KK Truyện: Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung prc, full

All labels

2018-10-29

Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Lý Tiểu Dân bình sinh có sở thích lớn nhất chính là đọc tiểu thuyết. Thường xuyên thuê tiểu thuyết cổ từ thư viện, như mọi đêm, sau khi đọc xong tiểu thuyết, hắn đều không ngủ ngay được. Sở thích này,
Ebook : KK Truyện
Tình Trạng : [Hoàn thành - 166]
Dịch : Đang cập nhật
Nguồn : TruyenFull - TruyenYY
(bản dịch - full - 166)

Lý Tiểu Dân bình sinh có sở thích lớn nhất chính là đọc tiểu thuyết. Thường xuyên thuê tiểu thuyết cổ từ thư viện, như mọi đêm, sau khi đọc xong tiểu thuyết, hắn đều không ngủ ngay được. Sở thích này, bắt nguồn từ khi hắn online phát hiện ra website văn học, từ đó nó không thể dừng lại. Mỗi ngày khi có thời gian rảnh rỗi hắn đều bật máy tính, truy cập vào Internet để đọc tiểu thuyết, đọc cho đến khi không còn có thể đọc nữa.

Hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ Lý Tiểu Dân thức đêm đọc tiểu thuyết, bởi vì mới phát hiện ra một tiểu thuyết thú vị, vẻ mặt rất say mê, ngay cả cơn buồn ngủ cũng quên mất, cả ngày chỉ gặm nhấm ổ bánh mì như là bữa ăn chính. Đọc một mạch cho đến khi mặt trời ngày thứ hai đã lên đằng Đông mới bắt đầu thấy hai mắt buồn ngủ rũ rượi, đặt bàn tay lên con chuột tắt máy tính đi. Hai ngày hai đêm không ngủ, làm cho tay của Lý Tiểu Dân run rẩy. Ngay khi đang tắt trang web tiểu thuyết thì xuất hiện một cơn gió làm hắn ngã quỵ ngay xuống bàn vi tính, bất động ngay lập tức. Sau này, báo cáo pháp y về cái chết của hắn ghi: “Thanh niên bởi vì lướt nét trong thời gian quá dài, tâm lực suy kiệt mà đột tử”.
Chương 1: Thất Thân;k+VOfcQ+hmkKHDVxAOfErRzzsOWDBQbHgTpj1lI/hRgJV1r5bpyosQPaaHQH1yQdVZxZzHORiJPNQCSJnQHAHCF2/ML/ccjR3v1DIEr5WtWOj7aUM8sLk02+91bcfpbQlFXaqTEy9CQEb8pvf92k4to170uAo4ta2fstW2aP8XU=|Chương 2: Thiên thư;KzUWnRTLZqN83GKKswk/AVX/mj+FKSc3Ea5pYHLua9bEeUSQXL6lmDWGCpfwX4srxVHfCCibOsJfCv6Y0zblTv8PAXqSK3eODhtgT6wFEJAhHeD4RHc59hqME/MPEAcSD95B8Z1G0Zn3F1QHzgoynMA3AMw6ZKW9ud+d658BEBc=|Chương 3: Hoàng đế;uM3fWUxCE9M685O9a5UVwmgsfRJLL1YOndKZeUFoaTFXYwxJakHyE6pd2nDQ3J+hzCmGrtiWHZEQh04d3vP/ANqJLWq4r1oSOmlyikQQFN535ZKG3sC3st5YIGyOidjh24z9wVWKxqObi5mdXQKU5ohTCsfHPIMhB0F5PMRTr7M=|Chương 4: Ám sát;s+3OuSZBMjWta/2+q0PLxq6sdbIppfVGOvf7fnIEGO+c4Hd0ktx3fWgWp+Toj43idnL2m+dfE4T6KHbZ9pRmWUNbYk0sOLeplgPOz1RbCP9UJ+LN7zthtDGeJbXlimYnRGUMxGJOdHz0HVDRIzAxqvv1jqpDvUcpB1nZNWoTKK8=|Chương 5: Phục hồi;SNaKg3mxgK2c7hBXRuY1cY1TCcTxotyM4mdidwjLHVjhRGPAN2CquuT2/d8inu4KpZG0MzZXCCoggl+O5+RDiWdFHYdNLchMnVnduBFF1pxTIe9EJgUghMTLcyCSde39ATlzrvTfpSWKVCkWD/6OP1SrK8+lN3ubcTqUBMjJ2eo=|Chương 6: Khi phụ chủ nhân;3RU6pd5GZhmZsM1KK81CoawyZyVjh8z+jWqT83ITFfSdndiA1uRlxhewfUlSYnlmIMSpdV7ReQdgeG4n7VVPUq5c2qJz7MXjBTMGWa/DUNluqHRSkIMYMRy0VyjXXDwkW0b1N4kcF4Fup/jwUiD7i6VpgAbUxyevvRc7uMbVAoA=|Chương 7: Thần phi nương nương;77gpU8c+TKOrK27VDqC0clJ+uTehc5+D2D+PtApv91QOY+uB69HR16Zx9NPTF+PgtALAlWFIYh1vwRTg0k/5eRQNSoBG2+iYlruQo/cd7ZZIOhR0dj8+vVQQAPYKj1+yMZ1gp/bFXgrr0PovusNcgFC9xAJ7ftlWymBHFW39r4o=|Chương 8: Quỷ điện;HT8IPelgx6CWeZ9UASNfbo2zJvwwADk1Pvd0a7x+Bvdb8ZDDTyu+iq2AGbouzBrx1PolKyhupi0YZrGvHrQYexdSF6E+Idt+vy0WpS+05hosGKTRNkjF255zr1/Ikaf0iQyqjd30ztYMXaO578CkSzc2CffYSnQt6fezzJ/WK7A=|Chương 9: Nhận cha;lJCmlcZ1a5O4Tr5MUxiVWqmeu0mYcHpg5N1uH3rLGBk+qAh48mLPGJUu+/vXn2bHOY6r5CLUJMYp/LQhRXjSyAZDmAeB+fjLc+bllzoqHf59tDCk/3FDcBpZOmWxWZqhd/3mwMfg4M74bxSIT9ZkIaMkCpUoHzphKXWs/30JMKI=|Chương 10: Kế thừa di chí;WdA8SRfPFznwcoEOMLysXx5zwM4jjzhUII+c380s45IRL5n4Q0Vy3VUnwZm2ck4pMg+isA8dYOBv2c8d4x1+D3o8UtZTY5RqZbN1CA6gRXCN/M6At424lI2Y4eKdOzgYkOOkTzxsgqjX5fAoD7bYcSb6rVg6Le9bH+W/59+QIBY=|Chương 11: Kịch chiến;O1mUYCIL6Ag4Ljfrl1n5v2PC5KEgTuFlallg0kCxaanWFaTtrpXpd0ZzLt/dE6wMY1q155Y/3SwgAoH23ZTLcx6BFlOlWh8KPBOSSvz6ydUPkeY/7R9G1qyqfS22qgqLdlBFdAZZRZSBKeGVyla375JolvchyS6k0MGZvu6LguU=|Chương 12: Thăng Quan;dH3huXbz2FNE50H4zGSszubdd38amiWf2zwS0+hN3C0hZtGkMuy8UrUeluNo7/uKHzcNs9M8csJkzBa3hjCIT31sACJJ6dEW8sSM1CGnvuFQq2He4ZKtrrV4UMcucmFL6K5FWQ/LEvIJcVpeLvhQrOaqY3Gh6WU/tC11tDyNDW0=|Chương 13: Linh Tú;vmTNrssQ/9zFtceTpmhfypyIWfhKKkXo4Znyjk4+cCaEfBKKFAmld1UlXoF7xckAs+4XJIs+GA8JDWaYvd0tEC5nR1Rgf6FylggNuekcXBFGCU7aDr7KQX70B/UcW/SSXUuUFTvNYEITBrgrVWsq6AnzVCMqBounqKAeZryF0Kc=|Chương 14: Hành tung;t0rm7hdW4G4fyAFNqEaVxszhOIbkpNeMngg5GYJ4OtelzP6wiW0KKtI0bxkAeXMjrar6JOQ+XCTmouJS3t1bJJtwFtGPDCi3ycqvyoMOdduQKlM4IeRR0Xyfvc++G1Y8xzGPdQ1Kz9JRn8qmkstQDv5/GnkMdCxFSCgLDtsvETQ=|Chương 15: Quỷ đồ;Tjfd1GL0iRbVR8DpqILFkwLIRistCuFF7TXvunC8onwF1V0Omk+xt6o+e8lkfoWZtH13E5mp6O9oofjoh7SDW7fAs5QTZX7n0HV6n1XZb3gW8rZ9d8LLklJXJGuihlpy4z5th5qNLTjTkzUHJCj6/aY+eeXR/+mHzZKWEi0PnBo=|Chương 16: Oan gia;dsj5WBb1i6WALCX+EbxM+a986rILBPYv1dbq8AwiEikjXdL1kj+MVHEf8EPR7vL7J2cSBL79qRmzcDSFUdW8PmlgTJugYdJBys9AmZKSYmOw0BVX6n3oXIMEEnNySTcqN9VItUf35011XOX5ljPmYr/+mjDLCudO9ZGvglL4XHM=|Chương 17: Hoa thuyền;gnMCYs5mzAguhK7IswkjFKbSEP16+TZCqJ7p1i6VuP9g9FNmuQWwwa9fqwsPkpDSVh1FkEAb3LY4ZxBGr9HiX8I73RLqeg6z3JLUvSfE0P1E92CaVo2XEo9XpnrVY1qQrfsa6b89F0ckH2926TXgWgr/6YKb3Tob9KA4pS2anBY=|Chương 