KK Truyện: Linh Vũ Thiên Hạ prc, full

All labels

2017-09-11

Linh Vũ Thiên Hạ

Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc. Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn,
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 4671]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenFull - TruyenCV - Vip Văn Đàn
(bản dịch - full - 5024) ( convert - full - 3525)

Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.
Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không.
Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục.

Trong thế giới xa lạ,
Say - nằm trên gối mỹ nhân,
Tỉnh - nắm quyền thiên hạ.
Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước.
Linh - Vũ song tu
Bá chủ kiêu hùng
Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại......


Chương 1: Nhân phẩm có vấn đề (1);R86FNrEDuwGQgbdjT1Uo6gG9GVLyVotBDwtr2W8HGnhnhx8Hxg+Mv+V7v60Up6qFbxWjVKNmRWQ+ZDrBMEcZTipymtVhEEz/y7Ao6SxW1v5LyIu0evRqu2DodqvRTtSgDxks3cq465GQSWJFPdFTzBK/XadV/KOzDJ4zUzexWjw=|Chương 2: Nhân phẩm có vấn đề (2);0ODVNPRsazNA8ld71XzFQNrMW1hqhRDvqcqu5ExYmo6gso+FJgtZQs92KQ7euArv0DEtFA95iY5Jd5dQ89wcTaERk/i05qbhI+Lcbqhn2xK/utoGrRGu1Xj6L4/v0Lrj2OVK5DGl0WzeXru+wTExKoTpTgK6ZTISti5ROlDPT5w=|Chương 3: Băng hỏa lưỡng trọng thiên;IkeqHEbbaD6JMrX3fG7UiTwaUhnO0QoQ21XCUp/c1H68PYmYZc0uH/3844L9YfhOAoKGnZFYHAXhUKnjx5yDJi2zNGJAxvlb2hifC8TrikTIA7K4ktHG18W3IJn9PendQsKFKFl84IOsWXGoPTsrW1ugDQW40vKZ3wB0scI8HMM=|Chương 4: Lục gia;IhBF6maf7QYIYw/YxNR8fXhYMVBvKxO2YeXUR4+YJLQzwFRJcNjW0osV1CQ/iflVMuMKJEyw2Ww54/VOGOzmAmqMGNUXBr0vP2pis2EWWiBOClPNxAKIVcGiYaYdmeVeygdvanYUooiYIh/GE1NV72S2eBK9p69EzMxMZlniy6I=|Chương 5: Thiếu gia mệnh khổ;uYhk2qmmKqj+gafXJXRKmlMO9hS1qQSR+nLOZfyfuf1v3m0BNUTj7RKP3DBHwsph317oL9URR8XCGEBsd71lFQ5ZLvh7N2bnnQXPO3kF+5EChwS2jm5UaTiCQPpeDkfSAX+KAKazRsVV36cUnjOmvKYDp65UUYBBiObROuf9Tvc=|Chương 6: Mật thất trong kho củi;p/qOBnb1hYG+TgkPDAQod6CPFrf1hs/K7hn0suqGsP615W8MD2fj6PqKRetFnZeqzeQ8dPNeYq+DNuFS3YYopFT/WBsZsCK7AOihjXAEgbISPD3xzHyCDlWU9vJgFubzGAKGGHxE0l4XsloY1Qhd4GC18wrxPzgy//OQ5W+q9Ic=|Chương 7: Âm dương Linh - Vũ quyết (1);+gjL9cvum5MBX3ceMzsC/wBbDLOdX7c/nLQa1GO3ZjAGAJoWwe+crDHgRqRCSUwNrcRVnQgkILgj77iayi9MyDOTQZMrYEY34x7pNYU8HCl2nLQkFwKgjlUIfTXDs32xY++mNweqeRnzS2roA/tY2ileFh9EJYQ+DXc3qSrq/rk=|Chương 8: Âm dương Linh - Vũ quyết (2);NwmDiIphtmoSgAXOAtQnLPvQo10J4TDq4W3Wig0i09og3Inm523XSoh3Remy9cXqGIVtyWpKoeqz6AC2j9retZUChgMMpak5DGzR2BtApoEf0fiQwj00k1GlXWuVggPFXb3c43LqtjrWX5jIz4H1tJUGoUZ8Rxr02nBYsccjsGw=|Chương 9: Luyện hóa linh đan;QgTUtlW7l2yvqJZtFUiIlRxjxMIEEOddYeU7c2C+6B9cBcRp1A7fMnuPxrdo6oP/BRqVSyPm1gpzErFsDah5AIhjnWVSaZPpzWaX+KBFEDkwqGQ3mEduc68STGMQRnY1MSILI1y0QSdHh2o0vx21vKo5FAmWaV+9pcp4ZlSTYfQ=|Chương 10: Đột phá;Fae8WpUZWYyWta5fQ5sbjxZtVAOWhz7Arn45tlTiJT9AWS0wQFG/quxzIvj1bMv7aeV/sdTO+ny39CRVmIzyVpIBsILMdHF1wKGuvTk4o5AObOGo1Q4uZchTjdl8qHOWcHSEQ330Mi98GQSQaTg9yQD3iII0ZPQzPYif9YQ/0mM=|Chương 11: Tuyển chọn vũ kỹ;sW8FIAaf+5rk6ONYnpm+/gavHaJMsIeyhF1m9pOs1fW6G2gy3mDeFnbxaQrEO/2yEfblTTSjeAvSLuVqKzpyu5SGzlEpyt3Y4SCaV0WvvuaVS7mzaveGLejKJQ39ikU784SQKnuHVlbuEaGuFqnwpXZ1gsjnGK/RUfkidR/yGB4=|Chương 12: Vũ kỹ phòng ngự;VIB+irFHoaRdLxdeAxF1qCaC1LiZigjip9DPB3WXUHgUr3N/FaBoawG2FZ0FDB2cd/q8G39ttX3rHRUuWDwJyz0as1d/kL8usJTAC3ZO7nhFxhFIxf5sUUr/sbCnlzZUm+E+EdCmoxfPmB8oEb5ICq1KWuxvcRJ7T2CW0yvihA4=|Chương 13: Thanh Linh khải giáp biến hóa;A4ULGmYwcDMdU01kzJiU/T/FPRZXby4/qb5dFRQRjr8ssC0e6geqswkb20xZLfTsR2Ihfzbx9J1uiC0fk3VKJe/Hd3XWn9rYXfuBKJGzvgyq8xTsPLfzA//ZctzKIcigytDiWTzsLLqo7XOC+BJ9ZBDYnVFpo6OYiy52Yyz+Ols=|Chương 14: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (1);0gZ2cgaUkIDIW92riV8bUGFIioSdomTGn1SrE5JubFU24IoPffvfDbM3vHfYgfatzbNTef1OM3cNHkjv7q/gK1daB0MMFPPvYHgZpzT+gd82uSrudcCVGWG3xEpwTxQixS8sqgrz9zVYjVAnH6dWRL1EvGKYaTY/vISXFLmYtyI=|Chương 15: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (2);lCT/QBV+yuhHTm1b3ag+hB4PzCQAp0cACgPp65jqxiXYwiwk2KLw0ZVlRbuW+/b4eASyO/vnIy2gCjh/ke6Dl1J0ndajT50YK2AhP+ye4kfr6e6Jjuol/mKZ9NK2RQZdSf4laIyXjbyU7M8y23OyT5H0AvnmRZTpW8TXI95p16s=|Chương 16: Nhìn ngươi có chút tiền đồ;ye+iSvPfIcXddjurYedONu9BGy7OFMW2UP3vM3/EDFxF2ltIPljNu0wOcVVi9fljRGYt+Q/p8Jywgpvp8yxYHFDkoAc9EPs8MOw2Pe5ziRwXJmvVmdGvY4oiScsF3vd7ZOuOAEtP19aJIIWXv+uJWKlc/xWcaIaEVxKx5AATMi8=|Chương 17: Lục Vô Song;lRNTz/ZsFsKaKvcc6etlB8cueraUYeUVPD7KSPdN/HClkcxQiUqj+FvY9WqL7+gytiEzeEA5BZ7QHr5kKStdgZygFZXyyZjfvQJDCkcLAHz4bfGznnL0iC843qLHcgeJY6IgLvAaBbgsuAIJLCcEbBbS+LnnkMqOq9bfR8XiRbk=|Chương 18: Mua dược liệu;6ke87pUqWGtTIR1GpqlfMFlVN5E7wy+aSKZY6ffVEjJ+aQq9NiqGNW3bZ7iB8P6EeKcTQn33oSn210e7f88cVu8oVqET6QI1Q2b3DuGsmIdjKagkdpjFXaDEiaoZYvpFspkFqediK7R9eoreXAgqxzpikFrCARyyCcDBydmdSoo=|Chương 19: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (1);+TeM2wHZoBIBmBZy2/I0/oBecFmxqcH4yWwusRpvFDJ2DB18NhGbeZIhK9BVs6Q0NvtgHzXMNsZMVa8DhDaE8MMfJ+mDpE1YB7yljKOCbt5gfROrFydBApzq8vuLN15Ht/oWzEr2za2LxERLVYQBoslhS4WEDNSIZGx2Xk/V0EE=|Chương 20: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (2);c5ONjU8TWNZLv8Chd9xddQ3sguTVqa+jmGQbncPYIE55sVhiuc4qfLDg0Pdf1E1IT3PzytohMaNzXN85gjmSadQ72syguXchMFhfDYFaxcaFBKC+kV/CfXQzI9iGqlsU6vEaadgj2VIKuDVMkg00iJUjULxJfpjqh6LHkrTwgsg=|Chương 21: Luyện chế quán đỉnh đan;Bw6ada0H/z8gIc5PpGOKaY5NyjmtIGGyDa+tRFI0hhj5WzZtYkK2POTrQCwmX//LHcIwOb5swAfR1S+JMud5464Hn+nAD+f8SKZpq4IIoIMFK8llIreHHSqwtLyDIWQzbC9pFEExTj9mP+5ekW65V4H7GTmMO3kBrlc6hOC1mpM=|Chương 22: Tam trọng Vũ đồ;pFZlK5lhvUN3xEqUlong8fzYTqvrMsQLv93/WK0lfL+/Bg/1Pi4H77CnDyUtIYtJlgW+cmbszqCJRibRLsyhov3GhAvXDuqx2sA2qHAhkj7Q4qqJXS7OZ7VxMiBXAtSYi//Lz+H37jBIxMNgikLDa/UmIARY7Vn6mHqCWXV0qzM=|Chương 23: Bán đan;04t6uhaVXomevgmFTh4T6kFE2ZXiDnEA6CpcFv80dg8p1c9+UL61dOEnI7DIgJjd0JA0uU2CTMYZhbhsD+VAJFCQtj1Ogi72RKmRyNfRwgO/clx8vlSnMxA0mWaNKsgq2Vy9u9fcCLG56oPsWCGlownHIe3J4VEvSQNqM7d+mNM=|Chương 24: Bị đánh;iEawjWN2GeXjbAIBwozkuqGQcW+I0EmvIRy4Ia0aHPAwb/XxH9v5mKVP2tzTGGK7uVauITmLvHh7u+UL2ZQ3BJUQWVEKhwC3xZmggknmqewrN6bFIVSrIDKCOQ7sYAqY1KO1L4sWTh1qmUBHIFdtku6i4Zc3anbV/dWhr6zihEA=|Chương 25: Tẩy Tủy Đan. (1);6bHm/X456m8A2dEAvAj2KUYkG4FkLp/gUjv8MTo10TRapzusDcjorf6vUPdWGNiuUrZeN2UFrUWV10QINSCkbqJascO6q2swCBXqOY5r/YBJLsq43j9XLIAA66a9lzI0Qzafbi0GCGDxQqB+gVI+cDodsp0Gv5N604+Y12cZ8kc=|Chương 26: Tẩy Tủy Đan. (2);MmZxOPRdeQs3DYzZ9ATcVib+bP/fhBZFOPwZjwmFeKoveJ0ZiWWlNuNonCAjMBppE0fr5A440g5OOf7CwoO0TKZ+CpaZm6TLqpmrgzXOVPbqdBxM3lkgYkiWbGcejddD65B6rJ+ZNLp0oppAWYriKn+yKqeYwyYmC8dK21x+8IQ=|Chương 27: Luyện đan thất bại.;vIOb2wqS3eNmNssIE/dYgZBmFgrGpV8+hiCurr44SFqlPxFF2/Dr+CmLBw3dYktetJ4Xsc8gUM9yswxbd3j3kTXa7YdDECaIOfa2u0YfzxgZLwMkDiRsgciVART4P92Uoo/XumZ+wj/5a3lQVlK56zBmYoXCpxBOFygHk6yAdzk=|Chương 28: Tăng cường thực lực.;SZKW4KAla8GKzB2BrEAKNZ4DFvqMmf7lfIkFTg3OIDoF/rMPSB9GWCJv/TIjepNBsOAiIjHCQSCIKNoSORjy7u4csENp4uwrgAq87bU7noumDxuyxt+A4WX3cXg5NCrXS48QV/lbgdSwlLuuLV1LC/W4wO2HLkg6RvxZu+PlsiM=|Chương 29: Mỹ nam ngâm trong bồn tắm.;IaSgchn0T/qm0ARqsmphnn8fuiRWTkkz7vx9yU0nDzhZWdeH3+U+uFdbjvl0h7TIZFLRpuvMT79co9BQHqrp4+WDdCWrCUIAc/ipZ3UVLQwx7ZR88fR1n69zJOiFMSfJt5Tdwjh2es9Dr0CmYXZIvcduFMmDkxgFRvJXpBDSpy8=|Chương 30: Đột phá.;NzJ6RHRLXR3qi0EpNHVxf7Rb5cqr7vg8qx/R7DmvpqRR89ZgqpOF1AzTTPTqLxK/JeXUUKGhTGWjL9UCYwcUyqx0u697E5YFlink1WME1DABNsEzIoRPoS5IfYG/+DyjIkoKIdp0sDKH3vqJp2ixoICFnW2Mli1ungTRc/v1Ty4=|Chương 31: Con đường về sau.;kOwc+Fk/n2DenghUmFCSZat2+sOIHNiwhpPvupD9DyIa7WaaNkzpegVZmenpyDEdyJnycTQmggWb/L9mAYwuADl3DKWcwd0eYbRRb2F70RjGTWZrBOfmOnHOZEfANm6WDbGCjAshJ+4DrUZC8ynnV1Qq9rOBu5Sy3H5bJzxmu1U=|Chương 32: Cùng mỹ nữ đồng hành.;O9Ya7rcVJjucrk4uUgQcVIXyOpuMXZ1YFv64dLZdIN8v2r7S3jCNFtveicE6c/CxZyVXl883kB8ajxotU1Q7RrkTZrJwfJwSZdNKwletFJLYiCOWPyLOKbaXLyiQRAbBdccnj828Ur5uQliTyddXozE9BeHmYAa7XGiaG/fNrn0=|Chương 33: Ném ra tám ngàn sáu trăm kim tệ.;MmNuvh5+T9DTWOca+nSRc8mD+Nbnu8ebMlabCtR1GuPmid8bMRiLKbOzi7eTDgn2LSz2ZblTGy5wk41Noo8YCrhSnV818Rwg/dV7N0TY7zhBTP/K5pGKceTShpmX0LPOPWqtPG85UW+TZ/3VPt7n972NPdKeKpHea9zzQyd9wPI=|Chương 34: Vân Dương Tông.;J8N/Z4ZxAs8c4bhe/HChK2OgncUUkctMxA/EL07Lmf11LNBeYXvBY+zEFcvDZyxI0VOEyKAGYs9KVGNsFzXJ8l1FFfuDIGBaqf4TXc8qEVODITzPakMhKU4crhA+F4V40tCW7Ctz4QgTuy2juFmzeGKZscIJ6Lto6xUkpfih65c=|Chương 35: Tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám sao?;C0JOto3m+IOBHvfrpmFHF9hGYbALNtv+Gf/qpnJBBCxecnQIlul0IOZyxRaSxOUUFd2GkNE/6+l4LWaJOnXw+4B3bPmOLCuH7xh3evPMh3eUHe6D7lR3Wo1bz9SWvMSaXHWIdbFb1jcUbMnrWHxU2FK7p2wKWuThOL8CQf8IJQE=|Chương 36: Cẩu nô tài muốn chết. (1);wAxcYUlnJCs+JU87lc4B0qcA+Idd6VUlzLpXfFC+L09MRSiUs9SaRjFEHJs7kGtl3ceQlDbuDcioVZFgFvVubHe8I5CN+0LpBxK8TdXqbIo929QRWescZ1otYkYxFuz51xNZ3noYtpZ/AD8uAjIMoUOM0vZeXL7sbwa+E7RpfJQ=|Chương 37: Cẩu nô tài muốn chết. (2);BKKGenmZURlZky3LUXZbrtqYhpvsgCsclDQuCNa7ElRt2Z29zEFHA5gFA1zrp+5sc4BqWymTLjzqWDjpE5kM9kFeREJhAumraTafVQV9srthbYDQnUdqZgp09mjdvF+jVAAYIHh78+VG2URo8Fu2/6nnbahEbfXeTFMEZQO8Ikw=|Chương 38: Ta xông tới là được rồi.;fAF3ktuSQIyUdmx6hU/wNA5X9yRd0e9TQAWRD5QfwYv3+QaAFZfs3wUTYJdJZ9PiK3uYy7POUyRya2lDBXH252Q59gy2AyWXDQM174p0VXl1GlnVHQk413rGUuA3bwX6RoqXGqhzuxvwzeZse+xQPWLRpB+OfYCOp33d/bVxwgI=|Chương 39: Một mình đối địch.;SUqVB1BX6sNkGgyrM0ECxf3QCYwADUEn4T/7MC/2JRqg3m+pqxXwZamQiO1d9xmvROj4jcWDMiFncz7HJ6KBdRV2eWp4qUGO1PQSRLe8aZ6Pr1lXxii+GxzL9dihUj+skCEZuY5HusPat9I1/b1fuq0GpA2fEUuhPG83EpwJ0ws=|Chương 40: An bài.;nyjaRta2v7l98m0bYawfk19jFtDMjYvB2LifTGZGnxqDl6vrD2gLvTGhdRWi5vN/qFmkiejoJwABH+wBkWCr+VELjAHiIQQ3uGf7yH4pP0kap8dM5juW4QoCYs93utGi/pvJBa5pmYDjgm7tnESEHE26msp9CNMsIu/mk9IC9xo=|Chương 41: Bình luận tranh.;xLjXjgbwykOWCRlbqbmpcjOBD0YNzJA4RBvapnPoNVxR08KtI+0jRHaBu0megeaZ1IneiYeC4rUo4bjq3Le0d9Y+BIjQmW6OexpjwHQ90jQU+mAKgTDSYKb8D6ITVY2bDI0ilWaYYm6tQxFYrIPVseVgtUff2FwRC8xRUzka8UI=|Chương 42: Tăng Nguyên Đan.;J4Hp4zZcIS5q3o/eoqT7Kln8xc+fA/PDpOra927jJcxCHfm7n2E7mKqt4hfk5C1mJ2XlcAGR9J9o3NfnB7Oce/Oxynvx6MrwbVsscRy4Ofrh05tmM/aL+/gVrOuXxW/pyd6bSa1kSrzWjf2c4px2Krts/L+qbhc7WMLL6+oajXM=|Chương 43: Bế quan luyện đan.;fxQCacNDVuiV9ykHSEpKveFyD9xE14x3wprDlN6NK+UDkbSxVdFpK5QfJwzUc7H6R0cE4hoFRW+CHK5w5jhAEAJOAMRL+lCuVAeoYr74+Wm5JzD63VufilgT6PuQRRYOZ7Zp1/q2eACsjKVrH8wfam2Z2vJo0lc082TtKVkmUcE=|Chương 44: Tỷ thí năm sau.;6lxMBgvoHqkcpeL2UFEMa6T5I5TqIVWqOlJ8s8sYS2uUswWEJSY1N98jm13KVzr+ZkxwAe1uDClmWMwELrmIIBYWGxa9f3z8rV/la9Mm5yboi1BtOnjgLLUcoAIKtB+z4G7wu1J5LUHd3HKjgVCZJ8ky53fG7DT3exO6Rwv9jlM=|Chương 45: Từ đường Lục gia.;827PT7GYH2zFyedDEc8dXmmrs927jNUKJskRq3EUEd59bHo1Z88oa9TXqvLhvalERKDwqddwQtrssjFm/IBNYKXMIpQi7YLK8q8mvCxOyP9WXLfHmYVe8cr3eW2St5dZLq8bM3BFV7cFEwWgOOzOVJN2m4hPnHmHbpUZfQN/c8k=|Chương 46: Chuẩn bị tế tổ.;8x+afHnM+apeO2Dl4YKVtdLP9xqc6xoeucAfhqc/3uPPahqnXIHWO9XAmAL7Bn+ekb63DqZIvN1IzewItZvkyHbrM44Kg3r9Tuvq6ZaWT+Fd4ZAikIZQ+dmVPkJWNqcG+eVDwQijsciMaokQQbNOi6mApc1cHrMYgN18GVSTiLo=|Chương 47: Kiểm tra.;r25JJnvC6jzDqXCSOcT8orHodjZ+54tD1Om700UWmDasoCufrnhx6W1myp4CnpsWzcWXbbl7HkTTaTZ9CMO/UFBPBtePvco/CYoJlIkl2z+za3nCGbFcCI0apY1xgDKO8lI0yoNEhfJ9+3+vzhLCC7qAwPxFUPoO4kvqbnBg758=|Chương 48: Thiên phú thật tốt. (1);bMnIe50lrdKoW7EdP0NXSmMzUORxCY0czDiizLD4pGEKy5AZquw4nZSYAi0xzNufPbmD/WPMc+CJSBwP1A+E+aPblYz+8TLGL8R8cyl5VL+FCctYLWu6ah6tTcL10nNq8N3D6KBSpxklrEIapx0m0IU/m7fe2GnlpFMNstvWsBw=|Chương 49: Thiên phú thật tốt. (2);NwDbT4r2E3NDsRtG3gwfzs5LudS5i3MSLP6E1xNvR9Jnlo/udFdOyyjbMTLwtvXzrgnxz+o2h0T1qui3fuHWK9EU+MWBhbi+IxKAzX7prVub+ir7PdClztVzQQc4rvVGpG71LOqbUjJHbKlJO/cJPCXiTclFLo/b0LqHYVVZv84=|Chương 50: Bỗng nhiên nổi tiếng.;vuDbFxJmzX3NjT/04Dtqoquw/ad7AeX9CXxgzDn+jvYyRrRNOfcCFSR1hjmmL/bvlTjLIgH5MC83vqbwdSJgcjtg8zH90SgmlwDfY6cf0X6ZeccPDdAXTU6FZ7HFDOE1a6BqmYN8n2oBCgf3SJkpa63QmXjADmcU6cgFwI7dB+E=|Chương 51: Lục Vân đấu Lục Thiếu Hổ.;gErd8f60k2IG3oSFLDHiSyfGe+S46IOVoQGp2DKOSOBthHk77A5jiKt6WI8XgPM37RjQlju9zw6XNH2GUX7cOA3AkQC8cubLFbz94f1Yy6f7pLvhZgKTrL92EK/WGBZg8TnSgFNah1B2mEt0sR9SOOByhMT9Hoahe4xAbLxc+F8=|Chương 52: Lục Thiếu Du đấu Chu Hải Minh.;L48Fgw1+KOKQNeXf0ElDArt9CHNHGCsCbHSL7eLLcM6RIdA8KCxfYrA0askIhN1oIvOpv82tZ/jdeKROUFlvh/PY5JQmaI70rXnKWbcRrRsqGqu+cm7qRWihi9vRsb/dRPQdlzFlAlYuZhtEKRYM6zY77alttlUX2FEcg/PYRwI=|Chương 53: Thắng.;5iJr8pxiK03yfHZJBimmRapmU/ZB+8I1UkAqNuGiS4bqnSYNAVoGMXpUWJxnsglfl5gwsPpyVzJ6NKMi/jXjvvah+dKQAxUAxxFr0js9NGlGUQqlZy19JB1kSsDdFUMamzcL6EVR8+xC88w3lBmdlIJFDWuPtCj16fnphlnYv64=|Chương 54: Hài tử không may.;Xo2PnRSmAdOQeXMfxiH+YARrR3QrL4kC7l6S/wcy3dGXx8JBv1jNOKmHEQfS4fCEuVH/hFIKjWLaZjKyZ9Bt/1nnPi+FIIXlD23v5AJ+sqaBlYMdGfw8X/yDH9s7BdMY6HGaCdu3V62uj2KF7E3HyczPr9wHIgRBkcb5Qzvr8xU=|Chương 55: Ám sát!;qPTJ9rRsb/S1D4/KsndlRj1hOjwWg1EH6Iv6DOydhIB4EfEWipMBm93Rt0CrOABkvQRdVhEoBd93h9S1YnKC+hRUxBLjOVWQtefjlFeE2B2jQ1RW9G0MqbcB7piTTvxAeXWuQv14q+aMGTw5I+ORZd8IA92iiCkglsALGybuNSM=|Chương 56: Tiểu Long hiển uy.;n5NlgT0M4fdOlGTfp9JRKiZOz50ZH5lQolWJJCFTX7xAS+sVPNumhKSq14U/zXxaST7un1AZONLvgiFoiXPz1CpiNo34e+SGddTI8W72P8WFatC3j2Kw3XjKPJN3/7jyw5PSucBbTnoripGkkDXA5iY2ozeaKQpxhORnDZi6TSg=|Chương 57: Một điều kiện. (1);sJzuYco5thO6Xdc88ygK6kTWCAOBpXbBpiyYzOhF7UD+3GG/FozpyZvdmV5NEKi+56dduJEISNmzhC9b30+6gsucICHDWaeYR3ax8qee8EViBNZJ1rsmvKXKgJEuk2xKNHbHf2s/GyDca1J2Zbn/D/PKewq/x16dHsjNtdhuo/Y=|Chương 58: Một điều kiện. (2);Mfpa2kV4BEwFAiHgiIZTNc3Ty6YWZifZD5/9x4D7GEV3DriociEHsv778tiJHU001X5/FPkaHyf813Rxe+hCb0ceYoRSu76VQcZfFofQ9r22lY6KEJy7fZRgfnPc+mX39wDetEVRQ4jz33VPudmOhM+MLvQmhhy7YqPbutS6ArU=|Chương 59: Có chút khó coi.;+Ga4xOl2cqQQaL15hx864XkLee1xPAh62VPYiaIf0Y4rIvjqfh09VhV2Xy1jKH/a0p426psLcmUvY9t8Qa1G0nvw4kwfgA4sTe8l0CbopgCRrk2145dUuqcqoOI5hSxIO6dEmObSrCwGhS5qdwa9ze+rRq0Y0QZQOwS1GK8tZI4=|Chương 60: Một trăm lẻ tám viên Quán Đính Đan.;nVTIYs8GF2WeoYjlNkL1X+sKfKGfHX+9Pt+Qj9Dvg+SSpUNRTX+Yc017+Zmwib5qdb5xu6RzJ5agDBFpSYGVVwu4zWCdm1GLruXQx4UUo6+8rL5VxiUpuBhI2TLQ/akkmZ2k2zXa+7NI9OQaV743xho0oMiGRuc3N86xVGCNEIY=|Chương 61: Vũ Sĩ tứ trọng.;okLWbfL55JG20En/Do9tVyOVAa7+a9OiayR2wcY38wrciIkAX0WFq28pUYRbHPutm68TotT8Rnigw5L/Ke64avJ//yAbm4tEnTq4JisL54cBHY7vF4OnqvM7IwgSWFEa0IA2NduUarp3g4d5c1ou/4caY4SnNCIEtP9oO5msZDQ=|Chương 62: Không mặc nội y.;Am4GTVnTSACoNfLL2p0rJokuzMD45nLWwpea+uonfLSL/z7IBwgge2N5JsQKCJQmv2nvdKBflM2BBbntlkb9T967DhQLpp1fNVwYSVmpkYwHkA/P1MnGOqSKwy9S5V0ZW7r3h/0pf/Os1iOMkzi1/r6FSSKIsCkZw4Sh3RAsn+E=|Chương 63: Nộ Diễm Quyền.;14DE1zJF/VdBEnQ0Y9Shch8A2FmV+34Tk7/nxBrXEBRPROKkxBXV0CfYAp9DTLTscNb+CLL+ImIlHeA9cZ/IMtN38Je7YbXgV6EkjNRlJ0Saxd0Gg2+H+ses6W60nqjB59e8bBXx9egQbAC1EycGuaMij5CucMiqYcdWKlaB6Nk=|Chương 64: Vũ kỹ thần bí.;dLfXdpr4vVQmhUd4W/eW+3RjH3Mq/RlaQXHtQmjzjW/OLhFe9unO9mNCDqJm+4XrXaKNocoWFq7vAV2HSyYmsJVfwEe0zfmroFuusfnutgZgqjyuehIQO0xgoGdeq3kKWPmXGdh7KH1QpQ6Ev9GktQ7qKXjvvO4ujk57OkyPQN0=|Chương 65: Tứ Thần Quyết.;KFoOwV3thSPizMTSwl+YYDRBUQtTs6WQvi5dhp1zt0q7m4Eq31K27qOYAr0z5lFKYi+XeScaVEPqC93UQ5RWpvLV5kLF+4vdtPTiZh6PzsWNRuOiv2Pa+8sD/uWCL3Bpi6lp6iX3mO4VmQCUH/72DaeaEBvEi7/r4QkYMLWYBWw=|Chương 66: Đặt cược.;wstCHR1Bv0tks8z4t3DL6rg+835LvRghLNng8W1xDDcNOLoEWS7lTAVDayh66uCMh+Osjdwd9qZFF5q+drP46edqYRMIUjLL12FtCV7VxuuLcpAaODd38EamdNiJ3beF5jmwjLNJhXVyb7+x/MYFkyN44cfxcjqMVqSgD2G8/SE=|Chương 67: Thực lực Lục Vô Song.;K+ZwWQwLarm/nl+3DBRg8B7tRIx+v3x2xsDS68IhpDsJfOI+dzvuMps3fqeJ1bEYOMqhkJQ1zmABauKqwOrV/tlayny/zMzFno4qsStxhMZh9pTu625JkbP1EH4ohmOLs6OdB3M+uo4XvzRYNy4xylHocudh+yyKZ0P1Wc2Y9yQ=|Chương 68: Dương gia, Vương gia.;Rzk41DQzuIlsRGGZRzC0AEMjIiZhOL0moUQ0J8Y9SxRDcfLUkocLtwIPKaDAHExwx3QkSudMGniVjhs0lHUAlz2NSlacAuKQZUr6hjeHn7dVoRDNTq9hOrgx/SZVUasfKBv+ON5657H6jNm7f5YCjiHgYrO/qkmxVGq1+1IieOw=|Chương 69: Xuất phát. (1);p9JToRBCLFhsIC113C6eoVpQL8fb2Qeg6yzgZ1pbnZFVE2U8W1abNdoO6X05Xt+07yqQbcAv5eXsd9rlL0gtL/QnVRmtWScS8GKy5FRNyUWv9LBswa9l6eW7huloSvPLNcmfr/lSX6I4MfdRoTjd7C36bX1pq1Vc+o+Fcf+8gSA=|Chương 70: Xuất phát. (2);rY8iAvvfFDerefeBHAbk9jkWZHrGOv7uJ7FBDiRCG5umKtz+CEdJgOOf4KMybFMQWkN9qFskwzsFxYGgucGGewzkgmWIKKGJY1MSd68y7AlvMiFs11prBYXLK82IOs+DD7yQOlaVmkO9Qu+3S+IvcUShHi9QBMpkenaZSASe5Ac=|Chương 71: Thiên tài hội tụ.;FK4LBUBxPfxdljpS3u0YakstW22+d2xFJT5Do2XviKKe+J1/moPpJ3bwHzAnzo6hBgozoaCYOCvDaTFKT9tDu1vIlLF8JWdBncsOL5oqFM1f/+ZTS59huJHTBByYlq4maXNg7SnWpkP/55DXuJl/HbZEj8iaj2iAL3DplxlV5qM=|Chương 72: Hắc mã xuất hiện.;z377BIxzNrKy/P7Y6zM7WZ4Xo/4ML0Fp64DzlJvqyZtuWgcHWm6PiJH+0w5Lsjq/7MbhhfmlegZtzT8nxaQ8cluBPW4srEmvDjVMpt0xqyX9dyUoFd/5RxriKjNiOGYw/05n0wa2HM4AixZ8FzFzGd8wJYXFSRIMtzVSyKoo2Ro=|Chương 73: Biến cố.;ZTHRsRZX7W9LWPHtTAE6mOdxsDnuFiKyeTIxfYK67Clz4iLCSeAEfID+dMuzu2rWpezKGgiicyMIWIWOSlMxm01BLoIgO1qfh0A7eANajU891/iXWpDofYZWmeAMogIiW4smEjebfzyO5IPoL6P0I+SWKhKY5+slXkwysyt/KmU=|Chương 74: Khống chế hoàn mỹ.;dsRlq6zpNdakHzfB4VKXOtlOY/+PmKt3SYyG4fnZbHQsuulMwJYq9civT/1kvyx2eWmjTKWOYZpaJqmbz84ant6J5z4vbyKxhRpw4ONvz2WzT4eAWqf0DIdaCCMUKzdOTKrKzNARqDABv7XkTguQ2NC2/G1HX/AoCINoXOHusuI=|Chương 75: Thực lực Độc Cơ Băng Lan.;9UWEcE8vL5K1ZgFutBJs0EisEFC8iCrPbKat35St9Nmp1RA02enmCd2qm7g3sv/I+Q82ntGIq6taXrcz3MnRjXU9MEFwWJ+ii98ml7//h+LS30/+/oGqiIuIj31Zmm8WQfsFHhiy2IbFmrwnKTkxvNd3Guz7IE03ka/Bvbsa0/I=|Chương 76: Lục Thiếu Hổ thắng.;PGrdz2pJw7mgLZB3PsIak3I1W1W5wasftMdNNW5nT5QCAoyQ696oxPMIrGaYJnTdEvU+qiFiwU+WyUzInGeNSXbqAiM1ojeyHuPteyV0SNZVDYUaLaa7vo14AiHDs3GOk9hq1X3SlolkxYKzKDI+Oark+ZOM8WiW1wKh1JjN4R0=|Chương 77: Tinh Hỏa Liệu Nguyên Đao.;qjnuCe9y30K4SQdhA3bR2Vdn7XxT9/q2S7SjK4I6hT33q34pzSgpBlh9lC6zsV+tOYpLemii2cpYVO2p+xdb/DGiajdmWn8onLUuem0Uo1yNM/f+js1b0a2pdB2OVR3rvRfMbaV4vRoK72xViaSSjM8BXeLKF+DAvQB84B/Xxr4=|Chương 78: Thực lực cường hãn.;N64tJ93ubiKfVGtw3aUnhp4w58mBE8itrAYcNNPhF0N7CwhNjPLV0s1dybVMej/4xCupwDR2kJZGxxOFJACY7/ka//4n4aqXsSf5SlLkIDoquzjPWi5a94mYNGoh5c+ENjx3l9dxyuzrtSir3ZHYLBYBRnLQePVW4LJGXxAiVhg=|Chương 79: Còn có thực lực chống lại không?;0Y1zrtiHbENMIby1oGTPm7dfG9epysGjERS75l9qlCpottac3Z/3bsTtHMpIh/J3HMFYGUdT6mMOTYQV/UpG3E3LOTsjlAuOIcZ2OtKru7NVi51dXC+VlVBkRQ30duiRh2uUR/TNT4MsdoIStjZt+7bUsHjj+Pm5upwWi3yPdfY=|Chương 80: Uy lực Chu Tước Quyết.;AyU3DFKsRjpicbUcMNP0d6agYunGnDU3A+fBUTniiOQ+oaUk37+2Ia4X7oWZO/9SRHprvWIImOBUxkNuLVKmPVstS1CRpiw73C67GsrLl/bi9nKQsMRoTgzIB0zdNuoINdjd97/vsIdDw4k0gZhjh2oorPSOC7H5UyjA1hArEg0=|Chương 81: Bảo vật Lục gia.;/BWB5mZEC4DdHSMHVQCqef6n1pCh5roRy0okwc5Br/3E5QvrG6SZrVz22vzZwrwcm5NNoC4+BSlLUvE70cBEjFeowEqk0WgxsZS45NKvPZti1t2yekXvygCpSW3ZO30/G4QPLFtBL6UZoCPlHkj535DngoyeAg+GKmJ1RBHQ0mY=|Chương 82: Vạn Niên Xích Đồng.;UVuZOz/Nj5vgtOcwarlV6QszpfJezLzsicyDxvCwh5xITvbSKXpwR7IlsIh+MHFbbTteQGa4Z7xCDAD8DVsbjgjpJvuvP8CSvChaEfjmaFl+em0pdXvGULndT+PMf6l8z72lRC5xD1UVBXtjjMFhOeA8i5kUPCWbMKLqInqinuQ=|Chương 83: Thân pháp Phù Quang Lược Ảnh.;3SJ7XnnGFDIBxeCw766sIZlv2bZNUGnLBTvmN/kklDuZNQqn0aXXmAp/imWfXSFJXCjG95zVQD20+fX0mMi1qK8fuzlcbQm9zAvPCADkg15/6ai5tzccuud2PSDpBuGDefpODCZeOpybinNkTV26UB6QyhSU/2esa48GvXT59zQ=|Chương 84: Người dạ hành.;T5XFVQegGXIURmPUtmkSmUztxNHvwfIm+Ydv2PUqrcCr7EepEQfN1xhZI+CJZeA4fUkThOrFbwygB8v2WNoQeB5DkcYndH9p4qORZ/U3kJ4/wUARHb5TLgggWl6i/pl+P0GkFU/ga7Ce0ufUxHvKf3JvYT8efcNM2g2NufEuvAI=|Chương 85: Lần đầu tiên thôn phệ chân khí.;63s6zBr799DEIO3fkCYNmwkj71dKN8DkPSq/bKHkGpHP5jkdTCPnPt5PLUsT3DoKi8FgbaWzHE8cNrfaTVSNtgrs7cZCE8CV2Wm6UsrFSOyjrwnqDlhYMyQTVEDV1f0s2+Gn9xm/uvJlUGQPTSgFuJ1wTcKs78vHEu07MX9C5Os=|Chương 86: Âm Dương Linh Vũ Quyết cường hãn.;JiyKMfeSqxKtUqe35ruhFFyTSACrpa9CcSnk2DKvs5NgDlQSA8JRl9ZL8o4hslnddgBNVSQHCNjWQ7YthHNpEaLMeGPdE2RZiVhFrYGNKi9/MJQ+zyB8NsVTCD+++2yc8sSsWPSGlDl9QAt4Wh2lvjyqDt6NpoyF/JN2FsGlnGk=|Chương 87: Xuất phát đi Vân Dương Tông.;EL37Ahd0JW14JpOmWCavG+cjOH/ITEEgAtFKrfgI0sEJoCJs5xGl4cYJUDbg8WaQdp0FzL9MkCol0MI0NjF7dlk/cl1A175QQWA0/OVoz/JbCmYC5w3ztd/guMUI48n5saRjOV0bVgpGPdmjjiKED4Ci7MOqTXlw6SBq/Wq2sr8=|Chương 88: Yêu thú phi hành.;z1rF+Sued+zAECHT6ENU6wtRn5A71Yx7O1TjFD5A+X4QdQAEWCQJE6I7h3/ZLEv6qOzGbrUQUKFKElMKQvOOb5vK5g4Zkvu9lu5NLvxIeNqbQVynO7vY5tnYXEg99UlLkRDlvmLhiN/8q5Mzo8X93nmFn82GUQ3RZvaZyEqnXBA=|Chương 89: Đệ tử thân truyền.;z9bR21oC7g3E+ZdD690BDdPsgAashUyNIKyU3BDdEUljDwBkbT4AOesaByJph5x/04C8sCN5L3WZs8X3LrrkEVDjarXtQVjnq8FGvM3h7Xmp/LTwIRA+TgZHkvOzOG/0QPb33JrLxMGPGJeJISexA9RZA9x+OyESxqBxukTDjGg=|Chương 90: Không cẩn thận đột phá.;+qUYANkUgNuFfmaCoZWWmKrr4fZ3VOsKDEmbGydpDjtBua897JVTQVILuNtFsXYVQKaUthgqw+oaEmBTf0XWiw/A9PnBOnGVGU4i8gpAvMq6kMJrGe6oa9DxrtPMnbIuZXeSfr0GtYnviGA790+jTob9VNWyAf72pUEgT50O7kc=|Chương 91: Nướng lợn rừng.;UXClxyr8frRaYylHvxM8UTOBDl57w17hjJjN5SvSrpzsg3tuS4ys7zIWZg7+fvxZ/Wpc/eiO0TAbLRs8EyOPx95KkK04TlcNxceiHonmGp3VjvIXBod5SUiym5QZKOU58Y+D8JTDVsWd5mF8FeQh803pD9ISlkfoQp0EfQQHEIQ=|Chương 92: Tiểu tử ngươi đúng là một tay đầu bếp.;Wwo6gIdqSdlXqa3yJk2VYshsWyzDD17S/sK1GAbA12reDh0re532wOwFQA6h/CgqQrFaNOGQQsgJdhldpovkdDiNFw3EC5ndlDKpBWzhmZDoymPBYPXP79s9DujK4tATWkccaTuA2/R5wYcu41ixQXUAtruhLgWstrMHZMFnNP8=|Chương 93: Sơn mạch Vụ Đô.;/QNy38B+kKqbP0ohTYWtwkAwlCBh/jWd43FSLK1Vf/jSE39mJloRCZ5Ewrd7HDbt6ADKAHbfZhwwbFcd9MyrsHKBcpD5LC9fMxXXb6GQoOQxkKgj1iHDxAO94pCT/NaujHfRZFGzzxGUrlGtmhr49YYL1wMAIHyFSAmK099MV54=|Chương 94: Thiên Tàm Bảo Giáp.;9iWeMKMVIpWfBpS3AVvNyhwKL3kKRi/s1715+V+hIhmAhtff8n2dtYSb0ycJ3gKqQEnnhg+wh3sIx+HYJ1n3yKJsqoqePG+0RYp2KV8WVCdYSUtlwWSmiQkL7Q1hnugFdlkyF7nRyZ1evhHbeGf08pJktMFP7B+HARTEMqUNx8E=|Chương 95: Kịch chiến, uy hiếp.;ou09MP/wux+796Y/BIuITF7Ly7j1wHAiRdXP0AK/qdlsyhjrFgWHtoCzm++mfFLeAuxCJVYyT/g6JhgWpXyEfyl7r+6r5zSqonger3wTjYU0dLvoj7qFgnztspHN3jMOq091/1WtvzWT8iJypzebvaVBArIUcDOAsSQt0/7SjiA=|Chương 96: Chịu khổ bị bắt.;koFslYjz6qF9AxBcjRC7kmozQxdEfWmSymfz9h2LGO1dMNCfTIoFQGy6fKlJa8zJMhGboppq8vbwDtAnUPBVbZunnhxkViuSnNMhIcQOUjiAtQrsC8hj4ykr2gUC8QgItFnmIYn6GjR8oQ2WkiAAZongM02epqKmc8iuniewFO8=|Chương 97: Thừa cơ đánh lén.;PXQiixYwdheO370txDr2Me9ztr1VnPZrUQSmL9gLwImCSemkX6UjeBD2H7gLnIGD7j5XhzSabA+pa3lHCG1edtfTyUP+TavkzN9WQCa3FDYxB5mae7YsY19i9lKza1gRjJzoHGScEt5zphKSAWknUogzleoBKk7/egz/eolGsGY=|Chương 98: Rơi xuống vách núi.;WTAGpZ5XQaKUvRYkCjIsSY1g3ViZ/vmb/yB7IGB4ga/kdzAE3ZublRu113RCzrxMoaxguV/u9skY9l9hluBygPI3TLGVkyTTGouzuaTWENOEpILdVMVAKdsgdKJSEMXCO/sihWAYSZmNghHSNE3OGZH6CSrLMWEApQPMSGylHrY=|Chương 99: Động thiên khác lạ.;UuxSM3Li9+fGHwffOQcfM6VeMgqvxwZ4xMgUuVXBiTDrKxoCLiT31QWgtn46N8TiTSN1ZgR4hWCSj8vQmUydTebSuO1BnanJzUApErxbruznYBXu5YoeanFDTO3eHNiYaNWabi89DGjyc9CaK3gKvt5VbGZTFTPCBdRZxF3YBs0=|Chương 100: Tiểu Long ra tay.;1kjoUyqSOqTE/z5pCu/P+e1QOvLDxc7NvKlo662+T4zlqqupY/A8V9+B04EH2qVlxidDuWGSHYBmDakbsMBTSwE5XHLPIhhPpJBhmOHMcL8+qk5s9t7ejY0DE2CLuNyG4PI0ioi6HGzZsJjgX1zxKgVn1ENa7QYOg6BTTHGZjk8=|Chương 101: Có động thiên khác.;v/Y14QBk9VwAgWnu7Ds0W7uhIe5YI+6BC/ViUGlOvSEE62wNSJi4GucBcCRXIi0AgNXzrvf/oOd9TQVL3SGQTunPah6UmK5hLwzPFp3dJOzV04y3zoCbsgHttH4Flv6moR0SC4uJDfrWLDjA+pQXYXVjfMKKp1xpBk3/gmHhPso=|Chương 102: Cơ duyên trong động. (1);VeKjirL8ffl2kOOApolYPsXo4+KVOwXwARooYgOUhXrc1H8cOJlN7eNeKKxcUCDGcWtbvoVfZY2PFsIx6hYh1ep2mZOyNRVzTeZ4gmqoh4PtuW6NImPcQi80iTAOOH8DuUz3lrZT7n4qyxUmX5GvVZjRovuzI+XFju1WmXo5cp0=|Chương 103: Cơ duyên trong động. (2);YvrOjwZDcpGaXkFR0Me8GkxpcOKcvQecKUafyXwIvI0P8ICjbEZK4jmZa+eomCMfdX+Ds/Lrxs8UfTKXiP7jPs5PP+PRpWL3VVkuLW39KCHCnOssyByEqeL+rDl2jcfMrijYYBlk7+FQzXz8AE08cyKZX7w7IxAt2qNMhbwCsjY=|Chương 104: Tuyệt học Thiên Linh. (1);lOHSn0bHS7R8wLiCDzIAZfwxmn0Suw8v/vZiTmPWsKiY2ORh1Mbo1LnL5VObIQJ3pkgH5BcrxjM8W73jGwGyknuHtmge/guBnovXKrsHFXx7FiioWZwNwMAeLixwNqrl/7zL2uW0tbeP3uni/IuLs1eRyBOiO70RF3r70qKLv90=|Chương 105: Tuyệt học Thiên Linh. (2);lOr6m3AcEfj801Cpy61/7H0Bnn8Qd1BjSvbHAN0vcd9cD/Or1eA5U/pEn8mxXSpK8xvVdxf2jaBTO2wnl8PHYw8mhOGcSZzA2FKgaexswN6P5k0rFtj93soXFvrwmAwyW/W86Uyx6oVP6KNqc03G+2QezbIIaxxSrrXYbfG5Mj4=|Chương 106: Linh kỹ bá đạo. (1);A4atzDAz/6yC6Lk7oon43ZnpCakKFJ1MBfDTZKu1ME/o0uZcK0iO2weePtKGZMB0n6QLITGPGB+jpdRUTXl1D3AZa0GimxXP2CqamlaLdtDQ7txEXpK1MTBgp9tPG5THuDXpi02ffssoZIWjYOyn8VYyuDukNJA7Y+jqFXw4MPM=|Chương 107: Linh kỹ bá đạo. (2);TWnREO4HlKu4wcafjGmHkoJEq2YoUW8ko9gp56Q65nuFsylf4Ozos2rIt+xfqCVmJDIDGSryHSxEnNmnjTZNHmGAiqi+NiCgJB7iGnVf7j8gr/6w6eWKmRMsdgsAxZQULbwcVO6k+cBnlqu/LVnvMvBMGqVAX+nQW0xeFivI19c=|Chương 108: Linh kỹ bá đạo. (3);0ccwGif05sZLofa1dGcJrImG4xOyUCxfCvXqJqmuDECpp8aDN6GoZ8fjxgVxbl33ADaDaUfmstOCtYUW5pTkGRdYJAgfyh5aY5Te+CSSfuv16Nvc/Gl3c2Yakhs/8aNwts/jETbSdBAZCimhNDBSnAD9eFeSddIzrdflL5ATLPw=|Chương 109: Cản đường ăn cướp. (1);RpmUV7tM2hsgNyUZGvYwca2AFkh9S1YXHiYSxMDWEjUIpk1+bcWALhAc+5+p80XSfO4cmj6IBkN/3CAgTjtL4SFQJecXc8ik6BcIMY4YPE9SxICsMtYxqiqUOt+qXSbGN3kJ8k13kZAEipbHtiOGAUFktswXWdPaXTpr8eBqXwE=|Chương 110: Cản đường ăn cướp. (2);Af3WRbKbgbAdXnNvFAKWIytGzaznv9olJ9Er9fUssT6IZ/omf4B1YkNL7VzsazcWYxIYUrndXXzbHXQK/S6XDo+EQ9GW36QNQ555XLQR5HkNUzg04o9S5NDSJRe8rP91MSPW/EkUl9EEP6e940QVg7XrNyj+a++0meCGAJXcTHE=|Chương 111: Vây công yêu thú. (1);6J/dAT1ehQ4H83EsEn67eTzy6NsqV9OpNG4qNV35JHxvmW+gEtYiXjKOui5TmIGjCclswvbr0n55NylMll6p6UAhsB1CfmhsCeQAO8vN5JxzrRj5+FrKkttXTyNDClc4RqUgFff7VqbuROE+mpz/iqeKHPb8g2QPtZ8/4JdHbXE=|Chương 112: Vây công yêu thú. (2);j7C9y09w5NyBxyNuuZciADJp324/YgPUlxXl/6DqugvNBeXqssU8LvxqiTu4i20m1Xaz89K/RMVS0JfvUM/qZeauBPb6pLovRRR2u9DAoq+ZF+h0jlBUg9rcrqDBPWruZxaN3g4HdwZPajZIt06to4QGlWBcxwYmz2Sw0fmpNg4=|Chương 113: Ngự Thú Ấn Quyết. (1);mLUCbLy8AsLA+qYO7GzlQeZuYR06TGk5ig4vxAMX3Dj5VSdBz3AgJsovwXMZ8E/uvd4wkQdtZ9PuStojXx5I13jzIkuF/Z0Ns4nmqI27cbWXJGGm+wbhSjxi1AFjJ0iXFKc1ehXIzJ3Zsv0FgH7KVrJ0shyF1Nn2k2cti1ADnLQ=|Chương 114: Ngự Thú Ấn Quyết. (2);KBdT/Femi2tuicTwRZBQoQsFl12FsLnxgTGGSh5VXsqaq/FNbU6DqG00YCg79yveZgCqdg0ieb2Su+JoLuVKxihAK7tU81OICYn+86k2gU6CC25gWUgAJeM2ORRhNOuosn2ctCE70UVnZ6QqjwE7TAl5par747TJuV7mJZNnx5Q=|Chương 115: Lam Linh cường hãn. (1);NxNgJkiwCKw3pyqXvKJVvsj97W1H3C7cYpbmNYwkAOFf/XHhojDkDghzUbA4RrLL/iGHIfZbGGuSsLsayfGlHaCT52XM1+fjQkPrciwtVOct/Fyo1sT8QFb9HaHq9hUBht+2m7g+UQ2kObUCpinHV0rXEFn+tJi3oYxwdh9o6NM=|Chương 116: Lam Linh cường hãn. (2);eOsHz3vFPVMHylJOxMJR9rMHIGt68BU2lLCVxw/HglKbQTsQgffEov9CsgnV+SF/1nqtmerAgZh+8vLxhNVvMNv7NzWnE0g++BXkkEOrSFdr8nIrZmSTCU/VIV5haSx0DJ5fBTbqutgMJT0JEV4btWGzp7kueoDPu97tKm4Ce2I=|Chương 117: Trên Vân Dương Tông. (1);ZjQMGJE3hGr1z81pm+8+MoawLDbPD+De7qEL1Hb1gTjLfN9ND6ANWQCcZeoILRhpIR/odbjsoawEMbk/AOjwTKv6udpPPmYl31VN8g8lDnSGfbOAES+hrQ3PhwVwJBER38OrERiKUfWMQZWiCgLXlB62X7/QCCNRkJNt1SlKrso=|Chương 118: Trên Vân Dương Tông. (2);YveJ9027c9cNxADlFcBjMhVhSZRnTYJkTC4UzpWJVeEwA0gCLVnqQoV57hbC2qfQGmSmbsm7tMyXXQymOXFpSnmlQXqWsbMEuZiajzUfHKZVh5t8r8cBKoNlHvcSksNFYXfTcGbEgH/2TjFl3/IdOEeQ/OqHNqKLOqVDDU5HUVw=|Chương 119: Trên Vân Dương Tông. (3);KZu2aR51ftMxRZLlO/ztE+6njJ1JpVHZxSXr6Wh2idb2+aUlhWBrDCHGA/0jxe9XucvC42CrMV6VDSY9yNJhb1j5vQxUWPh1BIylRyq+wZKgALS8eZkDRuNadRBVQINyGVANXbhiPSrgb8m7VmcMnn+PQrGBsZvQISq9MTuD/vw=|Chương 120: Hồng nhan họa thủy. (1);VyxZ275vZp5VVFb2tg4PSBLMRcZmCZr1HqZ+2xpEZYVCHtL3GfDx1oRAX4Uro+THXe5AaD7IqUfHM+cKQerU6MEYeDEhZwW/3uhQkQRF7Ti4G32Npnz0Q2c0+/zj3gL1zEAc5D0f8kXhlczGG/WdMgSOJhWWrV+7mhPnQrY5Q7g=|Chương 121: Hồng nhan họa thủy. (2);qC8YaRVM1tldEdVLN26MkOIWHVaKSTbIPTb5TdquvUjawfMHLPak+yqpn6g7sEz2+Ey4GYHiU77XhsdBOtKXWHmB+gvciF+klEoDgF/xsAuSHdZBatvLNESKzeam3t93mphHJi6FOuSmJdm20S4LHCn1cPJDgVqg9UdnOWMjY7w=|Chương 122: Địa điểm bảo tàng. (1);hPZ+obnJIRXsHSLubaYQCF/b6XB/Mfn1po0r2Q1GBCAyH8Bm2AnDDYoKklKCMTJTzGNJ/B3WCr98PKmf6SoGl3hW2CX+DQWyPwPufKmfDFCOgegp8bB2nxPIuFeOgyrIpHWtBH8yXQ4BM9+k3go/E5NdIwC7uDqm4s6cCA9NQyY=|Chương 123: Địa điểm bảo tàng. (2);Yii7Itd+zTLwcOEC01Ocmv8wwcqibFpIA6m+AyI/6HBYeQZiWA4g68IGdMrKayEVyGRRcpRuR7Nii08WXh1+QuHclconCqi4rZpJKn2CQn/oUf7C6H9fB3tM+OWRXrkz6CK8Xp6Q1+tKLfjIGft1fp4oDgd1ItqEnA0BbaJksjI=|Chương 124: Địa điểm bảo tàng. (3);dXSh/KwgnKJI3OnAn1pkaGjmxS+3Qel8TWZe91zkhonWcOXbHralLLiQepQkKjusopOHkIRn3YeXr6Ru9Bc2w5C/U2Q/0wvA/pAP8M0UAEGAi8wOgH6B65ytCeHtiZ6rAW2viA9Z/nGQuIz25GTHcMTF+EVCKQ4Mo5rQHITkyT8=|Chương 125: Tranh đoạt bảo vật. (1);awJ9b6lE16yT/adC3A+AXL/G3PV5yWP48TOo0JsTQ+7itGN+R0Vk9vFIzKPA9YDykzl12EOdR83aE5VmE/NRIM/KOZHsB2G/u7C566RBHt83MUByUcuBMR2jhMU8iGmHtIiWrPkA5Y0VW5WHgOKOe3zL307ntsMH0Ol/OSNQ8Vc=|Chương 126: Tranh đoạt bảo vật. (2);jI25+CkbD9+9DCVmlJ/Ui9USol2FyEBzsJ/7pjlD1BRj39OltbCj/a/33sphRA5b5sxEz8CRkc0ohCQW0QrSRB7H45GGeAWNY8LVp1t1zqhnOvvsPi+z0A6j1lvLqBEWWDrCgRrLaEaTaDyPG+Ois5d6cAaeh7O6KkH1e3DDDbc=|Chương 127: Bị nữ nhân ám toán. (1);fc3SJL7ZC98b8rAqUweDjj5OL1drkntoC4RIt75lP8aVZSHS0cuhUT2xd62wBcriyIib6ct0jW47VnTFB2LOz04lc/P8MEccKI0z0vuxQgmdYpZ8/LGQcbwq9gbq3XdWu0kaJEKS3T4dDlVZ5Q5ZxVM9X3Whr2AZhBoMqKjf4tc=|Chương 128: Bị nữ nhân ám toán. (2);+0CqhLzdjXGUnrRVkXc/lPWpz59hhP04SOOYnMo+tm4drZVVMHttpipMCYqXgVEradPN2qyd26+19c5GmP9im9GzaaUwiozIlzTGzxKN0A+3KfH8CH+wvDLSVf4ql573lHfN4QfUNeknL2J0r7YFteIndV91NjvNt261QTytg+4=|Chương 129: Ma luyện trong sơn mạch. (1);3BUrjUX75IoTEbjIbfvVsLUkudjOKgMDKCVTaKnFgokQfRftMk1qEbqJi8OZ6xZvx1TMyaZWE5dzuUg/6ScqWufGLv8m6k/SxPX+ZUSz7sV2zAq5dPK+xEg2nLUE+mMT4u6AonxCuJ0BgZ620vJL/jLOgQ7PbvhyZHnvZNsB6L8=|Chương 130: Ma luyện trong sơn mạch. (2);wFUGG3cX40lcPYl8c1xaN/0tvSP9hZtgk7gQJpTR/3V9Y1AKj92fIO/9ht3hEv3LFC0CESRm97u5ZgKE3jn48iB0dKDjHlk2HRQFxMtf0jBKMN4uvKYeJrw/ck90lNJaIMUQhB19VVEIfH5anNNJ4SKFo/nnw+akkLefShQa7T0=|Chương 131: Ma luyện trong sơn mạch. (3);I2EaV5ycnCIuBVpAzJt7ujYMxEWzaHFCmQkcjS86ql7Ppd1Cki3B3asgsb18MX/IbOZGZpwibWIzm0YqXzUkpjRZOR2/i8HWLosb+WJRi3GFzZjuT9t+FxSMXe6mvFf8JqCVWEPxUGYpFLKkRCTtvM1yAfHkGgGmcKqahldlvV8=|Chương 132: Nộ hải cuồng khiếu. (1);cjfBH1RzEAMO1hMVfpmnV96yz8piblss9+W/nAChbiLNHd4nIkzfX0MaVWZdCez1W8Nqt3mfF0FDWh1F5DV08UeNi9ffQaZJrABid23mT7lRfZWKGQUWleIDlk3ejhvtPgCZjahyNt8M0FEaIzuxH6jgJRPYJav3L24Ups7rR1I=|Chương 133: Nộ hải cuồng khiếu. (2);m4UUs+dgdkfk5qbmoSDJwEiA0+KVnGLT5vCVuNIHIs8dK8/abDfy1izsNoaw/bvaQmQQwO4OZEg80gdY+3um0SlFlN5ln7TcV5/F2NjIK41HQkJkh9QuTQeNdNqRKZcpmKs7CfofrxA/o+E9jjk8rNRkHSOAhMXcV1NsNW2Y6oI=|Chương 134: Gặp ám toán. (1);puVbZ29h2nQgbzBgEk307W7uj3XjizNmlzWhDoNt2oCp8RlBZ4/raUuoM5xKbm+JrNeaAs9xi4m5O0tcqqvZ63HNS1v2/TH+nQICJR9HEGgEnqM/tpHJvMqnm8n8/8EAOTiK0D+K5S+MbRn/LdhBZxZu344vcXw41GPgAuCjvlE=|Chương 135: Gặp ám toán. (2);UUKwVKNvWZ8Q8M8xXbq3SFnj7uQ2eK6PvRZC+we84ANW0lea6d5ZrkAIJfDlLnUdKUebFTUlQi8SiG+zq9vRRvY05dj+bjHFdgP/byn6GU9hhq32Sh5eXiGp3zynhc03HCWJyJ9ND/xiSDQaxXRLoo60rGQ1YqWt0FcFURWdhFo=|Chương 136: Trả thù huyết tinh. (1);gxs7sfS0bnxczVLRfRlsudnX2vIbyDkIhaDYwmUm5ZLXFfuMMmRglg2U/ji4r4iu+ftlQgqbOhC6vJdz6PLY7f/ZYeCUysclih1vA3gH3clFUZIr1g/ehrZ47Y8whqBYLnYEHJy4x8FGJcuQQMu+Yogc/26yHQ8O76rcl19vf4E=|Chương 137: Trả thù huyết tinh. (2);ceMiLhqHZQoYVyixhcEPdu6o7/aggHfYqztfGqj2zT52cmpRFZ1SPyi1XpIjiN8AYftIkSG/h+oi+C/QedHZOve39tDfWZDGqvBZg1HX/O9t5Wgpal+ZRi9Q6UmvchVfgMdaFy4lfMHwFO3OgSC75vmXHNjfz8a/hFCcAye3Dhs=|Chương 138: Trả thù huyết tinh. (3);NGT7v0ZGxgM8J2MA5hcrUZuexJfF/CEhzqNqmpyxVdHD67USLpqBbulz7geRxvPEv05rPn04HiPHvlKKzplAyAvwlcTszEPAOm34UR8uipS2OurZlwE0hTKyzItAc8cUr6MbLrh5LpXVZBasSBsiAk/zhDKNv34byFvwTGuyW40=|Chương 139: Lực lượng đột phá (1);/abRBzMyEKs3s0KAkc/pMw57msurYQix8ZAkaUct5UmyIadADIhpXn5CUvgjF1IJndToy7lcXheYdmerrSXdAr5X5Ai7EhIRSmJhI7drvhLCLBauY8BEvbipr5j65xKIe7wwgY/7zZv4XYk6R8Pfzia6Nnl86Z6RrMc0w+LqMbo=|Chương 140: Lực lượng đột phá (2);z/KIG4dUhlk0wT3c/pYx+hk1++r1GfRI+rCJr1F+Z1ZsnTfum6+bMQSZBt7SNzTkl4L/WuM8Il5MExKYR9fFSHS8L5dahCAdmrg9GAHqRWji9zR3ABXxKBK2m9cJJVTz3yWTM7bOX1CKnIY9mdhmO2+QTDU0TPV0YXdGEJSAt5g=|Chương 141: Rơi vào vây công (1);FGDs8WLyrGuBLEosSxx1V6An1owMXLtf+V+IAPkfvkKjR8MRm8niz+3rEqGYlPQN6aaDNxUlR5xHM3rWTYdD/IH8I7URQ/0W+63Wu/RfrDjb0KfM1uTkkihahPXMHq8GC4lMcy6mp5Xgey3OXiraodeIVIiWlqBmO1gArV/ZdoI=|Chương 142: Rơi vào vây công (2);pg+MxB2dyA/SfUSFfAMVduznXKPLabCCISjmaX3Q3fhvPWHpzJL9GGY7EkmGdDjZMQx7NGY3k5azwR9gUL5vqJfxItlOtOVCYAcaMXmEpmKvdlkL7VvFQ2CMEgD9UselCzl7oukBUSM1YoFCRLAc30l5llN5h/1SU7Sr6lMzQNs=|Chương 143: Cô nương nóng bỏng (1);HuSmzU3z3/uhq1Au28RYRv1ZYshXD9/NzPeZvPax9HQqp3aSGnIhF5ml/AFWRgnhjs/4M6MLrF7pbu7vd9dXkFDqORqQYMB5r/+3QGypjPZCDA1sGDuk78rAH/je56VQ0T1+klm9nLCOaxQOGF1WWCThkMY7iXwaiJJa/SHiha0=|Chương 144: Cô nương nóng bỏng (2);WN+rnWT9Et0VNh0xRDZHVfddlWSl9nzLNBV75REHOVUMy4UuCQ3DoaKYMlRZe84u5iGDnnYv0dafqyszl2PkxMOgFDuYRpoWzD+ACvrV++o3+Bs7qEuOtE94ljSFgVvcxbrm1OEk4yNcKp0hXM76GVrmtICdHhDI3z8S0AyKwA4=|Chương 145: Ngươi xui xẻo (1);1y8tVm1DjNMgzJP/tzR/fc1oUEajPlsxiwozYO3Pnc8NW0Xkz3en1VwnD/OYU5GnT6LSZImzN2+z+jb85p/r2xNMjhVMukSlaDObVKU+RH6fAc9w/zc1Yu/pLtAiiwPR4mfC3F8Xj8+GxasqVIUITRy9bCdIEjvxBpTp+FEqe3k=|Chương 146: Ngươi xui xẻo (2);H7Ak86hpZOHoqXYM7Yv8gZ0lVfgqYE9OmxEYPE3OFXEynF5bPtYLEx7a1F+kzni+Z1VMD5Pr5/Wmw7QRV+yRNpcx3fa2N1NAQa6xB6k871uz4UTirhihR6q7BA5X5jafZuFQyj3R0SCm6J/AzHb7efLXiLo0khgjsoMs/J9IMC8=|Chương 147: Ngươi xui xẻo (3);GBGTMm73KtuBC3Cch+0ZjF+nOoe2Pm2N0POyXQJJSatEHrjABcDvjSStQXhH9Tyf5Klym/Dloag/cJAII2jOkZOJ+LZNkhkbyHCsQtrbuEd6y891N4G/GrktakgC9ygEiRkvB4J+eifQnAE83c3W1JNilpbz0v3XOoz2DpuhyL8=|Chương 148: Cắn nuốt Vũ Sư (1);oaxo3kpzz5h3Iwvn/+fS5PtxY/LBxSHyIjpvbu3SsC1XeO+SRc7QoiwBoRp9VO0FE4xmZJ+4pXMia+jnW0t/RlqnvULz1dYrPUeMMtdMudZ4ATDkfx8gMxmUCw9icDJAwXjF5bjoonzdKUXWs28OpNwhZEF/jXuumJtuQnRCwpw=|Chương - 149: Cắn nuốt Vũ Sư (2);GMnDbYqDkCyv4ktUM9phA3BHPIYuC0pUhbBkN7wreAXBuUWvcm3XdyliYF76LtmMi+Z+QbfR4i5gxcJx/8+Vyrc4Ftyk8Aun5HGq4kXvppQyVheQ7X1v+0F+P76QicFiNW0Z+h2SEzz6NLE8P7qx/jGreT8b8yle5kznMGhWsZg=|Chương - 150: Mỹ nữ ra khỏi nước (1);FPuBrE7+62wlU4yfr4jfrwDEIyP5lWtIJkACd15nDy7VhsevjoZEhgSDh4i3VcfecEPgaVCK9u+cIyOkhBdLyGi4hBn/V/ukbxprDxGHre/U2LeKpYuD5Rn6DwrtoijmaC7mAyJVsBx2rYyAeEx8HJrRV1K6rwArnK2/G/ayn+E=|Chương - 151: Mỹ nữ ra khỏi nước (2);fZSk5o+Fm8vCZEYpOWdga2ZsNyPsAFaPbujeyYDupueLUCD6aka9dH1GcYlwxlYUhOcfQjd59BAoj/tmVZAwypS+dG2O3+hfr7NFAid6vB+MhKE4xWQ4GBMy3/Q+M1jct2moVb8Hy8lXfBAtrybvHNHYY3WFTe9Qv67oVsGqUqs=|Chương - 152: Lạt thủ tồi thảo (1);DTgxJxhqVm2itPLq3EaM0S3N+orMn84iWwutL3QGI619GTCvJzoNCNR3ZnjSDk7qiVT5pZbz2uaxWiejO3oj8Ml0zwnHltWW7kupehsDe/aFiuuV/wtfE4LfIphid/LpR2nI+EtC9csPzu9yhv8H/fm9D9vmNoLkPnIBfIi7mpg=|Chương - 153: Lạt thủ tồi thảo (2);GVHY5Z3nfNEU3YfGBbQLTtUG3Vup2BKj9PH5SUUfjQS4WaouYDjEnzy6knkvPK9HoUBOUjbH1w4MYkdCYFSonWH4lKbfvFqEEr6TxBNdXLd1K0j5Rrpf/dP868WlYecwGeSvQaK6wN8rmRMxwwBIsODsdYFhCIGBJ65+d9Uovrc=|Chương - 154: Lại vào miệng cọp (1);hLHy4xMMLccBrbtTQ5X9VAs6RnfYepFO88KC5rolt031FKsWHtJwlfs6G5iM4NIEgzqhOcGUwPkCSxwTL66oaXOPoIA7ET299zyP3ih75eyIOZ/t8muc5oLo2/SFghEFRkFFkUMkcCOizGfJPzKHxtn+dOw9sZ8xFPoidAtdKKM=|Chương - 155: Lại vào miệng cọp (2);PlWKcOrf6RfGQYaZ8kkce0S6LaRL5Ir1wVDOspjjq9yKW4pG2O6LnudzkkpS8oCZGuWNHsKh9Wmq3SggX4sb5I55vSdfM9Kav2/dpmBQGU1ld5qWF6rFvCQEMyd9dW4AEpetMYfqv0sKrHWfxZ6fZYu/SigGkSrdpFYTOk6v7Fw=|Chương - 156: Đan dược ngũ phẩm (1);pxektCZlR25/dne+Ru7GiRxAQ1ugJicHyQq6uURERBsQHeXwaqUAcfNsA8IKzWBBpx1fLKci1y3Su4r7PJ/tDToQsUE3Oqppv5/hbS9PwD3XQ5oWLa0g7FnHLOSQR1rEB+BOux7tQBbQ3vOHVe5Irlc9VfETUv+hEeAQEyvouhc=|Chương - 157: Đan dược ngũ phẩm (2);NwB2bwUHiKfyTwKlKDyRrcWhsnzoa1OZS8D72PSJuIhTJVE0X+gOG754WJ5VK5pHmBlWZ3r+w5+koJ9n9pI9dzcQZfbtBaYx5TC8ZxoqmLg9sQjNUjVzktlHQLxCMv8wBPKAlscyVNYZFaQH1VR6gh9NR6EbapyG6fFYkjsGZXk=|Chương - 158: Đi Cổ vực (1);5v63hUsKF7/ofy+rMPI+/I5rh/4Eyzj/7Asxnk5QEMDXStxhWpj0Fm83asbazNwTQIeQBtwSXwwvQk5iFUepyQ0DqxKphBhwDa6d9WOgQ+oxHw75U2It6V3Jk63Gd4hIsCQ7huPx4TD4uFDhfjs2PM77HeUBTYn8HR4lOn5h+cA=|Chương - 159: Đi Cổ vực (2);oOBOC5WH8v+VXm6TuyJTip5ZqHGLe8ZOn9LEP8BOB0ItAtCJWYraXDBzRwrsHF12sgEbD08eG4SmV4SJ6RXhTRsDdO9bzI4aIPGVX0Cdf/uLEfA+Yt+D1vT5cup03nCoa7JbTcK+0u1104CqPyHI5eWkg71YzJYxtIMV1pohpQY=|Chương - 160: Ai không ‘đi lớn’? (1);uJrLwGLFTKV3UGi97NkpU+WooaPcmi5ybtbqyu1xy7SKH84VbJIyl8bv3KoSQSJLGpmtstPc+Mlo0dhW29n0tQiE1izL4xYDRhIXhBf1vJzrZ0EY64J6quOy8LKjVq7Jot0OA2QlYuRZbBGA5NTzH5MJes0Ti9aVRhLE3AtXm2g=|Chương - 161: Ai không ‘đi lớn’? (2);NycMEqSgpk3oFp1i6FZz1pj2/J3z91WZ+Mzy70t1+313vY/719LzAJLf/mxuQ3Resu6uZKj31kRaI5+20HytyRoKl/hn7jVjNTxdhFCMFWToq7uw2jW1uNY7BZDtG2Z9G0quuqMgWi/KIEWdBCWkJwzmRUJVJC+k5RMTNVqIMkY=|Chương - 162: Ai không ‘đi lớn’? (3);XeKA7HsXRHRPBC/dMFs2xmZD5/Pok9Wy9dNvjB0lxSExOYm9meQnay3KCNm3UErWX2hdyabo9CEwJBC7SDPbxU2a39Yxpds+NQq1It2AsOq5AZ1WOpWq655Yaix13AH4XKmB0b+fGPK1rd6oYhLqqheOMOFXEBmQdDRuhCfQFSw=|Chương - 163: Thạch viên yêu vương (1);uORvBaVAi6wSUImll+UK9dYcGVd/G39ukBegFyMhVZDIGiRstGmF+VacEl3zujpU2o2VNUmbbGkQRxxkAtMOcfiw8skm/KlsdcfA68LjCqhGCzIT+dBqD4Y0Rp+rGEOxOLYVgTYN2MDh43AJuHCK1tz2kj81/o+Q2GqdghB/x78=|Chương - 164: Thạch viên yêu vương (2);wEkDxlK2UR8jPA2au3fAH5qWeUlDGOIXC1WX2X82+y1L+lQ3e1VkhPmUQPMJo+87mNCsIcp8q683H5FIUb983hYmuQgoPY8KrNCPQ00uaFrJ/Q/abv1gamS+skmqq6e/zbCWOn34BhGtefoiOLGewU/N1pKwMKnEzJ/CONqedXk=|Chương - 165: Số khổ (1);p8o8zVNZx+G6onWwo5Tf2sD2azDKEPRNwCdaUWjL0w1V3n45+xdwSDcZ8/Gj75M6pJkHGzV/DtWroZGbIjxXb8DnNotVgWgit16GTwqw3xHE1eLDSI5nhIrjzfY+U/1RJMueb+oQ1QXDduEruC9eP6o7IoPzwJ6VcizZIrJqha4=|Chương - 166: Số khổ (2);F9s8dr68PJrdoNaczuwR6gHRH17XkUM7gB9qwXeEZ7HRoQUzdKNI/Rqpv40WP6L1r5v7+GTXAnoszDMdX5Etowpds3o5KuYDPRcu4cqWQcv8ymxSd/hJC0LlHFy+9Pala9OLBYgYXJMqG9a5woi30P233Fx3mc94PAP6cCRxy50=|Chương - 167: Hắn lại là nữ (1);6nseXda5YiOOwusWOksD8fd/REZbtN7NxPA4sRLpmXErR74L9L0g1UEY1zewpAk++PsFZXZ1N+zTofD2xwOKi/9qNPCVnGXePVplP4zcZqpcmuIcorh+QUa3z6OEaFk/X/J1fkSz/VNP8CMPFs+9rCArbZDqWnVXnh6555wRBb0=|Chương - 168: Hắn lại là nữ (2);8hUdW4fpddqHXGeKsfmsQOEZnRf1/t8535S5da7rekTk/k/hSvnLha2hScpUM7FJFDstrKrEwzziIRZ1TtVu4OPiLYDgyjxEx7UtJmVvEu16QkFMaSBT0DcIrHb+/tHaxmQqvK2wkqEtj0DrzvheSpQRnXdUMp+1QDPBf8T5MQE=|Chương - 169: Quyết sờ ngươi (1);HNkO24FWi7ZRXjUFK27GuQTIaviXMG3qmQ748ytdE1/lwJuGOeTV6ne3G+zKd6j9e5MsI5e/89Oy+UTLlzE9FVdYzb08TC0wG9z1Gt4XpN7kNepVqwAJfTbfYzzDSWvGL8fv51WG5KEzXjM+rcLdjREDhvRjQvnmByOVcdnUz7k=|Chương - 170: Quyết sờ ngươi (2);oUrCOrSSslWVfEcXDH2a96hzSzQgmNSXkpRF6DPK5OvZp19BK9BRpcChCn4AxhNxjbpjypLxR9ZWTNVXAwzxdSDjKbTTBwl5zYoD+C9TTyPxHbEBm5rYQ7vJGxhD2nNGEa+oqZpywZCtQgCgdHroM2xBBnfeWjiCGhT+17GYSEg=|Chương - 171: Chưởng môn ấn phù (1);7L5harDSFcpmGAzHjsyEGsjstQhV+V93MaD8uX2q9mIG61+24ej1yfURtBKq1S7gNn7DfUBYurQsXID2xglzmq2Rr6DymXx3cR1qXXxeQ5c+HzxAlTac24wRAbfLCDp7BknDYK7vcqvxADZ5clQGRNyPDLXgsdkTDrdHYG6/ia8=|Chương - 172: Chưởng môn ấn phù (2);CdPn9olThT3yhjg4GK8ALnYfmQ+cHGG0m4q2ZGdeLQ/gTfHdY3e5RRkrD+Fo1aZMm3xqFitzr9WZDcEmzaTSzcmVcQttwHdgRWn/1qpEl8XUWWDxXJUHgTLhCfFjhIgOCQyj8e82l0ta2jnFbFivZQKid9T+TKidGMCwGabqyIs=|Chương - 173: Chớp mắt giết chết;/ApFA9tGZ+eFqOvjYmwdcBdt0MrSpUIOrKjMMG5eCWKy5LhuLnO22a0JmTPQeTA8a+4SMqVXGOE/fLQKsFKfK9jv48M7D1LcJztsJWXIV0QppALLfPvqcMRuz+OCQZfDNwuZXbxJ1syj7Mxt343TK4xonANmY68I2C7jcG01Mjs=|Chương - 174: Ra tay cứu người;riLS0BxlKhN1QCoxp/17g9X3LHjOJ5HlQcXaOtU2Z3haRxVYb25vUriI/hM7t2BQ2kAGgk6iJqQ75pK3TrkMPqW4dLmWafFxZStvCI4T0JEnDuJIfQY/lsH7Q3AZ6j9V413708oPvO4ubcCXxusRPqzKl4fE2F0Ft0O4uRpIAIA=|Chương - 175: Vào phi linh môn (1);8THmr5TSFXh13aXNU+wKkitTSNT/dCNGt5kuddV5jnYZbixQ1yQ3I7Ji/b4TsXwT8TFvSuRt1waXA4ZlS6/iETpj79YUOC6O0OnspqeKCXhVEbKj6rSqjCwhS6+fiHzEGoaVw6kbQWJ9pZ8d3vc6M8YwE0qsMr57L02ZLnnSW4M=|Chương - 176: Vào phi linh môn (2);z5Q10I8j21J+eUWV19ZlBUuimgZJPxyJp88BCyNw3a0bvH/+rTRsx5Wos2RBNCDLLI8nJVcPGqZkMGJCziIKE7CZIctGCOPqRTYXPkhqtKww/f2bfxYLDbWkt41RXsQW0/SEExxuWizDe1gDM1pWYuKwDzT+yzDsZJQcvoOliGs=|Chương - 177: Ba vị trưởng lão;brPGbbyi5Sk3ezuzGRwp3foHXN+owNouTwiJNdp4Jb/roVCYqOOaGSt23OA/AoO1qma6NtQMF/D3kUCUg5xtSa8WH31pYN9pomL/yZoN2j8Q4CymRrz/LkhXXOn6uZqHr588lGBI9q34n6Ja+sFeM4lMOApbwJt/xnx19ZZJH4Y=|Chương - 178: Dây vào rắc rối;fAqJ9gP0hM0DFwSHUPRuEeypo5KpT1xp/gchtqzG1GkZZoDXmtYMjf0P0CGitKJRetjEsDfIpP5Fst5aQNQDfMZUV+zB7ECV1pkcy8gLEu7EtMNmDTJzm+lvnpovsnOBp9LYN+9x9+NoPWxw+8Y0gl+Sh9I4n9oJEqr8GGNIMxg=|Chương - 179: Đơn độc khiêu chiến Vũ Sư;Zw/SGyKtVgPSwfHAAVAIorovjG8Pw+PQBWPv9rYwBva/bT+OeWMzdjVTy+Z3UBh8OzQQStNRGwNzcpqJnLfNXMe359Np8YMrFR/ZxxqtCavQyMsFyA4JZ8vgMLU8Fi8KuFRUHuPcXo4YDQ9bPj/kWyLsCQL8fL8iQ4owWUlEroY=|Chương - 180: -: Làm thịt nó (1);79KzqGFPIr0YTL2OXsxFCmkycLsR50BzVXwZNc3t11jYx59rqo7GokW9Gg4OunpOetkfrjAokozXPne2HdVpt4qS7OcyobArpTEKe6pYecvdU8/LeMXb/qNj0TbQ1rHv/KTPi9BzgRyINe+zvVp1ca2GagljKWnmjSnHUmCL+A0=|Chương - 181: Làm thịt nó (2);fhJtiwhz+0AfXQ2HZJxT9nqLfGG0H2fp9bQi6Ddr196150CQWug4MCG+h1Uj4usBc819rqDs5KoNSAxK1CdOCtT7vxHG203vfB4lOh6hMCr2Q1CHwkwcz2Xscx6LsiPHr0MVNFYLyHR8vp2g3EJ3oOgDVo+4CtChaOESESi687g=|Chương - 182: Bóng đen mật mưu;c7zDw4LRdG1LdEA6JXt6qocM+qKyUCRMGzh1/+0C3VXrB+AnPhnnPDfd10Lx2Afe/tETbxszJLgBIjBnw2q4UmBq5jfSkzY5YG/BP3VT8FHOYj+kCX+3TEhvZVHbPJIKwAi83TreXbsKaRiIPFGq82XueAo8fdDQnxYIgQnWoFY=|Chương - 183: Bị đánh lén trong sơn cốc;QVJIIC+qtZWUsfC0PSZi4xjSuLcISVTSFuYPMtPePQWPkyn7au81m/1PG92aCGZE+riAWucPfLs/k3UdJReWt17miAEj02KahbrjTzLsw8D435+jzDfjI32kSkqI7WriY+UsAUno0fPrLGbNdpaLuECedmdMBUFHp91Xxvod/Y8=|Chương - 184: Xem coi ai chết;MIZLHRJHXNGGZj9iVCx050c1WGbem0HRmfrji7HlI38fnPF9caXapn53JpwsyWEZNa4iCvSimkJvrhYyb1g6bso5nRfHZemW58Mby7yXQf+uovlqz+/mnB6r44RPzqLM3YhH3EIVEROLwfabNrZO4wbjyJiOMHj3dvhjLkueVQE=|Chương - 185: Bế quan tu luyện (1);dHPTDv0ie8GTLWtp9V8nGZoNI7j6NL/z1tHbVDS8JSI5MIyRsLX13phXuaSAa4DpJ3o8EGLXokcJC5DWdg8Qfvbi+RRx07rz6rjOcuOeb5/k3lXi3zv0jXZYT8O6luieRJrh7ue5Rf/1jH64ncEFek1yKdNRJsuORf1YCBT20r0=|Chương - 186: Bế quan tu luyện (2);Fu5I9dMSITH7XKPi4wFnG0/p+JUhVnoNRLXDLEh5bt4PkbEjfkDxCKGyBRFvYybzqba6j9+KyQLlFtHGFo94DW4PKyh1TFEANQ3YFc7/RZGDZQsJxUdMZ+OeplMpKi/EOpA8zuf7VTPOouX46C0y4V4gjdqr4bQ1giXb+RD6JWw=|Chương - 187: Đau nhức cháy người;Tn+Ys99IMi7ZGeI8Ybpt4jgChQ05DY7MGtZFpUfuqtOvrCCKbQ5pY/Eg+6Tq3qu4BBKwRe868OWdEgWwb0zaB3kFN+TjqnL0jdHl4lakFYJOHkRb5Lk7+F3NXwUGf258vK7l2rd4Ob6hIM8eOEWXAa3thDcqftKIIi45OyY6N2Y=|Chương - 188: Bách luyện thành ấn;/77UYH5CbVvVrpeklveGwAywzb7JrunumkJ/XBfQEAy2FHIRNATVvNTfNNXkx9akLnr+ylPlZM15j7O1LOkkZ1PqVI1BF3dpLEdT1M7pEeOZLnfxlqrP3IQ7PsTKY1Tj6utEsoQXHYyVMxzlfhPl+3m45dox3F4O+LQQIDtkgUY=|Chương - 189: Khôi lỗi Lang Nhân;a9iyyg7+hMSNDsokeP0j9sSOqVvTDufT4oZXIaids8t5qBHfhPZfUbamuO+6xw96kyqyfnZccX0q4Ftw/40Yh+J0om313YyTEKa/R0H0L6Ew7WeuBn6r/bzXTJEmCtsyxWBoiLqZ+bI81j9CuhOXtCI6JDGuerC8QKSCJmCyOCU=|Chương - 190: Đề cử chưởng môn (1);6qt3skM0tafcS2znYxEIE3jR5apCNq+znC5fIuD8KR5CtmNH+fCeUTONrzHYKvkYJQRG+EBWhuQkvn5fm1q/99khHNTCMqQgkSNCQV7Tiym4fRLm6l6A3DRXWx8GhUOYkB5YeiN5dtsmByYjxKkZwR9ca1jVzvDeYUu9dfyk6sY=|Chương - 191: Đề cử chưởng môn (2);ernYHrKi3tQ+dxGyclp3E6jAAOifOCfJfw/4tg9Jz1JiVw7URr0BNDnYESkcQokvOQBsvL5Q5d/OuOTW7xfOfb7J3O1SV4cnvT0l737Lx24+H/qLgn5pOWYWGJB3sXZ+A9fZ8+ZmJl6MOHHDhN5qDFpW2MVDJLcSIDXa72jyOTs=|Chương - 192: Vinh đăng chưởng môn;KcZ0LMb3o/XZaqh2mJDrbUVIpk3mn6Na3BbdgcfPMJYncBXH/wt8TAmok3Cb4JOeKu2rIQT06hb+eH4B0JeFMxhF8Oon2DNjhiFC3GHeNoRJuffsSeHS0Z7GTPjeRaZh67r5oRgCAaulB61kKvOBH1oxSxnSGMj+gyh7NtnMoco=|Chương - 193: Bí mật trong môn;KAM9R7QdwlqfGAsf5EZuTAUPAZF8L1UH3j6yJ3ZINNrINv1JqVwEHBWxR4I7dNl0BkydcrNX5EDQjcDEXlqu4OKsKb+27K+EjjnyUQK1ubZbMBY2xrJRR82mDVr4iw3DwLbrDVtFE2uJyLFkGbyfMq5P/Y/vJrOtNOVVNw0X5zs=|Chương - 194: Chợ ngầm;ZK1fjTiCb0ar5If6EdoyFtFW5I6OloKDu18CK/ZyOwXgdrLfRCecs7QKvr0gSy/+pQt32AR0l4WRVWGwrTtFYIjuw9Kd0waNEK55C92Yquu8/jXehod+Le2uPGOj+NluIEWZvtAhZrq8wJDfqS8LMJzNgFYCRhFeTdUdRaxSVCg=|Chương - 195: Vưu vật nhà ai (1);L7Is+pQo4fY9ZNekYZzhUTYuafLDlVO4sLL2ymACBmnSFjIbHKVNx/GfTX0nNVGAIj0wGu0Fosk98mopivxYmttgFq+rfpUXITw2/zQnKoYlvPoTo8FjFxAe3zmRHJyS4U0r+kmvVnpicXuzwYcrYZ/OFuWzTTaZn45SUgehkt4=|Chương - 196: Vưu vật nhà ai (2);aTOVlJQJ1aUgQJWXtrmF0dRaT4DAbbWFZC2IRtRFHiW/o4tkDzY65FJS+OYXsUMR20AfHvxz5gPx5uHtivUovHSPAAjF/RrHYgv9+JJwttpqd2JliLFMLqikBLvGI1pJ3z8fcE4csDn2MLclHa2lRNCWz7mmdxhuhXvRtrTU/YA=|Chương - 197: Thiên sí tuyết sư;2XaZfEkg0urGL86Fi6iNLq1UYqjZr6dbmqRVyRC93g3tJSGFpRyGVLKat+3FzfCLaPIEiMjx4ijiRYzXZp65dyth/1RNxcCFbm5lIcnARhpKXzHWhpGjmQqsYRXizSH2//gJD/JmquLgtGo4DDx5nQG8o2M64811OKdgQcX782s=|Chương - 198: Gặp yêu trong sơn cốc;Nnrkub8+A5eOHJXZD8cJH6L7+vBx6Ira4rwhjIrIdzG45ChMMiaB0YGwwkICEbtenBbhxmtMJi+SVPD4/2gtTiA2jSNX0AtUqGCNFnCElbDSGafDHPKHk71QOcukY2dwKXaNs7q+ys2P1x9yECQk7PmdMk59sW1WFyzYTuCw7Gk=|Chương - 199: Khí tức giao phong;J6WBf3/VPRt0wQIjIUD3hrcAU8yEhjHLpC/N+073hMgphjzybkdTpZ1uhEGkdqDOP4oqMeTCdunU8XJhzDfZOaNrKW9gGCfTyDdmQReXUAV9dA1UM2/euDs+qPdqUZRN4WZlLMS2OAJRCM9CyX1yDGaPeTQm/fXJEKfOvXCKMWk=|Chương - 200: Bày huyết hồn ấn (1);jGfe06oe5pM56URRexNTI7koySjaj2JGCS0iZBIc42RDo6MdgUc79VseswT8/B1aSVgPoJsZFHumu9btRgpNCcrwU5pQZBIffXNot2GUIE8+DqAJj633qm1qz2+qrNSSbC4KISHr7MFf3fiAMSJDkPPsiUg4r5fytkjt1gH5TIk=|Chương - 201: Bày huyết hồn ấn (2);OVAGXXn0yndROkZ5MPEOP1RIr8WoX4S2/bIhT/VY8JTXK8Dg/3OhF6eZyc15PhYCsqERgcRFxtQV6QcPPYMpcjYmhdUxzLDIffXSs/6ErIT9M/KELOyq7QK6Lo1sE+5Siadl0aZk/bBOpW60W9bi2J+d0FwncBdvo1gpDOmAIeI=|Chương - 202: Đồ ăn cướp!;iqSam1l/V3L38rK+LdIeoCmqbyDvliW4yZJG10mg0onKLX4lv5EV1CjTpBJM/0Jp/AABhNDpDmX+J2myhYTltt5WfIHAu4rXjvHf+m8zvqhojMBu45UOLXGdLngBPHx5raH2IRaflrkYRGfPLepN4qxOm/mZGvnYgrwZKW3j4kE=|Chương - 203: Nam nhiều nữ ít;dYOnGE2wqEhNBdBSsFQ8K7yMGuNjR53gg3iBOEFPB2wUHWPpow4mGgPg4ncvIEQ0Aq171eBwXT1L3zHJ9z8YWAfyk59PjlNxSbMSi6Xt8UTVM6zV84sukHX/Nj+Qxmn0hR/YKVoCqbDFTycUSWt67f64At6ec78ijZiIv/B4fqk=|Chương - 204: Cắn nuốt Vũ Sư;duY3w0S5z9FbA5i9mNm3NME1havHIth+s798RU7ibduL3040N5WwXIbpGWNs7fRKfFDDTJdD1z16H5B6FWIfzWR18LSVCNLtpcUuwH6G/N9aa3CuTKzlw+SOuOMujnXZdkDhterGq9BmiNvXt/s9eEB+l8AvUiZiWs+9dvvg9EQ=|Chương - 205: Cửu trọng đỉnh phong (1);Z8f4mDfGc3MP+dpp/HVjNmvkI1n54dDTGTJzAowYXQ1xanpJRGf8rdjpW00SLj9gqXJbBpXYRzWQDPCEj2M64JpCaKfUDD53buUQuEAaWSqm86zwSVPQkDoM5JyCLn62KIJidQP7iZv4zJN8I5mvNoJcpvn25KxJMPsJ+FEpuxk=|Chương - 206: Cửu trọng đỉnh phong (2);UKv7HLHPpjNAGMbUdlLWSjOnxWcdmGX4nYih3eMteeycc+qrwZiCE0tbGFt1ww1W8w6+vk69KaCxg2rIYfbGsWtYmh8dpQc0TrBsmnIFcwHZ/Z3iNFxttv+kZIc9idlmNETbf19YquU+fzv4plFDGr23qK7sOi6BLgsRqnC2rXQ=|Chương - 207: Rình ngó;B8b7/qqtA0nBvMYWR6DM/bq5zkL01nxQwFnXI92BLXucwxiGvQtUfss+igdoWtjV5ylytpUmrgCDQeUlSHWqiSgzm0okBcY6652PEvRUJPIZvnTyVB2ZuZ5J6rOt44ynQvy5hWwl2iKN9Eevi32XazrPO6OxtPEG3JsTge9h8BU=|Chương - 208: Gặp lại Độc Suất;diuaUlbUTqxfQiKkuRmSi1Dc2A1Fi25EUESSIGMwBd7BK5iOLma9ADHm5xlgQTqYpU2qQenY3QhEj0FMzYFoT3o4jA+QcFK8pnvdDzL6+bbzO2joifJG9fJWbeMB3I6G9EZf0kQue6agbVBWCKcsKzeBhrMvV+roWEJUwnUW1L8=|Chương - 209: Điên cuồng chạy trốn;8PVV5k3ET2HQML+eG6KlHaQ9CsN9+3Bc6aMgCikeBVyOQhTToqm7GgZzK6m7O0Eni/5bdolcanO4Szq5ZZ63KmmOYRh9dMFkYCzKhRQetUdRPSxkjXLp+v3m3tHA6TU05vKkaNl+kiysHFdx8kJdGZijWAg4NzDIObrcyaUo+Sk=|Chương - 210: Mời nhập môn (1);2zbdQA1wGRVIygR/CewziAYniI1N4jai3lEWq4tdwBQbWUQXE5eA4aO8hjue3zaAqXwd549xLY44bARdSxRp6+9P7MGrNgwGCwJYvGd8RM3lt2PevuVpzgg0r+4HL893RE5X+MsVrhR+sietUkgNf4IsThzA4YggmYivHbfC22o=|Chương - 211: Mời nhập môn (2);eKUKVJJMQOYSyH/NBRRrrnj0/aWHsTe5JI6dNLEe4Dh2IYBX9viZKcVTcPMuMCm2iTMj8Yf6MHOqKCi+orfSGKa/S2gdIo3t0d77oiqRIfKazamLbHhdFHdoxAZX6b+3xDdwZSzjFgbONi4FtoC2MMbmkAaZcCumubTXfmSbb5w=|Chương - 212: Lục Tâm Đồng bái sư;Sfv3pwfFfrJkjfD0nKD9cnCeUXyf/wj8vUFBn3Z7tTT+MbDjy7Df/wlTsCEaQXXqaaPQh8oIdKkXiS6NNTJM8Wtry39P4twcwcmooGQu2gkOQl6LTu9MhaxxoBxPnWtuwjHE48nJcEleHpucbz8RdVXSPwNNx+vlq67JuIr8IEI=|Chương - 213: Đột phá Linh Sư;7M2xfyxySBhVhGsTI4ETc4YY7caCCTbNgiGoC1AZMmvB/5YqfZHq99JVrmO5oW72d2vKIHsD9Cjx7QrsDvwZsrtCyaYDTPcMKWW1tr5FjGYeo8h3jG356pwezaTmHFhUq10UlrsCVBCVYU3B3UB0Q34aKG3VtUK9RhXvoMBGEtc=|Chương - 214: Đột phá Vũ Sư (1);5BDT/kdUgd8Tr0lvNVdhcZZHAJGEyn3E1iwKdKqv2aQoXK4L95uv+AXbxdRHD+vXZkON67CCxvVmEj34RyT58zATDAKy/j9d98jBZfq8VeQTC8+WSPc/ryDxdXqGWc8h6pEEwIP0KEtmky8mkUROqEpvy1l++e+hvAfJboQIVrM=|Chương - 215: Đột phá Vũ Sư (2);R3LeNkWtmoQjp+yItVvBlRGXS/+Wb95Lh8RZsJqkzrW6LQGnTnOnTLWOB6k2KzWtpfPMa4zN3hdj1SJxQPB1pV/PFuSBolIxixu+F3Jf7yFc5a/HndAWyPrq92g2A+GRhJQybn+wmVeAZjb+2wnL8/Fx8IjxbfrNnGN29NOj2Ys=|Chương - 216: Độc Suất chấn nhiếp;R+XzZEfdvipJHSrN7SDAN7W1QwuGDStUdV1OBnySndRvdR4YNXlGGntSmXv2f+tbTBia8BGA0fhclX7LfIuAhLeu+AH0JvTo6in3edJGaXF0v8akX3diMreAPm9VYnD7YmLNiOXYv+O+IbqEeC1fRz+7d4hdGIxEyi+o7C8+9o8=|Chương - 217: Độc Suất ra tay;TUuE4nId+XyJeaJz4cedbT+OWdmcn68aYRZvJc+EP2GzyCUSLXhtzqIesRNCbw6hI/YskUy8kylMYLU3q8KciKdf/jPzmkCJspe8JZnvT56TrejmUpfR5D6Q8tljjyQ8t234KFxrmlyC/0UvoHjj9bCAB0wQFViEaHVM6uMzGJg=|Chương - 218: Người chống cự, chết (1);VGPbUpnNMYvVWJD1VauFM6+Sfpd0YmK94PP7VNbnvk6219LXyJ/qoSKHyM4GnQBJDBCWlzg+Nn+QaShCyCaHY1tIF1XFJRu9llwwTXRtGTNIe4bkRoPqYWImPXJJl3kdn0f/8+mDQYA2iKwsngD20THyQxhNm8pm2OS3UT58yd4=|Chương - 219: Người chống cự, chết (2);C9/OHOIN5N+qgCfa22ix3dvuvLIBWelkQJRWlKuqq73j+7YymVDuKlHRSX9u6F1J6AUXuAGRSWtFilhLB+jADufmNDiuxGfXm/wOPwg4syGsausd7pGCyLZnntyI1uqVZvfwBE9e3oSxCMZzUtm0YbX/sknHt3SIuDQ0TMto71w=|Chương - 220: Chỉ là con kiến;tz62p9X8KUSv0ZqefRSuWFmAFf6qdPv52eZPoSEcV50PrtvR4EuL9viY0OFYH4q68agOCW3ioqecllA1QClaeHKdELCG+2kR+CWfqvlNvpHNr4n0PvSgVEBsQ/mOWan6kdXjT4KyrYORlAp+xe+JoyJIdFYUDn0iA4/KV7bFvbQ=|Chương - 221: Tranh bá thiên hạ;9QK+cqXQAHTpSd5IYQGYEOUDQrr8BAw0zWa8SYzdmLXHsUcjZAwogpUTtngdCMUiKUMCkNfcOQZN2U1Y+U//nXRZWbRzFnlqeKkd+0AQ58EXGGaerHK36PJtKkroxBGmPEKuplSGnimdOMk001ZMogy1SpU+EdkO3mKI8YDzq7g=|Chương - 222: Kho báu kếch sù trong mật thất (1);3uATXGLUIHXktwVTLmIl/BpvXqFiex1u1XSoj6aBlxWtQf4JpK6PKVTYx1aIjUaspFsNHBLMaYV0BGNZxcLp/MBkMz355cYNVfZuIGOAElcgl1B8uqlspcEOzjj3qlBEYPLm8q5ksUvqgx02gwXNdOKwnmyK+7ZtSWZV2Hj9QeY=|Chương - 223: Kho báu kếch sù trong mật thất (2);np7yipdwGBLrzyYDLgu68/+4022t8JzL/O7hWzHzfrP4dClHe7+Qhb8pNCmb1D+UfuSxv7pQH0Xc0TXmKySY9pdhCCnMTfkXHaEhX2hHP17O2Dou+L87R8xJi/jz/mVK1TaYBwQ2GhvUJCVKyCpFhDB9mm1hUKQQgxcPfEsVGcY=|Chương - 224: Hậu thiên độc thể;PKakTR9LZXJuAI2FWKrRAWLApdvPPpOm2T6zT1OGNOJ2OWhCTKtA4SgoZPAeWIAi2nDVJvPPeGRyW6VAnDC6Im6/CiImzGSWS9kcLU15Af1klZmGFmwYuCugEum5W7uE2yXb2l8+tidlqOZofjdsBBoryQNGYQSjWpC+QXpvfWI=|Chương - 225: Vũ kỹ phi hành;Q3fNGgXal4WQWCLPo6g6tCfKXUOTjZCd9coAajN1PK+a0ex6cXlMuAIubf0e1UI19JbyHJgw9K94vDd90tlzviJWwlEMTBRI8JZ3FJqpRFnUSCcYJ4NCU1yxa0MBsSMmcMQ+efpgwJR/8bju294JIGhmwkEpbpHeVyWG96XQ5hY=|Chương - 226: Mặt mũi bầm dập;AYJpm0smLJ/uU6300FZgEKuSYFNnCnMlxkBtre1DkPhOpV3FCTwBcm0C0jjJmtH6FvtccJctd457b+wGaZpVOu5mLqPp+mqex2Mqm4LJFSfzxpj74+214ELY8QkZCbJrElWj5ENtvqoSiSVsgzkAnWssl4JKbRWg+5EKoqCpxwU=|Chương - 227: Lại lần nữa đột phá (1);2c/dTx1Oo6v2r7jZwdlnoc110Rm/lWfIN/LrmAgaUs/m0fLxKnPL1zVao827OfVsiqRJjrisqyCqeK7keQbqKtSP07KU/0ooHRSTR64baccaNWMquSm9Je6itl1wnO4cu2pAk9tEfJXMCJlEXhi+cnmoXKdsu+lC4DQc1SIAkhA=|Chương - 228: Lại lần nữa đột phá (2);Qr+Plx3428gFCRDeAUvRBNQfG6lOVqmOFJ014xipsMZbPbbaPLWYmcxjj5Ub5GvZ+TVVugBiB8qufDMU3jC7iAC/BkDHFlrsIcAF+U4ETdUE2CbfLzvFaEwhnjMTsoad3XpMQCz9v+x84VK2Zi2fBbVZSFy2K0jV9VK8LQobMvA=|Chương - 229: Có kẻ thù tấn công;z2llrnqEL36QyRCJNRp3PcTADEfQdkXCCXDTQozNFxe4+rlHffGqeOtGkJEEhersT5PXnt4dh3q36J/F6THbWFDNlVe56t8+jbAd1EVHQpAlNhExLnrvkrXEtz1A0bG6yLlLtoaQUXThmDt+MqaOxZYVdHKjng3E0ikcaTX3dtI=|Chương - 230: Trịnh Anh ra tay;7VU+N5vdPMJe1iigK1h8q4vp5pkb2DqXw3CDL6tQ4gLXTnhrshtZlr/Y06g+KzZ2v7q69UqnB0jvdbt39U9fiGrR2kKMJnatR9X/mfXnROQbz4J/CDFGG7SbyxLdwwMmmSAteGrOlPpLR6ud6tRgFD+x6O720H/V1rVN8SrqOIo=|Chương - 231: Đối kháng vượt cấp (1);7iLJCIWpRoYBSVE+8xMYzaO3ecu/sOyrf1+fFz4HKbBuZPcGpsTDHzxa4g+CWn79o1tam7BI/NU9QmIVxVqKM94vBJE2Sy0cnafHv4YJz3uFKsAZ6cMCeMK/oHj7Uq8S1P6a8pUxSARFf+BVWOTnUAPtdLNkNUYXjsfvcewYJg4=|Chương - 232: Đối kháng vượt cấp (2);A1lPyfjX70vRgISkZSz/qZKVEVK+WLc3E/+gU2qSF1idR5+Cl0Pt9sZj1ZtMy8HaWpORl5Q0W/NtMeMdxnvdRova8NfF0nPQ9dB9C2LiCRzRKmJbvtvrir2LhCP1gLqYmpEJtO/QP42Xtc/0UbRR9TLzGrg0yQXRq6sVNyDRAG8=|Chương - 233: Mộc lao gia tỏa;A43Lx05xoTXb1br91nmRWXidPwuZeXVNvbX5p2GSRKXNaLfcgP6EP4SwNWQ0QK2mam/L2xMHeGbt3+MUeR+MeYLDx41rp963gngUob1cxBoi2fEXcH9Z0hwlBjTK9A7qE9LGjsxSou8qJh7+TYrzUDK1y5UXeBfvuQxwK1C5Dvs=|Chương - 234: Rơi vào thế yếu;po44wumSBe1lbGdrjhD5fkiKxa85MwJAQ4XCF9JDUIyhu0gJpaZUBScR+++vbv7WK18Lze8+jYUM3vwRalnYiYA4ZUIJW5ngg2PlGl5QWDr2InaJKuDxAPBqCxuxGbMefnI2JcOhqNN9K3ef0L6KvGpjqm1zapOlFNjj0xKqETM=|Chương - 235: Vượt cấp đánh chết;vPdlMZfoQdr2bJDmC+kq/TPVUck2v1sRyAkg6QN60R8iAlVFxcaiasqIUgmZFeQvhFDgceVOchJLEyxtDMvJhYFIlGEJswza7TgAbX4DAj44VoRH3/n3Ya3oP8tjmUp60Tk/1crDTUgWIcXfNrhMazvMkS03QU9rKB/3Ih0vgh0=|Chương - 236: Vũ Giả tứ hệ?;BsgS6lmEDCK4UIIXRa3mo26BD/5M2AOEVvb/blTpsNB70LxUOOxgwotxNp0pR5cAnGQM0h+aaRypqW+bxxM+TPItueocFtnBhitxISS4gwGGkXD0viXavo7ZzEjY6/f/Q3UtbGqH69NweEhO/CbOmawtR7svJY9claoCgkQ6WMw=|Chương - 237: Một chiêu tiêu diệt (1);AN22FOAd/vO8wYhqeLd2/Wv6xzyPFJ1owef36A3dExmdxohWSZOEgg8aRTVZg0CXvrAJk0+Xg3olS388xSL5FzaFDK2X/kZNcbLJsiNlNGoQkeyn8EuzSJT0lDBemOB0g2dt3UDYTbcKrZDLdR80VJMcmVaSseH02hnA4fouqgg=|Chương - 238: Một chiêu tiêu diệt (2);ARTX9EhdnT+Ngzsv4kvIo8zzia9ouH+A78ayPaj3+bn4DKb+e5mmxUOepIK6HbPKnYBhAuYpQ8cSxHPtXu6x7xYjJ3UOeOg6pyl6R8gtVJQygn3tt8n5gTQpZ+/NWp7Eac0Vbt0wSHRrKpczEE4b9JaygQU9XLyEpCszR5sw/fY=|Chương - 239: Tuyết Sư đột phá;8GU1BrBdxk9654twxrXfpZl1Ya3fNvZuaFVHwtHewcalxJKU1ewnBwezhwj3vrbRjUUSV0ZDpPL/Z5uoHOYGe6AX2ZaShCiuOlIFzaNQPfeW+zPXDgq6S0VX6X5x56MnvUfpuJeSQYmA1zww3hck2pU4oUdTN4W7RodNdu5ms64=|Chương - 240: Siêu biến thái;3OKC1aH8CU0RHtHR+kn6Ar8SQKLTBdvkDSyuMLUIrYA/bmCa1JOS6Hlxq5FmIXv2dvdZaftTVGBrSWqPOG0VMWX/y+yJTjfD3/Mmviep4TOe5CC/G3A1J386Pngd3YSmHec8XaJ/MeaoQ7hBtSyc36Hhj0Gfs+PnwV92RUOYuyY=|Chương - 241: Giao phong trong đại điện (1);oP/JLqrAQGeOIx9nELbkoi0mAUOvaBy1RU3h00zL/AG+kw4cfbDP/w1B+Wj4b8kiA10hxyyIXvAKVyw5TibzvJxvlFG144zf4bU+L1d/q9Muz4CVDATl8PRfyXcf/+af8dzvz+nVyDjxeNvZaOc+4EfAal8px1FAsyLZ6Y6KI/o=|Chương - 242: Giao phong trong đại điện (2);dGjDPa+471eRXTsLjbUZyoSkcARcQkeRl0joDOWHp6+tl/iKcbi6QDekvsHiPSpQdTqCjQPBiBkD/OsYT2GJr7J96iq81s50TlJdLNmtd0AOlh4uAIUwClBt2gZ3Qbt+uzoykvVsgyQBHU9F2Apo2P/k44roMuDrzJtzK9hWucs=|Chương - 243: Diệt la sát môn;6x7EONJrNuuJSgGQkp6nUG65Ulp0EU1WMnFCCE9zKdcs1UiHjZjoUjuEQGZP4G6wC0x5l5OMXSB77koUxz7DhQtH4lVe03eJWf8xGIONCjX0d4qJV18scRY9qFOmweoCPwjKkCSpLlbeALVlF4P9E+wsc+Z7NCCNmC/fNtT7Q6A=|Chương - 244: Đạo dùng người;Q4XpFL+Ze4TImefC+as1gYf/TUAx6ZYN9RULKi5PlpvIWudrnsKY7gQ/gegTpfpFTtH15CwQGVlUuBoYIm6gh832sMyh8OLSWS1DC2xuGbGR+oceY+PrEczyN6AS50irFEjtoufl5/3YsUw683tSrr77pK0RaHmKcVHCPoQ9V3o=|Chương - 245: Đại hội tông môn (1);8ElNb6nEVX1cCzrsvLuug67JNt9AfE/CNZ487YE7jaECO8oGWN3oRcm/bEbJ6fH4H8KGZ2A7aEpTS/udr6ubIQN9adq4z1nXNjjN+zdkJUBuhLuMc3foZGuw6Bp4ozscrwSDOeU56AiHRLDvhrRioF+BOfkz9FquLvmf33GVynM=|Chương - 246: Đại hội tông môn (2);7xCZHdBGZWG6upcYrJ9yMxHDSYIrUfNrcAVpRtZgJPm9m67knXp0GQfVky/7I0qpBpv+UEfkctPX2HEgmM8KQjVTLE0G2Gkiaxr1Iv7otzc0TqJJZqqX2A9WxdVpArEWqFc9fMpyv+hCp4w1l2y5n6z80xJonkF5QY4HPiboy7s=|Chương - 247: Đánh lén lúc nửa đêm;6I4SvxMsHLG/VQkY+Q3QUUpH4HT/VZIeC6T+9X6dO21loHuZZJm7ekqm6p5FmL1faTFfFIyQVj7Ch2Ik498TJyqb6u3VITN4Frc12AJB2V8uBs43Q42LyssyJLl1+csl9Lv78NE4mjVzRBzxo5sKS6DBXSKbGGyH9vbW7JbnErs=|Chương - 248: Không gian thú nang;LbE6zJHydpOUQQIzYiFpH4DucimhMwe+nvF169GXhETiyEHnt0d2SdAHWQ3oqJaBqVdaAcFvA59mXXBr8XYGUU3Zu/gHwIke+LZ0nrZ4Mxsk/XGyd8PQBlkI1xRbwuyfT17Aaq9e4MbUU2IKrvjKnqVBiMKTynzUIHyYPmhgHng=|Chương - 249: Thị huyết yêu lang (1);SjWtHRiI9T+Gy8HzqLTX33Ls/H7Ei8+t12tXBQxiy+9SO4oSqiOsAnWqpBHgqAuQl7oReH0TiZa8IlXreTBQP6CMIa8kbiAkgCysCTRqEdYw4aJCRcqNAA1zhCMV6b6yVnGAY4WX2uapimYi7+i7Tjhiqk8Cid1NwXHzjPZ3wd0=|Chương - 250: Thị huyết yêu lang (2);cpumgyOi4dk0yOTGgqBacj+JKVN/chs46VsLoRFwlEHtKWpsi9c24Fkv6R7UgegHd7k6N+G7QL4Vu/JaUvluwiFyLginG4tyrFi/x417G9Zjd9gRW84/5BDSRjVeblGTcokKHSeD7QDYs01Yru4ldlYFs8XjOJWNfZh6tkKidoA=|Chương - 251: Yêu thú mộc hệ;wnp7kt1ka+Jz7wZDfBpcTBTuVKP4Yv+Nlq99fzOCS29+skjI3IfONGp/Ui1plkatOnjnOOWqJbgen7aOdbG7BaBoiaiaYJYiAswHD1uUf4lOUpgtr8y5kZZgsf6PttrwmPq6L7JN1SV6FHprccHgDr5RnRutiH5TVXoBIsesar0=|Chương - 252: Hoàng cấp cao giai;KTKPmzap23Yweztb4wTEEjYLKuO1gWYHJpS/HKUkf2IyvF5BIUMYwxsOpFdi0jPN47/cobsUncUis+6HAgJmXV5qwjBboBnztWVoOjHfo7K5D0huYu7oioAo9gUivlMeHttHIPqevebZSQN5uxGse5sqjvlVTBPNSBWkKTEDvL0=|Chương - 253: Thiểm điện hắc báo;8HsWfffIPMp9c7quIWP/pUqrpGbzE1NRDWUw5KrH5pvHPUBdhR2pTImm5b5NEliwC+ZIKNJyMpJykn6HRELgb857MjceXv3WPWPB83fJxqEkp735k08tBOPORrMHTBJrtwAvgVDFSbSKbmwNu4u/dIHax3e4yd74Xnpu+X+ypho=|Chương - 254: Vũ Sư tứ trọng (1);6oO///iLzOSvaQB54pfGK+qN1ZE61ZyIpDAusaWL2SMt0DyGcRU8MTHTd3akTLY7NEahcd95nbVOk9gvPlgcqJqsd3IDqoiM/8V1G2PUkq8kLng6Xh5NFlk55n+oXbPXCY8/5s88TQanZAiI550TXltjAq7TIQStbAfct4t6dTE=|Chương - 255: Vũ Sư tứ trọng (2);7b/wkRiYRys0TfOAy5g2Le9Yw9c0nvX1ZRGct/zh/gv91RLOY8rlRSYgBvrzfRPT5LxLT0HKw2dA9M59YK2V0VWbYqZiFiSxVAerqz6b0I9uWzEmMUsjn5r4dm1NIF119ignfxFxmtH8XrU6fqC2BNqP/QygVxkeGGbPaeoINJ8=|Chương - 256: Có rắc rối;+vjYtx68TMfldbrQiBFRQ7lmEtOTWTcFwMGv3MMc/AK7ru14NQIUPvM14RbBk2odV8lL6+GBVSTTtWGbBzNy5jc3Yng6mXuEiugxN6lD+kdJwIY0w5M3VBfG814rjCgR+HSqtri+gs6gUP0qfYQRlTFs88Xs3p90ES6jK5YEhlc=|Chương - 257: Giết ngay lập tức;rpomF4J04erZ4RXgAxBtmdYz4remvA0eF30jI0YWwOPP3OvTOYVHXF9IRQJ5oPceouLZdfGgtdPSycOfFgFj8xT/BNf2GR4nEwsh5o2IgMLp04XNG0rLnFyR7UTJqLi26nO5rFMzupjXvkAgzjduxT/iDmvuQBTqt/iurpFSMvw=|Chương - 258: Đối chiến Linh Sư;mWN8U1KrBlPa25bS7ekc9HHVnG1hsqd75pziVx4KZrm9EjP9praaXelEynOTDledZsFDq56zOhV6P31uBdSnFSTpKNee2Ahy1vEeTDJ0ZD4ah9qyxfJtpSKvyCa44GAPRf3OiZRD3LdZxcPz6NGSbMU8pA502xTfBfRuX9QPasQ=|Chương - 259: Đột phá linh lực (1);Iw0TDXn/Kcps/1U99VSzE8Xrg07KYYen7v8RiARM08c3ig5Hpxx+QJ6WL/+CeIUrkyPy0l44nn4BekowWQkxIm6sxaQiVBtYM1Gk5SP63Nqdb/uEkhm7gtB1Bvgnp8MRUXj0KVUn3qNuHbCikBY4UcIgME9EqUyE/TAgLzWK8bg=|Chương - 260: Đột phá linh lực (2);ZPqGJj+8BFOP6CYncl6DB4/OL9gc1SRT9ItwLQ1/8IxrnIBPcpRC7e3hxRjYZZjLGPORa3cvMm+xaD3SKtKkvSyhVhLm8XRuQX2YRag1ZY6y2M9Fk6zXVWOdKAdtpU7+gjVqeJ5r1mQ2zYw21exUTQgVHccEQwgFtTaeG4S9S1I=|Chương - 261: Thì ra là cố nhân;N1e88EDMOwln+3A7VB5DBbL25M/RjRhhTUi3326aRJ41wQLPfDgtMzS6vK11AYXhNTSAXn68THswktVynOBa2Fp7iUHuPVn7J6kRjKzatHgSSrapHTYUZptNLnT+KLpv1CJk3yYxeXhVHenoeXwwZ4LX30WwrU5yydIaHKoRGT0=|Chương - 262: Khôi lỗi phi hành;3WPP387WOiXzSz8z8yowgTN6l8PzMf4HDV01CFat7xAqFjgYHvQrhYfHyfglOME7wsRfTgO4OJIXvFHpaRhAitImCtdJe2Qp3YINUJMcDG/VzQe+Sn5tvCL6IZzFFBG1Ohh6S75jZ8zGQDpL3TJmL1trNAeGzrdynaFh5FRUBDY=|Chương - 263: Gặp gỡ trong thành (1);7MMQcln72KQgOs91bdI4QzfErRmw/cVU9QbHRazXRLyPTMDhLK7nbn2USO3ImJvR4qwzcRxHBsF+kfh6US3tU3mhmWl2ukD0dK4qw8UukP0V+G7zXubzp38/gh3hJD3HlalWbcC6P8zfcA4MD/YLcD/FqWmxObzeT/qDLAifrJU=|Chương - 264: Gặp gỡ trong thành (2);QuB47rina9ews2hQrU8oBWyiQ8Yls5RdnmGtLuXeYW1iUDIc+vhYTSOFWqyZPDFYt71DjbGBfOe/IKOTXY75wHKbe1HXge2o+J5keYeOsX9whRd9OjMTw8wBiBJgomH0FpadnShjWPeSqSguju+TFtC5CfzuliQcaVMxd2V+5/A=|Chương - 265: Phù dung trồi lên mặt nước;o9nClismFwCNxmKVByUyb7mVAeM3lAQa6j5sxgOVR35Ndlds+oWEcZSwqtR75aUzA+pQddDFg2wjOvTJ0Q3n2PYUo93QAqsU3JKvYidJfuRpSu+zlSjmqj4weiIZq2ztM4u5pA3ME4FHYq57+yrmKZ04Arxn7XVX582J27xd9po=|Chương - 266: Ta thích ngươi;iyn7x0osDI2acTewR/Yqf13TiTagw3rvJHeqTVNEH6j190Wce9UeL0SR3FG8Tvu/HmOvGoyOI54fqIlkueW9eqmwCQvhW4mjPIXGqZAH94wUGmgXu0O4NQ5Yzf8n4mIPQJtKxtAKoRxBdA9yvE6oI79UwoC3MYg1sXG1lIDC/BY=|Chương - 267: Theo ta trở về (1);mouQ/KTyIl9IalcB31YpMOKVLdtmO8BbT64s6ADK8fS6bxaFpR39SFYQ9KXSFRZ6bwEDZqkYzs14/rYejSRo6gTIziIAwx/XjSbppllXZoyX52avkRtaGMrA02jJhhE7TSk+zO4Ynl9NqZMNt1Ho5LeTGIPUA12cOh4+UNT6dw4=|Chương - 268: Theo ta trở về (2);MMLQN5HqZbp/SlYrmOuECMKA5IZPRCxnMquwcpmtDl2IUX6PTwbUCqtsXKIdnpFqK6e/q3MZ8r627fRtt3rmPjdgsHniezhGKw7r1HlGu9g4roPjG0jdc+bxNPv/adcWpdMoNKQNf70y25AmLFJBgTIslgV5maqMLrbihi12cMY=|Chương - 269: Không biết làm sao;tyxgjxLxpC8XJpotPufmwOwJcy1P1/qe0l+aC3ntZ4fUuWso4HcXy6Bu0f1zzyHdWhMB8lc+8qsGDYZA1vz4m9yVzjMfJcbLKUIe3q49Y5wqVquQxHun5xIrH57oT5KgO9NHdw2NryHroJA+nzBcXk8a+Zfj4knUxwPA1n0J9e8=|Chương - 270: Quỷ Vũ tông chủ;D4/Ql8ZkZ7AS3lzA6rfzIuX671oFL6rA/8fmK6H0gjmi5WNuUWNnbLVjqe+tJGiC54B3qEZ0YudqTTaeK6Yc7wBC/ug84xDGV5xkUgeRoh77pdKLpilFFLvwh0olTgXjbOAEVlSTFag7KrXEnWD80nVWIXAhsGux01+8XfsAMss=|Chương - 271: Đại hội tông môn;F0MTNI8OipyWQm56Qxw6Qy1qtxFqknV4rHRvLnYzV8a+f64Y9BdlRaV9Bk2+Psm8tgT2SvWbmVK1I970WE2hMtwu9tR2ttZhIQ9tfBgg7V1bTpsSTiySo4fawA4LEct/TYd87OSqpLhc61tnlukPPqdFgFdyQP6mxYP22jS3Q9s=|Chương - 272: Bất luận sinh tử (1);v01JS5I4Wf67pbC+rWZashjS9+a42njME5JwjLYWNZ34GEL3GR4VPi8cfEgBkuBOywONckaUmV93eOFDBKs5NquvKAplMqTHlrNfbsn9Gobh+7Z0HkOe6MHQcumV2fRR0aiKHXa5Uc5mQNv2e8aJr/4lEIr4Z9qur/J0f5A+O/I=|Chương - 273: Bất luận sinh tử (2);uwSt6JyxhEGzyFzKq1R+Z7ll9uchrLvPLQPyXjZb0S3pTmuCiITDvoyd2vXP4usADUcOoOK1UuQZXCSiB1Pgqj8YuBHHq23JVw/NMwh8pZkMkfeZitWpOZDklpRWuqEDMRSHsJsMgX1we4ICdVMgKNfs81Ei79ENnakTgk3Lpzg=|Chương - 274: Buông tay giết chóc;wk+0+SebFGdTWvR3ZFp/X21sf+YdJM2NlCcgck/0MiRM1CeFg3UGSNrKZsAxgfM7xPHoaZSmDISfIFx73hinLjiVuYaeqhyf0qqXLakTSICUaNm/U4YjFS1L15aLlnfSbIV5bUIlpJPASJCEJQ1z2l7slK49UXecKdECbVAGUro=|Chương - 275: Khí sát phạt;+/U7GZKHzV1qwuUlrdsL14xqxgzeOykC9RBHcG0j8xNp0J4JXomyvhWwqP/UiHT7J/12BrpAkNPTD0K1phK1d+LtI7Xlv2y/1svLneQRcou9OdNr+KSLwgEHVYxBYP0dbHYfC3KdicP1t36aavNKQvpbZAFv+AipnyVxR26wyf8=|Chương - 276: Lục Thiếu Du lên sân;YHCPzaZg96zlZW3Z6UccEAJcVpqxRvAAFYvbkue6b3T3mx7tPSu5jkXNR9Pcs8TiK2TLQlGXaDi6nz7HeJkwXqMp81eH4sSnu/ejO8281Y2HC/UFepaDtHpPG45YAhylrcb8GAwtNm5CUQibUHps5jNU4XWW5/yX11L/TX0fMmE=|Chương - 277: Giết chết trong một chiêu (1);2KsZAt6hYwx7dI6c+z7wA5mSPPO79/bzc6ztyCLo7BP0qniuIP1ngw8qi5U0x3lhAfj66p2zM19Aqq6eqEHXMT9IIZ75h1Y3qREDvBmt0bi30I/+y94xMxp4pN+lcVG2t83+a72UXk9grvSYtGFlF/8jJ1cS26sc32OK35zdpU0=|Chương - 278: Giết chết trong một chiêu (2);fqXXrc0jGQbDbReurB2Bab1zukaOFZN84UOGF6sp0CDZtBBELVanxTMBH/JGcbQAdjQlEU9hvFIomiS6lKqCZfYp/zyrZh+IzyI/fJFayztRmDF+ehercNzGnptBHGd5AqL8q2ECoiHQDCGlS0bJVlE7mWEZtwdLaQlrSUG8+/0=|Chương - 279: Tiến vào trong trận;1snjMYq38Z5EmbQVDA1MC8BBZu4pyjxAGJd82o/ihjKthzTcRcoTUugG5ffrzxnFUgA+2OxH6s2loj6/sJgfh8c6blkbqj/pCWGGSE9Ny/RE0Cbzl5nyIGKYx8u+R/2teVJoKQoYFAxg5dQN/NCLYC2k88nUcsCD/t98k5YxppY=|Chương - 280: Khiến người kinh thán;nQ/wFkAKK+9m65KLkftCXEy6pnIjenqyoE3M/uSbCW0+w5K0tEuyXOF6pPyUlNqzPGwz3Jz4aK7MEunvthxb9K6rnurrsKz+NB6qM4l47RtFIY53gj9FoD6scl0MfzPcmLCDS0bm4XCNAOXf9TrXgurSMLIMF18Z3UyIbk4UUVA=|Chương - 281: Đột phá trong trận;Xb7VX39aImV/94LcCYC/qa/sOlPEakVSp1HXQd9xYWXtkirY0SaP0IW5zCqdxmwgvGsILNWWAmjlw0PTUEsJQsJhSObWB8H6r6SFdOOdiOjqRMjKIpsQ/r0VffEFCQFzkDWrzJ3JtPnK+jFk2JG11WTBNNdnmu4M7U4UndEC8dk=|Chương - 282: Mạnh mẽ phá trận (1);Rv8T96F4gWmw6yCyVzNVRVV1w9I+tXQ6WFO5CWIETAnhZmXTwgLeX1m4l8msIyRtSgzYnB0q30KTI7hopDM91fPcjhonPNU6GiSXTbXav+lL9E/AayXozu6EBPv/fxlCAxSquHukHloxbrdKEWeXt3ASMhYV/T3PmSHRUSbgczM=|Chương - 283: Mạnh mẽ phá trận (2);aE+t9kQgbHni5J/cJV+CQsHdCGp86KY0qODHSldNas2IxNayctU0IvNuLkuzTnIDDhEL3hUl1mFVK1DxyewxQu55yb2/Ow14stDyJkx9x02jwBga49z8lEAHYmz1MasjEI+1bikk3oizT+TejrKpqhr5faAFFEy+KY0TyWKYlcQ=|Chương - 284: Nguy hiểm trong bóng tối;0+6eGLY0bxRGM2l+e6nLQdGw4fLv+znZp4NFZB3Iv9PBnHaYfiiIaMUmyt1sjM+up58OsBsEubpcrbLuk8DD2gKfS3rAHax+9aYX0h1C2S2uQoqvo4E/iLYquV7FcLOn6TXBQBG6sVG3gDy740rRVbjF0k1+pmgXPs3z+7FjAEo=|Chương - 285: Lừa gạt thiếu nữ;/CsySB8UfVUAs90nl41ZsZL+T/hpshP1jy+7AY1Nuz2jxoLGRuXt4Q5l2WzJcLYCBqV+2pxMkURau2r0IKgC3yA2/Vab+5c8mO69xKCdAvYXwGKc+rfZmI55wTwW0jf5ke8+PiPWZhwIuAiOpwhdJdNYySC2fHZ+xRnZbE0UHCY=|Chương - 286: Gặp đánh lén;zgL9U4OJ3XFIcEHSXGl11AvBEU6iUdT7nPs5NBDojYicwwtd/g24/I443qZv4yLUUn1UGU94goAFYjpfrALzKWQcQ5aS3hRB3ff+Usz23HM2T6KuOe/5qGVYm4POlOxYUizhaiC3PX8q9I2d0PFz6vrsvsY5j0wLHkLpQLmyH/8=|Chương - 287: Liều mạng đối kháng;iddafP7VPTiI2OlR+dacq8FkVDYhx7DqqAK0F/qLVS8kphUHaVGa9VeVwTyA7SFZZOa2e6mElbYd04Cen1uEUn+B3gG+2wNqUvvCkk9xOJ+AWzK0yPbQztDsxPptsZkwYi6yK/XRQcy/3HkAHVoqwaP+as9VeRCL0O2v+guwaqg=|Chương - 288: Tài liệu thượng hảo (1);gw7Zw1/O7AlZ+yJRb7+TL8TJ27u/qWCyozBkmTAnpQsr8sdRhWCtnF3zL5AtDwrr9xX7dKX+/jfl5Bib/3lbLQptTLY1FReAVQgqRRHMX/kTb6dUOeQJCAXwOSiXSP3VpPKC2dvrjnSbrgJEvaKC83awpwpzwd22VbiIbR01RsA=|Chương - 289: Tài liệu thượng hảo (2);AXiAO0cCHAKyQJLTt/MZ0Cyq15/Mm4nmWHBNVA0fyPa0IHmbq1Rh2rZnZcFu3DpAjLGmWqODw1M5mNmTG0XS0Jz8U/gs5UQyQshoiwnZXulw+GQuISRao8tCKu7HJi8PLBqoqPiyyUUNAuaYLuUfiZ9dYMc3P4EK7xBcxWzk154=|Chương - 290: Mở đường đi khác;RobYVkQnGJagX8lQnkIse0Rc678dkHMB9FhvK27Lgh/+0LToW9oZ85oHpzV7tAmk2vYk2FxCd2rM5rCjiuW8eBluO8So2mjPE/LWMxriPjprE3cW1xSASkaACC0G98JuOEGJaKxhWDMjMPtHZBu3vp1tnN23PJ1siP6+iIQdUP0=|Chương - 291: Hai phần thần dịch;kqKcCzqmwNew52isAi/9r2P9pU1+/Qw9vQM9L4es+3qxt1fLQcZ/i1BNdWpvPQkRFzt1OTfR2FZKQlDmYxTNlApeMTMQfq0qESeYpZr1AcgoqKcfOACsW2LdOFKQksAcH4tXPmozsOirdls/lAzrizqHce7WyGZ8cs/MJtLPt5k=|Chương - 292: Khôi lỗi cường đại (1);urm2FGppDLlPmL0DZ5hvBNa5C8aLZxhqnGAySnX702EsiXcEao82Z4KpmnX0Eqga+Sn+6qGlkD76yqNRmWC8AAst4O6ip2mFj3atTZ/0QImaKWs7LcZg0lTUvWWf25mO8iW4c7GORHuDqzWFbYEafsmiFV5KKirGPEIVzwMOiTs=|Chương - 293: Khôi lỗi cường đại (2);F4xXnwPM1EzOJOG/Nr9XekUfCi8+FL2W8PmfzGcWt5GqhJcsIRS5379qhdiNdkW0Ti5XUmwjYj5oK6aWWNCYaBB1OD6aAsLzjLMZUDoy6oHq8Od6jf60M78swqscd7OJkKb2KznGRwpm8awPM4xv54UWCiCYE+dCBXxS5+kKoxs=|Chương - 294: Âm mưu quỷ kế;x9FismWTqHlNAcng3QO0o1lvwVb9+w3TWCbRGLfIlrgc3NWdeu5iU4kN0PwMDpYhHL+A5eJzT9Tr3wb8wXTdC4UYr/XN2LaGrCU6Np3E1sgqEcHGLPGmHSieRz/inQ7tcgbNF0ccJ7clm1WLOCoHjePj8dMyS0IqMxNDNAyW9sQ=|Chương 295: Hùng hổ giết tới;5DtsQ4ottGb9NVL1B8ERLT6eu6NhcqjBdekAz/C6RpjocpqVttleobsDgkJZ6kzPZjuFiQMleMe/IaHYlayMNlE37aOb3la7n1hhcAOzGzbxlk/Bz+JmwwsrscpwBKoQZ6U74C+pL75aq6tOwwvSDmMyo6CVoFVpLOA1419Cc74=|Chương 296: Tàn sát máu me;x/IvrFwgvDyGSi0SWpF2JOf54sczI4ERA2oWlTP9ey45lYHZzJyEu8tK424Hl7pHGBQmMwZkTEqEhYouzIOexx6+LYZAjUZTNpS+PhVDfMl/OzhU6P8KHLaVuw1QIC6Ux71YlCZKkrPOimVC5UZCQen0BeC27A2U4BKn/8jw5a0=|Chương 297+298: Hắn là yêu nghiệt;VkAPv2xyN5+MGk+vO90IS+miCF9zgwn0hTvxkpvlrfkLWyudEUuluOb94bYX8oYX/BJEN3AaWEmciRb6YMxj05e9cwRGnuWK8NgBmVTAsArAHrt0jCIXX5MXvVu2LEmZE+Vi/2gq/FHoN6tSA+dtr3CQ6/0K18rFqr0O/1kKEXo=|Chương 299: Chỉ bằng vào các ngươi?;SxHkcj2dghY13EAIksgulWySTAK6bkXDaWFkwL1hOEVsAPOIZ5dRBS8oTap/GltPqWvZ4a+2XKwDE4Ido3AbmUkVGk1paj0NQovuDXFjCTihkseyVMH7mBPZ8UPgQtgwLvimV/T28FtoBqmGHdLQFQPqycsiMOxPDD1Mq+AMOjE=|Chương 300: Độc Suất phát uy;x+Lix3PhQwDYwxcspZ47U5i6w6em/GUK1UeU1br1DOw9dL9NEJ1bcSIn7Yfv4Fpn5sTzt/XnjxBrslpKQooG2mn0SeSGWOnH8vrbJb0VoBDzhnyos6vvizcXuFuxcYYFvr41yFhnXf7PebBpB80rmHWavDy4TamUqV2KLe6bR4U=|Chương 301+302: Thu phục Linh Phách;GMKhVrTjSCWvKM7rP6yz+1TNMZe2m2pe4nldaFnjIbXLl+Z40x+U7Qcw+ZB2U85Ix0aWEBgndeM0YiCRAM4zjJN39fyb0YlQ88WMUd332ToJ9lqM/dSBEgv6ev5cBp7yUw0a0DD7bl37XpACWw/iLveyAlGdO6daIXN9dUCCSgY=|Chương 303: Hộ pháp quy hàng;bPQ5s4u3kTYAepkxHWftu8NAYL0+AZAR3Rz5kaCz4LmkI4oQREJpqmRD5KddtucTMY0in5S/ay2BnrQVgVnTy4H24wLx5ulH9f1gUUBo3qnPEK+TaJ3ritCt6SgkMMkCX8rmfUFw+TOI5v7UL4BC+5k9O7EioF4Ib6BYZiEkIVw=|Chương 305+306: Phi Linh thương hành;P6RHfahh6eKbPXPg5hQfe5nDc9foe4KY50j1Eoo6YLa23mrWdtOjtsRD9GPTaQOyq9GBs7lS6WWZa6h97UN0iBeg2tWEzKzIuv2sJeXBOE8l6OU/qSqWKj7TsEJSEJOUejR3nSXUluNybEi9m3i3Qo1nmmLLGK97iZk8iBZHHj8=|Chương 308: Lại Đột Phá;Ic6LbY9IbBTsWMq9fKBRNLdjmCvVX+JP8uUXBLlDraqHn126RXFgHYQ9fzM8EHwC9EoQqmu1GwbDwbJ07A5X336Mf7p69qQANzUHEI1/1ZcC6UxiH/WsXA4rIPMv1+RjL35C20fP5RTwk7BEKGMs1QYxx8jj+Cjd4QUTBT8O58Y=|Chương 309: Cảnh Giới Giả Đò;l6ejGab9czfy0fRdkvSyX4LXxP4DE8MWZFAUqwZIT2hqkbYEy67loIf9BasGm/lI7LsaUcJjPxQ4ObG7fRrNypbHXtTBhqcpisSNd4IqfWW0vMa8CVk3N7iYZeHsrE2GBBrsSdNq4uxRWws+WeCIp9QOOq0+MPofr3nvl58DsuE=|Chương 310: Ta Là Nam Hài (1);kSeTaDWvS6vnh6V8aT6Ur5/nbKxH9lyoEceOLAVgLCeqUHL/NHGbkOtRo8MHXowpQAUaD5aUEwqRMr0QYnTWDSD3ttsMCZwRcoXKJKspDJ/MblBgsquRrD3HO8ACmrng643idMOxBr+TawwNMcCwGJqFzRXDZqhosrvEAmE3MY0=|Chương 311: Ta Là Nam Hài (2);MnbmZDbD15pWXeL8EMVUUNTf3nn4LiAGSieY387qLclL7wXPr47YNmcL3guH0R7Q4TPsRa1vNXpbay+trbEkHBfbub6BBLPtGY+m4Uh2d9jiWDRzwB83TaJDO+/o5XYNseQLaAnqJFMUHKIh9pnPJtYgmh8vJe+pMXkrp0YjVY8=|Chương 312: Mai Hoa Tam Lộng;4tA6ZLkWCXWd4CzNE1D8WXKijUQbytjmYKJ1q5ZsTwIUSlGEIywstTIOJGbXOegfSEZVsy0S2WDAFmfnOOzXuVFe0sUYfOE02/b8oLsH2MrV2A8aJ/4LDnGtLtUsNYxWpSBS5T9ghvpZROyRZtsssFzGmpaoCvV24z+zRTK8UOM=|Chương 313: Ấy Ấy;8BjEpu4MqMyB1pe+MecAX5WhcjNiEmxi9+4InLlNwRLpPzNiG+dWXEYcF9qimyKj0MRbq1w30yACk1MCF+hV4CoC/U/Qv3U/W4/Y0tOsdMuGwZUN2gxukjKswujL0RqPeiLuQpNQNKT/dhds20Jyc03xEQ1U7yMAU4I01fB4rq4=|Chương 314: Hoa Ngôn Xảo Ngữ (1);QisVfOJS4gZhI5GL6oFC5zEcBCRjf5+ZcL6eJKh8BXWWUyQu8WtBkrtGxbZZwY36LuiDvwyrpSh71UexkvNvrtI5bqjYHBwCmHvknG0rgHUzC8qjUvHZYyrTxKvlZC+KMPPNUVWMMjIlIFMegQrkCmE8mrXOIJ0gXwUXQ3qVujs=|Chương 315: Hoa Ngôn Xảo Ngữ (2);KKRrgEs1FVIIl6hhrU60R29Nzr2V7IRojoSOK6qugUxQ9xrJvPhTOg2AFrPdf+Vv6RVtStoLLgFRtSGsZdVEs0ZIaQXfr0PJtjpvTrBSgAL+kGWj2RH9KkOrOWDnW4LfUgln9mq5iISDTZqx8cZ8y2VUwv1MBqUhzP17V3fDTAY=|Chương 316: Thật Nhiều Nam Nhân;DhE6LCByENBSvSI3CQ5LEmxNqMJJdkLKfL5ywUpBE1NBPabLAJ4EYx5dAVbs0IscJouCqV1dhzL4bVRTCIkEhzdNZJ+l6GlJgrac79g+6ZsbXZBIYb2+sjYd+x29uE9Lywts+6JwWE4OsIgUN7T64/Hsw5UZJDGpW12+63YMms4=|Chương 317: Không Từ Thủ Đoạn;a57Bpgaz16rVdONDJhTpypyd46AY9zBQAI2zEwzYUeyiwe9odsueT/rhDqZHzlRhvSRfxs0BuZCuSTN51jRBUuXPHo1Q+Cj1BnsDqGaN88t82/jNKN+cRczhDqwhQBPgo/Szi2YNqQNqydr7FOKNcdvWgZUotAf4eldIcjDvpok=|Chương 318: Tạm Rời Khỏi Cổ Vực (1);VzFar3Z7dCdNigq4hCkIXtchZ629QXpxMcUzDRlA5dXKgmhb2A0wP9TwzDDyRFh56nvdc46DZZFBvS0MrjMNOETUCJYNzbmmFX52W1SUtzWx9aX2eU2XUUcpNGSkvvwOkw2qEiWM7Ikp83862HIdijy+5C3paSvi/MwLLblFFgc=|Chương 319: Tạm Rời Khỏi Cổ Vực (2);ykuzIBDRoHhmmibTT36wcSTNLeadUl1f2PqTUOfvqkPDD5PlNSa5ozO0+qwrEf5rRDl1X1fxC/JoemkOpKZmqKWTV1FScFMsvLQYOvQB34+BYO9jnDVKIaIO99SaYEB7dVrjHcMwfuwubD5d0MUus/I1I6Fkr4YLA9a0hizJigA=|Chương 320: Yêu Thú Vây Công;pEgCLUNhakEqSxgeD/azWVMHNB6xCMVWFX9cOzccB6rYhmBNOfJQYTCyBjxvR0rtyqnh2l7DEO53ZHSONVar7PtA0jk1JrvJ1BoMPkEqhxN4JLT5mNtaxD6/tqDir15tvwkJjOCxWJD4GMFgzvfvPuMfeg8sCrXVEYxLyq7D4jk=|Chương 321: Dốc Hết Thủ Đoạn;pvkrfn9+E1iKIug/j+cTySfsmm4+7ZYmfJ6H9BAI3OlXzg/ZzMUPoMDX2ckA/0ny9qaDlP41g+ZmX/LaNEIyNSxho0Zxt1EzeQ/MnoCu3LEgvkb5XJuG2BPDz6lzNq9t8MElOdDURfga8XW8Kr5LcCBboaMFQovZbFoouBPw6Ds=|Chương 322: Đẳng Cấp Của Tiểu Long;C1E1QywtYgMf7j7Q/D7obmZ1pm2SFnchc74C78hQManGNdK7Y0rKiMEAgef/5cwwBEe7o6m8mYwdZ0hYh9XnZfut6WmcBnjVjsrmcCEvj1uHk9kGGeCU8Ghdgxey6TCY4/LEuzeXR8PUqvAhx5KfIYXxdRidLlzkekeuDLyx5rc=|Chương 323: Chạy Trốn Trong Sơn Mạch;DwINrb6C/0aBy79AAoiHH/Q2I9V7y7dhvbxJMuAPwjvtbh+LSLXAFubnhK98NFxdDBkr3rmVimKFu28AH4j/m210G4QJOsKkiGvj7/z9DSjjiOcyM2iExwQCwXAFBwmwxv50oWT2KNBQZSTOxYJeYaacjWwMNjcO7nQBqbtbFbQ=|Chương 324: Trốn Thoát Truy Sát (1);m1+ebDfGKUPWgB3BYs5Aq1MiHt22LmeZuiNu9ok0AiVcWvxNPlWGtLQcDz0dDQ+1mW+T1wKa1y2NL2cDMU+gdYenqGvt55nrMaWbAtS7A8zeL4/Ue75F4qdEfmekN8vKYlPv9Rr1DIE7U0UFMwKZSA1pcxhbqoO31M2icqkp5tY=|Chương 325: Trốn Thoát Truy Sát (2);3sKev326H/1rwrutXyxHyqinbifjikYh2w0TbJiHjbt9g/n5lmt4Dx/AEWjjDB2c7EPS7Gz4OQtEtz9BsaXrs3jbXQtqE4MwuInmIz0s21CBAZFgqrz2Aq1XWhBokFXlZafuu6uZLd176LESCxA/+h//XEUJuXQN/sR5ba/28Ak=|Chương 326: Lão Nhân Áo Lam;Q2RNdVnJXGE/DcdozGkNjc0o53VGKIwGChBBteS7dnEpvYmF0ssrvdIGppC7YGQo7Obe13wn4U79hg6eim8X/skxkb26C+Udg82Xd01L8yYn3kf6fO8DxXyyAako1GLv+Wq/w9KQXxEd/2yNCpHuWvnOH7aViAPOYaLenKIdZuM=|Chương 327: Giao Dịch Ngoài Ý Muốn;uVuHUUDh7PTaN6sz+TAqZDeQBPD8BiuSbinvBiKg4x/fkFMDQkz9athvVOLExw3QLkHAsdNhNemm+sbQmOyzrRe8AuYxPCTmk49lHROwNWx6LsUgXfoDq0hn2UbbP9NUqW9QcPHsA8dmOYnDUd5SoOCk9Bvvb3XnlI9qor2Bc8s=|Chương 328: Trong Vân Dương Tông (1);IR0LqKQoOJslJt0fRk9OVTueOuD+bAhyRwx++jZjZaV9wVvwx59klsL5XzpeVhT/011zrYB4OeLmZ9h+hFvbxV4WD7FxH8MmBTmCZyNQ7zJhUmLSjSoczX45TiE/UEYTVG2pe05RlTZfLutpfqf1DZQh5ZiHl21TCnC7FjsQnro=|Chương 329: Trong Vân Dương Tông (2);IM5RTBiZ8QASMMp8cj2K+7D+BZZqPyhiFRcFNZfmMvu1RKmN/eKvUpQVP4Mn/ZSJsd7TxFDxahgacqQe2I+1jeeTTh6JyYuKSapK6mS54a0SumDztWg5XWMKbLRau2JcaEGVXupwSTqb4gMzYzP2BUXbj5oedfSzu4/ySNcgcsA=|Chương 330: Gặp Lại Bạch Mi;mPac3eWdGyXHGtOcvK3fn4hd5hIFtjbuvTeAxr3hAiLKu4kfwSXn4bfL8sT5dd24YemvpfuKqnTuS3HbcPFqljlvYOMREnZJfvxfcBvwKhiYKXX8oF3v9/y407wC1tNNOWsEAmt/6PY9IbmGhHJYrz0hwJg7CBVho0fIlC7wWek=|Chương 331: Số Tám Lẻ Sáu;nI83E2VrOSHHlLGmcp+xURItNpspqMx6pJCRoNuSRmKc+AMKXLDakBlXAje40ET5TBMhpT0b1qJ+lHgfy+P9Fx0Tulp9ThguplYMDwZwSCOi6oGd1vbEdKhewfooHd9j0hVXZ+fYmhGaDHQGMyJJTebByfjXOhcxK7JkkwUgGz0=|Chương 332: Hắn Còn Sống?;tIRwGPvdSGJ8JHCu5eWgFUfarLJ8Y2SpqwfCFaKKRaEHmMHrX05Hs9OqdV1uzeWrYiP5HajvrVFn/UsMYAqza72KI7F7GZ+upS6KgUzAvxHiQhfefhWiEhs9DYdHjYfoXL+Mh5FYRz4OxQZvPKZlyCy/PU0jDxIuYvz+XoAAp5Q=|Chương 333: Một Đám Phế Vật (1);sOKilE4ssC4FldLKlNqCMdSwbJOO6Tq0cwHkgm9ddUx65ST3TVrDhD2CGDbX/yhFgSxrsNr1lN2ciZxbeiHiLmez4qbhROe5a/zF4ECY5X+xmnTkRu3vyifcr9/iaEiXhI5f60hkHHEvQUZMqytgv1lEY+yGAda00Ylu5z4XApc=|Chương 334: Một Đám Phế Vật (2);2HRxCeYg/JX6BItudtnqtqn8qcOBmVoAD4wEiHNkoOws7U8uDxyrfZctmitgDK+PvJSW6GyTATDDq/6WibWpJpH99Kbx0E9v21y/KZVp0k/waCmcwmHbKBwlaWGtKFwRIo8APvhbrD2BckEkjUnBbBUZD2JLQup42hqwHabzhkQ=|Chương 335: Khiêu Chiến Hổ Bảng;BGBhZczIIpGzfhJPnpwjTnqv7Eg+nb9r9oXo8i45bp3DI2tXkGKv1GLF9vpxTcO1mcjpbDruCMrh9F9/y6Dz8zG8Pgc6SJ0sXBethNdz6GOjEMgQVer/heyqz17kCQ+pTdeE/nS0oCS9x3+912CmULlEqr5xNZnrSGLj9Tq99Fw=|Chương 336: Bài Danh Trên Hổ Bảng (1);J4mjfPqAGhYysmFgm2L547ukz9BS1oBDNaL+B6EjTaUerztK64L/r1IsdgFHn2T/9qavRPMmC8OG3wV04y+IDu9HEY2Sw+/XCwuKPWnToaLorUvIRLpUUTze5S9koXNyabdADOXctXQzDeUcbDV+pNxkB+/3T/OfZttDMYmnioE=|Chương 337: Bài Danh Trên Hổ Bảng (2);ZEXKL65PY4A9mAkUn8ENqtOxaPmOUHLrlspPJaRuMCE+sklqOO/KmOrdeYPo4sUg35etTAn4g0Ub/TtXDn+HINU20Y5g2BpD8Nfo6whf5DpyuIXu43Dst2hKoEreSnTA8QCFm4M3ANXha/J5viihaA7M9nu6W0jLQG+n7F1VXrA=|Chương 338: Không Ngừng Đùa Giỡn;SnhvWhm/K8ex6R5mB8dBQG2TNvUixz71I7d/e7zfE/0n/79SrwKfFcWvJ6bHjz2IpSZ3r30QtEaSVu8IAszEb0NZzHq0mEErvxFWrnRfpPuTVUsLUVHg21XM/jleMoyCOqMGdlnbuI1uJ0zy+KS0oXpYBmw+BBMv9X5NXKZ3Xw8=|Chương 339: Đánh Bại;ljCEZ8It6SOyK6ldCY/qTuFHTTdHFE1dQQ9lUOh9ncVaTzUa5GIvK7l4kRun+WfeRURrLyEVClVlSTxdPEFzrevEt6Hbq/11M/dnhxlp4XCYyrWOWuV7Mltilbum0NXt+J2J/Ac3M3uufDPCfIFy13YNYC5SxdNStEEIqzh7j/k=|Chương 340: Đêm Tối Tính Kế (1);aJ8EQq2IlOlBLWwfzAiVXzfIZvAs+NHWUY2dP/d0kMX7GfN7DONrwCTLLCL9gMn5g1WZGRXzug02YfwJxOngwX3e7uOaVLki93kpRbV79qcQ3YFN5XvTV4gAWR43/9FFg4gZvOuCwlQLX0gTcZYxShDYCbIrnRzrDfAJGrW4uZM=|Chương 341: Đêm Tối Tính Kế (2);fIvivxyIFGdZHAUOY0GJw1NrMKKaVZOxagOWAqQ3jGcwssG/bBZQgI3B8TsODyqRH0A2ngQwVCGtyBWroIF1DYRtEBs8U/5pSk7oqv+gC9xM0lJ63YH4RKp5YRQ3cllHNt0vP81qrWZQxbJu7igQbSi/2284y7HycDHouh19Wto=|Chương 342: Ai Đối Phó Ai?;4iRn5eFUHG1Imxl+F3QqZS2W1JVWuJkcyjq0MQc9V+znq9Z9zl+aZ2UvvXVmH/OtHJ53E3PUCIAY08hM1uz7fbbuUN/kV2CjWIoAkthtqAE0cHgk31PdSFdAe3j+j/39V2G8KYiTgOniIaDIx4cTH/LbT6YfhQ8+maSjabi32Jc=|Chương 343: Lục Gia (1);OfRA3rV1eBKMnD+YHOrOcZ8F/+ckQcnWoaiu+kmlNq1TiC2e04O384c9O1hYSphLoXaUfcZ1t6Q/NelnM991f9VhgPl3qLuRshZd922UR1bIMU4JMYXQSf8NNXDhBdvWRdR48MpRcUeZAcxzgKnJb3u/jRyHA+TJBFvve/RXSCs=|Chương 344: Lục Gia (2);qYsxjri007K9rx1JvZLBhCS4sFVtT17W0Ze0GDU5GeZgIDDhDWA3e+TqbfpLZ30tJYyZGn5+hCZm5y0JKv96cOhtTugty22NesUuL37UyNZ+ZhBHr0H7q+UiJpCTY+12mSrJdh3V5lBXlbCLeHe/iOwLt6tfF43RJBR608llPto=|Chương 345: Đại Khai Sát Giới;ldd/dwRrpq4V9V9PkDwYuF9hbnTDALnDdQdIEE2BzGTOEvGiomzU99A5g8n4Q/bXlHO4GAgv/jztFv8DGg4uow0XNULTkyDKki3w3hThb1rR0SXqEC1404CFOBgsRaNymo5WuyPM0mRDbeUuUIzsM4w5RsNqoNOazLNLMoUPlOQ=|Chương 346: Giết Người Diệt Khẩu;LTxZJoiVq4TA6C5q/T7L5YdfrnxwjIrnNSdCtONza1Ul8LAHYlN823r4pJP62mmyyl8GP+NOiyVZB2t8h1ZxnJYheOHdL75FbHHbK30U/fb48JDJO7lwMH3jBQP47y/3t/ySWGS2a4avMYieUeE8Gn4mCa3lkdV1wFiaWSTVPfE=|Chương 347: Vũ Suất Hôm Qua (1);rTrBmrAlUqbafD2szxc5Az9v6EVJpo8yodDmTc4FcVN/vRS/KUfMKvji/YrQp89ZkI29LPq94LPjL3wPsTDYT/FevpcKMK4t4wPOj9oH5xz3KH7oXwFPd5UU0t9Nd1Cfh4Fz67iJqQotD985opvHwkZ21CZkiZGTVoNSoHJ57sU=|Chương 348: Vũ Suất Hôm Qua (2);+PBzB1X9dEK5qZP/ZuiscWc8QYf0xGeOnb5LkWFipKPNQUW5n/ZLnc7YiONv/OMwmcfDqhqU54LCd5Le+kVOYs5J9wLuH0Uu5p/BPskCp3pUT1cxHeu+T2jr/eh4C/cZ90Jb0KgmFoTBvET22X3V/kxTDLPR6CdTGUFqsu2E7Is=|Chương 349: Tam Lão Tranh Đồ;jOCdXNmGv3UEpGB6EEOMODrwWcTQrMe+IWJd/GeHX1V0ezCh6jnYG5cjmh5+VnHKrEbdhfN/evv659rP0RS7pZ1a8ZB9IsbBFIFfbwT4g2egstkkRN+4wIHC0NtbVqEwNXFHobBQBX+cTAXQaygEwsneV61maap8p1N8CeHJMoY=|Chương 350: Cuồng Vọng Tới Cùng (1);B634x5nYhydxruLBB1GY/slkIH+i9JEe8OGbUtSpA16ZgfA6w+Jyu9KlwDkZMWp1XhEdjahVWdAZ9FcFDmfx871Ar7STt3UpBnbnmh67fsLj1Y3V8Vz7kWBS3yYY7HxYmS+qRZDfLYcA+3NN1nZxHeYpy8XRe6+1KRCXDjrXf9w=|Chương 351: Cuồng Vọng Tới Cùng (2);nr/WRdu56QOAgikNv8HEVJLQ8GcLqNs4Nco7R5Wah/CbQxJShX2f4bl2yBfYnsiiApkyLLQBmTOedKbsjnY+QkbFqGXb/FSoEtAJ6UnLCDGP8t+AXhcRN6gc/gRoFOvNmoArd62M9FMSYuALvtLzmQuFzlb64OKERnzIY1sGG+k=|Chương 352: Cường Ngạnh Chống Lại;QM0QIElLvXYPz4irYTwXtfgbxihIaFg7vphAyvOaKfJTUPEfYC0PjTMWb9aW3mQ1rYCKnDvMRxezSoxQGcKCoaR/nzPAL408IPBuKawDMZzar+20CYBUwV7fNqkF9SdtC7lT1WIMjPVO3XkGak/7IDm5E34NnvqYxxoZ5oh7zxQ=|Chương 353: Địa Ảnh Kiếm Quyết;DY4rv7xgNeeGQL+5VUWaTFa2dlPgCrm1di5CWxPcj/Qngpho3gs2TF8/injNP/JhJeYcvCIsp/dw4ibrt6XYogZqOCxzkZzzG6TQew1rh/0ZaVPAzO6OisLITAapf500ul5w0FCBBkPbwKLrVt50hIKM2w/KEcV9WOwqQwNqTkY=|Chương 354: Đồ Vạn Vi Hùng (*) (1);Eut2KBRKR9vdS4NTs8bt0BBquSgH1ZIqux/894yOANYYkAlMAgOb8tw+Yxzv2RC6AUmU/cYRsh5NtoY86bovoNbj/9AEJHmfa0aLtvO5VZc0lCGvU3NELvHFhV5+KItUiN/C71dKdRWNS47spQQsI8Mq5K9ml+MkqdocJCx1+RQ=|Chương 355: Đồ Vạn Vi Hùng (*) (2);dXKD+5alKIw9AujQ2Z2+qXp/EjUWdxVj+h4Nbn2ymcByvl5eIWVqckR9GyLt3t9o505mI+maMbQ5JjU4/HBJgbHnYsWSoSY/sVQTbOVSlRdoVaHm3KJ7GQzJhMj4eXIibgWDposfZiyoghw3NSTsTclR3gQrCBT79AbWaj3DfnY=|Chương 356: Cường Giả Vũ Vương;Lo65oDvsruDzb4MlJ8904dNNzTAmO6VVZDi8fKFGcc15m4hoWUplvBzFN/9dQenydi97PagZafGyBLTkQcm0tSxN66ekPE+vJ1lsa6dYsp27Gxkpg8pSBoi627pQStGlmtiWl/Ub1YtrKAOsZ5oaybBFGcSjVdsY8BEoQg/BDEc=|Chương 357: Tông Chủ Vân Dương Tông (1);eh+XstJ5+0ccLmsVhqUrgLbGe0uk/GXdLWnoXVJjd8yBVxXeAJJNTrYwnVr7wAlUbsxlZZ3huxvTEqE3llejx/TuPfrx+q1NhvFDGbqFa1jYF1gh41B5MefqRztgmPiKkscRJNgdNWhSPCrYGD+u94bADzeEs11ZUpqIP0Wb12k=|Chương 358: Tông Chủ Vân Dương Tông (2);ZS9RQQ7ocCQ75C2AHhXF+Vof2Vb5Y0qCphcjhZ+wix7DZ4Zx1ciRWG1qC/FWH1i6AN/JBkzNAhhmv1a7ev1jff6yDCA01YW7ayBCqCQzMbvRvTHo1bLM1SqWMx2PQRI3tq3MLyfDHYalyMfOze15FghwfBAeiI6FqmC7KtZ0DFM=|Chương 359: Không Kiêu Ngạo, Không Siểm Nịnh;R5QqEgrHIwc6QxTGlkIonZ4k2KNSwf9vCc4kLyI+YXvHP75XigTUFnLu3sILRUtu0rUyBGIBTEFo6WGd7B18aHUfuB5F8bjEk+UUMtBH17BUrJ9qcMyc/S7koQoRrlPc3Ba+BhUQtf6mxYS/jF13uzwCJmtP+LM0dn9QNhZjJr0=|Chương 360: Lại Gặp Lần Thứ Hai (1);ZN8dHlXDylxxbeX2xl9YFSbYreJfxis+F4M+IWRfCExkS+TRwcDI6tfzhH93SHOTfabkCfeTsU1f9fE+ijeLxKbwLMzfr80f7ES77cnD2lrYRocSXTeF1Io1Vi2g8jtveAd0yFwXwchycA3HbOKckzpJNrGCjccPompRetcmJ1o=|Chương 361: Lại Gặp Lần Thứ Hai (2);3UvErniskRvnflGKwHvdwCXzli9BtXBUE0cN80KMLJwiCLWzRhT2jLgT0jRQHztz+RyZyqGN7DNb0jfw6n99U+lQl9B9KWdml+257rPY7lmDnzHSaMUYo/0VORdPconJQwQGKQt4lCY1G94RTR6ZhTjC5yO6eyzW1UZR8nJwoUc=|Chương 362: Song Tam Chi Chiến;ZT+Nzpg0bCP0ZILPDJHVoFjujJGZcW1WcGqW1ShqAabT7cvHrNyTpW2OZ4MVMWmJ6S55xu7pPH9Y2xollyCo0VXet+GEyvS2QR2h0b11tZWMY59adizJvb055YguyYAOQjxtl3sLV+5cCpeFnsNG/pfcff7rPpyG+IL+RIqs5QM=|Chương 363: Cường Giả Chân Chính;e/cPdHN43HXKHN66aE7j0x0sVJniCoSscny6xfU1Ld6G+62lh3P6QlsdNg+0G2ez8GN3v1HvIuw14POcFRRziRhpAnkUOsFUinlHAM9cIKQuo0k01SG/uOh0Tp+lLuLfxpWnq+OQ2dpHG4dWBZ74kuJT3HaEDP0xTMX9kCe4iQM=|Chương 364: Nhuyễn Ngọc Vào Lòng (1);DouqHOSsARRZl0/li4zpTsc/MhrlyetMoN/5cYCdLGQvj/15Aw36MRESStkn6Bk4bs70qUyklSSXRXolV2MG2c1pYYw9YicMXZwG8mqlrb3jO08OSGPvY9Nv5Uqy98y7wSPVDGU6PAroe+Cfx18iiNP0d2ocQi5Oppty3nNb/c8=|Chương 365: Nhuyễn Ngọc Vào Lòng (2);ThFXkUqoj81/cgoRgEodGSxpM9IWD3JK9YQFdskTpzO8m7I+612AVLTYr3bWuKPsbYuRjdbn8Yf8xnRHtk/NsL8kePB4K+JBG8GOc9CzcMld/nZGeBXZR9nn6UFH36Oz/uRe8Cw0R5R/ch1Zh6tVpitJIfOmjl5TSCfEnGnLFcM=|Chương 366: Đại Phát (1);iclpI3Elx9c0mjk2jlSPnN/e5gP5JL7GacjV7XeLiKIJCS2+1k32d/j/HufAAhTr1mFo0u1JdiZiRuX+mzR2s18/ykUcE0cLALGKlFh+Nuam8PpBvz25AIHM5VSKA6l2aD72PIvRT2oFVGyaoPXks2eNzplXl/g3qSXqc8kk+S4=|Chương 367: Đại Phát (2);nB51qwdjRstXDMvXuX88v7VjwYqAh8WPwk/UIgA3hWQ77ctLky4QWhENeBMd/Wn0icEIPoW8YaRLhH7gqoPG5JdPP7jJV1XwI1YF2Gcmo8D80c1qZRfHeF2dp50GCZvWaYoKhqw2WaY02ZdYBpLVYRZ4izOjFzb31pmtLcaGySs=|Chương 368: Bộ Ngực Quá Nhỏ;ZayvGnfRIAVfG7GPGijHM22PJyboJ60wAgfxe9z8dzXzmEwJ+5To5iaRmJJtvrBYz8ls7jqxWhLfMyvPhUp667Db6oJyWqcrZziVjA0I936NR8sQBKOdJ+JoLIn74yir77JQP8UlFlyTXhr2nmUv1ZVnoBqEP4lv05EVo5QBl3o=|Chương 369: Lạt Thủ Tồi Hoa;uNuxg2bLIdvmozMrpF40/iErjMPUcpLkF7H+H2f+ZHPG5A4OjmdrsW7bE1x2diuLI/jY7h+lIWZCOh9eHG9LHdxSLHXJUDoXiYXF1uFpjcNpBgpZQlvYc/LuWg/WzzZgwgI0FW2Kaoq89LB3dTMqZc0rYDC3xaO19jKfJAucWXs=|Chương 370: Một Điều Kiện (1);HHPsE59kvJT6CcW4GNXNEss2krTbAtCrpQOc3rnIVI1Zp+GzPgc/gFitK5B3gD3GLG3DO0ThM0TJzRZofQNmGQxkl7rV9+Dyuiw2V8Ix2e+654Asuwr2JXNqNndPyKM+Vi+lPFBxZBcXpgKz84ZTPM6hflG9Lh1x0z4DDKNCxbI=|Chương 371: Một Điều Kiện (2);YL9BHpAlxwiAuz7l9Au/o2GHTXWUTFTT09MQc04gIybWPzbK2kIPNpsUlF6kKHGuxTiqPBtG3UL2gADCapvvUFzJEqJf0vhTawkqPODEjfPWj+mFZ/FzQipFfR1JpAvua0Twez+8pTAqo7P60wlR4oGSj3NgEHbuE1++XqLp+7A=|Chương 372: Ảo Cảnh Vũ Linh;Mlh1ENY5LP/xNGL5Hkl+a0bthGA8fTYwo1ololjpHLWEDREInBOdY6Cmg9TgBHv2TJq9lvNNu4Xx9RFYz5b9GQz6VrpD/7k5orRc5W9sIB1xy97ycoAnrdZOPkV2YXYbR4LRwsbAFqznlSSc5HdSXoW7MYmofva8erBUnC7lIRo=|Chương 373: Thứ Tự Trên Long Bảng (1);z+FeOjI6c7FCCLQqYNhwTlAZ6ffilxmT52IYnNf533UhXorNhzRUsvOV5VeOxWHtrmdz6/XSrU24XSSYmI/4l8JcijC4BgH0tAez63rVniFJRrMiEkoWckvEqj6/Qo9HmZLUxPKZkhZDut2ZB0SrzZyoFs1zW0rR8LW0TkbOIdY=|Chương 374: Thứ Tự Trên Long Bảng (2);4dLd1rGY0BORD3lbphnFmD1xXGS2tpqSHu/nMflxbbH4IoDSFW+ikeJVUlBetnXgFNZTdnkv2dJZ5S6EyuJe4ICwbMcLEJCIMZKoWwQthnQ9gbi4o52kZG+rp2dD1zpkcDmPQ7zwvSiVsdUX96pU7iDT7NdxfNR7aRijnUBek8Q=|Chương 375: Tiểu Tử Điên Cuồng;Wncs1GOYNdeJ8/W/gxSUaWjLYjjOARYWPfwATjSexGcyv2TO8WLK+m6ZgJzzIB6bhdtFdZObHfcX1V8xRDg2cVNLbygjQuKWTWAyHJIj/pyWC1VK4sjWW6CQ95n+hXDZHavYJJawjM+BaTszF72fSHHBz6Os8BL1wv/Hrs29c/k=|Chương 376: Thiên Ba Kiếm Quyết;+Z6SALNFJho75EnZm1rHdQJFv3qnjTT3rDCw8bAqvIPeIoW7ynuZrT8xd3Xatg3H/yYpmLvbt283897nGIV88aCVbAkjjVMumBDf+hGQ+H4QwSo4MDHoehRgMUcH42SUU62ND1PmPST4DB0XHHXpROzXWzzlskAIcixAjY4ThT4=|Chương 377: Khí Tức Quỷ Dị (1);a0oGZ9CQzeHgk4kneXj0RI02JK00o3Y9cnV3fywx9HWw1OoEYsXetHTMUWw140cjW+pHQn8IfwrrrTc6Yc+VfIKSm4eYBtjjUOsbmGaTpL6PWnzIDv8/1JbUCbr5s3M3kZRUChbM9XmxJ1/ETGqjOm4nqP7JkL95/i+GryCbIVo=|Chương 378: Khí Tức Quỷ Dị (2);kUU2jLJ6XZoE00x3jax+L++/AjrLldMS/+HplwdnY9tur+EKRW39EzxyyywM3S1WsLaqBtCwg1vMsY8/2rbuIEfJNeXEWDMtT3kqWgPI/ehelW6wZwBzRhE7Nf3XC/SVquSaeAw31Z/nfUg+6mxuK2oYrXg2c8j2/R+rPrJQj+o=|Chương 379: Có Dám Ứng Chiến?;kLG8PBo0bQXgjEOWIwi/yuWZmjlh9K1RR+ku7KB/Fad+0PMFaY0nJ6XOsgqkbF9RWAD1f4RulzrPSyJGGRCTN6dbPdve3l64OrrI8lK/640vuovwyyvJcZ5q7sfSkeptAGEOsVVkTAYrHyei4zi6hiMnJhsOLikugcMoKB+3JMQ=|Chương 380: Tên Hề Nhảy Nhót (1);hKO+1aOTUi/8Plkwtl2lRTo31S4bbQEtmFva9PhZsoDEP6EiHumUAJPVlNzX3VB2agMMu3+wshTi9sU+NMqb2GkkC4D8gqN+RetnibmqRQZ8L7ygSea2PU8tF2IuBgkQM9YLvKJwxYlwKrHjIEFfCzYXg4pXXXupi7tqkNOIt5M=|Chương 381: Tên Hề Nhảy Nhót (2);/3NteMmMksFbODemSt6SoYUYuToMtjb9REsdGZTvyo+xS0xNb5rkZJ4RG6NOI/oGxleKH+rZQn8bLUWD0LjLXrl8Y3fm3kaluYd0dbIn4AURYDjAsIum3gVthyXGkJjC6+/O6A5ZkLC+Fm4iGCmRlkPjF6kpW+9uPY4NXzHFeV8=|Chương 382: Một Chiêu Đánh Bại;0/B8zQ3Euovcx+gQJap3hGMbIgq7Cq4xiX0CMhjh4QEZ4xPCaafddWNqhNUpPsMJtQY6XSWPYDQmWP8s46YTca3j3Wnir0USoAcyPGMno/BrCrPvSnf4TAY1M/h6D4Y3nmiHnRhMqgvxCaxVVGPrwLCjBefREo+gJMeXI05keIY=|Chương 383: Lần Đầu Gần Nữ Sắc (1);e5ICpDF1OBeoZo4NbzAgtV2eZ7t4eyTIJE5IeVk4/8gsGAslWtjetx/XMJLFgTfBDoYyDC9HQgN/TbKMEHmXqUaliEogvLc0tDAK/m0kOlVSGNHXK2fd81iYFbNI9q/bIkUltGkX9WSrKZ6RmnSL/QwoE/r2QyR9wI4S8347nYM=|Chương 384: Lần Đầu Gần Nữ Sắc (2);7hJYICaIPaP/bJ4WrO2phJo+8L0Lu3ITZNqylLA4AnehAkmZwSmx0CLtrxtailYtQt7E7G7nqxj89H68HM9ZFL/PUN4LNeLSsvFCDDI5ttkncF4vY6APqyglkKmWfs/SME/KkBTLry/WRCk1fKuT7T0UKxm6c8uYluq6vCH4Hjg=|Chương 385: Trong Vạn Vũ Lâu;RqvpwsMAQuQzM5JM6Vvc0wx6RieW3s1kllBYfXzjXOAVkBrdWeoalIbQRlSmqX1Q2SbMmvMVm379WN9a+SnFf15uP0+kx8zC5upgb/Do6eNAR0YSspJvmtXfvogmknO/VMZ/9XVHmzXHzVhjsjKqc7PDpoGEnbHAPvlgXe3/Z2c=|Chương 386: Đệ Tam Long Bảng (1);X8DB+GIPI9bAN+rG3e4uI/Pi6W3bmUYHV4I3aDR/2fLIm+cMIH2k4m+rcMAMQAi+KwfoqrT3EdDf6v5xisI1bYH+Oik8nEZiqcWQd1B8FkvzMkem+DLgrQPfh9Wx4quBi8aonqt/Il5tmetKtxuWNdbo1hbo474Cz6X0IrihcAw=|Chương 387: Đệ Tam Long Bảng (2);92DK+tCDDqlXTTy0Mha97cSyIqA5gd3m4EM0Z2gKYlynOp87GHv1NC8KCQVCgp4Gsc0qPnU02iTRHF473czI/dTP+PVDofIRuX9Og0RO+OZBhlAeBFqJJEFHr5Iv7X/1VkIx33c8gbgaaDaWDj0HeIHVBcQLxTlk43ZnQAbkInA=|Chương 388: Hồng Lăng Bức Hôn;OfLJNZBYPOnNwxSPBdvv7xQFpKNgOBlqVcC4TFLvepyOwqQkdbZn31YVjrsAxM5utiQADoyOSM+hbv37pPtc1ydZBXYZYmJX3u9UTVE5lkDYfTXysCpRoODOiQCxIaJVCNce9rlIG/XRRz02IpF2J8cs0JEnPW+gyikPiDPQ+sc=|Chương 389: Kia Là Cái Gì? (1);ssGzDy9CpJ7GS86xJYaRwe1DQu31qs51SjwJxo2hGJdbDGZw/HsKMI87KTBCgZB2XUlyPsT77ExW+TPvIIG7tKo3Fc704srKoKT04d5KfKCpPLLIEi88NCmTyDF6pXCbCkXahsWV7Srdv9CKcH+N9uhBZfmVKKuz0OQHl3bJ1nQ=|Chương 390: Kia Là Cái Gì? (2);2rrmkA9YzPUDwWwslmkbTZYP3qOKQe4Qwm9wMpPrH2a1padeTVvXDI9xQcziA8tYIUzuZ0eyIoyn6SHkCk1mIZBWzAtpy/V21S1Dcq08kjTGRDIjK5fyB6PWl8SQARWCUmRhKkLrWIX+9EODeQ8aF/wqE8OZ01gAPykH9yBjZgg=|Chương 391: Mãnh Hổ, Nghịch Long;1odCwktPW6W3IwjrnLkBjD5fHBgkuw2fpineJP5hQPqGOoBJwlxj9kLpDaJT9NhoHMs+7IxiQUOo2o3AOVQxsNcK29Rw08bFYjlQPPurCOMWmmDR6DBd7qlLcHALXnvwP0xJKk877Ypb16sT5VeMSYj5V/CJLmMRHiucFL1VdF8=|Chương 392: Bắt Đầu Đột Phá (1);yAnteCDQKOXm+uxTTxgjYKNn0FCo73D3nPqvNTyxmBkqIrKE4CMGjrDAqNuy3YTfjaNSzLjz+ltw7SQp2LF5EAUYnVXxdUrNrcEXtHrqI76xZbBrRYiPsDY8Fm1kWF/OZUlEQhVe8USkckKN6QadKRzjVDlMafYn+8r97DxCiwQ=|Chương 393: Bắt Đầu Đột Phá (2);FF90W7xYTbRA0XUaAagCSrUFLugCD5LRPhsamll+Rf0P21ui1MaVj5AdrpEKIqTjf6nt+4sPE5rpxGIsJ6+tEP1aNKzS6lAqJlXuEY8hrKxayt2eSKAiLZKve7cxL9i7FkxVE+EO1tJDgJ/UirCu0U0Bxcs068ygoEEc6fHOV2c=|Chương 394: Ngưng Tụ Hồn Đan;riamWgRt0sDd1wa/ohi1Cn24ruphoNDolNYTOjF+7z1GqhH6DI4jmjNiqbtoFCnpV3687zNqX8YvNN2oIuZc3JdvV+uqu8+Sdyayn3D+AytoaFSyegx1TJ8uFvO1HBpXsUbzizibM6LideyLkZsrP87zVsl9dkNZ/GfsMiUDgg0=|Chương 395: Động Tĩnh Cuồng Bạo (1);iPe+tw/JejM5rNpiRirmi1TekSpahrO6FmpguPrgcKLPY/owsKiXX8Kol6XmwusvArLRec2SpvqzZwU6Apu94qL0aiUj1fnUZFOVcgpOpLgRA9M3UTrMBD8ChguiIRFM8faqrumcfVOWBS7Dsmv41VWEFkoT54i8orwZspocIPQ=|Chương 396: Động Tĩnh Cuồng Bạo (2);0g0fBC9/O8yFyGWAjvPxyEodQ2j4RvUxAPeZDCf8fMFM07FO5cllE8KbWQT7TgfCrp67+cQ2123g/nwSq+BEaaJa/R5Jgu0gVJGr+WyvWaIkK6KqmO0RCTPdQaLscdop+0Z6g9I4pODoRDC58ZyiG27goa+CD6ArTfYfnuCmql4=|Chương 397: Dị Biến Khi Đột Phá;BGd0Vh6J2bmdm8IObaMFu3iQ9EnQp8ESwiBaC0uJUfwKKe7srxQJjQ+1/cYvywV9qv2ayL6e1UL83gOxkKWayhhxK1/aTC6bukPNb5aaPvWR2TFT0Kg4u1vEJjVOd+dWkl6xgbpebPcXQfB1tpLYjF7qdNScu+vsjE8uU/y6cGI=|Chương 398: Lột Xác Chân Chính (1);T7Iw2zt8CW9D4ii2+xzlzt81ti82OKVgAdcrAsakuswqoF+prHzY5k6UCfG8MoTDpLBPg7xmaYP6LY+5jBleqYpq2Tf1LSO8NlfHfSuqWye60Xt28PZljO61fdlz4Kyh68GOEx9fzCmh2wnw7t092mW1zjQZVpveV1+IDhmZpRg=|Chương 399: Lột Xác Chân Chính (2);bk2xvdImvasVPGLYrPz/+RKr34BqLks6oCqIC/AFwD/hkxvac1mB+fWxbLK2ry3VN8xpz4jdm42OPwea0nJrqbwNlELbBuVnupsfbzJu0KuJAWx3KV7lG1epNSbnJBZlRQcfzFTBKaQQsJhmjBo/CkoX1JBw0ILIzk+NNiFRPzY=|Chương 400: Đột Phá Vũ Phách;2zNyh6jjIDwO7BJMrS853XD+j8cEBHaORld7RDqyPJhyradjj/jphkx3/bFEmUUFmKYd03V1Dqq4NEHZ/QikI2weaBAsRRTlo8oKpkNil6tHEmjrzUe0NbDy4epXLGl3pWlvEn43EcxTBmQkC7GUKNnM8FErVWouvE2iez735ik=|Chương 401: Bí Mật Vũ Đan (1);0hUwVU1F40jPfIzLdgQ2W/gwP9Uuh1eARgQDGwt6HOH7hPoidrcND10CxIRHi1ThcnQdao5pb59qUKJVtGmn1dg/8ux7FBaj+8nH45blh/KSJgFb17nj4WT8e4xujVt3/PtVSuLYVP0yRQSV5VpbELe80PWV1Yj6T+TVF6SM0h4=|Chương 402: Bí Mật Vũ Đan (2);JhMoowdpWAi3pV6HGA37onb9LcX8dpvD7XyIGIeksA1jk2U/wtUx74MGgZv12szfRUPr7F/C9iQBmjYnpAVjE3/WJ/WBHTfzYEvYZLlRDQ6K+YijkKfqbqgMgKrUfAGYmZz7wL3/VZS8DoP4WpWM8ZOK3ghkpuqFldU6zEPUKPw=|Chương 403: Tiên Cảnh (1);e0RbsNobVZAwmfNDHq073rKT13FsqwRr9vniaxMtHjChPQ2HxqIpxFp5qRy2RkK3WwQDBqjR6xzMCCN6wne+kvvXsYrx4cBh/9I7iKldeEH27//GMFsDYpyFypagsqmEpBP4Sxl73wls/5/PncmfNoJjLotjWbugGaR65dLeBZY=|Chương 404: Tiên Cảnh (2);RypiSWjW8VJT5n2mUA0G6geVM3yh8F+CM3Pi8S3wGz7k37w/EaGnCJ78C5tGjkR72lmu9kRAIU+B8p+KLJxlkAQKTGGEBss6fiZgKmJZdyNcLIdq8nijIFJgCsrSfxFMJbjvGE7SY0WBjVja4U1I1vh/a0KZcjHtSOOSJF+X/mA=|Chương 405: Hoàng Sa Yêu Mãng;Z2rrpYe0ZRM3OsUehtVeNrsOs3+N/s8qtgXNV7kdPkcRC43Ov34oNfxD7iIUCwP3tKm6KqqcAEeJmRfliH9Q1bvqGA7pTy6APMckRZOhnFrkTHjdgizV49kpuS48zFlTC+C//N6bb/XaHXyV95beSnH1pE6bKHtraQcycYq3MxM=|Chương 406: Đầu Tháng Ứng Chiến (1);gMbdh2EadQmNOHNfwcKKbUfVVOIwkuft24pfAMYBUVMmbS2wNbJcxP8gAdULb/05V31hdYh07VzaAfNj15fX1Ydm6k92fvlh7lDPj+iBY4LNT9Og48AZW+ebqoRGw4dLeohjZkZL3f9pIOeo7UfFzcAS1qh5uBUtvAo4Q5576wk=|Chương 407: Đầu Tháng Ứng Chiến (2);UEEkJjsmwb1iM8Yb/fppfxFdYi8/VGuTY9sIkdb8Ukl+PVkYVtIBc5hYySdE3ODSRMdrOmDzJ6F/7n5o2iBBhKPKL5ZHDF4OWPtOWwW0GyKOsm9W0qGT1i77oJkDP62GuBr/1s8jfo8/b8CyoeOK2P+c7dogOuoHSRCVVb9ULFE=|Chương 408: Thân Phận Của Tiểu Long;vTTFTAmeP2/Bclnv+zOPrO69C3r8TjNpfiCNwUvTwuiRSrRcsyy+J/fp+ccxtKgUUgoyy+ypepJzzSxnTdUx+MsuvxdJkVInHVNVx1rMjF7eiUu/W1/03411evSv3aQY54MsHhy/pViWhyoltEYcGSCFmlGCskTuhK72v9FIGHc=|Chương 409: Đồ Chơi Gì Vậy? (1);G9pur/CB2wKEa2iGWfPgBHPERGwsGUP75Qq+76+Lc98GuKptWsqYXB5Ll+1WZcbmgccfN6QGQb8W2mgpdvTOscLAb7l59DhUCpmqHOTsI50Rymjo1b5XVskIvJ4Pa62BTs7nk++vb2PTgQOWCOD4jvg9mEaVT3b4MUwJCBNreMo=|Chương 410: Đồ Chơi Gì Vậy? (2);oS5gSqfhRcN6MUGiNE1QzDRX9RQsPiESamExOhqzhtp2KJFR3oQ1YRH8EcjALioT/zgU9UuzVm8FhgzyxPPXOwhHQvpGy/v4kHLrHNFgRStvsQfcQcc2x5m4Yjcje6T9iYP6B1fhMbPUUiupn4JcBFvBM09knncwKjis3a/a9js=|Chương 411: Dùng Yêu Đan;YywZX8qe/KJc5xLawDROZj6pBgnrndnps2gXV9uaVV+jpskt/9LuGDgDsjJLjpk3FQRg4rxwna0/Yh9vuntjQqa/iO4pS4g9HBmYpkjp+5JGbQ/dRx40y5/b41yn4lTVUuMlNKAMYCcZCnhmyZaI+wNWBCNoohFNuqPbQXS8c7Q=|Chương 412: Phù Quang Lược Ảnh (1);LEAJm1wuHr37/fB+CHWs/PXE2e3kUCkWuVFnmQMYJHBgzWSj3deHSZg7MS+0HKj5ZZSSpOB0fSkUxx0EK7HmTGR7nHpBYN674eaE1gAtwZnxDPcj8iePWBtRuvRtavn5vdylgwugfUGqq6fwL6vwT+0FpwxGOVM0vVVQdM2GCGc=|Chương 413: Phù Quang Lược Ảnh (2);ADVVgv2n9xP2ZKtjbo3p4zinmP8D+zf1r4gS3IikCo1XX37DCGE1Vl701AX31GhJUOlOGchCEqTv5AOodv/CnhHWDQbgA90BdeLk+A3wpA9Ak4CuWDynZltVKPG0+o84gEzIMkKnDtk/DohVB/Rlo/BXJCQQmpDjzoagxKdZEpQ=|Chương 414: Cường Giả Hội Tụ;SiLMJsQ7AWOxJCvdWFe+9RlWqAOAUnCXt+2LV/nilf67IQcVqzmPGwMzkPhhHtMF4DlXXtqao2P+3I6Y8uVTs39GncdfphQ6bz8GfKmPo84EwYdcWdRghfS3OD83TJ7oif9CC2S9s6uANLJOGcOLzH4GpMM1K5u9Fx8CVpYXOSo=|Chương 415: Đối Chọi Gay Gắt (1);M1p9CkFI9hnB4lAMD98iGUQLPpAIWSSTS1i4XZh5uotmDhjZu8pDjqTQ3Awiy+zGU3UkxyrWoT5EPuc0ps9j01pJ1BfCE5JMJvxOMeCs0nvYWI80eLGNxRFSoaGz3UPdi77quP9fFkrLeFSGTYUQlva83CD2jnjPU9Gj06s+Ra4=|Chương 416: Đối Chọi Gay Gắt (2);QX1HHJfFmQDEnj1I6CE3zMgILetXOMhBLX5PbOzM5q9+FLXNomYI+oJC1OJrd0kGZw+ysgLFjH8aE0Lba0oLd9cIy1CnKKabLsCogWQxaVdp1wCgIkwIkXXOusBR3OzsyhYD5LtzGLVsSGfAUT/EsdaDhZJzqjNnMe4E1JnS7bc=|Chương 417: Chúng Nhân Chú Mục;2lU641JaGQEXq1LoWSzk0+SsdZhTnTKQzT/n0nm7pO93KdTrSPlwGcA6xg63AxpdtP8P6+TSUMz2QkQWOv+cYdl6gjWjEDKMJ4lEyyaqpwN64cExzJEoc6Jz9JBgNWRV5sTDPXKsS8wDILdD7yovoUUAH6kwcgQp4wBno2BoRu0=|Chương 418: Xem Ai Phế Ai (1);VitP0evsPjdcmVjlkgAulv0TC1vKHcmMm4i2XAhTs/lyXF7ypqgQv5MT1BHjv6dgQI02UqlK9JklaSutNExLiKQOYfBqb27Nzr58Fh5XL0UIdYqP1pQLeD49fPuLHHcEqfJ0yKBD/8uh15sp6AOFm0Bo0AKw0Bc1ytBUj0mmlHs=|Chương 419: Xem Ai Phế Ai (2);MHtetobvJqcSDOi0zmu+8GUmmpsrSv6GpXSAJ3L7GqVCioiczmVBzGx2uxciHtUHZpsMrEgN+k+OC5iIjNUHuD6KtpF/k1qVUjxKT4HESEAEME2slfMhkRuzQq5jQ5vJOkLZLcKWqXLsQ/8fiLYwyqwDVxjGxUwAYFNVClvUQRk=|Chương 420: Phòng Ngự Kinh Khủng;zbIAdlYzPaonSsQnhHyxpstVNEWpAxVf2Ea8QsZoYydVz8A4eceC189pMFN0QNkCygT0iux5kn0ZHDIaPD2+EOBzP05trbxML1A1kgIBlbJhaISn7IReNpx6amfRmuC17No2O/CbOkyi/kM5axfD23F05nYP0msTx5IGfpZC2FU=|Chương 421: Chiến Thắng Tuyệt Đối (1);4wwTsoaJtPpf4hXyUsPDVrwh8pvY8YPJ+KyvORIf2+2/HP7m9tXMdd8+arYyvQQFQueQKZZBYvjhrvT+WD2/gLmg2/wHC3L5DUBCBzNz4kFcsyDjWv70xsO/ZN0Q93wkHNSj5X2qHfFQWlMrifZQn2wxrLm1LsT2SoebOkIJhLE=|Chương 422: Chiến Thắng Tuyệt Đối (2);qpLCyEIjiN1H+rf0SVQf4kcf2/ESJUWLC6uJnXbMBIOIQTkT9WXSnSkHOsbRFFfClwIT+TBUAahUkeejfVr6EGCI9nIX8Ibh+e4yJ0Jw2ETtVJJ00h7x0ifB3Hp7pVTgYJBsUgFKpq3FzQUdkbTT8SZPg0WrbhloVs9EfjIAJxI=|Chương 423: Tỏ Tỉnh Trước Công Chúng;kPcBMdr11PQXho0Eg+ZU76iOvkz0Cucf0FyaL3jy3MfkCZo+CwM6rLisVm6bd/DkjIK97m4PlwsLaS4xpZq5swij5bqlHzE3byQd+HGKc+rPM+2YiLYAVr/eUoii4qXPGzNc8cnyJ2HVkwEuH88+t83FEv1aGR8UPQEY5ptSTS0=|Chương 424: Dung Túng Đồ Đệ (1);YEz4/U0CDYEZ9VBxlM2Vgz9O9BB2JAJx/z6JqaHb9WWX/GUMHva/8/BU1dZFq+c8M4i90jRmdqyn8zwXo12Y4HIIzTscbI3I7a/792RWBmrmie96MgclpU17Xb7FSwiaIp48bkBpEYziL2mH5WvXlLeX0RGe/Ow4xxEXz5GzcYE=|Chương 425: Dung Túng Đồ Đệ (2);fR1ubJxDOupX9mh1P/XduxkF3nJ085K3m3dJCQkkln7WsBzUf9EcklKSVjJaMSP3t3//MnPgF1XPKJJtoKPrlJRBrm55BHkCq+r1bwfaTs1BndiTcnMeP78g2SUBG4+J4TFXBdNUHJs54uY3+66guOrxcEvFth+wE6zm0DFmYOU=|Chương 426: Tiên Cảnh;lH49Sve6bNeQc97m5niCJF7fEJfF/uzgf6JQVya+mFggzx8NGz/TRLI8zVcmJsG1BuzLdVvyVi4f84Wh/evEID/NArKRCGhsn+pexMvLUx2rGpYFCdoXI7qfMlcN+K04UtX6cjCt9eCasx0F9AyBQX1L+L/4zpL3isjVD6KM2vE=|Chương 427: Chỗ Tốt Của Tiên Cảnh (1);Qk8A/WfH/xfnbnhZ+r87Sl09B9FfERMezoLQ16J1mkyM3J2wl3iW6AMUguUnvnomxD8k8baCG6QV59sxbDIKPHDno28O23EZelP0DAsKAD0jVJSh3iJWvpEyN5tZeZjKMqNYQoKhi69BwDINA7JtAEggyXmSRkQ/0txnkR6XK5w=|Chương 428: Chỗ Tốt Của Tiên Cảnh (2);Z0dvHEG+ftLc8BuEGAkG202+DNwjj6hA3fEvoFf866RocEkT6NWy4jUvu/WWEEt4xSoGrrpX8+59Rgpj57+YgW33y9wefzyQh5Eh8c2hfj4DUspBLu39M5rS8X8Du9uudD5+FPmtJu1Xz/3achzYzObnOX9GPpQ7lrxXxQmPq3E=|Chương 429: Thành Tựu Một Tháng;ozCh7+0h0ZnayxGVankKYOdqpsB1IH0ZAczBeTuMt7q4ZJbf1Qx3A+NxrkM9a4PHOgPzkytLNQvwLE605IIdjTRn7DA8GIGQx8+iE4dC8Bx9A89fgRv+Xn8+PPGkCPLbq+eNwRRHHwsdSX02oJJC25f104GYXEsghryvaJJ6hvY=|Chương 430: Bảo Vật Mật Địa;NjA2TZG9iqcNfMV0ItaZ3njgP0PpwmExwwrLbBkNDNvGHCALKlyc4JJDWqCF/oFEpCuodUlxlR68Jesz0WYMfMcmU3m137YURa8FdCof1MYgkbPxI9WeB8h6n2UZhbb3+Ow5g2XVsdNadTpa9OkVuuGcddpnP1t/bNieuJQtLS0=|Chương 431: Thế Cục Biến Hóa (1);20I6SvMceJzPkXnokQu9tW9Bc1smPDFK1CMvvaEINyQGw6TWHwa11AcVtCBciVfIuHtZKvrEAHaDvM+Dggw8IMmwHcOKpWJRXpzRkC3Cy30VnvLk0hL6ISAC39weOq7poC7nHAGJ/XwOgA/Xf+ZgUW85E0+Tkwg//EUzq9tEkow=|Chương 432: Thế Cục Biến Hóa (2);+aFajV+zB13w+wjLLVdaRi+ACX2wtBkYTOxQHYqLTf6b9KKjeLULBHEo8APvtHAG71bTyojF0ELntxk45RYkEOoqc+RS70aOvC75YZ9pEZA9xwC2298hNITKAYZmY0NWCi7meSMNfkV2noVkPvdZEcJOedSIYD36Nu28Lq4nPOA=|Chương 433: Đóng Ảo Cảnh;lPxkMjMs0EEOH/OLe9ULk0fmD2HwjWNjmQfLNe72o6dZ+TQTOSg6soci0IRMMQK3WtBlSEtdY/TtwsIgFDYH2jT1uCHDboEQlQdke7533y7uzBDdqiIPAhNnW+VC2pSs55mPiKOYNJYckTrDhXp9lPgDzjHR7Nna1CsTS5pOxKw=|Chương 434: Vân Hành Vũ Thi (1);uDXHXL/vlgWIBRSg/vbDAsz0MW/wgXSzkkQPHy7m+Ek0YFJKQzDZlPuHOOu7go7jECUcHMxst7Hy81TZH2YSic+tLmr6murWb+BbFjpu8PZ50nAgdbx3VRaapCtacmoFXsM89NDfr+e4SiHAFs0NbguaSZ2HwduzXxm8DqUcly8=|Chương 435: Vân Hành Vũ Thi (2);slFXJSO2eMTs7J1audsj2+NOZ0vt1EJ11kK59kpc0kbaHlFvBE5pLSEaTghDyDbBA0QXw7Ntgi4n7oKiGOmYIAUSfiM1jdhOFwBxJHjLoOsYL8MUung410iUif93VmK5kX1GkGyV7FtaGR969WBM3HQOtpZGruL5I7e6qF4b2cU=|Chương 436: Long Bảng Cường Hãn;o564mJIPmElGygGXJpdSmvC1j4BtzSvZB55uBlt23zqOOLDoX0nct1tiVt2MT80mLxQ1gZT7yKw/r7xhio66F4jZ0jxe9V8+Q2MJwGzVXDCKmGbnFsnfvPu2LOVZMN0fGFwFBzZWqDCDPodXshz4YTW0h2+LrugbYR7zTLR9Dh8=|Chương 437: Thi Đấu Bắt Đầu (1);ghB2f/xtqOKSV7y70scPYhp7ebgYHgpYNLKn1WdhP2iCn1ewFrdl1S1+hNWHBTdIiQja8BQMpo5QCV/rbzcuUyESZB37KiSMXMLPd6Uw5+Ska2i0yGDKv3E0RlTfVlH3xSGdAFp2AWPS9eU+yIeirLv/PDb4njN2UMjRWpQOTDI=|Chương 438: Thi Đấu Bắt Đầu (2);ZcFUgGsfCae/F7Ex6Ybf25T8d5sUxDUvtbWko2G91aqjGjd0N7TPP1t5M68U0gnYMqMhzf6Z2m0kIbgQPrCLBqHOlxOEtYYMj9oYdIVlQ1gmoz6czCHpHOGdYqnEEVWJQpUUuqaQQ9L1188Xk4BPI/1z3p2OmWVioE0ERlPheZM=|Chương 439: Bát Trảo Yêu Giáp;11HCEUxaWmSQYqgzMh9HHbZ587XyrDMcHVDW5sSytXYayrkgIIZ5OFIZKL37Egorjox2qK9CbfWeLTbjwY4IcICI5isuVEg2JM9jnOdgXbY1Llfor3qz3H5h+/q4YkUEvUgjLMpFhDa/yRxJjZrairUDedMEZqzCD1mVs9Pv6nw=|Chương 440: Nhất Trọng Tầng Năm (1);ki0CdpvejnjlS2+o7LVhhZ65csnlPtA5vo+Qwxy+TPvLPVyGbW/Mm2KOObwVje9H2viPcl9Qkbv5Cg0rduJm3l7rZ9R8l273wB00tCE96qOG01OFOPC3iT7q5ssxVgp2Vz545ja/FXp/zYaa4SUFBcMi25tHcoF+FFnelqot0s8=|Chương 441: Nhất Trọng Tầng Năm (2);KGAAPauReosNfjH+vRWUUzdTlW7+Y0KRWP/oHP434j3Llr+3CBQjV36r1TN016Tx4YiMOclu2sWPKPfNdSH2g6kwllWSFE7UN/rQKvTjnHaeGyYGfjhKX3UDta/OGcIxtZYQwKuaaTxkSSMIdkskPtMZDsOukbYQoMFitb8pP3c=|Chương 442: Lai Lịch Của Mật Địa;nTWcvNoE04BLDuq6GvYtkh8h1sWTB/uf9gWJRg4o7tPbv5RtfJMIQCcFvq6iHSjO28NpCpGMdDXB+K3TQ1/tQQqu01OE+SkPlH+GTPv0YJXv4YA8u+FzxuCHaJKnscxT+wsOki7+8Ly8mDWGKLLnsXYZAZbn67IBsgaMlvW/wcM=|Chương 443: Trước Khi Đi Vào Mật Địa (1);vE4TdWZX8qe4Dl5HNBcE36l7xhsY1moIud2HRiGCB/UZXOKneU+rKNJi/jP0y2Qf+QHhVLlAz/nLwJAClsCYJFhkkPtrXBfFBxlOVSgLNKOF2JYTQB721JL+LdRBqg0UzIbl2/YSpBfNhq4dexmtOQL8RlXqtQ4BSPXs3wf+5Jo=|Chương 444: Trước Khi Đi Vào Mật Địa (2);p3J7GH8XCkvoJNI0+4E2+yHNmWFEFZ1bjE/N32GRwTNldm8FJgGbTTD8HGhh5pKmbYpSpp5UiKv0AD9Ghq9j2boxfNzlavfG1DS7AKpMwvLJGye6v749Hf6pvj6rzpE431liEcBSXb7j5SkxuqBpdg59u9FrhOh5qEqy6s7Lmz8=|Chương 445: Tu Luyện Nhanh Chóng;kedMXFwGvf425+s5D0JvtwiUVZ6vVD86fJ02yqi/BGPd9qyjIQgcxUFBjP4LjAui8ytPNFVFWLDAOkujCUe8kG4NPhoVHOtaMlYQIRCo6gdRC6JETb4ZxBazQ7Xnmn5In86czP8RDRSrRA/JAToQKP4Smo0GvWLRqjVbpagr0OM=|Chương 446: Trong Mật Địa (1);ffNL61Cs675ziH+dTRXmfsZeJ5PiwBQGVW+JfxFvbfM6LgtiExw1dWlvH+9qc0Z/kW7QU0KNr2X6fDUD0n/U5wyJ9iuLdu81xGAMuahmhJ1YoZPPfX90deRBIc+IjyYrJTOmWFQt93nEnr4cJ4GnQB31K4OJQW8hCMX0sWnzOsU=|Chương 447: Trong Mật Địa (2);47r+cyDTEcA/Jsr0VS4T5K3qQYYGlvezvkq6YeZhOV/Sef09cc1Fbt8hshF8mmnL68gtRP/3D2L4TmGdMNx8PozbYSUGXCycyCSX263cLpLxJi6mx0Pv+osTTfl/ykCkBMf3EeNkj7sh7f7r1SnevXx2flxCZnYmvLaFpAs6U6g=|Chương 448: Mật Địa Nguy Hiểm;Mo9pOFiB24DdU6YBWshZ45PJCTzf6inZGKtHbnS3Aaz43Nv3RE6yhokuKtbvm+d4kB8R6UYQGgQhAJ2ZVPQy+wZhQzSS1vXZmx4NOaJslfniGI801wFpeFM3maHwdHVxpFS64rbVGLLKCdyqQC9fS8+Z13yQ9oGMS7tg2yGJJx0=|Chương 449: Cho Ngươi Ê Răng (1);RDydlukanjvFoFEwoNkO9yc9lg5jRUIS+7DURHZQ/d5a2f8yHfebqlslZKDcJRHkKq++wgvI+Z4HK/84hGRaocKQADh5OsP11hc+fu5KcJDMJmqcAdiIwyahXWYDDO++wh4Fx5YzB79FtucbTqz/HutyN2i9o+zp6Zl9NA4g620=|Chương 450: Cho Ngươi Ê Răng (2);KCVQdV3jTI8eWf1AwC4XQwJ/J0Yi+af0YxDTBBLT0KlnwgRW3pIZkb0v7S/VQ1ZNz7yZXKiXjvmwkFTcpfWsJoFJB3pKUQRLF9Ob4rPGRisT8wWmGdq2TAVfrHf4R26S+8UzN/nO5OSqVM8xgdnQS8jbsHY/Q7E8+CGy9PBN5m8=|Chương 451: Có Chút Mờ Ám;t1pp4DLtsdslTBnU2CWqCeX0kwOjWIqrrhIgBXwyLBOrXLOa3ds8JdGS9JmIt0GQY/Qp9P3NIc/1DHxIUwrP+HYxQBxSSq/6lBdoXoKhfUeRPdxHVtmXQ2IU0fdCUCa2HlD5WOHVmGWps2cTqsFOHLpyKgivOk/q3ojIzupUQzo=|Chương 452: Bị Tập Kích (1);Sv4FE2ghEy1WG99AarhbS2FMo6KAPwXrRTVtQ/y4+rmAJOWMwrwBDQMX65xC11c5c5E2rPGeIJJob2Iti5i687mi4btKVP/DHe/1VJU6xTFAWS9TVZg8mw8Nwl9b5zNTvNG5uDoedQRFLguVoueg5vcHPmH38wI5e2j+AI1hE0I=|Chương 453: Bị Tập Kích (2);RsPUAvp3EJGGNFM/lGvPSChOFP6xFkuZtNmBobHaj83Q6d6+XLxJSQAN/BwCkk+lCVXpQg+wsnZbgzspwkIxkddI4x9LAP7jUj4Q7d42Y1SJ/lbYzfKUaP4UnWKkRyoNTEZZV2Iw89IgqIUbC327nvUy7FowJoNR9wXxD90S+jg=|Chương 454: Chống Lại Vũ Suất;AtMg6/graGUmH9B0f04eMiXLMwfnPF/IawppaEGxH3ls3/X1PeGN7Tlx78ri4epFHs1u7rm0SBL/xq98ZNNGBYlpYBw+PpF/UnnScxOo/8sTR0XF0uUSuWn02AERXNRObXl/MOU4lrDssOH00Fzm4GXWrbPzu5DKh6psaWE9LPI=|Chương 455: Linh Hồn Ngưng Vật;Rtv53F+XkFlx5gnB53wZ+x9/Sho/ui+VUwpB+YAqRkuKsPBjFzpPeF8SO5inR3iXuXm50mKeFw1JqYjfGp/rriR/mC3/p3cq+cueHWTEIg6fNDE0T6Y/HfFcoFX93HhevpgvFKRKzT2Qcbdu3jFrO1tJBCZfSvAJodW51VjbISE=|Chương 456: Thượng Cổ Đại Trận (1);GsG6xWuqnZpLr0KG5zofEQAvqUyqyrtgwtdpR1ZJNWyWukuq/5AgpRWQ4QWrJUyHtYRMYoD7UbbIjoW7Xvf2LAbK56010YnFArYis6AyvBv8W0NcXY+Qvml3eNHu6LSWgAC24EkIYh+pEJihjcAakEiEL1r+w1SeXtHLGtXcmsw=|Chương 457: Thượng Cổ Đại Trận (2);p1Iz946xlS13mPdCfsP6nZXppr49vTqF04DItvk9GjTym/Wy0HnKexkMU6dmHIDwxKvd4v6HF/lZbTSSvbQVqIC4jaNKnrGYOwH2xGXRcP2ZjH1hEYG04jw/TIFxpydgozR9N1cLARsuMUL1TOnSEfPjQZ/I5+2cG8wprsE/fZ8=|Chương 458: Cường Giả Thần Bí;zFwxQHPgyThnOKlO7JzRXVb3YrsNZxraMR0pWRH4o3wPKeXBGVIZpbmyDYZqLv4XgrGgwepFcnOz07YrAVvkiR4s4ouN3970Z2ZwaBFzqq57pUSFNFJ3807mfFUI2b+rwbGjHWOOo01+TNA5E18kkSkSacODhX0CRXn6CaLig2U=|Chương 459: Năng Lượng Thần Bí (1);s6O3N0hDJenOJMjipNHXyPMMXuxXBxBcexZKGwqnBEukw5RerNpU4JPaTw1D6X4bNfwpeLU/Vk00ILR1b3ejhZBDTEPcrZvsXOZpL+uC9ji6GZGma7m5iaGXvOHGtC2+aa6EhOdz+m09KmPi1VNsH7UJ6KCPS28dD+BAm+91mKs=|Chương 460: Năng Lượng Thần Bí (2);38JwJKUU8mwYvOwYGb5YZAA2BckaM4kSrv34YYpR6oMOCpSluM4YdpKuFDRK3C0SJvMmp0gtTcLEi3Gb/dll/Qbe6A9qQnNVcpnLyTrS5e9FgfLz+995F20Y3EPeiDieI6QEhzkLEOk4X6UqTMHtoOL8qie4ZJm2BQxlTkxGSh8=|Chương 461: Song Song Đột Phá;m/IkEeJEpBhTlabk3zZGyLzEpDBEpR9mSyfmys8Y4Q09EXYEymlGaRnnrE7FOkqOacEiL7tVFa0U4jRn0S5bbhwqrcIwIZ5twSde6DmATVyee9YN/K4cKbVB+05Fi7wiT7o4445dddOplvnMaqjnSOtl+aY1JH1fmAabrgTPs4I=|Chương 462: Tiểu Đao Thần Bí (1);5lRD+OBeZfJB5XXtbrIs+KfXFUyh+6zg5eJPNvYTwIlmkz6PUUpfcUYDZtIP/aElMHv4vmsNpMLYv1qMRINLQp9RIgqTE128OiO03YyKh6gWxif5Vp40/NUaRiWIbLB/qMN3ghc+3xpgso8GGNl8DOyNcw0cSWu3OwqUZ6ZI7kQ=|Chương 463: Tiểu Đao Thần Bí (2);80mwKQ4N4ioafOK2JlfTAYGqCZfwXnzqMZ1gEqarKOMUfb+Hk+wpZURK8pCHHUuEguAFwGbO8TwsvajPx4szViYi2DImPLc2mwNH4Q3+8kIbOgqT6QEsRXDbxCbHOd4ys5omR551Z7ayv/UyJcXnMCJZudFZFun+XzJfoAL0Sd8=|Chương 464: Yêu Vương Thần Bí;rdle5QKSPBTsOr1lyGYZLTPkeEIs9rc4K3n8qy1inEmgbQ55SEzQeEZnymSck8n6U/fPBeWiekvTK6wieomyDyvCgjFolYqL3LiI1eEAwCzi59MS5MngCnmzPssaqFGDKfoNjneSgbXOw9OyLaLsxB01BNwuMgLIPCYbz1t4YMc=|Chương 465: Cửu Vĩ Yêu Hồ (1);DF1Lv62lxC1sfgquuc5CVP7VVZE2q/xi+gQt7bVRrmPWPqpZZUVLSqXjdIwxTkL/KINq79UvM1WDTc0Wzdndm3Crhx5PHAOG/8OOLBxM0nvwihn5UdpH+b3M0J16If1+oeGgOGHl/aiDK+Y1GbTa4BGVODitULCKNENZke+WKgI=|Chương 466: Cửu Vĩ Yêu Hồ (2);/ftjq64VrlaUFL4XSyfGP73+SjETgI/CklgB+hJNpNlcEiunGB8/qS5TB18e2taylq+LZNjXxXzPa5SRChEH07+ClgICkqM3yn4Sd2uZYklXY3hCd4JVl0/uo7ZI/TNZabsE/t62kGCxirmnHTnfV72vud5zWeCai+x2maxLSfU=|Chương 467: Hai Điều Kiện;XEx0/lhz5UwtIZhlxSrgb8nb9PEpbotst5i98XjwwgBkDnt2tOUoqr98GqJYLiLs2nbEFnretXcG/lYg94vttd9PcKjDq+ToTRkfhMVDpSBWhadlryp+anAOfqmpbl5uZTN29USxVwHZaxNNdkY6Tp5qLdvw8oA7unEK55GobbM=|Chương 468: Nàng Là Yêu Nghiệt;6BsZZoERM2QzhyJWOY6+497dxHdmwPPURZLFxO0D+9WPXVO3dQnKQEW45pA7grMPoilCAiKK7hkb4gwIbgsg4HIPwKDVbscVlpy6/7gTNIOBN7GA9vKFCVIiVWTQwaeldj8ixP7rU82fJEXfjlhI12sfi9qyhijdV4+MjO/smJM=|Chương 469: Trong Thánh Trì (1);Naef40aGePILdP+YOfAp52sjDTC46KoT5SgX3qhda6pB86nElBN588LEWJMItb5VsxFCAif9axrtif5ByDg06IWyhBBOK4YC6c7qtV/tca8ohFNsJnu5pwbZRQPx3/5tsFcQWSwWhGdCCXdpsthZ8+8wkV8duJqKl7DNj5v/S2I=|Chương 470: Trong Thánh Trì (2);VVu4Q7773WbnogL6u2dNWXblKWrkZPCpg2TPyXB4Ic2nKtag3v7tJ3p0tSd9oz5zOAdq0E3yfv75jtxkrR+YPSmbOSy+aQykdQqPxdqw9GReYlzfu6kZLw+4T7CkJ+RGywRGrcsdiI6BIzFQTYMlQa6y5+6N7VATu3hETuVr9K0=|Chương 471: Thôn Phệ Năng Lượng;0tX+z/YNLcyUSqTTra4RPYEsYSCqCPUqDNj2DPllLlYpsMFTbr8/wqQ79z4KAcQSKnalCZfVL8c/PPh5IqtjTz1SEL6DYY6an90e+rZxXgK+9LRNgGWJ5VsR7/mJXXrNUNdds9Zm0mpeRAf1yiiuxcStPwpaY4j0WKyrCkccfxY=|Chương 472: Thúy Ngọc Đột Phá;InMAEtvi1Z3YQA0LXT9s9TC63fbH1NpCXF/LI/e1f8l71m1jjzaVOXIGNlai7rdxhjKl3na/hRcpyzQ4ZNavOG4/93+4kihYHUY3AnDFXdXPaWAnBzI5g0+XYMgUpKEiOZLh53WBbOoParsvMu+fkjoKarQqb+LffXzqun5W360=|Chương 473: Bắt Đầu Đột Phá;IO1vBtA3LUJuy9ezDZn0rt8BUKHv2wZIqMRZtf/BnJws0oP+zI7q6/Q+0Ro/dp6M/7HV4M27gjioUKikV4qCGO0ZkSkbC7NNFI25gGiF85w5qIvvJvB3DqFf4xPhQIBj6MwiwLTJEyxO08H5Kc1E60n7F62xcdPhVVlso8Gdu0E=|Chương 474: Thánh Quả Chín (1);c/89mvI3LIrEvJ91XVqy+zH7yAx8jNYbBg0Eu76LPppJkM/aS7RSPb2Jx1moj9XvwJs6owcl6/ozcbUMeUM/0erXfy+pEkeI8WwwaSdJfKv4HnjoktUKcfWEgRlkvZCt+DQtD7Y8Vy9+vEDrg3TvvA6AZROx7xOdDNFcpeYOflk=|Chương 475: Thánh Quả Chín (2);4UEkJMQFOO/487PN0aNni5+s2Pu3FHI7FHxEiz8Ylict7b6Yy5nL5AqxBxWvaL6uyjwiLnEnrfjfrat+IK7XVFEG8eu3KwhskCti2QsB59RICvjMkWx+wETLRFcNV0iJWHtWSvyxrtmUZX6bRAC1DlyNNsCCteR/o+kbqxeSCXg=|Chương 476: Yêu Thú Ngũ Giai;lg/oOowalQZ5Rh4VgTXO9PYPjPJ4qMU5Mdx1JICnLEQ9w2GOhbkLJlk2hlqfPkYcl0Qhwah8FqjrD2fgbuqHn1RTt2OQjnIsjecDWZ6VTEJOj3rFR0SnKPRwc+uJoqP7PpAxP7hMvzyWGn04D/PPJ1stSSO4h6NYKdLYi3OS3pM=|Chương 477: Ngươi Muốn Cướp Sao?;FCvbsanOAdkCobgP4bBQvXIUjY2if/pRI2E9/n5yGz6I1bhBt4JkcsH8PoXq1l9e1+PVUwNB2zEMW9EELiXIwrwQsZ8G0sm17x9auDz6N1s4x0M/umUqdIsY6GvBuY/bYh8y61M6kJ7Djf9LRcNGeQi/mLufvNjz5tHDWqtRDnA=|Chương 478: Không Còn Như Xưa (1);fTGyKxg9L/kAoEMnUAIoGVBUxf8PWqOZdbI9D9N/cLmfT+u2X3lQ/NsiUvPz5yqwOmxKf3RHBRny1l/V1U8jiTZ8LIi+2Vv9QJVxTtrAW6BvkQN9Ho36P0iaguk1N4AWI8gjCc/NcR/c7hCb52S4jl86Xh83iagtk6FA4+RnMfU=|Chương 479: Không Còn Như Xưa (2);opLZ+OF5wNpwKDWpatSCE2TSgAELxC0leoDLG/e1wIMBapuMnq2JlvQ/mnT9nv2lGWT+ot9g4qmmf/xu6x6O3S+xdlai7F6470PHMrv/3MrzbK4/eP1TjKNK3mOQrPnvQ7sNW2y/cOyy2P6xtMY434hEdmzDN84FUt5ZSciMWEU=|Chương 480: Huyền Cấp Trung Giai;JM3xgSMIhF8aswecEEn9Az6tOh9HWBoVKU8tK22jRDr+1fsaRBuJSTt/D4C1DqXJw4rAgBwpbHcX4hahJYWuC/iqSXrKp2jmsT6kFWEKsbA04Kni0xbKiimFs7/IZ1SnkuKp4UzX/revYoDyguURaDSqmvkymQZd3MyZTE+0Lyo=|Chương 481: Bế Quan Luyện Hóa;G+ETyfHkPPy6WBqprCvSkgix+LGuI2iHm2kWKbc4IlPlTNRgsMKtK9imEpFObRc/nSTW9mItxAMm7mT45x5I9MWD9LlU3z9NnH0rtWwvSizxScfPYsoqzQLbMu/FO7VBFpXIYfrHOFOecAHBNRURybYkSHh4UuGx1pgvxGlHrYE=|Chương 482: Chuẩn Bị Đột Phá (1);FSsU04qqVykLjphCpuhzSY0RWI1GrDkcxpCvWeyULpWI+auJdvI54Z36y1muXJmzbOPAhTYL1L20T9JuMa49W+5ac18INqPxwtrfbrsattj4xEpw5TyOOjDGOTNa4aa6Nbtg7xC9Pm2hEhKSGS86LcYWpQP+NiRA3t+QnM2mnfc=|Chương 483: Chuẩn Bị Đột Phá (2);JkkFZs6HKtgQBuUNXg+VmHa8iZBCKjR/wnRruXMAGWGjKDO+OQlQavC/I6Q7B1SSwti2cwEsrOJliFxFr4DlKjNob29hquwT3S+JR7mnTb0kB0g9c4V0+F+yIVa5Wk/SG9mPnJDUCZf8MF3Zf1KPbWs3bY6OtjpLBmyhWxe0D/o=|Chương 484: Cửu Trọng Đỉnh Phong;dvyuaQApvoMKAmaLoktMyJ7qyZ0kFdElxoXfcN7oMLr5LB4Gc50Nd0D8uiD5hNccECNUPHJUKKt4kWxtzyVQfk/l8S38+YrvvccIx0uQ1jt2ng44UQgSa+uyZId36YuE/Y8mekmORc6AI3PSxBjaaR0p3XPplSSmeq9MpqI5SA8=|Chương 485: Vũ Kỹ;HZGz27wCfVriWmp6H7WUMINuEcQaapXZYpAUVu2eCE0yM/vMMh/n+AFREtLJeo5FjcoKgPupDrUPphmv2NO4lDJdi5eo87Nj4Mcen03y8uI4G0EaTd6yqjP0WG2BBgM7ckfl47rg8J5oCezzBOeWKBUVuEDfvKSO6iudjwZ2BRw=|Chương 486: Ảm Nhiên Tiêu Linh Chưởng (1);8jc80icUyiuQhSUPpw7lxKuPbEyRLqcq8vxUY3l4fYBaZxgtPmCGeVLECMnCitzl7KkR/IH6qe2utNOjPoytEQihvuVoKVnm86zgCpGNByjAbZY7+IPN/Vu2cZl/TdA9GCP9nh4mv49Thjx5pqXWmjaVIwulxhXFy9mOqbldkK4=|Chương 487: Ảm Nhiên Tiêu Linh Chưởng (2);aCG0LNe0KJtDf1tGwQdg5Sj4l7COrJUhKtqrxPXEv1gEfVeYq3gOVwFe2R1lzZIBwmuwc8N6OzaUXwFxowHYfJEsr+6zSNblGL1I8C7j3Pwys+UZCQl/ch8Gca9aXbYUm6KBfzksu3JeqXIoffaJ0VV3H0nELshQFYGljIKus90=|Chương 488: Uy Lực Khủng Bố;lZeApHOsT/Cf0x6JywQ5+jyipjtnb/9z1CwgJLnSIJuNItGMocbtPR2LqwNij+Jr5+eDMjn5lpwLibx8YfMzyKC7dn5511iuuUeFndzfPanCQnA/E7PX6A5rGvTSOfFaspfrJZzfg3Zklkhn/Oy1+C9fFyq/sJtAUFAKsBZEm4c=|Chương 489: Biến Thành Người;1+38eer6gIyhrBDDd1c64zsYsuSvzH5rQd5hKwK2azw2SGRJ/i49FIuHEFH3zjG8pxzhmhgvbgY0Ty8/0YHVi15aPv8IlC+TZPKWb/500BjF8J6IzcPnWGnq4GpIcsX9J5/AmzAiJy60rNh6LUHaUtgvI8Pqk4VINDyP/u8swa0=|Chương 490: Rời Khỏi Mật Địa (1);y4oeIi3MATbXv80NUInC0z53079CKgOF7Y+41pLyKyrEnukwjfydbE5QNSyt3reYu9MZAV2g4FcOqaV6TIAX9LL7z9BrlStPAzBWew6jNtmtz9QJ4oO3UqUTykzixP/bdTmzQnnQ+DeRiFb+FECA8C9VXCkHU51gzy3KLMqMB9k=|Chương 491: Rời Khỏi Mật Địa (2);t8galW6NYpLw8E0NyQXyae7S5xZi+q8tftz2TCd5ueGgVJLl1AEpMV+V/0dNzwWiLzMEdjZ0vC+I3KOQFDx3cwIS5zXTK08x7IkC/SO87CMESnyETIYYzPza1AKo0s3priV+PP1+wLJaf+pCdlnadkSo6FM+dEDXM2u6j4yADR0=|Chương 492: Mọi Người Kinh Ngạc;8rcfT0qXEHuxRliCDXS8seaIqyd9rVWoBI0PDoUOkWpfRwTUILDbPeuF1LqXksGCdCMkjPOmy8zizImmvq6Yer1LnHJxNEwU1cbAEI77BefKXguCLGBWWEonWWXuHkT26G1A0dbJP8a3l2eNbhuil43RLIeaBrMT+7nLpp+YWHY=|Chương 493: Tam Tông Tứ Môn;22YSIB59JXPWSjO3GDYMamPszuZx+xllTECt7UFszdTjmgNEYvsh8mYLRYKX4J/7FJaBiL4/MbjyUKfEZ1ALvHSF1GvpH1Frhl/Xok4dlG94S9Y6aK2pZZlnZYF0b+0B+XVGh27DmUHamL3y3CZ+SSMAtlProXX6dOuhsKEMpCc=|Chương 494: Chỉ Là Một Cái Nhấc Tay (1);sHhA0/xs2DfznBLpFt8/v+fVWuoiOSwGYoua4+R1jh/ySC6zzM87LZH3nt6vziP4jdGhu1E9Lbsnllt9VnrfwoO5ADOVnzOoNAIerje4d0UEsDq/dsFch9qprb5Fwi+JkB/vk4s7UGsQJvyNVJwm8nMXr6MGIHwdP8CmLWgZf8I=|Chương 495: Chỉ Là Một Cái Nhấc Tay (2);7+xmRX7+Q4WiV7kYbZ6Q6mISSDKXshzPfX0OgDeBgXqCBxtyrFbJYKFfbzwbN1U4+zQmcEpSEufdqgKaMVPtZPRzcG/jGtWcz/g0uold2X82fQX/yJEwUmrb4sllhcBdX4UTtFXX/h3euKzBRzg7iu86UeW0BYScFeUie/pS5HA=|Chương 496: Yêu Đương Vụng Trộm;Ahdb43EYtwynNrc8I3s1lDqRM6vjMNxyh5Sdy3ht6WJLt1JspfNrxr9WEvrKNZ/yTYdLjBbJDzz++Pz7tk7WjDf3WFRMip1tggfb/QukUEaQe5O6YjSHxSSSgA1Nl5UuqFNd+rcTQzc4ZmaTvpvto9IEs0CrSX+Gl9eZkm2GSHk=|Chương 497: Mọi Người Chờ Mong (1);1WprLrxQ039klzhaQ42jpsyc3T5r4X8DRXWjANJbhnLYP+1KPgvkrkc9j0BdTHbvZ3slDSNa3a5gI4E8LImJFyAhSKD7S5lagYXy/9mgLDg01gbEPL2KA7TEtvRRv5zsAhOcX72V2TTISOhcni2pLxTRO/XKoT1XBJdsTuL2XDU=|Chương 498: Mọi Người Chờ Mong (2);xOnusHP8yd47oKIgnyMNWT6qBT30kgSSjDSeftYJGZu4sgFd3MCiLeffyNjj0725jVGdfiRnEcjXXX1W9IdjRtR6YAMG+ieT9AEa8lw2eyGEaLmkx0hRIVPJFpVKyKplxt4/JTiefDkiUol/G08Og6e4M0wiOWsHb09YHSXc2ws=|Chương 499: Đấu Tốc Độ;8DKnMaiwSDnllEF1hGKwKZuvMQqEuZnDk7sCr2ZBHqwsOWwAn0JqcqwqVaMnH+hA7jTlJ4A0B8ubd4VEDT4pgJWmkYwLJ61FDBG3aASKhqT0FyF+xi1WnL73JKuCrBQP6I7mO7dHrb3clYgew/bf5GMXhLaL12s38/XWN5AjJXw=|Chương 500: Một Chiêu Đánh Bại (1);qBBIM3e4TEq1T2TNr3GKqiMEoS6DEdlRC2eW9YqoZgxRG8iBYUJNS4cOjUJ3Zld8nayuEZZwwt4XQ7VTj0LocebYiDssat9hgB3BOqskQEtx1jXrMBq/CpSNXkGXpKQ6b6LqBwf/nLRzbzhmfcotMldu2D6Whf1ltm7plN520Go=|Chương 501: Một Chiêu Đánh Bại (2);A5uyai72pQk37fijJ2JXeRBV9vhBWPwcFxRGTi8AvZfRfKWcl3wfDwNS4tUjrp/HUBY1D1JDiUE+FxYw50KXDQzkYPiaIO2MXcA1uE74PczbVo1kAoe64wKTVMlfkoc7MO2gunas9PPZoT+NTPnOKgXOtzAaDAD5APKWQMR9C+4=|Chương 502: Mạnh Mẽ Đánh Bại;dd7KnXDGjVhsiW0ceYvMg6MnXXk+DH/7CMVpUEa/DmzMyajY2Z8zQh7VnQsAtlAaHFNXpIPtj20ChVCFS6yFJUZUct8rz+QfaNem/xX5xnmKZWfIZK9nCe+XtDcdXNFEVm0HXQrTens7+4nX6ETSxuiqt5AfcKKJosCZCoBSP6c=|Chương 503: Quyết Đấu Cường Hãn (1);5SSY5sxIOWfJTb88FpNaCA+HnOqpHMHBPYivCR/cULlQADZacNcL2pX+6ZSZeQ2QumDiZglRiXb1n93o8m1jexeAqYjHeSqsiNpyvlk7myMh+RlFzPhAwA0rklOUauQBcr/gQ8VGOvJMHbhJHEw1jncd73tzpK4hxvF5IZvAJBs=|Chương 504: Quyết Đấu Cường Hãn (2);JCroRyFcdJGmTOqQG0qgoxGuXKtz9muABhfZ8ZlH7rKCdZxBzR4DTBiBczWDJH0rm+xgf/qSgseKJq5IXhZn0KARhkdLhBbvKBKdddWaqgByFZN0/Vk7glsyTDhnGyraQpzjNjHuE3a26yjwhRnCOPmKDeQ4m8pLQI8+1OVn4QM=|Chương 505: Cha Ta Tìm Ngươi;mrle6D3ZIVFTKZlB27u01j2JGghEx+FWA7EqFq1Vn7SMR7DrnYx2XIq6Qf4La1g+Pc01+nOFvPkz/mD3PGtMPDE+CIPkiWpZIc56p9fYxMmtGNQpye9T3v2/K47K54ERafFbvUucXgyYYPr4lulyy/ts1BuB8BXs8y6PwaSWUBs=|Chương 506: Thân Phận Bị Vạch Trần (1);pxSoAk3SYkN0IcuQHdXifOVgpumBQZY7IJYiNEfDsa3mjcaK4cPvWcEWZR+cwtN+c5Jbx25Y4oKtej1GM0JumPXy84Wx40ZFE5GCPdfU1G/2WbnMSk40gVpoOUIFAPCAtUc/bJNMa+BndqcXEFBT+qwD4WLGlSG1Colyij+Y4t8=|Chương 507: Thân Phận Bị Vạch Trần (2);WtzGpFfwjxL0I1x0KR2BjRK1L8dp0XSrc1FNU+kymBaF0Ub8hAqMBwKDTDA9dwcLleW7UnugZBDT7cNKr37UL8V9oqxwHB1EhBI1+xP7uj5IviRSu5yJGVjkQzYvuqdJi02kMB4ekGT395pLKNAYXcIfk11P9fN7d5OxG+117X0=|Chương 508: Nói Chuyện Về Chỗ Tốt;/kaZFbyqLk3dwmr/lJj03s/iOTDz51fw6aaB7b9URrnNT2aFJS0f5FSTNrLuGlKjt4sAw46SbaC23hP38w4yqwLF1/hXEycYVDkpn+7IT4tEoTQw0KvUMvyInWVOUUIAO5kMT8j12KCCXOSyQZQ5rp4Q2dixrAvmh9oawDiehSM=|Chương 509: Tu Luyện Hàn Băng Ấn (1);wkHYhqGM7cim/IdPTlwq22HACEJqwFJLqMja+7ENBUSS4S7y3wHavs4UWzNP6VLLOznpsHaP1MJZEoGIEsQzKjiNgcTBIpG23hi9BNypTYYxZNRGoDQ9lWuxE9xLDai1SodvsnuTCq6jbysEFduwzLkXTCxwS8IIgFEBaIZhFW0=|Chương 510: Tu Luyện Hàn Băng Ấn (2);Gy+xrL3niTTxp4huj3HAqinhMHa73KsNQqVZVjatdg0cqk6mSlU/Z7GiGr/hQ/vlJ7DReYasmqm8oscH47BuSfevM1+O1ToNntsZrxGd9MSHHoxOv7oSOn35CPaJenQQOpcLbYV8kDg+r23YdwwzujBFlKdBqPHWrCejk2yiRhI=|Chương 511: Cường Giả Vũ Vương;ClSzBPdVGcPI6j9/FBLcOUbULqCqreqLr7Ls9uuNTJCcjvPbtfbXWb27hrq4Fu/pGZmLrBVyF5tBCEuLElFIdDyfiMtZhckbk4yxscHPgDAF/dJmd1B6tOcrdmEGTybizttHnxMy7hXsHlvP+vhPfmqsLpNLST7VZlJJS/9EsoM=|Chương 512: Đột Phá Vũ Tướng (1);cp1BCCD//K6sdTvH9Izs5R3lNrgz1IDCF5Gvto1KwRUOCKjsHODR1CcaFVfw0NamibpMlg60hKNzQE43NUl4YiL44pkGl/WojWNYkzeJHSW2mMFrd7YIcqMnminrkOwPL0WoDBL0ho6b1SLMy75iqqfMlJrUQKX313VlacIdRKM=|Chương 513: Đột Phá Vũ Tướng (2);EFEnBkgCyAIHP5Q+zn0rachZNvHR8dfnWfVzwzrC42VnO6ljrkIXDhZN99YZQWnwmEks6Lk1Kxmg3SsXy8WaoSdiXGBovbLHork5mtkccYu5WnYHHJo71I7f8y/mw8zXWP3Pfy8Jx0bg8GzjJqE0eKYVKqWFkR+uCpuxCGMq/3w=|Chương 514: Kim Đao Đột Biến;z6EhL5di4JgZmUfUox3DwErNk0Qf9faD7VJla8nr2oe6rifHYOWm/ptwcGhLgkvVKQXH3CTTw8TkHC1Jyv0LDq/FAl22Ig8Mt0BMKwEkB9MLymAe4N1NPhmOcJmK3g/lOjPtO7neveIUmDTkSRF7YmBMogdW/PeAD6KyOE/QHLM=|Chương 515: Sát Khí Ngập Trời (1);5WMm0nD9SoaMmoHSrhZyrRxYDaTSMA8+wuE0Yih/4HyRw0cNcPln7pJrIKK8QllZnFOKLwD/IDSXtVOEYPRdpCrdKN0XrDF8onSYHWHC72e9IsKRnJSQ1nHd9v7CJn4xxmda8PouVnRgii9nUMrwH03ixqWDN3Fp9HfH8gEOfZk=|Chương 516: Đến Thiên Kiếm Thành (1);CoLXosOndLBZSY5gPaT1E3czR9SBbeRFD0WKU1pMfqIC1VcDK9yGoZzjaCK0fdC/9IG2B4Q7EYD9ZZlIKud7RYb3ZHSl2Mo9DyUyg0ReqLm6xp1vYR22xPhlxH8BhWMgwLgyYytw6M1LE1PO4X+83BHD9mAbtQyJ9j5xs8zv6vQ=|Chương 517: Đến Thiên Kiếm Thành (2);mVgCxVNEVVrO3Qa2SKoodPcJsQeNcFqnfrSn/+ZBbgfemSiBCE7P69TRLV9B1pmkwB5eVoCb09rUIATNLa4VGStn33MPL4UzH/k72M1nKWQIOc6shc5PcjZn7Lya6KdVxpO8M8f6umLgD6Imdq6XdkfdldROaV19ISsED60UL6I=|Chương 518: Cổ Phong Trưởng Lão (1);L9SUR5eoABptayvUfkHi+PRJdTPyTL+qxU6NzqFnhEQXIdun/flsrK694KDRKtR7sJ4ZlRk8xkczAh0UEi7QL9RI1k0W/3HUkV9zXvsGukrHPjqeu9eNEJ+IT1+SswGXLVVDkkg7l4HxjhnCXErfROQEnNykBeHJDVRg3h49Ifw=|Chương 519: Cổ Phong Trưởng Lão (2);5ig7UNWaGlu4ooHesZ79epJ4UDagyEu20Q9LjZesLBgcpfyfVw30Edjj8pImoDjph8z9en5kmhMWBHdUNJZKdQfMAhVX0a0GSbP57Tq22s6Ukz/A69cLkpRdnsTqwYKlqTf+IVvoVNdT97NKStc1E0ZXsZzyXOISfCJmVbjLk8g=|Chương 520: Chỗ Tốt Của Quán Quân;qKiw/YXvk1LryNlIXPJoi324Ba3wg759psoGIkk5NH0Lr/X7wRsM8hv3p+piMIhTbRT37/lFPxGgXmlQFhx8lW+cj2oRoRudNcmoOAST+OoVX6Oaiiavz93iu7G4zNhclcH5+LxVGoZ89CZaM/W2nlff63DKQhLPzIWqSGu2vt8=|Chương 521: Trên Đường Đi Gặp Đùa Giỡn (1);VuV5Pp/kMCbosFg0Rj+iwgRy5hr9hLQbvRdZPBOOz67zYxACLi2Dh7icat5pofTEoyriChcL3Rj057uoOtnxfV52LJ+oqR42elGXSlOhrixwyIrKIlwCR8reBRrlkIw7BQfEoLpeCY6Fgj8CcFLxli7m2lUmFV16qVF1XY4SU08=|Chương 522: Trên Đường Đi Gặp Đùa Giỡn (2);Z5rTh8zmMFnuNjeViOc+40esqBfMAxaM/1OZC6Vv+E7oUb3HZPAHY1oYigVPc6yyuLaev7trjA1PMsbRonbqjiQSFVLTexX5d4Os4Gq6zc1r0Sm7BfqfRbZf21P9gidnURjyYxtL8Kpr7/4HCigy8TycWHR2HbE36SG2SslMFKg=|Chương 523: Tái Ngộ Cố Nhân;YOJCBg752aD7F8c8UunUgzmCATSLe4Sgx+EG54eo0qektG3p//A48ckIM2nvbh+BDkR4A9EZ0BKufyi4gYh5Prjhl72Xx1PWGW2tsyknwoSs2h/0JksyYaFcZiLLx2LuOHu6LLtnZwa5XQWvvxGWBdU1DAZrkUhhdUoBGnFAC/c=|Chương 524: Hai Nàng Phân Cao Thấp;EcdiS0Mnaw2F7DSZB2oYu8rDtRmDkPH481F3FpT47Ic3Tb5XpQg/44QcSfq9seBPsoQABY6l0HeefWvwDBPMR5j3jJ9GJcFoUbPancdMOlWj1zaoiqaD/SRZIamq/x8MCl40ykpT+okF130iDtTJT1iWAKK3Y5/zjaVau1bQVhY=|Chương 525: Một Chiêu Đánh Bại (1);xs8FXmgsb0j+6oOWBmZX0pJp6ftmXW+xsuDnXO1XpIf6CzJortjL+xuOOnH3QZjlEw6rbKUhoBZPfnVpAo9atl2nKimGZl8dKP1rXwY9+qbWMAUH30OPe/UYLFFkaTTPPA/C9yDLtCB4kF2UOx7e0PmpERh0kfM8lqrXrVEmAT4=|Chương 526: Một Chiêu Đánh Bại (2);xhn8tOLPCMAH9RjoDgjaiG4LkUv4N5GYnol56S/pMLtPpXZHC87uSlRH96SnMyUqvQBTem7WN0hKAytWeei0EgpSmgxWCCCSQaU83Y3vvZuASwk6dgcSgNEpfSCBUMDqZbf0rHYh49LBjadXJEoWlCIbYwoHzXaCNtBLbS7ft78=|Chương 527: Đại Hội Khai Mạc;+y/Q3dySkeXc8tdNKT17fpnu581yDEHqrZS/ISjjH9GWQmGadx5S6pCuLiDfNp3DeonKIkQB1iVu4H0Q/ylvgezS8E2pPcutWFwxWI5zDPxpll3Ik6+mrLxU57YACSldDeBp4nrReuoznP1ovvF0u1XgTJBwn0chh4ysdly36N4=|Chương 528: Thiên Kiếm Môn (1);Gq7YKESh9zln1eLQu8QWSXD+38nHfr6WK7CXUZnf2ntmYFOwSGzqUg0ZxxtZGO69Z4r08n7T32mBIgQHh/c6RTh164FszRPuybRQ7rrUu3qe7jcNXZJ5/HjSD6uqWB9jzp3KtTJibQTaPw+OQFZTs4aZ3xk5VvJ6bUr+FX54xA4=|Chương 529: Thiên Kiếm Môn (2);MofOofkHtHEhGW/dE6huVvpNfi7aW1uJjhVAh6zOa2fiWgBEVZpzgjp+0TrYQWHTDzRrzrvNOhGpBPZ+1u+soA3cbKy3nrTTpo/fb+2HmpmichV41FOVvK+zvRs/5kSTW22BGmKjq45wOb1No/nj80vAmd6n0GP6xoNiec5TNrY=|Chương 530: Tông Chủ Vạn Thú Tông;rlHcIxuU5ZeeA3WtoBu/ohULX/IP2PQteOCYN85PrUbVU5fOaTERgys8gnxoEGNRgK1liI1XKJ+SrAEbgVtY6TGEpoTAxVUemvTkJR/xGcKu83C3ZBClgNUWARjFhdhWmOInC9a2neeZVYUXrMpwiBE1eVkfcmym4FBNe8FP4Jo=|Chương 531: Đại Hội Bắt Đầu (1);B7USQSD598ygoFMbrbUDl9MaUfQhhteOiPddDunI5un2+WWbRpdlciFbZs3BhMof8xApevaMCzQYOH3YtYvEZYKGXx3eWtG8PS30BtipoztJ0caQV/jDu1s8bgQKBpW/+e3NqlSxhr+skeivtexPve1b6HU3qvbSwg1RFp1F1Ds=|Chương 532: Đại Hội Bắt Đầu (2);36zLtj3/SaSyExKvzTrPtYtACiKhNZ7fLO4u29dr4zEEe9NsddzJgObuAitDgL227iwuJYqT8g2Q1x6XSb+R5c4V2ghQjkOnF4FizTS9oHqtW1mvbUQSEDfMtl6yeBHgU8dE5ltazNxm38XuMKOGJDjAtTIGGbhnZV2xbtiohYc=|Chương 533: Yêu Thú Bản Mạng;buObvii92JSfGHGjuD9AKHlkI8E49QigZqvCi/m6YVhuHtjatB8s1H5qCw91puU79wy3l8Obf0c/h27gve+j89O5Y31PWQFF8ZJ+hWrq6NtU6Yr+AuQO7Jh+0rqCSRZIZf0KuaMP4Eljh4U9e3N5PClcRi75OKhJkqpYVywQQhU=|Chương 534: Chơi Đùa Yêu Thú Sao? (1);zvT1wvYwXstxxyD/OtPfRhZKELUPKpqDctsl98TOSjvMjVfRmOmtRGjuG1wPN+x+ouF8We6tSZYf7qWi+2kU1YsCP2vjNijdkFHWj2Vkd+A0db6ffe1rKAt7VZjwwr7S7g3FGSDc66yOI+GTVL4/emc6omynNr5usp06udo0PO4=|Chương 535: Chơi Đùa Yêu Thú Sao? (2);3zt0UosggxucitPEfs3bvfTFt8y7qvGu3vg6mH1Xn6BP1W6dD2ctm4YO95M2OZ7eOGyjAhkgtqj88IB2P+6UJmlNNOoXry/jHqkY58WtRb4HJVGMX1iVXMNacRjIjEb+rnSunVdISPnOXkfKsaRALFsm2/1Q1dhIaYwM4sJI800=|Chương 536: Bắt Đầu;wYacbNG7CyBfle0U0bSob80jG6ujlF1KY1kLnYz6/lGMf/blr6jQhIhlOPV/J0wl492JOorQHpoYtSwEF6z39Qa8TDc7y4/n16Y33c+iIG8NboxKojK8XoGvQ/D7FTNvXxY3qC3wb13sfXHomlhAxXkWFR5VLJhh2xrdPJm/vrc=|Chương 537: Mạnh Mẽ Tấn Cấp (1);LXObzpoCw/FsCxzgKVmMp1TEUZYKT6jWnWTEUQnn+2OpPY9siNZN9zvAOqM8z9MHfX5Z5ax/4IKmIieQZddwFdI0unlPPZRUBbRp1mcQerSZ0P57xWObLQxC5gmmD19Xttbn5hm79TWGPyj46GYMjh1qE6OQWNWZz/NqZ57kVyY=|Chương 538: Mạnh Mẽ Tấn Cấp (2);+1pz08nnUiyc2hKnZzN0IF9PZOiyB9Diiw82RLM/3h/XCsehzIiXgO820E2FasMezkNcEZpiAklPqtrkRxFzToe1OqdOoT+PM8kY8drUjSsnZCAmuc6xbqu5hfxyUrmoOEmNUlQnKb7AfwueK0puVTH1UOrMQi1CJ9/5GyfbQSo=|Chương 539: Phi Vân Kiếm Quyết;CecmFR9QbpxxZ6Kfe1TIfPJIch+T8SMQXmGytgIZDx/LGYFMxA579wyASAEhDY3moiRGQpJJX0+L9yx7a4w4v3xdpa3M3hQSDT9tR5T7oo2ZFz3IKhEg8xSFL7dZJgl/Ezvia+D6FMLcWmeYNh4p7GVTBA3CPLejYuW8Fqit0Vc=|Chương 540: Tiền Đặt Cược Lớn (1);iMePOE2BPS2gKUDGdVvNx4kzdhez/wK9PHfqL81nt06vbuTG5D9vPgKh6IKzu6dqbczdDoGKMGt3GKfdRCm1tH1u5q+Vdf3DI2fahPGgjO3/fNzy5ByuX8KXwjGKTKW1BNsVndobjpo74UYARypYhtgnrCOJwACM/56sRequyEw=|Chương 541: Tiền Đặt Cược Lớn (2);fCepRfPB/Beqa8nPlcpY6ojpZA7Dtq6x3OELd0EnSQaimCBP3oyU/77vK2Oo3+Jc5A8K4j8Kb6RBFV7vRMwt563JajxWC6lBNl8htn8agEp8qneN96p6+aIOu9gV1Dj0ktHiQtLN34oTrSqp5rWQmNgLWqWIrwG2w+mImxjkjzw=|Chương 542: Thi Triển Con Bài Chưa Lật;g6xRoxHyJ/aEaEb8MfBKmEYieiHRlEkBHY8f4Pe1WL/cr9mPUXmTU5ISOCXtDxixRxo5GjrtIAzMUn0v0zybbdWy40gijkenRzcb2fwk5pK/B3Vl/5+KvhJ2cTyis1FWcB0PRHrFOYH4yaDSK8Z5v1hycEXtqLHrgmBWUCr/2/8=|Chương 543: Thu Tiền Đặt Cược;wPlGNmVkh13YDMnanM3D1PeTPUUaA4H/OgRJgR9JYmr/tW3pypq24oFHD2jUQblkeQvTdQt1XbEBh56WWXeDGACkZx61ZCKXzbDBEhEob7TLnnBSL/HFO2rURnf10W+43QF256KJgVWcy6I6O1VkeY9dQ+Fj7I7oPprmf9fljzE=|Chương 544: Đấu Với Lam Linh (1);RbZvS0bu+z9aPP14/V817k2Ii0p+hi8+FYg116VYyegZ1jiDKA39rLKS5GcT02tsPusC9GKFw4vU0gbvFrvg4FxidQR/AeUQzZuD1KJ7EMGlpnxRnDIjdcdXkoxozSmgGIo5dwT7hVRQ73hLM9vm7TURh86lN8lhxj53ES0GHuQ=|Chương 545: Đấu Với Lam Linh (2);Kvel8RMmx5aT7BD1EF4+qvFnLfEcGoUE5UVqq3hJEXrgwyNVYb9mL2CfrGRfbTF6GDTndvHCJhHdxy55rPcIddGZQHox1FTRuxA+1Q2fLzATY5rZ+WXHtdjA2S5FGiu2xhg5dFtZanGcGmDsoPlJa6oAeoNSewuDrd50lC6Irpc=|Chương 546: Ngũ Giai Trung Kỳ;XvR2dUzXd3ElDwrRO/C+9cy04AFVSSYk0NXQ32lKJ19Ksr3HysVfZKD4xs8QyXkkRPLCCFKAMzN2vEUDxKMzF4+K5G6yX/XSRj0lrbs/pz+0azW+kSRLmBttTaFRnjw6tCkTb+VX+8Fdm55Qm4Zydob73Q66cfgv8DTMwAlfRtQ=|Chương 547: Khắc Chế Yêu Thú (1);snt6UTd1cmTWlEQm/g5D69VfzRwgftp+N0zjvpe6i4FXHAT5lpNQ0MSCSy/7ccA22ljJ4Z0puegjx86GjmB2XFCLlo9Pdjuspf1Nxf0+zzOgz4awd9gQkxKj474gtX+8TdGJ7j9ftYe5R8vudY/ehY60emvmuHSE17jiV2wYdDM=|Chương 548: Khắc Chế Yêu Thú (2);BG7n2WdW6qzfCyS+LgmHq3kwSOQh1/gPRU28Cygj1CtY/D5Nf5olBszyK3ZZWXdEOjpEMvM67eK9sFQEdsfJW8aAu6he9RDdXlvsnCAwO/5p1oN5Ggvcz+0r/GpGiLYJi0NnECLcjbN8mTo1o0Qm5mgFuYifYPWc3qAJJu1Z+2Q=|Chương 549: Thanh Niên Gày Gò;UKi0t1Y87+74+w4w9E1qIiCKG5EYMr85rVxfGE8IC6TcYYT/wA4zrXS+ZFMVMYKpM8sn8xdg1vBRkYmUPLRUcFZn2tXF+BTSoPbtn2i+3O1nym5iPldpWU2Kz8YEbiyniIg918h1i02lQ42LIm17Jzf0bVwBKqxqoMxVbiCslh4=|Chương 550: Trực Tiếp Tấn Cấp (1);oVDT+v2LFG7DWyeoskvx5+ymrTR+/pM0edwUiTcZ5IgwHIfNtvgIpYbqgEyNUmFsJYggCAz2peGLyAELJ5NBBM/7UbQvkEUTDoDoWdDP8jjMI70kkcPZaKlaxtypLzyoPiX9NChHxteAUBt2DSfBU57bl9mZU2cvYohzYDegY+I=|Chương 551: Trực Tiếp Tấn Cấp (2);/3CN8Ul5sVUq0VzD0Ks+Ww+1zUVF/6NDQVzUT4Z9UxMyj9AVI/qpIM3VKnuClbohdwE5zULreDiW5lPICXEOnz2VDO1WDs3wydDuRGVvuuYkrU61iCrcknZo0kUe8JeQ44ybXV6P/dA586GpFzY4ABtNKspUdcKc0VsNOM6mXvM=|Chương 552: Linh Khí Trong Người;6TAvv+2LB5q8y2QYRRK5rKhjwqhOPxLwOV+4NOOuiypjEmM/4DccmR+FuVEKJRVrQz0OsNm3TGY0UwllRm871BWCadCKm0NPMJnQyJXbZqTSoN9lIRG4BtHc3bt4hG0b3/1RiS5MzJA3TY137b+nWgxEdzbnWVuGVOYgJKZNEXg=|Chương 553: Thực Lực Của Hai Nữ Nhân (1);FWVTyQv6T0vEL9cutQD8WXIQpFic1SXY3x4cRguepexNJrhQsUbrEVGRXMBd70ggZx9TXYrUZr0vxm28Im48Znce1VY/ScRg/6Bbm0ARzuk5pBp9M4Ltz7RArtHA6iLWtMzMPUSoGzE5U4YjCzzobRax+AWAWsdOTsI2pyHnzSQ=|Chương 554: Thực Lực Của Hai Nữ Nhân (2);RjDDGnv9odSdZAnPtgEI8E7lh4+TOZMuut9Y1KFprhQ7swaY/yGJMj8dHRVxwf4EafAtalOThy/F5QSdn1c2A6bgmgAd8ieAToNW5eLr4ZOwW+ofCbwWxL7rtx4vj7wBTm6ocZvmkVKyqHSVjwH6hAK05CiKg0oFxuz8qRXUhIQ=|Chương 555: Vũ Giả Tứ Hệ;+yGzZpHTg8ab0mXQYJ1K7O5lLa/0BVDBQU361KRG1aNuiWiIUoVyaZaYTLGNRTybpZZTWX7cGYnl3+vvFguiXW6rI6LY7E5C4QSa8aT1ZplGrbj3rPtzIlOWy5Hjqz7gCzNjolpsU2ROVjDY9OTl/LI7/Zyrm09sSd2MuiV4IsI=|Chương 556: Chiến Vì Top Hai (1);htjXPYsaNL9VOpkA/LHIAbInBiAgep0vZha6qFYFSLfspksSac/7PAgyVRY58ZJdOrKNZBz7segxzr7lgdI4JEpMPLm37/G8YboWPZSAzUbGNdjE7MAtIgDZVV3D/sdy6BDONkqgzne5jXHjfGUwBqogUtGbWPAuDvoz76M7gvk=|Chương 557: Chiến Vì Top Hai (2);0/wF9c9/hd8mnoHEUIlmFZV7WvvdCn4LjfCb8cynk8K02n5yhE8hrj06weZvQEJfLQE9zpvqAHawEUj+8owARrT1IgqyXuK041GO3sCqmr+V05DT2TJWqUOcTMJesvPVjmvkpb5dcxEsDgFCozsf5P51hj4YGF0AHFaC5uJu+Pc=|Chương 558: Lấy Hai Đổ Một;DCgHO9ZL+9FMayALj6Zoq2bvfl1k12auKX2cw1w/wWt+BfTc1Ysn8UIz95iwdX5ZMQZyVQdOGEXbnCdfvT8oW1vB+hsvUTx1lXPegNkhEoRlUDJp123dcXGWq0nB6NigKY/XKfB6saExNsmYvyWnQf4mW8/+PNkuwnS3R5gKjKA=|Chương 559: Ta Cũng Là Tứ Hệ (1);7bHm+AOyjUs/Z9Qv/bY2y0ujTXyUGIvwge/x4PdC9y7qtBYpXT+kEnKHwEbTLhSLvt+DNKq3y28QXMYbxdNub6pJ6V+MNFr0OsA1AYUhUuL2ZjISPymV2QGvpsFKSi4zGUDKaP4Zsy0QHapYCB6dAKxRpoBf+bIMqVZ11r2w61o=|Chương 560: Ta Cũng Là Tứ Hệ (2);UEA/exD0+YE43G4Xc1x7lh3bhVmwjCXfeoV0D4qvh9FOo8IPU1kNM3vucOjE+hdjJiznJVAxZtNxbWmMQyTia6Ix2l2sdyeuCzF3FKWTImR0L5b6GrrbLBxDbZMLNxFcgUn807ppLyKNCvR/Sla9b9EZUsbLG2oWL1XUXyXMZxQ=|Chương 561: Bộc Lộ Con Bài Ẩn Giấu;LXwTW6BvuCtaAl/dEWccbQSqoxfvLsX0kbTtDs69taDLcj0zLyjyK/40ZmlZe8NDsyXtBAB7FK/9geGhGJSTrkUVaSnoG1rhY0WhyCiUVOIkMAUO6Tm1Z/BhdlSQIELSkfw/Dr21okbQ1ZtajX1AO96aGaQVO/hdaYmPFBncNto=|Chương 562: Đánh Bại (1);ojbCiat8SLDP7PKDSW1YPDEAFTouzoG7P7+IASwS5t48vVLrPArR66S60vNm51mIB6jK6lQQiuwTxuEtM7LQqCtdDhcllrSrZV5eYGEwIxusoBLAxx8DbfefTflUDuwWe85Ul/tfXzNbtFHhlNmQrl1qppmtsHK/M+PJg0tHStQ=|Chương 563: Đánh Bại (2);3Nr+b99YmuKvp6wSbnjR1CLprx/3ft2twTvdZxrZVsBhMd6sqdR5Lm/z/0CdTJPWGgBhLWLvrGW74zmC8xvxgk4tapdmZp8Z6kwJ14OVp25EI3JPeirnvk+ZZTw8DsqmYuZ8n+LN8+6Q+6rqAUrwxry77spKzG71vBgEBeao3pQ=|Chương 564: Đánh Bại (3);mlpqWfU6GCS6wBcWpakPGkawo0iLIk7Ommn/yrZKxrljIpZivsUISDTjGxcLrl+7dX/gXlIvYQPwuq+/zTHZlUsZxhX5vPdmiblRGp0exW2EmtdxCmTSoAT4EChu0waNAXA5f0vFwEg/+GF1U/ZoYOUiSWwNMQ27afHqoTQjvzo=|Chương 565: Đánh Bại (4);vr+GeEZsKPOTpNKtRtqr7HUAlHPjOBulHZNibJM3HjKToi+rZJ+JF9MH479VABqBHYFZTSbkv3JwwIyaOVHVXi0cgEb9AA1ujbRdfn2gurzfFfsZ/b1WXMit5Kf6w6iiJviwUb/GbYYwK802n76ifvb2bSJeenlgiRtDDx6GdCY=|Chương 566: Vũ Giả Tam Hệ? (1);CjbJIYSCiNHqRn2CpjpNtRnuLGknyr1I9gu93l4fyRdyeYp2aCE1+6oLeUqc3OB+yw3O1ta7R76OkvsXZos0b1JIo45T00JHCfgCQLB3PGoxtUuExbiiVHk25IXC2Dia8PfQXmy5fH3TU+PgWL3I8yBfuEMkAyTvgAMiazo1UX8=|Chương 567: Vũ Giả Tam Hệ? (2);XhDnWyPAtpnI75vEVtgc0fNbEJH8IohToC7/zI7ibZGBQAo9MQNrYR+sm2SmwR6ii1X8iY7cmWRTU1pd/OQRdR86wEdXzw1iGhPgb2IxmeCbcjoNcxW6CHoO6xLt8R1MO7C4bc6K+9FPD1TIvHy/p7M9MjESfzkME0bpL2i6jsI=|Chương 568: Vũ Giả Toàn Hệ;XhHsAizEOSw3nbtPiy7XWGrn1GyuZ1F+xptL+LAnvr+aUlHzW5S+8ngHVdwxkZZNfFUspKlqXcizw2oSijHjFMhAxHQPvviEbyO671quHMMmhdlH/EJMfN9/oCNDiUpA1b29BEGbSl5tjTv1x6I7dsJ7mFjZVB2uD+zYRoYXn8Y=|Chương 569: Con Bài Chưa Lật Cuối Cùng (1);phoQcCUq08JqmDDadt2Zy4Ck6uYDAS0m/viGKyW18FPmbvaoGE9A2/3Y/rxXEje6rjsmaeOxyp8dGlgF+FfH1FaVECsv3p4DRqD4PhYa9oFsuuYbOGORYnDKwwLIuc66uKoELU1C8zak/81WsBlEMa9Z+nX4b4gVRk+DSDPBBqE=|Chương 570: Con Bài Chưa Lật Cuối Cùng (2);AJquFewYksNNkaffMXZGskVH7CEMdGxiUiY6gQzFVVCq8UbN4NTCaPSb4qjsyxwyLc15cA7dDM8CmsGXfILrde0/+WtU3aaI6gqexBr25HfT79EA2Y/Jf2SkX6KVA9A5sN/lLCJBStGad9JtBCtg61ZK2KgDNce0SBdtxfF+5Xg=|Chương 571: Lục Thiếu Du Thua?;QSviPuwCsBLQ3Dzu49tU5mQdTj6+7yjh0o7X8QYi8CFguoHsudHdQsaAtgj4dhiM3oRB+fXJaCiNLonga760UEhizsiC13v8BQxSioyUJ5fXnskeDPQ0r7opFo/JRDvVzYDpTxG26g1ypGmef0HGA/7IA99blnIdQp9kqJgn3NE=|Chương 572: Hóa Ra Là Nàng;JBTeSsEh/+SzMGnQzsi9oAZ5RklDk22KmaBMYZm9/cXJKtF/q8vLnTfwYJNm1eM9axxXLLb6WEJ71K/XiMFptC8UxWoMUc4Fj0jOPZiah4jkS0TRKcfMg6mSHKi/TUfE80WJBlGZrlLSvra8oA5z9ohIi+qie+6YHKfaCVmtmOg=|Chương 573: Huyền Vũ Quyết (1);1CDPVS6ESjc1ThkYpVcZK0wA3K8G1rmQbVPq4TAJrUrc7gUBoUrChhh8yZ/VjQ53+8Ca6laj558pPAK8dCM37Ee6aosZwQhK7X5GruqTx+aeu2GXNcV6BEpEg9dD0k5FrnnJ5iEdlMzjMo4xrzC277GPFIyFbCo8pzt8783uj3U=|Chương 574: Huyền Vũ Quyết (2);Ya2NRCRNsKupQEb4fCxfEmAP1O4THxpDtTD4iV9J8kkSp5Lm2rCs9PBucbWsja2vmqYGz0IzQPivrVUQOQwvatdfYpYPOYPASQeyWRLxsJJtsI9lP+8QPFsBtZt5Yr7bk+ogduIhH1JAkcC7DZX/ck/mWZ+fu8+MqUzbmJQus6M=|Chương 575: Điều Kiện Kết Minh;K+dlDpNZMtgW6T/WD3HZd1nC06+Cr1M6p4ItdHWJ98t3xfjRmwqT4MuhifPAnHN/J+/sW5YPCcyCKz9CeYpgl41dvy6hnoIlSOVsid8pAUOEQiVcKOKS+nBnXZsUQ1O41ZqLV/fsvDkzawLj+Q0I4QbMBTqBYGcNdVpv4pmYPEA=|Chương 576: Nửa Đường Gặp Ám Sát (1);WP62AX/BUk9JQ+i65T7djEb7t4yTS38VYTFwFhM2O0+KNhmc9NTKdu8WPIUuhWzO5o/0XhG9OkAjxTWrYixlu1mg1zo1ajTsjyI5wn/1c9gEoTPHy1EqtQ2fLeDpQ6PljaqT+OPPpGdxFyxJE834ay11YaUhbrnRr+AzCIoZbxg=|Chương 577: Nửa Đường Gặp Ám Sát (2);w2YRl7Zo3YbQVD5mvizUB7RlAnwZkMvvfrjtBmqXuWpk5B33hGLCuBSiRm1qTLB54BlYb38O5SvwKRH4QZm6zKHkTKva6PbrNplp0c27A+1qaBfQaA93869v9lB0oxf9eA7xyE+36nBOHwGPSPV+OgBvLXO8lCnIZ/pgOmOpBKA=|Chương 578: Không Biết Lượng Sức;Dpx9Vr3mu6QC1jAoxsslbTJbWkvy43n8de6hZWjlcKFh1kAfFsqNfzUVTksATnYxU0YuaHec+T1nbrLPFwKJAjloDcYSP6p9ZWSH/fnFkgo18NAyPk3UoJyUl7r6aujRR9bp2VfH2vlIdcIGskCDmyE1Ialp+ztpQXz7qo7IYZU=|Chương 579: Thực Lực Triệu Gia;l7QpGbpjCFHzXjpbWTE+NE0wPsUiTw6+8SC4HsxGKB+UNLU9CvOiQUPKLG5ZmOMX/iTWto3n6YFBHvozVeITRw7Hg48q2KtJuObgcQTxNjSgRZpZqlgRhjEl/7lfQdfKpi0F3hk3na75c9I0ysIuGR5gBfwpO+NGloAZWryeqIw=|Chương 580: Cho Ngươi Một Cây Búa (1);Fhi6cgQ2oKYbKZFpxPGYILR4g+bAuQeKQ9OrV/6M2TsfGkT5l7iyhRRyZaqYHtwNbZQa3QvsBbuVek2BfQhB02FDJhJOnppkgs2n4yKSuh9iiMAmSGhuKr/GyEEUP3Keayzi/JWGTK8XE1hpSpETbsfMhF/oWBjPGGXhClOuBjQ=|Chương 581: Cho Ngươi Một Cây Búa (2);FOzDnGxQr/6ItJutoMoKrg5kGJUYFSVBAEMJHTLbDuyEO8ERJRl4+CWUc35RAnysRwd/KOieZ2hiEVRQbheLC9aG/lRV6y2f9EIqjFjPNJH6PPBDYZA6pXoIQZwW2Sr5Bw6udPlZrSPy7wlQXHxUt0cxWIXX/EBjQlZmXOOLgII=|Chương 582: Gặp Mặt Mẹ Chồng;NK8MLAC8z0ffCRHIXDQPb275W3lvMjTcVIMXcZQkTUhDLL5ubUfsg1QyddFPO+/HLbNeoYIrzfsVL3zM+h957EF9viDI+gKkZZSTh8meQtBdQNRVuJOq1B4W2NFaNcu0Kkc7k50PEsHWihaxe0fUm05cbDWNdq4Pi1jWzEM9GsA=|Chương 583: Gặp Lại Nam Thúc (1);i4WJzQE7/3vkY2BvPf6hz991NGk9qEPipRNf1yVpDyWwgUVAzblSIvO9zYa7Z9EUUtXR44nwNasww2UBxefl21SutPNaRp2CiuwbnbHphUj3vYQZx8eFslnSd4hN7v+oAO5DURUiIZXkHHw3rPBFpj1sH5xlb7SGwQF/h2cBWyQ=|Chương 584: Gặp Lại Nam Thúc (2);K/VeeaMKX4NzHHwtwGTzMb2wlhddJyjFmSk3S7oggxb72d4L39UUwnTAo27j7yUW6F7G6D4srZopQCVRyGWZi5sB0pcxE5YvFbk+j4dvCrJkn1+yRALe0CCxzs9p7lFOGEs8F5LcUGwOPIeVYbtcgGdMTSxWr/My95zkumi7trw=|Chương 585: Ngươi Muốn Nhẹ Một Chút Sao?;rtTAJSkd5+pCqZ6om2Xh3EDyzIH4jU2dV+1dLdRZDVIFIsHmTvgNWR3oBZ9M2iGCWs0UK5NCgU1jSgt2OdfbbKMBJfUrpSEcoSwcNUn+GvAkFYb90/arv2c1vp9C+9VhUjH+PcRkR5czNIVDUP26uuFey4UzjfK1RhxhbiHxTjA=|Chương 586: Khách Tới Lục Gia (1);JJ5/lucUicwQTHNLrN/47wWGOh5G4POGK5TMEeM+OTY/hGPVO96NsWIZUL59kSafGGhhepDyE6ri0+hsu+Pui+XSDZ2F0tLXjEQPofbTcfcwLGxWh9aU7Nn/+INXmq28/oRNxBvcUoKR9APPjQJfkBajc2zi6yucazpat8SJIHk=|Chương 587: Khách Tới Lục Gia (2);RrvfMDHeewpzFFtuGuTEQ2uFdVcz4LjuNwSCmub7pbFuVIYohqZ6fkxy20NrkfGj7/K0jYZv2vv4kFCPGN0OwNTJFdsLiMTzlMQIT+V2mwlSrwIorwOsGpTwfWhGqJVeJnzqdCdxO5GpvEyDODONzII7hVxNLzMzcLcJg3+WsBc=|Chương 588: Hồng Lăng Động Thủ;hr/gEHN+Tt6VPmxcYGgdabfRLojtaD7ZGtXM3kVSRpDdPXSbPwMNd/fbLYDwMS649l02BZ0gACHTT3vKetDDE4lwVDsBAJGs095WXDh35qK7KfPnOhpQRPLO6h9HdCOlkdmtbxq5py4C6yoZ1XA4n33IwNDklX9jz+pKmqRlKhA=|Chương 589: Đối Phó Chu Gia (1);tBiEWmqL70vpsIn+MZin8+8fUd2PbvooSDTKhDBDa88hqK7Aepc4VMW8wSqhjc+skXcV86xnJl2uU3+l7kzWpDgeFrPUcutJU4oeRvaZ1dQRu67+I7nu9ylAvEze0Bkc5tr6qGIO5Yq6vVm7f6mj3bT2ShgrEqb8jSTfn9C734E=|Chương 590: Đối Phó Chu Gia (2);JSu1BObeNImh2/CxAPBo219DrSGfsNuXKQAprGtQd052ImYFNwX6ym6zW2qlRPKQPrqIafR1Rcd1KxpyImOWhVLKEwXRif7W5hxzVYIcgMUzM7V0LoLb/tvLwEwO4Vl8vroReCOouBr8+AUfdhZDGlVJHUSwnq1Zkqs0XSXbLOo=|Chương 591: Phụ Tử Nói Chuyện;JWL0AqzZ8fQGjx3r6wSzLbawu71nZ9ARr7bUwpxxRHXaaUNFHa8CEX5DoDlWfXsyjPIl6lzcx5SuBkiYBc9sossFeoADSzMu+a9ojX23/q9MnmrC2hYiG4dSq4v7OXXcOldsNncZWI7TpWMe+o8DTEQqKxfLnXvhdkn3vT4RCGI=|Chương 592: Bản Mạng Linh Khí (1);0H8Tr2YB1ZBVh7wR036IUM8DW2vq9zvRTcZsLhahN730Nj5Am4HJsCufFyPpEU/zKc5LF+BuTPL/tVmfah84EC3YykmwCVKHE5TvUhtPPHmfreVSyVKs+MucwW41lzWWhAQR3pYT11LLvCd1DRytPlGDPZlzXYKek2JKDHPQaCw=|Chương 593: Bản Mạng Linh Khí (2);N5zrePnDM5w+g5DqCZLN/CU57tJk+YDNIw/EXckQL5UYKWWPdDT1NxZtEo9K4akUxS6d15Z3fdGZpu7xtmXDbAF8Etc0/VG9tvu0qZfmoMzuhGX0z9mpHGaPysZ+NzxRwI9DRgH1R5zNQ1puieIfBqjyTlDFFAeOw0WPnssfkkc=|Chương 594: Bức Luyện Máu Huyết;/6mtShEVN1wL3yjUwXUO7ICPNjhSgoLA/mXpqHgdhlj3BG4Uf5rxUXNlE3Lod2zbalS/BTOm26NQNXwFCqIcGGEGoWJgFLzBmW0E7fvQPrbFVPbxtu3YiX731hgiIdvpNuesXfChLx9uKFSz+3UqMtmIxQSVDdXiWVfuqHtSJe4=|Chương 595: Hồn Huyền Tụ Đao (1);bJ5PMhKcJQ19yFDJzMtY9MqF8JZiMZNuN2OFPQSHYt1v4Wq1pkqYW2/L7O7FzY3cIUCk+pHHVf/MjN7rrjbMhl4XU3rTvbYPA8msicPl0ZyRccFCEDMATW/j+C5aUqBORxCu8U79mZoLmVMLTfvwdqKhP2+LMvoL4CCQ/9pGD1Q=|Chương 596: Hồn Huyền Tụ Đao (2);LyxBqwBpzIr7s31spvNK0pQMmeT5cNVmW1DPWeP2Js8z04Mkky5sgk7fW3fvv4U6xrmza3c+6VwiOkm57uoEGTACi2VeyeC0QaM8FZee8kZ5N36F1qOTpm0aPmJhyKwuSaLuZPXzdDdYIT1D1RTYGx78JsILcfE+nW0pqHsCFfQ=|Chương 597: Mạch Nước Ngầm Bắt Đầu Khởi Động;e7s3+OXwYAXP/9KbAWRZvxYfiDQVo/8r5vc366tOI95ca3Rdu5Yu/yFdDjxqeHa+OpmTDAsmzn2XBtpGf9i5W8RcS4nFuFC9YLoTN2nVBQVYtagM0LnFLMhY2Ih090COFAMv6xG2sA+U6f0zUxpo5wXoa/9XDgkq3W4+U5st7Rs=|Chương 598: Tuyệt Thế Bảo Đao (1);FoKZrL0yNnK9MP4r7NCU2NH4ruiuTzfnocBolQoOwSm+D+2eY/2z68/Ugzd5+agoT1wvBljpzyZfHNWKJSoyjSHEGw7kedpT1SSAzH0XEHBKUDo1JSZTdVS/QFpfIJgHacvmWQ7z6Fs7oJUcsSTmxzY5r4T3u7WQGqrHbdx89HY=|Chương 599: Tuyệt Thế Bảo Đao (2);py4064o5Vdg24dz4eQxpwK/5hL0AsyDWxGEcru0RKGZJn0SGMFzkp5vWEAT0+8zUVYe4nkAzGK2f6kx5tC2I9kRKoeCO3GwKcPGUNogJzHNenYKXzwO47y71jVgsbeYuiz8xfgSJAMDtzooMCySiVI52m3e6hbdx/dTHzaZfOHs=|Chương 600: Gọi Là Huyết Lục;mpeKUXgrT1TRyjLjtstNk9HD3trimvw/NCJMnxofugRu6GMFd63i6IMlZah09GAmhr+315PWFKszUiaKxjHeX1P2XlAi2NFQUHQdER6MmJqmdtIXUKPaaYEx/u4P3fT2+yVeYqXgvVihEjN04rTpV0MQKQGyh7GHDVleVg2w1wE=|Chương 601: Đêm Khuya Phản Kích (1);GeMomGluGjkbzCyiDqA5MofBadAcKKwjETNahUQA9ppsU/fAFvYLR07i76JLw40D5/kfqzcmPoanCj1NIwAu8+nOsdViNy2gaZTlHX+QVAALZk57FSEgBi6J1oNnGRMn5UWIm8GG+57jgpLII1E6vHII0RPLVorCGR+ELEyYwcc=|Chương 602: Đêm Khuya Phản Kích (2);7JgKmfAxHkf5pFItSHo2M3dK4OvhHGhWWvyjBBCjNzpMalMYxvoNQoMajdiOejioODERAgysjHdWieSlJrLHVzu+QNpdc2xWE44QY4ZDNoPJ0mH/oefKSm5vih1UI7XnxjG04n2W1RHmwc6Cdqmr7eW+n93qRCJZ/KGFWdObXUI=|Chương 603: Ngươi Là Linh Tướng;xR68PIVHE/haNSo/tBGvmz5QH/OJxfpnvsZM+r8o8UR+dMHYBra/r8IwOZudC25rvxN+xWk1I1dTxemBfZiGcK0paChWhp7QcJextco02RZONVQOrHuJM0/ubftj87xVkSBbkx/t59/M7CO0gPkuXOvBMMg+AJNkUYFqQa1RRo4=|Chương 604: Linh Tướng Nhị Trọng (1);36gQh9Q2qVtyUXovidzSDDmGSRa4HB1CSsc3MM84+CdZ2Xcxy5s1KbncWOaOWTGQri7kLbIN1MzJfbgu7puI8G76sXKo7k0aFYtpBtkc8bccaNTeHqGNAfnNcEF/3EohBIYo4CvRgxwo9u0cAd9il8ZKAIjtgcyT/+e8bUm/M2U=|Chương 605: Linh Tướng Nhị Trọng (2);CvyDaKBU50iEP69AIRWg0WAzzW96+1fee4WXUaI6HC4+nxCHB/9qSH6nKmoNL1kd6yZaydiD1lWg3ZVyfFXQqVhSAk3y1tHpNRUOt8kp8u0O2ucJy/aJs/o5W9hVHia6yKwHbTP1qVTgaM9OPDTyCJ+KOZsHpapO/8T1EVRMWDI=|Chương 606: Linh Vũ Song Tu;MFZXiCSx7CqtYifAhh34QO5tyJ4mtvZ2e6KdQV8ROrT4NRiPQpwcdSc11jjowhiBX9IMWfI1hlo3Ko5lPP13lf06dmzvWVcGCP+dl+19LbD/78lPIBz9U1vIhq63EpAKJi4W5Nr1UAGkLIsUyYcnM0iNtWWz7ZiRIBqme4VaWxU=|Chương 607: Đồng Tu Bốn Kỹ (1);kKkmRo9uKbuVjGqpBT5mqu5SUECS6SFGSXfsMKihpfCtaXRHBXBYhw+kASxvbd1adu18+kbjp8jHkOxuIKo2y42pjwhdLiX50w0FUXzC2i/2NxVBzbzRESRj6evJRSlNrwjwLt0B4JePbLNoNQ7dRwdGZLV+xbe5pi5gZzIk9W8=|Chương 608: Đồng Tu Bốn Kỹ (2);L6uH4XbRMB4LVxEegiKYTZC2eYxyKQDu40g1blCIeFqoe1slRO9ijeWq8Q+ShmAM5M8wozgpWImBRoq0JShgzz4FA3fjwn/RF2bLmidNBMlL7UPiyDaUCgFfEe1JLlQT5ola139WmI2BSd+9+e/dmVvLWFCojMw/WuCMdB8SiSs=|Chương 609: Yêu Hổ Đột Phá;YILY0axuiJexcsRVuT/rhSD0UA6zyCt3kvlgbrGcmcRvcj8jWkV0x5JyCQxMIG8j6eNPsp59QFL71qmL/shnyMIuK3CDj1fywUNNvltgmbAR77EltO6QRRLLkTrlDclQYNAPuWKpueF+kYKrxb+ci5yHjQE+etNW+ekLc51sT9E=|Chương 610: Ta Mượn Một Chút (1);4EaXJGzdqY4vyQ5Fm40lJqkYHwC4adOx186nzTAhfPYMoEYEghcegvc8o7N9nbXmbA9iKhn8cKx2VFmdP2N3R6sKdNHOm4NM6uZg4jT5nGBKDq7GmNTJwclTRNroQlgIf/Y795SW1OAizFsdeHVlOzsJ4m2cUwF/McMqQjSDvgg=|Chương 611: Ta Mượn Một Chút (2);vg7OP8D/by6RHj8ouekX5rUoleVdUBY6JxLOZVuz1kC54nUzw5m5nR2wNZjKP+dSCZgJlwCITmkFYmxFNklLil1M7GGEjkuJ3pnwPZkl7IZvlC4TgOZkOWgrF/H8bj0Me0PtbCoY9vZCMjjcVfv3HJ3zO+0jVx0DOemc6EDoDPU=|Chương 612: Thực Lực Của Lục Trung;RZEjHWshDrTzh1JE9lsaBQ5oYPMSgdYSXu0oX92NSU9AROT4yXHEY9SYEvRUaUW9ikhAe3yGDnaISodFM2pEW9OJkmeQsVsAwzIu5qD5cS441jLZ99Lw7Ff+qsA8TSDhUIgCYDTnvllIfCwxdy1oRHEMMgcR5+vt1GV8wDoAStA=|Chương 613: Một Đao Cắt Đứt (1);sATPTjeIGzgWUbkI3yOVx0DvRJk3ny31wm56E534VS+5kfvcXgFbX7Nfrlb+CvA6eJaHP6bR3p3/DDxbBn+Auk438MpRXRXTSvlgUVKQsr5pt0bDRrR2brel9UagBxi39JkkFTcr/xCdPPfbdAyiq5/2r47hLw1xcI4DZem+isA=|Chương 614: Một Đao Cắt Đứt (2);GbMcXGnx5jNfuA3ySaYoKE/jgEhS9B2mGooiQrbnB5IUTj8KsV+EFKDrldLc5SR++iciepQ5rw+mEVbBIt5jUyQEUuQdO5WMkkK6e0BWzn5RQoYZ6lwLHX540jdlf96csZp7YUuT8ETx5HJmCYBSRhnYAJUAM9ch/jBZTF4e8d8=|Chương 615: Con Tin;g0ORHoT8fqvRm1JTgdktvGmYOLV/V+IyT9Cp/yPI9ngfXB5o25r1ZVzzOIjojFr/TdDhhphoBWNqjut17+wsEH3DHOTOwK43nTB0pFYDT9x1WAaoMK9zfzjsmV5z+jSRinO66JUPVnFEx0gYYKKBDY3nuOY4CYxyw5VOwC5/8+I=|Chương 616: Đánh Chết Triệu Tuệ (1);p8VJf/cCl6/N80VFbHsMA81yy86gwsfX4jDFf9MhcbcXJlgny8kZ6hX52ZpksxkK1J5cKvEOPyzi2zIwZJ/E0jcqBtieHrJ/6lppnCwYD3b/Nea4HO2lCvpf1J3eQkyjvPnzQoZQQgdqGMwZhc70B31cLDh63ckM9gnuEGpHQTA=|Chương 617: Đánh Chết Triệu Tuệ (2);YD+3c6i02Dv+pyU4HpyKcAKuTyYhAYVpqQOcosP64a9abdT+KgmwMGPXxkCGlACoIFm7S735EwiGzxzhb99h0SVHmfOGbLDvsEBhJaiO/ufJo7NmZY+eXoalaHVALav/BmrlEKYEXoFp0Vg+kMKm0tqEKNfHMXXDhvnAFgIpjDI=|Chương 618: Liên Thủ Trừ Triệu;zuHn6WDfdLSeu4EzkEHmjtlfJ/Rd4lyAmFx5KJX0HiQj/TLDIfGsBQqgzLnvR4fnLhmHx3cfC4EJ8QePFL5zmzJd2menGQHM++6hU/Ppoa/b+J1RIgBKpBLSEb5uD+sOS8rjdhf3A1UWAuEJ34ErwKdJ0VwRvMuvYfelzDiH7jQ=|Chương 619: Trả Lại Tôn Tử Cho Ngươi (1-2);WPAGUEP7qENGltmScy6fK8WLOuR2vhs5uy1MYULpqjuu+jyBPdrtm7COTvliqubzaq+oBwt6Hxoz8E904/tbS5XnaKRllLEh0Qqirqj5sDDWn2okY7Zpu0Gta7lFQY/LZSdzQcKpYiDHGXfVRGwsrKV3u/fgttGb4H4+FFM2ReM=|Chương 620: Trả Lại Tôn Tử Cho Ngươi (3);z19vJa5qiGXfZFHOeW9VouMwunAkaVlF/bU+5HR6SiRasJjjNuzZtxFPdCtHaaBcLeXc/iJLaeEGNUcHgoeLXslBx6zGwKkSwLloDG48WX5mSZu0PvKo+hwwrHwlfLPz+3bOsd/mUrKPl6CrUxzPzBqbMIHASFQ7FJWAk5soMWw=|Chương 621: Đánh Chết Vũ Suất (1);bzLHdjxAxneuHLZL04zPglOkH/bLIpQ8Cq3ltkvfHDy1szM53c3FXKUDITzBzDinMh601n87UqUiC3QI0e7vOL7iz+WdZOBBPQHRJkoMmTMg/TLuNAWzoGDm9PG9zCib+bYUKYefrisMdH9z3ww+M2zZc8XuzhXQAXdkxm2q0x4=|Chương 622: Đánh Chết Vũ Suất (2);ScoWvf4X/cl4BVoEdhknJioUJpQPpYhRUafpeQ0pzeJCYNOTPCWX/a+sMrMhfqOI3EK9z9tgf7WjgXKMkwLvv2b2dsWZ15lT4L+huHN61Xm2nVPLRkEWad4jphHDJx32uRIQWiOA8gDFKDFeS3kDxz64U918tA7pwQCcbATBCVQ=|Chương 623: Đánh Chết Vũ Suất (3);Y4e2P1/73xxqKu9apbjg4EzraFhhgvXn+zklx8y0jXKiHvTOSH0V7MsNnujYXAwW/tnY6s6JEQpby452IFYcY5kXaXJPPxDaP5fahMh4fuylVkBrhPDFvdnbExMIwGORusVCwIcQWmL8X6fBqOLuNRwKbOGdlrFZDzJkg9g9g+I=|Chương 624: Bạch Linh Xuất Thủ;rwJkek97YAIn1rvgU+BI/1RnjBrGBI0Ah0weib+BHymq5tIpgnvHQB/vmzX3uIj/427sdb3Tgt44shI7Edy0XcxxYs8RfSwY7lMzq2KotA9pbER3o5RONtE1QmXXRhfcdYVZpSlPA8TH8piGUaEYEPuVb23JkCEjj6d5WvZ3B7Y=|Chương 625: Nam Thúc Xuất Thủ (1);M9vuQjCBCtJAAftrspwpJXMDz6r5CWw2uRTHiXCaG+H9+MNoZun8NDDZsPU2lBMcZylY5ag6N1FDGU5nd+l7MsJ+4JU1/BQ+H0gFijVlU5AjZj/KC5+rg6nTvUBrtqP8bd0gxcctAMGb01TydvIxulbPw+BpatwdTvDEv2jg5zs=|Chương 626: Nam Thúc Xuất Thủ (2);dSUYjBR18YgCrqxZmGNlEIkE7PCyvwcCCpQAyCStQetWSLDbwpr4Vo08diupF0zvYbXtz0P0cv5Bh9ltpSwNz+HyHRG4n5FugDho1cJbG8nB71Xrgew2yYLbWSZEvv+S6Z0aAGUo0KD3FWisQTvdFBd+toO8sR6q2HzViU9fb7w=|Chương 627: Đại Chiến Kịch Liệt;CIuVKA+HqLn4SRwuEYCFrEozg8TNoeZGaJ7DgtksMvk0Eu5gIToorAwT2pA0U8qA0C6V+m1qc9rha5finX4Stk336ESoBRLttn/C/OoG85EKZyB+P3qbRcNFIf/xHv0FbFJSyLq9W8U+9rOSDl7un1fi0XM7gTP31eTLf9Wz/o0=|Chương 628: Thiên Vũ Toái Không (1);ECippbWzblMF5/+Xn5agvFnbAf3HmLkw9A4yShJBNqaKwDeuPz7LC7XrBXpkNO9brEplcXOAf/KYiX3VKLrBO7ugirZV5LIDh6GXOGRqIaouOPZ/Ky2Mf0Tuvl1lggH+lrNgpsfGpMKpsIcJdxFXLLSazG61KXtIz/UkVxEFvOs=|Chương 629: Thiên Vũ Toái Không (2);XjoICzhIM0QAqPEwRMIFQCHUrW3M6iYSZlWqh8+mpbMxVLt+46nLs5TIgB/lsSV50x3LJjUfCYBp5Q2EZMgufA25lJye3CK/3pD49NvMgDYjEvfqC6C0Yac/6vGC7lYFcItV8YyZHsupIdCV6z+vRuWdUGeEyfvOA1nqY7LQCrU=|Chương 630: Uy Lực Của Linh Khí;CZWQhGTXEzyg5GClFcK5DdU1ObZLmU5u4sQPccdJacVapq3mTEPQ7j9M0PhCbZ52K1lhiVrDLvA/4R+LWbE0HwN2iQz8p3mGFvgj9bEgNAXZ+Uw4P3ghKBGnwdRMhwx3JypHxoWB29wY/AqkYTq2AhxrgOLCpRlPDuvG3zGrME0=|Chương 631: Vô Tự Thiên Thư (1);rnSYEFJ/djhUQRJnl0ohEauRjWeEs/lidmrm5+6466M9BJekJ0q/xOcCKHeRDDtuRj6hIp4fiBxPL5dcUW8ZXbAqkiijLLGGLMZnKC1fKjstfsnldqsqegbdYVzPN3DkMhCM7IMfymIS6A7dvkEBYsITwbkO6hpnVx1oxXiOo/w=|Chương 632: Vô Tự Thiên Thư (2);TPvP9Tb46IurQGB3vCPo87aLQiCysbYQals4QvWP8EkbcMfAY/tmbc1O8yqZ03ZzhRrhsPqxm0VyDpXYsX0HZl2w4yZpZe6ROH8oacon2BAufNqnrc8s+3EY7JRIE8yPXDOWCxdYzki2IWnAkNMJ6fKjbn6Gr5KOIIf0yKlFfH0=|Chương 633: Vũ Kỹ Lục Gia;rEHhvLo0LsaQik3JbWbK3qCko1tD/SEsTxMG7m72i3xFYS1wXTvdmPjxEbqlKNvcq5NnyW26nbnSn04q55RE61ckhhqVHtKH05IEmh64PkmqdCSB50mCJHDLCzPTIHJN0UU8J/i5CuRH5WXws4Ko5sW5hKdY/u+tqO/Zono0Tj4=|Chương 634: Cả Tộc Di Chuyển (1);XN/uhNiiHbAKBQjt4Pbhp7aChQaFMViifCIpZ5oFbZh7Ej1YFTiXlILS+0g5iJMAhslGebPB6HxDhkr89sMpA9tZXUR6KkkHFSVbIx4UJ2OehIxRBF3/POsvmfxMvXG3YCN3N4uDfVAqnQq09SKFCjVqgaAy/5BdDxy3bbQJ7B4=|Chương 635: Cả Tộc Di Chuyển (2);WufowSM55hbh94IkllFSX0UT2eHanAwMOeLA+Hfp5E3g6x+dXW1ndLEdl+PCIbqlRNCFhCYo8YwUw77QQ62jMbymzMw3hYR7T0cjn/HCaddqlwqip1O7U5BmZE7YYObZp7pl//KudfvOyhySN/WiV6zDSxeCHf854No4KPC3jxw=|Chương 636: Dự Định Tương Lai;G3D9Qq4LuYGLuvBB9GgA5GRKi3A+DQIs7EB/BaWA54JCUyMIcJkyCid6QaKIqYui/EciMREpHm5RRgbvq3pc787GUNx0qgivoopb7wpk6GaEDtM37oyLo54wYwVF88Ih8pJnePkCKttML9QQYBkUe/Op+eMpl3G9xH0jtN2i71A=|Chương 637: Yêu Cầu Của Nam Thúc (1);clrHzhhyZZGuKImsHC77db7xYIIC21iia+CzaBR5Z2zXJduagrE8u7pcHmgqTSga3Zhug+XcZv10Q/VMPhBND1o2O3Nsv0zey1OyGJgdc6jA6suyNiPYLMC1tB4H/MF5QGadzv5mNaXZomBxjjxL2E/D3ujv1COnWu1Gq2oxCXs=|Chương 638: Yêu Cầu Của Nam Thúc (2);wcKxjXyuQY1VNo1QpaWm8lOxsxYyyWpGFmX8c6bizU8oIwbkyrQkUrggwJXG6UTIaw1gEtnfmugHyGj6dMxW3Kv5fDAvSAWXfLHdUorqjdoyo7BDI5avOSVk2EwfnAqBdy9LihpCcqa8yEoKWUnDAVB7MvZZG0q/fbRlIhYgxYE=|Chương 639: Người Vân Dương Tông;IQYsyUvcZrjGvb/LNq8S1rEmaclbV1UAsecjsOLb7RRoIa5b+STLaCczg51oLguzSnnMfQwQm1gxHyc7OYSyxoGS/K9WTcmGTe6qcZW1C9SVHWCWOJkKMGRNdziLAH21jNT7r7jdtAZNA982qJv8tp0kOhSQXrh+i/K3ZwlIu0g=|Chương 640: Cũng Nên Báo Thù Rồi (1);2kHSavcoThtobCPaJgsKfBxuoi8fvi1hOzhQkfkPvoEmrw9H6ETXu5zXgLFbrQWLgUSWcupTqkzUJHIE/wh8XDTRAcv1eRiMaF1rHCu/T4Z69VjewXKHXFzCXiWohPVYs4VG1b0nmLZnDuhcXkLtMz+HVOAPSu1R06QVFJTE2qI=|Chương 641: Cũng Nên Báo Thù Rồi (2);Gv05y6zU2kPVzZxfxkKKVK1jbmGMwBZGbI65wxlkm9Xz6FxudcQURsIntB+5fi5MC/+PVNTfqipDb1Zy1mzzFR9bZ0ItMRCYxvYro9Vh7CvdVJTwfpgqNLW6lziEI0yNlk+go40PnYgZEvlN83dM9N9QZGle+MQCSqpLnTjUv8g=|Chương 642: Lĩnh Ngộ Thuộc Tính (1);BFWGBy6sB3SxzKuKUPh8hOa/1tIzcKG/baJl9OazVZVobCZqLov9AIBmFzofMfjVXhePaomPFHV6Nx4Zwsne4s8Dh8WIH3aHzBRFRtimJtTIO8KrVnnatNvnwFam7tCH55mU8rtY5Q8VmubO7OKyU6++R9CucSnnPjVZVIkGwH4=|Chương 643: Lĩnh Ngộ Thuộc Tính (2);ecThJtHRXucJD9EwWijggVJfJCqiMoU4WxBa+Uk8MyNj/SBhKmhyftQ+eKM14IKjAab0Tt1Qkz45gQ+qag2h6A31uU+BxaBTeeS9qa86MllPAdfPsRAJ2NXw+u2dd8OV/SJQk5+KbuRVH2cfGdd8Ukxpczqbns9Fb9wif3EYqzc=|Chương 644: Tâm Đồng Đột Phá;ZIa1bUnodus1Q/g4aqc0mevpJciiXAtP2drfRREk6qPY41ASGhR2dVzo9Wf8i93jUsBEYonI+oisMsDIDaf1Lb5c1+3j/cnNqNkBIOVSVahEPQn2kt7CE2GTRBCz+D0e5cUoA3BZKSC35j3UVsZ04K/TYvTG1PQp+ZZpULGvtpM=|Chương 645: Tìm Tới Sơn Môn (1);mLwC7uNoj/R+SzBcQAXadpob5udW4VXNEYeDMvxSUVOeLGg0DcPdiGFi5tUDc4880P/At7ozxYHOv5ML++PsgKX2J9UGX/tj/9IllHPSfRpNmn9ZiZMSGeGz3di3cF+14TEC2FPK5P+B686GddWzbU7/wS+WMJMvqcqTmG941sY=|Chương 646: Tìm Tới Sơn Môn (2);rjvgyyXkkvFO46jsQrR1zHjCcTgQRVhOdRFI6W+cJbreYfx811RfBjD8eUTJFF4qdeOeBnZsocE21rUyfnKJJNSjZlIMXRC0C5Dbf1RfkEA8umWBibHL5RnBH6+mvUf1OA8SQ+bNsTiJlqIXIKJRz8pFNU8qFIXc6T+WRqsi5k8=|Chương 647: Có Oán Báo Oán, Có Thù Báo Thù;BFtEIA6QW2bJ+eB11aEPTI3zF4IwWuyNl3TPy4xNjqonBHtNxM6u49WSiDQ/smSAioKX4aBVx1lwPIXVshCSMbPHOnixNTw0Q/NVgOP86jwMDaazJjS9FvpVjpLYKsVYlElM5+MY/hkEcrzDKwhL4TW7JzolAa4R91IK2any2AQ=|Chương 648: Đại Chiến Yêu Thú;FlLYhVcDhAc879i3bXXItlI+NRr2SLn86KMNUi9A8gzA3U5idkmsaHWfqMyt9+VFy2vYJxoMl3W6ZT9DnMzqVsZal++UhD+lmZjtdEXt0iguWyGf1ddHqy+ubZy/3Vmb2V8HFIOws5CisSE2S9lqQDrqeN+cK5pIwotnHJ9/H6k=|Chương 649: Thu Cả Hai Thú (1);ZDizn/aXyYQK3zuQYnvShj9Chr8gAXB2okt3aBh/aE+XAwFDOw4+BqDBH+0UgTDSiuc0k5/egeMGbvFvGipSRSta7NLJlYzRWM45HapdLsBHpFl/QvoHAlul4r1ds67sUZHpVKfRI04fqrcGzdhgdA2kCOL1k6kg15vixu/uF7Y=|Chương 650: Thu Cả Hai Thú (2);zcztJ3cN5rfayiYSD+GIEqULsiaHcH09qM8Fg9eNWiycbB0AUXyaOxDls6uulTHjU0Ek2S6W9yKlVVgsKOvpM8/7i4P58BGZvCi59mJqbVOntucXqqHDc7G8tSmRIAOTmELyReTV9m+/rxibblFAwvbB0UKZpD+/sCH/c8OLWjw=|Chương 651: Tiến Vào Phi Linh Môn;mBIogO0TzzqUzrSWLpOFjACGPnWw7vrfQHXSwSoVtTICn1IeeTPF13PKlczPqTgOws0UxJvRyOGZQwjZh7JjkGgYygRwxM3qk4aTzvq2j0g/ZNZ+Iq6D2Myt00qHQjLxJ2pXouWt0pCPNZXaTssFNZawjQLoLwk1VQSWq0cGrG4=|Chương 652: Tuyệt Đối Chấn Động (1);QD4noOnJQbTOL8N9j4xbbD1YUNJ1WEGJxyPYdnf45DlMIhRdJ/PgpoFN/+DQxhXAb/tInqlgVKUxeVFnNhZOyzeYijD3a/OzqFl3EbJSzEuMRV7RqiETj3DQ3Cs4De+Ja3Yi0DgF1ytFmztOGHI80tEBGx4KGullxr9D6NN03PQ=|Chương 653: Tuyệt Đối Chấn Động (2);WYlFZThQvlE8px/WrrEePCKMi79Ya32scJu5QZuag9dx8IcSbPj54x6zvhDCPwHff+Ha8N/1A0bv9YzPoPEtKLfgHDfGwhVrStSCwn4oGI8cB5RUwmUdb6HjVjWXhmfIUpABVAlbDV6kVy+8EceuAwlk9ZyFLKTpN2tg/IlL1ls=|Chương 654: Sắp Đặt Mọi Chuyện;gtgTVcREptIVoSD3YABqTUKgXX/haBWCLOuw235fx0Sd+KgBZOgxB6pvGWBgSpBT3eIUwT/naLsEEex2mlzGjQElcEeZ5oDgFCm9DSfaMtb2ol6/M1P5IMLhzpw7sM/JFYuL3Jf8y8mHa6ToyldL5oIbAAfJuO7v56bA+JsjQiU=|Chương 655: Thực Lực Chân Chính (1);v4cUiPWXUnEhJn2ziruMEwY39gOr+IiTYPZvN6iZHAKkBBbpEoC3LGm4fm8tyjTfjf+uUDd07huguRx8oMwILAferb16leltHFhv5mBF6xEWMIZesoc6kTDw30kbQFsN2FqJhRclgDeo1iM/aHNv1BXNuFgFuEXXxyfFysotIfI=|Chương 656: Thực Lực Chân Chính (2);927swLnlkNGSTUUbY6mgCGUkiHpPDWpcNthqKNV8meZG7krywYJTXixlLMGSrVgmbFEBgXPdkip1/vtAAykSq6JAmjQSzGlM+y+5MJVpN8XRK3D53m7f70cofZgH7eT/Vg2DQOo+bpn72i3RnCaQkbcpIJum0D9qMtk7EugcsCY=|Chương 657: Ám Đường Phi Linh Môn;ho40vfDLNA8dIP5jJo8QK1cf/mUHtDxyrJxZf6ePoSsnY/jco9rEq7bgfM7l/UjHRSaJzUx3l8vZEe5/VrTzXASRQpWAoTiXZ6nVRAJliS3RAOzzO6BV5cnl9IFJKU7Il/n7KuLNAI9boY1OdibGBiKtcxvFLObuxr21Xu1D5J4=|Chương 658: Sáu Đường Của Phi Linh Môn (1);9BzBxGqq9guwGJuEE9w1Z5go8ciSS+zhoxKenoykF/JrqQw3fS6gyyIp8zjeavpxQDYw/xYXpPOisZ64bN1hkAY5w99NHqu8CuKr85A8ahBmjzU+5gc5GSnva416ew29sXiWIDu/omYFkUrXGzseLwQ2zNhO8V1RuVVt5n1nfDE=|Chương 659: Sáu Đường Của Phi Linh Môn (2);yQtoWlDiY/4jVVf+T4HWr25thU5oP8q9MTZtoDcnYHAbLuonWVIkWn2KX0493gDcLDPJmc2AOiUBVV8VleBxSG4/TbYwA33X+6AOk/OGFp9ctaKQIP4Nn1zTEZJgT3XXA0mtodb3Jvj5R/gvLDoQIX1v+28/ReAls/TVFw5jLJw=|Chương 660: Thực Lực Của Vũ Đường;NDeaXv1KX2HFHdqYGPe71QPZrgAo2SDy6kjCE1hdQ7GufNx6jDO86ctI5Pgm2QU7wA9aCI0vRFPR5PUiYZNF63tj3wH/XtS0jpBIh53UXQM+tjug6YmHLJn5iqXp06jVpD/4kTAz6WvR8VihstUS+hd99xLx1uk1FLN+yca+dos=|Chương 661: Con Đường Quật Khởi (1);3oUQYijCqIY3LAwRScKQA1Q2td8TClkrvGMeTBSN273IEf3TTHATv8cpqusy76MrkM8LqK7sUb5NEya72P3+s8CCi7xtv3CdbOlsPcjbhEToiuh1m5lVlgo6Iofqng0xpCOlUzNbPvRwbymIOF3yGAK/0kDW0YOCEWmTi/eTH6A=|Chương 662: Con Đường Quật Khởi (2);ZL2jmUfbU+2vSWOdRHon/MWSO02sQwjtU1RoNZ9uXGRIjpMxEhnVYINZFr1mPH81VvubqeK6/SXmAbJUxO/mvO4Z3IFshh+jRzW7C7E5BlXxXGfn3fGpYXBV5DYhucE+FOjZN8Ndh8svrz26VHJDEUGaTjxjEOEu4R+8lp6OSSM=|Chương 663: Một Chút Lễ Vật;vRhmfmj7UOheUjqGfiL6T6zbRbolOruwmwuVggDJ7nwtKO2k7JvuSNrS4pGn/4NNL3pFed7+cfzKBfy7R9dTptUO2z2mAu30y2frg3tMyWMn0UfiELXoU/AfWAPV5/bJvUvrF1rK+rtJBrkAu0Nk+18wRFqmtvOZCZutlsfK0BY=|Chương 664: Đi Vào Sơn Mạch (1);/Uz6gRuQvLKWV0r1uMdg7z1IPgljVIML5iVdnKpru/v7Q0q09inTm125aaV5p2xXFmiPecjaqMaWMll6piM1toxijZ1IxquwyXmT+5c+aAvb7rhOmlp+vN+Lj8HYKo3eS1Os+nx3AgDa4FgeM3D+Gm3njVkx3rk9znxozIb6jnk=|Chương 665: Đi Vào Sơn Mạch (2);l7VwxZl7C3cFtlBn0JTK4ZNDkuoYXHop0anJVmq/0P4033uktwy8MU2wL8Zz1qMrVue+Hqf/V3IXGcauhyaTsJuRsvokIKNSZvwiA1apvWrz56BeVmVQiCPmZl0kD95sHFZSQkDVdICjLPpkwAJwu66UURi2wjf6lvo2vhv5oOk=|Chương 666: Người Thiên Nhất Môn;THlpMnlZTmwNHNEbb32DLcAqEdOhFkuiEJkeqTKrMLtydbCQjXpQv1SIh6kKOR0wj+bzC26z1D2JsOaGF+krFfdXuBW1reao4lNAbfNw483q19KMbKvPM1paK+zsIrmCdV/wBa96B9dt06SfTZ+32YbGHmnfQhYmdEbzwH/M0NQ=|Chương 667: Thôn Phệ Hai Tướng (1);ROCqTFQpXNwxxiEgu2qZtWu7/mYMoJhMupY95REPq9ze5fKyzfQo1F+c34MAFKEp1lkseL1op0960bV0GairPHDztccKoTihKPRp97Dtd1FwC27+VavQlXZ0n0S4dUJnpDg8r4gdNhzOhhha/BsIhc1tWJgRUjJG5ZU68izTbPo=|Chương 668: Thôn Phệ Hai Tướng (2);jyEN/E3tjCziWkip789l/A5G+4jyJViXeX3XdkH9ZBj3+cki8ln5s1FNP2t/3fRv2Rqvgcqv049+cfJg2RnOVnLRg0pL0z4EVTP6A/+nCpWDhATH7MdlhvWQw0+cp/zZhIie3Weu5WTRpOt8ixA2o/I6RN5GqpG6Ab+i8RZHp9g=|Chương 669: Bắt Đầu Đột Phá;SA9KNOktQAO+so5unIQQTQogoNkNLr6uZ0+WRjD6IQC38V2+SLTuhypZOdmxnR9X0sA0uORMcbj/oDpnkone9q73VSSGkHfokjpWSytMMyP0tabjvoEJiluHHfUPX5RMnzoC7FZM0wgOogp7rH4NaZMn39e7+W71u3uBQnp8aHk=|Chương 670: Hai Dong Binh Đoàn (1);mXGN3gtAF0bl7JBlfS03/uXOEj3jLLaiWdfS/2RB8wF9QX6GdDPek+iTCoqnzKJcqHYxF0pDaa9GF5dfjcnPH2+qys1uOuYjn8Gi6ap1GDPvZWRQnldK3QC2ws99kVNgbRKuT0n94j5l5REOhh3Fn7xXJAEdJEIt5K36GJC5lUs=|Chương 671: Hai Dong Binh Đoàn (2);P42N3M3p0qIpjzGF95iyvnpUlYj9xUvUcOG7w/N5oZKMWVNLyoVnxm0ZdaOtjnC4jRMlnmBU/VP1cwuNRfcBfn+3Pj6P7bvXclQRZPVKbuxeMrCR9Xw7euHW+1erhM+gcaKfS0sVhBkjAp/lIhzykUBelYrP7HgbJLBd2NqgKQ4=|Chương 672: Có Mục Đích Khác;Bpu3K8YlU9uh33KcnjvX03unSV6yy/emLNm6T9GRARqhNYPIg0bdM4Eg3QEKn/VJnLeNkgOmYbUDwGdvNLvKkwieFUrfgxRFcDbpIai/QMRk3tRX7nUR4X/JeYtyhMflucGwKZGyfcEbPEJfBz+YZVXQFCuTae9GAk9mncdIBDE=|Chương 673: Chưa Từng Đặt Vào Mắt (1);So0aInoSkRTtTz38FKwuauDEqPFSpj/pe6IwlpwlTj5ZLuX0l/EY6LiiiXJ2nt1vEdpYW7XITzLSzZY1bSk8VXCaZxS8tMo7KNqJqvMMPzhRAuJiWDRT4VM/Q3AFKY4/PzQx2DFSJCazWxejEcr8LnXUA2ffcEWpUcu591MI6rk=|Chương 674: Chưa Từng Đặt Vào Mắt (2);ozQPG5N/NFlam7COYZfxP0KE39xnZJg6C5MDHYkckop53EicuD9/vEMvtoohPQCeKVBigDfXIwmFF7ytvFttGlhojRoisDABvk/ZS/xWfhCzsxdCSU3e0aJtQneB/5Q7vy2uAUigJ/GL7dzbvxvZ8mz3skahWmU8u/vFEs0J+yo=|Chương 675: Thực Lực Phi Đao;kc3/N4xa3FjCGE/Lnpf2TCH26LQ+mZMRbW67ir69Q/UU+jzNgZ0Boe3JABh8j6vqu/fldpVTIy/otJeOWuRuMEmsnRtGxOUSovNLIHhCr2ZlG8zBXQAUi+I5yhbqWgOb6p3qXl7haQSzdkdIzg2dPaCWIC/4kkpCiXRsjDQyBGQ=|Chương 676: Lưu Lại Một Người (1);0+FerKVJSWT+UrtYuLytUua9geFj/kXr8fsRdTzjA/7/9mIRWCjN1za9ReKOi1W4heCvq2tkSdUBJFQB912PWjHqZMDFjRy8BsBQjNm1RNdhz1GWbH8xnZiUifHN12/PybEFP3n89k3MMnHIDTP4UgS/oEOqwP85MCHmfPjRu8I=|Chương 677: Lưu Lại Một Người (2);AAwLd0iNLPOVHUAWOXmcAn3zw8lS26FqMpR6hU3AKkxrZEu2NK0vuBl/kQRQqEmwe8Vn46GgwTwSNzxBJF4FSSHOcBiThH7HyFNLTiccZ46A4LZ7yEoEGIUMomUq8CX1QeMO8BzbEwPlkPg0wvuGkeALs90n861eO0++zdPhJ6I=|Chương 678: Vũ Suất Kinh Sợ;PFbj1cu6KDr+kiSB44vPGyN3LEXsyz1vB+mf8cl6h3sMdXxFbVV0z76Iax5R+8NgfNCkHpdpr1jJe2iuI9OiOT0Q7AzlgytbEd2bWXDKUT6Mb14SHVwkj5Ow1dlcPjLKdAKPMltsDAhNfwF3vk0WlP5+RnNC3CdnBSYu2aDp/SM=|Chương 679: Đột Phá Lục Giai (1);DBpR/ailEc/liEXztTiCeNuFo+u9K/8vDLsYVbybDUKIbSfRriG1UJuDizGtHzdjG2hyvaNYBZPecNE7NzdZKoMhIqL0ylwOjZqfVy+ZGZKGSWqXZWH+O6czVlH8SrUrZDz6r+yXmsm4fh8voyvQi+JDm/C0QCZk3tmFDZjaklc=|Chương 680: Đột Phá Lục Giai (2);uG0GDQbdiL882+633Io4OGxACcTynr2ChaquZqgcwnzg+9Cus212Cg2p2gNBoDZL5y8cOf5ILGfB8Fo527NrBOCTLHEb65zL3Ir6k1h5oP0U7qtosdN9op9RmnAz3O0Qr7lIwZitnZ9TBbXXaIsTFAXdTdyRcXQpL8Mqgl2ZH1w=|Chương 681: Trước Đêm Đấu Giá;hjxjIzJoxjSrKkkKkFJCh4aq6yMct6rDcKg23nf3l1vTUmLa/jIHfag++hTllTKEjQpCDE+w973GeNvKp8yXfwLXf1kEsAmMA3CotHZ3Wg5jsysj9pmuOmNODF1vYLDtfWlIdjLd50NfitOJRdrjIIHTtP+bL12+b9+dZwp6oA4=|Chương 682: Người Quỷ Vũ Tông (1);sn/DiOrrsGU7qVjxINdCNlwV58osM5oHomQ+uaEBE4x3aS3rwR5hkbNMVwihrbBv+EeDKgSsJDHVtiubUNcMMODsgcRQ2BGklPgXlX61SSkGFu3Cok7MHSRsNvNuDoN/DDJtJXYBa8LzNCaTYgnIaZxGY5GPyXFSsjdN3wDROIU=|Chương 683: Người Quỷ Vũ Tông (2);t+jbjFNhMao74jFrOR3DNkRqmHI9KPC0rSC6PC56mFll4On2baGqxJdeBpazdC+IDjyCwcyrE/UjWZV8rthTN2OkMViUJZwkHAFXL82hQNHSXqwXcC5Nkn0cPwTPLz6KS11d7cTt73b7E73F3tJXopZYsCXQ4fE6g1af42Oa9o4=|Chương 684: Sắp Xếp Đấu Giá;SO+OrsBsyXpZgDAcCyJipm3qsK+M02ka1HBE5noNVGMPMJ5/vTqqgx0caAgZ/BrVTklNp05WjTheP6/FRE8c68guRjrnFDbW5ZmLv+nWfbRiaMPUGHdbT/KXlO3DQeBS2Zl2uZEOmkO4vjAI6ta/8DUp5De5TIaXbYvgcFUWUVY=|Chương 685: Phân Bảo Ở Đại Điện (1);3Z2HULubfuKQwUER2aWAlMRnbHmEvenzuRrofTs4Exf4XtQNGRvzC+1ClCIYAuI8JKUzI4PZhZKF+TGKR9nfRjscKDit5CYQ7o0n+A0l6JSpxoE8mN5rNHOQnwp+rWmUggPVD1ikwL0rHkmDJ1bVEoxa1lnlqHgF+ZvadxQnSSQ=|Chương 686: Phân Bảo Ở Đại Điện (2);/P0d/caXhBboEtXOjdH7haLpEj19LY2fuw6KB761DuWm5GGHMZFehfk9ue3UyqKynDdRYuMhhqIbUen/JrwXpVdEYuKrhFRTunKKpU9v8LVgx7BiPZ2KjoXfE1RTUdLk4qJGtue/mmXXepfcuNBcTPjKZtQVQpqNqTi+qQFZxOk=|Chương 687: Tùy Tiện Đột Phá;fHD5g14o53RUMwjgZTG2X0v+j8fvyqHakpw5j6ba+D6K3MpG8rLrimi39a+vVLTadPP1NVT0WLDzytePK6vCfwq7fBUVMaPmLrCvzf0Tu0A7WuWPIKerVhd7Rj92Y5hrSGf3Flb73soAgI8BmDwAgg6EFBJHSaQoKAHshWMqopQ=|Chương 688: Phiền Toái Nhỏ (1);Cbp6EZLD7v+54sfgTvmg9X6V74jDpG813nuyedEN+/LhGuQz5l2hsgp85d28BR+RnH8Ybghnly1GqEhCmxI76nnyZE5Wi7bCVsHMRNK1MJbRnRJ8y6ZoOd8XPh3k0CW/iuq4hxibDrfqBfgI90yneZj3o9I2//E7F9EuS99/NWQ=|Chương 689: Phiền Toái Nhỏ (2);L2eUO9gjy9NusEW6KntrygFnxm3x/yERQb6tyxDz0IEBAP9UEIBesFcImfEd4UwifAaXT85o6KZP/g5I5GB//izxb2+uXjdr+1/34y6Cg3ruIHt+D+EuVs/IkrCT8ubNQvIAzSzAoZFFLWNtp7QMNVX4zHz3zD8U6GzZRWfBbHk=|Chương 690: Giết Tỉnh Văn Khôn;tZ0b8WUdYNZ540fzpY1ppkClcLjbtFFxle/JtRz7gtp8MPYx6xQEcI8rJIGz1M7atC6SJZdQtWO63WaW4ovrptQuOMJS/Qh3McnDjpRv+5gj/IvmTgGnkxWZ/Hi0Uh/wSqDY3nZt1YmxDoBYeQeMYLwcG23uwpcXA4DJZTpnHvE=|Chương 691: Đấu Giá Bắt Đầu (1);z5d0oZn7FUOocmLHwIloO/ahG339Fzp14y6D7tQqiXwBgyc/Nn0dpzMKGJ+GWeNn1zhQpoVGvIqsyUgG5ML7FTPYQ/Z5Gn/1mou9dbtj+2M0AXMl2SKye8q5k/nTam30xkjYUsqbfzsOFxcEhJHn8TIwP7011jUgKi1B7R531aw=|Chương 692: Đấu Giá Bắt Đầu (2);JrmoMKXumo9AXT/ldJ7YefXkJCKREXfWqbeKi3oPfbpuo2PuX+hAW+PJIxKK5OPsOp2iQ4SQwOj1TlSKvpoWsoRQhMBP79KM2Hs120YXJyQ2/mjeGynCk3EH5pvAv/SNqDoqDi7aZcEIG5imizy1OcJ23iSV3xSfQd2Oig5kqaA=|Chương 693: Mười Ức Kim Tệ (1);9hMCAgyoLqsUDBVBmiQ1b5PGhH4dcoAywWbeKnpbJQZJ9LBju1coHg+BrFYf0CEDQlFEPeT18xbfnPFnSsjCbQbMYTkkD7sUMO7mMp2JEDiYfKNPssz6Cisp8w/B31wYFdkKK1zkdgyhCCBavSPMRqOiLSvtZ1u0ZMtTANp79Fo=|Chương 694: Mười Ức Kim Tệ (2);CJEsd/yKTdnc4zriJ/+Oudmm75K/Fx9zOJ8frNK6sXcii4WlNAvygwC0HCs6i1N9/spzO0yy7QF27rDMk3OPkDpMAgPNGt3foWF7y5RiwC4RvPrxQtsOMR6eOquke58PCrdFEta+wXqjEARFdS3Bm9+4gpJfPyJkxK2kJZjrY3Q=|Chương 695: Bắt Đầu Hành Động;OaylsmHQmwYSTIWmjU/IAWXarAaJ59Sj3aI3tcp6pZK2v9nSbIfg7ToFIB9wkzIUYmAZOsLUfQTft6dpL175r8Y9m6GqZ02WtTO4FCW16ntp2iN08S/08WrbykcMAroChBmlWlZjJ3FltHmVvyI/IiuP2xB43T5ZsObIqFpHoCM=|Chương 696: Thanh Hỏa Lão Quỷ (1);LbEXQWWPyIQJK0LRqwsy0u+dfm97+jbMw9T+joCjKU5CowSRKpYwIoR9tXuraUJIwaAJ9FgIzAxwhof9o7ZHrfyZdHfzEeUohyz4ZdCucdwpLZugHBRTvgB3P7QhJenBvwmLb2UcWrNxD2cU1uvJmq2YkP61hFABCLvoZlsAviQ=|Chương 697: Thanh Hỏa Lão Quỷ (2);/eiG7PMKwyFP+7AR9EqynlEjOueNHRaFeevb2XGGB57t+nYO2LPZnggjivDc2LM92wOFnksbdA36Ox9q2QL0DRO4BTW7NB9nApCmUrilYUHc8BYuXnqKnFvQ7lZR+Z7kM/3oX6EMuWCFC5vzAXoE628396WnZGomZShSEbs0UVY=|Chương 698: Thu Phục Thanh Hỏa Lão Quái;hAiyBHQGZW9GGlqTdxUJk+sNoQ+S1Y68vcdG5nS9Cye+7fSFMW/bdaeXjbuzMfb6GI6X/65+C3JVhZdPVoHhP+PpQDKsh2ONmL+/yrtwxSqb1d+jNjYx8hqXQq9wCoNhifVzmYbKjVDdeZc1BbOLNTxCGFxOyJTnE0cvzB6wVKU=|Chương 699: Bởi Vì Tình Yêu (1);1l+VUrDpqabigib5J1eNmEHOgT9GalZyvXNZbvzGuB7LUHR/G2h9E9ZiKK8RJIV7UPNWrC2WTiI2o6nyiGo8quc1IR6ACPyFoBj2t3cxHmIKOD2D/CE9q759UiuxJJlvvrMH0wDAAxMpItY906tljtky7lW5k9GjNa+e4+tfOXo=|Chương 700: Bởi Vì Tình Yêu (2);WTSb4/ZxL6lRegq24y9UvrZ25hIWoLe5jiuxUy5820Me6qE2i41pn+r3MAOpTwSSWPt9Tg4JUUaFeIipwLMO9r0JTWMoyUZqN9ubdsnTAmR5zVPyegos+8jO+8l3lmIAg09XhC7Tu64kElu09TMeP3MLW7wSq/aJKFjlg1jAXck=|Chương 701: Bạch Oánh Bế Quan;R/ijcmZVhQbepWMzAwCw3UTaHQuMEGkgGvdOyiYQ23dNBbDyqiU2nIbRsVXD/4QkCa8IOp34aEQ37UWDD8ez+8nDb2uKcgO8oHGjv1b0PFN3H81rc4VeDPOartEBsnz6uewxfSpQBABiFzN+rJ8Mt5EAAR0VKNEiSXxVAnwZ2fg=|Chương 702: Tiểu Long Đột Phá (1);TIsowg0PvA4leAlAT7ktBft3lpqMOWWjOJ+6VDEdSeImKn92n9V0lwgXouFxSJqZrgE8iY3SASXpyBArGlkfZO133XwcBdAolpHnjCWEGvuWj0ilWZCQo8T65s6193qGWcqOSbK6CyGgOIb/q3+MU8mjxPm54WVlSYP56AcJuYA=|Chương 703: Tiểu Long Đột Phá (2);QKtRlG7fBLRx3f0GpelDthdsNIVcp0/sdFkem9C5ZXHjXChe0bLnwa6xWyuasS9z+1Bal+43QzCwNZkgjnwQXgvXZLpU0mVUEZquABqSudhjSSAtdBZoJFeebK+1/ZwAtGS4oNRrvZv0sxIleKsTHdC50AE6BTmn7XpOSJEGrkI=|Chương 704: Thành Thiên Nhất;xzfbyMt8dfbTg3stCW6vI+AM5+Ac/dTgWfH4K3OKuVAq8QTqOUEhSWOOp/uOujrVz1WYueiDLpyRyFlnL1oclcMhWjAQ2QdbnFolS7PAFiaOJTl4EE3lHi0TPQbKhNQ3SkENeR1qDamEBogAnLFTa7TOn6GpWaxUSvHDrthLkEQ=|Chương 705: Vũ Tướng Cửu Trọng (1);EamMoeltiM2QBvM/5odujy0RHgE3T3zbF5fzVUneFPfuZbJgmWOTsYc08lRsVXB/cP2sWUd3piHMPG5Pzins7x0rl1/gdH0AFP8pwI+8R6ugemLzmkVQmIGG6/Na/qm38tKhmMli2d38/73DmN6fL5NO1Ewmt6FU2Fy+oIAFo7I=|Chương 706: Vũ Tướng Cửu Trọng (2);BHVAAgLRlR5CI2257kc2Yq3aeTenvsvz1pw3tAhkW7gsd/ozaa4SGhVejhbJIQi7rG4/oSkusbwVKJlrimcfcY3ZU6s9kRWY65WveAnmz3IMFnCwI1jfvFtuC9Er5vz2Hk2JXzj595jWVfc74WqnszLFJuj9SXduhtysW1gTQ58=|Chương 707: Thôn Phệ Chu Minh;45nsdzeDhk/qWNmTWpj8UW/B+95Q5FsrLIIcVJQtQDWuv0lmTDJiPNubm9uNVY0tvtxWvsSHJ0MntkItaO0QwF8jhKrTx8juZm7CDXUgx84GY4tsL4QO4wEm3wz7n4Nb6hzCk0AvbnaIB1Q+neBPObAZ4+0AsZvXNeA440R0gBU=|Chương 708: Trên Quỷ Vũ Tông (1);hxcPWdgp3kzz6p3tY3HYVtbEXkxeVR+7kk2danBZk8dFAx6geCnrt/BqAj4Bj/FyuP6J66hRdWIdspxP7wsHVG3Fsk09kNBTw3U317dOiCocCWLxmnGx31jT9CZOL2Sae/W5gtFhHHvGs0kx8txl0XhzppZlvPSdKGBYo7SX+NQ=|Chương 709: Trên Quỷ Vũ Tông (2);VAoAyZMrj8Xl9wxtV8jyP+GtOffd58TtQ467zDTnloxsRmSyrj7+cbXl79lyJPxdaXFDW5dcYp0xfsLX+YDWe+VBuNPhoVCRrrwSXVv41NiLi+sB03olHdhDEMxClZajBbWv28/JxgVSAEYiAWvYo4jPyt8V9D2fkJb3UCzvVPs=|Chương 710: Vũ Tướng Lục Trọng;axfjtZswabXjznxA0CLTkB2uB0B1Q5K0MIVmCGqvSXtBIr0SvCdpTQYm3tpQ9Ff/zDUhWsIgLHewduZtYjNUAZxaQTQ3kyDEIYIk8/SUa++wh43gx5NUJYBmSUEPr155RTzlKj7IdOubb3NG+vKTsNUWsfTBW9JJ2cIZKx8bOOU=|Chương 711: Đột Phá Linh Tướng Tam Trọng (1);O/8QRWdBVe8trMBy7Gv27YAYjF+Vp2nwOzIi22uFpH6Bsgx+dV6OKhHvjtgWqeQdcAWsigcwYszMa1ATGUzRn9N8Fd9bXVCOjMUMCJNHxfm5d/YP6vrWamUJcIU4T907D7qv8B0LRkCFdaQAjYQ9hymi9CRF7BO1onY04VxMXls=|Chương 712: Đột Phá Linh Tướng Tam Trọng (2);5l6dPGjDJwGSBBWxtngkfzn2KZyeNkZ0dViryw+xNLXWQ7IZ7KaTGwNIh8zyqaK/k9mxZkZZVRWbS3pR4C2v27aF7gEgkeNw8QEPrSP43c9IcB4nKKDYnvBhGx4olbqw+w83+VfuZbqMvtqpRYGm9Dfnk/bU3zuwAX4xf+Fjnrw=|Chương 713: Chạy Đua Với Thời Gian;s379HEm8Ad5Hdgzka5WeX0ZD+flOXLPHDdObUY9uaB8MGnrw7mQZbrYhnziKdjIEn8hmGQbAEf3U6/RSImrPqu6il2jCbMq5RgOGmhdAvIxGWEvYHoATZlQ9ZmVyeAMmHEWfuTv78skuMOHfTCCT0w1jsAv47fFcgkJ+fQwDgmU=|Chương 714: Định Ra Kế Sách (1);m63f9InRot8Ai0DbiTI8nI4qxtYC5q2ucHE6Gnb47Qfs0VK59cMVGNrdMt8CRO8NJ5YfTjh8PrF7Lxu33tzzkaB+w1+N1Dj2NmeVJNOaHzKGRAxYFslMAlk/9YckdZVf61X3poOpEgS8QybwtGIsaV7zgmlny0ytkCZ8jQ0xaLo=|Chương 715: Định Ra Kế Sách (2);uhIncum5vFONLBW4Ic4fJhNw4vembKno5j+N0JhzD5KLjtDUFUdAKiCxjsn49RBUXW6GvRu1yAbqvRneok0LYbfImZXuJZAQd6YS7s8zwI3823upJBfFPolD61EvxGnMr6y0YHPhRwzUQzX5RrrZ0uZWRJDcKyrD8OtC8LN8o8k=|Chương 716: Bắt Giữ Đới Cương Tử;oalGV+nnc22mRaAlDYzBYzPC4CfdN3cvIIsUrWMiC4DZVrmRusp9NX6y0fq1uT5ZnOnO9y0aXl56ePeUgoVoF0IGFgL9f/yGT55P9TmWHgbPplP70EGd3y1k3/tSSr/uGn200TOh2wuokhzOfvPiPdirffWSUQ8nF78Lgpgx5GU=|Chương 717: Cảnh Giới Huyền Ảo (1);iNSt7CZ80QrLZIP5a73I2GTt7rr0yJnNbEJANz0YcOjzX4c3fZeX7aaseKGoUyRZh74SuEbo2gYzbBG1quMfb4mQZvfF6MlVjv7RYzf8JKZG7oyehKKz4d6W6q3ic4ISBxaLy40ALATfjxiZDdls6VOV+6hUkX+u2E4n2flRSI8=|Chương 718: Cảnh Giới Huyền Ảo (2);WpRI+jKTBuclLs7BpBxJdf4pjQImjQiW7x3stLXAsidUJK2R+9RXCq+Dmj0TzhWMnzwmq8r/UqxfyVjbjrYhGu2cEla8yLau5VEwYqRm+3Elkt4PSzRwvrrk/WfyRtH0tKtPZmDPYNSBPO4gjL8sLGKhvHGeMvw/7TZNzoGsSJ0=|Chương 719: Động Tĩnh Kinh Thiên;Wi0B3NQZWM9nuCd5OUBqw+riOInU1aO2LxVtEDQhhnJ1bwQJM/IUMaGo3Yy8xIjWpgVangfblH5PkRivP2MGPchxKsWBkMISINYScFnMbdt+k6ux+2QAbxvSTuqhP0d1ccwu/wSb5waPeDcOfzUgxQzFnQM2V7gENmKWqCpFVzI=|Chương 720: Vũ Tướng Bát Trọng (1);WxrKLbu6efoTC4XbaHNxR6F0jiQVC5pZV9Q/Y6t1AntdQvhMgj9wf4LRVtIkdQTndlW9IgWRGLk18daL2HB1u3q+CfZrKmtrOXwActVmsYvDdO5t43P8KQBndBuklFPhbJK/f3o6BIdz59eZYBQZAc7GNY4Z5KeLcV5Y6w6Y+fw=|Chương 721: Vũ Tướng Bát Trọng (2);VaJyTiGI6BvB6hnNjHWxgxoOgxyBLa8n+tDPvXuWFW40LquhahXEFihSfapMBtgMVJGR7J6fmkWyHd87VDnVcZlpp8BjwJqat58x3F/xOYySZ/IbWS2dv1bJwd8p/R6+GXEXFA7GFvcpDDoomDfkB/9+E1RsdWYZPqjeMoC6cVk=|Chương 722: Một Kế Cuối Cùng;70mCqK4TGMSXAFcefYfHUCUstjNuYPIfUtokFPel6xw6dlk2wc+laGdPLt2GR/jar4BPoxBwicGhJ5poOh8vdgwr/CMI8IIAjz6NO7KxuEV39RLmy2L6wml4GfQjBM8aHXW/FqIOghVmOUXTHBYZzaQVqRchUPOfI/FaOoivNfU=|Chương 723: Người Thân Bị Kết Án (1);tnyc8LsneIbAywCvYJDEdjpEhCv6aUlsyunKKvvjb/4Yjp8WQLbcc1Xm4nGha4CWenzCjTB9IWg6GV1oEVDtIEK11ZkoeSBP2YZvD+0s4W12RFlkJxmOGA/rPKfleaZqbSVooMEgn+35avLNK93cwuG6l6EHO4CRVZqEsWgO11w=|Chương 724: Người Thân Bị Kết Án (2);Eur3nH5MHGavnnCy9In3zzVUWGYL+vzzg+M6gC+jeezWeoX1gOY3PXBNWyB3HCpqE+ujSxyMNmLwrLGLnOSbr2zHwDJkEBb6rTLzIbnToFFRoUt2mTlM3isGBBrVFMrPvcjlyFw/acnn+rhGNWNoNh3e3GcDhbQ0NoWiNTPvQDg=|Chương 725: Trên Quỷ Vũ Tông (1);4eY4PRA9Jb4UBYk0UUwt3bLwjhz6KCo/yThnQIgCeLs/NfD3nZooehozZV4h2jbVxQ0AJrkxjvQJ8rJOaTlQa1w4sG2XcUfabmSoVa13TJlvjCH72OAhf+SEPAXEcX4p+1VMcWmjN0LVnxO/ixipfqH6fBjF67XNtr3xTk8BARY=|Chương 726: Trên Quỷ Vũ Tông (2);3R35Q2yhvk32UO1NQKfy4mPLK+t8zdDDU+tB7ifHYBP2m1kkJJO42YLrnDffTdpem54sSmR+GICU68Is5o10bEeI0pOKN7HEk0v1Gc2/3KoRkbXLM6L4bbkAAHkAY0yKvQwbLmv9zod5+o7s86yyvK5K3paOq1gl8uf1aUohYwM=|Chương 727: Trên Quỷ Vũ Tông (3);WtQQutnW7Q8rxFvW0v4S798h1GRm+fyY4tc4C+5i54Bbwm0D6t7lHhTULHKyuPxYPtwv/byUMKeJp8BK/VTucpwQN/R8V9sBW4hyzvWuQ1qpu/MO+0d9Z/6fLAuFxs1k5j2dr+DXU62z89pkD+wlrIRcOLu7XMrofanynY9OXvQ=|Chương 728: Chiến Quỷ Vũ Tông (1);TPGdRrLbU+xq+gJ8d/DsC15+he2xcxN7o7GsaoymRHULZ0VYgQmQTZ/hBWH3Ux6EbHZX8Br5H+92O1erUuc3qoozE64+lrN206i7wa3dlStW8a2+xLiRoq7IfRch2mVRf+t91RysT/ISMakZLXVQbGoopfzJN0FfxdJM1i//P90=|Chương 729: Chiến Quỷ Vũ Tông (2);dleCIuTZF4i2RN5E+vhhFff+H8tu3QPy9ibOVPrucmXzAMnmh66HvhuQqHaX47MyGGRm3LNX35HBerG2OpmSUnFZwzzar+lp/77Bx3CKSqiNgKjomOcdoqj2Hly+GRmr6ZpbfoLTQdsf+Y0SRqr5x6m0yj1nZG3a2VrmL23UO0g=|Chương 730: Chiến Quỷ Vũ Tông (3);YDiZ/3PsnQ99Qi87vvTEemgI28wiLpAli0sgFJZE2l7iokoW1FdN3fTkC8iZD7vjC/OjXqLR//pizrsbPxIRuHtOne4gLWbxLE0HF6mYOIkNWtWJZHkvIWpybEe65F9ANC+v1UchHqTYkFeJpl1urLdAf3SySnkTmGstOOCwhO8=|Chương 731: Linh Tướng Cửu Trọng;MbnR5JI9VkRoZkyJcIL4nYhJjQju0ZYndDfOIILe7Lnkekh2/lXF5XE54mHCK+c57crutjXW+p1gqlR3tUPvkX/BHFQxRzmfDw1G5MUhxqjhsjye3hRnahKX0hFjUGeGJKOYoKYg5MsF03I53tMf2jzsIa9qpnR4lrk/TR7vy4U=|Chương 732: Giết Đới Đường (1);XgzIjCSnI31qrMGj/+odZBONpP0ve8WzSrh4xKycs5InUF3zHzFQB3cRCiQVR3MkNGEG6zrddnARQgSDajLi/yyengqWvH+9fRXrG/+HpraMQ01osh+6iSy+DGt/VNtaiisAkq+RKqOVXKUUGnfX7shqXlt6fLUdFX2TSaGcOGY=|Chương 733: Giết Đới Đường (2);Yu2HxKDHcRfodBMG9lpnT3Vn8tObNd127DJIuI9zk6TRFnTXp5Vfk76P5SI+ye/XgpYnVyxmUeahwJtf6XYzGtciK/JPdivg6JNJdwbGYLXN2A7ShivRzrhrRXrO6PY2/ib0wgKvk1bbhdkoDD4MULZ1RYTaoJHjLDJUxhb4JLU=|Chương 734: Liên Thủ Công Kích;QGJCzGzbfWRLIrFGjVlEPBTo5K6PZoMRaMhurOZ37JiW75zm7h/y2chYX4o8xYu9am7CwsqCVDdqpEbtru5r6ZZlJSImo5eswTftpUkkiAhUsLSdzX9XhTry76gtUTQsbktmn3RE/wi0G60EmKKtMfI1j3JwOIV0lHK6pgpIHWg=|Chương 735: Bạch Linh Xuất Thủ (1);MWExMt3EPqfLkAfUOIGSBD6GlLcNwDaQ24sxoqZgcQUGYTdwU8M4RQqBByeQV1qG/mcl2F/m3LrPcxRO0U2MjAmbaNEoLNKomV8OzLNeDmj362kff9Uuuwgw+E0+dnqqWm0hd9DjL+MWkfOfaG83gGV3k2UzW6wPXsHc+b38OA4=|Chương 736: Bạch Linh Xuất Thủ (2);yZ1rqhs4VAgme697ZZeHfnvuKjKwulF89bp9ujKRS0XsOtmu4QxHKiKGlrd4vnE3nBNQSQ/oDCMTBGSKyhAxybwTT8BoXyUI1WcwcpXrfanIhFMU0YeVk/xjAwVBLuCMVAc1i3IPDa/t9+PpcIFdfgJHIPpIb/NzPwIit1p45k8=|Chương 737: Giết Đới Lão Quỷ;oTGOTf5BKRdsGr1jyFR7FxF7XE00v6gKsTmwo1pb6OJs9QDSeWrpOTc3cGRVHdgO7TwdNQrxuWDuSJBNW4Pn1zWS8DJnWs+LO2UqJN9pIoDJWBWw7IcNO9Nv2pxhmQlpGJc3zlTcO1ml5Eo0Ve4ScsfkYQaCkRDmpXDJ4YQYsZE=|Chương 738: Lần Thứ Hai Thôn Phệ (1);K99bl/oUqrKZ81LKt0/CotMN0mSN0V/JtF66Jxh0awXLTC2LOCF5JIupIneP6NuBVO0gqHI0wXE0nbqtcOIevBJ2KxJ0ta1Ss3scNAcwSmOlOESU50pIgkIBEh66xc7TozbuDxsCVIjNKCy9FobDJyGZDBhAk4UnN0pEPyS1/6g=|Chương 739: Lần Thứ Hai Thôn Phệ (2);mFnggyBegfdB97fMbYXCxXGMjILfj/mpD59irlh52g1JoujmevmlEu0dAh82iI48EH7jLYIE5PdckA2+IN2oUirwGEGSPll/0d9T9UGzobkrAwPEjechS1FztxlQbjQ9eQu7YNcPGpLJmQZFjLmspz4/5NSiQi5rxW7Vr8ZsEgw=|Chương 740: Kiểm Tra Nhẫn Trữ Vật;+jdoxDsGlh/BiQc4SX5ufSBqXyAG7n13VpjKUZ49FOHj7iSjSWleRq7Lu39WdYaEwbxxNiYQ1vM5aGUPdOmqwz+m0XzQ5am52hRaJAG28R7CIeImdhHZ74gM+kGmFx7U7fsr2TYL2WAfg/PjO1mGpZ5e++rbRiw0wNiavgpCKFQ=|Chương 741: Cấm Chế Quỷ Dị (1);i9Dd8ZSmsRq2ov0j19bdrpXJUagWlS4XZdRQbbD8Lwl5YK75+GWt4f9z2vltg0wVRqKRjHkx9qPYUC5ePxEVnmBEct3AAe5vRnulC6YAeuyZ3ZD2e0gimQ3Aw1YbxnQ8UIi+AzygNW215areylnKFdnrJDXd3/jOA3OHcopHRag=|Chương 742: Cấm Chế Quỷ Dị (2);d9nRaUZ0He0wluyeQlO9zIFx98XBsT9CuwoiWTCSpdxvJqajSR+2LFLalf57ShKHa/X1XrKOe+bAVkiy6ZUtgyb7BMdLtuqYnxC5Kvs6staX375bjlkrjwzjgvogQR56jvniluFSW4btNyvCXeJw6e99U9jVDn3yTZKt/ZiVyek=|Chương 743: Một Tin Tức;+9gohLZM0G6etM/Oun6KdCaMVxJ9Qt+whRYeEeWLkWu5vr418Cpt2wbaQkdKOPFNqnglkphP1cQ7gZ3WNpq1yMgrDuW2KzgR3exP8TwDCeCaRgJ1Y5p+n/QjXwu2W75s2UzenCIAACtz218qTIlAfYWtcubSuMRznsss6UTFm/I=|Chương 744: Sơn Mạch Vụ Hải (1);TpdGxL0Hi0VHiWA2brgj9O+p/XBEWpS/JmhN9QWdltv3wOPwh3vJSE85LqQhlxZGmaaj5ELyQ0raX3SkR/tzOuvgYw9OdzR4MK3AwkgBxqJfwBjeYiJKDCirlzHVJh0qqtCNx0SZHTDTgC7c/K1ZTVJKGo/UcLbMDoXbTNIS6mU=|Chương 745: Sơn Mạch Vụ Hải (2);1HWBKxvfSZIKghTsP70IAYcMr40WnWakZXi71YEbzimCet+NYw1tWYsHe9FYtQp/EsIXw7Ogv32jhWUmSyRdFQPaNKxsDB4rEzX+GQRPe66JjJTXHfl8Dn1OHqH6tFeWK+utMSblMxZVxAC5kkcSv6IUhumVbtRtUShUpsttIys=|Chương 746: Lĩnh Ngộ Thuộc Tính;vcNnTFWI6rm1qbP5p4PXf5+SmHWYUSuwJamB4dKeWxGc7w5NhrNETX33q3Tg9fcjgCWrB7jns6cgvPEw+BmKGxFzCB8tWiLhY6CN9HZBf4iZtfP5TVR1MFtCxflc4HktYTvV7odVaIeIMU03khYqoVt74h24nqV/uNp1SdfX788=|Chương 747: Oan Gia Tới Cửa (1);mVAS1v71yaK3u/WDTbNAq/QZ/FnWxZUfcvzONdlmDe97c8f93Daw5KxjpyuK9rbsl5NZ/ABUDQdZWwzFwyrg5ygtHdKkqpY+u8kVxfodflGkq1JOAbTxaTlCTc4EH5mxNNBjNMkKACLR9ojOewQgIXQLOYjRMlOim/BJH1/a9e8=|Chương 748: Oan Gia Tới Cửa (2);ds7EHfM2lRB5nEStw4Ihth6JDfanoibJnxCc+3WVqr8AcAAkRR+naPbzAxxsf3Byv4a7v+fL3DS+PHIvmPvZsRt6oDZYR4oAFIaCox7yA6NPy1bMhxpKhNDnTej9a+JDqDfWZX8W47jwko9FB8qp04CCaCUVhbKjC+7go4gEeJU=|Chương 749: Chặn Đường Cướp Bóc;ilQIMRt2AyxKhjZQ6VRmwKLOH6d7ryDeHvXSGcc0HQZemk6D+Mx4Tg0m/avIbgP66I66bjKd7wn2YlE0Qx6i6sca2HIg4xq+lQ8DkhXIsoaNneOH81RTaWx5jtKH1Y1l5GvuriRLb3EHPweGiyIdzgDmbp0c7ueZ3s7M4wG4PRg=|Chương 750: Tụ Tập Ở Vụ Hải (1);UJJ4pBEdjkFMTK1g5NuPhZvpHSUxgxRzo6temiQCjURyGEfcpELxvUY0N77ZZxYGOFVq9H8iR4kp6tS29uuRn/KntpOHiTiiDWlKHJnL40g9PDNGFahBriWlW/XoYiNOQHPZYjiwWKcfACbuDKnnvB/np557ML636ESEvCfJCbo=|Chương 751: Tụ Tập Ở Vụ Hải (2);zVdIqiVm2VrAYc25wQdS+ysCS5lI46rZgwYjnVr3MPO72I+KIBKY/cTe1ti49s3OjowNcVU04PmIuh2NgCJ6UAFFszD9ObAVOz2sPMHclo6CfC3xLqGG8crvAmL7ZNPnukC/UUvgJi4zPJOdiVa7k9sFN17JBPf+zJWPHQ6kqdI=|Chương 752: Hắc Sát Hóa Vũ;PpfuMemmjCMZSz1y0igQo7sTAb2LnWP5Mb39Flq/DxGY1irhS0wU57ZhUlg1utdUa2sOhW/ne+lB3s830ne2Wghl7FIhvMZMIem97n7q+Lni6p6jXuou3MTKl3q/6/Zr4dQMM70rdH8QifYTd+2zQr7buVPBhWGFEKEQsIrg1Kw=|Chương 753: Khí Vương Úc Khánh (1);BJ2+9G9mvkYSc2UDGM2Zjjb9G6aoMy2KFDBbWRdbgyBp7W2SCJAXD+gxVTydcFGtmm31taaYJn9f3b3OFIZIITAhCjl6ms/CRK09dRuZ6s+eWKL2jwiM6fbOxPaEyY6X24krhy0oiBbBI5Y5vvk/GPLYmznMB4XJCUtX8LQGSW4=|Chương 754: Khí Vương Úc Khánh (2);gezx1LetowTlEbHDaTXhVvKl84dSgELjfY1qPoV0dPv2BjUF4qs1ZHfci9/8jHygP7J3ekfLTqkmgZ+pPWw5AO+BsJCxJd+inZeLR1uYkzTODgsD4F+Da4GCrrC8oeYJiIFIEK1QknRl6yKXxuNuH1NEw9qq5opQvCfAk8mHQXg=|Chương 