môn;lYtqxWvxo3yTeBoH+v3WqR3nYIWUgDkdezHvc1MUsAnRlcWjCUl03Bkvm54IF5rKy5vc4xpk62jclKTOgfgWSSO457tX/oOdh6hIth2nS1KRevoDes3Uh1D6wyiUgNn5tfvO4iUVQ5oL8IkOzr7Tv8Hda8Q4OsFgfZ5UN6FqbeE=|Chương 984: Rời khỏi Thiết Gia Bảo;JInDtky8yO6YBdU/E+7toYWWpRbVhry3WsDUkPPcqiqdwRoNwTYB9OsFT8vUjCFxsAltWhhJbagDSsDKqt77pDIuPn3X/CxfXYaOjYQJUXkpk4Yet26+tf6jDUy10yYYbQH1+b+ERdj3Xl2hMyFCOiJBTxsqe8MWPa1TQusrFxw=|Chương 985: Ăn cắp công pháp;PHkdyrRayWRCDXj2YfNzaP+n1i318JiZ2cDfmGE/DPh2n7Jk8cIwVK+IrZJcu0Em6wUfTgn80WEFn9wL9mM5cZjvkb7TPcr4bCnlKR++63V38opKxcLEg2+UB9KzbrtzBEbUKF2rf2LcFMTEKvn1jD4yoxIOEAlsx4hbBElLRgg=|Chương 986: Thiết Gia Bảo mời chào;5qk99GlzIL32CgG0KYiVbBVdfNmlOA6grokm4EjZ3OpFTdApFY9wGpadB+EA8VaaVxNtxeuYlUtPDczDFPRNz+/qykoUZ0Da1si4L3hodCx+c4CJpfheUZoiaRqJg2X2ppwXX0vqeHLyjIpBFwuMnR5szdNh5FWdiVegUBMVP04=|Chương 987: Trước không nên giết tiểu tử này;OINjckQZfSdptkvbISJg6c7VHH76jqxVG/rrFYDC7zbozh/xSPiCIyCcocSt02ID4BcG9pZMHdB7s+OUQkuHj/M70iEU5XSEoYjqwQVncngXOIOiOJv4bCxySt5W7RqBLGkmOWip8mbbjKA7vU3aFwTeiMhtJ1CD72Vgp4ncFZs=|Chương 988: U lan quả;1kaNcHDz1pEUFkl1wjAFRkT+y9OlfEBeb6oiWm/MGMgX0Jrns3r79PzMR3ie88ljfCrlInHiY6lX5q5mefClINYzo9wXsKMjILXY3zxeLlEuTiPCiNgPTdttd7GI7dVhRr0hgkGcqs2i3BbERuVVmwj9HvZU1R3lQpLzi4qArMY=|Chương 989: Cướp đoạt u lan quả;eybP/bQPEeRHAWrv+mgA56fhHoLISy7w6Kyw0f/9VC2FCuo3FE9JzwMnoms91qdtPiOkXjGxlYBy2kG6dhIQ1Oq/92oqVu1zsUfG1Zc2s3vr+DdO6K+lrziA7Yuilt7CxGqdfyLt6h6rF37gqXwqXmx4tyfpEJfHUVp6vdTOQvI=|Chương 990: Lâm Siêu Quần đào tẩu;m0rKSVhZ2kljUpDgEmV9Ytfnl7l/QZbEMCvvIkSapgDUg7Yib5XEOnTU2VratMOGqIXLT2VbmHLcA3/S6DmkTgaR3+GxIRNujrpto7klMYlgX9k2kCp+SEef1BBQvnlJdHFt1MldkEz7KzDi4m/dQIxQ6HFbS4wXKTazJuH5tL4=|Chương 991: Chu gia thiếu chủ;MV+anHeecptnDrKSbIPxyVTviVR6Kbsb7YeqCuk2MsF6esCgKxLHn7w/WiNesp8FlqUEAh31SzJ0NfvpkbxMtl48EDBmsFbwdwzNktTMKn7+at/YhRV9WZ9+X7ECa51MdDbjRVtuvaADYAcaxJs4+avvU4pBReVWILiiVm5uLfU=|Chương 992: Đuổi ăn mày?;0RI1xEtTOgSh9uH+43Mc/dMx/VlBAe+DXFGawOX2NNMEt8uVsLCV5QEPaykvEeREYkOBWePDb05mx8iai09ZVrZ/gmV7+vIpUZqYBKUDiq8bDukZDnoxZKv9nJe48aEuOMKLknZLkDxBN3oXhBbzVUoXL9CEvq5b2ZuaP+jzSGI=|Chương 993: Báo danh khảo hạch;RJ/WV2kV6Pj+rbBs8f1Vx8p5hDwybiGVNyeKUfuWtdM9pg7F72WHHCfOfbp+p/BTzsWSoQvO0VBlq71osOeLTEiJPJ9pia+CoBjIQfPQW0kZjpofWXv/ukCYnHtNlFenbjHqGFmGnYPQCK7IGdISAlsDCw5MKj5RiOnBkxFGnJI=|Chương 994: Tử vong bình nguyên;ZGPRodVNJ4oNopJ3Ju7b7RsBbrhpR76NOyGuFD8ruivqd0GVVwajsjRWwD9a2rxxGT+Qg1/M/HyZ36qQqChoIV1QWtoDMBmcw2epLNSv4aRj6ref4fFHDQVUxkK24zUQLYQi5AgpH9wG7s+WT6Gj92Ll6PJEeA3oS0GIYlVNC+E=|Chương 995: Khảo hạch kết quả;5FqnBHb8MDDSgdwmZ11Un1A6HXVJ660CqZ0CNvM6IVibXXhy3ibtfzRXz+0fmF/eRASVAB8UePUeaMQrLfIccVJRgiR4uBrATeh2SOAosljGwP86RPWFGgVYLIl4YiAC6okzrtgCnB2btTHVM1UWnYVZTsSDEuifrJ+vaSDvlSU=|Chương 996: Gian phòng an bài;gX+vykylBtkEg1hRGl0vQ1PFdtQ3yoH4I+yHITXZjnVM0FJykuGPc/CRudjGw8qjrQXC0tPaGKOplahTSAed9LSSr04PlwpFNlKvhqc+awl5wR17H8iPWGIzQ/rtu3kIauSZmoA0N63psFsKzd0A8ABkwvbaFXp7/EhASv1/IUY=|Chương 997: Hỏa sơn đảo;fuVTyTxAkuRz5IW810YeAeh5VIGoYnqr3UUGb8w6i4IjPsWj4rDwjFZpU9n1dJYEPJHulPExEp68K3dsapk+VvFEPBaEcF1KNuPx+uBOj/F1QxTlhauKW9hPGYweT6sRRBwff5va8mNbA6wsncswEPRD32I09kui7RD34MfAtow=|Chương 998: Xích diễm tâm hoả chưởng;LSxPGMzqkaPZxABaKpNy0jrlp/zaQAc8OiiZw8IGf3xpK3g5Gog84y075jYdgzYP26+RvZ+C8CTw1Tsw+pDpt+jNdPZzGy6EWx6OXz4P8tXiIAMbYa2dC77yxIefwxIh/3mqb3Px23Ri2wF55uQTYwUchMsN0mSBmpJ8vPSoe5g=|Chương 999: Chia đều;ce9SQBtLCRJ222qk8vCz4Sooeu0OM+xYsECWx6UH/wzgZCfyBo7YqtgakqN6dZy0aJ94r5hMNMRqYZ3A0deqEpPP5Ws0eXw/0tUiqJx3PdcYl2xrbgxpdi3BxcalEbdHBSgMDhm7pafzMhmk9PP7OWvzSQBYOH4ROBZabc6RYoQ=|Chương 1000: Đột phá Thiên Thần (cuối cùng một ngàn chương! );4aeJgoFsmD/U+KOSM0WnwdweWQ9re50go4qlwwv0trHupxd1kdtVgdopVqMe7HHgyDgE0nHLet1yGhPeBxSO+BIfbZJ9ahysTLOEUNrfn1LRTBYzZVkxlSCGU7tKAybubXRiRjvHmS0mWtTbhCeZTr5DiUtSw+qTZsvNq3eZ9ro=|Chương 1001: Thiên Thần cảnh!;D1h8XiQzTcj73M+uFL0RWzc5l0lSkeocWA60yQN9jTEYpzAWGaCTfS4vxPVaplurVRGy7znvmb1aYkivl6poPIC47Ukt04UOxzRaYuLOA3f+nRtMoQyEWdno1YLEFCfV8wsfVqWdCQtuv/yDd36ru6Mpi+QXe+T+YT8Wv5MlZDw=|Chương 1002: Hồi Man Thần tông;TNgv2bAeE77SCwehBFiSdSB2EouUO+G4vh/TxFj8OHYoOUHj9DLNQhw9JkRsOGYYWMRmxpROnpEFoO3HNGw7KMhVTm3tTr/ZrwPygs/GHsyQ7gO+US28t4A+5QKk1XR3e3ZbhG59gqflydd6LSk1NpLCJ8fExDzFF1tZNd2ahC4=|Chương 1003: Nguyên Tượng tông chấp pháp đệ tử;jtPr4xoVw8EO1pL/FNMA52nJN0onqkrcbf90Ep08JR5AoZ7IPFUjiYWcEa4qN665Xpm8fS2BBRUb6bxV/tRT1onrf6QQoXTphGH9DglYzNEtDcZ1nSYXeyDnqVWlSiEMhsUVlBKo60GVpDQKr4sGNauIqGm9RDH5tF9MHykc0z4=|Chương 1004: Tiềm Long bảng bắt đầu;OM6BL5bs6fm2MxuFsodN438SPIviU0lVfbvkr/Qed9gEYTu7E5rYuwqQM0AsDItmAZsBqd2pTlSqp9S8fO/2etKS7jxKlb467OxGIfnd0Jvzm/Grlq6BJrpdaCsINKG3KQN0EChOHA3q7DwYz8CtGu776+TKJi20IhbS8LPff3M=|Chương 1005: Long tranh hổ đấu;3xrvVJAy/VaYKK1G6wATQ2zkH/3wSYdC2XR5kZRyBMKNQQOSvT6ml8bNLJ/Bpwp21+zsWS3PpPVeMRVSucjwnJk6Hgx3bCZgKJHWbQ2A5KWE/GEkRvOEApyMJXt0FBsRM1EaiWETbaFe8J4hmN6QpcIAMkIEE6uCx4mGrv3Q0pc=|Chương 1006: Thật chỉ là một chiêu;2vnLQSIzkOSmhPBlScb2vRbMhhyNGvTSumI3MlcpVRK5tTwC5KBsaVSQF+Ga0Jbq5vAXnMzd8zuSszSUm8/0Q1nexRYazopFuCsmLcOw8MK1X/CoJYdYOTPqI+iKiRCmcx/kbzBxLUk7sWfhsOn63JObrAWb1iNrXZJvvbhZCiI=|Chương 1007: Vương Cấp sơ giai Thần Cách!;0YMePtbpvr93UXlxkRTxF5k5P9ZgeTfj7jR7/wbalYDfCtRoWmcdBeRwK16tflt/ztL839LLJgqlxdZPA/qLjm30+TTKMuFLyVN1C3EF2lRFopncn/bVCDjxAlAxW8JtLHLTO+zdpxqosbEXA+Mj26R0KBfun5lt1mpj9MNP5ao=|Chương 1008: Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt;FMfJz29ZA8+f3fALz4yuOqE4o8oeqPlsV5sFyxae63CEb38W5UCs9geky9k7nClH/j2QfxjmF62dsFcDhYxzTyQlEmPq9RLthLPcsLdgSQgUXAbVm5VYJzA+WhIpTSQ+gYt0blfwBL/1k9YOP6zD5fepUd6DlEBBSFyFJG9Sq34=|Chương 1009: Hồng Thiên phong;W32mAgUki71h8o8pVKuhBn/4M2nfxrj/LlIGgA/Cxn5WPuSiNNPh3VfgAVInS2Wzxa69CyntGr02qM/qqwha4IWrra0CUvUMF7bewTb/l1WiU5fJsyZUyW4bW5+owZeMi9CCoPIDJzQPXI2eaIFl6ZHl4+Bt8dKeYfNU9hcJEtU=|Chương 1010: Kỷ thần cung;OF9gl/zX/toEmcwvzYYzT0dDCrUeZ14zTOe+kYKH8w0CmnbWESX4EvcflSoZFpa6Udbq7G1iq79f5S9EgqJExkag94ZVeRYgS79M4uOy9PoPd0V64uldA+P8tVuNqtDGOOKN2N7k20q8Z9wiai5kVzp365QJ1W05pKJZRBk5amg=|Chương 1011: Giúp ngươi thu thập tiểu tử này;vYctRxBMxJx+OrNHuFIlwiQlARlh+k4aLrV+mKgtcfIjZMiABWzAPisSnCHcC2GTi9zEPTfnI+Q8fiEd3jU2NWbYfgajq+LtR8DpN7v2qI+8A4ar6tbRF7LyyeB+yLoZE7JRlEx/FuIv7uElYdyGOjROA1wbF+IsqT2VF3CSN9E=|Chương 1012: Trần Hạo;UTTdvJhuZowh4KTDY0hTjaC6XdtQ3Y/lWVllF0rFyxo14jp6DNjaEjC7PAwseRX1pKyRqiZsWmwkSKgDXvXrC+V4oJ1tCsWwxqqzKFP1slUZmgHI6zkTdH9LwwUa6SPCLtKeOvQ6tS3JHnJadSNurqOlBDmY9hS/7r7hNJZ8bz8=|Chương 1013: Trần Hạo chạy về;GcDtqQ/Lh2ujM5iR90TR3TuEJ/QB+pARWDd4uUyq5T/6DPdfp2hNHBNMgIexmDEHc1S+KPMGWs1cPHSTNcVtWthvOEA33OZsvA1WrOvuStMzf/jtZJXe/lZFjbWP3KLV31vcroFiXyYKkYf3YLZdTHl2mYLbaV+2CVmfolyZ/V0=|Chương 1014: Quỳ xuống;APzQx0MNXTVjTP5NxV1R02zSIOlcGfuy3nSnEypqwyKrj7PXhciMFfFqy1u+m4K3QOh9yO8MhuXBb9EmphPQU98jNc178MsKC6h09+S1rqn86GW8okXw8C+RfeqNw3r4k7cWhjlLYuZPAokinBYMhLSGn2QQeyMrfeQ7+1K7JM8=|Chương 1015: Triệu Thần Nguyên hoài nghi;Vep/htpanFTIitJOco2QSXWHDi6uxMV+qwKx5UAN+/LSe1Dv3+NNE858Hrv771yJkK9kAlHgCAcz++3BJpZ63IUmEgdog1SBoukosILFS+Qo0ZYjuV1Us1pU647Xfmj/GvP+tLDX95A3cLFV4HwyjNmURAIgM9uQx/golWXXTJc=|Chương 1016: Một đầu ngưu;nSjmrkEftktYiMoqATJFaMV2+BoQPu0LCylqirt8ROkmcGTb7ag3e0HS6pjYkyWeEVrG2quezOwIVsHTgyex9CrzMVVKgQg03wcZfcDzWcQ11V7z1lukr5zRN2XoVmraxLbjt9CVG1U7GRgNTfLzcERZcyvRFCQToPoeeAjjR8o=|Chương 1017: Trần Văn Uyên truy sát;/yJQX8Kk4N8a3GdcdKY0tJSXAXrHS2E+zx8HmW9GOsUGsqMFH7YfEyPUgbO1aATc3ro3RtxHizgzkK/D3dczJL10KJBetH91GByYt00vLbWJNPHCuu6BmIDKwxfyDkFI3vaxtRhXsqDa0tmoanPhqzVtB0VMJIxWraqWcsHjgO8=|Chương 1018: Có cao thủ bảo hộ?;iz6qZDCwBjdbzV3SwUZ99jZ2Y74/ow45OhUVmCeGPRbtRtEYZGpaJeQZOqUaFP87PjkWW6NDc6p/ZKed++BvSvYr/+BrEQT5raXnT79AVLYBzt/R5YK/dGoaftrBcHBZYYxUANB5iVyQHcq7Zm20oqfHVjyQIEjCQMStnKWfobs=|Chương 1019: Thật lâu chưa ăn ngưu thịt;T3lZBvKiPUxD9ssUr1grUTmBxwaHBz5C6+xo31FJZLQLQDEub6x8SF3q5p/EITZTkoRjMqJWST1BXDOhedsgpC6J24ZnmSA6yyhfTKiekg8OCmclTTTyPrYftAsSbURqvw58A8ubvU9AjWIuOWxHbFZ7Jh3VRs9lmAP4xYMtffo=|Chương 1020: Lấy đến bảo tàng địa;YcnxJ63VV0gFHJxzZ8LaLT1mUJwbc+EhiJ+0uj3It/+C2NdcHWij/jYn5fPS67qsimFFVRbRaOHBtI15tzLlY5GaJ9Cp0vTeuovmzPYc7jxsap2/VTNfTgEkJGEIMVHFUSlh09xUaU9l0EdyNqYnnHEt6yjz3HhTWYH0Iiy8wXE=|Chương 1021: Đánh Lâm gia bảo;VJ9zMD1iUoyFCU30/yR1gz2lITQVG1YM1WY20FCAzWGBJVyMPiV0Z4QwBcJ4QzvGe4669ckqRXFptzPjoWgYVzze1JARzZpdWYT39YWy7h12Z1BOlwr/h89jWnWZeSjtfS+17Nd34wd+OraLIdkk4jWRCJLjbzBGOeECFtyXDfk=|Chương 1022: Cắt Hoàng Tiểu Long thịt?;oLX5tTFvHRUxL0L1u65B2qghEg3kGyMplBddD77iXb2r8pB8kNMxntAd++SpPdyU3M90gZ1bgFVhVBFigdPrUHsvvIiAEYbSGCtosh+jYFjMirHBerC2u690dhqhNx5jaJ1L/pvwRvgLaR6TEpzlEae3Ui7rjzpmhzwvVNX/XEw=|Chương 1023: Gia chủ bọn họ trở về;L1djyMM4Ge07PywjqRGedQbYia7HmP8oIYVq6anJVAkz3zlfGySxVEWMMfburELhyplIMJRO5rBsuR3ONFDpWLul7KpJl+dERumnU+nrU7r994WOX3JG545o7q5fif9xQrjquVFlEFLnt+9mzKH2yVHebjEZmprxFOo157PIOMw=|Chương 1024: Đi ngang qua Thiết gia bảo;i2WhWyGiwYF4/UKT2jIQLwtEobfNZsxNfr6JJCjYjymcnek13DN6IEUx1BpVgpjuxbrNBcfndFeMpqgf4TFUQz7qvyWkPaAo+IC4yMm17n7xDbslUF5IeMzOMmRxbaL8PO1RVPK2yLSc1GWT6eTVw3LIuzR/y9E9/MlJtB2nalI=|Chương 1025: Hắn gọi Hà Thành;jE+pnhBWAlfWYIfZ31is6E/ATWggaYAEPUHc5cYXQB2ApAjmxEKO1xpq72NwrcCOWFJpydg92Arz0j/GjA6uXdkiU1ioscX/0fmpupagKtqGlP447rw/FB3qapMkx2YyS6opFO96Rvjnp7XfxBxvNpra72aczhx6DepNb7gsHWE=|Chương 1026: Hoàng đại ca tốt xấu;bltqmxAJGX245XwmbPfMJ3Fw2hMDVGxVptHmvm+yoiA2zk2QD1BOAasWLCK5PHNbWguehc+Ygg0RqEeAkUw0YgNH/mhFoVu3vxiSsb0dqVBYYjlgNmw1CbcTCkXBSOt64rRw8FohPkSrtLgj16A54WTw7/XkJXz6j52y/A1svYk=|Chương 1027: Phỉ Thúy vương quốc;c3VHnceVfkR4smBlbH92hQj7UrqDtyhNpNyCJNyr1USj9mW8Okz7BPDh1WpqOAV6vsEOLsqtGRbbVv4bY2T7fzv7ZNC1y/I7RvAR39ddJwltLsvrvlPlkk/7LSbnTVpH3W3H0BOq/VgEiaNgiTvjc/2FMSMdlu4Y9Sfn3ETtU2Q=|Chương 1028: Vô danh cành cây;RqwB0VLEFPPrH+ZzfhEb01JsHssVQoebPwe7WfHFWBtKq4ArfEr3fGuWBVOAxfXJ5UXICN8i6o5qaRbDGTheHD+R+tBPQA+o525g3t3uKVabnCXMSWwRe6OL8PJZn0jvkSjzvha45RijyWzTUFKWevma/ilBOQ+hDgg2CKoDVxw=|Chương 1029: Trấn Ngục tông bảo tàng;17mJ2eOWGnjDqLcUWTHMlJPs1QMpXrpbIKnZF0midb4ldRHhEZ+JQCXGITF0zSc1sSOSZwMC9PQH3yDyb1lQHf/Ekoi87wlYee5TdC+/ixJ8R7qknxfq4gkfEBEa+1oXRF+2e9/J7YOnchakFFxFoSRTg7fzsYNAzATi4W6ppn8=|Chương 1030: Tìm được bảo tàng;5FUb60ajySI1xs0FlDd0rv6eyDt5WoNu4cQ5uD/PNqUFYc6j4rvsHSN+szMg+fjGsygoHllrEtRx0CQuvudCxjhSr548GsxrEjwx2vmIQVR16P3jMPEla4+gAOb+F2yXF4AnY1IIgOydydoSF81lWCWkKthWA0VKnnpByyc0lrI=|Chương 1031: Bốn ngàn vạn năm linh dược;icr9f5xa7wMlPV/vMapn/Fd2sBbFfEovaP8AitCggQqn554NXUYT/7nCyACCbq9XE/zBXP/AJbjvbFUlcbC8U9aLeSE0RJBP9DfYBjKjqzrXinuDO0ZjrKiGxF1tXX2Ewf74CgmSAPIszBtsSiaiQinzmwXH0agyR/drAnIQ//4=|Chương 1032: Kim giác tiểu ngưu thân phận chân chính;J0YSyw4EGJu+I6PYQ4+/0L1tpMkSwtP3LRtfwOAEbeg7zwq1Xo4sE+1AEUOWUj3Bp06kklm/NKGpk4LevRl0xxWixh9t+ATTmxLoPYWJWLw9Me28RxuuBZHupFjUgy8XT2qVMgglzOrSBls1cxkqV0xvK6xKY66p+MVlEVWb+HY=|Chương 1033: Vương Đại Phong;s177TL7dGcfBMWTQGmnwW2MhllSG9btrViIdJSndoih7KAwzFUnWa7iPGrFjyTNd3illYOVHu6UxzwXpKadwDyyfNhNkLhuZWOkRiTI6+amVpFLH4cM07+zF/KVJGGusjwRYTgieeVEXWVwfiIk7JajNdr8OM1lr2P6XWtp2qjM=|Chương 1034: Ta xem ngươi mới ngứa đâu;4cc1EbLrEBmRG9J01v9cqTnsEZaQ0amGFHqImqc/bDaa5Uy8s0FrrchrbPBtyNpwXwBKL7+mB5lvVsZwH4nL++Xs8SnWOBThcpbSYB0E6mdEpZNX18Ue5XAjcasjIZ4ZA0vNWPj+yMsydV/uqYgiMAESdTfo2D9ctVN5mgr+iGU=|Chương 1035: Cho ta sát đầu này súc sinh;dT3UoC6H9a4w3u6vjqdier3uluCiSMdhczJViZ8mMN1YkZbboHEkk71tzndpSKPzyDcASZY9k63uvKluINZFPOZXcaySR/eRkeaXyrt7ndmOO8V8EFBdnoVa5UR5PRjt7jq1RJOIRrWSuJoUn5S8KOy6M5XLsH/9vcJ7Jxh/auc=|Chương 1036: Tào Tất Sử;KY9Zzo8vZ9JmBG6WULBpGIhOPoeNJ3XgzLNFDacRZaw8Lqz3NbBVcfEeh52cHu0p7BPWNoNCmVD0h1FLyiNeXob5tygmY8bYJxr/uSyt6iZJeV/VJzw6a3XB8GIEIewJpHDlSkW1jf2pUMpjHnyAPbLybhuLOhCvFdKNKXy29Ok=|Chương 1037: Căn bản không cần chúng ta động thủ;YUgB1cUdFvOYQ3Q9J5VrlSmP2KIAy0TFq920090O7u+t3KZfU+FPX5gggrWoEoUBayNj7W8BPMl+MfDGAcrr6a1OUAKaQmM2PR/yRYVpccrx60+n3LnS2MZ6YHGMOZJdQy/73bC8gRtZKh3S6fdT89BqaKyENckVPJhFjrg4Mq8=|Chương 1038: Tái kiến Vương Đại Phong;fRDM3VMxokPG2/0d6QuDFvs74pt5y9V9VHhHMCOtFWsWXorvPd4i/OyewWONejU2XmMgQt/GCo0Y1E7PqZxA4jAXfXUsNI4+UQV2CrWA4qsnMkimQFwXu4RBIDH+uy9MxeewLDbOCvPjFlJBVLivyBWGZkEobV7U7b9o+uN7C0M=|Chương 1039: Cẩn thận Triệu Vô Nhai cùng Phạm Viễn;VlmxCHvMcL4ucR5hkAd8ttd01C59ld2ziK7pAqk5pakA8+JsaifitnWQ298kViw4ILXfLjhI/FbPAngurPpclGCO8h8vbLxkpKC+EhnAbrUTTVRwmfa0bfTa9bzocZAYAwKv9bzaDoAiWChbCkdUlWhHkIDRS5X8xyQ00pJw0OE=|Chương 1040: Tiến nhập Băng Phách phế tích;LfAchuhGGPaDN71k5IdCG2szL3UIJJ0XEqbh4vppbmwoYA0oX+Pwwk5vLkAcOenUYMmDGpGzv4/DH+7zrOiMatVKC7R4h8Eku6FIbDR25z5t4ppuroPRKXc3XLOfKhv4Ajc5uNESH6nfuH5WF3R5l1b0UcU4oS5PbG08TNUZhos=|Chương 1041: Có Thiên Thần tứ giai trung kỳ chiến lực?;/2hdHfKABK+TUHeiMLISyct1MQi1V60e/fZNnoZ9rlEfik45XdqSpblKLwWkKYupvd+Duoy0W36ZHb7WQXNpOLRGXaM4eFhyAOTAkFyFpPDY9PWy22h524wOHBUWH85KA6qOfh6I//TnFb3HKB5sDusQu8nSFwVx9rejtwGoUoI=|Chương 1042: Băng thành đụng nhau;gex2eFRXpD6fe/TBV9FKQKPxVycj131HkrIqPZ4ZoJP+Wse7qtYY5UFqRFXIinJIsB/6fHo6P6gsj41OjjkjTRn5RGdQdx+++/Vb86400j9/9b5SWRbJU0YzW4V5hK9NhcIOoYNTyIhJwpgPyH3r+3MJYGyPfP/Lav54O+BJ+v4=|Chương 1043: Cắt thành một trăm vạn khối;ID1PCNTLol6aI+BADHoVvTGlhChwN9DakI3A/KV07Ufgk+ubbrLcF0cRXUuYm05uUePyep0OOx/QQYK19p9syMz1w/or2/deK29/bnJREnPPsrqelWCsNx0xmZdzlb7DvxKafMXMYS2ThZ1s9pvYRPi4gtm4J1xYDYlmDh+gxrU=|Chương 1044: To lớn băng quan;pz7wC6BbZKTPGviUGkhokohp0+AfCz8cI2BNFDplg3gcs64iD2VWMgdoiemuP9lXtF6ZQowf6fOCkIvs9ZlW/VyJXNxocAZtKUZc2Jo8ivY/HDsvyb+2esmERiiGW48LWrgerq+wEG0ocfE3DdHpxdnj7YBCTWQVng3ZCOoJLEo=|Chương 1045: Cổ Thần cảnh Băng Phách Lục Ma Nhân;IawQqJ/4AFqPgW6X6Hw/WqliPZAp22AwYaaZreW/6CK7o+e3k7wMVDbLSnwq/I3MVPIxL5ye5jHgPKDP928B9PCO8oHFTERH7qsgItfymvVnxhbnw2ScykyzzGlNDSDW9tDJY1TBSkaO3a7KOKzKVZ0FDA51Se8fC0K/9Cqlakg=|Chương 1046: Xung kích Thiên Thần tứ giai;VBUFQfo4CPJra2VU4lvIXf3xM3KS8/sC8Pr4UwPgB0EW+8sG/D/hz9HAfPU4iiTE4U9r1z/0wOyp5n9nEzxUXMRe6vhZ5msx2zm/iOws6wePv9NUrbaHLeVXNSRt1DwdpIzZjRJbNfzUTkCqomS+vCVBMak3bHwS0yyiNFAmrmY=|Chương 1047: Thử luyện kết thúc;HkFlemu+ZJUuT91XtRL9oO3+gT9sceB2wJYF++qQmnPi5kJLegjpRPKGrUZwBCXYOYDTRGzp6sW6EzYLEnCaq7HEX1U7X7odFxUr3rL5CnW6R4xgMgyEjNYB5G2xiLq6IXGgfSxTbiVaA18cgGfrshYhwmEGRdP7mySJXm6gUBw=|Chương 1048: Thống kê kết quả;hXToothZqTxZI8UXI+PCa+BWO2vEAFUAZvTKSF530CdCIctLf7tAyI1Zcp04/gH3bh7vSVQxLlQTkaE+eaZFJ99fd50QNtdcMQV/ybQRwM/uWu9Q4pw5uFVww9tt6s91EdLd+yjVbwACLLbaKtIUu+6PpVy+8cn2KJ07hyKtV/E=|Chương 1049: Đều là ngươi sát đi;yGQ6sTOyLsPe+FHkmySooJkzkG0wB+QaW69Hs507lAYE+6X/qyVzTMDlq1umpzyyG8BBUkOsORWwXJ2YRusfPrvJ/cf61mUSPbxjlDByJ0K3Cntaw5hTGEsBsJOLQU1P/UNdtsbUzkLPaUW4tdc6Zjpd8yceaC2mNQbgaAB2rmk=|Chương 1050: Ngươi nói cái gì;+XS+1Spepol2cgfOHVn+vc6Pg04g879plxdn+RVcoySZ0oAMkhVEY4sSUjwwwIp2S4bMB0IRsb9+9AdZ8APP712H2eQWqmkghIADkR7hb9t0rDzaP9mRFUnoFck6KPaRS4okAGFDHPp+1cKdzSqH5TPJZTj9d2FIu3gYxMc65rI=|Chương 1051: Mang kia đầu ngưu lưu lại;vYL53Z7KC8qZAWbBW0uxUU1cr8LBhWdIAtv4ipMyCSHwOQizs31K9TBRW1wOv9l6Hju4Fe3lBz6PgZZ0rKqb4n9ddusuqHwhAgJ+XGCULbAVM67qlC4VieYBF5/jLqkfJ4zYlApchW3RXdp3EwloxBVMwdsMexMLJLokopeEP7c=|Chương 1052: Ẩm ướt khắp nơi;9CTkpFhY5xfdR2Va2xYIKjEy/JVgIHRUFD9P1lw/KtKMBXAPixCoMEGHpL/bzlSaC8BzkPQbMikztJSjFMTUl0z+973bTBrPIfR9vDC1Qbptb+yeX8xcgP751pShmu7Vsa/zG2C+eN0ydgjzBkWhLi/atWlQzu17m10J1/eciOk=|Chương 1053: Dĩ nhiên là Vương Cấp đỉnh giai;OpWzmEux8aENA+9oBXFBwoIgajYvdAANdCihxdOZudWPNvYyI3vtcOYI/VySLd62mPUPeOP98LMAzEHUOtBJ+kc5DHDEWIX78BdLnfNxfPlTaRi1oJXKVAwkjOhjixMmluzoEKcuXuXz+CdBS38FKWMqg6m7tNYNHHXahluPyWU=|Chương 1054: Không thể phá hư quy củ;erNd8uum4HBx5WxqC1wTEZIrgqLin7lk5LVoNZSqEZ03AXkxr9l2gTaNW1cSb030BSa61VD377+TU8FBlgg8qCq2uTP6FU9Uz1yXAaQdSs41g+l1NCkv5Ppc/Ea3aJTb5xIauyHPjeap8eb+kpW+zmXXetB4iSIdy5WRqxIxKQY=|Chương 1055: Đi tới Thái Cổ Thần Điện;toi6K8qTcQs0vkzjcSDwVw3bT7YVctOgwgaJwBoMZ0+nuSiSL2AE7PTS+zozDeGD0pCu1OjP6OQAFZcweV+mlHhbdBbRkBtY5DQm4u82oIuSWyrFjQnAjpk6ERuMwSurIIeIYjSbceQh3+xYT3GyKJ+tGTlYCUrOFwW/QWgvw+o=|Chương 1056: Tìm hiểu truyền công bia;rAU25HL4v4sfLAKZ43faYjgLlU4htP4Vja66QfUUFTPmPO4NAYLcIWScJE5hi0i7lt/5SegQGMssWRSmzpARP5ruiMLB3KM8Wk1/3HZeMtKYd48h937S411ppMVSE+jj71N4Xajx+ilSjVMIAJfOVgiIJJJwDqEgcC0jwn2bjik=|Chương 1057: Tứ phẩm linh mạch;kA6DmyCwv4ZcynFxNvG5Kbp2H6gK8flVcjdo9RmwY+DxGBbotXtdjxVvuynNSzPeD3Z01Z9lGeCXpPvdEFj6XI/1ftsrkRESUjvmvN+xyydqZ8sfoYqMPquqzf08ASwr+qtlCzbrh8foT4pUCKrpwqFkr9/tIgY2l49J0sneZYo=|Chương 1058: Đánh cuộc liền đánh cuộc;lQIA9CR1aMCcbd45NgCrsyM0pVSqplMYeIe8iu8AcQhSwn2yaKUX2bLWHodwXjK5AgIXKwBRGDijVGjx+60Dmv3QcoO+0QCfIQiA90xw/rV37ZqcSDMaCeInFJGEpKtyCP3qDRkKKrKqAz5uZxIWpnAzurLimzYr5dRsefiyEc8=|Chương 1059: Trấn Ma Thần Tông;nV8Ivn3vKoBOLpEYSe6KAirL5OHEPLUuaDY0oJ8vR5xq4UFnNd6dwJzh1MoATMG+SzurYjdcBGGdITTnjuxNQpLgoLt5MrrH80OUh+sSpvv7sE+EZP0AA9Ewpdge+nSoaFHt4bc+n8fPVGrGY/Jok1jqU+zvvWXv6xf0UmOW6Jw=|Chương 1060: Ngươi tìm hiểu nhiều ít tọa?;9KvsVmHhbMt5iE/0wbUbGLg8kg+o2lh1hP2Kdzlpnct6j+v2STbbotnXWy1V5QncvnI9wijPSG0vTmeuQlu0zXDgY8bL68cdJpyTcl9Rmm1Nz/Bbr+g4FS3FjsF+Jzz0603MDzeekTCya2JkbFzEIZ0gDY5Eg6jhXf5RpUWoUOU=|Chương 1061: Tào gia thiếu chủ đại hôn;1t5oauRldp8bdkg7fpbS+V+wh7sg45XEtjNNNTQ66BsfDndVonzkRm21cgGafqkmCYbNx+eWI2TuH1iqOpBqHeNakerQF7QXCR0G7YZ+umDX3pPldueMBzWXrwkNEI5sSF9MpIoWje6JNQUjTN5EwZoRl2m1g9nxcjhqKF47TLc=|Chương 1062: Hai tông cao thủ truy sát;xjUxslxyl67UoCO13wMuGaHcH8c76ZLIJazo2SY3AndJu55eKbb9UtG47ioFuqsOuDAB2zYxnEq/ecsY5+OUufwaVliTm2+fR4Hf4uVnUwBYmORtD154XxzZ4GyPa51V5jpQ8OA3JO3UILgqbi3FL2DUo3zuZ12P8+HbNHJ/FCg=|Chương 1063: Triệu Thần Nguyên kinh hoàng tuyệt vọng;D4ZGIuvEuvQnlR67PCzCiX8YwoShjWSUb2wGpcy+Z5lD/yVkqAGOqUCCyOcMG5A3Xrgvqt2aeeGRwAHfYF8GariBPZFtdVSUeBcGvnKooiX4VXYt/J73TYWXyULEFQpcgWhNM29rGsgh9v6oej6SzQRakr/R5qyzgG55zVghFRY=|Chương 1064: Hồng Mông Khôi Lỗi Thuật;aF1EH3bxxYvMaA1VdnVOT/ZcIOvV0JcSpyhW8i2+NowFlMO7tkHRsGLKjrqHrJnZBJ9YuWeVU1QfFjWtOdpTsJxxmfOzWQMBnLq4srQi7UrXgrNkqWMvvV84QHwuswjL5x2xWRvLCOp5tLZvYeNi0sAGNaKz8HMkhPJOYHRFnIg=|Chương 1065: Ngươi TMD muốn chết;862qxZORgNhhZFuKY4Af+25FbwcrNE8Ne/6SA1uXWwGuGLVPL+FATNpk7/TD4OQ/IxAjK/hqMrj51l4Nf8+VQH3xZu/wh08rZs1cpeWaAZfFMfF6ni34/LDegwmU3LPtwnzA4f/3RqgPX78ZxFrawVRyRYhHiN5uabUBFE5gMt0=|Chương 1066: Tiểu Long, ngươi chạy mau!;hq8bzyRp+H7iNwVj0u64F4nBpbbkInyuE5GzJMcAC50/Qa0Mc/imebTT7eRqvtLT0dBtR0Rw6Qklkz3kgyXwio5obaONjd3Gy1jmEAob8PWS+i/Q+MD+p9zvIUzq0srkmh7ZFPco9JO8ghns+BuSV+Bnw+6VoJrKT0crwdh2LxE=|Chương 1067: Sau đó, ai cũng không thể đánh ngươi;BLdzsvaXEXQD4ojMKspyLiaQg3bwDjzSwgnrQ9OiINeBvbQ5GH793XVp/yg1eXr1j398reJ+O+HW2M3ZZN7Yxp5kk9NXR6xazUIXPqB84VpxF6YgMQ/8C0ynQuRZf+BVXxf6aDhWYij+SO8LYpGFQ1ytrQ+3UQNbPz5PvAL6MiI=|Chương 1068: Tâm ma huyết chú;Of3NfDzJbAC3z0xNx3h5jNdd8kmOeiPB1R4gXst8SRzxkwGHlwc501JMUJKjJZQhw1MqkCWIUB3zHmgLxO/j4qWrBRh/vbgGlYdDRldB/ZYOYvbuKjdFZN3HXx84W0yNxiQ8Oru2rhtR+GpT6JZHCynrgpbPm70nfWbbR2MAINM=|Chương 1069: Thương Vân đảo rung động;0l1dsfH0xsplsG0AJ2SDek23FdmE4APrnsXyoX82naDDSf2Anh1a5VOWZheJ80FUKYsGMwvLMn1U2nCmjB+Jw3lmaYTOBuNGn4rIqQ/Fv0TKDgtGdRt5Z5aLb0qNGKcVehk+hBKIVCHjmiiiGaYTMLfW+Zxl3z9aG8ZhClw4mec=|Chương 1070: Thiên Thần tứ giai hậu kỳ;/f9jMEe5h2CpefLmSrPINJO8QpPHxjdjaemiUuUHeSItNK+G2GwkRjEmW1gWZQpZNISQmXK6rjhQ7NkHWT6y8TYVPFq7nsgP8ImUbD/E830/DoT75ImeWt9c4bSabV0TFIkd2ZVgFzV/f4384Qp1qyDezokOE5zv8v9TsjQj+Ow=|Chương 1071: Xử trí Hoàng Tiểu Long;4HJElugze1tX5si/LyMLs7SgTrAmdAy5FfuBZcvaQVwjp148Fk2+xc88QsWqF/M2SRBdtHiIl8B4UVFFe0FeM5fHvKLmiycipmeUABOA5/qg9P9hAeoUD4+HmmHc3aF4Ufeaue/f0MOWtNN8nG+qmf2rrAw4T4zNRNgkx5VdKB0=|Chương 1072: Long Sư đảo;LtMvQ94iWU6LT2/1IO7g+zF3IzUNo4z0tFPW9fbsdF7Ecjxd3x7qC5pfCQr58vn69UQEqsjBx62ghbEbhfL4qtlbS8HNn2G6mQPVMdohNBwMoAmVkp0BXSccHFEdaJine50rY3v58TlPc0E97GEMDl671dvPJ+kUkIqzhUVmllM=|Chương 1073: Hoài Nam thành;iebkrEZ3220qGLUEtSUNA3AldcOkZEGPyEWat+IA2ADV4fOA0/GGJ9pXRGUvj7HUmLAOEed2kRwMpkXw+qbHS8dPSbi7SWCJ0Im3+TsoiYaI9fkVUwtcRnAwe+toSMXzcqcdUQq6NkWG5PSVeyABqhjLpsUfhCbO+o86mdEPN5g=|Chương 1074: Cuồng Sư Thần Tông;rtMkd6a+/1SeVMsUDpN2015IvVL2TS9Z3yCso4dQLm1XAr10YT9UufPzLYtw1jOkK/B966RicVcpCds2mrjnRYhAnn8MK0iEkAfvmNLJ1E9TPJ3HjhgV8ErbEdG0yi3J04fNZeWwcGBK9Z0bMZKa3xCWzws4ga7V3eKMoUGusrs=|Chương 1075: Sợ đến không dám đi ra;Mf7+Irz0nnVgUIWRS1mQrnjKkWXp+5VijSbYbNwyaIoY+AUC82omqiJ0UWIFdh7w2Xs3yI+dxee/F8DBtlSeR/fbnmCdaWeY/KqvsK7fDqwDjE0tERyjZoGuw41SvqseIy/xOmOgs/V+WeOKZF20n3QvgMAgRxJjBGEDQuqvIPs=|Chương 1076: Chẳng lẽ là cực phẩm Thần Thú;ijMJy3TDSwBFZ1EQY+wS/gQqWTvkWBEMiBoSbuL1jNCABpLmYTgQIApps8AyLjeQ2pqKxCkhlJUgreVJfBYocXq3dt3UU7nPvg3r5ubIpb1gaDBk1JoZIxqu4M/xBTDZMVyyd0wDQ3y1fk1cxwceVxTij/01T/LwVb9KDUxeZaM=|Chương 1077: Không phải Cổ Thần nhất giai;yYW7bjxIgkaskIJIYuRY8XIFopU/d+8oIewX0k1VXUoH5ry+3aUb41hPnan/FM1OzzwPJdXGlNihXoP+Q18Si+Tf+1W96IoXZsHrxCK16H9W0cE9+7C2FnzqBPJM0TZ3O/dISE9Pua9EeTbthEpp6tzPg3Rk9ltPZ/e18mMlzDM=|Chương 1078: Tổ Long quả;PNtXomit1DUsGuSHq9H9AOdh3A+hOw4vsId+EjynWFZEaO/6JnY+Jim7vfTUG2bewVo0zxeD4PlMkx2PG02mMM/rIrsg0J4DyLcIlwE/8/1YjxMJkWQ8dKwKknwU11DPK+rFZxI7/4tk2hBuNB4ogUXis0ntEZ27qU6NValv/6U=|Chương 1079: Hải Hoàng Hắc Diễm Thú;YHlaZN3d6WPye16uY3aC39XxiSVKtUXfr27QIBeivl2KKpNB5nCMmURRdtpbLulzaHww+9k/Rua91D+rIRzYGxPNiG1a0PexN/88IBVXhK8GAgWTmhwK38XRNCzzeoKXyUy9uWBAsU28/fKF2vEix3FuULWkMVKaFekYvyeEiwc=|Chương 1080: bắt hải hoàng hắc diễm thú;Bvw/BjAHaGaDuHxGuNDeR2pnGJ47PydhwKUZH58+x0INzWYIi3d2JmGLoTmVQ6yVWZaMYY+fcFz30Kdq4z2DPUwp6uS9rRc/z27sHIaKcZdlgQf63semjE7pmqYhfrx3/Ylg8zwlvK+wxemZGOPPoKKzU/eEcjg1m8jUto8pJ9E=|Chương 1081 : Kim long song kiều;fl54m/RWz0OX5mHO1ALKajMc9QOcTkukj2OnMNBbWqpSNivj02/PH0G+4KZTvQqiu2wZ4RB6xzrXwwrJrn5pAwMZ/XY4PJm4ecsYjSFPJazh5TZNVFUn/97Pcx1P7cjz+y+LjV5EVeYVqnzZ7GJDzQvC86McNRrVz/yQMBNfCAA=|Chương 1082: Điền Quyên Nhi;qga1by7rtGqZawqmTPxpXysqAqzvCmosUP/ClD5t2l5IS32kYkh56gFc1X95q7lgvB8Yf2m0uR7s0irPJJZgr2bP3LAH75c4YNdwpQnKlw2DP4EQo4t6bITd8JOnWQTd4TaZWmUkGfK2sCZ6OXPvDhECCqC83cfoCD5LawDdlFY=|Chương 1083: Kinh ngạc;Kc8jEpwbtb/BhOUz6S5ggEMlbFUN/aMAsBD//8PWanq8xAs1SRKIakPH7tSu6KCIL/pEkJEeorrCvb00OIgjxKv9GMbF4BXk1CceRcZJuvzOXjCV+eTXm0NPCJJMJ5MhcuVhadKPEJxC13RQQpFTKGJ7wvPGUqV3acm6GfBJRd0=|Chương 1084: Liền ngươi kia điểm luyện đan trình độ;MuTzX6mtSgQ15cksbLQeRjKpEIpnoU9UEOuV3nojxHMnxEE0ZCEN2YwJVTgoOAS0IN/K5nSunoWbynp8kO+GZmWGfXT6WRUoHPPuYIEQpkpX1kRw9jd1i2lpn/qGTw0dmZVp9wnFXiqbElFEpfa/qenz8ABD9cwEK+u1bV8oOy0=|Chương 1085: Không hội dọa ngốc đi;1hasK5X5D12s1Diagi1bCW6fw6bYTjEBKAelbrAI2BSV+vj4QYSF4v81tBJ5HO34U1F1OtTzbJ6Is8XHJTlAKyga9y50fSZHHhpLwCrz2Bop1JO00RSMJPjj/QHt+HnK6R6D8UvkXj9As4ARaf3dVbIEoS+2v2vPsLh5L7XeZbs=|Chương 1086: Cực kỳ tin tốt;MrjPYGC9Vg3wL4/jHOY3DBznwMCE81fa4Vkl7VhH5ro0D5iFHFlMl76q1aE2i1LYLl73oCPgR52LI6+q6u7J2ibdkedkZ/XlxsVY+Fa4Tx8CV/xl/ao8IMJysipxvcI7aQ8E3GK+p2A+3TuETYjGjwHpbcORYAX+hgkFMypInRg=|Chương 1087: Kim Long Long Châu;geuMzmlCxC3rZKtA7gWIf42Lgx6vIM8u4FjxplY1a1/XUdMuvhJUDFRuECujqabEKJ3leldNHdKZ4LAg0iEulymc0TNhXQoKGFUs2wDYUhtBAEEyuBJPYM0j7Oke/moksNvUKEnzyfxIUdoZpI/o1EBrLL/5JaCX7Bhta3csYhQ=|Chương 1088: Kim Long môn môn chủ;VfyazV5vHhF1dQJoo0wHmoJgxj9ZzSPCCHrc62IoHqTQG1aWttKRRPnA7o2fILZ/iP5S/8TgVUCR/18Q6s3xPFyk6vPA34cW8Pj42tZrdRneOV49LJdLxIUtyLeSshqfwgDz6220WDcqnx3apRZ+KVLLjpZai2oVlOp18BiKp/U=|Chương 1089: Cướp đoạt Linh Lôi Cửu Diệp Liên;CQUNiE8Y9RQVXLrawy6lG6ok19TvpQE8x8SCRy950FRpqAvbEvcH3/8laBQAjzovFkJUj+d7sCVwnGitW67ZZsB8hEaF+j9WIP5snDK/Q4ad8OuhUvUrhAfWwe5hlXXT6pMsa3N6Uq0/pnQoo2fOoy27SnIlw8oSy+2ynf0Ksf8=|Chương 1090: Cái gì thời gian động thủ?;Y73jcnR/n30wwkNGsyaeBo5MsMU7iPTndVa5s6b27Hk8lSoSR4+Q4MaK9fdoURVhfSyfqYfzssZTdi2sfgJCFq1cbCx8fdCCyLf8p+c76SXcJZpjeDz8HZavs+2a0sjceuzkc8m5zQ5H6QF2VJZjIm4DXEK/5C43sddPGskKPdk=|Chương 1091: Tà Ma nhất tộc;DpBVJp69biFGdhfvxmftHu16dfjFcMElKPX2UjhEzXALVBjmzBnS4Oe/ZQRvtiXpdt58gkI1qWZmFYic3CMrGreWqGZc+aix+UTYRaWam65951AmQiRsR2ucYVxTRGEQx94kot+fFlU/ZXEE6UunJA1ca+K5D1LnfO/EmGo70ZY=|Chương 1092: Tiến nhập tổ tiên mộ địa;iIqbzmN1Xu4FFD15Oike0FZSg7zVXiPN8CN5lF1MlSEtcwhqPU2G+aqmtqA2VwE2UJD0TcIlyXdtJ4h9lYHmMiWFlLY/7U1LwlDJPSnAAEWFRTP+G8zsehlVRKQqnrOiTZKHuOsEjcs6vDPPtbBWixnhCL9VfggisGQxkgS6YU0=|Chương 1093: Cổ Thần cảnh Tà Ma khôi lỗi;l+WdQhHos2+vzOEzwIOF9ymwMC0zNAvaMVlZewxY7WFQTtwKahQIckmy538xwYcKU+l86xc91uKO9/3/e2nlIlKVviWfQ89qF7cqIuYixhyNK8D5i3mhZ5Q2X6pu6XOZHbTOlP0Jv+ZAdHvAmGbsSFNtyJzXQwnkP3CxSwzJTQQ=|Chương 1094: Không thể nhận cái khác nhiệm vụ;Pl/bFPrOh4vEP4BMZUfBo4kpjG28YtAodB/P44zPxOKhtFaSCo2lv1+t2st7IMi7GMOTj/IpRjAWA7B+aV6FYEWIO3/Nqu8Grh99LBjR8EGJeVLl6EoNEzWG9OnxlZ2byRjnhekQQ9C5novRVPV+HLjDqaJF2v6XIVt22eR7oDg=|Chương 1095: Tiến Kim Long Thần Điện;zv1Do/g0Mk4pJgFp0rytjAfE+/cFTn6BJGe4+kB2BOo7vYWUPd85MtXU7QcQHw4Y+IrmUKLSbe6Bkm3+/PBbYJWnAd9Gm69QzDmtRf4OHNmHtdiiKAiR3dP0ubB3jKcbd2rKaMaHihNB95F29HI3/0R2wD2DWKABd6kt7dzrCmo=|Chương 1096: Hai ngàn vạn năm truyền thuyết;9HzyaQKcSCspXlMGKfL5tgYzTQXYaHdEkMcVCTRoOSFQu6a/Uz2Ku52nc80iP99Uj7d06FBJevvUnip16M5Jxcxo1hBIElncCEMJcPnloVYeF78vv7joh1iK87HGutsmd8a7QxBs9QsU59Pd1waYlg4ScoJoe7LOuPjuvs4KG5o=|Chương 1097: Cửu Long tề hiện;6khOoVdeXABVm6EgdNDo3lYwxbH7gna9dwAj4NvXkl52qhF0cgA4xDEijce9MlldBHp9L2aNxnMX/OW+JEm3pDxMmmlZbb4gKloxGiuwWLJ4Ao+hPD7DzwVAscvOghQRvbGXMapCxdisA9jLv1WVP6cjUoUpBuenhuFt2EfUH0g=|Chương 1098: Đường Hồng đi ra không có?;V05TxVDNW4ff/Y02x/DJXsr+KB2zHJi0o8BNLjKm7LTIxx/Jic1bEq4xWzIx4BrIR11LS1vvzpZUDUh0yjaRPU4ZjXiWYYFLQLQ67A8HyYmGTgEd+OXl3P+ywmb+FUJg2pe22xj5yxC8xHQ5+cxOa4uUIFLCzPO27XaAs4Zzk/o=|Chương 1099: Cuồng Sư Thần Tông tông chủ;oyxpG10q/yD8sYOPQNMudhGf8U8lQfpfy8B9/u3tRzJi3hY6uPs3pLN6N+hD66A3iACDyGUO3qGiGukC6osEOVqvgao+iMQdWCXMRrW1B8FJVNU4EtwU5F+JEnL3u7iXvvKTtGsD+nmNPqfmZtET6ZSuX1cvsra5GYdZNnHA7fM=|Chương 1100: Bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với ta?;dAc88YFj94QvzaXExFLtfrWO3iSCiXxHLkW+znx6mb/nEHd9LCpW4yZyZ1H/uHTHM+RhbKGzP53yBET21VaIbOPXwVtvPn20NNCj+NRXf3QHWk0RnYd/Nlt4kBpkJxjzpZOlcqj4biNU42+mTyEVt5d5OixA3bO4dfkIcGUoGOA=|Chương 1101: Cự Nhân tộc;ZFVSjcm1sACLXMIQNgvrdmWUzh0grbM/bDeBeBItdnVewyv+iyftPnCApzp2N9+wB7k68jRtMWEvGuYCR8709IyMfy5qTPb81w3nknPSFWEqEi+X05+t2p5LJqOgTdgCzg8eGlfvg7baQhMwE2+3k1Zl16SuXXFx2PfHb3+Tx3I=|Chương 1102: Xoá bỏ Hoàng Tiểu Long?;877HIKzgtzipkX6kD8nJ4cIknhkM8KOfzhHFynEjkzsJciAFka7xf+kZVcMR43gKwff6XFDjPAVW6gNQkR7XEGvJlnYtLtGGPJ7hYltvsgX7u0HoRgjcq2YEIWmYu7cuGVRoFyMyDuthg2Tv3s10QF9xe4f5Av6ayL4Uz6Q2lb4=|Chương 1103: Bị người giết;oHtJu0n1vOG/nBgkwMcGONztV2R4gMtArKOC+OH1YnPk0L857BI2SffPU9XNLWeVlnlmvlUlj9/WpkOu4LsMSEn9fZ0/umVWkgX5qmd56BuC9GobN8/0nCQzigwssJvL2Omj/9jGFPyo+A/2edcf8vRk+InOdaOsWrQkHl+ZLFI=|Chương 1104: Hắn muốn tự mình mang ngươi bóp chết;UGicdjxp3DG+8IelwHxKDkdxOwR/yTUFz09p/JZpgbIaj7hJYWgLM9qYdE0YVl1388pYu6NOtluRtqlg22z2t3ky0LfROY9ALkc8PTyoK4RJspKMWKAJT01doqjBCWdOM3+8j8WRxRJdBS6gZ54zSWv88zvJReZb5O6ulPpi464=|Chương 1105: Trấn Ngục tông bảo tàng nội điện;F8i4INazj0BtuKUQrNCTXbuH9JJF1caH+HwdFG9Omg7tnzU1Dm0wmxq3TbA7W2dwPxvyExr3crTOOGnWpIy9es7LPPk/nrXe9UgT0sQia2PdAFPbpIIIDGwhXgW1+pBRMTU62lW9BFlmro7l008PgW0L7NWqNSWl9zm7WvM4cpg=|Chương 1106: Cổ Thần Thần Cách;N0XfjzVCugah97c7Lv4eWjD7mkfEQKzKNHRkvKsyL7q6IqfggiK4QEGLCFgrXFz8QTnktQJVUZz7UDasdvVSwMkLanA0eQncdv8Fh8XeylAWc5CH0nUasAyI7RrkgHlAZJr7my139VRRIwQCQsN9PJPf8jr0GWpoxozDLfIeiho=|Chương 1107: Hải thú;GqaHrqNXDw5W+qIcr69aXfs+Dl3oAIxoYcD4jR3WcvVI0QSfY9k+BDUPFVdFqqP/9IXrSn0XX5dVqawjJBEasEzj5SFoaoFgMbt1qtI+60Xd2461gUJyfjvzvmWgDic7i5w7ZpxDneGxf5tclGIRGQ1YTRrCKEpVe5XgVn4Ltrc=|Chương 1108: Tái kiến Dao Trì;mJ3DHqw5PCGPJV8L6PIW43bNJclSMvPWmyCQHwNuw7M20nSRm3oymmuXIfMVMV/LYZN+DxOycm/EMhw3dX7EROn504jopUnlpHqIHy+XJXYnpWEpzBSC3KWx0rvO7Pgnz66gfEFXjTXgfqoYIyLL1R10P1vMEwag/cRcz2lyDls=|Chương 1109: Hồng Mông Ký Sinh Quyết;qG185yIX7GCLAocKRtbHncLfaOZ8BakxWdyMSX6752NSZNlhM7i9LsqmlBXOCUUVV+T8lq/C0vqqg8AsEvqET59bta7EbNUfjWEzMqpU8MH9ZZ2qcV7o63gUvZdxSpBavYbORYp5lsYOxJotTjSytFvvvxgh1Pk7wMitM5mJ2wY=|Chương 1110: Sát tiến hải thú triều;eRcc076OmugOtKhQZ55mHUtjJpKsE4lAmRDDnp39xRc1kCzAdzkLIGWIQBhCmnNoGiKFnPmSF3ts0xrXzJ2icaiM7x/lKEJhhkH03BbQuiFo53gfp4IEBxeK62IcipwxcWka1PbSzjXVV2N8rA1nF8KwUI/xmyIGYMYJMjBagaI=|Chương 1111: Không thể để cho này người tiến thành;aKI2Njyr6hQeRqc8Teq95/EuAA6kmuP8ZF8VItXsz4R6JR7PMubqmS64c+gRLcqqEC/mS0YLzr1E43xVaxWvK3hWG4xQtDsI9yqoCBjcgkAa2ctksvjny0JWZxdRxvgd7Guz16SpdYIQNaj8H/y3NVXQ55gVrf2kc3ZcnU3AojQ=|Chương 1112: Lý Khánh Dương trưởng lão đâu;LRJ3IP9XRNxEtBk46ZFLrk6SWOqVsUcc8nF/9TxrN6RKgCi1ErCpuF0g/kH8P6dgtpnNfkJLmsos9cQfulHZS9g1EB5pf7CigE3u1piNtlpNLIYec2ZbhqBK/wrc05Ymr/IzYObnxtbK3ykuVepwJBWUA4RIXgNsyS0CieyNZmU=|Chương 1113: Thú triều công kích lần nữa;heCj89vUKSvbB+CxlLLTdbCt6gEfRRTsuTp9CI+8DCcndLVJxawu2BTql5t++oCSxrk1pZp9To/spAN1LsgOK09ckh4h47gIwXlUUea6LUg50msP3aCBS6whTXLHzO87KAp8/08PFXFphRyDe4kUys/Gvo3ve660d472phuzZRk=|Chương 1114: Tê Mã Kim Thiết Thú;nPXVAHq5gq/0QkOkpWDDDg6jE9ZtVbKL3z2PISpQ4uKicY/y8FOl6ph5DVXxjAr/rtBjoWHppNrBtAa/AsSH+Cve99u6XYI2wBXMsNRJSjB24xdxRSNQc2H8b0lgr7l1/UFF9wO/bDqPyRpdVXJyDYYs2QSHaLlmHa7W+bY1Fqs=|Chương 1115: Hải Tộc thành trì;vIWJA01uziEDqmcPZ2A5Z8PG0UuVSDzSyVnX6b/SsKrOg2CUFlmUKn6MjaQ514RiHyKBCjzSk+F+TcjNiyIOianhUSha89d4TCK5mtxgneMI1fjvMzB8u4o0L40QXBHbVBszeUzV73VujkR59QCZciuLOyvAlgj6i46MuJw7EdU=|Chương 1116:;pzANDZGtqzzv5O+JEnxnON5Ypxrd58vQGhY6YpB5rFTO4sb3Dmvsl05yjG/7kHtitwOvY8PNbA1QXIRQ5FSzFaSFqMOZ4TADlMHsK06z23e5nKzYWaXSEj1xpWhu2EUM4gVO6Mzn307r0QXTpCx7Ljvhb6g4iGocWRJzM+D7iS0=|Chương 1117: Lam Lân Ngư Tộc;73GP4HTYigTN8QhxUhNbuuhMI5y9Mxc79353MrGZV6IVahUc/DBVkih4Dk7K0/JrNPAOUYX9ZM75HtS1lhXJPzYk5kGhzSVqwyCXiFyGy7JLDouX+/5hNuOU/utuHxgADvIjMOIe8PbDWlUeDNOr/zaoM2LjB68PHSVVgH50xj4=|Chương 1118: Ngươi là cái nào gia tộc?;6lQShhLSobo2dl621lURZ9AeoaFSGWhdyk7Odlqu4DW1coZTJtbiNITr0FUdH0f5Z6RM7ON/tFH9ayhRetJ1AXEYZg+zq1G4Uce9PcRG6Objk0D3XA2UrR6K/LhvnY7utuJ0Vbu42/H8sR7vAAqmzlBkFYoUFoLs8wUFq/mmQVg=|Chương 1119: Hồn Tộc;+IjfrzS3N7bk23oF6L6eEikofRyto3C6IWHhVgRHP8oiTz7oa1MQNQ/jsOOPyYdIuXnkyrl8xuqsKO55z6ua1XPvOqYbP59pOzxuzWZYvxJtZjvfPTugSwfE8DTKjVPk77DLhFxW9Yu051R3jbvySlxiU4fvwwC2uZuQU6yruPk=|Chương 1120: Thượng Cổ Thần Thú Thôn Vân Thú;55wm5+92EVB4iLBTDWpGjUydH9SwpSrE3rSp/eRsbf4zKzX68DWMfsRR1Ux9x8r0CgkYBqw6VIfdsljmaHqo60WD/atTl00FP2v86AbD20xoOPWGhSh7Q7M5aWbBCNnp0iPlzug7VZDuokw1mtO/pPYIVJfBjDyeApEpEcdFvyA=|Chương 1121: Bảo khố chìa khoá;rjFfzOfjKalhmIC/lLuQ5VclO7tYjmk1db3w+WrVvyHPvmX4KB2S6P6lukk0KGtOh8h7OX1M/oqkFY3+2IFW1zul3tpmAdl0a5if2eIGv+7SGqpxW07guOiU723nu/90wsos40QcY3HmS0nslQY2oioAOMfQV2x+ZaD0lJGckwU=|Chương 1122: Bị phát hiện!;nTYKW6GKOtbeYCpCM1ePpel8Y1ptlhD5ib9TiaZx+VKRFJ0dNYespf132ZcdMJoWwpczRkzJE8fStMy90DCzB4rQvLVx99/foxXTiV45mHRmkZWgTmazuDPz7qcNpFQYU0T/WWVV4xMepBhWjRKZGUll/+nXeev1Nm2+qtjCXCM=|Chương 1123: Hồn Tộc bảo khố;AtVdeI31Sinae09mUwRxMnbfRhd/GtKlj19PtWPfDPN4vsvOP7H7KJhdHULSoeNNC//CGB2UtnKWDfpmYNEfbzCJyDONaehS5o2c0fNhAJ3mgmEIotEnLOlb5fu2dSo503AkdAybXX57t5UOOPxsmwY57flusrcZ14llCXxOGd4=|Chương 1124: Ngươi nhận thức Lý Lộ?;JJhh8twn8kB3605q9kYO2bJ3Jwt+qkSEx9pvJHJz7v5tMEG10Nea9bqnzB+j2Q6fh8TBvA6S5jqHw9iy7KGgXBCtzRo7gmlePfpcKOmxuJQVeFxu3IXAyv6WNTI+5X42ZthQBPnIem1zbydzy6pwdl5crc1GCnSeRC9bCaRhheQ=|Chương 1125: Lý Lộ tình huống;Fso9UPCRFVh/dSvT9Pi1Gi1U0b/agI3SapLeI4HVm3vgDQX/VhCaruRA2R3b2UR2ZtSf9lI7N+c3BOQZU55Yv6cUu8IN0Kz3xZZ8Amv2Ajxi8GB06QnU9GwkzUQT1+ATtUsphjkkZ5TdKro/TiyLGMJWEkv+2rmKm9xl9z5BSNg=|Chương 1126: Cổ Thần ngũ giai Thôn Vân Thú;E1lslaO8nCQUot2ZKDtvvH6oGFuWAroooGQ0f8H4oETDZtT9/xQtAjALGeVn1I30/HC8TUAq9zDZ062vsj9lhRL5SRiF5ibsk0+02PJh4urThmo/7Wj/+VvZ8WjdG248bHRgV4Dqkf2JuuqAul+HgkBzxvO9OdwSJ2FXqMOVANU=|Chương 1127: Bốn khối Tổ Long thụ thụ khối;asMut6WmbMQV69DJ+weu4KkVwE+ttXkOhq0rOnOLYuW5byMNF6FLtIxi1dr2O56QgDZT92wMywl5HKCFOhHk/DmImOCA7OhQvILxQj7WeJndnxbTWCR2y3ErsoZ5QhFH/54ZX1q2Dx8Kh/oyfSt6NLtUwj1+VrXrleW/7P14CiY=|Chương 1128: Trần Hạo trở về;hR1h4lWb0oV54TZTeruPo5C1/FeahKHeDI0VEwgOIYc0b8UzMJ4EYU/q+Iw2PHCyGYVoxMy7sn8ZnadTBZp85ww4paJwJZP24/DXE9bkcLDB6ksHVKjsHR7BaghFE6pc39X+Wd6D2FHg3Y6lkSGf2WAmzNQGGvJ4o1/taHEFsVQ=|Chương 1129: Thiên Xà Ma Kiếm;7dlzCETwCIQgx53rBvnajABjpXMVRSOvcAdZHwzRsJ73DY9NXyL4rX91aL9ZFHR+JOF2aoyxvuE0YqhxvQ2YrQ8S0waVbSSS9I0VK5XSDNI2LoaN9w71r30PYAfSd6zCzXNH620d/jJW7AlrfNwtxLWE9NVmSDvyOEKafu5jjiA=|Chương 1130: Nên thiết lập cái lôi đài tỷ võ;70r5kqjyd+FNDR2pBsrJIGLJrYDwZlS6hxz96rtMyU1OgVsbb1beAHrU/QF+3GAW0ZMvKGhEKYTnKivM0RwJVrX3sYyng3+TSLTqOBHKgc283iVBdGTQADeoGGe4XDrKRW2ll6w1KyVdzQYc1V1laeEuZHXzgQ+VZamgSXHZKNk=|Chương 1131: Hoàng Tiểu Long chạy tới;8FVsVG/74bKxjgapl1Xxh4vZl9kBK3+VJvq2/Xfmuux7Tfdga6O0SN+n7aWVhjtbv8w4YNiV1q/fp6oTi+kD6EFJO+7rMFEaCy895/HvZ8O1myA9vv71S4BGlwhIPLcnbrbk29xv+Wq03TU41K8667rrgLNi+QhlLp4QB5ZqB+A=|Chương 1132: Ta nghĩ thu ngươi làm ta nghĩa tử;vvDFG4rtgw00i6MKHAsnjKyDLhGAtUi6DNBnM1w4yYhQAVeGSw1M2M+BiPwAlmvZ6ZVL4KXsGyFQIIYUmIYrflSHMGZyJ81dEUVyf4TSIDgsNw2OAZbd53GcYZdMT0o5hB9wc1zxMYwIpiMed6Nknm6avSzONHmXmvFkwS2KVs0=|Chương 1133: Chúng ta nguyện ý ra gấp đôi;8vWVhIX/ySbSUip2Rmzgs5YC81bRyRfqUw/y2i50rffqWmljYO5N0wKWv0eNcEL8jyB3ppZMfjcei1M2oXI2F5QbvZdBUePYgCqvJXzQ3VN4Yuh6MVAk/f9qhjk+A5CnGElQRGx72ioyRU70u8qMhiS0fBVClidZNtRVNJu7KP4=|Chương 1134: Tự tiện xông vào Cự Kình tông;Mh44wTIYCGiqbLoGToRTR/7UEkjZkCK5F4YAHhZyFuFyb7XcdRIeMuUmrRytLAPqxQLdcEwgaaqFGVBrPS/BcFqUD2J8iDHdpW2sCB8RV8tCOnTbG0hr8F2S8vQu+P7zUzDwUkYxJ56Z5+DCe7h2XoTQ5sEbqpxVeTzvnzWb+Hc=|Chương 1135: Thu phục Cự Nhân tộc;cOBvzJAQE3ME074DnkwQhanNHs3Gryj6EWsKbj8VTh3W/sDHdx42Yxj5HnSa1iFSadT1hQqCyjW6kJE1lzSS4QoN/obrEJDMYq8ugF66RZmHjfMKQifoDzGrLKmImQYUDqj7OYtQmChl0485+VFF/mcJlfQ0ADhHL46Cnwfh91U=|Chương 1136: Phải tìm được Hồng Mông chi khí;PI1PbjxStf9N4ClIRGFZlYrCQ7FG2H6ES2cVZtf02va2GwPSfdQcjhgxYYg0rq9oudUXKkHA3YLnINmW6H5+8W7T5v69LRvwE/SztU+AuxwI9OiThmAFjEFAvPOohSXidd8oXu8HZ20Gzvj4nr1GM3fBuyvBa9AoboBS4ohyZ4c=|Chương 1137: Ác Ma giới;FVQFgb6Bz6FyJEbIpbHuIhr7eJ7a+fnSuwTt6biHccC71YdegIh9TdaxeXixdVT9q10NRJMwpoYzvHzyKpJJxeL6cfOTamuJCBhQjH+jmawHV6gqGSFvkPq9qLnpPRucULB3i0UEtyIXLd2/QbUp0lPaxIP1CuV8d/qlS6PgVRw=|Chương 1138: Hỗn Độn Linh Thú Hắc Phí;AKPESHbphNh7eB/xuGGT5P5GFwYvf5R9WmDUpsp8d0rbqEyVSv22qToxN6TJ4DyYqLKRnHrXJrSqXKjJN9iDSPNMp8oHQv+cOuxTr8lXLQYBaK2wP0ePFkvDf5TYX5rhxafV/GT3Mrbx18wGFtiOcz2bDtN0cRWHRuYrAEvSP+Y=|Chương 1139: Quỷ Thần Ma Uyên đại trận;hUNvOf/CINcDLmH6qrsvgwJaz6/zXuwRDWS7FLMoePlYTtBe+Filrx9GM8GQMrE2t1Rcmyaov5gETaDQFhU4036+4S8/s34tzReoC53mreh6ksYK4fktP3/wzy7he5Lm5vRVILWfaGIfLwLA7f5VKkB4OHS9h5hazT2Pqyqdh3I=|Chương 1140: Thiên Hà;R3wHOxed57RAZTCZ8UlrHdDOtfkAqIRy9fzBdV9KBdgMlUYldEhOyvN8m7l1ybezDQ4G3Wf4cACI66g0wMgnZXE2sVk+9vK2GIOToW4aEpmDVTqYPtgfVQTlSXzTJk0Q+F0YDKMASguMpawXfaGMR5BG26GLoIjXjlgQEMgwpHA=|Chương 1141: Thần Giới đại kiếp;yiqzWFTIni3vimkPUvOvSPkyS1GnrytY9qevmUcq1NAtnory6na2AjraBoC10annREOMVDxWWYjF2hutWIc11MndileVCRy/LxGhgYibVlmUAASwOSt5h6OpNcIIFcfUA8F0+W1jLbrnlkLq0GqPeGB1/vC2pEa1PmU5HcXhldM=|Chương 1142: Dung Đan Tháp;jkyMFBUSzOP6gtsdPv8wYJSuP55o3BHihvOfGvMx+jtmk/DmT94e1evtT78YdxvyxmjnlILVtUw3NgJRXNmATjpKP0DX9ZYASavENGESBUCehbVllduXyFUnSPYdcN48EKwEwY3mf84MyrYqAXdolwj1jm8qFjCEUtIg9brk/H4=|Chương 1143: Toàn bộ là của các ngươi?;KvzU+m6wMcBpep8RvyNvY5XXu34JDLkzbT0cxSDmkLQMpEXVsJz472p2lhfg3NSjzDQzQ/QdN9xFsTyToNCWTaH9qzgLavvn+IbtuHreBq+j3P3CdefyynhomzndQs42d3AuHPSV12jvyHxS2hoODKBmS59KExdRikFHwZ9BXFU=|Chương 1144: Cửu Thải Thần Hoàng;D4MlOcDcDe6CbSiBYhG4xUy3BhO2k0yCqQWwrGrZLrQD9BHwRZycaSUjplXWXIReMhSUbQjVL/07/HRJmca/cQ2iTcMApRzJfH+LrqorCUiULcHbifEV1ZKjgAPCIkezVhSs30EjJSM6GlwDZXoDdftAf3EZs/AoMWoqMueowUg=|Chương 1145: Phượng Hoàng Hoả Tinh;n5V86nxHThS2z9pqm8c70iRROoLwH4tkOgyfEqiUXiD6MU1bqzWXCM3tsNN9kQyNmbtKUcbnGNKTZx/W9ctBued7NpI4pU8rwnTzlPdpdX/ZqWD8XLpetoIu0fojFWinAc4VqDvjUrR/EJR98fJjDJPmAeYHj1VIswv+1M1j8Wk=|Chương 1146: Hỗn Độn Lôi Trì;jDLIuX/H/aDTziNVXmcAv8458+QC98CtyMSpSvWnS9CSAPWG82BW+4vQL7bv8b6deQsST/fCLCkmM8FgIgRkhZ93KW+JLIlOslthB76jqsmEFc3yqGA6i4EGpVc13RurRueLk6NHXVBCoASRB4M39/3lbip433GFacsQe/wy7qw=|Chương 1147: Vô Đao môn thiếu chủ;YqjHiFXMLbVTftbJMUnrfj1QucFXX+y25WW35o/54iylOLVgCEFdIuOYGNikH5Ct2HJ8UArcd1tRHpODlQjWwGfhXIsreMdRyjc3ZpY+1d7v7S4xNel6rqCn2A5ksFUKdLRfjw6Jt+SFO8ACAKRtWG++lyCZcnk0zKhFPPlhbbk=|Chương 1148: Phệ Kim Ma Trùng;OpE2ra0ab3FUsqDTWlqd2HgpN8OEjaqlytCD2x8dVqmHM8hZM76rPEEvU5LRy3NS+XWNE9boC3/c+AEv6feHWcW71T3LP/OeqVbhk5SZT5fl42SRKGa5KPVi04K2ADpsQDWNoPuu6SJppQeNCPaJ/K0KhBjHFjb1peTtnHaNo20=|Chương 1149: Hồng Mông Tử Khí;JixTYQoxgaL75IL26WsaXMhY5N1h1klEYaYjXLrQzfmo61lSG+26xDMjvbn3H6iBOSknScFcNqNkxcqOjWHHFZdSricSnD74oRLv4Syl8gk994MRGBMVKCWXUk+yYV9MCxI9uF49gg9UcLcHt40G9GRBQx1vLq+qwtF7Iixvg0o=|Chương 1150: Thiên Thần thập giai hậu kỳ;T8ps2WnQQweL05HNlVyVWVSFLuA7fRlM0x0Zqs8MLW1HJaNi1793jmDtTCavxuFPPmHLRmLK2SfQn9ZUm28BVO7ALGdfV2DEEnzgy/+jfgeJGNyN5HD4GnTvl7Mj+vGnXuSa8zga8DhF6AOmbqkm52IpRoMA2ZgVRx9fJo15IuU=|Chương 1151: Âu Dương gia tộc;PEgV+N4bq3ovc+F+rCM7uWRIdY8RkwC6UuRyn5+Qb0tR1rKJ6THv3iU/zK7nwqBXILf7be3pB4DKfdXYi7LiOX9Lv2l3xh153fs2cyin18D07WkQyT66IlMFNJNnxt/9vcgP9y7YmAjhOqUHcfmj5uy0uXRq+wwAxen8BZtIASs=|Chương 1152: Âu Dương Vân Phi;5IFi3E7Vn4UnfHVKdjmNUttC05uFAfH6LYd7k60dGmDKy+URNQ7PHix80YVtdQqguL41epH1+XmwU0Ul3kwwBhcTMQSEljvaD9Wp+FCU4XuVDuTon5x0fYAtO3IpaRuVYE4NymEj6c5TCtsCTTb+fQ7JcuAJaHXUPaPYzzcZgO4=|Chương 1153: Cẩn thận Âu Dương Vân Phi;vSLUPveh+/Nf4c8Bwusq8zNl8B5cfPjCqwpw3LrHIdws75wi9Sa5pUeu9xdzr/wziseiTCXR2QQ2MhfZNdP70dQdo2zt3NQP6xto9fRPBaVvs2MVP6rDHXefCRpxlGI42/0M00jYQOqcDh9JTad4uA3DOKgWthkSiUnxI5h9lWM=|Chương 1154: Tìm được Tổ Long quả;uZdiXDE/IhOKg4Cbn/Lkv0CVBCv5sUIjW8R8+ogt8+l8mu8siPi4TksEA/T+QvrnLch0i9e3rLamVjjClKId6TOWwYd9xVKCg5K7FAKU2U+XkKHMZw8AUtO2X9Ri7OAnskzETaffJTd1qbmPw5uE+fleVxiI8L2IforzEsW04DU=|Chương 1155: Nguyên Long tông;htlj0rUDQLdRQ2/ui2m+rFwKzeUsAd0K+fJ0gkjxgVaYMNl7GsCHz3kXrY9PXIbBA4FT+FdduJYHqzoqpPXb9RbkYrONqH3MDIZhIgMCgh4/S03t2J6iT/yGLeGUGNHCvs1C66PBBcnJztjEg5WrMaHhIAsFEDn/+oCLUc6+BYk=|Chương 1156: Tổ Thần cường giả!;22sg2BZP8r/zCXpq0KUXqO5Cgeb4vbO1ka57EVIpvAmg4oOB78tbJ0vUimbFkzHCrB4xIpsSYHGYnWrVYu/N7PAoLpdzRz7WGYfe3ZgHWc8gqrpuhklQo9lwDwk++LspZXuCuUAck29C6f+Rl+UnoR49WSv0V6XTQ1BwU1eEuaI=|Chương 1157: Sơ ngộ Âu Dương Vân Phi;q5EU7wzTUjPymFLpgx8tmkHTHrRIcBSNYYwIXehm+61jI/XGI6FoEGu0oEuuyFLyKc8AHd6WDSDMYTCj7DyN08uy4L+KdRB2ILVXeLcoIOvpGRe6Tph5Z98+92uUiyOYcTmpVOTn/zQ6CAyHBN4FsOTCGJ5SuGmvqDWPTAyTqpw=|Chương 1158: Tạo Hóa môn thiếu chủ;md8JuN6oQd4lIIEsHepqzhLXP4E/VNeg2fbsx7hASVjPToR8L78uOSpvNluWF5r7RDZ14XqE71iSwATiae/qsiZdrtRSVEb4iqVxp1KDI1xLQs4oMlMieJZw3lkzgNvRdFQheIWgLNdq+DQ5ZxW55IcQby26QRg1nrZHHyLY2o0=|Chương 1159: Hắn hội tới tham gia sao?;Fgcjr+JZ3BIVGJ87G6XxBLgDAV/JUBp2MKAW40nOswXHIn5BMOPNQRZilPiSmWIAEOtVf+goZEhRhiz0Wppjjj/nhEDdw5VS6+bZBSQSRwtaMQAcBJ408QVbE+BVktwPYH2pHkGkWxqjmO3DPwhCopagNivE9jcA2YWdvT9IE88=|Chương 1160: Còn không có phi thăng Thần Giới?;uUIp3m7VRhTkDIrstwM6FXqCzktuF4p4Wcu7X0NymY/EHj+ZbSNXW909yrI+5Fg7wSbWnFRcFtOV/f68QAV8Qw4xNnv1I/Zw5zoOHvl3dbyKilIvmzQV8hTm5a7dt9/346OtVsjAP88sv/pKGgOojfdhnRUavoFhWAn/dzkE6UY=|Chương 1161: Đấu vòng loại bắt đầu;ibfm4MODb/Z93yqLyyR7oKRr5a1Qjgtu0xND+a2TV4MxvOid995kAleTWfqVSQDb7PGF58pQohAFrvBhi7KVRf5GHOxhfOmNIjC/YrvQfmnxOswylnyiK3tfRupafWpj5qndUiREdoKWkCmMTbR1U4UuGMOpcAgz4r4U+qxTszA=|Chương 1162: Tự tin có thể bảo hộ một ít;xbxQ+18su0kXw+0c8KRGE8+ptIRkWmjtArdEDkSzdupRSXMHraat/wqi0BKfIxs4V2Q9v8xChN/qZJnymCuf0Mw9ZZGVRuemQT2ibMvYHr5a9iHIKs0Xp6X04KyMZcr0w9QAQqTkgISpDvg2c+ed1qYwxg2Vx2HakCn+RZELMXo=|Chương 1163: Đấu vòng loại bài danh;QR0lxXND+GLXa9Ij8rbCBhrq4ePU/0M5iBRFSo+hTyBL26v2LJYr6kB0KMM8b9+sY8cVK+OcezEp1G+Y5ygBLxVBtE93y/zID13FWNHmbSXyM5gZVfHySyOT5MkcJ+1z+2EIvdHVv/zWq21bolG2aZdrjlvGKurk7Ji+1Ol3rhY=|Chương 1164: Chớ vội đi a;Brxxo/P+28dcWcySUSkTkq5HxkZI8IFzUduCA5CmZdVNpJ5c/hohBQ+YM8ranT30EXkWqZ3TP2O/cd9aYcpwu5Z67hx3FkMoffKGu4+Rwd++EVUAB2xljrjWr+888o2Xe/ZytKvgWL8W3tgQGy2C2RDM52+7U4ZUGNxaE8I19cY=|Chương 1165: Tiểu tử, ngươi xác định?;UqqUyqwJrsgEu36p5xTJZS/j39FIv++7zGymDF9aSo8XrGzAT0Aw823xZKUrFs1FTPBmSKP5msnFJYnjXbbpHrAdems+FIuTMwlFG0JyF3WB1ZQuZxAFBhc0nrSPdGUrqLvwTJnVYqeBqLuK+gy1cGrUJ8F1EV++KXdr0wgOUGQ=|Chương 1166: Địa Ngục Tu La Vương;ZKewypRej/hAuKqk1unZ7V4fMryIvSJrKG2Bezy+QADpODL//6XA8LzoirgEmsMxGAHE5jykP7kO9NzEaCvdYGtJx+HgZnlveI2PU7dFsZF0CTY7o33+rPp/N7ShmbERCj/rtvHkhnbRei+7QvvMgwIVVYk9rhx1u6acR0rGkII=|Chương 1167: Quỷ phật tàng phủ;d7CQ2jN1yOXoxqydiKfhoLf3fvmFXaAPSaBEuAkocEmxA6iGRiyvjfFRfhv7z+ovN65/3e1c7c8MtDBMHNZnh8OJXdgU9Qw2Z9iT1Z28WDrhyBoSfMSf8iftA7GDt67PenMLNbWfazBqprT7KpD7lGwOmxVWwCDIeg0RamKFqdE=|Chương 1168: Ngươi tới đúng lúc;LG2aanNJDNd0jzM9BSsdf8mVAEGrFiFkr9YFjnFM+Mg9Vuj3sJ2qG9qH2Qb40A64DVtcOemZ6cWyDcRKIlweH78WJpww3AZuPBSINihq+j00ueJvo7Sd8/V3YkBiIDJdcRn30ddfbrvWRxJJihnyO9P81gQ8gWaGBCnNZtVd5LY=|Chương 1169: So Chu Húc còn cường!;62xUpFhIp+9C4HqQNEJ9b0+fh0MSpwtmZ0BHLFUWm+qx3oaNaVKsIRamIguC5rU7xxIeIOcob8ewy220sNp+fsgKzLPIT+WX4VyEF3mkugNfqv4cevmUAFQD1UOkDpqRu7scSnI9Ff0oVTWlT9YkX3+bvg4EhGMEa27NeZMfwEc=|Chương 1170: Ngươi mới vừa nói, là Trần Vĩ Bình?;d6iNuSEIcT8/s6t2xQh53C5H7+/52uOpnTnjNCcyyDKKJUc3WiUlXkjUxQ2gmcorEttLCb4nH487YkaF4amduOec8ktb2F5D96I8QYBd4MtFXaLzhc4n+MPYaErReyfUV7fjnGlTOkDgksIiIobYh7o6WSvsyrCr0disdcvCw3M=|Chương 1171: Quỷ Phật tông tông chủ;WMLcDCIhXBcCdnmlrVrPIdaW55d8uRNFGwesNWozE9VtxDqRCdTwr5v5dDYw70W5nWQUkA6WG70/RCXIItfxn7pj3X5Wz53rnV0e40wXOSAEA75yh1jk6RMTa1wbteM2OJ5ltt26HHiz/3aD/C8Xn6kcnC3hZn6OLs7y30v1ArA=|Chương 1172: Lý Lộ phát hiện;9cop/zXwdN2MitvOPCWqEbrGkIfKW357/PVVCJcPSOCGjtlqRSQNZRaWB0beUrh04GXSt5p7oZhu4d8h1J2Vhe+V3eOCWaJTQK1oOnRXuZZn4cCkNQczhBcLIE9yEBmOSSo+1A0Jet+OFy3KUNZ1c5ABsmQod5yoGSOwBF5U3qc=|Chương 1173: Là ngươi sao?;61QDvDc3v7tqoXpzILIGARpAjZPDnLD8eCgOT0KooXdX8/crsmCYk7CTU6KW1yt1XLLvLsNKmZ24cZedRoC0TlfGLHL6aJK4FMNYWGU2Bu/7bObklBp7RxRX83gOBbOFOAJoREeDZR0o4WMGZNYW6/R51xTyDzUZ40CJkNDm9Qw=|Chương 1174: Không biết tự lượng sức mình kẻ ngu si!;NSvceVuEug0ZboX2BHZg5jsAvjwoks/di28rco1CgxIx2r8eCHeqdiOxrM2h8IVfRGFBPJq6tKh+5YHilDob7vCjNPrkSVjS4VuuyjPE6cRkcSMUSFxm1+vWZ44kV6wsrgMoPWQzMI16UMAlr5k3aD+bdWQMKpvXYReEI3x6qsc=|Chương 1175: Nhượng ta thế tiền bối xuất thủ;kyBusPjlQTgHnzZrZ4/qOqX2q+lxloEa+pEvhG/la8+Qkww3P5lryP6gysjfpxfwbFAuLetAmGaAvvQIaAzuYXR7t98bcFqIEEfMbhjsPjgiDlHXHxuqG3Mccy7/tlTiHae65MYkuMDOikWsIWKcCsUm2NZVLnMVRxB8Gyr7cFQ=|Chương 1176: Thỉnh tông chủ yên tâm;oAHkHmdklwYSjOM923BW/2FyM0C0lN6bObLtmYlNUlU4ECDr1vbk0U76m2K2H7BqjfpqQ7Ej+uJw53S+7Hfp5M719aiubST7TZgFthgH0fD3CZtSJdWZBapbc01aRJt24mxBEsV2sH7y5F1k3xc8y9y1Ic5E89dl8OLGxnNvCFE=|Chương 1177: Ngăn cản hắn tiến trước một trăm tên?;D98Bo+H2uIT+wIFPq6vpmuA6T5yW+JSLlloLDzZWlr5i8R9rxQIlO/SCNuOgFfOacV86e7TeGtIEcd055UMoBtjVHQu94rwjKqzuoX3p6+2hIbHJQFSN1lhCiANS7YDIK+9lVDpn9VuvsnKY0TDIREy21ivUCppA2wYPFWZVMnE=|Chương 1178: Địa Long thần công;N26fIFOC+KirHTghSJdmmWkb2qh+o8yV8s7FYPDYepujxUZKnRjyCZdlM2g+PFshtVtpOKhB9UTa7iCCcp+9OnI2bRxn6bMfGeMmuQid7UsqoJdBG6zeDKMa/RwhPIu7GLccDfH0p0/0wP2PgGXAfMyF2kyftLHzzTtONZ9FIwg=|Chương 1179: Nguyên Long tông Thượng Cổ kỳ công;tVGMjXBXk+M2Os92rpvovK9RBwyy9ftAU5sjoArsbE/IDpruW7VGLXFHbtVUSUkcGjYxBaHrFCIUkKoBS0cy9XgyU737maB/axL6sPwvniQK9MNT8uUrr3oYmgmqR5Xhn3awCH9He1Cb7OPUpMdho2cc7w/MiqIMu3J2m72Ctaw=|Chương 1180: Giống như trước đây vương bát;I8UZKBGBZtTOyx+3FO2Z+OZXjzWzQeso+YH87cahWuTf7wra/oLfe/J8aj9w8PHummvK0IFqXl8CWCKHAKu+oUemweBreezX/xw61iw892GRszcsmkSrPd9fEjnWqGd66vastj5k+Mw9HiXeFCDHYQU4LDXj+i5MIe1hx3nfFp4=|Chương 1181: Đáng tiếc a đáng tiếc;bAHSMpUTKPk8VpyuR5J/4juR6BJI27xZg/DLEqSTIpHtogq9eqfQUuNKFMa0A4rdBo3BcJdkBs38+tKSc8u65Yy7p2ngGcT2yJ5jmbpybRDk3M3gWp+FYmbP9EF5djVSj7O3y4eHx9GKYoV1fTafrIDdeD/1nCmfFpmF603Fmsw=|Chương 1182: Tam đại Đế Cấp thiên tài;Nn7SBXQIjCCA/rMy/KopUwvVfyuvIswMs4P2kJeAxL+2EWbJrOa6fnS0pYOs0PUqGcIH10Snzmo0SZ5tztScosTvb9DgAiwV9sYeV4tsmJbN6gXnbV8kmoZTIMjVP9Nz8iSFXJwW3+qt61gF+2qru1ZOORgD1yu6Ne2LNguh8Pg=|Chương 1183: Hoàng Tiểu Long quá độc ác;ChE60eaQ5EMI5+UdOpgZK2LJ11V+LAj6f8Z5Xe40tLAEnl8Dhwy8NmbmOmm6RM9NxNxF/kgu9PydG/NNELOSv456uNlHIbL19g9OoPr6lVtDue2qomT+4RjCJZOqGPn6nHRl/dvkJAMK6uovTOtptl2g+gSBpr9lfx8GYpw6CBk=|Chương 1184: Đối chiến Đàm Lâm;mmcgeSooH0iM9TvqqabTzUhHO9Pm54IYDzgO/PAYsGjlPzmrV/eIDuWr2gOWAXe1OzD0XuHN8bFGZg97XMVSR3eFPTtQz7cBJB6TaDvimmIsF03W6bO3xeg/m/jgJ6YJ4sxFULcUAK310Mjy3MZSnQHy/qUuhyqozTmK7uNf1jw=|Chương 1185: Thiếu chút nữa cười đi tiểu ta;tbHY0hPRltoDRBYxjc7H0i7462ey/+bA2JxEtYzE3fAfcAnUobUzFiRmXCt2Uyvoo/U2HFLSH+L9LqYQaKRB5bk3Dj2SDdSQuaAzr4pwe8XmibKfvAKWQvzpeTYHoCCiTcIocXUJ7i349ClM/SlqSR056nleRQqBadH8gTP1Nbc=|Chương 1186: Thập thành lực lượng!;T620VSoPx+Aq9w9HYPXfr9jAS3ltW+GMdXgKoWJoWBQqlGQbQVen8g7MoS2MZaYG7jTzvjkmX9/LQS6JEbbXH7FyTfJ6b+6HjSV2EWzxQJdXEVh1xoTAJbe3+wSR0luqJZaseFaqPIsnOJOPLwVNleIOm93CX2moGif4qMzBI1w=|Chương 1187: Hoàng Tiểu Long nhất định là đệ nhị?;5TRt2JyOkdtBCP2Ihq2vUK/IDN5eyehW2P3fpDfUifhq6rKh0EZHaFk7StxZnJNtsELhXim2JNiTwqtZ+9p5mMEEkcEEkjDNaR8y0B2EpA3LtC2ULFdA5ooMe2HwDeHvDbXnYBSV6FTXdFxPkWs2mAV+M+KftGMO91BppYPWcWA=|Chương 1188: Tuyệt đối là Đế Cấp hàn thuộc tính Thần Cách;tNF32ldx+V8yAbUaUZBPSndTf7NP3XR2XAEFEPOShfytjWvbU+2c0y57l2PkyYxBVPiiMQ/Fbgim+zJsbr800sOfgQ6SImp9RRBTxEU1wgidxBCm95lPoVZmrlRBH+1vJpE9etRrJUh6I6kbcndEt/uYOb12GvwAxr/ipT6ahQo=|Chương 1189: Ngươi còn không nhận thua?;wFk9FBUzd0+EXsOENedErAQdQtalcNkwe14es61+P7XMgp90EFBqgGpEjxmjkyZhiwBj+80QKzgLyKFUjiy3GJskCNLPZRWAMEk6DlsRkSD29OaTpg4ze6YNqc8kPbJR0s1ChpnACO+hlZjl1Ftlxojyi6+KBe9b8oei7Taq1m4=|Chương 1190: Ta Chu Húc, tài là đệ nhất!;WW9ArXlF0YRszZ5pANJ0wQ1ABRJA5Jx5s5p1zOFfb+OVqWb4+FurgBCBQNCX4gQvh1A67b/tsk720EwsgZo4gbM2PKV0218JtNwZCs1/O8LpvADhLSQ2qCJYbHGXm//W2TDsWkmf4IYwRni80fX3oHtcm4BPeglbDAiSDxC/h3E=|Chương 1191: Kiểm tra Thần Cách;QKzNAONhbSyK+iUETyQc0QLuaVWPL1DgxZ4bUkrr7PvO8XQaSIcsMXLsJ0zjtoZdH0zpjjwodY7+foxe9fs2R8XQ1W4kwOHeKoHXkjQ6HTxxYP3PxW3+FB0GJ8vfrpSapMeIdWHwwHSgB0sqcwjP4eN5Ly60OXNLLzmw01FePlw=|Chương 1192: Lại là Đế Cấp cao giai!;94ZnUMDfykTSWnZf05hIelpGkkIU3jzRYNYEPEU5GKG9yvXbqYTuy5cEwzPfh7/rvgCxiVhAt5EldnLM3iNcZpWSEzdcZvrw6/yUpKK38bDNU3AQj+26ULzhue6vF8PGbHS6d1Mb3RpfweQ+IbDo4UQQaM6O+vPX0JodIzeilmI=|Chương 1193: Căn bản không có uy hiếp gì;g34f47NzjgfxHaarCEvrlHUjfJ6/0zd5tFmLUy8WghwS1jL/XslzFXnPgxd+hvw3k0GK9PK8RJjdL2MMsRrJMCK9zdUBNA0QpTnv6jqmzYTvODsbTlI5pffrU9+UGVpF3p/DJfRqTS9X7p7x810sda53Qj1chpKrQflPC8KcZ5w=|Chương 1194: Tiến nhập Tạo Hóa Thần Quốc;X0gMdCuqT3ykN0o9AcA3EtnzDsYnf1uhdHq1FzpCAUlHJ8QHDMpsxKOAvSagUmno8K6/TGedhRfRwfCTUF9V3UWQ62ZHScWMghzxmkNgy5F4ixqxvJb1EfC0tncvDe7xNfoJxN2hEfpLm1Eaxc3Xt/VKssnYvf9e11L569kUyPI=|Chương 1195: Vạn Cổ Tử Nhất;U8otaHwHc9doE5h3rkPYOHJwHoNcdKdOUUnbjORd5d+xOSnKYm9CmvyIUOEK3D8Ds3pGzpL1z/uwsU6fQdw6nNALdk0WA6+cyTl/9Uq2iL23OgDaVOZlZBfhsyArSyMNy0nGh1mhyn1F/dx+kbl1Sy6U40kCpQtjgFAj+9QDysQ=|Chương 1196: Lý Lộ sư tỷ;I7WoKzjPCGNKXD0F4ZUS1B1lHFjTXb1hK7ZJ3o3F3gw4WOlOMu8+b5dGfOYMdysicH808Ko+ZIiSF6usof6pbRq23NWT+3XC/yI6C3l58UoZnGH2k4ILaon+I25ih1QjsUXpQ/yuF2ShHRShLpNQiqQFEzcOjClkyOAy8gRi5AE=|Chương 1197: Bế quan đột phá;Ec/tF51lJmycxaUY3BDJ4lnZZh01CQehDkQr4257TMB8rwkhBPn/omeKjLverBJY2sgfGTIVqGy3Oypiuy69zTpWGP8T9u3/PkEIWaxrgi/2iuSrs9q8tOIH1SNVdvwE6Cw5vLwuPoOChE45fnH7bKOkgtmvq0MxDvv4yFdBDZI=|Chương 1198: Linh Huyết Trì;lhH2Y8TL7Sf5eNK2MAcQJFDGBoFAg5MCl4RPjGXzGA+iakmWEl1P33wMn9wBfIoH+zWKDLcW/yd0XBZQcMC67kjEHy/wakkfY3RVTMNVOAp30fMJCGc8Y1xvHR/59vACG4Qe9vvp7H0i45nwBJ4wqCSs54+++0XvOkKzL4aqMac=|Chương 1199: Động tĩnh có điểm đại;J54QaLj36SkxUr3/F7jzNbjuWH5LAhUwoGZU5vs+848fV1Yu/8VRBnBp9qwCxezUJ9syvlYAyfe1rVGWXfx7vMkQoEZDZ9ostdbZJVTwRoiTf6syRlkr+Dr8hTIjVs2YgVVh2VTRYeOw0K62WHiGHXBX2Ihnb7ygny+fTXmUUD4=|Chương 1200: Khủng bố kiếp lôi;mVaQ62jkTWqdM3hdCY+Vmo6GgQH+5g0HJAvcdxHlekK+bqZLem+PD0WrUB8RTs/CRYMucrtsDfPqI3EszH0stneD++fel1oZYi8E+dx6rFAdTOSAkoIfQ9flyxS8rySKTZY+jSY/FcZm5IGWTY4E0rzj8vTYvVBke2muvs/lJRY=|Chương 1201: Đột phá thành công;4SJbLyVlBO2LE2WIwL/sZziK+JItcaFoU46A62N+eUdC8mZ0rp3fTa1W5TGOlyZvzST+t1UWHUVsivSTCpI1cyGrg4jgf2lL+LFU0KV/BFQiOwGPhFF3ZHtjnuJ42wQKAs4xilFr20yh8+E5dXUK1saUoVRBgfj5WAsxusPCWrA=|Chương 1202: Thiên Đình Chi Chiến;bL0WAl418DuPlvpZEXOpzWH3Ayk9uPEULfbFCF8nKhZIlBUAZI73rRMF+aT8icf4NHAVU2/85EcuPpDnCqFpdx9iY9jTj4MLVGo+rvprH2s4201qJxjALmOzZQmGL6+O6LQst4LN4WkifUoHV16EhVnZvivZcuU/vGM09OVbvas=|Chương 1203: Luyện hóa Vô Ma Bi;aQ46YYEjXUM/u7KJ5Gbs1eVtvEoH+CrtiEZfQiEr8f++K4Os9HN/ak8QF8PVUT2b7HGzOqBCG9ZmWfjS5SjTgMbXSW5z+KIfuN9EJfYtgY02jiqOOlh2/5s85UK+tLVzk+RTDSwid/QXQOcXdUr2H2qxsc8zNUSrRwmKot3t7MI=|Chương 1204: Hồi Thương Vân đảo;np27jVx74VXEPjLtob0iEFaPlgvHkPCzA3lVP1/NXUKqa744ExpiuDzi9peASrI5+AEgfwjGoQO5tkl1PdWR42LD53JPDNLVExLGmJIbd2azeh8MoRQ2uvRVJvMulOqajNKFN0RZKNJpSxa1tJ6pM2ulML65s+U+tOtsMIC55SQ=|Chương 1205: Hồ Đan?;nWQ9jb8TltmX+La3oElKdt/q0OlB1nnsiQG4Wh6B2+q5lRRyrOZNzQ3BNnZEiATvRcdPAiYMr5qcvdhak6ar0hemp01AjQjbfQWH7t+K8pumqEIO7U64yH6DcuOPz9Fhi/M/BuRbzvzbbN7BmhlLEgRhKhQ7mqmcfHw9TDUPZ6A=|Chương 1206: Vạn Giới thương hội;gKm1Zog0E02hBT1utXcxOJs6LkOgMj0Xz+uU9aKaWHg7wQPtNp5LevITzjOBxZtdCXoY4ATjaCb3tRN9PNDCdZvDifVPfglVUw0AiNTm1hU97SHB1uUqWuq9aQVMiG+7b+5lYCNe/h2rdH4mrwdiMhOl99m5zO8srWPREM4bhps=|Chương 1207: Vạn Cổ Đông Thần;NFjkDn+02N5EMfNRUi1DLYkVf52a2K0YpuLo0e8+VF/64uJPednf9noxucx2MblMUbNv0ewzMu0Z8PIc9fVPeGcHNaCwcQgeK3amKDLNP5F7r6dXyyab3Dm2jtOR1EoBSDVBT5to34D7h3YTdHZPjUE4ARqM+Ulkl8P5yftCGoU=|Chương 1208: Quyết đấu trường;lOI/AEIQPFfTOAWC3vBJ0fA92+kfcS9WluG6QP99Lt9RCpUlhAWlqyY8AfwqY4KOhy5kF2jUQLOn3uVw2ZbcoaqQ5k7FsM/6cQcVVCehjNLhvqj5XDf3ZuuPfSCnRdBu3pwwidtrcuJ4Nos5m2BNUEJEVcf8P1mKsaDvyU7Fw68=|Chương 1209: Thế nào hội như thế cường!;RA0/vlhNzz03peWS0B5RSfo5jucs8062BjROv6QfN7mRfgYblcXxdjQVfE7pQNfW1AUAdI/9XsifrzZyw0I0zVocpt1sGXWonK2PR6zBSG8Y8G+ez9rA2iFXNyQuwK9jGsbvsCaH79Jo1ZJ1Ez+wni4rN9ZW3nllT501RLQPwBQ=|Chương 1210: Âu Dương gia tộc mở rộng;GHN8CTpAfQWKdcRlL4OUUoq5BbG89X/dOsJxm1bHyQH/sX2H/UZu1IOliLFwT21pKM1zxJTSegWiZ10TwlFdG+hvTN+QdurA4c1tugOxPQoP3gEE8p0pOetITjmWN1at354q0YqQNJ3NtTzkbMlimJvF4z8nFHMZhCfL4CtSfBA=|Chương 1211: Lại đến Tà Ma nhất tộc;Uhfw6bUarTXbWOGS546pTTlnx4bgvyukfGPkdc1C3Zo2xB7bryW+z3d1Vzsna9Evlp7ISUboa9X8GdGqH4bj26Mnm255iT1qaqmcuBA84Z3Q/Avzr/jr/nEnciRCJ4W449uxJIiDtk1P4CiIVpILtxoctX695sIqgXIpID56oE0=|Chương 1212: Một cái Hoàng Tiểu Long mà thôi;VOhphc8wDBGftjVH+yDjxOd155wAfUZVQ4XumDYBsjrWlrjdwfABSFE06aur6lIWIcntGTxc2H3FtV1AvGQWaJ/+KclchzCr8BAkJSiuRcAEoxbKGJfiNWFefln427d2cgnYTEuWrgC3qF3CoZ4EQJDOr0JNVKmzCpHnb8lFlK0=|Chương 1213: Ba chiêu đánh bại hắn;oJmiabkG4bdUJZh31PzeSF1pWefuOw8hOfrSD4RS+fHoa03wFd8oss0PzJL3HctA0lX0hVtaYUZTJ5QGhyATtknArI5LBv+U4j0tlX1ecwQzq88fFsIZLmab4dtNsI2pWd0cuz9cmkmPjZ//3EFjXeuvnezuDbn7pU5Zq1vuegI=|Chương 1214: Thống nhất Tà Ma nhất tộc;1isYvAXFbnMFOp28XzXRTVtNfU2IASfJ1g9VhwfIw7IMRnQ8KeU9Nf0kRgW/P+qucRcPkYtM34hV9U0vc9aPHgn6+gU/cECpWuIhLanIHIALetdQjZdWFSj2eGMXg0lSWbLz2qAlRV7+xaTYuoxCvB5Uk46T9FUZm0cItX0SVpA=|Chương 1215: Thế nào đều phục sinh?;vB9wnsLFatzvgKvf/j9VcpLdGBY0OHdLzv0Ku8vgEFL1CgvjqVbFIb/R0BC5Yyk0azOOjHGKCmEk7nj0EGks2bNS+rAPuxx9Xf5T7z7/Z5p3Qk3S4+wtu209ozEbAetrM/Pb4s/lnqHfmd3ukuTmtsytZvzumG10xg9zdImlUf4=|Chương 1216: Tà Lệ đại tộc