18: Lý Bạch;LLzJDnLGcViKd5gDcIwbfQ/67I27VjXjkPr7oqTtGqeM83cD9bNWhb+mBc0YhFLZeoY4vw0q33NyHPbv9jCSkPOPUgFenXPyDVpTBfAtsQq9J6pBaKaXKjSJ9e1K4rmMDGAy09HTXFD11Z+JeRtdI/G9La/wTY2jzYFE5fmGN1k=|Chương 19: Mê ly;s/IfLk3xxwTxRiH6M7JJrCzOxKipiCpSkiuM72mZTv7hxXP8wncqbHN3d2QF84mVTC65TrG6lJzhDEAEwv/mU+I1GMryt3vC9LcRD9SueG8i9CNywgetlGoF7j8e7fUScw2xSGFWCg++YzNFIoyaXiwj4m/LeMWYclHFneq7uJ8=|Chương 20: Mê trận;ItA9kDzbHLCFyCVF49d/454WbUVtSdX4YB8JexSo9FpJGG5IHjBFk3aITp5f45TPypSCwzzALraaQfaI1qM5OPdBLS8ZxlrxzRlMDzG9fNUvUmNXMMaDROXFZ7Vw1M4k8coQK28NDekiDBitFeO4pRcSwlUMGMuLJLd1Pgh38Dw=|Chương 21: Đại yến;pW1zAnEk+kFiATly3I7CYoSwHQcW5mxmx/fKY4SUrD0nzydRoFQ8GALmIUVp2Q/8A3yQUTUe2vhJtFSGN9DIiUHtFQQrY0+rbYTSUqdNA0PZj3dm9vtvX1e6Q/sKhxiv1OOffe4LKDOlSMISKneBK6SN2/Jwp/VHUK2sBWJyZ/4=|Chương 22: Yêu nhân;bECAo2J7mgH7G+byMOiTbapd58bzs/EtMefSG4oYwuFlmp1ym3Yj/qgm2vTg59zD7P/YM5d0plGWdXznsMIlEBO6PjIVhviFZnLNsNURxroE8hwy9xhPoE2vaagSqZcuBOYvwMAyeJeOmz1r4ANDhOBIcdK+60stKMMjMOvt4Vw=|Chương 23: Cương thi;5mBXwiRKYCZEVhKUESbexmAGlkkReo/2rGrZ7uYvd2nV4lJS1xhbAn0NMGAfnLS/9KIdwAYSxua2HZCYS13R7WHGs/B8UButo/z0i+rhFJJwRW4vGOEmS2jfWVoeGQojawccv8dTsbZOoGjxvMK46R/64NIJyUXW4hHLi9Gei2w=|Chương 24: Nữ nô;ewNt12jkBjOsqT+i2OVcpzbuWP1dZDk+aFTyuL8KZknJBB/7bmR9Gtr8FkQZbTWje6zjDoZ3RsjkLYOdCefrGABY7fD52AN+vXyxOY7YAT4fVeHUx5FcmcmnGubbN1P88T4lqXLyt0/qoAjV+DElzDLL2u9La9v/+1ruqQ0R4EQ=|Chương 25: Tàng Kiều;iKf9lQjdPvipQWki6iRyRxSEQ7/7yL39Pe1Nc+ZHFo0mUjNayoPztIJZpPMZ62FbAxfLnxGz+4ZK3ahTc5/G+5Ps6UCr9CdVlu8cv+4j26d1CdHkqmycQ22Dikd6M4zz+0LTsCEx/NcoU+X6LQUUgT1wl2NseCRJNUzWTHvGzdo=|Chương 26: Phân thân;rhovJjugtYDukD4HXHrcxUkS4L0C9rMX4YYLnKTaDIHCNnGczx/1rnhsRaEW9rnm0bKk8yKc55BhVidcvWktlpN0sytGpop3bMWHfS1TgXbrT2iDVCTF41zCjyRFrrEWdP8jPmu2XE27cjbyL5JU/B01SLt1xZITdK3ZONCyG10=|Chương 27: Xuân dược (thượng);Y6S0sTxBJ1vYnfdpSnNprrM2MHp+xa4mnxtcU8YmZyyKl5OhxaTvt/9rARcMPPnXHrLgxVaM9J2AuTIWVdroB2XAjjoVcyIWMFFhUZ4tb56/uWe4LQTsVk1s+Az/YmqxzyyGv/CgNC3Hl0bXqW2LWm37SmBfm4sXVifIjGfdwL8=|Chương 28: Xuân dược (hạ);hjETOfCXA13f6v5AXGvmywi4wfSgwMZLMoq+ht9wE0VhtDJq56e8cz7ZV8RAFqdSsecPNv34TmdJ3YA5WqW5eW4Ri03Oa60k2zNNb+cXjynC3NaW0fxegWxXniupnnDqY21e943HZuEVSaFNFy+a5uiTS2kfMoIgH/4Z3Yq4W1I=|Chương 29: Công chúa hôn trộm (thượng);VWDFXmFdvyQn1vY4h3tQPrgWhJwvCkC/l0SKhl++irdiFns93XjYoQyU7ymZkrCQGnR8X7iK2tVtGzpnOuFK5sAgjrtQAzji0w09Zm1P+1Piro9v4NfWBxVKlywdPyFZRBUtM6iEfYra/ZVEWR2cafrp9VzOh7HASUlTdOcus/o=|Chương 30: Công chúa hôn trộm (hạ);CBtAxrplGdd6vm5hgOh7VGuulCNSZD4Snhjt+Tzg/U7A/zryJFIWHNz9KFqQ8E/qNaT5pcPdbCQTR5vPZ+H+xdt7JNlQAH/upar+vcoC5mwSqpIEmCGCa4JghZervJLWS5tT9ZzCK2EqE6AKAdOlqfC02vDtJbbaBVdpAMNrGJE=|Chương 31: Mỹ nhân khiêu khích (Thượng);rdzbPTJ2VOtIijLx8ZPzWi4fbIcC01IvoEoWV0+5ZLGyLeq6vFZkae+tPPcQNpQdjVUZ1zl2uR8AN/SeWaO5fmWwXwBX6kfMpSOHihKme9PuGpDiRGY7nZNYUI4j3FnemnOCb5XLoVXPwliSv6HV5bVrDme4s3uX8gAgbO6Iy7c=|Chương 32: Mỹ nhân khiêu khích (Hạ);qtXqJm3ztUXFpkAURMcuGNOM7a+ld0ikRJLZh5VQqIt11kOcNL7FRkNKrtlNMLQ2h23GvEMiu30KzokKEQLcfRtYOk41ujk8zoxg+ZWV0ws4g8ThL0F7pQplPWVDh9Vzq166Xyajn8QqwSK8L+afEGCW8/HNLJSbWI1KvEyPuTY=|Chương 33: Tiên Thuật Cuồng Chiến;yxTWFucaFsyrNiuDcUGXYGSmIF0i8nEIwYOwpLKUxLhf0xTqY8OeO8L1+TawbPQ5vbl3+wQgUGwXiS6+N8urhnsNFZl4awZeAq5PQgVMYt+mlvsoCGDZSUkB5Lsr/SSYuhVOdw/oiRmjNhrzOFsvRVUL0O2wBV9maTWcTiBTRjQ=|Chương 34: Tiên Thuật Cuồng Chiến (2);/ZgLmezdybzp5m/JJtZ5B49zF1MbOPqRymisMhmZwFt9VuiezsG1IzK01SXdd5/774I1YN1R8I3O4k4fEoyk3gE8Nbc3Pzq5m0OvbuwOGObxtSnpzZp1xbtom+a36Xc1LNspI66GSn2Qza8iWXWwnlEmfC8liwOdd0D1esLtUOs=|Chương 35: Tiên Thuật Cuồng Chiến (3);MMi/g62v40NwbPRz2ma5+MZ94yivI7jquCI6nk6TKUrUipVh0tQPuhmg20q6OKQn9Am8bITsiiA4gG1LYh82E1Fe3LCg4J7R7xSfYwPN9p6rLfV7gn/mMGMx+63JXjSk11lLA1X+FyD7VBWZ95NdLEgbiVU9deyHa0UMgVNEl5g=|Chương 36: Kiều Thê Dịu Dàng;ahiDB3CoI51DG8MRCbWb/PgoD1w3own/OrRl97Zy2tnUX+m66I5ZISsI3zHUACeHCHx23XBQVeO90S+P4Eb0Sqfxk23DXrwQzsCGtjvHDxaZV0FgFZ7hohRN58TmjoCbDI97of9PP1zPRa+ekUfO214+cdRhnRJVD5jC8HvyPpM=|Chương 37: Kiều Thê Dịu Dàng (2);TZO3Vu4Rzx6l5W86X2lbbeeEURxJynUADDdqu6ZiqusJCVldcd57R2ECVBPvc+pzdjJ/wDD0GdokoRmP/hIIU0ZUDnaApD3UysgNWg38XjcGXIoDl6TQ3J/sutc2m71vvb88IV2ZTRLEaut/CdMBtlJIgyqiU2+8qqH1NH2RNHo=|Chương 38: Kiều Thê Dịu Dàng (3);i+eEtP7NMDvboModWxDUXPgvx7CHROO45YcRBS/QXR4x92fhcbVkOEqy7VsmGSyZsmus24hZc6/GsEA2pUvAhyhp3pjuxtXMsIjMXF+tlM5rD6pIxZ7DvL1W9Cs9IClp9a04c3UGysfGtOMYbdMMPM3fW/Ji91SiwcUmrE6upHE=|Chương 39: Vạn Quỷ đại trận;G7Yr1J862MoTmohnFgBvG7g73J601/pzhyzfgATmt5Nm2Wumxu3fZxDJ3nNRSJ3jCTY9779H4Oa6zpv9dLv0SE849Mt0+KRQc6jQqRO16gR9ltEjIFpF3jkIkixONCPfmGbqApcORDF3YDMCcTLbDDGRinF8ZYhDsshVFvi2juo=|Chương 40: Vạn Quỷ đại trận (2);Y20kzXmTpDlmgA+E5QFaGbYL2P7C+12bRFKYLg5yWTXn9aZ+z5pSakNeOs6i/b4+WoWcPM1B28y9Nrq1tnDe9o4g67OR3t6SIv7Pw5m4Sf3u6Hh2NCxvqMG/cmTqBQAJVoc/IhOlsMQ2vQc0snqW+zBz8wPPy6VWHqRxErw5SEI=|Chương 41: Vạn Quỷ đại trận (Hạ);tMKztLUeZRXVSIyAZ08Sqlf/N+3uQEdvWKMQMT0HvWz/nZT7GJsya/G0ZmIo/PHicXiMNAPZgJk50NQWkW2Jq6LyBVr94r0B8y2RMwDQUDeOV9FJdRmM0fFIczog424oxwhRQGtRvaSRePSLU1AR88Rrr4meN89+JnZArUZSzqQ=|Chương 