755: Chiến Đấu Kịch Liệt Với Vũ Suất;nDriioHtKg0fM9HEqh2Tl6zUIHiBzm0Zj2SunCd21k/x+jjR79NF+XfGFfNTmdevnl0axTLGGI3AuXMj55P5t/1vW8BLCHET9cqYgxRU/06s5dI/GtL850EzUMKAdYo7/YXMNIS3S97CTmSQl5fpuiPX0XOWMkfFtp5byEP+Kdk=|Chương 756: Đánh Chết Vũ Suất (1);bG0jjLQTEUU0FA2jsusl9yS7/CXJR1E922Kjsog9TZRKt3Rd6fgpOOEx34H0WiE4b/lnMxljHD6Sx4fizMsMvOX01ZKM8blHaQqgvKbHraXuXpH0VO6cz+oRGZVFYQg3oVn7YLg7yQoloBupboP9DkBby4otn7Pvpg4Izacbtqk=|Chương 757: Đánh Chết Vũ Suất (2);NWy6yu8sjYPauZBdGpxH+NIcO9yOMgVe4NxaCTzZm6xMmdH+gSo3Mip5Vr6TN8v4n146crJUMfcQAVJ4QDS/VsIwPvZVwwHLN4qj58XlyL10OzrsCEPmlK4Ezr3Y12mZI0RKpPwHxAwS7wRNHc3dJEhvBlmOat3+m04l1ecdcyQ=|Chương 758: Trong Nháy Mắt Trở Mặt;05ZPFZOD0vx6YbfOT+QoQ0K7rGppRFF6XZ/liSU9YiyusbQMUnqIG6TKL7uVXzkL2e6IxNgiUCptso42JM0pGwzSeiUqrH8NhnP+BkDrJlrbc8JL80zxB9Kdc/gXnSJsUbh9ftdEpyC9jPpAO4jKYkbRaCL1cezlDTOaAXZYB5g=|Chương 759: Thu Phục Khí Vương (1);peqAa1+X+poRDDHSL2fToZkdS4w0z63+YPtd50QAaSlAQTzEO6eB5VxrCnaQoiys7TUOnB+BP5u9YBlhM8ZwZQfO5h2KS3VMgV+cFEQRrumqqEZoCL87i51ZoDqiyW/c5B4lPLEVd3LExjdt0j7moCi4abDI06ocJCZBhcN5AQg=|Chương 760: Thu Phục Khí Vương (2);YanN0wbAcEpMpVCTexyUdvX8PXQPqkZ7EqtiYrnbWc6TwF9Yqg/2MIuvcyVQ6soBXlq6l/y9r572i9RJ388rNipXElsNU30MwIAqRMig17Je9gU88NFcrKW1zNB+rMCUaAgdhWEPd1rYjnXAHCRmvnCIo2N1hw7qTeIjUXdX5RU=|Chương 761: Huynh Muội Hoa Gia;hYExgTSRppNKqhcxdvWjSt7GvxRH6NAyhrEJ6XgFMChJ+iE5uO0YOcZGHELYl6K/E2LSat/GmzBRErUIMilnlrYceZM6Wqq2MJbmCtvOul2lZnmPdZOzx574WnNhEILS9kaodv+YQyoaFgzDrO05fA7LUp9bjDNR946IjQoVnBI=|Chương 762: Thay Đổi Trắng Đen (1);yXM3Lqm2ZPSDgb+jX9/UH8gGjaHS75YFsHVBUDFqEWWB8PwcNRczT53HyIgSLQlQHnV6R9tHENFTGX5w4hHHGM20g1GjrPveLq5cL1rr9jhsqt5kMemk9LXB9dJvOW4AMYP9wRC4BBpdfc0pCjRgzytvqxmwl48u/q3CiIPauVo=|Chương 763: Thay Đổi Trắng Đen (2);fWLFjFHF396AdWlLRbT763UV7074Xb8vfRL7tE5okdVNyD9a0kk95c7JbnvpI/Aqed7YUhNivmrxCa+6Y2RnZTOEThexdzMVbkiOcdNbnm7mUB/he6eC+McqKpExVY+nnix2rFz4iwOguRpsAHIWkUUAyw1uLJIm2SOK8sBFt1o=|Chương 764: Quần Hùng Hội Tụ;eis+w2R6Ha0uTLbR0Y987UCDsIOsi/oFvj0VQvCPuBqyhz2JYTW6wBn0dBat7uyzBUXX5rgw4x6sWyrP7n4TcwHpCqUZWq79BnTBNvwziiStVO+PhvEkScVDMEYj0ksFxKPHey+NqrwILckh9VN9TQxlyZValrRqbPxVPpdk4Gc=|Chương 765: Gặp Lại Lữ Tiểu Linh (1);KufHCbKZrhs16pPfS1iD8eXMP8BkHQZikTy7HTQ6MDRAac8r2ExQrSGoIdni/nZezBMA4Yj71IQc08wmeGZsQRVysOUpwoPEVuxA2CZlQ5y5ftreWC2kdl3FuR3SYvsvRE1wCCb6vfgQF6YkmTKSc1httazr/l+1Ex1KbeygT8Y=|Chương 766: Gặp Lại Lữ Tiểu Linh (2);lCXjzh6QKmDvi4xHr/VVFOccfJAkN+mEb83IUl2VK4gu/EyMBm12zMGznmp0MoiLyxvK8pcQ02L+SbjKvoTN9J8CtK6hNRnGtdhBWOvzuIxTsVbA5E8PtZYhpVuPD4/tz9OJkIVbhlddnMwFFDo+fktGxXeWnjyRDUywquW9dms=|Chương 767: Hiển Lộ Tài Năng;HfYHRyIWT8I/gAiYG/CjdF23aGHFzwXirApF4A7yyVJfm0E4WCdzA6fY0i/kEFiNHxOiCPBtZa5/+C5ZEC1Hu9c6maAFAtQ3gIiyz41FwsMOEeqmzqyFTUUP+A+CPSnSKfZxveTs6v252zC/cXc9rODfDMKL4yBiXsGzwl/Oii8=|Chương 768: Không Đề (1);2XcwiLm2L8HKrXl7VhJR7ORoWvJ8cJ6RWqDr1t6F4Am6VOd9oUCEc2viQgttWHO95sbIk4l5/0gsCE3LivF/+UY/k4d/X+d5g7Il5kKB2YX+RfSh+80VqHVYFp2GJB3bZoda+MkMQH44xCHJe/Z5TGK8ODMq+WOhmftAxv+d2pk=|Chương 769: Không Đề (2);XvYw0zklUdjyUl82z4u1hX2mBQnDip2NN0oa37gjgkRfCYAtlJi980l2drpnMvBLe5owXE2q/Ll5mouEcy1tkW6V+FXUT6kSOCnQoIizEHcjtb8qW/Qj6iUqLmJQ36faHk66uwqr1ALs1gCHeFY5u0Emvwj25Mv+0qkofAVD2mk=|Chương 770: Không Đề (3);GNEQAOqhhJV0owD9aoITxvZFt9ANfpSIWVUFr7GpM3l7EK+IabhMEKG/b0q7H3hDfpwJPOsd18hmWNzjl33s+0fO+m7AfhT2+sbQ/6w09sOp2T77daHk+W7uNAxbDj8XMc9JowwnIyZ+m97HWfBl62CExiDizllN6rSrWTapXX0=|Chương 771: Nhị Hung Đuổi Tới (1);fPVdyCVVdAhTQQFRb3JKkapET8qqKHBQ/uXJ1In7y/sHWXLMcuX84bMig2XUedtgLXi0h/murUVUFTODNR98PNHSeJApCt0lruL/eZ6vRFSoq4gbs36eWaB7VWqf+IBcOgtpNVEIXJBetfSJSJocsloLOoCLLFKFNxSKwT89y8w=|Chương 772: Nhị Hung Đuổi Tới (2);8psg7c9wpQ+Mi4BjRuVUeZBB5zakyGerNJ2Hp3HDjnoPL3Dn/4UuY5uDPF5haimzgVzI9WEBb3su1T1ecr5srMCboGotW2Sraw3OgmWlNZbq2Alu38lsMrAsuybLziLjTcDSJq56zkXsUcaHcxuRmS0oJ3Vd/5B6TZlRHmDAw5A=|Chương 773: Thánh Linh Sắc Lệnh;ztPNJgXB1RCLsLWsRgH64BXO4N3GqOHrvfEPuzOIveoTf97bPyxjL+OwrNsnaZLEKBqdfrPilvU7oLsA1jK/ONOEUaZ5ZQIjL/2Qx4aUXptF11bFBPu/bD/xceguXWutziu2TrRv2sq/CdfVz4QAdxFwddgIrP4N/owKEaOKP2s=|Chương 774: Liên Tiếp Đột Phá;Kcsipatf5M3/rGlMVuaZuwKnaMDTftcY/Lqcd5cS4q89o40U6gt0HMJKTxu/mzneucDRRJnjPAsJhFYFRjfrpRL2NqqrgoDAKWucu6CA50vQ5UGSX/o4cchlnSmdmH5ntT3GVTbaYUp4H2n9y3/3RECrVUOPMmQ6QkNcJIyKNQI=|Chương 775: Phi Thiên Ngô Công (1);K73mI43tKysZ4YcwX+GpsQt382lZCERxJDeAEYvZH4XVkzWbCbim7dEvgy/fTeXSGn2CBZfy4T1lU4dCfL7nad+FSPMlx9ZMUi5PR7f6QHFxGiK5lYCwTKeIzwitLmb0urZDsbJs1e+DC8an/edeNhCfJcjtX71UGPA2AOV9Gc8=|Chương 776: Phi Thiên Ngô Công (2);cGCnEqY2SMmNy7+k9UCDobGnxxd6S3T+VbhyRooQFFellJfQOQCALQ6bgi52vwo/Mr6Z04HGoM2/aGGuZ4grJjYK7BocjFBIDAIW/I8UVIKtmaSNH98y1kgRjYXyGnGXuHbuRhAjje+Y66WCpcHpSfW30K520alUpm51CH1Rfbw=|Chương 777: Là Một Tai Họa;jxJJTaI0vn+GsVpC+M0FBigV7Nd32t23kP/MiRBxcsOlmfnqp1EbpK8FI1jOPfTVAil7TDEpzSae9v2W/gtGymuW1oUGCp8ALloco2Z3pJxqHVrwVWAvNDmz5UXM6V7p1tb8PI2Pc+um/9NM0dqwrHc2RchmOA/StBZDH4whlk8=|Chương 778: Đột Phá Cửu Trọng (1);R7aWrXHr1uYrfJkXRjaBK1X2CqlkfZTR6DpSr63OiyaC6jkXWmb2Yi1YqXReja40UYcbkwC09XqjNPkDUt7qYVw0GZDzvGuXA//cbmU7dyIwwHCfA94cYJtMh/nOtrfWNYLvYsEPlmR+VPM6t3+SOaFn9Lyxyd/qrlYyMMPW97w=|Chương 779: Đột Phá Cửu Trọng (2);rVD72uNuM5AllTRn2H1UCAUHsCjEWEO8KGUti9dSbQDX++TKeafqt4SFeRepViYCpS5VzPp3YMEc6fINgAjF5RNG4gq5xlI8zU+L2Xte7ST9iCEr2dBq8OCQsQoJvR1B4gpPx9SjNjPd1539C8fO4Ml+KQtsiX47CyDCH53yPHI=|Chương 780: Lục Đường Xác Định Vị Trí (1);Q5yy1qIxwQVLrBoPY4Ua531EXi5Ks7Cn/A8CIziEVFBkAG3iwRXB+BWy5FJ4eaQA/zJjxnY7LdaDQ3uuYWTbxkRpIkSChMLSVHWWRP0dODCSfOpuM376R/Y+U0QehAZnKoxZ3t6AeYafr/Ps7OvYB4bedXB+mR3xYwQDsBqu+70=|Chương 781: Lục Đường Xác Định Vị Trí (2);cWXP1vB6CV2s6lIIKySjar4us9EEmTt6n4Fcy+eztlyIArqFZbMvaA+Onxanujrnlu1GTsEx1ZsJPHsYN1F5nAa1E8sd4/Q3YvCMnH45aR1eq9pfcigBCdpv2bHV9g9Ic0H1dQ6AyaTeEiLGWTDcor0eMZq4jSbe1kZJOljD/p0=|Chương 782: Vân Linh Thương Hành;xOu8vGcNQCNFKu81EUn3RBdIwmdsJ4a9fW9an+j+gTqK0oE7XHo937NZ6CUnHoa7LOoofzDesyN12Hb6A0iIQ/2tQVkxDNgkndiQ8FsyMRouyBLJKbKXI5EATHYJOFKf9HjQk5yuf/7+VA2VGCfBXy3IXsdzZgq0raleWAbvw0Y=|Chương 783: Lôi Trưởng Lão (1);hBZxX5YR2GU/tzvC/Ja2PABHhcagqoqrJ/THXA5Mfa97LpnktVSVA+SZKkAGDTEhg/6deovkhfeyfuyfsD1eTdUE6ESsdTS4XzkvFCGxiQUkiT7vJnLPoAy5WP/L7gkAx5gv5lVTL04yPu0yzidhjjLYIoQmyRfOTOTbfsAA+XY=|Chương 784: Lôi Trưởng Lão (2);OYyKR3XqqKT6EPvBHiC8uQVV2DXp1gkyzGTuK30sR2A+HhfvneN5XrKEawvcmXxW3KQvt1z/eED7Wcqmkx6gP8eXZFUql45pMhDOHN8V89zSTazxpNluBhmBSltGxa1+bO+Gz3Q+v4ZnW/J5581G9E8sJIrVg5VCYoUYIWy390w=|Chương 785: Yêu Linh Đan Xuất;3x7bazQX5y6NsizzTZG27VXCALC2MclM4zvlNsH5iwhzu8kGzXVXcD6VDob8XUv05gnDUmagDa8mZWHq+bfd1/Nk/xeoZfVY/LOCsCSEuQBfqaUQ8J/1HDhRTuZzc2tiGIoJ9FZ3vFxvFMtpdnAe2EH1wtsVGH1mqtcB2SzmyJI=|Chương 786: Già Trẻ Thương Nghị;o1uoPezTQVsZyhkL4/Tv/2Y28Dj8T3icr0zDBIH2FGLnM77ptzKGOLM5eHBFZsvid/s2wCgVqNApQOV+Ddxd6WjB2znT3MmAou0RVwJIfYfcSE6z4Yz2xKs5RaauN58Qz16ToLK/f9DItvWjxA2901Slhl10VQMYkCNgQSeusQs=|Chương 787: Hai Người Bày Trận (1);V8Toi+7JE9Ak0bi42+wd1+XXzaBktkUuJan74RJI5/0+Qw4Eu0NGDfi94RYNWR6VkyWMqPFDg6os0L6fpaRwydvLATSXyGPobme1N1zZXMH9/r3oJuCH4jRnccLn963LRWMPfagp3tFSTlEst++MTvxW2xVpR2hS87TNRAP+Vo4=|Chương 788: Hai Người Bày Trận (2);PpPLSvnWwm6qBFfnt77SbaijZeHkJh/2xclPZlRqJToi5eVB7XCB652t/hvbH88y43bdZsZ07maAUw6mBHB6eRWlNHh19oRPwRTrI70cQ7BTqvE/8O8TEwOBKW/1IV0FEArb/D03rnSOfHQUwYGS/ZUzMeEA+MVXTgqm8b4ieqw=|Chương 789: Yêu Hoàng Nhất Mạch;mmAFAFYC6BWDka+gqeOiNGhCAUe5qGuJ9lW3LPdGBvPMP9Bl6tq6Kkzxeb7Y/hNQS22x8OD49oyqM0AZTN0fIIElwLMBQ3V1C6LKTnRn7yEWqd8C7EFlJBfItfDyvemH49NBdszjLD40y2E72gMdHM3pSK4QPD1feW1zb8f7fPk=|Chương 790: Rốt Cục Đã Tới;/aJkjomeVtquCEC1N3Ah7B8z83nO2LXn8qlufuRhrF+LYvTQ7FGSkamwfeAFZfESTADYCKvpOLcc6HWKReUzetE6GWtv/fEkaR7iVWDyX+AbRKoa4kPoFQULHJdlD7qPl3abDLLKxTHpHK/J7ntpoFfjYq6Wq2UgQo336jhcaIs=|Chương 791: Bị Vây Trong Trận;bthz/rNnU2d9TBc0vP+xy7YzO7PTc8H0fNi9qCkw3CiMxFXX16DJYx89mOmy/9MqkhV6rcFFvZ/Ftn52GXj7N03A2IVrLu/1jZ0SI37L10YgKwuc8HEttrjsjNzgatBQ0/nKUZ3OqVJQymhreb0ETH/LMCvnQojTIT3U2sPhswo=|Chương 792: Mê Lâm Sát Khí (1);cQwkO9SnRF7JTzdLETDmgXk1ZzSjtqf8NtWOPatMOGjhG+Ntmssck6LQmwYPeGH8VMZeUxayxje4T7H8o+RWQ0YvD/k7gVZi2aJH04XWLdd8Izhy8/M7cmZqjSZNvgYgf3zSVC02jU6hop44JtoRv6Ea+Df2kUUFG0s40CFfMV8=|Chương 793: Mê Lâm Sát Khí (2);8Rz7IUHBVB0O3KxtuwXy814J8sgr0KNNpTfnjVEgf/75b0VtNyEHFpJPKeTj9wJ6XqY0UwR2BodEdl6pPcxV4Mpv9AXHk047bgpMEqTBRF/jE09E/p8t4aWFpunIdc9AF/Jamax222zi5Lo1Jjv3kUK0LMrUDsM0yVz564pSOk8=|Chương 794: Phá Trận Chạy Ra;7OJKrHnjFVIq290O9ceBeE0I1wzAgC3Pbjc40PeG/bDdzGDCa2AZb51obEgakGho3/AAu0ZDxvb65McDb5q7GB3RSQ49+XTKXVn141BBykLrbVXhIobKqgvdn4s8VfiSTc7XLahOsSejmI3/gGcdO/ouY3+wt6pAxrYKKo1p45s=|Chương 795: Yêu Thú Đại Quân;PLWQKHTdmIHf25UZeD+5aLuNf/ULHSe2nJRait1Z6pm2zF7gKUvFEuZPwGOekhuJdx3oAOX0BgJW5RfWn52Euc4nbVSoPzJu5aW3Od2sKnfEJJHxlUpwkQA0gW6Nq1dvmC+NCjgHYU+sxDV1T7qrKwGe3gXSUpK828xkDyrmHbM=|Chương 796: Đại Chiến Bắt Đầu;J/ZXBzWnRIm3K9PCzb54qfv0rQG0G7yd/Pa1KYN2JNzYKtoVDIcSjYfUUb6xBkpczwM1LppmLYWsn8EGBYCg1q0BRGT3D7YvRhy3LBmNR4zf/NDXyh6LgHXZc20JLVNpwQTau+8hQreBciYGcP8k9WAIVO1RMnnDVB+gG4M+fLc=|Chương 797: Tiếp Tục Kháng Vũ Soái;JlIAjQM2+wUABEJ7AIywXpP+dwbFf0c+05GQx2TMEmZPbX2VI9N88Uy75t6+Jy0L+MQvV4Kpo5E1ML2ro2NJngZqcDYx9rLmoCpI43IOEizqh41cOd8Fqy6QJT5bxwUk1JOexOxJ4gnExgB9AsQRbY3MWs9rxaSNRDVLKevBSoc=|Chương 798: Vũ Giả Tam Hệ?;x0NylSqEooBLxJOAKiOjFR0uSLY2SoSBDpRJNFRPRiFc2WfEDReXuLyBxJX1puWn6STm2g8vVX2IkxIZcidphKhuJAXNXkV+UnUUL/bq0ibjg4gGXqs8h/l19cI2y/Lf6Lzh1npv8BJKIIyfGA2ePu+G2ppFiN8ZeE0lZ9FcqNY=|Chương 799: Đánh Chết Dưới Chưởng;3qoSYFVAVj1ebrfMCvY8M+LeDxxt91gYhwoEAVViSWe6rWsnwm+hA/KPqlBwqri8Gdpc0H8sq90vmsAqjdp/B5mq0QGvbdhX5OwpkHuYrunIHr2PEHLyppU162bkaiKXRwrdBjv1GTpMw29v9ycXomeTqtbyQ50j7sD4YDrC0pg=|Chương 800: Huyết Lục Ra Tay;XKPqrTKksEIf2poL+5LvfIFv4ucxgyx5EfRyJnz3N6IPyy4HH+peB3tEFAcO1wzaYIMRjLJh/d4jndC3xaLfVYIniCKjZP431iK70v/1BxRI0sSAMS8zGwfcKPwN5ZfvOg6S5K7wPQOvfM8KQ90t4+vKB/IXw/JE4cZTB2SrJDc=|Chương 801: Huyết Lục Giương Oai!;nlmvAQZHVyRfnXGNe1EC4n1ilobtEbr/SLUDgUQovhc9OA4VBdlxCER4xz7wtQQI/2VTuM2D9ZQMGvyOSBLRjVM79XN5SgIbnw/HSx8BRHDO+UM3WuLGR2TZnZNC60TWIpZuKpChq0Cjovc8+YEHUz48VbK8nC+dnJ4EpOwd4EY=|Chương 802: Cuộc Chiến Nhất Chiêu;9uShnGZJHuY6Q5MHLR6xxSQiirPuutQfRkN8yPUr9+uwoDnh4aiu6NglT1x+QzECRb22OlrbP6aSRLnbnRLjCYhTrCsVO+sfzd0t47gESoaTHERV/0bnURE/l68bQEfVdiS9Aayq2yzCz5j6x+kcmVvlM/UVSDKNCPbxJjRrysY=|Chương 803: Liệt Không Cửu Kích;XP4XZeLu6gOYQW9C7onDt1kZCuET8zQdpc+GGdDnYTf+Io7CvSPEeROL+WsEM2gETYUQzQvghx9swEJv4smystWvOv1HIt08xN90J0Kzu/boin5LeG4E+XiIUAtw0yXAn2HQ1WcYMhoo/dIZuw62/8uJ31FwIpKP2xJlYZVjjgU=|Chương 804: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc;Z3vBGV95Jrc1TobubKmQDlFVTrEwqOzzqcSNw8VUjQFF2OEebmw/tzqnasweWN2Qyw1R4wRzEt7rPgBNkkHexm7G2FAYsTUuoMR6UOWIK0ujdRkltXgAS9VsHf1HDGJExUFxG4sTFewqOpD76q7CDXikT/+agOerXObczK3obTA=|Chương 805: Bạch Oánh Ra Tay (1);3+BrfkTlT6w/k8Vh7d7I1YaBvLXAA2IDwOn7eRbqRkpDqbxhWEj+dTw3iRDoYroByYypM5Sfu5m6MLI0L8oDSrZO5UwhNRrAcyx40IVBnPe4C5Um/cIi1ERyGKoAm4RUUfwndPIXERl5IukegD0Raj4QYn7dRGm5PTO+8SVK9Mk=|Chương 806: Bạch Oánh Ra Tay (2);nr6Yvxh6bnBpUhoGOsduw4BfM96iTiO4DrIVW2BduwJRB8H30SgKVb0Epl69q8dbMp+9kvoMH5PWcer/cIGc/9fnZ+LdMesxyWeaV7kCBGMybfIijLo2B5esCX8GXdwViJEzUtuPAViJC8E+Yh1wDipvZIM4eW2dpLZzkVyjafY=|Chương 807: Âm Ba Vũ Kỹ;vhGPWVEbC2LbyHW1uuXaSzFDObdIJWATs2U4LWOgqRn3FZ99c5xe7Rhp33D83mwZxJkTky/Vh57EACEnq0RQPH7MQ6Gm1lUTTxIe8LizLgUWkloyoFp7RNAb5/zsJJPF2ywMDjiMDceohFwy7R3/bn+wR/WQkL72zaJ/y11KH/Q=|Chương 808: Thôi Mệnh Phán Quan;zdUo9evvGBEs30t2xWXiq0AgylAWFAHMHnd+0Q8/GUIpPqYxxHZ1/O1xoutiYs/+BAWNcw3XQsl/EmUvlEbQmtiMWatTUn8E/sWH8MHj0w0p8jsf9Q/5h2wKUc4UDFaNKFls92yU4XIWsSyPPNtUWkanAaWhreVVdu3QAcPaaH4=|Chương 809: Rốt Cuộc Cũng Chạy Tới;ZaSSdLCnKpEP4XspMbB8VG1Uaeo7SMc7kmlBDAAeFWDPYtuYDmjfS681Zfhae6XnY8PC9FgFTre0yogJgOS7rykpm9j3xzT2p/d5NgkHAx6KFlwwZuh/J43/ofcJ058HrtSAIwt07L5PAFE2WkO2XLhC4vYYeqPquxMHviG4M10=|Chương 810: Linh Hồn Ly Thể (1);KhF9b+0+ZtlS7rw6vz9Im0byoYaWdtcZHU+YIRPBEbqlUrulSpyYtdSHSdTPmBwmLmRqa4b+KclL0rnNKxn9pVespSh+Rguubb4rKknmHInQzR6YRbe4VYlbsM8eIwVOhlXsc9b+JGcHtTN1yaYLl8fjC32ncmT1LxMQNlCVHo0=|Chương 811: Linh Hồn Ly Thể (2);gbRo4uK3703Y2vhvkiLVkZI095Vwxgo3yoDKL3GmGy7v17uboT44+lsy1odx5EDvUgHEHANL55jmhsBowRcYJe5h1tzr9aLi9zTO1y8p7+OuuxBDpHjTnvHKB6G7Atz38wDE1JKoTynwEeda9WreZ0e5rYsRIVpn4KQj+1H18aI=|Chương 812: Kiểm Kê Thương Vong (1);vIVN8n/wzZlRRbrQixXudB/V1dZfjqJs9/5TmOw/HTl+UJwfE/xFjuChGrETONRqJ+ySbJYzK5uCZ/GrLgsjMTPraj3RoK88zbZForyGngWXQEZSIgG0ZWzBXePLQf0xcVU99rLi2n2ql4c3y0H2y/7R70yS/mE5uj4rLJzD0P4=|Chương 813: Kiểm Kê Thương Vong (2);fUdw6+p16xQWPSnSnyIHxlRItOvN9/X7wrAqbutwhk7tTWvI0aQt8dBhQFEEcTq8m4uVgfqtZRTrOR97d/ff3s20GZqE9UhdTFvbT2pmfzGmvsmnwYdqa008g485PRpGJX/h+pNLeShGBs8NL4Vdr4qWq32JEBxSvKzZ4tmD5W0=|Chương 814: Thanh Danh Hiển Hách;Pqv3whXQh5+kBdrh3CIF1I9PFdlFPNfCorwBbAW+2ZAkIz92lwYcn7Xm/WmtRnk6V5yM0PsCkPCb5gtDZr1vrl2mYmgY9hqyC4hmQ7tbegBi00RJk3yhiJtzp3BY5B1owWUpKg8HY8yXub+Us8fWoh0yRa+JqHSZfPZIeQro5Po=|Chương 815: Điên Cuồng Thôn Phệ;uIa9clpKe6BVxzyY2emLficVCigj8d3CeQf9x60SvE7Yz/axpyNvojWMVVJ1gc5sQCvUL8WI4KU+3xP4ADmrGenOsGzE7cpLU4cMDwjwNdrKIlJI0L5Mk+9Hhp8v13w9ZaO6shBX80ctD5w1BifkvcALCUmknP3G5XfZuzhCF+M=|Chương 816: Trong Linh Thiên Môn (1);I9dxYB2YIxbpddXkzhKzL/RymoV8cigTUM8TSnJ9sSQQ3CeqmBQxd+IdKJFvJ8RYDVhD16Ze1knmLmMKPlQCUbQk5SizG3TeVHGX4jUDF0XsZJW54d+2UW7xmtx+DHxnWurjcP0O1u1Kxbe/6K/HXIKsnpelJAEHUGm49up8acA=|Chương 817: Trong Linh Thiên Môn (2);G7AmC6qFeFUVuf2xi0AY9ABKi4XTuRCGSqUzV72ue2mHTKJHno+3JCGthF6AGDHa3xy0OvpOFPBBtEi13W1VpNiLOvxamueptTkT/UTYQ5JBb0pCDyePLJhVoSCwRJWnNDmkRsk5YcT+ZxLvHRIuQ3sVXnB7fWPh2sW0YB0qErc=|Chương 818: Đột Phá, Xuất Quan (1);4kMWrFJE3SZNKS/n3EcGT0NQP4hUg7JJv3mzG1Y8Qqx2S+d2e1XjIyXseUDOKGflLUZkGpPT3U/D02W6Vguy3eE3/LavGnvjYdNR8xtv1f9kLgS6qH5Cz1x2zBEO9s8rKF+JOA2IOgWXUkOytzH40+BPxRXaWFH3FhV6nQuEXPo=|Chương 819: Đột Phá, Xuất Quan (2);HnIIR6MPDVdLT8MufLrfVJFNYzIu0v19CnMkYThOdLdqigKdfruvLe4kY6p8DBxmeQW2VjPWg+qMIp+DyJoy2SG9TwuRvq3RGFktB4fQAx5npT4YiTYsV69pW6FOnb5ricabbXZaDlRnoWeINt164BqfXoBB5ojCLo13trLpNss=|Chương 820: Đới Cương Tử Tới;RXJNTk7vfdGcPqnPQkGqv1nAiOFI1seMZ6Y2S36Ysjqc1RzO8iUH8GRyVoOTFa8N/jP+sriV/5cLvp3t06DVIIQJzUPTu/7MPrhnj1avxlzxQqgJgUpJRVhf2HkseckyJJhYPjO+Bl/2wMk17/oQcRcZOGgLUp8uSioYBMDmNE8=|Chương 821: Hai Dạng Thuốc Dẫn (1);refnDVZMSuXKDTwOFT5adKlic6EZU1ozDJrX2hRV3XeQs0YyuEW2wyJh3it1rZpGbuGON3tRgpeeLXuob/jdF5SIHzVCAZnqXJo0m6K2Gv8RCuvRxGtHcddICoTlwboxYu1U6eu8JAnO9iiloHZjiduJX3U4hTFHlsR4SvCJS2c=|Chương 822: Hai Dạng Thuốc Dẫn (2);5bthQ1MWG+I0tTQCpXz5Tzt2OZpQmG60CNH/xgK6Sed70sbbzgVhTX9tivWCjgwoaBICJt+QhVnATu5b+piWS6UAWI2Z2Prkv634MxQnqAUXwRJP2AfCdtIxm09DXZCo1hwmoUBWauYclf40u6fGjcsqx5XikJXSD/iHvmaW4ME=|Chương 823: Lữ Tiểu Linh Tới;83847dCCDsR3tOSNEjaJtuON5xxnCi/9D5i8zPB/UZxbtSjnVTLnM5MZdvxIzhwdUrQyX+jBqoYcE7b104+Zj/dXmcK47p6bwe2Co7DPl2FQFRG0IemX+BRA1Nd4E/Pi5mJG79NWEzfu4StE45M0oWK7/kasMKkGVb+3rYDwCUg=|Chương 824: Đại Điện Vụ Tinh (1);ANufcOxmk+BLBYkXZOOM0ViNhrgPGNN3/4w9JCxnFO/CbUoopqkTkeOr8+b8Ji3+VQs74yFuP+EmDn0ZBaY8sJ1NyKopVb5aKmoOhqhXh/QbN2gTnPAmqv7QrM9M9M7Iaovbv3i2Dxdq5DZNqyGp+qz3rUOgE6Wu2Tx7P+BEKQI=|Chương 825: Đại Điện Vụ Tinh (2);/QSwWKBdrC6H9xRilXYs5qUpmFi/Y1wLNfEgQroQY4X3v6h9YWRM+fOvggc0KbKB5blnU8YanvWTih3NVVFnuwEJXvqXe31efHpVMrzbmQNNdJt1aW+gVb/Cyep3AvhhqzdDtSWL6Fp6X6Ih5jhepooEhE0gnoF2tClusSRz+oI=|Chương 826: Chuẩn Bị Động Thủ;Mbf6BKWLJ9j1Schmftd+o5q8WwYecs/+Kn+dJsa0istq1nItpjWsOLgbMtzJssQfxUwC6ZzkuS8cqIY1EA7CC9x+THJhTHDkBZATrPZmkO2SNV9DAyQetMyzzGhGfl6SVeGVY1KO080bITZVrAIvz+3bWSuMk+c7qxYoS09Oqg4=|Chương 827: Chữ Chết Viết Thế Nào (1);0nrDSZsBcEgnmlhGoosoYlohfRuB0Al5+unurt9cIe9461PeVB9GhKQvcvaucAsY4KwokV+iTTrarSN3W8WGHfQ+C60g2BVanETzOA6nktS06gTHD0Nj+xmy/benPIs9Bn6l6tCQz8qWw4LMd0gTKXmuKa5/r6qUzdMuL+O13Cw=|Chương 828: Chữ Chết Viết Thế Nào (2);EL1PVFw+2O8cgpJYJNovpKoOf1AfLZsmLT3SmY69BPNd+g36sQXFCfaKZoxlfehNTbIUT02UgsJBNdWlpv3r3FE2yQtVVqSy08kToAkNqbqvZLmrctWTHQIuqsDznOpi1W+F5vyzDnqswSK+4SyG5szG2AyIj7kTve8L1VO/Qzc=|Chương 829: Linh Hồn Đoạt Xá (1);RkvmIloy1agXq9yTz4MMkqCc61i0vbVHR5CmIxIbjlw/q9YTQwB0YIv8euoDfZf20zKIfYpikMZbJyQ4W1yopTj4VOo9DLUfLe7xBWYN1hXaWt3PQaQFfWO3Y9KR/YQP01Exjhz073yJCxIp3rnBdOj+Q9ZTamsFr53FY4ET7mY=|Chương 830: Linh Hồn Đoạt Xá (2);5i+dM0inaNqXuxF1qXsXqPBPlIDYiA854lWHZhIoBGHyOgHIG5csfIDhTD/rdn4okdZkvqsszKcUr/HpPC6JoPhfxz02rKlbxquUHHPSKPRogBDZxCoAHNDdCiqTFe4Vr+YwkiNrPj9D45eiyfLIopVX+FUU80kL29oyX274g3g=|Chương 831: Chuẩn Bị Bài Tẩy;ukLHztX/vBmtZZGX3KHqcTU2JfGnqAKiBaZgLtrcwYSwAnyapk1VxDwU7wEnRKItjk+X9miWew1jh4iT6SuSH5J78MLPy6LR7UwuCCa+IzZDjCS3zNIM+ngu+wNf3kh/2YhbHlyE+kk9EGqC9ai4cLHcFye4X//jE5VYoh7C6uk=|Chương 832: Chu Tước Huyền Vũ (1);ajvXEpqnV32JeHOEHEuH3b7cvnNuusRL8SySl3cPoOr3EOsyGjnuCeXMj76GreddqfC9jYvNeqOf3g/KYQEX9ySyTE8HynCg0rl5SaC3YrocndZURzVdHkl9IfVjlubOciAv1AgcsNDnPJEjvlUUtqzh1QkRz53Eh18dhew5kLQ=|Chương 833: Chu Tước Huyền Vũ (2);RplqUfNLvrZU5sB2ATlfNizQzvinFbCaCvwnxx1q4RpNBZJnjaRpVB+X7FUf6Y6DexNqEtlICue+Pi25qps8vf3DxQsfnZkeAC0iSm1jUTutDNh7z9ltw3Vrz4JePMbZXCKdwCToWEsGmBukQVXya6xEkj1l3ZdgHq+5nEuzgAc=|Chương 834: Lại Là Linh Hồn Đoạt Xá (1);847COh90Lm8XTkIdPOE3iH2qckMM8jPSUyMl9czpi/YBvgRu9cT1sfWeA75UM7Z2waqZqiwwHIyS7SCdq0PCbrYI7BB7PG7yNImATDbCKk7HfZP2SDsd3yAZy4QAGZ3LqdIKJDJmvxA7OtmDKAuGHTjGpR0qzEOykDU4D+iEwRQ=|Chương 835: Lại Là Linh Hồn Đoạt Xá (2);F/iFmKYnt33mAw4Mk8BF/Zrs0Y214tZb/fEiUAxGr0OygP9F3SaSMJ6Qqixd0I82FXi7AlOfDIyLGEHdsNzsM4Jx/6sBHXk5b/Oq/vKHP+H6a99y8V2/T+F0UREv6c5CaoTgwCIlbHlISm8gtkXkrZi81trPG7ud5yUj7AC+zGM=|Chương 836: Giao Phong Trong Não Hải (1);ug4V1j/3FCjZRxS8vgCq++bwZPrTcw2cUbHN+c1u3lK7OPrIrVDbNrI13URTaXaYCmWdYnW1SImUhw4p0rg8yLknRQokFCv8mG4xd1v4JwC6J6+Mdpk4KQWknYNJd1Cp2nbxV2C0glE6BLnDLd0GLufzRna4w0V/kgOHzhxklyY=|Chương 837: Giao Phong Trong Não Hải (2);H2rBADPWZnN3uGURimPv5E6QOtj8rQPQIxhT2mDNTPZDlw1PQSy5GxPiCM8jlGfhfEQz1cfTdMWQuYVlVmLNn43JNPz4WnTsDQELUWBmlKZ8JsuMrHI8OovOd9V73jadDfwfdcL4CulIolWkKjctfmJ3gJvx7bjLvkkzzEZc7W4=|Chương 838: Linh Hồn Tăng Cường;a33HahxHiiBWNdRJWa19B34HFiPnr9Sih5yiV3GVDe40sY7O50n1BQLNMChhel27IMpQ82b5efqE+Ae3VzieJR7cglLwea75WJP5nIy/AOX51ORWa28/0nLPr0Wj4kjmCVct4NzetpdX9twmX+jrcKcM95VTY1DhiwzT6jiaYSo=|Chương 839: An Trí Quỷ Vũ Tông (1);IVEMD5zRsJDkNW8flLFvynWJdcvHwMRknydu+VynrOJdKWy/eVMUw9K2Ay7sUdhYWbkzkxBTy/tGf3EUQ9n2YXW93POYTNw9/1waBpDzSFHU8WMEfk/u1g6K2igpchQ651qbHILT3TN1MDsC+wSVHD01Emt8Q/62QbcNJyxrtag=|Chương 840: An Trí Quỷ Vũ Tông (2);Wxv8QAtgFyWLbn6KUAGCN6wGy3t8z2bmsPjfv/r4zo0jjBn8c9z/4blgrUcoThhlc4QSeHzZ41cxUe6Q+paPJYm/5kVmSl/DvmdtFls3a4VbCfKLwJixCu/OL/DzyyLBWWbq5YldtaJAK/BOLD6cupA7QzlyWfNO4zJt9Sasrh4=|Chương 841: Tẩy Kiếp Thiên Tinh (1);r1flN7pyEhUeq2aHsvkLO4oE9az7FZE/Aqtsk7tR5YRgFI3nLHVsmanpKOrdQWwbQZGMcxOMT50gDL6ZXMVI8JTD4wg9I3rr83FS6LDdruDYz52Xzk7IWejA0LDEkQXSsUnKoukWv8fEyhUPhot5uVjfegoJIwdU0FAcUJHV9mA=|Chương 842: Tẩy Kiếp Thiên Tinh (2);Ffl0X6R6HL7o8mNI5+Gq49LLclw+LxUlS+rnnNsDpa1S8B9ymit/m1F9ffKCdVgx141iamsnb1TyGz98espuZWpk5h7qg7qmD0Vs4knSCG5jRS3np7aFvqQA2iII9SZwPmyQnFdR8JM01pS2/bj/SSd08NBSC517Iw8qHRhziNY=|Chương 843: Xử Lý Việc Vặt;g1j1ZJB94zKybHNL0AvE2rE1/QKoOGl/8LqaA0ZIqGfoSDz6AEL0mZrBgQjPyLlnFHfxPnax3teFCIBACW4mYyfXw1ChZXgsg+ukmiGVD5jR30lYYpW796NcCH44n7A+JtCyHNh78OCvVCo9UF/dDnUAsVscfWUS5BCeQ9TBKWc=|Chương 844: Lam Vũ Linh Ưng (1);A1MO7Tan0dU+zBNzXp9k4BX4VcFeowLoSwvn2JcvwNqgh2E58s6kQ+RRC78a10V5MBd7yPSqmxkAX7ffRm+2LN/3sT92K9+BV3QSZAy45zOX00sXnHsF/H7+DuUFcbTbhwvYWuCdLt3XKmpHkO67XCCEuKtoakohw0LcA6VV+F4=|Chương 845: Lam Vũ Linh Ưng (2);fqdFrS6E0c6Ylkc2/jLkvB430C26JObkpw7MmLWpqDP65sEVZk5j5VoQlA68pRrMkitlBJKTRBv66O7Cxz9ruSbDAX/+7LujADN8YheZxYhJOnlZZf1iofkupmy0HCSm223hRatN2sNIfOK4vkR55e1ZY86mVTQ1G4bS0qRA5M4=|Chương 846: Lữ Chính Cường Tới (1);iM1J4ZrC7k1nfCc3RosSVFQAaTdswYoCTu9pf4AxU7eM9aWNmnIxgDE9KRP5u5nUODj5lFnpsSRahnYogUwJoGuB/S6s75KOaIuC+9j2gtrufqaNDzxdKzCkwDzg6Zn5ijreAbhi58GfEA1A4KhTTBt5Yt8iDlqQi/2T0WnxKzQ=|Chương 847: Lữ Chính Cường Tới (2);tWszNL9yKbtJ1aRIk9saibmEsQttsDE9AaDbMcnHleot0xk8xb7Ed6BHUMF1QYUNs5Fl9BYTdbYqbUyzBZOjsOEFinl76TH74zXqDuqFirwYKkr8pe+QO9F/u38MJNJN+vct4FdvujG5M9WeM6++5xOrqDizqnhBjRAsqHPvbdU=|Chương 848: Một Mình Nói Chuyện;F1gRFN3PatpqwWRVAeeCoSNWbOzfrHPniRxbiZbndaKCeb1aYnkh/wZtIu72znV8D/8Sga5um+SVQNTAvL3XbTMy7p/fvI415K3qYM9lpYUvcNjbCUkgyjNB3W3fm2lZ+KkMcTMWKm+xkzcXc/3sG07GdimazIGoOC+rgMM8ztY=|Chương 849: Già Gian Trẻ Xảo (1);Rfa7tSV2L/Pfw2i7XmaqMu4fkLtQp//28PjOHVPAGEg5q5OIOFJGZg9nd8wqFDL4xzGM3fN7tc5abzExRq5eylzEmrmpOAF6gW3g5men4tkMk2SLtCteIw2dvXux8yWRXbz1GS6FzaOiRwmXzJI/eM8OaueCu0vTRsOqk6WpoQg=|Chương 850: Già Gian Trẻ Xảo (2);U404k3TzxOPBFI9++Vl6Tpdrjp2HkWo5qSGY7XDeZq95+J3JQvvJqHVQiXNwrU4+oVnIuNEqxSXA4MOznEZDud+KKRt6wY6IACdLw06dHyyr/h21g1as7XeuajwzDE6yQTlnReyz+B/5Ua4G0P590tUUCPJ8DmX1tbPL6492KFU=|Chương 851: Món Đồ Chơi Lưu Manh (1);msMlpfJDAnu5EYYXnBmFiVCewlh6v+7ZIApj8OptH9g3M82kEqCoP3ntY4ljilixL662Hea+6IOQRlkQAqGqC+IixJQGbhs6Cf9Ia87HPf7ESmj9i5fXi3eLfAVPRmSjTgE9DbfFNTIop5yHExMdSINniAyLuiLzXoiUUS8+BDA=|Chương 852: Món Đồ Chơi Lưu Manh (2);TZQB6d+zmaJbO6YwjQKS1m7R5laCoI0EMb0SsNiRJ0mm8v7tNGgolAvvyTAjOww8A4QlmuP9yGR9qrCUOCeAUtxEAAWPptBB4DCgeiFRPPpp8tPWtIOOjDznVcv0JvUp/Xc/8mBqMWH3eMwSA+KhwdfADwpwIcuDoOES3c+QZF8=|Chương 853: Xuất Phát Tới Vụ Tinh Hải;VtRmQ/pide4Xw9Mg2OhhzSCXIZroYaG5LbdjBbiiksPH79DWeQIJ12hhhIkmM86PbpS4JLAsTXpJwi7K1vWQp4LHAF2zNBVtL5g20FiZ5kAAULMmlzcDG11RhpIfsEcmkYtkjEMpHSpCjiRNtI8q6ztT3re0gEy+mc9OsfNW9iw=|Chương 854: Thôn Phệ Song Linh (1);0JzVwoIAztsVGZ8+B1FRwxEzspA7wc2z9C89vAH+DcOoGLxAjGYgw0B07c87WmI7f3L08SXjgnEImZFMHc5UDPOTKeAL2ueT7KsgFFYIazlmpCFz7MdBDoZ1Pfs3ZMejRIkoBqjjIDD7+IRGrLZw/umgyYu6b54PvEQr60RqKtg=|Chương 855: Thôn Phệ Song Linh (2);uS/kp4m72+6tdLkXtuBE7+bpnfbIjng+zLcp51N0c/sMaoEsCzuOKHT/oicnP1rPJQ1I9v8y9PrDspfFQwi/plA1KhQsqMy8HgzCC+x/pp9IZdbuEt1etxaOQNdBo1JZ46JKF6juC29OycILMW4gQRg9dWkSOZv5uR1d7InK5rg=|Chương 856: Yêu Hoàng Linh Hoàng (1);1jhHMbrD1HT4YupzB6/z5GoecoBmoZdv0fx6fhVKhnRIT5SoTEU5kfdGlOXxMjJQB5Jles236leCSIESrupwDoyrMtv+UeMmddvqM/k3X6fzfegloFVH0Pp3xFRSf4z57JHSdmtD/Upj53gvwkH7rdfmDmvO41/eDnP3o1FsFh8=|Chương 857: Yêu Hoàng Linh Hoàng (2);KA23hwzgxQ6PwAfpFNhSpGsNHQRwc6MoicQNjQBNW0e5nMuTefsCWvfx2KekbAKZHjkDQwFgptywE5sx1XdBaW7iQfD9ba3/5Npi6C/FTbqyh9ai1l20k+eWeHi8HforwFAAmXWR6tYd25Djxo7d2wDZbiCOQbx8yzvUYT9V+fM=|Chương 858: Gặp Thiên Quỷ Tông;fQuSk5BzeKLqtm/E/pEMX6xuHuRc/5wB01G5TGJoFhfpKTBJ9IvdB+KACCCJNRETlfRD3SDumF3gRFnPQtrLQXGrClHk+f8G89645ygPfHeb75bLZ2dtXOF1WCyjo6eRruNkOIW+uvnikzqTS01xv0H94L+XJ/ulwlAPF//o+nM=|Chương 859: Đánh Lén Lúc Hoàng Hôn (1);iRfCqDpsFY1I1GyZe4JInCsXaoPPljbjirtnhHLLTahGbf8wcO7cYWZgxS3/LrgHMaDOWq+ShDydpLyHCUH8O59LiFXLtuRbTp+9fmdw1NIiwRiL2nBcYtiZuE0mmsj8Qj+lt6Dfj84fjwr/uyYxvTaRQYB2Ao6ab8uOemPNANw=|Chương 860: Đánh Lén Lúc Hoàng Hôn (2);JBaq880nDXZrl2rsTKXjzI2WnquRXTB0FHys2Vu0OcodE0b1WFSP8iqGdvtGURPOU1MYF6833DU9QS3i7oW2AsyMBcUtWp/DgmUk6BTTK7V3U1so1zmlQejXye/hESg5+zEuTu7giIieCM41wHq5q8Ge/3i6eIRQP2EkBV0QSWg=|Chương 861: Đến Vụ Tinh Hải;4/4X5gzOts5juSQkvR4hHQHqa/bLhIWfHqBCiIuglt6XxMgrw5g/9l6Kr6tRuKsRhr74bCNhtdcYOGURZciMfd64WPe8qSDYhkho9HHWkarrVJSVgcnhWzOHYUvxoOsUGeHsTW1kdZosgRDMgD0fENONzPpfRSbpM+LoirNHk4c=|Chương 862: Một Chiêu Kích Sát (1);DMKhT9mZafsJOBaFoXECFV7GuBbe05Q/MIRXV4Y7PlvnSwihKjjiedud9kJ/CTqxsPG3WvxINIag8U0VgRHl11VE3LDYjheq+CaVzvp2kTze/TBu2+8mCda3Xucn+wFsefXcvVuObksbo8e6aDM/0gKBvJT6PeqfDq1mdIbAGd8=|Chương 863: Một Chiêu Kích Sát (2);KfYTKqErN+jec4d9Iwz5wzPrBbyl486Y0+WM6ZJqmpXTgYQImLDhHmZ8Cd3lnXzPMccvyydiNnK4KTZfz/Vz5ukdheTbGtfRdzgOMWDvIqGkXeydBT8pzA324NbmRzNb2HD+zK9G46IjMLn2BSgwFQTjjwbAwc/li3q1QMFt48Y=|Chương 864: Bắt Đầu Mở Ra (1);DJdvRTieGtx8N+F8VzHJWdsvZRjNIRPyTUYOWjeekF7hP+2B1Oh8aDt5ZO8SdCNoSlITEh/Mwibhc1pbpp8qqSc1uKxf7297W8gt1XiDnhy/GBqmFMQzj5CZOQVEm5hnIdwg88gSCMFb2YDd8DgBQNhvIhTSyghTFNoXXIw0lmk=|Chương 865: Bắt Đầu Mở Ra (2);Moe3U5jMT1maUoz5lbIkh13cRiUYwhIyU3gLg+YGRzXrg9ik/l1yIDNLn/5HL99UJwCVBK5wEhcyBtNZyKD1Un0h7k/oVDRhocw7SGZBjbnrrxxv9nHoutCT8wJIIKHvz4/5JM2TC16ykCfSmzMXE854Hfkwz1fWzKxrDBp/Nh8=|Chương 866: Tiến Vào Vụ Tinh Hải;gS4i0HlDjbPvboDaEZdhKjFFdStjYJowYC032i3b6eoKlLQH9Hy+6ISnm7vS6fckk6fFivE7zMSN79vHPKhLXVOYhWTQdaYFNTwPRoatl+eiu0rzYaE4eWENP2gdm7VnyeX6wrSyD3A8BwcIATKnNBSTiCHl6q/WKpgdgATQsAM=|Chương 867: Tứ Dực Yêu Sa (1);yGcvSgAvMkOlQm3mafliGoi+HIiOAx52HeCJlG5gYusjDV9azR074sLmT4pFr5atLPuTsWr0eR1Ox3VJOebeB2CH+owRhZRErPOJTHX3PFCdTtxtTtstZSOicfGTkeLuQBFTT+YL6kz0F47AW32AOwOg4U1DGCqiXAqXDccU+Gc=|Chương 868: Tứ Dực Yêu Sa (2);9Ste8gDAqzV+3U2652V9dvvZyIQcSolEQ/DdiVDyQVYQwdmzEs1+aV+gqmMjjew5aEk66QYPex9q59hrNId/Fq4CVgOiAkTm+ZPxghvg3e+BwnjaoeiqWJu4J7l940qckgEmJ85jukahBzrpf93Ee1ZKtAFKyOI7uJj5OHgreXA=|Chương 869: Có Người Cướp Đoạt;3Eecs3qKh1OzPOBHVhrAOkRP4LZ+znIwxDywjKiFng+Wt1UOx564SftnrKZKYwGkQ7IDnJCjsrhmAc0vbnA8DWZpD/qty9zMQlVk7XOJVZEIUNbMyS43tD3wT4SFIgdZ94L3Wfi981CcOLkSDBnG36qHdcwBmHr9+cMxLddvRhg=|Chương 870: Tranh Đoạt Linh Quả (1);A0JZRt8NYgq/UuXo/++6c3E4JpfxpxlhyrRjqRZjh1gHtRaIWfmMubNQh2RZtcoNuCqZfADSKir/IUeZMpyGiciZm2uLg/+7VEnjm55zu502VCe6862/KUq0FgvunGfuRna6YRw6qFb5X/uOK5qCl1Aaq6rVK8SOdnNX9r3y3a4=|Chương 871: Tranh Đoạt Linh Quả (2);DKcb8OMdQDcUuCP2S9kJKMIi9vcDdYSzQaPAhvBazsEa0ry7urul9SOW6mA849DLLm5DXKpvdWn2D2iE6MnrksljtZ0NJX9Dofyf40wmEnuEUUkYXSGRujKhz6c6I1xAIilu/ApWzoiADWd9pCJ74j6XDIVkWm1qd5F4J2FRSLo=|Chương 872: Ăn Vào Linh Quả;r6ImhQlEICntRoCkpaFDf4Dcdxf/AZch78UKX1SrmNjL6daPXYc7hDDCOuinPNAtJ/ZIZmjXup8MHfejDMLoi+9EKjDUWATBmGGYMKAFtKgdjQICjH5QTqMmETGTyJT2jVwgX4SoV7K4K0LP4VH1tBQVi12XL9yjPxG2SkJTzME=|Chương 873: Linh Hồn Thổ Phi (1);3Ew+GFcgchggPsFR82dLzpshou7HcUdH3DFbU2LKFSu2ec5hofzdVhsxihIm69sYABqdgH0x5cvuMo7aWawt5D58uUaBTH4oFKaNSlXZMQtVjxxMQw86bngYtDUh5b4szAxMctUHHh1/nO8WmzqaiRie2EWBNRJFKb/cYU/JYIU=|Chương 874: Linh Hồn Thổ Phi (2);dsjVpXHVWex3bC4rXBrCYjbaNqcM6SVEv46ZVGxtlai0iwE7YryfC8/BG9QdtQlhygfNKpoJ+cO20UmNu96gHJy/bXPDqZld2qP44j3Yc/FdDAxpTUEnKPpVeY/HNhZK0WqrAsx3bMdIgP778UOr+vQD0GkEhBLdB7RgIqolFuQ=|Chương 875: Bảo Vật Xuất Thế;kovB27hD3v8HFffQSyN5gZYrHTa9g1sjZILu8jecsRBYBuwVUxIjb8tIWQqqChV49p6WdymuO8Pg6Ffskd9s8YxgV0G7NWmvZIA5iecDQnBNjF4NUVi2vXuF2Z7oVcuZc4CAyygamsNyqIs93K7cvGl7vKG0PZ9mJxATpVq4DOw=|Chương 876: Thiên Độc Yêu Long (1);dMAlwgWRLMKeMpD3Vc14CHtPCML31Zulp9xWYhIPsAgToHdZywD9YTg9yYY7JsMx4hEwvDUC+L/akNjtodneA38MXWppTe57ZANR5bPNYxmFkTq1t+pRUgzwd6QSbY7jhXdiiuPU9quFPcnDoF65aj2OPMneYSQgjKsrRtAW9kE=|Chương 877: Thiên Độc Yêu Long (2);22dJUnWsa7Nbcr+c5vBeu35DZ2R25UyMJoAGJydEfTdxRR9zIcncGzV5r9fhOlMbAFRBzQ6USFkqU2JPPB2qt5b4Wa75WxSpS4i2n24/5y+zapE+X+IkoeAMZueFKCSNfjxKxIOlrG1c4NbIe3b6QMzFtVqmhp/HctxOb/8pj+8=|Chương 878: Ngươi Đúng Thật Là Muốn Ăn Đòn;i7u3bOnZuKh4coHWxhNffVJaZBkkH5bz4O6x3bGS/onjKlzD4Ix/0+Ke30CmPI3zy8r0Qmhit60m/5vGjwGsmsgz8jx5+rO35fveDSoXPbKwY6fD7Nm1XWK34iqGhbq1GFkBZW8d+EitVYgvfL2X7KVAcDLCIKu2H5xII98srtE=|Chương 879: Thân Thể Cường Hãn (1);7G8pIgV6d+iyw7GsmTSbFgO/2T1NQfcN4Uk7/cJdf2kQNB/np6M3WASMH5E04+Cj0Yy7j9BZ+tzXXLQvHpOyUKfJYfDRHj9x9HMM5D7z40VzuacAM5RJLjZx8IEuScB6gCEivZXih1wgz0NsnFr5oRIesARH24wA0O+iYdI06bQ=|Chương 880: Thân Thể Cường Hãn (2);bAm6/TegIdpQNL8F9tt4tDvPIDY2eNJYI0TLi0u9rI6ewgZ/SHocg+qS+YaUamDaVTwYlDrQjUvZ7f2I5RR2/IQYTUhonvy/vWBW12LzBF0D9lwa35oQKYWelQ2IF9EPP+DupkP7khGGgkeMuhufpaJbdsGZxuSahNKh1GH/QYQ=|Chương 881: Chạy Trối Chết;mFpLlJBlYG/A04Mv4uEtIt/WY+QYm2vjoLhsLaKArl1Svz67i+JTZ4V2vIO5FSnoKBmHqat3URkMVucSBPTksmxFqibkE761DmAbd6bJEawbxhZlqb2OC5yHY3RIPiHVWvv3ai21ZB2Gr30/ETw4+glt3VWzvfw+5YXX+FvRE0g=|Chương 882: Rốt Cuộc Cũng Tới Nơi (1);3+2OwIyAZ7mp3o6wppxhX4KzZlr/GnqWB0Fx+Xrah9Hm7xc87aS0Sem9aoLMc7hFsleK7YsKX8soyLR8lTf82gENpkUjnSBxeyUduHemzISrEcoSnkuAZ/o3chwVGzHlxrmOedPT4Low/ns3SpAMS+9w7PpUyUuC4esSgJP6iKM=|Chương 883: Rốt Cuộc Cũng Tới Nơi (2);B3cLCSbDK+E9oMk5+ez/T+JqcBVKA37SjM5pRZCOT+7wpsXjyDUH9huvbuD5BCGRAqx2H4V/eFl+K0SX7Zm1mTpbT6NjvKPtvneckoKeDFBXvHUm0tw2wbkgMa5RjxouFJ54CVraXnclsm/spNWb+QjhYPFXaNPgouw/ml0+iiI=|Chương 884: Viễn Cổ Thê Lương;Jl7RoztQjMMVE+s+infd0SH1mAAdXUzRJCvnH+wHm3wVUjv7p5jbkhrd4LAt68oHJ1JxYqazER+4d4fim/qy2rIxV6z84Ym2m8cxkdwlRDXmT7LDlQs98JU3PXeGIA/Nhr8MLXmkVGW6CH/K2uNA6cR2G/2u6X+tXGgqgWAODSI=|Chương 885: Tiến Vào Cấm Địa;kgDwl4NJFEAKnUvenBn5r0LpBCQwkhk7ea2dE5GrmECUft/yASR6Jed3MMRXSMOzO+MVUI8+YP+sfBlYDMdD3XwI1isHcw8FL0USFdEoUNIWyrfIrSTdXO9NZoMsZonrVTDPp4G7XN8TlgakKvJowK4znxb/Zv4Lix7er+3oBOY=|Chương 886: Dị Thú Bạch Cốt (1);HvXJbiIOtc2h90QCGy46CER0PeZSb3aQb0SHaSWSVQYGHyW0i6YOm7czaG6drZbTMIlzzCkClDhkdvpx3WyvBufErCabnvKxkHphR4hP+SWkFmttGi7TYXF/oJPTJfvV7ee5QX8wmuuvGk2/cnaIuiAisgSThXV4Ii9T5IM6hQo=|Chương 887: Dị Thú Bạch Cốt (2);YeXGTcx/HxXAPE0kpSqk+OdzrDTguvPhQvzt5LIJIjKeZf8ZxqvE/73cy5GA3XCuOfbMQ+y4K0Tn2IP+jMWDhmmz5b0jBuHPBMX6Rard9JqNgNdr3EGLkSa7QpJQ2g16+blfKNDGWMdgL2Ue5DcxwQpYfs7Ro0HXrqlro3w00Q0=|Chương 888: Nơi Quỷ Dị;mJx5/xWj78IC+D47mRgG7GWYAnJxxlB6iYxFW4ZFSDuGwZNy7L2hs744zf7HNSYF1MBQL+s7JaWpst1z97pyam5WbQ6ccc9TxYYc/E3NpzFMsnpgKFlS/CEXybbAOJP2cXzJya803O44ynkGAxvxlG7+1OkSfDo71UpDEWGS1gs=|Chương 889: Đột Phá Vũ Suất (1);hK5eGtsXUfgM8ZFzweqEVC5XbTm7vG4nZpJqQlR+4WHKPFoUpZi6tluw2xpjTxsHyzhHqSlpDD/BtULYhiRXvTBqNr4ol71mFnFIowh/OXgVSrKd5t0n1Wq9lveI1t5Ijvuel9QR20Cixg7NeYVYyFz7ip4GslVwbC4TXsm/TKY=|Chương 890: Đột Phá Vũ Suất (2);43Nsix+gws1zy/MtUw0GimdYTKUYAN76Y3TjR/pRkovQ7TQeHNbZWUJpAt9HmsHzPhDj/HJAtjoB96/UJigZytfFNAV070ZD5A1mxcIqZ9FeqbPBKKJCeQgFtfHlDJASm6pFs0Q9NPeDMa0C6RZ1/XgwH8l/8V6Ju5/1NpOvxuk=|Chương 891: Bái Kiến Yêu Đế;GKGmg4BeacBmy1KW68pmP10miA6pklpzccF1k9nj8rdn0LT0//81CQVj+98UwP+Eh1JGNU2GjXFtjHY9YxnOH0nCGC6OGBt1iveU87LEIYgzRtrwjQmBs6uBtsD1uSJZBSkG5WGbaaaA+6B5z3aKUOtTJ5je9ssAez02B6LS7vk=|Chương 892: Hài Cốt Màu Đen;HjcAoKZJxFnWGC/4mTUddFMR61au3YrhREoicIQZFglq/t2QXFDpUfSE6JiDqK2M3cGDIuvm62TL1m9WmReclvc0uLMrMQyBB+nNMy0JPdO9OmGZR1hqgRAedWn05CguRhpufM7UTO8QJNamIcALwejOGDPaeuJ+o55RwUph0m4=|Chương 893: Lại Thấy Thánh Quả (1);GQfxc2WW9w+WlzRYdS23n0JDh2AmElcxJ1JC4f6yjgIGLfuKhYTejo7jh7glMMnFoVFRZTx7LYwGLWkE5tDZ6IAgmGmvEvxd1Ejel0/QyP4QWDxFsQ80UAhB4+V24KWzrqVv3u/aGO6aKMPApewog6Tm1sQHlvqxQvqaJZNM2LI=|Chương 894: Lại Thấy Thánh Quả (2);RZDtXnYfcdf7X3S+lUzlwkcOe+ALMRziBL1bwldY52K653NV+If/Fn+12P2CCrkTryibIUoWJ4EqVkWDI4gtPhvvaku8RbqndXrq+bG2qUyRh0UkDFwrN3jqNbXjGuLL7N92uOfe47UvleaTHQ0qLTMTl2F91myvozMY1WFyz8Y=|Chương 895: Tiềm Tu Đột Phá;CXaBviJt/uSEjxWHaXaoqtCacIdEth0l1mMtjVfSh2wXrcxIGhljw+Va2Kg2GHz0HJcKoDMoZNetW0tRhN2nnZDMaslkZcw6+PTEp4NtWfaWXvJJKQRC5sncGWGvu1leAVRgsrgpCTq4eUOY8zEfTqgWOr/J4hP7tiLd+bfEccg=|Chương 896: Chính Thức Đột Phá (1);OrQ3YCxEywk8XHWKneylfsDNzM56F44tE2fC7JjtWXfyHzjEGDz8sj7Zd/cdbQiwwJTxR1P5vJmFRWUyMjY4K17eWMROh+xr6oKPVGZGuYqrhJzEaMH8lWFvVluERUbwohEB345un8AuRl8Qj7/r1/3kL7EjirTTNRcuD2ySUf8=|Chương 897: Chính Thức Đột Phá (2);AenWZbpCsG+7KXiit+S/L9Tv517/aZX5bZacoKYg10sB5Wf7jyJFeW3FLKaU6Q/+JDWJbo6CcNzyWMy40I7Q+Q1umnRKiqj6vbFX0JocB9Ao98p9Ym4RDbWA4pmX3vtMTVMFY/N9Qtlqu7YBDnVgVsqLN40aPG3cQ4uLU5ZM3HY=|Chương 898: Huyết Lục Tấn Chức;qBoJ+ZGe+i6ASJIqc0JgfieY7mr/sKRN33t5/CZPfN1ifLb0xz6TLvrI35JYm/lrlFqNtb5hG6baWMGBwwVJmjd+KsR3M3GCfMI86Z1ixGL1+batmQ8dByJ5gpRQXpTWAIjtwK/EhKbC0g0ewVyz9Tw1EZ4lMZTzuZqnCwQQ2N4=|Chương 899: Gặp Lại Thiên Thư (1);6nmPPaqz4xbCf2jYy1jMRwhGAKwCV/xEM05ElePhTr0iimiVYJd8xnHPE3HEi74Viv9RdYY0cocvv8oGlB7u6TR39BPun6W6nm9ETkjSMXZdKheMJQHG3KhCliWXAhgW5EdmbG0hS7nkU7u3LmU889N3dSyBi0EGPy9TH+KOP9w=|Chương 900: Gặp Lại Thiên Thư (2);3yL/FGMiXX/nB1VIPnQqB+4BaGrSzE8gPrc6mrqz/nNc2FN5BDouOrGZN5/mB8ClUh/n2Ii2h902ohu2BB5tJbXkKl+6zNMJwWKpkbHt+7MROGnuT41f4kNGCtfwty23x3KiSmDpVdb80p6nRwT78Bl8KFf9EK66BsnYa2izEXE=|Chương 901: Xích Kim Độc Chu;McMhVN1IEqBZpnWRi5YCqDx61JtDNfniZtNzV0faXGRlO/arBKUzyKbHgW1KcPj+NhYWGRbusLoXQ0mVgKNWq9csZ73fDE674O+4neyPHqTr4k/jdZd1WMEqr7fY+ZlQg0bTbqI1YXrUHfHh/KlqZ6uhZ+NNZ9K3WWLcbhi4utU=|Chương 902: Rút Gân Lột Da;EfJciwAVqilsJFJ2u16AkXy/5u+db9TnW819J4/WHl/JWo5vFKlQMm1gIP4KtR2ImTCdN3mXvIphnuTN1kaXNjUh7D0ap7RWpiJ1fDk2hOVuS9H+x8i8Fwre5pxUfCSnMNKDn9yNBuFMjgXrM0dJSDfC2RD6bQPoMIsyC6JoeFU=|Chương 903: Tôm Tép Nhỏ (1);MFq/vL3xq63TuwEXaO76FKnIVRIkdMwkqrSXxK0cgNABYYGWLW3Begtn7bWfhGWZUmoCIIjOrd68Lh9a3Ku/viHB9FIFv/VzDo9T3vXuOAn3GXAeG7AQUW0XaRCTf1U4/Sa9DlKKvVhlIUqcaBJ9J48VOawoZwNhOccdnV4SZQE=|Chương 904: Tôm Tép Nhỏ (2);MmvIACrli10F14c0RaXOKSsUnPUIdosj1dJZx9BgKtOkvC/rXFYwswL+mtl0dd1l7sEBKCvnp19V1ULtHn9OzvuZmcEMM5VwRhGpbo3qOpQL1jSGefZnBV6qqQBFEyJD9jp7XCq8ynCSvWJI60wK4+UZlk0b+EZ1sHDyjiLAr5o=|Chương 905: Thực Lực Tiểu Tí;JbjTb8/Z+wuF8fPa25qQxbCOroZbw0tUGjADyTCZXQ2QI40ffARFU4n+uYIIe/ryZek4tvnpMFpWK914cCxSxCxdP8oE8NizialWzuWVLMLhzkaAHnllbqL295c8jKB3IJ+80bXWcM3ivUbRWzCP8092nqtHzRuxUV6RzNKuluc=|Chương 906: Cùng Đường (1);N6fGorbeO4XGkEYDQsnlvYy6Lu5XTYiaTy/ohBaTUuTI1M36YcB8H6eLYc+8Ngie116U5EjYhaY0r+APbqQibOpq1HOjUPD423P5IuuLlbeWSk2AE+55S9tY2YmEurTQs8mvFcZIzpDO/6WKlLYQgIc54TifYj8o5zMfeeGZtqU=|Chương 907: Cùng Đường (2);u5Whqoacx8Cqi8/LVSyeV9bhAHD7Mi7Dsokt8ZuNpQauyn9EIchGPSmkCCFQ7Bm1I0s8VlhdYy2hL55smCRkwNzEWb6V2EfpQ67Ty+5BfEVmrSUbIHSwvaxdpr60mLj4LAsVaF/IaMPXLsgqqYsSaao4STjZOPQf2TT7LrS4PTc=|Chương 908: Tâm Đồng Ra Tay;v7xBM3oJGxVRF5uInfoBrQoAUOHBvhcQbDyfEF2CmVQxpWq0xobzmFAhmKEwbsBl8RWuAeNJAHD1LyMUCor1khY8CJkH7CFBQ4y+Zw/X+L/t5UFQcJ45DoA+KlryD35AVwvorORvXC5o4n4jUVH68K93o+zir9fXDaGxS1jISRA=|Chương 909: Thu Được Mã Tiền Tử (1);54ctybYK43IoyemsdlQvG7tvdRHcYnlwdW4ndtkOXf77h6RCOJUHMkRXYJcyqvMq7794iEPmu16CxIWdwJ0L7HBAmA4RS7l0Z1cWCxRxQxVJm7HvdoAXd6bDzJsyw+F+E8qPMDeWZIkJxl60hoDsZt5nO25I+ucw4Bn4CsxxRuU=|Chương 910: Thu Được Mã Tiền Tử (2);2v7emCNXDTL8rzjctLva+DBbdk4+CDeGEfy5UaxNBRX+VGfytpiM5WJY0KoSW3gL/kcrnS/Px4f+ogAQ+/L08go6MLFXRetTT9kK4Khy/vvLpjJhP0ADD22mFkTEbJ+IZS15GKvUKat9SXLEtR/E6ZOZs/n1mUY2pttbPPLqYZc=|Chương 911: Cự Đầu Yêu Giao (1);Lh6ZXC5Zmif43We/hdKJriOGZTlU6POwonUXtB331AGRF61IoWlQsr9FH4TPfOtAOsg+y0dVRVUZvK1e/UldIbvo50cDvZsSryLPVnjcAaL146qbjgE4WIugOZ9b4wlbnDbk+UFCNz5/tTIKUkVGyRbo6tgikWtpSA7X7efCgb0=|Chương 912: Cự Đầu Yêu Giao (2);0+ALTwpIAa6w5rWzp3KJCstY8UAgwqmgAEW/pdLnhgLOySTQqCtsVMkkog5U5zo8TfxEQZOM1kGZq4/q/dmOlmbIC0RT1x8ZY9Yh+WMdtMpL8jRCPGeW1RgLwZk/RfgY+W8evzfXuTWchQQ1Jb/VChasKjyuScztI5s300YdZkU=|Chương 913: Xuất Khẩu Tương Ngộ;w1C5w358MHVckvaOGPwOGA7h6FMHBTGiWBtq7hIQxCzsuUq2VobNtvCFTmJpHn6O5pXHxHmVJZrDEvAr/HA9sfTxxrzDfacEhDF5ioQL0SF/UP+2QNwxPkNCzC4N/cWoOpoLBgpPbcVG0jUKQt4Zy2shD6BXn+hfkoGVGlfvx6U=|Chương 914: Rất Kiêu Ngạo Sao! (1);le/ucQJzu2hU00OtvLjyJFYCqE6xVXjqZmLMqCkEbh/9fwpmdICpDP6Xv4oZgtGNylilfpUQFraKY++Ix94L1Gv3yypMNQJG4pp7+0H+JyRt4e9xf/Ae8IchrX0Y7KTvQC26bONwoy1k1OpAL2sdcJiHLDHd91yQBTHVQoVKhg0=|Chương 915: Rất Kiêu Ngạo Sao! (2);vXTn5I0pWxDo/Fl8us4qd3k9D0kenfnJB5JOj1RUPJTH6aD1q1hpSSvsob1iX6MjLyCvNFF1nuhD0qQwSYD3MGImAVRbxar4i8DMDtRxhyNa9eXo6QBLf+df9iRagAJUiAOwzgIMY001tfIH+bjxQLfJVMHiyFtbDdYjTYXQOiI=|Chương 916: Người Tập Tễnh;GmrqqWhw7pHqa7LOZOCMv+do4pCSvJBoimI/bGrlhzQtK1H2i1lgmgHejtEyAUugClTMOOqCMGfhelMNjD8o2SjnWbUakp5OuNS8Nz2gcUgntRxnlxGLBQKdnuB6A+/asH3AVOVERWFSiJ9rEThVvV/9s6VO7NiWiEib1BuBmkI=|Chương 917: Lai Lịch Của Tiểu Long (1);2tEG8AYTV40n+j17dJW7Y+ffc85C4S6h5LMXhrAhwObUvvfx8ZEpc84EbuKHI0C4rprW4yWGtoASVvIxwv6eRnxrV1V0ppKOV+OHvQFm0gYppAfLc6baxkZiD7eMGX7HQuWgneabcCHiVI6lo9zUnkM10PszEM4lD8cG/xpgoeY=|Chương 918: Lai Lịch Của Tiểu Long (2);gP6U4brzHSQWukt98+CmiPJnG7av1Ligqe/nZO8cxZaZLV8VyvFW0ZFKGF9xn6VsZw7FwUfTQkxuc3F6g2ERXOlMqkKeyVxBytQm62zVqMAzKEUaJ/lZpCh/9kOfQsstbGEv/f27gi0XCIOQB36ISfUzX2U/fifT0Q+RYfqmWug=|Chương 919: Mở Ra Cấm Chế (1);xhQRh1bNlLFmrPOslEjHMtVYQbWGEDiaKNEud/Qh9du4uqWQg+C8REDjrsq0z5IxnsKGx5S4h9rh1BFik41oodxkZ17V9SzktRRN+vtT+y/f3Npar26u8cshZAbIXIpc1oAGtQNxbzaF0pb0Orpg7yTVzZK/cKdCgivHYGqmS4E=|Chương 920: Mở Ra Cấm Chế (2);qig5z4EG+d+eqNqrRTUJsbDqjie1jp0a4AGjtnRS5ah5BgZqHii7C2CKOoA6KqZ02giPBHXJhMklNM3ZWjY3cOkozfrAHSCvzMasFZsQRwiRzx495p7Z/J9iAzGOBkgTN91MTN85UGlW/ehYJsa0OYAKdJJRvExE+Mm8yRAWqMA=|Chương 921: Đi Đường Gặp Chuyện Bất Bình;lVHGR0lPUm3a5QLFt9hzf7MjY2pTwgAGx7UdI+lZcrjqBDwfp70YVUHEeiUTCpTmey3HriclYpuet3XpE1503+G4L08cO43o1A3u/ntV+m78smNoM4reFmJkKS5s4TDsSXCQF8mkrfgPD5HIxpMcTvYWqIXitSH/o078jlbNrTo=|Chương 922: Độc Long Nổi Giận (1);eAJc3oG4N+03XT7TZgvTyfTWlghKVkDSEMS9E4UPAYWjN/L19yZ3URieYMuL5E80/9XVcKLrLfKtodc1p+vbVt5podidGFd312qr+QWQm6uDLgijNxHmnHBfYKCyXQLU9Jpms16g0nIK6Tg6duFz+4ahsWetETWErC1CaajTxzU=|Chương 923: Độc Long Nổi Giận (2);oIVfhz8fkNCX9trzy5xfnxlX6Oe6CHJTcwbHrFWnPXCdGEBnq6UGeNqLB0SMnQEX2EGxMxqwLbf2dLlgO8vGF1nd0K9Y7a2Fq1QDQhlLb4pQqF3F9bNfrW/ET1fLMnZhc+aZlpmxwqVFvBMRw86m7hSNaNRCoskL0zjslqDlqqk=|Chương 924: Là Ai Chán Sống?;/1pziFcYxtXOHzuPt9j/UDFTw/ii4e8bKIoF9kdMN3645RLY5DaDZjHEiR+jo0sx11coT26j6B2tiQNZe7AFWt8dDI4cSwSCkNLpYqI8jn67+QX9aB5Vg5XPGd9yxSv7pbvJ3oPsML7fu8fO0LIe8uqambklK37GDMT4/W2iNig=|Chương 925: Trong Lòng Có Chủ Ý (1);+zoY43QXPpX6eHZEoq1NHPwTSaAZzRUMM4wG2yrygXbyFFGxxjcVzGlLoyRnCcjcGCRS42piDi1eHyhK2icPsD0+0xEe/IQe4vqcUSewy836XEX1eYwytRflWxId4NGv3WL9EfDTj8kOGstiENNRxcg3gRJe/RBtBwyQLlkeFho=|Chương 926: Trong Lòng Có Chủ Ý (2);nodp/9uxVaC9B7Q4gQm0Vv8QTZy1rrGKFqTpH3FkKyiD5vHyxxImURTELpISpcLqZbgF4o2dZBoYchdk/98t5YhlbbaE5na+mH13xu7goyNbxc9gbX3ztABVLnm9X/1ZhoWOdNiLSsoshILsNDuGDe/8Rsq1bZYr8JgvEuB6Xe8=|Chương 927: Thành Lập Yêu Đường;vKE1LwRMGQxX+Jq7rslB/RDUu/hvVXNAeszZ1SUDFHVYA1I0Au3HTrK2+5UVUeQsW9zlp5YG3bSTECtd5oStWGQPm2nAjV6jDEeNPGnyV6Az5B7bMotxE0Wh5yZgjKzIXvNIGmbj7tGHWCRwAPgr6sbxWgOjUA7pB2zWv2MRxI0=|Chương 928: Mời Làm Cung Phụng (1);YnfHJ04KNiiXM7m6+TWgKEnTkTY5/WfiM12SDwpe0xReTqVdPAqNOt9ANhRuGsTbE3pOSDKHQZXM7SfOMxJxpA1XGedn+zzKJ74+yQ8r40lobVSHa8y05w7RDnsdiid5TUpID6u/0KxAdVT/x2pZRrsPer31EJxn5AzJQfvNmoI=|Chương 929: Mời Làm Cung Phụng (2);TrUj2y3LWT+BymkYzLftBKnWHr/mHwDpUXKHrovF7mZgDMphBN4EL1If+RmrpQHqUvBlADhLMS8AdIjQML/UNNDyP/Un6J9b17T5+ZQzaWQTwxDFYZZPMQCFQ2Fx9R0RSg46XbVb67QOYcqcvZDSCrLGG4mKh/SiVkxEdvB82Fk=|Chương 930: Lần Thứ Hai Phân Bảo;nKm/nc8M4P8wuVmem73rjYSzVf6YOQLR+stBfSV7gi1g9HJV2DJwaLGqxaAW9LKqH5zLG7UKWCtrzi5rZeUYAJSe2mKLBIAM6ZQ1c8AwqRi+yX6XIJq1UWXEQ9QPh7brj/Bsr+Dp5TJ7roKJeZ71yjxZx+e96NBPfXL/JyaX/LQ=|Chương 931: Đi Tới Cấm Chế (1);Hno+lkwHnBP7VFfazMHQR5Iw0UqIVdzgcPqHJDRpgKPxwgJD6+9tVdM0u+FD+f5IW5iTD3QtCdYH4GE6jcSA11ny5EnnnWgdB/8ocrae1adP6MSZGE1a/AgCwrIzYH/ZpIahKXVvwrbxB09FtQRSazR2t1UNN5MaeLs0IUS1d3M=|Chương 932: Đi Tới Cấm Chế (2);vfBfy1qwwDhXxNcjfU9CwIkC8oBzm4SP+mhRxvsnnJRt+lK0Wje1BdSOyhOqXmY1DDjHRfczxZkBIofGwDCgBzlxuOywo7AqYZ9qhGcSPZLESS3qwawVSzoaREEqEcZXJNSNlmZWl1FzTKe0aeOEnMeXGG6TYmmNpHVhBFrJpo8=|Chương 933: Lan Lăng Sơn Trang;U87TGoWyB65x7RjWSkeZT2woBFVzJmfIxozFMitivu18cvvvDLimMl1gWqrRFvsKgG3ZTU+C1yL7C9ydbUIjaeBNbeJTbKJsBDXFxPtlF6OF2YTVS83Td6mtcSiLGZFisx06oxQQ/2aULpVqfNcObmsyZ73OtTouwOqBstQu1bI=|Chương 934: Chém Sống Hắn (1);bBvf6DbtSCr8q6HUadNBjM6mydTlzWRo8nu40e4HRK8sureXzkUcGi6ETcq2nY52bMxxrfuHc+jRnFtBGx6HLYcs+nIJvykROqbtLv5kBz+3o1wiqGmbbnwE/vsPBAAKePxOIimw3chypUj8eATiHFuXnMZqNwHN74nVKU9E3Rc=|Chương 935: Chém Sống Hắn (2);t9wEwhD3UYUPaYWPmb64RlHx51FKUQrloA/JoTpOOBUT27q4Ko28X2jU2CGpRh508FRYyivxBtFGr0vK5rb7uKk3UdJGK5fcob396FPniINEGgON+sqtwahJlm2BQSDnmExBZfenNL+lY8jg0ZpbUTuLWk7JNhMIwZ5sE8PW5l8=|Chương 936: A Miêu A Cẩu;gsbc09Sfs65OBkU7UPI/mrLuK6s42bXP5BMZDi5VM0yZtzTzYPpgB4BYSWLKbExB/n671OS8B4sdB1BM2xqdgYKqsX6aGUiu2DzYNzijSUfuhNmYo19cTFkQOskFQX5EZhYBL1+aCSlO51naNQ7Pc1rcuuStCJCOd5zzIOA2bfw=|Chương 937: Một Đao Chém Chết (1);V0LkG9NOsWTI9MnF0IUaxeGXMMwcTWvb7ATxKVVXw+Xyz8k/rA39h2PU9u7yYcNi+LYcNcg5Gq1CbZ5eZnN3R4it66kbT2dubhc8kgu2qxD4x35utORBa5kLLkmtYosaATDA6cuf6rwExCErwXv4eZdt5FpqyToPIs9sDqHt9Wc=|Chương 938: Một Đao Chém Chết (2);4icJbJHEwg+OvI60VYjbQgAKTKWDkuNlMDwM5e4GJJuST2ohA1JbGbdA3dP0XDZji0bUuWgCt+uYxogFNx0K7DHsUZ/bvUwbYP5qgnHXr6PswCF47nWT9qZ53sKL8rQ0T7gwWYStQBsKkedFLs7VyVz2tdLCFY7rVxzOnOdcFmE=|Chương 939: Truy Phong Tôn Giả;RvHjSoGX36IKTqK7OmCvhq2Xim4A4NzwlTafp8Vk0OOs0xMmjAIvEQocmiJ5UGRHfYlEmsN6tDpQrnR3J1kU2XhoT0AZ99ggk2VThqO4rRVeXXbWKz0Glt5wSXsKWvNJQVpVsiTYf1XdVcDaheNPpI/MuBTIprKIqMgADVtB0kQ=|Chương 940: Huyễn Ảnh Thanh Vũ (1);pcFASTej9A6hnNMtk6fV4TPQUPtiNR3Ra84Wk0d0yfNVqGjxRwzjjpHqGQV05lNpi2edSIyyCJSKzHkBwfwE5v9d6+CvFaIQZhwVggDjJ3zXoY0F3/5QULujjqp3MWTOUbUuGkHG1vSxhxwzY1U4MBo7PgLc9a2YFE1YbtRMaN8=|Chương 941: Huyễn Ảnh Thanh Vũ (2);o5/pHaasqW1S2Z62gfRI2Ju1HfZPOOI0+V34fwcOJhxvKosW6CVoXCJzq94k2pql5rsgOqImqWADWfk9W60G0wIIaocfPA8tgPpoYUiN0VZ398Rf+kS7/0hghp4wcjL5yU5augCm6K/gy8IXMH3Ry7KWjPVEaIKZwsIt0g4/NuA=|Chương 942: Luyện Hóa Năng Lượng;vfTU5BYTZkSAXmxBwWWoSL7JIpLNVYlUHQDcDP2HzVCzW3YsaESg2tZ1QtDrz23w/G/vywZgQYmqsCR5dlAROJqGiF5zXx1I8z2VW6xVdJ61QU0RGVAggSmZSDdNkaVmRAvvssKzktLaOZbPXIPlqTRJD04WUCUnwE/aiFRbP04=|Chương 943: Xoay Mình Khỏi Biến Cố (1);QCXPQ4cmHH/zVtN2XjnY1Ldb4UrQhE/MAygCzApLKhVtzceuiuG8ttHIQVTMJdUY2h4PPzqLGTyBnNUo/MX8CI9rmjojMzqCJgXhdhP4kbCvoIP4sQ7ShX5HHhtpLXxD0WR5cKehyfw5NQwMsut3hW/iTLtDMXki1Ovqwg+7jMI=|Chương 944: Xoay Mình Khỏi Biến Cố (2);9K4b3VlfqnfBEBoZnLzv41HimLRSJ4tPmH8OYfa2P8qkzoXWrjUPtjsdj/xJRvDxNffd6MiXiM/pipbbZjekwCBWRoW4rbXVl2KNh85f3OmDF2IhMd1HIusM/0zAQ2yHtkdxdE+uMQRZ6JONqH/Uo4e2XmbbH1Hgl2Ww6YgxYYs=|Chương 945: Nhận Chủ Thành Công;eW4hW+pw7S6DADBsp8+Oz8+p7aS/xb6xDB8pZctDeSNNRZNzf0pOkmC8ptpZJ6UlT8DMyB8c4CXaOJwIw5TqNike5EZkq5qDmfvBb+hKTAovzjFSkai5cFbZcpW/Gk6im7MyhPob4NBDyzCThb6WKyiI4/HqTjdcf/2o6zBEWVM=|Chương 946: Lại Phát Tài (1);J/JIikBMUY1JK04Uwj386HH6RiAtlGvqBB8kyesLfpSQgRXXAt3rS/TGxl+EAcwWJuwqAjdBuADWxyn/x1MTb2zGh2eI/90cYJfYn7JQin80bg2fRRgGW0vVBtTqvWHG6T50X6uZXH3NnNKokvdeQRMXeF/oz6DkkjMXDImnoz4=|Chương 947: Lại Phát Tài (2);3aPMPYIvs7FMwNpOw9Whq6ZoqdwE1WNNRvDIMCaVV+TGgL10L/uubTU6yjOMdWaECdLpF2NDQvqsintW+I3aXtVqpxCN6x8NIBVcw8Ww6kl9gjz/5sCp1UQS3omp50MkqC1fOeHaloZ8S4UkNfXJ2sBsTplP2h3YwGDwkZZecd4=|Chương 948: Độc Long Bao Che Khuyết Điểm;+W9suW5BHckSouB5tKjaGxrYUfinmdRmEyL2gvLf0lQ0UmQQa1ti7W1/XR/8d/dP1NJ0WWEMKKzY1Qb5YvBscDl2Hy/BDd/RZ9Tdnr3DuZ6RKxrY4XPpdMwZxghhpigou/cEtU3TWCIYlJdq1LtsC5LqgAWc/3e1KwDvXR8vauQ=|Chương 949: Càng Ngày Càng Náo Nhiệt (1);0vhTQZUl3fruSv25aX+NuY22Ss9hSpnNtcIk7O4KTx9CLNuOsakZE57tVTHHpfMizfgqO0qk4t+WbSEWsQ5tOifyVEbJMdOa0VnJGFZFQ4YGjGJbySnZFFpStdUS3NTdpNu5QPlGEuPgsSkDfBNTpzTaA0YZHYfd4mfyit8bqpA=|Chương 950: Càng Ngày Càng Náo Nhiệt (2);1iB2kRPB7byNBFE4AIZTsHmVstBNtusvYGQXXaTOuzbPXMqY3SvdO5bgA4rslJM8/8YeUhXr2u6EJZhwOIn+w+Lro7pz7J2abU8LUbhjcceCHX9lPBMPO9to9s76TDDDZtukKGW/vgaBHUHSEk6GgJFPp781zN+nNUm0VA69vbQ=|Chương 951: Dẫn Tới Phân Tranh;A4bG4I7AyVT8AIy4SjiUptWFOdmgg4VTBPrvbEyeQQkDQCNIwEEyFJZ4ZgKS79EmN1J2ej70H87+I5rsXQdMC9vwaauFYf4q7Fe5/+QtSHFx8NPQWz/LHdK1F2S8Wr7v8Aei0/F2nhjtiZuNcL2Ogus3s482JiHv98RZTiIrbR0=|Chương 952: Hỗn Chiến Bắt Đầu (1);eh7Wfm4qPm2fDR1YiLA7bPlLCanV+0h1wNsVmN3vFLkzviu3pL1P/ea5EdpIhh0rGECvpwc1mRYxgcEJKX0eXDcJB8aASJVCQWMSaPBFhrIRiu443W0jDa6majogQ60RVacn3Coo/KOf8LRRo4dSN6quZCXqOa6q0sWhirjPhr8=|Chương 953: Hỗn Chiến Bắt Đầu (2);eYgr/fYa2aJ3lEPesWkGl+tYnzsckbzqpfr5o4z+QXQ1AxUN86LQ0Vv9hlPIl/s5hYJ6cXjFWaHYhP1+l0UD+kukBUNEXWv1qNeuBEqTQKqjLpWIC82vaw0jkmnq4jcaqnFUgsXvD1jLmHu5kycssEpFJ3+Br9p9N7qcVJ7q814=|Chương 954: Tranh Đoạt Bảo Vật;N3RItdY3UJzRW9PY3vVrrrBMUzHtzYvjVk4Qg6JiOhf46e27m8JBrROZLYjbaEhDyYIJ/cRUbbtuDE0H0Qfhn+80hxGiNZbKY7tJ7FchYoe9Lw2IppCGLbwBA/IfC1UuKAdgOXj9t8wojpaOppjhT6nn2Fi2GGjm+E2yVftuwzg=|Chương 955: Hai Mặt Nhìn Nhau (1);49z0oMkh7qYcJiXyMUr3e76S9y/zp76c/Xa44Q6e8imaGP1/GgPEjBqk9Tyn4q/ubuhzz1cjilmQZthg53HtLhuiLl4/TK+iZbn5Qj1jwiTuyABsLpmbIdsK2meiaWGi6SnQkppIUONYfXTZntrXqnOZ9F4sv6m4JmDQFLC3F0M=|Chương 956: Hai Mặt Nhìn Nhau (2);wPaClwZlyYMtXvs53+xRrCcvQpKdnm+yhwVA+lLda47Vl92hym9TKC0rJlrXsXbiOzSXDBVXqpP+drZcH7ur1iWjPjoghtKNuVoxZlzoNEUNKSHz8kMDPae/6cI4I/3i7uYTxvDCcPmdSppOYCY9C1foZQr9k0CD4sMFJiN2uI8=|Chương 957: Thu Một Trưởng Lão;adKGlT3AN3knEePLRKCkZvRc55JNSAThmjWdJsli92RDzSnsSLhu4hZ2JFBOW1pKW3amOYYOEzgv382+Y+sf6W9iad89huxknb5UnBdYu3vYKu+nVUIa0oA9mNQ1ndz3ULODUKjZiM5ITDdB+OT3ZiTMxyYucUm/Q/gv8aGXJK4=|Chương 958: Trở Lại Phi Linh Môn (1);YDXDAFF5Y3hmiIWwaPrPhLvgvWPOexocuW7pjph+391jjgZKLTeVbxnM3MYTojrBaO4Fzq2YdVQMCblgWP828WlTdW43M85rHMZs1QQwmYjyszCdHFvm2p7rxCAXrqH33w3P49AjDyiLI5CqVoRO0I/FVhaS8seokIf4nCGShMs=|Chương 959: Trở Lại Phi Linh Môn (2);DP0yyDzF1btF8LRnBib/Wkmh2LFJjGcH8jGrvJkzfkZjFfmZw2w47gLDhLrzj97OHCsS5iYee9LTEkXC+zIIk0/o5OG99SXj5g1ZUwpRb5Z4POyhUKkQm288BcjYZbyuU1xKSE/56mLqP7CBzPohF4fQIJ42wMwTcJXz+4LXgIQ=|Chương 960: Linh Ba Thiên Hồn;B4/nVceY3kpiv3lMkTN927Ugx17MIPCCfuxzkmBzDxrnv9Zz2UD3PAIfnSaLVbymIBrRlhP/dVoD4nvfCT3oQru4OgBsEkJOKk2U9pN0uqtZwA75tdyDPey9VtdTsTzFjqgG9MP4yDbcIgRXZc/0aC1xfJI1NOua23JcrZnWwGU=|Chương 961: Hoa Đào Tứ Quan (1);muDX91me8bDbvf2rhqJxD62o4hReRTDChTMZHsAlXIBTfIlVmWVJzExwZYXZ2pFHUntJQih9bC4FOrlA+rJQxxOxizsDVpqiRFsFKSuueIDs8k9vTKZVasOl+kKaxVHUnRo4LspTsoG09bDk4bACozo16oPfLJ2Io7lmMemkj58=|Chương 962: Hoa Đào Tứ Quan (2);+VLfHNfHAHHQIplACwzR63Om5GlyuRI/n3fD+XEmonS2n7uU9G7Z8g36EBr6T/pOpjOKax6hjV1nvnMqG2NMaIiA1ubGopVfk13uIX4bqOMvM7JLKK76UFKPW5ex1k2tzeQH7kx8Ntvw3eD/SeCBPm+QyZUtuGxZm9JEMWqMCME=|Chương 963: Thiệp Mời Của Linh Thiên Môn;Rh9l2hq4CB37SNshNC61jdEvWTwqNz+CYVyfELsF5f5r+tl2xqj2up7yHGTdNjRWyBHQ3cgj+VEi9vAflq0v5JiYUO3Z00xHf3ubn8475iuaVNgTT5wHrWnhxQ3dK1Um9/L89/nG0M1Wwy+zY7cm8exjCZ8iLpZdvGSpopJpXww=|Chương 964: Đông Lão Đột Phá (1);c9Rr+c04IsMIPjgTrRjlVwMzY34O9+P8j9TPApHwvxRLYIZ3XXLdxAPSXKT0Yz0X2//1wpeb7G2Ipq86wXSsug/ZqAKUusGiMdtxyAhs5tUHbJ1bavfiS19iqUCmAH/Eh8UZ4kEIzotIJQ/GLAEaoUBiKXHL0oBMNPFaRCaxWwM=|Chương 965: Đông Lão Đột Phá (2);4AYVaZnuhZBr2cp2e3HZT3ay7qyv4IrRnuP3pOE0xy4W6Jy8Zy9j88VPMz2v9Pkpx4ZEbmohCQNWQ18SQwQ9iRfDoZaiUHF43SmlaK9Rg7nkN5E2KuPldja1uGgg5v2tPjJsTcQ4sl99n3PoYtbsT5fLYfi+HXGuN89Eclws0IM=|Chương 966: Thấy Trú Nhan Đan;UtullMrgCdwQf3lEHCVBS81USZRL0Moa8TSoxD07mXKKLm9Y3Q/YdHqnl6zDvCyPc3R01uiLx2XiyvsDzsJ0IYkn3Jt5V8o4jiqrGZciDoxMxWF7Y34s6HYqjy39mdQ5d2g2b4xxEd7htE+kvEJ8VUeutaIX6KdsNWSb5a1Bk+Q=|Chương 967: Đến Linh Thiên Môn (1);TAnh3QLzVPBAy6zQiLHNrEN/nmtaeBT9GbpYyCXJDhR5pwT1a3bRnw3kxbGUM7JRZ9RGxqm0zx3RB6V4xbljdQ/h/UQT22+d9Yokn37bvHkdpvHDy3fXSy5Vr7APqzD5MuWfuoFPuTHGij6CzcUp0TnzZhn1plyRTvX+z2y8/n4=|Chương 968: Đến Linh Thiên Môn (2);l3h4oYr+r4/r4ad4KKO/s8h5A69OGOWxxN/rry+tPxh+tph08umUf1DYc5zlBD4HcnLaQFJfUB5SQaN1Rg7W8+niv1hlAgyz2ldnpZQcIeyEze0rAG1ugdSK+m9fBXD8Da5ixQ1IsnJu92r4/2OH4TKRQGqaTVnYpFRHEPtL6AU=|Chương 969: Ngươi Có Nhớ Ta Không?;/diye4Pn+GISeya2phP9H2RnSFviZtOABZScCdsIVLG33iGc1A1kToj1GNiI1XBM9vJvcbbGfEC3ceMRNCWKB75xoGynUBcBA3+bhbddbdNA2O5rEjEXAFipp6Ar6cc56uc9PFMaK2YgsGZtIbS8a6luLkibI9GHQW4z1LNg4D0=|Chương 970: Bắt Đầu (1);INmMpII+6ovSXnsfDKJgLwoCiLQLSG7g3qybaQl0ygKVf/Ee8+JxG84VD4N0JsXSaISYp5vbFWcXDziWM8HZkSw2s92Yrkyh9xuE+zRk3jBCoOX5TttmXLfLuS4h16eAE/EfZVgd76lQjuYY5Qkm/1duLkJkBPzSjdFZ/UfBpJE=|Chương 971: Bắt Đầu (2);pqW4HthcIyDWheBBwEbav2PgNxc3m/YAFWZH4EaPKtKDDcBCCindrK6waLS6mAz009XKv6Wp3fegT4vIMlNDf6rb7yYP6QLJJ7+5omrH9DvD9+bRbphGiOdnkMMME4nFyJJEw341RRVO7YurfsX7XbK6IjDdUfNiLVCcZ+b+Q6g=|Chương 972: Thế Cục Cổ Vực (1);OEuZOFHskgDz/J3JLvrVZGjddzfRVFoDo1MpnlQORo9Qn3HMeAXRjibGMcffVMrErVVzlhvT6Yj+FNKOeTbHeP+EwDjXU8mn1ISLI/0MIxUq0jhZy+dIZIV6BT5gHeJ8sgs1sBzlQUKVK726IGpW3EsBIhu72wxmJrL/xUIamso=|Chương 973: Thế Cục Cổ Vực (2);htNrLXSL84ZiOQlLVBb0NJPOMf52fAsHaVvE+AbvmI0b/GkZ1lJGzDBzgPryp4cvDP1mcjP1YyhBzQt1dfio2v9zRkDXtCyWiTKR1RCQLPBh1Qi5KPNyhMR9AafP6MyIvA7FIx1QTnDP9AGNCUcGqigxMgad0wXw2PBusGdaqvA=|Chương 974: Yêu Đương Vụng Trộm Trong Khuê Phòng;I9OZ10yS8hfqqgtfY2MvFpxgJf8JkGajiIUF7efQbbMYEL48q86t7a2eAsGGQlm93qvPQtF5GnG126XJR72JobZ5P3mAsmGgDLGuZXfsDv6mv2BkiybI3rvwSFbePtqBjhOQpTMfs+aoOE09IEnFfUlDhzGmvd4/Z2O+TFOTF/Y=|Chương 975: Đột Phát Lĩnh Ngộ (1);vRhGHeVVY6GsYekGpPzzLM5rzL9FYeyYROevvC3u+ych4AkD68fGLEa657kv/7lFu5ru9fjnh1FV6DLHJ1W01Cp4nd0qzz7ETz7IX8EL9gkBQRdb9nnL92x/62EN+ucsC40ng4olqfrrv1TAfByHtXqroI+Zag/gaiNhfCYBPwU=|Chương 976: Đột Phát Lĩnh Ngộ (2);+B0FAkbKVMhQmpRMpPPt5OYvT1Annyv8TD25CglqlRKgn/J7DWhu7oNgwMvd0GSPSMBrjchL9/GtcXE+X0120/m9F4dF1KOXPnHU1pcRiS9KcoaFKz4RpMDjn/c4JRcNDSVGmEftnp6TEc7j6yoj16N/JCupaYEUkNIHyT/I0wA=|Chương 977: Đào Hoa Thịnh Yến (1);bvGfBIe7pdgZfU0YKR6PDZ7L9gAIQwGl7K+7j5pa/IlZopnDQu6gx1h5dt8dPl6fvOHvPXqj1bjPser/kxG5D2ejElMoBJo1kDH4PEm7kvR5u+z5DszVEHTcZ1v0MyV7sHebXKkZrkvWzH/L4AnqhILuAeAUmhSNgI6Lvb83Pd0=|Chương 978: Đào Hoa Thịnh Yến (2);r0G8jOLbmfeO5JUcue+zbOkimCnYDAZtT/jhW8jo+tVth2i1xZ3D9EFORYOQNNVgQwOISZw8bUY65DYA4x4g86ayOnc4Lxfj+DR+W+A3455J/xsvDr+Aym42X8pjS0Qczh4iik+1r1i5tqfiOZo8k0P9Awv0eEZ3QsvvohPA7qM=|Chương 979: Trực Tiếp Đối Nghịch (1);vJUHdO2lDEKY5DSbyguxRf+7tCwYsYVjtnMA50txmUOV+nt2xBhWsLyev3a642yU4jirkRHtG5p/uwlcq3wtMuz2bU7fPEMy2Tc5oNu0/8PN/b9woAaPyAYrADNGUtInVwR6AyrnSdGJCUX+eBdLUHRB0FErUlkHrvp0ND3RStg=|Chương 980: Trực Tiếp Đối Nghịch (2);tVcI2n/IBgGyd7t5bjZsxyGex03xUl0usY0JuQCty7ZaPxyrp5G1Mjfoxx4H4HS+/X+Il1UvnLHiRNr+ex/euGiLOX01nve2OU5JTpgjrcsEgWKIv8hbg9+nTMtOC8NbhvIDHtHB16zJaK9xTdym4Mkw2cCMCPfFegjuOsVu9IQ=|Chương 981: Đan Dược Thất Phẩm;+6y3zXBAbZF0V0DgZhf9Z5sNLh3K+TcNQgc2/ixyRy5AR+4MhIFcBub6sap3ocMjYKpOBIYwwf+cd2qZtntdN98N4D6y9JwUn/x/nbK3ZZdyDufRNNgpgB3KYZbd1Cig+ifMwujfkY3hHKHnXtPUKT9kTfsthazZHDkzEI3EhBs=|Chương 982: Cảnh Giới Của Rượu (1);DttwhauUSUaRTiEVGCP41d4PaaOS8fbuquXggi7zITds821bKmMa5ybEZfeMWJi4Fb8dGx5A8QGfpaAyZ+tmvrGYCLI3MyGWyW6N+CTKL+LKYUr+rYrthLiEqb3xUitAayyDCd8U1b0ODU8KX1UETTv2nqSfHSvTNsgOxRYG470=|Chương 983: Cảnh Giới Của Rượu (2);nsJgo6axqwfiLzj986iP82DhGaZ3xgjTdkoxEk21IMTyk3rD59mFh9gXe/yYiSmmkaRHPptPV/i0byIlRS7T9oXwPT7dCqJI7MgEPioQ0OG0bEGMWkjAQpTB41gF6NM83mNmsU+ERA9kEzL4+Q+HtDIpfQEN/A3qDa1W6dqdHfU=|Chương 984: Tiền Đặt Cược (1);WBMhkqAa2V2nFT5aURdpcnOlhLbjwPlq+rITJqFRsjPvTXYCUVtg2E0r8uEeMUf6v5TJ8A8zcGAzWeI8RYSXNoWTq335S606tbT2/dD2qaLlMusRIOBTTcQJgVYJP1vXPlwY5CNlwOWPAe31c1SNVm0IQckGi5ATx6dDxxa/L8U=|Chương 985: Tiền Đặt Cược (2);ZRh78Kwqfb/MFIHkSbP/hN+WnWdCfySyxk8y7tCO86R8Ad1vfff2qkx47JbGjgKy+4aO+5XUBgqw/0e5DKSgx4yw07UktGowQsQehg0r6bEoucT/TNtnYyvyDNNowsC+Xs1kJbfWh41I1WiU3zcO2KBW4bvQKjnpzNR4SELwF5A=|Chương 986: Khiếp Sợ Bốn Tòa;yQxqJATrn/hkO+I19WGVCk36fHXvN7L7ef0G5w9PxNrTPSybgv3fjgI6bUTUX0YRMmzuJp9uzMgwHkVdEre2sGvJuE763sUQx8tI+hzkiIkKJxppWoOQBuNXYJgUgmSz3T9X2XtqkpxS2X6YC6wZzqmegce5owVz4SK2pmS/iGU=|Chương 987: Gia Thế Trong Sạch;ckRGelbv4l+RypAFFG3qlHlMafJ1aQtzYdrTXfdwpvw/v5ed4ENj/pN+3K2/EVyjlEIAyZ1gi4q7BiMdpkOs1oa1HYl+IUuuu/MPrbiHFlVvA6yrMm+5X6JHsz9DnJyadChCDQnaynrE/eYD2k16E+UuW9SEVvEllDGkMq8vn7w=|Chương 988: Qua Cửa Thứ Nhất;TDqUc17XzRZpcEEJpCKRlE7ynebY23bS57a+V035Y6uzqNtVk/uDBn7JBbw7wkQ5+lJL1+quBWmUQJ2B7FiubKzrq9NRctIulw32XauUSSUS8CEv8Nvrnq/KHgkWxzHuetoNQCrfbtHRhkyh8n5zQWrZv3/M1uLcKEm+PWeodEw=|Chương 989: Lại Hấp Dẫn Sự Chú Ý (1);tmTWcusQ+7YAPkM31KM7+03yYCerSoGGDj77/yzO35m1A2sobozYnqvcbNBB+2lyhwNTJe4/CL3Ir7ClQ99kL6KF4DTTwpCQl3/0ezJmTPVIzozLBERu+/B3q5H7iA2/Fh/891Bueia+XjKuPdxXRjm+mgZCTlZ12ILF21Dkdek=|Chương 990: Lại Hấp Dẫn Sự Chú Ý (2);/WgR+AUv1UXImWdLNmVECR2MmgzgTg5/giZw55xB4BJYgdnxKnYjowAMM3x4/YB/5fMGXSpUM+j/wRPfHjTaczCMRQ+pUwxsxvMOZ0dc3rRRf1eXx8YWHi+KZL0dCxq+eN9XdFZrJ02zuYSNm1F4XSkmc6l6Vzw8yJuh8wSkWJ4=|Chương 991: Thứ Ba Cầm Đạo;INNWf2BJZwwU6bAiXrWX8c0U/izKRjGxT0rKrX9uuXPTaQFPTrIL/uQ0vzw7nChYOvtfmbJWD0SAbpHNiYVUX2VdFLFzIEFF1pKG0RJRcrrpjEAtkZbLLxxrWA/6Svnbu6uXeIdmnlPgd5trIbPR78fR1ygF6BFLgOZ49Ipr68A=|Chương 992: Lấy Một Địch Năm;xWNbn1vQz06taO+zxoPnlp+gGHsEeBF6bYnBSocNKyC1GYOzNqqmPgESZcL0mCyWmMR9Ny7dCXig7yTlJJEM7QXBHg9YF9sVvMZHMnv44ZyLilJ7w5LUOnfWHCmEje1ngjWt6GOPwu9Waqx/dhUE7QbkuzJJDfUTvwtVMlFXsAk=|Chương 993: Lưu Vân Phi Tụ;rhmamsXV5y2XVTxZGsLyv7SjXdlVkMd6lgxuUGRCTpAwLccG8+zvMFZ9TlkoXKi4laK53/7K0ADW+fiT5qXfW9+XOR0inYmchHSS+1s8AeY69xdRBdKgPimxDSgSfpBZhRZnv3e6bshf/nJpJpN3WXB0X72oBKHsXeFfDhz96Ww=|Chương 994: Lan Lăng Bí Pháp;oKaEnMUwZIGsc0IOHqAH0c3W0JqRkjzXeQj2fxJ1uHJZ1N0N/pRkwyEC7BUXERvOwWDTacemVD/lC9xV1sU1teUZkhNsECMFRkmnHnzrrTBE+L3HZBo+WFcO9b4Bnq116IA9ux7f61bnWzmcTJDbbeiLIHUr3t5+ZjxUxJuyaDE=|Chương 995: Chưởng Khống Thuộc Tính;17xiW4Qv+JN1iMLESO0SxJrvCt6C8Zo2uib2Jd3KnHqxOPLD3UuuI1m8K2dbvGfV63oso16k0hycy2enIEh2W4DWSgSubwnQP04Uc81tqH2X9NkKKf7avULkSOKRjkPi0QwZAHiAs5NUhUL7xDne2sblEIPJquPVecEge3UL8fk=|Chương 996: Được Quà Gặp Mặt;zEbkRyV3JwjEvOklmDiI8YDOIKojaB/WMxpjvboSNznl+z+hp38zFcUYm0+x1IWCOT5sqCL89AAGEY1ycHbL0dWDHgcf/1PXr5HV6Ngb+9+ATMdn7tRgd6RkRyykn6svAZgDJNbH2H+KCkvXdOSPUY+cNViegfEe8ArELrjWiag=|Chương 997: Có Một Số Việc;HKz92c3srBWrmiYfJHh1DmUA/c7gn1IA5ymxoerrajkYydx3hDFfbIdPJKGxyj37sq8gsN+PnrNwViyMKWfkvaZj/FdhKj++sS8tk+ZZi+YjvncAhiJj+b1kSb9V7qAEac7w7qKKB3mkfZ4JULzewADE5l3n5BWjxXatE7/bFNw=|Chương 998: Vân Vũ Giao Tập;K8EqNCIAzt2ScSGq8gBiN1Nq2k84uvZ19Q5HjvDVRLmq5cMn9ptRZDUC1vjZyFRYDv+MlKnZfBf33c0ZSJu0D6iP1Im/i1C43GjsaZHICp9YBTdxcO50wUGppXZSgBdbaD99Bx2UZXuq735a9oSNDL+Xm35BBYln0WCsCt49cHk=|Chương 999: Gặp Phải Ngăn Chặn;QjtYb8QlMsTY0DfqvOolrU1o2gOcPwzOxvbXyw3sRJVt1t104SlC11iBbqRUlCgevTPIGjB8LBlRvSl75N/tkDSaQuFEWRrh3zEs6C0OP/22Kn7EQA6MNs5nqtUXIUJYfYxPZzQTM9F1POqr0Lo+Jbol93+Who9f2goDt4FImnk=|Chương 1000: Tiếp Tục Đối Chiến Lăng Thanh;55dnA7kTNgZTp2+Osq6suITzeAkoBgvRv2gd7Ajk7XIDcYPTsl+/6wrTedrxa84V5Q0XCxbtLPqxNhTa7Bl2ihyaa9JkDNLTvcMd2EPhBe82BXfv6wyWYoeEUvm7h8Mn+oaluDFCdHLqjZmOFoSEGIG5EhCx1+k2o4jqRKkacpY=|Chương 1001: Đánh Chết Lục Soái;TZOk7IN53Vl775tM2b8/MlQXiSXmN52Nk6dqTG754OI/WPrmLTd2Q39OWl0VHGGA55NV8JVrNJ0FYiTKramkfCAmdeIw0s4BDuIT9sVdOhm6uh5ZwD/HS6wquEHTFy5eqQbtZZlwwsyyOo732HV9sGclraPvNRMF3g20Fibzgec=|Chương 1002: Một Đường Cuồng Trốn;P0ZE9EAtS2/4gWci1EJMe5RpC+gyhfF/RpYL94QZJlSyxLozXqOHxCypMmX8SatUdk5HmvhPq5yTL+h1LhoUnZNig8G3JNXpWaHR7w8MstvsWL1kJ6liUGwYJjCknGMbR0l1SDKXHYXE145jdghXu0IsSH0k+DzEPjoPF7V5ZjU=|Chương 1003: Bị Thương Nặng;jZ60OERcZq1qQe0mTAZR36dIwVdE7gW+Cgf/360HxZOPAc2agmKaPVC65BiTC58PcJVUaydOIwYNcz2R07RmrRzydHNLHJUYHze2rIpSxH0u6jWx47eqLRCO+PnopFrIdzOvYST2yxVqjNTSycWfL4k8MQLSxOzN5jYOsQCYzp8=|Chương 1004: Mượn Lực Lượng;pVBLBORnQ5GQQxH7OHIB05iLr2ogy7ljzbTB2yZFfOaEhPUXX/CgmrqSDTGc2QBhWsl3aiAaVHBjVg8ZctkxKdYbs90rNLOp2uxYrDYRgL6O8rsBAJwDrjxjvHChbeK+WE+UFagOlUJtOhpdtBn9jC7uXso6eFT3VjPfXnTzfP0=|Chương 1005: Đánh Chết Võ Vương (1);Vt69M9ik77YKcItHYKtxSvF/0YDPPxJiLk43QYpcFYInwarPt7wp25T/Z6ls27JOMpVqhUJGgtmbnqrKFsR68qZ+EQeI1wCJ26dDeTT/WvIPAPzi1E3ByI186ZJRsemJCW/PfxsrdQ968HwNHjqGJbiFNg7w77Rj0DGVfUZLv/E=|Chương 1006: Đánh Chết Võ Vương (2);vHc5UwuSi4B2+wFRgQwXp5DMIIA9InX4P+jW7Kl2IfkEqDvVibXVQDASCL11zrp2WnmQGqXNHbxiYOFFFEHS/wnYwFk+/hJOVD8FRUm2g9vpy62UXmEUc8gfrBXMSYFcapazwJajzs0D+xLsPRYR5b4B6ZM1cQgx7nikhAcbQDA=|Chương 1007: Uống Địa Linh Dịch;qb9cCDV6uDtqO8xoS6vBj4Qrye1KzoY/M4c7XkEnllpJuM7WE0iyiVl0WE3SRkd73mWueVqL2wUBrOpIwmdMh+nqUi9u5yK3kwp8lg2eo16hAG2Dq91lmbxiM+pi2rEHYpBw72bjq0T1aotPxY1CXyDyzoxC0ihAb5laQaKhdVg=|Chương 1008: Điên Cuồng Đột Phá!;bHlPRjOjeLIbFesMKY/dASPeudE7aoZ4DJS/8gIGGfojE0uLwixde5o9/EsRK9nY0DOLYLIolnjzE/BBKFDNvI+MdefWbyx6HGi1v50DnVOUNWjYm3jVrXxbF0i7IZ9LNIcKsgLrqF/eo0Wssxv8xoNbDmq2YHCPqdVwH1PSltw=|Chương 1009: Thiếu Gia Nhà Ngươi;yEaCZwCdgpVNpobCRiJecuY3QPn3NizsE21pkb1UVI1yFdkNmVKQHfebQYqWF+T5toxE9YSA+wxK4OzI12z49Xw1xFwZa/rgu3zfi/UErfRe9U5ZvxOSKw99fybGwxW3u7FTOAqxZNAS3Jjde1i77OvxpV9mitVJguVxNISjLOs=|Chương 1010: Trên Đường Đi Gặp Phiền Toái;z/KL7Zzjo+aCRJ+A07K+A3XT9I0Axu9VJ0kEi9tfGJN5eAAz84LkGSCc+hrjAaCswuChnJXgVBzo+fMav/36rGSZPGdehtnp8bXYYnfgPGTdhjjOh4f6llpkZ6UhNFsioc6FLSW/0nSmYp9q3pTq8xykTz9LM4QYEMatl4D+b+E=|Chương 1011: Hắn Là Võ Soái;TgnzeZ9BzFlxBfOny3FM0eY/JVrDvpDYMIi+ZSUnRshaGwTESytsujoL0DnWinMlVsiQVRB3DVgeozVW5PAVVCFrifpbigEk2Lt2wXH0dJOePBNYp5ek+lEUdBWnRoqilLvIOPc93jD55LtB6t2vBJJr/VH+BWhnEUG5u1//5JM=|Chương 1012: Một Ít Tin Tức;7qfd4DvbF3W15QoXaWUZpD9MUu6h1AtmjMeOJ6vWwmK+VPD0o/B8PgcKpgo3YKG9Du7WDJuHrxJHes1rOC6ZGIE0W95kKsRjqJlmdEj33wKRGQa8ABlRQ89sM0OuNo2zDfWvOnlDAemfdE0jp5kiP90/OF9EmuVmzW2YbTyBSsk=|Chương 1013: Rời Khỏi Lưu Gia (1);I69ewjtuMDuG/yczpb1H0+AieWl8HXCi/97Wr9EkVH6zYOs60uPLbdtCbzu6enDmEjjUBXVms6NmzaHXvkqGVyKN2VsU/DYr0Oz0NIP753NwzUO41IcMVykRpzlo0NvRNQO+b6UCDtBlYYSDf55p+eD5irB449oxKTFyhXfXtGw=|Chương 1014: Rời Khỏi Lưu Gia (2);dLJ65W4ZmkcNLuKESKwZ/sENlAXtrmp3+WDXffAbo/edA5CNjS13o/eqcmtmmCVRmYrgEUh9SE6G1d9YO7dJAc+rIp1c68kQyqUMqH3Rx9OPVqov7v2Nm+LdELVMqmdrounSIZVf69SuaiwqlHbhCDFJzJldreo5r020icEGXHY=|Chương 1015: Ngũ Hợp Cương Trận;8yOIz03C453bHOFnLqJThVGUlgLNqC1M34lRPRAbTfOu73+3+E+Sqv4U7V7TaYIR2l3Lwyd11F0N6PmcpqH6tzxC5TtUrGjexz6WiRYDN5y1uu1vA36D/1TPssqfyI6x12huJyHwNu476ffWajVXHyODaIecceqrQF4KJVXg8R8=|Chương 1016: Liên Thủ Phá Trận;thNcBR3PG6fZX5PnDvlKEPyFiw8QlDl74Byri00Lhu3BSvRY5FXgtVtNeopQ7oKTCqzc8tZwho9WLajJ/ICQxGUeQXblwpaY2xX28ujlTxbEzNa0Rf/Qbc3Vt04vT2Vcc9dsH+Q0rNZNJrKvTm6R1ZX8plP1Lz0kdEOmbAgsUWs=|Chương 1017: Giao Chiến Kịch Liệt;qVVwwDexYoVe+Mup3zIQmx/wxtpkl0MO/36GhkC2si/v1Zp7AwP2mQULf/bI1d2uKaze9Dxubr+cNXY1y6Lc/HGnjn1db2ksMIoqghORTFe6cjD0u+ir4BIea8cpFx4K8cTe38Uv0iwS1lF6KXTRo/19X3Xf6Fq2tbJco+4omMI=|Chương 1018: Thu Lấy Hồn Anh;GrshdfGXQ8N0CBcNl0pKuhraq3HmYgG5meyz123SoL+m0N1M0BvSUoHCkfh5Ut/HPjvR39BVeRkbZ1ARwG4Ibzy94wH7qutkXKBV7wLGuchu8XFZtkSqu6t5ccLIjJm5XVM3WYSW3Xb0uOKK1ie62lirWtiw8I+/cq+Qj+9Alz0=|Chương 1019: Bản Tính Thổ Phỉ;XkUuawzs/qW/gDCDgYap+AvcsEFEjolcByucX97iz+wQ/PG1SNHc+BBQAOKsGrMJuI7G4SC/UiiWMEIehCcZnIgrG+DJ9XhQCNMrnVBZf+ediFRKEIsWslWAUkIaYbAm9ywT3H8PLsuZErOsAxFnOb4mrpyZp6IvBMEX190SGH4=|Chương 1020: Già Gian Giảo, Trẻ Xảo Quyệt;5KcGATxW65WDS8AEhuHkkjYrpdBeW6gGDs8QzcVZqXx37afQC6CjmDVTAlVOSKnv3Bw2qIQ9lk3ehJzcS/tUhKWWgTbEEGkvWP25opAMcF16TAhQUF8LiPmKN+Of5w34zSNZ25dT863Es3RcLcJGETVJmicjGwmVd1krt9AAEmM=|Chương 1021: Của Cải Trong Mật Thất;YqrU3XY4s0OYRIbUnddT95BCoC7+izmvx9tV/1pXJhs43nKjeG7IjYe/ZTIgvyVqS8KlDF/Jn+f4zgmpF4t4oll6VV5+uWfejuOhnd4cMsVf9Qb8g8KJqAQnwegCRR8D4xHzswcC8QptsfH7WQIuTh/rp19RXJ8kalnIJ+vMyKk=|Chương 1022: Người Của Lưu Gia Tới (1);DUhw3yTSOeq7KAD9TcWqxicVdO8zM67pJhXY/2l+iWk9qibsLNhtDpa8fw6SeY3aHUXUo6DfLzpnUw/FzTIsCaLVkUZ3CnKfuj2MeS2l1OnGOeeKv3ZZMr9jK2CLt5tTETrxSCBa9IXpvsk6z4ZV/n4/ezmrZdCVpCW+mFcQvKA=|Chương 1023: Người Của Lưu Gia Tới (2);tledImfqwVbClu/mqDkQXmAvsPIHXEw/OVZXsrqfZifQ1cfJ6MnCkoxVb9m3Kk+mHzkHtO/LsxcEobDfeJX+fd0Rf2QPt74Ih1nj7B7SLgbB7U/+6pg6C5pz/vdQCQxm5nLCKWAgrpeOKJrtds3bUs965yx//HOntSoa5mHQOAA=|Chương 1024: Tại Sao Là Ngươi?;1QlSFB0qEj06hZ9lBBIHZpAXmAnKPcYCsuROei9yCmvDuDqRCD9SXz81T+uJ1NVD6d9MxeASO/sp527QARne4vyeFJPvweCDjCcYJ5T4eOLu1jcPE6Vwh42L7Oj7qQeQoO+Z6lBzv6AXyACct2PjbkHQyA9GrKS8CdHe0te0Dmw=|Chương 1025: Lại Lĩnh Ngộ;pFKnDk8WMgmF3zMoFwQKsZu/ICONwK6nrLfDmILUQz6E5zFjV+ZZzKZbKOQtdAhegK5CWcPb0NUzxQuED8hIN2unqylQ3NbsU7JnkYZIAwiFeatcpevtlyRqtzQGwdT4VcSHgXg8qDoOfB9Q7kZLY2iiKRNOzpOYVNwsEf0pXFM=|Chương 1026: Trong Vân Dương Tông;WeNSG2Hio06ogptymAjfszQR8+MoNunQxge7ckFz/CK072xnuUfumdZoS+RlzJIsX0+1mR8trJnLa+Aqagbp7STWEAMmLLRjBPMSnRtlHJqIUoPg+OgRfQkRtxHGWLrIjUilJmvqFZ2t9mT/vIFyXfZN8V8oW7ZPg5/3xzw5ZJY=|Chương 1027: Võ Soái Tứ Trọng;H+CVgpTBT7KQhzpIiexXy1ASwjVpwa/6zfe/CumlypysuwFYei/7S7Ps8pnNH+0prwf84hOC3Y6eySc0d48Z4fUFK1fvePMx+KpizLaoETs7vvyavIjpCWBMv+a3ZwZ1bJMtlTsKX8fC9nWxPfWvbaSL86jQ+8SRVJcKLkOVzxw=|Chương 1028: Tiểu Long Hóa Rồng;mZTqz35Im7b1SvttEjcMMDQ31DGaK1M7hI0iT5yGlEoM1SVqZPxkqCm7allfX+sBJGnE15hW8AamWNtuztFx8PPJlgjLE7q5DoepVMTupJcbZzAWXY4ngO9qDae4u0BYC1O8Xz+qVR87Tq42pw1K2dPfHUmgf32kqQfsBE+X2DE=|Chương 1029: Tiểu Long Biến Hóa;niHeiA+wGJxu3GygvADKtUD1uem/QMu/u6VV7EvxoEaHv4nlmJN9QvW7bJMp0UAaIV+jKv5+3+1apP/HApSITJoym09q5ONTnicsCh+9w7tfshPDVyIxXXJi73GPNbZH86hPxEGWFJ1NJ8z3y7LXogg0breeIIRdeN17qin8Nk0=|Chương 1030: Trong Thiên Tinh Thành;Skq4WNuYgWiMsQuDAcZgg12Dnha8dWa/aR+AqLA+eJzhyx3OizDMNeQDbho5zWuf1qlu/xX2nR9qkRqpc6zr17F3LhQp0nJ7DykTydJ4zd8U9i19ifbmeEqltDlh0SMnhpln95w0FjLb9RY8qwkZv2Rpzflgim6I9WBFFWf7n4Q=|Chương 1031: Gặp Lại Người Quen;7kQEDQWkljrShLkyvOgBfqLaIKix1i3d8ixWEGVFNGLgPHFSHpaFEcFVPamh8KUg9FBpk4OPpYkmPCGExzuO5C+0Q4vd+JupV6DIKlVQyuaqqsXcE8/nGFhFPYup5OnRJlO0aKVphUG5FqC3yXEaGu4i6WtHZXIFaN8Nfq3ve3M=|Chương 1032: Bắt Đầu Động Thủ;5iAXt1vuovxGr0i4QtJhfqgwWDqc83z5/NXaWR9zOU9f7BvmuIy4bkVtJzKxo5lpiCA1V3szNe0ESA7HdCC1wc3pv9KikcbyMyVm9csGrYzD2mcXFJIgNo+pkSHZYrHuDgViXESU5fOF5ldKGhX2N8wAb+n6ZnnNLxdG6pakFaE=|Chương 1033: Đánh Chết Linh Soái;GrdJev4R7N4ryFYA6gZ50m/PUaflcKKmAzHCaosPtnQ/XkPouEAUfV0+vjrMicHnyTAhFpo2qX416eRObQonS7i5xcsFlUU/ISjb+0c338Gj3wqVT0FdRhvXmYXkXuZ7aP5fBm0hGQ9pMDQov8EAZXTYoZD6aPzFSVp3hDwlff8=|Chương 1034: Hồn Linh Khải Giáp;9uLPX5IwEq3ZpOEsYBQdYW96A+S0Owks2SO2HEDWoHDyMZ4k4nwB6NYvrkko3Y4+Thcn6MasbJkEfrVtGuTDhPT0PKLXf/gfgP/jIC98s0JIJOyR1Tuw294YqWUpNx4N/VlYES5g0qOFZ7PgYdpSxVs5uwV+9Ro9gZL06pCM2eo=|Chương 1035: Ngươi Muốn Chết;8x4pHrlS5EfR9JoxLbt3Vj5OBZfkwHNtSiPkE7ThT4w0je/BjERs8Oi+C5HnX0ypF8dKRuqHkIuvi6JhXsZjGyH4R2cNzX5W+ZrjzW0/FfGOhlyD2PAKnyVndtx1hC3obka8Si4CGYPZhvxZWreMw5C/ewKKq2oipF4lZc0daqw=|Chương 1036: Lão Giả Tóc Xanh;jqipfiBVsi1Oe12trz52A8i2aCzSZcvzPMypw3zcRXA8UzKVVTofz7pZcbObUymQUr10fzwk81btnzzdwO0Fif/bV9Acspz3qausBd3C/W7q1n8jFDAgSCItsvuRgChOq9sM/yq5kQlt2lB0GqY7Rkr9wMQkGUCi/c0448hwnTg=|Chương 1037: Huyền Cấp Cao Giai;3fxZhrj1s/xMzCyw+dgOSAqxLYS+e1csTapAUuNkpfIJLpwI6sSHvXpgroWg1FZgF/j+Yk8i1hs01utcaOA43d5j3WBelFV1QS5ccLNgdwQEpaVm1GnIDV2Spu6t8As4WfJLYMg0gyXokm20zlegk6RdGGDvjcYLadAiF9fdlYY=|Chương 1038: Thiên Tinh Tông (1);fKQpdhYfuJ6z2jj7iuPnJli8UOwZec6nCe7VYaZa7uYDUtKmg1S7N1OR3IfB60QFouvGA6IvmveJhGpy6N36hUadfGtPLsfW8Vk+APjoOhQJcL2xSC3xwmZzcG52xe8Zr7d+Lx8uWeaWgbjOZBb7vgCkpsbUTz8RwY8G5L+vXVY=|Chương 1039: Thiên Tinh Tông (2);nmL1mbooKUA8g8tP0G2z3VSBLmQzf3t5V/jGUq3uf7Yx2zKmC9xfEOItTjeyhIthDCYsHXqqMT9NSmmVdYlUamfh1WVByFZMf9+4kBm5rywY/4uW0EoYHvnCqqga6CyRsiDK+IOXW0V4x9mI3vknl9Qt4zHSpAtH5V0Sf1PD6I4=|Chương 1040: Phệ Hồn Ác Anh (1);0kAXoW4SVy32992o21Cz3qnP+Th5dWuSELlzyLKpavVOOyIPseQxZinV1zqs7a2ozem6P0nTN5VsB8bwIvAq5lI+4feI1pDsSFsmx9Kaxa2JIP7Vv3J3N1CApMkaJwVdke/SB0xYK3g7DTQnXOH/kYloceisxcljBmPpPvYm9ek=|Chương 1041: Phệ Hồn Ác Anh (2);3ZaCKwqAz7/gXA7JkWHY4rT7vJ8qAUIAAESAyHoWue5s4EnekRLXmfQ7ly913y8Gbc4Zadrbz9q3SQAjbX+VrVGCfLxIiiNP0EZQ23GtWqoRgemSKJRdHShDs9ZIY0ZY5xEPAmUBrfmmexWi44Vgq+hMcyCEwz0vFA2wn5q/F0o=|Chương 1042: Mọi Người Thương Nghị (1);z6FBorNUCsHAhBStr4jrVpr34ARHlL8RiW/SUADeIbwjLM1sQQGf9ImAOO3ukLkdnywgwCWepqnOPz7+x0evAKcKoqPq3SIc9hVz2Q978Yd1D2ceOuxsg0BMhwSL7wf2dPzmGQxszQnCFccftmolUWvCnkIp+zC4GSqD6fovAmU=|Chương 1043: Mọi Người Thương Nghị (2);L433TWeWtIrH50Q6QPX/700PlQ6nYOdgSi1iCaNZbqt5K2WT6y6YBwS8gIajsDNErY/kqRN3cNmNwtHGH/XwDxidamhyW2ihaaDNyCykVbOpiJ2KXpWlGLohklWDedT8qUjYMErMberaY0Zm4erj0WpbYQzAaCVH+Va+YWRhNek=|Chương 1044: Sở Hữu Khải Giáp;1AwIb0th54z8rdBdAECsnNKZ7LVaKJSsHW09mTqPGHgeGs7SYx5uLK7ZyGVbtPXxmih413t2aVBfO6Vjbv3aZj56/+rVSYKk6pN1KxFRV1x6PfB573eMinNBq+cOs5XF9kVM+oP7kiFJuVHqjC8AwI5LQpFLSWqIf/hxPAP4YpE=|Chương 1045: Nam Thúc Triệu Kiến (1);S3V0heE9TbDMff/hHP24kYetmI/U4OqiZN5FLye0XgyybvVdbNF0l2RKfrj94LeF9ioLnHplxzQhQqGnbWFqsLvw8hR6+79Zctt6tQrQuy+Ay9KMBPC5SRrJRoVveq3jZH9m9aHISbaOeQe8TdjmyoITmx15NVHM0BqohFBDyzo=|Chương 1046: Nam Thúc Triệu Kiến (2);qAcRIo/csALvro6coLxt43N0LK4PRnjrX8liSO1hYtYA9Cmf5/udMtLDROBX5TQECPBEuXhZqjKl9domWoJzHjXNx+jXdzyBFrtdNXqI5AuFuYcHPfi8t6c/d3acwmp2OY96a7iS9kdnKC82SHJDtwCbxCzcMFCyHJEiVItGU4g=|Chương 1047: Các Hạ Là Ai? (1);NfvXBTNIMcHEipm7q7PomZffEDxAU+ys+gyx9cnrmk7HaWnzs0an4uWQvt+2Ker/DpOu1AqEwjtJJLG48BdwzD7Tk/8YoZx/QV+krbbswUzUcMsnqJGTMqq4G7/Yb/MnIK6lOyRBmn67v2x03Nu42CfHMOFklqw64r7UhK1ZQiw=|Chương 1048: Các Hạ Là Ai? (2);CFHJX5FBUQIiCTnGqP5StOEGognXdWmiTpljhr0VoViThQLrmI5eqQ/tP+1zZw5nq2f9wNZavEbY54azqCT0KjeybvS35tTJSHV/ohy8dE8l1P01e2CqViVRKJJBF5/IL3wPlFh4EbRZfSIbze8qPsdhPMSfpx68Yhw3+BWjhEc=|Chương 1049: Đình Viện Xuân Quang;KO+wTVzjrG3q2xo6KUQsk0QuM28SOM7R62ydjtoSZoS5hQk47fOIdA6e2LmO6J2JrFHD5ZE6sAlCiCXDaa4/YeCJxqyTBfhujMNvkpteVsx4/c/mRZok1UNkDCnWNE81ftAab+zVgujH+Y/yGQHDArr8tpI0Z8CqfkaRg1GXhV8=|Chương 1050: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi (1);401YeZIdJkHA6qYL4e2RQxO4uHS2dJOajVR4cDsVkWl4pbvhWSV3Pj9Vr1tFRZIRVlX/VhgT+yallL2R9f0o4Hg7e23lmOEhosS4E3pv5HsTWLvR89+bxSuRBKgok/MkHUW/+uThiUVFGg+9q2vD8FxiMjbx/7itTkRU85e3mJ8=|Chương 1051: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi (2);fBa9a4wVle4msDU4W1F4g9UpzMzG682lyJG1pRRfRtyml7EhI6oefkGPLtH9iQS0MBdYi31yZ59ZIfCI7W/c98UTp9Oi9+c2sa5WdgUgcB4h/xGlS3eZ8AbhFBKxxayt1vT8yhUbOv7Gu+v0PdJeubK2PoJBL/IiyjtrFFRuS7s=|Chương 1052: Một Đám Tạp Mao;AzJc1jbtm3C2Ed4sCo+CRsza7+isP0lhCbfmIkZEUhCLqlFI2pZY/v1SMEhEi6v915a3MHCAOala+hoUwJlt814/0HC4lrbjDuKFoslToaGwbi6YQc8KGFIzd2uzKDznhcYZttxpy4CcHo3WVDWkGB6fAVoXlDAA38qeV04mDQA=|Chương 1053: Cương Phong Ngự Trận (1);oXFCBvr2jHmtLHHUwHeV5TYy/K0Wn98JMKPn234tthIRasIbmS9Shq4UIrbs+896j0AtQrbV46Ax1i46dsMYiqFgy4ys4xnxkMK0Q0j+M77ctyjWyOoIQsxVokf3nui630x6b4V239vFbI0WbtDR0+BXQR5Y1VOpYuXb2rNeOpQ=|Chương 1054: Cương Phong Ngự Trận (2);T3ulie48+ITpXOpe3Rr6QBAtT2z6YWjunRNwP8PmnD9cltcKWR4j4uNnfLwThjUKm3RPFXGI2bAw+ffWSd4oCtbM7GCbWIxpIySguO6YsWMmEtYMeWzlFnZBfQk3g960r/dbBQngrxUHlicHtNwlk3pDD4HaSSGGCbqoT9sR/tA=|Chương 1055: Mụ Nội Nó (1);RpXSCKmHizI6dM1AFo52cRwhJ3M1uCrRTc2LM0mzg3n46wryYhEiun1V+rpNSZ7jdgbQJDKBiKws30WzvDvhKGM85Yzi8X7MHpRDNzntSvAJs/DLkfIl/Mmw8c0nPdG1MY2Pjwy2px+kDujYmWYHbk63LO5TrxP9uO0FntlPZQs=|Chương 1056: Mụ Nội Nó (2);7LjhCBnS4eF0fdZhs+JHp3mVOhXMXVVOY0m2sAZBcHSHkzD2VOiQ98kBCdRMJwFDdvAkkme5KGpl6GsjjuDIDxU+Rtbax3PN0Tw7wuFvzc+8Alvll7+1r+mMUNQD7NN4MN1bJkhvJoOvAJOl/+di0UnnJi9VbtNm2jlEDNNtr8I=|Chương 1057: Diễm Băng Song Suất;B9KCuT6yeuVICBb5q3CRHsi5LVNcHYyBl0fgaHxK12XjTVPDvT0IMQ+NhypICrZuC0oceaP1mkZCektM6Yj819c/ZouS39hVANuPcSjkMaDPZwT8ie6vZfx86ByjQvSa4DaqTOy5jdKL26dS2Yb9ns+pM0uVGkJz6njRd4FGKgA=|Chương 1058: Con Bài Chưa Lật;GZFnD62TG765imbWpuDCw2nmxNCN3w1/9X1bTEqZPvsVBtqTHHI8beJ++Lz+jh6BqB6P8pOe0tQiBA79H6S0XIZ2It0Ib50aIocQw/MxOGbMLurvK5u708WFBrEfwiCYOVOGkZ07666dgk3utWEBaeCxLj3tFoYsjpDh9cUsOXc=|Chương 1059: Viêm Hỏa Thú Ảnh (1);kRNBMlhr7cryPJ0RLDb8AVs/3U4GCLYXstz6cV3ZRkiyKqWbgeRMOXhz8ocQA9Sh0E7huPWnUdtPwDOxFUNKSThPJc6gW8MNB2BmUs9HWEjE9dnfDVjA/9o6UnK2I2r2A91V8rRoosT91cGEJBjQhQqVH9CQ7ydt9QPkKJFLBbI=|Chương 1060: Viêm Hỏa Thú Ảnh (2);gIcnHa7w0JG5BSyPPBf4jzfVk3NNLwV1c/txjEao3Tvh2+2UsHmNN8+tL2OjjuiJpPPTP8Im/hU7Y4BRS7bpnXRLtvx5QIfW1U1vksP/aKi7d3BQmjm3RcUvbml6+8GfBP/rf/dochA/ZLiY7H+YzQb/slB8u7YCWu3yTigbR3c=|Chương 1061: Lưỡng Bại Câu Thương;SQAkuwx20sTJjqsYB4JEw7Zv07O1zBT73Xab1KaeYa08SzouJnUQaNvI64u/eqG6kUSm/seW0suGFjUIKMzJI+pnGnIPnEk41PzB2sJfPXwLZ4JJZF/QeGRqUedF+SPCsRrHgugTkkJzVXM9GF+AbZ/siEOzW6IAJ8eMIv6o5ck=|Chương 1062: Đông Lão Thúc Đẩy (1);J3apOl+OVn0X++ya7nJsS2AgyySRnfEBKdYk0RwWtC6B1/5Tm9PvhmGQzwKbL7BNcmBD8Hyh453RQAHmLAXQiulIOfjtHhUqevWtDbv1aLQaJqdpWtkiFSQkYlXAxPDx/f8EwCgE5/TPbZCwgDLWr9I0RXUDgf8Y+F+vLCY+/gI=|Chương 1063: Đông Lão Thúc Đẩy (2);8L6bhUuduv0xo7sxJA/gp6ztOmn2foOEvBvGgcLF4HoQic3oPXRSSzj8mctvu0p4mIhtDOXXiO5A04WUAsgE/2Uayw8ausvihFQoH+8Iev9hogYKMH7BH7/t6WHA5BQG76Pv43pLe62/Re/mHYXdEcoIMLeC11hxVl6doefHK9M=|Chương 1064: Diệt Một, Trốn Một;sPuCj7BDUjpWU1fqhR8Ep0dtxri3F81iGw5PEbHih9HsHCwFLMuKSp58q5rEEzfAJqmaJ9ic5GXMHR2T+yRPyww3jxRmqHKHHu0j3+VTyzB10honbsQN4Ft/rOWrRlg3lzQP1q90D9dkMniZMhLThqjcJ+sQT4aCF9tnmWCO3vI=|Chương 1065: Cường Giả Thần Bí (1);CssEhGLtG9y4Zcmz+yQQR3VhTCb+wr5Fk7A+UVfA25NmSIPFUze3xurjWBFt3h1jM+p/HPD0k9XmaytZ5h8H2I4Lca2gwKrzByriPTM7krOtD79pahgXIz+GJMySiermBjQOtGtGh2ltpmcsYxgh98bDAdct/hyao9qC+9+D7XA=|Chương 1066: Cường Giả Thần Bí (2);Eo0+SIn0LpJM8lw2KgGdtfj+UFWeZBI1i5L8xLvggdpc/XsmZRhDfV5qTqjsZVhSSuTB6ooDTXbDpE1A7Lq6VgbUodMLmynwllU6RQf0TjeE3iEtxJAmy8uuVSvowJUEhwvafUhv3d2Yh/Tm/oSw1qqCOatrRjuyhJA2hJSWShc=|Chương 1067: Băng Mộc Vương Giả;bpepkEySuEf1BaqsqbcglVmB5kiDirScXVHfwytlZjGG9OEnlK4KCdBQSdnQReMpVA7JAf/2hzz52jKqT5IUnt1sn3sE12aRy/7Bed2rP+bJJUzln771lFYhHLGRa8C8nCO8NF1OtfRASHHPgrknSveI2eIwLYdDnqE8E72Oing=|Chương 1068: Ta Là Vũ Tôn (1);wegR0Nh7DyuICZesOymHM7VvzLw7kv4bwlXNQK7pYGmj6rYvAoQvXcWsTf0sbuqn8NTs5Ly06pNNGcV72mjCh9egPaL0+iqrJUA1PK+9ROJpjYhaqtaYmN0aeiMSd2cQFRy9TrJAWxJEQStkD6dZhzCxgniKuEiX50a5O/rtuX4=|Chương 1069: Ta Là Vũ Tôn (2);FfO+Gq/k7lXxiVpHQYQXRRTZr41O8g/fzvj5vsa0egeFccnZZKnPKSi6LeO1q1nZiw3qmdCcy2yOBfJHaS7XlrVcCgYuTG/tlWilXPAp2xOIhDm7xfzN/tsAUrfi69M8iJ548vU4iNszPUZRYu8oDkwZgxEN8Ar3tDQwA+R0VHU=|Chương 1070: Nam Thúc Hiện Thân;lnDVG7+XY7fOJf3VWfElFuyq9WKMtR7xtsNeJMLNMFzLXYOInBW5x8tC4joNtPdoIEBmdIbwzvk5POHpcraiWR4jUMY3fgd5PMNtnNosf8PJAt0TBiuAkFaVn59cJk+UcRjUwJ4j+/LFn/buzLVB8y4mDyO5OrMoVqeGd4itOAM=|Chương 1071: Bất Ngờ (1);AzF3w1enX/2tQSCx8Ud2i4lozzR/LzgGvt5ze3bXQtJhIHjiGxXk6TMwOKruHlU8xVAZuGFWteU3RbbRUlAe6h1ztjpZL/Qo7zLJEsrF+opyvZte6pqwulQAzWE0DNdpNs9zXEHxZODm3/DkSmER/hUw+YjCx2uw8CjIqscM2HI=|Chương 1072: Bất Ngờ (2);bzo6DdRHupiDSSX8cre7LLma87u12eQ+8alU8iQ3L1I09SnP7ebyPV1SwxcvyPHOGWbUK4ORdyCDGaGh7ErR5AlToRPtRhbpQ9prU+nlGFbkzb9SptAf+omnASNY3tAiyIgDsfQPXw9UOEkyqI8DOHxuTUc6BtDe4q5jMP18btg=|Chương 1073: Toàn Bộ Chữa Thương;5ChSLCjt13UJdo1qI7iaHtRi4DHNuAFiBIJbwQcKY9WHUaeBEsXzJWhG9pIPS6rsjFZytGGRUcvgHxdeYjGKFbGg7j8KDJs1ZQsEiDVRYtqCwvKIgbase9BE35Ub15h6EnS9hHIE1B0c9TNYP+MHO2dtkEfVRoPI7HtHxM0ssws=|Chương 1074: Hai Người Nói Chuyện (1);MZ22hhHrS9O0Npn61sCWWwgQ4xv8oqQdh17kM+b/NxXqL43innnVIM4WSft6MW8NZi/8l1HO+V8EGKiDDT1fFiej96IvFl/y04GmTpPzzvM2XGFYD9EkOKRrG9zHeiK3G4vvwRbw0NWVY7CNKrcvOsnSy+DEiRgaa9GwKRlWnYw=|Chương 1075: Hai Người Nói Chuyện (2);2vFik2dfVYZ87Ye8bqRySdP6rrFwBD6cyAyJRp2ju/t24Rtr5D3HUGm7EvHMwRehxCQrLsbiPXBwj3Mgm1Zge9Co8cTlef14LJxpKMrXC9PppvgZTbDx5YsHnTP1MLQdfnPvF09bVDUzqvBo8sZN4YULR+dVrozXSBe7M+IoXVY=|Chương 1076: Điên Cuồng Đột Phá;8rAIyoVQTEnlsUTOCFD9a3DbxH0oFk8xVCd5lwCMIVWeu7aBG1HaogTz+342jK4oUGY20uty4hlWBoWpVUPzZ0M7m71o3VEgHJtC2FRa650L1l6URE1+YE9TxsthZNwlRGJu6E9elbIQ1pr+pv2B5SH0nIgno/eeVd8impfMcow=|Chương 1077: Ta Phi (1);tiHYcEnDxVsleZnUZgzOBL2xAE9pJCH/WWDHdr5rY4aI9seR7cXMCiHwiuA6MHHBjxCvsMvETFoGmWddgemtWDcAE4Iz5x7sCniP84qvvjor0dgEdHTD2lzPN7b7XzWrVW7ppjiuBw/vRqH9yBDjI/3GzbUzp0M4eRHjmVXHc24=|Chương 1078: Ta Phi (2);VryWpPBj80mOHySrtq2Cpy99PNje3ADhIfWoyrqDFs7F5NJPRcZVLDWZUsT4zJ0SwsvCZyu92SCyI15nJz6Ij4Z1ytcIjW+idNiomWtP3DulNdHbEQ0TyqL5wOrdkh5AU79WBX9RAt1GMIxdTHsUuwo7RUxV1yOKi0BHNlo4ycc=|Chương 1079: Thập Đại Cường Giả (1);FBp5ioPWrNGvAC1E1VfiFaBAHxjY/LK36Jizm6b2qfxOZZ1BnhQAjyCnbgUPVsyQariWjVm1r9G0L9rweZMnSpgE0dapYe7gcOG2v5HfkruTL8TDpRVesNxEXCB/XTIUnSxZkhQLhIHVKxARmyM0k3CZp5qDNvbRhA+WZgB+qlw=|Chương 1080: Thập Đại Cường Giả (2);JkHn+plijUYYMwcuMOJskVb9/zghJwelOtlKdHaGiU0sRKJXgiKC3aWW6mkMYEEuoWFdUUxvFpEQrdEP8kSNVBLouzOUL/os1qQO20/owNQpZ21hCDyhztkS7Xnd5KC5QS/s1Gvi1W04lfAJrjdxk+iKH/TKSJ8IvDfKSD2QyDA=|Chương 1081: Nam Thúc Đề Nghị;A9NbCRHcvpXkvvs9g79+5fVD93S0FvC4ey1nRbde3arYgH85uFhHvBMs4DhtvbW3+5kmJGULNWXZm2PKar/uU20TMfGCSQGW6VgnMo6e+S+oHhHGZ3EaLGTYyEEcVQwDMZDmVg6KuR30VIr4VJCzh47EIYzP5cicpEiIdEUIqu0=|Chương 1082: Đi Về Thành Cự Giang (1);IO8gS81RWM5zo6pXBwZhFvedED4iwG/EE814ElD+naY7sr1Acc2WW+W0NJAyDXSJXnyJIP8YmDG0x9tCbvhrmpj29Juif/QDrXHjWYtEmunp2oBZ2/v/ZJDcu0TzujSeebNDJikUZ5KvPw6Shp3tVUzsXthOft8vj/f4mVirn1s=|Chương 1083: Đi Về Thành Cự Giang (2);Yt98fp0Qrg699nbbDD7PYQrIc+hmMbNI/Qgx+Vu15QjgkmXwez5Zdq/nsIDReODhXOCTJBJtRsXuYRC7MNjng8vBCUFNQ4Erg2iO4BPgfQG2lmLSNav/A7ApoF6vZqZT6coy3mY4yITJy11uIEVZM9841jEwn9QckqrYFbzdAso=|Chương 1084: Chìa Khóa Bí Cảnh;ShA17qu9vo+DdSBRzgJp5vQs/xupNDYr8dSOwxQsFNomAtS/z57Bdda0P5Nyc5k63zXJ4aZBuZwWUn9jMY4zEozQ7KcbmnqIMbsF+SVIE/Yn2SCZpXwZNq6+gDopdWe5IrVyZvM/EoTGNYI/zITyQvMhQ6nTt0L3Mi17NIlWLv8=|Chương 1085: Thiên Địa Các (1);6D/20UqeMCDJGFFAaDv08nFB2IvRnwsMn6zNvPSlAus/fcxinA79zOhbV/Hbh6Sb+JPk5QK1ZV+B/GFpKkhhPB62VSDuJT62Ot73YChVkljz0FGoMKAK73ifJwM2Qnd28cRCGoDHTlJACGXtyv8edetLiqTblEj4qrhLKtqiQpc=|Chương 1086: Thiên Địa Các (2);bkoXPPmgI0T0GSaWx4nEWGSluyNAEJrS8/OzLmMU+58iZi2NbavA/S3K2CwahS3ciFzjCZwSMqyPXX9D7n9OjIAEdsxO9lrO0B2ekdr7MAWtgq8KmNvNQuacgfKKKXzTbmxOGtatezuyT4joEqUr+7S5X/XkOGFVvQb7rhBokq8=|Chương 1087: Dương Quá, Mạc Sầu;OTFokxDpX46aYKOFKJH0e1mKuqbilRAFzpvaGt/dopI+BxAaUdvmgleOHbc1Qpty/dhO0749T3wK99cF+IbtnOKN3sZj+MquUja7yLZK0I1LvPIozq8T5ZVLtXRoBnZL1hpb1GgxAwx56RSB3Hc1ZbK6oPvSEQlKvFc2gfRwR4I=|Chương 1088: Khôi Lỗi Thất Giai (1);W7VS7cwVzuFYcUVUR6V7dq/fmCjwKuFVtk1tvws4TRxZojdtNNO2PGzMKjNbkJuEVCpOR7TR9sz0BTx72b7I+bd6e+7A2hVtGRRg4MmQj8yyW5JwIRHwZmtXh4mvPMt5ROQ60cLWTqiu/scAFh+oESaW4OH2xN6dJ6KmnhsC1qM=|Chương 1089: Khôi Lỗi Thất Giai (2);mIn5ZH0kQ7x3viqBbifM5uglaKgRcV+YktQVjsDc+XSFI8UWBRLq87BUE8Pve0eMRJ0YS8TUK51RxYWuOZS50U0NnotqvLYxP+fyr805UqhKs8qEy7o6fYHMaw+hPp9UjkXUEmCU3NFVPcp9liHtRidBKWXYhPZ9wRUeF6eKyRA=|Chương 1090: Chụp Vũ Linh Khí;2i4tryRvueLhyskIbS1Ka6j6p5PJ+ShmKTytzF4qLg7XiCmo0VpoJm5hxVIJxvV81MBWkCdQW+N0/jMS+movjieI0Yk6epcIAVOFPzsmVU6E8XTWoghLXN+TM70yu9gFd2+XD4YykNP9Ct+F2wa1swNTQRb87o8bdL2838yWjTU=|Chương 1091: Rốt Cuộc Cũng Đến (1);tRBHwLztzWmMi9OMBN6QsYCt9LtYAGoJ0NYt/nrts3o+L4Qn9HlpKK/JIsHa3atrWB7M0L/KxNv2UXF/1s9k8vFYVUEQ9GeZFFzgbumnrea+ROthoDGpIRLjLDZFm8xqGeEjhREVh28A7nkDgBQ5wpOWW3QJMjJOamn4NDf/+do=|Chương 1092: Rốt Cuộc Cũng Đến (2);EE1Hhtab+Gfpbs2VAVe6eSncUNyWzOzG9r+T0/MWiKB1q0C1A2ENKHBISP9lOqclqgYXJyEVtINXntaf8w6GJuMGNf2IL8x2jcZ4YQ6dcAV7lDb5oYOuySpW3SSJIc5DlMgRX68fgd/ma0057+cyx6cHzlsPpjWDZcEQCGV16XM=|Chương 1093: Cường Hãn Ra Tay;jxsECj5NXZzVuWQqWjWvGB2DWRsHAXxHV4Us1vtD5bwmsp42mEroNtAeOjkDZxEY8gP2kCCu+C2eU+B/eOb43WOtQNEH5ChzYeXzoYm5AZlE9k4h5E44H99efLrTlVdV7VfZn63PGZmnwxLbKkszscU+xjdGqIEY8qhpoWql8SY=|Chương 1094: Lao Sơn Nhị Lão (1);Cke7estJcv+fCIsJ1SWIREMZRO6CgQJnOSQIwWnFMZ2s5ruDoKCqm4JkXYNWW7qcbqzr1Y71xeZcxCv2+XxGrjKyEsIKjjETVVPxO+un8389j3cRra9Gvcm4iAJYQUkRbdFZIHSAdtWgCzjYZ1gCBDVn9QMC/Aj5l7RsAePa/Ok=|Chương 1095: Lao Sơn Nhị Lão (2);o5QoU9uoJra4mnshWlcyKAtCFscYub9DwCd2sN7Q4U3GhhUyK0BSoLoRPdd3p2MJj8x9ANfJwVdKt7FLv4gjftQX6F4NCmzcRDsyLH6wzus5nAlfutGE2IAerC8cAe0FGo9yldU53HLTvHfV9JildF2KcnyNqccTQ748CJlhelU=|Chương 1096: Lai Lịch Bí Cảnh;ujNI3q+CMFeLkXnVIpOwLUzgdS4f9eSzBeCvDQrvBhYFwcnwFODnzkHeOSDi5TmBB7PuC5AA9ZLp5Gl3SMR5Q4TJFFX07NZLxcUpA8YWwOS/U0zZ9LjX22ozZBCpHnwnJFBhBYlZfZv8hANG7+839pcW+XIPoIsScj6fLatRXYQ=|Chương 1097: Gặp Lại Người Quen (1);FNG972W4LCVXzarrYDun1V5pZDeWH3VjdUqTbrm278gNKaryVeDn+rZLqZDn/X/+zuvIqFNiwUAROBc5MPEMnzXf0quRrBEEuPqH3vxD0J3LyP2bayGGUjCRkgNbtST8HTPVU7/8N/kxM59pNJVrW1QSp/1q8jRnYuEx7ySfvj0=|Chương 1098: Gặp Lại Người Quen (2);X1/8KYDUxgk49tZJXi3dvZ56BlMvMKExvgcG0V5Pz6YI4pSpfzavtCxDBNtkpjleULlaXczN7js8anIW7kMMFpJW2CsndgquCmiJgkwuEwhtRvSUlPEMaj9NbqQWEVNCUTYBjqKypMpQDWNsJNl9FjQ7mxEg+Y0ctD+eTAlgFUw=|Chương 1099: Thị Huyết Linh Phong (1);H9bOoHjv06Z9AxMLwIpLhRVKXKhoSWrOPldrgCGWK+LMkpGHEwB7yJIQJZWUXpwOcPUlsOn9wDKeNFdN6wj84cDCsEGzeAOokqwisiqME0KYUBP3G116H53SJ9pVflTQWE5nAsbBK/aQQWTJ77lD9CidSmRALCm6R76cGm+ppGA=|Chương 1100: Thị Huyết Linh Phong (2);lBz2BtxGBPmvPm6j7vVqiL9I/GC5zjkUl1QZxfpxyXhd/puPnO6i8YhJbVLhDuMtq4+VeurLZ3kh5cZtkdeb/vkqb2x1e1G75dbccooWp4aopSFULguMrBDT2d0LVsmVuYd/bngM2RfAIVzd0lweU01exJV0GOni3Pk5zdcOAzs=|Chương 1101: Chữa Thương Như Vậy;KDrSn0DBlws7jiS8b6qc7R32wNOmhJF94p840C4zlm6P6VGQThDHj+xgyEvokLFXizzns87PyFZyNcL5wIz0l5HpDU9rJP9d6lSfFJCXgx/WwLJWJFAaG7dUNF6QRWWCvP02mA73X5ZOYahiyzKS5jrmijfbqMGMLQPJsZybpmw=|Chương 1102: Ba Người Tương Đối (1);kj+uGMm+X/wVCMqZ8AsRwnVzAr+/nR3+vS+fTXA2NzDU1spmFoLDLrIyXG9N/jcRaWkj68UOrwyaNQMvshR5+4aggOhdBttnEfqeYbPOfqI9ajcpJhO6TKUu4HL5XG2wSR7yQQ1cQJVSOSn+mZAI9OU4iwoemH2v4SrV8bCX5Ys=|Chương 1103: Ba Người Tương Đối (2);c8tZQ2qNbW0Pu6YZnkICcvsPr16JY+TkptVeXqJb1+QtbMivdwMV66YNtD7elMN0/xFhaTQbQ12iBzE27dn/dhSBfflFiGIrMt3eMWOkli94FO2basSOs0+jbkgTGQgnxyWh8pOpekHNDCq83zt1v8vQeG9agXVi69wObtVypmU=|Chương 1104: Nghiên Cứu Khôi Lỗi;WQvMiff1A8HW3RI+ryG0yo/qvq9edOUzswujbOPlwQdWgKTLlNfLqryGpWH6hV37seJ2R5rRTASspGGOFAzG8DpgKBWJkbII5Lgr0Acu/dCsMbcZLmGlMagWhUO72jnwGGuSWNpXd2e2QFFOE17Bovi0xaVD3GRoKbpajzIHix8=|Chương 1105: Năng Lượng Trong Não Hải (1);w7j0B7ldMeV31xaa0H7ftanieu8OFTSIN37iPnyhW6Xj/kPMbmooidAuyFhiuHgY5zlUihpjqZclo5pdePbb9xPf+yuO1FWwdiIaQnoMjY0o/5xY0/ZZZc+vJFI158hVPPT22EElNTV9ma1yTiVrwFe9EaZp+KnfL7r+a2AbuUM=|Chương 1106: Năng Lượng Trong Não Hải (2);MOTrOximqL/k2daXEUbpPxC7WcMoXAe/2Ij1LKl/NszkSLXTM7dTVuxyiSgNBLD3yGrEjwdew6qTwuHdQVp1zWmTDfxRxU7yRwoxzW3YfCPhcEOjANDMJLdMsq1cexnpLP1bisCFtS99a/E/tv7XMXyxzlkuZDbsnTfqH6NgKkQ=|Chương 1107: Sửa Chữa Khôi Lỗi (1);+KoCeFlMVBC4p23Je91+6w7RMNkShB+/Zv6RXtLhV/h1gjbc/zUO2NcxTGTdiRX26JNB2VDdRxq9UvfncLj+FffLIpTftJzJVR6AzIsRx+p5mA+enndFYvLRmrGPCMNwqUhb9xc7hhub3hYjhbPpU/KzQbRyr569UHxNGwDPFN4=|Chương 1108: Sửa Chữa Khôi Lỗi (2);ryGDcyAuqyJvYGsdnjRKdK3a7Ee1bR6pAAkHoDD9DKdGvk7XM6qrAP1sPCrRjFMxSLwqRA98HBVPJajFlDCLhT7F09/fHj+wb+j/8SBQeriB4QJ9DamwerlQh8W8JouJ8mSGeL6un6lt6G5Q1soJft5nt2TAS5kcFP0anSE/70o=|Chương 1109: Đến Vạn Hạp Quật;M2Ka7cZnT2GB9vUyNar/Lukpy7NIy/PludN17vOqQaTVxOC864E0+eNEbs1oD7XeA4CEzAaVUyV3UBsiChK8HELAlHitExByT7jFFj8eQ8y2frG1MSnDu/CHvNhV+vZoOoNHFUZOrII8M3Cpr6r1JeTiVNceEtbdU33JA3VPWV0=|Chương 1110: Đoạn Hồn Khoái Kiếm (1);mfX/Z59xNZbsjJIk5y4CWQdph6bq5+Pr941LGVBjsyKxRDvw1AgS7auaKgxGJ2pn2KBo2G+iJZJnXO4WIpaVOr2fhdnDkfIDvi/Gt2uiWmVzdQ9wAAKkQ+gPXxD8lGTD/m5CAZxwuYe9hxFFtHJFKkpHEyHUiQFBrVkCz1pOx9g=|Chương 1111: Đoạn Hồn Khoái Kiếm (2);3AP1s6I1pYanFOE01BT99Tcp7MlT6HccabaNCxakzKi8Gx3Y0FfPYAKKsZp7z+DRDALCfdlvwmLWdlqhjQGnmWDFqzST1qsYaflfT78EYIrVrkjQOfBsEiL97lYVXFdUrh2J0oG2YJ61bdm/Jp30v67kV3JFSPPBrJlnpqkClnQ=|Chương 1112: Vạn Thiên Linh Phong (1);dPvuIovrxDeJgwVFoYYXfBELkJhOKISelTPiKeRWLTFPZcfuO0iIhIGf3wI2UuoP4aY4XnfatVIZPTGcbfPPtoyhYIYN8xbO1es32cMmXrNlsQqtdyI3Uh5GRMrApJlF7/AqLAt86yn/Yq1+OvSdv4sGSnDKDsGZtLraeRHNdWA=|Chương 1113: Vạn Thiên Linh Phong (2);n519ZnEDqXrmFmvFBjkfpQP48hvM/uQ9YrSzu6Ya+ei2EItsw6r+fh1ZGzs64ARUoOk/o4RIrs31+QMaR4r7upBBq0C/kAGammIbArT+hcbtix8W4zVvB00w7xwv0JawUjp+zGAABWVXiIaGd7QESVrSabOx8Cnk7TXdW0J9RQA=|Chương 1114: Tổ Của Mẫu Hoàng Phong;Yz5PjQQy6UfGgSKScJulOkg1A15RkI9rbd0k/l1vMe/3MJRXAqif0OqIseSxaoamTI0Tq/IAAdSxTqj5TIbQHaZ7OP96qK3WVusBJwemlkgdF1qh3KMew3igkd+m5Sp+tIoyY1bgxJa9/pFJgpF9rOhi0tx0ddrWLv5s+Q6vDzk=|Chương 1115: Cường Giả Đông Đảo (1);4OYdodMtK6jhDPFW6bfU/KwbiVkfNixGiv+Z9gWuPSRfQ2zy1v3DP+kA08j+On48opE5lIB/DJa6vrs2Trvbpa89V87W1AatVLOlQi9voQUyrfUnS9no/UTcBoJyYtWUF+uHR3RV3bnRNHLky4mFJOCrCpfcpF5z4DzX9KYPDKc=|Chương 1116: Cường Giả Đông Đảo (2);1AIeXeEUlDvGJ7WyL4KK8Bg1HF0vWN3awGDCdUVnH85RvjqMriPH9UHfndr7jIA2KvIN9UGTDrKwi0N544EZsZAl9mhD0Zb+UxaphtmJsLiznilj+XR4+00ZqYccwA2OHNi6Ll6EMjyyNcavmuGNVGn2QFAWJnshHvpY9zJ4CcM=|Chương 1117: Linh Phong Lục Giai (1);qyOv4u1rZWs7qX/dRUBnBAecqNuJQ8jn9FGNZLkHYSbwmgLlXWe2XVAUfFVdv3kwpcvMDZmFeinSPYON5dBZmz85M7yBy1t7b4krG5sMN4STajk/aCtZQxI/NimC+vr/BnFAuOjH9ZawWVvuKwldqXmE3EPbnv7QOWZ4q0RFC5I=|Chương 1118: Linh Phong Lục Giai (2);Jgip0CnVmH7KAPLSmEvqRr0ccGifIUG1BI6OH3sozhzX22MKWingC0WgLrfwZM5JoRUjQe5Ru5D9xOErjXAo/OyDRPW/sZ7L9mAhj58YUYu566zIC2osN9yhoRaqJaCd0Trs1bidS5kWU1O3YXgAF5NL/Vdpnyt7BrgrKaANwQA=|Chương 1119: Mẫu Hoàng Phong Xuất Hiện;wDqPt/MAQSozeUd1TSdc5GQYJFGi0irVc8FnQYGIYiGPUXoJuQdpbO6yaDmKe/QlvhOAJq7L1kxDMLXGr5cFn3W9BW7mGwj0HlcXdyhk7U2JqdIYzyzEbDTIOBXTPoNdi84gT47nClN8vQZUDo6Y/01BMZJKGJ/5BQvhZNsdvyU=|Chương 1120: Thực Lực Của Mẫu Hoàng Phong (1);tozlwRFlcrl7q8/0zznhnSO5gXcfaSZAsVfgZXzEOWwpWb3TNaX3qoxGxqF59/UpxPuom9+klTq8xYjgYdZ0WRvY6eFlJSRK8cOKVv9IAhXLkb4lOtL1iTUBih42vbznQb+ourTh0dYPUIFlPePm6MO/eoOg9spWS92jx2Z1fIg=|Chương 1121: Thực Lực Của Mẫu Hoàng Phong (2);Wm/QQyeIdWTzzhfphSOB+Hnjp1m/oLoe6dF95yeshSrL21PVCuBwvwbadKs8T/LYyncLeGoPxK+xwkef+BnPTaky21CNRxQpJ6pHC+jpOASVB7Kdjt7r4sumq31ooabtHiM1Td6sXKnhBVEPqd419c82RdX1xyatJ51r8oQJZAs=|Chương 1122: Hồn Anh Thất Giai;tKrwvLm9uSRPxCmMPlEZI7JWcBf121TTZE6YaIlIYV2dQMeZ3TPvzQAYtsMuL+iB4mvWkAcPn1DLTItduCq8cnjOt5x/6hKkecSMjr6+fKN2Mli9td0icGAbUVppuZyTEYT5zbchRij8b+gT3SuC6tDmW0/0uAcKhdEBy0nvbuo=|Chương 1123: Đông Lão Quyết Đoán (1);DjcJ02S5oRBLfjgtgheB58L6FW9DSo2dfY3c73M7M22H6ZQ0gtxTgS388tsC8KOmzGBc/9G1MD6BuX6eBQ9Hxyyk8TxULAJNahJMOM7euWvXoXb0HdMHlMo3vCz4akMHE7g8ybZkYvMNDsRv1jDyeYF4vbEMm5PM77ySGDkSrQo=|Chương 1124: Đông Lão Quyết Đoán (2);CWo/xfWcFJhfCeRoB2/CkHsMMWxh+riKJnorGbvsL4aRxns2hACYPv4rBioUsBmV0uEoR1BFfQjBx64ShWsteZU92kDQfI6smAy5C/r1h9CYwsgvGBfDPpdGbPh+ykUrvo/MzSBizSgCnOBJo/fmJzxuAAqbMQYNi0NZ5Zx704w=|Chương 1125: Lần Nữa Đột Phá;kWgFGvyWcaUR68HF6mEsmw3NT546rScEKlFP3wTrcoRJgh5i7YOpHnK1gwTAmMpc3hM/JM+uOskWiaRMvvrLehXai3a+uEeJWkLmKuyMJ0NP3yCEhns9loXM/jTVkK37aU7NiXlBMIYH8Wvuzwq4uvFjKF1ev9gmfi0xtwYitxI=|Chương 1126: Đối Chiến Cửu Suất (1);izled02eXnbr5kSY2ykMsqoVm56g5JTcAzs6eRS0KmAw6we2tAwjkGiUwfxy+CRX73JXKYaZw0uNyzSrJUe3BQKcIQkZadyLWLPcQ88pHOh7ENjkwNSb13tjPqTnuxlDiJIso1d5lW4AL3Jpd+qZzPhXkuNKQMLM9CxwqDvc/qU=|Chương 1127: Đối Chiến Cửu Suất (2);NxeH6DmZz4CGVXssQCrAOWP/BQJvQDeGqWfu5/U7m4EfAcko5bW+//aAjzVARO2WeQHQC44Zsg5PhbqBUSK4iB/8JofJEtxwSvHLt6lhE0O+sUDDOFtNIVaZ+3FWgEfZO4Mdz3m9s71r4dlam7EF5tkzMsF4e9lpmkXArpiSnAY=|Chương 1128: Chà Đạp Cửu Suất;6kUBKle39LiUgsdSiWHCcl4d8AUNSBHyNEyj5+wtKhYfVfI/r+uR8uAdIAko/icvLkJ1mjGLYeK/cRuzfP1HdNd/gEYrmFtatDi4koC9kfmStG7klAXDgirL6jbu4nhq2fkm8MtHmb6+Z+DpmCYPwiR5tadhHQblveMgz45+hHA=|Chương 1129: Chà Đạp Vũ Suất Cửu Trọng (1);sSMnOzJR4aI+Kh2uUWpKCvC7SsPpWWnDTfvCgAA20nasvH22xgUfrZwFx3V/7rr7RS8RjjWKmAI+/pvr2Vp9MNWqO6mBkKtP+VnyqeYm2fWM6OHqrmSXcK2emdt+U51r+nZ0oSRgsi6S3FY9AbeKqb9IIkBvAXTeE8bw895pMhw=|Chương 1130: Chà Đạp Vũ Suất Cửu Trọng (2);3DebrUnYUmCAEvz7wbaKWqai6TnCT4YciaYI/AKQ098mQrq97BHNxvlUC44cZF3SgLVqV1ytju6ekujLhaOsU542wSMqayDieybALLUuTiMBWwJqQPEn/52jR5fWH46ZZjuEjZOwctU6b7zBFKp1gS1Q+VCvCIK7O2iz1S18Yd4=|Chương 1131: Linh Vũ Song Quái;4y1HhjrjvFaKJaR9kpsmabCgtCM0YvEUSzv+u12MZ8OdxkO2AEYiksULKwxI6s70RSF0P80TcHtBzCY0iVLqTIEWsftiLawdta8ciB5EbJx91ouCiM30C4gtUa+BWDXFOV3Jj3zzFLmA1IU+8gmzYO+ZEJ9MluXRaPTSaf07yno=|Chương 1132: Đệ Tử Thiên Các (1);HD47B02F0QarziHFpOJ5GjZ5XZ94MJ69jbkVVx7Fh4pDvNgjzY6dHI4KzSYx59OvsFma2Ydc2aZvSyp7KB/o1MyMKkEX+NWkzMhEjh7bxFzFJli7tAkBstf/jsv/m7dKAyzlpCHdfZqWKn8atfHwokAr5HFSxfqJsSFzuMCvO3Q=|Chương 1133: Đệ Tử Thiên Các (2);IlH7E0vvfhFYR6EQOpwFbTfzvF29z49u4m+lC12Hs0/N2MSX+Gh4VjxESSAOBYlxLfqR93WgVmMqJ+I39FrbwmruRGvw6vSdVDkBQadFqmYGo2IPjENkfohFgxiywSuhcRnt5nZLMiC1SNTr2HI0lApvTJYYBPVkyG/BJx3qO2U=|Chương 1134: Bị Vây Quanh (1);5zdgzQERwP3oBqn9vZFuqMLjPynN2DrEKepHcZjwXi03KEtsGDDl2STr7BJNPfUAQGblT8CdmoxazeLKu9n/uS6dQykXprcXbU5MR6xVBjz9bVPq8yLyBY1LHN8QL+ZC/EvEeQbI6vezOLdF9YszHHmiVUrKcyFLz//pxwAQgdw=|Chương 1135: Bị Vây Quanh (2);WEHfPG2bx4LkvJoz4x3kqH3j1Y8Fpi+0jUl2F6u++edvGxNSjpLFuV+FA7WhAOALrkBMXpA/c1TdwPsXhoSr5P+CNSVic8U+b1iL2hbKz1ACnO9w+G++P5M91KAaxgYmq7quiYMaxcni+2bWXVLJTXE0nvRT/Z3XR8chykh/THg=|Chương 1136: Ngọa Hổ Tàng Long;mnEsT7zZSYNW4SGKjDg+cXQ1pJHeLzYDCFky33w+5TN2atG/8qEhAmOV0+JIHHXi3/qmMHaR5jpAwe+sSE63viOnx6KqkVV5h6/nSpzHHa4TpdEIk6aDK/2jbEZ1CIBa/J/nx+rJjZHAJfA28rzeYAvg61PNRxzW9j1nny2mqD8=|Chương 1137: Bị Vây Công (1);4/QI2QWF23bVp795tULrE4DYnqxscAmuPUhYVq3Vp0vuOkrOptMcfrkEsHbYWoMyiP7qhtK7EiaYFocpzQiY5uUeIw4g5eQ/h5CWLIsFeUvvMvrf7/BMnXYo9pU4LZJ8yCJ4tZaR6pXwd20oeTw9Pi0Obl3DUElUySsSAXgITYM=|Chương 1138: Bị Vây Công (2);fzMEIMRbFafMwSdekTLOs9IdcW/0QPVqv3fuOXm2i8HRROqQ86304xh7Xo+cYgaeQpydI6G9NV+pSFwGvLgnCcCwEeWab7/B3yk3Qf3/lH4eZJFRNVxVZu9ikh/jN/UjfMSL0UMm28F2CEiIVPdg6ig7KBj+K3XD7fqQtg/FIpk=|Chương 1139: Bị Vây Công (3);MK4yfefVIjv8a1tA2S/J8aOi/Mdaoq7fw/dH3vHPq+BeZMfPeUvNjDMp3kecBWdWXYpLniHEXCjiN3DyaATcDsRzISBOhaGu4Ml2cUuU2dP921osqrTK3s628eFUQf/mqs7iQdHmHgOfdqLJhSonLDf0t6pME2sichRrHwmmSpQ=|Chương 1140: Mạo Hiểm Thử Một Lần (1);U9kMDit6gNf2+wrMIZU1MH+sOWZa5JC+obryJqLAjWhR5ImNs51VjL05lyjy+D99+jzhtJE+iMpscV1D/Oy19ECrGFA3xG8/iA0roPMcifXRiVRBZCwZMi0t3tpJuYVbkeF2yqBzae0HfDQ6XF6E7U+NGyHEuTBnOblzGbCzmFI=|Chương 1141: Mạo Hiểm Thử Một Lần (2);denH/69D+A1RoMyNCLgMOpDFLyXV54wdhOiSP6yFci9djkPJbutEzsoyYo+WwsGfKnc/mEtSVnIj3GP9qD2Obdj8yKdQ1j4vrXvqXBr23aCpX2eNgzZrb8hGWU0hBQcgo5l8hOwf53U3R5yT0kFh496Vp/KkQoVdn5P4gFW6W8E=|Chương 1142: Cường Hãn Phản Công;6C+E6OxH2atCWp3EDc5l0irHFKcZVkH8eBHZQ/minwXZ0t1NiS4Zxm4yrxDUORK+aKYVbT/S6oHl9llXusXgHV+qoDWIcywj1jNZDjFVl+wNxc3lv8WGsqSWKiJ/M1oRsrgi442q/xRjDvw8PgAFjJzj7WXNlnMszwjSTxySmCo=|Chương 1143: Nghênh Ngang Rời Đi (1);PV+/Mh/pwB9WhhA9KffZbzah0k54GfDBdFk7hV6yUNLNwEIMKYVCqCSCsXoiiwz19rCu8p5x9imKmNhYXW9sAQ32Je2UhyDK1P+iKFkYhWqP4uqw4EtYV4SZ1UQcP20EpNbDohE17uf27rsDQXEiUE1sg0h2qWxazKmhrx5EwHY=|Chương 1144: Nghênh Ngang Rời Đi (2);l6EJDjbwsz+h41R8MTB80gMABOF2SbCpUqtpnAUwyfEBqUa3IRiuSWGMasf7joLTsIcFWlWaQGpB6/XWQZgVsbZRpnckdFcEso9P2FitVy+ovwkYNQ0G0XjHv+srLi46BkY+GjZKeRcE4JM39y1qH/24zr3m/ylztoAQ1eMCiho=|Chương 1145: Kiểm Tra Thu Hoạch (1);crLJbXU/RiGvJODlnV17kacGyaR3cB2pGyZdVBMf3qzaTOoi6LJ/4kNYjTtHqHt6GXunftOuawhHE5DelD55RsBwg3hN1epeQBcTCEA3W2GCwiJwSRFPAChD9rBWYEna5stjGXInO9xIuwOqnNB53N1vJKyzKFNDdOg2UxqBB6Q=|Chương 1146: Kiểm Tra Thu Hoạch (21);zz9SSR/82ldRwr5zzRnqhJw78YSNvJi31/TZpvbw8emshb4fZ94HU6ikBXk2QanF7Xbg7OGdIbBDfAMzzLBtcXrwrCdewBHpT8Xop3V6tnCmIdpp3nmy6sPJxj6qwUAB03BHHL7CZV04dNs1FgOLHeeew0TewP3dOW0nM7SY+Qg=|Chương 1147: Đêm Khuya Giết Người;vueeky9ByEnAeBs1HC+/sausUBKH4cHgAFil0RFUAN8M86hUeI68Un8xNhzC1Cvwm2I9PVuIa+uXVGmvsZ6zFl87chgZNO9go9NO51sofLzMVjhxkkZAoR+nVFo3QNQ0Fod65qaOnPk4+3PvKVPJbgH0CuO2tXA4QxgixMhxDJs=|Chương 1148: Linh Lực Lại Đột Phá (1);CizxJU/C07cveX4xNLRtZphxW5anqHYk0QKE0bNITyIuxBSV3MCp24cDrHrK8XLywNemgHeehFfEMZLmU7UHbpT5Z/iXCv6H0Fqkj1vW23n+xysjT2k04URl/3/qSG57IBwsy8q26Tscih2mqtVZq1fPkwN3+KZHpVSkDTuDEe4=|Chương 1149: Linh Lực Lại Đột Phá (2);E86xoaSdlhCNH1Ox0Qu6Nfu/Y+7dkp+OxBBrO2SK/xodTA9MziHxfpHK72quvpemz0wLxijcOqPD+PIp+coAVbE1m01UwhAYbkbxqnvrBe4IZ+NVEOpG5VTWC2tj8jNYi6vKIoLfwuHB39pOyHtGjPooMWD7LyyYkkaZ7n0vqv8=|Chương 1150: Điên Cuồng Trả Thù;Zap7BdkaSD+BBuOu4NOCtHYsc8bnLKgBXVzfoMxW2lkJUlTD+Ic2RuG9n62406Hg7uiLztdppDNDDDJNbcamU5IZl/09IqemrVxFLoOnQZI0lS1dFzPqog/jB9r53OnmEwWfgVssb4JJDykfIfqrL9wHix39IcJ9xz/PCPTxRzI=|Chương 1151: Điệu Hổ Ly Sơn (1);wxI3jykS1UEM7DPIG/7gwJ3L4eAtZp37uwze5x1uUd41lAVYmN9nOOrMMZl9+WAPznfZpEXUpbUcrCFzIVeBYiVeLd761fz3zlAkZlxLvVxQVnO5urzjLoVlwYuiuurMRizMe10kOJKO+cG37stqA419i+e8lX8P06JFn73suPs=|Chương 1152: Điệu Hổ Ly Sơn (2);jCnsrKxgwEwg5qnWxs5/4YgrUMT9imFHSIeTg8sx6YTnmPXAJsS/CMjAn6sTNoa3PjAObK1nqFw35gMeidUawrK3jshD+NlATm6ZfZVMvg4xlo68gEsQcQAC31OB7JTztnQW3lfh1PHAIppgKDSmnhiMPZYvUbpD7zlk9mEmRkE=|Chương 1153: Triệt Để Điên Cuồng;n+JGq9VixiuO/DgYXEiYLuOZrnTx8j/G6A7Ka44E2mlwwcIeMaGrOiId9BuNnxASS0/jObYPD+4aas5yaQ7VMdkW4xvd1elXE6Audatp8P7PSxFRhKKMQBSjJjn+bBsFpKQtOhDOULPI+IrHJJmdYIIkflhoY0mW16CUM2Mz5pw=|Chương 1154: Đến Thành Cự Giang (1);EnpEkzTRvbeQijbd3O5+u557xf0HOBY3J+KseqOzveWZAJo6eC3MD+z/qbPyXSQEmBCdta0fKzpnhavNGfmHUzWpLQaeljihrb2JA1bdce1kQfz0iSALfvCCRyup80OyA3uubB6adWf/uwuHPVpkM7keX8PUaUs0TLoijanIoNc=|Chương 1155: Đến Thành Cự Giang (2);kF4FeIerbhHVENQZxRpOiqOrVTz3Uv9yvhO4fUJqKTfTaMVVnFBja04BR5xTqp/derUO+4H/xOxndL3y13j6fEVf/6ZShV5orFS8LSkqjPZP8qqg1R3ZcDOtXCqGZ0mo9djS40vt+fD2NdFDrt9ixLVyR9WrQ1vfIyK//hGRuBc=|Chương 1156: Gặp Nhau Ở Thành Cự Giang (1);xFtLod3ZJ1TfrKZNUhQDkmuzBYdaRuInmqyUsXxPYzH7eT06WefqnRlmmabHwjBe6X8m0G0aS+RIS2SaWb89KG1VnPxV7vtoN5SIrDQXKojZ1Nu0zCW1s5Khb/JOvdWH7Ds/VVZ091JPQ2Xh6yDrBHu28Lc4LagpVXC+oKihbcs=|Chương 1157: Gặp Nhau Ở Thành Cự Giang (2);T4AeWMvvWpSNmyGW32Mgts3KZAXHLnhNxwxyuwq9O6chTQspCbCB0SHmKNx311Jb4Azoa8nKBnGGCNJwnXa8qLQcUebWpA3fgmj9wxgJc/t4PJA+V5/JwP66lgul2Xo3rC7+O5V5TLWXkSBbUBR4ZsQlr87j5bEL+a3gksNAxCU=|Chương 1158: Kịp Thời Đuổi Tới;uzkd9OhcgSWDiFCiUZb7tkCtpGeskcBpG2Ol24xGNuJyDV6tSGTYSffoGTvHWaKpOtpH3gUlTl/mJZr/Csavhp8iHACKWIsUqOV61mNDZuAvYZ2dssXWQJghUFCGzHN2G85GgJzD5f67ALWFhqaLb0bIC43sbe4GObd5bZznH/0=|Chương 1159: Nam Nữ Thần Bí (1);Z0UFveZwyhxMsJtqnnze8jpzaKluJh845jJyCaVQD/JG1u/JT9v8oNBPEbA2mCnldZgME5jINpk5ckitCp4wxoBIIK5y9LHakk0NCH1gjN80yjPuGu6u2mXEZutQpVSbBPVEGNc4ZMO3ctjcBG6wpVyJr8L96jSnS7MEczwZGJc=|Chương 1160: Nam Nữ Thần Bí (2);l3Cey4SAZqMJf5ZzAdE55FdfitpGCamCORrtr8MhaaTBotZHrOG2toYHmDsLfVrovQUMDOZzZqFJFM5uX1HwwM1YjaUngP8RerAdi4QyLJ7qnllJGdtuoeSDBI8prVc2g0Ww0+fUsjRFRzdFg0zWmVBTzIZ5jI9s7XdiGdv40Fg=|Chương 1161: Bá Đạo Hung Hăng Càn Quấy;S3zX/dCjFW6SSr0UqAU/KoCV4pkKDmZ112iESvf2wxujEFGveuaHfZfUeZd5ktiQG/Jq/MpAWJ1y+NG8wFylfZG6IP0Si3avjbc1mUoZEl3JwsaDaJtchpsNyKbxg0GmSEtyGrVk4HsiQdceqke+f142EMhELLo+2V1jKUT9AI8=|Chương 1162: Quỷ Đao Môn (1);rkzQ9gkJrqL7cbRiWySSEAY+a745EnNrj45itcuUtEpoXotkHUn1PAQVBvGY3YGpd6YkJYNVSn6BRoHGyqInwib/6d5KC7XEI2307gi/ouUIdS5khVsZ+RgPeK2GIrLcMaZ3L020DWY+ia6j7VlnYl2iHoXVC4jpyzZOFZtEyjc=|Chương 1163: Quỷ Đao Môn (2);FI19NUqIkuh5KR1dPSMrBTL8d8qN8EYnYn7j8h9zH4iJUGxDTtuScFL6pZgVaMrgL7jcvLfsIhwGxOvWyhRPAyiSXHauoDnWWggtztQ5akpRITsXgVBqWpnqaasNXxy9vsKvDnYnh/p9fuKBgHEvS/Gg6IJiD3WuBrBOUhBHyFQ=|Chương 1164: Nói Khoác Không Biết Ngượng (1);7KoHjuJG0vWORHfqJwVLYCDWGdu9am5XlPL+K2F5nwuEAs4Ww8ynEMzbgyXYGrhdo+/llRxMKg5FN005HYsDMaLiMIN4YWMLP/+WkgWBbiRK8NfmJ4xv1Y/fo6KHIKTRZd06aeX54uQvP6qxiLtvXoysHoP30D2mm56E9sc614Y=|Chương 1165: Nói Khoác Không Biết Ngượng (2);ZPYrJiW4lnrHcKs+HZXqTHHyifPWfu/HeEoXc6K4hs4cyh/IUnJO0HkjKSX7W6H/1yionuBIH6wnarW79+0LEFG8SzCINuFkw7ZlWSIlCTujhth21D9Qk8XiXBB91EDWXh2MpgCX+y+i9ZyBuqCY6SRuWS/IgVnBCM1Axcrbn3I=|Chương 1166: Vây Công Đại Chiến;86yEpaQunmUnEQhj8mHh9dmPz0pM3G3hBKe7WtxisrLWDbScUiyfi07gAaaJpgPnXxfJv8NkET0I7VWW0dFU4Dtb6TW+uRx1soaYKLipIHzo9BNShphQ/bnpEL2YhrtlQgIS6cYmRPvmkOVRQ8m1PDdkvsMH6otyPhdTZRJKcY0=|Chương 1167: Tinh Hoả Liệu Nguyên (1);ZL/NLwx+WT0lbrIPTOws3nB50p7p7e+Jc2APsGByeHx+M9DquNZbvfl8NKJq8Rxb0/a4GOnPtnztOarfrbAAQzgkBdgonfcehJ4B5SY7lkwpMkgmzyr8D5gyUagswx2D99f7DRRaDj3Qu1/U3xdPcXc0t+TWvGFg8qSxVQ7UtVI=|Chương 1168: Tinh Hoả Liệu Nguyên (2);wG8SSPy0ik2bHUQi0Y7+y2GdzmZiECYJXaju9XFdcggaJuLASgdmoIKg0R8pHL78EltpSr3ye+6gkDW8wmDCRZILqFJd3GzVyBrP7zNq25lzYdWaLdbKmVYyl3dx886q5gqBvJpRFSwGtnsvaz/86umix9yuBYN4E87956H/x3k=|Chương 1169: Diệt Quỷ Đao Môn;C4qZAoow5ZvOrxg6JWncNjXjAyv1r8HeU99mXfEWsc0oaRtja8UjWq0CoC34lxrq7Eh/CBKzVWWSn3bRPIt3bvizycrc+qwY5pg7dMS4FcMvdoYcp93TIhNo3wfeZkNnfkKGEmDEEHTIKhEFjIFOWD3niJ+sQpsQxkNpazH4Cws=|Chương 1170: Kỳ Danh Quỷ Sát (1);BYR4mIfHYC0prN0dKR2M5gnjQ1tBlR0Gnypa5oX21Zr+gVFkc2YkVQlvM9HfMV1i4+rAMU1RHug0tHCUnA6fVBMbsrhFxsfdP54gQRvD1kvtYpRsWi+lJU7dPyv8+nXr2QmEphLjNLzTrF0hLByMMISqPBNQkvLInjsYTufiz04=|Chương 1171: Kỳ Danh Quỷ Sát (2);m1HKOmZDHbRRGcvrs/J0YTW9SXJh30MMb6GlZhTOThlPDHUamepGImpXlTBSBOWIb9Silgr0o8n9MxF3hs9GinTtnPzQui6SJKTA5iy9h5a4/P3UufdBcmmFW/q5Ty4LG+69AFD6oL4/nNAQJwdoIg4xs2E2mHT1B3PJboAxTs0=|Chương 1172: Không Gian Ám Tập (1);2RK6VrqC0HFqVjxjCaKX7OiEHEpVKz6zVoySV3s0FeZJTGOt/Yw7gP7ZVwDu7spsNI38TZ964eawtfzcxroFrRlP8OlEKNH7qNeDPBWv/VRnnVAcboJ/JvhxmV8f1mxQxuUQPvdxjjdj04Lg4d6Od8F1N+6y9jkNnhM/Uf139iQ=|Chương 1173: Không Gian Ám Tập (2);Ex3VkWaY5F2bShqtn0PeJUSwUo6xyg6AjvAXXHpMEWT5iFb2UBGKWDTp1vXNyionk2daLRvzNTH0HJ8FcJy52vyJki1TM+2i6ocpWh42QdnDo/IF1HhqC/mRWZC0tcZmr2XpblJbsoQJ0M5xexRneS9vDeSNT9UHyoAVCDxW6XQ=|Chương 1174: Không Thể Đả Thương Được Ta (1);lUShT/4TdRaEV8PyzXSwH0MmoEvV4aT+9XCMg5eBtbL3KWAqXtJOflCJCoVMVENU2d6VRgbpZVsiauXlRWZ1KhaJW9cd29NXOZ+Sswl6N6D8C6TtCtApF2VCa2UwP+XUNfpVT9a2u2PHnW/zUeKIKftoABc3x1zFIMo09lKnByA=|Chương 1175: Không Thể Đả Thương Được Ta (2);yeC8dSK3Fia0NGACJQZFNbXjgmR8xTNiIOksC20Ry9dnbodtsRY9q2pABxvFEphWK4cDPu8kBpd3CZhoorYVib+EL1apz5HtEsggoPfM4ZHh1j05eSsvvVXZyVp78hBIlIqMB20cSVPEpriyOitvfjINnH6mSDTTklBj0uLi9ok=|Chương 1176: Người Thần Bí Tới;plQC/V0EMgUfesMF4amEsuVtYYD2S5S1GLPSrDFCYVUy2HBnHaEnbnrT0lM8zYC3o5EL0DTmc0CjhA4jxmswropru1GBgWKDthjjb0SUSZNmWDV9yLmHXDtZiTu6oiBoSqehAyPffW6N9j8DO2bW2rw6xSdfZvI0PSMWNviTGe4=|Chương 1177: Tiểu Tế Không Dám (1);DpgvKxhrX7MPflkAmRMIYp+V7F9NPOjyPw+TUN1U0Py1yc3dwe3vH/1SkIdZc8VUm/MfnDUgX7Y7nzRF5AoseGOTzxtxYHPWHBTwqlhSe/wYR3RnXOAm9FGYuoZZB9BrRLj7TUISVi/Zs9qiv6CpSYAFtdKPZW/8WyVqme09MrM=|Chương 1178: Tiểu Tế Không Dám (2);TvTpwxOtjS07fe3VGGzoNpDUIFS9lwC/VyMBm6nV+9oqAKGQEAk7ACRl9CtWk2lFbNQPDjtygdgtsP6c6oaEPp29Znv9YQhkL4AdXo7byK2CXjNAyMhySlrGzEixX3L5pvFIR0w7LdRW2iC5Uw5oaEIALUc0pL/aKF+QoOFrRAA=|Chương 1179: Đàm Phán Điều Kiện (1);XtRq2R6Mxj60cUZzkRPZS7hf/tvKESaRiAV7icmNVjQJ2G8nzEHk4OXgbUTbORbSEi97xdbovKf6qj9JZifqwyQJz45XOpPt3vmmP3uizmJvMnLeiVbbUhsWtrtwOi/wnOy3CIGCcGeIqQ3W8B0DTWL/dVFSYyuLWMxuYSyU7pA=|Chương 1180: Đàm Phán Điều Kiện (2);U/w9V4Toph+2N+slVJNMiEJalRyfgF68w9zDPHQ86PBkE8vAWXUFUNjfowK0BC4kMweMr9F1PL3nx2hRo/QN6/sidFAiss8zW5xNk8xwGt7PVSpb51MLy4gLFUv1jPYtCXUni94USNas7vkhgEmuLvjvMFhH4VzJ+MwAKDEpbac=|Chương 1181: Âm Thầm Khống Chế;gZcfzwhTHv8KZGc7vGJ667gByCLHHSfcojzyufIK77LAtr/D4Dxmm613xDtVlFSltUMalF04kUjd+QZUqqVW2Z5sy7HWgfAze/qltyJn0+HJgNyIalKRhPxrwHOi+IybETuKvLj5UNZf2/77c4cgAhu6fOMzVVKsaAEDgIf06ys=|Chương 1182: Dưới Cự Nham Phong (1);MEdBzEKt0d8wRp4smPCBlze7OwWGbcu+OAK0kp1FMJ3ol7mNpG1m5E37uTu+t4DfxkyoFu84ZYweCtqa5pmeNeSdIvsN6EZrUC5HvOomMyc3BwwGb91wqXI7+wF5dP344AY86q+Wq6lGtgemj6MfIcjlPP76AsYSpV2sEXjS8z8=|Chương 1183: Dưới Cự Nham Phong (2);sV9SJX6jGblyW50J0CC19npmNc9r7WqVFyWULakgO5gOUn6WixouwtXBfncodCBuOzEQ4QHnhkDzxv5c3xOexAFtPjLXZ7JnQ/CqsU0BWVcM9Nl1X+GjSCwLkD84aFzaHMmOzC+fLRlmd7+SYcEYmn9SJ+VIb4kb8cH9tjmxTkE=|Chương 1184: Những Chiếc Chìa Khóa Hội Tụ;Psth7ZAF4NNLht6bYMb6t/6VYVx0yNXpwbvdGc9fh/1lVVt1BxPG4z9Lh0RbaSNaiNYpPQVmiJHjmQ90Xx0D+FyaLs2Bw2ln+jm2ZZ2BDq4k7AtcXyqlwwxT9KWVxhnScsPOnK7aY+w05QiEXRm6Hf/sHpDOvpi+fXplxhGxJxU=|Chương 1185: Đoạn Thiên Sơn Mạch (1);z8yRXPiGpzAl7drT7UiFrOrFoaY/SerIcSPsGFPhy/7IcXeS+DATWHWgXwoD5Sz7hGypTNEJGjV5TX9lZr11OR3YNCeAxtPT3FZHnoh4qQjYyj12fDV11Y+vnQoRWmsLgt/3p+3zf+dG3fUgfPB/jGrOCfIcxvTHowh3O05lNw8=|Chương 1186: Đoạn Thiên Sơn Mạch (2);EKD8hdVIBcXl9xytCY+UTbzf4fxxGFOy6wvOYZQ/HXXgRpfgB5YErDSXyfL9lND4dbiekfGr2dkoN4yEVwPikXdGjPXBbR4VLUvxwmSs2H7YbZnDxUL/jXla6uzC6b6mUHgl/+o5EscpbxNVfeptYwWZ8FnwwS5H1sL5IVhBslo=|Chương 1187: Chỉ Điểm Thuộc Tính;1dsXXTFdusp4xTo2XBZadu03JMutxC9YYKMxdmy0EBuP+p3/3TNG0zCMO5d/uC7mlV0Mwc5QTi9akeysVrGNPPkb50jjYcu8kbgThtfowZT/4GJEvoCZ1mcwtY3HjcBzUqk5+bdKXOiR5/3F4vi/jBueGmV+emjm41hdocfNWl4=|Chương 1188: Gặp Lại Cảnh Văn (1);F6vpoJojQFro/csi+J1cPfChNzoYpkVgZKH5fFQksuVHYh+1rkEFg2seB4irLZIuSk+PpOol7KImI9XEKbNV2xccQnY3A2064YGhM0njQOKoWFNM3wBqjmwp5ieTKM/4gxzONPGc5eWYfkSi8mhIpPk/cCu5YLE4d508VnCPoy0=|Chương 1189: Gặp Lại Cảnh Văn (2);2pmJGlIR2FOspQP3UY7P4RifDl8hcnjaxOZ1h8p1pkka3TWXDXJhtBz04gVk/PO7iuwMRgpg5aPBmK++VmGH4fo4obxwe8xnFgJAY2otOB/pD7pN8aktUY7zhEV0205HLHGLSK8ApCuEoAYz3GqJFXUfvMgIH6scmhfIonoPx5E=|Chương 1190: Người Áo Lam;ICYsAc4dXZwLegBMTLgLheyQ36qBCzS+AmUhFX5JSrITmLO8SgmCY9EfXT+QjOUpw6kuiNgrU+RDDeqQSqe4clPRkkxVes7oXSdNVy+KWl2qvyu64mdNPWe5EYG5rY26UQJgxWPFmvKSx0i25rt57ZuIq7yFsiBauSVDe3B4stw=|Chương 1191: Bắt Đầu Trận Chiến (1);IVyKyUTptpDpglXwG2HyVTkRtUjsSU78x6Dx2M0qT5j6hSdJvGXjFhJBPO6Bd116JRDoLXWVIZ5W/+66rp07FRIRPpWpNUfQaFkuheQ2n4WjzSwLBv7TEdjjRM66cj0oQ6dKDHAFynJAzrL5tujdYgN57SIuiFrJYZjeN0K8vQw=|Chương 1192: Bắt Đầu Trận Chiến (2);QmecJNKvt6q3LCz0aElSjWoQt9QhW69srJ1bD/Jefi8T0wzQgEF4OAMW9BqrQvPjur7nwwcZkr6tWrtzUqIji2hm8QGN25ZUepBRViDByuYFL93BsgklGd8DNiQdKINgA8yXFYabgeUJ9gRjY+T7RCy5qlvRXW7Kv9n/6P3dNcU=|Chương 1193: Không Thể Tưởng Tượng Nổi (1);/B6LYRoA6izwm8Vjdd2KvW9rsr4JE1/j479maRu0lixPD3bLv3WN2zHxE/ATneTSayZP4GTzz8djiQrFPCVv/taYkMlt49rJ8xoNx2ZVB8oV6xovUjkr7Hg6j6yww0jDXVnWKLr37ygRw5J1W29Vwq4bplXdXm4Wep5YobIbBU0=|Chương 1194: Không Thể Tưởng Tượng Nổi (2);0ktPp9sx/vpjoOHdb2WZhuxsn1P6OQXSotHhJgMt5ZGZWYqhx6GffANvMPHefrgd76vXUqAndQryYVz/McrKGZustdreXe4pfUKGAhB30JmMv61oZdvzJ9KBlB4+MY7KvaaPuI35oA58+2pHv/8pWvBqcQR/Duuf3YG4iFi2GaQ=|Chương 1195: Huyền Cấp Cao Giai;jEzM5N76OX03hPnuJvbRwR0wQlRlE8UX/c6Q+S6svNP+HQF0VJ+9POSu9En0xOYqEqhl6BfmafOiu1k874UIrO/QjTZPEd+lQt6TI1ZqTEUR3mWVpaSzYkGo/LaGMaDqZXZxjGNT0o7HQpk/MC9v9yUGjVj4TuINiGPnGAMeeqg=|Chương 1196: Nguyệt Viên Phong Ấn (1);2IhlHxfEkqJs47ixdfbTabix/Zk4Dwa32c0OFHpRnsgiGyLfQ9nBspEcq1vgbGeFSX3I8rA3HIHL6qPlaGsSmSon5D4b5B4dndT/51Ce/wZ91swINdoAUhq1o+jAJlk8DtMZDpVCztGER5VNpuVuMG/5cp3cVg+DedPdsE38Ix4=|Chương 1197: Nguyệt Viên Phong Ấn (2);Rn2a4nBrU30BpGDY83/O6ItLif8krbvSDch5GmrOKyy9BgW+FN6lhqJT9w+g5dCbGf7WqHsJ8AXkHUoOnLOf6mPxgcQng29/9dTQ1CffY6UftOdCcSsJebtxOlZVQBNLrj2k66kjMSc2DD/L0ZgvWz1D81bMCzeEWdgppOIcaVI=|Chương 1198: Tiến Vào Thông Đạo;jidA642LE1emx/39g3S3t9oMVDtnGp8OjXks0HjW14S7XPAksswLa606EhXlbFAFP4bZz5u3b4FYPgb40j10b3mi8WeZousm/+xpC0wyX2MzorD9AX31Vla1EZNbOSnakbIrJ49nHfDTlaj4C3w4fKAQMOY0DQGCn/lg+sMDr+0=|Chương 1199: Năng Lượng Tàn Hồn;fan1+wlvywu9Fz3zZFaBpmYzDCCGMbdQBZghoCez8e9+5SjCQfPNpNdBt0K9fFN7oXWxrXWYNCcea+2kz5H+yH2Wm4ZD9D8KsFRKhdxKrGohq+jZ0UcuLF66j9CvCHuwfhaIMTQK7bPe+1kuWbOWPsVkzMZjhVPn2DohnZ+g78o=|Chương 1200: Tàn Hồn Đoạt Xá 1;egTieadcBKgGZhEHktQ9+0pjJH2xtHZELvLN8Htc7FCv1cQ4Dkxxw3XI3WKrsx6/+riw+Iv6CT7EXuW4rERR6kSnHgv6wCK9FdnIVzTcTIYWrX7ywOVTR9V5CR2AOWRnF/1oOANOAj09AWADTbPXZSTaFVP4ItFon3Bi+vUWaME=|Chương 1201: Thiên Lang Lệch Vị;4kCh4JrQIR07tZZpy0nyn1LuvmxQzNSiCCcFWKHZonGINzmTNk6kvd22GmuOFeTuDjdanCxviAqL1iuO3rLL4uwztSKM2IMuo/5Eam62SajiyJhGOQaZgjgFOKfUXKrXec9ndudCEPxEBZj7Od3TkKAf/8UERtEmbOe7vdnm4T0=|Chương 1202: Sát Khí Xâm Lấn (1);HgaakJnRQr3k7uhd3BbErchyvPuGIWuazmtqWAAexD7fyFPISckec4hO59fZOrmOhyfgLDJ32kEJNEpasUs/dCYHMslfpSj4ZdkF93pcxRvZY2GBCmI00vH7Me6aEg0JH7fCYuwBROll5lqOZSENNio89zAKuQ+b1y7KkK5oLzc=|Chương 1203: Sát Khí Xâm Lấn (2);6pLBNkx/a/TXODRYr0gk5tVTrMFwC5mE2clgAZbSze+Kf2BKK2D4IbcaICTf5NCglf8YH3PBLZQvRiOmMG93XTrXMlAOsVgReOSUVIxYfTEJXmkWmsft2ghv578O8VeULEfTkClHo6Zchp/CaTGGZ5q2H583efRLnPJ3DUckHCo=|Chương 1204: Sát Khí Hóa Vật;eDBBfiGLtC7Un5RAG8Js0FfKLNys73iZzrpUZJMPzEDTWs30327xw5ixBu5XdvT5JPVVnikFEqCEOlxbFmhsXelYQzF7p2Q803n9+v1RsoJZxgKBB5tXt+j7u1DamwAQmm5Y9mi9PFAqrvG65EHVpaDrb2EEElUIf+bnOHg9NMg=|Chương 1205: Linh Suất Cửu Trọng;ARJiQDhHFdvYSrep6jcCHkBtlCIMILA9v9ef4ErWbPTk7YUtqwbAeO5J4pc6IFS9KZID+s1uMloZBeXTrCHjCQ1wpA+Qva6Y0DTU9kAB55s9YPRJuACUsdSRSABElHdRF4mzLDm8M5lp6wv8LOStRGXzDWrxSI/q178UNljON14=|Chương 1206: Trăm Vạn Tàn Hồn;sKaGJykhCS/bfSwD6aqgCjEa7zyEeI/dqi1PBPdY/GrEqn46IhBX0bwQyw3Lw532v0w2ju5W4Rbo1kkaOVTqd4wkNvl5MycXdnquR5q6xkLijKFBCm5pe9EeFSxZceXxSxH4qqRORK04XhsIU9QvB9KDvo5fggzj8/zHi89MM0U=|Chương 1207: Kim Đao Chấn Nhiếp!;KTtn37eD7LU2AaTJLGJexAkhQ6h8H0YqVI74XSGKXQBB/5xQh2O+Db5zUUNpX0QlTCdzHlq8tTRHhzEEzbY/WlV5Hic9UefcFJ0qNR53nGBokxHLdEgjuqxIXIvaPxEaQkkWmLZbLJ9HjdKVyZX0oVNa8sVdHYPeH9yxOx8EbTc=|Chương 1208: Phía Trước Kiến Trúc Khổng Lồ;PyLuABS3DwZTzxO7e+V7oqi3zlUk3i2FZN83/ab/0QTs4nDlxrGEvnF0m3kk2B+hpPDVqb+gmyOd9X1854vX7ND5Eyv912bHPQKGV4p4AwPhcFHPKMjY5xrPID5F4Y6s7lPCLexMzViU+vAawMNyIaqkjOgc2Y4oIMCe69PepAE=|Chương 1209: Phong Ba Khiêu Khích;hFbt38hptO/65ryBTlSZ9/ztyMPrxwKPfHhOe9g3P3qeQa0SLlq6/yS860GfeCUP9k82lGdYmhzi8PfGH0ez/4Xc1JVnfFlSwPK73TZPrHh5mt4LGVWsYZgKjrLXBXmPxcrzBbnH0nX1ay70hkyEqDU5pWnw991ntiSipa4N8wQ=|Chương 1210: Một Chiêu Đánh Chết;+KOrIy76rj67ntnmqX+TeE93dqG0nx9THdpRedey3FzwnWYDGEFQ4SxmxwchSMTn7s9RT6XkW4YdwhrxP7i6uLnZ1iIY3LMH+4x3pNHGLB0ZOU4zuvGj0sw1hB05rE1JElbnawvM+g0Xw6NgIJC4ssjukCX9V5iFpiIJdtKiTHs=|Chương 1211: Ba Cánh Cửa Đá;klu+UFf/LPYNP+3E5wDlvcyUF15AKhM6NPrygpZQbl1iHogxcRVyjtGlviVezIgEVEIJZy3t+7eLoK0nc3k4ir3vZrJW++STEX+LCrtsd8YtlzU54gR2zabq5kHA2I8X5GnCwij85qhgtgqYZIUYn4BozrYHYq6mn1O7TMVSBrU=|Chương 1212: Ngũ Hệ Đại Trận;EcJ2tEZbF6P3fI6MR5FK7MkmcHsWKt4ijNGWuE+ljYLOUz28nDzZa/Gy5EaaYgB1hQ5OtjD1viYWS0jj1/f2FUgXmFf2QlXzmEnBvND4rLZpKIajh3GfSYF0oGP3tM0dh2LwB+lZacgepD7vLeVCqpZL1vevb92lDrW3pvQ2jFk=|Chương 1213: Ra Tay Trước;eX9jD2bs1KzBngacv9zkCGyPt9XuForhAfMFD6j1hCxqqcO1qUVRccU/pJN/h87JWmIMRDNgknyCGb89SzEc9gmymuu1MWf30lhNT7vTaIWwje3byURlF8MUYSJd93WzOoUZr1trFvrr1DtY/fM3HSHvJxzsz6rzAgdM8yN8Lgk=|Chương 1214: Tiến Vào Trong Động;XIXiLbRABE+o0U5rItllWFQKT7cUwi/39z67H95W693cgz5Mw/dTJnNCLHNSBJqETuuMdm0HJHGt43fWRaw1WYM7r82iqBqkqTA0peAw2NMCnGpndAlnwyt2W91I7nTn3Y6Xuy0XV2s2w/6x8OgeR5xy1P2Tr6Sa4uiGW3KjBiU=|Chương 1215: Hương Diễm Rơi Xuống;dUNAIWQjU/+bE9BLKXmDKhOUqmNt26cLYkLqMUYeMZUH7Vr3A7xQR63oG/OsfAyEcRP1UD9Lu6xKm4AjOZOhFQ5EDaAPyuw75gKOesv5sscafYAA13YPkSpzat7xJm8D8pwQlD1CGtBukwspRjE6iOkGoFDLxM5SPPpbpDnDpQM=|Chương 1216: Thánh Tử Thánh Nữ;x4XFWH0N7bfTJqysM2EMz+K0h4QQlRpCzRDaHpSL6ii95iS+fvZLl5dKD4RB6j0uBWZnTcPVsTbXr1ep2omD6awtvWJ7cpgJ3WX4V1UnvJOA8rmb7bQ1C0OX0cPzb/bIykn1QihwJaG2nIA6aRf0wKE6ywU5IMTNYUNl03upvl4=|Chương 1217: Tiến Vào Mê Cung;i3hLvz774ZOxoUBG2/24UDFrQpKeWxU7Ave+jpWUCBwdAiq2Sh2khxUdl71Ot+IT2/QVnYc5Ydkg/kdu5N2yBlrMHuN+73GhEGleOpwaIyHXj4T7esKnJmWEwcgbfP0IC1MNsgmA0HHkqhWsSjaUlVAAM5yKmucO5bUVv4+17+c=|Chương 1218: Huyền Thiên Bảo Tàng (1);qRU50NawYRhZ4uAsHancn7FrXi50/G2X0j2oaHkcG0Y03AbCIW6JMDPZU97xURBZdBl9DHATFo9sjgYgxYXDBr71AmpfB/Aw8tyrNQdjB5Lh8E2TpCpn5UwOhyLYzfUunpKxgEgIT3o6PTFnyF16TXq+A93e8PnvhBIpz109kD0=|Chương 1219: Huyền Thiên Bảo Tàng (2);Y8WvHmV0NQJqkNbi85BUmDnLe+zb5KbZf2/JV7A5DSAQOCHbhig/3kaXl9k4a6B6yN+G26BwY6Zddb2Nfohcbqz9UwXM99RaVhPvsMqjmrXWov6W5n3Si0Fk8BCXxMDR+/dEFAXX2UBX6u35EwwDdVHSckOWIBOz7vS3t1cSPoA=|Chương 1220: Ba Kiện Bảo Vật;9FohicvDFs7wmlDo3gYLw8qs855v1nu5lVTBrb3dikADyWmHAAzZ5WDD7TrEogXL1BjQMD2FRmVW8uBl7rJF77cOSx1My7h61feXZ2Su9O3Le91RNXOfxzbv7VOy5zNy13Vz8UVezWakUT9DXOHS51+tYFks/qySBAA3UWTPpuA=|Chương 1221: Bản Sắc Thổ Phỉ;GP3s1tgmxTXddB22m4Fv9e/4FzdaILjTkrrRVmhHfeRkSGm8Q+FaCAJXuCpt+eZ7lRttU35rrW/IIm+OmPandH6dJW84ZN+w0od8PmlpIfH8ovIscuMxyf/fdi0NhPY0ox6cCMq7EIUkce5zVcB4baHgo1t0xSsFGHm799XDxaM=|Chương 1222: Đối Kháng Võ Vương;i4ceAEHgDMMXvndUVnYEJwvXGq6gs2JKfdkXB13ukxPKxxTrGNg4atCVeqzL8nMnh7hkNxi0r3C9ghcWYrev0SUW9AVYnm+WiwaJje6x0UrICxSEc9Fk3Jdth8zJu530WYbfM9oj12pE1pJbnp2nVCajfscVbMTJX++fk0Zx2Cs=|Chương 1223: Vách Tường Đá Thần Bí;/eh79VNGoj9S27MxhpmDuWZhyZ4fek1aVU8IpC9UBFLFviO0mAuv0AzjzVdgzg4UJsSs8n/xRMuJDDueXEnjQX+p9fVzqAACKvBV91bkU0uZZvYEVpvGLm8DPH6cIwWGAtwFtByRrkj8cJovmV76iqJqcEXadTBlBw+Kock1auI=|Chương 1224: Lôi Vân Đầy Trời;gsrwuhnDYdw1wrathAsM6aCiQQl7ImPryqzACrR5iLYVEKasLQeuN6sk0r4rGoVx8Uv5P8Ka4k2F73L59fNjbaS+64YGq5HcBV6DmBacI9erzTkUKdy/pwLrFCfuYtknp318blYGSxynxQcH20sC1rmSFtYYHyTHkE9mdi1V4pQ=|Chương 1225: Lá Bài Tẩy Của Tiểu Long;1HJBBzyezSoZDHpYbntkafJ13tuLwctioUFsgX1WXoM60RjCur9HMO/Yp+CputHiIkfHiw1hSM032B13n5J6shvXo3/swt1RkZayq6uzhLTI5QpeCBoSWK2bJUBT3a3sfCbA4ofZBIOfErRxl5Jtfo2LKYq330m0K/0aq4df7Y8=|Chương 1226: Là Sống Hay Chết;F2Y8GKQFwR84S3mAkJ7QNXX71HNqlxoex1Cu94vSHCaadJsoZcgIC12putSPLkmLJOsIOGT+RDARIToFwO44NsxwW393QSKLSNYM59IHNg15FalJjPCg3lnIGepF9zKkPj9U1GjlmdZpWvsqZR1s4w07ttCrmj29ge3HUJdIpWU=|Chương 1227: Tử Kim Huyền Lôi;xOgXoli+Q5JPgRUjz5CREpfFp0JFsguvHzYkPfexMKhhDmg/QJkXdWU/9tqF70d0Z00zx8Blw+YHIbaFCIKe4NlmtvCUwcTBhzAPBRxlCmVzGZu+L6oYbSwc1yyin06GzoDBUbbmWSpg8KNHbY5E+09fJMlQmmwo+ra1+LsGZLA=|Chương 1228: Phá Rồi Lại Lập;X0jDFPcMJhyUUzPRxUkB/FeJW060sUniHsEUDML+23w9FMl6NgRZuSjlt0OWdetHcJGDsPGb6p7YWggKy33yLRiMqSx29K5zwdAkdTE6QiZ0DI1RPN/NBaMN2XcbdviI+nmggqXrsETz05erHGaXSORvrU4/vsGqSKejI3ZOTK8=|Chương 1229: Huyền Thiên Yêu Tôn;nNltX0xb+FCdOA5cK68dveeFNJI/v2PDipUjTWmqxkrw5akdFiuT5ibjvIWqQjyPksu+gAcxNCW94k6CzVQlVLvjLGC1Dx1GplyI6orwrXcDIfsSnZqb/2KZoO+yPTm783D9lw2eloHABk6ef8MCFnsmBVOjj07TPQkIOWW+ce0=|Chương 1230: Bất Diệt Huyền Thể;dChml4jRz92vhJ6NfrQykqn7ysowq6R6HnzftvEeIXuh9FDjc02V9UEK1iMDZugAo/k/NH8TcNuvY9vy27HKEAubIi0FsrZDiNpa/9e0gxOfZMikFiCt4D07pLlBSxisJuHGBRK2btFq9knv5ncRRHL/9AAvt+3u7JqZprfyy1Q=|Chương 1231: Phá Kén Thành Điệp;svajcjWpGam6jOloiBWCrfzT1TVca2wF0EIIdq4wcM8BfC8RcHerzQiB2P/5A6vOz8ykh4i7fdi0nOhaSqYvIKH9llXendR9+SF+0CoHpPm3tWDLQxvFpF5QlMbb8GHbQkMEvggQqCl9/w5P9ce10UwD1TybClxqtifVfBRKRNY=|Chương 1232: Chậm Rãi Biến Chất;yYYE20HugJiTvnVtryiZcFp3tv4ty2Poaj6tlnRyj/20OPFUlU8L1i3VMuJHJM1C0sSAPeQF8RtkYriYUaMhnlwHi2yfXkqziO9ofXUNJ81Pl3Yjcp2mI9ZN8ohDWVM6SDpRJUY7x5iEzRJ9gEyA3ThvYhWzk0kEHdxYOpvpKzk=|Chương 1233: Trọng Lập Thân Thể;EiKmg3ufPEuktBGeKneqmfsKhM1aUmsdRAlV6rIzRUJD5TTtycBzqP7qWUhuuibDBkG6eAkHkUm3yLKrR9tr8qMqMim3L46mZRMCseIt1MxFoCqFu1sf11qxdVcqiHOiJNmm6W3re3Db7UK71YtnALE8Rs3nq8FWL/XnE6bM4yM=|Chương 1234: Thân Thể Thuế Biến;f8TNSBbgGnbf3HrBzpi8OdGQepa+fl3j4UgTf8xhtFTmdiE3Jl6KuREkdhTsSrS6UJUC1eX18cW57YO5Q2w0wMmeg36WOCIErvL1DH4hx3O42qYRwvju0dfsi+Hef9SshptKehbdoNRPxIqvWoOHitpG5/ak4P2wjo6RV3LOluI=|Chương 1235: Ngưng Tụ Hồn Anh;kVg/avAVqmkCtom6SIihw95ZHDFBxDV0e7OKQOlHNZkorpRTK+KDLeCVkknFDqzhyQSMlcBYOOW/eiVFaplThoJIcuH31jQWrGAGvQVefoUc4m7/MYoNaTEeyRke61ekAJb2oJBoGDqrwib57EgpGVtIZkAmSMqT/UP4zOq+qNU=|Chương 1236: Đột Phá Linh Vương;lBiPLLLOh8rkgOVEZF3A7xoujU6ifjZG08PCISEFibubtgO5at1bQ9ydZgjd9sFlVucFWMRVsAz+kpNH9KyHXNGtrJ2iYw5+hVceEvaH83bxXGO4ui44vxo9PHvpMCWU2JgfYJIZGQa88o4WHRnEHcSGozCZXO7hlQfm1c0JjkI=|Chương 1237: Hai Hồn Anh;tv8lOO1YO6ZwAm4gh7f5kBPTLCrnWqB2gG51DtvXdU/eLfRgAQvHvyAzjfUlGpaL/QYvZT4iRgsvEAQjwSE4IPIUa0PeXeygMQ0a5yIdaam/pA5Vs5jqKYiyCp6+z6VOILmFt1m9lorP6LsYgvYmcWL+yCY5YUVYGRoWC2A60Es=|Chương 1238: Hồn Anh Biến Dị;3eIbvr9QHpM5mBoW+j6UpkEqK95bgKvZL0fsj7bWRJZdV7IKuAg2DDkfVxzbcaR2KItBPw/Tje7P/5JUdXYiiGA3TALunmeNXq2LyDDgmuzrRxLC51tkT2HUC4rB/zGzsUnq7e/ojEmiCqhIFfjlewQOgGtZYbQnHVUF8iHSfBk=|Chương 1239: Tâm Đồng Xuất Quan;45W8WNukpgoXOcBdxSL3R4hXzQMBAwbDe+nFetem1/MQ4LRuP0m+prdNZvtOhbeYe+Mpf0/jubeRgENeLOH+e6j3UPtUcun+LyOVop7GL8Ak6nmvHnjwLazsNYYTV4v6U1x/cV+em/xiCZc1qkoclMzer4pXRT0YRLKWvOfUWpE=|Chương 1240: Siêu Cấp Biến Thái;1DI+C8KCQ7WnaAXEAv24P6Jcys8eLbh+fA3FKaeDwS0EoHI84L7xVdnaVIjqg4hnw2tQ+3oMZN+bHGTU4zuVAAcMg40vwtmPrdN9bvUNGEE2jZPjlM680fHdhR7gUti+0lutI2WWZEmijj49xqU/3ZCpIJgMlT/HQ12/6oYFTNs=|Chương 1241: Thực Lực Hồn Anh;HeQR1utWY9JDjgwQUEZ6GNHmG7WiVuYS9j5vnlxRiM05EhyhNXphsC0dExBaChjgN/EIBFl7VHexDeCOR3eAp2E1eizxHz6EL7o7Iwx8lZNTHQ0UgTC/N1K87qBBOXBmNI4vp7v1KdHJ2RoVKDIGW0NujGAXj9D+6gE+Ll73JFU=|Chương 1242: Thật Sự Phát Tài!;wA++I5iOCa7rRugZWFLfjMxnNeyTM0ceqKz+QMfNdML+IVYhCvhGy4MrxnVj9YRMRgINL7OGB181bX264K6X3bGVAJ6Woj02IfktdVSPzDM/HDphEeyseFfbw867Z5tB5JFQSykH164SpWx86hKgDv1XvkfuLehWYgfXcGKiP/0=|Chương 1243: Phá Tháp Thoát Ra;0gvNhiWR6BnECxvEHQIfE2ffzoOhkB76EzxWC012M/+fSBccE40s9BWyMGHNRIiQ5etcswSVr315g19aW0rg3367wyEs5vwyK599pnxKB6XwRIyVxG5A3DROnBA3ydb2osR73JaLnq7vwPLD9jaIMOLbkUk84LpGPh0CEIUW8nA=|Chương 1244: Tâm Đồng Phá Trận;5y4Imy+io3YHNTPq6F7GriEAE+r5BFBaTczkVjdWNJrt7HhmAodM/fMFf7el/jmSW4//wx2yQDs5t+PDULFpb0IvjD1nYvWJGL3OyGnd8vSFuCR7N7TkXGcTksp95A4njyBvBJH6I/K7Roo2SfMXM6lSC2R140dTYC6x6Ds4/2o=|Chương 1245: Ma Tâm Cốc Bị Diệt!;F5emsqqVJ1HeqzGGY0m9pXnxGIy4ccRoWPMFxlRhPpT8eiDGkJPW8EPc1VD8BsrngZA/srudRdwhg9oMXWs3zLA6+laJfTPXhbGfmdqQsHV5e/sh2zkQAaek3iAinTQgefwKzUmt1izzNPsmJCkhtZnxXIBlaNO/jlAEV3+TCjE=|Chương 1246: Sư Phụ Tái Hiện;F7PTS4WVwJS+nJ8BC3aVh6DmT2Lz5m4IyFAf0xMq75pMw2ziRNl3qDVLprkffNJQoKyZAJyyeP6Rw233TnH8TbRGE4m7MA42vV0XyTYSiWmp/L/p+c+o8d1vIhJMYtVyOWiS87CF+vSiHPYVVK3yF8SfJwMC62P0q5bmg30OsIQ=|Chương 1247: Bạch Linh Rời Khỏi;WznoMaf4527m4TqXEdtfj04hRx1eh7aFqMe5iVd9Z9g6Vc/7dPq3YmOlM8owPOQMLW4JtQ/0FJ5WxwMMys1wl0DPikgSk6/bxOgChSHpimOEpEu83cEvQDXGSGV36NAw54SRYqP3UtP2U9sQbcprzg3/RL5/bKXBF3YiZMpSwAA=|Chương 1248: Huyễn Diễn Đao Trận;qy8A4QRTQQrxzr4h4Et4VAKLCJzictGZBm1KxYJCX5njqCskBOCoSZnA872iLmXEFJdDv+b55fOTPjbxltwdOYixvzdgJqPB7GAxuh3vTY94MblP+sAE9Lyz8IoSfMib1EsWbuX4sjO12I92Po71eMprpmQwKEXIZBXtK3hs4mU=|Chương 1249: Nguyên Nhược Lan Xuất;ahD44lk3GpkFuiVnie+bVFNxc2qknIvzseYtpgrrQXxe5EsWNj8y0taMJFY+6xUz/LsXeNmwYVYc4AMt5sorPFoQm9Vmp1fZ+cFQo+R+5kMLy7nxgeLSO35W/J01ilVjf/jcx58vrGHTeK1Ofu+1ucaBpFzTgewjg/RzvLuTbWs=|Chương 1250: Lại Tới Hoàng Gia (1);PH+NcxRbrLTxqS7mMXrDs1h+dfVhZQp4RHNsmuoHRg0+Ip1CVTRje/tyRNJCK3eVKmcVOBBSV8axwn59OTD0RY6JzpRU9cB8v4mxxWvEQZkl5D2FeMdar1EMjCWfeU9RfxhM3S0s31etcaPOwVANojv6GkYTp7/BcO+l1STUlKk=|Chương 1251: Lại Tới Hoàng Gia (2);iDh5QpAKKJPevAUhdryuHnAJh8cchR00ANs/1XShVt+bKuvN9jZaoTlRBGS1HYNMyD0YVixJ+vrC7L5rkhWHc2Ix6f4ocky50c7epCsD2n+JNo4V0aIp80HKi2Y55iBR5e7lrgPHsCPYi1lvhekAtdZ8cOqVNaULJydWCzqoXRA=|Chương 1252: Quyết Định Dự Thi (1);UeOjui/f4CpZ/ljehJpLLBOu0/fffShOVRU83SZ9mPMMeEtEohU4A+FjjAnb9ve4EIsYSV59VLQ8JWvbz6Ee9rn8AO88IkxOCK088PCEUh4TwMhbwtc64bXcpGcnlyBuVwt+FNGOi3DEuxRerbPS2TetWUGbs1Q57+ReUhKj5kQ=|Chương 1253: Quyết Định Dự Thi (2);LkDP9HS5KO8kYTYhSeotRvH9SMTR6aLlhfhvl00htJv+it/0aw5Zta4HlSJbGrcBMWWk7osncEilR7BXxF8X7Zq7CwnM8/nYSBNec2uudZJZomaDwKcEGS5EXgF8ly14pxXt2QBeyv7Xo5mY7Ruu4VI7Y5fiqMQqMTyFg6YA02c=|Chương 1254: Tâm Tư Hoàng Gia;5ZowCAoOJjQCCbAp4NTBwqQCmZfjt4Vh/OJWCoaY4rZ3YWalWgVJYjrZZ0tTHTuIpiDBU9cb7GzUa6EWLxPMvhQ5o+1aEQSMnBMoboxgUeRf6Q1VmaQ3pZY5SX66BqHAg5oGoAZ6SMUI8djJQVYHQBNfDCb5ET9rdMA1MAdZvaQ=|Chương 1255: Cao Gia Cầu Hôn (1);3dXcxlOVo3bau2BOSAhonrlaWPjWQacJi0YJyOeMBLxo7mhSej4/+uQiVrlxz0YM2KJNwDRynCYDfo6XoTWn1guh01sctS74AxkB/kHi2SKT3UofmaVIgeBzCTfTWJPC+D9eJ6FvVUCRAuLcbbJtBSCZq/yZAy4KLMTquCbhLhE=|Chương 1256: Cao Gia Cầu Hôn (2);HFicTN55KvpVtRL5CmE0kzM2YQapokOviMA5F0kJl1CtWE+Yptw7koMQ6CPIDcep12Xo5HE0aVU74L1sqZ/Y0qxCVHBH4z/4QcivNFzQOTqOh40tlBavVJ28k6JRzhzbG0mvL1F4dN64ZeUMLaUKmanyFd7O+PLGTfvsNxgmRMI=|Chương 1257: Ngươi Là Linh Vương (1);q/E5xxlKuurVenFkD79iyMcjHj3gPVXfNO7TVN8Smdb325TfSWT2wQUnxpWG81/CuctG3B6d1xK1w2TXrx2UtixZnqum4RM2kkq3/LxmY4K2Cfw+8q/cn8BHo2dpaLQl1eqKP2HJwISPEnRGw39Itn14yWAHVZoIc7aJ31pEj1o=|Chương 1258: Ngươi Là Linh Vương (2);voU3HXMkkmGRyuhxjMr9xR6rlGjjf4qJZiaJdWPOadAhi1rxd9gYP8Ndl6IQsPYvN+jROCzXdlNs7LbsuNs649tI+3ZSDxOMGVmnQOcsCEMwY2ET0G4WsSwBMDmBNLBkqm4arTzYnRLTGLXeEK8/f9L2SN3kwtdNjv1ccKugyeE=|Chương 1259: Lăng Thanh Tái Hiện;YUfHFNI3QmPpOJHHLkgSXqyXycF2aY9CpxRjE3iY89lYz9Qe7q3eW+zGeJfMhYdtY4G0GE6Z+2u2UnDxftD1OwfE7JPmUSjY7m8CCjz4nFMh4RSOs+IsB47hKRR3impefOjIJoXlqIqlJDH5zfyXTNmwkHdaL/FPT8TBt1s+dG0=|Chương 1260: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi (1);LPIvk826q058GvMi1P/1qZIbfeyR1wLWkWPZo3DECEBZ+59+W4TbA71lAwIAmc/kiIoAWzSfBtZH56a5yWuus3Hqy9k5sK2h105cUV7p1OS8PUoPBakPxaQLSh+/xvvAkH0oAILUYMA8UW/GjodeJZ0rCaisknpeDXZmGAX+J8Q=|Chương 1261: Cuối Cùng Cũng Tới Rồi (2);H5BvaD7+8/8uxfUQiuI0YbIaRfFoNTLW6ZxPjsKkmCLyWPruPV2uKXMN4XxM0jgc3uXHQdcnB5HBRX/JXK10ZYKgtvQRsfExIKFxBvRaFSaXOHkktPSCGPj3YQLaCJV9Le3WTJ8R0wtSV9xYisnn4oqjqdnrvBvzdkdDJkcMjxc=|Chương 1262: Tháo Mặt Nạ Xuống (1);0xbgqFlNbTuWd116rSFTK5AnvGsarARkcCOvR/g/Q1Fpa0adqmRteb1E5K+iN0Yu1zV4jMytAPbFJm8zujQ3uNP1V42yuWy8UThrXlZHaC5YcEPv+A2spfPpoKsa1OY8tETITPgREHxBacieaZEa4qcFs2zzJvMyc8gKoSTkduk=|Chương 1263: Tháo Mặt Nạ Xuống (2);g1L9Gc88jWkOs7GVI5yulOI1a+YQC6MsxhGVyY9237zbPeemb+GQIL5JjWKrNkSjFui4LYHOW79UpuC0FCGXetxu/+FUHOneFs+P/aF9EaXQFSii1kikZsiYeoJXHZj+EAjKa1AGgQYV8bNWWO3aLFXrVp9Nzj06Pq6UxAmHfSk=|Chương 1264: Lưỡng Cường Chi Chiến;vRzdjdp7W6RT93+q0rDj6sdcX8at0geouwvgqVetw2iFei6Ti4JRtivdvVB7VhmXGnJhPaQMbOQdmGcLR2RgWuB4nr1KiEKO4XLYzPBDlKV5HMXiisPtBoahala4zui+OS6GM+xFFJXTEpkUa6qs9groGStmvV3H5rFQ6h9zM9Y=|Chương 1265: Kình Linh Mị Linh (1);lajlAAiuLZHiM2djCeLDj1qf0BaSVD/phFySMbFfw5oXjWYRWCDRnmD691KWNPJcIP+eWs4miCFQWEg1l+ioMkcZ32N+K4BBaoBpDVL1uIqrWHieDIMCwzMwEn/eB6ux94Z0SjNOJhXJCeTd1S1iY05Z1UXIKACRUqgeZR4mTpU=|Chương 1266: Kình Linh Mị Linh (2);qjTWeHr3rkXOfH/HExJ2ySodEe12JFpfryVL9NiZhpjxOkuKA3as+bKpgNqsV/etEgSQeChdkb/Rv0tYlGLROBvCJSeHZy0qmDVmuJLxJvUN3uAAlHCEUi0SYL2RlYr13Ro6MOmXneTGh9i7u5ySwy5lxfysDa5bnEU/3hxOCRA=|Chương 1267: Chính Thức Bắt Đầu;vucpfbF8grQhBaOQmOH8Q2aKVODWpmXHYvkG6/9uHB2iHS/AoXVLOgyr7oF0GwRgz3bjMBx6GqaWi60blaIFLKTASC0GqRwqQiiMG3yCW/xgJp0WOAvguOpEOPhChWeIhTC7wIEKGjsz8UrMZCuY7NZe9zn9yfLid3iOu/2llAA=|Chương 1268: Gặp Lại Lăng Thanh (1);MimD7nBQZziTououMIYJtaSLYrKzknuyA8c2WMdUXVRCuxUvR7iOFpNoYNh5SxndFkjk6UqmuNCRlOg6gQbiGu7GocfDLNKOm3N3CMBm2BaaBWXdwjAFgUD/l1GA+Mn7/wgZ2piPLSMz7N1IVpinNL9RqXzdeD9uClxlsjgJYQw=|Chương 1269: Gặp Lại Lăng Thanh (2);KL1BHs9CU9BLhy+23bbRzM8UyHms9ZKpAGG0BGrBtT3V33PSrj+3rxO5lLLThGBNEtoYyfEHapW0wQE/2juqLTnQBWcEcbMrSCZIy3M60NaJlxbDgT2+s0cy1gb4JjgF3zeeO+WoDqScEQ2ZxERALzqRivnA6e4XLGMksPOhppk=|Chương 1270: Thanh Niên Áo Xám;pzNk5B2NXwK5cK6IDDCw/gnbwbptNtGd8lmunKSG9pH+1AY6mvFwdoi2XBDqotCFDIRhVhLPmjo5NuPlRzMe7EESw/b79mVHITavT+h6Fr/fhZXDlAvVn+PLl+lx9Mi8DhlIneJQTM69smtvyZrpCzocgnHwORHQybbHDCgvc0s=|Chương 1271: Bắt Đầu (1);tVRSQOqjMVaPG/9IoUQe9kwpxx6yQ3zGLnpk/5hd+keS8DNM2ZnOjcMZMdF67AqtutAHSaF0NzM5DNsuWK0tyGr71bRUqmqoqByXEG57yh/xzggEJLaDy+QYqux7M6TNcVan3SEHGnSQIL73mc1Ez13E5+0jSBqiIkZe28r+PB0=|Chương 1272: Bắt Đầu (2);Ea8w/i5gjSAJprxuAutd/p/EQBtEQg66wJHfplCgGCPBkdbkADnN+4E+m25CAie1rhVr4atRmXLgv/aLPBp/nVjWiY/AQMHHYwI2Z0jaATnXUOhlVk+65VzSjr/6ntKWcMfdpbB3USN7KDoNV5eELvHX1/bbWtcauBur/VEveYc=|Chương 1273: Liên Thủ Chống Lại;htzx6J78F3f5WEif4RHlYD1ZD0eg2D5ezTnfDXlkh2yDazLXJt9WBLAs6+yFGJOMIIt8dMCLtUoJxuvYCKDs8EEabh1+KkfkMxi4E/1/dmp8N2pHgOoa5WXHG5WdY1lFbNWYip6d9fAjHWc54eryPjZW1yc7+pnY07uaIFySzJ4=|Chương 1274: Đấu Với Khấu Tử Hào (1);0pleCJ8oY0SY+gERarIGnBnDwjkZ/G4yujZJbDxm4qlCoaQ+t7aNNtVJdnz+0RXLfkBM4U59pLjwsFrq/zocywzQ7RoBv1yrIgO/5IqOfXhGsiBLkc95/V0wgzGFYHSB1hS0HwVUuF39thRvtZdeVi39qGl1CpBKNW5EIQnKD9Y=|Chương 1275: Đấu Với Khấu Tử Hào (2);LzA0s9qrcyBX4Ml8hZVg/U6ZRzUg0c2s0/l/W+LEULBLFH5ArJ9XkjC8k5nzAVwirJ6g1t2XD1wGrh1FvbrlP1bVH0p84bcvXPgkNqVXe3eMTSkmVYFrNYkMIc3Vq/htZqOnRdS51Od3+BzJychN6kXe67YQXbuIhCldHp1swJ0=|Chương 1276: Gặp Lại Nguyên Nhược Lan;H3Xr4e+CBknHeCEzRNTet99dpWMi0U5+0g0hIC235SoqVSXdkPGdbGUwIhMLXFSCtz+mfl3SDO89Mu7tqT9/KCCETpbzfN3qCJWWHngc5hdpwVhDr+4O8XAOzyzZsYeZCt63R1/k49+i3YfFIIQBRt5quTafdl0gLVevTQuZaSY=|Chương 1277: Lam Thập Tam Và Người Áo Xám (1);katCqVDYOO6nIcmFdvfc92yYQ4Yc5hV2XrZYs285+z+ClxblNhdAHGeqViqEfJgzpQ8lJ+/RvyEYQwbMoU+9oyfZBv8fR8txXFfMd/kSK0GCTIVsJBnOGdihd3xHqf5YIXZG+FDiAlqkurhdAKi4+94If1vjCYHFXpNcsGHR8po=|Chương 1278: Lam Thập Tam Và Người Áo Xám (2);blA5R97+jegXWxtyjpQtvtuV6O+OldCweepME4+/myJYA+SMke+tdo0NSQYEAEExslID2lGX3t7u7LaVrQZ5MekvcW0ZZ0SXLI3Y9+N+F/iGV9jPEgBtwq5irrHc7h7pMW3fosRftJGXRXfZxg8AufP9l8dEVoKwhLYRU83dMS4=|Chương 1279: Hai Dương Quá;rXGVQNgVutd5w4LVQ73/arlaHSaNRg8wosmD980tSfL1tvmniWLZZcQooVYOIezBvzEcqOUOY7aFMb1dN9Yr8JiRA06PftrnS9UEzdwJZsJyGc7I76UFbs4Fm3gV5R3pn0bYl9YQsiYGAgIHHAKE6Y9YcNXwwGR1HTes/Iz6IjU=|Chương 1280: Bốn Nữ Gặp Lại (1);caDdGcM0ySVfZbVaaIUo5jPWrnud/xHbFok2xo3CwjcZZp3yS0XveqYO8SJUUCeOflqvibWxJ/S4kJy5vePxUlXNk1mw+FTh7XB+dhf8nWdQM+R0bdfFQiP6mjJ5VoM5rKC2OWercM1YqPpZp9+hOGToeX/9mE5aAtSUskezGao=|Chương 1281: Bốn Nữ Gặp Lại (2);y2HLcvG7puR6MVC/9SBzeVDep8JQlVN+wIU+8Ejtzdpzi+SxwYB6qpmEL63q/1c7CKVduYZJ77QjPlNTt5svPjpj9frUCQ2EfcwqMCwQJVY05V6tbsG1485MhY16ksVtKe48osf4BgHCsaom+kEQveiLx2Dzb79R2/i7QknLuEI=|Chương 1282: Chống Lại Linh Vũ;3lpjHCAcEWM724exiZSOydwyzUgmwnR9fqQn2hqFKHC4cZeDA6/jWpUHl9UQgJQbf22OQrZEOXElOSp2J70CXPDQZqjUL13sVQLTyiqZ6jO4zvGocXNFKSwgaGVRvFYNFjjspi1lLWS8aD5w9vdBJ6nDH7WtFlRsb+cTmSi70tM=|Chương 1283: Cấp Độ Của Hồng Lăng;uMFF5LELxT3UL/bi6MWaiVvIan0fQI2kEsOHcL/Gx2LG2H0CmK5nzwSn6HThZ0BSggewlOULsR0EGM9q2yz3J28e0huHoC5hs/1Nbd6TUFhTM+oYJ76KtRA18odZvQt/I2aqDdWSqjkvFXkO9BrJjbYZ71mIXnlnNcktWyoeWQA=|Chương 1284: Đánh Bại Hồng Phong;E2Cn6alBqL4SkgNE+2gi4m0P/tJTpi2nPdYsmFZZli2YfYGb9MuSLutnEf3gtB2TH51FRxO+OR5XnVo4INWD5a5D7EWI5mLhLVF6ryh30fxWeeXFUE8LgHLqI1SHDFvq0lunhd1ftiA4ij8N1IUDnOQQU9OZfA2gblMIqsClDc0=|Chương 1285: Chương 1285;uHp6ZQa4oVAn/6w5/ViaeazI8oj1hj3C0Ef4WOwYkZyvICdiZ+8YWzVHH361zm4MG0fUsiJ4ixIU29ZB9vqrfVUnnbIh1otXYk6Yk1r/ReW93N0DxiZRLHN8VWleI4N7hvD8NkPHytJPS+mBvVyNJdZ3kIPuhsRK5EiZoKadDQo=|Chương 1286: Chương 1286;7jj1pKyM22Yuxlo8FpA36lj8iMTPUVvZocNpTb9hNK8ibk+JDRXd0aWuZJ4siKQ9+6qHhUZDqj+CSd/vwpfzo5Rnp7KXuyhgSbeBtKuA3DXlmwINxDx+X1vAFgggoqXMOWK39Yt1fs8TxEIzn44Jp9axlvBSDV+SxGI8m3RwOuc=|Chương 1287: Tứ Nữ Vây Công (1);ATtJioyt09y4ieFlWKYb7L0fY7zGZwSPP+RHivamtGLNdE8qAJvG9OIO518yAneP9xpgsgJZh0Cd855KigdeWR3C/YN+6BRzlNALNYkQHa9glQW4+llsMk7r+lgz/xU85RYJ+eW3GBSqUkXh1M2PHKNmdLWwgOhwt1L9YkSIVqw=|Chương 1288: Tứ Nữ Vây Công (2);vSMhGVcdr2FzUBfgDadeMzM6drW0qRyyRDYM5aTWvmpZJFdO6InhaFMD+ZG52dWatRSOJie1GjqqumD3fBrZs9JVwSTl1XDh9JmvMoeRYguuNIwz2sqTMHe3eD3rEZ4zgQeJOZvP3Ykd+PgveeKyQvzgP6zIeFSf+a9yWjfOKBs=|Chương 1289: Ngày Cuối Cùng;zdgjeB8fofG6kew27GjRNXUIe/2fbezG0Z0VWGQtI5Ek9U5tQ02XtrHsAXI9M7+HaINKeBkxfrnshF3+zSZ5tB1fnNaODfeII8zVp7Js6JOjM5My5EFY7q/oIwz4Deba9Dfk2gcX7C8b+u6YbNR/316/1fZ5dJN6x+gYyhC4ZoM=|Chương 1290: Gặp Lam Linh (1);V8g3CkV+bBGJux8omK4I26AgCXWP9Kwwe8f0bvjWlBmwKrxQS25M6PEU3kS5Cag+447jearck51mhHfH33qh43W5PB7RpgMagVJFATF0mcuMHK44As+vjfsKFwzmuXEKqk13q9Nf+yIlhCg5b6xtZo5WxuP0aMYoB7sM9ewUYKY=|Chương 1291: Gặp Lam Linh (2);X773WzY5YZUCtXXlmkYf4VpkobuFC0CHE8y3EHu73Jlg17qnKTKPPrACa1DZStmJpKLkf+r67/0/MSxZpqwzrebRsirmxgJHSaRKz9DUwOQkJZhT8j5ynJ6zIZv0VtYhvyIpV5ibEHa6K+zSHMtZSgdVi1rRKOHkWVvffR+c/KA=|Chương 1292: Át Chủ Bài Của Lam Linh;bPNWLKBT9lu3UurrOQudBPLTogmDT8VFgYPJbY9iocYbacTXl6YHGFZ2x9SIEmQ4PquNT+nWhtkyK+TYZfPJz96MhJpPNsVZFPlJiudjPgMQSzV+K4jPqyXVwpC9H2pgqMOxHr2uZAg7n/fQbY69H65OB7/vvSMVa+dG+RIv9Ns=|Chương 1293: Phá Thú Hồn Quyết (1);JEAC0DJj62DGazzykx6yPJOak58nFz6vRwSEweln1/yAV92yYYx3pPakgC5BnUPzUNj6Gvy5H2PLE1PPKl6D4Eax0HRFanPSQ5QcyhT4/P0WKXwNGoaIcaXrYGzl50CWGOcULSkj2tfH1sCNKH1OK+l38Le+/Lpj1rw/qcwAGNE=|Chương 1294: Phá Thú Hồn Quyết (2);JBztf/2kRvSThbFyx8cjBSnq7DsRlbyHIFel6Et1inXYGg8iuv1JyIrrXhxJa1cTqc3fQbnrwh/Q8XtSOm2BKSS7OiCHqUIQSXM30IyHAhhmAoOZTqg+s0+cusIeicL++t8vqOcYuac8AQLmQ6RGpAeGFtePJODjrBrvyUfcTIE=|Chương 1295: Khôi Lỗi Trận Pháp;jDdcPO43ZGj3LPsraTrlTFqguvkj9yfuvzg5uuXGhpdNDq+k1B3UvZJUzc/q87nFR0TUObFqDVmKX1YW7yf/8bXGQeNbJlewgUkPzwKjN+ewVZnxC1l4Ua7DFGm4Yv7O1UZQgERgOM2PDQFGNq/6Sd26VrNKAsL/jh/6m3DIpiI=|Chương 1296: Phản Khống Khôi Lỗi (1);8j0+Q66KxZMzJ0ZF3D7SWR1CXlFV7fu8UZNj+JJNpo8UAeYnBr6U5lXQsnCCNSnvp8sr9BX/h0Bmm5THpyljGxiCUUS/F27zUOTp6NYQZ4rWN4eNNCn8MtJ2x6n9h8LxUWE/EbVGuVUdAH3zaXYURTWVxf9jKrhP0B+69aix7xk=|Chương 1297: Phản Khống Khôi Lỗi (2);Q/pnW10h4z++0dk+3boZt91k2UWoiGP2iBoCFriQYFqNI9L8tslDiE+370V7u1Bjy7hMusbpC05NQMZfNVphq+hyyMGCRh4Og22Iq8F1O+7leZ1vGAZYbD4UnaudIZDjzmYsTcezy8w3V9zgBBNudpN6SeDimUt4VaFuebuBtbE=|Chương 1298: Phá Hồn Linh Kiếm;gQz3oClz7FN2Aja9bs3NKhaVGBYQIzMjraZd1YT6ZeoGEoCBqmSEQBRRb8a+WYgFLuzk+n93Lekps9tMGHQF4mVLjSdgxUeZUWmAOdVStpwnswAuW2vM9i4OyttF3vYzOaIuDerrHwIkZBLIvTMF5kEvF0CXueMR27L3EEiqFtc=|Chương 1299: Diệt Hồn Thần Cung (1);Cf+G20jkwkaTu6i6+vWLQO6teCK4kP8RPQaajx9gs+OcdQGX4w1qjivgMYqr7hsuNgPRG1xDiKt2CL7oWPlpljQG7CJlOuYr0T1IpgPHqTjXAtFG9xsfRdjcXTCJIFzma9hJizOCiwJmi/wwAn/QbINm4GjkpQaWQmeSrnsBpvY=|Chương 1300: Diệt Hồn Thần Cung (2);uGCDIo/WX/Dt1mWcOqYwBj+dELTsd12NBFL9UCer922I/r4Izq9CSQ+tjQiLy+NJRLPc6WmLD9jHU9p9xUWM43tJIC5wunw4SFQT5qgw4JIBUci1bvAKl/hYksnoZEs3luVNHAnom1Ngcxh3ZrumK50km+ilrPPfpgbQFixIDkI=|Chương 1301: Tiến Vào Top Mười;FvBD1kQ9NRS7cIJ5pRWBMw04Za1ikT+/Af5uGtC0puvxMubkJgbJPLk2lxgOBiV+yOOQnQJraEuzJetC6E7D1oe2nPup6oMnYQInZy64Cnvb93CDrOXkseH3O0kj3K1ROQI4M+yFaTUMSxmEOiRItoY+6PWktscKqkLQmH2JsSw=|Chương 1302: Ba Mươi Năm Nhất Định Phải Đến (1);JJ+yR/iDLkkZrK3XFs9TFNX59oRyAZaXyh1vFriUHGjGp8wENeglwDHMTy//UhuCSqOn7XcUlS4ntjxLPbQ3pIsaT+aeXwdzdnb/isqw9aOYTPU1Q9XnUcEnHAc4qlYnAJRPhhwkLm8Jd0Lgd61xeMRkCCGluH0/x+yJ8e7LiUE=|Chương 1303: Ba Mươi Năm Nhất Định Phải Đến (2);0OzlX5ANR48bTSOxLgFeMMMakwpwkVXSa4iH9lfmtzym1fJfRxB9F30Fdau9jIqHezQbKr0ypn66k7uhS3pzKinNyzlCpYjPP9owL8ACDaWU4DqISMbclPIBGkcLyyjd7fxZlKH2IvuvZiPKdSPlDHbxmNeNduV7Jd03wznCxsk=|Chương 1304: Đạm Đài Tuyết Vi;W05yDWq2bXPMQ2Ief38gpCSp4jpK7BH+LicHpZst7iSHB7yyG5kLEbkCYajr24gBEIYGpiGM1VhsXWQULVj2kSS1oLCN+E79aMrbqa49aQFYqgzN2J6HMx+mUz3Ng3EnRAe5qMY76dd0/9IiLCdbiXRoc1ohg2FENOXR11fSig8=|Chương 1305: Đặt Cược (1);f6YSGFFwllkh1h6W9lObqltZoQGWi/RF7hPJQRzDzoawl1xsi6ZQM8enAwVtEsoc14/vMXNEJHV9/4YDsQopHnGMGfePYhr044c8g1KriebGZUJ7KlMSJbNtGvd/ElIa4emp0axh8B39IpTRyWRgwYSXrrs9649wHCq3hmL5quo=|Chương 1306: Đặt Cược (2);8JUUUcvVkDo3L/C30nxuICnYXcWw8fzYI92JFyqIc9cYJWsGH1HfvjaGrOXznI27C1a40ifx+Rl9CUa2DJPAfaoZLXrsbyl4ylCFysQwKDIqrpNelEMv4jl9Mo/vG8nVsxz7g/47ojzoBs5YxRtvblN3wwbVovALeGxHFwcDIOo=|Chương 1307: Thi Đấu Bài Danh Bắt Đầu;JtzHVS5RJYoc8FfFEW88VAgzM435IDnZsZCBbE8W4ob06szaQJweRHtIAH+CU+T4mWfuHc212hut8IIWnQ/ODuzd3pLhzY/ahIpOEase8sp3e16X/vSMOfWF2ruk18D8IcLSdj7/Ge/dU85aDVn6M/FfFnsPUh6xxeVeu1J+oc0=|Chương 1308: Đạm Đài Tuyết Vi Và Vân Hồng Lăng (1);H9CZLdrxt/R5L3bnmbl14Gn4NuHBGHnVJ5JdW5yqK7QDfO2uwgYloUzwnBayzWaBsgLm/liqd0BtitBzbHnxbCCB2NwMGAgkYbxDw7ul1Cp3ijb5Ra+uddjhW95eJalKKohfyMiw/7RphoynltIuj01gVDteh9oovdecTK/rcOs=|Chương 1309: Đạm Đài Tuyết Vi Và Vân Hồng Lăng (2);zIKnChFD7K3Z43HNRWSkCUpCaCUJ2Q1gUdyJJQwDi9GoLNW73gDZsuttuq8izOUyMNydQvH5ekXtqlB6s53iwmX/4pAkWLoKrY8mAI8nkL39PK4lhPO438MWJDwxWMJC/nO3t2aUNr2Pab14+kTzOD+jBS0M0CFf1eTq7VkXM58=|Chương 1310: Lục Vô Song Và Nguyên Nhược Lan;UJTHGger6WlW1XtEPB4c3cYzeNvF0h1jayN2TbHHmLfVDxmLdPT6tNdzoYrPN7o4hVfpYR8hvleymnGYIhAHPiepyNMno55cNhgOhpzgEBa7bLrmHbW9dUdGacbXZOwaC69Lg0t3lGMZx9PEqYY/MKStiB5MLRt0k/UKgbwRp7Y=|Chương 1311: Cược Một Trận (1);c50kN4RO/baWPpGejQsEr7ESWaNI/andRazfo0BZe4J9TCF1eQyT3LuavfUNAlaUV7LPEcGTIOWHd73coJYkOE1iAnYd2tXbwgc92qCdNtqayeERt55doDh3G7DNhPeIEtp4oHodcboe2wsPGydjFAQyM3+71WA5uk7Gta3+8+0=|Chương 1312: Cược Một Trận (2);BzTtxWaFYx5toFW6oJnYj5+RSVYz4KWQ431F3NjSwiDS2pCV1A78MWtJ3244N/aiH8jUVxiGkM6oPTdKXgWo34Y/bvPwUo2tzNrJycIFrKtnC9gYUw43bl3K80akiZSMO5GABNlCv/KJ/U1R08s2wfxMAZHxwHIU/oGOUEDCSjU=|Chương 1313: Ngoài Dự Đoán (1);yj1xDvP3hqKDooKEFfO56jwOHtyPD0awLluxlw+Becz+oUIbx2rL/79YKJ3gwHyw4uD2yW3xsTUVgAPbmJVqxAP8ga4K8zThKcO+UfEkZrzQirGZgGPPlzy9mg5HOjNziF7DDBNu5Rlgx3/LleQhDzkQoZrMFMZBLC8hv9axzBA=|Chương 1314: Ngoài Dự Đoán (2);q4meHxpINe2v5/uFb0k4l/XaPcFbcNhSYZayTybFkIWfHY0UX18Jdpc2SFN6r+y7AY6zyZsYCWOqctW3AY9gmC/2PKC5RI5+NP2zEAs+v/Qw+sP0144TiK1UfGhLRewXjRfV2jSdTige7oBkX0ZU6zyWPqYcqi4y6AOHuDFpP2o=|Chương 1315: Lục Tâm Đồng Ra Trận;iPnVune9VbXU921OK0GLU7GTMetbuyqmndRBW3lhNLPqwF/H6y/aqTDqr++QPCpEV5AkT8NoBLMyNY7cjLpZE/xXB5xOJ0IWlvwMlsgYl3+OWPuICukut00n7uz/X0MuA2QI7kshE6l5TPCBvbXGd86OsdekZNeACJgUCefvvss=|Chương 1316: Thiên Độc Hồn Quyết (1);ZZBbnqo/eZ2m1qxR+Nb0qRo+xvTVOiYM5+o1nlXg3zsByXfOoUbq7ADhn+t2eAqsWi00zazB8dfiMH2HbTtQ7x4NJ2+BcxpdBdZEup6u7vAlH2oNhu3O6BvyHW6EOYc+3yb5YdDo7niVx8vZy07QFXgKglCRPcZm7VpwABCn3lM=|Chương 1317: Thiên Độc Hồn Quyết (2);E/3x6iYBZSL9qb06PEzDzEN8lXNe4JzGeTNnIpWk2bJeLTcyOhwY0jOrbhcOl3+NNaL8MDao182guFFv21BKoWmLA3c/2pNHqH77NUI1wAqZkrIX2g78pt5qF04ubVkfo5bPCcDKAjh+C9/g2MCrvR97iJtUU7s23DJFvPUdYFE=|Chương 1318: Dĩ Độc Hoá Công (1);WbkIDKHhts9an+aWi4QREko8+UpiPrJc3cKo2Zl0/UxfWBkXPatLTVqJdpX6NPjhWle310ftZVIp0zO1wcsYntb/nMQMIgh5bXGy/sbmhu6yCvpU/5UUcI6Jut6VZh4umn6hak7cQdP7ANhzXW+H7PPfKnNJ2D263F9xS1dkdWU=|Chương 1319: Dĩ Độc Hoá Công (2);a4TVcyfLEMcLKo7TG6xIYYiTF4Fk8t8kKbzIs8HoPasqrHsZPYqWEYFHXHOUDvTFspXsCi2A5MXpDGUIgHjVoqpbaJPeOSwN5ft8eqP5gMzkhy58SUzW44Nb8vHNR2c9O4eIbobu9NklGWyFzr/aK50HgB0jIIQlMp2lSbHpy2A=|Chương 1320: Lục Thiếu Du Ra Tay;vU473h947SxACnGaUOrU4B4eyfP4A3o/OsUHrDsCQbKzR1zA67hU+PRiKfxVTBN67D3EAXPYRD0gX/XqDID2TOBZBPWqbyZYa5PkMtmqO1x+qyUnrFUNuhET/5vn001qf4BxVnXQCr/fhF7bYbYv1jvlh+oyybqlTdF5z8lahnU=|Chương 1321: Tốc Chiến Tốc Thắng (1);x1gr8NJ2A7kj7+B09vt9tTvmceP1dwPiAmzcK/nFAqq9NKunUoYoSw9H28V8VyFhBEKB1l0zpX7UM1b//zewb7vkl/0RvjD90ppkt1t8jvsGlPj8d2FHfM48yojaFnUi5SbfoTkxRoijdku5RVqZnCO6XcItpfCEKykD2DtQaeE=|Chương 1322: Tốc Chiến Tốc Thắng (2);gJ0ZUcw9i+GPgwmmXOlHXckWowdOLjcH5u10LYOkcZbzhJP0Uxtow45hHFgmHHm/kfaXTKJJfIJaDj3q7junKA0W3aIcCpfeeJwMcW7iTIkKWNTgHE6NnazySAcYo3y98nTUbj5c19GdJJkTnpMlCQjFRoh9IDXWwatTYN4wbCc=|Chương 1323: Đùa Giỡn Hồng Lăng (1);8BeWPE96Klt4vS2koULGYCK3FZg8T2T7ExGVGZCtLth+caUteCk8k4Yu3x+hi20eZinYBRZ+cOj4XKEfbzztrt9LEdEklzni2io89Rs9l7oTzhsp+OIN20sVY+aY940B/pF2UF8qjASlrM4iDG9G2vyDYJddQaPvGUo75CNK/jM=|Chương 1324: Đùa Giỡn Hồng Lăng (2);mWkflJiZfHsz9NsUZzdx3CGvwyjt2F2aoLY/NpcheeuFeAqjjKKVdcCknjlKG3ug57etjjlpJ8weHpj0WAnbzVIfmKxPjCtyCgNDPNZ7RBt6A1QBmoNyTTragYN6jFqt61sHq9oA2cMEEdxx2KiH3L4SGy+LdYPTua7Ri33rjvw=|Chương 1325: Tiếp Tục Khiêu Chiến;+kHUWYPKtH3p0U3rGvx3vcetesyvkZcSUeHfhCANy4vHoxf92HgCq2AsOJgBCFEbw/Zi5uDVp1kFvoYsMqJMof7a7jAzzLVy5I+k0MSVyrDx64u5xSKoWYdCw8VfiVnXU9ZrbclJJ/OL8ht5oI0PLyI0OA+7oFl7paBFC43gm6s=|Chương 1326: Huyễn Linh Chân Kinh (1);TJpyRE9nmVZtVEYSkKlzcXxw3D4UZiDskuLa9jBEfdNdRLNYEh8A47dTG47OlfYPRDzL+uzOrVh/y/0/Wch6qbNOg5KFQD5134pAufJ2RHRVO4t1I7J8QqOSGxJW32V1kD0kOsNwevkvvu5GWISWxhZppB1VyvwMrqkzUf1snug=|Chương 1327: Huyễn Linh Chân Kinh (2);4MUSESZEydzBQy9iSrrWeo1eTdHxAGeIcJd6yehIt7JyFpk3dNssTibeyQRXY1adpykfKzj2kJPKIVgBSwUd5tCr8NxqTdF70pORpiYAhqezXyeGa3ViFSS+D9w7LxLSMpnovYiLL6NuQavnJI5QsZTnLcJIY3ePqXd7pXrXUUQ=|Chương 1328: Khiêu Chiến Dương Quá;p1fFg0jHQjwYv6FbwayJH5hmXeo66g+9/xwvJTT7FCl3oKaRica5jl3GW6RllekrZnZ7Owy3sA1Nxu4rpvoNxeG7d37viuCKxAYAx4gpLDocQoj/4/YGgOWFdTC+LNkPfMVpQPlpGrFqvrd/cUaXrHQJNIYzbereT4PngKgto44=|Chương 1329: Quỷ Sát Dương Quá Thua? (1);mQodsVDstZYYIuBnG1aJdxRQc8IET4fvFUpwDiiX1sbGTn9XRd8I4bbIMKJEOiobNt1MvLQMijmu2URi2SDE3+Pug8xvDP595f/zkmCyEdodE3UeJFIFfNcv0ulOx8XznIF6qcbENhuNz6eyKJDVXgBVylh8RgVlgqW1KVsH+gc=|Chương 1330: Quỷ Sát Dương Quá Thua? (2);HRYekN4Zwiz6TA9SY6T6eWBDKBnBIACwmAQE94X9L1HFUNwH9qHXQqVvdZf6WbLuSpIqDJ0PFYmQ+4REYWNmmOXW4M1H+GomFZORxMX7uGURrAJUV3u+RMJOMTpL7F1UtlHlByge96RI7FKD1Jh1VqNQF4FAgNsJRD99+Y7K/Y4=|Chương 1331: Bại Lộ Song Tu (1);A38zd9chiDUQHsoosPkDIgp+zQdeT87IOcl7E/w9fYhzqsstvrBzRS1/tRnp+P6mTQzYvxAE1x7MBYv94EMJjf653mD/k6geZRpJP98LhuV49SYIzManXm7579cLL05I5cDF4crrgM4tmvTjdOwPB1R6vAAbLFWG/ZQulp+8TaI=|Chương 1332: Bại Lộ Song Tu (2);nKlOtRsqV2DKFgnZd+5wYS+gGaz0VOmfVFaBvGvIqpFOqaPLH7tp8nH41A0qRbShUHtzQdnXq5fkfQRmJj0gE0IGeevwqIjrxqx1RRvgkdPzs6tntSKIQnhvgFe834WQqmjBrcBS9kwf9/UZc5rferEa3exARCMo2HWO+nSCMTA=|Chương 1333: Hắn Chính Là Ca Ca;icBkHp+BszlE9ULPomWkCCtfrTzXLPeQ/W4UBw/XRGEHG8qBxPuaxulZ6kcY+RU0I8qMPiEdGjeR7EleL9DfYHIFyqtRjJec3vCtWRjdllU6mRzACMiZ+OcUvtcJEE4YVX4RUelPI6olMlu/phe5EYXnS9WRm90A1IQXT4JdW70=|Chương 1334: Cho Lão Công Ôm Một Cái Nào (1);vxk7smO9YgmHXJN7ySIf7mOBpktzo4QRY4lP/M1yrVh3ofv3bbvm6SQOliKesiDbmLXAuroB/G9kXgQIAUVIREKEQPApmdVb0Rid+Kur5KVlogN96076KsIIRvwAY0mI5P6FDDZRBKKh7fuPn7ikLRsqnIZDKLyW444GI/+DdOI=|Chương 1335: Cho Lão Công Ôm Một Cái Nào (2);5qX7N6WM5UQ7VoaR2ZNos6PJGpsGlXK2u6tyKVcf5DR2QcFQtsXFVgNC+6ZF6Sd5fNHOZ2lNHZ+pUTdN6m/ZM1OaR4ygJ77va2Q5wvng1a5EKWtkbvIeWCSwyOG8EU/kYHwvP8/zq6xQOeGo/RzmdSdBB34SVLTMZUbkXc6ieKE=|Chương 1336: Chà Đạp Thánh Tử (1);GArwQVzTWaSL7Bcy5miJKUznqIsiEp6R2AB/pWF4R1CT5dV96h+2CRPMRyZMcv9lIbMxNZFLPN8MOuSt1x/DFmo8AKhJMOJg/2KatdbJ2fACxU6fbPu2uUHs4L+U8UjmfAUbCYpLRE4OIj/ONujgHv9F0tCfQ3pIMTeamGQB1Wo=|Chương 1337: Chà Đạp Thánh Tử (2);vJaBzJ7H9cvL0N8gL1GkNZiPaWke4wAAVHoDR52HSMAG4nGlAPSiYrZmo3sbL/conwCbLgzdjYkafd+iaewALJ8KHsSet50XiHfYQmh2kRYAKig47gsE0lZf5x7MGDqDGnh5+iOVqv6ElEoAkQzKnBQj8vML2pITaQ1rm6Fvv44=|Chương 1338: Chà Đạp Thánh Tử (3);bFhaOSMXId70YwVr7qe1j1puuoDqoDK2VhiiQSms35xdh9/hViullYsHPdSvXwJF0bpc3GN0lphHVgdYvemikwuFUzaGyR/h5AVVkPLUn74buODWZHK/1od3QzVypVFsVirDnNFNyhXK+gIITodKnHn75wkxdaj0oj9K9MM8xQA=|Chương 1339: Một Chiêu Phân Thắng Bại;sD6BToqmNON2OmtmNPD8Ah1+KpORhaRgD4V/KREqw99guR2owZoVEZBIZggYCuVBBchcrepNisfMa1uVojdBgESzv+EBQlnP+QQsO5RxxjhJlrk+IMTJU+lYnRM6Ac8i9AcTb45bQMPqI50ezWFdxA4jq6lSTDYxIXP4dLIH8bE=|Chương 1340: Tật Cũ (1);0yu3bynXRHiZwqpNwBV3z2Umv0MNR0HCmbuLjwSWwURW4bZgZ/hoaaHrpli0lGyPndgBwLoE4U1Ek7rHul+pn33067fHg4+TPoR5bWxUgA8369J2Ds85ig5TseeMGs4Uuo3mj8IOREbhP4wGUmQDBAAVgTiAbYSYhxnpSE34cqo=|Chương 1341: Tật Cũ (2);N5CiWiNpZYHRUxs+Nma168n7BNHK+tPxMdr5c3ac3tcLixPhYOsrn7hCEuugvtNnHxDgu5vvr2XK2UghR+RzSxOwFaX9SZNC9mRzQfPGKObll/o37gmj+cvJscm1sY15xE1pyYzL72F4xw53+10o1PO80c9HAn39xpJkYLoyxsY=|Chương 1342: Linh Khí Sáo Ngọc;P8czrB/o2q4ytttu3jnhFueexiAqSOVDoJR2UNnp60+qTrEj/YpCzPNQBNMCyfGLyGbjj6bsupcdIp+ArGmZufLUW9LhFb4MNqbtAuyB5ipyr76Rq7QOFiXH7KkBh+RVU0iAjXt5Llbm052cmOKPAOi+gBDRgP6itGCsBtNqNLY=|Chương 1343: Tử Tước Linh Ảnh (1);s6T6Qa+/sfRWkgckmd5WFd58hp4H4tx979cPqhY1rbvzEs/cciML1fJxqkgjaoUHpUKep+gxHtjMV8DB37gKtxvyR2Ebfh3z7GS9xvCsQoL8qBItwoGmqSEbwtJ9S78ZE7sXDNhyIwyqJIqd8RtaJWlMIfQ9Kc6kV2k0ahdIH90=|Chương 1344: Tử Tước Linh Ảnh (2);NAnqiyKJzasKPtAOkcxxBsNVf/Jvcfw0QiYa0RcZbytDA98iCU5avO3LJ3bYQFKk/J1GlIpb4HoM5cMF6S3fE27sken45ZfLGKYY+XyG9kUAjvLyvSJxP1NZePax4inqhmBumk86EaN/T/7RihhUtv0pqZUFBnckrZF6+XJ3ihk=|Chương 1345: Hắn Còn Chưa Chết;4vWr12x0p8KxgprzoJ34c1JWJPuPUgv51yXC9LD3zXRFXfcy7hmfFu+T1wOIsqJJTWL444fSuYxm6v/7uNJoDURA87Z7EBSSXeumv5LtpFYMCZ9CTlmt6+SHPqNjD4WXGx3QNX+rdtIbK4WS8g8YC7K4fK7umLbj7LZmFpC7SLA=|Chương 1346: Chiến Lăng Thanh Tuyền (1);O0hXfBBNY80sY+aQOBAZEFqshCS1m2AzEF2eorz+kthk9OPGckY67E2nIJyuT7SNf+YEwdzk6Vaxqr2551yn7fcGECfkT5cyRetTL5J7LYgmXS0vCmHDAykBwdBLsVksl1l9GKkJ3P9cfmQm1/XxfU/IYvxzIhaBWdHiUP74eN0=|Chương 1347: Chiến Lăng Thanh Tuyền (2);UHbFkwJMqjexCwYGFPTPDTg17Wq7zWYhoQIBmWDGmltlE0exN0khne4nqlNH6vB9gQ38XFy/5Ww4VgdXa66v4QchSxpAaIbYEQ5N2MZkJZywJRVX/sTEC4Q1ka/eeimSnlgIFE6edND7RPmcU1gWoCUJ8kAbYUDyEKt9tTlyv48=|Chương 1348: Tôm Tép Mà Thôi;6aBWnlhAzNOgFNQL/8B+VXqnV7oMjEr84xD9z6gYb3UCNAOW9jDyKYVA+5Rh0HH7MY0RTz1kXqn6u/fEu62MAJn4yopumBbhZSXQUlUB3eMQwG9sBKAUnP7M8PGdegn3thjrPE0+EWEvdgSd9eKj7jKHiTqav9m6iXPOV2ddGes=|Chương 1349: Nãi Nãi Của Ngươi (1);eAdGppN6CVuhqAEvpZKjT070Gv5crz3EMgZGcpQhoyGlFiI+aakUgufgcZhpAwHvSNYhcGzjQidqVp+NjaokEICvmd4LRsbeJA8bPG4wRwbcknKuLy24sAhnZ1k7Pu8xKUyU40Wmeh2o8LamxtaVjNqMRn/VOBFYQ2czSG0spYM=|Chương 1350: Nãi Nãi Của Ngươi (2);9Vru/438Ib4sRyUFfU1SQKXgSvodx8Bu3EnPIVRwAdYkw8jSWzUcoEpUSYWvCQWujH2r7yM/0k4owNJWnitnTWhZydHoqukiCwoQNXxzaUTT8yQZGgVuJUHklq+cx9I9etEuE4IiH5QjhA52q25tatMdFrkcXg8+OiDJYidprwk=|Chương 1351: Linh Xà Minh Trảo;F4Mne4fsPivwkPI5fJ1EQMVxnsIiSSNvpwM2ZU5Ktgfao+nKaHErTwLP62Td9NG3o+qISC3agsxWDmXGlX3x3yIaMDCRQPkjTT6YG7woTDIzzwJiqRHCkpsa/rKpLnBc2p1zixHy1GrtyiE3fjoyaGdMaGpBJaeoBylFRpftWs4=|Chương 1352: Minh Xà Thiên Diệt;YAmSKd5W3Y9SG4+APb3VvO8SnOOGT2D9saXZxjQSiLEcxj5DR9YMKdj1bF2aWNdrSBf0bZe5B0J/emMpRsYpz13q5JcNbrI2KiK1NTSQIflcQyjiU6xk5zvtpCbsbjkH2lk4tQRi3Se1PGRbzAGp8d6mA3gt8onxQdOmvl/mFKs=|Chương 1353: Chuẩn Bị Con Bài Chưa Lật (1);wVVwbfcfgZ4P5VxM1UdOOHafsf0+eAx6efBXOidN67wY+ZSnyW2wWjpOiFSrXZG5smz109xW9cjNoIZsrpGBEMhurDSCBfJ7Pt1rUxZHJPk6ufMw6TLKDtBshdA0lAism8KSPgCDE1HGnmONrpglNWxr9SJGaWYYa9r/pwMgdZc=|Chương 1354: Chuẩn Bị Con Bài Chưa Lật (2);q+toeTYT7RwgfxjEh6hVyQrOVCRDlgrA9po7ZT64wtJHvRi+yY5owztdTshqF005UqT2Qu/wIcrT330HufR2iu4EFWwitVSgIeBXTB0WOL2m+U2FPDOWMDGkQGEHNCL8gWsp8Ebze8wwVW4Ie3bFVCAXRuT3GJXpau7qC72r7o0=|Chương 1355: Vũ Kỹ Địa Cấp (1);xXCN4JeKm+Rvymrbmk63h4lQ8qyJOpnihCb1v7KfSHPwSBkBUhxrto+R+H+CLoHVm637eWbiVqEMXyoTHZ1qv3KadmwGtklMtvyU0bhrRSfOr8/qwwWJXy2PknxiFEbkVYUAUcd2hEUmWXXa9mBXepJzJp+Udvk6Y/W6zm/3e6E=|Chương 1356: Vũ Kỹ Địa Cấp (2);FTAV9C1Dqs4G07HvRmcorUYOoVaDYZc9degOevYaVEgdS154jjuV3iXedZRGXjfxqptZ3dpYO5SuGbJDRTCDbGp2wchgkCn/Bp+389Wx2d9zNaV4GTJznh5Z1XMBpod/5ELWqlSQnbxKeutoKMtmZwl+7ueVJJ/TYkt0fBBBs3s=|Chương 1357: Lạt Thủ Tồi Hoa;7JgW2aswhlLSJtGLuFY/z9bd/PQaL8DKxuDh+sHYqWxo3qp2HwCfT231XXiL0Mi4thcXYlP/8NQrFWl4mVrg8ZneY8t3+dClnKvFngo8JdhRJyIqN1EVnpW169aNMp56Nma+l9oqJznVPTYa6m59rIqszf1v8wc+cY3U7ZZOHvg=|Chương 1358: Thắng Liên Tiếp Chín Trận (1);82LhNJez0NpqfDuAF6JH7MXzjOYPhvilUDQbXeKLSTmKZI0/vjAxZWAjuLvZGqtn/4J2zZrK1a6/01v5MZ1YiuY+DPGr4NjF60CjZqYu1RWYUXZ53g4Z8Fb8yENysd4fnbAffr2hiLWVQBncCT4apB+dWp2Q1S6HPeZSueC0G9o=|Chương 1359: Thắng Liên Tiếp Chín Trận (2);uVJpRPZSIKwQy+WH8zDacq8isNLgmcl8pMefxeakzanmAhZrVYxpkpjaIBSu5fJy2D5j7uucWYPQMRxoFBIVTvw4laRel2HV4QzQAFR4JMzGU1iSEjLABilr/+OzYqm+rgxFik7fxga0Csov0ErcwT0c1YCqlhagua3JrRH5y0Q=|Chương 1360: Xếp Hạng Cuối Cùng;Ber/0ma08hYF6rKH3zzQld2pBqnHXzDi1kxNVLPkZhusi4tPu6U6ey6aTEGU2e2eTEwt/SqYwNAyQBL8IH9U4KjeETh5dpOE5wI8hNqhSgzd0MdtV2vQ+5RLjcPwojWaJpQfFGgMJ6Ft246wdmwpP+Qp2VmmINueiygMBqG9K8A=|Chương 1361: Đột Nhiên Làm Khó Dễ (1);B18hrpEkd6z/HgcoZgefVy4OYs4Ga5l8Jo+5TPz1lzDig4K8Oy6W0lPkdC3LrYmdc0pPx86G8WYAAjXJYUvyV4TvJRGUCtJ7xhpMJIt9WiLzoAiMcEpB3TwZgZto4C8835lnYaWS3VjoOkyWRNdCuXQWsL9v4t8FVb3pHvjLSR0=|Chương 1362: Đột Nhiên Làm Khó Dễ (2);avZW3ch/ZQCVAQOKY6VjpaqY4ez7IVjh+zOxJCwdd3fK8tHOl/zsuKmPGnWWJ8Rx3VHacKKGtZ71HW8Jt8vu0670ivpes++9rC7dsPAu7LRdd1YBp1YPIYYJqtkDp114ElufmXgoCt7d7YDm5MCye7ahi42ryD3AJzEPWrLXMB4=|Chương 1363: Cường Hãn Xuất Hiện;FOaAUkFR4qdrWSHx0t+Y1TK6SIIbrm8VJQIzgP2TCPsXqJhO5qCCiSFoWPXh7eIm7qVeI68ESfL4fuVBC0E+NkXbybaBfJV+KB4OoyvkVQ4VrgINaRA2Ad/9s6AM5jWITTL5Uez6UQPsgh7PPt/tE7sgbump81TdIlrHEoCQIZU=|Chương 1364: Số Lượng Khổng Lồ (1);sl2sB3vDx6MqGaaOC7PKr/v8Mbos88o0myFTf+TaIDFgvMdA8mf/i7H0htL/+PybazyLob91Dr1xk4tx8tlDzOJvYfmxt0fEYt0NQv0xgVNJcYblINRD4zczl+tymRy4Y+FkHCYAyYIyK50kgsT4CV/qlDzBcBPAzTYe4B1aZTs=|Chương 1365: Số Lượng Khổng Lồ (2);rpeQgh2fKrKJ+4qIrmwH2DfC5kBd6gvAiMm/1k82BlRIhx/OtQ+W+qPVj8z542kwxl4O5sS1li3oFpxQ3/dkh57UpXOzdyW+/0NrkrWzxZkHS7t33X1C8Ymv63JjaRLwOJf77s+eLd9TwgnQKVbHtQ36TSxuWOeHItuKaBhYDb8=|Chương 1366: Cửu Biệt Thắng Tân Hôn;c4/zcfbayhhOZSwkjc29uGab5rSOHj3lIvsYgWIXDE4mq5ymdTTjNjSq48UfxcpqFTsqpXXJ45+YOWENHgls82EcIvuB/73TRm1RYXYjjRaZ85xwXsqw/BG4fw0xz9l4NKeuJGVDX89XdvVGW0t2KzXp0OHrcWhELBbiQHoyJMo=|Chương 1367: Lựa Chọn Linh Khí;5CTlcmTMRl+Ycr26FUxPembx1r+F6kniykj31WURL8SM25NVhTTf8Y/yyQet9R4ibMZUdzxfGaaqrIafr/J2Tk2yFg7dVqzrFZpy56DmONhozHoNG0YCHICzoe1234qDB6ysTfgBrHKZgmUR2WTm+mSaqHDQGBzSuMtjobzsMac=|Chương 1368: Cường Giả Linh Tôn (1);0fvgVIScoXqczjEqFhVG6vNghzjqaIKBNHFbBonsylJwLsn8ZcOVvF+fma+CBGcF/a+el2Ik0yv6hq3a96JSdGQehpcsbYss3EWBU+DAQMW5Q3SOL7fDJlnPj1kGYAvRdM80W+VZZAWm93xMJXk1gKhbswZB5bVhHEOqmTCMMgg=|Chương 1369: Cường Giả Linh Tôn (2);0K30gsWOz706ymEqCF6CleXhqlT+/tsfuBezV00qVnmcfKsx2+oYXzvzOX3MncDEjwAkQVtwu0uHoifXgLY07gT7csDFpHuhZUMtVajpf1R7wF+LTijNSIDXUhbvMtt9VEz29eLPS3WWU+IwVTtDNqKTfU2amcZlA1mloysg0a8=|Chương 1370: Nhìn Không Thấu Hắn;Cif8UHF02vXua0gyRvF3h3e4Z13yZK3m2wPgSiNS3CdZt+j6Rv7ChzlRpYCxvfMXW3/Qk5aUH7VIkmKUsdauRU2T1b08Ec5R/a4/8d2NezDPfwn+DqPsf+xeoj40B57o4cDdu0QZAugvHAE64kAhx5cj+RZizq28s6RctO6MJJ4=|Chương 1371: Vũ Vương Gia Nhập (1);SlADzjgLEIPYsZX73jOJpUcAhl8DsVCY+lqm1rB8Ym/iVUd9T8Jm/26XibYFNnvjoLkL1JVE87JIu/fojXPSco/l45xppTHKsdeoWIE2HSdigsvli2Jgnc+VtkV2jsZbzZR3tLDkrZu4F868MuL17iWr6TubeqXJc/f7b3SB8gA=|Chương 1372: Vũ Vương Gia Nhập (2);RpACmU0Pai8gStsCD77+C7W/Q7JjKhNcG4zQM6M7R+GW2K9PkmN2N+Lq95tL027QuXi2YMVoSba8PI+jSulWrMbL+2OGmr+fC4rhbmDnnA74hpYTQLhWAY5aoTyMngwWFagezra97qV0UR24fbW3ZbDRjDf/Jc73b2YK2MY7S2g=|Chương 1373: Quyết Định Của Hoàng Đan (1);Qd7VjtvuaY3iNBJ+/FMyQtSmoHrt3hMtuCeuzyHV3Bao7Cf5ajoFxxxlHq5WOG7EWsJ3U/svacy07aHqYQ4ol7xDjTOC0lnmmYUjcmavc2eP2W1X1gMPw6EW/cHus+dPVPMrpyJEU1YlwZ5dZLZftZIBJfe12BdGJ2AhE35bkfo=|Chương 1374: Quyết Định Của Hoàng Đan (2);/VOTz9wQYIvoZ/8XEvqXqJZVuweVTe7Pcv5mQVW/XDkBCG6sSEg17sfAIlVD4uoMsEi1h7EIj8SlTatqyWr/SGd6GJ6BeHCazY2NsVDUPzEYl7JpIhKh+7uRZYjMYLUrT5VhHPz+FbEXzXgrrYnVYg8YGvgZ0kDXBxLCLOpuatg=|Chương 1375: Chuẩn Bị Bế Quan;JfgyMdPbfxptYhKOglMsXpc6ueE8lKNbZ5k+wNbgV8Mai85oP2/tH7aZtSBMMuJIrLXYQNy42jOwx+uTZRuoH3sU7976zIiTjKELgRZxW/xIcR2SVoQBwSG6QH4ZkuytgWpNLWg3y0ptFDXxCel6iIDsz/Pvyr6G5pyh3sXG2nY=|Chương 1376: Hồn Anh Biến Hoá (1);KJnnbNyXII786OSTQAoR0DvzJ3Yql/JGteHnoRjj4yhLq/1T0EvnBxMI3z5kOA4YZp6J0TGjlbsHbQ64f3CpjDpemj9VBfZqZl2UR/I/3UBJX5qZvLR94V1D8t3Q7p7XtFSUsaIEvXfbkvYWPM4sAZ63p9yE09XwVpu0RzQerj0=|Chương 1377: Hồn Anh Biến Hoá (2);CRYkrhA4GeaVvQTeND+oUMHaawo6+xSCM6HvpDLymKSklyzBqEUkc5oF3rJnu1NEbCOXKkVYNnSpUzi3iFT7FiYoIIq8lHecnEHcHGhQzd21cnJ83spkEKIdr2DRd+y6YRpnOFuxJgN7+y6VI8zJhx8JTa8Ul4RikpWDuKgxK5s=|Chương 1378: Vũ Vương Nhị Trọng (1);CyR0vF9jX+607NJLrzOtCJemiigr4mJoOC9vi8/KieOUZVeIxs1VAtIsUrnH/Bycn4a4m4qZnuSfuHezmbO0kSMAEswdJoDSZyb8Tfa+3/GUy7cwUlrcbg6RoTVxD4WEHF5B4iurD4rSw5Gy6NXyKMFvIyN1AQYEX2WZHOD+RhU=|Chương 1379: Vũ Vương Nhị Trọng (2);CLvxEekdS97r1E6krdfq7BR6WGZ2OA8Fu89Vj3iTTGHRQnPN5mNUmojc2zXwyco6TXKPbU4eGWONWUc09ZbLxa+n097IFqLOpbRD3TxKKOu7usfm55OMIH0aWd+2EeMeH4iJPGnj7YoqLFalsI9B5ljHa0HQywI+TIN0n8gqMDw=|Chương 1380: Tới Song Đao Môn;sZnR027vTkB/rSiCvkLK72AYO9Pxbat+CRkPw9+mrZ9DpO9L+kHgxCMcMC4l5T7xr9A2Y8zfWPonqunaJmORGmcWff5IZ/xP6LKdqR0GB2hSN6kCFx6nelDpVchgMAfRKhr0DRKd+wsp4wxf5YMSA5WLGEXg+4qzOX+bp2Y2DyQ=|Chương 1381: Huyết Mị Hiển Uy (1);kh0bRI/ESzjb6tvejChTlg1PwZ/Vg9xSbhc/AIjDZFhTzs6bw2lg1jqVVW27kQndf6Wy3A52iZ17Tf67eTySD0cOZ4gR1XOgORBmAe5js0B1ejh2+9PlyF7fafU5vsBaAXHHGwFxhcARE0xJEDYT+TkcENnElwXd87jK/LT99Fo=|Chương 1382: Huyết Mị Hiển Uy (2);Y4VTI061Zqbp/1kR5cXO5IQDaFM0/lCoDA+f3D1u1own+79XSsXWtfddckfztOlzL21eBNn/Zyhp8V0QRb246G1uu0mr6npy7VF+nYLSXJcgSpkYaZhjPCk9Rrdf6jSIJ04mOV8+Hd1LpysElqktH5mgJC129JATdmd4/RcRrSw=|Chương 1383: Diệt Song Đao Môn (1);c/F9qQ/nmmMFARVQURBtEX+nc1gCN337k8zIdIvf0Vdc2WMxTcs35higg2riEedNPCbKsCxIFuambjVt85FJ1ldtSEPaFwwxlus9tnXKzyqFRWaVb1fK9vuD8dcXIS8zXYUvPE2bbxuJmDjROVPYVHH8/1XV26NA6lBQbxUWa6w=|Chương 1384: Diệt Song Đao Môn (2);jD9Noo2pDY2/73ckqr0XmDQIbP73Xb1SDaNSgJCRO1TN8Hoam/bLQCY+G5VDdVhUoOW0JYjLjN/kAMaFd8CM0zhd+DyblKXPl/wGG7qjV6ywFC4wLr1vtyzlhLdKBTiyENyMeqcesvQhYb19BphK6fP/+rWzSonty817V+bA818=|Chương 1385: An Bài Hết Thảy;56uaJNCPZZp1kfGkBCAcovAzFHCSeZ9M0PdsmwXkqfPmnDN2YxVAYiARSJpSRoD/5vABIfisUoanWbbWJSU4OhnwSj+gn++1H442z1o8Z4oRiSXYT9Qw54XI2Rpbvl7/zFtgsY1QD6wKr7UQjbDnWKnCjtxXHm4RIdqglmH08aw=|Chương 1386: Đột Nhiên Tập Kích (1);mwz80fwTZ4S0/FRYdfex7DtwOTWEjtgpWRaAHEz7jfJ1jFtfUfP/XQe/Sl0Q19LGtWgxerGQYD8q53YIBa997cjHnba3XxKOi687+az6Zjsj/pQLfqioiGky0mSzVcK21k4yKY3M983z+891N9HiLzgsddj+z17XrG60xE3LXkw=|Chương 1387: Đột Nhiên Tập Kích (2);/RS2WIupgxJdpbrSky9+yl3gOhrkI3k5KXooOcNObz8plXhz8mfjYjHPrO5SdjnpryPTV2Kp44syNKYkav30io/ymoIC5Xxperm1aTHrApfyS+TMSZtWmRFsXIMTFE/9iNJCei4yRQSTvjAGiZ+t2FHqiX61nKTlVbXmQ8vvtPc=|Chương 1388: Liên Chế Lưỡng Vương;+/Lg5v5L3cG/unZcQSqXJC8VUTwIP3Y4a28zKpah1YOCu1Y9uGFyjokZAB8z1mwuzkg3J92ocp66/HcJineNpKAvHT/tsn3qdQzIUiaQpBX9KlWi5vESNsYu//0p3jLLnk7JRl9aAbUTi3xAp40gtedjcSsSqU23eyZKAVjF0Ds=|Chương 1389: Hổ Viêm Thiên Vương (1);rjwGCQ8kCxmMAizj/c1Bb49bqwveViLCRnswzP6RAffncrsAhEfqDZVq1DNC/pQj+PFl4zAvS83Qg0W9MDD/ZwZPD5k+Vy4xJGZW9koVsgX+glPwG3vNJTDpJtXgqPJ5mKfh+FhXyMjMp3MRddXzeo4u1eyjYdynJeHxVmWzeys=|Chương 1390: Hổ Viêm Thiên Vương (2);/BEJk2UeZmnIptNoTKpayQ+xJ+VJfc1dOmHHUAzNcCKPQ28qMMkz69mK81vhl2lWfQmn4fudKCAc4+gdPIYUjZ/Dk15ra83IzRUKiKPrm4dZJHPE2qfc7ben4URmjsjlFBVL52u7w5LtcrzdZWh5xi9ue1kq+tGvGIC2I7+Rmy8=|Chương 1391: Vào Phi Linh Môn (1);wsMUUvfdnSST1q6ORFCnDkXifFUEgewP4r7uEvFLjmdzto1t+s+2k4MFn4wCkO5gjtY2KvZCcJE/BZmKgaI3/j4rx0sqnQxkYjMUVXL2zvIIRE8d5K6+iJOc6jvHyQylBzuBoursBXoRwiY/QowV6Z0LeAgcJ2KbFUPeHTzM0L4=|Chương 1392: Vào Phi Linh Môn (2);MPCZVVt7KuYkAaOQKwbSxOGjTdduDXLFkDh/rvqtX4BrlrqgesRrJiIWWJBRJECpMrVpV4XPIBR2T09BWSUCYAhPpk++N44TeHDOnB5y7VKYbCz+qzeLBG+z1XWudNNOf006IdwJGV4hzNUf0Hgvult4vLHKYRjxwrYd3IY9JLM=|Chương 1393: Lưu Lại An Bài (1);G0y99qRgpTH1JBtbJRUw7PfCfZ9f0WTFu/dFb5LLQIkUzLdJPjE9Nr9iBhx2Ujh0PE0MrjwZDpbkko1Mip/xtY6jICrQydD3UygfTljFBz5Hsg2+Rj9d442PayDgpYJbjkVIzCSC6v14kTxTAK/dpNquk4n3TvovjNXDr1dEhmo=|Chương 1394: Lưu Lại An Bài (2);1XB7aQAtrBtTaJydLq3uCSOspPtv63mlO/3QW1nFBM3QNG5bGSyNWvzobwDaMtpQXoVb2geamln9LrKN1vXyYtvgDIuLjRs8VpYz9eFrMNditx0P9zr//XSIDIjeZ+fQT/kzOeCmPAkD3oguaDYjCqcPnFhbJqlC+Ix3Yn8KUlY=|Chương 1395: Vị Trí Phó Chưởng Môn;xRqkFBwNikhLgxNI6VeLwOL8tovK6b+exgR5vjsjXK/Ien2MBo8L+xaLvrScmEuISrtqDU1xxIheJgWbfUJXWj/lO7Gb+xoyl+8Mzd4bvHAxoevKYBr1WXGO0TplolIyeF0kHX32m6tzjomfcDoO17TwPj448o0OMaUEHBKv9+A=|Chương 1396: Lại Thêm Lưỡng Vương (1);+CphhoEM2bAheu1Q2nghK3KGLziiQGaKyiwKmkI5Sg8V1+EkJgHUBrTvfnK+0XUI53fmA7idQ3bu0kNTCgSDPzdnX8zpMlKerAcqHjLxtgCvy0YyqOxL/rFEaqXVyxHc1rzk2dhx9swyWlQRU3uHZzV0JLuGcFJeEH+vo0Qe8qM=|Chương 1397: Lại Thêm Lưỡng Vương (2);AUiVGWDkoulOKyHqcDxG/FvTiQHpUksQPhaV7D671QZbFGrE3uL104eh8n5tNYIGypEHvgoDMzZXJZ+ruoCGqD+DSX4BJ19GnonXr/9HfE75dPoghql/iWGWZ1dYz+TEIfGzGM0oQQlGyqQeT5qQdXEXnBnZimUpr82U7nQQQjA=|Chương 1398: Bí Mật Thiên Thư (1);NX5iFuXexAL+s2kMOZLzhrzAPt5RWwLvY9bLWF21+CUIFteIwy/qLPtUvmPAkOGXuL1pB/hc8kjSNMsrL9FjrkHwsvqod3D7sXD+xaCPL3hPsMP+LVXX7V4Kg06fHFjES+JAQMTaYhWGQBElQaL0KP00BOxb66i9Mda6CHgAuo4=|Chương 1399: Bí Mật Thiên Thư (2);/anPSOxN8WDAlE2vIVaOVcaxAy7Yx2K0ryZZtucsDz32xAK0nRJbVByPIUJ6VDqdmYsHn2lMPARu+58+UahDzXILJseizjxaQqejCEUFySfLParIPHFSrnxtXSiOEElGtp6cj42RpoIAw79rSgI1GJkG4DOMjJJQ5adjOP0d54c=|Chương 1400: Trong Thiên Âm;GpSoOhmRaXJemHdc9SQl4Jp22+2GhF9607L5XwgWQBREyL2+Eds8vlDjyl8VTCmVRH+dd4UV5jMkJLGHRKqtt5XU3SSPKOiKAX1hFF2Jd4GXLVhPfB2Gi+vW/UUhINkQwBEO4Ngpta0rT6EihS4NnmekMZpgpvDN92ferVIc+G8=|Chương 1401: Có Chút Kỳ Quái;kysUyNu/n4lZqyFUsE1nDMaOR1ot4kbivFlJo6AdnPR63DtKsCF/SYXPkaLUyOjEezRhbxzX6TINDy6gshfMKnm6FVdXKY9N762yXP/0wkQ2Bs8N+tqMfPYd+qkvH/fIorO7iLJtBB+eZhCFTyVHgq/kzieEshvloPFaR51SiA8=|Chương 1402: Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người (1);al3lz9ZLJ1miSaCLvv3YTQkNicrduffC5FVX6lO952rkb3JdPVrULJZYHvqZ5vGelHqHLPwcvenVzNhrfPMHFmZhMhupbtbCoblOiCmB99ILs8vF9FUQUpG7pqdH7o9aAxOMdupErADSF9iWeOjhum2dokeCSODD1zuW717tb40=|Chương 1403: Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người (2);QT22URc0OOWSyigbeZ4TEdKGVBWklyOcAq5eKI4Zj9I4D/xLt/0eTaZUuEOVLgr/xNNmS2IgCjdOMNgPtUIEYaaEpHvE+dxcARAm7xbVUOixn1a2Y8MVqIyWtAmppbXd4dYSGU7o8K4zz0a4qU5/pdKLN2en2/LoqQ9A5asGvsg=|Chương 1404: Gia Tộc Lánh Đời;Rbqdltrnlyos1epuHFv9Yak6VLaqVR401k0LEfuRL7ktVGAnsZJBKv//PTBS6cunyUZadMqf5KxWGjHayOOVunMjYoXx+hJvdbZYMvYLgzgvG3X5em437qivT1nS+y1PEDBBKcgCYaAW4iVeU/9jcNixkim0rlXaIZ0Oz/X6ths=|Chương 1405: Vũ Kỹ Địa Cấp;iEl68D0jqw08bgN1/AOwwvM9hmE8SOCzDyj4pRoXRuYmXQQbE5uPElOHzjSpwt5H5PtDebQE859+qIRFtfTI1UDxtlIYEt1sI94LyGisvfzePVcg9RfM2Y4o9RRN52mrVrtGkfSdLdsDTuLTTbdEiCzEz2DV1pPhJ8uTV/+i6Dw=|Chương 1406: Luyện Chế Linh Khí;sadnCClZTx0Bl382aFFloMsgHG/9dh+e28KqXMh0mMIlFqj0V+h3Hd6iHaoGEQ29590kXm7vY5SL64v/GMXjDObBqyDcGXLIJf/n5CCp84xbj7E6ho9W80mNpkw8ktnfwHJ52VVMNw2NwMTD/7Va34KoM4HhpO9mXV6Bk7vdTns=|Chương 1407: Gọi Là Liệt Thiên;YJyT8sztMwvuijQCCPan57fSUWHQA2f0yWsFjnjRDfmbC9zttzSLZr5vu7Ci+/mv0huXDLdikVMdbe0/I2iEPZGIQM3DmN6YUeJB2jlqpb7L4++U0hMRAINQjvCSYY+Wc2IaDQLYb/ZOaj+jGFre1UHR2ozfIoYmUkNhvbb3soc=|Chương 1408: Tu Luyện Trảo Ấn;zWzPQMzQhUXwwHUiecq/hvEP/MRjLRDF7AzRiePBbjzpAdEuWfpAxz2/Utm3aWZsUZIbPqnZpk6DaUD7U9ARa1nX1p+ML1VNhmoRbKAnhx+CBZ90SV0u7KgMGi6PX3dXx7DKQhsvpdrqer2Im97uHSktwbrf6gLq2Uwpw3uh8G4=|Chương 1409: Lĩnh Ngộ Hỏa Hệ;uwxv0uljvleES1X8PsoZgpm8VN6TLiLYmq/nsvVjsLLOqLCLiXQbXbsNMDUnSIlrHEeKzdLGFo9T7mjA+uj9/l3nnbI1mODMC6etumPkL4lp1fCC1n//8JMs/Fa6+bEQrGXx3k1KREabgDC4zg5qXzv0jA405dksIjx9UobyVWg=|Chương 1410: Luận Công Ban Thưởng;V7vDxalkng1XOHSewyFGamWcLKgX+Hf3g/GLh+0hfoU6AMR6f1BWKRZP5/sL/OyDjqQC1gMttZ7CK9wHXk4dGF4fXcLEVLtVxGiGJn/gxhQYaVzxfmJvT/t75APK9Y1XuzPU1GvpZR+VyPsT971rMiuo7EU21VsGaHgEB4/G/xU=|Chương 1411: Bắt Đầu Phân Bảo;AT+kxugiAiDRqNiHsqluQj/FqA+YjYIa+EhpgQhRMBFeB3gDPPVHn9dgNrJduPo4WCtB3j9qTJRJQBpKxTse/dDdamByxjWd60yw9rr9BQh56ngo//PdzURakpSipJYUD3RkSQ/odhqsmcOtUVjAFxw0nCrLaOyPE8LV0gzfr0c=|Chương 1412: Hoàn Toàn Rung Động;bUbpCyX2I65+C4zw8RQMVYUBbiKu9BicfrDswgoPzc+szHgMJ+Y9HEGd/5zAfu8Yh5U6XuJGpguI6oeGDuZ/SVZbmiugBcGDt//bAE+scCNqqVCAznVZfvplwdqKSq/iIENl5hxErqUlicIl6FSdo6srFdhQlmmnK1oPxDSZNbA=|Chương 1413: Tài Đại Khí Thô;3k8otEHzn5IeS5iQ3jPidofCTRudGeHs1FdOsLHvmOzG5dpOsut7wSzonTqX5i1ANR5uBpRHQQlIMPV1oGX9fDexAPsdQf3IOC+AVLSAmbkohXWtJDLt5Sig0nvwDZWCN3KV47Ww+7C9C2C+H3OPgODbl51necCGhY6ASV5cMQM=|Chương 1414: Hoàng Gia Đã Tới;YNqBRR/Cp8plA3JL2+OFluK8+/6St7UygsJf2fWvUVoiDHm3kBxbT1n7zgfmoRgjd7tfdld5Bt9mwkdvjWkCpoBVMxpXsvWp17jKgWmTTcJihoE8SgfSuW9DVweEcTTVku3++epuTaaKPDxRG1/V/pWZHDsIINN5apUIOTsgHVw=|Chương 1415: Thánh Linh Giáo Chủ;p+pRYm9/HuEtdlASWCAHdXA8ykfALTw8Zw/KIfmkpxgG3vn5D53VPnoimru0GQHrJsjP1Yifl8zQuzl5Qw6jIX7vPb1qCjV9b+6yyLlPjC2beRTcZ/oGa7Fqf6y/xqiDaQMsLq+5g7XSUY+a842HdDFFrUtIpq3jt82gW9rkO98=|Chương 1416: Hộ Sơn Đại Trận;UfaBx6eT+Si7k70uSEje8o0ls9CC9WxGxlN5iN0N5NPXprn+HDRI5YEPdP0ZAFaZuOTFt2LMLKRLKuK/uzh3WXP+OQsoU4L6Y8mMUFohj6L/7LHzO7UrFndOfe1lCAg1i6T7bX/XMcnvJuiXDAMrMYhJVDyBkKdWyHYq5Jg1oUw=|Chương 1417: Trong Hạo Dương Thành;ZfBwp0qwd7dAQ9nmBZA+uosexpwYQK8vHDn3kQhiM3vHIZKj10czxwEHFsy34fzDLJS8CjenwJKnoN0Lt+Eghr+3jhud03bc9/9jBaKMButfTo9ztWSKSi9wfWSL2xZsjOR1FIrP0hROaYwOCANxikif/cFC7rcV04tukbpyh3g=|Chương 1418: Diệt Sát Triệu Gia;16oPo9qbGNRHge6iVqBk8EDcH2FqJzB50bIC2EsOT89EDfi+w9nB1/GcEcvdHYgsZPpRwD8a30ezn02ZPlfIyXoAcBO4LAxsFC/syqb0OBAb6L2K81vB1D8fRiQaS3CD99kGqHUxrj1dpnrnL6IsSyWy0bSsy4O+x//ZYH8UAto=|Chương 1419: Trên Đường Đi Gặp Người Quen;oywRmzEWA8kXabYQ34h9rGKTEkcV6f2T6c9Nn96xNUo99l+ae9rRRbeP61pxjp3wjm/cYs5qLy5CqbCnXglBHu1FFJWByznOzcuEFaNdjnFUD2Iz8SWa7bNfQLAXpWXLt9Pw2uCYvpE1Bp9Lgxfrdz2dThWlOVyCDj2NhqF7Ztk=|Chương 1420: Gọi Là Tiểu Long Nữ;tvN58MI7idiQ/+PRYc80wB/GTtJu+TCKFi+4vdqaaqbUDhXY0s3mde3Uox0gasBNaHOTl3P4/+b7bb75jvPlfXAm/6FFmXrriobmh42sFfsqu3VCMOrrSzhGjqTbRfbJE44nZTJYWTqqzZUabztmYL+z96M139CcJ09/XrA9Lt8=|Chương 1421: Lão Hữu Gặp Lại;5whISyubnsF97qXW7tGjbPO3m9SRzabI0vdYReYBys3TCuT6XkvSPwuxLxTYGNbikQc/K4EH/PCj8AuKROhsqDBc9Bysqunuvb0OlIrTSjG+XiTTzE5NWQ0gzyQ61ricypVXfHl14DCu78/pfwFlPU9xqzxRGcN2deEtKsjGFDk=|Chương 1422: Từ Nam Bán Lão;3Vv8+7uXbjW1AyrP4HXjgo6MCkySTaeV4f8CULZSneevNOglrDBK4QEK8W7w7n7WBBmmYkcmOi3joRSRC8UHBmxoz8TP01/pxAFMo4Hz0gfSPGL1Aa7nLc5FEmdVsB3VxdsbK2rXQuQZPBECHH9RDrUGoJIXi9UfqfRs0fYBDw8=|Chương 1423: Lại Thu Một Đứa Con;DP0KCzt3V6t4L1ntjQ0dVHMyy/eWkHbJWhW+MVpNdQ4c8lAcbYQu9g+1cyIlksZ8SGcUPEANEq1SYLPORFvyH8Ot/eZvrhwQ21K7A2eM3hvUQoKksvSrIprxccLbAq2HtJjOG7G+xwdmHv+Dq6Msk7gf6s3vQEILuEuI6B+2iQQ=|Chương 1424: Trợn Mắt Há Mồm (1);RvPYxtSx24JuCU8zLS5uQd10OJsu3NKCR5vnoYeOHelS6mescYzQKQsj1qRMYZoXUUVW4ow8p5dYrKIo0BXRCj7cKtLieTpmtkiiVj/M6FthRMMrMolmVRVHNjsTMRbinXrtQXIyjzXsXf8s6KMo6va58gGxk9XfXh/6O2tgKcc=|Chương 1425: Trợn Mắt Há Mồm (2);ocQmmNEifA0ZEYJy7gPWwQTlDASNnsqNi2nrTmDseSlEL3q8AkA6ksOitD3dnDkfO3QCDOYuxQcoGKTyteSO0XrSkBbMfaSCttvm0KYsQs2UYQ0uUeIjabew8KFlt1oMsnXhRm0HsnLu9fF0iLlXKyy4uoD6YLeqrNXGSoQzTEc=|Chương 1426: Trạm Cao Niệu Viễn;i8/dm26GtXAOYUulbieZCyCVxFz82c7X0pLo9DG2KpC5SQma0tJjlfX9AXErM3TlOJMNQA2nyyxkyUtLPKSB8WgNVZsMtJyQwkU/cMUuAIm6m/MQFR25xJv2CbZf8d0qQPF3YweC7+QSjaiPdVybK67pDZNPE4ZA1HxGWlRqq40=|Chương 1427: Lần Thứ Hai Đánh Một Trận (1);L7BWVSO/hmCuDJQAJXtMMdeyqigneAOHfZTV4QBJ9G01hJMQBArFad9FagXNmeUEwEkx7uS/ZM8JmNRT0x4s0KyGKHcGS9jHSxZGbjcdSenNAEm9zLfe+dbg8tRzTY6IECsyki4ittZ3GhoaOJoL9HhYvd2ZJyv/sm3tA+agSL0=|Chương 1428: Lần Thứ Hai Đánh Một Trận (2);JTgVJ68bu3y67dptlEPyxdp/MoiItAU1x41fAbRFs6Kbnio6x3z/F4W5dMS1O+uhfu+yyG5IdG1EQESa1hVhN0o2m/L1JGsAP+WvjhA1hhiwaMtWQospHcZHA820UxGTloxwmejXcoQdxSuQzNE+JCkFuR6Q0sXr0RXhQC7Mijo=|Chương 1429: Không Thể Lay Động;d9hhYoOu4igv9fta2W3pevXVuanw2t4PS60JhZ+QsaiE6Zp9Mgzv8pqqpof8IC1rQkyexZiiABMt99huKaZ+mJ4luihrXijj/gK0lo3QW1+8otFgPzdGFBEJL63LoCfTOM/r8goNIwCD7LBkBy6Zs5k4KjMKHMlIBeDdL3iJkBo=|Chương 1430: Dương Quá Gia Nhập (1);4PZ7t5ErRThWDu9lPMRb4GaVy63fS4mP0vbTWk7IqiicR+cfdgFusFBPIYHpD3j3vWq6FjtoRBDejqB7T2dQ1yQs+x+CG+bScpPJSpQfHG+pBrZjY/Fe69HXA55MEMIZWEobE7pqK5BDO5jrbghnPZtRQmEDdduZJ4QLgdhDWdM=|Chương 1431: Dương Quá Gia Nhập (2);nlGLgC1k5WIWBKul2PWwUEfQW8KaMCClSjqh7QUfH494NP2L4QVPg+EV2XQEqoN0a2h/FYAdibbbOU/zUEgwV8WHtsuHI3dfjUbq+LGboeeiT4hq8dcJ45KcsuV/kybfFOfmBo2lu7bGIhbRTnIsAihAH0VZ5XKoswNxIHy0GK0=|Chương 1432: Tiểu Long Kinh Người;bYg/K0aRQ5kRVRpbOF/13axBIMxfYjByjxROErHpDD9pLnvF7fpi0ZdAJd6n2mrRtanEPUubGlm03ghef56vz/jZscoh5Kq0+/vFcDEtI/o5E5NNvY7d+AV5DdAls/iDtLAqc52gi1jUDVDJDZDHHbj3J0qOzdEMCj6LG8CPKvk=|Chương 1433: Tin Tức Lan Đến (1);jR3bmDrMj91He6bLpG8gOGPpK2NaA16O38sVq/BC3LCaftujazzq5j0ggLC1bdD01jn7fkq/U0H0cEsn0K/79nr4SSfQwd60yyF04SExJCcdoA09zKvsSpnziP00tyqtcttZViifDuADCBbkvhWN9eyC4ty9BHq6j522Yc5b++I=|Chương 1434: Tin Tức Lan Đến (2);Pt5VvLJKgm6sjpdwAJ7Cq7SN8R85uggtP9gBvRfJNB93F5VoUlCGm8Gkdc8TCqOmn+u7PblhEo8peLl9b9bV2JBx8Z81cxyCLd7IvDMjdGJpoOKbJdBA13dvv+YmZXpe6vCr67SvKylTdt4am6k6/FlAPKThYiELEBSkmWxqee8=|Chương 1435: La Lan Cưỡng Ép;tDEwS+6HjEynrPRoEMFX5aFfLEjsXmQmB7TgQUL0sm9y06knIcxop3odABpVpktkBEbNTysBYOylE57JWS1woY1HU6L7cuoP4yFQf4a6c0WACiFMt8DHY9MDTtiWA0A+BxIdczsautZ8DBeLSxPcWYkae9JtR7g4Lt/IVyHQ9hU=|Chương 1436: Đoạn Tay Đoạn Chân (1);Yqf9fG802LxJyRUEC39LKxHQgnxxQBPxNN08MT7nUPRrnDXH8hj/QxUchqqsKlx4hN4KNkcIziloVbl17sj3kTPYhLdzm4ejr1KdesBDVezP007aRtfT3SJL19ofdUDXX6D38jcelVySN1mFpUGaHudBif7m8ihY/5WxVJBiJ1I=|Chương 1437: Đoạn Tay Đoạn Chân (2);OX3kn1EKaLbtsonmtl+Q7R/0As9BhuUgULVxUPAXbjGxWD5fzPr65OIn3xZI404moPxmEv7J5OCQLqTIbPJPSSr/Wj4UjjJK4M23sO81fcfly0rAsvp8ks4qpKfaJOsL2L1oLf9wXPrQgG52muWrwmhf/d/FDTMTu2DTUCbD8tM=|Chương 1438: Bất Diệt Chi Uy;wRTI2t9Fr9CL5b4dZKumc1jW9B7qfUh8ErZ0bjCeWGgn6o/+SnGSsmrNpRHXGUZ795PPFlt3ep45sOn5Q+x9ZFi84Br4TBCBd0MKPiUc2ZLvMhj3IF4Hk/OuDu5AVHfIXWHviWjOC0fFbs60iUg/C7Jb/O8o4jZAYhjkthheiu0=|Chương 1439: Thanh Long Trảo;/Oblq3IEOmgzdLlhJqJaO4n4ApZk37ylB8QgFs0CZgz/Q0rhTnG6MX2JRISa+M5kXRTdVYgfjINCUhXP7ZuUUWM40qkIhODKIRiqudnIbvO2uaF8qClPl1klkPkjH8jX+pqvEIDI0Ac9o2Jhkvvi8O5lbGLzvBUWG9CiWNs9hiM=|Chương 1440: Mấy Người Vây Công (1);x9s3d4ae9FEzz0cNgjeToCDSw1fZHbtuLdrPqGGNAo4lR0G6f43pzWLrdmtzOOddDhJzkMIcK+brPj6Ne+swRlJ1AHBYR4/AtgF9J8wkTia4vAxT8KxPhCj0kGcLsbuMrdyxZ0hUIT7l0PqUQSUONGi5DS8QCBIKF25Ivzfaqbc=|Chương 1441: Mấy Người Vây Công (2);yB+/dptNpilxPC/Zpl1/Y26oGkGTv+MFCSti36EcIsEDQNWpX4aBZMe6WP97w/CNvRunjHmm5ZTaWsTrU0d96/7n61iVUkqThDVAx2P+pCX4l0HAFMIh+lXPk54P3yrf+57+r8m+/r/YPxzqz53n3WAlhkIxhvzXfRS0T4/pLys=|Chương 1442: Vận Dụng Át Chủ Bài;BhVZEU/lkEkPvVb6i3VqFzXc29xTukRMJ3HqBVwRkT/rP1Bx4/LqnwP1CYIFnmO/YE9/2+9RBHSEBXWArARLo5do54WrmHRnIq2GBpVzymQ140d+SuZ/CSx3I++vueAKYWMo8jgg9DEyWm/0wEAkMw/id3TN97whghzggxcnC+U=|Chương 1443: Sát Khí Ngập Trời (1);q7Hyst2645h1xnScD6SbwB9PeXXyjjXu63s8snITCFl0x4w7D9YsbBOpufO8yxWUjTepNb31l6sNJikqHlk8v65iDQcEBqeXWFI109TIhPMHof0yxQdLeFuxv9q1phf6MV+BoXy+RNwRDKaY41cF/LsqxLEFDA8lk1zTJSalF7Q=|Chương 1444: Sát Khí Ngập Trời (2);BOHdXQfh4k0t1i+bwSRMyRmhr5s8z4x3gytR2qOWlb1tEWPmLNsF/NvgUS9XCip5ONLH+/UB1fFs4bYLWVuYea5U3EysYhUsQ/KSDheHEApdif6quIWGsDDpM12KIXpqgvju9nMfiX6j4VEK4Np38ACKot6BA5hPKx+ZO1kvDAU=|Chương 1445: Đại Hồn Anh Xuất Hiện;MgxEZnN8eKO5DMlh8DnVqkqLGGbQUBGNe9wFzpgX5tQ2GZiKRSk6G/dFcZgWzobEl7JH3pxY2jWtQWvnqTSPIij3E0h6B0f9yPFH4YXbZNbgLUp3y2VKrl1npRnPVmRKu6g4N9Ew79I5rRjTdhmBkq/ANISSge2f+wrBQ6cR0Bg=|Chương 1446: Lão Tông Chủ Xuất Hiện;6zTfKVXfvLSD7zwF98mVi6qhE6CaUCtmNJz5WkM4WC8EyyHIGYlnKwu+Ci5arGfgu6Q/crv7Uz4PPEG86aU02lOen/aS2vU88Z4TRYwB+igkpexI42ho2oIzeQggEJ5k13UH34s8UMjU9IDga9KtihlOA7HIpkw4LIR9ei7oLUA=|Chương 1447: Đợi Kết Quả (1);C15vvgSU6HpOTB2F/Zs2SqJDEwV4Xr2IM5Szbgu3O0348Y75yXgD2oEWh1nWzb8vptY1DVSVTuJ19jtw2Bt+8IJue8GiOhAlO5tnf4hziUU/uyTZELihjchw1a6dMOCrZzj6p1drLoE5qATyjUgPNRxRTzgu7Wv0oJK56zPjFYs=|Chương 1448: Đợi Kết Quả (2);gcDKNs6MfGpli1CCwydlgYrd2cUYOXD2WSRu8tNcWGEVjr0cSaLnx24FM178oFHTSTvXF03r/mOLMpCofYksehh+JRTxX1HAEXZIZHmGyJlrN7kJe1aEQGZFDurBycBVsIS9nj2NrrDvV6CaI8PsUWlM0klju0uCoupcvZklaGQ=|Chương 1449: Bảo Vật Triệu Gia;2xg4XROGIlXop5+xIBwsvun0mWf6FVTzCwQzicgfLdMEFjsUcov3fM4v7HZomCFHOmKt1M0gY5pJYWi+FTyXOBHueIi9t0csXQkZR4/kRFb+b3VRegDO8SPT7I+57Yy+AfLRb2hb2uT6WSzFwsYwLXroNOwIQkbu/tsBgN+kEZc=|Chương 1450: Ba Ngày Sau (1);ZXRoA/WpE/VCnZGpRuQdcc+loZdI70+zhLq4WPsKVbPeVkxSTFg1ug0SurNtGdqtBXOJ1/zeUFsWwshdRRXLVNlM7avr6gma8FRaC0+A44CyyAn7w1nuLZyS+r2YR6l6yY1OU/itFGxX7ALNIfK7ohXklxw/xoXe3qxP1satKdM=|Chương 1451: Ba Ngày Sau (2);OXBslrwoUh3U0elSTZpmJcf2TYJQnbOwIyeTg5fCW5pqvgHqpCgoGDUXkDL6mCBYwHdbU3d9z9P5azxW+uk45fcAR9rl4bIXlskUPmV1g+37csuNedRtPrsyNRNVxmq2vughmyl1w15+6pJQCiNf1xvwzt9qrvyBT2XtAEc1LrQ=|Chương 1452: Đánh Chết Không Thừa Nhận;HwLXqDe9yIV5NtdFOcLuvIEa2PrywCY5IpX614AQsbLvFzopvBsZVK4rTLlETgG8nqGJkriWNldbWAJueVYKo7c+pOETJY2m3KS9QKKJGxWx3GLkOQSlA+txK2svNlx3Ke84tWihoe9kHheqfz+7cmCpYOvfP/qqwtOogC0YHZ8=|Chương 1453: Linh Hồn Tìm Kiếm (1);vKDTiiVOPeNE8mkuecxCI1UQantfUi0DOgu1fb70hOo158Lby3uEQ3uiLagd/tdYCKqYd+uVXwKMKebSJX9QXIpS26h2YDlpw4vWk5arw0i0RReLx24sTqICYSk5jvnQ9IFmj+6uUKHNa2xVRjmw9Xs4yZ5eexrzjIQQy3S6em4=|Chương 1454: Linh Hồn Tìm Kiếm (2);1ET3tIsUNDZsnbBSZYEFHmWFDKnLzSbPziZXcrqEvZDjtBmNGJkGifmqDgSMQUTbhdMbGmle5F9Sj/dVNAZfrI5feyCGYNhuMAvcJMDliDIMHRflJkrcm57E5tPx09T4jJ3vnLPMCvHCaM2obhBXxgckaZyLnACv3jOaim4LTUs=|Chương 1455: Bắc Cung Gia Tộc;hN5f9TER4ioqjQm5z5HmgcVQAXrM4Awaq5iZQ26TaS8pEqkUMIcXTDtkDW9L+/dITaSZWCbUsxoD0YVu6THf7csaPjjD3ytXglTVz1uzKR5JtJYuFElWFnzs8B2OmKsNQrdN7yCyQOMk4a1yLKj7BKhjPFigqmHPtO9Y/jkgois=|Chương 1456: Thuộc Tính Uy Áp;VRwGsb7WZB0DWCaegzuYpHolKg4wk4mssTeJFLE4gmmahDOuKvXrHCPfyyByKqqyJJ8LRTi3XzklEGyJqPPtCk/bjS/WDE/GVeM4vOuSqZMCYn98OnSfkEFQ2C1Ify2L9E5nV+zxUNuLd8B1JrmQX74ynadbe8fr/7lrRut3EWM=|Chương 1457: Mộc Hoàng Khí (1);yMjPSxTA25jyuaW8gyeT5mEEQIIWFROqjVqpe+y1awauk/01yMEJi5sp/sLVmxvyT9SyMsWWxPUcdkd9RoP0f7o0XEsuC89tst/yEHWoX6hae2qMsXLyKWfMdBt1gFmOqf6pFbI58A1vrnj9GuEvV79OcGiUIcvnrWEDg/DgvLU=|Chương 1458: Mộc Hoàng Khí (2);dxCEk2ekbthDICX4oAMK2xBWOwrVZ86EtmGEH+R2iMwF8oBZWnQIfGNKnbxzypQNeA2I989QshmY26FyeX/arbVJ5Hdlm7y1MSsPVzL5a62MwZMGZNVGYm2iCjK1y4b3fZNg6AED1rVtAsii2KO6WPOTXFxNtoc2hWDTNoq34Pg=|Chương 1459: Vô Song Rời Đi;ORgK1QFDEwIBIMFdXxrU83uXUUQSNFFSnE/AFLfMCC3YQDKL3FD7lCtRuLX27+59nTi1ccfzfYaBGGbV9ox+USrOs/c7Jgj6KhEsVLujhw/SDwOczBC12FtGcQ9HYs38Ce71ibp1Pkh7RzZYjQnv7MMbp5griYZyF148G9bEUjY=|Chương 1460: Lần Nữa Vào Vũ Linh Ảo Cảnh (1);dtashJQCG3F8Pq9OYP7HSrCi5fCUPhKLbMgNL3uOlENGAqcw9zkuZ5Q51yo+ttz1JvVF4kbXgeP6teBPS0rhJmXr9itRWD+5S6GN0ExGZwzgtII+jtCJRQ3T1YE56Q+Dn0ZLlXRQdI63YgHCOKnN52pcGTsCUKYazSeWRNjGNC0=|Chương 1461: Lần Nữa Vào Vũ Linh Ảo Cảnh (2);YPxocM7WybOXH3U6XtOJzLFtlX377TKToFVGx0OG9+GO3KNCp16+dJY/kRJQ3wJ2FG4n+o4FRpb49Fuaq/zkM7y+fWm2f7XigEnjQcRvTXsE5+rgZVWAu3FDDj7KZOolxO/JLa3h9DmzkJs99PMpQMZm75znN2s0den+mvodh0M=|Chương 1462: Lục Trọng Tầng Bảy;C7Xz1mxBZZq1v/m1gtlE4qlo3YWhYcyXtyZPANevEgbTEsaL03BNVMqnPnwkohgG0LJSP4JQRk+KVXEcuhGjKQ1nkaUZo4ra3joUlwxGerMFkRMlY8azwmJse5upWi/1KIWjGMSmh8D6LOE2qpxGsmQ4I66ccJasyvUkNNhx1sw=|Chương 1463: Gió Thổi Mây Phun (1);178sxSOoU037an7/JBFK1AJ/qP1yy7r7/mAYxk4D6rqFaLQ6sR1w0CS2GG5JtRNjWruJR9RAAQ55l58+RouYhZh0wGloXXg0DMbjHG6VtTfuMMH0gn0kT3gtpM+bG0qTWufJWeG35tmHXkGoL6rgFiH8l2KDavLIrG4RIBNnU2s=|Chương 1464: Gió Thổi Mây Phun (2);R/GqQyofBOXKCz5d+ErYHUSPUnM52JpCf/s6/kbCVBYMorQCB/7Xjt2PzN7MGbvMYdMOnVnUtM7jwMo9RYvwPXhuIH7xal2SnW+D9RhfGxZW8iAAHRk7r3IblY8zq6T4hE21+iJfFc8yR1xboOcPlYXtLDQ1DLAdGUuXyf/zv0k=|Chương 1465: Tuyết Phách Linh Dịch;L60Bq5tF2xz+HbjJbcmv1IQH6vPmzMgc+25ADnTRYSye7+979XeRbnoDX9/L4tgCh+S8JLMhKPUVw196j9b9FKskqyqoSYIR3JTDtTMymroUwhfAE5xeAWMaJNVJG5p2c5yYf/V+1oSQcaKVBd/4vfnFaWTUAEqgZA26yIryMts=|Chương 1466: Cò Kè Mặc Cả (1);KW00bU+AYmw87qrLSkofeHkzvgKUlCb7J17nd9klYmBPOig6PXtsgT0FN3cKhRzIljy1OceRAE3CUHys35PRdvzLHtQaWynW7wjny0139xuLNprYN51jIL4POjlBUsCFm1FZYLrByiq+yMRVO3XW4K1NUZrCaHh1TjcMc7u2mRM=|Chương 1467: Cò Kè Mặc Cả (2);nLeB/zkcgd/Is78R2O02zesVXjxRS3bxNwEBtlsmQb76J/G3c2hrYle2mxePyERF6Mn3eF/ivZdEl5rO6ZuyUuwAix1OBLAMCqP2ZwvSc4XWpf1TZHAIlLijiY6evX8WukTP+UjnjuSWN8WTOPVZTV7fzcn6PAg2rK5i+wMPcU4=|Chương 1468: Linh Vương Nhị Trọng;02Um/MGWKYwLTvu3WU9G5M7IMnTmzvA+Rlp3WsGVcwKE36se9g0kz63Z9dUhOStldgPrWJM9TeNdcfBtJlSTRuAENXsS8gzWJeru/6VF8MUh6U3EWA16A2yoLnLcLA3eKxXEtp0hAaTC26DqwboVF4SEZsJoXNtDrHe/4PBoZFk=|Chương 1469: Trước Khi Đi Đông Hải (1);WqsSArWmvi3NCI65so5p/F5e0XXC29/p7hI15aaIa6hDzs3eLUFlpCenKU33ZC5hWQL8sUlPFRHyg3a3KUEyxKpjycgcoPv1o8swZPbfU6tuKhF8TDYOoQvsf6eCOHecH/8G2Hrzw1mNkdofkp05ZYpjRT2RbrhPaxV+b+ZQu+Q=|Chương 1470: Trước Khi Đi Đông Hải (2);T/l9Ibd3Yk9y7JWiWKfuml4ziUtY1s9DW5uUtVG2iZ0MgDaGscuAvhcGkTcrqNd15E2hR8MlxwPxxxJRYnERgpuoLkg4jz3eKF84bz63HFSWu403uWAJkVaCU65SaaSyKF0iZiJ3GfSVg/UP45o5zBQ8CLzzFnFWaGK/Anzhtew=|Chương 1471: Tử Vong Phong Bạo;LApzJTR6/ECOolZjpXf/intH0vVYXeVHSTSN3JJmUoN2fuFOfaMc5d/xwggHY6CC32ATbRHgmGSSv2Ha7MJGz1Vp1+nV5k1MiHrf8meheEWS31NHCpXrSh6oqBNy58uFzpkfT259q7CSgptak+rxQtJ5tQQYFN6GjpCGHWn4808=|Chương 1472: Lấy Thân Nhập Ma (1);DLWmILYXdSd0nv/24+gxm+XagXqIbMPLDXW6KGOwzlOVXvlZiUTQNhjT7lwSPehot9L11USYFTaayr4BrMVvRAV66GMf57RY+u1G1OvpjrmvWUIXS1x6Uo4VorfmMitzKepI8grBEPoPmNxwNqET8a5oEcW9twPaBhy0QzjTJOg=|Chương 1473: Lấy Thân Nhập Ma (2);mv5b2yGQ67CKrKkiV121VVXF3G6ggWfHw8DOTU/qfJymEKdYIUrBp//Ssp8wD9YFobY307FQupdDX330h++qERz9XyVlWrq/FT0sCZtvmV6WTTtpZFA93CHBpoLf15/v9tmEr3HKFETy8T/G+xvZzHhT1fyN9plWgdOTZB/wcck=|Chương 1474: Một Hải Đảo;lma86FC5nVg4GTVYewlf8X+asf8TeiqwPzampr1g5QIw9X5AJ5OI+0xJsjtpUcRwQU4ahZSvbbS8qw/ogKQlCRxh7ratJyJzreZCXF2LHXUNBs3P+QcRUC7xj9NlNOg8UHTaHHOHd0VYugd2u67+SVRpExm9t0A7jGSAtR4iL6w=|Chương 1475: Tâm Đồng Dụng Độc (1);FmBb1mRnHE4L9qm9c7YISmRb6YzmZCh6h+ZODXqE2psFe48C9c7wugxmjWNfBHwsej8eFf9p9mij6KT/q1pA4wNLXrasiTPxvlQtvrHUFQDvW2CwZZvZox5pp3L9ieLhjq5bTkq/YDqRbmbJjaGWhgcVTPnqd0WmgS3h0RkqmzI=|Chương 1476: Tâm Đồng Dụng Độc (2);5l0IMi+7E6ERv0VwWytz2ObRUF3iXnCcWoX86WQ06ssn5wJLJnrHwwwCY9SrOa4MSJwuT5U+x5cJbId+1pdGT9j4t+Bcai+5PMzXC0VmVmm9GXvTuvAJEdKKUYaRxtSeg9sk+MqbBOZc5s1h5NeQOfzxnPVFlfb0HROeH9IU5EI=|Chương 1477: Hai Người Thần Bí;7sXPT4+xGaztqsUmWoNgpL+d+0/uWxQtn64lMUUk7Tpk1G9OdSm7UHGZ7/kCPXGn5PG/76tvrO2e/sxBEuwg9JNu+2SFjvza1zPSko7oiA46a7ovLPjVTSwoXyKgjum3HorRipi5XUtBqap00hYR0EzN+zwPJJo6yrDyx28hFrg=|Chương 1478: Chuẩn Thất Giai (1);oRx3n61Zafu7kN86ErCkSRD/dqqi3niwH61g/FFmKRhlU1WNki7n2fYBDyd9qL8ki18uSxB9gG6RdDALdL0d4jEwOVPG6Mop1avlypmWzwkiMK+SYjG9SdPMdSbta36cqdQ0gUNgdiz6sihZq+Czrl+IA4paTKbVfQxaYBSVmR8=|Chương 1479: Chuẩn Thất Giai (2);2HUY6MjXKJwSUK56AmQ0jODcIP26uHGN23eLO8Cbd74XLb7suj9WbjYr7jeT+4bUOKeCSJYCexkv2v5ZS1eugfOOOkWYM1b3pkwWs2BRs5dRwxwPA0RtnSWwx3tavad8fhdS8qafaZVRveQw4QxxI2sKkrmKPK1jAuaAii7SQ5k=|Chương 1480: Thiết Tí Phỉ Suất;B83yK2ht4N/wTx9uiFILxEWeirzSgJw7Qe2zW9n+FAaDKX8y1GWeGMT3OR2s5WkFn23sR60gPonmUtqCf+vcw7LI+KoLin0SuXQGaH0pW9hClSY1NdXzQFwQJDJS1PRYQQyONqQBAuK+U9QtCC/Tiznb6ToDRSbxWifbPTKBqA4=|Chương 1481: Kinh Sợ Rút Lui;kGtXaj0tlgz6QxXMKlehFUAsF+pXOEqC/9SB7aUBRuq3HiH2HHPDhDXkhydEtnCtoGT1JYSkfZqG/KXm9I3aRyqInrP641xDbP7VFp82Szsb5rW+l4ZBnQcVyC7ajvBGe84p+UElW7fOuQVFAPh6JOMV80MFIKFO/j5bkbyJFEQ=|Chương 1482: Đồng Tu Hai Kỹ (1);VOWy0FMrvRR26yoP7y3WGPM5HSvphnLb1bsjJmreyKimiq23NdAtXxFV/DOb1qiRUYsSeYs/bhdqUzvFnoykiyMpiG875Q4t1hmJfe513RhiJAiNyuVugozJ3eDJk548qf5/xswRvqMQ6yBJ44YiHlbHgLtTJgKd1fbNldUpLTs=|Chương 1483: Đồng Tu Hai Kỹ (2);TYgi7+iD06cYGv4ETYADiX8tAtr8F+BlE9565/BN6W+AzvtfpgfgOsjppd4cR1cVaFBi9W2HZlF/c9jj2DZFmTlmJKd+Td7u5sg2Hhs3LsEV8ZCWBXAXzOeEaMeDD3NudfxKO/EfJYsAtAPAYZ5orEfPYwFgqKeyucoq34h/0lk=|Chương 1484: Một Người Cũng Không Để Lại;5VrSZheSQ4R/PXchGzg1SAbDkAI3NzM1ypyOCPm+XyGdnu9QZiazj4Pd7HcfQqADd4UX92lcKdnLKM5AhSVfRO2hB1JYJP+sdBluv4s3ian1GbH6LSZrOQ0xzqEPlwGb0CFVIQHVIUY6CQtQSF+iiDX4sH8R3lIxzY4OF+Wsqrw=|Chương 1485: Trọng Thủy Kết Giới (1);aluJ3zrPGILMPakCF9mTUVjJys0KoFGZ1+jEfqchmLD4v7sRpuEesh4EErBXdIOJXaHwbgQw4zenCDg8zVz/lwEtnePptrAPwnV+K5BC+q1UFBoZTbXRFI+3OKqsc2OAK7bUU09dJWbouDnsYW/Lo5bZgj2o9Ix8c4ZlTLS3pCM=|Chương 1486: Trọng Thủy Kết Giới (2);UbHdYYGBIrIk0TaS1TiPZs19o+sSg3lppCdE2oI1uXydZ65C4JnwMkAtQ1sdoVy3ic1MoQCIbRez92rFqgi9ADqk5tqQpxAALolHAnfLRLPeS9/D7kNiYAIdH7IQpQk40IlsrYxhgK5+E3JJU+1G8PHZEsimO4IIwdYGl5bshsg=|Chương 1487: Nhị Thú Kinh Sợ;rm8DXjvip+vZptjZw5d/d+WRoW85q6D3SXOIwTIFDUeLbxxoLnLImqcTBjvqoHEGQBmDE4mz1taBHyy5Icb7lfPnf/0OvQo6uz6Ry3+3RBtNROlAn1tQMCxeXoyagV++23vpg2t6ENfa6axiTCLV5cqH6DAkMvj/vtb1Ygcw5z8=|Chương 1488: Khôi Lỗi Cấp Bảy;382xef9ApwogXTfIxp4PXuHo8LcjRs+61nzQGqmD9vCZnRq05PslLi6PNrkA3gDRrF46RJH4bWbTOxlk+cGIY8Fm59wwaR8bZWxNPtYk7tX72oWSx8W1bjpFW+Ja8Vhig3u6NeKNx4bxwH8UoUlCCkPsoGhszS+4j3n4ce2NjG8=|Chương 1489: Đừng Có Làm Càn (1);1jP+gSgbgqcZJxynFhwr7gKoVCLx77leQZrsq+O9UbfivkRwDKez+nI8BHXFFLLdRxWtq1tdMqZhvvfz55z9HYQHuujzDUao7LpSAFP3zU4diK3ZOGhKyTgNVPcvlgMCroJl4SWx0YIjreCyjLnpROJlc4yjrKjx5uCl7HG2LDI=|Chương 1490: Đừng Có Làm Càn (2);Xm5Yhx3zDNzaqc1b7IYpx1IP/mU2TM1GraIVrTIige/nlIuRO/htedHTE/rXkZLSj/JPfTRfeCGR+4QXSawDACW/MSbYB1ax1NqGi0lJ4mvTy6SV0+6UrIa0lvlEXpQEWmvsoIQw35fxmJyh08NqrcARuv98Re4u2RvDlVQbyfY=|Chương 1491: Đoan Mộc Gia Tộc;Llo6u2SrvuyevTcZuBZYxy2oRrlj8yc7/8HS3a6SB+d/1VM81NkIKNkDix2Oths4Ncx8Czay3mJHIV+/D1Hp630DV3l0pPMwRn1s7zqx5efwDf2T0C7Tr6jar35J7+PHsU+X0bB8H/2nT4arHJ5zsh/NGBk2ig1w+biQex2+evY=|Chương 1492: Một Đường Đồng Hành (1);KjvqynkyKP9TjgWlRrQ9fJ9ZEApj5OE/OEaahEra9qreF3UE9mfUiIgoGnvSljK/MSN3t583qFquZcKk4WAoYy1OLVcEToJWpO6/JIGsu5CQc7TgiinOPcupPU+eNbXHvvA9OK4CAoZhZRvpB1xrsi4NLvICH+Z4x/OEEnr2y2M=|Chương 1493: Một Đường Đồng Hành (2);qLLN6oFZjLCx1ONqyocDpfI+cWYf85gprhj0RhwZ07W6a+MBkw88nueWy533YLCZTLtCYK5Du/tgnotFYdaz1O8ZnNR+kiG+kqSjUc9V7w/UaFgj7zm2V8gfxQMSVmc8p26QHIc+Yd91H8Rj+XUsplULDsN/Yc3+2a/riT5KuY4=|Chương 1494: Tiến Vào Long Hạp;elhKDsLG1GOUOJHZBMWVcowWcj/vYrM06+NkI+gmER0JcZ3HuK/tUrmrhWnFYpC9LhwgWeuBVVQy3pXC6PV3kBWbUdVNM7PBXzAAZqtJXatYQjB0/tJ3bGNfTxsA/EvRUMU09LsArmc40cSd2CvFWUSDo9drzY9SKprUMEkDf70=|Chương 1495: Quỳ Long Như Hoa (1);KgxrKk7LDc1lmaa/b0/fq0RjmFC+CnLj/jDe/jub/3rdsMpVnxg7QVqo4igh9q/+B5E/wl4OH5k+OCYDgozWNjba9JNs7DTGBugtIQFFZwngcoylL5Z30E8ois3hGx+4+RCbpfGZsMQK31bzF8J49ZDcSOuaotE6EjJbiknIjFI=|Chương 1496: Quỳ Long Như Hoa (2);qO/mgvzsKJQzkO/POW68vWsEqCno5hNTctOWVboxF6Fa6DmaoYWPi+v/dmQn5PPcc8NA+tyilnezFueFLlkG+kTqO6Rk/lnPX2lX/kuQhl7wlO84270rYN6eOzExQGN/C7vsfb/H0Dokg6l5xYkDB1PkV+VK3Q02o/N0z4z9NIg=|Chương 1497: Thiếu Tư Cách;j6/Y5AZH36xAhVZaddJbpZOVLYNwOqtRK2jkYs1cU0Wx76qwoqmCNAeRr34UkXe9RtTiFXnIb2F8hvwprG586eRo6cYFCXo19+Td97Gl5NFVJxmueEc537CU0PSmIZI8/K9LF31fM0oYVsqvLkxlic51C4e06o31soZNGk/uU/g=|Chương 1498: Ngươi Ngứa Da Sao? (1);nVVu2N3x+BsVVPE5ExiuUZB0d2STlm80YYY+uEAVU0uczLrqxkR6GzuHTmTSG6NnipsvPpYy5Curvz6Nvg7IfuMGF/SaNtKpXseNZHy8CJvQOQcEw54O858SXVyWQYK6WjwHEWRnQCcPaCaDPTBUfKSqsVAdK23n8XYQsE9sfpo=|Chương 1499: Ngươi Ngứa Da Sao? (2);Ucn1rH2UWb4f5MNi9834FW2DAKmJKW8tkNH+Sas1W6AnoZ2z9fzClbHfsZhBtRJhvRw3qkzV59yBM9Pp4hrhMC5/dv2gOkIKGjD/AQesXopsVyW305Q2UcWp6t23uryHYv14Ep52IkAeruQEz9rMJwoXunJa1ADGSPFzWXE7piQ=|Chương 1500: Bản Thể Quỳ Long;PH/xOLccxzyHjXG/lFQsETh5xv6lvsTSuWqeDGgATdEhGRSjZoNB8YoY34sSKyypp5+vY2YQ7rHPmiMjEawqcdG9PwEiFX/rDTsQTGwwXtvW6xpPcMeF2U+0oOxStWUYqKt8sVfmRx2IsmGPY/f8oDxjLsM0N76Sd7OqyeU+RDE=|Chương 1501: Quát Lui Ngàn Thú;OIAF7LUxaAcvp/J3llL48hhBG28KsDowQ6rjr+JacUCDbFRn03QokILKkS63u2lPkX9x/yGxe0//UPR8Dzwm/2JpghAE+FXlkl56l47AW0hD1jushO72IU/eyna2uFydPXwso7A23lQQi6OPI6LRfYnCtz3JfSUabqyItTkTGFY=|Chương 1502: Thu Phục Quỳ Long (1);NFp4wqX76IEvH2Q3SsSHBA06ZY/Pu0e8sFpVhMsdOB93KsXvklznmwY5NUYq0eino2TflAdKRkPst7wVbUzyXvepj689x3ChWZfbiSmU4zie4CS2IMQRuLD1ysH4pEjEScB3gnpH/VP1FM1ZCMCaaQlIrySX5NuVwZR2DvTEpGE=|Chương 1503: Thu Phục Quỳ Long (2);FfhcXFI4hjBY21kU84x3Ho9Yqe5UQ+1ShCREYIEmtuTBkHZ5x1ZeoZ1kDRU7tlAcQW4NdhqN5Iw7RMuqRGp24UCSia6q1jK+yo7eiZ+ExbfWEgcj/A5a4msDuGlMllRvgVlhSMcc89Z3sAjd5taxMDJc8VmUPQSPum90VhQC+FU=|Chương 1504: Đoan Mộc Khung