trưởng!;aoRhJBZp/8AL2kB7R26zeUO/Tvlf96zpYOj/IJ4Uw//uUo8BMwslXIZ+SmYj3Y/YwRptET3bMAfDODLsmxemBVv3JtiwhOuXcDh44cv63sj/96o+G4p/Sf9pDdOrYU1V6uTZHE0RXMsfJld0hc8Pg8xi5RcKv8eSTUt4U4ZiCis=|Chương 1217: Thật cho là chúng ta không dám giết ngươi? !;CEpF3rkxhufQwQM/cbIcXjp1N6hhU9AghUI99Q5gIIg+HaWVGiJSFapOOFweKZLjlh3FmLqJ8ylWXIX/BzjWgwsmI5TMkhUXF6D+ZpzREBYq/PtYQQXO4PAeRBHdNwwQSNxBl+zEXG6hptmVhYli8hx/OqlI9l1EWVPrfz9oq40=|Chương 1218: Chạy về Long Sư đảo;j7l7oeZ6klRO4Js3EbVVnGDRoau/gd6meoFlUj5NpgVrzK9hyptUReY3vrdGaDwWAn+xXPzVN2QrbRkaAM0ghiGNCu53Ad4QJJ318npAqQs+TmkjXai59m6B5SUsT/yow+Ol19vZTz/OHvmPn5HvoLmufFzk/KKdZnAsIZ0SAvE=|Chương 1219: Không cần sợ Hoàng Tiểu Long;+I8fhakUdCzfBfXxA2QNhmSfqJOYvmVZw5AW27aVAreDyzVZ4oaBKxnafX1ESx/gEdea1YGI067dlrNLcyxLRTNnewWa9wpyEip7QhW48Ytj0rsGVVNS0J2gDOly12PvX1kHaSJK3tZWwwrIpCWVl1liRHws+rsW62rzS7SFIUM=|Chương 1220: Phá hủy Âu Dương gia tộc;b3sOJ6aaORSPXUqryB4bVINuzTuupz9EYKGvMdk+tTlnV2koXNtYwhY3BCvO6mzkICDrZWYy/CFHNT++UVARvCfPrd0n0YQH9VtuNk5LAX3t6rb6dWW/uhPSBqokI86eAA7tOgH6wsZc+2++aEzHxL8kdFSY3p/Vsm+Ilbwr+Rg=|Chương 1221: Nhật Nguyệt Thần Loa;tl+qTCW/0GhP638xJxGK0il9lBZoUaqDFcMqfHc3WiTuuUnC/uwNQJajbtjbrLdc5qaR1RprVFEgFTKpkgaxdn0/Fkl5xtpZmu4JjAq65x65AoVuf0POKd5R+Vlc/rD3udNVp5D1ulZZZ9lJTxbOv/7uUWm3Rvf+9JDuRl9+BMo=|Chương 1222: Bị giành trước mua đi;oBMEXH4FdPm0Yal30p7Nu/z+dxNqG6zkCGMAp7LlS6HtynT6kZwV453ef40TTRgGQ/SmohUlHbIfuGJtcYgus+SxmnfIms9XakQjLVgaS33ivWV8g0yF9FpYhII9zkMIHFbXSbGnvMyYoB1tocGSVUCkzGddeyYAApru1DwLgkk=|Chương 1223: Liền Hoàng Tiểu Long cùng nơi thu thập;7Bh4cj3xBzcHTu0ta+0YdzBT250lAq0cFDCXEfHH+tkiugA7jHTYbN2SKjEAHWErKSmso4PMH76BT2xX9cl5UoqvgSKWEo9yr7oTajoxj9WHsRQ3QWAciPSuFjs06AROpXN8CATkOMSqfoKRQsjBd34aZkK4o/lummGWgBDUFQA=|Chương 1224: Ngươi dám đối chúng ta xuất thủ?;sq+PyN4ybdRkamcd6xRm355IfIOoobqL6I9eafv0cslR8Vaw2rhX4SqLjHgrGbXdpPXnqRKDDWlTJB7SfzSMNRdfP0f2H7WP01hQlZdQpPoyCkdqDDPeskvEDZCyQsbcdAOZbLMG2RvDAIy0mFC7sgUoY/PMgu8iersBML4nz60=|Chương 1225: Không cần lại tới tìm Lý Lộ;K78DxLNCcS6ANTZlrIP396zS/yn6z6tKNpEh4w+1qZahd8vq/2R7dRyquOmVlycBX4dTDq0c+Tsgn1qvLzH39KmqMAmFPHy6mIEFa+DOA0u7HkZm93Wo0dKRi55RbXDbLIH9glBZTff4XvtpfzpVBYCgIE3w2q9IawVQAiTjq10=|Chương 1226: Cho kia lão nương môn tới thượng vài đao;sbkFO+ZZQj/BoLrOuEPzsdqOeX2dCC1zSjlzDqVYZ2anwPb1VeFzeLdUIx2U5Lr+IUMeD4GhziTbtCBdREMGdv41W/KCXV+qxcKZ6vU9kvUB7kBq6GOuTMF0np8ICn6+dkweyQWI5FA2XCXXRxXOkpJTBomeIU+ASOjvnqzXQyk=|Chương 1227: Ma Uyên;bvFL1JloEXeoGUWDAKGMRXJ+YR2haS1fW9nxxdOD6Ft17U3wpAZaEP6sHycvkfPckwnmLOnKoX06fcpj3Xya3dzZKYRKDpeucDSrDMVSRRi0r2eFXMreWNZs0XR83k3rvXbb4fodCMQLAV6Vf+KKYpO7B+VGN0nsDr+/MPEu8zs=|Chương 1228: Viễn Cổ Thiên Đình chí bảo;PFhREJlI13rx7MmACCxCAEw24Mv7X0pnaqC0kaNCSjcaEjSVw0A0nKhp+FfmcaT4PLTKUzgP+hg5RVhqf61r0RvobOBBaiiKR+wCJv9cmnskBaXSNUty6XiZMrt+tU44wdmh7ywYuCN8UaJUy7AOwdlQXeSlH1fpuER8YCKEKz0=|Chương 1229: Hối hận là cái gì tư vị?;cKEkN5a45E1gZR1oMJitnnbw6pISbprkStowdSseeYz5zOfjfrUIn5adifJBXCRi3pDWTGvagXLDqoZ6vCV+tK4SXQ6JEpBtbr8CNTMf1G8LEwFZgREX1K/TS3tJjoGnWWsFGJdsX78dl04cNY8VEpUIhv/vn90ld/GEmqHkzEI=|Chương 1230: Ai là đại bại hoại;u53e2tQBDiw0ReYWUkcavGtnQIJ2bLLEb0m0iBBSivYGV/Q64HChkis1eWNsQhgCkrce8nxImHn5DYZ48XVbAQe0AV0IYQ5L7R72efQnfzo4MknnRubx2aAFQTVsCzqBtQKfxVNhrFEkDKvL2Qr76V9jh4PVh1iN9ZCJuiOg2ns=|Chương 1231: Thạch hóa thần tượng;Rri8ytYhY4+1G96IFw37hC08totNXkMXkZimWoq+HJ9sNhzBDMxbpg2pIw/nekARQ/PcBpHhEssECTGA+Qmi8KciDqMK5SAnlhA8C3wpMj5NT2eWi1zBYx/+DrernITB5lrEhmaLBXxKWmJYNPI4sOwvZAN5gJ3XT5SfHtiRjrc=|Chương 1232: Vạn Tượng Chi Vương;/Yub78E9qpryrSLVIz80gp3i0iFcsoNtVTWPyo2DCtfRJn5auEVzJYsKCmatx9wWxMbSTzMn46+VTgtOo7VSXLI2LqwRNuDyOg69Fgu4/2AECaEISifPqfvT6PZiIc3vjPqWM7ukosbDEiCtK8kNKO90TgwGbbOu68NK9upNwGQ=|Chương 1233: Năm chiêu;4FCApFdEvqAGHYA+A5PDkW9ln2vsAautWExpZSrwEN2UhQz2/7y5fMXTIroT5hylY/xYB0MY2vMBtlMRWgwq74Wx5cvQOYbLNtd9nTpYrmtpZi3nkaL8tUA+vCa18ytcAn0PIVvdf+IgpJcL2ETi27WaHz6SuoPRsphf+W+DWCU=|Chương 1234: Huyết Hải;iitGrVdSZoU8P+pSScnlz4T5dCahJRxDfYw9iMg3JlN2l/lGURsy78YTmAac7HtrlrC8+LDtplAAzBFN9t6zBSRT3YFtM6p9yOz1cf9UFF4ecjSaTVfPtroEEsIfyS1NfJWsn9AsKq/hwGnNp2N0JfIc5w/eLOtWajV5zTkgYAg=|Chương 1235: Này hắc cẩu thịt còn thật hắn mụ hương;a7YYVQcjuaQKRZA0K7mX4PCviG0GZb5fsf+5+YYHUbobDO3nmMn7Eq9ueDc7Ta7zypa27Q0XT8Rkgj/TgdJdmO+E19Zq8hKNdAULR8QnuOJf7sUsIieQjZCu6Xnowah6IAXVe1AUmA5ekQjfFJmuU6cGm+QmibIM7g8+qz/IygY=|Chương 1236: Hải Tộc Quách Cương;s1Lnpm8ldeXPgVpW5F2v4pEohcSqq3AwYonM9rMGXNYHBV6GrjXG4GfUrXeG5nWCzcTFQkGvS3KCXzpFJmBQYSkEH85s3JJjvQkWzWZQqvm7bJLe8DLN7D0i9j3rk/8fR7MTLHsjXfRvTTJU61hVnP9zAXGDgW2OjHaZ0iH87tY=|Chương 1237: Kim Luân châu phun trào;ILvG0gzX49H23c2bKcQHPjkjv4QTk1fwki7IBl3UHi5gViYdtRVPAkWGnWSxWJOgZjDY/KUrVZA+O/I/05MmCyaPw3dQaUQxQ3LuaBDvYkNPak7PM36rsyps6ub1RUeI+jHFlWXMRcCJszRdUMO5lQskLKw2+0VkAtr7Jw6y1Rc=|Chương 1238: Tìm kiếm Kim Luân châu;woAtqRq0rEzUK6vewS9oTTjBJahPORe0KLvrQWxaOi0eZld9F3wUxEsoxpO406GcgS1JpSBKBc7x56+VteswMJSqy8sRraLaS2kROWk+o4YlaDTfBfL1fZ4ODUHoKAM1T6OBoB9RjS4aFvmXuIyLpfy2ziqFoaRIXBkpBGBVogg=|Chương 1239: Có hai mươi mai?;KapVI6mgeMYgfpNP/JfkKhK8CeIyBuMO53jI8VkcCqFp4PIjS3Y9whkqzy8Aw6pKADlJUoE4ZdYk68Lo+gLJH6LvrY9UUI6ngqnluRgqRItHTinRuxrc9pYgz/vsNy68ZCyc8RReib8D8MCUZBcQoWTa017OSFcPapD1UNGyDdk=|Chương 1240: Là chúng ta gia phát hiện trước;ua/f1zvgIkNZX4B10ojgRhR7wV4rQPF/NkvqvjoTcFYFAN3+keez2XBoKudFr+4BU1cm8zc5+e6TSEP7f7N8TO8KwWbqfNMWL+ntbRasdR7GD3qO8u6m8xhoIjTdt3dmpYev1unPttBNliwQr7TETM7illd9h3aTVyXen+9rXts=|Chương 1241: Quỳ xuống nhận sai;moRNFbq68S82EjyiTB5eHXqRDEz5d1CNiCad6lFHoc26zhqeHpIFZXai98E6C5/4GsfE9U8Pwd4AvZCIWPlX0c9pWVUawmVn4wVeRPVJfBOMt+9zNf+AI6AkMB0mDvYy6X60NAMqvLbGfJM6x7zG7Vxn5dHbaMHE5+39BctaIVk=|Chương 1242: Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện thành công;U25h8qY9xVMZC0BP0z5cen310hI00sryJ1BfKqCVl5vIUAuurvQ+tBiOGCxitaLgiEDxtKJbLBziPyW6gEfFmsp8C7INBuqZCquuycncpM07Y3IYjZbuN5K+ojRNIm7zHt2SmFkoemsi2e9Ig5Z3dcJuVyF6316in6wZP6vspYc=|Chương 1243: Nhập môn đệ tử chi chiến đến;+NPykIcoYH3dVxQ2tAqBXQmewI9AG/i2qz2YZPZ2fjUsmadvhaNJ+TaebUfRsofctjapyt+nZ0icFYHlbyI4U1wR6at3kUlbleJMbf/zFJZz3PIm+Hkb+K0lkm1KD2x6PWtB+ZjTz2hMlLN3vpMBdgGZWYOg1n/gMW2I0TzcEyI=|Chương 1244: Đệ nhất đối chiến đệ nhất;kTeg+wLdMWWlmOsFDXDs5pMZgP6i1AP/wMGe8BdSShlF18Bsv8o8Zy+D1MgNkpAxQlRN4baOT1ILh/wF5CV2OgnwzP3ymvXUusFVT/TYN9+O4s+rACtmHwVzz29wVbUPk0kb/CH/uXqG5CvtyNdwagLro5KLOQbWa0AWiAc5sAE=|Chương 1245: Đối chiến U Vô Tâm;7prkyTqNo4dG/mxaBF39BLHF3fqUfNLsTxfVLmTRW1hwTRg5CDizDkt5yBXLyC0d6rLlNZRnj06tzlIUWnMkE11nNFM3N6pukmVvriDgNYXUTjE96+CZ/gUCzCb9yXATx5CX39rOQ0zyvyCzDiEDZkAbMUWaYS3f8qxHUVl2Ou0=|Chương 1246: Đó là cái gì quyền pháp?;caDEnK54DZ8GcLfMwK6YIW8C6R+nHg2OJdc4fjwKATMHWbtB8SVyCJyjAA5GT4Hn3YdyHS78Le4JpMdRo3rBQCzq6CadeLK8IRbjY+oI4r/7BL7eRzjc8zA3TqahcE3pROFdUNGnO5xp+MiA9bD+NUs1dhpk03cyZbTTtfZdnwI=|Chương 1247: La Vận Kiệt bị thương;ToGHej4y3p+ns/N4qkJ4gCT/XiHHJ/iPKVl2LJ8P6I+UAbYV/+0tiJ8E+fp33ynTsBdgvaF86fo3uTKdf0YNQlWla77Zvsw1sLdfqyTAxCDP9AMImvoOYWglFCUBwYEij+WQ3jjnnCNrSc7Z/HyYM7g4GoBd4lELIVAuUdPYyMo=|Chương 1248: Vạn Cổ Tử Nhất đổi ý;ihHCiM77bYZWKPTHOMNPboB/hjExW4el8J7l6R4QY+l4uu5Psry7p1UBMJmJq3blqUKRC57loRH4Fphk4y2V/H9gD363RXnEbv1eKXyUBNCozd+hafNQOh3Naia5tM6V5q64mlihDTa+FXbKDgA9mfeLptFnsvhezLtQOnVd7TM=|Chương 1249: Mãnh đến loại tình trạng này;L8MN4NZxFfy3bGQshX/+wczlNgAVmNy7WgpItjq1hHWNTcPrm6WgOTx0N72wu8Wlfd/iL2O6Er7UWNjuPMEh/oJYk1vUk03iCCJ1moo0sMOnpRKsIZNj8oB9ds1cC2o20QKZ2mqtMkqRz16Ox8VJEIOS6qFkZKK3v3gb0Qolpxo=|Chương 1250: Ngươi cho là ngươi có thể thắng được ta?;2ULUSqYWrI9pwwhYWgxa84M1MiD38lZHRMQ1L31q8kTS0HZJVNa3x1KtB8GU4b2zqkPw0XHM7hmcSyH/0/LG/A80uL3TrrBxgQhzViRaS5y7+UT00kw+GHupPe/x1l5bguXkxBL5U/zwF7gquzOs7knAcnV8PAtdPV07XQ3Ep6I=|Chương 1251: Hậu quả;Do7ecl4eG3JXenbo2+ZHVhB8T/n5XhNMSKDOn1H1L2jZ/EZ7kPmeRgrzsXyCJRDV4Dkfh7n67YbyVUjoq8Nk7JUhYtdcy844RL5H2lAKPT2E5pAYxfrfPJOSQY/0i/N3HO4c14UUFWR/Q46tCusrphtdjZebO2/NiUS6KwUYxxw=|Chương 1252: Bảo bối đồ đệ;qvYlKKx2Be/MmkN/CLqI06iWWzamjilxYc4gJAIrQas+oNErxhNtBWjDCbX3EnyYCgd/Y2OT7qo4tGwcWaHRLE5u6C3YRY12A6N3URMt0kSckgqvuaY7liLodIpcZVOruP/YemvBaEIsgsWbvxcu+yneSMzWDR33BUJR8I887P8=|Chương 1253: Tâm can bảo bối Tiểu Long Long;1VL9O3ETgCBMW/AvCMByqKvvHDAAuH0251n9eqD7LSK0pq/el+/ahWA2oiPcd30pw7VO8dmrSICjIYHT7YnPUXsygZyK6dODNAgITW4/S3m1JFY17le2rgVoIHdGhi4I9ptt4+nFE8fPw8aiHkWJ3QIXeXAqFWsifKM+9/hJOUs=|Chương 1254: Ma Giới đệ nhất nhân;c5wAVMjqkkok1A1rfsA6H4BqzNjmT/K6BUzD+0I8ppbRYhQ4WjregLIL8W9IHmIfTJaHQ/LFcqx53m28xFol4gEXbraMJr2YUBC0V2/v0VGIKiQoCLC85B7Ma/absBqI1Q0AcBJQKqoCLOxUFu/xBWO9w/2WvGNfPvU7cOMejq0=|Chương 1255: Luyện hóa Phượng Hoàng Hỏa Tinh;ScxBZ/FPa2SUDSfuQa93z1N8dwMP4UbOmqGPN71HD3dEwnqGyES0CASozKNUuyZkYu+8Wf8/3f3LGVojoF+TBUxOkvVZ27hSZLF+EUeRf/V0Po095XwFmXBc3tfQfuwU3wiO1vSScSFPOIk9G/QafLHaAlPl7VsQfuncmVR1Ci8=|Chương 1256: Vạn Cổ Tử Nhất khôi phục;C3k2Tp53dbFEGLmBl08qUHduKSrzgTI2aD+AqumP8uBQKoivxhjrqZ1Em87VkimmtmfbHB/LBMLHHAvjSegY6VHksTsQ7ynJFMbqUVhzwiHmTZxsQBX+4eZvg5OdYRDrXRY+GS35oWdmZo9Rz7gfBF8YGcnZ/r6hD8mBSqHIU8Q=|Chương 1257: Hải Hoàng thịnh điển;Sa4UDoruUGhF1rfH5iwSw6ucJXhMLDNolx1o+pjS4E0lB1C0SwERAur+CGOvLNAKIKKPWL8VuL7d3hi5ln1tpzdBfISI1O+YLd4nsmnudKkqHAxivTT80C1BQqsfeSI5Zr6C7T5rc6E0jlKdRW4Nkrss0fkrUpJ98Qq83/2vdJs=|Chương 1258: Vạn Tượng Chi Vương hậu đại;rdoN0exMVoj3I0uToEBClV3L+fp++8FDl0ULlxCjdsPU4xVlP9Xygfs3gi5DvVFh/Nsdn1T6UexhSOcJwaMKKNPv0N3EkQTL/UfN7PBi4eGcD527MZdT6oJmKOyR6iSob/YhbA+wr5J4+Oftucdp2ZOF38ZwLXkI/OuNYGyMxi4=|Chương 1259: Huyền Mẫu Chính Dương Thảo;v2Mx09856HhIrWjttodApGCxGfimvGq0bsSBY5c8KqLhc4HkhocCY2fMNiDKf5r0Mp25mLydlqVkNJU3tvrgvV0NMVYvpf+cmxvc1Ezu1/52slPgO7Zb+yBgZ3NoXT4Gw5DJKQu/c7kC1RQUR/lES0FjQfcKXFUsnuFol+AY4BI=|Chương 1260: Kim Phượng lâu;YghpU5bID7/snLiTvZ3oEK5z4sOM+3XqcR1IKYA3qbXzhOE7jV3guhCVydKYYMWFhNc6jd4G2qYfxSchm0+ksPaKzpRcDaizm3O1DakZOcNe8ABl1z3hQ3pMnRv1damaaSjLbJN+tHSTxuwgB4XorIqeYx5tdzmRgjxaKZSYDVw=|Chương 1261: Hư Thiên Thần Vị Diện;erL8ycdaBLuN1ujEE/IOsHQgbmYLOcgqNt8KCs2r+D55FFXwMMmlU5O63UJOfw7xCqz9QEK6YsflaCHN2tMc0ZC7pJYY5T/aaOvLnhL0sLu7xwl55r4L5Wwn4WR9Al8msOUXDpL7q2tXDmONB8Y7V//LNmVNSuHPWl5sqVuO46E=|Chương 1262: Tái kiến Vương Dục;yPdocZJoKdvt4iCYoA6uo3WviZWoqsdlqyIcAamYAabJnyJeERXIk7orwuWV9GHiS0y/kEUSAdQBMLLW1SQwsdfFS+Vu4FGenAMKwVRi7wlczSL6+W60dNdhAlS0HkeuGd8+zg9P5s65dJdlcNtOgOTs6jidnLL7UjRrWZHgGks=|Chương 1263: Vương Dục đính hôn;CitRndgVPzo5OdVr7Eu8W5aFhOoLt3V2avZgAt3fssatkr/Kk3LLClzjkRfbjGvAX9ZA1D4Fb2fAYWkIV7JNK5CtT45sLO0iRG4mwCDdvbYDO+pqiszuLwROYUukUUSUK+1LjRKiX9Gzq2RFljkE0h/TgSb7MJTOdFWwkV4l4gI=|Chương 1264: Cũng tiếp ta một chưởng;XjonKgIcDpE5o8LyrCiseumfVYtqjFiea4gxccPyK5Y+T5KYWEg2r2V8jBPcVS4yhYhhn5I/H93wwB1YSQJaBtBBBCQ48wI8pW8jnLJifa1LCdb8/b9HEnES+ymy/sqQxIam0C+YHtaMIhdhpEBKbPijjH/K+s7ysdNkbLqJPUQ=|Chương 1265: Ngươi xuất chưởng đi;Mb4EUkt77EaHV7FYatUvFp1Usq0UJD15IUWd+aDKT7APKWCivpg5PtO+/ju7KswrNE2/2RCz2+q+8tmTvMIoER11VpjjysrGtlXVFvLPID8RREQMOhh+2ifO4oc8i9Qpo0/PG6ZMu3HpH7TWk4RskfvsQjhXX0he4U4Tr40SJj0=|Chương 1266: Ma Ngục sơn;TY4Wlng1EsE2prXxGPCujwldSmy6u/3xtwJr+OziPcGmjUPmrwxAcCJK1+y0zOei89NOyx7cYOr8KoyS472jyH8cz2abxnzTlW55BvjHEjqwxgBQECS+zOBLRv3bPxnGLzb7bo2HMGgCjWaf2PMcSVVdKtTH1D7Vwkw9vpIs8y8=|Chương 1267: Kim Ma quả;5Yan4DOoz5eRcaJip3++3InYihIVOTHiut7aMfJTthlUZTBtCdiyKxMloPAJ7pS5s2KChjZtS7xsKDuChNKJGqaIEQEXTAl81s1PjNzZNRQE0u8v95VxNCGdUlJ4q2/NMN9wRWoyVEguksmAgOAX9KJ/hI4pz7vODvhh5F3T6A4=|Chương 1268: Mị Ảnh tinh thạch;0ONEmV9L6OaOPlF3IRHcIuLt0S1DGNvJeghK4LLzaJCGksW+dAsRLRxxW/KcNdUA50+DaQmOVV5izIbUVcZ0euNpfa5E2Cq+79W7Bwn7lGqTEm4XgIyjVHLRR7mX+S4eKlaersn2QhPuRRf5QpgfYYQ7cFaCBXUNetsOCAWD8dE=|Chương 1269: Phát hiện trước nhất;njQV61Yj8l+lEI31uAoRX318UFbNe5IISaUm5/k0FTrOpDhDs92XXV4208jY+uUT6T/iJk9hmI+aEN9cgkFz8me8Jwmgbhdi+he6adKPOHgPLv34iKUyqFROxV5HLfc+wKUeRXZ/fCG75vTixvkzBKQbpnICKD3ev/PNfQAv290=|Chương 1270: Tổ Thần cường giả tới;gzxRZmW2yGPgPa6fHG78PgfCxICpH/ZX/1RNVphKqg6VMq/2Q+mM/Nng4FzmJ+hssdjgHhcZac98zKZKf3jd9ZyM6mQ30UY2lwavT9iICFK5ELNUuYjAVxmuWUARCuYIVXeCJfxb9/DAqK3Nd/zMHYJyO/CHEPUGLXQaa5KMdRE=|Chương 1271: Bị Tổ Thần truy sát;gOKvX3WOubos8Z6CpLC1mNX5MYll1lUq2Wwnu9XoLJBl9Cew5YuOhC+rz19AJp7uDgZ8I9bEzsiXtbE/YtMOqQx7oSfS/vdB5CBDbMJkch91eR02yo25srBuBBVI9sG7F36iZzc+sAvs4LBGL/o+j9CuTeLsIKbQmV+Qo5SZh3Q=|Chương 1272: Muốn chết phải không;WOS8os9K/PQVYV+ahRzOuIqierEexWTkVQMH2KiG1ly2vFKfGI41clq20Cm36iAOIVlAY6YKLbsobwyppEkJbwgcS593DYf+RQtuaiUsYXRbAXKXldrrWxsnOT6dl33iUaJYFUGbGyVP3j2x9fXcptzeHE7SuNDd1L6NlTlvuXY=|Chương 1273: Hư Thiên Ma Ngục thú;Uv8KuudfaWBq12vwY7nJEqE3rICjMxdMBKEbDx0NchaBJI+VZobXXVEmjUd4IBv+naBZiHvehHxN9XtvVBe1J3b1CjZU7toGkA3DlsPZKRrCX2nABo4s5i2iIvMd4g1jX4PHquThNQgk7ryTL7QctOQM38HfEzSSBO7z8Ohj/Yc=|Chương 1274: Ngươi nhận thức ta tổ gia gia?;aC6ulAzVKVSRjjgRMtGc1yRdD5Q+kZSyJVmrHlkpn2wxCFyLS6op8dohPKfhhQ69mxsBmOVDznWc83l1DHfvEHvY7Qi0JePNMccTVfKAozhMzWOX4sNjFjy1Qa0wo1fUGKjPLuT/VlE/Olmz/3EcRttrtduoL3TE44zlsFOz3cw=|Chương 1275: Hoàng Tuyền Ma Bào;R0HmH38KF8KjRvzczt0NS8vX7FJP6liqNsmNwFqbplLG8i2YSVF5kWkoVC1+HTI5QyEAL1vOSFqV30K45rWN077ZhyAXCzbf1IYP/RzidSMcd2tvvPOMbWeqSa6F38fqTN9woGbTsj6gc66xhpb1r8kQW4RTTR5NbwD8LlleTvU=|Chương 1276: Cổ Thần thất giai;sPSDC6nLzuc+ThK05eDMQKNzpCP31TIsC2wGbKC0cfGS+CtiFEa2aR9PKasQC7B/VjekpMEq+Hlz8+RMzN1S6O4weNdSQwSTUJko6Cmre/0QSSs4EDbQB39rrZFMYJAdfsECdmIBWSQMG40a6bkt0gwg2q6wHgi9IyZFDjNa5s0=|Chương 1277: Ngươi xác định muốn làm như vậy?;nNq5l89VaJR4We4idE5sRRzUpkU+2KT8ZoqoISERttd1rrCDvniSXTIWSwnFyV2FY0dCGYEvciqJxNwYfjBDZz4vxoKwFAOtcNkFbLVtItxK0uTtxP9uYoYSAz1AMe+udcrv6aJajbmqelJImADI0iBoVrNGO1U1JF17aYGzgaU=|Chương 1278: Quỷ Phủ;LRyIDiU8EHGwOlrOu5nOvq71VzllK+DK8LQRiPHX8RHZ3Un1nJwKQr1wUKhl7qRL4etyV44RDFUCVXjYu5+S1I5y8TN4BQsj+STwZ2sRsa4rDsPQGq9zbMpXAPGbGufQWAUWvpDosXTWUyfJgP70kwnRq+m6iDauxOu00wGT27g=|Chương 1279: Quỷ Hải gặp nhau;O6kqqUZLCx5o1YOYHpWIZthG2xtM3AbpId0di6Ml6Y7jouT35c4X4OAO3gYW/S/4EMSmLsgiLeo1TepuCevDHs9zer1VqtQtX3REMyPxWeQO8mWF7l6OiaiMhP6rvUEL3Q/x95M2xSR2ldvq9T4jD3d5wooHnOS9RwupfXYbF1A=|Chương 1280: Bách Kiếp môn;km1X6bGlLPLGCmARREMSI+Vm9JnHWHe8SBqNAMHANJrGBkW5Zrq3TBJ3shhyD0SODsBBj9loERjUvzVHU21dDNWyZBCiTuAJ+eXIGR2cwFfDLTj3gNr7/f3q4YbK+D6XU2KGvcjZuatnhVaYiQIj+fHjU6w35u6uPsRFVe0rvfA=|Chương 1281: Quỳ qua đây;6zMT2Iox69UA5qIklHAfeiBtd1J4aNc/PD3X7A84KaytVFR5tZiAb7SOXJgovrdNhA5zAD0RTfzfpWCrttPgxfseiGivNfhNiWMS9AS408g5qNS5rUqrdwaeRsxwTSZZS+cJIgwCoN1+EnzMKUhT/VTQuFcq+KSwYnU9p2jX21U=|Chương 1282: Quỷ Phủ phủ chủ;z4cHgRF59ZUj1LXoC+SkkE4d/YAe56Dous0Moh/MUiAO3K/Be1oYKLLaQg52R/bf+HG/5h14OSa3mzJmFgZ6nBtY8wE2SdfaCYsmPtX20bCnyjFGZP2FwrymwpN7Nx1S2i+5/yKS+PkANwYq3vOihvn8J/xc3FBB5Ov5Qlw2URk=|Chương 1283: Ngươi đi tới cũng không dùng;47GfZKTARJzATw0Nn9QuKd6gMIz4Z88gzZAk3cMfYct4XhgxFJrgMnp9g3iHg+az+sEwryM7wh8RBUDtVcjMEXasue7QA0gNYJva0et9xyIUPFS3E8sXCipyAP7oibIMDrCN0gBewUOSaGO78p53f9+iB0zDhfUTcdYI8j3t4FM=|Chương 1284: Nói ngươi ngu ngốc còn không tin;sOhEqN8MMULyn+Qy0mwa3OTk/XdYD2H6K4gbSxIQ5BV9BsZLSf7tI6CxDNRHSk/BdeGF6fmOdsHqdv+fBhvY4xUF8xJTQJ6uBuOUB/0cFz3SFe3vx8KGYqM7lgtnYRZJ2rwT405OIaQ86sv2gKy2SNSokOe4qhzVDO1UgGvSnTU=|Chương 1285: Tiếp nhận Quỷ Phủ phủ chủ vị;DnKQq0qx+dRyKoJQM6NSLlyeAMf4QFKk2NchhsD2DBnpqik9n5JRZPWvRNLK15Dg7mtbUN/VZZq1A+yCj1FlQ/KFy8oOKZq4USohshk2TX/RZK8FSm9X7YkQoEIkJq8Jwn+QZ7Y9lzsKcVkYwOaEpY3j8FBrQv1thsqsjh5wVm8=|Chương 1286: Thạch Phật thành;HIdjlILu5xlkrbTsv1otVFzWoavINv2LSzbzWUllpzFgPjf7aXi8it0b5TM5P4bV5wOtMXf89WHzIx/aPphB3y9VIU4KmSkzecqlRtVaYHzAxUPmk3SpSjAVukUrz6uip8FOUqVxj41kz7uZPLQSIZhxAfy999N4k/olYBvudAU=|Chương 1287: Tổ Thần phật cốt;JTKYBk1bFZsRBtJi90Zst2XZg9mEdIM6fj3XZfe2NmAao0/OM1idsQyWcmI+U6EbyamxJ9SkCOx4hrfVHalOUPPvLaxQJXbRTgRQHf0f8d2z5/Zy6KqIuQDVeohE1D9zVaYgAmlwGH4yTZqRsxCcyaz6phB07Z8xKAuo0lIXiAg=|Chương 1288: Tiêu Đằng thu đồ đệ;Dcs9OCWycwvgOzFml4P+p7dREVJDVLrRH8VZ9YH7qfq6F44C3eMN1Yyq+dOJVYvvsaBu6IJj/PysynQ4pfC4YNoGOmlSNyCR0effJy+7ceKa6B0o3EbqDWcO0PfT32vxoy3KZR0cALNmMdY+AZQmUA4Qx6FhV/GaZMOU/BZ4LBc=|Chương 1289: Diệt trừ này tiểu tử;crzy2BVXu+ZG6IwqBNMylN+GBGvpQ9cf97tnDZef0G38AhpFb5WfMVHiAgoiViu0OqKdmUg/9p24O5A3PqIOXWPwO9QaFbu0uFzRd3f8I5b0D9OPgJ7bKcwwOhhcMCKeTV+lsvZb3+EVtsyNBooeX9mcck/Haxh5GIi3FPfdm2o=|Chương 1290: Tiêu gia lão tổ;oHF39zD4mjjX6l9ESLY/2a6E3O8FEWb93MCMzVuAX3dKB/0bftdQ9xwsA4cCSHzwBai/TNurVce3OdePYIMNdcFucjGQuTPcflyLfABTLLPmOERdjoX4qG4y0VbD4DDvJPKwyuijApD3ICDM5RWtdOs8Mxn5f0mAY6qWedsONrM=|Chương 1291: Tu phục Dung Đan Tháp;gfORwpBvUwDH2wmUu4V2LAi+HHQbckM8aaJcApRdrQg2g99h1RjkvHJ1zKR3b2qdpRr+zIIcadjHjJHlrYZ9RaSLldCvmmQpbJeJHwCPxfrsM6qmqvF+5o1sbeho5sNDz42ayYwmXsy05N//jdY6N5jxVZspfhgMeVCcqmNQDNA=|Chương 1292: Hồi Vạn Tượng Thần Vị Diện;4asaN/Zlo8gTJsKfoBycHSu4V1huRM8K6GpmtDZU3hqjOnwh0ggqmziHwj13QfrjKAFRv2FxVuXR+x0tu+5Uac2B6QcFadLkHjGM4t0Fu3vrnbjlZDrw6dRLtc6MiXGYrkPWQVkSVBKEh+ZMJ50FLC81LteuJYx5csrY85DAXG0=|Chương 1293: Hoàng Tuyền bảo tàng;Q4cd68S6NPcrEL2WEs3pW0bTES6VH0p3QynKgusLvakcAt/v8jLb71uWx9lkZcsTGbRhTMrN+lbLIz1FHuYx+XY2MzIU4v3zwLFQqtwmHo7/6Ri9f9FKVdg5fm2JLViHcONmdMz7AzZHbbuw4u+qb/qDA3e65coIMeHMGArxWwY=|Chương 1294: Hỗn Độn Âm Linh Quả;CpwyoEo3L4tLyG5JsEYnL0ifR4GxWSvfDQwU1r8y42bkRGgVPgsnrWrgeWvWRNtb2y2aunC0DdTxU5DY0S0J+NhyXmJqfaYnVPjLif2Rxw2guqhdwuW438IgrnT2ll1o7C6uj225J2+6NlITd54XoPv3HalLrGzOj+49KzDbzwE=|Chương 1295: Hoàng Tuyền Lộ;E3vqBV/pqu/EUTa52PwxG8TbHeRVQitmlYpPLKAHs1iZbb5GpHapwuJHQ4SSf175l9y0iCqGSMO/FCBDQkH1vP+HxZjljuvqG66/oY8HVuVipKGFaVck5wDRykbO9112oneqyxn0iMKPqnbFhsLMj9o6zPq8a3ilbs9nsnttGeY=|Chương 1296: Lấy đến Hoàng Tuyền bảo tàng;0FY73POu0HoVckUB87MIRCPR5ycW0zAWrGrhgz0IXhgPr0P0BrlhtT5R+I2ZnbiCzaeG3qmJIlh4ebJycJyiHneR9zj0TSAtW7NSBU7LZaw7hR9dNNvx+ukiBs1SP2sWUdsMkqEW6ReOfFz4HYdI7s0JDPZ5pX9W49OcV+G9SDE=|Chương 1297: Mở Hoàng Tuyền bảo tàng;Jxcno7vDCjK/V/vbfnetVbqBnFvqr/lnC5nsUXq95IFchsJFXrkMkHyqXP+vbqkRkk0Sz/Xxtu2Y+5jgDBd4dPPuQ3OIDSueTPHxr0a05c9FYdWxuO5c6lUz7wltAMO6ii9TZYVVlB+MXW3gEMcXKtywQFDpk1/Oi7Rx3QGx3Fo=|Chương 1298: Huyết Hoàng tông;Rbh33fFUPb7q9YTUVkgg5rDO5u4b5R2IjW6OCtwTkrlZW338e5zHqDYoPux/LTGeIQWjIeiOc7hCvBjqZ3ttOXJGMSwfoPgoH2dxLV58h2xOPFsvyNpt1sCMFCyVdIO77RTw8Y55E68NOlHFliV6qeijgzQT+0zhUMvt9BSWH4Y=|Chương 1299: Hải Tộc Quách gia;4vfo4mnC1RAu54+JQ9fHNVMLmnmz4VAucaolDA8bnX1Rw3ZCY+9WN+YNvHIVSSJ0xB+9x60+XNcymLMqB7ClRHmxgkdfrnfw4L+uaSeIZqh9a6wqWsgozFg4a6sizYHmcqinFKq5fHn+Sb5+DlUseBU13N7DvZMq74sQPAqOjvY=|Chương 1300: Kim Mi cùng Huyết Đao kinh sợ;RstK+Huch2MN+bmWHuhrtESeehXn5ppjIto2akHoSOmn2GL3Zd+iek/2MLzb/UTpgmKXBUBoSOTW4l1xGMMBBScJlj/ce/0Se+Mul+HH2eAp3HR4R98G4iIBoCeSPVw8LCOtLNyYgpRzOG0Lwad//o/OGMMwQINYBQC9SNtafvY=|Chương 1301: Không phải Quách Tuấn đối thủ?;C2bLddPGKIsgksAr/aJl1GIr83GSZ4MO2/FGto1RusWZEsubpFupQe/w9M8WFCFF0t71JxqLd/UNR/IRDmayP4H0TYEvFGfWLsV9bZOwbppVDC58opdi4zsPPx/oMhB4IlLgrO8AymG6h1hPqV/5Z1SRHvcUlZJi4hII5KjVjfA=|Chương 1302: Đi tới Hải Tộc;ErsgbLwTkPK5EEcSow6FAMVasaNe30anZGdKxWjmmjB2spZzxaEQCvKwTH2jMpt2bL6dJVsSAd56g3E3lMFwr+sLfIyqfmyykS6F6jygn2baEbnXOMgkIAOAgc2FyubvRlDSLv6rt4Z1P4OgE/6Eb9jhujptR1Ssmop/iDzCXvE=|Chương 1303: Sơ sài sân;ekAariYECoYTnJYpjB1Oy+OCEmhRtzCX354rPPg14AtLrT6rISOKHnwCbaL3qIuQk7qGwEm2hl2HfCzSxWsFGp2BlzQoTvMR/yua6Z0Mbpd56HjpluLVdUdh4TLO3oGHlWeiTkazSWieMMUjzb+LsFBBPbxH6UubhjX4ExAlKbQ=|Chương 1304: Gặp lại Vương Dục;oj2cdmI8/F7G9uK1AZFlsTvgLbngszpgxN4YtKIb56lucM0JE9rJuDaWxMgel4JO+y852ne8a0qy37K/m4CDzGS1/TzGGBVLC2ulkr6JizvWBoFxX/Oc5uveDfzhcvjJrCD1a71j+ch1RiidGpiG7ywym6nC5Oj+WIqbAPpZ4pM=|Chương 1305: Là tuỳ tùng còn là nô tài?;5Iz1VOwq3z6SehCF6J7trNNvZ4JGjQRdZ/3vKu1FWXBSKaWfAWVBEldrgK1yz7KRH/LP5SG1tV6LT65Y25KBmAQHKwOb8Rke/jziO+/Dhi6cgAK7FV2ra4+T+DMk5ktv0qmKO4EAC52wFIxLHeFkfrxm0hrxVcQZMIghYjiUi/o=|Chương 1306: Trấn áp Hải Hoàng tháp;IBSo/qJBPkXsLmjF3LBvgQ8HuD9WEqc8kzX8bK1PSDxFowNt60cRJCSmhumwB3mpdZQLr4cpbuZNKs1ZAiZ4ZOY94Q07mR/Ht2ebvcXIFZx+7Rz6ruRzTvLNmad7epyIMdYlSzqylg5p+8ioM3LWsZ/Dy9aggm6zlHAYLZph8k8=|Chương 1307: Chỉ điểm Hoàng Tiểu Long;7RpV4UPk3BKD6CQCTyGLfUNvIf1w8rw+pYZHp+7mzuicUu/6nr9IgxPq8QHE/R/LyBy9s6Zz9F/s+wQ5PEbpCDSQDtRE8bekZHpiDfmLb/TJi9PkipfE3Fp3RMyxtZj3FjXSav9rdfIHKHDkDEQftOKnVkGCDLDvJzt8N76Mb04=|Chương 1308: Trừng trị Hoàng Tiểu Long?;mdnaAPrl7ziwVIQSFDwjBjXu5uTA3qD2u6hCPbZyMWkT9qljfHZrbmI8+kQ584veYcBcJD/2oLv7nwHb2F+Y7XbVZ4DC4n2GIjRKa0VRH/cTpZ6wGsMRv1Yx3h5fLvzoyK20OhLQ+HC1k49Rq4oOMU9CdxiXhdPuxw1trBMQ1Dk=|Chương 1309: Chỗ ngồi an bài;VaNVmk/mSlL8TFhLyYEdGUZgqrNQet6IjzvLrtW1Rn0Ky/bm7a4xH9UXME07GRCL6mMzYC310kFKHs9z80tx4TNXhM/WguED9zWn58Ytb/6IZm7drrHvzW7eggXpNVGnRipts9/scUVlb39VqlgQKjHRIA7ONeQztEiTrzCtR4M=|Chương 1310: Phùng Oánh Oánh;kvBuaYyh33VpK8BAGajbLHYM60Lv8sdkU1ACpasVAvs3Toc+vhYlQVvWWH3HNwSl3qG7anDacod9p7fhRMyY32fK1CdIGTY39pIv/Z6msKMWQKwSrJ+cFnqmiyfCbIVWFFL/00iiUPupCQ57fCcx6iUJIptwSChlbQh3/UhKRtU=|Chương 1311: Hải Hoàng kế vị đại điển;Sh+7ZDOeDrDDcKW4Qvs/nHWDoBXR9de5yrEOykRqZhYNmdiHCZDahM3iDPyXy6/ZVR4ZG0IH5OiK0dX7+ST8EExE3LGMUdjEjQ8mtB7Ajg+pK6M/DkjwtdAwMg0p2ryBpVsyLj+q6uBxEyVE2s/5iaxU8yC47ELvVuq7YMVHZnk=|Chương 1312: Tỷ thí luận bàn;a9uMC4Cfz72qUz9lTxzB4lOjAASuMoK+oRNW7Pybb2fOko+E7+VA9w31PnZVUDl+ORo3/Gqy+I11EVeugqU/lM03OW4xlOlJicYjK3X71J97lwttjvll3pB7Q02afTowERr+IrpCA+xL+Hr4rGlwLnOEMLROQ/5SnfFSSlA/KN4=|Chương 1313: Mất mặt xấu hổ;VB6QZRNanzmmgh3B6dkk49hTT90ztO9Tap3IxFpZc4dOFazqMNsdcNsW2fOF2AI7PhsbP+6DKk+8rzUgKXoQC0WYP4PolWb4mVcdEmA1YJoop5BApQBLK0MW5aAwdw/xew+bXWUkSUwAV9UVmliaOEtEXj/ERYMgLC09OP2p4gs=|Chương 1314: Một quyền này thật thoải mái;34Ld6UGuoKW7P95F1dmb6Sl+/R6hC9M0G2qPwcDmM5MwZYBanxwJ/rzmu0t810uD4kD+/rzahAL0U+ylxAUkLuKwQtncq3ciXD+L6y+zhBnKJ7GoJf5W0WaobUMa6vxUl/cWZmv6dCpBa9lHmf3mngyS2n6HEoABPE0qKtmnpJw=|Chương 1315: Hoàng Tiểu Long vậy mà nói thoải mái;0arGUwKyDxjKZwra7NDzCrTkeLAaOODGEogaSf5dUY1faMQSPb9Uli3ZNgU3YomI229g1cJAIqfHUibklN5awHjiCdTjWir9iOoQ/immXDrp5FzqGkjh6H1qQ0spAtbwms1EnpaE7rDKTS9vt/S8jn6H+ZX/DfLDD4XMGSCNofc=|Chương 1316: Quách Tuấn thiên phú;0K/ZqUnq0J2Hui9GCDR1TnppM7quuowjoXQTndbW5z/IY0qu05I9lBSN6a8jwmqZQCRiP6BlO9q/AWrxY4hwkeXmwJWlOvId5AKItLF48TOTX7qIt/zVLfQ1vJavsVLXmdJE5P/Ur6cfxTX/D+gaZBXU1e11P3h4DXRvjIaahUU=|Chương 1317: Rùa thiên tài;xiduMReXxTuv3CnAjZe/hefz+lg0BZ/YXkwyfqSKBlNmSQImXo6zU90Jl/NlXp2qqlv3DcOi3TbEx5mIjMSWjrp5ZDDC6vMbNauJ6EUoyMhrwkbvamHLZ0UhuA4nMDCGgmApUrzP1BvAWLR1JG/g6qA/jhA2RBvUXDdzoHgCA8Q=|Chương 1318: Không cần cũng được;M/5PwKJirYHGac9xkMPW8lacXEvIKfjKQfDQM0Zdok+bH1dzIbABybJ4crasdc3CN8rCMTPQP011sw+WRZKIFIkWzVd6+FfVww4DNCJ4dzhpa+jhjTnj5qnFaK5b4z3MTBzRLdySfr2vhJHFErwfq6FCYAdObtcIVIpEij6/xtU=|Chương 1319: Ác Ma phong ấn miệng;PsRZIRxxlOv+e1m3gEGIk6ej2s5jcj76CyulXtNJTLOVdGrStmf+xXKI0VSb5swp/VSgIAXShRKQE0/edlI33EYRShg7ePa05CflG6jykVbfLlh9FEhWEtDibP3y8Nxi0RsQNQVkSMJoaBkXCf9w/MDLa7Yzkg8us9H3lW32qmA=|Chương 1320: Cuối cùng mất tích;0mA+up5HDOavljEvL4XswGgXfPPSLXaUgC7AYj+XcCSs9zAbH79saiulbueaLTKtFAofB405YjlW4QlDTDVPkDr0H+3s+7S5+PBLl4YkYKrqmMJBhLhEu4DFUb8X1CnWeyOTR0EiEwMKKmttbCnBfIIPj8E6K48CtTss/Qsto/M=|Chương 1321: Hải Hoàng huyết mạch lực lượng;gNzxzICyCISNsoEPhWNnrEUCCII840vnIMX7G1lmrU8Ksc97+KGO/lZSG8zn5/FdTX4l6avOnIy6ucE4zGbY8FjWoROMbcXJMf6gpDrVnI8XOMMxjve6gjF/FB3MMD3PidJwYvjrojMjt/3fYpniGOKO0HTS1v4J+nYnSUj2Z/Y=|Chương 1322: Cổ Thần bát giai;W3IBLwd5NbGSW0oaPfoo5jBld9fCnhFDpZu4/6w+wPCODmsXx+hA4JHGerzzAmgQQJ+Xj4ZZvddN/FNHjwhBaOqjM0dfo3JToaKuf6+nG9C7of3XKPQf/ZUIrBY+AG2OmWvKRSHNmPmIg4SxXm6G5rz0MVD3ePMmeaf+83kiEyU=|Chương 1323: Lý Lộ không ở Phong Vực Thần Vị Diện;HK+hqR36lcK/110tWrTRBj/zmB+TqV/dn3vGVgiX/27Nj6iDeium6kDVOXPQQWiLhD3FJ3M7O9/ZyFzjkYxNfXtO56zpGjdVRCICdBqHVCRlxGAiJU+RDBNXEuC3DU9lKRePrn2RvpVuUM8Q4n6O6P3GUciVJUwxqGOx4PtOKlo=|Chương 1324: Ngươi chẳng lẽ là cái đó Hoàng Tiểu Long?;OG0qK5zirKIsGCR1+ThsODV4MhiPYAjxP48Opk6Anw0lzjfj5m6ph7Zb4pHoto6Nyq5taCZCzDdwxLo1yoBNuC4a6sfDJcQE9XmzKQi7H0TyR/kBdLiiTFT8ICuku2zBqVZJf3kot20u0YQrOlBrh1NXID11KnN9pHRuuI/kljM=|Chương 1325: Ngươi không tin ta phụ thân tại này?;DcARrlNMHqOxKFoJZISCNTyAeQ3t9OfMcfrPBDo4uuQ2XzwHJj+BTmh7WZbq+PegUR6X3JWYuyqjcQbsR7oNVkR0XgBGDWbiDAW5VJSTpRi3lF+VSQZFxFpJjmhHRrL/uVCMyPVCR6pLIiaVajNwVbdGNqqifMJwh//xpsjkkqU=|Chương 1326: Quỷ dị tiêu thất;NAfBtGtlEE7+I0qLdEnHO4iWwy6t58zdRitgn0G2BKT52UxxfC/l8MJTzn26M63WAgKmFhXIOmllbJSRFdA2frD7FLx23MdIFHwyctSujOcKFwJWtCvTaOnSJ9ZJy7X+c9CyW7p15eIjPfD8fMH7KIM+QPzN2b+NAl5esmy7wm0=|Chương 1327: Thiên địa chín đại Lôi Trì;C4VvNNEsb8wZLBQEi4yEnviF9ksN1SW2EBwv9f1rV4RHe3M1TPhkjuwA/ZM0sJoVqp2/rGJRcfiHSn3jRSCvTvEyBV/16wxRBaPatFIyCva7vaStePyAayZi8nM9ClLt9otwaK1O1TV1XshP208GxlNanyM1QHd9cGqt5MoqzRw=|Chương 1328: Hóa thân vạn vật chi cảnh? !;QP4vnzZgXwQs40L8fuoELEEXDYsyIfHRHMP9nCxNFnoZGa5jAN7wUPftLeaMs2BMGJwwTQXCgh41dKXhc24lhsw9np0+57R34r4VHy4Uqgq8IuFCdQZ9sH2draY6FbCMTZVi3MdQPsMxaPBkZnmTL6T1L0d5bm4vymB3ooqxMzU=|Chương 1329: Thu Hỗn Độn Lôi Trì;XJlBkHjE51KQxCPYaYRnW0jxyV8xgKwqJm9I3QjKBfa0EcIwkPgaRzhiDcJYmpT6pHx74FqqlOVqTBL0fNKY1Df9i/yiUUO409Hgz7Ge642oKD62gtvX9ZTLg5MPx84qbjlk4HbXBclg7Uu6agoK8CR4VRBAwzDoJlbZI9rJttQ=|Chương 1330: Thần Vương cảnh giới;nueHnnKfmfr05sA4KdPh32idlho8J090UgzLHed5S6YEZ+uwi6tvVs0tbtflhlBKtV//K91/lH6DRlD887ziOiNCqtL4FW1WO3+JuHCDhqqBcsrfCworrXCEqSXRxCcw/vSAAmsDBTeUPTS3wZxSuuq1ktxkvY7xlkRXzvnAJYA=|Chương 1331: Vô Hồn âm phong;86VjQzmYye7MQown9d1PAbOl4zEgNvXrQm/Z3iRJw7I7J1xhS5xXfc8YDD1yv/XLV820INo6LDjC3Vw0EX/WYPNFdUACWHzxwUxW1a+gqOANqLGBVuTUYwX8RE6+lvqCLxyIF98eINVG9thwat5TyxfQ9LSR1Q8hCCL8MbvkH6A=|Chương 1332: Cửu Âm Cự Thi nhất tộc;NFzUQUtA+/51ObWwrShVAFmz+EA5XO6wxaZhhMADkl8gajia8gejD8aVp90zgGd4AcfN06bJ9+gpPCppROz344WFdz2Me+LrOl5ddLFgeZoWua0e51NaXTJzJOVaboNlrfp2XOQH1dov8qMCl2TEBDLCla506rT3H152qi2W2fM=|Chương 1333: Lương Lữ Văn kinh sợ;OrH48Fv4DQHh6MT+ZaEYMu8fMMws/iyJrjxCDYHpIqXdR7peAs7BP/qfxEDPf/QtOxWoBqbi1uDOjzXzF9v6ecI67B+zxjn1NMz/HUsROaksU9JVSbsaU6hoMrAOpbLhnepV4l7HFE4vLub+4EAdwVhCljZAy/z29fclU94oOZo=|Chương 1334: Thiên Võ bảo tàng;aRiH1rp4Swlx1TTtEe6cZoymmLFpanPpDtaueldCyJ38ClUILpcdRbubsKGcodx7VWe30EI7s0twymgBHdM7iPzZffG7HzxMBoXuYp4oTEGH1VP++nJ/v4WFYuABBSevtNDNiIWWUg9TDzZRIQbK5cqBLWME0GN4JTY5aWU8POs=|Chương 1335: Như bọn họ không thức thời;DC0RGAcyBDPxYJi0t1LMEQScko3IRH6RrSZe8Puh3BnWyqLh45KQkehv6SBwIPrY1Tici3lWgvXz/4yv39DoBQjsvv7CElWXr4co7QBrV9O/KSEw1i/pkekkM1NvQM1aGBUl8OEkKjg4vvlgEmBsP4MN8TKo6mzY9EUBqym4yXA=|Chương 1336: Thủy Linh Ma Quả;7RWNO2dNy7pgVAhLgrDHqU0RQK13zvZxh7u9+7AYGrsCPBJja4SUT70jq7mW1eky5wbAIr9Rs4fZslN3Cyb6Izw42pcuAP2l7GOSn7tDe+ZToC/0KqYYodWqnt9hI136Z+v1mUsMBAJ7ZIE+N9frvRhFocyKdBWEh+UqrGhhEUM=|Chương 1337: U Linh Lam Tuyền;nip9S9SVXDal+UFEX01KMNoAOOKme6xor1RdkrQsu2grax2aBay9cnwXYaxcB8x8mAd11D2857x+OgIq1KMYNHibEZIGfdgcdpI7LulsIzu9lKEUeuJaQWxovoGsWE6oT4e4mq+usuUJQ2Ce4RpFWFVvIZk0XhLw6pfVtXFmvUw=|Chương 1338: Người nhiều không đại biểu chiến lực cao;P3oC/83LphcvCq3r+vVNiBYM9zNvcCxI0aADXUEScEKDRDbUoGF6vidqmf+eag/p/53Os7nuvw495VJxBnV9U05PAW+GQHqgtifRRQvKnDXL/oiCpotd+7Mh3ePZMPSRzn5nFInauySN98EG9XelDaoZ9zcLBxLznXx5sXMJMaE=|Chương 1339: Lam Linh Môn phía sau thế lực;NJVsMEwolxmKH4qH+ybhhSILg7MSTX7SEbfm5idRTRytV5VdNoICSJjF+RPM75cHu4pqytctjo17NuO02eWFp2V6rLb7Z4rbnocmsksno+pIGqrBqSgwzyZYMHOUVIPvAWSsc9CFDkojbob2PrpoXvcWi2r59TA1yrEN2wFJfuY=|Chương 1340: Thần Vương cảnh Ác Ma;97LxX1n8zm7hqDXP9ODygGvgDrhG/+8HcuMgs54wGVyh6Y5SvGr17H4iFV0cL0885ngslFqD0yMsZM0p4MhjBwROXLM7KgU16PSUTinkhpVIdMI5au14x+L1yxSZRyvH5O/tYbj74SNBZQdLm9p69iLgZ9QfkHxogS3f5WztMdY=|Chương 1341: Hồng Mông chi khí;tYF+uxk22dcpxCSkzD9O8AXL3l7qRYa+X3zWmBpTOH6JOPH2lMXH77ft4QyN7kYd0IlDhSj9mZy2qFLUrgiK5WNK78AKQEgGW+2EIYa7ud0k62nRvxz8gcbeEdFbJHVbTmiSMJt4M6tCAiC20n/iFhoGvtBkQ98sZMrqd8hqNdg=|Chương 1342: Hồng Mông Ký Sinh Quyết đệ nhị tầng;4DBjTp1OQ4oqIJ/h3UfreyNLzIOyTtKLjSddbSfaZ1QHM+xqt6IcIFVSm5PNQIvtVyMpCzfBPy5InnJEM/Rst4Ca+TEGvsQEZsS4j6Cp5r7jdgn+BgHSAeM9A/47L76CTasBAQQ/xpGZEEizRa3cIsws/LmWDItFBdXeDRsxU+0=|Chương 1343: Đi Phụng An Thần Vị Diện;cMfxXZY+wN4yTQe26JeNFSjHkTAHOFmUewxwbr2bQGtwW2J6jeM0DytvTqz2NFC+WiE1CRK0ZrIkvs4GCODC/Sx4ZwLhXigmLn573THdRTFoJf3JAxu4bcF1S3rn1Lf9pl2SDCi6bKSQkUVcrUV6Uyuhkwe/lSP9zrb9UVATDFI=|Chương 1344: Hải Hoàng huyết mạch triệt để kích hoạt;JLYgbhPQmj3lq9gUj2vraFlQiEg+8KRbLtUDvUClNp4Zsch8PYoWMQ1XFRpwl34WBFjPeOV9wyJDHkAnbj9H78f5W0otAso+1IBVJTxTVel4JltT5AZPygS1qJVlqoPGqQwJlVKhaDAOxrOwXgTsETN1AGzIFc4t6NplCn2uNdg=|Chương 1345: Vô tri tiểu bối;vn3XojfqnaeD3bvWmXOGufzMAk/hb6gNC45nL49vx9prC5/VlFprd+z/fE3sIyyZNHlyS0O0GrdH4TFP4DS50TDWQWZ5aRotvo6ySaUO2LNVTrMyTuMlv4GUVz6XUugOqWudgMtNfUBFo2MyrA/f4nss40+wRroX2fzHT3qe8aI=|Chương 1346: Cho đệ tử ta chôn cùng;EFQg2Gi7rvWU6UqSPewE4KiojtMc0L85cdL48vZgveZBSTvwYwB+iECs0LoWDjAXXgV70Gpz9a3P2rd7eF5m2Ds2oyunEPchkqDAL6M3NmykzYzAXxgTAgXqSHBoC3G7t/3zQHWGpseCU3VRJNyEKA+ECQrgA9DtzwfeR5qeK7w=|Chương 1347: Thương khung hồn tinh;NizXqnsX25CZstRMx24Gz/9DTBlrrD38b5gMhgHcBYD39O3Ks0nTFTbDvwV77uVW9xoda1vHx7HKYhjuvlFapsfPgmg2ulZIuuX3Yaf3HwJveXaMBjgm8+LtDSk5ILYl2wuBfVLYt5kka0KVXcJkRbJru8ZHt34QJWL6tpzmXB0=|Chương 1348: Luyện hóa thương khung hồn tinh;qnBLxFCjkBwHvg1mtkPrUbNA/tUTWere6nvpmyzDe8+ERw2c8R/YLno93FcrH8FCb34FimjGqOKguQpCi1gq6z2X6AhYriXojP36h5RZehVxwttWZP/GsK6AhUBYo5Lz/GkUR7eIAgUiZPOpGUJE9/Z/M/3HPpCUOT6yBiQdoUg=|Chương 1349: Xung kích Tổ Thần chi cảnh;TgjX7QQB26qcAssdhSEcjWDk6Mh/jV4B31JAI4nB6YK/bnST9LusIeUWK0eQo85NQfXgu2RLqeVMq/noSoQ4ElFjlRXe6mCoJNW+b/fyZCJYCL34QwEFLGqi1HI7c4+hiB7OQexSlbjNk+2x11EK7fG4lGwPhie5sGeik1/1S5c=|Chương 1350: Đột phá thành công;+dmv/5tPDEyyfvJeGA66mmSJMfFXD0TQhl0WKqUItSAj8MJUdyx4QMNcLG5hNlR4uK2nvjAyYcTvdkZWbOLDTQsEpDFtvWl9NNo27PUiZXdDLAcrWWu79uX9Zx4KSuVcZ+lfxMCLx5cCHJOdrAyWgfuzND3J+I0t5P5RJlhi47o=|Chương 1351: Tổ Thần nhất giai hậu kỳ;fhsaO9V7Oja2aivQz6FK4BRz5h55X9J4kBda9taJH5ADyuHsMLtR1CB7TFgZAmYzLwMik95l0fWooqKcVu6IBVYxTyRAtTyxR2V6dCxuMhSC8MxT5cTnCwA337tNhUi3B7sQLlW35ZH7GStr7hhmcpViTIq1YOO9qxiOHW+vXdg=|Chương 1352: Đi trước Vạn Tượng vương quốc;Do+Q9v5am8z9I7B8ZRIeWsxfV1Ems/6JBN0HGJ+uYhKs7z7y3ahiPRFOrHfE50eXVEgyaDD28kZjzYZV6H2v7H8TMNx/N+WyTgemVKXMBO/UZ1LB7otWHbcQyivIvrE3YWq3fWKhcnCjb1/FYl0bKFKkFeRqslL6yAfTtI00E6k=|Chương 1353: Hải Tộc bảy đại Thần Vương;OeX3FBPCQja2sdjWuZDYSgROiOvncbNYLuAL9jiCzmL1JPtdEnwV2CBCfyqYAaKyI8wInSOQhrNw07AIGjibSFPeUfGD9TiXg4VkW6uUU2zE9c1IDN4/htVy8utIe/WTNAS9VAa0Rjudd7pMCfkrx+VG1pJN4SPB+AhRe+MmEFI=|Chương 1354: Tài đề thăng như thế điểm?;G+03guS7r7FW1K0TVP+HQI8E4IFBLLysYfQnsagvGQ+ez1T701FvF36+wqt5OjlRvLKCsEZiBb1L9bo9BCDvgX74/bBGiOb3igTtpBmSDNizw4JaymzGCsF8sghvm1Kha0u+h47qWYuE0+l6klmNLO1lStlTxBCiwBR8WtohxPY=|Chương 1355: Quách Tuấn chết;vKQxWzFPCslbV9ucstA2kmbl67T+JBDkMmT16Mper1OdeWP4YiFwD7NEPFfl2Q6S/hYV0pnDYtZ4Mf4OTogFXLPlnNwMR4EttxQ4SNVPC/MfgqJdUi6UO1iEUxsmdMsCMq+Kvj10nM+ktIx/rd8ClZ3K+FTSgFuUS8uzWcGJeMc=|Chương 1356: Phùng Oánh Oánh kinh sợ;om+htwiPjkvW4I0IclYU+Z4AntZ+bpQKVX5FE1zIZ3qPsDbBvTgedowxD/kAkpoylxzRqXD3o4H5PGOmy9xhaynNQgThpTqINxFNc0art5IXqjj1e0F6Pa8dCBt01rJz8ddc+UA0/54BY1cdTlj0SEtZEui/JM0i6EwNK0eyg1Q=|Chương 1357: Cùng Hoàng Tiểu Long là quan hệ thế nào?;+hXWWJ6sdi9q1fKfGisHPClRTerUHMFCy3Qyztz0C0fC22BYGRi6lCUjOwPzzFGZvFVvxjG5Lfb5995yWMcwL05XK7F8g600y/sBuKSE7T101Du1opxcyi39QmtVZimoezGqMZM7ZB/8jPaNKO2ppFtcEWULaUrDfcCr6V4bo4Q=|Chương 1358: Mục đích là cái gì?;PYhcTNHHdbR3zC1Dosoe2juP0iOFoRSCuEzeHsMoZQo3vhWKQlrAbZ8YY+crEYj48QaTbSqpB6GtlbHFzxfiHJnX/Fg1BS7YgWajZofbIhZ8ymlUyVG+EfvY0pNMoKEsPqHjfOzRaU9n0zSiaI+C389kqWen4J6dlkOzZ9k8Q14=|Chương 1359: Làm theo trấn sát không lầm;DnFcema4v6HrAIwUzIkK9B1C/u1KC4+/jCrk6Hcml9iNPmFttSVO/JGNw9rqzfZ6CYhMliI0wHst4CLmqRp56zRhVFL6v3VahOVJJp/UHEOPK2SdyFD1KCuZskasJGxzFdkUjVK3XpZh17Vjr5zaBm8H/N0f5oVa2XUI1uEaoao=|Chương 1360: Thần Tượng phục sinh;GCctTJB42ZTrFmUc+QegqrPYGUHUGQfQfYB+LtJ3tw9KDl5dxUORtEAAaZSgp8fIxBi+cYSPVKQDjsqYkY/jERT70sA6Us4RjqFUXOndc1WHXWPBFHalEPrxdLjMvO6VmvRwM3WU1+prMqyM3wktuOQ9pWaytQ5WgT4AmnQidXo=|Chương 1361: Cảm tạ chủ nhân;pt2oahOyI8yS4GJWDnH/kcS+OupR0IP5FURId4LSUJrfZSx0biYVXyh8V7JV/XcaT3zQWxrGApLrOtTGKACB/AfEHMveHAs4bVwCxNDbpE+clOB53hUW6u8tocU95RFZJaVGXzoISxS2Q1Rv0PG1oE/WX+MnlTlFwN/+9Q+G3ko=|Chương 1362: Thần Vương cảnh tượng dịch;aMfuVjD510AnWaHH3yw/KgNSc5KIqx+PJy6F1NT2WmWlK0eM6gyoC3nolWK+yFeNW3saOvvRjhhqiHLyYK7K5NDVKhpKbbDOyPru4Ac8RgTgLms9NRtPXepefVuXaN/lBktX9yxjzF78ZFgFgX36/E2fhcu81b5xlYq02Yxz2w4=|Chương 1363: Nhất định là du sơn ngoạn thủy đi;YVznL9/MuUN7Fl8py4kkS//uf4hDZuFwXJGXuvGQzvyctgl2lAAc5vknyQ2v9NuSDITfawry7TchczrV/2+9dx2+n3UHhtUMD9R6XFOt5+e9dbUcOT89zQz0U4u2AWWSjVmLE4YCleYtAP1hdF0dMbHwfj0FEXfuGS3bmgMPRFY=|Chương 1364: Nhượng hắn lăn qua đây thấy chúng ta;G95BM13XFI448/q02fQHBeiTHRz0tzUCpror0zTrgwsKU6NH3t1Z6ZECyI89IiesUaR38EItBvyefI+tMOX8ScjVuvkOoRY/+AMOTa5mKCoMuNGquipeHxOBaY1M4aGbpbleFortDGnDRkWbEG5Wusx9eYnWTfzBKNTSby58kiA=|Chương 1365: Ngươi là từ đâu mua được;6nhyp3CwWjKljG2cbrzmkrL/wGK6OwfcT5OVSE+eWmzfTD8Q8tWvKnKkI57At5l1oHEDeFqK8wRaY6TcAKKBykrPrER23mfzgHcHIdq1cKlxhsz26rncbCXe7ZzRXRqaa6aKneoMhVzxleW7vNcV+vxUODzrN3XSWR0KwGD+Gl8=|Chương 1366: Dĩ hạ phạm thượng?;SB8X4x3h/AAf5hGgeN7LLAaK57u/QrwAqMi6dQ5pCZJ3b/bjXpf29fpiYEpvBN7064yDv96GXuk/ajT1BPH0N/CVDz+Z9FWPmvPmo5oaWY4SsMWYXlYguwdAxQMmmREk0VT49IjpIN4Z5exP7dXfhDABBdcZrDF8PRZg0ZRG1qw=|Chương 1367: Bắt xuống vấn tội;cDASSoADnHWwlaY+wFhIyYRdfXqmL5NpkcS5+JbRXiyGe+FvUrvRh3xascGAUMTjS0vnubaziqhUKHYvvqJjqMksyfSCTMM+S18qiDSi2mzmXqb/mv7uITEsS0Vu7hOJw2J/E/dFRb669dSL/cdf8zOLIa4+LGxR8N9W53YfaVs=|Chương 1368: Nhanh nhanh thúc thủ chịu trói;cNJCPQnBlawhndJ1l3uugo+rFBmbjYv2PoetzmGQ6sfB+hk6eOTjTDyEvlT9yKjT5RwS9a4R1Zr05ACE2f8ccf4FQcyyMv989YNQPMF6Nqw2MFvhmz2hvT7BwKusNYrPPJ09zJj7Czi/0MA2QP0dW5nyQS4eHSpXfPIAEsB9Fbc=|Chương 1369: Chẳng lẽ còn có giả không được?;4V6cCSVUTjr5Pft+9Xr7cr+PSmeTMioje9fD+YVkr8LNmRwbfROkQJel8qELYaTq7WdloBORvXGBTRMwMbv9dZeNrH5dNlEweheq2a1nQXd2Q3pWFX55KkdSD+jNEuvluCr2nYzCpuVFuw5Al4tKRZc/NesqnP+Ed4T7IfGd8i4=|Chương 1370: Thần Vương cảnh phật đan;dz7UuRJDPTX9BfJ1ZGhYIfERbiw88VgRiq6wTAb29WqnxcsrYT9NuWd9V9yR4W0uGPNY9zxj7RO5yZWaOSRvYeLgUF2GKkyndZDQcw2zKQ6sJTn+fb4qGU0V39kIywoWL1WNLUXnpcCgK3L9Btn4JDWwbDgdEO6sqd3Y1yKXPc8=|Chương 1371: Hải Tộc mọi người chạy về;un0VlZ7dd5EnmZeDwu6XRxJUtP1yt7GKQctY+XyNRbCwNsljy7EtBUgrZYzsVrvlHSAZShMroizgWGRC+I3GmgZLAs4CHjSA+vGQap3l9h63clmPTkV4fCFLPJid4tETGau1DB0Rzd6zFdUy37DBM875h70kfQDwy/c5mLrx8Ig=|Chương 1372: Mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây;2AsBzg7QigyrPx3DYl7rQ8bvbBcMdd6yCjo4LPJRSrbJgF4WtYEKzsg5vnFX0Zk3BBPyv4/C8MLnakvrTiwy6rTtF4hZGsiPR03X0WUy177NuFXeoVoGgKirj1YaL5/OVhGPkt0YaigC3nWznHlXW/S6AljCpGvhvqAIs75QHzs=|Chương 1373: Hôm nay ai đều cứu không được ngươi;PjJLsL2PJkbKSKUIVF9FBTdEJwdFqQY786s4lyZq40Fj/+5b46/tsLpW8mOBUHnvsUpB2zQNnoFDc+y0TpGswqZggDGth8z2IdeYQBetjnsIXIdwGpKvcQEkxvk6vI22CCKQj9w7qYjuu6nfD0jjoRo853YvnkXSKJuonQo5/Y8=|Chương 1374: Vạn Hải Vô Lượng;0NumsNIewt4jUJx1gtPLbpeinLOBIhQfUfLk1jVY89+R6BmtIrc0PtsnZihiACST9V9o+ps+YXsOEKcjlAFVXs3jTJrqluGZOv7NeCKPCl7ZNKW/9KAUiGgim6zEoWmpXzWW/H66yeaZW2tpDatXooB1ddKCwE8/KVNwppwbJas=|Chương 1375: Tại sao có thể như vậy;dsJpjxFVfo9vgb5HhNe6tcXdvEaEhOUV02SvNIqzR7OFc+shrazTRJeFnvnw4s3LPdU3jFYNTP42LSop1BbdHrY6MXv8RqXV55jWczW+1gpz0SAu6zTiJkoJz4Nn3uTUIghDoRmhinm3SsyKPedG3tJTvl5pB2VxlIiLmSa3I1A=|Chương 1376: Hải Hoàng Lâm Thế;yrk8xXMi09GWQRxEQKl2cEabniSIL9QQtfeBLCkJpElKOJAShVO03gjKGRklwCguM/A2L5TOCQzx7L2ZPDVc6SMHbXBfIgfr/s7U2FGKFhcNpyfAekM9SxM5ZVFMoNRjZMlNJpJX1ezxvVAuI0Qmt+8KfVsYCZiSH0J+7gUGd6A=|Chương 1377: Cửu Long Đế Cung đặc sứ;oDx2tmwwoO1oWCfmfuh2cSmR9XiH0lL7ZjCZLmNzPdjVKJXxib6/deLdLw2QTKRDSoZtDqySOB24NBdhbzJz9gxysgeYvYmn2MjdnCNOg+Ibc/ztyealg424yExuS37VLrrbcGZE0HkT0qK/qLLF3O/ibnV6ZZ9icW59rRHwioE=|Chương 1378: Thần Tượng Tượng Tuân chạy tới;y6rctONuPzXxYYB5SURYtRSNnzBdDeyAd3dDldwGSNX32GTqi50JF89qStMaHjVqbhIKqKT+W3MKQLPo4V5C2kLtVplApvw/4JU8MTXJ2Q2nTq+4SakrQsv82ovpxaXZSHMx4yzCHWpArjAObDnfX+/tBVH+hdhF1K2+WZ/LAHE=|Chương 1379: Cửu Long Phiên Hải;8Z5Q5z6/F7o/cfAVdAFMstrukXGzlR8En3aTRo9n7yeEBH2G7CyL+m1oUNkhm1wozugG53W2hRHAWp+6O2cfVw3Joj8JcETyuxManj8eA+qsk7jHLaS9MmrqaJoa/VNuGMfVJ6TzUEIMXtde3UY7mK8xBUeh2XFS97MSiPmZ8Fo=|Chương 1380: Tổng bộ chiêu thu Đế cấp thiên tài;KDRoQNEevXwK4v6kV6P/EgvFaBdtUWVvoHjLc3PNkEPGvc0GtrYQ0m4wlhXuAv10gzkMSCuGmbGFjVve95GC8hFnuFqKzBy4fd/6XjrgPeCYskd8N9qxFkKJV0hQ8NCNNjEzvOxiCpfbeQ7MaRmB6jZmpTaXnI1T1YatLlYsaAg=|Chương 1381: Tạo Hóa Đế Tử;rZiABzB6+oxCSfh5caP6GHPrpdZD/laOx090GQzIRHdj2oSOmyqsfuwN7GSuQ48jf2UcO7nbBR6s8XKi5ZDVYwKDjtk7UvpD8F5xwejM1VDmI/r61ozduIRNABTVVini/+n3F05HqMjxa6FUb5hzIfwc2lIW9O2zra8yQ79DK1g=|Chương 1382: Quách gia mọi người cười to;BNTtu43R+5fASiyQMqZAH+5LFeAlutEpRCr7vHJSsqWCAdNU76wqEMzCRNEU2LEaEU+XBOzQ1nMnBG1yFPSkXuLWvwmos6/vQIsjRhAWdeSHWEoTr+wSpZ73mk2kGS/h0u4QQBOTuRGi7B8cY5oYZqlWf03I87OyX/XKLg1fDas=|Chương 1383: Hải hoàng Hồn Linh;jF45TkOQ4HcqWxNtL1zWRpjV/Or7QbNXc8DYSgoP8aoYE0ZBaHgeKF6MdQQMQIZ60u1MbF+NX3F1sswhvK0h1BisWT30wUbS8ra70Van3BBbrZUUtTJ857K9RQSCaJD+xyIeDz05Rlgx/rP7x32uYTM7WR2jzRkFQuLUQgoPwCE=|Chương 1384: Luyện hóa Hải Hoàng Tháp;g0jSzZXbaT//XNQ96PSoQn22riO/+s4MPLXW9k2zVPSunXo+p+kve7mlxy8WkTamEgiOoW762WtSKQiXaJ+EhJl3bR9yw8ADlvmv2R5xzyexDv8V4DpH37VIMDFlDLPurjd4Qyp075Ps47ankBRdY5aEn0IBzRlk1tUmPLUyPlg=|Chương 1385: Lý Lộ tỉnh lại;26PSGt4ytVzBlnqD1+vquypr9vfGz6aRftwyAIH866xR5GmSB3E/U7Z6C5+8pwn0f5ROp+0aSE8hQhLaXC+Z5hEmjjUsrVl0N0PmOy++TvVAmYS+4Fsqe7vn4JrzW2zBk1CehsJjKNbypjFaoJdGwU7npk8A1HloAxtYAlvAwPc=|Chương 1386: Luyện hóa Huyết Nhãn Ma Bi;LBXrhPWEzjyobFYhSXx+kSs0wKKGd8VnvN1sIbHKhhY2gS/zSpEtWxPnTT8PMoSi4gfQ+h99f97PJudaP4Yq3+K8oLyukLuOy/A052AOL7uZvDezEsn7B3mH4JEhoj9/3WnGMLXMt1ZC71XWW/DYnYznu83oFEgM1fsgrkqs18Y=|Chương 1387: Tổ thần cấp hai hậu kỳ;WAEcLeQUshAJXH763rM/CU9wEVRmbiAw1m1ClLVi4FSvv0GfzbNkXMSpr9ojW7WYsNm0tUSSvd2uBs+GvDwBp86oBvU/KFm1u027fipJxYKjm3A4pMhnIA1UVX53D+gKMm+eoWlxeDhNqtgyXAWKo4da42UrylZjm51klkyOFTc=|Chương 1388: Chạy tới Cực Vũ Thần vị diện;fgP5mBKgTwjllAaOMElWj4/y+b+qXt22F9sZZpa1gcz7O6s4Ne8+9BBYkCAS2BWzJuoCHgTkHhRMEiIRXWhJOB49pN28rQot0A5lzXqSYsXC9Oh8vVmS8TtdFDktbYR1yN+GXhoq1NBl05cPTiLWPUai6oDNN2KrK545NA0fYM0=|Chương 1389: Chịu đến công kích;QJuKf0GVvfF/C/Zm1QUv3KT/09IUZkR2EaWTLopQaTxlCVUAUvw4rfmtI/mtrm/O+HOAY0X1vS1ix5a2TuAeM0TXM13C6HSqbeXP4xDr97vW64LjQrfhk6rdQvEnaFonIGiB963aH7S2NgchG5sJLPYMNf+f0GfJQpEJBjXEliU=|Chương 1390: Huyết Lang bang chúng;viJA+CKRqgK9fZ/gODOIux+DF0zPYisdOuZmcwBKdMF6RjA5kI4BmKTLouKEHcRo5v0NZ914+uJhGJIj5sAgEqCcOWrA6x6n4Mao4NlyOWpkbS16FjBek9evbmEwVBnlDWjn0dTIoGadSUHKN9Gr8WIvfTPn2KmUFiX0wMuA69E=|Chương 1391: Cô Độc gia tộc;qNTdrjeH7CKHXF1/tXtFe5V5w6yD/NWRUaknRck6w1T4NajjOWQYrxCsckBO8VU2CkKPuBu7zCH110tS3jB3jJO3ur4zP53sx3FWE8hbQp1c1DyNP5oFmANPGDKikzHSGPh49ElyT9qWZyW6CXhVqtWcm50hHpQHKXZ1+5fRKew=|Chương 1392: Long Vũ gia tộc;RxC+YYkPjK4O5M+Pt0No8mGJ0sB/Ztrn8Bakwp0gJSb8d6KJWl0Us/QA/2Di22InRJOEfOABoXebh34LpCfVDkwMZhdSvq5DEtL+WjUH1u0zg3yVLgSScp/xHXl1OEfK8pSk0YYYZgTuicHaZGE8eWZRo+KSqeCgu5dg2efzXoA=|Chương 1393: hắn muốn đi qua đến gần?;OsPvbGA+Obr/NYAX8WdbxCoN4sim+iGYsv6MPPorjuBJZX8v5gSrn9Ne0qlceO8HHSKlSRDXVp8hwFWBQVPb/zuNgwrCtnWRbfut6rPWgCc4CBCpUyKtq8mcT9K9+oLWyTbJT327rkEt14Z+8sdEk+yBgiuMLjLfOecTufL7hDE=|Chương 1394: Không Tốc Linh Thạch;3LifrslG/aGscUwHPPh0HJp39moqQXJGa+5qnucpj4Kk1/D7tFgYE+80y0gaMIsApDFJjK1H3UjWgEsahQokiANyBCngwdhqjlkJQAZ+0wyvRjqDeI5xZi/2aGhCKKjPXQwg+7AgNf99QxmUuArOgyP2KpUt8Xr3MoCUUolXCrw=|Chương 1395: Không biết phân biệt;ysHZZnCKpyB+XcYkTRUyk2MjbYnr1BWryU0hPt/+3jNphQo1E8M9x2iNdB3jI5KCuL/JiHX9VEBJQRq7PKCxAPmZ6JQOTCwfxb7tEVreKIN31u1bo92EXQ/5RC7SHAQP2a93WK4fByaZm0RY1VR1+Cv59g4msNBjsPl84KZwlB8=|Chương 1396: Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả;PSJIHN+BonDBnyICDWCUzNwmYXwNJROLR47S4RdVEsNi6GZrcB0t6Gfdb+tqyKihSLi5bDJStcH0Aua/gXpHPKaOd2qgHB3HnqZgClG0MIbGydeahmQZWIOKDQ4g02asPwjvPCCa/i+GBxp0Ts7sV+UZv+PC1tGWR/6YsyUevDA=|Chương 1397: chúng ta lại gặp mặt;Ou0fyjC90f8ra6TD3HA51PGcCWAl+8EBRs7ygVg4T1dkJQYB1TaubkEow8J0LFR92K6J620JiweVRzWVLzkL16I3uZH7csl4R6jKklzNYaOzREWOibwWdfjPO2e9e4E9ZOvssMoAbkBIRvRjWS5SdVc8IAVr06GVYOoDqPPMpq8=|Chương 1398: Không cần lo lắng;EabUhZUDpxsAo4sbY4AfoznLBSOMOL6EkRf55ds/eS8RrbHQ6CBvbUY3sFmPxsJuPDYS/8gqUpP/UhLuz82PtDVQkJjt/Hm/pIEg1EhssEuTLSGKp+VUaAOWDpO4MGgIPL7LdU+b1onZdg4cglxX8S2/xqjXd/zw80zddw5NAio=|Chương 1399: Bị làm mất mặt;xkARGGESnU5XnNd1gKUY19IikeEqoXDigUy02JwDe+NTFEzMCsAo5rr+ZvILlR5VimhU0bzICSpHpxBoig0SyDm07Psqt5VL7Y1WxYHyLLvCZV58TKq8wJZBojHHA/XFuxwp21LOfjVm6cJWGWI7GkgXOzaCJs0XvzSI7cw1qpA=|Chương 1400: Còn chưa đủ vênh váo;XPMkEKtC1r3JoeG3mthXKyw/4E4gLIsEgIL5e2Wl/lgvzoNnDN+oIWptooD8gRMlqlP2FTl0zMAvTJuF2jjOkEEvx3hU4jhbOTbx30oGTjaSAuTEq1stbCMsu5l5MsMNrfnhSvOrPbJEsML6NnvFphWbp9OEsioWT8fiSfmZFik=|Chương 1401: 40 triệu;XpZEPGagS84i23GLEC0SoWn4/NHmxKtlMEMtC+TecmxFWTadn1gaTxrCjJaG+Hwj8XjXmzJi8L/WZkUuceX0JVnyS714KCF519CnHcpubDKNOp2l9t6BW8vlTNxDjTdPAXe98+fE07p1KUFK+V3f7FKRK9xn6WkCU115C+L6A8E=|Chương 1402: Thiếu nữ Phương Huyên Huyên;bJbTkl23vXoCvVZAccsDBRGIWECrkfODrwfaygFiMnx1/fWgubtVQo3WG7XFj10Se/8tTP4j8WIDkEsB2whH1g2+la7BBt84o21IvrNBlXlFRkAlSNWMtQrcxfA3mB2cVAjk5gLrpOKLWuRIJRsFDO5kZpV8okZkN+hjZDGtmAU=|Chương 1403: Luyện hóa Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả;iJCVtqRkXgPwQ1sWwFT9V5bF1FaQYBpcwnAjss2+UklorTSDKi1p3ioOKnNWArlv6GvWoZUZbdqDZe5xuR0ml+F5/x3JQ10LNyfLVo40ZutLXXh1CNzQLyl1h7ZY/RtYLNMnEEEAQWYnDt1YX+ra/1FMS327gfcyzDAS0jMWABk=|Chương 1404: Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn;ZUSOWR/evaYlV0Wb0gEHIg/V1NkAJogSQV+ZH+BezmZ4Tm+znUHUxGT9yoK8h+knClQ7DpAujFRypq7mJ7X7f15W8TmFeHZx/CbF1Y2dPDjenrgWT55hWPg325cxd8PO9Oh8xrM/JcX/gWOxW52NND5F9ldGCiyD0n2flWRUOUg=|Chương 1405: Tổ Thần cấp bốn;YRXpM+dMdKQ3+TxThqD5ywx942rDXu7kbinzr+eww4ng5E5pj2ZhCKz9plndv47VnJZ5EUmnSsKTdR1x5zIMxNmM9j/cXHV3lKVbpcreNpjvf7SpV5FqwihqvF9HZ8YEXR+VAtZZHAxFvjaLYNWFDqdk29QfvtDwKkTad8c2u3U=|Chương 1406: Là trong bộ tộc ta đệ tử;wZNlwaJyIIElAvs741qcnAv2dg5EZx7YmN7AyadpdyDPlTFAIWMuDF8rx0GJ6za2u05HkMCLs6cmntz5GIreF3uQEIP+XgShZc5Ae47Qbd+HT+dn1WYUgRefN7RoQ0B9seD61aUPK+FRH27P1caZI03+AtXhsLdiab9MjbihQaM=|Chương 1407: Gặp sứ giả đại nhân;A/8Imqy7oYW0m8XwjBxWKmTfqEWVbjLuXMHflpKIEkJAWBSdmS/XJlVycTch1mrB3jk5THt/cfW0KdVjzWgrGKrjmIUDmU1F+nvvaGVmLH1aSVOcbwHemX+pGRTmt37FAh40jWpk3GpQFjSr3HUk6hQrL8jUa6pI5eHTLXat+aY=|Chương 1408: Hư Thiên bộ tộc bị diệt;1XWE675torFHI3DNlLHejAZD1LA5+JcNQlSILD8/aXMJL7fdZCR7+D6LkJbVl3BG7QrPb6pKwuCd3iFeT9Msk6Awd9uwmtypSS2wjcHhUZXuPWCKQTVWmDI9h7Pa4ZfId+ZCCjehFGE3P9QjNsYn8LOP4xRPyf2gdDo+QKxGHcw=|Chương 1409: Hư Thiên nhất tộc nợ máu;Z3RdXyhbzFeGsjcpsXM9/Mg1gHB+u7bmXyh/g2x7IBV8KeH6OSRzcxtEKuiGqDreC+IY0NBc7/d10+6o+IgEaXAZWRL56hy8EexazVvEq5G3nlHhmZi1Xlqtc1c+LCkkUE0QUppqUp2165r+NjUEEog8vAw5cKYEOOCLZ2b36kE=|Chương 1410: Tổ thần cấp năm;hxbqRSAXKxTNSMMv8SaVFKPmbGe2e6VwqsZZxFynMUN58A3rbpNpaoERq1x3CMDmqKQ+dvTPd5N0m90nNdyypF5Gd0Jkeev3ttObXKR/W8yZ6Pce/IwOWLMhfoNMGwxbfGryndefiQpoLyeWpnOYSwyzrV0XsvsTNxX7dtTnzsY=|Chương 1411: Có thể lên làm Địa Ngục Chi Chủ?;RU9hAwWcceTZwbSK5p4qE6sT/QekrFrmLntrLK+oEOEEalhGA3jIV5HPw6X0gXXtAWjZxj+c5bH9h6l0dKttEWhpHE9F5JRd/BkemmAjj/Gs+XP33SJC/avJ/5SSZI/D4Fr6RMQ5w91nQusRA7ifYJ5/RLsNClSYxUZjhfH1LSM=|Chương 1412: Thiên Thú bộ tộc;yJF9XfhDmUKCblkUr9gbf5/F3XDbKY5f824fllGfi/kJusn7SoJB5NE1+yZyob+sYqZVigJRdB0tD/CCHUcrmP9DPdPnRt63aTW+hK8ugil6NMafoeHYUgXZvPGhv9QWBs5BAxhw+Z32J600TsmYzHljUPLKG1R6mYQ/McjtgOM=|Chương 1413: Phật Tổ Sơn;UF5PRzKc3nx/R9cYBnE/W75vp1nSJ2H9BGMd+jMbVfa4M/bBsIP8UQBfnh6aQmNa/E74M2adxRnBhTatDOTJhoNX3Uv71YAShIz55MNwEfvyVGFI7nf1nC54ZCODz320gBwoBuhV80Bfqf/SpITv6HZ1TwnUuOWXugLZTqdz2T8=|Chương 1414: Muốn tiểu tử này quỳ xuống;Rf8QrqtcePtyE8ZK3Szf8etN1FJ0MEfKz9UyWHZnjYDUjasy1amSQMeHZt5ZY8dJhp5RrYneq968B7owUisNSuh4EIWN2Raa/Psw6saq0x13JxK4juXp+4guxfvCJNvPg3NF8Ie1Rwdhe/RlK2q7jY1GJKYMMEjygCslExxSOZc=|Chương 1415: Như vậy rất công bằng chứ?;2BlRaAEE+AMx3YpnYrgXodeGBnjl/VSd01ELq4NYl0c/OOvVIZ2xAxxGmeTfU7pcxgX4D3KnirJmfqfIeYS/LV9G7QySbZvu+hn3eA+eW53TdZlTAATMTvmdK4I9w3HX1we5I28c+MLa/QGElS3YScplED1jU41p7obKIdBE9YE=|Chương 1416: Then chốt bảo bối;90ladv9cS/IU/z92rsQT0vm/ptxAF+4V4CdSy1/We+lKKxu5bELnih6+oLDtySVWV/h/qEFL/DxQZeujn+21SQhRBSGQ6y15r8uIZTyd0wCPg5XqmkyBfHGz+yTpcIpIyQ0O7+a/tSW4EBMWnSWz+Va3CwXpzQA57l3xwmL8PTo=|Chương 1417: Vương Uy sư phụ Bích Lạc;qTgI2Prm70TvuwHvt2LROGTGwqOY/vWODebkSzLxla4+q0i1KbT4N1lzRRmKJI0dGoRfzQ793fZrvavEq5ILRdX4sqUb4lDISR7CzYSua6JMTiijFkIrF9iVDQF0UnjDjQphZKIqD/E3L5wj+vwZjvXhN/Bv0bXhM1zhpaMLYwM=|Chương 1418: Bắc Tiểu Mỹ;JopOW24A4O1IxevQb/swF8E6hzvsCdv3Y3IVpUojhD4a+L+Imrs0AvFteZ6VvOC7D0nzim6IDcU2uudAnlAyFXQRw0a0cMnlfGdzUjuSDnwQXx/AZzcLYeGg1hS1qGtEMtGRRZUMyIYkj0qv8tNvstn6pkPilNaAgd0Lanujtzc=|Chương 1419: Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối?;N7AiG+bGrXr+mhW15wap7mCM9Kmct/HyWbtNFVcJpTyOaTRZjkkv32N8qa0jNv19uemqXyMQOf7RMCfQdoFp575iC/cqqIBLtmrkhHcZVgjK1mHgmCQ9+1crpT/3s+tnBG9HJzvatR2VVEprFw6AP+avcrB+UFlD0wD/U4AV23I=|Chương 1420: Ai dám cạnh tranh?;EodCqaApdT66eopvPkDF9g5REtKvQFjzHFIJHiBe33bszf5gSxrP2h/X6BQ1bZfIw7dOGVZr/JtN81PLiisDjO29OVeux5i571FPFha+lMncdUVFj8eSTrm7DkovIb9WixcWIkLrHm495pAR6CZDxD9R1kN6GdhIIk9+tURUTqg=|Chương 1421: Đỉnh Long Phi thuyền;3oW6Aye2fyQvIkf3iJUNEaB2Pg3bhb27q2v1ge6Jj5cjcihz6RIAUrnziJG8k0ZgqfDlM89HnuMfE4GdpXid4/RlE2TXDWgOjjhmWqTUmkAAbT7urPiFv9NdLBeZafxpgGy/aUBdeZ+lJbLRqYkwq+4aZ/mTqdhOnxRi5tC5NZc=|Chương 1422: Thời kỳ Hồng Mông đồ vật;7+nxhdah0OooClmFqPUGISVg1Cuf+ByWrlxcGyHqhXIT+ssgzIloQTtHQqngN7py4U9wpmR0lxcZo2sv5MBoysTM+CbSMIJsYtZigZu9pbqMT49GFRrBLt0bJJ8yHhXf/5p0Ki8l2bK7rj+0ZoUX7UjiwzqJN1dMViOR1hz1zoI=|Chương 1423: Địa Ngục đồ vật;wTNJeeFn9lL+HQhzKDwzPHxqSDlJTVsyo5PQbA5QNEbrQofyzROvHEnyrFZwb61pl0JpbkaJmcKdVrVO4C4c5FIpWF0ZyMpBS/qZLXArRwn15Dm7Zf8MmEl65VBiW9d0M7es7gKwEw3tAbq3u5mqQAxpBZE9ed60IDX80qwLNRs=|Chương 1424: Ngươi là tiểu tử này nha hoàn a;wy9rtiu9OiGQOH6zBzrSKH6EWkNFl8XSRGwxAArQ/TRgyRZXBc/Z+Vl6fkpOem0vShy4kBXCMXNrVspbxhcAW/DCu6610zlJm86hiqn944rQdzn6CYEaKaFIX4smTJAs3WCpGaKRbx+C4WAKGCSj0/iFAhMQ/DBNFa7Q4AKozg0=|Chương 1425: Minh Vương ngọc;DZMuHBO/qoAD3wkkXnfhiTaWVTQNoAprKxhzKE2RiACEweyEYjfHDPJFVJIF3naKj93wfGa+8fhXzCVofKbVPhTR6AvmXFRccqBPCjCGNhgBwAElI6W6C8dgtyzUfq4HKNw+asQcOI0r8bs1psC60WDNixddgLT01lQlQRnGwYY=|Chương 1426: Địa Ngục Chi Chủ truyền thừa;8MNQHqyBwdNKx/Gy1pJa4Vg9kNp73TtB2FVeb/aPlDKGwaJugKn2EPG8TBKSuDjviAaXTI7GxZ/3lCvpU2WFc/OA2Y33dIy39kgeEObg5CV0mLB8SXgSp2YOfF26Iy5h5PTfQYsCl57DyFUlSVxlPhezzJ3MRWfsLucosOwN5DE=|Chương 1427: Luyện hóa phật cao;QDP48EWmK8CRY+OCel6A5b9DjGrZEj5hM9g3svY6YIP8WVJRqL8hbjXMgdzA2QjDz14mGxy5Loxf/imsv6vRSEsm7arXX+6zS4TucepTuFyVprKvQT+vqZ+5DY/s1gDSNTJPcgpVzP8A5Vduj9IKFjPWWSSV2bvZ3V1TfB3PoXA=|Chương 1428: Bị đối phương ngộ thương;Jkl+qQCg/ySar+0BGhi1+AISdSRN8zu3vy0GFQKLbMltkeh+J5gVnsLlMqcwYQEurB5YVLhIAnqvaksqo6Xf0wP4xp6PnlozcGUiNc9xsqLFh+/zeQzGgnzjR87anR/UvGMYZVrKJhwjJeRJOhJfaBPs/KzeJSzTWrB/CPJgHPM=|Chương 1429: hắn sẽ;clDC7sghlrhBZxGCHMfl9TlmvkcLr/L8iXErOX6DfsjLcMqmkiKtcs50JzmQLZ2u71OGPNT+wk16EMZDG49tF9NeZqPz1Wib6aIPFpR88/1QkOHpEp6kEWvLkLfWk8YDTAiorjBGykquVLUF65Kvccqy7RhTdh5x7avkjPuNE+Y=|Chương 1430: Bằng hữu đây là ý gì?;9H4d0wwNhLojpyBY0Mmlu8YvrwEZNSGqXBHffFkxpqCEdGaEjW9Nz9M/dSC/2miz391SJ8W+mZlXzYmVF0XwCJCoixukF6dNsjQUMApEjHkHDK5PUl5CbktlROZfMyYnozMxixM0sF821+67r29O7EVcbxg/FdC3TwKpuuWEKvw=|Chương 1431: Lễ bái chủ nhân;N+XbUZV9lIQqxsN0SKkZ4YrhQHcNWEj0r67Hqu73WqFllEifXGCwnAoENiboOLjioezEHWlI1nYkonb8K+2TeAonMtlbbCOslc9HtTIsptH8q7AJIvS2xWcZFBD8TsRPnVMqAAk56icH658NCBdNSJNqWvbGLxu/9bbBs469Jg4=|Chương 1432: Cung nghênh chủ nhân;CbMrVu4dG42vdAP8PFI/aDCpV/cE8vviL3vqrBiRi1DNaIMBi1gQkbbf09+ACUYu/vWyKDxqUNF6zuOHsnbGEARQNFODqap7h61gJ9cTTcYTYieo20m3HwZPXGu+bje1NbrSvLXpG+PlhDc0ctpzhiMyrAf25l7UREr6zRVQ1Oc=|Chương 1433: Dao Trì cùng Lý Lộ;W7emuwr7srIZFDz+X5THnIwWynR7q2N1pXXoY/3nZ0yNybw3xmFk3pcqOA6LOyJ2WLRxBjGlAPTKDLFnodTkDN1ornrugBlKnwE228WOkAUDZGuB6MUtnmay5mRYCi6tP7/7fljIRpHvYga0mQ2n9PaXnNMG+xGfzUv4t4qr63w=|Chương 1434: Tổ Thần thất giai!;fUMAn+f5Ta9SlFlmUpL9vYKNBdjWd5DO3ZKjPTKvaCC54DRfasDR1quEtIy4W1QgB2iFxNHIpDhnPmsv1IEK3Q23g1ucC4SaF0DMmVKSwjhpqD2tkYQPV99Ysn/o20XVGqqxrzIYDJo3iin8GnL1XcQt7cuj/S0qu3B3PLkwDeY=|Chương 1435: Luyện hóa Minh Vương Ngọc;6wK9QmOxub91QF/1IDFV8DQC6EdixwWPPF/5ByXGht54Pe/+0WcAej8vfWOe6+6ZKWjCBcPaiHgJp4zU1oAqS/rBoRCYw3schCPsAw8jTLAoSytTj2Wi9Pt/y9wQ4IRRE3/+7+qzd0rDftD08eHEamannJdT39jlPOqeZc+ZXYw=|Chương 1436: Luận bàn một thoáng;/rvJHiZX0RUPFJ/cts/S0SaztesG+HwhgFv0KPDlbTc0VhKQs1CPeEs9VgplyEMybp2BWvIIoBYGKie+pH8r4ajCujkX8ZKMBVY4holR24vVk9SZtvgiK9bddKxyRTW1ClVJlFFVDP4lP/VQnFZR5nJqcrhG5xn1pNAqm/h73zg=|Chương 1437: Hoàng Tiểu Long thực lực;jCBwo79UAziLktKUHWGUl9oUX5ai9y4x5DHMRHga5eeBabBvNIwojTS+/SxjevHD3YVTmoDIa8H4PXFO/mWJtqTJr1Rt2xlt8lhLwcJ9RCOkqAE8jU5wViNnFRxd9bs331E/XUpTcN5Q7P8atyxLTiv7Zs2Bj2qCmnWcLUiih84=|Chương 1438: Hồng Hoang đại trận;RLVL8IK0xPxQwnm8mgZ4Pt8idyWoA0La/S00HIYgtHySvTnVJXqT//wXpFEA6r3A5RPCYRNXjdrH6AO1iCI4UQ+PDZ0+cW0et/xuHGTTsLDjysEL0wUAHDVDl6p6pvoYjtUNWFU36RogycSXdludEc+DL43di7FJeH46eBoE244=|Chương 1439: Đại Đế lưu lại đồ đạc;Fi2hKpEXKFGTGZCUHvUspyoahmeVW8Y4sZHOFxCStW5bqQoo+n8dJdZMGCHXMc3pUWQm5S2sRQzlMv8NEkRquWBpOo3tAKlfY4DLKWK2ohzM60ieLcifF20ecfAj6DoN6uXq0Osz95+xVxgdw3FFnxCYgAj28yWsWbniydlLvUs=|Chương 1440: Tái ngộ Phương Huyên Huyên;nOI+J1G7NjSQGJOwcO10dnLXCVJBkx2m61k4IzIUM54WSsaHaLKNlBcPdwD0qN/T4VlEGAvIqIT4iq6zgR9OV6MTWSSCFKA3so1w6gZgp3scBfV25oVCjPYG8JYXHWQ2oh7HE8QkUfzsImqcktOjnyTFiiH6YFuWu9UaFD9JOMU=|Chương 1441: Cái nào toà tiện nghi nhất?;ZNJ8egQ8NxuPaA7vsnWPXnjeQWyC64cN7GPkPEL4O0hmevk1cO68mr6xHmibwmXCw3mE0HJj52/rXv2H9s4dv+YBB3eoTJQMP1mU8dyuenKlZaBTkBopwhKAUzv12SJRWMp4Nvl47yeG97NCUDuF49C0D+bQtX9bJT5GlvgTWrY=|Chương 1442: Đến đến Tạo Hóa Đế cung;4ppClddLxokdm6CGp5DbCgTnggH2mXV1lJLPe9bYN2y35ibEiCLAZl1XIaz53WIGhCu22EO2F2A4Gsa9LEnsML3eNx75QGXM2qW0WRTsAityVfDothVUmKx1FXH5Pzq/jAliZPvBsU1bmJsvcvGP8mNN4MiGlpqaxIXLqpdfXlo=|Chương 1443: Chí Tôn thiên tài;c+6tA2ki2dcal91mGQmF5Tgtxdz1iO5DZh31OZJIzdpMiU8XUcEwCjQjh295bxA3lxvkh8qtEFBA4K877sW0ssJwzcOnMoHTiAXKxkuO8MUeHxaaBxndKHVCZdDN8SGJamNe59IAe7aALJvICEkh1HbSZANIsu/Tc66fYFO+Dhw=|Chương 1444: Thấp hơn một ngàn năm;LLSlAQph8A+ZnIWgOpTIsurvtfL5ezc3oVRZgQm9aaAbjHNT9eTb1EP+dApL7XJc7OkJr2Zxb9NDNPQWTSXKVdJYlpnlotEbp6lC8NfrD6mxpRHWfleVbTBv+XfVtBY5yA/wwEUYP/tFhX/9dp1O6+XyRiP0aUr6XoCCOI0LVK8=|Chương 1445: Thật là đáng tiếc;y8k2tH5UlL/a5PTKxD430oRil0DvpD9lbEvX2/f7CVp37uRUCWQ4oljnDtYIwBLwLuK84uLdd8kxhMpVd0+Sj3liHsosV8DxmNUDHJNdoTMts961Z2dVAaSTcYqgey5grqTNU6d/e5MlyC7M29fTF7E5tIdZ4NYFXM0yHWkk2RA=|Chương 1446: Bành Tiêu;qUgyjPvv1jhztf9X1Md9C2sBcqejRgGkkBK8Nta2zQOhTdXH+tOcGr9ZuVwAlmNAfzY34yU6XyYgB4yFAbhmCPO5RcbxTTP2rIZtiakmS3l8EFlqUk7Nvmf+WJzBVIVmwkKT57I+mu8SGRlJPPjBHXRvTEFet3FZovsX8CAEzz8=|Chương 1447: Rốt cục muốn tới khảo hạch;T9a6YN1E7wKJqa+z6KwBak4hDFy1q9G1YAKIOWBe/7QXxKWOtXjutNeis8S0v7gobKNBHOq6Mv+0wmxSI126dk+9W18k6XoOwdd+jE31qk/vH3RcI6VWbdnKwuIf2hMOp6ZkM/+UgAoW8K22kfRLiZZfiHq4guZ/rggD+ZnZb+M=|Chương 1448: Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ;ULmaqlrt5n2xuHbB6B/c/WOuC32ZeuOlvWouXrt2URjhaH1sOIkvyhnTo9AVglTuKQGJFQc7h0ah4ArBQhJuQIX4CsDnoi59lD/JfILA2jl22LjRrYBbxQ/PJY5+CLG53VWudcQnNkZYH1UNMncMlPgDekuDp9VDADTU2ZPELUM=|Chương 1449: Có chuyện gì sao;03Nuprs+iYyFpolQ2cx3Navj+WoX5yYuGeKe8gQjhJ0tO5tYxFOqz/kRHrlr2c8pmC46bf1pxo0SFkYL16L82DC0poB6Sx7QXz+tHZvZIMcwkL7ew0G5zFU2QsM5bjTgi9EUGYgPcAFyl/PkjGm3hXQOzOHT44bzQVouVDCrwtA=|Chương 1450: Sát hạch xếp hạng;4KAZ8x9/gU8pb+YqT3nf8Dv3o8f6kQFOIPSWCiTOBjcJKdGk/4ONDXBGqlONx0PZmMQgutAd4uZHa81FYV3lwfQBmWZbkfpT7MUXn9fKi9B0dcEdiGbVCcVw0m+xXMFpu41r5vWmpnl9LxVzHoE8YigiGpD7udAnQlUSU1JHVIA=|Chương 1451: Tiểu tử này có chút lỗ mãng;yaXcRYYVccYEOa5ov8rBjTMWPazp1Qp6NXP4rb6A4qKZN6WT7i4FlyRAyZ/+b5OJ3H+rplrCWh2dIRzCOaHfWB/eGtB0mq67Oat5uocgnMC2ZQDu29wXmCsgq35nQsLJiPXWkcRoQMfbE2TQ0jLnROTbIDVo0U7Swe3OVvD5ukk=|Chương 1452: hắn điên rồi?;hDJOElgOKmI/Sr4TDlw3QnmyQvjvXdM0i/CgT5Lh9AHPFhCoE99Ww0KI//R8UlupkhxY5bw+xbDkZ7GxpOvRl9kBZ/X9P5k1qv6BjWc9esF6c0Ssmd/b8V1iJVDkMdyDqai7CLeNEqUIKB51uRY8/78RbAufoQMMv27pwr9XvBE=|Chương 1453: Bảng danh sách xếp hạng;u4liuWoFeyOaBsP4Q7ptt1YosBtatO7fSiSa8jfHJjukLddj0wjS2Ws1t7X3NCw/bv3ZcejAmucqq9VVit7ukijxsD8OgqRSVfoZNJVxunGLai5Cs6acuCu/n9G6R1Y6QpW1UZmbGQSkONSfG7/HTgxZYvvpuQpNlzgFcflimiM=|Chương 1454: chúng ta có thể coi là tìm tới ngươi;Ei1FAAuvszkCd7mUTfgMpT+enBcwKMXYoQ7eVlRXQTJUrzDmoDqfVdACjQ44fqSZxa06Ur//NjVQP+OiFVIm3Z8aANqB4hEqu1rGLFWJwRhFsgSh3Sil4DJDsL3GQviXdQnHwaS4iJ8h8fUnUZTrlPXKmBV4bdgwuXiQQ/aXOq0=|Chương 1455: ngươi bất cứ lúc nào ra tay cũng có thể;oo0yLZ8s+ZlbBjE2ZdreLRAv5a4MSKSPcEVjbHZ5giC7B//LWkZtPtdh+eOYS++fuM+LfZGRUlqdN7XYu8TVynj5HMsjug0sHogPpGQ+aluod0psU8NoppdJ8HhWxx4ZgzfjsOmopr4Djvha+seUy/5IonNmxEnQhX24oaavPaM=|Chương 1456: Lưu Tần người này số mệnh không sai;n0L3rgG6oOt51u28Oxk8mf1hmK2j8JpmR2ftvJIFCAruzeKGcvThZ8+9cM8tMWz47RKaS7Vd+KjNpQsj5VVHwld4/loq2nzLEPFOvrEjSwvs0q3TcpVbxrZKAObS4Q4UH5Y32aSa9oSWDKXdx/Bno7JplR2udfIGTXGHDXYsdrE=|Chương 1457: chúng ta đi Khảo Hạch Điện nhìn;t+mnVJWNEEwFWaTq1lMASNCEAX+FAitBw19qeXHfH2XzLORtJKnBcPAUlhe3IkgfYjdplZEM1g1E2nHo1R2zzFjHdYW75RP6AsgiY0d6ECwIj5d5JFDGPLAcO+VQxQhnwy2cZnEazDAeWQc9Sa3zTvUj1pPKJUXItowhwZNzs+g=|Chương 1458: Lẽ nào chỉ dùng 50 chiêu?;Ksv77y0rdymKwyKxZipOfDOlDCkuNGXY2K93MGgLNkjR563oj/W+pL+qX+gld+jBz9lolhKZLbm1xHWB6zhwZgTEDNzOz+d48UzbS0YXILxSgtJ5QQwnsIOCTvTw5FEtm1turll3mrXnWiGuQ/bnXfl+IinU4S64rjZUyh58HQ4=|Chương 1459: Ngươi muốn bao nhiêu Linh thạch ?;gEfaSg0CYnOnOr3c9ebaBhByXImPzkgQkIrtBs/R8bfWJgRcFaqZtxDQWj7bE4U553VjkN7+7L2EGplQ8piff5325xhfxFQ9k5v6Pivad9pJ6yRcTwAOKZ41Pq9cBH1kFHC7WhTIZ+M+YEVxjOPMfIeDaPwGVMUZu+N/7r3GFC4=|Chương 1460: Quá khinh địch;qjk/4v3t3xEbWTQtD9S4PlPU78U+UF89wE+R26QEGZSFs6akvOv4ShOvOkbIu3cXeHu43FWbbAkELFSh8e5NLQ4AIrDsLvB7xJQa4sSTX/KJPfkQ4gDzWMHy4ShpDj/xqJOuBxFXfeAjhHbAB9HYPy1eUFkXTCOoiBywEg+hq/8=|Chương 1461: Sát hạch kết thúc;GA4qInD735FbzWfzZfOJBLvX9KAARR3DTBVNJY/HXCUkLk2tA9L0aLmfEzSefpZ54ukoH3uCFjWPLTQ6zCrN9q5GOHGu6RFdTFVGm1yHyzXIfaeDz6yN4/DqUfEQd3LidT0pQFb+8i3TV9xqvejFwQZD3rCb/2u5wn3TOe76qgQ=|Chương 1462: Chu Phong lo lắng;hrgVgJSSRUinkg/Ej3aTM83LO5n3vXsftsmge5r5+WxYh9Eeq2CRBTzC+1xuguZNWcrPg7DPcxCzW22fv9xLx5GTgkrC3Ct1NT2jmDUNm/JmQQZehkMzcI8jpM26jQjV/Byl1cUGU6HfXrmibGpXYVW5OnUkXCh/y635Vmqxuao=|Chương 1463: ngươi có thể làm gì ta;vsilJrWn7+qjllL/w9hUB970eAEaw6+LQlvCEi59sPJVkPeRA0b+qjqnOxjAjd48FPX5flq1sz9qS5p48v6WMc6z/fg1xv9nMgrxzKWg0a0NaJFEDDPly0T/5fgwtiJUdJVEAIFoFwAR9j58Wyc8bNsmqV66W/ihkL6os/NpS0M=|Chương 1464: Đâu chỉ là vượt quá;9BthD2rzUftdCIAo2RWW8rfWh8F6KNMGXz7slf1WOFjGbhLlwVTgKruVfswYPtuRWeDM7hjjKWkVq+SsN8uLI5cpK3p96cxMg2hhAH+lW7Dstc26jxdzpFCLcD2rYe9nCxi9ydihXVwzt3JzyMXOv4VCOYhClZCXva1Vmvf0TB4=|Chương 1465: Thần Vương Chi Thượng;HB3fCt8lbwMbDdE8cyXIMZ1RS7dzt4qGWk32SIbI8r2o5dQLZ/UeyeTqj4XyTjOChrANcXgd7XVP5/YcY11fg6OiC+OuBBizfKJDtQFtC2+3Ri6chFdCFuzjnSIV64qlaWkt/DZBKu+2mREtUsXAvwry0nXYCZdxi0dm3007fUo=|Chương 1466: Cùng Tôn Thế Hải gặp gỡ;dALL1tQZ/wHOVeIhYzswESDU29jTCMlzC8gYbFDDn5F41CIgNUQ9RI94ROovs25446i2P2VNz6KEeCZaBU2IFevhmurTNux2iF61wo0AyX9u92khDtsGrraz3p5/MrqjY9O3VUjNKrVeufey2D1j5en82iWOXmgjR6UXj1J3bYI=|Chương 1467: Thu đồ đệ bái sư;PMRD72r5shahaF//jguldqQSJd0SCXDu8fDsg9312QkjakKAkyGJ4kS4ZB5H7wOUaokUJFBm9lm2mSSsZl+2PGuRXboK/rch+JHdemb4VoPDXYBV5yCYu2HO5+G1gu4/ILJ67g5cywPx9RFZpXfqLt5+Sbswvn4+YopCTLlo0mo=|Chương 1468: Nửa năm sau;0HwUW+JbpMqfk48yxQ2qXbZ9fP0T/bnF9yvTp1mFrRrBcSSzhlvdJX87ScpHdQKwWGc0PTeQnu4RYCNcqK+fqs4KgZM/N3ZIwUXVrWburvWaVjO+rNM+nim/8cYFR+B5Sak7BehhmvXGVG/PwZBRccL64eaVJeCpfyLcD6L8orM=|Chương 1469: Sắp xếp điện viện;frcJSdaBCKvxFk7SYlVzyqin6RpTbNtlxCfNvvvC2kFRfW5/F3SXiiBniJ05gC47BrV4kIbbrh5t4MNLkR/FX2/YW3ssFPRTOBr83KhYrt7GnQg/cXmCs4X8W01txJxOSpjUPlNCPc/Y+ZTkCKTv1b0Rb38GW1DDJn+b2JEVg5w=|Chương 1470: Rất xứng đôi;UPTLegJsX5h5J9kzIONNk6Xk0ZR6vJC2iEJNbgZHMy3mWd05c25ncyWHg2+zfOmscyH7z0r1ghmNL7U+oXb1m9m1xR3QBd9aSrLSm0iVjKrVEkrEG+YcQR8v/ONBOtYMJv/xNSB7OCxbAG3W2U7842EBi8mHu/iSpf1boYKUQeI=|Chương 1471: Tổ thần cấp mười Trung kỳ;579tGvMoPU7j64WM0Oirds2duG+JAuACtizvFkxKdK2eXnoUPCiWAfa71OALGHj2LSFA3T2ZTRl0SNHhWBuYKrr6gcARsr9xPUgAZ3sp/1J1Q4A8f9jRsgZD0eTX7v6Q/tZpfJZ/t55PEHXhdYq9jEEHZJ4JpCY4X1/a6KJdp0E=|Chương 1472: Vạn Bảo Cung;MOPo/oUIAuNFf5ta5ISVQUdoCKPdf8+AelJeknlYBOMS/5Qibc6g6ifiIeRJbfhWoa50ZJ/ErrLU649VXWQCFGALdlblJz6P/+ozQ6mHAGaUdwY2p2fURlDDIOLGQY3fw988qMgH07pA9UtSuDezJCRPfhXoB9QIm/iQVup4JxY=|Chương 1473: Hồng Mông Không Tốc Linh Thạch;maOZOOCJVhYwHIaziLbt5PA7/zHg72g8PvVCKiAfouzJWyYbKo3tqbD2W/ChAAFYkyXckKL3JP9ltzI5zWjDqldf7l9bMA/eibjgmu0PidtD3lX4JseDgQzFMX2DFQXG/ClHZB9cJEAcHJ4dV8vZrBHI8LS2GEK7foFkHTK40Bo=|Chương 1474: Đại điển bái sư;qnUeHxAyZpQkZJKd2H+v6MbCsHfIKRoys0te48C2vIdWHOReXLigFbZSLEr26zJDjIxBDM7ioFWDnajDmUmbJvwqdzNbMCBy3OSnxDKQ28s5IMsCbVWVSrgSmN7urLk3c+0XpqBecACFHtB48Skyi/4OV72xBdYbaclnjIsFecs=|Chương 1475: Gặp lại Bắc Tiểu Mỹ;nEqTxm/PKCL5kt3ujaAeWQ1ui71R+VIEZ7/Pr0hcyTtuCT/zNTHSPz8PZ5z2b/dkrmseYQXQH9UO/KWdluV89cwvT0eFX2Ea60TOfpeprBIvnYaBFBRf8+wCzWeF8/HHaQgO1DD1Se7eHHPORKZaq3gftNkvQ5kCGXkREuh2gYM=|Chương 1476: Ta trí nhớ không phải rất tốt;x4EaGHsj5SO+IdUlsBz1eyG3aAlavzVcA5/qbpgXYDR2APX8xKOPi2qLe1Om1DWMMS+MhyrRognH1aZNgezAttOaB8u475x88dwPcefRKpuMTYL9Gg7ouOu4nfacMT/Gh/r3tzwfRFY2A+Opfj9NX+XD6u4JguC8wYdtyHTMVAg=|Chương 1477: Thanh Long Đại Đế;NMtROdUZo0TeAP0UQZ4A28acrNhi0uGl0ySvcn5/iZ2etwa58C/hQxlOrM8XnbijlqAUVm21RNAcG+MCzbf+3un73qcBLC4/MfRIFofaK2T03JrA2hqQzgwVfZnm0oedKxjSpVHjT4cFwrO7MhvNem9fNQmhS/xJjlqBgdvl1n4=|Chương 1478: Tỷ thí luận bàn;lTURt7idYvVmRTCH/nVhfkjWTgeNHdIlganFBoQlOenW04ANfOrN6h4Ohc/ZgwOBqUWoh3HEvSxkK0+sB6bfj91sIuBMpxNDaZB/h92XSHad+yKAFz3749udR5d0AsYqSrzJ+Cu438RCE0gxnHHvgZpEJQQGF/aqhY7ZgmX3oaM=|Chương 1479: Tôn Thế Hải tài nghệ trấn áp quần hùng;Sd6m4Fces+pMvb9p5hUMmyth0n2iDshDWOBQuGeOyJvZgGVgqZzpg7WuwL+NPYBfPUrnd12NPs3FJCX3wuucynaKEHe/cbIyo+hLlD5ZfNJXvOfUGI6Z/SG4cYkSVXoROtjIAKSw47Gj3J3JHUvjtdZLY4ARSFP1Wv0ztHkA9i8=|Chương 1480: Tà Thần Đế Cung;OmsdVSKalEuMAzhxC5g69Pc+RVfAegV0sTfezBbNkJd5u7tKeLMYpqqs862VPgs9Bsr3ObXqFTgYmUqlV+dJzTCveM0kdvsPCPvRxB0/Wx6xX80nvxJa4moEbFD+8MUZOUlziOPKd/PgO5mm02paet+KZXR+36rvfovn1mzBClM=|Chương 1481: Bị bại triệt để như vậy;7p4YG09aZ0BCHYz9kLeIapQUPHGuliTmUTdumZEZ22RfELS/wFNTfivk/D5CJhdnWqI2zH/ckznSw5NiHdlwyCYBEqIzo8yxGVa6xlMRum3mflgFhepFJruSya1bGJQZiAll3wi8eLQfpkMmrUJi3n7SKExgqouUJ/plO8fX4+E=|Chương 1482: Xích Diễm Đế Cung;Xd21h1PglPMzXLCSOGwwVhVFYDT5B3y1yquH+OloWQWY/1T5YyHap9N7+2jR7EnGbZ+IyS4S6iAtPWYPr60wQajfc+V3PESfQTu/9GvFybbsW/vnDHPqXbeI7yvLzp8rTOIZY4Bk8i9uoSLmZq8sZE6j2QoByvdQIfaOim8kwts=|Chương 1483: Phương Càn mở miệng khẩn cầu;SmqtWaJEOSbc1WDogcg0jr7ICzkFG/unBuNWvu0xMqwPlZCeG+w7BGd3QLXtidUjpdVg+2rx7KLXIS6SZ0ppea+Lrdl0XtFb5ZJL6woLUa9ddovXKowBRkgKUKTsrTfh4vsemDDWsRUdcHW73ZAX2fa6xcOpU71H/FnIuJqmG8A=|Chương 1484: ngươi còn dám ở đây mất mặt xấu hổ;uPnxr2o3+WDiOrUYNRcYqFdxKGKPZXA34/ziwEQWg7U1JS34I2BaOuZVlTK3hwlKNaooertEMJEsYbaIc5ZjhwfxADSzH7LN1YzoLqbibXHomWqZxAHA3TTB80m8k3LjtU8AytIea0gTvxZARdmbd2ke9t+j6ip3HOR+PWn+DUU=|Chương 1485: ngươi hiện tại đổi ý tính còn kịp;2F+6V07Yt3TN2zCHa43egWtte1C9uUc66wnz+WyMGXgp1daaK9z+v5ygULcXs53xmRVAOdCBj1Te4T/+jxoHZDEoFL3ombvPEcVxviJkFkPcWT4vCaEniS/hulB7j5PK1DiIPsZIBgKllId+TVgKmJ3gyugegk6yGk6l4brlO2M=|Chương 1486: Đại thúc ngươi thật giỏi;fN+Y1EYHvwk0FLSdw0qkDAYd2LzVqJeq5s2XzjDyfAIIsemZxYGlPHesRbDSbFG9Yi79r2ettEU0KhQf62mOXYN30HODLXvbOC1s4nSbmjlmT86/BN5J1zgT6MToiUwCxpgEVRRQRah5g8aiBydi5tQCIUDgRWPGGU8lhn2awxE=|Chương 1487: Đây là chí tôn thần lực?;bsG81Q0WPdOqefvmBzWPHATLPdWiQqveS8+tD2+YrovqJz1fStn4vKrxQnvFG7q/GSi/I1XEFYlYKeeDR5GXwelqYHKEqLRtRGYLZrc6ZuhdnhnE87MH0ZOAoaBP9vE3LFGqmMkk3I358In7hleMOJfwkZjVAvpB2rwlN4G4c08=|Chương 1488: Dĩ nhiên là Chí Tôn Chi Vương sao?;B8c/wqGhtRlBETBL1YzsmFXNmGUc6MxIf0WmK/P1vbAib/lqZvH0gGCHHmB3v2ck3y0cCFrN/9s7Eo3TyK5kBgW8Jzlho+bKO1ehX2iCXtuOOPVpfx1zxyNEwULVq4EEyDYctelZ+Z4HCn/MttcSqfJHRP8Pgz/nN7n95M+tj+A=|Chương 1489: Vương Vĩnh Sâm thực lực chân chính;lDwyFzbR8qk+zbO1rTV/B7SpPak2XGZy8XfZT6fkk6SA3ubPOXqewFpR3XSTEIHnzhZ4AwruJYSSqPGDs+jBN7mgfG+C19NX7BAoHJEgsMb//ESxu4lKzC5Zc9coX9QXuMOiihLAUGaHzo9FtIYgbV770bOEiqpf720dTN0OTQQ=|Chương 1490: ban thưởng có thể cho ngươi một nửa;6PhlsAKT39O3aGteJT+8w4VL7AOqwGbw+7447Fm2fOwKSwDF6Ieiibn4dvU7FT9SWqgh+xiigfai6F4hkvAzijUl0oYyI44ZsLCKKBmPutkWmfMY+pxuzXACEjVPaH5b4aC+bopeXPUm7jB4C3lcatiGIfyZ5HZGOvIn6TqNXPQ=|Chương 1491: Phương Huyên Huyên nói lời cảm tạ;rl96bHmi3pO65VAznRczps6iesPM3oRb/0562I9QkdUTPyf4RPpELmWOkNwXpByvZlIbeU4ggNfSUQWuwTvyiOYu8pGIWM26sqbGO5FvIAgxewIrMbSVd8tNEW9BrlmJOTO3k3wnK4CEG9573VKw4CTfY1S3NtLhLYf+6vIbmYs=|Chương 1492: Bế quan tu luyện;uzGsbabVy4P9wHglPYr+GgMqWsd+rdx5hU8up8U4NjdJVO9Q/2aVBXtm4OS17pW912YPfI8G7IyEs7Hn4mzBK4aeJMBU26FFlZIDBgWomFNy9xitTRI6ojj+RJWIc2W+fW63AUb0Qqi+9Eaq3A/pZ/2P98kSWxOc7QiTp/1FPMc=|Chương 1493: Bế quan đi ra;wPBZ2phS6Eco9FaX6mj9MTuX2nGcrmt20L7qTy1LMJAb7uZsrREPcx9cCsvllwHT8YxpeyyDz0ABrGv3jfeDo4UhgD+MQHtXIQlEAPxps7cW6fK5FW1lnSIa/ztUwV8jBnvG7wEtpirpHYXXy+nqccQ7zcLAcK+uwTrTFUdIxmY=|Chương 1494: Chuẩn bị đi tới Vực Ngoại Ác Ma chiến trường;qDP4jdPIMWn+K3X3tbML4jAr4ymw5fv19/G+js0dm4C5azYDUubJhcFoAOs6tyPtTTW5dderieYdOEoH/6RdjgTNYP+ldhHkPzjAmFITh1o4s9RtcuEKA6844B9X8ahxiTtRyFQMsuHGji8fosfRrd/7/5sTs78oNle0H6dQwxo=|Chương 1495: Tôn thượng;rhz5Q+8rodjyQUKs762ROJ0FEbMPrcSJj2YSf2sim6mTaqa/C0hDQBLrjtouxvfkk+AhkHC38skq5ri4xJx9R+P+H9WY3y4zpfiBZiZRpe0nQrePvvpmqsmY+DQita3mpLUJmbTna8ykJ8pyD3qQN/q5ytqSILAPnDBjV5RGUGg=|Chương 1496: Giải trừ Thạch Hóa Phong Ấn;F2Jk2UxVMb9Vwyo9jijtzM02zxHbi7A6EzRkBBC/zG4rY67QyH8fPKSk+4gRbhoEYsbxHMfQ0iYXpSP8BoAjf/DD8W8sJAsrJtVR1o8eCc4jQzIwwCTOfanS01Gj4lEfg/M8Gdn/JpYxEv7nDvfAoPAIAtBvFpIQ0JgoTJo81cE=|Chương 1497: Thiên Đình Thiên Nhai;2Csz8MtrjrYKCm53fkEOUsiQNqgKnnRKDKVRCyfz0bWwVARq7Nx+HGWpqcF2/0vXFEARiZ0+NV+Z5oiv3PWtyNvAxlVnA6GNAgmWxAIEz7+C9r6ifRElNjsk8kQYczMS0cXj4wTeMLWS/pwbJ0WVqaA7XObAKORTz+RKTjQhVNs=|Chương 1498: Quang Minh Đế Cung;niIoBLNKsRzkQBW98G1H6WyDRJMU3AF0tYVfL2stDoVOtaWwD50okEOM7swyFVgJs2TrPCUseAyz2S6o3kDSi33E4q0atOTZNgEXbFopvwjc3Et7tL8mBOR7sOjdB858b1NKE2e4mQx5oiJuMurSHilPxiS7/pUIFt8DGSpdJuo=|Chương 1499: Mô phỏng lệnh bài;aioUN+i7A8pLVoIvyJlgnuqaBOqel0rpUZqhnl/3k6P8W/HyAE7CGDZM5UV62HuGbfwTrGRYrPr2TGCk5Hu4pzPA4G1pleTWZ3sLRLHyVQhnfbnWwGyHQL+AISF3+dphOg6ep7LSeWAfbECIchEPaGdN2mdrUHhJq15QG4dsmCo=|Chương 1500: Tiểu Dương Tử;ABZIkvIW1zyUNS/6DzAx9OdANWfu2phKEm9uFmGnwK/CRaucvnsEpCVdCw0A3aOxuv/Y90Bg7Hud1t8skyBBdPNul0ko3YH1dCq/sgevQ2y/rcWEXKT0MVkEBaO9bykWNVxRoOAJQp5j/K+UOAni7yT+zGac/ussmW8yrPrzHwc=|Chương 1501: Nhạc phụ?;Tr+hh4MrVDYbA8+P12Yp2ZXa5+cl7L/SZovCR2sKqvxzB6Phf/ggJ8pme1aC1CodtM9tr/U+OmFw5wEOp9XTimPCxsLmPBebMuEl8onzNMbzZOBXOALl5YY59MaHDwUWHFwxTfazak6lvHEmUtnUy9lvJ7YVIQQuKN4c8lvYW7E=|Chương 1502: Long Sa phi thuyền chữa trị;K+Kmin4EEBB3QpHDHDI9HPLNleDEpIqc0TLfP6CpSBBf5oosoC9n4OCkaO+rHd/8f31dhIL/POdt05n0K3tesOTVyv8M9lvvzd/Uv2+3pPH9RU3u+waTfphFgpkBk+6PrN7PP3PTxDDhQynB1cm/ym06zhAmX5ra4tzbzzucVkY=|Chương 1503: Tiến vào Thiên Võ bảo tàng;2MbCsBr9QKaixZ1VPGZJlC2nrml9uLf/6TRh5Hy4noOeG7EImIzYB1eedMSZUes20Xj42tH5rkl/7tIcFZwWOKLOsdjll81rUiHht7+6BFjObRNiFo+Kv6IqP1z+80zBotTMS9eoi/ET57ca5ZYd4dUwBM9Tezd2MLZALuGs3Y8=|Chương 1504: Mê cung đầu cùng;Zy65KLRWkih29PTYYRKbKno23DGXFiSCH6jCy7PNFSuOQvwAk3a9uEaEX/H99jzXsYUzQxTVFqPI89lrRcZFHFEgTmh578ABon8Y5GasfQjzte8aj2uso2C2rAHRK8mi0vUVgPokOGqmBTbMBZWJHjxn5hcFUSzczcNcBnbAZIg=|Chương 1505: Thiên Võ bảo tàng hạch tâm đại trận;Rgup8ojDOqk0b40TV/KMYyFr93UiJpSSmCyRjQFTYamlV5vhUh2MwMtL4Kz/yLsoauT6x5HTf/3tvAGsAuwhmOnCnjxE8xLck5lJW5FRD0mLzUg3WS4GyMPNTVmyXZEQu7DgLFbsdm1Kitz14tm8R+kaxJOmV8DrrHuWgLY3eUI=|Chương 1506: Đột phá Thần Vương;V7k3q5DxksRvP/kbtIJ23WSsdgCvVRqCuqpFbuLqc4z/1v0kAlR4lBF75erxBKBeDBxUTWmKIab11rf7o3OZgJnEMtUbA5CgSLMi+vI4ELBFrywNumqJmkE0XqUJm5cEyE5vZ+TVd6cf/MHDu45wk/n+vz6Ok8kGJmifYNWLY68=|Chương 1507: Chân chính Bất Tử Chi Thân?;yvvnr99tvGKz9g6FVIbz7BndoCaQS8VAWdSDMH+s+ue0bawBT6N/L8CjMLNpdk4AyOTUyybY8iyBG4DKQRP4SOOlIlS+fU2y13cYS6AafUycI0Y2N/JQ9tzpYWbqPXxm/+CTGmr/fi+V3WhrRQXlI7Y4+Ok+kmAIA+jhaDNLKU8=|Chương 1508: Minh Vương Ngọc đạo thứ ba cấm chế;TOhrz4J2CF2Mxrf/KGOKtVav2xwpC7tfwb9xXBjyBrWL9gJKed/TrqjdYyEhEyAe1eijoS4OIo+SeFWE90YWVd/6hzDdEc+cxqKritx6VVipZyvSGlFzDE8hmul96/+kEGnGyu0OfGvlMdZwakB8uPByemv0uJ0xF0E5cKrfJHk=|Chương 1509: Địa Ngục Chi Chủ truyền thừa;8jtJtEQn/VIAqOnHsgTyerrHlc3KWOY5fn31AobCkpRo3GCc/cqHm+4OPKgrFRzUNmkvS4q5BPMxwL4k8S8/Frs1wry6uXOvk9UPjRUTK+r0m+PCFTh2QaEHAFY2/2tbs0Luwec6s/4GLsa6CNTTI3m/gJebf5LknHt/XQNIN3U=|Chương 1510: Thiên Đình Lôi Trì;OCEqObtxjCG67Q7b7jpXb7pY6QmgKIeebp3syZhRis43v9IWjSvqfJpSZTN4HbvcL/OrO369UxWmQpq4ox5Vrr6FRoZGlw6CV90jAEOaieqUo7wnT2JeSNndFKdGMjXMO5rG5QZwtvMbc3cL9pAz/9c0Oe7FdUuwZ2RjMhIMSZw=|Chương 1511: Không cách nào thông qua tuyển chọn thi đấu;aRpr3pDh5gHtCs8XqAGH/bUGlVZn1est8lnMuPumYneTJsoFg8c18UXRSXQMm6LGX2zQhyDj8Vsu6yNBE5vJ0UEn5Z5zOIpox+X5h25r8EBmsxhFn81zVDm/fFimt0jy8Nc8u1FfbvXRJDC+qd4RAJuLGMU/zOEJlnGc9mTGDDI=|Chương 1512: Ma Thần cường giả;G3N6H5nlpuLHglaKTsd60T0rNK0sUIqlHG6LIEQoi3pZg6dEPWP0Tn93odhYe5wln/znmXLD0HFPh/opIoJv/Diqi/Ulo5z6B5zO9bbMXIBaY/pz+Wrz0r7UANZ/+vlxG1ar1CRIuyS9ETtwS0q1moZuRCq0bVzgHDEBGIhTyZA=|Chương 1513: Đi vào U Phù ma địa;xh3MTa36XmHFJsQyY/Woi7uCDmMmZq/XOAku0/heNUAGvO5rceFuMPfIi1pInEU53B483tN42Y/R+pRVB1QmIixOhoUlaVYp+Jmraz81HkE6NlQ4IgqwH7XVRolsZYapq9n0wkdW9g0ZKkEjU8o+bovWuG0GlYVB6dx8aF7l7xY=|Chương 1514: Ma Địa Ma người;srMc6An8C9WqS+ycLKnlo4brchJeN66mrJOyK9pBv/70coe8/AmJetyrVFyoDS8wwHzx9OovSoGwkFUnoh6beUd7KIvuWyW042yLVMIso364bY1v/PLrqanb/TppX6z4GFeuwF8YUfhjN5AGGV4zJLmqusWjloRQ8v5KJWg0Ve8=|Chương 1515: Nhân tộc thành trì;RpvnpvmzVFbGAF8SCRQ/OCl7FBpUNGsncZYZOaQAy9M+17LuizF9fM5VRN+E7Z/BOHBwDvJGvSFzXHO1T9ryveoaSrx+RqpbKlklddpTWXKQeh4P2CSuhR2HMSQuB9c/jFiLuYs9x9MFJgRe/rAofABh7AzgUQt0nppghvl/uLE=|Chương 1516: Ma Mãng Thành;loRiKBULm7QCosayV7WkVj8tiXAVPqLfFf8GUghkYf6vngYPOVS1t6e8bjQBaUu50b95YTmxJIZOq/xL9i5gnu5hqbhltt7kzgHIhQ3i8XQB+3zmGYZCF9Cf5AGbWxo18PRFZqCjsFEAQC/27ALpGwD1bjte2GY6M1ZNBL3z7+8=|Chương 1517: Đưa tới cửa thịt mỡ;mLCYjU/f3/kQYVXe0XQSF/MzYanM2JFsR7x9/G7EIqrcLQJ/Ywo4Kl+A7Xq3TNh9+rGQQ5BEX3pdYbwAeffxmHevV3vGpC4jWNslAY278v79yFn0xke19IJvGLXjMxGEmfjdkjYJ+nBwhXicrRh/XztSoKwnUlwsEDDbhAj0qTM=|Chương 1518: Trốn không thoát;A6Dp4BBQxEUDanevHkM9NXV4h2V3jc2GGFcQJUYWj03F89LX6Wop0HBGqPvOMD3tuPOmfOZK9L02vYmQR5EowZ/pSC5Gz0M/6khopMlf6cdCI9UO2HwniMg9TE/a36HyxBCsRt5A7iS1apqIM4yq6CGoz/fj1GowNhK5Hkfp/FQ=|Chương 1519: Hồng Mông Đại Đế!;zQT9gO4WVRHAll7pjni+IZYvrgMIvdIhyH28DlK3DEMo7z7/Fla3byN89P0GeoTCGPheal5VEHnsrFLj3SnP+wt4UU6gQ31meh6JvJDbUid+vbZOSezgUPX+4oFdNvswAg+Azpz1VoaghJJ/OAT8Hi06TAfTcu8pjZlELUT9TbY=|Chương 1520: Ngươi là Thanh Ngưu tiền bối?;qs18gQ7Mm7OE4kv71jgUdM0magR+ImTdrQ6s/KtqTkyKIUeWOkmciVkq5Z1ZydPxp+GwTaTlcn/0IHYd7Z0JFo4oX99ti+u6mG3wE9z/0T3BuhUnEP7T+OcfdxK5Nnt+SU6f8+2sPYGfD0o10rC3OJoAM5pOoZRWlmEZ0JhLe8U=|Chương 1521: ngươi muốn chết ta sẽ tác thành ngươi;57CxvhJIRpMx8IZE6ZqouqVZrdzWJfg0TF2kUbAbXh5ywxAp9edNT8O9/SZK4zHEvhlGE2u1MEiJNePNjqK/q+BbqjlNDPt2OJ0RNGJzNTVNhFv/aNb5fKoJN0Tch1Z6bGFQCMFZpcpFv00cV//IwlrxRy46hK5claMdjxIpn8Y=|Chương 1522: Ngươi tốt lớn gan chó;l6VZAxICImzZ7SIKCPV3kG32D1oN+7cvClf48GjG9xcizB0V1s5+gIJQnrVEbpiqC29Po1wOWEuKrdXh6viHigsGia/9KykH4/i9ZtHyN5KWJygjWhu/KGc03nULjxIOlDn7nLepX2TUK5mOADmbr3sKcQ9YrauoQ1tYPwmRBAc=|Chương 1523: Mỗi người một nửa;FHksIVBMAKcE+z2rFQxwzBDunKtBUkyAQMsG7ojYbv0K86m+2dZiL5k8pgBAhGQwKacYcXr7gDKaAIvx2IPInTjDljZ7ZPK7E54TpRt60nycyUl+TwKPyjeL69fND0xF2BvYQ+FS19H0qc9FJBf6WtXh1ReAf/4WccQ6tZ+7oAA=|Chương 1524: Không dám xác định;g8LAryR8A4DjqP7EoSAy/UH/iGK5nw8v6Erhg3zFdGpLBsPkmIRGjZWlC8SCe1mOhrQBot6NQaiHzE68SsHjxce5DyT5ccCcvShTGQXqWDTfBFSytnoh2TLCQZxoRbBAIyrV60kmvSW1i+Jc+pC2fhSR0VDQaXqhzQ62fNp5fE4=|Chương 1525: Ma Võ Đế cung tức giận;6INr8I4PJZuOjC15819JLaazJlMRDQzCJKykB25MBRkVDA/P4uX6qutQ10Bo41dBIx14b4MswMz0cZOoLQ6/k7QasavGODoaMnoL1VbfLR2q6yanslH6pENKlCwr6ReRyveMhlCFCS0ixfk1EUpcnzmkVabZIhYqBfD9w90nxGE=|Chương 1526: Bắt Hoàng Tiểu Long;ikB+fzJJ8XxoApv1M1VvZzrSXM5ip7jMOGLqTNjLEsaZvqoiCCzOvFsTrBRvxMdUu9lTh8QIpc6USwv/ODHsEBTJzsBEvsYx5OhsMQCVXqhBwxn7rZzTjJ6PPkUqHWsrWKVEk0KbP0DbbZcqRGtRz3sM/j98S6JPZUa5s7SGSj4=|Chương 1527: Đến cùng là chuyện gì xảy ra ?;pqqBZBAD7UZaDswMwgAzJQMfqeUZMljpTmzpQxludl94m5qLbJR3ZmQCz6yACz+DaMXZcHeeauac7xgjepdn2KM6EXT63eiffprm9TVNMuHLAkd5UrT7lIkhz5znIkQiwNAz8xf4wV4mK+9AJKoSxZ/QqUAIBM0qeR5kdwM3lZs=|Chương 1528: Ta tự mình đi qua một chuyến;g/7rT4RQ6HbVLWKyepyjQLlLzOpUF9nYVMtagoQML4jE+KvJ0Z9NSJQcKBNspnFcAEM2EzZiJ036DI5ICyRtPY6a9sWI7Srp9I7rAsCpqTuanmq1y5kH/mjhMmQbgOA3TY2reYEsGRR+hyGkiwHycdtOKsGN3lFOfVEkOvqnTGg=|Chương 1529: Dọa đến tè ra quần;uo7vHtYxcJNFbqC+IQvymEKkdvU4yPwxJWL2krXdoOqvZRg9Um8/e75I7tCOd8LAPXvWlrC0otVhbqUzAPAKnkbP75bCWPZus/zojwx+YfQOab5vp6n6V/+OPEwEotJ97iY8D8C9gE8Nkvhu+yKFIVkTKATX2S0r3jXfNpxns30=|Chương 1530: chúng ta một người một cái;yh0zq76G9vDgDvEgJ2Hy5gfYUm5hINPTpGMnlRQUBSEAM1nY4Z+qzxLx1f/xfV2Weun3LiIrvkPQR0cLANy1zVsGCoYVmcjxik5Q2HkoNHrOkROLpPeNFYv3jXm7lS8WUEcB61Rw+2I+AFj0K4GjWa6fimSkUoOQayPrWeNYNWs=|Chương 1531: Là ngươi ?;/ysj5iFo1XqxVE3IarnLx/JKXdlMZ65pS4QOFC3sPSyd50JbqCq2C1N0wL1+PTLcc1MVFs0x55AEMI6IZrXlyWsDMRV5QdcRhaj+ARvM0IAZyoRK6Q5/PUwEDJSDFDwZufnzt+UucUo2Qg0XoPgzcCzwlPTKX2xZF07njmJs8cQ=|Chương 1532: Tại sao lại như vậy;LHUvLxitdELhWqVTMq36yE1cYOjpHR+fK8u1mK5RrTHqXWxw3FaLbx700gV5Rz4mMLKCHBBS3jM9DhpbCnuUd9zWhCjUWNc3C2I166PEZgt49a3YWANMkubNaQOiLjRzZOlbU0PVVHGMZZyb6Nwjjb6qOA+c6nhZsfEMGCcxQCQ=|Chương 1533: Thứ nhất;dHqSLib10QpcOmjHCOdIRC8wc/jeogyadrCl3xmIGty0KoKINAanRW4u/jpZfy+TwJT68Gzd1yjMPQkdOduVPTYeEi3t0PwWswsDTr7NeGYJbJDqafRfIbWYjks1ljwH8XcPPD6044XbdybYBm5B75pLJ4oIBe2FKBP8//12GIw=|Chương 1534: Không được tiết lộ nửa phần;N0oL/DMAX5vy+kUyIQCbzsUwTzVUhGk6ZEGfcJbEgGAsAhH8YEiJ9YwYd3eOk4x++t3sxgsDVEAnpKqgIcV1g54YEqxAKjeS3A7pZE6nD7Jn2m8hBompUpFD1GthiyRkoPYDDT0B1YAMa7m4myNbg0w4/WliLz9Ej0bnT8Tvfa0=|Chương 1535: Hỗn Độn tà thú;0SRnaktEyma3vRgD1CSZKFoqdcV6ShR+ieh7kOyi6HgsNWMAehGY2IVKE/bIMww/Hv0XijA1qynohxG7JsHicLxyjfD0MJfKn9Vev1CVSLUA2hdFUlbRTfwPmjrh3ogGcNB8qkUNjnfIFML3spAP58Hp3J6HvkBGBh2Epi69mpg=|Chương 1536: Huyết Nhãn Ma Bi nửa bi dưới;MbzAvi1+MxsswxZA+iS0eCddhSAwtySifuLRQZXW45uVC8/Ss328mnFAVoxQJz6vah0ZiPnGSFVphU680Fr/NeFfbXIYTQFzL8xvCQZMKOBkTVkLRxQX/u+vkeE71gPnbsAlAFClHCA/xoCbrZJUTTpq1YVjgDYdIbF3DdsmJtI=|Chương 1537: Luyện hóa Ma bi;qiuYqjlopjJvIeXjJDRfxR+euUXxAZHBu4KlTPjhzbUfHcB3ALRhBvby/09/knEKm/Lc3/tIs5/qbwfpjTXtM2PqHIybVaeB9KyxEUtT3JOfCb3MZIRbjg9a46zF1+7aj3x6YWq3liKLqa765AuGTXesBI0TZKXVzzHxtuZB6EQ=|Chương 1538: Liên tục đột phá;sVkRfB3JtcUbYjJvuYtxEVkx5rV9o1wzOfLSsxf7HdW10KgIddbJC8DDFQcopeXmhapoV8LK7qUFlFDyz07O+7Ww85GQEJZ14TBGTVDAkt2teqlWJUTVzhE6noFI1RNCLFEdc5Dt4G4Hy/rUBUxcqQSv4FSEVKtBvDBmQ9yr0u0=|Chương 1539: Siêu cấp vệ sĩ;VxReu3zszZ4vhviQ9KgvHreq7ZOjZTcDmwx5kIX/YD4UxA+sMueTu1Y85d4xtSfj4DDoH9/Ehy9+L85g8GRMW+t4xBP0CRa2WKHhUa/mrK7L7EOxayYUWLD83F3Zkl5V57oWSkvWLcFCAL0PV7dZYEJO7P+vATyIwHtK4m+EwhQ=|Chương 1540: Các ngươi là cái nào tông môn đệ tử?;NCqJ5d219DrLgTGTYZxQSQmp0qvhvaF1kCtmp4ZsSPLKwF25jUNSlmkEWXXZItIhM9O1lbdMlHmlNLN5ssl51ECXfNWAFwakqGqr7cjDLzlylrr+TAOtLhMfMvSs94McFvK6zWxzpc9JGcdkU64e0Y1rwTOTqHgr23VbbI4IkS4=|Chương 1541: Ai bảo các ngươi đi ?;HcxNqSKmKHk5vQY80UVw5FM8P0toCP9eoJjrGeRwLhwt2GI+K4M4yxWl/6Q3xkF/G35OJoTtiSdMDSAB3aakmnYam4Mf+r99+fiEP67jocD7OH6Uz7d0VLOyE5rcmWog5Qi41AtNNy4eMdaUYdaRj3Yksk6500NXG/UucAN+GCc=|Chương 1542: chúng ta muốn đi liền đi;JdaDWHGcu8svgGhbxmYnDIkBGkmtaAHlA03a83eCKiZn4B4VkALiXACxkFoRsK4YK2BzxqpNw/Twz17LRS5somii5bB2btGo/7m36LniRaiULNEq3QJ8W0V3mmKSbF0lfX+t5MD6HkVkWVTWpMW4Kom61k7MzW1IOW60hZ+isxc=|Chương 1543: Thú man nhân;7yNtW2WKxlUWAlT5SoAd08+t1Lf7BJXA/vfkTizFK6osAge8yumAMRKU/C5E6VrdoN3RwQNLSBV2GohCiZTgf64pdmZc/dEMnbgQP0n1w1k6R6f1G8+XuX9C+L4m3lla27XCC/KKKT+8HV8oPsK9ZdZmpJDZxvJ3C8EGzy7b1XQ=|Chương 1544: Lôi Phạt Chi Địa;CnBDqhg3I45aLFEXH2NDtUE89SybDnIEab91WszzMBXuvINOH+hIH0ZrT7TRuW1tYD8VYWmu2pTtBd2VzBUD73whwG9aqONfgkJUFmPhjqZwjidYJnMlyj7VqKy436wN+oQVzgomCYjjAJykimX9hAgZDxSMlPJVuDEHjQ6W0AU=|Chương 1545: Long Võ Tửu;q1BkgfTOZZbHaLkcdO7WjayC6ORuatQ/4yEcH8rNyLw7BK+6lNcKhEFJcgjDTFmuheRijcjpkksvg3wl81cSfUABgacZnTPbzgxGZrtv19Atrlu/5ple4Y812eZSIuGl/geJ3/lyy7fapJjNzulWCLuSEFeUPNALMWwmLTBdrqg=|Chương 1546: May mắn;cAYsC3X+vPT634c7Fr1c3u2UKQonD06xcQ4K5GdfGCoQr/1JIqBAkJo/y4/EdSu0kuiQOlXkCYDDnTY6QqEWozgdi1YXwCqfME8gA5d6kwqdcjgfkjpLm1qVs+PU7q2RSan5IV4mnuVVIEnVy2xA+fhLvmp4+DS1PzdyLtNQF4E=|Chương 1547: Đến Long Vũ Sơn Mạch;ApC81/ypVnSRZUt2+UmOXKiBr0bwJMPSi39kgjY9VAajoq1SceVumPbnkaDjV/9TBvcetKc0qkbqil89+7ZNCXYD6qEBt08/rgVBMqhQ5h4VBN+H8Hafmun+Moj/mdihLkT6CuD6sdlX6QOC9+R3SuXlZ8Fiec87g/olpXZRJJc=|Chương 1548: Từng điểm từng điểm bóp nát;yfJ7b60OlgGsxrBRb/fD5LM93uZRQdU3Zkvz/eflqlPXR0cT4UDXxBffukM9sbNyQD5+CU9czK5L6O5om/o3CQCp6ZThvlrD18wr6eC4ty2m/AXvAH03TbTSqvUFa/Au9BIg0hYAKhRR0XhTak1ZmmDdnNzOtG2SoP1R7sIPKSE=|Chương 1549: Hồng Mông Thần Lôi;iR1TuO2r4boCzHqcQySYWYJa4MyvTU+JoVrNHd5vL36txp4RkNAulMMw8xk+HDXAbDo26nHMvpGod31EnSKUohhsrnGEf3v1D6GR8js1sPCLfuH9t5Dkh2hzCoE8F/lYr7PhmSXgEZ3XO9WQg3L63+HaYe2s1JwgP5zR2xYn3IU=|Chương 1550: Giết không tha;woosFiQP8jkwLJNgcfWcX2vBsJbxKrzkHuO7wLSZ0FAffojQpzs8LxPa6gNkzZGOBb+qydNBUNvGXWZo8ynGw7MTKcs0NYhjzfwGnWZAWLzRqaZnqGyZ22T7oWlYlD4nB28N9fg7VHCZMVF0aaZeuUkGnxXgY4UpdmqsBID+Iys=|Chương 1551: Chỉ sợ là Đại Đế thập giai cường giả ?;Mfv2PXt5jFcSr8/taNOR+kOzA9Kv+wWsjpvK8iIcfO6bJZU+3hZkLttsfgyD6SyxrTOK+sF8k3tExdDUGQfjFXfYK8qeAq/DFZhntrosGkogLLjoKySGR4njN8oiqfF7WmqRmYwJiRYXcMj4vgyD/Yb5IPt/N2jm8pYPcwseh70=|Chương 1552: Tìm tới Hồng Mông Tử Khí;dyZfQqHNJFRvbIObzgzir0EMK6dECOKPBLgtWREK2Q0MITbDUbwCkldwJtTGd/QgDkPAxU8XFkYCWk3tjX+ZDW0yT43BKczS8hHr10uzpBipEp9/4fNX4RQCtYnuLQi6MUb0Uc5nIGP9Ooo9w2jrpaHbYZnprfwPqH8v+7ZMtc0=|Chương 1553: Chủ nhân thành công?;oudQfw0ArUdwv8tipklXyqfdLnnyvwr/kCmAq10fWtAhpWBcg+UavdvSs+ZO/gOJHeA7xQ9nQbG4cfuhtzfhI+aG8tCRPzKpBPqy+YrUbs88yrg6fAkdJ/PymNpSixMhwOKs4NXRcycOQA7NqtJH6ECyNTfMy7XOL6l1IHTvb3A=|Chương 1554: Hồng Mông Ký Sinh Quyết tầng thứ ba;OfWEgiAjWCeBrENC0M8DIM1KmUrYhUi3qcEtjvtb3GCjOK4kAarOw0li1NX0NdrgZOVn+VqK66UMll2hplymHmnMBQU6xHIlwUga9XG4Y5HZbAm2kb6mifz+IpJC5WErg+o5Yrg9GNZivFBRFvzYYF7/rNkxgfKHGUn68duYmP4=|Chương 1555: Tiến vào Lôi phạt chi địa;X4gWw4W2LvgVidk/lW5Xk5hKjST1kfQcdcaOQjb9dKyFUrFb5hXa56rseOaia6Yajx1Haz+3rSPkQNqb6fTyECAdXkuu2UM0xVWdBtl4xZlhQt3GzTmdbP7G72s/iCQaOnxNvw+4yFQBUBzUQ7iRX1UOt7fP7MHctaR/iV3rgJA=|Chương 1556: Thú Man bộ tộc vui đến phát khóc;4rx5n5PH1I7A5z7oY/JvtQ18Wv75L1XDfXU5Caf3tv/9BJzsU/FEPAIUQ7N056NiWD0AkTLLFQXlXzVeAbkTNfWbwG+XroXJBAZUNwZO3/JlD6/9U+UmDvjrkskTO2PDIhWeIMkRGkAfc24GN8puAUeLMIWmI3RKfYdN7edWsAA=|Chương 1557: Đại vương!;EFD0CVuLfTBYQXMlR0wQWIF3tF5mX1Uq6qKdSmI9Jw29CFUMtE/xuDZ8TlhrhC1/DDiLbbiypR7A376w4L8eCj6fQAhVFLj1ISs9plBIx5C5qi+EOD00F9k5JkaIG4JPNADvnGodY0UR1qwMjcr4E4mcc48Ok+Oa4So3TBoodgU=|Chương 1558: Rốt cục đi ra;eVrTkfcDB87mIHOUUZ+UqGWBU7/SHepXvTIjSHm1f+tVgz5fqRivBd4sAM8x9cWuUqcDt5Wk3Fnns9BeqVrFks4ly3Qrem2fDZ5SPb7oCmt65Lq3nakWNVNPtQfM4f9qB6ieKLUfsRGL7dkvIJNlF8prG2NLHw0ffpCYRVDV0b0=|Chương 1559: Lần này bọn hắn tất nhiên trốn không thoát;zlTDmqe6Sp29ltSUCdP8U8nrIwlhqKSgpJgCNVHrwi1fUFb3ObwAKWv+iP/ArDtO0XreQn+oLS+oa2Rgv5lGEZAfKFbZdBcChBAHAJofZ3c6jXkHXeB6UY8Zpdc6xwWTMztOjbbABT96+86dEgC7HNaAlHoL0wql2XQGd1GMU18=|Chương 1560: Có chạy đằng trời;WUICtLYdclGoCDlNl51/uW+3OthPJaO72lWkByXGVaJhxTPzA4sMjOeIgQzqjCwXfjAphj9xRfcFtdNnSBudb9AUB1fqBfFsS2OQNgd6kwyHJ7F/pm/ywJ2pSBAykZvymvNdhKPQ2iZ8O7UKTZ4kfCC/1xbRuvPx04wcELsjt50=|Chương 1561: Lại muốn lăn một lần?;OjyhHND0m4IMiNzULfkq63tPpxdYffunQKzwLU4u7KCRF1ROfK7b/MMEQhlLffJ9F3Luow76eJst7vLqldk7ku2X7yf44rJv2uSfI6z+KfPR2wFtmM3nNdW2TcXyLfbP+ARgcAKQ3T2Dg1jTreEnV9nq3dbXmh0w0FCQEl4n8rk=|Chương 1562: Cút khỏi cửa thành;3h4EuKqNQmT2FfAB8nUU3jB0e844S9F5pRIxQ2i2oZc1G0nKLdiCfPoVU9/MFJDPtVYhopPskiRhp60MkUdfU5Ej3vLhcF2A4e0fAjjwCDasL/HVUC0/VW65jwMtYUrBkC9nDxcpiMepHueLScxWhYJPR25Hhb0K26qgifEXJ4s=|Chương 1563: Lời nói của một bên;KH5Z7StMp/+HorYKRY2qfE8FAwAGltrmB1AIIXbXeDyZ1aFkaf1URgMIBQRdUApb1W4QF2V2BfMNRXMYVPqro/xVFJQb2OhRltQTr+CjhKz0KKBquA4u0ikgHhhNk9Q3an7qnb3WGSGGY4UmEgfQgjqXMDJPm9O872RhU9GTMh8=|Chương 1564: Rốt cục muốn trở về;BdukN+vAfWZPcAs1aGNL9vuS1r0t9TkTZPx7DOltknXsDx7Scc4yZS/uHBqYBGkZyf9Mr2HHkhDvB7kaZY2fiIO6FO545d7qXnUIVotZ1QP9dsou6/sli4Dl4r8liJsPEfDbUaGreBmTJ/t3K4ZyQIEjx4TQtZN83spTWRHpe2Q=|Chương 1565: Trở lại Tạo Hóa Đế Cung;b6RGu5PfgphgM6tdV1aDjm8B3BQ+odAbP1RQem6ARu8OapUrSZ82XXtOew+Ba7X9cK48APiLJW5DDAv5/eCHOIwGb/4IqQnylf2KQudUdAUwx9ImWYl8clWkhxwFaG+T9qDwDqxoLasTCgcLwkz6RW8xyOJ0G3aSGQ76u9Chxmc=|Chương 1566: Chống cự Lão tổ mệnh lệnh;Pd5nn97BE7+2+LT98y1laRiETQnsz/Ffs0jYU7o7WPRJVDMwpps/pv2SFbnU2WM7nQn172voDiMjs9telUbTM/j7aNdwFOIL4mA6z6G7skq83vVBgyqJRL2s/Nf3L6iVwtVblrOw/WJS63M4gXCrJ7BSbTl5z2Gfnf9uOzFxTLk=|Chương 1567: Ai biết có phải thật vậy hay không;3n6m+me+acvj7n18bEyoeZIxE+Dg7ItsDxsdNgv45towp/Plw7s+u1kVR0EGuJgrF5BNUKgDrEzLPwxj1THd7mEDcUu4vtU6vWCN5UOa8LzskSkIWc5+l8hNpSvZ6DS8BeNleFnosBl3W/wllXFl8OF4ln7CqnlIlRgCICFvC4s=|Chương 1568: Bố trí Hỗn Độn cấm chế;NXXDGhU1lap/QoF48kcVR4ny8jaTk2DWpvM0o5IV4ao5nu4LN/hFx9pAIbaCfVkOTeJtkftybCCojlGBsabIJIy9EmBRAeYVexFU6YFkKfSRB02nzUKSh5ZfbDUo3oS0xSQi4uMb7+aDOV5W1NkBQXao5ek/IWf4IOjsN/8wvu8=|Chương 1569: Tôn Thế Hải báo danh;9ePCZ84qPeb5ScYAXpjAOmxjCOGqM3EegtbP83TtYZ0+6r1XUZSP1qk5Qq8IMh7PGSnKo+MvSb6hT1flzdyn5Ut8eX+TstXkHtjCTrTlfCBRsBsQJy/FZPmJ+nnz+p71krFUNGnCEoRcb7D1ekrcaNbEU33CIDaZ2wZfe80RRY4=|Chương 1570: Đến thời gian không muốn thủ hạ lưu tình;K4aDbVUhwDG1T9RbTGVFY2oywkftDISEqron7d9iiy92hDwoh7/jO1y9blO1hshnWX4BodIkbP1Jm1Xd7dfSFlRKMxbmm4kp0n46tCxjlqd7Fbgb9RqvOPaFQ5HWlZnQ05mUZkisU/5k9/cLmnmDYhNUWavoVpDyvZLQukqtWUA=|Chương 1571: Không đến nỗi bị bại quá thảm chứ?;G138iPj6yzlYlWIXhAUTHzzGZIbaH8ad8Q0ilF7GGcMbie3ru0Yga/qM5FdcR6P5UTtViV7LxTEriu0ctLghvqduDLWnYtL9RIrXAHauBPygqSfNZbyKMYVjjg2wXeNMvHxI0mJfTYW4yvgRjJiSnc9BkKmVWTJNnJnFVG8yBQk=|Chương 1572: Chu Thần lão tổ tới;sEVW54Yum4UAS9+NMb93pVfbb/fLhXv105zvbd28H+cyY/2Khup47eoNf/uDOWTpE4bS9S/5tsBa6YDf7QEWjBGes4VwDR18Y8Wr01PCsQvXRoaGiSJdHYP3xQ8C4yY4RLNuLZg2MwsQYB4mlcG4knZEnkczgBSg1F8IvjdLm68=|Chương 1573: Không còn mặt mũi;d66UxKX6f5cDJUt+/6YPFwXm1tfIWsOsgF22sZ1/ub/POdByb9icWjfTgkBMhA73hdAUlLHb3WoZCOgLM4ojnbyCnqNEKM/EyJ8MA6ZS6Jds36Xu38dHvanszrQhWd6iDTt/dg4yjmVFlzCbeOmUWe8sTlDqAJPMjg88HGMcHVA=|Chương 1574: Vòng thứ hai tỷ thí;MlPMxfanZIp9gJpiSa6Shu9mLbjWmBGeljsI/d2tuA/n4Z5oxE6K6HdT+zN6flFuk2uYSHOZ5cuowGXNT2fCUNxpglVGabzlGArFv1X85PrguBAOyU9ZjmOrsg8vdLamE14Jd5ufhZ7U3frylIDpmJ5EtQpW2plCj9a8GJ2OBUc=|Chương 1575: Ma Thần huyết mạch lực lượng?;09C6rVh8naSbEQEuxFBceRfz4rbWGU0cRoGp8P3ccr+ywJc42O7uLwf3Z9QV3hQzWZSQzKG/wSjWFY2sSLNRtbKLVip9T9dWc4r56UopJcnxQiMapHTIcMK8i0nZ2d7vdii3/yOfLda0wPBqzrJtmSCF7phWmEVMpl98WCvzp5Q=|Chương 1576: Vẫn là ngươi xuất thủ trước a;2D2sN4u0/wKkDfISMj6W8RI9Av77FZ9Jmw0vO/KtZxUkE/+/tttNKjKbkV8zdHeASGNy9wYuWteBQ+NS1/WUDtENnDlVeApbbIo2thqzalIikxg6GC2EJaPWHD/Nrb5joyF5gkwb78CpHr5HbOeYSEpRgE5hJqUjuWlxteQ7pAA=|Chương 1577: Hoàng Tiểu Long thắng được;zYKgkeweZa3/H7lP6JNJjwFBM4PIC1WYoILPCds+VJbZJ24YLptWs21rCgSjYL7Ajv8RxFb/bd3sbLB/q+fRfy8/DQQMm8Evj39XkQpWjkkU0E1sFO5t7CrOgaSOsbmC1uwBbAZ8UZe+Fsf1ypxzEc/14GKThyuuocjxDX+EIp4=|Chương 1578: Hồng Mông Ma Thần cường giả;Jh85hOrr5UBI7/bMmfaR4xKsnLE3El7zNYwWrcjgCeGhP0O2tOfgS/GnrgrP70nMMSghwmhQwob7Z/M/0PEXkGyMLuDSzSvXmKSSgIlKjofI4ZeqXoyoAQ561yS/eCFOQ87s3iEVnTxeUL71Nl8Rt11JvIJL3RH9f4JRB3Z/xmY=|Chương 1579: Thánh Vật?;RS2eIGDifUKtm+17oNazpYbySI3H7fW+Va9R840LVN0S/Kvi5g62VI34usI+c0NaQHi3pzUx9OABSJOU0EHZu/Vb0KbnRfgi+r/cXQ3YO6qCppDKp/rEiACHFlsHt+N9DqNz6MvYgJ1Xmud1JDRVTwCGTUQeV9hRpWPiX+Lek2U=|Chương 1580: Làm sao đối phó Hoàng Tiểu Long ?;juc6GEA9LB4DLRssgy0xK0cDW7VLRTNnj8avMf5RKR1U7G69qWgborDwZLwLs2ZPyZmVNu0VCcpClLwc3Kg+KpkbTCeUVrfv1J12kEC4kx9/7axVuScWOB5EOnh2dlRkNW34XyOWjzFFAWJLrhyc5tCUrcq2gsw66jb8rqImRmw=|Chương 1581: Tà Thần Lão tổ Vương Tề;Z+2kUAEsxXZXmvRdd5hfxLljUUIkojRenrpCkzRylufi4YK74CvmolNPiVKTeddFRjOJGm8IhPZO4DBQ7XQhnDtdIj9krbOqMj/Udfp9T0tBnC+kNbz/5kG99sXZ7ExkmTWHYRdsPQ2PO0bl/ZM15rCUZtgjEBnZLkdhPmGOKtQ=|Chương 1582: Đem Phương Càn giết chết ?;4JaPq6wO179kNwNFFPME0uIVBl9HyGptMDNFmH7ZhlSPh++CMdFYhPRBHiqPYzTzR4VRhS6CPhwhK3uLxe9xEBfwDl1C8JFpjEpkKfhyq6Y4JwUncy+L/6Ki6ueB0Uw1KvpOBOb51GSM9C+hl1qLpZ0TkwOtvQueUR6+umIj4Ww=|Chương 1583: Đi tới Hồng Mông Đế Cung;0wu30vPabQzrdV6PyAWytgWSgj/DbU7mU09YtGO8GAwQ2oGOPgPxnJ3hKKHY1xfhyqRn75Uwnt3SwLJcPqhbM1ZCoF524H6sBqKVhmYfFIXop5koHrg8Mbu6YNWH9eJhvqw/d9nv+NBkG2fFw78cIx5N7yKI1piBRfmGVcGOKF0=|Chương 1584: Tinh Hà thú;AxM5kaZDCS1RglGmDq3mlwgCgN894IVY7tpQaVoc0/COrNkwX1Rkn/im3hECfpy1X9JePOsv2tMDHaSvPuJx/BVK3EYVZmA/8yKNAf6UV/Q+DjwQmET5ftkTf/Rsm2eZSLaHim7BYJQP3E9fzJ1PUSm0VPSsX0tYWniGoiBJeOE=|Chương 1585: không ai dám quản;qA7JleFJ8qlxS8izEemxcAypVR06zxEA4Vya1ZbRUuxNjI3xiEHcYJ/EFMRYAnCJG1deTF1F3w9AR3n9dnrdmXNVhGlTmNwjBjMitCEYqztimABLapwJlpYVCsBkAXCKFFWadOXSmcs856YH1YvycGsjRYJeG8WAJ/b3S5yQzNM=|Chương 1586: Còn đi Hồng Mông Đế Cung sao;Dc1SJY76fbbe/UcF1Ep+CwwGXyqJ6G/PvRb059qbskcgA/tSZaf7mE8TS79NMen2aJDuogff1/4W/YBuN7uyHWPRuuv/PHbGJPXJh3UGMcdqBoglX+51zhRrXhBQkAEvAnqUra9uK2gfHkHrLLkH+/xu8UfGIjB7DSK+CPmspeM=|Chương 1587: Đi vào Hồng Mông Đế;+/8m5ughJ/K3/lp0PzRoL2jFl1moLYZpuEWtNj2h+tbuYW0aeFKP7EEuYAqfSxzIVTdbOR2ENK1BXxvxWzQhmUQpR/+SKO03mAOYzGE7ZlQwqgBqALh0LdQ5KfXCx54kR1Ifu5LWCvTWGylIUJ8gm+Kkg/lsSskFs0JI5TdueII=|Chương 1588: Ngươi tới Hồng Mông Đế Cung làm gì;r5pm7C2qzieigzTrVYW8DRr01l7YqTQwzVrEGYmf1ZTkzqdidWyIi2hJS0AWNIMm6iCQUzKZQFioGfEP14BzIgH7uqc2YZmoeSvJKOH0WdQ0MdyFstE5uWH8bOMao02aJV9H8pleqrYKGspHPQ10hS278S0Hsz2FYL0+L+IFK+E=|Chương 1589: Chuyện gì thế này;9h/iWuF9oM0RBcNRxX/TNnieF1bKkP6NbICoveAB8ueVBu8DFZTuxVX4ZRzXnuS8RsAsLWQJ9SRiP5CAQpF250ZhIx2mh5l+oA0b16uPCqmxoKwCxHzCOW9V0ZR6j+NH4TtI7Lg+ElcCAzTfQBhoLBTFAHPs810ylV4YpgZBLIc=|Chương 1590: ngươi cho rằng ngươi là cái gì;pbSsiVen3YCAXkWNmC+Dm2e6INiaTzMBlaIMETIN2M3PKT44Msoyr/nvZCj0SuJaHCJH9LFDoYg7eWo7PdE+bHZk6K64XG1q1YkRjKMBngWe7xGmGP5t2TsdK04eMH7JTBJOxOchij9SHbGa9JgCpgWoSh3j8TF/PpLI5ovuNkU=|Chương 1591: Đến đây nghênh đón;grxkvwmBxoH84I1Pz4o58xQke5E/sNH4W6uKrLp7s8E6e4wMA8vn6aBQHmH5zM2pzSyFy43NOvQwkDHvu03mdNsW4JhlTr5JYZRhIzoG1RqiYVwMqt0fkLk3ITBJx9p0LYhcTEe2UdcX81DKHfcpq9eCbH1hqk2VShZwrQ7vq3w=|Chương 1592: Sư đệ;uv36SliTSYH0r17QHr2pYZ/Sl7mrgAP8bVJ7K8OqM0hEm85prhfpJYOsCRsm596ZWjc7m+QM1UiLzMZ51zb3oB4Jr3G+bNvCWtaPC2IbrWOOYbWVdLjPX2VU+aPTVOYZpGxglOp+aiuTQ5q4TsNtSYpnO1/rR4S9i+MNgaSimTE=|Chương 1593: Trục xuất Hồng Mông Đế Cung;3dLnXrzhwk8xpD65XwScBMouw3FGNtprPX01rJT1txya7IhmvcAkt1yqJtlMKRaI4YwLtnjS5CIWkNZpR+Alm8uccCf86XohtrCfqEwxWq9ufR8bDwkEQM60Sm+CMM9vQmGpKTwB5Mxx7yDRw2ZJeoAyZ1aQZNiK/qYj3w9sAXU=|Chương 1594: Xác thực là ta ý tứ;J9dePUP+XDwExcll+s/TLG/QtYAh5253EXqvLNhCFubsSXrXCsROVEWFZw0LBCKYpa8dRoYhmgNNaL4tvL/WPqboY8ryv0c4GXEaJk26hZbzxsDIOV1XP/KvPKlBUVUxm1ynp+WWZTsRae3QZ/scIo5zpjPVCHnP/t/qQXXAYV8=|Chương 1595: Tiến về Hồng Mông chi địa;JoHAeRHtyc7vQOQRc0yCy7jvdj7Yg7AshCjOoZrUvccufrzDSmTsqcxUlKz2qoXmMpGqt7aYVr8G/QhCqYi7yZnTgauHxNEbYKND3UddOgzqdYA9NlLWqG2CwIa1/CUeEXhY0OxYpBb8ARvooVN22U6rnDICDtijcVfJkiEGp0c=|Chương 1596: Hoang Cổ Hắc Long nhất tộc;seUiw0qpefq2bsgENj1cD6R8k/yYRxjVyOFLzJjT5sm0k2HhdkUkQldk6Q6+APS+cwdZpD/HwJ0uZ2XDf/rwsyNibnuYEVzghrFTNoTWOmkBj9RwjS6hFKeQCBFSrv5rSJ7RMYd3zP662ClNSENlk8BzMZt+BmZQvdc1DMPLSWs=|Chương 1597: Hồng Mông Tinh Hà;fPk2/Agfh+ksqWskAACBprxLp5AS1EwAjIjvOXkMxoWMkxRzOcrer9P6eQK4QK84W7eyaqvZXb0KsWjhGUZXhleYmZWOwj+wDgPw/hvsP5pS/D10LNcpAFZb1cxTO0iObkDi6z2OEqskG9ZHmNUKuUQBMG1jXM37MzrmoKzJeY4=|Chương 1598: Thiên Tử cũng sẽ tham gia;gZI+MShaUGa5sYOz2QZ+yMHzLKduJnijpBeoVu1yooAccdjllPwRyYDBkpLbqmOxBobrYHDIz0nm7c0Xaj6YQNiB2ZWfGpEWUzXCU79rD9VjwgDBVQYDFIp+9UDJO2GQBJjvt+HrZKzd7TI/3vfO0ZM71IBVoEzj1GGqMyVf2h8=|Chương 1599: Đến Hồng Mông Chi Địa;gSgvF5KPih50iUAX9zu+I4gVFfWnV04QmU3+W6dcz8cVWF0Jg3QccJhFtiPppnEDlTN70ETEKghbN2VKG4tudagyvM1FyHMxGBMKP1+AktaTvFDUM+eWwJ5xwLhTilTTRKUwxJrChpuREw2isXpV45ZXobUyuiQsjIm6GX/fojU=|Chương 1600: Dùng thời gian 10000 năm?;VW3mr4DU8ORRImzfB7sJzyQd6tI8EV/qDq9XsVmC07h6NBUe0B3aJ0JYhS7Nt3DchlbF6SIrodgecbG3EJhHAFYmJA3sybu8MOfe200pTSTfe41k5Pa9+7yKICUZJLVSaSJGA/fLFANcQAowK3jKi3n0zOoyHEpqM5jikX2c1gA=|Chương 1601: Đồ nhi ngoan;qkPyjqkBTS9CftBks/IsPf6IonZmOlLftViorfttUfg/hVgjSmmMoKRtNHuTUqErY3QD87e9K7tfKuUtySkEjXPQXMscVNednsjM8HtJiZ424yEw7N5jtxPCcts3PaMyXW5QmHlIb5pU92Y31LkDik3IUrl2kYceNjIDehCktfI=|Chương 1602: Lạc Bảo Kim Trư;giJA7MT7IK+cVqb1Dh3tjDt6LEjBn7uE+gu50xLrMMtY6pk0GS3S6IVX6aQcsOGM80IckD4EqtRTk6iRqm3nlI1Iuf4SJjkJGHxygvut0o1N5GIQ3O2LCqN4aGOZ85qG4hfhNRSXMhQdRZdyqeZHnOE2IFk3JvVcO1eyrwCAfBE=|Chương 1603: Hồng Mông Quả;GJ4r2MYRXioXXbt5H00uBs+gaH8ltqBb0/yqsOrUT8DuaflkbgsfJXk1UkRDkJaVouaufluqAd6nKDwY7/S+XqSmHwAdIFcfewC1zp6pZBlRCV33qTEzZsWzikTvFOZRk4YLBCRoIKOBYVr7Egl/AxwIccaaDN5dMBWwumir/GI=|Chương 1604: Ba loại Ma Thần Huyết Mạch?;SuJdiI7Prw1yPR55BQFuQNo31U0+p5/Yjc1PWierMbq+rffHZi+sbnQzJ08w7Gj9RnIgvynlnlVoHaU4d2XYJ8/3ZCWmmLnKZcNhzvyHYaM2vFkRV3j4PZUCDDGmCLe+qZxs/95jvc/NE9jSWH2VFa8zVjIMmz/lHKctAWlFCfg=|Chương 1605: Dự định một người đi;zoeFP6hjN5uQ1O6/yy37HbZWRm9akg5Xr+PDkd0aU1ueZIBApI/AhGskv+vyd/rWI9dlkzCa5qGHGnqlhISfIsb+hdrj/tcZ4q2vMC8FcgiLDB9C+krHy9z1WPApzAzEzq12Sp3oBD8wBEjAZA4E/zfDPTscGcPjRR/nJnAppJ0=|Chương 1606: Rời đi Hồng Mông Chi Địa;XzMamPGuJV0E4bWugwUuUKCs5m4vsyMUKNU0VwSCSwEATYOSIzY2qSEglE11/eyCSoyX2W8aCwazLoDx9EoOaQZ4Pl65W8zNTdbAt02Ndc7sS/HXmEumFPqzNtWEfD6HzGUSVO3ar7mH3ONXKL4qeKzaGTQ75u0gMKhvZC+j1/A=|Chương 1607: Thần Vương cửu giai;bmban0LVrjOvVxwb/G5TYakJz8G0DfphosqLxTiTtSNzUKnrvyyYyjDYWmfh3zIwiGC0Ns8DmYNjlNzEs6pcC4ApJIMnjMdaWw295Yc5Cp9R9+vn71BcqTMd2/MsRrxyZue5vDVwAgikjnSe3l3zPbdgMTZ3/M2TQAqRGsAGR+8=|Chương 1608: Hoang Cổ Hắc Long nhất tộc bảo bối;ErnDN/gPjP3zB5Lslw8XX3ABmI2RX1Bov+1gc3UsOnNNL4RNB8pH6DV5ug/3nj3EqE7RgPNCHs7S1Huqu75RPY0NdOn9ZO1dvLxctpyIcrRXCMDYPZgegVXAZV8Hzh8nCDUE3AW598o2BOLIfoAPQiPCzr9D4fvB/j3qtFbbXZU=|Chương 1609: Thực sự quá nhanh;tTAbs+kPfRe4lxjvpIrirlzpYq6gE7katT744lBWvQRF4LmwKOkm8i6Co394LcY1EfUNm2bdOvwbhBvPPBoH2kRq50505VQUJku+YQtXsqPViSRokOpUcxcbD8ObgFvVLdCmnJpDMpIAJvoHsC/bEVW1j/PJ+YLHDUeuIzFYeGo=|Chương 1610: Tiến nhập Địa Ngục;gjMsRAcEWxdUSaNxH932IwHh/saZiCAepQOd1g716HJAzvvef9945b5wYmk72ED80ys3W/TEDiA3M1rxHZA1YVVSf4Qass2fN2lWyuKpVW0uXR31vgR8a/C8l+pQMc9QxQTaAvJ93pmQX9JP7+NzMHAHFeCLLdF3Xe/WEy06tCY=|Chương 1611: Địa Ngục Tu La Môn;uXE5Pp+JZknuyaKC+5mtlGsJSPZCjs6f8Sx/10qUa8VbFiX/+uLbNFwKgklxl6ZNCkx4HXuPS5qQdMY2LXIjXX0WxcvYJ8rjrAtYsZ1aNDALlNLIUFBdNXOZrIxM4jCo4CTYq5fpnHUSp+1BfJgp//o1l3AKIPIwD06Y4G+xvsw=|Chương 1612: Minh Vương tổ chức;T2QOHntbMLlSPrREsl/YMT1ptZ9iuAPX50TXnp8f5gUviKaSTUvBEkpoygm1zD9Gb7XAF+bhdM9H8+MqjnkZdjkTZGJ/yjl4+gC1PMkghR77K6xbkUPMLItZkhBLaWvCYFcGGdJASYtK7lFQqj8SelHLdK0OtgnW7aJk4/Xh4+0=|Chương 1613: Khắc thập sơn mạch;7/0yADKIy2t7Y1WoQIbKAM1ZNyM5yp+0woYCSV/pWPWDZMTlo/EPsFnqhXkdD3jvlegugfk+cREAwoA586yZjZbDbapT9BxpSqh/xe9GR89IRsG2DMVMb2JSbzga/XxdcjHE+B23/8gD3VpcwkNWEO+QIqJ/u8bSKHxyiGpt/1I=|Chương 1614: Sát hạch Minh Vương;Ue+yjT3MHuSk9yBEwMrw8kKgir/pjPEEebElBhIrTZ0QgjYlfUkelUjAKA52TadmQp3LrbUY9UM9lEIsb/yM+oafpJFut3GZS4i4Xit0VPU1A69TaauntihVRmjvEy1f6jgBTR2uCh6kPShjwXPN3Guw1G+d28Sx1IndC5fuTtQ=|Chương 1615: Tân chủ nhân;JlbNOooXeHShimUV8zY04yAg77ps0NBg4DknEoXokOKwUQVdHvfW12wWXXrGi7jqw4nDgQD7c3UEFQe0RdRShXJ546TUEXvUXF9VkJ4fjDCz3NwlizjQo93c8x/lqzZT8wMDcYC7W0rU8dyTUALwOohRqRBq1R9qjvDO5M/4Y0E=|Chương 1616: Khương Hồng con riêng?;qP1OHP0MOaGfzvjZzFt6F8QKwighw2R9/tJfPRhGyybTc8pWNbnKypeK3WKXNes6v8RlcSNqhxeVVZ6G+S0prtfAE3cJXaPOxHI6zIYnZjM9hpxGo2OtTJfWA3vXzGoCP+aBU/k1lXwj6BgSgSGMTxHx0ufnfMjF8k521SlDXuc=|Chương 1617: Minh Vương Phi Thuyền;nOyEFXTsx9Ka9cTrRH/egL7UnpMmbvWZ5vlXkw4E8RQXMCrbtXbV2tphojeZV8EWePmawHuIvS/sYHzaArXFJ3U1aWB0yNSrbeOXUv5SzmkXq9sqCiEtoVrtZgCYb/ANoEYp96pVd3dRpLKN717OOvqEa8J/5G+m2WCNcohpFco=|Chương 1618: Triệu tập Minh Vệ đại quân, nhanh!;PQcgJJnH7O/iHZnIvsGb2S9MUa3xqOAltIZcnohT1tUsGiZJ0kgBj5mRnNAxEeyCbTi+2vDfUdbooor4I1HzB7E/ARHrlCCKP4SA/S5krXHUcuSdycKXCyIHdzsqxt+Q7KyRfMXDRYlLu0L9lZepQdVZAAWQM5QMrp19MimS6l0=|Chương 1619: Cổ Viễn đại nhân!;G+/i4QOxXUMGE4Yg2PMQn5ts0JIBOb90DAqOckBsBKGMujvW2L90UUsBn6Rf+v4T9PvlzkwdwLW6OfA98mG/no6aETdGGr1ioRXOREg5lc4wxWBbPA1OFrEI1f1TjIcP9ZHC5FdXYR0FgmBR+4PuOeJ0TZE3CnUBMWX9VEIiMfs=|Chương 1620: Không phải vậy, chết!;bFgfzHDZhXd3JVeJUThDMziaLb3iqCoe1dmsKwKkHDhmcwnemyXsZ1IA6JvXem9jahZQdcEjyae65KUpvBEtaHUgxdGUuNGpX1oPUxxGwmnnBKlHrx7WTb5VKXKqR86ABif9WTr4qXcDK5pQG9Qs12am2MuqACX0SaUl4CI0TSM=|Chương 1621: Ngươi cũng dám lừa gạt chúng ta!;V/AXTntovKqEBBVZSsEJM+cGR1vAO6KigtDnymKkLHW5OttuZH4B1xk8CEuO20j22kkVV0DPzuchQ+1wX4t1dc9BjdJnzhK+nyAT1hFA5nCfywQ+XStYTRYsSjGHzZD7MRujtrBpx76YODUjVevU+r2nbCddIVKzzhPmSVzfzwc=|Chương 1622: Cũng dám không hồi ta tin phù!;l543QFgOh+Bv2lBoPFob2Me2GDCqhDFEzUtxOknaRIei+g5gA9FdG+cTKf65ffjb8bsFFAtoEpwJ0XGNh9T+0OSWh74pGmRM+p8AgtOQk+A3qQeHlQOLqaJ3aiM0TwiwsHXnnOXdBHoAV8oag+tUsZCc6SmnFbSpzt2vW+NSvLY=|Chương 1623: Ma Thần Huyết Trì;fulgyK1D8CyiUuhvl85eoi32DEWmxln6w5x44agHfFXhsJd4oXlFLA+0pwI077AxYOC+V5XTNNlZEruvBFUoEy1vveLHmuYy+Pyb89oX2M80o3WsL3QUMSMkjkE60A3+4XN939IHDfQ4n+Y8pda7r2RpqM7UNYzWu54UT9bh0bc=|Chương 1624: Uông Ti Nam đi vào;XGZpLv9KGuArmCQKhdBpQHGny5ik/U8nE9GARYKg7fC70HTcMCxVNYhKMLR6r0XTDR7xtbrpTOwQ/eiyX2JkOHhFem774xsBr/nkoqEcSiayEMu3ghh1G0VZ+GmNrff6ghowWTIkpkKz2ahrgGEVxYFN08TbgdjJSs0foSXgJT0=|Chương 1625: Ấn xuống đi!;MvWRkhlfgnfOIBMPC9+k3bOdkVFfRISYzaHWu6cdnjNTNnexketpukNzHGW+wIcHd9iQ2HCbCrVEF2vcQZk6dZG5QbDxZ64xTzJf0KqIWmAZVKNz+N3MAQb12zffIA3IbwV1fkuyMaL8k/ZtjUvJDKZdhqw1kdT9yxVJ3ebTL6A=|Chương 1626: Tôn Sướng đại nhân tới?;/4sZArcASSrfhhth4kCg7kd6neD8t+BaC3AtBmI0thBKl5OcPYQnNuTWAcI3JhLbwJuvB5WNtkq1F3L5hBgXDU/fV58Rn+JqFgcr8JV9mum9qMzKv8LSJHECRTlsp0rgK66ulfYA4FSGlk2kLgcfOsnR+2H/HfHa+3rZnbXPq8Y=|Chương 1627: Minh Vương Ngọc hắc ám sức mạnh!;yUqIsh7Gx1WStZW5Ib2enwFZ9xQ8soj5OkA3GrBvzcgWbPPIf6vn84C/82PGm29gxcbctTyoJh9q1NOWZnQPoEj27ckKrfkXY9o6gtPfBcmsdzK9a1YgGtOhEWO5DTU9OZgQih5BKiCpKlkFSJJbAputEyjnMdLZDFlasQ8Wz3k=|Chương 1628: Hai cái Chí Tôn Thần Cách?;Uq1ArHlFUEQIsv1IadBJVi1UztO7Wh23CscZ8knhKzgTc7/oSX3GOlQVepSHze5sVPuGBxt8fsABNk97aDEEl6a9d146CdXuUsGn8XJ4IZKOTzVLRRlSuiq/32SxcRhUOc24516hsdY22GIv0qtNDB5fvusE1FJWrMXKOt4ihW4=|Chương 1629: Bởi vì khảo hạch kết quả?;gZH2GI6tEUc29QN2bDYMWZs9b2nyO7sp9uka6gHRo+VHVzw7zoHI3FiCpIsxFTNoc+DTnPpfeLwE9SmzyA50FYJOKKBgFLIVkacpB7Y/AeXfTUJ70sN6+AtirEHWtfV5RNsi92haxEmxF5gHg2UCaiDr37D1fLhuqAGHlHtOQQA=|Chương 1630: Bái kiến chủ nhân;WJMO+AJ6JSTRXMvW60w9PxPNTqfwsHxRW1PRDYYVaHpyOle++boUXHYp3tTR1TK9SJGctaKccDkDcsQlToWDEqNl92rsZtkhn6EOXmIn+wewvS8+LW1SgABGUqduGeFtTKkNw774WHlBLVo9L1YcQsFkdSjSU/iYbWXwke0ktmQ=|Chương 1631: Ma Ha Thần Vị Diện;JLoEPJ2a2Wrx2U3lCQBFoFsMKCHukDcQ1Qy/In1UmjVLlgssPoTzBQwq1ES714ch56F4EywaaRG8V5Uu1SymBslEHDjZf6u8c+SW9bs1uG9gATRc1fFTCq5KyU5EnYn28seLc+5owXfb6MIET2GUdQzQzNhkNalB0aDx4MDIUFk=|Chương 1632: Từ chối liên minh;bCqJC6kRLRROKmmleJkSJebhBC4w4X1XAkBmATsgi7hnRfwGnKKffZXUQvLMFwAJTUNxh+nPPIJz60GzUwLfLB9Mvt7VcMiLojZoXLN3AmtofjVmR8tXS3cbhxoTSQcA7BK+9iffmKjIve7ZSn5W7BfYx3wC2MUHhJkitVs1qfY=|Chương 1633: Tiến vào truyền thừa chi địa;ZKOvZBI/aod9UIAnP0hnu/orIJDit3IB5GCrNJgqf+6qMw/LdA3/MgHLx0BFl6Oag68KSA5Bqa6qTdi7YUfRdSqJpKYOVDubaaUCZjjNi7IAviO5A0o5PRe+pcB2JrIM7pQW1FykTs8PR5ScSP0Uaw1iYVh4V4BW+iC0K9Q7Co8=|Chương 1634: Hỗn Độn Huyền Quy Lôi Trì;oT/KXkIIGQ+F+4feeZR+kAJcWFBJJC9DVLvZHrW7jBRrUkEgcmo8hRah9bmTiMm8iFy9bxGhKicTO6giHIQOdH6Yjy55BbLKbBHFS1diTwZviE81kUD9rPqCS5A2KX8vjBVY0l+oV8kr27cpmL7a1iAmdBqSzXc89aUe1muGBSM=|Chương 1635: Tiếp thu truyền thừa;mqSDywHA4jhOuxTBzNKQglLJAN61xaVPQaJZqdVD+7rM9ZCn520NOnuTdwI8NMvLk3jEZPhv+srbl8yF8IUztsZdcYfJ0t8/K7IwymAn7yqUXcSX0lSfp6j9P51w8mawYLp0RBuoDMZkCJAKqi0A77ClgCfhjBx50cfVURKt5Ro=|Chương 1636: Hắc Ám Quang Lưu;gZU8iPDqRP50uQOT8ySBWDtjzPp5FPVF0viWWYhN/ivyG/FTgqpQPN8N8qwlpLyJ5TZZyxPH+1F/mXaCkq4+xWk8LOK41DIhBZuKrp5NveKKoET4GI9wk4saSjDiSpAnOnknUzRdqqhZHCNGLOB1ZZDDPk8OGuE1+g4e97RkkMU=|Chương 1637: Tuyệt đối Vạn Cổ không một;ssvMYirToEAFLzfdF+Gjn3k82LahKsB2X1tq+PDwVPwJOxHILZ8mP6haIqEgteWpURPhh1Fotjxzideq0AVeS5QoqGClJ/15f/l0uu5Vxi0DafhkPsaEkILkEHAUr77vzrktBQ9asodejy51oDuJqzNt9RMBpkgZqyLzcxsqOYU=|Chương 1638: Địa Ngục chi tâm;xMFhaxnHOxCoi931O4GZVllraGpMdih267MtWJf0b/1KFxn84pdq3Zte2ppbkHTM6zJkudYww98qaB4OVBRsVjg2rS5G8NgV2bMJECixQmoDYCGU43yaPMG8bli7ARbuHZZXugplLthU/xZZsi4BOlTjv6vVDsUfpW/75qw7BAo=|Chương 1639: Sư phụ Nhâm Ngã Cuồng tin tức;mhrR7jpcVf4XpDsC0UbA2Yy7l1S3NM85XuIHk6+AoLgWvR+Eo1aUsTmSmL9zkEzPnFZDxFwIWeb1xEHn4bmWZbkOUTkqA85WCfoTA5DL2EefkZ2FFa1sLk8miRenKNNFTkUAuAamgtt70LZ+4SADPeFLHia93LS08QfAXPyDBqI=|Chương 1640: Đồ diệt Ma Hạt bộ tộc;qrOUXtOKLZKJBMJVCKwpwZZDJnU2/bEpO/SUhydUwYUm9vTreDy/rKSXLsss2N968NKZzPCGNO9J13t8dTonGO9cBtd9grla1E5wep/IJaS2w2X5Pk6c8a3TLivGpK0NwhMlbpsQYBjPsXyBHa/szt6E2AADkE3QXuZVA7LkCU0=|Chương 1641: Xem ra bọn hắn coi như thức thời;1s6A+vMbBioc4zZ8O/QXWrrC5w/HFLOzS/xpDXydomI7La0glmRQeFE+6xPImUB42jFR17qU4nelK37eRb9V7ouUalsQcORmNPQssBlM2nC1EADon1nsXLz9gvt+3Y0iMvIIOycF1vlOCuWu3RITep797XMShMlN4K1WDoBm8+8=|Chương 1642: Đồ Thần Môn tính là thứ gì;vLSyOZ0y8g7sNflJCsNh+Z7Xoi24RUIHoTJRvczyXWyEdJj03/0eRL1B3oeLds2lWRyvVW0TSP7Kny5vdPwfY2GuJrBPeUe7PBmoyGMbt5KNeWlCdZvZRJlIjogz0Xq+6b7BnB7u3JdsZBipIGrJN23g0JtvkoQ5T/aEg65bwEk=|Chương 1643: Ta là mới Địa Ngục Chi Chủ;zVaFghayl8lkh8ZgZxAsc+M54sxoBtnriwB5XjYQ7wB17U+kSXty3RNfpDo5CmGbUMUqEIOF4JcMwof6Jvct0rOYaQ5DQ1QkV7qkWy7K1QvW3GHPF3Lfjo9dhe0rdAnv9GfeJZPxV+KJaENqf6ijlT634+dfiv1uVU6/AArQWTk=|Chương 1644: Bất Tử tộc;GcLXDq/gJhyxvawPEYfBnF54AtBmKaGtRStozetPM7cRUJ5MVyYTMs6hyR9ms4+tX6iL/phhoAi6R8TX5PLRWb2IFTOtgA+bL2hveo8YGLiNiBAen4SL/8z+ueiEdct70k1bYPLT//y15ikH3B/EZlln2J4kXeJN1twqk5P3K78=|Chương 1645: Giết thống khoái;jPhCc3HfTZiJQSClgs85dLHdkvX/uNuz3PnpvO6rIDfGKNyKnV35YHuXypMOkKbUUtsLmtIrr+0fHlcCBvCzJSvZ3MsfMzJTHCr2xnlSxmYu9xhdjd2LFTfO06soOzOxH5kvEyz/PeQbqhaYUrCQozytWRQKXXgtzJXU3aS28rc=|Chương 1646: Vạn Cổ Chi Thành tiêu diệt;EZVdcoqwPdp8QSD7HWtmD1fr9lAUZ5RSWlAfiEtlREQRRy+0yh9a8Gwl70cexayBHru7s674HIGhSsd8haEkgiDa+OP+zqsxZrNz4aapH6yefTaC/G4IRXQMvjEt6NIN5Si06L05Rfmky6DXuppNfXicDLC1UD8bpjl8sePzmbo=|Chương 1647: Toàn bộ trấn sát;EERO9tyd31CthPj0cySdRvxQLMhi06fotd6NFdl6Y1GkUMPaK01SeVF4FVE4otb53rHL8pxC8cQi+mUO1vQJZbNbstQWrsUuZWMcxEF8DVGarkpSGHzLw5SueobmR0li40G+a696iS9F6LvyAc2am+5oiVBziJ2MmIyWpuzT/ZA=|Chương 1648: Đi tới Tu La Môn tổng bộ;3i/wLlHhOqVmblyKZKZH5ZLT3oz9LRPpCmegX61cdY+gu8SirYZItpOzqqzC7JLLxTozDqTLGmrMyCvUw1LSo00bbA3LIfGgRplvm5y7Rh+Bild0awm0+kX5n86S3BzJgYkFCDKPg1xNME9vC08LwzC5p9FR6r8IXI08YuAQ5cM=|Chương 1649: Đồ Thần Môn lão tổ tông thực lực;CgHBLx2cgySUj82qpQKrjn8+M5aokIoUOmmDZ7BzKmPUoK2ltpja04mB5VX+7qhbYVnzmUWvQkriCqHa7+EH5rED9zSgUG/W1mj7ntiCvpZkBqujsMrNWWUqViUnpBrEvS7Q4QIgvDw+UjOq4zeDqYObn4pi5/cFFKheM53bweM=|Chương 1650: Còn ai dám cứu ngươi?;NJbHrDMewBofC89DU3nePCWrWfHvAymkt8a7nLFbHyGcJ1BwARXIhGL+uZWDlvJW8trsbmaD99GQmZDNj0Iyvg3fKfsRzMY+KDZTDTU6sOvDhpDnMgpxjH3nguRuU4McQe/gFaYI0MGsgewPq7NlHPQA1wU1oLPPSMBfi/+ZO9o=|Chương 1651: Đi vào Tu La Môn tổng bộ;a7DQg8URpR6noqX6LTnCKT6uXYcfoRaTKbEd9Z5OWaOk0Zp5N1WgtowvIVMbiZHpm9EFCTrI+9GnFS0dSehrVa/jJ+AIrousampRFAafu8N2bBySjAQ6wWocrWTlD0vQ3FElLmLadrVU4T0awuLbC7cDCl4pOaZKG9BclJLYvI4=|Chương 1652: Đi hôn lễ hiện trường;Da7Zj8Wlj4e/VZ3+z7j9gXK1sUUsQZ5VVqfqegTOUdO7paTiAQW64d6nNm1e9F/GYo9unSBuajCalAgEFysgkL48gjql+7M+zyIFajVh5EQM+gsf0fEo0RSVfqDP/yk4vgLYr3mNKBas8sGDnb3AJ4O7S0qCsokzWMxzYoDifDc=|Chương 1653: Bắt đầu thấy sư phụ Nhậm Ngã Cuồng;BbRjQ4wYy9yrM9tHlT2bUVWCUFM/SHPtKxlG5bsR6jogo4UxLNBr9uz6SzrQDCU8n83loge/FH6GNizJ8wwZy03iT9fJX7WJCBUAUDHEarSCzZRr7X6kpUYDGw16tvitIodQI4XBAwUSS16QCUPzgjmFdlrcciEjAQeIXoZPw8w=|Chương 1654: Ngay lập tức xử tử;SfcGYaoiEk662Oeqg+0hXCf+8+6g0fyXGcaTj1ioYk850ovPVE7oNIinbAFIxyjyX2cJTzl0A0llBollnVSVxiio+Z7nbBsonD7HQaATsHJnNzA6C+Zznhnayll75H8elzBaV+NMhW5ARw+WfVfGwBVeA2UOi66YCvQWX3h3sQE=|Chương 1655: Tiền bối, ngươi là?;Cryr3SUih1fvc/8j3hsT5F7Dg1SgRTyUrZVFZKoa9x4Gb7+3eCD7FBVkMB8Tp+Q1wAxkv18nyro37vWq9ZmGBP61hEJQb3MW+aQ5IthP/0UR0fHp1u7//vb3Kq8kTIk72X0Qtb58pZnfbM7pNqwEueDqWb9wViYZtSChm6cbsgs=|Chương 1656: Trục xuất Tu La Môn;ofa2XbHC+71GiTPWeGfQ0L5n3s/SDmt3Mer5H7HcamtIq1LKlrRNwdexZcDil7lPndUq+EYotr9BCfYCjrOcmiVYsq82ZwRq0Y+n3digMhljwa7stUbjlyJvGW1Oc5LoHwvlR85AwDUaHg4IIB1eoeHzXq2NNGqmj6cZ5obrU0I=|Chương 1657: Bốn vị Đại Đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong;4XA5ywZuL49M/PEUZNqF38CtAHO8LEHfdgaqyVx26AjW+JEPOALNQSSi8dakt0On45y7olBkeAXckuzKhWaEwvJFKAgFfnVozjcY+vonxX4pQilNErcpk+p9Tc9itlKPLdyOLbrw7n9smroA+IgxKNkJLdyUSsi4WKb+yopY5/I=|Chương 1658: Tuyệt đối có thể trấn áp bọn hắn;bq3XP3h81VjClbGTxm0NLpHMGSbY61VvPRTlokODKHZnYGyn+wQ8zn7FFroeoV1EOAMyL/AKtx7aOFUSjAL5rZeZOE3osGNQTKmdokgC1HPRuW+GdEjYNelMh1piPcYs3v8+zZsBXsM9Y1qoAcaH13YAzfRBvjpAEZL4keZkZrk=|Chương 1659: Tuyệt thế đại chiến;7l6K7rlOF1sp4AKSdUFZbPYtq8HSbSN60SpHVsTdO+eOoNo+0QTPTqBHFXMXYyQmrhs2QtYECCqh8LxpTIAP0CYa8fgVpMR0Q8ViJzqi0tf2hvBOIDB1Y5HM1MOoTnm/YALwFOeYeTK5hQ+sdIIXg+3ChF9A+melzdPjI63FVSg=|Chương 1660: Tỉnh lại Ám Dạ thần thụ Thụ Linh;MemIDQXC840bjy8KdFulBB8ICDBt0Crz+Wb5CpL8osLsvDwo3Xva8JxCJ5ZAaRCDuFOa9gvUP2QQL3+Xsrohz1X3b5NUzOXz91EbrShYrCk2KBr4QIyl0jVX+AxMkOcbIaOx7+ueKVb8CQGSp+eRQIDOigwgfTU7RTyXwUStJU4=|Chương 1661: Hắn dĩ nhiên không trốn?;FJRCUPFSaMSq2n+5TCeRDtHjdTo9OidDUafIWXE7nOqgHtdTdrTw2b0gNGckgZ08Mhn+wo7na49kDtGrbj4pjr12BQdsUMZLZ4ijegE6q1I2d18Osn65VhaGhsF+ezfcUW+YSpmjMyY55lw7rwuc3Z+pgakCwqqenlrVuW6ZLeA=|Chương 1662: Bắt hắn lại;ZICu+njAgxfbW6SBsf2KEWoMqfuDu6FH9ScD2Z4EPMdDKvuJ+iFDu9Ov79qSsN3mqcNOxCLad7dEz8xH9aF50MIHvMQbEY+72UY26mLeavMlsVNRQ4CEU4uJC/sv95kr4VUTZRKjTUt547Ej0cBv8PjiDN8ATXLoYMDZ3zcgRbk=|Chương 1663: Mười cái Đại Đế thập giai hậu kỳ;2ljGvaLmhlZOWg3A2HFUH9pYypauwfv+ATzjcYbEWUxkZyUCP4tgI5GJvxCExLKlL/tUkzE05oxuH/+p2LN9o6p7z2uWnYT2/Uhjps4/C5eNXit9PFXUTSot0chqnMU3D6QMt2sd2G5/mi9WHvNoIHpDLZdBemkBssym4Qwq4+U=|Chương 1664: Tu La Giới vì thế mà chấn động;JBl3LeRcarD8zPJVqpJC6FjDuSQZg9OJxSfolZWJhHO92xMunQdmnhBUQURBJV+wbg0eBY5FAHH25ZaTTaMZ1bBWTML6w2qCcU/YwNfzPLVItoX0EmOIc24OBlksKkSxypeqdAa7XaXnNuDeRWVNUyky7jab8aZ/xShZ2KVeszc=|Chương 1665: Tịch Diệt Thần Vị Diện;NtF194OokX4zj8KexAHR+mTk1jJOwcAcSP4aSiopb7CpfJ2To3UthhKLC5agJicFRZ27rLUNY/ZEBmaXvGVTRS+5sQ/7VJd3uTHxRuvZNZBHhqWSoVyFj47t16R63vhY30AYermu28bvN/VpJ2DykThGyVNpkrYXhHxVswOEoDE=|Chương 1666: Khiếu Nguyệt Lang Tộc;u0GpL5YjqufrRHG5Y1khTWWwM2CWv/j47ZD97PWrTYajitUKa+7lW2MfnYTDSMsL/zKXkkwj/Wr9ijnvYgpa5Z1ZlIdYVqOKwKk97Gt2gwSGNm78vLTZOCu6tPrWlSiasaPT3/GtJrbmUnJEFDySgiGQTm6LPfnEVqY4VG5jZYs=|Chương 1667: Yên Thủy Cung;hkWgGjepmii+zZT/4IXRxz0GQC8y+QnLEVZp6qR36GYGOTfxeOZ5avXajiXxVTHj/7qz0LY5U/nabuksS5aKTPlppnKLD9I77ghqOEiLFRV1lPERptT8TSsBl0RPijewBrRbicohyX+xsNYNGkrU6weRKys5WWHJ3npiFbI3lCs=|Chương 1668: Không chịu nổi một kích;bcyjlwihK7OveCazXuKagkhz2GHwUvO0wkQCL5AQSHSD2Y2+41ca+9yxmTLL5pij7lJdv7jsJNj/U3YfZW6pBlIyygeXIcFDDa1vD8LFT0C9mNAJlc5tyA01w75Qwvlz15uedVF1vmExPhc+71y0Xi/GCcgq0FwK5yQvyP8UBV4=|Chương 1669: Đưa bọn hắn đoạn đường;qwyG5hSZvMkXztux7cbYvaXXjyNkPNK/1VqE0FN90aLhrsOLbdTYztbqaHX6/R8FwrBI0m+iluwDr9cvTMOknRmWly/0Ac6KZfqeqAYdrYpLa5FqoD+Aca5yaUUR223u882wa6f//HtUr5SQPJA3mjRsYY0gCHQ6bKxEqIyQAFo=|Chương 1670: Khắp nơi tụ hội Tịch Diệt Thành;Wh3uqttJQF6JoIm8u+KmDqfEaWxn23Qml6KKyIzUPjaY8BqyC1jMaIj6ytDpnFRezGH56Dln/J/w/c0ahvmV0JJH+dt88pLO709Vw6fQNEgeI/UP1PevLGoW8Og1w4cBKxcjXiGfI5SA4R2HN0Uv2nlvZrHeOdJZ3THIX1lMSmk=|Chương 1671: Xích Diễm Hắc Kỳ Lân;DuUx4tmxHpqruj/6k7UH5AoA0fRN9dzbxBrd4riuQHMS7zahAL9SXegQNJKGvhvHBWyochj2mBOAHtjS+FPNypR0vAZfwFfm8/81T5QOw75fi5U8PJ9uAQhNR6VLPQxZLiJ2OOR15QgGiDThIpm6Gd55Td0bcV/+IQsSHdCI+LU=|Chương 1672: Từ chối;AQo4RhO/+MP19yCtVB+d3hKOP9Y72geNGplkFS7aoTzQcef3ue6LO8Kq5w4kq5N+UhfWKwxsbSADKNW0hZeOmJwpDNSa30dYINGTbBMXgbriTRj36Pj9S6ZC3g76MNPzoN2sGgP3nHg8qXRGXFTOJXPGkYcVSh348hdptedTlN8=|Chương 1673: Vậy liền để bọn hắn liên thủ;XVy/O2LgHKniBCAnwy5/HympxnpJlt9TsMIKXSQEz6DzF8Wuuc7gVABVe8dYBHwkZ+VKZLs4Y4K0U9ZOtWimyEMMPWmGoAPR8lguHZkCtZQg6Fh9dTwlwtpPLxtCbApvtS5EuyZhoOvEmsjrpO0yat4P74npIOyUoZ3LEfNVLEI=|Chương 1674: Thực Âm Vũ? Chưa nghe nói qua;EZLlbzd/RoXqjSowxoXB8/OV0nSwJF7aGxE03ZGEmyfclBW2eoZXA4/xIatOWONqKfUl9lKfCw4xP4IQ2q7XUnvNcce7vyx6kEYJ9IBCe12hL6shwKvgYT6F31yUFHVfYhZbhseVmUEX12A1flOgtWjuZj95WFHA5DUwBEGUmow=|Chương 1675: Ba bên liên thủ;PPEWkVQdfPaqnP53RbJPHsYw69cJ2okq+ZJnnSSTU/4tABPF7bH/U321DYW4H5VyD/77wEpwb06YQa7lZA4QUeYNnCSZpieYCd9AKM95SgDSdwkpHrlaftXS2ddrjFNwWX9jq2tw+f0kaG5HTA2HlSM2smg1LF1V3M+RzovmxQY=|Chương 1676: Khắp nơi đấu giá;zheBcgwGTjYedVgLkgMYrEhwkOlJTdb0SBDzjN9tx6EcOoNcM5W3LlLz1LMb5Vn2ZEqgx7J3crxJO7asU6qLkmqq5M2QDIulRzHxdnOreLhhOnoHUw3Tg7BG1fY1MbybzijZjl12a+MaH8RHERQ4VPtv+12eSocv3sTLoVM1exM=|Chương 1677: Thu phục Xích Diễm Hắc Kỳ Lân;z17KT1M3/cQemeM1ejdizxOKPf9zrE7jRL7E3HHEu4buUKbOJ4WkWyAW4+BNaAZgBCpvjhACoHjpe+zKMTCZW4CIJxtI5GGjtmEKd4w44BZ5pQ0zH9vdQJdqAsgoVtyadzXgznmz0xdkQdOLQjCDNvjUBTpR8VH54CBAL8kKfYs=|Chương 1678: Thực Âm Vũ tính toán;P004rzmDURXlNF7nmRXyYzzXqSzgezjT8/n4gy03vEAG2F2I+WMlA3WK9bnubkbrDoXzulPA/lSsehFY/gibOtMCrb1EbMO0/CsmC7MN0Qk1JE6OfptJu2bw8SmlLAqNrRhJ/OwGv+7jHlAjdhEshyL3Ss6vahS/ktgFmhn4o7Y=|Chương 1679: Luyện hóa Cửu Âm Ma Kính;Lwdl0E0tuLh0tjT1OuteqfPEhOuVwNGupn8T3RDMfmeqBNtXKO3wuB5Y6bShK5R19XlpadxQxP55UFk2Kyf5BIVf8Qk+OAAHehpVpbUR/N8ITPNZlcnm3VYK8h4hVCZ+iw3k1ymGt+rhbuoEe6D1KwZ7Q6z+HfQn3vmjqZzHppk=|Chương 1680: Đi tới Minh Hải;FblsBHNj+EkMIcuhmLxHnHlHYVyblXm420Mo65syylllf6Xpw7dZq68c6CgMnzshSq+0NE81DppJFtRRrer664BojWu+O1V8cugWcPR5cSIxfhefJ7ANUc99FrCntnIv2ogSiOeA/dwHNukkSe0GTZIqRAuABxqck2knzJgdFWg=|Chương 