42: Chinh thảo bạn quân (Thượng);04ljXAE//O4wasJIWER6JYJ1+Fo+7ia9TuR/YlsoqjrXxkkHXjsXGfQg1WKohVQjafMj+t7ZVM4LOwbAg15zAldiRovQ5I9C1QCUuJfbsD8EazLToazGGFXynz6kcKX/CksBfTUqOz0fi9tYu70e1QKFXTmQ+8Rnyb0L6tU0E64=|Chương 43: Chinh thảo bạn quân (Trung);Pll/2sg8XE7S1pdg8rvchob1mwKMh6gn03EI6fhKSTOxHlfNnwg2dMRS/jaDyE570qpm9bZfgiSuC069YS7VEDncuWZoaxunRKmsA6qWpXMM/2kJ54DzdDV4jT6v1hVYwt7QlXQvBwtUARz1Vtzd6z9K8iJsjzIhpcxlYOrqs5o=|Chương 44: Chinh thảo bạn quân (Hạ);+NABHDmz+Rb0E4hLR0Pp4QRp6c9IQ3akDw/8IUsHSDYYZlmUwqfxg6/BYFpjgEl10tc94a1NoS7Wn/Hgl5jrrPgTEP4j3qNjmAFGttqSsWzqHwfVOyhgdUKxPg4qDfXXGme4pKLdYsyEmPpr5YHv6AThrgN5mxKl8hUWH3j9zv0=|Chương 45: Chiến Thắng Trận Đầu (Thượng);N+vqLUhhFf4geUYdBxRa5FdK6+mNQi3t9cIg3oJVgw227jTZxAJQ10VupP/KVUP0/S2d5MBucylx+CdG+zP4h7U7VHgmQAFs+zlsWiQms1pIpsjmxlo1MMRf0/ixE1f97pXDr5xG9NLrf7mvscQIRWh0Ue+2qES39sFumCdW4oQ=|Chương 46: Chiến Thắng Trận Đầu (Trung);3oE5zZWkAI1aaX6llxgoImv5PX1sPzfFTQD19oE8wJitf12zcyz5kIt95Y6hMxu6qmKfen6qHuLYPFsDS0KJLIXZ66LINQG0nx+zKgBKXf27S5fbzXLbDrC7YCzoeDqY0G5eWWqUYEbos8iZnnFY8/rLbAmjX5zskfHf7AuNuLQ=|Chương 47: Chiến Thắng Trận Đầu (Hạ);5rGyvbJKGaebiMEIINg9eaMFTYVXBEWyZ8knj5TXwsXrb/xnEmi2AQpnl+uCDq2kvAPILjvzATSUGprhH/nx/koWe8UiTtZggNbzn6CbifjjRZLXlBy36CaQr954fF1Dr8THa+5ynVMgE0xGa7eyShnIMErhevp8ODC9mUMSzMk=|Chương 48: Tống Môn Nữ Tướng (Thượng);zNH8VsVwCfCw2xUKGTsodlfEt8KEK5fjsbYo/hWGIDLKn0neBg0RraZkXq97p4Q20SLKZjtWsM+ktTHGGvoYRr7hId805/8JBabwhH8b9pHcLTrNbq7+OnPc2tP6SA32WXoldzGIWqY2SIjqrL6MSS1cURTz5SO4XPbxqpqJHcs=|Chương 49: Tống Môn Nữ Tướng (Trung);Hwq2EoCuSLZPu9IupQ3XQn/mjpk3IICHmDGBksWTVaQFU4CrmDRPi81Wf0EUk+T5R+Pw9Xa4ZvvsDThv95tIZOFG+T4NsyLsF/Kao/iLy2dfhOwZDiWTZeLuKIeONZNDt0RDeGVFRH6d6S/uTaMc6p0S8pZdYJVnX6ud11DENYY=|Chương 50: Tống Môn Nữ Tướng (Hạ);C6zWHJC4YVQVhXyk2xJVj9gNPLlgmxNlh967IHQX6fc7jzZ6t+aJURKRZ6cn7jffE4Eq7RgkC372PlTpymnZ4TLFUnbIymf5MboRuxPN8Brlpc+inHEsdUXj8XGjDjcIt+9+fdha1m5kfPlmD9kasF3seMnbTrj/mYxf0N+et0I=|Chương 51: Nữ Tướng Tương Tranh (Thượng);AIzH74kCWiD0WpztxYm5nZ193uta3Ovge4sN8m+3ZzUiP9fw6zsKfAM3aLTuI44CRuirNPs584YpbtAHHpHefgjuV5pc2AzurX9BJYAjstn9zfoTVFrQVtWYToqMyqk9e0SQDIqNtlilxRRvBQf+8/Sb02UJ8S7IgbDe8Y+UTFk=|Chương 52: Nữ Tướng Tương Tranh (Trung);UsIQkAVtAtN46XfHdu0XysPnaAyK/nOrhnF108v7GCkAKpDYJ7vT1OwJKDBpL5L80JKCtdq+UHSBUHn2qnxm0r8V0u14oukRVD+RwU0fuDLB+mDxplhu+x07VWR9tmd9RnvwZ/M3RbipJVyKPvwdOINkD0C84xTqaT8bwK2ngTw=|Chương 53: Nữ Tướng Tương Tranh (Hạ);oe/XWfPZUanXn1vyIcURN6QIxkAclUdPcmEyuKm99eNe+U5TZh3k5jD0KUB/hMqIhaKqkOoiBeOtbnSQL0gVSHQNvBql4nP0dlxM+3XlHqAOu2h/C2KiuQl3Ex5dkys31SJT8hoQ4EzzEl8jXAfnhfUlPchYim35V/bsAZmkOUs=|Chương 54: Thu Hoạch Mỹ Nữ (Thượng);q0luCOz3eEEWXRivwXiKkjV31CIZodR17iEXVP2vkkrxM4UpXHrl9FTgtlQFFonSpbwz/8tTj9QTr35cRQORCLXjBKuZZdC5+2jBu7yyO6xNGDrAw+PP18n7SLcaraYo9kgbzQT3VFvF+vpdQ5Kn3wxeVQteqbq5Op9qfLvvhTY=|Chương 55: Thu Hoạch Mỹ Nữ (Hạ);U5PZURVNwrOO2rlk2qEpfwP5DJnK2BakseojwwXWNHa9xBMK+HJlud4rKb6o9awm0poyCrFXSJVrf8RCbYeqFCKt9rpVV4Ge1Uc4eFod2oa6TsGRKQgHYvIJC96p6AXNVbtfF9MH3YyL4Q7mzUOrd44DnDJOzVtdZCrJq0GOYEs=|Chương 56: Tâm nguyện hoàn thành (Thượng);SZH/Y0SKZMZoGVae17pGeD8smI3I2uefMObqf7hEUOgEY9fQTSMGNw+5RYAZiaK6tkaKh1QxHXTsVKVN12jo+kWtzRJgFhAoTd2tC/bwCRctNgyYgbHkqd3kn2Schl05JSQJeKteqVWKddjUX9eGb/f3orZDbBXNR7RqCSmFse4=|Chương 57: Tâm nguyện hoàn thành (Hạ);ifovGmJmxOZpLvQZnHq9yOZOimVxUQBFqgBEBxxCCTgIaEF6EHMljZlxhCH7Ejs+rjfWidNZA1g6s7cXOPXLdz1EDWWRe+E47bu//zdKee+nkZ65xyWsj0b0T/wajesg8UPE8HfECrYrvpty97dPpXyJJIpPD+Eb9jJs7bz24V0=|Chương 58: Lam dạ xoa (1);FJCrFXjCowxnCCz51oMWpTaVSh//57aYeRIRAMU0EbkHymic9LBANrp86zDydIP6JkyLxFKUxAvF6Hny34tuPiM5TIKeUuAgMOhNXz44tINVjdlKWCheSVFMW1SvVzVn2xd+FxJmodnNXuzgh8Fojzd4TzlVC4PcOZmHi9hnIfA=|Chương 59: Lam dạ xoa (2);GlkbSkH/zwvOqoaFsem0uUYBLwUBsj8LAXgNQg066LMsSHdT8HioZEwApg+f/8ebS3cXqo5el+29VvN8ZHeULcggsbvOYQnG2Ms+dVNeMtF6jBxQ+Dy6wwkILanvVKfmMTWlefqa2MAZy5sB0dB8qD8xVIBZYmNOIvEPnM9ycwM=|Chương 60: Lam dạ xoa (3);SHcV9Pxpp4CgviU40v0dLukD3VScFBTrZES2Sgfw4OMVk6I3Q49CVsBsLUgPO38JAujQABKad78lkv+K/oEcVngZD05WOmUXcnWiAcA222l3yaJ459MbncEuGzImMhYwBLefmMcRFtPrGKwZ0aSjiT1sAfjgrp/XR0JZ7eRQPJo=|Chương 61: Thủy Chiến Thảm Liệt (1);zgq2009TyD73OX1pfXx/k3XvWCXoBMtC/7dhq1cG6l0g1+zMbO7hTgdVUfyK7X9/UPtET7275+jPxWTYpZomZr6zUxaZss0PgOlrn2hFuM1UEnH2urIV5sk887Cp0mnkWqsPNVrgKQVdAQXE4bS/dYrzSWL0PfUk715Z/NxONPY=|Chương 62: Thủy Chiến Thảm Liệt (2);syNKaDxi0vJhJMBny3HbR0LBUOGjg+8jD/eZuLdJ5l1WRFLY+7LV99+uu9hPxDeySyrMqV7bCVVfSbSxdD5kLHH4aJjJbWKyQehs4pmUFBwihaTWH6wXgf56zJC0w8eD/ACBmCn5nZnKhSzgloKd6SAhlP3650yxJqbs1pg3Qh0=|Chương 63: Thủy Chiến Thảm Liệt (3);YYBUnTxMy4y2tHQvj+LLcBd9Bv0ygSECEXTkKPfUXEQ8kXDNFe0eAYmRkkQzZCEuFjC2j53gaHFm/N+IhGIbwlz8BHVSkWM0u7CeuOdIeFZx0pDD0q+U1OlH+ZyvzIwrZQEFCV7aXNlHIqMaLRWJeNmuq3Z97cvaUJOMsWZwMxw=|Chương 64: Thần Long Xuất Thế (1);7fVFOqfMp74TzAIPI6c/eYFBxSOKDPDF8l8hFxqXVTdjhWTJDNJozUJ99hTiCe601vYnMTkobK3kYe7ooTl9P/u4ndgkn9Bu682crIqrynQrZ6U/AaRAt8amkDRwHEIhUcHHp1vGmrwsDlBxbQy5MywuvN4bqR5BunqA5nyccv4=|Chương 65: Thần Long Xuất Thế (2);m6clXWL4CkpMSYoESKJMNfhKOHKAIzINc//gKPwF82UFvsL+7MPLQbtn2UJDRnPVb9JffNmDPDLnaq85L1WX+nXdI0Kvd4ZHd4e74YYnkRG379Wf7GVi7SdYCywfo9pnxIbOMuU+x9CjKxvITcoStijG0TBiYmmQ+cefwOfRwME=|Chương 66: Bình Diệt Loạn Phỉ (1);xPG+eKaEren80F9bJ3UHIOfcWNLq/3nTBs35paaR+c4JpCjD4bJCqXpnqlcxVcPCApeth2M58QpyNGQ2r8smqKDJ+7hDPMO+4ytUFqGazyTOuahnlBNWbHVY55I8bSIpKpMGukCyBIahFjIegF8Kw11YPxp5tqlfUOfi9Ved18w=|Chương 67: Bình Diệt Loạn Phỉ (2);IHhp5KlI1sw/Q/4hFMjrW89IHsclsZHoDmgfeTCvheyAVLA33RDsz7Wyr6IyVxQoE3OrJq26sMxYupcuCgBjaQoVjAcKiiQI+upOhqe29OFPIshjJANaVNdxoFMnM3EEeARVZ94EqMFujeE+y3P7SNuBIPqUpFqmdKx9/UEZ6cE=|Chương 68: Bình Diệt Loạn Phỉ (3);vUYiQXNaSVfuJwH2LWhUhwz9ag+vuW7FeMtGoOQcAhNwKp/NRZIsF7htMiK983LFGH82+Qmsr5xW/JQOt5K//PNHZz6oD0aBGs4s/BgyGWS92Xv5I4gvmlu8eWWa0WtkYVku5nBs0LMKG0q1yL7eP2BUpu9O4dkwdrN2D85qxGg=|Chương 69: Bình Diệt Loạn Phỉ (4);+EIMfnAXlj1ulZ2tds5ZF6o6Xmup9hoZMX4hone1RwLj4CXe8az+rOIh6vUsM/4MTJrTaxnwxfE0R4ybDDx7Y45glaUeHUGoPqrIJ0NYTOzXSkOGNaNuv4VZcT3RUFecjVTubdQIhvUjTSLZ6NfBPe8zHF5v53heC0YTI8qqfw8=|Chương 70: Hành vi chính nghĩa (1);Zqtz5bSmyO6hwihvSaJRAztdRu6FMtW/Vx7VXlwG+AqO7F8XvRZK507XSpZTuBIX0Fk8RUR8+QDJ+MY61bm+mbqIqgboYKcqNE/5IpUuzE0MiC1oN853UL8XXAgba/fqSXbPHC3b1aC4Tj+WQUlDrA5Uz4nMmRAJa85TMsL2qBk=|Chương 71: Hành vi chính nghĩa (2);udJrL8Su+wiibqgyMWHfzbM0dMZ5NG9+HW8MomGGB/P9Vlksj1sYPhWeDYYXHMscZEFDJzbO33DD7NgOWP1t90Dq5j80xdkbOzMJk2IAGEXh3wZw49Mb1Kx8tJy7QbBgGEkkcCBsk5wFWUFa43/duTaPJluXPaU3hc0Dg11UOg8=|Chương 72: Hành vi chính nghĩa (3);ii9xtVHKbCx/KwXlz/RGZEcVA3tu75awJojbTksCe69ctT+Z41eEkMIMshdx72zsvXhp/c80Rvi7JX0k7HMyX56supl1CotIYjFxqVKjjdGop4t/qbcZO3mEVCR9D6c0n+a/oI5Ce9K+K1gQxl6ASyhgDDL8Pwo67cT88jJpSPM=|Chương 73: Hành vi chính nghĩa (4);nd5BhdIN55fJwDhtbu4l3LA2jYumUvgGQAbEdy/yGJ7qMTntCMPOcht2+0RYS07RXZ+q+Q0YqdeHKTXOJZcQ/9T/LvWEp5ssY+EbQxQA6H8pYTETe+En7YfGTMdGnwhANNcByUZSo/DWjvKvgx72okQI5IoZIUJh6YGalvYBLo0=|Chương 74: Chỉnh đốn quỷ giới (1);difObFskFTqTpwee/BDe1hU0klftu4wS3SBbS+2mAKjmq6Nn3dzg1Ft5PvvxjUSzxkHa9gxc6JWaXcrtX+jkk02rOtx6PQkqn8EJkFvY5wkIgdivxz7wtX64ieHtu07640HRWco5j8eiWnBHaxKFu1kLv1PP+jpoQIXTe55KeBs=|Chương 75: Chỉnh đốn quỷ giới (2);k3qtRsDxYjJORQalMObghWe39O404h2VzDrfdp6WehKQE4LjNLtEeTiVDwy17qgNfMZHbSdLCjzGNcypa5JaETbQNtv+kbQur8LMdUab1dKDxVQR9edRt5+OO9Pvep47hRyGoFEu5almcQ1wHQuue92pytN+szq4tLOE8iZq9PI=|Chương 76: Chỉnh đốn quỷ giới (3);6qxxd1YNs5ixG1TvkJwHkfIGamxgm9VaRzgroFK4Ew+K/GNgsM+3DAgQIfNA8p4H90Li7VOT7ms18PEzEXMgTHJl+halmjSPFyW9+yl/iEo38/9QWQBL/OD9VygTogn1knJa2CMKLbQw7JUc6byNZRY3lQBXChx9HKPZr0VJ6o8=|Chương 77: Chỉnh đốn quỷ giới (4);/iHHYC5qvjtt8kCGTUHAI4wxL80UjkqspCv3ivOu3NcoLv8GlsFfVFHFPp6gMhsUEqJ7p8zPXUngDbFXp7s8K0D9raPXd4FOwBjL6NmkIPSYk9R+1jr0fJYCFB6sO3+2NR9BHuUpGsXdh5Ezbcr6DHaSXeaWR256vL816DvUQfo=|Chương 78: Vạn quỷ tập kích thành (1);uZk/Btdj+4Bf1nDKfG5nvPj0YCb0K/8GSjNzyGYW39aZeiPhnV8Ff6Xp3FQlIgI2RK++jz4G3gtVeRgc8LPIEDI7jJJ3wWES/Fjp7fLEIhG4S4z9lR8FU0PDhgyg46vbS8EWBTHMuk3BKCmUoTf+ZW5aVP6YJHHZkuOYjjQRt1A=|Chương 79: Vạn quỷ tập kích thành (2);QLiKca+LoDkFSnKQ5XeOTfa38RUGecLYqOonHfThvFzHbzNg4oybpWaRY3Z89vd+AdUpPhUc80k6oZZ+LrLOLLuHXd54tSyz606MBncjhjChiMi2wsNrR07VOXb3RbG7hJTGXqFUjhjvaeO8B9k7GqotrT3b318U2jWHzRaIVAQ=|Chương 80: Vạn quỷ tập kích thành (3);dIjZ7sTWQE+WuKoaaXhnc8eIASCmPM82JhgrpIq6ym2K5DHC+y+qipd/eldESdnoGC2jfl2gNZfpWWCw9sJB+2iatLESszrpP57b4niRMByWH4D07DpvVqZmziR0lYrnbbFYzPsU4xIhXViWTstv/ocsHebKYxS2tm6c/npg/PA=|Chương 81: Vạn quỷ tập kích thành (4);TlXKKPqqGclq+yDaDtZIw4qqQBlfIWEjFChC0CCT3Qprx9Mp5rllmBS02/uC5Shrk9JkLhqBXI53I3BLni6lbEnY3q/DPr2AHQne1QsUMhx0cSl1l8+hu2sY4p24HkBNIRsLyapsZOAqNMMLwzTFnDu+mTmfaIPwYLkLjByN/e0=|Chương 82: Vạn quỷ tập kích thành (5);32D6B0mRXRTC/az7yWP9i1PVlU/Wb9lnaaKoMlT0QIuSmNfouVvAxUqKLEBHStFosJs6axnf3ND4rDTWjgwwQ3FnLHDk7czL4tS4YeSt0NnPXteccN+BLEYml7otnKY2/kU4kfhaSu5ZN79PaeN468PvStxeC9P3i4Y4sz3h3JE=|Chương 83: Điệp chiến giai nhân (1);nxraj6qzsNtbhdtV6JWyhMvtvh+kjGJJ3+XJo0UY99lOlbvuuBsa2MoAYfDLs6o2P4LhTMGai5UvorQI6a3aFiVJhgucftOjgUoOrbW42+KiFB8OH9nCqioEiC+J/t1De3BwirkY8GOIVCHseYFdazUZ7PKeB3m9BsxKUhQ5N5k=|Chương 84: Điệp chiến giai nhân (2);uTXtErfQaY2Mpi/Z2PAgz/HSitNzvxTCCf5wyMDTOinxL7gqULy0EmeGSu9HhYEvGh6FfJbjSxSyEKcQPOnuSFyJ45TevQ4db0fsVAVHYMLvliZHHhXd54bJxvYeXTmS8qiVn5m64Xwl5TFrl7Zcj7MQI81h1nw4E6eYRikGH6A=|Chương 85: Điệp chiến giai nhân (3);SmIj47EmRD04QiHW0v+pWTkMPUyqqJvP9lV2AfiWc4PMvpC7YSEDymER/zdjlSjddcoSN/vwOMADMetShZMeERPT0/irM12CEPuyXo0lhxegLK/t8hfqB7BgIYEdUyMvjEZ4zZdoT58BPmkrNYYPaOMs/7eu3/3EOLUlKmqMz34=|Chương 86: Điệp giới tiên tử (1);Bv3jh/svIvNO2dOu36Xshxh29RQx7HWK0oyEbHtoAi9+NL+N7idj3wi5OQ+3uZL+F5ET6CPPILOdlz/VqjRUqylNTe3/eAt6CWS3piL2rMNO3HgxqBgrEiSbpS4sbFFth+jI48rTyds1RnGPQ+Gxa0kBDj0ErQwBtH1XEY3U9b0=|Chương 87: Điệp giới tiên tử (2);tY7yXeTKQ21Q2YLKcywqQg3l/IRMWPjw1/HK1x8z1DaK9WGsoUU1BvEakWpAUsyVvu+JykWPbFInXXmGcXWc0JqPDfK5z1jgG3y5eejaNW00VB40zRyvtIAw+je96gqyKCtY4I+UdZ7SKP43+crmD9f0t+pjGOiDtNWW88LLqTI=|Chương 88: Điệp giới tiên tử (3);vxB4nD2q2nzCSHogPRC7X01Dzy4EhX6TZrcVSq2RZjxBBq+7dpAvDHUo8OpB3fLrZUltxGh82lvrKNnsA4CwWVu0XGbbWH0RAqpduQ1yJL66J1avCceotjc9y/xpBIzrO9Fi5WtG/WXHYQj8a9nqqw62zVXRN0dyu+u9HqNKqkw=|Chương 