Thiên;RogjPxPGc0FwrKPD+2xucK862YhBtfkw4BWOm9jojgf+tW8FG5reqD5uTdIaKSM1K9uQulXn/QZFAR1YvflBsCMYc48CUnp6lZx5+8tSyk61vukE1qmj5WUlwL94kY/u8qjZxobehiOFdOhAsXHoUqkD4tYZHEgiikTHu4WEsVk=|Chương 1505: Tu Luyện Bí Pháp (1);l2B50lBF/1AcM/37QnGC+lq5ayz2Ca1qMxsaXHhQbz2WaXwbeOdWg97uPOOrd6m3x9oT/XA2PHtqpUWHBZktmp6ttgxjEidrGOyh+C0cv2P9xLgInKImsx6D7vAKQSETX1gmdTbUSSvyk6FuA3G0qG78RtEccYBlZJqU22nG6HQ=|Chương 1506: Tu Luyện Bí Pháp (2);JDm8S/DGf3tmYOyMhV4OwxmQSAFfvuq/CD7rdQVWsfUczZTCLZAcMZ1FWYoeHSxKWujS2HprkPP3wIwtizKTPWSRwsd2joNO/O3uwHjOJtHCOLPYQLVZMeurv9O1aRC6jB1Jt8GXo3jvS7gCNdny43JfjBzLNX5cMoJwjlq2M28=|Chương 1507: Bí Pháp Biến Thái;OLXRAuk3xkkzbH0n9aitXHiYC7WgPCdG9jtqFoYTOIjm0ZdnEylI/lOTp15yLfnjx9zsCVNBUmjeRdntRTI5ZeEj/u0D/N6IRPWyjYZcnG54sExh+i5yyqNb5S1sIeNSr96gMr6vdiB22wxg+JVsc19VAf+oGw77YFe5mqufNBk=|Chương 1508: Vì Giúp Đỡ Mà Quay Về (1);wN6gxxlc+Md693bxYRwfNAwNrfx7F91MftVTs2pMkZnR+cAEPVkTlawF49sqLaZknu/afPa9dS2TG9L7Ec/CAGXI931PlrcS4QZcQK9nsrqMIlSn+pdEueQL9WSUKuLgy1Q6fjYys5hiTf9E4HnNX08AF8dlvH1/Pbivxry3usQ=|Chương 1509: Vì Giúp Đỡ Mà Quay Về (2);3AFYDaJVsbO7sNMHVEvlzICeIDdnZ8G3Jb7HtbQcMVMGcwb0jUd8TpmhORokvhP74n8kGq4j4Icwq8l3aplaXGECi4WhPyxIFebNIStixpMDomk+UJFaeSem0y+QvlYIcrxoDQbkq/2u5MkPLwbPtpwFV/TdEKFE/FckHL5uKUs=|Chương 1510: Thải Gia Chó Má;Ez5ZbphY0ygwaLPAcSevM+h5w5fbMyXLbBlxJLbCWjfFZd667KdM2ioHd65h3tLvOBmParHvXx+K8reFjYpCgHRhlmWl5KiQOliJTL6RGNA2EJvNc0rtfA9UTDgKW/2wOVE2e11ZIQrNaNJHZxqmM1J/XIwTcw8Dz1J7W/gYrUU=|Chương 1511: Lập Tức Trở Mặt (1);t/+QAnpNBL5EjBfzvFCGUPCC+clP6TLBzdJU/vPqJ0uxkTcYZ1ZY9yulP47PmrEtI8sGA2RoVkcEpYi9gPyNgjWFs+RFHr6Nf3UmiLQwzAzmq98CibMfutDZX5NGwJDaxo118dnkal8FEEdaOGexVmCLq2CiNIhqO/hp8MbrCy0=|Chương 1512: Lập Tức Trở Mặt (2);3xSqvjIgn5UH77BHtYv2ef+wXeBI9wf4dVxn+lHieAOrvaEPNJh8M/TKn7jsMPQy8w0mGqQgWcZXaScaD+vA0+UwO5/nntI4MNkEDnO1w7F1HCMM6KZzVJATrz5TKGjsEcFYEi+AvE1I+MCqeme3FZ7R9KPfSMkq86kc2fVpky8=|Chương 1513: Đoan Mộc Hồng Chí;zLl9S1d1n2Z6IbIiFSpvPgXg+PJHL6havtQh0suhUnbXTGBBzOeFEOfDBKapPeoLLixJIjPLMS8dUws46nOsW2+S4CYP1atIlBCzZ95re0q79UZMJuG3ROfCW7MzJJTHLzHvOHY4QOqi8h5FZRxO5uABm4HlTluqvqwEUnV0o5Y=|Chương 1514: Thông Kinh Tục Cốt (1);/VehVpRks4Z2yaTnKtUB64GsTKQiR+bOKrci+Byfu2Mi/L8MHm9cD819bhJ1CsbZCxYsXabqg1jgjUig6aIdPR+7fkRKzW+YijPwd4WOW6AllNuayddKoncPHqYnFYm5uynyzpqySS8Qm/d0dQPpKvXFEEobg/qFvg5SsGIHThQ=|Chương 1515: Thông Kinh Tục Cốt (2);L6PuEd3cQ6g+y0tzxzTldpoRR/CM3ywK8u4nS/Ntx2BfQctpOWINtzMJumW0BFlgFql4WqWD8Lxt8UgwPkHs21iyQcRJMhHZ0/MDWGoPvbT8aPL6Aeuz4uYWZWsSU6XJ9xq9/U8IaNGu4foybPg2wi98UYQ/GxWuV+5xh6fFsqE=|Chương 1516: Linh Hồn Sưu Tác (1);tcYhIsjkn6Gdyjj8uRvCbQI0KvtjdA/nKB3yv3K3mWsLTA666RrXsG5vQ8Jq8fddXkhhWCnEbhoDlRxOWfIIGhElNqapUnVTfGsWplIvMx9WQ4x/nNrN9flAOaGFc6uZpV5yCei/Y1xGVmX/DhDsaI0rQ2g1VKKr2FM+G4u9Y0I=|Chương 1517: Linh Hồn Sưu Tác (2);VpIpIW8i/lrtiFU/az+PfdP58rvTgYkkfEQH4t5F3QmBFT1nsLcM1OwyKRNCzKV9H0bDoinEH8/yCRpedQG4mYTTIuMh2MULEa50kUN7LZ52lWnyddqg5MDRMa7vxYi1606rnxL+kGEbqn36tMHgc0dBXnMNRyJdKSoHlPcy5Wo=|Chương 1518: Không Thể Tưởng Tượng Nổi;1i9k3INa2R4Kk80meMHTX/nv/lG//7jCsQG4OTSc754gfpdq5Ko2lnuNXoY0TDpaU/lKiD+zsqo1cFAw32DhM3dG2gELnXAtBENseb9Pr4Cpute8mBIx1QlVmWIxMAZXhlshYTS7dbjApqFyo50UdadwudWoh+q7GUEeyEdaqNA=|Chương 1519: Binh Đến Tướng Ngăn;8QkiJYFVJI3WiunOIb4XU0Zr5fRcA7Vcf4+sXexQzQODIRC+jF8FsqFvB2iGtmFI6tVji6J/TQvXoBqapgp6VhgZLSLfGxsNxHALsKEYgQ+OICGKTlabaPYxWDvxjo6kZYiDr8u9GhGcEx6pgTcALQPMotkynvnxHlYJ+FTxg2U=|Chương 1520: Âm Thầm Giao Phong (1);a8JDrYGTYPhRsYFN6+M1MYwc3fGXgsUuophzK6PK7NWFpbZMuid+ZRnw61et5HeeCW8enLxSXKyKfBRO26lSEdPRoFKFFrE3vp6u/fRL2NPjCICpEaoPMbLV/Iaagly5J0L+MoE+etc9dQQfA+DYTnwLzEmB9vYrCXpLxtC/I14=|Chương 1521: Âm Thầm Giao Phong (2);Tv+HWq7ofFyFru87XGQMcfvGkQdAZczB8uporKlRfLtM9ROCM4ETruf55qOj1Yp647zVA+QWvcZ9mIvbO1wgJq9u1xBnGshOwhAm+vsOQnKe6aYm07x/1K3M8NybENPpVCsg82hptUXDc56V0FwTYeXMJy4Rk2OhIH2++KtSB2U=|Chương 1522: Sơ Giai Đỉnh Phong;Q5BWHVtn4Z3SzIgZyBkCSD6vORR0/zJajOyCQxEbLQRqELH5hIO+CyB1Z3M6cFOKYpXG2ctMNq2c/g4/BFKhhg/GDy4Af2NTIYTTmITzwMAKfBjQloS3wWeMK7OQKmsn42NtpElhCIFitiTza4taI8WfHSwUTHxjzTDa13Go2ak=|Chương 1523: Thi Triển Bí Pháp (1);6QYQYB0o5ASzeso4K29+rbiWXmwK9+N9dJ9OtjWAFjssYUe51SFIupWCyIu2yFCXYO8n7VE90FQXmEGi5T5NlZZEGwBmYJ6Upq1kOJxbe3NrY+SeAApdCzgyjC8aTB8w7oQP1rY0STZ7CSVA2+9BzWVmpS7TXBxxBLnv2BNjgtA=|Chương 1524: Thi Triển Bí Pháp (2);ZBYy/WUKj5ZSF7hhUemoPK/uM6hNZ7Keize6iQFtdEaF+lgCS9tR7vR9bZBjBd8hrfXO8GxfDSK7TUlLAqFwxcy66uCYl7iquDvmKbEPeTB3i5yccHX3oVOVW/hRzd1Z+ZuAJ5a6UAu/ApNyEM9AuSBwUKYHUzejm9khLu64hjc=|Chương 1525: Nghịch Chuyển;80ATU58O8B1JQud9lX1Rnlkj+3cB57PPpcrrhnn7UmdmbikKYdSFYOa/UEhIOQ9s1dNVMifgGzFAJ8Jo1m19GQDwhLPponHd0nvW00ky0lbYLhszFcrRevwD5AwKMlbpoTwJxXZ1I4SOddCVUQA3NZ0rGvITJqKm7aAby5KLsto=|Chương 1526: Trêu Chọc Đủ Kiểu;qx7k7m2ARGWUYhfj8hojfLsrnn8NkUOlJYG5kDknqBj3UY39tSu+XzjqrYgbRiP1Sr2o0q0bI/wNApScDRPAySVzViPLcsrE0R6jMKCQY0plEtZIj9awnfglneybr0oloEH3+3o9CSAGZWWXrTZ2qFc3K2T/hd1SJXdc3kj8BU4=|Chương 1527: Chân Tướng Rõ Ràng (1);rsnJ9wYak+0JFsbXvSc/5Vb5t0LhyboVsABgWDpkOcb2z6Vny62y9l6b2Ep1NxU/gE7zfQtNfGeQudkDw3EonKAsFIqCLPEhn1UWdTr5rz7Kauv7AufklNsyRzCuBMYOACa/cOA8OpoMM1KhhQzKh363M/XwIxSrFt2iVr0Lzvo=|Chương 1528: Chân Tướng Rõ Ràng (2);p5JZNHQrma5XaR9p1R9BYO3/+G2lWadhV/vd1SHMNlsYGCldLtq1f4B/l4VfYAURwS97USy3Nu7M9aoRF3onrxlFCuI7haYi5F2c/QOxZv0UV6BvVgNBM3FIdclg8EYRPdCWOMRhq7xmQZJhV/yLm3cmmObkyfaBV31gn+3kL1U=|Chương 1529: Con Bài Chưa Lật Của Đoan Mộc Gia (1);YvxtbJ4QwZUbpzJFsHg5QsUHvnO+jSxkz8b/Dc7Luy4jtVANKn+Nx5QAmd2qaSsn3J0/OaJ8FT7Jpftvsrto1DSTg7DTcdFSVeTK0ctTFYTXo+WHs0Yd0/4su5xJUImmMX6H0pi9jgsicQeJHeYBobPK+VeRxR6DlgYrLfoQMIw=|Chương 1530: Con Bài Chưa Lật Của Đoan Mộc Gia (2);0bnEbaWyonoCipqRiN+XQCT6veZZlxHCbbL5yjmoPbflTqJh+9d8dMsKLiIsea5Lntlco4yBkPzbTMRNBQ+Rm1t6CSXmXj+EoFMp0l2vJjsD1GqdlAcliySgE3c3XEXi/yiHkl+is9nzf4VknGJeY6Lujt/h0fdVgaxto/1CyRM=|Chương 1531: Bị Kèm Hai Bên;pY0GJERAFkU3nuPPoXmmAsXmuNE9eiRZVDR5VwLun5KA7d8Nx9S1A3JmiNSpLgOVBTueSEovAiPJURTpre7ByDOEnNClp9IagzadIdzuN77cYkkSl8/LOI6uqqrUrfOwXK9JtFfvBLPwQ05CTwkcitlMjk+gYlMILBUG1vAeTP8=|Chương 1532: Nhìn Phía Sau Ngươi Mà Xem (1);gT1P4vuf5r8BlP8Pj46FWG3mVYf2f/4g+bgrqHONQBLUD1rOA8+lBG6/uOSZSmRX8GSiTDdd5Mm9m0uUU9BaDnKUsvk0LHviH9z+GaMI1HdEPkcQmEBjeQKdg7JpJFktT+v+nzlOQyBzY0VIeb7YfZYiQavmd0cNxXZHSRjWxLs=|Chương 1533: Nhìn Phía Sau Ngươi Mà Xem (2);gn81Ymwj+t0lD1FJOkckVFpJFbA8TmgBYr3IzpOjEUYQipLMfvOKAoYPyiHKY/FqCip6wTQw90i5vJ8PGrnnx8wams6Dh0Tn4vKz9B1iR5yKQQY4R3+YG8mkgM3FINZ+K9+Gydhw89urx7iF9Qbwm4gjurMMLh17QduW3nN599s=|Chương 1534: Lưỡng Bại Câu Thương;eMuLkubSxkBcfmqxlob2jEI3lLEhfVPet1eJPBTZUWc+90M2rjL/8eXW42Dof5nDeo6qH3Wvx2vIT18V5cDiPOHer1D8cHV16k1GXPY/f8ZGE61IDty7SCkFoAfDy8xw6HHVFbC1kHrN6soE2s9UdBF8mgaqchTpszXwY6IqqnM=|Chương 1535: Điên Cuồng Chà Đạp (1);ekx2+ZK70qw+t1iLw6VqMlLgpevioxKTaSOW8kfooLsHrZ5wmVI+sP7988cuEaECXmOtZov+/VHwTV1hs3SCfCwXFWA6n+V6WDIXhhy+zD529r+irwcX7o+gm4P8W1/Ue2ts4TlpLV/WZLoRFoe7hvMiv4Vs8xzRW0uGTe5fitk=|Chương 1536: Điên Cuồng Chà Đạp (2);8sNJimBv7OQzCho0RVXKf8fzC+RRdGIU9KjqtBWd6XvctADxq6yYmBZSaWyA42qD5gHj1tWgkimJ8a+oKKuLhppKIJ1fFYndhoYZMqLmV+cbXX3K8AFDuFkIixyeJkXuFH8QvfxEHOTRHukq3mrR1rWijs/uMdV7c1BtEwFyTyA=|Chương 1537: Đột Phá Tam Trọng;eNgtgIRQ/FNKczQk+ZBgWkowl5VJzkkt7PyU1s44fe4Q0pycR5adlBnt2YSieHALEocIwZxbj2tfgL+S3SwedSIDQlzzSA631R942QiYNmJOf2xvVpJGeJr1YIIfPTMa2e6ojGry3MbHIdM9S/GbJpaEB4DRqwpiFRX55tW9Ldo=|Chương 1538: Kinh Mạch Trọng Điệp (1);kDn7s2I9w48NKUJrofLrUllmTLZmv1BbJHX+SkFWRv33yZiGibDpAo1yIqi76dEGb4IAHUDKSJquw3dgdcIQLKrqW+yL6QXSuziPuy/puxJ7feOVLnewKb/W6ZnkVYTtYJ0Uesb6U2V2RU7dswDHPkZQES8dSNL7AFeTWWv68Vw=|Chương 1539: Kinh Mạch Trọng Điệp (2);zPVrZur+6UwGQVI5WGEvHr3ZHFCqWSr9oU1XrQiE3Gv8B2sBCfvgZLyu/yo6r4iACts6cAvQeVTgdZphnoUcePXPODq3oiw7Eu1q86P3JXbManzIeaz2n55tZEhhcHFgn9SlZrU5RUk8mXJsHRRMmViRE8YtgLz+j3T4cJGhu6Q=|Chương 1540: Lấy Thân Báo Đáp;CtBSd0wTlKgZya28b7DF5tVI1mYMKysGLG3vNQki7s6E0xLuWnh6XRguGXa0Nr+3jR2xa6Y91VM3BsRK2UqcUmGEvDaJ1FaK+Vh/oyWfwAvYXU/Mo8NVC7MpYzEBTEUAJSXcKjo+tPoq3JRP3lYl5Jr+zg3uG+lO2Pvx0Ua6XDY=|Chương 1541: Tiểu Tổ Sư Gia (1);Dh/PCmgJgv5mt4d7SLu5Fblk/0+1CsRBdS5BvBoYQcBR13UR9hdiR/YXeP5vUYNRNqNRsRItl/IbezL/Q/REAtPnG29VSIUUONIX4HVzrysD8IiljRr264qrLUD3HDbjtdqViPV8uepXmZFRcJ2NTRNzOtWDNGr2GpVgvJM9uNw=|Chương 1542: Tiểu Tổ Sư Gia (2);jW+uXNB+1nKrUOaLUMc+MV6e4Sq0tDXeZc8twIFsIXBE7yXR3piwrmLllYS+q6x9quK3jEuN8vIQIh7YoIM6X3hv3Hde7jxn6IjIo96448SgMdigqEFcIFVjQHnfjpGX5CAoixvQeyga1Fb+HNEcJqukFY2V4xj/9an3PlERi4g=|Chương 1543: Bảo Tàng Lưu Lại;pvCbc3Kt7JEeNfjcSncmM7+bDCcn99CW7qvSwuyULYENktcqSiJlN4U50D6bl+lRSfb6x+3XFEZBgUQ8m76+h2fNPF3xxIrbbzg+GP1hUVeQIu56xc5tQJCyMso+yZZJoyAUaZBzkL7cbOJBp5SgpEjQMdLQT+vylRo1tNWTGVE=|Chương 1544: Nguy Cơ Tới (1);PjkKAsLraEuo3p6nMzFj7XHmNJjgtsQZp3h9fqJEHnqCukwi0/vzu+05QgTh0jdcqlOpo/3JJIgxk4pcIBxQVcCh/OSGwBesmM/ESRwkNv+aY8DIitN/8JG38FnquoyWBdHpoc2YQEhkv3ackMusjIrxViz5lsdOR/BajDRbbdw=|Chương 1545: Nguy Cơ Tới (2);LkWWkIDlM78xj3G96YUygsHYHCp2ywMUYKKfkN7SiyLt6gy2m14JTrshaDdLCAtg0LIXQIpEm4uPgAu5caEPa2XQpBeDMuYjMrKIkYs/phxg3YpVOQJmM6wXZwtjCvVlS181FnAOxCK1/OGV6h1O/htYyL/1Ir9gGLxnMcQ47Ko=|Chương 1546: Bắc Cung Kình Thương;YEI3WKaUTjIhOcdLCRMSs5fyVBg29yQaT2ZFXHFNBiOM74h97MTQ2WtcNOUYTF3vw0uo0qcE0nKye1/IrQemNMLFrT3LObcZ27zWZNc9MjD+PoFTJu9oW+spYmyMr9zhT5J2czxGa4TnI5JG1Xd47V/6vwaxKUs2ft15fYiSocc=|Chương 1547: Linh Vương Tứ Trọng (1);QHnDJtD+G/MtDEmfFMaJVaPK1G7PZfxuBfbtGJvI6b3z3XfDXLczfTvG4WLlGOQG9vD80v+WYpJGQNnkznT6VSsnXsRBrT39NCRsOCIsVidz5TDTDbgneEq3k59p4gaf5mBWfj+ka+oz525Z81Ijc+zR9mKDHRjIm6FzlxWMFjM=|Chương 1548: Linh Vương Tứ Trọng (2);pXBT2C36GKvdDD4vX4ZXXZH20/hm8fSd8hRRSaVFwn7yLGcta4AhEw76xmJyKryBnvKkMe6HIOIG//+eGpkcdrZX8pspbep151b2Syr8sUkujj9bsP1pCf1GvWApbb5Gi+W4uJDs0Zj0/Vw5vdrQrYSoXpETvCpc5i82FNdv0k0=|Chương 1549: Nửa Đường Chặn Đánh;D70XAIyQfJBq7KGiSBx2ZQfTLGh2N0jGkSBfB0rnt6kFqUEzDG0tY7/libriZcJg99l/cEPjWdBDQE3M2CmN8vV0pccFkKJclhy4ZaBuh4y5jUqVCXy2MuypVsCzPKqoWc8+5oEHL4/A3UNz7/BabLmt/EeCdNgB9kdwnlyVzGQ=|Chương 1550: Một Phân Thành Hai (1);MZkkmJbpSgMyH0rLnstAfbk/2EQOXBicepdyozwSM587v7OarLnLp38JlkC4nEw4fAKYyMwJWCOtYZSqRUoLZtdujr+oUPNZIWU2iyuxqhmUfC1FH9a3hYttZZKMtfhNt4TlYbdxs0XukcPr//awisZB65KzDIUbjrWxNOoW+Jc=|Chương 1551: Một Phân Thành Hai (2);avsWksWqQ8YeA2tAV4ptqp7n5STcZ5INtsNt0sYP1kOq7+iXXS2RE2kcbVqXsqPA6eaOXN9+BOMMatZJc+qfvKummDN06CSJMqhAEiHTFG/6NdLYqHKzEeK+jljLCTEochX42mpiBxGonBQLgyBIHSCzNWEGTCfkQS/Lk9Rg3A0=|Chương 1552: Nguy Cơ;mCfqyyI6sdpuAIkNA5fStNoENTDPzu0ifL/yws/Fqwv5n58maUdZgB7qrlgAbN1X/ihKEShw9QdDcEoM7CEzXmaTn4IosOJ38Xh+8k9tWtHvB7esU2Tb+ibzy97jjv0ZPi1rSLlCLdzOH1YfG9fS8pbtoGgTTD40L0BGttHmPlA=|Chương 1553: Hỉ Nộ Vô Thường (1);nUX+D5tpV8NfjhIQxG49OmtlgpZASckR+IZ8CpKfVkbQO5GkSOTPTNnpV8CmTa1Wr1AqjU1h1pZ1iCw3LDYEq4f8d4Y5jOw/OWDeOGuGzsIj9oVNlHnSPJcPyYr2KDTIi+KJI8S13TI1O2+V6JFEpH0ep6IVEEUxjgKmb8ypxTE=|Chương 1554: Hỉ Nộ Vô Thường (2);ydo7ZW4Xbw4VDGa7gYGVkT+EwgdwjDNfKILsBVVgtxQ5h9Sl0ppwqD/7AjC1UmeUUnTcQfQyozvHSDdr4m+DXLdLsO0Z8LUPZVjC2eJrHI206xapeuHLzOJsXUmrx9wWBTmCkbicN7fI+q/XWwKpEchtOJBR34W3d0SlrkIZwgQ=|Chương 1555: Uy Áp Quần Thú;JY+DoUu82wtW3t3YzdFaafDZro2qJocnPWn8SL+EyO8VxK6HajRlbGkQs5pd9eTJ4/n23TH55MQBvWNqHDWr/KZqjLTgOTi6Hb4ZVI8bemXFRxHZ34hdkqnf10+135jSeS4wk7ARJ9owGHqvOlsG5frVHa5rqa6rXUlhed5GNvw=|Chương 1556: Linh Hoàng Khải Giáp (1);JUJ7wivs5TNqqeEPqq8xTybjXcWEbxGd3w1u0Dz/izcCkL7EF34sI6btscjuq5ETqTV18oaRZz1aWrTUtiyjC9TRn3onkVkTYTu6KO4lG20AZaxj+TLchlMzdQHq3Z63i14ooyMUImC/S0ta48xxe3KFUWpzGEq2b5xyCr6CmfE=|Chương 1557: Linh Hoàng Khải Giáp (2);b3aY2FPfEzYII0oJdTrVWaeRk/ZJLmzek4Amm4tqVe6hO0tbHUNKkm/8uHrZaEXoBJog7mPnX6iGFqEUNyAY1EcYuJ5OY4323nzoHGgK1EyJki9gSz6LKQgvhMbDk/bPGHb26lsbblf8/s8JUzGM/aBfWhjqQCFb6g+d2qNjGuU=|Chương 1558: Đánh Chết Hắc Quỷ Thiên Vương;w5NOdVxk5GBrEfyEsHIUO4R4JmKC/7ee1oyDZNtrUYnl8HiZlTx8O3Rlj9yyr3sqrSl5eSM5JwmjVg1Ly8VsJS70pkYREgCIZhfgmNUo2sL2C438y+V0cvKKnJPoldH2t0mISnk7UrRtCsyQOGOew+L1GEN0R6r/YL0l0qAPkvw=|Chương 1559: Con Bài Chưa Lật Cuối Cùng (1);EUiMfEC55arKzlD1yfTXO/elTUS9iCqN/nN5v24Mhu/oripnQKLIeqoEdXFOlq8Rzwxhp4kwmVnTMAzNDnZoOaIuXwiOKRu9cHV0GYbbf1/6x8RPIiSuysd6H0gF9SVSy9BE1x/5NBXlcM/E+qbv31vKloHymK/4yI+k87nzDuk=|Chương 1560: Con Bài Chưa Lật Cuối Cùng (2);p06mMjEMVNOB5qh3p0oxsXM2mPbSs7x239kSsTzvABFmmY0CMyZZIMYPJdJwBnfMWieL4h64YFtR4NH8DoEBvc+1pkSYm4bhu+2O037xZ0u5eBE87/AOqIL6rHjpMUZhWFOIo76v4/CIJdVszImTFc8a5OtI54ukQSSiqdp53jc=|Chương 1561: Oai Của Thần Khí;LBwhYTwsKWsl4kr6KjHKZRUmoRRF55YsWj1ufXDE3qAOmskdRAccixGrCVE7iThLEGnHiXpqoKouCDOMCgQ/TIOS1FSth5B0cqDYu07nFScHlwrw99WSDlhj92Vd3+/g42KYOycjNVLgEgQ3TGQbdYnKzjczFKKnNl4amBnvm4s=|Chương 1562: Quay Lại;lBWYf1ohjj6m/bGVFQgDmxg2ckYBBtKBzyWSQjC2oa6kpzH45ykPQh4PJLz5R4ouV3EJTmisXwmkE7RSkvgdQoT9HLm+/+wdTRcMPE3aL8sbcyVxuMorwo9lfRZp+hPSMaWg1S0+uWbXUMuuAkVR8AAswoAI3mIlAluJwnUswUM=|Chương 1563: Nguy Cơ Của Tiểu Long (1);lUFv48CHRqcXzFzEaSzQrzTShrxELcif0uim8nGl4cIxzTy9fScyrt5CVgyvM8g/erOxY8DmMO/6OWl7IlTSkh75Fn+tYHcppqebKL/5G6AkMREZM8oG7VFNMHG+B1zrQxxe2JLu7dCmbsvseoyzUtq1AgzNPSxzoRXyoK90Vyk=|Chương 1564: Nguy Cơ Của Tiểu Long (2);s2NLndzIa+WGL5I0/5LXHMAqG/2IpFe9ED7dtL1GFibz5tQsZ8XADKbqMHu2hNCqhCuJcQWCpSG0RhoK6SM21OLe9wifjO2pM5Hjik7WH7thw/y2XY9G+5BFAnRpYLX8T4lsnkGiW2AgAGKrTIJ1CmCe8EIyN/ouSvV1SEYM/YU=|Chương 1565: Tỷ Tỷ Của Dương Quá;yhEBdD3brWKjSXdZPaC7t1SC7zSI/suPWg8rH/LgRRS1Drov3NMJ/rBoyo22ashdIXLHnwpoj5jwFLaYLCNwgS8NwGdBnDpdxy/S21zrESaG6UWenp50D+fpqVRxahgC92jmD1mGY0B1mbZVXQ2q+eYn+dCNoPvIc4q1GfV2XLc=|Chương 1566: Thân Ở Trong Cấm Chế (1);Mnk4X2TRlMrVmNzHAvOa/t8EDLhKZK7Qiqt3ueaYVWKO6nYh6C6iOGCUuPnS6aMYe176xu/4+xJRB83xfUdLoHU8MdEUlkpqwWCQ4kKiwAX7085HhGTudi4BXXM/odrQ3HyZsyXU7hUa9uJYvnKTfkh7c0qO/dL6j0roUbjD1Rw=|Chương 1567: Thân Ở Trong Cấm Chế (2);Fz74jrq2hZnHFLRUGDIkFXwA0sjM68bxJiwUTNvYRmOWxenTKxuJ5vEYrKvXyhD3PTZ7p1qCrA9k0nxr462mc19x6cINdslpTpzX16uikh88ISN8WdBrvl793MFlQa0hKjawWKVxMtpgl0IyoAxMhApw0TX4xEqiHh3YNqcHglY=|Chương 1568: Đùa Giỡn Thục Nữ;xzcwKOInS652wX7xZZK9Qd5EGRyLhypdpnozgmgOVC5DqvH4fl98OV1xyonakZres/QwRYVN801/0i1exXmVGCmz2fOgee8aXOLbwu6CZX/Ut64fIKkX/sI3RGhEp8g64iipkWYXYiuoT6mQwq+apY2EOKHHiAmiKFyFQwq6JaE=|Chương 1569: Trực Tiếp Thôn Phệ (1);iMOH3Ak6Pu9dBIkI3prSkbhpkm0cnf1LMYAC/TeO7jcRRmEb5n/yii2xxDrIpuZlYiv7w5pk9ATVgu8KDnfp7IhRU69S/N9Hry0kfQLEAh3xDhHx2Cw6XkGC0DShaktF9J3rsIyjLIBd95kDqSJjodcFJBLeO/W3fgfKBk9UiSs=|Chương 1570: Trực Tiếp Thôn Phệ (2);aQHSMKsB+sOWGWHJeXJaDrgJ7ocUugcxJ57kzhUvzMf3lGzD/PwZBQZK+ID60XCpV19Kj7DwqRR1daWGub3xskYWNc8mV2cqLstLoEPNV3FV7RaGS+e6dRgBKBQrMViaT4CL44Q0WgLOsiMxVNDxEROpHDBDzSjm8ud2eFvIBdQ=|Chương 1571: Rơi Vào Ảo Cảnh;i7Lb6kzWE26IjhzzO4o6VHTYXIOGkzum62hwiGKXezdCua3TYh7eG5ofyN+PJuIChAd4s3ScE+/aiK+TVi+pJuPpoNauzE4AyeQdetJBABD5ca3ywPhzVDCHBdgEkK0sxtMoWRbKcb/dzqIkVluNtxz+Tbah9vxGoxTmmh3RiIU=|Chương 1572: Một Ảo Cảnh (1);hPJr0vxPtGnCYtVowbcEI/pGrc1KOe6xfVjauTG+jXfNFjzK779JPvC/OetUdNmcpzjQzJb5bHQwehrk3td1S5hU1yiKR1ufXch11vKR/Not4Vyx/uFJXuCgI/7IEa0svCBRYKkApNAN51fwz0TrBW8Ftdylvuy1BIMmK0A4wlo=|Chương 1573: Một Ảo Cảnh (2);uw/Yv951dgDu/nsyzWXmZ3BV0oWOSHTRDCUvoVn4AyzJWBEjZLPBKYZ4k1WsVGwG4QeoeE9Ih5RVvcSQ0E1grY0JrlfpFfZjeHDjqWkQaOs2ikDObpng6fzdh4Cxsf31xWLxd5P0RpG2vXyGHg78r+r0seAFJMTj3swigD7puHI=|Chương 1574: Bị Cưỡng Bức;sVf7v7Mduc6i4EPdEXQXK4vd4yTf507mNM7/6BJLPiYf3JTPZDTRvLc99WbCyFRrQ7Xz1GHFiRbHvul60Pek5FFu/KvN6U6ExHRk8GEtGdXPmnLIWle6W7TtzcXeXEIzMEifeyohMz0fK+ai4e+wWaMkeGd2NQI11AbnQ7jWmzQ=|Chương 1575: Bị Dằn Vặn Thảm Hại (1);FZMS6N6J5KCdqLmAt8puqmtFeXLKkw4WyrKfjVeh9M+U215lMaA2BthYVgk6WLYVn7nLxFIcCfZgidd+b1xPhiTieZsliJgjaaLgJJV34bkE8GqSiOycZz0gXDR2xknQFAK7nBlr+udIHepNp2TkZ7+7BNJmp3ja3jKyOjjWeZU=|Chương 1576: Bị Dằn Vặn Thảm Hại (2);P8uuOf8VUCGMKg7+/C1QTwoJwmQP541o2nsWE0S6d1MaTD2l91GJkDdFsyPPOsH97KbYZZx5Wr7hIjTNdaawFUl4xPQzK55wcD+aFkGUB0bk6IXUD/Y/ladBnrTZ+fQdGOdSfJ87m05AQhWV5A+DHDQxbDvdaKrNbPpGxAMP9Eg=|Chương 1577: Địa Các Chặn Giết;KFjEWu6LIfOmI37sUYuR6UegyIi0oLDo04DfjjsJsk4g2WYbx5NwLYhkemgMLtu5CkT+3u26sqOp9t4aa6e9Y2neUf3lp5FSuAfcQHAdRUvj3DA/NuEEhxYTp+X23FJOHrltfFIExihuOMEHMOedye5fHITt9oDTJ7GzCYmczOA=|Chương 1578: Lưu Nhất Thủ Phát Uy (1);Osm4teTz1QRIgbguIcpVBAyGip/AhBnaFL1bRBAu+KhLEd+vNzRBcGxXOzuShqbk+EW+q1G+y3ir4n1hDdEiiDy2YLGiBqWe4cbb6qZ/zKXvCC+HkUMXWWBhEMiPaaPKReBi5UJt9ISbEoX2zb+Wq5cIZfOUfDd52hytbk4Ihz0=|Chương 1579: Lưu Nhất Thủ Phát Uy (2);cSjPGa2Tan0izXOLiZ8l82NEhReZfbVRGZ4rSCtGrjxqtASOG+c9852ZXZ0++iGv0/ehgXibB9rk4GQ7lBHvtB0pNVVqqJzFgS2dHcrIjXdzIcXF6Q1ocq6XJ7RAzP4HvNsY1WwDgl92MFUu/lVuSh4GM+TCqah11ehUp/53xiI=|Chương 1580: Tìm Thuốc Giải;CYl0ipTkzxBAjEMb/PmRs9+f6hE+LFIiQgbq0ziiF5MuAFNBYXWrpSvdSV7dC0Aa3E0ZZ25xU7jIn+0000i7A3r1GM0p9WNHfWZ7uoX+lg9a6gwHkwRPIfViGtIcrbGiYI1fE0CksxIICySVOiPxxwHVAERh1DciftmQPQQx+6M=|Chương 1581: Trả Thù (1);IrMaY826BQ//nok50eYYvYc8E3oMotKm5K988s2OYDqP/FMLWKimX/+kSXBtXrsLitNctFHCabQOOcN9USdZA/bnk1Wm7TGfEUYInEr2vtiXE3f6Rv0CyLCo4NY8KFpKOoWi6LEtFNt9flewkTV1XuFDtpzQ/Er39Yuvi95/64w=|Chương 1582: Trả Thù (2);5DJkOYJKzcAvkCX8QEZ88vY2HT4y29NGRUwYI1x1xZf6nJ9Fb74x2UgkANeNnyMNnmyukXlEpBsRFn3hX6ZBZYd1+lNgiNcNLPwFeopLWT3Vtt5RDAL8E1zyLoWhjmZJ2JcR18z9qeUAXwrSXfiy44JiYdHh64fue1KVF9mYJeU=|Chương 1583: Nhập Thần Khí;DS8akP1/7cqEiMIuRn2p87MbkzIvetQ2p7Ggn1RPNi/r/U52/uKAFoNxAPdyL3auDZEXDcAHUyGJz5vZ71OW7S1Mko1JzoNmn/Ueg35kcEnONZ/LG80HUwEJANQZlTtJTcwJiLi7N8vpxNmrFE3E7r2GPmSDYE6+HA6SfzCDL2s=|Chương 1584: Thôn Phệ Hồn Anh (1);IZPTGjRZwfCmucs6XP6Ty8C8HYC90PMgQUCQpzSfUQ2Svpwe0qjnH5iOCkvVnX5SOGlPyPz/ZU/tJT4gqHpzMhpX6SzWIXeYdaR6M6WuZGzfRrwaNGvX+n+J0wa0CaPZLXwojLskA4DmvHlEAXWdp3XaonxTepPzpiLMZhp5sDg=|Chương 1585: Thôn Phệ Hồn Anh (2);DVwe3zzkt6ofxi1hk8lP5mn31nC3HUEcxf+cJw8Tf+06jgyzL7uTj8CoU3ziuQJomHweX0sTJnnsRhsEIMBU2un6Sp4o83FaXDPqA6rp0G5ScUazqK62PR0ivAKP4it+kXXGT5TY+9rEmXznJjWvJ5PKSbqGWeRCrySc9mwZpoQ=|Chương 1586: Loại Bỏ Nghiệp Chướng;DfZyF4Sxc9qK0TycVRGMMMTPYO8WbFhCBnhqgY/qGLbuaXIe+0/kz6mrA9VoPhfhhEwW4BvVeVVFjf/UO2rCN7t906SPD7737VpaGnktS+ScHX1UxEDPhclYVbnpR9/ZK4IYNKJeTQlzNLGERmIx8qw/r8BtGqiIrPskSooz1p8=|Chương 1587: Hồn Anh Tự Bạo (1);06cSlROg8PHeJFQShKambVAShsU4m5q3/StPDJ7TFIDm5zd3Uk5nKt3gLxDjvtrmUreHTBzf3CKlixU3Jlk+g1jw+NOFFHhnh9deZT6teX69L/T83w9qg3+ximZo3qdpIVKyNXzn22RMbqd3E88qdIvYKuY70AY/MwCwEKkETG8=|Chương 1588: Hồn Anh Tự Bạo (2);YI5VxqaPQteGHMKjyfg903oc7E8DxnQrc8RvcxhwLnRWmSJDLRPVHMSr4hrGAIVja7oKJPp9MAhGwmOq06DVixnDreZDYwkENZtGA2Q3B5AmOFHNVqhvNpwbEjTQaX394RAI/JabQYGhlzSxX4xrTG7wylBFvlphdEhEsQoUZIA=|Chương 1589: Siêu Cấp Cường Giả;CSFAGfPDAwM4f7RwnDgS0+aMB2hB2jYOEz64zxMRHhO9GgCVCN8MqUNE/VPDuQYP0db0qHDTBqOnkb5MITE8J9lZ3viVfi96nThS1l8k2LBmrbBtw9Bk/RecdQEJE0QQdrsR5KHEV3BBgH+999PRQCKPwPt3Tt70GBXjA31FnOI=|Chương 1590: Cường Giả Chiến Đấu (1);Yy+yzuKJ5xMVU1yyQ0RKmH0FdBhK/YOKfGoLsTVJVaQ2sIyAvD1cLO8euvN8iJRg/u5s+Rx5UDBrW2fbdbpYDUkaNjCEh1zf0ZQB3XNb2cUuKPMyEBXnc2Dkx7APgx+URjYt4MxGDoaAc9ldtvdidbkCNc3jQ+NCI2lOeZpOOCI=|Chương 1591: Cường Giả Chiến Đấu (2);c8letssToXnbYZhjpvW82aZj+tDxOuH+IXhNEcy4+eJo4QOOAkD1AsU4w7Mnysuya4kfWZtfi2TtDUAcx2JEB2TXLbJdVlsClelk89HRww95HlGB/oKjOy2yWFABGt7r+KGSg+yK6BBmCtQyQYDWyS+H8OHX0gmBput9XijYNRo=|Chương 1592: Ngũ Đại Hoàng Tộc;QXbZMCpm2gowTUFcgNjm8Rs+lbdL8LN1z6jzOTX5rrwttR/PFu16Pze4roBMbTS1rdwmvW4DjJAiz/Q+yb2H0hWbL/OWWzYTUeoG7624/CA7PpRzNOkFHeG7KCnV814pINHvvmTIJDOoyXGhMV6xbLuqnTKB2du6bUrrgoiYLEo=|Chương 1593: Mộ Dung Truyền Vị (1);Db5sq/UP6MQJdBxbFOiWTNZHqj9LHOXiLgiBVOSZAspwcsa+Qsuw+DpGM+1nT7T/AnrMZbJjhlGVpVag7SHgvDsGhbyC36a/D8abAMsnKkBEvMYZq4RMg3yuGJfjNUz1fP+3JjGc+xffRerL9F6O1IGUncsXkFJG2j+o6T6GS9E=|Chương 1594: Mộ Dung Truyền Vị (2);VWPD5X1u78IF3rRjXlXgF2SUJvPSPV8aOl9XI3RQ5Yhbo8ZTcapxtfse4wGiDPCpRMA9YZ04YaVsVQfEwJHas3fCZtycDun6U06NQeVHxTOr7taOHbJlbbOMQ1Z4646MxywhIOTFDYJlOXLKXLQLrVSYfCr2ddoESd/zOpjc6qM=|Chương 1595: Chân Linh Thánh Quả;2w4KOWgKUZ7ehzq6nYeZu01/ym/mRW3oDo8xTRLNdmbHOfNKqY20AhKm0BOEJxDCXFQDoh4vjuJIwGuvuroFzY5SK7SsqfizXzi0jLH/+V+/5Bp4HSaTEYalUYYHWBgAzWQEbYWw962mM4J9o3IBKIlHwRfU1WGi9rdy+FjbQHE=|Chương 1596: Linh Trì Thiên Đảo (1);djagI3TSAt6eSMQR3mieGblPqf4ud4a94ytAzai3ExoWzBPIjAznZERKEVkE7nVFqZsWckAUQLy6nDsjezUyVqpiO0qnojYDklvCIeBoLfyu01hkdLwjE5jfVdg2m5CQSSOaFRuUiiAGKiadLV2xH9RMWm3FrECQohHnCAW2a4w=|Chương 1597: Linh Trì Thiên Đảo (2);0Bx/wuy1Cj98wDrtrOqWNKOnRnkmqCaQpHxaWEXBHgBdbPnOssiekrtB/IRGDyRHvtKc8Yi4oumBTDUd8QrQOJsGpLp0OFNiBKDN8OA89F7cIGFcG4WIDkHSJgnEFH/hD+AmB9rttNV53FZJtr+x9Q6UAkhPPtp3n7/NWpWEwBg=|Chương 1598: Tâm Đồng Âm Thầm Ra Tay;HcdVcvG/4WEIrT0M47GPqXPgK1mpOgjuuRNgXX8KG+PAECXMvSzWFRhS7/j4f/9RFwNUzTLuhjyO1BLCzLYX11T8D3YJrNliF2hGuAAeL29CToahLvdUMKe0xkKu28Pg6eXCGAdPnGyjzoj3u7wNXaJIt9Rxyihhgk75EH5I33M=|Chương 1599: Có Người Đánh Lén;DkHqKVjLshubYNkD0jBBNdqbtiq8O2ikQGSJBfKHvcSv/YH4Iy3QHB/GGtBKajpIcz1Rl2S+u2FxQsPK0rCfOpudMD6Q14Fddm/riPE5mGJ/b/qDeCPH2F0FwcX/EMYCCcCLdUe54R0HqqJMWNWXNStv7OFE47gELJmlY+5GK5I=|Chương 1600: Phiền Phức Tới Cửa (1);BrjD1FlBxXHoZasdq4kVjklHuOcT9dao3rX3MiPTl1xw4KUPb8Luqbf2zRkwx8yeS782wzOU3m55bo7QwQ413FSsJepqmFf6Rq2mnOWneNXlUhLwG8Y54txNQIJwWfZZukA/rAXiVY017b+WMhne77B9NhVN6S3Gf1U90ni9Z2w=|Chương 1601: Phiền Phức Tới Cửa (2);AyscjYYEySRfuQpZxtwa1UhmMClirUPSm6gkPaG2RBkUteZlpN15rqppC7jtkvtken9FcE62Nsz0y6mW/0MpJzElzztTdbb9mXLx7MBrHrp0CX5gilA9Op4ZGsotrUtmbC4uk6fpkFUnH3EiWb00FW0mE43f1MVIBEYQMDpFpuQ=|Chương 1602: Huyết Lục Thăng Cấp;+vt4Mq1m3bH7whdeMa50XBsodLv4Rw+yHrOTIuEPta2LFMAyi27KDSRipViofV6d4tFZGQIxPZWZkfJkW5LYBoaF8vjYdetMvzbo7HS7+Ifk1Ge9KrnzhPGdA/AOWV8O7BIjkP/mgjuO9qLBx1p6w4zutqmtQPJL9yuMWsVqwdI=|Chương 1603: Biến Dị Đột Phá (1);CWisFPLl0FUdCZNnLa3cjZP9RtfAoqdjt4KwDZnJB5a3sIYlFZpFfS1kxEbjOYntGhkDaGkc4wwRKLmDE2osBF8K2VPsN2NmEymHPY1Rz/nryYYyzSEqSHoUkDUzSs1mENbyCL7zjT/O6Pa2EYcHAsIdGnwdLvc7fmhj/uEYtSQ=|Chương 1604: Biến Dị Đột Phá (2);Gasfi7qYc5UhxN+bGLXXQZqnVXbf1FfQS6CpFjgEeH4NgyBa8bofHqURW2VtQc7fgqwgspg9x+MjsEXIpAdtjObIRfHoOx/TQBBel8SMu6ZTtUUP0CL3YO3SbJzIaFTJ2CXU9qu++UI+9ms1XKdH2wWItRv5Yo8FAbV1EjizWqI=|Chương 1605: Mạnh Mẽ Đoạt Huyết Lục;1DhP19cqdizvpgPRSVxD9qKDat6BHAfuaeb0JVdIWLfa+y7buzbOP40pXOglQ3vBuWHL9wGry6TXPRo3oVDm+I/E1vd8KkzK08tGslMKC26zhXkHDw55ZthY6qQ2JY5qXGQexPzi1QHJKyE22DbTttgPoJ4jwpo0vuphnUxRvNQ=|Chương 1606: Vũ Vương Cửu Trọng (1);NQQPtQmVbCpX9ZUpWbxNor9JhtaT8zw/I9S2RnurFL/hqWlfG6yWsBjNRJRwN/UxyODS9FmIBJgDHLifi4fVgLjufsq0XesFBE58+KAblkpTV2+TmvlssfHB6hOmnqGg3B3qt1aJMCPFtb4cTXzyqx3D2u1lYDTlPq+93z7VIwI=|Chương 1607: Vũ Vương Cửu Trọng (2);mNM74lzf37yNAwnWUg9DF0Y/yKZaeDWnRHNT3Qsa6bKFxF0U1fItvv+IbVJXnLdiCJzqy1USOKdmThy84+63EQDsZNS0+hipNSv/E/gKZDLn3UVPCQzj80pvLIb7kaocYrW/vj+WrmkA2DmSDCuaP5bvu1Bf6KaiVejuQv1cMT4=|Chương 1608: Thiên Thủ Quỷ Vương (1);YX7HfSj0VaLI6Z+yi5pIu0cxJzbumCiAvyE6kVtkZTCgB2g9Z3wSWyEFZl03r6ljygsAC10aEGWEBBoJDESkSlLpx1w7tJhB8OJlwtmzGlcB6DLzXUjU5aWBJcsLpiNfYrTXHuz3SQCfYul91juIIwJlulGOKyy/1cz/Hsay+VM=|Chương 1609: Thiên Thủ Quỷ Vương (2);I6kvFMOehWW1jpBFYiOm7Wq+ecDT8egpONbD6G8x8K7UxigLkgkRIoffu37MusPfK492Lbs8E/Dmjx8T59tvHtLxJUGkEGSQVZWd+eERAvtU7d36Uu7a4Nn5RnYIRiv2y+nGiG/w1Hf0FQx1Uoyv46d9BzdUuXewDQVoTFnk05s=|Chương 1610: Trên Nhật Sát Các;bQLHv1d0rli4pqXbYZvHYJlcSFEcQTj45SB0ei7i24qnSzvKldJwvnhg2hz0KTfUm+vZPtYfJoc1qccN/SS2VIzR5MQElB3Nv5AVrGe54NXNpAP4xXvm7dV1sSpmYut47AMHOTAlqJj3DSgI+Cik2GZLAiyqTTYUU34EsLnGToo=|Chương 1611: Đoạn Mạch Tuyệt Thể (1);jQZ+P4fM2fCxKgQLq/JsxE4H2aQOwTXOMZ8JrjmNX/qI7b0iYMlmlx8zyY2KTZNqAcxjp8kabVDsZlDDwUcettMLlkIFbff9rOdxeFerEpm1Tr5k9js/4r3MGA26jAqpiBaMGRMWbRa58rDVPBN0qNR1ab8Ej6PtUkW9D8xiE4o=|Chương 1612: Đoạn Mạch Tuyệt Thể (2);7D3gOrKK+tY8ZOHmYSCXf6KYGZFcqR+gclUbCo7oDXoZ0ok7p7MQWYtKo0Ubd3bFAFfEvCiBnwy2csZreR4ov5dJcDcgc5Ubc9KfiXn3h12HUVBjf3bQUPGQYBYVxzVQA7LNC4f+zK2iIpRIEq6IDEIpXWbmbUdMrHC+iAVxf6k=|Chương 1613: Nhấc Tay Mà Thôi;V6sUvX0T04R660hwdjgfbw86qlxLK0bmPDbBtwT24xPbYgNWVrAWoGnAIT6rpSEs9KsLMwZKTfqyiAP6FcXEg8wiW6XW72NGjUzL7mx6ALA1YBlSMt5k3dyLdSf9yavcWFkNvlYu3HgDqR5pu/owLrnIeLP9UAHUnOiO8bS4iDk=|Chương 1614: Địa Cấp Trung Giai (1);lffIGrpu7di93Pqpht/rrEzx7jZBA9lea4WqG2yfC1CaEIA5PelQiBl7+y6N/hWT0Aad9X09AdeCHjUPEjWQpBPba9UEtsOagsg9siAwjCKYYpvfi+IpOhlh0H63qcjVd3dgKGWCq+fcTyu+CrUyYNeiKf5OKUzWgUiDP9GYbmw=|Chương 1615: Địa Cấp Trung Giai (2);8JI+PNxFSdenDRdNgpz8VHLFJC0AgW9MzoXb++8vGqfId5QpeLEYOBk/o2gqA7gFVOHfXYckb0wZ4KvEvKBE4NxIT2RUyXcD0f4GuFYuCXs5LILe8stvVg89c249Pf0qUdQTbmZtPmW/He6p2kBmsRgOVzrBiLg0n684MbI+UKY=|Chương 1616: Xuân Sắc Kiều Diễm;ounNTIljbStD6RxHuvrbZSol1IeO4uQklzBKD4Z9jgImncchXvfU3DRGgWRaLGD87PFUPntrgEqfz1STHrF4KsIWAqOmjviNcpAgJSLmcNpEXBqZRJR0y2egBV6YiQNnRy/AMT+KmBP7ZSQc6Z0npcUl7CWJa/Nljdt7XHpO/jw=|Chương 1617: Trưởng Lão Vũ Các;h6uXjXXIZi4EhXZre+j6zUd0De5iAiDzrnP4CjtjXzkELq0H3LDgnjmLL9RwL3unUYDmqxk+oyodVUMbbqhjCjfpgKXfdjAy7r2JXV4GIrRVUuqfd8/Vx9KQnRhnmV726lneebTrL2wsTn03rKYPA/BShDMADG5w3Yua+J9HLiA=|Chương 1618: Chín Thánh Quả;6IAJNttOk/+JM3fRHA6wRPpF5Z3O6aLo6ZMW67bjFURlPYJEIAJK4tSflMKbD23A4J6HPhmcSOC775WpHN8VAAnKCmM+99NGEbPkgkJAWetq1JWQ6eVOTmrbQcS5dgvDn2tlCpS22YjOtL+t0zOvZun70SCFKjeEcGUVVBF++PY=|Chương 1619: Thành Công Hái Xuống;2QNCWiTbvi2wmIGBamLvcjLzd/pTXK9PsrTDE88eVhFnCiv4ks5NcH9NvJ/nTMvEgN4q4vHZS0w708Kd6XWHlRr7cx8b/98NnLMOirXoeQoKA4B8rbuBtaz8PYYvbGE30HAN0ikZNqXMGU7dQwVI7QOC5QOsFUmzrYtDZ12WW9U=|Chương 1620: Thanh Âm Già Nua;fCLXZLRV8XHw83EHFoBsiMuPMImRlQq4zECVJ3o9y/pnoW9aDv0+luQUH0hqOiUUsC8gwmrP6S849hu1Drjw04SdNUzE+7iaVUBspHOHczefYYXtYejZcqx91mrNI8RfOE09NA1lILTD7pF4Ytb94WVAT6RGo8xPWYSCowMpoeE=|Chương 1621: Lại Đột Phá;KEED5gh4nfsUZfOGfK5sfduPs7jC72RO2Vtav+IeDFwueESlBNibSdlDTwnZtrutp1mFgtfiTPQF2ExU6wzracNlAh2MVPkQT//jd4mGO6bFZpeGVsCSMDKBxByRpXoc/0jVlFm8Ny6DGmtW389pUsYsFEyd3OorVV7cx6LeQy8=|Chương 1622: Khiêu Chiến Nhị Vương;P7DSz69lf9kESwlF8dgW11qc8zwUNNaTn78B1Xvu1xne5RXqBDoLSC0aGGen3kUSIYEfjyTrXyvMLsuKtiHL0IwcWNvFPZoUFw42KtlFGvTXjLfodsUZHtSdk57SU2s45dxueb2VqSLobq7qeVdH5Y9vk0ZotBKWegdnlDNL7z0=|Chương 1623: Chiến Ý Mênh Mông;oQH+uPRwnJYGaBJH6bNUuPeqoy+WywWBKST26G3uf/pxWIaDjStO6ZjDaVzartDZREgV2YyPtyJoi4gV0GuEzmdUOUQ9FHfA6HWhK7mh/7wz1Lbu1aYsEsyQJZejhDk8AjK9q7KIZbatcYrSNOVglcBhyP7Xe+hPrp1zSUX3Bgc=|Chương 1624: Giao Phong Tốc Độ;t3Pwhl6VMmogynkdeSf85+Wj3HO7XrreC3I/DSoXUbAN0rkMl8n27R9hp+4lEPXxleWZ5TSZ7a3iOTqFw/856/cnoajANFlpPyT2Vrazq5tEW/63ErK4qvjg8vAEdqwKZ+LDfJFP68OSoZr1IZAmWTqWvxKU34a2xR0TucGpTxw=|Chương 1625: Chấn Kinh Nhị Vương;WX9JpQZ5IRK0wrfVx8zbd9B/shngog5VtVzZnLQi0n0hWS2S8dO+j2obhzlJ5Vl4ZCda2icQZY2I8bWocJocYRBxZqpg5+NtXuJ6kC+frlpPxehKB6ZCbBcjtVZfMpsXcdWDk148WmrqUVQ8bAkU0V5fM+WfJysxGyTAw3x5pOw=|Chương 1626: Địa Cấp Liên Phát;1EPAZWA5iQOXJ3dEja0NIm7O8LGK7eY/ewLHiLyVnBeQfn5Vw0WexhQ7+dcSR+0OSAvQ1SMTjUekfNHWxD8X2WwrmykM1y1TD1dSU6FSgAByGK2wnwutr93UYdsxR7dhmrjxNqGeeua/8zMkf/gXoV5Shwd3TyxsYIU9q90G2Xg=|Chương 1627: Ngược Tiêu Trưởng Lão;PRKVRwkoAIgCzmTxEDi7si7f2Gd0uvbS2EpR4v8IInco/hi9yRzaVsM9951enxpVAngOuXXTBGnplXOFB5SQVf0hQUP2OxZGwSr6a9ZYJp+V/Wophk54N89k8u/OEU1pfobiGVB6yPR/qArLXrF/bMlhRvdoSkfwKL7GIXiEn2o=|Chương 1628: Tâm Đồng Gặp Nạn;ZWJO5m8i2QTEnrqRQiMMymYrf0ku47G19yN4Nz46cSU09nFa40guQXDPTL8UJ8guWJKcr9/PZ9HsDDf+wuVkfWKLEni5Wjqz+p+suoZZC4to/hWVRdIJlhxAfqQyoB02tcHXgrjFW0z2AkD47t/MGyv8VP/hV6cZqJqe70cEJAw=|Chương 1629: Trên Hỏa Đảo;DMBLD/CYnM3yaGkYS5tuUySSUWsM1o3o5gWIoPtRdTew9tRqRJq3dlR9b4OkH3O9Aq6OmZSRdOm6wyG1ZpDW/5qIa65UbTi8bB8T289WXjprNsZj8HK1NkAEdp49mER0OFbm2h+AibO56iuji+20mxb5kLcevWkpW4wG9uP21xE=|Chương 1630: Gặp Vòng Vây;wre+ymr1pS4nHbUfF80cmmyjiOukjEd8kl4C8Rj7eJB6GsI2lvtP3lzNu6caqiB87gQgyQRAQtLIE/cygOGXwUN114Io8Sm91ECYzsLuPeeqjQtUqTnqSVAO4ZCM40fHatP1kDT+jliPGt8hXUFz/ljJZHko4+2r6q+wSalObXc=|Chương 1631: Thiên Linh Hồn Châm;05D1oYhbIy1ndyjydFNwWe6H8ygVAR5OjXTgzse54DywEXG4FRNwRKf1u5uzVaMdHC0kW0/zR0b7pDyalfj8P7mnLUELdT3Ba3jtsvzGUJuRhRkz2BjvyYQZ7/KfAhdKJ7jCDzkvQM3xBcZlfzCHVVi1f6trMQoWE1oxEoh1yWI=|Chương 1632: Giao Cho Ta Đi!;zMtJx9tW8IKQzdgpounTNtYNKVwc6IV3UNbaJs5ex4LfRNVpE/LiyHpVRK26a02RimZh2m6w7GhyGM1lAomNBdvIo0hSRqTuTXz4tTe8DkG6DOJsu5RG6bSCkttfxvGqc//bnu44ASXa80tRdKSdfwvJUs/EVFuE6z8jGpITbJI=|Chương 1633: Điên Cuồng Trả Thù (1);na13VSYyK8QSa4sjbzDjES+XFDUFHTmpcCtLtr+b009g6Tc60MfHTO2cfKjw4OpbUh7IqLU5GD6LEdh3MkyU5mKjRrixmAKAU4cuCORVVjYpUGrmPm6UYlNx0JwY9vO+fbx5JDIl4zBX1Ql74lQQajGRw/ctxsSSNVTWailViDQ=|Chương 1634: Điên Cuồng Trả Thù (2);QOKCnk6RIimtzEuIVUmnHQIWatho99LRF/NVRY7FWrjMrKbpO4Sz0KwutgNuxI13SDwotM3ux9bZNz6/IQ5D+sa6sSobzQL+UPG45h99dMunpJAAQNrGEeqsBCs22z+ewOtGUescK2/Fg/5RSdNINRBzE77z++YZhrSJtZTDAZI=|Chương 1635: Tàn Sát Mười Hai Vương;TemwNFh5b1ZSX/NJnAtiomMCFZRKV4dedWf5WNFkUX5z8gNBFnNHh4v5KsGGLRygpMwednhuxm7DDdKiUE9DylV5OyzfCItZtHuOz7q1CowQ1Y+u3HlmI6Pu4OaIKdLOHU+LSG7XQv8TYWi7j36W0dWC8cGCB9JpB0Tgm+RG/t4=|Chương 1636: Châm Chọc Lục Vương;L+VZNcvDahuF8C0A4w2jHtqhfgs4+siEHl3vtVO8X3qhzUcS2XMKashPEQBQhoQk3q1n1CmGXh2j3FJnjzKQIkIRJ/t81x0IhTHPRaEA+gJmOumKIvWSrSlr5vOeBFQqGDPlMRBpbCgjIur4Lu7yGmtefn2bhGa+5QFyvQQP+e0=|Chương 1637: Vô Cùng Hung Hăng Càn Quấy;MmkaDldPcIR8nNTRy032eC7eUQM0XRtjDQ2gygUM4aS/md0dFZEUvRUGJ/HEOst8F5gvpX2ZW/PCR6DrI1KUdqYKupTv4l1NjFtlw3p25P8g7roZ4d3wve4xY7yxV0s+BHaft/RgpuDqU/1qvnkR+q29/NxfkrL0ZoKroz18Sp8=|Chương 1638: Trấn Linh Diệt Hồn;FYg7+QJxqC6lvzYOydopTfRcpwo74BcXMHX2qoWRynO51CELkZ/pkyTKjmAb0l1pr3MLs2UNBs10EdDP3Mas5qgv6mihtJvfmYjhKkg/bJF9RSgOFSBSRB1oSJZhyPW7L/iXKZ2eyns+6n0PbHeGd0/4p4jBEFGrTp+FenwoShI=|Chương 1639: Phản Khống Linh Khí;G7VqqzrXsoG+Dgd05ykORtK/r4cA2S8XsQ0sGnv4RYUoMG1UCGn5LbzyqdTBzzBSvDRAQ96fJ1PRCSZLPBzv8fpwsUBBI24mBrjGK8D7WmuEPR6UgggexxKQtBO4xcVE7DKLaBDlSE6SOWh7TbXWn9CE+k7i0kGD9ZdpkvMNi+U=|Chương 1640: Lật Tay Tiêu Diệt;uS8vuMjOf1kJMUyNWul70K2bt0fo5NV5IGH+zKGXjGGTRZJn9DQV84a+1wZAc6W4fuJtpp44IMGA+kZB/c+5/xXqf/6AjlEgvmNVz1W3glQJWND4SLJex6FiU437aRvCNwNppLgykIE4MjWND0IW1UPznJbatg7XhQ9GfHiIEdA=|Chương 1641: Thu Hồi Thánh Quả;HDwf7rYG1D6oUvzd1oLuILZsJJ27PqlbGut+4yDYHHiyfzYT+KqyxpLlceu72gEwmb7CQ4StdRkKpM8/xIa8a50NhlXHGAjfrNUSgwtnLQc01AubVIvfoVNLJGfVHTISRRdH6Lm1/ZO5sbw2HNC96E9pVbkgW1qgv8Yf2yC/dJ0=|Chương 1642: Tiểu Thổ Địa Chủ;CQFkZ08omZ7FpHdLe/4YOb3rK8Xr4JiY93JKrwGXykdn8pTWFiWIypb1ec6cVHYN7pO1gluDL2AoqaHyiszlZqHoHD4C+TlUGHIN7+qRAC9qvdH7X75ujRZeXGPJpEu5U3gdZDSl1tmCgAcLsPQiglLc7jfpqVHwlRupltW9pc8=|Chương 1643: Mộ Dung Chi Biến;R1EvJi22nEBoSnPULIQyPYPTC/jqkdu9O5AUVfeyupEh652g2dA04Aj2N5ITL3ATqlaC/b588SgzaUzovoGivQoFnaiOejgg+97JJ+Z+7lAChAfLIlymG+YsAtXXQtwjLesn2XuFuS5WpDn6OR74o+IdNipLgDlexCHXC21rOQ4=|Chương 1644: Ba Người Cùng Đột Phá;21r7KeN2mIlsEygYPqISceliuBd1nTEI7lyM6qD9/L9pLC0+26reIp3MastIfaCdqNw4KD9J7yGb94rd8KyXsxkEHtViN4QaQUIB+AdJIUULg+KV+OZOiiHmMhTf4YH5jHelAhqaFripi4n3LHk9g1uUgkk9lhQqbIBDy1+A7qo=|Chương 1645: Tu Luyện;FBogrVQ6PABTKeV87DHAV3dwplJ/gZc5CUcKiqsEhAm1RwLv35nVusaSW7c0UveaYmQdXSgqJpInvVaEmWb3DHpKbAxVUAilKMijWrF+9i6uMbGxI6mCj+FHXELyJmCpIG3BjCzRgHsbSDLnYDd1tg6vLW0vXxZa1rNcDVNX/VI=|Chương 1646: Toàn Thể Đột Phá;4Gfa6bxNA4i/t46+sB9A3a1R+TXZpuP7sA07tt7imitIFk6gWUqdOMQ+TUQycYS9j4L3Ss0Vv6iTzhzaYDtGlj02ojqdkswwb4wAD7xYL7T/e9+gYnZpv2NZQUhl/gM3zTK479WUPgZob+LEUMlZ6LyTrgq89+xsSB8n6iaafVI=|Chương 1647: Bên Trong Phi Linh Môn;2FFhkYibyCh99zf3G2hwYLolCl7fJU/21dOzdCWwi1I6QLex29axwVvslA3zPEemKxyJJP0duvTkivcGbkfI0AS4q8MWt7r4ZVRCoR60l88eUn0aiuMdxbccugUx7yBH53EkwEEw6+juRJcgwqoogwyCZhncSrlEekIeN9UDDgo=|Chương 1648: Trên Vạn Đảo Nhai;FuZ+X9eZsk1FNghjiZMBdKV1H4rW+BMgEdJW+Y7O4dbv5+sSk2gqoB7N4qQGWrB7ROvsaf/aIjoqMJ9JP8ef9mfLtfetEkLEWynDQ+22Ls2AszprR4zNl71K1oxHxHtB54zipS4wR6DdhI3D7YgETaD3g7nkdwI4ySUVmiRB4iY=|Chương 1649: Thánh Linh Thánh Vũ;vZQPi1edKnLzmSvlzBLYvDmLmD4El6tRax62/WJYsjn7po+bkEGrXEqZTdnzXs58J6UBFsdH9Z2PmpYu/hL60l3WntLRbrBJ0JCLg/9u1DpwpsP7KBJ69igx4Za5UHt2BDSU8AuvSZgogtztkhgGD2OwOS1F0v8QQ7kUP6KlAzI=|Chương 1650: Hỗn Vào Trong Giáo (1);e49Y8UW5IYoxkT6ty+OcW5TB7uV0vtuVOlf78fT0hFj47jlzBqutJBCrvmV1V12B0/QsSVdG7rCMjSfqHnj4Ze5+phehGgT+HJB6RhUy2lhErxzMcBzSAVIbC22sHCdOc6bp12v9yDfzPi80/pkMBkM9UIB1UdnojCsiAN6KwjU=|Chương 1651: Hỗn Vào Trong Giáo (2);XK/VDdyKM4JbPVv+ZOadG8jMSpP3cqeTdfQ/IGMLrsZ9YaxOL4O5cGsn5tuhx/LHESxTF2gRAvzm1vI8yPXJazwZQAcWl2p7KfuwOtvn+NOCrsA+uxBP+WGWeR3GJHSe5/JJpd/BzBmpZAX+uzrXPnbcw/UJeMkHgErGcMho2cc=|Chương 1652: Ngoại Địch Đột Kích;GOQFLOUgSmeBOFCH+nKS7as7YSTBzalBrCTQ5o3vkTLp+grvEW8tcnaap+mcEdBoJTb/GoUyN+CzTgv7DqFaLgFULvA413tO4PGFlcsYuA5OE+PAMw0+dZ1ODSlaLqOYSnNb35EiIdI5n8gtMPCcUuOUU5wQJaty/k12hvO6BYk=|Chương 1653: Ám Minh Tam Quỷ;fYJQSgToFBTlS9YDaJpFva0OcD8wBMTSjCxSJSth6jz4X+wz5Qx+IMyLUumQsTS3dqbHQ6kl15n2C5/yvTwSAmzjwadEW1TKODz23VhEaHXSeodBHIcjVSakVCGXenk+Sjy/yAS8M31M5jV0z8KL6xCu4PZbbPjHjhSl0VbplY4=|Chương 1654: Ngũ Vương Một Kích;fUTiG+AndEGjJiNVOhczuJ1aBRACY4sz1npK9b9y5ILD1/kWX3yzhJG7uHlokcWYoHXSSC1gTc2CC/3sYCLMMsrEn5ZKIyjCoNwSZh6vHPthHWtr2JPbdnS2iknUwBLStu+/4byS02NQe/1zGWcvvR1k/Ce5CIabkNauKV8TB6k=|Chương 1655: Đánh Chết Ngũ Vương;G4C/Zk+mWfWsdoXPN34wVr2B/HF4HNR+RqiJemuWxIElTmv9JJdAQYq76uQ2eR2rZGm8FF96W5egtWmGLaoHFCNEF/ZiyFXvgnJ6nMGrbr9nofp3P1jooBMDwwXwTW1mYdg9bWN5tlmEK5kaybq6QyQtWgkRX5Un4Tf4i2zC/AI=|Chương 1656: Tiến Vào Bên Trong;lqHQEfGni9Jm6DVCe9dpxbH38nbBpMvPudrUdDmVt4JrU2DW/WVyieilqSsEtlpEiNurF4QyADNGGuI/kUUOLRMautS8Unxu6NaimL6c9VS37ZWdZZKkbkPPvicutMhvEGqGjDlmKFO8sfscezZ2pUN8a56OQ9AXC9oHVKfhsBk=|Chương 1657: Bị Người Vạch Trần;+U9//oCmEkfviZD6k6ZTtpBM4zlXDlOaLm80j61eeCque017BLCJOonnnaIxGqNLSSdMx4Lm4TDAIA7wwDou45xWwQsKeUjk+eOS9Sm528b+SyRtd+z6zcrcB46qUQCu9mlqO1OvWhvUeNKObTnoVaORQAdWaQywlMw0g6SSUm0=|Chương 1658: Đại Trưởng Lão Xuất Hiện;ekagXF2nLL1dysNX6A7lMc6rmHMFs5iy42vW0RkDTofrTgulo5TQirlEx1lMDB2VKu3WIpjFy5FK6Wxc/8UZP5Menl6tSmvx8k5WJOZsCVgd3EPEUtKyepyn8oHm/Bd8YuH2f21GMAKpI+wOSX1QRC9MehVOp8woC4XGRUADts0=|Chương 1659: Thánh Linh Thiên Tôn;EmEk8YbX641v04vX83lOdPCsmisyAKx+vLl/3LswvNR2RsuYwfg0Pm9+XA2PAUE1mGALma/KUYwLbQz/Lrv+cE2W7pCtA8smcUWcKNcafWp41fiaOlv13a1wchBeWRxATi2nRxaKdwB0WeiwfMpyTydEQsS+mHx4bzbT+5mAMV8=|Chương 1660: Bái Kiến Giáo Chủ;Bsvxix63atlm5u/8zoxo9nYM/TyCghwm7tHXvBJSzKe2zjtrr6QiVrREhzjxhsoz7d1Yrey+B4+lO544mGNQOtNnNNKcnWQX9i4G/oNEtW8sqR4+M9y0ykla8eJt7DChfcPjBDSktXZaTzb7kDGlXDjt1cPAuuKFcJMfv5qA7q0=|Chương 1661: Thực Lực Bốn Bộ (1);HLKS74ppCsvTyOqU5i/fv8JCsD2JgRILO6gchJpEJeRYpqaUyVXwSiaQRAboEbKDIZ/YJNMJoQ83J+dU72zMg4bSaJlprdmcMQfa873CkpNjAUgtrJrR9lf0biJYKaxDqzNe6Cia6HgZ7bjmtkb35gBACFJnE9uRReRY4/BrTvE=|Chương 1662: Thực Lực Bốn Bộ (2);0iwqbcLPdeKiIGZMnHgpsZg7gJo9bfwwgYTQY0uCovLdhCM08KUKXRbotrMRjsyLFJfd1iio5ttXFEyj1txPNakaxWT3uaLMERLICWxqpjXguQLdLj4N5bAM3/I6OBjeGDQ67Xxm+K8GVELfb2U3hIeVRDtWnHsTw5RECQDDG5A=|Chương 1663: Chuẩn Bị Cứu Viện;vWHHECq1pfvJH2hLNO1c1Kk5twQCQqh561TrfNZY0dOGoEWCSb+dfaBTdP+JfCD45IzUHrKO/mAcLU+vg06bcDD/Iwo8EKXkLkUymQF81EOZBEJMd19Je/LyeAMdp64RvwC+RUegREyazqgvSNUoMefE7EmP1wc08pBURZ/JsAE=|Chương 1664: Trúng Kế;jjWxZn/H+5NfvLYwIeDojdKX9bFRzhh0LJi/d7URHV7N0HD7sxUxwsfAmCfrLd6wcfVF5ub8qouFfRzd60dXz+e0qMJGRUi6HW8jOBVKJWQluxbUD21hG203f21X4hSyrn1FNcQxGFX1y/FRDYAd0knj45uDJUajGM1D+Mj9/pc=|Chương 1665: Thực Lực Thánh Linh;I53ImWTIpz75+TbZwGMUsAS0hq+VIDaeMRsUqU95xfrT5BDmH/xZAWv568lTVqZP6LBUoUgQHyBmm7RI92rx80leFrn9t94ilerh9IFHchP0vQbYCgyw2djsEzRULMKNfvDggbv6hToT5g09CY2cuFQGRhVmKZ3iTPHCCx144i0=|Chương 1666: Thử Xem Thực Lực;bZP5NxyrqCRDzpCWyipxh5BU+XEYfFyslzPIPsGQqs5MQ98Q67hFpuv6JqAZd1VisNrhlMdMvE89R6yBhl9Jrwgk48b0GmoamxDJJLLoOs76jA3P53aSa4RQg07og1inUmTzNRQiFkZN7RElBnV7JZPIsKNlrhfJeA3zORqKajs=|Chương 1667: Động Thủ Kinh Sợ;G5BMivV1s662iKaqbQdd+tVagJAP9GtdpctELx/E6imzLem1kIyD4nYanHPdcew5KgnCZ+yBtezOv/+p2tPJAfPww/DF5d2mkmXb+zLKAAE/9YeDur1c/73xjLXw2JLBpeBQxAMS6fsA1NpAzNGI5ZvZ8Z4d14gZxTGIizsEId8=|Chương 1668: Chấp Nhiếp (1);QI09jGHOa06YozO7S2w+N+oQxg7T1+P8sXQLXemBLamuNX8ZGAzBIsPn8AmeQiiPNLU4Yy1pf3XpfE/8MlYK1zRR9zM+muzX0NyX93763yJAZDDhv4qk+4WFRUEdGm+Fh1pkcdVw4y7QgonD0UvxOqEoXSEqKnzlAAb0KRLnNZU=|Chương 1669: Chấp Nhiếp (2);w9bcG/qdM/riWkor5KRNfNND9mxtfYgQnRk/B9xbTibtClOSzKWYwTn9a4MuHCGYJvJnFIxXjxr89qXALcsKmSWzyL00KfNbgpNkcBSNeTKVV+MUIimjR+FeueW9TcfqZSE/n/pT0HhyF0r+kPpLOCKE98J4XT9LsR5ypACc7pM=|Chương 1670: Tôn Giả Đại Chiến;3kNNLFd8JxmQarUMYj2Psl8+H+WeHpd0DsAfTXfK+IfaEA0kc6pv7AGXmbLf1uy5iGK9lIs2pP1GAfTX3DG3tIJ82nk892diBUyODQp9APEDkSr6Vp7VdQ3Vfm0Yk6CcnVTRQG7qw/ejLXNUKx9YtyY+XsNfBuQFVos1Fu2oCxs=|Chương 1671: Đối Kháng Vũ Tôn (1);B5e+f5Nf/19d4Wq38hmGYvlIOwCiC8iZLpS1DUjHjeDfxBVfnnu4xtcXuahmXQ1flkJlP9yyJhH5uz7TGynPahAwQ5fR9Y0iuFxd3AWGQc5id1wz5hqlpB+PPWgZwQL/0FMt4GOWtQn0AGSW3NeH3Llz5bvOIFbTzIXFkCvIzdE=|Chương 1672: Đối Kháng Vũ Tôn (2);8khGTEmQ9BYSnZ0rWKj/FJLgnu42rCDhLOPSc4WM1e2AswClAahPoGSLVxSx1K/t+gX+mnBDhWqg97O+QpNkB2Yo3hn4TDcMuq+E4Akavo246EliqOy6DDLM2T9bjz4J3Ddth1/lIGf7xLoOBxCQsOdhd5cgbP0aXgF8xQyTNnE=|Chương 1673: Chà Đạp Vũ Tôn;wL2Jaw+O/gEkQskOejxsNNvYv7zbeeyDGGrZtt61qzQWxpXJOF7MshNAkF272GZ1yCs7xf5UdVukI5iI58U+L/DmvBcLDVa4p5G7MEdKKhqxyv9qEimjo0YHhcvVCbPOnUpzPaZ4xyASash1WLlSfykl56Y5cX+Pp0rT+ZVFNOk=|Chương 1674: Đánh Chết Vũ Tôn;7MsDOcRPJN4EQF2ivQ/i8tX3Tt15cZ4AwRgrxEtrxlfY7pYbKrSX4u4oWqINSzByYV5bchfetjgxE7pSE1Fflkh4+fLouny+U79MJynqj0KIzqQ651nyuTIW2pITMIRGNSG8dI4Ofdufbeh6TsHDGy/Orpfsmws1Np/b8yN8+pg=|Chương 1675: Bắt Giữ Nhị Tôn (1);ZSf8fOjXLKQQBqhbUI/9ZDzwbzJ/UbnIdGalesvXLVnHZ0RJUDCjJruxmZ6PxzYVthQ/mgoEm3B6jBUOEnTXX8tdL5kbWJWGIlozgNA7yIuxOlDoXLuygthlfepATMAvCdNFamePyfHAAu65RbYm3K+FJHQf+H1gQ/0mAT+a5+E=|Chương 1676: Bắt Giữ Nhị Tôn (2);34mfFt+e+3Bee/AdHHXQT4KbkPfaM5ANoeTQ2ZjR/v0jA183c55+cDJbwCIKI+93qyYVkawNZworSYzC56N7RbE9oNHiUpA/6nZPp2uxsS6FavVzGnWp32JcMWNga4miv+o7QQNIW3ide0jMnhbToumRSgUFqpj5HYi2FTEjZYQ=|Chương 1677: Hiệu Lệnh Vạn Thú;F0FiLsr6t4WiZ+7kBJ2N8h5Gz8Jk/YrwlQEpZ2bws2A5uIWY3PJhjhhK17DPbd7ozO2UyINQZA/MNIpLlA/YDqP1LVhQZ1CcTzB9Ww5beNo8n5I5O8Kc/wNIfiMjxp3qgEIzNw9wqMJIA6biQExK4T2n+/9FWEiX4slKfA9ArrU=|Chương 1678: Bổn Hoàng Ở Đây (1);8jwoCdbEfiVlKNmkJslLNYyO3sOKqAPKjqNkmHxR1XJDx6CrvL3UOLwYmTQDz/TxGZCVDuw51F3rKNcjiW6PgdGsksOqb7WYWaGvcFQvFtY95zV3IcucgwnqBZMBy/rnTUFmHQgJWqa18JhkYOeHTi9zCsJwmHUql8bvFJraRIM=|Chương 1679: Bổn Hoàng Ở Đây (2);okdyNgiEmQRK30QRipCf2oYm2WVamgOu8hzrrMfe8aTC5sBRWhpE1mslv7fBfERXptmr11/NbUgMvkLv/9GbEvXJuk8nl94ejQbVvtM2+z8MsW5J1ex+PG+AkrJs3W/DvQ8zN/LjoLZACWFiD9pur8AZYQNP6Td5KUx8EPkPzwY=|Chương 1680: Biến Cố Kinh Người;B4rgVFUnMhZvyoHovzQoEbhge8k/fpdyDOv0TRiGAwuKkl0WCnDDmI2Mi18lSFNMNIuwcGa1wcV5jeK1/i3RgXul56thY73vAIYrlAk7T5cBthX1hd+lVWd8ZX+OVsAOGHa98rzMEYhbj+P7MiQo8uaAC1TqxnU0S6sctlG/+o4=|Chương 1681: Họa Địa Vi Lao (1);PRvMu/DcFT97w5BUbfQWGwp26SOSybTBl8ScJ/3iIylhX5IO6Q6HGS4E8vIO9fj9qzR3DyvjzUYRcCxfXF7OjYP9sP+e06SFCwS3QsLaHRYFB663PxCWETFG7lgKsO5ocPz2oIvTKDjp1cg3s6cY3Ihrwed/6eTByF+b62ZVvzo=|Chương 1682: Họa Địa Vi Lao (2);dtOf0CQlii5WIetgUCWrKdAfgmlF9t9Oy8W2VCpv8P4GAX46pfMx2gxFvUgQ5K3tUQG8DXo876VTFeAXMQkO0vrjP7AiTj9RG4fM4cjj1fduxdnmShW9LWYbQ5pGHaflvV8zuzB6MSsASE2RReOHmMH7MJN58BagCMsgPx36ysA=|Chương 1683: Lật Tay Diệt Ma;H9ZHs9fSN/ugi2+tsBczG4z5c0uOJlHWWO/OTnlKyrmwEg4D0xMWqAXPqruqujmDOqS6oiQEcGwqmsYbmYgWFLeUmdUSjArVd8L3bzXTIL05UK1N5LT7DGmEoa8i4/69zfb8mVWYI532rOwY+XRRzu9IOD8/TlPl3QFNcvu1J6Y=|Chương 1684: Một Giết Một Thả (1);aMl9j/aqhgN5v8sSoHCMltcCfme3ufo80ZeqHTql7CygNVSzOJfngA3dYQjGkd/rh5Z9YV1fdqMo2ohNyK+41+/ntptw34tUcsVEZdPu98XFynxufU7DvbW8JlMe+8R7N2mhq/fQHp88gK04zdbn3eJ7o9gZU4sl5nTHM4B4b7o=|Chương 1685: Một Giết Một Thả (2);Q5HfcRRwl81Vh/RhDH2zKH7nxMyGQEJsar8FME4aV2gTUXU8pZ5GOMdsPOF8hPvcsoAC/SDGLM2C9Bz6KRnmWJnukyQ6rG/oJ236yBVcfj+e2/TgLT6x9LwXd/2TcxezPGQ9GRE9G0+CABJMJ8Kl+xenXBNI+aoRwsz8mImsDDw=|Chương 1686: Thu Hoạch Không Ít;m+iicCR6Cf8Mig7dQkRTbu0XNYAZsMKxJ9EW2tIrEjxTbWHrvuIB2GOR1hDEACyTS19r/5qeDnnBOg8Wivbe+SK/pG9KMCYbVA5lzZxExY38ptC1qXxoSn7EN9mvBoN24f2OqdwjkS9C63njsCRG8KmI/NEtOOOzaQqwUmoDqVI=|Chương 1687: Mở Ra Mật Thất (1);Y+IiwIhSmEkfKJIeJ/xQcOh0hRhNrQGRado56tRxcegkwsPjhvNggmbtqqBNif80PjbjH7wuVCWlJ/Et8FzEgzmYb3sZLYk0J1b8o7h3LLaWK20BiprQ2Sp0Yk2kgZ06XyaHWAeKCj84R6nzBXXVA9jYHo6CjfdAScIHZdH9wf0=|Chương 1688: Mở Ra Mật Thất (2);mJfRBiiAUobZm43r9r3RKetW6RQGmuZQtmsurb5giFF9DkBf41G/jxAfRytsJZByPRaO70hsMKm3q9C3RVkVbHjvOUirT6Iotizh93ulXBbaYk66UrETa0RBHzomyUQhbeExkVUz7Zb7GmDQC14xXEj/H/s3HJ6zJKIfBEa+SXg=|Chương 1689: Động Tĩnh Ở Đông Hải;80A64ReGNef3Dl57d6ZHn4Y0VgoaFnzuaaoFOt4S5tsnrz8HSF3L5v2fjZmCYAKYr4cV+2ItQE80PxWroZ7di+2KAUS6FjEnN/pLTRUlQJ0xSBdRZnmjfwz7vJvx1F9wlDoM8ui9CzbMZAECiyG/Wa4WAZzPU1FmymYW8odWK7k=|Chương 1690: Vô Song Tiếp Nhận Truyền Thừa (1);EkRrP09QFBLXKGB+GG7JX5d1bpE+hayIF9sJN7f4lq4/cUXoITr+N7sCHVOwBlQq+Pk6Gq2YbRpL0vnj+/SrYgb1PcI5/ifX/cuNzIeed+0EJkwQpnOeFcFVD1ngo7J63VVYM4gLfBZMH2yl4SAd/r1v1Mxj+6Hc77ySG/vXcDc=|Chương 1691: Vô Song Tiếp Nhận Truyền Thừa (2);1vIcDVvCvWdMJvYKqQiL6xml9+qg3wvpBW7jW2YCEWdjpHEgC5U9o3wc3wLBk6PGKDfbTY/gaLAp+LfWWuFlFtWkcB5T2AutzM2ZbvHJBIkMgonU5h6xxEiTV5rBH7GTLftqBfmn8pGNLUGxyPrbBGP32GRHDNX516DOdz2w4nw=|Chương 1692: Bí Pháp Phân Thân;E1Ow4CUjgZZ7tPQ7NDB9gEfQ0QEEPjTZHYB60uCRI+/T+d+DjDIXKHMwvWT+nsNDTAREzT62xtTvA6WbHkjNpfFglLLuTBd6CZWGzQcyA49tzP4cWczbdz0zHkPpk2w/khQcwb0urRETvGtTWd9CdRz6vli1z/xVrbS5WmJKXYk=|Chương 1693: Đánh Phủ Đầu (1);VLHI5070Mr7Xz8t25f1AhT0tMeScYUrlCfaQPtFpiyP2LLJ6+jrCZhJs1iJfy+vz/j7SEWWsTHYUzIiO7CWwiuxO6ng7kyPn9RDIqt92tNAz7lTAmyRBlL+rf58Ukx2sF0TF78X3VzDo1kgrNPzKM/V7erfrny+cU5op61b3OjE=|Chương 1694: Đánh Phủ Đầu (2);bEarpO6vF9GhSaTwqzjKO9QX+BdXGvW9BB2awMyfQyTAZpyF6Mp4upJ8kUOcUpJKgvsf2kZPGPSx7xO+kIkf4bX9yvgfek8jqfVvf5dqyk+D38iZlZoomc7JvLQ0sAxag+pe6T2gjr/Jymd/8vS0fMjY6MqkvGRLGzNmWKxW8zk=|Chương 1695: Kình Thiên Sơn Mạch;tAUshjHf9QLDUB1ppT7fNvhpqhQ5ifUWqdIVh+cvj9gfVsXOdYT4oxlvDECGwhb2m/3xq+4TF/yPegF1Bd18pfp5gtvUuUNv/t7o5RtEuaN+oECL4ubpjhpXPXNXK8hvia48qcWjDi21OCroBxPNixELyn7ifJlIj53QjMlytGo=|Chương 1696: Vây Khốn Trong Trận (1);gpI2t5NfLUKIIovePhGkq6izqOH3VqcFIxWerT7MHHLsi60rcRLSqsZzVjYNNFmmUH3dfyBMw6Z/quUcamatARFhR3Is5+RbHCSjfnUJB0Cacu7UfGYcaKOUBaeAYK3x3vMx74AwdwwJ5YWS4nI/1fAJhWVTR80UVIeTjQyG6O0=|Chương 1697: Vây Khốn Trong Trận (2);ggFbZgsBQxTj66d3476HTIxA7sDjXkg3QItbKrUq/0u5jb7x5KfuxGf2xpsW/be8n59YgHUBqFcEd+FD81v68GRlcbNfAlmsu+NYLxH0I604V80L93cJziukkKCw7xyZNMj0P604WsUX89itVELxDcOynMFz/LIOU4ASZSysLDU=|Chương 1698: Đại Quân Khôi Lỗi;b9czdCgQNnRjLeW2Ps0DGiDOnwgcfWjc7NVj4+u34QLPjLeObBTh23HWfMt3yZEnmdNyBNABehDdo4GbltgAIsw1V/zeWUkK4TRy+AscDlqJ7E2w7xcqaqztZHCqY4hq1bl4+C8c3ish/F1aa1agir1cLoeB//7rLw9EeJyXFJc=|Chương 1699: Kinh Sợ;voImYz3MXvHL7ekX2O248J0LhL/v0D/yUgkh88cCAMmKSD0XHDZnHgoRRrL1N4ARyxNfyC4R/vUPPsQHpNNb3cLjzmb/6ePqLDaTM8Za2QdIvUeb0/B5pbCK1Nc/LbVPvr+l9O6NcVbznl2u0+xnFv3NJcZX/MWWxYvzTW4CrVw=|Chương 1700: Tàn Sát Vương Cấp (1);5T9x9bFwv5HzUxbleGP21DeEabKY/i9eol+nw+WpT2yanmGPOhtVJKr9K9yl7cISP0Nno6iFz++flQVnkqKCpH4fWMWCvipppmizcRydIlcXSK1aa/t0C+ki8IyfmVcvSz53PKtgJjfNSDHnWniiParj4Ek1aaAuQDxMR2ZfcoI=|Chương 1701: Tàn Sát Vương Cấp (2);ANq85rnxTeABcgQkot5qa4n5ahHFE2WZbgu6OVzYKPMx3m79QVz+4qWCJiwFc/fawkBm3SKk4JgNB6WJl/G0Tj3c30gIUwjWEHeJRpZ9ehRS2HmA8SIt1lSSgH1jh7+Zmlz2qpQSWtlUM/zLr9u1XZ2oevHXtqVjdlEpb3APNrw=|Chương 1702: Vũ Tôn Ngã Xuống (1);MTAz7Zzi8ClLx18aFSREXdhJ7vyCfPyt2dL2T5d+QuaUgE52XinUvv0ucFp3Kyyj3HUSmb3SYsUsfG8ejf7eqO9VijdZZU1Ygjv+sv6IP4a4UYRvqZv1VUjF1AoGekJ5GBSFI+E+qjoj6xLLdGr//IFa05v3vdSTW5GVCUNsAxI=|Chương 1703: Vũ Tôn Ngã Xuống (2);Hnk0nT8ifDYFqp9aqs6YHZ0Vygi5DSyOvNre5WB3QHSPbVN1QVguBURjyZ68gA7xsO7TYMkwG80artzlPir/jcUSstKTb641QJzEdHRu+1Ag3w8TBUMRjMgrDjga1z1LGTSc0y6iInh9V7ja8/c0Y1u/lN5Pvhy6JG31K2G75r4=|Chương 1704: Tàn Hồn Trong Trận;ZNyh9hc8KI9nQPKFwU424mG+YsbvnsXHoIqaRq0eZTy8gRQk4ocPAoXpKnYyFyKr1kIGP8dFaWENphYXpPlocL6Xm7KlKINAaPZrK+YzUgAcXx7hHBmc3Of/AzV5XN+ytKBrLqbG3kt+9oFFyTws6rcXv6RjjEDuJIyoQZCJRzw=|Chương 1705: Thôn Phệ Sát Khí;8mMckdjRxkn6ojlCQ0ZtGJfXnBJ7eoEAohww/x0hCmaKwPwXrI+sfNBOcwn3j1OzgtMGFkvPiZmwEK9MEzoLL3QizBPVz7a004wdc2uuhp9rEnPpQUasXX6R/OW7ROR6WXF8YwodH08U+yvEcXvu4v3CYhfWTosZWcWnGztRR5s=|Chương 1706: Động Tĩnh Ở Thiên Đảo (1);agsxI6daN7XZ5WiPUbe1T6pI2FmIEO0MIJLJG8zwHh7ogGpPbUljn+qoWejr2YSkpzSYh6V+axfbayh2OqBh1w5haT2uOTPGEB8LvVA/BCCmwvggUChyFs+7Z59kUlgoc/cwbuyJXUSyQXcuS5xIxgPiGpHBUmsmacSqFpmvrZY=|Chương 1707: Động Tĩnh Ở Thiên Đảo (2);a9q1TBDGfxzSnfSouW4LilYeusWCfouQJWOLycLXdYBglhjrGEQjfr4XOVuOblPe8iDluPBB0hZw3sH0vP4+xTO3mh8z5Gl1j2t/hO6kk2vAZ43Fd6vIDHulg+F7n8Ly5j4FdqOYjLWuSNwsSrtU+wP5ScToGp4Z3mUSmLdKqLU=|Chương 1708: Xuất Phát Đi Thiên Đảo;b5z76eLp56Vygv/QQIVqUDAK3Li+mAeSIze20ERJ63MeBU7XeyUVaMyXNvOrV8lhChfHc538HPrGdmFQd++EMhBVz2mP1cLPd7y1IC5gmW1CwKZu1CpOk9rNZo7gEMMLjstwK8wDLY/F5tt5yCzbVY2aO59i1qPvbEHxa0gywng=|Chương 1709: Chuẩn Bị Tấn Chức (1);a7CrHj8cXaVcvW0aZkqzC9fahUQzXCbvw6bKCbtOUsGy7WqnhzMn3lp3vl4xft0YuHichnxTg7hcmq4C8P3nxC9aj5yrCl7DJj8vf8i7VfIgrOWVpMCoxOHVQwwBvFyCiJVDfraq+HmrC1AE5NrvgK/6CoMmxkQylKye0YNg7zU=|Chương 1710: Chuẩn Bị Tấn Chức (2);NFBh63kYeHMn38G5Ru8OxC5UVyXC0V+fyuBnwBKdgu/oS3X0bgsNYWWlEvFWwSwMJQIP4uH9O1G5dbE2IA8g/ZfydIykM88Q+FFSaoB8GBCYSG8hWuAkx+Hws0zcCrxV63Vc2J9HwNI1hT6/sz6VTkGAtOlr4tqfXJfUxNt12kc=|Chương 1711: Linh Vương Bát Trọng (1);2Djmh6fzGcNPHJ2uDnxBoBp2RGMhUP8aLPphl7EDnLj0/4iEjxKbHuPRDJUddzMUHYphE/Zr0Gio/3QbrVu0O6UMyKMVZJ4qpFWuH7ffxIznlpUzh4HyVaHWQck458wNN9juBDLZE4Tdc2jXT/2IZs/XUEtWkZhEHtB4vp7iFV8=|Chương 1712: Linh Vương Bát Trọng (2);EdK176va6MqUQMSVIud6RlRu7Rltqe6rLbhuIIi/+exKIWTT9bizqXuS1NGRj8zPPjE1+1XjJkuAySWHD5WFpVjdHpe7itx4GR4FqYGewxbhw6GqxzNmNvuiyAd2ljxfYqpdH+HK+jB82kTFitsVgwzxxGGzmxnCWOB1/6lBqu0=|Chương 1713: Vũ Vương Bát Trọng;zPDYjNKxGQ+cOO2nsvstjl3sFhL1lq+BC2pkmmzff9bhRP4r10pFFThTblcs82zikXMGYSAJjHlmwHpb8yYuDo9oe8j3i//lXiBNwfJ6j6iGcIDxWRMy/yUMvdjGfv4GugnzXYw5sTuymFg34uUW+taGwwysV+TA0rsbvZq1Y5M=|Chương 1714: Suy Đoán Bảo Vật;2aqEICpF99nBqODN4b1c8nRRDsFYSn/Bhqnr6NN845cSOJFlsuJ8gl16RngEWHB5Jc+nVbfR+He4a7FNMEFmxQqVzPPaDVm0QnOsS5HxA8VMmjm3tg4X6GLRjb7PErO9WjDOOl4AgMtZg1jIG2g4ETLWdlVkTFGKTnraq3C/xCQ=|Chương 1715: Chạy Tới Thiên Đảo (1);7HaCkAPMYVeZqBZ9s3nRjrvooeMPKY4n8kvJ1hAGCrKI0j8UniJgYrKGpOeOnBeum7De5dOcI64vT1v1jZhvP9FmYIb0+d/SSXbUp3f5vmYmlJ9pHL+lKovJXIADSibiB6YuLbi2x5wTSXATNGjHNz0DFs4YHzrOnAzUi66FgHE=|Chương 1716: Chạy Tới Thiên Đảo (2);whvFWEoB+ACLF6MuVx4k/1GGzmiLh6sgf9qyVj13TxDT73QkaFSZm6OCky3lvdrOXRv/xQBgM/Eixu0TU3R53e9cbZyv75JCh1f/sbYab8BpoBru9KxO3heUI6Fc1hdDItZdE0HH8ubji19zJqBaxiv8lsIgHg41WbWHgfGWinM=|Chương 1717: Tuyết Sư Chấn Nhiếp;Vm1s3OL7xQjMX2ugzVbsZXWLw2gKSQF8hJXBYV4lntMfGupVdAec7u7B7oilYMpaOX78gm9jlVJ0lJnGbUyyXb8tmvYeASgUgmiHnCwbXq6TFwD5g4BRNpqvKx3N95gyIOrhK277JI5nEyuJUDWg+cYCqhF2GFWfts3yMpFth5I=|Chương 1718: Hỏa Sơn Bạo Phát;ABb01jyAqYZbIm93lqxt3nFWDYiZUvt5dbtTkV4NZsU5edBQdBPgkHltICnPDnRKiMytgE15jMQCLmN4UuIWz4tqogVzTh82aCpaJ1f4OzCo/u9Xucu5h83cxHNVvEVtUlp1MHTgNT53+K6Q0XVjWWUaKFwfdmprZ8mCW8Rw7mU=|Chương 1719: Oan Gia Ngõ Hẹp (1);HQ5Kqg5e/ZSnXYoJ0YRuMhx5/2PxqUKwheSzPT+YJzKRUFoOlzDvzAVvRjyBEur6gDkymNiIC6MW0XBNl5OvtcM3ntgzilbyCT+00gDBgdUkLXn6EsS6PZLEfMwcUrNhgjpOUHt15OIfBfkC9sDeQvvyy1YGM8WuA6ijspsGYPE=|Chương 1720: Oan Gia Ngõ Hẹp (2);mB4nPLizFWlDpDU3GSwbV98Je5NzeeVy9SAlBQwKDjpESeM5t9ajRh/2m6Z8tZEnl1THzMzFdAFMnPjR1mVGMSKPkjR/IX5mmaG7ucW/oqdlBtCWOoJK81VqNk4q06/f4Ikan2kJN94BvhzPaXA0H7edaJGo0yCvGq+1cTCtmuc=|Chương 1721: Tề Tụ, Đối Đầu;i4Qd7B53rQEVDWFQqm90acUAstknBmPWfzODKo/JEUg/hzBbPiHfey2pGPl1gs0m0S9auFypjXBm72MeM+D04kC1OfEAnw/YZeHYT2l/V7CVU3uOkf8X+sVdqV/pQFg6be7D+bvldCVjJLjVW+OwAiGDp53FAgu26q2dzvcoW6c=|Chương 1722: Kết Minh (1);IEuUIJapyB4dr4VnW8q/K1XuINErG2nLdVpOf24jRmCvvTLgXJ0gHf3Ueh4kbs5fozC76B40ESXKkCZMAv07V9PKHAxLgcIMbKzlHCkYmZEKk9C3VYeQ5UANtFGSqrI8DTjm3xeuTlM5BVDIYvIRNAfokoY0xkXoWXxWK64jCPs=|Chương 1723: Kết Minh (2);8x4lnPypyuKh7ulY3qAmycEMwJFSASJ2gHK0o96GebDHTlQymdsFL4IBTWxOvGkMnasJNOrmxkt1O+QC+zTUSEJ0hIvD7TNbTcZ3TSkVqqyH1NbtZfMFyP0D1YJJDBV0UzxNvPGL5otLArAfzy3eqQfayYTfya7BSFhDEsLfVJI=|Chương 1724: Cửa Vào Mở Ra;0cijJl224Xby+tT1poRfDb8d+Oa+lmipy/oyNmwCevEOq1WEcCFgwKHJ/eCf+EbjlowECLZ1nD6rHpYpo7tBdRDV+3a8VMzIIQQMBbJ246enYL9dPWoBocECYQOqkQHnquNuv5O5f6tE/cdQUXmlTeZTW2GKnDPWm2BHZnvr15o=|Chương 1725: Sơn Mạch Cổ Xưa (1);g9jg6gzSs9H+wfiI+s/ID7Xsi/D7R9DC7SAswjzs+4r6OrMt6JTR8BYosfMEDUP6eucrRFbZN0XOW7cNZYvWmW7HnJFXi2inL6aIYOpe7w50QGJ/0NymqKvwmzLlLmokVHrFy06xAikzBAjPFQiNFwLQ8TXuI1V+Oi8cqHeTrAI=|Chương 1726: Sơn Mạch Cổ Xưa (2);0eIzHLkPspkqTx9v1Ea1h7o5Dw2E7+KWXg2yDlRp3oto/cmfe4YG8KuBhYEcd60Mk4a6/Ne6hyzZjbbuhfwfWfzAUUMpwpMV85jdKb13/hoo+V2WWsEXCxopl1zuaor8aqmi4iTlQrrJQTxFQjW3p6SEYbbEg/99FiwUqIcD13k=|Chương 1727: Huyền Minh Tôn Giả;03V1U0IDOcwFQEeGUKbsBCIbc/zpZiFkq/q9OOse1M2PhoJPYcNsAqOm5UM8DFwQgmqwx0IxNNPB6xgqR1kq5fopV7mzfGFHBFR6a8uXleq/DccRarQW1MrumrVsDsbgXSRimGM7A6BioS2TBeRGiHrB478F+3b/qbSlpNdYI08=|Chương 1728: Gặp Người Quen (1);l4Mwps/4YZCeSkkFnl8jhpPdQtMVCVIt75wEgBQOcorwJGY8NpQThKY5rXbYl4cpVG2qiI3TZG6+o8T3GDjBVVJYq8MZbIAs+2aIRkWpdN4ydapaE6oxO84gqHsnD8G4ZXeAUqSuI3dT6ACqB916cz1+rbl/D8Iwsbtqd+QhJYs=|Chương 1729: Gặp Người Quen (2);/q9HSy4hTLEz3vYjqfgKYSFH3pkcBhMe6qBNIdI5zENGNkyhg04GiobOu3BPJ/5fwuLLDq5v5cRCDCryp+VoFXP4LUjh6QO7FYfK/SLNkJjBMuzFT+/EiG5148rukNvOCEGD9n0otRrkTa03/vwnV1gz81G3ZFkeJGb7AhANHQU=|Chương 1730: Hóa Ra Là Người Một Nhà;4Y9ocwalt/PIr3l05FWUSTSxG+c8zUyIrOLlrQGXUVFAyzkxwYn+RzKg+qaEgJliwCUhZO5xwQ1Mouj4334crt35M7DkQgWH0X05jYV1IWtjHvtrlLLSR9Kvi4JhLksgOZrknOp1N2sE0nSzml/6QgvfaaiO1YvDU+A6nPU0sEQ=|Chương 1731: Hỗ Trợ (1);NGpMX7ncxcY4Wrq8iP2ayS5i8dcYoz37mHD+sf3TWURYG2nLWWGguU37VvdB3osfU7M47Yt2by5GEH0UkjvVsJORDo+7KDTYccv7T7S9LK/YuEFrq3QWgkSUoqmxNAUgqDL64cKyYdUx7b1Gzz9PoTJJvWx1pzaU0S1KVYK/uT4=|Chương 1732: Hỗ Trợ (2);jQFMBjm05hhVYaXviWfseYXn5mpM/FRA4jyZUKTGbQwy7tjHBiTEwCbKeX0rGvF3n/DzKhiCnYRAK8kXHGh7paOnHA3aJFEcCYfhLm9OnR7DYUQmJXOWMUaKi56TBagZPTa9quwvRaVuLgKneBu4RC33SOx1gsiqxurfdDUKxYI=|Chương 1733: Nghênh Ngang Rời Đi;iAzb1drFO5lZdmI+zdRO2VTjsjW3Kh/xgqEU64odknNGsiV6fesD/Ssew3Uu9ZVJWqsovJ3lLnfqbNIL1HS0a77EBtEmvJLKxEVyZkqKUnkB9HznAr8pvz7sNzcVRfHCsm3Exjy5Mzdv3eF+IUb8woUdRgZkUpiE1ZU7dZAqlD8=|Chương 1734: Tôn Sứ Hộ Môn (1);VUonLFCt2KwEHtD/j4ehxInPcUl9IQqhTLIc63WPuO4uSWe14REPO44FglFgUIiEs3HD46s2b157wFwnaRhqyjkMur853ruE2Sqr0kECv6o3b0NyxIbG4O7Bl5eeXAfOgQ1O5f58HoiZx0JyfSr+FCcAswXa9yA4P33lYM0H/Nk=|Chương 1735: Tôn Sứ Hộ Môn (2);YnTLTkW7D1s0CjmtndhI9PPYUaX5YVQbiV+MuwxI6k/e10rP7T91yfh40OYahpny71ZPvci+zTXDcZvuGMOSjwpSAqSpCspJQFRcIKuelPhvOTaFkdOCLV0oP6H+0qvf0nxT4YGbvlzGxwXTW8NGNVWpArryuXsBxnWGrWAsAfs=|Chương 1736: Viễn Cổ Chi Địa;HwIN61u0wr0nVAIRVt0iMkQ0uWdA8uDygs2iMBjSbMRtapNIn3vwfoJRgPaIUoGYy6n4+qYvCSjhLqhwz9nJgUX8D1FwGAALrB1mxy18U1OCfvea6gCyuulg+MNdEVHhDt+/t2O6dlmcPPDyxZEppisB50gZy/kfj87Gn/biAHg=|Chương 1737: Yêu Thú Viễn Cổ (1);Xy+XCOxsgdyqZogNYQxjyDsfhVp9ejicWvCswzToG/U84xlFcW+PX4RSPimvGycOHyZezOuxjEiMzaaIQazQiPGJntYaASXOlcSlJRSH2Ro16DGU42YxFy5MNBeIM358xarEtetVVtlEe9Xq0G7AArsCp82uh0Ei7en6aRQuzDc=|Chương 1738: Yêu Thú Viễn Cổ (2);HM8JnCznk8Ta4Efi7EYlRyEPZ9T5PQk/IMKSUoPLUVPjAn2uzmY34gKSARUnuqCRzNMVmWAa10BB+7sY1cJb1MrI7jYXboL6bq1Db+lFdkhAKZ9EzlqFTzqF7sWgABxFKQtUIyGhsYsPuAYV9fYP8yL5ZYv9l67j033Z/O0naO8=|Chương 1739: Hắc Vũ Xuất Thủ;gJfnrOBDwfG3JQ33lN9mw5GoaHTK5bI+vfCxEKlO/+aT18aFJjK8qjYEyjDqEAVZbNYkSV2wMGkFPGXDOwDgH8s339OL37ZgMEKLpmtbI0FP2IWBt6Ja2Xj9MYsJn7RhnqYaKqdT/WLma+8rAfKBZFBa4XbjMa7WeDj3jsMWlTI=|Chương 1740: Hai Đầu Ấu Long;5Z4Ukj7suERP39BlgAnY9u0AEGnVpsUto+xemBvnAzNP6Zt3yxCof2noAOcFTqdsOAO7XIJAYEMH6fNK4B58aAHRdEJxmBvCCoiLQvqFSXfqQOrF8eybI5i4emqEiUhAne/vR3up5PQPgWQ/wGdgyhAYJmC6vNLlmMafjmwzUm8=|Chương 1741: Điều Kiện Thu Phục (1);FutFB4GCiZQVQJ0EyC4Ruizv4jYHkoZnoGWFCcj3n8Bl0e3Rb7dNLs9gRtoAGFIJ3fvQOHvu2YFVeO3nsWwJw9kIzYHpvrnt9Bbs2Mi0ZMR8LPwiaSRh9UAit0GjnUkzL0uE3SYOJHRqXUUykm5WNOTgZ1SufxGyE2sWZyP5JEs=|Chương 1742: Điều Kiện Thu Phục (2);Lfu/7P3QgNLUsROGYjBhY3qrI+tqkpwa+Y32hWMeTlImrxixOxUIaoGmiFvI2EOHZ3JsDLgPsV8IuTO2DZoy2Y9qHoJtAVRvaB/6MSHA9o4iDi24sOgAXhAwLk6obyqxpcg8vuTkhno+uXYMC0TGEm15rxen4U+qCp4993CbzcU=|Chương 1743: Phục Dụng Linh Quả (1);TaFiQsiis6GpTlutBfW0nn1ujRNsNofsVp3zlzD/V2UqD2ZPGJdVvJ/4goTZQixwnQLou/rTmLEcMVK0b4H89CuCvzonPTAigBqdGkB7ziJoqEmnZP5Tkj36ssY88s2kbNrjMqCkxfbSHqoSvMShFruJYeOlgB2J1pS42FHeOiY=|Chương 1744: Phục Dụng Linh Quả (2);K/zIBfwvEAz0tgNzXg7v4RRYJskmsFSg064FT4IdE9US4MkQUulLicdc4cA86XNy3Y4k28hOTxLABWCwC3WrPs7G48IB8IHCtpqsBUd1tF9BuxR2rFrvAImtFexw51v6OL7T82dAbYZqqNAUP6LQDTXTEtPjec3krz7tpiYifAc=|Chương 1745: Âm Thanh Lớn;LlttMR+fkD/hkrgyVnORzgw/4JkG4ZBynTjJOswUj5CbMuKnJJPv3bXzoJlw7g8YLsfeQ0Bm2/+jeHWJv+1sEHgJGkVjYaNNNBzuNghTqQEROOw7N4DpvC8NEpVs3lxR5tcmyxA5q7b7SvHQTWquXNkD5KTGMRp4hKgGJjkaaeQ=|Chương 1746: Mở Cấm Chế;3X3ON4qXw9VOFH4wSNaorodjQZNWjIFc4daNLRd/Ag8NH/8rFH3Z1pdr0604fyrrMTrvFXe9WOfjz2Om2yZOplvvBR2u4ih+i3KBhPt0wQ/Gn5UGco4N7Mfu5t5cSaCtwmVjunjnUt95Hxw0Yijv/TdDdWGu5nr/jyPr3M70CMw=|Chương 1747: Chỗ Tốt Của Năng Lượng (1);oa2s3ynMv6maHXR05LPVhYbX/TupJzaDN1+6NgSn5Aq6uXOU++sUqFwn6X08yqQ3GXDAvAJArVhCHYBPYHOAaj+scI9oS2QHwihf7KuHTa9w0O9NaCzNisPC4Me25sC1ofI+kOlK8w/pLh2tkfGBeAJLYapi8b8AUthavgxt2pM=|Chương 1748: Chỗ Tốt Của Năng Lượng (2);EYg+doQQ6LSuFzoQPpJ0Vezem0X+iUWjTspaBl6o+wdxptRL524dUcdeSvwdfje8K+CCbZkt5EWWfeYZH5bu0TM/LbHZrxhC/Q6Cy/BMo5sCm/0gEU3plrPUQCMUXQA85enhfPxv38yRvBYZcwfj/qaCY8i6oV5RLuFX+ugk7gE=|Chương 1749: Thiên Thủ Quỷ Tôn;Aut3oG4RUr0pcguwBHqwQllm9zw1AdfRK5/Bjy6k6SYAQW1YOXhkZTrJoA1a+90YLvaUl9ZLQNTzeohE/AHOMcaeEnGACyTAFH2g3EjNG6Xz3fxo+2InKB9Gpw1JJjNniEQcpw44LjxihM/H8ULw0wwut39yDpysl4wyNVvyApw=|Chương 1750: Lại Phát Tài (1);DFTFwlgRYH24f2e+NR3pZ9XG+7ketroNPpdGFMyg3xx8SuAQtcwTMAbAPRrbvLrsTfGA0+qCBfQasYKTA9YkiNtfV6aDs5+mLvSk7lYLlQvfO/Sm8WdC4veT4ptfrSYFTcfORem0A49ZDJzAtkub9jQcbv9JYksX3YNDdHHz2w8=|Chương 1751: Lại Phát Tài (2);Gr+z8U7kkAeJFxluW8DKKw+40k946T3/HrT68yvJkLVclwPX3nytgxeOUozeq0f4VZEtQHXfxhF7tokO7XYO2RvbwGKHCES4CIdMOObeofAfNAj8M6KgDjeClDK6Z/sv/NqBf4ge8CJCFp0V9wzGwDK5AOb8Uhgg2Av92LWmvwo=|Chương 1752: Cứu Trợ Thánh Linh;IxTAFrMnT5QB2pTTMws7A39nxHdgheLI5d1lrzrb3oypuSL4XaaaHyunLsY7UmfEFjPfjvFAucvwrAgirzbiMW6EBcimkPcB3qCrqltB17VjPEm8XE5SEeQC797GxXz6LY5H0dTmt95AuuriMIdN2151ORUR8caNFZKcJcazvGM=|Chương 1753: Hai Rồng Hiển Uy (1);hzYl1DschUCc4iM2Tw3lYamCVZwUpH8Ef8IAhplylyYNzS9qiFH95uaozvYUU2KCa+SfpzNtcwWEn4UfEPP6rC3+Ln1gEr9TpvcFu+aVSpKqgQReGk42X9TZHe1vhLgNEEetqtLV7mqQfR2gCNTQMWHkwMajl+dEKijcv9jzP5E=|Chương 1754: Hai Rồng Hiển Uy (2);XlEaoGAfVuk7DpN8m3+KNJJAKF2z58D48c/fMVhjp1xjeLXPw5nwylnT07wvjoeLjS2wcNndJdaFJH7MI8yDs2ntmXcoaG/a7zBQafYP0LjayqpPO33OobMNTs01bpwpFoP6OlmpPWLjUyW1sGyyrAKWUjQRcvOa9jekKUEU8HQ=|Chương 1755: Thực Lực Của Tâm Đồng;6brfHH5o5NxTrIQWmtzlK9Gyfo8b/GopDrvjhJ6utBapjDzh03WGQ6hf7UlOyU4rAL9nMWq9BJWOvas30lI5eJ2Uq5leorW8xJZrtxlci2CypLeOuT8g7TGqawnxl8NfHPdr3KE7nIttTmuKTWnUAZpvDd63sYSwA78LiCzUeTk=|Chương 1756: Thánh Linh Lão Tổ (1);H0Tt7pPzraLYHob3rkQ3WAEO8B/OKeoTrTR87DACPDgqafgcTNFw4SGIKgj2JBhQHrYPHbUKkWQqgrRmZQmazrRk/kaVYRRzkggGQa55h/RNSPR1x4B+lggeDOBInH1Mg/nWD1suQmMYFVqvvfi4rhhrYy8tB7pAiGm6JrictoU=|Chương 1757: Thánh Linh Lão Tổ (2);UyFtMUte5LfQeOW68VYbo176CPmkvo/YvZA9HNfORYPX2gpGuGJArpBQicm1Fb5XbEO05+v7WYvHkVZDgj/qxm70FfGFWyukfKTslpHxYHC8QMsvbfqnmy0V7QXUomPBpI4UhCDQTHnZ+Z+jRVVYiXRb4v98G7UxSnkz5ib4b6Y=|Chương 1758: Chạy Tới Cấm Địa;wHIjblGZbsKnSuy8UcFr2d7AFLKeB49n2ZB0o68yiyoWzhPwtCbkvvbIp09Zv+0rzyOMo+/Gfxzna9vT/LZz2lgkgmqIlzIR5uuYPQQzVc28ScAwc9jWbYwdp05FuFuxugljiiLiIGRrJCq2wkEpt0ZUNRqyBTKUvCpSvdzmVuk=|Chương 1759: Kiêu Ngạo Vô Cùng (1);yhjfbD6EgpamTgsYi05bAI1Fg19s5Vi4X6VQpyffsldZBYiCsqi7B+HBXiing//uESQHDIPGC5LW7GKpMt3S8u/R6b1wV+0xyMmG5A8Yf5W9mNWZHAgSfDSO3+JG2yp5Fn/w8wwF+r/uKbJPXtF1049oIILoy5yKHtwQ+WPQnPY=|Chương 1760: Kiêu Ngạo Vô Cùng (2);iEsvI0bsmfGgGsHLKuo1yuaSkLAsE3KH6w1ElQYl85Iec9H83i55rRQr4r7IFsfWjZzqxQbBdd/3tCjZwK0vJcHOVgTxnY3yXwqodZIMX/rRrF0uGqzWtotlWshBJBdK62DPQXvSCwV42nQeB0pP8wW/ivxER/9IDtalcNrbiHE=|Chương 1761: Mọi Người Chấn Động;EbC6vK+I9+YEXt9/wuvKHhJCGxvuWc0NmMH5lRxSO8TeEojyCj0wB+DMDV6/y70r+AJHdDxmiiWQ+3mCwkK+rY59204Fs9DTbM1qWiDell66OKQfY8aq4CfvRI73tU63Z+arvn+P77ixnhRmWhaHHRfLFzjROiOWr8bh2ZsdXsM=|Chương 1762: Cường Đoạt Giới Chỉ (1);6RnM/wou9eVFwdroMtkyS9GDMWF6EapIAgeBITD5q7dNsavP2qzqKxd9UOWYgMZuWD/NqItsyd3BosYpCm1mTSLSJ/dZruQ2TKPwpj8ffwhKmyPuu1x4JaNabKfNH616+qTIyJG5E3qiiMRDE9dj2+OsRCeZ0DtGpwb918qWyDU=|Chương 1763: Cường Đoạt Giới Chỉ (2);OEX1oCR7KMdizJcPv8VZlmqq9yY6kgTeOpA4i9XJQploMRIHin3yfFoga080ep7wDVhVJXU6QR118b/UNlrnSyLH8VchCLfFtnTWek7gibYNIwnDWSt6p4vv/M3HYRUifCROo7q0rMrIna9d2hJe6wwvfpHqU1K8U9/oN9emMPM=|Chương 1764: Tiến Vào Hạp Cốc;CYVyZIFwm/ozWsf0kbijxU6lb1VVLxq4i8D3HKlv9896mJFiKIa4IUr7dBoqNLEoefaQQ/evI7C3E+LzdYXEFD2Eg+8z4u3Scuu1MNUVQSZBwJZ1UHISii3YXmoAx0U8Rhl+JCaTSOvpaf+7Q8JQgjqbisw8wqgnW8KhOzHrsj0=|Chương 1765: Thú Cốt Khôi Lỗi (1);484d50jBeOUX7/qrQyg4EF55vEc1ARUv0LOnvBGTTTkhdF/3xBGyozil5EyZxAse9/QgpJXVMLxKZJzyC4K7Ubmevgu0QrXKeA9H/JJ/1QHKi+KTfX0FMVFV1ELZdH9TDC/vxXBC4/mQn9/0RBdD7zIFV/cDa3ARMPksBWRMaJQ=|Chương 1766: Thú Cốt Khôi Lỗi (2);vMx+pvS1U6F/Dzv9j+dEluG66zcohRiz4RX5VPTvBI9I2fZn0qvO7IHehqklXiW3Spp6uDGpaGMoJNt2IZ+pEKIBwQB8B2XnE/WWzGbiHY98D1/AgleMNmYLLVcbkz+7c//i2WLg0yPkxMOEilJk2yW0I2WPsBVlOawLDKPeZpo=|Chương 1767: Chỗ Tốt Nhận Được (1);BEnqSOm9nsu2SEVzSci0x69fqcKRD7IP0AZLy5BYzOz5JmtpvU/bzpAAjcjIjqd8o6NeY6KUQ7k070oGiL+nttkfufrpN83MD794UsRuuxzMkntA6g2dIlksE+jxdcmQx438kFK95J/xUrwZjyMPYRtLEkIJRBAPUyhfkAcURlQ=|Chương 1768: Chỗ Tốt Nhận Được (2);4ot6YUdEqDlfKAiJ5ialRuGXEnKrH+ugLuLRvxdhL5oRl1L1Py0ierhpQCUftGvGL2hWQ0WnsxGqbGUXnouhBaZRLXBOUEvkK4nysXjdIHRRXlexp/QtPoekL0ZaIImEjg7PdLfC8A5Vjn1Q7y9ljfpbxWnE+EY3K2lxa+Kjixg=|Chương 1769: Linh Hồn Áp Chế;yz17i7NfRLUhmGVCcirww1tLCeYQdTLWmRO0VHsDmTv8BYHcoWRnOfzamO63rVGRxYUd6eJrwWpIfYTbd7QZZ1ritqvvbuGdeIuZefQLT2B6Zwe5y8yBY/kwVzohHXXHDdsMCHugtF6ybNSA5eCFyibv79jWJ/KPEFlqHSoX57U=|Chương 1770: Long Mãng Viễn Cổ (1);IswR5dVRKGKvMI6gmPmbas+You900Vk6Fz2ekW+DZxWG/EG41ZIPImCG2NsfOwtnAFHJLE4zKAmHVsW8pq/tUSNesk6+fqsNg1AE7oQ0naWuvMN+fDSmlB1TWw+RuafOcwlREg++DqjGvQd2ftm7+/2XTyvBwxjUGF4ftCDxn6s=|Chương 1771: Long Mãng Viễn Cổ (2);Ha+r1NvliUNGr2AGFCvqjFl9OSJt2r0CjGGbHn5G0x8xFylNciJXHpurFtJOBpgXxneKUeCTW7GU/eO6bYXFUoxCmLNjfHBCP5oTk2GDZnMtrV3kpoq2cLZUOULc07gBRtdrEhqlpuAi4tXoURVgvecmPj9aLNyahDrVsHZ2DrU=|Chương 1772: Không Gian Lôi Điện;5ydlvFgMo0BonDJU1GyMtXaS+hfEp/ElvhgOmdCI3O34vh2u1TTfNBJ5zFRGFjUvVRh7NTVDJOtiwUo5f5Gg6UVqbG6whls+FAhSqjEFeRDfLKksJTwE1+rDGrF8jvJ70fZnYPW8YGDV0M5gCi11+JTo5Ch8sk9PvGB5TMUhm8Q=|Chương 1773: Giết Chóc Chấn Nhiếp (1);KTNNqwEh2G7Q2xVbZupIhnamLyGNmFeYYuSZGrh83aI/0S7PuT3Hw6q6f3U097+mOSRLWxGsW3OEfMwbme/3FKozJvKHKiyB6MIEKybMq0myVGK0v+cjQnnTtsMu5ueq8mC6Dxw3aAmtonQiFqmz6FG3yEl1JPojXN9nGMiuKsw=|Chương 1774: Giết Chóc Chấn Nhiếp (2);14tSypJOacXE8YdRNWo5Gdx0GYPapXBbNx11M9o4dRD0j6uvGbyBv7oq12WC/rIbvKD4XENcWoYnx4qqGipEmzaYtRmIG+sqG2Lpt7pfWxBHccBlbmXIqO98e1DA9IHO+RUnnrsfHk6FAjcZEpexS7A7QuqQ2QPt1MZ2ltTzsqc=|Chương 1775: Giết Chóc Chấn Nhiếp (3);yUfXwxKc/gnE+0Dowi7+HwzKZVxhNzJnBz/2GW7fvasc+zeYEQP1wpOdQbIXLnn07mqx/VKTgRPrrAR0JCUIhR24AKOOMgNfigQQEGuO8wDCu1pFj3pgQIlRMyTg9D62UOqPS5DguDs4wtw0tfAvanV2ctIcIVQDhSN5Q3CKV7E=|Chương 1776: Tuyết Vi Ra Tay (1);mIrFCIZbJKLa5MgQF66mI3/nAgSbKSOzcJgRC90GrLN2jD7ZaiQhcNlx+aiHVkr5p76RcNtRJl6uMfHAn56WXrPe0rgqS8Q/g8yxycIkJ101HYysU8iuyxIGi9V63WQrJF3Xlt+JYHQfp7g/lsXOjxH8cRBBRwav6/VMqMVfcvo=|Chương 1777: Tuyết Vi Ra Tay (2);PIBB8JS4kR/71j3EGfth/RLGoo3XieymGKBjpvqvgx8lkWTQ50Pym0bHYtaPzMreDhEgji27ruWqqSyJmBPLZpzh/8Ydlo8tFbNGbuK7NezJto2AnuOU4Xc/x2s7tUbndajFMmCdB5joK4nRu8/pmAQ7CpIWbs7dsybxHNQ/e4Q=|Chương 1778: Linh Mãng Tái Hiện;QYMiZE7aL7TZsVX9vaH8i5UGfS6gnvPRs+DRUcV8U+g217l+IBtWD1W8mhSNll7YvJwxjxg57N+ZhMdaao2zQ0XXQOIcNzBxB4deEJcNTlzg+tPKQ7xLupkCSfSPgt0Yt7vvmCPx07+JkvXDqLIRrPdCpp9fZI3ZzNQQimlF8o4=|Chương 1779: Tứ Tôn Liên Thủ (1);22tPplRerE3gWkKZ2HdDhbCjT1MrQEAr0EWZdozUOyGfBZ2bSQM44IDqlEpIfqkcoAGTEOgCAARAJ46YuXsYwIFdbFE1GVA1IJG+pNQMlqneVkv1FyulevksP5tITqz7uTpHF2kP3PSbN7xc1iIBMZIAyuoFmyWUsqE02JrK8i8=|Chương 1780: Tứ Tôn Liên Thủ (2);aF+TAxbOQyS8upUApIW0pnxBytUrjmR5Z8GD2Mu424RC22KpuCgoLAOArQ8WSMCLK/78h5uZI1TX+w86Z/HZhrB+CMljhny0yfwxemjqSy2Y1dHVWGP16jBqGZY+sGTSE5CKMyFax1hceexjAvyIS76sXc4RYOxvhy1d1cPDLew=|Chương 1781: Đẩy Lùi Tứ Tôn (1);a6ym3992P8zpUAOg3Z1kN+d/Vx1vSObHSX7wJ+cvgNqUR0PxfWoBGQQS8d44fVet/Uw4f6T1KROj7P6FmuP8R9J8RRpzShtC56+MoiNNSZ/OaFvfGzjNV5ZBpJ41wUDVCimMQkAj7nJusoL3vA8XhhCEXWPsfrcSwii7hnp/b4Y=|Chương 1782: Đẩy Lùi Tứ Tôn (2);vO4bvkKvYB6qiG77jsFlDRXsZn2k1G6KjukFaw5tQmwfc0/txLsnRphVwC0mV0zixB/5GyDJVfq/0SEnUR+jjF2gbCBCLKufJxYtIQA2vefnOh4sm9y5NjIc9kfN18hS6CX2fTOLSM9nFVTI8M0qjIx9gOHxCTtbKbPpSS++0jY=|Chương 1783: Cướp Đoạt Chỗ Tốt;1EGhrDnmFOguIMnNOy8PH2wWmg14h7rZX8hsMPDIebhW43LvZT3WyzzFQ0x0zTD9LET9nvEokSCpwIXUY4hCZsxdnvcqJvIPVQ570uUKcVOr+MOtPyKHPL2JvdTHkxgle28VcOW+2QP5GuOGtng/gh4uXfv1WgPW6iKaGwhi+/0=|Chương 1784: Trong Không Gian (1);aQTh0rhjWLg4ubhaOtH2JhjS4M2RgjbSUg6FOeDmUsUFBFBtXyv7+g+ri1YO5rYQUnNwZmivvpnJO0RAi3trnEEY+slKzeoH7GW53oROzdkT320AU6h4JlPxnDlXrS4oYGrAwwSBWRTdZqEc7PFrvY6RptiW5W2NDbeDSzbTYZs=|Chương 1785: Trong Không Gian (2);0sWoJsx70iAHNB9iYjrjVAy9wPxUMYfhDg3aVBlvhdEffUYv6YuBp6fAV1fqXy5tk9osAojxuUJqRNnJWJiganG+Gc7M5926VZw2ZAh9eFStYBbgcbFPQqXWxog+xKqHeOxX9KFVbZwDLBcSM1vta1wAGikCdZMibU3SLl/UKHw=|Chương 1786: Gian Trá Vô Sỉ;d0SAanWBG9M7s07ceULTl5JR5gXULAdYDhphK3WMOK2MeXpLcoXbQyoaBwiOg2laMPlzC/edwbbIXe5jGzrbykU8V+Mbp3tKaUghHKTPZiCHUuotO0K9NriupzyP5esoGbVTxJ+yHrFg2w56izJcRIATspt+T1Vuu8fMC4CgTA4=|Chương 1787: Bôn Lôi Thiên Hổ (1);1VDWwhM5OS2JjaUQOW3L4GjcsNbdv4OAhYsRkPKgM4DNQ+m/NhyysfDCvnLvivAoWYKsdmxXJtoxqe37wGuuHKoIFSQW0oO4XeUXV44gGhHJUUKqv0cxteibWdGvAOaYoj4J56sRtI23Bz+iS2TXEUnD6O3+rrfGRvqC5TfhAtk=|Chương 1788: Bôn Lôi Thiên Hổ (2);6RKr16400VDbGzi03v94yXfFpMrqmYT5xm6rerkjtHQodG8LI1P1GH5upG6HHe88wXNWXhDBVLw8hgqRVJU0HyK5TE/tF4xNErpr0kEToQ5Jnz7cgqa5bijzLQEXUVaWM0C8J5yt2TF4bNqss/+XotkYo/SawZGollaKAXzoGR8=|Chương 1789: Thú Hồn Bát Giai;fTFDF5IUQfCgys/5qMqmREs74PR4edC87l9Z9clBJJub1DrIxIY5hMLMLIgv3JS3LO/Kw7HUXGLh9YOUWGAhe+6lODjfGURuAfD2PR+AWsUgerNd8JGLDuICBCLakdESixzTBcybU9Yz8fW5ZqUrq+2TX6RXVW9H9S+8+AGQXbE=|Chương 1790: Chúng Tôn Liên Thủ (1);pjfMIr1sUhykXoOw80Ojy2skU3K7mmNjalktkEvUmxF4sqqEKlDnu/YOimyaFJfcKt+VQ7ku0SoMRc7niOQFYBr4EgSZ8ujHfdkivQ4cVOIqKm7en5YDU2ovt0oIrSrH/Atwa7MGoy79jS4fLsAHqJylkpEViceNdUkkqIyDAMY=|Chương 1791: Chúng Tôn Liên Thủ (2);4Aq1BBHcojdjmUPNU2pogxls/NvRdDJDCYuM7ConeKI5oKKWYYONNvv7XHu0HOBpEEG2r+Dsttir10ter5v5TicAlKSs5RAT0NcGaB7Db+WL1dgJduyPmGBbDaRQIlwfK9nEfV5iGlx11TywKbk0O6O88uWtBUclfISqmw+fN3k=|Chương 1792: Thú Hồn Biến Hóa (1);YJjpM8yoA/dg2I1jI0EljUNhRaAbvoYtZWroJ2RvpLegdEDuN/lNI88CJ27tceH2VH7kDOYbBmcnb/ru9O+c3hchG0+1AljFXk+3CR5/KjHpLPDcHPoRsU0fJOIbtTdDH6Ueud4N5M7UWf7F0z2qvHqdzPQDtxAReIRo2uwMJws=|Chương 1793: Thú Hồn Biến Hóa (2);KR6+6R7yy2ZQGfoPmPqcGnsNo+FqdXv6hdKf0dFBekI2tcQ4om9cxFtO+WutcgRBIgeyD9jD3KsqQb/Ma1TYGSHf4cQ+MOnL7H6BS/glSuB5q7doawS3UQB81OhNWkg/prR9W3huC2U9m6ve5F05LBEeZBZD1u/hHk/rGj3e0fc=|Chương 1794: Thú Hồn Biến Hóa (3);zzz4P0EoZqBx7ZSldurJiq4fwzqVce4jrkiCvAypcTE1v8NpsBhy4oS2imAtcx7+E+uYR6jzjxrEErGCfKf18frggt4xjd1I+ZmoCROCuoVy1U+Ob/zlGvTGvr+JnId2/qGUlvqRqt6+mhas5NpyKwhexNP3ZXHB/qZR72DQDBQ=|Chương 1795: Thu Thú Hồn;7LC6j1kTtm1zJnb5JedlbJDSFPpQj7KhCw1ETL7j5+siwafM0q4siswkWsv7+htp2BpMcGXSQGW9UBDI4iDmdAfNch/rUhd1hHa1B2MgO+v0AdDsAilcpihbeQklDZi2ZTY0WUHkJtsNXf5xwiug1lVo2RgKPs3S4oU2c/G+9Mg=|Chương 1796: Không Gian Kết Giới (1);u3bhSy80pzZzAUUI2E9MKJZxlWh6EBYZa/ppO70wK+BSEJxl2zTK+iArEf7JNgXOH6frtdmYOyDPBs/S9bv6Z784PWkzQm2YxxYFVN/QUzEDEzdBNWHKVWY594FUEpw5qbeJldApHyZ7qEDJDudKTxVCP2SIIj7ib4yrl085ZoQ=|Chương 1797: Không Gian Kết Giới (2);YizIr+8oIN7vNJBKZ64ov06TeneDdlnCYp2ypXTtGJQNNVKlD38SWbs8S9DcpRR3GYEjQZtX/jz/XZI7MM8xSTea9d9FdX75XGyoSEjXh6id5NnW+eZfJY/rRItPh5jwjok5u5mhYgjVziR6iQZKDe0mXu/DhE9c8iIVARs9qnc=|Chương 1798: Chiến Đấu Với Tôn Giả;pRnBCJMhk5zcBKfWsFhcjl0x0zIdhtck94i1esDO2AlsEHp1oi8ShcSiMF/nUoYHxFrQ+IX5O4IPcoitPeo7J+VKz8B23PVADLfZ+X1sTKgL/sgbLJBLgb0lMasBS15v6NnhBBRPNHnOSQco5p2YcKGrMt1YsXD4lR1TTXtr/xE=|Chương 1799: Hồn Anh Thú Hồn (1);JqnZAdR77GBxYAa/OWOsKxCVPuWDAbuOPopZa+ohiUASSKoL+FQrmlJGObs7ycEFoW+EOTmhCrYNEMUD4ffxgW60Nqm8jqosxQnr6wYa/pSFN7okRsnFb1LKhVvXvHggqFLiGxBmqL4bzA3c73Gsy5DiX5ghnHKZiJRnRC+hyHk=|Chương 1800: Hồn Anh Thú Hồn (2);YdfMg/FeN7uOSSWHcrAbqFP5X5OFDYjA2hALMaWZ8gQsvB1pGKeamapj/uMf3OlpRptojonZE5VC59XXXHaiMRjuI+fIXf4xCYIqPhymO1HPnWgC1XzeoCgHBzhlVBtQgkdPyyNGqW/4UYLOomBnM/FPJcuu2sGwWWNk4zpsraU=|Chương 1801: Toàn Bộ Thực Lực;17jN6FJ+zTWb8QTYqtXAuqZsv9aKN6T++gb2kP00UCR5OnOG+yRWGzYGwbMwo/0itiS4nnANPJnLV4edX/YxV9lv9EyC7ov3uHv1J8Hn6KYqSbyIoIEXHslEHJQYPIj1A7cyPKurj5iM70BivJ5uwPlPLtwx2LOeyQ1S71fBut8=|Chương 1802: Toàn Bộ Thực Lực (1);U/Yi66qCoUn5+DKMBHJvZAWc75myBBoD64pqQT4woXvxxYCbXYaKYjD69zyXxT4MgM/IbG43pxw05Wbtu1o0B39KRJz8QovH+wsnpg5rBtDi3eUSZsGTy+rjp0x4gUhT6Qwnfw12kfWXvl0UwqQthP50oiVY0A1ouR1kPcgi7l8=|Chương 1803: Toàn Bộ Thực Lực (2);PCZuOTM+Q6MvRh7L1Ov8P58AMbxPHQgavQblrfUYU1VFkouiBW9j/XokXCKIBJVwMzRehCHwReogbQ9LvxaOm4yfehnYELRchljLHIJdV8BqkJqsHXp3VrBswg2cNlpyZnKSW5iygSfNy9C+jk/4203wfhlHlPrf1xyGFUkyULE=|Chương 1804: Vũ Dực Tấn Thần (1);TLjC7ZNK4sPC4p5XQr/HliOBHD1KkynVa64J0YfqwYCLAg8BTM9VcL9QGSWTiSXdFmDTzxnF20MNhAENAkSE+7LOE9x6MUbWwXz/C+Dyfbi2AtaGUNgSJ5ITPEmTqWKH/0QhkpkYLi2tN3Cvmz8UM0rvzk+ptp1RDhmpKpcHFAg=|Chương 1805: Vũ Dực Tấn Thần (2);fNOM1vdsqWQ+l+5crQKNR907ObngjunJqO+ymWBKZ7Klplrf64Fy8A0isyGdURBc8n0PQIAPMkn0bIOcDgbVUU0XVDhYbEHIUBmCWtFJusTKwIIwDhPfbbL/8OnUJsDrfoLedIwG8h5h27ZY80rGgSoZc/eUF6yg66e5LFFE+IY=|Chương 1806: Vũ Dực Tấn Thần (3);4F7/+hE1B3ut1S1NP6i1C/t6jkJuruk43aylRurclq1cqDGARiGUdD0ntlwH3LpPNdOFDKVqo1MZgAKrlxV4plr2HLOMxykZUJoz1emK1K5P8zX2nl0noqPGU7vmoVWMIODZ3HIVN1rxes6OaU1DTfWbig2rZid88Px/5kVaCys=|Chương 1807: Kim Đao Hiển Uy (1);kjOSfNp8D6uQSGHHW2iUrlyOyw+0lhCkgLc4Mw0xHnqJDtITQU8Q99nPV/AA07h1zzun8oyyJpzXNPyyFEfCFpHPcMHBBNvkNOvklI+C1uZnYUm+5M3j+KSkr8w8lUzYJRlVEwEMjskQytfuW/W/GVcfXK/javWxYccRREkB/kI=|Chương 1808: Kim Đao Hiển Uy (2);5M1D+HeYStk9ZDp7dP3Pl63nng5s0t3cfP8u0GamffrO5iZRctEdsiPTEPx5I64DQmN9VPCygCAqcBhkWQjsY3qqJk0PNsbDELqUZCM56jGAn8ClYEakpwZKtbuWKHW8dro00GoSJkUt6BPvEcRLfRQqwzYmDdqxW2DbdgHxPQs=|Chương 1809: Uy Năng Của Huyễn Ảnh Thanh Vũ;/QpofOIm665Rw5QnGKlb+BhGh+KCN4y3Kkrn0s2YJ6yyLhPNHWoUXT8fLhWf9d9Ic+7aG3AA73fhCq8xGopaiGRCvmR824hNzPJTdfz+8RYGczGNXPwdRcJZkzER2E/sb+9+SiEoyMr6aODpS78hRTJwRF5z6rqzKnx/CraZ1cg=|Chương 1810: Tàn Hồn Viễn Cổ (1);VAPAxDu7tclxwcmr6bPbBKKqboK97jmYquAr6qRwQNfvrO8h1tjA+M7UikJmCPS7B0Yy0f2zwPankRBVatl3GG8iC3IwmYC3xhiaCfhBAyN9k0uxts5nCzyrz+HFk4yPWmZ5w6Vi2LrD5sWhJxSLTR1Vn9sIDVBNN8ThOzciMUs=|Chương 1811: Tàn Hồn Viễn Cổ (2);MOgrlWLwIzFK7fIuBidtxCOoy4yI5VdMUqi2bV53D0/n3qNwM5ES3YPMIsrQanTjEG44G2Y4pdnhVxQ6002DyA1e235TeJSQWcn9F4MtPUnu+1G6yUBj0+tLKx7O7+AiHO+7STIEE5BDFHu8fsp4ZCkKCp2f4TcFS3nm9VwgAm8=|Chương 1812: Đế Giả Chi Nguyên;rNC4FuiQy9d/KrqNkyGh895fgJ4VqEjvoEJmJ9ujfhNEVyYeQViTnmcSH9sU6EuV0NdhBGOaMKDi3GWV7rKMKBui1mVVCFY847Sx9+eYc5YddYLTnKx45h+yABxzHgYOriAQrhOUiP0co66tkiwv2unrAs8mI0AlPiIEhyuvlxU=|Chương 1813: Chủ Nhà (1);0Kzvr9+/x27OJ22J6Im8LkfA+hiynBVl1+djWpKUqcEh4FJDJOvbHKMeIAIllmqQFXloQfwFZORz0JYYb6S2XDLt0Y/7qKWho7jXvtAQYTG3HP8P3NoWaGPnDU1MUKGmOBSBWo1CuWKcdFRCh/iEGpQfoN49JYz9NSuxhvfOsrU=|Chương 1814: Chủ Nhà (2);POdp1epWmRRkApDXvNHP1l60pz94DI/uZP7F6Epb30o8W/dx7VnDFGEGhS8nO+2/rfXFsbeJw5AmN8uNP5JiC87g0OUWXHla4ORZEceoGBGXqeAhjAUmEkvyIv2SINGtLNsPyLa6Sa68fP32uLpm22o4A5iXWfvcA7FhefN9J1c=|Chương 1815: Cấm Chế Tiêu Tan;7ZPRR1tCv05JQXRsGU2KyVb0/DoPyXoS5VS8gx/FUz6ybxTu/XfzjJxDtXj2MIEgdN3XtzVRtvFPZKVJoL0DntagJmTYsOXsV/OcVttHPLHIZG9ZgQqXhvOWYT2tLTZ1qJoLdOMzArZkZdMit4cNGPtwiiweUESW0Eg/EluWhEw=|Chương 1816: Linh Hồn Phong Bạo (1);ejvV5Of3nvjFMHrRU1QfGa7B1B6TiA+MCJmomKPpjkxiLk2mT5H9K5yAC3ztVA3cIxeS152L/SfaMWL5/w6AanSdEXF+Y87QBSVqREFtnCUzNQRRpXTiB5f2+EuXPlAZpUjNBrZUdfAHl6Y7x7kl7AWjV7Z/z9eomlBYZTttlD8=|Chương 1817: Linh Hồn Phong Bạo (2);HUpYbsg1XAeb+cNnYmZmFFM3zR3ZMYMOi0Srngp5wK8sUWvTySu2GpHB1wkjJPDynZV6Vlf7qbawSLJtzmx6NCvhP7kGhiJ/RnqyA8j9IibRnaHA6O4aTzDh5Kujp29qWnUUvShjjx6fw3KfqAFqMh3T0d00IhMBleChrxNW3Ws=|Chương 1818: Tranh Đoạt Linh Khí;Rrd+Vry0KU4cHh3/WtYdPVXDTmYXZZfW2rDfFxCzwoSpRDDnoW71Ou7PIAvG0weLJ87QF5Bz+VtAFnP47X4PyrtL1SeAc435PtSCL1HZK02KR3QAr22ZHA+/qcX9Fqkw99eKOpxZuEG9CKBS9qfkJNJ4mOMiIj9XXSHNTmO4ZRA=|Chương 1819: Trêu Chọc Nhiều Người Tức Giận;3NG9z+f6EYyAwJ727h8x5/8qPeLFHBvAljo2h2HSoBnwbKpNI05q2UgSbFPJ6I9HD0j/Vr0voYnPqo5CXYbEJ7FJqgEhvaMrUtA1fklZV71r0Q0PIluD8zceMPowoRjaeRkjZyLMA8958ZK/TrDu9akYKG+2zJy/r4hLod6cyuU=|Chương 1820: Ân Oán Cá Nhân;klMmJWjZLWyLZ3moxEQGpxDEbH3z0lWFcZNPsE8Or8i3hcXWfPP8Uye5kYDkIfy8JASasH+6HEUxBtL7j1yK85/nXR7YZl88Awj07rkMmNkJFa32sZdMnb9SUyGstj0Hld064/c/PdEYSq+mOYYSAZZH120YyOJEcAVdwC74QPU=|Chương 1821: Bố Trí Đại Trận;4PNdRgKm+6XKwhRX1Wdz3J8cSOgQkeUQDJ2r//swcP5B0tEqoTdvV18ecgAs3dL3b69SL92Jr49Lv47USulC+gzR18bqAyLhkTkGrOOw/ggywIbRtoSZliETwKYQagASWLKA8Iu8OMJfrQcKbWySXOBuvpQeFFX4EELZkkmBkzU=|Chương 1822: Kim Cương Uy;p/aNgWgX4MbalUtwf/bQ4VItwW0JNkaeO0FOOmbkO1+XmphKLNSEwy0JYFpnadVleuYiXhA8h2ymTHSuIjmKFG4cxTsNeFCQo6Kf0apdK8ABqxw6vTD88y44bJbjqgTS+ivBckJkM8zS4FJ9wtmafwPt3L5qmXXbdc9APw4DmN0=|Chương 1823: Lục Thiếu Du Phẫn Nộ;Cp2ubU4EgS/7LWgxfxKux9WvwMpcSW0loep4Udaz4kcL0Hed7D9yiIi0rFw1AMhfy7vDrdsLTc0k367whiEPO3Dzc1cp6zfAozg+YcaZBkaJoLpTT5I0JBMEcp9iIPXgGlcPUGP/ctITZUuYy5/ysgITTojFAbYpAbrk6fgrCMM=|Chương 1824: Đại Khai Sát Giới;ni+tQX3g44MxL9e7IGsXx8Kk51PMXrJpc8qvZACtG00Uz7cxUWBWboPGRZJDi5aVhVR768RNqRDYgFl82YRGKGvY8+mn0hWRE9a/Kks1RZ+yTRifeXnmzj8mY571F0I1XvitVjk55/vclfOntQTSSNfWjsTayPLPUMN4gMzStw0=|Chương 1825: Giết Hại Tôn Cấp;JvTvC8iNueMb6HNL+XBhfFYtKd+zdSBZczniov9axY1Wa/CUCRJrGRbSjzhiEKChZeMmM32FISEd9X9Ch9nB1rH2LqMcpuwcy+3lHWL33gDIlF6WwoeEDzb7PqWLT2FPU0OKq6ZLLeQyitVfs74aMbipIrdKPK+tSkxEEoLfYI4=|Chương 1826: Hắc Vũ Ra Tay;xMTw+Btx8g1ZNiuKSvOSK9+4IvIux2Fo0/E70uac3mEuB872JWsb7OL6mx41NMAA6VgF3IPrdclQpVcpguQU93P5wnr29Uu6GIhgn7MsmQsBeURBiNFOY/lpLQVyPjR0W0EeH98BeP/VPTtDTQFuGjvsC+fKTSKeC2TlOwjmni0=|Chương 1827: Linh Hồn Phân Thân;4BJH1opwYvZjOpgU3pSsBqb3juFF7maDtcMZHiLbEzCDhXsErHv7/6ZpJh6iBhNluShfgd9MTgPszvFe3eE1DwGNiL3eJWvSRZp0jUg9w3bleNFNUEfEvj5AOWO5Q7IvDXo4j4y6JhDt/sYapy/ggMbOFpi/jZypgQlROOOMEUA=|Chương 1828: Bản Thể Hắc Vũ;Q/zJV4Uox4/GySGj+8V1cf3rP6iR7kf90ZuwN20fon4mqKz4HH9ae//MLXV3gZQfn4m16dm58rG9p1SrjSJgSaecbqC1eWYVdEyFsKmFdADA5PdiX7e62Rq/cu0dO9jcg3pAaUWQA/5UbteczY67ORkIJ5ShDoCy9rMV77XwLo8=|Chương 1829: Thần Bí Nhân Đến;PS5V+Mk5iyvFqSLaw2rPxU84vpxwLuBcOdQ1O9qped/hCWycQmTSr+IcqNRsUFaq70PYL6/CPLb260nvMSaUlUXEZcLwWlG59t71XRr0mokwBXZswL5f8U/laOq2mWA6CG2Fd+oRyoW+uk5L2e54WSC/2qvRkkbHTel1LzPJ23k=|Chương 1830: Nguyên Lai Là Nàng;NCsHFH4N7OdFKXEn8BOeo9NKlplbJowTbWMcI+L0alEDyCng9oKkcthTqGn298sQ72P+wdlmGyL5F3LVOqqvWFUXh3sUKBY0hWcYSuiQUTLJgKcie9TI+k9mKbfx7/q2Vrj0P2fV0wjR837yrXZkzW7rV3Jvs02m6rTDwmzIZ1E=|Chương 1831: Được Quà Gặp Mặt;Ule1+5TxzQyrIP2Ez7so6j2NkXahsTlspwD6+4rYs0iDNOaLKUDmkKDBx4kF4QbbqgCcKnDvyFb7xr2GoiOHju9QjM6QTDH4YMeCd4eI269qcnwt8AT2FCnqqzXNu0uTaPGxNRw3odteG7MwIV1Q4bsM9woLxXn0GJY2XbHMqt4=|Chương 1832: Ngươi Làm Ta Sợ Sao?;iDwDboKhD3LFdkqcJXIeDOa+ttzSzpMVdJNVGpqC7Tx80mHCVsbBodMcsvbuldzaDQdICWLGQ9t6GKsTW5R6Q2ujto5b/4y4ozBPY6tCOHm7F32UKzFqQNm5aNNtKvZVCHaMGFdpEhiHh+Pmb1MQ770lGQAe4xdhzGaD8DM3uoQ=|Chương 1833: Hỗn Trướng Mắng Ngươi;f6jpBtmCt55A9OK0p6EAV+hUBTZh6tR13S9+yuJlyIz6KdQd6WQDgiUr2a/Je7deIVycYGyu5ki3K2Yk3/p2vdQ8e/NOjo2gvoxfdVQpfYV5znVhiv2fxdvjMrxpRLT4pmy8QVrWu1bdK6t8HBpUvb6w9ebZeGe10TD9+ujD5Zk=|Chương 1834: Trong Vòng Một Chiêu;sj9jJTdy2Y5wRzpbsqis02JRWdHREx92S9PxBQNngEcaqEFqKWDvfTBN3nXrKjgZ/vFSqdYEUu2rpnuqa3guOSGS5uWNGa8+64hW5l/zN9N9MO//anhbDa5ZoXHP8YfFTWChKuJMJI9Gou9tPErGER7HzKsNUoaj4iL0U0qhNtk=|Chương 1835: Linh Dương Diệt Không;pIE8z7CY/cpXlvDktJ+hYgwygDQf+bBvtyhPaHm8OkRgQQ2NlCLW60ryeEH4UbfHvbbrGGbYb58T7gYRujrgh1RgeoeGrS141Ob8XJujtgDYH+VO77+1fmy+ZpfRS+D5DGukDZkTHwfhN1Ur7FTGm2+3blPDNtP0jElmtWXP8oU=|Chương 1836: Chà Đạp Cửu Trưởng Lão;vGaL7lPEov2JswvKtH3aK9m6kXzE5EG5lSirypf8F5D5vbVUASwnEguG/NeUS6LbMEJxuDGFz8xjvhuoc24PnRLGEi5xwJ8F6OvIE8tdeZXRVhtMMdwKZp2hnM3R+Cvapc5r1W36d0BBp5BTDSlXww4KVKv4b+BIQCOLgxWPFpY=|Chương 1837: Thân Thể Đế Giả;iXekSPwP/VVkrbEfSvgDjGgFuSbxRx6cBsiLabVWsCnm2ib2vL3VYCFESlm4tm0PfP33HQwDXT65rxsy0TGdP3vi3m3VruXTd7+Z4D0OWAix9GKab8uB9bog4YoGB7zni2ilFpatuCyLAhV1gv4J1QKsYjYhaj3D4a8lBv7AYn0=|Chương 1838: Thiếu Du Phân Bảo;48h5qGZS+ecOoizkwlXOglSBb/cUal7i0VG0CG5dn1Ifpg0YUQh2MmXR1WxSjgUjMWaH48+nJxqJi1d1+kVPsGNV7ULIm/ZSVTSQuZhTDnyuM2LAPVAwyb6rDCcx7HwF4ycns5X/unzbf44itEKorFdQTEaQ8aEBSOHHlB4fHxQ=|Chương 1839: Rời Khỏi;lV8g+BWoc+DniMiEpVULyTtny8evZMfPJI0RvmXDMu4rPJikrsVvfBxg701ONG6ZTU20HHVDc5sBhGV3outqPgPfYp/tOrxPby7xwH0wdRZqV1b2njTS3q8FB7sfmUsufkrod1rKlcVMH4XePz4gwbvZYZI7DEW+Q2dyztIgsso=|Chương 1840: Thần Hoàng Khí;3e0EBkYmf7kicpsWqnQUJiglZ1Uwzv8B4vmx46L5P050R2LgCBX+IWOngZ2arkaWJEBfMA5JEreLILndvKssK17KIOxEbfNKs/RDyxPkCEU2z0nVE4h2KsjsqSi9nA7QzP+3t0y26WJU/DtlL9g7SdEyBu49ctY5lPr8ouvtuOo=|Chương 1841: Ta Muốn Ăn Muội;M4htsJTUD5VREYGw/jg6PFRvYuC832RTtn9A3e+67nslXnIkTG/apADF9oOBic7gY1ev2iYXBUN3Liuq8yZcUmniVRjXmO9CmIX0mlAvm8gzJC8Bpi+dUOLT0TRweTXArOGAd+Q5jcjK/PuBEw5XQr/Iq7I4/K2jOnHjp20xFbU=|Chương 1842: Trước Kia;aIaoMTnUnexRsxqh5ykc6eBAdAbYhmPf3IGAFJ+H0NMW48hdUCtQMn4uf9rVyy0/PWDsyrKTg8A8PSZMSJTWoHOEtDTMIlDemmumSfeL6gZfCM84u5lAf11xU7BM/xd495pEXgHQvaCXPtTnpxgmRDxoY/1tBQmRgIuGOU7nTMk=|Chương 1843: Cất Chứa Kinh Người;Y4UTrYXdtGI693Q/Au1KwmQOVoQkHtt0wXaVLPupBrRsl6mO2JOF1lPxJM4Geibm20AtDhEAuRgtRDWzgilT4U4lERHZqKZ9lHJuFPcSIpMzkdlknmEyxfISXlLi3mr36TyMBcrVO/JKdgYh1Z2CjRUP97OYSnsfsvbWEHG+vOY=|Chương 1844: Đồ Chơi Phá Sản;1TuPSg2oxzVSCdDlFxSgQfQuPT3N9oLj640Jcst5j6VN8M5wMQeObyd7KBa7OENuJbyAkG3k/VikYhAImpMy4a1a3gmHcr9RjChI7ES+faKuF3ZXD9uK2WYcXTbOlYdEOB8K8vZcPIpgQmK4CO9ghtql7/Mxvk4Q63HV56CJ3rg=|Chương 1845: Long Linh Gia Nhập;H4Qn4EagdSJXjdRTAdKggrTYOlokV9jtqtqdaNB5/at7lgrUQc8Sen0T4VQ7ceSNrlENjVHqQwiDfaC2cdL/hzvFaHmL+Y/l2SdlQ40USllxg5syOfGyokh3QRic0NcEsZHYN/g89t1OGpqPfZkFs4XqXzewT60aAqP1IQgPYB0=|Chương 1846: Rời Khỏi Đông Hải;VOpXjw948SE3h5qMiVvWAtV/XRIcL0eIa10ZOWIuCOpYIJ5xpxjMgEBL74VQ2Eel17ffrb1y21mFKLWiZoUfI7x3zMZS5F4TLcAVkhkiypQJiPw0Kh98nmZZbcH3KNHBc3cfzSXWzCF2zfxzO8yWrn4kXTM9FbhhuBLoOPTE8gk=|Chương 1847: Ma Vân Mật Địa;SlBgKoU+814UjJf/r08utDkQOsDy8u0ayb9tXvqPYi0jmmKo5AbTiPcjDrZR4uEXdLuJ4SbiYmdj0hFRyyKWNlykpGR4u9L3Q2VVgicM5ED+x6f4dfvHWUlOlf1rWKK0Lb+Xmq8VTdaS/CUo8N6zc1JGoukJFrpRjD7B3MOBaTA=|Chương 1848: Là Nơi Nguy Hiểm;4i0Qtm2jK6BtWNWM5c6RcT7T/8bTmbgy68szoL4ATkMfZ9ojIHyJWyH3Sv1HFkn1XaextREzHJmOsxekMOc/NovfCUIf8mQEFYwGg9/XcN36Vi8E/79f3od52BoVo0fH+YsCg4ttNHxrtlW9RNOl1Jf4lYb4AT9kOqDZQ5zhOHI=|Chương 1849: Không Gian Thượng Cổ;iky6HD/yx931Wt1eek3Dhks1jCiIpWFI3BqDlKEYfWA/ip1wgqk6pOXaGx53IbLfg5lhQOPXIe6RHSOrNI7uvOmfzv2tXlBl3pRbMCAsnRF5FSzAkC3I+y2K1mPTNz4FCQCETddJ9Sqe72QSvOs5uBk07naulqZZoul0PqAGmRs=|Chương 1850: Thiên Quả Trùng Động;Pu7nR5o8nQzBojopdpgt9T9F0av5yAwlEJdefaiBc7RYnlY5fhkAZpL0BlDVTSHte6oPgqJLrjbUaq8V11V75BMLtU+U8PUEYU/PAPr5UOlch4tc4p5lhBj1Dnybk/PO3P1kOUnwUs7A+CsTwdeT+ykJZUIribHbMDCvUoXXyqU=|Chương 1851: Xích Viêm Kim Nghê;3Y4sAylu30AhytQIS+axYIr3N83/z8tkA19wL5ON+pKBHDQnGAb5XRqdWEuXr/vWjuj4Fl1sFy+kpBL5ILDyDrxLtV4N3Ba4mm8FYhWhrd4V5LIIaRgpA5Sx+8MWMKlb+DVzOjXb2Hhx8U/jQR9UlL2Ls05IjtBXc572aSfWI1M=|Chương 1852: Kích Chiến Kim Nghê;CE9hf/gftaYAZJpumBP8Um4dngYUQYA9Eu9mNKhROItJyJ6sZcSs37Y5QVdfFNn4zulCQn7Xl51U9e48hKheRfqgMIhWnI12YQf5xf6qaRcq4yPvzA9PeIxiWLvQpI9ffCSeFJig7yB0be/+tZq9QpkffBLubjA2QoE8dX4+hU8=|Chương 1853: Thu Phục Xích Viêm;XgEbky6Sx25hBJw5bkaFp5zsjugdeewZPx+eGRnc7vw0jxEABWzS644FdN4L6pDXGvCGeaU7wLdzyQ/iySzx9/65AXopjzY7HMi+wguEPdz3lztNI7leZHXrOHBQ+MT5NiZmxdKs9A/MtGJC9ovpBdsSBFll7VbTZXNz0zYELX8=|Chương 1854: Nguyên Lai Là Vậy;x8ssMohRYyYC/r8hqkysvPEqExPZEllMP73jiVZsLRuRjjOtF+63SxpQ/QgxWFVV4YHEZ8zQILJjO7nWZQUfm8CX6HKdVnmzuoYlJMyUUxEw6uUPS1hzGFtyElEfZuzeo7vn2lMkoEPic5cwMWQ63BpHPEJFuCbVPh9FpNu3Be0=|Chương 1855: Bên Trong Phi Linh Môn;QXg0JkckRIlyT/wsW+Fh2wtKbRILsbp9hQzFt4kRTijvcB3fKfyG9f7GyfgJdOy+/Hov0hkKWBIRQhF4Vtg4WaeXqwV9fgBOSHFbNBCUbqmalSlvdCQGiR3/cBhbBO9lbbn+QgRRkA1ydO1Vxtk4slTKoWBiDFJybDIOOP1/9tM=|Chương 1856: Về Tới Phi Linh Môn;5iG2MQH09v7bYHN3fi/KNcGK3GBIniLic0YrmBfID6FfPV54hnaeFu2QvIXUIeSp2w4bcD8nSGc56KSHDHx+7/t4bYpmU5oCUPWHHoggYqrDwx+5ZhcQ9rFZ4Y2JfmPYf3ho3RTpeRt4RQr6guPFKCmx2bln+zsFspor+0T/sms=|Chương 1857+1858: Gặp Lại Trong Mật Thất;mHqHnJ11HdkNJuwYQl6Tk+cQetmtonzY+cgPjoLM2/W4if7DpMt0OiCzafgmjqMC8rSHQm7e4eoeNev+NicUQjG6lcoskVZRHl3R6XTw+PnEJxgVOVjmOtQ5xYUBku2D9mqBgrcOsEqs1CtIjYKS4FlCKitsnEiiC3R/L9BnhzA=|Chương 1859: Theo lý nên xử tử;5TpJ5laZWFFT5+lLT8Btb+fXif3rr2AQZBD/+Cb09/q67cxYlbXHEkGyFnb7GHMnkojfbwgJ9XWmANnmUaCTP26eczsThCrFgfcUFxHhbANpqeubmVPrsKbfh4g3bLUVD7PrnC5eXHBEoTh1RKUO1TRSwmFGgn57QijKFwK61z8=|Chương 1860: Một lần bất trung;tPyojzBoC2w0e9ao9fceJag9CaAWZWBFpDORO1r2Ew8z8hQLhLh7JRANAAU8Pj+PNk3f0fdi2r43tnE3XYR9VREk0n94TE3v0Amh2OoJahAa/AYA5Zd4kHtyHGqC9VQtVIkhJdwPZ/pH/HSSXKeDoqW8pfyqA9+zxtEew2NdjcI=|Chương 1861: Bắt đầu an bài;CpXEhR6EqkPYIc7MgWXHcZw/1afl2lIFghKyGedWUvJxojW9W7mGO/M8D0wZB4zYfVzzNYp8l83W7QzmCIc4ZrwWkk2bjSlBdUdU7V21EmjcwrP2R97syLyMRLl5iIQCaV143LELxQxEGmWNHR/nMk+BcxfBhqNEiyVIo9ZAyKg=|Chương 1862: Linh Vũ Chiến Vương;TMe8OtpIeuCW+UTgEx/AfLMEuv5eVlQuCKY5zKeKl5lLo4ZMuIjWhOZF4wxW+0M/TYlbzYg8hgPA1BIZ3avSBZExp5+dAaX9rvTP013pyV6nM5j20+JfMhimqf1xlmD0YogZ4nYs9X7GYB89AlJHxRATYcpqNQRlXKO0EVikK/g=|Chương 1863: Âm Dương Long Hổ;Q6zrg1gQwHn9D/EvR3ZlcBAnRP5BaprhCwAr379GM4FNWGrV0aMDeA02qup5DGxidrskw6zXrIwD8/m3mZX9s6ODQg7zxTWh+RMsGdYXjPDbYW/wQmizfuU5KEBnu10DBQYOc7hUMCgRFgiQkpVZG6vt8b7NcO6UZkSWFnxPoQQ=|Chương 1864: Địa Tâm Linh Ngọc.;G3DMnzo048AyrGC1I73Goby7zrAdIv2pocyZw58k4ZKyui3BF+yYI5aPe8uu77lEyy2wYVMSKu/hkkgIr64cs1CiLbgGZ9IR2IHUJ8jObv3u+3w0x89KVoE/se2sZQHo0aXWR4Bv2G8LJIXc11EiXvyJ0USxJ5yTjIRrReZvtI8=|Chương 1865: Đại điện phân khí;hsKbBF2PWMXZ8jB6ea34BLMwoDZMFH27+HakurdNbPRoenQP0SbxDS3G1e/FdtShBWJJzKRBBEvKHmFQZmR9Htmf8O6lyMAK8EWYALI8zviy1xUHN1lxA1SXZ8PRNT8CVhZhnGUdEEZ/Aa+v74cmNJSLB31VD7z7IU9z5CHVvwU=|Chương 1866: Nhận truyền thừa;myAfHCiLdoyoOXqShOpqaOmCruS/pox6pkIQPvFCx18RZF26l0/0lAbPthRyKuifk5WLobPbtCR08ID2v96blwzR+Uvuezs85sYMn2d+Yun5xQREYV5zy0DR7DOhGUUE4ee8N/DhxWYMuSQZNOkhWf5eV+bqE5RAgmnAlTW8W30=|Chương 1867: Uy áp đế cấp;rhWUYnsX/vuGnCCXMDo3OxLWQG7USRfPAW+8tyMO250v+UXDK14qnnd+jBso7YyN7/PE0dF+eDimsLfrQ/ecUea/TAZx0Eh5cxaVTdEUJ4cqWTJ0T2aNmKdsRp/lo80UeCp7kfQfS2GH7wLvZbqMqp203BTeAVM09HdJwoaVKMc=|Chương 1868+1869: Linh Vương cửu trọng;/qHWfIJm5GPC8DTlr/g7KP6G8RzD/+0ysEh+8jASZya2+7Ofce9VIcVuKdc6nQoYlHYIGRHOse3a6V+CHYmfa5MGmNf2F2cvCoPEEv7byloZZiDBM8lLFvgUqAU08dHo8EEqC1/ZgTjgg/YcEBdCG4s2JYo+pHgbuuszHcGz+Hs=|Chương 1870: Lột xác đỉnh phong;uH09ThkoYsHylOuQgc942HUXobAj+Sv37sMWUaQvVlgF+UlUdxV6v8p10X001y+yFDXSTrrAX5ZC+MQ623krqNhN+qpgQ6gFk7mPMYv7/c1mgUMDpv5yAYeL44qZ8IR4MmB4CkRiKZq7BEgeEYRmnZdQITBbgL6m1IxiUM93Jco=|Chương 1871: Thiên linh hồn nhãn (1);wNpLrZAEiQNccxLHuDu/H5erRBAwnSvSCwO+oFE9fbwMAh90SKTnmxFGNTbuHMbBj65jRzRumrGfpjKE54zuRaXyMXZuZpeG9JYHeIJn7vRZ84BznXX8DK/YCuD7ELZt3F6fmfEUJ864zuM1noKvnD/2h1ZinYOiblhoe1/ILjI=|Chương 1872: Thiên linh hồn nhãn (2);9fK8LwvKmi4VCBJY1fUcCTULkQxMB5AsN4Nx8tfb5Q5X97qWcoTOYDOswZET7XGHSNOkXsBWyym9yxdTS5pGIbLaSERBSf4lWyofPlS2EV3dvVmaYxurATmHiRRbBM3xAoYpDme4qtqLGCRBB/cSdvoZB4mbyukKWZeweQWEM/U=|Chương 1873: Lối ra cấm chế;SRSVbZ2GFNqMXOU9bK6zSWbKuUeQ6kl5VX3Ip6kTTa9lMJW9JcphxXdvrHm8zuftnqE5RhwaYrKjDi4WW7TZtcBhZgPa8RB1a5NOOs67xY1spGlzTXnNXDmwyrCvK0xLqcy2N3BcrXnRggdZDLqzva264eIeDKvH7biP+9z25eY=|Chương 1874: Tam môn nổi giận (1);Owr12XskkMY0mIURR8f2EpM6v5alne9d8LmczYSfbh5Cck5xzDIzEdTOcpB6h5h957e3jGkTL5BvyThzh6oHcyxL6Jdo+zJv319uHZqsTQG2taSLfkLb3KIpdqsYgu/zf/T3XaUvE4RGssSEsUApiIbhglB61RmkmsWi5scS1eY=|Chương 1875: Tam môn nổi giận (2);H0DNgVK1KpYzpjYVDaby/33+B1VTTe9WNTjZc2UL8GrhTfjDaY3Bzu3A3tDf3LWTrdMO+alupTTSs3sGVOQ/F3KTKLh7Bv9DVC/iB8qxfDo/UjQxQn9YPGW+f0rsrnVEplwulRWHcuadMN0AsiKQavPVfnQCTNYnE4vujPbv4LY=|Chương 1876: Tìm kiếm người tương trợ;krw0RH46gIFq6LhZ4dIfROgcfEQMRAyUn3ttCEvEptiNpZ5sESLq7JiahqRFao/S/k/NZD3JFDWmwPzXEpwGoEXAaf14c5oWc7aNO9XiMrDRKW6TqZwCSrrzP/6mYEaKkmcSTB44eRNJJx+mm1Pgz+WRW/BUoz9tuuqoNnVhzQk=|Chương 1877: Phụ trách với ta (1);t59Hu0UJuVdX4sJBhYpH1YbGP0RCsRunz1ka6VOzwRZSoWKSnGsYIGKAr3vlwLQog5n9uSTkr2N7hG46rbX+KK9jfB4mc5wh+2H9q/+/ua0rKxBlyS/ccTJ+S7Mk0Kf46SonTMSObMTIwy2Vah4YyN6bcEpEJ+pbJRy0Q8Yk6t0=|Chương 1878: Phụ trách với ta (2);loo85G43q/puGJ3+u5XL9tGL00aqT3kdmpPTiGAkDNVxH23PLKyHnOWAZYJrUpB0ktFVV7+qeGM6sSAVN8YdSIDeC172FhwHYxGnGy0nSLUY+j6+jzf+2EK8OSCo2f2E2ZX+ki2u2woa/misQu1iipfryMJ35TTFqZT/UjAkYBg=|Chương 1879: Lĩnh ngộ thời gian;+bqBKllxhwkr7/YWmKntn+BzrvIascHVv9yvdBYrfOBKW45Hw9NkaTV7QVrm2yu8XTDOSIjfPsbN3XN3EPQTAqk302XM4nQWmZBVRSQeCiKBUyjtYZ08VXNA/tqznwBOdbylCs2aKv5vpHo0vu5d49xtrmI40seBocO6vqKVmo4=|Chương 1880: Đánh chó (1);tFAwUOopauFt5Z0JKLJXy/JU5Ief41RMjonCHzAHXINGJlQVnZEUpUdA7kDK4R1gY56K/iweOKLnj4K3xYU9Q1jnp+uxsINJvq+BOf03X7Bj5fhWbBlh9iHxnVBMXnXc3wl+8znEWuM06qV+ImsSSGwbpuuRlgPMEiTIdohB+1M=|Chương 1881: Đánh chó (2);XE8l0Xkc8Jm0NSTmsxM7ygZv8wIo90dBInfZTR+hLSozobGFmorOHm60q6qXNFQqQtpOw2N3rKpTStGr4h4hjwYF8WNGmel8STLB1TxNkd/Iv3gnR3m2CmWj/48Ngd3YRZDaXMaEZTrocP1XUkEwMuohOvdj+HeSWYtPaMQF/KY=|Chương 1882: Liên Tiếp Đột Phá Trong Cấp Độ Thất