1681: Thánh Quả;v63jW0upc38Zuu/1cOXluCMJwE0A6thSp3WBkoRgDbCtCtdcqApgVyywhYiajnVHXf+c8qGpyGu8sG3TmnC8tAbqFR4MXAZmkRmvFAoSUc4dFfENGWmtYJyvelLPbE6iOgBrLWA/6DmEmZGOglSy/7E42djXpw0vNgAaZVTA+SY=|Chương 1682: Thánh Sơn xuất thế;YNK5Is0nh1cogNN8wQi2cUxmqfzK2jYs7ONRJdZAuaDq1G2kpeFAXS+Y4b1qoI5iGBig8VUSJGh4pgLw6Cmq0H0C3iXOEcXZuozbWj/xHq47fUX+u0nf5iZAipqZmJWzJpodrcSWn7SakYElcKWRp/Fovf5nkzvAzBeP1XDixW4=|Chương 1683: Tiến vào Thánh Sơn;QFSgY9eomdOtz+0HDJ3dGn9ZWYmzyb/NidfCfhbApgX3yuntYtA/bKvKAJi077XrpNxBUmICoyYlIWbXLtI6HadLom7QV7fWmSYL9tGFIGE0kYUF+TW7d0olSEFKy/R8zljXakKKCh6w4aAYY+v3rLMiap1LwXyQvwJzSHtGjjM=|Chương 1684: Thiên Quân tam giai;VmHFolRk7OrQT5hcgQMB3ARqeZktpaupLXdXtMvAqLqsot1XfVKvHv0LFDCz30ExugAoArDt6Yy77hBGNAIkQTE8ZvscRQDfpcoJbqKNjWKxKEu6CSEVfypomRKfxW593lUPxRFri9g9+hgrOTGgXqhoGPXzCyJtowaQ2QwKcrY=|Chương 1685: Là ai?;jomjH8x3QgpIuwFisC4DyA9odYi/w8ncBAWeGE7NW/y8VQjorFCPc2GTd9GvsuUrtMD59nYeSP7f3ieJzUmWK/SX/GwqsXfe0vjU5ehzgPzqqB1q+1vRCJCsL5z1/8Zic7A0ZW/gExmFLot6Fba8QAsQcXo7JNjar+9ahMSqdtQ=|Chương 1686: Xưa nay chưa từng có;Ay95aQtdLinb6wt1+HRpVJxM6VXOHQjmxFz2VhrI+wIQyDVwpEmVfxd10viKBBidPpV/wjiJEzYkxBz7bT2I1qC9Ftcba4sMuMhY7iyBSh4HIflGMpk4fF0jOcUzM1Sntx9jsZn6e7XoQ8jX5SJd8ViPWPOBnziXSahBG1xs448=|Chương 1687: Lôi kéo người này;kc3INaUdv2LP4o/a2+MPmOM3oC0kl3vGS++fGseMSuNC9uA706xqGygfWdVCfB1ilee5rA/2Q+/Q9huT7NiHOTlEhS6SEJPrTiJzB1giAhg/+lgFtRwHNf9cWoaCmRMrRSJH5Puxp/g13aNNIUU54fbJ6EJTErxIRW+N44/pdGc=|Chương 1688: Có thể hay không quá cao?;bbn02cWVVio1Nte/kNbJVYm7oVJgnKUjyEOSxUc6LjHAym9LY2yM7+nl8NTWuxoTER/hKDISVvOc/c7ZgbgR1McQMXQLot9W5FZcl4sMAdb3zWQ448CamzxCN70fvQe/7cqPEzfnEltatR4XbuOoicjTgzf6/+gjUO9YCJslQts=|Chương 1689: Vừa vặn mười ngày;xFovrsrGx6tF84mIp3LqFclvSbCmyLPwRZy1vgntkvuzSgX2JhvWxkWos231o4+GCbiCZuNEjKgOoq7/4Ga7bM8PPU/uCoOhAriQUOwltcGk0D/TpAGG8o+K0eQjZe36a60uqMXJeLukgBgRXimY9ohikp1vIdSXu9Wmj1O2Qco=|Chương 1690: Không hẳn có thể xông được quá;Dk11K36Qw3BsRY4dt22jrOd+CoD0I/2ScsAtP1TAn9IMf1LdQ/oCE480LxzOWY2m/TGOA3WnBgGw7aLT8klh4/KaUo2RrKnYMZ/ELVBw+4RFGTpz6I6DBJA2QZ8JKLpdRJ7U+oR7620FbfqEbAENLC5uvss35u2vpXbWvOEAhCU=|Chương 1691: Tầng thứ mười;3f31RWe3MJDhzsSHWwuAkIFuBOBo3PL8iJvej5BoxaLwUGX7uz2wzINjfd9PSkabgeEktN8OHLZDajMLr8sbBR6JAMJz/MAkOGWMMCKsPxekmosY/qQtX2T/hp2Zb8JZ76mpBEBl5sLKZxQlZb4e6jdxYuz50ooeotZL8G+Qtgs=|Chương 1692: Thiên Quân cấp bốn;L7xq3gFKxhKZsC9rxw0Cj5B1TWMdwIi+ETLLZembsssstVBfn25IOsRD5+SdslFwEEBG90U+STZ90zZiFdkE89Oz6VUnug+3unfSHU6VoN7oazPyNCKwT7P7UyEoXEU+j3Enlpfo3svRhfaitzTMvRw5bkKvCTB00KEmHD84kdM=|Chương 1693: Mười hai tầng;GD/7HDKnZXKNvSoti+S7mcOdQkxJPj6Ic/hjmaUAO1J4OnZxY+zWMzy+0r1mW/Qe3iKqhnyKtJifaTzhtF3ln4sPpgz57saT5/YkEJW9yyhD5w6HA+OXuGFcdzQ1CY5T0TKgW/96qW2FlIkmjzsYhi0QGZ1vkfcUQ/vuMYfQg6I=|Chương 1694: Thiên Đường xuất hiện;WGbQhskwOMJM8Zzjk/lTw/AMsuWSlrFGJQtva1wUpD60hFg/EJHnaRHfhH8kCbGdXSLpioE8KsAVxXtMHWNAgGHwyy0V7QxOXSJPZd2wssxhPI2W2GcOVnvclMTa50aru3yZ+u6rVAdtqng4y4Po2JObCGxBT35VAdmhGK7t7qk=|Chương 1695: Dĩ nhiên là hắn!;sxJHJWpTr3bdsMMaq7TTERujeAYoxuNFZDuMxqpDysisyNH3xu/DJNJQf8UWVzbTP+RXCFQAc3sM8vJ5+T/Blq4DPTLZMMnkZoSUNyTOWWaX/iIImTX+iclhQ77w1VmETGGWSDee44jyHL8QgR4ZFpqKgBubVqHGM5l6HMhxhfw=|Chương 1696: Ngồi đợi xem kịch vui;GLYY6eURxAa/ccbnZkkMNHh/WLw3gVZ15zENShDPwcRhUUSui8isgol31kR07RO+3DE6tvZJEE5vXohrEIIoVyafSAlOo9F9QMRB0sknARzxZFB7BWvRsRXchUsmLooInkvc4Ewc+jSOfc1OhJTl639rkukNG40mX5xuzJ1Cfr8=|Chương 1697: Thập Lục Dực;OD6We7ef0IKipUnOTdTFN7/0i2rdDRXKHiqH8grdahoFf+QtOF46tuZSMuORGqn9s8cyI7UH5PQ4xLIoJ2cvxSU8Sk52HoD/+AcmMmBt6+0mo8sLHR1Xb5TK8wZn5M+LNyUSRSqqRQJSnkp6aMI4HXx0BLqJ6YLugA37SAWIq14=|Chương 1698: Đại chiến sắp phát động;+4jiEcWEtB7Y+MpR8LEeogQmIUY5GWSLJ8P9j0XYkO9FAl0esYUHsvf1dlgSpGpyGhmZeKOm0LFS0X/WCXPkY7qdxOy4jBrpwyCEGUogi1JMlikmGavfN66FmjNHis1B8nO9o2+1d/FdUBRsqK/6D4lyWIC5hRR+6xwlzJenL+0=|Chương 1699: Thập Tứ Dực Thiên Sứ;/L4t/X0gt1xOg7NFk8O8T1QqoFH/D5MpDmC/anzcjVeC8dcyXhxqq7W69afZhdSTL5wde+s5jx0c42Zz4f0vB8puLrPCMcF6eRjmgce8thNDxw7Dz2nBG/T81H30AZaHXen4QOvDTU3IG5UaDf0Yl0ijdECO8PcEUDoDZ+IAc4s=|Chương 1700: Sợ đến không dám ra đây?;gFmT1cTaAnhkkiBxRrq9FxPMgIxrARMPm6UWTyjHMqOrawEDMbMuDP6dwjTnLoFTG5RatYAuh3g7prfGPHUZaPaO7O3qvPON0HPFSl0ZT5kwyat3OTt6KZR9LVNffbP6tywEVp0TOcYNF24nFvx1pA4e6QwgcPanCiKRRL20qCU=|Chương 1701: Đánh bạo đi ra;8KnbRJFsHAP6ZLd1miPgzbLDu8fgkXKVeUk58KZViRK40dyXE2CRt0ENxqmhGoV6BuVx5wqdP05DOobR4qQshPP90VIp1CXMhJhyDgSDnRP5OeYrWb1uyPme1L1oRljN0OaovJ/su59snR4p71bosYXAF+yNhpdo5psg9FzvVwQ=|Chương 1702: Bị chết cũng quá nhanh?;qoSW5EUgfo1hyvZH4ghhyTxD8l6orK9UhjU2Rt5msTZytI/rmbiAd8zmMqscgb0d3u+yMj/KA1itgYZIy26aViqTMyrY0N8/ed4TtLsehYOAPiJEEjOI+lwFItaCAD39GzOjjTl/Tqnf37Ye4Y590CI4rucj5+pzKLOnVLZNuV8=|Chương 1703: Bọn họ tất cả mọi người chủ nhân?;XDzWBPDIi7wQtm8Ivp+0y6wMR0/sEDUQJeqNXLcvjdvqikJm92DXEw5Q2VwoKaXthxt9Np34tad9Lwr7h4osyoGAa3kiDszw4ba9jbq8/+gDIA0ZpL0IqxvJZTn/ABWC+0X5wb2nnrgsP5dgByPqCIC9H+r/jxIKIvKbjO1p9M8=|Chương 1704: Lần nữa ám sát;X9llcYlpayBfBHfds78g6VACS+PKuCA7vAafscF4P0P7hRw+1XkVuJs5aWulScwr62banl3Bflta/AifOqI75ybgX3ZU4uAsztBJe0ludDMp16fP77Px8rC4BltwmaHUivt/srX7acyQnZpV+5TgAdB8/nhwdorVSUv43Yu1C4o=|Chương 1705: Thực Vô Song bị thương;F/GYYF1GTz4y1ZOBLMFy/xxuXO5PZxB3AsB3ZQ+MVBEl1LbRWpcLN9WwQIgUr+QClNueOoA7q6f1Pj7JKrzNxIhP7wyynBNZ2J2ANXaxieJcmG/WATeFCwVV4NCkRcPmvrHKgHNFXjonDvaabJY8SyZaJqgSvoR00aq75kDm370=|Chương 1706: Thiên Đường làm sao còn có thể xuất hiện;eG2unG4iTbgMJ3LyWROSNViruqR6oAlhAsE6PEz/HDz4g1F2lF5p2dcy9L+yYeZB8sHbqp7mdR11fLYerX0rlsw3kS5bsq89oC4q7HsuJcSE/xdUBGmkrskexG6ZsUy45SpvDJRSXSq7yNyd7ya50vdLVsINfaNsvQ6SjtazzgI=|Chương 1707: Ta Đào nhi!;egZLRTzSeKhtdTcUNPbqOr+QVPzeUXOaQI8TzXqsNW8dE54qbtybqAoj3Kcf4lz3f2Q6JCVfxXKgvtYd2/baozr0bDrOjresh8K9IHdodCOiiZ60d3P9kC8CXofIIdRRy+VjSwS9ZhJJk2AFPIDrft3rv1s1av5TAjVKl4Kuydc=|Chương 1708: Thực Âm Vũ nguy hiểm;rkUqViH5x5WixuXmUvmC0hnnAX8stCinAZvkLLG63LzwJUtPEh4HFi8UzoCtM/yXxYx2jDbrx6fYT9eXm91t9fMXp4o8cN4M1ACS1KPPB5oiUwZ8l4uNVryr3QLzZrJd6sPZtYYpbNFVHor03wco+lc0cM4mWYBI6zu74s2HFVw=|Chương 1709: Chạy trốn;F2fVHJt8tQG1V4qsgWhhajOdes7DMUv4ks1+Oqy30Y41x+gJ3/Pj+zo/47P7mK0m3Oy7t1BQ1Dh1uNHISIkgKjKPcLxyB5C2FvYvynIT8QBvCfNegGkBwmTc1cofddZoBO5kvkjEpum3V9GkS7Su7Rcj6BZXtQZbWrBxQRNk3AI=|Chương 1710: Là ngươi!;pA67UwLjiKPTUHe5zHa+Sha1zD3uV+ybrjfdUIZdUm7lhi+g3FyX6OPCagbaect85W9t9U263an5xpXEOK3I+zEuc7zcvpXGbWd0c1IarWT0UL4qlxH7UY5YNx323vYKGN43rjMD/ma6S0eb1mrMXgbK7Y4BNRAzNmCi+unAmNI=|Chương 1711: Tiến về Hắc Nghĩ tộc tổng bộ;s462R8w3G8lEgCuhx1Od/EZ34EXLtwvnJd86jXtEYTcAKfVav/zaMDZPKPmxBk216//wSUf8RkihS+MVD+4dQ2uCOdrZ/P3ceOtU67MCGWlezsRCiWuv6ojTxDebXIVRowdVjowXZ2qNLLvumbtQaSC17IXiNd+Etg4lVWm4Fiw=|Chương 1712: Bồ Đề hạt giống;5A8uw65hdoZgUO42lrMnn6BziIxdZr2kgYS+OtubRZG7knXHDwJvItnQZD1q2TtSn7NKcYURFPckFvRuOyQ7z3KnImAaunerFhmfMLtdArSrUltwBmKXNjmfoi1RFFU1MOtL6N3hZ1RqkfYYeheZFmix2T10n5fbA8Nd5fGZSs4=|Chương 1713: Ngươi tới giết chúng ta tộc trưởng?;H23+hJjbPtJtleBx+kPO4gINA9XGyoict1h9MUO5rSa2t2LcCHtrYMnVHUFblkpq5JtJ8eORKtheVeJSMu9ezAFgU2Gakut7/StPNfd59mDdw2htMlYluLOxBuNbVZmkzY6OyeiYoGqlX4Rou0xdmPFoUfGTDOQ45QevPa1zaMI=|Chương 1714: Đang chờ ta đi qua;OtXee/opNw057WGwZ9B5Vr/gb5BPxxBF0V+hsxwPHm/V738AlWb70pnwiOjQiLW47OHdLOWvEWmls059jnwErg2IbYkdffpBP5JFCgbFN/+QpYjRPpUCSubiDYf38EYPpz66OpZbxUNY0EzPW14/g+/0UCX5yPVROvH8bMhig1U=|Chương 1715: Trực tiếp đi qua;gpS1Sko5w1zAZE6NICLIuS2ModVLIRnBRo6o40gr6P1PHcvcEp/F5JIQLl3tA0MNzOyzpx1EaZeOC8fK+KsZb22XZzOu3wKasnN6UpRARZJwKdWDx/CkOQcnRjwmZGj9zCcCJEdAbZ97Lxkx0dad/s5Elb25J6tN04gak7vpglg=|Chương 1716: Hận Thiên Đại Đế;N2cIDsbFHhdgNE0VPV5t263Lsw3dM+t7SCdblNGd7azyi6axAup2T2Bqo70AFb+3r0HQqIxzsf4czAtRxW6+NdkGmCo+dXrtslU5El5l9W26Ma2Gyqc4PfsF7RyZG/OYL22qalHv6qSNJiSVqTB7D4QFyEVrGXbCvmtLGY19UIY=|Chương 1717: Tử vong nguy hiểm;UzhqLq8Ln0pQtFxLFnok6pxqEYf+4Q4nABJ/YMRQLfG4WXSKVLLy3u6QFYG72I0S1rZyATnfwy0qcdzBgjuHnOWFdlQbtAVUwuueSY9i4abqS4Y/Gx8pKMW/rd5iAWU7HgpGh3YtWMMgfkpIey0Rz90XajoS0OVClOzO1U4ia8s=|Chương 1718: Không ai lại giết được;MssEP6mDDRycLe1/sD8GSmhuN+a6kW5meewP1mKAtIQ/QfLoLbfqxzDfgXPa2SijxCvRRbD/rAKzUZ8k3jSbkjYVFPDPNt2cMs6VVABQbz5FA0xsaOwnwVstfQgnqkssjdCRiuegGHJdeUovMe+eF7C51YZPNJJBXSTQYEz5QNQ=|Chương 1719: Luyện hóa Thánh quả;7kyLkQTWdIa0UNBoy5F2g/J7I0C7mWrUyCP4zv28dtrbvYDA4VGv2ojx2L+rIbVJjv02TYpKA8CkvaJZRyDOqIU/I9IuUc5q1kv0zTcFT1A/ofOVcFy6GluZU9AjIZXxM4dS3+XjYKZYg2l/n2LKqPVtFVRxbhJgjfjcYLX7bUg=|Chương 1720: Tạo Hóa Đế Tử tin tức;KKcfxX9YPZCBR+wrCqFD0YGS672/EEdEBEu+d9tAl7WxjNmEZ6w10pbKA0fZtO5e6wHWe1QoeASHm0Bd9ne1vTAi400S6jWGXPWyDJX7BKTnXpLQlihBmOuQEU2uZxDGmngHmxhFfBWw2k4dJzz1Q6H6qPmaZvCcWyp+Kf3r1+I=|Chương 1721: Tiến vào Vong Linh giới;eh22sYCYDY8NX1fPVO39Ix+x0+GLOPA/I63zE/uVD8sY49kw52s3O2KrOx5VnL+Q00cgrriJPzV5EYvprWTGjEy4ZKlb8VoOtSKg6yXRn+JW4noV2lwrgyt8BaJtvpqVyMe3hokB6vkSV9WrNw9vO/YDCbBmjva6StRQTnR5S3E=|Chương 1722: Cẩu thí Minh Vương bệ hạ;0AFYU40g/jx8ZQD61pX4LofiaqhoruCgwPGv4XKcTFZ3uwDg7Bsi+rQcyWRCpW6vk6aCCl4QTjgZtKuN+sXxPsLJN3hKBFI49f6sIet+ted4pJI6phPEij9jf5eJnYeG5L/TGZExzVaXTfjDhWpLlr8WC25jyEADOV6KjG3IcTs=|Chương 1723: Tử Hỏa Sơn;uK6V444Fvq5jB5fRXLZ5Dn2WhH7bYpVRmtHUjMwToaJmnZbBlBcI+KbXKpCPfbO512Dcuspol+OW7MtK9/y5z46Z11mC3rgnncTOlb7VF7kb/OJog9w3x/Pqi4q/3djrMnN3nqPd/zN7vZdj52UtoKSlbMUmoVcFRKtErFjdmq8=|Chương 1724: Bất kể hắn là cái gì thân phận;YBRFTj8Y9z22SQLtivEEBV+zI1ufhRTw9h4MIX7u58lbPa/+p32yxfap713dif2ilhhxdHCuLfNmIUG8p+k/IGRO60Ogq2Q95FdxhA6/xqD/D0qyrn0mAa6pUQ3jKjR81khMgxuEr7QRLCaUcAE27s2uSA1W/UahBiMRk7YTSUE=|Chương 1725: Sư phụ ngươi là ai?;wABcRHb/QknvsmO9l2qCEt4gA7zE2FjyZSyY05EV5yOB0jUv9ldWaOZPXL/EBdL6ExSN9mncMnmTFt14tP4AVfwiAt8fFeIEXlmPYXzmw7mBQ6awS0+p8FlcO3tKRVDtXrdOvn9CTHbbB/YppN7lVHtDhKf4IBwDHQvXEMHKwdI=|Chương 1726: Hắn vô cùng có khả năng chính là!;cZERX2A8cdTP6lWxUpRzpQ6sRdLAOzNZYg4AFiYvKxi8FhD0NoK53nydpSBl8PVNSoH/yE+qvYkjn4G3lYloTWjJQjsMI+3c0nKVlDXp8I+waLTJA8PL5APmXPGdPuj+i3dYqHRmdg5z4tjDRc3fww4jWV0AGjBtB3JOEAElo+E=|Chương 1727: Dạ Hải;VDckgSu+Z2w1uZVx09kVBCiZMCLKEifyUTQJWuR026S+Llj1pDux6Sb2GONbqnzqaScGcIEx5586Uatl7HcIzsOGT94tOKMLD5dvFnSeyQQ5mZaKsl8Z86MCRJnMUydZYqqKxravKtGYo5otN1JuR04IONf+Pt3tJrQIFZ8YF/Y=|Chương 1728: Thứ Nguyệt Giáo;7I2Pd/QxUW8yEKhR01P+3BZnVQF+oPkOaF7zwa+ZFesC5fP/DzmVf1m44+5/WOm22GmIf7Mv3xBrlDYUvCC/wCs+dMQpptSDrF293hSFRqoqKEIgcGtfRp4qg/o+ZFthAWMqGuhTEAaAKggFO0plBjWOpbmZyvjGR/HIh6V/Zt4=|Chương 1729: Thực Âm Vũ khôi phục;higFxztO0KuCwI14uf9MgqqHBBk1EV4N0+TkFhVNmBPQUOMGQN7KybLLZXAH8tcauNcsEcoxdpMfPTCsVn7QwHjm5+dpbLWbiQdMnuyjRqcJtEC+9hQKJP/LX0zEufGBcaItQfdNWnYmQTfOIT4YqotPsHVOuBdw+tcrbucpEDc=|Chương 1730: Tiến vào Cửu Âm Sơn Mạch;nS4qhjB90LXkcQsOcEdF+8PYgX+pxZ72Hooz8x3xGUSYu9S5YLU1vVe7rUvPwNQdo4FLwLVRrqZKj7G7NbhJMUHBkvktI8LO3gtnu41QdlRNl25aU9ljHKQycHEH+GZUpdQqZbjGiUH1weysNNRgxPPVXr8ryIQJlTApYcSHwb0=|Chương 1731: Dương Tịnh;4KDAw7ks5JKZ63ezqnNzQKzuWzVz/u/QuG9qIaWjEbCtxD7nqur0wNoxlIB22bsu7JzvwfnPA7omzkNz3jQ2SJDsTvzHxPRyLJbGjUK4YlCN7/Upt4F8xVIcYkWXACGq+UZGegb/uG1daONu/DGG/nLInvSLedV1NHcAZuM3iBY=|Chương 1732: Cửu Âm Chi Môn;LWUSPW4vRTqCKYxEYfI+hyZgp8ZnPuqL0Xqtx4u1XKBJJJu2j98+moo5EY2LuFAfd4FIKdEANnKudQ9dxTI9vOgGCUJXiAjxrYb/yJLZVDSvh9Dx672P5m0idTIwZ+if1Ep/T68aqJTYEK/10gN20gVjShHxi7YGT6L2ZS8lW48=|Chương 1733: Hắn làm sao khi dễ ngươi ?;H4BpHBYCIJPUh+mZG+EOroPdSIWyW5wXaW3HHQKsBqjzHGhw9HHMyL9pRTMYF6DgQg5J0QlcObhS9Gc8hlvCn76bGMytwCEUTGgREH6P56hlrNDRzfsP9AUcmfTU2HZaRQR1JGTAKPH57aGg8H6xofntDjWazbb0wW7HIxqDkWg=|Chương 1734: Cửu Âm chi môn mở ra;BVAA0Gjl0qDezeJF08W4y+UIl3rU/+pJtUbcMt3qdR7xQIdeYEeNJrbgz6wMasfCarYuaYpt4DiAWr1g3Lf9IYbJvrV+eIax+BHgyTUj7ytdLOjc/OnfanPyjDG7Gj7kWXlqeDOJMc2uia8icLumaABe7P/ZZYPD0HL8/tHxH18=|Chương 1735: Tam Sinh Hoa;xa6JUYdzIQQScny+lGZnNQxRHt+4uR8/ryv+ou95ItHkAbJDIbR1EHL2Q8GdKkrgI/oMl6QBEq+lXbZGlo1UsMgb35Cz9QrdF87ifZwPbkB/tByGxgGWBlOx+IwbbMorGDr4YXR4M28qAbN6rJr+O2ZBkfCT6DWALX0F1EVvn6I=|Chương 1736: Nhanh thông báo lão tổ tông!;Us+PDzC0YjUdOQDOD+40Ux4dxrR4vsLW8v38vP130jwtakrIHu0OlGi8/zcHsKRypCM0pLRflVZUMOemVsLfJwVxTwc+HGJtgHGrmtHR+eNOMTcVB1vhlfXtZtTPxn7XA0kkjHx/Zb+g7IOvFlhGXcBuCD5wVNLNvZWAwJjis74=|Chương 1737: Khống chế Thực Âm Vũ;Xf4d2PRF0AtdNOAoTYgbyDkuc7Dxrr04HqxUun6Rlo8w2DxV+x68K3mNBtboQLGNAcxGD3Zh3MFx2Qfr6sM1st/aAdKqL+yNaS85y6nYu0C+XfOk4wAiQgP/5Rn8vcdwJZXJU2Rf57zk9lOVh/jud37ozbW+s1Bf06YgW5wHahs=|Chương 1738: Kinh động Cửu Âm Cự Thi Nhất Tộc;SAE0OhRfYjsbR91aoSGL2ftOcJu9tPIxCtHtdTfrjyNDP96cMBARtvhYj+XVcCRmrHD3JKPh7f6CEkj9Q/qz3nDep/+YOzMgJKqVQNcCvtCyjvW/QP08Q9DfNDAuJktFcaR6L4e6WvON7Lqe2zbvqgMIkFEvlo8T4gGybI0bsfw=|Chương 1739: Kẻ phản bội;Qz9/mk8UVB2Bsa2N/NKSxmA40VHDkySMq42yXoof/loEqhjteVXIObantR7ISOfcEayIhy+ErkuETu63wwH7Cbv+/C3TWUxKFaTKXXjMFuRnZvI7qUmPsRaf2Tj8LyYEff0qRsSFfbcfMqvZGhhVfaUewYaavx+onpzs+a6fb8g=|Chương 1740: Ba loại Ma Thần huyết thống thức tỉnh;bbX8YKcUS5kbfCpBgh/YQVdEHo18IfJaU3etIIW4aC38lvS3lYpd4Q+p1/4wBABNP5BlK4ozFQB4vbW1Q0W4YgRc14zsU6gJyuj5p7HHZYQAhPFSw+GAgNn4ZfpNopC4TU+DX1ceY1NdHiBtPaxjBgWXNpMkozoKDGUuoCXfw4k=|Chương 1741: Trở lại Thần Giới;ZMZAf4gCFgceYP9uGQNgCXjrSCDI0+/IQ/RoBhz5tuCUPjsXuQalNP35Ex9ag/yRBuvyKdQM0ANW8FnQZF8MxO5Nh5GGbj3fwA4V2DrJut2jPzbz80rkwXYmvvBNCjdb4hgK7I7ifVGkBE15aVCuBaDVHX+5PttgZoWZ2LHvzow=|Chương 1742: Phương Càn bị nhốt;iMR+z9niLLTlUfPKe1rNLFteeYXdiagXEL/yIteSjLVmNtidVMGEuidtA691Y0uTj99/HJodw1SAUgU0Sp+mAFk4nd4QDmTyVSwZGr8pbpTe1MuR5Iv0HFDSF8UI/PFVuVq/2ocrFdvmmXI56W3QvpgTJVR0igeOMer2/0kQfF0=|Chương 1743: Hắc Ám Chi Vương;s67wkOa47AoowW4gl/jym+YxntMy3mUwAKKF5Nv5sf5mF1JTbhRNnlDtnboJPc18Ft9e7HklntOkGzJA3dSYIT+0hu/4Z/Q7Tgi0oRto+mHLtMdbnYBv0Juqtyoc3YIxGbtvQtp49XajGyumgX3lKyEge+efOfqdhp2uWsDs8OE=|Chương 1744: Phương Càn mất tích;+hAHwoAiM/PLJsZ0ateDuCu/UszDXKAob2UJWT5ueD2WBaBNFf0fWrZYUcvja2NLh8A1uadgIn5Bi2xua+l1SaVlazq8fImyuiiahj/wPQdKhqXkMiJ+e+B+Un1s+cNaAhgOQTgRp/bsOCVnzi5XqBxTtzZhqMaxH8agMmv3hFA=|Chương 1745: Ta gần nhất một mực đang tìm ngươi;gJDYeDyPWnpbOE2xUf6fJNScHJsg0K8nzpjomu6uTngRc0pUFJPrSmV7PVaBlOE+FBWdI4WzIFTHKBR+fezcKf7yXwMz0EcmZHslf2UYppdzVqhPY+BnYm6a0V7PmDJIZ+xP0nkMPKWsd2sOp3HMxvDwQTMCu3UvwwI2epf5s1M=|Chương 1746: Ngươi thực sự là Hoàng Tiểu Long?;zac7AMPXL+Cb0O/pAmm65Hnc7Zd2prUjMLjbxCKVNnKqDgwAw5Pv15pNhAg4lvAYLyXUtpVzAdxX3OzFOQuocGiVX2E6FVqGhnAYEoSZtkEoSprB/+K5qZvVObaT71baBK6cp0xmD3KhiI1hjIYn8pdxiqnQSlHHW9IySB9JrPY=|Chương 1747: Hoàng Tiểu Long trở về;fqWn+KUWvgB8SX8NPWlAGMVDxoto4ocVmVr1hKasHqXAzDORUYOt37rAy+UpeO0sv9gJscnjhX+Q+SHLAIiO4z7ixy5CmdYARRCO55FX5Me9/37RxOoXcmR0Y5rxASIAFWjqkqlA/cujsom4G6YC+6v7AcvHIpzfcYPvTZ+TZyI=|Chương 1748: Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội;4j3nZg/Rqz+OrUC/6T9iPBGuC6Cb+3XEYjmknrV7Afv1mQt2hpeqYhVisS83w6Gzd+ATPzk+4v064ALeNvcDHoeSrzLAAqvZn+gmXPNwksqj3P8hzyPbwFeAQZVOWEW0xFIo/8lVBy6Av9Qu7Ay0Kn69TOXmPKUKLKhAvDZXJGA=|Chương 1749: Khẩu khí thật lớn!;w1A8JxznB/LTyCZV7hz/rO5g3HI+qLO3SHtrs0Cp4SaeBodzRNdlp/OtH8uiZEb3TSmajDxcmww6K4cS8ax/yXNpLlBotoWpJ1/lyd856Yn5cTaHftVj9sbQ4rqm348IBCG4LZK25K5hww4i9rQ35ED+Qsc/6cJcuIKmU9jYINs=|Chương 1750: Chu Thần cười to;AiWGrKnTlY3b8gwsxXhHbLxGOdAURFJ8J4/vqsdRoLDfemeZ2qROK9FVNhpz8+SxMHIEBQx4yFSzN0Kb6mXLZ0I9p+jzxT/CSOG/N2ZOHwCA6SbyIAz74o0k7nfri2DEwmNVIjKsk9qUmc0Qp96sSY7OU4dbNI4Jb3a7SoACxeY=|Chương 1751: Đại Đế cấp mười hậu kỳ?;WbP3uuCsFn9UOYBaSL4cZGn/BbpKEzH9hWJ3BPxeniN00GwQWKADg75bim+QQO/hadFxZbqBC9co60z1W2OuTYPlN0wF7Ma5718Bo553R/TmL0tNGQlpa0gIaSCLsftOAhmZWDvbNFx//JxYw6BIF7eV/4eUfUsfuakYaRJqfkE=|Chương 1752: Tôn thượng?;MBjwDLPfTrx1v6BKHMJTK+e/hAxGxq6OVQq926V54WlsrwjQSil/CqgfmNLk2bnxZRLRlpVaRLvjzbnIWc+YdXBRYBZSDO5A5zvMkmbri68gzZ7nFx8OA/x/dLGZzUBPLU9YjWuakanRU6YiQeBenK/2d2hpeb2IIQWo441MmtI=|Chương 1753: Thôn Phệ Tôn Thế Hải;u8miJgabfj9CNi4HpRG3Eq8E1AXaMBe6qKZSHj8ig4/X0Yh0kkScG8LPh2/xlJfUddWUFzoSP7kWQjWQrXwXm6379Cx/7v7gz0Dsrl/sBSvF5nW7ihQf3YkZW/HXYitMxhY2uKLqoDW036WnbPF+TqOCnD4rVl8oHdvBZEN8mjA=|Chương 1754: Thủ hạ ? !;fDV5wcC6IoymAWjA7J0s4atMA2f4Ebv8/nYQRwnvPqjXjX0Qw0pVz9kZMS2GGOk1TNWGrXVEzUKanqWN1MI9QaWwvYLIxWcXmMxinRcVZOb3R78PTJobfhluidD3ar0okXXCK9hld4wHL6LPI8OFnrpgWNCaon4FwH58SMlXmeE=|Chương 1755: Lên đường tiến về Thiên Đình;TyXsVl/QzxhemyTkWeu46fzFemZ/w4B2COYJhzF6ulHkLBWzpbpC4OVNx5iKOmlqGt24WfYC+z1XO/L8D4X/APklC9DiK/LLpLyVO0t7hVDP9Sqnrsg+n1Q1XIVYCg3XgnUIXhRDoDrLUKU5vnncmcq9nUeDQjEv2xOijRCC8s4=|Chương 1756: Có thể đoạt bao nhiêu thứ tự?;0fnj7Qa+FF1Tam9IATxtHQUAPhyDtmGjPKPfkk3CDrS29MFpxDEpLJEIEu/krGQ6+esMAwGu999pvXgGX1B/fTNXTvZoUSozPg1YGZXNxk73muMC87Z7KM9iegzE+97BUBKBT+/telO/Tv8N9HF9nKekusYmmaMgf/IYu10XR9A=|Chương 1757: Tà Thần Đế Tử;xKg7R/4kflxLKiVpZQh8TfF515gM1LCfwxL7rjd4Jow7xUt2bQcAz1HGR97WRpUfSRe7TOyOrbS+khEoyI29/wbp0lCEOhijB7xK8jhT7v81sAP2U0zI2vduS0f+nmfGqfboUoejGZNpbWmgOT3/U6z0LDTfkq+8y8Vq1GAl7qY=|Chương 1758: Cấp bậc rất cao Ma Thần huyết mạch;XV4ShVQ+87fUpOQT+EiS33TuHr2K57zbqIdF0fY3a8ygBSnD0wo4uyLBS3sMRwCWyiMouLHxwThWupgAJNWyFY0fa3Z/SdWPemap5tCdkbSvJyB2Z1wB8GAIlOF1fue3q5GrgKwgTaUeN2/DtbwJF40099WIoaIwpVieNAWFE1s=|Chương 1759: Đến đến Thiên Đình Thiên Đài;Nwv4aE7SN5xX2OhK3Owoikzz/4QBN/K8mYvQfqSggehhRk8TiCz95ebWeJ5N4UQysgEJKrPxYfPyM8UIQLOq2V6LFSYi+L74f/ZIgM2/4U0apV36ocvEQuyJQxU7Wvh2IRWOr4GYzpm20vk10o1ifluOLLlyNtIlosfBTt0Rn4g=|Chương 1760: Cửu Long Đế Cung tìm tới cửa;wTl9O74sF/bR00CJTLbm453r7YqOguclvM3TJIQtU6Vntii1OS6quQSNvWSW37D9YoG9q1+QuFWXBKs+Cu4bU65NGhtrlbCFmAldLqUKTOs53R8oiaLbcStnE2e/CJcTecYUSfawGMkCuVYoegL8zd8OmMWahhtcnpnIzjE1MxY=|Chương 1761: Dọn ra ngoài;zN6In8KLClV1S0pg025wa3w6Hvwc+9TGQzihJsWGFQx7AOU7MRc8kPHofuh2pwAxVw9mJQbV1ib6EaTcaP9VVfFRdcYqEDW3UUxu3wRiyNjQ2Qd/61Eq2a50wHtg+ZFoTYuQENeK5Ksf0RBQemKOMt2n2BjWmZJ6B7Y1htompUA=|Chương 1762: Giẫm ở dưới bàn chân;QYkaNplzAdRIy2FG3iDwJA3XQJA9b9/vxZ2qjrxQry3gvs+4OR1+HOL7aDjpVKHc2o+UbrBYBaZGt/vVG6AgFG0vjM48fttGeY9wRPDZkpvX7UdIvLnmFdlwRJh/AR2drhijqGT1cRDJpW3k33B8CGzthdDtYhmHVurzzjXNVns=|Chương 1763: Tại sao biết Ma Tiêu?;9H2akmkyX9VSPY8OQNiKVXDJSGZ2CQUpeMnJo5j3gekNVxVljjpKQtnxwZhqyL+erlCtv8NjHZur72kAXL6us4W7BIH0PSlagBoSRzo5u7XO2qvQYGljy/JH9TK8K68iPUVBdfzNelGXzNuPk/npUF3bc2yJRZexh1m7LKS1+Z8=|Chương 1764: Ma Tiêu cung nghênh;2gYq3Sn8iEx7q/9mas7qYE+Dh6XpWxMfGb2EWThHObtUjqyEb4LodDUGZHnxu7DfaJA0OvsGZ73C5iKb67QRhwTv3M6KAuq1jMoTFdHYAFeif6pinQARv9zGk6kexAU3nBuEhWBhq9zGeBB3hkmKAkkF2k+0mXS3P7wqoZTk8no=|Chương 1765: Sư huynh của ngươi là ai?;LDKTD2KNJk5W+gMFUpoPiXhQGwKLd8yb46avaiS94Hh4lTKK9FIfM56Vj5yEZ2PtdGn8Bzr0XxKGYfprA4X65OwXpHqpdyDusFK+8VsC8d+Ary+pL0OhBqwWa7JMfZC+YQMAppVYg2+brC+B3tbu/OA+TDYWW5nG9jNej+kWy6M=|Chương 1766: Ngu ngốc Chi Vương;wzV0EJcjDHhJ2sskdtQIXkQHSIVwtc16OY3UVG2qMp20h+9WdKTgZ9HUvklBqi87XIEqqKuYhp4Mact4gcg/lsn8LJnVMmPydBQck5QAR5amUjyq+s0owpMR5VYkMspFw6AQYbfZMipnUkV10UuJvXtUzGZO5xo/+3kKR/cfyhQ=|Chương 1767: Khinh người quá đáng!;qy/Ppgmu0ZRH8EK6hFCFbyBBSMWr62cfaOyFvAkhD0PfD8xdtUt1B8p6bydXqJCpRUG9S4M51+W4NAGYH0PwhnhQb0wGxHOpejTsFAmSJrMT84jCUvDuAZ6ukgOX2mmXPvrbo2YFMqwmd3zMFM/feRpzRFs4GmMnRake/tOuwBo=|Chương 1768: Ngươi chắc chắn chứ?;qcgrYD+YT9tqFy1MxzH2Pl5qc/KQ4/9ZkfSie2ao/PYwYDy7hrhPNE0IZli+WidChlGeE5ZJw7umiNcmlWmIcgJRdVDnfk8FLN9lnMygsJXscEFAA9a1OpnxeNO5Bu21yF20Cpoi4kRQbSTmBFYraqXOWQQUcPL27w9DGuQkrh4=|Chương 1769: Tiến vào Thiên Thai bí cảnh;dnNUyUFWUs18U8tLoaQ9TKk/3UtyHt/wG7P0O0n95uAf8c5qdDPymMaLX2Vm0q+DGLt3A8lVdq+DuifabHgCTRR/A1VtWAM9yjh5vL23SHXa8TY2ZQINA9PN6vLnkZv8ROlilu/OTBnTTH3BiFVSxc8xGbHfcuslp8aQFp3cBSA=|Chương 1770: Cũng coi như là lưu danh thiên cổ;B0ogwfWi6ymFRoMboi+elyb5QRL7jDJy1x5POHOkGjK/asIVunkRJi6uy8TaWBkmBH7zY/pnsl8rj1OWrh3zecfSIDGtRgcSO2bSL87BFfldoa5yhB2Hk+0WRMh4GJFr2q/ZXHpIksDM3+5kwEioOJFgmqpHjf/juS0c4198+hE=|Chương 1771: Đi đại vận ?;J7iP7y+RM7f1jD/Iew0XvxiqWBw6ucWunehs39BN16XJcQLF52IZvvmMdqnbbb5l6443kJqN8BKnu6X5DCyL/arzd1zgF9cpQbSa6XOuz2D+bgK+PYTze4Z9fYq/uR+S5xhb2e5YwssTIBrZnAiF07okPEff+ajjGfZck5yRn6Q=|Chương 1772: Phải nghiêm túc đi ra;o5TVCWr8dhLdJ64uzTJcs6NDWquO8zw8BO6RUj8EX4H3clgTr79jQrn21od8M1SpfBUl9hJ1p3eJwLkWeHoC3OALcxjVHGqax0YFMtJVeMhfH8Vx5+6ORsYKHDAqGQJ1TUcUeykqVioUR1l2kGWxcWCqZTYGB2aNpX6odF0Sw1s=|Chương 1773: Chúng ta Thiên Tử điện hạ mới là Vạn Cổ không một;Wm4njxdWwBTfupJWhnqMIXe93eqzT1eAd5z6GcvCEoKMQqaisvGQ5uK+R5PGL9QGVNCJABaX1M2xFagV0ru3aOWO7LjLz3j5d/F785BYMXAwAOgDF4y9FqftZ6AgeAdTr7ckEMqfQdu18LPtj63DYnn4HiGnFdJYhwT2GwfU0aQ=|Chương 1774: Rất khỏe mạnh;Y06lYA3ufi6MKcqB2Qwlp5HiXfKD8BMrlYNXJcoq4CqnIckGB3nq+w490wzz8LMwIwQ0XOPYi+731KkVRWnxVf278NiiUU50T5qmgGskCsXTA7oM+e9AYglFAhOGeAaXk03KintIVktPi7ZLWM5xGD00xrxynx6tb9mohaMvTgg=|Chương 1775: Cô Độc Tàn Dương chết!;uY0dh5iO97395Mgyj43cbzp6HyazjXgqFM3cFZoRez8ckXIHAbppNDdVGSa+RWT1OLE6/Oyeoan+Ydk3DDlWrDCjyHFdcilwsdaskBKvzkDNZSrPdYCr82Y+7lt/bz+BM/Y/Mb4BWEHfIzdBZoZ36m3gDibbjm4PTZ+0MYy6Oeo=|Chương 1776: Thiên Tử Đế Cảnh buông tha;G5bG1oWPA3vmIt/dvd+iL0uwi5yCUWtQ28hK4JrVRcBPZ5/IEazU+Ga/HKZ16WwiUkAEnCQnyex6tp8BGIcF6FcMK5FlUajN3g+jnnt8Ei9yt3SGrB9zOKt5uFAz1uF0iBnWrPFxRFc3+GIXXpcWtYrRuqG9xX0G5/73hx91Nbs=|Chương 1777: Thì tính sao?;VyHmAhDqzQovXDTYtTrx74y3NL6XATah8TZTqFIkU5mTFesIElLIhPwontt8Q8UAPtYfExBJYnrpCOWkwnSXTZuLH3j5f0e7t+01PZ55DFCI7ve5e7l5NdlcRHKXt4X/NgoG9VQkTnPpqWVAfXLSqnRlWGcwffwCh9TBweREgEg=|Chương 1778: Đệ tử ta có phải là ngươi giết hay không?;PCECOpZkVpeisYgvV7xEEvA3DbaOqFC843+TGzifEnZWN+Bk00iPsI94l5PmROHy7ilvPWV0wnmTleDecMGOzku5rf4bZ183GI9dD3RfVxr7bqqTZHkOu6T4xD69oOxhb0wujZmgde+x1r0sqrWxwgCRoG8GKXJh/jpAPlhZ3Vg=|Chương 1779: Ngươi không có cơ hội này;BFy2YiOSVZutBzGdkvg4TtYvMFJDtO+dVAmjjg52yDtxXqfotk6fXfBsk2nr9xmdRFeRI2jN0Ts8nxD5Ix2DrhG+qcr98LP8ph9hgyZMpJPleRpp/4c54Yvz6Z25ols92ea913uuIL+0P+NNF1T3mqg33IHTv8uG1iiNg0aO3Ro=|Chương 1780: Đấu bán kết;fwEMorMPrbuAKcQfj3m9URlEUOuUKCEO22bd/YlmWc3BgdDsh6ZYi2jfzTt64/00sRUWjzDJDrI88SvNj78LVGlDkPwbJDTCp3fAbLEszTu+Lo3dK90BCCFbLTAq0yi+C4IClnO2WO2tZS5tmS+R5PfeqQ/gOuCCJeREATgpiYU=|Chương 1781: Đây là mệnh lệnh;0jlNZLNYzSJhXTBgi5wpTIpimq0nkkO0YIc2VffoToiWP4XCidyzvTwIn3FJUkbWEHlYOmYceqv/za/6Jmw+PEAyC7w0OGyoacL9BN3iD9DPS757TmEGfsxBpOVlEm7qSMcQ05QEll7CezrHMG9N8mlkVJLL7Jkf+gE0UwYd06Y=|Chương 1782: Còn không quỳ xuống;N2BnvFu2cfFOGAJZGXjGFqeR2WdJvuTkTzmUGMdIn7b08isEphwFq1+10b7gFcCtSznpQ0TVoZCFScoyjbduKf//pZ4TZmEcMvDyvtacYPP/Vj2R5SQ3dAnRrhJbJa/mub5BURXgvV3R22KnAKK5C6+S99lnRwlx56xZ/V8/S2o=|Chương 1783: Giết cái kia Bành Tiêu;rcBm6fZPc22w7pwH0eZZdtet+HxH6juUFYqphgsjK+c53ldtRUattmRM5ISMfL1/nzr0EDmZsGeWUjzHIqMLqKmwXGiQ2qKvJbF2HJ1pkO8jC9RXqssOSFkSWZ1/L3UKdxs/NYjs8ei94fcGkTL5DamAP0Ojq3HbYj7hJrhoooE=|Chương 1784: Đối chiến Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long;rUnELun31pxwZHnf4WgvU3Kppo+Mc6hRJOK9fChpvEQMJCbTCtIIj6OjS2+jDqXSKZFEQRVT9QGwK36j7WWcF5hNHULWcfu4xWJvAaii08M/e3g2LHe63zS/Fj6d1P9Xn291tBYK1HYoEFs6qc/aHAysEHwVB3MUizY9ndJ+I0g=|Chương 1785: Lam Thái Long chân chính thực lực;RlruEPBIhyKVH/WzOnPwVVROB9cKFohji4R3B+mpSY5/Lr20+5U/VeMhTlgVQWBwlUazJ/naLFwMUPq9DK7CEA85vbd1BgJct2vNKfyuL2DiijZ8oTvjaOwd1PBk8NGDPsUXF7e2u4IDK8v7vK3TaA9ZL04VX6eyJP1RFS9XtPw=|Chương 1786: Nhanh như vậy liền muốn bại;tHW3aUemjFJIyxIkAqgRF/+xepJmWl9uW0nKJFc4XmORLRVWxm+B4UqMIjw4CHHSZxEZj10esnEtiT4zycmG4Uy2ktgHvf/nmZ/eh6VLH6j3MOghPtRgLIoBQnwZJHL7M8SUDhgtdhafQqAvhBqUymB+kzR9xWAAWlHsVSyvIIA=|Chương 1787: Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long chết rồi?;mP7CoJBcny46w7NELP32fVxzw+3orNlcCGTXwjxxHpCc8bIKSeiC31ujjOFiHxG3LkuZ5PYy/Me9CY6m8K0yl2nkIVLz6cSXJ+7I/k2A0PTepZdDf/4JBdCHsTk+X5i8vF9BhujaaM06fDSbrjaT+5iIpj0nXJYJyY9G/593jto=|Chương 1788: Phụ hoàng yên tâm;fhLwL73WfkE/yJ47ZkQy6mi6tSctc68cB62KUl+hIyIPYrXbDLC4QgpAwSdQxskPFlUPGMlJxREV8Zdw/CHbfL/31MD/aO8TMp2eLGikH6d41681VfYv+A5flZvlkkF7kBS/CTA4PqLVrHKKRyRSidysxZjBHZXTOYc2ezfoqdw=|Chương 1789: Diệt Đế Châu;rW9vYNAaTyqlD83TThVldlx3pTgaSZ87p5/07osfIh2kj7fMbl/72l0rPDd1PWdl9mTKeKvXnh3iv44CuQKnaJjaoMZe6hxIglMylDJFSdRt29E0oXrRyWlOM4sJ2KLiUgkieFslZzsLT0buQOp47NhUy2sH4SXfqO+hVChwN/w=|Chương 1790: Hoàng Tiểu Long chết rồi?;5S9pTbyTDEQ3qByGRStDOL8WbIryiOCpZcNBOHjNeyrnTjCjOhh+DzLUHGtnkdu/XEzPCiLcfE86xL5KVI72LCwmAveoXFgGMrRQag4n6L0HCJ4j3Aq6E1loma8fivQSiu666EU1300amDjQa4rIawUowkvECTqg6G09ABSS4io=|Chương 1791: Chất vấn Đế Tuấn;EYEx3wkNnX/FQxuHjDDPsTBfD3VGQGOTTMNI4wf3jX8mfct5BfIYWKTV5Ebzb1G5UTcXwYFWQucgQCQr4mQyFWBoTRej1wWJBvHCH6NDb3JuzFF7XxR8NG7NvT57py0uX5j/BISOJuKI1iIGeV6Zr3rzGFChwmKt2jONwPde6XQ=|Chương 1792: Dĩ nhiên là bọn họ!;9wPMrfgVVcZNE+CQfwtIUN2b3l/gQdT4fQRrbPYqTOkAE4G3dwnphR3R9G+WhcXx1c6Vg7O/HQ3IdQ9F3QL1VEdn2gzRWyoiB6sFgk4DgSCg18sICXXGM6qWbsoSGDfYWuBBHH+6ead0HwmFzzO3Wkv2gxOOOoIokNdyWU4Dg/o=|Chương 1793: Thiên Tử Đế Cảnh thực lực;tTJIK30F0u177DQyPJGPBLPG94WHEwd27HEawdC5c7v79BVGvmZIRiecnhsz0Bi3VinLbl2AEYrGu0qnn33EPL+xeJePOECy102W2Ry5nbIIwwJ7UhEOWlv1OIKeNbYYtB4XSd82RhJZWMRonKRYHuMxMH94m1cQ9fXQxLBlK3Y=|Chương 1794: Thua chắc rồi?;QZvQmYeCPBBI1j+3BJO9NEiC7eE9D5P5P/E4A0p1EMja3D2GDx1g07lVmRfpmu9hizD5vOxeIzG18WRYxjXNIbo9FHgsDLmXlo7Ko9f8dYWJXYNeGR1tdwV8zEewoA0bsK/j9n3EbA9ZAXORVZAKrUfhhm/u40IKsWEB77KX31o=|Chương 1795: Tam đại Chí Tôn Chi Vương;3zlju/AnnGQ/8iXLfeRlolVau4Q+E2YLNkp6VSMuGTYkwe7iqkpAiGBozKZmXcViUBM46drjLcOQxrtsIUyAYIODaN9JB2X25wVhAYwkDpnQLmr17/kOeHLRNJqfVkSUEC8NoxT/meATThmIr5jWIzXt+Jl7N7TVm0rHqLW8ZDk=|Chương 1796: Vừa nãy chỉ là làm nóng người;h4q8mx49jvMY8Ap60BoSsvpX8WNa6B8TwLm5+/B0HEiZoa2QTGyQ8TKoYNJszl3GJ7zvLmMHhNAm/ay7n+ZSzoVMVnJrZ4Z2AtUBzrzl6twuJ1F8mIuUBn2Fk8WX0nsEfY5nC60fl7uoWF+n74OsrIoi96AKE0kvbs99gfYB4zk=|Chương 1797: Hai đại Ma thần huyết mạch?;jOkFV3WHmySl1dIChewP/VyBn6VojGWP9Y/w52aa9FKP+066t534zjDk+FK6OWRO/Zu8gLC1ME71GekXSPFe5yq+bg8a/p5ebzKCUAwisCzOQcqBWePIdLB3X5So/al+IEtAfWc61hvQmagiUrhBGhU5ismmCEND1NHBREiCLBQ=|Chương 1798: Vĩnh viễn giết không chết;e0nlubUn6vSbb5EkU9thbxM0nIx/hDrGDyqgX7cbou7aFGaNTUkwwFnPs+EFiA6yhNj5DeiRlBM1TMsTU/S+Fuwd+aGJv5KEy5XY4bWG0/u1CjLJabBFPgib6mOxkixejUZCCnmauFryfL0bF9H1UNPDPzB91lEM1EGgc27ulKQ=|Chương 1799: Thiên Đạo Thần Cách nghịch thiên;ZTFVtyMz8PTB/JQfgLYG25ONZo+86B0FcOvUweuAXab1SrmAITt0s3XKg3MdTy64V4xXN2HBtfWokHSxgMd53aXMXA2gfL4ssxeAyVXAopeQbpPOBwo0ee1MwpsstHENM9M6mDMkHf8We0+aPFI0CSd9ZgQt2SlQKExmkOWT05g=|Chương 1800: Mười sáu cánh hiện thế;0zpgEWwzFuz9rVmI5qPnOw5RHst7F+tiF0cq9pJcKOuaZF8YoSBFCW68phrTSFUJ0QWWXsO2tNXoY6qqWbks1caoMbhReIemjKL+f6nCxh5fEMcITYy4aBmdjQtcQ94/5ph7hzz2Oe0x9+VUlHRvk660f0hN8CnfZLimZRhFBrE=|Chương 1801: Hồng Mông Chí Bảo;wLX8HAkxKE2SzYvwCuQrm8uaLFEbwlsp8SGGgxPpNP5RjI04znQv+5IQd94NYqxaLmJt4SaU+yrvAaO4bxrZgQmDjNwioSoBkewlG+hz2QS++q7vym08j3rRG+va8id25Mw9JPucvcUQnquGx696X0Z/BUzdmn7W5kj35WWYg/A=|Chương 1802: Làm sao lại chém không ra;ujDeygvbaWqzcSm76y4ne6hPRJPOxFeh0LA/wOQ34E/4Kn62ZU8ftVqnITDewXs1fasqcuVrE5Zrm2/tfgZ5xlRfxoATtk0DbYk+opG8kCnC4+kBNUrrRZS5XwkTTFYH7nPDYFCKMnsk1ZveFGIiQCgnRXPbMu+xp5unrbqlKcU=|Chương 1803: Hồng Mông Chi Vương tiền bối xuất thế!;jiXtEQGpIWyugW3gqHJ1TVYIofps8Y3Mfkp3UfhiWPSspca0WA2bpgSJncaBVmveocii/t1zaj+hVPF3k+tgdPjdqFxuCG4gaIN+UvkB+SfOg8g9em1JqCU4OKyE35CKp15a/93pnTSPSZYgEbqg1bGaca7WSUw1PDrsv0uvzWg=|Chương 1804: Sư phụ, ngươi đã đến;9Ss/Pup/V/4wf3m43ENxKY4kJow3s6wpL3smDCWHrO8f47i4TsMoxQ2vE1CDcRaAZQpbQp7uDNJpXrbw/QYEZf5FBNehMXgIh2VnE81FadSw6KxZQLqkmu23dGXNJaJMxr5NwBDtBPOhKGURb0xszGP59a/lIfG+kiJmLSvy0y4=|Chương 1805: Thanh Ngưu tiền bối;kaTr/ITqSe/s+WtFRKxFrY5WVT1K+U4o/qTgFa6NnG82HRnmJpap7krOV+HujVDURGaPe1lhB1jrgev6+0TRKFbggerPNqjtNxtohDwEU+Oz71+Dv/LPSGss4V8iIxvVnTUr9o6YFM5w0xlDg5UacbbW1BTP6Xje1V5473sDGuU=|Chương 1806: Gian tế của Tà Thần Đế cung;poQzYu67AfrUdweyLZVoHOj/lbgf6BJiTX1u4qAgfesfvfdRmCpK3cXjrWXweTaCEgmQWC/AYyHtg7pLzIWyw2pQkDP7fWNZ8pOcQYiMGw43Z1DYeeNRClsF4Dnsl/d3lrWhBabNnCywE4UxzTFNKzTWlG8isGROtXhBk1sxX0M=|Chương 1807: Mạnh mẽ xông vào Thiên Đình Lôi Trì;DOhzzVoRC19K0OCh4FmegQYJMNXyiW9S+v3rzvUNSqR6x7HrGkcCztt7w6uC/UtZKcuLRKmKxeGb7es0Z5dgODMYQAyg7SDM8JT9+rUKpulYNkXwEXwxYrFb2++1HTqcn0PirbkPrfuT2z9LECZGHgMOFgxxTZVYsA3WL3Ylz9k=|Chương 1808: Ác Ma đại quân;7EpzlfS8Biq25gMAWCElbHl6Nw7FzLdzmOL08m5ZaFq0zR3RSSMs05qQbL/FN490ZjkAlovRpNDpTHU0kcNnI9SRMetzungZwliM0QBYpEKeD+JF1Ceg+jOooKwhuJuxmIsSsxHabgQxSqPyO6dYGqcidBn8MASMLg4LMr3HBhA=|Chương 1809: Phương Càn tăm tích;kelZ3FjXfiT5xFmnMlHnTF8N0L6zUEZ1/TBaD5RofAHWgfUVQL9B8MMOEf5QU0UL7itVguDmkFW0m4ryoLxcaeh2U/f18cCEdqkNGo8VmOASeckwKLoQmRMDAd7ONjmylPQqIYOh2jr8NSYDRjaPjIX0eAeSkrkkkQyrSvObEsc=|Chương 1810: Liên thủ Tà Thần Đế cung;caoFHehjIm6SG6cPjFdXIyHOs54Ixpg43SmNuCEue0UlqH1TQD//RfShERRCHQffqrtw44XlXieTO6UlKWHkopcXo9Y/pnW+OJScbRrQMfI5hepwE4+jRZq9w4lMLguw0Yr8C7R0rpYntwIfJuqKSySLEiLxTCvSxNuH5I98LK4=|Chương 1811: Tà Vương Tinh;IPNiZ8VG9C8i5JaXNXYAkR2ZMZOHWcoWeNseHzysMgT4VbOnjqInGMeB6hulIIj7etGtv2atLRZNPbr8veqOGNgD28CQKqmrwGg6CReITvP0eHhuiPzpkf9D/2bp//dG6l7oXkiX+pNULhosJ54YQKvaX12DBreEMVKt+5S7gAQ=|Chương 1812: Tà Thần Đại Đế phong sở;OfaLJZ6PrzA6ks0cWAn3mSszYHnU4fQIoKb1AKyuPMzCDyH9lFvouruAkTiAefwvYyWcbnk1OE84sutXFF5fpx8I8dZCX3CtDDmo511pG7xmMlp1M3MfipWaSLGrPmeZlEnV5EYgn7JqMKklTX15LxS/ztUFCUVFV+ND1z049tE=|Chương 1813: Phong Sở mời chào hai con Tứ Bất Tượng?;L7S5G9JORU4fUk6GEXkHkO/DiQE3fJBM3KU7TcIUmgCD/PwNZC410G4yJGV7FgBZYyTKd2VrE8hW6lTX37IQfCTBG6Q98GPmFFQCW2AuFmAl1++I1BjPYyHc9jYYdHvSW4pG67ljzpbetTEhFASdERDPCKEssmkL+rbueLQD22Q=|Chương 1814: Đánh xuyên tinh cầu;7AggcHyvbwAGwk9mUlTKKN2crHVbTphyjcwqykl2dVnTz62Tr3Mu2PExPitGt4FuC4WBJCxsJKaKwyZNAoIo6YLYC6/SEJL/BsgB+T7OXn8CCFi1Hvi3XViGM1qkrG11qcZ/u1UC+PVirtYs48DPC5E9r37746jqR9sPjO29kkY=|Chương 1815: Đều đến rồi, rất tốt;Fa62aNLQDwFrTAiWrcg6wOZevejz+PxPeQm1a8MugpHAwhJC7lnKRjeh6zIuEEraobG3WLQcwFum1vrbqtIaVxOBiCE4kK7BI79f0pWcd7XIA5fbEaghDSdIKSpmKcOxgfXwcMlJM8ZBhWlntbOk8Tdq/+Wic0hImt/3edqMCSM=|Chương 1816: Đứng đầu Địa Ngục mới hóa ra là ngươi!;4zpL9CN2MvN0d2CTVRZxau8e2OLEL5dDuzA/qTnxVLakCJ74058Kbvu26cgs5kZbGN2LQkR09wHx9g3aKNtimmF4rJKmec/kUBfcKExFp754/No0Dpd6lSDdhNIJlZYHuF353jIyC7z5n8605WGlkNhEfGBledXFRtl3CJfqcOw=|Chương 1817: Mọi người đừng hoảng hốt!;VTlNrrH5OoGs8tAzHErIbwc4awkf0QW6EwIYd/fKMr6fljRVcBQQ0kLoDYpbzZHaowqp6hyLglnPrxmGQggAlqHWlZmHEMNxDTi0EanOmT0UcUtdHVjge6ylTjXQ4lyyUTluFGhBHQSeUd/B1safvamZ1DMNH1BtYOGKkiy9gQM=|Chương 1818: Đồng quy vu tận;x29wKVyAJ9NbqtxT/sYk8XMrLqhWxXQxiORnEiQtTcZUt3XCK89Jkgb2SOLc4gQ7aTWQvXMDphXw9lmiUTi+hwFXmKJoLpoTIpoMcZmBmZ1cAPSFbDiS/D3MiT6cHuqPaxQFM48D1ktSwdX9wbfVJqnOrwvLZP0FxUYY49h5gKk=|Chương 1819: Quang Minh Đại Đế Lam Chi Đào Tẩu;n3OsAIB/7OCUxV1c51CVM5qPn7EPkk3npcqxSel0YH12DCel+TgR65kIyk40sCMjejNulP9Sijsc5SYkIs+4iDYkdRYRnNypksrK1Dm//weV7z1no5T1M2tZ4E46MReDL7YTi4nJvSFV+v01RmIcnWbBTnYObyoNgAoidVdHSrA=|Chương 1820: Ngăn lại Tà Thần Đế Tử Phong Thiện;qArBiqHCEpbXTwuEIL7l82sg4cez+Z6vpfBqvgaeVuWsbnXfBNqqrm2VZq2aA+uub1IW2f9ODyh8MMJHfrMcEJBIZCGXVcXv8avoHqTSNlovR2w0lxtqxZqBoBOxfV750Ko7ash7Yp1B1EIwV0U10PmybMF/h0y1+yOciJoZi+4=|Chương 1821: Nuốt chửng Tà Thần Đế Tử;hLAKrxa+KJJfdxqcM+NBuiejPe9FRbGFctHuEcYv/vPZIsIArpYu8UddC3COqpxH5+kE3aNssuVodURKEoujSp6zwjUHxwfZJG3RAAA6cblkMOC64ZFUQyoiuiSjeXffizOqfjULnGFzYbjx2stD5jO7VlYkhUR1B4sg98MOkKo=|Chương 1822: Đích thật là Hồng Mông Chí Bảo;YsbZwhOoXaqpb7uBNmJ9zGnNZQSqbDt6hZEX/uD13dxZLamUvn/GoOg0TDsULlLh9e095A/ZVs/tp5Alp15RNJPOVQEpme3Zf0YtCb2J0Kx9Ybt7uKji4FRUDE6UdyMPlZqYqiWWRGWKmmJAYK364K0ZsSjC14jI6SU0nK4DM18=|Chương 1823: Lấy oán trả ơn;bc+1TEAluJ1yg1xxyuK9927pkJRSGwja7xEB2/1+2Kilh2GWZWFecWWU8zHw7UsyHFtHRhKZLDpuGquLxk2UziSPbzSA7nWk52iPkLy6iZbgQfwzjwjAbEFVvOZxalL2fP4SN30aNXCsTl/wpawK+f31N8tHiDuCyMALULOD1N4=|Chương 1824: ngươi, có ý gì?;HNfK86LD6BmzmS3Te0ftKydSLJ8kNxehWyQe8ok7vEnRDEysFyF/a44mV+7Ui2ztSVAYyBwnDSQJLbP5TYMYB9Tf2AuD0DC2Nxe+FG96CwN82G8wqjvhwTHt1hsr05UTdDYw1Yxegy5DL4ZoW1gAcSIL6snIlNaEKh8BDt1g2YA=|Chương 1825: Thu lấy Tà Thần bảo tàng;kF7ZwDA/TAxaY7dyyAnzBIXoVfiNKR1FFp5EI2Myx+6n6WwCkW4/NGYVWk+toHpdqOAarr+2HSuqVUY+EJXZDBQIOfkwAofqm+WS9oKn3TJNneh0JsYL2xgwqS8VsqUzfteouEbS/pdx++j4Qk12FbPTX/SnJJG/aTN8KyQvmQ4=|Chương 1826: Hoàng Tiểu Long là Địa Ngục Chi Chủ;jcsWK2vTXUqXXYntZYVfkBZQYKv3lzSVjmcjc6P78TArK2DteGTmkgOad0HJ/jKFtk/HXrNGG5mNhQYCVAtjh0KnyfeBhauurR2kO8LXBUbssRA5dDVENHR63xzZmukQEwGSQ9jpttt+UJfo4p7z8oI29oT00L4EeBx7k3aftC0=|Chương 1827: Nuốt chửng Thái Cổ Lôi Thư;xsYsxk1DSmuHE/+eJYt5PnNvHKB7cf3KlZDdSoY+SMsNIPIyUB7wayacrE5/rMD2ft9j2yBoezsIEgVczF+dhVY0zeV5gEKo/yuLBr/47TW4lCX9Zj5Q6+ZskP9GY+y5fxzNoz7Xu6lkBua2YEwEyr3e+syDyKG0ccikIpd5oP8=|Chương 1828: Vĩnh Hằng Ma Địa;Cg8A2t7f/ZKum/8kk5FeTfVH/OhDgWz9S+w+OcJOhITG+wryf/xtR8/ByuvssnouwRZWsRuQ95Aj6s9yNQUb9axOap/iqV44U+66KuMexSTBgPwgRPHWkfK1J+tyQ+sK8C7geX+tQ0qY+EwH9YliMAMvteqaUeUxJAEjDAM2Ymo=|Chương 1829: Đi tới Ma Giới;wRjJToMffwN0NN01NP9695nmdlWgoputqzoGGqRtLDvHJ0zHghOsZL/Wv0tIvGXwOPUCQe81N3DTTz1bSW9O9VJLXK7p3RQLIOWUcFgpGr+PKjdnNrrERKeh6x9c26MbE9b0ZRw/78INnsf0pztu2GPu+hpxLRQd/XviUzFfZNM=|Chương 1830: Ma giới Bắc Hàn Vực;p8vgEwR9w9OeW9KRYHVwfIWlIZESD0Mze0CDqVchtxdSnlHdWQXmp0EjJwTk9c1JQe0nn/TtA3DnV9S7PRRcFOuO5lgc8yDMUM05KftIfG1rEI4Gr3Hm58qCLbQXsY4nka8xMXqZP5qNCN2ZxzIBDKt3JBClRTZT/gKVbaVr03s=|Chương 1831: Trực tiếp đem hắn ném đi;E/ST9n3v0BMV6Yq+NVDQvQUznsjrzug0lvQG53Ovs4bUDL5BftDvoQhKPlMlTV381Bz7mFWvomumbFGh7ooPdRen5gDbWGZu26L+2l7/qDSDKEufA9oA5V0lmkMAxaRErIZL9CqEEGzBbcQ2o2Po5iynYFoW+qVR6Xa21PE245w=|Chương 1832: Tối hậu thư;t+BFmdr1tOi1d27mdKDgLard46/NomHGaadmybPin9SuisOAowWMxnm/nExQFFILky688GJ27fqRxCLFPp41n/kbCGu4r7YzgDQzCug5c4zmGMWbyLg8TX2p5ouo8XQ81Y1RGa6SruWMN73FO+XfmBPfevcsTo/q4y7U6P3tRBQ=|Chương 1833: Ngô Cảnh Nam hiện tại ở đâu?;sMJiFESUwIF2fq1cg1PPsg9QoF76ZcVAdmx+XHK6OBHWt8Tx93cvPyVzwXaJ5+c/MwUWwOmtWbHh/ViL5p8BDdD2h4qR+O2ggFnDZIw8TUrQIMWGUqo27ylyf7MTdG+GX9A/Y5WF77033YHotgwqL6H7hwo+tudrx+8gJVw4wP0=|Chương 1833: Ngô Cảnh Nam hiện tại ở đâu?;Gi05g2hoMDFWekmtye5keD2aJNek+pYHqdj1CuRDvg6LcC19s4B9GR8Me7mWfjjkrUBbZeTKoZJWbeuG3YPKRZI0iHmQLn0mPHUgrI0GyWoBUnuh/CEWqVkv1/EDpUjQelt3HHUjoAXywwbJRwSuN8/9jOYJIfbsfvk2ei0Z45Y=|Chương 1834: Trước mặt mọi người nhận sai? !;H2WLlBF9yl3e+7Qdzj7/WgOrnGMMao+jIUveGnVMYxyyyp+DrDDYpahOmrS35Al714tPTr15aY3DCZGHM9O/IkMRi7EKHY19NkV4nbVJiUC9JjiqoESC2yPXJf6T+cV4R/g4o6i28PC9QUNc7ppMDGawvFSU6YpWxOTEqRSejnQ=|Chương 1835: Tốt nhất bé ngoan trả lời;Ax+7mrdfNJwLcBcYDiIqpd+HURcTjJTNr245m7nWVXuQQETYuPyeINYHqughR5EIdL4SO0RdfrTyGVBF5suapfkIBQewQ79B4QAyyEDDGK5otzLIJolHYBfc60WWDF6IyfMC03CsoZBsT2xyDAqZFsUI7UItSkYLbFLBzPUdG94=|Chương 1836: Gan chó thật lớn!;tAHs8I3/iSd3FxbN7MdKHja72BiEb+mJF+CvJq5jPMjHePe1rCgj1p/lUOTc2GeOaObi3cQCDJlQ5b4uVvb07qDyj4bi18T6Syg8qmRQrVN1bq16yzoi8apegJvKlAsjR0cWBe5996rA53U+84Qx7o1AiNJnaWne8lLcE7PY64U=|Chương 1837: Bị cướp đi;fCBVMzwCdSViV7wbHCW+F4/YIzmn4imTeqIAk/Xupvp+IKarNsnl8ndJ+jXXNb/xvHj6LBvmdewQRjf8babJYn5WMXWPtm547rhzx/WPlzWdsJfp6DdhMQ9tLlskvlGVKbBnNClNF9CDcIdm6L7GogeDCPhH+lUxp9T2WfNSy/c=|Chương 1838: Vĩnh Hằng Ma Địa;QCafFoKXtuu8ZWjRUIF8I16wxPNIJZUJWXv//yH9bjDaFhA1GojCY1iz9CH2H3/vZGIUXc0nw8Qck0QCy5s64KOZprEF4l52q+YjWXARKLD8pdNZHhZ15K/PCkjfGKOkOz9T4BVWWqquvtLm6EwOzKe4X1OvyPA6ZHa2s+yB6Zg=|Chương 1839: Mang theo người của ngươi cút ngay cho ta;Dq1AzXoqhjTAT+y5bVLB/Z2olqh6IIW7WtGrzw0CG5PM5f26wL5TSdvCCr7oGMN9vuH35Y1ItwaN/kckVhCbBtWyVTmZtX8h6hwqLb4GVQdlGGeDvL0HEh85KiacG6D/KnDRZIqTIDRYO+WV2RJeAgLXbA1OShB7NmJmoDFE3z0=|Chương 1840: Tiến Vĩnh Hằng Ma Thành;abfSYwgRrRBneJI7VEzuVTEFDsvmgI5sNxLadbYn9OnaT52acPJptwQ6ZArSIsA70B3dx65FCFSWwC1nQ6TtPek3iHqfbJOdBMLY6dKDr72Qsb0qK1xSTGfa3WMufJLQlhE/FVcpDnopgaKdwMxtbIYWvrewWUpIqnSDe3VoD4I=|Chương 1841: Mười hai Ma Tôn;BigGkUsu3w07188EL8cAcexB58LbSUHVKCI0riaSXsT/yhjNB0/HCGpVI71BQM9I67OFMI5pQRzIywrl9idut8dQgY4SQ3n19F+TP/GPLBicrRs2PIte6fj5OQWJ2qyfHeoJVl112vI/qb725XK/mOQ+wGBSmYQ59nBHO7RkJec=|Chương 1842: Chúng ta đi vào;WNIKpaz8JgKzDbbmZHjyaN4p6rqZinKGBC2oM/FPc5kWfMp19febZHhjLJeAkOqaqMTvoBBFjxjfbdrcwMK5uQACKCacVmlrBrLUQN0J1LTO+oyboACRRwVYQIdYPcgcbN0J76bf5x4iosUHDevZurdYmCeqitAegexj1Rf36p0=|Chương 1843: Đâu Suất Phi Thuyền;pvDKeESomrYqo9XZ9FF7uJQEU/zAXqSXG8zBbtCK2b6NudHhb1n9ew86kywZTyGnTZigXZDbUlzmqFASHXKXPpFW241isf+mSm5Cq3KYGnmiv2P5tzzWE5XAG9s6pEUHS9TF2ZPzC0cItn7grtZOwG11BMfmNKaMSW2J3OcTSbA=|Chương 1844: Thánh Ma Thủy;Okymd6qLAwixic9Ktoh1Fw+79wrj9Oszt0xvnQzhR9vO1HlTEtXDPmmGsEur2rjTig9EGsvBZXApmbsy22bWEcSRBiAjFF7yMGV5lDhoiIqhEYLs12dHDGV0KN7hNhYFKMM+BsgjvJII8CQvblO+aSDlgLTTJS+vu/JaqAhaOco=|Chương 1845: Một ức hai ngàn vạn;FwPhCjP7ofFMwN0hoTbgCQGBirJ0If7KhhcEd81Pt0tq4QBm9No0lNeCLsVh9Zl8kEwhQJTCtT867weqD5RpNq8494BNvU6e+Fx6ccO1aIeDySAiUadgQTjspJ7F6DZJxAibOZGHefBPlzoDJmvfZT1LihMhVTm4Ns3h8uRCQLU=|Chương 1846: Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động;XS8tFE3ajRW1YGvT9eX+8R3qT5HYVlhem8XQrBmZ008ikE8K8RREAFOgmSARumPBcpoFup8iMksyPWdejJum/6aUgRoRN8jL9cET1ztLf4ujhz6e5khXU9LYt3X9Eno9cBe7tZS+6gU1TbAYbs+3SwQjduIKXJ6A2ejN0tCeKxg=|Chương 1847: Ra tay cướp giật;7NzKGaKENY2NTcaFlxz7V5HHux0qaGBi8516C1in+SeDcloiYKfWGd6soCj2xWzl3P2ZD1FrKBgj8CknyM8RwdH24susKYL9HbbBAjHhRdgSfjp4ZmQBDWNIpCWKHeeW0bVPqamF1lopO5JcM7WY5PwmRCFsJj/MhROHNN7fQi8=|Chương 1848: Ma hồ;FyFZWLxTFBclvuuDzZgEBIr9PtxG2swqq37jLflTZhDA8CUqJDFIhNhuHNPcs4mBkVCW02BEMtNyIBzy2c1VOR2MPcg2z+iI8SRTH9KtF6W3QgFWO8hVPM+r3AsHAA3TvbTfxy7q3+3413zN74LAAmMqeiOIU4rlYjEh/m0RDCE=|Chương 1849: Từ chối;Ut90dei4GLC0M7jxI5LMZoA9s92q0pFJ7rzfDWlicj79cnHvZpO8lHUohqQx3TyoJOd19umsA0Lp2+QDlVJrzAwEtFxj7ovZEzy0Qe9a3goGUKPi67gVTCNaZoB8weW6erIkmjGDioX4a9kDsfy/hnAdwz0YC4b4VhpwipJe1KU=|Chương 1850: Đăng Ma Tháp mở ra;SxWogG5wywNba1GtfFF7vaBlqc62sdycLVg+IXxASWuiHzRsoeqNNvwKra3jUicYhO7RV0TIQTjmFPSrmazbrHFNGNlCnvCsHGZebPHi3XpxNgrmC3jhms0ly1vG06Xat6DsCnWsIt7wbw5AF0xVGyA8iYSD0hv/3ixpp9uRRlY=|Chương 1851: Tiến vào vào Đăng Ma Tháp;3liFa4DQEXGg2yuBQc1bpvW+fBrhypGRAsH4s1fCUGJmWcyl58iXi5EcOsNQVelG7fNfSx36zwNNqDdUdfuCUtqUtq+OmHr+LEG8hwXp4xOSIefWTfxM1I3DG7+hizSOH7/hz5Z4NJKLMQPFixut9iKsTErmMFPtBkCtVvxH5H0=|Chương 1852: Vượt qua;nd1DsHKvloWXHWjiDbkjkN0MY+1S/74pyBWnxKxQ+xDy5Wl6Nq5yQD42Kj6+JwC85DA3vwDW8wm3Qow953X8Jov75/EB41nLNreQvMUjy7aNY5GfEbfSGZ6Lhj24UP6dfTI7bsQe/gOBE3pIHEHAs4MSOp4oyfzU1H9HLPxpghs=|Chương 1853: Siêu việt Ma Tổ Vô Thiên;Vs0dtDKh4PuZfuMOunYJ8EpfJ139BFd2upzLcpqgKwehwHsl2Ey4M3GYUwYAPzDe6Io+07DO0w6lCwRvghTp7pY9y6goV8eEYrrCthhFGG6ZSmNcP0haucE5jbx6SFLZ178UCd15Op4JQn8Lhb6ZmBYQQgLqLb8IMYKV5u5T17M=|Chương 1854: Tầng thứ hai;9EtcJyn0AbvA6EUkeLcKqFmkrdWzNsWU8CTuCUCPPIt/eEHFumaa80OYlff0xtpMiwuoVKHgq1DV6Jck9JTl4oJW7S/7kPrgDzhVaEO7irEXhRBCaa1VUXZDhLfzJUNaC4QZFWaJcT9xluMIW/ytv0akzGDTqGo2/N82y8UHaPY=|Chương 1855: Từ nơi này lăn xuống đi;T5lxSB9HucaZ2MJtu2wvRqbinwjmiPgpuosGvUttiCEFdG+Xa8Tcncm+kO8htZPC6waPyrRQFg3jruZ7lzVq5xOKcciuIGde1PHYK3Q9jWI3RSykzDglhru1ipEBqdP0uPEw2u2IiKWONFlJUewQe+ceGR/l4XkS8YHSGRaEAnY=|Chương 1856: Cung kính không bằng tuân mệnh;GjFW2Ley7dubN6AIJf5exTg+vDcaTebSeOmCCd/wbDlK+d9DN91T1fURYGZL1GK+r3fOYbt15obyiLIdqS+571qfUbkUbaKrvaYpL8nZnzCgvhogIsEotFQelR2W/pZfY6sW+62hrretEOGgNpSiK0demHI2SDbXyNmmI7L45sk=|Chương 1857: Đi vào đỉnh núi;VycPhQM69smHdRB5EnJqfv7LuWpkgnlMlMd9+jW03S07PGc/9gf62KNSluxim+ntNNKo4dWcvBMA+e1FM5ASwoRnEPHJlc4ox9S6aF8i+QzEXPs5MGTUj0Veeyidxhadbg4l1cFkIJRrJktZ0QeYR2Fs9CDpy5y77HU1W0p4dVs=|Chương 1858: Rời đi Đăng Ma Tháp;+q/dgYt0o+3cYacqhsDz5ucbsx+pJPNSzhHdO75R82lODbr7Y6oun1+rVuvJmy5Ozc6IFsNzlMHw7cSum4VfOX7gQis9Gfffjq+ESpiqMW7YEhH6S6EtxfklLcAsJAiYxa3Ug55zdEHyAsr8cZLY6wJh10Rdj72IM9BQ8ttS9rY=|Chương 1859: Nhất định là Hoàng Tiểu Long!;6gYvspb5mLQ4YNh0okoQ5mnJVBHK4HFn2O67JxWt/jSop292QCSXsE/hg9V0NAP2cQOUW5HruV5+tA3+2etnF5d2+YL5+vJwMHMUOhVLB3RrXKgiRViQYkWhTWL5ubTA803UK9Ol+rm22kGhTnrzSyby23PADN89BRt3MzKyBjQ=|Chương 1860: Cái gì, hắn là Hoàng Tiểu Long!;Rhp9EvFQPoq2X5LbDjlCKfiP1+TJjcaG0fAmRNxs74fbllLyfsvN+c/xJFUTfm3qc6kRKLA844x8Ydnp2tI4od3Cs//YXFqzV7cV4usbAxaXzy074U11ojBq85mwNg56dPdVFgQMh0mCxIh0ml+aQbP2HlSNjxgfAVekbC0pWkg=|Chương 1861: Cổ động Vô Thiên ma quân đoàn;9UqdonaGHxgjXrm4F5gXLEiwATJzztf/jrOcKHxn4Oee4cEiCSM1+cVdUXMLNxwe2zVUnrYeb++ovbZQot3UaTCdx4ms+QYXG3cgJ32kVCoviQmcSuVNkJrxh5SrbwU1+gJ+7KgNanmXfdeLlPdQosK09pFXJ+ycAQVRr0Oc6+Q=|Chương 1862: Rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành;m+suGRmOCMOrhZIzsjWsR1W1oOMIhVMxbZPSBXqe19V7oL8uLcCXBdm1QtfEXPniopTL2VFe/lnDbS6xUVGElUcGDPeNauBQ6fQo420UEwyKtpwCy2GdkUZ5RZxQ4B7emLhXuHM6YnyxhpjJn1oA2BbOiONR3RIoPu8EioB5KN8=|Chương 1863: Vây giết Hoàng Tiểu Long;ENd1HQ2ZNbRxgSstZ5MnPEwtg3G21EpA5XHK5HNOthzcL33w9+1HY3i9H/inVCoM+FhacxBRWo8cWU2w9b2mm89gACGLGwO0dwDTI6OciGUSZblvYm+qsWSHXuwJ587YvYVZWooeSWpxLxoGyk+lQuaUWnjrTSiBBUs+6I9hEOg=|Chương 1864: Thực Minh xuất thủ;/LXcb5rdizBQB/FE0y4d2tVIqz89NDbflrJDKuM888IWLo/zhAITgENmkKg0mNGCfisVpkdUVSbu7+yaHlPmWFH0tA9GmK2LjaEoFMB1xMDLBzNQ5LRVxKN3kR7xD73U+xM7NPnY/AFUvV4SFU0Vmnr8YCYqnJ9vuqYXMjbjZc0=|Chương 1865: Hoàng Tiểu Long trọng thương;LCat6LaYRmhpKr0BSz1CmdRDnToepAVPKS11w69VRUzCMiE+89Jt2r9GdniuOFzLDrVyIeHuTx8wXrLllITOdAlyw2ySJTHO9tJxSNHUH4hoDJ14emnMhizXbejiQgp6hvRst0E+YdmhrLKG1ziP7IOO6mIblUv6zAEGAzH6Aes=|Chương 1866: Ngươi mới là Ma Giới phản đồ!;KJeNxcvZmx9OJCH302zKol+0ew+2GBaXpLHolojPMyJKxiBnhWjqCHsCA6JgFGxhc9mFMeY6ZlGjl001jz91A1B77vQXvT3ovMnqumkjxfIH0AlNOu7cPFC8c8ADHIwwA/zPXyd54UM7v/9WMdXPxWWG6HsagOTTGxeAKNVc2Vg=|Chương 1867: Vạn Chú Ma Bia tăm tích;0/QHZ+nB44dFsJKwS6NcZuEI6X3/4noL50xsaVFreJfY3GuMhKIYyHNhN6n32ABjD5OIJpPs38+z2OeQ+kscaLYq2sHkoITaV1KUWdn8LKDIlOhqlM8KtFtwumdibWwqrIS/SdbOLW1IQxETaKW4rxh0kQlWpaxsTr2QaweHrnQ=|Chương 1868: Tha cho ngươi một cái mạng chó;S1ksQXjoI4Nf1oF/Mnz6qekbI39/aK33UbXjB63BTKbUef0HHMbkgd1YkSJQsapoVs6fG+CBANk5rK7gPgcHw1XdKeOx7M4cu2FK+0zCkkFj4UiEugafgRXMZHuVgTIfBojT8TrXKAXZHE+UTx9oD+86TmFDqEsm9m7qn+va438=|Chương 1869: Lam Hồn Ma Chú;WJlNbTt6IthskwF/oSc8G9BXClnUT60pTK1hC6m6k92HSsmN4AI0xO2kMBrOsRd3FLDGKmIfuKEFYHcN+BbP4cvDjoUKGYt4na5MfanrBeLZJ4xW7wsrDPV9s1EAWYhQTl3dYPYeYf+p0UmlcpOMsDe2azWgGV15bw3lVMkJvIg=|Chương 1870: Trớ Chú sâm lâm;RXVDuoiyp4uJO1Bapl3cHn/4bB+b8lviaBMIfqR/+3ttlxSEpH/B7UlUbuIgFK8T4CscPvhdKBPULZRPzHUK1u0uNYDcZlIQ341eD1/cm2qg7gwPQU2Rrv6L0sEwxOzGJkZyMkHXh/6EavvfiBAyGhOYB7ZjD5jwELPckai6VfM=|Chương 1871: Hỏa Lôi Tử Mãng đế đô;w9BqTBZSVnUOyp1GIf1yhq7nEwCf0nEIpEv6naeeRepoW+q58t2G7HlnQp8MX2d9nWjYjlway5J7go4Aag1sZXwEte5dCz0llixCAwY97SoKalIPvG6fmMSE/NSXnaZcMoxWTAQm1mX2kxeholBlsYDs59zJJpdbm91p9gygz6Q=|Chương 1872: Hồ Thiên Mị;bs3+YeyaILPWLqScBY4803PIdigKZy/X+BzpgwEWQ6H3e6DOk2a36vA4uiFpJ1rrxfbA2Pv7GPtVw+EQJvRjtaYpnacCKus9SjwCDzCP+hyrCP5cyMDWTBx+b8vtldce3RMnttEvN1Su0p7WlYrvTbJSuhOa7wEAgsm4Vo8EWtg=|Chương 1873: Hỏa Lưu Vân sát ý;S5TLIHL9T9iH/BMj9ldX1+Ro5SN086iMLfAtOTo2ZOPygCMokYBO+srpVmqMRSL2Eoejea0Dw0UpXx09tgbBgLwJoiiMwUJ63PfIfPsU6H9gCX7He8OfZ30Z+C9Usv3Sabes6K7uBTc4ds8wsKZlycEeL5P9uqf89L+FCH6NDEc=|Chương 1874: Không tiền cùng hóa;sARELCo0EOVBwv3hbMBS8WNuyFZysVKQE80C9fymEBlDaEbiZEc9mAOqvoJWaq4UMwFz+DfD+CVK6uMqC/4t14neRzuhy1WA3fOgEuYrsnEP+JdazqZ35MjGo2wX5tsp3/3xsRfn7dTxJOUSJYdpGwFmZqCPaI7qk2uBJ7a33NU=|Chương 1875: Nhà quê;+iLM+EBWv6noYi7iGi4psATee7Hp55ryHzrxfx++BV+05cnUyNsTyYzVBlabxh2C2/J590MCrSOeIXANtYwefDc3Ksm76JitqSS+1DOAE/x2XfJ+qq7yaudrI5NOg0s1nNl/92n7cEbP3rbnOCVo2hWTBKCHxikr9GXMtFwOoCc=|Chương 1876: Trước bẻ gân cốt một chút;SUmMCj59Pt6WPELZL0OMC6RscIocMQzXzFHdEjQY3impEtka3Od8QKoD9Y3rMebLrj8ZYjaXHqw0LH3ZYqcfVCDlZn2Ez6vhV4Ih83rQJ9P2zzcrE7gY80jYKYDkEWy/WbvOS+CpSCpKxllqNcCbEy0/eUaVKjgigKFBpxgTkiY=|Chương 1877: Nguyên lai là hắn;g+MrQ9inIO60fSo8RCQ1WC6iS2ofzjlB08/Fi9FaTjUfx8mTMclzAuxDomQdcxEVWq4PGdNHMqJQrCavgKg53IybyM9vNFQZ8x2v8PSVWNY3e9if3AP2d7pqXyIS83s+uZ29OjOJAUfcqAlrManYDQDfk30t5pNELcRY2wtxaSg=|Chương 1878: Long Hùng sơn cốc;Spi7vledSxEecGZdN8HeBP3EkDPKUO28cbISTKJ+pNY9pyki07pUqxYmc58BQeXPKYr/tlLwf/0Zho8Kg2RhmTebRMXC/sJNxW+NO6wmLAN23sOC9sLGFggECeEADoqnR9N71PvWCQvM74C3ZFxAW0BcyiF8++783Fc1mm1fTHI=|Chương 1879: Hắc Đồng Quỷ Tà đồ vật;W0kD0u4T//nnj/YRb02xGxyrW/lp1HQyO3DREF/ELuMnkIu0/a6yZkuAlDEbVwzBqafaDbDn/315w5BKfyJxT1XRRX1KIErcoma1W8rNJhJVkfNaqS7dBdDCDU+XgJfMLt4h+sYqfLy8QCOsA/nBOc/tqL547lR2p0i/4f124Ok=|Chương 1880: Ra tay áp chế;iSREMcUforDUWfdcWi/Rq58Tu4Jn+eB89dnDzItSSJU3mG2dBgkzOwjOIyZWnntd8g6Ii2lqunNviLxTr6eYgD+Dlc4VUFV22GHh19O4kMagsyznoxnjgpjyUuGDeINQVC2QAvPYJLj6Q5mAaCrFW3QKzn+hwJko/gTUfYBNzQI=|Chương 1881: Tập kích Long Hùng Cốc;slbrZxrPmqR8D8+uZHv2UmyOP4J4XXNASUShM66QycfW31WKzNkWW4y5hOxjFm9R/1Ny+xWvqIIHxiV3DxzncKUcW7EOUIT5gMQDD+mqT2M+83JnVWchbNgHb+0wHPmVHVze7c52eq56UcIZeaFqKQAzhP17wuGdUTBJnJRavXY=|Chương 1882: Giao ra Hoàng Tiểu Long;ZxvK6FizEY4QHDQBWl5uVVNiFNvhHikIE22rE5/UAz9U0STEK1yY6WkO1v5Br6YsyHMye5hvzRxMq8PnMeHYszDIxICAhSEj1aPJt2J0oYORB1/kIt0+LWOl4jgxJKPKukzDxusHxI+1LyDGAMphoRk1j3tXa+JIMb34780B6Qo=|Chương 1883: Diệt người Long Hùng bộ tộc!;i4tEBOQMuj0rk1eP4Vwgw+uTWpoQDAKWP1+QDSFLoYxhxFlk1TTnnmKmY5VOZnmwSYbgDHJcpLBCQcjl3oI21O/TSAZdE+EhCtueEQA0lUGE3uQeFi819KQwC40rWT8Oc+wqX/knhM9PK9Rj1/8AlzADqaolrv82qSwGdgbxVBA=|Chương 1884: Là Thương Mục Điền, lùi!;KYbO21Fsnwv9lyKNrAzgoUSxFPnGUNzjlF1f7c4UuIIp0YkVSJhi6F+260vlKBw9LaU5TyAcop2RFisdTYgMmCGMLlnajFY8lECcqpuZFHRbLctSPcu+E0pSiicv5SyUGTWv5o2VuOIMxJSonsLGOlrxoslW3+ubqdaKT1tB9bo=|Chương 1885: Cái kia Thương Mục Điền rất mạnh?;6zHyuKPt6CoXUzvlqQrfE11GsXLrzfDmWckQ034uel+1kZnzzbb5SQ4Y+/bkfNocTEr7GaO2AvKgUMLl+QcWmVMAx5dtYc6Clg1TJxaEnYdwjXtkbJzUGSlNHZ3iw/GeulWgCb5er9WebQuQQdu68FM0z7TKtXDrkCRPNKgvMdw=|Chương 1886: Rốt cục đến;YutAmNJauQn4ckRiNHDaVCj9Jc42pwsZ9cj4Wr+O5tY3MyOdJes2j7lzxHuiVt5eIFMBBwuR8jM6b8rPAzFNbhKoDwwEfcrjpLk/nMWnqeRtrEOkvrCGmixQrFHU1wWN/KPf+yt6cFEM7xT0/tIcXAQhpld9kan6PJUJ0CrAqTc=|Chương 1887: Tìm tới Vạn Chú Ma Bia;FuVJtZOiWq6zhU6c4pUfbQRHzJ1cMq48tHjerqIgy8pKLmVQvJ2Ex7fMAwZN129eTnOPLxm7HSbh5CxWnGEnOdMP3UC3NICKdta75TLX3SVpdqNtmfc9RmDUXdh4gDoujejJqQ9ohvNHne/IOH54Jy9umHi+MHGFvrywlbGIMbQ=|Chương 1888: Đột phá;ouNKO95RCke24MqupbSddBms+oqOHlxULq1kc4uwwsn9jbPx9RdYu0aX/RbF6AEF+GdWCh4DveLXe5g3JcF+hGfL3RSVxwvdItJOKysWYYvNhUbjWdVQvIaJg9ZeFUNvc6GA/KYPKjnlIIczexe4F8ZKl0jwk1XRyAv28OvjyS8=|Chương 1889: Nơi đó có cái hồ băng;nIBk6lhGLagHXzIl/C4HccknZ0zrWNpjrAxrubvffhNUZgEaw8lwzqZiY1ZJvZ5+maWQC2QuquKNDak2u06NJd4FWH2FGXHh6rbhSe4aeEiT9RUcypxzbGKAtdCV1w8H330qvRN1TWQrH7fUQX2YnrmjBUg29zhhM7QCYDsBbio=|Chương 1890: Lưu Ly Ma Bi xuất hiện;zHtXHa4xq3NW2fn8T5V2juAaHopE4lL+Z49ByAQZnBy9hwhvpw8k1xpQ7D4/qY/f+Ajq8MdcD2pXhISQvy4CkGLxEkwctV0VPRqKN2zeJn18K2s6L7aMgJ2nG3/qeSVxy075zEf2HTLV+XlAEWQ7R2xRr+H+7uzdOyj6wK5uv/k=|Chương 1891: Thiên Tham Sơn Mạch;IstbXBn3De1jcHaoQq3LzhuLb8ndsSGk/jgKoWVrhHsH+AGIek5nHgGlWqz/t4YAteTyi4aedfk5CWrt0hvXy8gyLd0uaQwDmhsePERrN8vDcMaYyxdUNFwqZWSkQLZBzVKg6eBIWIGrc/Be1ae08tILHEZf0veatIz0Ja3QCmg=|Chương 1892: Ta trước đưa ngươi trở về đi;qqM/xeReJY/1qmC3up8pADxA1W5JrG/p2whrXQp0288239k3RKzKAWTDFelOXwHU+1cCV816AWMgBUiUlPrpnkWYfT4ec3gXXFx7KzbpoYa9tKOvFrHVBrJN5Z6y8O1ZsFjjDNSeLCJIUVXco/QUFjTXpciBd9/xdUEDGMpS0rw=|Chương 1893: Thiên Tham Sơn Mạch mở ra;FPfR9KBDo37RjhJYWs4STEBpZVKYDNPGuzb4Lg5X/9YMsW1Yj3EdWbDMRohcC9qFrGcCfhX93B18/vJyOLfXPasrUDOAnes8CnLf5RcggLEJIYv2KVL6TfKoRk8XrwYXRW0xTWT0ZLKufVbrS4DPjkvuVNeX7483jm0l6BsSag4=|Chương 1894: Cái này có trò vui nhìn;TN+s2Ur2eaY/FmOImH+8VVcq2RWic4NBRMiIdjKVed/zS1ddyb+a73ku0ZDJMFq4e6aB+drxVZp5cP0Nz+oEW+2XgRENqiMc7QO9leGB2S1cWc4zBE/7FPW4xvlp7gGL9KQPgM9YD4c50W1uBvJm+P9tLakL5xn+j+VhNFU9XaU=|Chương 1895: Bên cạnh ngươi cao thủ mang đến không?;PWoWj9n3gTFXkwT+5VoBaDWvjjdCVZZaWzoFRTDrCP5olUU4OZUr7zstAy/UfW3dWzKdNYW2MdlTh6D2fipfPPlFhQ4IJgFpNYaSWNxNFDV+dkvRJIAmW1MfPMfEBbe1cgXfANn0rPjbpEVBEph9Fkio8pD9E27CyMoDmrp1Djk=|Chương 1896: Chúng ta bây giờ liền đi;V5wJD/uMW8YnCPVy2P7As85APWQltlIL9kIcctgVBRki7jfW0sDGm4srEp177Cga9qrVOKXmzNFCmJVasjR1z64wJo4p+SvJkr1U3XpGG2cCrd8OT6yAGE+dKaqjs14HfixHua2nRMRj78SM1VUTbDj6xBr6zKb/4iIWk7TK6ys=|Chương 1897: Từ chối Triệu Nhu;ldqRGPPW4ui2OyrzMYnAjUQsuKjK6FddwkDDUzsuplEGj1NzMOVp2IFxRdo2z60D42ci+eEHT9Tw5gOYRVRo9RfxPlBKFMzoM0E9TVWNxTOEL3JRcsJ+c2RhllWWCp04t85LzMUOyEYmogCPenrciC6PI5qArDf0CAF2eWadGKo=|Chương 1898: Mở ra Thiên Tham sơn mạch cấm chế;Magddt7EeKSJ8QbP3nc9NTvxKIpmIkzgzdm/WNASd5ofLBA1rjcHkUcZaSZIUSNIqsZD0rfCnEU4UqPlwT/iCnWbe1z3cXdRojw25uARqVofP3/o3gnKnT1qtadY9fIE6iIzI2DrYDeN+2aaOYXg0KAc5g6B0nCvtNPqTgBvcvM=|Chương 1899: Để chúng nó đi ra;qaiCzxGp4My3gKfzQpYQ3iiWVuVOZRnG5J8qSFiMOBW1O353ICtAyTuOh39LWatuilM8Vfrd1KAX8OPXLzr/8AmszeuRiI0Q7UDddHFXlzTcbG3TaNOrH6gVRzEkECgVdnFAHjSFX+qO3BDMyLTl/boX2z8dve/Fjej0BYcEreY=|Chương 1900: Đàm Chí Huy xuất hiện;RCJYvakQYO57+rgWN2oJ+mKPfBdQFQlcRhk0IKR+OZ+ffrhF6QIiuiifUOmdQj3z9TP1Xbrbww9AdqJxqLB4srcBIAxOXeCHlKE94YHPG6x5R7ZP83N2oiH4/7P0hSqaAnwMVrDNltOr9eOeWL9avgCoWWLfVfeP02hy48Yf5gI=|Chương 1901: Lưu Ly Ma Bia bị cướp;CmaUM0FeLuKuAn4tqX9U0LbKGtC/AUgvSX4Bb2tnq6axD3RwmQTXP8ojU3F8Xpxw5FlCow/piYrMBHmcMcgwrQSOPuNX2BbpjQz2uoHkOhxidChbr7fW1wE4NVCFMcjT6QMFNdvA9rQZW+K8t3xt7hG8ce1Gm3hZVtT06ouil94=|Chương 1902: Ngạ Ma cổ chiến trường;F0GUt1de+T7uqqlXIyJCcmlycmpMMZLzP6dvsTtcWBWF3uNb/Z7mCdaxmNITEMu1M3TN2BqmRfhXxOQuWapTe6MONeAoOUwYd9NXNqRS0qhQLV4OfQNOxERu96kgnNQt7aWCJ1jA39weOFiThYZ4PSA3dTeay8WGpSpCWYmQTDk=|Chương 1903: Ngươi là Minh Vương bệ hạ? !;0b3T0KTNOKT2bsYz5z9qrnbX1D8PgGWDDxc/SWCc1Fafm4ZjBVaxkcBfp/tuE6bkUdOleZX7vBo02GjAqG4Yj3H/hWcXiCRXs8JaCVXn/TxMALAsThZmB+CJ/eu/Vsf+n/G9/viWs/9XNcLNlE3I2cVDraELsaQstHZms79Jdlc=|Chương 1904: Luyện hóa Lưu Ly Ma Bia;AAA3wZKuIxPQxKOFN5FEUp0Ws9MXs15K+yP/vcXK0ipRnRGezH51dkylTGnRxLGSETpcRX4rjikbKkZBZU3uPAj8FOhZjM60JLxAZXKQ2Z5KlqtZbS7IMW8N2x/3JN7X83G5goRMc2rC/Xb4KGAWzn6DBsim+n+s0/ss1sn7dGc=|Chương 1905: Lột xác bắt đầu;jA7dlGPrVjkMoHgp7YTUAKdDFw3AeQ7/ZoK8XEK9/1iO9KfdKOABYs1Wap3sXrp+1L0PeJHtIzU9BDRMPuDdrQgAKkOnInYHaL/LK5EMDVA7tEZh8pI5vaB2/VfdTX6+eVGWEBkL+ueuHMVyIHcyYdnTUTjzERq5fFAu+50LW9c=|Chương 1906: Chân chính thức tỉnh;5BazPDV3fVVFcUZGKQF2U0EHu0O9zXtBd0cZxQ7VD1eyX+YMVIygX8gFtoBUKb4hepKLKc/98wRz93cgwgQBoeeivNVMc/LFuvWAD4MhLZosB4aO0+Y+z9KbZPkjZBcxfaK4GFMn0VVtVzkcpNxegiKN1OONWI8TdImCj5ZbTno=|Chương 1907: Thành tựu Đại Đế;6X+wuAyqURk4/D8FwCBw3BmioEBDr378RTMSIzV3qsSqJjDJokuYRLXUPs0QUWKk2C/Ou9G8DUoSpvb+43vsdKt8tdS0vmKmB2KM0smH6Sj1vZmpfomHDl8wZxjzeomukHqV6UjR635JwPdm35WklCpQOD75njjGf3YkwgawABM=|Chương 1908: Là ai giết?;reWmTIXzTsxL1DqEQB98rkNtcTSg8FJTD4Z6avavQ8yt9ImbzBJjZX8QQvw+ccTZXpBrUyXZf6T5R/HLWRTIhilOYa4vADcC3LwtEe2cX3fQRj5XJ4rcq1eG3wjeyvHrKwnRvpO1Hr1eDp5izIZvC9B6bgfUp75wxxEb6MfT0jk=|Chương 1909: Tính toán nợ cũ;5EyZ6pxt9SBB7Ba91m1JbyqQDDAnWNLBm6qZzMA7Tgf0oU5bm3RHW69/INQDELv83RwBrdp0JnYo2konqZbSjHDKv3Yv6XUqNTq8ShHC+n7QEPzAj2nJov05z/ULHVRfu0CVp6kwVJjHAKPpMYrLkNCFXyjXXM4Aomgy4kbpQtk=|Chương 1910: Ngu xuẩn mất khôn;Nv5nFbnPSV3OyNfYtixWoUAFlh+sZiHUQCsPu7JcSc6Ofl/E0rUfbq4ka7+x8FAZkhEW4mfeiCp4v8jLuB1YIb5mdgjwZxGQTh6kAv31+2j3+cnw4EBel9MG6MOs839zhlpM4QYQMI1kca0C94VCMF/xthDa/mxlxqhb1IP6+WE=|Chương 1911: Tam đại ma bia uy lực;y5NWWb5sdR70kctNhhMD35Zq/VXNSxKW++Ip/b9oNVg/iEhOF+tZb0ww3tziPSFM0CD80vTuPG99HB0Gf/Z8aqrqMVW5smNu8z9qIXnxwvIMqbSIB+86MmQENLBaDO96ywS8c+9LjfRBDA+bqohl9SVTitijp4ioBcRnsDA1l84=|Chương 1912: Huyết chiến;QJnMp/Rcwv/a4RPJ1+Ux+h9sp2+2DBqBHNO+Dq5+x0fc3cMp5nNut5YViDCJeJhXVsJIByiDmeFH2EhmQDlVkiAf1dRJPtsCL1dnHoslfJefJE7E5Lj+zmzNEk7rYPl8Zkd6Lo3f6Q23Sovr6jz7hBOXLQDEDbxvEhhyYrGpZd4=|Chương 1913: Khống chế tâm