89: Sự phong tình của Thái tử phi (1);RoCjexbcr7eG6xW0AXnAbCR79eQHtoOtKRImKVfNX1TEG2grMOPN2GoI0lqLG2S8uX6jrldEOp7AnVULXDsFc1c0ipPkX8PgWIUofbsjOBEv2EM7QHzZ3N8lyKtN9kWHLMvDPW2QDXqsppicAbxqS25MrWPPYHAH6ZtrpCQr8bU=|Chương 90: Sự phong tình của Thái tử phi (2);AWZVQzEWMpWGbpblauvXCmeuKAYtGvP2ZgEu21J8hpcxmCvD3SpsRLsdc1vsY11BKtTQSysWvUiS8DJCECYAJma1wWeDRx/CJt2Iszc0ZkKt0eRSGQM3P2xu6gB1R9Jqh9AAj5GVZfO55brLXfFfcq3wM3QTMrMMasHFAe3ozU0=|Chương 91: Dưới Quần Của Hoàng Hậu (1);S5KyzB83W5quEYYNI0CPI64IQAh+kTl51FFpIZotzI7EyjqLUSXTUHXvx6BwVGePiyT3W7ZFdmcEO5AfW6PLsvVC7OiORdMBJoBi/qczgR5+I5S28a5kPrHZRctowBjpuyKAjhOWxJMK5mUMiOQetxG/nSTHjdhEFlrREBKQOEI=|Chương 92: Dưới Quần Của Hoàng Hậu (2);NtwKVxrOcxG1xRxdRQeRIObyCvHYe+458LJT32j7rcMQp1IpDuJ0et2yXV9nLjGZrCx8y0p/1hsdZ4eg+8Y2fLOSm9qQ3JL6P4Cw0ri+bn76gCvVL/XojDljpV9gQD9YFaegoXt406Xhli+v0paAb2fDtuR7/kSh9CHG1HUAi6U=|Chương 93: Dưới Quần Của Hoàng Hậu (3);IDxvdTCCI1NzTuHdukPS1xREb1GzvTieLSCUmn1z7VqtQL4EVVzQnI/hj+9M1tT7u2LM3rUG13wW6DKfWKA+9JJoGuhMa6m0iKUHrySQaXT4sPyvKer+0KmeLB1VxPCOtDZbumFJclhJnC6KfWCFFDtvImp7UMSCboe1rlGlaPM=|Chương 94: Giám quân ở phía Tây (1);XlUhzAmTdqmVlUdKad7YB0FnHcDs6EUh7WiqonA+oEdh4cXP+/f1tdBYQKsZizWSh7FGMnPfS2J/H3dKHI4idjkZSz3FEh0MAloy8O+y+r/OXLtFi/G2b5tOx52KAe5DIUaR++OvgzESZVdAdoSt8MSVYkf8xbCdqBv8Io/ldD0=|Chương 95: Giám quân ở phía Tây (2);CdS1zbEp/dF04+XzYgUko9rXKh9KBAAFLj5spHM7Y97Xulh9rniAzv35HpQLsFrReB8KSia2aCZ/lrV1uK5Wa8VvedVBiG8iFghtEP7DOhOfXJWJWkaHo19qMqz28+L9QSFQxz666z/Pa5TrcjRJK+DeSxn3SRGJummIgphCeu8=|Chương 96: Giám quân ở phía Tây (3);Wq3xFxKBalflpG9PXm/x54CH4IsZXXWH5nMCKh/ycLyl8WhuEYxHFZeEI/tl4KCORTMbuxmB78iSr2UoyJs2jenRr3FAxot6JX4wzC0gyMnpvIMW94RwB1MmxQStagU8pzXAKLK5ZobpZzqmV73A0W+JAKzXMptJvmbH1iXD110=|Chương 97: Kinh Thành Binh Biến (1);qb9Qo83Tp3PI0fF2C0dcFEf0C95SjojVYJPIBwhS8qDs2QtYaIm9DFMh9mV9/LYG+5uwYJ4iKPPxHAdr9tX5ro8QgT3MEB44f/zIM/2K94vsb8pky+cue+aL0d3HDsE1Gk8Mb3j9HE5UYTmCL58rV62YmZytqiv4gm3AflKvJxE=|Chương 98: Ngăn Cản Sóng Dữ (1);lzVvNQDUT5a2ymNNndmgphDDyXA7wE65HuIvKI6nfponiO8WwDdTw/jp9qDk5qDOZVmCbn+sIrn16TS/QLLdWYKC7XcoR7QPHee4wP/Ifd4J8C8PNJuMGRgS63fryunGqgfYej6PLnYOei05KYEbAsV6q/+RhsUoBPJykLPRitU=|Chương 99: Ngăn Cản Sóng Dữ (2);T0WI0dEY7YB5gjIYa+jYihT+/Q/3e0WwOSrti4NzHP/WD2UTvJ6SeRhO6DDRn84cZfqPPZhvsAlI+kV6ySom+iHWaAkqJ4jIJCTif+5ceyBljauPr1UJ422Yfor7ed9apFqv3TwJTsW7b8nE68ZhiQLNpB9uzqbeyuPOhkB3Yfo=|Chương 100: Bình Định Phản Loạn (1);VQwFuJLpYoKcg8uxGPsjMw0rod5AFpWwSaavlEepireoIh7HDN/0otG24GO842NFBxTfXS6L/PFiDaqW4PSYTiWZmyqy+5BB9NSFgCxjkdsnwm3Tj3vvf9V9K8tHXuSYrkDw6XSp3f2NBsWAnAmtQ9032e4PKsbYc9yjdRSk9x+Dk9gaFfnKV6l3a3ttiNua5Utur8s+gvVvR05zNC7qUg==|Chương 101: Bình Định Phản Loạn (2);WSNDU4MyxlSPCBDkzSm2twx3/BKJQKG0+0vXQVxOQvOn6p1lqbRoBpv+6c31a/ods2piuKnfNy7R4F9hk/jQRB8NN+HzfgJf9N1+plkw78a1BYnLBSGPQqEwV882aGWeidzOCngz25x9vN3KQOP3Dkcjm5DNkQZxe6URfbsnGLli+1mUjlNFesXhUTIfbtnBHZtbMjaC+Le5xZkRDdwMlw==|Chương 102: Bình Định Phản Loạn (3);mizh0NyljSk2lUF1Atcnm1IJwyLvscyFuPM0E+T8mZqAp48OotOiiML8hFxb9SDBFQf/k6ryYM3aSNTI2pXQUhY3bhvn+vcyTQWO28gPMqYmSmq9Qt7rFL1dP63pfo9KebwhGjuipDS2KKDE2PgV4AA/KhBgiXnHxmdHa55W3wVeFWiE3ThWRA2k5x7XGiELJmbE8JhUB6q21LZ3m8FVlA==|Chương 103: Tay nắm đại quyền (1);BGQx5jQnGepiPLpVc4/NCTlih/n3tkrP/JQojdLdbiVxy3/80b0EaFJhd3V48V0zlyVVN6mc3sKETtqLthBpzV2Jc7Bwp9+pr4/S0gU+XrCf6zeTB/nVgLm7q2oQLQCCxMzADbGUr9E++brPYNN0fThrmBeuhysQuGkD9+Bi1jqbHOZd4StS+IGFdp0WY4fdQZydsE4Zh/3nOOxoyK+7+g==|Chương 104: Tay nắm đại quyền (2);moBSnIC+5MhdSBht8N+ZkMo24yQkg3dwk87sjA4DoE9IOSQC9mJs8PqkpBA7C8Au0L+8ylpINBwWcksEEz60ox1UL6wHy/UF7XD5By5p1afCYmR8LXZnPl6jG3NSq3sixyBjFqcKyD0i6N4xvp5RfpsQ+avQUGD6TlG7ftTQZPRTbUPoPYIobJC8dNh8YdPJw7lE4oWdPWsb8G/a9yqp+w==|Chương 105: Thần của Thái Giám (1);SyCZ6lbnDmSqx8djIsZTW78LGoJ5YqKxz50WzYWMxNPi+4rTHrnguRDP7xEp1aRMbiq8XlgluBzNKf389t18n+S9C7em8MlkoD58eRCpytSEZzbvRmFX8EWHmKP9YHhjWH0BHH2DwGwKzEV35JY9YDHvptgXfHIekFDxA6yXNjdLOEXBynGcx2+HPijtHpcLA9foVUdcbW9T/Sn6bK0gBQ==|Chương 106: Thần của Thái Giám (2);KmsyTHFkm96c/pfqOilru2ov0wdorimfjcITyIxBiLL3jQ3C+6QuCuvmURFRn6PQ/FXqxjFkTkhjxTO4Nw1WTqzDuLc+375GdiWyLkFGsjHdB3Emig+tsYJzLEQcOi+jv4WvrzOhHSWoaRnua8QbFKdzbn6tUei91BXeS/uCvUcn+inzDXLUoi0ui6yNzP4Kn3KpcsTiLXX+65/gD1eWsQ==|Chương 107: Thần của Thái Giám (3);qXTR1AUXiPgO7mVdKsZ67My4Si1ynpeUrSEzneXbLniyC8l8HFFNJpUoyFsuzZryylxZ0I7Zok44GlS9wl/f3nMFEDxUR9dt+6CUR7Mjd0KRoDYDWN77wprCJfRBp/w/54El3bkwg+wgl1/h0Z+y8g5Lu7+dPybhjz93drYSfr3irg/J9nW3SFI79b4CgfCPc+jXIlC/PtDkNDptWSPs+g==|Chương 108: Thần của Thái Giám (4);SISp/VJxO7hlmZ/ZlkY/CsZy41MYTz7qeEiHSMgor8Ed48+SgWpVJAYdajH9iHdFeFdr1fOzhhaksZE05VRsmXNoC/GiYy1awrG9YFvP8UoRPi1vj/uTGEkpuKdcxCC44nuhMd2/J3TcZfRpd4pGu6so4pjnt/14pFmYH8roZ5BOUJvrcH8Fn2hFGxg9+BMwFblF+UTkPFxwuzXyNOJmDQ==|Chương 109: Nữ tướng tỷ muội;mVlgW50TFUQ7iUj3kZtDI45aViLn/9boDozRUuI3CwwaMpS/r/Y2VZ7+tMBRUIA683u2UJy3p5LP41Y6evOTp1YnoCSVqCNZR4uv9q1YRrb5ZNjbF4H86DhE1f5uWi4sZisS+QKhlvX3D7+BaoiH6JF5b0t9nIYaQNeSeB5fX9M6SJAakWTg5k4NF/n+NFjiolYpFeZlkVSWK3Rq/tpLsA==|Chương 