Giai;+sZ95mRdt4Xy+BHZiaSxXuWqC2BA4OHSoTVr67u3UjfNAE8rnBzFm1yCGC9IEVOGPu0QB0dM/8nki3m3OEG/b16qEJLt4F7agnGC2os2M4NzABJUcWb/bPJAnDyfIrgrJBjCS5Gu5z7LMh9/mkNPXC/zW6HLkUHhkiSIA+fc8EQ=|Chương 1883: Thanh Linh Chuẩn Tấn (1);lvOGRPByJnW59Ufy7UG01yCIc4ZP+maNPxQxOoM/umbNeyff41QWrGVDs0DJ/Hw3O917iySKwq3p3XnM45JIYUDtQPBO012v7ItwrzwgWl5Scmr899ayKZVdg1HfWfWkZEnSV40r92GX9oOD5uxoYDMrB5gex9vVr2csx4l5BXs=|Chương 1884: Thanh Linh Chuẩn Tấn (2);ZVdNhsqiKkbTcEDkjzzShU2nui1s8w6QHNr6duXh0xI/NBOA4bWjOCE8eOHB4TsBAzZE+DCCoQmck8GRRkEEcoSg0KeJ8mKllTfI0Y7gi+L/gxSdDLJMJhuFRcTUyQWWz5F3vWLX36WkIEDaglWQni7C8fuY/W0e2tRDPr0nxDk=|Chương 1885: Luyện Hóa Máu Huyết;lVzohXjpSMvkqf3IMAvl/Ib2Y2NnuogqQLI145A2HH9tNGtgDmT/BQZFhsJg8hkrfsUSf79VFQLYXKdPA8tIwwOxim294ie4/drF/vcspv/UokMooYO7go6FQoT8aBPLhr08jxBq4LTZ7c2IqkG3PplT7Uz87utJ+U/1hXjxNKA=|Chương 1886: Máu Huyết Tinh Thuần (1);b152MPdarX8jwbgMKCQfxh8VYTDvWHVZpw+/f8/eiParO51mSdNvJO5yKoTK4zNDOKQS3jOVwfvX5zPyDIGnhfQgvHEUDc+qUj+IT+PwNp0J3OneLkFKR+0F9Rk1Oo8LhTw3zA4xe+6+CKQdoVTTYj2Ecc5jCvpGRa6ekJJGxM4=|Chương 1887: Máu Huyết Tinh Thuần (2);EDX4AO4ov2ha9HYzNOvwXCp4hQuFCIXTU3m+nDb+gbkwk8h8AWhNhOarKU9Dde2pGD10BEzH+tmF70tctnl65cK5nYDHElVJZXSeSWF/Pv8vVM2dLrP6eUjn9J4MtFRixvD08Fky9Gtvqk/xb3su68606c3WKlpLLQ7FEdxXEpY=|Chương 1888: Thân Thể Hình Hổ;Oy1Tgptiy2Z6JN33vxTeYH2p9U+n/+FeDpfgxHpGqgxyQr2UgTP4lPWflpUl/IUQR/BWqbs5jBWf0Dm5aBT+n11Bm2HR6uXHikvfc8JDOY8H0YGjjxK2DcPt4mOPzFYJ8EvqD9xsTWIYgbWrzdVmKEth0BaXxDijhCFrZrVk+Jo=|Chương 1889: Luyện Chế Khôi Lỗi (1);DEtzhH0cR+aAX/dezbyZ7PPhA7QnrEfHGgNAG50B/WAvYgjX+MVlnwkHF+BJv5yEfa1TuCuaiB5ix3D5mkceVMq7dQdEGLRDTYCHdiK10JZ1GRNeBX/c1PurS9/dzNS/9htzmumtIBmv+8hdp2TWhljCzFYNZ5t7NKK+7CCoRvI=|Chương 1890: Luyện Chế Khôi Lỗi (2);jU1dleCLqmRNLlvy5ScKTy193l4HkSoRpF4ap3M470RYp4cBt4/8sZXsylDGAUSZQVQp18a0OWEITPABhRMltYMlBuE02rmCoj7ZuSha/focsTmoTGbrjWT8qhTuAx+4BMlC9SlrU1HDPRE/oIVpADeEHrHzBX6V13BakzBn+OU=|Chương 1891: Là Long Hay Là Trùng;FEfXMKzLR4eUrShCA2yQwEq/qnH//RUKSrb2wwRz4+cEFBb1uI6SYPaMsIXf+YoBmrl8eIy91i+65mZraejzr/b0y5cN064DzBxc4cujcPmXyEqjJiyEi8ryvdr8S8rWLCDRVcu5y9hiQksh/gd2fiqAQ+Mi+72mVzmw0MujjoM=|Chương 1892: Tòng Gia (1);MCnY879Qku1BKm7wC0JN/v1oxx7PhXcYoMJhNDIWbxeKOAZxfX7zdtJuPhB8lRxu7o2OUzD1yoWPQPLAnyiSy5A0ZGUrC/YxyLopDfNsLPik/gWY4t4A1YtUttNP8FAAcTideSbuFxS/qukAYnbLMR6Y+3XtJo+11i0dW1S3NnE=|Chương 1893: Tòng Gia (2);nolUX9t9TIQD6885lSApDRhoPmZR22SYKuj55PsB9XXCVm6Tc13eJ+/Xi36mFQe0srmBIGHNdbX0IleH8BA4Kfz70eWRGwKtFFCSPT5kCjmlUFtfbtH7051TZuMuqYS3eqQY3Fzx4ubTEUompaAXzzmUu4aPnge4da2Lx9pUzV4=|Chương 1894: Khiếp sợ;K0r5YgPxYEHTwHNP8SGFyCDa45DAIktL7y9sWcIRiPo54NIICCiHaUiwlG2tStjEKqJDriKb8f4/zGx8GTG20tSt+Fv1SLD5bPE19dCduCRzNXNLWiB/+4bxiTkH0t3Ighw3hjSoCGAT496MlpCoEan4a1PXPldNXawgDKg9LMw=|Chương 1895+1896: Thương nghị, sắp xếp;3eDKyXNWUCJ/atbcbeK7KBLMbj9/G8mfc/S37PREUDVN5qqSOVxLU98AHuOFpbCsAkWQyMuqWba/VN3gOzkTMNOIFx8+JMGF2fZroFogddktK/SmTLhsRHuy/sb3yw0r23IqqCmGQswm8xr8iyVPF4yUY7ueX6PqmvPGrX7NNL4=|Chương 1897: Phong vân rung chuyển;vOgGqleK84w5ZF3McRez+EYy7nE5esPaZ3qe5hBsAhvase8fl6TNqsq2QCcUGvjvnEf0n7ZYzbiGMqezp+2MwxZefAV2m9cR3fUQCm36z/ggNr59/TA0EHIIUEBZesiSmzmVQoXtJOPU5vW5nSfMQquybfwhq6Kw/ZupJwr73Ys=|Chương 1898+1899: Phụ tử trao đổi;z8ymcQzYSBtoXwyTPb7iAKsJs1SoArQ70KwhbBrBh0UAPBparMow168h4Zu/7rxXY6IAdgq071Nd/Cdz6u/KellDrMX2a/WHvB4uuR3ys7lxuNXMArB8azQtmWpGAyp4QeNpvEfXwK/YfOMP9HDxYdVgUjwb5Cpu0kAcA+MBnlA=|Chương 1900: Trao đổi linh ngọc;wOvDUL1MC9Fst+nDbX5TNNywLOXQeW9I2UyfmhObCp5gamvaxcvtjf007Su4Iy3CRcqZVEhz84Xj3udY/Z3odmbTtT8qkZQCrM+HjUY9x1KUOYh/FnZozkrUZfvFS6X4c8o6t4431/eom3aQWSedIFNRIJSn5BCW3BHOiY/rh1s=|Chương 1901+1902: Trao đổi thần khí;oX5ceWeYobfS3BK5jPJt3kZJLWF1RzrCywHQW/HJglUPertfAGVTIJUJbOa0GQNoH6LiyUTFhRMHZIDDKTnGfzCs1KUDrxehWXrPnh6ZgiIIduuVJYt60OguMRkYd+e6k3REn1rKf4Yq2Cvfl9pELTnDbP3JaNtrnzglRlMvm2g=|Chương 1903: Đưa linh quả cho sư phụ;zm6CqjN1m86jLyExUGd6TH09rUOwC5ePZoWoYmOtUCxgB0U2Lbhz31Ee1LE6COz82/KrmA/fcIGMUDrJHeDhWu/zefLulYVRgQNan9d8kCYg/UrfGKWlaL+mdB/nhlSZr/22MsZ/R7CCF42omCMx0YuNyM5GyiL9Bzxj8HoICzs=|Chương 1904+1905: Đại hung chi tượng;MPnjowB7079+kydS0M9lA4eR8iQjcoKKc27GXBSEzahZhGsjkokbvAlvUYi6BRtg1U41Z2uAJAse6GVBB/JAwo5dXkjoYKjUzPGYSto6itKmMjEb0uHeKVsmQmr2MQEQ+0FrifVw0G0XO+cHXsEsuIyTGokVwovxhxkjXXSTkKA=|Chương 1906: Không khí khẩn trương;t1BdVV0NSZPsGq599sSvGMxKN/nnSFaOI9ZFTLXwPw0jDmPQsC6ijucXpaqMZBSejmWJc6iIQiRiMPkYo4OBP8kWQP65cCJYOZ8hqJcsDZkhcySMCi4GLO572Da1EwYTjoEAbkJrBlqpQKzMshx6nwzJ5juzl5oep/v81F5wFqY=|Chương 1907: Đánh một trận (1);6+ZC39G9pCpPKeFP7Uk3S1Ecvc+cxmx3yUD0NC0HacqYmY5WDO4ValVl+tmrDDx82g/x5r4IlE9oenmaqIJXSY1IVuVLy8iwajuDk7C5dt4DkaqwZiiiY1MeGlUUQlvg2PmiNHRC7Z6j872Efs7jbatlbE5MGmZLgwi05zEMR/k=|Chương 1908: Đánh một trận (2);x8daGLbmJVgeTzni0xqI3Mq9NSxQronTf+9CHGNdId+4V9ToeGJdYOdIZUFgWxDyYnVx0ayXsDuN19kQcvzQ98sB3gGQudd5YMcXQrDWWpZanOkfnMMfg2J1QmzH3zm2mzpxDNXFzgSACTL/k8cQwTx43oJanP/KPtZrK3aX8yg=|Chương 1909: So lực phòng ngự;ccLfnWEelQ6ReONR1FBwHHsgZKz4bXcp1UjC92wCmzo1rt2x0ocd0ouH/kv17EzKNzg5miTllEwx/AXsyL6fyYcRUaGdEgUNjGuTQc9BYSVPa0ErFrdva5AyH4FKEWavRwdsZ08/RXDSUu+npLDYst8Oteik/fO1bsPo1/nGgso=|Chương 1910: Thôi động hổ biến (1);Jh6QSfgr/1lqi9wgVh6PAx/wje4K6ra/5EuxZsl9UWoDSF1zSUZQtpz//41kYvrLjrzlQoWUCFQe8lxcOhM4nxvQyN2iWTbesNhvr4skMtFufRHdRXByWAG2ts2agykigQs3xp3x9HN9Gh1p/yICvRUJFjPo13dX7LTU/LirJT4=|Chương 1911: Thôi động hổ biến (2);7Mea/XPk8iZ3jiFPI+ezIHmL8tDv7XYFSQXbp6HtVJgD2RBd/iViyvhaSWp/emHz4DYV/Z+7P4oNqjtVtkudH5SsoVm5zTjgPUogGgjLTnKjoN8jw3bq0yvqbeyHp9VYg78waSfYljcFXFmzpA6zjJCCMkd77aSbayRpEq5MG/A=|Chương 1912: Nghẹn khuất (1);NKSTsVppdcwA88I/+HEgSqWg0Js4GK7XcU/TvOz+AjcmFTdlc4caTPsFtK1pn5l0G9Rj5YLSsk+LFxIb8nY8/a6YR+Sxhk3UmTCLFNXehBGddUGaUElrtoNaqVXdAzHfWDomIcBIxfU7V9zFqiXuLX9DXDvotjgFAMOhkdI1AFo=|Chương 1913: Nghẹn khuất (2);Dzp488gY/BMW1VGnEDJWFKthk5jcRLR6X+nap9oKKz43c2QBlrWWgas8NmlRUUoJS+FpC98pH1/kaH9L+IeXyxMPA+30JbAK1E6OvQreJgx+sirOzFpv/hmcmIEkFqBheCNoEfzShQBewiVkCBDPQV0HStEk8VVyUst89SEaxFM=|Chương 1914: Lục Thiếu Du bại;3KkZHIB/WY+gwSBDNH2ycZDxDxDWTIVhppMxHeJsjboujfgaDoFkqwKLBYb7NM7WvUFpC1/1DiiVQxTwKbkqXSu01jXJAGH01g/aNMCG8dFk0RQfAr09K2vdB4kpaef+hN3u3S+HdCyPaYmGhCCqR2PjNYm/EAdPK8/1Wl71RyQ=|Chương 1915: Hai người tính toán (1);qCI8y4rFYNw8B8g/I9jdmPyu66XI8kcvyUfnnDzeT55ifwlPzLHr0lABSdhM4ZCL9gZV97Ub6rIseRrTvtYHwvN05MX50n8j9yyK4RxxgiVNUa7lfysHLvLz0pztfeXkdJG0uMJDxp52JzA9mWO/9trZq8LsDwZqQX7EPSpEgWE=|Chương 1916: Hai người tính toán (2);FPl/CmoPSzwZ07K1h2sKIdUqBrjN6I4RqzW/4JGGvbeq0VKc6RCVcG9D8bRfYR2s7krP9xEbOxl4acbzV2xN/HDs13Ga7k4KUBSLxn0Xe6IUxig0HyxXuv+fAB4Hbk2OVOKl3lI3a5OYfUSb0wQS0ywcjgUJhmT20MX3vKwyHTQ=|Chương 1917: Lĩnh ngộ thời gian có chút thành tựu;5daOX2PDxkeXZae38El6ni+D/0iWrcRvhiY2Wbx61MLeGb6S9FlIbwiuZuWTASBJRMz+ECdSbS+wj7mNydGgEbNdSB8Vg4Ev1EvfBp8I0xv90qq65MT50iWdzgnAmO9BRPGIs+sfKrDmbEpsuqMJTAT12v6nV/qcx/7neT/hhtY=|Chương 1918+1919: Xuất phát đi Thiên môn;NY8Trmf6KBlrJ2WA+PjuLwepHAc4Dy6bU5Xg6iNrpTcG/3cYfSppNDQ7KRP1+TPmD41Ajyg8ppCFyJWX1fkqUoGPm2Z+3jM21AsvsJz197UVsFMeWmcq2Xlj1ff5QKbtq/zbZ33oIDPkl8ZPOONWGZFNBfyaQT2eoxOUiQ5MWjw=|Chương 1920: Long Ảnh tí;UrVHL4t/dABamuu0cKOVuald/8vV7b2zOX6G5geKbcAng0+XNjCvXLamKv5QIg4y0/Rfw/UVnKpchYbU/jsOaKQryWPuWZ4U7A7zpkmxq0L4kfYps1gpShNirjOQPKCXAuzwvIQsXSsjoM5b8Ww6ugz+bkP5kxyCxXpkKlEik5Q=|Chương 1921+1922: Long huyết đoán thể;HETXMv8oyJ+1/TwIcHzQ81AR2tRUNyLRB26sP2n3SEfuccyA56WbXjguGkbBMEw/LQ0TqHp6Hmqym/aI5sB+ZBoj8gd8Ict/lJyLNiZaEFmZdXduc0swE2PTRecLwsiEpMIRujcx4EM9eBbLkVoxSdUMHS2cB0Tqm7Bi8cHZ3ns=|Chương 1923: Trong Thiên Môn cốc;fN4s3YWjpx3Eljn9i3ot2Dil5aovf43f/HGfstP4OZqn3jF0LBn7c0r2InUshXjlakZpMKR6JmzV8PyQz/UBS4hPGqKVKrqq1SSpq0mZT1KYdXVCShVZfdnDqkeayZhxSHV6H8GZAMlPFiiLJmjUJoM64j9HPiKA03pJBhS8U/c=|Chương 1924: Đại chiến đã tới;hDIKkrTl2oAZNnu2ZXaOkvhvpD1X0uPH7JxauIu157rWHhRkqDkFrchLe0TIW4fR9S5eMeIbCKEcFFf6JdmGOGtXa7/5WrL36TnjoZGdztBLwyZV4oxtsGyTiCV32VjvuBlgXC20Wjv9kUrzHRZales7Gs8PtJnSYcXuYvlnlyY=|Chương 1925+1926: Đại chiến đã tới;Hfmp9FxYrwTQmsTU0mYX1XJJOVkuYWd+oGCbvhW56UH0UYAdKDRyawNaJXsRURlhjsCZP2lduxKWd4BsHRU+qa/UDOJdmWdyfBZNnKpUMDCaRE5YHwVPlmqpD/jt/VzqKHAqWkR5lzab7iy/t7qYucUFZdH3uU/5WgZr46JHTXI=|Chương 1927+1928: Viện quân chạy tới;acFWtAe0HHQQwY4/K7Pz8LgAN+MpzaCVHxCEe5t37VhKr4FxgwzugD0XInbkTEfqMB8c/1FwAktpbgxsXA6HqK6z5XODDTVocF3V+nTYefBJl20QJbtCyIdpPIww+dn+T5dnoAoVfG6RPp5UpDhtSI0kna75o46ROnHV+pK7Fe8=|Chương 1929: Thiên Phong Tôn giả;RqykAd2ujwmRmyr5SbA4rWEt4gqDuEwL2D98rzurGhOA5gMv+DMZqhaW8A850BJ/pnToxQigsflQY9jrB/i8kvcjVqvY7C9pZp4BOHqpMstlslUewNPVJbrnCOEI8AirjACmS7VL1JCGHvGr07azyLpbQMSq3F68E/OLuJVMKQA=|Chương 1930+1931: Tam cường năm đó;GdL0pEa+Fhd374zOvfXXxll+xqTgeQbhPch9rzxTPSRPzU2sXPsHewuWut2ewyRnx5ow9CGhzx/dWHJc6pZJq1v6dYvSN1ZmE4wnUmZWxNZNMZhftQgMWdC4rkLxa+umXOGmqP8w3l+dSJfJNlYdJ2fXrsJoOVbWes7SX3TjyWQ=|Chương 1932: Đối mặt quần tôn;f9wAvTzpr7FeOWSgwSXu4h1lIs9ft7t3eQ/Rgc+aExZw5UpWlSXgDqV9jEdakZlOwQH/sRW/IdEMhO+Q7FM5xVexH9b7Jsky03ZvjaG1V6lo3WHIPt0MtFdnCEnScjbDi93uhMCj2n4zZ3V594eVefaFVlQCXhz1XYRXQ2pJ0us=|Chương 1933+1934: Chấn động chúng cường giả;ly6YdlYVUtO83+S4b/iB40OUXbASBc1cqxf1QXvxdMPczYd+mps1TJNDZ0upgqCcZ8cVFNi0URUSTI6gbQV97qTmrzBcFM1AcqdeL5jW5CMDz9MjHcm4cevx+k6ce8T49XbKeIn1iMjDqqU883vRNzMKKH20x3Bj31t7IUUBurQ=|Chương 1935: Huyết Mị chấn động;0pIRe9UsH6MgJ52S9iX3TJSUlZx2muNe8G0f7iNckAKREfReu+rBa4/6U6hPY+0UYbjN0/ateMnhyzv7DGEhDyEZmPyH7Xob1fhIcZObWdLcMFhdCkuEL2nQ9tlNAHNVB36z6MgCEC2F9HDrzJx36MIsLFyy+RxdrII5f4P7cL0=|Chương 1936+1937: Lấy một địch ba;dL9QyFl2Y8EET63n+4jzkhS0zTixKmXAaESB/TkcsE0JI1seckwDQat56//fq7/k2LHbg6eU26o9i8NVXvtV0QlFLVQlHHeCcD6EXewtnMWAGHCKR/fF5YjxD0hdr5bih2F9oJrQ6xjdNbSRXNLMkpbAj76FomiuzaSLo6NJ/0Y=|Chương 1938: Không biết xấu hổ;DPxbmoi8w+YiBfMaaagtY+qHfyrABXeQjJWOesB7QWhUD/Oof6fyqBMY5HeqF2E1oIHBNSHKma7feydMVSim9cVoFemYe6b+ZQ8rhlzU12Bt2h997z8ll6ifwGXSmX24qOzNO/6lOm6EO6w7TJS2k/7REsjWC01Op+sKs3xWe/s=|Chương 1939+1940: Một chiêu bắt giữ;C9es/XFowTbZagTy/iHk1zsVesK7juAte2QeZPuVwTHDaN4CT8PpxOf/3uFLqJU5tCFlW2/uj/qVd4q9azZxBDy74Q979ow5frSAkDuCDjD8lwknYGuA5EO8mWT3iVcRcPvHLtXAlLksW0IDxLAQSUHj9u5XJJHpWqTGSnJaiMM=|Chương 1941: Thi triển tuyệt chiêu;vBVcQVhDO8YlnuKnC0MJzdZhaJjAOTGnsL1YnLgLj50MZu4UyKKei937M+DtS7UoFzG+Zb/VvgnjBZUJpv8EXf6cgH2epoqXz7ceErfdliCjn3iUUkxX8a7LGydH4Pj7hZcxk/top0jKWSHug+u7oIOwhdK0qb+9KtvPULN+FMs=|Chương 1942+1943: Cuồng vọng, bá đạo;aCPU2Tx3a1jqdQdNuh2mvDptAi91L3H2z+/GElARYniHzmWR+sAnzq8b0paZ6UPO6iM1Zywe0gMQoD6jD3jtn8jXHer81CPGpbnF7lfTzPaY29mAKZ8dLKZl8CgavQQ1yRqwbGNcZUt+NwhObulpF2dEeCzCScTs+iiGTGUzR8g=|Chương 1944: Viện quân đuổi tới;2teXwqlQZQHK054oxL2UQHidR0i92s3PGvt/t1UaD9amANZWzcNeusYEaa0JMxdJuLtVOCZjZk08o9EXYbO50AqFYyaGjxY+6QX1/h75vUNRZ5NBHHBWQ2TAq878h+PuiCHoD/jnDJY03+NYTt6tAkNkvBdDEBiEuqOqCJmIer8=|Chương 1945: Trận pháp vây công;kEPMs7AAn270//dReoofcBejBgL7IozcwuxWiXqJoXMN/segpquyKHP/a9QO67uKCo5R3N0F9+rKEkTkgw+BGfk6Zp6Nx3/kinPJt3VU5cZnRv+abQrtDnyeQAb+IL7fdjR4qe6YwqyuGqGqFreIRWuyc1BbTtlRKF6CWnW3VeI=|Chương 1946+1947: Đại chiến trận pháp;arb8kYSUE52t9g3txXNdXZQl8qn98CaKHFGShNLH7skZuX2uaEh/2JTRshRMsSNZI/+L9svYy8LWAoGgoUzx4GW2s2goDs49KJarWJZYaBxlLJat3OPyRaqxyrRd1PhfN+DxBDPFADYsRLdjwHHUIUQOtT+SP3PX+EN9lWHFhA4=|Chương 1948: Chém giết khủng bố;Qg3xdS+eBmecPgctZ6zjtpRX8b/RQwvvfwQGRSObLKo3DJ4vXcgEoegH4BM+RU8PoiI9NFMIp7dHtHtURQtAYeVEpP7TInGAeJvHaqS2EZL9Nb6/XdVdyfxz+QlrhG5uRZYyMTX5LeiZkeFP1BBN9suK0MWh5wRoM8ZpjvTm+Ec=|Chương 1949: Tham gia vòng chiến;5Ecji3RkitGJCkilNMoDBCisc6pdbUUV5xQLPkiI1JUPDRUE9E8YTrXtXtskrNauPBq22KudsVMoGM3ZEVYd2qc8STnaFEkfMIAPLabz9qMsbY8qVJ6aLzZKt5SMx4yG7U+dc+jAPkGPbNfvyfH4C1eA6XZrYgTnM/BLI8BLGlw=|Chương 1950+1951: Đánh chết Tôn cấp;F6mMw9ttSt4wXwamq+dQi2f2xJL2OOjsQJsuU5dKQFA2gzU2bngu5x7UZWbpYHzjQ7ybRzKKUiS7PFqm7nA+teK3sxHOtuXLgd+YqoCF0nmEyjUSEOQ/0QQIVSvgONjdbKCLk21hjtiWFlgGQans3J+uaXbe2104ctl5lX22B68=|Chương 1952: Chuẩn bị thủ đoạn;Z4WoHVS7jP7XsKeWx3nGogpsf7+/WlCLcRP9FymG5iGqEN0Wd7iTa7H4nnxiBmPl3BwP4gn5O6tFi57YEi24miLURvYjNGAj7rMF1jXd9po6Jx1RszdKgM6wJUv3FeNy6oolgiiFxIAm0WleW+/Zi7ks2Pf/GHK3wknhe0qAvhs=|Chương 1953: Dốc sức nghiền chết;Yp6Ppr5g3AOhxNRuy1w9TqEOxpeyzVPdRhltrDQipuVvK9KqSge4W3yxZzDQyO+rzK6JoA0/sBnFI9yAkPKGXAMx9zv6hIeR7Nj4B9DoXcjOJxx6RTCd1F2d3CrMDOnRz39cxJtaU2B3a6/LrPtUz22cXY6jjYvI+GYEJKvZVzI=|Chương 1954: Đại khai sát giới (1);eNWT/tJ12C8Ao8S16/N/EQiQ8R5gnzO8eE43jbH6DAP/pTDPyUK4ZWNfmtzTwKD5NzYBKped/bOLsjYdB8S6ujcwg0h1BOujAxMyigcIKpaLMmd2A0L7SRl14vJKXtc3dHf4aBjTfSe1HTR43snqP/WS7W7kIN/M7sD0AVbKm2o=|Chương 1955: Đại khai sát giới (2);LIFP+83ESZUdikE7ruZmA0LYkh3gqfuz/p4onaNxgh8GKYF6sDkoPR4gBiG4osaKF2AuH6ejkcE9QeimC5NB5tynu9MDEKQ7L3CVGchopmuyN3AzPOFPbQ2dx2ENju6CzbbY1xPBtX2aMaa6xtbDAWKn4odWIIvBZ3tOIAPyGVw=|Chương 1956: Giết chóc không gì sánh được;j7cIGrMGzXP/WLc87k1kSIxF3Lom/cRAbzY7UPj7sRE16c+mqF0uxChGo/8p8uM3l7wrNMir0aPs66U7wB6ZnQYaZ3dNFzR3sl3kZvZEL9uQ28YP/0E1wuHaSgPWrf1hsUMljhlAWAgs6K6jXPa2VgWEoeyXn1pQ6HGJkuxPiWU=|Chương 1957: Sát thần yêu nghiệ;4PywKGA7gGVQyESCqxUqoY4tFav333EWQk7IshLEOWnGXzq2FySWfHXCbZTC/Vp9W/d6I2Y0OR6Ent3Y2EPfGvBGIS4x0yv70c/Qu96tMNNWWsd4Ie+iHmGfsKEgqYfyxjgdBj0lLbYZD6XLDggYeQ6N0eXBPtdxLG1uFoyCrt8=|Chương 1958: Giác Linh Phong Vũ (1);9BSmhdLWwN637TDyFxSGQtKXigs1POw9TDto2pyWYHyFj4dr0uk3rcIdtH1ORhrBV634ZAG9kjpKROwgFQvDiEcnD6nNIlTj23MsYXFkWxUmtBvOcQg3SmTe17BNUBh3DJYps12GBON5JqX7CzddM/IjgDYxseC5LyrJqZxDcM0=|Chương 1959: Giác Linh Phong Vũ (2);8ayZfH3smj8UAlF9cRJHITvsqbqJMXhudcadcG7TJixC347YFi473qdNiSY8j0he1xPmAza1snp7qUcfrRg7ZRVlPzsH4hI6i4tINeY5UpTlum/mgm8/Ist49458CkkSG9TT0S18HaqEV9Ge9EKS+BOIqHlQ837R3ULTtPOGH+E=|Chương 1960: Mang Linh Tôn Giả;ckPb7iD6JdYTDcKQA3e4W+tSI8o62G5hkMPISZNjpMwGihbdovCBXnTln59DyQk6SI7ixNF6FF7PphQSGnxMTjmvJAetvjT8n4H+pVAiyXyiozPxm5W0RS9RUoYmmcEGpeNgBS1Ei/gEy5IsInQ9Z2hMxFrYGjHB7pISwBhmqFE=|Chương 1961: Cường giả Vân Dương Tông;Bei+BWn80nl0DTt6cZDTl01+XVcS3R460ie26kOGYHS9vMsYz00FtDL6NR6h45IKPR61xPY5H9No+8OP3ph0Jpvmv2l6/cTPIZ0QvE/sKND401mhOb2MsBibYsoyR8nKO9NMl0Cv/m750tpCWR111mpeaW6lZJ8GL/eFvAALLW0=|Chương 1962: Thiên Dương Tôn Giả (1);YdRv+3WwdGcm94EehmwDnfOSCY3ylb57cZFC4gw4FbYRFCCmo1kYzc7jfejwe+IERbId3nlxs6sRT+Gn3dSZrnlYP+oBu6pihao0grUONNtaj20J25MPYZOFPcqFYRHhQS+IwXZd3GOQV52R0QzFLLv2GqbgHkjZ//y0I05MP+w=|Chương 1963: Thiên Dương Tôn Giả (2);fAyPIS4zMErh0/UHcvnXeH1oAoYYPWdS1YM0KV3rNXkYfBtiNWoReSFKEynL1adpe5hSnOQ35ygewGL/cR0k0ggwPjSen2fmEGNHq5Eil3r8mzPUoJttLChcP8zMX3AmZyJjL8gtRItaIa7Sl50+TnkkPR8U4a+p7ws2sp/ZsW4=|Chương 1964: Thiên Hỏa Lang Ảnh;v5i3rI8d9qe30Edcs7JmC5bgjzvxkPYUVX99W58LIbuQyS7E4k4kp7pMyNkJ23ebV23fnW7h+Ws+eV2gSv1DuUb1VStitBMuJDxCamJKiuFmDai1m1e3xFGy+ttlugkQzLxupK3VD2ei9bTvHD0ST34xeiQ1vEcvc81Z1kaQkjc=|Chương 1965: Bồi thường tinh thần (1);X4dWMSdlNOuRgruxzF/5/s2sI9UrnT9SwrtqaLI2w/1E4O/E3+86lCS7qjUinSvJFQlXeXVDhvZhuTAc+VrtBjV8aCqFmW79duyT1AD5xKgSkUqqy52m6qtGkSqycRqopwrz8iPs9zFjGGpOcSWqOn8PwsyLVrKClTttuynokrA=|Chương 1966: Bồi thường tinh thần (2);uwmHI3W8sZ4NJ4ZN3DYkjQ6FNZWTu8SvVSjdFrkv4xbxVka5abObvrJHThRdDIi9Y9YGG9LVfMVGN+tcbsnk1AHjCBTPoTLVOg0x8hGY/mJyY9wnrdaqMFeDFpEkt2IwTFSJB8c5PtAUAmu+bE1m8UBEaRm+OcPQaoKXSHfNWSA=|Chương 1967: Thần bí đến;rjXseTl/gGg7jXlDubgMIQolZFksscTZdoUDcdxGn6SYoq7Kn8TNN2V2nwtzVyhoJmi3b6WAzoYyphwLzy8hSrt2CjuX7V3LAx7JdRWqqnNCynARtOBYmypu5hQ+KHEO6MdtvEmJ+UEAcNx03xafu1mdJaqGMx0o2HFZE10QcTw=|Chương 1968: Bốn vị Tôn Tổ (1);zXrSTM1NiVSiX5qitmaertL/oWZo3vEhSy8gkOSgimUfdbZTihmcKHteUm4vwiduE4VodeJf6Os91qYP7IknmshLy3pc+LVbMbc6vQ5uWcQavvsb+vmtD5jt+3AhxY6eJtcRIWHYcaGBdXVNNmz8g7wt+B6Dk0Ojb0l8bjP5wDg=|Chương 1969: Bốn vị Tôn Tổ (2);xATqW/sHdOdXTjsEZoqkLJDUftQBoMBbBFrhypMp8+cqBn7It6H7bC0s037nobyEqQNGJsgw17D46hUdNo+C8lpiIGVwLyZ+hXt4Bm9FPkhbNUoi+vMFhlKUcja1uEo+MInX7Xdd53LBM+buEm/pTTGxgX22MCQxmxHYyCjA6bo=|Chương 1970: Ba sơn môn thỏa hiệp;RZaBpFzUJ8GuOpGXa2t5xY8fvvgiJPEq0Bqo+airi7WB8WGk6qsEwSsaHF3AH2Jz3rmnBwSDLquKP4CKWzVfuz8g2gEAYDCbCH2wmR3Re7gM677Dg6yAMPjLeh/nxZdMDCFnzEw6mR7sPrPXbfi5reodtClEnm3utIBLom/GDS8=|Chương 1971: Dọn dẹp chiến trường;zLPgVv2dkArc0xK1FjgqT2L9wEqiat7SUaHPsu9SrDP65deQyZ0V3h9Ouf3vJcaLZG1A7zr/v/Xv4nJXAZUMyDIgcV7+WZaaZ2z0Ie6wb8fueFYXNN5p29w7BHLDbqS3KpEGJNRE2F3z93ZCE8HFc9Brvbr6M1PjbaXdQWSMzaQ=|Chương 1972: Tiểu thành nghỉ (1);IfZK3ExkDjxqdudvqQyJgrM8bkfumZq+koAVQrgK9VwZw08ofHBYO9/WPnMUCbCDdOZpl6y4T6WaU3+o2ux9WQF5lZWZkT1PjrypHMPW+fSMS8hOcwu6Ao+NMLHUoNFgbVxCnXlr3bH+/LV1wjS3FpyuTu9RrRwYKT494LIY/xg=|Chương 1973: Tiểu thành nghỉ (2);Ce0tMR32GZ0tTrl33NV4JCUSeKsvLg+IV5WlSoJT4oaZoqKH5V6NmjZ/vH41VKFX86CuVjKWXa7jvCLBT8Qi2iKofSgKhA1pZWslDFzVNavUTWlIfEexIv+0ds8Zw3kI8ZcxMAQOa+80FjvOYieeHV1YTeijEC/8zQ6MQo0AYK0=|Chương 1974: Lại được báu vật;jNKuJjw1m82Eo5/8SOF5VY6UijDChsdzpWltEnB8gq2BYJM9DhBo5FDlW6saNcZ2CVU17a9EZ9pKHCDwzEvj5QHItXO6oDo8uSf5hXxev/MRzM88/vPd+f252eJThH8+SZp4l4ZbN56cgKFxCO7MiCj4Y+i8wxQj2gO/6sb09sQ=|Chương 1975: Quay về Phi Linh môn;V9QP/xzhtcDSm4N/vF45MYWBZOulbETZzd3NQBONDa50GVVRpjVH4IZR+uLoVXM1PoeknOMSXAfwz3u2tLzXRqutEPcS/c1dWQ4r9onOgKZwq6PVh7c6gOcKKE+9+27zTCB1N5APz/xRoQmiB0xTWvU9gzxAtLbgsfCsZBOGWj0=|Chương 1976: Huynh đệ gặp mặt (1);hIgEr7YcF2gl/ameE+x17zX51vQ/DSoS2ViSLWnUPjK1utZ4Qwcmp4oizfIvwpobIpXPLpMkZMoDDM5++9NU2yTgVTr+XbxWeU3Cnl4eNJR5GXUzRxph1vri1Vs/dsvYe1eAtcDyQjeA8qw/aVQJOcwasRzQUqYHiNX6chBwe/0=|Chương 1977: Huynh đệ gặp mặt (2);iyZrTUDMjrovQM5om+Sw2lPA8JHmT/8UISDcWtSrpDI536v/2UTH2NLmQSA1+Qdoyqu77jkszcbyFcUsXxE89rQ4W5UBAyFgHO6CVK+8X85Cl8Mvy/dFq/988xEavQADGafXvew41Idxbmpw/8oAUSHVZixeyg/o5QasjMw5Q2E=|Chương 1978: Bắt đầu phân phối;YGi+ZRKTm40kE/kbKIzNwk5ou+ERwJClP3hOvGHN+eF9jm+ksVr9zaBLuvVOjyuCSDzeXH74baPKxI7bfbsndHTT+zNzAJC2aARWC0rtY0xumFGfBUlgLhcHf1rwcMYPWPfS2JuH1mNJT+WGvh22dqi5Swcf9zmVN61g/P93YUU=|Chương 1979+1980: Phân chia địa bàn;K2EP3kDhOAiiozJK3prekPrfeqOakyQLH0nU/d4y6CyM1zWDB+TTlnWbo/NHWBoawZMNyQ3SIo/ur5Pi4EZpxoQgcizVGf2eD0VjZRAQl7ppzEH1EryBiIfCaarmAVDmKKGrexdKOt8h+5NH+HXv9UMw0b32M29CRlf5O9jFsig=|Chương 1981: Đấu trí địa bàn;4Y8O3Yzn/WEWc4Un2XoBm8Snt6RIVR588FZ99TVJwSqqGuWHLDFlb2agPuHV/zyw8LOrBpWB7K9chiAu1f6nDUw408bTuPkQFrmmPHqLIoVxcFTOba2Ji45QjNb7s5Nic76AJlJilKSPYmt1TyBWcvqMPAl04YNaE2ywXJcWJV8=|Chương 1982: Một đại bá kiêu;NrUtfgh20Fw25j2T6lO7SwbZjiGnnseUY1EHhqE9h5cS5Qzg6Dpi1KSksQaDOcjbPg6+BS0uaOZ2dKWDKAIFZEbKRzL58+xDxITumnmeRz4RuQOyTypjvzjo4Dmk84DrvXy4iJJCUR08Tf7Vxl6IUcJxhFtK/PM8NNwhr3pYgrE=|Chương 1983+1984: Ba nữ nhìn nhau;IU8eIUIf619pcjEOymg87Q61qd14e55HfnjZNhARgrbXbNn92bmGtKcfivT/S5kYgsRclp2SWp6KXaA00ETY1bXW7Dtbs01gBgrhfBdyZPMYG2QeGmVsS/JfoZ95GCSAp9aXKSgxu/SoHQaaXNd7CfiEXOwekjJHlUdmG0Uwi8g=|Chương 1985: Ông tế tái dịch;tB+7dmketz3436+pNUv/d/ndpbldOIl3qtDaZUdCY0eScC6BAknGRzevxhlH5jWo+143Eq7EC424KzrmsrYqb3u3ICn9sVuEpzhBRWFdrrGSMggtLbPDJCqjHKeZgV+BPbAh1Dw3vmg1InkLAQW85YNOgTOdlATHwzOfULUI74U=|Chương 1986: Thích chủ động;aPwhJtXew3KhEtqfh3gZ0ZDJrBUaq/saQwZZuTZ0y/Mjh16ufnJKibFxzHrR6Rm/rR5v8AnD2+Oc9UozQWvz0ovzr4nE0wCvsmJF1VTzPmaNGZJHwm2DYsta4ugLVvzkjXGbIhBUJ2hcWnGtULOeFBnYRN2WPMygK1Nheb47RQU=|Chương 1987+1988: Cấm chế của đế giả;CBur5WWhqWU5tU2UOVCwpz1DXfyoTHKqVCGgmIhZlgrDHa70mq2g9nwcnGqFkLrN39D+AequsmMnPxr6bVeS7IIYcm9IgTOd/rrJbKTJhmyeWfM4m97xgN/2InzF/AsRIcuVKJ6HnrzTzP5fbPQbqZiIraZP05Y5ZUtDLQnxVdw=|Chương 1989: Linh ngọc cực lớn;ZkokweR0qLEcj5OJmHm+pgEHPv/yuNYca5yB0eh+h8KGCPa+nfsOGDV+mCGsufKE8bZ2JzZq+ntKfnLz06TyMV/wRAJ5LQxISQK+eSGhAuaaHzDwmB09QELC1DG9zq+SJq8OOT/qWl5GC763K2FzZnOh/8nNcJmQrKa9y0bkGa4=|Chương 1990: Bày cấm chế;qNCGEzeo52J4IZrFE4l/P7IlbTQ/GRGmqsJdD43czwTqHz9wss1Ps1UPZbbLi4eCX/QRvetxfv6ydGIUN5J8FN75UtTFHrQT3w4WKfVhRrnexrR9PoO00oJVwqinh8byh8URG5AeqTy6JilkFGn3/nT845Pb/oqYIxVKXyBVD4g=|Chương 1991: Cùng mỹ nhân đi dạo (1);px0F6u7rwereqTJkQ4bUQ0DfAQ2R0QEob64AT5BxNSrU6KIFePMkk9GBL8en3DDxRxvBGX9eVCjF17RwpYJtFtj2Ql2w9gCb5I5eeGcBAjwwzHfIi6ZibF9chrJlKdz8xagnz7HrxG8MUr2OxJoGrSqsm9WxL79qxN8ppJ7aL9Q=|Chương 1992: Cùng mỹ nhân đi dạo (2);weZxZeBDJ/K16s26KpN48SIJ+UilQKwVPttMd3apAdnxvhghNnx9hSgLzQC7/CV9tIhg8m7Ntxly6L0I0chu8diq7tK2y0sWIAVbRXLzql5iqPe6AgbLxEkDb9C2D5uzcEWSN9fk6QWRBIzoeLc9d1oLcNTsq621vBiphzasTfg=|Chương 1993: Tôn cấp tham gia;2aGN/UVphCCoGb593FMl2dOeiXqDeK7bUybJDfOj8rTizBYjxgNa1XvqVvrvHPx9fo0mdHXDUHIy3xEiGsxUb5rOiRX7yJ9Lm5MiI7cyVgCc8lK04hMFSGjJkHR/wzeZHv69lwShx+cdesGRuYTj+tIyhoH+q9TR41enGOfrqbs=|Chương 1994: Phân chia bồi thường;6Eu8dfgSNgyWtZPG068rjB4hy4tY7bY4ynUKKKUvdHxi4NO8jeKal4kCANHmDq8dcVtSxnYy7UoZxF7sBAxVDBy5EkLjf2kOZF6FwvnOwLyAoYZSVMngRUF2BJ2G9L7UxhxnLg/KuAW49+dNv2b5aMs2le+IOGpDxcj9NOGgCwE=|Chương 1995: Chúng cường giả rời đi (1);I88y5HUD9Eo2e8cvDPu67WDbz7ndEw9mcYXCmCeXkV6jhWfAAIZOQWO9JFSAQ3ER5CXzhI2RFvwG5+hd8RcC5RhyPQJKWw2uxUyAfknWtOhFmyjiHeQ4uEgvsj2bp2un/xLpBDSaw1mwhYT7puSk/asUf18zv3qQt4tact6PAPw=|Chương 1996: Chúng cường giả rời đi (2);SWamOvZTSCxsPkCjyUfnSHS5LyU75L+PqM53Ax8BuVGETimRUK5M5T8EuarIxW00JD33eoeWNaQMmzvipGy6XIBiwPYmQlmbQgakEA40sN82FJp33ApqjNeSdNPE5yGKx1Ind8ujwG8tgV57UTpwzbr4c0ZHFADRDNYd4TS73Mo=|Chương 1997: Bắt đầu luyện chế;ZSCjE9P1Z+SL6QzJ5ewk3uJ/xnuA1QV6ue7072b6EW4omf2a0h7jT/SD8/EruFiekOCmUaIm883ugOW4HD9Pgt7ycYmZ9nHvENAUjYsiu/3rx7FqgU/AR5Bu6ThxJodthwopdqXWV9MvKCADb2U48E7LwT0dTlA/pxhuARNkWgE=|Chương 1998: Linh vũ giật mình;IqY/6MwARG5PMBLoSraxrJE6QlX7x4fPJz3Y6aV0W11yMjVWAcBUO555EgYtplFa645e8PgIh6hqZj/0jT5GXTprGEUIu7BOqmxqlUUGOGVXSr6nhp+2v6xGdAtOnHWyCvjR+hkkbifLVXXeHz1PlV1lGVsuXBM3WIGx/JigyWA=|Chương 1999: Bắt đầu dung đan (1);Z5OcpaDN6E0cvgS7wDKyLgncH2wZ2EjNv3aYKcP0rkZgP0eMi4FZIUzrwSa5Xt69GpcFsrF6y6dn7PB8A1uBOYtxS/8R6BVLgd4el9sMXeANtV35v8wcAwIKlTXqZRCxnjlfyd2Ui79pSWQvL482rohrBbywMjwagblRn3rJdew=|Chương 2000: Bắt đầu dung đan (2);b15MIOs3IOgg2W4eDa0SagXAddQFxMLpap+ateQXXDzwfLFb6Ed/i0tO61+pVrIvWR6Gbf6l63CK3nh/04ErwKkMC41S5mptXNvpAIMv0I4w4AlF8/Xj4BsMO99mn/biNkOvEZ7SqXKmSM1KKQGCXefkDTpaTE3EZZWH5P6BhhI=|Chương 2001: Hành động kinh người;N5BfsNSTRK2kKkeymghDAKrqBMe5LFbrKnsx9CY+fsi0GHCBRgO1j+yEMHOD7BrEkWjKaCYY+vNlrsvoFZorFou7Q8Q8hoCGiZrWhD42scG+B6FTYJ9bDL2397NJurL1/EpNW0HXebn3p8y0LzkdosMjNIAJLVlF/jF8U4WGGCs=|Chương 2002 Chuẩn bị bế quan;TD/0aWzQSiG1uD31ljgaW5xp4bzC4UR+3P1Dx6eznnpnjSJJvd/LdlJLXxi4Gh8mH7e/v3/zOJ66RXO5Y0J/Zb/yNAx2ggxfbKXu9Qaw6pGvwdDFmQMp6RREPzJ1+uk+ea3eXXsnr72XU8lYuiyuKTVCHOxXbVfaUqLRXsBAoqA=|Chương 2003+2004: Chân ngôn của chưởng môn;SLcjtDZ6WvDBMArKrhuDX+4kvXVOO8wvI3lJ+mr1Uspx8jOT5T9mmIfcPEdbrl9UH3OXhFDKBaPLvkk+VmDeZ3ImoLEq3S5yYUISxgbamnuc4pj5n/8m/juQ5AVN4FQmKGEA64g1WhX7t9yxOc/fJEYohT5MbdKHs2LOF9VEVAo=|Chương 2005+2006: Tình huống ngoài ý muốn;t40x5+d9DaSfVIGfMM9IyQkW2YcDkNUSjv0KOED/JxfNb597xib+ZIDiyTtlK2QJO8crSb/AwGO7VfTs9iKEYM/3cl6/j7kzXIPfWzj6Ua+Fb6rUFtlOcPgTalxB92TSUHdhx1IkxYngpH3wz8SFDDuhVi+BGJ8dcS31Zu/7vWw=|Chương 2007: Sóng gió Đông Hải;jNxje4kgvLKGNWp9cPufqTepTWD2ENxydiugetxOa0o44CXlpLZCWD2KScPvRZwbg6PSNQYRH4pMbn7M0RzhbKtl5TJpC1NBTdusFjRin2gL2w6Nk+YUAGiOoATFvM7NldKeFMT8kfAQiQ+fuMzb+rusfv7uekwoIsEPiNEENpA=|Chương 2008+2009: Người Thanh Long đến;m3TnR5WvjRD3WoXnwRYh0zoJwORpFZ21giz1vw4/3RrySSBAPgd3ub30LANRPG1gXiLs9thtLOVYdTJeC4zjko9qblQEOi9rhLRFWTZDIOzO/ddPlbQjtPd8+0umB9I8DLiQEgCaRprP0CHAPTp/hEJRHQtTuCkeBTNfLaP5krg=|Chương 2010: Uy hiếp của Thanh Long;ddsxSGXN+TgwNUfr0CduSauKnM40kAcVE0zhOqtYngcYYKfAyGd23pZXoKi9i9wmdsHJjK4VIChpzdOj3wrMau2oUOGTXJ5hC8PgfLm5LnXY0R6l7ILSxpKBvbU+2zLPGYcvhLHZTRASxzU5VEwd8G0vbHvDazOFgHPue1S+tI0=|Chương 2011: Xuất Long Ảnh Tí;hd/FzcGkmR0reqsntj+n/1kg7iWuXAMBCNgmYxAAH7VZB1y4Iz9o7GK686WcNRelLByIpgdcheSNyASvJ0n3cpZzau70DXQfBd8N1Ubrgl2uZqjVMzLmz+gb17AVPtl0pVX1s+IvUxGBlJlUqDS/p0n0I136G7eoo1U4rylDuKM=|Chương 2012: Linh Hoàng áp chế;Jp8fkQGN4WbeIXlvEbCzWDDbdYsTrhIO7/ynD/M1EMTZlzDIMI53DIbfbTm6PhRiJz1iLbyLzkKSiiRYAO7XZM0WiUL//g2gb0NFSV4Gxe3iLUiN6EnQ4M3gc2am2G0IH9uX4zgXOuj0/LNRhztuIyvg6Rhat+0PoyoTvMYLmX8=|Chương 2013: Song Long Xuất Hải;60cym+Ipv7/QFTKxIzUEyEl3ej0K6Tl5/OOaGuWbNF3E4hWFpRbydl0FtfHXM075egPLNF3L561YHs+YcFTMaA5/lauO0uXjeeszd3y+xobwouG5CCxjx1nKYeEBLqzdu/LsF1q6WmGkbgwVinjxNZXIieZsybzGd/nGj/kHet8=|Chương 2014: Thiếu Du ngược long;/Gro6fg9SC7YXcf3pcKjgnCQGQZ7ojSa3Xj+7yDrnIp2GKVH3ATGbfEKmngkezZ637qFnlHcfHhVr2QZNRaWN/9/2H/UDdFhpJlaPS2rjeyR9ojTrl9oVrC7gFXeccgzRUxzT9cBe9G6kmsGNiJofdQYthLcRt8xUsTw5Nj3I5M=|Chương 2015: Ta kháo!;WzTeayjrpWUWnUhtHsfYc9kTRqaD/ZZibzipcS3mGrG/yszF7JbzsDxgcRZP6A8b06KJ7ez6bTDpFSMFLHE5L9jVbTmCkRTKoxvUM4WKfMyCRku3yHVes83bvey87l7Pkac7qVZG223YFdHbIRdi5cev2PeEgxWn0/9xFCYPGXU=|Chương 2016: Cuồng bạo ngược long;WH2gIMWHQVOR4BZhMws3bUj+fg99Tu5tbd4HK11gdlV1GkprlJr8bOUg/TN2T4Zur/mu8V22rjpQ3YrINqW6CQOdOlM3mA2aGD+7II8Hi0mA6aeVL02OwJqs8Q9diYS8XubakMfIBiU9/y/j+VWPkdpt4F9Cx132oRh5muKAzSU=|Chương 2017: Thánh tôn phát uy!;w+4vEAJ8TlDztN3ibB9KcY1QxPkYqiTn0mhNagJWnkQgG4mw86eCcM6Rihq9klv9JcQG//3PGSqt2t6zxLf2DPS7udv3YzweNLQc9FFihdPU1GvS+ZBj28BdTgfjbA2IZK/xhJyL071vt1gXpiecNIE4lzxW1UV4RqX4zVgisC8=|Chương 2018: Nhị công chúa hiện thân;oHavivU/yEobU9jUstSW86N5JuljEJZO8wHXmnF5AL2m/fGywLif6KIUXKNCVJJ+nJMYnMip+k/GomPNJnmQ1R9g4X058ZYf/jbro09iR9t3hAXr+IjvQ2v9BKsxRdTQhwU661/o9dHTK+BY0chlr80GeAEuVxTf/F/ThqF+AqQ=|Chương 2019: Ai có tự tin;8iE2NVkBpkg/HYJKi0IO64pfEHGv9RBtA7jN31FAFc6Z3e666HPJcKGlZj3dVbtP5vEjacVMhrkfFvROK4V+z5sd+brSEJ9JDkAtpKXXsVzO+3UVZF6fXBJRvYZfFimQZkeBG0d0BJ/yKLzy5JKfRUqjh4MS4AvfpdjE/FmLte8=|Chương 2020: Lai Lịch Ngọc Sàng;ppnMCwxRkEj7RLe54rCOrwKp5qPFZRtQ1Oc5bBnS3mFWSHyMfvIWs8ZCJL5FEgj5Nr5N4A9X0tRx59+JCi04+wDtIugzUDrim8Ic7S4sk7xxpzlUXoT9moE3wV2x0kyQo/Z7o4fky6oI7lDw/W6PmV5MXA+PDQVbI2gKXFa/ebs=|Chương 2021: Lĩnh Ngộ Thiên Thư;YwdLZ3WZSDR2g+ujjEc9JfpoIQ2jbdttQglumVmDf5myuyBnC8YpzYw0QD0ip/v9HWU3YTalFftPPIr7u5ndQfcctzXW0EMUQwrKw7Imk8RNmcqtyXQEKDOoXqAbZw6ed93tReskEWGul0K9+he9B0Z27jJfctxw5STEft9//cY=|Chương 2022: Hình Dáng Như Hoa;IhQe82s+3DWNXvM9fR4SOb+Y/ZY1ghq/+NcOJAIXZYMzatQvpznLZbBG+1LAfAZkbzeV0me9ZjiJVhhA2JEvld0ST8plsUnk1Ws3ai/97SFaag9lX6QIgSYTOUhXR/JbVK2rjoQ62KdQtziYMjHWDAjsurTmB5R+iWBacfs7g4k=|Chương 2023: Thiếu Niên Khờ Khạo;gSBnfx3UdkkBHbfHMdGT1Xli3o2HPXGDysyYG0Z4vFvmNd9DgxBcYi6gTPCkuPDuQMeEXT1rmxgB534waXzx4RtvhjXQUybJi3AIZejNY5HhI947wAZPMH0zQZUVqjP9blPLy81RyQiSOJk3u72QMuaWeaJ4UcXvxsgOkYxNxlE=|Chương 2024: Vẫn Là Thất Bại (1);RhiD0D3cI4kCtEsvq/6Dx8pjRz+2HxeJoEBXXzWz0fvV9eSjq2VLrIDEzugUOXNcLcdrhYARZKpl6EuTKlzECFt4TBN2cQ1UwyJ4t7d205QtlCzhw3mTaqflBgUPpNakpgejK6bS8HcAyHm7yD3cWNXuWDPcPjA98YPj1iQaYrw=|Chương 2025: Vẫn Là Thất Bại (2);XLQ1RwTHkM12WkWD2nf3aDrwvN3LMPUuSzYiXE9SsiuNvLb2/qGlfhVSz1a8mUZH79vNdSrLTELjnQlHirIFnOui4nf2SiI21qL7sxMPCqRiaX0DKsxHTjcepmbA7YmnIMCsi5NHGNRLPaJgr4tywkPBhSpQ8Jo03Vva3JZ+mw0=|Chương 2026: Các Cường Giả Tranh Đồ Đệ;n0sWTkCYeV4k55kbwFWTmWcHKQwZdMe5bN3GWILi7IwSgQ56Ik8m5jmdIcRFxn17YoWyUsZ3i8dndBHwvK7vrouWWza1f8jt6vkcCOx/J40P2qB31vmuIeXyAZG9eFj2yaBwIUgy+xZbhAfIUViCXzsa1N/BTZ+01keM/EFdFUA=|Chương 2027: Thiếu Niên Quật Cường;89re/mSMwK5aBfOe0AuLScaoYOs1OBnFN4E8Q9e4tO30A6xouqC0zOlYOiZfzBCxUl3TH4mCF1U2Qrq1q74ux7F4aA2Lb8CvhUDVLT6oLuSPbuRo0p3WP2fXSxOzYSQ1k9OjqdgdIZKd0eGnj7QFsCt1KmvzxSUiSszlfMp6a2w=|Chương 2028: Đại Trí Nhược Ngu;sgEYxpT64ec3AWqE2Wcyenas3cwxVti2FCXKKc9aobEt/CoMEGKs8OlL5UwaIcc7A/4TULeOlYPhiWFYfhcX/bOMORMJ5jtp7uVVKfrhFAFlVbYDVW0AVIu1tocoHca6xKLx7xSZ1LMd8tXmZ5URmQGYB94tqn2HsnfASdWde3I=|Chương 2029: Thiên Phú Chiến Đấu;NoIoL9BKhUvM1pVn+QFtpzAAI4FajHNMOsbQ/WKGKa5YX49oducgsJ0rV4LsFaViTRmecqV7gDyh4nvZAcS3uEnTAQYxEWlcOR7XYUlImMsafmMjq63QHyXCz2YeNHwUmY8ET6xaAHlT/zAhhitxQybGHGHHhKVyX2SsRJzD38Y=|Chương 2030: Thu được đồ đệ;/fga16uEZbHRxgfaLTIWa5NrNw22m/CvZ2ENYfHdSbboO4JkKunWXri1ZBwAAXKdzkyXAag4nCL8MLUQ8hl/XQuHRNs2yKM+0w2j0B09oPWj3pWDyNv0oQcCvGxQQs5CVrAjxq+EpT0k/azOSD3M6vuoHpBBo+NOyhGJsFFpXfI=|Chương 2031: Đệ tử chưởng môn;9bAonplUENzvw9py/WbCGuhaP5P1x9A6ZCYNyb7gXP+LpyeXqjnIayw4HxImTr41frik4q8gQ7323oI/NgS3EmnkcQCEoSy+rl/3Ji3s6zkpUcglThOFGT/HSXX3jjVAl4l4Uk422YekG24nh7/ZqnX17+R+/48PIJWO51huUtM=|Chương 2032: Lại đánh giá (1);F0KFH6zkXX40IVaJcwGGRsTTxSKww2yxmfMTqcZFL4mGA5w2vyg1AjU00v0Tj9rXMihNtEin9d6/paI4hkt+CafrklAslga2Uz1lFJ+TVMmy8oowKWmfdjNRxMbKEPWrccGMjMLmmeMUJV3QfC+cbIF1GQ/w6pW1BiueWtlX28g=|Chương 2033: Lại đánh giá (2);pVHVZdC7zMVHz5oKi/YzDCO4BqOdOnUugA4ubDLTnZzNBoO/Y3xl/KmsB7JQpDWS0+AtUELvtjOTSevqQaebJyutxvCydQocAzqTubqmC0STjkkG1K2AFkRBi3D4kNnoumGZvPTqjYAJEUftdsiUoh+I416NdS4o4U/ILcEtufE=|Chương 2034: Vũ tôn nhị trọng (1);Abhr5S16KDcM+9LlWq0ArHF9SuulfWbcDmgiJTCdEdXm4+dj1wav6vQogjEd5F/mJKfn4i4IlDHzPTIO9gQCypxdRur+uAwytbb2emYpP9vg7i8110V1X/q/DEhGND8PHSHjRcb5fLss8OTrrITjbZZUq8SFVxolSFaYZnkbC+I=|Chương 2035: Vũ tôn nhị trọng (2);36n73tF9jpTrcZJqhtOKc/+IIMKaeqJfYzAiSNWjVZRgVerSDInWyiTfT3MKAelpsS7IIDLKzNlv9o7QmIs+T0ON8BZsaqFFBouRHK/MeRmvnmNWUYTzKgo1R+XNHPizt1d/BPvRUX8CZOkAGRENdVkSgfa/CGK5KMZa/zKtMlo=|Chương 2036: Thiên sinh thể chất;38E9VBg1WwmCk2Hq0L4b5Zv5ePwQ2uUdNcRVZvSsNs3RPCTM6MaK1FTNg7ZjPCyaXbfmCzj6lWoZaTWa3GaeMXVFUlfWnRSqiBI8DoVNZeUeeESfQ/PyeHIHg3Zgss51lj3U6SzPxW0hcrtbaavErf0NBNZMN2mDAjeWCLNBQQo=|Chương 2037: Thể hồ quán đỉnh;6o1yQbp+9sZdnGlRXuiSok83TvR5WDjldsh4n9E1d6vOKZhM1Pk4TCuslrJrvLc46w5XFP4CpJTXS6S7jtZ2xxXm72u69GRG1EqrSPL+KK48sCBQwX8cjebCp0qARjQ3Pqb/f+kZmZJUdpeAqUAQRRn0csYC+8Ykk16aqAZQuuI=|Chương 2038: Đại địch đột kích;cFb/ef9ON590RrsSbJWpwTG3bPAEaN+cnVOVJ+sALlCPmpJjEoYJUKoKcw3dC8Aof7RQWaJXfrH8HKUQy0+hx7g2ZB5i7JNepNvdlb5oi0avTMAXBuY810pCZIo1JMh38WZ9nPwpqQipxSSg7RqGy59Z2OSvjkpJYvN112avMC8=|Chương 2039: Tam đại pháp tôn;i2Y9IFtHqxknZV+zE8XaFwRKK54mat9U6hEzoSrJKzEMXrCRDkIlMJj6qmayEwkVXi872OqeLFkmqFUExafiQ1+FUP9qSwfQMrth3aZmxoreFOqh2os2kFFGRNhw8GK3LjI5faPl9TbENWEBGMGhxvKF5PxHePCtyBK7GJzX1TY=|Chương 2040: Lão giả tóc bạc;bvKY0cq8QbTaWG1SuK0Dg2JDGsgbYgmkzEhnFYW38G8ZgsqjlGNYlYx/SRDrk9NuMFxXI3zeFOmFgsSfM56GV31Em2Wi+GxYgZd7AAdUhNfzc1OdNqucJWfTiML4tyEsEYsbJC5ROe6NNe8iBUcr31Z3W1klrSNXlWFS+/kfIRU=|Chương 2041: Hết sức căng thẳng;55N7uc9ckDPxpTEBL+RTH04RpuyJ13s8H8u9AxsK+ULwj2CabV8We2MGwGdcv6P3lwTrdlaqe0qEzb5R9s1dyKaw1kyEn0ChRmbyBsofRNgGo8+Boezu8NFaLhyX1pxnPTlKwVdleINQcN+zVwnm1QPXGifjFXHYfz0rIbGfzVU=|Chương 2042: Tẩu hỏa nhập ma;ulXYec6GOErW2rIrFSbmsyQWuuLsb8vf5rmbJbSL2im4nT4zGVyCEYWvV0wg3a+GsO710N/oJilb11vPsqWyBTD2wTq31QsnnmT8K3BjDxCiMVNgHORTTVFEPSVmfRlKdEjyStS7+KCJf7xEb1rdcAxNZZvA4eVjwOnMSq9mnLs=|Chương 2043: Tâm Đồng bị thương;SsI0ocQ1tjvVZp12yPLUS1q0EUw+vVq551DCxUuJ+d5AYnpi9cgwm8FAI4nktIVaXAuep7XrTSHf8JMgICwXJXNL+EKKn7aQkqNbE/KyhWpkOBicVm0PNjl2U2f8cEGtKcXxRD9pawJShWIAHW+Ij1xTujx38wRBlo5iVvmm1e4=|Chương 2044: Lưỡng cường đối chiến;6/s8TXEwCb1vJFJ+Y7IrL9NSqSITmkohDaXZLOudHTF5G1Hock5bE9xJu6R4T1EooU5XPoFurDECdYLez5MNiCRhd3rFnft2MXpSkjn6At9QAq3Fsga2GkIb6qq/xlxoYP0BfD6rkIBeGmW1g2/+E4UQcbnXLHndE8H7N8jZGGc=|Chương 2045: Thánh Thủ xuất hiện;eLlxKRpX8RrQvbJlTpfqZfNL2WWORch8JPQ8Y77WYuvd6sCfu/WMc7KbM5NimGpXDbncJCRxf0Ep/J99KRr1KWTogwagaVJur4pfE3V74RXeyj/AIBr/cBDEjqTWR7dEsEwucfoZ6ofhw9gTiLXkxe1L58pA/dUriMHWTvbM08M=|Chương 2046+2047: Điên cuồng cắn nuốt;dNFnhck7h0zaWjma6ek9KSVtYrFSTgNyf9QqM0SglVUkCYHHBKEcKI+tvl9gGpjq8JBV9SdssZBD/Ms/LzlAH/Q5yJ2XqfA1zbsrgMensr2DsOhlKLKkRwyj9V7jHhN3JnDw4tkNLZWVVIiGetGb8sfRkyU4xboOdr0h6I2Xnac=|Chương 2048: Đột phá Tôn cấp;2+FC8YmWHd6+Xfq7P1fQIY6w6t+LWe69UAizzwKR+4fJn1mfZ+nvMF5sLGlt/qnFyRmFhl5jEMRR1b8HeTOBQt4R5FaNCJR6MwOWfmsyccGiNAo+MrHSotcSbT+nFoHeCwRsIVxonU4zo0owNdMB8Y8c9I8ecy092w9gNEYFetg=|Chương 2049: Bắt đầu tàn sát;J0mNbH0+9EZZXCuJwr2O3V0mGayZm1S/ThZZ/DeQTXoKU0wbhqfQXQFzLcGUmFbdKWvwPClFctD1VXnF6j0cFEDA4prxMuuUVUoRbmpTDKZDCvYhcnjWpgQ9wHXcgcKZ5BSvjj9FiAx7j8cUpKarpv3gF1lQ8fcbp3wuP9nEI0Y=|Chương 2050: Thần Vũ Diệt Không;L4uLZJtAoeyjTfo9XXwlJlyJysX9igDR2/Z7WCBUUIgk1t0ZGwzymtkxJJm3VBg8kSLrY4J+hGpXFBVZ+bm1P9Ri/GOCCrEg6uoXEeNX5f+sbUmkWLQm4A/xG2BKW+IwiVr2DjitORhCL/M6Y+AkAyfwEB90g1hVklRGWumfoRQ=|Chương 2051:Giao cho ta đi!;tE2OwWXQNrmP2v7fjV37ZvBzhWr4BMSD2fnWNfgKpYjDcGftnMzNMDMosUnRzh2pANqFmgsdU/IG2xOuUL73j55RSqwI4BK8VdCjMV3mbnRTCiz7WJ2uwFAILhKJeam9LBxm/BpqZP1MnJaTaTLTt5yIWVuC3LBbMODfmP7U0sE=|Chương 2052: Trực tiếp miễu sát;dzDtJXsZbDViAKUMG5ke/B+1x4JuABzuZKdyZK1FLYhvLWKCe/WMhdE2qsnqBedqvsCjaytMmHPkgpKK5DK7exRLpcoLbsKLtfxx7GUDSbDOR3RwzpsUj1E9YkwGwK5ABdnyNFv37hJuuKL3VL1nZPM4xAlrl5OU1+Xfo9769oo=|Chương 2053: Song cường quyết đấu;rlyF8ygAz28sWvi4uA8hFgqiVPBo842h5KoA7TAo6zSDg3EBRQ0PImqX3hJNT2oBpg0Ut37oirKJl8AOh2k39t6cv2Wy5aBJDfq9hQC0y3um4d1UfMETfLybKYyZXsL/5IWifVY4l2kaJHiLWCxJova0DsPbD57B50R7MiPTxVM=|Chương 2054: Dung hợp tam quyết;p0gZj4PGUHkkZGpNzxu1YVhDybqNG0a4jQbaCgOj6EjIYBWupBk75M9CCb/9VB1ejHdB3qPko6dr6fjVevrlwgkeWJbt0YrEjmtjz7joV9PTG8ZLbN1SjaBl2NEbBmpgmnQvFyg4P8eQYRG8T/YaddkFFU1Iygydx5EGbB4shpg=|Chương 2055: Dùng lá bài tẩy đối kháng;VjBWq3e2a3zelWjlVoxUMbMIKJifrhbN6R8LqckwVeZo/cH8NwNJ+/iTl76KMPeoCBg8JxgoDnHNrXIJKxYnbeZScK9daRLnrfwI9tpX8Nsqx0BlRL8UnI9AA4/UGJCQ15vnfdKwALJaMbK9Xr02fzq/pnYjQdCDhDGmvlL5heU=|Chương 2056: Nam thúc xuất hiện;VlKNN32Uul/s5VavuUm6YgGvfBmZJGoRaHEebB969MNEF8gq7NbsBOKAtOI5/fOAwU5Jj50MdG3X7VQy+cLx2+5WMu1xhT5Cp0KsD4hrdS7kwkV7KrBgA4SG9G9CtBbmGas2AxT8IIkmiDL5rNTJUmHGFfhNRKf7DYJMjerSvq8=|Chương 2057: Thiên Linh đan tôn;y14Wmjt+QHXYEoKDIPL98YYD6pccJVqc5rZCMEfjZ3CNQb6xiYi6Xi+TFZDSI/np7bTHaGY1tG9vlsri3y06vrxqgEAJ1t8XHJj3aap/Jyuu2wwcOD+Ef7QqzXswiYNiAdP67B02ZvBgJ8vR6uX7ElrLLvjas7znEcIJ3URaFiE=|Chương 2058: Nháy mắt đánh chết;d9almnrM3q+95k+8UE7t1b5NMu7wi40hdyOzbXcqo9ZVPmum6ssLMdfZzGgKdsGkOOct+ef4LdHe0oAGGp+gxKmwN1YNQV2gFMjkzG16tOPuYAKkhUDEtSDDFByN2JThdTYJ118g5UYo6CUA69O6JD/q2JsJBs/QKZQwmj0RB1M=|Chương 2059: Linh Vũ đại đế;ajx0P+qPJcQMnWJUtjLzsTR47sxB5xcviON7YSqnVdUGfp+zmDr+msQDaMOb3MyxaDg5JklAVOywa9UluYLN+yjkbfhjRD0ojQ+XqRYcA0tfFyCpTpUEuo+/dChFmi63NbgAuAwEGwaCyREiRjcIj31KR/zJld3aFMAVaPSf47k=|Chương 2060: Cực kỳ quái dị;n04y/rOI3G2+FHbxoE2gAvYWsuzAP5i6+8w+okbkaXGFg5ymQ/rS2EbsgnOGVIcpvYCORpkEfWGAL4Pb8XVd+MKLxGK1GNscCMe8c0hXUMNTbqdW+9slALdD7QySv/Lg3+rd5uLC9HmmRJFtPfxJJjaPIfpdqavU7LTLYB5Cq7w=|Chương 2061: Thành tựu nửa ma (1);6jmNBa8Avuq2PhO5D+FkR9yOAJyO0Ugg1saZlXBgA5r8cF8sFwieaTneAqI/UssFS5NZ+NS1Vz5cunurk4XiXdxu/Lt0hn9y+9a5TeeCnjSWZm2CgS/qgUSTluL/FVkeSdY4SsRH1Q25iOgdrkkw65PbUBgm22Vq1dohxDuCCos=|Chương 20602: Thành tựu nửa ma (2);2uGYWKQRBo7FKtibKmCHu1BWtcAN1B8F+96RUP2cPJQC2bYLIk0IkDMrNcnSxdLUu4UCGTvczT3vv/leHlXjGZhZj7R6kgJih82ap17RaOQ+BE6haAkV6OvF4Xk/ZCKsEv7sz9FAuKovnrtBqltGTwgsg71Rv4pCgqZfN8FL4rc=|Chương 2063: Kính Hoa, Thủy Nguyệt;i1FtfKOA+6zUvgnOjNdiXGgvQngHMGk5mybIBOKjz1Bi8mkmjH1NNbtMmEYYTHXZMCdxYThP1mPRhS6RlRbkGigIABJu9brDFWz7+B2psUhnRN4iwUahxsyuu9IaQ+wJdqlzfrilu1Y0mPvnBv59dYdJCgYOh7R1WslboPEk12E=|Chương 2064: Tung tích đứa bé trai (1);9obinm9wJy6b9BWJ1ggtCGal0hvLRa3tYBZsjgq5UwGpwZjCWaNHILD6Ht2ZXIjM3e1XYgTUFPpUAR04xo0WuTBFbnNipRjWnIGmTxOHSiS6S31lhDkOZEMVBuUSiGJRF1dQFOPOnKpnwSG0zjK8564KUsjHtzD9HOBgYl0SpZo=|Chương 2065: Tung tích đứa bé trai (2);atDPY7aV2sKqwxZoPkhIH37zvk7z8DwXm8QC7V8urzs3vIKi7+vrV29bBZGuDUNt3nkUNuH/mCzK2jQs5T5+KiHP1FaUUttFgpZE72vRA1s3kVLNBN7nbaKEVK0/yHVjvU0+QztMZ487YEhDVmXRSDfGLKe1RmQe8DHpo/UJdQ4=|Chương 2067: Vũ đan khô nứt;xf0tu7TspirElWMGPsDpGsCodAZ/KE4t56RHaupnR3x0J6tpwgdpkBcOsbexYZp08xMPCeDUh/Vh7p8s342mAhucTY5KwxeBoCwLz7TiMR0ffSRERNSYcOB0Qpj3MAUKM9TelaLd2rE6ovk6mnGXMj/DKcaIRjVrac+sq/7R6mo=|Chương 2068: Âm Dương tiên thiên (1);Zvb+0f6HyIO9ODqnHoUoUwPGC4obFtcDAJsIB8BB/3HEqwPYsY3r/V3FVDdImP3p30SVqdYesKmhHl2kMoQOtZJqGX9iDX3zDrh4dk6FIwYPalztnoli2bk1+AEVgSsiCk3zHf0HJQoKaI5dqLKxyA4VvS+MOimS6hgXHwqwys8=|Chương 2069: Âm Dương tiên thiên (2);NNOMLftfnARI17I0mw1GomzYYMHg5zcp6ES3p0xaCiSjn3mox0tL+peeKS52UpAwvIuCdcFx98K6cZU+1z4O+GHtCIzni0O83+RfzN48jJ3PO3pswqRI+zKeeNkKXHWeCbEdge/4TkuoNBaHykkG9H7eCd7htHEWxZugF+Rgt9k=|Chương 2070: Niếp Phong khảo thí;SjZgB4Wj7tbv7zhmjFKmhGLY3w9OS15GIE337+01h80Wf7Rd8cKWxd8G+qcQqcjlkBApU2ozKxwV1SZnGcJ9vD5WsmXvcqbG1B+MMQ0jCdpUde8eTlf2uAtFB5SO/xhadcjrbTSPjsrgMfaiSM2aEHOeA8gjg9FUmNQxKDqzSDM=|Chương 2071: Nửa năm trôi qua (1);XKvwMBhBb/p4z4SxYmcLEN58mzSYln8FI7QYqpew6vzMxAB6hrrfoebRYWSCIVqvMpDG02xAk/JZ9K09v76/NzEHwdRQjksCLd3YvActHvbZbBEr0IcyNPlv6l6m+6xacBGctzKQDlnIAA2gvsTIAjT80ZQl1q0yeIxogwMGuPk=|Chương 2072: Nửa năm trôi qua (2);GsCvABaNtW1Y8f2F2LClMWVpEIyTTGkiraHLBo1dOmtwqK9PG5+GLJwdOID8mOLxhJCfl1tCjzLuAs/HQ6TcAugnnsPKqWPdLB7p0EVbuwh+abWwuqqHBFoNiw9Y0QzQ8aBoziZtgYrVrnPrbmwVhpieyDJXGlIQ63RLtsuKsZs=|Chương 2073: Bắt đầu khôi phục;rgzwKvOrV5cuTGLZ/Zq9Fa/QmCVSrFToxita6+DYYcL846CEEYSRJR8Ciy2ZOjKihdjdQS0hwC1HHA109od5tkO7LlBJlrvAkV/75SCGo44RXoR5tk3KDDxV0gNfxr6xzFlmZz0FiNwVQSj/2If5RW87xr6zGbTeKHR1dsDLSts=|Chương 2074: Trùng kiến Lục gia (1);awL0g+CqcQKGpfXaG1pIkitrbdd7YHu3XU6psyMgEIuXpZbSOjd60ilhFl2e0rZXLd8EVmo8JVWtYayEGWO52HD9cTfMzufsz7ggoe3cfsRSDncZbpquWauuOSk5OT2yfrSQnBOnDrmmY7HO5Zt+IPAV9Nb6B91cTSelBFtfEfA=|Chương 2075: Trùng kiến Lục gia (2);VuT5oL7zbu6fTVjgb+DpO/lbluh6ZTt/XmD+fQHg2jcJS0NEJgZlV/hCubn+Fgz5fGg/0Q3f5aohHr2ILnsGw9TdgZ4KNH5bETe5dOh4IuB5qGUDcPEPLGIyoYWGGxGGGdwYEaTR3hqZzGyLQLoWuCW3ZYLTGigSGy+yvNkkn+M=|Chương 2076: Người trong thạch thất;oA+7OIhL1fBTWnHALJefGgaccY9x/yr4BDUQuiZHAZP4YzeyFlsBpY8QzmE6xFEFqZQMTAI2NSz0PK+DdtPEEphvz9qx5XoIP/wTH2MBwyMpz53wy3smxynw1V3xCTdzHxLtfIqDJkuvCCsnrlq7u4UKk2tzZHAnR4hG7oW70WE=|Chương 2077: Hai đội hình lớn (1);ssx9j1RXl8yqoonaA5VglazwCZgbgdLocUQ/F/cgHsijC8o4Qyb2WPw2DPlT+k9wK2AVFTYMWoK0Y6kAdeuZHD5QuwCiQuKY45/6DTqH2BBvSSezSVFPKHCJdAC+3DuuBtzEh+c/chv+RYoFyuLuzN+WEUcqnwYzxYw4hh3L6XE=|Chương 2078: Hai đội hình lớn (2);Z87rnsVqu8BzdmRjvD98NKnmxJQoRCP5CgRM7ygpUpSFslRA9h88xyfsrExp9+tBTGPv6eE71wa+VUejWilEC22UQkpKErBSYnNNP1XOJWW8bU8mhI1l0zvHrqkFRnfeUD7KjCcnbGRPeECRSC8uK1mTXWtpuioVTzPEnrTBQhc=|Chương 2079: Đến Phi Linh môn;rSeCJfz76ksSFtiq9xVxX8Byq458L+cyQJcU9PNd7YkWi4abO01VQrOfnqBTsV4Wad4PZbfFpWmnNNDv34PsZMcVHyYZ0X9h1leX7zmquqAU4OCW4NMwRrJEF8Ibwuk58wSbsbdbujrmi6NMn6UdpNc92IAhlHsvL4MVwPHmNfA=|Chương 2080: Động tĩnh phía hậu sơn (1);KGe6lpo5A07dAVz87Mfvpf1VbmazbZJkzyW4z9V74auJz1Z4kutRjg/FXRADBNbzw7ddnj4LjLvsZf9YUAwG8TmydqNUPAEufgKp4yxqhcGiHLliB/TrKsdi92+Kr8uZiSWH0nkYuyPeB/9ILCakODLduZ2HC+L9eE26eF6wtxk=|Chương 2081: Động tĩnh phía hậu sơn (2);IvWl26lLgMpp49iE4KEKCVXlwU0dIlK3xVTlpc9ygvp3qQMuAGYMEtvkkrBn74vlQgOae1lvIphAmLpM0sp6UATD8CVLmQkHm5+ytPhJ0+7PVqpbGhcfQ8yuvQ0GGWioAqGj1DFowyVc4WDzlwoJ7sWGPiJbH+JU2e3WN2BwFKE=|Chương 2082: Đột phá, tỉnh lại;KECBlG42f+9cMm442OzMRrKmHxhlaB796Wez+MX5cjr2gIWwPzT1LaRkZ/p5lg6w1ycmxFvQXRLdDEU08FFgPmfcYhQqzGGKGMLJUNiULeocLk8D0XvcjzmXSFWr9hwZJMVE5V8U2fE8+xIxpdo6wMOjUy7Jb6RmqFFOz3aetwk=|Chương 2083: Kỷ nguyên thượng cổ (1);gVlTQz7mcW+x1uGbtYzEQTj0B4MsfrTZ5Sa+YZRbrGQitINyACbbYkaIg+22S8UslEdt8NMXjyMqxe0z76S0aXcFWeRXUB659iJa0quKC3hNo8nHZN6kt+ofHUFWOaNJDGwv+GBSViXKsJb2rQ0KYlsHGokT5Buy05SddrAgJl4=|Chương 2084: Kỷ nguyên thượng cổ (2);NBvSLrX52Z6qBOkcXB0tIH6osyKyzZ46fWq7fQkj62xyf2wcPV1jtfcNeMqOqk5iWI/RLfaL9jye17JhTgMHPyMaOOb5/8MwTwm8v1duewrh+HVUIf8lmS0dEM+MgeKe+yFNFEBrWOlBmz6pnj0t/MKmN87uOKf73WP+1DZISEg=|Chương 2085: Tam hoa tụ đỉnh;Hp3UcDTV4KVAT71s2XawUsis5R491Xquu1GhiLisaWOyhOnTcIIFtMRcQo8PPptY9D9KCtTxrqWwAqzyjFRnETlk/AMv5aPHsW6aoEv9wAQjFOBHn+kigAoolDh2HgPQxen32OQng8gl1OEINY7QUngpPSZg0FCE8XFU0vuzORU=|Chương 2086: Trả lại hai năm (1);cgbdPycmWJt/DHzlYfHPrYm/pPYBmDBHEA6hrS2olKYR5SDh4Nwyx/QkD/rUp6SEkjMVkXbaNf9qoMn6gY57QTCZ/8VTne4LRHIMQoDSw2Zeve3fJ9+a/3KoprhC+4KiqfGJ3M3Y5eGeEXJudThR7fU52KdEKa8I4GMQmGCe6Xw=|Chương 2087: Trả lại hai năm (2);mgDPnDUBbrgwxKHuZl8WE7gfsdby5MvgkdggaRWi040mNUNJ+8+147XVD6xEfJWaHLbXWD5wKlZxMYubLc+BbkCkuRzAuyQtL1jFBnznmzIYiMqcG7Q5yZpv98bZg7UirX5n0AgLuWpKm3TfADrU3E1IK6pmpE0vXygNqY6SB2I=|Chương 2088: Thiên Kim Cương Quyết;yn61puEjO9s/ti/gHbYSnAORrme8jAFWozo4JEroOd9pY2D+CEsxnKMEHUht4+lfmZz2gUhmHvNnGdbAVLLOdToV95KaXdGEmnIAtP7V+WLJPe9vfha24eYJtme9HSXDmWKHUr0SI+Ljw6uzpxzmHA0E/Lk41AGu3o1IdgAkTB8=|Chương 2089: Trộm Yêu linh đan (1);brdAgpmKxNuYXuDFQkCQyZzFHw34Z1ozJx8uockmh+KHPt/2G2o7JlIFwYNCvAFKVLZTH4rMoeD+kldBdMuwuz0lElh6S5swXXDJ5+PiZkX0sjYLkfHstnRTpdGFSNjtZT/RsxevWNpU3zdy5IE3SGWdnftqaP79N7qeuY640YY=|Chương 2090: Trộm Yêu linh đan (2);yeye7a2ih5oPYSb/qSr8msIMVbvH6l8TsTutyGsLqlXkQo0JdVovqfuH9N49u4V46hCQmhdyoV3H68ZMD/FaZdiya/7kCu7mGMhvM4aJkW5MpLl0KfpVWVrc/a9NDx2hT9Ztn6eZHOXpEXIgACJ310Cfqr1DwQnN6mhnWZtpL38=|Chương 2091: Mọi người như hóa đá (1);y8Yzj6tvP9fZjTcCXRKUywKW+yQPjHEzgfC8K2f4+cwb9M/dnDnc0ubcihkLDf6B2rfrkqr93HIef8avi6gtBUlHPHDjy/LxDtdh8GH9wkSJQbyy6HlQv3BWNYgrhJfkEc/xW+vJma4w1xIzCnNADS3AAy+rWNtdzW8yJ5jLpWs=|Chương 2092: Mọi người như hóa đá (2);KDLPFf43TQzTzaYUonXJLPdOqDlC504WKcZQyo8d6erzf7C8ZH1y1mrqhdyYLvWOOnaW9qJrXSsd/Zm5Wj9QR0g1YroeoK5kborYBBiU/42iJ1mdk+bnqSyu7GanX8hnCPayu9fcoFyrTOvvmdC3en0TJCIyb4vbyjnxo3zTBfw=|Chương 2093: Tên là Kinh Vân;4YeZjcuAXmMmZ5cL+jgfmlaS+zv5ZezA2F06g8g75lbK6ort6jQbTcxx9enrdkogiaDhH7t2OvUoIrvNgDsxXdA4LgGu3qAxfdEisfhWwgtYUDXIN2ZHjhTcXZsu6+WYdI8Ory2PhWW882T4Wh+AN0SxVxLfcANy6u++hCfdYtQ=|Chương 2094: Mảnh Vô Tự Thiên Thư thứ ba (1);3Jk0xzbRaWSuuH8M4Ys/8tUBFYZF/v44TZ1tqKYUqFl+J4D1+fdEgJFtSRlnNnEMaHJtMspFoj7qXCZUxGFpsYB6Mc6BQwnWVcZDa15j0d02KlL3zC0sNvOio5VUFizyDckf6lHx3gNxaBJQQPJ8XXNLTgIfJeha3tevtq4NYlE=|Chương 2095: Mảnh Vô Tự Thiên Thư thứ ba (2);yA883hyewTdiPsb4qjOVPNdqVGyD1u1NhCWuR0z9pvNduv8D9nt9gzkg6lZ1HleOkGMStEOKtbEMxunFq/hMChtXlzETAgKAPkh8VgGkckmrK2MHlLwXmb/U9F+aoZJCJeTWT3F7XZEqhXhV4DAizZp0Bp6rqAPIZlLZGU+OZNg=|Chương 2096: Mảnh Vô Tự Thiên Thư thứ ba (3);IwiwjzgN10UOiZUgc1kbPb3maEgPjHPvSTU1GhV3p4ejNz0wijVJs+XpSUhJMphof7b3miP8ZSLYDPBKv5VGesD4FAEsBaCUNM0r8YGxVzSI6d0BtVjtl1xAUm0FnA/S5+GXmMMgVlA2J2THyUM+d/0mfmuG0gNUg9SZ8/b1LCs=|Chương 2097: Vô Song xuất quan (1);8awPlXHGo53OaEzDGgPw8/ffAmviC9/iTz5NeZwaORymZJYvaxPfz0QI5G9kvkaB8IwT7foKJilr/69V9IHn/sdxyC2AZ7BzyJmN8dwwY2tqC7Ns7ItIvVNZe8dLKpnkhK288/9LBYmVrhI20jy8ggksJF8HAYmX3Y3avVzDJ2A=|Chương 2098: Vô Song xuất quan (2);y+3DAt4ACIucGPd6QgTpEngaRYvn9jd6J6/W/q30MHfSqueDbofG+8HHucz1krXpRKNvmMmRGjLSbaSxEU0gxCck7WorfJZ34Ue4Esgt1Ebip2dhNxgWBPdfTVmcuQk6o17gFPNyEfRbAEMRoCwPYU3tNyJZIjb3nqOEhT5A1FU=|Chương 2099: Thần nữ;06qweo1SSRTz76hqQ9HwOp3zXFIDJQOXdLP7bzgcNNWFpW4gT+JXe2nx8rQAkSU3ZA6rGcL2sqvDk++ePdddY3StoF2/+wmSHjzqQoXWNcQuUHWbuexu9uV4mjiFtHw9/D9b+IREMw32OoixfKvZ3SlvZ42XMZ/P2uHDlyFpdz4=|Chương 2100: Linh Vũ dung hợp (1);NgO5vyCyBFq3DbyIxBHUmoidLeXZ9KJbv/4XhK/2uUTEzpS15xIs8JDiVdW/uBjzBKck8khTPYvI5YftZvpkITFgHId7ZtLbrxZRaX4aE77ZaFwEqftaV3cpcqOgeTrPNh4RLQ6vtNh7U/K01EjxlS4NLTWmAdwoEJhmnYtUq6Y=|Chương 2101: Linh Vũ dung hợp (2);ZlDL0tNmRmtYV/3Irqhx2VjnP/ugCzoQvXnbYsFZ8u/Tqnzovbr4q0xvW+29fXSlFAIh4srdTUqqC+YSRHHTMK4segUXQAi9rMwBnJE9Lql/pJo6Wubbm4zN4TtPqvHDgpCnyehFKM9sV6DHn9ybTNI6oZswIkW085HW3oYoz8M=|Chương 2102: Thương nghị huyết khế;T2/fSa5bzg4XWuSHaYuez2t7HEEbRvatgqlkcGXz/XtNn8AJrABK2+krJTQ5efihkcLBr65Wzq2xOyODAlDYvkU6orn/I4Q8G5w1I6lqFkJqNg0aM5MmcmHs/VukqAtKz+1b7Kh+S2oPjjeFjxlvQMVQb7QU68ATiBxzN0Xjl9Y=|Chương 2103: Song lão kỳ dị (1);W7NAoEri7rptXYP0uT4+UqOvElfZrhofdsKdTNbPYBNt3ZosJNjyudTqoSpLbS0hfiIF3f0q3PVYIgJwdE/FGKzFs5ttMiXPOoa3KMAMJ7HyyV+mNYhIdJyhEKbRMPjE7RMGHZDlLnZ9MpkdrEYnhnvQ+RJuRXPr8SKh0bGdzXE=|Chương 2104: Song lão kỳ dị (2);Jh7CfAWhmgytYqLIMM4eqhIzJs4ZaozGvjMAyByTy9SK8upJ1QtB0vBqxbTwm7Euzzl0ASmnEdamjy3zuLlMyZcnNcNMZjwP0kvJ3A/NuTRE3i/TKvTDkITtCC2RLWUZDHZiaS08cmpVV1o4zXRi3KZTrFrjyYv+9oIguhmzTZ4=|Chương 2105: Tiền bối chỉ giáo;RSGeb3okniGnZJslmlZd/cYa7b+2mkfqlAp0S0ZTFyGav7ka9AfG2rE3kWIiHo+0M8MCx0mt/+SBGQNPs3AlWHMYU7eM+SHmjRbR+IYnmKrgY64Z0EfXWjxU7XmPkML+TRyzpQ+e4W6THlVBZekGDNkA8iHp2HtMB6KgxYscCFs=|Chương 2106: Cám ơn trời đất (1);xpy3BH0JYoTe4qvfJ4jZKCuZzA7khUzTVnVhtOduoA4zL/HDFwtc8UhCNmCWQRVrhpNJXYF9O0Tj81NSSdAUOZ0SXEuBVM8IBOV9By3Knw/fRbCBHoxgWqJtoMpgUAJadiazaYnxokj+uE4eplIC3MJyAJnp+4mohw0driaHaaY=|Chương 2107: Cám ơn trời đất (2);d6sxRgxXMngXzr2mvdbSsmrwenxP7Djr/K6xLNdl3xRjjUZCJZh4xFyoegl1ev8Py9uU1HVUpvsL3ys/l5z4LprhprrGp0wrg1Yz8hI/sBd+dbW00ykZLQfy5Ib6D+SuksErRtuQAX6vxgCmaPTVglKPcSB21/eA/ZPkHMfG13E=|Chương 2108: Thập đại đệ tử (1);h2xaSCCrkslPl0peMztEfgIKblZYRNsGHk6+DJY0sZdVvTgKmo7lA//u999jkSoMMUYa0aM3UTBLgr0gMy5sexXJ+qtAmCLEEXrOalBMr0aMsHP0f5ydmhPxvE+EbnroiuasSzkmS6P74fY1O1ViGncYwoDXhXDoduJfbQFNxq8=|Chương 2109: Thập đại đệ tử (2);UbclIIA+YF81CEzYEEwA/uSnkGJCpK4QCv2vVYASeUPQvNsgDDR4WzE5LYa9LImdnSIOD5zQrfMAD55SM0cXcGWLR2+sNoMLbBs9rCiKKsQdIm3DtrNqAvI3xfsnJPwxW8bPvyUSvs1isvRQKTXx6/YrduKMivcj9k63uEMTt6o=|Chương 2110: Át chủ bài;gjwb22MEMRqlI7WzoNmjZphG1WBZYNz8TMa5FIcZGgbZtjUlqdq/6zmaVaEMVosFpcenueMjJWPYTOV14Lr/k6mQRn8qKi6ky+v5w2ytQgRiY/BAjPlm6yNpkI/GkxyLZPRqT+FLUAah8y3oYhDGDIbxNjtDN+E6lB2jAIMX3w4=|Chương 2111: Lam Linh cân nhắc (1);Rm8PSyho6khsuz2mNOFmrQ89c/jdJD5Jy+EGeVSBYx7LjDg8SMdKStfuQVPoKN39qah7RavEi/m/v//GDihKspCXB1qE9V0/2g0yi8Z0WofshuY56+8sui9Pb6RMpFUX9ZSGH4J2D5nkCZYQgLSwQHWJnc8979D7b40hjOs5Vxc=|Chương 2112: Lam Linh cân nhắc (2);L6f/HS6F8SWxQ5Cy17FcH1keY4TUpZZx/DRylR4/GKyxJqc3XUkCMvuFjR99kHXol03Lbe/E1spu5MwWqHosBcl7v/pjiW/3NPGHgvH3l4LVhVfcJ3ksfASRRmTTmiD6qQjOlEH83XgoMxZ1w5qwi7o64fsvuD/Xj+j8nEgmFd0=|Chương 2113: Con bài chưa lật thành (1);zBSE1qT70Ny+wx33SDeEEJRANwoRTOVLyLBV79GCct6MMu5bClbhPq2eKlvhjG2wGmWLpwAhI6v4T+ve4GTGCfTo8LRHj5fxKISaDDA2Yfe49Kgex6V4hmI9wwln5kPeJOKY51EWVTFAX1qSDlUyCqkKYOYjCPDjf+hAzu8/sgo=|Chương 2114: Con bài chưa lật thành (2);SPNJAjOW788CGx8hlvtoVGDhcnHs08/WFYdB5uKMuOdcx6JuMbmM82AFbqnOesUt1sIbYtxMHYoxpcT2JqLeYzLzINdldZlT4C+VUCyJQzTa+faMR/i0UgG2MNBHCUwauMv3PkcLHqmRC3TzfgZDIAPD3LkeU4bW3Xf30P8sgQ4=|Chương 2115: Thái thượng cung phụng;aE7J/d1VU1InBpOBje2KQvwqCV3ls81u3fVt9C0mwO1oxi9uG04Ks0GEeaWGgS5iiodBoURH4W2Pw11Iv60X5ULOHaSljp8Hyt+cywoXlSqNWE1FizMS4b01HDkI/ypomtOvPhVa7y+kmsQO1MLPwd3NWsqSkxlqGA7gf4E23j4=|Chương 2116: Niếp Phong xuất hiện (1);0ZNNzpStYIvn6xP4UY+B/s3WqanC8HHbKJAPKN0YXlI2kOe62hJCoz3tdJqiVQh7No9A7zypS9miJD5bbP6ok4Lb8ZddiZFLV5X5oD0iC6qowCY7yQAKCJkBgpKd1WB0sqG9sR+YwmL2RbRjmf/bgD5Lr/z12THzx/BfSK3R9i4=|Chương 2117: Niếp Phong xuất hiện (2);T9+JpugNtG4akCWjhYckAYLWe/kRIZe9qLF/phfh66PTZjelCbQ9AXe0R9VfEwWrg8SQ5YUolEV4rjrssdSmjG7N7vHgKgJ1mXLC8suAA/JIwXmC6ldVkO8ELRZJCEGlqCGlbDgWFxnxLsLZqMwvyhk5LgnqmYm5dh92ajaa5Bk=|Chương 2118: Thập đại đệ tử;OST9FooDvzdbgoiu6MPBbcQ/+JylsO7casNzKmQXMcl9pEtRPcxo9U9uCQK5uo3CZ8xTyvfNr9dj5+QqL1uAol3qwOLqJ9+s8+PKkC1pXzH/JFZDFMHcRBEfNtOjUuOKRjZjKYWstUH7QLRqTpf0jGMwK/XU72Q9Knez0b4vXeI=|Chương 2119: Niếp Phong xuất chiến (1);v/Li0elX8rDPM4GqkRNFebQWEFPG+uXAgGvLqrzz6beHOMAjQi4EMB8z2ydp7+GlVSbMMh5oVSuHywmb0HUmPrnPpCVMo4FNIc4MIb1sD6XDbW+3yoR1GsDxSi8NnivXunubz66X3Zj+Xmxhej0Fl18jtmwvDopq0XfR0sJx4WU=|Chương 2120: Niếp Phong xuất chiến (2);ue/TW/+GZnGVoHIHlqApTJSofN9FrGmsaTZUbTxQmXaevzU4dQFxajKHXLUDeelC4CPW94/vpdi2pJL+bsLZ8Dp7oe9fHeFwo4SdBb6Wqlh+iA8+a5u0AJWvAZLs1DEBRUHrpcN+4JslxJ4dgd78nuweHN8BOAj6nubBQfbgcHU=|Chương 2121: Niếp Phong lưu tình;vXqNfdVR63HoR8Nrt3BL1Y1aNFnpUb8oHKmkoXVkGyzgca2yv76KvKC+HsdRpF9UDajIkHuslPaeAnB3op3GqHgmMMywncxVuzwwpuKLhw+9D9sugskl/cTo90kyQ51NG7d8MUD6D9DHABMh6xaWeaNOMZ6HVXJggwsZeLUoBVw=|Chương 2122: Một chiêu đánh bại (1);o0dzXj8v3x3y5vaGbRGh87nMqr5lnRQCdRCxmT4QoQRySVf5ZKeDDAlrTGKaJrJh2+IWn7ekngTLqlLaQDNd1NY33LG0FVcHgXoXKs2wqa+/0f5BmKPLn3emn/M+qOHAcFPO0EQNkYyyUtJkipufBRBr8YBnOkk7YmqGHhAt4CU=|Chương 2123: Một chiêu đánh bại (2);y7eiUp2zm1qvuye5eN+9+61Vl+fE6uoO2lIvZbipVDSe/9XkPPW+kO0Ubh8fx3b4vDG2OBt8latO+YAYHLwybjlzzo6QolrIDT6WZBwVjy9Kw34ABRDfgyEF9N/r8a6qi7bzDAfqyXAmz/gOdMz7PP+YTHAoOjPGfUGD0cc5oQI=|Chương 2124: Bố trí đại trận;LagFgiBcGXj6gWrkdKtvNcnp0bDMKLlG5qPNYcFHint5O2QnTtErtSAxrNAOTgYkx0dgdDnmf9pmvOaJlj7HLUce0yV8uAp2yNHHZYyhddx31xbihIF/QWw9nmQmaoS/xOcvnfCDgjiW6ZeAatOBCvBJEIiXMdpfulSCkkiIWVs=|Chương 2125: Hư Không bí cảnh (1);qQChC5QI9I5+cnx0z6dGbDZbb0yj2qlaxCSN7O0fyIH1fkodmcI5MnuoaJ2yubC3rAjfCZG4/1R8OOM/RY08UBoRQ1MTDoIfDfWrnU8Fh1jc1BVPOiqiC795VxoPo4e6ELUCGIc7+qSfDpaptLaWykIYOiDnehjQZ4iegRxieYQ=|Chương 2126: Hư Không bí cảnh (2);B03LBBKj4tGSMi13HAQhxImYQzK7KvG0QGzdfvd+Mxk3E3no5n3wVRtq6KDoKS9GUuoTW5j8Tiqko26TkWrWDwrVfXDzsGTdDOaEtSXFz6Ai9yyc9Nktvw7SLZWWjeFwULq4z5Tzi533V5OVLKrLoSy3Y6pWYgvbglCMmPWS8cs=|Chương 2127: Chúng cường tới (1);RInWqI1yP8mDPvei1rzJyub8F5GBdzRgjM1E8PI4GDlKN3tUr/+3wrp4Z2lm5LJFspgqKNNBbEQUXXOssI7omSxLkErn70RDJGkTmgQ60glYxn2M+uDJku0KvejL7j3SBLQXxH1Yk8KlGyhXN0GTulAXeHTcGcWMZndKx18WUCQ=|Chương 2128: Chúng cường tới (2);lwMHJMwVsPWYiLFkqYaS7jLLqupNZryiUsTt0wkXjP1juzxTi81n2OTx1sO7j0rCbcyxbMpHHd7bj/yuVDnEgSXmOyW+CLSimzYKJ9OVVVwG3i868kclKYl1016tCBgENampmUEkkFq4WlFsPYN0/Z7BdGNk01nmO34+COK0P4w=|Chương 2129: Đề cử minh chủ;VvNqouUOaTHqMIBGPWCKVUfbEgKsKoA5vtTpPOLPZnoA3lH+Ojeo//ps+5vzobsCJi0pzewBdD4uC3G/1z3OK64cWDkFNd3JJOEZ6ln+LVFdDu93auOirIUUtF2W3+fjiw+f+hb6F3eFyfCu58oCqmfLxU5743VcWLEfAYF2wk0=|Chương 2130: Minh chủ đế đạo (1);COlt3Oa+jJVj17YpC6S1GBNrv3OYPCl73XOxbbL+vAFGcXxHpk08UB+ApJslQ9cdfo7i0EDxl3SMragVFQxd/GHghKRAeaerAsU/0LWGZbSrk9egQwComYzW15ef7hp05PhKR9rgdusURYCrt0ZeC2feh7ryLpB4+2o9IP7ixP8=|Chương 2131: Minh chủ đế đạo (2);05CHxJKSFbeWy45BCjFJyDsVfgN7LLvykdof97LpTDnKp00cKkOnxDaylfVeJtzsOipTt/e5FJAQRu3rD35+T1q2gC8AjhHv+13NwIH/Nw6YhQoiwx9cjVo1kg8CkvWiknLE4l5FYbgiwtq0MC3XJtRwX3vJUScqHs0651m302A=|Chương 2132: Mọi người đặt cược;+w3Ptw5WAKnSer8i2NJ8SfGWSAC5b3OMsM08kWbRsSn3hsbpWHVIp3+h+X8m5bqZ75JOHAXd9YJ37oi+PPRlbBpymh+aXDZqohFp36rGi3QQ7zEWAwxRpp6JpC+DKKAmLo7pKPqYyNt+8H7vFjaFRcpE77F7AXwR87V5+1pNZbs=|Chương 2133: Trói cho ta (1);6fazSra0lBLqY8IXKmRvtXGIsWGEUlUZnA9Z63ZOoXe4qq0gJycODLPs8ybfelxDWNGL8USlaZUs0p27MCyQ4d15gv1tR0Kz/kBTZpPPM1N5Lg8qCFFgFAlsBlAWpDlXWlaYxMPDxh38bOluWFg6TclVzyg8Gk2jIEbmTZ4/44c=|Chương 2134: Trói cho ta (2);2SlwrHzwy8NGXqmEG7seNwvdQhBS60pvdVAqpIy94VY6ccDffA/D+DEzFQh6y9NNjG0Tu3JICA5lEaEo4bbCEcngtOal2A5RGviYzECMinWb5CJCF4/3svDzCPWfBWWHkxNvMDTmkRCRU/swDxJtHA5yXGfHrYkRRGl/s39YYjQ=|Chương 2135: Ép cưới (1);As/HbxbUf0gSuMXuqkO3Qdy2kcMu/D24dzpAviGgETqTVQv++M05zH8xLLaPqtSYOjm7z8P19iuK2XmceZWaJEC8NmxswYzglWwUUN0u7APFkxaU4ZGSOoYWOEJrUY5hVzQvWtV7eg2xHNlOfGge0IF/fdYWGI2LxHeeEckF2h0=|Chương 2136: Ép cưới (2);ukAo+U8sSAj1TUcu+YMuxQVqIk121TCrvLp0qljGIrYc7exIMjSY9ARrW9DaA4qxyMD9zFqJcuUdCbVB5hw4gQboi+4diBrQ/dx+bNWkdbEv6zbuBs18Fx2e71VttxK/JW7C2SyHW2gJL9pRIaWb7wk3Gb+cMfEoOUiZAGpnBbs=|Chương 2137: Sẽ thành thân thuộc;gAZCM818bo96JEAkMhE2Z4H3Rcg1e4fp97g34HLTakJWus7murYTVIiRjnXIzpIt9QDfufnRntnABLsj9WAKcL0Gjx2UHsBJ4L6EDSdst59+7iwTernE1mIGTM1/IbAqQs34MqarRnv7cEpzKue826IR4pVRupeWIutfspJTpmo=|Chương 2138: Xem lễ! (1);n4opU20hYhdlmLmc1BcYExBD1dSSCSTuuYKGg1CZaoApasd4j5F/7tRM6Qs2oaCpZFMtKiy57ZfCvuLxkSNYILHq/azwzlKH8+UAV0IV1dFu4KCyJU5OA9HvObp2n2TuVJ6syVqcGFI3Tsr39jYgYDn/pazcFVJ9OyPhbNvdw1M=|Chương 2139: Xem lễ! (2);4+xd8G5qKwXUHqS2PQDq5N0vDeo7UGqPhk5gf8ioGW14C1+64zs11xYSOSZs7hdedlpZ5pA31EeKEDvFLvuwgPZICLemko6KdRZCZfCHa4/Kq5P0CabbPoR1yR4MLBer6/6wrolA1foFLoFssuuO5gd35gLuW6U3E3d3WSvxuSQ=|Chương 2140: Kình thiên phong thượng;fvhjjf2QSVEQzdbXIbvLun+90rfv12yESmQDikpId1dI3FOlOz1Gf031LL1+MME0CvlDmhdTv4rNXu3RU3CPAwZYL6FXn/BPiFIu9LQgOpNi0/AaCpc0czoMzanbgoqj3qkgulrtkZAz4AuIwaxBg5ig9xZx+TI5lYnLfE0w+L4=|Chương 2141: Mỗi người đấu trí (1);FGyv5GAQYV0+pzxk8JlVMjLr980drfkALOnfjrZ4Ss+iGMKUT577KzUxIw0bBi/Vr+OeDgiN9ZF47XhLp9EZ0xsw2EOX0Bz5NgkpT9EvI9qP2BguwLOAKQF97OcErFhHfhUebq23CHkpAq7PqprFt50xKwktWr2Nq6lYwhmZtn8=|Chương 2142: Mỗi người đấu trí (2);nOtC9QXDKHs9qOnvyiXDeBM9+mc5ymw31mYVtbUSs+aAw4COsq8kPIyMubWyxsqsxU33h6lB0WRtL/uxhYa+qGCZwnCZHdiuP2KpEjucYJPj+a/knYgO62J8KKEeGvSv+AHnZauphIgKkVPLvt4WmCNyyAn00KxpJOx7n+XlRRI=|Chương 2143: Ngươi có dám không?;pj7voeLASubg1Mk4kzLYFSUIOcEd6KGuik9A6ltRDllgRWgJBc6eJlJ+wILBbFbACMuS4yQ4xbw1pzk0qklz0NWvZR2diwKE2ax7J66aq5H5hYsqWyEhNwRNLkCFmSZiGgZijRAU4SdsNnkfibbfLZr7QCRCG0u85qQdgNrKaX8=|Chương 2144: Chuyện liên nhân;GASrX8PonDJ6DuPav2qEr+lxxIJIVk55LWgiUxBKF1BtMZF6fFi8a2SoKCXb9vFcNkHNGimlIE56ZMMDMVNKRvH8PMLwa8sXPO1rYLx1Q8LpYOnAZPemIG0B6io7Ga1nx+Q1gAnKm40UeRaZzqX0z5RH8qxYD9WmQRSuFR5GxzY=|Chương 2145: Một mình đảm đương một phía (1);175wUHmhpPbZ1RttVaumhtJWtWqIGk1YQIjOxOdIzUbULzUDYdsI5JVAcAiro6hJX8lHu2gX4p/m14yoIMacBJUVspTvM+RVkjl2ViOAlTbSZDOux7K0BjhZ7HMbnlTBv9pjcWw2VLq99KmZPIPv+R7EElT7+zAOlD83l2aPgbA=|Chương 2146: Một mình đảm đương một phía (2);/35VYpdcuFY8Mrl9JIVEm1BbSYlE5w8DYq6iL3DItLfzoWPJYFNangu7ASasbYmf9qVqh79gdL90Va981mQRNvOy4+VSnGbI+c+p8pnv+rBlXU32JzPslKmOTSFwv8Jl9PO2BNsQNS11nyIZiMhBCPoMSYM8MsiOqdWJlJ3sb4E=|Chương 2147: Mọi người gặp mặt;kTdORHddlJZQ7mIP1eDf3lEHThff5XDfQkoYatg/t+cA9WnDoml+d5QuXW9VdYLR0ZxxjE7dQ7sRVoyPI1Q2VrKCK6qZ6u2y9I0Zjy/A7zvmEuEgIKgx9ZvDIhoBke+sxt3R7I5S19hMpBFtxC2wEWLnachVnLLIT2m4j4ig5dQ=|Chương 2148: Xem lễ ở quảng trường;J+UnWDqviyUvLUYysEzCRDiQaSMU1QPAYHj8jk4icwOLQc0FhGXpbHNrffIfS7oXnSEwFnHxupsd90vtWL5I23U5aOQR9RTmLRFxSJ8H3FrLlRkbRHhDzKVcjVNLnA8WLDUfsZSxwB76P24j/gJ2NiGirt5nKxxTRJQ8sPZCkVY=|Chương 2149: Biến cố đột ngột (1);TdditfHkiQPj/MKOdFCtnsCDphX8LnLwQbhIKHvpUrprjd7QM4jdswE4KW/d0bszLERyO8RS41S2/oDuPj70hx3Aa+em5VM2MeX1SWi9t9JZTK2W78VVS47MI0aJW9keM0xUvoJZ3dYU1s6muToeAPw+eEgOcC3kX3/Cafch+nA=|Chương 2150: Biến cố đột ngột (2);ny7j1JM/D+ljMpszdeI2uqyo8F2zYKazDlsbgx0Eg5d/d9chniUGUrPGxm+dA2EDl4vO6BU2ZxNdyBYcecKV1PTxqegKCBcl34YuvUiCZliYCyB7x5cve3Qc4weenddonFdoReqIjVfHdRXicZnRiflfw94ikKrBVQh67xPiz78=|Chương 2151: Chó già có dám không?;4N2KcPNHTbKpk66IbNlDjbC+Z+aYAzGt/LNQBTJubBPpXL+mkdKR1hrIaivkYBQSanFSiIeJbZrfS2JEvHNuHaVQ5TJ3BMVbheuNAuhUvy1BWFgSiP9DNn/w1XgPAH2p0I2CVfE6ZcIMzBUeKg32ja+cqjf177E1gOdpMIeB/r8=|Chương 2152: Xem coi ai chết (1);4PqLcggc0NoOZxAYWSKqGRyMZ08/9948b/BhX1QY4IyP+PIiodc/jt/TlNSDSUoaY5U6TZCgtUUYT4Xoy/EDLwRK/nNFpIElVQBpc3ip7mwner3naiYOD79fAP2C4ujLqITxdH+r2gmoOFM4z9Y27DNiwr4N7iYTM9KSjgUP01U=|Chương 2153: Xem coi ai chết (2);mH3OhtYSMtE7/uBNrTuVv5kdiicZhAM8+2LO4VBnFvfY7hod8S9yRTnR6IGZq+J/1oqOtGXQvZV5lBgMqTWyYTFkxff44CYVT9KMW9nLzw6VYX244Ut/7l0A+Zw9oEjmdGK3kWZExn5p2YOQRLjTAJdJoDAZSocNCx5E5LByZFI=|Chương 2154: Rắc rối to;op5T90LN4Oh/uXNCMd5Hdfc08EHg8GEBskIn0RPxnuhjDoKAX+c/DPgWk2llJO9u1YYlbWtZrtYOSQ8pnydvI4ElgHx1k6LOHtlRnhzR9ZfDSv5HxdGmdPUUcwFqwfy92RBeJpPb0oX0N6gryyT9dFDkuFPPfXLrw90xq0U+c84=|Chương 2155: Giết chết Vũ Quyết;Uq/jbtWTm5/0rIE3NKN3nfy/wZFel8YSRqLFOr03bOW0k4wdtDecXC3E43CzXRfMRrU22F0bWeKO45QSJMu7Z5RjqoRuVPcwTzC4sFRc0Vk3WCh9h4cZm29D61+umhqocf19TZ3907oovxsIS4t0INhN8/HMZKJsU5H6mICxdvE=|Chương 2156: Thực lực của Nhược Lan;mF6hiHdt2tTt0EfbDZEGsZPtWG/ZATBEBjfL5/4CZY5pbQr/woeWZtLoLnlYu8wfFvvNkOpTi14Ajbh2Qotf9ltly8qj/dSzLCqeQokkTLA7ky3SHm2tKhTdZ65K4edW+lNXSs9zW6o581K5tCBfQ+YARLkZhNs+K1OOpHEFF5E=|Chương 2157: Tâm ta làm kiếm (1);DzB41MXKzgeep+UBECd5TD7+HhPENLEH5JUGLhEdD/RsbAPyCXlfClD+f4xLheGa2oZ/10uwWRfga7jyIZsHkRhz4K1clHVLGQVQR6TL6DzueB2trm8nsOuBM+Zvzv/MYeq14k6Xok/pxOYecPFLZRSC8RdcgFrunZbxavY08do=|Chương 2158: Tâm ta làm kiếm (2);fp9Atc76sq8XH3mjl/6oZH7L/wZSWfiwMAMTQM1KpFaUgH2otxLEUIgkpM4zb3UK8G2ROP2QOY6xJpclYCluGaBxlWEH+yR/jVyL+tjffks3q2UEQngZvyQpQ/Lk23oblX+4hv2ij1lto9AAwi2Ay2YSicvPcRN9dnkBWjgHU0k=|Chương 2159: Lĩnh ngộ trong cuộc chiến;2+qZKjKoYXI6YAloYAmPiCnoeF1Pyt4Oq6M/zaFXUwUVnKlOcosK2v4hZxO4iS/MWSFjmvaT93fsUSFialdAP03fbouiOftgE/VzE+OrPt2MpIAdRLMiCkHlMn1Jy1GIOK79DqaSHNmJEHwsRG4z9xgzxuAdCuqJ/3Cqx3jKd5M=|Chương 2160: Hai yêu nghiệt;/roEp/a3DjmYXNAfa/947Be1kXZW1pWu+CNyPLghxsMJUHQktQRdvVnSW/JdXcKWzOI1Gzani0gCQLiY3G6jspqJUlsYOLMSLPO31nUES5f7FVfjofr8pFKbSQZ5FNqBMEXTsuwtACwx/lL0GZoLEIXpbBuQ8VSmRtWAAwQ6630=|Chương 2161: Thao Ưng lão tổ (1);t7VcvrfexLYLbXjO0xWTahKMSIfuT7fS4eMeSa0eUaIQy9rWL2I6qo87xjzOvVQWdkrydF5DwVcte+8h+jitR9+qzAX35k+fmu98whvVidMMwHK7qyOB/xJAa3ao9aWwVEUQFoWWjKE6OWpRnDK0kIRJzEuM6oFYz8xXCxJ9E6Y=|Chương 2162: Thao Ưng lão tổ (2);CHQRKgtOdkzgy19Uwc+wsISCR51wYGlXM9YD5IkbO4m5G78UD+KdFBw3QL3IAPX6D5a8/0rftMS/NogfXtU4dobSj0bqfqHsZ0H7Ib8XfgoOSYJf0+juMBnT26FMEzooyUI9YCmcKGPla+ysCUkW1ydAHVdz8Xbb1ZdyQj/JZMs=|Chương 2163: Lĩnh ngộ bình cảnh;VQfNbAtMLzNGve1CLnM8dZ4O6n3hmsDnd/01jzkJdUA+L/3ztk+oFcyPtYDz2j65j/VkMtJ4prECEXdo55A2gKzqScwgkBTECtR3OEx5zvcsv9a8GR2GZRSb7NJZgPO/LroFVdl0YLt6sjy1VD0jUUgbIpM/29LWE4yu50ETT4s=|Chương 2164: Đi Tổ Yêu Lâm (1);viwyoVKfgFr/2J4dKr9zuyeL1ChtfadI5wX/082kmybHTkfCn+NlNJUPuigewywIQastNyp4BJE1aowXg7eO5UXe18k2c4/dtU+RRO8bGBEugQ/QuS398TNDblOKyRkIqKBdRlCqs62bVzvUpC1imvGYj238adzwtXgH4zUED98=|Chương 2165: Đi Tổ Yêu Lâm (2);/F767w6ejcjKnVC6GTG3vae7IOIjri3a0u1DUxMhA5oN1F0AQESRO1DW92G3AKl7J5dW+m/I8UURdu9fOcPaL+HKpPgG87wMywn2Cy7+CXjz5IkFnbRsbpAG9G4ytdtCK2ZLQH+bOOomohkJ90aI98uO47Cb3CUIyQR3UQw4+PI=|Chương 2166: Ích lợi của không gian;TkfeG0seYBCMCfBaI/7ihh8f4roCgU3nTpMnSnRY+x8xzzJaGxnmQN0QOJJQfqDziL79ySGvS7ujEnICbuF3zr3Bi+67hNYvyVNtZcoof+Suk8CzLNZ+K/Poghlzx40IA+eUl8EfPnp2aO3JTAZ96kMkQ8ntVwnNWKqaR/0bPAo=|Chương 2167: Ngoài ý muốn đoạt được;7HyyguNJCJq4k2wBH5AYGYrbcxN2hz9uP3bSqkWEyA1H6jlwAEBJgPLZ4G+4GjyEGAm4kW9h71cxop7HlYf4NwiM1LkRtN1QVwzsGR8Vwya0dBsVYoN6xMSFkTeLLccGVz+ICafRn6MH9qhlHXZOGBebXYlHP/Ms3YNc5z/Lh8c=|Chương 2168: Linh hồn tăng vọt;1/Z3vr5hMIynM880GWVy7ThnsSkE329XaIXE8XCR4dV5iSRwTVyAcJHXNoWzQKiMGOGJrEVPUSpN8EoxdOWqQ5Or2xrjB50fn/tE2YuMO03hdBxnOPjaWZ2/yptTG1yf7vgvAu3rwt9AldZrrZbccacDvdiZ78gOaeLxXOG5GJ0=|Chương 2169: Gặp công kích (1);wZ6BdJ629H79m6BnSH6r9ndHPJ/gIp2/ub29r+zLeuEe5EVWRqeuNA8FfI4ePGBl5u4XitCyRWBmt8LGbRHAJ+lYIGh7FeiQWYYANErXfCcvFRKqMQjWaM62fouMV+D4RXM/GyDagRbp3ayBsO7JmaH90djcHw4TLe/tMLxs3Mw=|Chương 2170: Gặp công kích (2);C7xAgd/SE4xdQzqRkhxUdm9gIQhIc81q5UPw4NhnG9EqisQgHMb6uID2ggjYrc13aAbD8oTqUss1NMontJXJH4DXyUJ5wk7+J/VeRXjaX4XYy9ARcdxDN4Ev6pBSXKA95nXkc9KYC4GE4xb1YjX3wk88HTGZZdY6APQGPOhh2vY=|Chương 2171: Bạch Linh gặp nạn;PTtHMw+bYBarX9IHYmfczMXBC87uaoV5j1rqjSk8w5i1C1ma2lYjzNJQmotW55Dn6CE2Pom5RbSXGzSHMl7aPc3x85E5KQQdwn0tzgndbMPCl0xR44t/GqxPnSvs+D0CIw35oGMMWSlvKHlD9y8d+KeYCk17TfnJO98kOb9ESdU=|Chương 2172: Các vị chạy nhanh đi;LCdBGt938x7Dgyxiwn+rkEKB557x+AN8AEzKrKoHbQxnwgMsSB7Ff7TPwb8hMJRyt01fphUNuJJdqVcS9gMJzSRCCld/BZDbM7tQHUmCac6tjfINc2tnGCi1gPLuV8n7Bqo3yk+mncJe4YCKZnGglUKh1sqTFN+IEOUI1U6cYy4=|Chương 2173: Thải Vân Yêu Tước (1);vTSYfBe1EuNk4eP0l1XToqJTA87Fx3pddRUJnUhfj1QzBCIFUFHN/m7XOLsnJ6h1Au8Z6K8EMCWxPDxTg65+tJv9kLiFAsV8icI6WK7R52wJO3VZptq6/CrQ6lLx+Nfqe376F8fzEKW0/Vwt3t0vFYt3f5jBYupq2dhtSpt2FLw=|Chương 2174: Thải Vân Yêu Tước (2);I8aW/3pPrTXzEM8dMpHXxMiRlHzjKe2nn673T+tRODx/A3XhMpWplJXdEAvJFvPeFJfEnv/tD4kiOT2qrZi8SVVquvokul9xFk+YGKkRAJlTcOjqRrENmZqIG2wl+/medqUHudJOB+9ODetFof89B+KIBk1OVkZpqAW6nxH3dWU=|Chương 2175: Hỏa Vũ Ngốc Ưng;KOaM2L4Bu/z9fVKa+IqcFRU6/WNrGmx05tWoEDskMltITjtG10aAqrav+e3tuWdYcXGZOlQbB3VCfzWJKtBAlqIY9ewPfoi/WhXWD8gZNY/s5i0TFgA7Sk+DR87otkPBklKjGgOvUlETaS98PorBYgzC9/VFYmtXACgJrKlfqAU=|Chương 2176: Con gà mái già này;1uxSaAA9TsHV5ScIqK8m818X9YssVzuikHKMmIp3Qfx2gJKvLcvJCrCx4rhkEoNEtgUKuZfmj58BBC6wozb/+CpaZrCglI2c+M88syqJrMBxZMmV/Y2BSP26AtMg8kRSnvqBDiWbLhIH64qE+fHYs0RglzHZq5PA5ffkegxvR84=|Chương 2177: Ấn ký thú hồn (1);mMEj5pNKDvm6w8j5DLT5yNpEJ9I2owCQAx6i3CXM5iVwRlAlDNkCcm0oel2BI5AvCkD1X9Hf/Pot1SGdx7LaCS2AFBxS2nRj/UIzAJw85k4V3OdTRWk+AyCOsaY3I7h8Oj31KMUhKDYl7kaC8nDeGC1aRc7aEDvH24/HOF/qQzg=|Chương 2178: Ấn ký thú hồn (2);leueYfeWbR/lx3TWqhf/1nG/Pvaw/EPmj6FwLi62Wg/dl8F5CiFihJ2VnOyzyVOjFHFh6VlVR4uWpY5rnv9vsuJXPKcyVJThidspTcsDSgfZrPJDZIGbqt5JxCGAfoLfQq8bBzVh+nt8te96No5rUWZALmpjmBlIcopd1hmCV1c=|Chương 2179: Rắc rối tìm đến;ZQK/+KiR5AEJM3PNCxIaMK2efawD2CNyCbXByfqVQbT3IAxana189DuHWSF7JacIf8yK0uy1r1ztE563sau7V/u+gnFsxBaCJkoOPkSWzfdy1UxkMgP8i3+fXKweYec+u4TSvEkRZCGJ7uqBhwiY9GpS1XqgQo9l/EmqISHkNZs=|Chương 2180: Tiến đến đòi người;XCZlFh2VPyt/UnbpVmUtZYzj1uW/rma72DBM2KXTzznL7fakiC43LofZ6CluI1CIWV+pN3hhk+zKO+sMQdXAjkV93FJf8EYsOrFs/YJxlImYS78CPEV4WCoVtFAD9voWflocD5e5Fk/7sbuxRMbGb/1YJTbZ3HQcsJiANXWn4OI=|Chương 2181: Nghiệt súc muốn chết (1);9F8As11QfVC8R2BLlfjgUeHXR0hpSCVVahjZ1GR+vgtfhO4Y5u4BNhOHcIhHkdycFX9XC3B+8jupxXCPqvmkQOZg6MZ1IdypBcK8HlL9mD6Yaiib8hTTF399wFSfpEHNy4eF3aznrKloslAMdBv6dcrAYiMJ7/mDXWSAUoZ87XE=|Chương 2182: Nghiệt súc muốn chết (2);PhgGkDj15eYGcp+XXak8+mzft5DJX46Q3vc4wLUobE8FnQBFN71NjdaUae/QzHeeAx6Yg71xJoyTCf71OauUOXS7OPfQYjhpnwEv+BDJ18nJarirvnUulM1MamCll1surU8T4s/xgsmwaAtufaj22G+Rocu5cyKJ4NwwFJgCe80=|Chương 2183: Một chiêu giết chết;9oT/ALOBoi4OhN+e7hywPKwv97ZmmHUaDFijsL7rSY6fYcksCWUgQu5Ke+AC4KSQcxgwJ4dAjgNtbadtenvWgtZEKyXZoSfaroZhYXSgC85blMMJwaDlZKgeT7LN1DItagWBPUuUIS2YicDDDIfZsauBQH+ptwwftu6eb6kI/pM=|Chương 2184: Uy lực của vũ kỹ;HE02xcVLL0cIohNSVIM7CZD/mf+N7/QqnkA03lF7c+9VLTdjECMkC0gNc51RM+OSyUJUciaeTnlVvbQX8XaAFgx3UdWNLIWTT5Yh3eVWLTjVpTPhKaOCplHqRQ+nSilwgAt4YMcxc9XGFtOBqAVimqPfSKuqNbf+qEHZAooKpVU=|Chương 2185: Mộ địa của Yêu Tước;TYxA0EQ8yW9Of8xh5PSOwNA43KkpZgTD97luzOczNUaTadWAydvfDdROMgdaMCGp/jftpoMFRgdI+/hCl1QAL8ktqISCmw64sYKOmfHwPjK8ABfNjoKjKrCYDNaLomuULhb7naw1MCNykEZA5i7qHohuGqRA4kEsgg7LlZ07Z6w=|Chương 2186: Tàn hồn công kích (1);4LoDLlAkVT10C/N7OeYbYId70Fxs6hbvauwCviuRgFnuZVr05LAzbYe9b9ku1TM2Ya1AgqoQepQ6XlrsBATHdUooT7DDS46/Z2EiRKS17QYWEfh++9e0vhxZTZxNzcYakNEnj4jCa5nUumT/lXxhvPeQ+7rs4E2nwwmuhXe1coM=|Chương 2187: Tàn hồn công kích (2);daGVUxUHn2w2l2aGnaxeTIB9DgNCe6feNCgnFLnuwoESmNFfgkVT+T+v9IHHD2gHZs7h+2Vt482kuXlp0zdbiv65ESYlsdCnjj8hVPtDobofw72mjDj4hw/Hba8apEQSQcCUKLrS14cPdJC46YeAYiz0rel6xnTDn/IY2+3ftSI=|Chương 2188: Âm sát khí;g38eKrd+mwKw1wOcpN0qXFpHUpQChHwQ3cxJU5JrZsgqw8PBcQ7kAPK5osFiJR/cH4+F4QeP42ZlknPr+DfVXzj89gjc9DCexvDUy+LJZGb4g8x7vzz/RMSLcd5RzpPMnWv3Dl59s6ieeSj0uNLUidw5TEcj07bj2BHNF7ng450=|Chương 2189: Thực lực Đại Hồn Anh đại tăng;CACeZ/ap+vvD5kma90PeI/DRyKtX9qyoadpSMUqyq9xtBqDUyxSxi9auZyt22+2GxZqONHu0YAfj6vNBPxrK7wWhFz3m/oDbAlQEb5ZSgx7F6anhXFWW2weZ2xO6kxIvVeBMDfyyxIkZoTPHJYO1UCgL7YTCdxfZtbRcisfYjLY=|Chương 2190: Đại hội bách yêu (1);yMcqEcCzILYVPMxf7LTqbSU24bRvhd4kr/Gl2BSxssKLzuoHVqB5iXW1qZ3+hExF1gkqjG5LYCi+q8uACdBdix/PNHdiEsxD33wy8eCNShLwsERBbIW1di/8Z9QMa7tqE0OzmJit8UPGu6WFnsJ+sETs84UhC6e8LRzjMcLtUc8=|Chương 2191: Đại hội bách yêu (2);bw4IByeP3oHDsdjeqWu3DD1v5e6npdx0dtz8KCMOhQuqQx/zS2GWN5+A83KqOKkd+jTSdcsJuvjbVM6kCYoB6J848ah5nrTGhW4HsbgLjc8n2OVeXFUgqyeOruSFcOApmvjwoMLnuaKx9lGqovuYjFtJ+NoTHJLnndtLZg/8UFk=|Chương 2192: Vua bách tộc;qzC2Zq+5hRx9a/aKGXGfm6dU6sjlZDFa9NScv35wu0OOUAEbSmFSIjbDdTF+3aMvTBK658yoRiDz44h6aQe2lp2jEQNbL/BNQEE8qj8/3EY/YiFBk1+1W8PVRMkCWnkbhtXKDi0t5ZAevUm7L2BpajUeZJEyKWXPRvX4h5s5yIE=|Chương 2193: Đến Bách Thú Lâm;e0PDfQ5UD1GpAc9d5fsUGfA1EjpJUTnhDB93Z4rQsBlEbfbcswBE7beKfv3GEhMapfsK+x155EOG9ktrCGXpvOtO21S0r9qToVQoVfbhh/nqoAPo3IyS8NvV8BJuNJhXQ+8ScLOzYZIMMWqqp9QroBboeMPq5iJ9bSu+7EUVthY=|Chương 2194: Nguy hiểm trong bóng tối (1);35350+WY6vDFUaJ6f9qtfQvpuyZI44Y+DU4LgaJPrttJLUg2a4/EDaB5KtFSPIv2lMYZRHuU0MOtsG80n2IE7XCKWvetl4Hv63AOlto6yIwv1Do/8KeoAAOV8RKcAO03oq4cB+chBWxgsO12ZlXss4gKpWSwqzQHOeRH1cpd9u0=|Chương 2195: Nguy hiểm trong bóng tối (2);mj5NtZWLU9mO/wfwRWwUOqv+yyBUDCR3OhG2OWPHo9VeAZs/IOI6pLf/wRin5GBL+2jWVaoZ/o/qEVFPf+QvZkDF0sTFQtc+bYIo7Y80ea2iDmHHyr5vqS2bAWoXkt7sOI7ABRU9gHLxQZY1qjOCGtbemrh1o2vZsae8vlqjgHQ=|Chương 2196: Ngươi chết chắc rồi;K7QVg8t+ZQXwiIFGBmpRrep40P2yN+RQ/A9xbodUiuXozdxz3wX1ocDSmlmcYBTCTW1VSVb1QdGElXsrF0yQCpA2Udn8AXQR26D2ktkRTZLFVH5DAILJwRESRmA+X1QENNZQNo9WqmC6J6j28jVLeyPL/2+UGZ51l5T2eAPoP0I=|Chương 2197: Đánh bại Linh tôn lục trọng (1);Om7JmNzoINcAPWtR21d8vi14wqwdhVcuvmoRDkWffT8SsWeUA1IHEgz4JXO5zTVH6bjT7HACOim+xHAIkb8Se5MNNQgvvs6WEoNrlGFcz6qo4YVjbeQiX2Nj1pcM5mpp9xMs5xWUP6SZvywJw2H4RhPBRFyWzmEkLAbHkd1mD/A=|Chương 2198: Đánh bại Linh tôn lục trọng (2);ZRiVjpw/rG0lcAFxMyx8loWIbEXE3A4tR9xmMuh7tdMCB7S6lzAJNBFzlhlCSBAV/UipSlrnvaL1wSblm75SDfVyG2E0SNCEWyOuYiLqBIgM69ImknVN3bRUf/q2W3KVieh/YCr5Pt63gC4UKdh9u4kZo1ED6MdwiovYhz14aIY=|Chương 2199: Ba tộc đối kháng;plAtzbpdidXAiptpJZQ0feG59R3T/5NWGCCp+WD52MmVTZTMK+6XBfpo7pW6YSdztqeEenn6ZPRojeUph+VBKzABVEgTcQJ+djZhY/aCKo7GphMXg3yBpTabrSOZ2YSjnVwSnIxsJHQVaeCENJfsYJFqDJik3egpeB4sjWVGYYc=|Chương 2200: Yêu hoàng tức giận (1);lpuDvKEZwOV5LWeOJQuGk3jZn0VeXdcJJAjIUcMG0dwuSHYF41s453pRfUcwIWtwmZSGe1j49uEayP+wteZ3VoVta0YWuMRFKFxDu8zQDiKux3evGxddTJtCaB4zCttEYH6T9SSsKO7x0GDmEZH2f7yinoDTlkshfcWYjtkbSGg=|Chương 2201: Yêu hoàng tức giận (2);X6aQFfBhmYpzgGKMYf4218E4EJETpe+gDYKvL0UahDNW8JbORu58LldIJwLGasTXNpCMxXeXfqhu39lEW+4BTrvhpZVOJX4er1FyqcqCAvG3MXmHpdMn1WCK6RhbF9wNDr2tAjsTbpAzn2uN9DJsnBdd95CRvtiI36CvP5tVkH0=|Chương 2202: Tuân lệnh yêu hoàng!;rRNiKRc/e0ScA815FcvYi3IcikmVrooofk4ffMWPGYvwkhj5YKmq9iK6IgZCbb8xEynSlHf13v8kjDlIqBgeW8pj/2Wz5+pEqNozjhIx8gbxiyFPwtf6gorhn7vXrE0/1AlOkw8JR1Qkp8Jv7bWY7O7a2T8MOseVEYaWmYGy74Y=|Chương 2203: Thực lực của Đại hồn anh;YspDcGzrNnPVVzcLdAh/KlYlDNmZoMv3NA4WO86i8Nekzz7B7zK3XUE/RDSBo4MibWErBcJdh17/fP4TmOprs1FzLatFj98BptwAHScpbVcirxaYnVUj92q2A5XtQfpbFqFHoceOFRr36K9K6Ejb3KYv8PaLhEH7btqFJZog7lc=|Chương 2204: Cắn nuốt Linh Tôn;xyWO8D0Bs3F2tbYB17CcOG/oNC+GABKS56eSIZhKtaQGb5QrmjJYVuFSirhgr6CthoG34L4OJCP4B+RBkM/YZFoo4X3JbAfv+6hpWmkVrflQ4Nj2tfte8lVjL8mItpsiLBk/jz28qhLa9hnO4Sm0uhHhw5PYmOxpwsFKxFQ2MRU=|Chương 2205: Phân chia linh dịch (1);twFXFLgor6HBL1/AYZrlulVsu+VdNkb5k4WXprMbtEVVwxWrfWAd4veNCqaHJFaw7xaEp1TwiVs1M40JDjG4K+Yw/oRqufytHTZ7ui4J4jWHONhIrRdmb0ndBw17WZjYkEFB2GkxavNHSdCFH3pTaH/7iLpz3dFLEKBkkNQMwEA=|Chương 2206: Phân chia linh dịch (2);SzYUMlqvEX58N/B9oevn905zb2/iXKeY0xkCv3KVTrcQ/u4MCm0RBa8804KvDKOdU1DvRoPioSUXuv0NtLlQiNJU/9T0moaokqEiZoW0t5EwcGh9Ju67IexNaKAzWwWUIHIwoSKa3Rv9lYR/tiypCZbZTyGhrABVQ/Orr7rcz5U=|Chương 2207: Liên tục đột phá hai tầng;yBKXznlMEvFSAFh+G1xSCQmo0/IDpABeM8qS6GXcrS7Q15bkZM7rqKflqvBF3g26HTvrqKIYGA+/Q0mHpaMNpzh6NjHUczTFcwN4Nf0cqkohuau+qkQAAXFwNqJXEpPsG1CMJ3i5xIZbS+RzcmQRmoTCwcI1zYZ+ieS38ukT8/4=|Chương 2208: Nhân họa đắc phúc;/VUOykKM5Zjc2W661vudTj/HGZQ9hvneKEzEpK48Zz1tJmXLl+BdkL/DW62W9ppnZfMfLOQ27bVybZwlQBk1E7Z85fVaCIU0yldJvpEzY8nBlL3JY0tGnIgnzDDcDYVp+Wrplo7URlCp9Lbw+iJTAhF8s+8aLPWiOI0eFxeT9oY=|Chương 2209: Thời Không lao ngục;YstGP+7wwtav53W52sTwe8cLeTJ6LV6ctS+Py7Zo1xdc5BiflqL5GCdiTJ+MVzCjn4FJz4zeyYGzVE1rOofkSLvc5zcYkvz9Q+B6/hdamhbfVeTLSqZ/2Oc39St7h3Y/WFoOKAZU3cdfTJO/g3oCVK/umqRqMQiLvvRWhoAk9TE=|Chương 2210: Lại gặp phiền toái!;eHbu3k+es4bWtpKB8f0dxYVztrBNSOlb+PgxaslXHFamJNDOeYI3JVYo6CCBmg9nLl2wRyC2p2REBqTotwsSt581548VBOnayuLBx/KhRLgtx0rxvmWBxX8gzxqCvNTdQO9+t2lf2m/8tmLws0wkZQgWJV+4uoBq9UJWCRsYvZ8=|Chương 2211: Huyết Dực Yêu Bức;V+IxHIK2pKHPy060ilHn9KrwDG9DwzCbtcxV6lHd8UAoyA1YUZtepXMUWdntIIaNkK/qlu9PkD4InhpeKgMEx85GhYZwAt3T1t+LL9HQV+szXOZ0R693nS9OI1e84X7ZXxpIAZMu395V/i2KCqRoeauQyh3nS88RXVVVmN1kUs0=|Chương 2212: Yêu thành phiền toái (1);TtgYTJ46kVAlypvLQ6dLxG8t+BiCCdgVtmypb8CFTmm/eNyEKNpJQ+095J5KPfBwak0hqR6qmsvZCBogU+OFDRLIQKiOAoxTrG9L2iJUKotMrMUq5T1IC9bWi9UTKxmRi3pucjaI44vmD8qw7BacKlrtl6Hh10+4DLo56LOubG0=|Chương 2213: Yêu thành phiền toái (2);fcZA9DPXAqXL1NOFD86VnjhuKzb9lvXOV5qR/FOLijkkeiH55poCQnfwsNKvv4Qh+oO66Y0rwFMuEcRju4pYBVBQtR7SBEqN+UpUiS4POoSp2mi5LCTYdi9t3ZxZccLsBF/EH3ioZNUklF6aThrrDiT5159yC67x+gybkxmL4Uo=|Chương 2214:: Tin tức về Bạch Linh;60fWYJGzv4fPaxe2TqXkBaZmCRpi4+/cxnT1bWYj3W3lz8hem15N164OF9G1glitS5IZmJFwPlCkYgC1cEtGyQ1dMP/4pYCkFMBdYWhzbnd5Hygyh3f/OwmNZxHAob/h5Bm+qLAHJ84BfdWsDaiIEgNC5Z/26FyKclvl2PIFQW8=|Chương 2215: Liều mạng một lần (1);LIbq2aQeJKNseAoNlskJMiW5uCd0Nipl+nkIx0ysRu5n1m59I0laOQp3kVJyN43Ts3kdgAdAdM+xPs9opl2b9vEuP/lCU/JVVam/avaEbWc9bVPQ1rkfloi5Gj3cS+edvTS+m/IH8CTklwc3npXCVSU2oJ3XOXxYT4eBInmm1BQ=|Chương 2216: Liều mạng một lần (2);jfFnIZskwecSE6Zbr9j1pkzmIJ488FUOmBdFDjBwE1J9B5e4pyzBUPtui0FwUFfkn8TVlExt7Lgw9riOycBxjXLGOL59+LXxrOCz7yWaRk3LeAYSJh/QYg8Ypr+zL6pGFwLmJGFK8fRzcPiX/GuZM0eqkO7d6/0iNumKE/qcAy8=|Chương 2217: Kịch chiến Huyết Phong;XEHgKkFW5lIktRCRfStqGVaBVJ5cPhBgr/AqlrEZ8m3Aztwd/O8NM6Ndz07THG+8+ldKbaDc6J9yrNZY1dfjo1fIQNxsyYdQcW2c+Qn6e+B9wD5U1mmq2IAx5VUYYoN57BQDUoAShH3ktneAXSg0kFrhtyhtJ0EkbWgsaMsMa3U=|Chương 2218: Yêu đan bát giai;0bC6pSbBRP1zstuH5RwlclQsRD0ijl7evIYDi/T2hgAlJCrY7clP/tYTEjlwxqR8m4VtpzCAzmXJRSJbEpcT5fjyTAoiaYSiS3qwKuZp7INvsv4q0ltcjEFjyYDT6KVdGQX9SAvdQmcR/1hBI97b2cHDwDXvaQhb1rqwcLG1BQY=|Chương 2219: Hành tung Bạch Linh;iIcPMKgBZsunTB+qkKq2AeMDhoufdN8BrbGIdFuF+pYmpkdcia1m/KI5/suzlZJiZA26GpNXGEBXE9/6ucZvgWOt+5XudVXwppsR7N7NBXentI7E6citHXEuymxEOHi8b/N33l658WtpFgx7h/Sfst+MC3oUnzifL6pbk+SpO1E=|Chương 2220: Là hắn đã tới! (1);i/J6wK5ze6Oh9opDhvkxNG3hFcJJu106l21QRzciyO1Iu+A3QJEvO76rfZzC+3/RxyR34GxcpCalH98HogCx1k5SA63rxK2SK4n3PaqhyQ01PPMtM3kVunpCMYLME6kxyJIifiF7aRyC/OPK7vwbU2abySE7AhMtD5vKfpUyy5Y=|Chương 2221: Là hắn đã tới! (2);8RY/FRtqgecYD030Lme+BMklxo5cyn5wwc18UnjBeZGKGax0dLAAsKuKG0E0kBAPSR+YRQswxgKxCM+/50Y3hzjecZRGMc6uoCt4zO4E2ZLhShKhLdemhZwHrfbPvCUwKkUwCnCT3wxwotv4DW/Xaba2MeES/PuHTPTW5k/8J/A=|Chương 2222: Giao cho ta đi!;q6KyddB4/4R1EsPqB57vMjKfxxxO4JbvIze98GmlEN4OD6lcWiOC6cZp58gqcqkQL+uaBeZzAflDFchRkiUUwjjA5Q/+mxd+H4fvk+07NmeTivDCOKlLl16DSBsqWXdZXGBRxQd99artPm6deTxGZiyVk972FUKpcu3We2aK6P4=|Chương 2223: Vạch trần thân phận;ZKMhgwAz6s/xpSr5MAM/dvA8xQGtTLnIxrvANEtcHemhcvdjfTrqXRMD8E83f3i7kM/OsKbXQjbJ2npQwV6VCKTlRHjv0g3Cecj/s4V5dcYwfLGZ5Hzka8PFpKM8HrhXd/qyxzzkkocttn9xWJmoN1mW8S4hEwp50ysOk/ng4to=|Chương 2224:: Tức giận hộc máu (1);PtCxhCN7QFSINqpvTWFG5GONAYqE5ZUM4vsvy3I0JG8bYt2AcXdVmcQst8bw9qTF2JSNHX7NrUUKNoMinjrIgk2Aei6kqG1ybqkTK/j8ZWVKu3aYkZyqFdVnYxfdyc92yfQxOTzQZzKhNHr6p23nLeCJNyEMAmSIgpvNETsQFLI=|Chương 2225: Tức giận hộc máu (2);powfVLrHIIvTdQZY3HvFEGYi7D6earwee3iJQBdu9I4dJw8rdvZuEwGjm6Z6uoVk+aXYERXlrQO+wJgKJl6cXTGzZvQKUIu8bhxcE9MEET5s349KVjY+5jxmdESzJVl/+M8Tf3uWWx4G4/21QvRPKGvNxcCQmbyZqHD1wTFU+6M=|Chương 2226: Con đường đào thoát;TbEJqNM2CGb1tOXHhA+cIK3PM6nWh2Bi7gucgOp/tfmLfU4ZNxDqr3xhPGwObWpjJvOufcjyskY+qpfNmJQYMByGb8U0t7XJ2C6VcXnubKxajiidzkSPd1gJTYc2OiWihJUCwEhaLCNjAqXsXr3SOp6iZdDHLH+cUZ5KemrOSDA=|Chương 2227: Người thần bí tới;dcrJoSAEmKnGt3ld34AL1a3mOCRr80t3pwaPGNwL2bAZ//5le2Mckv8QHUlq3fkcjAbU9FDESZEO+h9s3lUPUZSPziSHPI1RaU9B7SdyV33P5OjZSfaUdetE7oQjAcvgP6htmHMaEewFZcgmeV6sOhCRK8ZG9EUGb82q0ZplazU=|Chương 2228:: Lại đuổi theo;6MxAH808XY67d2FLKhtFK43njep6Bn/Gp3cxSwt418fXn4AN5rK8qjcLFo4kktfwzTYXHH1hpAnW71LTvFktguxWkLYJgQgdJs4pehQfBqj/tWtP0lqROYYA1CAqqE9giS55u1M+TDFD1RcztZZqXfxTot1gvfKGlF1y8lrG8GI=|Chương 2229:: Mạo hiểm thử một lần;JPUn68veAslr+KatwYXMkKWsmsTReOaxVoVhU/gSnDMpyVrBGJZijtzBv7YthfN9Va8pYR6ug7M0briotDvulIMQyJXJrZ7/dvX/WDn/JgiUf6V42qBLsE4e5V38x2gwicNE/GoF/C8TdmrT4801IY1j+LcpaZ+oNnGV4MkS49c=|Chương 2230: Thần khí tác chiến;7MU88ZPrzxPaDg9RMxVx41RNR+Bzf28/lAhWOvXfYHFxponS6n3GHZMx8w1RmONvYlIR+PSW6iW7jirCLErgYl4xcjVh+iDifuE5V7CwxuQAiaFBBBk24ekBT5ZflIf0V212CV9mqLmzy5fVCu4zbDLmU4RpweJCKLzODHCFgk8=|Chương 2231: Đồng quy vu tận (1);RWxZLspR/YVTEWVD5gxbtoQtwGRrHZRs4XxVPlzycm1+EwkYlokrKl+GfA/EaCYNY6yZPBq51JmmfqgLvKXjlB5PY2qF1bfyWapmr1bdPC0mJHuSzRcNGmpyd47jJocB5atWcF/YVVoGMbUZ3zmUe5zPgWdjl9l5v9mGY08jPyE=|Chương 2232: Đồng quy vu tận (2);QQlG+zxozSZlaYspl4lqzkOxNqvu9dvctb7yfbsgRowmbXxRkuGnG9qL4+qwpT1pDBt4iiPiOYcYiZeP7VxPzApbdAmzpHcZh3yqKftKgwZoro4EWW0D78yNPtOj+iyD2U2BApjhlAyRKPlyWfBK9XmaPo1ixOuyIJGU2enacQc=|Chương 2233: Trong Luân Hồi cốc;87ab5aB3wIdDcMyuJzkN0XmcuzJECqgUhBPqFNYiowO7zAqNgvJeuSsSvqPsqsChtf6WzYqgU4tVYNMEGH3pBQGeoiN0Ob0VnIt4+eZaabVRVUPwXXggBV41YWl/4VbUMRUs2qH5x6inRbbPBRE252+kkp4/gfXEtJ0OUeEF22Q=|Chương 2234: Đi tới trong tộc;TY5wDjNWrijkcWrmaulnyKdwmy9+/sjTiNblrCfV4rII7U316N74ai+vYGjAfT+cMi/GXGZbfmEiYdNdab0LwipozMgfv0gV1ewvZn5cAyE+UHfjih9Ee5t1hkNrqH9sx8XZKt2qsMQ9gqeijDY2UdmFRP0pBRVAuo/h03LfppI=|Chương 2235: Nữ nhân già nua;GHumiAtaSRHaWjuW4MO4kjpGSEI/7GAfQSJDBQgtprX09ao6ACCeglpJkyVnJEyv8u5ngsVMOEgKSWT17B7dRm4sT1LU8JArUxXz5hUszvvBNACKrXQ8iqvTEaYFjSFVpTQddenTDEdv6hhfNCPwcnRS3N94XxuwR2feqJATGag=|Chương 2236: Một điều kiện trao đổi;b79BRCTZ0CHYbXidVAj/ef3ev7PWGpATJ21AzZTk5HrFXeXfM8Lebqqd2I8Uw19sVIQFAt0NdaE8vTChf8Y6Ul5g7hSpF/pBqAQB0Ap00Y8JLa1mkWzNwneWOhbEHnGr2WfGuWDtjMKyS2hn3B3F+p39jZAet7XHbtdr+g2zrbE=|Chương 2237: Tộc trưởng Hồng La;sSTUzbC7CYztYEx7RJMM2p+gHDJP+MjAukYRHLm2Adyg0oL+r6mtwIiPNbLrS2kmyCs7yFKRC1+uYz2ZT69V5FInfUz/uDob1Mb2dQ+V49JDSBc3kuCLctCpIaArRKYaW/XHUd8HGjDZ1IP0J6R+pPxKXhuGnVGUsQPxRRWyb8s=|Chương 2238: Không đủ tư cách;nCz1cIU9L2vXaURjy4Zdgfrh4SiI4G3mvsyv6hsWGvzZ+Hky4o6t12uHEYFxVvYnlI3q3XMARuC/VuOFifTgkrGU/5j/7hWsnBY7y9Qlsfs1gC1NOwRhAxsQXpX6t52hJp6v9VIQwrjwxNNZmL2NPQo11Z08kIEIGNBDatd6B3M=|Chương 2239: Nghẹn họng nhìn trân trối;SuIWrUMf1IcddnqNG+AyN4TKazy0oz+8r3K1fiDVOW0QSWWic53+USzA4VQ0K1HQaE+kIrAF/uonP4pnkSplQS9qlj7H4O+uJaepXgFV+cYwYmPAy7oNDSYnnAemIIISaKLmX1RCDfU5nBV8903ELX3ATGNK1+gfiAVazSI7rf0=|Chương 2240: Phi hổ thật lớn;JBN/wHUYC5gMeBcTBCGrlsad9nEpWKefQNvulvp+FD1zs6I7xoeE73y3IW5Q3G79Qh3NE//jEZ8EZ+fVjbkTmHF7zCteozGEURfvNDJNXvUH7/fHQZ/GDD6dFKJBQQV7fpil7DIZugpZwRqoaQqfJTJQlI9bK7/LrS6iAohATgM=|Chương 2241: Trọng thương Thanh Ly;XJRX85sYk3T91rW1wscL4FUWjf76bCMVeQinxJfOQStScyzZB13zwkVx1LYW5I9cnPQMoHTf00sHj0h2vkNy8rrZw8jTdovQzoqru3o+JiWl4xkBW339384xX+uKpIQGiyb3oYJoCB5WI0jLokc+pXI+e4Vu8avcawzlHpCxyXk=|Chương 2242: Chà đạp Thanh Ly;U+MVsSlg4r6nlugL2sNKwkAwxX7j2zCw0+fu4/azf9U6mm5bd73D6257qyNENPreL0w8X9mIvNfoep+yXny/HoupYG3Gz0LrAgTIBV9nSPz9iCy56i+xxOqmuP6IcHq35hlm8W9yQnolQC4XcXgC9/Oy2M3qNC+ed+cskgkEvgI=|Chương 2243: Yêu Hồ lão tổ;LyP+Cd2N7+l6yGBbIDM/niySxY1YTICRIRl8AXyn1yfhnBPdzmxV1PU6N8XAIBYxzro3ujqn3ET9iXR8yAUprMuhjdrPvO5xCLOy8h0D/VpofvSe8tOtqgJ78TpLM5Jjngh+g1ilyP+mMcm347XhDwiSBvU2lreXnqV86ZG/JPs=|Chương 2244: Tử Hiên lão tổ;r59omnbRMSRKt+/pTN55HnM/LyjQLYkVPdvaXjJaoRb7LJaAG2Fcy5ASfe+tbiqvL/UE4IyEGRxk1Je0muo17Onq17aowK/kJGikL4NDDxfs4AxjYeFgitifEBUN1RAUCb4UTp5azWOKhWx6qi19FeL2tP1CTrfgQKUQNNqUby4=|Chương 2245: Cho ngươi ưu đãi;CvCzBaJGX4YszJquSdWXQrGeryJpagSnkJxOXrEHHCMza6tUj0CqJJh7pg4DlU7ez/l5Jj8H0ISxkqaJSoyBd0Ka3V7FGmZD1lvpSmMlj897CSPO2rm0aX6n8ZDtq+2tdQ81uo43rx8w59sRvFeh24P0390VZO6cxD0A/4YDcOw=|Chương 2246: Năng lượng ưu đãi;GkQhRrZWae0LfZI8LzZrVdTAjiN4vj/KqMEvl3s924FnpfOAnUPx6mVgX10iH2A1Yoo5HWuAEvAxNEGRMIoN8MaiFcbUz88Tv0/t9iT2RVEk0Q8LWBamTSUt+HrHIauxjhpVZ7P3jlduMZVgFUK3mztTUhoyq8HNVEmHc8oPtVM=|Chương 2247: Không gian thần bí;4kkVvF5buxURkHWBBYtGbIxSApzD+e3FF/dvAUCfZ2kfxLY4DqTqZb/GepeeWGdrevuq7YrucbvDSAFsu6gDfYk8HV/vwtOg6eHqOL97LZmrUs0v5Yxyg8bHPO7hPdQpY5c+wiCpQEEgReTz3U2dmeb+kElf1zeR5PBaIwjtCgc=|Chương 2248: Năng lượng dị thú;5EcaN3QjFzZJlIteonMY7TVqqdLH1TZA/pGDYR4AkBomu2f5e2C80PH/S6KaARUuwK9DJKZAOiZyHmpGH0qniX9c9zn8shvEnJ1lY8PujsLYH+nwAWysDKfmUzyfEPjLUGBs8iZYTNs1Qu7727roqc3fU0OwU/tHurORkZd/0hQ=|Chương 2249: Cường giả nhân loại;sjOFcvgMaKCYYZMy4ADzEw7yfAY8d6lVkz7qZ7h30/uQJaPJAmblxXEg9yDdTIjhHTVpeRy8q25muVJOqzh8NRwPpgYEIUB06zIDUwbyPsSRfksuhbmU+zJtLM4xGhjSBFyXDihEyPZ2foXCpPaYk+B6eG1d7r/t4sur9zBcAA0=|Chương 2250: Đột phá tứ trọng;pALsgdVwFPmzOGzk28Z9dJLyrYeVf+chY/bRRWHwe31JxRQ30xl9bGeePoCVdxLewQdWsyI4ppWVEM3lY2W6jPEMuYAJ5zPgDQefuPYwCK1V+gQ3MyTipQLATvZNnjpwlzkQ+Rq1lykl2YOS46ndyRc9me5vKoAMu7jQfAe/z9s=|Chương 2251: Đi Huyền Vũ tộc;VrvkHt7rh3+RWn8BH5leKJMiBMyt+hRKdVsIipDLhLIW9kfjPOL+gig2t6Q0W1Xo0NIsZl4EshLC/mCvllnE8cgBYWUrHiqCd8XnRLNwCLdPvpT47+mLEXCGc+mcO5jQP8xwNG+Xn1kpAMFuQ8pPe6Jgilqvk/5lIk8kPPSNP0o=|Chương 2252: Bản thể Huyền Vũ;juqcmvVIK4s5ur7u/j6lbq3SuB5G++9OaufUXh09E1y0qSOcaL4TJgdbNrq2QOwRxQwOku4Ri9H2+arEcQu83v0hUhvpKYNbRewi+1frdTQ5LdjwDGW+XhLF1PZre2ZS22MqcKSBwaofyQvKTUXUDVzvN/4++T9ybk9bekjm3ww=|Chương 2253: Đánh nhau;CysU8s/QthxP3E64EIt2rjJEMmtCLaeBowEH8P4pCcsIB77K2eSetuCCtiYoI+uo3/PXNKzOvFlwUzGxFmmhvGyzkotH2JwcmPs9Qc8/wLAzGA6bqnPYckuwnyN2m8MZx/w8EPj2oW2hsG3TRGlufImplhRTwnYVfNMhgDjqqxI=|Chương 2254: Án tộc đương tru;VcBaivlVkKXjFHbctcR4xbRdZaAZG7oi25TWrtuS45EWkyrvcjPgy6SFUdC9UBVUfirDXV8c5SY1bcxHWLref7l05Orr17KKBgKyM7QXvIFyDr3+W/ODyCRyaVy5R1I91k+qYgiVBXMycWQgKplEvbAP53Pq6PcDpAZpyAEXNO8=|Chương 2255: Đại náo Huyền Vũ (1);V6xa+kiSvTosSkWwY8Ka1Rl3QEOgdzwlL7DuiVKB713WqGolzfo6deEQ8AfRkBOAmPaBokJbFQURrQsaSKE4AlbejAi6niAnDINgFgkEp8jBRxGkIoQOEEnvrlSrN4EJBUBjsoDH4b8au8qmcNuR7I1AltGLnxYKGSP8Bq1dcgU=|Chương 2256: Đại náo Huyền Vũ (2);1z+NlGBjDqrvKvzzV+3lqUrThPGaOWGAiNoEXoTSP8m4lCVm9diM1sdiu5+Dc4GuAHYd/52Sj5qL4l2pI9ICREu9LkuLB63VM+gVGysGDnc++c//xUVLj/KiB0NHRMRSAjSYDgifjr1tiE5nUb/vFIXD8bI8E1ctlFNubyZdPag=|Chương 2257: Đại náo Huyền Vũ (3);ujsIOhBCa16MlbQwRq5+PArDAz2okeohmAxhLjYUdE4xOMsEqHhrsTTeqhirjGbKA7jOLlQpWCcoLG/I/WHDGyIXpcQISmSRMSJ91YHe7SGGQ5P1IM0QGV2IIEry30pvpjxy5uv+FganrwVxxkeE8ocag4EFzxadFEIHVR7Pbec=|Chương 2258: Đại náo Huyền Vũ (4);voTghg8mA39QKEnJK8TmRsglyJSfkBEf5zzMBCebo3Ag8UK+XftKGVMx/0xp7SC9Lx/pNPWLncqcu3lsJmC5w8vjYtnag7OytjlnVisbHhBWIySlE3LAvgLgzX7sriKKTgQRC9zFxQF+CCiWEH7Hhkh9W/QFQ853WpuN60LcwrI=|Chương 2259: Một nam một nữ;+OhiSqN6FNPHJQL7vyz9y5MtiBU5edJ9hCFtnG6jSoHljRSvO9bT4Cla1+tf5Titumf9VejTZIilu3s2nC14BovC1bdWHIc32zdObqJI79jQn2jhVlCj96HwJBp/QuFL5gE6J22Eoz2IDVKCO7LqQFStzMH3k7WveXg5YmHAElM=|Chương 2260: Huyền Kình, Huyền Doanh (1);d3PbAxv/zJ6M1dwcx651unKtp/zjkgf6E3wjMsfmJi+6JLJZCfXhGTTtYXLzqeLpDszvYCYM8GTa7lJutFbSLGiZk2M7Kz/Gdf2QMhEIWwZiVbr9z1pIKXOS/5xNr+VkqRbHzGBYMnClGhy5vu641V6LGDPxFijFPqLidn8vym8=|Chương 2261: Huyền Kình, Huyền Doanh (2);csJhI6pj0ufEpBF1axJ7AvMw1bIOn7OEIGYfROc2ZvOenthpzxwJDCiJ08FeElybyRgzQZWB3wsK2OTN02DSqU5b9a/vcQaTAVpFFkyTL2aErdioUGhjoiWmg021P6PWV9VkbZnFpkkSfLqcIdgh/jEu/bc3/n8FIvAhcdJufUE=|Chương 2262: Huyền Vũ băng không;sEfTsIBzenDxplq4hwgg0Wxqc2HZrnJGLfYfT54v0OdpQjbH04Iy7dp7ksQpCQM9xQ1l6jOFh4Z8KelJ0hDULeDamKYKzwSV/7rsIChH3JHEDjw+08tDdRQm/eUHpaqpOKGMvMxv90sPXTwoOyT8nwADnk9DTFmzaDoE2u5R1mE=|Chương 2263: Đối chiến khủng bố (1);n5hFdITMzqbCvgzXxPL06SvW7so4/S8sa5SHnzajzRkRS3vxIiximTZrvulo92nKOYFt/n/BuRhky0E2n5ALMGSHKGqUazoRUA1eLfCHDeXVQKE86O6nw5lqNCmEKEEmjvW5BS1qBVVF9jJWrGP5+S7E8UVnw8OJpfiDkAjiy/8=|Chương 2264: Đối chiến khủng bố (2);XTw9BZx0SzMD1EXvyG0+WxpAVTUn+moz9lrx75yhyOddYtjlW8RT9CCkHoatmJeSrp5+ZzmDKlx2127+ji8WZTzlfM3Theqxa/1zod4nzjR04sImYBq+FUVmwpvWR0+R64JHwlU3sAhLjj6pRd0+74Izsa/4nbJHIqfXQz+rwj4=|Chương 2265: Công kích thiên phú;aAVBCDuy8lqZrxVKg/01Gi6LfIGk0p3/CFX/i57NSNxPUDuxE4KqfbZDZp2v/QKDDUVsnOhpYTViFlOFoUM7L9M2+MPoQaefgib1Cws2iEOM9bjPFmEd1NafNQbXdrYuq3KdJckANfe3Kr9fOoWNEV59++Ur7JsP/1q/bB0d4eg=|Chương 2266: Nghênh ngang rời đi (1);+TpkD+OZAJQoI3UwcCcoxsKluju2SrhoX8DbFATelbHx1VUAWeGvGxhbnsS07pCMGQ4q/pg+Rz9ehP6AoraQQCfCZxb9NwFQw3Auog6G3VYomtC/RPClcVvgcF5HVUXkB6M5gjyjeUgFhubGP3O/IP4wrmQSyjj9tyGGBEFlb0o=|Chương 2267: Nghênh ngang rời đi (2);qC0fP+zJY98wxiX3NWKIx0f2HTpqNXWbqAIcnOh/jJgXYfnt5x2DtQw988BYWnt4GJYUN2kkRF7sCQf0UXc9gfAjv3Nt9f9CnWbiiiYqxNjJvCFiaD31ggHMmHp2lQrI2RNFXF9sR3e2aqjCgtycAy50g8UjKgJQcdZJZUjxZZU=|Chương 2268: Tiến vào mật địa (1);ujAz7a35XUpbm7eJX6WrVt0Zw8tGakONTGt5jwPv/E4gMOED5+XbGAqomqJ5TROo5BIkgDRR6uvwslVSpIacnsbZQF2ErBkEIRm9VNAwhVIt1Z56EAmU71CQQIN+WgXiUBnzeDnEeENc5fE9bxqn+XiX/RBWYSK07rxeuZC1mGI=|Chương 2269: Tiến vào mật địa (2);8pbivtnZnGA/NwsdlUWl1zxb6aJwLw0gSX6pK+/5Qn63xaJs+e9HjI381HiNBF3tMe+SvyksxL7kwGb73eWTrQNZuFddznIvwTwTAhjgg/vL5efKpVu4eHK8fIPzT2Czq/yh4xQi5OZmKLJeXYKeqc5IXgRmL2y0xfcrU36fiXI=|Chương 2270: Trong Huyền Vũ điện;70T+jSubvXk5o8gbIwfj8hPQM/V76OWHmapofOYU7PRnjTYY22ucxdWU0Z7D/4wPsLFv0nicHLzo7Nn/5Zak+yYAHaD9QWA13OXPmvzopHWxjubP7K1c96QUrvIdoJ53Gde4LcIoI5d9QfPqWT6Z8V1hPLThxuaFfhMxdOlV5tM=|Chương 2271: Tộc trưởng Huyền Vũ tộc (1);yJiWylsMeb6VSaFgUZqq4jR0q1RexA/NzUO3BphgzDXBhwGk4s0Cs7dm295eo+Rm5ayS8PD4FQmWNGtPH3VjpFZUKgVHmF4ZojSuOQCZr46uKbMgN8CLNqI7+UzsByeCnL6z8gNu1rI1CwiLD0PgavYKv8gBYSbJxJoTvdhGueY=|Chương 2272: Tộc trưởng Huyền Vũ tộc (2);t9rHWCsusZoQqzl+ilsd+AuaSphPqRd8e3ymgzt5zkaxcF5EKPlt9a3/UhlYNKKCDAPNGbvVUz3SQxbZ3VGGt3Svt4/INe254+/B/LRndUnPJNU0eUOxgbJ6ORx8OF7+e4uip/VLu8a0vVzNL0Ky5JMt1e6Fm4TuOZe4Ik6siLs=|Chương 2273: Đại hội bốn tộc;nq/YdyGCXWg902CxStGtC2CPvpOWQK19ArRNR0ou4ASnuUBXsLINVFD7c+KfcoN4qR1aSOzbp11kthCPx3IMpI0tQQatePihTw9nTpLwGOWvEsrvThlSmEFVI6m0edAEWEDu0lblcoiH21sqSpbRAb1Sgiz+1ydNS2Y9mxkpvOo=|Chương 2274: Huyết Độc gia tốc (1);37i4JOYj/88YF1fYuzDNaEeodaw74VspXS6Fl/XqMBXGagSZ/3VeM99XuO1TUc3XTG4B36d0q22OeYqAVpHabkgB7cSR5z0o7sgc0KBHS5YzaZ5MytWjVtjx/ilwBbQW6krW3B+/bp4j44Ho2V75EbNkdPgO6HtV22TybedLP1o=|Chương 2275: Huyết Độc gia tốc (2);dI2FGyiAZ6vYrhsW6hfT1YNf0huv9ZqrIhm74DothXkvw540mDt7qFyICvrUpBcMozUASyjy2GApjqPSCXwTXAod+0oPaHfEPuOEozIlv7zpzvnCbvxo8tKUHT1S3A7LaL7+pF8EY6F3FbCxgNAoURkJD8plzXBjP60QdbZLNio=|Chương 2276: Ngũ hành tương khắc;Mx+gC7IXg44oPcjhH8l53q0LtQTm0solF4T2tYLZyvF3LPh1K2pfM4CqTWjWolvPHiP2jz0fx6UBb2d+XUQd2c9yoYoq9ys7owiVPE7A03P2pygkAlbF8C82zu58srTPifeYq984Oh3Ev97NE4tGaHbdNOcyTUDmeeI3hbFhErc=|Chương 2277: Phiền Toái Của Huyết Độc (1);LF+S/CydlCPSPEo9wYRrZkd6XeD7jEjW+gyNP9Xhrz9cnmt1EFrY+XqWwagzPGRukIg/KtrUKjxJXs/KuA9uvySx2QXjQyu6rlwo0pxp50iYF7QoqHaVUq0CYYY0uTqIoWITXYw0FQxmZ8yxH/Jsfg/4Ly4cloR3ahySuMnbZqA=|Chương 2278: Phiền Toái Của Huyết Độc (2);920L9qk93WpZPkR18HkjnQsyvLdCmViDb8fefDTRpwF760JLncoRcBz3AJ0+T4F7a7CeekotkuZy4eUz92OUyEzuBpWwtBJ1HfLY8bG0J+ZL77oxEO8TTzLGdMf3QEyKEZqkfOZPKm5k9PeyOVHUWTdiVH3j+Lm8iqCArNnIBfk=|Chương 2279: Phương Pháp Dời Độc;xyesGG4nDeKeizu3DvSAU06Cwj+WaX96YsB0PzQZQxhCUHBFUMfVNwE8LuirozFRA4gNFGd9CdmaLAU5PV50Nvbs7vxJU7Bs8fUU6rzIxLesKEEzQ49OaBVHLyoneouArkrW6tMLED4Lz+8qCl6VBTuOfL6OF4HgHYTibQimvKY=|Chương 2280: Phản Ứng Của Kim Đao (1);/TBe2TPxquqI0hBir+8t2gc+iJTB8LagLR9+0m0ko265ujvJppWqHy79Jm1i2QapX0mKXBT+EbgxTehmQhbYXYisWcwqgnc6lc+w0c9YoXv7hdxIq82z0YtVqhIeZ9Q4Kd4xHyUPEsykFiUU7B7unom7Rl/8BrQYT7uw2OyxINI=|Chương 