ma;ydnMF9LBVLzeVtoO8Q4xqwuEOnjBq1fd1K5u4oVfpV6hQ5IW6VyymZjfHC36aqxeT+Zoau7Mpd6qnQXRJ5Lf+EiclY9wasQpP8IB9WL6z54OBLHm9eCI+nl3l6aVApadtAoOmzMwAhZ4Sfa5Z9QF0d5ylxN5JTy2AVx1nhQE/98=|Chương 1914: Có thể trở về hạ giới;pYweMTHZkHo7YK5H/QHllAAjdI8fJA5/wTPT9srW7o7I6dNE6SC1/m4CP4mOZNkuZaXiepo5RM79aeIzT5kACf0GIkPMqUxBvl5hT9mvFNTD+SeH9hEIGKeBe4PMMglF5r9ltnAvPHFXtK5qV5LCIU3oPC1C9zufRxyHiip2ysE=|Chương 1915: Ngươi là nói Thực Minh?;j2mS+4SmyKKoZ44WZLD56lnnTLAnzfzjQ3/HeVmgLeT4mH6lVFWHst2dSfDzPaTPZo/KB2IyKwcLIx603JfXypGAoFFxLLQdR/cM5/5oWZpjySdtnR7PQMZQwfYETa7VRvSfBwfZc3HdOkZSiC8iy1yKNS8mOH5M8cGwyGGzUC8=|Chương 1916: Chỗ ngồi sắp xếp;P9YxkrSlpd3ZUVd4SyBqQYRXaWwWR6QYb8mFw8U3cPxUl48McIl0KvG2pdV4Nh8bTYMWVxu0rOSOKezTzagfvE67ncoy5iX94BYHXJ9LHOADYnyIQE8IoSjFk60RKlm1Yf/K99lta77oEnbghrsnck/Ub5m1bHXYKS0mpPP6PpA=|Chương 1917: Tĩnh Hải Đại Đế;4va3SnlOooRxZDOPgShspobpQx6KhcghQ389h1YnFa7EyU7f6u7PAAfHvnRRA8XP/RKOn4mE9hmAchMbPZ3+O3QCNyVnxxLlVEUPiSVRR3jm8KnfRr9XJkNvC31l+2SehbchQiE6xNpAOnjbN+kQt0Xo50xCf8FTFmoFwjlffOg=|Chương 1918: Phương Sở bản tôn;spAQvYJnC58lpRqx+5st7vflabsezYIcTR/nYw54Zi7SfirTC68rmrqF0X8XLVShC4KfhEMj8FAbjeHPS9DExa+zhMcoRrhb1M20lFsBuiHSzZmBrKTkevzjmpeCwyFIOgKUNtzHqN9cRk1kpjIfDj2dXXw5izJym7YxHTFmRF0=|Chương 1919: Trở về hạ giới;V5K4wP3lCyj2x57IUzkQBXfkJBgJkRr5DVeKUJpEoWL9eQMXm4yShSOHtmIFZDabBUBakZhiY9m8LEKnuJRkSQJTrotSoC6DJ8kBEKJOaj4+V3+Zt8rbe6nPkNZMXVGvOCOXiJ2iEDQdp731bOJWST0dCwUoi2TTDfd/XC7N2IY=|Chương 1920: Vạn Cổ Vô Địch;jd1PoscQSh49MjWwl3tt9bRO5hk10ETzGUcOnVfZIpOLRyrU58UkxLsaDbThFAN1Fh6rplZyHVs1CnCDiiVrx6FraXfqzXwuTQq0kukyohqNcC445NYQxMpSLozYNNsNhPNCn8I2WOA5+j5uJFs84lU3narYyXpl4Gg2IC8N8JU=|Chương 1921: Phản bội Hoàng gia;y2g7Zo+Lpsacn492xWrcbzTDTVP2lgBSUsMNUg/wzyJk0GpmiMFFkSNUSM99YRdPI6XZ1H/RgPA0X5IZSrtRw6EehokCxxGvg3UOfntajgaEvmF9xR8TWR4LByPl9+GCFzSfelKb30BpJJQRGnDc3PsGRBOdf52l84K/dogGAfo=|Chương 1922: Ngươi xác định ngươi dám giết ta?;7cNB1BOjaiug4MsHFkY58arRhHg9Sc3dCg6EbSM+PhrO86HpmTtdOBlR7iXxTMSQeJBL6nIHmkFiBdf867GJw6ptnE5NHH7Z96y+4ln0Anx+psqhhvcuh5uiMOw5qfkSzgaHgSneCZqjonAcjM1KLfRXda3sgigHMopTgNyyPSQ=|Chương 1923: Tử chiến đến cùng;nLVV2jnAXwSg0WQWEaSqmDWB6Ii3Jwcpd2FXCtex9kJ0vCN/sfrXKuA3xwlh24FDNIqaiVMbE5aaDZhNVmNDx026R4+yfRHxZrvPfcEApgpkMUC7wu0WGkx5X43FzTqXYfYV4bm2ZwaK1JA3RICEO5EjZYWegzJ08RwgHRL8dbk=|Chương 1924: Môn chủ, ngươi trở về!;6VqKlzKt17j8riKNc9N1Ll0w7VIHOfXbNavQqhNjyykcgQmstzyje2w82bZ+4/2cbeEt/pTLq60Flfh4n0Qs64RnMgrIKnCFNYH08/Oi+vcANEL0G9KfArDkhOVr6l5q8TvfBDTQX6D5XLNlcsJziyq13pIeCVKGJDgf4/BeOGk=|Chương 1925: Tới gần trăm cao thủ?;kGFogT7AKWZaBx1JCAJKEO6urhu4LfRIqzyRZPsZVkjl64DHtNwAp0yCRMZD626UAhkFI8GMsdgwgJqmis5r2jh0yuYFZHbeWG1VoTHG4E1WQQ+2ZkHTTJ1OzbNI7OPdKhwukNdl7vHG3PyJVchNDg2pO94EX4OsaCmH8u1M0aQ=|Chương 1926: Ngươi cùng Hoàng gia là quan hệ như thế nào?;vQ0d3CqvwBLLl7THKWIp3NytkqbLx/M76h7bDWm+wJow6DB1LF5A3uR64WjmcRRI+SpSRpFMSlPsxeJ6jWmTf2AeT+503IwuojSD6I2pFC225NFVJZCSzU4x657hFTMhhSdJPOCt63H07Ln64NryR1InWlzCaGn/xUY56p9wD7M=|Chương 1927: Vạn Cổ Vô Địch ngươi cái bọn chuột nhắt;f63s8GQhJVL/1mI3l4CVowXzetCAIbLP0OA44AWmu7Bxd5fRvTgI6Rs7zMaJjT8vPRgNHZxCoiCrzhDxGW2N44UpDLQXBGtZCksi8uGEn0o0PX0/IDKFa0oqAI4/NbtLoRfubBuVqxyno+BWJ+nLxxaj9WK74VpecxMr3+1UFBQ=|Chương 1928: Thăng Nguyệt Lão nhân kề bên tử vong;0u+uJ8T0ade2evQ932nrPkZDIM9qEiAtN1PeqwZ9WA6TT9MSLXgTDO6UfbHK18fUHumJnS3Sf3ifv3uWP9st1mqA2IOcwyCHynWnUxfyXrCn3MC2qXsd0NvdY05Vke45zgHTR7/HmOkJWYRNkwiAEKHJdA3Io4/6pebsFuZmUkY=|Chương 1929: Đem Sâm Vương lấy ra;lfkZLrYppYFJTbI03qlLWvN2zjfB82Tk6G6rHF+nmy1ieIVWE+Aes45udDdshx+GPzInt3cwXVHIyg3wgt+ECPTKox7UOUZVBp2n/fniIN/hhks5/cfKoDVfDXcY3d30FjWLrfai+A7IvXss+IhEtJU33KqCyPv7zOTbmrv3caU=|Chương 1930: Luyện Đan tông sư liên minh giải thi đấu;B1R++yQrPwi01AK5RvUOp3Cytj9FqAq/nKT6C5twMQuwv0zdKfBO1uEUl7J7Vq0E9q63aSnkAdCQP3ANQ2gDi7zRyX28LKF+kwFV+qmaO8UIxHk8oBFYlHjfdBBl88Af3QN3AN+g8FhVA5mMWJuySrLamygShiDIFaCXzyG+ARc=|Chương 1931: Không cho phép tới gần ngàn mét;CC3zvpujmDBchoYJn7DHWds5rW2xg2RzLjGeaaM/WlCE/It9ZP+b0QXq7cDbHnynQm2aFq2tN2bUTOPuJ0e60taH6WkErmjd8UZ12yq3PFOwJSocCBwFqE63S7LSGLBrquGmmGRSh7W6Shr8couWHendqTijqnafTvf56QQkzps=|Chương 1932: Hoàng gia mưu phản?;IjXg8gjQ4BJYRFdktx+3gDDIBA2Dl4vU7v19hkHr/4NswB5EFYgVtLHTNSOyS1538H4OtLQ9WqKOk7idWnZl62eek1f2glwcDCMuGAzT6Jru1Gy1UTOqfDjd76VdFdTs4x/JmyEPfZx9x0MmJzOAs0N6djSDwsHsaXf8SbQrzx8=|Chương 1933: Thiên hạ người số một?;rmTs/h3TcfyA06kfDZIJByHS2Zt4zyawarYYnB1Bn0h36URSLbzVNMu73rcCloGM5TAYbXgA2qjpu7RsB8CNR95DPVWubg5gKAq69DXbEy5JAJOoyyfLp2ZhxdJ79TSCV4RExuPCVOpXzvccSoxZOHGvOwM/3BLIiHNxgo5AOzQ=|Chương 1934: Hoàng hội trưởng, ngươi trở về!;aekoWKzM3sGm+nM6DgHhgR0S0NN/xJdvIjuw59kisqU5biyO3XQE2OGIN6TqcNbqNPUuB6p+slT9xjhtPMD4UVj1APbXw7lO62501zY2k6M+WIDfcRKtQRMMLrsIEYhrjPXw+L3LY2cZn458UfsdQxkZzqDmzIwxOdnVgGh3EAc=|Chương 1935: Đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào;A93ShEtiophrMY1Vb/a4rTFFj1prmf/4laV4/1JhAqfhWonCCSZ9yRc7eoGYo/EVltC0ojIt3Q/Mv0gsnw+OhxmPy9FRPL9PKAHi9lNLYRimyHrfIHbTRKNE53PxsDlibTU/7w4/ZheKguvAX0HLs/NACqH78sNWHmDm1cv0vKw=|Chương 1936: Chúng ta U gia tại Thần giới;u4R50xY0Qjr6u1U7fjgsS54PA7IN8EGsCsOXl3yQfPFJa2AzVxejOD0OlERLajxF6y69i4FNFyQynOM/SGf1ey3zP5fdIgYWSyEhEO4kWy208q3UMr3rQ+9CS6k4AE0KyVkTGUsFQK8kPM8KBefqcXpf3NzxCWwuoXwIqd1DAiQ=|Chương 1937: Đem Vạn Cổ Vô Địch đầu người lấy ra;tgR8q24YsOKbVqyp357FbfebODcklgjGWhMkoLUSqSALYkkY4IN2DhPZvgRR1ZwqPI/uGhBWuclyT1MgR+0/yLqC0XWfjOmHs+NCvoRL+1MuNWnhuIOKEtL+ab5nRum6rgoXdWwfwRDYB9FyMR8bPDawHnA2xOcDXU8A4YmyJeE=|Chương 1938: Trở về Thần giới;vsoXL7UiN9+2d+0G25k8BnvLDWDCI8XgYEpM/0oxXh4PRCC8oXpI3K95OXAUIPOxz4atMhumi3DGg8YVPMUq6q0bORYk7R0VmXbdINOJrILNXOK4ITTAnYIX/ouUwmw9CMaNb2zq3lfitOSP9P26y70dR7BjfuJyMX0tTX96Kr0=|Chương 1939: U gia vô tận truy sát ?;urfDlbLyMnHCCb6rXwGZA3iw/iBX9P+Pqn1ZC0+RTi/ZFF0OOqCmAeumLtObGMpPthVl5dI3U7gbSUFuitvU441VX3IMhdSy4Db2wN5u09SxtzNEAWl75amn5H7xaRMv7Al+T9zTLi0HoU2M61Msc1kOvzUz0bmEdDcSLsHlwp8=|Chương 1940: U gia phải xong đời!;juWz568Lb4C0OwZceyD7R4k74OfCQqbCC/NwCORFq6gmX0A0QRKMkJDwSiVJnDUXnyb1YAMmCtwQ9qHZ1T4dAGzFSKU3G7lPMNHyWYDxgLc+JO1x2Y8c3y1QrNT2EtO5sEuvn8Cngxg8gmiKLmgRcoq1X8l6Qtj5hNi69JGbup8=|Chương 1941: Thần giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân?;+r97/ieKEwyBDOO/xRKVZ2TxgiiClVBMESQInXIFWHJiiYBNdq0GCP1KF3M3sbSimlNvT8zRpXRfIheJ8XT1G8UDGMydubSZfFhH2E3Jyv4v51HAwz1utea/Afk3iMiXABaP8wJ9QzmBBejtDteNwY7iyYKzHOAkdw8FRs3LPtk=|Chương 1942: Hoàng gia đám người hạ lạc;A2teBHJf6MVSQKiQBO7ajRFgtRwrdGf7pLbA8kNxyut2dPt6iEPQSR4uY2KrQpiE/h0DoPS/iNefUXLcBKDC1SoejSCPqdzNapVaO/hzkwADimd8ogSPk+bqrw2hM4oxHF3kVS7N2EtVJ2tCrQNZ9+cKug2f2beHXSifevrgCB8=|Chương 1943: Ngươi coi chúng ta là tiêu khiển đúng không;EkS472N/TVbL8nbUAdQFSp9SZxYrq/8mZVUbVnlpfSiKnHCL9uu9qeKHlnhR6NiNLJRfJSTY4KGsZsKMD71mP923G00JymR7RtcJ7rcpqq/RIaNxbTXDc7WXlgSQCL8yrMzRa4oapx0ByhkLT2zxGYHipsMS1HmIWgtp6x7DI3c=|Chương 1944: Lập hoang ngôn;gRbJclW2KF2VvdFmI8TW6tZ4OV2RAi8q5uNPFlKvNdGYvVYkXbwhmtCRzE5m6OSM+ui8AHyfACFL3FKwGlW/wNMfN7MFWfeAhGu7XPF3qYZ4Zw/Jm8jIy27ZWhOFFBOGGBTLW/sClPQwpsuf6AUh8ObXD/2caEzmZ8kJIxxTROk=|Chương 1945: Nộp lên số lượng lại thêm gấp đôi;o7g9H7VpbdobEQgbh0UDZqIF72abeEwi60VCEG0UxLMfapJVDwpc6wA2Kdw65Z4M5au3Ei1e/Uxc5yfwhAtpbuJh5cMbbHUcB/lZYmdxefHlDsdrE1nkzHRa0qqoxTaj6S/EG9fJ5bzWVRrRnadlUDuHYHVNAXiosePAs7d0uvY=|Chương 1946: Liệt Địa bang, các ngươi dám!;uE3CofpwVumpeZwnCfZH6rz+nKMwUPu5xgrhYJtQStG+b0ejU1uN2eEsm6nEptFyJyPdkPSRKWQchFAp0m4CsSgLSEKpmc5p//rjHwMqVWh7f7yvvmkTecXXqsditWEcHTln5jb7rexG8tJKZdVFCYYQ3HcfGCpmPWSDSjvQSB8=|Chương 1947: Tiểu Long! Đại ca!;aempMCCroLynKG2ee36/1KnXIyE8BSqSSnwOUVtiRMxzAdScJ21i6i+tpDSUbmuf6CE9+rb/pvd0dTlLPRj5g66gcZuxf/e3S4yqxOwP8O1tH2XlN8HmBrXMjRnkS5KE9ZRL6NuX1CDueSSl6ex7URyXTo9YFoMsplY7FW6GI/U=|Chương 1948: Cứu chữa Hoàng Bằng;c0/yYFbo2ukWh4mQGqbDYYmudJWhhGoq7yl+odR5iNmlnmoMAMQexBd+Mlg3sOxc4Y5XiefYD4iqQ9gt95oTC+HAZLuAIKMqXczTT5gbV1E7Voc/QrcFqbw53/HMX2jjW7woDbXR7TCfAPci9kgLNJNl2gc7dLD4gHExlrHgIlY=|Chương 1949: Thích Tiểu Phi tin tức;L06wpzOWVGS7iBY/A3KOreSpnDA2L3vGeTFe1Qe6QlxFX4mKYY4JmY2MhR8HH3RM9Qfu/IN+CfICC6Akq2Ha6kuE9kdvYt42EzczaDBZLXqH+ecG1zvlGVHi3e/wkZp9WJmyZLfx0TnLz1C0QMTflA+NV6+QUuu+c5eyY/D/spA=|Chương 1950: Thích Tiểu Phi bái sư;Uck/KfBJNVJ84p4fZT+0I1FHHt5HhZk0eauCohg+qoCGNU8AZP+TGzBGXwLsMUNYImQPGIKDGfyDMmNKicmUWP6Ijbmi3aJk6kBaXptJYSgIh1oUzb4XHzVj0GG9OrvASNiUayGbcu7xa3JHsXXnwUT0kCOmnsoo2ZosCmAwaxc=|Chương 1951: Hoàng Thập Nhất cầu hôn;JJdbD1hXHo9zoZ5QtAPEuFLc2j6MbA5cRBO6YgnzEwVLL97kjdf8JqP4YJTFfNY1Bt+0a0NVdc4yy2v30DQe9DpwTPk+tEaV5nhUQnbKgNBX6cOBrstvnirxjkADaUOEHyVYpumK/bDQzzGawkO+JZRgoR3KBf38qtVDw/NoO9c=|Chương 1952: Phu quân ta hắn gọi Hoàng Tiểu Long;g9p3A9MSMpEmfGPSn+5KuikDEP6dY1c7dEuMdNfiWgTcrAyOplpKkpsJK0ffi4o/iQQ1CANqvjL63Cuuok6e8bH9jmYmS687LXzSfP6wD1/oT4E9OUByXprm+6v3mp2dysl137KuJKKbSERFXr/DGAj9CCysuf2JjDMKqIggby8=|Chương 1953: Thật cũng gọi Hoàng Tiểu Long?;OFdAWx8xsAIeqbJ9WG+TNcT86MOV/M/zcRK+tda7JMqzSP015sMci5dtiJM9dnfVe28ayb0iMatQbSx9N5ImyQmh6Imn+5F8I/tsPkgmDbE1ynyr7XS/y2x3KjFhrjksHkm9QDHEMCzsWum851MI3tQq9fWoorBn+vX6kfHz7Tg=|Chương 1954: Quang Minh Giới Tổ một nửa khác truyền thừa;p5fHOtaKCy+wAfyypyOCHCQxhTi99diGb/8KyumwjPOlnhTsapEpb8RY+3z01xfh4M6gjSu/5rHGPve14NKSOZQzS1VADs5fonRKtTvsg81aUuqdKsWi7NHgf8igKIbKnuc+2qCQk5mQijnBLwcefcOBpdNxabOsc8sRDk+alPM=|Chương 1955: Đôn Ai tìm tới một nửa khác truyền thừa;PA0oV37JFdspe1XJypV0mtrIxUruli7bcq20eeIhQabyr4kqiiTtwrVSMGkjtTpdHPIlscxpyqZboY2xuKDPyDvxbpksTvTi6tddbo4TZqZahlojU2IDuq4lxJrEQy4zDDT/JcKBeumUtbmtSkNkoeDGZQOjiKGAlsnWsk7B/hs=|Chương 1956: Đến Hồng Mông Chi Địa;75VW65zjSuMmEUaEp/dhaFDcJLwFbwtVyuESInDNN2Aki9exFlWYxbXIveIKp+7lCaMO+wQZqfYvDbs7nOXGeHBUX0/9DYh2ayCmwskkMx/JAIPyZLPZSlz0NgC0H2fLFXt5yBqR1NuF71cLnde4KjF9GJ9Ay3KpHyOdsAy/VqI=|Chương 1957: Vô Ảnh Chi Vương;niPj/Uk0EhCa/Bds4opUv73a6PYQStWYR254dP1a+GNDT85kCVzvND02KVDzEBQaKbp+NT0VbV2SVzUG61U7iaF14wRaNs58V5RoV8MRnlhLN7y1y1H4dHt3+hRZn17NFuLX6DRzo/GP3aJ42ZrnRxGoVBt7cm5Z1K1QyysTMg0=|Chương 1958: Hủy?;nxdW5ZvdPr2NWjmbmoAJ7FuIdKkzjqKSjg/wkDlJyJPqdtGH4E3t2gNTbu5ypn42f0wQ01Jdf1T5aRHvZ25DZeEZV8PRsdJPv2O3//JxqQv5xn8vc070MIRk9qVsxsLcTe2G7phOtGx27r5+1mLm820w6uT0ACAtEYd8jlxIz2w=|Chương 1959: Đôn Ai lửa giận;A7M2KZnwsADneYzSfo0hJsKOJA5/Q5uewEIytrIeHxANRyNtBBLRzSs7k9SsZzUKVoeF0QuPI8giyaHUo0JQL8C5dS0IKLACi4DP7d9mwmNGGTbR9L6HNZArKEgOFRhrDDuj9/MnjltWfAasN6FdcagmznpKY8US55Wf4g7TcA4=|Chương 1960: Thập Dực Độc Giác Thú;Z40a0fFF65YdySqPzEsCMjg7YP+d6YewlXXqRWQFSld82tlkb4/8wi84P+Y8XtrwwEhtSqMo57jpCUuFFW2cJg+POQ4+MgwhSkUbzbdynuZxFAhYr1Z2aFFr55C7Q7Y/laLnDlpXWyLmlwkxRk71I0k83hiuiobVvPTlrQkPYEA=|Chương 1961: Ta nếu không cút đâu?;9Qu3cX5PcDHwONiMFRextyYQICHoFLGmI10ie/IOhSxAcK++UzpQiKc22ct3Wrj733fhuO9L79cgSGdiSUMbYlCXnK9A6/pC6bCuUS6Do67j1C7KHt8U4aLQ6UB0MrfdGbwcHPYBQaErQTWOQ/I0XEpJkaCdpCNuvMP8byjM6ZE=|Chương 1962: Treo giải thưởng bắt;qUO2lFa5SrxgufTRGwhZxVgSsTOLdhl7fwmLTuE6hAPYqzuWurBYCb8rioPrPoCAX0pVMWnLjBIKzSDywadbOOXo8B/howk3AuqAWE3cgEBHx/pJqCMy8ynZxcb3fUv4INxFm00bW7eSz8YVKfGh6v421z3s1yESX7vRNYiZavA=|Chương 1963: Tiễu sát Hoàng Tiểu Long?;K3yqwS/ANBj00ok26263yUXonQVqalLvpaUxk8kQWJsUdJoqaVJ8sYc1xsekIu9ycdAykvFLgP11fm0V2eqAWNfrdw2yfrncy9oerDf3vdQhCKeWRxn6BMCXXvYreM/lIc70P5kqALQTzEn3AYl6CYPJ7doRhodeuDA8TVuPFWU=|Chương 1964: Chư Thiên chi thành;XUuB34zVIbC81Lb76UX2JKFYI3qmvJYiR5JT6YKzkAX2nWYNO98KsKjrT7LFiYtQxl1Lo3+kNObjCIB4a+lhYzqwexGSzzMi2swuRl673d4ROP8GYp9rbGYqYqELCNMSa8pQ7MBsHFuUQpRqAkrweIE2pEYwa0m8ksZIYYO21Js=|Chương 1965: Vạn Linh thành;3M67tBG0Gyat4OW+K4Y4bIeNMGfhd+m8DInjGsVszSlEarsyo9pZq9hpCZGrpR3cyz9H1zuvNiGD9ElKF+yifYOrsQJEC6G03v7sZqrk6KKDVQHltdq2eRdJqYDARuhCpRd1soLWorD8pW4Mz4adgKFrpouQ0nQyqvD4DHUK/ck=|Chương 1966: Ngại sống lâu;YzeVhBrspVUXPctGQbKvFfwePAW0ZT+jI9fwJib5d962HQPJLpwjIO5L0K9oh6BLTSoCdgqfEsPI7wlWh82mJJqAd4ZfttG28dTJ6xVpy8CmuC2Yvf9asqSOfqvR0IAxwAgsu8wQAsiptr513tNiMaul2u6BE5fByYxlOMHoVq8=|Chương 1967: Ngả Bố Lạp bị giết;4FeU4hVaYkTV+snpZIhoXCkyaAczOClQn8jfC5Eklzg3+3Pz8rLy1XiFmfhwVsTePHLUo7Y3E0g+C/DX00eCGXdowgsz2S6uzRGU9gUcJvT+rNzLMMTA/qU0xR4yCcxX5+Eb5qdjg1ji0AzCRiOsqlGqf7PZpriHPc5r/Qhbhyw=|Chương 1968: Giới Chủ bệ hạ;jzje43MDXnKloqLOYdiUFMXaj6dmPGcAcdQqeCxn2GMqAcQnAp1Izqtj/yT/1GjgiqevgNyoOEeR1cswWYB/RAuV3Q/DU59lqAyT/V4l/F+wxTeCSCyAt1SCvntN3td9bkkNCN7Q/0EvdmC+Ic/Y2so4RVzbT6ibri/dWg1kSG4=|Chương 1969: Đầu nhập Đôn Ai;dlCfb5f8Lpol++NaQwXuIHZFsDrNlLczsnwmyUng/+tgP8uV0gfjysf+8nYBtsFCL+6+8idrC5BV3OWx8YGpM8tO9YZ3jiFJ1CaqVwgJyspz5BCj7zz2TxispYJAKpnLwkCkj5NAZBnk8nKcP215lfPuT4YWCYUK7kVzaMi2yNo=|Chương 1970: Bái Nguyệt lão nhân;/kEY5RqMakNGkxWlFfRiRafBt4lsUd2nSapECv81o/3Wpyb7OGhVcLtTczYaCl0g61Gr0jauGxPHkGFuGQTwyEUEK6TsbEHUNfpnJkpPgqrHtYsJ3FK1QKhe+W3d0Sev/iAYkWrwZOa8AnpkFZbG+2HkpwKzf5802wa9icMyUEQ=|Chương 1971: Ngớ ngẩn mới có thể tin tưởng;U+B75HBv3KEAkfv9uT5MBK7f95SDKzs9dwOG0aFsgLN5TpBsWXXcmI5NPXcs2uBjQSK6KRTXsQh8kd8kdM/DzMyjl9Gr23ln1Qi93IaUJbAL1PEGf/0Wx9e6suPNN3a7MNZs2SfSIqodvm/6V31KLF30IAZ5nB9UTUs6KUdIig8=|Chương 1972: Chỉ nói mà không làm;27yGYcDyUP6liuD7caLij557XgYvLdaaKeYxhtCDxMkYo8fqYi0rabpn+hjOJpWXRT2jpcdjNuKnIkoL1spo3aBQan2BMLMLf3h5W4ZBAwdk7S4Z9uQf1m53WvoBpq5yHPQbMkYoABGO2zj7aSy/P//aQETnrS84tu504JYq1Vc=|Chương 1973: Bái Nguyệt Thần Thành;A8QTYPiMo5qAtffOXeXg0zJrYizzgUyDHdZqcXJb7+uznnLt9BHB7YHAzDGA1HJ67WNU5gHkaIJBSyTB9E1VUzJODZ+JJZO9veySJD3cnE0hzoxLi4Hc/jZXsp8eoqrJGK43JAoJVLuB+J3w9kzAgYaR9PbfruP27Ze9REKNmYw=|Chương 1974: Miễn phí hiến cho Quang Minh Chi Tử?;e4imFs8XBVa1ErCVjacGcA2m+kwySs4mBwgeKaJ4QXQCeMmsuUSHvmUh4xmZwby4KJ/w2d5YRgE7hUZrgByzqGbwyJZppt9AWynV1/ba3YcCZbljA603id1h0r6owRdZYpOkC40kJ5dLHuZ1AtiKSAtRzu/ktG73BA7A4ouWKno=|Chương 1975: Không cần chúng ta xuất thủ;yvobm2wxXpeToZCpt+YoKHcW2vc8oFHBYHkTp0+3rL7FladNOwY0/UxVMiPfVegXMOpYMZMdOteKIeDLAnmmxqmvfAoy8KuNX3ccVIaJf4/dPKzDyFIVJ0O5ObwuTinnqkVRaNrfPfXKMk+T47DCJrbMn4A2ZcmeqQsNJ0kz/qY=|Chương 1976: Bái Nguyệt thư viện;q8ICLKbxcZ1zPghHNEn/HLc/QQL4xPimGsEnxvIbsSG6HNGTXQW1tZrCPwzrADoI98/OdIIq7/Et8VdRjCYjl1+H1vsaUrjIkNMqx9PwQG/Rvy3VlEOlRftAwKrKSCloHS+1YtLs4f/0eFzcASshjQmBeptS+axxQi9ueHO1kSo=|Chương 1977: Mười chiêu đánh bại Đôn Hạo;Ud4s4p/tHEvB+zE9L4vWYoZ3Bkm3WKwi70yh7V+WPLi1cgc75/qRSJMtwOzd1U890/SRhnPZi342dcaF8ocXSMDNqw/DnfcCORrri6AQr4mkz9zhKktJsjr45IAZt6B1g5sE9ALLVMsHFkvKw9RrNEKW1FtxvJLCfDMgp0aqD2Y=|Chương 1978: Đừng giết chết cùng làm tàn phế;jZDbxOQhmX7om9A6kknHhvbWPsFwePPB0oafDbtXUBlGfBdrr+/XjY5X1C37d8Ot+ZDRXvuPjLTHQ45mEVJNO/5HwCdwKJ+eXnfrZWZqt1Bq8w3tYh3id9+v1lJBlgQpo2NvAx7Z+YNHdM4Szt65MzNp1LjJ8lmjk89YBpQT6Ic=|Chương 1979: Mười tám đoạn côn;CyR5HR0F0j76gWNcWdIaEyf67SWTdxW/bcGDyQHCe+XSooJQJCKImCV7RirXOHE9XkgUGO8Pr74y7cJ2OwIVTKH59i5WbpHbmsPrGzugtnrXVeM0rxu6wj4xw0nka/muiJKO0tO1cXNASOfY1+4aQw/HXbJ6k67tez2rKlT8WMs=|Chương 1980: Mới vừa rồi là ai đánh cược;3RZNns1nD+6j4jBrRY2U9pD4//THhnyk2yjAldPxu/qJ3+fXlfJsIszMaRTI7BnSEyg9x+FhjkxSV8NDuiXrjEAtBpYgmiYTb46pVfCzWioqXpMfgHVBW0OIfnD7zFfbdvMc4KyPCZl9RISytnTDoNVX3x1Ce0no+/uQeuCLoSM=|Chương 1981: Tiến Giới Tổ sơn biện pháp;aeg/NKsxx/WU6yk0ottG1VGtFKt3IXZ74CDW0uIjr5KXf/NjhZw7k0pPQD/RuoqDucatI4STaMYnxpDMA4KkrhjUy39jHMQZenTiaRRCfTT7Y4BMLG+oQ77lEytQf1bt8NOyOVXqupcBylGITVkmy8qOY/qy5sJh6KaiGiWs33k=|Chương 1982: Ấn tượng không tốt;WsClv/L+ir7x39PZ5MPuk3Ozw15RDNcmAqcVf+XHdjB/Q7zHlGidfmXDIFOqkozE41gOQJGgSFcACF38CMPZh1yIpGquPvAOrJmzkD0jlHaw+5bAqIvg0VIKijlsG+TSiqsVdci98/EHy6xWIuMjWK19CVFSwLxurbssrikgH8s=|Chương 1983: Tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện;Oo10zBKClNDzTWodLNs4YAbSAdQK4BCaTa+OFATcU0O/ayYMmSba//4KyX9art2IRGDhweKIyBrOThind/NmALzwSUL2AuLT93q0D4Z96eEoMZRXp8MCihQSNgR0LrEIuQCJarRLgLN1xXfLxG+MbuAoGtFgskOnSRZx1SAocbE=|Chương 1984: Hoàn toàn lĩnh hội;THr3e6INWrrBgxQ9EOx9WJvMGOcXItAPBS3A2l53HKYq1XDp72VDyp8AEJPI5/NQPQMVD+Ko7WIxqmsmDIz7DWforZA5aKcGK1nVq1INti4UrhhAMBKgR+fwNqDcFlm4b6LdpWDn8NkGEqgMmT7dwJrIcmGt8QIALPjZBQXCq4g=|Chương 1985: Cho nên kiếm cớ;gXlRWagK12+aU8sJkS1isFOX9Wx3zYwGlG/io99Ep9RDK1pFRpzIwQaIi1A02macH02GehNflHVAehRkPGH/HVontj2MAtVFRMEVJcJMBzaJcyAh2v2RKucxnLkIP4P5bJlqF8W5VJnAQbn17Zzc6k2m8n+SIWXegf2PuTxxPhQ=|Chương 1986: Không có động tĩnh gì;cBax7aCP93zNvD/JzHnp5YsBfbfZGh6irsZvhMgTlSGFP3ZMB3J5ymi1TWENWg8Tl8fmx0uxi5no99jZw0oooM8UGlhpnhu9nlKfRhZQaCs4IGGKzjipr1FVM0WH/2FAqw7nP8+S2hhZC+pw7GMiAT2QJar4L5kLmjoPBfofNO8=|Chương 1987: Thập Tứ Dực Thiên Sứ chi hồn phục sinh;RELWVY6vLDyzQvk1BZyghR28o/wlpuW2QXA1oRc5DZpImrVWSS1xMwCf6tBnxxk9I2u/Zv+ZGge1umy2wcZhP6oWXI/SbrD/5Sl5eounS6qn7jABwCUMRSq/I1id7oip5x06cgRqb/dd9uEl9u2jQURrDdmU+LJc6dj/00Veo2Q=|Chương 1988: Phạm thổ;eYOR2ATuF3jc2S/Il8dZS/JIvS/rFpL1KLELjpkvs7yoiiG7BKE3Z0Ubm+7twdwA/UinVd2grmtiiwXCGFDnbul5NrICjhuBWwWHiBfS24zzh3DmEiNZBk8xePvdm6Aeei+ZpYx7UYFm9vet2zX3ZIGUtDVHMkcldQzoBAVfmAQ=|Chương 1989: Đem Giới Tổ bảo tàng giao ra đây;306L+x+iEM57Y/X6QayF+LL+7BsAeEH43AiT7k0iJioUilVWMvBtdngD/zVOZaUny+3ICPwtCdoxxT1w1cym4MdJfrcL95ouL2JF70vck/hEnU/uLk+C8BD2FDMuLScItsGZhkjKYGbqZHRYh685W5vHNQlL5EY3d78BZ9FR694=|Chương 1990: Bị đánh rụng răng;wnebyaDpAW6k+VciTShbfBWT33x2T9SR1qSz+0vl6F4w15ZABfugDypobPbzN3pxycA5YZWwgUAFxLqPEY3xO6zE4gWBAU4lSnNx+mFWwH75QWGoVP950NGlKVW/3q2CGeZoRrhEbrbVOqW/cTqiISRoejn+RrsUn0wUSj+p8UE=|Chương 1991: Hủ giới;J3zX+5y9ITLhW7H2UQx+2e2rqYP/FZetnaQvoX20xeCUazRJFn95QjS7pg8QVOS9vx3lYntqEU9SoV+aF7XhBTsAOQKAOSMFqnk4Q9T1epVAS72DJ/J8rLZXuBmejCyE4FHgV150ZFBaz3R1EbOhCxXI6l4WWfmmLIOjAeWPhF8=|Chương 1992: Mười chiêu là đủ;nislZa3BmqDIlY6YC3nUjlgIhj9xpYvKMczoS/lpCK+2PDdutvyyuZPfLoX6+xtQYi2brUyOTbueNe+E4VnRsklY9w8Xm9s5qBUp7oTdFzKPvuBua4jt27jf4kD3Q1n15esWzGm9D8CLZtMSNTUhKZe6PS78/hIEWWEWrnOuoIw=|Chương 1993: Chiêu thứ nhất!;zD2UPs+wbnzIfPKFCe/js4p+yYOk0YmEHAWdo3QuKcVaTlQliZhTwiRBnFigLlAD9VSTNU1Bx0Nf+jFhwl06hokUjPGokzfE+ho3M+PKfAl7WkMpaR50JIYSjLkgsU+MAfZYGnPcQez+A4K5CZZ1kXZjZBCgH32ZwqzHMJG7GIY=|Chương 1994: Hai đại Chí Tôn Chi Vương;FLK0+TW1BPaerj6PM5VnEO4wcP/MlIEOQTTQw41v3iuNyUlRFK0RiIzpjkHcssjao0g1uvRAYN+CetXmsGn/izd2wEQyYQZHjhL9nc7WmOZ35meV6i1J13h563jykEFBgVyPsNdnz86wiNAcXiHg4RZ1mf2tUuSUSCmwnirYNdI=|Chương 1995: Ngũ Sắc Thần Đan;ty0012/3beOFTFCb4ckk+RczVN9zI/7JH2WrtdUf/QNoZP1B/uge3CrknvijQh1uHPdfIHsuIrJLFzDzKvHGe6FzrnIm2N1BAF7aBJ4Lh6UoBBmfJWgK8GhC8txRwUmGhIMAA1QQdOwf5LCGAoIDwwakf2B6IwBqewta7XLso0o=|Chương 1996: Ta là Hoàng Tiểu Long!;La63pQrYhuWG3l8m0tmJhzWHiLIjUviGmAo+fnTdI48N41JnCRf3aQdwefHjtabAuibZ5pm3GHmUlFCoNplRor3PkvdUZ15hCruyISovGVUJHzOsBzIMR1vYBVGSzeH38kSctUaCQXoSJOXCnbK8od6BxdW3qXdG+YTASeD1VzU=|Chương 1997: Đôn Hạo chết!;kJTz3f7TaNY6llr9l4eCpL3RasNKVszDUmlVWoEE6NTdygp7cJNkmpjy+TYOnPU4Hn00GvNL2MFNtZiucjA+F743uOOT660lZiBCUU+ycAhuikeCFxZRjYeQaF6qbu5YvPmD709B3GmozUkQCzrCYDXONxN8uVBKGeBE9K8oxxQ=|Chương 1998: Răng rụng đầy miệng;7oQBGRIWjGEEYtqCPxmyZ4mzX0bRAX86eOucG5OZIOuOA60Zdq4/E8fxOtOxo8FdMXIkuYL2JeLMpwLMXmvkYGbFycmE0W94ZtfkMW349YNj8ohb+qW105FSOQkbNOxQNb40tJ3KjAuE0ayjAsVaISkObNpfPutMmiIHuTXGnQg=|Chương 1999: Tiến vào Quang Minh Hỏa Diễm Sơn;FJhJD+keMtx1C7hixuKm67JFBxyg9iWcwzS1KRURDXGwlSKlGq4ccejrhl0YG8voU8Z4SNhzSPSNwgFN8F9OHPrl8PQt/Yv2N1YW9HUbrx3hJjI1KL4NQ58dW7PEBuBzXJUONeC6CPXHyjr6hEFZF++DgWECOPIPMsbIgTkWZYI=|Chương 2000: Quang Minh Thần Thành khuếch trương;uSRGTOHK67GmhN5oxj0aNKAeEbVr1KlkUAkfyrv86KpbDSPpjsN7LK9gbxOm/mrpsSMJw2mzlVMh2+yeBruKP/5W5yzTlNcaeQ/SpOntH2LcJSP82Svr1OchgcoPJk9kRJHpa2/qGhngs717VTklnYAmk3vzhKk9NMozJCkbo8U=|Chương 2001: Vạn giới đệ nhất người;nydTJkjQ5lJ75zuvjr5jSqPmFPGM+VzkVAYyGNA1c49z3AxkWe+j1nkgN21NNcqurehpVB9itxoTO2CPKYShkgaP/R+8IFmBTJXuYtFYYEgi610Z6XqOkzQi+vHYhmGy7vSFoOVZIGb3Y1yNsDjU1ZK7N+Rl+2ei4quIp7oIMYI=|Chương 2002: Đại chiến bắt đầu;93yjiskvJZhR9I8zjI4iyBNa9AJHe5lVbg8n3CY1H+MHcB1OTcxdtmpRkHupyYlxrsb2YcNDhiOXOvUtDQwH+aRw8ursqgp2Eu5+eH5xcbPcnZkgnyIkymWoltdBS6ELQAW6aLeSGp/w8ireOBv8jltwmRwS9TvFSkxEsEzSSuQ=|Chương 2003: Vạn giới bá chủ;hiNhxUmJfGrWLjXzMDbt4t0+FiRa2DQ1yWaDdgdU2UnLn1GUM9/BhCIYoPOuOpe/Ed9HQWikzxBniO44oKUMDD3D4p+h8By1gjnPoldNvCN0ufE7KOxsQuh7pFXFtZgtsTT3eqWgldpn/xqJv6sMSjHBduatboDiyOFPe7D6nas=|Chương 2004: Luân Chuyển lão quái;7Zshm9qeZ4BzMoa4b9aIEYl665gYOGkbJMcbZm+LriC8EvMppnQr1SsG4qRYznhAqTTcrhMaLH063cxG3Nt6EtjhGQnUk4px7VcwdJ4oOrLN2fJeQ3lQoRhdtARTffUcFgPkYUqM2mbgk55/NJDoVziwHmmndsb+++xVS0xOSgc=|Chương 2005: Giết Hoàng Tiểu Long!;JAcGYSLF/a9W0mbSqZmTWIMbNV/6AANJHYPXge9JRIwjUgyNVG03pKdeH8WGykfkiNRJB6FMxtFgJJAkfVKK5wfSMVmBUIINZlEyw0mNcg/rnS468/eyS1OBcqHtNeF5SrWQLfseO9MFEkP23W6YWOLZzzR/p4by/iuYDXgc/gY=|Chương 2006: Một giới chi chiến;8Sgsdk/yHY0oAWeeGiPx1/di7syuHj+nRfBPQ6I8mpstlVeVddSoQpP49zeq246LBtegzEyggmu/YVbOH83E509Bp9kurJoagjwqfdYSGT+ZZAcnjlQ5Hs6u/m9A4SIWJNvgzsHWxMnvlU7Qo9726dTk8d/A8VFvFKcxXnXhCwI=|Chương 2007: Đánh nổ Quang Minh Đại Đế;yA+Fqa/J9AZD8Ku6XpmTAPRh8zfIboS97RGK/B58nmq3kHwhiDWpbLZdpCvoB4eTSY1AIcaOWArRNYBzYFgVCWw0LX75VSymRlFDLXm+y6JToWJyvQgROsJXApxZbBxAVPPGtWKElY/Wqqqbu55qG6AVsp93nqVZvP2+/Ad0A4M=|Chương 2008: Quang Minh Giới Tổ phục sinh? !;+Vp4tidNIdlhKUANjcKaeBvwqBVQvJlLwU6l0MUNj4AIgZoQKoRULduVx3YeE7qxBWGcB7bSMOguxz3Ee6B/2+n9jdyKRgxGq590kMQqcCjiOW8wKfNlRX3VVjtntkzMyRtnhBe7vN8Muj39nqXexdC1YXA8YU/wGaZa/0xUJTE=|Chương 2009: Thực Minh tới;96M8LBeSaS0/gOBpAgdEclx/bPOp6DQAAANXcv9DVxOl0G1C6UIOtj9kCJkSWJoJstOeVsJD3iVfl0b9cm5FbI/8HgTQ4f0kqEt7pxKg7HutcP67cztuNBHbeefqSav07dM2/FFcw3Xb3LJhuZ2OA8tId6YZ2Q2U6VWAhr/6OwE=|Chương 2010: Quỷ giới đệ nhất nhân;653II/xW/je44xSB4hjKky7FoO0YZr104xlUXJLU8xl8xDaCB2ZFb6U8ChHVlW8B6n0vg4EPj6SgSfB9IHgQxoZbfXQs1r3mVcMuDsh+7qNIyUaSQ1qxc7oT3CT/JQ6RU7gEESp7YTo1PThqdVp3dX3h5I9CCl7ByYCJwV7GQ/8=|Chương 2011: Phật Tổ xuất thủ;JqpScYpUvSEnxy4MajNIouWeH0LEam88tKgeDewMPgIYdpo9AFcmVv5D95StRpRpyFxP8sMlKHLLxKYUsmnzn7rWzLqvQBkKP3UvDqekBXGnHutIGQaHl78Jn+CFXJdmdth6A9+rlPuijbgpGJFQFdI5KpjR/YGL6+aJnFgosiM=|Chương 2012: Tu Di Thần Sơn chi uy;I6Ogos6QDvV3h7Aa0I5nF81k4j1ROycAWGzwqRkiePhbwhfjaoV88q74YPIes1Zgso3j8Lk0Ai/SBOvOvJXi2VfARi2n2Ox5InPC57E4ZbYSdIs1zkf3phcl/VhoTNrGynbeXp8dHLS9rD3BVJ+U5TW8UIVWNzeg2hNCaPGZVeQ=|Chương 2013: Đây là ở đâu ra trâu rống?;6YdupIyVa70s0Tj4HfMiB+A/NjzsUK7m7kj52JEl2b3nRWVWxpQCDkXYAl6XFzjLPCkuLFHZN5u94HhBO9U0TTS4PdurY+z+xv/gRw05Ns4YJG1o/qxGt/J9Zc+lVGgn6o2BwGBpoxBXttVfkxZBJ8o2tys8T1q+Xlk3sm6wbi0=|Chương 2014: Giằng co;xLyQi0lqsjHkhe/Yc9Hguv4MJokYeE/5KuzapfKsjPrsES/DUgB4Bw/9L1uo80yFVMrOR5YWDT881UCLtl6Vb8V8JmH/4ltVz+i8JNVQuuIpjkv5SR96kU+dmB0TJJOkr44xkGL19QEex7dPZsvtdJYwA2pWytSFO8ZZbG5yH0Y=|Chương 2015: Sáu đại lôi trì;5A0NfUMMKDEfZwUYti3AaWuvKoEAH+Rfc3P3RFcjfBvm+S5zaherih4YhRsAMQDx6LJ94hv/EesTQiYM2tXm5r7cwRNuUPI9sX5eBpJKlGvE5099ZZPfzQefcYrhFa+dk9PYYTPqLb+PUoifsOTKaKWsrDjJw+ElLxnnf9NUWCE=|Chương 2016: Lại dò xét Hắc Ám Chi Vương động phủ;p6Y3gpZfZvFNAgnYh3/Vqw2u/KrjKEAfSXl56I02uh0FV1aouTkWUYYasrJb5odEqSt766T/LFsLZ5LiCEo9nqYY/azWTsap9VESvyAE9Na3j9kCcDAEm4DgcBjtlUpLQTcbDou49VA32IBlj/BL5t9ESSXkm8UbOzPiqijYkJg=|Chương 2017: Hắc Ám Chi Tâm;9lXLV6lnoNLOhoomHkVkvlhSkSf2xKP+PkGkdTCtFiq/43VY0inMk8mHGJdIFuUoQo7dA4FY0TrkLcHDcHn3H/yit/jUsAPlsLiUT/iznuuOV9oso4DDFvLHJU25zrXmJBd7LiP1L/8fBCG8Q6Jtct/F9EFpfoNdyyh50oRGkIE=|Chương 2018: Hắc Ám Chi Liên;2lJYpZMUyQkBprux8dpArzNwtaOnSwzAuET9k8xUsPeTQ+I2kP1NPBAFfY6xi7xj8C7Hu/Q4uR62XbUM3VbynQ//hDtbuMo2bM/njdqE9kAv03MEfTPOUJ8jBSd0IvmEwdzEKoE1jZjzk67c3wPMuvmmxHdIMMJNWdujX+Uf1sc=|Chương 2019: Liên tục đột phá;1W72HMrsLVspiW5aDiYQdODBqS4VNWhh1edqcrq6VwQhKVMGxLNo20dkimLMxqGuUqsDPwBtAgZhJxuVC71GZiA0Dw8M8fO/9Z5t55oaosgsP/a4qY4ik+XePDeKDDGNxc6ZABbao2/wsPKTmmgEks1ID61+mLMO1m5dcqb5p6k=|Chương 2020: Hắc Ám Chi Vương phục sinh;+nP5h0KQUoFzXMusd5FujQwIJ9QCsEPMNJZ9kJOVTJCVvZs3/On6BmGao/RTXggjj/zWTkOkOorJGYAT18x/cWIQ0ea90J7Xha/4hoEGEykodEtVZBeCIbHQoEUfFq+neDQIlMtTABzVeqdrok41JHvT8ppTft/ZxFxLBOgv1ps=|Chương 2021: Hắc Ám Kim Quả;qO1LyEkz67OK++3MKOttFrpN5MZWDxA1oJmj5U+3mrMwLv5N7Qs4xT9orhIX05jEEeWEhhhOlDEAaf+oqVPEMY1zMOZNVUfjIWwmroZJ0IplAw8wINXdK7HjGLjwJ6vJpePx3M+WaNc7Am27kxMeIpqdO0xYCG9t9dn5bcVyskk=|Chương 2022: Tu Di lão nhân;LZnD12zXjEQB8X7h4ErYB3g1XSZC1eReXLFoDcMZAV+ZbfQpZkXtdM2la2S+iv0qfHUWd7DlXFdfBBvIpKx9xShYGqKBexEXDvzJ6pZ8I8D4/5AE0tMz32a8mBrJlj3J9xgUI9zMvEi6DyTtO2VB4hDc2oATTzDES+XsvNGFOZw=|Chương 2023: Tìm kiếm Viễn Cổ Thiên Đình;vIS7Omm0YnKK03TB7wckLmeCEOtwYR46u76swuerzSTK6adpuBp853XR/kh+jOiYY4ytA31fQVwpflZV+6J8R2rYhfstHzqASHrAlBd2wGAhuHiN/Ww7alUHtZcPl2TXKzcO9gvMhacXrcpF6Q8OWH2cWus8joHhTzcudOXmUP0=|Chương 2024: Gặp lại Ma Thú thế giới cao thủ;p+jatZiWU17BuLjQar2hn9cYxTMsVv5dvPZuw4ZlhlICHVEyy+PVl+R7FWMOW1w7OCfokgA5Kek91+zUCXexDGOboYf5Cmk8tUTSALBXLRmvE2tBzg3PpQDXAPvquYqHXjqHqzjEMTjzXuETuawyN78ZM1ij/kn6EaocQkL7beE=|Chương 2025: Ma Bia tái hiện;kkp3+ic3h4Tdfhcm/K9aWSaMKDf96W0J/gM/JYSPkqyPqoziJ8EAhlBQpnCZQ12wKzk1Hiiil7Bb01L3xp6XuNfeuU7Z5I8BLhQjtXVELttu0+xrwaL7c+oGhzN5Ir4duNX8/JUddoR2KoiNGVL700TEBF2hyr5qD5gDNu6egPw=|Chương 2026: Ít nhất là hai vị Chúa Tể;uydGrUaBBwdp8HbuMaFPV3J3PpkEL6j6eFJtNLTtY1DGNFWvJp5Y9SaWhL6lnPNSjOdZAkz6HkVpmF1+8H/FRNnlxeh0n/qtYBt1o0T+rN6NA+Z75SjDs1Pgqp133pZT/nndJtPC3xp/VHoS/RjciLPDMC9v80iVn5i3rrH7EuE=|Chương 2027: Lam Sùng tuyệt vọng;hV7n1pMpDlFdWy98mv64gIlaw+CN0eb5aAoXl/rKzLS2scFEO02oVOquBB74lucYs5FOSEsBZdzVglWHFkqotANVmPL2gqhB1OLs1bV6UGDR41YgQLGtOn43op6jBsGmCk9pxiEpKKll9HormWcHRYAdb51VDCVELn5sBJaMJ9M=|Chương 2028: Tìm tới Ngự Thú Ma Bia;KAa1j9iz3aYyr7m3AF0s9egkfnDtK6X4BsXX+KFQt9Lp+iHYVhTqyKL0GTTRAdi0QWcpVv4mBJTzgQCDVPHJXCwWLKG220JPb80Lm/olN67iBWIz1ibxlMmU2iW0H+z9Tm6ygwrYjCiS6S0pRXl9zWuVI9lCYsRZRM4n4iGKnQA=|Chương 2029: Thôn Thiên Đại Đế đầu nhập;IMUBizcg4lYi7yYF7y6xFgmrwmgD7zWwygOFOZQv4xA6bm6RJog/uN9bffq6U3hYmGzj8ou15I+gepY+7VIRBugpuvVVK3cmsY+5vwzs2gRGotjkdh/AlhtvfPoHFsBnXVI+KHuu9z04JNuks9LmGErt7jJBq5nriOSsn0t9Jew=|Chương 2030: Đại Đế lục giai hậu kỳ;oKB0kKD4GYQKw8Kd8fr1ss3WWULDWruTcgs+lZQ+id1zi7X/oki6r9Bmjol9HzueflB9mrBQjLMnFd7VK36GzN7LxHMToBoHYxOp35mzrMrUc7YxGm1cDqMQRNbPs26jj3XyKPo3F6AkwA5Jzal2rNtaQ24W355JUn3iR9qlPFY=|Chương 2031: Lục Dực Lục Văn;i+2vdotTAncIGj9KZ3KLnneI5b4gY0gLDRhBDtlXhdJoMIs7NQCRhoB/c/YD870+JC01FD9e1s/+iRHNm1BL4Tek2b6VznjazAn5yEZ3rdw0omndkFSV5t6u93p4Qcz/7NZBDIQwFcTaqgIZ2D/g0zkiADKIFcIYOneufKX73wc=|Chương 2032: Mạnh mẽ xông vào Lục Văn bộ tộc;8sB55GW2nCrOU9Uk3+8MBOadV0CEBrD7W5qJgNRzN6WnjZoo2KtMoaGbu0Nz93qU7qoa9/aqxMWWmy8Lr9SQSDqMhXcWvWjeoelutFck+zMtCYI/u2yljOjCDkuQgRNl7DaFTpZWjkh0ecpLnXHEJr7XcNJ83uTTVV+04MDVHeQ=|Chương 2033: Độc Hải điều kiện;TVw83Mpe9WQKyLStvLU816yJl1orxUelO0GIEf1i/R1LRDZYE6KkZQ95FBbn/QmOwp0g8ek80hZ1H1p5vf4S4aT1R0t3bo+lCGqPhL5DgLKmWeohjrqqWmgH7Qn74itWwiZeL1NCCzOHsLLI1WEdBYeA7epoj+iH3wzARcC8v4I=|Chương 2034: Thần Khí Ma Bia chỗ;Ixi6eZtoC8nVXnylHHhD2AXTs2rE04GzwymzBneqMDV0RUFyoL2JZvvtLuON6GU/5k+INjclAOcm3e5XMrV5uBr5GT8BrVlHHfZD8kX/WJ6DTa8yfGY/YbDgR6cjN2iG0bTQ4c5xeFd/FnQ7Bt7+QE31FxZsUBtTnRNx3Mqwb2M=|Chương 2035: Tiến vào thâm uyên;cWCEqwQfmhferm6tuanGGRTnN79yx2YUr/YiFiDnlQAjrBtwzpKmVQsdm36FWSf4LHVJF6VJ4EQnTE+bQrjfr3VwI9JkCBCEwLRfOU5yXLMRVqm4HBr40kE2KWfYiFgOeOQhdD5rvcj9jcDlyMrdc4ygbmxdnAk2tYMLRqeNE78=|Chương 2036: Thâm uyên lòng đất;873IfB2XuKrxZyVIUe8znlEfskrrCpXsHf1OFd+2QXIF0P9zY7udmGEEXXyyxMdO/D9cQZdDBax02amUhtwai3in2MWgFkScyJWnKBlfCdcFLv158vRg2ZURVbU1DXbUHAjPfS/te9gALc4cIreWBgdIPxpVtV6Ti9z7U+CqvQM=|Chương 2037: Độc Hải chấn kinh;o5oEZlNBPNDjFpka3DsNhrrzob5h943CpUKhkWBWeM0H8YXuO6az3u6WgM8VsbS28O+4G97SJT/TQQ0Yv/lBayePQa8fm/+x32vz8hf+SQ+MYim07Yn9QS4IoS+hGY1m5KO5Jxm22bXUwsjxqn59a8/M0eYPgRO1IKCDVVj7Ymc=|Chương 2038: Độc Hải tương trợ;iA9Gazgm6l+DyHzpW05Xckbvm1PpKXTAi2QJYN5jLYOQy9BWj2WLHkMsFHPE6TsUjHzogakgXn8698VLviSyNSu+UOUPZnaD0eo6QeDcoMDF6SuRtw3oIPdAHhkx4aw9JZpFsA7TWitamxugcAvHW/jAJ2lO6AsEkGj5P2JygN8=|Chương 2039: Ma Uyên chỗ sâu;6nz7nQl0whKrMiihO+lXJBd/4UVUA39RRbpBsJMruw+oNA2JoCv1QHrP3vUk3Xe3CJvvB3sC6nmu0qIFPHYbD9URZv3fPSNuMG/vQjDnvr8DLd41g+DhWI2FGkmtYXOQSYX71e42JW+Qf+9I1n1mRtmy5CsETmv0X1/YcrlOCvc=|Chương 2040: Hoang mạc;RO0G+5Ab1+cfEVBBzHktp3bsk/a81FyvaTSJ4ANUjD89k+kQnER/Wjhu2AC/BAYqOE1cvzi+8FGLOYoLB8Scfuv+UmR8fjVcFqOJTNwySKbxoaY+vdjZfIpOSr13ELq6Kt24LTdUYNsjjE5ZOqSGj3j3saR7O6pVxryUDl4nPH0=|Chương 2041: Viễn Cổ Thiên Đình chỗ;I8Jplwb5Ks4rIIBsL/fv5ppO+nrQu5cpQ8+DlqhcFbyWDw82LqmryjabUiabqIHBlspIGFY1eqfvUPg60eVHUoSBspwshxlIvOEuLgznCkK9uIoS14t+I/WVHya5MGdUPpgwsc/gc89x4Lx7YrMUrZWKkVUXcAFQBhgqjf3yiSg=|Chương 2042: Tin tức tiết lộ;34K1FK2JaF4FXcsUB0Lhs4uQqi20JUFSBN4lB065RM4orrrLH4HQQx7Q72dpBUr4cpobzUE5ZAXGn7QaVoM1ONVlzyF2dqm+iIMCmvicrpalvVB/kdNla4iTlZRiqbFIUt6D6PG/+24whbBZiVctDU6/qMLQGaam/IBUWp1Q5cM=|Chương 2043: Chư Thiên chi thành xuất thủ?;y8rLi2tmST2tJDtTaxdL87+t6d+NzRm10KnBT0DOBOOpy/4MJWLhYZv+gDPjFL1rVs6gbDTVHVhbjnc622rE72YVyIQkV/n4A+f2c7n/BMrzwz1B+opHK4qOv0Hu0SjEMdXQ0vgwbIcVEip3gVocOedt6vqgsdXK+4N53po/VyA=|Chương 2044: Luyện hóa Viễn Cổ Thiên Đình;3phqVlO2zCYzMFqsI3tv0AEk4TKWSNGaJxUqDrGc5vGav23+q+dz4qdB/tubczbraib5wikT/CEM8rp+vlK1fEVzbwIkjHkXviQj0+Fr6LbS0Ypm0BpvfS5eHNNHk+Pr0n5mwclCNeRZak33CWB1dHXe9vzAzl3Th3Cq9FAe7IQ=|Chương 2045: Viễn Cổ Thiên Đế vẫn lạc âm mưu;U7MZW3prmEqRO0DLwwdryzEAO1IW58X5AyNuP2wbKX8fZXKjbUy4Vv/fK0XCFFqycfndsDqUXmwUAh3Kn3W1Bh2hIk/gvs8SvEqIMNXcLbufib3Fv3M3j0hQBVapbT/xE3pqgRwW4Z2PQGnXymsjqUchHzfTpDsYurXiNcR3JSc=|Chương 2046: Chạy về Quang Minh Thần Giới;8Vh/Eda9VlBLLNWLYR/SZOY/8cpzHUOkZZi5ypacaJT03oz9eMUp9DGNdCyvg/M3ihD2+/hsDXVOElcZ14r2bLZq/aASCbpTqSYVyHRRMv7hTR7aA4Cdb6vkEADcGg/HS9ASqRCp1Xv6v/7bI0opeMx1KHQ2KaqDsn/htggOJ+8=|Chương 2047: Chư Thiên sứ giả;+7blxrKfk9QTSWVl/moybbw4JSGFvZABEwbD14uQqPu74kfu1I9gv8ZDjhDA9fQIyyeeE7Iae+NUJ4mE2LPsKYPq5TXhoINYc7Lz30inR4+alcQKPhKet4lBCx9owoQSy1+xLchtaHbGtA8r83+LHvgsDq03cL65RLqBUiHLxIA=|Chương 2048: Quả thực là tự chui đầu vào lưới!;+0TuO3RNu2ceO12QETuX0h2CDlBAYumzF33AkekmqWR/bZ1GzJJmXrxnOo1gNUvFosBYQWD11YxoLJWhT0E/0g7HnOm38BIeJgTGBgHadMJk4SuJCnjnvWQJOAm2B7kWJhy4QIWzeViTyCBNow/ZPK5CP/zC6QBZFmhzEXQNbes=|Chương 2049: Viễn Cổ Thiên Đình tái hiện thiên địa;6DL3G7Q+LQIFXR4rAQWbrWV6g3yqsQXK7hItzq6DB3GjPN3y0drhagqPkV3QgCLqU1V/J0DGt7VXiTFJzKrzYXjhj8cAIDiBPtHaMic0StbTv/RaZi3jPAvXDHVmCXZXqRR1NCBtffRELv7oBmXG8oXF4jt4UFXB0IF9oFrkBIk=|Chương 2050: Đại sát tứ phương;5oyeCfgQN7AWuqUTIIMlvJIjTTGzoqwrvAs9YyOx/rgpsP7f/stKG51ICmO0bWInGfCETu15GvyV7G4BgiOSXag/Z8rXf2Ema3Dy7LoZF8AmAN5sm1z5UuinsRJUJHFq3lwQoYvkx6wMfh7k4iE/i3xp2pK9dcSpBmuZ8Odt6ow=|Chương 2051: Viễn Cổ Thiên Đình vs Tu Di Thần Sơn;lSYMUx1HyUjns4oMDSFdiPKLYpJM9LZADCO8J1Mpmsp7elXzAOznIDrVAlBaGy+7paW6PwoLChyjGOcKOxAKsRJ0yCvmx/7YWs9LOTEEc+GPyDPuCvumjQX1Z+ACpRqVydLQnc+3+MTIlDLklIk8pdSsaSWjbZEf/rn6p5PrFJ4=|Chương 2052: Liên sát Giới Chủ;cD7uyfhtFbYvgY2rnh5spuVDu3CA44j575/BNcB/aTMjhFcvdB9TpvrLvmqULbn1W+InuiBbfHQMPrywi6qZcfKM5wf1RXauyWxaLDrE5BWY/iO6D+tGaJgtalf+1GWD3x6o8XK08XF0jwbKQegKdqis4BujaotudGqu8whS/yw=|Chương 2053: Đôn Ai chết!;e6gadPkEnwtFRUJCr3LgDJpalcCehZkuK4cbtFhu+oORa1MqZbwlTVxqWVfQe7htcjjcXgcOWUrrC7XjE+063ZF1gKYv7uUgRmTmOxL5cdGNo6AKHxfL8waJQ6SG/cWdT8bbTjMnn9J+uL1q5iktF9WwAjjf72qPEgKJJ3zT83w=|Chương 2054: Liên sát tam đại Chúa Tể;BmHne3akYampA57Qz+VGckzCws4Ap536U32A/b7mxHrc8zVDn9oA99qlz+gF2z2wx/pqPUFSi+o8fGMdKlzr0jDAboSkJHtjEwLHy4vnA/RsvI/85aTMIJE9L+Ci1nZ89FzhBQtY5CmGAeaA9bx6b4EnhpBoIAhKFtktk7So3pQ=|Chương 2055: Công sát Cửu Âm tổng bộ;wz1+E6Z/lIBSHpWLn+5dv9tJRvFwYSeC2Ov+b6i87ReKMYBPt7bRimGEMiPitxFW2mXv3eeuf1v8QOnJ8aQNyBPP3yX2QVDAedYeuBqObkpGCjq8XAQ1aZU9etkMYJjG481FNe21qDM/bttnKsDCMjlCXelVQEfI2TL8T7MpLmM=|Chương 2056: Xin mời Vạn Thế đại nhân ra tay;7/YmsSzyrM3wK2rHeCjANtt5pXnHLyJmKy0Sec/vN7BfqoF5VgYhcP/9BcLQTNtc+cZt1JLQf0oIPVUQwPJh6XBu1gV7rDRgN+ZHAszy+O2aI9e3HKNTAPFtAR95bFkmxSBppUKcQPqPbAGqxb2Zglr8+WWbbAmeT44ljpv7mXk=|Chương 2057: Hỏa giới truy sát;TJCzCYSNj7ADpn8o1ekh4j/Dpqx9+fqY0FiE3HRKIZeP6cbVz43/ZLKdqgdD58yCed9EWmaYmz9IimpfgLrieeWuhCid4dhlzIHPa3B82EY1xSViG3aegQlP7gFommN50usOfyj+SMfxfZVZtvMD9TdZVwkBHimrUAIxGX1bhWM=|Chương 2058: Hỏa Giới truyền thừa;pZ9G0qva8oCe24MWJyLZZAJS6o/91nvDeaxCjxyKshYOef6vzVZuoTN4Lk8dn6iAhn3WpcoFpmU4dhLQlSQdpGyZMPnNo77MC3n0d1vPfEbS9I7yoTSFCaGTn6qo8kzRjX2rOxt8JdtpVPzbYr8f7jnBIxL5QA6IsbmJNPofTSU=|Chương 2059: Lĩnh hội Sát Na Thần Điện;28azTRbm1ZgGNrHAD583L8XuBZP6qSvN6oc01fSBdD4fD7ZaHsX8J/WRGZ8Aea8LxuQCCO4y3+xqL/yEJy28saUSYL1xW/Jpt25b8SIGo+nroMtJE7Jmq82rHenvS0xK+gRa44bkiDxgAoF1OFdnfot1CF4CuNIUTf7XpzH2GTs=|Chương 2060: Thiên giới;uWbPkR+BAQpWPAC8VhUK0Bmz7tZGqFd57hmA8FIw6dfZL3m4WrsT05rAr0B3A8mkwzbDMJbARvR2dQoFRvqnvIFg3ta8XtNjM4o2K92QVtAV8/D+eiMREP/sNqN6TwBgnVQQ0Kvg4FGyy+ld2mx3cdVAC4RUVqN2x5ehGAIH26o=|Chương 2061: Vạn giới chân chính cuối cùng;kDY8AegktFcdwVIcD3NRxXxgQACxFRO9HASxw9/DJoowbuBqIHDU99EDLewpD/D9L/BGw0gU7+2bqHmaICYnS0krJ4OWPQ1FkxN6TtomzMKlokkFeYgxXh//n3x9TqW51KduImuMbTJL7y08QCb/NQtxIpjCDm+S1QLSrE8PpLA=|Chương 2062: Ác Ma Thần Điện;R2VOrSm3I9Deh6tfbULBecNLU7y5n1Ekgx+VkSAKmtrc/b6Cce+vrU9ZeQCOdVzUqIdFLl1O/8VwhuibhGW33cWSeSz5teAT8kwsetfR2c98738o1/21Frt3+q9HzBGY8uz6zzs8PoLzRi2j351NGAQQ5W+9Nvy9WxOyLbWx3Q8=|Chương 2063: Thống nhất Ác Ma giới;Ln/4rs8iRGv2vmq90vbha03XkSRqGq85m2HEuOPUqdZo2lnYTG5Fda+AN1SlqWFHNGJy0UkpPj7btutcmPWpp+OptparK2gUkUw6tBvVvEzW+0aQuWfdpKZ8sna9kMDNQn2Nkh7Uzk3f9XRhbAIBsN7VtkNjwB3tgoHqmnNo0t0=|Chương 2064: Mở ra Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng;Cyy5otnonMYWT8bvnbJjCWQsDwYJVYu61p4niYqTDL35PQwqAQPruk9qtvHhspMj2dyH2cMchIf51ZUTjodPprKNTwx+GkLXqzQwP5JVLKfjtUvRzZxD6T8KuUvlG6Ph7jYqZYTh3tKBuFQq4dcamE70rrY5P8b2KiQpjjXUMPw=|Chương 2065: Khương Hồng trọng thương;rWROZ1xSCEiuzUc54/hH9jMaDmFW7J7g/WmHlhZoZfbjeNR9YNMFlzE7gx6I+3LaK3Q9Y7kU+hGC+ByAQ6M9xHsbKr/L4vlVyXK1xR7sn0IGA9uqkTm0GG5CosHOpDVk/kzt7PJ0haaoc3nDDU7SdjYSKzMEshhvDYfUsbpTy58=|Chương 2066: Hoàng Tiểu Long bế quan;epHepk963CicqA8oGZCm6xDv+HA7QLn6sjw3ONsyFL9vNBi88NM0sTWkvNiPOpCLW+oc7uKqE3z4NiWQrGzYY4knwx6vyfd0s7IPJHkzeKGcaUoeOndxnAKDmoOMpGGuHVo128b0djGmAr5mBhsz5LTMfYLKbs6DtxQhvqMCcwk=|Chương 2067: Tuyệt sát đại trận;xoBuMUA6AK5ZCMxzgYfIw/rfoH4vSKHsyIwtyVGtUlP68I2l9nlkXsbFIorIEpmw8V0+TGVuLwW7pamTrTexAs6QuWSKQ2skgUuwUXxYWSxRlezFhP0p4JF6Rif9DgztcnJbGkCl1kmkCdoQWiH/tPwtDmsc6f/cEOeW0RJpU/4=|Chương 2068: Vạn Thế cháu trai;HnJYpCIpvmW4H5DECKW7051SVyGlIC9foUk6ZTejGOojzspUM1Go6QeCloUmkaTMUlLEKM76TzoVxWfWkR7J21fhRTBCjDZxS03lnFtN0xBGxK+9gFlCef8FcrAav+2HXLAw6la092Qw3Nj9Vh2/y5P93xgQZoZz6f6LD79wFP0=|Chương 2069: Thiên giới Thiên Du;MfkzBGeN1X/F/7ZMaWnuF65yI0lzSie8DEZQkF6XsgManFLJw1YVgKTLHLKepKCHuw8/4sZfEB5UFWcdyvFzfv1a1K+sPVYTQfid+sUBwsQ32TIGkOscRja1zdy9UwmCfuaCT6buvhh5sWEY9QDtdy0UR5pPip4aPk4119VtCOQ=|Chương 2070: Giải quyết tại chỗ;BfTXwaz8P34LSOArsE0QwP4DYp+F2U0qHNKXBt8wt1NwVqgwq2yDgG8f/w8b4gcKK/y8QRdQqPJ2qsjxs3D9Na7UbfCs7o+cWUkGvKPgv/g9X6xPcbGhr0YX7A65p0/90YSwuxAH1k2FipL7JVT1N6ox3jVbs8mKaiO0DznbgOE=|Chương 2071: Hoàng Tiểu Long đột phá;nyUjlT8uvXRzVwlJ7iFEWHDqAT4+hXxWKiKs/scgyPluQODqSgHT1AUivtCOxyPy63ndgGMg9WVV37oYWfhmEhSN6bCKQOFqjY4oWrRsW4N+zVJ7mWINSl4aGSA6E8/7Ik5S+gUCd5013AX7YDWDJ7L8sL7SifM+e6vp/sQ8BM8=|Chương 2072: Trông mong mà đợi;X8NFfgK/dpr7K068MCwLRW96XJX6hyAgbP4d377XB2jwqIRB20zt6uoyjV9Sg/HNKG9b/+Fv/+Dn18b/VadwwCjODIw84njiyuPXZi9Ud1vhdpghiKnKNFJjZneryxgwgjQ6OEQkuHK3Ocmvz4MufnsFsUqDjlERGS9uJm7k158=|Chương 2073: Hoàng Tiểu Long xuất quan;H1HQqXhzXyTxeXFUkA13D18AcLenkNj8bkM6A0JFlmH9m+balQhBx7FOeACiWblzPJSFDsvUUBOoj3HegKT0wSgU9oQ4v/vnRIe11PRlpMyhfmXUlB1gNJrB2Ia53WIZGim2+DkzjP1qX+TCR+0RAxtItxxHejcJGIWN8tHZujc=|Chương 2074: Hắc Ám Thần Thụ;aUOqSu3yJQ059jSBn/+vHTfvkRRbVET+6kYnTOBsTc3fAxztOfGBIOeRD7tEVZfOdmfaOVxtsXyG26hJrIyi+yIHgEY+ZlTMXnpJQR5p1VufrV+7xZH5UYXNnwRibztmFV0NDp6QA6tv3XH+9Ev0zeq1W5WKKNrGG96vj6pzZVc=|Chương 2075: Vậy mà không chịu nổi một kích?;5Lj4CfuFuJ9R+qDr4JJfV+ok8s8yfaW+37j+E+8zIU9vZDqI7yHQCHyJbLm4J/GntOm1n7+K2gFItA6o+aypQM3SAMJGH+g877nI1mRZGZMFMuLMDpZpsGe3SmVpVHhT1pwUvZMRYlZTbjb4qslTN1PlZrQprwFiRsyht0oF+tU=|Chương 2076: Tam đại Thánh Mạch chấn động;zVcvrS3yvjzYoYtYYs/XKq2hsEYU7mLGDTTVr72kDrAQRJmWmSNMUZqZldrf8fs0mfZwkIVkJuTkacX3xGGuYGQenHWntC6zsgCEQ4XfWuxX6WoH9gIdkJUuV9gSGv+AdOeNufDxW8kZiLtoOYR4Z42pzRo6ELcH9AEpXa5HXIA=|Chương 2077: Nơi táng thân;UPn9cEu3whIiChM3ONQb4WgYb2+32FXXQpbIYL/NYroqBguYCddEmma/BmTwSYqWwBs8OjgBA+Ct5UWgAM42o9HhN6ZMYd8y19c3lkIUr5S4MwNNUH3MvJNESoWbCd3sISvHgtpu5gKmgO+rlCULNURVSHUP5ikc6GnOBa2gs7E=|Chương 2078: Thực Minh chết!;XUtpjhQ8P8+GYaRe5SCpkAY4KbYybjj3REOhWpe7SISo53oNteeWieYDOnMN93aSZAeRalOWOuGlXGg0JZqVwkDzLSphwDrXUCTeG4T5gozcOLWr71DYFgj3g/OubxCSnk813okgVmcoPV3XAMAf6BFH8XS9J2QB/jgvcS5QWX0=|Chương 2079: Chạy trối chết;XS0sRvLh9J7LJFnheNWwVgHUSxfQ2eRYPLtEe/CT0B3MM6ESu8KnOa3B4WpGmlVjlt/a3oaql2yytSnQnecQ4FJn04HXcW3vVpwCLMLlBng5PDTbWV3sfc1p8MjncaH2Q+jHbksPq7kGTnBlR0BxBpr72yKhOFEdPMHE8p8wVkk=|Chương 2080: Thiên giới chi chủ;hudGCBlFgmZPoPW/pDrPxqDCNUuS+PV4AQvIO+TeOIqzjb0UzRSYcrZHs9CUP8X32OlS65T/BSv/DRE058vPt1aaKmz6oagWUohDa6x55IEpmpEQSb4m3jW0V9SiqRSKX1LxX2DN40tf9HbqveHaqaOmms9kuZFj61TD3MTKuAE=|Chương 2081: Ma Giới Thánh Địa;osvLmoAoiarf8V/QhP3GTu+kFTDp9XN9gLi2ocOs187q3KjDYxTiwAbbgIv8UCBm98437cjp+zghpXvNX2us7tousR9rAVnf1abJ48l6AXSSktUawjMi/X11BWNRDjTPJx0usdZ4WU9I+6Ch2qWOdowWdO5/3zBDf0EGLOKJLD4=|Chương 2082: Thiên Tuyệt Ma Giáo;4yiW8NzzEjP4J4UGavSAAsuoNsXEAI0+LN7KRGgJGD8BWLZt0micPpA4hRGDDBDXmTWrtkL9q/lzCQc2ElZa7RdRRcKbn93mU5Q9e2mWWnxP+trPWNCzcPrzNgfNy8/SGJ1xizshXXYbxtr9d/FIYboYLmaPwMdiP2x8eAneNwk=|Chương 2083: Hủy Diệt Ma Môn;9f9FMMIK1FmrUEn0JWBPoRC66EXFi462ktlPRqC3j/uRBLBkNWY9ypOsygXCDLRHH1WzT2s3GxOoSe++PNFbrZR+0BGb97Bbfy5SkWOGatVnhTO8YbYXf+1A3Iq5feiX73mee4cYHXdp7v+gxdHGbpsLjxlfur+hgIYihI8RAiI=|Chương 2084: Huynh đài cũng là ngươi có thể xưng hô?;n0qIAqNJ1RDTnrQ11ytPdPbFqbbsGb4Xm12xbDp4G0f3xporZklBps6LVlCuvzwS2ahMraIGQyeYMqswmC8lU/mj870bm2jYz6fww5w7fZ5Lk/ySf8x1aoJimAtwOMHrqXQsL0vFMOhr6kABdv9887HgK+AhzlVgLE5Q6EJTD0c=|Chương 2085: Lại nhanh đi tìm hiểu;S6OPxjNwT4C+4h19xoVP5Fmk3oVNFrNSV9YKIawIb/Z3AOA6bOkFmGM9/H8mxRo+79S0sUzay+KQ8V1olazndU/wZCcIF7Rxvjt6jmPhfomPy9EjmVb3GwiF9C9bA9RavDEvDAf7jAJ7eC9K+OLpwfH68rR0YPXx0T1dqkFQ4VE=|Chương 2086: Chỗ dựa lại là Khô Lâu Ma Giáo!;VuM/oFm46ZUDKWRKRbE0j+nYD8QI87HIGzo/WVv5vygQv1n8kcRSdJ6kHRY0EFPyWAcK5wvpGReSM2+UC5wyZBuMiSX+3uNMQMPt33kS66JZUZCeYC8zxR7mf1cOOUHwZ7/TAOxuN7X0YYDxBOvSjKhkn8H6kd1Bm0l2cpAwleU=|Chương 2087: Hủy Diệt Ma Tôn đích thân tới;T2pfebMT7/ezRVhjiZKIf1goeKZ9wnVHDB7N1yt5fhp2/YZHMew24c8hlcnHOXxa0g0heskKLrnOw7iR2oyAGYCbsU8gDliMel9mtkZSzdGNy8V+NK7VTbWy6Ty4NR6Pb96QR8lHs1EvSdEdIO/ehejoqu0jr/ZaQOFFYU2Xmxc=|Chương 2088: Linh vật xuất thế;4HeasU8wzaKL8ixPFRjZWR/3TNweI+WKsDbgyUv4N6YPbGQUpiRBHo53OwG9SuAP2EsGAtugF1KSq3JZA+VuMzVXOPr8LS//Uoga0EDCrvndnErz/21fNYVsnEhpcg/yIiUCXyJ3YtDVh03C/ZH+FugrCOwKvI84+WMLpS4haGA=|Chương 2089: Tam Thập Lục Phẩm Thanh Liên;pumMO2Tby31z1aXkjQPDwtDwStCkMFUuNlU2Xhk3nJgF/sV6pI/PtU7N7RGcv58n3kXvXERuuPy/tDYoKlpqO14bxPEwTm29blUu0Ok4pt2yACH7MnI5iLksCgTJm08sJz15e2zsf1DUn/t09OZvakn0vRc8qJcHoOuAXd/yCpY=|Chương 2090: Tứ Linh Ngọc Chi;yfz4ghL4BqpYiDQauDGIdDSksmtgmWzlgTGvqpkIY03+CDXUx7IjnyJz9gJugCe6xpbnltYCps1PSkOnq7nKHL0Zw0oUPe0goXWd6RO3ku6Niq62n8bbvk5qMtGvYQSuiQVU4/KUSFe+XEndj0MeCCMn1nBW2YbWISI9VEpC4Ps=|Chương 2091: Còn xin Ma Tôn đại nhân xuất thủ;MqKcnxlUAm5ipb8Zo0swG+sgnIr660YBdM878HAQKp+Z/LnlznC540ZxMxMYP3qiIYosvWtUzsQJN1fs600cgrwwhpFCqefIlgL/utDmhM2FrpQm9GFyrWIB3fRufuWf6VhpSJQ7v7zmHYYnNcLuDbD1X9+ZjdWPw4kh9xqWcQE=|Chương 2092: Tiếp tục tiến lên;sHNFzuG470142XaPr4bGEBmBe6uyck2yzAr7KKLA9clumzmcfuecCbpZTLC3JE0Lv58rrBgPrnbuJA03Kss6nkoJfwnry72UcOKZVIYl8Qpi3+9IkOL0beNYV+lcC6BMTrnWT/U2Vh1JwI9+AcWvBwpUNdn+gcuFirv292D3NEU=|Chương 2093: Các phương nhìn chằm chằm;y7WJB7N6jlm366XqW00V//yBlPzzrOEEDNdINZfnJCjwh8ABgx5Z966SxI2ZBbb3zI2BaWzFn040IaKlVC7Dy0f3FA3VWmAplmcQiWYZDEV5W52X05SVqwff+vgrQ5XklZYdliSxr6aV1CKTKp30HNV3RfUBUTCxBHX7eV3K0eY=|Chương 2094: Đồng loạt ra tay;eY4SMdBDs+rrpIoznvUc2FrSwiqPsPD/iFc5scpFydk2zKJUjLB5TnfhctdoF+iY2b7YFnE4xKqTAm+wDhiFXl9QpsnAt9/hScds581oxsfhC5wf1A5gUbNdIEgg6gCDlVt5/833tpWiV2rmPtp6+dYVun1nkn/amm8jxaF7GzI=|Chương 2095: Đáng giá;BRRIlIhhtc+uJ9lq2Q2wmkmj0JdLAWsNW9WZFWAsYJNvRErBrkCQMgDLRSLT1vjHnM3Rk94QNBhJY5Ocj9ANBJRMyesdUa77uVaf2vDp12f3xEiJOGijvX2GwM/Pf4QS3rN+SQSRF+/zReRv58g79BYGPeI2A3ZUC/hEDfEtBeo=|Chương 2096: Đánh bay Triệu Viễn;Ne+WshyiGAHTPfsowQt6QIEBZ+jnceAD7d+JYZ4SPENh3UOM4rTF77xPqOJ1AWeSYRN5WDFpKGwMRFPZSnjVxeMFc6DMylHPst/9PQ01IOClsRc8XK1xm5NHeC04MNrCXWtCkeoiKIXKIv/VEPLNG5woPPelLUVw5HWN80WRPRc=|Chương 2097: Luyện hóa Tam Thập Lục Phẩm Thanh Liên;FfJ2ogocnQXng6CxCxd0kiRNfzfH71Ly+fpP+xH02vvZKQ4h8GC60J1n2lMfHSA12+dTi103YIv443ZZxWLlS6dRoWcHRnp8MehvGZxf5Kd7idiNu2WNsfNCOjlipvHeQ7d1TTytRMcTPa13sD8deKBwaFNxUQb2jiK/pf2qQ3Q=|Chương 2098: Vạn Thế sắp xuất quan;d+rDZ2TCo3WpTM1Y1vFWQuhOc00g1hS1YHm0hMCR2j/namwuD3FmQAamxvegDA27i+eXv/Vl5k472RkCkXPvN/h+URN4J+jVvwhbN63BRLP1/s1qqX9ShTuAZFHYQ9nHs4d2MVwk9kLKX8zHyWm+33zXWpOhLeve6yMhUQe12fs=|Chương 2099: Đột phá;IvtYqbFK/FP0tEPHoCtO1ZX+EB0oE5UUhAQkbLTyU391+nYoKEIlZdUO9cCvk7rYXy+2WwVUydUXDcf1fnsH9EIjkbqqNZOSvEmmMFsjqKk3Ce/5JEtV+dd3bu7/zRtDhccDX1B0W56VsPln686QXAW9Mpd+5s859G4G71ctk88=|Chương 2100: Quỳ xuống tiếp lệnh đi;uvxt4Z4I/+siw0pYbavIUW0frs/5aPMhWndDwIeSks3H2VluUsg93XgptQU/w9kqyQjO6552lahQjdqgKaQEODGWtRa/K4WTbRRKUVVOgB4SwdzJSHcaqPpNBFYEmvX9kn2qhd05h6obYdr26wUWj9nH/o4mZlwYLs923Bh3QYc=|Chương 2101: Tàng Kinh Ma Bia hạ lạc;/WPG2C4pUMMt2DcpdHBxX8ABN2CSj42MW6DZRoz8ETl3suH3B2j2FXzjyXTWITkM1pl1Nwb07ErdLfp1qu6STsG+MYb1gNcJvfyIxEN0TPBMVXWyKrTUA5yDcGDWzYkiaRGKgE8g79JJKDO5EwYbyPX5rZux05zs9RYCGI+vm4Q=|Chương 2102: Tìm tới Tàng Kinh Ma Bia;dzE5zGzIRAVUqgLOc/L3xyQuu2fENzmL17Mlko5R8BBHC1z0k/xn/wvtPRZ37NqKS6yv7h4538AjwuwHLCH8/qh0hbtU42Wv+nNLjaEGsbWY3TPdEonJ9L5MOJ1/A4moqPazR5vICRZfMOpcudbpibCNWn33emRQKmo5fZY6M7U=|Chương 2103: Tìm ta Hoàng Tiểu Long;lmFQBjX4cVY2G+se6RyjfVV/t8Ki0rKWTd8b3xPieezxpLHUk7p8/5DAkG3s1xv2E9AKyfPkqQvfi9gKjObBY2rU2c3NpLA3DtaBFHtXv/y7NMGFU+rwRipwxB0KAqpuCEsxZ/0v8xzClEU0WFIO9yTMdVlYGR6jgjHY212Ius8=|Chương 2104: Vạn Thế xuất quan;KFFzuf9fd3IqXOgy6/E29NTL3zLxD4bN5YKXJMS2I5rg0zsLTMUIi7mLY7M/g+hAamxy3AYg98CEzBuiTxkwSfleVToNRgxM1G8NlA4vOm1H6kQ3l20A/CZtym3K9qjW5AYL5PEuOrU4KXydIIHrOJE+wxlqOCauLTfPzjoSriw=|Chương 2106: Bốn người nguy hiểm;a+m/i8O3PgbBbtm2oX2QIpeh7mwwEADgsdBokfrlcEyEIljcJlfwQY13DjPDfaB4FmFL6JvIBKaev5sDyo4jtNNz6gUoanQ7H86wwa/kow5UZJ0dKhI/1raQ/Yn+oIPm/ZMCOAXzNQAi68RDizpicBgAkyE+/TuNruOEIGZULck=|Chương 2106: Một chết ba thương;8ACda7K5moznmVFHUfrZYhyIXG/V4I1fjISfEc+lrg76/Jg0SBEgl/+Dm2k3XX4EX5tdfGIGxdbylb+xChehtlnxW9/zF6uG6H8ZDjJTzjmx0IH87BieLo9gGmv9qVVmB9fHViCPH2oTH2iPFU/xKFUJPbFKZfdy2T8acSoOvew=|Chương 2107: Sư huynh chết rồi?;kiwAfRUmOVSKQPZm2aNidgDd51Fv8s+2FRLM/JzJElBzVEB5l9K3dRW8QiqP+ZKCjrQIMh56Ige3ltB+EQhypNU2FGA3s2uNmVkgG6ID6Wk40hpyGYXqPCU3FdGAwAxB4cS9Ggai7HxKvYSYzHrOt6bwmQ9CLvuUVKzgT0kgc2A=|Chương 2108: Các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long?;QUv9joNoCekTp1unYuT4DbQwTJl8rb1vw278NuvKuwL745wn24gpLy2uymOOmpl6dsII3tt5PH/hr9snBjyW7Jp0XApNBgDtrxBL749aJTn5xXVdRRdxVqeJcwJZOUiG97JriotCSVgW/dga7xb7fmOy6udwg2BerGhWBHKapso=|Chương 2109: Kiếm tiện nghi;aTaJCw60JEatDijam7f5PcprEGYCenrUlKuyw37W4/ALO2MXdznJSoPukP3znSkZD2nYpFK0Y0g2IENgqQbj7si4y3pEpdU2aisEWzFwmMnZHk+v7IKXYR1HJtA5zL6DqNwGiYO5CJyy8/K3jy13Yqos18X6df9m7i1Qap+AXa0=|Chương 2110: Hoàng Tiểu Long là cái thá gì?;PGZO9R4eZZ3qFlcycsUGIzDhOuZI212Cq/E5esXoIZj4sUGCmCMH+IFm4g+GGW4yyciMRZ1NBjnYzx3FjRY6Jz9NtADMwmZR9xuL3wlbnk7YneoOMZRunay07Ni5bYoFLXNbyJebgQte1tD8/R/2+o1ix9Uv/Fi5Ow0aw9W03Is=|Chương 2111: Phương pháp cứu sống Khương Hồng;NwbPVoPh3hDFzOnfnlb00we0ltGc8ASxSMMLy9ESk8+QY1J4tl+vZYEOOocutUeRhgj0ULWrGx0IN4On1WfpRABhrD787VmNP0cL0EnAsi1QjQrnYQkhQkLzZ/AQvmWQ0NpMGvkS1YSvhYtFD3PuoJYeASKDib8qHisaC3KSocM=|Chương 2112: Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì;TOYReqFzN99nkua3zOXYlIkNjzrSC0uWiDudRU4c6DaiFArNDRgXZ1Q6PAEKcHtn+5FdSB6MeGJRb3a3QGuBM5DQy/Jqky7ghxG5drHlb4Vcp9mnpeUBhcFBhZLYPy4/IVL9l47ot04gjhwV1T5HBtlWBJ967nMViti39nNNAh0=|Chương 2113: Đuổi bắt Vạn Trác Viễn;elXtdgSd9Bbz0mvN4pLb6gkAAXMXvgPG4Q/gCvtP9QscHjTCtqJ1XnnJR5UA+iZ2QZ1xYnpE0ikBkMGdgYiS2nItoQCkPJV2OBCbinybJ7esEUD78mT/bDrPBdYnYA7MLUnnUthAQlqjuWtmzPUxIFQQhM1tlLz/hf6+DFnY+tM=|Chương 2114: Tam Thập Tam Thiên Ngoại;oUKLNDQfxVW+cwlYy31wQYSadYaQeolqcizCPY45/EeVKf/BjNeZWJ7y4DiD3lVQe6GUY2QdiMhmOtogTmMzQ/sgk+HgTfO79wrZMii5k/K5kFEev7HABiswNS5YHkEtg9q0TL0SOolT0K9JfUHOOAvbCKAB2NE+3yaxuSskS8Y=|Chương 2115: Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể trốn được rồi?;yqu2irELBPY1SEJ0yJNfZqcgIHbxCLFf5npPNoZnVDSEOJwPVihjqeHhKQDCjIZBzChvsAF8Sxe9IS/I0faqoOwMrQFMpooRtyp7evdhhj7tQnjhLlHiCjQdYbd6f3UulbzGrsqMd/pIURLfbHdzLzPmLX57rPmIOEFijy+Efuw=|Chương 2116: Vạn Giới Giới Chủ đại hội;pJ22EEZbh4awzln5tBmve6fw8Ma5gP/Y7wycsbZM22PG0aLzd6Sc0+Mc+brfQ1EkLR4CRyP1wwgd5T0GjwzErbL1sZhrlGQM/XO0vp41OsAkHKympWyMzvcxNvhrNxOm++63exTtJVA56B2fjrX0B695VWc097u1LoodDHxLMFs=|Chương 2117: Vạn Thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết!;NP0RzvKoTROV1NyLXEb57C/t18wIh0Q+0UNnnYXIOGhqT6TQwHeR+MV8NYN0cBoQc9s05iF+Gqpvu1OVZoNUN6+BFaa/ly2p4l1mMXKAucvsguGCIhX+wSKhUFCwS0wywuIeemCjk+N87yL/tzThJjQ3AeaDbUxKrd/RNOKHNC0=|Chương 2118: Giết Luân Chuyển lão tổ;gd3G0LxsWC6U7bm06h/uP0yldWry5oZB4zQ2A+TFcRJ2iSe/H0jAVpzJxmRVxC3evvdAlCAgOZJoV6Lc6gTTFSBZdsFv7QoVImJ/E9z++KPBBrVqwXr4PEsdamJPsucwIb0iobRyN/B32sXBXPeD6r5p9cQh7IlcsXQ4CD+X4QU=|Chương 2119: Vạn Thế Nhất Kích;E694uYZOsxZ8dROUKsnYQUb4sbsxLEGfkQx9Uir7TR12+d8llBNBUbMDuHArG1u5CdVR2B7dOAB1KK9xLLOQmj3EJEoaCod3nQxDukQ0jWxl/FS1NDl+J7vqa45o2ojOLNBCcyL3mQbkqo/fzlpIlHxBOLcDtMEb6jJeQm7y5AY=|Chương 2120: Thánh Mạch lực lượng;lH72sN6b1lj34Ol4tX9OlOBLZnqk0+HiPL++/K9x9qYgmIExl5fN9CYljfrqk3byIyQrHLOZltlcVZdkHLlaPRaTpKchThIMmhKw2jwHwfq3h3HfclgKAZcxms8jF3PmlSX85FYJBBg4Y2IyzQhjY2GDOyYW6iT2Wi9dJWlfzl4=|Chương 2121: Thái Thanh Đại Pháp;D3N0XdaS0KGaWVLqqWKPbeeg4v2fJySJm+89hV1rLPMXxKuhnb9QFE59kNMKjLseFsDXsioxj/CkP4jL4Dc4F2dzlX9spVVZ9N/J6p2yP8puvu5PYbkwgIF+BOKdymHIoreEBgExXBimKWN3xx/QALVl6ZBKJLF9+YPn095zqOg=|Chương 2122: Vạn Thế bại!;OKE3czG2Y/6hGqxF6VZ9TuFFOoGhsNClWTBMLawoHe3FOj2exWA7rkpsuYh37Z42McFpakl4MMgcKJhIQLF9VWgWHOXlysMhqkdQWOM5vuPvD1d5vcVzbTBlie8jkFWQR7puScdp4OR1c5UcYmjws5MR3PiQASgrXludpsWdNIY=|Chương 2123: Chư Thiên bảo tàng;1zbb1Vja0iKN58fqOXYk43gMuNpAy+sYIFEsGVVMUAsPy5G53DDPaQwAq7USnU7H8HU1T35sFXIeY9sy5Ikv8H+IxGDu6dN8BfzZaXgDiABChs57mt0TepkcmckFhKRpt5FwUhTrcrmnw7HYttHdt45UJvgUlKYV7UBWW/O5Whw=|Chương 2124: Thiên Chủ ước chiến;J6L5l0loJYJt7yeaNDCZz02C8fr2QEMqJcM5tlcp13MA7eOOLcw3PaEw0woa0PDI4fjsE7NAk3jiBhY695FtX8UeOAV0oLZk4F1jnI2q2IzfkNyE3NAQZilVVm1s3BcRr3jqB5/oVpdmvpLsiwDytTXLWe6JTisfzW79FkIkxN4=|Chương 2125: Hoàng Tiểu Long ứng chiến;5M0YX/QRmVxm34SAqkwGuaiUZqRdFbIMrPpH1THIjhjFnSqNTfzE3zQ6l0R8nEjo5W5jTRqsOXnF9pAcsPXMazt8eCloyOVV5ddsHuYIk2BZu+anHlyJzMq1+76jDlhaufVgXFWgXnTWjPvI30NpFXLxDMFNTbPQ00sAi9mp+zU=|Chương 2126: Đoạt cưới?;bE6c1lES2TWcAGxrcRxt934bB1TO9G15/q5IGSh9KSlg6q1b6orqQJ/fB5s3JX3YwW+7pj1d0q9FcXbaulsARyDr5oGrD4UFZeo6OpaID1IU9FIVRJKULc8UmsrFWdlqXH0IeCICPkk+upM2AZZqZZgYNZ+yw91tTkf74vfTcDk=|Chương 2127: Gặp lại Thiên Tử Đế Cảnh;kKCSoa+2r0ZHdtFksjaKR4c5gPVcnuuXNqEtLzJ4xZesPm+1Xaqx+IS7m8IrL6Dv4bhPjzyBP8jIjWwVcs7ZsErzpRTjWRY0dRr0QBTbkso8SUO5c0wOnNO8oKGR0RIGaXOPBEpCiftm2Dfzlq0NIy9AhPIxNSB6xaiG8w/XSC8=|Chương 2128: Táng Thần Đại Pháp;58//J8yRFiEw1IBvwdxuQ7icc4Lv5O0Zs6hPotvHerUrFK6uECnLtl/BmmdGiT5Dkdz6iivlkem/JnWyblBcmXQEXHOU1QcAwS5WTLBqwtwcdeIoQcUibfbkOpKbzorJJaj1BD2MiS1OBEzZh1pV5jxSGMvg0KXPzDyWMIVZWDc=|Chương 2129: Phát hiện Hỗn Độn Lôi Trì;lEwvOOduwOEbPr3VJTs2bkoYTikJkXugXrbefQI/ZaWwoYpZvOnaRu0G3n/l8vHxvnSdmLJcDQr8IJQsYzA/RZIWFzQ6vP/NChiJ9VEuax+nUjiNOPVNk8EOwm/HJIFtqDvuhuiybwRi3jygCIUHLebsKcm+D/9E/w92bohX/lw=|Chương 2130: Thiên Thần bảo khố;RpSyLTaJFXPXxk0NL7jXUaCrCo+/NGaiw1hIaFaipeBWotqrdaPTxxHdV0cyudq9mqr/Ntj3iX0egwWSK+xSXZGKFikGaDiqH3Xyk0sXJx55lgvnqDPfO+2Wb5k+rVZbovqXrZjsPmID+cqeoDEKlBID7wSutMt0/Us8IdE3vEM=|Chương 2131: Thiên Thần đại đao;Prjh+pyB1Bxvj25PMSzni6qEmNxOSO5IDUKGvrTcELsw1/u5kSNJxWjGwxFNSIGlPzHznK/uSa/nlc5YIbvOBXG8pmG8VG6HrXlCV+hDO0SK0ZsaD2CrF3Hq/EXC4KvFprAvIanR/rYzI2F+8e5m7f2ZCCtOhFvNNtnAKFnXFhQ=|Chương 2132: Thật sự cho rằng Thiên giới bắt ngươi không có cách nào?;CXVIkP9QuNnojTy3lQCh4FqazFdK1MXenue77XWnv3mlaSXphsoHiJjTKFWJzPd7DK2tvOYraukYbhCTClcdl7WLqdRn/NMjLcMzOvWiWqdA9sb9L4vXaYAZJr8X0MhgBY6x3xD0i8CmEhQEwwYPfCKB7KimR1nYthSFRzTeZmQ=|Chương 2133: Tiếp xuống một đao này;ck+0wJwmIZROFuhFNIpEudwi5cHM9H/+iv8HbDYl/KQt0erMTRxwmiFs1STvrCTkKt0OXy1zncz/fOVk8FeBY9qUn8Gr5MdxFluZGbfN9naXTZOeM3stQGIT0VtRlJLlAkpzmMCrvfjrjZG1baxisbIZnilIwxbco2DiSF5s8HI=|Chương 2134: Thiên Chủ;YLFdnLicsPedmuRLD5gwkMgYDn8cs3fjAJE7pwMj+3TBTu/6YxS1RDp0Tb7rpukGHcRrsKnJaHpwhLRQKKAZl9Fga2EG/FdySYaFhnTUAmqq9s52rNeRTlk2J05AvGSBRjd+3oFVytRbt54xfZke5OQWL/vBjTqBXSqsNZSOYKs=|Chương 2135: Ta hiện tại liền đưa ngươi thu thập!;xMiCHTN/Xhl56UM6xCUNfOdJR5dPDjLEE2otYaRW5dqQ9zNGIvFe/0o7TXeqRL5vgz+qOhGOot+uJHrFC1pBC9JWMRB8BLwe4jQi13Ho62TupdCj8TJlPM2l/QSVI/rHB6r1OBQ1nPZ+qawqE6wIS15kVPjvaeVIJLj3d/GmubI=|Chương 2136: Táng Thần Quan;vm/wR1Z8DdlzCBDWlFC4fywCVziMo5Eb3dqzs15Iq+z0Wf4f155vQkqvzsqZnYXeR0k9hQ9oO4PXa1K04JsOP3vNf7ocbCdlhvPOxREoHKWwVwi/6y21xgl7JvFc2qRQnfPfTCikKWdWJECgmqTJHFBXwfP+wWesfusnpxeRzoc=|Chương 2137: Khủng Bố Thiên Quốc;6K22vY68j371UPYymqb956fsHPI9XhrkRCr8SY+SQqasLJB0KeJzgQKlpUb2T+Pla5qRyqq6VO9FvVHZhex7z+mzMn/E6gmjj+vteSbukDTBAqqnqEjDR5EONhJIGF3Oiwn+ty3sN8uRV92SIj5eslI/Fag4ONMN0UPgVlZJoQI=|Chương 2138: Lạc Bảo Kim Trư hạ lạc;rwJDttAdS0j15+Aj8gnnhOzYCre9UKfiVKVH0x+BIr7mn9VkUvD7Z1pbh7HpqSY/bkKt4lkNMOVvLVErdzRs61xozcdTowllKQ5kb8Sj3CUKjF8Hfn/vZQZLMeVE59uhLs0GqiZqdQF+FtlR7eo2sz/p5UUzVBB9HemmZkct2h0=|Chương 2139: Cùng Tam Thập Tam Thiên Ngoại có quan hệ?;r71z1MBKdKbJrtnWjHr4XL5zdrteDaXnaNCrO5EThBHtVpTX4J1wFPOAbe2bxntsLhWBRseTyDi3C+zGupgLXfn9Or4mE3wqc79BvI6svnM7yv6ycJXq120oEi/9dSazCAlJo9snNnQcdjFjYYR1yMGEiIyzxMMaNmKVtQTRAI0=|Chương 2140: Thương Diệt Vạn Vật;oiANraMltp/CHmDKjJNDPx4Oc5WkrUy/lXnTFy24OHQ6uMoMfJKT9K8EIjVe7L+FbNTusdO96ARsn735JMigf1XzLCpcyTj1D+VMBm325CGjK3W37muASCiIJVNkietLWH6KkV7VZNniR/G5GgKPCxRkMQpfBvq3CMoU1N0/WoA=|Chương 2141: Quốc chủ bệ hạ tự mình chạy đến;W6e6gzQZvNbMS+mTWHusPVsC/cRFU7VvSdrt+dtt1QV5/yZjC7vy/AGGTHXqNhNTjWDpxYYG74/zVn4aQTiGrqAMKEwHI9vtUxlwW2TbJvirpz5ps3/0KsqT8FIjNvbivzIlBT61BWe+lDq8xGvxdw7MDL3WqkMCOLIs0bFHJ4I=|Chương 2142: Ta nếu không giao đâu;A4+i2hLvMblK4P0HRD8jtwkYNp6DgHkevr8OMpfAXaoFMy3eAHI8DUVGD/oMsx2SoWnHlaOHlZm5AeUa+b2tVZH39Z/mJ0l0Sxv6EkxmHH9ztB4gW/h5uvPuM88hugZFux6I8QJolHuHGeu8VzRp+jSZtZXEa1mR9tMhqol94uU=|Chương 2143: Ngươi dám trêu chọc ta?;l7bpQGrKhpEl7tyqU/z2oMWLyGj1S5W6maUGmoFUbV4RIqB80U4TBdwQTGGy9AYPe2lZN9OEgtFe3FxFv7SXTjkmYQv+6KQDTh0AU0Ewagmb2LBo21Ly4JP8eedvIyc38k3XVQ3zYqYTMEvBLJ55XU4yH66ct7qdNGTy1HE9CJs=|Chương 2144: Liều chết một trận chiến;ahJPMxwO7/U2ZR2H9DndMPvZFiUIa8vOGBce7+5H+rIFmfB8p/At9HD0auDUj6ssayhZGs8CgZh9IuBu3EsUa/QXJQw1OhD+Tv5uknjwc2CnRNi64K1+MOvoStv7FWeGoaodmr+BbeU+3LgdXWyqNy0NmK4Ik1qqP+1F6ujcvWw=|Chương 