110: Nữ tướng tỷ muội (2);H5ippX+XQI4TSJC+BlGwVbDhKMzMZPb6abUxYLesCPUkdynrdJF6HtjKVkpm1WKUXQvW4/aBBkQSODd+VfPiKtKG8p/kY3NQPb47+ktT+oGABsqvfbpv6RILQDSSQHB7J4CuFmWoCWXF5hRptHsvB/xI2B/wNiKb4T3v7LnyB/d8AfIXZ4ZclZE/OdMNjgEGHcNiwo0S2ZGDHK3xTEpNHQ==|Chương 111: Mảnh mai công chúa;nTJZg1mbkTLK6jUx3WT/jslb0LVFwPIa0bMOtCtCeJp4jcQdTsUoJS3ciD9aM7WrwGJmHuBHAld+4gf+GUdf8BoA9ltSYrnZiJTfo8u0l/GlgF+q3G+rZwJeFpU+L/CsIZWQKi671ljHVyIsDxhYWY5p2stgXQXWDCHoo94/ydlqcwkBTr2G5kI+MKPMxyUI1YG/loF30FFwRoLrlJUMdw==|Chương 112: Mảnh mai công chúa (2);XdXPn4PrHP3rF7uLnvGRJtzWZwIzq5bDsRKQRX26W4TlIXnnQSAcczdRpX0Py9bS//7W6neCc1dMRQ45+/GqDzAxR+cRtkfwQosbTjG7HDDv+ckVXvD7LbkzhVlwsdCQKZhJAg8OXpfdEFM24XVVG9ssy9PqAmln428eXCEP8ItZHgtZMXMbVZnM+nbNXJJF7hgPSINX9So0jpG2Xru8gw==|Chương 113: Mỹ mạo phu nhân;8fSTwon1POxoHU8OGcGsuGaYB83RHV3nt+3IK5s6GebOna6Y+Vt7UVKYKz0iVYFApBB/FA6YX4KvTI8RnlN7k8g8bn7bH2KZ/DOhA1nyDd+w/m945NGcwUNMzKtJcBwySwx0ZU5nre6pUQAbY1b8QuuFQy+ndWfEBE+tZDUGRlQrLOfaOYfJOFoXO4r83YBWPdKjpyZFEgLk50TMR+HPsg==|Chương 114: Mỹ mạo phu nhân (2);XppOcf9ZutdZszA08U+vYQRSr2NwooYwEEWhHM0mAwka5CPlU9N2hB7CFPvLBoy+AN+25d1xlVuphdTQoL1zCsSsYOXqcHwESUf71qXiVbVg4WnhRqbIy5bpgkT/EdLEnSVIuH1VW2b+o6bsH12uYeaNyWoegaUPNbFJT4Xs/jDWxSiljBXCl2FmReWK3bi0Yf/OL/om6g9QTC4sat/1Cg==|Chương 115: Mỹ mạo phu nhân (3);4TUVhdXG+8w4I4sRu/TV+2/4Kq5vdzmRjjgjkp5Vy+s2PW8Tl5qnvUICvv15ELwja0e37oQyalmduedtc/ZihTk7Ee9O+KeUCnBZ2goGojW7X0+XUyXk+6co+vU4eC2LDXxC+JALqdFI47UIj0SL4kptT30h3euQxb0mMfYgnVf5wp994GDFZlIb+U/n1tuvbpRYL4AMPmh6aCcYuTgeLg==|Chương 116: Hai đời hoàng hậu;UPGootK7nQa6r8wCUQ715VNpV4PY8JSNuUBG1v6OeHtKiQ84JDXkrYMNbMWUP+YW9hGTH7G9fagd/bmADQ9D4hvn/8h/ymUx4RCmTofuDqDMIC9YD6ap6OF5oagXjT2f4EVrVQvesRI3pILDWIX5RXrI6xiA9DAb9PK7EAVcC4E312TSEnLSzOJkiQRENNCVUnYHA+8pPhyh6iWNQOg+8g==|Chương 117: Hai đời hoàng hậu (2);hGGB0LadJcOHqRoYLuebhnWiHko1G+XGNWmqdbnz9t1cx7e4wmxtCq9k0OOEZbMHjvOv/P0z0cBRAQPOJABPnWovjq6t6TdAdl2ecT1gSCQ04OagWqrHICH4gRTphawNzbNFEzkU/72ONGvOPzapOofrb8ykPcJpVexMQgh+0bQ+OTHKDpXsCiIpfQzPaAMa5utW9O1aDKP0dze0jVtB5A==|Chương 118: Hai đời hoàng hậu (3);XRsBt7RjM/OVxCOzRooib7VnkvMphm998po8tS/XganpGCDQ1u5BST6q08QLrUU9mspGGlQGRMh2JExOONyjT1qIMsYHWFsJ2nV3ugzQqZ7B0CW+WRI44p7ZBlDSD9joUuiOmuJYaD1daMitXRE+xf0x8Kh1OvLekYEDezS3CxqnvtFEcAXjJt0rYI9qWoljJ0W3jCGngqbwyLEYKx7MAA==|Chương 119: Con chuột vào thành;xb/+qwSW7jtXY3ryL3BJN3yyaK0q4RL423V9Y9+gYo5dSVrjlkqi82zzTj8kpMSIK9dWJV+Ufb+dTqyjf+EGIfc1klty+98b2YEmf5ux9Iv0CpU5TqYrLR+br1zMtwfZEJxGYvG3ofgTonvnPUPMRv9KAZjVjXoGfPRhp5OD9SBvV8lR9OKgTPPs1G9arDrOLtV2pyVpDMh5wNW9/UggGw==|Chương 120: Con chuột vào thành;jc9kVR1o1LGvZCDpeTylBOS53ZctuVuet+r4PY+swTidQ01nr3uTlV0Iu4dFiHxbwPm4/KWV0f0FriMyXFruqf0LZPvrWP8mRFNZqbPpQfabG9h8ZiyPtDMXTfUvQeJsi/Fr42JO4xJzxzVdmR1mXl8p5GAC9MlrorrMxU2axoX5Qlaz9bxE3zq+BfbXDR9HleY8LofO0c77O2ClqgZctA==|Chương 121: Con chuột vào thành (2);iTHbF0PvDgSGBBDKTAJCTUa4ORewKcnsoe7duoiLY0m789x8q/mwLvcPIEhP0h6ssz/7GDdYVWJC9NQ0mQEHtW5hCbtZKhKnmU8DrZAK3TldFr1dP1bp8SRrhqfY+ouOMujaYbEAG/9I/HbDBraQkRxYPU3evVTxYpacR/wkBlHI2jEHV0QQZoCyn8ryfvukYG+b3Tuw/dNXrq6fE+qjKQ==|Chương 122: Nữ thần sơ hiện;sd2Z6Hcn54amV95sdJGHLSnTse2gsMXwXKAxgnSceUX0jG0jIZYMZ2qHH9Nfq1U9S9Fqu6OP32CaOZTo31Nmd+Z9i4ZxIMIcZWvr2XN68X3wFGHwFKOUHgIbf9mTk5o4H8r+JTxhCgwtALwaf5SXPW8PsCqjvP+O4BAC8AdRJC9S/25ObsBkHk5Q44kc+9gnb3Ms3UnHZpa9uIn7hrmKaQ==|Chương 123: Nữ thần sơ hiện;Gmuas74hkmphAbcVYVw36w/jdk+FXstvD4GrSxSD8/0AsiPREW8GFa9j2rL+rTr/pP1oki7INtnRWzbk56ZjS0sBJuBql8yForCPTGgmXQfulKRY/h/7p2XMxI4oKIeJjf7lrZCGDebBiijb9nA6hN5/3/AKN25hE20pvvQZLQsFbI+Df/tq5tXMlowIBfZh/fPttqt87v4R8FwPtqzt7w==|Chương 124: Nữ thần sơ hiện;mgHBTDMW79+iI0gjgo0EoaXCGb97l1EO8miqTWP8kKdlTuTDrA8dBx1Go8kqTtKeDSpt8JgB9vDkCvzwDihPvkWWWLlo9MFDZ4G44UrRvkSAgaIy4HrqIkLVN9slzOhMsTkx0GFlf4iMkcXrvbJtyCX8/skcLEqKHTmlxqeI472Z8pYHbugWbfQxnHjn+DLJXNbQ0Hs1Q3aPrSWf0J5IlQ==|Chương 125: Dâm đãng phu nhân;LW4zfK3noBl3BsO8WxfSQ2Ri3pIO//b7DBHT4EGcy5Fk5wzsZu7Fa1zprnQxijdFOEYz5+BnKEntunbxKQ1xTxSsEr/ma1+7ps+5rHqL8Jy8kkdVUjJ9hqkUiyDG4t42UoWEQ1CTO+YphF3WQeTwfE2TO5idT8Z4cc5NYzW6Nte2MJmY6asvqtPQ/+zUeNDKy6vcRHljMVpYm5lVWLOXog==|Chương 126: Yêu khí tràn ngập “Rống!”;VkOYTaRicbQ/kLQsqz3BiABkaMBQTTHJRazvHpSzYKQHTXS0QduSotuZPaZKSzdfXH+Lzvu2sFt0rHO24gUyChlb3jnfCV0bnuzziFam4yw6T9x0uP3NlO0N9QJ4WdVGO364581lICc9AZMoAOPiryBtGtJvgfTnnkodvmUs4ivXIG1OzZls8WCuGpODS9j49pMAzAupHLUT6zlTvWm1Nw==|Chương 127: Trinh tiết liệt nữ;kcHtFxKZ5BZqwSUumrFyyX8LFya1v6UvOTIoUWLHPTA7peQPJeAI2uUvENWQFF+aOoWhSUBHSEBenrNPPwMOejmm43h/yu4d72cLnfa2vMSgq5PPhaeAVFhrqFQYrTnfcDtbn2roXbAnOy2VluikRDcPPskkvpK5mM3ptjNCI0xOGy+DAmH6is5IgZ7zTKdgM40syKvmFUJ+BoDxWt7PWA==|Chương 128: Kim ốc tàng phi;jAao5vLuqjcIMfKkbnokXeDhCN/xtejfSyZYiEUBWsn9JDYG8Cg/8oNFWov0M2wz4Snwlfmgvz2YL2adfvT91ENXCOsFSj8t5HNcOYrXWhTDuhg4C2K5Db3j6qYkBqAdleEIOEcb2jYoMujibdI1H+AWm9Hiz/knbBH6zUyMPOTmzPKZoiU08k0EkDzFz9nfvFlZ1olykx1Sce6G4+MOkA==|Chương 129: Kim ốc tàng phi (2);xJOGte2FkPpakF2KUPwsCZgNZhSkDeSq/ftty5gWRIIzQjwfrfg71Q7BcYIk9tnqk3aHEcbcIXYOHnGVwurR1CqZINDaQ3IlW9lUi7JuIU0Fm+TE/j5lU4MxeMrKGx0EQfJ97Sn+PP7l0/ofGXGR5TCTbXwqttOcNZzhEaPDfy0rflbWLa2uRpVCsTE7zxIyAJr4FZlXHKT/dXzXm0nQow==|Chương 