2281: Phản Ứng Của Kim Đao (2);bXcoo8gB6w8aHiByIxZ1QAAbdfdVH9UCkeKz+oZDKpQ46bjFzxU4MN7hwupTBNRS+NKNQGztPJtBYMDUug5uTiGr/6e25yx+S78/Ko/aOh0cpWjNT2gwZIOoW0jfowJ9j8dkhoa5aW4/BJHUbauIRV1YL3hACIMWGOrd63I8OMg=|Chương 2282: Lại Gây Tai Họa;lUS2uF/1KDQ1uzmxY73vbwrWE2323outwtINn2W1R1I64z0jMamWV/qNQRf8TyYrjjRzrSf+hjj0uV1qJ6MUciLXCnHvpKgVWl3rr0n9h4VebsuRiY7o3G+NGFvcFVkyW2Vm5PuVOraCCSbwVUlPXywCfc+zxgDFJERYTyUkGPg=|Chương 2283: Rốt Cuộc Cũng Thành Công;LaE1YwdjYF4AXDZ2gwqdj1DFm74IenB61WTVGeDPcoFqzxDq9mfF/kSVI2HrmcV5OHBuUoaVyc728Rj/mIs3gBCrzQa5X6pIKJwYlh+AEeEiG0b3R3P1YDj0kB8kAE33zi02esM+2wkFJH8RbOUmpaSFInEbY9wt+RHbi4EFlSQ=|Chương 2284: Rời Khỏi Mật Địa (1);2uzOEsm0JEk2yW+Sl6ZxiuG8Bh52kGgC42WjTk4ig+QEoZpWiC1Z1t6IgiWkSD/7r0f8bXdT6ZhsLcI4keZmZWk5lQvup5dXdqs/2jXpr/1ReAbl55Di6AFzmg00txpFLVlJ1ReMNTSfj/KvHZpAXNRcVl+mEj+tGqB0OT9lvt4=|Chương 2285: Rời Khỏi Mật Địa (2);4FZPEeuRx5WmggSuc6qjl8+b/LqFHs/gA4vYRttbE+0ntgYfSZD9jq9YUnwockzjuu6E0Uv4bfCameVA8g53T/cd6kCo8zOh0fycuhuVDEixQpcPWyQpZvRjbzmKJo+Ea4SdqhAdnnt1nLhlbdV++K4oEnf3G7VcrRLLydivVhA=|Chương 2286: Rời Khỏi Mật Địa (1);JTlcwpSEzJp6DtjBiqIFQwhQM8GWoBHEpvsrMTjkK98A1brtW7Ypfft7Rz7qq9QlWPtctm+OMqrmzk8H8/mg0BH3LqWGFljvzIxx9GAz5pc+lOqsWeDXIR5gzhR/pvKIo+lNcf1pVzpXp7fuvkSipt5w8I9rzQ8iMG8T37VEKIs=|Chương 2287: Rời Khỏi Mật Địa (2);7f0FrbIWLkAEgcenlv7ZqmewGKUowrhOttu8egJhKU5nT1L4QXbBrBY3n53UVsiWUWe0ovlPrOhLsL+e7d9Ozn9+JbIhCWhfHoN+CRf/NPTKR8nxdRNc6UY1oHBn23ahMNQ/YRKD7Gad1hPfTKImBzzaWzb0slN1E7MwWrfRsQg=|Chương 2288: Đoạn Tuyệt Quan Hệ;l4w8/nk8XhnVq+77OYbrCqSPAkCV9qw0OoMenPVy0JASzaEPgdWvVkEF8tAUTq2hn7KqJPxwPZXd7DZnuMJqDSTdt8bzrbyj7BIQsemC8KFwi6OTrjfAvTyb2Wynz5PJ1LNzo65eiXtMFyXyuSD58FZLchSdnwIxTKjLxgGLxtQ=|Chương 2289: Ai Dám Đi Lên? (1);tAy6Xu9Ie2jViBHlGWjdV0aNOr512e893uEG71+HnIPde+fAxdHiVWXzjE/Da3C7lZQPrHLfdM3HMmc/AXcR0I9pPRdfkgyZKiDV/rGUw+gFFtmem/TvFB5DxpygDkQERr3BItJZad9DUaFn/5463uoy7qdStP6KsLjNZ/uyUBk=|Chương 2290: Ai Dám Đi Lên? (2);9slllymbJS4hM/Lt8FiLfNORpQh/x1zTTHj658u6LnxncIP97Me7WbcQ/bw8rqzW+v7gLfZ0TxoR2ipg0IuvB0Jjg54LwvYdjqAo7tAgo9xBkgH/ZBLQq8X8fSKdHnLYtGfGJ2QvymC84jX3ejrzHg7Wr8kQZvMPvwvggFuJq/4=|Chương 2291: Linh Vũ Ra Tay;H9XwTEtCksyAUpYicB0LL3A9lZruEbec56m0aB8Qo2yhBhEEGGoFitHZG8BagvzvCjrgG+DGqcXks8FMJlHv5hgllv7ZKbUnavEDxgeZIHALUtlo/5ZUivx+L3Pwo9098uGMLaaKPOz5tBRlsp2I3K0Hdwlh6KecnCFpCH4Q3Qw=|Chương 2292: Uy Năng Tăng Lên (1);uOxi5j9WAIjH3fWRUDVbeaOWqEIh2CjEqN0ppM7nu2btoiZqHrwXRG2j1dGctFgjjdCgWzjr1l8DGEHX/9K5hwbA3woBRtQ32U6myKubvjsfrcKaAk+xcAt9LL08/Peol6JZ9DWzDp6OCJItBJ6rRsyjLYhqsL46P9Ejf8VoYrs=|Chương 2293: Uy Năng Tăng Lên (2);Moz6vN2ohRJ8dKTJiCAGP/q2YZ9N4E6Z3xhKhM4OOLFlxGVTOpOSMlZ7s82FbBr9BVUw711lXLK6Mz/Bscldfz/28Zi9OgVYP5XACEqyFIjmEwaKFAfIb6gghGJIm5CfCSQyz+x0aWRxfx7wYSzUfd/eOnlQJ48mIucJ2NAr05k=|Chương 2294: Đặt Chân Mà Đứng;HmGNI5E+5JJVEtu13hy9XRuCEFw1OzRBuAlzDltV3hBRBd0C8m8U67ZGrsnjXKK5TLaiFj0Z04alD5vsOT6E4rCT4/bHRQKENglurHklLbmtcD2fyEtj19C6PheSRRDk41d1XPGEf2oReb+6VuMtxcJByojxnLXfHXX0LaUJQx4=|Chương 2295: Không Thể Tưởng Tượng Nổi (1);KrIhdGHhBrCOOuAseKH3xYJew1kFwvhxV/Ikp4NaMrb7KPK/TCUNCjuLVWoxp4wwPk0C3F8/nQHXVP5VwyF/gSm7df2ThY0vypvNhrrrfhRGkn7GmSlPwY1S/2h1ldHCc8YQkAblg45f0Vy/cpbid3LQhU2Y75Q/uB3RfzD9UbQ=|Chương 2296: Không Thể Tưởng Tượng Nổi (2);UZOOPkEujsaUnab1YKHqdwYn5tOgx/guAkT9duBVcA+S8+DxBzp08cK84kElou2wOadAR5o4MI0TXF/39OcXQI7GjzKD+U9YeKD2laNQ1O7D47UW8qqFTZnvHJS0FHbZsGxxZ4thi3ugDtHC4k4R/Z+F0nQ02khvfmdGWokCilA=|Chương 2297: Đại Trưởng Lão Xuất Hiện;S+c60zB0EN3NyUgd3YNpP23B958kDtyOuKwV//zZBAGFuB+MX799ZpXsbERj6+uEYZgBeW/a1v/gr/8dUq7nA4jUmRS9EvVDu68F+PnVhKKtDxKXoETNSsdimiFSkMamHo5x0+dEM/KcD+0AySoWbzHojLt3N/QYPdapaukEixQ=|Chương 2298: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Hộ Người Này (1);uurY2jB5k6t0i/3NhnnAZ5NXUCyRUB+HbaV27JNChwCJB7BmpsyiO/AjVh0OhYsdlSMDIC+vwGe46CSl3uMJGWz/ryCAO1p0T714dsvzNufFvVIuzDqukOHWFjfGY5rCPSBvZL5wQG56euxy24mmJWvdDeck+HoJrMZtTe4nBjU=|Chương 2299: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Hộ Người Này (2);jc0EGtXYRNwPjPsMxur/QuDekuivjCY6tDiV8wJP1K0OHJlwtcUOZ58nzD32w2Hd1iSlCPtCPt6PniA79NgoqaitE5jEQYTujGJZjkffI7jhsZtUu7vTY4xfS9pGLQNllRtBXN8xxbZ2p2PIKGoHbKNWhGbitTVoS6AQyk4BH10=|Chương 2300: Giam Lại Một Chỗ;V08ufZlp1VlVq4kb6jksDNxSkqHxkHPLpNcCjiohw83Q5bS55dZNWUxIu38ZzIQmnhdPl6m95ALmGefeq3rCharep+LrV6fry6ARBofbM3z8TSNiAg4nFq6KjiKm2JjI6JulPLFAb5Pj0f5edPAxA8OIaKu5bmBaqUffdKgjwQo=|Chương 2301: Ai Dám Động Đến Nó? (1);tDzYKBTYDwQR1a10rWjUzHZiJgWmutRcZIszR3XJsFFroyZUsczvCQFFtsQiNMNFIWzLmeaFMJ/1mEliOJia6OUmO+DzVt80UGdMOuJ9/ZIyxUvKvE3O62LAX6wDIHZ+Ms/NZvz0Dqr2z91uqgBkqPlr1nY0Tghdm939owS0KMw=|Chương 2302: Ai Dám Động Đến Nó? (2);957QplD3KeJH9tCSZmOssDTPgoZRyw1ELKBX2xeM4HHqqndSnBduB9FvNVa6isQsbOcm5/xS4NHmIVypY3LFzrpUa96Ony6sAY2FhH4IQcIfUwv6IpNG01NU18BPKB9w5vQkmLHbCZAJHUCqNMA/1CObtMZPmNgsmY3E0USPePo=|Chương 2303: Phụ Tử Gặp Nhau;snJYfQZmcRqqI5Qv4KkMsmNgr001+T5H5O+grabsx1aIziUp0ZdXIu91Ot0bteFxD14fNYvQCejnqOKdPA3IHEHrjgtPTacyjHZc8yEYKuXKbR9iILPrnctpC1dAlpj4962XTZuobLynofr5Xl7PIRuzwQZzR4TgZFE84jiWHgk=|Chương 2304: Hoàn Lại Gấp Mười Lần (1);cCEtPoHCyXhLsW5JF8IN1I8Wgc09ItBwl8n8EvB/hiPdQBhMr63eNTMBZuPEfHr30g7Tt9qlw6cdGkxlCFNxEHclU2A+Oo2RdnWgrlbYtMU7ror19dRe3rHsguuuHaf77hZLpJGYHcx94BYiHWc00NCjoj+Pn3UYLjXiA4j40+Q=|Chương 2305: Hoàn Lại Gấp Mười Lần (2);mknNTPABdfiKteUwu3DGUdXYhf72O5LKRtwq6g6lpnMiMQ2gVeb7jMQLdknzJQFihVYOg8s3F6CPSLUtEg29he5Ee/BS+hJ2ufDyiLDBJJ+eMHRcld0+EBcTDOySLqNhrViX4L/SONjZXLwOg9nfGLy/sJtYg7sbBGVFCP5LDaI=|Chương 2306: Tiểu Long Bộc Phát;LbLjNQYaKf4MQOWpaKeyzEX1M02reUu6nrBiOi1eY4wiLyLMqwKDwM+9o227DnlIs4vlSZOsPbC8PXnmDK/S/Ph+FtyXYoQ9L/7M7NVWzzIfrQ6Q51rIbHTp0FkMFJEHNFLwoeyPJRlXakgSknGb1QtZwuhzHy8CsDEsEP/gtWQ=|Chương 2307: Yêu Hoàng Chính Thức (1);WUwMpRN2KO8T4q1yQH77iOD8pHysJpJYimt5Ma0ibScZo9/2lcOz2rId5bFs6caVPatpDoLnEdhMabd4Bu2X4CaZ7Qc2UW7gg6FqHWwq3uNczdR2O6DUuQxVgofUZOq4vOPU5yMdVaqhyNM/wj+nEKwS7CDqk6tcvCMy8TQ2rKs=|Chương 2308: Yêu Hoàng Chính Thức (2);BpmLeSQCikbqPacaQrIStOPZB284cbHxTjBjywDiYLcL/I5QTIbHOG3Eb5SWi1XkXoneh2tC1R9qR/iFB3sK08NNzj2ILL2lqUIxI9u+e7Oz7Pb/6dmHOkwDFYwyLv1Z4CpJO5iz6se7tQWrYrjyUGrwJc6BPw04so6zxjW6zB4=|Chương 2309: Triệt Để Rung Động;XVrwEIxv8+fLUmzRS/2IV2gaFTbKAzPm2MuAYxjRtlT09mHZ5kGV6JE1Ua6NvPCRNIJeE28FMKCe7Io4cz3UQxpeNjFVNLpWOkZrj8z4Ur4kv13WDhcsUxdd9UQIhtLsdgiWcghc4R176MrdYqcc2HXMlsEgspB5mOIP6l+iNPg=|Chương 2310: Nghỉ Ngơi Trong Sơn Động (1);93IsQ17j9MWX5ygXQZ6ZWslhWD0toKClLFdazqQxXQA9y6xo/qnmFSDx5amL+ZCAIuj3LUW3kWyhZFbaqoZrSn0OAQgGwSMquP/qvmJm0dhRrdrryabComOw2mlE7UepDVHiTJe5ISUnsYqbzoxNMqlM/RKePKQvHeJZ+ksZudg=|Chương 2311: Nghỉ Ngơi Trong Sơn Động (2);Sl7YK7yd2cwbRxAgqKBnvWP3PD3VX/qcFLrbVY+zT+ljj93jNAyVHsIjZq/9aFouK36Bk5GDcsPmbVLFiv+db0Et+IlPGoybZLHheyiAK6cGOI+EmGlRpL05ZNsAJSwoECjixLXEXAHKDI2kbJnVIdnXE/UKSF+5ZXjGECqlcJk=|Chương 2312: Các Đại Hoàng Tộc;80jouFI9/fOsnytX8zQV7+neVM/vRwNqQB3ThUmZiMQ/56N2QtN0rUArTOYAZvArWLU3cBLhWzsqLwbz9hxRehu/SyhOH/H93SDDRo0CCGwB49o4QzoCS/JwMa9G+YLGK6ZZrTeNVZVYaAiDiBW9YfYj+gm95oQ7XOx3EJgm3Qs=|Chương 2313: Người Và Yêu Thú Đại Chiến (1);el4r8PEnCXtfOrBW3ARIECh2zOug8oRnkdtxB8gGVtc0/zyvTwEu5iGtdSykCMyEmlB+4+ViCyaOpNwy+FNAbJ0PnW/faer9QiJyngFO18+tsqLJ5OVwq+K9AtWhmx6m0Q9g0L3LB3J1rJEv1wu41fhCUMzowv8K7JFb+NVfhBE=|Chương 2314: Người Và Yêu Thú Đại Chiến (2);bb9oXQSKpCD67dhVG2+HEM53L51Hk33fL9ohq1jIM5zbIzXow33K61bwKRtyDVehsa5WgruCqqxnIWwXT6NrRD4oo6GmRxUbCnD7ABvdyhuUbX+TjyG1hlMoppucJtOWqp9Uo6ZN8QORGZE7xO/gEl//6WdW014/UpBYsgbwRQs=|Chương 2315: Kim Huyền;pkxb2nCGHAlF+rf5f0MFQ0JDoBWpBwU7eoqyw1wWWer9EOm+yDBW2I3Erw/N4M/d4YZUfBTAUml9355qXiMl7+qnBlDjaBEITyllBVAgYyx1ymUkZ+IHa89ujxJIF+grfZGRnd5MznRSkYeAgEvSwXEizQL+mAblnD3s1XPrFT4=|Chương 2316: Bất Bại Kiếm Đế (1);UnQ5PNKpsziuIRnYOE7cNVTS6PMgqQLs1yRJoOCH69dfKg2m4rt+XOiO0OCkrKY2BhazVV3jlvnOV01k9v833RYMzn7kzLvbyijSdArotrRPEWrF0Sbh+GeuddQ4reC30AQE4GHBcZ6sIGS9BqcTlgCYaKdUYg+RqY6Tqk7SVYk=|Chương 2317: Bất Bại Kiếm Đế (2);HxbEoOAjW0L5cPuLRLTx7eMh4UvoJ+lc9f+ZMc/cXpSxAj7LZS3tDdmjn+1ufg7LBD1nmRu3N4qJx+vv7kB2/Mc0/SyOXNojAn8wOJg7J8p4DIKRqTS9H4ckKwRUf+RSg7oMG+K/HSmtOeMTBILwXVUYoNxnzJCLTANtQ+Ak8dg=|Chương 2318: Đứa Bé Áo Đỏ;QzN1fxtE54HK1Pt8uSgV1uM8mS0i3V2w4qRlVEAm4QxUqtsFRxXWW4ntcfVaE6pQloVPWZ5nNQ54V4/YMMS0+GjFfikS9GtjJuFq03TxovK+ur/3KWInb9tD/v9xoUqwxf6upUxExIzwuOxHBFNQ3pyCWeGWKY641AlnOKSkiOM=|Chương 2319: Ngộ Linh Tôn Giả;UwSChYGFIdX808TMmUpeqjTtJndY45EomXfmobHWWdTN3nualHQE288LEqnMNNGYhkuAGQ4HAopMCrn/TiHec7e11mTe64L0qMVrNtrmXuuQ44cFK4mTdtat08rNIflITqNEupl6U14gKZFAnBLYZAPhxH6m+SU09WdtAkDQZkA=|Chương 2320: Nhị Nữ Giao Đấu (1);pktAVqOx1FCXcUgDE7rLzyNyqtg4/eCI71JcHLEJpEVEOdcnKyhO2/h/n9q/MQQeXCPOoWDzPVtewhayeraJobZ8Gh4ls/pwXpVKE09cqSKF9y+/2OuAGH69jQydleoy8rtDfCgMW06jD5tiJSNuuos61u0d7B5yiPVi1Svsq9s=|Chương 2321: Nhị Nữ Giao Đấu (2);VN0Lpv79h7ez0+0+SmreYIeSBUbfV2O2d22xzUkIRCjC2WrFWADYn0LOotRzW0nuHnxe4YSDJq7e5TUSL4wcKQJr7JeyOjCGECyJLMFXONKFTgPkPGfHoYHEjnB+7tAa/ekB4wo1XX+z5tsVh60kX+PYNjP6FCDMmfbsaFXXnsY=|Chương 2322: Tiểu Long Ra Tay;0IMJgEGCcmViwMJOnQ2ACNFZqYFXSU4xlDET8ugXYicpe2XpSv19p8eMdAoG1XcNrlmyu30Ysgu46Mp5dUy+r7Em2EVSDsqozVzI8SbQlbHRt2tNVbebdkeWSOUN0ac82yHuLnS18wArCgEY/J8H+XOH9/4dKsCz3N20LXFJd4A=|Chương 2323: Ta Đi Đồ Long (1);gXQIPyokAYkyZwv6DUznYhmOqoE319PHf1tpdL3iUSnXzlgEE0DGK1Kvy6N0+chbPrHqeMtA6JfbeBVpS68l16lpZRShsHyVhC+s8lTGo3dE47MLs3m0mfuLDRq8NffsGjLCTjURBBQb+2YJUUv3J2jldhEqJVYDiyDKJFMisaI=|Chương 2324: Ta Đi Đồ Long (2);Px1RbEObIgmlGAQxyprmHJv2Teh8rhnTIUT8aygBOfcTkFazFheSVtPAPzzA+rPyuLamRs7ZOx7DWeZQ67FAC+n7Y46VuwlNfiCorF+BE410lb/0ojT+WY+obSa+gxW4AMsyz5AZuNGdHRx3b1rtvRQuDecfng8yPhMVSXtp7dw=|Chương 2325: Một Con Hỏa Điểu;vkiCpm6j5W179qDBhTENterFA9zNis3RPkfghFXxIr5jVoiYnYoUrrAaCp0pp0uVC3j9zeGnwE5R/o+P8Zcpz710F15mQh0Ht+EuDqlIwaqFutp0oWLP2NGCw6VTGUdiorUzBWEjkRft/4AqhfUZMooZ8UglY+32zlrKyzGMz5M=|Chương 2326: Thanh Long Hoàng Tộc (1);12664l0YJUqGvElgcu3/q42efstMxzpWMYDz4+mTijxvrJ5V7zRENdU90qMIg0SAZeqCfIEwiuVlCgrCCjEfMizv6ChCs1row8V7SHZhLNMQEMVQ2Qg3Ph+70s+PltU3WnNeyM728eHSb4H8I+EVTdYZ6pnvupnEb66vjuv8ipY=|Chương 2327: Thanh Long Hoàng Tộc (2);Dw2BtDaGvfG9lTzApOGiNKCM9POXQ4zhM4NI25dR6KgRh/RYtYSEG0lBFlVTH3+sU9LQZMcVcoiF1swD25r78GpQuAjOOmauPoJIcmUDIpox3eUk24VoFRpk3B7LNbED+SqSTxnFNo2oHHQJ1RKecHTJHezw8TATn+XeSqszl6M=|Chương 2328: Uy Hiếp Ta Sao?;0dTmnzxr27ixVGamviga7481YAo52bGe/LFES/tyWtJMNYua0o+5EsTcenlvcf0haar0tJIeqnZimt9JHtSZPn4FdfHYdd6ogwtaH4fw4Q57EafMY9AXky8hMQ/697CxjY6APG1ac9TV+fcs1Hu+acExPa9hjp0MzyrSbBXKFuA=|Chương 2329: Tộc Trưởng Long Ngộ (1);jzNUN5UU+S4ZOgz/cvOMTcOdh7JGChUVLXOcJ0iQ9RIUXpsK7kP3515TRt1JHW1WT1we3DHAQMKcWVj/fw5lju5zPIqM3pfl5zWG63Pjd64VXDf2qvUFSpaYPpIzAB19p82yYBXViOjXJwkTC57lHEnhe0fGf5DZOm4pUgEllJI=|Chương 2330: Tộc Trưởng Long Ngộ (2);jgQNj3I27deIb5iCDI//hyNFjbHzcjyCPIthJbINgBlo+++uWZyEThtAmmcAJ6NcTUm5qVyelwHz5uM1J46UI5Ge5Ft8wUEZHsvRryjkqtENd8DQi66uI4NT8XzIvJG2361OvP+2keBCBPMMX6HHRhB8ZQoExmRVZ9scgt+V994=|Chương 2331: Trận Chiến Quyết Định;YVEH0aqnta6zwuhUnDK0oXJWWVQFuRhtVx7QwsbmK3fi056Y9wEiAwmyvuZY3RVoQMlMcxsItXNckUPJ5WtQztjNEK3M/3SmsFBz6+njxrcly+//3BuJDCG5LeiMy3rAMo+DPeCSGSUglgqKKxFm+hqwcv3FhCmmunnsUPBpiPs=|Chương 2332: Đối Chiến Nhị Long 1;Wmnl4PJQgi2nHy3ofx55Vwvn/q9DVElYzwFbap9P6+67D8butJU5BnXO2BLInr9dqcRoyBbsmI5b2kIPiR+66IAkZM60cCZoc88VHXO0vxGTvR9EnRgU7FSGgcNoj4VSGyGbf13FsP+o6cy4UZ3UK+xPUtbLNt7mMkmqg1wY6mk=|Chương 2333: Đối Chiến Nhị Long 2;mTS0P8aVz6dmAADSDjaRGHADAwOMXiJ/w6XbZPU3UsoXgjmk/6tPlVUROojAUlMp5cMxdeA8X8dgvZbssZqz8bCxRpAQndNJMBoIVCI7i6SBNv7DnW7naDyq5XuheXxl73KqeSfNengZsQxPbbYhPxhD+u+2x+4OSqnMeJT+pIc=|Chương 2334: Chà Đạp Nhị Long;JxmB1188kxcVPHQ24e5KDFVjpdyEjYORgn27N28c5JPossBWqILzlkMa9ihgwa9bzwh+ETbktyx9wLxIwOFsbxyD6s7Uh9UfaeBrR6c4OJxxB/WUz9QkNHJCN5hVj6gnGPzT1MgkuHmi/v0oPwzbziJ7zipOvyIi6qIw+Wn6zY4=|Chương 2335: Hai Điều Kiện 1;EwCQe7aRANyjtUfNQr5amr8t+7RMDoV2ZE/GBONUIx7QcuHL9zlYxw9oZLlAoxRRLZUkUAgtXPqyVLNyybEDpbGROxXlun3dyt8N1PG8XbOpY+Tz7ZkTJOVLUdxgrLennvXHWwWGnPNFE/VpFh0wSAO1uCnVG0t11SOdhrh/Dd0=|Chương 2336: Hai Điều Kiện 2;+3ScUmNltjM/R0z0Rha0pys0nS6IzUiOMahj3SDo6j8vOWDyXcp35TU/v/IrYBn70olCTnbxrciS1lmKwT+P0QQKVG9Df2jP7PMpg3AtAUdPIdCxgNUj6SvyYsanDuTiaKWj+KnO7nXAijrbx55grhrDDUDSSGKVigAuHGKtD7I=|Chương 2337: Ba Kiện Bảo Vật;bOSdfFtr3ySDH7Yxz952PvweVI9S6DgxfqPpKxu7DVDkRUo/6UbVQngN4TDF0CM+/5rPwSb/RrboUcVVSyvhuRfqljIhTe8rfBocNb3ic3b7mbkxwSZHcMW8zpHgikuDiP4L8VaP7/JO3dI4OZhP1+Y6Q/DMJLUJT7gpAtHd0sM=|Chương 2338: Đối Chiến Đại Hộ Pháp 1;AAqRpYfeD/VUuzZnodShsvDrnYXwKOI4LmsPXw/xVfgghzGuATqb4C0p2HBjYl60ycnEEC1s3aSX8hati6OXO10ayFwiwWK7ZmOLjy6gX2inrljTg4XNh/qR+4HLoUzktlmUHJNPgM8WudfFHwNkVFWlqcmV0XtCAqEj6jjl6pc=|Chương 2339: Đối Chiến Đại Hộ Pháp 2;6DICreqxuLRDdCu9XGPcjLepaZOvBw1sPL2UG+GwYd1I7athjANVko05L51Cn0D0H1tCl53RqzXL3yIJN/d5R0oxkGPqyTs9vwFWW38V3V+zUG0azAYuMQSWOAsYtQQ7W+m7EgHgzaqnSEsuLKZpVdGmeV235N0QUvJBy2505Eo=|Chương 2340: Chiến Thắng Cường Hãn;H9dsTg31Zg+oRWIDBnilAycVmfJunETIVYTyvUtlPo2h1GYeF+LXtmA9jnMWnIWn9dv6nQGJdgI17nUddod5ylKHGK+ODvycrRsraihU+OXB65fOVOu/vmfk9aoLcL9bX4EhkLnU4mRywGAiObpPljWod5G0dRK8CsVkIFCBXfY=|Chương 2341: Mẫu Tử Gặp Nhau 1;T/6ueUaY1dewY9Nq+BSHRDs6+zdlnoeObHCKxc7fyeBEDn2Q39XaDKZyB6/6puclA1EgX+W5nJ+9EGfCzkc9noI4+fw8jYtKt4PYgr0r7VZ40PfpM/0dBuwA44jjKgAtDnO2i+9HFkEioDURLHbv+tHWa9j+qB7+QA+NHAg/sRc=|Chương 2342: Mẫu Tử Gặp Nhau 2;YKSmCsJ7Aj7Bk7nHv4B4jvzxZtKkq7BaxwU8cFrUbvu2LG6EMN3jrwa8dUvu+YRlxkm5huOREPdyKwc8ZBPe0d9mQwkUVY3A1Y5F7zScqYZBQHthI4BCE/11aBC9JT8S7JtnSMZBl3oEa/Hz0urpPgwabTZac8iShwpJGuLHxBw=|Chương 2343: Ba Gian Nhà Xí;rfO3nlJfZLfv05pduxC4xk4bFEg12Vpass4eHImjHcMWY5Q+BSb/1BHcfj+CJbjoWf5fdioW2zBSSm6Yqa7I32zlAH33yjdXD5G5Nwi+87KQkn6+kWFvZLOVHBK8Hd+ebWQ50XeWFXBOdtqVaIAkNp/KU59fGvtLcFAMXr2ZmLY=|Chương 2344: Tìm Ra Hai Kiện 1;PQcxpLDkRbD/pK+Wgn88QfLXGMMo9CNmJJIDNdU+vDkxvUia3l6Paq5xTdeTGfiG1Xohsx/ODyTqBx4Dr7oHmZ0ku2TuxUjCrCF1PKNFS7Ejb4LLPL1wISWWzluY8WNUi9ZyF4CUZ0Ry7F4Zo1bkQ67UOxCqRYRWKeuBpCdkriI=|Chương 2345: Tìm Ra Hai Kiện 2;6njo63QJxm74p/pIxfw+YYVcHZC/BLQVXOJQxUsQiqKrufzD3XPgK2AtyNz443jRZsHaU+yyso9v31CtTm3+wcMJ9glYqzzrfX5vVQxUXQ4gj8z/gGa7q2bfc6QgLSuDNogpp6pl6vhUfydZTYHyCrUFGTK1I2mf9k+esag3UB0=|Chương 2346: Thị;Wuf7OaO1Xj1kgOtz1nlG10RjBRKF/bZc0VavEPGK8IE6f7OE8bGnkNN4T2c0rDHdiq9vwwjqtNQq6TzIDNTZX/kaT3XD253AF5iRxUaXL8JOCaVX7VKYQm1oySS+TitOusa7njKXvZApmxnkujjzxPdFZdEg6kEDYuJ9VfLBKiM=|Chương 2347: Thần Nhu Công Chúa 1;JS4aqiwnQ9QTAAGw5RObfuse56CqqM9j31WCIn4M7ZIYxvPLaG4DYIoP7DgyA5xEJAW1Ka8CSgNdiqcpFGBG0IoMdbniF8msReyJ0AiVyhghg8WfmRryDuLTIFhky2pJCswUR1/wAbPg3rU6iwMFZdvESjIKpMcXbn7JMv99s7s=|Chương 2348: Thần Nhu Công Chúa 2;oKw4SbVE2z2f+WfO1dT4VMpqeYYIqGfFByNuA5svb2CQ84ou/hiqOWHXhobROPbLW5+wZQEDoa5p6ILV/hYS7Wcr05tyS6k5X/ojBOFbjhernjVmdViM6Ysu7KY8a7PAzK+qGTeoTxKlVLlkATYBZC9MatgqDs3USefKSvknm+4=|Chương 2349: Thiên Độc Hồn Anh;gg+87rnb5K138xqAsaAnMuU+9zSo4/lwMPpWASTrSOws/p5s2b/IzLZhrcKaUsIuqKqdNbfs79KOyi0l4YMvbfU7XpMk3nRvthHA4gIda17FWCVtf2Bc3N8rngdZEIGSqDg41RyEOScFlMrsvqfX8E/D21A7qx5TnqFdsPehISA=|Chương 2350: Thanh Long Phong 1;/SjPf5Dv12t90fenOJNw4mfd/O9Juyruy6/zzWRZDmaudP92ZYfylNwq4SLZSHLdGb+4cz15Fb0Fn5C3UIhwwC4c477EkGsSrTwd8YLp9+Swwk+O8+RaPN1IJpRYDXRieapW1E9HYuqbmEZh5mSpKEVEotSu/Z6pKTKjTeQuKJE=|Chương 2351: Thanh Long Phong 2;B5jyKIgUIucw/rKMSW4bsCBy2oL8CFqYuf+e0vdhHSzR9vIC9raXF2OqMR2MSi56YvtO05NU/FLjhpHlkMt/TiZgWlWHb562yC2K9/QeJscakf/uTudDK4w+oYfAo/tMRN05Q1DnrwL1DAkAS9/OtCXns50L0rNhKJeeYvB7XKU=|Chương 2352: Trên Long Đỉnh 1;jf7gaEQkvT3Oh/Rx+BwFzCysJZyLzfGfRZP3vuG/MQvq+aqW0otdnfHebff+o9ck53UykiDCtyoJ7mj8jnBJBbymC1ELbxnVzUiEwmR7+hEyqWGijcx4RCQYvjh82w6p4LhrvTfZPDNtpB+KZrjYc6F5Y6GpKo9raiF1cfC1JqY=|Chương 2353: Trên Long Đỉnh 2;XUITwTf/Xhn6pXZVslAQyh7Gn4UXiqnhf802AxdsluewJ7BVE6lVMdxE0NY0oU0RcbNUIeArGpfQ48AEen8XaXWiwm5NcVuVC8xu/9fNN67SOgaHruflKyHNr9DlrUcrvHiY8nilyBWps0KzomlpckI6l4Ym0I/YGHirkDqfdtA=|Chương 2354: Điên Cuồng Nghĩ Cách;luoEDRdPmbx7tRNgXuXds5039ahAUq91Y9p33A1XhuNzP3hatF3tOYp7Y14VNderqGn5VK0RPNf73C9jzJjLJvPetQNv5BdjacZrMaBdKSU1TGwDBQ8Goe0eagr62VY64K9BVV/fbWLPjwia9Ey+inWjQWYAl0pYY1iWyK4qEJw=|Chương 2355: Dương Quá Tới;AGW104sT9DeMgnbDelSB7T0n8nJJQVPAUI7sy2itGXxXWNA975i5y8HHYpeSzJSfLVrJhWpC1kQi03ik8srRJhEXzeQhNG7SyQianLylSI45VMssSfc8b3SGNyhYaMIQ5vdhIBaM/aAubc3Y2SqqqHvAHZo4pOUjsQ3MViPXBB4=|Chương 2356: Thực Lực Của Dương Quá 1;DNQkC0Mj0fi7PhuDgQ8suYtu1h/8YsJJpGGG+QMbPYRItZ34N96WuQT+OfjqGExiLI0vk9AFw9qGl4dpWHfiXPBW/9lzIHggxXrKz0w+Bu9AmrYSJNWczdMtXqe8X5VK9l+jmPI698C5w58HRIh18caJ3enBAvbqWXv/lGZRNQA=|Chương 2357: Thực Lực Của Dương Quá 2;ngFKHzR6FPUlVa2OF6XpaTLGmz9MwRfTunQ2posfpb1XpeNTXAUpiNnwwfQ6l1ujRgbf3pM/DARJzTijVzD0YrFm9Q2j108imic8CH1z/utQvz1z0JW1LEQOejW0RcH7adI/cawLm0d6jYfpkH3uK2I6fq36lHMN4WdirRjyXZs=|Chương 2358: Thực Lực Của Dương Quá 3;Pu/8K71n+OF6jVWo0IZ5lH/4EXf1GAWrcxctrv5o1ys+O5BnE1LSbn4qBYxYw0mLiyCXTBSKQEEUcor+h6zTHJI66wRsFVoJYJ1YyG64n+l3Akyif/rvk1nV/MGLMGCGKPj4gXYASFhZvru7mOfExgTK5iUQQ7pEeQf6sQvFkAE=|Chương 2359: Ra Tay Rung Trời 1;UWJMA/xlyGZWeqjAOx4yljsjx7yHiRgIJg25qqHpr+lWPeaOTxs1piz40T+9PxJdxTo5vmjICKoa8SnYdQFjC98k9X1+JJOc85Jk/JBGbStPFq3FazN2i4LVB0r3Y3UQazD9Y7oBsWSkmwh9pnKu1SqXyeyQr331uWFI+r0NAXg=|Chương 2360: Ra Tay Rung Trời 2;jQULHu2B8gCnqMWCaFoaA9w16iDukrqr5teP50s7jYg6ewaj8cDR3WG1Ot44QG6BSQRXdP+2JBcBXJXy9eM42JrNfZab20JIBP8ZYSj2YVMWs5U3wrcLyxuJhhpkJEj8Yl/+BNR7LO+QhecIQiP0DLSJ2GLVLX50rhBa28AcKfU=|Chương 2361: Theo Ta Đánh Một Trận;NokVheGFWxNdv1wpiblQ13KNzysneTesvazlJCuJzpgRq6iqB1zjgKDkWH24rFbBV4oSoeG7cxLY6o7GRwr7ugrat8pOyCLSnsFQzFAHx7AtCljCqdZJKSY51CPuars9xBM3QgivgwAyeznJ20McLwAvh4yNSePXublWeSFoAjE=|Chương 2362: Kim Huyền Ra Tay 1;Ujyo4JM3YRvsqZCiJVVSPwV7tqDU5i9n13zioi1N4lYiyqNgirAEktE74cMhpi+e0ZM5SItz3oxNcKQXdabCFNU7/gEhWWU3H/zIjwv6BxXTugiAu+d6fiCMKdNrAMPboyAe2c+du19tvOtKhpdzMmPKEzGkGANGcbd6cqWm8ME=|Chương 2363: Kim Huyền Ra Tay 2;Btk50lGgdyzOe2OBkxqmkdBuqFBPrg0DyrtgrANmudhcCSKdvoNMEQt67Hu2wrNuX5ybGWURU4hT7KhGoytjn2MMFoNGNyOOp3Fh8evam2Pdrf7Vdc21PrnaGTxYKEYa8SdVKvn9vBuQT497kVLkNJwK3NYBvdl9fkJIolCJ5Vo=|Chương 2364: Có Chỗ Tiến Bộ;UkuLZP+YCSRbvIn87nejSv5qCMnoottMzkbagcwPUtsHHWd4KG7aJqSAelhBBlKqf6tR3cVUW/gWi56E8LgJpPXuQ3MNo6e4qVPe28NnnBadS9kwJD1PVpBxAl7ffTy4EO/FJs7qjwdEWVZQQkRFBMexANX1U+kK11gpmQchHAE=|Chương 2365: Dị Tượng Thiên Địa 1;BmlL1NNvd/CvN0uRerBNHrDTTKm2V4uwEjt6NW3FhpaW9eqIjDj3VpK/4f3KwAaVPUGIrU9aBZtd0VIIuUoOrUDaoiZkngU9NAmlQ/7k0rt4DU64lLavZkvkD4HBTtiXK6jjCct+HEqUR3g/QSmTjSdnczYiF8LltdqcIHRKFP4=|Chương 2366: Dị Tượng Thiên Địa 2;716eMpXDnRdVhJpj9Zz2Ys4kY0dVdOD/XQRTyBIlrW7olrwWC4JT/6JspJy1fwmoep6CE8Lzsx+bUv0qn5ymyTXt6JY3ars8c8lVVHON1ROPr+rzph5CaCBqWeSrgnWwKwryuAxtC4c+ZHTNoa5Rqg4eQ0ASPsLHAeWujAEwMnQ=|Chương 2367: Hiện Ra;FkTSax5WOSrTSgiPUts+jclGFyJFt06mHgNkXTMd96J+TH4WsmsbtFo17xVcrqw4g4CFtFI8aCF4byXyPMf2Ut6ic7k0xVHnJDLTcFR7FxJai4JUKirBXQ+6WcVtAEgd93FgJRzyXixEWoaBJQjO4wRb++QGRrAeNzJXvWonMrs=|Chương 2368: Yêu Nghiệt Như Vậy;H8gxt1ZJoxBanFHonYmsj24EfWjt45KMCslskOL45exNTtgkkAXf64Mz53U0bQX5KFYgfTXe2L2gdfR4amvqLeRRZdqtw2Z/DZ6CpkT7N9zF4qbUTxgnfpny0T3Dvdn4dB8+yPW9GYG8zTPFco/RmSmQea0odmcjZPef/JLhtGg=|Chương 2369: Ai Dám Chiến Một Trận 1;G/ZZM6La7uY6lkh52ffw9zfbRwXp1DlA7Z0e+4LZ5ihhCMamq5uhv6Hnf/tmT3CsXYNfmdKm5JpW2xKIrz1dvrcc1Uc7BMP8Zz0yjcbLByAj32k02DFKllc8uYDj4VP4TYJE/qWuSo5KGCQRDUz9dpoZ2IKg5f3n1KFlweGrbhk=|Chương 2370: Ai Dám Chiến Một Trận 2;kcCYHVxKCQKGp5WqvP2Ai2WJnOvcBu4QKqdunadTjD6tZPCFNMzQm+rDXPN1Sf1y9cHcs04fw6fqgXXsjiOrNmPU5q1Ayn9htSKQi4dYDs1BZ855PWjIYXRnzPjUvfKgWgG1LTyFdbuntyXpgoR2xb84WmRu67/drrcqK6ShH/I=|Chương 2371: Ngày Đại Thành;JMwgVGZIXCNk3CuXNkFz4s8fP4CxOxD1nCM7W92Nmh1VzELL8P3MaLxxzy52sV3CWe36DLPOkCUEBlILgB5jdRT5oCfTvZyZsGz0w+ZMLse1+wBpFb576cu4vuweBO6yG4V+4UcEUPq4J6E4u/PTKvJtOv1jCCHDOJ7PMhxrhiI=|Chương 2372: Chuyện Của Dương Quá 1;grSs1WPJrB05r8nZ2cWX6XgJMY0qyNiNyeBLix4PfHHEXBYntoKJtjfsufwV2EECvmAKrm74dWPMo08zBbsjjBMXZWvqA3ZcJI0yFdeR+DEw+yHRb26C0Z60XRz/OZZOePHfcvhbmFMBoiyj9LtvTDgTSCPX54LggTv4WB+u3gk=|Chương 2373: Chuyện Của Dương Quá 2;yL/PXUnNq+PL8ug0C9aIhfF99J4Xv+J9OWGJ2FdMB9ehJyG2UDVOFWVBqtoxMbRaCAOhdS5+/XudMM+nWKDYJoWZjtFT0GHwfDew5jABW+nsgf4yier6+W81UFd/3x1BNE2USno3fDb6of17vDn/7FM/BIWc5tJMwt+f32uD/R4=|Chương 2374: Cơ Hội Duy Nhất;zyiBYWI0EZsNuYmyRSHmMzOOf+vmhVgtQTgLZZAx1gv9fUgs71yyBypnXnfTqDYSmKgh5ZJsG4iWZBbMRFQO58i+IRlpe4pC4NfoQiW11K5qOvmskZQl2q3CeLjKEeLG4cCOKPr59zzhD9FF4TJfhvY6WCL2iJr/5aIoxHU1CPU=|Chương 2375: Loạn bối phận 1;xBKx1jW3VbU0KmKNqJOxZ41FK1XjS01fQXW2m9hZZv4ui7nQDRQnX+uLsAdhdLXLpnWHMC+Zf9i1VmY/GFlRYHNRnwqK/l9PfhnZLQe+BOQbcLezx38aXdIeztRoiYUa1A9cbafdLOKx5BcCnMelx5wDwdnTAXTGZqDnPpSMirw=|Chương 2376: Loạn bối phận 2;/xC0sbr+ZAL/AskG70cTbrlBArMgfhskBYEwSvtWftOhbycywS7m1tSUUFK2Eazw8qNYbEvficq+oxkuAkXh7xnIVfG5nfUBcm/DYaLHtDFdujC9dWvdr87aORA1CnZNN7FGTOB1EUJxAxb3SqqZAUhhpzw9c4Pr3eAPctcCcOU=|Chương 2377: Loạn bối phận;oumIIHFlHkpfsgKk9+6FXwlRS3CGNxIhzkcOAl5pclAsVKcU5OmgM7QXavwV4DV3jfWHMAOlAubGR5TR39ZYdr9YSe6zgOfG8x/hfqghidQyiiHKn4McrB7bR04WnQ/w41gldFY1LheRFTIhFVpq2AVp2TvxgNmpxQT3tk04jvA=|Chương 2378: Huynh muội thu bảo vật 1;rvLKplh2JfK4T5mXbfBzR/esJ7lH3f/Cqgl7YB0kVkFdZ49n6XCu6wHKeic0G8sIkSt2aIQ9uZ8DBvJRr1KT9BUHy7HScQd2mir3Ugu/tnS0q+Onn3tGVrw/UHtVZb7N2LE2sXAJFsYfXsFA+Dp0tE6Rl9hl4S5q7D77nGrDMck=|Chương 2379: Huynh muội thu bảo vật 2;Avu+SV7yzZfP8YtwN7g/zfhW4FSyDARHEKmzuWJepJQE3MSGliFj327wUeKRb7VAJm7G1gJ5exWK7zsf5v54oFULhRRPKqF8CZaMvYgwWX3wqUtUA5+QPQdWRj0KbXPyuOmZkICRS3sxDgW88m57rxDkT+1vHedEFbCOCWLelcw=|Chương 2380: Thần tử, Thần nữ;E1UGLv503nhrwH+fv8HBOI4q6xsDs2iZThDL4ED4qegaJXIAi8vQ7VzJdyPEqcvufUZeIBlq8IKI2Blfw5JJvx6SffVI4X71YZ1BZeHlyZqbgBr1Y+Bl6gw2F5p82h7wnVNXbr31mb3KjINyZZImoyBGhFVl6japgEdFbRoWEjM=|Chương 2381: Trở lại sơn môn 1;bOgoIgGaLDV3E5m1bkVApy69+kGQaE0CbYc3WxIU4a8JzahA7hEXWMvDLitw8I+n25+8I6nRA6pSHG3/fyHk6tR8w1ifSsFmwJLcV1bk6xx4sMvw+l7l9/CyovRVVr599isGYrbajd+WWQJvWJJkAGQS6VjzcAH2k5XGYCRe+5g=|Chương 2382: Trở lại sơn môn 2;V0qakrxPhlsI5hg9SGRWppJZ87XgDO3keKrsuUa51NotBaPz9i/d1M+knoUnqqNg2ZHtgSXo6WkL2C5dZb6e+luRwmOAegFmr/irYEs23IemGeBw+jhcZExJWVdyU6k3alOeqL3g538zisjyf4gWT4NDZVgu8OYR1tgRy6Y02Vg=|Chương 2384: Trêu hoa ghẹo nguyệt;AzogO0FmAlGoSYxtt8QpAmf2SEpcf0kn/ai/pJ0YTiHJ7eS6bP77XZ9JLn+ToIr2coND5EKrbBAaJX6ZiDfUC0yeeGib8/Xh38RMbZtea4nlLAi1iSXzyz1hRvvVI4M3fztK2YskjIcroyPrEfYi4X5JCw6tqvymlUYi7gajLdU=|Chương 2385: Không đề 1;oeG0t1iOCosiN0EDDdtqM98uzrnvCxiRC9BI6LSfYjk09U91MaClyHhPppsQrn6UqJ7QCP4RdFg+gogLxm3CZdSEhXGtg5CORf2V5YAATzVQEyTBj0pb1TTJ1x6UcxCY+T9A3Ii4vyPd0/RZXdImRDDzsK0czdawL904tTQK+vw=|Chương 2386:: Không đề 2;MKiHSheD0IevwiWcH0PvqNlKPtof5UufTv85i6HU7hQS7HhZ2LREr+7kJUS42/vY5UKYXQ8mKiUJbS02SfGSs2H0l02ptK+qc2xXzJC+UM0mXpd52WnMI76xtPM6U7J0mD8838nuIGlJF2ydurQb93g3YYInGrNA+m50bGQcTv0=|Chương 2387: Cường giả Phi Linh môn;NXwdVaxlszjSPY2QvgveTVjPu5jalV1hCAcM4Bescxs++Rhcw5P7al68VZxyDYUGceVn4hVdeR3tcFM657VwFTxAnIPGtSvvCyTK/q3oH2ovXM6cayFWTXwT3EflaTfcW/hpdvaqM1KN63RIwTPcDNfRjMQEZV16iFa30rysIGg=|Chương 2388: Trở lại Lục gia 1;iRJipi5BF2EhIOn4Qcb1E+ZiKXoKOJ9nDZQtCRheQ5M/2azEavMOIsJ2l25CorC9OnioanHBG06fQEHIsOS6/to+jDjvAITjxLCs1zVqdI/I+xfYhPv5sL3ookBty5LmYxBdszNDp2AetoLY+8d5LlIss3AQPtdCA72TbERtaiE=|Chương 2389: Trở lại Lục gia 2;7cn0LpyQYwDJ1z/9h+8FsUWUCO97GSM6U78bTOnK0WUKo0ev6oUA6LFmLQxEdg1V0UcU3VSFwDIGFhkXv/fn+34sjHJ9KYkkpVFh8PWyS2UdP2gUolZJtrQIGRhHInh9oXS+heGLRiBjBwQFHwLtV7cvo+CyNMiuuFR15q9lMdI=|Chương 2390: Tỷ muội Dương gia;UaDXYuLBE7y0Sr9cc9nrHLxfUszu0LOuhaHV7tXDQiwY6o2FcHMsb/GRuJikh6KeFTPbAVY46Fcs0KJIUVly9lJqcOti6BwFXg/LAIaU7yekm9KWZAGt48qYjmfIYJMpfACPcjDamWMIJoe2YQR5H1mG4f1K86alj+g64nYIH20=|Chương 2391: Bố trí cấm chế 1;2xUUiuPJ95rKzBpaLpcF5hyxfv1tGyt4a2/1oX3nBxkcSYFAQdeilKMKSS0Lv5RKhjf846KH+CoFKTFU2iSnOC0oyKdXFjWhyYYx6v5kL0Qwk+1SA6uACC5rg5AmkLeJ+T4gMf7Rzv5d9aZfS5tlFFvJ6rk5hn/TugBy+KsHKu4=|Chương 2392: Bố trí cấm chế 2;XkZKL6PObG8j5L4ltwxOG/dR0WuhbQlcddPpAT2/tfVhy2qnUvqXNMVQ9t748uk3KFp2Xo5pQKAYnNyn2Y+tmi60bq+ElfFEEg3ZMlJ6ePkAG+Js0DUi6tEdWa8HIR1ntagpyjECs07WNdVVC4ApKEmYAZNDGtcszigh3sorlgc=|Chương 2393: Bình nguyên Man Hoang 1;eVQmco/qqZI2EEtCA3VQCX5XM4JRH9ifW1PT7cdAtSTNJycdfYj5HWzrUfoWXL59ytYWvETF8Jb8I/+gAZr263R2K7mhtqla//oKUu+vjWWIju96A+AZU3st3a0mVURuoAeGEyd3q3Z0mBxHfCokEhg4Wq0m4idanoumzgKu2No=|Chương 2394: Bình nguyên Man Hoang 2;3CnX7avuXX+i9fRI03dw22WyqkCErNmFDi9/3/CTa8dNMl2feOsYN7Jk0hm+vAyMjFLlb55XUOMvtSWThdK9jJ+JCd4Y33n8FCDuRj/pJVTjUs5whCeXUFAM61zbglwbqSXzN3KoK1kJ1sqMVCqIi7keE8u6Jx9dnQ0QIWSZNEk=|Chương 2395: Đến Thần Hoàng thành;aNdD3hdDwPxxtM/WjD5oCNKo9xuiZhlb6oCmKMPoQvIDDMVP0ehCKcxpyi32K/T/CDhV6MaNqHQWqJ9rWqL6tqFcqRSGN7gBNjDh5ekbSb5ggl3aqHxVgSx1L5NkCdaqLwNX1wJV8RqqIftNGxyE8dibTVPYr71sDVZOWO72YWM=|Chương 2396: Không có tư cách 1;36pThelGSanTZ9QyYzFbBbbaYskESAUL0+S8qOmfWNkOIYZ8FMyZzJnuY0vJgSkIcF4e0JfFsFjk7ajxJZGJsNx8Bdr+KXvo0o7r3+7HIYtsGdb10JcVeGXwelKcELCJ+ghNYJdH97SAWA0dVxKamvppnIpscNsqAXrEgYIF1lw=|Chương 2397: Không có tư cách 2;yIIEokBXijtbocTElCfVRjSvYWWq6aUsm+KRmX447IxvDeKAQ4yuJiQ92AIbULl8F4e5OEq+5buDVxXDlgwVgScTREkglxiRGbj89VBpzT46NlZP1vEit2kW0ZK21eyzvNbjDCo0emstRlYbnjPSPHbuXdz7nAHqLV955TM4rkE=|Chương 2398: Trận pháp chó má;ZnrVjFi8cN5TtngX+oidXO5+Ly+rWS3F+50F50mLcNgSEKGdIYn+kOeIzZb2AaHaqZ2I4/dNL4vRjQiqJCxMJDXwO+ZHUe6zD16a4V+/LwD7976WByu7AWYkDdOf+jFJ6jcCFBbwdrz9UldRDYfdLBr6hzB3EeoRUSHGsbst41s=|Chương 2399: Ai dám động tới hắn 1;0Q5s98YXg15PQtMcsh6rxnu/dfnxWfat3S61F+bT2GJXy54mvnGJQId03q3WsZ4yiBuZZNKtUR5xyiKNDDozdMNCBN38848jrPmS2MNXjCj3MuK2ykB2z8Hv30Fq7ecAqSgaHolcdDjrU/NYPRwcib9USI1QsIU7KHOG8cDkKu0=|Chương 2400: Ai dám động tới hắn 2;govxbhVEpicGO+MPKaBnMruR4fa0rDzk8waQvu5W/Q8GRo3z7RLkSgroM6hetAx7v1jgHAlqMazzcm3k6wpkm3aAsWuwzAFOw7x2Bi3fagHv0Q7tMK3+dxRElKhDTo1VTtS+Kn964TzRomRLl51IGHCX1FeOX3Dw4DKJGD/QIr8=|Chương 2401: Khí thế của Lục gia;aTOk/S4IuBAB9zylgvBcuhm8eU4Y399ad8qkxG2gMTFiAb+xg9V8C3cBmyqE95nrzMQdYh30fainR6vqmzsP2AO7VeQ74C4qD/M+E0GSK5vqcYlUD1TC4QLLiIXq5M0aQ3C4NmjS+eMg2XJOUrdNHSuCIaLR1zM+evW1UvInPzo=|Chương 2402: Nam thúc phát uy 1;Fsgt1JEsgc3KhGqKEk/voCLnB0tmBXiWPuMgp8WqEZMytn4Ls1G+qLRsiB6bUqyVlWJjCGyMTofisc45kLXO/PQ33HFpLuy/gsPYLnNzHTFd/lZWxIvaRlMai+uZn/vl6RmX9jb1MubYzf8bZDx8RTszUQtCassf6k0EYKkVfBU=|Chương 2403: Nam thúc phát uy 2;ypDnFQOGN4mETPTmoqcQ03GNxnO4zLzsVu/8j3NwuSzWG/E6P4xIISTR0fZZfC0Y1U8ha7hjbDSqwAouuaVwoyCrOtOS9+II2xG/59cy+pfXTGrYRn5LVoRN7JRWlLM8/jOrqAisd3Aw0oCX2k8rvRBuW5zhXOm7bxULUgf0+WA=|Chương 2404: Thân phận của Nam thúc 1;VBfJwh4AK0eSRBeyVr43KZ29cyDR57wnaV7KQNyJOBW3k4fHMWKj1TiLkl5278dkqyhTpLB6eyhwsSZCNHO9gUtwb5RqXEfrkUdvxAe4+2NOTFO7uCCgKOVy1e593MuNtqpuoUgKdYJY8inRRglZNTVpQL8qRUhhoXFoR6DjGq0=|Chương 2405: Thân phận của Nam thúc 2;dJV560AY1/IDtShw/vO813W60t8yc6bZaeMOgNOihHZY5oClfkHqBg2tEu2ONY50IsnloBPE9AArQD2OmR53uULmUXACGn69YBiw4SN3/JwXOvpzBy0F7utv/voUixU9fpnQRAqszWPolMqvWi1afrmawxNvajE6aUu59ADEl1c=|Chương 2406: Thân phận của Nam thúc 3;Uszm9mFIPkwXN0w/Eia9iJtvR/87YtYgSiEpgXd8vnERuYLMRrWsNGuE0yb6IXa33Dzbv8dhiyTlfK5Kxdb115YgfKQQ3GZq9HYCb6kS68EnuBDzODTqTKykTJoNsZ6kRejGRsr+6ANHUEv+e7RJJpKJY1KknCS9DjwVxblXh4g=|Chương 2407: Nhân tài kiệt xuất hội tụ;qRVyDcepghTHgxb76mqVGV4C1hoO7wLypHXgIBZGCxiBV8YBYLiQeGJoRQrTmGaMAH9qBOnxCNGVRJ08XDUZNsrlKZ8hOH2vMxPccYZE+PY4jv1mhruPF6td7Titf/XDQi7ojOg9uRPNJZPIFkVhx25yjWvzJLpv4CWNgb6sKAA=|Chương 2408: Nam thúc bí ẩn;+V6hkkqTg1GrJTCPutdvEe0T3X6TTpftan4uC68EcfRfGFbmr9KSgDLOaetuQU3XQTDTqvoG8J45bA7+JyNXVovDKN9TofyRXzVNDejdMy1LO7oWRmsdeVlXGltZsZTw+dxEd+JA9D+BRC/XWXUbz/UZWoTgRaWFThtUp2Pn0mw=|Chương 2409: Hiên Viên gia tộc;3GvIchz4zqcM7uCCTzJ/pDmcjmagQqQpiTTTeFPkbY2QN2F/Xuyouo9c0iMWgS9Jd6s8rYKMfaJF0IGrLBoFPnZebnQ8OAGAkdwHzznKrDS0YIisr+FP4ZWDTLuR+qfM1ke6yMjX7eqFaJmox1R1Ub5lCS7ZUyb0vzIgz1ghe0A=|Chương 2410: Ngươi không có tư cách;AxPNMcOw2iFOfaxmrZTHWjAaYny9AqUcWgeqweYqkG8bgE4f/6BqNSdvg5ReA2ok8e9fZn0p9Eon5HfXFwXU2We1vXX4KlYAhiHmbQophTNffxLo8AXe67a/GenSjq2zyWQNTOaxk7wa7F6DJ2dHVqhfC/6Z7SymFuIUmOWW4zc=|Chương 2411: Kim Huyền xuất thủ;WO7DLlLSZgZnB/e9c/k2BLTD+IZxYfb5EgrNIc3Tt2ftbBnD+S766Hep7Y0MV56UDK/yL6FLkLnwCc7UaCQ01OAvepB2QNn/r2bdVzp73I9UjgibgSqMpDz91DxYLRTWT7zCry7QZwxjGKhQzhJdfzdXapD+zkpD1AVaXuw+PGM=|Chương 2412: Thần Hoàng đoàn;eGbqFxgyIXiDpI3YlTHkbHH7q6tPapnkoIBmVxkUtKHXTh8G9afxQHtAeyetdK2CyC4Q+6DHgnbIwserm9YNG8MnSEU9x6F0erPFnkgmspLaOt0iiPDj4Mun7uh5zaIOErK00FiBEAWnI/5ZndJ/3sDmXwnvnXIw07EBj87HDNw=|Chương 2413: Thức thời một chút;eAU6SpZEfWVivIQtTRgU2k1V4RXpYS5+rC2CE7Mk7HYBkyw92YvkKC+mKWvvsTVVQRUh7acFnOQFFzeNWDUsjGWsJUTKIro2eKOiA4Z0swzuXAcd505IJyxcHp4Rcsro/2y3Cfc3SZrqiXs2pZ2KF1UQPhQgp7yk9RV+TWirQO4=|Chương 2414: Tuyệt đối chà đạp;KjI82G6nCIbPQE5P3fNWWtPvkfNAW4pqysz6lLLYSh8zkanUncYsNaczQ0RpCIR42nvBTeDKnaukcVM0ctnmaT/eL18AlCfL4V9zTCdetayW4F3cedIeTn/v1KZVNQXxNZQyRqiDydq1AYdQZpc17Ej36lWcOGjzI2QOPYAEu2U=|Chương 2415: Trong lòng bàn tay;eLt9YF8Y0p00CsyARsH8H3HcMF6vbv2cpz0rHZZwhoyprHMWnYRDytJCmfFFR61M1pS4QmLlx5bBdVSIegT4b2pRJzXX3u+gomeGIeQP+Gqjl2V12BjyQz8gByAzXE5A/xqK3b8T+fJWeGX0SAvRp723z3B4fiBiXaqusNbugT4=|Chương 2416: Độc Cô Phàm Vân;PyMrOAvpcbunIIcPqAuBvTDcqH8cWE1cHOp+Do1hQOC1oYu80MWDNZQfIfMKh0Wbv41+NdYhrRRp4cPdi7brO6ar1Y8rT1iw4k6XW7KYk2sDJpz6h/k1YvKbDxpqYkW16qC6LjI+1a/xHo1wQd1AWIMBmXpeClsEliTaS8lFKTY=|Chương 2417: Nhất định báo thù;TTRMZ9iDC/vqCHONG7N+f3l+KThX7i9xK/XT4pXwEuldMa2ySafNqyR3ZbLnZFvnr3AlW4mHqBCFV+zAuVy3UeP3AedsmOVwy0qQbt7bM2czPyllQ/RmI8sQVBsMOCTxU+TM71ST++aLpd7faWNzdaHOcOVn47/95jNbVWlfanM=|Chương 2418: Lại phá hư chuyện tốt;wBIpHid9sXorYIwHJ+qOgnE3Fhsp4ecb8SGIJzxwg9haCTOe2HDK0rKxlUiGKF7g3etanjvu7P1p+otOJBJdwRv6sbstA3/CkCYYgwG2Pt6wcXNK3xuV0NYdJR3DmYgxb3Em1W+vVzT1pXxNObCXmawbeN54Ksb7rTkGRm4naCk=|Chương 2419: Lại phá hư chuyện tốt;PUU2Or14royWwFGLXkm+Z5F34CLc6iUGuGkbXT7PY9yZG+59J7zsYotHv3nr3QHxf+snC1R8S9cGX7TdJTnAEKq6YdoxnTE1Ri2qZ6JBMHEIyhOYuB2EpkuGhzrMpe/HoP3SfnXGhCksZ0uddmn/7yqu2l7a+bzv7nlN93TxWeE=|Chương 2420: Đổ một trận chiến;HJafSNWKmTEvOW+4v3wIyKQ42o3/y61UqfoXHn07FETVluw2A/oF1taPASJCjDYxd1Bro90EgUL2+TyBe7Z+/dF3+wyYMZSoTsnc/T15tM1wJDy/U3R2D4Yq/rbHrPgHWz03vAFwN5tQJl31LNu/xw5tMr1Z5JYnjFePxnqPsO8=|Chương 2421: Trên Thần Hoàng thai;jATI15Z0o/lIoVvlhpCuyEMOOFXGp9Yy1fRU8hnIzqja9u5CE9tY4nmM4GKXAU0QRzg8uaxYp2zJbrir6NhY8cEnCW19f99tgEfzTgpdvqJU0qQXXxxqE1gNJXQqV7t6DMDf90hOSDcPShAioIilRMey8l2pOLdRroQGTCirTg4=|Chương 2422: Cổ Linh dược đỉnh;sjDYjDxvhDpsa2ev1cHdACmluOegkexntHSa6l3Dbwg2Y5pdw82ZNcRGu+v/pe39nBa6c6d+f+SSRRcMImk5YMobTZp9ix7WI8Yx3KbXW0oC1sDCkxVJ3rIB6BYAq/eiCvEtjF/tiFlgCDa01SImvYQ8FwGD4JOGOue0DbTQOQk=|Chương 2423: Lui ra cho ta;arWbmaELH/R625Om9Xg9L2yw23N7LHAcvpfMGgqQjNeZSjhmLqFJ8H/UvGC6LTkhI5DEROeJ3R2m3xo+FXk0rcj4zcM1B+hfnrg2TyJBP7YUROPeF9+xDUxOeMzcstVYXKIQMKIqex+2WYd4lJmpvw3RhAhLiOWr/UsbtZXh85o=|Chương 2424: Thực lực Tâm Đồng 1;m3yyz5ODDFuU9QedDYg2dJv+yv2sBLdZPtSAxKvQu12TMBI98bTyOF90WAlA1ocFKK/AR7lv0jlFdW/ZCP5In19bfmfzZ6CQMAy5Ta+f8Unvf+5fEgxf44uOMp0ZMlL9YCrIUO2qBEHpq8HBHkpztnw3nse9JuYarW2nnv7iwA4=|Chương 2425: Thực lực Tâm Đồng 2;5fmhdXSI9qx3KNJFvKTI0c7ppgu4FezAIFjze9iH9QYbu08MzNYjqBSK09oAsvGIrk/kg9jQuRYumcBqxUcE+FESZbRRLZCaVGCzsXHwcgmBVMVAiUNR4BdA8W/wu/HNOU/yoOkE4HnfNoM7MqxJB0aXmt0SVE/jhsfbM3MNgmI=|Chương 2426: Linh khí đại chiến;9u/WR9GyUGE1NymvtCW/aOzg5mT3BTaKFXndzBW+XXITyVGlYkOT59madf5D3/8Q4r01YPoim570zaS6BSAmHsc0mbbLkTivGOdVR5dm48nIl7G96+8e10z8rsd9xVTGCITtJMvwiTiQimgk6zZeRsit9lF02r6cB5b/wEs2gi0=|Chương 2427: Trợn mắt há hốc mồm;2bv3KC7sf5tpSahFtZXwu+GRvizlozS1iquLD31aMaXR4Kt8P4yaUcVpxvPJSSnmdiAM9qkRn5qjUGEb7120rTEfqluthqFsoYFYLlVJ+aSSlxPTwUEDGL7IMD5xdNdXizja0xvfqEW8afQiNOQQDLjLNL5b5XifFtPPlM0C2b4=|Chương 2428: Thần tử ra tay;yegp8IbedRiCi24nG0uqxbjyxUFYptCfnb3Nhghu9ScK2lvwOjL4kNzWeJT4fOsuSDwQ0AhsXY1L1WZF3fshjSUW0vEJa6LzZevo5VV9Y2g0nLMuI1xcE4eS1NBQm5hIGq1lvmJXJZRdk40nK6X0A+XdNQfhkhaIgGCZ5yYsrWs=|Chương 2429: Miễn dịch công kích;WkhJ4k0UnQFqxvGWZnRE1RncHx2YPUBl/CNlageIgIDRZtM1wnOpyhsZKNTrJxUF9fuKolPTAO6o+tOvKQR8ts1XsUtPW+GCqr5IFlRyZHvHMuzZ9AvUPZgteyhYCREH5SFBHCmd4AdzVvxYOzhQKMaj9PXsrMjpEY/l0DYyvus=|Chương 2430: Hòa nhau một kích;UoOzqSIfsDEhwRnNCx+Sh5t2NlwN4AWujHusOL6QkpRl0ldiEdvLiTBakY+DMg3gWdrqxisktgIKo2IxwCKExFgVIGCCoBE+PTqMA2iYP3cWkZEKnNfohsqbxGmJTYmcxQVmRvvP64uW9XDxq833TufPZkDn0q+tLz/uMrc2fmw=|Chương 2431: Kim Long thần phủ;YZejKvWIMgaA1k8WTT3xtudcojyXkr5kKNzQDgiMuq87Jt5+1xRCsIKmMN4ux3pguKIkpZvRuQrtj9TWGVLPeIbY0FmyC+VxXS6buIkqf6pH30AvUFPijgHrSZIXQ76wOFDQeDu25TRMtkumv8FMZFexw8foqWXqcX7OXOdmuAA=|Chương 2432: Kinh sợ thiên hạ;w9i/ywsPYrEr57FfuI+5HG2sRx+04ufKuehy9CRFdGi9yfDFJw941fpNdagThJTzId9BH6fp0oEfpoUXJZgF6ToMTZd7MpNetYYXTVBkBWqcxfhXzjngbxU/JF0RYTtOCMFPRpwkqlL9ITaYhhNkm/8OfR1dk/vvyigEJ/tQ3/Q=|Chương 2433: Lãng phí linh quả;LtDs30DXO+ropS4i+cJPqMD6RBmvtAQd+eJnEpfJ/Tw6zmTgGRXvrHzG4pxQbi0cgd94OHXCCT53r5ItiTjkBj4nWGqX237ybFFDucjizAYKM1fMz3d4ELM7d694UgiNZtQ4S0z1FRlTCSz1dtUrTRPTr2IXrKZaDlYt7q0q5Nc=|Chương 2434: Linh tôn thất trọng;BrbOHXEAYK4WGlDRHVIUyCev8qhbXe2S1zIp9xch7SeSIBPNWtUkMn5Gg5ac58Dp5kQgZ1zRNexTaZnUS4xdS0ugBr/VqOeLOEM6JKhYQ6Gg/i5M2t3785J82IZJTNXXLapwwy9GK2QwwjcQ4eeJ+m+p/U6AswPd5fufJ6HJuek=|Chương 2435: Linh hồn đánh lén;hJNLonb+wVlI6v0+u754thtL+7ILFZSLgRT2/vVMHxXldF6MxqZa/cO4VV0pTxiDOI4npS7RGdtk0+W6hwSiK4NroingCGP9ap0IZ69SqpIzKp5486ph3214znR68rN2kf4QOCElabnlqj86xLrc5613vH+3jJ0BUQZ/7ZdorZM=|Chương 2436: So đấu linh hồn lực;HLfoqL3hupZKukl2vj9wVEK+oVCw7Ggs5/bMBh7LIziGbgAXxdyEdpUOinMIWqM+Ww84zLbQdQUVmsNSzgXpCuYRgH96cUh+qSpiSnsXwrE2krdYaIM+9AiEt6a4k8Vq7KGwjBwu15MEYZX0eUlIJOAVTSzWFkYSu1Y4h5wDyyg=|Chương 2437: Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo;NvmsxBPcT27sCeGPBWT/LsREMX0YV0RJ26MBDqoP7YoLRmV84fl5z0isAx9A2r8yKBxeMTl1bFoQljqbIdC9x7m6X3c6PSpGyparHewDEndNjQfAyz1A4ZTexZF0vthxiPRGSf/IglIxwLgTxWcz4JF8ogUKkOx3aqjKNOBFsvo=|Chương 2438: Rơi vào hạ phong;+TqdVHda9zZjGeaav9fSgMYL/X3Ul3jssijCzK87Hj3MzaMHLyNspI/NbaGMI1F7FpTUYwJhNY1E6aA5FUmp8JZxzWh3Vw6FApw1bxLh+BD8yV90PqVIbhURol8rLWH5Lk12mSnHmq38exmOhRNKC3MVXdR1OC6p0pEVXEydNTw=|Chương 2439: Lục Thiếu Du thua;4ToTaLh8mIxifNvC1BbAg96ky/7ZKratc3Bqk8EFIT0vozS3hh6aVUfEOI3pc/MhjSu/NhAfU1OSMmPvgPOrU23LZDBjNSzsUF30cAfVquqEa3oAhT3S25HRGer5YSw/OQxIjE2mHc4at4/lzIJowWi6rXGVA0tXRYYwGtDT8zQ=|Chương 2440: Buông tay bắt buộc;JVWZMhgBL4kEpoIQxHJY1JXQfHn8bVZ8PanlPR3OyIQdTEOwdr9h2AcmXfuW69tJFW2WaVvlpWNnDglzeKjhL0EfmSTXR3EriZlOM2klwsWF6Sk580IatxumKCmRzud5Teb+U5EUVyyCFbxt3kf2Y8Q0+/1eIRNxiVbwj4fTOHo=|Chương 2441: Lưỡng cường chấn nhiếp;nL9tZXTSxsnfl4ES2BroFeZa411S+haar8kYBum/b0Mds4DyAqY+XXE+3/aR4RW4nBXgRUHQoMWSMaTC1zP5VpGruwuwVuaURT8Rx+W5oyCL5Q3sCT7lJ+zsCySsTCBXNwTmchWXoRp9jHWXo9ToiSt+e/Ame6KhhsNCqd+L+VU=|Chương 2442: Cùng hô!;D3UQCKYvBi+FvhZwu+46Luh8YQbED6u66FsVsLULqO3sqfYcvKYjZZrpT/lhnmUgbQVDQYPpsmoC6U8Z0nREFME0xIKc04uE6G3scSPl2ZsvWqkaDMYu+JDwxm5vBrpGsYxGqAiFGIuA3K8e5eZ74fVTjJ58WHV2Hiurh9vrKWk=|Chương 2443: Yêu nghiệt không ngã;/8QSewIgfHpqNYhJqM/fpDA3Yfa8fZ7qruJHCbbniejz0+rXN8eVgTFY9jkvjniQQHbHxddBbmzQH9TvhsN/797gBxBBOhBrdF1kM1Pz2+5xFNCidVO2TSOqisiwK2qFR3Cx61qdWGsYsmEfivA9pBxfWCciY5/g0kDHbFJNeGU=|Chương 2444: Đế phẩm chi tượng;7m7JEAx6UOUW3RHnIFkeRU2ETU9H8mT3gFPeDBVtNXGyVnxDeyM3xxkID8D9IovH7+BGmee6AaOpVWJEMFGk0ciWB45Fy+0e5xyyTwXHi79kjJ23KOwHmkRhUGo4kX654OkHwTFk5bs4zGrTTEHcjx7cddfnTYWvMRMyUgRUWU0=|Chương 2445: Đan dược chuẩn đế phẩm;nmL7mZIsn38bkYufOTW7QCIsZ7jKtlfYQL+nzAJ6mgBrjdY4fTYRuCrnkBNNcJnZgrY9MwO/FWZ3YHrqTGMxxleCTOTfop+yXlDbBV2f7wnlaL/eVzqV2Ykqblj/aRcW4JW7LFirkFnqcOrXpzF9e62EZEqGegKT3lazunROono=|Chương 2446: Một người không đủ!;buJlGE4OMxrqnVUNdI9GDUGr0QDrVNDtOIfPQZJPnlGvfyR5zfUhS1ujPMMy8tjPqMrjEz8jlT+vC3EeoSz0NbMRepY1PlQEghYrSTvZkjIIQ6lWwanPmaMPXVKt0qIG0yULwqrWe2xPi0fDhe45KYBeex3Uxv5zjH+asWhOa78=|Chương 2447: Một chiêu đánh bay;kxi+jCekjlm9/F1uBBoNkU0gjrL9300HLXql+v3hwkgC1ap5GdQD78KOZl7vPMV2KjWkV3AoAZB/EigZUj1AzH3XeL3r1jcBsc8Dpf48RQyilA5TubeVQ8SfHyKG4e2zSHtv3dR6BXhZoi5qp+x09J9eP3h5Pz0p/+uR8sdFN5w=|Chương 2448: An tiền mã hậu;5udm7ABPCy/lkoNrmbr7PgMWEQenVo8mrA77uaP0OTpdkWTH+GoIbk2HGkK09ncbFCK0j4vbITIdb8WDjfNFUBNz6eYhAXyCDv9ZYEwiJtAcp3GCjgppni6749EO+PJs9bhEMGnLBjw8Kr3v+R5JbrCcIg9Fn0c6Lw8OWmBlVE8=|Chương 2449: Hai kiện linh khí;Srb6/6yY5/liPLBcOGPqfZbDGagftopX4qk3AmYbvSu1Iv1p3/9uod66+3ZvyZOkJB3Urz0QTFPFS/zPokMgIQahuzTK7iKVVMtgJHLKNHgrDYi57nwcpZVSNY+Ysx7z/gQ/qnLcAd3YIW5hvP7awaGUOwHijqoTIXCjc4PJCX0=|Chương 2450: Kim hệ xuất;KR5WBNN13Jc+IITdvFQLuh+rmVuxK5MtsuslJwu5Cz8PCGSMp8HnN2an4bPFwItLTbesB+E/Eu5CSlMkfqz0M5kEoVbUG0F+nQ7kxNa2J9ErhfX63A6mt9m1gAmurNeQhdEempaAqYu6DsOG6DCa3IYbBjT6+b8pem6DOXGcNQA=|Chương 2451: Lại thấy dị tượng;xuGSxUCYpEEAt2tgslDH2jrOneCnOi/zSwxEklfCLs31qvuUGxIYZToNDHcLplxMNLk9EGnu2KgBmdUZad7cINX2v67bkAg5BXu1rWZ72eAJ0saMi2jLb4U1f0t5hN9ESoblh7MeiX7oENTSSaI/iWlQuOWSPHti82FnhsE3Wj8=|Chương 2452: Mạnh mẽ đánh bại;biqRS6jR3r6SrOLd2Ly3TGziIk7ZYfDhPeUV/eZfwkHfxv6+NNYjS5YNgC01+Rqf15AitmG8528BdHORcgiJMSd+jxLPEuySL+JwEzCJe27/5Fs9x7MLhZt8sSalBm/J3kyx/aJ5hY5r3ZiTYloer6W/F3Hc1V0N9uetHrueylc=|Chương 2453: Điều kiện đàm phán;LEtbH5Us/0Xa7Ino0k4IOLJWHylLYkcI5/uGhdVDG2GIaTU8ZQrWT4IVybe7O44SKwqRQL/PYKbUf7mWRYo/q3SGeCEVoRSrhxqiI8JcoweV/s0Oiyb7sC7NhkBibbBzcy3ApB/p16f5TyNwOuiPzjC0hQ65YrKbaAySUShrpSc=|Chương 2454: Bất ngờ vượt ngoài điều bất ngờ;MuX7Wf8xO0dVZI2k7nSC5KQKucRqBRBm8gA7hp7ZMJLWsOjaHHL27QatjWQ2YGZ4aSzBLV2NFXbrJi8syaxSyErl7ubVjdfqzTnkUXACPQ9jckLo1cbK4VOZBPINDsuflSDp7GFVBphKTVZh7slQ7rN0fmgXAIEuqL+fdsIKSXc=|Chương 2455: Chọn ngày đính hôn 1;zCD+rok5RmjZchKvJviSE0mwl9L/cmELWDE6MbwuYwoetFbNvxIwLmC2HmWScE6z8aEVHCtRzzN2pj8+L51rctwiwFosx4OO+JiP5jsCMJJOgIOb8sLtENG9OGVRsrBxt+eoj9nFNltClWnMhQfGQnp/oHXAPhOO1BbhJ7C2G8I=|Chương 2456: Chọn ngày đính hôn 2;9lMcKWoL2EoZjWaFYBjKTKD91aZVicre0VM1QSjjFJ9XGZAbyrTvvcZVo/aSKDHpSfzI8iX9WF1uLD7Dx+A/H2Cg98rSJUxvncKzI1wcjMwCOOA8z+98uaWOtgb4/6h1Z0j0fl/q/I03q7QOVf4fczOzR+bWm+X1T23yT0YncHA=|Chương 2457: Hái âm dương;zgjAUQvdwJ6scf2L2IfEdKW+a9WcpglkI4B2QcOntpfnewyRijSgSt8eo163Fl/ys5C4g+K8NlM2nfb5PvB0PEFbFgApLnV2CUD4zXgM7FCz+tUWPF7TFJcld9Z//lZNhz/B5lnRYEfjgEbM1hTaBinoWzFtCOHkQLjqS1Px4yM=|Chương 2458: Thần điện mở ra;B2yzK87U1mSMw9VRlzjRHSpDqSU7BDYB0k8b688ix3MBewinNA5VYCJOEYXM9y9A0wmbhZWdH3hoLAhzdiw5JKHXeC9d3XD1AeTmnT5TVn1VD1GUP48pGlBWqQ4gEqRTcZ+6VI5E+ZI6Gy1li0ni/NVzTXVcKzfVwMZQrYw0ylo=|Chương 2459: Điều kiện giải độc 1;eBxiBlHc13dWDiUBPgIcCFa8VXoPvzi1Vc4cGa9i6ok4EsYxyAnXMLEFSBNkN4hzmyj9rS+LLGcneCRz3Ob0QPeffVHmBYF62eknnY1bgA2QN0kgrPiifyKIY4jvLYEKAot6MKJdCHn+3ZmefAI7T+njGkpH5vWGwkVCjVblQiM=|Chương 2460: Điều kiện giải độc 2;TmJvQ4tFe1MvQnYrXRA0PIxSyrmQbEfuEByeK8Vnu9LDZ1pRaBT3+pb+8ceUIBHka1wvh5FJ0Bst8lgX3tw3LVhqwmR8dPHmVGBQQVSu59bi1IG1U8/WKFJvex8sZdznqEEauSoRh9/nevedPSYWbDL7+lXKDk9iHH0sonsw/KQ=|Chương 2461: Trong mật địa;KIx7ctmVTotimN2texTZTema6J6ncQ6X88faDPncJSO6X3PomWOMyIlzzlpBXiZqgLK6Nd79PWOnlLFkmW0N6YGe59dhdP4SptRqrCcZ33zW/MWGExpdT+CUdt9FAsBkJ/V1Bg1NTcL1412FOdEDkZlRGBFTyeLiX6Gbs2SxqjI=|Chương 2462: Tăng mạnh linh hồn;eNDFOu+c/67GF6OJ74wEx4+PL/1E/DEUydDqud0eUmzJsAZrjQhXz9SHmlzMhRq2+i5+whzkKHcNlxHpaxMqOijQjS8U83aWSiYC+NnUq7+dlgN7c+F6w27VEr1aDBUgIcw/10ki3fZYe5MKSu6mBRpTgS2TwvRG7U/vCrb8XGE=|Chương 2463: Đại hội bắt đầu;W6coxcMuSoSZRPsL0y2NTSoXveXekyrZ3uTBi/eE7qit+kt0efIAeM0szdOACNvu/u3YSMKlIphTD7kWWWbwK1lY9HshoHFtRKle0pmNVriNkabTrN5v8wYFP2fFtrOq+CgylJTM4x8PniTndasQyh8sB2h/lZk68Iz8TmGRf38=|Chương 2464: Tiểu Long Hổ Y 1;n/fz2PXLIsXyslPDK9J8VZg0HXivbwuhvOsv4jC8gI9CXJsmXvg/w1mIkKvWD52NsB7Rjngsa+Vp0HZEDuUrI2IuqOhHJ3/roGFaA7gZUaDDVOVHqWEUo/HJRcsFKL7iXTVad9wh7ZMCNaAGhXvOqyQJIFojNNPDGva/bD41MLU=|Chương 2465: Tiểu Long Hổ Y 2;mbOQDLzWij8KMZwpV3SAcXSI2EjSkUBpXAV1qj8UeEg5nOBNPkUjLoe84gF12DfAMUHbPt+4HUBJJXOOq/wT+H0xKF6ZRH3epxwQTh86cQPMMK0Ocw58XllLEsB6LOprR88okMgMVqPm+uTkjAyTFUjd32q/Yocf4iON19Z7CQo=|Chương 2466: Tiểu Long Huyền Doanh;KwE7E7c/5stLVhlklc6e1OmbAW8+SZTETtnw+pHAcdhy3uBfCzJsFgiiJJw/YmsU6yqrkMUANQvtkyjMlUgWv9p1ojvtrZ4mbK+FqeXDa4WDZYEXegfQK6L7Km8IyoZyNvY/yBM1bFiXxODsBa8eh2/KjE1mAJWyyH9FRTobFR4=|Chương 2467: Tiểu Long Huyền Doanh;5RhEdEgh23Vb5YeVSre76eQ4m9X7gnnZJOfFTSvsPtRpKgSZlbFu+vVkTLoNDMpw+aTZM7+3Z76d6ir3cNXBvPA7a5/rQ6+aVgoCTbbtTDhuQXvmJDM6qsOY1VVP/8JfZ9+WK/AzuZoaDWWKQPT/HvOJwurR7mik6sfpKzxzvyw=|Chương 2468: Tiểu Long Huyền Doanh;c4hwh3cNbZAFEJPt6+fv6plYKYjt2hkypmvGwrfEzuIXFZcy+/nfbEMO4sX+BE9pWnKEP+/hK766SnKvKw0AyuDVpkr68B9vSmYtOJtIXwzFaznJdnE+F2S7joa+jrjm0jWIEB6jDT3r0RgbriUvA1ssmgZrUH+ATK8yAsx6p8g=|Chương 2469: Tình cờ gặp trên đường;Hqr6On53grOxCoeK+K4tyMcVvtf9AcPsXbWQqaHDiYzJRzX1BZeKcuxvPDYsRRkwaOaHbFSdDar6l1fVRmnVvRQAmg02SMxTMKwUs2hj99uhwo8nxxbJrAH0Phcs2UTWCZiUYwn/oKVlsoaFc1ebD4jLyNh0lUf8J+A+yAFJR6Q=|Chương 2470: Thất, Bát Bát Trọng;z1QJkS0VC84KKD8M9NAI0cf+4ayBjmOy6wsuoeeZdLx0wJpoe+nWSa4WLESQzf3/AOEY1SaYQ8am0TaCXiir3duWLT6UOqZA4H3CCQF6L99tqj69CueTEeuml1bVqHcxQlhm7LaBykbDpFIjLUHxx5yOB+ffZjT4rEMoDaK/jRM=|Chương 2471: Chơi Thật Vui;L0HQzKfgRcRJuAvZ5WkPJbbWieQc+StxAQPNQhmNEYFxnL1qv2ZTmN3Ug7jrhYsnUpXDyZAa8Q+1KMuHZqBxwcBBEBcDyBVQ7yo6/mggqtbwn8ONVeq3hYwPvrlt3thdlt9revcuWCsw242VfeHo3EdMPSUeVuV8ytFXIfxTaJo=|Chương 2472: Ngươi Chơi Không Nổi 1;/xWYaR6L7Mk5yaolwFmP0GX6vBJHWnTp8gwtd3L8WaVc7PPvjcLLU05lMbH9U5oOPcV5Dcjd08J5bLOf8Lq/L6M1J/Y7PchEWaNEe436KeKhUDaNU12BuXnQIcEgdWw/ahO3ZAvaqjjE9iqI21W6suGX25rLObgWMj2d3EWECW8=|Chương 2473: Ngươi Chơi Không Nổi 2;w4y0WF+D+GmWnLgvEHaKe4GzEn6MEe7ui8jupc6irM8FJVcOpBLbBZCUlV1s8Ti5iH/eu/RQekKZQKTVvqgooCJ1qfhsRm3PtsigDIDAIMYsEexqlY2ZZ2TsZucZccES03ZPlQdaF7WP5Ef4X5ILFp4zWhzUpzUftF4wqqGpKS0=|Chương 2474: Hối Hận Không Kịp;09hyoXYQFTdYP+n1rTGMU664HndCDCNBJ9cf1s4gRu6ylKLfG5oqUIntcYeIkrW0mTjvzhX7tflaTrO9j/ijU/DWhrsLj6w+AjLEqwZ6hz8j+XtBlXnkgz+eaf7cJfAP5P0MUz8W7AGhEOzkIJ0y0vhRts1KWFdY+gjENYk0pRQ=|Chương 2475: Một Tên Chạy Trốn;q+IwonXrd4NgUFO84PzVf9Nrod7qb43yPMNBkeUQypZW/H3ppUOU8Wwoc5V7B7zRWRK3VBUAxRw1y4LeBDeHTYG9xp74hcPjJPUaCmhTJ3voBO6hnI1Pl8DflEcal2sdivAG1daa617h5LLoZs8s8aTDi1pp7SxJ7O+QDPsB2N0=|Chương 2476: Người Cực Lạc Cung 1;Hl9e6rR4JagvfR+AVWaRr9yJFmxLuGFmAz2b07XHJBEnI8pEx9fOAJIETAj13O7mN9n4qKQFgj0O1Yh8pmUAtrcvVOCSRn86I7ZBqAhvX8SYY8UQVjK/tm0dWtN/DmHYb1vPRHxtIU1xbLOWvP5O8BkkabqX16/n39dgRhvq5dM=|Chương 2477: Người Cực Lạc Cung 2;7ASZTsw2VGDR7PpKlbY9fbPM49XMVaffBfMBZZgxakt2HxnDmgMVaRinh58XhXOB7gpxoT6Uf3e24KTCap7kLNON44PHaidkEyQjCs4fmrjUrj0/cdcaDXUMJpMbWlP4/N5sXCg5QsqmrEnw6PELrtGlIHum4SoSHo9Tya0vE+Y=|Chương 2478: Chưởng Môn Đến;eXnHLDe7PK0Se+gRfgVXoYSj4qCDXZNxaQdpanCXHT+XIbtqm44LiV1KSYqSIA62jaJ68GIcIgRQ0lg8u1g6rMgh2gTk3p8J4b3CxFWFBF0IxynFvF4mV+BmJEOzvxJYIQPVO2Gj1TOr6VJRsgmKcfiZmczMBaAoPhB1FU8N8dc=|Chương 2479: Đi Cực Lạc Cung;iWT0LP2cSoUaAAj/imAQSt3+wZqJa+suqA6qVpqi58qHw8ChtpwhXB9DkT6E06JXzKZy1+EQW+DEYSX3bylgfyRYeC6pZQWuUdDyQwDHsv4XbC0WGbBzGVfuCTCg7GseC6YWcq1tWPkrlmluIxdcAxcBsInWKB3YVamDtGywHVc=|Chương 2480: Ba Lão Nhân 1;wVtKO7aU5TJnnQLH4xLuKJr38MwcAnL2QQw3NqVa1wSwPYHmWOdRm4HtWCkK1YIc+UyODioW3+XmAGH5sjgAbMFd9WUHnVEnmC4baG6QPXh84suonSR6EpMpPeyydsFf3PliQF0wIWhrSuTnyk9yo/QdC8vc7l1euBVoWETpNlQ=|Chương 2481: Ba Lão Nhân 2;qkHFp10tC0IOSG88t+2tq4PKkd0zr/zhwOdpJQsfF2pVDR5Qls499Uijmdf2Dw8EaNGJQQcA2EbpEeHJGnl5RgY5GxGZO6+GDf5PMN9LtZDpjFkGvOnOU9BE9enF27GXEdsc0ZSs/9rpiv+QMOlBNxZUbLTifGEJJMXoKo/fbLU=|Chương 2482: Cùng Nhau Giải Quyết;dSAvy1HviIbq3uExAaP4xuxOE/pthjLTICSSJM50TXRVe9GNWgvH4a91qT90IIp4O0zxk9db9msai9AwfcZpO878f9q3x4GozcBPSeYA95EiF1IIROCtDXB+utOW/PBwRDbqJ9CFyNXrsu7ASWlbiww+RWS4oPlKyw2xNQftjHw=|Chương 2483: Cường Giả Đột Nhiên Đến;ru2COSS3rjfj4F+CzyoKIPniK1ylbs7LKOazehexlRD9fUm6uf3l9p5aoCbYScCwFxNmX4P64kXADs1GaqqmIspOllFd3IGe+v2y6l/b6YB6w+xMi2N3kjFwj+aZd47Ks1nR/EtFI+weFXQLUQvChoT7SgiuYnNAB6/74alel8Y=|Chương 2484: Thực Lực Cùng Kỳ 1;bHp/CGzeNBJVnx6aAdrdgnk7WYFarT63XgmbEmWtHRQ0u2Hvwc2xLwrZPHgL6Or+PcA3G7yoEWT4GNLqr3edfVHo3j8FaQ6KAnkeqPpfaqKXCUHdgP27TPDPfH/hKmXlDKfJ8Y3sMmI+dE5mVi1xlapi28P3Az5mL25ZHeOGA3M=|Chương 2485: Thực Lực Cùng Kỳ 2;9ssaph58zezU9tAnRxgMc9BhIhQHk/1wmh7NFsqzKje7rqtyhyWeyR/o5nFKOsW9rY5B+lBwK6nieXUrpTcHNFF3j3clSXup1UJMtza8/pg39BAbb16w7/5uCrGd/Q3tdNN3FH2PGlYVu9jb5+J8RPfpXR39VWrRMnMoVd4U3Ek=|Chương 2486: Bắt Tam Quỷ;EYO+YgaFUb7QIl1D3ccl2ll5XYRtlQKkdEB922EJP2FiPEHkPqTBotTXvgw9WqCBHOC1e+h/IjRDp1Ua6aFOt6FkSDnNFKgOO1WzTVvnXM6CIszd7/p36RKLxXMGeVICLUcq8giBxpFgvZI4Nzq6y8YTdiZ4jXwCCbuB3BpR7rk=|Chương 2487: Người Trong Bóng Tối;nUb1ypWsU/zIOQocxxhQuhx8eshQ/7CG2iSvkHyMmQF59q4wIQ5eHr/A7KRAZ75Ezdize2pqzDZm4vO41ODANGZ2gltsqdaf5K6hXsCwADZFEVoCYv8dMwTAIZKDKdLYcRETElGhpXJvWYLU8mhDebKs+X4OlrOb4BP2jYpJU6M=|Chương 2488: Tam Quỷ Khuất Phục 1;nUtjpHn+BllLNlYiD2kAqUkLD7+cdSZcfPw0lW41BKcxQUEDdPfuQb5qRxqCSm5jzT3BbcY02nWsVfbv9T86RoSHB8Jjhn1Z4D5vBBTX5VqPXsQCJBT2ysbqO3zWeBXPAr3q60L92Gyd17eI2pjwM5bhU7Y2ziHj6U1LkmOOCmU=|Chương 2489: Tam Quỷ Khuất Phục 2;fUhFAH3wj/UupBETdAWIMEgfZH3KxRuv7mS3P3I30N8eE9idfGCpXEhNaU8TeDCq6OLnA+9VB4DMzJeC03Rb2XEh67N8xrf+ig2vwJhIJuCF4AgbOR1YzQPALCPBq9Y7wvo4r90P7styRZKHNv+sjpWgzo4usbbjd+M7z7z3bYI=|Chương 2490: Sắp Đặt Trong Bóng Tối;nX+xf6QcWPG633z5qaWKENs9gEX7j9Djmh96L4pOh3O/p1T5x4U2fBWvwTk5QPPYwvON3cPwIT6slyPc8r4tpPiBnfi7ccAtJV4OWj/isirCmLtNho7wx8BC3a3/qOteKNMXWwz1uUlkcbA0USF+rSEUdh0JrdjJeDuSmlwcTqo=|Chương 2491: Tử Đồng Trưởng Lão;xLNKvMfI9wvxHOHibiuB464hfcrW3gx5on4rae2mlCkzGOsLMJd1xcei9QLhd/ckCU2oE01FrYaCZDEwUHIc3VGXTMgU4Z0enlKjplRGqEZd0p3e8+rxcI9Bfc9my7LG6bNweV1mhFbHYGCZLv0ySYafQfvoHjqjRfky0oUyF/k=|Chương 2492: Đỉnh Cấp Hội Tụ 1;9ozObC/YHz6xFw6DHC/2g7nR5TrBXfVWXl5nRDORhECnNAAE9Ic851hNMWcC9gOnBOt+ssjuCCjRY7yCG9V3ndKVdHqIPvtDugIJITLG+/h5CpRqDKwIIM+tndPIkmqHpDQYlB0EyyoW2agjc+RIlXLNfW1irrSE/5588clw40w=|Chương 2493: Đỉnh Cấp Hội Tụ 2;CcuF/v6lh0kneVfDv5G4L/yzZCZZvEUPCBvqqfSCDScDCyQ/XCMXthL+pBZQtVLjPG5x/dk1s3DlS6VZtZ0s5F+rNwBQF4cu5Y03CheJYAv+h5uOvOoroOm0mT5DnQlopkMsk+5dJvqDy4aOUl0lw5ZjglDUcuaoWfxFiP5qaSw=|Chương 2494: Đã Thành Hỏa Hậu;JURT0ZhMkAcY6sHKbIy/jqxV5e4IqAETP1XeQTM2yQzqtRFZxolJX/Xf4jrAdzsJeKSdSWdOZoj2N8E4oJqaDsCAdv9mNQCWnLgX2/x5e5jlCVU+gs0n6BPBRIM98GK/DRzgB2/jqd4SQ56HC9rp8uOitGPDjhpkwuGjgGDzAdc=|Chương 2495: Hai Minh Giằng Co;y5bEO+8OvFK7+PY1pY8Nb2dgJrD9h7qqSAXRPuwzVylBw0BtX9jbuiW+2EC1tKYIM5u6VxeOaLR6PxoZUYHEe2Wbzc3C4WcmwN6AnS7+/QCIKC8xRzWi9GqIVqkmx0IlvYfWSsVHfTmuVFJmFt6zXa64bqvEnUW/J9ragQQV1Kc=|Chương 2496: Chỉ Là Luận Bàn 1;H4saokJJO6KDz61MtaP9Tdto+GEyAyAS9on6r/o8wgjmomS37jzpuKyOlVqsW7NIuFT9+zC+IRCfLX3w5Pwxx/LRi9HeNN8WoGDS42x8tYlVPpoarf+L0+uT5ZM1SKwV+uTxjM+QTfTWi1CaRFHNdclLNO2nTg3ZU4tMxtct/pY=|Chương 2497: Chỉ Là Luận Bàn 2;TPa56NfoCkYxgjZ/rr+pchrWFovoXoH9YInSmrKFiaDVEcZOsrQ2ictJ0vT6EsMQEKRMyG2p9vCAdC/+D1hWzhjnauwj7I28D++Hvf0rNwZ35xsyVJHJIQe/aUvTdGx7IHlZmdpFkMXvgUcJtRQ2pL05hrJxBfB6XPM2a8zV4qo=|Chương 2498: Hợp Sức Đánh Chết;9ZdpqpoKz9XlgGXdKxFoNkUYnJH2xpS4irKOFpL5pOXdJDRxjidlA0IIdWk2AhHSKqsLQWhtZqEhODgnHo1IXOpkcCSoTHAXFUEKqO8huZ8f/hHWIT9x01XTze5VHrRmt47ZmJLPHmhZLTFGU9Bmy0jjzTAiOtWR4/m0KBOVECg=|Chương 2499: Gặp Lại Mộ Dung 1;0vsX5jGbW8w/vbik0VlbBiGU0Z+acQUycAMCtvfuwGgZCffdQjKbM1ZD1hAKlKN6kbJXUrv6ZE35L/nj3HvGWXYThzmeaunP48jY3qkpq8NYMwEy9f/ujthTuV4xDjxLceV9P7LAe4f/0jZm7EPyFUE8yhQdqsL/N6X1TqX1UWo=|Chương 2500: Gặp Lại Mộ Dung 2;AT01JN2sar87fQNoTtFA/zvp03TtaFxviKWYZ28aJK5lqh506gqCk2plSPXjfvIEkwdExvFrCdgj+ejYrv0SycMhxNGpfWzGQVKqQxP9dxWIEibSoej1VtM4vDxyIDbmrZvYSwRQCNUVx8dosIPTBfIfuwew/mxvDrR8DAtOn0U=|Chương 2501: Công Tôn Xuân Thu;Suy6S5B3+aLyFl+dSwwoCXN8YLf71JAt8cHJwzzN8/NAjepo/DMza+5WdmWZQ5lmOXtGRVX5LvIVXXY2t290ovcGf2hrwJTrLlzh+CSOxdKY9E4MIQnfKOE+8lxqn5nwq1RzjgP8l9U0/0Fnpv+lxbsH/UYI+CIZNlGCwnJGujg=|Chương 2502: Vực Sâu Mở Ra;Pi1Nh/CpghWco8IaYt/J76st6fQOyJYT9yFcFCsGRQtgawulnoSDj83oY2xQy+h0/okxzWAyTiiQQU2DYcD3HB3O8J9V7moPf0UwZq6adZl97aJPTpM4ioDPerIEoi9kpa6uDSi6jR8+jj3BPLS9pz8/oFz6t3WwKvjL3tXxUQE=|Chương 2503: Tiến Vào Trong Đó;qQbHQbbQ037IKkB9j4LKlPF8xDha51JngPYZqk3s1jyUlLmF3oq4g/WQB2BNVvS0eWLFi9wLFEzetA6kgTJE+QHllhJRriIZrpjXlbHtaDC3X6mfKPWcXLnr5DtHw5qws4hKJ3qUOgWSi9rrC+6BwU1fqvLpJxbU/L7nF6WgS6s=|Chương 2504: Tam Quỷ Quyết Định;cOB/b7EaMZw1A0mwbvyQz7MJDhmkhDUZJocnCXw3kcEmbYrQch8XRDSvHEsX3wCxHEjG5Y796gjyMshiyGZdwqgdNoyk1cVp5JslB8bxvirzMxK/L3mHwMnNHItwFYPldJKlOsmfxokcxTpKJnBxvIgls5qVDn/kEI4D87vBofE=|Chương 2505: Trên Đường Đi Gặp Kịch Chiến;4GZyXyETCTfffv6bCsKUHz1yHuTMkvaPXe0q1fCFy7oc55afelAzugmkD7HrQC+h+3EqFnXjC4EKx6SOfOA3BWMgC+COqOaVk9NQ60gnM4WQbXgFh/rZomR8+m6sRHl4I3ygWFwhszzIvt5/3wP5ddKxDkx+Y9s+cV2ezhgkmps=|Chương 2506: Trực Tiếp Đánh Chết;gOY5PrWGp2RP3P+Tot6t3dCFO1ejFFyo2aVeYj3JRcgYHDvPl/fUxC5/Fm9HnJFJlm4Y4g9nMrfuyBKYyTA8G26GYK3Wmi4br3IVuF7hZ15qLtuBvqIDBdHMjLiUuYzsLu5zeEAwhyNsEkncwS1892MfGOJNXOf/tI/InPf/xkY=|Chương 2507: Khí Tức Kỳ Dị;KPeMIHximPpMb6/LlC8T6A7omekouwR5UW+tYixde+w3x/wzc+swRHpl0fkWPesn4Qeqg0STOtzFDsTyttLM3ArUWKJZmtrmtzFAfDS6AbTBYGQKZ2zBWfKrEEaBrT0xlCmXx2jo1MQ/gjJMqTHZnIBcv+r/AjNqCMK5y1XPoGM=|Chương 2508: Phá Mở Mê Trận;71mfO5dHqCgG6AQMsyrKsGS7oem+KLk9o2cQztqWdD/xf3KyAjqgTwO+CvAdY+j6VjTcA6oQS/39rRE11OMrB6NAeM8cWJPtxfUZiqEV+T5Tpy4nQ3vZqfYxV3x1PLt68EIW4mYvF9VBmC3SUkrEnL6CxTXik6oVlWj9/G1q3a8=|Chương 2509: Chín Khôi Lỗi;rxTw68JVKry/QtauFtcIfMyepLd0A2ca8RO+gS7f/H/xwYPBbP9VweSnaHCVXHJeSiQB1VM7oP4PVvwDNqC6PopS5T4ESL/n6US6w3yOrssSsDyAQrt2VWxDyTm0XQjEt65i+NP9KBIrcdB/CzQl1xrqHie0QMs91nHBXoWkS8Y=|Chương 2510: Đột Nhiên Xuất Hiện;Vve3YHlHI3Ufxq40aBhYwG+n/n0sBNfI/OJYhLiHWfvAc5ExZCUH2LOtnWXJSXja7a6ho5H06/wYHn7Ca9hO2NN0w7/ycuTknje8/nafaOQZreF57aFNxNUnuE10L1+N+aXyx7yEiHhsoTblHsyR2z12HBc9TrOfxjykoK9GVwE=|Chương 2511: Kịch Chiến Với Khôi Lỗi;/WKvmM8/+4Vpp5OK+6zCitJ2TiD8Pk2crIMoV0RNOBG649oR0XAFcqa1I2NVIKzBBU/qLtAKj23PpVdO1lffl/y4gIeWhsE8Vy7SGH1fWFeGRSGE4EzFaNmALGOOXDdhx6Pjkqfjx/3ZRC9rCxPUzjr9ZUb4Mod1bNJ1xA3Od7c=|Chương 2512: Trận Pháp Khôi Lỗi;BIohwDiC9MwfFZI72MSqAQEQeMQJv0K41a75/VWIUJn4a+vlG1fqATkaFTqqjbX2Ul8joAA8Z6f5pNa9y6UCqk78hlwI1bjy9LPGnHY3t6Wt16fal/r2leP7GzpJzyO0scBe1hr8x9eI/pBRC2qC7cd1AHIWpZd6eTldPTNkxBA=|Chương 2513: Phát Hiện Khôi Lỗi;57l9CuePQypmikFr2an/Sg6ZAQr5zINiCDMjsHNwUGK9hLtfJQc3V/qSpReEH7J93gS0YINTTQJfIO+YLcyGY+snbCm8rI4M4j3nvncruLbvTckV27svxq5hH2XEL6c9h2szZ6VXnWOKIul+xbJx3bTb3TXJAN+yuFTmq9TaA0M=|Chương 2514: Thu Phục, Chiếm Được Khôi Lỗi 1;nRc6ufFGhLy9qk/zaqo5eK7CLxuXRGVs3RwWEZmGJc5tVTGYBh+b2fmTPE5q4KmVb+RJGixMNzS0/QsCDwFIfj7W1uGQ7ZDEihf538U/Qcje/D5kjk9cU9ehHbix6jNd69irsnn4Rhy0d0W/2wNR8IIZ0KFyX/lCsSSo7RGCUuA=|Chương 2515: Thu Phục, Chiếm Được Khôi Lỗi 2;CwhTtHdP0z9FEy115LYIdTeFSkbbLz78ZA7Djkf1xLf/Natwd6Jyf86vwJEKQH85G+EHiq+rd8LkcR3MZK65hQtkpqyT9g3eZJn+6WjxeiKYpbBoLXEAKGEdY3lMeiUbr8hYKKSzL3QcLfksoqolGQmixVEK4LoDT6tuD7+umOU=|Chương 2516: Ở Trong Cung Điện;dmVxo2x0JQFTY9F9jGfKkWaQV2Y/roUbcbRkfzyfizIsL7CA7UBCF+2GIIObCPLjQyRLHie1TO5AZo02Qe2SDPbfdD/JzegsHuUO/EH3zrKcyQcAodPF+iP3eiGfF9m2dTo2ko8bQ9mIHnnhaFc4hyfaGXzgd6HQgx92CcQBtis=|Chương 2517: Phát Hiện Đại Điện;0cs6FhnnjntyxNyqxwml2qCdsgLO9VKMhohQ5Zueo+Ai5Bda+9OEGZkRhB8Fie1PeRe6FvUDQ+7MYkA1rn5y3Rn2JxAqCxVCW8Ee2L8RS0UsJbYD4SiCJiT/oGJRcM7O9Tkhv6/sOw3HdOlMLQgjirU8ckMc1SiAYL/L1F/2TFk=|Chương 2518: Không Cách Nào Chống Lại;CW5BEshoXCSHvlhXIVf/rDFLGUTsg5mBixgp+5PASPAIqI7dXRFQ0lPhwB2peFjEbwZgoStKnpf6wdsvXofQt7OhC3nlRcJUXEbLKiBYB1Ga3fPhQhgDFAleA0DdYP+KG3sCbtHAjCOCaYsOKYCHn1UrfVLnftx1ZrUG0IM8lhc=|Chương 2519: Xoay Người Hành Lễ;jWneaEPxg2XJxAbCslOKiqBaVNaQUhX+N2/ejbgnadTMh/s2I2tbl0n9xKptZ26LpazMEx0GkjzBX8HDgf2cA/TsZ655xbhl59DcXjN8Q6TfqpJGSYPmB0u2Ca30ZKmk9Zgwd5siDtPJKdULIA1AmShoRzwIG1EOCMaz8JJNuxI=|Chương 2520: Xoay Người Hành Lễ 2;/kdA5aJDPMJGdwTzpyQT7aGlDVGaJ1j8SUUBxZ36DUXzxWvK0SACzvMgQGwGCTCp7W4MAsFCSAsJ2hNpTezao/5LE93XDMQfq5Zv2thAM4HUP2foxPEsbmHeh8m9FCumiq63U2E3xRxbmS30snrhp8kBkWHLU9fMYNBeACJ5+WU=|Chương 2521: Lão Giả Thần Bí;ApvnZIYfbCM/sQTQT7lHyqKV1vfKdFjMr1mP6cBE4SyBlwgZRmhHNSRRPqBr4UhVvqtAS7KfsP4cVv+PyN+Gx6ANxCaCqNEvHOdQY1otwJ+zeCvlvyQuPvOlX/8F6XeOjdT7cU8bFXS8D+xjJdfpY6PzOwyhItz/+J0QCHPQD3M=|Chương 2522: Công Tôn Xuân Thu;bIW/3D+iXlbfhoYPEyTdTGnmxR5yUbs3XL4hLyiM16JObrzaVZvcRxh5RPUd6mhoUeuI/7mi+q04zJCVmYsj4fQAz05xzcG88ASgmPuScl14oBMzUmKlyFYFcsBBREmza/1RtY9yYRgOMKg5ARlN4mbTmp8woWUdK5OWbXHrsOQ=|Chương 2523: Âm Dương Nguyên Quả 1;3EgvsFrbkUIPTXsShxQGSdlFyAqryxzwaFENYTQEPxoA04UYGAQWVVEEJsJgFjirrmMVoaHGfBQuOeXupzTCgvWiSUD9B9udfxf1cAMJyME9Z3d6BMK32Cbbh79Vpmtv/5+jIeCwu3GV6HCDQpWlU6IoDhvF9s4u+K4+qPTy144=|Chương 2524: Âm Dương Nguyên Quả 2;M7G+vWJmhRdzZJ8Cw4Q6txUhrzqyZUcm4Zn3P8SQ+mq0HtYqLoRoIdyDQchaYhDBDN5JAje+x9fgtUAQJnXtiXbg4gvub+rVTW8Za+HD5M2+sNAN8uTWB4PR7RRW/FZIryuiHVIGSxHRHcDFCEJHWauKh1pywzJDqrXQ0i2KHTc=|Chương 2525: Huyết Linh Mẫu Đơn;9HWjjVHdTtvA6bR1lbeKX2oNCdrleq68I8NpKLy535Ju5ZPILAn+N7yXilVuZVzZ3xF0aiNkhfjwsEBmDPD/Xa10xL+x70PEFWo4+RZ6x4k9B+JLcElMmWt1ZuBcebpOoRzK2X9DVXt+NKxIH5+vj0nwRD36Uy0Lng9LTmGzQrA=|Chương 2526: Huyết Linh Mẫu Đơn 1;qe7wjfz2Em26dKJLwiUW/vsmsCg5pET21Ho3iFxrVLSE67NFh+dHDINnMtnNGi3ZYbkak4ZUq9io2ANaFQvGfVuFawJQh3P7KSkPNTeNCbkft9tkuk8Kq2lcHbiKQFdOApA/WEjnUOzvhRsnroMIjeA3eoARq7OLQlZvysvF2DE=|Chương 2527: Huyết Linh Mẫu Đơn 2;sZHZtwZueE9keumyBrVmNKRW90Ak0WzJxULn9kwR9qDCDkOBcpmYBJG4DR+GgcZGViEoMHvHK8DoQTg/lmj7k3Y7CvO2lOEfhWC5wpbp0u9tSz5cDPcUugcRHoqvwU21nWGMW66gAYvnqNeeXKp6i9OkD+DukJt8kq3uohQJK6Y=|Chương 2528: Thanh Lôi Huyền Đằng;FitxJfU+aL+U/sipGBu54mI+8uxAF0BEzrHOA9nNb7Hc9dNo5k35Qjk7vhztt/+rNTfPAENZqFdhUvtYqboficQU6OsgBzK2UC4amyFYIyz8GPBqwaLEguh3kmdpRf/7KI/0ydWvUwluuvjLi/6EtanO770LLnCHeUSP1B02u4M=|Chương 2529: Trực Tiếp Đánh Chết 1;Qdn58uZZ4S0IeySlF/Nm8rjcyy6mJvL8iZK+S80lj6w1tuVbTaj7eZPzd/6ODtV4rT67ALU6FOYxSpMoD/hO3UpdjlHQonJTaKzkO6z85W5vkvRLXIg4hwRYhGLACzSBQaNxpCPLaORHk15YMINKmG8KAkNxnmhBlgynux6B938=|Chương 2530: Trực Tiếp Đánh Chết 2;H4CHWUo3f5CFTSg0WXDwZ2musmeuJy6sgl71KdlviTFf93A/gB/PxWXrv4CBlmA9TxY8moGT0MAJbdYG2Oi4yTCP+MyF05BfkKSQSDa0SCTlgESnB9dQ18zFZsqDGV5mAgcwjSPt68sJ6UoxtjqxrPAq8ohGiAw80SSJmAQqEYI=|Chương 2531: Trực Tiếp Đánh Chết 3;VzEd5xQY60gVaUSf3j1Cl6vrPNGywV6oqorjnIpe90iHamSnchO2l8K6XxcVaykoEl0Ly2aepBMiMcCQPW3XQK9bWYgo5etxhOLO/CO3rOGx6Sdf9qBL0OvdNI70Z/QE5FGDpTPA+ot8D7VQMqqK8Ey9l41u5koZ8k4Ylumlc+g=|Chương 2532: Từng Bước Nguy Hiểm 1;EueV7/FRrr4zfkgCSdyZVThDYLi/mEltnkaiMDoIBLBF79tExzeZxc7NuMAYO9GO/HDJOB+YELyNbRhqnaZzg9oPCsYeQxPMQy3z7pD1GRHWWeIQ3Io8EKUGpsd2qZ9uKLsHoUwYLF3zYhc58xjTsPbJZSKc3a4wUmejC/htWDA=|Chương 2533: Từng Bước Nguy Hiểm 2;Gnjj0LV9I4Q1cRyLyfvw8+bAyy5WglvBUsgqtJW2nfQzYXUDVL48n0Uo3cPLUarC1pQ4FdXZrulsHvzqKSs7AHQhCjJZpIQwM7PGxuCq9YAomf8+CG5lcLWWsA0/IjOkxdpAQFVHwQw509JE85upo8BakEYXL5IB6yHWHNMFN30=|Chương 2534: Chính Diện Chống Lại;bNcMl+leVHU1lTP4jMPNLAvrrOcNC0qH6KUG+8IQLqvE1h4N9r7oia+6wxMhGJJSjCSLDiUIU1FQwHvz8MxVZt6DlZwh9P7F6BhFBSqUM/F+eYZkrhdNf4olCCqndUsIYdesMbVb0p1MfC9l4J4fR8hSegpFiNZovQkV/SxKnl0=|Chương 2535: Hồn Châm Không Thấy 1;pXliZyhO0sNha+Mkg5tsUt+VDGYipOoMP3i6nqlXYLzO/WE3S9ekLCndSV9LNKm/+EPtSqhHtkJW9LlJZJsIKC3CwRL+Eyi0+7xZPUhv0EgV4bKZrMf8nJl+D3P1DTvM4qPYLCSd31w/hNicrah1f3DKTLss5YZxMILq5ytY/mM=|Chương 2536: Hồn Châm Không Thấy 2;A7txq7RIu76eR8XsEKBQ76Yvi30eV74pRKguO0g2P67z5KKP67RjiM2WvYTo1U/b2hCAd/Wqu8lIyef2j3xRZOQP0m1Qmu16yH1yZ/tCAdBjr8vv+idLQMZLYJ3tRidN9KfFjxTz2t7e0mTVXJTEsfXtK9SpboWjvJc3dnXB76Q=|Chương 2537: Nham Động Thần Bí;WNCZAni71ijMDK5ixaxjnDq01x1yqwH2f/rKcP+q1XpPW4uzZ6CosE8HZYaHuAPeqh6HAHwvYOuQhOhG71UfTqWZcPdtQbb7pZXLiCRfO1IOL7PanjF4wB6X3USl9EancYZF1AuMd9rE1bY9XROvatGxBBbh8DtevuERjNKXR/M=|Chương 2538: Có Động Thiên Khác 1;RI3Xy8aeNi7IWGK0eftZn2Cb7y2h+NhzSSwARpWqlILLjAswKU8QVhHBsEU4jNDgP0zyYL+/HX+CTcROkudWeuAmichRZMI5tnisqDsu0jftI+2+UpfUuuPFz/xZtKUAKRZL+s/ucj9S05Gx1POzQIMHtQWUxf5VddZQgd9KJuE=|Chương 2539: Có Động Thiên Khác 2;QEUXCu4ofqaISf58BqMyF5xf7FXrb9ITHqK21zitHJ82lt49jo6PrXxiIaqZrQD+92fHnAZ4KZhdJHEpqkmOwtGQ5MbGUdIECTAFjJ3JbZTsEPgl2siQ8oSpOZC+6AkcsmePpAwCjFYwnMSawEjNHyta9SLTL3DY/lGKt9sh5RA=|Chương 2540: Thanh Đằng khổng lồ;E0PLvS3yvXFkk43wWrGO5pvoEr09dttT1va1XWvKwXmaOCPS03MCh2W4wiyso88wfok8f9If6rtBFo45u897VkolwjwAAVvQYTGU/QCIwHwy7V5cm3WsG6doDsjWveQl3vO4G6GVKqZ8l9Kp50rKYeU0oOswED32zVaBVAJQh0k=|Chương 2541: Gặp Nạn 1;mEK2M8iclRz+dUVSMOeTZwtWbjqdZXCxDQjQLTRFFdJjzIcX7PdXr3DJoGdyL2GgHb1mmdnSatM9A5KBMX74ho+9k0NfVloIpNUHDH1x2kPlA5ybfAdCif++6quz944EMU7OHKKhbO71wSku6nktNEgIMe/W9zWanGkn3ZULeBU=|Chương 2542: Gặp Nạn 2;tGlc8MHlRg6uDBjl4Vjj40FgwiIpY7P8V+OuV0c/65t2mCwbR4dMthQUer1JNuj4dmM9OLo0u2vOwZdlZt+N0kRveHFCjHs0h04tkfAUTm8/ll6UAyCymS7Ulb0yi08VsWRh/4tOqCsPBQtADmrOra74JSs601rVHLMrsnzTcVg=|Chương 2543: Gặp Nạn 3;x2a3x3vCyvb7WbR7JkyZO5sOJNpuNIXSDyEMC5rQNt/7shn2ox9FlOxLP6Aq+ttDYyfrOxF6DJ251rs38h0+iHDYUsw0Cka91tqhS3HcVHeBTgipkb/mdkoRChogu19fcQ2lrFMUK5hY0BjQEEZqv6ZxPUMbqTeRhVZcpE211q8=|Chương 2544: Hung Khôi Ra Tay;qv4lNNARn4jgcZ1zkLl3wkdINj+M7EIG6sTUvMoKE5Uv4kx3S+aj+6VeenfKL7CFcoRC54cuAzVKfslNHVBmjTwhe3irGFc3i2dvv11/PwEBpbE9Vv8q/E4k0Az6bodEzLcbpqObutoeL7tJmmhzsmX8Xqp6UQ3kTzdHn0GhTvo=|Chương 2545: Thôn Phệ Hồn Anh 1;E93G62Lxr16ypAR17ty6Pg8pi9OLW52EPrjjQel9cJ8O7AWxTE8qpE+miM25csRbA3EigGUyDOkWyqgG4qi5l5xXyesutv/p2//gM5wpYswEqnfpS8Zf2eVyH50VpcwAfniCVQB5fzxIEZDJIkMCLX1uioNMzIMOdvC16lIZacw=|Chương 2546: Thôn Phệ Hồn Anh 2;VWTKpAocF4kN3omX4ux0+o25k7OW6UxgDCdPmhS7j2UAxILNaoOXHS2ZdS8TYOzX5PPG87XIviZUjaE6OQWlhphOa5NvNauh/XgG34Zya8ZbQd0Bo4JphA66YAJu8X2vOeonZ5854pt9C4Bt7r4Q415nlF3oBlV1KIhDe/I3tnY=|Chương 2547: Âm Đồng Phản Khống;+FVYZGy2siKjwrLGaGoy8/aqLnjAkQgDvto5XDTAIOtCJiKvttK462yWPKZkM9kxcr2HxgidwA20Bsrp13sIQ/t7hB/ITD6OJerfzxNwlOu7xkLf/39PiQ+b7CoJ6orf9ec9JZL3Q6irkBnVySv4NoOWdfYRxWg5jbL3FpjTE+s=|Chương 2548: Không Gian Hủy Diệt 1;pPzvKpbz1Xb/mPPMTZGldREtMMoSoJXEJ40r8FWjNMyEfpUxop8mNgib3F71fBVkEcNApEp/HLEs0K5cVD/ITxlG0xHQnpYMBpEE/yKP7P8r48oTOik3JOqSkxPvs0v09lAhfVdDWMVjEf86mrhwxDVJiiu+0A4kAibVWtkgtJQ=|Chương 2549: Không Gian Hủy Diệt 2;qDW33Xs4x+nWP7P8rqCHUK5/8+IIkgC5sETMzLUIDwheJ2Gxmi4r+xd2jocs8Bq2qCTcT1Sx5vWgNxZdgPgOxLKPIrUAHrlLDzTemQfTvHDEnvwx823FV8Q6EA1PMrdW8xWtxp+scMEf6wQk0QDK0WfVYklC8JgLc/2bBd8xW7o=|Chương 2550: Xuất Thủ Ở Sơn Cốc;3sixawP7G77yXizxKMPTYWZn4Lq7RH5Jwx/mwdofoNbm+o929utH/D/q54Bcvrkrb0PDUBY0NkiI+/JmzvtSOMULSe6iepRe3nHQhLp1YUVcsCijmauM3ZeJzwAAZujN5g0DskxouyV8j7v72gW0Ct/Zo1ODNu1vEy/FSMuTBtM=|Chương 2551: Thiên Lão Triệu Hoán 1;DAQELQmCQ1QW3YbKK7wG/YeAIoGKFp093wMI1MufBN71wKohkgqIWuVlI2eudFKFQigGdZ8nRJYI1pQvjnVUqcmFZoMNA6E7GtCRcn0+TEcxfLeSH1U0EC75/m/8GhFFLyvMfGVznm63Y20eVvcWyIx9OJdyzufofyy+WLF2vGA=|Chương 2552: Thiên Lão Triệu Hoán 2;1UCrvBMHOrKGPtbS8tBVbYs0RaF8qSpWdEkCOKnWxBVrNxVuzZ/gD66rvas+V1HnhEH1kTl8tjGgUH83ICPB/QjqPHzoyMn5PimUzJ3aX5O0YIOEzZnFzJNCR2pvsXtkiCe5hLq8g5Wcm0TzjV/E8TUpdoqMod6mhOqJsmqUEM8=|Chương 2553: Tà Vương Khống Chế;31v/9tpJkEHd3K5QeOPBsugqlfw4el1UUnwvWU8Fs+ZANpxPF2XvgJEj7/yIqXaae6q86CmbfW9s9avkrolkkefem2nSDWLPqgiMAL2wr1zdwrTobqwEx+Uz9KhYUADq0HFSHsW4dE3kNzsJK2MzoKc9E9Lv/oMpfmPxO25wy8U=|Chương 2554: Lam Linh Trọng Thương 1;+PnMtSExzbGkPPEW0WKJr12GScSDtjQI6WLBatxCe7HDANKAZZE7Rw8udJa8ToB13XbZBd/VNw+2Yxnk38JxDePZaw8gx1G33JKOqPJnCo5E5Q9UrtCAzTMm4sUB3Tp+dhgBGQqPkC9gqSvu/HVcpR+U68jlUR7D8rv2garXL7c=|Chương 2555: Lam Linh Trọng Thương 2;+SRSIAyCL1o9DqMD86p0lpaYL8GpSLfqLykzHHmj1kAwXzNviE4eN1chVfeFCZuwYVhP7+WTqmUAd8PczH71N8LZyJrzpLTprJQeICa63QVAmAvr1c1YPjniIidQGiN1t+LUYJc2TQznfZ1fI+A7u/qKNkqt6QYhacPfKD71res=|Chương 2556: Tâm Đồng đột phá;iy5P4goCXR0E4DNx3SuXC7ZehecSnNQCOSeze+jMJ1yr8stoHYtRZwP9SZXXN4AmkBRRKl1q4aPRBNsKNIaLVO0iqnCqlVNR1DDD1Pax5bCq4R15Ua9sGOtJJPJqDSrep2VlikQQX763dJcAZ5ghJRYnov9KF6D/y49AkulhlaM=|Chương 2557: Trong Thiên Trụ giới 1;+SQUmRjZ9TwsrHw7ewHKYfzTrVPKs4HY0XGg8hxez3k5putZn1qhRywpD1YE1pwK9hPI4QTNTVCqRlltiCwBpFYXdPja4vkHw6h2VI7+PwnlEF3jzeHQPZOVYvfCPYgYdCC+JeSCaLMVpWQk+rMqiZjvm2iuxeW1a8ZzSCX8nTA=|Chương 2558: Trong Thiên Trụ giới 2;97vTDm4C1oUUfHNmYNEwzPJFVaS67M6Xhww2QHrmAre+5I/lKTBqEySCwxSp3au+kJiroWoqdld9q346qxzEYCNL9fJ+kiT/asBEPgxdrFM673Uicxm+rC0P+erwxeXsuEISFgu1QsMYLYIITHKzVVieyXIxa2D+/uIKzc9Xvd8=|Chương 2569: Cừu nhân gặp mặt;BLDx6nyVif9kFgq7NPwTmuaFr3tnxOcAocEAQjWM8eTaWYQMpR4Gnjrkbam7h8y5wrAXxuUK8oa0wQhGxyuqCpzIOA4QxYyghUtwMO0GdbIP5QKzFNwXyJJ6sOz/mbqOgQz70MSoB8UMLxpWK+Ae0mYjlabXskDqqS+Q+qcIv/Y=|Chương 2570: Hạc Linh Tả Sứ 1;g6xJdt7oAUTTzsrPZFOLfSLP49CfCe8jltLayf6G10XZN0tS7w28tJdsvSajyUrlt5Zr7jErwVPepuht9S3dK3iTooGF/BFa3x4OYYwxPxf7VucEBAopZiNwtcO8ivzWT6Ve5TJauePgva5XJ/Lj2VACdTRVN9b2Tg7djDE1g7k=|Chương 2571: Hạc Linh Tả Sứ 2;yp4PBGxsCgk/4vu2fQI5i6bvNHyK7pjFBMvF8c7kEr8t22JswhsP8NJY0MnkbZqABe4wqmEj5nyd0qdWfSvXwAL4tUxAGSrS2JRNpQC9NElY6bARGU+b9R+KLUr5sIHCLMi8EnkUxzGB5jgkvYHQQnz54f2Bq7+DoSwcLCBYTJU=|Chương 2572: Sơn phong thủy chuyển;YyjW4rWpa7O7iWwmAxE19MEdmmku7fyuAPaMDrAWE0fS7kpCYTOK6L2nPBLytRj92bCwnYIVYidF5TVQLiAQbD5+xKrp1ub72PjDWArwFABzAiI7aet+xeNSmqcjk28gykZQWJQFzTvAHZku7/6k5WeYMarAI61JWdvb++aEdcY=|Chương 2573: Đối chiến song Lăng 1;3wHLomIV0Xyk4Ia1pAY20Eb/8LlEoCAYy8LEqfUuqfeTXofFd5Vs3ZRJLaYTczTIVQVbmT39Px1xwgCTwdWfiSACV+sVcdbjcnGYiyBRbZJrdBwXHk1z0JIDoAYuzhmiXkjlGU6OF8FHP28vJfOaLHWgP4r8BTQlnTT+4kK8GMk=|Chương 2574: Đối chiến song Lăng 2;cnf8ZiUAwy5VGs32SZHGyIP01MCsw3oHwnZcKHuW09w7iVckm3NSXq3y+E9t8SYDVY3TzjARyUimYVyaCFhdnF99ogSGg0+HH6+t1mZUetOf5G+LnyALUjorVvQDFv8qLYKm0Nx2XrTj1yyKlzK1o4mA9OyZhQF5o/jgzxsj8cA=|Chương 2575: Hài tử của ngươi;CA0M8mDwjsvkRe6lTDeRWiFxEwkbnhatVjNVSPiKweqSM2w0Mya4UDvPPBH9iTGTSkzCVI8KGGua5tzVIE3zf+xaHXkR6CytK3ZcNnz0hP+envuKIS+Gx1S04QZZRbof7l6j+Szxbyy3TchUlpOts02r/xxUYnbhPzxlRMPk2pM=|Chương 2576: Dùng hồn hóa thân 1;uP7ipMU8YX0Pwfnq5H8Vlg5RBfcI29rrwckBXOwjJuVkRRA5gmVQkQ21YC6BaVpjBY3NnCbXg3nARI5W+Rd4n7ysGwss13rT8FM0Y9ALKbGxbzMmDUmmkKeMF32Igi6A/NFlbsQYxsoyT9yjabKV3z6tkMoOWPAEYINZkn0u9Kk=|Chương 2577: Dùng hồn hóa thân 2;ABeTb0gbhd+6IytAVJOsGuLQWd+eXD1Wv2AV06coHgtZE+a5kvHYqorI4INa/UW2yMA68PfeXThAYm++G4h3i2/CWVTochzVa8tr3g/fBsoSevykN61iDbaBBVGTQ71+iIfMMY05x/iMHgdqR99N1XjjXjTp5UnechRQIRfsveA=|Chương 2578: Chuẩn bị chiêu đãi;Vjq33yTe6v+j5kv5pqQws9FukbsG5vVPr+lpXwYr8+IQuGy/YjouGu6gA8di2oOprwLvbD2tuCZNl2uP3B80Rnqf74rK+P9MDgVdipfvfNrGs0zhCYGgpX3o0TqX04Mno2m4+qrYo4WJcGsDzeGkfyDYg1QpJBi5ZHEblFS81pM=|Chương 2579: Rung động tất cả 1;Gehm8ku2MaehoAzcu2fPbC7Wrg0Xvi9iArYnak74tixQ3ZqDbx/CZ9O7Rso1GegP0T/SIvJgJBZPnH5afs6uMQGioX80rCRTpRAQCu5JGabAFaEu8iceewFTSrxv/HEeOBgkAzwTY9ShkDLNl5XBY46NrAu8gkCyBGZka0kEGOs=|Chương 2580: Rung động tất cả 2;o2ewPv7y7NXGytsi1oKf2Ues3spO0yrbenIfHjaKqfh4+sKRqUC+RZ24AbqkZFbHe2tqekMx7Z4T1pfZtag6e0fgReR8kFF3SJs8Ei5nrN7WCr8KtUqJGD2n5g65KQsGQfkNrVWgbuHD5DlfondOLzBF8MT1alJhInw+j/39avo=|Chương 2581: Thập chuẩn đế phẩm;Q2kbMVVU0xT/fKZcC7xtzGAvruh5jkBMVITJvYfmts2zdYl5YXAkVZuIrwBRgX468E+LrBJt3P5SsVyacz2PK1J2fxC91CsML/nAMGryxs9ahKVLJV5tZwP9qLBkVusnV2tDmcc771oRhzp5hbGzQk0/KDbHp+O+i/oOsFNNEuY=|Chương 2582: Tranh đoạt một khỏa;HC6XdNkerNA9rj3BqubkzjkI1UPGwx442DjSH2GBSjoUL633CD3nka8Fjqd22vmwPbvp164gCjC0ua7AwbJuzjxywJgyKxJwJhGCHjXnvn41O0V7BuSPUur5aV9nFXZCjWJIHqey4bONeDt8pHNkaTLU37Aj677uAXtdOV9xNmE=|Chương 2583: Cùng Kỳ được một 1;Yy4VTDtw6HWhtLgP+/2GSUGDR8qsBog9lxM5TAUFil8yt/9CrltoWyDibVHzsvhNEUXiQs8uYPuYECJxLcjsr31McC7WvGUKpbKYYXpUsGQMIGNrQNmbf8c72Luivq7FQIf/+ReTZS99Sv4iMB9JwXJCZRclSEHYsasByfLC5RA=|Chương 2584: Cùng Kỳ được một 2;cCvh+Y8DY1HVMfCb09T6tTqQDxQ4Pts1NMiI5RRCcnivewCrv7/tMeySk5SgyL1i24JFq9flsO+0q3DPinP7tGkmgoywIrEjgW0iRYnHXt3UvceVOZSA+EgUS6AJwHstC3l+buVuP6McZkRkWzTdfGkdVUw6EYLAwPozxuKspPI=|Chương 2585: Lại đoạt khỏa thứ hai;S5/RkOPL20OIRahE5ok0ROVirO6sSvCgkcVMQJUKgxHN6oVUe5X++NRKOApoo7n8skahLvm0EIbih126t2GAVPhEGVqi8EPCsRnHOUNWuMU2IIvkwzUfVkLEtQvuIe95ID9NsV/4PJDAb7BNcjHQTL57efh1vAZ+rEu7IZXxPuI=|Chương 2586: Chỗ tốt nhận được 1;C/CNTPPBafBoVna09+5x5VFGGw54m8uNcQGAP2iZ5HUQxwj1ZrTOeunmsTpHLaB8LAdAhWJLBdwquaq20cOo5Vdn0xXf4bomZdtW2tye4F+THTsvMudwxDGC5FRp9PxJ6hmnYvEwfbgQ5CsP4feG2O4ZvfkuTB6BgdpntmuL3Wg=|Chương 2587: Chỗ tốt nhận được 2;nFssNRIveBo+GCmteZVhUK9oIpLl2DmA0Qzo9gKXHAE58yDRslNORR85zeWeFzd3c1RQ9MjIdbB+OTiQ2GW3h8HSMk+TiFH+Uhb+ItAlloWCKc8sj/00yLiXSfJRsxTcnZLgu2DtRZKwW6XeGG0frm5H/ZlT+oqL8VtqHD/kmrc=|Chương 2588: Một khỏa cuối cùng;pEST3vVcW0TbgRJeFdzZ+UCrVfPdX3Nv/oAMFS5qZ9Eiqwase3Zm9oFe74NhpVWR43yfYWO4OktUcx+54fyKcax9OQLT+PB6U1rvxcObSeFfpNVx87U7oWV44HYA/hU0ijcd61z1fZ+UkNcF3D78LaoRPzJQTs0CilW5AsvXHRU=|Chương 2589: Cuộc chiến một chiêu 1;8z34EI7d2nyzDN1ayzra+pTJgWqQGDKzUDywz6igBvPenbR+2UWVxPpgh6QbZMVg/7k1Id1FDXuVUkf1ksPwOA9UIjMOehZneHqYBYvl13zG9pVCP+pTTBpmoc+hjEwNo083vmdl/3bjQJgFtpN5xz1V+pGovI/Th5yc/1WLfdo=|Chương 2590: Cuộc chiến một chiêu 2;6aqHX2g3e3DdZdYNhT77/pcko1p9McYKIpVi7v8IRX3Auxc/RyPcIpRMkV0uy+96HXIn++gCpxXHvkvQ2STi3jSzL5FF/MEaSXxVjehnVdNUXTXbcQVQvCVI7n6ZvX4e1S0U93zVEwMYlSa2S9qtVDXbbVSc79hJXKHxHp47IyQ=|Chương 2591: Khí thế kinh người;eAzp76Hqdu21VGtPKb2jCajpYkErdnKdKqdQFMD2OclYVybt46xGnwKRlroWtmMvwV7P0K8Cg1z2dERqdoZMa9YoCagMT73Ar5nVOBAnhMWEakBvTztkapwwSwxDrZbUKOOwAk8GvqZNkj+Yy648jIQFeiPa7LdMAVoe0tqWSnY=|Chương 2592: Quyết đấu cường hãn 1;vmNg0HMeZIyJ82FcAMC8HWgfW0WovcIUOQEKXpkCmqu33xhCperaBKAhTzTlKhHi917iXkZVhZFrX2qepTmrERcrhqRJTk2vDSAeRok9iTSPLPx6v8oLIlYJT2WOBH46NI8ZLOU4Y2xFuQCsO4L4yh6Wek8ZQZKvKSmcoIg/858=|Chương 2593: Quyết đấu cường hãn 2;XGMPa5dOe0vV+mr9ivP5JaITIvYy1Jv/wBFVDgDcuJV0ppx+9dvavxn4ZRPhNuZDDvMw8InuDxvzXpsdvetwdhH/a6FuaLDMtR2DNJ7DUW6TiI3iCQKUdSa8Z4WrbAZvBE1iJ2lEo6J8Bt4zKcgWAzVX5z9Mku424Qr+nNv+rkg=|Chương 2594: Mang ngọc có tội;MjdNHFyeCR3hltrHRX6bWo8BGeitFME8qK2MBo905WrJIEeA2wxxM+BtPb9/a+9coqM2NuyP/f03gjekJIx7ZeGe4nQK55/0oR0ecD5VIK0zXx3UIWy+/YjhZP41j8dWTyy3JfCrln07kt3q2i6jVt0Yfi9awq5oK2KbvEi9yUM=|Chương 2595: Liên thủ công kích 1;0FM+PdwoVssUeNOlzNMfI6b38uTBlRzgURcVSOnkonkSo81vWoP1B15xO/N8hv8VjXAq/Q84d2stAoENUFslRLYZ4fapckVR3ytfy0XkysQ7CTnO9ktkF+J/BpCaveFSjcAXm8wnG+odhO0fqHHRiuLRZxEbgoIe3x7PrE8PzcM=|Chương 2596: Liên thủ công kích 2;1MS0NBivbRc3dK5i/Yz3TSEGxcqFqwDy3HuuRCwUPl43NO7jFbFN1Ta3NUlZLCQ5BD1MixfEcrj9NYdL0xxkOdhP9qO40PZkSr6T4lax699YXKWK6lXWvWb9EwTrHeeCLy0vW9EYQ1gDit28dRZA6Ywp7LVIoIv98SPUTIjqmf0=|Chương 2597: Ra tay thần bí;OXzkd0YY4hokykhkUcC5jdKjKQqzdzqOsoZkCKuezHFCV6YUZ+GZls3i0sHR4Ejm7XSRj8hQKJ168zfuOVkc8ezKfcDzmm3FaRBbuNxD+qg7mIHxZhv1ng0BfunAVweChxOofgkNyEUfcfZq1Nw2VK6ndMYM8CeDuIucLbFYeAk=|Chương 2598: Hai quy củ;NRwXH3B1LFpkabYW8S4O/rIIMTB/vrJzdQ88mEwcDMHEob+tn2+MqJzsLvETEmVDgPF+2KurwQQJeki0pA39TuZyNidq9bk7pN9KDEGs+3IkTUL0U0p+RGiCJ7vUTJkTMVEkFnYVjA/E/YTPs6xqSkvKhHOpfLwEG73v1xCCU8I=|Chương 2599: Trên đỉnh núi 1;o5uoDyMKJB9m1KsTC2efinUJz85Nt8SJ7BQ5tZjER0oCQVN5fUxFl1KyGag9ZX8EB66H2yYLeMuDb6SdXdoqkv29+U3iI7WoPQV8NprWphN5XgarkHAa7SQwLRd5IqNatx5LlC+fiNAA6k56y5SxhZUMr6Vjjxlqo/YCfU/240o=|Chương 2600: Trên đỉnh núi 2;nyegJ27bZTmykOec1f+lGHTQXGGL3mJp2UUgGPbIIdo+l7ZSmzZGFtXuglP5M94aGRVKGV2F82RGAYWp+8X4mvWOiW3Fusgp1XZqD8PtYXnJMRy2tVlReLpJaIpvJDvw+q50INUaZVIoFPNJR4uvKPmpkl1+AvKTx7kVJgEy4nE=|Chương 2601: Đông đảo địa cấp 1;/IxSdjGJ3qYtyUlyJz8yOFDbgPnr8pRmRfw6zM5Mzz8NSzf5xZ/Voul7KWBxtTPRyHiSlpOYYUruq1otHjz9h79A1xuxMzZMWaYkeOPKueA3iUodkI++lSLMMNUkkOge09HyqP8jGm9tF6Knw6MvyTS92xdewuK6ZAWHJABzuRE=|Chương 2602: Đông đảo địa cấp 2;L+5NVowcRznzEx3lRG3tehkB1ga/fbkgMmMCdeB7EuzKO34n21DOCeZuoiktyrv5HljG7agPFRTFeW2IKLdHrvHxUlM1/TqW83X/Fcr2tc1aXFoE6OkqwgHyBpu1fV2hS7QOACYyA/i+yH3EGB9fPVN61LSp3+2Oshu8K6TmgYM=|Chương 2603: Thần khí xuất thổ;bDTErhj1UZlFh9qOPk9i4bJJugTsNGizJKSylOfJbpmfVf7q/2/TADOl5aew6x01AUByj9jOr1/h7oxppKzNBKo599q1H7oX3kf2m3yK2wQzvpPyqtXIP/OsdLiJZX4/1L0K+7/xH9IDOHsx1YT0aIVmhOrPCiWTGiT3c8rQLbQ=|Chương 2604: Thừa dịp loạn đoạt bảo;1+s14uRniTnTz8fjEwwzof3o8cMUIYK+Z+p4JGOz6ogNB83Qb1kEMsRMmMo+beOw3k2BRBpne5n0p9JYXTgBI5MJUZr0U67RGqtU+9UvO9i1DesSEV8karUFwPmdUzQIE1MNFEWoQtTKft2PhBJ4SYoVND1z8FZG+qMnZShvn4E=|Chương 2605: Khiêu khích vây công;fNV0gQ+ShhkwXGh2rht515aqW9hXbQ7fdHWafj8InvVhI3gup/AGwFAPp0JEgTSINMv+UZ+uleltFKuJ7f0bvFGp55cV1snNXZRiGc+H92ab48gaain884koadWXvjscwY+v3mUd+slRz45uslcZIdhNdL3sz7qRmSealc1zSmU=|Chương 2606: Đánh chết Yết Sát;rMH/yz156XlEH4/GvALmjZdcpe4Atr6AiZuAgrelz6hRcjGw2+B5yTgS39us+ana5vSACjuwYIf2dV+y5Dgyi7XnlEMK2oQqSrAau+3ArGuhz79pry6x+hF5P9GlA0pj17Hj8qk8w2G5iaxkkoi8W22KejtLb6aY9MhmKVtE3Lc=|Chương 2607: Đều đánh chết;iKVjdJA3IDNtZwnFBhFWl2rqk0+asbD9GAJ+b0qj69O2A3I4jMSaFuC9u1A/MghKRDSsOwD1OI0M3RDSwmWpalyFH0iCvaEHy6wyIXeVWVKlokcdHizhZB8+4OG+xW2mJkUW+cjtV+qiAfviW3muMWUk1gnqiAqZ6HEFRT5EtLQ=|Chương 2608: Là Lục Thiếu Du;9F6XT2RZu34uxNWsQmgLA9vF7kqc9eswAD0BR2SKFLNtuQbEaLSmToNyazVdmHWw0NeWEOZvDTUk/MhM80HiYTb923esI7mcWlemKBVrVp3R78sRIrpL9O5MODqH2y9BML7VePe5H6oUijQiFpR1+XsG5ZU2tNG0PSZJBP+Haqc=|Chương 2609: Một mình tiến vào;b6xMhcAA9MWMn+foj1cOMkLzypYlj4GLhod27QX76Kz/p5jUZZ3PJHJWxKfS0Ok/QDBvUAVopiKtVUr4q5JllCs78Vu8he1BRARAnjQ8P17ehLuwMhJDfKpOzyJlY7IXWAC1rWKmBYoiQg//hlozcBHybzmigWEj6EdvjbrQeEI=|Chương 2610: Linh Tôn bát trọng;/4qr17yZL61I9GKpid4D8hhjbn62rIPUeIs2hSWVrFSdwFkuC4OMua6O2lU6Ms3cCr4M8HaoTh5Rvt3BYlpN3I8B1Nbk5uQ9J9OwL/s+uWtBmxjeyPjAEKYGXGyhdkA/PloFwqgEKIli1flKeQyrlpN2LFudRYuyS+cXtf66ur8=|Chương 2611: Mười bộ thiên cấp;csYod8Nb6m9aUVy0fEpYeX92vb9HaKIgPNuly2hvsHTxcIJzbcpAGnj5dbz6g6Suj6aPoWT+WmfFpAnzmleFGIm9OzA/xXiVnD7Q6OGl5wH4kHDxp8Iwb3gWNNH1+F2qhBqo/DHHAJX08SO0nTD1M6ThO5dPSH4duRZdmdDlgkM=|Chương 2612: Đương trường phân bảo;T/b+uzrsiLwmF4jVxixLqXxdQhcay6Pg54p8chnSZmbHf6eV3ItQEZ7BXiSLeCAAXxfAOflhspfIe/dqJMe6y3HhWq8Gk4AjeZwEM3EBP/HTopSGNVpq1wF276HPFkbtOugK9Q0/0oCYBMZ3axG2NlHwgU9qk7OyF83TnfoewfM=|Chương 2613: Bị cửa kẹp qua!;u1cQT5JoT3zOK2tdWCSq5h2bi7xLpeDvsL+vDjtdW7pAv0KqIOUoACrRz+TeeESdmmQiTs6MypJ6BxqsRRhWzRL+uKMNt04rJQpcvFWxs6+M14roTzi83fduitKAMmLgXhP6qn7cd/tPjpacJwUvCcYCTgiJmnPD1QoIcVupepc=|Chương 2614: Linh Vũ gia nhập;LE8v4pL7Ng88hqh85cQ0BOgTbvbOIls5cBzB10aVT3+MrKSe9I3TwT4NAQh/vN2fMPY6xqRZMROasRlDquE0ooC5UPdtgZFFEGUoKD3WBwtGJFP3x0zDlpOyxubD4R2gTGljCBls2eNg0UGDzICze9Wm6kMDqj46YjFsU+YUzAk=|Chương 2615: Hai minh khai chiến;YMyXqJFI0POP21k8JeyhyKbUrKuSM+sCjClvdW9hqJTlniTSx9SGapYXxi+UhFI8ATNwr8zpD81O/6xSHUYWlFsnb2XvEWh7BdspAJdLScHNFM2/RwJmtUfzzuOwL4JIHq6lZnmu+V3ZQ182kzTWuHZExi8YoB7AFa0XYq1xA2M=|Chương 2616: Uy lực đại hồn anh;LTwGwdwJOJ1Fdzj1jvh1TNY9UjPeMWUU4mwS7iqZ9Dk/W9icYSms+L6jfPpNZwEfuy60JwMw6e1mg6UTx09c6AAge2H8OdeBTbuooI5vrvTu1ZYSm0aBdc262BkWNye40+hLRvDR8A+XUzvh54F1jZOfh68mfXcnd+O1Wf7D6JU=|Chương 2617: Thủ đoạn mới;q5Sb6Op7WwFm+EBpapc1/SbM+zDioEgbIg1R24GVuIkgcdJGwxsRqmavdy/hOaR8XJpPusEgx2UIuOyQxxBWpf+jHVJfkMT6pMS00HUtqB71qAC6Xg0y/5qb+fxWgV7/0eXywnUTOdA9Ie//tngnSqHa3QJ11Ba75BU1hgyEdyA=|Chương 2618: Tâm Đồng cứu sư!;O9ECvVKHPqpTMVfF7Y7rhLnu5PiJXDSf1pkxHv59/a5sxLTIDnyvKTIztxu4Qfg5cCmg1342SIOICeuFirIt68E01LSXjsCGTkT+D6nY62l5S54s+ujLelA4DooXtGLV1L+bu+XQAeKkE+F58QNK7HTIEC+ms6YLJCVzhzcabN0=|Chương 2619: Thiếu Du bị bắt;faRdKu0thAcpzwpoCz39APWcmiF2+U+5b3Xj7TswzpBQZEotiQNut7wGiZnMUnEvICRXEV9ydZ5VjNBIyJ0bA74pDU7+KBxszK60oVcTfxxWx1QsOAqmUNiT17jHpkJ6mfge2jFCPfB2LPfkHss/vBEoEhJIW1DhbmtnAH3YEl4=|Chương 2620: Biến hóa đột ngột;+dC2WascSG1V/wB5pRxKqhBWV1s0lxEbSQyKY/cjyjfLqfb0McvePpLqvsVcPs/kwCmaAUWJ5cuIczu6rxGPZu4I2QA5oZax8d/FivKH9yY7DpwPCZX2z7h+5HPWh+q948mrWnF8Wfgv35DZ1zmjEUlsBCsi9tOJzu5+a6KAjv4=|Chương 2621 Nghẹn họng nhìn trân trối;zAYBbRzQ8OM1Ra4MkuVDn4PYJXyh+We/9zVQv8kjMBnsEwkUosTrDC5xOV3fF4Gf6Ekmy5AvZGIiJ/z7YA70F7ezsZ+t4qDKCGmS4GBQE0H27l2s+ormgzmf/m/VhHxQyBu+5QTTsAA+i4AU6mCqnRb+6EkSNbwrNXEB6my+QxE=|Chương 2622: Đoạt xá thất bại;9uN4eQxvEo+g0fHUd8Wb4rKckyPQJAIgj9JTmy9BIBZ6pdmmLeIFo4wVyQykEiGv0EBaZSN00KGHjoZiBi+DTsc36YQ73qyAM4FCBShTteWkSpvfRVnLCKC6cDzHPORkiXDID3uj7ndOiNP+6Xke23FdYp82gO9IVc8kGlRAUws=|Chương 2623: Lôi đình giết chóc;4FHOrGYqVzoJEOKHiIfUpA+BQNBX+dIZFznT6BG11wOJi62cDfRImEY1aLusfXylkBk9QzBJPSxKXEaVHe7iLsZswbCKCz7JlCGFVv0+6JZDU0xyTPtcWoojUemz70J8x3eRyrtZIyxow4QRXlKiP5j+M1ZlgXT+Cc0U/HFGSm0=|Chương 2624: Tam quỷ phát uy;9JYfw62PCr/njOleb97WRKZH8ZjRQQmipesp9oanLGanySAjWO1FmAk0iqS/ylEiKEnF1TaI/1ARgjO1zTJwstQ0eoYmyX3WLj6p8Mc4uTHQ8ZrSCyj3eLpEnCtJJNCLSYa06UD6OGh0PrxxnoTA3pWwaSMhYoP8qCkmoIDINWo=|Chương 2625: Tam quỷ bị thương;E9A9uz/chVX+RO7PURmq8w5sQrKctyQHj3Dmp4ltt0s+RxNtxVL+AjK6CiS4lmQB4j74UfUJBNTvDi4UcsZxBaycjDs+7BjXDcVUjiUzRog8ZNq+cbK78mc5TR8Yo36/S4NJecWpJgulPUF4z0p8EZSOV2vGZRvlwrZX/NWXoOY=|Chương 2626: Liên tục tự bạo;qh7gzNUA9toitnO4k1uYOYyLBFbJPCp+/afbsVXuNUYOMEdbv5AX7LvLledZ67+xFwA9zJ8S56mbcW+Cj5afhmn9nIFqoQ/uP5Aohn9wEarac853Jr1JIvdUIn/sfjP/bKOIq8WafwOYgC65ZSbeetJRkJ540cbKEckYdeE3eY4=|Chương 2627: Không tưởng được;vo8HQiIKeHM5cCaoCwfjHwtAUU1g8KUgxKVBkJDe+2okB+ZR6uW386WoQs9unaKLzgviWGEvcL2rhRxEP10ZatdmH+/P4Js+3Ol8VlM/nVw0SOvVyGDle475dMRXBOER/7pPxsXA6X7G6ZoP3a7j8D1X44rAsO42ixTgAHzttwI=|Chương 2628: Gian nan đối kháng;Xc0+F7hUSuhVo+SbBnqr+eH2EtrX4IvDFGI+IYj777DMkqyp/cdstnDTQ7w2EJ6CP90gBQ5BDTqAZhDTFiQNqUZIImSNVNKgq0B7Uc0FqkY+oOWvexCVAjkmr+nsfiG5Pdmi9YGZX/5ZW1DakHXwwNA7LzD7HK0nk3Slds19MZg=|Chương 2629: Lại một trận chiến;6/Ult66+lvFftdjUc6sgsspCKlBmDveNiAXK3Nd3eVENpOPrTQBDO8YRyi9LTpIyWFsHyfJaq0etVtG+vF1bpSGv8VDr7a5RxMT/XjWgUqXpsU0zmdSZ0HiNfHjp5uJYyvxZbbtnlzzMg8THeWyKOf/Im5CsxvWMRNqZrIyOWdM=|Chương 2630: Địa cấp cao giai;Js+B56u1ggL/8c6595VkC/kHeP6wLjWc3wiLxauxva84y7rFFbEjIZU1IOT1qCaF9FAdHW7v15UMnPhCZS+ZlluaqtZuroS8Tw3Lh6rdTS1ZLi26mxFVHcs40rucKWcSNEU1n2qLjP/ZIz/q4qHOQcz5GiQ0LMYXHigjD88yFq4=|Chương 2631: Thiên Cực linh kỹ;AmwEXH7q/5awhbEFwwTL4dATwNoQ+AePIUVBkt5K+RsEkcNqV5153JlteQDRs+R2DQhMufIKaExOp/1qaTOyK6VS0rASVu8/0Trbbsd8sc4p9YdlvYOqawdq3DUljO5VZeEm4q/un028aEVpvUBMlwxyjjhh9qosxRLNQ6hcY3o=|Chương 2632: Ai thắng ai thua;57lEC/snIr+5ZctFCkKYjxVHUiA5vsfP/gcf669ABdRZIfFmpLYbt8HmE1LwF2gopF7OV7HEKp3GoLjcSaOFyB4RM9FzyqYId/vRHwKOXXzmpJLPHT+5mWU84gpyi7uZ86Olxn6DApYJ4f0kDsN/Ow4pK+Cm0IpcNkx4jJAsM1w=|Chương 2633: Cần có thời gian;u+mocOkHW9hSXFtZ/++DMz2MxpwN5XtwT8AAqMMt+MbhHsrjq0TDAsE1aGhuz8KVSw2p670C9BRW8dBGZkB6avVvoR3vS4KabJImeB9VZ3ksn+n5n/LrBzEd+CfBg+zcEGwEbyf4IbYb+Qos0OthIEBwgffLevPuRpnr3Q2FnNo=|Chương 2634: Thực lực Tâm Đồng;B5m6kJ7U6la1rBaZp8ZttR+KDxnhcWMMqjoY19typzpGler33dkmFs07hqsYC+fRf/vSGpq38HWWdqo13JMcBvmNA0x95Q3K5q3r5BqtZqijaQVGpmNEZBY9yunGHGzwp7QXS7ZHdV7GNMhmkIVdL9zAnee8LjEaiwT3AUoi2ic=|Chương 2635: Phệ Hồn lão quỷ;PrF7vvYBZWr1aBzHMQUC82qz70LjmnXDp/Gu6V+9Hzy+27ZFnp1ZReU5KlZ4rRcECXQCBJNJobIFPCqc9TAuOn2lZedJiyxT3Hm8AzCx1XcY3YJvKahlNieszmEqGhnQ7IfpuusvHYIWv2w8RB436Ua14EOs7FLl6O9U/jqLKUY=|Chương 2636: Thực lực Dương Quá;igWdmEjSL1n6VL/a+YUgsktI0E/YUhetClTHzxdJt571rkESiKqFidNskZpHfIuccPLDRg1XDVHc/ijKLH8sAO74PiL8U7ojb1S6b03ZWXCQcNaG+0PkyYJh7+HxD69PG0hFvJ85ceH2TFab3ngEnyZI/iX9Ba01HPgR/jv56Go=|Chương 2637: Dễ dàng xử lý;wYd4ODXRDUqHpk7+Uj6pfObMdrzuXoBMXWWL6A1TsqvhIO7Rw+IPcRNKvocaCLRsp+WuIa7BgTYdTxBwJFGWtQhKLKcjhjrP4/cqHEPaIXagZ9npujdGWEZ7CCJXTQuYD49ABrI1e1KKm4ptCklKpE54fenQJM3kL01taxnLIn4=|Chương 2638: Có chút vấn đề;+y7JOi6hHJBmsvYbd1pGSv5osWOG5wxgtszYw2+CAwj4HJe/pkrHvXckyJ7n08dJ3gTMAp33lZUD39GZFYd5JprOeL151dl71GaYFcYEBSspPtB4Dv9BK3ohkBgx0Jq5psNmSvLq0yxFQhJGXugQg/DztRcP+IKWDGhWrWQKnd0=|Chương 2639: Lại gặp tập tễnh;ia23ZE9AacYNFEbLRgHDCrXlTIF1kX1xBlRznl7D+czLeEN/bsv9eZ94CRK2ImHvZDGUJWjq3ymUWfEqDFF1QBFbHMvqtOyuctrQotejFP7H2E55G1wVnj8c8SnrRC4A3p/u05k7swuWMvyi1lavqQx9FhAsw6LF9rEETJMjLt0=|Chương 2640: Bạo phong long vũ;4xwCMXNddBRO7qiFqRhiGjNIFb+hgFkfePLrS3p5HOms9xxdb4+eZnqGzF+6+2SGjFhSKSNt+JsCQCpLGEt1b7IqVkMolb5rr7/3RqW+nAbeDpjIQm3mz18Tiqih6fQT7xpHDSsJxaosEKkSsDtJNMrm4QyTmLu50WPV7X35ShI=|Chương 2641: Ngại mạng quá dài;GCdnAwvIusVZilxUtWWIxFjSPqmFk7a75KOPUZfKeCpjGPTUDrVlhDJFJkMLS9wRyhhw8UZqNNKg6lfxoACmxkyZ9l8j5JTqik7436zj2NZZlBIpLjrSLxeQ/VOYqEaJ746+dJNfA82VAuDhDnj1Q33B2lWmlD6Kebb4aUFBwwE=|Chương 2642: Gọi Vân lột da;VG0jxpqerYLF6b2ao+i4JLvJcexlxjSpL3rAsmgNvlx6T6RbI/1a8hBhMSHqVqBC9sPFVszIVCgGS1w4/uO1u6KOlT6QHDzM5utjnB78/vPIZs67ZGoUGzxjOCvzgJNoK/CYgZG0BZeFduzN1eiixVTfc1tdGiH4AstFRpbY8sg=|Chương 2643: Bên trong Phi Linh môn;ehErwUTQ291g2HudUAhK0HWayUC591evvAtp9aWuT08Wj18B2407398w/tK9ouE9DrrHlS6KlLJG0nF+8CYLxDKBzhLEz2oCH3Vc8ulPQLHuGJdou12yoesh3O8jl/tZ3xP+2a7f1W2vHyNzfsuhbQXYFJOSY8D23Afd2Yt+NG0=|Chương 2644: Đêm gặp chúng cường;3UpzagnF9HvfCY1or7zaNA81C255CZKi9+BclHwMHl3IDpbiVOsC04B0Jgk3ddO8JocvSEBvB7Al4UUQOudIjfiAMOevK15sbsJV+2ncPRzKGIVXYLDMybcmqmKoWbgrqHLbKchgGbU/oFVHr2MmTUeizJLeF3Nse18qNlLuuW0=|Chương 2645: Siêu cấp bất tử 1;J0M8AbjqJkObnE2DDdNd97rfeYS0qX3WcUwOyo8JbwEOLj5Fj/upxCz1jniAAOLp1eqHg9wQGytJsOUp5IKLli/DfCwJbYxuFKZ5S9PDg3B8xtQ6SJYlFEepdy5kpzPz7KGIq/xx/FWCOpcQf/l70wGJClKHxW5O4pkqq5xcKPY=|Chương 2646: Siêu cấp bất tử 2;dZiH9/vH8/unYmnIRzepy23AQW8DHA38fVRkHRIQENtPTsJfaECPuY8XFgApZavRKW6py3xnt1sQiooYDiQzBD/A16VxiNgHgFZiM+I7Y5LNibP006layOgGTCLVF2u5/SQsLFvFBZoZuITYepaZ2ybAPFVZvzoYA8+wAoHob8s=|Chương 2647: Lam Linh rời đi;vMOgtx2cElNro7wr+DxeYgyeBZYfO8Ca12JlcnGMEPFKYHYQNlwmZlrsDE6LnCYfNl91zAiUBlSVwIo3y2lqvY0bbo1z1wSBm1Zt0K0mLiSmrg0CX/Ikf/LXDXgPmI/36Moke2Zqv3h7jKF2S2T1Xwd9w0NiTkk6oFd7tfw4FjQ=|Chương 2648: Thu phục Tam Quỷ 1;m355+VNDSSNbApE9x5P3Lu2litnDPvWeQn4HJpflMPWRhivQ1QimILhfxsXyTvxMgS6/es9n51e/ysUzLsjyR+n/L338hHbMVvqmZX/DvFYj/9aMxktMe6+lY4SK63bRP2o4tg4ckf7wzEvDFfSSRKi71fbn2gkerlADO+o+e2g=|Chương 2649: Thu phục Tam Quỷ 2;44zT7F1d9zwiBqG9MRDpZbZXeE2F5f8GUJ303nxb1XY1V7uWI3c+lLFWOGUCcx4Mo52pfrzphnQg4PHSSI1lXgVH5FlKFw5dhGO1tyouDkcwcFwZg21IG7sxKznUEGF0NzPXWoePvRCXFaMJWPhEpSYESh7XFfzk4mKKCWVwb/I=|Chương 2650: Mở cấm;mXPflYo/mVt6+7lMFX9csvc4CKRnv0E9ThfpeO1FlLoQmwlYjy8vhOfUhC3ebIQJjYTWE18iGOyUyf0WXibb7m8cmtfrLPcaY7M60HrdU3gLBUJb/BCFb2M2m36bsbhk9H9mNhYQ0lW2LYWO+Vio3N2h8OF0iecYBQluGI527d4=|Chương 2651: Thu phục Ác linh 1;+AkHKvgW8EeYGYElFI2EB7Kyj7uLKGl5dbm3P9CeD8Jb11oR1wVStIh6b+YNjhkY7rWbXkaTXiQq003Tn6SbkrcF70RmCHymGAgQ/qmTbEYybtYIzVUor/mpUgRAmXgOw9k+nnH97vs3Z89XFYdc5qBL7SOMgKZnyA9caARN0yc=|Chương 2652: Thu phục Ác linh 2;CviXq1hFW4bVHopVTgl6qIGKMnwLM2Vzl9oIXXYopq5gDru16kNaHUEASqHtZ4PLKhvFdBFjYd+71T23h6uPAPYLOlLBp1Kk3DNR+V3XsDwGMPgo8DgTBY086mkgoFSxxmhkb85U5bSgUmkceVh5R4gkPOBqk+qqsSLcOPZJZ+U=|Chương 2653: Tái khởi phong ba;DDfHbRxIVgObymLupf0tsvBOMmPAg/0Bk6w4omtWRlNp1BYzVPE1z+eRBfkfv1VdCSh0lwjqOe4aKPW0MgAl6jrDEyY9Qmck3/LS8ahgrhQHEdasAA5aXkLSMppo0gmeDT3wEo6GTSHzcVCu2hVKHCvt15d0kWTNiAly5U5a8FU=|Chương 2654: Vi Sinh Hải Long;xDDY47HQvBP+wKjiBCaWSiGutxGZ1j4AUtaIx6Bs2sntHkdLRYrOFS3WvYVPbQ2hG9sSwjXUWmByaGvk/2hoXuYQFLOYuXS5Y4mBX98mGwK7VSDe+6EAKhWTEivmVrgIxockgc/GhkFFGYMcyCwccxWo6kfF1XxNd8RYNsbRSWQ=|Chương 2655: Thôn phệ Tật Phong 1;GwZn6baaWphvyaPXdA3LT3y/GxsX9QtjKHDF+NhFdrQTE1BnyCUGpQH82y0MVAkvCNtXkNCywQBfEkkijrISLWsEpVtbuTohbeVtYrsIuwPRqwzIHylpQQlvCNiHJfT7uFIo2/vzqsNO5OQjBimYhIUeC0qw144apcmyLQz9Kf8=|Chương 2656: Thôn phệ Tật Phong 2;KfmmR7B2oPVm0dmNsIsWuWwd/6MHsqfqTAfvcqTofCWQ6t4yg5owWiqcJ+5r5n2NtHjIZK6Eql+7O1Olx31R99tsduIx0OWiyuv1Umxu+bXDL1syv7KDi4BuUloDvs8Cp9rwsGWLRu6U9p+upI0hxIVCRygNQaK57WEu8uFt5YE=|Chương 2657: Trong nội tâm chua xót;NchVk2FEQtNmiyIYl/8WYxCEQPVf2vjVszIT0NE1tAQnC1PkOCDV5dBV7KAEwa4CgVgYJ11ozP9o3+sP0z+DynIN6dIFk8j3thxxZPusI9N9dS+jVcWOyT3TuwdlYcB4ZsMZD2hXR/2vbK3OsJDFS4FdARUARYjC7tWtI10KHWg=|Chương 2658: Phi Linh cầu viện 1;c1HpdXGhbSrfXYFUoQUl+DNEreDHy6CBHJlJKR2mP/XmMq6ac6BIntahUrYUjzV+RYC8E2S77HgFa2VFFAOkINvB1gDL64jhZMPtYhoFkeHiZQddd/bYDA1+uIPF2KGYv8AlYVl7k2IYK44p6Y6tLa2pDy+O5k2Z6HqdO1jFt80=|Chương 2659: Phi Linh cầu viện 2;L72nS4otVoII1kZmGWppFV1mVTrm8otan8ETvfbFwLlk4OJruGRepvr5BKVJr8ERbKY0cb3tHsxZbrHX2VAHjf5J0av/N+CVTcGtqMVtqiS5+/I45ikznUdfcLJ5gKv9aa8vsy0pRheWnh2/he4YoRcnKpTNB/1Z6Yj8x/KyIkE=|Chương 2660: Vũ Tôn bát trọng;P+Ofxlbvqx+Asyk8KUsQOJkL2V9WdW9nMnx4sCI7RfXJtZK9dUhurYgCjJfeEJ8fIBDU0lABzbieGMGAxs4fhifwPXeVCwKCRx3SHWdcCLqyDzdFiK1eUqfihDBZ9yTIf/L4finMlC4BRnOZdyMd7PRExfYafRAXMhtiBWKh6kc=|Chương 2661: Hồn độc khôi lỗi;lOJdYq4b1MRMz5Nu6TFyOjXYo06m14qGeaKvYui5/I2264shh3sRbv8qbCg6rsBqMafnH9Yag4/7RMxWY6/utmRHDgQ9dsOvonc93Iraif3Nml08gHCcfthlBiFuq34JKsxXM9BfNihPM5vsOtMnST7FkU8AR0VlJ+rbjTYNEAI=|Chương 2662: Dương Quá đột phá 1;bKsrq4OAiL//cnF7ueYiXCRwlujq8vuxR9PJ/R/RM9pJVAqhbi3guW6oE8Md2yQaPvFwNAOF4rhp9pDLSasri7xJefozq6fMrvpKR1OJVpDurM1XcuQ8/1ATpbBMataJJQY3PpgLYTcHcuFHBQy0iIXC+Dt2w2FnqmPOBHxqd3M=|Chương 2663: Dương Quá đột phá 2;3GWDweOVkLuh9TcCroUHi23OMOPlBjZgD8SBhyzbBy5aVWHuqg9QmdaWGP+W8KLfK+QIJ+0OwwXZIDA2HwPXiSuzVwR82fDuoPqs750botSonY6/bY0zqBQaazsOuDS3ofLs68jhjO8dI4mehpLZ771RR3JFuuGCoU+vQJCM/Hc=|Chương 2664: Đi Thánh Linh Cốc;MTiomkx4cT+f2MuNwoXc4537TEqWPlfTHH1lpKa3933A5JDth1mED825k7PLm7ejgyNc4do1l0PbRbra/oJWhHSxcKZYvkmthwKZfvoEk9GHEP/0bg7/ua57wt7Yhkn2W7GAyGB9XHI+WFu7wnqw89CdT1QfNvwHqjC5Sjzdvsk=|Chương 2665: Bắt đầu động thủ 1;zfVvKJHffnOoyPVmZMgQZOUWM15PUP5eecP9u8mMMvygUCNFHtYJR6UanYGLtV0Kd4ZOMxrUJ+PjQ1TEKnNCz73fzaifUciDh7IJQKGgQ84rWb1Lqd59CloWPrlK+h3M/cvXe2bJb6UjKJZnwaw+WsHlj354/Xctrxh3KNcYcGU=|Chương 2666: Bắt đầu động thủ 2;S8y9uB7u9HinPAgEz9DDtnt9ZBweAefG7RwmLWxZwhr6HVEjmM4EzDna3VQJkR1f6zCvQpLBkLB78I2Dt0CNWH5SlgiNAABgN+ROhj8HAPohjNrUojXSBe77JSt1ioUL34pe7CGCZKgd/1/r6lwkOX5TqZYOgqPYMJ2f778RMmI=|Chương 2667: Cái rắm cũng không phải;99De4lCuV1TOOM0j82nGY6Jq9RWtN6dGe0w9JARvf80QeLKL5r0OQc1Lx5AfEgBegko5OVVJUbyKWaecfu9ONIv/nGzzFQGT9vDaAgnLVFJul0+hyez1RzcHEOpTw6bBueuP3YLEc1r7WQ5YbgsSQsntoY4Rw1WkZ4kPGGI7Ceg=|Chương 2668: Huyết Mị ra tay 1;p/ASqXTKHYrGWynSNYIR5xv0DdlnsVTk2TbRmuz7BHtBCIN3WbWReVqVNUI3Og4TB2vmFIw7H1LIeG/x4NFfKlZfX40YdrqMmZ6BvZbD2MN4EQebDmBKZchS76oBk7AUHhLcX0b5Smkfsysdk/385IX55NtknNOzzhyacyKuw5I=|Chương 