2145: Một người lay một nước;BoMBGaHqZabauMdETZ4pNE4RJU3HItg3lb4VH5swsyNZrao+/USzptSTA5QBhemkx3PQ9wVHgLFrThCLJ2brL9ty1HNNL+TU9uTWgwTCMkTqNQCJmMZZuXpzA1D3RST3gKI8+le94QR9/jxW2uUSfyiXH9zfUsPFY1VS14geXSk=|Chương 2146: Hàng thu Thánh Tôn Thiên Quốc;2LLIbKaQoII2jB1NEqiLMzQKGtWHZHQOCGpN8Pb7astReHaxpOsBCG1ksBz9SWAxeKpkx9O1DE4fDg6pq+DYRtK7OmrAK2lRLA3qSomnofbvwILvlGaug6/xWltL8MxBVNJPXExHZ3u/ZjR+6e0I8ikR47NU9WtZT9UDjsHVzCc=|Chương 2147: Thiên Ngoại Thiên;v1/d05aA8ujZseam1UV0pgMCHzP9ndg6Q+HsvzKp6RX+FbXUEwdrGWQZQWA6KHbXNSb3LQJLvSK6VSgDrMM32+Kdnr2Fs13O/A+YfQUV817tgRv5UlxYT3dXVZTuNhd8RIjnLS19blBbKTj0CshV5Ig5K/8PuTEEoQ4hh3voSOs=|Chương 2148: Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì hạ lạc;SW8r2ja8Nn6KPpY7sU2GfqxNGHWm7VXvzvp22dVRmBx4oq9IdIgeuTwqF0yZbZgXU/AKkzNqc8MOMH7PlXJsOZHQFJ6xYCLD1F0t0g5WoaAaCcqG6tnTshYWpdEXJp5Q3ejCRYSwjHZaJLkKwhYzLgflZBaB2cLqq1sOSdPaPr8=|Chương 2149: Thiên Cốc thành;nPZeSHkMNWti1RDHQUhc/OXwtzcuRbQ99Lj7+0Q4fyd/g+7RRaZl6DX8WuQFgd9EFmvsT4Gu2gO25xnPW+sYJZPNF9mwsAkk23xewPdEbDMUhf1P2EDNO4mxsvAmcCcpXiKiXIjhq+MpIkfKqhVehWpr9uoEz04wPKb8F75ASVY=|Chương 2150: Thần Uy công tử uy hiếp;RglZQS6KEcAYHYSfQ2HZBrPMn9M0HLQHHHlb/OshMXinWF6oNRSzLP2aw4jmMvPMj7RVQUjk66drR3+akfW9JHe9k/NqgYrTMMSIrziW0Gv+/LdtVbhg5PPi3l1XudAN1TDUuyRXc9kM1Tq3Ud/8G4OIo6fj9tziUiqvqLfWAqY=|Chương 2151: Xem thường Thần Uy Thiên Quốc?;X/L/5DaPTRhpaXpm8f5LBUa3JBLNw9YwvJeh+1IpO0oyLSZEfXAJxJujSgQ8J072KQXHS/fIIUUJAviaidlcOFsd9nQ638PjbVt1PY7f4Tlwkc2euA1YaerVhWorQA98LCIwG9LQKj0D5ZTjn4JZ2Cz6bPvxlmUFWRLTv/thSkY=|Chương 2152: Tới quấy rối a?;Vkjpy/bJjClOw1fFKEZDz+x4jtSG2bHV294YWXYBdCpMp8Q64XXAtQRQV9DKFMDtbzGMtzzuANhNE5dW4qp5RpmZYoPW1MuBEvc1vqWL2RL5bdqzuwLJDYou45yzVu0eMQ7FMVs/x2+5srpsnXAfXdzUgiczHbwscHjuyXDu6SY=|Chương 2153: Đắt nhất phí nói chuyện;ziX+qoth/ripo2u/oS977YQjpIBLSm6iGLTUFo6VwJ7u2IaR1NkBHD5QuoXQW5M0eQg3+ksYlH6kq8GBpK4l37qQS0SAvg06lUmdeGtB5clgrK8fkKgQBaJazYZn7vpZfWQ+QJ6jalauRCN5fEohLfD+HvDr9GW/r9w72ckSIHs=|Chương 2154: Tiểu tử ngươi rốt cục đi ra!;sRoIshcTI5UeRL/EAuUYlLdIAK4dVdDX0W5TBSnihYgFOyNk8373hIPBPfDk58VWyr9w0qZOxFyRddyiDxLM8C5bNY3ZM013JB3OBTubqkkwVpxQzysbZx/JWwW5X0gQzHpOQvbBkmzWeGbH/moDSeAY6rSYnTznN8fURUfChpg=|Chương 2155: Thật muốn đi Thần Uy Thiên Quốc?;AQCNZfTnvPWAzOo7ccOid6cwI5iPDTIvvr8JtRf+t0slA2AwPXfXjZ1EIsBHw2Ccz0/xIHh8Mv1r+kWbgJWazLIDgFqRHU74+1NwEOq5RiyXlsvmeGOPWNhsGwS11PNB+z85qkm//XY0CrE/l5G6wEkWxcZI+fr4e7gWwGEqZf4=|Chương 2156: Thánh Tôn Thiên Quốc đầu nhập ta;ZobqYq+f4ngTDfv+7zZYLdYDnl4lQY4zd2N62f4wVcJdFTSgJ3Wtmq4evQLGx8M/WQHwO6smv6nHDW23tnVKybjXhLbopKP6EfznsrpOyhY5WiGhnwv581s4MEdUW67yZPAUuFdUopZBCuGme0NDqtFhtIQ/SMpEJU408JcgYaw=|Chương 2157: Cũng phải cho ta một cái thuyết pháp;k5by4EHnKZm6BoFjpdGltXBO0pnZn0/jBUHUSR+ndz0jgg9j/r2f4j6VJKOeijN4WlJb5JxwTLwhBtJI5pg/91Ijb8GU8YPPFI/biaC+OykhvdgzdcM1E53PtYX+/MSF/4df/QxPduIvA8j1VM6FFmwz4dvFXZwo4W2lpyLe/to=|Chương 2158: Đây là ngươi bức ta;jYNL9VqNDbdosNeSnScEI4BoKkkXzRCpPzL4DLjpD5o9xHoA1X79a0MgSywJobnvtRlijzM53kaOC2EqhUbEq1HfujcTKXZ5v8KJPwLWNRN/sjQUKdIMSktGK94zBaiPeTvpVvKU73QATLkdAiePOXCSW0j0+pLsDpSnsoRyS7I=|Chương 2159: Hi vọng kịp;5fWOn7Rv+FwrGIsDzwCNPf57kdfDjaqor5F2bAU3ghdDuhjFUDRM/TaLQGFX4TueTLlkd55imbRI0/JvllfP8HqQ1eqtHDgFouc7dgl2I5FcZbDndxrkmkTZks/qu52eozaPCvLIzjkB03J/7d01XfoLB8LjjNqSkRSkaFmLaEY=|Chương 2160: Làm sao còn không có tin tức;g/Tnrkhq3jC2EJKEiLY6YebXQzG57iRKr/ZGOP9sYdLfuhAzk1dghb+R/4I5utB3OviZJjm0PljWZNxswcLJjryuIXQrfU3lo6Qx9s9FBCUhs9blxauvpFSBq2h/NxDMRBdOtk9v+Gad5B0FR0SuPHl3JYkZzOlvPnNEz/Zp/Hw=|Chương 2161: Tam Thập Tam Thiên tộc;2uKs2nzbeqItV2Pp9XMWQk4WP9A05+xkC7Kau8aHKEoFe84K28BjaoprSha7fXrhFWI8FVMPYSg2dRwce9bmW0Vx0iFzdQw0fiFgW2WIoB/2xO+0EKhzVjBgpwrXcZt0lBVQZwfS8RZUkeLZ+O11pRAaSyrT3dijETchNN7y7MQ=|Chương 2162: Đại La Bảo Long Đan;/fero/dkl5rOwHW2/dqhgQANQCDupXmFpz0vonEs531wyvSWHAV056n39muek5VYC0kqij1s9ZInS03z/+3s+dd3LfcvArWOk+816IWCUhinHVS1uUPJKymDknnyHmDwYAmZ1pTbVj760ndJg6dotwAw97GgCtQ6JY2/LYWBo70=|Chương 2163: Cự Côn công tử;9S+xKueI4PtuVsq3e8rM/i26vynCeHAHzsnZhrr99bUbRNPBBfjAM100KDMp8+u4pd5ujIae9mmmm4zu7NzbtdA6XjRzf4xLDiLvEEYfC0ZhgIMwi5eLQzdLk3XXdlh8cw7+87HclFD14Cxc4NQqKDHZCudPt5PwzzzBREt9Qd0=|Chương 2164: Không có tư cách này;c0ORVEL+V0ECrawdX/qrWF/kaXNSaPKn2MlA2/JWfSpvjaqnnRzRR+9ou3GwOoe3nj7TaQvXnq1v7tJxQqPvW6ymvlD+CYES38KfJbxqyGlfnOo2FmkmGtjg0ZLq0A1slYkyXe8Z7ydZAW4jwf/D1Wr4k2/svwFsgJJdsg2P3Fo=|Chương 2165: Thiên Chủ xuất quan;v9G36OjfmIoml/jQ+2ngHKBR5gXKAYA0ex5BD0i7QI0qQT1H3aAwFHqH4TwNfZ/FZVxmusbfg0PlgOxwIOR0ki/qqpzzg7/hMa7P+lp7VvWDsOPXmSfs9nMJKJ6TKuRIl+MvTDNiPncqr19JpQaeSZyfutZUXyAZXCiMaBx3o5k=|Chương 2166: Đi Thánh Tôn Thiên Quốc!;r1sWIBaheanjyhYopSOHPdU4HaMY+4Djvu/s53f6CN5Wl1IJLuWsYwmVjBPP7Oj2ROnIpXy41sIryvgv5TVZiBaUeA07VBNT6QcEq9cxWAhBcFyuZFy3GvGVD+B64mxvKsvVR9dGT+XTaUysKvLdUla4U0vuGbBm+6j3/kUfhWw=|Chương 2167: Khủng Bố Quốc Chủ đi vào;1RqGzhsHIWRA9w9N0nkeY8ENY9fEuVcNAjx5DsKJUH1TxoJlf9v3sVMfSa74UJCAZKjl5RhQBT7jkfwxyE2IqfkhbUIImJP4TNgq0oHmK1D2pnTsodHjQ/N2TqqFQV4+clTGxSKzmuDS6E5s3SIv9I5GkpQTblvDFCQJ5AAGtU8=|Chương 2168: Tiêu diệt Thánh Tôn Thiên Quốc;gI1B1V8oqlBLvLDIQ4vgjqJ4KUj9DNBo3OJdC7J0AfGGdk5xJx3PyKfLGgEwOT68CEwdVKTh6PCxp6sC2oX7N0FHIKnERrN/SOrYJcoi3ZZgBs+8908x+esxNMyG+hTzncEosLRsXir+FVEHzrR8NQKsczwr4VU+sH5AtgkNEOU=|Chương 2169: Phụ nữ trẻ em toàn bộ giết chết;EeQYd74JfBZiD9rfBNrMaCRhxILyln02VCs8SDFsOixKgiZkd4YBlmbrVCQ9BpWOZCgHaCwPjf7pwQhUlldwoOJG0Es3ZICCBfov+iqBqH8eFx//w+Qq1QZ+rSQiyYjFc1HQ22C6TNn3zob44CWFUElh96/4DpouFZXEpP0Krlg=|Chương 2170: Điều đó không có khả năng;W7J72efULAFHvvS92pKuUu6iTB4YOPOm6ucv1V9rMlyH/5kND+Xr6Wd7z4+ZZdxOSSTslXDvjceCHZDf4J7CnnXkwiqntvheeh6r5qLqE9ECfbBPEqsYfhbhobpawcVPapaZ7pseOHRSATlMH2Ag43a2ujD78DWiZBOnMH58GyE=|Chương 2171: Hoàng Tiểu Long xuất quan;uXz0V1pZ57VBOTRuTmL/ZBGkza+/I9tp1lTvx4FvCCEsVGF13uYTEv2pRe1KN3FPhWJbl8376T7uUFpw5T8ii5lDHI7CXQPbztwZCDGmX8apjV9nZnUzi3B12bG/mDboaJlJyBej3PwPBJZNTVFYHPyEyDp4wfpsAqqq0/3gBxA=|Chương 2172: Đến phiên ta bản nhân? Chưa hẳn;GHNnL0+YPG/OWXhBFDhGNcNeZ0oVe4Uk5uBDRqgcAdh1NdZ9JZFOrj458GQJoF+vY8WZYE6HgTXAKYQOwZ9pW5zEtXclhoL7GJ6C5StGxv0olRwWDqGSPfV+0BQYcKCndafJlj24KNLfZLzove+0LQTYpDRJ1wwt+cHCrE1bDVI=|Chương 2173: Bất Phá Thần Thuẫn;bq2HEvWT842EkiwgNuvbu2sYmpdo92u5FTeiPxyMEn8F/eEi1MxOKHshrfdanqUzoUona1GaUcT2jYuVlSzCIjx2Bm2+AFRWiGGxZFY0zL7KSYPrfAAITuVPpujCOOw94RqjUa3NNQbWl4J/U/WlYYuxSoeGTj3gQVA+G8EMUZg=|Chương 2174: Lạc Bảo Kim Trư hiện thế;QIFUmHr4cnNB4YD63cs7S36uKhb+djO3iM3XFdJj8k+KEsX+06i+Mipi31BUln4FamucRUEaWfwYlLnV+3PKWp0k60xyZzyh3yCeR1gbX4CNpku9qCP3pO/Y4aqoT2n52dY2Zs1vl2aS70nFJPviPJbv9FgrJq5umYdfYKfTyfY=|Chương 2175: Khủng Bố Quốc Chủ bại trốn;AOH1/bpoNamAxkghnBxHI+sZafTemNIn3AfsDqNXBJ70MktigjdGL/l1HPv80WFG9yrqSzmxGUooMHW6kWh9Sljugvfl/XKwqdcyZKUqAsua5kBpkvQKnaTCkMjh+sfeq3laG5iW5E73XDGaEwavSOGgDJNS1B6CdvI1c0sJDKo=|Chương 2176: Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy thoát rồi?;vfC3XkBlhtqxpSbX6TMPLD8fGc8Ur9SnRN4ewuKmdy//CSX8K74SlohXp2PrbqWk3R1DdUKRzrQD1Zg+0COyecM0IP377cLfNUhp0pfgTHVcWc2p4H5o4bC8SmlKUpw+y9DkQ5EOg3+SoUdYBQ6AlaPQcxxau2WcNuvXMpoi++E=|Chương 2177: Chạy tới Thiên Ngoại Thiên;G55Lot5FxioHmnSyg02swtV9EmB4iQa5ZANSZjmDQpoRfk2ixZX9fxcIaLeF4LJ5RVlwzyKIuxk20pKChYAGICty0Wm0GkFbDfTAOL2FdVhZhpif2ej75p9LqwMA+YrcINuBieMlfhpmO9RXARcDebazFHy7XT0J5eTUo2Sq2sE=|Chương 2178: Hoàng Tiểu Long lần này tuyệt đối trốn không thoát;62JnAnnYcOQOyGy4KdIJlbcsLVD0nWc2DSvrBvOOuuckIhG2b5CawrcTNLxPsjICXRvjPwuCPPg50jlrjzUr0vVxRSBJYfCtN4LEPnBtxtdB5n6UkMAjXC/aFV3dDTlBx8hUNZ+n0WfHx03f/oxuwCBJMMQ+VkAaR9Njaqtz/1I=|Chương 2179: Đi vào Thiên Ngoại Thiên;OFcTBrFw/7ok71vMi7p4nkzc7XSO2BVlSZ9RlEB58wc+eV2WUk51W8pSGMRpS7I5c+cuoqa+cdBASoK9gY9bC8g4HN6KMK5i//M7qlgP4xd8gVidJp78CIZ3dQdMC4N7FJ/0F7L5DLIBnxSm5xc45n9ZjR5vJuu8XMPqCge5xM8=|Chương 2180: Kiếm tộc tộc trưởng;48yvF4d48RQIvRFhaxcYEeZTd2BYHAyTnU3lC/upiUq/des/Ax7WBwbejuHNp7RefhPuTpp+pvSiaNgv5rYgtJ30z8JFEuACimIV5ayxkbK10YSmokrH11EyTO/9H6jHiI1jj3a0hL7DKC6X02x7KP82dKSXZpW0C2scH+ORyTU=|Chương 2181: Tìm kiếm Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì;qD4y31zSfKcNsBhuxzj3j0ELQzIs9JeDdKR2uZGEfEYXRJvZ7QbxCHodTvhtTb2KDBYPCnnmWuJa/JRYht7PSkcQQPngCBsBju/9hI+0JiG1WClBCC593DHePmPoE1aN5o9EpxXPWNBrwG8IMLrlJ/MkhbTf/JttNqKRsZmO6XU=|Chương 2182: Cùng Tam Thập Tam Thiên tộc đối nghịch?;3tKK5JNSiB/tpo63rvkZFUvbF1Ti3WcBBi4lToA+yWVWM1+x9DAQwMKdbKZGh6akeADS4hdy50XrQHHpwIuexrB1B/EmoacxN+z6KoPkkKhqfWV4QfH/sSET4YpiMR7ph4UsxyP/lX5SB6YDuE4t7gtF/cQZ+4HaFO2jez/ViN0=|Chương 2183: Luyện hóa Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì;6OAaSiR5d4Y+2HFUOYNvorcVq0BlT35XbLHTSrJAYorR8E5Rg66P0OAfhlexPMCsXBV1lL5uT1UTOeShvnCrWySkDKfUy+YOer8UDixjaG6hk4/2SF8h/a6HP4DBXl72ccSnYArZG1+Kn/7LVVROb/PfXhA4Cc/nMvW8aGGJ/hI=|Chương 2184: Cửu Đại Lôi Trì dung hợp;D23E5UueuqaoL4Jfk/HnpKvmIeI45I7h4NvqIq4iGIo49Yn4Lh/bJoqlKcCX3NVqoTS8Bk3kNHa6hw2vpVmsdcwm1At2SLcSnxER71xRw8bqcMgsgohI21/fec8ywkOTwu56toHmzPRrH83aY9NoVZj7lqnUTWNoNhYjqLudEe8=|Chương 2185: Vây giết Hoàng Tiểu Long;+3f8Rb4VPnaI1Q3Emqpa0nqEvzXpPcD54TNdxkI8cFFsflKMRWVKU7/GrJR2RYRqamso398ldWXIV7M53eI/xLiXGC7ye0q0wxEMwyE5YOHS880OxZwSmQ+4s8XTiBH6vhaTSuK7hYq+DIyJHtmdBrDbXzlJz33MNfEBSb44URw=|Chương 2186: Thôn phệ Khủng Bố Quốc Chủ;Bzs6nBczR/OgiCVM1MleyI0L14oYo+XbBblEPyY1ULdS4m6ZIzVU/IKGdu8ohPdZ7PNDHgy1Xv6PV6BTJaW58bARJMTd+e87r2FUCcBA9eD72kt2mNlOErON7o+IsoYb8wqb+/AOQTMOujgWJ3ttNUWsDa1f7XCX6J/yB91WNzg=|Chương 2187: Đại chiến Cự Côn Quốc Chủ;ICuh0MayAZdqAcuDuzW+lUai2jw2/kKbeMWIX3EbmSmIdglTKU6lPk7rnphh/4QI4zhPSCx2JbBNpGhVEsISoVrxHvG+Kl2MUJtHpOIkMtFJ0WdPBKlwDOZ8cr/xg1PHmfiEWopMRkAXMKhW30RsK5EgXGUrsV/C/kF/bxULoyo=|Chương 2188: Đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính? !;Dc5wZuDBTINHNXrj/A6Lhcugzzoi6ZChAu7eYP5kUdeUqZylcBHuX8AK47W5+uJXqXbDn+QsvgoXcCNbh5JJW+cGqNzvSs0VnRVKGyvQt8vCbOgxhbytqmfsZijdJlDI1k8xiw394YmyDl7i33DJNS1FoirUbep4k4SrOIsrNFM=|Chương 2189: Cự Côn Thiên Quốc xong!;9191ztTBj+d87zmGzraIe2/m/rTP+iACGPT0z28jLqLdHpRfm1VukCFtuRQXFMWw/SPfQCpKIOI4XAzv0JDnVFU5vCjQLGfE3gHMPuC4w/Ib/DC36O+I4GMzi0emIiuAUYAHjAjIKViXunm5k36KHCEJkM3k8ZANIJaVy1ciq8Y=|Chương 2190: Lôi Băng;AroO2Z8cKFudwjvwzy5ASCnN+l5rhx9Dk3pIJpPbXpmnNQdVc1NRlb9NFZHSjm4unyn8Jvfsv51xFKwJrHAoau/1lSAtsdPpqnARPKY1JwlRhiQ5auxxP8Rpkhx6jxdar4qvIBIYZqyL0LN4Fky59htqdCuS832BdkKhSf/bIss=|Chương 2191: Hoàng Tiểu Long chết rồi?;pP0zCwrJ6Wvn3vjcPTOlbH+UUreO5IfdNJbaxCuVf7Slf9MLv442l3IaYaOkO214NaOhdxP2vgT5KmHlaKxoUwlr/BOFDdNOZCqAZ9KIjH0Z0WRimrnlmwcXb0PFyL6AdApfl71YMfj6RfbQwaPVlmwf9KPNQPQ4UQz/841NH6w=|Chương 2192: Nuốt Lôi Nguyên Thần Quả;UIiLcWeAJtU2tQn0Z4OGXqekYAsd8L4tIM548Z4cC0iPklS3/JdR6z8O/WBhiTXOpEjaFo8YuteY0TeWBn5xEDahcjY9whGre42GwuVeAbe/C8SbzjypWGQc/CDEfjt/HlMzIuUuvOf9kz7qnCBoDzerdBQ9NqY2+FkVVQQhHHI=|Chương 2193: Giao hảo Cự Côn Quốc Chủ;vj9utAOhYA5UOE1N23dNBxHVCZxId2FavUuWU/rXHSMoKvZGXYtp4XwPPVAVnTfT6jklnSak6MpvkD5+I1XbPqQjLykqgOattOukLRRLG5cP9Gu7UBuUW5R2qMvu2VNbelsskmz4VAav2jg9+QO33MyCgJ6TudYXjYGALMk1TKo=|Chương 2194: Đã bắt giữ Hồng Mông tiểu lão đầu;g0QKOi9myVp+hDYSXe6JEjp2hH9QbyL3BzHRb1JI6JwJQvxKcsqrU8N52GeacJxnTSR+4IfHDnTbEldqBs7J5sigzYv/F2f8y+OpqGEOG7ItmSzNCxgrKMB30lpt1ZaNmWjX9HT3fBiPRveOFxjHfPQF/vpeGBWgQZCLsHIH5Pk=|Chương 2195: Nghe nói Hoàng Tiểu Long lão bà mỹ mạo vô cùng;OP81DNTeo/XMoxu9uO/Q02w303tAtk3qS2gaz5c2QmqTKKUIlqwpa06hC02KlKIrNrAJJ0pHAGXjSgjonzHLSH7DHvHOZjdFs/rn40aO/mc8Aaa1WMOo54K2Y/cmOSRg/a5yC4kPKiGi+hR2ABp707DEzRvyBU+yM0dGE9J8PQM=|Chương 2196: Ngồi xuống đàm luận?;BinbG1Gz8HKvUrf5C6Y3kBHnBDnBVywFOmdfnGZgUmSripnzu72cOD97FykiOdEkGTsS7Drrfs5GR9bssszcQQC/T7mXVAPPz6ET6n+lC4JWrOEeYAldwwS6IA3cGTrvz22UK5Gk/V5XVj7hL/hFQXEwPkHeQp6OXh6gqkm5hYw=|Chương 2197: Cự Côn Quốc Chủ bị thảm ngược;32stHV/WLG2kOqZK4tByjd4+t4KhOZiPDUcqdIf8v49TWRyqqT7IvvdBHmkw1yHVUahSGK3TPFHLbvEJpg2JvW3kn9MtLp8QBngrsRD+hV2X5KlnZvISzjkpOPKykIIn8GeOYBwW2++JLFIwFQAnYKGRUxW5h3Bly3zpToSEVb4=|Chương 2198: Chư quốc kinh ngạc;x8ll7bD+a4rrMWc5qjpcW+9QgT7UfsJvKnIna363zdMruxRCDK+RUXUHNqykP1DHOqfWpmOpdieTfDNJGVjZmd6bUmFNXODNpStaaKYvAodgocqY7iXWrmAbETPpyYOtyK/c6Tt6jvxXa7yhunvivpVgCt+6HQcd5bsDFfP4CJM=|Chương 2199: Tiến về Tam Thập Tam Thiên tộc;myaoH5m4OgpuNYjrSVqTkn+SgxmtgVgb8CXQXgpHs+zCrG4iDjPqUmuy/sNKeyQb55iUvDc8h048/7Dwa10A0MfDQSm8toohmA44XgHk3fctIlKH4P2J8MckHw9wNwRmhtliZ4t+hHxC3zikBNlGOEtbWQL/1ZbEUszCINg5ZUo=|Chương 2200: Phong Thiên Vũ hạ lạc;bROAMXNYvBCspnEJr988SXcdBClAjH+SLxFR7nWXIOOcxIipVUJiRyjcf1w+jJ70nh3B2JFPpx02v6QrutmnVgzZQ6VLEG7EIo4IJZBtQEmrMrsUYRbFi5hwF8L46EhA+K4T4QYM3TrOqt50YCXyOPnx0CmIgKLA36PEEpYzbuk=|Chương 2201: Cuối cùng gặp Phong Thiên Vũ;RyEvtw2U4J7LEFJxAuo1yWHdKsiQl1rS6Vqr5tLansRdovPhITxszW3EHAIvbRk3miv+y01RMbwbgutwLSmwr9L/E1DrboEaFvkgPQuoe6nwefrECEqzwtEFENjrq9kGXrDUw+ALlslhGKTevR3Ct0ItQ/FVY3J6wIOZ7v+x9wg=|Chương 2202: Cùng đi Thánh giới?;EjTjzBKac7z+eGNHoV5F8/i2aZnhExfh42zsPsBmpLTmToaaNIakauyGe8VKtG30DnRpfXQX2FC5c2fY0gSZpG7KGcue9htbqClXt0ln48RkiLMaF8Ge6rqgmDIfXfUrXeonYk+tPDCRZmoCeLEMITkY8ikRctXd7jOw3GwChWo=|Chương 2203: Mở ra Tam Thập Tam Thiên chi môn;5p4L4MHCZ0UWANrFkHLMkmDTCVihAagPKzxjSGOMGqCKckXMK3sqFRSUuQsgFn9mR0qAT5V4JEnMXAIrz8NLmiuwHwWmylyhle8+Ne8GHYc3aiq5IOEwW36JmA4VGwczhPokRj10Cbka+Tp8Id/HrST1U8W5X1Gzpy6aoXz8B9g=|Chương 2204: Đi vào Thánh giới;MSmVk5i+Io9JBJ1qW+rBzIKeCALSmD0Yas+iuFft4epO2URKf6rOciFYIfzQeXlAjZK4EQ2Bc7UyP55VksqhfXhfGrcEctspw0d+dbJloxOKQNd45zPUQpDCe29NZ7HEvnI+hBWN7XkLYKTQL6IZotQo2pB7CVDqjcpTGf9Csgo=|Chương 2205: Lại xấu lại đen phế vật;/xPHhKmfyqc3ZPDXyAvbjC8Ieta+XldWldIqXqQDpUKXisdVR4vDyJBLjY8BdfPEhXUpPYw2eBhnHEdy/gBnwDAIi4pn07qNiFPYQGn15UeGXpaFxNAiuxAQFyZA+Eb0FM3wft8dHPNkY+l5cr40YG59AWkhLx4QVEtxKnATn5M=|Chương 2206: Không cách nào chữa trị?;BBXdyyKciZ2hdXEEWnUhVVP2zh5/q0U3UkyT/Oc3MoeqxZYIobfI5+MPJ8yE9MU7eqbzboGEI+AeCmjMAO/J/PSAwZNDTgIWepEh82Rjly9CBox9G7MwXeCPgIA+S+Fm7Poyrt46DfviWEccReIoYWlzP429lHuOq4DpTPniSXY=|Chương 2207: Không thu thập được một tên phế vật!;XtUF2vrxpRFBF1M5hyDWWqVNBo8M+Vh8Au1pkEhsWWXBvEqjlk5ZBdOd0y9GOW2bDbeKvpUQd5lpTvyiDH0VtJY1lO9LhrffIecAMMGRt4TWGe8UKiBFrJibvFLLn2W3EnB/K0o5+2Q0Ur3sWXbzTkv6L6qKs8J6ljj6hzqQS1E=|Chương 2208: Hoàng công tử không có việc gì;ji8noRICr8uVeDafueeXLnoX/PietX+3BQLLz4K8NJWNiun+X0mPt6KTwZunl09ZCPShtVXCgTbzpqDDFtCNq8/+g8u0+J+/2PzW5VsORgwianapQW/CUC3LmpK6ZYPwX9QCnXSds/YXbCp5fGbL7/lrC+wNeaZSVTupzHf0RH8=|Chương 2209: Thánh giới lớn bao nhiêu;dqs40H6Z7c9wEYKtjEDRfKIqg7Hh8ig16v3VggjATrtbbn+hERltiaXH2b9+fSoRiTV4XlUai5NkNdYd2QYyR1/t3lL64wUhnpLp/zDzSem64M+87YQfbMpWu/BFfS4Buwn3SxtmUbdLZNctt3eiVuBiBdY/z0SMylnzAG/Z8H0=|Chương 2210: Người Hắc Ma giáo?;lStxz7Wd4rUzN7FVcJFSlZ2IS/rtsngAwtWxkvY7bDy0R3Og2g/1iIvXBYW+eZqjm8o3g7OvhNe7dtDrw9bjT2gpUhnVxODI9E6RuxBnpx96vtDf3idJZQHWnzNvrY/e1+qarUX57ajwgZcKm0T+mMVmlvzslJifzhdnoi52Ax0=|Chương 2211: Không thể để cho người này chạy trốn;6I9ACxyDs/3iIYH1jVgSxC1ixPNYKJ3wCnGAlCxdC9iL89J1TyXPotI4L7HUTs5GOvXs2npiiCDwqiMNUAROAVupyYBqDwS1RYRR9C86uJwqO8pSJEQprzNAd7RSFaM4BjcBopgEhsgK8+dEmxW1Vwic2yywNQSX11DR6E+01XI=|Chương 2212: Bị người theo dõi;gNN4KejInwouv1NKQwQiBYpc8F18IlnMrjCRbYK18xajzpnqZfm3N1NJmeyr7z4fZt7RU2RM3/e7MuZeycd+Ru14a+kAgiT3GM3AquCmRAjb6daphuRiOSdjWrFVjDDijJDck0DCoPI/dhWYXBdzBKI7GvmIaLJGtAwdFwLtdQs=|Chương 2213: Hắc Ma giáo hương chủ;Lfyy0fOG1ubPhB5Sg/RE743hy2GZfF6oAHlSXWJjqbcsbGwtgjcWfBJUlnwT3JR6Jx/lg8Y1WPOMN/SRTqC63OuQW9GNpsw4e6UbsSrkV44HmqXqYhn18rKKaxYOEUGh2HMdkrzzOc3ThD/m3eXr6x/e6j8SPR38RVwsSdpQXdk=|Chương 2214: Thánh Sao;PBGE70g35YrNsb2JnpZS8/1/8euznYztAN6yU0YdvCo29CrFPcP7XeZRSrkRkam26ogYFyXsEGDTjWkJTCjn3Mc6IGvwKcbiasrUIbyh245ohwdE+9s1mw0jmTBAdI+FXO77h7ji5ZFYxzuZdcB8m32PMB7oet2WukL9Njldmy8=|Chương 2215: Ngươi xác định ngươi không phải là đồ ngốc?;i21ndURIhjNuMBdaUA1c57YOV21J5e6lZYCm8UugXwiJmXMk56w2ItCVdh9d2m9oRbC6yee1PTJl1CtpE6SMUhIiBJwiGS0VmsYMS4ckHU5oglwzVWEbXgK7YzOMW3FA9+BiWR3WbFzm8gC7de7id19UPlM1RVu+v5x2aeBQwSo=|Chương 2216: Phế liệu;8l4RyY1jUYLfmZF4mM8qrOj9Qh4b8/vYLIN9wON7uTB+DURf2Ishqyx0lobx094KN8eAT5s4fcvuVPiX2O0Zt/zpC4f+j9SThYMvOiuXoR6shxsl3g2jVi3gU7LwyV/v98dq2p6/dPGuqt42KLJOGozwyD+oZOQj6DaPJ+vjTaE=|Chương 2217: Đem hung thủ bắt quy án;OwLZSDcPSgXGwTgghagHQJTstZctWUMrYye+IYv5DS6JicoWlKYC2d2MJLWpIBkdXlBoAiaupLV57kgRdtb2HHHbB2UGBm8l+t35PB2N1Pm5xm0z9y8X4Ws67wRnrYP7rYctyqSZK/dwwVDU4QrgE3TUt6TGI9gvQmNI8TJvzHA=|Chương 2218: Phệ Băng sâm lâm;cXUqQC5o/bSDSvowj4XaFZYna4FpTQ4bBTdc00CaRse6Ie+plCLcaPSsWfbFfJH8Cwrr6vtAr4U8K0CCLfHvDuoOTGwpdV8sotXPyQiWfzcK+PU8iTuBqorAkX31GiA4CK1rWxm+E3jdwmoHTuSIfGL4PGyyl9wPxvpYxhia92k=|Chương 2219: Lục Nhãn Băng Sư trốn ở đây;CwaeT+NSrZf0h3twAzwNQzcSNTSdu56BhaKEN9XYsSgFr1D9XXiAXrPJf9KtxOelKMH77WeZFLWPBPx7j0RL61F9cJioFyfO/Tb2EBRKchkEZW7enxKTLgcW4YBNvLyk78+Ygsb/nEsBXppvOVKEQX4nWyDPz6Uj5JzdHbMs/x4=|Chương 2220: Ngươi là người Thánh Môn?;ksQBxOtzPhKFSjic2IGsmJ6D2fgJRkDpom4FfUukuUs7vx29RHCcg3T4CljoG09z20MWUrASux42hJR5H4NYXpbxbEHZ/AQ++VROjFTXQa2VHmJUlDcvzl3mWL08VVHwwm9wwnpKw1+O06WtagH6rGGjFT8Bg8lLGcl0TTTtcPg=|Chương 2221: Uông Xuân Minh đến;SsfPdHnY9GWSEUsPVp1KOqu7UszxncqKhDzNh+Y0Jk2icAafTDy3fqWNZq0XbPnLX9dZhsELq+vBhXdkrrctD0QCy1LCMlb0CWQu1eKOGQHrULbWHMd01w/iCM/3fM2rAl4SRnMae9TlzMA8WT4hyynJ/z7QT4yrh2qEQ/TAmPQ=|Chương 2222: Thánh Môn Thánh Tử?;P7aQU/xElkhkYfcNTA0bTq2drEF9lBGn3V7iwKyBUA7rRVgIZsG23PXCT57zrdzck0i+XoESpa08vEmPxRjrQuMdX7k0T8gg/p97WKaqWqJjE0icBaXpfP28+SWUrW31RLI6ISIDJJ+kgr0YW7VMIx8BX+n3bhHAq+MdXvhmsVg=|Chương 2223: Tại Thiên Ngưu Lực Châu!;ceLNG8kOZPfkU9A14TgWQyimuV6zuJiYR5svqoYOc0uFUuVosBH6ww64Lt3Wt9ZcctxhQ7sRbNadrhqGeT79PMhdBshxozpMHEa79WcR1Xp5rjYzZw5qkRcpqbkau5SRbNqpwRznTrot8rHIJWzpFnB7O6InvzN2CExuVuRf3bg=|Chương 2224: Lôi Đằng vương đô;m950hbyjO6Z2Dav0amTka1DGNZjlEdyFIesUYkM9RojQxKfE53Qy+v0+c5RIEdsKFviXvzGQ3taHEZedXOYiQfnawA7lo0xgA53LCi921mtV2z1oCDpB4ykONMq9b7+lvbrx26WbJ7LGawGY3MHuWvr4bvGzpWLc2YOEuV2TruM=|Chương 2225: Thú Hoàng tông thiếu tông chủ;JE+pnuIFhHzhQt7MnjJb0RLzCOahziduwYstZ+HEzGkAp4PcBT+sGBxjvKKsdZlhTaosirUhL1FynAMs8hj+W/j1LG8AD9ulSsFuqaNIZ0xzOoM0ZWhSvVmZFPmY7Cs+Uxje+9UjsXEHH+8avdCbwxskln32R739iYPHCarruiM=|Chương 2226: Lôi Chi Đại Địa;NmMb/wPdNpxDjetjl4ojgzRsj7doRbs+k7gCdc9lFGNK+JdKGnpkX3hjYS6Di4LDcMWbovKvRrjgBBLIzMDbeSnqdNTdvScO5TjkJgoA/5/HgzKZqcHjSklqHaWMFv/xXsDDtP6phDYlDXjXJIrWM2wQojp83lqvk2GSDvDOFxM=|Chương 2227: Không chừng là đại đại cao thủ;ZQpk0W7RMxdrs1M7SToGXy5Olplr0zxrlPgFDNrbB7XHQyLzXUc3aQpz/icvmjQjYRgqA/5x3hOM4XAPARpv/K2PuYJB++ztEnGlYYSSnKfCsGwGO/bANj2CmSwnXHhzIANNZwmgH0BffsSBAE7HonH/nh2XbBv58bvfwh882Jg=|Chương 2228: Thật là tức cười;ETHP4kMXoE+jpROl/CBXUN9I+7ud5fNpI2CDDmE55YejlB2yM4IAHq+6w1VmgfKcnd+yrGefDdX4IYiH4tmZ97LqGtbfuLaxpSRTbi78mNTEN/3e35Yeio4f5V3kQv3NWsVEusj28eSj0ZzUGY9nCpcBp59do9srUrxOU+h/odU=|Chương 2229: Còn nói muốn giết ngươi;8CLI/Fs9jLE6YwAsxnXw7ifu5VPjAP377Z8X50Cly7uF2EdS0o61CHpuB13Gqxdry+PCJEGHuuShJAtnUHQuuLaCuL64WzBcNrb/dvIzgxWY5Y7ACa0sFRs58kTjniBOOpOy2ZCJB214ssGiZyWZaSsV2PaOMwfaK6yQUBgnkeA=|Chương 2230: Gặp Tống Thiếu Khang;YaNgkSdvrqFqt3+2wCE8WO4Uj3wb4YvKsGTBJmaF1h8mFrMwK3G/tIpX5PfpojYHXTSIiny232Ol+OKHTYX155JU0r7OOl62jKEB2KyhbND7DCNdDDwUhNcLznU4LonPORHaICfzhCPx0tDUKTDjI2u8v+zJnRseSQD2hu/6XA8=|Chương 2231: Vội vã muốn chết như thế?;8gMubyMrJxRb8i8dS33pf7RaTx9A67XWDBCV0w5SAhcuHGOZZ8/qL7wko7xxvyNoi8OsetqB/uXngwOzFZV1C4j7l1sD97+zb+2ar53TUsvLArHzySWPSZkMEgFiBdLzf9o5SdDJwXlokJuZNdsuaKvdNRT2gvnc2VyafpWhsg0=|Chương 2232: Sớm ngày bái nhập Thánh Môn;VNY0TB01p7zXp/b+TUxelzyN+QjJb+qlKt2lfG4/eFtRbcPvrCWRhuv/h9ziiS8dvfRPRguV5GX9DgFUWYIPAKazaVjQPdciDUV5HNOmQKPaeCPkSNWZdf7D16UhY7nppo5EeDYP8Ban3w6rPMy4m5O+uz2ifxSls5tc/7nTCsM=|Chương 2233: Ở không nổi;6j+KPPVpPqIMti38M4bdWlkA/PraoyqaS1WW5sXDgiX4RdKbJZ4ZsdVwyo/pmq77ScAUOShg0MbCvWlSRR+uxzv8AjhJYC4AUp2lh/XWKH/+fUZ/yYJzBkIsEoGPfmI7Gt5/5y3bgzuhHEDzuEuSt0leBmEnWQKfLFmcxrnfF1w=|Chương 2234: Giao chìa khoá, sau đó cút!;wXA5JW0A+LbMYCJTZpnjCvgd2IZxwh4ciibeYcgBz+jNAdO1OPmkotLiSHUzvi+QJpmDFHirrTR7Yj2tFmI5Iy4TPPGJImoDY76XG2uXYfZWkRoEkAKLhdQvr3YzD3hH22OeUC9dc04THm2F2XxGp2UPUEYj7dxcv/5JB8eRtpY=|Chương 2235: Giết ngươi, ta một tay liền có thể;OMSiwOqEe7Imwoby39Qfoh/EGWlQjfMHxYm9x6mHCBDSVkPT0bc+26RtOx1wkDBaF2sj5b/3wzYTU0YLNnnKRnGTprUgBtnvJCIezW9CJw2WMn1NL9vvar9rvYE/5mSGCzYPtlrNNgSjciQlN78IHeAO6kFXIW6ggrtOzZAQI1s=|Chương 2236: Khảo hạch Thánh Môn đệ tử;18utFj5aq1/DhP7MJzX1luCDRlY8ECZc6TLRaikJUNGKohCbRaqBFAyPo5EwJQzy8q2KTTCtYa3WJAZFKoC1Y0jeWFXsJTI3+xU33n5xZu1WINTmsfd5b2GBCNsgcgN35hAwanH/AFWE0SLkxUCNkgAEaa1B6PaAhSXOUsgxJgA=|Chương 2237: Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày a?;pOx9rlaulAuGRaiOfTQ8a39KhA3pyBcv+lTKEh16R6HApEe+jw5/fkbptYChiuFRg6vqJIbhpGJR39eWqtSvnGdRgax+hH7yCVnjxw9TM5IUGuJvBeYDhl04HrcVMyneQVGebu/RiKfIDzuXpwWfkmtXS0ATWRDerqOW+ULwD3Q=|Chương 2238: Để hắn tiếp tục chờ;baERqsqZKb3yHBJGhVRlEOcWPN7HPAtpEke0mYR9b4cJjOnPsdWMJ1Rnxp/a22W/Rb0lBJ2ktaccJJ83OaDvAVTjPcqOSKQBEIdnLuXveHUc11mXPaSMq/lwu4ZBvlO+lIglp/QNwIPMJGTj7oXB//qNIchIjGo+HSKPEFzh2Qw=|Chương 2239: Nói năng lộn xộn;B6e4Uew7LQu4eHQ5aPbPUgAB/YZWFy6C84+o+5WWG2fX1c0Yf3BP+iReXOasfyAuJimyA4FcgULI7+pznQOuQkTpqtmHa1gIeQZz2tUxWj/Tjr7/m0bQtB4rtqE55nA+ZFsq72G1ANsp55mzss9wqcB+6MmmRxZiV2A2wbbO8Ew=|Chương 2240: Thánh Tử mới xuất thế!;2E5NYWveY4Ft7pwlW99ey4uIZM7UPaAevFmMX8/qNjUI8kG63/n/lA0e41IA85Tj8LUja4LgNmOIdNh0S53i0x9I0aFkzTrvbCFpsY0Mf9M7OleFeWkWHY0ZxkPUhhxsANI6yxzPGEis1KeGmGL1R8kWrseFnDnJ6Z1QvqpdvCY=|Chương 2241: Có phải hay không là? !;ie8QJOosFE+ygd+w24JRHdegJtNF9RAwIkDJGFZD/YIGj2ZYQCopiqy4YyCQY1NDdS+L64mGT2S/mv6SK47JcSMA6knmyXFNywaY1Jc0jWAg1uNtrGLx/rzuaD45Mke03KQWd/upUg0Yymp3+/8sRA6AHVGVkjFdXqDg0bc5Uzk=|Chương 2242: Ngươi khóc cái gì?;Ma0AuA0Jpxkzkp6DaNh0ZAVwwJsVcC2HYiYDNetTFV+jOYAO7wP7zJyhSON+xdL7mWftIXlwMR4wR30nzkaoX/MvKAOxqZ9WNR4ZEvJAHcAeGvT/mabrvNLR/W68bujWgQTGBB3RkFxiKqUssyCX7U37GX0fpI1oCdbRPjBZhnU=|Chương 2243: Bọn hắn công tử thành Thánh Tử điện hạ? !;1b7v1vtJDMFmGYhFBeOHMY/Wr8dtOSh10UK+7B4upXT7rnpg3JgJs6qwZtarDQ/ITj419gknUstiu5yAQVRd5HrmJPKxCH2mihvt0z+y77SvI1gok9KFRbWth3ovXv4lZurFMWFlJjlIg34OG0WvNOc/dVIAiPzlUBavKB5MCm8=|Chương 2244: Không biết là loại Thánh Cách nào;ZsSna16XjCk89SZsYpEM3/gcnltsTIoGnk8pVN7aOriEH3XFSRIufBp1aDS2hE/a+4zJkUqv/cNK47V69AqCaCAb7jlQlbACT13qbeV57SRrdeNtBY2e9Q8n6l2HXPnJ7aqbOksS6Iq9kJh75t2OCjdqMqwhPFXGAoja8PAps68=|Chương 2245: Tiến về Thánh Môn tổng bộ;ut4pwZSfl7a6hi0sM8MntfVyAC5uxWNSWRczbCfV8PK5Oa7VmtNlZv18fh1DhtejvMtXLNLyj6RRacECbNfLhGON3Ji4QVgqtj8gZtRhX22d8/W1TdQH564ACuakumRjWQJ9Or9TSh18puC27k7YjSk8QMYFSqm5UrUnZdBkWRM=|Chương 2246: Thánh Minh;rrXpefeOQf/zAB3+PO5f6iYsFM+1rxhDFVzrehPJjnfRtCLo0iwJwSx2F2onijh/o1Yv8nv0FChebnq+K+DYQN9nFU3Q7QeH/2Df1Atz+Wb2ufpg75C8ejYemy5LLyS14acnZHUypuSDfe4CB8HfOoa7y4Gkno3QG11n7jweC4k=|Chương 2247: Nông thôn đến;a0TYzgRnQxFMjsrP57/TixXMKEu01TjG9yb/WDaTNolPQq4YrWzU5wL4S6sygvS4pklMty8sEo6oxzbxAV4cn+o61591I1YsH5/FZIZPFM81eZLZTNYLE2cL76qkn7REBjmJDK3kpRhsuE5E97HlePfX5JCKoVkn0bv+qfGmhwg=|Chương 2248: Không biết điều;BOW+nJCcvMP4qnXYJvmDNQEVFJHN+Yv4Aw04HQToQ4VtSoGWXMAe+fe+ldsGvlC7YJ/2ePO+L0SturGeAb3r1RmDIwhPPYBBSVXcRw3BYut2ito0PELzQU5hivhT4+nasr3luw06nGML6nW1O+4tUJiuR46U6+riUvIoPKX6k2s=|Chương 2249: Hoàng Tiểu Long Thánh Tử thiên phú;hw4hKD5FaFEbSIY8VIOzSTJBldlw1bVvaA6Rf1RVPyvgDLdYPJ4NRrgRR1kE6ITWjgzje+clXEtYCH/YEubnrkP2u6dLPHv7gbFtnp+oT5L+ZMJWO+ZkLr2CWzTtcpLk/TE3hUrO/dMGXpPH4FcQRtb9iJAWPGi72fFrIIh2cB8=|Chương 2250: Chó ngoan không cản đường;UAzZg63VBa+ulC9rFGuW4TbwXliSVAvTfQL23kTuB0qNz0DCEuwE+Gwk149oDwBml2y07wt0X6ImceJjHefA296BNSpV3dEhIhrCB7bNoK0O55A8St+Ds6vCn8OcGn+Bz7FrbZ5loEWGygfqRRRnL8+UnskDd1ozB4bpxCLjQYE=|Chương 2251: Cự tuyệt thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ;jBzgdcUDup0nPUgHpcRU2i3g/AQ33CkCMp3XfgYE/+kvpLbFy254xAogwYxEtTcrUIswCN5QjP6jJbKqsmb1AiUI8Ru02lnQGeWXOW2TBc9HETo8xZkPUodV0WGFesnnVtTVmxzT2tAsNRj6bXe+J+OHlpoVNyoj6Ff9u7A9Sr4=|Chương 2252: Không có nguyên lão chịu thu;RH34weA/ja5DEaR+ha5vQt/SXIxKVDGWiG3yde7lc9hPB6ncCyraPDO2UI2xnhCQqsjd3qUHCVXYWk03uYP+Mc9Pq4GiZPEcSvANDxd0dZ+essl/wSQEiB53rYoXW0MKXSneD4JBUrL5hkoixv1uVL11V4mX2c+QlDyF2XZIhEo=|Chương 2253: Mở động phủ;6gakrFSb2fvlMFywOTwHu5mo5J1Q+HvGSEzUGQXJM38uY840qaetk3okGDkxCf0Ap1K5cFWHvupg7QQVZ4cJCmMIApmJRwSyS1Mx6RLZMxmcSFjXV6/PxcMvd5TkJ0Ih1bI7aa84MLXYmrZKxEaTw1DkQspMAeaoYEwK+NmARvg=|Chương 2254: Mở ra bảo tàng;pnBJGR8F7Uueoep1IG1/kAv28bXYE6xko74tklVZ5aPYlA+h08N1tl2fqXC+PYGEcCV64HBm8cVNJnQ+urMkiyRioO/9yhAAcQeOk7skj5yz2k8E3+oFm+FaIKuxsavpoxQq9gdPkGF+ro9M0ATkXUi8UBwlnz6cEfD8xW4oU/Y=|Chương 2255: Ngươi trách ta cũng vô dụng;52k2uRRci7YxX6bIBisNFALnI8Yafwx6SjClD7k2FmCeJ7JbPX8PuUJLL+WGIbKfsnb7SKQIcMZa7xFKDeVFYygqNbHia5O44WNCSRU6RILria6E1F3/6u8AxptpOokEUnkUfCZLgR2EK1WhnWrPlrt48fOaLXr3Zw3mQu+yvqs=|Chương 2256: Còn tại làm mộng đẹp có thể thắng ta?;K/44yOm8KlEaR8HlYumglWTNapEGPxSGakRqqFE15lsWHcyTpOXY0ATlWfIYcamMfJuMUOMYIvi5t/TwfeN5R0nj0WZCW1Dh9nGB+h469bYI59nA2s3GumfaCkG4BnhBhZRFaaNFhLJNX/hYR7kArAbyZwh9Y5yrOJgFrBbHCS4=|Chương 2257: Tiến về Thương Hải;2RAsmlj6DHKPwaxPohVFb0QZKrBguQwUW5Ngvn3dYvCp5TBBzx/g1UJxgHapp6NdBVewdxPyA5ivm3YPP+PUOV1zX6zNU3+JqQQMDUCKvJRspTYefVJ+J6BaEBHyyjLfdB1K48pjK5Z9eZU2+r5G6MLOAsTZaTXGAFmhaQlxMaw=|Chương 2258: Đánh giết Hồng Ma ba người;2UruxL13PRqoxL9r4qwi1EAuIr6sH81P50huMV0NaWkIYIPEnBa27HKsNXBbzzZTubNfFpTtzNaaYNTieLW4K0B7CHCrdSZQTblYX3cJ/IKRKTpbviLckfF3uwzkqIYxXKo4ieGvNeaGY08TiTtAKzfhPn8v55AwzdDtUYKr7ec=|Chương 2259: Hóa Long Thánh Môn đệ tử;Rc8ou9Dwv/8RAOo4Jn/Uz2J+MeXGmnJjv2mgmx+jfeb3c0vsHgH/JtRTrZDJ9l61WkHpDdgQKZhsSJblVwEQ2xmR/taKDfhFzQf0SAPLJZjO48TzTDkAqO8FtwlpZQT3g+4iYp43dE5gwp1X7LcM5Ga5qE6nhRmOXATQYvXyfxI=|Chương 2260: Thánh Thú chi đản;UFgPbyVUCwdNMHNyS65V7ZhQwSjIPdIw+dNjiWT9rnqkDZ9GEs9v888B++hsPvyjLT8LbBp2yediUiXAcCOiFAfFghBODG1ZV0L6ujkbrSJxe6Zh52jydbBRUidTipzn4yay0nFwUYUgNnh+E/s7hW99dpgMf6PitzLqcGD/b/o=|Chương 2261: Một chùy đem hắn đập cho nát bét;/5bU4OnGH7qdF/Aov4dwS8SpTPAs3O4MKNFkSEZAinCawqeQhZmpP00Sc0NMLLv/T5aUs4kq2B9wR9O6RyXtsdtXdlJ7NZBhr7HuiuPJnNeqWMJRFWOzDMjHoLpb54Z2Jln6sQQwD4vc5ioPLcyqwkqiBqbb1xKuhbOdhPhDlqQ=|Chương 2262: Ngươi lá gan không nhỏ!;Wgjlo4U0JNj8+YCyx7tGSZU/NR3ubC+ME4FCIR8ffMfMmWt95G6w32MWMg1u30Bkp7b/YzolCCERuyimg7r+21M1P2kamoVTpUOyrPDFCzURdn+fA8NC/VSZXLWsHLfPY4VjPD0BsOMKNg85YsWgjHMPlS6P81nH9GBdG3OXt/U=|Chương 2263: Tưởng Thiên là đại thúc của ngươi đều không dùng;63nTM0Kc+DMZIc/dwb/9fK0CyfcUhplkDd3bxMXcHyUzMaOzdMcD+8YfX7RwRbHPkFnDPHiv4/g27VzXYPmXTozrpQ06oMXCqc7ffMBJjUyFXvxr81CLlizkaXnKNVBohYHNhy8Z1cYTSz0KoM6q+VG2wQn5Hwb7uVlUVzxWYFg=|Chương 2264: Tên phế vật này cũng dám xem thường hắn!;/JbtOolPq0eS1ad0eVcOYaI+Wk27tk1kZmx+tPpVO7yzrtRHXw7BTF4kzKtG3TJ59pfdimMiKZFvdLUEvKmRaL3LABs89Gght7inT/M1yitVyGuAZ2Y+IvGQLNyA5pcbI9hAALhFPNvaWm508zWFl46gf6lvMP2hoyYbi9GxqE8=|Chương 2265: Ước chiến ngày mai;6TZRpPk5IaycRyRX+I3zTkcMYf+P4I5Gjz0YFf1Q8ww5jKz+zUP92UhReioUKW/coylSnXORShxFFe2OQAreVdw0mHUfSmlvsO678TU2wAmqXV0JJR3qYoXbnWU8a10z5l7pe2zvgAi8xpIfPmKn0asn2rdkrR5a/fNhjh4apl4=|Chương 2266: Nghĩ đến một loại khả năng;ojNwUTfamtC9O8iNbka5CUOM2DaKEHldNnc+Nm03DnkVylpsVz0KYrl+f8bSLSEiclIaLxDSk168KV8PK+6AslVjSyP1h+XnvnvsUWRAdMphswS+1yZApDMWv+jSYzknfSZyN5ic1BN+ygZpShN0J3IKY5bhU5az8gBjK9HHRfM=|Chương 2267: Nguyên nhân Lý Văn che chở Hoàng Tiểu Long;D418jJnLyP2hCYJEx3L9mx7QKW0l8sk1X7zYmd866qwM2HhzDguZLe6BU3MaoEacyHKQ7i8CnNHc+Z1u0inWPbPOW2yNZhk5A+X5F1FQxT4iHuIefKYzWaeg4pWvY3Iu+6Gc4b+SOw1Fbh7i+tgrm9JTJplHYnPsICXmsDB5cww=|Chương 2268: Tiến cái gì;xPsQJp1FqoMzBglO5JnbLESGRxCoRgjotNzcKL3lCl5Qp4OgAcLeK1TvgvUGIPR+nGnrcMhxNl3fS6ZcukQawltbsk4TqBLhh7P+KFzKl5ld5VD3C1Ecxfo7jYJQ3IcHMUYEAds0xePuI5FH4hMBeikh+CnxDANmxG2wISMab4Y=|Chương 2269: Tam thể đồng thời tiến hóa;njq3SIlhZgxJTWBcPt/OXru4pTazxahAqu2cDxO1kWssTQURLhecx8Q4ckjvvlZJFWoi93iwPRK1EGvM1wv/7LpmhwM5j40zVGLy7MBTk/YGOPuMRIjlKcsxQq+cvBf6h8rksyPGhE421C60UBEkNnY2HZH/z8gE1gZTFOZprb0=|Chương 2270: Đây chẳng phải là nói? !;QL/cyCun856uLoZU0aa3O5WrTIsH1D6Xfpezt/gyFiye5gm6l4lgMZ1NaTHZGwKcbeqqqWp+aUXrCcZJSaNszucIlv0YJGew0yOy/p06bKIUezJ84sCZoDKDT+ESMGvK3Yr29EQqDDFB/9JK47QTUMZ8NSmS72u7rBhh4Dm3R3E=|Chương 2271: Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì!;TNHZ4MeKF7daQIdflkHKFVA9v0XpnXzXtevzwXSEFgdw0ZbkIkDW3HRDHZNBajirFo8lK9Zt7NX7ZylpFeiXIwfr4oaDKIbDnItGCkFOLTiA8ene6ZFHo9yU5IFObVt/GECXYJ4Kfb59dp1FR39N4Y812Sp8foaoaVhjKjQnDaQ=|Chương 2272: Phong Thiên Vũ tin tức;pib7KKyfgmudzwI+I4Y/VdIBg5hqOAvL5K1ZwIwFC8ACg/KxByuOLOugVBZCWM3OYr9gD5+5b00F7LjK1pfqXyc5coaV8fsIJvJeWfJ5mzq1q6xoM9aAS2MIQe11Ly9e+Pyjcqm4gOxyowTsCBHAOsfoPSSvx2GYpSzCWixPOUs=|Chương 2273: Tiến về Trung Ương thánh triều;YYS7VzDj53nxlYJIn6byOPc5eyBNZBOb8Eqw/sblhY7UeV2c7LYP6S7V/C8q3m69VZ8j8Lr9nk7jl+xIFIiUFd26u8vz6zxHeVXoa32gCxjJq20zusRehG70mpUlLsm3ArK3pxVNB8M5UwzKvrEl3AayhxKtyk6PCfqnJSA0tZI=|Chương 2274: Tiểu tử này ba hoa chích choè;ol78VBuAuVzvzTy1jE+a1bKn7KnVmut7P3IQx/ccU9UNLvAekUBpcLwrFFFwN0k3Pb/Zzsmyeg2TGSGuY7/cbIf3PbDj7RaTBOXEB9Vi8uwifnLteKjE2trEoMUrEaFJm/6rW3ZWI7i3jaKI8mxXsoc/QVRAhGkWEf3+N0YbPls=|Chương 2275: Người nào dám đến Trần gia giương oai!;NNmu5sa/Fmi5gxoj3+V820p+ciamMS2/uahgIulbNj1QCsiwgGhiGo90hxD5SHLT+fyVRscdavr3jXeuW/SaHxV8GfaQOUkQ/fgMlitG4fXgDlq/rKXOFuLdNeGd9hIFLy1emaepyTd94b+VivtOMvSbw0vpTc0CpIn1XCDTeEw=|Chương 2276: Gặp lại Phong Thiên Vũ;yQsg5zWkeotlWPJYt2c3lzm4qzYv6mOVVAIhZoUF72eNv1HGw5wVXoQcIOQ2revUuAKPgFtR4zvX0Jbn/DvCO6de21XwYiUjG06RgpHAB556Y6jTDYDF0wjPeUwUjJsPfFpklU19/KWgA4hUiZ6vQZvvefyCUsaNDbZYrM8k96k=|Chương 2277: Tưởng gia đại thọ;k8G0KqA2uZmIE9EEhWw/eA6zHbJ4KXTB895yi0TRD23UDXQN0d/QMQAQFah1Wbv9GQVn+5Of0FfNclAfL6fT+yapFzGzisJjbPGl/PXtc6CbDFLfjL3V9MBHE9TUwOzl3jnh+HDB6V4sXZ2XWsiSBHY04rEA/UMkKKBXKPqVFj0=|Chương 2278: Tưởng Vô Cực suy đoán;HRURZtN+rIwCqOVahoBfq+zqCeQroiKNKgv5T4AUVHifbccSzabvgR9+NUqtiBCq2xwsFiyLC20u9/iLphEslj+GL+5jRG0SyCiiRVqmnb95MJ6WUoKWAq721rygpjVElaRCLvNsnoLJ6jL6yD6DNYIfzs73Zsqc1a5cCHDdjjs=|Chương 2279: Đương nhiên hoan nghênh;3zE+8OVD4Rcht6qypB8fFtBRH8AfiQsAj/QqSx6QL9KKaFBiSOaQb84XOuOzLxznj32yK7D+MGBAxzSzpZCT1TfisU9UeeI/oUzG0xsmaoLiGH0l7aHNwQ3Yplv8rVcKcH/DUDC/dbnImjtMnrDXDt45b1Riwfw19SWHfyl0r6Y=|Chương 2280: Bán Thánh!;xYFnc+ypWCSqU6IPIDa88iOhjgLTb2pemI/E+foeZl9vXp8ZyBUOUn444z0ffX0XpZo/K9nT4n2t3u9qzYlcEiaaDxiIDjIMUZn71JdmPP3qKsPBtdr0XCzqJQM9THnjPtRfS0mMIRhYWGOuWoyii/EHfmG0PG3S0p1jcA7LWlQ=|Chương 2281: Tưởng gia bảo khố một nửa;0U3EFJ4tk3ykeOANQ8Qctd0/G25/WCT/lkFqb/1MY/wuSf8UMgN7JhMtos3ucCF7Li4UGgVpPVgYWeUIEdcArjsOrfRcVA+WRoxu7dshfkrjQVoQBFgYnSdGbDTOlme0XiECVfjQUoYejDAnncBy5RR+WSTRStCG0OR2E5+Gi6g=|Chương 2282: Lên đài nhận lấy cái chết;EjBB583Ym6u3x0tGnbsv7W5JSnCc/tesxSfa4R81hvKZkK2uP7oxiK3VhVNRKNDB+mUaml7uNmkxdTFrGwWgK7z6KC5Aur5W9MLcQ5d9YBSSpj+g6j0pgyh8qpi6Rvxa56EPv6Mzaxb+aaGHoWBqcaEZIWYi8L1a0e9g1J3EkIM=|Chương 2283: Chà đạp Hoàng Tiểu Long?;hg13aHulElzoYyKpYwoLI0S9RISvjcbCrjzBCidAjvZ/qRjuxboxOh3EItYd192NOeHYvzqgV5j8Ei9X8oOTBGXRUq3NAGWp7Orn/2zuXvpenedvU9hz/7o5eutGul9raqyy0v6fDnp7vd2pxzDP1OUJtU1nbkYDFRgHV/rwPfc=|Chương 2284: Thôn phệ Dương Dung;QWamiStFZBUmdRds+tgCvn+ZaM/zGhL7WZijcn/9cyWzyzcZ+r51ziLlX+qcZ5983G6M6UZca/IUz5TuUZzy9jeKR1tK54ovlLFh/c+AcaCvSPq3czCdOkOQhbpYte78HvaQpXQWwQwgAaab0+E6xl6J8A45xw+bFzikVaDA/nY=|Chương 2285: Tưởng gia vô sỉ;MpHxjGyJMuSzQMYVxjSwSrE8xkfi2Ws4PdtXXHKkmS6C9UlQJUQ8QAK89I5xGYSlMGWStnMowAi0ZY3zb/w/g1MGpEq0WQYL3sxfbQraEwLqNggsC8wamgXzhdCFsjOQQj1/dxuYuACi/hLXLCj5NcoyI1WyUSoGUSuT0j7HOyI=|Chương 2286: Hoàng Tiểu Long tầm quan trọng;PZqy0ooC/YgeIevHjiGQ+UK2bprG1t0b1thlA24x+1CTxZX0l60XO+5JynS5EaPqhl1h3n/ajw/CLT5Er/CLOV5O1ce4mzZE8/8gYn3D9vnfOTRgO4A2/MhAtt93AiTtCgQITHFkGCGP461yQ9y9vhrl6RKNkRgjx8n2tShml1c=|Chương 2287: Thận Hải linh đảo;ExcwfiLVyHrB/6iVdHgC/CQ4p8Ho/tH1k4CV3jL4sbEj5oBTEu7FGZREBhDOLxhlyK9tQWt/PoyR+4B5dptP/DuPr22K//4uf47AVLX+FMLbUlGEvMf+6Vz4dRuW/6JZYhNtNOa34LB2w0FfGzpVrWhfjKVaQlQ1hLeysecbitA=|Chương 2288: Hải Thần đảo đặc sứ đại nhân;jJfOIz35jnkO+hvZIvp9tsPfwiUIidY7erTm6dMRZpCoMb0lufzB9Py8ljAWRpJ/NRU6PGUS6Bt7PM/0DSGJDfQnnBAr0qhubQhmC/KdV8T8JVXLhi3c+eqkiVKp1j4Ntpl8s6npIo7SZyaANCzqLvQzG+s1IIVjjSQd8xPv3+c=|Chương 2289: Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói;fmLSAKXmkMy7M6d48U6fgKH9aXJgjjsimvVomjmwWdwcwp6phn7GzMXeCEvawHw9Vlwy56EGHSqyqugWGa+w0BIAseF59O2EAdb8RUnqCa6Cd2/EvqDxC8zQ1WTpmj0Im3gw/Lox87SRjv3rCmucZSkS44Ou19txY5isbSpuZKs=|Chương 2290: Dốc hết toàn lực;vp5Dg6B0iYfsl5yVGHkKGm6G4N8EgmVJDJbyAGR71Donrx2tD2/6ysOUzHw6YUG2OHoAqSUMqswfpcg0Qg1b9XIZNNlyMFlIN6wXN9RSYL+1Cu6wjsOEhB2pbyRihI8X1bdHEL1qY0gWTFnMkXeNEUZ+2U1iTNZF3A1DzaaIbTE=|Chương 2291: Hóa Long thánh địa người tới;1x7xir1M2ElNk1YxI3CIv4FVjvmrSChY8/i3Oe5fG85Eu1XseaEL+YTl/oNheCiAjn41MOWnkKxT+fQ5GnHT2ifk30kD1ibmXRI0+Kz0t5FJbo3g+JhvndaVCe+Be96TjW9d/l8HhBdk6gSJDEWJNSGD4gq/Grd/+7gYHFa5QOw=|Chương 2292: Trở về Thánh Môn tổng bộ;LzuFVVdCsyYnzQa7r/4xPBYuuM9EJFZmL4dRyvyQVv21OwbpU7SJPcWbr7QbGmeGSMyCCN6frsWZSj+3Sw2JZfOeF1xlQ6J1P/XzVOC9egehoU3kxJ6h1Q1iWXO/cywjz5Ii0UnBSFRm4G78rQEliX2fTTy8urdZPotUaFJ/W1I=|Chương 2293: La Hoành uy hiếp;mU88sXK69tOZOakZb+2xe6omg+FkmDJ6yvsuOclPApJ6ledY/5eckxMgiYH8LchOmiQkG+vKmhXD88gLDIihmaLSP/89o+DlP/EgKCmZ5TtqKtpIPrkPniVG1tlwBWnUJBayF1YJEQsAacLfLfVky9N5QOehPj0uzwp3ntLzXNQ=|Chương 2294: Khinh người quá đáng!;O3xonk1p7B0y2b2I7ECBE9oKCYjt919rYH+7XXFbSCkwG/NaK34naTyWkkgMXrGS8ghnKhH0pAjXsG9gJriA/183buO5f16VLEEYhVeUMzqa9+FbHcjT09w3RnXtkw/NWCCJB+DXXp7gIazjLveL4JuPQy8JzXCLBsmC7Efkmjk=|Chương 2295: Thánh cảnh Thánh Thú;pfqDP9+S6tgq8LBtpVNFMwuJ3yiFSKzsxAzv+6zV5AssiXClbEvj0HmT3kdglPfqEoOWp3z0IvkWqqICGo4w80mGfItNHcU2+DHgsPLnrE5tXC/u3+eEPXifiSwMl1XD/1g+AxMDs++8fus6FHZyyu+y/Me2L7bTsBKMacyMoB8=|Chương 2296: Tưởng Thiên vào tù;aja1/rovshCbETvz95+rNp34p2lccnYByV5m8bH7u5jkOiBk3Kr2XrXv6Qv9iQ1QYgMEVeLhqHL6pjYDzHP9OLC7qqNJVMJQaH8knNLvQBdkweUfa0AV/Suz4x27sws7EW5gHFv9PhkAhqWhfrkn7809tB/+ZGBnppIGA0jFLVc=|Chương 2297: Thánh Thiên;XPg6huc9i3tAzeIy0kjrdBCXN0/ABgt50S8YOkVF8wq8GydkhoT8x3zr/Rm3o98xjO7U+i0pNCWbiRSJvbjpyqNUiWzYXa3wIuLH8HmNCEXH0efSrSZsSCDoICZ8NYP5rFO6vb/0dmniV2nsLzJ2QCZRnFDSUIapa+6PBb9phTk=|Chương 2298: Minh Ma đảo;TfF2ladBLeYIdJbfbTqe+56uxS672Y8OUe01+Ch1BHVHal5qD1ukAXM/ZE5GFVio+dSxn6k9W11P+yCaBM5SltlzB5rKk6ekq+F7jvGGvb2Mwh4oH5qbxvJQ4wCBFN3HzCjNpD1KQfqI0yb4I8BIwPRCtr60QLC5PTfoOvyGeNk=|Chương 2299: Bạch Cốt Đao Ma;ElvjwmV4Q3cW96jRbwfJURdTZ3/l5dQEBDgbzmH4t3naQx4oyhVO/ezKfZxeQK/9I5WyppbdMpH7Ua9p1al8o2qh/DTg4iYmRwAo//VyWhO+wFE6QH++120ZHHreYroxiVuUNfKB0uRUOwVk0ZjpPaT/gIvmcTaaK5P9wIOIyS0=|Chương 2300: Long Tâm đảo;86Ejk59b2lTeN5BZ/kvoTs5mytR1Ri1yUWhL5EOXnXSj8T5wvMsXASAvVyq3VRkMP8CIQduaRKUcpw6PFyrQe9zsCzgENK1cllwtruPGXszu+PWNe5SiJETL8KzpYz0V6xfnq6KX/cdKsuZhDnbPfvar9gE1ooB347T23j8ig8U=|Chương 2301: Hồng Mông Tử Khí;UsI5Udj5jhR9Qn6jXSgyLongl45SBz3hWgot/Qswm7uio0S93wlwodBeFtDD3IvW2Xu+tb/h/Zs49g6aBNSywCaOTyjj2akoH/86orNZ00a0yzZ7W21T5KIiB7U13u6jb6j10BiXGpF9jYj5LwKv9MbYEXOzcahPWPfofyT/cG8=|Chương 2302: Nửa bước Chí Tôn;fhKOkQI3bk07tviQ/LM4REMkeM14UKKI398c+91ytB3YD+NEc64KeCtFuSJBfZNqlFB9wyb4FmFF5Mg4603sY7MFYk74VLOV7nisP8Fc2DEsq/X/rKwjjUUsZ11PghJRVLLeQqDbPwoKUd0kAs8ctEdG0Eq3PXfCPEhSiYS1zO4=|Chương 2303: Trùng kích Chí Tôn;b9m2CU+HyThsgbo+/s1nxoB4ptd0rFv9BRLn7te2NaMacDJgfFK91/UeRmk8rIWQHcflOd8YS/ISZRUPIHJOmwBgNBuveosGqdDfpH8sxWi4wf0LMSqk3m9sPfTdx6RO7WAF3ivXpyeZgh8DJt+xe4/t3B+Hh6kWV0tKNM5e/Gs=|Chương 2304: Thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố;lNl7t6uuBfrViqSlunl8k1fVqFmy+J7cGhd3WzuWVh72oHeq/xnWG7AXvhpAyyu/ikcj9sY3xM71xlh0HY6N9NSD+UvRYCYfdQc+HBB+ODW6NuJiPVfXVe2Ontqf2SJyKOO8zM9BrviF6p1K1rmO8X02TTxuq5cjWm+tdFs0Thg=|Chương 2305: Thánh Mệnh ấn ký;HImOSv1TixL0uziEmAuGxCiThYY/bvfzw2BjPjQhQCkd4hElxPciSeULbPPNDegew2dAL6g8VeCUyHnLVVI2lg+RM9pyPtMPjpucJxKkqEEJMemZXMukiugFIm7htnvwutx+Dj04NtXwYWn+S+seu5ywxbWh0h5ORCJ/EirtRQg=|Chương 2306: Phàm giới phàm nhân?;DwOV6DMT3K1nN1obs5Fxd1/zd6PbwlUt88nhSyYg9ih09t3Pv/O0+Q9s56HAzicsnUl69NVh18XwTfVMiGxy9uXXpJRomm08GVvgh1tXMhU8Rn+iLKek4XBOxYAk9E12mFvLeE9CEeA5+VrFVFU/LbUqku4Sp45O1yzikX0etIc=|Chương 2307: Vũ Hoàng thánh địa;ZlNko4Kb0fYl9WHtJ7Rcxt/C6gjMnpewvYe9XAdhNN8HRZjKDLpiVWcvQEyWvp2bRqsrBBqN7cjClJV71oLep0f9L1ckIjibVDiyTXr60SvNBuM2sEW8IetvhQe2erY6ZKDEk6YjiYnSBhPBoArYiAaWbAFzHGfP6+OLteLg8gY=|Chương 2308: Tà Ma cung?;DEwi692HnIunuOt16fKom/JYUF4+NDJ4dG+XUIfeeBVzjKIk6OPNITGUsQletJMBawMryvqnpkyM7pLlFnnT/VbScZyF3I1pSs2SMEuGdCZXPRKeWnFhHOv+ZkcWl58YAdxXD4yqAWL2gdIhuqmX6jLWydlNAUseeCNi3PwlA4E=|Chương 2309: Thánh Hồ mở ra;GSOPXwJB98IaIQXsQWS8WpxvUfD4xUhMxWWus8Wq+7VbMzyRdUZQZo+vPRyAoxPopUfpBnmdb1pnpT+05Kb1HJLJ1C8Wlo7YdrTgvwznQh2l96dXJi8QNsnOPwQx39x1KaYV488U6C9Fm/wzvFJTdkW8miwMhY+vOI3v26QJkyw=|Chương 2310: Cưng chiều quá mức;gOn+q0Fn4RLJuScPxkQzfgv78A7DJdGgbzHXMCot71uTyivy0pjjsRja+FuJXbFGfnAVVyLhQyB+fb3/Q7y4qCuaACTatdaIiuuF5JOJgCX5MnCKNYvap3mS19WFVOviNs+EQpYT+P4nITjxJI3KYdPCCez+NJ6r69eD3JUZxr4=|Chương 2311: Thần hồn thuế biến;ZtSuM1uV+QXzGWbnwnbkcLSJ5kiOq3xkuEjVFDKdH1xw4KgIa/TrLf49ZrW3U0Ugf7hO6jLpybYB4acvIfbsd9ITbBXEfrqlIug8gx9oH69WhOgmY8pWDq8zjXK/E07GUgx7l31xUvqVm02D6VuFAUB9CfmpFBwSJbncz3brgYc=|Chương 2312: Đi vào Thánh Thiên;pwttHIXPlIkYrBKdytblSFvnPHIvWYEZlRypKjLc+3a7P0TjYYOI1I+ZLjn36MU6Wl2PDocZNn5Z/Tfw8B1RShV24VFG+ArAhh/j7T1UxpbHgLflSsl5MzTxgf/QmZgiPRvSh/CIr18XPJ8O3RvTlMPBClHdb9YrJtKbixFCdoA=|Chương 2313: Chân Lý Thánh Môn;DyxRvMJfgBZoa83ecAEkcOC6YcUt6xtR2b7e4OCT7HbSXYZMH0d3tq1VIFn1gUYC/uCE7+/03B5PL7rYtx1/RZiIIY68fPlOqgQvVDKCYdlZaRYUVN+JPuu2zp5kOywKIDxfafFl6xphSe/DryzGtpDkVwEn1WivTRHW0NMwzk4=|Chương 2314: Diệt tộc mối thù;cewhxZ3/efFrr//4ccPurnvaS9H+PGb+3QWIjvAyx8XhEEuQRXUIvgWxsSr59qoD9GTn/GtYHSnvMpXX2j4Lgyz2Sd0VwCSs35aPBimZPsIhQcq1ad+/b9bUcE/CfnEc/2dh9wvForaAtbCyxPPevp7APV9owyJ+LPbl6K5LMFk=|Chương 2315: Báo danh Thánh Thiên;oi5loJooeH6Xl9L6Djl1QXpCSOJ/s8hvbtdjm0MlWWTU9R4H0RPmUjDVPAtlLophKtOi5PC7EsDPGNxHONCQR0NkhjMpCTxrEB3Az7bWLUF4NJMzJPUr1CuPMlEf8G83qRL5ClarFxL8etABtp8R0Jae8+pQO7BvYjvtCHrrYeE=|Chương 2316: Còn muốn lấy cửa thứ hai khảo hạch?;uD1Es5jJMU/btlocggTgCBp/xWOtXca673J545YC6kRRqfo9GRkZ+T305mqdKM+/6b2ZbsmW/wvDk7JeqFumagvE7j5ePASXFAUi9/EOdWTJna+fkFbCd60CmyrVwTZ7DoSjFa9egZjEadD3LylI3E3l4AahiqbEs7Bv/s7rGko=|Chương 2317: Phùng Viên Viên;9IY6AK3W5NFa8nb1JVU9HZFgC+bIw386u15lOtolHbAPh390vOPxnqBaFOaCY9dtY+HArFT5nvt5/Z/qpDUX0Kijs5lqNRXddvjyPfs4UkxJzKDvc9fOvSr5dSLCJl3uaVHUe2MovOeHfa3Eya7Ze/7MwoAOBhaeTe7ltuu8rcY=|Chương 2318: Cái gì, toàn thuộc tính!;iCWWJc4/xELMhSi6KjA/XQERaWzAeV/AMhBPweLW6s9P/z3dv3xQKDubMmb34OrD8E5XaO4aUg7m0stEIzWeVVKSnvnUXGK70WZU/9bqyN11lfbYFQo9hdGWL9lpS41yo+91yxNK86QYAwLYZ2MK4fMVg12yAiCRgdPvARN77pA=|Chương 2319: Vân Kiệt ca ca quá tuyệt vời!;e5i41sY1rsDWHCAyoaI8IpJwvOtxl7/MApcLD5rr0QtBBjQXjT34HWjRCyV1r7Z61pqd3/1AtYiDIJxEIPzoXKk+7Jcc/mwRdkQT9qgUYA2Xnij7JLK2+EHzUawAFiaVKHiCdxL/WA00CRaRG9UXMrMFQJGC4UFDUTzwqU4kIv0=|Chương 2320: Thật bội phục tiểu tử này dũng khí;7feq0TExDCcB9KXfe9ozWRXd1hfm0NGOctF2oM9U8pU15GgME/znI1wQFjLaDCv+y1MZLMsrm+KRPZPGRBr3IgubIiKlccHOiXTiNMZnak9nNXsxV26UFPjd4ExrxmLnMx/LCjb6ueIfSg77voEQlhRJ+UAIuwgCSWXB9VdotCY=|Chương 2321: Tiểu Long, tốt!;Gxs+kQnNvu7yTItvQgoZZkQsejgsaVRFipw4gX/g1/2wMXq3Xmhcch40hB+O7xWjywrHxnz6k2/nUXskKMCfaZi0HHphmxFgYHHv9r8Rht9kaHoBTVXKN1zbDURgX3/Ifs4XICpTQzGDNFJfM22ur1JQEZB6Z6fGGjfzIfAnyVI=|Chương 2322: Học được nói giỡn;lnJSG0U4ECGfnz5ozlMXS3M9Sm+IdaSm2+lqnyUNJ8bYN+A90wLFwX2SfOKLXiEO+H7TokzNPsLileFJLlyE2jrx0d7qNVIenq3n0W7C7KPqEPiAnT3opB2sfzfdtNgxuhk2h29E9ig8RpCGz3svbbsHszkMyowaga+zbqJF2VE=|Chương 2323: Giở trò dối trá;jCNYVbSdjuvY9kRapWNIcHEHrRrPjTdUdEViJS/NJSPam+qOIr9o16DgmOuFJPkmCfi33JSPNRZtV/DGw5060JTg4PA1KPh7lndhkymqixlXPcwM5fivhYrB0GV+1GCYl6UVTGJXYBLp1w2BeAEwp4RBh7bipR5mmX80Hmt2vf4=|Chương 2324: Sư phụ, ngươi đã đến;FG3Q/P1/NWkM0oq8ptirQyhhoC384tKa9YVsp7xs7BgBsjYlg6EObeHKrfkACzmzac0Noygd/iA4Sj5rsXkzojctTguTxiMkkNTiQ3DzCsuj/BDEEiFSx45RAbRb3m5949fCQlkKsW+U08alKkH9opaETstGCFMr91a0oew6uCE=|Chương 2325: Ta quá sùng kính ngươi;TvRrj+Wz4v0dGU6dB/dWvZxr3fZ/pX7cn3K4lqlrZ4QOfJTtfILZYi6VS+PggjK9ka2YGqBV0WIn7YQUI1ah7BRKdHzAr4kuy4IXNfEhUgqxxoZ0d779h6oeW/JQHqljfHtvAo37D41PtKFQqHo7dPVxAvQvHsrFGYqjYnLxxOc=|Chương 2326: Thanh Mộc Thánh Môn;t4YTudzT90z+iFr6Bf9PzC/8vitkp59+0wnvwqKsZ6lic8Y+SynRhBbwQyoMxR43E1lbsmEsvRAf5lX17B7aUS5HTWFPjh76i+XynPIHiN9gT+Iw8YQ5zRKUZz/ACJinIp20rFj4kvKumlgD+9yzjboLMIWUHyKxXH1CSRFEhtc=|Chương 2327: Tà Ma cung cung chủ;XaLkhQdSgDdV8cxx3sFdakoWFvPLw6Y+H/ZYB9iy5h4U+AFAtw3BNioPOLe2PQHemxH98Dp28UikwaGUaANbtMj80IDpQVfs3GuyukLv4cWgQf5eMnp/Tv2sVPegFZJCSB+wQQOHUc+ysS/3fydgPZyz3K/NL/5KYDUT2OGpq1w=|Chương 2328: Thanh Tuyết cung tam mỹ;aoQLSSRObQeL8lsN4pcDagpzPIjNA/FjWGP5kGTDfL83XUUCF54xhQQ+xbDpZVh8tq5LuPkeW+gz2Y2eOL8nf9kQlpE5+iETIV5VoX2lbSLHID/ipiNHIwD/g3xF/GOqsfXezinYiasr40ltIkhQ7ZTj1nog8CbB20l+orTD4dI=|Chương 2329: Gặp lại Phó Vân Kiệt;AOJ/lUS8L9609khAjQDjg9xBFAo8IfVQ61VLChc52yjd4bm9PDcXQQR+7ekmbsFADwV0c3BiVdgRPWRCZqA5GPeLY6OSGPeluaCAuIxA31TDhQnghF+7H8tTbWu0lQmm9LpyWY0QL6KxPX/dp+T8grnREGC2CIh8VFzLrC1ygo8=|Chương 2330: Tiến Ma Quật;KqrVVeHIQYBu3GdQ7TDLKaPdwtnxDF52piTfnq8TfCAiXAV04+urCXTzDAGCRq3M1io21XrA4yDfoseTYWsZnh/lZwIaFk4FCV6WJxuFq03EKeWg19Bck0f/GHOdJYqOa55YPbzc7/UP9HBXMezP+cc37qu/9WHGGBAedMO6Hc4=|Chương 2331: Chỉ có thể chống đỡ năm phút đồng hồ?;87CLnSkVfOniW40DWCdpnxMDPzSX8WUCi/IaqY2zggME6VgU6RLw8SuCR/Gq3tehuvgP9UY5OM7wPkdWb6jp5dUMsmLS2KnJEj6MZYHGlU8YyLWbsoH2kMTwPQKUt58RQdzZji67RXrkO1x2rrxdpopAaNHujsOMSpSgSxiwZXU=|Chương 2332: Nửa năm sau;DZh7qcZng8g5vQ2uRNe16ZQmdPIBCVGEbDx1Ha4S2dnghu23I168F2y5b9jJFodIby04TZBV2NvG46SdNAiQKpilq5r9i3jY90XOhQFsfuhXeROK+vPNcnGQpvZi6kLYTflEYSiUVybgN0Z9LmkfniIBx+9Wmu2jQNeSz2U7JIg=|Chương 2333: Thương Khung Thần Phủ;XVkNjTyuaogm/siaunzuXicVk5V7pZydO3PmebcC5tJy55zl+TItirU0NPrB1zj/byZYp/siRYdM+6bPty1TIoymBCggbIJxpCWPgcOl5yiQifEFhE0P+/Fl+MNIKSpNOmT09QS8oiXchItZOYBqTkBiNNxOnJnkJKyoEoKfXOY=|Chương 2334: Đại điển bái sư sắp đến;3X8YCOS2Fx0iU8IpN0wM5OA0P/4okMFOgyj0/9lFL7bfBlraCeLsZX73SjJqEFSn5HKgHPUMFDlQoh7Wbx1DJvQGONcAtV4MjsQJ3tBhACzbr8V3cxyzWbZRzo0Y/1SGUHmQWWl8GBhJzvgniCO60ahFiAbV6qu/PEm3+s+tyh4=|Chương 2335: Khống Thú thánh địa;k6vJwmIdaQXPWqENunmwbJhCrSvAya8GlSx5HhQyoRd8Kc5rEPQXJ68KTGFFe+3/va8Xr+v9JnKEHa19F0cxwTP1DSwTTPHj7RrefGlpK7uBjQImv72YH9cpK5YGE1rsIpNZK+HNH/HCoWYSdC6GI+3YYbvSDDXECiIZwSrm5H4=|Chương 2336: Cần nghiệm chứng một chút;d9rXDfpF8AHiWvIcmZwv4SkN66hPMXqafzkb5wEsArD4ANKDm8H0jS/akgVlFSy8s1Q0czCeK73XnQZ0T5Kow8soQzXomVoUelXfKEn2fdZYF/lrKQvIbI9S9bNHMrOvMQDbQop5PwqE1kbbQA1D2i4GNpeTsH4hXRXct9ISeFQ=|Chương 2337: Ai cùng ngươi là huynh đệ?;W+Z3FBoVCDNyTFF3I06sK8UlTt5zwUHMobNQca+fUt7N9tM50wCnEvOkDYFwNzgcyVhgkIMbET+EF9aDWZasa8Q0vyNMv9NsZLKOfNZmJFA3yqOWG9gutHeC+Cj22e3d64JJcrC+hjxxKilCkI+imByksUFFGsyGN/qvl1ZSW6U=|Chương 2338: Thánh Mệnh bảng;RncsAiuyir1ppPxu39UqImuu0HOKA+NTkkflUtYq/QrQUXY8vfml3x256y7Feol8c2rBlTp/A1rnl4+Ic5AUjhQat1+kWin4IUe9lf9No4lzOVx70yNuic58JdJgKs9RuQ09TxgABQS3zPpFsE7tgYDoVWaMm54mHr+1Jxga8jU=|Chương 2339: Thánh Thiên khinh người quá đáng!;xbKAKQFrewJfyQcOtG1tPOQbbKmD/Mh/VG4TSMYLFQxyyRrb2hUZwVBD8WUa6EWx0TL9hoNezB8y/w1nYTfDujx6RdPxJ9ZuQV7WAXYN7kp13f7jmxKvg57BqZqvjPRJg6UQtQpnAtlMO8SswD2gOPjXcayAtf9SRf1RSdOhw6I=|Chương 2340: Để Hoàng Tiểu Long thảm bại;yx9i1joe++2VpsCL+3xQnZ8VklANLeT81yJiAWvEOdQjCIS/8DkO/6iqC56KS18avnSTtcGS6rHRxvUCJAeN5v2JQy6abapaCz3T+HsIMi++NlVFxJEgoxpM1TOnF1QEU2frYhpBR6ZJuJIIBpf32bGibZUgoKPjbW83+n/neFQ=|Chương 2341: Thiên Quân cảnh nô tài;bbFqsxbFgOBGNtLfa5vcaQVBfErwxoXbGFTomGVoSnRxqTXbdJMlVbNCHnUyFykB5qV0YO77x8ohOXUMMQDsZU6HihIdLyaOti+AZon/hlOqdZs6924MlY9ZQJtyZpqIoZ5ouTJtBGTtuHrixDsIUmexiIRwCw5BjGp526vybQQ=|Chương 2342: Để cho ngươi hảo hảo xuất tẫn phong quang;9b/7hVOfgYrSmVRjo0Oi+kOhU/Wc5TCfihzT5SWWN84rz4oaOA3mcDHtD5zq6/IcKMlr7gDiiOwknpGCraJyo8sO/bfEqMUlOYG7sJKLc8EQc+b52y9ST/1Eh9/U3qsdkhsdZhMuYJ6G9HpjhEiUZvZZNWgqUwgpyQHSlTsF19E=|Chương 2343: Tế Thiên Đài;PvBTbRr/WIkKBOv2y8y0CoFPUVqNILwW8gat1+lWGYNCdu8lhLDNfYsZSp0Uz0/xxbjGroj+s/tsUmtvqTCl813Coc0HxnB3CLxYD8HiaK04HYO8lTyvjVa5dq7UpHNyi/Uodh6Pj/04AJ3ilvX8W1/sR/TtiE12HamVH+O/EZk=|Chương 2344: Tế Thiên Chiến Linh;ZoW14Y4lF15H53tmb7dHYM5sZFA3SSnOTGqY27cMtpcyegwMId/7XxZWrQhEUAHhcU7kabI8bVW2RkB6GBywY9ylhopLJj1CstIJ+cKo3c5U4SdMtevpTMfNE/SAn3LLUQ0mXMDOgVVIIfy8S8FTVdgkhLof2tMtGAT7q/KhpnU=|Chương 2345: Sẽ không kiểm tra đo lường sai đi?;/gJP3DzwTd6NSAE65txca2wB+6NyYGTFqkHQF+egY9V2qiOgNNsl/s3zsZ79+bJsPxzHbS5e+95ge8FjhJm1pSWAnDb1QmsZ79y9hI2FzWKpwwgpVBc/N6ad6OLS2JXfBMEipv0cp+BfBXktpLPDmiD+LPuDkJKd3HOjVS7C7Rc=|Chương 2346: Thứ hai Thành Đạo Thánh Cách;PxSRkHBLksJocbEFIToq8paaY5uyplMRwE2OegHAzcRlCQEv7i3WXy/r5khxubgENIVMHrVZJu/dWc83Mrc8y717DiHdnVYj6RWDSjnO7IR13832DH++qcBO1AEUVlhbK+327M6C0dHSGJWKPJnpG1q87huaRdZxMZ1nMV7EuqU=|Chương 2347: Không thể lại trêu chọc Hoàng Tiểu Long;gcR+bGjofhryoUeBwns0hQ4Q7uzEUW9VAwzgEXUhaWrEeuMy2mQUlpF8Y4o7OvlRB5ebUribO8+09cNTHpZaoR3TXUC/+1K3uAvD/CyieSWN2Xuk/EVFiz3RxsyUH2RMPbGHmw8eqmwIyTnGgovA161RXW1mBT60UjA0qF1md7Y=|Chương 2348: Hai chuyện;FNlpiLF00BC7Ytuixtn9J4PaKF1xNR9ZVJDGxdFC+yiFFitqdOZbGZMfzCON3bHf4WO9BlhqQU+L62wansQtugJ1nZDUBdZ8NqUmitEajksT3sQTFGLtGqUC15b9tBixq3eO5jKTF3c2vH3yO5D3OhDyMHAUhdsdvUYL3Ljy4yM=|Chương 2349: Thương Khung Thần Phủ tầng thứ bảy;sIO779LJsL9QZRd0fbdDF9XsPT4pZT3MR2xZlpwUdAzuJYWQ9UX/QTskYDdlksjnoamlWkdPYiO70pL9DuLd0RsLskCc8u4mDarxQpU2IlKHaAstzCbA8HYnhJsbC9XtDVYvAt+K8F+r9vQwGGsSfr4tDPXZwblPftQgyxuEAWw=|Chương 2350: Băng Hỏa hồ dị biến;is2XTdeWSVfQLqwPSkhCFgNZUwHBfvH1pp38yTD8+HUWaEWlBMnXHo7v1Q+dG22OW8kYqAcWi1L23eMDpiKiDQ2pmpRE1r1N2ZQ6QaIC4cD5lBEQlj/TQgKsEN+dpBYIXHkiCMd1G/qIHZJhbf9lg7eJodV2e274JsvgQpAhOCI=|Chương 2351: Hay là kém một chút;/a+tnsSLJ0prCJxrm+/wo9kS5To8XuBUd4drZgIi754E08k3VbG8GNyUkWHHOJlskL6y9tuwn+ZHlVtA9uGwB3Nz2nFjIwCO036yKM14w4bjrnH/9h4WV/6oJEdWL97mrvLQfMESJ4R1fJ2wVTiMyqUyWDu7JD3BeVKuVmYtBhQ=|Chương 2352: Mười năm sau;VDOKP93wBi7xTYHszl8z4e5rHhjB0dO/6UognYsdH5viaqZPpsx6rqfrDMvBSxyHg0zpHlWKs+F3a6UoXF2UCIw3oU9MRSHQ9ESkoHgp8reaerBc1IuTDTN3PVwj2bERgtpvqijw7IV+ySuwZyOlTJylUIZKaJCvnZIehNCELSQ=|Chương 2353: Trác Viễn Thánh Môn đại biến;7gpSDUFLrZWUx/qaQCq1QJ8FutKYrk0Bmeij8NBhqWRNf5loHUAYrTH7BQn1Jl48DMIHYKf53Iza0TPXPL1dfI4zeH9crgPB03W/xiZFrKIyQLhG6GRy4hTKJHByJglyXN7Wd09O365rkFnp+egi9GapZFVee0wip2VLHYgucrQ=|Chương 2354: Vô Uyên thành;u1WlTIE3Ff9ppSino9t6d8k4hFGnU+UEQ1DhrkYNv/sbIQhJ30fT+yrg9BTVYxdXOYibdHb1/4g5vqEXdce+GjB4db45z0mCO0vAzdL3CXmoyM8dnErwGb7VeS3WcVT1kIgGxml8BN7nrpsc/gjEX336lBUcc4XtSP+/LX6dz9E=|Chương 2355: Ngẫu nhiên gặp Lâm Tiểu Oánh;/4rtwcPQ3VV0Gz88c0Qg8Hi+hFLs3sjUlbD0f+5PW+ickPYHvYPU+kzDruNDHXCmeHnbk9CFUuTXG8mIAYtkgdL5Kkop0qbZxUR1MiISwJhcIc2w1Jafadnjm8TxElPlVcsXE8b3hbVG5eSoLAM29BkupB1krH4X+x6j4lyfgMQ=|Chương 2356: Dứt khoát nói ngươi là Tà Bất Phàm;dG66DZRtizzxr2TmUPPhWzmZPsj5Auco3spRu3ELZE3LgyYZaWfBJHoM3qcTL2LzPHaZIEnmameDBpkFRJuv0aXztxTwfnE1be99dMJCepydzL1HsgHgbMByxGY7PRfpMtk9kMLvac+O+2rU8pDRIoHQMzsi64cAG7ppzwu7Dbw=|Chương 2357: Xích Diễm Thánh Môn;2GPcyIWSKx/jKXmDLLzcxd+4zvXf4lh4HEIEDHUjpbjFjajOAcLYIh1qVF78H4/tTrognTo2XIvSEetqGrm95rXz01N/n3C5s/JnDThJbgwXicyy8v96MgH32UIWoOo9OQpd3xl9Iy2+Ukhg0f9ObIOavv62Hia85fc81ExfIeI=|Chương 2358: Hồng Mông Thánh Khí;8nhTnCDfLsiwVbA3T5a/SC5z4viUObLk//vJLpAEdoL+lQNtGQr8XuGECOypSnbem/voNyrS6KlAjbu6PM99fDXfMjVpxaz6xmX+GM5AV/czIgFY72p9p4TbF3JvLS4t6ypUmXrgrXqMqQ0HTvz5jWJ3g9PBPvF0KjlPS2yyUHw=|Chương 2359: Lần này chúng ta đại phát;gmsuhfrKH66XHCkxOf64AJ3t5Etxbc53ADsvjRarVRFUbTQZLKZWBR7wUZy9tCMj7OI7Eg0Vvh0u2ampfZz+mqkgTet563juvRrn9oDNhzu2PgwRbxOo5MzWgAynTcLaum9OANnhHhEOLVLwVvkj7/20YtQ3TOWyq267pCG04R0=|Chương 2360: Lam Kình cao thủ vây giết;hBEUxJ0GVLITopojtOYMRve+h41KhT96BDOOzSxPRRgnl564P4cpcUQ68Ae8eMNTxiTqjzVwuz919Ozr5q7A44zlQVsGu/esYCT9/Pj3biC5OmE4yq8AAVOSz+9nJPgXjo/DBBwRW/WKS5Ta0AF4phkyg02dHJppSucYYncEtho=|Chương 2361: Hồng Mông Thánh Khí?;+SKc7ywCb6Iaw40uo35ziNREl9BiVJrIFYXjP0e6Ib5NUSxUESYrXn+/jbDkLitWKoWnc6VC65U+Hs76cIp2jJu20EWIQbgsLn9TYXtbYQMSxgs8WPtCrxZ87+DKdA5agsL27cOEFb1n5jCRVa/MBJxrKDoRiM/d2YgXhgzRT3Y=|Chương 2362: Bắt đầu thuế biến;VPWna55Yyi59P8mQiPGMAM3PvR7Hp0JYVCGXDELYwunPyd02h1Wn+Mrzg++BrMcMAOYERA41jyUy/M+12ExKe2AzSzl3Splirj2yx8BiOPh+zWkXjgqdEKzZeFq6Cm98gJBaKRtgGbAjYcmEjwxz9n++TgMyx8bqoXKibFqazr8=|Chương 2363: Tam đại thánh hồn;VQcLVGehbmLR4nF9mKRv0r0YPS8LhORGVI+hrpFPrnmmhP+p+10zN75D7dozNVS+VVP5yzIh6SrCy/j4s8Yl0/cyJ7ABNcK1VvZXu1E3kJcRvyruy4aQV0edT+7xF7LiZIk2aJjrzdRXFAHfJgIbr0raT7YLIsO6XveKmbkxhjE=|Chương 2364: Cứu Lâm Tiểu Oánh;W0vv+p5/2dOpAKX/VVoo7hRgQ442Tg7s1jQpsuiwZ30nyZL50qh+FWpcmN8yN7EAEDO7IhEksbkHsxNmYZPjTa/Dcqq0wENS64qMLWc0O7gtRbYn19YWHjcsYeq6cRD5FW9+hqD+RmytFKWqT5EiJrFeXOOV/PZqrCUZ1NGxB8o=|Chương 2365: Là ngươi!;OLrCahmoIcJJLQBEqoLByUn/OsnIAtkyJkHnVy7mtSFUgwhjqYG9V59rwScly4gqOuYWjfn0ZGpKbbKQvZvaq00vjcydrqZkKDjGCTofoz2jvoOwm8y/uptSY2+orxqH4MPZJSQQ8YGHq6OYNmveO7mysGIlbwouA4FUOqBrgfI=|Chương 2366: Không cho phép vụng trộm rời đi;fGUmuL4zjKSs0mnhh+SvcywppeMs0vmHsbrGc4ZaX5ep5dcRLXTOO4uXSt+NqHlFgeIiPmrFzyMGnkvYIw7DjCL9PWqQlXOwmRFv9Jovt0RIjSIZCvAX/wbBAVwfNfKtjg94Nle4XPniU9IXQhtYAZkevmXNbxzc4o4yK+wjhuI=|Chương 2367: Thật huyễn tưởng thành sự thật?;vsXxkPJEJisEKUeFivVX/m/SbsYby8DH4San+tPkUUDvVhZHIV4FGXllN561gUZbe3bnjb20bBWWRkUpJBVm9wfKBf7sJz7VrILvSYdC7FOcQZKdgexh6FsrYg1obMLHre/EOHb/zOmh/8nQPu7UmsV/RiXDDykRUkxiAy89JpA=|Chương 2368: Ta là người của ngươi?;3F6OUqyxc2YdAtGhVA1grYaw4Z++eKXK53a1E4yy0tzPUmupth//sgKryUKibVuUdKd9QD7SylSJ10e3JFSZPq0R0gdU2kI9sWe+f1Vauqqjhlc3TqHKbLxKasPKMTQNyZcqfcC7BnwI79zWVy6Jt45nsnVZH2QRNHNBrjpWNnE=|Chương 2369: Mới thu tiểu đệ Thập Tam;lrUsVuUpF8SH6SyBHtZpXh1ybU441EUa9U76mxtgWMyoU96H3cuwpk8ZfMo3snc6k275wiv2jyiFBDcV4U95lBdREjiLYtNwCHFihnAj5qN6CTq6fhP0Nv2IbEOztLepD361Jfv+OG1GWc9z6+YrnynPT39x4zVgIIvMw2lVZ5E=|Chương 2370: Tiểu gia hỏa ngươi tên gì;YWswkXdcg7fcENfOHSbt5ayOd/CTnP6rNM/QNJxbrjLZG7Ybw9f0pouRhd70R69uJhONfTprls+sxlWEzWzRIX8NxhnupV1C9UvLD+V14WXotF8u3DDQ/ZnHvrn8LyRahpb4ZN425eTa54D+MuUHcfTVh4bES9wWyrfz8GMbPZQ=|Chương 2371: Ly Kiếm Thánh Nhân;HIsfHuCej9ivEsWB7dY+qjNAnPZqMkcT1QwEcOKGPBqom0r0FaIwpq9ZU6KvLO88zwkPZeK35cqIEvF+E/QtLOnoA75U7NMAOH72sbOtk6YocrPEyN6Xu0UDbge3NGiQXN9MBTSsBqcGb3lBlyBmcuOR37MQOeFpbqqDLi/Jje8=|Chương 2372: Thu nhiều một tiểu đệ;h7HM9L5f3b9snS2bCBL8jLJef0n36DzdotrhlqCXDc5VmwhBhfpacsLjd5IstNwDTSSr7pcktrWY1KK1FxG/v6UisuRC8ioLVIoEBZ0u+NaEO+RGvr43NehaWdcTd6YFvEgm9hlryO5ej1Q4FJjKS06KmJxRUferUYZDdkK27Gk=|Chương 2373: Các cao thủ;1gXtE5sMtpD2gLA5iKasjRt/MA+nfjgPKkpXyqha531Waoj5ff+ml7QSgElcrQyjQ3t4ThSF2XeRY6AGUlAOtbZ00X72NPLq1r2LYBdz05rPmFd0NSO6XS4MNHoYRAHAz5HoGGDkBWjWlGNOvmipK+C5+ZB9gcSkY/aqAZFhIQk=|Chương 2374: Châm ngòi ly gián;HU7CV5QQ81cn4lkuc4/O/uNrMs5lFKChaXosG/y8VtZnanJnN1siYb/ITUPHQjuZWJYtOVcRnp3dZIR/3pthIyATIVg7Vm8cZ++61g4541QrrXrqVJFL9CX2zTZHpaoRvEoW7XEQq0EgnskxkaRxSyw0eraimATs+dKNvtWB5r4=|Chương 2375: Ly Kiếm Thánh Nhân Kiếm