130: Kim ốc tàng phi (3);T+Mskdu4LgOw1eL/VgPAJbRs9vV/3nOs4GbVdqeB/+T7c/aFrN3EJa0OpU7uLqNQzRnked3QgSEClzZWjlROkgxl/8iXoQpqovW9eHBRGeTMVG3aOUSewJfgO75YzHbr3yHiyAIf8ITp0kga8xWdnT5G54394UpY00uMgcNQdRRWEWn8FcIFNchaZDunRoNKDjr/Saoag5/J679rEATGVA==|Chương 131: Ái Dục thiên nữ;qLS+Yn4pDbuBS7yMnMGE9L9vAcUONZbmg1trJ/WQy6qIXQ23Pdextv3y5P+B1VXDmXD17Er2HrHYeJ2CB9/eZF+CkczaiTQT4lhPe6zeons6qpDHvWVVByeGzgJBOGcAH5WBJnnbDwg0cR1VOUxUkFW+eC/Mi90RfsFzNPhAemL5b5C4/ntAFlUZk09TDVWQjHD5MxIxIqkbcpJu2xr5VA==|Chương 132: Mỹ nhân tỷ muội;gFhy4DMvCgNzMcLlJQH0S0m/aUEtGHGgZNZEFDUgqcDuYXWrQT895VC8o9s8Spl+UqO0S28REP7MhYSdXOQffFbzCtgNYiCPNM/VeNhy6RrDgUizgEKDyHerL3o+khS9VbSoFlC7ZGN6orwWMjQmV4ZFboTLla3GUcIeKdpeBV8z7YYXqD5aUU27DF4w/gceZl2qHyuibb0wikFPRsaEzQ==|Chương 133: Mỹ nhân tỷ muội (2);jpqvIm0be2YC6LP+DiMaXq1aypdBpVrDhuQ8oshYSmVO8lRD46Jqclhluoq+WpmZcCpB7acKeOXKeeD6HzGEQ5LGoRSurOo/BGHQ5s1KMLDRGC7ZkhfG/6c++3+K1qaavgImMEr1vgZhihkSNZ9jM76g/R6ZmaYSpukn6J2YWwPk3nx67PhHpKFmOKVWfPepOo6JMkbwmHrskwiLy1m3eg==|Chương 134: Chuột điên tạo phản;Y3fUosnr1V/+KOAv1vsgTtzFW6tY6VUgV/9uCu7YMk9nNo/3uo2PnpbXAqfizkUyGgD1m+SI2crSWadn5G7/eBBIzbmoTZjcWgujBSnELOJB7R1sD4GdQpt2z+Ma794ijZuyx/UA9hNUL6S/+1qyQ+EB/2kwUs3gHgryOAtrjwd/tV4etRL2bsjXOrqFizQJmz22pRRP4Q4Bg3iz2AA5DQ==|Chương 135: Chuột điên tạo phản (2);6/QfKNcU1wOTlMzTuR0ggQgOwosVgIRgkcAanRs6R8tg8303xiHwgOspJYLbWqM1kkcUQ6JgZN3003sXfL8psHKxRi+FLJ+SdvFQNO5STeKL+ErFk9H2ztOKHZ0qcmUF4XFZZMHNSt6Rb5775dSipTddgDdJbagSONDRBHkwfFXw2H4aqPdEtXhqrbVRFouGhH/5mhS61FGoQ/h0W35YEA==|Chương 136: Chuột điên tạo phản (3);bCIZdJJ1u8SErlAJ9nASYNiUie1CypMi+LbtOcPPByYi3kfmYFRsnjR/IUHDrRRLKsHBDbqK7DfgQzlX3zwiLriHOE83p2iTmdx0IRflw2M/vsUMAP/eU7F0eDqwLTS82vye3DvZG42bP2Obd9YV8IgoAmjNGCKL33mxm+tpaMqWXu/MZK2iO2f/cPg5HUnDqeuq6z7Pm2p+H+GEWGhOcQ==|Chương 137: Thủy Nhu thiên nữ;sZ7/Gha4EA5VZm/5+yw702MfuKr9rPsyO0Mm/fGdx2ZpZibD66m80cbMEAYgBJmxcN6YCHzaw7WR5Ohx57Z13A6pOrNnnqCeLdyJKQ4o1p/vVaMhBuUuNfVCLgNW1NrITqgi/u44NGM4Ip7982FwZWpR5/yKrRq27ONPD1IcCzMEtXpMnaNkbVpJIikCKB4CGdVRtpXNBTO14fD8jdWE5g==|Chương 138: Hấp tinh công chúa;xBiVQAmuWJ7S6CjQQa4p0hBORw6LcgUSwq288ASLM9ZRD5G8Dh9uLGPf9E9OZJABcE8j79sNIP22wzyFNuakXATGJw6JKRDrfIisnkE3/WlDvd4tZRK+9w2HlLuPld1oB6czYehdlDe9bVRwYvoj9xXPNHpmi4Gn/CZROgJ9jmFtW07lX6ywfmq7vvon9BhtuHgsG84Q2gMbFp0s6FqSVQ==|Chương 139: Cung đình khổ vui cười;caDdH55ZLMEwklxi8oTh+fyP0/uj1JdJeNY3tnWE+prk8nrdFxZ4nGC42UkP+Z6kg+N3bq6WU0iv3iVug0dMuHEsDuJzThK+g2T6yLHo5YgKfB8NN8hzy5UT2CCsOetxHpGZwyoGyVaKbeGrKJHc1KrhhY1cRboC1Adq8W2gwTtxZVIC+ejngufUSza7cAbTpr36+DN1L1bURKJQ88GOZg==|Chương 140: Liệt diễm thiên nữ;HdC1VHvrcTOx9dM+TzqrP7cZgp+9J4glGUVCPZMkQCevLZdw27nRe3VDwRZhON3Vr2bskqttIFJLTZl6wEUmFLEyPHj58F5zxCuOs2AwUjiqMqosWJFr5MyYlqMLzMkGCIN7Tp8YDCuzol7/UkqjQuxFV4IJHVVjOwppXZa8cXJf79y+JPsRcZ473bw5qSp1vnf8CDEAfA0RLa1d+FQV7g==|Chương 141: Thay trời hành đạo;twojkGD0Qaiy018YxEFbQ8oFkjlxRakYo6XRbiwvvqBfOkdqI2XxQPFgFKAUHtA5JpIVQh6aCjPQr0F0qyLJB72zCTFMUZd7Ni8Af2zBckthvJqT7Ghlz+IAlu0ku/QKLtnSGIF3XIjS8+khkohm/MAZ2JQGDT3U1i+53igygZ7wKc1i2eephhIOSPSVH0C53vEaoyrjgKLzMUwHwnHLiQ==|Chương 142: Con gái rượu [ 1 ];gsFNU+HaDad9+Abe6lbEeVYB8PVUoAvsga/qfQwLvY40+h2OHjovjPKhCA46uDAVmxiS2UVOsCrZ8SGB1hjJtDbGxXiX/TxYMW2RDHlne5C87tSCv0JMA3HmAdqvR5TMWjOj1JDV2qU/WdmPL8F46YrjjdDIh/gYkSU16SZuMzH1uwYgQLjZr73lJj1mPrRxv3M/CjcueeJWLgrxz2RBDg==|Chương 143: Con gái rượu [ 2 ];bf4TInpF2ASHixVSr8n/zVsrqzRNDvhWrNMj0j2ubNVTvxLhjIdwJHuYB8Ydihv81wRBose2e2FbA+21t8YhyODFBDMAGXHBIITWesMwrh3bL9Lv42/6gu9c3LTa+E8pZ+yXZlwbW5uRHbC+2vrn7aStQToDyT5XcuXRzPIZUvDnNGjpCj39EvIUxl5wrFQIPxXgFXtjdwjRglc6C2fk2g==|Chương 144: Con gái rượu [ 3 ];1HKQ1UulX2riw0yhPOZlZ9C0km/B5yDNQC7XXKWZDhf7BBx0xntngZM4fiiUjguZIC1J/iEGdTLCIRPtkoQPFOy6+qmPA7LDFDevdPjep4kDSLf7aKfSjPXGh6rQ2rucl03uoIB5xfiNr7LIkNocix3/5J24DSc9nuJfl7+TtJwr8VjR/a+657T9B3yqqElG2v66a74QGpj422WPHIf6iw==|Chương 145: Con gái rượu [4];lotI1inbsU3c77EbzlIjNpezBA7SyVMJfd4greNNs8ZutyZ2iaGVbFTuP/5wZVJ0CewgVxSLTwaKK01jFfwuppAIhRVE3OAvVQysbs4PD9z2ZeToaedn9MZ/EV72jhSoCxDb+qYb5Tca8G8mTapEDP9Zxu7WNkvKZiYiuuBItNgSLImx4rM+mcw3RpgzFh6hRd/mRVDjs6LZnZdD5A9MtA==|Chương 146: Tia chớp thiên nữ;JIWC9ChrjVjHd1lj/oLs65BCrNeYB4pr1nG+ijIi8fSY41mOCihEVUBkm4yuI/JVLjOdYFHLPL4pVlEmIh+tT/1KBJYrijrlMS+koK8k9RMPgAwhmB5nwj7i/qIXk0aRfx7Z9E6W4yh1L3/ARAlt73CSZa6jZvmnHtwkbG0uhWOGgLpVflaLzoQvEW4odBRH37MwZ/tGInVXc42cgrRqDA==|Chương 147: Yên tĩnh Kim Lăng;gB4u47loBb40ncnryWYim8Ofyr1qpdXiyQ9uqWWMuGi3uQgD6MaglBkkFTvCqRXRXCx+7cNL7GBRYVgLco0kAgnk8/LKOvfKw/HL4JAVIjrw019PMcZfij8OmCoCvFoE4lbR5hsWvl42L8HcTizuy6DZXiK8n0kNaiGUUNSlzp89eYyRHVJmREcbV/k2SU7tE3iIPvJ7bMhq3uHcOsRRaw==|Chương 148: Ngưu Lang Hàng Yêu;59VATEs84JjJG5utPU7amVVHNnYg5jvhcILdqv9zrEyCK/aOQbrhH59qzWW7WSpcRcLcwG0RwEm/PZpQvtN1n08vwnzKZSxaWRVMcVS3Use4RsNqglM2NKgzyEthVEpengx41JO1pl/HoyZ+kRucELJPoWYVE2056pR9QH8ZknPve77fn91M2/OaSSIFWaYgSxjfnLnW3rhkQlIIVnhT/Q==|Chương 149: Xinh đẹp Thanh