2669: Huyết Mị ra tay 2;SVVOMrDIwlx6Zo4VYKSBN7lU8uLGS+WWonjw7s1U2Y7vc14uKReIKT1DIGo81IvNCC691tZSoI9JcyShfdvT3G6t9lKzd0k5yxhmF5DggYM91AtGW1l8ZUV5OYRLjlo6J3mE3sRcmbDRlpdCfC5W8k/ZHX5kvsKA8BD/Ll0wF8w=|Chương 2670: Bất Tử bần đạo;u1fzerLrlgDsPMhBN/GBbVXO4ySvqRQhwYj2/wVGBHW+R1TXewnd9bI/ayAyaOMEKJ4IXwc28hmtuiUJZYWi8QsA2mJc2LKucBK158ImEYrQyKOTyKdUTTD50aMjansp5BCa7q5TRu3jbGXHNhSj5+IRPCd7msMog5vonk92D5k=|Chương 2671: Rốt cuộc đã tới;BrRgKBut8ma2AX3CkeUSi0yHJEJ41kRK5fJpoIiSESCB/dZeRsNqZwJrhJZ+pSDrC5H6OtL/VuwhKPM8n1/6zbaajMx3A3DR6/vvXJHTGOpJmmqZxbz6VZvsOqtawbB325uScsrWA2wFa2c8BxVX1I/Qqjyfbj6fpJYVxZ03+os=|Chương 2672: Vi Sinh Ngũ Tổ 1;fw5OjPPpqy359bZD9yzsLnGOgT4BeUX9Lh0xB4jtKRZZU8Y3uaeUkPVuWHfZTdfGmhSW+nEoWkwzkAH/Sq9hHwgSxIJJ5ahOPHWmmE/Zu1Bgpk5caVOmJblbCfWLIdtV3pmZ+B5ioIU/AxFePWxZhH69IlZoLRkesJ/GOUSRwb8=|Chương 2673: Vi Sinh Ngũ Tổ 2;VepeV7TinkUkwAqQq8XF48nJfP+VEXQomeK5Q1u9Mw8EOgjn06HUcf/2yLDJKRcnf828Hsgd1niXsbqDAimiGQ6toFYJxAtLyort3KhuNenpA9YL7OlRacACSGj7UJTT961cthWX3FBwlv0x+XFsXDZGpghTHswYzYiK200hW/w=|Chương 2674: Thử xem thực lực;+kHbnaTSRiJSmj6OlwjA9+ZEMMcRPRZ1Ny1wqCjRA6iQtcLMhZlnEz8NZmhfCTkVDixqv0cli8FQDyV2I4GeqS2QQjXDEtpF/IzVcuyg0k5Yic1rFZWNFxw4dpLnxarWLdVO0jMb048PRKypbOhxPKnedWr5//r554+hShjCmms=|Chương 2675: Thực lực cường đại;FburJi51NLTtCdCNq90eUQhBCEEVkYkfeo86dGmrnlIU1iNQnJFzrx6xgvAHy4w/myvLqCsWryThyVxBDYLu+VCd0CRphji3Kh7WPWIpdYNqgkHHI3tJYnAnVkVusg3MvUqx41fPc6/DYcoxwxeImt5xJFYZgJdsWE4NUGnqE/w=|Chương 2676: Một chọi năm 1;dkNk1WkYRYByZivZyLSPBr8/siguM6Lv1nP6mfQTqZMmONnfdCX2Qz3nOORnuc1syF9iB4LNt9Gr9eGekvKlyv8632OLO5lHoGIwBXK4uTLTQ29g5aZUcqkug/xZag8PSDOPYDmvOXuPSR8cCHq813aRXRWK4TzWVYZRaVnTee8=|Chương 2677: Một chọi năm 2;JTIjh3M9tiSe/W9GfsPPwshPHnW8Kvn75uBR/h/INSHjJcP0Fey5Afw93Z5Ln8vxsNTC9aAMEwuHh29pPYJ6nzFydFjJCa4u0iphtSqwm9YDO4DVfm/oN1ZnyLPoac+cC1oT4+CCVcCQZ+Dd+tpphooMScE6LhInEeFIrIumOIM=|Chương 2678: Thực lực kinh người;PT2C5FWciDFsJfbSs7DEkEKemvJXNZXRCdWnm/5uVDoUwoYud/HCMjyjux17jYPNburk0d/bQTq72j9RuE9yc/sUInbShNy/ePtCnW8NFSONjCZmbRBzcFFfNaNdMHIhT7nA7vKGJLtIsGXTrum3H0FO3Fl90sr2c17BjEoNm3k=|Chương 2679: Muốn liều mạng;GRq5BD7fUuA8bhHn5n3nofCK2opl/FRyu+j+qUwkN4QZdIIhPidE3WaesBK22D45TUVykQyRy/yjCDhkZ5rxpMVwlHouKHV0QFFW6uZ9sUMQzi/7aTw6qeKDn2owpOd+779H1LvKJg68HMO1kE37D5LAeDVgcGTXOmS8cm9QyXg=|Chương 2680: Ăn bớt ta sao 1;hFYvAui8pPxcPIhQSNUqJoZekIB8a8ULBSlIJ1QbcYFKjfpIHmOXCTDDTjlbCin9ppKEswZ4BkJQF+JEqfQ89t6bjNMneJHciZsk+e4JBCbxvK4HcpklDzDgQ7WJM+djHDuk/GDhLZAuelORKBJOXh8yBtKkRuU/OEUvpZMlND4=|Chương 2681: Ăn bớt ta sao 2;BkNezYJBnOjBmEIwsOnoOtVrIpN7MQwPL7Owt0a88sydUCaY+9GMzMeRZX97utd56XSM21ULaif3EEumfH352gAq/w2eYxx7hvV0TmFQTVn6ooX6YxnK9+MRkmjlIm2BO4JQ4s/ciWhTRARSEqGuFqeyOAVSz0LZhZEnc1MgGCg=|Chương 2682: Đánh xong kết thúc công việc;wi5RijKSoxMolxjMdFGHhqHDygFDK6DNBPyLTSByZkc8skXjmGSOpwlUe7LsRnqQR0W9SjFhT4iHILmnTh6wa+4lEdZZHgJWdgm648qQYzRHCKSK+p/qWDG7u4+rST1RAP00OnT/CHTi7kOQGahTPhKZUHKarAgZFVngnug0Fww=|Chương 2683: Sư phụ cứu mạng;4Q4KF+Hm5uRrv1jD61jUI4E/zEKCiwLw8E9h9MSXgRJfpTRrU0iZf4oGab9wCr0d3hqo8fuFgpR7rB5AuujQyP//u+KmsyRFpMnh+taD/z4lIzazs9XZ3jRHuI49KK/DwSZukxhuzP0ApJf5D9LhKGC0JKd6fw/OBOxeS4DILQ0=|Chương 2684: Chiêu thiên kiếp đến;Cs2bZm0xeBmjPzcUpUl208KwqYSanj3Mdxkej7Ek0GepGZlXoR/P/F3Of0VQN8Vrc3uh9X+iJt/E3fEdrU1zjOOz1NS9gu6OmGKCLOWrMCuyTJYdYo4CEteTOYhAuTVxx7W/R+BGNXs+H1aqcHWpTLKkDjEJPtUfjgAG7ry0cFs=|Chương 2685: Tương trợ lôi kiếp 1;vkxHF+LgtTQvjj1zJey441aq/s4dNhGF4eeFgFFlyGMgLGGO0gG65sO6+Ora4yy8U8eFXT0MQzGYuQRUXNsBqPvq5INBV2wnLNHDcqR+8rndiuM4WUohXUNG6QlU0rYMHN5zoot9h1deLt3/VLoooCKmFi8Oijz5csPnpsFaG8A=|Chương 2686: Tương trợ lôi kiếp 2;wydAmImnEGjenyw54/eZuSYnedP9HI8uDrFiqP1+efnzrlyKNSXf782NQ9aLYKCsxs19YSPulwKLAf0ZlkAifiBnaK2SqM0bVt2AEYVDyXrgOYZPWLpztTtd57c6JfKzkyi2I8gAOOsAhwGNtzQtAqCsK2x3kktrmDwkJhnfIA0=|Chương 2687: Nghịch Mệnh Hồn Quả;bCfvmnRoHFSqvj+LwJlf595GTjFnHhfm6VOiafAsJJkTPF/wrwlFJXGIelsgReatZrOuuHed8x5ov68CWHKLuciFTpzCsQL26ePOqPE6HLlv4sIBbBbs/UgRf/d6Ei9EsVw8SMaI91ROQ83VcJV71DlzP3EN2jCPBXL2TocuNX8=|Chương 2688: Thực lực của đế giả;WlJLQr85XHYNAU9pNNEa0cuVhora0k2pACazOFS9U1ojprnV/fP8ooPxu08BnnBR0YKdqMR3qlX6IWRN/ZOclM6+j6lOh+t6j/xoo9hR19xe3eXwSUvTW9tg4NDqrNliFGWQDuW+XpxDVdGBUPGzf0N6p7PBX7V85MmJ/IKkEMo=|Chương 2689: Quan hệ sư phụ;GwW8aYVaIVRzPxVDlxClZTSpPxHh6i7zrGwX5uBbTnhpcuGCzBR7EISg2qS8mb13oMv/g3qPXLm00EGVQiHnESDda5EksvsYLmBvYP/zF71Ni+RZMQ+r3VY68jnGcaCcmSNxIlLdII18K5ud4VgsGywIbRNcwpeRltskU2yQZvE=|Chương 2690: Được quà gặp mặt 1;FALr3AEmpF1ES2tr1PkSJGOJyvgWw1AlYichwMMKWxW1hsnN4nc6M27L/2MLWaDgztPs8BuNX8eYx7DEdjRqJrD6kDjq5u9OtxVodHy2WuVZmPh7zSnvoSS3GxCfcBql5ihYKibuWjIjezVH4F0FGeIODkYVmnonZljGFO1ZnIM=|Chương 2691: Được quà gặp mặt 2;B+ZFJI1UiUnw7PycX6LCg0hsLEb1oL7cN8PTBW7e93IsObxYi4O0uKuBe5rp0ezBFEvMXfL2Z6JUZFzzrGZo+5SU2jjVKjkvE9Uf1v8GKyHQoOyiKU+4g6hnIN90A0Brk0ewREXcnqPMS0TD6q9JxyyoKTvCHQ2I2selnxgOwPQ=|Chương 2692: Bí ẩn năm xưa;+XBnYeeuLsMmd62EzfDKkEP3ExsLR+Z8knQCerd2lcDjtuaRc0YF+C1iZsxjr/fgS0dIFgZnmDL5JxIFTt2C/RtYaDUViFpkverJD7RFA12PBb7JvcwxddjJzunZlYKH0lXR0AXyla2+Ptz3FItaimU2ZfmSNnEkXFHzi6ftYFI=|Chương 2693: Điều kiện như vậy;W4hMoVi00gA0NIT90dGje6dFdRM8MX8gcLps+FjUBDN5xNgsxiyTRf8YyDpbUH2oT94Ez+yNAaUPezUX1MOLCq92Bkgr9mw8IyXhlk62suQuvtEou6A6Pzp1yFEt7ZdAxhcL3VypmXZZzRa82gGK4Gb0fNx3vA2katwPNRD/Ir8=|Chương 2694: Được đến Hồn Quả 1;JKvP4ZStik8Y5fXE86+eKiVV8S1h78zj+NN7xeopKcqRtVIzQQtiijnuNzkmqMoCINe+gTS5z31j2OR0mtkYwByjJWgdpLgLvr1kfmIO7g0+PT+m8TIn5PflZCzFQ8W9xgAMTxe3rVyglC/Ho6jTqXk/SJEHWsxChGxsB8uqOXU=|Chương 2695: Được đến Hồn Quả 2;b+Kd9ANIQmJ95BbYDFKscoV8m1i6eyjHE8jopbgxUpRSuzOgYP7QDQjcprtubsSf2aacXyrDRYzCUp0G/HXAAg4QS3YpjhTnXKJkWAZc/WXHp/ufiH4DfVmBnK40UiUBL9GWK2dbIZo3kxhfiPRv/MWRg7xRG2vWZFZp/0KuNtk=|Chương 2696: Chuẩn bị xuất phát;Gr/Q4ARzQbKMXFMdnI0pJCuZnOgIzPE+aw/eBX6+wxjMZXs0mdl+gO7tqCG2MTgsNm2IeoOuN5RPoG4rZs6INYD/bzWL83Y90UY0171nxUzJJjyQM9Ttod7AgNRADBcx9g0/aSNo9m5gXlqP3I5dMimi/pTHK4ShpjJwxmshxFU=|Chương 2697: Đều có mưu đồ 1;YULqaqSN7qDM6cIot7o64muyTcwndMD+/J1EJwk5gsfvj35K+2mQy+lDLhF1zIoo07Td9NSQVD+TDKFV55C0FMXn7TSGupSI5HLAwZeKmY64LX+Hl1qU8+dbUCOsCdOS6q753P8EkeBSzG3bdFLxyxHDxXj6XuA3TgclK4ZLzU8=|Chương 2698: Đều có mưu đồ 2;rBPBwTlB6z/f/nkp8wziTtfXrNBRGGOL/5HagNttvCNVS1KVFcM2BqvGRNpLKcwze/T7IFDzxm29pIJR1LbIzBzjzyhb5ovrnaxwQCH1rZnOpclHQ+QO/onZmgO43nfJNZXF6/b5Vqo/2EXc32HFzDDHkxl5Sjphr5UK8TV/sCA=|Chương 2699: Âm dương vân vũ;K4nYlWeuP0LnZxQXX5tmBguHA97jKEW5yjSEK8m08Jja4v2sMf5J2lW9WY78dDfIgFt5V4kQVrOIMzvJe4832AxSgcBMVuBMKCpuMCQWEjY6BeqCz7EnKgoRlVbyZHBw7h5iUnjDClDwMVgqvlbwhlcNwJlsBDdHny2daidt4XM=|Chương 2700: Quá trình chế tạo;PLADtt47k490YDVsXjNR9ZI6/NBc3L3D1ylr73eUmRboE4/EQ48U+McSaZActuoMUdrnsCZFvdo+4Cr1pEkxHPPDlU2JgWZJCfn12CzEUQWO+U/4pCbgvG5rU3D4Uuastx9dlaJ+xkOV+5WKejO+n7ekZTAA3aMfRsG8CyEsxAE=|Chương 2801*: Đi Bắc Cung;+T2TuvJyWvae+FYePzQ6jNeI3a3tAce0aflJobBfEHzHFW/rupROKAWu3OqC0uBXi6dEJLjw0aVJaxUlXEiypDQ78sCibm0INqG6dTlPmDDxUT10Vew+94rRE0ivhej8mCuoqWA7yeVt7UVP9ns5tE7EZSaHiPMSn2V95qoHgzo=|Chương 2802: Cắn nuốt năm người;0l5U4vAxwNwuiUYQHKKZ63Jz0mE/qjVv1EZDeIBZUf0xEBfB4tZtzr49CLbXAnaJTQGABXgdUoMSsESOlwjfevRpXTEAiYFeO1GsMwNxAKlZ5Co5bvFdLCi2DrfCwN1HgF8k+LxAPRszUzftRdUaL+IIq+0OkHx6J3Ik9bvQCDA=|Chương 2803-1: Lại gặp cướp giết 1;l5VZwBTsopAXKe+ULyGTUvN/dOfbzVbOQakt1KpUXFI9Sw/6ZhqeHggWDZmt6NzGiSMsuD7XtkKD4mH3jropw6GRSQ5CXM9V/V7pOdeaQVocbX27eFfYEM7LNvmbi7wFSLUKQyDR/LmzAFjSlmUcCZgRjfsi5BriRXyFSZKEeF0=|Chương 2803-2: Lại gặp cướp giết 2;Eoy7M1dTA/2CXHyWLVd6WdQfRwRD7HhUYBSn8QWpiwM+if/VrjSAiGzW7XrGU9PJugbU8Wf5oVFQjNE3YXRDIwJeKyaC+GTK8YvuXtvxrUnlYTmMP3mpty3ERE2Yd7636gnl6aXXt2cqvOxZ/exfI9U8GZk6qlnniL+iDbrZZlI=|Chương 2804: Đi Thánh sơn 1;rwfHIY7FIV2ON5I12RhWbUv3I7Q/hk+1gCsIV+aMMBC/Mr2sBng0rzencnDuwzK5p+6bwkr9RNAOyblOzeXC0kS68u/sVsiT+UFLPPGD/8OxrrfIs0qdyOl3v2IvFWP2JcL2xf9LGiN0mZ25rkIdeZ0SLqzHKEVpYBlVxGs2500=|Chương 2805: Đi Thánh sơn 2;BCIhkvm1kKfrlsHfNhvQCg/QY4YMvZvz9rylz18Nro43SHEMnJzYZ+z52mT0Nn0Fl4qDotggMUvDYfIye2cdKZ3yhJULetswLtcoUsHMY+0JzgRy4qaRd3+orZOAvMK8MROBlWFAtj/sM3KrAEEk1Bo3YpzfQpw4ud100XUJFn8=|Chương 2806: Đi Thánh sơn 3;XVXtR05wXTGvmSiO/c7PS1dS37RHOselZzAMuDhvloEP5yD/pK+F4C5qqTSBbovn36xVZVvYk8ldYXaCyziVhmqx9gsGg/yEjupdMVs/UdTO4H6XMsKPVkoDkHsn/v7NUw5RWJaztAV9037U3Zuq8AUSh1uU8y0NQkw9f/GAWGI=|Chương 2807: Trên Thánh sơn;GTnBoR3rUwgL3G/Jn3hvNkOOvITtSQCLxwnK4UBZ9tw4UR3Q9PuXni1/CRBqCHhGPtBAPrDQQQb5rsXnC938+5qOUsDZhvEmmQkThiDlNg8ykUdNartafVN2CPCxPrpP9pmOh1Esy8KX4SBnlggd9SmSRltOrwF/XMk7S9/AU+s=|Chương 2808: Trong Vạn Mộc lâm;I69r+EA61p4dqU+Kn3hUzLLA9CNz4kJLj77K/9i8wrWID+FvvBjeo8Fbd1ssd4UwI/Hne2+d/1IyEN3sn6P9NQZPUbS4pZdCe+6J71iRK3IiipddW1eTVIIe5NTRZ44himCKeXph7VjlNr2x4Dy7vVN19mqvEDJpTNeBUX1gnD4=|Chương 2809: Nghiệm thử một phen 1;h/Qv+M/3qX5mFxKYR8M4sQ4wrEBpg5GzVS2x4bZIwcViMnWL4nCn/VZFdudfy6pNrwMtRKwvqDk+1slHKNF8qQuwNgDMZn3Y1dLjO/DFZCm7eMZPMJu0IxA1+uudrhAP1nHDpJcm+go1oVlYrJqL5XTkbxrLpny9oEr8crF7DtQ=|Chương 2810: Nghiệm thử một phen 2;UQOmg2q/mGJS5z7XdbMJckedM/2gEBnXvZIgZEE9P7UV/exgFoclEePLe2H7l3hLTEOqatdFn0M7zMq9pU/QrDrDgT2b0XFVnvLRVwGgRLs6ZLSrDDzhriBD+/lw0hoXWnzY52E/Qh1EeGBMIcDrvd/zwPYLnbagDfrX5TZMGag=|Chương 2811: Nhường ngươi một chiêu;qewgbtO+6vuchFVv46dgr5lpyO4ReR4qHPxXLib76K41YIc61dxF4q8d2/cYXFymHMpjDEVGfU8/q5g0fsO/qlElH0IAKVW6LmsPq/XdVQ/8GTsHoglA7Jd/MEyKlc3mcuudC77RKQ1u9Lt9OQFF+6in1bW3WzI3k/5/4eqoDq0=|Chương 2812: Cường đại đánh bại;d4AUc+ZHKzB0vvvIsXfx45PbtfnbTG9lk7v9guKQw8/YQetaiUG7ku3Z8vNLPs5A+WFytUSJpwZ4Ub6pshK7WLD72hBFjgoajKcTQbMWXPNWh0AyCmmliGzojFQFfJaqZYsU50kbgcPV2C7c7ZzqieFzI/P17olHQsxhjvezSRM=|Chương 2813: Bắc Cung Diễn Siêu 1;NQ0PDBCkKnal39NGbaaLtazAkbCYmyLAuh1r5QHnYFqFGBsTv/cgRLJEbhk42puk5+hWFJq7zMdrejW7czjzZ57jWeIABM7GvfWQQPHqYqau/G1nniz1byPP2qr4bzavYqKUdnjGxexZMXCGJy8gp9K8F2+oLhPmOf/lg94mPss=|Chương 2814: Bắc Cung Diễn Siêu 2;E3YewDrDV0oV4/8rEJqH/aKwH299hrBBWE5hseXm5IpN//u2NDbxMDQ4Na1Xc6i2LPRsdr5ubtC4YaMz2x6stQjs6s+80MlZoQFrQiplXKapG45A8ErI5qSMqyVUNYAQV5azodznLCfvcusOfx8kyF75SZSj1GlL2riqH5jcxxo=|Chương 2815: Khẩu chiến với các lão;hf7xI1sfe6mhUsQPeuww59DkBCT6aLCc/7C9tcDlGqwBCFY05wB3sKpcGFNvoNX9Yl/IfpNDml2dDWopzTOi0YDS2X7Y5RkZTx5/U+Ud1zIDn0iYUgOc8oCDqgnOV2NlYROIGbJUabiiqGz+nbhEj2Wzjx2NAkZvPvhATUG2DTI=|Chương 2816: Đã thành định cục;2mbM9NMsZEK3k7nLktvTAIkqKTUC+FX4zXurS4LFimf3/Pcinm45q4YyVPaV8zj8XsZZfFGTfl0BFi7pOWfvWzQgbdrxoEcbciDTiuA/s7X64vvmJ33Vs909jX/PHb6M5wMgNSTO/U8IAszutLjH9YL4s9xe4JJn91h01Kbe7fY=|Chương 2817: Không thể có được 1;Cgt8L+2258/CzpdvRyAjdCvan3wTJdWvuldW7fgOcN+JwmszG7o8mK09EWlOXO17ZOq5DV0AMTP+1ttwmwSGtxxpvbIS/ry7KPxlh5aWxOfXXXA417MZFF3DOGYIehhDIrXi3+VqDX5rEmgnzXp59CBJeUwGItSeBX2DReSa25w=|Chương 2818: Không thể có được 2;8L6BOVUM/3b01i/R0/ydS/pVuNmv0btfFjDGrrRAnVBqCwGJ6Ia3JrIxXW4j8LA5g7uFaB9Y9usMjTXXoFMPqqx0JSVoLZ9Pbs8TN8+4SZTmU0MBKYSLIq/4FHL10CxDL1e581OFQkDbRuLD+SKRCKi5IFamjW4+XbflBwPW910=|Chương 2819: Lại lần nữa ước hẹn;2jfjIcJzTXa4o1eU4pZ6TqeHHIFQ6Z189SGucxemQT3v+01hbPWirlTkgtXfQb37HrZLJPXGop+wg2y7wQEqNgr8IclsUqFlN/ZKLYEOxSdnyD51ZyL4duyTiKfIMnyBQ5c7GvfsfngfKjAj1wIm90FrbPN51AeQR/TniCXWVUA=|Chương 2820: Một điều kiện;Gnlq8OCKcw71RjbfjZMPhmxNQTkDBGMHr0TT0z1vzoxTVKZmX5feRogvltF2pKKFLhVpsX2XVaVNqZZC2hWg5R1Js0jrPTWDY6MX8mKBnPec19ezM9k5sKsneaDsdGGwY0fxyTZmEGF6GYl4kYs4CySa1A75N8hP2HQCRXeUjks=|Chương 2821: Thời gian ba ngày;JL1hO3d17PS7k32lpg8LzJZPJT181HsSnHWU0Pp7uXvNo3QaiE4ze+HAb2praT2OInRekhrJG0FJsV77orG4ICtiFOCgMy6ee4ueL9TvNLtucSj2V97xmgiltjukS2PgrO9R4FA4o6H2diY6M/LNf4pSYKbYqO4P9/6qXF6N00Q=|Chương 2822: Mọi người mong đợi 1;KrVBTzhODWth3ALjIn7tdXf1Ejkx34cNKNea44MyldJASaKd5XbLU54KL9IlyQdT2vmAqPnqKBvTlMyMDHepsVXOYJlEif+Fvq3ArP9HyESeBfHrFORoyJHz7NokBdeqjF3lZO3hETYQV6r37YGr9ogdNnJVd9QKpy3YQHEVHFA=|Chương 2823: Mọi người mong đợi 2;lcOqU/bKQq5XbSXBDhGLn2wDjdl6IlGn+1xmLf5zpdGBD06iJ7E0YMXtJT9VKh3waOkQUuJEYMCsDgP0TbhFQ0qQ3bgmHS69MdKKkMZ7bLwKzSEsipMcyjSFdDozBFFCtznoHBdIbFBKB/bk+Bb3SXHOJ/0HV6ZDN+NBWwKxh98=|Chương 2824: Động tĩnh của thần điện;HIfcuTGRRr7vPKL9fY5KTe/tGyOFezq4TirQdATe6pNvwz73AaGsuVZf7LbGDHemEjhNwC4fDx+yb5V56g1nP5dfCPFLXnmcnQh/XGXuwYJSmM8gpcvCrZ6cl/mFppt93xgd4oB7uFORDPGSlHHFI6kt1eQchVQ7Qn9LKzcGoDM=|Chương 2825: Ba ngày qua đi;wJSOveQ8ZbrqMwtEXfUBB6Ra0S2UzD3Yu5rcQPVkxtlNsLFBjVawDqq+LaXafb+MJ+3OzlPqrPoW6s/IrcEr6hI1xQFE5uJonkDQfJq4Yy4eoWmJ05z9pSVtOEbTp1ff6BqXn6Z2a8BDMA46GxK6ww7SpPvxRtdCfhxedfLKssA=|Chương 2826: Vũ Tôn cửu trọng 1;oH2JFK0mfnJAYjXfHpTGUnq4nSReRVbItsX7Uhqrt6pf19AI01po8rebp0SuGKOLxMQEHx5BWKM4N1OIWDftkvLXtvC4T7W3TRNGksGhdA1UNBEChmDz/FIKG+ercUKslQpQO665PTaqaF4V7eEUjRX3NMZQzq8Wzl338EJ1vZQ=|Chương 2827: Vũ Tôn cửu trọng 2;sek5JzU0x7SIcARZeZE8qIebyUEU389FQnaJ4efgfsU+xzEN2yahbSQXiTebLqtzLAayXsn7LMKJVotg7dKETSHlJv/QOohLIKAGqjtCHfkFJkTw473fNyg6lGdvLRt6vOKvjlidMyhUPk5wY1L89UomHhTexUQJvmzKEMtwT5k=|Chương 2828: Lục Thiếu Du đến;J0+WD8cQOu4GDdQaoueVjZefPFOB9ZebEOZl25jQZnseqOFNcIdYzU116UAccnzE+eh/GqWb9tPaGMy4cFf0q/ruagouXzA5jXZJMHWyP4HdWjgKreKM6HcyF2kHvVgsX4t6OmfzZNDCCN59Vpk82mpyraim6XvSI+DGtBtiVWU=|Chương 2829: Dám lõa chạy không?;IJOEoj7NQPQXU6jpaXIrRJ00DEFtj6lP086fFs+A7e5lgDWDtKO1OVe79M2ZM7xHHW3oGwaOBBn9Dp2HE1rZ6E8woXxubZPG+QWaxfhnjKD4xXy1xZTtA4PsLTFc0aV29q1F9RPBNitSGOlBrxG+iHK6oyYgabXNY4zR2zGw29s=|Chương 2830: Ngươi có mệt không?;hi0FeS4HAfeKPK169in6Ka7NHCFEkPuyeWge7kXzsuzrMj9whMAf7mLtVLR++zgq4LgwWlSxPocwKpqxngoP9MHPnTD0UyrTEV3eX1SqO+ZqzIaorS8lEITr+nnG5zJetNpaZxNwPGWjQ0zfs2gKxpGzUh7K3/ZoQPz7DcxS4TY=|Chương 2831: Cưỡng ép đối kháng 1;8mM+L2sk1uo3XzQr9LcNldZdSVagEe1IE3vJOj4Lxso1c/vs5U3Kms5veLoqqd8lJr3G9Mr4HoVqpCTjPDEm13DMJ6omeOn0O/GOxC+wGUprVlVhtyKEtecr9DGu+Bn/zMS1mO+cgf+vIRk37ydBTf6I0T0dlyPdA7rl0SdPer0=|Chương 2832: Cưỡng ép đối kháng 2;sED11oIgDDL9rNFvcPUSaFenqr9b8gplOXZaUXcqCdZdJ/06vgsxNSUW05ochwvTrEphkuCJLVKN0ZTnVogH6ECkjGln5ZWFZ5EvvIGLrLRNzD9Fa3zOG09Vr68hEzA5wufslbmDzDzUS+eQYMiz/gThlGULSm79Ts78/S9F4N0=|Chương 2833: Dưới một trảo vỗ;LidHFLLP6Tl/uclBGayHZ0ua+JUabZtqDaX6kbvhu7U2sGbq+zO6QZRHq7HL9sy1XZhwh1MAMMhbna1vI/QrcEyOvgoAih6tQSL1E+NaFXkSKLlubHd4DYOcZ76w2pjuwWDDEVm+IUe/+B16gX0I17hEqNVCA3MvvS21EF6JP5U=|Chương 2834: Ba chiêu đã qua;/WyAUtPepUEfnE2aSlAM/DNuFGC3Ivy/ZhOpsDwx+8Gbrn+koRvlMxTd5BvaVR4BiAdVgDlCHYt/qGVdC0nnSdM1j8eVurgg4VlSSXXReV10rO0YsV4tKJ1cGnOgJJrSAIQY7DR0Rp6IEiEMcDgETu973fjPTLNuvM2ZaZafBFM=|Chương 2835: Bắt đầu chà đạp 1;6pG4RzdDprPpSvJ0/5GBf/OcVFYSI/uHvfka/KniZh/87lFQiaoCInYdSG2hoUWd5Lgv2Nxvvx+Shk0Xyeo38TBObkKC1KAALEHhV2fOhDjG4lkM1CpvUB1x3lzyrVhOBjBRKBxiJM0zor2XYNEhzSrRGcWbwCFCZNrGGMDBslA=|Chương 2836: Bắt đầu chà đạp 2;5ahoNMLvyhDbMe3vCdVNxIq+QXa/MAmXgoW3G2NLudYMpxkGHif5GNuJU1ZJoKw8VU/ayRPPYzlpLTK/HzLFQWFCsNK24sumDZ2lHJFk8Ugo6wWL4u+eAWdo95s7H7NV/Z9w6yom/ErGw/PBuUyzz45ciw7806joAlkEqEx3k+4=|Chương 2837: Liên tục bị chà đạp;bFwNCae+cRIthbiOQDWGWWomc6oD+qufJ8jy940HeQ2ho5uhNIpV0cUKhRXFXDW4/xkqsriI4cJ4abtA9HbNcjG+jOK7UHBcyVNw6+VMVjuesGOOsrO1rlHiaySZt1SdNL6MAuBf8PKH3vk+dPAHOH2yMCyYxa66vEVEEoGlOpI=|Chương 2838: Tử Vực Không Gian;2B5fjXlDrlQFQbNeHMKi6iuN47onod8AHxmnm/8Qm7602c5FGDBZ3K6MMomzFgZfLIGy9RgFqobJbdF1Z3H8o629r4bESsOI42OiYDV0SPk/JiwpUwV0bbr+EcSm+fS0O9uPkFEYH0bH+zEfA/AczXwsImSmw25jCh2Arz/kO7c=|Chương 2839: Cuộc chiến thiên giia;LUzxfgRAz7XRoJQnja/+eXmljt5Zw+7dFVBW+snpJ3SDOxyc5kDXOZqqH5s2JTnuBqJbXPDgYF0kCN7+BIUKRoL7v9XXRv03AGTHMwZDJSBHoMBlDOoZ1ZhCSqIgy/ISm3D4RwOB6UXHF1nhH/RkCXHtEOPSDqz4Urk7p9EfnH8=|Chương 2840: Thật sự khắc chế 1;b/n6rIOfDS6peEyHpZW1WRK+moETViELaaaPTwfLgV7AyFSFVQZ2EwkSHW5apFwARh03dQE10AcwOCXEz11hBh1lnXMfxHq8l8p7DVsE5XTO6md2lf+MXy+r4xw7NTkMmtK28MNh7RVRUjFajdlkPMU8qRSfl0KUcyYLTnixisg=|Chương 2841: Thật sự khắc chế 2;kgr6YedLw3SUqiJMxU/IS3sBRpHZWVrnEBsoZBkxufcRft+DsEDDMbQFvcV5/PV5Sl9EJ+Waz0TsH1LDbrUznSWXFqNtlL6y3s8SMO/RFZvKRu8XiXrMphxiKSpjWpTD/cE5Vh3Qb5tOnifztukI5s5MHcDlfoKq5rpvcHvfXRA=|Chương 2842: Ô Song về tộc;K6/eg3F5Os1CLAnjvJDLqTP31Dgb1KlEkQ2GtosDFAaVkVxFwbCz/9uogP/WwFsSAmnQ+hzo3KDPUMexB/Z5ggpnWfH1QSFf9yTwDNWV/Xoml8M/CaynEJZLGZOTxN5lEx2x7KNsrj0eTRqqCAoBaJ1ofVH85JIeZzlXfLs/39Q=|Chương 2843: Í mật thần điện 1;HckGHH3z+n+FmcIzhV5hQwLP5g8ukkTtsIckNfKz4RjkckdczBIejCyZ76RW11BMbonUePumowhB8dob+VXjQsvsDaM6cWiBdtcj6jaO2FRbiqrjq3SVd0AsLFeIDdgEL7FDjY3oiqWf816Ydkwh2uc3Pi7LFcMY1KItJvItSg4=|Chương 2844: Í mật thần điện 2;MRslsl08eVgnAHVEXMk89B25BeKcFjuu5DfR+p9diNQxy/Ro0CO5IOAx0Lr+hIrakDWRzG5201PZa0wEpE1FoZU964ZnQDvXlUlmdKuiRrBKgtgiDSvTJWQoJAeAplQ37FLyNk2lzCD0solC7KEw68tNP8ed705CeyDlxhzzuaQ=|Chương 2845: Tiểu Long Thần Hi;1AKTMffPw91f4d0M1R4LQj7N4pWbDuEFh62tw+GERVp/trMQfiW/QDg/A7vGlmd8Ek+K7f2wX/x8xQx63FNGsmChAkQZbz0o8HaKNxUntdzmI0rM0nO/tsEvKy0UZpa/YbaKV7JFJ90DqTjcbu/7iEnhnJcyWoFGnn0bwQx8X5g=|Chương 2846: Thiên Mộc Thần Thụ;so+d4fI7onjVX9qvEaBvWi99l3jkYZvzyE93c+AjfnhIi0lOLWdj2Ls8+EPe6L4p4q5Oqn80p4Nt4WmbULl4kK46iZHEQfEICqqRla3QMBsSltX24C0mX7hLB42RVHdiJVSEwtSbekWCnK0xUelqV6vBiufvp7NZyZZk6BBlai0=|Chương 2847: Thụ nhân to lớn 1;I6R1bcra7JYbtE7ah68I24NtH1sHjJ2LzroemcuDcLu7rUIT/T4vcjEkKkGwLqLjZ2gUKtePf8uQNP3IZEgq4jOnWsp7Ac/dJcv3ShOpel5e4wpgKC53ZrfIYc27dGrPW2HzY87SIR724Dn9OT/XgdNmhuYvxjCwWscAm89TO+g=|Chương 2848: Thụ nhân to lớn 2;iAejSk+Y9ucZHZ5y4HQKdwYe+0G9Gz9/YyU5yOXMngLol0SyCm+n3xQUNlA5zqmn4fBYIBKqG+i0bAM2twcC58kYWvFyfwHh/8vZP87+6/3cBt3KbWtgi19wpYJLCVFewstJMG1EH62n3YwU3kSZVUNz7ebediVOaKubH98o5bo=|Chương 2849: Thương lão bị nhốt 1;rNnTww7HCDvOJXcr+GyfiXyKTHcwweip4Mk5NL0ebN4iKOYkfwg+jGAzcdOTuT+DFg04LQgevdIutUGSF4ShljAqeEj8BQDk4aawsIVkCmxdR5X/J/g5naZSRwNaLZzvD9nButjfU/YmTQcKfAAJ5twIMWqZKSz9XpjcSM7tc1s=|Chương 2850: Thương lão bị nhốt 2;IgxGIHBOZ1w4asvJPL//OU1gpVCStpsDjOMA9+5vdsteJcM4hiN4ccpZdefqnsUgfVarlfX/vMU79LJtmnusNbn3kPJI9UVEL3KBye5Wf9m/v8LLqYpoNhqhqEOMCifgtmRwopw60flNidsNXEfi7Ruf+pSj9eXa/F0U+ErRy8M=|Chương 2851: Lĩnh ngộ thuộc tính;+EXYxoZZp5tl5kIX6o4g8MtPmln6RY2fE97Q10Bb9FjCm1v0ieWCuHv5jjZCQT5Y2VLV2yU4PDaOqettBRTXcvbqVzyaZh1FJVmr47NaXZfWpcBKoLYnf5iqkfuNAapyz5EPUvHGKDZopl6dORTZgdfkRA0IpXOUeH7xcFbtGvM=|Chương 2852: Tẩu hỏa nhập ma 1;hkamvwKEMLwYY+itD/Ra7v8SOtVPEQ97W0envphKDjW+YWm2lOwlLjiUUWDcpuJZ5eGPViUVkztpOqI05BiTDeBxcyErR5cmRlmCmB949BIqCuqgJQZuFievQuS7CKiCo/+HB2pxA1wxLN+PthThU01SomhfBOwQM1cH5Am70aA=|Chương 2853: Tẩu hỏa nhập ma 2;Fap6subwk2O4J23Wd13AK7xIUNgNHRGrfZzNjY5i+ciCvDecgBAgK07pyD4Q/qhZM9B4fncvco8iP12IecjOd/rICkbM3B86MsA21YVT3ZUxO12KGWlV1Sz++msSiB/4fg3DWLRH6uP59PEeFyHfg7jfM0mJ/MUQaXTeBQhWsiY=|Chương 2854: Bắc Cung lão tổ;ZWD2kqKf1YwUky0clGLKaJ8/yyXEoIxSMsYAkXRstbm8GlmiQsb7P7+hjtejsiahlDXDiaYW3Y/LSTBSyhxIhKxjep9V8bQdZWm6w8c+uQyQxcG+m3nlDpsuKNJYbhYOMH2QqfQyV1gioHiI3ku2ajk5k08TJwGKVDFWWXZF7B8=|Chương 2855: Tu vi của Bạch Linh 1;AL1IqK+TnkxV+XjLvJmrgFPlJIEkZMlp72l7tn+4qfjb+uazJRrs/c0GxI3bQgVor5Mrup7TRjo35UJQGL4jmDHgLU46Sn14f5ye5f318Nbj+TmnG7uaXDRDrGjzqbQoJxv9lb04ltel8V4bv5Py090rKtuh1srNQoXRGrz3Trw=|Chương 2856: Tu vi của Bạch Linh 2;c4f1dlLjzP5RsDY3hdA9aIeQ8oWVF/BBnk3Ec2Qt86D+KkRlKnry5RJxbnW27gr1iYr8ceJwQmnxRn2RUItd8myLc9Y5NdpFMGM6rX3d97x8O6/UEAHJhmMBXx1QCKaCn8s+0JBMVtzDzA2OA21a4iRHG7JOp4lk+38vUO4TiG4=|Chương 2857: Vô Song đột phá;enD5OGbK+6w2iCRpf5aG3vzlzWntcJ+HTF2fePfohdy83Rpe0lu4JETZsNCqeDnykJF0NP879sHd4q5EK2a8TY+UmnLzX7ahxADhyJPGQ9RYzCkpVxkZo6AZzsvwmJO8z0trWcX/smz03rZP3nI4tX+awXkFtaQ3mNGkRJoDvYY=|Chương 2858: Đế giả hàng lâm 1;itFdA7yZTp0A04c5lx9YZrYi5W984pitbqlg5WI9s9mHq4A1MRRjAq0dSnma4vnLvST9M6xp4PSMoLPQ4SgQXITDSgw5J2LkpNnnm3s+fMEVaEwLrEGLPVU583CHXw8KAIAKLze5K6pkhVzrVK7EVVGVgN+W3sutUcodTQk2kTM=|Chương 2859: Đế giả hàng lâm 2;ljWB5wvZ0tWvIVst2Nv6te3YXlJcJj90jE9TzX36nkzxJZW6HP5drP2comsqOlDRMiIbcaG6+82d+3hPMCQZfIMzyMD0IZCeVe+uWtAxHfZZdJ6WdDrZeFnHiTI2XEcivEc/7NP9TfuyYGtMdtqWLz2jnvcSyX51Vp0D3wuXLeQ=|Chương 2860: Ra khỏi thế giới;VKzu3AMUBp/ljvAFs74X13y/uNfRQzuW+6gSuIFpfItfdkww8pg+TnwBjADT83455Yi8lVEENGKhWlsTnt7kfWH2BZZPZ1Nf+/4fF2OlA91VsBlU5KdED6O7GKaq6h3rCscUqMlHTzd+l2tbBg/XoQ+NlT59OR7N+GrZ5dIX/lE=|Chương 2861: Đạt được Mộc Hoàng khí 1;XIP1Kphxlvv4cxr8QEG+KnQEPHlnPa6jcsbE1C83+1zwiAtNtXaR1z4f56cyZib0qt/VKV7lWAOoCVbXPFVBR/h1zprIfYNagZohWxCMS9EJADj/dEyFHseVAF/djUvQWHpFsqWMbt9P1V7abB4OWhCIfV4pI3lOb9m6WkuBFu8=|Chương 2862: Đạt được Mộc Hoàng khí 2;yW+l5wwdw8tgxIUlC8JHg46Z3HwX//Hckqc/+rwpG/x414w9169aDeorO7dbtvJ+yA/RPKnVwDhioKo2+FaqdBpL9kH/d/RUq5Xc5geMmMBgaQx41Piqh9rKgePvOz5EJ8Vz8tA+Vg4TImv9uwwOW5FsUVa98yb9wDtJ/OHQvE8=|Chương 2863: Yêu nghiệt vô sỉ;KwweKSGC1T3cldyldF/rHkqwZWhBtsacTx9VQG3YYHJbHx6Bqf1OS4MHglbDOJaM6xWgb/RP3pNvhQh1+9RVcaRKNq/J2x/QjdMtzPWvnwVcARqkq8Jij4R4hwlceSgliwC2HmO0nYO2SWAqP0y98kXnbvgoSO2vdevdqCrksyw=|Chương 2864: Trở lại Phi Linh môn 1;BT8axWjWHQHd9QgCZelc5vfNH94rc/xV0zFtj3h6WyYl51Wlpfa41tiAgEvcoJommCkW6f3Md8FXx4NV7gfBICBmnkb/n90rXXKcnpV6M0p79PDIuS5l0cMfOq9SRJ5vl4/y5vXlOjDbqgv1xObwrqpj4pplBCQYv7ry30jQDY8=|Chương 2865: Trở lại Phi Linh môn 2;gHb1VWJffbEoeG8+4pfsUIfjBf+s+RuOBVKWoV3RwvxM+loPD/OH/px3RBaJIoIlPk0WPyc8j1/Bweonnqv6nUXlPz7Igw2mPxBiIeB00VbIwyLwAAT5WAL1qp5laf1bj6U+tJjR4u2Bxx4eiYOG+Zqgs4Fo+OQ1ee7CRQaiJlE=|Chương 2866: Chuẩn bị khôi phục;tnVLbnl3uOdQm3XByPeoP7Ekw4ZUFw27c15lD2Et0BXCIvuQ74mNjDIzeidwYcyPS1cB3nZlZzAfcjHInPhl12ijwrcX0QsYVgtKwFeTXFyjzNu32HpHLbGQhTBYUrgOHwTRfImQkjT4fVIEATfADrq9C5rdqhpi5GaOyyg5us4=|Chương 2867: Vô Song hỗ trợ 1;kHcSjIKkm2bYg49IOzlo54r7E9X8ybIBNqx0bUDtVQ9w0BmfS4nr1oIsD2c/o/Qf/7JMe3vrZTEngT4EjQcMQJRDo4hih/93bRXcidwRWPEq/PfsfDjDAnjGegpOKzmZSvZIbisnbhw8/TlgJvARAuGTzDUK9nASXxC3jAACSHw=|Chương 2868: Vô Song hỗ trợ 2;HzAKPX6h256FGqYsb8hj0xkg9qcn/FzpBnq+EswREcL8cPMRseUJRaL6fZc01yXC+oamiq16Lqss0IYmgFgAAYsP01Unu30BBfA1OfqXgquSeyyzKH89eVQPjbetj6U12oOJ74+vE1SZ9SOftnbFy9aTU5Wekw1fzB9n1hex0qg=|Chương 2869: Cự long màu trắng;BiEjOEysjpCrO31JZ+khC8nz2ByhAzCo6zrXB3voRUXn8AjUUGr4j4prsLbn8juoz7QUkqssDcbQlwCi6ctMQA3ahEJWlaaD6JHzlSCDC5U0Ibb4Mzwm9oKuMevu72cKLPFtCqugOt1z4fGjAVxA+3kQa9oqZd9H4XmCftzUj08=|Chương 2870: Lưu lại linh chủng;XhD/Re/X5Myl7Divaug4UasBJOqpa12ut5ePSS9TrYM5xJ4vLQ/qox3gJ12w0uaCzC4QvFtTPtF2V668XasDlv3K4hg0eeZXb0hFXZ9LvW90s2ARp8KC0yIDVTceEuQtLcqqwlE4+ZhMItS0tVwWbnxm2CrsbDzokdOCzNCHtB8=|Chương 2871: Gia nhập một vật 1;3NAGgTycyjZ5CNBf6RjJU7zpE8PKUjIpJM2ocqJ6xD1r6At6F4T4BvxgL2nQTIpl6nN6Sz54q+bjzJQGk6G1l2omNNOHOC1QJ0ivgvXWUpNFt9I2f16Sf+o1dw8XMR4Wsw8OHJbPHjV7qSNpBf1zXWWA6iuglNiVxdMw5yPf7LE=|Chương 2872: Gia nhập một vật 2;cg8oa+iot1Ff6RkX20WxvOEY7TMrrByBH4FeXTRqvxyz547no2pjK7xLAetjACUGytHXdtyfLo9k91EQy4Unfv8zTepOFxFXgW5OZKtRkW4xghpVr38yv1nw3vpjmcJsrmLOMJs1WsHmzXjkPxDJQA38KKiW5Tk6BvNkLxngRVg=|Chương 2873: Thiên địa an bài 1;eRa0Nk+mhRt75uWvwLmLctK7TarbnM3bklJNv8Wf6Tkg3OJGkuYNPZbXJHMC+zw5aP0yMcFRS96NDUb07o1bS31NRotLpf20yIgRvnwsJY2iw0vTKqJ/ddU/QjCIe/UBFaMjpZaGV1zpToZSeLHoWeQOAaDgmwR31nMuKv7oci0=|Chương 2874: Thiên địa an bài 2;PJK3L1+QJOhh2EeFN0iVKU6Q+1VvggHpSG0KgpVTHuG2aCZUTDbVt6Jvd1YtORNXB7S5il6frAHoy+6qnlUfdxJmGoAHZ36eWjKQNOxbi7d9Oou6KKdG+PEPvxYagO+7T474Jb0Nb8nnTT9iPPRT9ewJjzfWiMz6O8if77SCUOs=|Chương 2875: Iểm nghiệm thực lực;m/eGuvWMFybu3G4KxtoGXZe//G3BHytBeKIWwRXWM2EdKJ6DvAo5oD6u+edctTrKTIVwCRZOgkxByRmjNIM8aWdqdwC9zR6wfjJJdyNmuR+vxAQYcrvjweB4K1FvCn8uCuSocmRnWCPGDffkankNJXaoFE3LbU9QmMlJ7TpcC7A=|Chương 2876: Hoàng Tộc che giấu 1;YLskA+oLNcII0pPevogxIIaoi+sA23lBB2aPEuVo65gDWcJB1eqyoWnRlKBNq59SIXU7MOU/8wg60FGd275tGWq4Wso1hKu2CngXtomxC0ZCDPwry5VEdHQ28Yg0VbB8FGUBxlXmj5W6FuqdYVZzBY6nlf/BnRes8WColfVNqMg=|Chương 2877: Hoàng Tộc che giấu 2;sjWXhdH1KEdi+WHhx32FxH96IaRCm1vplxvUBSiijDy5eAlV/85dW0xi2l8CWG5WXPigBZrK4WAZ2jVVhUVa/iL403cIHmI57MoyLZFTBvuaikzgk3F/TG8H9XzPY4vszK/HDoNCdi5Orz5lsvXIenTrZZx/BnFGw9UVcnA6Zso=|Chương 2878: Khôi lỗi Đế giả;mqydGwe7sx5uJ3AWpg9m7RvaEAbc6q3A24buQxnVS+yaXgVFBYYyJaJZRF85qSeB6/coQPPdA+gZSYSkBlsI7yv3TMd9G57ZtwoHxUcJCF63zWPMlKgn3oi2sN95CqpmFyR2uVRZAPWTQSXTyreicy4x2JAasXe6XaWoZ9QuvP4=|Chương 2879: Tàn hồn Đế giả;GSUfWHRMWyRTkQD6NJ1oW99XJDHR+hyU3niQsU/I71YeSQR3pgKztZqJjmF32Pjtev9276dFOpwZut+i7yKSyTNtQ50jVuQQrV27ZeHbXkuR1+ctQgdPSbqFvDjy9o6Nex+NbH0Rb4gOVscCB0carbVgjbqGaldSItB+HKvc2Nk=|Chương 2880: Đế khôi xuất thế 1;ptExLChMRvz9rPv1+W0aER4iAZGBy8dmbGxFtk4k9uW3NmMJUNMTHPY8kaiDZoYsEq0cM4EZ2LyiD+4tIBe3nyzxdFEGagP2CqPaWHunDI84CfYwlWcbbO77+j+mw9CDJKrwM7v2GDS+RFHniJs/JfKNZUlZqKxUf0v4vIsvzr0=|Chương 2881: Đế khôi xuất thế 2;P4yI0/mejky/99oHyCUXvqegbHrETjNH7p9V1VQAbjxusXMlMUFXnB9HLJozCZQz4i41a7Qwyi5LQ9nY30mTj/LM2BTlhCONutd+cZKUVU661blj6GfRbwsdYSXjDAykw6c0MHdxBNQJYAi0AnmP8uINkVrYo1d1l9EiXzIi2tI=|Chương 2882: Làm ra mạng người!;dV2jF2OwURHAIgflIhuE7HzdbZ9JIosbJu5qQP9/r2zDiUMr3BYL73AXxyWwMRKlM5j8ZTdJqiQEECjC5AMCZlgBIe8hEh1QjP1DAqeIybOYmQJ9PtbhITBtA8GQqJkCYI63+23qF5x1evB+0+kSxSZ/8WiKtQDoxeJCrejkaOE=|Chương 2883: Vô Song hỗ trợ;p4TwJKkOc7ema7bCJBSgE3eoQUwlwyc9T0SCQHNp8O0jGgdThqTPmt6nbsfuS71s3ihU86LN9Vy1e2+puIy4p2pyKUyISOX8Mu4WlaNnx04tDjrmGZ/mOkhauRXvyz+pjcE2nBIvsvngaXOLRd2TXzZnx4ZMZFGYm/LmnCfv4k4=|Chương 2884: Động tĩnh đến;bIlaA9i/0ozlUeCtUGD4R1dXadTbhcSe+Ql9UCojv2qtJBP9JKvUpkphinuiA4varuB7uPFWtWayB2whV2R5zkcVrWLieXMPZa/3FMY8DA6BwwTYSH1qDkN37Afs4lXGvtkdCpjRnWIwDwq1mkTYZKcVK/bETyp7n2ly9nEB6GY=|Chương 2885: Bối nhi đột phá;Cgc38iEOeKKJP4P0F2qKOnO3uqEVt9Bnt7Ilj/aEKIm5Uht4vHjcJd7nW4pnRDW+m+nzYbBVkUoR1ySOu+bkOlOZAk1ybSaTBE26P8XGDoizZn0ZChK2Q5/tzrjDv/SH2s8KXk0kOVrZMsNCHtG+0jZ/q2E1LJxVChdk2dAUHUQ=|Chương 2886: Lên Vân Dương tông 1;6xFUq1Sje0lEObCpgVYh7WVxeET1fDHt/+ejgUEYfsezDoTLy107guVmPibyVzQvV8/DITA8D4ekTWH6yUpI5Wu5JgbD+BqcJ0ZCjq6cXGuGbJxWjIEd8Tis3MCVhxO+dX36zhapDMRfSfX/fn7M/R84TDvB4OPjiZDbgqiOPK8=|Chương 2887: Lên Vân Dương tông 2;rFjfN95rNA6qgS0U0cQDweF49YtC4I5S1/VWvvR1q34IVv1106KWDv9JE0JU26KGC3iz8T+uHLBzXMbdtrUKlKlEyp+nmin11LH67Y5g8jsPFTBZ4qKDs5oYLC8Fjd2QuYtDshIumZ+PZHCEebtaNlLXstFiDRGCQo2YAb1IKyU=|Chương 2888: Hùng gia Dư gia;sNKHBoVz/4kVBf4X/kPvPk5XKhjKW0/eMHUva6EuGcp8QWnc2GDUi0hfHMeVWbJvbPe8d4Owoz7mZPlAUmOQa7pmesce8J3fd7vOFF+vMGS6Z40WhGSH8v/N850Av4KS3G3g2DRcwzQhLAeP7AnmN+q+RasM1T3p9ItUfr6Rx1Q=|Chương 2889: Trước tiên an bài;3fkihGNsdbvP3AyuGy1Acyl906kX5ZJrzPU2EMlq+VS+lnRlRsvtqGbb1yWvg5uRPHAPGmQdnv05rYMBmSHAIRy7EbeOpS/I84b97rjP7Zvu3n46uhUqFMzchSTGkrocg3d1wGWC897G48MtNCi/23BbjmG6l3F1K+rOsBXh05U=|Chương 2890: Giả điên giả ngu;wgTeDzVXlowXX1LUNcAa8ypIs9ZOeJDhcUGC/ANe6NXTqKiCxRkMCbZc27d4VVq1JFcCoMmJJViriKcnR7IMhTwZsTiA0RuYhEvw4A+Svaih9fk/Db5EMjKQScHvxYEAMOaZMlMdI3p/qAUlS+2Fp/waDt2tUkNjjWA96V4vnOA=|Chương 2891: Một cái hố to 1;7+dJnRJm03tBe24VYbiOwFMobu5z6bbyLdGPKBes0A+kgtn86vTQjKXf1JTFybr4vrNZ7lh+xAdhaYCfsBBUphk8x1Gq6a8VhoQTmV2qXudzaAlyvLn5dPjiT/tue/kE6Vbc/N/U9ISTceHEnYnnl0ty56B/GjqCPTgCdFc9Cr0=|Chương 2892: Một cái hố to 2;NdnUE0wZlc/am968sXV/EEt/fsx6ZUNR2fR8WUHFgWUzzEXy10QjBl6XI662sTr4LCJikwbaHdKYI0FMYU8qh/jvU2u0GkfoWZrv0BJiIpYSIkVDBRQR2Rv8giHBJ0vU7tjuJcyVNfBOF9V3tr6FbBdPYJMBgXHtQTOuQIrW+PQ=|Chương 2893: Bế quan chuẩn bị;gpgR09Mpr2ywnhmR+cTKSo7EfPzFhMAQJgz8IUgwfBZUfaNyCgUqiD3LFP58Ygx9EtX2/tsCBCq3deFL3iJGOYXHTTJs7tg9yqwBazhqwVe6glGYXRo/wGG7RU+0TxZ6P93bZXqHzgzAZFgXxXKMktF5PvjcOxOPRbR4cpjP+kw=|Chương 2894: Đại Địa Lao Ngục;WX7rk3cF4HC8IVZ3gWZQGamMTVgj5SxLspBN4rJ3nBDpH7AO4HiSfN3zjO+OpTHJ/T+OHob2LQK1/DHVIpEpGO+2KbXWxeDxiMCl+6AxrCL1Ho3n18lpfyfBCr2gyCpZ1V+Hhs7+VuqJNcpnCUFBlMgu3O5jYMN35RC2N8Bz5QQ=|Chương 2895: Ngày bảy tháng sáu;X68hkXyQC+oxTdzaSrM2jNwiTLv3tXX4LienLbQaQ2BA9WGqTKkCYOdzopqz3ihjgZ8udWxw+8UvHeYPwRconx5imlcidAUgvLkhHIgeU+9sF6nLrw9I1jxMMECmuQy5nJFmJzrT6I9NN4Nn0Jr9i8LNFcao+1cK5Ggcv4gb1s4=|Chương 2896: Người tới cường hãn;mowGNHCBbX6t7tX9xyi6J+pGWCF/joJv9ows3Cw6HWUEDf6d+p98dlPTaE3QaixKutxGAYkQcLokPbJkgTjId6GOVOH68H0j95HTkvaqjTjInhC7nh0Usx8QHZVw2aN74XZxtPaabWKg9oQq0C/Dk38HWrvYT6mVAWmEzPPbFrI=|Chương 2897: Ngày thành hôn;Ewg9xO13bIgcr04y6HDmZuj9nKzAER+ofGJHiqV3b4N4NwZ8imTX49dQHMvu9eMCPU0B96oxHeictYDDKvazDptSRsLQWwA6Npzp3nY3DY4ZM+9sPLhHeT569cYsZ4Bsbbz+UznV0ERRWdxX6w2hAbKJOCyeXeseXh0SjzGT+mE=|Chương 2898: Trên quảng trường;a2MV6erNhRvVpByYMpDGPVxz1vXZImcUKI90got+sKmP6JHpLjSV47hychhK028VKegqFEvn9pgYZvfOEoeITnNROEGhKduc+9hlzDLJo7pE82DsOqTxuSFbXP/4D3U0hMsutklmV3ckck5ewUCYZ/RcR9cCjR6MaISctqfL9Ns=|Chương 2899: Nguyệt Vũ tôn giả;SCu+ZzoUIJ7smD11Dbxe7m9X5MxadDrisdntxoXTluAclHDiC4MUSj9mqbF/CIdC8NnyiUzQpBo+sp6WizpNFmA4XzSkQmjT3tkespx1FkBf1uLHKPhXPi/4xErx75wmdK8RljoVZYup3vZixJNya3zGQj+NdJWCGqcjrG8wlQ4=|Chương 2900: Đại hôn trắc trở;1059JuZ1bujIPJPuIKnsPL5yaDygeEmFrmc9sKaloEyKFPJqx8Pn0H9X4EWmhdgeLIfp9qDa7s5hejszI9LvxhxbNxo13wMjuHhHiZON0AZyVyki9ysnL5l8wvat/Vvh0lhGbUxhxpMJHyZpMaoKElF8q7IJDS/QZOXAKBbDlQg=|Chương 2901: Lui ra cho ta!;JgBNmf3y1erAyODNToiA+ZVR5uv4kpWpmwWR9vRU0uXcNW//+0UfPGTaO5xoFqbglZQo5i6Ctgk7A0RoS18xngRIzTFu6Jz/IUXTWz26G9CwaBqqtWffBe1n5vaVQX9EsyaCCMlGwpNVE9ctfllpNPOtEONKagsIfCFHpeilZWc=|Chương 2902: Người tới ngoài ý liệu;jrbr3YDOY/w0LEMCSfGBSUMq/H0FBlgcjxIylguWI0xbqmnYtUsVNFe5mwswiU4t01eGzr8A7KNWYzOx46EcL+Mve0tgDv1I45uGzSqdSrZpZKjWfAGPwoc2jWASbGHwesRfsHRThg7bfFaf6Y6U1EcNX1y8FkvMBOaOxrYcY/U=|Chương 2903: Hồng Lăng động thủ;G68NIrl/onlLqEp58kXZWGLrPPZiMeaUxwd5ppnVQvyWVMyy9aqbszyencavpyiGjC5kn0bocWUCOzySHOr8fYOkWFGytfs75CmdMvVATFD+vXCVeQstREx3WOkC32gn4WpDcUY9CZ6p5jH20ZEKOKUZpfbgoStZMq7HB4hYIGg=|Chương 2904: Thần nữ chấn hám;0BYtS+RpqJP9Saom8Fj3h6Z4DfGI/fWDL0cwYS4EMUK2SjjX0DiWJDZl2yE1wjCTfv1XC3/w1yZeA5AIE0AVp+2OTvMCVOZ1/Q0hriHrEUJ9q/gVlzqailY/6MsRDZVRGpgFqNkH5NaDmG8dPGmCfReSArzf8BMViqahQ8MTGBI=|Chương 2905: Cần chấn phu cương;ttBybLy0dxWE65hftkx7tx/m9DRtZo+Wy1OlpSPi7oyAVAIze30ZVHsKYQ2VhxyO+ddVFRLp7kem+7/TjV3jzFDARe0fpwJoP7nYvq2KenMr5EsfUCkMVIoa2UbfeeuMDX8TKKOSwuVQkZvhzbGfIgA8mCx5Vm4wJ1PMF8iLq+E=|Chương 2906: Gia pháp hầu hạ;5DvBjjyaNkJC82ki3rE6WY3zCDRwcfYlL85Mu3p8Qg3XcTVJbp3N+M7UFytlXlzn3gOM518TijTxHyn0bsVzPq7BP+/1NNwctK6u5Z6p+jPlpHUFxifzglOcv6q3kSX2Q6iyKo8qZBzDtdMC1GJYtXiha+3PyWU+idOVQm1sHA4=|Chương 2907: Các chủ Địa các 1;15FnPdxvV+RLXFy/wH3gehudO1T/ge1voqbO4lW+LVm+DO5OxvNkASkTUNZiMdSBLaY2e7J49Zc8gU4lRpHZ5O6ujhyiSkdZ88ke3CYQmcoFjFV7Rs7+XZxOa1TuuVDqS0KPT/Pw284Lhm/c/A2YlsDzTvkdgH2yjVZzBRAq/P0=|Chương 2908: Các chủ Địa các 2;HM5Ly1NFpK2XIWC4PANnNtHbAMtwqIO8bT/6R60+MX4r1NZEerPL1ePNxW2LQwyPuUKfRaityLJ2fhmdgHINCRllGvf8Eo6RDNSCl+BNcGaxiEUQlIpSKRXE8QTxMLwGhmA2SPswvMymgJM5IO/eavsaqgPi5W7zAwcX0RKIjU4=|Chương 2909: Đêm trước đàm phán;qIe/3RAqtdF7/4gqV3B0Tmbh5gxUfHs6hChDFeqopC62vTpCqZyzv87prD75Xerj1AkQwq3l1NXiv4q0JOw/pZlsllPJM9MUBZurfjYw4OaH9ok50g1MmlTgAtwG/suB40sv5Ovsfqe/F5BkxHLB778/obQDfExCjRj/UuSZht0=|Chương 2910: Bắt đầu đàm phán;Es+WvEZBLeVeMthB+VdWMx607HjhMLYQcaseqx0+9/g/M0KRPblLBrxBCVPioDWTbYBEuiU9rcbilZDGuBu31cO2jfQu8948w4mfXzwLSmZD5IbCrnBzSBh7weFm0xHkHXkpQWTZxgXC6LC7OzOyFUu8CDofna7SmjEtGceBZzg=|Chương 2911: Ngũ Độc bi kịch;JB6VQokxnoNnVtP7FVJzwDl7efWHkY+u+3c2+UykbQhHB20JpVWdIUeqR9opZ6L4REbXAUcg42flfXcyAsg89ErtL1do41z5b9sWy2T96D/rCt95/hWsd3lyT5pYKn/h3qb1cxdPxYKbJZrUw+KI8iJfyDaxopz/dKueYzs0Z/o=|Chương 2912: Trực tiếp bi kịch;uaQvzzv2oNFBWlCwjsT3rU2vvUhENiROYXv5wLZkNHYilIiydkbp1hvx6tyhkbl5FYnnA6+kq4PL/faiRwZBAofk3bZ2mmWDsJHiQ0ASBRI6h6uNuDCiW90oXNslTMcgpvmbV9jSJ7G3WreMvW9tzWHno82ENYAkXZFJaowXnUk=|Chương 2913: Tật Mộc tôn giả;CRx1ZKITJGUxGgXPQnKvaVnmpIcWJyhAXQb50lPM6jchgH86MB1YwBCj64kvJ4n3pAXn2FH1K1HiPmQ0bR2lP9k3RvBQb5tjKx4XI7OVAkEhFwIblZu5lknq7OnyhAJ/2W11GuZ7NRWV28RsvPQgVQwxIdMKgt3d2Lw5nImejN0=|Chương 2914: Lật tay tiêu diệt;KOPLLDOxZXjrhdZGMZcDBqoaPdZ/abyx4zP6/UxEq3zYucT5OgLubbQHPrn4J1v64L9G7JLxPxnHkJv2Ox0p6s3ddCLfB+XOejf6Kdn2SAKAHvfrey6bAx/W559DN25mLvwXC8ZkaC1aAIja1QkJMOYMJZdSvRMfS7IQToH0hi0=|Chương 2915: Một chiến mười ba;Zrcb3A6up2mHxLjUzM0QvC+D89IuVSTJE28PwMyxacfYaHA2luselX3MmBIvxUQJIlPhkXMswE0Y0UEzdrViyMgQO+1qNfoZhZmF34RD1kzWtru8SC54q1K5trnjwrCUrrBWLMTReO/lgh5/O5Fbb1lvdkBV9aS6pii8n+qw0Tk=|Chương 2916: Còn lại hai người;WmYNuqIncBV5ienKBOS2/Y60ZU7k7G0Qn4Jn+iXhofmO0IA61GbG4fHO0pkcjNjbhwxyU+4YZ7UW3hEIeU1jr4RK+O+3grNK43Uk8MBt+ZiLU0Ip9AxoMmy7YZevMgIpH3+NB3g2wy9QFjV0qddY4oa+UOkSPIusY9XsBZr0A00=|Chương 2917: Sớm rời khỏi;kLYsyCTMDd1b3SdpouMf0yxU6NBNsrFmYyTVDUJpKjmMgIzdKFauBvm1ja1bi1BZqjpByrGGJ+AGYYb6OVoKnyAWJBhWp2QGlaNxd5R5kPLWK8uLgP8/7bYcV41x2c65EHt6mVT4czfLjuECBdKYB606FVTcJPxXHjw1Y1zzplA=|Chương 2918: Tiểu Long xuất tộc 1;BEVnySwouobUwVqNEW28uiSshk4G9dpyJLAeoWb9LPcZDe7TdXM7DZ3IwAS2h2o59SRBvsaBuZbwhEWNf0SG7F8Ts20vqFLGF6DpDw14JxaNvlrTC2MynKEWp+4SNku8w0FMEX/f6Su/mUoB2bPapSmI6KabDqFRW+HUq1hNTuk=|Chương 2919: Tiểu Long xuất tộc 2;Xf4fPSlYFg0WhGuZweSTZcMaRb9/4gks69/g8mEG+OVOCfJMiSv1b3Lqh9qboxWGp+rqb07tI49PP6dGXI7Q4Kw/VnD/m/YHGUknWMbtpJQxwYsWT0TIpZcWnLjIGX8KBrH7I8pGc+GrF98j3V+B4J+6HEv3qZr+NYPWJ5/CAU0=|Chương 2920: Bạch Linh trở lại;UmxBLWLJ0D+3FHfvci7Ta+JwNZpM9TCcWylhtiVGCFNoynK12Fd7UZWb0EOGXV7uYVmBjVj5nHv6vTLsxIesdRAKyIMFXhWjWrQuLT5K33gQ0ak7S0BEOgdQSJ1stpHbhmSWnC6M+IRcMHfHY21pTW0fexD7EMQGjhhl+uAQJmI=|Chương 2921: Hai chuẩn đế;kyzSM5N5OJJk4p+e6D3rHxqbsP7D9CkAvI9BGqkUAUPl5qeBNTSKNwH4rNDVF0zvFp0AIev3E0Wp0mJJlKxYF7hrR2jgM2S97AwOjl7TzYXAscUvJ25b+bgDKXotsAHTbiiX9OpbHtF+lR2YRcFK+9OWVk33HIdPWaWPXQ/EWWA=|Chương 2922: Bách Biến tôn giả;owSHSA1gX8lv4eYmZEtLLZ+lY30Q6Q9VIvKoLp1bM5YvP59JHJBnpTGyTv5VbUKXMzAhybkgyxgaR9f0BdFXUTbazUXH6kAr6X+q9L6watCb2oJD0W3GGY+qBEVg+xnr1Xf8cjvvA+gVmOafCWuXjqKVGh0+tCxoTy4ujp8vDmA=|Chương 2923: Bị mai phục;QIUb2AI1ZucXVMeV6o5IwosuiAzCAnXuT3Y2Whc/7BsqEVhCLnmJ+HEeCGQtMpxIh6sWlamjdI+NJmejdGVRwOp7rZRS3jDYoy+aI+OaSHUkJcFl+zoXwCrGi1dQSZQ5SxSws0tzGjLxMzRd1lB2o84P28QdRJ7OeSuOQWW29Ro=|Chương 2924: Vô Song chấn nhiếp;ibqZVdVlHEvz+48hrKw3bm7HRBtbmp03vkrwKvN3jkI99rcrOXjoFsCGInPahaDUzEPZWE1WFTA76hE32GtJKCZU9t22XApatRgMDWWIPrMHaD5+we8ba6qGl4LFW8o2JQNpHbLxvuf3mbUlOBGpGZPzadNOdL74ES9eUZL+Xg8=|Chương 2925: Hết sức căng thẳng;O5Dq1ATrmG6hi9L6X6RXtlh7UyvUfXa8S4oEDUQrkClptQkm5AZ9aR0632BxjRdgMF4HyvIJttdhiuXPlkKNkVm2dXm2JhriTP2AzfItV6TGWk6AMC05Js1s4SxULpHjmjvuTQbyTagyB8bVCWUt1m8BwoWZ9hZkkVE9OdqY1Ec=|Chương 2926: Đại chiến bắt đầu;hoInOKKm4ZL357jviHDtZyibO8tAtXR1yC+RwJoRVa/rBsZW2SV/8wM+qgGp+fnnUCyw+gykzdGOd2/m+fv1HRFDg9y4nRHlC819k9Vr/7silD6nUwMyPu6aAhAFEe8vjE0XGQUVc0wudKXbEOztQT+1Tna2Ac+OWe2TDlPhI/c=|Chương 2927: Tổn thương chuẩn đế;nVT0OEkPSlzKLnavZTEUQGWIEJsZq7MLkUk9N9HVZW9hNIY5WMznu8MQqihy/cAPys5k1BWVerPp8KoimA/N+sLT2E0yYHbeaZDPZQneJF2oeyn5U0YzPOKkEO9JfdrEMt8N/ncQaClTDoW4hyKMcghsFKIndt9vhL3MiqyS4gU=|Chương 2928: Sinh Sinh Bất Tức;Q6253NFZYHZCBt/pGRQoSqz2sVukOe/i5HeGWQT6VCzTC+Z6cXpgYB/Gp4luSlY9uUDggMhiLP0Ka0naIgpFsUc1TWO0MjcqE75HYowHwSABA/G3cd60sM/K1V13fL2eAbYLXw7laoTiF63+xnsAemLmp60n+mXoomGrUAECgro=|Chương 2929: Lấy một địch bốn;6K4RfctBwc0OC2eKnkA26JEGUOEaMuhAA+Tg/ssyglKNrwzL/HtULDEoUsxn6VOLgIGSsTUHGMk3mbdq7ROKw/4PMmEpVv4Vnu+WfmPa8yDmPhxX7TgFJnEf5xPSdTsBUKt2XXzxa/YrOsMHLr8F6rVagSWyXEQ27qcOnoelQ0c=|Chương 2930: Tiểu Long đuổi tới;DH0B+ypm41VWrtrOJSPB7QfFWZghp6YsmHT/orXh3wlYzkSjcXDOElNT8XUrOByLDeI/FPXJv/hiJABoxuQ2/UpNWnAzRuDatnfKnBrlyYaWUJMtIKSVqH5XOT8GrZm2aNvOSa2CRWBezZ2ZmTg+J+vHtMj55kgMb1PV5Cl8jbw=|Chương 2931: Tiểu Long ra tay;QKbIfdTKnQOTmwoVrNsqu8E65nm+G+TUPfjljUYtAkFJWe+vcrPP1wQIBDvhOStb4EyaS8FVQtRBvErdOlbsLoXEIyI5BouSQkDtRllnDSDFI7gtGuO/58I0RJvl124tE4Z7Yj3WIthd/InH/gc9yeMSuEH678pN1iR1TnDeCP8=|Chương 2932: Bản thể Kim Huyền 1;IwcOoz+o7/RGVRm5vbUuYLuEK0yaRSJsfaWbVNv5Gy1M9v4b9RFzVHIHeuz6AebujcJz/L1c2+Bkj7MZ/cQKSzsgbjbhQtSEljNQZyRVTQcs+GU5gnQzE9JdH/6PqziSZ/XguA3nKsztvmPBV8MhF1q+OgMiMXj7Om/Vgq+QWmA=|Chương 2933: Bản thể Kim Huyền 2;viXxWqx8M5GOycJzgfGinizuKmtf/UhXGek88MMcOznmOxQOf1NdARhfA4/xs+mZu7ZAw5b7jGHM2YhMZK2G/BYvZYMElBhhtLg3OESkg0P/EMe2GmFXYA8d2E8tWgHIKtZd3yxpzjRDCpJaPDylcUnTpYkD11ZeiHbV+Cy8BLs=|Chương 2934-1: Chấn Thiên phát uy 1;moHqwh9VyXQf5Qm06grWQkbbACvozrIshnzTeKcshAB8iE26KcRnd0xEj9VQG2HHAkGYHXBNClQQV8M/VL1YzKbGQ2n2Hv6CVMO60j0a1LMiZ3HHqEtnFc2QztDYk+RJHCk1yCbBthjo4OItGDPrFdGRVYf65pgaxxEf2JNzorg=|Chương 2934-2: Chấn Thiên phát uy 2;ej5mwiTFwnAC8vT7yaBsIbvu7GyWL1TfxFgUL75X3t6Hb0+cRlyIfmhaCvztsJj1/RoQoNOZtHtwmcH7eehxzhJP0yURSwyS95HJw/o29O1jVm8343KEfCvH29QfZrNIdj1qBHp0QB3a+CETbG6RaxyzBTCEhrr3bFWuH65MHRQ=|Chương 2935: Lại tới hai Chuẩn Đế;Cbt02f5wUlidKQ1ZHDvl6ALzxgMVpr17jDOeV1IppBgIvcohA/jgt0cCC91PsjVA2ykbmClgBEYZA2ByXKtwet6b/pp0JrRF19kWvbYIQL262OcHswUjuQbwd+hT7tpjnt9PsPny8MEZLVFgjLePoL81NuwM9KkDGoO7xai41rA=|Chương 2936: Lại diệt Chuẩn Đế 1;JWe2T33KzsoikoSYDKy3gnac90zwnItX9oIOxggVi1hqicc+s+YtfRaP2mq0bTioZhGlWwLx8jqgMLmZnQB5bVIbhmm//kXtRer3yBSl24cuuJXoU/lb+wXcpYaZKMYhOyVRYIz0SXNmoVjwwsYjELZC0FOrCkgJfST0ZyFkJKI=|Chương 2937: Lại diệt Chuẩn Đế 2;IwnO33X13x0O5Hof13ppQnJB+CtOkJQaRRp53dtdo80zKV1QJubqw0vqMrCTckY1LR/0iN+4wmnjCJ0KebKiv+tGJwRt/gfT5XjJAuejWcj7KHpyOW4rL+49s/wAYCPf6K0D5ktPwAyyYr3CMdkwjEkDXrmiUnT/NusRLDEb//A=|Chương 2938: Huyết Lục dương uy;IsZchZOqnt2JshxlenDtWRBEUjlNDKIMBsQ5xp5PUn7tC3Z0WFxBpH/Tj3n/sN70g5iq12n9/si2hXWJET3A/zardYhxQqbCMpdtrr0kkeGP0l/+MdzbkRapwj19v/cK593Py26je6kPmqPaHs0Dbh1pjpi4Pqlm10rP15xUGkA=|Chương 2939: Lại giết hai Chuẩn Đế 1;qH1LOSXczylh5uepZatNDv2GC3Fr/aSxj6czsqcNTN3WPbZcKWc0lS1evV00loGt9C2Mpo/QnKdKhZ6+vOZkC1QclKK2yAr9bYfvXnAlrAUIso3PSydrJAZK3XGYg7bOJyRU9I7qTAXnIAQSDEumXxDsqG9fqRFIVFKd8kjuFpc=|Chương 2940: Lại giết hai Chuẩn Đế 2;Lh8glzVBLAYG+2VnAHkKeclft5zF2Bqt4oilgQwHgJqDOICNcBcTKovLWQoH+XzJHVj1qRWPwVCqhAWhcE6Db+3BnCUasrUlT8ey9DpKCjXt+UsEs1yX4BE/1kkD6PEldkZG981+6qnUXcQ84GL2G5RS6Bl1xbEUHJfthYmbWzU=|Chương 2941: Đối phó toàn bộ;bXTtoDDoN/PjCC66ItY3QeIWvnFfESgkRVzUKBvUebfRG7JPkp32J8RxITyMdJfPQs4jCaaWddeLBMLvnK3LfCrsnBAaM5IsOWAGom47HnADmEnTDB7i2ZDuy8RaG7Zae+oxzn6uoOD0S2gdUJAod9DQawt3sBBC11jiEORFg/w=|Chương 2942: Thực lực như thế 1;JlI0uluBXboXcUZKY5aux2D3XdzBkAXVMBpZoRQ/V2hmio1kAwJjeM0AK++f6aTjUFkeSVxU0siVz/fl8Q0vEyU13jPQNtErqK4a1BF+gjtm5HP917TeOD1eHQwR04LoVpgwErrwPkT6U7CXPaGqjmje/wg1fmGfc7NHje8enPs=|Chương 2943: Thực lực như thế 2;/Zc+jWB6iFMGm0gPAl48Y6aBQRxB88N7gFhSbhwtYbCisEs1zktYMCsqxuqajoq/nOecQagWET1zPSPYNYK58yJRs4hTr4V8yWtwULbydU0fcMLY+nQAcxd7SgFKwGPRfvQRvpKspsw9YLePqNi9XzRtoJNndCE7eznTCUY1WEs=|Chương 2944: Giết năm bắt một;b5VRqQchYmuPfn1BR1Xnhxt3v25cB/i9WTK62qzE41nG+m9mNf1GZRxb1N2KtKy43d9DGJ1zKTkREuQVr0gIwaJ2cwGwG6V6z9QcOTjFEnA7RoXm126wVAREePgWuzh05L0pxMQGEXN9kP8NoPtntbpG0ijlK62pLh+DulO7A2w=|Chương 2945: Thần Hi rời trận 1;B01kCtqSQQ+16/DMTHrdO2X87xZGgugpByM+ubulmuKZqvZ1csk/6xGctaoG5+KJeHsaCaOL+g8AuiHFNseL33TgYteLRlu5vlWZv7eqqcZvahxzrL8LLtdvspmYTWLvC3qr0mH/Y8ti/kO6hukDuyP4lawE/lx11irZxx9zcd0=|Chương 2946: Thần Hi rời trận 2;GRkvCgxM3VT+oR19HRflJJdfK3Ybb+qq0Yc6Zx+OsIv/a+ngJ3yvXeVkfmKwlbmhrDJrhlXtisfp+VzzcJjgGe8h8/FyRsWzDKjTRniDWiW0kTd+2w1MK4lwbcF762MYY/4AQ/D8NK+3AIdvz6ZSNnCr4CfodYeHEqJCzI9xXUs=|Chương 2947: Niết bàn dục hỏa;/lTtP3qrqyGTH+ETS4jN7gQ8hH7fkRj2qUC57tvcxSrmHdq7++6YkS879gBUaxdp0tBJCa6/tWID5aSsoptHm4+ZZHu9OxMbRl1eG9lhaSdtH4U9mskWK0sVFc2maDTjKKN2zrhjUHNS2mRdUlI5R8cWmWaVfNENfD2+83RWVWQ=|Chương 2948-1: Ánh mắt Tiểu Long 1;vyKogNO2QdUgKoGOkbqOngMo1VLqNUpTiUrP1tFFpb1iKhFPPGguLwNGyQy8ue0a1KPUct+Ac0Sa9w1DIkvRxf5VCfZ3ce0WIu9glHuibNx4c3NFJhrLajIh9ET2k/ZGdvaoJyP4oIhJBTXbJSCO9vAco3z3Tm9hBvfsRUb37DQ=|Chương 2948-2: Ánh mắt Tiểu Long 2;67HIVUAN+XvCTTHDeTqi0O0bbZPJTDWMsyjIiY0h6F2mYbsA2Bqv2BfQa5Ql4Scbw6G8cPBIMnZ8OSkbOKcZJHLfNrJiBuMfn8b/lrewFWWTbROpjQUS2Zh/lMuqeAHobldrv/d2lZNvSlhrbyANn9WOdTky7Aml9YwzL6ErRUs=|Chương 2949: Huyền Vũ che giấu;xkeK95gizQZQeM76Qre8sJt6KklWW5gB+91qCfAEJtnEiPcAFAvu+9LHeQC1gsl4dX/FVp0b/WtxFxVFPgzxEDSEe8xvXbpIX73yyk8qHAjGt1dLp0jQQSldiQti9x01jgC11UpmrJH7FJGuUYRE2IoouhJsIZ7Q6NoVicEurV4=|Chương 2950: Kim Xà Tôn giả 1;xWQzf28Cb4vtzxuFVNoc5hjGk9RYCo546qimL+Q7ReYK8CJDEDiwdBIh1ls2lsG2eCPG0h77t+68X9Dd4RRXCEuIIl8te/38OJRqEfJzSTCMxf3oGmpQUHwYxos1icYzYfXibykCEhCscCNG00qUST91U14iWRoXsSs7U0h25UQ=|Chương 2951: Kim Xà Tôn giả 2;7cfZMvLhFEMxPz1nnYFxLDIZFU8lReW17ulMKrPERDFQeViKFL94sSiJhJy8+aREvt9Ao5LsH4eoBM6tRQamFDztLFFK5lei3bOTB6//6ZDizAPaweI8Owg3/VZOA1YEkiC/1LRVu2mkL3tzPeqRD1YwMCZJqsn7Krepr3oBzhM=|Chương 2952: Đạo dùng người;1KjWscnaoMmDFeJ01tEIuCmX1bt3b8EUwalTaWZ0EzH34bo1cRiaQRgjiL5Pj/GTbKgQOmWPAHBAZ7a4MV22v+Hj4x/LX2jx5c6OIxkS4WgSw82WL+IIYNUt/EGc6qroIQ4Flu19QDx0V+bYKZr8bpV/Uf1XKQkZqfZRHms3SbU=|Chương 2953: Bản tính của con người 1;YLofRTHr5peCuU92vUQnsXMZFoXP5JsTfOLd5kPHj7BBhzXAdjhP156sTMEwE6m8cnyUxeQLFnDdI/tZ9flA5nN7DLOOT2WCoXvczTtLY4/yFPSEljWqp1M3dCtMbuEFRbAaZfM8G5TaTtu6qZU1ZtORe34dSz2vCGqlswDi6Ks=|Chương 2954: Bản tính của con người 2;GVbs1M+tjT0qdvMq4XUYWqkzFrmr34ThFszDl616ENCqad53bzcFmqnnyzbNcQ1x2RDaCEZSHLYe4QrxKAQpZDNWSDCdSCK0IPLjAow8cpKyCte/3gODwVawRYvPHtGMeH5E/Z3WD612HDMj8D7/DiBJrB4xfs/0kgjby69UD/0=|Chương 2955: Chu Tước Hoàng tộc;FOyDnmapprXtUxTcyCIz5wnx1xrgaCmL0nGMYANgJYHk0RcuSq2dKGME+9Ub3fhkr5Cd3f4eroy1ouEcKZmSjkNLpfbPSn1Hk1B8Uipoeb5kzC3FeZlDoSsyrbnz+1UN99PRh/mlURT04VjuO7qXNuennjOuXB4Hbh0FhHcYBXs=|Chương 2956: Động tĩnh của đại lục 1;jMs5OxNElbk6PL8PCKQJACnbUXRL1ctEhTHRLDHrF5SN9MwOgTXF7lkWR8mY3MpgTGUXQWTTCaz3vPkds4dR7IrZmpbSzoCCm/kA6QQlRFdjejuCKXJhz3lLhsN/N6+PE9Q1C9i70Q/9VRzLl+AKYnf1OHSroUxNKh4QRwcEbbk=|Chương 2957: Động tĩnh của đại lục 2;Ei3RQc2A7F/xmD1cPv4ZQZfdGRA3WYW4himWFkmX2GFcAg2a5tZhYMCcnDogXH9Spinmwj/8NjykNSu/uehcMgwswIuvMKPk6R8ib8LD4ww8Pkx385oDn2Ldl2s+w4unRpV3O4DqsZU6SYeAp93jCdX3Ib38cSWrs7KtyCdrdAQ=|Chương 2958: Tám Chuẩn Đế;3R/b0Enz4ieggmHOHQ1d1IG3a946eH2rg+/pmzAox5n+/iBkrnlJ6SP17CIBDjUFp3ahqNqKxGdUiEK624jfIODmUtwZUzxSJhi09qz+DnWxeTFGCSqxtw43aXpufMtkQHPGjXis9wY2gmo5XNzqSW66f4Sjetu9BOE2oKoKMEc=|Chương 2959: Đế Đạo minh trả thù 1;N0I/FM6hqRdenuwpD4hBQIMcJQROtlyQHfJp8TYh9/hKQeO0+buChqSwk+JeUG7kuNcxx3Sr7SWs54HJpZckegEXfd7/8y/eh5I9MByw48ivlYV9dQ4OnEyP0BrgN12h9L2oRduJHkc8zGYNvHGi6jM1cLjmHY7AkXA9cmUd3iI=|Chương 2960: Đế Đạo minh trả thù 2;BZNGlcSBKxPJ3ksAoDr9j47DvGFgl3OhFFYwBSUcogMNg3LdT7QZS9BbeXD07Sb2zqawOFIe7d+nzUpNJKo2N35ikf3s8gWPQb8bvZRWsWtcy3NG5cMxdt+0rdkwX8HndZ4Dl3Me0vGXF7qLdkh5BSBGHJbOpg809S7cP3oHF1Y=|Chương 2961: Đế giả thượng cổ;ZOdp5kZUUUXN4AmGayirWdnm9KLqhC/BGFvD1iEAQB18Z0fRw6PGlEvMKKk+jZjJhoHhagkkrdzFir20071uvWZkftESYm/8RE9iqnrZfiyb4yeFk8Urtb7+LFk+WVD0r9RUhllaQeANmIkzxEMzSRfEW3+JNnWjkjzxXSYqsRQ=|Chương 2962: Hoàng tộc hội tụ 1;/3pHpopsq1WjihcHzG6Di4pSyGYWLsMjGzsa15zSF/jI6n4FxKtV8qB2wTehp7bRW//NCNfOVWbVUG8/MCvyAQYxQMlZdD4ujEbR3Lwb2k1unH3OwfL8dCTwP//xavmNY6DJ0uFGPzC2Y352Em2/9E9gzB1NOJt/iyCwvqb3c9g=|Chương 2963: Hoàng tộc hội tụ 2;3O1GYaXtZPW0DqE+UAMdVGO40sY5ovfhghSfA9jCOQmbWDdshrVwT3PvlwUSgzcg9fcCiWr6nDhmijhG2s+cBlF4cgWiHk7ZU5cQdVWUydimd/EudEr/i47m6oQvFQM6x76W827bQZmRi4DowvwvXqKfT1/u7AFLEfpgJd8nIH4=|Chương 2964: Thiếu Du đuổi tới;HLal02hyKWxowkG2aE1ePMW9+FIYfycz6Ohp2k0NIc6g9DaUhISVpyvdKj5FFp9as3Ym7freBdX/H47RebtAsYJ0yjMF8KSO9JuDlOCe83efXYh2PZMW1hXKgLKzq3rvR/Rw5u3XbRRP+m4MJCmvdXe0jleABEZAShk9wELbeFQ=|Chương 2965: Chủ động khiêu khích 1;GHTTXgUEWpClHbcJU4Ztlf6bIUzT4Uc5bTZzJMmRYql2sd8cAuw58cvH7uRm4jO8uhC9RDnbvXWktNN3jGkvuQnjtJuGkaR29DIPv/PuL2S4WfogVm6lnSKYG0uFI+NECICOnYMPx7cWBJbbGp74M8MEreMOj7CRS7JmFS+F8IM=|Chương 2966: Chủ động khiêu khích 2;KJOGVwnhb5C4i0YS9O/7ytED7ufDT1u5dW9v+DE9ItJiOGmFX5gZ6EpGHGZD6WtOjh+LKzkcOlDgfYJcu6pEF7wyOhsnFk9Xmz3SrDxpzjjGlUhe9TmLy54PUP1EgfU3tZ8aDrwOM9yD9yHnxDsIEU8zWaVK7LAw8ll51nKxRDc=|Chương 2967: Thuần túy là tìm ngược;WwPlHcOact3xFoVyoX6RCswWsMASsH9hziJHx3NkhwHuNFsl7U/+h2z8jMXiOEXNgmtk6bOpy4PAnIl/CRTE63kbSbnkG/GuIhENMl3mcK6fxrLo+ViQzrQNMKNat3tpurVeTGSEu0hk9La1VUhWccYnk6q3aPf1QCxHZKW1pzE=|Chương 2968: Bí cảnh mở ra 1;uQWEXb/g6Yis3KuHilJmv7v5YQnklgoPJj+kEGAxyCeeXbqlcGYlktUGvpy83jKZtqZxIAikKj6+TW4Pc2SmqRuBTOmT9mbQau2OFYmrp2LHyTek1jnlVJ39UY4ZEkvmqkfb632RD28QIKgwR0riYY8iKyaNYcknONnjNNbzRVs=|Chương 2969: Bí cảnh mở ra 2;gQU1yLV6tl/feJ05YbIzcOQ1vPeuwLcLvIAuW3+4B0dZRrx02HZJLTACemeblHtO8mpHvyBoUOEKG82uHRTA4gpdg+tkghw3uHvTePjUj0OIvTITPxc9hm2CNtGhEkpEecv/Ob3y84G0KsZvcomyVivtC/GJ8DGtn6gVrTY0tds=|Chương 2970: Ở trong bí cảnh;X/e7n2vawOTNwErd4+TUnVTUW/KkfpLf9DQsZZ9EDXVNM8RVyc+NTPNL/40kwhfzcFskQlzPd4A6QRc41x+xylFyMxl5Eg8nGQn+QE++aexX+OSWYzRrttCApEiTEFpU5O8Y1H5g/4b2hwipsM0hQ1ZTkgo0iZzt5FCVT274eUk=|Chương 2971: Ẩn Yêu không gian;eDq/kqwTwEXyru+nDIwWzT05flXuet8E6sJHRs3tX/VBKAiHArGk4CE4/PEzA8aIYcujAcCL8U184ZxEHleNOCcdP1KjmuyXO+WwcMBoISEpGpeo4RcTnTY8+eZRZ2Be+m0JmYWtsaubx+arPAE5+QzXOKpa2GCBOf5vycXuTxM=|Chương 2972: Thứu điêu thượng cổ 1;6qiArsVCkBrOvEzqLyiRXdK4XlSQfF5WZfSub9phGzXmLmUAM/tFyRGrnywLd2NKZrEW/wUjt/bOWXvjZjsTpQt6RLODJQoiWE6kLl+Q5kyM0xnDSzPeM1KWRUYajPQkPBE0dpAH62d1/69jzxjCZci1JgcMJaoSwnFulj7M3xo=|Chương 2973: Thứu điêu thượng cổ 2;0ijl217H4/JyPxwZB2UEqeL57sRe2QPWUcIihm9PQq3vJuAszFxGpXEEPnq/nmAsHoK8CphD2CYuSscmyHfgecKB3f3eLY90otxnGW3uW3U82khrMNIrXDMh+WDlNV/g4m1fovcmGLaH/mfPcPpH5KPc+N0Y8ZwslD00w2SXRZ0=|Chương 2974: Vật đại bổ;zMVfrh+84AbuiIv+2Jtf9pSAmv4ZUA3mDjtDNV1r2j3NH/wkUX3x/LWG5Vx+haKPcN5RWWq2nzhrgM7PWtq9Zva9vSMKVzp2FqSBNvI2g/4ChF77lIjocrnje4HqflqXtjDnKZJ5BVaYf6Rq/ysogsi3URWSIsu30wpBcV2GOs0=|Chương 2975: Nữ nhân của ta 1;yq+MkhgB4/s+pAVw+VuYhkfvStrfJKbAA5eDsyGkHTiC9IFlTGWyqsmo9tRL78JGhJCtBYnHjgJMiq4qvzJvUAcBV0cdzIjq8VpysWkkROlu0o5LWc7JatnHjat105XiNgdQacgU9x7bHfx8lQ4HfF+AgaaNWr+rjrHUSiLUjHA=|Chương 2976: Nữ nhân của ta 2;d1Bs2/OnC8ctQTTkChjEnWm6F6GdyMCy3KrJcSLTrw2r3cuNgsV/T2xfwJEVjPw9YPUXqNs9I0OAYbCmQ2OAeKVIhUTEWhr7lzLoG7zfl5SQR3n0bFPIqVGM79Y1ddWJwZsOssJRzgBM9osVsFlwY49+PJu2CamIvo4Q6eL6N/Y=|Chương 2977: Phòng tuyến tâm lý;kxKpJlq8wzlB/Is9+ddTEyJoTS0fhdLT57evil691q7i1WhI96Dlu1QtVzfp/ACIpFOgtIeu31wFRyy50tgKWqD0Pz1Gqizwpm2lBXdk+qdLuQB8WEPiaM9tvqVUtdwLM6ufsby+jlUd9r8bM5bd1CeJjEOpiL5Ff7qQ1MpKrPo=|Chương 2978: Thần thể bất tử 1;y8W1qDqXFAPZ5scFR8o5u/+RwzJ7QYkq5yNddPGec28eCEOnzIYZ+fTkFfGIEjdryXwd4vRHY5KYysgSByd+vMbkx5q+Tz4JWo2CfRKuTMwFQG8YUjqP4w8+5GYhiGgCrGJ6eF+lGUNivJ04S7E9fUtBgJl66x3UTjzF0Ek6n1M=|Chương 2979: Thần thể bất tử 2;5fKhmvhHcG+q7eyHQ42JC+eFGxXHdBk1py+5Xdd8lCQO49f2RYo4rQf3czfpwjErDxUGjnzZSM4Z2CnkX38wBhTqjz15Nlg0n/IaXAl5I14EQoq/KI+SMHYp8Nr9MpWhqs9G8GFskhiHOxXqfbM/yryjGN6t4+vBC5KmSLsBso4=|Chương 2980: Linh vật trời sinh;ahNS1b1JyPgO/iQxjp0TcbPOuK4mVaz3WGZKHNnMp11cnaz/eIFPH8U1IhqL5GRISOPhEUEz1NKiYspc+LbJAlEowKAeD2gC39yGR1kxtcuo1n6aWoCgpCaW3h2IXaLSivmOSjKMCaeshFjs+nXjwNnqyCPXzq1Mqyzza+8dat4=|Chương 2981: Nhập Tam Thần động 1;GbAutHQKzbWJmLwi5z/YRPm03XdYzlZseWKB6oBBbVXIO8b3/hBEoyT7IymETW/QGuNozTq0D5Dm0D649RfCZmHcQegOH3S1oKOrRi7zxzttAmKml1zgJaOkhp5rwV74Od62SIF365dLaor8fAc7/Kf6Nu6H6XldeUfs535ZFSw=|Chương 2982: Nhập Tam Thần động 2;pw/frJ+K7r7b0MqUTbl7egb5rJ+3TTE0JRxlgzpf0CP/DrUsnl3AE8VFlkFa8dq7zmT0ojXxY8tRI0NqnyNrNBw6ynawHAI8A+TdLlBzV/l4GiGOacq3s12E4r7Z4wE4UQWDG5YtxYnkThlWVP+VWqrtUHx73nl86HAlVXOlndQ=|Chương 2983: Phương pháp tu luyện 1;U2CvXzUvEi2aSmOLGemPWfISW8HnKgryXXhE1S17adjdI2HxrR9o6W2wciADkN2gzxZ8XzxPKchebZDGjqo5yM6M3ceMi/gInLa/1066gQstbfMnFwkPcHUfkjrbqB9waAxwhnv/SgzX/6CUlYTSjcSzmfkUlUEWvSUjsf7mx/s=|Chương 2984: Phương pháp tu luyện 2;rjlwzcQi561k7jGoW4BHG+mucw7YXN5CPCQipE7xPgz8JBd8enPNI+zjpHlVfTlh4mN+AtbyyV1tlFtH9r2uAylFlT158antu/Ih4Rwv+p6oOcRYHYvxD2UFZUe0OAztd0S9s+bdHxCzYUHq0bn0G2K7M6wR3Otwj7mUIWQBzCw=|Chương 2985: Gặp lại Mộ Dung;FZU9hItVjYoIV+fSORVATVoCbhMkWqLZARVyIvXThh7OQNTa7+l7JkTLCjuxdKxbvO6tvDb9Qj8L28gRH6PC+BWO4fJy+ZE8Hcvugo7joueXH6aAyYjB+kLmlLQOs35qpCdLcQrYVQj6elS78VmsIaWIKtiR8DgrVKi2Wma90C4=|Chương 2986: Phát hiện kinh người 1;6br0RfG08c4MXAn76dJNOOeBaQT5x51VSaAFTadQGHYbUBiHbkQPnjyE2gKK7ykiZP+Bkkg9QqpG04BqVOpnO/VpvlvcGeWsA11QQMh5vynBsLngYQQJC6JQMhfrJcrgvHrlmN/4C+oriMGeiL5ZxFbaOwsntbhYqhpzZUTIf+Q=|Chương 2987: Phát hiện kinh người 2;KWmS31HmWsdh/fha1BF7C7Mu3qcqZhSgHkRtunkJ4xoXeVV+Pf6raz5yZP35r58F1Rrg0LDmKUqtU8dT9rKwp6K1Mav1VFqr4dxJvY6NSpBqOtlosk1qOql902bU0A0tuyHziY5p/+2Ki4ZUQ6bKgj9cDrtUCBSjp8X2+ttY0FM=|Chương 2988: Gặp Nguyên Nhược Lan;cIi4v8ovDYCXuNTlqbMrgJl4rScMjAq8MXz420SApAeV2zeQZyCeOKr2zOmBXl0tKJuGT9ieSy7py9oJSWdlqxTiydEz9aYrmLD6QZcMfDkygLTmbK/EUMXUB2JB1wxdQkM1s3hZm6/znVpzPTcnwj4k+HRto+m9lcjkIQgtyrI=|Chương 2989: Gặp phải cổ trận 1;CSHe2CM2tGvpTpC2qPK4rwISXvVk9LtlLTK1p8IyWe9LG0WzXDHc+yk7Tm2u5qlBi8Ax1Etpg4OLOjAKP7izgMa1gP0s2wHGXZxDhPNfQf8P4FkiAyAq06iZQCbblvYUaX7WUYayQf/NHjpSiqlbE1xEnY9Fd6xzfMiO0qD4IlM=|Chương 2990: Gặp phải cổ trận 2;e8ArrZSQn0jD2Cv0WiH1ZhhAIHvlGBxnGp6LXEyM9fhy3cOyAHZbehKWyhrwqkccbJ8AyLk8F2o97LYwkBUdys58BQEch9rVKFUG3iOaEoVxRciWJsPVEywBTJfwX9ICaobC/TZ9yyydWI9zCBlHKLbTbea19gs3fDkXcDEj+j0=|Chương 2991: Hỏa Sơn Tôn giả;qSs/Uen3wuuxn9DbmdQ48ai2MrkWLJ7it/D90W9cWQo9ojxcK9QE9n5hR0MQcNHModi/FOjGfndviycoMqQTaAaIMkDvxC5TnRBDbQhf/zOsYyDeQbXWDls1HGi5/dahEMFqLalZ3UI+HjhkzTvzYr0zYA7vRWYaK2l9Cbu4iA8=|Chương 2992: Tu Thiên Biến quyết 1;k790wVuVdbIRc5vua68s9t/Z29kPS0hiICxawm2FI3R5//xOEUpEb9wF1gddxHQDavAujPmvEI8ktBsYzKWTWtHF28/2pK8tMs4UCk6bTjJ2I3CW0CqlvGiS46XPi/4jbn4BXZf7pETm2tzRiNP4EyNY2ZdMvMpoKbumi0imxIY=|Chương 2993: Tu Thiên Biến quyết 2;lHa1JeAUI/WjncYMMaydjteha37R3bDtAbGOoVIC2fjBj4ngiUcDqRwfVymS4pyl1Oyx8/JJK2GfRvM330Nd61OXIL8pK9U2X6Rzw2gt0Okvp1ze6UaeTxmcm6gupCJD0RUQzxIJDGod73GD2+cD5x242LBf7s3MIUm8jdIwUr4=|Chương 2994: Phương thức tu luyện tự mình hại mình;A93dQdUJkKZFeLCIpbv2wGSH7297fL7hLIi319oMABVYx0warV5mwj9r9UZVBPIhEVOMFOtTZRYMu/TTdEtbRdzQYeHzZ2zJDYzLDVAVPltQ7M30FCuhKcfUi1oK7OJESpc5mjQD6DPVKRmRlXsVQUSTh1FFKQBRRXL/ja2qbEs=|Chương 2995: Kỳ tích tu luyện 1;Gvl2LnMfoA7M5R2+4qJJDo2n/Q9dFK06lEJCU/vfSeKe0Go/fHVc6RWLQ0fyM3vrM+3cPEgr+Cf2i539wz1dOusOh72MOYngMI+fjqt73usWh3ckKhBLa0DtF9w1sHi5q1JFxgPmiYkKVrwg00eoj1WwwS8Oz0EsNAAUNyCzCY0=|Chương 2996: Kỳ tích tu luyện 2;P0/M7D/Pvv5eFQ1jQxXGNTO+LO0XEfaY8xvFEeVNi5GDtTdkYDbAqQqqN1Mrh09EdDKUcjRI4lz+ek/4tCp+mMylo2mC9bcedVyhtcE22zLmY4wdvFfQCliW5duaLmdFvLaBmXUiSWOHzhp1VFC4+dLkvMUJD4TFxX/x5N4mq90=|Chương 2997: Cấm chế của Đế giả;XH2joxcdvep95MoaypMjsJjHSBVHTFSUzLNF8miFI3IZ/PPkzWtiV1lMgrK5l913+v3cC8ev/N7Uu9WtmVnxD6WehWuEYboqEQ6v3MpmU56MENnfK88kLhpfsYgv2FvaG5M+Ab6KinjTWQAfK8XmwNZYxasKUrqlZT9nBZI9Bu8=|Chương 2998: Con người vô sỉ 1;ysO0vThQXbog6osK6rNp/H7omRdkzDC4yQOb9GNbfh8n4THgMtsQkN5R1+J5khrJLcYhPwtByXEOpABqJiLMxkPi6ENdJ4j7PgaWrj9Lrvd+/KUDSYDBjG2M1jB67yzzx8JO8c1cRaSmS8zowCCTfRb2GqJRXzYQx/Vf5A1EeNc=|Chương 2999: Con người vô sỉ 2;rfSJPNJ0NJ19l+j+HOTrgMWvEiXWRV48RI/nUR3S5F5OrBXJxNlHXBr9bnn3zE/ZrEnLS927q1EODD7FnWNkqM4R05gdA3w5f7irGU9i9tqL6+FjF204uTr4kp3vOzCp5wZLr5UeuvDg3vjUuAephSzaf1p4r3xK3/YRE7X/8hE=|Chương 3000: Trảm Hồn Đại Đế;5BK1TLfXBfvGs8r/S0d3jHq2Zs7NSoLdYKuh7gxvFrJZYJQCBgB7DXNJ04gPzYiK/aeGqzjSZhCIfjdpdEjqJCuNHfbgxD9O1qcRS3HgvuJfO/ll/ryJZ+PvD/zyERL1xT4QbGwGuyb6mRGNgQHRPirR/Q3s5gJhmWB8seohb5Q=|Chương 3001: Cửu trọng đỉnh phong 1;ozJdyOmBqPyjUifUk16kIBLlo9qAcAOgM0pkYm5eckcr+E9iUwes7p82jhp+T/Maj0oXe0jdCAqjQOtsdyaCsRL1KMvn5PtzixhDmNWo21Rvy/wLR1uFYnV/P8bpTENVvt4osvo9Pas7cT3i/5ocORtzp6Po5s9UVcIn76qBpSs=|Chương 3002: Cửu trọng đỉnh phong 2;KkRiYTHn/61ZXqS9V/rqD9hHvC3YIfzRUNeeYjg8aD1LAkFM3HPQ4Qbflp63P9sZUwFmLEh0xNrQfpvUUuPY6UHPoMPLvfxd3ccswOcNE++G/DdYlbxy+2PXgc3k824cnN+DN3m+uXngB/HvcUDgY+zoBgokd1s6h1NnNvwT4EM=|Chương 3003: Gặp lại Mẫu Đơn;eZaE0JwDjKXju4D9JLm7CacE+2c//ZOAywOZrkHySFocR1nd5RRB2GhIC6Yhb+n3uLFpVN/5EmhiKZbIFNdg9Ju2IoIeMEqgpIPv3LZsi328PB6XqRALHuKuUVlTL4I1f1RfyUtlrviq29CIWyBx2HIc//PhmyfUz++1UPFwErA=|Chương 3004: Vật Thông linh 1;SD4zS3sGOMD5jGYgOAF8t6PvBBEumROMkntuWBvavJ9dE9Ssf+89VfNPRfaEcLnp1jyfYV9iaN6MXf5at2JdGQT1qHsfeD4OPpFwhI3TFVLpMtwLxWNeQOZnbwOsh0g8+b5GP1GncSnAY/mkgSsoY/k04JGQhnRIyhYDHGUyH/U=|Chương 3005: Vật Thông linh 2;sKU/nnKxhXyYQZa5Nk5dBb4UQVsN8BRWI5uoMsyyvU6UouFNeIPG18WfGx0Zz7kcuUt1Yuk3hv7vEo32lhZJcKEJSqU4Gt5j2i7XAhKy5qru/UMnhAj9ZUZ3cOlALsIhBm4UBSHlstAdxEtYlVBVyk9ml26aau933kjV2bbgFCE=|Chương 3006: Đoạt xá;ewyTT9iYaoQ7+iH6MmoW/080a1wOB40GwFNkDJtZ5fIjLb/umsVxOxmm3JmmrcDmThulabDTf/WM2Bh5SZ21IQLJkY+uFkKaJDmhGYDes9G2JU0arOEGgreKn1uCyaPXEeZFqC/mENI4gyQiQ0sZrjIuWBd6mlfLA8i3bNlU8Vg=|Chương 3007: Huyết Linh trốn 1;KGoYhhxXrY0R1/+xnqvBEdpmf9rKR1po1J8NguHTY67AY95QIX3LTtChDP6lYpmhfAWI3KYLcxRlOK7Ydz6S8HvFQIM/lkRxSIhPQcv5zgEkrsrn7kDYePfYvxc3LkHomUBaWfRzmN5ONiPBOldF1VDpaavT0qTvbnwU/gtZY00=|Chương 3008: Huyết Linh trốn 2;yqd7xwC5Ke7AaKcMCQHYD2cyWvtSaDvh3/gaURiPC8BG6zi4V1Al3Mb562WxqVQwkn4+/mQZIssaVDweMaNUcOlIe9870lIHeSF32ROF4Biy8wl09TDu3+Y/MlP3d74g37ocpMdN1DPcrGSCD+fDOrV9IO51RK6UyYXP6X6r8ng=|Chương 3009: Hóa Long đại trận;EJZwupfNXNtOfVcLdDIRmEe05qjK3qGQnVH1rOSc3dRubLPZ6SW2aPWXnBEkMroiTp0PDdiLiNsR+p/Iqc9IdW0PJH8VTUWsVr1EGaJS7RLk/CnPFbunY1tb+joSz6VwIBWY6xVv2WJwSGFO2L/Y9JOAmx0duobvyy2ZA7nxxrQ=|Chương 3010: Để lại kiếm, người lăn 1;zVHMB+0t2z0es+zqBY+QTDycmQa1VP38mrrN38amOEtacpKEX5BMubmi2+ati22cC0hdOGiM3RccUk7aRHTlardxFCtqpttE6FQe3bYBpdPMoJAEdCs9I+4tqBA0GL3qv8evernG6Cxwd2sioHwWRmyTGztcQ4fyJx8XELn7mKU=|Chương 3011: Để lại kiếm, người lăn 2;6nMj6A+ANAOI/fpTmDXANx4IslmD5m9x0wIEFj0GXddr12DiXbSUJS92yp0pkpGZknmnaI/KoXPimgf6GWh8OzLdsP9knHwqsTGBSpnCN6oQ71udYpcgnX/NNMiBvI2ilfkpQ4/n+gxDK9b24sHThsaBVtt80Zw9u0RfD0aqohA=|Chương 3012: Động tĩnh tàn đồ;U6cdEqkM49CwI5zL4snYo1doVclM8p3qn22ih2gKCdCCa2O7hwBNiW6zgTCPryAR0v7af1mAoBqE1ODzG5GyO9lyWRTy59TBhY2rP+O+/NTcCKVz7M3MYqTSmHftcOO2vdl4jtKb0R2/CX30qwx7TSg/ydJ/yQEYqHr6GrXxrVc=|Chương 3013: Bị thu hút tới 1;FyZ3VDuUtRCJcRQcZlFUDpnJBP08lJ8vRVwTrTp645E+Kmg3OYoZ3yCgZJ0MSCx6sFJHTHh8+v9UbkdU3aKT+UhB6cQ0p+X8qZxLkJUOiXYTmKGSApZ//wi75Wy5MIyuCBagd+/Y/bul3FdBo+n1Kfw3uXVtC+QakcJsNz81KJs=|Chương 3014: Bị thu hút tới 2;1jFv0hIBzuczWSfJ32h1FEKFLGBo9XtMt8vefmbv+vlzHWGfQz7cXYK9gQ7wlzaO3E1lkz+AfoVs653CG4FbZN1j7Clj777/wRbMK+ee7A9MynEbGadtxcIcKyeAzAO3GZEdt6jEUb50ZWhZC7ACJZPUZTwEHs3Agy1nlEOk4CU=|Chương 3015: Nhe răng nhếch mệnh;K8YFl/voroGwAeCtanjFz0YRM4LlEZi4GmnFpG5rVJ1QzU5A0k8lV2cpCKk+GDj6QDre+/rPIXIdxHFEHN10R56D02Q+qJqasIcTAlCiGrA6pv4dU+w5247rN9ogExEIYC7yYy93pXyHzhzPd3rYbIHBe6XJfW5it/kgrDuYWwM=|Chương 3016: Là ta đánh 1;s7gzMSGy0Oos/ruZUaqkTnDjT1/pxXCZiiovvz9PQKwm68WEK+42t9F0iSYQPj+yDXtoGA34S+lgyfRNjQf/Ss2A5XcZiEL7bZEqHZ6ICgIhIOTBb7HS8+pCtvDR/6W6EdFznt/vQZkWe22fYIdpcnm70iDRGt46sIjM2mLdnbI=|Chương 3017: Là ta đánh 2;h8eOQCQpycGV0AwK8wbs6zJGfygu5Q2AaW9uWgnI3mdJt7w2p//YIK0+ZTzhntHQOrKYlGraCOUtVB20u+x2JkquXQR0kCnkoQ8AVZP2fWFQ8mlwNXFRMYVBxmREJe4BLP77xloXIMTXvQjO30qWBhB/EihOdZogqmpEH35kOuQ=|Chương 3018: Phong vân dị biến;kSg1oJBRvNLijGD7aTJBeff/eEm1CRkEjrbkgH3707nzMHkljDhW3EW4mRY3NL+lm6a9wOABxNI4jshlKBh/94SscEP1u6sOMKqNszOHCDCrO6G7q/eYl/AI7yLEDbSWVAP3sdeIoU3XGf1eUVyH3s6rPre/WiyALD3AVBq3kv4=|Chương 3019: Không gian quỷ dị;OYJFEsaUH3hqXxcstv0DNLAtBKbTG0VSvEgJmFk9pHbN3kHvButupGd7zkZ0b6AV5xja9vidREaVqE8Epcq2OC3l22N3B1GH7Lp9zOYhLQO49zM44AIekWvIxgu79yriFfSUMC9IVq0X6PZeasMmUUe4TwD7D6E58iIHaYI8i+M=|Chương 3020: Đan dược Đế phẩm 1;EDvm7A+Y8UUma4aagBGXBgGkeAIaSDadNWjLALWXgg/ULMSDM1jTjB3cXnfxqiguh37oMYdJ7UbUmzBkERGQmBcZJBFA/CK2etVXN8fwRr3dveM21HF/7sSWOmmVxQemFl666nxHzirpLzv4VeNb739FyZ2S1I/RFETLvRzX8yM=|Chương 3021: Đan dược Đế phẩm 2;VdtRCrIC8EVE0HzfmvcuX8FX+uuhZ6u95E38RY504W/XpzmsOHc4Mk1/IyhG3V5/1vztnVzFqIZfm9Wu9rwbGDK9e2tEMR+U85FbTE9eIBZ0x0DMZ8DeCHpT4acmNW/nQmDDw1WY/hbBBoxf2XxbOz5ZBj+WyKSrxNizjB1jKLY=|Chương 3022: Người này là ai?;XmqhIwZdv6eAqz9AIi+CPAWzU/px1sYgvO4Mnp3KBLjHeRSO+46kCqwhBKkLiUSc04lvjmZWOU+rMZ/LyNua7Xxo62+TOmjqAMzPNvtS1ghFRUEojDl2cXEHw866TFFJkXuaNjSK6lic6y13zijC9/tqTO5FBHFg9kQQg1TT7t8=|Chương 3023: Vô Ảnh Minh Tôn 1;tBVShv1F6SocFGOYGgt8IYWlmZM/UlOFj7nVCTAtg9xSZveBcFDxHc7uMmlQ8c/MT+ovzkHTc/EseNPn/W0o0PMoJ3dU7pERwThKCWEpGT8uEldaCO80FInz4B9J+anqGnnz4g2/hHTQWMEFvQyibSOQKVO89ZeX8BogXmIjsas=|Chương 3024: Vô Ảnh Minh Tôn 2;9+pZk+NmPgMQCcyxg5vUwxIEIrwP5n7eMjppQjGPmFnf4Q4CPb6gj8JtRAGV8BqDBdPDlrtVL5D2A1klrdRX1kUdfj0d4GK1Y50FOY2GC3orDffEXTWiO30wg8aKBfpnc6IQfjq5mfKgQtam82ow0ZVbb1p4v7lLPP5pCxeD3/I=|Chương 3025: Diệt sát Chuẩn Đế;AzE9DqZTgZkxykL35O5As/glhzS+KpjObZZ//12nZUXFhyKPhFX9wjOo++xLzHpi0Q35uGh19NXkdemItnuvdvnERTxcNWrqvjRbhVin5RGF6Cw3IBdzuDlOwk6q33KonjqwglIF7D3Jv1MEqQXU+PoFD+LhuU4b2dVDboXDhjA=|Chương 3026: Xuất hiện Đế giả 1;ohYaBv4d+PxSG5E8iIXqG0/06yA+FLGiGGs5lTqg4+Df/Roee2Iv6uYl0dSMHrHEbMkrtVuqWBkqwoFYbQPT3keFwKiF0O9By1mjdjM/CD1Dal6PK7U11B2gM5685cs9pMHMjelZr2gE0WxPoo28SfgvrT2jggPkmEJj2WTodrk=|Chương 3027: Xuất hiện Đế giả 2;iM1tlspQTASI/qv1n+SDRoGzRREhIUQYcbnpcr3mas10rBP/VPnTf7A9osH4FxJonB++2Gg8AjEztOenUspe3Lo40x7NCQO7ysEroUIZKnRAM5HBzdlpYGtEpohgRnxK2eTey6rTns+O08Zm5+PnoNvVQPaP30147u9i1LPeA7o=|Chương 3028: Nam thúc ra tay;oyqDWkjQsMTTcIQufoxd8os7KRJ/LUKcoq6xiJJY/MA0JNNzPqMqe99af1kpLuGnPrB1YQz9du3kXtUzUOIKsKTbpMtKDsfc7fh9KJZ22mw+MufCTFJKN/M5RyZyyTaqC1acT85KyuH04R+mNv2MeQaFcxI6Ghgz47nTr0KZGFg=|Chương 3029: Lần nữa thôn phệ 1;j3fs3Xlpl9ZNLlo/kdw49YEV/0KJtGIPkIxO/0g7pqbR89Eyvtx6Ugsms+073yEpXiZMmD9onqz6Tqrkgpww00rz9Un4vzdGWQc5iVWVY/JWzZtWxK+txniLRl3rEXk98RUny7ZdTzd8kPLLulIgCpdtiZMB31pGZFc2se/BNTs=|Chương 3030: Lần nữa thôn phệ 2;HV/ocn8fuWCrHrwxY46EbcYw/0Od/IRphPrmDx0eppRJ21DdJ2PFRbGHr1py0wp2d5Y/O2RFRrqjD+fzZV6skSVZ8h5GV75TTANyZ1fdYrwmBBW3oRwwqSCludCluciB3lkg62Eh4c3A23uJqF5fu4vaWjEH+Q2Gh1bKC626mA4=|Chương 3031: Đại chiến Huyết Linh Mẫu Đơn;aX/ZTUXYw5MV8wncAhOpCAzZ5oHJCP5PN3VVHpiLvXXnnOeWLgd7bU6g1nLNkpoU2xY2IJhE5AlcInfa/3ZlEeLzXvlgVIrpWYdHZ+GaNRM7b3Eo9nFP6k84fn7A3X0tdgj/PD5CT4b0QYdqLsFP/b79bFXdfNo3z+ViR5K7jZo=|Chương 3032: Lam Viên khủng bố 1;XxhhICj7pGWpPkYWTv7wsCyhtDRdBwIEmYqijZ3SSkpKifBBHttBSSTdAm8IIF63nlRqJ6LhpTMJMYxdC0Ji00Dp3qExYVpnIURKO95ztGx+rDGZ+6g4VSHadBckJ9ll0FRv/dN6Miqe5GjX2Irvg7crKbVxSckVDGn0rjInwFE=|Chương 3033: Lam Viên khủng bố 2;IPebVUDXVa+3196Q71MXLQ2ygxeI2yQxImCk6mBFSId6psJwagytgXECbyVauBuTl1dXft9AWHt2YH+n7f6N0a7uTm2xPmmxvYoA+GzUO01pK56fVih752OGK8VYTsiL7M+OIyxf9fF/B2NaHesGW2n7O78J984N3XhC3b3Tsc8=|Chương 3034: Thái cổ U Minh;HFGw5ejXC+YAVMTGGWwDrfr197/wPoCWYqMfTw7lkx8hKeF27quWr8tt0LF4Ny+wXhk+J5W/yaJGwGoUPCP0IQyiA/P9VwxomrF0lqWSUwJtj5gLHycUd6GMBMHM8BY826hQm14Ut4+ntKzQWRwn+DvfBRAoi+lAil1XkAPJNOE=|Chương 3035: Bí mật kinh người 1;K2GejB4dXUtjhhJYJ3nZRRZN9XkRSGLjQVtL/Xz/W3uNgy+uuDLdd5gJaX3CB7on1Uhz+F1GHT4rckteOZuS+qEyPfwgcKAOIJkcmgSbJLnEi2GqRqd6MIHnVoAXIDp6xpeBHkGm7+yEnJDlsQm32HpoxUHSccqKi1A0CqFAScQ=|Chương 3036: Bí mật kinh người 2;VCWprPeBY0xu/hbwl070vAA6Pf2MXYCyDBLBkvVt4FnM0wdx8hWprihAtJevB5/uqFpyXRJ8p+yTp4v+QTRWAq3dwtZgvbyaZtrq4RGcMGhJedKufO6ijfUxP2GCVtd5b3FoRu9VR3DVKyqZx+cQ4coBLI99LP8iNlzmXnpt2FY=|Chương 3037: Liên thủ đấu lửa;5PwOdHmlv4rnsUNApaLA9wRpsA1vZ4BmEva5Df3rTFpHkViuGccaWn5zpEXmAkl8KT66WrcUl1ybi8H/rUwKxFNUsbNI8yp98gso9tbxsys6IvqEqOmdVE6T8e93ns9M+HUrcXSY+yK0UReTnbAI6dLRejq3aZ6is50orxHMfMM=|Chương 3038: Không phải là đối thủ 1;v01DS4NvweOeGmRc2uE7AhByQ9nB2Z9m0oDQ4ve2PoInsHs91XAsZ71rEAvpO+uSX/cUXqT8bF/PzXwSatjJ3R9ee/yO3CSUQJfJwD8/Ng8Y9waLgAuLzHjGY0aC3Vc+v5h1p2M7EbYgszd/Liqs20MBJBXXamT5eZnHL15mJl8=|Chương 3039: Không phải là đối thủ 2;rABYcWxRcqV6t54+LS57K6J8mlEpjSN+eYKrOgwRURQqQJF6eT1s9/jv/tClveo3p+YH8A1u4s+nEgqmIIks6xvcqQNX74vVKacb61h0j0oVdZsYtL8y4Et4wG+6Dx4sFXT1fzFbjqtPmQBJNjHsvW/8ITkQcPHkQ1jx8TclkvI=|Chương 3040: Quá ngưu;HQB2vK0EwBxDFDqI1x5CXpS7qbqwx83yC6VcmprF9F0YCIJySCSQZcDZS64w2oaYm2RNG6QAww5MCI2kIeOykkcTquTXVvXGs6jo+MeK3Zqo3AudL94ZmDLTpBuQHj19qgZJya/JhmrsPaJLItTtd+9tA6/glxUV72CoIdhbG+w=|Chương 3041: Trong thế giới bị vây khốn 1;yeohcCrV1XAb8taZIWsgxUbUxRwidT64E7L+oBar4CGQy4J68OXYkvyUDj95Apycje1aId/LcLBc0ejuF4mKEvetzravhmzYnrRnOnxrBFZVR+awnY939g5mpS66s4+FfsMfO0weFU3R1Eao5fC9uqgl9jwYHHQOPCDvWxoc/oQ=|Chương 3042: Trong thế giới bị vây khốn 2;DKW8KLBZKnlTn5Ch7SSJy2DS6AbVHxyNFpAIHPC0jZ1J/qijew9nQbmIzJXW6MTCJbw3uENIZuAfm1zbjJRCX7Dreysk7dx3HX3IFXdf6tW5tZtAWhzYIaIHDE6kc85EIWRIwKHmYDEJVB9zexLkV7Mavi07/WOm2MtJbBrA/io=|Chương 3043: Thoát thân như thế nào?;tXsk3/A7FBwNudFnY1php/iD/h0wDfGBE5C6ZgYteGMtj5dk1DYCQcIinR9WJm4nZpssMD8VqWluhnvwjKkLMMzeIZKgR0G0yhFDvkg4cdYYLAIONfAyge9TO0pVZCg38no1WOFQHaaT+NqRDPwECzABCv8n595CQxQKHXaVSyA=|Chương 3044: Địa bàn của chúng ta;IUePCcBASYzhKVldLuMIGSPbT60oL2CZtOkUgCggMcrJxQ/eaXI+jLStmoViesv4+SoguTMimR8Gm8ZWSw07hT7tBB9iAN8u6DoMLMiCjEfwNhFptdXWhHRE8lMwIh+/EjHptZ7xPgtkPVJqTy0ZW4BVnhxu7+nUQe/AV17XqKA=|Chương 3045: Cửa thứ ba 1;s9OsS282NVLeMtGgMro+1f7Kn2DY+xN+WJjrtkGWaOzIpkcoYype0kCy0//uczpB82dSYhR5XZVKvWyFCRmQUrEahSKvk7cwNp6TokiI+x8Iwl5Hcd3nM5iewi5tvquV3EJSqBbpx7MO9nfEY5i9DUoM/9uO65MHs0nowlrOZaQ=|Chương 3046: Cửa thứ ba 2;yCKPaOzvRR/tqSDyaMTeOVOHSh3JogeNs4mx1kZ0tZbCRBokq537zZb07bb/OurQxNLHdAKMOSRsa+W3hPYuPvNX4L+qhXo2lKrj50ScEX6bjT84iypn3TJg/gCApx7VO6lPTtnwcnfUR1IbrvWiokX2FbFR/GLKxt5M+2W/U4c=|Chương 3047: Cấp độ của U Minh;w9EVhdics+NQ/gIVI6UBXrTfVKxHf/3dFGoiDh7VUj9MZoIRwMQhmXivgkKfAOML4orTeVbo+CESBUvgMZo41DPV5gYQIf3Y/nZwbJCYMxeGZFFg5VO/zNRU1RLW2yAYWBfk82MPAmk7oc5Iq4z8cxx1nALnmaS6srbH0obYKNY=|Chương 3048: Cơ duyên lớn lao 1;MQX4tuDfybHIBTmvEtdvEzG/xZzZF97C6LGfgjut5Tu8gVQEzd66e10Zc7jJNLP85I0fwcTeZYZzT6QALChxLWy3irRAFEI+VfverShlCbOXvH667F6ZRfrEHKsvWMTk6OIYCS/cDmfJLi9j7ix8RB3/Z1ixg0Q7hS6fUxviubc=|Chương 3049: Cơ duyên lớn lao 2;mg8KErwDydBvn1ZzJM+Hmy9UJpmuH6JD6IZw4r/vGvEU0yopc22LCWO+7LsLOMX42YBxMg6u02+gQpTxz6tpc3EX6g22t+uwk/MAZ6hNjBY8L+W1abstRWM8wZCCFUr0mgWmH+O03tmXY2htQhEcxRKBwnRbmsK8paMQ7gkn1Vg=|Chương 3050: Tâm Đồng quay về;Fv62H9uMc52Y/PTtz1PMaw14pPnu0rrCQrQNYqlN+Q407eBS+5lPlyspn2XPhSSzwFU7jbLTyL728YpvL7E7OoZo2uYhNnkangyFT4Kbg2KXiYdxkqNbvu/C68wPOU00t+PimZ7MezKXrfK0ihQf4aRq3echbQPbRRRgsSDh+YA=|Chương 3051: Không có cách nào đột phá 1;K/TZ+YEr6SOqtcmmRvHFB67jqVmxeDMU5l6+6Gl1VcRv7KEJdw7ANpYykUE4u10YRGaw4idRigmP+7OFiH6cCR4v5uLhTjVgARDQGrSjlfpkr+JB4jcLJTFqgCOuKYzY8CbAuAsgv5VnM/2RGxIpDjp5mbX+xwcRHuRsabaO06w=|Chương 3052: Không có cách nào đột phá 2;chS6cVFy5pexokzwiCiEyxEiZDle+6VaTwq/lyvTfjYVZhWMakW6tNk1U1EKm6QbOdAgW1gdrZy5/qAvNCB1KusSpPNC9WDlzqPKjEP94z8ZTN3TceW6T77HDqXz6DzfZte3lKxBaTbKOeicCheduC1gX0kFj4d/0IYkHh6FpRI=|Chương 3053: Kế hoạch lớn 1;QtAINdU4mVDvqko5NZLvKHcfAE7jOTQdQsmSoI8tRCdkhin7l5qItPbchX3Q/kmF+M3RxtPePosYTTBBbJ7ZZ9j7ST7QlS9/KqNf/kUhQOQLVNAqhfME9BROeKqLYS7jJ1dASV+0sPuoNrgPt7198b6pZqGbAiXGP+SasxAqOug=|Chương 3054: Kế hoạch lớn 2;4U/w9xdUCrbHaMJmxFZr6oalB3CYMT3dttf/QPnq1RMWXorWinNqYtIW4jfvzb0AsZT5TBl5OhxiGRP/x9nakXr6ERgMB2LQl0OoejTNGXT5OFSOAgkoVYIyexkNkCkVMF3RbgDB6+CGleWE9AZhLNcaDauFl/uUT0bJhdV0Yxw=|Chương 3055: Bách luyện thành cương;RZEX2JIGw7MpK+oCn3jpGHd3qXJifS2OeGwOGn4AwNMi4CXZ5Qg6XoaTP3r0me82GjR4+jQlzsFFusKTtpTxMC7XnGkP6XCI9iUj8L11yfmrWNJ55J50RyZvFp6kz2GNXFJRmPDtqKzE7HJunCPZT0lUS3p0rRe0ed39J2cnv4U=|Chương 3056: Chuẩn bị đột phá 1;CPS5A6H+WVcgmRlPNYKh3SGTADnZun4S2RQUqwiDc6AUGyoXS2LIwOVRr/IoBfnjwFOR/1H2m2b2I4i7XIID2kB118tbyMm7eWwtK8UKe/LZ7RKsQMzn9/S7W469VMIyO+4PLBQREkcQtOAWBKnNa5r9DDADh+0PWovuyVmtG9I=|Chương 3057: Chuẩn bị đột phá 2;QCjs2BZqwM+Eg4zpZ43e2OWSf/wpYdkPZKOQZNhbmXa6tLplyNv0Y7Cn5R9RiJKIE1y9hgIFD4usr+PBXM2yKnyLRTkLLA/cZaVCJanbAYTTo8UNUlvMa2lIQqDactffnC4wdXgEdIdq89KcHa4xnwBVVPSi+VmsBRQUMvWVz+8=|Chương 3058: Du Thược, Kinh Vân;nxaI4RhHB4cWwI31lzTRjTVT1I48mkK4imlo7/8EM1N0rCKbUQXQDRaqRMx6RwxlzSIPIgDrTx6saTy7fSYecrtaBi6+TZ/5fExDDdHzJpABzr2tvZAzpa9liOrRCegEepeWZ2nJkXFhEwPW7cludue62wAkm7zTSJ6WLn1/pc0=|Chương 3059: Âm thầm chấn động 1;JVOw6LTsyl4p8k20knuLvVbpp2CfDlV7f91iQJuwG1l98QE7KTKtKdhRi9x0YLX9DfAws4Q5A7MsiRQ49G2W5gvD9FoDUB4XxZHAqw/nck+usZ0hNrJsTMxvl5w27rEkjnS1qxUY/jr0GXeY38D+vMFqlYk9K/PPyNwwEOoG3Lg=|Chương 3060: Âm thầm chấn động 2;EZZ0stHyf+X5+zRSyq0yaDInRZaeovb9TSCbNSr1er3zDhw8STDlax0F4pTZqK7DSopahqNaA0lETcEMahEJ1RjahH6Lr7A2FaIPOHmMMpMiwyfzJ4qnOgI+GS8T1fOAOdEQdAMwmwHo+IKwT3EcgX2RiePVImfGHG2xAkjqBm0=|Chương 3061: Thiêu đốt linh hồn;BfuPrZiD0QANPzmvcVIa9kiQgbNgFiDaAVxR5Bga2609aK0Xo11oGP/8CrDPoNTnSgRYF7cA5rCdtoUpJGbjR3INJjPK5+F+2AWR1nrtPXnIyoncB4P2c/lA8H5+9EiE5uNbTpd9ojuW7znrF7ez0T/hjPMi/1A/snH29TZ64SE=|Chương 3062: Đại chiến tới 1;78qL+mMQFJ509cXkRqwhKEQqLEYTnmKawUaWzUAa3XT+75mwfZoNcKOTOqJUELbLzgVUWb/JXYobPFZLcr2P0JlKfaxpqOKytbf/MKqHqOHNQm9tvBunx23GL4SmE3J1B6h+7Qn1DrnABwj29FF8sCwA6rO6sl2rkFochYqX5V0=|Chương 3063: Đại chiến tới 2;nxp/FigsAVZROy++MZ8ES+ZQy84sFIXBSu0EgSqLmk+sP1IWpnH2jPTG9bXnPR6WQj8Kbeg+q/PKJJuM7UpQu1vB07FmM1whnbHo3uN0a4iLLB1ZV1e+hcwAzL7IqJ9yCP19Y/GmChtTWIzBUoaPF1QxoIf2mXB5A0SP1EvlSHs=|Chương 3064: Đại chiến bắt đầu;GeuUr3FzlwTzWQwUdzQeU8EKijzlInsrCskOX0Goku0g9/D8zmIlubXqg6lMURT03rymoq0n53yaOtANIL1p30HD4iRS2L9keLorgNeK8fGAxuCJFBhtMIlOvRT7XVrABppelNXKZjRhb2ZqJwsxvsfczUDmYY6HmIuZNGsUlL4=|Chương 3065: Thánh Linh đại chiến 1;XYPXrnSUO3jIBoktzi0lYJKJcgb3iJWjLTBg4u5Qn4/EHhW/Xq2kWKFlCPc3pswTTqhHln0OB+FWrUpdlugNmkOteuBvNcex82Lf3uq80TKRcRu7KcTX0TG9CJBtD0UAjKXGpk13+7IvLjdf4om9m6gaU+mF0v3In6E76jOksgQ=|Chương 3066: Thánh Linh đại chiến 2;Dqw5z1JJd/csgs9Up6oCSmsl3E9bZ6AimmQhU6o5drEZlhM6VDJ1XTaxAIX2eP3FbVLzlWcF+16VrFBMGWAnASswqBulOqOas5fHrHzJ80aJd0wbARvvaEtKpLgORKg8M0riR/VINGJGWKvfvNkKHOSwyHmRIjHJ/bVDp50t5eU=|Chương 3067: Đệ tử thân truyền;PcO6AJ0N1O+PYGhnGXOEkTG43A38AhMWY4NbaPweLfLJyg4wCRrG4ggDKZ43poroy55wvRvOpPL9sI8FBAM2f+GURNhOxiSb3XpmEg1A+cD/T3lyhqVxZkA9ZrsMmKTs1rOUG9MXA82EFHOx8bdwMua7vx9ACpTYD1d+05UgLlQ=|Chương 3068: Diệt không hỏa lôi 1;Yv+i5F1ktpMQtJB+dOGZm/ud6M1XzWaYk8VYBQQsVjcSKB1KshatSXQR6UHSKbETzGtUpw9ZdZH0JaH22xQQPTjIZGHKEU16lwkG0IV5kPL3g25CDozE8ksANQXuf6z3rmuiSrw3HBOflgzhB6atedmQpvSQrEaszW98V/07fPw=|Chương 3069: Diệt không hỏa lôi 2;uIwHllB4e+N3GYoasWJqpciCi7QL8vZl6iDkqeNnPnYT5xoVHe8rajQu71opk9UU1gRrtMA3zyKckftQMauzF8e4eR6hgTlDT35h7oW6iRkJLfHNuQMzYNI6GCSMB4aJqGLXy0BaaumBzzuK3NtX/EWWBj5P/5Cy4zwP8lBJPeM=|Chương 3070: Thiên lôi trận trận;Bj9jk2nvJaqPj/chV8E/dnzXN3njO1yXBAHYtqkRYxDdSXAuQaEa5YU10PLbzl8i5hZHK45vsBOc1/Y8DNBPHnBfM5Az+hJCdQOTLNffXBCXrqj0dEFBh53yRwEstGWQz0PN/JRiTqSYNHuNh2yUjqOrvorvlOlc1vZp0BNGnto=|Chương 3071: Thành Đế 1;86/vRNFuryW0AQ9YipxorXBA9mCxT1x+2PyEcpavQvFSRkGF92M1KprtTYHXpZRj4p3fqGals7Zhio2007Q7mQwuK93hccDHEMOcHBnlPmpNnc8oMEu0wjjuaTKSRE+CsvuiOw6LDLKJ0WK16gaE7qcQcXQsWI44S92SAk+msKY=|Chương 3072: Thành Đế 2;6V2GHtES8WTCf1/NpnUMOUdIJtMkXDk5CiXE1O7yvbYEWyeDuSssRkevi4tRFZUZH83T4HyrkV7j+hJ14vruyfz/jhUb941Q4wPiJ9aepDOpCIhx7xgVb4zk2S2r2LDjLTGUhkw4O7JWMhM0fYzCQ+3XIXscCQexG28AsInIS0M=|Chương 3073: Đế giả tề tụ;6zAxeS/j96fVsSkdLwQ6lePEerkr8qZhzsNkdM0oGKLyvmjrlB1r93fX6LuvO3En5w26O7o8NVtnC3vif4DixBuDb5N7vJdGQhnBEcarzsewWUH+NiU0qDCaboKeeXSTSL/2v1sDgb803Qmlce86jL4tDRDNU73aG9hG/FGJ7c8=|Chương 3074: Máu chảy thành sông 1;XkvYne34tYeNsZmYDiNYCc6P3rcbL59QkJMzzXFkL7iUhr2mi7PcpX+uMio+CTB4S86uBHx6+u26javW24YDfmAwO53HQ0emYLX2S0oEf2w10qAfkW/2B+RIgMUazgVT2Gaykv9/5dk1IZ5M2JMhhAyqO6WHQD6g1T0KKvNOIzo=|Chương 3075: Máu chảy thành sông 2;AbIZ4mq7euMbo4FqZ1Dr+GkWXgQTwQmo3rGhSGfAQINPp3VGDGUi8oY/IkxPO2hni/FA8dHW3CzpRsrZzYvaSnauwh0C069XZIKkSuo8bWuIr2DUMOnAytFEUlFPlUBNFhilxZH5lS9u/fiR2BYCQpLCDWuF21hU9nbg/oKLDL8=|Chương 3076: Phi Kiếm Tôn giả;259SfK6RXMTbjbYLu7GfaCVOMYG7Jk251gqcSNVM17f7iBNv3wGF9T7FENPgesDX9eddndUZcilb24c8j0WIwGldr6EDv+MN1K5m6iQ8VXofBrXYH22kgLHpfcsfxJ9E9uIBfz0gAyY1VjW+74FoLTXs7WBJ6PZoRpq8h0OiMeQ=|Chương 3077: Thôi Hồn vẫn lạc 1;kchovlb1N55qxzHA410hIclqKdQXAy2uyF4CdS6V5QTJFgzkF8QhHsP24hS3KuPo1oegj2Es0aQ8pGEfX7kEvPhOMKFMH38y+e7e2o7BqI19juwZxdPxpYQqJoAojWPbm/w4XGJiMAv6+Fer0CdWL4qNz4dqDk5i9tBhIFVExYg=|Chương 3078: Thôi Hồn vẫn lạc 2;zy8N1eDcIZfHbVAxKVUuaJbO2O4xjqgEQE1i/TQi84Tpg3rDK0XjtOmhsYjw9/yyor45w4/hFwnCEV0iDoujac9LSC4/QcFmG44O3ArZgkUd+PdIT/MoBnJVuIRfpMHRbV/85BTDCYfmzsxZM09ScaFd7/3Rpj6pU2qCxviY+5U=|Chương 3079: Con sâu cái kiến;9/e4dD/6lj9f7lG1m2anHhQ9rw8MvANSaO9soAfeUDzeoqDBf0B3elOA3Hgejka1TC2Z6nZqD/qE/aQILZw0OfU/y4GYHFVtP7UPzW1aMTIj/rbMTnbOw35eQ4ycLdA4nYiO0ZKuTmBhRnjPcFV39kotThi3+qCrojT9U7S5rxg=|Chương 3080: Vân Thủy tiên tử 1;6+jNZ/bMbDo3I7iiLL9BZ6528uO1QFg+cnvPeomCSqTadS2CEGZJh/aaXnjVV0wZFdPMe+8b7a4t4Y6CFI/v2AF+ItO8vFaybpMmS94b1PZc2uYoAGABL1H5wIthiQGw5dV6Zs0CVxXH4VrzODXOBVSWnMv2YNg4Ccjoyffg6YQ=|Chương 3081: Vân Thủy tiên tử 2;CPVrTzH6t9xZbEseeycphrJRj6hjB6vY+XnPzle6S7xXBzWrGZwT6/nD/XJzXUUyT6TTqgYmBp+4jbfkU2DkNh6IC7efrOj8yk3GPtGNBXDMmTvDePEYSVRctByREn3JTyo9XBUT36Ra12sPElFFsnVxSpGV9j7Ve/Ig97kwtHU=|Chương 3082: Đế giả tuẫn xuất;2mihXt5j6KfKeB0yNhfPtV/44JIROVgqTLQ3s8W3eWckz4wDSUwfz8P9MAChuO4OZP4WQ+AxZbVobc1XFWEoeyNdmkT8FDS0bFYSvRK+u1/PTv7+N1lVF2dRCye9Vi88GvVfobIa1Dbte+nKlxbHrRqCFFo2iCV2xxIx8RVKfu0=|Chương 3083: Đế giả vẫn lạc 1;jkycoeafAVHQ5njS0cQBG/pkC7OtRNPVh01pxC+WYwE8ky6VJWJf750O/lAsEx85KCre4T8FueaTCLaQTBsRaEhSpblAQCPH7zHW5HTTWAZNJZROq7Orxt6R9h/HqHBts8Z/Fs9zFVXg/oyqT1dTSfDKNdwtDWieEnvaumQEtfU=|Chương 3084: Đế giả vẫn lạc 2;pZ2elZY9vNUZGA0G8yqnz/h7kJ1/a0SYQAnW/FFOSemRyZu2dufoA3mSzlxGpB7+w95bNa/4QirLODhQcusAf70AAA7n+Ky03pZ1jaSLT6BzAq+YKryivDXqO/H8uXsfDPH547YJVPq4debVBl4py/von4Ii8imjEYGngYo+o3I=|Chương 3085: Không để cho khiêu khích;UkfxwrXeyvklVIoyKdCj5N93++hZSCKsXMNk0A3wnPHOkuNGoeAwFQIIOrQCUF/5Gakcsbn6oNr7Mg+da7aHC0Wcez80I4PpeG146gasHzYWF4ouHjiKHK70HakyFWeUWLEfCdQ0/LihSpDV9hm9J9WxXHorMLCFgBFTOv4hCK4=|Chương 3086: Thi thể ngổng ngang 1;F+qFqX18hM0w3oBaZ7mSCQ2EWsMlys9tqLTZkFMmL3O7agPL75afRF+llfaGn8Z9iGJdbHgr2txiFZk3wEeHKKg5OCWSoD0FoibyMzMiiqDGdie1JsC0ShZlMs9afXwuMouAcE9rMWxGEgW0qb+Ir8AcbAJ58DW3ZC7eITsMlps=|Chương 3087: Thi thể ngổng ngang 2;GunCRz7Qkh8bau8MYeFmG90NON574jZ4rUNIEv5tdyCtDsLRxiFjBMlbcHW+2KBsGLaoLIQhCbs2euGN7Un9yR2YiV78FCW58zmkTKqMyp4q+ia6CmmKjHZ+Yqum3KkMJwRCK94S6+6fCpYoVbS6w2YmLDfUgPhTHF83Jxx7EH4=|Chương 3088: Có động tác;UJ82ZSVR9GMSbtPoRPrvkX9smJyrmQLCC0QFrMB03FgNARGj+T815pmxq4z7pxgHAaKxSlMaU/Wp4uFiYSp7d2vMNfITHLFaLfNLXcnv4MgYxGKOBx7AO39/opIVD9XkuAspfOQlCIrQu3RSIJbcH9x/rxZeDqAu1j3SqJ9+tAY=|Chương 3089: Mẫu tử gặp nhau 1;v1HCFa2GQ/9xQuJo0CLXU2lvzOr0/ol8yMpXQhSar2Oo5vge+Y/tvSLzuFtQlAovm8ZNll8AomZ6c8vk30UC/+r2ypzd2iwLgvNu1MLnWtOdscTAYKz+rWbwJXwCCTCsHC5Ql935CXhhVsvjKJJvel7kJWipurpSpk/6F9AD/xE=|Chương 3090: Mẫu tử gặp nhau 2;573+tos9FPyzapFZo/szilwMCH8L8NUi0ibGnYDLa3KE7U73opjR6yc0Khv77ThE3SB1Haepjcs9uROSBhpIdB08Gyb1my15Ze7/fppnLR8ouhJU26YVZuPJ4NTuFS5OGeaJdvIBGP+u7n7zqMaZje3VnZm2QHzBtAGYQMeaxL4=|Chương 3091: Đế Đạo minh giận dữ;nPb0Pq5vAURX4qonHIRoAmQFbZHUcOE7CmzozFrjqAs9QjRhdhPOtL+FMUwUW6aPksafEaufwir+xwVa9+V+MugF48FexZJH1P8YK8eQ671xY/mNDwbXDt1TCEGTVvmYZ1KCt6FFmyIXMEdK5oCs0SLLNUOaOh7Q3QX15JpNA5g=|Chương 3092: Đột phá thành Đế 1;qEszou3kLdoBgYqEtpO0J2MQhf7dICO929SSyTrrKae3xd6DIVioTrqwxJ78X4oC5hsnwjcHJavkE7ueuIQPdNW3ZtkxjkXorSNCtzQAJrvt3aDBYrv6tSNOR4Zd9VXVCz+zH04AyH3TxuKI6xlj/RabUBs01Ax+XK9wAs/oiHQ=|Chương 3093: Đột phá thành Đế 2;jEwo3rtFsqrJ1bPMV7CuGJS8MrwfYTQQEccBRfEkyxXXe1CJ9sP6cv0o9LCEb8k/drpjoKLasGKVdQ8QPFDB2C7+T5U++ViIIsgrqt1gcl73xnJqgyZRNOLHtpprB2XDbVjb4Ma5cC/wAJ3tJGPKHvB3VNYF5Wc0cWWdJfoL470=|Chương 3094: Kinh Vân đột phá 1;X3LtqhlFZvPpd2DfvtTLmwgbAZjhHzl448vQ6s8McVEsHySvb4gRGgf5iiFG8IJxlZwbrkpsdDt4S0uoK3Zj7hpuG/zHAQ7xKTej+rSLbvWqBtLjY1O898U1KUsJ0IgquxxmYzCgsrRArVM2LNxid7nSOFQkn6tA3sTBIhThPJY=|Chương 3095: Kinh Vân đột phá 12;iedVLLe118Ez+UjaVpjOIX8iMYt+stzqRxN89CjaHkskt6oK/De4POzPBID/aPFTIRomXOnCUGJHLVD9PZfAje8cvzZtObSWc4MuflIvVfPAia+9IYqRF+oxt5RdHr9s3HQRg5ZjVqAD2qUNZX+WFW2VsmJF1ZMwYqUoypfhzu8=|Chương 3096: Hiện trạng của Phi Linh môn;guM0liM8SYMbemzlVQtVCHJ3s0zt7CyCYqNBlHxXQNzTghzaKY4NjR9r2WsKT+yUNroQT2EeNFPdOuY+GGIJCMT1m2YsUoFezHWEg/QuDtLjL7NE3WQhPMU+aIxDr7o4vkuQAj+moeoxse0cmXE1eMwufiAC9iTi7kkGQE/Rh7Q=|Chương 3097: Kinh Vân xuất hiện;g56x6uGb7H8Vet00QzT/eOPvINosxG1HsIoxU00Tr7aagpig2HG2zuoShUETl2DW3DJqhbZBqU003+LMSAmQbh9LkErWYCYbSTRKek04UBw56EJ0MpHgcDm74YfOsxcZyW5F2CFF4Rcluq/jl0H+dycdM7rVx41TdJZ0yhERkjI=|Chương 3098: Khiếp sợ tứ tọa 1;MK9vTrEVwHqM4XJlAkxE2WT2KUWl1P069YThPFtwcmFOwNfINmWTeqhQ9XWfTX2PSvLTBHZnnNGpJeKHuX2XSK11tnqpZ3hLiPO9gomxNALFwjylAY7p57ivGzqoHzM0UuRlUB2BHjGeJErJ18XBbE/NMmxDQa1LNX1HnedNtrM=|Chương 3099: Khiếp sợ tứ tọa 2;EnL8ioePP2Dg9nBJHGwiCWf8v7YrsP+e+YdTNHmEuw2rVXNWuet9MBXbrsasamUOBK0W6wkhjdmm/jP7m6GZ1OqIkqk8NSYWAdNMOOxMao/Ds23uMtvZ5vfzuo69cJn3T3z+N0NHvdVNl7BRlP9yqPaXynJF8GWrWFszHFrSuK0=|Chương 3100: Vũ Vương nhị trọng;3J/PaUnUJWMHmt7ZXPC2pwQ+VjyGBIcdHOF1fI3SYYsqI+O6u2R3X1S8ho7WA04ErNnz4z45JigcDKF9/afOeD/3xE3iX8YCUly9YUBjjLlfXEU/K2f5BeLhSFnX9bOuAQmgxQ4iT+p19Mu/i1tbavMnCSxY2Ral89ONu3B3EBk=|Chương 3101: Chuẩn bị mở ra 1;aQdwNrPhpsbm8pO8Gyw1ceeL2KqihvxnIQKYV4+Q6t4sdVDsaoHl0KR5XcdgaV+Ik2JWnWvD9U0Uq2O52B4MbtReMALTZ5pO7grrl0xgkIvjcb7qKNrP3DE5Okpo4nwrxukX/zQyd1fqGLWvnpseq+Iv4Dgqy3JetBLx7JkcCgk=|Chương 3102: Chuẩn bị mở ra 2;Cbsk9Qw1P2A5CwKxSW/9A7yixzPRJqjXUAP27Qptae1a4DLAHWpJOkeOaOmGuqjhvs8wLsY9IvYSUzZqkOcdY9ffrhmG0+o3z65vY6PWpQLVd4lcyBprkr/RobZ9uiGmo0bSh3A60SOV+G1LPvSGgcOSkSErvqgjx+m9pALOZPc=|Chương 3103: Lại gặp dị tượng;5Bv0+U6n/xXQb0ts5ZbYYga59R6jTnEnF6Bb6UNLc9eVsQ9PpxDbLfitozaDqJ3ATiSbSlwDhmJsc99R7INggwOorg+1EvFFdXONgzEotW4hVoPmT16hDjiXcvYEYv5yKPRJDsRUiEckWvqKve5fHQEAGDhShbujei1z+x6uuVc=|Chương 3104: Không gian Đế cảnh 1;eMNFk4yXm9vffE3nGKwqjW93TS9M0yEzjKYvOdkQKL9GQFsZCw0TE+A2//lWEmZ4PDVNFZ/7VMPcvdNpV/9/ANqBpkobuKBGBKkSujFW9tHo31GT9aN0VBgpMFP+LgaGpFpEy45QiFMns0Z4B/SddsKNlSkERxbjjgM4hN0i2YE=|Chương 3105: Không gian Đế cảnh 2;LkXj0iGYD0jMr04HBrHAEZmoYqA1tcHK9LXe5o6yTekTNZOGR93GmmekMbraqR3zgYtMVLR5a5nzuTkkRjYjCVlMB16t4csRIXWl9wieMJdQFBCfDwn8fEx35mZYPIHYnGyksBXe9D27R21eHsM7anOqXPhDsm3IvgZQFfvmyFE=|Chương 3106: Sắp xếp danh ngạch 1;HdCwZw+NyO0ze+tZ9cQsv9Ud2fwlxVEY2/0mJBwuz0tWVB9t+CYhtXBxh5elM/ZoU6wxnl09EICD6TrmvDPbOmP1cqwQ6dLWRtjigySx5dkgrjkuDQB+Lp6fieRTmGPsSLEjaRTXIWs3C3qpuXi1NAUSxo8K+Rmz2RR4T4QGErE=|Chương 3107: Sắp xếp danh ngạch 2;DnkLrAZw3tedIvaOP5zyNwQCy+BEQo2yt8uBgwNkvAT2bhZ+MePeYeKKcQ5TzXWMDGQTPCH0IugqESeV/VMTESe6bJ9gomiydXkoSlhTkHaK/is8lgR1tl++h//hS6NPyrUROlKj2rtk7gOs18yw4YxF5RvwSJok8Iefrw5xXmI=|Chương 3108: Đội hình khủng bố;U/VUap4ZDHzCo8aJo7YgeOJkt61N/2EgCLYRvOiBqQ4hev1tb+xr4NxT/z/UkzAoBPvkhOqAmQUUu/9cB6hl/KjG4V7k/1CkbQn4mAb2cNFYeywykJD3BdCQipjyahvEqOLLi/DPAQeSiIMBZS83kyDuwZ1HYqqsuNF6OotNRaA=|Chương 3109: Một lần thành Đế 1;p3mlynXmoVSEkaVq5k7OM4Qh4kfO41KadvM/586wp/HJLhBwHCzI1u7gjPzfjPG37dT+1ujnwkyGthdN7maFBATE/hEK7MQJFcB/m6ZBa0CHaCENh4y8eY64Mqwl0sEBep9YEYVE9OuGh1SOB5+M2qG+AHxMjW4E5gcUlQwVRZ8=|Chương 3110: Một lần thành Đế 2;xmseGwaph907GKHfdeUlNbfUa9G6AB34RMexVrIJyhzysVySUHjfNOP0EKy/WDy9lLju7LZIg6bUDjILnkRJ69shDuxZ9dfCUIlWPojp9Su61mdwhm366+cRifpOuJYLa7ZEKfU+dafFR5ZgSQMl2JuJopPFpmmgGWUmJF5N2eo=|Chương 3111: Tiểu Long Thành Đế;ALGBtDw7v//4xDWMXodh2pHOfChPJxfBeHKlDyjTkNSTUNJ/Qp1soYVYSb2akYtqV3wUtkrCW+HDb3l9jrGmO7JOvgjriXAURYVI7v2skr+vKKUN+3MO5YRwyIufCxOzKRs3xU8N0COUsfCSx7rsZVSF9GlH+TYoLF0Fe9ZTfWo=|Chương 3112: Sắp Sụp Đổ 1;PnvaIkjVHeRTj5l1u7xKOAzLDASy/PuiSNf4GyL6IfV6s6Eu+rwUyAZUzqT5hLHEyrGNWnRRICrAYGqkDToCH9I1xPGj1m+IniSy5DiMQLRpIkQBkfRJgfehmLZMb7db8viCTFjtNmXM40k1fm/iKAA4s0baIoq6w4uzAqLvkqg=|Chương 3113: Sắp Sụp Đổ 2;BB8ErqLCX+nOF/EHVG/vcEoBIVOPWTLzCSqa8L6TsV4HpHmiVOaqM+qnhZ+36Ef8IRzHDyBbVt5AXEAfEnwTkyhyNarzQex9cfs0UAFcokJVuXUdjubD3MuJdYVcIa2WbqiI7BjWWVydaEF1O+l42KMc2RtVDDWQJH+xqZv7D1o=|Chương 3114: Thiên Địa Biến Hóa;pek1FwD0bzj2ByyiWu+YWWG+QZ1Tu+9q2y4hmOFNRCssxc2zzacUBzUDC+qjMvTwgHExNih5tgEGrVuGSD9Rd7rRuDFOyAYQ7PpNfv5FDy8vemzzPP+p78mveA7Gbo6ov5rkARrRUPPTvbY8+lPqU/9PDNt6GpjaWo1kb7DY/jc=|Chương 3115: Thiên Địa Rung Chuyển 1;aMyVfGdn86VYpL6Q9tyZwx0FwgQ/kYoKLO41Yq0wlf5IB9OwBkfJRAGjSEPyv61carNSUadVBpS6OR2f9U/4lJ+EGymAxLmhVEobKkAuptFB46chV9xCXqzbteWqthrbwnMMpiwa+r8JflKwIDN0iJyWHsBwwPG45GqSe1+yMXM=|Chương 3116: Thiên Địa Rung Chuyển 2;2D8003aQAmP/5XVArMlp4ThVLxjqxliEVWh1U/eCdYTq1jWQKbsmZbKK9wGExUyBFj0CXc1TxOOp9+JWZ72qF/CyJ0iODNhcc8jEhNd5ljySaMH0rUaJkVUZWsP/WwlbtOTePm2qAE5b54hBVhGt0AhmeeDSxc/RV8N66uJVauo=|Chương 3117: Nửa Đường Chặn Giết;DtkLqdVQv4+B6KVnT7E7/TYW/OEfGXg8JzRK/PdMFZ2QLYwtmX8ZDP51N5nX35zn9RPA56QnD8WNwutk5sVALN0ZcUtdUACbsjz8K5UbsPr97CuzSQFPZXOSWXFZhNZZMD/L36hCO+8frWUDTKVRCu2osEuBxRxLBtonVXHF0FU=|Chương 3118: - Cửu Tinh Liên châu 1;aSM8umRonPuMxgxvnvsr+JRx/QQ2/D0W2sStJb84NRhen4FLf1A68Rfat7i9gSzJPguNmcSWjqPFT+nJOlo63a4uA3id0aRXqzPwYu4PKV4x4x6cL5zdnPLw0HsGzcrExeAZBqLYJLh9iwJjWfXWp2BVOOM/m59P3BjbNp0c+VU=|Chương 3119: Cửu Tinh Liên châu 2;yHBkrdzDP10OwPo2Z+m3qoavlabOs+I8a+tkXfdEw+McsqcWtYHA2lMWfd603wfEKWdQMO3zWcnZMNgvaFRZeHE5j8WhibyRi8YfASaFhkTytmNvz3cz6hOVR+9I+FWWuJbTz8CPFlLRVjfNrhajm92RuXZIcYrPRNxIgdlIgho=|Chương 3120: Lục gia chi biến;Y+uzGjw6BzpcL81y82mvFhAQGZGQIxOnarYpzvC7m3/ukH/Q8x9sLPp14m7yKTnVXzNWJBZI1xoyt9SJ3Txa4HBrZhBVrUnKC303z67piHV9bfu/qxCn33WewKQxdUOtJjibxOj79S6PzcK/8DQApXVI6vIV8vXzNur0N67Vf3Q=|Chương 3121: Bao trùm cả đời 1;tlGdBvcgT571ax7E0Dzlo0Av3y2JS/DVBfcrXF1Lk7X7bJng47RyAOHqwFVR2HGIDOr9JUyE3aH2v8MMUXQ8x4cm7yfcANnsuy97BcehVXFz95i4gv0My0duQYeJTJosn3YIz6sgsT1Gbs52tY1E3xHA/09sR5r2o1oqj881gyo=|Chương 3122: Bao trùm cả đời 2;oejRnHI+VQLp3AoGoUZL1zwoR+j1SEEIhwGuTeSiFdAdej814A4myPdW7yaprl0gvWAYa+Sj6fVSbMFq9R8q0us4IGYQp7lJCVikkGwIekT6IBp3UdESGAa7vGXbt0OYHGHyIosyr7nraP9HbD552qFrqQqw5mYqrowKw816368=|Chương 3123: Thực lực của Kinh Vân;6eVsDl8B62aFEvBBiSwYzeo3W5XOLFs8dU41AOPwXRaOVdUYB9Pc4REMzVfV+lHeSb1bH84UBUF4k5suLQrnJwKbEQpSJsEe2nsr8eiRIlp+sxkkODwi+z8IgAlY80hVylbexfxgSuB3QVtE+5xEMGqwz7fbGqmvPFntYaphn8k=|Chương 3124: Tề tụ tại Lục gia 1;OX7ZWm472CTJXrXjyetnAO2f3hVg2pOngVpQtvBKfWZ9L7z0rH8QJZHCcGVEIdqaUJ72ZMCkirimtgYWoBwou4gEW4hY3LHFcxSJn+XszSsNZC2TSjUzC7YV5uV6rPoW/SZpSzV0XVAeQeK/FwLACRN4w2NH855XDazCpuynxs4=|Chương 3125: Tề tụ tại Lục gia 2;zwuSBVegu8uALos2q/TYSWQRl6IR0iqbtH0upvvl3OMyeh3pawif0oYfuYWMY8CnfzG3gfbnhN4mG7fgCSgbkSKmLQkFl8n1WW/Vyi+DApp2aT7iZHQg5jkfsyLSg8flMlOPQDNsRD0midVHUtbke1r8dAXvW/KFxadna4D4nrM=|Chương 3126: Rất muốn thử một lần 1;89mLPeb9OhxSv8M3A0qmHOEVqWsJTCDfIdruUEJmzCm5jkhIqVe9VGLr5rVuDpoqhuQamuk12Tm7Iz/0O7nVzygI8i79KdZhZkHKePsb7ISznW8+l/jgoCFZK5HeuuLgw/RoR0oEGGE6USMPJO993ZEu9zRzr6/5UaWZ9wgysN4=|Chương 3127: Rất muốn thử một lần 2;nBKR/ykhIeHykeIKwTd5wm9AdZ8C6c0OLQwwR94jXnaUqy7JEZe6wE3QF159lYK9NJUtbpkjvFXSbeJqbAphVGPQN4ssftx9qSDlMqNdZ9tCGjxzufM84btIYaXK828JRquo2SFH+FEqSdLuryjrpYZfLvXele9VpGuJuirRUxE=|Chương 3128: Sắc đảm càng lớn;AtEtncM3YVUSpc67idLwpaDPuNE90s72beMISHeaYS02tQtd75C8EilQ0cRo/EIsRSZdlP6OBYBd/7gL6mWE0ySD6qrUgE2BTJ0bWGDblFqidomXv1bqtMSv2QlZW+T5lirCFjvo9re+zEnvJu/zs9ZRliUlOzGZu3IxyiSy8R0=|Chương 3129: Nam thúc biến hóa 1;w0qvFb+RS/IfJ1huqGWxT21V2DrJq3YqnGd1KJe/dYt6N9eK3LlHs9BpyiV+X8BVVQsCUss/Whc6FwqJE4/OXp4RwuzW3n4vSVYyrw0rr7M3IVHzodzqvTXTTswvd4t3/UPTIu65Kxvel15hUC9lf51nMbC2qllu1HlBm9fgsMQ=|Chương 3130: Nam thúc biến hóa 2;jMrCTQ8DnNXWH2x/7JQeU+9OQnPXziPPX7ygLJO0H54FHAnEbId43oc+k2HuonprRdN06Kw/mNi5k+BbIZaN5M487ptl7kf86TOamFy7/00eitVVv4clNtGyAUpSszY/B0r2gCHpLZa5YDgCX2KrJtdJP5FS/ws7sSm2fUiWq40=|Chương 3131: Khôi phục Hoàng khí;bkJbOXK+j/9+RfgkzwXq5i+0iXgLf5yupATNyO3oRiyr4pwFbTQBxhPPpXwlDKBSZloS41Kw1imgPnXAbrVl9HzhVm8PRYFzTnYGnJk7+LqXcCdfMlXSpjOzoivMhOD2d7wtB/BS9uA0DunFH2UlGrkhEWVC+F8jQmrRCDZVzAE=|Chương 3132: Ra tay với U Minh 1;cop7/Gy7TX+8+wyZyvVpBvAp8I5DZdY+4AXJZ+iTTm6wviXdRmIRD01vc/EjriPk2qmrLvj9N7o7Cj1MgKd4r0dpIpOWrSkzk8ntr11b1NIrcqrpdfdMtoAAJDcY4NvQeXGl/yi3wf8s925tZ1/f8mFCJberrbgCMoE8y1A35Gg=|Chương 3133: Ra tay với U Minh 2;sPSUNVNGAiFkjFfuvsmTjj/KKcRBacxFm32KTdskRhNXgR3YzmPeJfFj4ALixEzNbXF+TkVprqtZq0YtSHX/Qemr7BArRPCMvEhx/ybvHdDUBJO0IvmDK+oyrC8lUmTZrwP2SXHJnr8V53/qWnH+lqHedXcfD0BHVOBq1IOmKmY=|Chương 3134: Đánh U Minh;srdg69+Sg64M1LS0s+EYD7CWNWdDpCVXuyxoXSYUKohL5OoVowKzK0LCAoAuTonvde6At/7SnmXJISAwB2zgCQyhMW3CPTzE60d+k8agt01O1AL7176NFERD/PZUwoW+N7/ddPiGAJaNjVNcW0XIKPBmcbhSoD+GWeQ+nxcqtog=|Chương 3135: Tiến vào bên trong 1;Wz8ni9MDlsf4S20a5xEjMwyWAsaW2lLtcdbGqOwPFTHU/wQmdUnWVbWKmUpwQI0fjHhWQAaIcmpQOm1TJkhVJENngk1sMN1xyvu7H8zj97wltV+UzRJH0Au3zZ0cfmO+sXpB+kNE2ZVJdxKpej5uNZF84d2RRDRk7a1qT0/ObKU=|Chương 3136: Tiến vào bên trong 2;METjAmWK+o5LWCK/p7WKxj7w69oHn9p8RplzGCt4wk/RY7xWwQVIqsEsKIyPVJYebcQzJHo8KmXC3bhaRg5AatYK8bwaQNrqq+x0DBULvXtOZCxFjaZLZjJW1QM/hnQKpkb8HYRfV9UMaaQMhVEinuL4IMGy0qfGS1vKq5boLYY=|Chương 3137: Rèn thể;jOqaFTRUSFCRtU8brpic2au8c0DYwdHAdj9mn7Le7pDb5C+mK0pNQCVuB9WWokYaUyCbFAg1e5pSfEq680TLCrrT/KnB0Lt6esmAFfiCwg1LjVami2KqVwq27YTMHBJ0zc/MJkR9ZBfBhX6CwSd358/vUGwwrX+r2mVJysiJFMk=|Chương 3138: Thiên Thư phong ấn 1;UmVvkwENbbg3JPBPFuMQrhVpuvhh65GkAhYZCblFu8Blen58YyM2eHdil9KgsZWaoynusZxGoI82twmy1bFog6zyf6VJMmT4dRy7DbFh/sJWvD02E0EpEPEbylLrI5CqOuyY7SI5N7844nyWDPfrRwxBuzayhlvdT+UowZCpDpU=|Chương 3139: Thiên Thư phong ấn 2;dWR9byByi4JpVbJHzsXN3wwwbUHiWHXAhhjLFQWB0Fj0FDxJ8RCi6V+viYCkqw+oGm9qT053ZDxXXz6IYqANglCD20ztOo9XDq3ouyeoa6Uma+f8LKLqskh4mKLr+NVNEzf5uUrYhQJT4Q6xFJ+cmg+g27Xl9RBKAslY2PdbJnQ=|Chương 3140: Xem thường hắn 1;MzOe5RfnQc9IQ9axRCaUfRMdwBBIqybZy5bv08w0I5XdIYtSM3VMTrI8yXdUR0NyVgWKWoeVrJM6eqEYr6LFjdC5eBXfqqNWtOJVHVaI2DRhag1d6rGayMInbs8wUZo2DW7s2bEtzDuL6zmn4to0Iltso9VuhvZkTNNj6iGS1Is=|Chương 3141: Xem thường hắn 2;k/6c8YwpInCjWBQ/Z1Wv1X3m0nBEPTU2YKNWbDMhkSuQWYXmpuYLzqaUcJLIvend1EeutIV1Apf4hRBzyRiqGK+G79nJNQAtHBJQTJljP+yyG82ZEQCUQbmV3UtyKw03n7edg2VxzD0UhwpXmwRLk97L09e5BdYbTiQwGxoqWAE=|Chương 3142: Uy của Thiên Thư;BiUY0aoziDSb7iMlQy1/NJtRscPN0tWbqSNyqEY3Dtjc2P+IWaI39xe2yBrXP9YW3mrjgtWv8w/JEGBUKpN9fZ0qJNn6oxkVRhEQq3TUeM7LOnBlqvAJiTDz+k6T7I2GWrg3LobeXCdhTMTil9Gwu8kBiF4oIFkeAip2RtwlLIA=|Chương 3143: Nhân phẩm;R07DNwf9XUb57iOblFpeV87AKJUK34a61g1kxCOpwfe/R+wlhVseKvIjs5nw+93CIHKfoIz5DTAw9hM5bNw6bvdrrKPRU5q9jziD7f6kwFMbvoEWqap6V0wsSob3aDUQrAYkEIKbvCa+KqXZi9cnZ6XBV+ilZ3FmzPIr/txXT1I=|Chương 3144: Kinh Vân suy đoán 1;Hrf++83buV0VzJckxfy3h0w+EHvSnj6Wbr838tIwVQMhAH0TkQl7VC51tZLrgKSdgDcQw0Iwl