Đạo;yK0YNjFyTaXI/jcng2FkoduM3JbvZnRs+85lh7zi7I0kQLCYJAuwEyz2ymuvZmn7PGMySCPRUDZUswI6h7IwnocalWmukTAVsq3mXJTaxdPQCyDsICRCSqWF8pQCOdqmc5/TIg9pvBclvOpuNAup5VtMSEkKqAlQ4U212Wd5q2M=|Chương 2376: Cùng Lâm Tiểu Oánh tách ra;XQm6yaXRt0hfI48HFKvkXLaFhYGTrSOU0aDfQlw396P1plI02cnLDUTnhf4AVGbssMaGI4AJIKJB2tLnte4RPj64z0bpDRhz2q9wgLKm6vcna5f2CtHNVWD+TdJx7nrnyqXTEhMSZsIBCvzQGbOGQk+bb3lSWduSSKj7etAyzXM=|Chương 2377: Gặp lại Xích Diễm Thánh Môn;w44bGR46CVeWI3FCeYp9I6IwpQ0BXxCne/DvKkgi4X7FP0euVpbMGRaqiHj0E2YPNKpSzwlXgN9BRLzzYM8IGJIqLDhu7cZY0y/i1cT8R7+t4iOoLD1ZKnZcoAY/RFZ09RcygVJlkBlHNhnt8kcsWrW4Krq8EJCwZNXbrfuekvI=|Chương 2378: Sắp chết đến nơi còn cười;nsj9Pf6she85TDawzwAJPafEjImnaiDU3mS6Hja00mw0mllIg0J/kU+E0VfQD5yF+J0veI74+d+4VxvtgxxNGaHThfD98YeqrRSxxlw9FfKgyumecpfFBiqrOXBYbdZMke6+mQxG7bQlaboogiZgBgUuEAVkfYABbZi/kOGvjNw=|Chương 2379: Hai đại thánh hồn;PQTIGt4//hK+gwbu24LGUwEHihzfdYaHUvLxelwYQ/PPLPX1VDHNcPzzj3BC+E0J4fhVDiklbptOJGepyHqfJGPDQl0kRyuOgp7h8LiIpq7mMykftUIMvMjSEnSscRGUjifGb9QopiBx2bD1JfmuJL+iN07FnupaCnniDA38B/0=|Chương 2380: Lại nhiều một cái Thánh cảnh;aRDgqngg1VpX3DcVcpMtMzNeR6Z/SPaDAsU4L5gyy08s9dkpeNoEKVIW8YemezRgupczIAudkBgPgVbh99Mw9jJxn+Jn73Z1DL+j26/r9FAWhDWrGIQETIYEfuGLtIKw8RiI5WFLlQXFwyeoyYWe3jA7zE/0BARz8lfilXmYvVw=|Chương 2381: Hắc Thi đại lục;0c56emPJtq+jY57SW9CGk4EAWedt7oVPzsTCy5Qh+LGKUlYCkqMtazgXjdWZT0zJk0eUStHwVxSNNhia2Ct0wYphCXyqY5xus/q0vw5jKE21KHJ+V7gwF7ua1xqGhOXCLXGGJ5kNVcKwYsmyYRvp73i4xOtas88wF5r17v/DNa4=|Chương 2382: Hắc Thi Ma Động;1wO3RnBwDbtuT+xvzOeIS+Xa2Rn0Y9d3prXACZRRMCBPL7WFJjSsByg1J7Dn7Ka9LE17tGC4di6JoArBorUWmlKIu9DcW68V3+DXzC1V4ZTkRZq4E8MT0JRCj6BJD7MOWaQSwrb286MgxqF25h02MZf7AafnWX4nqbRLnMQgUs4=|Chương 2383: Bạch Cốt Hắc Liên;dxqVv6xS7s19u5f+qK3ec8rvrYzpOchHvy14ZlcWe1VF840Wxm3WBs2e6t4NhA1BRHh6mBpBTfWV1O+pftIkwQ2KzK7xI9/02oJvEUOQ7gfdhqdwjYzuFhhhTzKb7mBES46uN0yG50z9k1DytYl1jCv4Zlg8//rNprgybx07KUQ=|Chương 2384: Đuổi bắt hung thủ;yNN4fwjsa2atrR6PQrIN8Weq+JDLmsa8mChN9c+yG8DF3W/Mfx5dqlXsz97n6+mNyupMGwHf5FXWXZkRx7WD38Gp7iOgxaowkc5vKpvwvJiBX5PgOAj82WiGq+Y584Y0vLQfzR/qqlRsb1IXk6l/dJHakW2ez5aeBAmJn2Wyly8=|Chương 2385: Gặp lại Thanh Tuyết cung;dewck8Gf1F9iIWwGvvYWbx/wreXZ6ERCBLNFsOYGp85lMSuCLvb2FRauDTMt3nD+7wl++VnrEyuJR4vKj0iujhjgbbFTJPGkwpbREEzXBt0eVB6YyzyWzkejCnJR63aaFqV4YyZS+ol7g7bleIM9DQSkbSXoohuOTZngJrWUH+A=|Chương 2386: Tứ Hải thánh địa;M3g3z+8dh2ZTWFhqvORXwEy1Pb2uINtt0k357Wb7x9/InL1hnUSd5/rYBueeh89cxzm6f++UpFahZBwQHC9wEsunGozmnHqmjWBmWEvCkYqzZKhFEsNbZuWzL96R0Hfc89HroGp42BViI88QKsE9AVgzZmnX+7N6FyuhPJrS+iQ=|Chương 2387: Tứ Hải Thánh Môn đương nhiệm môn chủ;SzMbmiTBp476ZQrZG9a3+smSgbfqqjCPU/yalq7z+c+u4nwpyd4p4+va0+gbBDBzVja7BWIoMAE4lIH6/f3ovSVyExpk3WiNJxaR0lbkz5f4IEQBDkWutwtlhJCd5iNrG28OMvoLJY0hkkkveP3uMgARLCnTOT6OvLJaBVI2AqE=|Chương 2388: Là người Đằng gia;WegBWfhsfrW84nCyh3A+dRlFesyBdhXqimpHpLr1igc5VO2FCfUeATmztyFQNV+1JfiAPzJqER7ctjFry6R79y029VutFxRJ8u2MfWsmlu9syi5mxtLkhlGdZa1sOTeouACcZ8BzKPHfJLp7Q93/EWqHNFLcx+ZunmXNR49Ll2w=|Chương 2389: Ta ngay cả ngươi cũng giết;KHNzC2GF1C3r7rXJKy2WV1rGKd0XpS0VcRXmUdKMJY0tWRm36F6nI4DYTiIzeQHI08DTb2sJnI3ZZ5uuHDmy6OqOKiVGuijw/QSLBG8PIig3Wr/qLL7PYU8B3HyN4VaRh+6bq2KEZUijl15Z6Jp/d6faSn0ASoyIht8MIthvpu4=|Chương 2390: Đằng Vân Long trở về;Er4jkOZ8yQoJ9+XtLhnQw1Ix6znbkhkqV4s2pzK0TVOGtNv2gYAmK3eWVwCzFw85OKyhi0LAg54CtGYMVZ9l2mFiKmg1qThCTX71i4nuPInExVbrylE3sH+FNdzwOFteytYj+/KyfSLbsWGdm2+e4PEr7xAX5Dk3VVvXb9+ZIhE=|Chương 2391: Đợi giết tiểu tử kia lại diệt Dương gia;+QOyapg/qUsIykr9Q/098YEm2V711UrtAPI0qXBLTEnmVHleHac26JlspqPXeuTz947F20pNFsYlh9XYWsgbVZHApFUdIW6tojP0tEx8uPBIq9ytgmhCUCfjprSmgo+ThpHF6JVzb2PF159JFA26YNzXci3nw5JTR2iAJf1PkZo=|Chương 2392: Đằng Vân Long chết;23/8RMz7rdjtx/D/+931bBgfSiHhMf9Bh1UhnFFTuVftexRJzojT24w4RNvvj8kpSlY6CHUIhy/252V9t0/viaNyKANhETemwz/MN6vct5tEsI5LSeci5GK71QsW7qTIGr+JlxsAqmPWZNZknMhZ2WTWql5jFJTPRErCGxcEF1E=|Chương 2393: Leo đến đại môn;2pLHu4UQ94eqEFu0BXUV04P4nmdzSwVmWwBEUuUno63mBWYLUpYev9Z9MgeN3luIfEu+/53WKEuxYVK96IHVEmYcO6zKpll/repQXXKWlk6kY0CllH5isvHWDUfQdN0bao30XofjyQELRF6uTEvlsOEWHO5jB5Gc7Y+De3uGR1c=|Chương 2394: 100 đầu cửu kiếp Bán Thánh đỉnh phong Vô Uyên Thú;BW8SmRcR3G5G7VzJ+3Qp2Fmg+BuPRFwpJ4uXYBf0d1zYADNxnsmAH33pzB7dUs830WujLCOqGoQPw9Csbio1gOBcsIuii8JJgEgoYytawlYIOJr93IZwA2UM+t2MRNLia+65ToAi6YxJbD3L2FF3Y7LaqrSfGe0gg8NTTzRS9Os=|Chương 2395: Dọa gần chết;yPcM4j/Ug9gdg2dVL8hBhw+xt71l1P0lSczZ8wo5aKpdzWEnaBmhS9IMuuyRWMGD4XQ7r9J1jczFpxGz9SgNDdXWwIxQf9U92jzFs2K6hEYv/sZL7Gr5wdir7JARhw65Rt5QepUpiHyDYSMu0w5cXmzyfdzU+oDcuc6/+Sn85Kw=|Chương 2396: Tứ Hải Thánh Phù;Nu9M1GADNN28qVrmSthh5lUlSb0yCrghCqcolV9qAQhViKsFJJ1b5TrcI8casfdWlWEnFZfxLbvT0a3heJDYoZylX5HxyL6hAAXbzZV//sFOxwk2LDPbM+U8Pv7HXMmadjxQyjc4HY1KIoY/JfnHWzxa7DOWOlEUAoOQLPo/rsY=|Chương 2397: Tiếp nhận truyền thừa;k1/o4Cxq6UztCpuod1cBvxNQXGI3ts7EEeXLa6zyQGYh7YJX/MByrXhr7VkPvSOwU4x8ppqwpxrwGJzFjFL+8u4/NT8SENE3ipSynYa96PqBkXG0jkpYZ3frloeD85+0wcSy7lr1qAhe8BsZ0855s0+0BEFR0eZcbPVwJbFCMgU=|Chương 2398: Mười năm sau;xXKsYK8fCNGYst8c/OYY/Q6HAHAXFWg1/t9LDk+bIu3LyNHiJWtx+JXreVpmAhHSupTm4bJoFy9Bc0TvSXf8qBJB9RB9F/0dIh7hoP5gg/H/n4++yxSPdDU1dgF5L9hDQrtbJf7+VZwky85SZq6iQ0zpIwEFZJvsMKwZ0jNOS14=|Chương 2399: Độ thánh kiếp;Y0c8z9ZrLHl6t9VNfcrNszihjkgOq1F/vPff6fKg5g+k5/epk/v944S8fVTwbM0/9y7f903FUQ99yOyhw7WlGZEqxH84Vnf+drUYzqMoLr+0ZnMEMHK2RpF7mdJ7uZKVrMu0WhFhcORaoUIe5v4qekUVbfeA6fw/s1/dzEHlF3M=|Chương 2400: Thất bại trong gang tấc;b8+wBGPCPSVUPRtMt1Hs8rGH7zbKaBMNt6OBkpz5OYarqlNiGKcUCPBYx9XsQPEizkxkCDxhKwejIdwoy3QQBdc+IQnTHtPSCHxsGNtadahuw0BqSNU742aLv9ywkQ/pfnk4WJpV1T02fuuGGX1GPlmPaOYuYjhV5WLrs5gpnlc=|Chương 2401: Tứ Hải Thánh Quả;k9LM+avRZVUhU17Z49DfyePmnVTdJk6kQWJG0/G3bcvV2zwz3Gncn1KfMFmlsxLD2GQvy/2aQAiwAbL5hDW6pEIqLkfmMAMrwrQD2kFBm05y6T/hqHSYEd3yAbB811zBF+OPR53hm+RdYlpRQ26hHhS5unQA3Xzppz+NfcVA4qY=|Chương 2402: Mở ra Tứ Hải đại trận;qkqhiuvLz2I6hECIV4Ud4wJV1+y4PYOLkkuHjf1Ze+DChb31pQOqJLLEOVr3CjRdEOFSS7gq30G3Jp5ztq3PkhyUrw3esQhCqYsVUAyuPiR+DZ97MefCQunDQQiENFTC4WS2UgeJdQ+ufcjv0XeIheQ/ipHA85q/c2jDUA8xw7g=|Chương 2403: Tập thể phản bội;WXUMN1iRPAZttjP80YKuQr3rLAyB8mwdwbYafh/mpS9/HkCXz2JMibsaoA1LEEGXrsthPoQfhHjYmGpYBGn8QfmT+Rg6yRKA0fjCwVcTm7ldIREHfYNKaq2IH3Ix1/qs0ub3YR4KM3ollPsUBS0Vv0SQHle6r4OjVFjCWAQtC+0=|Chương 2404: Tiểu tử này khẳng định là đang lừa hắn!;ZdocEJlo6mVg5VMtH6Vdc2zRrM+b8KrqKVDwqOAGkRUIOzKX3CZceHUcVM9gSZu3lSLPguoPy6AFHy4eRj6trZMfqg6+Py8oxIF9wR0H/B6nkDsvuqsnO8YQVPySU1u23vSAIjZ082wC2EvfkM4DDVAUdVKL/uBGpFoS4KEecyY=|Chương 2405: Hiến cho ta;yq+6u1Gxgtv3ljHFY3PvpdzdR11gJSB3JnbPtofi94eosXRv4OIoMTwcHDe4TiHlGL2qhmEe7+GE0jlYajBmVI19rhJgB2DF89CU0fgY0N+XF9bhlp2J68Ah4hLmPNyzeCuVnb7ja6azrBMhEb5c6/bwEcs3F0HlrGjLlYoxtBk=|Chương 2406: Vu Phú Giang đào mệnh;iA3E3hC2hGZaWtM1Q/q9CW2+gtqLnie5dgWIoDhfjQw7ogGRXGy0fbzJW+8N69WpIqMrpRCYnM85TjR+OPOSVFjar2FO8x1K936TlkX+bkhFUZgG0H7OHU7bK1TGmRgWs57T0KeWgKr3xcvNjSL6p/Rr7MDltckDGdIrDHi743o=|Chương 2407: Để cho ngươi đã chết minh bạch điểm;Rj3H10tazsVPXIHGD5r6ShvgOTxNMRfnSKDG9N5KVGUbQwokTsHbTtMOo61mv7X0YGKKZ+JNaR+lnLmHk82kgaL6EMQGL0gPruEwr3Rd01fQHHgEW2NFI0Q1uOPmEEatLFUaofsRKhiocDe+f/4xwJwZJVTKG/GmBkCpcezL5rk=|Chương 2408: Hoàng Tiểu Long thân phận;A172K6l1IRX016NK6xcYkyB8p5PRE4AJYZLqfWgnLjy8R+vyJD4L69Gc8NBmWgN5MEZCrqPMtl1LiFbayAE2v8ZipAQzxq2wy9uUCD/QT3UkxaFxd2gtxPQzfnLjlTE+Jerp/kixLNIo7UEau6CBf7k0AcB8BQ1HIRHHuqW1OOM=|Chương 2409: Còn dám trừng mắt với ta;bwf9ZBQ1cqPIcOtuaL/Mfcwv3hXbM0Yo/SN+OWHEaEVzOM29lL7CXn6j5/oTR6UuFg+awkQ5qI1k4G4QWyEE4Xi3f7BVyXb5Wn7zbKk72BtqhMKtnY+6sY2wACwr8jvGBKUOtJKzmsCJSVh9mGANOrNbdIUMxqRdBwaggRnGsQ0=|Chương 2410: Cho chúng ta Thánh Thiên mất mặt;3KKiAGMYsCTwPqZ1QcBm0SwRsIbsgu0s+MNa71qqknr6oryOFzOCG4jrHKowXQBjZ/9sts/efKoBRz+dS8KnNEeAcfRNWAHjk2J+YAtgwm/NUg0wbE2pF+d1SjKZicjEIONXGSx9Fz+qm89Rw9dUiuF+PeHITZVgK2ci3Fts1PM=|Chương 2411: Huyết chi thí luyện;Itv8n7UM+LcDgeds7GLi6NGdkp9ESLU7RNWoTCOX/GvDG5KGa+urNrFpx00qRLXrWwpXx7MDuvVw/SezV5eOMX227g44eLjSfwY3ju0KCyriq2joFAfEGRSbZ5FO+4fFgnczXcK8160xsrc/EZFlGxTP1AOStuaaQjuh+PlzJ9U=|Chương 2412: Ngươi rớt không chỉ là mặt của ngươi;DNiFYbOP8d6KM1oHbj8cCXkJBJPypPnoXxy4PhdryayEY58iru6PtaGQweqxpiG104dS4fgsqfZEYaCJ+c5Eql0/zHE/ng49lSKDpES28D8G8UxBpg2FFPrUSep1FaKaADQMzLuwRd+x4rSfiVNep8UVn2rdLZQkd3H3HV2OwfQ=|Chương 2413: Trực tiếp nuốt luyện hóa rồi?;kbxo4YDWTdowFHBlkPMDRBe1/HxOQfVUZtB46veNoc8WOm6FEq4JwIzRtHQt2dotdml3k24yAZ7/HWbUM7/pgFrIa88l4Sl99QGZ/2r/o6r+Ee2tHCU+Ya833BhRwBgr5dKwHP6pM/RnbnIKo3h+nk9K5Eqq7oLMipYe80Gberg=|Chương 2414: Hoàng Tiểu Long làm giả?;6jVvHXJZMYfhbKNZsaHu4Gp9WdVfcmv+a5Z9PVSZFe0qFDbe7iCQLQ+EylH/sSRkyV+Ag8pG4mQ6jieHzlOpygyiyKrYGDpVecTJN61yCeYIU0oAAeaerS9HB7URJcV2Zjd9VphQ5ZtHiMYi2hgoOjMyvZ8zeOnVt8eWyksAi1o=|Chương 2415: Tối đa cũng liền Chí Tôn bát giai đi;k4ejM+E0w+jWs3AmFHnVSehVWtzpNg9tJrNokHwfJUdMbzw40ajrMjkEyzfcpHIJsUeUPSOpJAH7I67a0UNvSIQnQhsa/okvXXvG0xIU879vxIwMAJFJzvhyCoFMp+0LcALJeZRIb6VkCLLOyXR4tC9Zo2pJAoxLMXVHkreaG1k=|Chương 2417: Một quyền oanh sát tam kiếp Bán Thánh;F3gbMkRxkSufu7kFpCKJqscrH+7PQBu1o9VxF3JWOvue6RVhFX8O8jAxcA5K7UaJqoWd0NhIvPyUt0EACQjwY0HgleG4KT4x4OZ5KYwbg1bGBo4VORO/SnxZazTWYZ5KJSGAog7DS0Ovh/R7llwLMQCxk7qbZu8+iQf3/Z9FuRc=|Chương 2417: Tiến về Tử Vân hải vực;Gi+sG8TI6vTl2+ZEGQv219p9go7QwdvxRBT0LuWenqqWHnpDuedE/8I7w5a8eDlassAIxS/b+mInxz26Dr/2JVj0xxygsowqSBT7L5uCxvxnhmQzeY5Gy/vBAH9aFUpmDeDIL2a5V3UHpaMYmhKE8AKOC91Btuqd4bTKRz9i3Gc=|Chương 2418: Vạn Diệt thánh địa;vFrZjVQe6/3hTEPgyzM9XxD7MC9GuYFwhiFTGeQNhH1EnoVJG5zu/pttaLdyT9v3NUEXUvFeZsnqMbNnEbrr9a1lhUKFrL71Ut2mRU50XRgraoTiEcE8JSCjb2Ue4aJO0sKFrFAc3iZh3s7pMODQgbHK9PUEnw7Ybrr9MS4h/fc=|Chương 2419: Là Tử Linh;v+KL3Imi1vyua5LsQmcydlIBXLLbro9CbCOVFr+sGUVu5Nx6zROugTD7YnKjwRH11iT8z440Ol7ECrJTtWWLNlg4kSBKJp/3iK44530fc+HBVRzvQohtMAl6z2CiqprCZaAzhBw8AcpNTQGOcS9jVfITr/i33d6uvimKmzme8rE=|Chương 2420: Cường đại Tử Linh;q1xKhtuEHIiG1qhNwcelCikOVTlZAs1AFGLEX/brlG4j4CQidWX7otZ7GENIqrCCTeRp0Nl//BSikEblkMk8mbO+k8L+7x+z7C3o8iEAcu/DBa4Bu/8spXFF1qnFUtEXmSlAkaIO+s4bA/wOnxlHXIv9+NnLrR+caF6fqNiubXs=|Chương 2421: Hải Thị Thận Lâu;229EH1frECNzr8+O5vgCW6nlcWV3vkhxRVle7Bom+FfETjfgrQxMnlZlvxyowCPIfHH9gMQSV412AM/eSrG+4y/tb9C2+z94Ca/6l4oDn5xRh+7zyxwkn0mHaiYF/pJiC1JnG4X/OI/c7SmVzT+lVRoeMWJtBbjRAlOn9MCHldQ=|Chương 2422: Hắc Diệc tộc;oF3wDXmz8F3CkjT08RhitPKZY+HiCeoC9vLlQvw7hsy9ZRYjWtWQ1fm4mC6uQ7Hg4YeXdETTvluvrzzsJjLMnvBcRdenhucvb5HpXZdtXpRmMCMBNP1DJEM9J237YULj8EimWV+uCHdzvK+A/iJ7DvclcWwCXKAEO8POv8QP7EQ=|Chương 2423: Vậy liền xin lỗi rồi;K8xRvZHhSg9Xn+HkRmNjfjYXkOfPlcdKzwfVfqf0UfgoV+wyC+Vp17izpKNWJJFHU90UNdFaNxO/iB8LZAeCl4DSvW3nOLMvi3pI11kMI4aQbXW8BgJxJo4z4ECLE2b6bKxYfWsk/dEB0IjSZ2jlGK7uo+H3omFEJd7fo08Xs2E=|Chương 2424: Ám Thánh Kiếm Trận;9e660sPXW8P8mbW2eioquB63pPTEAUCahlzV+o/BMXFsIZ3EOpmvhnoEtEhsYrShbT6m60N3e0mg2GCLjJPlEn0G9y+PmF9r8T0IhZ6LCXLEwPJeb35Jee0cNilcYsNe6S7IT2IEqk9j79WeuH7mYaY94mjbQWT1bKqT8n3JYpo=|Chương 2425: Diễm Dương Sâm;VXhLAzRg9kC2ngnMfurgPA1RaYqDv8X2P+iS0RjUTDBDKprCDhT7zNvstwduBzfI/nDq/j8MyTS/8oEsTGCn7pm9BAiR9WBKSLf68OYxN5XELQ/8CIUfeltg762Pdb7UTaxtZx8jyuwe1UYEwXElQRcyL6zlbRxtQKIYh+5XhWs=|Chương 2426: Phát hiện Ma Thai;4hBASseq/Zi8URKXQ9b4GcTftfgJMetSv8kd6+e9sU+X7Xaj79bieVHbuEhPoDxzIDXLVF+eQA2YRKqMM6Tbu11elo6Irvx0Hau99p+M3sD8ls3p3aqvFP+S7hIqT33z2md+gBDiDoFFlgFZtdUOGVYo9ds4/2+/KC5VwJrYO/E=|Chương 2427: Đem Ma Thai giao ra;1id3+MTQzyt83YwV2NwZLwICkVn6zU+/XUF8uZPBK0vHLmqa80fbZjZGTKY3sI0DCquK2FRyh8LNJuKNDC7zm3lhebKldp8tZkVKNuLeL5sKFqSUPrdmnAh9SUU+OAOG9cj4MtBNG76ZpKkICrGi7YrW2iYl4q/9+29zeStm9bM=|Chương 2428: Ngao Triệu đầu nhập;3zWPOOrNAG7S/B5+OjWZGjceziesGFwfHVEjoW5C8rEE6YojxfGqdsVvR4HT7LDOyWfCzDEGuGcAIN/LHHOlIAXUijzZc8s1Qo8//RYC6YhCr0l0ahzPxxgkmFS5fNJ4E8z9GjwQrdirD4RKeKzVGwPufYNA1kE4GYQMKd5BwLo=|Chương 2429: Cổ Hoàng thánh địa;tIIVVqfuCJGVfCh5bT5Fx/8cJM+MYxgaD81JG3eSioRnnMnstCX/lWUqaE+L+EvdTQX/HYnuR9ReSW83sI3sXfo+aIP3lz21OdLE592gYhRZphKpzI+W2g9+E3w5DYpJFnO8GMewLcgDe46pJKCSsodHkZJ11xfKakQgs48TnQk=|Chương 2430: Rất lớn Hồng Mông Thánh Khí;U6OXQ6svZSzzwYbnhR91W0EQQZHkJjJE6O0V8/KcXslrIIIxaCp439PTfqchhi8b9QQAMjeEVE9HhnEifm/nVhQdCeyu60eqWuqKx0NoBjdfG6RDY2KILF+cJ40nj4ejqoqoTA2NGmA81Bi8iGiFBbCP2HivROR3C/pY0d4wElM=|Chương 2431: Đem Hồng Mông Thánh Khí cướp về;KCAXhQZOcxkErQfKuoV5tTUw2Lr1QTg9YYxSt3jYcJbbSPyR3NiG1Hezt+noUpXl+RMoSwSLJFmegelvbXzRDKOx8pKE69E7Oam2BL+1ls3NltEFfov7r6fsG8rsi9FJvNqhMZY5e4YVR1q28w8qu0/2DDIPgz2BDxNlIy7JvEw=|Chương 2432: Là ai hèn hạ?;ecEyq5CjEkpfOb1La8lzrT1mbPlbwv5myPBb3RlJxsGYfKkZK8pcvd+1CSVgsk8SyX9mmexlJSVrVEQW5Bo7SZbTPgKs5OGF91MoxqAP57dw2zqXS4RYYBaEjmgU9Q4UMfkNVHtVoV0lQx8qW917pRDNBdBSxhOxJhixP4ThmNY=|Chương 2433: Cổ Hoàng Thánh Nhân;BdQZTPKGTKPhb/vBLgTXNLjYCinqG3H+PbFr4exFB0KeC4OM+VL0/NMm/zVgqSisagL4xXWFHSCS7EYqRu+j/kJJ1GXpKQD/5SzCgFQfPpSoocLUwqINALKIrpBxtMU0L/vRavijSP0qCr1eivs/atLfWKSzakEiOlVXSQvprtU=|Chương 2434: Đoạn Huyền uy hiếp;hPo/yIScTK1RIX5XQ4YaFc888Ubys00jctnkizWlOvGeFHlh4PSF978bnFDAFbth5LJpJonOmBcReM2PMu5k9JeKZ4p1130vWKxJhasNmYTD4SzwyclT9f2QWIDsSCFgRuNu4X+XND/4djMLCJDGojvh/GvTSbbPgDTrDhOPcYY=|Chương 2435: Thân phận bại lộ;EIB+GgJz6ZwVw7tGTfY5BxlVvShYuQ6zS43bR6TxieIjWNDjBUz0vJu4SyFHG+ZQYQYedgfetD2cHIcnbW/JU5zol3UVEn/ggChOG5F87rstJv/MGXWKWKCe43B5htHPj8qmF0M78fUJWB9kCCR7Jdw4FDP7MjkesgTCfcJhRb0=|Chương 2436: Cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng;DXAW9rb+j52xxSKRGxjRNTvNX8WPxmufy6wpXJO0/byjXSKGO0/OBLn2srGesabs7KqtKvfSAzEyyKF4CTMYQtMtcMgMDZ9ws8F5V991Q1TTHBYvuMmWCrs2YnJtaXkS92Oz3EWFMlyAiKaZyL70WDWbskct9dNyBE+MYnAwogw=|Chương 2437: Xin phép qua ta không có?;YGB8GXl6W4it5W6aWhbYUUW5N4+hTd7UeNpJeDQRqW0bAU4ef4G8G7EfoiGeDvZjULMZJvMI0Pz58dY4oofsbF7yijgEjwzK2Rb0TdqjfU510BSgco7QQo0SU7Jy4Bzcpcw6qZhoY8l1V7ItErF6/ehX0mwQdKAFidxDZMz5WpI=|Chương 2438: Đem Hồng Mông Thánh Khí lấy ra;ZUvUcvxknxh9X7nynwcoMZN/+AdwkZ1mj9IEbTu/4cDecOsqdPACMOWNFvplpMNr6GCcumbT67sZwA4UqwpajQHKGFbOl6NgWe8xYCszs1o+WF+0S3V/kNJyeUPS9kC7bl6dOMMFblWMlqHycQ00JYip1qE4oVE0iAqlDp1TjDo=|Chương 2439: Giả nhân giả nghĩa;Za9V8+WPHnh8uS9IyjOmXZmtGIoBZM7n61GGqnFWadS/PsZJmrbZiydCGgiB0KwZEDgwrqfounPaIjTjrMvDiEQWqkcBY/WqWq/DCHH78DaLYiEjcDReM3rXhXjSCLnKg8QxDzGhC1HQTVX9lBh8PTJ5+Nx2/6d4mUCFnaZ82WM=|Chương 2440: Dương Cốt Thụ;uu5tzxoU+XNz4vU03+tP5BEUvyIyXTElX8lM63LUPy2eyN0yuXGqJ6GB4OWAT4Ctf3638twRQpvldOkdS5A/GfAUDZrnDH21jRj3z2h7I6bYfAzEm0y37N9kQ1FOM9Yokl6YUCK/kf579aogkbhZ/QUkuhOzadIwG0bya/dcLbY=|Chương 2441: Còn xin ngươi tiếp hảo;lchB1CLE9pK9/dJX2dPMmerjNySLKLJGw23qNOz/rKMGQ74vScJzSsaRQihIJ+Rjpq0b2EXJfzsnDpe/+so7lJCvQCW7qyGyqGmqahy7MSBFBAwxGqHsxi03wEV160EMkTlNb3s0q+rQgym6Ufjoc69xCv+Qr+YfLd6E/67d6Do=|Chương 2442: Tam mỹ tới chơi;LHt5m+TwswA0k5L2vgvTMprZZDHzGknJ8WJ4s6Ny35guOB483BMvV06VvbF1lS3FxwG0OUit9u6zagUMnD33opquA51UU2Ow/9nSLeLvImRPPi/CCxum4pCBL8Yaa4jhdODPVJntZwSYTiion0UUIlTFpo9Qft9PHFjX2gQ1Uy8=|Chương 2443: Cự tuyệt;HDj225/7cMJSGl8+7ibso2lxlv8k9ldr6u5PWygKo+x30Wb16VFe7THg/I0geE70nYOpRwyW0TTr7Lkd62ZYmmf2wI/jsd2pbOJmGMCMpvFm9z5Q/k2DtKDu7fQMmh+64MDyfsqmRhlsPUkO7cZa4DPxXp/6TKsdLjNETZEvQ1U=|Chương 2444: Lôi đài chi chiến;gPCa5uF7uEeYkEyrhyth/ghtgAPeiqs4WqJQclBc/Jvd0yVJqROmTDJQWw33d3vgKLltqvmpFnnm0HjxxGnTGRYIy7rXzBU9LmeviR/SZpTSw9TZfCmabP5w5lHdfz3njh9WUgYPT7WvxLacjE4jheVXkJ5cDuuvT26yyQRh9bg=|Chương 2445: Bất quá cũng như vậy;nMR2PinUCZAgc0IZ3kWRK+o2Ujbb9pi3FSHbroI7mt9yuyvo8cSJtnfDS5mIieity9mD1yFm1eXscAw3AuPTIfyPWL4A7v72D5RV2RpzaHGMcbFmmo1xduTZ3BxQGiqMdanFBPa1P220tGzC0xwxmfhzOzVaGtFE+PfVOt5wYxc=|Chương 2446: Hạo Nhật Kim Luân Chưởng;IR5vc0PW0k5QVTQaQUJDLJZ/Z1WteQ6h82FXqx5v/aetMt+MnbyHgYawjdsOQO8fd9CjakB1d+vizCL3AUlCoB8MPPiL1PiCNZj9peGK93Kiv3JOWxvSQWSwZLuAstVRifLSAySXNU7cC8hcSE2yWw0Qdk8Z1UHz2+9+ZJ+TP8U=|Chương 2447: Rất ấm áp;SzJftAvOXAaRxJSyfl2L24ZLcHV5tEl+tLMj1Db/uCIMptquiYMc40i4FfpWeqaDX2/Y7Xn1Gs8dbZm+OwqGzo0RrRMqe1WTh6pWHJYy+FPM+ZDhfKRc+rH5IdXKumyVIIkwDNJRXNWPq8KZ/9kV2+uqyufpQ8x1e5t0Wb1q0sg=|Chương 2448: Nghịch Mệnh Thánh Cách;jmI0YD0eRHIOmPfECR/8gkXVyet3UO7k/7BUNNIrxOg/s4IUym4oefvfN9e1/VkUzpiqtAjr0Vv4c2qR5nolXHzlMAkWpeSWSlgxkN7rOZZt7BwcQRjIWn1zEyQ5sCONqQQDGy/sNFxeKZPcj9x1uMM2UcyOPyrYJgXEW5DApBY=|Chương 2449: Ô Xà Thằng;6EtdKMm7m6Olfw+lNvHE1MkYIsT/taM3va4/gxxInd2rDFbmO4lTKq0eptLOiYbuqTTMdBUREfP6r3ujHabzL/Ij9OxDQK9lPpNCJYIt42J+4+g+ZTBTg5UFHsghwoB7ZTKpueWkzsm/JmnF3j2jMUbLcs3fh7A2qkPcXPPvua4=|Chương 2450: Thánh Mệnh ấn ký uy lực;fgRG/C0cBlOzUtnulx4RgXD7pwTGdKIKuh6PeJZ0/+HIBr8Hk1RPUyeRUwCaHiEcJJM8qK33BBGfMVSePia8pAM81e2jG4UWRAIis82lXSEQtFrlfsnQwlxF4YfVHI+opx35jFT668HC629ZrqZZedHJihO67M+UPkqJti+8TW4=|Chương 2451: Ta là sợ các vị đổi ý;uqUP6oV5FgTbURfDptTLv0ehTeKJQvYCP2RlJoebOQ9JSyIG/JkZU1XClAPMNskxw8nHPbxOx4HlZXQSc8Ku0bVzRjc5i71wxAFnCxCRy2G3ZV4+6pGv0bvaRPTsCEY6rP8eCYjpgR2eayRVupQmQpow2O0o3SYhhZgCt/sSiU8=|Chương 2452: Một chưởng đánh nổ;PARmeNNgct2gE8U974gbpTaHm5sXvTj2zrpTOae+VvagGvlCK/Eii4vfv+1Yjk78mZCEHDNCAokTSbDDuPXTvPyPjof+cJ8xJSPhMvGYcHmRNaL0jdz7eF3+DxVnCQcWpXZ+9TvcEzLtP4yZttZoOBIPTZZtSgwvCGLCA4NObdE=|Chương 2453: Tự ngược;x6osw7T2fj7ef7Xk6ybvBrUtaxrIr4J7ydyUlZNw6pnlZes0Zls7lBVyqLc6QZ0U1DYfCKou9bDD5IYwH/oA0s61YQJJYDvqHebTMTn9c30h4xgA/ajI2wRBLI4TncmgtO+sA9TaNXf1IoxwLvElnH5sSbY4eJkh9mzIFkqNJVg=|Chương 2454: Tiếp tục vòng thứ tư khiêu chiến!;M69xh+R5ncpEtlZZZxV1ruOLNqPOZc0MapaJJ6kGiL41gC1i9piLNkKTjm5thej4cD4GTnCcGsKKQJZngYXhPd3fJA2TzJn62zwDpX595Y2/ZzVt01O1qqEmbqJijyofl+NB301WjzETrQKvmTKf49EGsiF9lIvcmoPgStRMZ3k=|Chương 2455: Khiêu chiến toàn bộ Thánh giới;ScrfrJnXb+lPdvylK3q73vhd8cyLJI6HSvQ7OXYUYNzX7bwcfW2H9eR8v41d2FUReQcvFFeGHQsHDaKX4wZ4pxKKYVjaTWnPnrG3F1j/+rwoPHrdFlvIceP1W2D21hfL6+je8rj8wPNltSloCZJ8yPjMdXYCbwZ5TeUGJuVIyBI=|Chương 2456: Quỷ Phù thánh địa cùng Thánh tộc;TUmJqnhnVdh+l4SJeKz5l8EIEKnpcDq4tfWGmYu3DByubmA0vESRAgWIIPsWLimJGlkarqSohtB35k7+StAsJMAYX5AMvSTBuyTbbaKWXa0Jep2v+TWAGe6DWC+k3e6jl3tk4ARoFg7N6aBUn73CJ/Bsh6SnGDmOpCfpRSdFI84=|Chương 2457: Bản Nguyên Chi Hỏa?;5Aabi0Mchkpg+IrZZiB4TpOAOMRgDwLjd1K8s8Y8c4qtZVxmvQplP3VI9Pqm48wOZdl8Tw5tvvX/M45dL0XOrCueby6pUDju+6ZgnjNhuLnjKGBm3My5xuXTwaErf/shbKDMD+HapBoA0QcQ97FVwjSSthcbUUWxi2y/h0EQGmE=|Chương 2458: Kim Thái Cực;Z1/0Xl6tcDvypztbO+meR0GtA1XVAjwp2ZpndVxE3ugIGEo1yrEFJh+GcgkveugHAVjF+B7hFw/QL2/wCG/fnP+Th4M6S8wFXM6irLFUQ/oVzZAiueciEm0h+eN2JYQ0R55dlnp6Z/Za2dyn0unD1HLTweHd4/FQmzGWBVNj3ek=|Chương 2459: Kim Thái Cực siêu cường chiến lực;dVPRJGtOJHFe3h9dWS59LIQkNUdTdHZM1qEepDWCbWGHXB3ZWBxgqzF3nga8xUnHKDmSh7tFptz5JR8A7ivs3p4Kq4NNQJCBNFQ6DhUsOLebYGGv5jWwOcH3GDWGTE59rJvZzT523I3LB1z/VEMHl4aETS7PWUXIFFPLKUHQVFc=|Chương 2460: Hoàng Tiểu Long nhất định phải thua!;h3whEQ66zFwlHYWDWN032jD05bWizajkuFOCazDKMlR0MNWaJfHFQ5dq0HUsOcCrabfqUEdfFLOBivgJH/M91xWqq3gKZHvdYwUPloR88lKx+OUzNJGpgVgtmJxdOZYCmDl0fKX88bDmJ/SXMVgBNA5wkQqs1xFE5gOcShpXy7Y=|Chương 2461: Long Nguyên Thịnh Thế;WThByPowNn8PUsQbhDrrcG9vFPp5mRAepGzHC8XQHscJGU+hw4C9x9FBnF0iQZpgZrI+g0T8N3TEHa0LwQaZ5F4TTpvmZzb+yvaumFsGZXNx4axxPHOnVbBnxnRkkvJFI3Y4gKDK1E6twA/JewZuBA2puoRz1eT7RfJz4Mdf95I=|Chương 2462: Bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt;hfSPPBIEF6MtKI3ZrWQSRSQZnCZzbRm9FyIwrVqW/iqw4Gjg1mxa0dQDG2p1O1HV+PDwMaWXJ9rDGjPUMvOsB8BVZHJB+gFyTNcD0S6Q7wIho41c4uoEDr49YA2w3bZlsCoHCTF18Pqzzp5h5C7RrgFlqW9u5+a9C3jNxQj6tt0=|Chương 2463: Ngày mai;oCbbS/hlHvI8ySI/M7rwRNUX8aSnzMGoChH0KVzWx8O4PjUTelm2DMOBd6xbfO4Dmk5li6CDSjjb519mWwos5kzUW1hQdSM8EnvGgxoBTdp+ro7Tn4cSNVycl80W6+tpxyuL+kThRiz3nKXypaHYwA42NnUwj0ZuD5BXokKREpE=|Chương 2464: Quỷ Bất Vong;/eBqwjqCwpG1FdXQtyPbLvm3K7UxTcyH9TLeIgMy5j+DA5uNsZ/b276U0BlLdoEgBI0rjM1UhJNDStf0DgDvpr8+NEdQSjxP/0/crVQA4oFbt5N1WA/gFH4hczbVUchZ0+V8xlPMK8NkyEiuBgoRrTiIo0GQrQB2+3LdUErzmSI=|Chương 2465: Quỷ Phù thánh địa Quỷ Binh;N6pusR4kmkcFbgZ6lsxGkbvQFADODpoBb57eAb4eR+qnqBiek08KEYgNNoD3XM9IJ8XolJ+PRRy1vkiwL92NjQ+bItwN38es3m56ce/kj7gneUwx9QaaFC8i8Ure/J108lTmxux0onn07iB4Qi8MUb//1mWhoTx40w+ACiKBj2E=|Chương 2466: Tiêu Bách Lý Thành Đạo Thánh Cách;SMohPDUEl2eV7hchgKeabB5d4vaB07ceiyJR6+NsxgpTMfrQjXz/w0AoqsT5W4Tow3ULSOhr39dJlAoM01TcUUgzJxNVX8WrAnvFZASQUZx6OaNwL23aZYiZ1SGsqa2uOpWvuNHN0Fy+1mbmgTAusS45x5oCyk4pdT+rd607n68=|Chương 2467: Tiêu Bách Lý hai đại Thánh Cách!;hFJCJ/TfTPsb5IrDIDYMSd7/e102ZsYgP+8uy6MMn2M3ljjtF4w05VfMZ3G/yunTz/pqHSpHjQd0xMRh42D+miEiE9u2kQ/T6XbgUgsNNAz6BaGm7HwXbR129lMHou6hYu2Pu4Ybd5Jij3jqsl4d7M4vMwxN5viFgENzIc4gkE4=|Chương 2468: Hoàng Tiểu Long vs Tiêu Bách Lý;ptP0S2ktv+ttTbqs8O/KviCKmQ0ERTjMKaew5WYmDcY1jzWPs4WdKPHVPxFhugniNS212lZIdJKy0Rd+QVsrJoJctxHnqY9fQQ6wdbvm8tbGsYJYpewYr7ovBsHM3bOawMSkmdpuMdkgx5Bu1xqQ59Nm6n8LTdFixKyb2Cgs2WM=|Chương 2469: Không thể giết chết Tiêu Bách Lý;6L0Ex7aeOh5DatEcUWhmPwvfL1ihZ6BQXPfAW759HMB5F4fkU7WkVguxCQg0Xzldwj9CLEbpPCqVTPoFQpnj3oTYUofoUArukboXlSjLH2yal/oadm+/Ks4e+MHaNgPnIwyQFrrMASm1q1mKtJxUcftZQAeXZ6kK65o/WH17OZg=|Chương 2470: Thiên hạ người nào không biết quân?;b06fRxoFGPrnYLBGwVEBsyf+t6QDkjcfVN6FKz7qoR8Es6FB3YVBsqkvs52BHKegokULek4r+Q098K1sLpjDTijYjwwPGgsZWDgCMtAAx+MVA6K0PF7vqACdxarOZPoYnE33MlKd5yzbPp2cXVrDbmIRhPjC2rDEXpaPBFged/s=|Chương 2471: Đó là lời nói đùa;iRpliXQlCoRArQYdrG0JPuteXSCsC0Bxwsm5hRMKhOQlvAgxkDTHhAnXRWn92AdoIgN/1Td0K/ZG7z7HcLGU05cYuJI26zn3omt/Y/ZSmYdqgfkER2oqMoOVCTscYyKmRT/hUJzTh11BNTT7Y1BeoX89GNJjHiMNMirQ84MS4mA=|Chương 2472: Chuẩn bị Huyết chi thí luyện;oLj4PoVlWgFFSqVcmgtIhCUjiXtGmL/VUgnS4TSUteF0Z/7k/ghOlK1Cs5+94r8XMnpxf2cYS+cc1AISzXnPu8xWzNqAurJsIpfX3EuzqaMA+fV5bOAG5aZltz6qgwdtoAivCjOAnvqC3EhmcFKrAwq8JVxDfyk5Kp4u0qcWeco=|Chương 2473: Đột phá tam kiếp Bán Thánh;Rgt4hstkmyj8C+P7msWUYU8fN6VhJ1arXLFnfSeDzyZpdANn2Pp9PQKdtpxyLXYTTQH4HE2Kly4oK33h9THzN+UJ+qDqj4RVG3f3k8rmjUBir/up1Ij6JqAvjC8cANJjytw1QsMerv1wRYPZSycWD18ON6IeIHNh3opXmcndwSM=|Chương 2474: Đây thật là tại độ tam kiếp Bán Thánh?;xJD9M7EWl79TLi+2DMIS1Qf5wC+KZHx/9LgJNVnw5VlPWax6JbnWAgFrPJVylzhyZuepl8yvLaLZDTiMFMagSqvlKSCMbxsibyIH7XDacQwpJGY+e/lhbdXlWpqLpZgQ9hECoUGXzJPZqyaZGctBDe40Dox5h1WoOmuDWaS0V1Q=|Chương 2475: Huyết Lân tộc;43Y5oEeicMJRBK0kGfeMGrkFwfLV2Qp4LeedYKx8i6SOKjveSMlMMPrDZbI5ynlN0ieXl89TAx0loiCBs4PVIKkdNKmU5nmv+sOM7EzZuSQtdMScDuWaaWFzqCJf5nK+m43VFIWewsvuhsIZGPDPqs4eO7gkxzy+t6C1XLzvIYg=|Chương 2476: Kỳ thật ta chính là Hoàng Tiểu Long;mw8qqiSE/Tr0bCzjIHfIvBIF0CeOIZItmn6Wnv/oRKUavySqMew5++bBK2ZFpRCA3741rzvcFt5t06MBBEDO7f4gHfqDcmXwLi3DY8wMz/ANvCBTAIkS9JvVzIO3SlU0Mt7ajDVDT1a30sqmLYMnr8yg6AsybkDt4ZVHJ/ZXgDE=|Chương 2477: Ngươi muốn bái yết Hoàng Tiểu Long điện hạ?;Rhq9qkkvcb1HTZB+rbQQOzOA61dNSUW2homPepVMiVBTbTwora71yVsU+x93EeZLgUM8jEFn5W8kIc53R+CW6S0qC/n8ZBMasyo/n5KKfGHNatx4g8LIeXI2XtLxhftmBl1EX4TcuQ2XaNbKNVrQpTo45ijBI10loJ4rnGrvQRQ=|Chương 2478: Hoàng Tiểu Long điện hạ thật chịu gặp ta?;8xT3937vEUMMx3fSjFH0oNTANDSYUiAL8T6nGVJBAk7o26i6fwYv1/kfsBXUvT1WNNPhpr5Xt4zGZiLOahbtiFQODgxFvLWqh0rYnQma2kzX2eMvZERCIMM/Fm0cHetjXCg6XMjiWjj0hkJN5LbZ4CTOwJfCNtv1q0qS8gwL7N0=|Chương 2479: Độ tứ kiếp Bán Thánh;0A+T1E9gEKr3iL8+9MRtVZ6Fg7xTIl61NnafJ0FY6CbwbkOrKtbyT5shPRIUh3UBfalCuYHe/0MHEWo+fZrWhIyc8zaDXSA5bNsj/IJvO26kTPjKBSbT5NXPddzovC9Ms60uhe+/Y54s3mv5wqoubfAUXCd/7eJqChhcVuDSuZg=|Chương 2480: Lôi Ma Vân;ssywef89eihgCLQKQj8j/XVXnwzbsFSvaRr1OhwMAldfN5miQuThhuMtz/mBWQkmsAoC15/am1eG8f661EOGq06+kTBh4q3cWC/dHL0w+FWML6XFgdPqFq3kxmeuBODwuLqY5EMDULgK6/uhu6v6pMR/yz2la+S1obINbcIMbKw=|Chương 2481: Bất Diệt Đạo Tâm;81RAShS6uuh35qUFOsQkmt8OukTpySVc6AE4hVBJt92uOUkWf8Pqp9KTje2+RQADNg3g+g2hbIU04HKxEsCkI9x9nlhHctmoHQ2SZ3RLRBLWYLHIOpgaA8itwhBoYi2QWO/pBB8QE3QwbxtXkXTcLCxgSznxxbj8Rs0O4zKN3FQ=|Chương 2482: Thu phục Tử Linh;tchr+2GfKKM1SXj68eYfFfSKJp0MxLhD4mBa3fyjtHZ23AZl3xFSSVtk7ZTUKIJJ3NZkvHnIqEoliimpFnqSr0v6/GcgWEUUvCSFrQT9kAsltwLRUjQ5Uf3ykIyw8BW7Syyhd7EYhrvUP4Ei0+PlhPyI6QNc0Vihe82CHgvAVBM=|Chương 2483: Thôn phệ thánh hồn;oFtW/cLWf0nkvqavVlh0p8YIRqIZB4D8iBFdxJGiO4PHQ6ezGUrqPEKWEe83b2hQqhPbbytlXhtt5Yie9D3jIXWcDWFCszieYkiAITgZv2Y6zvFbxiJ9InrF1fVmWFvIVcI0qnW3h38HW6x/X9oCzZ8MiVhaK8G1bUdvVJ7/XKI=|Chương 2484: Lý Sâm trở về;iVGdpcikA0F60P08a4JzX+FcVPa40TYYfzuEer+K24zNetnNZFeVfWGcwfEr9qq6OdWXtkwoCLdthbsF3hiM9s6OiQSzPIVZFdWGtBnB++PQ7j0ytA2DL+17bfSHty80z8WmJ/eOb4bufjGSFCaxpgmxTNXuQIugBvfZJXHdnF8=|Chương 2485: Bát Giác Hoang Thú Hoàn;YOksrYVad2sSRYRFC1th+3rXalC8dHtt0PRFR6DJ+VI5Kpx+/WYX/DE+DcwMzPbx4cvo7k6Npb8RwVtuTZUaIZ9/DroMpClRzejUN3ybJoeumocZyAUERIdxC5aRyv5EN6JQqkqkH7KRDeKzlGpGD+v6IKY8Kp9AsquBPCOhjWI=|Chương 2486: Đà Thần sơn;GI5NCq9LTSHjvhQbjpj+Cp2P9yA8BS4hYBYE3DmYroEdkUaaGezt5PKjRl+Q34xUP6jKPkbmguwxrt/LxejA+HbA7hRqOsh0Y07iXqNy8TQxnzpmqZh10MCqFonjA9JVutvKfpQNrFqbP4bI/wxSoOp1PrMWzue+7uRer9iLyRU=|Chương 2487: Đà Thần sơn bí mật;+hcB8U1KF2G2oRi7dEDMSMyGV6HhzwsSV13mx2n+o5ELYnhMmN1NKi4Yv/h8ZSnqF0pbw/vRrFnbxakxj3g42KLwPankDVDdIaSD52WvI39iuDsJm7ec5ZdftvlF/UK7UBeDNUdM7JZtBFyc5tpfh3KKvNletIRSj7I1CU5dotM=|Chương 2488: Tiến về Quỷ Ma thành;YqzMKp/IgTwNTE/r2RANZoQRD5x5aKl5VLjy7Doc+VK4xurJXvq9vFeM4u4kXQLBgBkBBYBKw7SlAQx8Z6mL1t7GLpIUzHgIi+uFHMKFAHuy/y+UzFabE3tM8QX5G6ONcdc33Qn5/1uD1LqhZGeU2wLdDftrCFL4inUr3TSBi48=|Chương 2489: Đàm Quyên thiên phú;qoHePGBLXc4xjJoR1zSO2qFR1P/7bMWndb0TC+L5udDTsISD6JlX4jpHvyaaqPfOJK64HlTV4HhZGdzUk0FoHJALU+PZ1N4MLbI4q+BC3dQybk8YLdZD7XWoEDYE+sI93uVkiAOVRi2isN01fB/TW7tC5lRn3uuk9UWfPZStE9g=|Chương 2490: Ta muốn đi vào mười hạng đầu;a3H7CAfabqzWUBaAnn6HHeLE+asDqXF3ije/P5CdzZujGSnQjTZubhCpATdCVCk6PgtbTwHGdlQ/gWuMFY6muoi5XMpgVnvZDCLznO36m8uQTLu3eHYJ6jVHCvXQkT+b3cVps4eBiqBMtiaqNwAqkcCMZbE6nmmzyrZkdZsMNfU=|Chương 2491: Lâm Tiểu Oánh khí;I9F4XdAzUj4DgcHErn2mgXOjkRNrm2ezOGmuqigaJ3P1OTe4fVhwPnLJ1z57zRw1gLImYRgsjI6GqSAgoJnxyUVW9bXZ59qIlhZXp5XGeFWorWXfzhRzGZnB0Y7ps8hQIHGjJc+ZKegCtYav6UHbwtGcPdUSrFIb+RxsDzRqgoU=|Chương 2492: Huyết chi thí luyện tiến đến;+uXIH+XWEyqG2Kl0gseI18MWhtL6m6ryOOg4WUiTFkOkHTeihuRk7A6OHZMiSpvZS99TpPo3mqbDdwv2CGuUNu2uMoDKkLCRF+SyXIQTl/yovvTIWzktt9HzmrU52Jsom1+Gd4pdOQ20GAp19xlxe4fVfH8x5hHWXBGKvIXUtNY=|Chương 2493: Tiến vào Quỷ Ma thành;oH9TbQ+qfZMO54jBxAzcpYnuiY5sx9zpZz8CIbA0qt0qxwUbhYc8/PYGS8qrhfdC2n7ayyhhiFUEQ51FNVethVcCEB+D1ew/jHzYRnClVbFE31NSJrB6M4BgAo5AcKuzOWLQ0axpUOrAm8q52iqC0Ljc77tGQvVg5Ezkjci1Rbo=|Chương 2494: Một mực tại may mắn;9qVnGo9VPRrVZrlVQzfTEja5/+hW03d6em2i5u5oZ5nWzjT2tg4TNTsBjGnc7hs99y9iixliMfo0GffHIPXQKX778MYQuUF48KD9cmLM1k4NqNpy0NWdygKkOADxZA7edyIgGB1UK3QtCkYZW+WZaTRlFq/4P9dVKF1/hSvZtBQ=|Chương 2495: Thủ đoạn hạ tiện;lG51PcNzMDJxkoIRhaEeqORqM3BRjjP2oL7g9N6Ci2ARjIsiFnXLH1k7fBx7SfySAdIo/rszxUifydWB3SDxtfQ7B2HsTa9H0s8zkLL61H7wRm6y7kMGGD7EWDh1emIVybUvoN9VTvXCJiyGazZrOtu2ZjNYgkmDz7hzewJ5E1A=|Chương 2496: Bọn hắn hoa mắt;BrdQmSQbii514AiBbWFRb3BziKhRIZnWikrh+1PLEXwyQvM5WkcYBsRfRjCXAvfSoNNcyvm3htqaS21UClX1PBuHjxt9/50aMJhsB7/sdtb2Gjne40fZhHZGE1JrUeijh+dlYNUBYNOiRNEyS9BqFwuaBRkwRAh37ZVbaDFdnho=|Chương 2497: Hắc Thi Thánh Nhân;aYpheZLy14IIX9ty/eERL1AecNe1lWTBCojdkPlXN4KL37lXairjDJoAiJRe2pG3rPsbnx+hUTwuczct1EQKApG6i0IvT379cveD2OMddB7ZkcSdJ+xc3MszQlw/WB3ZpPNk9Nskuc7CzjUaF7LeC9g5XtyWuSe7RYXp9o2JVaU=|Chương 2498: Quỷ Bí Chi Địa;2SCAHNRRa9ZsD+6Bvxg3OQqKbCj3ufJWL/tkciysKdRxDSxifY2Vb6FE2YLUJNN9Iq1Pmr5okhiurzxQ/ScmAlQQSF5YFbKIovACv6nmAeqj3LmRYPHFnpzVwhesT6nHUQjqsv8TtywckI3GoSWKSyPCHutP/JgyzKcE6FHcqEk=|Chương 2499: Gặp Trương Dịch Huy;8QRZouAFG95kHyhuRT8hq1Rbxr+QP/cOk6yXC2KPn+m/HTLr1k9rvYS2QXGgJKlVuYd1P/DNdJ5x18OBis4p3KexDBJQAehGVus77UKJNu7739ril5vanR22H7BI4n6ttCXcTFGcv/ZwSUKsudVIdiOX1yoE3szKSzvA2y64BMQ=|Chương 2500: Ngươi nói ngươi muốn giết ta?;cUQnRfWoPzAITte6VtNt9jjpMMjBkpOMC+16spXxYMzmxjJqlxCCjqiLpSILVVHjET1taqzA275aDqoSOOWqT0nkt1PwMrPm4LI2IeIqLn/qPeSUQzvGoja9ksv99SaNFMqzro/iLP5F6ZkJd1WAio3VSHxlL+tIBfvGTpxVa0Y=|Chương 2501: Không phải là thật muốn tiến vào mười vị trí đầu a?;kl4BmlhMXp9z0NcqbBYoUaSRGaKU+ksNFoe8KBLDnVlIBDXpyS+j+c5lBerkuCXJA1tfIrMHpLx2yXovfPSZf2vfHzMF1GV2tzg/oD3+DkYcMpRONe2abQkZnbDvzEjhfCjKwNTJciKXmQ4h3dvd2UeLrTiGy6dnFQr2ZyZFj14=|Chương 2502: Ta giết giết giết!;vK7kfqI+Mw4/s4aNYWMnaQeOudUy7w5wbxxtKpyXkuQCtVAciMO0uN0ohpeGzUlqLbMig5LWlY0cNWW6NazzyRU4QzEViRfnTaJr6AkvLYt4mTv9SVwD7Wtxjq1rqr8tj5pWv/o7UCgONiR8RAfaHzmLEuU4+FOWiPIGuaI+2/A=|Chương 2503: Hắc Thi thánh điện;ILydQvOvvHj6lKrToYhCMLhTEL1UZkwnxt9Uq44zbqLTEQtNV1yvfwCxz6HUulLx8QmMRHtbg4cr2PYr4qFeFvR2Y3njlt7Se9arnK/Zb1U9cUkwDuvJ4Sq2A2CXWK8aOl4iJjRNzHheUEiBfUzA+yrlCerU3ob8c3tUK14GMgI=|Chương 2504: Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng;JV+n5zFQ+vyajJDEYaIgwPC9i4iBQNEqyK1Z5vZJ6a8ksSCqtqEdmpiPdzUelOfq4HzCbakmSuV2FK0RTIw/oj+dawCE5Pde9TY5yPVdKzHIw4rKnZoiX+zbyNnjq9h6S/kLXr4mBaax21/iU388YenqzGxTz0Qs1VkKMUHTt2w=|Chương 2505: Năm năm chia đều;XkTGfFMJs1Q+eIlVGEUymU1rdwHMR87mAebXKFlyp6ffHLmL3BkaBglCtFXjp3gXTkXT5xQVhx3G55m+R8FHfGgsafo5HXXRpKiYs2YbiDYkY7U2Z1SFf++4qrZf+Nu5Rnv1vvy0fbrb/5jeSUI6b7knsf3a56Yat0RYYYJWKfY=|Chương 2506: Để ta đến đối phó;3d6rQXKzR0VagcyKlLfbEabJzxKuKVqk4rl1l0z5XiBGnlB6pR+Bk4zT8K0ouOhoPBn0bV/BU/lW4ncCDcPOh02hD135AlL6YLwV04RdXp8qOEwSkUAMJcrIxYRRDwxEjcx0THIgeY0JEw5knhi8S4IxYQ1DMbmVmJsAmEwUGgc=|Chương 2507: Thủy Tổ cảnh Quỷ Ma hoặc hung vật;qSoVVPtz4xU4AGguNMDW0K34NCWmAiCiBBWWSz1p/COwqzwYh7I3EhEUqldgf3AYw/AhMAPuCIumsRLDjYAJwaMdOCfUMsvOiSQ5nc/isWajjNg+1SMDl6VlBiDDimy22knzWQ8oNW1a/j0AbTS5eUo3JTV02deLDDcTfeGun4c=|Chương 2508: Lăn xa một chút;P3dTdwguK6M3iyWbM7R26fvo/4DSMTBcCq56kEYoXzaR+ocbJZYPZfkfM+W1Dy1fuNbLH0McztvmGudyGvzpv80MTlCZxsUgpOLr8/eZ+S8CM8VvjrXCTSGgc5C2FyZBGx6xbzSnga963Ri/KoD9wFr/Tr94qd79kmi5Ufj0kZY=|Chương 2509: Ngươi còn không có tư cách này;6QaT6YfxG03CnyVMXaV9OpwExxqqRrikRg1LWvuODooXQlwhWhoGe1Y/voOew/Ozl/ugFitXd4lAXucBJgvVnp/XCsANeyECu0TKvVby+gPcVTpKpPI7LkMDgNqpyRqa4J4rj8E5cH/YPCTKPOD9Nw5I+2/6BYezJyGL3vV3K8s=|Chương 2510: Ba người liên thủ;gyBvi3R6N0egjYKi9yrb6zxhqgME+aJ1rOioFPwvTiOick5gQBqwNvlfOB13xkLMNMVUF+0f4lZynpXWOjIQlNCRY2nJKPII6d3MHHVAROqdWJLMjMZxVzlY46TS/xEdNsePAw1YNsulv9jpM5TyOuYlkL+F2XsLWNX5HejMePM=|Chương 2511: Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới;TGovC1SGyCJqqJ3Y6dRMmSCOnO24g8NKIdBgpEyz5n0/6fNY/2dbRIgtgCl2BtW45KkRnRO4becKmyrnDUJUEk5vuQjPHxe/4iHm7t/xjxQInNMfX0KypQ477uEDQCR/2Dzlc89RmNukgrtQjy29aobuI5EnbcJcfy/JIPkckp0=|Chương 2512: Liên tiếp vẫn lạc;Osfd0Pie+c315F0ya9+AXnC19dW6QO0FaT85vmB/sAUe8NLJgLR84shA7Uiljj30ZaGLe8/vJASZ5Ix6AJs/exqluVytmyPPAmOZPZRdxOn8YZS3SxpbrHInPmv2qU1foplHnarB4Rx/W5OXYxBYLXVoC2NRzfZEPsNiBznCrI0=|Chương 2513: Có dám hay không tại chỗ tỷ thí một chút?;ZGE0HVUJ2UEQG9I4FC30Vc1iNlEcqdma4XNrmvgz6wXpVAHKWbRT5iUl1ozCl6XJyvLfR99WJrOqMEVGNYfNnEk3wiFhjvlJ1sZ1630vAeHMBbr8yUcRiqviepmwEe6ONz4WXFEfO+U75T8fVZm2zC2omx71qMBRUkzzVaCna6Y=|Chương 2514: Một cái quần đổi bốn mai thánh đan;W0RX4AbVOFt4NKpNDulSXMikF9CpKITsndgeFNbsm8JR/PGck5XGDfhdIHVpvhmuzAtgocNLU0HUE+tu6NkW7l/iqiWOACcdzV7n6xljzi7JVypmjkWnz/o2Fw/oKoR6oZvF2bBydVWgHjTgqdBBsXdgJVcP+A1gw5YyFJy8Ge0=|Chương 2515: Nói chuyện đổ ước sự tình;qPtQmeUjBVuk8v7fpT0JpaLmXw9Ok0hskIJMasAIi79bZbJaj0T/do5NFVUmFb+dXNLD2QnFPNyWpHu6DwKWkTLZJDpIbIv1WzwNLleYhD451/dJZMUzwFOQgRZNlriMKiyRTpFhzSjzr0ETIddolGzGIIXPI/Amnz9/e+DBr0Q=|Chương 2516: Chờ gom góp lại cho;lT54uhOK6kH0nqHAuyR08PBULgLSi7fZBshqBGE6kmmjzEURr5N535Sv2+xnen7K3Usyi90lPNJbtQb1AWM+Nh2FEdxJNcnIA1SvnBUh3Bm8wyyzoMuV0CN97TmqXz7RzDJey0qjZe9PxXeCEGcfPl5JAX7+H4KwGnUHAIQWOoM=|Chương 2517: Mất hết mặt mũi;YwG/9MYkLtWkPA57rSvxOb+h6u1VYbP8fw8ScLYWE3gfJCLi7wxl8UHGo9g5IqLxeCGjEhdIqYqKpZCqZjqdmFPfsCc6Av5SO/T6oPMZLmYWY24NhBB0iXZstrr3Pad2EhdD/O75vSbovvg5Q7gG6IipoW+i0QV+S4GEJumqWCc=|Chương 2518: Giới ngoại dị vực;sPWPI8ul4AX3qNP8j36tXbWbruJHXj/e656vkixWUeYJpcOwxhjAIdAb27egMUoGr3LNOGqOenGsxqGbqUrxt98oKYzz8qFTuzdc2pPtJt7JlTNspNLHv8PeIvFK1XXZXqxwZj2hTTdqUY1PAI5vFlj1gTsVBLkyWKsgboyM7iI=|Chương 2519: Giáng lâm Trác Viễn thánh địa;oJKotIKX15nHFbSnsOCBEkj9Hw1Ty7OeACEPMV7NH3w76XkhPjQ8FGQctQ7+CLhwimH9c6ZdJMWz0Z22Sh5Yva2wpgA3uJFsHwpRPPsWgwCnU5l82WmmhcgUjRE8G2p7+1oG4OsuYoG5eowqBSRpqzYHHOfYCFaPzc4WzCG5hOs=|Chương 2520: Các ngươi biết Đậu Thụy đại nhân a?;/pB1sSKobItWpcvgczCigWwf5mnn7VL1KVNEVtuFEadDVw5313hkHKteX+/LKFkuDJ7lsYTpHJ5QBK+XwGWze3YDYYyK4sAenMZwLdjV4VMI3k/Dwf9aY5JBJ1Em7p/Q8yU4TRkczt4HFomPR2fEB2yz/SX2nA1W2w+voaADjFc=|Chương 2521: Có tư cách cùng Địch Hoài bình khởi bình tọa?;8cDIVtxuS34IFj6N3U8O0RwKHbx2EPVj7NrA2k5Dubgwz3bLAazthq2meZNDfT8KdrsAtSO0khbpK1jxrvH1JKs+AJdFxHiYpbeqhFwDA1CdP1E37HNX9/gRe/fDHwOoZQzUcUicqaW41EqDWtkCvTnBqd+tg91cagsnJwWYzcE=|Chương 2522: Đậu Thụy đại nhân hắn chết?;JsBdlqOeIzyTeu1iquItoCAp4fhlApAn+uC0UEa+8W9yfUSK9nb9dco2dpJz/8ttxrAnLKqxYnZcuxHvKC8wTn2GHS31PpVl4O+w7HbXuTaHwUlWBRJxSjNqil5xpNqwQLpRE4EVZiQV8EmoWYDE/vKcxIUZZ0He5OPoqP64OmE=|Chương 2523: Ngươi vì sao đối với chúng ta hạ ngoan thủ này;HGjjUy00p/58z5k9sscjYIrYfQcSuU52mQ6BYSHHCKxkrp8HbHeDjYBIMaKmNolMfuztNa8WVI6Ff3WMCH425fsqLCr3FJfHzDxH+NoOh6IgKcIIz/IkptwqSaTJeLYfEn5dFEQkJyphbRHrSWeKO0Zq17WqQwaeFbbbYXS90sI=|Chương 2524: Ngũ kiếp Bán Thánh;zm9bFwtcteL5bWbAhk+JVxrAVroLqKsRfNVG/Rx4ceXEVjVqU/ro7l2EO0vYp+Xz7hq57pFQWVgHEYZyf015SXWADh/1SXM7K5K0UcLEpYb/E94PQiNcw6CWHblEoAI/v/ZIK/dfGrzys7ChTMt2xHNaUxO7jwHacW8AU+egS8U=|Chương 2525: Thương Khung Thần Phủ mở ra;Z0cuxUPzckHWr9HfkKjKTrxwv3M7nls2owWP9ptEsSeWgNSrnFVB+oZOcJrj+jrRYvgaDTG1LIkKCgeoE8DpytQ2tOfhy5Aq9PyH5AiC1YmjYM0MZ3YKhb1PzfIUvNdFsWJ43aC/WJ9uFdLKhAkOXdS+j20MpDd1UuakKrUaQ/k=|Chương 2526: Tiến Thương Khung Thần Cung;Bjt1nqz2lMyz5G0esnPAKQAhTkbp+Qf1dJfWHZRyZ1nwOu6goDGWyh2UamF6eT4XjqCrlm5y6gDiu4PfMRpgxLLrFmBZHqCVHcR8/9fXztgfIqt70Bc6qVyzE6BZc1cpQ4fwM+UuUQEEOYO2ZM/F7V065Q5APw5YFTVjv8ApzLc=|Chương 2527: Một chiêu là đủ rồi;2K84tQILdiq0sPDvRcq1WxukNXkgcaEXybJ51v2DPgf9dbdaqBJQYTEiKernZJQ2W//OCqlsxr1pHC/cj2xB7dgcNiB+TRK6fL3G3YLEBkQRi5k/0w6ItUx2mrl2E5x8nRb0zC1+s+DR/2To6s8almFJZ4O4COMwwBoo/xJeg7c=|Chương 2528: Hoang mạc cùng Hắc Hải;cQ4MtnMoMuuJMa2gF3VoIVNsG2pBkL4yQmvC6dzJRBE1KbegrA5XIFPEpunk0RaRcKyzh9fjFwVnXdTPGRUzc5/m1Fpvqi4rBc1amwBis20jISab/kjm3h86ALpFhEkI6pHr8LOSEx+IqSvTI+NUxHJ8AF0vSGrAXyxp1DoNZl8=|Chương 2529: Thương Khung Thần Phủ tầng thứ sáu;FUjHtsv3TzjmY/RH1dRDEvDtu5sQmL0ybB/ch1rijWMYLbkaCnOAkCLpVtpSPSE8u+Q9+/ZSfwHJ+ilohXgAF5s00whl8hBjUny1LYlDBLZIg+9ocfic0B4gLfpXTMiG6tQbJpFja9UDbavQUU3utNr8Z6yKnjWB4SX4p+eWG5U=|Chương 2530: Tầng thứ bảy chìa khoá;6WOJEyt/lSjRuUr6XUk+wEgZ0nPhxmRlx+B+p/PiMWE3UBardR0xUT808iZ9ATwBqUvxWs0umML4U4EUI/Bw8ibfvx+3TMQVtjQPPssZu+mLaGe2grIOAdfwRaP6NL8sRaqa1SLuEoJv2OesBqLKUqJ5dxqVDkTFxCny9fTlplU=|Chương 2531: Cửu Dương Đế Long Kiếm;kIS/G2MPmFZmo/7nT8VHTX4HO0fnqKZzIrOlwzY8/WCmo1GsJgM22qQHUuG6ahQ1HS8e+MXKRIMIE/T8ON901CbCNh0yL/PA66sqSOmN0Bsnw/6LY5+T0Li8Dh5fNaHuQOGOfsQaD3wGrptJbcVBv9MTMJxH0rm9kq6zp3TtS80=|Chương 2532: Tà Bất Phàm đến;1eE45Tqbuh+1SOX2aAWJbjj0JqZ0ZUmqohz2PWN/Iqc05P3lmzyZmdaptUTj/qPy0JTMBDyBsTqhEbhp4+zeOCujHmkMksR5C5+DWpFAnhhljjTt2jOYPW7+9wxEvaP5GZK9oCgg7wUcfxltrhqT+DRwP/rhl+ErMiLFIby1KYM=|Chương 2533: Lý Sâm liên thủ với Tà Bất Phàm;xYoo2WlU4f834i6T3hPv98b0mVcaVB7uhjckIUZOMCrUUixfmjuiUuNAHM0vwhQ/R0oNzAVKhdL2tLJpr4Rm9tRAHM4leaTXmyKW/jEEmMMK7uD3nDbikA3m7UbTMBUOWo5M0XGvuKHCdycgoIzFfjXFCS8fReuSuaDYSXV71Pg=|Chương 2534: Cuối cùng chi chiến;yL9asYRX8SZVHZaFQgbpzbrPW5cKq07qjFS/M3IzRvKw4iGX+5PIp/nf98eN/4h8t2wXoPV43hDYkeFdPVyY7Lo9iZzw6cBENd3/qTCs5aGvugCAZUhMH5g7gcoYWuN5yIkktyJflksxGr1zmbG4y75knq3XPE18KKdI5ncj3LQ=|Chương 2535: Không thể lưu toàn thây;dh2fDKHLPhmGtDmwdEFsrZqFFIY7Q8XgggsEghoMcO8GslCQ++mi1qo8j61GcIITQF7QnejZuJ9y6l/wOrvT+YRSRoOVq5jt52RZiHOw10wsMKDvCjbCKvb6uYSEOPQFNKodzpq2VjlIKUg1xENSsYHNo6huWbRyNR1bJ9KOi3Q=|Chương 2536: Tiến vào tầng thứ bảy;SLD38lm4Yc51Og/oECnE00Tc+PN0Zb7Hvs71zuANHSpxQM9ukrTLSG5yTdxImEIMcp2YWBSk5PEG6fLVYxXt1CiVJJI3SABhsOJgLuu8aLC+aTlJaKaaglsQDv0+7jSVSNQR6XxUbsSDe8c9VUZ4U27kmmg9f6tG1D9i+JGh/0I=|Chương 2537: Hoàng Tiểu Long lại còn không có đi ra?;zUnNBfiC38YttVmauQPLvXLVItZtQBlrQIBS6UgmXGYKsQMGC+XhE9/2SnNJm7q30JcmiAzlz6E1qg3DNIrBVDLvcFuOgiC1uniZFf5BFWPQoLC3E2WPGBb5pGbShRi+iVi2bIve2BT193KZ9SXVNS8NRdmMaiyTRmtu63VsTp8=|Chương 2538: Tiếp nhận truyền thừa;H9gOEqofPKzsKr+T4rOgNjA4nOnE4/isDFcG0se9HDlvKAEXKRbwo4Epb5melUVe38LoeZxqzpxfuKhp7Rl5UcZ5kKYXabgGFvGvQ9TI2EkLlIwMlQwdjE5wUoLdSTHB6CQ5uP0/G3U8AuuyeB/fMTiFbSkXX/HioWY9EFVDhUI=|Chương 2539: Thánh Mệnh sắp xuất thế;jA39spwH/zWEt2O+Y7y1eqoRsO4p1v3Mu2OU7KIg1wwmAY10bWsrurZ8g6m/oUpX57b5yogautp9ybRXb7fZzS4AdFXl6/eRmRN5tevYGC1N1jHp2FQ2X98bDp3gdnyJoVJfkaiGaWjXmLX8p0mNUqgD1doBl9dxRbQETQdGGDg=|Chương 2540: Bọn hắn trước đó suy đoán là đúng;7VEYyNM955BGBWBNRLd5BX8CNhqFzzyIWAXVbS6Em+L5OdkLIwQPCHMw96PcpPQnA/1uJ+xh0WnnWhGbNsvy5gfFlSxvaYVx6BF/yJx9pz0HvuBwodys4clmNM3KYXga3XZXtRHiesOLwWMHfMi28jW8qjJodT2OABUrHeHVamc=|Chương 2541: Là Hoàng Tiểu Long!;+C6i4mXUpK997cELQJWPQAYAy4QcisD9HQ38OttyUp1BQUXn1LmD20cJh2q9NKAsSHVMevRtRNlfkFvpTJqmVUyjMe1BtzEaE58hNOyoSkkVJjzraGRostobLj6mIBG1qmKfy8u01ohyurNo1NgzF0Om3U6bkn1w3VeGnf8El2M=|Chương 2542: Lại không người có thể cản Hoàng Tiểu Long;ePZ+48+JBCh+DKAcQ/BakzN6yZ4eRqh7V0mybAwTv0Hzcg9PC/SRsAMTxIDDmtj7Ao4KWo3g61FJ7dIklS3ydQXT01EGlOg7E63y6bjDrscbCref9hcZkcJLq4+23MgjxAA7Bf5O0Djst4NUsQgjAWYfQUxREuhSwBRBENiQIwA=|Chương 2543: Bản Nguyên Chi Tử;ala65k1TgQ1Fe0tVHoeGPxnMcu2Xb829pKX4NUzEPd9TpT/GfzNMHbTKpRpOCHi2Vu2PHDqhYvg14m9owH9JUac3vhyt8g9Qzp02z/wAmKJ6xF8qUxAhsyDK6XI9sPQFujdFk5zfOxlb15FqyEQFUdQ3T4jf9HHRq8iyvp/nWvk=|Chương 2544: Thương Khung lão nhân rời đi;PkUrcUns6vj9JRB5suMoOSKBOiQlbXNuiEAn02vdXt8rNd70lsexmcHHeIGQ+9ME88Leqi+40Qb4M6PBN3tcfKl54AjWEjexakd32XPF5RCOQ27E/WOa8KTeu6E9XVbflumXyJsVLDWcAUgTydVwlmoUmDb9xE06SJcOSJD+x48=|Chương 2545: Thánh Mệnh sắp xuất thế;0UEERlSCc5265lNWqCfFEu+HX3P3U+vHveSh611F5EdUgOyZKJR0V0x9RDX4pwXdEZv+UJjV8Zd/EIJ8LHFXzee2h/fOCrxL/P3Kgj23oiI6qbghUtVjuIuBB0rLOwPCxwIBLGN2O9gxKckabA296GTaTrffUy/D1Z4U5lLY8nI=|Chương 2546: Kiều Kim Dương xuất thủ;/6Bks5PYZeJk1cxxH9p+C8OQ7MsQSH3sHcanZzUXNIM/7Mw4QBl7EThF/H7tF3i1vt8jt3nPNo1Opw7+vrvmZT+spu2rrOKJxRZ1Xtydk4jgZvKjeMJk1DSLuNn0xJuXWvb596KRqpU5SzBIcGDcZzwraOd0pXD10E0+SDaGVls=|Chương 2547: Thánh Mệnh xuất thế;37jIi23WxHAfJKEC8RHEs0Rk51BZITtvF1tcFTKMt8D8hqvWjAsvFyb89/F9SirB2DUG//NrXUw8+XN7QBkHGPpgvp2r8fRUp5LX4n+ITQuVWBn/ZOueO1veMH+vFjjogFgyE9dsDo4pORuZb5wEYqilVb6RHpMtWDLomz+NXhM=|Chương 2548: Cao giai Thánh Mệnh;vkCE6lfHXQ+3IR6I1mbNDFhxdrNMqfNAv1ZFGTY77l5BmZXjAj63ZhAiL41/QpiiU0Ziq9OD/jXCpaY3JEa0+ETD4iXq5cuJVYKsyJC9VNM6esjBqXRROH5BnSwAIipz2rfF6RAbr1Q9wnTEuVb5ftzSeNKsjUGywldPoOO3JJ8=|Chương 2549: Ai cản ta, kẻ đó chết!;w0HIFTEJpnr6s0pt6iJmgC+InDaa5Dpgoe11B/q48qFg/TrJWYSZ92/ifF1YJ5yix8lvdBB+1dnSZSR7vXGA4PrJnmZOptq4OrSgOPQGobIiQVbvFSUTLbBN14GYZFOIkjOo6jy68R87dyMIrGJoCnhxfUAe6OlZeewHBz2YOYE=|Chương 2550: Ngươi khẩu vị quá lớn!;kaVCGzJQkNfCEZte0DpJr1Fr6ce+VLc5CuWMKvvRxvvmppoaJXftkhXM+QsizkVckYkGQEFACxyg2jBzuLDIIVh7xZr2Zjtdg/gfXOTJGGRk4svbuLKPO257Iha1eDgt5FPbsCjOBSVHQZvetLcQ/hzG5q5GqbHskUR2oQ765JU=|Chương 2551: Hòe Phá thiên phú;JtTfkd/STtnqt1IXBB8UHRSEI689GzOur2Fv2AOwSozJ+5Zot4D40gf0zrQTLId/vZflTvlct2u3UfScwQwFTzhNKOaZYUKFc60AjmlRMwSz940VwsqihwD3M1bwMlMrJvORfC/prrWnCxYZ8HpykZiy/CYfHNTakMZTbhoUovc=|Chương 2552: Dung hợp cao giai Thánh Mệnh;XTorkGgPEZnAvWn3FtEbIauOd/d5I6BkxjyAgjxHfs0/fz9HhODTAqPjdBcS72bmagG9qm0ki5aSvIAdbPnoH3D74p25Bs2FAzRLZA7LgHBXohXb+3Y7qbLngKDNoc4NdY4iR5UOYrpnT6PFGQadkbYA3laRu4Am7lNDbqqWrIE=|Chương 2553: Sáu đầu cao giai Thánh Mệnh;kpkyLBf/F1k7iTWhina2LMbSRAeMwteUDmiOpfDalyCgXYyMEw93K7iGmJRpKs1+vlG6GM1M1kmJ+PykeUoEZJO/cph0oH0b2+nQVYSdjIhEfOxv0kO/kDiurV2Pk3pbDwJeNavbQpEWDe5YbgZnHa7oOdafJIer+FXZ4kMOhHM=|Chương 2554: Còn chống đỡ không chết ngươi;V6JEtbefbgraElzjtM4u7apnmD1CJ6whxW4324r8CB5+xci8Kez/6Q8AbXFM8QnLPHi3ezm50XNGlVvwTJT7it5ATcF0wyv2ZJpUOOKrfXRnc/1hAE+uIamT8lmqSj+eS8dfOd5x4OS0Zk+I9Acchattrde1daqjubsapzSD+KY=|Chương 2555: Lọt vào phản phệ;rn96t4/Jepxmb1PboNfXBok3Ws+Sok2/oaTeEgpTcYdm1lajGAB3LXN0pSsMVBqNTwo+Eve0fw6WJs08JWQ0zGkVlqLhiNuanIvOGQxN++yVKKs5Z0KnB0Jtvn05UspnLROUzugk8mmGCVMShD4k5/Gw5NBx3RbaerQmPPOcSOQ=|Chương 2556: Giết cho ta Hoàng Tiểu Long!;PhZMthrQltaiFToGxTvMefLPuZWnbpal1Q6j/7BPdMQCGOXyKI3jQkOFowZzz9rTbV10TS5dJdE9BqobYIey/NCTWpCbt/z3d8q8CTBBxMdgJZMHt2uLR5DjOo3Asql9hNrlAVxTKsI4A/xd/Edod+WWPnIILba2aQXNMnkUDQE=|Chương 2557: Quả, quả nhiên là Bất Diệt Đạo Tâm!;naDtr/3iMCHL51oJm1fwppN/OmOlKPJfv5y/faBt6ip0OwXRPTBQTYefPWJiCdzWaBEoe50f8+PLkVH5/FcIoH9avbtEN7zg6TuHsWvDi/eKqu8R5TeoRirwhfrNnBFQLb+sZkwwgZHwaZZ9Il6N5MS89w0KuO0njeA1Pj6ljE8=|Chương 2558: Vĩnh cửu phong ấn Hoàng Tiểu Long;CRlwQACRs2XdN0cXkJMMsvHPSpa7fmboA3p/eFKZ6e7o82t8Z9tAzt7axt/0xVHtqoMTnKiVbR4KLjzGPWg9TqMHtONzlYJI9uRJRDdDwMdH1Okmi8mh2Vwn/sVlUAAZ4GjiRCVyRiWzrZwnqhK9+gcyRvXz66gKGkBx3PXUz1s=|Chương 2559: Thanh diệt Tà Ma cung đệ tử;efJestGHBHMW4pDDKpjKqriJVEQTp/Qv9oLxaKbESlFi4u7N9sd63z+Bzx/vAnfuwCUqsOvymtFL3nALoWkpmVp/VX0V3bgtmT80NbHQTydsiL/Tdf0t8R+qP1SSldWTD0Bl/LQ4lQdsoS0rKRNBmv9coluG3+LBXeeRAAEOUd4=|Chương 2560: Không! Không chỉ vậy!;7I5GoKe8JsFeh1sViqXbjjJSUIx21FCt7RSuqkuQps5hpD22Vz0zZIUUxRgkQdJpohHrhfgAKYx+FuXzuM2xJ8TWciDhhDE9nmu5vLyM6EFJ5OZ0ymmIunwA7jbJ519iTxhq1gnuYUUjHXrD94yOOMWJu8fzyczAGChKHzEpzFs=|Chương 2561: Toàn lực tìm kiếm Hoàng Tiểu Long;L6317BXPEm12TLPuEOmJXy5QPTsKNKVT+ZPJFUHP6cyMlOCJ5mW1ZGHrTom9Z1HQ0ICbBLHW6IT9oTrRlyWhEFNyUDoZfmclfrHheIFDNjpkZ2pDjPs2TAnImgJWd/2aG1Q+vyQK6XzYdEswl8D+s4EEFwWF+cFBHsyEfi0Yhek=|Chương 2562: Thành công đột phá Thánh cảnh;NHi0eXYoTfSvo/lQqz1xDKJMG12RCGxFMVhSv7qEor4tidJnjwDbCHrMYiyhIN/YF1xeH66pDvo6Dwls8VmaroWc5ZbEfmZrxiB95mWakMTG6gWp09PGUQ/zDJogTOLn/aRlMl8N8rrVUh4cmO+ijZWIzOQnMMk467Ln0vGOsm4=|Chương 2563: Tà Ma cung âm mưu;wyZhsvyvWemgJyCKfE6Y82VYl80h7xQyo0oCnM+jW3q9dhQ4IWOAZtX+j/6sSGHHsJS2rNNDACIkzGDpkg68PBoZnNVxNEo3ae/Xx+fAejcDp1fERoXrrLZuOb0VNAKqnPu0Swo/C9dGXpVmNxfrYeTlR3B1CCJ3Zpk1ymnG5JU=|Chương 2564: Bức bách Hoàng Tiểu Long đáp ứng;PLxwM3OPgQGxJ4uPqBZb7XYX9LjAleck9LDf/3TVhmIz+OfHh05XwFujtcPqPYMFCXELhn5Bc9f86FBU/JBe4318B0h2fN0VDgRG6cEbQQhxlCMQr3agRc/vNsME2C3tppfgiu2slSf5s9y1VFsCdrM9TASgivFhw1HMY9PrK54=|Chương 2565: Lam Long phủ thành lập;UMniJlSnduAMT8BjuxebcMWlOkxstt/o4HqYmsWy1qhzdR/nv5fdWQJXO7FPrCyCcvdVbX3992P45rxdREIOsvRE4c/t7Mctj240qUxOLXc2gP18zM+n+PGwnCdqV29YjmSoeeM84Ix7T0uC9deD1RRJxNe+Ip6loiN/aiAgV6c=|Chương 2566: Tiến về cổ chiến trường;CkJmuMnmVqWvffAinICQGvT9TpWZ+bJY82uBfARrttD1ByyrQe9KaxvpCao6VT9nKm8FlfYNU1zyFzdbbmK/whdaYSC3gJvGfYsE/Z6muH90mzANLcNLDi39ljbuQlY0Jpv6SM799F9C28ZUCy5I506ScsfK/GTt8blNyArNQig=|Chương 2567: Gặp lại vô địch Hắc Thi;Voim0ByLB2vBtUOLRUgBuVY5X7tRmNZLQtrkHHRwqcEl+5FHYioLeAbFRjD9BiL/5XR/6waI9MFhAf2B3Ih7ysLb2W2fIFekYKu9S1gg9tRjuaGFTVqQh+1zjNVYHKHGxtQ0wTjMUc4tDJxfIO3Hxd6ceR428galr3KUBa756Ok=|Chương 2568: Cổ chiến trường;wcAC47DK++yph5PlS035/8YSsRFHGft6WwMeY5LgXjuTmP7Act41qYLXgsAet58wCARbVo6bFsBW4fLwmkJ7fc0lHBGnd0xz4TQ0kRTTiitJ0t7NOJ9oi5CESf2GW/9KXiI94s1H/x8at8pEFTWsMENksw3o/1e3emj+pg4KVcY=|Chương 2569: Dị tộc;5hrGFLVV1Zcm6AS7BmYWKmJiQOaLjdSvNF+0yOC4yKCidfKzG6Brw2n/JsvyATS7Pkkj5h6rNt/lGqZl1pxqVYUhEmLBHreCeKMDWqIYxPdNG49mkkbP5Y8ecoS4aPPQjPBiRaS/DezJ9cQ/loGOOmZ2ycWGLg+WwAdSOXTogiM=|Chương 2570: Không ai dám dạng này nói chuyện với ta;vjJ5DNKjW1ztQNJTog7+Q4Gw1iN0sySuQkF7hf/NIRYQYQvH8CoREWBBakFY3yplLlcjBtbbmm09nraxyitATbw0UnErW4FLqJWkFJmcv9S+Rboeds4kdZhusMTRTK0maCW27majCQNaCifM/EfJpsVnzjy6g9Kuy0b1zs0Bo5w=|Chương 2571: Đừng không biết tốt xấu;eA/jJSSM/VZKQxVkJ56s+5NwnMrCVsY6b85cZS3N3cHCBqBPlUKnQ9NxUGyn57KplviDmQRRfZHOcl7hcq66BhPqusLG88tq2JqOZ9vYzlozXlxJu1lZdzmptP6xUEsEGwsF9Jg63yROT7lZFuCyJoKnxLvpB8lyK/9V4RmhcTM=|Chương 2572: Sa La tộc lão tộc trưởng;kmluUQF1VzQWfrL5/QDDm97qW9nMpz94pKzZ55vz89MLMsbIiQIUS0fvxpzxG2XM48XueodtFfsFAjy3IbS6HOfGPrGOg/mFkiEUnQiZEKeVj4vYuUlKBjHRQKDeodEsjvmaGg8XllUBKb89wii/wyVRdImTeh0wel6IgbXlr/A=|Chương 2573: Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa;MM5Zqp1xVgFFFe5d0NOUJU4L57HS8joJmPunlLSAefAiz5a0eX/0pJsPdFodkfRWo92U4zmfK/nF45JFmTrRm6phCvR4jYJ4Gz/QGtp1T7CsYdUd1sRQMC9dVYPzSzqFiGc4UM4URXvGNuMxl1QjY2Wsj24Jgirnyp1oscoyGhs=|Chương 2574: Cực đen cực đen hắc thủ;15Wy9fxKzIus+fSkb+B5m4vh7Rh4BtWoNkTHYJRCp9p/EShfFno2KlE3B/HoxwOAztvaweQ6NXon5l7i+a1qwNvzQwNg3DfWf8ALUW5OYMoGuHiMRBwJKgSQZFixt28ejRsokFo2DTlMzU73YEaMa2XOc9ksrb13/wmJnL88cmY=|Chương 2575: Dị vực;Auu+k1rAMbz/4ZcPeumunQHnOYzLWmUdku6BoK+VNKbqT2hjW2qOu6xVhEsA77xfikz/8ySl9Ldp4upF02Iz8057YPZrWRuOQ33t3buPcYiXyJVZiZ2jW7dsZUrrVwJh6PnjS0QksH93+QGcBpojHLtk6Axtz2gnfJ2YmeybXVo=|Chương 2576: Ta đem đầu của ngươi vặn gãy;OuKo0dLNMmo96jMgKsLM2hVio3oS/5q9rFiPn0uOCrMEXPlzDOqfCBtB2HdYS4funQxh1r242toEmKmJinO56AtxmqrFNKWZYU+agndgB922aDNv3EFLHXqzih8Ks4Z/VWUNdZrt5fe0ZBgyC7eX+inQy/Frw51AnldaPFFB1IU=|Chương 2577: Huyền Băng tộc nguyên lão;O9zD9AsQm64yh81nklK9tauhLhDHKAQYHOlh4kSFhv8JYceLq3Taocg3od8paC90hIMLFXwJSstblWl3k91IIysPTBKw5+ksEc1STwPRVPYh+vl81r/zI3F2at8ipbnC/J+wLXKW/2GOJi3y3Kwetlqd8rsLkfPCJeyrBqDNe2M=|Chương 2578: Trấn sát;QEI8IxELYMGov/RcgluKX9YgGsy6VSLvI/Js5v5Sa6RsHsoCHUPx6DcUy3ayKAMXcv69l3WjJCc1MW260VabEnV2ol7if5ShcpozJuAsdDuZLwa/2HA6otcpJa/b3vwmx1jAyL/XUs8teIn+5bLYcVM2sqDx8DL13DU1mAi28CU=|Chương 2579: Hồng Chân tộc;eeSQs+uc+z37ZucOMQdjyaOX+LUdXpYuYfwXiMPasqpXAfNiFCUm8dEJkViJv8wq8S5Vg+F+gbGb7WRHuXGxNCD726HHZuxdoSaSUqL8mGj4F7ZSPpXnAtS+HFssLSonoknU+Zh2SGhbaCn2GuxQ53atP4xmYfy0rkjwO3L3pKU=|Chương 2580: Thanh Huyền công chúa;VWXUFfBMJeydPdYxzTdSpi/y7TxSELxYhQq7hsXS4EqelkRcXFcsggEaoXsaQsHAlzVSIY3I4BD3uzrG6gVV0pIY+/YGndJqNpRe0IfSOF1WCl4NhR2LJH7otlJ/KTik4gnOY/XK3P1A+MS4moTghe/u4NaLlV5LW4KfPLIizUU=|Chương 2581: Tử Chu tộc;+OVeYzvyoGtkr+16TacGqyK3aiGAR6Lhuzj1pURCRjMCZrvo/czdejYy9dmq9FAg+DJckSPbLflVL2yDs+dC6GVSXfkBihaiEmECZG4767mdGOpv15sAUG/PLs1PnucqM6Vf5niOl+aLuxwqGQ5xgy5Skk7axn8bDeIfcKiBN6k=|Chương 2582: Huyền Băng tộc danh dự nguyên lão;+WNn+qotVvdKdBgRL2+RBvAfafoFI6lCaKON6Q34nQcb7XKbxl4J4nIEpExBxiS6dqAFdimq8kHtnxF38UeOTS34WWBtkId0vMJ2zjExwARENk7N7k4I2qZLD3pOCxu0kK0bNVLZrNrDKgDg4ho5RMio6L7UaYLApNFfLYe66I4=|Chương 2583: Các hạ, dừng bước!;s2hmvpmeZWx1l3NJvZie/o4jV6C7pAiVWFPhjEeXaxQY0qacmugAhw6Ny90sFiYdzd/hpOb2bJjAElhvIpxOG+vqsftyqV6kdhss/g4orQMIPgVlZCZgsn8hew5CkzIEX/SneZJo8Tnqkk74oWmwenfHgX4eAkpS883mvodMWTA=|Chương 2584: Thịnh tình mời;8bwPoCmVxzGMYCkP3tki9ugPxj+5CRwRN7uKnl6jERL6msAXUNYxpmtruZ/VUEaAK+Y0JxJWnDl4EOvDB/fWGuMcRt2Ml25lfcJ39+SweCzsp3MKPCSFb3hQvMeqsl2ara4ktrBSpwjhnYSWQ57WokDrJhSIsa996eTD3wCYris=|Chương 2585: Sẽ làm như thế nào;HnxGO931nA1SoZEb5pm/JxkSyMjWNbr92+1KCRl/+GN2n7RhUme2GkBogi/bdqzzeolnpv7jz6RC732WhAE1mz8AlFPb5czlzyboHuFFa29m8JHOdSkFYO7oF4p5YJfORlUh9uX8VAErEW40FS5UXnkpnznPtAtQMRtgM+CMYxQ=|Chương 2586: Ngoài ý muốn;5khx/SRcpOS0x4PrD63iIov3d8glBoZGFRoUw069jz3/4jcB/DZm4sfoBzN+fqYOkh1oYrKTyJvf7isK6kYcOdXx88R28ze6B9axgzZLCpnSlxlWXqCkqYlB4YJY+jSdOlUc2gSJTFEloqzi7V1e218sgR6AVYQ+aUwmvTO3VIU=|Chương 2587: Đến thay con gái của ngươi tính sổ sách?;LoTIBopMByxkmzRAmlnyQSEKearaXsHd28gVZpNtxjnc8E9+RvzX3akwnLVG1/jNdVT4LrweWDgDJRKcIlqzoGjUm5SYU+7WOxQJgemyHGQekfpcdW7ovYzHP0RFZiD7OO78rDZEiMFn3CzTaOT80lpaYTfS0eu3m3WxDQ9vYbQ=|Chương 2588: Nhận ngươi một cái Nhân tộc làm chủ?;X7cxsQuwOx0DsBKluvG5yVWYp/qC7v8FiaaoYQX+d/G88jA3UwemTKykdw0i/fYtRah127Wox8dSP/6aHkWNXVZgyx5SASWZCNG9Zy3MDQN3Mv/2uSlI1Z57rMJnuV/d2/CKyva8pgJQwUSt0z8kCcS+zHRUjSd5GW4wxgH8QqA=|Chương 2589: Suất quân đến đây;R9yisfxylUf5QiBi9UzZK+KNRIKy0onAdWTkFKeBlHyqsXydoXqth8OAK+XFtQhTGdDToEsn0Ka85ZR2LEHy02Y/W5S3Qi/gR9XZcYLho3HKmugrgAYjEuTCD845u7XsdgyLyOKj6/0BTOV/WNHlRIkp3wHMbiNPC4QBrqIM4f4=|Chương 2590: Là thời điểm động thủ;zg1t6RhKFmqM51AdpfctKdwLyS1qUiCVlshrzM18ddJQn43bkpnor45Z6VWwdeLp1oPYB/HTyIqYh460bgcohwGOWh/UvxVRyqW0MV7hX5A7MhSf44jHiSXrU2C6McpXpbiqZbIWIY6Zkrkmy5frGfY6eDlwnsecEikIwH/sAws=|Chương 2591: Thu một kẻ ngốc bức hàng làm đệ tử?;v8ZeltBVedQjKsXI9yVbCRhhp5lKLMpFwQZm0pL7l3KDg+OEsAJfGScqWgwQuTY1aO4b+Qxs6v8r4n9RJGA5LYUFVrBg5bPzh0qFx/zaev2mPpbge9UQ8IIoI1HZ/dp4uygf/gUnymHuMfvnFs4R+DlmhchS7IAR3UMtXeT9u7s=|Chương 2592: Mạnh nhất tuyệt sát kỹ;uCXqXtf7Y2oR2On4KHWvU905kHo48NmgfMKfMqHX5lJLkt9G9THppsfKtvJfk2ncFbe2maRCFuAKHOOI0ngnVucZ7SptcgctLoCUbLUlmLq3t5rpAqS6gzDc3hBjflJhSrXDv39oXffv7EktqU6vNPG/5TYwQ3Jv81dAiIesw40=|Chương 2593: Ức vạn đại quân;Xu6Frc+zki+ee3CKGffGbsJQYEdbVNJS1z4w7oJQqZ0uTiCEHvjDPc5/B2CSaicNDxyYq6rdcDUvuuPjkNSYuMaWPlcP0gmI+WEW3aqbfMCigBQTRC1UVzd6SVjSbsa0jDoxK2n4HTFMFgr7eQjzYXEKFW2Q7r4ZFe1nvUj2+38=|Chương 2594: Đây là chúng ta Tử Chu tộc tộc trưởng;aGTPc4ExQmKvhWQgWfsrvHvdoGgFcsuesuMStKUvPC52YKl67FZ5FsbLnTgjntlJDHzwEFpiKeWr+N9wR0Vur31RwzK0EOPLfOGd7zSBFI6GICf9b0W+DuXooLny2gb/LTTsm8GYlEDJ868iZn/A6Z8w6uaSZpmirFSZEejx44Y=|Chương 2595: Nguyên Thiên Hành lai lịch;gNwJcu8VcuE2zPcoNrJ0wbWdd45tepIv89UUwOyzGGFtDdIn04MsN6Ymzgu5c9+l3ZUAAEA6KrYQbj51pi/JSOkii8hoV/6PvJaCv5jhOs+YS9cgBdJewgSM5wfLr+cUTyh9pw8qkEew3K9KbM0S8VXzXO3rUeRLAv0oIYMPMZQ=|Chương 2596: Nguyên Thiên Hành thực lực;tAeqd5G4/Fn/nQ+tLZ3mjNbyvzpzS6P8mMEgDoPxwzZ22433Ihx4OAZsat+bNduWl8VML9CIcx3hFNXYDSdfJddyTdOWrECXTwEos22SWz5lBzUTnMRwHvm+FyWkPkYogjzoNqe35qIqHItPuNnqFuq4X3G5ezRARqdEY/mr/UQ=|Chương 2597: Đạo Quả hạ lạc;4CxRb5OB8sfjRLqqIixq6sSm4v5er+HRkdkffw5d4jN9i8XBdA4TZfh+gpGen6XHlCrP7a8XbgUSjybhWNZc/MPIWqj1Kp7/kDxkIG3WJu22UC4qAS10gWc++PktRXhImdRMWxv5HcazZDI6Bm8eJCfPGM1JYFrhi7flsdmIPs0=|Chương 2598: Đạo đãi khách;v11+xbMI4p+3hxuXwNYYIFC9sTplN5S8myApwZ14yFwQE9qfdrlZ6pWXaPlo+zuvlN62WHb9odjeMwACDAuaNB49TF7tNMXW4WUFEO9mj9CkEpds7Ou0THVELuQU+sDcgu/bWXmawUU4h3Syw6V0K+4qdlmYHRgQT1ufdXjl5LY=|Chương 2599: Dị Phủ;DSRtXH+IZwmc+akcbS6IBylLILtRrhSJCQi1+UKLB7D61zgJYeyk5EzyNU5HjrSxFkDe/G1gTpPwdOJUMuI1ezb+kv0l3z8chJrbAkdojYh2pXglVYIpoIsXI7vLoWL+NL3lizyvl6a92BC18Unge2zW2U957EyRHcU5c+JcV40=|Chương 2600: Phi Thiên Long Bằng cùng Phượng Cửu;v6Ahi3I92CVm+GwKNALkoUizDrvOOg48gOGuxE8vd6AswHDQbCPxg6j2qEBroqIVAHl4VaMWlPA5eJh7nLwutBhX0ryJIqwLyIuio5FwSGAMM3X6zIt3wy9KU2qFPGJD76wEPNzkCHtLkm5TF5zgbHSPF2JL7Nx9C5rFeMNHyZo=|Chương 2601: Thất Hồn tộc;peYhHKRHoQFNNfckvqhq/F+RjsAjEbCF3HcXobBX1vX4sgw+zgOYRKuhR1VSPN9AYJg/hzS9nSY/zw8n7hjjkiUtZJvZHDVYt3L/dAM03dBPYp8LUmRSCW6TYZugEcwFUE1LvIlA6Uh6FcN1+BTutGj8h4rt2ZVIlmxcsKDa5j0=|Chương 2602: Đại ca, ngươi đã đến!;8zKjL5DNo5o+nlTq78WusYltC2Xs20s6XKoy0fn1TQhLEAF54s65BfCEkVuk1nv7XI6f+aIxcEqDpG0Ug5DW5EcpDZQHbBC+hh3cLRsq2s86CO67K5jVv9OWgFrKa7TzCrZd+s49PdzE2C0EMvOQ8AhQqWjF0sZdYhed+gfSPhg=|Chương 2603: Đại tin tức;m/SVb2vaYHNcRVLjeWAiefJTwUUXbzWBFpk4yPKWITEayIMy6ivdMZKShvphPk9ivB+h6H3uZ+DzpTVQbenYFMMumFzf8xdeRmSwc7nJl3HRRzcJ3ZlkHwegCDOXUY8PHvCLMdfq9MDRF2PviFwXUcrImBSTz/KGnDp5A/lHW7I=|Chương 2604: Ngân Lang tộc;uHLxiLahiuhUO/BknH6uyEUPFs/nmcffYBIocfThSGrXZf3upL9f8yBfr9HvETuBJtfdxPrbmLjbDM7Y44D45GE4mI16tI1nY4dISRXDpyibahBB+1HJf/bZTZbIeEKmz3y7WYK0DO6kIOn6tJ0oeQ+E1ETNFoOnNqocPbD3r94=|Chương 2605: Tử Vũ Đồng;ZvO4/mSus/s2xhfkgJLk6GVNhJLaq3r7szSqIw04k1qsif7h8KVZQfeJpWhUy8otuazkquDa11wgkdK73s69UbH1S4yCWaKgSkvmO2mBznxSUmWKWdx6PNZxXeJ7T2tQ/yuEAGatVZjRTiB6I3+NmbqIXpiNKfFiKuHWR3kHZPM=|Chương 2606: Thiện Vô Ngã nữ nhân;QZP3IyuId61E3STc54AovCxlEHPD1nV0mSIBN3Kuyqj2dHLUuNlI90jaBxH30NNZpu3m60Pb2n2p3kU91n56x1XAY0XxyAFk/Ckl9u/hIlKy65kQnfe4xQl+dGx+6l7erGASmTQv4VnNQV6ah7sh9peKaeuJXtGTBLZNKXH2HFg=|Chương 