Lăng;XmL6gs+yJ/cMJ3QUvani+vVJj/Hnn2rxNy/HqE8LUfxF8g0P/Q4uthcfr5ZxzrPVuBG2wLFS9INc0Ooo/hiV2pL8aN9u4iurpavr3A1+0GggDGyq7VJyCjLTeeUvF7smrhcy0t6blY2PiNL84bL+I86Yrku5oeK9R3QTBrJu37BYK7mektDNdE0g9BuKHNop2FiqDo9sX7GIiG/o0hVu1Q==|Chương 150: Tỷ muội tụ họp;1nlru7S7kgY2YcEDuGTQ1sSt+ag7My1fFWMxkEbwNIKAuB1S2vPkJ65NRPS6kq9x3jflQYTSRqtJJbJ+A7XRUAgfaXkMsRwZ1jwyhVIwBCd2ct4XOIwpO0zsHIX0Vx6q8I+D7U5GmYJoax2OO65ATb7fDP01uyvXzcgMAXh/vjvn2trVwlwZUlnadVhM4BaUt9rKsR0YkdIcuefXKofQ1Q==|Chương 151: Tây Bình công chúa;wzzj7Pzr4hgzQIbYs0sHyZPUusnix0NbWDrFaVImXEO5iQ1dlQTu870TE1JeLlj6ypI5nNDK6afuq9StXlnphgkVJwynifkXHgeT9UPl3Nl12cyaLh8CLn3BG/iyUQaiSukpPPSmmZ6Y+fq6B83a4HLvsf6LrfjI4wL0s7il9tnofkDIBHDkAeciV2yC69EgMhYRABYRleaZ/K+59N4NpQ==|Chương 152: Cao quý Phượng Phi;vK1F7IDjJ3h2a8SaHafwMu4cQb59IQY1g6TndhOZgY1jcFQUKyvkM+bjsT53ONf4WsO6eF2BzCLSERNt0TEZBNeMpLEVqXzblGKhNr05MCuo+CzvFy+ngywd8AxuFJAoio3QuK5JPLjhDIDC4c3Y5O6evLphw51Cj1mint9SB3EsLIbdpPnLuVTEgCXuE8QmWzdVhrJpZ5L20dSnW4niKQ==|Chương 153: Tề phi gặp xuân;ZyqjRjQefT+E+bOBScp0lcg6ELmcYo4+rjmhCPjNJiaKnJpNqpcxW5UC6rgoQ557iuhxbnCng4uMXtjKt58DJdb1P5T1oDuv5wKE/Yly8K204kMqpFkPpu3ubyvZagb+RgnX25c7fRCqQNXkKAjsBVpQrFTgRIeRza+lz+0TqGBU+JXHgs4c2wanKTsJEoGm1xI1T/+qZOX5q4IKJFLliQ==|Chương 154: Vạch trần bí mật;8+rg+KWcb9YYaiKh6qEZoPRZQKgqjhCAFMTX5JBzyXuQKIy1SFYT225fOppLp7Ct1woljfDcxZ+JxNY3GeBA9q+W5JdblJLEf5SeMtt2WP3Dp6yFSE+j2tvI04kGVD36ksciy/mF+3GIWBX8uxFOB8pwYvpGGLdpUXDWCYIDaXGjcPtFMnWpofeEaWPtePEyCriWixIIuIPDx/iwwwnqyw==|Chương 155: Hoàng phi công chúa;4sHGlu5SviJS+PrqA5lUnesvcqN0y3vU6Y6bohisu5VE9FTo5+n0Yp6l1lawzGK3HLDo7VXA70jckI8lpAj7qoesi/lsHGQXE3+bZg3IRg9oo6wcQ0xpUAkEznvlLVt0YIJUBHr7tLyaCz7JY4xGM8NWcV5KvZkBeROK5Xxu5WjHcWrkvsCzqe2SYHi0G/l8w0LP6+QZuQYMn/BdXUXxAQ==|Chương 156: Quỷ vương tập thành;DcPwIkLjaUvmnr0Y4KF6tXfx/5q1J59K9RmAtfDcLUb5qn2Zk/ZL2cpBlfBOQKLeHn0ekQl14RSomPv210g2aU/H09GswD+2oZUdFc0L7NYAy7/GHaWzf56vG3NnUyKl5Gb9NNx5dbfn4C5aylVdkMEPpU8qJXBSPelr72jPSAFpX7LcfQUmBnjWRiHCu/Y+rHekbROZ+lf8hZXE+GABsQ==|Chương 157: Cùng thần cùng mệnh;gT8+8647f8zb0uF2EjCHNEy1cndNgIbTmUjWWZyQMaHkjLIdfY+5HUypKnAyxKJxqDIXoM7+E8S+S7t5mTImFw7m1E1FwsTM3YkY5CtTnXhs4NnDxpG1ZaGVp2zCZgldTxfU7Z8oLwkwSzfdQFln5U7AsG4SKalmAlwF8kF+8+fjDT4wokePWHklmbOGxKWoul06r7ygJ73Oo1r+EFFArg==|Chương 158: Kinh thiên quyết chiến;UZTOFQXwef9FiWYsc5xblpYqM/TJJbofd+/200d+xmIxVTgFEVKQyaBF9S60D6a2pYxL7u+jGQ/NZguwHxft4iQMefuYguEpiE6KWGE6gKwgNkFGfzk6aDhZpn1n5IrsHo6G1LEiE+ggDmZgRL57ApFiI8ve12VPGPf1Dr0zkBzYI1Bv40/IziEPNAONE7Cks6ICU4Cfre0UWXe5S1a39Q==|Chương 159: Huyết Cấm hình thành;4CZcPCEMTn/mJUuKWsAe8NgQn3m00kAtn+DcxjwcRpcI2Vc7OYMM4BI3/jokFf3EiTuzsAQ1WsfhNRSIPPw25ePKv3WS2FvPT5gcHgIgXyB75/3LgTGd9VW3zJQeZykWfax4UHxKfB3ybnjRyU7wo5I4hYbAr8QG05eZq7oAjAEacEswvRngJrj0dlpAUx8n8DHbrK2Bc7kaNs/dTMsozQ==|Chương 160: Huyết Cấm xuân sắc;NVeM56Ug+z9k87fsxZiayg9gMbSCstcIL15N3bi4GxGZrpMsRaIyntiznQ7OGwa1GVGRJVycuvqKsHkY7OFkq8VbQv81GtHaDcuilZB4iGhwKEXKMZ5jZKS7hFh2vHgymo9lsHyVOwTqg0pDcJHkzTocKSghGzt/YYLKJMaNCHimM6JAfJmAV4JaZzQfAzhINFNN6WKF8yH/sDw1/HoDfg==|Chương 161: Bắt mĩ đưa tin;qpCXY8eVXUNYs8iJabdU4fnEcT88h4W6LrNwqHAkV1Z4iG8GoQCRn7EyoCctUZdfFlZV3jmZNLmZ5pwKpk2mB5Nfn1w2fKjQPJDw3Zyv4KiBVVZllXQnYGo9T0m1BgKx9xXlNwJ97iYeY/7eAFxviTGUHHAI6eKOUb3wE2dDK/FLwX4i7nkrllDbH+c4DlDqaWjfkZJtxZ5QJRfH2kEbtQ==|Chương 162: Nam Đường quốc phá;6YBiLxCu45kqOePii+MPwagY6uBPnISKkytXS6LRwRgpTRzJCP20dEZePXMf+k/TTWyhrq/TbR5M0boudlHsjvovZhnRpUGtaVIKomah+Bk+pWuCsRibLpJyBaEjAHw3yk3Z9olx5gu/oHFMl/a8xXSiTkUsezslKE1n6lrHrDd46EUAQejRmxWFSo3idT0wvYU3kqBumk7LLvzZYBTcUQ==|Chương 163: Vạn mĩ nguyện vọng;Mo4JP6xirZxAqvQ4rbMrOWnVBIb5vI9okjHDsSpZQkv2Snmiu25ME6O+6CA54IG4TAVac0S7vhRMPF7RgaJv/xtPZ0LqU/daOPmnFKT3zi4B89/M30QBKTr2yJfTZv/KOTGTJIgB+mo7poi2a9loxKjG09pZYSpYwzuRcv+vxosLSUBWxToqiyRdjQe0KA0j5GmqWrqNxgQAHRJHm9UXzA==|Chương 164: Thần uy diệt địch;39Mk+t+jTmKEQ7ZFLI+JtWt/UxZeDVQZJ55JS5iqmK5Y2zEUflNJ8D6yukSDcJQMQ/D8cxHhxhNKA1PjX0JTifbwK4f1FFz/zVe8jnlDPqyHJ6aD0vACcBRPbt5VCK8Bgu+ZMtKYLaKOrMKr+HbsG64YbnNEJ1AAsSJWxhpwXqmAZGaeJbEr6YsU2AAxLnp/K47xr1/wyV0hSf41YlApSQ==|Chương 165: Tấm lòng yêu mến vĩnh hằng;JflGE4fFV4d1TyUtCbyV8OQSEZXiV6R87jVhNJS6xl1i0VflmBHYw1H6nuMIa3dojXqqGmbM8CsoG7xvFNLVBMcwv9i24Rm04lzI/UnNqftFGQs7BphGGSZG2n5IYfV0VduBuc7i26MocA6+C8O/ZTchBw/TLaWKFkVSSC5QRcQmG4I6XSy+yjb3GKZQvVNu2Ecr8Cl0grGSfMbaT0scJQ==|Chương 166: Khâu cuối cùng;F+MAI9c8zycqUNYEk38YYiE0lWgIxFN2O7PNn1FOr3lBFbGIoa6yf/7nj671X2gA27O07V/rJGbS4kfNN4BG0o2D3CiElRgIdRNcMiHlPx0ySD7Kx3jf4VSHFzt4bBjy4VxbVaIg+d2s55RJH8UXq2DNhkc+7miPhc/oEOcZhKyI/KO9hwayjbF+CX+vgfHDqWP6N3uxU77I+lNnnKV0uw==|https://truyenfull.vn/nhat-ca-thai-giam-sam-hau-cung/
Từ khóa tìm kiếm : Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung prc, Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung full, Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung ebook, Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung download, Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung kktruyen, download truyện prc

Hãy để lại cảm nhận về truyện:

Xem nhiều

Loading...
HTML20