2607: Còn có người muốn động thủ sao;a0h17NPuUtqGEPM577NLyIU4P+kFtoq5No2Z0hEt7u6Nx3AfEgTmmpn2bV5dAzFVy30c6MR0zynDYeeyMxsLFE6YqMTPHHRIXn13z2gay2VDPS9B8ubmDjsdgUCAJG+0o7I4tuRA2qDNOou+Vha2fIADcTHlPobFk8LNvwAdCCw=|Chương 2608: Lăn ra Hỗn Nguyên động phủ;X1V22xUWzRxuwoVz0PN32+byi2qeDYVbLK8mquaUMxm/w8+j37CKpp/qb2wyjd39cHGPP2in7HX0foeFZLijTzCzZWFPgp5msRJJmtGMteT4xD5iubHATVbAT19UFrJvg7kzuwb/ZlAZZrBaz7LQrxAHAsr5K2wo8xxjw7p47go=|Chương 2609: Long Chấn Dương;TzQ5DEqdDFc3QucW+hMr+t+SK1sOy/TbnzAjLwxs49K5rH4kriyt6rOXzHi6eaS4Wur8tJJB0oFV0/MVnq4AxBKEpcE2JMKwxA2d+jDmAcTlu9r7SWNeTsDVWITvSZ2c1Znnuei5R1TCS7RFQVJjwhKwWruM7F6fHgKDpafSGdg=|Chương 2610: Là ai tại tỷ thí;u/9KcbCZFRUMrtnObXbBvb4CJNvBAJQRxK4Q/33b2eXmaScHRnfK8BhSk7/LcjarkhJ7ifERsqDALomm5m/Och8hbEB7P6GKh/PQjAIHViQvCZXoAbu9HAcp/oj2THbRcC5wX789Mne4xrufolQqObKo2Esp5xfZZUt9o+ChwOY=|Chương 2611: Nhằm vào;zYrfsng3F2f+VDFX+Z591OizlS7L4Db9iNsoSg/0KbLwk/+XF5eozKHhKEfX1rrT4WuAgf7NNHOQHuXaWSlr3sZKjlct6TNXeVPvkTxFsEQ6KqgXDJPXmTuBKVer8rhvXwVPiQaFArDjRXRyb+xrdxVoC19Oiit6rMP6XjwFLTI=|Chương 2612: Để một nữ nhân xin tha cho hắn;l9bsnkgkam2buwS9A+GU3mVkracJOoH4XE2AB3rsiz/NcLurJgiDsWnJB83EmnssUbvn9Ufw3CJkzIrEkVBiVL1uBDmDxRj2UO89Bi/FFRnlRtbkVD4gdAdICp9rsfwyOuNfU+zGrs01eSi45ujlYOS80HsQLDF5Hrclqm5q5GE=|Chương 2613: Giết ngươi như giết chó;Q9D8DhC70a6lZb48TBqa5IIFdUuUoaOOcmPTOqXHQSntin6mFNZD2GYD9eR55rE6LeSc+z4eDzCGffdvekUDm8gY5uL6sn4J2uON6t5mSKoU2Y1eM3SYbyiNPKKYxTMMcPT6JWfJ7LY7pMpmM08dg9pUUQyIbMd0mRph/H4GcvU=|Chương 2614: Quá yếu;SWVVqhcfHU2YnE0epIx6UR3tMWsHFELReiwRv949lPzqsrgV7FV/KuOhp4S0/9lsSzLqxyoApN2Vu5ZzOZRixspbkP47CvE/6wSX6z31BNYFQEVbevvqXK51Adx0K4J5tb17ngsbYHgctvfzLg3w62gUHSEu1c5Muixw/bPe1II=|Chương 2615: Phó phủ chủ giáng lâm;kbZxhCmuTtoUEO/5WjhvE0KGOQDoB+AD+qQZ090jMuRACA7/jTuzFUOm//hxZ/R2g0wZx0YRvxBCz1+KxSJJbMnc2e21yVISamXGLXmkiE43YDCQENMnVoMXY40fh7NvDHgrkJgGbTKryCBwWjbLigEXLFo01DAN+Gvq9Kp9hxo=|Chương 2616: Buồn lo vô cớ;j13qsQyA35N+z82HkmAuqojfLBncm/E/ijPDmA/UWbE7RWMi5YOAttGbvpf1NFLKgLmOgCeief2UAvW9cKk+r6cXXoV8r284BU2hnM2Ayoe0339PJ0L2WYxGZ9OvzdwxmxK0nhwfVvcENoCif1uVpyG6/bCNXneUjaODM/fjfrQ=|Chương 2617: Bốn tộc tiếp cận;nVc9NpCHHFtLICDzeHwib+bNLrUQyQjTZ0emUYxbXmPMTlb09BLL3WZnB3GralXYkGPno5BEjhnA7PAmOnH8ccNIw8N9WVCrA6cauHjIgd+Hlk43v6KMJsfotrVqZF29w28Je/hq2VdMupfmUVRR6IA7RJi+63JxVOMdaLZwdIk=|Chương 2618: Nhiều như vậy tốt như vậy mỹ vị;VI9d+WSzkSMMAmnMD7CIe3jXxA1Zf8TRMQcb2Gw/gQuvFIsostHA+Stf9Ec6HZuTEKCfK+N1poBP10lflPVetvmanKpXXWtk+0iU9PDNawYY15KHryu5RM3uBhfZlFkjN2t4LNlQN3shAxZnqIzfed/1GeAkTgt+puTSkLByxqI=|Chương 2619: Hoàng Tiểu Long ta thề giết ngươi!;iYgCWOROrpgsQP2z0VHWhFc3VilaLSfq7y9SRn37xppThMMZMXyU1sOhrlNEeBLErzGQFtPaE3oVlJMD+KpEiK9pfS5ekEUGZBwrei58F28eRpyovXaS1sm/qQAWFxpK+ldHML8U+dAH0LgWUPCoqyX7t3uukIJoFlfUMOO5UXQ=|Chương 2620: Vạn Nguyên tộc Thủy Tổ Đại Đạo chi pháp;AXiaRw1rWx7RUQQXcrHHDmOPcz0/HOuhb5+cY2Htpx4hKlpmHSJhuRx7xCio+RWU2koHxk1MdBttWdPbZbTcPbe44IJImgXSCnV6eyrMI1qz7cuDC0EEFiMfmwG94cF7vXIWx/YNUs8y+2iyG+kfwzNOE5nmPmnl8qiVvpz4sbs=|Chương 2621: Tam tộc lão tổ chạy đến;vdsPSP6CF9ko2SbL71CcLtZFi/sfRTSyX4In/6QTTCyOCXQjYFg3X7uNli1846Jzo90zx1yu+uCeb0bF69TJiE+l0qMhEvVqImM+5q4DqWcIQ2k6le67DWlBpXSIOlP7vBy4lT44f8Gpa1KTOmDioFq/dW/s6Kf+WrbbgcL9CyA=|Chương 2622: Giống như mới năm phút đồng hồ;chPeXdXm5wWp76NN2Zgq/yV8fqvvFxpH7FK5+Ml1sfmHCh0IhRvlS13f1YPdOHzwFKhUXPBaz11jp9e/YiwsVOqJH428w3L2v1MbnDfn1WM2OTqwZLWeiH1c/qM0boQviqV7uGhBqxnIENtnWingf6hf7Z52kdkVmQQw2Pf1Hzo=|Chương 2623: Cưỡng ép đánh gãy Hoàng Tiểu Long lĩnh hội;h2Fz5Kco7OoLvatsmkG3CHsac+P/yC7OSzVMJHERv+LHC7i3qHSf9J0wjFLEI4567uhu6RQxDoeNaqsp29DtHkXCnAa/ja5IrvQZP876idvdDr2nit0aKrbyIUCE23ltGqPzJZRSWID7VDTZ72/DS2TTrddbyhUkwe8lqzYoeLw=|Chương 2624: Cười trên nỗi đau của người khác;Mhrl8dm3phrpq/rhgN4AFOKjvfFEEEtHCGcgoZ+ST9X/+sBnp08q8RqmPuvnstwOs9Q9mynO4E+6t7142Ex6oU88FZXnGX5eqlYyvmWgtUoUgGwmWRAxfG2pDDYFp/3czxr278c8UNkvIQge2BtuWUh+pORpqmjUzg3amvMFZZw=|Chương 2625: Rốt cục đi ra;4uulCd5if2KU0IeYBbP+/zslkL/2M13PDeD67YWtGD7pN5dvKe9BtE464PQZUcKr0sb/Hcn/zVis4bM369QzdDaUqqDjUA0MyrFOKdx3cnH0WGSBGymwkLxhuh/ZO9bhQzbtFuloyHSfAHKCLs8rM6fYXNS57WLVUCd9+S/45Fo=|Chương 2626: Tranh cử thiếu phủ chủ;zbXlx6VLzmYtElFQgTgEguq+McCgJlFZ4dqQUlWkROugP7NxaVwFdWcw8LQlJMtBd2CpGVsJWm9NUSS5oVhxwK2RIHepZXzWzjvBPoSrXMw2eW8Kep/LIM01TRooZpHDhi21AmpcIUzpPrwJikIAJ5npoBGokxUgAFhHk74Yyms=|Chương 2627: Chạy trốn?;6zcXzXRtKnq8GqhOVhzw6uEQwrcW5zjp9Q3serr+VV/E0Yux9FM3EMi+FHAKI2egBQZXUND/kiguhx2ssdGhMjr3YEQO9rTE+3wuVnW7fwQjKYtgOsX2yEZly57HP+srTuXEdDzXglm1YrUZedwFpqqsruzDcm8qoRZTMO63ynQ=|Chương 2628: Dị Phủ phủ chủ Ma Trí;rKB8iiPEVeKyEu6j3GIfQSSIri5TZfVbH3RiYkb8IQNjrJPsBPgGaLyK/HzWJLrInOfaFM+FHp0ql8DILfDoFk42t57Oh6Wy4O0/Vb2O9k79XYOISXzKWd9obmxgBImLyMWTGEoVNQgfZSgGj0DntUIYoA4Jx2J3o312H9+EM9M=|Chương 2629: Không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này;uPosY5Er63KKpi5q5jO/Qil1skKsFcqd3/ukX9YvuXRv6Q3lZf9AcB8fPOjaIjEJ5uT3vvMQW2p4mnO4qF0TpK247M3Dlb3D/SiP2hh8+W5J5FUwvOb2Eg/DkTPlQ3hUF7muR+up7837twyzTVXHGlzlTIV+26fmjG+j9D2f8QY=|Chương 2630: Yên tâm, rất nhanh!;MYcPUt+47d2eM/LfwdS7TmFg+WaNd8t6JoVdwwAqObB8vD62d1j9PffTlUfnnhnFZHGcWTM3nwPfKSLrFJn8JwLUGs0mgaIll0InUnjddFUkuQVYw80gYfP8Mhk3XB+wBhBApV1qYfcQ+bd8R4bAIVGHTAm49jPVpLcTOq4OYio=|Chương 2631: Rốt cục thuế biến;45MDAPtEyEa9px6WK0JhjJWSYAFAtRc0vjkHrOv52ZTLUcG+ClmxiMTCccz2fytuwk+aurX1QNYJ//v9eeSxANXQX5tvwUNh5Xo47kgP1v6HnJj8OJEdkPfuyjb+ng3ErXn9qcl55k9VkKGRjd5+fQdej0dah8nqm3Tv/H131i0=|Chương 2632: Sáng Thế Chi Tử?;DKBj6t2BSL+5HrqgrZi5AbLkqbGIvtDXWcPjUXbxmacmvheEllGtxqkDQCy1R/UnRsxPjM/DmxlvAL+HcGnXbu3ZNe5A9HT/0ySt/9LWkb9aweTGluR0Fo7SYxEU36NBaTC6X2IuBSrNAsJiu5iRPHvn7yll2oz9711UR8PSFdI=|Chương 2633: Đến một chút sức lực;oJPpObGN5cFJ4EsTU0+onfUKHToWtbzO6NBtch+c1LOW//lzxlB/u8Hdg1Ixyp7qrmBDP8DiP6WV5CqJN5NvZr/kQ9tPyTUcfcZez7Au4DEoAilKK436yu2Q/Uwqh2QjBhtnaV0J+cTmDt5fPGfJiZTRfxHzah+BfFpLD3wc8qs=|Chương 2634: Sau khi thuế biến tam đại Thánh Cách;pRqgpjjprjRR5MNCjqdVS2QewNeQWgdbLEBl5mWzfv8JBx5mm3NirEBOhVyT8Au0r2zmc262Vg8wVkwO7sz1JJ6vWa+B4Gm0v5n+69UqU2sxwfvwKQAmZMH00zlISA+xio1FDXbQ2QkaQt02xiRLPSPjRUr3CZ+kHRdAr8ZY7J0=|Chương 2635: Trấn áp Hoàng Tiểu Long?;R1OGLcBg4OTs4fOwbABvot0W/0vc2uhlvXYdpB5v8//f51QHiv8ComDjRKEt75CwpyQ7ld0oAomPMy32tC7AGR8P5bmqbZdzPu07UVsaIbe3HR2+3iRvBj1PgGgPip4HZ+lxZP1QoEkUujt6zfMf3MTBoOF5avEAPHwVLpOTLMU=|Chương 2636: Phi Thiên nguyên lão mưu đồ bí mật;2uXcENcIBj4z8TMu3bJXw1+VKnhA63g2yogFYsRk9DkKIIZrmmQmcCPYG/RaaaP8HbF/q5TecyZ/IXueOXOc2Pqmy7uP2PCagxjM2Z0mJs+mMcf8ahJONrNihCXN7CbpOLjFK0A0+6P0ziCuaxySHF7KyInCKQtYB74bpiilyo0=|Chương 2637: Bắt đầu thấy Phi Yến Tử;U57RbsTDU1GEPKziPJPrERx2TrTQQdNuMhCavRBoku5fLTyWO3B31PuIaiJgfS+KzlIPnI7P55+QGQhj0QS54nK8c/tzPXQmJJ7H0DJrEFKTtEOgLju7KGRiZPzGRMB0QI1JXAiYkB+PGAPRt3pHlsB7PaWCZqAoXP/DqlNHCCI=|Chương 2638: Nếm thử nhục thân bị diệt tư vị;tkLCkX8INeEVMg2qU2gvHvOehdPCXyDI0ZiE4wS+V/XMh33a5GKnKbv+jk5R64XxUysnL+RAvoxHbPTcMxxx/LXKnuhkcRn2DbO2jPGKFP7IyIWHFVFecsTbKZIAdCrLg4xDQJkfsc9ygtkTQYKJVgYq3s9ZJda3eTiXdve061Q=|Chương 2639: Nhân tộc con ếch lười;JGRH7aa5Gw4CzItYzbhi2vXId9fgIHrYQnFw6JBEKF6pk8moAT2WZToHqEVt/HyK54bj3iBz757oQcbK+mMy7I71YxIQrHJIR0UEjmLwxsbH7CajxleL3w/vTGJLGwH1mATQZHw50uOPmilTdtpWzPx22e1nouODSevSN2dgVr8=|Chương 2640: Đại trận Đạo Linh;Vs7h1Rkc0px+SiZY+8cDex8eX/hXqeKXWwd0UYGDEF7+ZeiDGoKdRjGknP+gZ48jUO+2sMIJvwPxlRFo67joGrRe0yjtbH02Ex+9VM69p4cj+1PDuLU3oKxxHZeX5tuZSpmueemibCZgFIlkRFS/pN5wyvnoQO/nxM6pRqw9zvk=|Chương 2641: Bọn ngu xuẩn này!;cN47dg8LtPGhBBSkWmu5r1l/eRCY5gOdropGK0V9ZMqFdxtDE611p/LkjrCVNGjj6iyOnCuVnQWNuGCSCA77zCNasf0PHFOPJB4RMMZAZvcylkc2ubLkLK/weeUJlu/9X4hpIqBE3L0xHWTt/i8xEDzULRL9ou/qKqcWikpnEYU=|Chương 2642: Vui vẻ vô ích một trận;OoGvP5ghiJt5NsrjSRh16pvVLM0y6gKcv1P8lX0IHZnXUy1w8JzI6+w1olSzfd096BYDSmfDmouBQmRO4JChEBxQtK+cltCGvwad5zSjICtG2uf9kbVxFiAqYRh8dHrB5lxX5yT4AD8AWuqV+NnW6YB8N/baztGx/8HpVcOCttw=|Chương 2643: Siêu cấp cự điểu;uLmOtNQhFkAnSFNPDCO5FvLgYgsUVdzvYm1OAS2bj+bHCYE2gdSGjuM42JpIGurhYkLnwX+OSW2t5Se02r6XiCEuCMo14zoAUlHnQXtv3eeD+euXXmZgMof8VNR+LvUhIN5acpgCpf6d5ijUTtsgPkE7wF5HwfkLBOHbEwxm9dk=|Chương 2644: Thiên tế;hUvt35lqyzLKBJH9qbpt9RWbHV3RLEV4wqjvzGc3Uvn9QHprMJthe19u90Td8KQZGt2wzqO+L5/QYDmFiuulXjrfB13OjvN52ehfqLzoYFsGoYgGhVdeXVzOmCooQawk4qlvnIwB3M4o9mDotM1pWbPAnSn+oWAkG4F440HqXQo=|Chương 2645: Sáng Thế Hoàng Long?;H36/MWHNRgDP66cbcACxlC/JDp1YBExutkoLd3F97WRhDQXMGkPt2jbuTc5twHtYipuO6yJ13U/6/zRaHp+iYatxDkozDzWnTff93WtHyceG+sx0GPhx6UUdJQSCDmg0W8BVqE15RZsYGlHGVDwnaE2FS9q10ceOHDlBHzkqcSk=|Chương 2646: Có muốn hay không ta thay ngươi hộ pháp?;PY3cv83L44rtpbtVX+Lhd/bP8nIAjFe5QSxbrcPCTg9nFTL6ZbMmuo/4J+f9QxwHFMrGmV/8pPIeYQaCU+fmJG9rNTFxhLnak4QCDGoNraNb/dfaLRF5dgVyYPdIEhno2qeTPCrWHXtR4df1ZATBXE/fWSxkAXuD3iNSLXQ5JDI=|Chương 2647: Thế gian mạnh nhất tứ trọng đạo kiếp;TdhQA/YcUdPMQg+Q4DHmH/JP1LOTMwYzQ6U8YiH2IRmjFZUzf2/Ce1+b+JhYBPzXptaphVgHzTmGjhzgIs2mKlxeZlF8uHrOV2LgQdfGF7Wbz550nUPsFdcdImc67Y9f3xu27welQCRllq+Oob7xRRiVaJgKwID2o+H1g6N4wUU=|Chương 2648: Ma Vô Niệm;ONbk86iNdChsQZzywS6bv3M8UWMbLuCnJVzCI8cNIG8JJRz5Zpkj0VCXNA7h8e5C3ajlrAs918tkMzcxFI+qfD7tMxzDFchqP/XmG34TbA7+ieraaJ3Mirr77u8XjCE63HHXKBJiYjXkdz56WdFUr3w1uBja4jcKz3z8VECANg8=|Chương 2649: Thân phận thật sự?;4NTvQrcamA1KrOmQ7ppw9kvewK9qCuH6U7o1OykByZZxPPDZO7xRf/u9bc3pXdgdBLfZmnifE8Q7KIFRU2Pr1S97jVFKLYG8Cc9GVAkwY42+YQXl49QBPPirkOPj7RX0qwdxIKhATjFnBSpbx92w5SCG94wVNj8ds/g1Jrs0Zfo=|Chương 2650: Trở về;j3jMOU4kq9/DpglzFf8lgLDqRhEjoA+h2a04zWPO/eeFThwK4Frh1CRfLPm/TanT+pDSLLJ3aUe168x+4nWXFxO8AlPrgjn9j/9JkKht+LlmND4UuXvsoJV6nKp9vtZvoJQp2StXAKPbkKfP8W2IqzibCtMDpatsgwb7dx6wK9c=|Chương 2651: Đi Giới Hà bên kia tránh một chút;uOrBI2Ih++pSn0w6BCVgieoUBGZMOaihXGIa3KcT0y5hNVHqIaqgt7OFiT5H6fPKPTv3WVulkezdkC2WQjIioV5igBhsoZjq5z/wJ2HWwU8JUh0AeDG7jbwOejx9TtbuEyrEb6GzXWKX/W37er6w+sYpNYPLpbMWdesrDu8xIwU=|Chương 2652: Xin hắn không cần ngược chết ngươi;H6tzmppqiBJ66hLiXh4kBKeHwqdRKTgzklGYMZXQ2x6QBvgvUmU1nppGuUEP7IaDSwAwunqgY1zqw2FqQYXh9U7emLnD7dfLeNzMTg6PRHywwISTK+w4E2Vh8Nd3CGMHCUxO0MCl5NvqDh0wY9pLyXXW8E+xcIl1REx9LqHG4sE=|Chương 2653: Một chiêu đánh cho thổ huyết;DwXBnfxmZEOb6suEuOTDMl+RT6lEhZccaHacNONQye4oR+Y0okVkErUkim5pWZo4OoOVn4xl/j5jeAXUnL/Nw1khIvwD2RpPgT49WdbYPmTF18V3JNsM+Pcltmuy021/9QwNv320gLxZgaTEi4QhGxFvxMeWGdaKrq8v4iH5xSA=|Chương 2654: Hoàng Tiểu Long, đến phiên ngươi;FHc+1CLuGCspCP7NSrgAKZp1qA/EZr7IUX4gCs135CC43w/dy87aLk9YJR1Y3ZVOC76LVenq/BQQqMMxvREe+ZLqQt0Va7beweWV/H+1tMQeJGzTrOr5d/GTfWi/K+doQqoZea1/LJy8qAOowZjvIuuWJwnt/p5LUg5pHQBWMs4=|Chương 2655: Ta không có khả năng thua ngươi;ywUE+y/dYscFsj7iQcdm9hv1UnEi79FYgFprHZKT5+iLcvw5HWjVLV3usmcrWsgSleKsjhGgCAHi+buQNRzFCMUiKKE2ri5YQg/w3Cn2L5tlzAixuIzcNx/4FmE8f+OSlpiZ8mXyGkmu9T8ajZWyKhX21Q3dMPrN8FDL6usSJfc=|Chương 2656: Ngươi, tam đại Tiến Hóa Thánh Cách? !;AzJr7BkoKtEcqeqFN8TLb8CmIHo64iNBmtRLD5T8OITWUxd8vyz31OzMj1i8LmELk0ZYimGdBGBpdlDZiHg876smwFkK0SZb84qXxDpZXD9xQkUGwo+BTqRfKgYKquDyarcvZhtt8m3jd8FoCTwRN2tC8a97/pniyERJq57Cdh0=|Chương 2657: Tuyên cổ duy nhất;AR0zi6GFUTGtbu8yz6daNQFEvsbGfFVlURt+k4Q/Fwq6SNs9Y/StMOrnahib2NaesAm2bpjaqAtjpxBhbBiW6Wh2ggNr5HhWefaMl3G3rgn+3ACtqC0eTaY9OxV/cDYi4mRTExlMQUhEW6vKWBsg36eqde94zm6yg6c4bH4YkSw=|Chương 2658: Thảm đến không có quần mặc;jNnrhA59JJ6wqDFH5vVLquEznhaSH2s/1IFwYCNAxUi2Vhfqgt9JWUG7jClbsejWhjkl17hiOUhWTBwEDmeApoWYMLKlRDHQeUN9LKieZe0wBfeOboiuHoklxqiTsQiKej5Z30XhZ/yEzbwcH4duxu9Fm5oePfgYC0X119VfAD8=|Chương 2659: Đại Đạo Nguyên Tuyền;uIimU+zhri2d5EFt/YJhtyCHsbXagYiqYFKdmov8alW4P+NAM3SBn22UwLFoTF2X+P9uBbrgjwrc53lIt8MuPOZI5tSE0FUhaIh79r5zldMqdRBpg9z5svngFxtPR3xVsodYe6ldHFyvjnvy/YrDhy10U4M8aAXQxEmc4tcPSLo=|Chương 2660: Khai Thiên đảo;Rr6WaHNCtVicUSHEa9tAnxOlCxZy6LiMDq9Ms+h46wYHKSR1lHLW7wp5gnynohU4r/Gy8yd2xWXCT5zt51yzWGoWneftk/KfjcWHb3FgQJc2YQ1b3aCUAOsSSjlDiSSbIhuxlRkqHEdhaE4fruFFnhinERAgBZo5T2mk77ZhIIU=|Chương 2661: Tiến vào Giới Hà;NHwAm/cznwIlFxsXq1aAQbOhQio88u7Nc4khikcH+joYbQDrBUfxuU8l9FCPvImCnFyrVfeOw8IeqNxgALZG7oLHz6Rkau4wFZcyTAo2a6hhdD7iM2BL0uV2TyPvHoZ5AsCea3uIbF4RhNqQzliUHBraMWXsBJtMyXwRsT8Xymg=|Chương 2662: Vân Tiêu thương hội;LXG0lxgCX2I0tzh+Rxzd5V21aFuneRWgTR0nRG9B/6MUdGRstHIPPmmcm9IASHYrgk44QUh8K8AcLD/bpRykD7jJ/7IaLwN8XeLYMHhEthnGk18G/gCla7+n/vGRDyCT0YebhC0l8s2lLrOSx6JDb1Q2zmI1c03ZHvztNNn1Jks=|Chương 2663: Lôi Xà tộc;Y9XLdN1RLPHdsmVOkmmC+58LPbXbTtAKnrIH2BK/f0UEAWcuNemhdXSB4R56F5USw1tLYlT15i3pXQS6zGCIZL0THzU5P6cTMQQIEW8G6GhFnsflK5OFLDskWDf89nLuyFh8TpB7awx3EGLRkeFxooKX0QqjPPBYcOpxtJg3uJ0=|Chương 2664: Đến Khai Thiên đảo;XvbQePsmSnuym7dBccvRge3aWSlupMcFPdhG1hXzhJy+kHMQX9UwOEBXhx/wmF0kM5uT54SDDAvwiBjy9wOiLeUO3t4jOW+C6Nx2WJOsNUehctq5JMqzebZj1TMPXEuT5DC4sTtxodYHAD5jmelebdbB9gOvXz8jBeuVREX3z6M=|Chương 2665: Tuyệt Vực;AZi8t7lDCHrn2zhibWca9G6t5zKWXjH5ZIYZ5oYl7rHMS+iyT4H8BBWyzWCZ0q0bCS2ElNRd4DJxsvCTG0spW0Sqf3yUawq7JNK38UUx5YVOfMOarABm6CYMmwTJsQcihDA2g82gUB0MD1Xw+w9+PzogW+6UeTIzlsxyZWjCnIo=|Chương 2666: Thủy Tổ cảnh Khai Thiên Thú;574NoO5gKgYrc5EPlXIFrsXicz8wwHKHhfxVA9CoXd0gM3ssembzhA54soWR87PfzCfz7IDXsX4A/BhhUPnl67fK5nZu0Je6YlW8eHqeb0iAdpmLfYM/4Jd3MIAs5W9dDsy+gOHL0QRhFkvo2WtG4cVYy6sgMujjUHSxkHyRJ+w=|Chương 2667: Gặp truy sát;WnczMYcpYFsag2TdDKW9rpoiWKjxOPe4aI9xFwHtg+Ct4gKEKc9p08Xx5cbB9iJidHf/CQjBpiAxWixQI7fbtXM68x8SKp+EA36q83y9kHGfh/i1ZHSZAsUa9aOwyVagWPeV7Bd6g0OUnO6qKFO0vmvFeJJQU3R+PPW+vVIBDK4=|Chương 2668: Tử động;MkE95+t2GN+snfeA+pmL2eS0jrD+tU9pJd2C6/Ot01f6ou9/gqRDyTQ1+ESeuxUOG3yyISzhEdUh3nyxwA1oUJ+5W8vS4u/iazI+4PfdGgNQGRhwa8iPsjJusrZpn6ra5NxpSu9USIeEU9as6sIbhSZ8SWTBCUgmzUsjMmW3jOo=|Chương 2669: Huyền Hoàng Ác Thủy;XUOXwiHEG32fvQuYc+MXZ9y6baklumZ/qZ/UTA2vnXaFs3ecQAPk/+DgkgCF4eIwOqeMCnyb3au7SxCZeWxQrR5DNwVl3tIljEVeQI9/C1/YkOvS85y/8egGHC6FVAsofLQ7yOvwEv1O3Q7pHxRuGeEsFxFn/HrgXrU7nWXKqDg=|Chương 2670: Khai Thiên đảo chỗ sâu nhất;KymBfCy82hTERrWCf2KgcSa4eslz+hajOry0dr3YZF7I3luQon8+svcV+eEQVdLRlOLlTmQrmLppN3vBwogPURaOGnsVJVVA56ikQ4E/Gl1foQsHQAk66xxJHWKw8HqL0DknFR5Ym97td1XCfdlETXu3f6MHbcJUzA3L9knQA/A=|Chương 2671: Nguyên Thiên Hành trở lại Dị Phủ;myKvZg46g62mNhoNApUnq1uFwX4qCaVxP5IPq6NNfCySzPHsSW6kSW8x9DcO1LsuBNO8Zz50845ECMZbfGMQCAAeFhJ7hHndk5MaYXLLDLrimH6TJoDCcQ1fcWDwf22GR/z3lStjcQ7RognCLaFLCTGXYjrTaXC2wuzieNyU0Nc=|Chương 2672: Đại Đạo Chi Thân, Đạo Hồn;jmPr1QCUVNW5rRZ7VKuo+PhLknBkPjNNkbiWc2KOWpyBftaM3KaCVY9Ec6JpMevVJs1MdiQPX6gi3EWDAfkieHywxGVJdfJEMS58xUeTzTZ3tkRjhFgVo6gvaG4JoWbIhr0BdJ2hH3emyf1mOz8nupBC2/gROCIHjGsVF3MY8JY=|Chương 2673: Rời đi Khai Thiên đảo;JO2L3fwlXS1hZrWS8ubN1qSAf+JUPj+6IX/Wy+Wg7q9DBMHvgpKX9jzjd8n7zGXKhbhVCqIzHfK85VgUxdWwQOw6ZVe4VGhLeYrPSUsuxcPUJ7McNgsx7HuV2l28k9OqeL+a72Dm7jg2WXHRAW8Pg2bZvS5fOIh+36olQ+cZWL8=|Chương 2674: Hoàng Tiểu Long, ta muốn ngươi chết!;2VE23CGWXB+l/2oUSUpH5s+B6gwlfphs4Zt26lzYfVwndig3i8q3dhhqQvdX2uwpOCUBpN5EBSjz97GXe1Z4k4tqwYRB7kXm2bxMPCkz0Me2nq+5fQib8ibNjYuJqnqz6lO/Wwz9Bs8NklXkvghFO0khXwozYxfQ9L8EkhVmGrY=|Chương 2675: Nhanh như vậy bị trấn áp lại rồi?;dzUqqUq9mSDwbJO+DRs1s/sFs1rbBiXZpaIl6VUziuSPO5EoQPjWSipPwKEM5w+NO2SqNlLcw2z5Qt5tCytlHR3OXY3DtsnPkN1bKU4PDMgupPe0rLIU4yC99IvlBMYjntaO9TeAYYO/caiW/dTwUgqwQJ4lnJNKS7Be7DH//QU=|Chương 2676: Giới Hà dị vực chấn động;hVp0GoQJsTCpbUnnEdCVGXomwoJNLaduSatsK/qYJjqlVcPl3IQuJ8VRBLM3aQ62yhZDj9/XSk+OFzK2nmoK7I/o/nQfa6CLX5zKy5O99DHWLD2X5zKKtLdJ7vgAVF1xEfyIg28LjKOged+AJvg1INlIt4JNUKXvisgtrX3Z8pI=|Chương 2677: Đem hắn cho ta trực tiếp đuổi đi;JBQBMpeeyQugLR6Q90CTNw7vjxOPoNPV10wEUDxAUEvSKMo9CE2bAPiqNpO3Ym1y8HJg5vjmZIJbgo/BYN3A4QOXEdfte7SZyrURdhKNn680YIseUSx4UHBpAkmIVVAbsmnz0Ont/A7Q92V1JeJKFRLzKjitRwyFIBDf3WptD7o=|Chương 2678: Ma Nhãn thành là bị ngươi diệt?;0nhltCQBmg2TuvW+5AWVgKzRpmUfLwMT523QWUkMcAIxqsqdGDfgwuJGyC7CdctnbED0NE7ongTfo3Uv5kCBIYmE6NoNMJig3sCzXW02tNJLX4CKxrixYzlQbzxGPWIWhr8QpILh7PTkPA5LBXQoHyQuBFXYCIFljoISBnhgY9M=|Chương 2679: Ai dám phạm ta Long Ngư tộc tổng phủ!;YIpEhZKd1cZv4ueFg6CyqIqtMqKY+8/Zl0GoW703Ubswi2FtERf3jMN5liM5q+snl3AS+JzmVEvX3FhVW9c/5coDwOXRugQ4anChXHS+fZ/K3d9hPRKzb62Nzvvmy8Cplnaok0A3KffzBNrD6KxLpnE27/nclFvZVQ9/SfuWuVQ=|Chương 2680: Siêu việt Thủy Tổ tồn tại;6swQpfZBmshwjuzxVKv71cyokD7XMzPGC31tAFPUduhCBsBx18aYkAbtLWiaIWXxNQ2oCADk55BIdP5YncWNOmBa7VRI8Ixog3jRIfOfR+lR+q/kQo4SGhQ3pGyMT89QUfVaOb0YADQz5cvv+ltpnBBq+ShYd5xjd89PftGcQbI=|Chương 2681: Bàn Cổ thế giới;Ov9tkZcl/4ppEsmOcUUafXu6ZGs+M11PKMfHsClo+9rclkL9ZUb7z/o1F52nEwsiqALVF00cQD7rRj+JNNjLRssBEUy/OOY2a458bLqBZYgwQRCj41ZaGAaFTUrA4cgeL1jj6sH4y2NT11US4x55tpPSN8la8AsOgkYPEajHVYg=|Chương 2682: Gặp lại Vân Phương Nhi;oOTP9ktlUL0CAShPuw0oJYpHViJc9TSTjpASPeFCOxHDio25tCvQnme1oh0wyDKG4ovcQtcMdBoNhpF22bb/gPujO3ylWPJQ8dmPqZzEBkCtmnazcLpIbF5/HxctQdbJk/K40pin4DMMBG3a/0BZBD3UKmxKZxMUqflUMaCqfbw=|Chương 2683: Hắn nhưng là Long Ngư tộc lão tổ;fl3k8B6Ka3/VfCQlotdH1FfCmzHB5urFuT/pFSIiWmAXd2OC5naskGmRRTnU5H3h94rbCRmD1OOdw6LD4Z9XMlLnDToeZIAS2IIWU7kOPCiYI1KMfEnq1OlCVrzgOi223vZ8OqdnrRLCyNtbw9x//BUo6PmzktAhb+4NkAmg5WU=|Chương 2684: Trở về Dị Phủ;/aWgL3rkQJPJ8slMEaQpTXYUPu2OKVmo2sBFtphGNaUZeYgn9tXWEBDIPW2AjXy65AQLp/OiWbdpHyG8vOBhZaYldcldq7nK9Xyd0dutbN50NPAWb1Qf7civ5y4RWosUlNLiSES99XqZ605vQnOPOdYW7FpwTG0rPIozgkcVZ5U=|Chương 2685: Nguyên Thiên Hành âm mưu;nCY38Qw/cdOHWEpJl5QMtPOQ9tCcXscmPMKGpB/zwD5TakbXL3UpU9d2TRKQwcJ9WbG+jnAI2NlISJDxPCwWr9h2c/zFxPAkQ5XFFTHYcvI1CgHJ4LGYM/FfUFemkaq9QmfftghItk/hcZTgFQjLWIQWjHmpYRVWa1XOqsuHIIE=|Chương 2686: Cướp đoạt Đại Đạo Chi Thụ;HqpBu1fpsC6COwshoYQK5atJba6kBPSOMkdoy9R+S80DF4pA/S11EoxLUt6t0zPJjuhSzD/5lYfS+PmJuzDOGLHJrovPxpXLQonCEEmDuIphuADeWDHU1DuvkSF0KE5r0xFJ/B6qF/9TJuTC74IHaanp2IVs7VE6wS/3Y9lOYTw=|Chương 2687: Nguyên Thiên Hành phủ chủ;ekTJqQCXoO3aBy4jYrpyqw906lfUjCau0v66sVJ5puAgimHwPYPaE31Olj1iVzLCZow+V0oB6B3p5nUJI4OLdw94F+ec4WW/acydyoGNiCLhYQBK2/XLGvY4fIxlAC1+E3dY36ILYxuUmtEg2sfAfMA7B/w+0FcofBg+kWt1pVw=|Chương 2688: Mạng ngươi thật lớn;kbraujFvl2L8GiywwTf8L/nzsvMO9WIofc2VhJbtBCF/iMrGcYnjcRbYrykTTE5ICAxp7WR77a40OrJG3D8n9/y2S+H3tthnigM4ixJe1l8ggdzo6MmR0vWJ0sYBJSQuv/qZSQ2QWY5lGEQsBm9kinhTXKjhqZkqKA0ToXyOAlc=|Chương 2689: Chư tổ lựa chọn;0VBGm5YEkyJHr2Y42SLgi4NvEBvKGr8FlsDqTLK3cnINiph244x+nXpiT41M5H+rLgrlkhDBHCAH2+BW+Y8HyboIRguirsaOjd6n6qZYPOqwphkwt7YIBuNm0u09N+D8xxVN4kstMNKFqRxsWFMnwvoNuUFOfK3TvY5tPZ3skKk=|Chương 2690: Ngươi còn không có tư cách gọi ta tổ tông;j1aaF9Ojd3l1glsSPUn/4kAF4jECRtySU0vEEdB80xdJEd950TddxCsHho7OAjAtBBXlkkoQsTXd12UBstYldfidMAqJl62/Y6D6/ofbb8H5eSpChtxhSuHFGfxIR1HXzYN6DU2/2IAD3wPiQOMJeNEsjQh+m2VRYClcbE3HZ+w=|Chương 2691: Đại chiến bầy tổ;ClqLx8TaKwwsDmKI17bxMfW6haFtgxgAC12nW74UL4YQl1egY8ll+oVccYmU2QlJmXnW8PVH4AMLBZnc33rQemYuP8lTWfdTaWHaB4RdvxuDwkcqO6QAw0UCch7EGAXSNop5xgXXrjE0OctoEDZYuBmWS1A2r231F6R7UIjD6dA=|Chương 2692: Bắt Nguyên Thiên Hành;rUUy1joO1cbLCczwd1prVxVzmGDx4IgDQforxMpmbaNFEZQzeKDsrQGFJTCWK7FyQZHE56bLOVnmCx3Yn1h0Xc+MiOM5GA2wnYA7wpqkuG/wuR22kqjgIoTPNNo/gd92nFtQ4Hkfy52ZOJHwUNiR84zbNXgPkswWebxjlYaTIFM=|Chương 2693: Giải cứu đám người;2Ed7iPXm2C3SeJnZJ/iO0xDm7BHN69asO70dLt15X3g/fthtPYQFXp9ATTPChqVXOJtu6VvFc6BthJAOS1EwKQHgWs8iVAkh7PIr4CkFcmGOXJ+zUPDlcPurNyNYu3uo4Gz22RG7SX86C/MMhXJp29WZchKD7gRk0lpK+LYhv2Q=|Chương 2694: Thôn phệ Nguyên Thiên Hành;muaqxeKj9geqYMU8n2Qu6FNx4p5sgQycSbFB4GMRDjrS2czm2AajbKi+NWQ4PMm3KGa0hqQl0LxUzvBpXQVVnAgusHLxTymPkKwn7Pbzv9HJ8ysgSDD/Z5/WIhhyhSpWN3G9+YVvVtHFOLWNdgU4JDDefJEGre/71PK8ppYYtWo=|Chương 2695: Độ thất trọng đạo kiếp;Icqd2MozXIRD2W3AQ29rFUNVzlCG6o8PSAnWe5e1Ft1h1j66WwPDS3kXmZXqFC1Oc/InmgvzaxbwStyU7DvCazUrcxs0Td7qxec3xWw43auge3hxczUoqKMcV7IWBHaD34Xnc2rNqsZdxRDH6jmSV+Is0tplsZguw+iFkOVkJjU=|Chương 2696: Âm Minh tộc;qLR9U0uYa85FZCkzdjKDx2lI2Fh2XPf8L+/5rC9ikscs0ou/u337QgAioQ96JSSoYjbG+4NWFYRWfbrqkDA/oxbHVpMY+o4pH17pDCVE4hVBORI+PAIsM5wQFhPeOODGnr+6TQbimrhDR4/Z4pKtAsiLrz89TMUg4v0qKKR3jhI=|Chương 2697: Vu Tổ đạo thống;fliglG5EUte9I0/eQq/2QxF0rQSpfR1deYwimHSE5KP2Ga+8kHTGKu03ZeJ1WiSJ6XXcngUQyiaa7rTOCma6SZRaQbJyTLJGXZ5UbGEbVHl1QSu9LVuO/1OBEX4W/e1dTCPtvX7ES3zxiY2w48MqL9lG25VSe/H7AS+dAIp8Epo=|Chương 2698: Âm Minh Vương đột phá Thủy Tổ cao giai;+/p+QvrdtqWMDBHYhxwRDQYHqEV9EWDVWM2YC1nmzHPd1fOF1TApr4926bI0FOobq8g//YVlHj0VdNT/EI0iYgX1xLTG+Fw1812Z3vUmWwtT8ae5ngD0GLNVrRvLa4q3Q9NwQs3hMLaHJT+9/Zip0BCCkV4pOjE9JAtEvl12S+E=|Chương 2699: Quỷ Đà tộc cùng Ngục Môn;J7KnVevjXGym3BpG54C8UFPCAxLw9TxtpLni1kNe/DPiZDEuhalMrgsdf2wUuomoSNriVz56/N84JCnCj/xOA3+dk+uNbECKe0k3E1eYcXYaXVYQMdjzDmZTaW3Jq9yMeSI3YMrszslGs53nNsu+UcNlrzEybXvYKDsVG7O4s6w=|Chương 2700: Ta còn muốn đưa ngươi bóp chết;1PKyYys/Au3AaqmFZcmmNk8DAbASBk5vyoxbTPpNt4ShCV/5nBIQ8ZsZVUveZWi+AMhM538DSdcv07RYtjHXxKp9Y20OhlKcEZVs8iCGR4puArswFDe8tdhC4GEhuJ3dJdXJgeM2rBmbrI8fTjv5/1fVfS1s37PuILMGaHi2KX0=|Chương 2701: Sẽ không, đều là Thủy Tổ a?;xWlYCupGaQ8onmwNox0syCVat90y+++M+BRMWU2OXlr3OFBE0HPjLt5QtVYDhTIREqAv2SFleSY96xbgeEWuIUtoLZHf+2WRGaG49Cb8s8fyqm9LT+HC3xWO/4elDHAhZmgjx85lg1w2u27TH9Onf6ZiB6ih7rH5KaE2HnpCjQs=|Chương 2702: Ngươi bằng hữu này một chút quy củ cũng đều không hiểu;lFEIGc1fTKYqmQvzpasTQLOQjEmIvq7SvncanV2EePg6Qumjf0h4hDvJFAPaqkVRsb3Lh3VL+fWLGoHnHio1usNNsXzsMSMX26snXu46R7xosf7NHddv0Rj+LQTHYNCcfzpxfLaYoJ7FJZZdHvapD8kJGhJ2LKH9azp8NsXzQNw=|Chương 2703: Ngươi cho ta quỳ tới;igCTsI0FC4rwrlEgb6THsuDqBDXfw5LeEHWEUzwFyaaOLPG428lv7MYOKb7KKDRBsnvURHuaIyWBCcaE2Dx+/Ih6K6ba32zaePiXPRUW1rDB3JkznNVq7YJwTwbTvRSu8W7c5+LVwbE8o3CWkuAQ7BAuNIxVh+c4Xk7ZwzNlyxI=|Chương 2704: Đến Âm Minh thành;p7dCVW0hXZQuz4iugYhd5tFTbVQMMAhXFJhN27rU+D/UgJ8FnC53pZS1N1wDwk4UQ0bsWfp8Z4XTCEn810vIEOqEPrex3Rk51FG/jhqSR69vyT/mZQn5ucOnrIjDZsIC5mBQTMLOtZdPKUmDzjN4i/HkggXyUW8jIm/4IwkOuFQ=|Chương 2705: Âm Minh tổng quản;jJcOI5mEdCBtZobwQqhKRfm8VD2KFR19XilUI9U/nLr6G8aLl9tdhWXYFGpyNh4UDB8HMw9iIVAncE1nnsofjvT+jghdML956MXBoPVL/zBOY/8MMwjZre4FrSfoG1xC0uERiQW/XjsTUdqDswVM8zwu2MqPv8n/Knt4J+KZKi8=|Chương 2706: Đến gây chuyện;aYVKWxA5aFkHQLEMYsJKxhfI/H6SiGa2EMZ6wtr1X9VseNaD9RaQm37C+3pgb10kzTxt2r3mGkIppSb/E2yhCHnYg+AOZmL7Lwk1SuajNM64ULXmHYScz5gUckNObwYs15KqS9eCfepUve+oeThFidjHPyimc0yh5PlGdivdd54=|Chương 2707: Chúng ta chính là đến gây chuyện;p6WJOhAiW9iAOUv6njK+f3D9k1CBxf/IL8usED0L5hi4G1NhrPgF+AbVYNCWSKiigLcHrl6iW+F9e+cMmrNeQ9jh23pR89EmcBBvhSbqtbXUogcs6m8PQVI6lF/LBdleP0+G6VakCQMkYiOR3xial8pCPW1FPasoHbbONngIIdE=|Chương 2708: Hoàng Tiểu Long thụ thương;XdNilu77Tx59q1stJSsRUvPYVB3iEJGeBU+HuG54iH8WDGHCjEbCOyv2W21Je1HUtBebQryZWwlGqB0Rxig78v7K5/+Q9DfFJKf4dxKq9Fou6Q/Vf2FbyGY8b/sFdidAShsXSJn01st06dkyMNQU5GWqGwcjLqbolgtPLv5mOtI=|Chương 2709: Hiện tại khẳng định rất thoải mái;5V/Lp9sV8ZVLAMivmTeHBVTKJVP5OjIwshj/xTgqNmYT6g+VB9fQ5bq7or0iHwhFaPD/cg4dacuV/sHHJQiu0AeXhKBGa1fLeEDQvJD7SdKjtiswsxe6ab5ZVoAfe2Z+DvmPitJcP3ig+bglkHtn3UknJJo0A2WNlbQAWPpRKpk=|Chương 2710: Hám thế chi chiến;XqU3p+KM7P4qnocBIUiowEBuYESoI3rhiozLqUulA4sbKffCnpOlrK17fEptcHPN26twkJiYuiwZmTCh/4MgHoCb51UCc31miEqNvNNeo2UoB6RFRFJc1BO+ezjuqaYtDEk6Dsy/KIcrc9t8APNFbw0m6iWssr5KRVw9rcUc4HI=|Chương 2711: Không phải Hoàng Kim Cự Long huyết mạch?;pti8q4oiR0ZvKKHBNWaPr38Fz+SedY10KixxFqj4eGLC/lLeJ9lsADbAv9FrfllCyd4SsfMXcOagH2af0M8PZ1fLaDlY6IkfPJjNwRwXxM67jQQ7qYpUPOArs3I4CFGgOIouFHBdXuKXtH0nGd6c/4lKJSjTTQN1iSD0CFOyFrU=|Chương 2712: Âm Minh Vương tức hổn hển;rvVTxa2E0kj+eCgePKosRkhS5BjMiNlNVNdO1JdpplMLoPJUiybe63PinjVm13NoPIFcv1qDk8+AYHmdkRiFOD7XFlQTtjz2WRI8KFBFnpizGBiRvzYn2aUPx8OMO6jkfhUvxaBT/FYCnXFyNj4S7X/EW9vM8R9KjrHQPUbA4ek=|Chương 2713: Đà Thần Thánh Giới đủ lớn;koY+6CgWjfXPc5rsBa2yNFEQaUkb2Vtj+dv7A8KSfZptAquURt5ap5U3cpArnJjb6w+O7Fwzj2wvXhraid1frFPgdyZL6jj82ZeATyTa8REApfzTAKUs/MtowHriE9IMX237sN1+VxZ8RdAbefFZZdn/WkEPqvVvOajZJCAbv0k=|Chương 2714: Thánh giới kinh biến;xDEjgXDxiDKg7gPCo0357Ph0AxO5RpYThgH19tfHUx8BUNdSE/paSZGoI4uFi8ATzrXILEfateCNsmWn4EisHb6jjGvtU7DW1IRgNmBF3Arxta2crEeDrokenwcjeCVa5KXs9ozJVM3otb7EfbKiyKqODG+yAFf37bYOm4nmLDk=|Chương 2715: Quay về Thánh giới;hJ7k6bzZNCJopO1d60UCqZeORs5CGF0c4Iradq2unHhar8XluePQD1+tohMK++bMxex3FkVUImZ/nFpEFCqPzQpVTWsB428zfzZpPru5MHZ/XzMYaaTs4Nv5sXDo9c9x53o+leWzTOH9u0lwJRCfvKiztQnw/hKsxlOIW0Sk68M=|Chương 2716: Ba nữ bị bắt;kPkNeYEHyj9tLLfP2Eg/+SOwyO+ZkzZ0qC8R4KN+MPdQYAv3WscEaiszpvFt7k4hpvadoELAVQZPCfbL49bfjFufskldjePYXVTupQu2iGZxzGmRMivMuqaWHodFTOtxs2Y8yqA/WEluU8RVP/tkpA0BRh/WW/iLg5FBJQdW+Ko=|Chương 2717: Khẩu khí của ngươi để cho ta rất khó chịu;kPY7pAUf8pF3Q+RlWak9I1QEUBv9V99Sd1wOV+E4R0OlIZsuF7Gv73TRVwsVL+O8+B00VBFK6YTy5xSIUkxc7Ckk9OnkjWHU19e+v0vExvOtOzTsQfDtF5e+h9ereFC8exDeu5UDChR91haKPiCDQpfc1Wjf9XcrZMRiBNKZgpc=|Chương 2718: Ngươi rất nhanh liền có thể gặp được;DJIg2xXHml+6TJhLqE8zro8t2HqBfdkJrg8PDv1aooEYVpeRmDPVUJK0bJucYmy5qWCmGxFMJtb/P9LdstKhYwdkF5lr/KKzS3qTlPuNLDGEiEzxfCAQ2+h64FQ1XBHm5R/lQgRDh+0IV+JKXJuiA+UGHE4mq0wC7w1MQ6quBYA=|Chương 2719: Đây là đầu của Hoàng Tiểu Long?;ByQ58iZZwvdTNfpAeNszu9iHTw9SRW0NOs0eiLvG4eYCmcr3bPIkUw/17xJ3IVMWSeQzRnx9fSmU66ahUS727u73YvtpcxTuGsIR6QzKv3QBc43d6CMcGI4LoW99DsE7MTX9SaCqU03Iz816d6yvYgILwrUx532U3ylm1WUTQAo=|Chương 2720: Âm Minh Vương hạ lạc;rHoQmkazVo12MJnwt8VA+tC1MuhbkJnCXP3C9kyM8LHzm1Fgc+sS/Byfxl6bJvkTcfLvdPVpgvihZDf7pAudbidGt1wZgZ4ZX6U2Dp0CgBgbEuwQEFLVXUZiODnRz9plXzmTXZhBJ8w+3lmtFgVvBQScPUsXZT7eqLHiwFk995w=|Chương 2721: Đột phá Thánh cảnh bát trọng;E2IMr7LRmB+ayGS92pCAthYJCYqS67OckcYaYZTZofaKV6h1YDgiKDWwyEufBLSMiy27/yHBb/Wt57Uxh0e7F4GYMXgXExhqfBjlkx7BdBMt4Kbh0QW2ZsOI99ITOrLwwXrpuK4ucBnz5mfEDGypBneW4m8SD5JEILjQ9ikG/O4=|Chương 2722: Giao chiến Khai Thiên đảo;Y3zWY0Aw83JwNKNsB0Hlq3QGO3FL9FL0txDZPB1o/muDzsWSnvhscvm7y7CM5Y5bTePU+2kXPMNq1HYjj5UTN4I/PNj8B8NVS5yHcYXw9IKPQaNTozJYqsnSvILqwwUrg0c6GenBdOijHTshnMR8F02cH9YhHHCLICRCEeB2zMA=|Chương 2723: Ở đâu tìm tới tiểu khả ái?;zc4fMZvWWgiXesw6ChKcOU1rkYxSwjvfUAfxOdLB9M4lSGZc+wnydRAua0FG/dZ1tLtfBQnFsPRyvlZ0O+vPS7gfKg5t9aWnqYaFX6O3QDrmhqScoybekbYoEZ+3Nl7cMfnQwA95P2x+oIDcxjEVcBw/0tPLpM59kfzCkLX6Fus=|Chương 2724: Tiểu thế giới;GGMXVM3YRwPORp1OgTgabbwm/LNi16/kOyxUixIdCP2pJdBTxqF2NW81gVt3awV/JiJRp9jYYweaP8U03Oclp/L7TH8RnaQ7UKLPoXoU7E3mieGoDWAyvbiV4eGlTytvw5jBSpU+A1iGEB5HJloUOiIJOxBG/vnraZdvHTdTBz4=|Chương 2725: Cho ta? Cho cái gì?;BDnHxl6AwSlOBhsSt/Yba8xWT1ng0AXzh2x739t1tn/QzMVPQSMgcvZvYfJ7vRKZ1v470RR59EQcih7xNxpePwAm6l57y4Xzn+Y8yOy0szh326dmvZxM//A7sBzaKfHCCQrLsQymMCtG2HWjpSJjV+Kxua8sJSlUvg17ZjdFk9c=|Chương 2726: Đi vào Đà Thần Thánh Giới;yjSUgqRphgvAgt3i0oyP7IbbBz5FsJZlH5BKw/9Rq7fqRButMvWB4k/YVHXMJE2mOen13QPZbnYqTu1AS2EJyL7Bbelel/FP27a6g35ZTCDPwCeiVbBuoy/iFQzn6whIyJ5QCkoxBjla5IBT+9kTd5yENl+WZ9Wti1ZLiboAYZU=|Chương 2727: Phong Vân Thánh Hội;m3jE5UeKNTKGYpV/QHtxaWuKUqOzAcihYO/wA7VpIteSSOC3PJpTuUXHaynBfgn8/TV2YC0WyOnkVXN6A4FN3DUwEKsRrfIJ9tk6+/r1zW6/7V31ykoZDs+zQK4FYhtlYN6adwHrVdcChImAzrY5Y6k+eVvilRO2VCYXc+zSOeI=|Chương 2728: Gặp Thương Khung thánh địa đệ tử;Uo6llqg64tUwrpUuELYCyV9v4rNHaSxlDeLAEYVhO73zWB7gpglxKFHEev8mTIi5SMhqBBJpUULkbLsMwZmzbHT0lqCOzrOMUAL6y3sAtnMZcS/QVxNig+c5qbH5JumuuRaWo2LXtOtps4GfGCKwvOMk30GkSsO1+2ceQjsZSrA=|Chương 2729: Sở Phạm thánh địa;xtp3rNGERuAWlSfGkLdtnsqv+gouOU9X9jbmNQcjD3M93L+BVeDJTgxoLwVVM4iTUcpXJ2EJixp7B78yMzQ3g/IVYlfk8lpDtmBgdPfLiAYKNHklg7iaLyphkRjUJUDTu+aVpiDZ80SAlF9ZCiZJLEviPt0EgYUjaLrHVBIMc2k=|Chương 2730: Thu thập Hoàng Tiểu Long;Pmgpg4uNvRGExRNjkTOxC3XcK/iJFlJ7o2WzmtUcNx2jQnVHqahQnBU5E1cNpNYSvDjJg3aGIXhK6RFVe7IOIQGgbqnXDDnCFrnABSj4WDifbVQONHW0HGlrQ0wbvhTrSh6cyfNVZk2EjYXNYpazquNjaeUyq7XQa67aTyhrp5M=|Chương 2731: Lột da Hoàng Tiểu Long;wBrEgShbcAUS5B68qck3nLxD3JcVNM8nPbkAVZwMZvWQjzBw7RzPfWznhoPdsjTIYjBlMcIHmHSV+skHG0LkzNY2JjW7Qte5CanirVSumMdpqU4zeh477Y3aQ6zpqCTLuEY5yb651X/yrxaf62tz3Y+6DEOKPzBMMTC5tnWKnNU=|Chương 2732: Sở Chu Vân đề nghị;acvizmarIUyM790ZASc7rX2YeQPOj+HZTGG8S66W1v3WDlxQW4DdBpKYYv6E3ZDnrZyWGhwDNprI2p+YhrHDBRuoRYvlXFiXyzEVyvTyoNoj+Y2EYCgGbwsmAbP/sBU8VvSMWl6n6Z78mhYP1Qjiw9v+JD7TiEln9E5XTb61ZZg=|Chương 2733: Ngươi thật đúng là đem chính mình xem như một cái rễ hành;IYBjr9cICzb3GzIVLzudX/94+fq6jf1q4QiBY2j17h0KXhUa/+du3e5Jq2hjHEs903Ub2E0GxrpPArshqji9BQ1hetBGFBt7exSkdBq6QroQIJcUNRE8sss6tDL8ftPcPFWZUXVkT+JCWP0w9AxYf1xLVz6+m9iKJiabbwlSNGs=|Chương 2734: Cùng một cái rễ hành cũng không khác gì là;CWRqUr8Crc2iS4hVuxKdLx01j9VJPK1J8d53MlHTZiOVi4xSAfViLBZ/Uq/qzj/NsXu/RtAR0C39PGSciJkKOyxO940mtVtolsXtCCXmDvRHxkKn/L9zW2I1g+S3rT7mpuxk6F0fjJaj/UQ/RuwjOf7s+ILfKpwZMCSNcjHLfxw=|Chương 2735: Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay;ss16RTgtiw0YoQDT3cc5yfeduQa7F1IHDQQjy//f3OHUIwx0OPDX6w0z14Umvsi0ohI2vY2t9jjOl9ckU/Rz234UMSFOpSk4FaevWhZghkcULbIYt0eppCiCUmu6kxonLXJ2pheM0nFSwV2uV0xY7A6nCG0yTJx/SdBFUtFN9hQ=|Chương 2736: Hoàng Tiểu Long, ngươi đến cùng là ai?;3sV0VsUDj7OH0UagcMMnG9GYFAsuPqKmELpNmBA+cpRRPFw97dX+nlS7foY0OTEyCfZhhXaUBPYM0MFG4+Aj+8soBwvWGwUznWGnG4NwbBQOXHSY/aYMnjAZdfeMsJpWR6KI5boG+FEbk6/GwvK0liMXnshH6IvadOKUFJsGqWI=|Chương 2737: Có phải hay không Trần Bích Thụy?;oPBooApzYJnlMruVjLjCfihExaDiZE9InbhCXDWgz1QoxxW7WEzBXF0BjA0AAUEzv+jP1bl+/QWqxaQyu/aSczXGNp/VvyJAuZCPtdpClzYTQeIt4jP3VK0HPZRtUOhvT+sXdfYCA+nAUYDakzp0blQFUXkj0x5jAeU/cFs16aA=|Chương 2738: Hậu Đình bọn người kinh nghi;IhnUpyC04IHv4fhYj+/RkJyoM//Gn6Pf8UfahcdHSYMsBMiApv6e3IqKT4MXpkMHMp0kAPCZCxX04T78FBMnmY1KMvVek8cj6GUUerKdEgxZC90lM5Y48zFkEo6nZHmT90z47/Jc3+c3O5YYKvEYCAT9PwxCyNFqo1HXToI4FYE=|Chương 2739: Hai chiêu đều không giết chết được ta;Vu2ZP0lUUfkoAF/Bl0ENUsDZ/0WxdxJQoD4aoluHa0OUwXkfkXPTvrDheSlOcSWz5cke6xke6MaWYvFN5/uxmVX5byuxJN+IHp3iy28Z+lDshFBePwWeVA8ZG6oO0yPj+wGpx7Om7dfXy79OUQb4AbZ89ngZBRRunOlUD9MqH+k=|Chương 2740: Về Thương Khung thánh địa;tnJYYS5CP4OWy6cq+W3eH43aJNxcMHNCQwKnJzwqvPIxe7PpWBbRsWyoKihEEc0BMRiqbV2qO4mzd3gUgd8/C5zQl7VeQshPJTNZscgoQP0371oJfGI2bU9KYBbF1TlIPwXmG6a/AOIL8sG2Fj6Bz4kAEU8dHdN4cmDtgU+I5SU=|Chương 2741: Chúng ta vào thành;y/H92RhtHOv3hUrVS3ouJ7vAoJ8GJlq5kIlv0iVgY1GsEjh2HWH7qIM8JOxChzK9/bMGoMSW+O32S0D26D93crQQ0nvQiHaY6UjWcRnfHMeWLAPm2A8NSEA1wQ9UBZ/l8CXEaoQ9wOdAjNFSoOhofXN8qf//jpS4VII21rG3xTo=|Chương 2742: Hợp tác;duRIOatj/znYOFm87ej03pkkIZLi4jat7WhJS1Cri/ffjSf2x8TXwPtXq0uRyAhgfZGrw8xfNUVimqOFzKi01qTDN9CX3eY1oLHKpQys6SLQf5zB2JuH5uOtoxC47pmqdpssJbScVNctN9+NhM8c+c+RJz5BnkIcMgRVcllHFNw=|Chương 2743: Điều tra;932PGxgQQKSY31AqUYCaj72yXVZNZ0ToYNrVehkHPc299jgndQQR4eB7NAeADi0RdqXreV4v8xdiYopQF+MtJptBSlRFdLXTylzDVbqB0FQPZrsKdUL/dgKUtmDddhGxZZ6nJspg3XQBjJBT5np0qEu9b5mpdNVqzLUtC8Iwqh8=|Chương 2744: Ngươi cảm thấy thiếu chủ chiến lực như thế nào?;ZRcTj1G4VjvA2HcPqL7XIRmn5WKwZ1TN1iUDN26NJIq47LqvpsfEol9h38zXkQfUgWcLZ/Xl/7bzt89OJfKZ2Y863rwt4wGQM4lsI7R8uUeTLP6cm3P3bDD5t/QH5DOahdCu44MKVEkwlUccupSGDx8mrGodWHu3OdoMABCm9YI=|Chương 2745: Đại quân áp cảnh;ch++foZqAhxviSi+134rew4/s8NNp6b6wwDp5dQV/klQPtlIMN9sQoyCnWiENz9FyoSs/2T6gxQAYcQFadEiE2WX3/+9CH9gMW5OI1vQL9Txw7rHl7O0+wylJrfhCVipkSmqtpYJACX5nhDT5UhNF9z8M3HF41pjpGhxV5UWdjE=|Chương 2746: Phản bội chạy trốn;Tm5clhu6GHo1T/48IkM7HOzQcd9PpSTLaQI7YqRPx88gxIk3vZZhIiM/gVqK69V+l22DIZFRPPRzmmQ9L4hh3EjwjKJsm2aQ+ChAv6jmDgSnowh5w8HN25PX765KsplPiNCoYlAWdL3s6S0mzhv+L3ya3sTIQUHa9rx4DXpfIWY=|Chương 2747: Tử thủ Thương Khung thành;gwHa23F5t/jcV/lAY/245jSLCQDS3+vngWatRYU78M83TGIaHbt7ZV21ndKHR3x7f4iCnYx4DReiueB2pPzUyfzTPWojgJIGnXitJrRi7Up9HdKwC9QZeSsFJSnFIwfDCJqyy6/klAqKShhBQP0MFMeaY9Z4Al6M31mxYL8aYR8=|Chương 2748: Ngươi có biết hay không ta vì cái gì không giết ngươi?;Z7edMV5VH7wMxe700jt5mgeSjw1N9drshKVApbZnVyq0tDcZpaOxa0ppADQXXsAUWe/zD/+AyM+ayS/Ht4V74Xsssa/r59lt5p+KkR6p33C1RcQmIPKT2yx8/2mDlXkVhCZuyiBy2usBWObZL4BGi8LNd+Y+Lpy7MuEeuaYkh6U=|Chương 2749: Lại một cái Thánh Ma Tử sao?;OU708bFOgdCAlWuazNLKLfv8jcyH3+uUZC+D86fA7R8/VCCXSxh0uDlxxRAU8sFG7dmyRp3ircQSOgIe3B4EPTo/i9anJfslsLNJTkadPpeRD1w/xUgZwffKK2nmAVuPkEW+x4i1/rfNBU6MrKuRmbJsk8oUxtFh0YHW1ZZHbBQ=|Chương 2750: Ngươi một cái Thánh cảnh có thể chống đỡ được ta ba đại thánh địa?;woiwVR9tT5C2ztkuk92H20pZzqSRzmUbJ7WXfh0hMECUUDIdHX/vDXzAnzMJwcVcm7UF6lrWeNqfizGkiYv+UivXzgdiooiZl4Rm8yjNFPDbxd2YxzgTGiZ7X++dNvQSiMJ7/sVEZB0bOT+fLTmKNG21OdLKPx3ATX5dCHMg1Uc=|Chương 2751: Độc chiến 92 tôn Thủy Tổ;+m5DMC5hL4rAsamyTQpfgww+wUCMfN/lNDnjAqkKSDB61HDTpRRFVxNFn5GADSAQfrmd4d7sJL5dvZhaCm6nx2MW+yCEgGmIrhLE/wxn1Q5KsL2nt4RVMwiXM+Usaz0YbePTTrish7s4G3rD1i7LE9o5VmIOO9jrupbX8WoJcdQ=|Chương 2752: Giải quyết Đường Long;A3sTyFkqpYv8dQZIqQlNtbdjrT/ypFYKrZOUrCrlBc3E1vsisI9mMI14rh9MPlTOYnG6SQoePHtAQkI8bo8SzADEYZ//t0gIXYZyLsiecJF+uQRWyyVjqlhYI8KvXBf80Mkr4Cvo8Wf64dfhgtCbjinBuwWrVJpjtal1gfQ10Yc=|Chương 2753: Đầu nhập;h0qUzZnacQ3FZbaHy3fdHUtBFYXvR+6VIRKmLKNvb7TYFXNHdyGIbuyCQJGkRNaq+5q8BvazTpeMJ+qLiGl3nWwgIpN6vXwJ3753sNgbuB8CF/DfUnnWJ7yuzHsM6iKz/a+RqEnQAv4r07Sh7byRXP1BYfs1CBscfV7Q31iLL28=|Chương 2754: Tổ chức liên minh;WyAUiAYaj3nfxAFpsxlmBHKDuzxgYY2KjxKtHTSVgSWjyzHVFnLGAbMNpVx5BFCZAj7nkoKk17VUqkywUPeJGkm1/tw+ELOGjzZRrv6wrWIFn1uVVnQnBRc2U8TvNWhX0iUA9cxWg333BVwueoe0UuMz14KOTj00L4XHdJkmRIE=|Chương 2755: Kim Xà thánh địa;x0OcislewFH//KV20yXpBtZd8hlbJ6ZRHVqd6AcLcMb9Kvrjkf5IL84b4nB5eZprzi4A+f2MMM3q3l2kj1LGQpCdosLBx7LYO1ANJtnTi0XPGOLKbviuRgQuSMdJA3OS0c9wclDn6fbqm86ubQQjjq8AOXLaBB9hb/eDAgrIymE=|Chương 2756: Mặt mũi;qAk0DyBPwGCnb7sVH7tjAfwwh1rRl04uOF5hAFYqOY/+SVRq2RDcoV2ad1i+LFATUm0fYVYnElVi6CvQBtqN86muCKbiVHMGkq9Qafq0tu3qe7LMeXlrF67teTZYUp20bxbKY8LybmKEDjzIxEvll89B4LjW152snWWGLzQq/3Q=|Chương 2757: Hai cái Sáng Thế Chi Tử?;pF8vSdiYFtgIjhvh5fYkRoP+crvuhrm/KolsvUR8dtuUHXN7zpwFU1YbhhHCuUhaL1VDRWbh1X5NtiLCAnE7c7FxzOgkT+dz5HMOVvAMss/I2sJyxgbjN00PdvCjebxk8dCdR5YEmQGSaSWkwhT3vbtERRHWa/+220UJWqYbHUs=|Chương 2758: Gây nên ngờ vực vô căn cứ;ZaLCmOULqBUxLnRNmg8+qudfkQmGuRbusb7h2iKpEadTAPLkYuUodU6yG/JAXnVNgvRvS4uxtWPjSvyMu2m2xyRdkttfzNV3P0Xnw5ld+9nfnxIW+CJMiTaS8HWkr0bbjO7ZhKd79SbmQOu0lbvAOUgfpuX4tBZiVUfPXGk0+0Y=|Chương 2759: Ma Linh liên minh;P3ua1jUhG3GA3j820R62+4pT4rCUtAu5eQAxQDvxl8mN6ElVGI7wWCphRkNLgjZWiKmjS4Lqz3bgbXzWB3/SjjWBhBOIYnIoxuIakBhBKMtLQZzwkyq5nfyLq0RdRzrGVhkZrmouelMW2LTCO/kqtzYNA1FHdtVIigx6WteQh2k=|Chương 2760: Ma Linh thánh địa mời;yNGK5pEUYkFnEoWWovWVBzuVTDAMHet5lQWRewLLJExZ4gXAPmtAp1uC7doIIqpKMM4cov1+6FTq1G0LvbGRy5SxcX8Th1qmGJUpU/Jvl4XtCykAeEH8ERnWcqY2et0+izvfhgeqen8Nk1V8lXTLCXr/+E0arvS718uKiJfWL/E=|Chương 2761: Cải tạo Thương Khung thánh địa;kAsk6N96V/0SusdWa7XumiP1twhKk2wwvtBdjJjupSe/MgU2QrJVzjunTnwjpHjhQsTdPJS6qnhn/ms7E8W+KpBodud6N9CWNv4PCF66/WFirMNapz8+y//RyDKIvTzvUaqlCRadMy3tDIyDMgogygQLqbOscwLw+Nszan4sj6o=|Chương 2762: Mang một cái Thánh cảnh đến du ngoạn?;8sqNRKM+mM4Umuxm6Pn4VafCeB7hp35pX2iC4ajei0005SoTv3FQ5MUcPKh5MKdJcHzOkFFPaS8oeZG/yl0++/srGYSEkczZEtoLB5P5TNfh55iAUcvEpm8kWbve8SxRwqoD02FdqoY7lnZ0j/vy9/6rXUPdIQt/F7ef52gL9RA=|Chương 2763: Thật chỉ năm người;xHueMyEzFGpQgfh5dpqJoVx/+tUYIo1UtYq6FL5NwSxBj+H+Ir6pO5buqJYv00YfCpim3HTRqJOwJl101Q0gW+l0Hc6EU1mUeM4VBM9AJEyVUHpJlpd1qLjn2V72ryae2Ml/6MLXFVbHw9bV3Am17Uq0PkDZbfRo1XEdLsou5Rw=|Chương 2764: Coi ta dưới trướng một cái nô tài;sShPz4SPCkgswvKtOSyKCZeIyT5LWbA8WQC4iY8oU5mPV2XxzD4W+mgAOCwYvI+kTupbmcmrEVP273sd1YLZ86pRcybJcJf/SB80DyQTSQDXrKbU3lm0GfEUSYofYTA1CAsj1Q6Y1teIT8iZ6xu0l549Hkj26LHBY8ZwkrL/04g=|Chương 2765: Chậm!;8ennABwYOySJPG039SOd9uJ+if5ItgOGJ2ZQY9S4D+znKy5RQ0Ed9N0mJYMxlTLr68qm9GMGAQRT8akDK/iym1OwJONwD6uTgH53mHqT6aisNeWMrkZKkE9oA56HQIXvu0EKqg1/0WDTOLUcPRYi5kqJtgVNaQ+oldyp7+bpo6k=|Chương 2766: Ma Linh môn chủ bọn hắn ở đâu?;9ImTWHTePWFOitZHsscGZPelju4TmHJXx5WiWB90BsS27jU5qdnocPe9/TJVf2PZmCu91D8RYjL2fE/wDsfj3u9dEUJqAjZUHNiivNCuervkooO6i1INJ4wpo+69jvViqTYkC+Rq0tVVVE1GUBCsp4OhU8wVvcQxTSFdHo/lZjE=|Chương 2767: Thanh Tiêu đạo thống;VNqvlzyIKdun3GD7tHzdh/A90vPHTpUFYMWlxg22lMG0dGCEPSzk6auKGOb4SK5QWlO+DRbIeaia1lOIXdiLRXDwl0v9HukIIbDdWZq+oksOHfFPUA13CoxRN8rwAkNHJVH7bihhOLRFN9El3mDr9frYCG6l59jLJ8rvhXhPL64=|Chương 2768: Cửu Chuyển thánh địa;7/2kMJo+U2wp8wKeao5N0Cgwjl9oAH3C0a6lwNLcgHob1TLfdGSwkWTKFVlGa0bZRTHnZfUm1bkqz9/pcnlCnl/wmY/o0AOoLwlwTzqtKzJmTb/JfURmUK2V8hHwHSW2RVJTaVOEsmB5JK8wAIQLYz1I+MLv77u4fgtnbHNEJOo=|Chương 2769: Đấu giá hội;asVdB+6yLJxI3BxLBNN0kZrlkgwbYt9cB8PapKh032nWAMmjfjjI4b79k6jpLj8i2jwCBSOUCuFel1R5LoMr3Wi+fyYkF0YQZWW/ioBn8gdcsC29V/IZkxQ1+UhZbdAGf+IhJA522/KjVztOc6KyQl5xFa9J1fERqBHZlnppayo=|Chương 2770: Thiên Hải Sơn;l6OqJ6mGz9NosQfrWC9VlMp2kZ+eB6qIVZJ5wTvoWzGejC3hJyCE9PA+yzsTOzSKRRZK7CJs0jzqCGdgglRbAxi+FF6gjdtpj534MNbalrQ1DScGtSXCdiG04B7NFS5Ha/RPkiGIEOZWeSKC++EixW9LRtl3ZQ3nXZwkbQ+nJWM=|Chương 2771: Liền đợi đến ngươi rời đi;ADe90K8Z6etjCozoybyjW2sHJRUStsapZd4rudoA8dHFpTsg5jYOyr6nGgLtkvihtst1Fe4e4gG3cZa2MZ3RNmIb2Yw6PmdEgIf5kwqGmK4O+V5U7+Tx54IONsPmz4+cB8tQXpRRXfo/CRe6mDnOA7VNrJ6AxZuOvAgdMD6ELdE=|Chương 2772: Toàn bộ xuất thủ;I13aAoslsLKo+a1KLYBAoxNzZhPrTxncC5SRK1ZWm/UFY5QRn9Ro68B+OVq+BdD5y31IyjZXGDo+nvVjneR46pp0cuaqWiAmBnSpe5cmM++BJ7JfLpDIwsvQBQIJgIZsNNNunA+l/RazhGu0JFE/WpomL6pD0gB55fHKVHIWV0k=|Chương 2773: Đến cùng chuyện gì xảy ra?;c/9uA4XsQZiexqM38RAHj3itbQ/artqVY+lwlGAdz4iCssu4Gn3kR//tPvXV6uMvtYWiydvFDqarxp+re0Lckr3AjoZUx+3aWZT/YsKfPGYAr8mbZLviVMs+mUD+YysxcP8QYlzJCzbPekL8/WoeglPr7Y+V90dpLty/Rt411BU=|Chương 2774: Học được nói đùa;iLL9meSjgdtNmVjQ4o0u3Y6dArfm6rWG/dKsVVAGgcJo4II/jO3yJwmJZiKXZ95DQkQi9Qnt4WwLjeDSF7hvhkh3KbHVZyP+3QaiaTrkESReF7SUd2RIBnkwQs4+OSMW+TLu0nJ5lI76GpOTyrs7mb2ZAlgqHSmk7VOSKGGdNIY=|Chương 2775: Khẳng định là huyễn cảnh;apNjhQRVk4HOnpWFikPc71XfyJujx1DvCbG9ARlHRU/U1mqmzXqN96HaVw5MMm2snrPojIA4+1qb4xA2rJqCtvlswQC6C3xJCJrcHfnnW9ie+Zs1ExCuH8o6LtoN+OX6wsqikxzOVoai4AY8sNXmmwKCjA8Nwzz4FfMJ1gD2z0g=|Chương 2776: Dực Tiểu Đường;EM6YbAr+Gqmozr4v2bzGD8c/HezT26OnvNurdlCoh/rkbLxt+vGwml6n1iJ9NoU4gLQIXtOkJUJTm5hFufFYnBfjMaia/TLDrwtE75W8AUiZkLxinhW8LsGR54moHK+Bq4YODTky7Xntmx/f0pJPlqwix3RYfWJoSeet6Cz4olU=|Chương 2777: Hối hận đi đến thế này;4W9nh7FQ5IV9S7ZxgI0So4g1bozOSpzAkn/L3h6ttfCDvN/VlFSzIqimudF3QQN7MMiWwEhwGKRf292yqM7+slJGTEVKaXPottjw4BcFm3Rc5uCfpwkV1ucgqxJ8RgmaCPaAUeb9AWjRF7pcgDXaHDoaeAjRsahtEkPvKv+p1Ws=|Chương 2778: Cao minh huyễn trận;+Rhg8tkU/3sc7GVL6Q5GZSNKW2sKbq1GTJb738bCrPbJiN59MaoOds/VZ2JRzAqq5+SFsSpjODixlQ7EFg7dRc0hUnQYHFhFoQSzNS78Htfh8FzIEwlBQpn4guWLLNKyO5sC25fPv4gLw36PqCkHDLIpsBsA3P9y8+LeaEFvwQE=|Chương 2779: Không cách nào ngăn cản?;DT0koYv6c0oPLIU233Oo5jh9KgJx3T5yKV0xOivAuUPTs6ua/rnVLBapGUCqmOX+cu17QgFo+H3AYV0puuZax5hE0FspzUZ2xlpBo1ohstVIo8Zh5WQ6t1vzzEDIq1huLTAEIsbRAh2GR/1+1YExBGrfIA5r0377tEA8pk0s5TE=|Chương 2780: Trận Pháp Chi Thần?;UM8e03gwbPMv3wT3wYCUeE62aeYVaqaf8aN+w1cFCqbCr0YGaeBb5BrlC3MLcmC9WhVcUrBpcL5kmJqPh+gvxTyy5GOT/kfAAjPetGOn2skSZhvB1a5IEFPTIvZU4S5P1YyiO6RWZbCpS6OCR/pcLmvTsrg4NaH9EC50nLK7KZc=|Chương 2781: Sợ bóng sợ gió một trận;VX7m85tJweWRhQD+gRJvecxGTBrk4wRJoWeY7TuJshsYhsIJYMV7n/ztfO5PhRn2oC/QqepI+WTWgRhaIwctz+QwyFL26YO+BQjhcP6RVVOIA1pCIiVgksD9LzQAvpfHgtE8pfhAzhtPaywObb7lJHA/u0iLhZ0M3UImBTVfKS4=|Chương 2782: Suy đoán cùng kinh nghi;8OYTHhPdnmyI0O3riRVY0vpvcMlrFb4gJOH4lWL7SHb/K1RghcNz32W6MV/qCEBLwJZh8Knd6leZOs00pPtO6tg7ztMdnSyOO1yOeqXxjcPL5d+2wKegfAY8mSVWodZJ9BuLBoeg6ysc0IgKKPGryMDd2fEUvoCbW5TcA/Rq7TE=|Chương 2783: Thánh Ma Tử bái sư;To1OyaNClZcg/44/PCKLzDSxgsHEWqxT8/oYoTc9KIfSjTpQ60a7eZSyjHeYuTcUvcdW+ALl77A3ZulZR+S5Ns9LABcMvAgFoFGK3SSr3v+kDyxwA8WrDxrM3oYRaRHT1F1dG9p6SxiRiQ9VQi+EuJWhQ32ZtPHpjZ7SVyDQB2E=|Chương 2784: Ngươi là già nên hồ đồ rồi đi;odvXybahQCF3jueRYHZOMc7BwTJQgx4TdIkfOKK0+FMKIIvOn1lO5S90QR4+Nm1PdmOR4dYn7YMxZin5x/PmeoPELHkVUgq0X9mhH1me2yYlp/XjRIQ9qKF+6MLhEX6/IbE7U0jihNxW2YWiKrJ50qPm+V7VHStQ1GeYNGkKLOM=|Chương 2785: Hỗn Nguyên động phủ;txV4DkLwDwTuovAQwMM1JzFbvui5wATTUPrHgBchdJFM0IAVXVkTMZMoj0FuJbktlVuVSC8dMkrN6l/r6Ldlsl7qG2Oy9AE3o3o8errV/XXN6BGRDd4Qk7mbIfTIc9AKit3P7kkCyoIEQt613ZG6D8AW+uTVh2k9ldsTe8prAyI=|Chương 2786: Kỳ Lân Chiến Xa;w69IRMaz7DdXB/lv2DNwgSwb8APclGqXWnnvTEYkwpBJ8Be6r0oFfaip8D2kiAvFQFV9WnNP61NN/Bbn7CW91NbXtR/4mRMog6pMI4o2U348gFOA7mNYx/5EgzdcF4iWipF4UbZCe9l3RNAvpwFY3h2s7/oEWd6+5UI9nibRHN0=|Chương 2787: Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân;wfBy6S5fKvilD4AEJBnTitanw7lP658kuvoFcNhC9kUXR9VvxEvhO10YXWvhakL0gSA3vb8BznD6eFwHdBwUKTfurDwS3Vd5hULfU061JuphNrq4dZKvrSR1rbIDOAOsQXRFlitoXYuOt9ObC7rsQL8q/B29TOysYnk0iG6myq4=|Chương 2788: Thu phục chiến xa;q7ppFPwZZTzJNE78vZ9IUvqj3L4e76AiaUiMn6OHP315bdyhrJdLkS6t7OnjdUK6qZTBl1dngmbN5WmwmrkWyV873iwqsAG/9qW0VQiDB6PEP0KPJfdRoU5cuo0WKtxjqWJb7Rr4YOw9z2vf3mnW92n8CtWg9IJ1cq+E2qagjsU=|Chương 2789: Hỗn Nguyên động phủ;6UQRfxH8quYwStYVQScVbcLqDFAnKCuZYv6Voqk1Kb+0fzYDkIJqNlxYzWhourwp+jgZqOcbeAQsT/JbFLX5OHaoV0jG2OsM0l7VCJK9ZgCKhp+3g2Rceir8g6jgXz6Gg5+R6NmLKd4MUSCGFLXS4bLylB6A+Mz+9qYA7IEDI0I=|Chương 2790: Gặp lại Dực Tiểu Đường;vG6OhglGvbWJQOaQMq6cYGdoz359dtq0NQCBE/kq70CHe4kV7QP/ZFoTgeOEq/dk6GjmBNo15zPr4S+QZuj/rk7A8vkf5RNnlD7cmDHe1AV69pKQ+CAYlQ0RyYPtlVQ8oAhI7RvDgY6VlGXBk6EewVfihlSNCA9Fm9zZ7TSGEnM=|Chương 2791: Tìm tới Hỗn Nguyên Chi Kiếm;+h1e6ZE7GU8bWQeO5rgtLW8+2dkVYd6t3xOV0fPuc5PmVKBhnWX8e2DJlRiFlIZ5HeP9FQ6wJoBv3W2pd86gDyhwEzbaRprGQPhsTBHIN2khlhVHAi+ltdoOWQN0hFfN1JeMO++FdJA4WrkJuA0mf4Hkq3kv4N3tM5G+kvI2Gak=|Chương 2792: Thánh Ma Tử đến;B1AB8Ws41Pjs8vCXEx73e+av1ZUhDd4xwKLscCCHGLPzuM6MmJJsf5L3VsgGQHbLNcWy+2HqKN3UFScRH+h6jPO2LWCTsM9Zb4Mfla5pusEjYzlWc/fKwjCg/6i2EjftU5NLtiDdWKmjGo9odilGLoaFq7Z3BggG6IPFEpRjZe4=|Chương 2793: Nhìn ta không thu thập ngươi;fyC3AR40eV04M8D6mlig9sMvxwz1GTL/iycJQTTyzJEeItTmRwGxGvuFGztJicioq2zHHL0RvNhYPZei2EdKV142ysib0CR8nQzBkRRq6qAGhT19z/WCzW9f/a/GgwLKsTWqtiDDECbFf+mH9SC4r/V4BR8P19zYIsQnbyjHgJc=|Chương 2794: Tại sao có thể như vậy? !;O4FFejS+dL8sBoVm6SVG8BMoedA4ysD57IvlizO6ec4czMZDcWdiLz3HppIksOgPHYa/3Z1FHqFGHuw5mX/Lnd0Me2PEhR8iHodaFqJunPBVBpx+oNyfhmmFwdXwRScVJYYndKuQNn8b4xosZcMb0wWfawcdQuIhzYz1/A4/DQE=|Chương 2795: Giết thì như thế nào;Tyt8jrpEy0Ngk86Ufsp2DckRDxhxOnyPmxQDNFliUwLIt481JHTgbO8eXPQDp9GUKEUDEvGHYQpp5iuHYHmeLT5AGAetI6QitS4ciJqRwIOUmugr6GpsBrgIG9c7aH4rVBdUt1IyJQMna0YePy0c/gtDNEFChMMokY2GNd9VoIM=|Chương 2796: Thánh Ma Tử thực lực đã vậy còn quá mạnh;wNzBpH31ia7kt0oPiLqYE7AY53KyPccIZ9TypWd822HHU1gH3Oyfew7oBbXd5AUS5t5UcCqBws4WhinBiXekVW7liG9pa8rf3F8SfhpxoPQop9mIY9u7KYzWxIpH5n17bam473F88Lj/mB2Ujhel+2uWIoPPnKBL12H2ExOBL0s=|Chương 2797: Thánh Ma Tử chân chính thiên phú;KZLJlS6iqLgt05YAl91RsyM99VeFUcVYVN0wOKWHyF6XTjFwkbpDMrQBTZ1lM5xzalDA69MzKQe+gocmmlkxHvXARrXJX/zJZ2PxwEmW438DpWbAt4XlFgHRHNcRb/SlKfVCfyaBut6B6AK3SXYuX7r0uxSJTEpfU6HYJJQScFE=|Chương 2798: Tự vẫn;w0+efbAv2i58vAbJsb2GxRa88xKm06hcCJvEYWWXpPiq9cQf9egcXm4+ZcaSTOwPqHZId5PXaad+bJf9eaitllJZyaTprLLFIg40JfkRPJrV1sazcL7W9AiAon13tJFTEOCg4Oj4T9floArpvAaNupVnbeKwJrM+Th0YFRvmSlY=|Chương 2799: Trên tay hắn là Hỗn Nguyên Chi Kiếm;v9pE3UQBv/eox2U5+sJZzCxp3QCMPwO2LFQVB0xCZiZAO8MswhNmVPx2J07/5DMo543Dhc1oJ0jxkYiAXi6mCrMeaHAkTLKFMg7HijZe5Kq9XzvW8eHo9uOztKATZdjux1YjtlFkgBegEU9Jbw7yQN+wJalxwvNLj6ueNWFe0Nk=|Chương 2800: Thánh Ma Tử trọng thương;vdOeL7C8/5ZzRd4ugsyK5FPR4mLmA3NwPhINqSyEerGXRdbbLF89J6PwkJ9YYmf2YZtYM57BqJlS6SVnHYOxkKEuRmd863HcmE3zBTsVoJIpfTfvEwr0/v26osnzuo/Vt7Ckaf79ocKxOZqMUZGBIV6QgN9/uxwC+CYtEwCCxKw=|Chương 2801: Ngươi một người đến một thành;rt+YFoRaMpz3jFsYRwqLmMrnWuoBvrBmfG/LKpW88wqgyr1WF8kxXvpb7W5mzYi+Fc8FHsBLAcZyd5dLaCuGnoxVj0V2pn90k5/K0QN7gt/r/HUcYekRdjWTbh5WHwvSENOfnWOxEZnn9dXZ6ILjY5gry1lJMAbZpU1VsUOAChA=|Chương 2802: Phù Đạo Sinh quá mạnh;Fx4nyivywi25lIRk/cX5rK14o4mnCfRVnT5qycF8pdyQVPzX8+HNKODjrcII57d348R4v9Nyzm+iVjbOH48/2DfpWYRQqAVTjVicWuZ41VPTXLpsdiv4WFC0QLPOzxVG8/qBDToUPQd2F9U54FhB21AmWHOcqw+08hewMGPx2cw=|Chương 2803: Ta muốn báo một kiếm này mối thù;osscwo3n789E+lKw/uGTdiEgZ0vUzfuMr23rVB6gfBpVvCHVeBrNRF5SPwKuN5A9rYw9tuO+jOvjwHnG75G0jYo8EF943nEHwnOAPflRXIifR/0Br2Udo/tFSOLwJLhFeYK7VzoFWEGpQUELKrDVF8lucc2zmN/BVfqJ/eWh3dI=|Chương 2804: Thanh Tiêu chưởng giáo đích thân tới;4XjKxT0BdnBNP9jMFQGl+QTfjF6PbQAAcNCXV+R7aQEHsW6YFd4u7v3WFT2djkS+eqHNUyMY7aSE3h12O+yXM2U4vFQO6zC6bupTDfoVxBU4MbhFZJ0aevlTE15j/ouQOzghha0Hqq3Q8tqoY+NWoI9RTgIKj9elrWy/GsPUiME=|Chương 2805: Đột phá Thủy Tổ;GQpizzSfPJVH+ZEEugIZcNzQnM4Aiz/LEnarUX6rxr4xGX1eTmSaDGL71qhiahLuelizk6/N1EtGYcPJ6S5dVtwPMHTyXeZNkkRqR51NkTbVV4iOV6CbtVjMWVzOMEYnOH6kb39UDhjTzA9UTck8OYxNZuhM8rrPL1Q+ghtfQIc=|Chương 2806: Niết Bàn U Quang;99NvPUzn0hyPySN/jpFD6eK27X+CoHDLNZBEY0ReQ51uHZMPNfbqkkdT3UJWXyoqveVdfWGmbisgsVE8h9/RjiH2LWVsVdpTVYOssnHARbtYyvykpcv4rvdmGPlCVDmqqnhX4WUHBzQ1cMzOsXCjsJoDSzFEaVJNZqTlJFiGAA8=|Chương 2807: Niết bàn trùng sinh;6Ov9EKx4ZOY6wxoriCB+kMPkfTQ2WXqm4pbEh5YaDmwm1gEmmTteStrdvakfvz92xtB9jgGwSz7iX2JT00y5MwveMipEf2i8pcf8b99/hLD53m6eNiivI2LHckGmibnNpKrxXlmmJwkV7CyzqkbDDgJucJ2yJSuqvgw6R5IIO1s=|Chương 2808: Ba cái tiểu thế giới!;1rmAPPGaAdbUMAWwikzON5A+bTSL00VE5O+qZd13QNzp6206pgxPan5fDsDBl3rk6TF0ztxtACnj2lWT/05ao8EfRKg10S0s2IQqBl3ZONm15Oe5CSjTb5jdZtTHNrkAfC2HfdDCJ175F9DdwEoP/jXpl8VKxfr4p/lP1MOO4SI=|Chương 2809: Lần nữa đột phá;1bnmwcFdSRJfpkWeTOZ7N0t5jLRVJlxKvUurIaQA1u/Uq7lQM6s7j6hOEHa4hsaOPIyC7KCnk4S4MG9qsB+aFs686ps4m52IBqL/qvJO1EpgDFvx59E8n50b3ZwK5B7KYUgC3PzGFbHlOkpEcpZU1XT3MnmXHF+HKy/75Zzul/U=|Chương 2810: Hoàng Long Chi Khải;3kn2jMXJe9HHBHJKqwd4xkPucZvKs7J2ItW3xTPvGHHxHTZ61GS4QUA9Uuxy0mrz8OCI+6si9W5q4sI+7mx64e8LYTaFqwS6Hbj5pHrdiItWu05Wv71SdeRseE26c6DgH3KZ5xNeb97ZAVtpl4rGWMumwgpd4G2QGcV87ZjT8eg=|Chương 2811: Thanh Tiêu đạo thống;0rskkCfI/lOOcIkNDQOZ203N7blND1LHVYAa5VhMESojVp13z0NyTjX2MyCLlvDzMZFffjepyRfIIImosbRcHrfpDzIpTVnWEgm1MZl37ESYX1h0KDcMLmKp2/iR6+7mg+4MAWSPsvmOcP8z2ztQ7liBCUOXreE8mL6Awb4qsGc=|Chương 2812: Đạo thống nào đó thiếu chưởng giáo?;3w/Kket84nxRoywqUoTzdoU6YXunE+fqEPiD5GNkbo1yrFaGCojJbAaOwq3K2yqg6ikQJb3axtFjlfOvdgM09Nir5q47t5iF9bbd/ApV8gI5acXRrvJkjLN01AceHRvMc2Loq7DWRaLmVlxHIl2AU3vTroTL0nxzdKARk5OUFKE=|Chương 2813: Hoàng Tiểu Long kia, xuất hiện!;nvQmwTDOjuWruw2ArGzso07PgJiH81ycASGTRn9jNh5fpOKjOHOe5+5+VZhpip7B+S/RfYi8HOdyB6qSUntjIomrbl36RaGHG2X++4fVulHdesJNKdtEYoEFvc0C7Ufn7MOzOCmUja+w4wFBkFOIfguD5HLckRf76pfx8SHrX28=|Chương 2814: Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ;okGkIwfszrCGb85aqx/OMlgSvnmQKx5/2j8BjDlhvWx7ksd+gJs7pH+XCtyWI9InXhyoKOaGRGjcNsPOjuTgFMecGsTsHuWmnei9IF5P9yjLFmZ+E/uOn3v8FAyIR8fVS0PM625AqGs1edAhOBkHwSjWfzCpdZ2EZfDSq7vdy+Q=|Chương 2815: Truy tìm Hoàng Long vảy rồng;NxcWKzO/DQScz9YuSGVci7UVAqdguT1HtTYCaG4nxoxz3RVVwL6qNAKBosjCbsHy6ke3lgVf+s3cAh6OJucP5x1cD6bwBYYYNW9b7wY0IJs4oL1YlyJVJdxocNkyigGfw2kFj+DNkQRA3jLGvkeukNcsvim3zhevn1cjR0x9cKk=|Chương 2816: Cùng Thánh Ma Tử gặp lại;1UG90g8wheqeJxwQ/ujtglsgNp9kjIc6Vxmo7vV8oE6XNk9njsLwoH8nfS1+pOPyFjbkq7KejWnRlKMw7K6K6NR/BfO04gzi9c3uaFxe6LznDal3EdkMV4dmMGGzO7Z6LSj+AJh6rFHIoVCXkbLzNsC5tcqo9CUyttNDZSe7ygg=|Chương 2817: U Hồn Đại Pháp;cesIYkWHWOBr2qfDJ5GnsRnsr7fegE+kb3x8GsqbbWuod0+B6zykKx5tFjXeVEf0ug/T2p2kH2mAy/nD0tCkH6orRYxIXbfttHFXvFlm86U8Ad7xic9xv6mOYvIc/XuzmTEgXXfk6vQGTYoBmiyxsIUq2i2GdToYCC8bIVXPVQI=|Chương 2818: Tên tự đại cuồng này!;XxGx8cgHd5ji0oH7TgCY+HLnsOgELgrs3i6gATXk+PNs5ma/P6J3H6T8z0t+/m9CLYqIhuyC3/bDiuujFZ7miHFVPdkPeda4LYYsyNr9qunH+kX5NfEYnpL4ioyN01D8hHfytiTB+v+yt9+aWirvhrf6BY/882v1JHRy7PW2zFg=|Chương 2819: Ngươi không phải phế vật là cái gì!;N1ft9BfUpSycsmdTNfKsCIcUF2WGCNOR6ydRxnkvVBRi4n8tR6nnIamjQK0uoP8EIFEaRaBXC/DJT78vBzbeWZZHvLc5oPksKnjwQZyfbeOmwnlhc2R5Nk830mxt2RYkJnxooEwT+yT1mypkmcClWry29K0Bo/GWGusGProa5go=|Chương 2820: Là Thương Khung thánh địa Hoàng Tiểu Long kia?;71y/ZaeSJN4Q4SofxsPt6NzbITQsKwpMjIDjdnC+XsdmV8+BXK5A1+78zCPtqSk5YXpEHsqzGd1HVLJNEi/kyA0xXU0UtgrXbO4FvtZW2f62l8P9CqWarTL4bwEQNXJaUBVELMNWiBER2sBAbtz4jTiAKTd1Ek2iDMi9MvfV3LI=|Chương 2821: Thanh Tiêu đạo thống ngờ vực vô căn cứ;v4zOeDxILcjHGvjfho7ygQLj2OTIEbo0SjFOrSkllQuEFLsh7icBFT0cXaPqHjrjGIChc9RCJtIYbkRD8PJ2u18hd7+zr0N1vkUv7taf5g8/TxUPVIgZpmOtwRwuXjHw8pazVLERNH4XJr9jaVNIG7FSl4/W9JsS4GvI9X5b+QA=|Chương 2822: Dọa đến không dám đi ra;+JxygE6GLJGVn7Uw4f9kjpTymSyDySMHmePXjlgT8THR5gOKCd17ltZdtKZ+ZkRUr09/NMNI0PHccYBvsZGgjd7k6lPhUyMrZ+Y8DgIi67XlSkusz+UCDRb2DyxjJfQzTKlLuWBA59zD6diVnU3uYZLT5Eg4zHrOUsGTbsW/Pj0=|Chương 2823: Trực tiếp giết đi vào;+MVJN+R0nrYF5OOv7pb0SaTFOGFbvQ2RAbSLlebHxc0Evly1Mz5Noc+ojaKJ9Xi55Gq0Tw+Mss39UoqGq5TokJsBZ0PZZDn/ReKluGoQEPQ2f2DNY1IEtDl80IQyas7G6S9p7zF0q271b0sSOYH1fqy4kUxqsxJwZkaeROY1iCo=|Chương 2824: Vô Cấu đạo thống;RT59YZQ1bFzCGT12Itv103EUQWicp7dP5IHH7M0SgM3YE8Q3d6+jTijWxMldESuExnmVA3h3gFxkEkRYn8FD4CJ25CotWee1NX74zHni+FLUp2W4aSWsJA+bEOV++B6g8pP8KnzcH8CMR8gPukDXURH5ShjoMv3u1w2P+KZaQqY=|Chương 2825: Thủy Tổ tam trọng khiêu chiến tứ đại Đạo Tôn?;bh5oyQDd9a64WK/m7M0Pl6XO+QVuQvqh02oetqcUjFElfVQX1iFKGcoEBDFeIjno31KHjVjEW9epfwejuHVIlfHyEbfUwOpZbLOe26bQXsr7EEIhRtvqcudV3y9+Z1RxMlTMIUI7tWsQRyi/upd2xySb+0W7H5BZbF4fov2DUR4=|Chương 2826: Kiến thức Tuyệt Đối Băng Lực cùng Tuyệt Đối Hỏa Lực uy lực;X8R6oqXUozW8QUcO67b1AFnd7R9BvuHpvgFIeqAyU5YtbtBoX8o7Ce4efcfFbrCgk5ic30glzYz52QNEumZRxWs+Y45TTd/wygMS+BdrCJpMyXAXB1ADZTTTIEAbO2DZ7MvwfHbOoA5BVZWiyUdTO2Uh/uNCJPZntwUysX3ihqw=|Chương 2827: Phụ thân ta thực sẽ giết ngươi!;Ko8DlWBzxvS1Gwrge4/2tTd3B22ikue3gMILqm6x+ta+9uqQcOVkzdo35AtCPFZDL7kknS0XxZ/DFhotQtUKSPy5XTKKmze/+TgAmBFWKlLuuD2FOKgwsmvAF8DmiFuW9LHP8jAp0Bm8DA9uNui0Qp0+JiMt15BvH6fXLMzdUoE=|Chương 2828: Ngươi bất quá cũng như vậy;vctNxqFSHlX57665Ubi1xgiDFgSNSDu2EcKXbAAEVmvNjOgx2zot0wlMRLwHxIGXg5KZI4K25jzcuqBkBr1lULGPkvWM5LBIkWyyMAEPR4fqPUt8caWbkryIha3d3o8gTvBQVxQzaSxcA8B5pH/NZjFtgih1uCKtlh6AnWVE85M=|Chương 2829: Giả thế giới chi lực;+NNcvTaFgQUJY/4kvSsvzNq/hxcXS9hO0PPEeCYdqb9WE/3cBjnVIDL9kbP6SqJKZVaXzGK+YMRgiQdYgpXsvux+L6ONGX4IjsZbKZBgYgWhXUIi7ljJXtflvrxVW3MBhtuUVDum4J1KTbkkyK0X+ZHbvDEdZK/Im48+tm8/Wjg=|Chương 2830: Có phải là thật hay không!;Szqq2y/+RVtALQJVu9vnmKxq5HywEuEqMs4WCSy57A4aMiGbQ4IrqKn9y7h0M39NdQkyg7PJdXXYEIX3hq8vhGFnhTUV3Iyd3HBB3fGDVPwTjQKGYagqkimbnKojwzbYLSaKac6pgsBZOUMF3CvM7mj4gHQ/pC6fIOrLAqZqSjM=|Chương 2831: Bại tứ đại Đạo Tôn;jvJijZtkw4LBmGAQzoKgbPiG/j+WVgXjxBFtBR8Z2XFb4miattAkY47D3b4mHzMU1SmVCUMf1gOocd3a4MpxOWM0GA1wqwdyydG7VBoOtrdBJ48cLRRfD4/0CfNjcxxyQxVyxkZ3v7xH4/25m+yFneQgpMu2txomp0zRRt2Kseg=|Chương 2832: Thanh Tiêu đạo thống Đạo Nguyên;ePb3Is3RWkDLNDZDVtYDi2l5pMDwmW3W6pgB6o+/Zj2N2C4vVFWkinkWich3O2Oo56nREvuWr9FDEHmTUEdWZc0XarYznVC5KvY0gWtuvlEmc/iak+u4U7oQbN8R7qIzU5F5GowcOkZyz2fG4CWMCy5jrll7A3+P+cHAQJYH2/w=|Chương 2833: Đây mới là ngươi chân chính thiên phú sao;kH8zZBmSC2xaM/Lp6Oba3dTdiBB5960Tllvp5ybXLChO6YR3/7Dc50l586sL/PxQ0vHq6Md6cMoLTCbSW9u5tn3DtC9iKkL3nwrGnIBsFRpUdLYy/610NeIFjjl7Z3oCJIWNRomeApGYUCc/5CoUCqLY0yrj68STh+Yi7e+O4pU=|Chương 2834: Công khai xin lỗi;PmZYUq9nH6/l+5Lg3EbGYfKANJFiuBbVR1dUj6DZUNhaDrh8dTW8RAOjukI5MNQElDb48G87wnRiQvOWVwFYBj7V9jj+t5efQGwA1ITuXoFggNE3EHYgxBUbwF36EC1DKXIZxRniHJ1L10iobp4qNXOC0e9k6sBXw8j36O1ZXVU=|Chương 2835: Thủy Tổ tứ trọng;Iv1xWOLyYPV2R0ZYFyrwfCG3raoukscDS4FH/sNlxEMtm8Loidc8SPBo1Vhhcl6Tf5qbIjPI36XQ0f5C+ijvOpFvh1tZNDj+u4mKvWLRUtRRKrTuW6gXUK5OlHdzNryZcFJ7IXYdMlikt0Ykmyv/r2M+wap/coEwNgsmycX8uYE=|Chương 2836: Sắp lên đường;K2jbLANv7x4FHQNVmgI6eu0x0OD9jwbpCaINUjzeaQ6WZP2erwlqK3p4DVomeqkVmUBuOBR3sD35YwatV/Emtd62ZhlCKbcWtcJ+LZ/njPk06BL/89Nnk5bodsnh9ZV5Mg8UKfsBDMlPSYD5aYgLTiZLO8d8fEtlekokJhMH/wU=|Chương 2837: Đem tin tức tiết lộ ra ngoài